WorldWideScience

Sample records for overvejelser samt prognostisk

 1. Troponinforhøjelse--differentialdiagnostiske overvejelser samt prognostisk betydning

  Jensen, Jesper Khedri; Mickley, Hans

  2003-01-01

  It has become increasingly evident that elevation of troponins can be demonstrated in other diseases than acute myocardial infarction. In this review we wanted to assess the prevalence and the clinical importance of troponin elevations in patients with mainly extra-cardiac organ manifestations. O...

 2. Karpaltunnelsyndrom: Prognostiske og økonomiske forhold ved endoskopisk operation

  Meldgaard, Anette

  Formål: At identificere prognostiske faktorer for genoptagelse af arbejde og normalisering af funktions¬niveau efter endoskopisk operation for karpaltunnelsyndrom. At vurdere de økonomiske konse¬kvenser i forhold til traditionel åben operation i en cost-effectiveness analyse med sparede syge......-tions¬tilfredshed samt symptom- og funktionsscore blev udfyldt. Udfra en simpel erhvervskorrigeret OR blev de signifikante prognostiske faktorer identificeret ved multipel logistisk regression. Her-udover blev der gennemført en cost-effectiveness analyse af endoskopisk operation i forhold til kon-ventionel åben...... operation. Effekten beregnedes som et vægtet gennemsnit af forskellen i antal post-operative sygedage estimeret i randomiserede kliniske undersøgelser af endoskopisk operation versus åben operation. Resultater: Den gennemsnitlige funktionsscore faldt fra 2,3 til 1,4 postoperativt (SD 0,8) og den gen...

 3. Juridiske overvejelser i forbindelse med Influence Operationer

  Nissen, Thomas Elkjer

  2014-01-01

  Kapitel 8: Juridiske overvejelser i forbindelse med influence-operationer Af Thomas Elkjer Nissen Dette kapitel fokuserer ligesom kapitel 9 på de juridiske problemstillinger, som den teknologiske udvikling har bragt med sig til væbnede konflikter; i dette kapitel er der fokus på kommunikation....... Kapitlet ser nærmere på det moderne informationsmiljø, dets betydning i moderne konflikter og den stigende anvendelse af information som magtmiddel. Herefter rettes blikket mod de juridiske overvejelser, der er forbundet med influence-operationer, bl.a. tid og rum, chefansvar, mandat og juridisk grundlag....... Afsnittet behandler desuden bl.a. jus in bello’s grundlæggende princippers indflydelse på influence-operationer....

 4. Overvejelser over systematikkriterier på dyr hos videnskabsmanden al-Djâhiz (776-868): Formeringsmåder hos fugle og krybdyr.

  Ben Saad, Meyssa; Katouzian-Safadi, Mehrnaz; Provencal, Philippe

  2013-01-01

  Al-Djâhiz (776-868) var en arabisk sproget naturhistoriker og litterat, som levede i Iraq i det 9. århundrede. Han skrev et zoologisk værk, som er baseret på Aristoteles' zoologi men i hvilket han også indføjer sine egne observationer og overvejelser. I denne artikel bliver hans overvejelser over formering som kriterium for en inddeling af dyrene diskuteret.

 5. "Filosofiske og æstetiske overvejelser over digitalisering af musik og lyd."

  Grund, Cynthia M.

  Digitalisering af musik og lyd har vidtgående konsekvenser for flere områder inden for musikfilosofi og beslægtede områder, da det indbyder til gentænkning af traditionelle spørgsmål inden for æstetik samt afdækning af nye. Foredraget vil give en perspektivering over, hvordan digitalisering af...

 6. Evaluating the SAMT English Textbook for BSc Students of Physics

  Mina Sajjadi

  2011-11-01

  Full Text Available English for Academic Purposes (EAP and English for Specific Purposes (ESP are developing branches of English as a Foreign Language (EFL instruction in Iran. These branches have a marginal status in the tertiary education, and the Ministry of Science, Research, and Technology’s high commission offers no clear guidance for selecting and developing basic academic instructional materials related to the linguistic or communicative standards expected by teachers (Mazdayasna & Tahririan, 2008. This paper tries to evaluate an ESP textbook written for BSc students of physics entitled, ‘English for the students of physics’, which is prepared by the Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT. The present research was based on qualitative and quantitative research techniques and included two steps. First, internal, external and overall evaluation of the book was carried out based on McDonough & Shaw (1993 model. While conducting the external evaluation of the book, the intended audience, the proficiency level, the context of use, the language, the author's views on language and methodology, the inclusion of a vocabulary list/index, visual features, and the cultural aspects were examined. The internal evaluation included the presentation of the skills, grading and sequencing, discourse skills, listening section, the representation of different learning styles. And in overall evaluation, general suitability of the textbook was assessed. In the second step, six teachers each responded to a 22-item textbook evaluation questionnaire to express their perceptions concerning various aspects of the textbooks. The results revealed the extent of appropriateness of the textbook used by BSc students of physics. Suggestions are offered for the future revision and/or designing the textbooks.

 7. Hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer under adjuvant cancerbehandling relaterad till fatigue, livskvalitet samt self-efficacy

  Zetterlund, Johanna

  2016-01-01

  Bakgrund Cancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad fatigue (CRF) och försämrad livskvalitet under och efter behandling. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) kan minska risken för dessa negativa konsekvenser. HFA påverkas bl.a. av träningsrelaterad self-efficacy, dvs tilltron till egen förmåga att vara fysisk aktiv. Syfte Att undersöka HFA hos personer under adjuvant cancerbehandling vid diagnos och efter sex månader samt att undersöka om de med en stabil HFA hade lägre CRF, högre livskval...

 8. Förändringen av Incoterms klausulerna samt deras användning bland finländska företag

  Storås, Tea; Granberg, Emilia

  2011-01-01

  Lärdomsprovet behandlar förändringen av Incoterms klausuler samt deras användning bland finländska företag. Ämnet behandlar företag i Finland och dess användning av Incoterms 2010 klausuler vid export och import. Vi avgränsar vårt arbete till att utreda hur Incoterms 2010 påverkat finländska företag samt hur övergången skett från de gamla Incoterms 2000 klausulerna till de nya Incoterms 2010 klausulerna. Lärdomsprovet är uppdelat i en teoretisk del samt i en empirisk del. Den teoretiska delen...

 9. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 10. Cuba y las fronteras de la utopía

  Gustafsson, Jan

  2015-01-01

  Artiklen indeholder nogle generelle overvejelser om den sociale utopi som fænomen samt en række empiriske observationer og del analyser af dette fænomen i ft det revolutionære Cuba.......Artiklen indeholder nogle generelle overvejelser om den sociale utopi som fænomen samt en række empiriske observationer og del analyser af dette fænomen i ft det revolutionære Cuba....

 11. Socialt stöd, arbetsrelaterad stress samt fysisk aktivitets påverkan på individens välmående : En kvantitativ fallstudie

  Ysberg, Cecilia; Pettersson, Jessica

  2015-01-01

  Studiens syfte var att undersöka vilken effekt socialt stöd, arbetsrelaterad stress samt fysisk aktivitet har på individens välmående. Dessutom undersöktes vilken påverkan kön och ålder har på individens välmående. Karasek´s krav-kontroll-stödmodell utgjorde grund vid analys av resultatet (Karasek & Theorell, 1990). Studien utfördes på en organisation och bygger på en enkätundersökning (n=124) där bekvämlighetsurval användes. Mätinstrumentet består av fem delar som utgörs av demografiska ...

 12. Rickettsiose som differentialdiagnostisk overvejelse ved rejserelateret feber

  Kibsgaard, Line

  2012-01-01

  , rickettsiosis should be considered in the returned traveller with fever, especially when malaria, dengue fever and typhoid fever have been excluded. There is a possibility that doxycycline may have a prophylactic effect on rickettsiosis, but this thesis is only imaginary and needs further investigation.......Rickettsial diseases are increasingly reported in international travellers. Prospective studies have shown that 2-4 % of travellers returning with fever have a rickettsiosis. We discuss epidemiology, clinical findings, diagnostics, treatment and prevention of rickettsiosis. In conclusion...

 13. Udfaldskrav til blankt murværk

  Brandt, Erik

  Publikationen beskriver de overvejelser byggeriets parter skal gøre sig inden et byggeri igangsættes vedrørende beslutninger, bygningsudformning og aftaleforhold. Desuden omtaler Tegl 38 materialer (tegl, mørtel etc) samt udførelse (modtagekontrol, opbevaring, murearbejdet etc.) samt vedligehold....

 14. Pre-loss grief in family caregivers during end-of-life cancer care: a nationwide population-based cohort study

  Nielsen, Mette Kjærgaard; Neergaard, Mette Asbjørn; Jensen, Anders Bonde

  2017-01-01

  sammenhæng med høj belastning af omsorgen for den syge (”high caregiver burden”), symptomer på depression, lav forberedthed på det forestående dødsfald, lav grad af kommunikation i familien om sygdom og død samt mængden af prognostisk information (både ”for meget” og ”for lidt” information). Studiet bygger...

 15. Udbredelse af den invasive polychaete Marenzelleria spp. i danske farvande samt effekten på sedimentmiljøet

  Christoffersen, Kenn L; Banta, Gary Thomas

  De europæiske arter af børsteormen Marenzelleria består af tre siblingearter (M. viridis, M. neglecta og M. arctia). De stammer oprindeligt fra den Nord Amerikanske østkyst og Arktis og har været i den sydlige Østersø siden de tidlige 1980’ere. De har stor tolerance over for svingende salinitet...... genetisk analyse efter metoden beskrevet i Blank et al. 2007 [1]. De genetiske metoder er baseret på PCR/RFLP og bruges i dette projekt til at bestemme udbredelsen af de tre sibling arter i danske farvande. Den quantitative fauna opgørelse, samt de forskellige sediment parametre, såsom organisk indhold og...... Sjælland mangler stadig, men forventes foretaget før mødet. På mødet præsenteres foreløbig data om Marenzellerias udbredelse og sedimentkarakteristika.. [1] Blank M., Laine A.O., Jürss K. and Bastrop R. 2007. Molecular identification key based on PCR/RFLP for three polychaete sibling species of the genus...

 16. Stress og profylakse samt behandling

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Prevention of stress should address the stressors and factors which modify the effect of these. At the community level legislation and agreements on the labour market are important tools. At the enterprise level policies to reduce stress and monitoring the psychosocial work environment has...... the first priority in prevention. Treatment of stress is often a long-term process involving diagnostic assessment, psycho-education and counselling. The Danish National Board of Health has published recommendations to both general practitioners and the public in this area....

 17. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 18. Prognostiske markører for vaegttab ved adipositasbehandling

  Astrup, A V; Buemann, B; Gluud, C N

  1996-01-01

  cessation of treatment. The maximum weight loss (mean 16.2 kg. 95% CI 14.2-18.2) was positively associated to pre-treatment 24-h energy expenditure (EE) (p DHT) (p ... these factors could explain 41% of the variation in maximum weight loss. After 36 weeks only 24-h EE and DHT had predictive power on weight loss. Weight losses in upper and lower tertiles of DHT concentrations were 17.7 kg (14.1-21.4) and 9.8 kg (6.2-13.3) (p ... kg in the upper compared to the lower DHT tertile was 12% (4-32%). At two and a half years follow-up 21 patients had maintained some of the weight loss (54%), while 14 patients had maintained > 5 kg weight loss (36%). High levels of pre-treatment DHT were also associated with better weight loss...

 19. Nye prognostiske markører ved kolorektal cancer

  Nielsen, Hans Jørgen; Brünner, N A; Thorlacius-Ussing, O

  1998-01-01

  The majority of patients diagnosed as having colorectal cancer do not survive five years, although 70%-80% undergo curative surgery. Only a minority of the patients receive additional adjuvant chemo-, radio- and/or immunotherapy, which has proven its efficiency in a minor part of patients...... with Dukes C disease. Therefore, adjuvant therapy has only an insignificant impact on overall survival improvement. The present treatment of patients with colorectal cancer is far from sufficient, and this has led to considerations of how to optimize both surgical and adjuvant medical treatment strategy...... biological markers of development, growth and dissemination of colorectal cancer can be used to predict prognosis either alone or in various combinations, and as selection markers to discriminate between patients who only need surgery and patients who may need adjuvant treatment. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3...

 20. Prognostisk betydning af "white coat" og maskeret hypertension

  Gustavsen, Pia; Hansen, Tine Willum

  2009-01-01

  The growing use of ambulatory blood pressure monitoring has led to an increased awareness of the two types of discrepancy between office blood pressure and ambulatory blood pressure, called white coat hypertension (WCH) and masked hypertension (MH). Based on several longitudinal studies, WCH...... is viewed as a condition with a relatively low cardiovascular risk, whereas patients with MH have an increased risk of cardiovascular morbidity and mortality. Two studies documented a gradually increased risk from normotension over WCH and MH to sustained hypertension. Udgivelsesdato: 2009-Jun...

 1. Tumorcelledissociering som prognostisk markør ved kolorektal cancer

  Klarskov, Louise; Engel, Ulla; Mogensen, Anne Mellon

  2009-01-01

  The invasive front of the colorectal carcinoma (CRC) in some cases displays budding, characterized by groups of up to five tumour cells. In 2006, budding was introduced in the Danish Colorectal Cancer Group's (DCCG) and the Danish Society of Pathology and Cytology's (DSPAC) CRC register form. Based...

 2. Evalueringskultur i praksis

  Klausen, Martin Søland; Andersen-Mølgaard, Hanna

  Emne: undervisningsmetoder ; evaluering ; folkeskolen ; undervisning ; læring Præsentation og definition af begreber knyttet til arbejdet med evaluering og læring, samt en gennemgang af forskellige evalueringsmetoder og redskaber. Derudover diskuteres de didaktiske overvejelser man bør gøre sig i...

 3. Visitors to Nicopolis in the reigns of Augustus and Ali Pacha

  Isager, Jacob

  2007-01-01

  Nicopolis, grundlagt af kejser Augustus, efter slaget ved Actium (i 31. f.Kr.) i samtidens litteratur samt i rejselitteraturen fra begyndelsen af 1800-tallet og de ideologiske og moralske overvejelser, som antikkens og 1800-tallets forfattere har gjort sig....

 4. Unges liv og muligheder

  Berliner, Peter; Fanous, Sandrine; Wattar, Laila

  2010-01-01

  trivsel og deltagelse kan øges. De unge deltog i fokusgruppeinterviews, individuelle interviews, udfyldelse af et spørgeskema, arrangering af et borgermøde samt i overvejelser omkring undersøgelsens metode og design og analysen af data. Analysen af data pegede på en række vigtige betingelser for at øge de...

 5. Undervisning af sygeplejestuderende i Nuuk fra Sygeplejerskeuddanenlse i Vejle via Adobe Connect

  Karas, Nabil

  2016-01-01

  udgangspunkt i de erfaringer og evalueringer, forløbet gav anledning til. Der vil blive fokuseret på valg af tekniske løsninger samt didaktiske overvejelser bag forløbet. For at demonstrere Adobe Connect platformens anvendelighed, vil der desuden blive inddraget eksempler fra forløbet. Der vil desuden være...

 6. På sporet af entreprenørskab i uddannelserne på RUC

  Fæster, Monika; Revsbech, Christine

  2014-01-01

  som uddannelse til social entreprenør gennem Master i Socialt Entreprenørskab samt den internationale kandidatuddannelse Social Entrepreneurship and Management; og på den anden som del af de pædagogiske og didaktiske overvejelser i universitetsundervisningen. Primært ses kurserne at danne rammerne...

 7. Poesiens fiktionslabile "Jeg": Teoretiske overvejelser over det lyriske jegs fiktionsstatus

  Gammelgaard, Lasse

  2013-01-01

  for authorial attachment. This article, however, finds it problematic that she presupposes that lyric poetry is a constant genre. To remedy this, Ralph Rader’s essay ”The Dramatic Monologue and Related Lyric Forms” is introduced. It distinguishes between four types of lyric poems based on the affinity......This article asks the question: what is the fictional status of the I-enunciation in a lyric poem? When people read a lyric poem in the first person, they tend to automatically assume that the poet speaks in her own voice. But is it okay to think of this as the “default setting” of lyric poetry......? In this paper, two congenial essays are broached and both of them are used to enhance the other one’s argument. The first essay is Susan Lanser's ”The ’I’ of the Beholder: Equivocal Attachments and the Limits of Structuralist Narratology.” In this essay she deals with homodiegetic fiction, and she tries...

 8. Integration af miljøovervejelser i forsknings- og udviklingsprojekter

  Lyhne, Ivar

  2016-01-01

  The publication provides an overview of experiences and knowledged gained through four years of research and practice on ex-ante environmental assessment of R&D activities in collaboration with Energinet.dk. Guidelines are presented to other actors on core aspects of developing and implementing...

 9. Supervision af psykologkandidater i privat praksis

  Petersen, Birgitte

  et litteratur review over relevante temaer i supervisionslitteraturen samt overvejelser om læring i supervision. Afhandlingens empiriske resultater vil blive belyst og diskuteret med udgangspunkt i tilsvarende fænomener i supervisionslitteraturen. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en...... række vigtige elementer ved supervision, der skal være opfyldt, hvis den skal opleves som udviklende og lærerig af praksiskandidaterne. Det er elementer som kontraktetablering, rådgivning og teoretisk refleksion, en tydelig teoretisk referenceramme samt støtte og anerkendelse fra supervisor. Det...

 10. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 11. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 12. Prognostisk vaerdi af PET og MRS ved evaluering af cerebral status hos børn

  Borgwardt, Lise; Danielsen, Else Rubaek; Børch, Klaus

  2002-01-01

  We report a case of a 12-week-old previously normal infant with severe brain damage after an episode of asphyxia during an RS-virus infection. Sub-acute MRI was normal, but new functional techniques, PET (positron emission tomography) and MRS (magnetic resonance spectroscopy) were severely abnormal...

 13. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years,...

 14. Anstrengelsesinduceret ST-segmentdepression efter akut myokardieinfarkt. Forekomst og prognostisk betydning

  Mickley, H; Pless, P; May, O

  1989-01-01

  On the basis of a review of 20 investigations (3,587 patients), the prevalence of significant ST-segment-depression (ST-depr) in patients performing an exercise test 9-30 days after acute myocardial infarction (AMI) was found to be 33% (3-70%). The reason for the considerable variation is due...... to a combination of several factors: 1) different and frequently incomplete definition of significant ST-depr; 2) heterogenically composed patient groups (first vs subsequent AMI, different prevalence of infarct types and localization, consecutive vs selected patients, +/- cardioactive drugs during the exercise...

 15. Koronararteriecalciumscore ved hjertecomputertomografi øger den prognostiske information hos udvalgte personer

  Rasmussen, Thomas; Zacho, Mette; Kourmaeva, Daria

  2011-01-01

  Cardiovascular disease is the leading cause of death in the western countries. Conventional risk evaluation of asymptomatic individuals is unfortunately inaccurate. There is a need for better diagnostic tools to identify persons, who will benefit from intensified preventive treatment. Coronary...... artery calcium score (CACS) measured by multi-slice CT scan contributes significantly to risk stratification especially in persons with intermediate risk assessed by conventional risk analysis. A CACS-guided preventive intervention strategy seems appealing to reduce mortality due to cardiovascular...

 16. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years,...... adjusting for the independent risk factors......., range 1 month to 25 years. Sex, age, ulcerated tumor and tumor thickness were found by Cox multivariate regression analysis to act as independent prognostic factors for recurrence-free survival. In addition, size of the excision margin was found of no significance for survival without relapse when...

 17. VIA MOOCs Pædagogiske, didaktiske og tekniske overvejelser og erfaringer

  Kjærgaard, Hanne Wacher; Egendal, Jeppe Michael; Møller, Eval Rud

  Rapporten beskriver VIAs erfaringer med udvikling og afvikling af 2 internationale MOOCs i 2014-15. I tilknytning hertil gøres der anbefalinger til brug ved fremtidige, lignende projekter.......Rapporten beskriver VIAs erfaringer med udvikling og afvikling af 2 internationale MOOCs i 2014-15. I tilknytning hertil gøres der anbefalinger til brug ved fremtidige, lignende projekter....

 18. "Det er mit hjerte, det drejer sig om" - Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

  Lien Hansen, Maria; Christiansen, Anette Wendelboe; Kappel, Nanna

  2013-01-01

  Atrial fibrillation is the most common heart rhythm disturbance, and 50,000 Danes are living with this disease. Studies show reduced quality of life, including increased tendency to anxiety in the patient group. However, there are no studies dealing with anxiety in patients with atrial fibrillati...... hospitalisation. Instead they are alone with their thoughts and anxiety....

 19. Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk bilingval regnskabsordbog

  Nielsen, Sandro

  2002-01-01

  This paper describes some selected aspects of the pre-conceptual work in connection with an Internet-based Danish-English dictionary treating the field of accounting. The emphasis is on text-dependent and text-independent functions related to the intended user group, as this relationship is crucial...... as grammatical information, definitions, equivalents, pronunciation, collocations, phrases, cross-references and Internet links....

 20. Mindfulness i skolen : ABC, 123, samt elever i balanse

  Kristiansen, Kristin

  2011-01-01

  I oppgaven redegjøres for begrepet og tilstanden mindfulness. Både mindfulness med opphav i Østens kontemplative tradisjon, og Ellen Langers vestlige mer kognitive mindfulness, defineres og utdypes. Videre diskuteres mindfulness i en pedagogisk sammenheng. Siste del av oppgaven er en spørreundersøkelse, der lærerne i Tromsøskoler sine erfaringer, holdninger og interesser relatert til kontemplativ pedagogikk og mindfulness, er kartlagt.

 1. Postprandial hyperglykaemi. Postprandiale blodglukosesvingninger og kardiovaskulaer sygdom samt sendiabetiske komplikationer

  Madsbad, Sten; Brock, Birgitte; Schmitz, Ole

  2003-01-01

  Epidemiological studies have suggested that postprandial hyperglycaemia may be a unique risk factor for development of cardiovascular disease, although the predictive value has been minor or disappeared after compensation for other cardiovascular risk factors. Pathophysiological studies have demo...... have focused on specific treatment of postprandial hyperglycaemia. Therefore, the importance of postprandial hyperglycaemia for development of diabetic complications and atherosclerosis is unclear.......Epidemiological studies have suggested that postprandial hyperglycaemia may be a unique risk factor for development of cardiovascular disease, although the predictive value has been minor or disappeared after compensation for other cardiovascular risk factors. Pathophysiological studies have...

 2. Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder

  Cumberland, Flemming

  2005-01-01

  Udgangspunktet for dette working paper vil være en række teoriområder, som er valgt ud fra den opfattelse, at de er centrale repræsentanter for udviklingen indenfor det erhvervsøkonomiske genstandsområde - med såvel aktuel som potentiel værdi for overvejelser og beslutninger vedrørende indtrængni...... på metaplan samtidigt med, at forskningen kan vurderes i forhold til K.B. Madsens almene metateori, Karl Poppers falsifikationsprincip, Imre Lakatos' forskningsprogrammer samt Thomas Kuhns paradigme-begreb....

 3. Narrativer i den franske debat om verdslighed, la laïcité

  Degn, Inge Merete Egedal

  2005-01-01

  Artiklen analyserer debatten om la laïcité i Frankrig 2003-2004 med hovedvægt på udsendelsen Bibliothèque Médicis: La laicité en questions?. I analysen inddrages sociologiske teorier (Simmel, Tabboni), Ricoeurs overvejelser over narrativ identitet og interkulturel forståelse samt diskursanalyse....... Der lægges særlig vægt på narrativer og story lines, og der afdækkes en 'lidelsesdiskurs' som speciel for denne tv-debat....

 4. Prognostisk vaerdi af N-terminal pro B-type natriuretisk peptid hos patienter med stabil iskaemisk hjertesygdom--sekundaerpublikation

  Kragelund, Charlotte B; Grønning, Bjørn Aaris; Køber, Lars

  2006-01-01

  for patients with NT-proBNP levels in the fourth quartile as compared with those in the first quartile was 2.4 (95% CI 1.5-4.0). NT-proBNP provides prognostic information on all-cause mortality independent of conventional cardiovascular risk factors and left ventricular dysfunction. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13...

 5. ESCO i danske kommuner: En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev; Hansen, Jesper Rohr

  Rapporten har til formål at give overblik over de hidtidige erfaringer med brug af ESCO i danske kommuner. ESCO er i dansk sammenhæng en ny samarbejdsform, som i de seneste år er blevet aktualiseret af ønsket om energioptimering af eksisterende bygninger. ESCO, som den benyttes herhjemme, adskill...

 6. Transfer pricing-overvejelser i relation til det fælles europæiske momssystem

  Jensen, Dennis Ramsdahl

  2008-01-01

  kriterier. Transfer pricing-fænomenet har ikke desto mindre levet en noget upåagtet tilværelse i momsretten, hvilket primært skyldes, at fiksering af et afgiftsgrundlag som udgangspunkt har været i strid med fællesskabsretten. I august 2006 blev der imidlertid etableret en fakultativ værnsregel i...... momssystemdirektivets art. 80, som giver medlemsstaterne mulighed for at indføre deciderede transfer pricing-regler. Selv om denne mulighed af forskellige årsager må hilses velkommen, giver reglernes aktuelle udformning desværre anledning til betænkeligheder. I nærværende artikel undergives momssystemdirektivets...... fakultative transfer pricing-bestemmelser en nærmere analyse med henblik på at diskutere dem i lyset af neutralitets- og proportionalitetsprincippet....

