WorldWideScience

Sample records for patients wstepna ocena

 1. Initial estimation of correlation between estrogen receptor status and histopathology, and also some selected prognostic factors in breast cancer patients; Wstepna ocena zaleznosci miedzy stezeniem receptora estrogenow a obrazem histopatologicznym oraz wybranymi wskaznikami rokowniczymi u chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cwikla, J.; Badowski, J.; Shafie, D.; Gugala, K.; Koziorowski, M. [Wojewodzki Szpital Zespolony, Olsztyn (Poland)

  1996-12-31

  The goal of this study was to assess the correlation between estrogen receptor (ER) status and histopathology findings, likewise to assess some selected prognostic factors in patients with breast cancer. The study was carried out on 126 patients with breast cancer. ER concentration was estimated by the standard biochemical assay (DCC-dextran-coated charcoal assay). The correlation between established risk factors like: lymph node status; age menopausal status and ER status were analysed.The ER yielded in 61% positive results. The mean value of ER in invasive ductal carcinoma was 43.9 fmol/mg protein and the mean value of ER in invasive lobular carcinoma 51.4 fmol/mg protein. The significant statistics negative correlation between ER status of pre-menopausal patients with ductal breast carcinoma and regional lymph nodes involvement was found. There was no difference between ER status and histological type of the cancer. No correlation was found between ER status and age of patients. (author) 32 refs, 2 figs, 2 tabs

 2. Preliminary assessment of errors of radon daughters concentration in air; Wstepna ocena bledow miernika koncentracji produktow rozpadu radonu w powietrzu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Machaj, B. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1996-12-31

  Employing an earlier elaborated computer program for simulation of depositing radon decay products: {sup 214}Po, {sup 214}Pb, {sup 214}Bi ({sup 214}Po) on air filter and for computing variation of their activity against time, an assessment of errors was carried out of a methods employing measurement of {sup 218}Po + {sup 214}Po alpha activity in three time intervals. Additionally errors of the methods measuring {sup 218}Po + {sup 214}Po alpha activity in three, two and one time intervals, were assessed. A few attempts were also made to measure the alpha activity in different time intervals and to assess their measuring errors. (authors). 10 refs, 4 figs, 14 tabs.

 3. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Muraczyńska

  2016-12-01

  3 Department of Oncology, Faculty of Oncology and Environmental Health Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie             Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (HPN stosuje się u osób, które z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Ten sposób żywienia stosowany jest od ponad 30 lat, co znacznie obniża koszty leczenia, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów hospitalizacji, jak i poprawę jakości życia tych pacjentów [16]. Celem pracy była ocena wpływu żywienia pozajelitowego na jakość życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu. Materiał i metody. Kwestionariusz ankiety wypełniło 107 pacjentów przebywających lub przyjeżdżających na badania kontrolne do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku od 19 do 78 lat. W badaniach własnych wykorzystano kwestionariusz World Health Organization Quality of LifeTest-Bref (WHOQOL-BREF, który zawierał 26 pytań analizujących cztery domeny/dziedziny życia: fizyczną, psychologiczną, społeczną i środowiskową oraz dwa pytania, analizowane oddzielnie tj.: pytanie 1. dotyczące indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia i pytanie 2. dotyczące indywidualnej percepcji własnego zdrowia. Punktacja pytań zawierała się w przedziale od 1 do 5 i miała kierunek pozytywny – im większa liczba punktów, tym lepsza jakość życia. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyniki badań. Przeprowadzone analizy skłoniły autorów do postawienia następujących wniosków: Ogólna jakość życia  pacjentów żywionych pozajelitowo w domu została oceniona na poziomie ani dobrej ani złej, stan zdrowia, natomiast, na poziomie niezadowalającym. Najwyższą jakość życia, pacjenci żywieni pozajelitowo, osiągają w domenie socjalnej i środowiskowej a najniższą w domenie somatycznej oraz

 4. Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii - studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Święcicki

  2010-06-01

  Full Text Available Nietrzymanie moczu po radykalnej prostatektomii we wczesnym okresie po zabiegu występuje u około 30% operowanych, natomiast w okresie późnym, ponad rok po zabiegu, objawy wysiłkowego nietrzymania moczu utrzymują się u około 5% badanych chorych. Obiektywnych danych na temat przyczyn i nasilenia nietrzymania moczu może dostarczyć kompleksowe badanie urodynamiczne. Zasadnicze znaczenie dla rokowania zależne jest od stopnia dysfunkcji aparatu zwieraczowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena możliwości diagnostycznych pooperacyjnego nietrzymania moczu u chorego po prostatektomii radykalnej, na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materia! i metody: W pracowni urodynamicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką (WSKzP wykonano kompleksowe badanie urodynamiczne u chorego skarżącego się na nietrzymanie moczu 12 miesięcy po radykalnej prostatektomii. W ramach badania wykonano przepływ cewkowy, cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe oraz profiłometrię spoczynkową. Wyniki: Maksymalne ciśnienie zamknięcia cewki moczowej było wyraźnie obniżone, do wartości 8 cm H20, c o sugerowało obecność wysiłkowego nietrzymania moczu. Stwierdzono również objawy niestabilności wypieracza oraz cechy uszkodzenia mechanizmu zwieraczowego. Wynik ten miał duże znaczenie dla dalszych możliwości leczenia chorego. Wnioski: Kompleksowe badanie urodynamiczne ma istotne znaczenie w diagnozowaniu chorych z pooperacyjnym nietrzymaniu moczu.

 5. Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju

  OpenAIRE

  Žitnik, Luka

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena ocena potresne odpornosti zidane hiše v Grosuplju. Potresno analizo smo izvedli z metodo horizontalnih sil na podlagi zahtev, ki jih podajata standarda Evrokod 6 in Evrokod 8. Diploma je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so predstavljeni postopki za določitev potresne obtežbe, račun nosilnosti posameznih zidov ter oceno odpornosti celotne konstrukcije. Povečanje obremenitve zaradi vpliva slučajne ekscentričnosti smo upoštevali na...

 6. Ocena efektywności podziału subwencji oświatowej dla gmin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Herczyński

  2016-06-01

  Full Text Available Celem przedstawionych analiz jest ocena dopasowania podziału pomiędzy gminy części oświatowej subwencji ogólnej do kosztów dostarczania usług edukacyjnych. W artykule zarysowano problematykę związaną z podziałem subwencji oświatowej pomiędzy gminy, opisano wagi stosowane w algorytmie podziału subwencji oświatowej, skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. i omówiono konsekwencje wynikające ze stosowania wag wiejskich, które mają stosunkowo duży wpływ na podział środków. W ostatniej części wprowadzono miarę nieefektywności algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i zastosowano ją do oceny podziału środków subwencyjnych pomiędzy gminy. Miara ta pozwala m.in. ilościowo ocenić efekt zmian wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. Zaproponowano możliwe korekty wag algorytmu pozwalające na redukcję nieefektywności i zjawiska tzw. przewrotnej motywacji organów prowadzących szkoły. W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski wynikające z analiz.

 7. Evaluation of the efficacy of palliative irradiation with high fractionated doses and planned intervals of patients with advanced cancer of the oral cavity and pharynx. Ocena skutecznosci paliatywnego napromieniania wysokimi dawkami frakcyjnymi z planowanymi przerwami chorych na zaawansowanego raka jamy ustnej i gardla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skolyszewski, J; Reinfuss, M [Instytut Onkologii, Cracow (Poland)

  1988-01-01

  200 patients, previously not treated, with advanced highly differentiated cancer of the oral cavity and pharynx have been palliatively irradiated in the Oncology Center in Cracow in the years 1976-1985. Megavoltage irradiation with fractionated doses 4-5 Gy up to the dose of 20 Gy to the tumor with 4-5 fractions during 4-7 days has been applied. 64 patients received 20 Gy as simple dose, in 65 cases such dose has been repeated after month. 71 patients have been irradiated for the third time with similar dose after another 1 month interval. Partial regression of 25-50% of the tumor volume has been obtained after the first series of irradiation in 19% of patients and more than 50% in 28% of patients, complete regression in 4% of patients. 15,5% of the total number of patients survived 1 year since the initiation of the irradiation, 5% without symptoms of the neoplasm. Worse prognosis is connected with major advancement of the tumor (T{sub 4}, N{sub 2}), poor general condition, cachexia and alcohol addition. Absence of improvement after the first series of irradiations indicates the non-effectiveness of the treatment. Palliative treatment by irradiation with high fractionated doses and planned interval is a safe and efficacious method. 1 fig., 6 tabs., 14 refs. (author).

 8. Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe = Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Włoch

  2016-02-01

  • Siła mięśniowa w wybranych ruchach barku nie różni się pomiędzy pacjentkami po mastektomii z objawem łopatki skrzydlatej,a badanymi po mastektomii bez tego objawu.           Introduction and purpose: Approximately 70,000 women in Poland, lives with at least five years, diagnosed with breast cancer. 40 to 60% of the respondents, 12 months after surgery and adjuvant therapy, has at least one functional problem of the shoulder, which may result from the co-existence winged scapula. Aim of the study was to evaluate the function and range of motion of the shoulder (in patients from the age group 50-59 years, symptom winged shoulder on the left side of the body, which has been acquired surgery. Material and Methods: The material collected in the Department of Rehabilitation Holy Cross Cancer Center in Kielce. Inclusion criteria (age, sex, treatment at Holy Cross Cancer Center > 2 years after surgery, met 32 patients over 50 years of age. Goniometric assessment made to measure range of motion in the joint, Anthropometric examined the range of motion of the shoulder. Dynamometer  was used to assess the strength of selected muscle groups while lifting, protract and retract of the shoulder. Results: The mobility of glenohumeral and scapular joint on the left breast mastectomy was significantly restricted in the movements of flexion (9°, vertical extension (5°, abduction (8.2°, internal rotation (3.4° and external rotation (10.9° compared to the healthy side in the same patients. Muscle strength in selected groups of shoulder muscles differed significantly between the upper limb covered mastectomy with symptom winged scapula and healthy limb of the same patients. Conclusion 1. Mobility of the shoulder patients in the group of 50-59 years after mastectomy symptom winged blades vary the value of bending compared to patients after mastectomy without this symptom. 2. The strength of muscle movements in the selected shoulder does not differ between patients

 9. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Pyskir

  2016-12-01

  żej dwóch przy koordynacji wzrokowo – ruchowej na poziomie poniżej 70% powinny skłaniać do podjęcia bardziej szczegółowej diagnostyki systemu kontroli postawy.   Słowa kluczowe: stabilność postawy, system kontroli postawy, posturografia, badanie stabilometryczne, zaburzenia równowagi     Abstract   Introduction Stable vertical position of the human body is possible thanks to the work complicated Postural Control System (PCS, whose operation requires proper cooperation of several senses. Operation of this system deteriorates in the elderly, it also can be impaired as a result of illnesses or injuries. There are a lot of ways of postural stability assessment, but to develop magnitudes of measuring quantities that differentiate normal from malfunctioning PCS appears to be still a large challenge. Aim The aim of this research was trying to find such the values of some measured parameters which indicate the risk of a failure operation of the postural control system. Materials and methods The study involved 50 patients hospitalized in the Dr Antoni Jurasz University Hospital No.1 in Bydgoszcz and 50 healthy volunteers. The PROMED J. Olton company stabilometric platform was used. It was recorded movement center of pressure (COP on the ground while the free stand for 32 seconds. Each examination included three trials - with eyes open, eyes closed and feedback. Results The values of the area and length of the COP path measured in three trials, Romberg coefficient and the feedback coefficient were compared in both groups. All analyzed parameters in patients group differ significantly from the results obtained by healthy individuals. Special attention should be paid to the COP area with closed eyes, Romberg coefficient and the feedback coefficient. Conclusions The area of sways with eyes closed exceeding 400mm2 in 30 seconds tests, as well as the Romberg coefficient bigger than 2 and the feedback coordination coefficient less than 70% should encourage to take a

 10. Ocena częstości występowania składowych zespołu metabolicznego w grupie pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną kwalifikowanych do planowej koronarografii = Assessment of frequency of components of metabolic syndrome in patients with stable angina qualified for planning angiography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Sawicka

  2016-09-01

  łu metabolicznego wśród badanej populacji. 6. Osoby mieszkające w mieście częściej narażone są na występowanie zespołu metabolicznego niż mieszkańcy wsi. 7. Nie istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy paleniem papierosów i spożywaniem alkoholu, a występowaniem zespołu metabolicznego. 8. Występowanie zespołu metabolicznego stwierdzono równie często w grupie osób, które twierdziły, że odżywiają się zdrowo, jak i u tych, które nie prowadzą zdrowego stylu odżywiania. Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, dusznica bolesna stabilna, koronarografia Summary Admission. With stable angina pectoris involves the metabolic syndrome. The metabolic syndrome is a collection of interrelated metabolic factors such as impaired glucose tolerance, insulin resistance, hyperinsulinemia, obesity, lipid disorders, hypertension. This team is the main cause of the development of cardiovascular disease atherosclerosis and type 2 diabetes for the development of the metabolic syndrome are responsible genetic predisposition and associated environmental factors, including a lack of physical activity and calorie diet [1]. Materials and methods of research. In this paper method was used diagnostic survey. To collect information used proprietary questionnaire. The survey consisted of 37 questions, including 33 closed questions and 4 semi-open questions in which it was possible to enter their own answers by the respondents. Questions allowed to collect data on the demographic characteristics of the study population and resource evaluation of respondents' knowledge about the individual components of the metabolic syndrome. Findings. 1. Results of the study indicate that 70% of patients with stable angina pectoris referred for elective coronary angiography are components of metabolic syndrome. 2. There is a relationship between the place of residence of the patient, and the presence of components of the metabolic syndrome: in people living in the city is more common

 11. Zespół rowka nerwu łokciowego – ocena efektów leczenia operacyjnego = Cubital tunnel syndrome - evaluation of the effects of surgical treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-09-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Zespół rowka nerwu łokciowego jest to zespół chorobowy wywołany uciskiem na nerw łokciowy. Choroba najczęściej jest konsekwencją zwężenia kanału łokciowego (struktura anatomiczna utworzona przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, więzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka. Przyczynami zwężenia są urazy, stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawów. Cel pracy Celem niniejszej pracy była ocena efektów leczenia operacyjnego u pacjentów z zespołem rowka nerwu łokciowego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym oraz w okresie 14 dni po zabiegu operacyjnym. Materiał i metody W okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2016 roku w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy do zabiegu operacyjnego zakwalifikowano 20 chorych, u których stwierdzono jednostronny zespół rowka nerwu łokciowego o różnym stopniu nasilenia. Badanie skuteczności metody operacyjnej obejmowało ocenę obiektywnych i subiektywnych objawów klinicznych w okresie po zabiegu operacyjnym – w 1 i 14 dobie. Wyniki Analiza dotychczasowych wyników leczenia wykazała, że po zastosowanej metodzie u większości pacjentów następuje zmniejszenie bądź ustąpienie dolegliwości bólowych i zaburzeń wegetatywnych w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy oraz poprawa funkcji chorej ręki. Wnioski Zastosowane leczenie operacyjne jest skutecznym postępowaniem u chorych, u których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego oraz fizjoterapeutycznego. Ocena zależności efektów terapii wymaga dalszych badań na większej liczbie pacjentów.   Słowa kluczowe: zespół rowka nerwu łokciowego, nerw łokciowy, leczenie operacyjne  

 12. Ocena tačnosti sistema samovođenja rakete zemlja-vazduh / Evaluation accuracy for homing system of ground-air missile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stevan Boarov

  2006-04-01

  Full Text Available U ovom članku razmatra se ocena tačnosti sistema samovođenja raketa zemlja-vazduh računarskim simulacijama OFF-LINE. Izvršena je ocena zakona raspodele verovatnoće promašaja, za dva režima gađanja pod različitim početnim uglovima preticanja, kada na sistem deluju poremećaji izazvani slučajnim šumom u glavi za samovođenje. Simulacija je izvedena primenom metode Monte Carlo. Model koji je korišćen za simulacije uključuje linearizovani model kretanja rakete i glavne nelinearnosti sistema vođenja i upravljanja. / In this paper approach of evaluation accuracy for homing system of ground - air missile is showed by OFF-LINE computer simulations. Two ranges of action under different angles of approach are appraised in the case of the presence of the seeker noise. The probability density function and the root-mean-square estimation of the miss distance are realised by Monte - Carlo methods, using linearized model only of the missiles flight and main nonlinearity of guidance and control systems.

 13. OCENA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZEŃ TWO, CTM I DFT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta WASILEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Kompleksowa ocena właściwości przeciwpoślizgowych powinna być wykonywana w oparciu o ciągły pomiar współczynnika tarcia oraz parametrów dotyczących tekstury nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono ocenę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przeprowadzoną na podstawie pomiarów wykonanych zestawem pomiarowym TWO (Traction Watcher One oraz urządzeniami CTM (Circular Track Meter i DFT (Dynamic Friction Tester. Do badań wytypowano 11 odcinków testowych, których warstwy ścieralne były zróżnicowane pod względem technologii wykonania, okresu użytkowania i obciążenia ruchem samochodowym. Przy pomocy urządzenia CTM dokonano oceny makrotekstury (parametr MPD, a przy wykorzystaniu urządzenia DFT oceniano w sposób pośredni mikroteksturę powierzchni (współczynnik tarcia DFT20. Urządzenie TWO umożliwiło ciągły pomiar współczynnika tarcia z ustalonym poślizgiem 17,8% koła pomiarowego przy trzech prędkościach 30, 60, 90 km/h. W artykule ustalono zależności funkcyjne pomiędzy współczynnikiem tarcia µ z pomiarów TWO, a współczynnikiem DFT20 i parametrem MPD. Wykazano, że na wartość µ przy prędkości 30 km/h istotny wpływ ma jedynie mikrotekstura nawierzchni, a przy prędkości 60 i 90 km/h zarówno mikrotekstura i makrotekstura.

 14.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  ryzyka stanowi podstawę hierarchizacji obszarów podlegających audytowi wewnętrznemu w danym okresie, czyli wskazania najpilniejszych zadań audytowych, narażonych w jednostce na największe ryzyko. Ocena ryzyka jest procesem ciągłym. Ujawnione ryzyka wymagają stałego monitorowania, aby pojawiające się nowe ryzyka zostały w porę dostrzeżone, monitorowane i zaplanowane do audytowania.

 15. Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodę ESWL - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-06-01

  Full Text Available Kamica układu moczowego jest chorobą polegającą na tworzeniu się złogów w drogach moczowych w momencie zaburzenia równowagi pomiędzy promotorami i inhibitorami krystalizacji. Obecnie obserwuje się narastanie częstości występowania kamicy w społeczeństwach krajów wysoko uprzemysłowionych, w tym również w populacji dziecięcej. Problem ten dotyczy nawet 5% tej populacji, a coraz większą grupę stanowią dzieci w okresie niemowlęcym. Wśród metod leczenia wyróżniamy postępowanie zachowawcze lub zabiegowe. Leczeniu zachowawczemu najczęściej poddaje się złogi o średnicy do 5 mm, większe wymagają zastosowania metod inwazyjnych. Wśród metod zabiegowych wyróżniamy metody stosunkowo mało inwazyjne, takie jak: ESWL (kruszenie złogów falą generowaną pozaustrojowo, PCNL (przezskóma nefrolitotrypsja, LTRSL (endoskopowa litotrypsja. Obecnie znacznie rzadziej stosowane jest leczenie operacyjne. Zabieg ESWL poprzez działanie fali uderzeniowej powoduje dezintegrację złogu. Cel: Ocena bezpieczeństwa metody w aspekcie funkcji nerek u dzieci leczonych z powodu kamicy układu moczowego metodą ESWL. Materia! i metody: Badaniem objęto 16 dzieci (7 chłopców i 9 dziewczynek w wieku od 2,5 do 17,5 roku (średni wiek 9,5 roku. W ciągu 48 godzin przed wykonaniem zabiegu ESWL oznaczano morfologię krwi, wykładniki stanu zapalnego, stężenie parametrów nerkowych w surowicy (kreatynina, mocznik, cystatyna C, koagulogram. Wyliczano klirensy dla kreatyniny oraz cystatyny C. Mierzono wartości ciśnienia tętniczego. Ponownej oceny czynności nerek w oparciu o te same parametry dokonano w okresie od 1 do 5 miesięcy (średni czas 2,8 miesiąca po zabiegu. Wyniki: Średnie stężenia cystatyny C i kreatyniny oraz wartości klirensów kreatyniny i cystatyny C, mocznika, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie wykazały istotnych statystycznie różnic przed i po zabiegu ESWL. Stwierdzono statystycznie znamienne

 16. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 17. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 18. Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu = The impact of hearing aids on the quality of life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Witczak

  2016-09-01

    Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu The impact of hearing aids on the quality of life     Patrycja Witczak1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2     1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: aparaty słuchowe, jakoś życia, niedosłuch Key words: Hearing aids, Quality of life, Hearing impairment     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Problem niedosłuchu dotyczy ok. 12% populacji. Liczba osób dotkniętych wadą słuchu systematycznie wzrasta. Jest to ważny aspekt medyczny i społeczny. U osób u których stwierdzono niedosłuch jedną z metod rehabilitacji narządu słuchu jest użytkowanie aparatu słuchowego. Podstawowym celem protezowania narządu słuchu jest poprawa komunikowania się osoby niedosłyszącej z otoczeniem oraz zwiększenie komfortu jej życia. Głównym celem badania była ocena jakości życia i korzyści z użytkowania aparatów słuchowych u osób po 60 roku życia. Materiał i metoda: Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, a narzędziem kwestionariusz standaryzowany oceny jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu. Grupą badaną jest populacja osób w wieku powyżej 60 lat. Łączna ilość osób przebadanych stanowiła grupę 60 pacjentów z wadami słuchu stosujących aparaty słuchowe. Wyniki: Narażenie środowiska pracy na hałas zadeklarowało blisko 61% badanych. Jedynie 30,5% zna podstawowe uwarunkowania zdrowia mające znaczenie w przypadku niedosłuchu. Około 75% badanych uznało, że aparat słuchowy pomógł im w życiu codziennym przynajmniej w stopniu dobrym. Wnioski: Z uwagi na dużą poprawę jakości życia po protezowaniu narządu słuchu, konieczne jest edukowanie i informowanie pacjentów w zakresie tej metody leczenia i podnoszenia jakości

 19. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years

  OpenAIRE

  Kitowska, Wioleta

  2016-01-01

  Kitowska Wioleta. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):17-26. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44536 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/44536 http://pbn.nauka.gov.pl/works/689921 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–...

 20. Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Szewieczek

  2017-09-01

  Full Text Available Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce In recent years, there has been a noticeable increase in activity in the field of standardization of public sector accounting, which has an international scope and takes the form of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS. It has been planned that the EU Member States, and consequently Poland, will implement obligatory uniform accounting standards in the public sector – EPSAS – which are to be largely based on the content of IPSAS. The purpose of this paper is to assess the possibilities and factors of IPSAS implementation in the accounting system of public finance sector entities in Poland in relation to the currently applicable accounting regulations and the intelligibility criterion for potential users. The assessment was carried out based on a study of the foreign and domestic literature and existing legislation, while for the conclusions, the deductive and synthetic methods were used. The paper demonstrates that despite the relatively long period of operation of IPSAS, their level of implementation into the accounting system of public sector entities in Poland is negligible. The same applies to the works on the European standards, EPSAS, which have been significantly delayed in relation to the original assumptions. Knowledge of international standards is weak, and consequently their dissemination too. In spite of IPSAS implementation problems, there are still a number of reasons for their use. One of the arguments in favor of introducing uniform standards on the European market is the fact that the common market is in operation, and another one is the strong embedding of the need to consolidate the public sector’s international financial data at the central level of the Community. The conducted research confirmed the possibility of implementing IPSAS into Polish public sector entities’ accounting

 1. The value of irradiation in the combined treatment of craniopharyngioma; Ocena wartosci radioterapii w skojarzonym leczeniu czaszkogardlaka (craniopharyngioma)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skowronska-Gardas, A.; Zawadzka, B.; Palinski, K.; Danczak-Ginalska, Z. [Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  From 1968 till 1990 in the First Radiotherapy Department of the Center of Oncology in Warsaw 32 patients after non-radical surgery were treated with external beam irradiation. 20 were pediatric. We obtained overall 5-year survival in 78% and NED survival in 72% of patients. Significantly better results in pediatric group were observed. 68% of living patients are in good clinical state, able to work or learning. (author). 15 refs, 1 fig.

 2. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 3. Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kałużna

  2015-09-01

  3 Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są poważnym problemem zdrowotnym współczesnej medycyny. Ból kręgosłupa często jest przyczyną ograniczenia aktywności, utrudnia wykonywanie czynności dnia codziennego i znacząco obniża jakość życia. W leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa stosuje się wiele form terapii, jedną z nich jest masaż klasyczny. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa  w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 80 pacjentów (57 kobiet i 23 mężczyzn w wieku 45-57 lat z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.  Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono szczegółowy wywiad i badanie wstępne z wykorzystaniem testu Otta, testu Schobera oraz skali oceny bólu VAS. Po zakończeniu serii 10 zabiegów masażu klasycznego przeprowadzono badanie końcowe – identyczne jak badanie wstępne. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką skuteczność leczenia chronicznych bólów kręgosłupa masażem klasycznym w aspekcie zmniejszenia poziomu bólu oraz poprawy zakresu ruchomości kręgosłupa. Wnioski: Seria 10 zabiegów masażu klasycznego istotnie statystycznie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz na poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta.   Abstract   Introduction: Back pain is a serious health problem of modern medicine. Back pain is often the cause of activity limitation, makes it difficult to perform activities of daily living and significantly reduces the quality of life. In the treatment of back pain use many forms of therapy, one of which is the classical massage. Aim: The aim of this study is to evaluate the results of treatment with classical massage in patients with

 4. Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu za pomocą modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2017-06-01

  Full Text Available Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu za pomocą modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej The Global Financial Crisis, which began in 2007, had a huge influence on the situation on world stock markets. The behavior of investors is often affected by various factors which can impact their investment decisions. As they do not always act rationally, have a tendency to overreact and cannot remove all emo-tional components from their decision-making process, it may be difficult to explain their behavior and investment decisions during the crisis, especially those concerning the sale of shares. The huge drop in share prices on world stock markets was visible in the early stages of the crisis, but it probably was not justified by actual deterioration of the financial situation of listed companies. The Global Financial Crisis triggered a wave of panic selling of shares on the Warsaw Stock Exchange (WSE. As the fluctuations in share prices do not always reflect the real economic situation of the companies, it is worth to examine whether the financial standing of companies listed on WSE actually deteriorated and whether the number of companies facing bankruptcy grew during the 2007 Crisis. The main purpose of this article is to evalu-ate the influence of the recent financial crisis on the financial situation and performance of Polish listed companies. Eight multiple discriminant analysis models were utilized to evaluate the real changes in the financial situation of Polish listed companies during the crisis (years 2006-2011. The aforementioned models enable prediction of corporate bankruptcy and measurement of financial health of companies. Theoretically, the number of companies facing bankruptcy should increase in time of crisis. As many as 175 joint-stock companies listed on the regulated market of the WSE were covered by the study. Their financial data were extracted from the Notoria

 5. Scintigraphic estimation of the duodeno-gastric reflux in the unclerous disease; Scyntygraficzna ocena refluksu dwunastniczo-zoladkowego w chorobie wrzodowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kopanski, Z.; Cienciala, A.; Micherdzinski, J. [Szpital Wojskowy, Cracow (Poland); Brandys, J. [Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland); Zastepa, P.; Witkowska, B.

  1993-12-31

  The analysis includes 58 patients with an ulcer in the duodenum, 40 patients with an ulcer in the stomach, and 13 persons making up the control group. In all patients submitted to the ratio-isotopic estimation of the duodeno-gastric reflux as well as to the chromatographic determination of the concentration of bile acids and lysolecithin in the gastric juice, an almost identically frequent occurrence of the reflux of the duodeno gastric contents into the ulcer of the stomach and of the duodenum was confirmed. It was shown that half of the ulcers of the stomach originate without the participation of the duodeno gastric reflux. It was also established that the average total concentrations of bile acids and lysolecithin are very high in the gastric juice, and in some even statistically significant cases, in the ulcer of the stomach in comparison with the remaining analysed groups of patients. (author). 17 refs, 4 figs.

 6. Ocena funkcjonalna zawodników uprawiających futbol amerykański z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen = Functional evaluation of competitors practicing American football with using Functional Movement Screen test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2015-10-01

  5Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Functional Movement Screen (FMS jest narzędziem służącym do kompleksowej oceny funkcjonalnej. FMS pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia kontuzji, ocenę jakości wykonywanych wzorców ruchowych oraz określenie występowania ograniczeń i asymetrii w obrębie narządu ruchu. Cel pracy. Celem pracy jest ocena funkcjonalna zawodników futbolu amerykańskiego z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS oraz określenie korelacji pomiędzy wynikiem testu FMS, a przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 30 profesjonalnych zawodników futbolu amerykańskiego reprezentujących klub „KS Bydgoszcz Archers”. Ocenę funkcjonalną wykonano z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen. Badania zostały przeprowadzone w trakcie trwania sezonu z wykorzystaniem urządzenia oraz protokołu do testu FMS. Wyniki. Średni wynik w teście FMS uzyskany przez osoby uprawiające futbol amerykański wynosi 14,5/21 punktów. Średnia ocen z większości prób oscyluje koło 2 punktów, co oznacza, że wzorce ruchowe wykonywane są  z kompensacją. U zawodników futbolu amerykańskiego zaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy przebytymi urazami i kontuzjami, a wynikami osiąganymi w próbie 2, 4 i 6 w teście FMS. Wnioski. 1. U zawodników futbolu amerykańskiego obserwuje się nieprawidłowości we wzorcach mobilności, stabilności oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej w teście FMS. 2. Ryzyko wystąpienia kontuzji i urazów u zawodników futbolu amerykańskiego według testu FMS jest relatywnie duże. 3. Wynik testu FMS koreluje z przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego.   Abstract   Introduction. Functional Movement Screen (FMS is a tool for comprehensive functional assessment. FMS allows the assessment of risk

 7. Clinical usefulness of MRI and MRA in children with partial epilepsy; Ocena znaczenia klinicznego obrazowania MRI i MRA w padaczce czesciowej u dzieci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zajac, A; Kacinski, M; Kubik, A; Kroczka, S [Klinika Neurologii Dzieciecej, Uniwersytet Jagiellonski, Collegium Medicum, Cracow (Poland)

  2006-07-01

  Partial epilepsy is a very important problem of epileptology in childhood including clinical and therapeutic aspect especially surgery treatment. The aim of this study is to assess clinical value of neuroimagine techniques (structural MRI, MRI angiography) in partial epilepsy diagnostics in children. The relation between results of examinations with these methods and congenital and acquired risk factors related to partial epilepsy, age of its onset and clinical assessment of patients was analyzed. The study group consisted of 140 children with partial epilepsy hospitalized between 1998 and 2004 in Department of Pediatric Neurology, Collegium Medicum Jagiellonian University, Krakow. The group included 70 girls and 70 boys, the age ranged from 2 months to 17 years. In study group statistical analysis included different factors as which can be related with results of neuroimaging as age, load of pregnancy and birth period, familiar epilepsy, patient's risk factors for appearance of epilepsy, acquired risk factors of epilepsy, results of neurological examination, type of epilepsy, status epilepticus, and signs according epileptic attacks which can be related with neuroimaging results. The primary method of neuroimagine in all patients was structural MRI, in 16 cases Magnetic Resonance Angiography (MRA). The parametric tests (t-student), nonparametric Mann-Whitney's test were used in statistical analysis. The bilateral Fisher test was used to check rate in groups. There was assessed sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value; the 95% confidence interval was calculated for these parameters. Abnormalities in neurological examination in children with partial epilepsy were strongly correlated with MRI findings. The structural changes in MRI were found in younger children, whose course of epilepsy was longer than children without MRI changes. Changes in hippocampus ere the most common in children with partial epilepsy with abnormalities in

 8. Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Kwiatkowska

  2008-10-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyniszczenie, osteoporoza czy depresja. Celem pracy była ocena stanu zapalnego lokalnego oraz systemowego u chorych na POChP. Ma te riał i me to dy: Badania przeprowadzono u 23 chorych na POChP dwukrotnie – w stabilnym okresie choroby oraz w zaostrzeniu. Grupę kontrolną stanowiło 16 asymptomatycznych palaczy papierosów. Analizie poddano: 1 w kondensacie powietrza wydechowego (kpw stężenie nadtlenku wodoru (H2O2 oraz prozapalnych cytokin TNF-a i IL-6; 2 w surowicy poziom TNF-a i IL-6. Wy ni ki: Stwierdzono, że u chorych na POChP w okresie stabilnym w kpw poziom H2O2 był znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej osób zdrowych. W trakcie zaostrzenia choroby ulegał on dalszemu wzrostowi (p0,05. Mierzalny poziom TNF-a zanotowano jedynie u chorych z zaostrzeniem POChP. Zarówno w okresie stabilnym, jak i w zaostrzeniu choroby poziom H2O2 w kpw korelował z FEV1% wartości należnej. Chorych na stabilną POChP charakteryzowało podwyższone w surowicy zarówno stężenie TNF-a, jak i IL-6 w porównaniu z grupą asymptomatycznych palaczy. W okresie zaostrzenia badane cytokiny nie ulegały istotnym zmianom (p>0,05. Wnio ski: U chorych na POChP wykazano obecność lokalnego stresu oksydacyjnego, który w trakcie zaostrzenia choroby ulegał dalszemu znamiennemu nasileniu. Obok reakcji w kompartmencie oddechowym chorzy ze stabilną postacią POChP charakteryzowali się obecnością systemowej reakcji zapalnej mierzonej poziomem TNF-a i IL-6 w surowicy

 9. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Pawlak-Bratkowska

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp i cele pracy: Idiopatyczny zespół nerczycowy w wieku rozwojowym przebiega nawrotowo i trwale zmie‑ nia życie dzieci oraz ich rodziców. Celem badania była ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespo‑ łem nerczycowym. Materiał i metodyka: Badanie zaplanowano jako przekrojową próbę kliniczną wśród rodzi‑ ców dzieci chorujących na zespół nerczycowy w odniesieniu do rodziców dzieci zdrowych. Wszyscy badani (46 rodziców wypełniali: ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka, kwestionariusz STAI (Inwentarz stanu i cechy lęku, kwestionariusz Skali depresji Becka, kwestionariusz Skali kontroli emocji (CECS. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dzieci zdrowych. Wyniki: Rodzice dzieci z zespołem nerczycowym charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji (Skala depresji Becka 8,7 vs 4,9, t = 2,18, p < 0,05. U ojców zaobserwo‑ wano wyższe subiektywne uczucie kontrolowania własnych reakcji w porównaniu z matkami – wyższy wynik CECS, suma u ojców (55,1 vs 47,2, t = 2,53, p < 0,05. U matek odnotowano wyższe wskaźniki zarówno w ska‑ lach mierzących poziom lęku jako cechy (STAI – cecha 45,7 vs 36,1, t = 3,19, p < 0,05 i stanu (STAI – stan 42,8 vs 33,4, t = 2,8, p < 0,05, jak i w kwestionariuszu badającym poziom depresji (10,62 vs 4,86, t = 2,66, p < 0,05. Rodzice, którzy wykazywali tendencję do obwiniania się o chorobę dziecka, podczas jej pierwszego epizodu uzyskali statystycznie istotny wyższy wynik w testach badających poziom depresji. Wnioski: Rodzice dzieci cierpiących na zespół nerczycowy charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji niż rodzice dzieci zdrowych. Ważne wydaje się objęcie szczególną opieką matek, mającą na celu obniżenie poziomu lęku i objawów depresji, oraz ojców skłonnych do tłumienia przeżywanych emocji.

 10. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo. Key words: work ability, psychosocial load, nursing.       Streszczenie Wstęp. Każdego roku wśród Polaków zwiększa się odsetek osób starszych. Starzenie się społeczeństwa sprawia, że w kraju rośnie zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem w Polsce należy do najniższych w Europie. Niedobór kadr wymusza na pracujących wykonywanie większej liczby zadań w tym samym czasie, obciążając ich organizm zarówno w wymiarze fizycznym jaki i psychologicznym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena zdolności do pracy zawodowej i zagrożeń psychospołecznych wśród personelu pielęgniarskiego .Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek. Badania prowadzono przy użyciu: Indeksu zdolności do pracy zawodowej (WAI, części D Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oceniono na umiarkowaną (44,4% oraz dobrą (44,4%. Uzyskano silną korelację ujemną pomiędzy wynikiem wskaźnika WAI a wiekiem (r=-0,68; p=0,002 oraz stażem pracy ogółem(r=-0,55; p=0,02. Istotną korelację zdolności do pracy zawodowej, tym razem dodatnią, otrzymano w zestawieniu z oceną satysfakcji zawodowej (r=0,61, p=0,007. Wnioski. Zdolność do pracy zawodowej wśród badanych pielęgniarek znajduje się na poziomie umiarkowanym oraz dobrym. Jej poziom obniża się wraz z wiekiem, stażem pracy oraz spadkiem satysfakcji zawodowej. Na stanowisku pracy pielęgniarki wykazano występowanie wielu zagrożeń psychospołecznych.   Summary Introduction. Every year an increase is observed in the percentage of the elderly Polish population. Due to the ageing of society there is a growing demand for nursing care.  However, the employment rate of nurses in direct patient

 11. Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Kałużny

  2016-02-01

    Streszczenie Wstęp. Regularna aktywność fizyczna i liczne obciążenia, jakim poddawani są sportowcy przy nieodpowiednio dobranej diecie może powodować niedobory pokarmowe. Jakościowe i ilościowe nieprawidłowości żywienia i zachowań żywieniowych mogą wpływać na spadek zdolności motorycznych, obniżenie koncentracji, zaburzenie procesów regeneracyjnych oraz większą podatność na przemęczenie i przeciążenia organizmu sportowca. Cel pracy. Celem pracy jest ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób, w tym 50 osób uprawiających sport zawodowo (zrzeszonych i reprezentujących kluby sportowe oraz 50 uprawiających sport amatorsko. Ocenę zachowań żywieniowych dokonano z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że znaczny odsetek osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko nie przestrzega zaleceń dotyczących liczby i pory spożywania posiłków. W obu grupach występowały nieprawidłowości w nawadnianiu, zarówno w ciągu dnia, jak również przed, w trakcie i po treningu. Z badań wynika, że regularne spożywanie napojów energetycznych deklaruje 81% zawodowców oraz 75% amatorów. Spożywanie alkoholu kilka razy w tygodniu zaobserwowano u 35% zawodowców oraz 67% amatorów sportu. Grupa zawodowców istotnie statystycznie częściej spożywała posiłki najpóźniej do 2h przed snem, częściej uzupełniała płyny wodą mineralną oraz spożywała mniej alkoholu niż grupa amatorów. Wnioski. 1. Zachowania żywieniowe u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko są nieprawidłowe. 2. Częstość występowania prawidłowych zachowań żywieniowych wśród osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko jest na zbliżonym poziomie.     Abstract Introduction. Regular physical activity and frequent load in athletes with inappropriately chosen diet can cause

 12. Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garboś Sławomir

  2015-06-01

  Full Text Available Stężenia uranu w wodach gruntowych pobieranych z prywatnych studni wierconych nie były dotąd badane w Polsce. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na określenie narażenia ludzi na uran, związanego z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia, w szczególności na obszarach wiejskich, na terenach których prowadzono działalność górniczą. Głównym celem niniejszej pracy była ocena ryzyka zdrowotnego związanego z konsumpcją wód studziennych zawierających uran, pobieranych z wytypowanych obszarów wiejskich Dolnego Śląska (Polska. Do pobierania próbek wód studziennych z trzech obszarów badań kontrolnych (CSA: Mniszków (CSA-A, Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B i Kletno (CSA-C, została zastosowana metoda RDT (ang.: Random DayTime. Analizy próbek RDT przeprowadzono za pomocą zwalidowanej metody opartej na spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS. Zakresy stężeń uranu w wodach studziennych i wyznaczone średnie geometryczne stężenia U w przypadkach poszczególnych obszarów wynosiły: 0,005-1,03 μg/L i 0,052 μg/L (CSA-A, 0,027-10,6 μg/L i 0,40 μg/L (CSA-B oraz 0,006-27,1 μg/L i 0,38 μg/L (CSA-C. Średnie i indywidualne chroniczne dzienne pobrania (CDI, ang. Chronic Daily Intake uranu związane z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia (dorośli/dzieci zawarte były odpowiednio w zakresach: 0,0017-0,013/0,0052-0,040 μg · kg-1 · dzień-1 i 0,0002-0,90/0,0005-2,71 μg · kg-1 · dzień-1. Wyznaczone średnie i zakresy indywidualnych procentowych udziałów wartości CDI w tolerowanym dziennym pobraniu (TDI=1 μg · kg-1 · dzień-1, ang. Tolerable Daily Intake (dorośli/dzieci wynosiły: 0,17%/0,52% i 0,02-3,4%/0,05-10,3% (CSA-A, 1,3%/4,0% i 0,09-35%/0,27-106% (CSA-B oraz 1,3%/3,8% i 0,02-90%/0,06-271% (CSA-C. Wyznaczone średnie wartości CDI uranu są znacząco niższe od ustalonej wartości TDI, podczas gdy w przypadkach indywidualnych

 13. Ocena stężenia ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL w surowicy i moczu dzieci z wadami układu moczowego, poddanych badaniu z użyciem dożylnego środka kontrastowego - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Jobs

  2010-06-01

  Full Text Available Badania z użyciem dożylnych środków kontrastowych są często niezbędne w diagnostyce różnych schorzeń. Jednocześnie, mimo stosowania coraz bezpieczniejszych preparatów, po ich podaniu nadal obserwuje się, przeważnie przejściowe, pogorszenie funkcji nerek nazywane nefropatią pokontrastową. Wielokrotne epizody ostrego uszkodzenia funkcji nerek (AKI mogą z czasem doprowadzić do przewlekłej choroby nerek. W ostatnich latach odkryto nowy, czuły parametr, oceniający ostre uszkodzenie funkcji nerek bardzo wcześnie, bo już w ciągu kilku godzili po zadziałaniu czynnika szkodliwego. Jest nim stężenie we krwi i, przede wszystkim, w porcji moczu ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL. Celem pracy jest wstępna ocena stężenia NGAL u pacjentów badanych z użyciem dożylnego środka cieniującego. Materia! stanowiło 7 pacjentów z wadami układu moczowego (5 dziewczynek, 2 chłopców w średnim wieku 8,5 roku, u których wykonano urografię. Wszyscy badani mieli prawidłową czynność nerek, nie stwierdzano u nich mikroalbuminurii. Wyniki: Przed podaniem kontrastu średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 69,9 ng/ml, w porcji moczu - 15,8 ng/ml. Po 4 godzinach od podania kontrastu średnie stężenie NGAL w porcji moczu podniosło się do 44,18 ng/ml. Po 48 godzinach średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 54,31 ng/ml, w porcji moczu średnie stężenie obniżyło się do 31,18 ng/ml. Wnioski: Zwraca uwagę fakt potrojenia stężenia NGAL w porcji moczu po 4 godzinach od podania dożylnego kontrastu i utrzymywania się wyższych stężeń po 48 godzinach od badania, co może świadczyć o negatywnym wpływie środka kontrastowego na czynność nerek nawet u pacjentów bez cech przewlekłej choroby nerek.

 14. Ocena preferowanych predyspozycji trenera personalnego = Rating preferred predisposition personal trainer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Stefaniak

  2016-09-01

  Abstract                 Services provided by personal trainers in Poland are becoming more popular. The legal situation of this professional group in Poland is unregulated, which creates many doubts about the competence and suitability personal trainer.                 The essence of the work presented in the study is to determine the changes in terms of perception of competence coach, taking place in recent years. The research was conducted in 2009 and repeated in 2015 in fitness clubs coming in Lower Silesia.                 The study involved 240 respondents, including 72 women and 168 men.                 Research results indicate that over the years, the number of people regularly using the services of a coach nearly doubled. The significant number of people for whom the profession of coaching combined with better and better assessment of the social and his authority continues to grow. 67.5% of respondents think that the coach should be well built and have mixed personality traits.

 15. Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nika Urh

  2017-09-01

  Full Text Available Uvod: Eden od dejavnikov kakovosti življenja starejših v socialnovarstvenem zavodu je prehrana. Namen raziskave je bil proučiti prehransko stanje in ponuditi predloge za izboljšanje prehrane starejših v socialnovarstvenem zavodu. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna opisna metoda raziskovanja. Analizirani so bili dnevni jedilniki v socialnovarstvenem zavodu in na vzorcu starejših (n = 48 izvedena analizo dejanskega vnosa hranil in prehranskega statusa. Prehransko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi indeksa telesne mase in vprašalnika Mini prehranski pregled. Vključeni v raziskavo so imeli prehrano, pri kateri dietne prilagoditve niso bile potrebne. Rezultati: Povprečna energijska vrednost ponujenih jedilnikov je znašala 8457 kJ (2021 kcal na dan, 17 hranil je odstopalo od priporočil. Moški (M in ženske (Ž se statistično pomembno razlikujejo v deležu ostanka maščob (μM = 16 %, μŽ = 24 %; p = 0,036, holesterola (μM = 15 %, μŽ = 26 %; p = 0,035, vitamina D (μM = 15 %, μŽ = 27 %; p = 0,017 in vitamina B12 (μM = 17 %, μŽ = 25 %; p = 0,016. Indeks telesne mase je pokazal, da nihče od starejših, ki so bili vključeni v raziskavo, ni bil podhranjen ali v kategoriji debelost III. stopnje. Diskusija in zaključek: Raziskava je potrdila potrebo po sistematičnem spremljanju kakovosti prehrane starejših v socialnovarstvenih zavodih. Da bi starejšim zagotovili ustrezno prehransko oskrbo, je potrebno sodelovanje medpoklicnega tima s starejšimi in njihovimi družinskimi člani.

 16. Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Plaskiewicz

  2015-04-01

  3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Wady stóp u dzieci są powszechnym problemem medyczno–społecznym w Polsce i na Świecie. Styl i szybkie tempo życia współczesnego człowieka wpływają niekorzystnie na postawę ciała, a stopy są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ działania czynników środowiska zewnętrznego. Cel pracy. Celem pracy jest ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 40 dzieci w wieku 9-10 lat. Ze względu na miejsce zamieszkania dzieci podzielono na dwie grupy. Analizę stóp wykonano metodą platurograficzną polegającą na sporządzeniu odcisków podporowej powierzchni stopy. Oceniano wskaźniki opisujące wady stóp tj: wskaźnik „Ky” Sztritera-Godunowa, wskaźnik kątowy Clarke’a (CI, wskaźnik Wejsfloga, kąt piętowy oraz kąt koślawości palucha. Wyniki. Wśród przebadanych dzieci najczęstszą wadą stóp było płaskostopie. Zaobserwowano minimalnie mniej wad stóp u dzieci ze wsi w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w mieście, jednak różnice nie są istotne statystycznie. Nie zaobserwowano różnic związanych z występowaniem wad stóp pomiędzy dziećmi ze wsi i z miasta. Wnioski. 1. Większość dzieci zarówno z miasta (65% jak i ze wsi (75% ma prawidłowo ukształtowane stopy. 2. Najczęstszą wadą stóp występującą wśród przebadanych dzieci jest płaskostopie. 3. Nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych w ocenie stóp pomiędzy dziećmi mieszkającymi w środowisku miejskim i wiejskim.   Abstract   Introduction. Feet defects in children is a common socio-medical problem in Poland and the world. Lifestyle of modern man adversely affect posture. The feet are particularly vulnerable to the adverse effects factors the external environment. Aim of the study. The aim of the study is to estimate the

 17. Ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli szkół średnich w kontekście zagrożeń zdrowia związanych z miejscem pracy = Assessment of the health needs of secondary school teachers in the context of health risks at the workplace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wodzyńska

  2016-05-01

  2Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa   mgr Katarzyna Wodzyńska mgr Joanna Skonieczna dr n. med. Dominik Olejniczak dr n. o zdr. Urszula Religioni   Słowa kluczowe: potrzeba zdrowotna, nauczyciele, promocja zdrowia, miejsce pracy Key words: need care, teachers, health promotion, workplace   Streszczenie Wstęp Nauczyciel w swoim zawodzie narażony jest na wiele niekorzystnych czynników. Miejsce pracy oraz warunki jakie w nim panują, w znacznym stopniu wpływają na zdrowie i samopoczucie. Odpowiednia ergonomia stanowiska pracy jest w tej kwestii bardzo istotna. Głównym celem pracy jest zbadanie i ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli, które są związane z charakterem, miejscem wykonywanej  pracy oraz występujących w niej zagrożeń zdrowia. Materiał i metody W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym wykonywania zawodu nauczyciela wzięło udział 283 nauczycieli z dwunastu  szkół średnich znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wypełniony przez nauczycieli kwestionariusz składał się z 21 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona oraz R Spearmana. Za istotne różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05. Wyniki Blisko połowa respondentów wskazała, że praca ma istotny wpływ na zdrowie. Według 20,5% badanych wykonywany zawód w średnim stopniu wpływa na stan zdrowia, zaś 18% wszystkich respondentów uważa, że udział czynników pracy w ogólnym samopoczuciu jest niewielki. Zmęczenie jest jedną z najczęstszych dolegliwości wśród nauczycieli. 18,1% badanych deklaruje że odczuwa je codziennie, zaś u 39,7% respondentów występuje ono często, bo 2-3 razy w tygodniu. Wnioski Uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, iż nauczyciele mają świadomość wpływu pracy na zdrowie, jak również są świadomi dolegliwo

 18. Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania = Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Ćwikła

  2016-09-01

    Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use   Sandra Ćwikła1, Dominik Olejniczak2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: smartfon, zachowania zdrowotne, uzależnienie, internet Key words: Smartphone, Health Behavior, Addiction, Internet     Streszczenie Wprowadzenie: Badania pokazują, że smartfon staje się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Powodem, dla którego ludzie chętnie kupują i użytkują smartfony jest ich wielozadaniowość. Zadaniem aplikacji mobilnej jest niezależne od czasu i miejsca umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji, komunikacji oraz rozrywki. Celem głównym badania własnego było określenie stopnia uzależnienia respondentów od smartfonów. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzone zostało za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kwestionariusz został wypełniony anonimowo przez 319 osób. Wyniki: Ponad 2/3 badanych deklaruje, że używa telefonu przez cały dzień bądź kilkanaście razy dziennie. Badanie własne pokazuje, że ponad połowa respondentów używa smartfony do celów służbowych (30% lub służbowych I prywatnych (41%. Ponad połowa (58% respondentów nie wyobraża sobie spędzenia tygodnia bez telefonu. Spośród wszystkich respondentów, aż 65% zaliczyłoby samych siebie do osób zależnych od smartfona. Wnioski: Praca biurowa jest często związana z używaniem telefonu komórkowego, co może być również powodem uzależnienia. Smartfony stały się nieodłącznym i niezastąpionym

 19. Ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących = Assessment of the frequency of the occurrence of headaches and associated with them symptoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kożuch

  2016-05-01

  4Katedra i Klinika Nefrologii, UM w Lublinie   Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com     Streszczenie Celem pracy była ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących. W badaniu oceniono również poziom natężenia bólu oraz okoliczności pojawienia się dolegliwości bólowych oraz czas ich trwania i charakter bólu. Badaniem objęto 103 osób. Kobiety stanowiły 56,9% respondentów, natomiast mężczyźni 43,1%. Wiek ankietowanych zawierał się pomiędzy 18 a 75 lat.  Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2016 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 43 pytania z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Wszyscy ankietowani skarżyli się na dolegliwości bólowe głowy. Ankietowani najczęściej (36,5% wskazywali odpowiedź o występowaniu bólu głowy kilka razy w miesiącu. 39,4% ankietowanych odczuwa dolegliwości bólowe głowy o różnej porze dnia. Na pytanie dotyczące długości trwania dolegliwości bólowych ankietowani najczęściej (36,4% wskazywali, że ból głowy trwa zazwyczaj około 1 godzinę. Respondenci istotnie statystycznie (p<0,05 częściej potrafili określić lokalizację bólu głowy. Ankietowani z podobną częstością wskazywali ból w okolicy skroniowej (27,7% oraz w okolicy potylicznej (24,8%. Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05 częściej odczuwają silniejszy ból głowy w porównaniu do kobiet. Najczęstszym objawem towarzyszącym dolegliwościom bólowym głowy była zmiana nastroju (66,3%, p<0,05. Blisko jedna trzecia ankietowanych odczuwa podczas napadu bólu głowy sztywność karku (28,7%, na nudności i wymioty

 20. Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym = Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2016-07-01

  4 Katedra Neuropsychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;       Streszczenie Wstęp. Ważną rolę w stabilizacji kręgosłupa pełni mięsień poprzeczny brzucha. Doniesienia naukowe wykazują korelację między aktywnością tego mięśnia, a dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Cel pracy: 1. Ocena oraz porównanie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz u osób bez dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. 2. Ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów w badaniu aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 osób w wieku 28,36, w tym 28 kobiet oraz 22 mężczyzn. Badanych podzielono na dwie grupy: Grupę  I - badaną stanowiły osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym z aktualnym epizodem bólowym trwającym minimum 3 miesiące.  Grupę II - kontrolną stanowiły osoby „zdrowe” bez dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo – krzyżowym przez minimum 6 miesięcy. Wyniki. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa obserwuje się nieprawidłową aktywację mięśnia poprzecznego brzucha. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy badanymi grupami w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha - p<0,05. Współczynnik zgodności ICC dla dwóch terapeutów badających aktywność mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer wynosi - 0,82. Wnioski: 1. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym obserwuje się nieprawidłowości w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. 2. Stopień zgodności ocen dwóch terapeutów badających aktywność mi

 1. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych przez i po zdiagnozowaniu choroby wśród kobiet z nowotworem piersi w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego – badanie wstępne = Evaluation of selected health behaviors before and after the diagnosis among women with breast cancer based on the Health-Related Behaviour Inventory (HBI questionnaire developed by Juczyński - preliminary study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Jolanta Bojakowska

  2016-05-01

  2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie       Słowa kluczowe: rak piersi, zachowania zdrowotne, profilaktyka Key words: brest cancer, health behaviors, prophylaxis   Abstrakt Cel pracy Celem pracy była ocena wybranych zachowań zdrowotnych przed i po leczeniu wśród kobiet  z nowotworem piersi. Materiał i metoda W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Do realizacji badań posłużył kwestionariusz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ Juczyńskiego. Badaniami objęto 70 kobiet z rakiem piersi, w przedziale wieku między35 a77 rokiem życia zamieszkujących województwo lubelskie. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o program Statistica 10.0. Wyniki W oparciu o skalę IZZ przed chorobą wyniki niskie uzyskało 80% badanych, przeciętne – 11,4%, zaś wysokie – 8,6%. Po rozpoznaniu choroby wyniki niskie uzyskało 17,1%, przeciętne – 30%, a wysokie 52,9%.  Wskaźnik zachowań zdrowotnych dla ogółu badanych wyniósł  średnio 66,23 przed chorobą i 90,5 po rozpoznaniu. Po rozpoznaniu choroby we wszystkich kategoriach uzyskano wyższe wyniki niż przed. Wnioski Doświadczenia związane z chorobą mają istotny wpływ na wzrost ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych wśród kobiet z nowotworem piersi.  Po rozpoznaniu choroby we wszystkich analizowanych kategoriach zaobserwowano wyższy poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych.         Abstract Aim The aim of this study was to evaluate selected health behaviors before and after diagnosis of the disease among women with breast cancer. Material and methods In the study the diagnostic survey method was applied in combination with the questionnaire technique. To conduct the research we used Juczyński’s inventory of health behaviours questionnaire. The survey included 77 women with breast cancer, aged from 35 to 77, living in the Lubelskie Voivodeship. The statistical analyses were conducted with

 2. Ocena częstości występowania stresu, objawów mu towarzyszących, przyczyn oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród osób uczących się = Estimation of the frequency of occurrence of stress and its symptoms and evaluation of causes and management of stress among students / learners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Kozłowski

  2016-05-01

  4Instytut Filologii Angielskiej, KUL w Lublinie   Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com   Streszczenie Celem pracy była ocena częstości występowania stresu, przyczyny oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wśród osób uczących się. Badaniem objęto 102 osoby. Kobiety stanowiły 57,8% respondentów, natomiast mężczyźni 42,2%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 30 lat. Badanie przeprowadzono w okresie od września do października 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 25 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Wśród ankietowanych niespełna połowa (47,1% znajdowała się w sytuacji stresowej kilka razy w tygodniu. Natomiast stres odczuwało kilka razy dziennie aż 21,6% ankietowanych. Respondenci to osoby młode, kształcące się to też jako główny powód stresu wskazany został związek ze szkołą bądź studiami (74,5%. Problemy rodzinne wywołują stres u 59,8%. Wśród objawów stresu ankietowani wskazywali rozdrażnienie, gniew, ból brzucha, uczucie bezradności, problemy z koncentracją oraz zaburzenia łaknienia. Blisko połowa ankietowanych (47,5% deklaruje, że po przejściu okresu stresu objawy z nim związane mijają. Nie ma istotnych statystycznie różnic dotyczących długości występowania objawów biorąc pod uwagę płeć. Najskuteczniejszą metodą radzenia sobie ze stresem jest wsparcie drugiej osoby, odpowiedź tą wybrała prawie polowa respondentów (49,5%. Większość ankietowanych (62,4% dzieli się swoimi problemami z rodziną i bliskimi. Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05 częściej nie mówią o swoich

 3. Functional Movement Screen (FMS - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta = Functional Movement Screen (FMS - a comprehensive system for the functional evaluation of the patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2015-04-01

  4 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska   Streszczenie   System oceny funkcjonalnej - Functional Movement Screen (FMS został stworzony przez Graya Cooka oraz Lee Burtona w 1995 roku. FMS jest koncepcją, która umożliwia kompleksową analizę jakości podstawowych wzorców ruchowych, ocenę ryzyka kontuzji oraz stwierdzenie istnienia ograniczeń i asymetrii. Test FMS złożony jest z 7 prób (głęboki przysiad, przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem, przysiad w wykroku, ruchomość obręczy barkowej, aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej, ugięcie ramion w podporze, stabilność rotacyjna tułowia. W pracy zaprezentowano test Functional Movement Screen, jako kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta.   Słowa kluczowe: Functional Movement Screen, FMS, ocena funkcjonalna, rehabilitacja.   Abstract   Functional Movement Screen (FMS was created by Gray Cook and Lee Burton in 1995. FMS is a concept that allows comprehensive analysis of the quality of basic movement patterns, risk assessment and finding of injury to the limitations and asymmetries. FMS test consists of 7 samples (deep squat, hurdle step, in-line lunge, shoulder mobility, active straight leg raise, trunk stability push up, rotational stability. The paper presents the Functional Movement Screen test, as a comprehensive system of functional assessment of the patient.   Key words: Functional Movement Screen, FMS, functional assessment, rehabilitation.