 7. Motivations og mestringsprojekt på en skole - set i psykologisk perspektiv

  Ledertoug, Mette Marie

  2014-01-01

  Motivation og mestrings projekt på en skole – set i et psykologisk perspektiv. Overvejelser om hvordan man laver Danmarks bedste folkeskole, hvad der skal til for at skabe trivsel og læring for alle børn, hvordan vi arbejder med inklusion, hvordan vi gør undervisningen udbytterig for både drenge og...... piger og gør dem robuste og livsduelige var en del af de spørgsmål, som vi - skolens ledelse og jeg selv stillede på Gladsaxe Skole. Opstarten blev et mindre pilotprojekt omkring Motivation og Mestring , hvor resultaterne blev så positive, at man i skoleåret 2012/2013 valgte at involvere alle skolens...... 750 elever og 80 lærere og pædagoger i projektet og hvor nærværende artikel vil beskrive de teoretiske overvejelser omkring motivation og mestring samt uddybe et enkelt af fokusområderne nemlig det spændende arbejde med børns karakterstyrker....

 8. Paracetamol. Ny viden om virkningsmekanismer samt smertelindrende og antiinflammatorisk effekt sammenlignet med ikke-steroide antiinflammatorika

  Handberg, G

  2000-01-01

  Paracetamol is usually termed a peripheral analgesic from the common belief that its site of action is near the injury. In this review a possible central action is summarised. Furthermore the analgesic effect of paracetamol is compared to non-steroidal anti-inflammatory drugs and the possible anti......-inflammatory effect of paracetamol is discussed....

 9. Forsøg med 4 centralt belastede betonelementer samt 4 tilhørende betoncylindre

  Ellegaard, Peter; Hansen, Lars Pilegaard

  Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 1, består af 4 betonelementer med en længde på 2600 mm og et tværsnitsareal på 400x120 mm. Element......Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 1, består af 4 betonelementer med en længde på 2600 mm og et tværsnitsareal på 400x120 mm....... Elementerne er belastet centralt med tryk, og de er forsynet med transportarmering. Til bestemmelse af betonens brudstyrke og arbejdskurve op til 75% af brudstyrken er der udført forsøg på 4betoncylindre med diameter 100 mm og højde 200 mm. Elementerne og cylinderne er fremstillet af Fårup Betonindustri A...

 10. Kliniske, radiologiske, histopatologiske samt genetiske fund i en dansk "CADASIL"-familie

  Binzer, M N; Brattström, L; Ottosen, P

  2000-01-01

  Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is a rare adult-onset inherited arterial disease with a distinctive neuropathological phenotype. Owing to its recent identification and variable mode of presentation, the disease is often misdiagn...... testing confirmed a Notch 3 mutation. The mutation consisted of the substitution of a nucleotide at position 475 leading to the replacement of amino acid arginine for cysteine at position 133 in the third EGF motif....

 11. Welding using soap shielding. Fremgangsmaate til utfoerelse av buesveising samt sveisestang til utoevelse av fremgangmaaten

  Kauppi, M.; Niinivaara, J.; Nurminen, M.

  1984-08-06

  A procedure is disclosed in the application, for carrying out arc welding under water or in otherwise difficult external conditions. In the procedure, there is introduced in the arc area or in its immediate vicinity, an auxiliary substance having the purpose to boost the ignition of the arc and its burning and to retard the cooling of the weld bead produced, so that the emergence of gases from the welded seam is promoted and the quality of the weld seam improves. The auxiliary substance used consists mainly of soap which is a salt formed by anions of a fatty acid, a fatty acid mixture or a mixture of fatty and resin acids and by metal cations or a mixture of such salts and which may in addition contain water and inorganic salts. Best results have been obtained by using for auxiliary substance soft soaps made of tall oil and which contain salts of both fatty acids, such as oleic and linoleic acid and of resin acids, such as abietic acid. Good results have further been obtained with soft soaps based exclusively on salts of saturated or unsaturated fatty acids. 4 drawings, 3 tables.

 12. Köpbeteende på mogna konsumentmarknader : – En studie av generationerna Y samt 55 plus

  Broman, Emelie; Schiller, Niclas

  2008-01-01

  A segmented market, according to traditional methods, appears increasingly difficult in mature consumer markets. A common explanation is that the mature markets are often characterised by over-supply which results in a great variety of choices for the consumer. Furthermore, the consumer of today has a more complex and flexible purchase behaviour which is difficult to catch. This makes consumer segmentation difficult. International studies indicate that dividing consumers into generation cohor...

 13. Development of acceptance criteria and damage tolerance analyzes of the ductile iron insert; Framtagning av acceptanskriterier samt skadetaalighetsanalyser av segjaernsinsatsen

  Dillstroem, Peter; Alverlind, Lars; Andersson, Magnus (Inspecta Technology AB (Sweden))

  2010-01-15

  SKB intends to qualify a test system for detection and sizing of defects deemed to be relevant to the ductile iron insert. In support of this qualification, a damage tolerance analysis indicating the current qualification targets, given assumed damage and failure modes. This report describes the damage tolerance analyzes of different types of defects that are considered relevant of the ductile iron insert. The results are reported separately for each test area (zone) and type of insert (BWRs and PWRs)

 14. Den forelskede hjernen - Hormonelle og strukturelle målområder, samt helsemessige gevinster ved forelskelse

  Holte, Ane Wensberg

  2013-01-01

  With new technology such as fMRI neuroscientists have started the quest of unravelling the mysteries of the brain when falling in love, such as which hormones are released and what brain areas are activated during the process. New research is also in the making on possible health benefits of falling in love. It is no longer only psychologists who investigate the emotion of love, now that it is concluded that emotions also have neural correlates. Oxytocin, vasopressin, dopamine, and their rece...

 15. Biofuel Drying - Literature Study and Definitions, Concepts and Terms; Torkning av biobraensle - litteraturstudie samt definitioner, begrepp och termer

  Sanati, Mehri; Faghihi, Mostafa

  2001-09-01

  The report contains one section with definitions and explications of terms in the field of drying of biofuels. The second section presents, in english, the result of a literature study in the same subject, based on 90 literature references.

 16. En studie om talutrymme samt bemötande i klassrummet utifrån elevernas kön

  Nyström, Erika

  2017-01-01

  The purpose of this study is to see if there is any difference in speech space and teachers treatment against pupils with different gender.  I have made this study based on behaviorist and a socio-cultural approach. Children need a positive reinforcement to learn and to co-op with their environment. Together with a more competent student or teacher can a child learn more than on its own. I have observed two operating teachers on two different schools. Every teacher has been observed at four o...

 17. Diskussionen af Nykredits børsnotering i Finans/Invest samt forslag til en aktionærforeningsmodel

  Raaballe, Johannes

  Møller og Nielsen (2016) argumenterer for, at Nykredit Holding efter en børsnotering er ”tvunget” til at maksimere markedsværdien af aktierne, og at dette indebærer, at Nykredits realkreditlåntagere og Foreningen Nykredit ikke får noget ud af ”kundekronemodellen”. Christensen og Rangvid (2016) ar....... Nærværende artikel er tænkt som et debatoplæg og rejser spørgsmålet, om man helt skal kaste en flere hundrede år gammel realkreditmodel på møddingen....

 18. En oversigt over relevante programmer indenfor afløbs- og vandforsyningsteknik of recipienter samt renseanlæg

  Larsen, Torben

  I forbindelse med forberedelserne til det Nordiske møde på LO-skolen i Helsingør fremkommer jeg med nogle idéer til indlæg om målinger i afløbssystemer og trykstød i kloakpumpeledninger, som er de emner jeg bedst kender til. Imidlertid blev jeg bedt om at give en generel introduktion til anvendel...

 19. Viden om arbejdspladsvurdering- en arbejdsbog fra FTF

  Jensen, Per Langaa

  Introduktion til Arbejdspladsvudering og de overvejelser, man skal gå igennem for at gennemføre processen.......Introduktion til Arbejdspladsvudering og de overvejelser, man skal gå igennem for at gennemføre processen....

 20. Hvordan får vi social kapital 'trojkaen' til at køre?

  Svendsen, Gunnar Lind Haase

  2007-01-01

  ) berettiget kritik. De vigtigste kritikpunkter har været: Mangel på en klar definition af kapital og social kapital, problemer med årsagssammenhænge og måling, samt en manglende opmærksomhed omkring det, der ofte bliver kaldt ‘bagsiden' af social kapital (Portes og Landolt 1996). Det nye begrebspar...... Brobyggende og bindende social kapital (bridging/bonding social capital) er muligvis et skridt i retning af at få rettet op på disse mangler. Formålet bliver derfor at give en oversigt over definitioner og anvendelser af BR/BO. Men dybest set er jeg ude på at genskabe balancen i den ‘troika' indenfor social...... kapital forskningen, der udgøres af økonomi, politisk videnskab og sociologi - med øget vægt på sociologi. Først gør jeg mig i afsnit 2 nogle overvejelser om, hvordan man kan genskabe balancen i det, jeg kalder social kapital troikaen. Dernæst gennemgår jeg i afsnit 3 BR/BO litteraturen, i afsnit 4...

 1. Uptake of chemicals and metabolism kinetics related to toxic effects and consideration of phytoremediation as a remediation option

  Ucisik, Ahmed Süheyl

  Denne ph.d.-afhandling præsenterer resultaterne af en detailleret undersøgelse af ”Optag af kemiske stoffer og nedbrydningskinetik i relation til toksiske effekter samt overvejelser vedrørende phytoremediering som en oprensningsteknologi” og indeholder fire artikler, som beskriver og diskuterer det...... fysisk-kemiske egenskaber. Anvendelsen af planter til behandling af forurenet jord, sediment og van d kaldes phytoremediering. For at implementere phytoremediering som en teknologi til oprensning af kemiske stoffer kræves (1) det kemiske stof må ikke være stærk toksisk overfor planten (2) stoffet må ikke......-transpirationstest. Phytoremediering af phenol, 4-chlorphenol og cyanid med piletræer kan anses for en effektiv remedieringsmulighed på grund af dens høje fjernelseseffektivitet og ubetydelige akkumulering inde i palntevævet. Phytoremediering af 2,4-dichlorphenol synes ikke mulig på grund af den lave fjernelseseffektivitet....

 2. Nudge

  Bergsøe, Merete Norsker; Jespersen, Andreas Maaløe; Larsen, Rikke

  Inden for de seneste år har begrebet at nudge fået en del opmærksomhed, og begrebet har efter megen medieopmærksomhed i blandt andet USA og England også fundet vej til Danmark. Her har flere politiske instanser og interesseorganisationer fundet interesse for denne særlige tilgang til at påvirke...... på alle dem, der uddannes på professionshøjskolerne, og som i deres professionelle virke arbejder med borgernes velfærd. I denne bog tages begrebet nudge op til nærmere refleksion med det formål at styrke læserens kendskab til nudgebegrebets grundlag, hvad nudge er, hvordan et nudge kan...... tilrettelægges, hvorledes man som velfærdsprofessionel kan forholde sig til det at nudge, samt hvilke moralske overvejelser man skal gøre sig ved anvendelse af nudge, hvis man vil have en professionel tilgang. Bogens kapitler følger en logisk rækkefølge, hvor læseren kan drage fordel af at læse kapitlerne i den...

 3. Få de børn du ønsker, mens du kan. Afdækning af kvinders overvejelser om fertilitet og reproduktion ved brug af Participatory Design, 2016, Specialeafhandling, Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

  Temmesen, Camilla Gry

  2016-01-01

  deliberations on the fulfillment of personal goals and dreams, education, employment, economic stability and meeting the right partner, as an essential part for the women to feel ready to become mothers. Interpretation of the results of the thesis has given rise to the development of two new concepts: 'Plastic...

 4. "Hun forsvinder ikke" - et kvalitativt studie af døende patienters og pårørendes overvejelser om en fortsat relation efter døden

  Moestrup, Lene; Hvidt, Niels Christian; Hansen, Helle Ploug

  2014-01-01

  orientation, the participants constructed stories about their relationships in which the dying patient did not disappear with death. It thus seems that an ongoing relationship – in a secular or spiritual way – can be maintained. These stories contributed to create new meaning in the relationship between......Research shows that relationships with other people constitute a significant source of meaning in life, both among people in general as well as among palliative patients. In this study we explored how dying patients in a hospice and their next of kin construct stories about their continuing...... relationships after death. Through a narrative-inspired analysis of interviews and informal conversations held during field observation it is demonstrated that the participants’ stories encompass two categories of ongoing contact: “meeting places” and “ways to meet”. Regardless of their existential or spiritual...

 5. Views on quality assurance at Finnish and Swedish nuclear power plants and at Halden Reactor; Syn paa kvalitetssaekring vid finlaendska och svenska kaernkraftverk samt vid Haldenreaktorn

  Hammar, L.; Lidh, B. [ES-konsult (Sweden); Wahlstroem, B.; Reiman, T. [VTT Automation (Finland)

  2001-06-01

  The paper reports on a study within the Nordic Nuclear Safety Research, NKS on quality systems at nuclear installations in Finland, Norway and Sweden. In the study a total of 74 people at the NPPs in Barsebaeck, Forsmark, Loviisa, Olkiluoto, Oskarshamn and Ringhals, and at the research reactor in Halden were interviewed in the period 30 August to 13 December 2000 concerning their views in regard of quality and quality systems. The study was concluded with a seminar held in the Ringhals nuclear power plant in Januar 2001. The study covered a number of aspects in regard of quality management, including the quality concept, quality systems, topical quality issues and approaches, rules and procedures, competency and training, the process approach to quality management, the promotion of quality consciousness and future prospects. The study reflects the significant progress made in the management of quality in nuclear power in the Nordic countries since the early phase in the seventies. The most distinctive characteristic of today's approach to quality is seen in that responsibility for the quality is assumed directly in conjunction with the working processes. It could be noted that the work patterns at the nuclear installations have been largely modified during the recent years as a result of persistent endeavours to continuously improve the quality of operation. Challenges were seen in currently reduced revenues due to descending electricity prices and the likely prospect of further increased regulatory safety requirements. The report is aimed for those working with quality issues at the nuclear power plants as well as for those interested in quality management in general or in the safety aspects of nuclear power in particular. (au)

 6. The Beatles i Sverige år 1963 : En studie om The Beatles studioinspelning på Karlaplan samt gruppens mottagande i media under samma turné

  Nilsson, Ellinor

  2012-01-01

  Abstract Ellinor Nilsson: The Beatles i Sverige år 1963. En studie om The Beatles radioinspelning på Karlaplan och gruppens mottagande i media under samma turné [The Beatles in Sweden 1963. A study of The Beatles’ radio recording on Karlaplan and how the group was depicted in Swedish media during the tour]. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, examensarbete 15 högskolepoäng, 2012. In October 1963 The Beatles started their first tour abroad, which took place in Sweden. Except...

 7. Nuclear industry practice for clearance of materials, facilities and buildings as well as land. Tutorial; Kaerntekniska industrins praxis foer friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark. Handledning

  2011-12-15

  This handbook comprises the common practices of the Swedish nuclear industry for the clearance of material, rooms, buildings and soil in order to be exempted from the Swedish Nuclear Activities Act and the Swedish Radiation Protection Act. After clearance the management/usage of material, rooms, buildings and soil is permitted without any control from the radiation protection point of view. Clearance is practiced to reduce the amount radioactive waste. Cleared material can be reused according to its original form, recycled or, if these two possibilities are not available, disposed as conventional waste. The working procedures described in this handbook are mainly based on the regulation SSMFS 2011:2 from the Swedish Radiation Safety Authority: 'Regulations concerning clearance of material, rooms, buildings and soil from activities with ionising radiation'. The purpose of this handbook is to serve as a tool and guidance for generating specific routines and instructions for clearance. It describes the principles, processes and routines that should be followed under a clearance procedure. The intention is to accomplish the current regulation by following the routines and principles described in this manual. This handbook spans over a large number of conditions towards clearance, such as facility specific conditions and different types of objects. Because not all the conceivable conditions and objects can be included here, the purpose has been to cover the most common types of clearance practices. The practices comprise: - Description of regulations and recommendations, Swedish and international, that represent the basis of the requirements in this handbook. - Presentation of the processes for clearance of material, rooms, buildings and soil. Those which cannot be cleared are considered as radioactive waste. A proposal for the decision-making process is presented. - Illustration for radiological surveys to systems and components, buildings and soil in regard to the radioactive substances carried during the activities. - Description of measuring methods and related technical equipment that can be used in a clearance process. Issues on radiological background in measuring places, detection limits and confidence of measurements are addressed. - Presentation of proposals on routines for clearance, as well as grouping of material flows from a clearance point of view, and discussion on sorting criteria. - Principles for quality assurance and documentation. Detailed directives must be addressed in every company's leading system. - Review on the need of competence for the personnel performing measurements, evaluating results and approving cleared material. Competence profiles for the different roles involved in the clearance process

 8. Travel report and VKK contributions, to EWEC-97 in Dublin, October 1997; Reserapport samt VKK foeredrag, EWEC-97 i Dublin, oktober 1997

  Oestman, A.; Thor, S.E. [comps.] [Aeronautical Research Inst. of Sweden, Bromma (Sweden)

  1999-09-01

  This report gives a summary of the EWEC-97 conference as well as the full text of the 13 Swedish oral presentations. Separate abstracts have been prepared for the Swedish summary and all the 13 contributions.

 9. Vennskapelig integrering : en studie av krysskulturelle erfaringer med vennskap og integrering, samt en vurdering av nyankomne flyktningers mulighet for anerkjennelse gjennom introduksjonslovens fokus på kvalifisering

  Knutsen, Linn Iren Engemyr

  2016-01-01

  Masteroppgave religion REL500 - Universitetet i Agder 2016 This study is a qualitative study focusing on the experience refugee families and Norwegian families derived from a friendship family service during the period 1981 until today. The friendship family service was, and is, a service with the objective to create contact between newly arrived refugees and Norwegians. The study also contains ethical reflections linked to the term qualify and/or qualifying which is used in connection wit...

 10. Efficient dewatering of bark in heated presses. Survey and pilot-scale trials; Effektivare avvattning av bark i vaermda pressar. Problemkartering samt foersoek i pilotskala

  Haakansson, Martin; Stenstroem, Stig (Lund Inst. of Technology, Lund (SE))

  2007-12-15

  Dewatering and drying of biofuels such as bark and GROT have received increased importance due to an increased interest to use these products as energy sources. In Sweden there are about 30 bark presses installed, however the amount of available information is very limited about dewatering of bark. The goal with this work is to increase the knowledge about dewatering of bark. Two separate goals have been defined in the project: A. Survey about problems related to dewatering of bark and compilation of operating experiences at Swedish mills. B. Study how different parameters affect bark dewatering at pilot scale experiments. Study different techniques for heating bark and the bark pressing process. The results will mainly be of interest for mills which are handling bark, for municipal power plants who buy wet forest residues (bark, GROT etc.) and for manufacturers of industrial bark pressing equipment. The results show that the dry matter content for birch- and pine bark normally are so high that pressing does not result in dewatering of the barks. Both dry and wet debarking is used and these bark fractions should be pressed separately. On line measurement of the dry matter content for the bark should be used as a standard tool on the bark press. This will facilitate improved control of the bark press during the year. Other conclusions are that smaller bark particles result in an increased dry matter content, large bark- and wood pieces decrease the dewatering in the bark press and that the total residence time in the press nip should be at least 30 seconds. The most common method to take care of bark water is to send it to the evaporators or to the water purification plant. Maintenance of the bark press appears not to be a big problem. Hot pressing can be accomplished in different ways, either the bark press can be heated or the bark can be heated in different ways. The alternatives that have been studied in this project are steaming the bark, heating the bark using warm water or using microwaves but also heating with a warm hot pressing roll could be a possible alternative. It is reasonable to assume that an optimal designed heating operation will result in an increased dry matter content of at least 3 %-units. Possible problems in the evaporators or in the waste water treatment plant with an increased flow of bark press water have not been studied in the project. Calculations have been performed for a bark press with a capacity of 30 t/h with a dry matter content of 35 % and operating 4250 hours each year. Assuming that the value for the bark can be set at 0.2 SEK/MWh, the results show that the economical revenue if the dry matter content is increased from 40 to 43 % will be 790 000 SEK each year. Our judgement is that heating of the bark is a profitable investment

 11. Leachability of antimony from energy ashes. Total contents, leachability and remedial suggestions; Lakning av antimon fraan energiaskor. Totalhalter, lakbarhet samt foerslag till aatgaerder

  Baeckstroem, Mattias [Oerebro Univ. (Sweden)

  2006-01-15

  In the current project total concentrations for antimony in 31 energy ashes have been compiled. The average concentration of antimony in boiler fly ash and grate boiler fly ash is 192 and 1,140 mg/kg, respectively. The corresponding antimony concentrations for boiler ashes and grate bottom ashes are 86,5 and 61,8 mg/kg, respectively. Multivariate calculations clearly pointed out waste as the major source for antimony in ashes. The difference between total antimony concentration in fly ash and bottom ash is greatest for grate boilers, in average 18 times higher in the fly ash. The difference for CFB/BFB-boilers is only slightly more than 2. However, based on amount, 75% of the total antimony inventory is recovered in the fly ashes for both CFB/BFB and grate boilers. Eleven (eight of which were bottom ashes) out of the 31 samples exceeded the guidelines for inert waste. It is clear that the higher ionic strength in the solutions from the fly ashes contribute to decrease the solubility for critical minerals retaining antimony. In addition, the fly ashes have considerably larger effective surface able to sorb trace elements. A clear and positive covariance was discovered between aluminium and antimony. Furthermore, it was noted that antimony showed no typical anionic behaviour despite the fact that it according to the geochemical calculations should be present as SbO{sub 3}{sup -}. At L/S 10, a maximum of 1% of the total antimony concentration is leached. This should be compared to chloride that had 94% of the total concentration leached at L/S 10. There was no correlation between the leached antimony concentrations and the total antimony concentrations. The sequential extractions also suggest a low leachability for antimony from the ashes. In average only 9,6% is released at pH 7, 7,3% at pH 5, 3,6% during reducing conditions and 3,2% during oxidising conditions. In total, only 24% of the total antimony concentrations is released during the four extraction steps. The remaining 76% is probably to be found in the silicate matrix. Through multivariate calculations (PCA and MLR) and geochemical calculations (PHREEQC) aluminium and sulphate have been identified as being important for antimony leaching from the ashes. It is thus likely that ettringite governs antimony leachability at alkaline pH. When ettringite is solubilized the leachability of antimony will be dependent on the presence of effective sorbents. To decrease the leachability of antimony from the ashes addition of sulphate solution to the ashes is suggested, to increase the stability of ettringite at alkaline pH. Below the pH-range where ettringite is stable addition of manganese solution would give a new effective sorbent for antimony in solution. It was also noted that all fly ashes with addition of activated carbon did not exceed any guide lines for antimony leaching.

 12. Sammenhænge mellem risikoadfærd for spiseforstyrrelser og SF-36 samt selvoplevet stress for yngre danske kvinder, 16-29 år

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... cross sectional survey of 16-29-year old women and was part of the Danish Health Interview Survey 2005. After the personal interviews, 487 returned the questionnaires, with a response rate of 53.3%. Participants responded to RiBED-8, a screening instrument for identification of risk behaviour for eating...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...

 13. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  Waadegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... cross sectional survey of 16-29-year old women and was part of the Danish Health Interview Survey 2005. After the personal interviews, 487 returned the questionnaires, with a response rate of 53.3%. Participants responded to RiBED-8, a screening instrument for identification of risk behaviour for eating...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...

 14. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult......INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...

 15. Automatic moisture content determination on biomass with NIR and radio frequency spectroscopy; Automatisk fukthaltsmaetning paa biobraenslen med NIR samt radiofrekvent spektroskopi

  Dahlquist, Erik; Nystroem, Jenny; Thorin, Eva; Paz, Ana de la [Maelardalen Univ. (Sweden). Dept. of Public Technology; Axrup, Lars [Stora Enso AB (Sweden)

  2005-08-01

  The goal with the project has been to evaluate two methods for determination of moisture content in biomass fuels and to determine if these methods can be used in practice in connection with delivery control of biomass at power plants. Tests have been performed with different biomass qualities and with two different measurement methods within a large moisture span, 0.6-72%. The two methods have been NIR (Near Infrared spectroscopy), and RF (Radio Frequency spectroscopy). The NIR-method is a surface analysis method, where hydro-carbons like wood have a different absorption pattern than water. The RF-method is a bulk method and utilizes that wood and water have different dielectric constants. Radio waves thus are affected differently by transportation through wet and dry biomass. In this project we have studied how representative sampling can be achieved from a large volume of delivered biomass fuel. We also have performed calibration with mixtures of the different fuels. Sampling has been performed by extracting biomass in a four meter long screw from the large volume as it is poured into a storage vessel. A conveyor belt is then transporting the material to the measurement systems. Two different NIR-instruments, DA (Diod Array) -NIR respective FT (Fourier Transform)- NIR, were placed above the conveyor belt. The material was collected from the belt into the measuring vessel for the RF, a 200 liter 'oil barrel'. The radio waves were sent from the transceiver into the sample from above without direct contact between the biomass and the transceiver antenna. Six different fuels were studied separately. Calibration was performed where the moisture content was varied by mixing relatively dry fuel with humidified biomass in different proportions a day before the measurements. Samples were taken from each mixture in connection with the measurements, from the conveyor belt. The samples were made in such a way that they represented the whole volume as good as possible. The average of five gravimetric analyses from the homogenized overall sample was used to calibrate the instruments. Models were built using multi variable data analysis from the spectra together with these gravimetric reference measurements. The result was that we achieved a RMSEP (standard deviation between the instrument measurement and the reference measurement) of 2,2 % moisture for the RF-methods for all fuels (wood, root-branch-top, flakes, bark and reuse wood) except peat, and for the whole moisture range (30-72% moisture content). A separate calibration was performed on peat, which has a very different density than the other materials. RMSEP for peat was 3.1 % moisture. For a more limited moisture range and only separate fuel fractions the RMSEP could be < 2 %. For the NIR-method the FT-NIR achieved a RMSEP of 1.6 % moisture when all fuels except peat and reuse fuel were used for calibration, and for the whole moisture range (34-72%). For peat the RMSEP was 4.8 % moisture due to the inhomogeneous material. For the DA-NIR instrument the corresponding figures were RMSEP 2.1 and 3.5 %. When we include also sampling from the large volume the instrument measurements will normally be better than the manual sampling followed by the gravimetric analysis used today, with few samples. The gravimetric reference method has a standard deviation of 1,1- 3,6 % moisture depending on the fuel type. To this we have to add the uncertainty in the sampling with respect to the complete delivery of a large volume. As the inaccuracy of the reference method is included in the RMSEP, we can never achieve a better RMSEP than the standard deviation of the reference method. This is important to notice, and partly explains the apparently high values of the RMSEP. The conclusion is that both the RF and the NIR-methods can be used instead of the lab methods used today. These instruments are very fast and the price level should be acceptable compared to the cost of lab-measurements and the possible charging of the wrong value for a specific delivery of fuel.

 16. Survey of development work and problems with different collection techniques of food waste; Kartlaeggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker foer matavfall

  Henriksson, Gunilla

  2010-07-01

  In accordance with Sweden's environmental objectives it has been decided that, by 2010, 35 per cent of all food waste shall be recovered through biological treatment. In order to get there, the problems regarding collection methods needs to be solved. There are several different collection systems to choose between, but at the present time there is no complete list of the methods and techniques available on the market. Lists of advantages and disadvantages with each system, of potential improvements, and of completed or ongoing development projects are also missing, and creating difficulties for municipalities and businesses which are planning on introducing a system. The goal with this study is to provide a survey of technical problems with different systems and to identify previous studies as well as new innovations within collection techniques. The expectation is that this work eventually will lead to improved collection systems. The study will cover existing collection techniques in households, large-scale kitchens, restaurants and grocery stores in Sweden. The study will only cover the so called hard parameters, i.e. primarily technical issues. The target group is on the one hand municipalities planning on starting collection of food waste and on the other hand all actors in the area, such as innovators, producers and suppliers as well as Waste Refinery's organizations. Soft issues such as issues regarding information and quality are not included. The system limits of this project span between the recycling equipment of homes and businesses to the food waste's treatment at the biological treatment plant. The methods that have been used in this project are: questionnaire survey to 133 municipalities that today are recycling food waste, telephone interviews with a number of biological treatment plants and innovators in the business, and Internet searching for relevant reports and studies in the field. The results show that the paper bag and the bioplastic bag both have shortcomings. Many of the shortcomings are related to the supplier/producer. Other problems such as misplaced waste, problems with mould, fly-maggots/flies etc. can be solved with information. Problems as corrosion on the collection vehicles and metallic substance in the plant have also been observed. A common problem when it comes to stores is how to best treat packaged material. Today there are treatment plants that treat certain packaged food waste, but a solution for glass is still missing. An issue which is not directly linked to the producer or the supplier is the issue of standardization of sorting equipment in kitchens. Many kitchens have own sorting equipment under the sink where the bags rarely fit. This leads to the bags being used in the wrong way. An important project would therefore be to gather the waste industry and kitchen suppliers to try to come up with a solution to this. There are a lot of technical problems in the process as arise when the biogas plant will digest the food waste as not are a homogenous material. The plants inquire for more effective technology for pretreatment the food waste and this could be a new research working. All that somehow affects the quality of digestate and compost are of interest to Waste Refinery, since quality issues are and will continue to be main issues within biological treatment

 17. Sammenhænge mellem risikoadfærd for spiseforstyrrelser og SF-36 samt selvoplevet stress for yngre danske kvinder, 16-29 år

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  cross sectional survey of 16-29-year old women and was part of the Danish Health Interview Survey 2005. After the personal interviews, 487 returned the questionnaires, with a response rate of 53.3%. Participants responded to RiBED-8, a screening instrument for identification of risk behaviour for eating......INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...

 18. Various forms of dyring apparatus and criteria for the choice of drying methods. [Industry]. Forskellige toerringsapparater samt kriterier ved valg af toerringsmetode

  Soininen, M. (Aabo Akademi (FI))

  1989-01-01

  Various forms of dewatering apparatus are described and richly illustrated with the help of diagrams. A model is presented on the basis of which decisions can be made in relation to the utilization of natural gas for direct drying process. Natural gas has for some time been used within the food industry for drying milk, serum, malt, coffee powder, potato starch, for baking and for roasting coffe and flakes. (AB).

 19. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 20. Foucault and Habermas

  Albinus, Lars

  2009-01-01

  Bidraget fremstiller henholdsvis Habermas' og Foucault's opfattelse af rationalitet og magt m.h.p. overvejelser over religionens betydning i moderniteten.......Bidraget fremstiller henholdsvis Habermas' og Foucault's opfattelse af rationalitet og magt m.h.p. overvejelser over religionens betydning i moderniteten....

 1. Natursyn. Sandheden i naturen

  Holm, Henrik Ole

  2015-01-01

  Analyse af Eckersbergs natursyn i forhold til 1800-tallets idealistiske filosofi, særlig Immanuel Kant, tilsat post- og dekoloniale overvejelser over vestlig selvforståelse.......Analyse af Eckersbergs natursyn i forhold til 1800-tallets idealistiske filosofi, særlig Immanuel Kant, tilsat post- og dekoloniale overvejelser over vestlig selvforståelse....

 2. Evaluation of recomBead Borrelia. Quantitative analysis using 13 antigens for IgM and IgG. Do Borrelia IgM antibodies have diagnostic use in Northern Scandinavia? - A comparison of sero-reactivity of samples from Åland and Denmark

  Dessau, Ram; Møller, Jens Kjølseth

  2012-01-01

  Evaluering af recomBead borrelia. Ny multiplex metode. Der blev præsenteret overvejelser om hvordan man skal score den den store mængde resultater for at opnå optimal diagnostisk diskriminations evne. Disse metode overvejelser er var vigtige, da det samme kit afprøves både to steder i Sverige ogs...

 3. Réflexions sur un critère de classification des animaux chez le savant al-Djâhiz (776-868 )

  Ben Saad, Meyssa; Katouzian-Safadi, Mehrnaz; Provencal, Philippe

  2013-01-01

  Al-Djâhiz (776-868) var en arabisk sproget naturhistoriker og litterat, som levede i Iraq i det 9. århundrede. Han skrev et zoologisk værk, som er baseret på Aristoteles' zoologi men i hvilket han også indføjer sine egne observationer og overvejelser. I denne artikel bliver hans overvejelser over...

 4. Medicinsk Optimering

  Birkholm, Klavs

  2010-01-01

  En undersøgelse af anvendelsen af medicin til optimering af koncentration, hukommelse og følelsestonus. Efterfulgt af etiske overvejelser og anbefalinger til det politiske system......En undersøgelse af anvendelsen af medicin til optimering af koncentration, hukommelse og følelsestonus. Efterfulgt af etiske overvejelser og anbefalinger til det politiske system...

 5. Viaje, escritura y sujeto

  Gustafsson, Jan

  2015-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i en række teoretiske overvejelser om forholdet mellem rejse, skrift og subjekt. Disse overvejelser indgår i en analyse af repræsentationen af Latinamerika i danske rejseberetninger fra 1980erne og 1990erne. En konklusion er at rejsen, dens beretning og dens subjekt be...

 6. Synteserapport & 1. Indenrigspolitiske forhold i Den Islamiske Republik Iran

  Pedersen, Claus Valling

  Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik......Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik...

 7. Water activities in Laxemar-Simpevarp. Organic field inventory, nature values classification and description of production land; Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp. Ekologisk faeltinventering, naturvaerdesklassificering samt beskrivning av produktionsmark

  Hamren, Ulrika; Collinder, Per (Ekologigruppen AB, Stockholm (Sweden))

  2010-10-15

  This report describes nature values, agricultural areas and forestry areas in Laxemar, for which there could be negative consequences due to groundwater diversion during construction and operation of a repository for spent nuclear fuel in the rock. In 2009, the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB) chose Forsmark as site for the repository. This report hence concerns the non-chosen Laxemar site. The report describes results from map studies and comprehensive field investigations, in terms of geographical delineations, descriptions of characteristics and classifications of nature values for groundwater dependent of -favoured nature objects. The nature objects are located in an investigation area, which according to numerical flow modelling could be affected by groundwater-table drawdown due to groundwater diversion. The investigation area contains a number of valuable nature habitats, but no protected areas in the form of nature reserves or Natura 2000 areas. In the investigation area 67 nature objects have been identified, geographically delineated and classified according to their nature values. Of these nature objects, 32 consist of forest objects (including moist forests), 26 consist of wetland objects, and nine consist of surface waters (streams, lakes and ponds). The nature-value classifications of objects are primarily based on habitat rareness and worth of protection on a national scale, and their importance as habitats for rare and threatened species. None of the identified nature objects is judged to be of national value (class 1). 15 nature objects (forest objects) are judged to be of regional value (class 2), 18 objects of municipal value (class 3) and 34 objects are judged to be of local value (class 4). Most of the nature objects contain nature values that are associated to factors other than the level of the groundwater table, primarily previous land uses in the form of grazing and hay cutting. There are also values associated to valuable deciduous forests and ancient deciduous trees. It is judged that most wetlands and surface waters in the investigation only have small nature values, corresponding to local value (class 4) and in some cases municipal value (class 3), such as the stream Laxemaraan and Lake Frisksjoen. The small nature values are due to that wetlands, streams and lakes of the area are affected by previous land improvement and drainage operations. Occurring species are mainly trivial, and it is judged to be limited possibilities for these habitats to contain any red-listed species that are dependent on wet conditions. The unaffected wetlands and ponds that still remain are therefore rare on a local scale, and they provide landscape variations and habitats for frogs and amphibians, insects, birds and bats. The wetlands are of two types, pool-like bogs in areas with exposed rock and tree-clad mosses in high-altitude areas, and fens and moist forests in low-lying terrain and along streams and lakes. Pool-like bogs and mosses are not sensitive to groundwater-table drawdown, since their water supply mainly originates from precipitation and snow melt. Fens and moist forests in low-lying terrain are more sensitive to drawdown of the groundwater table. The investigation area contains a number of valuable forest habitats, primarily valuable deciduous forest habitats in the southwestern part of the area. However, the area contains few and small forest habitats that are judged to be groundwater dependent or groundwater favoured. The most valuable and sensitive forest habitats (regional value, class 2) consist of objects that are classified as forest key habitats or objects with nature values by the Swedish Forestry Board, and within which there are slopes and low-lying areas. During the field investigation, no species were found that indicate any nature values associated to mobile, near-surface groundwater. Coniferous forest on semi moist and dry ground in the western and northern parts of the investigation area is affected by forestry and is judged not to be sensitive to groundwater-t able drawdown. Deciduous habitats in the southeastern parts contain many formerly open pastures, and these are neither judged to be sensitive. Slopes and low-lying terrain contain small parts with moist deciduous habitats and valuable deciduous forest that may be groundwater dependent. The investigation area does not contain any red-listed species that are judged to be explicitly dependent on moist or wet conditions. Some species (such as natterer's bat and lesser spotted woodpecker) are favoured by a mosaic of different habitats, including access to moist nature types. The investigation area contains a number of species that are protected by Swedish regulation (Species Protection Ordinance) and that are dependent on moist habitats, including moor frog, common toad, smooth newt and grass snake.

 8. The estimated additional costs for combustion of agro fuel and the potential of farmers to influence fuel quality; Identifiering av energiverkens merkostnader vid foerbraenning av aakerbraenslen samt lantbrukarens moejlighet att paaverka braenslekvaliteten

  Myringer, Aase; Petersen, Martin; Olsson, Johanna; Roennbaeck, Marie; Bubholz, Monika; Forsberg, Maya

  2009-05-15

  The main objectives of this study were to identify and calculate the additional costs to energy plants of combustion of agro fuels instead of wood chips, and to determine the potential farmers have to influence fuel quality and thus identify parameters that could be used for pricing in the future. The overall aim is to increase the volume of agro fuels produced. Four agro fuels were considered in this study: willow, straw, husks and reed canary grass. These four were selected because data were available on their combustion at energy plants and because they are representative of different categories of agro fuels: short rotation coppice, crop by-products, seeds and grass. Data were obtained through literature surveys, telephone interviews with farmers, researchers, advisors and contractors, and visits to six energy plants. Combustion properties for each crop and data on combustion were compared. Measures that could be taken by farmers to improve fuel quality today and perhaps in the future were estimated. Although information and experience proved to be lacking in this area, it was possible to identify some potential measures, which are listed below for each fuel. To promote expansion of the agro fuel market, issues concerning business contacts and forms of organisation were examined. The choices and preferences of farmers as regards sale and delivery are influenced by a number of different factors, which were investigated here by studies of the literature and interviews with farmers. There was little documentary evidence available on combustion of agro fuels. Short-term trials have been carried out on small amounts of a number of crop species without specific documentation of emissions, maintenance costs, ash handling, etc. The additional costs to energy plants for combustion of agro fuels compared with wood chips were investigated on visits to energy plants by collecting data directly and by interviewing plant personnel. The additional costs were then calculated for each fuel and type of boiler, but the specific conditions prevailing in any individual plant will obviously affect the actual costs. General conclusions were: Additional costs for an outage caused by the agro fuel depend on whether there is an accumulator to cover some of the load, and on the other types of boilers and equipment available. Additional costs for ash handling depend on the technical system and business agreements concerning ash handling, which differed between the energy plants visited. Additional costs arising when a boiler and/or fuel is new can be reduced by hard work and experience. In one example (Saatenaes), feeding a new boiler with new straw with a moisture content of 20-22% caused problems with fuel feeding, more frequent soot blowing, etc. Through persistent efforts and feedback on straw quality to farmers, these problems have been eliminated. In two cases, 100% agro fuel was combusted during part load periods. In one case full load could not be achieved because of low bulk density and resulting limitations of the feeding system, and in the other case high load was known to cause problems with fouling and dust production. Using agro fuels during part load was not considered an additional cost. At the two combined heat and power plants (CHP-plants) visited, the upper limit for willow in the fuel mix was set at 15%, since additional costs caused by increased fouling are expected beyond this level (based on experience). This study has mainly focused on the cost for a plant to change from forestry fuels to agro fuels. However, a more common issue is to co-combust a cheaper fuel. This is especially true for larger boilers mainly due to the fact that the fuel availability is more uncertain if large quantities of agro fuels shall be used, and that problems like increased deposit or corrosion rate shall be avoided. Therefore this investigation has looked both at cases with combustion of 100 % agro crops (Jordbro, Kvaenum, Graestorp and Saatenaes) and at cases with co-combustion (Enkoeping and Eskilstuna). Co-combustion of agro fuels with another fuel can reduce the problems that might arise due to the fuel properties of the agro fuels, and has therefore an influence on the rate of extra costs. To increase the market for agro fuels, there is a need for: Information to farmers about existing crops and potential buyers. Initiatives from the energy companies are desirable. Tangible information to suppliers on the structure of the whole chain and the need to grow and deliver consistent amounts. Contract forms that give farmers an acceptable risk. A dialogue between farmers and the energy companies concerning the quality changes that can be achieved by decisions at harvest, storage, transport and price-setting, etc

 9. Water Activities in Laxemar Simpevarp. The final disposal facility for spent nuclear fuel - removal of groundwater and water activities above ground; Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp. Slutfoervarsanlaeggning foer anvaent kaernbraensle - bortledande av grundvatten samt vattenverksamheter ovan mark

  Werner, Kent (EmpTec (Sweden)); Hamren, Ulrika; Collinder, Per (Ekologigruppen AB (Sweden))

  2010-12-15

  This report concerns water operations (Chapter 11 in the Environmental Code) below and above ground associated with construction, operation, and decommissioning of a repository for spent nuclear fuel in Laxemar in the municipality of Oskarshamn. SKB has chosen Forsmark in the municipality of Oesthammar as site for the repository, and the report hence describes a non-chosen alternative. The report provides a comprehensive description of how the water operations would be executed, their hydrogeological and hydrological effects and the resulting consequences. The description is a background material for comparisons between the two sites in terms of water operations. The underground part of a repository in Laxemar would, among other things, consist of an access ramp and a repository area at a depth of approximately 500 metres. The construction, operation, and decommissioning phases would in total comprise a time period of 60-70 years. Inflowing groundwater would be diverted during construction and operation. The modelling tool MIKE SHE has been used to assess the effects of the groundwater diversion, for instance in terms of groundwater levels and stream discharges. According to MIKE SHE calculations for a hypothetical case with a fully open repository, the total groundwater inflow would be in the order of 55-90 litres per second depending on the permeability of the grouted zone around ramp, shafts and tunnels. In reality, the whole repository would not be open simultaneously, and the inflow would therefore be less. The groundwater diversion would cause groundwater- level drawdown in the rock, which in turn would lead to drawdown of the groundwater table in relatively large areas above and around the repository. According to model calculations, there would be an insignificant drawdown of the water level in Lake Frisksjoen, the largest lake in the area. The discharge in the most important stream of the area (Laxemaraan) would be reduced by less than ten percent. Comprehensive field inventories have been performed in the area, for instance concerning ecological conditions, agriculture, forestry and private wells. In total, 67 nature objects have been identified, geographically delineated, and classified in terms of nature values. These consist of forest key habitats (or so called objects with nature values), wetlands, lakes and streams. In general, the objects are judged to have low nature values (municipal or local value). Forest key habitats are judged to have higher nature values (regional value), but the main nature values for these objects are not associated to wet or moist conditions. It has neither been found any red-listed or protected species whose survival depends on the level of the groundwater table. However, the area contains species (bats, for instance) that are favoured by a mosaic landscape, including moist/wet areas and ponds. With one exception, it is judged that the groundwater diversion would lead to none, insignificant or small consequences for the identified nature objects. The principal ecological consequence of the groundwater diversion concerns the stream Laxemaraan, for which the consequences of a discharge reduction would be noticeable. Concerning agriculture and forestry it is judged that within the influence area, groundwater table drawdown would reduce the crop yield and the forest yield by up to 10% and 20%, respectively. The groundwater diversion would not affect municipal water supply. However, the Laxemar area contains a large number of private wells, which implies that the groundwater diversion possibly would affect private water supply in terms of reduced well capacity. It would require more detailed investigations of separate buildings and road stretches in order to assess subsidence risks. Buildings and other infrastructure owned by Oskarshamns Kraftgrupp AB (including the reactor buildings O1-O3) and associated water handling would not be affected by the groundwater diversion. Above-ground water operations would include a bridge across Laxemaraan and measures in the vicinity of the surface facility (the industrial area) for the repository, in Laxemaraan and in a ditch (Oxhagsbaecken). During construction of the bridge, measures would be taken to reduce the consequences of turbid water, for instance for spawning fish. No intermediate support in the stream would be required, and the bridge would be constructed not to influence the flow conditions of the stream and not to be a wandering obstacle for people and animals. Other water operations above ground would be executed for handling of drainage water from the underground part of the repository and leachate from a rock dump. These waters would be diverted to Laxemaraan via a constructed 'lake' adjacent to the stream. The leachate would also be treated in a broad irrigation area with a recirculation- and detention pond (Laxemarkaerren).

 10. Kommentarer til udkast til kommissionsbeslutninger. Udkast til kommissionsbeslutninger samt nyt materiale fra Frankrig vedr. forbud mod to GM raps, etc. Modtaget 03-11-2004, deadline 10-11-2004, svar 10-11-2004

  Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  På de følgende sider gennemgår Christian Damgaard og jeg DMU’s syn på hvorvidt tilvejebringelsen af nye oplysninger berettiger de forbud og restriktioner der af nogle EU-lande er lagt på import af forskellige GM-majslinier og GM-rapslinier. Vi har fulgt en fremgangsmåde hvor vi først har vurderet...

 11. Water activities in Forsmark. Ecological field inventory and classification of biodiversity values and description of forest production land; Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk faeltinventering och naturvaerdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark

  Hamren, Ulrika; Collinder, Per [Ekologigruppen AB (Sweden)

  2010-12-15

  In 2009, the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB) chose Forsmark in the Municipality of Oesthammar as site for the final repository for spent nuclear fuel. This report describes nature values and forestry areas in Forsmark, and provides part of the background material for description of consequences due to groundwater diversion during construction and operation of the repository. The report describes results of map studies and comprehensive field investigations, in terms of geographical delineations, descriptions of characteristics and classifications of nature values for groundwater dependent or groundwater favoured nature objects in Forsmark. The nature objects are located in an investigation area, which contains the area that according to numerical flow modelling could be affected by groundwater-table drawdown due to groundwater diversion

 12. Radiation protection actions at Swedish nuclear power plants 1994-2002 and some reflections about the near future; Straalskydd vid svenska kaernkraftverk under perioden 1994-2002, samt reflexioner om kommande utveckling

  Erixon, Stig; Godaas, Tommy; Hofvander, Peter; Lund, Ingmar; Malmqvist, Lars; Thimgren, Ingela; Oelander-Guer, Hanna

  2003-12-01

  This report provides a summary of radiation protection experiences over the years 1994-2002 in the Swedish nuclear power industry. Actions to reduce radiation levels in reactor systems, occupational exposure results and some reflections about the near future are presented.

 13. Modelling of a hybrid plant and development of a control system for the Vaesthamn plant based on artificial neural networks; Modellering av hybridanlaeggning samt utveckling av oevervakningssystem foer Vaesthamnsverket baserat paa Artificiella Neurala Naetverk

  Assadi, Mohsen; Fast, Magnus [Lund Inst. of Technology (Sweden). Dept. of Energy Sciences

  2006-12-15

  The project aim is to model the hybrid plant at Vaesthamnsverket in Helsingborg using artificial neural networks (ANN). The definition of a hybrid plant is that it uses more than one fuel, in this case a natural gas fuelled gas turbine with heat recovery steam generator (HRSG) and a biomass fuelled steam boiler with steam turbine. The models in the present project are based on operational data from the plant in contrary to previous projects where synthetic (simulated) data has been used in a large extent. The gas turbine represents the subsystem that has received most attention in previous projects, which will also be the case for the present project although models of the HRSG, steam boiler and steam turbine are created since the whole plant is of interest. The completed ANN sub modules are connected in a network, which can be used for e.g. offline simulation and real-time condition monitoring of the plant. A product, including all sub modules, is created in shape of a user-friendly interface in an MS Excel environment. This user interface can be used for continuous monitoring, training personnel and in planning of the operation. The target group is the plant owners and the original equipment manufacturers (OEM). The plant owners interest lies in receiving a product that can assist them when operating the plant, for instance supply them with information about the grade of degradation. The OEMs main interest lies in investigating the possibilities of delivering ANNs, based on synthetic data, along with their new gas turbines. Vaesthamnsverket have contributed with operational data from the plant as well as support in plant related questions. Siemens have contributed with expert knowledge about their gas turbine, the SGT800. The received data has been examined and filtered before used for training ANN models. The models have been evaluated with independent data. The results are very promising with ANN models showing high prediction accuracy. All subsystems can be modeled with ANN and there are also possibilities of further development. The results have shown that there is potential in developing gas turbine models based on synthetic data but in order to draw any conclusions in this matter further research has to be carried out. A conclusion about the project as a whole is that ANN shows great versatility along with potential to be used within the field of thermal power plants. The project goals are considered to be fulfilled by the authors.

 14. Sociala nätverk och det ökade användandet : En studie om det har skett en normförskjutning av användandet samt hur det relaterar till traditionellt beroende

  Landfors, Oskar; Andersson, Åsa

  2013-01-01

  The internet has become an increasingly part of everyday life with digital artefacts like smartphones and tablets. We’re looking at the usage of social networks and how the usage relates to traditional addiction. We conducted a quantitative research where 84 poeple finished our web survey. Our research focused on addiction, time spent on social networks, normal and non-normal usage and general user patterns. The result we gathered shows that there have been a standard displacement in how we u...