 4. Corrosion Damage Investigation of Silver-Soldered Stainless Steel Orthodontic Appliances Used in Vivo / Ocena Zniszczeń Korozyjnych Używanych In Vivo Stałych Aparatów Ortodontycznych O Połączeniach Lutowanych Na Bazie Srebra

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łępicka M.

  2015-12-01

  Full Text Available Processes of destruction of products used in orthodontic treatment, e.g. fixed orthodontic appliances, microimplants or dental prostheses considerably limit its operational lifetime and comfort and safety of patients. The objective of the research was to evaluate and assess corrosion damage to silver-soldered stainless steel rapid palatal expansion Hyrax devices. Used in vivo for 2 or 6 months, respectively, RPE (rapid palatal expansion devices were analyzed macroscopically and in a scanning electron microscope with an energy X-ray analyzer for signs of corrosion. The evaluated appliances showed discernible differences between the overall condition of the noble solders and the stainless steel elements. The Ag-rich solders were chiefly covered in corrosion pits, whereas stainless steel wires, molar bands and Hyrax screws presented corrosion-free surfaces. What is more, the EDS analysis showed differential element composition of the solders. According to the results, noble materials, such as Ag-rich solders, can corrode in a salivary environment when coupled with stainless steel. The selective leaching processes are observed.

 5. Wpływ rehabilitacji neurologicznej na funkcjonowanie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna = The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients after ischemic stroke – a retrospective analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Kałużny

  2016-12-01

    1   Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 2   Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Jolly Med, Popielówek 4   Fundacja Wsparcie, Kowary 5   Bydgoska Szkoła Wyższa 6   Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: udar mózgu, rehabilitacja, PNF, skala Barthel Key words: stroke, rehabilitation, PNF, the scale of Barthel   Streszczenie Wstęp: Funkcjonowanie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu jest źródłem zainteresowania dla wielu badaczy oraz ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu (po chorobach serca i nowotworach oraz najczęstszą przyczyną ciężkiego inwalidztwa w populacji osób powyżej 45 roku życia, co niesie za sobą istotne następstwa kliniczne, socjalne i ekonomiczne. Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności zastosowanej rehabilitacji neurologicznej u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, ocena funkcjonowania pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu poddanych rehabilitacji neurologicznej oraz ocena wpływu czynników dodatkowych na skuteczność rehabilitacji neurologicznej. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 30 osób obu płci (15 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 47-78 lat po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, których poprawę funkcjonowania w wyniku procesu rehabilitacji oceniano wybranymi elementami skali Barthel. Badania przeprowadzone zostały na podstawie analizy historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w latach 2015-2016. Wykorzystano

 6. Część I – ocena okoliczności i biomechaniki urazu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Teresiński

  2014-10-01

  Full Text Available Badania nad etiologią i zapobieganiem dystorsji kręgosłupa szyjnego pozostają od wielu lat w centrum zainteresowania badaczy związanych z przemysłem samochodowym i medycyną wypadkową, a także towarzystw ubezpieczeniowych. Etiopatogeneza zespołu dolegliwości związanych z tzw. whiplash (WAD budzi wciąż kontrowersje i jak dotychczas nie udało się w jednoznaczny sposób ustalić jego morfologicznych wykładników. Subiektywny charakter skarg powoduje bardzo duże trudności w obiektywizacji następstw urazu akceleracyjno- deceleracyjnego oraz weryfikacji zgłaszanych roszczeń. Celem pracy było przedstawienie  zależności biomechanicznych oraz okoliczności towarzyszących powstawaniu WAD wynikających z badań populacyjnych, statystyk firm ubezpieczeniowych oraz analizy zapisów rejestratorów zderzeń montowanych przez producentów samochodów. Znajomość technicznych aspektów okoliczności powstawania WAD może ułatwić medyczną ocenę tego rodzaju następstw.

 7. Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Elena Sánchez

  2014-04-01

  Full Text Available Kolegialni coaching avtoric Zore Rutar Ilc, Blanke Tacer in Brigite Žarkovič Adlešič je prvi priročnik za to področje, ki je plod slovenskega znanja. Na eni strani je sistematičen, metodičen, do bralca prijazno zasnovan, didaktično bogat in strokoven vodnik po osnovah coachinga; na drugi strani temelji na praktičnih primerih, v katerih skozi refleksijo uporabnikov in preizkuševalcev coachinga bralcu omogoča neposreden vpogled v njihovo učenje, napredek in razvoj. Pri tem ponuja nekatere preproste tehnike, orodja in modele ter bralcu na slikovit način pokaže, kako jih uporabiti v praksi. Primere uporabe začini še z izkušnjami in refleksijo tistih, ki so to že storili.

 8. Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih

  OpenAIRE

  Ražman, Sandi

  2016-01-01

  Hidravlični model je pomembno orodje, s pomočjo katerega simuliramo obnašanje dejanskega vodovodnega sistema. Pričujoča diplomska naloga opisuje postopek grobega umerjanja oziroma makrokalibracije na praktičnem primeru. S sprotnim analiziranjem simulacij modela, odpravljanjem napak in spreminjanjem neznanih parametrov skušamo pridobiti takšen nabor podatkov, na podlagi katerih rezultati hidravličnih izračunov postopno konvergirajo k merjenim vrednostim stvarnega vodovodnega sistema. Po končan...

 9. Ocena Nośności Konstrukcji Nawierzchni Lotniskowych Metodą Acn-Pcn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wesołowski Mariusz

  2014-12-01

  Full Text Available Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization. W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

 10. Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Prus

  2017-06-01

  Full Text Available Metody taksonomiczne służą do opisu i klasyfikacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wyrażonych przy pomocy licznego zestawu zmiennych. Metody te dają różne wyniki, pomimo przyjętego jednakowego zestawu wyjściowych cech badawczych. Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji wielocechowej powiatów województwa małopolskiego przy użyciu trzech metod taksonomicznych oraz dokonanie oceny przeprowadzonego podziału. Do badań przyjęto zestaw zmiennych definiujących warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddano trzy metody taksonomiczne – taksonomii przestrzennej, aglomeracyjną metodę Warda oraz metodę Czekanowskiego. Do oceny wykorzystano mierniki oceny klasyfikacji jednostek: indywidualne, homogeniczności oraz heterogeniczności, obliczone dla wydzielonych w wyniku analizy skupień, a także mierniki poprawności skupień. Obliczenia wykonano w programie Taksonomia Numeryczna. W pracy posłużono się metodą opisowo-porównawczą oraz analizą logiczną. Najlepsze wskaźniki homogeniczności świadczące o poprawności wykonania klasyfikacji otrzymano w przypadku metody Warda. Warunek heterogeniczności został najlepiej spełniony w przypadku metody taksonomii przestrzennej. Najsłabsze mierniki klasyfikacji, zarówno te świadczące o homogeniczności, jak i heterogeniczności, otrzymano po zastosowaniu metody Czekanowskiego. Przeprowadzone badania potwierdziły najlepszą skuteczność w przypadku metody Warda.

 11. OCENA VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK O UVAJANJU TUJEGA JEZIKA V VRTEC

  OpenAIRE

  Šilak, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene različne sodobne teorije o pridobivanju tujega jezika v predšolskem obdobju. Teoretični del diplomske naloge zajema osnove govornega razvoja v prvem in drugem jeziku, dejavnike, ki vplivajo učenje jezika, ter vpliv tujega jezika na materinščino. V Nadaljevanju diplomskega dela je opisano učenje tujega jezika v predšolskem obdobju. V tem delu so predstavljeni glavni cilji, načela, dejavniki uspešnega učenja tujega jezika v predšolskem obdobju, kritično obdobj...

 12. Ocena wartości zamówień międzybibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeszke Łukasz

  2017-12-01

  Full Text Available In the context of the current situation and forecasts for the Interlibrary Loan service in Poland, the article presents the evaluation concept of the value of ILL orders. It is a qualitative approach to the ILL service, assessing orders using e. g. guidelines issued by the Ministry of Science and Higher Education. Citation from Web of Science and Scopus databases were used, as well as an analysis using the Impact Factor and journal values from the Unified List of Scientific Journals (by Ministry of Science and Higher Education. The basis for the analysis are interlibrary orders submitted by students, PhD students and employees of the Poznan University of Technology in 2016. The evaluation confirms the high value of these orders among all user groups and the wide range of publications types our patrons need.

 13. Ocena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja

  OpenAIRE

  Hladnik, David; Pintar, Anže Martin

  2017-01-01

  In Krakovo virgin forest reserve we assessed stand structures on the basis of the laser scanning data of Slovenia and forest inventory permanent sampling plots. Large growing stocks (730 m3 /ha) and quantities of deadwood (27 % of growing stock) are characteristic for a reserve in the area of lowland, occasionally flooded forests. Pedunculate oak (83 %) and common hornbeam (12 %) prevail in the growing stock. We delineated stand structures in the forest reserve zone on the basis of the height...

 14. Muticriteria assesment of possible use of computer games in teaching / Многокритериальный анализ возможностей применения компьютерных игр в процессе обучения / Višekriterijumska ocena mogućih primena računarskih igara u nastavi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mališa R. Žižović

  2017-07-01

  озицию, так как от его решений зависит развитие и исход игры. / U radu se daje višekriterijumska ocena nekoliko mogućih pristupa organizovanju studija. Zahvaljujući sve široj upotrebi savremenih informacionih tehnologija, tradicionalni obrazovni sistem suočava se sa velikim promenama. Jedna od njih je i razvoj ozbiljnih igara koje simuliraju rad realnih poslovnih okruženja. Tradicionalni, pasivni pristup obrazovanju obučava nas za neke uske procedure, a zatim vrši evaluaciju na osnovu našeg sećanja na ono što nam je rečeno. Čak i kada smo uspešno savladali činjenice i procedure, naše ponašanje u pravim životnim situacijama ostaje neprovereno. Igre pokušavaju da reše problem, motivišu i promovišu učenje. Njihov interaktivni aspekt dovodi do visoke uključenosti samih učesnika u aktivnosti igre, pa one više nemaju svrhu isključivo zabave već postaju ozbiljan alat za učenje. Od klasičnih zabavnih igara odvaja ih prvenstveno drugačiji cilj, tj. mogućnost da se učesniku igre, pored zabave, pruži i edukativna komponenta. Takođe, učesnik nije pasivni igrač već svojim odlukama i postupcima direktno može uticati na tok igre, dovodeći do dobrih ili loših rezultata.

 15. Jakość życia pacjentów z zaćmą = The quality of life of patients with cataracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Jaworska

  2015-03-01

    Autor do korespondencji Author for the correspondence Iwona Jaworska email: iwonajaworska1@op.pl   Słowa kluczowe: zaćma, jakość życia.   Keywords: cataract, quality of life.   Streszczenie   Cel pracy: Określenie wpływu zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny na postrzeganie jakości życia w zaćmie. Materiał i metodyka: Badanie kwestionariuszem Jakości Życia WHOQOL Bref przeprowadzono wśród 300 pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Wyniki badań: Analiza wyników wykazała, że chorzy z zaćmą wysoko oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach, jednak najniższej oceny dokonują w zakresie samooceny stanu zdrowia. Stwierdzono też, że płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny korelują z oceną jakości życia. Najniższej oceny jakości życia w dziedzinie somatycznej dokonują kobiety oraz osoby po 75 roku życia. Osoby najstarsze dokonują też niższej niż pozostałe grupy wiekowe oceny stanu zdrowia i jakości życia w dziedzinie fizycznej. Im wyższy poziom wykształcenia chorych z zaćmą tym niższe poczucie jakości życia w dziedzinie fizycznej i niższa ocena stanu zdrowia. Wnioski: W badaniach stwierdzono istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi społeczno-demograficznymi (wiek, płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny a samooceną stanu zdrowia, ogólnym poczuciem jakości życia oraz poczuciem jakości życia w dziedzinie fizycznej.   Abstract Aim: To determine the impact of socio-demographic variables (gender, age, education level, marital status, the perception of quality of life in cataract. Material and methods: The study was a questionnaire Quality of Life WHOQOL Bref was conducted among 300 patients Radomski Mazowiecki Specialist Hospital and Specialist Hospital in Radom Test results: Analysis of the results showed that patients with cataract highly

 16. Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego = The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Łuczyk

  2016-07-01

    Streszczenie Wstęp. Pacjent z rozpoznanym nowotworem złośliwym, który oczekuje na zabieg operacyjny odczuwa różnego rodzaje emocje. Jedną z nich jest distres będący reakcją na zagrożenie związaną z diagnozą zagrażającej życiu choroby oraz koniecznością jej leczenia. Jeżeli distres przekracza możliwości adaptacyjne ustroju może działać szkodliwie na organizm [1].   Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia distresu u chorych na nowotwory złośliwe w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego. Materiał i metoda. Badaniem objęto 101 osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu oraz Termometr distresu. Wyniki. U ponad połowy pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego występowało niewielkie nasilenie distresu, u części chorych nasilenie distresu było znaczne. U pacjentów z nasilonym poziomem distresu najczęściej wskazywanymi problemami były trudności w pracy i szkole, w relacjach z partnerem oraz poddenerwowanie i zmęczenie. Na występowanie i nasilenie distresu u pacjentów onkologicznych przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego nie mają wpływu czynniki społeczno-demograficzne oraz rodzaj rozpoznanego nowotworu.   Słowa kluczowe: nowotwór złośliwy, distres, termometr distresu, leczenie chirurgiczne nowotworów.       Summary Admission. A patient diagnosed with a malignant tumor that is pending surgery feels different kinds of emotions. One of them is the distress that is a reaction to the threat associated with the diagnosis of a life-threatening disease and the need for its treatment. If the distress exceeds the capabilities of the adaptive system can cause harm to the body [1]. Aim of the study. To estimate the prevalence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery. Material and methods. The study involved 101 people

 17. Ocena ryzyka uzależnienia od opalania w wybranej populacji kobiet w wieku 15–30 lat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Szczerkowska-Dobosz

  2011-08-01

  Full Text Available Introduction. Excessive exposure to natural and artificial sources ofultraviolet radiation may lead to skin cancer, skin photoaging, as wellas tanning addiction.Objective. To evaluate sunbathing habits and risk of tanning addictionin a selected population of women.Material and methods. 496 women aged 15 to 30 years, studying atschools and universities with medical faculties and similar. On-line ordirect anonymous answers to questionnaire, which included questionsabout tanning preferences, knowledge about the danger of ultravioletradiation exposure, use of sunscreens, familial incidence of skin cancerand mCAGE questionnaire evaluating risk of tanning addiction.Results. 83.9% of respondents declared that they regularly tan. Amongthis group 18% had a positive result in the mCAGE questionnaire. Themost popular way of getting a tan was sunbathing (70.4%, but 62.7%of women had used a sunbed at least once in a lifetime and 26.6% didso regularly. The respondents using sunbeds were most often (20.2%cosmetology students. A statistically significant correlation betweenduration of sunbed session and a positive result in the mCAGE questionnairewas observed. The biggest group of women (38% thatdeclared they had never used a sunbed consisted of secondary schoolstudents.Conclusions. According to the results of our study, using natural andartificial sources of ultraviolet radiation is still popular among youngwomen. This population is also at risk of tanning addiction. Thereforewidespread educational programmes concerning health consequencesof excessive exposure to ultraviolet radiation are essential.

 18. Ocena jakości powietrza wewnątrz budynku szkolnego. Studium przypadku z Wrocławia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zwoździak Anna

  2017-09-01

  Full Text Available W celu osiągnięcia dobrej jakości powietrza w szkole, gdzie dzieci spędzają ok. 6–8 godzin dziennie i znalezienia rozwiązania, by ją poprawić, należy dokładnie rozpoznać problem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego. Dzieci są jedną z bardziej wrażliwych grup, wśród których obserwuje się szkodliwe oddziaływanie pyłów zawieszonych na zdrowie. Nasze badania skupiły się na charakterystyce zanieczyszczenia powietrza różnymi frakcjami pyłu zawieszonego (tj. PM1,0, PM2,5, PM10 wewnątrz (W i na zewnątrz (Z budynku szkoły gimnazjalnej w centrum Wrocławia. Do poboru próbek pyłu PM1,0, PM2,5 i PM10, w latach 2009/2010, zostały wykorzystane impaktory typu Harvard. Zimą, w 90 dni pomiarowych, stwierdzono przekroczenia zalecanych przez WHO średnich dobowych stężeń PM10 i PM2,5. Frakcja PM2,5 wewnątrz szkoły oraz frakcja PM10, zarówno zimą, jak i latem miały swoje źródła w samej szkole, o czym świadczył stosunek W/Z = 1,2 dla średnich dobowych stężeń PM2,5, i odpowiednio 1,3 (zimą oraz 2,0 (latem dla PM10. Jednak, stężenia PM2,5 and PM10 w czasie trwania zajęć szkolnych (8-godzinne średnie były znacznie wyższe odpowiednio: 2,0 i 2,5- krotnie zimą oraz 4,1 i 5,6-krotnie latem. Stężenia PM1 były porównywalne wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Choć są to badania wstępne, to jednak powinny zmotywować do dalszych prac skupionych na ocenie relacji między stężeniem pyłów drobnych w szkole a reakcją układu oddechowego dzieci.

 19. KONDENSACJA W PRZEGRODZIE ŚCIENNEJ Z KOMPOZYTU WAPIENNO-KONOPNEGO – OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław BRZYSKI

  Full Text Available Obecność składników organicznych w materiałach budowlanych, decyduje o ich wrażliwości na wilgoć, a dłuższej perspektywie na ich korozję biologiczną, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Przegrody powinno się projektować zwracając uwagę na ryzyko wystąpienia powierzchniowej oraz międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. W artykule przedstawiono analizę przegrody ściennej, wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego. Założono grubość ściany 40 cm oraz po 2 cm tynku po obu stronach. Kompozyt składa się z modyfikowanego spoiwa wapiennego oraz paździerzy konopnych pozyskanych z konopi przemysłowych. Parametry materiału, potrzebne do analizy (współczynnik przewodności cieplnej oraz paroprzepuszczalność wyznaczono doświadczalnie w badaniach własnych. W części analitycznej artykułu przedstawiono obliczenia temperatury powierzchni koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanej ścianie. Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13788. Przyjęto warunki brzegowe dla lokalizacji Lublin. Miesiącem krytycznym, w którym przegroda jest najbardziej narażona na kondensację jest styczeń. Z uwagi na dobre parametry termoizolacyjne przegrody, jej budowę ryzyko rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany nie występuje. Kondensacja wewnętrzna występuje w przegrodzie w okresie grudzień – luty. Natomiast już w marcu zgromadzony kondensat ulega całkowitemu odparowaniu. Przegroda odpowiedniej grubości, wykonana z kompozytu wapienno-konopnego, z uwagi na swoją wysoką paroprzepuszczalność oraz niskie przewodnictwo cieplne nie jest narażona na długotrwałe i niszczące oddziaływanie skraplającej się wewnątrz pary wodnej.

 20. Evaluation of the toxicity of radiosterilized implantable materials; Ocena wplywu sterylizacji radiacyjnej na toksycznosc wybranych materialow implantacyjnych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lewandowska-Szumiel, M.; Kudelska, D.; Mazur, M. [Akademia Medyczna, Wroclaw (Poland); Zimek, Z. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-12-01

  Autoclave and radiation sterilization modes of selected biomaterials and polymers were studied to evaluate the toxicity, if any, induced in the cells grown in vitro. The materials examined induced: crystalline and amorphous biocarbon, alumina, hydroxyapatite, powdered primary PP (radiation-sensitive), and PP modified with a polypropylene/ethylene or an ethylene/vinyl acetate copolymer to enhance its radiation resistance. Results showed no material to be toxic toward the cell examined. The viability of the cells cultivated in the presence of materials examined was found to remain unaffected regardless of the sterilization mode. (author). 12 refs, 3 figs.

 1. Ocena stylów kierowania stosowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych PGL LP wyniki badań

  OpenAIRE

  Mrówka, Jerzy

  2013-01-01

  In the theory of management sciences the beginning of the 21st century is the time of evolution from strategic management to knowledge management in knowledge-based organizations [Mikuła 2006, pp. 15-39]. Meanwhile, in the Polish economic and administrative reality, the basic form of management is bureaucracy, described in the early 20th century by Max Weber. As it results from the research conducted with regard to management attitudes and styles in organizational units of PGL ...

 2. Statistična ocena protipožarne varnosti večstanovanjskih zgradb v Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojko Kilar

  2009-01-01

  Full Text Available Skoraj tretjina stanovanjskih enot v Sloveniji se nahaja v večstanovanjskih objektih. Večina tovrstnih zgradb je bila zgrajena po drugi svetovni vojni, ko je bila potreba po ustreznih nastavitvenih objektih največja. Narejeni so bili v okviru gradbenih možnosti in zahtev časa. Vsako leto v teh objektih izbruhne več kot 200 požarov s smrtnimi žrtvami in z veliko gmotno škodo. Zaradi velikih naporov v preteklih stoletjih, ki so bili usmerjeni predvsem v zamenjavo gorljivega gradbenega materiala z negorljivim in z razvojem gasilske službe, sta se število požarov in njihov obseg zmanjšala, vendar ne odpravila. Nov, večji napredek na področju požarne varnosti večstanovanjskih zgradb je tako očiten šele v zadnjih nekaj letih, ko veljajo tudi strožji predpisi za gradnjo tovrstnih objektov. Razvoj znanosti in stroke je tudi na tem področju prinesel več novih rešitev za izboljšanje stanja, kar potrjujejo izkušnje iz tujine. Žal je pri nas uveljavitev varnostnih principov še vedno odvisna predvsem od zavesti uporabnikov, finančnih sredstev, hkrati pa so določeni postopki izvedbe bistveno bolj zapleteni zaradi novih lastniških razmerij. S pomočjo statističnih rezultatov popisa 2002 in sodobnih zahtev varstva pred požarom se želi v članku prikazati današnje stanje tega problema na državni in občinski ravni ter nakazati možnosti izboljšanje stanja. Avtorja v članku ugotavljata, da sodobnim zahtevam ne ustreza pravzaprav nobena starejša večstanovanjska zgradba. K sreči izboljšuje stanje na tem področju dejstvo, da je večina objektov pri nas zgrajena iz negorljivih materialov (beton, opeka, ki omejujejo širjenje požara.

 3. REVIZORJEVA OCENA TVEGANJA POMEMBNO NAPAČNE NAVEDBE ZARADI PREVARE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH NA PODLAGI TRIANGULACIJE REVIZIJSKIH DOKAZOV

  OpenAIRE

  Ličen, Tomaž

  2013-01-01

  Pojem prevare je težko opredeljiv, saj je odvisen od tega, iz katerega zornega kota prevaro opazujemo. Po standardih jih delimo na poslovodske in zaposlenske. Motive za nastanek prevare smo predstavili s trikotnikom prevar, ki razlaga, da posamezniki zagrešijo prevaro, ko so prisotni trije dejavniki: pritisk, priložnost in racionalizacija. Glavno odgovornost za preprečevanje in odkrivanje prevar nosi poslovodstvo, ki mora skrbeti za usmeritve in postopke, ki pomagajo dosegati kolikor mogoče p...

 4. Spoznaj sebe in druge: človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2014-04-01

  Full Text Available Raziskovanje, razvoj novega študijskega programa in 12 let vodenja študijskih skupin transakcijske analize na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje dajejo verodostojen okvir predstavljenim teorijam in posplošenim spoznanjem v delu prof. dr. Ane Krajnc, knjigi s preprostim, a zgovornim naslovom Spoznaj sebe in druge. Avtorica se v uvodu zahvali starejšim študentkam in študentom, ki so jo s svojim zanimanjem, vprašanji in primeri vodili v obravnavo tem, ki so postale središče tega dela. Knjiga je pisana za širši krog bralcev in namenoma ni ozko znanstvena, kajti kot pravi Eric Berne, »si teorija zasluži širšo prakso«. Otrese naj se psihopatologije, obravnave zgolj kliničnih primerov, in se poda med običajne ljudi. Pomaga naj jim razumeti in boljšati odnose sredi vsakdanjega življenja. Prav takšen je bil tudi avtoričin namen.

 5. Patient satisfaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bhanu Prakash

  2010-01-01

  Full Text Available Patient satisfaction is an important and commonly used indicator for measuring the quality in health care. Patient satisfaction affects clinical outcomes, patient retention, and medical malpractice claims. It affects the timely, efficient, and patient-centered delivery of quality health care. Patient satisfaction is thus a proxy but a very effective indicator to measure the success of doctors and hospitals. This article discusses as to how to ensure patient satisfaction in dermatological practice.

 6. Patient satisfaction.

  Science.gov (United States)

  Prakash, Bhanu

  2010-09-01

  Patient satisfaction is an important and commonly used indicator for measuring the quality in health care. Patient satisfaction affects clinical outcomes, patient retention, and medical malpractice claims. It affects the timely, efficient, and patient-centered delivery of quality health care. Patient satisfaction is thus a proxy but a very effective indicator to measure the success of doctors and hospitals. This article discusses as to how to ensure patient satisfaction in dermatological practice.

 7. Patient opinion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zurita, Laura; Nøhr, Christian

  2004-01-01

  The paper is based upon a case study and aims to provide information abouit patients values and communication that will be useful in the design of more patient friendly health system.......The paper is based upon a case study and aims to provide information abouit patients values and communication that will be useful in the design of more patient friendly health system....

 8. NESB patients.

  Science.gov (United States)

  Charles, Janice; Britt, Helena; Fahridin, Salma

  2010-04-01

  General practitioner consultations with patients of non-English speaking background (NESB) account for one in 10 encounters recorded in the BEACH (Bettering the Evaluation and Care of Health) program (NESB is defined as patients who reported that their primary language spoken at home is not English). We present a descriptive comparison of consultations with NESB and English speaking patients recorded between April 2007 and March 2009. Indigenous persons were excluded from the analysis to give a clearer picture of NESB patients of non- Australian origin. Only statistically significant differences with nonoverlapping 95% confidence intervals are reported.

 9. Patient life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ludvigsen, Mette Spliid

  2004-01-01

  Background: The hypothesis for the study is that the informal relationships amongst patients during hospitalisation have more influence on wellbeing, understanding of own illnesses and recovery than we until now have recognised in nursing. Aim: The purpose is to describe patients' experiences of ...

 10. Labelling patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strudwick, R.M.

  2016-01-01

  This article looks at how diagnostic radiographers label their patients. An ethnographic study of the workplace culture in one diagnostic imaging department was undertaken using participant observation for four months and semi-structured interviews with ten key informants. One of the key themes; the way in which radiographers label their patients, is explored in this article. It was found from the study that within the department studied the diagnostic radiographers labelled or categorised their patients based on the information that they had. This information is used to form judgements and these judgements were used to assist the radiographers in dealing with the many different people that they encountered in their work. This categorisation and labelling of the patient appears to assist the radiographer in their decision-making processes about the examination to be carried out and the patient they are to image. This is an important aspect of the role of the diagnostic radiographer. - Highlights: • I have studied the culture in one imaging department. • Radiographers label or categorise their patients. • These labels/categories are used to manage the patient. • This is an important aspect of the way in which radiographers work.

 11. disease patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Setareh Mamishi

  2016-09-01

  Full Text Available Background and Purpose: Chronic granulomatous disease (CGD is an inherited disorder of the nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH oxidase complex. This disorder results in recurrent life-threatening bacterial and fungal infections. Aspergillus species are the most common fungal infections in these patients. Case Report: Herein, we present a case of fungal infection in a girl with CGD. We confirmed aspergillosis through the positive microscopic and macroscopic examinations, as well as radiology results. Invasive aspergillosis in this patient with pneumonia, lung abscess, and osteomyelitis of the ribs was not initially treated with amphotericin B (Am B and recombinant interferon-gamma. Conclusion: Among infectious diseases, fungal infections, in particular aspergillosis, remain a serious problem in CGD patients. Considering poor clinical response and deficient immune system, rapid diagnosis of fungal infection and optimizing the treatment of these patients are recommended.

 12. Patient empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Nanna Bjerg; Joergensen, Clara Ruebner; Thomsen, Thora Grothe

  2017-01-01

  Background There is an increased attention to and demand for patient empowerment in cancer treatment and follow-up programmes. Patient empowerment has been defined as feeling in control of or having mastery in relation to cancer and cancer care. This calls for properly developed questionnaires...... assessing empowerment from the user perspective. The aim of this review was to identify questionnaires and sub-scales measuring empowerment and manifestations of empowerment among cancer patients. Materials and methods We conducted a systematic search of the PubMed, PsycINFO and CINAHL databases....... Empowerment and multiple search terms associated with empowerment were included. We included peer-reviewed articles published in English, which described questionnaires measuring empowerment or manifestations of empowerment in a cancer setting. In addition, the questionnaire had to be a patient...

 13. chemotherapy patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Augustyniuk

  2016-02-01

  Full Text Available Background . Complementary and alternative medicine (CAM practices for cancer have become popular among oncology patients. An increasing interest in alternative medicine can be explained by the inefficiency of conventional treatment, dissatisfaction with treating patients like objects, and the will to use all available treatment methods. Objectives . The authors assessed how often patients use CAM methods, and which of them are most popular. Material and methods . The study was conducted in Military Hospital no. 109 and the Independent Public Clinical Hospital no. 1 in Szczecin among 100 chemotherapy patients. This survey-based study was performed using an original questionnaire. Results. Most respondents (68% did not use alternative methods to fight the disease. The most popular treatment methods were: herbal medicine (50%, alternative medicine preparations (38% and diet (25%, and the least common: hypnosis (3% and aromatherapy (3%. Analyzed sociodemographic factors had no effects on a choice of a CAM method. Patients obtained information about CAM methods mainly from the Internet (40%, medical staff (37% and literature (31%. Conclusions . 1. Using CAM by patients receiving chemotherapy for neoplasms is quite a common phenomenon. 2. CAM were more often chosen by women. Neither the duration of the disease nor sociodemographic data had effects on making the decision to use CAM methods. 3. The most popular CAM were: herbal medicine, alternative medicine preparations, and diet. 4. Cancer patients should receive special support from nurses and doctors as well as other members of the therapeutic team. Oncology patients should never be left on their own so that they were forced to seek help and support in therapies unconfirmed by scientific investigation.

 14. diabetic patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehraban Falahati

  2016-09-01

  candiduria and female gender, high FBS and urine glucose, uncontrolled diabetes (HbA1c ≥8, and acidic urine pH (P<0.05. Conclusion: Considering the high incidence rate of candiduria in diabetic patients, control of diabetes, predisposing factors, and causal relationships between diabetes and candiduria should be highlighted.

 15. Jakość życia chorych z niewydolnością serca = Quality of life in patients with heart failure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kowalczyk

  2016-10-01

    Streszczenie: Wprowadzenie Przewlekła niewydolność serca jest poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. W ostatnich latach częstość występowania tej choroby stale rośnie i znacząco ogranicza funkcjonowanie pacjentów w aspekcie bio-psycho-społecznym, obniżając poziom jego jakości życia. Cel pracy Ocena jakości życia pacjentów z niewydolnością serca. Materiał i metody Badaniem objęto 105 pacjentów z niewydolnością serca. Do jego przeprowadzenia wykorzystano anonimową ankietę własnego autorstwa, kwestionariusza AIS oraz kwestionariusza NHP. Przeprowadzono analizę statystyczną. Wyniki Najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze średnim poziomem akceptacji choroby (56,2%. Najwięcej ankietowanych znajdowało się w II klasie w skali NYHA (56,2% i wykazywało średni i dobry (33 vs. 20 stopień akceptacji choroby. Analiza kwestionariusza NHP wykazała, iż w grupie pacjentów z dobrym poziomem akceptacji choroby poziom zaburzeń funkcji jest znacznie niższy niż w grupie pacjentów nie akceptujących chorobę (p<0,001. W grupie ankietowanych osób najbardziej zaburzona była energia życiowa (63,0 ± 42,2, a najmniej izolacja społeczna (20,0 ± 27,8. Wnioski Wyższy poziom jakości życia warunkuje lepszą akceptację choroby. Na stopień akceptacji choroby pacjentów wpływa: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, frakcja wyrzutowa lewej komory, klasa czynnościowa wg NYHA, konieczność wezwania pogotowia lub udania się na SOR, niektóre choroby współistniejące i wszystkie domeny jakości życia. Na akceptację choroby wpływają ujemnie ograniczenia ruchowe, wyobcowanie społeczne, reakcje emocjonalne i poziom energii.  Im niższa jakość życia tym niższy poziom akceptacji choroby. Słowa kluczowe: niewydolność serca, jakość życia, akceptacja choroby.           Abstract: Background Chronic heart failure is a serious clinical, social and economic problem.  In recent years, the

 16. Acute care patients discuss the patient role in patient safety.

  Science.gov (United States)

  Rathert, Cheryl; Huddleston, Nicole; Pak, Youngju

  2011-01-01

  Patient safety has been a highly researched topic in health care since the year 2000. One strategy for improving patient safety has been to encourage patients to take an active role in their safety during their health care experiences. However, little research has shed light on how patients view their roles. This study attempted to address this deficit by inductively exploring the results of a qualitative study in which patients reported their ideas about what they believe their roles should be. Patients with an overnight stay in the previous 90 days at one of three hospitals were surveyed using a mailing methodology. Of 1,040 respondents, 491 provided an open-ended response regarding what they believe the patient role should be. Qualitative analysis found several prominent themes. The largest proportion of responses (23%) suggested that patients should follow instructions given by care providers. Other prominent themes were that patients should ask questions and become informed about their conditions and treatments, and many implied that they should expect competent care. Our results suggest that patients believe they should be able to trust that they are being provided competent care, as opposed to assuming a leadership role in their safety. Our results suggest that engaging patients in safety efforts may be complex, requiring a variety of strategies. Managers must provide environments conducive to staff and patient interactions to support patients in this effort. Different types of patients may require different engagement strategies.

 17. Ocena dokładności wyznaczania przestrzennego położenia punktów metodą biegunową

  OpenAIRE

  Preweda, Edward

  1997-01-01

  Położenie, wymiary czy też kształt wielu obiektów przemysłowych określa się na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Kontrolowane obiekty reprezentowane są przez zbiory punktów położonych na ich powierzchni. Jedną z metod wyznaczania współrzędnych przestrzennych punktów jest metoda biegunową. W pracy wyprowadzono zależności określające macierz kowariancji dla współrzędnych punktów wyznaczanych tą metodą. Positions, dimensions or shape of many industrial objects are determined on the bas...

 18. Ocena funkcija saobraćajne podrške primenom metode procesnih funkcija / Evaluation of the traffic support functions using the processing function method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Tadić

  2005-05-01

  Full Text Available U naučnoj organizaciji rada razvijeno je više metoda za ocenu postojećeg organizacionog nivoa. Organizovanost se može analizirati na različitim nivoima, kao što su: poslovne funkcije, organizacijske jedinice, područja rada u okviru pojedinih funkcija ili organizacijskih jedinica, kao i elemenata poslovanja. Analitički postupak, koji daje metoda procesnih funkcija, omogućuje kvantitativno ocenjivanje organizacionog nivoa funkcija i, polazeći od toga, preciziranje i programiranje mera za dalje organizacijsko delovanje. U radu je prikazana primena metode procesnih funkcija u ocenjivanju funkcija saobraćajne podrške korpusa kopnene vojske. / To appraise the existing organizational solutions -within the scientific organization of work, there are several methods. Organization could be analyzed at different levels such as: functionality, organizational units, -working areas included in some functions or organizational units and also into -work elements. Analytical order, given by the method of processing function, permits us to evaluate the level of organizational functions and starting from this point, precising and programming orders for further organizational -work could be done. In this paper, the methods of processing functions in evaluation of the functions of traffic support for army corps could be read.

 19. Nieśmiałość a ocena funkcjonowania w sytuacjach niewymagających ekspozycji społecznej

  OpenAIRE

  Studenski, Ryszard; Studenska, Anna

  2010-01-01

  Shyness is regarded as a trait which interferes with social functioning. In the presented research the attempt was made to check whether the consequences of shyness manifest themselves outside the domain of social interaction and are visible in self-evaluations of such qualities as resistance to stress, coping with risk, openness to experience and independence. Participants were 174 women and men aged between 18 and 23. Apart from shyness such variables were measured as: t...

 20. Całościowa ocena przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według raportu GOLD 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2013-06-01

  Full Text Available Autorzy omawiają nowe podejście do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przedstawione w raporcie GOLD 2011. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym. Badanie BOLD ujawniło, że rozpowszechnienie choroby jest różne w poszczególnych krajach i będzie czwartą przy‑ czyną zgonów w 2030 roku. Główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest nałóg palenia tytoniu. Raport GOLD 2011 zaleca, aby postawienie diagnozy rozważyć, jeśli pacjent prezentuje takie obja‑ wy, jak: duszność, kaszel i odkrztuszanie wydzieliny z ekspozycją na czynniki ryzyka oraz z obecnością obtu‑ racji potwierdzonej wartością FEV1/ FVC < 0,70. Wskaźnik FEV1 okazał się niedostatecznym deskryptorem wpływu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na pacjenta. Jest to choroba złożona i różnorodna, zbadanie jej wpływu na zdrowie pacjenta wymaga walidowanych testów, takich jak BODE, ADO, DOSE. Raport GOLD 2011 zaleca stosowanie dwóch walidowanych testów: mMRC i CAT. Wskaźniki wentylacyjne są skla‑ syfikowane jako GOLD 1 i 2 (zaburzenia łagodne i umiarkowane oraz GOLD 3 i 4 (zaburzenia ciężkie i bar‑ dzo ciężkie. Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są ustalane na podstawie wywiadu lub war‑ tości FEV1. Ostatecznie pacjentów można zakwalifikować do kategorii A, B, C lub D. Leczenie farmakologiczne powinno być ustalane po dokonaniu zindywidualizowanej oceny.

 1. Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Postuła

  2013-06-01

  Full Text Available Cel: Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że skala wydatkowania środków publicznych nie wpływa na sprawność działania państwa, która w większej skali jest uzależniona od efektywności ich wydatkowania.Metodologia: Autorka opiera się na przeglądzie literatury, przeprowadzonym na podstawie baz artykułów naukowych, oraz na analizie konkretnych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i krajach członkowskich OECD, odnoszących się do konsolidacji funduszy w kontekście sprawności działania państwa.Oryginalność: Na bazie analizy przeprowadzonej w artykule autorka dowodzi, że optymalna polityka fiskalna powinna wykorzystywać dobrze dobrane narzędzia pozwalające na osiągnięcie maksymalnie dobrego sposobu gospodarowania środkami publicznymi w danym otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, w jakim znajduje się dana gospodarka. Czynnikiem decydującym o sprawności państwa (pomijając czynniki pozafinansowe nie są absolutne i względne rozmiary wydatków publicznych. Poziom sprawności jest uzależniony od struktury tych wydatków oraz procedur związanych zarówno z procesem planowania, realizacji, ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wydatków publicznych, jak i z poziomem systemu oceny efektywności i skuteczności.

 2. Ocena nawyków higienicznych u młodzieży w wieku licealnym = The rating of hygiene habits in people of secondary school age

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Olejniczak

  2015-08-01

  Dominik Olejniczak1, Katarzyna Taraś2, Urszula Religioni1, Aleksandra Czerw1   1Warszawski Uniwersytet Medyczny    Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego    ul. Banacha 1a,    02-097 Warszawa   2Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego    Warszawski Uniwersytet Medyczny    Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego    ul. Banacha 1a,    02-097 Warszawa   Adres do korespondencji: Dominik Olejniczak Warszawski Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa   dominikolejniczak@op.pl Tel: 22 599 21 80 Fax: 22 599 21 81   Streszczenie   Wprowadzenie Dbanie o higienę jest istotnym elementem w życiu człowieka. Pozwala zachować zdrowie oraz zmniejsza ryzyko występowania niektórych chorób. Już od najmłodszych lat człowiek uczy się podstawowych czynności higienicznych. Z upływem lat dbanie o higienę rąk, twarzy i ciała staje się bardziej istotne. Materiał i metoda W badaniu wzięło udział 417 licealistów, w tym 226 kobiet i 191 mężczyzn. Wszyscy respondenci byli w wieku 17-19 lat, a niemal 80% z nich mieszkała w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. Do badania został wykorzystany autorski kwestionariusz w formie papierowej. Zawierał on 21 pytań dotyczących badanego problemu oraz 3 pytania dotyczące wieku, płci oraz miejsca zamieszkania badanych osób. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona. Za istotne statystycznie różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05. Wyniki Zdecydowana większość licealistów bierze kąpiel - codziennie 60% badanych. Żaden ankietowany licealista nie kąpie się dwa razy w tygodniu. Ponad połowa 55% ankietowanych odpowiedziała, że myje włosy codziennie. Żaden z ankietowanych nie odpowiedział że w ogóle nie myje włosów. Na pytanie jak często ankietowani myją zęby, ponad połowa 54% odpowiedziała, że myje zęby dwa razy dziennie. Wnioski Zachowania higieniczne licealistów są zadowalające. Można stwierdzić, że licealiści dbają o swoją higienę osobistą. Prawie każdy z nich codziennie myje zęby oraz całe ciało. Ponad połowa ankietowanych chodzi kontrolnie do dentysty, oraz stosuje różne dodatkowe preparaty do mycia jamy ustnej, co prowadzi do poprawy stanu uzębienia. Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości poważniejszych problemów  z zębami.     Respondenci dbają o mycie rąk po wyjściu z toalety lub przyjściu do domu. Obniża to ryzyko zapadnięcia na infekcje i choroby, wynikające z braku zachowania higieny.   Słowa kluczowe: higiena, zachowania zdrowotne, młodzież.   Abstract   Introduction Taking care of your hygiene is a key element in human life. Allows you to stay healthy and reduce the risk of certain diseases. From an early age man learns basic personal hygiene. Over the years, taking care of the hygiene of the hands, face and body becomes more important. Matherial and methodes In the study, 417 high school students participated, including 226 women and 191 men. All respondents were aged 17-19 years, and almost 80% of them lived in the city more than 500 thousand. residents. The survey questionnaire was used author of the paper. It included 21 questions on the test problem, and three questions on age, gender and place of residence of individuals. The results were statistically analyzed using Pearson Chi2 test. The differences were considered statistically significant those for which the probability of p <0.05. Results The vast majority of high school students taking a bath - every day 60% of the respondents. No high school student respondent does not bathe twice a week. More than half of the 55% of respondents said that washing your hair every day. None of the respondents did not answer it at all does not wash hair. When asked how often respondents brush their teeth, more than half of the 54% said that brushing teeth twice a day. Conclusions Hygienic behavior of high school students are satisfactory. It can be concluded that high school students take care of their personal hygiene. Almost all of them daily brushing teeth and body. More than half of the respondents regard as controls to the dentist, and uses a variety of additional preparations for washing the mouth, which leads to the improvement of the teeth. Reduces the likelihood of future serious problems with their teeth. Respondents care about washing their hands after going to the toilet or returning home. This reduces the risk of developing infections and diseases due to lack of hygiene.   Key words: hygiene, health behaviour, young people.

 3. Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kubiś

  2009-01-01

  Full Text Available W latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.

 4. Ocena ryzyka związanego z nowymi substancjami psychoaktywnymi w świetle procedur unijnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Krajewski

  2016-06-01

  Full Text Available Standard approach to defining notions of narcotic drugs and psychotropic substances is scheduling them in appendices to drug laws. This method is precise, although not very flexible. It also raises questions regarding scientific evidence used to put substances on such schedules. In case of new psychoactive substances, this problem is aggravated by a lack of sufficient scientific knowledge, which leads to the decision-making process being strongly influenced by the precautionary principle. Nevertheless, there are several attempts in the current legislation to rationalise this process. Under EU regulations, the procedure follows three separate steps: collection of scientific data by EMCDDA and Europol and their assessment by the EMCDDA Scientific Committee, recommendation by the European Commission based on that assessment and the European Council decision on eventual control. The schedules were supplemented in Poland in the year 2009–2015 in a rather chaotic way as altogether about 160 substances became subject to control. This has changed recently. In 2015, a special list of new psychoactive substances was introduced, with substances to be scheduled by the minister of health on recommendation by the special risk assessment unit. However, there is no clear separation between collection and assessment of the scientific data by independent experts on the one hand and recommendations by some other body on the other. The risk assessment unit combines both activities and has a predominantly bureaucratic character. This illustrates dilemmas while attempting to create evidence-based risk assessment procedures.

 5. Ocena sprawności funkcjonalnej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie funkcjonalnego testu z wystandaryzowanym wyposażeniem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grażyna Bączyk

  2011-02-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest przewlekle postępującymprocesem zapalnym błony maziowej, doprowadzającym doniszczenia tkanek stawowych i okołostawowych, w wyniku czegodochodzi do zniekształceń i upośledzenia funkcji stawów, co w konsekwencjiprowadzi do trwałego kalectwa. Celem badań była ocenasprawności funkcjonalnej chorych na RZS. Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 120 chorych na reumatoidalnezapalenie stawów leczonych w poradni reumatologicznejw Poznaniu. Kobiety stanowiły 75% badanych. Średnia wiekubadanych to 52,15 roku (SD 12,73. Średni czas trwania chorobywynosił 13,47 roku, (SD 8,62 (tab. I.Objawy ze strony układu kostno-stawowego oceniano wg następującychzasad: czas trwania sztywności porannej, natężenie bólu wgskali VAS, bolesność uciskowa stawów z wykorzystaniem RitchieArticular Index, siła mięśniowa ręki na podstawie siły chwytu. Dooceny sprawności funkcjonalnej chorych wykorzystano funkcjonalnytest z wystandaryzowanym wyposażeniem (tab. II. Wyniki: Około 60% kobiet i 40% mężczyzn nie było zdolnych dowykonania takiego zadania, jak otwieranie słoika. Wykonanie większościzadań wymagało od badanych zastosowania pewnego rodzajupomocy technicznej albo wykonanie danej czynności odbywało siępowoli czy też z pomocą drugiej osoby (tab. III. Wnioski: Złe wyniki oceny funkcjonowania chorych na reumatoidalnezapalenie stawów, niezależnie od płci, świadczą o ograniczeniumożliwości wykonywania podstawowych aktywności życiowych.Wiązało się to z bólem stawów, czasem trwania objawu sztywnościporannej oraz słabą siłą mięśniową rąk.

 6. Consequences of Chernobyl accident for Poland: Retrospective assessment after 10 years; Skutki katastrofy w Czarnobylu dla Polski: Ocena retrospektywna po 10 latach

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaskowski, J. [Akademia Medyczna, Gdansk (Poland)

  1996-12-31

  The regional contamination in Poland after Chernobyl accident has been presented. On this base the biological and medical consequences have been discussed. The neonatal mortality as well as cancer frequency for selected regional population in Poland have been analysed during the last decade. 10 figs, 20 tabs.

 7. Ocena zmiany warunków hydrologicznych na terenach zurbanizowanych z wykorzystaniem technik GIS = GIS-based assessment of changes related to hydrological conditions in urban areas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Szumińska

  2015-05-01

  email: dszum@ukw.edu.pl1   Streszczenie   W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technik GIS do przeprowadzenia analizy zmiany warunków hydrologicznych. Badania przeprowadzono na terenie zurbanizowanym, na którym dokonano zmian rzeźby oraz sposobu użytkowania terenu. Spowodowało to pojawieniem się problemów z odwodnieniem terenu, przede wszystkim w czasie wzmożonego zasilania z opadów deszczu i roztopów śniegu. W celu określenia przyczyn występujących problemów porównano rzeźbę terenu oraz wyznaczono kierunki odpływu wód powierzchniowych przed i po zagospodarowaniu działki d (Ryc. 1. Czasochłonne i kosztochłonne badania geologiczne wykonano w minimalnym zakresie (Tab. 1 i zostały one wykorzystane jako informacja uzupełniająca, pozwalająca na ocenę możliwości infiltracji wody w podłoże. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że główne przyczyny problemów z odwodnieniem terenu związane są ze stworzeniem barier w postaci podmurówek ogrodzeń zlokalizowanych prostopadle do kierunków odpływu wody (Fot. 1, Fot. 2. Zmiany rzeźby były w analizowanym przypadku czynnikiem mniej istotnym.   Słowa kluczowe: warunki hydrologiczne, infiltracja, model rzeźby terenu, kierunki odpływu, użytkowanie terenu, tereny zurbanizowane.   Abstract   The paper discusses the possibilities of employing GIS for conducting analysis of changes in hydrological conditions. The study was carried out in an urban area featuring altered relief and use of land. This caused problems with draining the terrain, particularly at times of increased rainwater and meltwater supply. In order to identify the causes of the occurring problems, we compared land relief prior and after the plot was developed, as well as indicated the directions of surface water runoff (Fig. 1. Time-consuming and expensive geological research activities were restricted to minimum (Tab. 2 and the data thus obtained were used as supplementary information to assess the capacity for water infiltration into the ground. The study enabled us to draw a conclusion that the main cause of the drainage problems is related to the construction of barriers, i.e. fencing base running perpendicular to the direction of water runoff  (Photo 1 and 2. The changes in land relief were in this case of lesser importance.   Key words: hydrological conditions, infiltration, digital elevation model, runoff directions, land use, urban areas.

 8. Ocena przejścia fali powodziowej w maju 2010 roku we wrocławskim węźle wodnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Włodzimierz Parzonka

  2014-12-01

  Full Text Available System ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia powstał po powodzi w 1903 r., w latach 1905–1922. Miał on przepustowość maksymalną równą około 2300 m3 · s–1. Ważnymi elementami tego systemu są poldery Lipki–Oława, Blizanowice– Trestno i Oławka oraz kanał zrzutowy z Odry do Widawy. W lipcu 1997 r. wystąpiła katastrofalna powódź o maksymalnym natężeniu przepływu 3530 m3 · s–1 w przekroju wodowskazu Brzeg Most. Skutkiem tej powodzi było zalanie znacznej części miasta Wrocławia, uszkodzenie lub zniszczenie wielu budowli melioracyjnych i hydrotechnicznych oraz mostów i obwałowań. Zniszczony został również jaz wlotowy do kanału Odra–Widawa. Po powodzi w 1997 r. powstało szereg opracowań, dotyczących modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW. Podstawowe rozwiązanie zostało przedstawione w ramach Studium wykonalności dla zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz na rzece Odrze i modernizacji WWW [Hydroprojekt... 2004]. Przepływy obliczeniowe wynoszą odpowiednio 3100 m3 · s–1 (przepływ kontrolny, woda 1000-letnia i 1850 m3 · s–1 (przepływ miarodajny, woda 200-letnia. Kontynuacją tego Studium jest wykonywany aktualnie Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. W maju i czerwcu 2010 r. wystąpiła w dorzeczu Odry powódź o natężeniu maksymalnym rzędu 2100–2200 m3 · s–1 na wlocie do WWW. Była ona porównywalna pod względem natężenia przepływu z powodzią z 1903 r. i nieco wyższa od powodzi w 1930 r. Dla ochrony miasta Wrocławia zdecydowano o zalaniu wymienionych wyżej 3 polderów oraz o uruchomieniu kanału zrzutowego z Odry do Widawy. Szkody po powodzi były znacznie niższe niż w 1997 r. Zalana została ponownie dzielnica Kozanów. Uszkodzone zostały niektóre wały, m.in. wał polderu Lipki–Oława. Wysokie stany wystąpiły zwłaszcza na Odrze powyżej Wrocławia. Na wodowskazie Brzeg Most i Oława najwyższe stany w 2010 r. były bliskie wartościom maksymalnym z 1997 r., mimo znacznie niższego przepływu maksymalnego. Zjawisko to spowodowane zostało przez zmniejszenie przepustowości koryta rzeki, głównie przez zarośnięcie i zamulenie międzywala.

 9. Ocena przydatności kryteriów Williamsa w rozpoznawaniu atopowego zapalenia skóry w praktyce lekarza pediatry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Samochocki

  2009-09-01

  Full Text Available O trudnościach w rozpoznawaniu AZS u dzieci świadczy stosowanie wielu różnych metod diagnostycznych. Jedną z nich są kryteria zaproponowane przez Williamsa iwsp. Celem pracy było określenie przydatności kryteriów Williamsa iwsp. wrozpoznawaniu AZS u dzieci poprzez ocenę porównawczą z kryteriami Hanifina iRajki. Badaniami objęto 166 pacjentów Poradni Dermatologicznej (67 chłopców i 99 dziewczynek w wieku od 4 do 15 lat (średnio 10,3 roku, którzy niezależnie od zmian skórnych zgłaszali świąd skóry. Poddano ich badaniu klinicznemu i procedurom zawartym w kryteriach Hanifina i Rajki. Dokonano analizy statystycznej wyników. U 108 dzieci rozpoznano AZS, a u 58 – świerzb, łojotokowe zapalenie skóry, zapalenie skóry z podrażnienia, łuszczycę, trądzik młodzieńczy oraz pokrzywkę. U wszystkich chorych naAZS wykazano suchość skóry. Zajęcie typowych okolic podawane wwywiadzie, początek zmian skórnych <2. roku życia, czynne zmiany w przegubach i osobnicze obciążenie atopią obserwowano odpowiednio u 96,3% (104/108, 71,3% (77/108, 67,6% (73/108 i 64,3% (70/108 pacjentów. Wszystkie te cechy występowały statystycznie istotnie częściej (p<0,001 wporównaniu z grupą dzieci, u których nie rozpoznano wyprysku atopowego. Stosując kryteria Williamsa i wsp., u 3/108 chorych wykazano fałszywie ujemne wyniki, a u 2/58 – fałszywie dodatnie. Czułość i swoistość tej metody badawczej wynosiła odpowiednio 97,2% i 96,6%. Wnioski: 1. Kryteria diagnostyczne Williamsa i wsp. są bardzo pomocne w praktyce lekarza pediatry w rozpoznawaniu AZS u dzieci powyżej 3. roku życia. 2. Suchość skóry i potwierdzenie wwywiadzie obecności zmian wypryskowych o typowej lokalizacji są najbardziej przydatne w rozpoznawaniu AZS u dzieci. 3. W przypadkach wątpliwych rozszerzenie granicy wieku wystąpienia pierwszych zmian skórnych z 2 do 5 lat zwiększa wykrywalność choroby.

 10. Communicating with patients

  Science.gov (United States)

  ... Ask your patients about their outlooks, attitudes, and motivations. Learn the patient's perspective. Talk to the patient ... beliefs. This will help you understand the patient's motivation and let you plan the best ways to ...

 11. Patients' preferences for patient-centered communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Sofie Rosenlund; Christensen, Søren Troels; Andreasen T., Jesper

  2013-01-01

  To investigate patients' preferences for patient-centered communication (PCC) in the encounter with healthcare professionals in an outpatient department in rural Sierra Leone.......To investigate patients' preferences for patient-centered communication (PCC) in the encounter with healthcare professionals in an outpatient department in rural Sierra Leone....

 12. Patient notes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pádraig Ó Tuama

  2017-05-01

  Full Text Available Here’s the thing. While I have my asthma under control and my sleeping is no worse than usual, I am still near the uaigh. That’s the word for grave in Irish, and it’s also part of the word for loneliness. I’m near one or the other, or both. There was a time when my health was the only thing I talked about, and my friends from that time ask me now, and I remember that that was the person I was; when health was a fear, because pain was my first language. But what’s really bothering me is the way I use the possessive when it comes to my asthma, my insomnia, my thinning hair, my symptoms. It makes me think I think I am these things. Am I? I wilt therefore I am? If they are me, where will I go if I lose them? I remember when I learned the word ontology – the study of the nature of being. If I am sad, is sad me? If sad is me then what happens when someone treats my sadness? If we were all speaking Irish we would say that sadness is on me. But we’re not. Because when I was five I asked where English came from and my parents introduced me to stair. If we all spoke Irish we would say stair instead of history. But we speak English, mostly, and so stair is relegated to something we use to get up or down, never a story. Did you know that I carry my people’s history in my bones? People didn’t believe me when I said that but then scientists wrote about it, and discovered what was already there — inherited in the blood, the bones, the DNA, the genomes, the chromosomes, like thinning curly hair, like weak lungs, like poetry, like insomnia — and it’s all the rage now, that codified stairstory inside us. Once when I was waiting on a trolley I kept on trying to get up even though I knew I’d fall down. So they put an orderly to mind me. Well, he was there to restrain me, but I didn’t mind. He was young and eager to be seen to be good with patients. I asked him how long his shift had been and he said it was his first. After a bit of this

 13. Achieving patient satisfaction: resolving patient complaints.

  Science.gov (United States)

  Oxler, K F

  1997-07-01

  Patients demand to be active participants on and partners with the health care team to design their care regimen. Patients bring unique perceptions and expectations and use these to evaluate service quality and satisfaction. If customer satisfaction is not achieved and a patient complaint results, staff must have the skills to respond and launch a service recovery program. Service recovery, when done with style and panache, can retain loyal customers. Achieving patient satisfaction and resolving patient complaints require commitment from top leadership and commitment from providers to dedicate the time to understand their patients' needs.

 14. Patient life in hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ludvigsen, Mette Spliid

  Patient life in hospital.A qualitative study of informal relationships between hospitalised patients Introduction Within a patientology framework, this PhD dissertation is about an empirical study on patient life that provides insight into the nature of informal relationships between patients...... are created through stories about three roughly framed aspects of hospitalisation: A. Being together with fellow patients entails a constant dilemma, B. Relationships between patients are restricted and extended and C. Shifting perspectives in solidarity. Conclusion Patients' hospitalisation is strongly...