 15. Status for investigations of birds and proposals for further investigations of birds in 2002 and 2003 for Horns Rev offshore wind farm; Status for fugleundersoegelser samt forslag til opfoelgende fugleundersoegelser i 2002 og 2003 for Horns Rev vindmoellepark

  NONE

  2001-09-15

  The purpose of the investigations of birds is to establish a knowledge and data base that can make possible to enlighten the extent and character of potential influences the offshore wind farm might have on the birds. The potential influences the offshore wind farm might have on birds include: a) modification of the habitat, b) collision effects, and c) disturbances. (BA)

 16. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Forsmark; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Forsmark

  Ottosson, Pia [Atrax Energi AB, Stockholm (Sweden)

  2007-07-15

  This report describes how the area around Forsmark is used with respect to recreation and outdoor life. It also describes the impact of the final repository on recreation and outdoor life if it is located in Forsmark. The studied area is situated in the parish of Forsmark in the municipality of Oesthammar. Forsmark nuclear power plant and the final repository for radioactive operational waste, SFR, are situated within the area and there are both houses and holiday houses. The area is used for leisure pursuit by inhabitants and employees at FKA and SKB, but also by a number of different associations and by tourists. Statistical data shows that the parish of Forsmark is sparsely populated. The area was previously dominated by one big landowner and the land surrounding the nuclear power plant was inaccessible to the general public during that period. The outdoor life is therefore less widespread here than along other parts of the east coast. The value of the area does not lie in paths and trails, bike tracks and bathing places, but in the unspoiled countryside, the wildlife and the bird life. Recreation such as hunting and fishing is very popular in the area. The construction of a final repository will increase traffic and hence increase noise and motion in the area. This will mainly impact the enjoyment value for the people spending time in the area. No other significant consequences are expected as the final repository will be mainly situated within the existing industrial complex and hence the character of the area should remain unchanged.

 17. Final disposal Forsmark, Simpevarp and Laxemar. Inflow of ground water and influence on hydrogeologic and hydrologic conditions; Slutfoervar Forsmark, Simpevarp och Laxemar. Inlaeckage av grundvatten samt paaverkan paa hydrogeologiska och hydrologiska foerhaallanden

  Werner, Kent [Golder Associates AB, Stockholm (Sweden)

  2006-10-15

  This report summarizes the description of the natural (uninfluenced) hydrogeological and hydrological conditions at the possible final repository locations Forsmark, Simpevarp and Laxemar. For each site, the description is based on SKB's site descriptions version 1.2. The report provides assessments of the inflow and the effects on the surroundings (groundwater drawdown and the associated area of influence) due to construction, operation, and closing of a repository for spent nuclear fuel at the above locations. The assessment of the effects of the repository on its surroundings is primarily based on calculation results from two numerical flow models, DarcyTools and MOUSESHE (for Simpevarp, only DarcyTools has been used). The basis for the modelling is SKB's site descriptions version 1.2, which will be updated in the form of new versions. Moreover, the models are based on a preliminary layout of the repository at each location. Hence, the flow models will be developed further when the site descriptions are updated. The results may also be affected by changes of the repository layout. The modelling projects have been performed in the same order as they are presented in the report (Forsmark, Simpevarp and Laxemar). Some aspects of the numerical models, and the coupling between them, have been developed and improved during the course of work. Examples on major differences between the models include the technique to simulate grouting in DarcyTools, and the possibility to visualize modelling results from this model, for instance on other types of background maps. The results show a small inflow and a small area of influence for a repository at Forsmark. The upper parts of the repository (c 100 m depth and upwards) give the largest contribution to the inflow and the area of influence. This indicates that the effects on the surroundings from the deep and the near surface parts of the repository can be analysed separately. For a repository at Simpevarp and Laxemar, the results show that also the deep parts of the repository yield an inflow and cause a lowering of the groundwater table. Hence, it is more difficult to decouple the deep and the near surface parts of the repository at these locations. A repository at Simpevarp causes a larger inflow but a smaller area of influence, compared to a repository at Laxemar. This difference is most likely due to that Simpevarp is located by the sea, whereas Laxemar is located further inland. However, there are differences in terms of how grouting is simulated in the DarcyTools modelling of the locations, which makes the comparison difficult. A simple estimate, based on the net recharge (annual mean) at each site shows that the model calculated inflow to a repository at Forsmark corresponds to an area of influence from c 1 km{sup 2} (hydraulic conductivity in the grouted zone K{sub inj} 10{sup -7} m/s) to c 0.3 km{sup 2} (K{sub inj} = 10{sup -9} m/s). For a repository at Simpevarp, the inflow corresponds an area of influence from c 36 km{sup 2} (skin factor = 0.1) to c 1.5 km{sup 2} (skin factor = 0.001); in the Simpevarp modelling, a 'skin factor' was utilized to simulate the grouting. For a repository at Laxemar, a similar comparison provides an area of influence from c 11 km{sup 2} (K{sub inj} = 10{sup -7} m/s) to c 6.5 km{sup 2} (K{sub inj} = 10{sup -9} m/s). Since the modelling results are preliminary, they principally express differences between the locations in terms of their hydrogeological and hydrological characteristics. The results are yet too preliminary to demonstrate the effects of a repository on its surroundings in absolute terms. Examples of uncertainties in the modelling include the representation of the bedrock in the 'bedrock models', providing the basis for the modelling; this particularly applies to the upper parts of the bedrock. Moreover, the interaction between Quaternary deposits and bedrock is identified as an important factor for the groundwater drawdown and its area of influence. There may be less exchange of groundwater between Quaternary deposits and bedrock than assumed in the present models, which would imply that the models overestimate the groundwater drawdown around the repository. The interaction between surface water (lakes, watercourses and the sea) and groundwater is another important factor for the drawdown and its area of influence. The exchange between surface and groundwater may be larger than assumed in the modelling. This, in turn, could imply that the inflow becomes larger, but also that the area of influence becomes smaller than shown by the modelling. This larger exchange would also imply that the effects on lakes and watercourses are larger than shown by the modelling.

 18. Bistand til risikovurdering (evt. ændringer af konklusioner af tidligere risikovurdering) . Zea mays (MON863; MON863x810). Opdateret rammenotat samt supplerende oplysninger til sagen. Modtaget 28-10-2004, deadline: snarest muligt, svar 01-11-2004

  Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian; Kjellsson, Gøsta

  2004-01-01

  "Vedr. C/DE/02/09: Om Monsantos svar på Pusztai’s kritik giver anledning til ændring af DMU’s kommentarer til GM-majs MON863. Uanset om effekterne er tilfældige elller ej, er størrelsen af de mulige effekter på rotternes sundhed uden betydning i relation til den økologiske risikovurdering. Dermed...

 19. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Oskarshamn; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Oskarshamn

  Dahlstroem, Kristina

  2007-07-15

  This report describes recreation and outdoor life in and around Simpevarp/Laxemar area. It also describes the impact of constructing a final repository for spent nuclear fuel on the outdoor life. The study area in this report is situated in the parish of Misterhult, in the municipality of Oskarshamn. Oskarshamn nuclear power plant (OKG) and the interim storage facility for spent nuclear fuel (Clab) are situated within the area. The parish of Misterhult is sparsely populated and includes both houses and holiday cottages. The area is used for various kinds of recreation by inhabitants from surrounding villages and employees at OKG and SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co), and also by a number of different associations and by tourists. Misterhult archipelago has the highest values for recreation and outdoor life in the study area. Many water related activities, such as swimming, sailing, fishing, diving, kayaking and canoeing are conducted in the region Hamnefjaerden, Kraakelund and a walking track called Ostkustleden are three other places in the study area which are popular for outdoor life. SKB and OKG facilities are also visited by many tourists. Disturbances to the recreation and outdoor life during construction and operation of a final repository and a interim storage facility will occur in the form of increased noise and movement in the area, mostly from the traffic. The consequences of these disturbances are: Decreased serenity, which will probably decrease the enjoyment value for the people spending time in the area. The final repository in Laxemar will likely require road access that will cross the walking track. Various prevention and compensation measures, such as noise restrictions and a new section of the walking track at Ostkustleden, are suggested to minimise and/or mitigate the consequences. Also measures that increase the value of recreation and outdoor life are listed, for example an exhibition about the areas nature and culture. Specific compensation and mitigation measures will be outlined in the next design step.

 20. Manga i svenska folkbibliotek : En studie av manga med särskilt fokus på utlåningsstatistik, definition av begreppet manga, dess kontext samt dess genrer.

  Johnsson, Mattias

  2015-01-01

  This study is performed as an Archive, Library and museum master’s thesis in two years studies. The overall aim is to investigate and analyze what the term Manga means in a library and information science context. The concept of Manga has different meanings depending on whether we start from a Japanese or a Swedish context. Manga is integrated in the Japanese society while Manga often is associated with youth culture or a separate genre in Sweden. The first issue is to examine how the Manga l...

 1. Treatment and disposal of radioactive wastes from nuclear power plants. Program for encapsulation, deep geologic deposition and research, development and demonstration; Kaernkraftavfallets behandling och slutfoervaring. Program foer inkapsling, geologisk djupfoervaring samt forskning, utveckling och demonstration

  NONE

  1995-09-01

  Programs for RD and D concerning disposal of radioactive waste are presented. Main topics include: Design, testing and manufacture of canisters for the spent fuels; Design of equipment for deposition of waste canisters; Material and process for backfilling rock caverns; Evaluation of accuracy and validation of methods for safety analyses; Development of methods for defining scenarios for the safety analyses. 471 refs, 67 figs, 21 tabs.

 2. Notes on methodology and pitfalls in science and research and on communication of results. Some aspects related to EMF; Synpunkter paa metodik och fallgropar inom vetenskap och forskning samt hur resultaten kommuniceras. Naagra aspekter relaterade till EMF

  Cedervall, Bjoern (Unit of Med. Radiation Physics and Med. Radiation Biology, Dept. Oncology and Pathology, Karolinska Inst., Stockholm (Sweden))

  2009-06-15

  There are many aspects of the controversy around EMF and potential risks that are largely unknown to the wider audience. Such aspects form the basis for the topics discussed in this report. More specifically focus has been on arguments related to possible cause-effect where linguistic barriers and societal 'filters' (for instance by uncritical media) may constitute a problem. Regardless of whether scientists are working with for example molecular biology or epidemiology they are confronted with a number of methodological problems that may be difficult or even impossible to master. Such difficulties are seldom seen in press releases, news media and so on but they may still be part of many scientists' daily challenges. The most difficult communication challenge is probably that if something is absolutely safe it cannot be proven. An unknown virus, bacterium, or chemical contaminant may completely ruin experiments in a molecular biology experiment but at least the experiments can be repeated and often measures can be taken once such a contamination has been found. For epidemiological studies there is always a specific challenge in that the investigations cannot be repeated as people never do the same things under the same conditions and in a predictable manner. It is with this background and context that the author has chosen to treat some methodological problems in science as well as the so-called Hill's criteria for cause-effects. A shorter comment has been made with reference to various aspects of the precautionary principle as it is often referred to in the EMF debate but most often, however, it has seldom been clarified what is meant by precautionary practices or actions. Precaution is closely related to human fear and therefore a corresponding chapter has been included. This report ends with a few looks into the historical rear-view mirror which illuminates the anticipated benefits with the invisible and mystical rather than the potential risks. As is obvious, many disease categories have historically been subjects for magneto therapy and 'cures'

 3. Energy-efficient projecting and purchasing and means of promoting the use of energy efficient equipment within industry; Energieffektiv projektering og indkoeb samt vaerktoejer til fremme af energieffektivt udstyr til erhvervsvirksomheder

  1994-04-01

  The first aim was to identify the barriers to energy efficient projecting and related purchasing in businesses and to suggest means to remove these barriers. It is stated that if energy consumption is taken into consideration in the first planning phase and before making purchases, energy-saving can be achieved at a reasonable investment. Examples are given to illustrate this point. As a result of interviews and discussions with involved persons, it was found that constraints are not only economical but also take the form of lack of sufficient time, procrastination on the part of decision-makers, lack of relevant information and a certain reluctance to experiment with new ideas. A three-phased decision process is suggested. It was found that energy-saving was not always given very high priority. Consultants should point out the relation between energy saving and environmental protection. Training and campaigning activities are essential. Consultants should be able to produce documentation to prove their theories on energy saving within industry. An effective organisation of consultancy services is essential. Clients` attitudes to energy savings must be influenced. A sequence of practical goals should be set up during the planning process. Cost-benefit analyses were carried out in relation to seven of the suggested plans for breaking down the barriers to energy-effective projecting. (AB) (16 refs.)

 4. Fly ashes as binders for the stabilisation of gravel. Laboratory tests and preparations for a field test; Flygaskor som bindemedel foer stabilisering av grusmaterial. Laboratorieundersoekningar samt foerberedelser infoer provbyggandet

  Lahtinen, Pentti; Jyraevae, Harri; Maijala, Aino; Macsik, Josef

  2005-04-01

  The project is based on the results of a significant research project FACE (Fly Ash in Civil Engineering). The project aims at the development of binder recipes based on a chosen fly ash from Holmen Paper's Hallsta Pappersbruk for the renovation of a road. The development will benefit from the Finnish research and experience on this type of binders for geotechnical applications. The stabilisation should result in improving bearing capacity and better long-term durability and service life of the gravel roads. The environmentally friendly stabilisation system comprises also the possibility to reuse and recycle the material that already exists in the road to be renovated. The test materials for the development project were the gravel from a chosen test road and the fly ash of Holmen Paper AB. The fly ash was used as the binder material. The geotechnical tests included characterisation tests of the test materials, tests on the stabilised mixes and control tests for the stabilisation recipe. Also, there were tests for the assessment of the environmental impact of the stabilisation. Side by side with those tests there has been a full-scale test, a separate project in Hallstavik, to test the stabilisation process with respect to the technical, environmental and economical aspects of construction. The full-scale test will be reported separately. The project results imply that fly ash can be beneficially used as a binder for the stabilisation of gravel materials and similar materials. Fly ash can be used also with small amounts of other binder materials like cement or blast-furnace slag in order to have a frost resistant material. The project gives also basis for the development of binders for other types of applications, both for the renovation purposes and for the improvement of spoils for construction purposes.

 5. Throughout Any Scale

  Munch, Anders V.

  2004-01-01

  Med udgangspunkt i principielle overvejelser af skalaer for design og tanken om at lave totaldesign eller Gesamtkunstwerk gennem alle skalaer laves et designhistorisk rids med analyse af eksempler som SAS Hotel Royal, TWA-terminalen og Odense Universitet....

 6. Ludwig Wittgenstein

  Munch, Anders V.

  2006-01-01

  Filosoffen Wittgenstein var involveret i et byggeri sammen med arkitekten Paul Engelmann, elev af Adolf Loos. De filosofiske overvejelser om begrebet livsform kan belyse ideerne om den moderne arkitektur hos Loos, mens Loos' stilbegreb omvendt kan belyse sprogfilosofien hos Wittgenstein....

 7. Early Discussion on How to Use Film in the Service of Library Promotion and the First Danish Library Film of 1922

  Dyrbye, Martin

  2013-01-01

  Forskningsbidraget omhandler fundet af verdens formentlig ældste film om biblioteker fra 1922 og biblioteksvæsenets overvejelser vedrørende brugen af filmmediet som redskab til fremme af bibliotekssagen i 1910erne og 1920erne...

 8. Dansk på stedet - skitse til en omgivelsesforankret læringsmetode

  Line Hjorth Christensen

  2012-09-01

  Full Text Available Ud fra en konkret undervisnings- og udstillingscase på Københavns Universitet Amager undersøger artiklen, hvordan det nære fysiske miljø på uddannelsesstedet kan indgå som ressource i en konkret danskfaglig læringssammenhæng. Der tages afsæt i det forhold, at de fysiske omgivelser er et undervurderet aspekt i læringssammenhænge og i en forståelse af, at kunsten bevæger sig frit på tværs af forskellige medier, hvor litteratur og sprog altid er i dialog med andre bevidst formgivne udtryk af ikke-sproglig karakter. Der redegøres for den konkrete case, for kursets og den specifikke øvelses faglige mål, såvel de museologisk danskfaglige som de fagdidaktiske samt for de teoretiske inspirationer og overvejelser, der ligger til grund for at arbejde med udstillingsmediet i danskundervisningen. På den baggrund redegøres der for de studerendes reaktioner på lyrikprojektet i forhold til fagfaglige og didaktiske mål; afslutningsvist opsummerer artiklen med sigte på metodens relevans for danskundervisningen og på humaniora.The article explores how physical and professional surroundings within a university frame can work as an active learning space and learning ”material” in relation to an MA course in museology. The course took place in 2009 at Dept. of Scandinavian Studies and Linguistics, University of Copenhagen, part of the course being coordinated in relation to the cultural event Kulturnatten (Copenhagen Cultural Night.  Based on a specific case study of a curatorial exercise, that of installing a poetry exhibition and authoring an exhibition catalogue, the survey sets out to illuminate learning potentials held within combined tactile and textual mediating processes. In particular interacting with text and objects, turning curatorial strategies into didactic processes and working product orientated with a view to an actual audience is being stressed as a way of expanding traditional academic learning methods. The article

 9. At tænke stil

  Munch, Anders V.

  2004-01-01

  En overvejelse af stilbegrebets filosofiske betydning i Wien for både formsproget, kulturkritikken, historietænkningen og kunstvidenskaben. Arkitekten Adolf Loos og kunsthistorikeren Alois Riegl sammenlignes ud fra Friedrich Nietzsches historiesyn og brug af stilbegrebet.......En overvejelse af stilbegrebets filosofiske betydning i Wien for både formsproget, kulturkritikken, historietænkningen og kunstvidenskaben. Arkitekten Adolf Loos og kunsthistorikeren Alois Riegl sammenlignes ud fra Friedrich Nietzsches historiesyn og brug af stilbegrebet....

 10. Melancholia - verdens dionysiske undergrund

  Thomsen, Bodil Marie Stavning

  2012-01-01

  Med afsæt i en stilistisk analyse af Lars von Triers Melancholia (2011) inddrager artiklen filosofiske overvejelser i relation til Nietzches fortolkning af den 'dionysiske undergrund'. Dette i relation til inspirationen fra Wagner og Schopenhauer.......Med afsæt i en stilistisk analyse af Lars von Triers Melancholia (2011) inddrager artiklen filosofiske overvejelser i relation til Nietzches fortolkning af den 'dionysiske undergrund'. Dette i relation til inspirationen fra Wagner og Schopenhauer....

 11. MUF architecture /art London

  Svenningsen Kajita, Heidi

  2009-01-01

  Om MUF architecture samt interview med Liza Fior og Katherine Clarke, partnere i muf architecture/art......Om MUF architecture samt interview med Liza Fior og Katherine Clarke, partnere i muf architecture/art...

 12. God presseskik

  Schaumburg-Müller, Sten

  2009-01-01

  Notatet giver et overblik over og analyserer Vejledende Regler for God presseskik samt praksis fra Pressenævnet......Notatet giver et overblik over og analyserer Vejledende Regler for God presseskik samt praksis fra Pressenævnet...

 13. Urban restrukturering og byidentitet

  Kvorning, Jens

  2002-01-01

  Bidrag til publikationen i forbindelse med EU-konference samt uddrag af forskningsprojektet: Urban restrukturering......Bidrag til publikationen i forbindelse med EU-konference samt uddrag af forskningsprojektet: Urban restrukturering...

 14. Design is an Attitude

  Eriksen, Kaare Riise

  2005-01-01

  Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden.......Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden....

 15. Bogstafetten, Det Kongelige Bibliotek, november 2010

  Nexø, Sniff Andersen

  2010-01-01

  20 kommenterede værker udstillet i KB Amagers forhal, samt på KB's hjemmeside. Udgivelsesdato: 4. november......20 kommenterede værker udstillet i KB Amagers forhal, samt på KB's hjemmeside. Udgivelsesdato: 4. november...

 16. Overexpression of a soybean salicylic acid methyltransferase gene confers resistance to soybean cyst nematode

  Salicylic acid plays a critical role in activating plant defence responses after pathogen attack. Salicylic acid methyltransferase (SAMT) modulates the level of salicylic acid by converting salicylic acid to methyl salicylate. Here, we report that a SAMT gene from soybean (GmSAMT1) plays a role in s...

 17. Helbredsrelateret livskvalitet ved kræft

  Grønvold, Mogens

  2008-01-01

  I denne artikel gennemgås metoder, erfaringer og resultater fra livskvalitetsforskningen på kræftområdet, og der opstilles anbefalinger. Forskningen har omfattet deskriptive undersøgelser, endemål i kliniske undersøgelser, prognostiske studier og klinisk anvendelse af livskvalitetsskemaer. Der vu...... vurderes at være behov for yderligere livskvalitetsundersøgelser ved alle kræftformer og -behandlinger, men de bør kun foretages, når de tilstrækkelige resurser er til stede, da kun velgennemførte studier er af værdi. Udgivelsesdato: 2008-Mar-3...

 18. Creep damage in welds of X 20 CrMoV 12 1 steel. Part 2 - Studies of long term service exposed material and damage data base and calculation of damage distribution and damage resistance; Krypskador i svetsar av X 20 CrMoV 12 1 staal. Etapp 2 - Studier av lingtidspiverkat material och skadedatabas samt berakning av skadefordelning och skadetilighet

  Storesund, Jan; Borggreen, Kjeld; Weilin Zang; Nilsson, Henrik; Samuelson, Aake

  2004-09-01

  The present project has been consisted of the following pieces of work on welds of X20 CrMoV 12 1: Analysis of, by use of replica testing, creep damage development in 368 welds in 11 Danish high pressure steam lines with operation up to 200,000 h. Metallographic investigations of four welds from a retired live steam line with approximately 182 000 h in operation. - Evaluation of the influence of the two most common etching methods on the interpretation of creep cavitation. Analysis of the time security of the material, i.e. influence of enhanced temperature or stress on creep life time. Finite element simulations of the creep behaviour of X20 welds where effects of HAZ creep properties, system stresses and degree of multiaxiality in the rupture criterion are studied. In addition a literature study on publications of creep life time in X20 steel was performed in a first, already reported part of the project. The results of the comprehensive replica testing and the metallographic investigations show clear-cut that welds of this material have an excellently long creep life that indeed will reach 200,000 h. The creep damage at that time is in general very limited. The typical creep life for welds of X20 can be evaluated to at least 250,000 h. The reason for that it is not possible to evaluate an even longer creep life is the fact that creep testing and finite element simulations show that creep elongation and creep damage will accelerate considerably later in the creep life than some low alloy steels. In the worst case this acceleration could start already just after 200,000 h. It is also demonstrated that welds of the X20 steel can stand system stresses much better than low alloy steels. Recommendations for how and when inspections and testing of welds of the current material should be performed have been issued. They have been adapted to the findings in the project. The recommendations can, as long as severe damage is absent, allow for longer inspection intervals compared to previous recommendations.

 19. Greenhouse gases during storage and after application of digested and non-digested dairy cattle slurry including ammonia emissions and barley yield; Vaexthusgaser fraan roetad och oroetad noetflytgoedsel vid lagring och efter spridning, samt bestaemning av ammoniakavgaang och skoerd i vaarkorn

  Rodhe, Lena; Ascue, Johnny; Tersmeden, Marianne; Willen, Agnes; Nordberg, Aake; Salomon, Eva; Sundberg, Martin

  2013-07-01

  Given that the manure-based biogas production is likely to increase in the coming years , it's important to find a proper handling of digested manure that have low emissions of both climate gases methane (CH{sub 4}) and nitrous oxide (N{sub 2}O ) as ammonia (NH{sub 3}) , which indirectly contributes to emissions of N{sub 2}O. The project have; Quantified GHG emissions, from undigested and digested manure during storage in winter and summer, and during land application in autumn and spring. Examined the effect on GHG emissions of covering digested manure during storage in winter and summer, and quantified NH{sub 3} emissions, yield and apparent nitrogen (N) recovery in spring barley.

 20. Optimizing reed canary grass cropping to increase profitability. Field studies of plant varieties, intercropping with legumes and barley, fertilization and soil compaction; Optimering av odlingsaatgaerder i roerflen foer oekad loensamhet. Faeltstudier av sorter, samodling med baljvaexter och korn, goedsling samt markpackning

  Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva (Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Agricultural Research for Northern Sweden)

  2010-05-15

  Reed Canary Grass is a promising crop for biofuel production. For reed canary grass the first year is an establishment year when the small biomass is not harvested. The second year the biomass is usually cut in late autumn but the harvest (removal of the biomass from the field) is delayed until spring. This technique has resulted in lower costs and increases in fuel quality through lower ash contents, including lower contents of chlorine, sodium and potassium. However costs for production are still high, especially establishment costs, fertilization costs and harvesting costs. The aim of this project was to test ways to cut costs per MWh by increased yields, and decreased establishment costs. The methods used have been variety trials to develop more productive plant material, intercropping with nitrogen fixing legumes to reduce the nitrogen demand of the crop, fertilization with waste material (sewage sludge, reed canary grass ash or poultry manure) and harvest at frozen ground as a strategy to reduce soil compaction and harvest damages on the crop. Reed canary grass grown as a fuel has so far been grown as a mono culture. However, when it is been grown for forage, or as a biogas crop, intercropping with legumes has been successful in some studies. In addition to NPK-fertilizers sewage sludge, ash from combustion of reed canary grass and poultry manure was used. An economic calculation showed that the establishment costs (the first two growing seasons) can be lowered by intercropping with red clover. However it is also involves more risks, related to weeds, and cannot be recommended on fallow soil with a large seed bank of weeds. A ten year old reed canary grass ley was used for the experiment. Two 25 m wide strips were harvested with a mower on November 19 2008 when the top soil was frozen. The harvested material was chopped and removed from the field the following day. The following spring, May 19 2009, the remaining reed canary grass on the field was cut with a mower and harvested with a square baler weighing 7.5 tons. There were no measurable advantages on biomass growth or soil compaction after late autumn harvest compared to spring harvest, and the method cannot be recommended to sustain high reed canary grass harvests

 1. Water Activities in Laxemar Simpevarp. Clab/encapsulation facility (Clink) - removal of groundwater, collection of cooling water from the sea and the construction of day water pond; Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp. Clab/inkapslingsanlaeggning (Clink) - bortledande av grundvatten, uttag av kylvatten fraan havet samt anlaeggande av dagvattendamm

  Werner, Kent (EmpTec (Sweden))

  2010-09-15

  This report is an appendix to an Environmental Impact Assessment that accompanies a permit application according to the Swedish Environmental Code. The report concerns water operations (Chapter 11 in the Environmental Code) associated with construction of an encapsulation plant in direct connection to SKB's existing Clab facility on the Simpevarp peninsula in the Municipality of Oskarshamn (the report is also included in the permit application according to the Nuclear Activities Act). Moreover, the report deals with water operations associated with the operation of the integrated facility, which is named Clink. Specifically, the water operations that are treated in the report include diversion of groundwater, withdrawal of cooling water from the sea, and construction of a storm-water treatment pond. There are valid permits regarding diversion of groundwater and withdrawal of cooling water for the current facility and activities at Clab. It is presupposed that the cooling-water withdrawal from the sea to Clink can be handled within the limits of the valid Clab permit. The diversion of groundwater from Clink may be somewhat larger compared to the present diversion from Clab. The increase is due to a relatively small, additional rock shaft for the encapsulation plant, adjacent to the current surface facility and above one of the two existing rock caverns (Clab 1). Based on the location of the planned rock shaft (above one of the existing rock caverns) and its small volume, it is judged that the inflow of groundwater during operation of Clink will be only 5-10 percent larger compared to the inflow to the current Clab facility. It is possible that the inflow will be larger during the construction phase, prior to grouting of the shaft. Based on the limited increase of the groundwater inflow and results from the ongoing Clab monitoring programme, it is judged that the construction of the encapsulation plant and the operation of Clink will only lead to very small additional changes of groundwater levels in rock, directly adjacent to the facility. Calculations indicate that water saturation of rock caverns and recovery of groundwater levels in rock around the facility will require less than ten years subsequent to decommissioning of the facility and termination of the groundwater diversion. To sum up, the groundwater diversion is judged not to lead to any negative consequences for private wells or nature values. Water that is pumped from the rock shaft during the construction will pass a temporary oil separation and sedimentation facility, before it is discharged to recipient. The shaft will be grouted in order to reduce the inflow of groundwater. A number of measures are planned that will improve the storm-water handling at Clink compared to the present situation. One of these measures is to construct a new storm-water treatment pond in the vicinity of Clink. The purpose of the treatment pond is supplementary flow flattening and sedimentation in the existing storm-water system at Clab. It is judged that the construction of the storm-water treatment pond only causes insignificant ecological consequences. During operation of the storm-water treatment pond, heavy metals and other substances will accumulate in the bottom sediments of the pond, which will reduce the contaminant load on the storm-water recipient (the sea bay Herrgloet) compared to the present situation. Existing vegetation will be taken into consideration at construction of the storm-water treatment pond and improvement of the storm-water outlet to Herrgloet

 2. Statement on energy policy 1988. Statement by the Ministry of Energy on laws concerning energy policy measures and Danish Oil and Natural Gas A/S. [Denmark]. Energipolitisk redegoerelse 1988. Energiministeriets redegoerelse til lov om energipolitiske foranstaltninger samt lov om Dansk Olie og Naturgas A/S

  1989-02-01

  A brief statement by the Danish Ministry of Energy on the present situation in Denmark and its effect on future policy in the field of energy. The importance of environmental protection, and the lowering of prices, is emphasized in relation to the European Communities' single market. With regard to electric power, it is stated that production must increase in the 1990's, but it will be necessary to reduce costs. There are present economical problems where the natural gas heating project is concerned, and, also because of concern for pollution abatement, it will become more important to use collective heating systems. The statement describes principles and policy in relation to energy consumption, renewable energy, research activities, and oil and natural gas. Lastly, the statement describes the present situation situation and (briefly) future policy with regard to Danish oil and/or natural gas companies, ie. DANGAS, DOPAS, DOFAS, and DORAS. (AB).

 3. Methods to use biomass, consisting of peat and wood material, to extract fiber substance to be used to make paper pulp and a fuel product. Saett att ur biomassa, bestaaende av torv och vedmatarial, utvinna en foer tillverkning av en pappersmassaprodukt laemplig fibermassa samt en braensleprodukt

  Lindahl, J A.I.

  1985-12-16

  Peat cut from the upper layers is used to make paper pulp of low density. The wood material of the peat is mechanically separated three times. The result is a pulp of peat fibres and wood fibres and dewatered colloidal peat to be used as a fuel. (M.B).

 4. Vurdering af udsagnene i Greenpeaces rapport samt en tilbagemelding til SNS om hvorvidt rapporten fører til ændringer i jeres oprindelige vurderinger. Zea mays (BT11). Greenpeace risk assessment (report). Modtaget 10-10-2005, deadline 10-11-2005, svar 10-11-2005

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  "DMU har på baggrund af de nye oplysninger ikke fundet nogen nye uønskede konsekvenser for dyre- og planteliv og rapporten medfører derfor ingen væsentlige ændringer i vores oprindelige risikovurdering. Vi vil dog pointere, som tidligere argumenteret i DMUs økologiske risikovurdering (pr. 28-08-2...

 5. Environmental monitoring at the nuclear power plants and Studsvik 1992-1993. Results from measurements of radionuclide contents of environmental samples, and from random checks by SSI; Omgivningskontroll vid kaernkraftverken och Studsvik 1992-1993. Resultat fraan maetning av radionuklidhalter i miljoeprover, samt SSIs stickprovsmaetningar

  Bengtson, P.; Larsson, C.M.; Simenstad, P.; Suomela, J.

  1995-09-01

  Marine samples from the vicinity of the plants show elevated radionuclide concentrations, caused by discharges from the plants. Very low concentrations are noted in terrestrial samples. At several locations, the effects of the Chernobyl disaster still dominates. Control samples measured by SSI have confirmed the measurements performed by the operators. 8 refs, 6 tabs, 46 figs.

 6. Development of the KBS-3 method. Survey of SKB's research programs and safety assessments, reviews by Government authorities and SKB's international research cooperation; Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete

  2010-11-15

  The purpose of this report is to outline the origin and development over the past 30 years (up to 2009) of the KBS-3 method proposed by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB) for final disposal of spent nuclear fuel. The KBS-3 method is based on three protective barriers. The spent nuclear fuel is encapsulated in impermeable copper canisters. The canisters are placed in crystalline basement rock at a depth of 400-700 metres, embedded in bentonite clay. After disposal the tunnels and rock caverns are sealed. The account does not claim to cover all parts of the extensive technical and scientific research and development work conducted by SKB in form of collecting data, refining methods and increasing process understanding. The report forms part of the background material which SKB has gathered as a basis for future applications regarding permits under the Environmental Code and the Nuclear Activities Act to build and operate facilities for encapsulation and final disposal of spent nuclear fuel. A prominent feature of the industrial development work on the final disposal of spent nuclear fuel has been an openness for a constant input of ideas and opinions from society and public bodies (the Government, national authorities, universities and other institutes of higher education, municipalities and various non-governmental organizations). The presentation sheds light on developments in a number of areas that are of central importance for safety in a KBS-3 repository. In SKB's RDandD Programme 2007, these areas go under the headings rock line, buffer line, canister line, backfilling line and closure line. Furthermore, attention has been given to issues related to the possible retrieval of deposited canisters, variants of KBS-3, deposition technology and safety assessment, as well as a number of interdisciplinary issues. The development of methods for the safety assessment has been an important part of the development of the KBS-3 method. The work with safety assessments has led to an improved understanding and knowledge of important processes in the repository over time and, as a consequence of this, new or improved methods for describing these processes. A detailed account of related issues would be relatively extensive, however, and has therefore not been included in this report. The following thematic breakdown is used in the report: - Waste management sequence and facilities. - Interim storage facility. - Encapsulation plant. - Final repository. - Buffer and backfill. - Buffer. - Backfill. - Canister. The development of each of these thematic areas is described with an emphasis on important changes that have occurred and the reasons for them. A summarizing picture is then provided of SKB's work with the development of methods for safety assessment, plus some facts concerning SKB's international research cooperation

 7. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds på spørgsmål fra EFSA (evt. ændret risikovurdering. Zea mays (Bt11). Supplerende materiale fra EFSA samt svar fra Syngenta. Modtaget 02-07-2004, deadline 15-08-2004, svar 09-08-2004

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2003-01-01

  Vi har gennemgået det nye materiale i markedsføringssagen C/F/96-05.10 (Bt-11 majs) men ikke fundet nogen oplysninger der giver anledning til ændringer i vores risikovurdering.......Vi har gennemgået det nye materiale i markedsføringssagen C/F/96-05.10 (Bt-11 majs) men ikke fundet nogen oplysninger der giver anledning til ændringer i vores risikovurdering....

 8. Perspektiv pa Las och Skrivinlarning: En Litteraturstudie som Belyser Las och Skrivinlarning utifran Fyra Teoretiska Perspektiv Samt en Instrument-Provande Barnstudie (Perspectives on Learning To Read and Write: Literature Review on Reading and Writing Acquisition through Examination of Four Theroretical Perspectives and Attitude Measures of Preschool Children).

  Fahlen, Rose-Marie

  This report focuses on the processes of learning to read and write in the initial phases. Two studies are presented. The first is a review of four theoretical approaches, including Jerome Bruner's representation theory, and theories of concept learning, metacognition, and metalinguistic awareness. The purpose of the literature study was to examine…

 9. Språket är allt! : En kvalitativ studie om lärares samt specialpedagogers stödinsatser för elever i åk 4-6 med läs- och skrivsvårigheter.

  Öberg, Anna

  2017-01-01

  The purpose of the study is to find out what measures and methods teachers and special educators use to strengthen students with reading and writing difficulties in everyday teaching. The survey highlights how teachers and special educators look at reading and writing skills and, in the theoretical background, what earlier researchers say. The study is based on qualitative analysis of interviews. The survey consists of two teachers and three special education teachers active in three differen...

 10. Oplysningens blinde vinkler

  Hendricks, Vincent Fella; Hansen, Pelle Guldborg

  manipulation og fordrejning, til at påvirke menneskers overvejelser, beslutninger og handlinger, både individuelt og kollektivt, hvilket i sidste ende kan få betydning for de demokratiske processer. Oplysningens blinde vinkler gennemgår en række informationsfænomener, som optræder i vores dagligdag, og den...

 11. Socialt entreprenørskab på RUC

  ; Social Impact Measurement and finding a balance between academic criteria and professional relevance. Helle Hygum Espersen: At kvalificere samskabelses-dagsordenen i en kommune - overvejelser over mulige afgørende principper. Stine Skov Øllgård Efter-videreuddannelsesstrukturer – et afgørende parameter...

 12. Uddannelsespolitik i USA

  Bundsgaard, Jeppe

  2016-01-01

  Washington Post har stillet præsidentkandidaterne en række konkrete spørgsmål om deres planer for uddannelsesområdet. Der er mange interessante overvejelser om test, fælles mål, finansiering af skoler mv....

 13. Les erreurs grammaticales dans les médias français

  Kjærsgaard, Poul Søren

  2011-01-01

  Artiklen, som er en skriftlig version af et foredrag på Oxford Universitet, indeholder dels en gennemgang af de sproglige fejl, der findes i dag i franske medier, dels overvejelser om, hvilke konsekvenser det bør føre til for fransk. Fejlene opfattes som sproglige og sociologiske indikationer....

 14. Lektoranmodning

  Brincks, John

  2012-01-01

  Lektoranmodningen omhandler egne refleksioner over undervisningsforløbet "Fysioterapi til personer med neurologiske lidelser" på modul 11 i den modulopdelte studieordning. Ligeledes er der didaktiske overvejelser begrundet med didaktiske teorier beskrevet af Knud Illeris og John Biggs. Anmodningens...

 15. Begrebernes ulidelige lethed

  Schmidt, Garbi

  2015-01-01

  Det skal jo nok gå stærkt. Budskabet skal sidde lige i skabet. Ikke ovenpå grundig overvejelse, men lige nu og her. Valgplakater er ikke afhandlinger, der er plads til et ord eller fem. Det samme gælder politiske debatter, taler og medieklummer. Taletiden er kort; pladsen er begrænset....

 16. Operation: Inherent Resolve

  Cramer-Larsen, Lars

  2015-01-01

  Kapitlet giver læseren indsigt i den internationale koalitions engagement mod IS igennem Operaton Inherent Resolve; herunder koalitionens strategi i forhold til IS strategi, ligesom det belyser kampagnens legalitet og folkeretlige grundlag, ligesom det giver et bud på overvejelser om kampagnens...

 17. Lege i det fri

  Ravn, Jakob Iversen

  2007-01-01

  At være et legende menneske fordrer en rettethed mod noget, man kan være legende i forhold til. Eksempelvis en aktivitet, hvor det legende menneske går op i aktiviteten for aktivitetens egen skyld. Overvejelser over friluftslivets legende muligheder...

 18. Når specialer gør en forskel

  Dirckinck-Holmfeld, Lone; Iversen, Torben; Konnerup, Ulla

  2008-01-01

  I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaring med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau. Bogens tre dele behandler: Børns og unges brug af dig...

 19. Urban Games

  Nielsen, Rune; Løssing, Tobias

  2004-01-01

  Games, er ikke produktudvikling i traditionel forstand, men derimod en reflekteret designproces, der forsøger at optage spilteoretiske og HCI-relaterede problemstillinger. I denne artikel vil vi koncentrere os om udvalgte principielle overvejelser i udviklingen af især forhandlings- og debatspil, som...

 20. Mange intelligenser i daginstitutionen

  Nielsen, Anne Maj

  2015-01-01

  Ud fra Gardners teori om syv intelligenser udfoldes og anvendes begrebet om intelligenser til overvejelser om, hvordan pædagogers mange intelligenser, institutionens indretning og pædagog-initierede aktiviteter kan bidrage til en ressourceorienteret tilgang til praksis ved at stimulere mange fors...

 1. Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører

  Kjersgaard, Lisbeth; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer det overordnede indhold af den ajourførte ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser ved revision af regnskaber for virk somheder, der anvender service-leverandører. Artiklen er opbygget efter de tre grundlæggende elementer i revisionsprocessen - planlægning, udførelse og rappo...

 2. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 3. Rock physical aspects of CO2 injection in chalk

  Alam, Mohammad Monzurul

  Ved at injicere superkritisk CO2 ned i Nordsøens kalkreservoirer kan man formentlig øge olieindvindingen med 15%. Metoden giver dog anledning til overvejelser om, hvorvidt processen kan føre til kollaps og/eller sprækkedannelse i reservoiret, og dermed om der er mulighed for lækage. Via laborator...

 4. Internationalisering i klasseværelset

  Gottlieb, Susanne; Petersen, Kjeld Secher; Sørensen, Dorte

  På fire tekniske skolers teknisk designafdelinger har man eksperimenteret med forløb, der på hver sin måde indeholder internationaliseringsaspekter. Hæftet indeholder overvejelser om, hvordan man som underviser kan arbejde med internationalisering i undervisningsforløb. Det er en pointe i hæftet,...

 5. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 6. Thesis Proposal

  Sloth, Erik

  2010-01-01

  Strukturen i Thesis proposal er følgende: Først præsenteres mine konkrete empiriske forskningsprojekter som skal munde ud i afhandlingens artikler. Jeg præsenterer herefter de teoretiske overvejelser omkring oplevelsesbegrebet og forbrugerkulturteori som danner baggrund for at jeg er nået frem til...

 7. Overskydende og fremmede byrum

  Nielsen, Tom

  2008-01-01

  Hvordan kan vi overhoved forstå og sammenkæde begreber som 'byrum', 'udviklingsstrategi' og temaet 'det fremmede i det kendte'? I det efterfølgende vil jeg give et bud på dette ved at tage udgangspunkt i nogle generelle overvejelser om bybegrebet og en aktuel ramme for forståelse af hvad 'byrum' ...

 8. Metodeovervejelser i en kvalitativ og kvantitativ fængselsundersøgelse

  Minke, Linda Annette Kjær

  2009-01-01

  Artiklen omhandler nogle præliminære metodiske overvejelser indhentet gennem et længerevarende etnografisk feltarbejde foretaget i et lukket fængsel for mandlige indsatte. Det er efterhånden blevet almindeligt at forskere i sådanne kontekster underlægges indberetningspligt, hvilket kan være dilem...

 9. Systematisk løbende refleksion

  Kristiansson, Michael

  2010-01-01

  Artiklen omhandler en model kaldet systematisk løbende refleksion, der repræsenterer en procedure til overvejelse og genovervejelse af de vurderingskriterier, man lægger til grund for evaluering af et udviklingsprojekt. Pointen er at justere udviklingsprojektet ind i en ønsket retning. Formålet m...

 10. Dimensionering af stålrammebygninger mod kipning

  Borchersen, E.; Frederiksen, J.O.; Skov, K.

  Rapporten beskriver en metode til dimensionering af stålrammebygninger mod kipning. Metoden er baseret dels på elasticitetsteoretiske overvejelser, dels på forsøg udført med 3-charniers stålrammmer i fuld skala....

 11. Fieldbook: Developing embedded systems & smart products in practice

  Jensen, Henrik Valentin; Agesen, Mads Kronborg; Nyman, Ulrik Mathias

  practice for udvikling af smarte produkter baseret på erfaringer fra danske virksomheder og universiteter. Fieldbooken giver konkrete input til den ingeniørmæssige realisering af smarte produkter. Den er skrevet til dig, der gør dig overvejelser om, hvordan din virksomhed kommer i gang eller videre med...

 12. København Befæstning

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  I denne første samlede fremstilling af Københavns Befæstnings militære historie fortælles om Danmarks sikkerhedspolitiske problemer i spillet mellem stormagterne og den rivende militærteknologiske udvikling i årene op til 1. Verdenskrig, om de forsvarspolitiske overvejelser bag anlægget, om den...

 13. Trosbegrebet hos Slavoj Žižek

  Karlsen, Mads Peter

  2016-01-01

  Hensigten med denne artikel er at give en systematisk fremstilling af Slavoj Žižeks overvejelser over tro for herved at tematisere hans religionsfilosofiske relevans. Der indledes med en kort introduktion til Žižeks grundlæggende filosofiske anliggende og en teologisk kontekstualisering af hans t...

 14. Ingeniørenes rolle ved skabelse af innovative koncepter

  McAloone, Tim C.

  2007-01-01

  første bølge af miljøhensyn kom med energikrisen i 1970'erne og ebbede ud, da oliepriserne faldt igen. Miljøbølge nummer to udvidede vore horisonter til begrebet bæredygtighed, hvor den treenige overvejelse ”people-profit-planet” forplantede sig i strategiovervejelserne og årsrapporter verden over. Men...

 15. Den historiske roman for børn

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  Bogen indeholder en redegørelse for den historiske roman som børnelitterær genre. Genren diskuteres i et teoretisk, historisk og analytisk perspektiv. Bogen afsluttes med en række principielle didaktiske overvejelser. Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig professionelt med børnelitteratur...

 16. Video narrativer i sygeplejerskeuddannelsen

  Jensen, Inger

  2009-01-01

  I artiklen gives nogle bud på hvordan video narrativer kan bruges i sygeplejerskeuddannelsen som triggers, der åbner for diskussioner og udvikling af meningsfulde holdninger til medmennesker. Det belyses også hvordan undervisere i deres didaktiske overvejelser kan inddrage elementer fra teori om...

 17. The Hammer and the Saw

  Hansen, Jesper Lau

  Artiklen forklarer forskellen på insiderhandel, oplysningspligt og manipulation, og kritiserer forslaget til markedsmisbrugsforordning for at sammenblande disse, samt kritiserer Domstolens afgørelse i Daimler....

 18. CBTs Budget for 1997 og Arbejdsplaner for 1996 - 1999

  Jeppesen, Palle

  1996-01-01

  For Center for Bredbånds Telekommunikation beskrives budget for 1997 samt forskningsplaner for 1996-1999 for områderne optiske netværk, gigabit elektronik, optiske bølgeledere og bredbåndsswitching samt for højhastighedssystemer.......For Center for Bredbånds Telekommunikation beskrives budget for 1997 samt forskningsplaner for 1996-1999 for områderne optiske netværk, gigabit elektronik, optiske bølgeledere og bredbåndsswitching samt for højhastighedssystemer....

 19. børsretten II

  Clausen, Nis Jul

  Fremstillingen beskæftiger sig med den materielle børs- og kapitalmarkedsret, herunder notering og prospekter, oplysningsforpligtelse, overtagelsetilbud, insiderhandel og kursmanipulation samt tilsyn...

 20. Børsretten II

  Andersen, Paul Krüger; Clausen, Nis Jul

  Fremstillingen beskæftiger sig med den materielle børs- og kapitalmarkedsret, herunder notering og prospekter, oplysningsforpligtelse, overtagelsetilbud, insiderhandel og kursmanipulation samt tilsyn...

 1. Det tidlige sprog hos børn med autisme - en afgørende udviklingsfaktor

  Brynskov, Cecilia; Eigsti, Inge-Marie

  2010-01-01

  bidrage til teorier om normaludviklingen. Denne artikel fokuserer på en afgørende faktor for prognosen ved autisme: den tidlige sprogudvikling. De tidlige sprogfærdigheder er en afgørende prædiktor for senere fungeren, såvel på kort som på langt sigt. Højtfungerende autisme (HFA) og Aspergers syndrom (AS......Autisme er en heterogen diagnose. Den er karakteriseret ved en betydelig spredning inden for intelligens og sprog, og ikke mindst: ved prognostisk heterogenitet. En bedre forståelse af beskyttende og risikofaktorer ved autisme sætter os i stand til at intervenere mere effektivt og kan desuden...

 2. Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund

  Dietrichson, Jens; Bøg, Martin; Filges, Trine

  , samt en kvantitativ syntese. Rapporten bygger på 179 internationale effektstudier af indsatser. De fleste indsatser er gennemført i USA. Analysen viser, at der er stor variation i effektiviteten af indsatserne. Særligt indsatstyperne tutoring, feedback og monitorering, cooperative learning samt...

 3. Fremtidens bæredygtige solcelle-drevne LED system i øjenhøjde

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders

  Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer.......Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer....

 4. Indførelse af Lean principper

  Balmer, Christian; Michelsen, Aage U

  2004-01-01

  I artiklen beskrives, hvorledes lean-principper er indført i en forsikringsvirksomhed samt de opnåede resultater.......I artiklen beskrives, hvorledes lean-principper er indført i en forsikringsvirksomhed samt de opnåede resultater....

 5. Cerebrospinal fluid biomarkers for Parkinson's disease

  Dammann Andersen, Andreas; Binzer, Michael; Stenager, Egon

  2017-01-01

  Diagnosticering af Parkinson's sygdom (PD) er baseret på den kliniske udvikling af sygdommen samt en fysisk undersøgelse af patienten, men fejldiagnosticering sker hyppigt; specielt i tidlige stadier. Biomarkører for PD kan muliggøre en tidligere og mere præcis diagnosticering samt monitorering a...

 6. Evaluering af Københavns kommunes tre Agenda 21 centre og sattellitter

  Agger, Annika; Hoffmann, Birgitte; Jensen, Jesper Ole

  Evaluering af Københavns kommunes tre første Agenda 21 centre på Indre Nørrebro, Bispebjerg, Sundbyøster samt sattellitterne på Østerbro og Ydre Nørrebro. Evalueringen fokuserer på centrenes forankring i lokale organisationer og netværk, samt forventningsafklaring mellem de mange involverede...

 7. Inger og Johannes Exner

  Jensen, Thomas Bo

  Monografi om Inger og Johannes Exners arkitektur. Bogen behandler indgående Exners inspirationer samt deres teorier vedrørende kirkearkitektur og restaurering.......Monografi om Inger og Johannes Exners arkitektur. Bogen behandler indgående Exners inspirationer samt deres teorier vedrørende kirkearkitektur og restaurering....

 8. Unge og prostitution

  Christensen, Dan

  En national undersøgelse af unges prostitutionserfaringer samt en kvalitativ undersøgelse af socialpædagogers blik for prostitution som social problemstilling......En national undersøgelse af unges prostitutionserfaringer samt en kvalitativ undersøgelse af socialpædagogers blik for prostitution som social problemstilling...

 9. Transportforskning i EU

  Leleur, Steen

  1996-01-01

  Artiklen giver en gennemgang af aktuelle EU transportforskningsemner samt nogle synspunkter og erfaringer baseret på deltagelse i EU forskningsprojekter.......Artiklen giver en gennemgang af aktuelle EU transportforskningsemner samt nogle synspunkter og erfaringer baseret på deltagelse i EU forskningsprojekter....