 15. Preoperative patient education: evaluating postoperative patient outcomes.

  Science.gov (United States)

  Meeker, B J

  1994-04-01

  Preoperative teaching is an important part of patient care and can prevent complications, as well as promote patient fulfillment during hospitalization. A study was conducted at Alton Ochsner Medical Foundation in New Orleans, LA, in 1989, to determine the impact of a preoperative teaching program on the incidence of postoperative atelectasis and patient satisfaction. Results showed no significant difference of postoperative complications and patient gratification after participating in a structured preoperative teaching program. As part of this study, it was identified that a patient evaluation tool for a preoperative teaching class needed to be developed. The phases of this process are explained in the following article.

 16. Awake craniotomy. A patient`s perspective.

  Science.gov (United States)

  Bajunaid, Khalid M; Ajlan, Abdulrazag M

  2015-07-01

  To report the personal experiences of patients undergoing awake craniotomy for brain tumor resection. We carried out a qualitative descriptive survey of patients` experiences with awake craniotomies for brain tumor resection. The survey was conducted through a standard questionnaire form after the patient was discharged from the hospital. Of the 9 patients who met the inclusion criteria and underwent awake craniotomy, 3 of those patients reported no recollection of the operation. Five patients had auditory recollections from the operation. Two-thirds (6/9) reported that they did not perceive pain. Five patients remembered the head clamp fixation, and 2 of those patients classified the pain from the clamp as moderate. None of the patients reported that the surgery was more difficult than anticipated. Awake craniotomy for surgical resection of brain tumors was well tolerated by patients. Most patients reported that they do not recall feeling pain during the operation. However, we feel that further work and exploration are needed in order to achieve better control of pain and discomfort during these types of operations.

 17. Patient Assessment File (PAF)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The Patient Assessment File (PAF) database compiles the results of the Patient Assessment Instrument (PAI) questionnaire filled out for intermediate care Veterans...

 18. Transfer Out Patient Not Abandon The Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deepak Gupta

  2015-12-01

  Full Text Available Physician-patient relationship is unique in some aspects and not-so-unique in other aspects when compared to other human interactions. Until-unless for the sake of health promotional activities, this relationship is almost always conceived in the times of human sufferings and consequently culminated when those sufferings have subsided as well as sought out happiness has ensued/been achieved. However, not all physician-patient relationships follow the normal course and/or meet the natural ends. These abnormal relationships are not inconsequential in terms of numbers and/or their effects (short-term and long term on both patients and physicians. Every country has its own baggage in the wake of why, how and what about these abnormal ends to physician-patient relationships; however, the most common causes are the patients’ inability to pay their medical bills, the conflicting goals of physicians and their patients in regards to patients’ sufferings’ management and finally the behavioral issues (patients’ and/or physicians’ interfering these relationships. Irrespective of any cause, the physicians should never forget that the patient can always discharge their physicians and discontinue their relationship with their physicians without any reason (until unless the physicians deem those patients either incapable/non-consentable to do so and/or potential threat to their own personal safety or other people’s safety. Contrarily, physicians can also discharge patients from their care but cannot abandon these patients (1-3 which mean that physicians have to ensure their discharged patients either are referred to or have sought another physician within appropriate time frame post-relationship-discontinuation. Each country has their own medico-legal liabilities that vary in terms of penalties imposed; however, irrespective of the feared legal concerns, the physicians should not forget that ethical essence of medicine is the art of healing that

 19. Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej = The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaudia Pasiud

  2016-08-01

  3Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna w Szczecinie   A. przygotowanie projektu badawczego; B. zbieranie danych; C. analiza statystyczna; D. interpretacja danych; E. przygotowanie manuskryptu; F. opracowanie piśmiennictwa; G. pozyskanie funduszy.               Autor do korespondencji: dr n. o zdr. Wojciech Garczyński Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna ul. Biskupa Bandurskiego 71/17 71-685 Szczecin mail: w.garczynski@gmail.com     STRESZCZENIE WSTĘP. Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, zwane powszechnie „łokciem tenisisty” jest jedną z najczęściej rozpoznawanych dolegliwości w okolicy stawu łokciowego u osób między 30 a 65 rokiem życia. Schorzenie to występuje wśród 1-3% populacji, a jej główną przyczyną są przeciążenia mięśni prostowników przedramienia w wyniku długotrwałej pracy dynamicznej lub statycznej o niewielkim obciążeniu. Osoby, które zawodowo wykonują czynności manualne są szczególnie predysponowane do powstania tego schorzenia. CEL. Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności kompleksowej fizjoterapii u pacjentów z rozpoznaniem zapalenia nadkłycia bocznego kości ramiennej. MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono w grupie 40 osób (25 mężczyzn i 15 kobiet z rozpoznaniem zapalenia nadkłycia bocznego kości ramiennej, u których dolegliwości bólowe utrzymywały się od 4 do 6 miesięcy. Średni wiek grupy badanej to 44 lata ± 10,22. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety oraz standaryzowany kwestionariusz dotyczący niesprawności kończyny górnej DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand. Poziom dolegliwości bólowych oceniono za pomocą skali NRS (Numerical Rating Scale. Ponadto u badanych wykonano trzy testy funkcjonalne: test Thomsona, test Cozena i test Milla. Do analizy wyników wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel i program Statistica 12. WYNIKI. Najczęściej zlecanymi zabiegami

 20. Dentist-Patient Relationship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Raftu

  2016-01-01

  In the dentist-patient relationship confidence comes from the assurance that personal information(belonging to the patient will remain confidential; this is in the interest of the patient and the patient'sautonomy is recognized. There were presented several behavioral types which can lead to a physicianpatientrelationship, based on trust.

 1. A good patient?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Campbell, Catherine; Scott, Kerry; Skovdal, Morten

  2015-01-01

  , physical cleanliness, honesty, gratitude and lifestyle adaptations (taking pills correctly andcoming to the clinic when told). As healthcare workers may decide to punish patients who do not live up the‘good patient persona’, many patients seek to perform within the confines of the ‘good patient persona...

 2. Patient-centred Prevention among PAD Patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pii, Kathrine Hoffmann

  2015-01-01

  Intro: This paper discusses a central professional dilemma in patient-centred education: on one hand the concern for ensuring patients autonomy and right to make their own decisions regarding their treatment and, on the other hand, a concern for getting patients to make the “right” decisions......-centredness is thus promoted as a way to organize health more effectively (in terms of cost and treatment outcomes) and as a way to ensure patients’ autonomy and fundamental right to make their own decisions regarding their treatment. Critical voices within social and nursing theory have however argued....... The paper shows that the programme’s attempt to facilitate that patients make their “own” decision is challenged by patients who understand the preventive programme in relational terms and even demand more intervention from the professionals in terms of expert advice, involvement, and discipline. Conclusion...

 3. Ergonomics and patient handling.

  Science.gov (United States)

  McCoskey, Kelsey L

  2007-11-01

  This study aimed to describe patient-handling demands in inpatient units during a 24-hour period at a military health care facility. A 1-day total population survey described the diverse nature and impact of patient-handling tasks relative to a variety of nursing care units, patient characteristics, and transfer equipment. Productivity baselines were established based on patient dependency, physical exertion, type of transfer, and time spent performing the transfer. Descriptions of the physiological effect of transfers on staff based on patient, transfer, and staff characteristics were developed. Nursing staff response to surveys demonstrated how patient-handling demands are impacted by the staff's physical exertion and level of patient dependency. The findings of this study describe the types of transfers occurring in these inpatient units and the physical exertion and time requirements for these transfers. This description may guide selection of the most appropriate and cost-effective patient-handling equipment required for specific units and patients.

 4. The Angry Dying Patient.

  Science.gov (United States)

  Houston, Robert E.

  1999-02-01

  Over 25 years ago, Kubler-Ross identified anger as a predictable part of the dying process. When the dying patient becomes angry in the clinical setting, all types of communication become strained. Physicians can help the angry dying patient through this difficult time by using 10 rules of engagement. When physicians engage and empathize with these patients, they improve the patient's response to pain and they reduce patient suffering. When physicians educate patients on their normal responses to dying and enlist them in the process of family reconciliation, they can impact the end-of-life experience in a positive way.

 5. Patient Safety Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Solvejg

  of health care professional’s behaviour, habits, norms, values, and basic assumptions related to patient care; it is the way things are done. The patient safety culture guides the motivation, commitment to and know-how of the safety management, and how all members of a work place interact. This thesis......Patient safety is highly prioritised in the Danish health care system, never the less, patients are still exposed to risk and harmed every day. Implementation of a patient safety culture has been suggested an effective mean to protect patients against adverse events. Working strategically...

 6. Organizing Patient Involvement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brehm Johansen, Mette

  hospitals. During the last 25 years, patient involvement and quality improvement have become connected in Danish healthcare policy. However, the ideal of involving patients in quality improvement is described in very general terms and with only few specific expectations of how it is to be carried out...... in practice, as I show in the thesis. In the patient involvement literature, the difficulties of getting patient involvement in quality improvement to have in an impact on the planning and development of healthcare services is, for example, ascribed to conceptual vagueness of patient involvement, differences...... in perspectives, values and understandings between patients and healthcare professionals, or the lack of managerial attention and prioritization....

 7. National Patient Safety Foundation

  Science.gov (United States)

  ... News Member Testimonials Lifetime Members Stand Up for Patient Safety Welcome Stand Up Members Stand Up e-News ... PLS Webcast Archives Stand Up Templates and Logos Patient Safety Coalition Coalition Overview Coalition Member Roster Members-Only ...

 8. Praying for patients.

  Science.gov (United States)

  Sutton, Julie; Macey, Nicola

  2017-01-04

  I feel sad for the nurse who was sacked for praying for a patient. Whatever happened to freedom of speech? What is wrong with offering to pray with patients? I pray this nurse finds a job where people appreciate her.

 9. Wooing patients with technology.

  Science.gov (United States)

  Myers, Michael

  2013-04-01

  Technologies that can give healthcare organizations a marketing advantage with patients include: Registration kiosks that request payment automatically, in a more comfortable environment for both patients and registration staff. Emails that enable patients to schedule initial visits and follow-up care. Secure online messaging platforms that enable patients to obtain timely answers to questions they have for their providers both before and after receiving services.

 10. Can "patient keeper" help in-patients?

  Science.gov (United States)

  Al-Hinnawi, M F

  2009-06-01

  The aim of this paper is to present our "Patient Keeper" application, which is a client-server medical application. "Patient Keeper" is designed to run on a mobile phone for the client application and on a PC for the server application using J2ME and JAVA2, respectively. This application can help doctors during visits to their patients in hospitals. The client application allows doctors to store on their mobile phones the results of their diagnoses and findings such as temperature, blood pressure, medications, analysis, etc., and send this information to the server via short message service (SMS) for storage in a database. The server can also respond to any request from the client and send the result via Bluetooth, infrared, or over the air. Experimental results showed a significant improvement of the healthcare delivery and reduction for in-patient stay.

 11. Learning from patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Ann-Helen; Ringsted, Charlotte

  2011-01-01

  Prior research on the use of patients as teachers has focused on testing the effectiveness of this practice and exploring its benefits for students. However, very little is known about the added value of patient teaching and how it relates to patient-centred learning. The aim of this study...

 12. The elderly patients' dignity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høy, Bente; Hall, E.O.C.; Wagner, L.

  2007-01-01

  the principles of nursing practice, protecting, enhancing and promoting the elderly patient's health potential. It is suggested that these themes of dignity provide a frame of reference in elder care; they shape the understanding of when health issues become a concern for health-promoting care for the elderly...... patient and what goals should be defined. Key words: Dignity, elderly patient, phenomenological hermeneutical method....

 13. Does patient satisfaction affect patient loyalty?

  Science.gov (United States)

  Kessler, Daniel P; Mylod, Deirdre

  2011-01-01

  This paper aims to investigate how patient satisfaction affects propensity to return, i.e. loyalty. Data from 678 hospitals were matched using three sources. Patient satisfaction data were obtained from Press Ganey Associates, a leading survey firm; process-based quality measures and hospital characteristics (such as ownership and teaching status) and geographic areas were obtained from the Centers for Medicare and Medicaid Services. The frequency with which end-of-life patients return to seek treatment at the same hospital was obtained from the Dartmouth Atlas. The study uses regression analysis to estimate satisfaction's effects on patient loyalty, while holding process-based quality measures and hospital and market characteristics constant. There is a statistically significant link between satisfaction and loyalty. Although satisfaction's effect overall is relatively small, contentment with certain hospitalization experience may be important. The link between satisfaction and loyalty is weaker for high-satisfaction hospitals, consistent with other studies in the marketing literature. RESEARCH LIMITATION/IMPLICATIONS: The US hospitals analyzed are not a random sample; the results are most applicable to large, non-profit teaching hospitals in competitive markets. Satisfaction ratings have business implications for healthcare providers and may be useful as a management tool for private and public purchasers. The paper is the first to show that patient satisfaction affects actual hospital choices in a large sample. Because patient satisfaction ratings are also correlated with other quality measures, the findings suggest a pathway through which individuals naturally gravitate toward higher-quality care.

 14. Remote Patient Management for Home Dialysis Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric L. Wallace

  2017-11-01

  Full Text Available Remote patient management (RPM offers renal health care providers and patients with end-stage kidney disease opportunities to embrace home dialysis therapies with greater confidence and the potential to obtain better clinical outcomes. Barriers and evidence required to increase adoption of RPM by the nephrology community need to be clearly defined. Ten health care providers from specialties including nephrology, cardiology, pediatrics, epidemiology, nursing, and health informatics with experience in home dialysis and the use of RPM systems gathered in Vienna, Austria to discuss opportunities for, barriers to, and system requirements of RPM as it applies to the home dialysis patient. Although improved outcomes and cost-effectiveness of RPM have been demonstrated in patients with diabetes mellitus and heart disease, only observational data on RPM have been gathered in patients on dialysis. The current review focused on RPM systems currently in use, on how RPM should be integrated into future care, and on the evidence needed for optimized implementation to improve clinical and economic outcomes. Randomized controlled trials and/or large observational studies could inform the most effective and economical use of RPM in home dialysis. These studies are needed to establish the value of existing and/or future RPM models among patients, policy makers, and health care providers.

 15. Displacing the patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  a care-oriented approach to the patient and also deploys market perceptions of patients as homogeneous target groups to which information can be standardized. In the latter approach (market orientation), the patient is also a resource for organizational development. Overall, the strategy presents...... an information-pursuing patient figure making it possible to streamline the organization's care orientation on market conditions. In contrast to a dichotomy of care and market as mutually exclusive (Mol 2008), care and market appear to be intertwined in political patient figures through which the organization...

 16. Learning the Patient's Story.

  Science.gov (United States)

  Ragan, Sandra L; Kanter, Elisa

  2017-12-01

  To provide a brief history on narrative medicine and highlight its importance in providing quality patient care. Explains narrative medicine using published, peer-reviewed literature and highlights some of the literary, medical, sociological, and communication perspectives that contributed to the narrative medicine movement. A commitment to the patient-provider relationship and knowing the patient's story is a critical aspect in providing quality cancer care. Teaching oncology nurses skills that are grounded in narrative medicine will improve health care by increasing the nurses' knowledge of their patients and strengthening the nurse-patient relationship. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Displacing the patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2014-01-01

  is not only about disease treatment, but also about ‘information treatment’ for the purpose of increasing patient satisfaction at the hospital. The goal of patient satisfaction addresses both a care-oriented approach to the patient and also deploys market perceptions of patients as homogeneous target groups...... for which information can be standardized. In the latter approach (market orientation), the patient is also a resource for organizational development. Overall, the strategy presents an information-pursuing patient figure that makes it possible to streamline the organization's care orientation on market......Over the past decade, patient communication has become a strategic priority in Danish public hospitals: communication is a focal point of policies, plans and daily work practices. Hospitals today create communication strategies and build communication departments to improve communication...

 18. Depression in Cancer Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beyhan Bag

  2014-06-01

  Full Text Available It is not enough to consider treatment and care depression in the oncology that is the most common psychiatric illness in cancer patient affects of cancer treatment and the patient`s quality of life negatively, which is determined through researches in the field. With development of psycho-oncology it has been demonstrated to establish an important link between the cancer patient`s treatment as well as psycho-social support for the patient and psychiatric treatment and care for the if it is needed. With this connection between them it has been proposed to use of bio-psycho-social-model in cancer patient to improve their care. To achieve this goal, it is expected from medical personnel to realize patients psychosocial need und if he/she has a psychiatric disorders or syndromes. For the medical personnel that work in oncology services, it is inevitable to organize in order to raise the awareness of depression in the cancer patients. In the present study, it is focused on raising the awareness of depression in cancer patient for the medical personnel. [Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2.000: 186-198

 19. Measuring the patient experience.

  Science.gov (United States)

  Lees, Carolyn

  2011-01-01

  This paper examines the complex issues of measuring the patient experience and evaluating the quality of health care. It discusses the use of surveys, patient stories and narrative methods of data collection in an attempt to define quality and how it should be measured. A recent Department of Health (DH) document insists that patients will be at the heart of decision making in the NHS by having greater control in informing strategic commissioning decisions (DH 2010c). The government aims to improve patient experience, enabling patients to rate services according to the quality of care they receive. This will be carried out using information generated by patients. This paper discusses the advantages and disadvantages of using surveys in gathering patient satisfaction data. It considers the value of surveys in measuring quality of care and appraises their usefulness in strengthening patients' collective voice. The paper investigates the use of another source of feedback - it examines the design of qualitative data collection methods as a means of gaining feedback from service users in encouraging providers of health care to be more responsive to their needs. Too often, patients are expected to fit the services, rather than services meeting the patients' needs. The most effective way of exploring and representing the patient's experience is by using a mixed-method approach. In other words, an integrated approach with the use of surveys and more narrative methods, such as patient stories, will effectively define quality and how it should be measured, ensuring that the focus is always on what matters most to patients.

 20. Medication adherence in type 2 diabetes patients: study of patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Medication adherence in type 2 diabetes patients: study of patients in ... impact of medication adherence on the clinical outcomes of type 2 diabetes patients at ... the review of case notes of one-hundred and fifty two randomly selected patients.

 1. Understanding patient experience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tariq O.; Andersen, Pernille R. D.; Kornum, Anders C.

  2017-01-01

  , safety) arise from getting feedback on symptoms and from continuous and comforting interaction with clinicians. With this paper, we aim to sensitise UX researchers and designers of patient-centred e-health by proposing three UX dimensions: connectedness, comprehension, and compassion.......The term 'patient experience' is currently part of a global discourse on ways to improve healthcare. This study empirically explores what patient experience is in cardiac remote monitoring and considers the implications for user experience (UX). Through interviews around the deployment of a mobile...... app that enables patients to collaborate with clinicians, we unpack experiences in six themes and present narratives of patients' lifeworlds. We find that patients' emotions are grounded in negative feelings (uncertainty, anxiety, loss of hope) and that positive experiences (relief, reassurance...

 2. Music for Hemodialysis patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gross, B; Ketema Wassie, F; Agnholt, Hanne

  Music for hemodialysis patients Background Patients starting a new regimen of dialysis often experience anxiety and other psychological disturbances. They struggle with the unknown situation, feelings of uncertainty and on top of that, a high level of sophisticated technological equipment. Music...... is known from literature to influence and dampen anxiety and tension and has been used for millennia in the treatment of illness. Here we report a study on the influence of music on patients undergoing dialysis and whether music has a potential for lowering discomfort in patients during first-time dialysis.......   Purpose To investigate whether music can reduce feelings of anxiety, tension and restlessness in patients new to dialysis treatment and make them more relaxed during the treatment.   Method Twenty patients aged 42-84 were selected for participation in the study, which took place over two separate dialysis...

 3. Displacing the Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  as an affective care recipient, as a citizen with rights and as an individual need-oriented user on the one hand. On the other hand, the goal of patient satisfaction also deploys market perceptions of patients as homogeneous target groups to which information can be standardised. In the latter (market orientation......), the patient is also a resource for organizational development and a customer with consumer behavior. Overall, the strategy presents an information-pursuing patient figure making it possible to streamline the organization's care orientation on market conditions. In contrast to Annemarie Mol’s dichotomy of care......The analysis is based on an empirical study of a hospital’s communication strategy entitled: 'The Perspective of the Patient'. The paper asks how the strategy organizes communication work as situated displacements of the patient. Based on methodological elements from situational analysis (Clarke...

 4. Why measure patient satisfaction?

  Science.gov (United States)

  Riskind, Patty; Fossey, Leslie; Brill, Kari

  2011-01-01

  A practice that consistently and continuously measures patient perceptions will be more efficient and effective in its daily operations. With pay-for-performance requirements on the horizon and consumer rating sites already publicizing impressions from physician encounters, a practice needs to know how it is performing through the eyes of the patients. Azalea Orthopedics has used patient feedback to coach its physicians on better patient communication. The Orthopaedic Institute has used patient satisfaction results to reduce wait times and measure the return on investment from its marketing efforts. Patient survey results that are put to work can enhance the efficiency and effectiveness of practice operations as well as position the practice for increased profitability.

 5. Acknowledging the back patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Janne Brammer; Bastrup, Lene; Norlyk, Annelise

  the back patient the narrative must be complemented by a different perspective that includes the issue of ethical responsibility. It is therefore also a question of adopting certain norms as binding; to be bound by obligation or loyalty. Thus, the literature review argues for a more process......-oriented patient approach that incorporates patients' narratives as an integral and ethical part of the care and treatment....

 6. Patients and radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eardley, A.

  1986-01-01

  The results of interviews with thirty discharged patients who had undergone radical radiotherapy for cancer of the head and neck are presented. Patients were asked whether their side-effects had got worse or had stayed the same, what effect their side effects had had on eating and drinking and whether they had felt depressed during this period. Measures which could be taken to improve patients' experiences of radiotherapy are discussed. (U.K.)

 7. Keeping our patients' secrets.

  Science.gov (United States)

  Clough, J D; Rowan, D W; Nickelson, D E

  1999-10-01

  Protecting the privacy of the patient's medical record is a central issue in current discussions about a patient bill of rights, and controversy over a proposed "unique health identifier" has raised the decibel level of these discussions. At the heart of the debate is how best to resolve the inherent conflict between the individual's right to privacy and the need for access to patients' health information for reasons of public health, research, and health care management.

 8. Patient tracking system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chapman, L.J.; Hakimi, R.; Salehi, D.; McCord, T.; Zionczkowski, B.; Churchill, R.

  1987-01-01

  This exhibit describes computer applications in monitoring patient tracking in radiology and the collection of management information (technologist productivity, patient waiting times, repeat rate, room utilization) and quality assurance information. An analysis of the reports that assist in determining staffing levels, training needs, and patient scheduling is presented. The system is designed to require minimal information input and maximal information output to assist radiologists, quality assurance coordinators, and management personnel in departmental operations

 9. Patients Are Our Teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert E. Becker

  2018-04-01

  Full Text Available In the patient-physician encounter, physicians hone their skills while alleviating the patient’s suffering. Both benefit. Leaning on the work of Hippocrates, Darwin, and William Osler, the authors sketch out the case for honoring patients as indispensable teachers of the art and science of medicine. They argue that this tradition of Hippocratic medicine both anticipates modern precision medicine and reawakens a focus on public health medicine, each a benefit to the patients and communities served by physicians. A community that compromises the learning relationship of physician to patient and population undermines quality of care.

 10. Patient-Ventilator Dyssynchrony

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elvira-Markela Antonogiannaki

  2017-11-01

  Full Text Available In mechanically ventilated patients, assisted mechanical ventilation (MV is employed early, following the acute phase of critical illness, in order to eliminate the detrimental effects of controlled MV, most notably the development of ventilator-induced diaphragmatic dysfunction. Nevertheless, the benefits of assisted MV are often counteracted by the development of patient-ventilator dyssynchrony. Patient-ventilator dyssynchrony occurs when either the initiation and/or termination of mechanical breath is not in time agreement with the initiation and termination of neural inspiration, respectively, or if the magnitude of mechanical assist does not respond to the patient’s respiratory demand. As patient-ventilator dyssynchrony has been associated with several adverse effects and can adversely influence patient outcome, every effort should be made to recognize and correct this occurrence at bedside. To detect patient-ventilator dyssynchronies, the physician should assess patient comfort and carefully inspect the pressure- and flow-time waveforms, available on the ventilator screen of all modern ventilators. Modern ventilators offer several modifiable settings to improve patient-ventilator interaction. New proportional modes of ventilation are also very helpful in improving patient-ventilator interaction.

 11. Patients' thoughts on patient- retained medical records

  African Journals Online (AJOL)

  was also thought to motivate the patients to act on the advice given, and the records also served as a reminder to take their ... to use it and to standardise the information that is recorded; and health planners should be motivated to implement .... Table I: Combined list of themes identified and quotations supporting them.

 12. Patients Provide Recommendations for Improving Patient Satisfaction.

  Science.gov (United States)

  Moore, Angelo D; Hamilton, Jill B; Krusel, Jessica L; Moore, LeeAntoinette G; Pierre-Louis, Bosny J

  2016-04-01

  National Committee for Quality Assurance recommends patient-centered medical homes incorporate input from patient populations; however, many health care organizations do not. This qualitative study used two open-ended questions from 148 active duty Army Soldiers and their family members to illicit recommendations for primary care providers and clinic leadership that would improve their health care experiences. Content analysis and descriptive statistics were used to analyze responses. Participant responses were related to four major themes: Access to Care, Interpersonal Interaction, Satisfaction of Care, and Quality of Care. Participants were overall satisfied with their care; however, spending less time waiting for appointments and to see the provider or specialist were the most frequently requested improvements related to Access to Care. For Interpersonal Interaction, 82% of the responses recommended that providers be more attentive listeners, courteous, patient, caring, and respectful. Decreasing wait times and improving interpersonal skills would improve health care experiences and patient satisfaction. Reprint & Copyright © 2016 Association of Military Surgeons of the U.S.

 13. Knowing Patients: Turning Patient Knowledge into Science

  NARCIS (Netherlands)

  Pols, Jeannette

  2014-01-01

  Science and technology studies concerned with the study of lay influence on the sciences usually analyze either the political or the normative epistemological consequences of lay interference. Here I frame the relation between patients, knowledge, and the sciences by opening up the question: How can

 14. Radiological protection of patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Niroomand-Rad, A.

  2003-01-01

  The benefits of ionizing radiation in the diagnosis and treatment of cancer, as well as other conditions such as cardiac ablation, are well established. However determination, monitoring, and evaluation of patient doses is not as easy task. Furthermore, radiation doses for individual patients may vary greatly from one radiological procedure to another. Attention is needed to reduce unnecessary radiation exposure to patients from All types of radiation producing machines and equipment. The patient risk from radiation injury-stochastic and/or deterministic must be weighted against the benefits of a proper medical examination or treatment as well as the risk of depriving the patient from the necessary medical care. Arbitrary reduction of radiological patient doses without regard to final outcome is determined to proper medical care provided to the patient. Sacrificing image quality in order to reduce patient dose is potentially harmful to the patient as well. Furthermore, the role of radiation exposure incurred from screening procedures such as mammography, needs to be properly considered and differentiated from medically indicated procedures. A known radiation induced risk needs to be balanced against diagnostic efficacy of a screening procedure. In these cases, regulations on standards and guidelines for determination, monitoring, and evaluation of patient doses may be appropriate. In this paper, the technical data collected in the United States have been compared with the corresponding data in Canada. However, even here, it has been recognized that we can not assume that one dose limit fits all. It is advisable to consider individual patient specifics if it means the difference between detection and miss

 15. Visual patient records

  NARCIS (Netherlands)

  Luu, M.D.

  2015-01-01

  Patient information is often complex and fragmented; visualization can help to obtain and communicate insights. To move from paper medical records to interactive and visual patient records is a big challenge. This project aims to move towards this ultimate goal by providing an interactive prototype

 16. Withholding truth from patients.

  LENUS (Irish Health Repository)

  O'Sullivan, Elizabeth

  2012-01-31

  The issue of whether patients should always be told the truth regarding their diagnosis and prognosis has afforded much debate in healthcare literature. This article examines telling the truth from an ethical perspective. It puts forward arguments for and against being honest with patients, using a clinical example to illustrate each point.

 17. Excluding the typical patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odlaug, Brian Lawrence; Weinhandl, Eric; Mancebo, Maria C

  2014-01-01

  Over the past 30 years, clinical trials have resulted in several successful pharmacotherapies for obsessive-compulsive disorder (OCD), yet patients in clinical settings often report inadequate response. This study compares clinical characteristics of treatment-seeking OCD patients to the inclusion...

 18. Lejringsskader hos rygopererede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Bodil; Larsen, Birgit; Erlandsen, Mogens

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was to answer the questions: Which kind of positioning injuries occurred in anaesthetized orthopaedic patients undergoing spine surgery who were prone-positioned for more than two hours? What was the incidence of positioning injuries? Which patients were at par...

 19. Patient dosimetry in hysterosalpingography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khoury, H.J.; Maia, A.; Oliveira, M.; Kramer, R.; Drexler, G.

  2001-01-01

  The objectives of this study were to determine the entrance surface dose to the patient and to estimate the dose to the uterus and ovaries due to hysterosalpingography (HSG) diagnostic examinations performed in Recife-Pe, Brazil. The entrance doses were measured using four thermoluminescent dosimeters per patient, attached to anatomical landmarks on the patient's skin. The study was carried out on 25 patients between 21 and 45 years of age who underwent the HSG examinations in two training hospitals and one private radiodiagnostic institute. The number of exposures performed ranged from 4 to 15 radiographs per patient measured. Entrance surface doses varied between 4.99 and 36.6 mGy, with an average of 12.6mGy. The doses to the ovaries and uterus ranged from 0.80 mGy to 5.8 mGy and 1.10mGy to 8.05 mGy, respectively. (author)

 20. [Physiotherapy of cancer patients].

  Science.gov (United States)

  Gomez, Izabella; Szekanecz, Éva; Szekanecz, Zoltán; Bender, Tamás

  2016-07-01

  Physiotherapy of cancer patients is one of the most controversial issues in our country. Malignant diseases are firstly mentioned as a contraindication of physiotherapy. Until now, physiotherapy was not suggested (or only in limited accessibility) for those patients who had malignant disease in medical history. International medical practice was less restrictive in managing this topic. The development of imaging techniques put this question in a new light. On the basis of evidence, the majority of articles have reported beneficial effects of physiotherapy in cancer patients, and only few articles mentioned it as harmful. Of course, each patient requires an individual assessment, however, if we exclude the possibility of tumor recurrence and metastasis, most of physiotherapy procedures can be used safely. One of the aims of this review is to support the physicians' decisions when to prescribe treatments, in such a way, that more patients could receive physiotherapy. Orv. Hetil., 2016, 157(31), 1224-1231.

 1. Patient Delay in Colorectal Cancer Patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Hansen, Rikke P; Vedsted, Peter

  2013-01-01

  Blødning fra endetarmen ses normalt som et alarmsymptom på kolorektalkræft. Alligevel vælger mange patienter at lade være med at opsøge lægen. Denne artikel ser nærmere på sammenhængen mellem et alarmsymptom (rektal blødning), forsinkelser i patientforløbet og tanker om kræft. Resultaterne viser,...

 2. NRPB patient dosimetry service

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shrimpton, P.; Hillier, M.; Bungay, D.; Wall, B.

  1994-01-01

  For nearly 20 years, thermoluminescent dosemeters (TLDs) have been used by NRPB to investigate the doses received by patients undergoing diagnostic examinations with x-rays, and these measurements have formed the basis for national recommendations on patient protection. Monitoring typical levels of patient dose should represent an essential element of routine quality assurance in x-ray departments. In order to promote more widespread measurements in hospitals, NRPB has drawn on a wealth of experience to establish a high-quality service providing TLDs for medical dosimetry by post. (author)

 3. Identitetskonstruktioner af patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Inger; Ottesen, Aase Marie; Strunck, Jeanne

  2015-01-01

  of New Public Management affects the welfare model and creates increasing inequality among citizens. These developments make it relevant to study how underlying ideologies may affect the construction of patient identity and health in the Danish welfare system. This would imply studying the role...... of identity at societal level, and in this paper we therefore ask whether the Danish Health Act constructs persons in need of care as vulnerable patients or as empowered citizens in line with recommendations by policy makers. The question we ask is whether the construction of patient identity in the Danish...

 4. Patient Dosimetry. Chapter 22

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dance, D. R. [Royal Surrey County Hospital, Guildford (United Kingdom); Castellano, I. [The Royal Marsden Hospital, London (United Kingdom)

  2014-09-15

  Patient exposures arising from radiological procedures form the largest part of the population exposure from artificial sources of radiation. According to United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, the annual frequency of X ray examinations is 360 per 1000 individuals worldwide. Owing to the associated risk of radiation detriment to the patient, there is a clear need to monitor and control these exposures, and to optimize the design and use of the X ray imaging equipment so that the patient dose is reduced as far as possible, consistent with achieving the required clinical image quality.

 5. IMPROVING PATIENT SAFETY:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Taylor Kelly, Hélène; Hørdam, Britta

  Improving patient safety is both a national and international priority as millions of patients Worldwide suffer injury or death every year due to unsafe care. University College Zealand employs innovative pedagogical approaches in educational design. Regional challenges related to geographic......, social and cultural factors have resulted in a greater emphasis upon digital technology. Attempts to improve patient safety by optimizing students’ competencies in relation to the reporting of clinical errors, has resulted in the development of an interdisciplinary e-learning concept. The program makes...

 6. Medicare, physicians, and patients.

  Science.gov (United States)

  Hacker, Joseph F

  2004-05-01

  There are many other provisions to the MMA. It is important to remind our patients that these changes are voluntary. If patients are satisfied with their current Medicare benefits and plan, they need not change to these new plans. However, as physicians we should familiarize ourselves with these new Medicare options so as to better advise our patients. For more information, visit www.ama-assn.org. The Medical Society of Delaware will strive to keep you informed as these new changes are implemented.

 7. Constructions of the patient in healthcare communications: six patient figures.

  Science.gov (United States)

  Pors, Anja Svejgaard

  2016-01-01

  The purpose of this paper is to examine how strategic, patient-centred communication plays a part in the discursive management of expectations posed to patients and healthcare organizations. The paper provides an analysis of four documents collected as part of an ethnographic case study regarding "The Perspective of the Patient" - a Danish Hospital's patient-centred communication programme. Mapping methods inspired by Grounded Theory are used to qualify the analysis. The paper shows that strategic patient-centred communication addresses both a care-oriented approach to the patient and deploys market perceptions of patients. Market and care is seen as co-existing organizing modes that entail expectations to the patient. In the communication programme the patient is constructed in six information-seeking patient figures: affective patient; target group patient; citizen with rights; patient as a competent resource; user as active partner; and consumer. As a result, the patient-centred communication programme renders the patient as a flexible figure able to fit organizational demands of both care orientation and market concerns. This study contributes to qualitative research in organizational health communication by combining two subfields - patient-centredness and health communication - in an empirical study of how market and care are intertwined in a patient-centred communication programme. The argument goes beyond the prevalent prescriptive approaches to patient-centredness and healthcare communication, instead providing a critical analytical perspective on strategic communication and patient-centredness and showing how expectations are posed to both patient and organization.

 8. JALFHCC - Patient Registration Service

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The Captain James A. Lovell Federal Health Care Center (JALFHCC) Patient Registration Service supports the operation of the first VA/Navy Federal Health Care Center...

 9. Sygepleje til trakeostomerede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Wiinholdt; Richard, René; Rydahl Hansen, Susan

  2016-01-01

  Der er ikke enighed om principperne bag plejen af trakeostomerede patienter, når de er i risiko for dysfagi og silent aspiration. Uenigheden har ført til udarbejdelse af en klinisk retningslinje med evidensbaserede anbefalinger....

 10. Patient survey (HCAHPS) - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The national average for the HCAHPS survey categories. HCAHPS is a national, standardized survey of hospital patients about their experiences during a recent...

 11. Positioning devices for patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heavens, M.

  1981-01-01

  It has been suggested that it is very important to position patients reproducibly at different stages of radiotherapy treatment planning and treatment, or similar procedures. Devices have been described for positioning a patient's upper and lower thorax. This invention provides reproducible positioning for a female patient's breasts, for example in planning treatment of and treating breast tumours. The patient is placed prone, using for example an upper thorax device. A support device is placed central to and beneath her breasts to partially displace them outwards. The device may be triangular in section with one apex contacting the chest wall at the sternum. Restraining straps may be provided to hold the breasts against the support device. Means may be provided to take a healthy breast from the path of radiation through the tumour. (author)

 12. USU Patient Simulation Center

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — he National Capital Area (NCA) Medical Simulation Center is a state-of-the-art training facility located near the main USU campus. It uses simulated patients (i.e.,...

 13. Patient survey (ICH CAHPS)

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — In-Center Hemodialysis Facilites Patient evaluations from the In-Center Hemodialysis Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (ICH-CAHPS) Survey. The...

 14. Patient Treatment File (PTF)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — This database is part of the National Medical Information System (NMIS). The Patient Treatment File (PTF) contains a record for each inpatient care episode provided...

 15. Doctors and patients.

  Science.gov (United States)

  Gillon, R

  1986-02-15

  Gillon outlines some prima facie moral duties of physicians to patients that have emerged from his previous articles in a series on philosophical medical ethics. These duties follow from four general ethical principles--respect for autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice--plus the self-imposed supererogatory duty of medical beneficence. From these principles the author derives such duties as providing adequate information and advice on treatment options, encouraging patient participation leading to informed decisions, maintaining competence and exposing incompetence, admitting errors, disclosing personal medico-moral standards, and acknowledging that other interests may occasionally supersede those of the individual patient. Gillon concludes that, where self interest conflicts with medical beneficence, the claim of medicine as a profession requires that the patient's interests take priority.

 16. Woe patient is purple

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hatice Dogan

  2014-08-01

  Conclusion: Traumatic asphyxia is a clinical condition caused by blunt thoracoabdominal trauma, and with good trauma management patients can be discharged with less mortality and morbidity. [Cukurova Med J 2014; 39(4.000: 914-917

 17. Nurse-patient collaboration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Dorthe; Frederiksen, Kirsten; Groefte, Thorbjoern

  2013-01-01

  Objectives: This paper provides a theoretical account of nurses’ collaboration with patients with chronic obstructive pulmonary disease during non-invasive ventilation treatment in hospital. Background: Despite strong evidence for the effect of non-invasive ventilation treatment, success remains...... a huge challenge. Nurse-patient collaboration may be vital for treatment tolerance and success. A better understanding of how nurses and patients collaborate during non-invasive ventilation may therefore contribute to improvement in treatment success. Design: A constant comparative classical grounded...... at three intensive care units and one general respiratory ward in Denmark. Results: Succeeding emerged as the nurses’ main concern in the nurse-patient collaboration during non-invasive ventilation treatment. Four collaborative typologies emerged as processing their main concern: (1) twofold oriented...

 18. MRSA Information for Patients

  Science.gov (United States)

  ... with soap and water or an alcohol-based hand sanitizer before and after caring for every patient. Carefully ... with soap and water or an alcohol-based hand sanitizer before and after touching you. If you do ...

 19. Cirrhosis: A Patient's Guide

  Science.gov (United States)

  ... A Patient's Guide Viral Hepatitis Menu Menu Viral Hepatitis Viral Hepatitis Home For Veterans and the Public Veterans and the Public Home Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Hepatitis C Home Getting ...

 20. Optimizing patient nutrition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geiker, Nina Rica Wium

  (Paper I). The present study is, to my knowledge, the only study investigating the validity of performed nutritional risk screenings by comparing them with medical records. Eight per cent of patients were correctly screened for nutritional risk. A total of 24% of 2393 patients were nutritionally screened......Malnutrition, under-nutrition and/or obesity, may develop due to disease but may also cause disease. The prevalence of under-nutrition among hospitalized patients is high: 40-60% are either already under-nourished on admittance or at-risk of becoming malnourished. As in the general population...... of prescription medication, and take longer to recover. Acknowledging the adverse effects of malnutrition on health, since 2006 it has been mandatory to screen all patients for nutritional risk within 24 hours of admittance at all hospitals in the Capital Region, Denmark. The compliance to and the validity...

 1. Participating in patient education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Tine Mechlenborg; Antoft, Rasmus

  2015-01-01

  point is applied in order to illustrate two central status passages taking place at the locally developed patient education programme: 1) The status passage from novice to an experienced person with chronic illness, and 2) The transformation from adolescence to adulthood living with a chronic illness......The paper builds on previous ethnographic research in Denmark focusing on the significance of participating in a locally developed patient education programme for everyday life (Kristiansen et.al. 2015). It presents a secondary analysis. Group based patient education can be understood as a health...... studies within the field of patient education and how it can enhance our understanding of the social practices at play and the identity transitions occurring as a result of the chronic illness itself and the participation at the programme. Further we reflect on potential practical implications of our...

 2. Tinnitus Patient Navigator

  Science.gov (United States)

  ... Cure About Us Initiatives News & Events Professional Resources Tinnitus Patient Navigator Want to get started on the ... unique and may require a different treatment workflow. Tinnitus Health-Care Providers If you, or someone you ...

 3. Anaesthesia for trauma patients

  African Journals Online (AJOL)

  casualty incident, or a natural disaster. ... Exposure/environmental control: completely undress the ... E. Figure 1: Advance Trauma Life Support® management priorities ..... requiring operative intervention: the patient too sick to anesthetize.

 4. Patient care in radiography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ehrlich, R.A.; McCloskey, E.D.

  1989-01-01

  This book focuses on patient care procedures for radiographers. The authors focus on the role of the radiographer as a member of the health care team. The authors report on such topics as communication in patient care: safety, medico-legal considerations, transfer and positioning; physical needs; infection control; medication; CPR standards, acute situations; examination of the GI tract; contrast media; special imaging techniques and bedside radiography

 5. "Patient care in radiology"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro Brask, Kirsten; Birkelund, Regner

  2014-01-01

  The aim of this study was to research how the staff experience care expressed during the brief encounter with the patients in a diagnostic imaging department. This was a qualitative study with a phenomenological and hermeneutical frame of reference. The data were collected using field observation...... was electronically forwarded. And, care expressed in between was perceived as care in the traditional sense and termed as “patient care in radiology.”...

 6. Medical Services: Patient Administration

  Science.gov (United States)

  2001-03-12

  5–16, page 41 Final disposition procedures for military patients • 5–17, page 42 Military patients requiring continued hospitalization or nursing ...general anesthetic, intravenous sedation , or nitrous oxide sedation . (3) All nonoperative procedures that involve more than a slight risk of harm to the...aid or palliative treatment, (b) Is likely to result in any disability for work beyond the day or occurrence, (c) Appears to require prolonged

 7. Depression in hemodialysis patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anees, M.; Barki, H.; Masood, M.

  2008-01-01

  To measure the frequency of depression and its risk factors in patients under going hemodialysis. It is a cross-sectional prospective study conducted at Hemodialysis unit of Shalamar Hospital and Shaikh Zayed Hospital, Lahore from 1/sup st/ January 2006 to 30/sup th/ April 2006. All patients getting regular hemodialysis for more than three months were included. Beck's Depression Inventory- II (BDI-II; adapted in Urdu) was administered on all the patients who were able to read or understand it. Blood sample were drawn at the same time for routine hematological, biochemical parameters and viral markers (Anti HCV and HbsAg). Diagnosis was made as per Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition (DSM IV) for correlation of psychological variables with clinical, hematological and biochemical parameters. Eighty nine patients were enrolled which included fifty two (58.4%) were male and seventy seven (86.5%) were married. Major causes of renal failure were diabetes, hypertension and chronic glomerulonephrotis. Duration of dialysis was from 03 to 49 months with mean of 19.64 +- 11.7 months. Severity of depression was categorized in to mild, moderate and severe on the basis of BDI score. Majority of the patients fifty (56.1%) were moderately to severely depressed and there was no gender difference in the prevalence of depression. Majority of patients undergoing hemodialysis were depressed. Major risk factors for depression were marital status, illiteracy, number of children, socioeconomic factors, gender, hypertension and hypoalbuminemia. Patients with anemia, hyponatremia and hyperkalemia had suicidal tendency. Patients with hepatitis C and disturbed liver function have strong correlation with psychological parameters. (author)

 8. Patient loyalty model.

  Science.gov (United States)

  Sumaedi, Sik; Bakti, I Gede Mahatma Yuda; Rakhmawati, Tri; Astrini, Nidya Judhi; Yarmen, Medi; Widianti, Tri

  2015-07-06

  This study aims to investigate the simultaneous effect of subjective norm, perceived behavioral control and trust on patient loyalty. The empirical data were collected through survey. The respondents of the survey are 157 patients of a health-care service institution in Bogor, Indonesia. Multiple regressions analysis was performed to test the conceptual model and the proposed hypotheses. The findings showed that subjective norm and trust influence patient loyalty positively. However, this research also found that perceived behavioral control does not influence patient loyalty significantly. The survey was only conducted at one health-care service institution in Bogor, Indonesia. In addition, convenience sampling method was used. These conditions may cause that the research results can not be generalized to the other contexts. Therefore, replication research is needed to test the stability of the findings in the other contexts. Health-care service institutions need to pay attention to trust and subjective norm to establish patient loyalty. This study is believed to be the first to develop and test patient loyalty model that includes subjective norm, perceived behavioral control and trust.

 9. Patient-Centered Research

  Science.gov (United States)

  Wicki, J; Perneger, TV; Junod, AF; Bounameaux, H; Perrier, A

  2000-01-01

  PURPOSE We aimed to develop a simple standardized clinical score to stratify emergency ward patients with clinically suspected PE into groups with a high, intermediate, or low probability of PE, in order to improve and simplify the diagnostic approach. METHODS Analysis of a database of 1090 consecutive patients admitted to the emergency ward for suspected PE, in whom diagnosis of PE was ruled in or out by a standard diagnostic algorithm. Logistic regression was used to predict clinical parameters associated with PE. RESULTS 296 out of 1090 patients (27%) were found to have PE. The optimal estimate of clinical probability was based on eight variables: recent surgery, previous thromboembolic event, older age, hypocapnia, hypoxemia, tachycardia, band atelectasis or elevation of a hemidiaphragm on chest X-ray. A probability score was calculated by adding points assigned to these variables. A cut-off score of 4 best identified patients with low probability of PE. 486 patients (49%) had a low clinical probability of PE (score 9). CONCLUSION This clinical score, based on easily available and objective variables, provides a standardized assessment of the clinical probability of PE. Applying this score to emergency ward patients suspected of PE could allow a more efficient diagnostic process.

 10. Patients for patient safety in China: a cross sectional study.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qiongwen; Li, Yulin; Li, Jing; Mao, Xuanyue; Zhang, Lijuan; Ying, Qinghua; Wei, Xin; Shang, Lili; Zhang, Mingming

  2012-02-01

  To investigate the baseline status of patients' awareness, knowledge, and attitudes to patient safety in China, and to determine the factors that influence patients' involvement in patient safety. We conducted a cross sectional survey using questionnaires adapted from recent studies on patient safety from outside China. The items included medical errors, infection, medication safety, and other aspects of patient safety. The questionnaire included 17 items and 5 domains. The survey was conducted between Jan. 2009 and Dec. 2010 involving 1000 patients from ten grade-A hospitals in seven provinces or cities in China. Most patients from the surgery departments completed the questionnaires voluntarily and anonymously. Five reviewers independently input the data into Microsoft Excel 2003, and the data were double-checked. Data were analyzed using SPSS 15.0 software for differences in the perceptions and attitudes of patients toward patient safety among different genders, ages, and regions. We distributed 1000 questionnaires and collected 959 completed questionnaires (response rate: 96%). Among the respondents, 58% of patients did not know what medical error is. Sixty-five percent of patients wanted disclosure of all medical errors. After errors occurred, 58% of patients wanted explanations of all possible harms that had resulted. Among 187 patients who had experienced medical errors, 83% of patients had sought appropriate legal action. About 52% of patients understood hospital infection, but 28% patients did not know that infections could occur in hospital. Seventy-eight percent of patients thought that medical staff should wash their hands before examining patients. More than half of the patients (68%) were willing to remind the staff of hygiene if they saw unsanitary conditions in a health clinic. Only 14% of patients knew the side effects of medications that they took. The majority of patients surveyed expressed willingness to contribute to patient safety, but their

 11. [Patient blood management].

  Science.gov (United States)

  Folléa, G

  2016-11-01

  In a context of regular review of transfusion practice, the aim of this review is to present an update of the scientific basis of the so-called "patient blood management" (PBM), the state of its development in Europe, and possible ways to progress its development further in France. Analysis and synthesis of the data from scientific literature on the scientific basis of PBM (methods, indications, efficacy, risks, efficiency). PBM appears as an evidence-based, patient centred, multidisciplinary approach, aiming to optimise the care of patients who might need transfusion and, consequently, the use of blood products. PBM is based on three pillars: optimise the patient's own blood supplies, minimise blood loss, optimise patient's tolerance of anaemia. Available scientific evidence can be considered as sufficient to consider PBM guidelines and practices as an indispensable complement to the transfusion medicine guidelines and practices. Several countries have launched PBM programmes (alternatives to allogeneic transfusion and optimisation of the use of blood components). Although current French national transfusion guidelines contain some PBM measures, PBM programmes should be further developed in France, primarily for medical reasons. Possible ways, using the existing basis having proved to be effective, are proposed to further develop PBM in France, as a complement to transfusion medicine, with the participation of involved stakeholders, including experts from relevant medical specialties, both at local and national levels. Copyright © 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 12. Cachexia Syndrome, anorexia patient

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roldán, G.; Musé, I.

  2004-01-01

  Introduction: Two thirds of patients (ptes) cancer present slimming recognized a negative prognostic factor. Anorexia cachexia syndrome (SCA) results from the interaction of multiple factors and causes death of 22% of these patients. Nutritional support produces a moderate recovery weight without affecting the underlying metabolic disorders. Objectives: Conduct a review of current knowledge of the underlying pathophysiology and management the cachexia-anorexia syndrome in cancer patients. Designing indications possible policy interventions in the management of these patients. Method: Performed an a literature review on SCA. Conclusions: We identify patients at risk for early implementation of non-pharmacological measures preventive. The control side effects to treatment oncospecific with particular attention to the need for antiemetics, laxatives / antidiarrheal control dental and proper pain management is fundamental. Keep track enteral is a priority. In those with swallowing disorders or dysphagia, nasogastric feeding tube should be considered early. Indications for gastrostomy / jejunostomy and total parenteral nutrition (TPN) are very limited. The NPT is a complementary treatment maneuver a temporary and reversible complication, in order to prevent deterioration

 13. Glaucoma in patients with uveitis.

  OpenAIRE

  Panek, W C; Holland, G N; Lee, D A; Christensen, R E

  1990-01-01

  The records of 100 patients (161 eyes) with uveitis were reviewed retrospectively to determine the prevalence of increased intraocular pressure, the forms of uveitis most commonly associated with glaucoma, and the forms that require specific glaucoma therapy. Secondary glaucoma was present in 23 patients (31 eyes): three of 24 patients with acute uveitis (three eyes, 12% of acute uveitis patients) and 20 of 76 patients with chronic uveitis (28 eyes, 26% of chronic uveitis patients). Eighteen ...

 14. Patient-centred outcomes research: perspectives of patient stakeholders.

  Science.gov (United States)

  Chhatre, Sumedha; Gallo, Joseph J; Wittink, Marsha; Schwartz, J Sanford; Jayadevappa, Ravishankar

  2017-11-01

  To elicit patient stakeholders' experience and perspectives about patient-centred care. Qualitative. A large urban healthcare system. Four patient stakeholders who are prostate cancer survivors. Experience and perspectives of patient stakeholders regarding patient-centred care and treatment decisions. Our patient stakeholders represented a diverse socio-demographic group. The patient stakeholders identified engagement and dialogue with physicians as crucial elements of patient-centred care model. The degree of patient-centred care was observed to be dependent on the situations. High severity conditions warranted a higher level of patient involvement, compared to mild conditions. They agreed that patient-centred care should not mean that patients can demand inappropriate treatments. An important attribute of patient-centred outcomes research model is the involvement of stakeholders. However, we have limited knowledge about the experience of patient stakeholders in patient-centred outcomes research. Our study indicates that patient stakeholders offer a unique perspective as researchers and policy-makers aim to precisely define patient-centred research and care.

 15. Patient satisfaction with cataract surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wasfi Ehab I

  2008-10-01

  Full Text Available Abstract Introduction Measuring the patient satisfaction is a very important issue that will help very much in improving the service provided to patients and improve the level of satisfaction. Aim To evaluate patient satisfaction with the cataract surgery service and identify any areas for improvement, determination of patient satisfaction with referral, out-patient consultation, pre-assessment clinic, surgery and post-operative care, also to report patients' comments relating to improvement in service provision. Methodology A retrospective study was undertaken for 150 patients underwent cataract surgery at Barrow General Hospital, UK, the survey sample was by postal questionnaires. We collected our data from the theatre lists for a period of 4 month. Results This study included 150 patients; the response rate was (72% 108 patients, Most patients were referred from their general practitioner 86.1%, 93 (86.1% patients were happy with the time interval from seeing their GP to eye clinic. In the eye out patient department many factors significantly affected the level of patient satisfaction, in general the more information provided for the patient the more the satisfaction. Conclusion Patient satisfaction is on important health outcome old understanding both the domains of satisfaction as well as their relative importance to patients is necessary to improve the overall quality of patient care. Meeting the doctor, presenting all relevant information and giving printed information are very important factors in improving the patient's satisfaction with cataract surgery.

 16. Robotherapy with Dementia Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Martín

  2013-01-01

  Full Text Available Humanoids have increasingly become the focus of attention in robotics research in recent years, especially in service and personal assistance robotics. This paper presents the application developed for humanoid robots in the therapy of dementia patients as a cognitive stimulation tool. The behaviour of the robot during the therapy sessions is visually programmed in a session script that allows music to play, physical movements (dancing, exercises, etc., speech synthesis and interaction with the human monitor. The application includes the control software on board the robot and some tools like the visual script generator or a monitor to supervise the robot behaviour during the sessions. The robot application's impact on the patient's health has been studied. Experiments with real patients have been performed in collaboration with a centre of research in neurodegenerative diseases. Initial results show a slight or mild improvement in neuropsychiatric symptoms over other traditional therapy methods.

 17. Acknowledging the back patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Janne Brammer; Bastrup Jørgensen, Lene; Norlyk, Annelise

  , Silkeborg Regional Hospital, Regional Hospital Central Jutland, Silkeborg, Denmark 2. Health, Section for Nursing, Aarhus University, Aarhus, Denmark 3. University of Southern Denmark & Vejle Sygehus, Vejle, Denmark keywords:Back Patient, Narrative, Biomedical, Marginalisation, Self-Identity, Ethical......#296 Acknowledging The Back Patient. A Thematic Synthesis Of Qualitative Research. A Systematic Literature Review. Janne Brammer Damsgaard1, Lene Bastrup Jørgensen1, Annelise Norlyk2, Regner Birkelund3 1. Health, Section for Nursing, Aarhus University & Research Unit, Elective Surgery Centre....... Therefore, telling about experiences and perceptions is important for back patients in order to feel accepted and acknowledged. But selfhood cannot be reduced to narrative identity since the identity of the self is only fully revealed the moment we include the ethical dimension including certain norms...

 18. Patient Involvement in Patient Safety: A Qualitative Study of Nursing Staff and Patient Perceptions.

  Science.gov (United States)

  Bishop, Andrea C; Macdonald, Marilyn

  2017-06-01

  The risk associated with receiving health care has called for an increased focus on the role of patients in helping to improve safety. Recent research has highlighted that patient involvement in patient safety practices may be influenced by patient perceptions of patient safety practices and the perceptions of their health care providers. The objective of this research was to describe patient involvement in patient safety practices by exploring patient and nursing staff perceptions of safety. Qualitative focus groups were conducted with a convenience sample of nursing staff and patients who had previously completed a patient safety survey in 2 tertiary hospital sites in Eastern Canada. Six focus groups (June 2011 to January 2012) were conducted and analyzed using inductive thematic analysis. Four themes were identified: (1) wanting control, (2) feeling connected, (3) encountering roadblocks, and (4) sharing responsibility for safety. Both patient and nursing staff participants highlighted the importance of building a personal connection as a precursor to ensuring that patients are involved in their care and safety. However, perceptions of provider stress and nursing staff workload often reduced the ability of the nursing staff and patient participants to connect with one another and promote involvement. Current strategies aimed at increasing patient awareness of patient safety may not be enough. The findings suggest that providing the context for interaction to occur between nursing staff and patients as well as targeted interventions aimed at increasing patient control may be needed to ensure patient involvement in patient safety.

 19. Teleophthalmology: improving patient outcomes?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sreelatha OK

  2016-02-01

  Full Text Available Omana Kesary Sreelatha,1 Sathyamangalam VenkataSubbu Ramesh2 1Ophthalmology Department, Sultan Qaboos University Hospital, Muscat, Oman; 2Department of Optometry, School of Allied Health Sciences, Manipal University, Manipal, India Abstract: Teleophthalmology is gaining importance as an effective eye care delivery modality worldwide. In many developing countries, teleophthalmology is being utilized to provide quality eye care to the underserved urban population and the unserved remote rural population. Over the years, technological innovations have led to improvement in evidence and teleophthalmology has evolved from a research tool to a clinical tool. The majority of the current teleophthalmology services concentrate on patient screening and appropriate referral to experts. Specialty care using teleophthalmology services for the pediatric group includes screening as well as providing timely care for retinopathy of prematurity (ROP. Among geriatric eye diseases, specialty teleophthalmology care is focused toward screening and referral for diabetic retinopathy (DR, glaucoma, age-related macular degeneration (ARMD, and other sight-threatening conditions. Comprehensive vision screening and refractive error services are generally covered as part of most of the teleophthalmology methods. Over the past decades, outcome assessment of health care system includes patients’ assessments on their health, care, and services they receive. Outcomes, by and large, remain the ultimate validators of the effectiveness and quality of medical care. Teleophthalmology produces the same desired clinical outcome as the traditional system. Remote portals allow specialists to provide care over a larger region, thereby improving health outcomes and increasing accessibility of specialty care to a larger population. A high satisfaction level and acceptance is reported in the majority of the studies because of increased accessibility and reduced traveling cost and time

 20. Patient support systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Braden, A.B.; McBride, T.R.; Styblo, D.J.; Taylor, S.K.; Richey, J.B.