 10. Eksempler på struktureringer i Kurtágs musik

  Nielsen, Svend Hvidtfelt

  2004-01-01

  Gennem analyse af en sats fra 12 Mikroludier for strygekvartet samt "...quasi una fantasia" påvises måder hvorpå Kurtag strukturerer sin musik.......Gennem analyse af en sats fra 12 Mikroludier for strygekvartet samt "...quasi una fantasia" påvises måder hvorpå Kurtag strukturerer sin musik....

 11. drdk.dk

  Brügger, Niels

  2007-01-01

  Netsted i forbindelse med forskningsprojektet 'dr.dks historie 1996-2006'. Indeholder bl.a. forskerblog om forskningsprojektet ”dr.dks historie 1996-2006” samt om aktuelle internet- og dr.dk-relevante forhold (10. januar 2008-) samt en wiki om dr.dks historie, 1996-2006 (29. november 2009-)...

 12. Interview til debat

  Larsen, Tobias Boelt

  2016-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med, hvordan journalist Martin Krasnik med sine interviewteknikker bryder med interviewformatet, som vi kender det, samt hvilke konsekvenser disse brud kan have. På baggrund af blandt andre John Heritage og Steven Clayman samt Emanuel Schegloffs undersøgelser af, hvordan ...

 13. Ole Rømers mange talenter

  Pedersen, Kurt Møller

  2005-01-01

  Artiklen giver en oversigt over Ole Rømers videnskabelige liv som astronom, fysiker og matematiker samt hans betydning som kongelig embedsmand.......Artiklen giver en oversigt over Ole Rømers videnskabelige liv som astronom, fysiker og matematiker samt hans betydning som kongelig embedsmand....

 14. Dagligliv i 1800-tallets Jylland

  Christiansen, Palle Ove

  2014-01-01

  Genudgivelse af ældre artikler af folkloristen Evald Tang Kristensen med introduktioner til hver artikel samt større indledning til bogen.......Genudgivelse af ældre artikler af folkloristen Evald Tang Kristensen med introduktioner til hver artikel samt større indledning til bogen....

 15. Kommentarer til love og ændringer af love

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 16. Læringsstile og Personligt Knowledge Management

  Lauridsen, Ole

  2006-01-01

  I denne antologi gives der et overblik over de forskellige "familier" af læringsstile samt et historisk rids over stilforskningen. Antologien vil give et indblik i forskellige stilteorier (med særligt fokus på Sternberg, Kolb samt Dunn og Dunn) og de deraf følgende pædagogiske implikationer med h...

 17. International indsats

  Sachs, Therese

  En analyse af Beredskabsstyrelsens internationale engagement og muligheder for international indsats fremover. Forslag til struktur logistisk og materielt samt til udvikling af personel-kompetencer......En analyse af Beredskabsstyrelsens internationale engagement og muligheder for international indsats fremover. Forslag til struktur logistisk og materielt samt til udvikling af personel-kompetencer...

 18. Wittgenstein, Frazer, and the Appels of Sodom

  Albinus, Lars

  2016-01-01

  En fremstilling af Wittgensteins kritik af Frazer set i lyset af hans tilsvarende kritik af Freud og Renan samt hans afstandstagen til samtidens progressionstanke.......En fremstilling af Wittgensteins kritik af Frazer set i lyset af hans tilsvarende kritik af Freud og Renan samt hans afstandstagen til samtidens progressionstanke....

 19. EU-retten 2

  Sørensen, Karsten Engsig; Nielsen, Poul Runge

  Bogen indeholder en gennemgang af en række generelle problemstillinger vedrørende harmoniseringen indenfor EU samt en nærmere analyse af harmoniseringen på en række udvalgte områder: selskabsret, skatteret, finansielle tjenesteydelser samt den tekniske harmonisering der skal sikre varernes fri be...

 20. Strengthening the retention of child protection workers

  Jensen, Niels Rosendal

  2016-01-01

  Anmeldelsen gennemgår Kenneth Burns afhandling om, hvordan professionelle i børneforsorgen kan søges fastholdt gennem karrieremuligheder, udveksling af job og erfaringer samt jobmobilitet......Anmeldelsen gennemgår Kenneth Burns afhandling om, hvordan professionelle i børneforsorgen kan søges fastholdt gennem karrieremuligheder, udveksling af job og erfaringer samt jobmobilitet...

 1. Clarté des idées innées ?

  Schøsler, Jørn

  2013-01-01

  Der gives en analyse af begreberne 'evidens' og 'medfødte idéer' hos Descartes og Locke samt hos de franske oplysningsfilosoffer.......Der gives en analyse af begreberne 'evidens' og 'medfødte idéer' hos Descartes og Locke samt hos de franske oplysningsfilosoffer....

 2. Kontraktstyring i den kommunale sagsbehandling

  Malmskov, Stine; Knudsen, Louise Leelo; Krogh, Ulrik Ullits; Taaensen, Rebekka Amos

  2007-01-01

  Sagsbehandlers motivation i forhold til sagsbehandling i det kommunale. Der bruges public choice, principal-agentteori samt motiationsteori i form af Frey, Herzberg og Maslow Sagsbehandlers motivation i forhold til sagsbehandling i det kommunale. Der bruges public choice, principal-agentteori samt motiationsteori i form af Frey, Herzberg og Maslow

 3. Adapting Activity and Participation (The ADAPT intervention program)

  von Bülow, Cecilie

  Præsentation af et ergoterapeutisk gruppebaseret program, ADAPT programmet. ADAPT programmet er designet på baggrund af evidens samt understøttet af ergoterapeutiske teorier og modeller......Præsentation af et ergoterapeutisk gruppebaseret program, ADAPT programmet. ADAPT programmet er designet på baggrund af evidens samt understøttet af ergoterapeutiske teorier og modeller...

 4. Theory of Constraints (TOC)

  Michelsen, Aage U.

  2004-01-01

  Tankegangen bag Theory of Constraints samt planlægningsprincippet Drum-Buffer-Rope. Endvidere skitse af The Thinking Process.......Tankegangen bag Theory of Constraints samt planlægningsprincippet Drum-Buffer-Rope. Endvidere skitse af The Thinking Process....

 5. Transgenic soybean overexpressing GmSamT1 exhibits resistance to multiple-HG types of soybean cyst nematode Heterodera glycines

  Soybean (Glycine max (L.) Merr.) salicylic acid methyl transferase (GmSAMT1) catalyzes the conversion of salicylic acid to methyl salicylate. Prior results showed that when GmSAMT1 was overexpressed in transgenic soybean hairy roots, resistance is conferred against soybean cyst nematode (SCN), Heter...

 6. Facebook - hvor længe fortsætter successen?

  Klastrup, Lisbeth

  2009-01-01

  Kort analyse i Politiken af Facebook som fænomen samt danskernes brugsmønstre. Udgivelsesdato: 15.02.09......Kort analyse i Politiken af Facebook som fænomen samt danskernes brugsmønstre. Udgivelsesdato: 15.02.09...

 7. Gør skoleledelse en forskel?

  Kjer, Mikkel Giver; Skov, Peter Rohde; Winter, Søren

  og trivsel blandt eleverne. De fem ledelsestemaer er forandringsledelse, kompetenceudvikling, pædagogisk ledelse af undervisningstilrettelæggelse og -metoder, ekstern ledelse samt styring og autonomi. De udvalgte undervisningspraksisser er variation i undervisningen (herunder motion og bevægelse samt...

 8. Fællesskelet

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2014-01-01

  Essay om de kunst- og idéhistoriske overvejelser i Amalie Smiths roman Marble (okt. 2014) med særligt fokus på udgivelsens interesse for materialitet. Uddrag fra essayet: "Bogen bærer genrebetegnelsen roman. Stillet overfor et værk, der, som Marble, synes optaget af at opholde sig netop dér, hvor....... (...) Marble (...) blander konsekvent nære, materielle iagttagelser med idéhistoriske overvejelser, der udmønter sig i en dialogisk, vidtforgrenende, fragmentarisk kontemplation, der måske nok er fremadskridende, men ikke imod et mål. Der er en tro på det processuelle fremfor det målrettede og en fornemmelse...

 9. Delta 2.0

  Skott, Jeppe; Skott, Charlotte Krog; Jess, Kristine

  DELTA 2.0 er en ny og helt opdateret udgave af Delta, der i ti år været brugt i matematiklærernes grund-, efter- og videreuddannelse. DELTA 2.0 er seriens almene fagdidaktik. Der er også fagdidaktiske overvejelser i de øvrige bøger i serien, men de er knyttet til specifikt matematisk indhold. DELTA...... 2.0 behandler mere generelle matematikdidaktiske problemstillinger såsom læringsteoretiske overvejelser i forbindelse med matematik, centrale aspekter af det at undervise i matematik og digitale teknologier som værktøj til at støtte elevers faglige læring af matematik....

 10. "The Fawlty Rhetoric of National Character"

  Lassen, Henrik; Sellars, Roy

  2009-01-01

  Forbindelsen mellem engelsk humor og nationalkarakter debateres fortsat i England på både nostalgisk og kritisk vis, men samtidig findes der mange eksempler på, at engelsk humor er blevet eksporteret, adopteret og adapteret af andre nationer. I denne artikel gennemgår forfatterne nogle eksempler på...... overvejelser vedrørende stereotyper og humor. Udgivelsesdato: December 2009...

 11. Rutsjende dug - breddeopgave 73 med didaktisk kommentar

  Jensen, Jens Højgaard

  2017-01-01

  Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for...

 12. Social pedagogy in modern times

  Jensen, Niels Rosendal

  2013-01-01

  Artiklen identificerer flere nøglebegreber, som har været brugt til at beskrive socialpædagogik med. Første del præsenterer en ramme til overvejelse over den diversitet, der præger dette felt. Derpå følger en diskussion om forholdet mellem individ og samfund, herunder inddrages også professionens...

 13. Bacheloropgaven

  Med denne bog får du et opslagsværk, som giver svar på alle de spørgsmål, det typisk trænger sig på, når bacheloropgaven og den 4. praktik skal påbegyndes. I en enkel form beskriver vi alle projektets faser – fra de indledende overvejelser og gruppedannelse over problemformulering, informationssø...

 14. GRO modellen

  Otto, Lars

  Working Paperet indeholder overvejelser om en stokastisk model g dens brug til at beskrive økonomiske konsekvenser af forskellige behanslings- og kontrolstrategier ved mave-tarm og luftvejslidelser hos fravænnede grise og slagtesvin. Der er en beskrivelse af modellens struktur, data og brug. Mode....... Modellen er udarbejdet som led i CEPROS' forskningsprojekt "Decision support systemfor animal healt and economics within pig production"....

 15. Afkølingstid - breddeopgaver 45-46 med didaktisk kommentar

  Jensen, Jens Højgaard

  2011-01-01

  Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er – udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse – dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse...

 16. Musikterapi ift. børn med autismediagnoser

  Holck, Ulla

  2012-01-01

  En gennemgang af nyeste forskning i musikterapi (Cochrane Reviews og RCTstudier), der viser evidens for, at musikterapi fremmer sociale færdigheder, verbal og nonverbal kommunikation samt følelsesmæssigt samspil....

 17. Introduktion til Modul 12 på Ergoterapeutuddannelsen

  2013-01-01

  Fungerer som de studerendes forberedelse til introduktionen, samt til at arbejde interaktivt. De studerende arbejder interaktivt i de 3 lektioner som undervisningen forløber over, mhp. at inddrage de studerende i viden om modulets indhold....

 18. Dancando na corda bamba

  Larsen, Ingemai

  2009-01-01

  Artiklen analyserer Eduardo Lourenços idéhistoriske indplacering i Portugisisk tænkning samt redegør for hvorledes Lourenço 'overlevede' opkomsten af et nyt videnskabsteoretisk paradigme: konstruktivismen....

 19. Godkendelses- og kontrolordninger for byggevarer

  Høffding Knuttson, H.

  Anvisningen giver en samlet oversigt over alle de godkendelses- og kontrolordninger, der er etableret i henhold til bygningsreglementerne, Dansk Ingeniørforenings normer og danske standarder, samt de benyttede mærkninger af byggevarer....

 20. Etik i fysioterapi

  Præstegaard, Jeanette

  2001-01-01

  Et kvalitativt interviewstudie af en gruppe fysioterapeuters etiske perception i forhold til etiske problemstillinger opstået i daglig praksis samt en etisk analyse af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinier...

 1. Multi-Word Units in Monolingual Scandinavian Dictionaries

  Schoonderbeek Hansen, Inger

  Referat af NFL (Nordisk Forening for Leksikografi) Symposium om Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger. Introduktion, referat af alle 13 foredrag og efterfølgende diskussion samt konklusion....

 2. Forskning i arbejdsmiljømodeller i dansk sammenhæng

  Nielsen, Kjeld

  Med udgangspunkti jobstrainmodellen (Karasek og Theorell 1990)og Scheins organisationskulturbegreb (1994) samt et gennemført casestudium inden for en voksenhandicaporganisation, opstilles en ny model til beskrivelse og analyse af arbejdsmiljøforhold for alle personalegrupper, ansat inden...

 3. Education in 2025

  Knoop, Hans Henrik

  2011-01-01

  Sammenfatning af positiv-psykologi-relaterede processuelle principper for pædagogik og uddannelse i 2010 - samt prospektiv vurdering af disse princippers gyldighed og vilkår for udfoldelse i 2025....

 4. Vitalisering og lærerarbejde

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  Melanie Kleins objektrelationsteori. De empiriske analyser i afhandlingen omfatter undervisningspraksis, vitaliseringsmåder ud fra et selvpsykologisk og et objektrelationsteoretisk perspektiv, forholdet mellem vitaliseringsmåder og mulighederne for anerkendelse i det konkrete arbejde samt forholdet mellem...

 5. Projekt Sundterm

  Toft, Birthe

  2008-01-01

  terminologisk konsistent dansk klinisk terminologi, der accepteres af sundhedssektorens praktikere. Forfatteren er tilknyttet projektet som ekstern terminologikonsulent og beskriver i artiklen blandt andet arbejdet i projektets redaktionsgruppe, der godkender den oversatte terminologi samt fastlægger de...

 6. ...it is through our senses that we can understand

  Thurlbourne, Chris

  2003-01-01

  Rapporten indeholder det umiddelbart tilgængelige resultat af prisopgaven. Dels 14 artikler skrevet af lærere og erhvervslivet til et introduktionsseminar for deltagere i prisopgaven og dels de studerendes opgavebesvarelser samt dommerbetænkningerne...

 7. New Religions and Globalization

  Bogen er en antologi af bidrag fra en konference under Research Network on New Religions (RENNER). Med bidrag fra specialister i nye religioner og globalisering fra hele verden introduceres empiriske resultater samt teoretiske og metodiske reflektioner over emnet....

 8. Living in history: When historical events affect the organization of autobiographical memory

  Brown, Norman R.; Hansen, Tia G. B.; Lee, Peter J.

  2008-01-01

  Præsenterer Living-in-History paradigmet og resultater fra de første 10 samples samt diskuterer selvbiografisk hukommelses-effekt af hverdagsinvasive hhv. emotionelt/politisk berørende samfundsbegivenheder....

 9. Skoling af lyst

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 10. Crowdings betydning for antallet af tvangsfikseringer

  Bak, Jesper; Nielsen, Lea Marie; Hæssum, Birte

  2017-01-01

  I denne artikel vil vi beskrive et par af resultaterne fra forskningsprojektet ”Mechanical restraint. Preventive Factors in Theory and Practice” samt et eksempel fra praksis om crowdings betydning for hvor meget der bliver tvangsfikseret....

 11. Revisortilsynets og FSR - danske revisorers syn på

  Hartmann, Stig; Haraszuk, Anni

  2013-01-01

  Artiklen er baseret på interview med følgende: Christel Maria Thousing og Mette Banke-Eriksen, chefkonsulenterne i sekretariatet for Revisortilsynet samt Anders Bisgaard, medlem af FSR - danske revisorers Revisionstekniske udvalg....

 12. Strength-based learning

  Ledertoug, Mette Marie

  Posteren viser PhD-projektet Styrkebaseret læring - børns karakterstyrker som veje til læringspotentialet med teoretisk fundament, forskningsmetoder og måleredskaber samt de første resultater herfra....

 13. Emma Bentz: I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält

  Kristiansen, Mette Svart

  2009-01-01

  Anmeldelse af doktordisputats, Lunds Universitet. Afhandlingen omhandler etableringen af den middelalderlige landbebyggelse som arkæologisk forskningsfelt fra 1930érne til i dag samt etableringen og vedligeholdelsen af et forskningsfelt indenfor den humanistiske videnskab....

 14. Housing and Welfare - Homes|Ensembles|City

  2015-01-01

  Udstillingskatalog til udstilling om kommende boligbyggeri i københavnsområdet med 32 konkrete projekter til opførelse af boligbyggeri, 4 internationale projekter, 11 forsknings- og udviklingsprojekter om temaet samt film...

 15. At Måle Arkitektur

  Ventzel Riis, Nina

  2013-01-01

  Artiklen er en mere eller mindre personlig beretning om, hvorfor undertegnede har valgt den aktuelle uddannelse samt en beskrivelse af hvorfor dette valg er endt med en forskeruddannelse. Artiklen beskriver inspirationskilder og tanker bag de foretagede valg....

 16. Werlauff's kommenterede aktieselskabslov

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  Bogen kommenterer hver enkelt paragraf i den danske aktieselskabslov, herunder med henvisninger til praksis fra danske domstole, EF-domstolen, Erhvervsankenævnet mv samt med relevante henvisninger til dansk og udenlandsk retslitteratur....

 17. Kortlægning af Hadforbrydelser

  Drud Jensen, Mads Ted; Kromand, Rolf; Birgit, Lindsnæs

  Kortlægning af hadforbrydelser baserer sig på selvrapporteret udsathed for kriminalitet samt e-survey gennemført blandt minoritetsgrupper, der antages at være særlig udsat for hadforbrydelser....

 18. Madkultur i skolen

  Brock, Steen; Christensen, Anne-Marie Søndergaard

  2016-01-01

  Artiklen belyser etiske problemstillinger omkrig dette at spise i skoletiden, på baggrund af Jürgen Habermas og Ludwig Wittgensteins respektive moralopfattelser. I særlig grad tematiseres forholdet mellem medborgerskab og verdensborgerskab, samt etikkens eksistentielle dimensioner...

 19. Miljøfarlige stoffer i ålekvabbe - Delrapport I

  Dahllöf, Ingela; Strand, Jakob

  Miljøfarlige stoffer i ålekvabbe blev analyseret og sammenholdt med forekomst af misdannede ålekvabbeunger. Kobber, organotin, dioxiner, furaner, dioxin-lignende PCB’er samt bromerede flammehæmmere blev vurderet....

 20. Cultural minorities in Danish museums

  Kjørup, Søren

  2009-01-01

  Artikel om den forbløffende mangel på bevidsthed om minoriteter i danske museer, samt en diskussion af Dansk Jødisk Museum, specielt spillet mellem arkitekten Daniel Libeskinds koncept og museets egen meddelelse...

 1. Hvor skal vi hen?

  Rørbech, Helle

  2013-01-01

  Indledning til Cursiv nr. 12: Didaktiske destinationer -12 bidrag til danskfagets didaktik. Introduktion til nummerets artikler samt de aktuelle problemstillinger og grundlæggende fagdidaktiske spørgsmål, de behandler...

 2. Dokumentation og forskning

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2012-01-01

  Udover en liste over de nyeste specialeafhandlinger er der Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi, og bl.a. omtale af effekt-undersøgelser vedr. musik og autisme, immunsystemet samt astma.......Udover en liste over de nyeste specialeafhandlinger er der Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi, og bl.a. omtale af effekt-undersøgelser vedr. musik og autisme, immunsystemet samt astma....

 3. Formidling af praksisforløbet på Modul 12

  2013-01-01

  De studerende skal efter endt praksisforløb udarbejde et blogindlæg, som kommenteres af 3 andre medstuderendes grupper, samt vejleder. Dette materiale skal anvendes som baggrund for deres modulprøve på modul 12......De studerende skal efter endt praksisforløb udarbejde et blogindlæg, som kommenteres af 3 andre medstuderendes grupper, samt vejleder. Dette materiale skal anvendes som baggrund for deres modulprøve på modul 12...

 4. Særligt pesticidfølsomme lerområder

  Nilsson, Bertel; Iversen, Bo Vangsø; Nygaard, Erik

  daværende amter til opgave at udpege de områder, som er særligt følsomme for bestemte typer af forurening samt at prioritere den indsats, der skal gennemføres i disse områder for at beskytte vandressourcen. Lovgrundlaget er L 56 26/6 1998 om ændring af lov om vandforsyning m.v., samt lov om miljø...

 5. Ross - for altid?

  Blume, Peter Erik

  2011-01-01

  Med baggrund i Jens Ewalds bog om Alf Ross omtaler artiklen en række de problemstillinger, som bogen behandler, samt vurderer den betydning, Ross har haft og måske fortsat har. Afslutningsvis betones den juridiske biografis betydning.......Med baggrund i Jens Ewalds bog om Alf Ross omtaler artiklen en række de problemstillinger, som bogen behandler, samt vurderer den betydning, Ross har haft og måske fortsat har. Afslutningsvis betones den juridiske biografis betydning....

 6. Børns narrative kompetencer

  Krenzen, Anette Elisabeth

  Rapporten er en del af kandidatspeciale, der empirisk undersøger børns narrative kompetencer i skolestarten på Egumsvejens skole i Fredericia samt tilknyttede børneinstitutioner.......Rapporten er en del af kandidatspeciale, der empirisk undersøger børns narrative kompetencer i skolestarten på Egumsvejens skole i Fredericia samt tilknyttede børneinstitutioner....

 7. Landskabets transformation

  Munck Petersen, Rikke

  2005-01-01

  Seminaroplæg fra forskere. Faglige seminarer på KA, forår 2005. Belyser transformation af det danske landskab fysisk som holdningsmæssigt, samt hvordan phd-arbejdets egen proces håndterer den.......Seminaroplæg fra forskere. Faglige seminarer på KA, forår 2005. Belyser transformation af det danske landskab fysisk som holdningsmæssigt, samt hvordan phd-arbejdets egen proces håndterer den....

 8. Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi

  Rasborg, Klaus

  2004-01-01

  En videnskabsteoretisk diskussion af socialkonstruktivismens genealogi, samt af en række fremtrædende socialkonstruktivistiske positioner i klassisk og moderne sociologi (Marx, Weber, Durkheim, Berger & Luckmann, Goffman og Bourdieu)......En videnskabsteoretisk diskussion af socialkonstruktivismens genealogi, samt af en række fremtrædende socialkonstruktivistiske positioner i klassisk og moderne sociologi (Marx, Weber, Durkheim, Berger & Luckmann, Goffman og Bourdieu)...

 9. God fondsledelse

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2014-01-01

  Artiklen behandler temaet god fondsledelse i såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde. Emnet er relevant eftersom fonde har en markant anderledes struktur end andre selskabsformer, hvilket især gør sig gældende med hensyn til ejerstrukturen. For det første er fonde selvejende, hvilket....... Erhvervsstyrelsen samt kritisk revision af fondens revisor. Artiklen inddrager Erhvervsfondsudvalgets rapport og forslag til nye lovbestemmelser samt udkast til anbefalinger om god fondsledelse....

 10. God fondsledelse

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2013-01-01

  Artiklen behandler temaet god fondsledelse i såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde. Emnet er relevant eftersom fonde har en markant anderledes struktur end andre selskabsformer, hvilket især gør sig gældende med hensyn til ejerstrukturen. For det første er fonde selvejende, hvilket....... Erhvervsstyrelsen samt kritisk revision af fondens revisor. Artiklen inddrager Erhvervsfondsudvalgets rapport og forslag til nye lovbestemmelser samt anbefaling om god fondsledelse....

 11. Delrapport vedrørende kvalitetssikring af pressvejsprocessen

  Rasmussen, Mogens H.

  "Forundersøgelse samt en oversigt over pressvejsning i AC-TPB, AC-TPE, AC-VT, CD-PE og CS-TPM" Arbejdet er udført under Erhvervsforskerprojektet "Kvalitetssikring af pressvejseprocessen" Delprojekt 1.1......"Forundersøgelse samt en oversigt over pressvejsning i AC-TPB, AC-TPE, AC-VT, CD-PE og CS-TPM" Arbejdet er udført under Erhvervsforskerprojektet "Kvalitetssikring af pressvejseprocessen" Delprojekt 1.1...

 12. Forskning indenfor Augmented Reality

  Rahn, Annette

  Oplæg vil tage udgangspunkt i en artikel (vedhæftet) som er udgivet i december 2015 i tidsskriftet Læring og Medier (LOM) samt et paper, som skal præsenteres ved en konference i maj. Der vil være særligt fokus på metoden omkring design-based-research-approach, samt at være deltagende i eget forsk...

 13. Teodoro Spandugino

  Lausten, Pia Schwarz

  2014-01-01

  Teodoro Spanduginos biografi samt beskrivelse og analyse af værket 'De la origine deli Imperatori Ottomani, ordini de la corte, forma del guerregiare loro, religione, rito, et costumi de la natione' (1519/1538).......Teodoro Spanduginos biografi samt beskrivelse og analyse af værket 'De la origine deli Imperatori Ottomani, ordini de la corte, forma del guerregiare loro, religione, rito, et costumi de la natione' (1519/1538)....