  1979-01-01

  A patient support system for use in computerized tomography (CT) is described. The system is particularly useful for CT scanning of the brain and also of the abdominal area. The support system consists of two moveable tables which may be translated into position for X-ray scanning of the patient's body and which may be translated incrementally and automatically to obtain scans at adjacent locations. For use with brain scans, the second table is replaced by a detachable restraint assembly which is described in detail. The support system is so designed that only a small volume of low density material will intercept the X-ray beam. (UK)

 1. Using Patient Portals to Increase Engagement in Patients with Cancer.

  Science.gov (United States)

  Rodriguez, Elizabeth S

  2018-04-03

  To review patient portals which serve as a tool for patient engagement by increasing access to electronic health care information and expanding ways to communicate with health care providers. Reviews of the literature and first-hand experience. Meaningful Use requirements propelled the design and development of patient portals in recent years. Patient engagement in oncology can improve quality of life and outcomes. Oncology nurses facilitate patient adoption of patient portals and support usage. Patient education helps manage communication expectations and understanding of online medical information. Copyright © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Inappropriate requests from patients

  African Journals Online (AJOL)

  doctors continue to provide these patients with life-sustaining .... mentally different judgments about the best interests of ... ed suicide is legal. While it is clear ... Epidemiological studies have mainly been used to assess the risk of lung cancer in ...

 3. Do patients initiate therapy?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thengilsdóttir, G; Pottegård, Anton; Linnet, K

  2015-01-01

  BACKGROUND: Primary non-adherence occurs when a drug has been prescribed but the patient fails to have it dispensed at the pharmacy. AIMS: To assess primary non-adherence to statins and antidepressants in Iceland, the association of demographic factors with primary non-adherence, and the time fro...

 4. Acute Myocardial Infarction Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruce Ovbiagele

  2011-01-01

  Full Text Available Background. Diabetes mellitus (DM confers high vascular risk and is a growing national epidemic. We assessed clinical characteristics and prevalence of diagnosed DM among patients hospitalized with acute myocardial infarction (AMI in the US over the last decade. Methods. Data were obtained from all states within the US that contributed to the Nationwide Inpatient Sample. All patients admitted to hospitals between 1997 and 2006 with a primary discharge diagnosis of AMI were included. Time trends in the proportion of these patients with DM diagnosis were computed. Results. The portion of patients with comorbid diabetes among AMI hospitalizations increased substantially from 18% in 1997 to 30% in 2006 (<.0001. Absolute numbers of AMI hospitalizations in the US decreased 8% (from 729, 412 to 672, 243, while absolute numbers of AMI hospitalizations with coexisting DM rose 51% ((131, 189 to 198, 044, both (<.0001. Women with AMI were significantly more likely to have DM than similarly aged men, but these differences diminished with increasing age. Conclusion. Although overall hospitalizations for AMI in the US diminished over the last decade, prevalence of diabetes rose substantially. This may have important consequences for the future societal vascular disease burden.

 5. Rehabilitation of schizophrenic patients.

  Science.gov (United States)

  Gunatilake, S; Ananth, J; Parameswaran, S; Brown, S; Silva, W

  2004-01-01

  Schizophrenia is a maldevelopmental disorder of the brain that manifests in positive, negative, cognitive and affective symptoms. Currently, the mainstay of treatment involves pharmacotherapy. The limitations of antipsychotic treatment are that they can only control symptoms and cannot cure the illness, and 20% of patients do not respond, thus leading to the requirement of maintenance treatment. Patients that do respond continue to have disabling residual symptoms such as amotivation and isolation, maladaptive behavior, and impaired social functioning. These symptoms prevent patients from attaining educational, occupational, and social roles. Psychosocial interventions and models of quality of life in schizophrenia are based on the notion that increases in psychosocial functioning will be related to improvement in subjective experiences, such as self-esteem and satisfaction with life. The comparative effect of specific treatment methods and the additional benefits of multiple treatments need to be explored. Diversified techniques have also been employed, such as shaping, cognitive process therapy, mastery-oriented skill training, motivation and enhancement. Issues in designing psychosocial interventions and the role of various professionals in providing such interventions need to be carefully considered. Predictor variables and the indications for particular therapies in an individual need to be explored. Generalizability of the gains made by rehabilitation/recovery is also an important consideration. Patients in jail, chronic mental hospitals, private facilities, and the Veterans Administration system are all different in their ability to benefit, their motivations, and the severity of their psychopathology. Therefore, it is very difficult to generalize findings from one setting to another.

 6. Assemblages of Patient Safety

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balatsas Lekkas, Angelos

  2016-01-01

  This thesis identifies how design processes emerge during the use of devices in healthcare, by attending to assemblages where contingencies of risk and harm co-exist with the contribution of healthcare professionals to the safe care of patients. With support from the field of Science and Technology...... practices of interdisciplinary care....

 7. [Healthcare patient loyalty].

  Science.gov (United States)

  Ameri, Cinzia; Fiorini, Fulvio

  2016-01-01

  If the "old economy" preached standardization of products/services in order to reduce costs, the "new economy" is based on the recognition of the needs and the management of information. It is aimed at providing better and more usable services. One scenario is a national health service with regional management but based on competition between hospitals/companies.This led to a different handling of the user/patient, which has become the center of the health system: marketing seeks to retain the patient, trying to push a client-patient to not change their healthcare service provider. In costs terms, it is more economical to retain a customer rather than acquire a new one: a satisfied customer is also the best sounding board for each company. Customer equity is the management of relations with patients which can result in a greater customer value: it is possible to recognize an equity of the value, of the brand and of the report. Loyalty uses various marketing activities (basic, responsive, responsible, proactive and collaborative): each hospital/company chooses different actions depending on how many resources it plans to invest in loyalty.

 8. Right patient, Right blood

  DEFF Research Database (Denmark)

  Selberg, Hanne; Madsen, Trine Stougaard

  2014-01-01

  Right patient, Right Blood Simulation based training in blood transfusion practice in nursing education Background: In spite of strict checking procedures to handling transfusion of blood severe adverse reactions are likely to happen and the major cause of morbidity occurs to be liable to human...

 9. Depression in CADASIL patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lačković Maja

  2014-01-01

  Full Text Available Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL is a hereditary neurological disease accompanied by recurrent ischemic events, characterized by the presence of psychiatric disorders. The aim of this study was to examine the occurrence of depression and its severity among patients with CADASIL. Sixteen patients with diffuse white matter changes on MRI and clinical signs suggesting CADASIL were included in the study. Definitive diagnosis of CADASIL was obtained by electron microscopic analysis of skin biopsies. Testing of the patients’ affective status was primarily devoted to detecting depression. Electron microscopic examinations of all skin biopsies revealed numerous granular osmiophilic material (GOM deposits embedded into the basal lamina around altered or degenerated vascular smooth muscle cells (VSMCs. Clinical symptoms of depression were present in a great number of examined CADASIL patients. The frequency of depression was higher than previously reported. Psychiatric disturbances might also represent the onset of CADASIL, especially in young patients, and should be evaluated by differential diagnosis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41002

 10. Patients who challenge.

  Science.gov (United States)

  Ward, Michael; Savulescu, Julian

  2006-12-01

  Individuals have different values. They seek to express their individuality even when receiving medical care. It is a part of modern medical practice and respect for patient autonomy to show respect for different values. We give an account of what it means to respect different values and challenging patients in medical practice. Challenging choices are often choices which are perceived by many to be either irrational or against a person's interests, such as engaging in harmful or excessively risky activities. When the medical profession is involved in such choices, the basic medical principle of acting in a person's best interests is challenged. Often doctors refuse to respect controversial choices on paternalistic grounds. We should all respect and facilitate the controversial choices of competent individuals, subject to resource limitations, our own and others well-being and autonomy, and the public interest. But more importantly, sometimes such choices make for a better, more autonomous life. Sometimes, such choices reflect considerations of global well-being or altruism, or idiosyncratic attitudes to risk. Sometimes, they reflect unusual values. However, in some other cases, controversial choices are irrational and are not expressions of our autonomy. Doctors should assist patients to make rational if individual choices. The patient also bears the responsibility for bringing his beliefs to the attention of the clinician.

 11. Acknowledging the back patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Janne Brammer; Bastrup, Lene; Norlyk, Annelise

  and reluctant to speak out. Therefore, telling about experiences and perceptions is important for back patients in order to feel accepted and acknowledged. The health professionals must incorporate the patients’ narratives as an integral part of the care and treatment. Conclusions: In order to acknowledge...

 12. Patient Belief in Miracles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvidt, Niels Christian

  2011-01-01

  Faith and hope in divine healing figure in most religious traditions. This chapter looks at faith in healing miracles and explores how following that faith may involve both risks and advantages. On the one hand, it may imply a risk by camouflaging a deferring attitude as when patients decline...

 13. Patient-Centered Research

  Science.gov (United States)

  Shridharani, KV; Yuen, W; Huang, D; Pan, C

  2000-01-01

  PURPOSE Complementary and Alternative Medicine (CAM) can be defined as medical practices not taught widely at US medical schools or generally available at US hospitals. National studies suggest that between 30–40% of the general US population use CAM. These users tend to be more educated, have higher incomes, and are more likely to be between the ages of 30–49. However, to date, no study has documented the use of CAM among the homebound population, patients who are usually elderly, debilitated, and have less access to medical care. We studied the use of alternative therapies in homebound patients of the Mount Sinai Visiting Doctors Program serving the inner city of New York. METHODS Eligibility for the study was limited to patients who are in the Visiting Doctors Program, and whose mini-mental status exam score was greater than 20 or who were deemed competent to complete the survey by their primary care provider. Participant's CAM use was assessed by a survey administered by an interviewer at the patient's home. RESULTS Forty-nine consecutive, eligible patients were interviewed and a survey completed. Among the respondents, 84% were women, the mean age was 78.6 (STD = 14.1). Respondents were 51% Caucasian, 27% African-American, 14% Hispanic and 8% other. On rating their own health, 69% rated it as poor to fair, 22% rated it as good, and 8% rated it as very good to excellent. Sixty-nine percent of the respondents reported using one or more CAM in the past 12 months. Commonly used CAM included: vitamins/minerals (33%) [excluding MVI, calcium], spiritual healing (27%), and herbal remedies (20%). Spiritual healing included prayer and faith healing. The most common herbal remedies were garlic, ginger, and chamomile tea. Among CAM users, their main sources of information about CAM came from their own physicians (32%), family/friends/co-workers (18%), and newspaper/radio/TV (18%). CONCLUSION The use of CAM in this elderly, debilitated, homebound population was

 14. Patients' and healthcare workers' perceptions of a patient safety advisory.

  Science.gov (United States)

  Schwappach, David L B; Frank, Olga; Koppenberg, Joachim; Müller, Beat; Wasserfallen, Jean-Blaise

  2011-12-01

  To assess patients' and healthcare workers' (hcw) attitudes and experiences with a patient safety advisory, to investigate predictors for patients' safety-related behaviors and determinants for staff support for the advisory. Cross-sectional surveys of patients (n= 1053) and hcw (n= 275). Three Swiss hospitals. Patients who received the safety advisory and hcw caring for these patients. Patient safety advisory disseminated to patients at the study hospitals. Attitudes towards and experiences with the advisory. Hcw support for the intervention and patients' intentions to apply the recommendations were modelled using regression analyses. Patients (95%) and hcw (78%) agreed that hospitals should educate patients how to prevent errors. Hcw and patients' evaluations of the safety advisory were positive and followed a similar pattern. Patients' intentions to engage in safety were significantly predicted by behavioral control, subjective norms, attitudes, safety behaviors during hospitalization and experiences with taking action. Hcw support for the campaign was predicted by rating of the advisory (Odds ratio (OR) 3.4, confidence interval (CI) 1.8-6.1, Ppatients (OR 1.9, CI 1.1-3.3, P= 0.034) and experience of unpleasant situations (OR 0.6, CI 0.4-1.0, P= 0.035). The safety advisory was well accepted by patients and hcw. To be successful, the advisory should be accompanied by measures that target norms and barriers in patients, and support staff in dealing with difficult situations.

 15. Psychotherapy for cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Chong Guan, Ng; Mohamed, Salina; Kian Tiah, Lai; Kar Mun, Teoh; Sulaiman, Ahmad Hatim; Zainal, Nor Zuraida

  2016-07-01

  Objective Psychotherapy is a common non-pharmacological approach to help cancer patients in their psychological distress. The benefit of psychotherapies was documented, but the types of psychotherapies proposed are varied. Given that the previous literature review was a decade ago and no quantitative analysis was done on this topic, we again critically and systematically reviewed all published trials on psychotherapy in cancer patients. Method We identified 17 clinical trials on six types of psychotherapy for cancer patients by searching PubMed and EMBASE. Result There were four trials involved adjunct psychological therapy which were included in quantitative analysis. Each trial demonstrated that psychotherapy improved the quality of life and coping in cancer patients. There was also a reduction in distress, anxiety, and depression after a psychological intervention. However, the number and quality of clinical trials for each type of psychotherapy were poor. The meta-analysis of the four trials involved adjunct psychological therapy showed no significant change in depression, with only significant short-term improvement in anxiety but not up to a year-the standardized mean differences were -0.37 (95% confidence interval (CI) = -0.57, -0.16) at 2 months, -0.21 (95% CI = -0.42, -0.01) at 4 months, and 0.03 (95 % CI = -0.19, 0.24) at 12 months. Conclusion The evidence on the efficacy of psychotherapy in cancer patients is unsatisfactory. There is a need for more rigorous and well-designed clinical trials on this topic.

 16. Cancer patients' evaluation of communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ross, Lone; Petersen, Morten Aagaard; Johnsen, Anna Thit

  2013-01-01

  The aims of this study were to assess how communication with health care staff is perceived by Danish cancer patients and to characterise those patients who report problems in communication.......The aims of this study were to assess how communication with health care staff is perceived by Danish cancer patients and to characterise those patients who report problems in communication....

 17. User interface and patient involvement.

  Science.gov (United States)

  Andreassen, Hege Kristin; Lundvoll Nilsen, Line

  2013-01-01

  Increased patient involvement is a goal in contemporary health care, and of importance to the development of patient oriented ICT. In this paper we discuss how the design of patient-user interfaces can affect patient involvement. Our discussion is based on 12 semi-structured interviews with patient users of a web-based solution for patient--doctor communication piloted in Norway. We argue ICT solutions offering a choice of user interfaces on the patient side are preferable to ensure individual accommodation and a high degree of patient involvement. When introducing web-based tools for patient--health professional communication a free-text option should be provided to the patient users.

 18. Patient activation and use of an electronic patient portal.

  Science.gov (United States)

  Ancker, Jessica S; Osorio, Snezana N; Cheriff, Adam; Cole, Curtis L; Silver, Michael; Kaushal, Rainu

  2015-01-01

  Electronic patient portals give patients access to personal medical data, potentially creating opportunities to improve knowledge, self-efficacy, and engagement in healthcare. The combination of knowledge, self-efficacy, and engagement has been termed activation. Our objective was to assess the relationship between patient activation and outpatient use of a patient portal. Survey. A telephone survey was conducted with 180 patients who had been given access to a portal, 113 of whom used it and 67 of whom did not. The validated patient activation measure (PAM) was administered along with questions about demographics and behaviors. Portal users were no different from nonusers in patient activation. Portal users did have higher education level and more frequent Internet use, and were more likely to have precisely 2 prescription medications than to have more or fewer. Patients who chose to use an electronic patient portal were not more highly activated than nonusers, although they were more educated and more likely to be Internet users.

 19. Handover of patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, S M; Lippert, A; Ostergaard, D

  2013-01-01

  that implementing a structured handover format holds the possibilities for improving the process. Electronic equipment could play a part in reducing problems. Cultural and organizational factors impact the process in different ways. The professions perceive the value and quality of information given differently......Handover has major implications for patient care. The handover process between ambulance and emergency department (ED) staff has been sparsely investigated. The purpose of this paper is, based on a literature review, to identify and elaborate on the major factors influencing the ambulance to ED....... Giving and taking over responsibility is an important issue. The handover of patients to the ED has the potential to be improved. Cultural issues and a lack of professional recognition of handover importance need to be approached. Multidisciplinary training in combination with a structured tool may have...

 20. Mucormycosis in immunochallenged patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pak Jane

  2008-01-01

  Full Text Available Mucorales species are deadly opportunistic fungi with a rapidly invasive nature. A rare disease, mucormycosis is most commonly reported in patients with diabetes mellitus, because the favorable carbohydrate-rich environment allows the Mucorales fungi to flourish, especially in the setting of ketoacidosis. However, case reports over the past 20 years show that a growing number of cases of mucormycosis are occurring during treatment following bone marrow transplants (BMT and hematological malignancies (HM such as leukemia and lymphoma. This is due to the prolonged treatment of these patients with steroids and immunosuppressive agents. Liposomal amphotericin B treatment and posaconazole are two pharmacologic agents that seem to be effective against mucormycosis, but the inherently rapid onset and course of the disease, in conjunction with the difficulty in correctly identifying it, hinder prompt institution of appropriate antifungal therapy. This review of the literature discusses the clinical presentation, diagnosis, and treatment of mucormycosis among the BMT and HM populations.

 1. COPD: the patient perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jones PW

  2016-02-01

  Full Text Available Paul W Jones,1 Henrik Watz,2 Emiel FM Wouters,3 Mario Cazzola4 1Division of Clinical Science, St George’s, University of London, London, UK; 2Pulmonary Research Institute at Lung Clinic Grosshansdorf, Airway Research Center North (ARCN, Member of the German Center for Lung Research (DZL, Grosshansdorf, Germany; 3CIRO+, Department of Respiratory Medicine, Maastricht University, Maastricht, the Netherlands; 4Unit of Respiratory Clinical Pharmacology, Department of Systemic Medicine, University of Rome ‘Tor Vergata,’ Rome, Italy Abstract: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD is a highly prevalent disease characterized by nonreversible airway obstruction. Well-characterized symptoms such as exertional dyspnea and fatigue have a negative impact on patients’ quality of life (QoL and restrict physical activity in daily life. The impact of COPD symptoms on QoL is often underestimated; for example, 36% of patients who describe their symptoms as being mild-to-moderate also admit to being too breathless to leave the house. Additionally, early morning and nighttime symptoms are a particular problem. Methods are available to allow clinicians to accurately assess COPD symptoms, including patient questionnaires. Integrated approaches to COPD management, particularly pulmonary rehabilitation, are effective strategies for addressing symptoms, improving exercise capacity and, potentially, also increasing physical activity. Inhaled bronchodilators continue to be the mainstay of drug therapy in COPD, where options can be tailored to meet patients’ needs with careful selection of the inhaled medication and the device used for its delivery. Overall, an integrated approach to disease management should be considered for improving QoL and subsequent patient outcomes in COPD. Keywords: COPD, patients, physical actiity levels, pulmonary rehabilitation

 2. [Sport for pacemaker patients].

  Science.gov (United States)

  Israel, C W

  2012-06-01

  Sport activity is an important issue in many patients with a pacemaker either because they performed sport activities before pacemaker implantation to reduce the cardiovascular risk or to improve the course of an underlying cardiovascular disease (e.g. coronary artery disease, heart failure) by sports. Compared to patients with an implantable cardioverter defibrillator (ICD) the risks from underlying cardiovascular disease (e.g. ischemia, heart failure), arrhythmia, lead dysfunction or inappropriate therapy are less important or absent. Sport is contraindicated in dyspnea at rest, acute heart failure, new complex arrhythmia, acute myocarditis and acute myocardial infarction, valvular disease with indications for intervention and surgery and comorbidities which prevent physical activity. Patients with underlying cardiovascular disease (including hypertension) should preferably perform types and levels of physical activity that are aerobic (with dynamic exercise) such as running, swimming, cycling instead of sport with high anaerobic demands and high muscular workload. In heart failure, studies demonstrated advantages of isometric sport that increases the amount of muscle, thereby preventing cardiac cachexia. Sport with a risk of blows to the chest or physical contact (e.g. boxing, rugby, martial arts) should be avoided. Implantation, programming and follow-up should respect specific precautions to allow optimal physical activity with a pacemaker including implantation of bipolar leads on the side contralateral to the dominant hand, individual programming of the upper sensor and tracking rate and regular exercise testing.

 3. Diabetic patients: Psychological aspects.

  Science.gov (United States)

  Adili, Fatemeh; Larijani, Bagher; Haghighatpanah, Mohammadreza

  2006-11-01

  This study was undertaken to consider the psychological aspect of diabetes with regard to improving clinical outcomes. The review was limited to literature reports on the causes, solutions, and treatments of some common psychological problems known to complicate diabetes management. A literature search was undertaken using Pub-Med, CINAHL, Proquest, Elsevier, Blackwell Synergy, Ovid, Ebsco, Rose net, and Google websites, including studies published in English journals between 1995 and 2006. Therefore about 88 articles were selected based on the inclusion criteria. In earlier studies, relatively little empirical research was found to substantiate the effect of psychological counseling in complicated diabetes. The greatest deficits were seen in areas of mental health, self-esteem parent impact, and family cohesion. There were some different factors, which influence the psychological aspect of diabetic patients, such as age, gender, place of living, familial and social support, motivation, energy, life satisfaction, and lifestyle. There are various types of solutions for coping with the psychological problems in diabetic clients. The most essential solution lies in educating the patients and healthcare providers on the subject. Before initiating each educational intervention, a thorough assessment would be crucial. Treatment plans may benefit from cognitive behavior therapy (CBT), behavior family therapy, improving family communication, problem-solving skills, and providing motivation for diabetic patients. Moreover, it seems that the close collaboration between diabetologists and psychologists would be fruitful.

 4. Patient-oriented health technologies: Patients' perspectives and use.

  Science.gov (United States)

  Bauer, Amy M; Rue, Tessa; Munson, Sean A; Ghomi, Reza Hosseini; Keppel, Gina A; Cole, Allison M; Baldwin, Laura-Mae; Katon, Wayne

  2017-08-01

  For patient-oriented mobile health tools to contribute meaningfully to improving healthcare delivery, widespread acceptance and use of such tools by patients are critical. However, little is known about patients' attitudes toward using health technology and their willingness to share health data with providers. To investigate primary care patients' comfort sharing health information through mobile devices, and patients' awareness and use of patient portals. Patients (n=918) who visited one of 6 primary care clinics in the Northwest US completed a survey about health technology use, medical conditions, and demographics. More patients were comfortable sharing mobile health information with providers than having third parties store their information (62% vs 30%, Somers D=.33, phigher among patients with a chronic condition (AOR= 3.18, p=0.004). Comfort, awareness, and use of health technologies were variable. Practices introducing patient-facing health technologies should promote awareness, address concerns about data security, and provide education and training, especially to older adults and those with health literacy limitations. Patient-facing health technologies provide an opportunity for delivering scalable health education and self-management support, particularly for patients with chronic conditions who are already using patient portals.

 5. Patient (customer) expectations in hospitals.

  Science.gov (United States)

  Bostan, Sedat; Acuner, Taner; Yilmaz, Gökhan

  2007-06-01

  The expectations of patient are one of the determining factors of healthcare service. The purpose of this study is to measure the Patients' Expectations, based on Patient's Rights. This study was done with Likert-Survey in Trabzon population. The analyses showed that the level of the expectations of the patient was high on the factor of receiving information and at an acceptable level on the other factors. Statistical meaningfulness was determined between age, sex, education, health insurance, and the income of the family and the expectations of the patients (pstudy, the current legal regulations have higher standards than the expectations of the patients. The reason that the satisfaction of the patients high level is interpreted due to the fact that the level of the expectation is low. It is suggested that the educational and public awareness studies on the patients' rights must be done in order to increase the expectations of the patients.

 6. Patient Satisfaction With Health Services At The Out-patient ...

  African Journals Online (AJOL)

  Journal Home > Vol 5, No 1 (2013) > ... Introduction: The patient's view as a recipient of health care service is rarely ... This study was aimed at assessing patient satisfaction with healthcare services received at a tertiary hospital in Nigeria.

 7. Communication with patients and colleagues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Birgitte

  2012-01-01

  Although patient-centred communication has provided a focus point in health care for many years, patient surveys continuously reveal serious communication problems as experienced by patients, due to poor communication. Likewise, poor inter-collegial communication can cause problems for both health...... care staff and patients. So, knowing that patient-centred communication and good inter-collegial communication is for the benefit of both health professionals and patients, the relevance of improving health care professionals' communication skills and investigating the effect on both professionals...

 8. Patient identification and tube labelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  van Dongen-Lases, Edmée C; Cornes, Michael P; Grankvist, Kjell

  2016-01-01

  of phlebotomy procedures with the CLSI H3-A6 guideline was unacceptably low, and that patient identification and tube labelling are amongst the most critical steps in need of immediate attention and improvement. The process of patient identification and tube labelling is an essential safety barrier to prevent...... patient identity mix-up. Therefore, the EFLM Working Group aims to encourage and support worldwide harmonisation of patient identification and tube labelling procedures in order to reduce the risk of preanalytical errors and improve patient safety. With this Position paper we wish to raise awareness...... and provide recommendations for proper patient and sample identification procedures....

 9. Socioemotional selectivity in cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Pinquart, Martin; Silbereisen, Rainer K

  2006-06-01

  This study analyzed the contact preferences of newly diagnosed cancer patients and healthy control group participants. In line with the theory of socioemotional selectivity, patients were more likely than control participants to prefer contact with familiar social partners, but this difference was stronger in younger and middle-aged patients than in older patients. Across a 6-month interval, patients' contact preferences changed according to the perceived success of therapy. For example, if therapy was perceived to be successful, patients showed an increasing interest in contacts with unfamiliar social partners. Results indicate that contact preferences are adapted to the perception of limited versus extended future lifetime. Copyright (c) 2006 APA, all rights reserved.

 10. Patient participation in transitional care of older patients

  OpenAIRE

  Dyrstad, Dagrunn Nåden

  2016-01-01

  PhD thesis in Health, medicine and welfare Background: Older patients often have several health challenges, with multiple medications, which leads to a need of treatment and care from diverse healthcare services. These patients are often in need of transitions from different levels of care, specifically during hospital admission and discharge. Patient participation is highlighted and stated in patients’ rights and healthcare directives, with patients being informed and involved in all trea...

 11. Participation in online patient support groups endorses patients' empowerment

  NARCIS (Netherlands)

  van Uden-Kraan, C. F.; Drossaert, Constance H C; Taal, E; Seydel, E. R.; van de Laar, Mart A F J

  Objective: Although much has been expected of the empowering effect of taking part in online patient support groups, there is no direct evidence thus far for the effects of participation on patient empowerment. Hence our exploring to what extent patients feel empowered by their participation in

 12. Patterns of Physician-Patient Communication Associated with Patient Satisfaction.

  Science.gov (United States)

  Williams, M. Lee; Clampitt, Phillip G.

  Using data drawn from ten initial physician/patient interviews, an original category system was employed to analyze patterns of physician/patient communication. Static analysis, interaction analysis, and Markov chain analysis were used to discover the underlying communication patterns associated with patient satisfaction. Results revealed that…

 13. Patient satisfaction after receiving dental treatment among patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Patient satisfaction is one of the indicators of the quality of care. Therefore it is one of the tools for evaluating the quality of care. Aim: To determine patient satisfaction after receiving dental treatment among patients attending public dental clinics in Dar-Es-Salaam. Material and methods: Five public dental clinics ...

 14. Perception of patients accessing out- patient pharmacy on the ...

  African Journals Online (AJOL)

  Conclusion: Patients' overall perception of pharmacy services was above average. There is need for improvement in the quality of services, especially in the availability of essential drugs at competitive prices and provision of adequate counselling and drug information services to patients. Keywords: Patient satisfaction, ...

 15. High patient satisfaction after secondary rhinoplasty in cleft lip patients

  NARCIS (Netherlands)

  Hens, Greet; Picavet, Valerie A.; Poorten, Vincent Vander; Schoenaers, Joseph; Jorissen, Mark; Hellings, Peter W.

  2011-01-01

  We surveyed the subjective outcome of secondary rhinoplasty in cleft lip patients. Questionnaires were sent to 38 patients who had undergone a secondary rhinoplasty. A total of 30 questionnaires were returned and analyzed. Patients were asked to score their preoperative and postoperative nasal

 16. Patient satisfaction and positive patient outcomes in ambulatory anesthesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shah U

  2015-04-01

  Full Text Available Ushma Shah, David T Wong, Jean Wong Department of Anesthesia, Toronto Western Hospital, University Health Network, University of Toronto, Toronto, ON, Canada Abstract: Most surgeries in North America are performed on an ambulatory basis, reducing health care costs and increasing patient comfort. Patient satisfaction is an important outcome indicator of the quality of health care services incorporated by the American Society of Anesthesiologists (ASA. Patient satisfaction is a complex concept that is influenced by multiple factors. A patient's viewpoint and knowledge plays an influential role in patient satisfaction with ambulatory surgery. Medical optimization and psychological preparation of the patient plays a pivotal role in the success of ambulatory surgery. Postoperative pain, nausea, and vomiting are the most important symptoms for the patient and can be addressed by multimodal drug regimens. Shared decision making, patient–provider relationship, communication, and continuity of care form the main pillars of patient satisfaction. Various psychometrically developed instruments are available to measure patient satisfaction, such as the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale and Evaluation du Vecu de I'Anesthesie Generale, but none have been developed specifically for ambulatory surgery. The ASA has made recommendations for data collection for patient satisfaction surveys and emphasized the importance of reporting the data to the Anesthesia Quality Institute. Future research is warranted to develop a validated tool to measure patient satisfaction in ambulatory surgery. Keywords: patient, satisfaction, anesthesia, outcomes, questionnaire, perspectives

 17. Heartburn in patients with achalasia.

  Science.gov (United States)

  Spechler, S J; Souza, R F; Rosenberg, S J; Ruben, R A; Goyal, R K

  1995-01-01

  Heartburn, the main symptom of gastrooesophageal reflux disease (GORD), might be expected to occur infrequently in achalasia, a disorder characterised by a hypertensive lower oesophageal sphincter (LOS) that fails to relax. Nevertheless, it is often described by patients with achalasia. The medical records of 32 patients with untreated achalasia who complained of heartburn, and of 35 similar patients who denied the symptom, were reviewed to explore the implications of heartburn in this condition. Data on endoscopic and manometric findings, and on the onset and duration of oesophageal symptoms were collected. Three patterns of heartburn were observed: (1) in 8 patients (25%) the onset of heartburn followed the onset of dysphagia, (2) in 15 patients (47%) heartburn preceded the onset of dysphagia and persisted as dysphagia progressed, and (3) in 9 patients (28%), heartburn preceded the onset of dysphagia and stopped as dysphagia progressed. The mean (SD) basal LOS pressure in the patients with heartburn (38 (16) mm Hg) was significantly lower than that in patients without the symptom (52 (26) mm Hg); the lowest LOS pressure (29 (11) mm Hg) was observed in the subset of patients whose heartburn preceded the onset of dysphagia and then stopped. It is concluded that patients who have achalasia with heartburn have lower basal LOS pressures than patients who have achalasia without this symptom. In some patients with achalasia, the appearance of dysphagia is heralded by the disappearance of longstanding heartburn. For these patients, it is speculated that achalasia develops in the setting of underlying GORD. PMID:7590421

 18. Patient participation in patient safety still missing: Patient safety experts' views.

  Science.gov (United States)

  Sahlström, Merja; Partanen, Pirjo; Rathert, Cheryl; Turunen, Hannele

  2016-10-01

  The aim of this study was to elicit patient safety experts' views of patient participation in promoting patient safety. Data were collected between September and December in 2014 via an electronic semi-structured questionnaire and interviews with Finnish patient safety experts (n = 21), then analysed using inductive content analysis. Patient safety experts regarded patients as having a crucial role in promoting patient safety. They generally deemed the level of patient safety as 'acceptable' in their organizations, but reported that patient participation in their own safety varied, and did not always meet national standards. Management of patient safety incidents differed between organizations. Experts also suggested that patient safety training should be increased in both basic and continuing education programmes for healthcare professionals. Patient participation in patient safety is still lacking in clinical practice and systematic actions are needed to create a safety culture in which patients are seen as equal partners in the promotion of high-quality and safe care. © 2016 John Wiley & Sons Australia, Ltd.

 19. Ocena rozwoju fizycznego i stanu odżywienia dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2013-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Szkoły sportowe odgrywają ważną rolę w promowaniu istotnego dla zdrowia ruchu, w jego najbardziej aktywnej formie, czyli sportu wyczynowego. Cel pracy: Celem podjętych badań była próba określenia, na podstawie oceny stanu odżywienia oraz rozwoju fizycznego, potencjału zdrowotnego dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, w tym u 41 uczniów ze szkoły sportowej i 46 ze szkoły powszechnej. U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne (wzrostu, masy ciała oraz grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki: Pod‑ stawowe parametry rozwoju fizycznego (wzrost, masa ciała, BMI nie wykazywały istotnych statystycznie różnic w obu analizowanych grupach uczniów. U dzieci ze szkoły sportowej częściej niż w grupie kontrolnej występowała wysokorosłość (wzrost powyżej 95. centyla, a także otyłość (BMI powyżej 95. centyla. Niedobór masy ciała (poniżej 5. centyla, niskorosłość (poniżej 5. centyla oraz niedożywienie (BMI poniżej 5. centyla obserwowano wyłącznie u uczniów ze szko‑ ły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopatkowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u dzieci ze szkoły sportowej. Wnioski: Analiza podstawowych parametrów rozwoju fizycznego nie wykazywała istotnych różnic w obu badanych grupach uczniów, chociaż skrajne wartości tych parame‑ trów częściej były obserwowane u dzieci ze szkoły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopat‑ kowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u uczniów ze szkoły sportowej.

 20. Ocena właściwości chemicznych i geotechnicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej z elektrowni Skawina S.A. w modelowym badaniu zapory ziemnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Mundała

  2014-12-01

  Full Text Available W modelu zapory ziemnej zbudowanej w korycie hydraulicznym badano podstawowe właściwości chemiczne i geotechniczne mieszaniny popiołowo-żużlowej, pozyskanej z Elektrowni Skawina SA. Dysponując piezometrami pozwalającymi ująć wody: górną, dolną oraz filtrującą przez nasyp, badano ich jakość po dobowej i dwudziestopięciodobowej ekspozycji. Wykorzystano wodę wodociągową – ze względu na lokalizację jednostki była to woda z Wodociągów Krakowskich. Z właściwości fizycznych badano skład granulometryczny gruntu, wskaźnik różnoziarnistości, wilgotność naturalną, gęstość objętościową, gęstość objętościową szkieletu, wilgotność optymalną, maksymalną gęstość objętościową szkieletu, współczynnik filtracji. Sklasyfikowano grunt według norm PN-B-02481:1998 i PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Wykreślono krzywą filtracji. Materiał nasypu – z uwagi na jego parametry geotechniczne – bardzo łatwo poddawał się zjawisku sufozji. Pomierzone objętościowe natężenie przepływu było w przedziale 1700–2500 cm3 · godz.–1. Z właściwości chemicznych badano stężenia ośmiu metali, konduktancję i pH wód dolnej, górnej i z korpusu zapory przy ekspozycjach po jednej i dwudziestu pięciu dobach. Warunki ługowalności badanych składników były odmienne od założonych w normie [Rozporządzenie… 1999], jednak znacznie bardziej zbliżone do warunków na pograniczu budowla wodna – ekosystem. Analizując zawartości metali, wartości pH oraz kondunktancji w odciekach uzyskiwanych z piezometrów rozmieszczonych w modelu zapory, należy stwierdzić, iż badany materiał wpływa na zmianę chemizmu wód mających z nim bezpośredni kontakt, szczególnie w odniesieniu do zawartości Na, K, Ca i Mg, przekraczając dopuszczalne dla wód powierzchniowych i podziemnych normy [Rozporządzenie… 2008, Rozporządzenie... 2011]. Ołów, kadm oraz chrom występują w stosunkowo wyrównanych zakresach w obu okresach ekspozycji, spełniając równocześnie dopuszczalne normy dla wód powierzchownych i podziemnych oraz normy w przypadku wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi [Rozporządzenie…2006, Rozporządzenie…2008, Rozporządzenie... 2011].

 1. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wioleta Kitowska

  2016-01-01

    Streszczenie Wprowadzenie Choroby reumatyczne, wraz z innymi chorobami układu kostno-mięśniowego są jednymi z najpowszechniejszych schorzeń chronicznych na świecie. Czynniki usposabiające do chorób reumatycznych to czynniki genetyczne, zewnętrzne czynniki fizyczne oraz tzw. czynnik cywilizacyjny – efekt współczesnego „cywilizowanego” życia. Podejrzewa się, że choroby reumatyczne są odpowiedzialne za pochłanianie największego odsetka PKB ze wszystkich chorób. Materiał i metoda Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Populację badaną stanowili studenci uczelni wyższych w przedziale wiekowym 18-25 lat.. Narzędziem zastosowanym do przeprowadzenia badania był autorski kwestionariusz, który był rozprowadzony techniką typu CAWI. Ilość respondentów łącznie wynosiła 308 osób. Wyniki Aż 38% osób deklarowało obecność na wizycie lekarskiej z powodu dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, które nie były wynikiem kontuzji. Większy odsetek kobiet (40% niż mężczyzn (30% bywało u lekarza. U większości osób nie występują zniekształcenia kości lub stawów, które nie są spowodowane urazem (59%. Więcej kobiet (31% niż mężczyzn (29% deklarowało istniejące zniekształcenia. Ponad połowa zarówno kobiet (50% jak i mężczyzn (52% doświadczyła w przeszłości poczucia sztywności stawu lub trudności w jego poruszaniu. Wnioski       U tzw. młodych dorosłych  (ang. young adults często występują objawy, które mogą być powiązane z chorobą reumatyczną. Mały odsetek osób jednak idzie z tego powodu do lekarza, a jeszcze mniejszy bada się w kierunku rozpoznania choroby reumatycznej. Niska frekwencja może wynikać z braku wiedzy na temat chorób reumatycznych. Możliwe jest to, że więcej osób dożywa, żeby zachorować w młodszym wieku.   Abstract Introduction Rheumatic diseases, along with other diseases of the musculoskeletal system are among the most common chronic diseases in the world. Factors predisposing to rheumatic diseases are genetic factors, external physical factors as well as  the so-called "civilization factor" - an effect of modern "civilized" life. It is suspected that rheumatic diseases are responsible for absorbing the largest portion of the GDP of all diseases. Materials and Method The study was conducted using a diagnostic survey. The study population consisted of university students in the age group of 18-25 years. The tool used to perform the test was an original questionnaire, which was distributed using the CAWI technique. The number of respondents amounted to 308 persons. Results As many as 38% of respondents declared visiting a doctor due to ailments of the skeletal system, which were not a result of injury. A larger proportion of women (40% than men (30% declared such visits. Most people do not have bone or joint deformities that are not caused by injury (59%. More women (31% than men (29% acknowledged an existence of such defects. More than half of both women (50% and men (52% have experienced joint stiffness or difficulty moving said joints. Conclusions Young adults often show symptoms that may be associated with rheumatic diseases. However, only a small percentage have seen a medical professional because of them, and even less have done tests aimed at diagnosing a rheumatic disease. The low rate may be due to lack of knowledge about rheumatic diseases. It is possible, that more people live to fall ill at an earlier age.

 2. Ocena czynników mających wpływ na podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie studiów = Students’ attitude towards taking up physical activities apart from university classes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariola Duda

  2015-11-01

  Abstract The aim of this study was to answer the following questions: What are the reasons that determine the physical activity of students outside of their university? What determines the duration of exercises and during what year the students exercise the most ? 301 students were tested using an original questionnaire. The analysis consisted of descriptive statistics and performed  analysis ANOVA. Analysis showed a significant relationship between sex and physical activity. Men are more likely to exercise. However, there is no relationship between the frequency of physical activity and gender.   Key words: student, physical activity, studies.

 3. Ocena učinkov notranjih presoj po standardu ISO 9001 na primeru podjetja Mercator, d.d. = The Assessment of the iso 9001 Internal Audit Effects in the Case of the Company Mercator, plc.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena Alič

  2008-09-01

  Full Text Available The purpose of this study is to get empirical data about the assessed contribution of an iso 9001 internal audit to fulfil the company goals and in this way improve its efficiency. The empirical study in the case of Mercator, plc. is based on the analytically proven hypothesis taken from a former research. The first hypothesis (H1 assumes that internal audits contribute to the fulfilment of company goals and in this way contribute to company efficiency. The other hypothesis (H2 suggests that internal audits have more positive than negative effects upon business performance of a company. The study concluded that the internal audit in Mercator had generally more positive than negative effects upon business performance of the company. Respondents also realized that the internal audit considerably contributed to the fulfilment of company goals and to better efficiency. The results of the empirical study in Mercator support both hypotheses used as the research starting-point. Therefore the case of Mercator supports the statement that an internal audit which is primarily a quality management tool according to iso 9001 requests could also contribute to better business performance and company efficiency. The empirical outcomes could help quality managers as a reference data for benchmarking of internal audits and their effects in various environments. Further empirical research including additional internal audit cases (from other environments would be welcome. The results of these audits could support the development of a wider benchmark database and it could in addition give a stronger support to the hypotheses presented in this article.

 4. Estimation of dependence between mean of fractionation of photons and neutrons dose and intensity of post-irradiation reaction of mouse large intestine; Ocena zaleznosci pomiedzy sposobem frakcjonowania dawki fotonow i neutronow a nasileniem popromiennego odczynu jelita grubego myszy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gasinska, A. [Oncology Center, Cracow (Poland)

  1995-12-31

  The aim of the work was verification of mouse large intestine tolerance on fractionated 250 kV X-rays and 2.3 MeV neutrons doses. Two cm of large intestine of mouse CBA/HT strain were irradiated with various fraction doses: from 0.25 to 35 Gy of X-rays and 0.05-12 Gy of neutrons. The measure of injury was handicap of intestine function. Early post-irradiation reaction was measured by loss of body weight (2-3 weeks after irradiation) and mouse mortality (till 2 months after irradiation, LD50/2). The late reaction was measured on the base of maximal body weight in 1 year period after irradiation, deformation of excrements (after 10 months) and death of animals (till 12. month after irradiation, LD50/12). Fractionation of X-ray dose influenced on decrease of intensification of late irradiation effects. After fractionation of neutrons this effect has not been observed. {alpha}/{beta} coefficient for X-rays was 19.9 Gy [15.2; 27.0] for body weight nadir, 13.4 Gy [9.3; 19.5] for early mortality (LD50/2), 6.4 Gy [3.6;11.0] for maximal body weight and 6.9 [4.2; 10.8] for late mortality (LD50/12). Analysis of influence of low doses of photons 90.25-4 Gy) and neutrons (0.05-0.8 Gy) showed trend to reduction {alpha}/{beta} for photons only (LD50/2=5.4 Gy; LD50/12=4.6 Gy). {alpha}/{beta} coefficient for neutrons was defined by LQ model only for maximal body weight and was 19.9 Gy [9.5; 61.0]. In application of graphic method {alpha}/{beta} for neutrons was 230 Gy for early and 48 Gy for late effects. Lower values of {alpha}/{beta} coefficient for late irradiation effects for photon radiation demonstrate the big influence of fractionation of photons dose on large intestine tolerance (decrease intensity in all biological effects). Author did not observe increase of intestine tolerance in fractionation of neutrons dose. Effect of irradiation damages repair in interfraction pauses, measured by percent of regenerated dose (F{sub r}) was much bigger for photons. For X-rays it was 50% for early and 63% for late effects. In case of neutrons F{sub r} was 3% for early- and 16% for late - measured biological effects. The differences in effectivity of radiation with various LPE effect confirm WSB values calculated on the base of {alpha} and {beta} coefficients and LQ model. WSB values were higher and more dependent on amount of fractionated dose for late effects. WSB for late reaction and low fraction dose (0.25 Gy of photons) was 9.6 and for early irradiation effects was 6.3. On the level of high fraction dose (25 Gy of photons) there was inverted dependence. WSB for early effects was higher (2.5) in comparison with late irradiation effects (1.8). Application of mathematical model for measuring of quantity of units responsible for intestine regeneration (tissue rescuing units - TRU) showed various K number for early reaction and do not confirmed big radiosensitivity of this tissue. Also for late response low radiosensitivity was confirmed. Histological investigation showed that target cells for early reaction are epithelial crypt cells, however for late reaction there are fibrocytis and myocytes

 5. Valuation of a CD-96 reader dedicated to quick read-out and archivisation of foil dosemeter absorbance; Ocena czytnika CD-96 przeznaczonego do szybkiego mierzenia absorbancji tasmowych dozymetrow foliowych i archiwizowania wynikow pomiaru

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malicki, W.; Bryl-Sandelewska, T.; Stuglik, Z.

  1997-12-31

  A check of the useful parameters of CD-96 reader is presented. The reader was constructed in the Department of Radioisotope Instruments and Methods of the INCT and dedicated to quick read-out of the foil dosemeter absorbances and for their archivisation. (author). 9 refs, 9 figs.

 6. Evaluation of Wheel Loaders in Open Pit Marble Quarrying by Using the AHP and Topsis Approaches / Ocena pracy ładowarki na podwoziu kołowym w odkrywkowej kopalni marmuru w oparciu o metody AHP i topsis

  Science.gov (United States)

  Kun, Mete; Topaloǧlu, Şeyda; Malli, Tahir

  2013-03-01

  The marble mining in Turkey has been rising since the early 80's. In relation to that, the marble income has become noticeably bigger than those of other mining sectors. In recent years, marble and natural stone export composes half of the total mine export with a value of two billion dollars. This rapid development observed in marble operation has increased the importance of mining economics, income-expenditure balance and cost analysis. The most important cost elements observed in marble quarrying are machinery and equipment, labor costs and geological structures of the field. The aim of this study is to is to propose a multi-criteria decision making (MCDM) approach to evaluate the wheel loader alternatives and select the best loader under multiple criteria. A two-step methodology based on two MCDM methods, which are namely the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), are used in the evaluation procedure. More precisely, AHP is applied to determine the relative weights of evaluation criteria and TOPSIS is applied to rank the wheel loader alternatives. The proposed approach also provides a relatively simple and very well suited decision making tool for this type of decision making problems.

 7. Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

  OpenAIRE

  Sylwia Kwiatkowska; Agnieszka Urbania; Urszula Szkudlarek; Marek Zięba

  2008-01-01

  Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyni...

 8. Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet – przegląd badań = Evaluation of the efficacy of physical methods in the treatment of urinary incontinence in women - a review of research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Weber-Rajek

  2015-03-01

  Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki   dr n. o zdr. Magdalena Weber-Rajek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz e-mail: magdawr69@gmail.com   Streszczenie Nietrzymanie moczu definiujemy jako objaw niekontrolowanego wycieku moczu przez cewkę moczową. Schorzenie to stanowi obecnie duży problem zdrowotny i społeczny. Fizjoterapia jest jedną z metod zachowawczego leczenia NTM. Artykuł zawiera przegląd  literatury dotyczącej metod fizykalnych stosowanych w leczeniu NTM w oparciu o artykuły zamieszczone w bazie PubMed oraz Medline.   Summary Urinary incontinence is defined as uncontrolled urine leakage through an urethra. This disease is a major health and social problem. Physiotherapy is one of the methods of conservative treatment of  urinary incontinence. The presented report contains a review of literature concerning physical methods in the treatment of urinary incontinence based of the articles included in PubMed and Medline.   Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, metody fizykalne, elektrostymulacja, stymulacja magnetyczna, biofeedback, terapia wibracyjna całego ciała.   Key words: urinary incontinence, physical methods, electrical stimulation, magnetic stimulation, biofeedback, whole body vibration.

 9. An Estimation of Profitability of Investment Projects in The Oil and Gas Industry Using Real Options Theory / Ocena Opłacalności Projektów Inwestycyjnych W Przemyśle Naftowym Z Wykorzystaniem Teorii Opcji Realnych

  Science.gov (United States)

  Kosowski, Piotr; Stopa, Jerzy

  2012-11-01

  Paper discusses issues relating to the valuation of investment efficiency in the oil and gas industry using a real options theory. The example of investment pricing using real options was depicted and it was confronted with the analysis executed with the use of traditional methods. Indicators commonly used to evaluate profitability of investment projects, based on a discounted cash flow method, have a few significant drawbacks, the most meaningful of which is staticity which means that any changes resulting from a decision process during the time of investment cannot be taken into consideration. In accordance with a methodology that is currently used, investment projects are analysed in a way that all the key decisions are made at the beginning and are irreversible. This approach assumes, that all the cash flows are specified and does not let the fact that during the time of investment there may appear new information, which could change its original form. What is also not analysed is the possibility of readjustment, due to staff managment's decisions, to the current market conditions, by expanding, speeding up/slowing down, abandoning or changing an outline of the undertaking. In result, traditional methods of investment projects valuation may lead to taking wrong decisions, e.g. giving up an owned exploitation licence or untimely liquidation of boreholes, which seem to be unprofitable. Due to all the above-mentioned there appears the necessity of finding some other methods which would let one make real and adequate estimations about investments in a petroleum industry especially when it comes to unconventional resources extraction. One of the methods which has been recently getting more and more approval in a world petroleum economics, is a real options pricing method. A real option is a right (but not an obligation) to make a decision connected with an investment in a specified time or time interval. According to the method a static model of pricing using DCF is no longer used; an investment project is divided into a series of steps and after each one there is a range of possible investment decisions, technical and organizational issues and all the others called `real options'. This lets one take many different varieties of modyfiying a strategy while pricing the project. This also makes it possible to react to the changing inner and outer situation and introducing new information while accomplishing the investment project. Owing to those, the decision process is a continuous operation, what is an actual vision of a real investment project management in the petroleum industry.

 10. Ocena prostorske razsežnosti žledoloma februarja 2014 v bukovih in smrekovih sestojih v občinah Tolmin in Dobrova - Polhov Gradec s pomočjo tehnologije daljinskega zaznavanja

  OpenAIRE

  Šafran, Aljoša

  2018-01-01

  V magistrskem delu obravnavamo žledolom, ki je ob koncu januarja in začetku februarja 2014 povzročil gmotno škodo ne le na vegetaciji, temveč tudi na energetski in železniški infrastrukturi. Po dosedanjih ocenah gre za enega izmed najobsežnejših žledolomov na območju Slovenije v zadnjih desetletjih. V raziskavi nas je zanimala prostorska razporeditev sprememb v biomasi bukovih in smrekovih sestojev na z žledom prizadetih območjih, zaznanih s pomočjo satelita Landsat. V raziskavo sta bili zaje...

 11. Ocena przydatności β-N-acetylo-D-glukozaminidazy i endogliny jako markerów molekularnych w diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego u kobiet w wieku pomenopauzalnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bernaciak

  2011-06-01

  Full Text Available The aim of the study was to evaluate the usefulness of mRNA expression of b-N-acetyl-D-glucosaminidase (MGEA5 and endoglin (CD105 for bladder cancer diagnosis and disease prognosis in postmenopausal women.Material and methods: Expression of MGEA5 and CD105 in mRNA with PCR real-time method was estimated in a urine specimen from 30 women with diagnosed bladder cancer. The control group consisted of 20 women with negative cancer history and no changes in the urine specimen and ultrasound examination of the bladder. For both estimated genes, cut-off, specificity and sensitivity were estimated.Results and conclusions: At a cut-off value of MGEA5 of 98.3 sensitivity was 85.2% and specificity 95%. Expression of MGEA5 was established in 27 of 30 (90% urine specimens taken from women with bladder cancer and in 100% (20 of 20 urine specimens from healthy women. Expression of CD105 was characterized by 100% sensitivity and 80% specificity. Cut-off was over 2.0. There was no CD105 expression in women with papillary urothelial neoplasms of low malignant potential (PUNLMP, in contrast to MGEA5 expression. Estimation of expression of both MGEA5 and CD105 in mRNA of urine specimens of postmenopausal women with urinary bladder may be a useful marker of diagnosis and prognosis of bladder carcinoma.

 12. Assessment of resources and reserves of hard and brown coal, coal production and consumption in the EU and Poland; Ocena zasobow, wydobycia i zuzycia wegla kamiennego i brunatnego w UE i Polsce

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ney, R. [Polish Academy of Sciences (PAN), Krakow (Poland). Mineral and Energy Economy Research Institute

  2004-07-01

  The paper presents and discusses tables for resources and reserves of hard coal and brown coal for EU member countries and Eastern European countries, for the year 2002. Production and consumption of coal in these countries for the year 2003 are compared. 8 refs., 17 tabs.

 13. Ocena założenia o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia biegłych rewidentów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Iwanowicz

  2017-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie oceny założenia o kontynuacji działalności z punktu widzenia bie- głych rewidentów oraz wskazanie przykładowych funkcji logistycznych mogących posłużyć biegłym rewidentom w tej ocenie. W wyniku przeprowadzonych badań, dziewięciu biegłych rewidentów na dziesięciu uznało, że weryfikacja założenia o kontynuacji działalności jest kluczowa z punktu widzenia badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie zaledwie trzech biegłych rewidentów wskazało, że wie, czym są modele dyskryminacyjne oraz oświadczyło, że rozumie sposób ich działania, a tylko jedna osoba potwierdziła, że korzystała z tego rodzaju modeli przy ocenie założenia o kontynuacji działalności. Po- nadto, pomimo rosnącego wykorzystania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przed- siębiorstw wyestymowane do tej pory modele nie były skierowane do użycia bezpośrednio przez bie- głych rewidentów. Biorąc to pod uwagę, próba stworzenia modeli dyskryminacyjnych dla biegłych rewi- dentów nie jest tematem błahym i pozostaje atrakcyjnym obszarem do prowadzenia badań naukowych. Prezentowane w artykule autorskie funkcje logistyczne są wynikiem badań przeprowadzonych na próbie 545 sprawozdań finansowych, opublikowanych przez 140 spółek kapitałowych zarejestrowanych w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych, w tym 80 spółek, które w rzeczywistości upadły, oraz informacji uzyskanych podczas wywiadów z dziesięcioma biegłymi rewidentami, którzy w tym czasie czynnie wykonywali swój zawód. Przeprowadzone badania umożliwiły m.in. określenie funkcji dyskry- minacyjnych, spełniających postawione przez biegłych wymagania, jak również sprawdzenie ich uży- teczności.

 14. Wielokryterialna ocena różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych dla oczyszczalni ścieków w Częstochowie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Kaczmarek

  2015-03-01

  Full Text Available Działalność przemysłowa wpływa bezpośrednio na środowisko. Przykładem tego jest wpływ ujęć wód podziemnych na warunki hydrogeologiczne. Kluczowym elementem tego zagadnienia jest wybór optymalnej lokalizacji projektowanego ujęcia. Przedstawiany artykuł opisuje wielokryterialną ocenę różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych. Woda z projektowanego ujęcia będzie dostarczana do oczysz­czalni ścieków w Częstochowie do celów technologicznych. W celu zaprojektowania odpowiedniej studni głębinowej spełniającej określone wymagania przeprowadzono ob­liczenia analityczne m.in. promienia leja depresji i głębokości depresji, izochromy 25 lat oraz ustalono wytyczne dla projektu studni. Wykonano również wykres zwierciadła wód podziemnych podczas interakcji z ujęciem. Rezultatem wyżej wymienionych obliczeń było określenie zasięgu leja depresji oraz wybór wariantu budowy dwóch studni w ra­mach jednego ujęcia wód podziemnych. Dzięki wykonanej analizie zweryfikowano moż­liwości wspomagania procesu podejmowania szybkich i racjonalnych decyzji dla dużych obszarów, gdzie występuje wiele czynników wpływu na wydajność studni głębinowej.

 15. Why patients mutilate themselves.

  Science.gov (United States)

  Favazza, A R

  1989-02-01

  Self-mutilation, the deliberate destruction or alteration of body tissue without conscious suicidal intent, occurs in a variety of psychiatric disorders. Major self-mutilation includes eye enucleation and amputation of limbs or genitals. Minor self-mutilation includes self-cutting and self-hitting. The author examines patients' explanations for self-mutilation which frequently focus on religions or sexual themes, and discusses scientific explanations that draw on biological, psychological, social, and cultural theories. Although no one approach adequately solves the riddle of such behaviors, habitual self-mutilation may best be thought of as a purposeful, if morbid, act of self-help.

 16. [What is patient autonomy?

  Science.gov (United States)

  Durand, Guillaume

  What does patient autonomy mean? If an autonomous choice is defined as an objective and rational choice, is the doctor's prescription not always the best route? Our contemporary democracies are marked by moral and religious pluralism which obliges society to respect a multiplicity of choices of existence. Three levels are important in terms of autonomy: a range of intellectual capacities, freedom with regard to constraints (external and internal), the capacity to be in control of one's existence. Copyright © 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 17. Readmissions of medical patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cooksley, T.; Nanayakkara, P. W. B.; Nickel, C. H.

  2016-01-01

  of readmission but have not been validated in international populations. AIM: To perform an external independent validation of the HOSPITAL and LACE scores. DESIGN: An unplanned secondary cohort study. METHODS: Patients admitted to the medical admission unit at the Hospital of South West Jutland (10...... power of both scores decreased with increasing age. CONCLUSION: Readmissions are a complex phenomenon with not only medical conditions contributing but also system, cultural and environmental factors exerting a significant influence. It is possible that the heterogeneity of the population and health...

 18. Sleep Tips for Sjogren's Patients

  Science.gov (United States)

  ... Sjögren’s Patients.” Dr. Fisher reminds patients that adequate sleep is especially important for those with Sjögren’s syndrome, saying that sleep deprivation exacerbates daytime fatigue and can affect the ...

 19. Septic bursitis in immunocompromised patients.

  Science.gov (United States)

  Roschmann, R A; Bell, C L

  1987-10-01

  A retrospective analysis of 29 patients with septic bursitis was undertaken to ascertain if immunocompromised patients differed in their clinical presentations, type of organisms cultured, and outcome when compared with their non-immunocompromised cohorts. Thirty episodes of septic bursitis occurred in 29 patients, 43 percent of which occurred in immunocompromised patients. Despite similar clinical presentations, the bursae of immunocompromised patients took three times longer to sterilize and had a much higher bursal white blood cell count when compared with the bursae of non-immunocompromised patients. The bacteriologic spectrum was essentially identical in both groups; there were no cases in which gram-negative organisms were recovered from infected bursae. No cases of septic bursitis were seen in neutropenic patients. The most common factors contributing to an immunocompromised state were alcoholism or steroid therapy. A successful resolution of septic bursitis was seen in all the patients in the immunocompromised groups.