 14. CISG: retskilder, fortolkning og udfyldning

  Henschel, Rene Franz

  Oversigt over gældende retskilder samt principper for fortolkning og udfyldning af FN´s konvention om aftaler om internationale køb, CISG. Suppleret med henvisninger til retspraksis.......Oversigt over gældende retskilder samt principper for fortolkning og udfyldning af FN´s konvention om aftaler om internationale køb, CISG. Suppleret med henvisninger til retspraksis....

 15. Methyl salicylate production in tomato affects biotic interactions.

  Ament, Kai; Krasikov, Vladimir; Allmann, Silke; Rep, Martijn; Takken, Frank L W; Schuurink, Robert C

  2010-04-01

  The role of methyl salicylate (MeSA) production was studied in indirect and direct defence responses of tomato (Solanum lycopersicum) to the spider mite Tetranychus urticae and the root-invading fungus Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, respectively. To this end, we silenced the tomato gene encoding salicylic acid methyl transferase (SAMT). Silencing of SAMT led to a major reduction in SAMT expression and MeSA emission upon herbivory by spider mites, without affecting the induced emission of other volatiles (terpenoids). The predatory mite Phytoseiulus persimilis, which preys on T. urticae, could not discriminate between infested and non-infested SAMT-silenced lines, as it could for wild-type tomato plants. Moreover, when given the choice between infested SAMT-silenced and infested wild-type plants, they preferred the latter. These findings are supportive of a major role for MeSA in this indirect defence response of tomato. SAMT-silenced tomato plants were less susceptible to a virulent strain of F. oxysporum f. sp. lycopersici, indicating that the direct defense responses in the roots are also affected in these plants. Our studies show that the conversion of SA to MeSA can affect both direct and indirect plant defence responses.

 16. Flipped Learning fra et elevperspektiv

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  2016-01-01

  Antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Bidraget her præsenterer en række overvejelser, vi har gjort os på baggrund af observationer af undervisning og interviews med elever i projektet. Vores...... overordnede undersøgelsesspørgsmål var: "Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø fremme hhv. begrænser elevens opfattelse af mening og fagligt udbytte i et Flipped Learning design?"....

 17. Ni antagelser om Situationel Dialektisk Videnskabsteori

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2017-01-01

  I artiklen præsenteres et præliminært bud på en Situationel Dialektisk Videnskabsteori (SDV) i form af ni antagelser. Situationel, fordi antagelserne ikke er statiske, men alle overvejelser og valg under de enkelte antagelser er afhængige af situationen. Dialektisk, fordi alle ni antagelser...... opererer med dialektiske modsætninger, og alle videnskabsteoretiske valg ses som valg på kontinua. De ni antagelser, som bliver præsenteret og diskuteret i artiklen, er: Antagelse 1: Teori og praksis fordrer hinanden Antagelse 2: Del og helhed hænger sammen Antagelse 3: Forbundne sagsforhold påvirker...

 18. Black Swans æstetiske kvaliteter

  Nissen, Anna; Sørensen, Line; Clausen, Yunas; Lerche-Jensen, Natascha; van Cuyl Kuylenstierna, Christine; Mikkelsen, Camilla; Kristensen, Trine

  2012-01-01

  Projektet beskæftiger sig med Black Swan i forhold til David Bordwells filmteori og Immanuel Kants æstetikteori, som er behandlet med henblik på at undersøge om disse er kompatible trods tidsspændet. Teorierne er brugt til at analysere Black Swans æstetiske kvaliteter. Grundet metodiske overvejelser er Kants teori om det skønne blevet udvidet til ligeledes at omfatte det hæslige, fordi dette utvivlsomt er en stor del af Black Swan, og det er derved nødvendigt, at vi i vores projekt kan dømme ...

 19. Variations of The Fifth Dimension

  Jensen, Tine

  jeg rede for min forskningsinteresse. Tillige indeholder kapitlet en gennemgang af afhandlingens kernebegreber, så som computeren som enzym, kompetente subjektiviteter og variationer, ligeledes introduceres analyseenheden event og fremstillingen af empirisk materiale som 5D-historier. Yderligere...... undergik i den sammenhæng en del forandringer. Kapitel 5, Humans, things and the social, opridser med udgangspunkt i 5D-historie, ’Building a fence’, teoretiske overvejelser om subjekt-objekt relatio­nen på baggrund af den svenske antropolog, Johan Asplunds arbejde, som suppleres af Aktør-Netværks Teori...

 20. Mn2O7: Eksplosionsfarlig - men ikke lunefuld

  Johansen, Jørgen Stage; Berg, Rolf W.

  2004-01-01

  Artiklen »En lunefuld blanding« i Dansk Kemi, maj 2004 har tilsyneladende ført Flemming Winthers tankevirksom-hed i mange retninger. De faglige overvejelser om eksplo-sionsrisiko og det kreative bidrag til affaldshåndtering lyder spændende, mens de polemiske bemærkninger om nulrisi-ko-samfundet, ......-ko-samfundet, uddannelse, økonomi og sprogopfattelse er bemærkelsesværdige for en person, der samtidig efterlyser en mere videnskabelig tilgang til den konkrete sag. http://www.lab-link.dk/lablink/gfx.nsf/Files/Dak08.pdf/$file/Dak08.pdf....

 1. Landskab og funktionssammenhænge i regional og lokal udvikling

  Brandt, Jesper

  forvaltning af det lokale eller regionale område, som mennesker bor i. Det viste sig allerede tidligt i Danmarkshistorien med fremkomsten af landskabslovene, der var reguleringsinstrumenter for den konkrete forvaltning i større områder, regioner. En del af disse love handlede om rettigheder og pligter i...... ratificeret. Der ligger mange og lange overvejelser og kompromisser bag dens landskabsbegreb som lyder: ”Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors. Ifg. §2 skal konventionen ‘finde anvendelse for parternes hele...

 2. Lykke

  Olsen, Jan Brødslev

  2015-01-01

  Lykken har ligget mennesket på sinde gennem årtusinder og gør det til stadighed. Ikke overra-skende, er lykke derfor en menneskelig livsytring, der har været genstand for et utal af over-vejelser og studier. Vi finder gennem hele filosofiens, psykologiens og samfundsvidenskaber-nes historie omfat...... Maslows højdepunktsbegreb og flowteorien. Afslut-ningsvist indsættes kapitlets tanker om lykke i en samfundsmæssig sammenhæng med den tysk-amerikanske psykolog, sociolog og psykoanalytiker Erich Fromm....

 3. Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

  Høyen, Marianne; Tjørnelund, Henning

  Rapporten belyser nogle af de faktorer, som har betydning, når unge i Region Midtjylland vælger eller fravælger at få en uddannelse. Godt 2.000 unge er blevet spurgt om deres geografiske, økonomiske og familiemæssige baggrund og deres overvejelser i forhold til uddannelse. Fælles for de unge er......, at de var 18 år i år 2002 og boede i Region Midtjylland. Det vil sige, at de nu er omkring 25 år og allerede har truffet flere valg, der har betydning for deres fremtidige uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet...

 4. Geophysical identification and geological Implications of the Southern Alaska Magnetic Trough

  Saltus, R.W.; Hudson, T.L.; Wilson, Frederic H.

  2003-01-01

  The southern Alaska magnetic trough (SAMT) is one of the fundamental, crustal-scale, magnetic features of Alaska. It is readily recognized on 10 km upward-continued aeromagnetic maps of the state. The arcuate SAMT ranges from 30 to 100 km wide and extends in two separate segments along the southern Alaska margin for about 1200 km onshore (from near the Alaska/Canada border at about 60 degrees north latitude to the Bering Sea) and may continue an additional 500 km or more offshore (in the southern Bering Sea). The SAMT is bordered to the south by the southern Alaska magnetic high (SAMH) produced by strongly magnetic crust and to the north by a magnetically quiet zone that reflects weakly magnetic interior Alaska crust. Geophysically, the SAMT is more than just the north-side dipole low associated with the SAMH. Several modes of analysis, including examination of magnetic potential (pseudogravity) and profile modeling, indicate that the source of this magnetic trough is a discrete, crustal-scale body. Geologically, the western portion of the SAMT coincides to a large degree with collapsed Mesozoic Kahiltna flysch basin. This poster presents our geophysical evidence for the extent and geometry of this magnetic feature as well as initial geological synthesis and combined geologic/geophysical modeling to examine the implications of this feature for the broad scale tectonic framework of southern Alaska.

 5. Functional analysis of a tomato salicylic acid methyl transferase and its role in synthesis of the flavor volatile methyl salicylate.

  Tieman, Denise; Zeigler, Michelle; Schmelz, Eric; Taylor, Mark G; Rushing, Sarah; Jones, Jeffrey B; Klee, Harry J

  2010-04-01

  Methyl salicylate (MeSA) is a volatile plant secondary metabolite that is an important contributor to taste and scent of many fruits and flowers. It is synthesized from salicylic acid (SA), a phytohormone that contributes to plant pathogen defense. MeSA is synthesized by members of a family of O-methyltransferases. In order to elaborate the mechanism of MeSA synthesis in tomato, we screened a set of O-methyltransferases for activity against multiple substrates. An enzyme that specifically catalyzes methylation of SA, SlSAMT, as well as enzymes that act upon jasmonic acid and indole-3-acetic acid were identified. Analyses of transgenic over- and under-producing lines validated the function of SlSAMT in vivo. The SlSAMT gene was mapped to a position near the bottom of chromosome 9. Analysis of MeSA emissions from an introgression population derived from a cross with Solanum pennellii revealed a quantitative trait locus (QTL) linked to higher fruit methyl salicylate emissions. The higher MeSA emissions associate with significantly higher SpSAMT expression, consistent with SAMT gene expression being rate limiting for ripening-associated MeSA emissions. Transgenic plants that constitutively over-produce MeSA exhibited only slightly delayed symptom development following infection with the disease-causing bacterial pathogen, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv). Unexpectedly, pathogen-challenged leaves accumulated significantly higher levels of SA as well as glycosylated forms of SA and MeSA, indicating a disruption in control of the SA-related metabolite pool. Taken together, the results indicate that SlSAMT is critical for methyl salicylate synthesis and methyl salicylate, in turn, likely has an important role in controlling SA synthesis.

 6. Betænkning om Indsatsen mod ungdomskriminalitet

  Reimann, Johan; Balvig, Flemming; Bay, Jens

  Kommissionen foretager i betænkningen en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og præsenterer på grundlag heraf en række forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig. Til brug for sine overvejelser har kommissionen...... overvejelser og forslag vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet omfatter dels den forebyggende indsats, dels reaktionen på kriminalitet, der begås af børn og unge. På baggrund af erfaringerne fra eksisterende tiltag fremhæver kommissionen generelt den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og...... sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats som den væsentligste, hvis man for alvor ønsker at sætte effektivt ind for at begrænse ungdomskriminaliteten. Derudover stiller kommissionen en lang række forslag om konkrete tiltag med henblik på at styrke henholdsvis den forebyggende indsats og reaktionen på...

 7. Rousseau læser Platon

  Olsen, Anne-Marie Eggert

  2015-01-01

  Artiklen præsenterer i første del (A) det pædagogiske stof fra Platons Staten og Lovene, som Rousseau har læst og fundet inspiration i. Der plæderes for, at Rousseau optager og transponerer såvel principper som konkrete overvejelser uanset den forskelige historiske kontekst og de dermed sammenhæn......Artiklen præsenterer i første del (A) det pædagogiske stof fra Platons Staten og Lovene, som Rousseau har læst og fundet inspiration i. Der plæderes for, at Rousseau optager og transponerer såvel principper som konkrete overvejelser uanset den forskelige historiske kontekst og de dermed...... sammenhængende forskellige udformninger og mål for opdragelsen. I anden del (B) diskuteres Rousseaus ’platonisme’ i mere overordnet filosofisk sammenhæng, og der argumenteres for, at Rousseaus utraditionelle, pædagogisk-filosofiske Platon-læsning dels kan ses at fremdrage underbelyste centrale tematikker i...... Platons filosofi, dels understreger deres stadige aktualitet....

 8. Destabilising Sex work and Intimacy?

  Spanger, Marlene

  politikfelt prostitution. Undersøgelsen trækker på poststrukturalistisk feministisk teori og er baseret på interviews med kvindelige thailandske migranter, der sælger sex, og socialarbejdere samt deltagende observationer og diverse dokumenter. Afhandlingen falder i to dele. Den første del er rammen for de...... fire artikler, som består af en introduktion, en teoretisk ramme, metodeovervejelser og konklusion samt et overordnet forskningsspørgsmål: Hvordan destabiliserer og reproducerer kvindelige thailandske migranter, der sælger sex i Danmark, det danske prostitutionspolitikfelts kategorier ’sexarbejde’ og...

 9. Ny E18 forbi drikkevannskilden Hallevannet i søndre Vestfold Påvirkninger - Tiltak

  Berge, D.; Stene-Johansen, S.

  1992-01-01

  Den nye trasèen for E18 forbi drikkevannskilden Hallevannet vil gå dels i fjellskjæring, dels i tunnel, dels på oppfylte masser, og dels i jordskjæringer, samt i bru over bukta innerst i Vassbotn. Ca. 4.5 km motorveg vil drenere mot Hallevannet. I anleggsfasen vil sprengning, tunnelboring, knusing, graving og oppfylling kunne føre til partikkelforurensninger. Disse skadene kan unngås hvis tunnelvaskevann, samt drensvann fra knuseverk ledes gjennom sedimenteringsbasseng før det slippes ut. I v...

 10. "Forlagbranchen satser på de unges sprog" interview med Bent Fausing af Naj Helen Hertzum

  Fausing, Bent

  2009-01-01

  Om afsmitningen af sms sprog på det almindelige sprog, samt afsmitningen af billedbeskeder og digitale fotostreams på Social Network Sites (Twitter, Facebook, Fælickr etc.) på æstetikken og kunsten i det hele taget.......Om afsmitningen af sms sprog på det almindelige sprog, samt afsmitningen af billedbeskeder og digitale fotostreams på Social Network Sites (Twitter, Facebook, Fælickr etc.) på æstetikken og kunsten i det hele taget....

 11. Sound Settlements

  Mortensen, Peder Duelund; Hornyanszky, Elisabeth Dalholm; Larsen, Jacob Norvig

  2013-01-01

  Præsentation af projektresultater fra Interreg forskningen Sound Settlements om udvikling af bæredygtighed i det almene boligbyggerier i København, Malmø, Helsingborg og Lund samt europæiske eksempler på best practice......Præsentation af projektresultater fra Interreg forskningen Sound Settlements om udvikling af bæredygtighed i det almene boligbyggerier i København, Malmø, Helsingborg og Lund samt europæiske eksempler på best practice...

 12. Socialt ansvarlig markedsføring

  Henschel, Rene Franz

  2008-01-01

  Samarbejde mellem juridiske froskere fra ASB, datalogiske forskere fra AAU samt den geostatiske virksomhed GEOMATIC skal sikre, at udviklingen af markedsføring til nye mobile teknologier sker på en etisk og socialt ansvarlig måde og ikke overskrider forbrugernes privatsfære.......Samarbejde mellem juridiske froskere fra ASB, datalogiske forskere fra AAU samt den geostatiske virksomhed GEOMATIC skal sikre, at udviklingen af markedsføring til nye mobile teknologier sker på en etisk og socialt ansvarlig måde og ikke overskrider forbrugernes privatsfære....

 13. Severe accident management program at Cofrentes Nuclear Power Plant

  Borondo, L.; Serrano, C.; Fiol, M.J.; Sanchez, A.

  2000-01-01

  Cofrentes Nuclear Power Plant (GE BWR/6) has implemented its specific Severe Accident Management Program within this year 2000. New organization and guides have been developed to successfully undertake the management of a severe accident. In particular, the Technical Support Center will count on a new ''Severe Accident Management Team'' (SAMT) which will be in charge of the Severe Accident Guides (SAG) when Control Room Crew reaches the Emergency Operation Procedures (EOP) step that requires containment flooding. Specific tools and training have also been developed to help the SAMT to mitigate the accident. (author)

 14. Emissionsfremskrivning 2015-2030

  Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene Schmidt; Winther, Morten

  2016-01-01

  Emissionsfremskrivning af luftforurenende stoffer (SO2, NOx, NMVOC, PM2.5 og black carbon) for årene 2015-2030. Notatet beskriver forskellene til den seneste fremskrivning, resultaterne af nærværende fremskrivning samt en vurdering af usikkerhederne.......Emissionsfremskrivning af luftforurenende stoffer (SO2, NOx, NMVOC, PM2.5 og black carbon) for årene 2015-2030. Notatet beskriver forskellene til den seneste fremskrivning, resultaterne af nærværende fremskrivning samt en vurdering af usikkerhederne....

 15. Soja og palmeolie – certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion

  Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman; Sørensen, Janni Merete

  Danmark importerer betydelige mængder soja og palmeolieprodukter, der er produceret under vilkår, der ikke er godkendt i EU, og som kan have væsentlige negative konsekvenser for landbefolkningens sundhed samt miljø- og naturforhold. I nærværende rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og...... Jordbrug, Aarhus Universitet, der er udarbejdet på anmodning fra Fødevareministeriet, gennemgås foreliggende dokumentation om produktionsforholdene samt aspekter vedrørende certificering af forbedrede metoder i forbindelse med produktion af soya og palmeolie...

 16. Om veltalenhed på folkesproget

  Høgel, Christian

  2008-01-01

  Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala......Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala...

 17. Informationskompetence

  Schmidt, Maria Bøtker

  2014-01-01

  Det beskrives hvordan informationsøgningundervisning på læreruddannelsen på Fyn er tilrettelagt, for at sikre en sammenhæng mellem undervisning i bibliotekets ressourcer og den øvrige faglige undervisning. Teoretisk inddrages Illeris læringstrekant samt Kolb læringscirkel.......Det beskrives hvordan informationsøgningundervisning på læreruddannelsen på Fyn er tilrettelagt, for at sikre en sammenhæng mellem undervisning i bibliotekets ressourcer og den øvrige faglige undervisning. Teoretisk inddrages Illeris læringstrekant samt Kolb læringscirkel....

 18. EU Udbudsretten

  Poulsen, Sune Troels; Jakobsen, Peter Stig; Kalsmose-Hjelmborg, Simon Evers

  I bogen, som er en 2. udgave, analyseres EU udbudsdirektiv for offentlige myndigheder og EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv. I analyserne inddrages EU-domstolens domme, afgørelser fra Kalgenævnet for Udbud, domme fra danske domstole samt litteratur på dansk og engelsk.......I bogen, som er en 2. udgave, analyseres EU udbudsdirektiv for offentlige myndigheder og EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv. I analyserne inddrages EU-domstolens domme, afgørelser fra Kalgenævnet for Udbud, domme fra danske domstole samt litteratur på dansk og engelsk....

 19. NATO 1949-2009: Fra regional forsvarsorganisation til global militær aktør

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Baggrunden for Atlantpagtens oprettelse, NATOs formative periode i 1950erne, 'out-of-area'-operationer i Den Tredje Verden, atomstrategier, afspændingsperioden, den kolde krigs afslutning, samt NATOs transformation og udvidelse efter 1991 tematiseres i en oversigtlig analyse.......Baggrunden for Atlantpagtens oprettelse, NATOs formative periode i 1950erne, 'out-of-area'-operationer i Den Tredje Verden, atomstrategier, afspændingsperioden, den kolde krigs afslutning, samt NATOs transformation og udvidelse efter 1991 tematiseres i en oversigtlig analyse....

 20. Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

  Nielsen, Marie Heyn; Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller

  Fokus på madordninger i daginstitutioner og kvaliteten heraf har været stigende de seneste år. Mange nye madordninger er etableret i løbet af 2009 og 2010 især i børnehaver og i børnehavegrupper i de integrerede daginstitutioner. I 2009 opstillede Fødevarestyrelsen anbefalinger for den ernæringsm...... fedt samt at servere fisk, grøntsager, kartofler, samt fuldkornsvarianter af ris, pasta og brød mere hyppigt....

 1. Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid......Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid...

 2. L'Italie dans l'imaginaire romantique

  Kongresakter, der samler en række foredrag om Chateaubriand, Goethe, Mme de Staël, Stendhal, Nerval, H.C. Andersen, Ginguené, Sismondi, Michelet, Granet, Delacroix og Rossini, samt oversættelser mellem fra Italien til Frankrig omkring 1800.......Kongresakter, der samler en række foredrag om Chateaubriand, Goethe, Mme de Staël, Stendhal, Nerval, H.C. Andersen, Ginguené, Sismondi, Michelet, Granet, Delacroix og Rossini, samt oversættelser mellem fra Italien til Frankrig omkring 1800....

 3. Dåb eller ej?

  Leth-Nissen, Karen Marie Sø; Trolle, Astrid Krabbe

  Fremlægger resultater fra to undersøgelser om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb: en landsdækkende YouGov online spørgeundersøgelse samt kvalitative interviews foretaget i Sydhavn sogn i København.......Fremlægger resultater fra to undersøgelser om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb: en landsdækkende YouGov online spørgeundersøgelse samt kvalitative interviews foretaget i Sydhavn sogn i København....

 4. High Efficiency Power Converter for Low Voltage High Power Applications

  Nymand, Morten; Andersen, Michael A. E.

  2010-01-01

  Emnet for denne Ph.d. afhandling er design af effektelektroniske dc-dc konvertere med meget høj virkningsgrad til anvendelser med høj udgangseffekt, lav indgangsspænding samt høj udgangsspænding. Disse konvertere anvendes i stigende grad indenfor vedvarende energisystemer baseret på brændselsceller, batterier eller solceller. Anvendelserne omfatter nødstrømsanlæg (UPS), decentrale mikro-kraftvarmeanlæg, transportsystemer så som elektriske hybridbiler, gaffeltrucks samt særlige anvendelser ind...

 5. Byarkitektonisk formkvalitet analyseret på computer

  Skauge, Jørn

  1994-01-01

  Arkitekter og byplanlæggere anvender i stigende grad computere som arbejdsredskab, f.eks. til tekst- og talbehandling samt tegneopgaver (CAD). Udover denne ret traditionelle anvendelse af computeren er der i arkitektarbejde stigende behov for også at anvende computeren til analyse- og information......Arkitekter og byplanlæggere anvender i stigende grad computere som arbejdsredskab, f.eks. til tekst- og talbehandling samt tegneopgaver (CAD). Udover denne ret traditionelle anvendelse af computeren er der i arkitektarbejde stigende behov for også at anvende computeren til analyse- og...

 6. Forbedret natur? - om computerspil i naturen

  Kristiansen, Erik

  2006-01-01

  Location Based Computer Games er en ny genre indenfor computerspil. Spillerne anvender håndholdt computer (fx mobiltelefon) og positioneringsudstyr (fx GPS) samt trådløst net. Spillene foregår ofte i bymiljøer, men har også potentiale som en ny type oplevelse af naturen.......Location Based Computer Games er en ny genre indenfor computerspil. Spillerne anvender håndholdt computer (fx mobiltelefon) og positioneringsudstyr (fx GPS) samt trådløst net. Spillene foregår ofte i bymiljøer, men har også potentiale som en ny type oplevelse af naturen....

 7. The 1918-20 International Intervention in the Baltic Region

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2011-01-01

  Den britisk-ledede intervention i Baltikum efter Første Verdenskrig minder på afgørende punkter om indsatsen på Balkan samt senere i Irak og Afghanistan. Men operationerne fik afgørende succes på ét år......Den britisk-ledede intervention i Baltikum efter Første Verdenskrig minder på afgørende punkter om indsatsen på Balkan samt senere i Irak og Afghanistan. Men operationerne fik afgørende succes på ét år...

 8. State of the art undersøgelse

  Nielsen, Nils

  1998-01-01

  Dette skrift omhandler nogle af de erfaringer der til dato er opnået i forbindelse med standby projektets udførelse. Hovedtemaet er en “State of the art undersøgelse” der omhandler standby-spændingsforsyninger, samt komponenter der kan anvendes til konstruktion af dem......Dette skrift omhandler nogle af de erfaringer der til dato er opnået i forbindelse med standby projektets udførelse. Hovedtemaet er en “State of the art undersøgelse” der omhandler standby-spændingsforsyninger, samt komponenter der kan anvendes til konstruktion af dem...

 9. Moms og fast ejendom

  Edlund, Hans Henrik

  1999-01-01

  I artiklen gives et overblik over, hvorledes fast ejendom behandles momsmæssigt. Derfor findes en kort skitsering af reglerne for moms på byggearbejder, afgrænsningen mellem momspligtig og momsfri udlejning, muligheden for frivillig registrering af udlejning samt opgørelse af reguleringsforpligte......I artiklen gives et overblik over, hvorledes fast ejendom behandles momsmæssigt. Derfor findes en kort skitsering af reglerne for moms på byggearbejder, afgrænsningen mellem momspligtig og momsfri udlejning, muligheden for frivillig registrering af udlejning samt opgørelse af...