 20. Medical and Dental Patient Issues

  Science.gov (United States)

  ... A RadiationAnswers.org Ask the Experts Medical and Dental Patient Issues What's My Risk? The risks of ... developed by our topic editors for this category: Dental-Patient Issues Medical CT Reference Books and Articles ...

 1. Health literacy and patient portals.

  Science.gov (United States)

  Gu, Yulong; Orr, Martin; Warren, Jim

  2015-06-01

  Health literacy has been described as the capacity to obtain, process, and understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions. Improving health literacy may serve to promote concordance with therapy, engage patients in their own health care, and improve health outcomes. Patient portal technology aims at enabling patients and families to have easy access to key information in their own medical records and to communicate with their health care providers electronically. However, there is a gap in our understanding of how portals will improve patient outcome. The authors believe patient portal technology presents an opportunity to improve patient concordance with prescribed therapy, if adequate support is provided to equip patients (and family/carers) with the knowledge needed to utilise the health information available via the portals. Research is needed to understand what a health consumer will use patient portals for and how to support a user to realise the technology's potential.

 2. Patient Safety Threat - Syringe Reuse

  Science.gov (United States)

  ... Safety Stakeholder Meeting December 2009 The One & Only Campaign Patient Notification Toolkit Developing Documents for a Patient Notification Planning Media and Communication Strategies Writing for the Media Spokesperson Preparation Planning the ...

 3. Implications for patient-centeredness

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  participation in decision-making, but in responding to questions asked. ... Also of particular relevance is the need to take into account the importance of patients' .... preliminary data and information about the patient, as well as to prepare ...

 4. Terminally ill patients as customers: the patient's perspective.

  Science.gov (United States)

  Seibel, Katharina; Valeo, Sara Celestina; Xander, Carola; Adami, Sandra; Duerk, Thorsten; Becker, Gerhild

  2014-01-01

  Consumerism in health care defines patients as self-determined, rational customers. Yet, it is questionable whether vulnerable patients, such as the terminally ill, also fulfill these criteria. Vulnerable contexts and the patient's perspective on being a customer remain relatively unexplored. The present study addresses this research gap by analyzing terminally ill patients' views on being customers. To explore the ways in which patients in palliative care refer to themselves as patients/customers, and how the patients' concepts of self-determination are related to their attitudes toward the patient/customer role. Qualitative interviews were conducted. Data were analyzed in three steps: narrative analysis, thematic content analysis, and typology construction. Researchers recruited 25 patients via the Department of Palliative Care, University Medical Center Freiburg, Germany. In many ways, palliative patients contradict the image of a self-determined customer. The palliative patient role is characterized by the concept of relational self-determination rather than an unrestricted self-determination. Self-attribution as a customer still occurs when positively associated with a person-centered, individualized treatment. Thus, the customer and patient role overlap within the palliative care setting because of the focus on the individual. The idealized customer role cannot be arbitrarily applied to all medical fields. Palliative patients are dependent on the physician, regardless of whether the customer or patient role is preferred. Hence, self-determination must be understood in relational terms, and physicians must recognize their crucial role in promoting patients' self-determination in the context of shared decision-making.

 5. Anxiety disorders in dialysis patients

  OpenAIRE

  Novaković Milan

  2007-01-01

  Introduction. Anxiety, as a primary symptom, includes all conditions of indefinite fear and psychic disorders dominated by fear. All dialysis patients suffer from anxiety as an independent phenomenon, or as part of another disease. Material and Methods. This study included 753 patients on chronic hemodialysis in Bosnia and Herzegovina (B&H) in the period 1999-2004. The patients were divided into two groups: the first group included 348 patients with Balkan Endemic Nephropathy (BEN), and t...

 6. Caring for Latino patients.

  Science.gov (United States)

  Juckett, Gregory

  2013-01-01

  Latinos comprise nearly 16 percent of the U.S. population, and this proportion is anticipated to increase to 30 percent by 2050. Latinos are a diverse ethnic group that includes many different cultures, races, and nationalities. Barriers to care have resulted in striking disparities in quality of health care for these patients. These barriers include language, lack of insurance, different cultural beliefs, and in some cases, illegal immigration status, mistrust, and illiteracy. The National Standards for Culturally and Linguistically Appropriate Services address these concerns with recommendations for culturally competent care, language services, and organizational support. Latinos have disproportionately higher rates of obesity and diabetes mellitus. Other health problems include stress, neurocysticercosis, and tuberculosis. It is important to explore the use of alternative therapies and belief in traditional folk illnesses, recognizing that health beliefs are dependent on education, socioeconomic status, and degree of acculturation. Many-but not all-folk and herbal treatments can be safely accommodated with conventional therapy. Physicians must be sensitive to Latino cultural values of simpatia (kindness), personalismo (relationship), respeto (respect), and modestia (modesty). The LEARN technique can facilitate cross-cultural interviews. Some cultural barriers may be overcome by using the "teach back" technique to ensure that directions are correctly understood and by creating a welcoming health care environment for Latino patients.

 7. Sleep in obese patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2014-08-01

  Full Text Available Objectives: The aim of the study was to investigate the influence of duration and individual characteristics of sleep and chronotype on body weight, eating behavior, anxiety, depression, life quality, metabolic and hormonal parameters of obese patients. Materials and methods: 200 patients with primary obesity were studied: 83 men and 117 women at age from 18 to 61 years old, median age 41,5 years [31,0; 50,0]; body weight 107 kg [94; 128,5], waist circumference 112 cm [102; 124]; neck circumference 41 cm [38; 46], body mass index (BMI 36,9 [32,8; 42,3]. Results: We found an association between sleep duration, chronotype and the emotional eating. Significant sleep reduction (to less than 6 hours was associated with high level of anxiety, depression, emotional eating and insomnia. Younger age, early onset and shorter duration of obesity and brisk weight gain during last is connected to the evening chronotype. The emotional eating associated with hypersomnolence in the absence of statistically significant increase of anxiety and depression in individuals with evening chronotype. Sleep duration and chronotype have no significant effect on the body weight, metabolic, hormonal parameters and the dynamics of body. weight after 7±1 months of treatment of obesity.

 8. A Community Patient Demographic System

  OpenAIRE

  Gabler, James M.; Simborg, Donald W.

  1985-01-01

  A Community Patient Demographic System is described. Its purpose is to link patient identification, demographic and insurance information among multiple organizations in a community or among multiple registration systems within the same organization. This function requires that there be a competent patient identification methodology and clear definition of local responsibilities for number assignment and database editing.

 9. Patient care and radiation protection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharko, G.A.

  1987-01-01

  This chapter deals with important aspects of patient care, which may become the radiographer's responsibility in the absence of dedicated nursing staff. Although large pediatric centers usually employ nurses for bedside patient management, the general radiographer should be familiar with some aspects of routine patient care. This knowledge guarantees the safety and well-being of children entrusted to the technologist

 10. Polysomnographic findings in craniopharyngioma patients.

  Science.gov (United States)

  Pickering, Line; Klose, Marianne; Feldt-Rasmussen, Ulla; Jennum, Poul

  2017-12-01

  The purpose of this study is to evaluate whether damage to the hypothalamus due to craniopharyngioma or consequent surgery may involve the sleep-wake regulatory system, resulting in sleep disturbances and sleepiness. Seven craniopharyngioma patients and 10 healthy controls were evaluated with sleep questionnaires including the Epworth Sleepiness Scale, polysomnography, and a multiple sleep latency test (MSLT). Five patients and eight controls had lumbar puncture performed to determine hypocretin-1 levels. Patients tended to feel sleepier than control individuals of the same age (p = 0.09). No subjects had symptoms of hypnagogic hallucinations, sleep paralyses, or cataplexies. Four patients and one control had periodic leg movements (PLMs). One patient had fragmented sleep pattern, rapid eye movement (REM) sleep without atonia, and PLMs. One patient had short sleep periods during the daytime. Four patients had fragmented sleep pattern. With the MSLT, four patients and two controls had mean sleep latency of < 8 min. One patient and three controls had sudden onset of REM sleep in 2/5 and 3/5 sleep periods, respectively. All subjects showed normal hypocretin-1 levels. Four patients had electrophysiological findings indicative of central hypersomnia including one patient meeting the criteria of narcolepsy. The sleep-wake regulatory system may be involved in craniopharyngioma patients.

 11. Patient restraining strap for scintiphotography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kay, T.D.; Harper, J.W.

  1976-01-01

  A patient restraining strap for scintiphotography having a pair of expandable cloth-like bags joined together is presented. The strap encompasses the head of a patient and is then secured to a Gamma Scintillation Camera. Once inflated the restraining strap immobilizes the head without discomfort to the patient during the scintiphotography procedure. 1 claim, 1 drawing figure

 12. [Observation of critically ill patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fuhrmann, L.; Hesselfeldt, R.; Lippert, A.

  2009-01-01

  . MATERIAL AND METHODS: Prospective observational study at Herlev Hospital, Copenhagen, Denmark. Study personnel measured vital signs on all patients present on five wards during the evening and night and interviewed nursing staff about patients with abnormal vital signs. Subsequently, patient records were...

 13. [Student patient relationship from the patient's point of view].

  Science.gov (United States)

  Beca, Juan Pablo; Browne, Francisca; Valdebenito, Carolina; Bataszew, Alexander; Martínez, María José

  2006-08-01

  Patients are becoming increasingly active in their relationship with medical professionals. Their relationship with medical students needing to learn clinical skills, may be specially problematic if patients are not willing to accept their involvement in the medical team. To examine patient's perceptions of their relation with medical students and their agreement to let students be part of the treating team. Qualitative study using taped semi-structured interviews addressed to inpatients from one public and one private hospital in Chile. Both groups of patients acknowledged that students dedicated more time to them, but they expressed their preference to limit student's participation to clinical history taking and physical examination. They also expected them to be observers rather than actors. Patients from the private hospital emphasized that only one student per instructor should participate in their care. Patients from the public hospital were more compliant about student's participation. The right to refuse students' involvement in their care was clearly known by all patients from the private system and by most patients from the public hospital. Patients in Chilean public and private hospitals were in general positive regarding student's participation in their care. Students' clinical practice ought to strictly respect patients's rights, and patients should be considered volunteers who generously agree to cooperate with the education of medical students.

 14. Emerging versions of patient involvement with Patient Reported Outcomes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langstrup, Henriette

  It is a central argument in the growing Danish PRO-arena, that a large-scale collection of PRO from patients in the Danish Healthcare system will pave the way for more genuine patient involvement in clinical decision-making, quality management and governance of the health services. In this paper I...... discuss how patient involvement is being (re)configured when increasingly connected to national visions of participatory healthcare. A central discussion centers on ‘meaningful use’ of patient-generated data promoting patients’ expectations and experiences as a criterion for how to proceed...... with the national use of PRO. But how do assumptions of what constitutes meaning for patients interact with the kinds of roles that patients are expected to take on with PROtools? What forms of participation are assumed to be meaningful and thus good and which are not? In sketching emerging versions of patient...

 15. Communication and patient participation influencing patient recall of treatment discussions.

  Science.gov (United States)

  Richard, Claude; Glaser, Emma; Lussier, Marie-Thérèse

  2017-08-01

  Patient recall of treatment information is a key variable towards chronic disease (CD) management. It is unclear what communication and patient participation characteristics predict recall. To assess what aspects of doctor-patient communication predict patient recall of medication information. To describe lifestyle treatment recall, in CD primary care patients. Observational study within a RCT. Community-based primary care (PC) practices. Family physicians (n=18): practicing >5 years, with a CD patient caseload. Patients (n=159): >40 years old, English speaking, computer literate, off-target hypertension, type II diabetes and/or dyslipidaemia. Patient characteristics: age, education, number of CDs. Information characteristics: length of encounter, medication status, medication class. Communication variables: socio-emotional utterances, physician dominance and communication control scores and PACE (ask, check and express) utterances, measured by RIAS. Number of medication themes, dialogue and initiative measured by MEDICODE. Recall of CD, lifestyle treatment and medication information. Frequency of lifestyle discussions varied by topic. Patients recalled 43% (alcohol), 52% (diet) to 70% (exercise) of discussions. Two and a half of six possible medication themes were broached per medication discussion. Less than one was recalled. Discussing more themes, greater dialogue and patient initiative were significant predictors of improved medication information recall. Critical treatment information is infrequently exchanged. Active patient engagement and explicit conversations about medications are associated with improved treatment information recall in off-target CD patients followed in PC. Providers cannot take for granted that long-term off-target CD patients recall information. They need to encourage patient participation to improve recall of treatment information. © 2016 The Authors. Health Expectations Published by John Wiley & Sons Ltd.

 16. Patients' attitudes towards animal testing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Masterton, Malin; Renberg, Tobias; Kälvemark Sporrong, Sofia

  2014-01-01

  stakeholders. This study compared the attitudes of patients and researchers on animal testing. Focus-group interviews were held with patients suffering from chronic inflammatory diseases, resulting in a questionnaire that was distributed January–May 2011. The questionnaire was posted to patient members...... of support is comparable to those held by the general public found in national surveys. A clear majority of researchers were positive towards animal testing, and large statistical differences between patients and researchers were found regarding their attitudes towards testing animals commonly held as pets...... (Pattitude towards animal testing is not shared to an equal degree with patients, who are the intended end-users and beneficiaries of medical...

 17. Nursing care of Jewish Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Maria Kostka

  2017-07-01

  Full Text Available Everyone has the right to equal treatment irrespective of color, culture, origin or religion. Jewish patients obey many rules. The use of proper diet, adherence to the principles of purity, prayer, performing rituals is very important for them. Medical staff is committed to providing patients with safety, regardless of the differences. Understanding the most important values, ethics and practices of Judaism will help to provide professional care for the patient of Jewish faith. Appropriate communication, understanding and tolerance are essential for creating a relationship with the patient, through which it will be possible to achieve the desired therapeutic effect and improve the quality of life of patients.

 18. Using patient acuity data to manage patient care outcomes and patient care costs.

  Science.gov (United States)

  Van Slyck, A; Johnson, K R

  2001-01-01

  This article describes actual reported uses for patient acuity data that go beyond historical uses in determining staffing allocations. These expanded uses include managing patient care outcomes and health care costs. The article offers the patient care executive examples of how objective, valid, and reliable data are used to drive approaches to effectively influence decision making in an increasingly competitive health care environment.

 19. CT-docking patient stretcher

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mirvis, S.E.; Owens, E.; Maslyn, J.; Rizutto, M.

  1990-01-01

  This paper assesses the use of a patient stretcher that directly docks to a CT scanner for acutely injured and/or critically ill patients. The stretcher permits performance of radiography and acts as a platform for critical care monitoring and patient support devices. During a 1-year period, the prototype CT-docking stretcher was used for 35 patients sustaining acute trauma and 25 patients from critical care units. Observations were elicited from physicians, nurses and technologists concerning the advantages or disadvantages of the docking stretcher. Advantages of the CT-docking stretcher included time saved in moving patients to the CT table from the admitting/emergency ward, transfer of critically ill patients onto the stretcher in the controlled environment of the intensive care unit rather than the CT suite, increasing CT throughput by direct docking of the patient stretcher to the CT scanner rather than manual transfer of complex support and monitoring devices with the patient, decreased risk associated with physical movement of patients with potentially unstable spinal injuries or unstable physiologic status, and decrease in potential for injury to medical personnel performing patient transfer

 20. Patient dosimetry in diagnostic radiology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rweyemamu, M.

  2013-04-01

  The objective of this project was to review patient dosimetry aiming at reducing the patient dose during diagnostic procedures while maintaining the best image quality in order to protect patients from ionizing radiation. CT examination was selected in this study to represent imaging protocols with high patient doses used in diagnostic radiology. Dosimetric parameters in CT which are CTDI, CTDIW, DLP, MSAD, organ dose and effective dose were discussed. Parameters such as tube current, tube voltage, filtration, scan volume and slice thickness were found to affect patient dose, therefore proper management of these factors was recommended. For optimization of protection of the patient, application of the “as low as reasonably achievable” (ALARA) principle was recommended as an important key for avoiding overexposure and minimizing patient doses. Also it was recommended that CT examinations should be performed if and only if is the only suitable option when weighed against other options which do not involve ionizing radiation exposure. (author)

 1. Autonomy and the akratic patient.

  Science.gov (United States)

  McKnight, C J

  1993-01-01

  I argue that the distinction which is current in much writing on medical ethics between autonomous and non-autonomous patients cannot cope comfortably with weak-willed (incontinent) patients. I describe a case involving a patient who refuses a blood transfusion even though he or she agrees that it would be in his or her best interests. The case is discussed in the light of the treatment of autonomy by B Brody and R Gillon. These writers appear to force us to treat an incontinent patient either as autonomous, just like a rational agent whose decisions are in accordance with his beliefs or as non-autonomous, like comatose patients or children. Though neither is entirely satisfactory I opt for describing such patients as autonomous but point out that in cases like this the principle of respect for autonomy does not give a determinate answer about how the patient ought to be treated. PMID:8308874

 2. [Laparoscopic cholecystectomy in transplant patients].

  Science.gov (United States)

  Coelho, Júlio Cezar Uili; Contieri, Fabiana L C; de Freitas, Alexandre Coutinho Teixeira; da Silva, Fernanda Cristina; Kozak, Vanessa Nascimento; da Silva Junior, Alzemir Santos

  2010-02-01

  This study reviews our experience with laparoscopic cholecystectomy in the treatment of cholelithiasis in transplant patients. Demographic data, medications used, and operative and postoperative data of all transplant recipients who were subjected to laparoscopic cholecystectomy for cholelithiasis at our hospital were obtained. A total of 15 transplant patients (13 renal transplantation and 2 bone marrow transplantation) underwent laparoscopic cholecystectomy. All patients were admitted to the hospital on the day of the operation. The immunosuppressive regimen was not modified during hospitalization. Clinical presentation of cholelithiasis was biliary colicky (n=12), acute cholecystitis (n=2), and jaundice (n=1). The operation was uneventful in all patients. Postoperative complications were nausea and vomiting in 2 patients, prolonged tracheal intubation in 1, wound infection in 1 and large superficial hematoma in 1 patient. Laparoscopic cholecystectomy is associated to a low morbidity and mortality and good postoperative outcome in transplant patients with uncomplicated cholecystitis.

 3. Spirituality in adolescent patients.

  Science.gov (United States)

  Weaver, Meaghann S; Wratchford, Dale

  2017-07-01

  Adolescence, the transition between childhood and adulthood, represents a time of rapid biological, neurocognitive, and psychosocial changes. These changes have important implications for the development and evolution of adolescent spirituality, particularly for adolescents with chronic or life-limiting illnesses. To contribute positively to adolescent spiritual formation, palliative care teams benefit from understanding the normative changes expected to occur during adolescence. This paper provides a narrative review of adolescent spirituality while recognizing the role of religious, familial, and cultural influences on spiritual development during the teenage years. By giving explicit attention to the contextual norms surrounding adolescence and still recognizing each adolescent-aged patient as unique, palliative care teams can help adolescents transition toward meaningful and sustainable spiritual growth. This paper reviews the clinical and research implications relevant to integrating adolescent spiritual health as part of comprehensive palliative care.

 4. Prosthesis-patient mismatch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Pibarot

  2011-04-01

  Full Text Available Prosthesis-patient mismatch (PPM is present when the effective orifice area of the inserted prosthetic valve is too small in relation to body size. Its main hemodynamic consequence is to generate higher than expected gradients through normally functioning prosthetic valves. The purpose of this review is to present an update on the present state of knowledge with regards to diagnosis, prognosis and prevention of PPM. PPM is a frequent occurrence (20%–70% of aortic valve replacements that has been shown to be associated with worse hemodynamics, less regression of left ventricular hypertrophy, more cardiac events, and lower survival. Moreover, as opposed to most other risk factors, PPM can largely be prevented by using a prospective strategy at the time of operation.

 5. Patient Compliance With Electronic Patient Reported Outcomes Following Shoulder Arthroscopy.

  Science.gov (United States)

  Makhni, Eric C; Higgins, John D; Hamamoto, Jason T; Cole, Brian J; Romeo, Anthony A; Verma, Nikhil N

  2017-11-01

  To determine the patient compliance in completing electronically administered patient-reported outcome (PRO) scores following shoulder arthroscopy, and to determine if dedicated research assistants improve patient compliance. Patients undergoing arthroscopic shoulder surgery from January 1, 2014, to December 31, 2014, were prospectively enrolled into an electronic data collection system with retrospective review of compliance data. A total of 143 patients were included in this study; 406 patients were excluded (for any or all of the following reasons, such as incomplete follow-up, inaccessibility to the order sets, and inability to complete the order sets). All patients were assigned an order set of PROs through an electronic reporting system, with order sets to be completed prior to surgery, as well as 6 and 12 months postoperatively. Compliance rates of form completion were documented. Patients who underwent arthroscopic anterior and/or posterior stabilization were excluded. The average age of the patients was 53.1 years, ranging from 20 to 83. Compliance of form completion was highest preoperatively (76%), and then dropped subsequently at 6 months postoperatively (57%) and 12 months postoperatively (45%). Use of research assistants improved compliance by approximately 20% at each time point. No differences were found according to patient gender and age group. Of those completing forms, a majority completed forms at home or elsewhere prior to returning to the office for the clinic visit. Electronic administration of PRO may decrease the amount of time required in the office setting for PRO completion by patients. This may be mutually beneficial to providers and patients. It is unclear if an electronic system improves patient compliance in voluntary completion PRO. Compliance rates at final follow-up remain a concern if data are to be used for establishing quality or outcome metrics. Level IV, case series. Copyright © 2017 Arthroscopy Association of North

 6. Der Patient als Experte.

  Science.gov (United States)

  Dubs

  1998-01-01

  Patients as Experts: Determining Benefit by Using Assessments of Ability (ICIDH)When health economy and quality mangement are dealing with the cost-benefit relationship, to this day description, calculation, and assessment of the benefit are missing to a great extent. Deliberations in terms of cause and effect do not go beyond the model of pathogenesis (etiology - pathology - manifestation) and descriptions on the organ level (ICD). Only the international classification of impairments, disabilities, and handicaps (ICIDH) as a separate estimation of the resulting manifestations of illness on the levels of organ, individual, and society is capable to elucidate this benefit. It is the patient who is the expert to decide what he needs, what he wants, and what he can do, thus, evaluating on an individual level his loss of capability. The ICIDH is regarded as the key for the management of chronic diseases. The characteristics of being chronically ill require the integration of salutogenesis and the consideration of the hierarchy of needs. The specially developed MARA model serves as pragmatic basis for the description of the benefits of carried out and omitted interventions as changes of abilities by using the MARA curve (mean age-related ability) as ethical guideline. In quality circles the MARA model, which is based on ICIDH, hierarchy of needs and salutogenesis, can offer apatient-oriented basis of discussion for benefit assessments, and, in a pragmatical way, it can facilitate the introduction of evidence-based medicine. By the change of view from the organ level with multifactorial aspects to the individual level, in which the abilities can be understood as a monofactor, a high consensus potential between several participants of discussion in health service is possible.

 7. Genital reconstruction in exstrophy patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R B Nerli

  2012-01-01

  Full Text Available Introduction: Surgery for bladder exstrophy has been evolving over the last four to five decades. Because survival has become almost universal, the focus has changed in the exstrophy-epispadias complex to improving quality of life. The most prevalent problem in the long-term function of exstrophy patients is the sexual activity of the adolescent and adult males. The penis in exstrophy patients appears short because of marked congenital deficiency of anterior corporal tissue. Many patients approach for genital reconstruction to improve cosmesis as well as to correct chordee. We report our series of male patients seeking genital reconstruction following exstrophy repair in the past. Materials and Methods: Fourteen adolescent/adult male patients attended urology services during the period January 2000-December 2009 seeking genital reconstruction following exstrophy repair in the past. Results: Three patients underwent epispadias repair, four patients had chordee correction with cosmetic excision of skin tags and seven patients underwent chordee correction with penile lengthening. All patients reported satisfaction in the answered questionnaire. Patients undergoing penile lengthening by partial corporal dissection achieved a mean increase in length of 1.614 ± 0.279 cm dorsally and 1.543 ± 0.230 cm ventrally. The satisfactory rate assessed by the Short Form-36 (SF-36 showed that irrespective of the different genital reconstructive procedures done, the patients were satisfied with cosmetic and functional outcome. Conclusions: Surgical procedures have transformed the management in these patients with bladder exstrophy. Bladders can be safely placed within the pelvis, with most patients achieving urinary continence and cosmetically acceptable external genitalia. Genital reconstruction in the form of correction of chordee, excision of ugly skin tags and lengthening of penis can be performed to give the patients a satisfactory cosmetic and functional

 8. Patient information in radiooncology. Results of a patient survey

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schaefer, C.; Dietl, B.; Putnik, K.; Altmann, D.; Herbst, M.; Marienhagen, J.

  2002-01-01

  Background: As a result of increased interest and public demand, providing patients with adequate information about radiooncology has become more and more difficult for the doctor. Insufficient patient information can not only cause anxiety for the patient, but can also lead to legal action against the physician. In order to gain a deeper insight into our clinical practice of providing patient information, we developed a special questionnaire. We describe our first experiences in using this questionnaire at our institute. Patients and methods: We examine the amount of information and level of satisfaction, as well as the agreement of assessment between patient and physician after the provision of standard patient information before and at the end of radiotherapy. 51 consecutive patients were interviewed with a newly designed questionnaire. The first questioning with 13 items was carried out before radiotherapy and the second with ten items was done at the end of treatment. Sum scores for information and satisfaction were defined and agreement was measured by the weighted κ coefficient. Results: Global level of information and satisfaction was good, and a significant increase in information level and a significant decline in satisfaction were seen between questionnaire 1 and 2. Agreement between patient and physician was fair, for example intent of treatment resulted in a κ coefficient of 0.34, and poor for the doctor's role with a κ coefficient of -0.002. Only 52% of the patients who received palliative radiotherapy rated correctly the non-curative intent of treatment, whereas 86% of the patients who received curative radiotherapy made a correct statement. Before radiotherapy, emotional state was often both negatively and positively assessed by the patients. Conclusion: Our short questionnaire is simple and easy to understand. It provides insights into patient information with respect to assessment of the information, satisfaction level, and agreement between

 9. Patient representatives? views on patient information in clinical cancer trials

  OpenAIRE

  Dellson, Pia; Nilbert, Mef; Carlsson, Christina

  2016-01-01

  Background Patient enrolment into clinical trials is based on oral information and informed consent, which includes an information sheet and a consent certificate. The written information should be complete, but at the same time risks being so complex that it may be questioned if a fully informed consent is possible to provide. We explored patient representatives? views and perceptions on the written trial information used in clinical cancer trials. Methods Written patient information leaflet...

 10. Effects of the Smartphone Application "Safe Patients" on Knowledge of Patient Safety Issues Among Surgical Patients.

  Science.gov (United States)

  Cho, Sumi; Lee, Eunjoo

  2017-12-01

  Recently, the patient's role in preventing adverse events has been emphasized. Patients who are more knowledgeable about safety issues are more likely to engage in safety initiatives. Therefore, nurses need to develop techniques and tools that increase patients' knowledge in preventing adverse events. For this reason, an educational smartphone application for patient safety called "Safe Patients" was developed through an iterative process involving a literature review, expert consultations, and pilot testing of the application. To determine the effect of "Safe Patients," it was implemented for patients in surgical units in a tertiary hospital in South Korea. The change in patients' knowledge about patient safety was measured using seven true/false questions developed in this study. A one-group pretest and posttest design was used, and a total of 123 of 190 possible participants were tested. The percentage of correct answers significantly increased from 64.5% to 75.8% (P effectively improve patients' knowledge of safety issues. This will ultimately empower patients to engage in safe practices and prevent adverse events related to surgery.

 11. [Electroconvulsive therapy in nonconsenting patients].

  Science.gov (United States)

  Besse, M; Methfessel, I; Wiltfang, J; Zilles, D

  2017-01-01

  Electroconvulsive therapy (ECT) is a potent and successful method for the treatment of severe psychiatric disorders. Severe depressive and psychotic disorders may lead to legal incapacity and inability to consent. In Germany, administration of ECT against the patient's will is feasible under certain constellations and is regulated under the terms of the guardianship law. This article outlines the prevalence, effectiveness and tolerability of ECT when applied in nonconsenting patients. Case report and literature review. The literature on ECT as a treatment in nonconsenting patients is relatively sparse. In 2008 the prevalence in Germany was less than 0.5 % of all patients receiving ECT. Case reports and case series suggest a good and equal level of effectiveness when compared to consenting patients. In the course of treatment the majority of patients consented to receive further ECT and retrospectively judged ECT as helpful. The use of ECT is a highly effective treatment in severe psychiatric disorders even when administered as treatment in nonconsenting patients. It can be lifesaving and lead to a rapid improvement of symptoms and relief from severe suffering also from the patients' perspective. Thus, it seems unethical not to consider ECT as a treatment against the nonautonomous will of legally incompetent patients in individual cases. Nevertheless, physicians should always seek to obtain the patients' consent as soon as possible for both legal and ethical reasons.

 12. Patient's rights charter in Iran.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alireza Parsapoor

  2014-01-01

  Full Text Available Given the importance of patient's rights in healthcare, special attention has been given to the concept of patient's rights by the Ministry of Health and Medical Education in Iran. Iranian patient's rights charter has been compiled with a novel and comprehensive approach. This charter aims to elucidate rights of recipients of health services as well as observing ethical standards in medicine. This paper presents the Iranian patient's rights charter. Based on a study done from 2007 to 2009, the charter has been finalized through an extensive consultation involving all stakeholders, patients, physicians, nurses, lawyers, patient associations and health policy makers. The developed charter was adopted by the Ministry of Health in December 2009. Iranian patient's rights charter has been formulated in the framework of 5 chapters and 37 articles including vision and an explanatory note. The five chapters concern right to receiving appropriate services, right to access desired and enough information, right to choose and decide freely about receiving healthcare, right to privacy and confidentiality, and finally right to access an efficient system of dealing with complaints which have been explained in 14, 9, 7, 4 and 3 articles, respectively.  The paper concludes that, adopting the patient's rights charter is a valuable measure to meet patient's rights; however, a serious challenge is how to implement and acculturate observing patient's rights in practice in our healthcare system in Iran.

 13. Creating the ideal patient experience.

  Science.gov (United States)

  Purcărea, Th.V

  2016-01-01

  Healthcare industry continues to evolve under conditions of intense competition in approaching health prevention, protection, and promotion. Therefore, healthcare providers are challenged to always ensure better patient experience, winning patients' satisfaction, and loyalty and remain competitive on today's healthcare market. Healthcare markets bring together professionals and their patients into real collaborative relationships, which empower patients to contribute to the healthcare improvement. Within this competitive landscape, which is also characterized by digital health tools boosting patients' awareness and controlling their own health, medical providers need to be perceived as skilled and trustworthy in relying on patients' needs, expectations, and sacrifices are required in order to obtain the promised benefits. Moreover, while constantly providing a holistic assessment of the healthcare services' and experience attributes, acting on feedback and reaching healthcare service excellence, providing a better understanding of all the touch points with their patients and improving the quality and consistency of all these touch points, all these are achieved by employees, who are truly connected to the healthcare business. Today, patients are systematically becoming aware of the diversity of their choices, being increasingly involved in making better healthcare choices, and, so, more and more innovative products are introduced, targeting new patient segments. Findings from the last three years have shown that patients may achieve better outcomes due to the stakeholders' commitment to innovation within the context of the big-data revolution, by building new values.

 14. Patient-centered medical homes for patients with disabilities.

  Science.gov (United States)

  Hernandez, Brigida; Damiani, Marco; Wang, T Arthur; Driscoll, Carolyn; Dellabella, Peter; LePera, Nicole; Mentari, Michael

  2015-01-01

  The patient-centered medical home is an innovative approach to improve health care outcomes. To address the unique needs of patients with intellectual and developmental disabilities (IDDs), a large health care provider reevaluated the National Committee for Quality Assurance's 6 medical home standards: (a) enhance access and continuity, (b) identify and manage patient populations, (c) plan and manage care, (d) provide self-care and community support, (e) track and coordinate care, and (f) measure and improve performance. This article describes issues to consider when serving patients with IDDs.

 15. Patient-centered blood management.

  Science.gov (United States)

  Hohmuth, Benjamin; Ozawa, Sherri; Ashton, Maria; Melseth, Richard L

  2014-01-01

  Transfusions are common in hospitalized patients but carry significant risk, with associated morbidity and mortality that increases with each unit of blood received. Clinical trials consistently support a conservative over a liberal approach to transfusion. Yet there remains wide variation in practice, and more than half of red cell transfusions may be inappropriate. Adopting a more comprehensive approach to the bleeding, coagulopathic, or anemic patient has the potential to improve patient care. We present a patient-centered blood management (PBM) paradigm. The 4 guiding principles of effective PBM that we present include anemia management, coagulation optimization, blood conservation, and patient-centered decision making. PBM has the potential to decrease transfusion rates, decrease practice variation, and improve patient outcomes. PBM's value proposition is highly aligned with that of hospital medicine. Hospitalists' dual role as front-line care providers and quality improvement leaders make them the ideal candidates to develop, implement, and practice PBM. © 2013 Society of Hospital Medicine.

 16. Improving Patient Safety: Improving Communication.

  Science.gov (United States)

  Bittner-Fagan, Heather; Davis, Joshua; Savoy, Margot

  2017-12-01

  Communication among physicians, staff, and patients is a critical element in patient safety. Effective communication skills can be taught and improved through training and awareness. The practice of family medicine allows for long-term relationships with patients, which affords opportunities for ongoing, high-quality communication. There are many barriers to effective communication, including patient factors, clinician factors, and system factors, but tools and strategies exist to address these barriers, improve communication, and engage patients in their care. Use of universal precautions for health literacy, appropriate medical interpreters, and shared decision-making are evidence-based tools that improve communication and increase patient safety. Written permission from the American Academy of Family Physicians is required for reproduction of this material in whole or in part in any form or medium.

 17. Lung cancer in younger patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abbasowa, Leda; Madsen, Poul Henning

  2016-01-01

  INTRODUCTION: Lung cancer remains a leading cause of cancer-related death. The incidence increases with age and the occurrence in young patients is relatively low. The clinicopathological features of lung cancer in younger patients have not been fully explored previously. METHODS: To assess the age...... differences in the clinical characteristics of lung cancer, we conducted a retrospective analysis comparing young patients ≤ 65 years of age with an elderly group > 65 years of age. Among 1,232 patients evaluated due to suspicion of lung cancer in our fast-track setting from January-December 2013, 312 newly...... diagnosed lung cancer patients were included. RESULTS: Patients ≤ 65 years had a significantly higher representation of females (p = 0.0021), more frequent familial cancer aggregation (p = 0.028) and a lower incidence of squamous cell carcinoma (p = 0.0133). When excluding pure carcinoid tumours...

 18. The critically ill injured patient.

  Science.gov (United States)

  Cereda, Maurizio; Weiss, Yoram G; Deutschman, Clifford S

  2007-03-01

  Patients admitted to the ICU after severe trauma require frequent procedures in the operating room, particularly in cases where a damage control strategy is used. The ventilatory management of these patients in the operating room can be particularly challenging. These patients often have severely impaired respiratory mechanics because of acute lung injury and abdominal compartment syndrome. Consequently, the pressure and flow generation capabilities of standard anesthesia ventilators may be inadequate to support ventilation and gas exchange. This article presents the problems that may be encountered in patients who have severe abdominal and lung injuries, and the current management concepts used in caring for these patients in the critical care setting, to provide guidelines for the anesthetist faced with these patients in the operating room.

 19. Polysomnographic findings in craniopharyngioma patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pickering, Line; Klose, Marianne; Feldt-Rasmussen, Ulla

  2017-01-01

  of the same age (p = 0.09). No subjects had symptoms of hypnagogic hallucinations, sleep paralyses, or cataplexies. Four patients and one control had periodic leg movements (PLMs). One patient had fragmented sleep pattern, rapid eye movement (REM) sleep without atonia, and PLMs. One patient had short sleep...... periods during the daytime. Four patients had fragmented sleep pattern. With the MSLT, four patients and two controls had mean sleep latency of REM sleep in 2/5 and 3/5 sleep periods, respectively. All subjects showed normal hypocretin-1 levels......PURPOSE: The purpose of this study is to evaluate whether damage to the hypothalamus due to craniopharyngioma or consequent surgery may involve the sleep-wake regulatory system, resulting in sleep disturbances and sleepiness. METHODS: Seven craniopharyngioma patients and 10 healthy controls were...

 20. [Hyperthyroidism in older patients].

  Science.gov (United States)

  Brun, R; Jenny, M; Junod, J P

  1978-09-30

  This study comprises 81 thyrotoxic patients with onset after the age of 60. In elderly persons, toxic multinodular goiter is the most common cause (68%) of hyperthyroidism, followed by solitary thyroid nodules (16%) and Graves' disease (16%). Cardiovascular disorders (cardiac failure, arrythmias etc.) constitute the first and often the only symptom in 62% of the cases. The other forms of appearance are both various and deceptive: depression, slight fever, asthenia or nausea. Separate analysis of the three forms of hyperthyroidism did not reveal clinical, biological or therapeutic differences between them, except an inferior rate of captation for the toxic nodules. Isolated measurement of T3 or T4 is often insufficient to confirm the diagnosis because either of these hormones may appear at a normal rate. In three cases only the free thyroxin index was pathological on first determination. The authors have established that the autonomous nodules are larger and more active after, rather than before, 60 years of age, and have attempted to define their morphological identity. The results of the treatment are analyzed and preference is expressed for radioactive iodine in every form of hyperthyroidism.

 1. Pneumoniae in immunocompromised patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jacobi, Volkmar; Lehnert, Thomas; Thalhammer, Axel

  2009-01-01

  Due to the large surface area, heat, high humidity and high oxygen supply in the lung makes an ideal environment for the propagation of germs. The purpose of the immune system is to establish and maintain the balance between saprophytes and immune defense so as to depress and ultimately kill germs as they infiltrate the body. This usually is achieved by the use of a highly complex immune system. It is a perfect combination of non-specific, cellular and humoral immune mechanisms with very specific immune cells and antibodies, which are specialized on particular pathogens. The specific defenses potentiate the effect of the nonspecific defense in a large extent so as to prevent re-infection and ultimately eliminate recognized pathogens. The causes of immune deficiency can be related to either the cellular or humoral level and affect both the specific and nonspecific defenses. There is a different excitation spectrum depending on the type of immune deficiency. Immune deficiency can prevalently cause complications in the course of infections, decelerate the healing and allow the occurrence of rare pathogens. In particular, the radiological characteristics of typical and atypical pneumonia in immunocompromised patients will be discussed. Particular emphasis is placed on the appearance of bacterial infections, mycobacterioses, PCP, CMV, and laid fungual pneumonia. Even it is not possible to identify certain pathogens radiologically, it is often possible to narrow the spectrum of germs causing pulmonary infections significantly by comparing with other pulmonary complications such as lymphoma or kaposisarcomas. (orig.)

 2. Patient safety: lessons learned

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bagian, James P.

  2006-01-01

  The traditional approach to patient safety in health care has ranged from reticence to outward denial of serious flaws. This undermines the otherwise remarkable advances in technology and information that have characterized the specialty of medical practice. In addition, lessons learned in industries outside health care, such as in aviation, provide opportunities for improvements that successfully reduce mishaps and errors while maintaining a standard of excellence. This is precisely the call in medicine prompted by the 1999 Institute of Medicine report ''To Err Is Human: Building a Safer Health System.'' However, to effect these changes, key components of a successful safety system must include: (1) communication, (2) a shift from a posture of reliance on human infallibility (hence ''shame and blame'') to checklists that recognize the contribution of the system and account for human limitations, and (3) a cultivation of non-punitive open and/or de-identified/anonymous reporting of safety concerns, including close calls, in addition to adverse events. (orig.)

 3. Patient-Centeredness as Physician Behavioral Adaptability to Patient Preferences.

  Science.gov (United States)

  Carrard, Valérie; Schmid Mast, Marianne; Jaunin-Stalder, Nicole; Junod Perron, Noëlle; Sommer, Johanna

  2018-05-01

  A physician who communicates in a patient-centered way is a physician who adapts his or her communication style to what each patient needs. In order to do so, the physician has to (1) accurately assess each patient's states and traits (interpersonal accuracy) and (2) possess a behavioral repertoire to choose from in order to actually adapt his or her behavior to different patients (behavioral adaptability). Physician behavioral adaptability describes the change in verbal or nonverbal behavior a physician shows when interacting with patients who have different preferences in terms of how the physician should interact with them. We hypothesized that physician behavioral adaptability to their patients' preferences would lead to better patient outcomes and that physician interpersonal accuracy was positively related to behavioral adaptability. To test these hypotheses, we recruited 61 physicians who completed an interpersonal accuracy test before being videotaped during four consultations with different patients. The 244 participating patients indicated their preferences for their physician's interaction style prior to the consultation and filled in a consultation outcomes questionnaire directly after the consultation. We coded the physician's verbal and nonverbal behavior for each of the consultations and compared it to the patients' preferences to obtain a measure of physician behavioral adaptability. Results partially confirmed our hypotheses in that female physicians who adapted their nonverbal (but not their verbal) behavior had patients who reported more positive consultation outcomes. Moreover, the more female physicians were accurate interpersonally, the more they showed verbal and nonverbal behavioral adaptability. For male physicians, more interpersonal accuracy was linked to less nonverbal adaptability.

 4. Patient Safety and Healthcare Quality

  OpenAIRE

  Aikaterini Toska; Panagiotis Kyloudis; Maria Rekleiti; Maria Saridi

  2012-01-01

  Introduction: Due to a variety of circumstances and world-wide research findings, patient safety andquality care during hospitalization have emerged as major issues. Patient safety deficits may burdenhealth systems as well as allocated resources. The international community has examined severalproposals covering general and systemic aspects in order to improve patient safety; several long-termprograms and strategies have also been implemented promoting the participation of health-relatedagent...

 5. Fingerprints identification of radiotherapy patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lartigau, E.F.; Forrest, M.; Audebaud, S.; Dewitte, A.; Giscard, S.; Leclercq, B.

  2012-01-01

  The identification of patient plays a key role in the quality and safety of radiotherapy. It does impact on all professional staff and on patients. After the regulatory authority approval (Cnil), a pilot study has been performed on 1901 patients. Acceptance has been very high (> 93%) with a low risk of mis-identification (< 0.1%). The next step will be to implement and test a bimodal system in order to improve registration capacity and sensitivity. (authors)

 6. Cryptococcosis infection among HIV patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zineb Tlamcani

  2016-06-01

  Full Text Available Cryptococcosis is commonly known as a central nervous system infection due to Cryptococcus neoformans. It is one of the most frequent infections in AIDS patients. Disseminated cryptococcosis appears in almost one third of these patients. In this review, we will discuss the clinical presentation of cryptococcal infections among HIV patients and various methods of diagnosis, such as India ink, latex agglutination test and culture.

 7. Parenteral nutrition in malnourished patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lichvarova, I.

  2011-01-01

  Parenteral nutrition became a routine therapeutic option in malnourished patients, if conventional nutritional enteral support is not effective. Cachexia and malnutrition prolong the wound healing, contribute to immunosuppression, increase morbidity and the cost of treatment. Using of a malnutrition protocol as a screening tool is necessary to sort out malnourished patients. Parenteral nutrition is therefore an important part of the multimodal therapy and from the medical and the ethical point of view is a great mistake not to feed a patient. (author)

 8. Evaluation of therapeutic patient education

  OpenAIRE

  D'Ivernois , Jean-François; Gagnayre , Rémi; Assal , Jean-Philippe; Golay , Alain; Libion , France; Deccache , Alain

  2006-01-01

  9 pages; These guidelines mainly focus on the principles of evaluating Therapeutic Patient Education; Over the past thirty years, therapeutic patient education (TPE) has become an essential part of the treatment of long-term diseases. Evaluations of this new practice are expected, and are sometimes imposed according to protocols and criteria that do not always reflect the complexity of changes taking place within patients and healthcare providers. Sometimes, expected results are not achieved ...

 9. Biological therapy in geriatric patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mego, M.

  2012-01-01

  Targeted biological therapy, alone or in combination with conventional chemotherapy, make significant progress in the treatment of patients with malignancy. Its use as opposed to high-dose chemotherapy is not limited by age, nevertheless, we have relatively little knowledge of the toxicity and effectiveness in geriatric patients. Aim of this article is to give an overview of the biological effectiveness and toxicity of anticancer therapy in geriatric patients, based on published data. (author)

 10. Patients with multiple contact allergies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Berit Christina; Andersen, Klaus Ejner; Menné, Torkil

  2008-01-01

  Patients with multiple contact allergies, also referred to as polysensitized, are more frequent than predicted from prevalence of single sensitivities. The understanding of why some people develop multiple contact allergies, and characterization of patients with multiple contact allergies...... of developing multiple contact allergies. Evidence of allergen clusters among polysensitized individuals is also reviewed. The literature supports the idea that patients with multiple contact allergies constitute a special entity within the field of contact allergy. There is no generally accepted definition...... of patients with multiple contact allergies. We suggest that contact allergy to 3 or more allergens are defined as multiple contact allergies....

 11. Endodontic treatment in geriatric patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milly Armilya Andang

  2007-11-01

  Full Text Available With the increased number of geriatric population, it is predicted that the need for dental treatment also increases. The needs for esthetic factors and function of geriatric patient are maybe similar to young patient. The number of geriatric patients who refuse dental extraction is increasing if there are still other alternative. They can be more convinced when the clinician said that the dental disease experienced is a focal infection so that the loss of the tooth can be accepted as the best option. But if it is possible, they will prefer endodontic treatment, because they want to keep their teeth according to the treatment plan or based on patient's request, as a less traumatic alternative compared to extraction.Endodontic treatment consideration for geriatric patient is quite similar to younger patients. The technique is also the same, although the problem may be bigger. The problem or obstacle that may arise in endodontic treatment for geriatric patient relates to the visit duration, problems during x-ray, problems in defining root canal location, vertical root fracture, and in some cases, decreased pulp tissue recovery ability. Due to the fact that the challenge is quite big, the success of endodontic treatment in geriatric patients needs to be considered. This paper will explain the endodontic treatment prognosis for geriatric patients.

 12. Nurse Burnout and Patient Satisfaction

  Science.gov (United States)

  Vahey, Doris C.; Aiken, Linda H.; Sloane, Douglas M.; Clarke, Sean P.; Vargas, Delfino

  2010-01-01

  Background Amid a national nurse shortage, there is growing concern that high levels of nurse burnout could adversely affect patient outcomes. Objectives This study examines the effect of the nurse work environment on nurse burnout, and the effects of the nurse work environment and nurse burnout on patients' satisfaction with their nursing care. Research Design/Subjects We conducted cross-sectional surveys of nurses (N = 820) and patients (N = 621) from 40 units in 20 urban hospitals across the United States. Measures Nurse surveys included measures of nurses' practice environments derived from the revised Nursing Work Index (NWI-R) and nurse outcomes measured by the Maslach Burnout Inventory (MBI) and intentions to leave. Patients were interviewed about their satisfaction with nursing care using the La Monica-Oberst Patient Satisfaction Scale (LOPSS). Results Patients cared for on units that nurses characterized as having adequate staff, good administrative support for nursing care, and good relations between doctors and nurses were more than twice likely as other patients to report high satisfaction with their care, and their nurses reported significantly lower burnout. The overall level of nurse burnout on hospital units also affected patient satisfaction. Conclusions Improvements in nurses' work environments in hospitals have the potential to simultaneously reduce nurses' high levels of job burnout and risk of turnover and increase patients' satisfaction with their care. PMID:14734943

 13. Mandibulotomy in the irradiated patient

  International Nuclear Information System (INIS)

  Davidson, J.; Freeman, J.; Birt, D.

  1989-01-01

  Though the mandibular swing, as an approach to certain upper aerodigestive tract malignancies, has been gaining popularity in recent years, there has been little reported as to the feasibility of this procedure in subjects who have received radical preoperative radiotherapy. We have recently reported the results of 23 such patients, and we now present an update. The results presented are of a retrospective analysis of 44 patients, 50% of whom received radical preoperative radiotherapy to fields including the osteotomy site. As in the previous study, there were no statistically significant differences between the complication rates in the irradiated and nonirradiated patient populations. All the patients were orally rehabilitated

 14. Patient involvement in patient safety: Protocol for developing an intervention using patient reports of organisational safety and patient incident reporting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armitage Gerry

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background Patients have the potential to provide a rich source of information on both organisational aspects of safety and patient safety incidents. This project aims to develop two patient safety interventions to promote organisational learning about safety - a patient measure of organisational safety (PMOS, and a patient incident reporting tool (PIRT - to help the NHS prevent patient safety incidents by learning more about when and why they occur. Methods To develop the PMOS 1 literature will be reviewed to identify similar measures and key contributory factors to error; 2 four patient focus groups will ascertain practicality and feasibility; 3 25 patient interviews will elicit approximately 60 items across 10 domains; 4 10 patient and clinician interviews will test acceptability and understanding. Qualitative data will be analysed using thematic content analysis. To develop the PIRT 1 individual and then combined patient and clinician focus groups will provide guidance for the development of three potential reporting tools; 2 nine wards across three hospital directorates will pilot each of the tools for three months. The best performing tool will be identified from the frequency, volume and quality of reports. The validity of both measures will be tested. 300 patients will be asked to complete the PMOS and PIRT during their stay in hospital. A sub-sample (N = 50 will complete the PMOS again one week later. Health professionals in participating wards will also be asked to complete the AHRQ safety culture questionnaire. Case notes for all patients will be reviewed. The psychometric properties of the PMOS will be assessed and a final valid and reliable version developed. Concurrent validity for the PIRT will be assessed by comparing reported incidents with those identified from case note review and the existing staff reporting scheme. In a subsequent study these tools will be used to provide information to wards/units about their

 15. [Nutritional assessment for hospitalized patients].

  Science.gov (United States)

  Henríquez Martínez, T; Armero Fuster, M

  1991-01-01

  A review of the following points was performed: Factors favouring the development and presence of malnutrition among hospitalized patients. Useful parameters in nutritional evaluation. Types of malnutrition. The Chang nutritional evaluation protocol is used in our Hospital, which is simple, inexpensive, reliable, specific and easily reproduced. This is based on five variables (three anthropometric and two biochemical), randomized and based on reference tables and values. A study was made on data corresponding to 70 patients, in whom a prevalence of malnutrition was observed in critical patients. The patients were classified based on three different definitive possibilities (Marasmo, Kwashiorkor and combined), and three grades of malnutrition (slight, moderate and severe).

 16. Patient adherence with COPD therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. S. Rand

  2005-12-01

  Full Text Available Although there are very few published studies on adherence to treatment regimens in chronic obstructive pulmonary disease (COPD, the evidence that exists suggests that, as with asthma therapy, adherence is poor. Patient beliefs about COPD, as well as their motivation and expectations about the likelihood of success of medical interventions, can influence adherence rates. Other critical factors include the patient's understanding of their illness and therapy, and the complexity of the prescribed treatment regimen. Incorrect inhaler technique is also a common failing. When prescribing in primary or specialist care, healthcare professionals should address adherence as a vital part of the patient consultation. Improved patient education may also increase adherence rates.

 17. [Integral treatment for bedridden patients].

  Science.gov (United States)

  García-Verdugo, M Fernanda Arroyo; Garrido Hernández, M Teresa; Rosell Palomo, Ricardo

  2007-05-01

  Spinal cord injuries are one of the traumatic injuries which produce the greatest number of patients who are bedridden or incapacitated. Physical effects acquire such importance that one can not forget to attend to aspects as basic as hygiene, correct posture during their bedridden stay or the daily task to transfer patients to the various support elements they need to utilize. Nursing care for patients suffering spinal cord injuries comprise the fundamental axis on which a correct recuperation rotates. At the same time, proper treatment care will lead to a future improvement in a patient's quality of life.

 18. Patient delay and associated factors among breast cancer patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, M.A.; Khan, M.I.; Andleeb, U.

  2015-01-01

  Objectives: To stratify patients into various stages, calculate average patient delay and study various causes of delay to presentation. Methodology: This was a one year hospital based cross sectional study at Khyber Teaching Hospital, using non probability consecutive sampling. A simplified staging was used for this study; Early (Stage I), Intermediate (Stage II, III), and Late (Stage IV). A patient was labelled delay when >3 months had elapsed between first symptom perception and first doctor consultation. Results: 80 patients were included with age 21-80 years (mean 45.28+-13.15). 80% of the patients were married, 76.3% (n=61/80) were poor with annual income of <500 US $, 85% of patients were illiterate. The participants from Rural and Urban areas were similar (37 % vs 31%); 15% were from Afghanistan. 80% patients presented with a delay of >3 months. Most common cause of delay was false symptom interpretation in 25.3% (n=17) patients. Conclusion: Late clinical presentation is because of lack of health education, unawareness, misconceptions about treatment and strong belief in traditional medicine resulting in advanced disease. This is worsened by poverty and unavailability of health care services especially in rural areas. (author)

 19. Provider and patient perception of psychiatry patient health literacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bacon O

  2017-06-01

  Full Text Available Background: Inadequate health literacy in adults is a nationwide issue that is associated with worse health outcomes. There is a paucity of literacy regarding rates of inadequate health literacy in psychiatric populations. Objective: The aim of the study was to identify an existing tool that would easily identify patients who had inadequate health literacy, so that a targeted intervention could be performed. Secondarily we attempted to compare rates of inadequate health literacy with providers’ perception of patients’ health literacy. Methods: We assessed health literacy in a psychiatric population by administering the Brief Health Literacy Survey (BHLS. Additionally, all psychiatry residents, psychiatrists, nurse practitioners, pharmacists, and social workers were surveyed to assess their perception of patient health literacy. Differences between patient health literacy and provider expectations of patient health literacy were compared. Results: Inadequate health literacy was identified in 31 out of 61 patients (50.8% using 2 questions from the BHLS. Only 9 (29% of patients who were identified as having inadequate health literacy were identified by both BHLS questions. In contrast, almost 100% of providers identified their patients, in general, as having inadequate health literacy. Conclusions: These results identify a higher rate of health literacy in a psychiatric inpatient population than in the general population. However, providers at this institution likely over-identify health literacy. This highlights the need for a health literacy tool that can easily target patients with inadequate health literacy for an intervention.

 20. Importance of patient centred care for various patient groups.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.J.D.J.M.; Delnoij, D.M.J.; Boer, D. de

  2010-01-01

  Background: Though patient centred care is a somewhat ‘fuzzy’ concept, in general it is considered as something to strive for. However, preliminary evidence suggests that the importance of elements of patient-centred care (PCC), such as communication, information and shared decision making, may vary

 1. Identifying Patients at Risk and Patients in Need

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Thomas

  2015-01-01

  korttidssengeafsnit. Det viser sig at sygeplejerskernes anvendelse af patientmonitoreringsudstyret afhænger af tidspunkt på døgnet, og i hvilken sammenhæng systemet bruges. Behandling af patienter er udfordret af hvordan information indhentes og deles imellem klinikerne. Hyppigheden hvormed patienter monitoreres...

 2. Patient Education Leads to Better Care for Heart Patients.

  Science.gov (United States)

  Rosenberg, Stanley G.

  The staff of a heart and circulatory disease program of a State department of health conducted a special project at a city hospital which showed that a well-organized treatment and education program for patients with congestive heart failure increased the patient's knowledge of his disease, medication, and diet as well as his adherence to a…

 3. Cultural competence: reflections on patient autonomy and patient good.

  Science.gov (United States)

  Leever, Martin G

  2011-07-01

  Terms such as 'cultural competence' and 'transcultural nursing' have comfortably taken their place in the lexicon of health care. Their high profile is a reflection of the diversity of western societies and health care's commitment to provide care that is responsive to the values and beliefs of all who require treatment. However, the relationship between cultural competence and familiar ethical concepts such as patient autonomy has been an uneasy one. This article explores the moral foundations of cultural competence, ultimately locating them in patient autonomy and patient good. The discussion of patient good raises questions about the moral relevance of a value's rootedness in a particular culture. I argue that the moral justification for honoring cultural values has more to do with the fact that patients are strongly committed to them than it does with their cultural rootedness. Finally, I suggest an organizational approach to cultural competence that emphasizes overall organizational preparedness.

 4. Current status of patient-controlled analgesia in cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Ripamonti, C; Bruera, E

  1997-03-01

  Patient-controlled analgesia (PCA) is a relatively new technique in which patients are able to self-administer small doses of opioid analgesics when needed. Many different devices are available for opioid infusion, including a syringe pump, disposable plastic cylinder, and battery-operated computer-driven pump. These devices allow patients to choose an intermittent (demand) bolus, continuous infusion, or both modes of administration. Parameters, such as route, drug concentration dose, frequency, and maximum daily or hourly dose, are programmed by the physician. The patient decides whether or not to take a dose. Devices can be used to deliver the drug into a running intravenous infusion, the epidural space, or subcutaneously. Controlled trials indicate that PCA is probably superior to regular opioid administration in postoperative pain. Reported advantages include greater patient satisfaction, decreased sedation and anxiety, and reduced nursing time and hospitalization. Preliminary experience suggests that PCA is also useful and safe for cancer pain, but further research is greatly needed.

 5. Patient representatives' views on patient information in clinical cancer trials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dellson, Pia; Nilbert, Mef; Carlsson, Christina

  2016-01-01

  of future simplified and more attractive informed consent forms. CONCLUSIONS: The emotional and cognitive responses to written patient information reported by patient representatives provides a basis for revised formats in future trials and add to the body of information that support use of plain language......BACKGROUND: Patient enrolment into clinical trials is based on oral information and informed consent, which includes an information sheet and a consent certificate. The written information should be complete, but at the same time risks being so complex that it may be questioned if a fully informed...... consent is possible to provide. We explored patient representatives' views and perceptions on the written trial information used in clinical cancer trials. METHODS: Written patient information leaflets used in four clinical trials for colorectal cancer were used for the study. The trials included phase I...

 6. Depression in Hemodialysis Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Badema Čengić

  2010-04-01

  Full Text Available Depression is the most frequent psychological complication of haemodialysis (HD patients (pts and has been associated with impaired Quality of Life (QoL. The aim of our study was to investigate the prevalence of depression in HD pts in relation to sociodemographic factors and the relationship between depression and QoL.200 pts from Clinic for haemodialysis in Sarajevo, B&H were participating in the study. Mean age was S7,26±13,78 years and mean HD duration was 64’26±58,18 months. From the test material we applied BDI and SF-36.51% of our pts have shown depression (BDI>11 in various degrees (30%-mild depression, 8,5%-moderate depression and 12,5%-severe depression. As we could expect, the most emphasized symptoms of depression were somatic symptoms. 55,5% of pts have shown QoL lower then average. Sociodemographic data such as gender, marital status and HD duration did not influence significantly on pt’s QoL and occurrence of depression (p>0,05. As the age of the pts increased, level of depression increased too and QoL significantly decreased (p<0,05. Employed pts have shown significantly better QoL and lower level of depression in relation to unemployed pts (p<0,05. As the educational level of pts increased, QoL increased too and level of depression significantly decreased (p<0,05. Pts in 1st HD shift were significantly more depressed and have significantly worse mental health in compare to pts in 3rd HD shift (p<0,05. Our results showed a high prevalence of depressive symptoms among the study group that was linked to trend of poor QoL.

 7. [Preoperative structured patient education].

  Science.gov (United States)

  Lamarche, D

  1993-04-01

  This article describes the factors that motivated the nursing staff of the cardiac surgery unit at the Royal Victoria Hospital in Montreal, to revise their preoperative teaching program. The motivating factors described are the length of the preoperative waiting period; the level of preoperative anxiety; the decreased length of hospital stay; the dissatisfaction of the nursing staff with current patient teaching practices; and the lack of available resources. The reorganization of the teaching program was based upon the previously described factors combined with a review of the literature that demonstrated the impact of preoperative anxiety, emotional support and psycho-educational interventions upon the client's recovery. The goals of the new teaching program are to provide the client and the family with cognitive and sensory information about the client's impending hospitalization, chronic illness and necessary lifestyle modifications. The program consists of a system of telephone calls during the preoperative waiting period; a videotape viewing; a tour of the cardiac surgery unit; informal discussion groups; and the availability of nursing consultation to decrease preoperative anxiety. The end result of these interventions is more time for client support and integration of necessary information by the client and family. This kind of program has the potential to provide satisfaction at many levels by identifying client's at risk; increasing client knowledge; increasing support; decreasing anxiety during the preoperative waiting period; and decreasing the length of hospital stay. The nursing staff gained a heightened sense of accomplishment because the program was developed according to the nursing department's philosophy, which includes primary nursing.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 8. Patients as Rights Holders.

  Science.gov (United States)

  Brännmark, Johan

  2017-07-01

  Autonomy and consent have been central values in Western moral and political thought for centuries. One way of understanding the bioethical models that started to develop, especially in the 1970s, is that they were about the fusion of a long-standing professional ethics with the core values underpinning modern political institutions. That there was a need for this kind of fusion is difficult to dispute, especially since the provision of health care has in most developed countries become an ever more important concern of our political institutions, with governments playing a significant role in regulating and facilitating the provision of health care and in many countries even largely organizing it. There is, nevertheless, still room for dispute about how best to achieve this fusion and how to best think about autonomy and consent in a biomedical context. The simplest model we can have is probably about how being a person is largely about having the capacity of autonomous choice and that the main mode through which we exercise autonomy is by providing informed consent. Yet, liberal democracy's core idea that human beings have a high and equal value is also found in other accounts of the person. The human-rights framework provides an alternative model for thinking about personhood and about patient care. The human-rights approach is grounded, not in an account of autonomy (although it has something to say about autonomy), but in an account of the moral and political personhood that people possess merely by being human beings. In this approach, values like dignity and integrity, both highly relevant in a bioethical context, are identified as distinct values rather than being derived from and therefore reduced to respect for autonomous choice. The human-rights approach can supplement the problematic notion of autonomy that has been central to bioethics by placing this notion in a broader, strongly pluralistic framework. © 2017 The Hastings Center.

 9. Pain management: association with patient satisfaction among emergency department patients.

  Science.gov (United States)

  Bhakta, Hemangini C; Marco, Catherine A

  2014-04-01

  Patient satisfaction with emergency care is associated with timeliness of care, empathy, technical competence, and information delivery. Previous studies have demonstrated inconsistent findings regarding the association between pain management and patient satisfaction. This study was undertaken to determine the association between pain management and patient satisfaction among Emergency Department (ED) patients presenting with acute painful conditions. In this survey study, a standardized interview was conducted at the Emergency Department at the University of Toledo Medical Center in May-July 2011. Participants were asked to answer 18 questions pertaining to patient satisfaction. Additional data collected included demographic information, pain scores, and clinical management. Among 328 eligible participants, 289 (88%) participated. The mean triage pain score on the verbal numeric rating scale was 8.2 and the mean discharge score was 6.0. The majority of patients (52%) experienced a reduction in pain of 2 or more points. Participants received one pain medication dose (44%), two medication doses (14%), three medication doses (5%), or four medication doses (2%). Reduction in pain scores of 2 or more points was associated with a higher number of medications administered. Reduction in pain scores was associated with higher satisfaction as scored on questions of patient perceptions of adequate assessment and response to pain, and treatment of pain. There was a significant association between patient satisfaction and a reduction in pain of 2 or more points and number of medications administered. Effective pain management is associated with improved patient satisfaction among ED patients with painful conditions. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Erectile dysfunction in haemodialysis patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mumtaz, A.; Hussain, S.; Nazir, M.

  2009-01-01

  There is a very high prevalence of Erectile Dysfunction (ED) in dialysis patients. There is no as such available data on ED and factors affecting it in our patients. Analytical, cross-sectional, hospital based study conducted from January to March 2008, Haemodialysis unit of Shalimar and Mayo Hospital, Lahore. All male patients of end stage renal disease (ESRD) on maintenance haemodialysis therapy, whose spouses are alive and able to perform intercourse, were included in the study. Patient with cognitive and communication deficits were excluded from study. International index of erectile function-5 (IIEF-5), adopted in Urdu was used for the determination of prevalence of erectile function. Categorization of erectile dysfunction was done as mild, moderate and severe. Demographic data were collected and certain laboratory parameters (haemoglobin, haematocrit, urea, HBsAg and Anti HCV) were sent. Total numbers of patient were fifty. Major cause of ESRD was diabetes mellitus 28 (56%). Most of the patients 33 (66%) have passed 10th grade or they were under 10th grade. Prevalence of ED was 86% with mean IIEF-5 score of 10.36+-7.13. Majority of patients 33 (64.7%) were suffering from severe degree of ED. Factors responsible for ED are diabetes mellitus, age more than 50 year, high pre dialysis urea and Anti HCV positive patients. In this study, smoking, duration of dialysis and monthly spending is not related with ED. Majority of the patients suffering from ESRD, on maintenance haemodialysis are having ED. None of the patients suffering from ED were taking any treatment for it. Haemodialysis does not improve sexual dysfunction. Major factors responsible for ED are diabetes mellitus, age more than 50 years, high pre dialysis urea and Anti HCV positive patients. (author)

 11. OPCAB in patients on hemodialysis.

  Science.gov (United States)

  Milani, Rodrigo; Brofman, Paulo Roberto Slud; Souza, José Augusto Moutinho de; Barboza, Laura; Guimarães, Maximiliano Ricardo; Barbosa, Alexandre; Varela, Alexandre Manoel; Ravagnelli, Marcel Rogers; Silva, Francisco Maia da

  2007-01-01

  To analyze the hospital outcomes of patients, with chronic renal insufficiency in the hemodialysis, submitted to OPCAB. Fifty-one patients with chronic renal insufficiency were submitted to OPCAB. Hemodialysis was performed on the day before and the day after the operation. Myocardial revascularization was performed using LIMA's suture and suction stabilization. Fifty-one patients, with an average of 61.28+/-11.09 years, were analyzed. Thirty patients (58.8%) were female. The predominant functional class was IV in 21 (41.1%) of the patients. The left ventricle ejection fraction was dire in 21 (41.1%) patients. The mean EUROSCORE of this series was 7.65+/-3.83 and the mean number of distal anastomosis was 3.1+/-0.78 per patient. The average time of mechanical ventilation was 3.78+/-4.35 hours and the mean ICU stay was 41.9+/-13.8 hours, while the average hospitalization was 6.5+/-1.31 days. In respect to complications, nine (17.6%) of the patients developed atrial fibrilation, and one (1.9%) patient presented with a case of ischemic stroke but had a good recovery during hospitalization. There were no deaths in this series. Chronic renal patients submitted to hemodialysis were always a high risk population for myocardial revascularization. In this series, the absence of extracorporeal circulation appeared to be safe and efficient in this special subgroup of patients. The operations were performed with low indices of complications, absence of deaths and relatively low stays in the ICU and in hospital.

 12. Patient safety culture among nurses.

  Science.gov (United States)

  Ammouri, A A; Tailakh, A K; Muliira, J K; Geethakrishnan, R; Al Kindi, S N

  2015-03-01

  Patient safety is considered to be crucial to healthcare quality and is one of the major parameters monitored by all healthcare organizations around the world. Nurses play a vital role in maintaining and promoting patient safety due to the nature of their work. The purpose of this study was to investigate nurses' perceptions about patient safety culture and to identify the factors that need to be emphasized in order to develop and maintain the culture of safety among nurses in Oman. A descriptive and cross-sectional design was used. Patient safety culture was assessed by using the Hospital Survey on Patient Safety Culture among 414 registered nurses working in four major governmental hospitals in Oman. Descriptive statistics and general linear regression were employed to assess the association between patient safety culture and demographic variables. Nurses who perceived more supervisor or manager expectations, feedback and communications about errors, teamwork across hospital units, and hospital handoffs and transitions had more overall perception of patient safety. Nurses who perceived more teamwork within units and more feedback and communications about errors had more frequency of events reported. Furthermore, nurses who had more years of experience and were working in teaching hospitals had more perception of patient safety culture. Learning and continuous improvement, hospital management support, supervisor/manager expectations, feedback and communications about error, teamwork, hospital handoffs and transitions were found to be major patient safety culture predictors. Investing in practices and systems that focus on improving these aspects is likely to enhance the culture of patient safety in Omani hospitals and others like them. Strategies to nurture patient safety culture in Omani hospitals should focus upon building leadership capacity that support open communication, blame free, team work and continuous organizational learning. © 2014 International

 13. Patient acceptance of awake craniotomy.

  Science.gov (United States)

  Wrede, Karsten H; Stieglitz, Lennart H; Fiferna, Antje; Karst, Matthias; Gerganov, Venelin M; Samii, Madjid; von Gösseln, Hans-Henning; Lüdemann, Wolf O

  2011-12-01

  The aim of this study was to objectively assess the patients' acceptance for awake craniotomy in a group of neurosurgical patients, who underwent this procedure for removal of lesions in or close to eloquent brain areas. Patients acceptance for awake craniotomy under local anesthesia and conscious sedation was assessed by a formal questionnaire (PPP33), initially developed for general surgery patients. The results are compared to a group of patients who had brain surgery under general anesthesia and to previously published data. The awake craniotomy (AC) group consisted of 37 male and 9 female patients (48 craniotomies) with age ranging from 18 to 71 years. The general anesthesia (GA) group consisted of 26 male and 15 female patients (43 craniotomies) with age ranging from 26 to 83 years. All patients in the study were included in the questionnaire analysis. In comparison to GA the overall PPP33 score for AC was higher (p=0.07), suggesting better overall acceptance for AC. The subscale scores for AC were also significantly better compared to GA for the two subscales "postoperative pain" (p=0.02) and "physical disorders" (p=0.01) and equal for the other 6 subscales. The results of the overall mean score and the scores for the subscales of the PPP33 questionnaire verify good patients' acceptance for AC. Previous studies have shown good patients' acceptance for awake craniotomy, but only a few times using formal approaches. By utilizing a formal questionnaire we could verify good patient acceptance for awake craniotomy for the treatment of brain tumors in or close to eloquent areas. This is a novel approach that substantiates previously published experiences. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. Patient Perspectives on Biosimilar Insulin.

  Science.gov (United States)

  Wilkins, Alasdair R; Venkat, Manu V; Brown, Adam S; Dong, Jessica P; Ran, Nina A; Hirsch, James S; Close, Kelly L

  2014-01-01

  Given that a new wave of biosimilar insulins will likely enter the market in coming years, it is important to understand patient perspectives on these biosimilars. A survey (N = 3214) conducted by the market research company dQ&A, which maintains a 10 000-patient panel of people with type 1 or type 2 diabetes in roughly equal measure, investigated these perspectives. The survey asked whether patients would switch to a hypothetical less expensive biosimilar insulin that was approved by their provider. Approximately 66% of respondents reported that they would "definitely" or "likely" use a biosimilar insulin, while 17% reported that they were "unlikely" to use or would "definitely not use" such a product. Type 2 diabetes patients demonstrated slightly more willingness to use biosimilars than type 1 diabetes patients. Common patient concerns included whether biosimilars would be as effective as reference products (~650 respondents), whether side effect profiles would deviate from those of reference products (~220 respondents), and the design of the delivery device (~50 respondents). While cost savings associated with biosimilar insulins could increase patient uptake, especially among patients without health insurance (some recent estimates suggest that biosimilars will come at a substantial discount), patients may still need assurance that a cheaper price tag is not necessarily associated with substandard quality. Overall, the dQ&A survey indicates that the majority of patients are willing to consider biosimilar insulins, but manufacturers will need to work proactively to address and assuage patient concerns regarding efficacy, safety, drug administration, and other factors. © 2014 Diabetes Technology Society.

 15. Surgical patient selection and counseling.

  Science.gov (United States)

  Ziegelmann, Matt; Köhler, Tobias S; Bailey, George C; Miest, Tanner; Alom, Manaf; Trost, Landon

  2017-08-01

  The objectives of patient selection and counseling are ultimately to enhance successful outcomes. However, the definition for success is often narrowly defined in published literature (ability to complete surgery, complications, satisfaction) and fails to account for patient desires and expectations, temporal changes, natural history of underlying diseases, or independent validation. Factors associated with satisfaction and dissatisfaction are often surgery-specific, although correlation with pre-operative expectations, revisions, and complications are common with most procedures. The process of appropriate patient selection is determined by the integration of patient and surgeon factors, including psychological capacity to handle unsatisfactory results, baseline expectations, complexity of case, and surgeon volume and experience. Using this model, a high-risk scenario includes one in which a low-volume surgeon performs a complex case in a patient with limited psychological capacity and high expectations. In contrast, a high-volume surgeon performing a routine case in a male with low expectations and abundant psychiatric reserve is more likely to achieve a successful outcome. To further help identify patients who are at high risk for dissatisfaction, a previously published mnemonic is recommended: CURSED Patient (compulsive/obsessive, unrealistic, revision, surgeon shopping, entitled, denial, and psychiatric). Appropriate patient counseling includes setting appropriate expectations, reviewing the potential and anticipated risks of surgery, post-operative instruction to limit complications, and long-term follow-up. As thorough counseling is often a time-consuming endeavor, busy practices may elect to utilize various resources including educational materials, advanced practice providers, or group visits, among others. The consequences for poor patient selection and counseling may range from poor surgical outcomes and patient dissatisfaction to lawsuits, loss of

 16. Hepatocellular carcinoma in Danish patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stefansdottir, Jenna; Christensen, Erik; Schiødt, Frank Vinholt

  2017-01-01

  OBJECTIVE: Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common cause of cancer, and most HCC patients have underlying cirrhosis. Retrospectively, we aimed to characterize patients with newly diagnosed HCC at a Danish hospital and to investigate survival and identify predictive factors for survival. METHODS...

 17. Government influence on patient organizations

  NARCIS (Netherlands)

  van de Bovenkamp, H.M.; Trappenburg, M.J.

  2011-01-01

  Patient organizations increasingly play an important role in health care decision-making in Western countries. The Netherlands is one of the countries where this trend has gone furthest. In the literature some problems are identified, such as instrumental use of patient organizations by care

 18. Delirium hos kritisk syge patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøm, Thomas; Pande-Rolfsen, Guri; Hagen, Christine

  2009-01-01

  Interest in and the quantity of publications on delirium in critically ill patients have grown increasingly over the last decade. Critically ill patients have traditionally been sedated to facilitate mechanical ventilation. This practice impeded the recognition of delirium in the critically ill p...

 19. Radiosensitivity in Fanconi's anemia patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alter, Blanche P.

  2002-01-01

  The risks of radiation therapy in patients with Fanconi's anemia who have cancer are not clear. Possible toxicity was reported in six of 14 patients: 1/1 with vaginal cancer, 4/10 with head and neck or esophageal cancer, and 1/3 with oral cancer following bone marrow transplant

 20. Optimizing the strategic patient mix

  NARCIS (Netherlands)

  Vanberkel, P.T.; Boucherie, Richardus J.; Hans, Elias W.; Hurink, Johann L.

  In this paper we address the decision of choosing a patient mix for a hospital that leads to the most beneficial treatment case mix. We illustrate how capacity, case mix and patient mix decisions are interrelated and how understanding this complex relationship is crucial for achieving the maximum

 1. Patient identification in blood sampling.

  Science.gov (United States)

  Davidson, Anne; Bolton-Maggs, Paula

  The majority of adverse reports relating to blood transfusions result from human error, including misidentification of patients and incorrect labelling of samples. This article outlines best practice in blood sampling for transfusion (but is recommended for all pathology samples) and the role of patient empowerment in improving safety.

 2. ECG changes in epilepsy patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tigaran, S; Rasmussen, V; Dam, M

  1997-01-01

  To investigate the frequency of ECG abnormalities suggestive of myocardial ischaemia in patients with severe drug resistant epilepsy and without any indication of previous cardiac disease, assuming that these changes may be of significance for the group of epileptic patients with sudden unexpected...

 3. Patient's breath controls comfort devices

  Science.gov (United States)

  Schrader, M.; Carpenter, B.; Nichols, C. D.

  1972-01-01

  Patient assist system for totally disabled persons was developed which permits a person, so paralyzed as to be unable to move, to activate by breathing, a call system to summon assistance, turn the page of a book, ajust his bed, or do any one of a number of other things. System consists of patient assist control and breath actuated switch.

 4. Metabolic alterations in dialysis patients

  NARCIS (Netherlands)

  Drechsler, Christiane

  2010-01-01

  Assessing metabolic risk in dialysis patients, three main aspects are important: a) the pathophysiologic effects of metabolic disturbances as known from the general population are unlikely to completely reverse once patients reach dialysis. b) Specific additional problems related to chronic kidney

 5. Behandling af den hypoterme patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Benedict; Rudolph, Søren Finnemann; Lucas, Alexander

  2008-01-01

  Treatment of the hypothermic patient depends more on the clinical condition than on the core temperature. Unconscious patients need thorough investigation, and they can often be rewarmed with warm water in the pleural cavities. Cardiac arrest requires cardio pulmonary rescue until rewarming can b...

 6. Implicit learning in psychotic patients

  NARCIS (Netherlands)

  Schmand, B.; Kop, W. J.; Kuipers, T.; Bosveld, J.

  1992-01-01

  Implicit verbal learning of psychotic patients (n = 59) and non-psychotic control patients (n = 20) was studied using stem completion and association tasks in lexical and semantic priming paradigms. Performance on these tasks was contrasted with explicit memory on Rey's verbal learning test.

 7. Empowering Patients: PD in Healthcare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kensing, Finn; Strand, Dixi Louise; Bansler, Jørgen P.

  2004-01-01

  In this paper, we discuss PD issues and concerns in the context of a national initiative the purpose of which is to provide IT support for the communication and collaboration within a heterogeneous network of patients/citizens and health care professionals. We present the notion of patient empowe...

 8. Endocrinopathies in thalassemia major patient

  Science.gov (United States)

  Lubis, D. A.; Yunir, E. M.

  2018-03-01

  Advanced in chelation therapy and regular blood transfusion have marked improvements in the life expectancy of patients with thalassemia major, however these patients still have to deal with several complications. We report a 19-year-old male, presented with multiple endocrine complication-related thalassemia; hypogonadism, short stature, osteoporosis with history of fracture, and subclinical hypothyroid.

 9. Brief hospitalizations of elderly patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strømgaard, Sofie; Rasmussen, Søren Wistisen; Schmidt, Thomas Andersen

  2014-01-01

  BACKGROUND: Crowded departments are a common problem in Danish hospitals, especially in departments of internal medicine, where a large proportion of the patients are elderly. We therefore chose to investigate the number and character of hospitalizations of elderly patients with a duration of less...

 10. Rhinoplasty in Middle Eastern Patients.

  Science.gov (United States)

  Sajjadian, Ali

  2016-01-01

  Rhinoplasty in patients of Middle Eastern origin requires complete understanding of nasal morphology and an individualized approach to create a racially congruent and aesthetically pleasing outcome. In this article, common anatomic features and characteristics and detailed steps, surgical techniques, and operative maneuvers that can lead to predictable outcome in rhinoplasty of Middle Eastern patients are discussed. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. Psychodynamics in medically ill patients.

  Science.gov (United States)

  Nash, Sara Siris; Kent, Laura K; Muskin, Philip R

  2009-01-01

  This article explores the role of psychodynamics as it applies to the understanding and treatment of medically ill patients in the consultation-liaison psychiatry setting. It provides historical background that spans the eras from Antiquity (Hippocrates and Galen) to nineteenth-century studies of hysteria (Charcot, Janet, and Freud) and into the twentieth century (Flanders Dunbar, Alexander, Engle, and the DSM). The article then discusses the effects of personality on medical illness, treatment, and patients' ability to cope by reviewing the works of Bibring, Kahana, and others. The important contribution of attachment theory is reviewed as it pertains the patient-physician relationship and the health behavior of physically ill patients. A discussion of conversion disorder is offered as an example of psychodynamics in action. This article highlights the important impact of countertransference, especially in terms of how it relates to patients who are extremely difficult and "hateful," and explores the dynamics surrounding the topic of physician-assisted suicide, as it pertains to the understanding of a patient's request to die. Some attention is also given to the challenges surrounding the unique experience of residents learning how to treat medically ill patients on the consultation-liaison service. Ultimately, this article concludes that the use and understanding of psychodynamics and psychodynamic theory allows consultation-liaison psychiatrists the opportunity to interpret the life narratives of medically ill patients in a meaningful way that contributes importantly to treatment.

 12. Venous thrombosis : a patient's view

  NARCIS (Netherlands)

  Korlaar, Inez van

  2006-01-01

  The studies described in this thesis had two main aims: 1) To study the quality of life of patients with venous thrombosis and to examine the role of illness perceptions in explaining the quality of life of these patients. 2) To assess the psychological consequences of genetic testing for

 13. Psychological aspects of cancer patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graça Cardoso

  2014-06-01

  Full Text Available Cancer is accompanied by important psychological distress experienced by both patient and family. From the moment of the diagnosis on, the patient has to develop a great number of mechanisms and tasks of adjustment to the illness and its circumstances. The high prevalence of anxiety and depressive disorders during the course of cancer increases in the end stage disea‐ se. Therefore, a global plan of intervention integrating somatic and psychological/ psychiatric care throughout all the phases of the illness is crucial in the treatment of these patients. Health professionals working on this field can also experience emotional reactions to their patients’ suffering. They should be aware of the emotional aspects involved and develop training to help them intervene adequately with the patient and the family. The articulation between oncologists, palliative care professionals, and mental health care teams can be of great help in providing good quality of care to cancer patients.

 14. Pulmonary complications in neurosurgical patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Randeep Guleria

  2012-01-01

  Full Text Available Pulmonary complications are a major cause of morbidity and mortality in neurosurgical patients. The common pulmonary complications in neurosurgical patients include pneumonia, postoperative atelectasis, respiratory failure, pulmonary embolism, and neurogenic pulmonary edema. Postoperative lung expansion strategies have been shown to be useful in prevention of the postoperative complications in surgical patients. Low tidal volume ventilation should be used in patients who develop acute respiratory distress syndrome. An antibiotic use policy should be put in practice depending on the local patterns of antimicrobial resistance in the hospital. Thromboprophylactic strategies should be used in nonambulatory patients. Meticulous attention should be paid to infection control with a special emphasis on hand-washing practices. Prevention and timely management of these complications can help to decrease the morbidity and mortality associated with pulmonary complications.

 15. Developing patient safety in dentistry.

  Science.gov (United States)

  Pemberton, M N

  2014-10-01

  Patient safety has always been important and is a source of public concern. Recent high profile scandals and subsequent reports, such as the Francis report into the failings at Mid Staffordshire, have raised those concerns even higher. Mortality and significant morbidity associated with the practice of medicine has led to many strategies to help improve patient safety, however, with its lack of associated mortality and lower associated morbidity, dentistry has been slower at systematically considering how patient safety can be improved. Recently, several organisations, researchers and clinicians have discussed the need for a patient safety culture in dentistry. Strategies are available to help improve patient safety in healthcare and deserve further consideration in dentistry.

 16. Semi-customizing patient surveys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riiskjær, Erik; Ammentorp, Jette; Nielsen, Jørn Flohr

  2011-01-01

  Objective. The study investigated the needs and consequences of semi-customizing patient satisfaction surveys to low organizational levels and explored whether patient satisfaction was correlated with local organizational conditions. Design. From 1999 to 2006, the County of Aarhus carried out 398....... Establishing a link between patient satisfaction and organizational variables broadens the quality development focus to include more than simply analysis of specific questions. Semi-customizing patient surveys are recommended....... surveys during four rounds in eight hospitals. To explain differences between the wards, data on the 40 wards with the best and the 40 wards with the worst evaluations (identified by patient surveys) were compared with the data from job satisfaction surveys and management information systems. Setting...

 17. Endodontics and the ageing patient.

  Science.gov (United States)

  Johnstone, M; Parashos, P

  2015-03-01

  Patients are living longer and the rate of edentulism is decreasing. Endodontic treatment is an essential part of maintaining the health and well-being of the elderly. Retention of natural teeth improves the quality of life and the overall health and longevity of ageing patients. Also, teeth that might be otherwise extracted may be strategically valuable to retain a prosthesis, and elderly patients are more likely to have medical complications that may prevent dental extractions from being safely performed. The technical goals of endodontic treatment in the elderly are the same as those for younger patients. However, the pulpo-dentinal complex undergoes calcific changes over time, which may pose challenges for the clinician. The purposes of this review are to discuss age changes in the pulp and the challenges posed by diagnosing, treatment planning and treating the elderly endodontic patient. © 2015 Australian Dental Association.

 18. Endodontics and the irradiated patient

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cox, F.L.

  1976-01-01

  With increasingly larger numbers of irradiated patients in our population, it seems likely that all dentists will eventually be called upon to manage the difficult problems that these patients present. Of utmost concern should be the patient's home care program and the avoidance of osteroradionecrosis. Endodontics and periodontics are the primary areas for preventing or eliminating the infection that threatens osteoradionecrosis. Endodontic treatment must be accomplished with the utmost care and maximum regard for the fragility of the periapical tissues. Pulpally involved teeth should never be left open in an irradiated patient, and extreme care must be taken with the between-visits seal. If one is called upon for preradiation evaluation, routine removal of all molar as well as other compromised teeth should be considered. Attention should be directed to the literature for further advances in the management of irradiated patients

 19. Mirroring patients – or not

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Annette Sofie; Fosgerau, Christina Fogtmann

  2015-01-01

  on studies of imitative behaviour within linguistics and psychology, we argue that interactional mirroring is an important aspect of displaying implicit mentalization. We aimed to explore if, and in that case how, mirroring is displayed by general practitioners (GPs) and psychiatrists in consultations...... with patients with depression. We wanted to see how implicit mentalizing unfolds in physician–patient interactions. Consultations were videorecorded and analysed within the framework of conversation analysis. GPs and psychiatrists differed substantially in their propensity to mirror body movements and verbal...... and acoustic features of speech. GPs mirrored their patients more than psychiatrists in all modalities and were more flexible in their interactional behaviour. Psychiatrists seemed more static, regardless of the emotionality displayed by patients. Implicitly mirroring and attuning to patients could signify...

 20. Patients experience of source isolation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Kamilla; Pedersen, Didde; Kragbak, Nina

  2014-01-01

  , Nursing education in Århus, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Denmark. Background: Medical treatment and care of patients with infections may include source isolation of the patient, to avoid spreading of the infection. However, isolation is a potential physiological and psychological stress factor...... of the patients perspectives of being isolated to identify areas of potential interest for developing new caring strategies to minimize the negative side effects of isolation. Methods: Literature was systematically searched in CINAHL, Nursing Reference Center, Social Care Online, SveMed+, The Cochrane Library...... of Care: The patients felt abandoned and forgotten by the nurses, because of fewer visits and time limited communication. This led to emotions such as frustrations, insecurity and neglect. While isolated the patients felt it difficult to achieve contact and have an optimal relation with the nurses...

 1. Autoantibody signature differentiates Wilms tumor patients from neuroblastoma patients.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Schmitt

  Full Text Available Several studies report autoantibody signatures in cancer. The majority of these studies analyzed adult tumors and compared the seroreactivity pattern of tumor patients with the pattern in healthy controls. Here, we compared the autoimmune response in patients with neuroblastoma and patients with Wilms tumor representing two different childhood tumors. We were able to differentiate untreated neuroblastoma patients from untreated Wilms tumor patients with an accuracy of 86.8%, a sensitivity of 87.0% and a specificity of 86.7%. The separation of treated neuroblastoma patients from treated Wilms tumor patients' yielded comparable results with an accuracy of 83.8%. We furthermore identified the antigens that contribute most to the differentiation between both tumor types. The analysis of these antigens revealed that neuroblastoma was considerably more immunogenic than Wilms tumor. The reported antigens have not been found to be relevant for comparative analyses between other tumors and controls. In summary, neuroblastoma appears as a highly immunogenic tumor as demonstrated by the extended number of antigens that separate this tumor from Wilms tumor.

 2. Patient representatives' views on patient information in clinical cancer trials.

  Science.gov (United States)

  Dellson, Pia; Nilbert, Mef; Carlsson, Christina

  2016-02-01

  Patient enrolment into clinical trials is based on oral information and informed consent, which includes an information sheet and a consent certificate. The written information should be complete, but at the same time risks being so complex that it may be questioned if a fully informed consent is possible to provide. We explored patient representatives' views and perceptions on the written trial information used in clinical cancer trials. Written patient information leaflets used in four clinical trials for colorectal cancer were used for the study. The trials included phase I-III trials, randomized and non-randomized trials that evaluated chemotherapy/targeted therapy in the neoadjuvant, adjuvant and palliative settings. Data were collected through focus groups and were analysed using inductive content analysis. Two major themes emerged: emotional responses and cognitive responses. Subthemes related to the former included individual preferences and perceptions of effect, while subthemes related to the latter were comprehensibility and layout. Based on these observations the patient representatives provided suggestions for improvement, which largely included development of future simplified and more attractive informed consent forms. The emotional and cognitive responses to written patient information reported by patient representatives provides a basis for revised formats in future trials and add to the body of information that support use of plain language, structured text and illustrations to improve the informed consent process and thereby patient enrolment into clinical trials.

 3. Display methods of electronic patient record screens: patient privacy concerns.

  Science.gov (United States)

  Niimi, Yukari; Ota, Katsumasa

  2013-01-01

  To provide adequate care, medical professionals have to collect not only medical information but also information that may be related to private aspects of the patient's life. With patients' increasing awareness of information privacy, healthcare providers have to pay attention to the patients' right of privacy. This study aimed to clarify the requirements of the display method of electronic patient record (EPR) screens in consideration of both patients' information privacy concerns and health professionals' information needs. For this purpose, semi-structured group interviews were conducted of 78 medical professionals. They pointed out that partial concealment of information to meet patients' requests for privacy could result in challenges in (1) safety in healthcare, (2) information sharing, (3) collaboration, (4) hospital management, and (5) communication. They believed that EPRs should (1) meet the requirements of the therapeutic process, (2) have restricted access, (3) provide convenient access to necessary information, and (4) facilitate interprofessional collaboration. This study provides direction for the development of display methods that balance the sharing of vital information and protection of patient privacy.

 4. Patients as educators: interprofessional learning for patient-centred care.

  Science.gov (United States)

  Towle, Angela; Godolphin, William

  2013-01-01

  Patients with chronic conditions have unique expertise that enhances interprofessional education. Although their active involvement in education is increasing, patients have minimal roles in key educational tasks. A model that brings patients and students together for patient-centred learning, with faculty playing a supportive role, has been described in theory but not yet implemented. To identify issues involved in creating an educational intervention designed and delivered by patients and document outcomes. An advisory group of community members, students and faculty guided development of the intervention (interprofessional workshops). Community educators (CEs) were recruited through community organizations with a healthcare mandate. Workshops were planned by teams of key stakeholders, delivered by CEs, and evaluated by post-workshop student questionnaires. Workshops were delivered by CEs with epilepsy, arthritis, HIV/AIDS and two groups with mental health problems. Roles and responsibilities of planning team members that facilitated control by CEs were identified. Ten workshops attended by 142 students from 15 different disciplines were all highly rated. Workshop objectives defined by CEs and student learning both closely matched dimensions of patient-centredness. Our work demonstrates feasibility and impact of an educational intervention led by patient educators facilitated but not controlled by faculty.

 5. Blood transfusion: patient identification and empowerment.

  Science.gov (United States)

  Stout, Lynn; Joseph, Sundari

  Positive patient identification is pivotal to several steps of the transfusion process; it is integral to ensuring that the correct blood is given to the correct patient. If patient misidentification occurs, this has potentially fatal consequences for patients. Historically patient involvement in healthcare has focused on clinical decision making, where the patient, having been provided with medical information, is encouraged to become involved in the decisions related to their individualised treatment. This article explores the aspects of patient contribution to patient safety relating to positive patient identification in transfusion. When involving patients in their care, however, clinicians must recognise the diversity of patients and the capacity of the patient to be involved. It must not be assumed that all patients will be willing or indeed able to participate. Additionally, clinicians' attitudes to patient involvement in patient safety can determine whether cultural change is successful.

 6. Patient/Family Education for Newly Diagnosed Pediatric Oncology Patients.

  Science.gov (United States)

  Landier, Wendy; Ahern, JoAnn; Barakat, Lamia P; Bhatia, Smita; Bingen, Kristin M; Bondurant, Patricia G; Cohn, Susan L; Dobrozsi, Sarah K; Haugen, Maureen; Herring, Ruth Anne; Hooke, Mary C; Martin, Melissa; Murphy, Kathryn; Newman, Amy R; Rodgers, Cheryl C; Ruccione, Kathleen S; Sullivan, Jeneane; Weiss, Marianne; Withycombe, Janice; Yasui, Lise; Hockenberry, Marilyn

  There is a paucity of data to support evidence-based practices in the provision of patient/family education in the context of a new childhood cancer diagnosis. Since the majority of children with cancer are treated on pediatric oncology clinical trials, lack of effective patient/family education has the potential to negatively affect both patient and clinical trial outcomes. The Children's Oncology Group Nursing Discipline convened an interprofessional expert panel from within and beyond pediatric oncology to review available and emerging evidence and develop expert consensus recommendations regarding harmonization of patient/family education practices for newly diagnosed pediatric oncology patients across institutions. Five broad principles, with associated recommendations, were identified by the panel, including recognition that (1) in pediatric oncology, patient/family education is family-centered; (2) a diagnosis of childhood cancer is overwhelming and the family needs time to process the diagnosis and develop a plan for managing ongoing life demands before they can successfully learn to care for the child; (3) patient/family education should be an interprofessional endeavor with 3 key areas of focus: (a) diagnosis/treatment, (b) psychosocial coping, and (c) care of the child; (4) patient/family education should occur across the continuum of care; and (5) a supportive environment is necessary to optimize learning. Dissemination and implementation of these recommendations will set the stage for future studies that aim to develop evidence to inform best practices, and ultimately to establish the standard of care for effective patient/family education in pediatric oncology.

 7. Cancer patients and mass media

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirjana Rajer

  2015-06-01

  Full Text Available ABSTRACTBACKGROUNDNowadays cancer patients tend to be more involved in the medical decision process. Active participation improves health outcomes and patient satisfaction. To participate effectively patients require a huge amount of information, but time limits make it impossible to satisfy all information needs at clinics. We tried to find out which kind of media cancer patients use when searching for information and how often. Lastly, we try to find out how popular the Internet is in this regard.METODSIn this research we invited cancer patients, who had regular clinic examinations at the Oncology Institute between 21st and 25th May in 2012. We carried out a prospective research by anonymous questionnaires. We were investigating which media were used and how often. We analysed results with descriptive statistics, ANOVA, the χ²-Test and the t-test.RESULTS478 of 919 questionnaires distributed among cancer patients were returned. Mean age was 59.9 years. 61 % of responders were female, and the most common level of education was high school (33 %. Most common cancer type was breast cancer (33 %, followed by gastrointestinal and lung cancer. Patients search for information most often on television (81.4% responders, followed by specialized brochures (78%, internet (70.8% and newspapers (67.6%. Patients who do not use media for information searching are older than average (62.5 years vs. 59.9 years; p<0,000.CONCLUSIONSAccording to our results patients search for information most often on television, followed by brochures, internet and newspapers. Older patients less often search for information. This data might help doctors in everyday clinical practice.

 8. Patient satisfaction with medical care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. Sadovoy

  2017-01-01

  Full Text Available Patients’ evaluation of medical care is becoming more and more important due to expanding patient-centered care. For this purpose a complex index of patient satisfaction with healthcare is used. This parameter reflects the correspondence of actual healthcare services to patient’s expectations that were formed under the influence of cultural, social, economic factors, and personal experience of each patient. Satisfaction is a subjective parameter, thus, a grade of satisfaction is barely connected with quality of healthcare services itself. Moreover, medical organizations should always take into account specific features of each patient, since they can have an influence on customer attitude to medical services.This article comprises the review of publications studying determinants of patient satisfaction. In the course of the study, we analyzed data received by research teams from different countries.According to the review, we made some conclusions. First, determinants of patient satisfaction with healthcare can be divided in two groups. The first group of factors includes patients’ characteristics such as age, gender, ethnical and cultural features. However, researches from different countries revealed that there is a difference in the importance of factors belonging to this group and their influence on satisfaction of certain patient cohorts. The second group includes factors that belong to the process of healthcare services delivery and its organization. Moreover, it was found that patient satisfaction level is changing in a waveform. Thus, medical organization should not only try to increase patient satisfaction level but also maintain it. AS a result, it necessary to monitor patient satisfaction with healthcare services. That is why there is a distinct need for the development of a new tool or adaptation of existing instrument of satisfaction measurement, which would be unitized for all medical organizations in the Russian Federation 

 9. The experiences of cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Alifrangis, C; Koizia, L; Rozario, A; Rodney, S; Harrington, M; Somerville, C; Peplow, T; Waxman, J

  2011-12-01

  To assess the needs of cancer patients for information about their condition and to understand the psychological impact of their illness. The discussion of prognosis and treatment options in the palliative setting is an important and difficult part of oncology practice. To evaluate this, we examined the experiences of cancer patients of the physical and psychological impact of their disease on their life, and their opinions on the communication of end-of-life decisions and treatment options. A patient questionnaire was designed that encompassed communication regarding treatment and prognosis, quality-of-life attitudes subsequent to cancer diagnosis, end-of-life care and cancer drug funding. One hundred and twenty-five patients with a diagnosis of cancer were asked to participate and 96 questionnaires were completed and available for analysis. The questionnaire consisted of 63 questions and was completed in both an inpatient and outpatient setting. This survey brought to light a number of controversial issues in cancer service provision, highlighting the emotional and psychological changes brought about by a cancer diagnosis. Major concerns of our patients include fear of death and pain, changes in interpersonal relationships and financial constraints. Only 66% of the patients wanted to be given a prognosis by their clinicians and just 70% of the patients recalled being given a detailed prognosis. 11% of the patients were not prepared to undergo palliative treatment. In all, 7% were not prepared to accept treatment for 1 year and 2% for 5 years of life in exchange for the potential side effects of cytotoxic chemotherapy. 12% of the patients would not want to be in possession of the information that they were in the terminal phase of the illness with a short time to live and 16% would not want this discussed with their next of kin. This study informs medical professionals about the importance of tailoring information to the needs of the individual patient, and we

 10. Patient satisfaction: focusing on "excellent".

  Science.gov (United States)

  Otani, Koichiro; Waterman, Brian; Faulkner, Kelly M; Boslaugh, Sarah; Burroughs, Thomas E; Dunagan, W Claiborne

  2009-01-01

  In an emerging competitive market such as healthcare, managers should focus on achieving excellent ratings to distinguish their organization from others. When it comes to customer loyalty, "excellent" has a different meaning. Customers who are merely satisfied often do not come back. The purpose of this study was to find out what influences adult patients to rate their overall experience as "excellent." The study used patient satisfaction data collected from one major academic hospital and four community hospitals. After conducting a multiple logistic regression analysis, certain attributes were shown to be more likely than others to influence patients to rate their experiences as excellent. The study revealed that staff care is the most influential attribute, followed by nursing care. These two attributes are distinctively stronger drivers of overall satisfaction than are the other attributes studied (i.e., physician care, admission process, room, and food). Staff care and nursing care are under the control of healthcare managers. If improvements are needed, they can be accomplished through training programs such as total quality management or continuous quality improvement, through which staff employees and nurses learn to be sensitive to patients' needs. Satisfying patients' needs is the first step toward having loyal patients, so hospitals that strive to ensure their patients are completely satisfied are more likely to prosper.

 11. Creating the ideal patient experience

  Science.gov (United States)

  Purcărea, Th.V

  2016-01-01

  Healthcare industry continues to evolve under conditions of intense competition in approaching health prevention, protection, and promotion. Therefore, healthcare providers are challenged to always ensure better patient experience, winning patients’ satisfaction, and loyalty and remain competitive on today’s healthcare market. Healthcare markets bring together professionals and their patients into real collaborative relationships, which empower patients to contribute to the healthcare improvement. Within this competitive landscape, which is also characterized by digital health tools boosting patients’ awareness and controlling their own health, medical providers need to be perceived as skilled and trustworthy in relying on patients’ needs, expectations, and sacrifices are required in order to obtain the promised benefits. Moreover, while constantly providing a holistic assessment of the healthcare services’ and experience attributes, acting on feedback and reaching healthcare service excellence, providing a better understanding of all the touch points with their patients and improving the quality and consistency of all these touch points, all these are achieved by employees, who are truly connected to the healthcare business. Today, patients are systematically becoming aware of the diversity of their choices, being increasingly involved in making better healthcare choices, and, so, more and more innovative products are introduced, targeting new patient segments. Findings from the last three years have shown that patients may achieve better outcomes due to the stakeholders’ commitment to innovation within the context of the big-data revolution, by building new values. PMID:27928442

 12. Neurological disorders in hypertensive patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. V. Vakhnina

  2015-01-01

  Full Text Available Hypertension is one of the most common vascular diseases. The brain as target organs in hypertension is damaged more often and earlier. Neurological complications due to hypertension are frequently hyperdiagnosed in Russian neurological practice. Thus, headache, dizziness, impaired recall of recent events, nocturnal sleep disorders, and many other complaints in a hypertensive patient are usually regarded as a manifestation of dyscirculatory encephalopathy. At the same time headaches (tension headache and migraine in hypertensive patients are predominantly primary; headache associated with dramatic marked elevations in blood pressure is encountered in only a small number of patients. The role of cerebrovascular diseases in the development of dizziness in hypertensive patients is also overestimated. The vast majority of cases, patients with this complaint are in fact identified to have benign paroxysmal postural vertigo, Mеniеre’s disease, vestibular neuronitis, or vestibular migraine. Psychogenic disorders or multisensory insufficiency are generally responsible for non-systemic vertigo in hypertensive patients. Chronic cerebral circulatory insufficiency may cause non-systemic vertigo as a subjective equivalent of postural instability.Cognitive impairments (CIs are the most common and earliest manifestation of cerebrovascular lesion in hypertension. In most cases, CIs in hypertension were vascular and associated with cerebrovascular lesion due to lacunar infarcts and leukoaraiosis. However, mixed CIs frequently occur when hypertensive patients are also found to have signs of a degenerative disease, most commonly in Alzheimer’s disease.

 13. Patient satisfaction in radiation oncology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zissiadis, Y.; Provis, A.; Dhaliwal, S.S.

  2003-01-01

  In this current economic climate where the costs of providing a good medical service are escalating, patients are demanding a higher level of service from the Radiation Oncology providers. This coupled with the rising level of patients' expectations make it absolutely paramount for Radiation Oncology providers to offer the best possible service to their patients. In order to do this, it is essential to assess the present level of patient satisfaction prior to deciding which aspects of the current service need to be changed. In this pilot study, we assess the level of patient satisfaction with aspects of the radiotherapy service and the level of patient anxiety both prior to and following radiotherapy at the Perth Radiation Oncology Centre. A questionnaire was created using a combination of the Information Satisfaction Questionnaire-1 (ISQ-1), the Very Short Questionnaire 9 (VSQ 9) and the State Trait Anxiety Index (STAI). One hundred new patients were studied, all of whom were to have radiotherapy with curative intent. The results of this study are reviewed in this presentation

 14. HPV Carcinomas in Immunocompromised Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole M. Reusser

  2015-01-01

  Full Text Available Human papillomavirus (HPV infection is the most common sexually transmitted disease worldwide and can result in pre-malignancies or overt malignancies of the skin and mucosal surfaces. HPV-related illnesses are an important personal and public health problem causing physical, mental, sexual and financial detriments. Moreover, this set of malignancies severely affects the immunosuppressed population, particularly HIV-positive patients and organ-transplant recipients. There is growing incidence of HPV-associated anogenital malignancies as well as a decrease in the average age of affected patients, likely related to the rising number of high-risk individuals. Squamous cell carcinoma is the most common type of HPV-related malignancy. Current treatment options for HPV infection and subsequent disease manifestations include imiquimod, retinoids, intralesional bleomycin, and cidofovir; however, primary prevention with HPV vaccination remains the most effective strategy. This review will discuss anogenital lesions in immunocompromised patients, cutaneous warts at nongenital sites, the association of HPV with skin cancer in immunocompromised patients, warts and carcinomas in organ-transplant patients, HIV-positive patients with HPV infections, and the management of cutaneous disease in the immunocompromised patient.

 15. Celebrity Patients, VIPs, and Potentates.

  Science.gov (United States)

  Groves, James E.; Dunderdale, Barbara A.; Stern, Theodore A.

  2002-12-01

  BACKGROUND: During the second half of the 20th century, the literature on the doctor-patient relationship mainly dealt with the management of "difficult" (personality-disordered) patients. Similar problems, however, surround other types of "special" patients. METHOD: An overview and analysis of the literature were conducted. As a result, such patients can be subcategorized by their main presentations; each requires a specific management strategy. RESULTS: Three types of "special" patients stir up irrational feelings in their caregivers. Sick celebrities threaten to focus public scrutiny on the private world of medical caregivers. VIPs generate awe in caregivers, with loss of the objectivity essential to the practice of scientific medicine. Potentates unearth narcissism in the caregiver-patient relationship, which triggers a struggle between power and shame. Pride, privacy, and the staff's need to be in control are all threatened by introduction of the special patient into medicine's closed culture. CONCLUSION: The privacy that is owed to sick celebrities should be extended to protect overexposed staff. The awe and loss of medical objectivity that VIPs generate are counteracted by team leadership dedicated to avoiding any deviation from standard clinical procedure. Moreover, the collective ill will surrounding potentates can be neutralized by reassuring them that they are "special"-and by caregivers mending their own vulnerable self-esteem.

 16. Personality of the tinnitus patient.

  Science.gov (United States)

  House, P R

  1981-01-01

  Personality and coping mechanisms are related to patients' perceptions of their tinnitus. Although the occurrence of tinnitus is not unusual, its nature varies from infrequent, barely noticeable sound to an unrelenting, absorbing disturbance of critical significance. Tinnitus is a subjective complaint: the same level of tinnitus may be described by one patient as intolerable and by another as barely noticeable. Stress is intricately related to tinnitus: persons with severe tinnitus experience excessive stress. This has debilitating effects on their defences and coping can become very difficult. Patients may demonstrate a cluster of hysterical defences or a serious degree of depression. Many tinnitus patients focus on their problem, objectifying it and thus intensifying the disturbance. Most tinnitus patients can be helped by psychological intervention. A small percentage of tinnitus patients can be classified as disturbed, with borderline personalities. These patients are usually not suitable for therapy or biofeedback training. Tinnitus can be stress-related disorder. As a person is faced with conflict, physiological changes occur as a result of the "fight or flight" reaction. This state of stress can be responsible for the onset or exacerbation of a tinnitus episode. Treatment by management of stress can be successful, promoting relief through a shift of focus, repose from a state of tension, and support of constructive defences.

 17. [Treatment of patients with osteoarthritis].

  Science.gov (United States)

  Vargas Negrín, Francisco; Medina Abellán, María D; Hermosa Hernán, Juan Carlos; de Felipe Medina, Ricardo

  2014-01-01

  The therapeutic management of patients with osteoarthritis aims to decrease pain and inflammation, improve physical function, and to apply safe and effective treatments. A patient-centered approach implies the active participation of the patient in the design of the treatment plan and in timely and informed decision-making at all stages of the disease. The nucleus of treatment is patient education, physical activity and therapeutic exercise, together with weight control in overweight or obese patients. Self-care by the individual and by the family is fundamental in day-to-day patient management. The use of physical therapies, technical aids (walking sticks, etc.) and simple analgesics, opium alkaloids, and antiinflammatory drugs have demonstrated effectiveness in controlling pain, improving physical function and quality of life and their use is clearly indicated in the treatment of osteoarthritis. Conservative surgery and joint replacement is indicated when treatment goals are not achieved in specific patients. Copyright © 2014 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

 18. Emotional influences in patient safety.

  Science.gov (United States)

  Croskerry, Pat; Abbass, Allan; Wu, Albert W

  2010-12-01

  The way that health care providers feel, both within themselves and toward their patients, may influence their clinical performance and impact patient safety, yet this aspect of provider behavior has received relatively little attention. How providers feel, their emotional or affective state, may exert a significant, unintended influence on their patients, and may compromise safety. We examined a broad literature across multiple disciplines to review the interrelationships between emotion, decision making, and behavior, and to assess their potential impact on patient safety. There is abundant evidence that the emotional state of the health care provider may be influenced by factors including characteristics of the patient, ambient conditions in the health care setting, diurnal, circadian, infradian, and seasonal variables, as well as endogenous disorders of the individual provider. These influences may lead to affective biases in decision making, resulting in errors and adverse events. Clinical reasoning and judgment may be particularly susceptible to emotional influence, especially those processes that rely on intuitive judgments. There are many ways that the emotional state of the health care provider can influence patient care. To reduce emotional errors, the level of awareness of these factors should be raised. Emotional skills training should be incorporated into the education of health care professionals. Specifically, clinical teaching should promote more openness and discussion about the provider's feelings toward patients. Strategies should be developed to help providers identify and de-bias themselves against emotional influences that may impact care, particularly in the emotionally evocative patient. Psychiatric conditions within the provider, which may compromise patient safety, need to be promptly detected, diagnosed, and managed.

 19. [Desmoid tumors in three patients].

  Science.gov (United States)

  Mohos, E; Kovács, T; Brittig, F; Nagy, A

  2001-12-01

  Desmoids are rare tumors of the connective tissue. It develops about 1:1000 times more in patients with familial adenomatous polyposis (FAP, Gardner syndrome) compared to normal population. It has been shown in molecular genetic examinations, that different mutations of the APC gene are responsible for desmoid tumors in FAP. It means, that this disease is one of the extraintestinal manifestations of Gardner syndrome. This tumor has high recurrence rate and is growing rapidly, and as a result it is the second most common cause of death in FAP patients. That is why genetic examination for FAP patients is advised to decide if the patient has higher risk for desmoid formation. If the result of the genetic test is positive, it is advisable to try to slow the progression of polyposis with medical treatment, and so to delay the date of the colectomy because the surgical intervention--and connective tissue damage--can induce desmoid formation in these patients. At the same time it is reasonable to examine and regularly control patients with sporadic desmoid tumors searching for other manifestations of Gardner syndrome (colon, stomach and duodenum polyposis, tumor of papilla Vateri, retinopathy, etc.). Palliative surgery is not indicated in patients with inoperable intraabdominal desmoid tumors, because partial resections (R1, R2, debulking) result in further tumor progression. In these patients medical treatment (sulindac, tamoxifen), chemotherapy (doxorubicin, dacarbazin) and radiotherapy or combination of them can result tumor remission. We describe our three patients (an abdominal wall desmoid four years following Cesarean section; a desmoid tumor in the retroperitoneum and in the pelvis diagnosed three years after total colectomy; and a retroperitoneal and abdominal wall desmoid one year after total colectomy) and etiology, diagnosis and therapy of desmoid tumors are discussed.

 20. Patients with narcolepsy in Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leja Dolenc Grošelj

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract Background: To determine the number of patients with narcolepsy in Slovenia, describe their typical clinical features and the diagnostic criteria they met on polysomnography (PSG, the mean sleep latency test (MSLT and HLA typing.Methods: Retrospective study of all narcolepsy patients referred to the National Sleep Disorder Centre at the Institute of Clinical Neurophysiology, University Medical Centre Ljubljana in the period from May 1994 to September 2013.Results: There are currently only 38 patients with narcolepsy in Slovenia. The average time lapse from onset to diagnosis is 17 years. The time lapse is much longer for older patients. The prevalence of narcolepsy in Slovenia is 1.85 to 100,000 inhabitants. All patients had EDS, 89% cataplexy, 66% hallucinations and 37% sleep paralysis at the time of diagnosis. Characteristic changes on PSG and MSLT were present in 97% of all tested patients. HLA DQB1*0602 is present in 88% of all tested patients. The most common differential diagnoses found were OSAS and hypersomnia.Conclusion: With a prevalence of 1.85/100,000 narcolepsy in Slovenia, it is seriously underdiagnosed and not recognized by general practitioners and neurologists alike. Both should be more aware of the disease and think about the possibility of it in patients with excessive daytime sleepiness and unexplained attacks, with additional symptoms such as hallucinations and paralysis during sleep. Such patients should be sent to the Sleep Disorder Centre, where the diagnosis can be confirmed and treatment started as soon as possible, thereby reducing the patient’s pathological symptoms and improve their quality of life.  

 1. Emergency department team communication with the patient: the patient's perspective.

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Danielle M; Ellison, Emily P; Venkatesh, Arjun K; Engel, Kirsten G; Cameron, Kenzie A; Makoul, Gregory; Adams, James G

  2013-08-01

  Effective communication is important for the delivery of quality care. The Emergency Department (ED) environment poses significant challenges to effective communication. The objective of this study was to determine patients' perceptions of their ED team's communication skills. This was a cross-sectional study in an urban, academic ED. Patients completed the Communication Assessment Tool for Teams (CAT-T) survey upon ED exit. The CAT-T was adapted from the psychometrically validated Communication Assessment Tool (CAT) to measure patient perceptions of communication with a medical team. The 14 core CAT-T items are associated with a 5-point scale (5 = excellent); results are reported as the percent of participants who responded "excellent." Responses were analyzed for differences based on age, sex, race, and operational metrics (wait time, ED daily census). There were 346 patients identified; the final sample for analysis was 226 patients (53.5% female, 48.2% Caucasian), representing a response rate of 65.3%. The scores on CAT-T items (reported as % "excellent") ranged from 50.0% to 76.1%. The highest-scoring items were "let me talk without interruptions" (76.1%), "talked in terms I could understand" (75.2%), and "treated me with respect" (74.3%). The lowest-scoring item was "encouraged me to ask questions" (50.0%). No differences were noted based on patient sex, race, age, wait time, or daily census of the ED. The patients in this study perceived that the ED teams were respectful and allowed them to talk without interruptions; however, lower ratings were given for items related to actively engaging the patient in decision-making and asking questions. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Patient risk from interproximal radiography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gibbs, S.J.; Pujol, A. Jr.; Chen, T.S.; Malcolm, A.W.; James, A.E. Jr.

  1984-01-01

  Computer simulation methods for determining patient dose from dental radiography have demonstrated that patient risk from a two-film interproximal examination ranges from 1.1 X 10(-8) to 3.4 X 10(-7) using 90-kVp beams, depending on film speed, projection technique, and age and sex of the patient. Further, changing from a short-cone round-beam to a long-cone technique with rectangular collimation reduces risk by a factor of 2.9, independent of other factors

 3. [Medical ethics and patient responsibility].

  Science.gov (United States)

  Gajda, Z

  1998-01-01

  When we say "medical ethics" we understand the responsibility of the physician for his medical education and his attitude to his patient. But Hippocrates is known to have said that the efficiency and good results of the treatment depends not only on the physician but on the patient and his engagement, his observance of the doctors' advice, his attitude to his own psyche and body, both in health as in illness. This is an ethical problem known to every practitioner, the problem of ethics of the patient, which ought to be more widely disseminated in society.

 4. [The magnetotherapy of hypertension patients].

  Science.gov (United States)

  Ivanov, S G; Smirnov, V V; Solov'eva, F V; Liashevskaia, S P; Selezneva, L Iu

  1990-01-01

  A study was made of the influence of the constant MKM2-1 magnets on patients suffering from essential hypertension. Continuous action of the magnetic field, created by such magnets, on the patients with stage II essential hypertension was noted to result in a decrease of arterial pressure without the occurrence of any side effects and in a simultaneous reduction of the scope of drug administration. Apart from that fact, magnetotherapy was discovered to produce a beneficial effect on the central hemodynamics and microcirculation. The use of the MKM2-1 magnets may be regarded as a feasible method of the treatment of essential hypertension patients at any medical institution.

 5. Advocating for Patient Care Literacy.

  Science.gov (United States)

  Poirier, Therese I

  2018-02-01

  The value of the arts and humanities in becoming an "educated" pharmacist is reviewed in this commentary. The term "patient care literacy" is defined as becoming a more humane pharmacist. This implies not only using heads but HARTSS (humanities, arts and social sciences) for developing the necessary skills. A conceptual framework for curricular reform that focuses on using the arts and humanities is proposed for advancing patient care literacy. Methods for enhancing use of arts and humanities for developing pharmacy graduates is specifically proposed. The need for more empiric research to demonstrate the value of the arts and humanities in developing a patient care literate professional is highlighted.

 6. Patient dosimetry during chest radiography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ciraj-Bjelac, O.; Kosutic, D.; Markovic, S.

  2004-01-01

  Reasons for the variation in patient doses from chest radiography procedure were investigated by assessing entrance skin doses from kerma-area product measurements. Data were collected from seven x-ray tubes in five hospitals involving 259 adult patients. The third quartile value was 0.81 mGy compared to general reference level of 0.30 mGy. The applied tube potential was main contributor to patient dose variation. If department use at least 90 k Vp, the mean entrance surface dose would be reduced ut to factor six. Modification of departmental procedure is correct approach for dose reduction in diagnostic radiology. (author) [sr

 7. ANEMIA IN HEMODIALYSIS PATIENTS: DIABETIC VS NON DIABETIC PATIENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SH SHAHIDI

  2002-12-01

  Full Text Available Introduction. One of the characteristic signs of uremic syndrome is anemia. One of major factors that affects on severity of anemia in ESRD is underlying diseas. The porpuse of this study is to compaire anemia between diabetic and non diabetic ESRD patients. Methods. In a case control study we compared the mean valuse of Hb, Het, MCV, MCH, MCHC, BUN, Cr and duration of dialysis between diabetic and nondiabetic patients on chronic hemodialyis. some variables (such as age, sex, use of erythropoietin, nonderolone decaonats, folic acid, ferrous sulfate, transfusion and blood loss in recent three months and acquired kidney cysts were matched between cases and controls. Results. Means of Hb were 9±1.3 and 8 ± 1.7 in diabetic and non diabetic patients (P<0.05. Mean corposcular volume in diabetic patients (91±3.1 fl was more higher than non diabetic ones (87.1 ± 8.9 (P < 0.05. Other indices had no differences between two groups (P > 0.05. Discussion. Severity of anemia in patients with diabetic nephropathy is milder that other patients with ESRD. So, Anemia as an indicator of chronocity of renal disease in diabetics is missleading.

 8. Patient choice modelling: how do patients choose their hospitals?

  Science.gov (United States)

  Smith, Honora; Currie, Christine; Chaiwuttisak, Pornpimol; Kyprianou, Andreas

  2018-06-01

  As an aid to predicting future hospital admissions, we compare use of the Multinomial Logit and the Utility Maximising Nested Logit models to describe how patients choose their hospitals. The models are fitted to real data from Derbyshire, United Kingdom, which lists the postcodes of more than 200,000 admissions to six different local hospitals. Both elective and emergency admissions are analysed for this mixed urban/rural area. For characteristics that may affect a patient's choice of hospital, we consider the distance of the patient from the hospital, the number of beds at the hospital and the number of car parking spaces available at the hospital, as well as several statistics publicly available on National Health Service (NHS) websites: an average waiting time, the patient survey score for ward cleanliness, the patient safety score and the inpatient survey score for overall care. The Multinomial Logit model is successfully fitted to the data. Results obtained with the Utility Maximising Nested Logit model show that nesting according to city or town may be invalid for these data; in other words, the choice of hospital does not appear to be preceded by choice of city. In all of the analysis carried out, distance appears to be one of the main influences on a patient's choice of hospital rather than statistics available on the Internet.

 9. Quality of Doctor-Patient Communication through the Eyes of the Patient: Variation According to the Patient's Educational Level

  Science.gov (United States)

  Aelbrecht, Karolien; Rimondini, Michela; Bensing, Jozien; Moretti, Francesca; Willems, Sara; Mazzi, Mariangela; Fletcher, Ian; Deveugele, Myriam

  2015-01-01

  Good doctor-patient communication may lead to better compliance, higher patient satisfaction, and finally, better health. Although the social variance in how physicians and patients communicate is clearly demonstrated, little is known about what patients with different educational attainments actually prefer in doctor-patient communication. In…

 10. Learning from patients: students' perceptions of patient-instructors.

  Science.gov (United States)

  Henriksen, Ann-Helen; Ringsted, Charlotte

  2011-09-01

  Prior research on the use of patients as teachers has focused on testing the effectiveness of this practice and exploring its benefits for students. However, very little is known about the added value of patient teaching and how it relates to patient-centred learning. The aim of this study was to explore whether there is added value in using patients as instructors in health professions education and, if there is, to examine how it is constituted. Group interviews were conducted with physiotherapy and occupational therapy students who had attended a 3-hour optional class entitled 'Thoughtful joint examination and respectful patient contact'. This class was delivered by patient-instructors (PIs), who were patients with rheumatism certified to teach. A semi-structured interview guide was used. Interviews continued until data saturation occurred (seven interviews). The interviews were recorded and transcribed verbatim. Data were analysed using content analysis. The main finding of this study is that PI sessions facilitate a learning environment in which the content matter is complemented by the provision of realism and individual perspectives on rheumatism, the pedagogical format is characterised by authenticity and intimacy in the style of instruction and feedback, and the PI-student relationship is characterised by balanced teacher-student power relations that support the legitimacy of learning and make space for the asking of questions and the making of mistakes. This study indicates that, in terms of power relations, the PI-student relationship differs from those between faculty teachers and students, and students and patients in the clinic. The formation of a professional identity by students may clash with the fulfilment of their learning tasks in the clinical environment. The study indicates that patient-centredness can be fostered in the PI-student relationship. This is probably supported by the absence of faculty staff involvement in PI teaching sessions

 11. Living with HIV: Patients Perspective

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  This podcast showcases three people who are living with HIV. The patients share their experiences of being diagnosed with HIV, of the treatments they are undergoing, and on taking responsibility for their health.

 12. Malnutrition in paediatric oncology patients

  African Journals Online (AJOL)

  Nutritional status of paediatric cancer patients at diagnosis ... Professor and Executive Head, Department of Paediatrics and Child Health, Stellenbosch University and Tygerberg Hospital, .... can lead to decreased oral intake, weight loss.

 13. Rosuvastatin in diabetic hemodialysis patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdaas, Hallvard; Holme, Ingar; Schmieder, Roland E

  2011-01-01

  A randomized, placebo-controlled trial in diabetic patients receiving hemodialysis showed no effect of atorvastatin on a composite cardiovascular endpoint, but analysis of the component cardiac endpoints suggested that atorvastatin may significantly reduce risk. Because the AURORA (A Study...

 14. Osseous involvement in AIDS patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marchiori, Edson; Pereira, Abercio Arantes

  1995-01-01

  The radiological findings of eight patients with the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) who developed bone lesions were analyzed in conjunction with twelve similar published cases. Our series included three patients with lymphoma, two with bacillary angiomatosis, two with tuberculosis and one with staphylococcal osteomyelitis. All the lesions were lithic regardless of the etiology. Both in our cases and in those previously published bone repair was only seen in cases of bacillary angiomatosis treated with erythromycin. No pathognomonic findings were observed. However, the association of skin and bone lesions in immuno deficient patients should always bring the consideration of bacillary angiomatosis in the differential diagnosis. This is particularly relevant since this a condition amenable to treatment once correctly identified. The radiological findings in the lymphoma and tuberculosis patients have not been described previously. (author). 9 refs., 7 figs., 3 tabs

 15. National Patient Care Database (NPCD)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The National Patient Care Database (NPCD), located at the Austin Information Technology Center, is part of the National Medical Information Systems (NMIS). The NPCD...

 16. Bone health in cancer patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coleman, R; Body, J J; Aapro, M

  2014-01-01

  There are three distinct areas of cancer management that make bone health in cancer patients of increasing clinical importance. First, bone metastases are common in many solid tumours, notably those arising from the breast, prostate and lung, as well as multiple myeloma, and may cause major...... morbidity including fractures, severe pain, nerve compression and hypercalcaemia. Through optimum multidisciplinary management of patients with bone metastases, including the use of bone-targeted treatments such as potent bisphosphonates or denosumab, it has been possible to transform the course of advanced...... cancer for many patients resulting in a major reduction in skeletal complications, reduced bone pain and improved quality of life. Secondly, many of the treatments we use to treat cancer patients have effects on reproductive hormones, which are critical for the maintenance of normal bone remodelling...

 17. Patients Bill of Rights Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Reducing Costs, Protecting Consumers - The Affordable Care Act on the One Year Anniversary of the Patients Bill of Rights For too long, too many hard working...

 18. Music for untying restrained patients.

  Science.gov (United States)

  Janelli, L M; Kanski, G

  1998-03-01

  The purpose of this descriptive pilot study was two-fold: (a) to test psychometrically an observational instrument designed to measure patient behaviors displayed while unrestrained and receiving a musical intervention; and (b) to determine the effect of a musical intervention on the behavioral reactions of physically restrained patients. The Restraint-Music Response Instrument (RMRI) is a 40-item observational checklist consisting of 22 positive and 18 negative responses developed by the researchers. Content validity was assessed by a panel of experts. The RMRI was tested for interrater reliability using three simulated and 10 actual patients. Results suggest that the RMRI is a valid and reliable measure of patients' responses to music but requires additional study with a control group not receiving the intervention.

 19. Preventing Infections in Cancer Patients

  Science.gov (United States)

  ... Protect: Know the Signs and Symptoms of Infection Neutropenia and Risk for Infection Health Care Providers Educational Materials Cancer and Flu How to Prevent Flu from Spreading Flu Symptoms Information for Families and Caregivers Flu Treatment for Cancer Patients and ...

 20. Implant rehabilitation in bruxism patient

  Science.gov (United States)

  Goiato, Marcelo Coelho; Sonego, Mariana Vilela; dos Santos, Daniela Micheline; da Silva, Emily Vivianne Freitas

  2014-01-01

  A white female patient presented to the university clinic to obtain implant retained prostheses. She had an edentulous maxillary jaw and presented three teeth with poor prognosis (33, 34 and 43). The alveolar bone and the surrounding tissues were healthy. The patient did not report any relevant medical history contraindicating routine dental treatment or implant surgery, but self-reported a dental history of asymptomatic nocturnal bruxism. The treatment plan was set and two Branemark protocols supported by six implants in each arch were installed after a 6-month healing period. A soft occlusal splint was made due to the patient's history of bruxism, and the lack of its use by the patient resulted in an acrylic fracture. The prosthesis was repaired and the importance of using the occlusal splint was restated. In the 4-year follow-up no fractures were reported. PMID:24907215

 1. Engaging patients through your website.

  Science.gov (United States)

  Snyder, Kimberlee; Ornes, Lynne L; Paulson, Pat

  2014-01-01

  Legislation requires the healthcare industry to directly engage patients through technology. This paper proposes a model that can be used to review hospital websites for features that engage patients in their healthcare. The model describes four levels of patient engagement in website design. The sample consisted of 130 hospital websites from hospitals listed on 2010 and 2011 Most Wired Hospitals. Hospital websites were analyzed for features that encouraged patient interaction with their healthcare according to the levels in the model. Of the four levels identified in the model, websites ranged from "informing" to "collaborative" in website design. There was great variation of features offered on hospital websites with few being engaging and interactive. © 2012 National Association for Healthcare Quality.

 2. Latex allergies - for hospital patients

  Science.gov (United States)

  ... ency/patientinstructions/000499.htm Latex allergies - for hospital patients To use the sharing features on this page, ... ADAM Health Solutions. About MedlinePlus Site Map FAQs Customer Support Get email updates Subscribe to RSS Follow ...

 3. Muscle dysfunction in cancer patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jesper Frank; Jones, L W; Andersen, J L

  2014-01-01

  dysfunction in cancer patients lies in the correlation to vital clinical end points such as cancer-specific and all-cause mortality, therapy complications and quality of life (QoL). Such associations strongly emphasize the need for effective therapeutic countermeasures to be developed and implemented...... implications of muscle dysfunction in cancer patients. The efficacy of exercise training to prevent and/or mitigate cancer-related muscle dysfunction is also discussed. DESIGN: We identified 194 studies examining muscular outcomes in cancer patients by searching PubMed and EMBASE databases. RESULTS: Muscle...... dysfunction is evident across all stages of the cancer trajectory. The causes of cancer-related muscle dysfunction are complex, but may involve a wide range of tumor-, therapy- and/or lifestyle-related factors, depending on the clinical setting of the individual patient. The main importance of muscle...

 4. Systems Thinking and Patient Safety

  National Research Council Canada - National Science Library

  Schyve, Paul M

  2005-01-01

  Patient safety is a prominent theme in health care delivery today. This should come as no surprise, given that "first, do no harm" has been the ethical watchword throughout the history of medicine, nursing, and pharmacy...

 5. Patient-specific surgical simulation.

  Science.gov (United States)

  Soler, Luc; Marescaux, Jacques

  2008-02-01

  Technological innovations of the twentieth century have provided medicine and surgery with new tools for education and therapy definition. Thus, by combining Medical Imaging and Virtual Reality, patient-specific applications providing preoperative surgical simulation have become possible.

 6. [Patients, doctors and the internet].

  Science.gov (United States)

  Jeannot, Jean Gabriel; Bischoff, Thomas

  2015-05-13

  The majority of the Swiss population uses the internet to seek information about health. The objective is to be better informed, before or after the consultation. Doctors can advise their information-seeking patients about high quality websites, be it medical portals or websites dedicated to a specific pathology. Doctors should not see the internet as a threat but rather as an opportunity to strengthen the doctor-patient relationship.

 7. Smoking Cessation in COPD patients

  OpenAIRE

  Carlos A. Jimenez-Ruiz

  2016-01-01

  Tobacco smoking is the main cause of COPD. Smoking cessation is the only therapeutic measure that can cure COPD and prevent this disorder from its chronic progression. Smoking cessation in COPD patients is difficult because most of these patients have specific characteristics that prevent them to quit. Recently, an ERS Task Force has developed a Consensus Document that contains recommendations for helping COPD smokers to quit.

 8. Mechanical ventilation in neurosurgical patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keshav Goyal

  2013-01-01

  Full Text Available Mechanical ventilation significantly affects cerebral oxygenation and cerebral blood flow through changes in arterial carbon dioxide levels. Neurosurgical patients might require mechanical ventilation for correction and maintenance of changes in the pulmonary system that occur either due to neurosurgical pathology or following surgery during the acute phase. This review discusses the basics of mechanical ventilation relevant to the neurosurgeon in the day-to-day management of neurosurgical patient requiring artificial support of the respiration.

 9. SWALLOWING IN PATIENTS WITH LARYNGITIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabela MODA

  Full Text Available ABSTRACT BACKGROUND: Dysphagia is described as a complaint in 32% of patients with laryngitis. OBJECTIVE: The objective of this investigation was to evaluate oral and pharyngeal transit of patients with laryngitis, with the hypothesis that alteration in oral-pharyngeal bolus transit may be involved with dysphagia. METHODS: Videofluoroscopic evaluation of the swallowing of liquid, paste and solid boluses was performed in 21 patients with laryngitis, 10 of them with dysphagia, and 21 normal volunteers of the same age and sex. Two swallows of 5 mL liquid bolus, two swallows of 5 mL paste bolus and two swallows of a solid bolus were evaluated in a random sequence. The liquid bolus was 100% liquid barium sulfate and the paste bolus was prepared with 50 mL of liquid barium and 4 g of food thickener (starch and maltodextrin. The solid bolus was a soft 2.2 g cookie coated with liquid barium. Durations of oral preparation, oral transit, pharyngeal transit, pharyngeal clearance, upper esophageal sphincter opening, hyoid movement and oral-pharyngeal transit were measured. All patients performed 24-hour distal esophageal pH evaluation previous to videofluoroscopy. RESULTS: The evaluation of 24-hour distal esophageal pH showed abnormal gastroesophageal acid reflux in 10 patients. Patients showed longer oral preparation for paste bolus and a faster oral transit time for solid bolus than normal volunteers. Patients with laryngitis and dysphagia had longer preparation for paste and solid boluses, and a faster oral transit time with liquid, paste and solid boluses. CONCLUSION: A longer oral preparation for paste and solid boluses and a faster transit through the mouth are associated with dysphagia in patients with laryngitis.

 10. Assessing the patient's mammogram experience.

  Science.gov (United States)

  Dodendorf, Diane M; Deogun, Gurvinder K; Rodie, Amy Risch; Pol, Louis G

  2004-01-01

  This study overviews an operational blueprint that diagrams the activities and interactions of all participants in a typical screening mammography appointment in a large medical center. The blueprint is constructed from multiple sources of data collected from mammography patients, service providers in the radiology department, and medical records. The benefits from using patient perspectives, the insights gained from the blueprint development process, and the value of the resulting screening mammography appointment blueprint are included.

 11. Patient exposure in paediatric radiology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Iacob, O.; Diaconescu, C.; Isac, R.

  2002-01-01

  Because of their longer life expectancy, the risk of late manifestations of detrimental radiation effects is greater in children than in adults and, consequently, paediatric radiology gives ground for more concern regarding radiation protection than radiology of adults. The purpose of our study was to assess, in terms of effective dose, the magnitude of paediatric patient exposure during conventional X-ray examinations, selected for their high frequency or their relatively high doses delivered to patient

 12. Rehabilitative Games for Stroke Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Pyae

  2015-07-01

  Full Text Available Stroke is one of the major problems in medical and healthcare that can cause severe disability and death of patients especially for older population. Rehabilitation plays an important role in stroke therapy. However, most of the rehabilitative exercises are monotonous and tiring for the patients. For a particular time, they can easily get bored in doing these exercises. The role of patient’s motivation in rehabilitation is vital. Motivation and rehabilitative outcomes are strongly related. Digital games promise to help stroke patients to feel motivated and more engaged in rehabilitative training through motivational gameplay. Most of the commercial games available in the market are not well-designed for stroke patients and their motivational needs in rehabilitation. This study aims at understanding the motivational requirements of stroke patients in doing rehabilitative exercises and living in a post-stroke life. Based on the findings from the literature review, we report factors that can influence the stroke patients’ level of motivation such as social functioning, patient-therapist relationship, goal-setting, and music. These findings are insightful and useful for ideating and designing interactive motivation-driven games for stroke patients. The motivational factors of stroke patients in rehabilitation may help the game designers to design motivation-driven game contexts, contents, and gameplay. Moreover, these findings may also help healthcare professionals who concern stroke patient’s motivation in rehabilitative context. In this paper, we reported our Virtual Nursing Home (VNH concept and the games that we are currently developing and re-designing. Based on this literature review, we will present and test out the ideas how we can integrate these motivational factors in our future game design, development, and enhancement.

 13. SWALLOWING IN PATIENTS WITH LARYNGITIS.

  Science.gov (United States)

  Moda, Isabela; Ricz, Hilton Marcos Alves; Aguiar-Ricz, Lilian Neto; Dantas, Roberto Oliveira

  2018-01-01

  Dysphagia is described as a complaint in 32% of patients with laryngitis. The objective of this investigation was to evaluate oral and pharyngeal transit of patients with laryngitis, with the hypothesis that alteration in oral-pharyngeal bolus transit may be involved with dysphagia. Videofluoroscopic evaluation of the swallowing of liquid, paste and solid boluses was performed in 21 patients with laryngitis, 10 of them with dysphagia, and 21 normal volunteers of the same age and sex. Two swallows of 5 mL liquid bolus, two swallows of 5 mL paste bolus and two swallows of a solid bolus were evaluated in a random sequence. The liquid bolus was 100% liquid barium sulfate and the paste bolus was prepared with 50 mL of liquid barium and 4 g of food thickener (starch and maltodextrin). The solid bolus was a soft 2.2 g cookie coated with liquid barium. Durations of oral preparation, oral transit, pharyngeal transit, pharyngeal clearance, upper esophageal sphincter opening, hyoid movement and oral-pharyngeal transit were measured. All patients performed 24-hour distal esophageal pH evaluation previous to videofluoroscopy. The evaluation of 24-hour distal esophageal pH showed abnormal gastroesophageal acid reflux in 10 patients. Patients showed longer oral preparation for paste bolus and a faster oral transit time for solid bolus than normal volunteers. Patients with laryngitis and dysphagia had longer preparation for paste and solid boluses, and a faster oral transit time with liquid, paste and solid boluses. A longer oral preparation for paste and solid boluses and a faster transit through the mouth are associated with dysphagia in patients with laryngitis.

 14. Difficult physician-patient relationships.

  Science.gov (United States)

  Reifsteck, S W

  1998-01-01

  Changes in the delivery of health care services in the United States are proceeding so rapidly that many providers are asking how the working relationships between doctors and patients will be effected. Accelerated by cost containment, quality improvement and the growth of managed care, these changes have caused some critics to feel that shorter visits and gatekeeper systems will promote an adversarial relationship between physicians and patients. However, proponents of the changing system feel that better prevention, follow-up care and the attention to customer service these plans can offer will lead to increased patient satisfaction and improved doctor-patient communication. Dedicated to addressing these concerns, the Bayer Institute for Health Care Communication was established in 1987 as a continuing medical education program (CME) focusing on this topic. A half-day workshop on clinician-patient communication to enhance health outcomes was introduced in 1992 and a second workshop, "Difficult' Clinician-Patient Relationships," was developed two years later. The two courses discussed in this article are offered to all physicians, residents, medical students, mid-level providers and other interested staff within the Carle system.

 15. Protection of patients in dentistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Selato Selato, P.

  2013-04-01

  Current literature on dental radiology was reviewed in order to seek justification for radiological protection of patients in dental radiography, to explore the different factors affecting patient dose and to derive practical guidance on how to achieve radiological protection of patients in dentistry. Individual doses incurred in dental radiology are in general relatively low, however it is generally accepted that there is no safe level of radiation dose and that no matter how low the doses received are, there is a mathematical probability of an effect. Hence appropriate patient protection measures must be instituted to keep the exposures as low as reasonably achievable (ALARA). The literature review demonstrated that there is considerable scope for significant dose reductions in dental radiology using the techniques of optimisation of protection. The techniques of optimization of protection that can be used to ensure patient dose is as low as reasonably achievable whilst achieving clinically adequate image quality include the following: image receptor selection, image receptor holders, collimation, beam filtration, operating potential and exposure time, patient protective equipment, film exposure and processing, film storage, image viewing, quality assurance, diagnostic reference levels, technique charts and training and education.(au)

 16. Patients survey after concurrent chemoradiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shimane, Toshikazku; Egawa, Syunya; Mori, Tomoaki; Ono, Tomohiro; Monden, Tetsuya; Kobayashi, Sei; Sanbe, Takeyuki; Suzaki, Harumi

  2010-01-01

  Concurrent chemoradiotherapy for cancer of head and neck is becoming more popular as the treatment of choice. It is considered to maintain the quality of life (QOL) of patients better than operative treatments in terms of preserving the functions, organs, and figure, but recently we cannot necessarily say that it maintains the QOL of patients better than operative treatments because its complications after therapy disturb daily life. We report the results of a questionnaire survey about complications after therapy, problems during therapy, improvements, and satisfaction level directed at patients with cancer of the head and neck who received Concurrent chemoradiotherapy for the purpose of ascertaining if patients can actually maintain their QOL after therapy. As a result, the most controversial problem was mouth dryness, but the symptom improved as the follow-up duration got longer. As for the satisfaction level, 'very-satisfied' and 'almost-satisfied' were more than 90%, so we concluded that the QOL of patients is maintained after therapy, while there are still improvements to be made. We also concluded that we should continue to make improvement and try to improve the QOL of patients during and after therapy. (author)

 17. Radiographic evaluation of AIDS patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Le Blang, S.D.; Witheman, M.L.; Donovan Post, M.J.; Casillas, J.V.

  1995-01-01

  Morphological imaging, based on the use of various techniques including ultrasound, X-ray computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI), plays an important role in the characterization, diagnosis and follow-up of patients with Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection and Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). While the presence of thoracic infections, the most frequently observed illnesses in AIDS patients, can best be performed by using conventional chest films and CT, the assessment of cerebral involvement in AIDS patients - characterized by the presence of focal masses, demyelination, meningitis, and infarction - is best achieved using MRI. The work-up of patients with gastrointestinal symptoms should include the use of ultrasound for the evaluation of visceral involvement and lymphadenopathy, completed by CT to further characterize pathologic conditions in either the bowel or visceral organs. Ultrasound is the screening exam of choice in AIDS patients with suspected renal disease, but other methods may be necessary for the assessment of the complications due to pharmacological treatment. Musculoskeletal complications may require the combined use of all the above methods, since they may be caused by infections, tumors and rheumatologic illness. The use of the radiographic methods for the detection of the numerous forms of infections and malignancies in AIDS patients is described in detail for the various body districts

 18. Neurophysiological approach to tinnitus patients.

  Science.gov (United States)

  Jastreboff, P J; Gray, W C; Gold, S L

  1996-03-01

  The principal postulate of the neurophysiological model of tinnitus is that all levels of the auditory pathways and several nonauditory systems play essential roles in each case of tinnitus, stressing the dominance of nonauditory systems in determining the level of tinnitus annoyance. Thus it has been proposed to treat tinnitus by inducing and facilitating habituation to the tinnitus signal. The goal is to reach the stage at which, although patients may perceive tinnitus as unchanged when they focus on it, they are otherwise not aware of tinnitus. Furthermore, even when perceived, tinnitus does not evoke annoyance. Habituation is achieved by directive counseling combined with low-level, broad-band noise generated by wearable generators, and environmental sounds, according to a specific protocol. For habituation to occur, it is imperative to avoid masking tinnitus by these sounds. Since 1991, > 500 tinnitus patients have been seen in our center. About 40% exhibited hyperacusis to varying degrees. A survey of > 100 patients revealed > 80% of significant improvement in groups of patients treated with the full protocol involving counseling and the use of noise generators. Notably, in patients who received counseling only, the success rate was < 20%. The improvement in hyperacusis was observed in approximately 90% of treated patients.

 19. Comparisons between written and computerised patient histories

  NARCIS (Netherlands)

  Quaak, Martien; Westerman, R. Frans; van Bemmel, Jan H.

  1987-01-01

  Patient histories were obtained from 99 patients in three different ways: by a computerised patient interview (patient record), by the usual written interview (medical record), and by the transcribed record, which was a computerised version of the medical record. Patient complaints, diagnostic

 20. Information technology for patient empowerment in healthcare

  CERN Document Server

  Grando, Maria Adela; Bates, David

  2015-01-01

  The authors explore novel information-based mechanisms that are changing the way patients are involved in their own health care. The book covers models, frameworks and technologies to improve patient-to-provider communication, patient interaction with information technologies, patient education and involvement in health care decision processes, and patient access, understanding and control over their clinical data.

 1. [Enteral nutrition in burn patients].

  Science.gov (United States)

  Pereira, J L; Garrido, M; Gómez-Cía, T; Serrera, J L; Franco, A; Pumar, A; Relimpio, F; Astorga, R; García-Luna, P P

  1992-01-01

  Nutritional support plays an important role in the treatment of patients with burns. Due to the severe hypercatabolism that develops in these patients, oral support is insufficient in most cases, and this makes it essential to initiate artificial nutritional support (either enteral or parenteral). Enteral nutrition is more physiological than parenteral, and data exist which show that in patients with burns, enteral nutrition exercises a protective effect on the intestine and may even reduce the hypermetabolic response in these patients. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness and tolerance of enteral nutritional support with a hypercaloric, hyperproteic diet with a high content of branched amino acids in the nutritional support of patients suffering from burns. The study included 12 patients (8 males and 4 females), admitted to the Burns Unit. Average age was 35 +/- 17 years (range: 21-85 years). The percentage of body surface affected by the burns was 10% in two cases, between 10-30% in three cases, between 30-50% in five cases and over 50% in two cases. Initiation of the enteral nutrition was between twenty-four hours and seven days after the burn. The patients were kept in the unit until they were discharged, and the average time spent in the unit was 31.5 days (range: 17-63 days). Total energetic requirements were calculated based on Harris-Benedict, with a variable aggression factor depending on the body surface burned, which varied from 2,000 and 4,000 cal day. Nitrogenous balance was determined on a daily basis, and plasmatic levels of total proteins, albumin and prealbumin on a weekly basis. There was a significant difference between the prealbumin values at the initiation and finalization of the enteral nutrition (9.6 +/- 2.24 mg/dl compared with 19.75 +/- 5.48 mg/dl; p diet was very good, and only mild complications such as diarrhoea developed in two patients. Enteral nutrition is a suitable nutritional support method for patients with

 2. ETHICAL MODELS OF PHYSICIAN--PATIENT RELATIONSHIP REVISITED WITH REGARD TO PATIENT AUTONOMY, VALUES AND PATIENT EDUCATION.

  Science.gov (United States)

  Borza, Liana Rada; Gavrilovici, Cristina; Stockman, René

  2015-01-01

  The present paper revisits the ethical models of patient--physician relationship from the perspective of patient autonomy and values. It seems that the four traditional models of physician--patient relationship proposed by Emanuel & Emanuel in 1992 closely link patient values and patient autonomy. On the other hand, their reinterpretation provided by Agarwal & Murinson twenty years later emphasizes the independent expression of values and autonomy in individual patients. Additionally, patient education has been assumed to join patient values and patient autonomy. Moreover, several authors have noted that, over the past few decades, patient autonomy has gradually replaced the paternalistic approach based on the premise that the physician knows what is best for the patient. Neither the paternalistic model of physician-patient relationship, nor the informative model is considered to be satisfactory, as the paternalistic model excludes patient values from decision making, while the informative model excludes physician values from decision making. However, the deliberative model of patient-physician interaction represents an adequate alternative to the two unsatisfactory approaches by promoting shared decision making between the physician and the patient. It has also been suggested that the deliberative model would be ideal for exercising patient autonomy in chronic care and that the ethical role of patient education would be to make the deliberative model applicable to chronic care. In this regard, studies have indicated that the use of decision support interventions might increase the deliberative capacity of chronic patients.

 3. Radiation protection in BNCT patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blaumann, Hernan R.; Scharnichia, E.; Levanon, I.; Fernandez, C.; Facchini, Guillermo; Longhino, J.; Calzetta, Osvaldo; Pereira, M.

  2008-01-01

  Full text: Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) is a technique that selectively targets cancer cells while sparing normal tissues by virtue of the differential uptake of a 10 B carrier compound in tumor. The National Atomic Energy Commission (CNEA) and the Oncology Institute 'Angel H. Roffo' (IOAR) began a BNCT programme in 2003 for treating cutaneous skin melanomas in extremities. The neutron beam used is the hyperthermal one developed at the RA-6 Reactor of the Bariloche Atomic Centre (CAB). The prescribed dose is delivered in one fraction and therefore patient positioning and knowledge of the dose received by normal tissue are crucial. 10 irradiations have been done since 2003, all of them in legs and feet and the dose prescription was determined by the maximum tolerable skin dose. Due to the characteristics of this treatment the patient body might be exposed not only to the primary beam but also to the secondary photon beam produced by neutron capture at the target itself. Thus a patient radiation-monitoring plan was implemented in order to evaluate the gamma dose delivered to sensible organs of each patient. An acrylic water-filled whole body phantom was used for preliminary gamma dose and thermal neutron flux measurements at positions related to patient's body sensible organs considering tentative patient positions. The beam port shielding was, in this way, optimized. TLD-700 and Manganese foils were used for gamma and thermal neutron detection. The TLD-700 thermal neutron response was previously evaluated by using the in-phantom beam dosimetry characterization. In-vivo dosimetry with TLD is routinely implemented in order to evaluate gamma dose to sensible organs of each patient. These organs are chosen depending on its distance from the zone to be irradiated and its radio-sensibility. All TLDs have been positioned well outside the irradiation field. Maximum gamma dose received outside the radiation field in healthy tissues was well below tolerance dose for

 4. Survival of Sami cancer patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leena Soininen

  2012-07-01

  Full Text Available Objectives. The incidence of cancer among the indigenous Sami people of Northern Finland is lower than among the Finnish general population. The survival of Sami cancer patients is not known, and therefore it is the object of this study. Study design. The cohort consisted of 2,091 Sami and 4,161 non-Sami who lived on 31 December 1978 in the two Sami municipalities of Inari and Utsjoki, which are located in Northern Finland and are 300–500 km away from the nearest central hospital. The survival experience of Sami and non-Sami cancer patients diagnosed in this cohort during 1979–2009 was compared with that of the Finnish patients outside the cohort. Methods. The Sami and non-Sami cancer patients were matched to other Finnish cancer patients for gender, age and year of diagnosis and for the site of cancer. An additional matching was done for the stage at diagnosis. Cancer-specific survival analyses were made using the Kaplan–Meier method and Cox regression modelling. Results. There were 204 Sami and 391 non-Sami cancer cases in the cohort, 20,181 matched controls without matching with stage, and 7,874 stage-matched controls. In the cancer-specific analysis without stage variable, the hazard ratio for Sami was 1.05 (95% confidence interval 0.85–1.30 and for non-Sami 1.02 (0.86–1.20, indicating no difference between the survival of those groups and other patients in Finland. Likewise, when the same was done by also matching the stage, there was no difference in cancer survival. Conclusion. Long distances to medical care or Sami ethnicity have no influence on the cancer patient survival in Northern Finland.

 5. Otorhinolaryngological patient injuries in Finland.

  Science.gov (United States)

  Lehtivuori, Tuuli; Palonen, Reima; Mussalo-Rauhamaa, Helena; Holi, Tarja; Henriksson, Markus; Aaltonen, Leena-Maija

  2013-10-01

  Otorhinolaryngology (ORL) is considered a specialty associated with few serious patient injuries. Research data that support this belief are, however, scarce. We analyzed claims associated with ORL to determine the number of Finnish cases and the possible common denominators. Register study of ORL cases in the Patient Insurance Centre (PIC), the Regional State Administrative Agencies (RSAA), and the National Supervisory Authority for Welfare and Care (Valvira) during the years 2004 to 2008. These three agencies are the main actors in the field of patient injury in Finland. We analyzed compensated ORL patient injury cases from the PIC and cases associated with the ORL specialty for Valvira and RSAA from 2004 to 2008 and surveyed patient treatment files, statements from specialists, and compensation decisions. Injuries were usually associated with operations; three patients who experienced injuries during these procedures died. Common ORL operations such as tonsillectomy, septoplasty, and paranasal sinus surgery were most often associated with compensated injuries. Serious injuries were few, with a total of 110 out of 422 (26.1%) claims compensated by the PIC. Of the 110 compensated cases, 30 (27.3%) were related to tumor surgery. The most usual compensated case had iatrogenic nerve injury affecting the facial or trigeminal nerves. Of the compensated cases, 79 (71.8%) were treated by specialists, 15 (13.6%) by residents, and the rest by other medical professionals. Patient injuries in ORL are seldom severe and are strongly associated with surgery. A typical compensated injury was one that occurred in a central hospital during working hours. N/A. Copyright © 2013 The American Laryngological, Rhinological, and Otological Society, Inc.

 6. Visuomotor learning in cerebellar patients.

  Science.gov (United States)

  Timmann, D; Shimansky, Y; Larson, P S; Wunderlich, D A; Stelmach, G E; Bloedel, J R

  1996-11-01

  The aim of the present study was to demonstrate that patients with pathology affecting substantial regions of the cerebellum can improve their performance in a series of two-dimensional tracing tasks, thus supporting the view that this type of motor behavior can be acquired even when the integrity of this structure is compromised. Eight patients with chronic, isolated cerebellar lesions and eight age- and sex-matched healthy controls were tested. Three patients had mild, five had moderate upper limb ataxia. The experiment was divided into two parts. In the first, subjects traced an irregularly shaped outline over 20 consecutive trials ('Trace 1' task). Next, subjects were asked to redraw the object without any underlying template as a guide ('Memory 1' task). In the second part of the study, subjects were asked to trace a different, irregularly shaped outline over 20 consecutive trials ('Trace 2' task). Next, they were required to redraw it by memory with its axis rotated 90 degrees ('Memory 2' task). In each of the memory tasks the template was placed over the drawn image after each trial and shown to the subjects. The error of performance was determined by calculating three different measurements, each focused on different aspects of the task. Based on these measurements, the cerebellar patients showed improvement in both memory tasks. In the 'Memory 1' task the calculated error decreased significantly for the patients with mild ataxia. In the 'Memory 2' task all cerebellar patients improved their performance substantially enough to reduce significantly the magnitude of all three error measurements. The experiments demonstrate that patients with cerebellar lesions are capable of improving substantially their performance of a complex motor task involving the recall of memorized shapes and the visuomotor control of a tracing movement.

 7. Clinical management of patients with hyperthyroidism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cooper, D.S.; Ridgway, E.C.

  1985-01-01

  The clinical management of the hyperthyroid patient is controversial, because there is no perfect treatment. Factors that influence the choice of therapy include the patient's age, sex, and type of hyperthyroidism, as well as patient and physician preference

 8. Mental changes in patients with AIDS

  NARCIS (Netherlands)

  Derix, M. M.; de Gans, J.; Stam, J.; Portegies, P.

  1990-01-01

  Mental changes are common in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Neuropsychological data of 32 patients with AIDS and cognitive symptoms were reviewed. All patients were neurologically examined and ancillary investigations were performed. According to the neuropsychological data

 9. Masticatory performance in patients with myasthenia gravis

  NARCIS (Netherlands)

  Weijnen, FG; Kuks, JBM; van der Glas, HW; Oudenaarde, [No Value; Bosman, F

  Masticatory muscle electromyograms (EMGs) were recorded while patients with bulbar myasthenia gravis chewed artificial food and compared with those of patients with ocular myasthenia gravis, patients in clinical remission who had previously suffered from bulbar myasthenia gravis and healthy

 10. Development of acromegaly in patients with prolactinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Marianne; Hagen, Casper; Frystyk, Jan

  2003-01-01

  OBJECTIVES: Patients with prolactinomas and patients with acromegaly often have heterogenous adenomas. In this study we have focused on patients with prolactinomas who developed acromegaly and acromegalic patients with hyperprolactinaemia. Our hypothesis is that some patients with hyperprolactina......OBJECTIVES: Patients with prolactinomas and patients with acromegaly often have heterogenous adenomas. In this study we have focused on patients with prolactinomas who developed acromegaly and acromegalic patients with hyperprolactinaemia. Our hypothesis is that some patients...... with hyperprolactinaemia may develop clinical acromegaly. METHODS: We have included patients examined at department M, Odense University Hospital between 1996 and 2001. Seventy-eight patients with prolactinomas, 65 females and 13 males, with a median age (range) of 30 Years (14-74) and 47 Years (20-66), respectively, were...

 11. How Communication Disharmonies between Patients and Nurses Can Affect Patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne Kirstine; Pedersen, Birthe D.

  2017-01-01

  verbatim and analyzed using a Ricoeur inspired technique, which started open-minded. Situations with harmony between patients’ experience of their health state and nurses’ signals in this regard were more peaceful and energizing for the patients than situations with disharmony, which gave limbo experiences...... and drained of energy. The Broaden and Build theory and the Sense of Coherence theory might support our findings. True presence of the nurse is important in order to meet the patient where she is and communicate from there. More evidence based suggestions for future clinical foci are given. Female cancer...

 12. [Patients' decision for aesthetic surgery].

  Science.gov (United States)

  Fansa, H; Haller, S

  2011-12-01

  Aesthetic surgery is a service which entails a high degree of trust. Service evaluation prior to provision is difficult for the patient. This leads to the question of how to manage the service successfully while still focusing on the medical needs. The decision to undergo an operation is not influenced by the operation itself, but by preoperative events which induce the patient to have the operation done. According to "buying decisions" for products or in service management, the decision for an aesthetic operation is extensive; the patient is highly involved and actively searching for information using different directed sources of information. The real "buying decision" consists of 5 phases: problem recognition, gathering of information, alternative education, purchase decision, and post purchase behaviour. A retrospective survey of 40 female patients who have already undergone an aesthetic operation assessed for problem recognition, which types of information were collected prior to the appointment with the surgeon, and why the patients have had the operation at our hospital. They were also asked how many alternative surgeons they had been seen before. Most of the patients had been thinking about undergoing an operation for several years. They mainly used the web for their research and were informed by other (non-aesthetic) physicians/general practitioners. Requested information was about the aesthetic results and possible problems and complications. Patients came based on web information and because of recommendations from other physicians. 60% of all interviewees did not see another surgeon and decided to have the operation because of positive patient-doctor communication and the surgeon's good reputation. Competence was considered to be the most important quality of the surgeon. However, the attribute was judged on subjective parameters. Environment, office rooms and staff were assessed as important but not very important. Costs of surgery were ranked second

 13. Reconstruction of alveolar defects in patients with cleft lip and palate - 111 consecutive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kristian

  2012-01-01

  Reconstruction of alveolar defects in patients with cleft lip and palate - 111 consecutive patients......Reconstruction of alveolar defects in patients with cleft lip and palate - 111 consecutive patients...

 14. Physiotherapy improves patient reported shoulder function and health status in patients with subacromial impingement syndrome

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Filip Holst; Pedersen, Christina Gravgaard; Jensen, Majbritt Lykke

  Physiotherapy improves patient reported shoulder function and health status in patients with subacromial impingement syndrome.......Physiotherapy improves patient reported shoulder function and health status in patients with subacromial impingement syndrome....

 15. Comparing thrombin generation in patients with hemophilia A and patients on vitamin K antagonists

  NARCIS (Netherlands)

  de Koning, M L Y; Fischer, K; de Laat, B; Huisman, A; Ninivaggi, M; Schutgens, R E G

  Essentials: It is unknown if hemophilia patients with atrial fibrillation need anticoagulation. Endogenous thrombin potentials (ETP) in hemophilia patients and patients on coumarins were compared. Severe hemophilia patients had comparable ETP to therapeutic international normalized ratio (INR). In

 16. Patient participation in the medical specialist encounter: does physicians' patient-centred communication matter?

  NARCIS (Netherlands)

  Zandbelt, Linda C.; Smets, Ellen M. A.; Oort, Frans J.; Godfried, Mieke H.; de Haes, Hanneke C. J. M.

  2007-01-01

  OBJECTIVE: Physicians' patient-centred communication is assumed to stimulate patients' active participation, thus leading to more effective and humane exchange in the medical consultation. We investigated the relationship between physicians' patient-centred communication and patient participation in

 17. Orthognathic surgery in cleft patients.

  Science.gov (United States)

  Phillips, John H; Nish, Iain; Daskalogiannakis, John

  2012-03-01

  After studying this article, the participant should be able to: 1. Identify the skeletal changes in the cleft patient that necessitate surgery. 2. Describe the orthodontic principles that precede surgical treatment. 3. Demonstrate the surgical principles involved in cleft orthognathic surgery and how to avoid common pitfalls particular to cleft orthognathic surgery. 4. Anticipate when dentoalveolar distraction can help in the treatment of problems not easily treated with conventional orthognathic techniques. This CME article covers the basic multidisciplinary approach to the treatment of patients requiring a combined orthodontic orthognathic approach to their skeletally based malocclusion. The dentoskeletal abnormalities are described for these patients, as are the fundamental orthodontic principles in the presurgical treatment of these patients. The basic surgical principles are discussed in general, and the reader is provided with advice on avoiding common pitfalls. Specific attention is given to the more recent advances in dentoalveolar distraction in cases of large defects that would have been difficult to treat using conventional orthognathic surgery. Videos are provided to illustrate the general principles in treating the cleft orthognathic patient and to illustrate the treatment of large defects using dentoalveolar distraction.

 18. Invasive Aspergillosis in Hematological Patients.

  Science.gov (United States)

  Kimura, Shun-Ichi

  2016-01-01

  Invasive aspergillosis (IA) is still one of the leading causes of morbidity and mortality in hematological patients, although its outcome has been improving. Prolonged and profound neutropenia in patients receiving intensive chemotherapy for acute leukemia and stem cell transplantation is a major risk factor for IA. Allogeneic stem cell transplant recipients with graft-versus-host disease and corticosteroid use are also at high risk. Management in a protective environment with high efficiency particular air (HEPA) filter is generally recommended to prevent aspergillosis in patients with prolonged and profound neutropenia. Antifungal prophylaxis against Aspergillus species should be considered in patients with past history of aspergillosis or colonization of Aspergillus species, at facilities with high incidence of IA and those without a protective environment. Early diagnosis and prompt antifungal treatment is important to improve outcome. Imaging studies such as computed tomography and biomarkers such as galactomannan antigen and β-D-glucan are useful for early diagnosis. Empirical antifungal treatment based on persistent or recurrent fever during neutropenia despite broad-spectrum antibiotic therapy is generally recommended in high-risk patients. Alternatively, a preemptive treatment strategy has recently been proposed in the context of progress in the early diagnosis of IA based on the results of imaging studies and biomarkers. Voriconazole is recommended for initial therapy for IA. Liposomal amphotericin B is considered as alternative initial therapy. Combination antifungal therapy of echinocandin with voriconazole or liposomal amphotericin B could be a choice for refractory cases.

 19. Hope in Patients with Cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma Turan Kavradim

  2014-06-01

  Full Text Available Cancer, which is one of the major health problems leading to despair, uncertainty, pain and suffering, is perceived as a serious and chronic disease. Cancer negatively affects individuals' quality of life due to the physical, psychological, and socio-economic problems. Today, despite inspiring advances in diagnosis and treatment of cancer and increase in survival rates of patients, appearance of physical and psycho-social disorders during cancer course disrupts the adaptation mechanisms of patients and undermines expectations for the future. Most of the time in clinical practice, clinicians focus on physical assessments and treatment planning of cancer patients primarily, ignoring social, psychological, economic and cultural factors related with the disease. This approach definitely influences patients' hope levels and their effective dealing with the disease. The aim of this article is to guide medical staff and increase awareness about the concept of hope in patients with cancer. [Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2.000: 154-164

 20. Conditional Reasoning in Schizophrenic Patients.

  Science.gov (United States)

  Kornreich, Charles; Delle-Vigne, Dyna; Brevers, Damien; Tecco, Juan; Campanella, Salvatore; Noël, Xavier; Verbanck, Paul; Ermer, Elsa

  2017-01-01

  Conditional reasoning (if p then q) is used very frequently in everyday situations. Conditional reasoning is impaired in brain-lesion patients, psychopathy, alcoholism, and polydrug dependence. Many neurocognitive deficits have also been described in schizophrenia. We assessed conditional reasoning in 25 patients with schizophrenia, 25 depressive patients, and 25 controls, using the Wason selection task in three different domains: social contracts, precautionary rules, and descriptive rules. Control measures included depression, anxiety, and severity of schizophrenia measures as a Verbal Intelligence Scale. Patients with schizophrenia were significantly impaired on all conditional reasoning tasks compared to depressives and controls. However, the social contract and precautions tasks yielded better results than the descriptive tasks. Differences between groups disappeared for social contract but remained for precautions and descriptive tasks when verbal intelligence was used as a covariate. These results suggest that domain-specific reasoning mechanisms, proposed by evolutionary psychologists, are relatively resilient in the face of brain network disruptions that impair more general reasoning abilities. Nevertheless, patients with schizophrenia could encounter difficulties understanding precaution rules and social contracts in real-life situations resulting in unwise risk-taking and misunderstandings in the social world.

 1. Patient Safety and Healthcare Quality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aikaterini Toska

  2012-01-01

  Full Text Available Introduction: Due to a variety of circumstances and world-wide research findings, patient safety andquality care during hospitalization have emerged as major issues. Patient safety deficits may burdenhealth systems as well as allocated resources. The international community has examined severalproposals covering general and systemic aspects in order to improve patient safety; several long-termprograms and strategies have also been implemented promoting the participation of health-relatedagents, and also government agencies and non-governmental organizations.Aim: Those factors that have negative correlations with patient safety and quality healthcare weredetermined; WHO and EU programs as well as the Greek health policy were also reviewed.Method: Local and international literature was reviewed, including EU and WHO official publications,by using the appropriate keywords.Conclusions: International cooperation on patient safety is necessary in order to improvehospitalization and healthcare quality standards. Such incentives depend heavily on establishing worldwideviable and effective health programs and planning. These improvements also require further stepson safe work procedures, environment safety, hazard management, infection control, safe use ofequipment and medication, and sufficient healthcare staff.

 2. Hemodialysis in the Poisoned Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Megan Boysen-Osborn

  2017-09-01

  Full Text Available Audience: This classic team based learning (cTBL didactic is aimed for emergency medicine residents and fourth year medical students entering emergency medicine. Introduction: Over one million visits per year to United States (US emergency departments (ED are related to poisonings.1 Extracorporeal treatment (ECTR, specifically hemodialysis (HD, is one potential method to enhance elimination of certain drugs and their toxic metabolites.2-12 While HD may be life-saving in certain poisonings, it may have no effect on others and it carries associated risks and costs. It is essential that emergency physicians know the indications for HD in the poisoned patient. This cTBL reviews many poisonings which may be managed by HD. Objectives: By the end of this cTBL, the learner will: 1 recognize laboratory abnormalities related to toxic alcohol ingestion; 2 calculate an anion gap and osmolal gap; 3 know the characteristics of drugs that are good candidates for HD; 4 discuss the management of patients with toxic alcohol ingestions; 5 discuss the management of patients with salicylate overdose; 6 know the indications for HD in patients with overdoses of antiepileptic drugs; 7 discuss the management of patients with lithium toxicity. Method: This didactic session is a cTBL (classic team based learning.

 3. CT examinations in older patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sciuk, J.; Peters, P.E.

  1989-01-01

  A total of 2,878 unselected subsequent CT examinations carried out in 1984 were analyzed retrospectively. All studies were performed in a university hospital with a centralized department of diagnostic radiology. Most of the patients investigated were hospitalized; there were only 12% outpatients. Of the patients studied 12.6% were older than 65 years and 20.5% older than 60; 17.7% were emergency cases and patients between 16 and 25 years of age represented the largest fraction. In all other age groups the relative distribution between emergency cases and regular studies revealed no significant differences. There was no statistically significant difference between the older age group (patients older than 65 years) and the total population of this study in almost all items investigated, i.e., no differences in CT examination time and no differences in preparation time (time between two CT studies). The rate of abdominal CT examinations was 7% higher in the older age group, while the relative distribution of all other CT examinations was again comparable to the total population under study. Thus, the expected increase in patients in the older age group does not measurably prolong the CT examination time. This statement applies to a major referral center with a high percentage of inpatients. (orig.) [de

 4. [Nutrition therapy of cancer patients].

  Science.gov (United States)

  Lövey, József

  2017-09-20

  The majority of cancer patients becomes malnourished during the course of their disease. Malnutrition deteriorates the efficiency of all kinds of oncologic interventions. As a consequence of it, treatment-related toxicity increases, hospital stay is lengthened, chances of cure and survival as well as the quality of life of the patients worsen. Nutritional status therefore influences all aspects of outcome of oncology care. In spite of this the use of nutritional therapy varies across health care providers but its application is far from being sufficient during active oncology interventions as well as rehabilitation and supportive care. It threatens not only the outcome and quality of life of cancer patients but also the success of oncologic treatments which often demand high input of human and financial resources. Meanwhile application of nutritional therapy is legally regulated in Hungary and a very recent update of the European guideline on cancer patient nutrition published in 2017 is available. Moreover, cost effectiveness of nutritional therapy has been proven in a number of studies. In this review we present the basics of nutritional therapy including nutritional screening and evaluation, nutritional plan, the role of nutrition support teams, oral, enteral and parenteral nutrition, the use of different drugs and special nutrients and the follow-up of the patients.

 5. Researching patient-professional interactions.

  Science.gov (United States)

  Bury, Mike

  2004-01-01

  This paper explores the nature and future of social research on patient-professional interactions. It first sketches the historical background to such research and notes that in the UK and US this was characterised by a focus on the doctor-patient relationship. This research embodied a sceptical view of the power of the medical profession in sustaining and promoting social inequalities, and a critique of 'medical dominance' over other health care professionals and patients. The paper then goes on to outline changes occurring in the nature of professional practice that suggest a fundamental shift in the social relations of health care and the role of medicine. These include a putative loss of public confidence in the medical profession and the authority of science, an increased role of the media in informing patients, and a change in the state's relationship with health care professionals. Finally, the paper outlines some items for a future research agenda, including the need to understand better patient preferences about changes in health care delivery, including a willingness to engage in 'partnership', and the possibilities and barriers to change in professional practice.

 6. Dependency in Critically Ill Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rumei Yang

  2016-03-01

  Full Text Available By necessity, critically ill patients admitted to intensive care units (ICUs have a high level of dependency, which is linked to a variety of negative feelings, such as powerlessness. However, the term dependency is not well defined in the critically ill patients. The concept of “dependency” in critically ill patients was analyzed using a meta-synthesis approach. An inductive process described by Deborah Finfgeld-Connett was used to analyze the data. Overarching themes emerged that reflected critically ill patients’ experience and meaning of being in dependency were (a antecedents: dependency in critically ill patients was a powerless and vulnerable state, triggered by a life-threatening crisis; (b attributes: the characteristic of losing “self” was featured by dehumanization and disembodiment, which can be alleviated by a “self”-restoring process; and (c outcomes: living with dependency and coping with dependency. The conceptual model explicated here may provide a framework for understanding dependency in critically ill patients.

 7. Patient education in Europe: united differences.

  OpenAIRE

  Visser, S.; Deccache, A.; Bensing, J.

  2001-01-01

  This issue of Patient Education and Counseling presents the state of the art of patient education in several European countries. It is based on papers presented at a meeting in Paris on the evolution and development of patient education in western, central and eastern Europe (May 1999). Also patient education in the US is presented in this issue. Patient education is defined as all the educational activities directed to patients, including aspects of therapeutic education, health education an...

 8. Patient Care Planning: An Interdisciplinary Approach

  OpenAIRE

  Prophet, Colleen M.

  1989-01-01

  The INFORMM Patient Care Planning System provides interdepartmental communication and individualized patient care plans based upon current standards of care. This interdisciplinary system facilitates the identification of patient problems and nursing diagnoses as well as patient care orders. The selected nurses' and physicians' orders are integrated and organized by care plan categories in printouts. As a system by-product, Patient Care Planning automatically generates and calculates patient ...

 9. Cause of Mortality in Thermally Injured Patients

  Science.gov (United States)

  1993-01-01

  11 patients, Cladosporium species from nine patients, Penicillium species from seven patients, and Phycomycetes ( mucor species and rhizopus species...infecting organisms were filamentous fungi, Aspergillus species in 16 and Mucor species in two, and in four patients C(nlida species were the causative...surface. Twelve, or 75 %, of the 16 patients with Aspergillus wound infections died but, somewhat surprisingly, both of the patients with mucor species

 10. PATIENT-REPORTED OUTCOMES (PROs): PUTTING THE PATIENT PERSPECTIVE IN PATIENT-CENTERED OUTCOMES RESEARCH

  Science.gov (United States)

  Snyder, Claire F.; Jensen, Roxanne E.; Segal, Jodi B.; Wu, Albert W.

  2013-01-01

  Patient-centered outcomes research (PCOR) aims to improve care quality and patient outcomes by providing information that patients, clinicians, and family members need regarding treatment alternatives, and emphasizing patient input to inform the research process. PCOR capitalizes on available data sources and generates new evidence to provide timely and relevant information and can be conducted using prospective data collection, disease registries, electronic medical records, aggregated results from prior research, and administrative claims. Given PCOR’s emphasis on the patient perspective, methods to incorporate patient-reported outcomes (PROs) are critical. PROs are defined by the U.S. Food & Drug Administration as “Any report coming directly from patients… about a health condition and its treatment.” However, PROs have not routinely been collected in a way that facilitates their use in PCOR. Electronic medical records, disease registries, and administrative data have only rarely collected, or been linked to, PROs. Recent technological developments facilitate the electronic collection of PROs and linkage of PRO data, offering new opportunities for putting the patient perspective in PCOR. This paper describes the importance of and methods for using PROs for PCOR. We (1) define PROs; (2) identify how PROs can be used in PCOR, and the critical role of electronic data methods for facilitating the use of PRO data in PCOR; (3) outline the challenges and key unanswered questions that need to be addressed for the routine use of PROs in PCOR; and (4) discuss policy and research interventions to accelerate the integration of PROs with clinical data. PMID:23774513

 11. Patient safety: break the silence.

  Science.gov (United States)

  Johnson, Hope L; Kimsey, Diane

  2012-05-01

  A culture of patient safety requires commitment and full participation from all staff members. In 2008, results of a culture of patient safety survey conducted in the perioperative division of the Lehigh Valley Health Network in Pennsylvania revealed a lack of patient-centered focus, teamwork, and positive communication. As a result, perioperative leaders assembled a multidisciplinary team that designed a safety training program focusing on Crew Resource Management, TeamSTEPPS, and communication techniques. The team used video vignettes and an audience response system to engage learners and promote participation. Topics included using preprocedural briefings and postprocedural debriefings, conflict resolution, and assertiveness techniques. Postcourse evaluations showed that the majority of respondents believed they were better able to question the decisions or actions of someone with more authority. The facility has experienced a marked decrease in the number of incidents requiring a root cause analysis since the program was conducted. Copyright © 2012 AORN, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. The diabetic patient in Ramadan.

  Science.gov (United States)

  Chamsi-Pasha, Hassan; Aljabri, Khalid S

  2014-04-01

  During the month of Ramadan, all healthy, adult Muslims are required to fast from dawn to sunset. Fasting during Ramadan involves abstaining from food, water, beverages, smoking, oral drugs, and sexual intercourse. Although the Quran exempts chronically ill from fasting, many Muslims with diabetes still fast during Ramadan. Patients with diabetes who fast during the month of Ramadan can have acute complications. The risk of complications in fasting individuals with diabetes increases with longer periods of fasting. All patients with diabetes who wish to fast during Ramadan should be prepared by undergoing a medical assessment and engaging in a structured education program to undertake the fast as safely as possible. Although some guidelines do exist, there is an overwhelming need for better designed clinical trials which could provide us with evidence-based information and guidance in the management of patients with diabetes fasting Ramadan.

 13. Identifying patient risks during hospitalization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucélia Ferreira Lima

  2008-12-01

  Full Text Available Objective: To identify the risks reported at a public institution andto know the main patient risks from the nursing staff point of view.Methods: A retrospective, descriptive and exploratory study. Thesurvey was developed at a hospital in the city of Taboão da Serra, SãoPaulo, Brazil. The study included all nurses working in care areas whoagreed to participate in the study. At the same time, sentinel eventsoccurring in the period from July 2006 to July 2007 were identified.Results: There were 440 sentinel events reported, and the main risksincluded patient falls, medication errors and pressure ulcers. Sixty-fivenurses were interviewed. They also reported patient falls, medicationerrors and pressure ulcers as the main risks. Conclusions: Riskassessment and implementation of effective preventive actions arenecessary to ensure patient’s safety. Involvement of a multidisciplinaryteam is one of the steps for a successful process.

 14. Cannabis Use in Psychiatrie Patients.

  Science.gov (United States)

  Chaudhury, S; Sudarsanan, S; Salujha, S K; Srivastava, K

  2005-02-01

  Cannabis abuse has been associated with psychiatric disorders. The pattern of cannabis use and incidence of cannabis dependence and cannabis psychosis among 471 consecutive patients admitted to a tertiary care psychiatric center was investigated. Cannabis use was reported by 67 (14.23%) patients of whom 42 (8.92%) were occasional users, 18 (3.82%) were classified as frequent users while 7 (1.49%) fulfilled criteria for cannabis dependence. 3 (0.64%) patients showed symptoms which were characteristic of cannabis psychosis. Among the 67 cannabis users, 56 (83.58%) had their first exposure to cannabis before entering service at 13-19 years of age. The remaining 14 (16.09%) began consuming cannabis 1-5 years after joining service. The reasons given for using cannabis were curiosity about its effects 32 (47.76%), peer pressure 17 (25.37%) or traditional use during festivals 18 (26.87%).

 15. Patient communication in hormone therapy.

  Science.gov (United States)

  Schnare, S M

  2001-01-01

  Common regimens of HRT therapy are reviewed, including common routes of hormone administration. Inconsistent patterns of HRT use are discussed, including the reasons women most often give for discontinuing hormone therapies. Specific issues related to misperceptions and fears regarding HRT are clarified, and specific, focused patient education formats are discussed to address women's common concerns about HRT. Obstacles to HRT use are elucidated, with suggestions for clinicians about how to communicate more effectively with women: clinicians must focus on emotional and physical aspects of HRT choices and tailor therapies to the individual patient. Discussing frankly the very serious concerns of women regarding the association between lobular breast cancer and endometrial cancer is important; discussing and preparing women for possible side effects helps patients cope better if and when side effects occur. Finally, offering a wide variety of HRT therapies provides women with a broader choice if an initial regimen is unsuccessful.

 16. Near patient cholesterol testing in patients with peripheral arterial disease.

  Science.gov (United States)

  Hobbs, S D; Jones, A; Wilmink, A B; Bradbury, A W

  2003-09-01

  To assess the bias, precision and utility of the Bioscanner 2000 for near patient testing of total cholesterol (NPTC) in patients with peripheral arterial disease (PAD). One hundred consecutive patients attending a hospital-based clinic with symptomatic PAD underwent non-fasting NPTC using finger prick blood sample and a laboratory total cholesterol (TC) using blood drawn from an antecubital fossa vein. The Bioscanner 2000 showed good precision with a coefficient of variation of 1.8-3.8%. NPTC was significantly lower than laboratory TC (mean (S.D.) 4.67 (1.1) vs. 5.12 (1.2) mmol/l), p Bioscanner 2000 compared to laboratory testing, which was demonstrated to be a systematic bias using a Bland-Altman plot. Almost half (46%) of the readings differed by > 0.5 mmol/l, 16% by > 1.0 mmol/l and 3% by > 2 mmol/l. This means that if the cut-off for statin treatment were taken as a TC of 5.0 or 3.5 mmol/l then, based on NPTC, alone 18 and 6% of patients, respectively, would not have received a statin. In the present study, NPTC significantly under-estimated TC when compared to laboratory testing. However, in the majority of cases, this would not have affected the decision to prescribe a statin and NPTC testing allows the immediate institution or titration of statin treatment.

 17. Postpartum Patient Teaching Success: Implications from Nursing and Patient Perspectives

  Science.gov (United States)

  Day, Dawn

  2014-01-01

  A recent examination of postpartum patient satisfaction scores in an inner-city hospital revealed decreased satisfaction of discharge teaching practices. Guided by Knowles' model of andragogy and Donabedian's model of structure-process-outcome, the purpose of this study was to gain an understanding of how the structure and process of discharge…

 18. Patients' Satisfaction With Surgical Out Patient Services At The Delta ...

  African Journals Online (AJOL)

  TNHJOURNALPH

  upsurge of medical tourism, the need for ... The highest subscale score was 8.8107. (76.21%) in the area ... Patients' satisfaction is a critical health care outcome ..... major limiting factor to many persons seeking medical ... the cost of medical care is low when compared with that ... mentioned above even though this subscale.

 19. Patient related factors for optimal blood pressure control in patients ...

  African Journals Online (AJOL)

  EB

  2013-09-03

  Sep 3, 2013 ... e” 90 mm Hg.8. Interview questionnaires. The questionnaires during the interview were comprised of four categories. The first was in relation to formal .... high blood pressure in clinics and hospitals is a major cause. Our earlier study on a rural Australian population showed that 56.7% of the patients with.

 20. Cachexia among US cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Arthur, Susan T; Van Doren, Bryce A; Roy, Debosree; Noone, Joshua M; Zacherle, Emily; Blanchette, Christopher M

  2016-09-01

  Cancer cachexia is a debilitating condition and results in poor prognosis. The purpose of this study was to assess hospitalization incidence, patient characteristics, and medical cost and burden of cancer cachexia in the US. This study used a cross-sectional analysis of the Nationwide Inpatient Sample (NIS) for 2009. Five cancers reported to have the highest cachexia incidence were assessed. The hospitalization incidence related to cachexia was estimated by cancer type, cost and length of stay were compared, and descriptive statistics were reported for each cancer type, as well as differences being compared between patients with and without cachexia. Risk of inpatient death was higher for patients with cachexia in lung cancer (OR = 1.32; CI = 1.20-1.46) and in all cancers combined (OR = 1.76; CI = 1.67-1.85). The presence of cachexia increased length of stay in lung (IRR = 1.05; CI = 1.03-1.08), Kaposi's sarcoma (IRR = 1.47; CI = 1.14-1.89) and all cancers combined (IRR = 1.09; CI = 1.08-1.10). Additionally, cachectic patients in the composite category had a longer hospitalization stay compared to non-cachectic patients (3-9 days for those with cachexia and 2-7 days for those without cachexia). The cost of inpatient stay was significantly higher in cachexic than non-cachexic lung cancer patients ($13,560 vs $13 190; p Cachexia increases hospitalization costs and length of stay in several cancer types. Identifying the medical burden associated with cancer cachexia will assist in developing an international consensus for recognition and coding by the medical community and ultimately an effective treatment plans for cancer cachexia.

 1. Insomnia in patients with COPD.

  Science.gov (United States)

  Budhiraja, Rohit; Parthasarathy, Sairam; Budhiraja, Pooja; Habib, Michael P; Wendel, Christopher; Quan, Stuart F

  2012-03-01

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a leading cause of morbidity and mortality and may frequently be associated with sleep disturbances. However, the correlates of insomnia in COPD patients have not been well characterized. The aim of the current study was to describe the prevalence of insomnia disorder in COPD and to elucidate the demographic and clinical characteristics of COPD patients that are associated with insomnia. Cross-sectional study. Clinic-based sample from an academic hospital. Patients with stable COPD. An interviewer-conducted survey was administered to 183 participants with COPD. Seventy-two of these participants (30 with and 42 without insomnia) maintained a sleep diary and underwent actigraphy for 7 days. Insomnia (chronic sleep disturbance associated with impaired daytime functioning) was present in 27.3% of participants. Current tobacco users (odds ratio (OR), 2.13) and those with frequent sadness/anxiety (OR, 3.57) had higher odds, but oxygen use was associated with lower odds (OR, 0.35) of insomnia. Patients with insomnia had worse quality of life and a higher prevalence of daytime sleepiness. Actigraphy revealed shorter sleep duration and lower sleep efficiency, and a sleep diary revealed worse self-reported sleep quality in participants with insomnia. Insomnia disorder is highly prevalent in patients with COPD; current tobacco use and sadness/anxiety are associated with a higher prevalence, and oxygen use with a lower prevalence of insomnia; patients with insomnia have poorer quality of life and increased daytime sleepiness; and insomnia is associated with worse objective sleep quality.

 2. Infrared-Guided Patient Setup for Lung Cancer Patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lyatskaya, Yulia; James, Steven; Killoran, Joseph H.; Soto, Ricardo; Mamon, Harvey J.; Chin, Lee; Allen, Aaron M.

  2008-01-01

  Purpose: To evaluate the utility of an infrared-guided patient setup (iGPS) system to reduce the uncertainties in the setup of lung cancer patients. Methods and Materials: A total of 15 patients were setup for lung irradiation using skin tattoos and lateral leveling marks. Daily electronic portal device images and iGPS marker locations were acquired and retrospectively reviewed. The iGPS-based shifts were compared with the daily electronic portal device image shifts using both the central axis iGPS marker and all five iGPS markers. For shift calculation using the five markers, rotational misalignment was included. The level of agreement between the iGPS and portal imaging to evaluate the setup was evaluated as the frequency of the shift difference in the range of 0-5 mm, 5-10 mm, and >10 mm. Results: Data were obtained for 450 treatment sessions for 15 patients. The difference in the isocenter shifts between the weekly vs. daily images was 0-5 mm in 42%, 5-10 mm in 30%, and >10 mm in 10% of the images. The shifts seen using the iGPS data were 0-5 mm in 81%, 5-10 mm in 14%, and >10 mm in 5%. Using only the central axis iGPS marker, the difference between the iGPS and portal images was 10 mm in 7% in the left-right direction and 73%, 18%, and 9% in the superoinferior direction, respectively. When all five iGPS markers were used, the disagreements between the iGPS and portal image shifts >10 mm were reduced from 7% to 2% in the left-right direction and 9% to 3% in the superoinferior direction. Larger reductions were also seen (e.g., a reduction from 50% to 0% in 1 patient). Conclusion: The daily iGPS-based shifts correlated well with the daily electronic portal device-based shifts. When patient movement has nonlinear rotational components, a combination of surface markers and portal images might be particularly beneficial to improve the setup for lung cancer patients

 3. Nutritional support of reptile patients.

  Science.gov (United States)

  De Voe, Ryan S

  2014-05-01

  Providing nutritional support to reptile patients is a challenging and often misunderstood task. Ill reptiles are frequently anorexic and can benefit greatly from appropriate nutrition delivered via a variety of assist-feeding techniques. Neonatal reptiles can also be very challenging patients because many fail to thrive without significant efforts to establish normal feeding behaviors. This article presents ideas supporting the benefit of timely nutritional support as well as specific recommendations for implementation of assist feeding. Also discussed are a few nutritional issues that affect captive reptile species. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Dysphagia in the Older Patient.

  Science.gov (United States)

  Nawaz, Samia; Tulunay-Ugur, Ozlem E

  2018-05-17

  Dysphagia in older adults is a challenging problem and necessitates a team approach. The key to effective management is recognition. Patients tend to dismiss their symptoms as normal aging; therefore, early diagnosis depends on the diligence of the primary care doctors. No diagnostic technique can replace the benefits of a thorough history, with a detailed understanding of nutritional status and aspiration risk. Although one of the main goals in management is to ensure safe swallowing, the impact of a nonoral diet on the quality of life of patients should not be underestimated. Copyright © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Hypokalemia in acute medical patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Helene Christine Kildegaard; Brabrand, Mikkel; Vinholt, Pernille Just

  2015-01-01

  . METHODS: We conducted a prospective cohort study involving all first time admissions (n=11988) to the Acute Medical Department at Odense University Hospital linking potassium level at admission with registry data on patient characteristics, laboratory data, redeemed prescriptions and time of death......: Hypokalemia occurred in 16.8% of first time admissions (n=2011). It was associated with an adjusted hazard ratio [HR] of 1.34 (95% confidence interval [CI], 0.98-1.85) for 7-day mortality and 1.56 (CI, 1.18-3.06) for 8-30 day mortality. Among patients with more severe hypokalemia (plasma [K(+)

 6. Patient reported outcome measures (PROMs)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Per; Austin, Stephen Fitzgerald; Lau, Marianne Engelbrecht

  2018-01-01

  INTRODUCTION: Patient-reported outcome measures (PROMs) for anxiety and depressive disorders are an important aspect of measurement-based care. AIM: The aim of the study was to perform a clinimetric analysis of two PROMs scales in patents with depression and anxiety. METHODS: Patients completed...... recruited from two Danish mental health centers with anxiety or depression. The standardization of the SCL-10 and WHO-5 by T-scores indicated that a T-score of 65 corresponding to being moderately in need of treatment and a T-score of 75 to be severely in need of treatment. The coefficient of alpha...... with anxiety or depression undergoing psychotherapy treatment....

 7. Patient-Specific Computational Modeling

  CERN Document Server

  Peña, Estefanía

  2012-01-01

  This book addresses patient-specific modeling. It integrates computational modeling, experimental procedures, imagine clinical segmentation and mesh generation with the finite element method (FEM) to solve problems in computational biomedicine and bioengineering. Specific areas of interest include cardiovascular problems, ocular and muscular systems and soft tissue modeling. Patient-specific modeling has been the subject of serious research over the last seven years and interest in the area is continually growing and this area is expected to further develop in the near future.

 8. Sporotrichosis in Renal Transplant Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Gewehr

  2013-01-01

  Full Text Available The current report describes two renal transplant recipients who presented with sporotrichosis. In addition, the authors review the general aspects of sporotrichosis in renal transplant recipients reported in the literature. Sporotrichosis is a rare fungal infection in transplant patients and has been reported primarily in renal transplant recipients not treated with antifungal prophylaxis. Extracutaneous forms of sporotrichosis without skin manifestations and no previous history of traumatic injuries have been described in such patients and are difficult to diagnose. Renal transplant recipients with sporotrichosis described in the present report were successfully treated with antifungal therapy including amphotericin B deoxycholate, lipid amphotericin B formulations, fluconazole and itraconazole.

 9. Cerebellar atrophy in epileptic patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taneva, N.

  1991-01-01

  52 patients with epileptic seizures of different form, frequency and duration who had received long term treatment with anticonvulsive drugs were examined on Siretom 2000, a brain scanner of II generation. 6 standard incisions were made in all patients in the area of cerebellum, side ventricules and high convexity. Additional scanning with an incision width of 5 mm was made when pathological changes were detected. There were found 3 cases of cerebellar atrophy, 3 - cerebral atrophy, 1 - combined atrophy and 4 - with other changes. It was difficult to establish any relation between the rerebellar atrophy and the type of anticonvulsant used because treatment had usually been complex. 1 fig., 1 tab., 4 refs

 10. Patient positioning and supporting arrangement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heavens, M.; James, R.C.; Slinn, D.S.

  1980-01-01

  This patent specification describes an E.M.I. claim relating to a patient positioning and support arrangement for a computerised axial tomography system, the arrangement comprising a curved platter upon which the patient can be disposed, a table having a curved groove to accommodate the platter, and means for driving the platter slidably along the groove; the platter being formed of a substantially rigid platform shaped to conform to the groove, and a shroud, secured to the platter and disposed between the platter and the surface of the groove, so as to permit the platter to slide smoothly. (U.K.)

 11. Laboratory errors and patient safety.

  Science.gov (United States)

  Miligy, Dawlat A

  2015-01-01

  Laboratory data are extensively used in medical practice; consequently, laboratory errors have a tremendous impact on patient safety. Therefore, programs designed to identify and reduce laboratory errors, as well as, setting specific strategies are required to minimize these errors and improve patient safety. The purpose of this paper is to identify part of the commonly encountered laboratory errors throughout our practice in laboratory work, their hazards on patient health care and some measures and recommendations to minimize or to eliminate these errors. Recording the encountered laboratory errors during May 2008 and their statistical evaluation (using simple percent distribution) have been done in the department of laboratory of one of the private hospitals in Egypt. Errors have been classified according to the laboratory phases and according to their implication on patient health. Data obtained out of 1,600 testing procedure revealed that the total number of encountered errors is 14 tests (0.87 percent of total testing procedures). Most of the encountered errors lay in the pre- and post-analytic phases of testing cycle (representing 35.7 and 50 percent, respectively, of total errors). While the number of test errors encountered in the analytic phase represented only 14.3 percent of total errors. About 85.7 percent of total errors were of non-significant implication on patients health being detected before test reports have been submitted to the patients. On the other hand, the number of test errors that have been already submitted to patients and reach the physician represented 14.3 percent of total errors. Only 7.1 percent of the errors could have an impact on patient diagnosis. The findings of this study were concomitant with those published from the USA and other countries. This proves that laboratory problems are universal and need general standardization and bench marking measures. Original being the first data published from Arabic countries that

 12. Suicide among forensic psychiatric patients.

  Science.gov (United States)

  Johnson, C; Smith, J; Crowe, C; Donovan, M

  1993-04-01

  This paper examines the problem of suicide among patients discharged from a Regional Secure Unit. The stereotype that emerges is a young man with anti-social personality traits, suffering from an affective psychosis, with a history of substance abuse and impulsive violence directed both towards himself and others, who is alienated from care staff and social supports because of his provocative and uncooperative behaviour. In contrast with the general population, forensic patients are more likely to commit suicide using a violent method and are more likely to have a suicide verdict recorded by the coroner. The implications of these findings for treatment and preventive interventions are discussed.

 13. Synergistic approach to patient dialysate.

  Science.gov (United States)

  Dragotoiu, A; Checheriţă, A I; Ciocâlteu, A; Rizeanu, S

  2015-01-01

  The stress a patient is subjected to during dialysis treatment can be reduced by using a synergetic approach by the medical team. The integration into therapy of the positive psychical resources such as: active positive coping mechanisms, individual or family mental resilience, improvement of the image and self-esteem, better tolerance to frustration can represent an important part in the improvement of the patient's quality of life, determination of a positive approach of the situations both for him and close friends and relatives.

 14. The patient as skilled practitioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kilbourn, Kyle

  2012-01-01

  Healthcare is leaking away from the hospital and clinic into everyday life, disrupting work and play. It is no longer confined to a strictly medical sphere. Overwhelmed medical practitioners care for the expanding ranks of chronic dependents. One solution has to been to expand healthcare activities...... and create duties for patients. For the patient at home, it is not just about applying bandages to a wound. They now configure dialysis machines, inject insulin and stock medical supplies. Information technology produces data to be transformed into meaningful knowledge about one’s own body. However, with all...

 15. [Electronic patient record as the tool for better patient safety].

  Science.gov (United States)

  Schneider, Henning

  2015-01-01

  Recent studies indicate again that there is a deficit in the use of electronic health records (EHR) in German hospitals. Despite good arguments in favour of their use, such as the rapid availability of data, German hospitals shy away from a wider implementation. The reason is the high cost of installing and maintaining the EHRs, for the benefit is difficult to evaluate in monetary terms for the hospital. Even if a benefit can be shown it is not necessarily evident within the hospital, but manifests itself only in the health system outside. Many hospitals only manage to partly implement EHR resulting in increased documentation requirements which reverse their positive effect.In the United States, electronic medical records are also viewed in light of their positive impact on patient safety. In particular, electronic medication systems prove the benefits they can provide in the context of patient safety. As a result, financing systems have been created to promote the digitalisation of hospitals in the United States. This has led to a large increase in the use of IT systems in the United States in recent years. The Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) introduced electronic patient records in 2009. The benefits, in particular as regards patient safety, are numerous and there are many examples to illustrate this position. These positive results are intended to demonstrate the important role EHR play in hospitals. A financing system of the ailing IT landscape based on the American model is urgently needed to benefit-especially in terms of patient safety-from electronic medical records in the hospital.

 16. Ventrikulaere takyarytmier hos patienter med kardiomyopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Kristoffer; Christensen, Alex Hørby; Svendsen, Jesper Hastrup

  2008-01-01

  by disease, gender, age, previous cardiac arrest and treatment with implantable cardioverter-defibrillator (ICD). RESULTS: 993 patients were screened and 128 patients with cardiomyopathy were identified, corresponding to 13% of the screened patients. 58 (45%) of the patients had dilated cardiomyopathy (DCM......), 57 (45%) patients had arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) and 13 (10%) had hypertrophic cardiomyopathy (HCM). The average age was 44 years for HCM, 41 years for ARVC and 58 years for DCM. The majority of the patients were male. ICD treatment was used in 95% of the patients...... with ARVC, 70% of the patients with HCM and 59% of the patients with DCM. Only 5 patients had previous cardiac arrest without reversible cause. CONCLUSION: The study shows that cardiomyopathies are relatively frequent causes of ventricular tachyarrhythmias in patients discharged from a specialised...

 17. [Ventricular tachyarrhythmias in patients with cardiomyopathy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, K.; Christensen, A.H.; Svendsen, Jesper Hastrup

  2008-01-01

  by disease, gender, age, previous cardiac arrest and treatment with implantable cardioverter-defibrillator (ICD). RESULTS: 993 patients were screened and 128 patients with cardiomyopathy were identified, corresponding to 13% of the screened patients. 58 (45%) of the patients had dilated cardiomyopathy (DCM......), 57 (45%) patients had arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) and 13 (10%) had hypertrophic cardiomyopathy (HCM). The average age was 44 years for HCM, 41 years for ARVC and 58 years for DCM. The majority of the patients were male. ICD treatment was used in 95% of the patients...... with ARVC, 70% of the patients with HCM and 59% of the patients with DCM. Only 5 patients had previous cardiac arrest without reversible cause. CONCLUSION: The study shows that cardiomyopathies are relatively frequent causes of ventricular tachyarrhythmias in patients discharged from a specialised...

 18. THYMOMA -A Review of Fourteen Patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, S. K.; Lee, H. S.; Cho, K. H.; Suh, C. O.; Kim, G. E.

  1985-01-01

  Between Jan. 1977 and Dec. 1984, 14 patients diagnosed of thymoma has been analyzed retrospectively. 6 patients(6/14 patients 43%) had myasthenia gravis. 12 patients (12/14 patients 86%) had invasive thymoma. Complete resection was carried out in 6 patients (43%), 2 patients had partial resection (14%) and 6 patients had only biopsy (43%). Postoperative or radical radiotherapy was given to 8 patients, of whom 5 patients was still alive (4 yr. 2.8 yr. 1.6 yr. 1.4 yr. 1.3 yr) and 3 patients died (1 yr. 0.6 yr. 0.6 yr). External irradiation ranges 1,950-7,000 rads (mean 4,500, median 4,000 rads)

 19. THYMOMA -A Review of Fourteen Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, S. K.; Lee, H. S.; Cho, K. H.; Suh, C. O.; Kim, G. E. [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1985-06-15

  Between Jan. 1977 and Dec. 1984, 14 patients diagnosed of thymoma has been analyzed retrospectively. 6 patients(6/14 patients 43%) had myasthenia gravis. 12 patients (12/14 patients 86%) had invasive thymoma. Complete resection was carried out in 6 patients (43%), 2 patients had partial resection (14%) and 6 patients had only biopsy (43%). Postoperative or radical radiotherapy was given to 8 patients, of whom 5 patients was still alive (4 yr. 2.8 yr. 1.6 yr. 1.4 yr. 1.3 yr) and 3 patients died (1 yr. 0.6 yr. 0.6 yr). External irradiation ranges 1,950-7,000 rads (mean 4,500, median 4,000 rads)

 20. [Management of patients with stomas].

  Science.gov (United States)

  Simon, Anne

  2016-01-01

  With the occurrence of an intestinal obstruction, many patients may need an intestinal stoma. This decision is often taken in an emergency context but may also be planned. The treatment will be multi-disciplinary involving the surgeon, anaesthetist, nurse, health care assistant, physiotherapist, dietician and stoma therapist. Copyright © 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 1. Hypertension in Patients with Cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Souza, Vinicius Barbosa de; Silva, Eduardo Nani; Ribeiro, Mario Luiz; Martins, Wolney de Andrade, E-mail: wolney@cardiol.br [Curso de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ (Brazil)

  2015-03-15

  There is a known association between chemotherapy and radiotherapy for treatment of cancer patients and development or worsening of hypertension. The aim of this article is to review this association. A literature search was conducted for articles reporting this association on the databases PubMed, SciELO and LILACS between 1993 and 2013. There was a high coprevalence of hypertension and cancer, since both diseases share the same risk factors, such as sedentary lifestyle, obesity, smoking, unhealthy diet and alcohol abuse. The use of chemotherapy and adjuvant drugs effective in the treatment of cancer increased the survival rate of these patients and, consequently, increased the incidence of hypertension. We described the association between the use of angiogenesis inhibitors (bevacizumab, sorafenib and sunitinib), corticosteroids, erythropoietin and non-steroidal anti-inflammatory drugs with the development of hypertension. We also described the relationship between hypertension and carotid baroreceptor injury secondary to cervical radiotherapy. Morbidity and mortality increased in patients with cancer and hypertension without proper antihypertensive treatment. We concluded that there is need for early diagnosis, effective monitoring and treatment strategies for hypertension in cancer patients in order to reduce cardiovascular morbidity and mortality.

 2. Temporomandibular disorders in headache patients

  Science.gov (United States)

  Mello, Christiane-Espinola-Bandeira; Oliveira, José-Luiz-Góes; Jesus, Alan-Chester-Feitosa; Maia, Mila-Leite-de Moraes; de Santana, Jonielly-Costa-Vasconcelos; Andrade, Loren-Suyane-Oliveira; Siqueira Quintans, Jullyana-de Souza; Quintans-Junior, Lucindo-José; Conti, Paulo-César-Rodrigues

  2012-01-01

  Objective: To identify the frequency of signs and symptoms of temporomandibular disorder (TMD) and its seve-rity in individuals with headache. Study Design: 60 adults divided into three groups of 20 individuals: chronic daily headache (CDH), episodic headache (EH) and a control group without headache (WH). Headache diagnosis was performed according to the criteria of International Headache Society and the signs and symptoms of TMD were achieved by using a clinical exam and an anamnestic questionnaire. The severity of TMD was defined by the temporomandibular index (TMI). Results: The TMD signs and symptoms were always more frequent in individuals with headache, especially report of pain in TMJ area (CDH, n=16; EH, n=12; WH, n=6), pain to palpation on masseter (CDH, n=19; EH, n=16; WH, n=11) which are significantly more frequent in episodic and chronic daily headache. The mean values of temporomandibular and articular index (CDH patients) and muscular index (CDH and EH patients) were statistically higher than in patients of the control group, notably the articular (CDH=0.38; EH=0.25;WH=0.19) and muscular (CDH=0.46; EH=0.51; WH=0.26) indices. Conclusions: These findings allow us to speculate that masticatory and TMJ pain are more common in headache subjects. Besides, it seems that the TMD is more severe in headache patients. Key words:Temporomandibular dysfunction, headache disorders. PMID:22926473

 3. Patient doses in interventional cardiology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carrera, F.; Ojeda, C.; Ruiz-Cruces, R.; Francisco Diaz, J.; Sanchez, A.; Tort, I.

  2001-01-01

  Cardiovascular diseases are the first cause of death in Spain. The most usual procedures in interventional cardiology are coronariography and PTCA. The first is a diagnostic technique, and the second one is interventional. Our goal has been to study procedures made during the first six months in the Interventional Cardiology Unit of the Juan Ramon Jimenez Hospital (Huelva-Spain), taking into account radiation protection issues. We have studied 178 patients; 145 of them underwent coronariography, and 33 of the patients had PTCA too. Every case was analyzed taking into account technical and dosimetric parameters. We show parameters values gathered: Diagnostic techniques (valvular and non-valvular patients), and interventional techniques (coronariography and PTCA in different or in the same intervention). Higher doses were obtained with valvular patients, although the number of frames was similar. Attending to therapeutic procedures, the highest values were gotten with the 'double' interventions. Interventional procedures exceed in 60% doses gotten in diagnostic studies: this is because of the number of series and number of frames per series. Similar values obtained by other authors have been gotten. (author)

 4. Hypertension in Patients with Cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Souza, Vinicius Barbosa de; Silva, Eduardo Nani; Ribeiro, Mario Luiz; Martins, Wolney de Andrade

  2015-01-01

  There is a known association between chemotherapy and radiotherapy for treatment of cancer patients and development or worsening of hypertension. The aim of this article is to review this association. A literature search was conducted for articles reporting this association on the databases PubMed, SciELO and LILACS between 1993 and 2013. There was a high coprevalence of hypertension and cancer, since both diseases share the same risk factors, such as sedentary lifestyle, obesity, smoking, unhealthy diet and alcohol abuse. The use of chemotherapy and adjuvant drugs effective in the treatment of cancer increased the survival rate of these patients and, consequently, increased the incidence of hypertension. We described the association between the use of angiogenesis inhibitors (bevacizumab, sorafenib and sunitinib), corticosteroids, erythropoietin and non-steroidal anti-inflammatory drugs with the development of hypertension. We also described the relationship between hypertension and carotid baroreceptor injury secondary to cervical radiotherapy. Morbidity and mortality increased in patients with cancer and hypertension without proper antihypertensive treatment. We concluded that there is need for early diagnosis, effective monitoring and treatment strategies for hypertension in cancer patients in order to reduce cardiovascular morbidity and mortality

 5. Mismanagement of a hypochondriacal patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reza Bidaki

  2015-01-01

  Full Text Available Hypochondriasis is a persistent preoccupation that despite appropriate medical evaluations and assurance of patient′s physical health, the patient insists on having a serious disease. The case which is discussed in this article is a 39-years-old woman that hospitalized for half of her life and no one can perceive her disorder according to her assertions. The mentioned case is a "difficult patient"with fear of oxygen shortage and being choked (Pnigophobia which leads to continuous tendency to wear oxygen device even during sleep. There is no benefit in exaggerating her condition for herself so there is no fictitious disorder considered. During the therapy she has been assured that she does not have a serious disease and she has learnt to decrease oxygen intake and breath with his mouth. The point that makes this study different from the others is that most of hypochondriacal patients have a fear of getting HIV, cancers, hepatitis and MS but our patient has phobia of pulmonary embolism.

 6. Patient dosimetry in diagnostic radiology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciraj-Bjelac Olivera F.

  2003-01-01

  Full Text Available The objective of this work is to assess patient organ doses, effective doses and entrance surface doses in conventional diagnostic radiology procedures for standard adult patient. The survey consists of measurements of doses delivered to 239 patients in nine types of X-ray examinations. Three types of data were collected: X-ray machine data, patient data, and output measurements. Entrance surface dose was assessed based on the survey data and subsequently, using conversion coefficients, the organ doses and effective doses were calculated. Values of the entrance surface dose and the effective dose were estimated to be 0.4 to 5.8 mGy and 0.03 to 3.00 mSv for different examinations. Derived doses were compared with recommended general diagnostic reference levels. The impact of examination parameters on dose values was discussed. Except for posterior-anterior chest examination, all estimated doses are lower than stated reference levels. Survey data are aimed at helping development of national quality control and radiation protection programmed for medical exposures.

 7. [Maintaining patients' autonomy at home].

  Science.gov (United States)

  Niang, Bénédicte; Coudre, Jean Pierre

  2015-01-01

  To maintain the flow of hospital discharges, the patient's return home with support from a home nursing service is important. If any difficulties are identified, there are various programmes or good practices which can be put into place. The future law on adapting society to ageing also comprises a scheme combining home assistance and nursing care.

 8. EEG Findings in Burnout Patients

  NARCIS (Netherlands)

  Luijtelaar, E.L.J.M. van; Verbraak, M.J.P.M.; Bunt, P.M. van den; Keijsers, G.P.J.; Arns, M.W.

  2010-01-01

  The concept of burnout remains enigmatic since it is only determined by behavioral characteristics. Moreover, the differential diagnosis with depression and chronic fatigue syndrome is difficult. EEG-related variables in 13 patients diagnosed with burnout syndrome were compared with 13 healthy

 9. Patient privacy and social media.

  Science.gov (United States)

  Hader, Amy L; Brown, Evan D

  2010-08-01

  Healthcare providers using social media must remain mindful of professional boundaries and patients' privacy rights. Facebook and other online postings must comply with the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), applicable facility policy, state law, and AANA's Code of Ethics.

 10. The alcohol patient and surgery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, H

  1999-01-01

  Alcohol abusers have a threefold increased risk of post-operative morbidity after surgery. The most frequent complications are infections, cardiopulmonary insufficiency, and bleeding episodes. Pathogenesis is suppressed immune capacity, subclinical cardiac dysfunction, and haemostatic imbalance....... The economic implications of alcohol abuse in surgical patients are tremendous. Interventional studies are required to reduce future increases in post-operative morbidity....

 11. Abdominal ultrasound in AIDS patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Escribano, J.; Gonzalez, J.; Alvarez, M.; Rivero, S.; Raya, J.L.; Ruza, M.

  1998-01-01

  To analyze the ultrasonography findings in abdomen in the AIDS patients in our hospital, as well as the indications for this exploration, assessing the role of abdominal ultrasound (AU). The ultrasonographic and clinical findings in 527 patients who underwent a total of 715 explorations between 1992 and 1996 were studied. Hepatomegaly and/or splenomegaly, usually homogeneous, were observed in nearly half of the studies (45%); one third of the patients with marked splenomegaly presented visceral leishmaniasis. Focal lesions in liver and/or spleen, corresponding to angiomas, abscesses, lymphomatous lesions and metastasis, were detected in 5.7% of the explorations. Thirty-five percent of the AU revealed the presence of lymphadenopathy; nodes measuring over 2.5 cm were usually related to potential treatable infection or neoplasm. Thickening of the gallbladder wall did not usually indicate the presence of acute cholecystitis unless Murphy''s sign was also detected. Bile duct dilation and wall thickening was related to opportunistic cholangitis, and the increase in the echogenicity of the renal parenchyma was linked to AIDS-related nephropathy. Despite the fact that many of findings with AU are nonspecific, we consider that this approach should be the principal diagnostic technique in AIDS patients with suspected abdominal pathology or fever of unknown origin. (Author) 43 refs,

 12. Patient evaluations of primary care.

  NARCIS (Netherlands)

  Schäfer, W.L.A.; Boerma, W.G.W.; Schellevis, F.G.; Groenewegen, P.P.

  2012-01-01

  Background: So far, studies about people’s appreciation of primary care services has shown that patient satisfaction seems to be lower in health care systems with regulated access to specialist services by gate keeping. Nevertheless, international comparative research about patients’ expectations

 13. BAYESIAN BICLUSTERING FOR PATIENT STRATIFICATION.

  Science.gov (United States)

  Khakabimamaghani, Sahand; Ester, Martin

  2016-01-01

  The move from Empirical Medicine towards Personalized Medicine has attracted attention to Stratified Medicine (SM). Some methods are provided in the literature for patient stratification, which is the central task of SM, however, there are still significant open issues. First, it is still unclear if integrating different datatypes will help in detecting disease subtypes more accurately, and, if not, which datatype(s) are most useful for this task. Second, it is not clear how we can compare different methods of patient stratification. Third, as most of the proposed stratification methods are deterministic, there is a need for investigating the potential benefits of applying probabilistic methods. To address these issues, we introduce a novel integrative Bayesian biclustering method, called B2PS, for patient stratification and propose methods for evaluating the results. Our experimental results demonstrate the superiority of B2PS over a popular state-of-the-art method and the benefits of Bayesian approaches. Our results agree with the intuition that transcriptomic data forms a better basis for patient stratification than genomic data.

 14. Psychological profile of laryngectomized patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan Popescu

  2016-04-01

  Full Text Available Larynx cancer is one of the most susceptible form of cancer susceptible to induce alteration of the patient’s psychological profile due to the social role that the larynx has in communication. Oral communication is severely impaired even after voice rehabilitation of the laryngectomized patients, so that the social rehabilitation is somewhat not only a medical but also a social problem. The psychological profile of these patients is altered in a way that dealing with the disease is sometimes neglected and the interaction with the outside world in terms of oral communication is totally abandoned. The starting point for depression in these cases is the acknowledgement of the disease and is, in some cases, the entire medical environment. Facial scarring, the inability to verbally interact with other human, as well as the presence of the tracheostoma, are all deciding factors in the presence of a low self-esteem for these particular patients. Psychological counseling is a mandatory approach for laryngectomized patients, in order to improve their ability to cope with cancer and providing better recovery chances.

 15. When a Patient Commits Suicide.

  Science.gov (United States)

  Marshall, Karol A.

  1980-01-01

  Suicide is a tragic and upsetting event which sometimes occurs when a person is in some form of therapy. This paper advocates a process after a patient commits suicide which allows for a thorough and orderly working through of the event by involved treatment personnel. (Author)

 16. Skin cancers in elderly patients.

  Science.gov (United States)

  Malaguarnera, Giulia; Giordano, Maria; Cappellani, Alessandro; Berretta, Massimiliano; Malaguarnera, Michele; Perrotta, Rosario Emanuele

  2013-11-01

  Cancer in older people is a common problem worldwide. Among various types of cancer, skin cancers represent an important percentage. The principal risk factors are sun exposure, family history of skin cancer, fair skin color, but also the age plays an important role in the genesis of skin cancers. In older people there are a more prolonged exposure to carcinogenesis and a decreased functionality of reparation mechanisms of the cells so they acquire a selective advantage of growing and proliferating. At the same time age causes alteration in immune system by increasing NK-cells absolute number and decreasing both the endogenous and the lymphokine-induced lytic activities. The anti-tumor immune response is also mediated by the cytotoxic T- lymphocytes and in the elderly a strong reduction of T-cell function has been demonstrated. In elderly patients the diagnosis and the treatment of skin cancers can be different from younger counterpart. For example in older patients with melanoma is important to evaluate Breslow depth while higher mitotic rate has major value in younger patients. Moreover, the treatment should consider the performance status of patients and their compliance.

 17. Patienters vurdering af medicinpakningernes indlaegssedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horwitz, Anna; Reuther, Lene; Andersen, Stig Ejdrup

  2009-01-01

  information leaflets, but relied on the doctor or the pharmacist. 62% of the interviewed had no problems reading or understanding the patient information leaflets. Among the 38% with reading problems, 57% had difficulties due to text-size, and 33% found the written language difficult to understand. Thirty...

 18. Cerebrovascular disease in pediatric patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rotta Newra Tellechea

  2002-01-01

  Full Text Available Although rare in childhood, stroke may have a serious impact when it happens in this stage of life. Also, it may be the first sign of a systemic disease. We report 12 cases of patients with stroke treated in the Neuropediatrics Unit of Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA from March 1997 to March 2000. All patients, from term infants to 12-year-old children hospitalized in the Pediatrics Unit of HCPA, had clinical suspicion of stroke, which was later confirmed by radiological studies. Patient follow up ranged from 1 to 6 years (mean = 3.4 years. Presenting symptoms were hemiparesis in 9 patients, seizures in 7, deviation of labial commissure in 3, and loss of consciousness in 1. The increase in the number of cases of childhood stroke identified and later confirmed by noninvasive methods had helped in the determination of different ethiologies of stroke: the most frequent being hematologic, cardiac and genetic diseases. However, our study included 6 newborns with stroke whose ethiology was not identified. Seven children with seizures received phenobarbital. Six term infants had neonatal seizures secondary to stroke and restricted to the first 72 hours of life.

 19. Patient Blood Management in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, M T; Pendry, K; Georgsen, J

  2016-01-01

  BACKGROUND AND OBJECTIVES: Patient Blood Management (PBM) in Europe is a working group of the European Blood Alliance with the initial objective to identify the starting position of the participating hospitals regarding PBM for benchmarking purposes, and to derive good practices in PBM from...

 20. Patient advocacy versus employer protection.

  Science.gov (United States)

  Deubner, David; Sturm, Richard E

  2002-01-01

  In a departure from the usual Occupational Medicine: State of the Art Reviews article, this piece comprises responses from two occupational physicians to the question of how balance is achieved between employer and patient interests in occupational medicine. The authors discuss the ethical dilemmas that may arise in such relationships, negotiation of confrontations, physician responsibilities, and conflict resolution.

 1. [Patient evaluation and outcome measures].

  Science.gov (United States)

  Nieto Pol, Enrique

  2014-01-01

  Both the initial evaluation and follow-up of patients with osteoarthritis require systematic evaluation of the indicators that provide information on the degree of involvement of the disease and allow its quantification. Reliable measures of disease progression help decision-making by clinicians and provide valid information on treatment response and the effectiveness of the distinct therapeutic interventions. The instruments recommended in research, as outcome measures in osteoarthritis, are pain evaluation, assessment of physical function, and self-reported global evaluation. In studies lasting more than 1 year, structural changes are evaluated through simple X-ray. Self-reported quality of life assessment and physician global assessment are also recommended as options. These indicators should be incorporated into routine clinical practice for adequate evaluation and correct follow-up of patients with osteoarthritis. The recommended pain evaluation method for use in clinical practice is the visual analog scale (VAS). The best instrument to evaluate physical function in patients with hip or knee osteoarthritis is the WOMAC scale (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index). For patient-reported global assessment in routine practice, the recommended scales are VAS or the SF-12 (12-item short-form health survey). Copyright © 2014 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

 2. Asthma in patients with psoriasis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønnberg, A S; Skov, L; Skytthe, A

  2015-01-01

  We read with interest the report by Fang and colleagues of the relationship between psoriasis and asthma in a large retrospective case-control study from Taiwan [1]. The study found a 1.38-fold increased risk of asthma among patients with psoriasis, and with an increasing risk according to higher...

 3. Lynch syndrome: the patients' perspective

  NARCIS (Netherlands)

  Seppen, Jurgen; Bruzzone, Linda

  2013-01-01

  People with Lynch syndrome have a high lifetime risk for the development of colorectal, endometrial and several other types of cancer. Lynch syndrome is caused by germline mutations in genes encoding DNA mismatch repair proteins. In this review, issues that concern Lynch patients are highlighted

 4. Implications for patient-centeredness

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  health outcomes, research on enablers and dis-enablers of patient care is crucial ... participation and has given rise to the prevalence of concepts such as 'user .... interviews with doctors, which did not need translation because they were done ...

 5. Patient Radiation Protection in Radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hegazy, M.

  2010-01-01

  The Role of Radiotherapy is treatment modalities for cancer which is generally assumed that 50 to 60% of cancer patients will benefit from radiotherapy. It constitutes a peaceful application of ionizing radiation and an essential part of cancer management. The two aims of radiation protection Prevention is of deterministic effect and Reduction of the probability of stochastic effects. The Shielding fundamentals is to limit radiation exposure of staff, patients, visitors and the public to acceptable levels it also optimize protection of patients, staff and the public. Diagnosis is important for target design and the dose required for cure or palliation while Simulator is often used twice in the radiotherapy process where Patient data acquisition - target localization, contours, outlines and Verification. The Prescription is the responsibility of individual clinicians, depending on the patient’s condition, equipment available, experience and training. An ultimate check of the actual treatment given can only be made by using in vivo dosimetry. Treatment records must be kept of all relevant aspects of the treatment – including Session and Summary Record information, Records all treatment parameters, Dose Calculations and Dose Measurements

 6. Patients with epilepsy and patients with psychogenic non-epileptic seizures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Turner, Katherine; Piazzini, Ada; Chiesa, Valentina

  2011-01-01

  and neuropsychological functions among patients with PNES, patients with epilepsy associated with PNES and patients with epilepsy. METHODS: We evaluated 66 consecutive in-patients with video-EEG recordings: 21 patients with epilepsy, 22 patients with PNES and 10 patients with epilepsy associated with PNES; 13 patients....... We observed fewer mood and anxiety disorders in patients with PNES compared with those with epilepsy. We did not find statistically significant differences in neuropsychological profiles among the 3 patient groups. CONCLUSION: This study can help to contribute to a better understanding of the impact...

 7. Pulmonary infections in immunocompromised patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choneva, I.; Abadjieva, D.; Kirilov, R.

  2013-01-01

  Full text: Introduction: The lung is one of the most commonly affected organs in immunocompromised patients. Primary complication is pulmonary infection which is associated with high morbidity and mortality. Although radiography and CT, as main diagnostic tools are reliable and credible methods, often there is difficulty with the correct diagnose. The reasons for this are that immunocompromised patients are potentially susceptible to infection by various microorganisms and that the radiographic findings are rarely specific for detecting a particular pathogen. What you will learn : Our objective is to present general nosological classification of pulmonary infections in immunocompromised patients, and to evaluate and analyze new imaging methods and discuss their correlation with the clinical setting, which aims to facilitate the diagnosis and to take a decision for the treatment. The experience indicates that a clinical environment conducive the immunocompromised patients to infection with certain pathogens, thereby changing the frequency of their occurrence. The most commonly cited fungal infections, cytomegalovirus infections, Pneumocystis carinii pneumonia and Pulmonary tuberculosis (PTB) of which convincing is the Imaging diagnosis primarily in fungal infections, and Pneumocystis carinii pneumonia and less accurate - in bacterial and viral infections. Discussion: The term 'immunocompromised' describes a subject with an increased risk for life-threatening infection as a result of congenital or acquired abnormalities of the immune system. Over the past few decades, the number of immunocompromised patients has grown considerably, reflecting the increased use of immunosuppressive drugs, and the syndrome of acquired immunodeficiency. Given the high incidence of pulmonary infections in immunocompromised patients (lung is one of the most commonly affected organs, such as lung infection is about 75% of pulmonary complications), rapid and accurate diagnosis is important

 8. [Patients' rights--doctors' duties].

  Science.gov (United States)

  Jaeger, L; Bertram, E; Grate, S; Mischkowsky, T; Paul, D; Probst, J; Scala, E; Wbllenweber, H D

  2015-06-01

  On 26 February 2013 the new "Law on Patients' Rights" (hereinafter also the "Law") became effective. This Law strengthens patients' rights vis-à-vis the insurdnce company and also regulates patients' rights regarding their relation to the doctor. This has consequences for the laws on medical liability all doctors must consider. The doctor's performance is and remains a service and such service does not hold any guarantee of success. Nevertheless, this Law primarily reads as a "law on the duties of physicians". To duly take into account these duties and to avoid mistakes and misinterpretation of the Law, the Ethics Committee of the Consortium of Osteosynthesis Trauma Germany (AOTRAUMA-D) has drafted comments on the Law. Brief summaries of its effects are to be found at the end of the respective comment under the heading "Consequences for Practice". The text of the law was influenced particularly by case law, as continuously developed by the German Federal Court of Justice ("BGH"). The implementation of the Law on Patients' Rights was effected by the newly inserted sections 630a to 630h of the German Civil Code (the "BGB"), which are analysed below. The following comments are addressed to physicians only and do not deal with the specific requirements and particularities of the other medical professions such as physiotherapy, midwifery and others so on. Special attention should be paid to the comments on the newly inserted Duty to inform, which has to be fullfilled prior to any diagnostic or therapeutic procedure (sec. 630c para 2 sentence 1 BGB). Under certain conditions the doctor also has to inform the patient about the circumstances that lead to the presumed occurance of a therapeutic or diagnostic malpractice (sec. 630c para. 2 sentence 2 BGB), based on the manifestation of an undesired event or an undesired outcome. As before, the patient's valid consent to any procedure (sec. 630d BGB) is directly linked to the comprehensive and timely provision of information

 9. Dissociative symptomatology in cancer patients

  Science.gov (United States)

  Civilotti, Cristina; Castelli, Lorys; Binaschi, Luca; Cussino, Martina; Tesio, Valentina; Di Fini, Giulia; Veglia, Fabio; Torta, Riccardo

  2015-01-01

  Introduction: The utilization of the post-traumatic stress disorder (PTSD) diagnostic spectrum is currently being debated to categorize psychological adjustment in cancer patients. The aims of this study were to: (1) evaluate the presence of cancer-related traumatic dissociative symptomatology in a sample of cancer patients; (2) examine the correlation of cancer-related dissociation and sociodemographic and medical variables, anxiety, depression, and post-traumatic stress symptomatology; (3) investigate the predictors of cancer-related dissociation. Methods: Ninety-two mixed cancer patients (mean age: 58.94, ds = 10.13) recruited from two hospitals in northern Italy were administered a questionnaire on sociodemographic and medical characteristics, the Karnofsky Scale to measure the level of patient activity and medical care requirements, the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) to evaluate the presence of anxiety and depression, the Impact of Event Scale Revised (IES-R) to assess the severity of intrusion, avoidance, and hypervigilance, and the Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire (PDEQ) to quantify the traumatic dissociative symptomatology. Results: 31.5% of participants report a PDEQ score above the cutoff. The results indicated that dissociative symptomatology was positively correlated with HADS scores (HADS-Anxiety: r = 0.476, p dissociative symptomatology. The results converged on a three predictor model revealing that IES-R-Intrusion, IES-R-Avoidance, and IES-R-Hyperarousal accounted for 53.9% of the explained variance. Conclusion: These findings allow us to hypothesize a specific psychological reaction which may be ascribed to the traumatic spectrum within the context of cancer, emphasizing the close relationship between the origin of dissociative constituents which, according to the scientific literature, compose the traumatic experience. Our results have implications for understanding dissociative symptomatology in a cancer

 10. Oxidative Stress in Cystinosis Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Helena Vaisbich

  2011-09-01

  Full Text Available Background/Aims: Nephropathic cystinosis (NC is a severe systemic disease and cysteamine improves its prognosis. Lysosomal cystine accumulation is the hallmark of cystinosis and is regarded as the primary defect due to mutations in the CTNS gene. However, there is great evidence that cystine accumulation itself is not responsible for all abnormalities observed in NC. Studies have demonstrated altered ATP metabolism, increased apoptosis, and cell oxidation. An increased number of autophagosomes and autophagic vacuoles have been observed in cystinotic fibroblasts and renal epithelial cells, suggesting that altered autophagy plays a role in NC, leading to increased production of reactive oxygen species. Therefore, cystinosis patients can be more susceptible to oxidative stress (OS and it can contribute to the progression of the renal disease. Our goal was to evaluate a marker of OS (serum TBARS in NC children, and to compare the results with those observed in healthy controls and correlated with renal function parameters. Methods: The study included patients aged under 18 years, with good adherence to the treatment and out of renal replacement therapy. The following parameters were evaluated: serum creatinine, BUN, creatinine clearance estimated by stature and serum TBARS levels. Results: We selected 20 patients aged 8.0 ±3.6 years and observed serum TBARS levels of 4.03 ±1.02 nmol/ml. Serum TBARS levels in the 43 healthy controls, aged 7.4 ±1.1 years, were 1.60 ±0.04 nmol/ml. There was a significant difference between the plasma TBARS levels among the 2 groups (p Conclusion: An increased level of serum TBARS in patients with NC was observed and this abnormality was not correlated with the renal function status degree. This is the first report that shows increased oxidative stress in serum of NC patients.

 11. Patient-centered care in Parkinson's disease

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, M. van der

  2015-01-01

  Patient centeredness means providing care that is respectful of and responsive to individual patient preferences, needs and values, and ensuring that patient values guide all clinical decisions’.The concept assumes that both physicians and patients are experts; physicians in diagnostic and

 12. Needs and preferences of patients with cancer

  NARCIS (Netherlands)

  Wessels-Wynia, H.

  2010-01-01

  What do patients prefer in cancer care and does gender matter? Introduction: To provide patient-centred care for cancer patients it is important to have insight into the patients' specific preferences for health care. To gain such insight we have developed a questionnaire based on cancer patients’

 13. Patient education in Europe: united differences.

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, S.; Deccache, A.; Bensing, J.

  2001-01-01

  This issue of Patient Education and Counseling presents the state of the art of patient education in several European countries. It is based on papers presented at a meeting in Paris on the evolution and development of patient education in western, central and eastern Europe (May 1999). Also patient

 14. A Model for Nationwide Patient Tracking

  Science.gov (United States)

  2009-09-01

  SUBJECT TERMS Patient Tracking, Public Health, Emergency Medical Services, Patient Movement, Evacuation, Public Health Preparedness 16. PRICE CODE 17...Emergency Medical Services................................................................................................19 2. Ideal Patient Tracking... Medical Services ............................................................36 a. Patient Flow in Field-Based Casualty Care—Current Process

 15. Thallium-201 stress imaging in hypertensive patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schulman, D.S.; Francis, C.K.; Black, H.R.; Wackers, F.J.

  1987-01-01

  To assess the potential effect of hypertension on the results of thallium-201 stress imaging in patients with chest pain, 272 thallium-201 stress tests performed in 133 hypertensive patients and 139 normotensive patients over a 1-year period were reviewed. Normotensive and hypertensive patients were similar in age, gender distribution, prevalence of cardiac risk factors (tobacco smoking, hyperlipidemia, and diabetes mellitus), medications, and clinical symptoms of coronary disease. Electrocardiographic criteria for left ventricular hypertrophy were present in 16 hypertensive patients. Stepwise probability analysis was used to determine the likelihood of coronary artery disease for each patient. In patients with mid to high likelihood of coronary disease (greater than 25% probability), abnormal thallium-201 stress images were present in 54 of 60 (90%) hypertensive patients compared with 51 of 64 (80%) normotensive patients. However, in 73 patients with a low likelihood of coronary disease (less than or equal to 25% probability), abnormal thallium-201 stress images were present in 21 patients (29%) of the hypertensive group compared with only 5 of 75 (7%) of the normotensive patients (p less than 0.001). These findings suggest that in patients with a mid to high likelihood of coronary artery disease, coexistent hypertension does not affect the results of thallium-201 exercise stress testing. However, in patients with a low likelihood of coronary artery disease, abnormal thallium-201 stress images are obtained more frequently in hypertensive patients than in normotensive patients

 16. Echocardiographic findings in patients with rheumatoid arthritis ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pulmonary hypertension was found in 5.5% of patients. Conclusion: This study shows a high prevalence of cardiac abnormalities among RA patients despite these patients being on disease modifying medications and being diagnosed relatively earlier. Majority of the patients were in remission with duration of illness less ...

 17. Patient safety: Safety culture and patient safety ethics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marlene Dyrløv

  2006-01-01

  ,demonstrating significant, consistent and sometimes large differences in terms of safety culture factors across the units participating in the survey. Paper 5 is the results of a study of the relation between safety culture, occupational health andpatient safety using a safety culture questionnaire survey......Patient safety - the prevention of medical error and adverse events - and the initiative of developing safety cultures to assure patients from harm have become one of the central concerns in quality improvement in healthcare both nationally andinternationally. This subject raises numerous...... challenging issues of systemic, organisational, cultural and ethical relevance, which this dissertation seeks to address through the application of different disciplinary approaches. The main focus of researchis safety culture; through empirical and theoretical studies to comprehend the phenomenon, address...

 18. Radiotherapy of patients with germ cell tumor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Inomata, Taisuke; Maeda, Tomoho; Yoshida, Shoji; Ogawa, Yasuhiro; Hamada, Fumio; Imajo, Yoshinari; Gose, Kyuhei; Fujiwara, Kiyoshi.

  1986-01-01

  Twenty-one patients with germ cell tumor who received radiotherapy were discussed. There were eight patients with germinoma, two patients with malignant teratoma, three patients with pineocytoma (out of category of germ cell tumor today) and eight unverified patients. Irradiated dose was mostly from 50 Gy to 60 Gy and local irradiation was performed after whole brain irradiation in many cases. The effect of radiotherapy was not so good in patients with malignant teratoma. On the contrary, it was relatively good in patients with germinoma and five out of eight patients are alive with no symptoms of recurrence. Six out of eight unverified patients are also alive. Among them, several patients with germinoma are considered to be included. Germinoma occupies many cases of germ cell tumor and has a good response to radiotherapy. Against spinal cord metastasis and late recurrence, additional therapy, such as chemotherapy, seems to be useful to improve cure ratio. (author)

 19. Patient blood management -- the GP's guide.

  Science.gov (United States)

  Minck, Sandra; Robinson, Kathryn; Saxon, Ben; Spigiel, Tracey; Thomson, Amanda

  2013-05-01

  There is accumulating evidence of a strong association between blood transfusion and adverse patient outcomes. Patient blood management aims to achieve improved patient outcomes by avoiding unnecessary exposure to blood products through effective conservation and management of a patient's own blood. To introduce the general practitioner's role in patient blood management. There are a number of ways in which GPs can contribute to patient blood management, particularly in the care of patients scheduled for elective surgery. These include awareness, identification, investigation and management of patients with or at risk of anaemia; assessment of the adequacy of iron stores in patients undergoing planned procedures in which substantial blood loss is anticipated; awareness and assessment of medications and complementary medicines that might increase bleeding risk; and awareness of and ability to discuss with patients, the possible risks associated with blood transfusion and alternatives that may be available.

 20. [Melanoma in organ transplant patients].

  Science.gov (United States)

  Lévêque, L; Dalac, S; Dompmartin, A; Louvet, S; Euvrard, S; Catteau, B; Hazan, M; Schollhamer, M; Aubin, F; Dreno, B; Daguin, P; Chevrant-Breton, J; Frances, C; Bismuth, M J; Tanter, Y; Lambert, D

  2000-02-01

  The incidence of cutaneous melanoma has rapidly increased in the white population over the last decades. It has been estimated that the incidence doubles world-wide every 10 years. Different risk factors have been identified, including immunosuppression. The aim of our study-was to determine the relative risk of developing melanoma in the organ transplant population and the clinical and histological features of their melanomas. This retrospective study was conducted with the collaboration of 9 University Hospital Centers: Besançon, Brest, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Nantes, Paris (Pitié-Salpétrière) and Rennes. A questionnaire was sent to the different departments of dermatology of these hospitals to obtain information on patients who had presented a melanoma after a transplantation between 1971 and 1997. During this period, there were 12,477 organ transplant recipients in the transplantation units of these 9 hospitals. Average follow-up for these patients was about 5 years and the average duration of immunosuppressive therapy was about 4.5 years. Among 12,477 organ transplant recipients, we found 17 cases of melanoma but no data could be obtain on one case: 14 occurred in renal transplant recipients and 3 in cardiac transplant recipients. Clinical and histological data were only available in 16 patients. The average time between transplantation and diagnosis of melanoma was 63 months, but it was 5 times shorter for 2 patients who had a past history of melanoma before transplantation. Two patients had a mucosal melanoma; for the cutaneous melanomas, 2 appeared on Dubreuilh melanosis, 2 were in situ melanomas, 7 were superficial spreading melanomas and 3 were nodular melanomas. The histological review of 11 cutaneous melanomas revealed a precursor nevus in 6 cases and a weak or no stroma reaction in 7/7 cases. Complete excision of the melanoma was performed in all patients except one with anorectal melanoma. Four patients died of visceral metastasis within a mean