 10. Religious Imagery in Popular Music Theatre

  Eigtved, Michael

  2007-01-01

  Artiklen undersøger hvordan religiøse billeder, narrative strategier og andre elementer er en del af musicalgenren. Der foretages en mere indgående analyse af Richard Rodgers' og Oscar Hammersteins forestilling Carousel samt af Andrew LLoyd Webber og Tim Rices forestilling Evita.......Artiklen undersøger hvordan religiøse billeder, narrative strategier og andre elementer er en del af musicalgenren. Der foretages en mere indgående analyse af Richard Rodgers' og Oscar Hammersteins forestilling Carousel samt af Andrew LLoyd Webber og Tim Rices forestilling Evita....

 11. Design og analyse af eksperimenter i R

  Dahl, Malte Rokkjær

  2017-01-01

  eksperimentelle studier med afsæt i statistikprogrammet R. Det er håbet, at notatet vil være en hjælp til at reflektere over, designe, og analysere eksperimenter i forbindelse med bachelorprojekter eller specialer - og forhåbentligt også i arbejde med eksperimenter uden for instituttets mure. Notatet berører......, herunder balancetest, hypotesetest med og uden kovariatjustering, interaktioner samt udledning af konfidensintervaller. Det antages, at læseren har et grundlæggende kendskab til R samt til *potentiel outcomes*-frameworket. De indledende kapitler i Gerber & Green (2012) eller Imbens & Athey (2017) er gode...

 12. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 13. Læring og refleksion

  Wahlgren, B.; Rattleff, Pernille; Høyrup, S.

  State of the art inden for forskning om læring på arbejdspladsen samt gennemgang af læringsteori og refleksionsbegrebet hos Dewey, Dreyfus, Schön, Argyris, Kolb, Jarvis, Mezirow og Brookfield. Afsluttes med diskussion af syntetiseret model for læring på arbejdspladsen.......State of the art inden for forskning om læring på arbejdspladsen samt gennemgang af læringsteori og refleksionsbegrebet hos Dewey, Dreyfus, Schön, Argyris, Kolb, Jarvis, Mezirow og Brookfield. Afsluttes med diskussion af syntetiseret model for læring på arbejdspladsen....

 14. Dødelig venlafaxinforgiftning

  Pedersen, Julie Steen; Munck, Lars Kristian

  2014-01-01

  Venlafaxin er en serotonin- og noradrenalingenoptagelseshæmmer, der er godkendt til behandling af depressioner og angsttilstande. Symptomer ved forgiftning er serotonergt syndrom, generaliserede krampeanfald, rabdomyolyse samt akut lever-, hjerte- og nyresvigt. Der findes ingen antidot. Med afsæt i...

 15. Lege-Rum og Fortælle-Tid

  Toft, Herdis

  2014-01-01

  sted (space og place), steder for børn / legepladser og børns legesteder (places-to-play -> playces), stedets stemning (Genius loci) og kroppens stemthed samt direkte og indirekte ’affordances’, samtidig med at der gives en række eksempler på, hvordan man ved hjælp af disse begreber kan arbejde bevidst...

 16. Sound Settlements

  Mortensen, Peder Duelund; Hornyanszky, Elisabeth Dalholm; Larsen, Jacob Norvig

  2013-01-01

  Præsentation af projektresultater fra Interreg forskningen Sound Settlements om udvikling af bæredygtighed i det almene boligbyggerier i København, Malmø, Helsingborg og Lund samt europæiske eksempler på best practice...

 17. Enzymatic Production of Ceramide

  Zhang, Long

  organiske fase cirkulerede kontinuerligt. Bland det ti membran som blev afprøvede, bibeholdt enzymet i membranen RC 70PP, men med lav immobiliserings effektivitet. Når tre immobiliserings metoder, filtrering, kovalent binding samt cross-linking sammenlignedes, havde enzym som var immobiliseret ved...

 18. Dokumentation og forskning

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2018-01-01

  Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi. Review-artikler vedr. musikterapi og onkologi og demens. Særnummer i Approaches om Europæisk GIM forening. Bogudgivelse: Lindvang & Beck (Red). Musik, krop og følelser. Neuroaffektive processer i musikterapi samt Jensen (Red.) Kultur og Sundhed. TV-serie s...

 19. Toxic C17-Sphinganine Analogue Mycotoxin, Contaminating Tunisian Mussels, Causes Flaccid Paralysis in Rodents

  Riadh Marrouchi

  2013-11-01

  Full Text Available Severe toxicity was detected in mussels from Bizerte Lagoon (Northern Tunisia using routine mouse bioassays for detecting diarrheic and paralytic toxins not associated to classical phytoplankton blooming. The atypical toxicity was characterized by rapid mouse death. The aim of the present work was to understand the basis of such toxicity. Bioassay-guided chromatographic separation and mass spectrometry were used to detect and characterize the fraction responsible for mussels’ toxicity. Only a C17-sphinganine analog mycotoxin (C17-SAMT, with a molecular mass of 287.289 Da, was found in contaminated shellfish. The doses of C17-SAMT that were lethal to 50% of mice were 750 and 150 μg/kg following intraperitoneal and intracerebroventricular injections, respectively, and 900 μg/kg following oral administration. The macroscopic general aspect of cultures and the morphological characteristics of the strains isolated from mussels revealed that the toxicity episodes were associated to the presence of marine microfungi (Fusarium sp., Aspergillus sp. and Trichoderma sp. in contaminated samples. The major in vivo effect of C17-SAMT on the mouse neuromuscular system was a dose- and time-dependent decrease of compound muscle action potential amplitude and an increased excitability threshold. In vitro, C17-SAMT caused a dose- and time-dependent block of directly- and indirectly-elicited isometric contraction of isolated mouse hemidiaphragms.

 20. Indeklimamærkning af byggevarer

  Wolkoff, P.; Nielsen, P.A.

  Denne rapport beskriver laboratorieforsøg med ni byggevarer - tre fugemasser, tre malinger og tre tekstile gulvbelægninger - samt modelberegninger og sundhedsmæssige vurderinger. Resultaterne heraf udgør det faglige og tekniske grundlag for indeklimamærkningsordningen. Formålet har været at under...

 1. Lhasa

  2005-01-01

  Katalog til udstilling på KA d. 4. - 30. september 2005. Kataloget introducerer til udstillingen Lhasa - Et studieophold på Himlens Tag. I fotografier og tegninger samt tekst fortælles om rejsens mål og resultater: Opmålinger af tempelruinen Shide og hotellet Ghorka....

 2. Arbejdsmiljø og karriere - to ph.d.-udfordringer

  Bovbjerg, Trine; Janfelt, Monika; Keller, Hanne Dauer

  2013-01-01

  analyse af deltagernes udviklingsplaner og evalueringer af forløbet vil vi pege på 4 karakteristikker ved arbejdsmiljøet: Work-life-balance, dobbelt identitet som både studerende og medarbejder, forventninger og krydspres samt usikre karriereveje. De ph.d.-studerende trives pga. engagementet i deres...

 3. Animated Symbols

  Frolunde, Lisbeth

  Afhandlingen omfatter et case studie der belyser hvordan unge lærer ved at designe, eller producere, multimedie tekster, her med fokus på animationsfilm. Empiri består af film, fotos, storyboards skabt af 21 elever på et dansk gymnasium, samt videooptagelser og interviews. De semiotiske 'design...

 4. Udfordringer og mulige veje for den nye fællesfaglighed i naturfagene i folkeskolen

  Krogh, Lars Brian; Daugbjerg, Peer; Ormstrup, Inger Charlotte Nautrup

  2016-01-01

  samspil, samt deres holdninger til denne type undervisning. Åbne respons-felter gav lærerne mulighed for at give konkrete eksempler fra praksis og beskrive centrale udfordringer. Et diverst convenience-sample (N=94) af lærere fra alle naturfag i overbygningen besvarede spørgeskemaet. Pilotafprøvningen af...

 5. Styret naturlig ventilation

  Morsing, S.; Strøm, J.S.

  Publikationen præsenterer et generelt dimensioneringsgrundlag for naturlig ventilation i husdyrstalde. Det er kontrolleret ved forsøg i slagtesvinestalde, hvor det ligeledes er undersøgt hvilken temperaturstabilitet, der kan opnås ved naturlig ventilation, samt produktions- og adfærdsmæssige...

 6. Datalogging in Science

  Brandt, Harald; Johansen, Benny Lindblad; Simmie, Geraldine Mooney

  DLIS (Data Logging in Science) er et efteruddannelses koncept til naturfagslærere i brug af datalogning i skolens naturfagsundervisning. Bogen er en samling af artikler henvendt til naturfagslærere publiceret af projektets projektmedarbejdere, samt materiale udviklet til at understøtte...

 7. Æstetik og portfolio

  Hyldahl, Kirsten Kofod; Sams, Pernille; Egelund, Karen Stine

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer resultaterne af udviklingsprojektet ”Portfolio og æstetik” på pædagoguddannelsen i Hjørring. Projektet har til formål, gennem æstetisk formsprog, at stilladsere og fastholde de studerendes læreprocesser samt udvikle og implementere portfolio i studieaktiviteter på...

 8. Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt

  Kristiansen, Søren Munch; Hansen, Birgitte; Christensen, Flemming D.

  , Miljøministeriet. Årligt bruges der ca. 300.000 tons vejsalt til glatførebekæmpelse i Danmark. Samtidig viser studier i flere skandinaviske lande samt i Nordamerika, at klorid fra vejsaltning påvirker grundvandskvaliteten negativt. Disse forhold danner baggrunden for at vurdere, om salt fra glatførebekæmpelsen...

 9. Passiv sporgasmetode til ventilationsundersøgelser

  Bergsøe, N.C.

  Der gives en redegørelse for metodens beregningsgrundlag samt en beskrivelse af måleudstyret og dets anvendelse. Rapporten henvender sig til ventilations- og indeklimateknikere, der inden for det byggetekniske og sundhedsfaglige område er beskæftiget med undersøgelser af bygningers ventilationsfo...

 10. Youth work as Social work

  Jensen, Torben Bechmann

  2009-01-01

  omhandler dansk social arbejde generelt, men særligt med vægt på en diskussion af ungdomsbegrebet, den stadigt mere populære opdeling mellem frivilligt og professionelt socialt arbejde samt "professionaliseringen" af hverdagslivets socialiet. Mange af bidragene fra antologien kan ses som indgående i en...

 11. strong>Trad-IT-ionen tro strong>

  Hansen, Thomas K.

  individuelt fokuseret indsats. I det følgende er det ikke i sig selv det opnåede resultatet der er interessant, men derimod processen bag resultatet, den markante velvilje til forandring blandt aktørerne, de efterfølgende reaktioner fra omverdenen samt hvilken betydning processen og resultatet kan have...

 12. Faktiske tekster 2. udgave

  Fibiger, Johannes; Lorentzen, Rasmus Fink; Iversen, Gurli Bjørn

  Artiklen redegør for udbredelsen af netbårne multimodale tekster som fx hjemmesider, tweets og wikis. i forlængelse heraf introduceres en kommunikationskritisk kompetence samt en udvidet kokmmunikationsmodel som danskgfaglige analyseredskaber. Afslutningsvis perspektiveres der til underviserens...

 13. Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis

  Søgaard, Karoline; Revier, Robert Lee; Daryai-Hansen, Petra

  "Sprogfag i forandring" 2. udgave handler om undervisning i engelsk, tysk og fransk i grundskolen samt den ofte vanskelige omsætning af politiske lovkrav og pædagogiske idéer til faktiske læringsprocesser i klasseværelset....

 14. Rum og undervisningsformer

  Keiding, Tina Bering

  2010-01-01

  Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU‐AU), samt SBI (Aalborg Universitet). Kapitel 1 er skrevet af Jens Dolin og Sebastian Horst, begge IND. Dette kapitel tager afsæt i hvad der er karakteristisk for universitetsuddannelser og forsøger herudfra at udlede hvilke krav der må stilles til et godt...

 15. Misperceptions

  Harste, Gorm

  Paperet undersøger en række af de misforståelser, der i Vesten, men også internt i USSR har været af sovjetiske tab og belastninger under Anden Verdenskrig. Belastningerne, volden og traumatiseringen går tilbage til Første Verdenskrig samt Zar-tiden, fortsatte under Stalinismen. 'Politik blev til...

 16. Forskning i mediesprog - teorier, modeller og analyser

  Frandsen, Finn

  1996-01-01

  Kritisk præsentation af den nyeste forskning i mediesprog med fokus på det teoretiske grundlag og de opstillede analysemodeller (Teun van Dijk og teorien om tematiske makrostrukturer/skematiske superstrukturer, Allan Bell og sociolingvistikken, Roger Fowler og den kritiske lingvistik samt Norman...

 17. Denitrification, greenhousegas emission and solute transport in reactive drainage filters (Subsurface flow constructed wetlands)

  Bruun, Jacob Druedahl

  2016-01-01

  Kvælstofudvaskning fra landbrugsjord til overfladevand fører til eutrofiering og dermed en forringelse af vandkvaliteten, samt tab af biodiversitet. Underjordiske dræn leder nitratrigt drænvand direkte og hurtigt til overfladevand, hvilket resulterer i en ineffektiv rensningseffektivitet som eksi...

 18. Velfærdsstat og civilsamfund

  Boje, Thomas P.

  2008-01-01

  organisationer har i det sen-moderne samfund. Artiklen starter med en præcisering af de forskellige tilgange til forståelsen af civilsamfund samt forholdet mellem civilsamfund og velfærdsstat. Dette efterfølges af en analyse af forskelle mellem de europæiske lande i frivillighed og i organiseringen af...

 19. Kanon i dansk 9

  Gyldendals læsebog i kanonlitteratur for 9. klasse. Med sagaer, folkeviser, Højsangen samt tekster af Miguel de Cervantes, Leonora Christina, Thomas Kingo, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, St.St. Blicher, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, J.P. Jacobsen...

 20. Strukturreform og ældreomsorg

  Dahl, Hanne Marlene

  2008-01-01

  Strukturreformen er så ny, at der endnu ikke er udført forskning omkring dens effekter på ældreområdet. Reformen har direkte konsekvenser for udskrivning, genoptræning og uddannelse, samt mere indirekte for udbredelsen af udlicitering og frit valg. Organisatoriske forandringer kræver en del tid o...

 1. Functional capacity in elderly women

  Larsen, Anders Holsgaard

  2007-01-01

    Introduktion: Trappegang er en vigtig bestanddel af dagligdagen og kræver et væsentligt niveau af muskulær styrke/effekt samt neuromuskulær postural balance. Fra 65 års alderen og fremefter er den aldersrelaterede nedgang i muskelstyrke og -effekt markant, hvilket kan medføre problemer for det ...

 2. Netbaserede uddannelser og blended learning

  Bertelsen, Jesper Vedel; Vognsgaard Hjernø, Henriette; Jensen, Michael Peter

  2016-01-01

  Denne håndbog er tænkt som inspiration til uddannelsesfaglige medarbejdere, som er eller skal i gang med at undervise på en netbaseret uddannelse i UCL. Håndbogen giver et teoretisk overblik i forhold til netbaserede uddannelser, online- og blended learning samt en indførsel i hvilke didaktiske...

 3. Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne

  Larsen, Kristian; Højbjerg, Karin

  2014-01-01

  I professionslitteraturen beskrives profession overordnet som mere eller mindre autonome, faglige grupper, der i et historisk perspektiv udvikler sig i et samspil med samfundsmæssige institutioner samt i relationer til andre faggrupper Abbott 1988, Abbott 2005a og b, Carlhed 2011, Friedson, Weber...

 4. 3D gait analysis of lower extremity muscle group power in healthy subjects and subacute stroke patients, and task-specific gait interventions in early stroke rehabilitation

  Brincks, John

  2010-01-01

  Denne ph.d. afhandling omhandler 3D ganganalyse af raske og apopleksipatienter. Formålet med afhandlingen var at estimere referenceværdier for power i et udvalg af underekstremitetens muskelgrupper, samt at estimere ændringer i muskelgruppers power, når ganghastigheden øges blandt raske og apople...

 5. Når troen bliver til sang

  Nielsen, Kirsten

  2009-01-01

  I anmeldelsen fremhæver jeg, at Selander i denne artikelsamling både beskæftiger sig med salmeteksterne og med melodierne. Denne dobbeltkompetence er usædvanlig hos en litteraturforsker. Artiklerne giver et fint indblik i svensk salmetradition samt i komponisternes arbejde med melodierne. Selande...

 6. EuWHO - the first European simulation of a World Health Assembly

  Fagerberg, Steen Kåre; Kaas-Hansen, Benjamin Skov

  2011-01-01

  til WHO og gav derved en eventuel resolution en, i teorien, realistisk mulighed for senere vedtagelse i WHO. Møder både intra- og interregionalt samt lobbying gav grobund for en ambitiøs debat og dyb indsigt i processerne inden for international beslutningstagen i politiske organer. EuWHO resulterede...

 7. Tilblivelselsen af det Ny Nordiske Køkken

  Nickelsen, Niels Christian; Scheuer, John Damm

  2009-01-01

  aktørens skabende sider eller reducerer aktørens aktive skabende sider til "utilitaristisk mekanik", nuancerer artiklen det handlerum, som findes mellem forenklede forestillinger om fri handling og social determinerethed. Dette finder sted via analyse af nogle empiriske observationer, samt via en...

 8. Flux Festival - nieuwste muziek en anti-muziek - het instrumentale theater, Scheveningen, 13 November 1964 and Rotterdam, 23 November 1964

  van der Meijden, Peter Alexander

  2012-01-01

  Artiklen skitserer omstændighederne for tilblivelsen af en Fluxusfestival med titel "Flux Festival - nieuwste muziek en anti-muziek - het instrumentale theater" på Kurzaal-teateret i Scheveningen, nær Den Haag, d. 13. november 1964 og De Lantaren-teateret i Rotterdam d. 23. november 1964, samt...

 9. Nye koncert-fænomener, Happenings, Action Music etc., Copenhagen, 29-30 August, 3-4 and 6 September 1964

  van der Meijden, Peter Alexander

  2012-01-01

  Artiklen skitserer omstændighederne for tilblivelsen af en Fluxusfestival med titel "Nye koncert-fænomener, happenings, action music etc." som blev afholdt i rammen af Majudstillingen 1964 på Det kongelige danske kunstakademi i København d. 29. og 30. august og d. 3., 4., og 6. september 1964, samt...

 10. Akzo Nobel Science Award: Svensk upptaeckt botar framtidens cancer

  2003-01-01

  'Akzo Nobel Science Award: Svensk upptaeckt botar framtidens cancerStockholm, 27 februari, 2003. Aarets Akzo Nobel Science Award Sweden paa 500 000 kronor gaar till professorn i medicinsk straalningsfysik Anders Brahme. Han prisas foer "sin unika forskargaerning inom straalbehandlingsysiken samt kombinationen av grundforskning, tillaempad forskning och interaktion med industrin"' (1 page).

 11. Kontrol af konserveringsmidler og farvestoffer i legetøjskosmetik

  Rastogi, S. C.; Jensen, G. H.

  deklarationerne på de udtagne produkter er indholdet af formaldehyd analyseret i 4 produkter, dehydroacetic acid i 2 produkter og Kathon CG i 9 produkter. Parabener, 2-phenoxy-ethanol samt organiske farvestoffer er analyseret i samtlige udtagne produkter. Det er blevet påvist, at 42% af de udtagne produkter (n=19...

 12. "Jeg skal opfølgende anmode jer om at melde tilbage, hvorvidt I mener, at der er nogen sundheds- eller miljømæssige ricisi, der kan begrunde, at Danmark stemmer imod ansøgningen. Jeg skal bede om en tilbagemeldig allerede i dag, kl. 17.00. Svar den 25.10.2005" Dianthus caryophyllus (123.2.38/ 123

  Kjellsson, Gøsta

  2005-01-01

  Mail: DMU har på grundlag af vores økologiske risikovurdering (pr. 18-04-2005) samt yderligere oplysninger i sagen (DMU kommentarer pr. 27-05-2005 og 13-10-2005) ikke fundet nogen miljømæssige ricisi, der kan begrunde at Danmark stemmer imod en markedsføring af den genmodificerede Florigene nelli...

 13. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 14. Den designede død - tilrettelæggelse, selviscenesættelse, symbolsk udødeliggørelse

  Jacobsen, Michael Hviid

  2012-01-01

  under forandring. Vi ser i stigende grad opkomsten af et kulturelt idiom, der insisterer på, at mennesker selv skal tage stilling og bidrage til at designe deres egen død og deres egne personlige dødsritualer. Denne artikel diskuterer kort baggrunden for denne udvikling samt analyserer nogle af dens...

 15. Psykomotorisk behandling og wellness til personer med demens

  Stamp, Anne Schinkel; Frausing, Kristian Park

  Rapporten evaluerer projektet Psykomotorisk behandling af personer med demens gennem fokusgruppeinterviews med deltagende studerende og personale fra deltagende centre. Samlet peges der på gavnligt udbytte for de demente beboere samt både personligt og fagligt udbytte for de deltagende studerende...

 16. Perception som forståelsens grundlag

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 17. Forskning i musikterapi - Retspsykiatri

  Frederiksen, Britta Vinkler; Ridder, Hanne Mette Ochsner; Pedersen, Liselotte

  2015-01-01

  Et stigende antal undersøgelser peger på en positiv effekt af musikterapi på stemning, tanker og indsigt, sociale kompetencer og udvikling af mestringsstrategier samt regulering af arousal og følelser hos retspsykiatriske patienter. Dog mangler der på nuværende tidpunkt tilstrækkeligt med...

 18. Forord

  Friedrichsen, Annegret

  2006-01-01

  skizofreni, gruppeterapi og psykoterapisupervision. Bogen rummer bl.a. indlæg om tab og sorg, terapeutisk brug af fejl, den neuropsykoanalytiske basis for sprogudvikling samt organisatoriske forhold vedrørende behandling af børn og psykoanalytisk terapi i Danmark. Flere af indlæggene er rigt kasuistisk illu...

 19. Et kritisk blik på de videregående uddannelser

  Bo, Inger Glavind; Feilberg, Casper

  2018-01-01

  uddannelse på. I artiklen vil vi, inspireret af sondringen mellem personlig-forstående habitus og akademisk habitus (Feilberg, 2014), samt epistemisk, techne og phronesisk viden (Aristoteles 1976), for det første argumentere for et aktualiseret dannelsesideal. Dette er dels rettet mod de studerendes ”mindset...

 20. Exercise Training in Stable Heart Transplant recipients

  Dall, Christian Have

  Afhandlingen består af to forsøg, et randomiseret crossover forsøg der undersøger effekten af træning på hjertetransplanterede, samt et klinisk forsøg der undersøger akut blodtryksstigning ved styrketræning hos hjertetransplanterede, hjertesvigtspatienter, og patienter med iskæmisk hjertesygdom. ...

 1. Landsbyer i bevægelse

  Pedersen, Ulla; Schulz, Anette

  Dette materiale henvender til frivillige og ledere i foreninger samt til alle ildsjæle, der ønsker at bidrage til øget sundhed og udvikling i lokalområdet. Materialet er et resultat af udviklingsprojektet ”Landsbyer i bevægelse”, gennemført i 2007/2008 med støtte fra LEADER+ samt Landdistriktspul......Dette materiale henvender til frivillige og ledere i foreninger samt til alle ildsjæle, der ønsker at bidrage til øget sundhed og udvikling i lokalområdet. Materialet er et resultat af udviklingsprojektet ”Landsbyer i bevægelse”, gennemført i 2007/2008 med støtte fra LEADER+ samt...... Landdistriktspuljen v. Indenrigsministeriet og er tænkt som inspiration til igangsættelse af sundhedsfremmende udviklingsinitiativer i lokalområderne. Materialet indeholder en præsentation af projektet; en beskrivelse af de lokale udviklingsinitiativer, der blev igangsat i løbet af projektperioden; en præsentation af...

 2. Projekt Skejby - Verden sundeste Erhvervsområde

  Christensen, Marie Ernst; Hansen, Peter Keller

  2013-01-01

  Formålet med evalueringen er, at undersøge hvorledes deltagerne har oplevet deltagelsen i projektet/tilbuddene med henblik på optimering af efterårets udbud, samt at undersøge de studerendes udbytte ved deltagelse i projektet. Det vil sige hvorvidt de studerende kan omsætte teori til praksis, dyg...

 3. Acute dental pain I

  Närhi, Matti; Bjørndal, Lars; Pigg, Maria

  2016-01-01

  Den specialiserede anatomi i pulpa-dentin-organet samt den rige pulpale innervation fra trigeminusnerven forklarer de forskellige typer af smertefølelser i en tand. En kort skarp smerte er typisk for en A-(nerve) fibermedieret smerte, imens en langvarig, bankende smerte indikerer C-(nerve) fibera...

 4. Sportsskandalens Anatomi

  Storm, Rasmus K.; Wagner, Ulrik

  2011-01-01

  skandaler får store konsekvenser mens andre dør ud hurtigt. Ved at anvende en kommunikations-teoretisk ramme (Niklas Luhmann), kombineret med indsigter fra diskursteorien (Ernesto Laclau & Chantal Mouffe) samt Max Webers idealtypeforståelse, tilstræber denne artikel at udvikle en model over sportsskandalen...

 5. Watching the Detectives

  Knakkergård, Martin

  2010-01-01

   twang-guitar, der kan bringe både uhygge og komik, mystik og banalitet, fortid og fremtid – men vist aldrig samtid; samt en lang række idiomer og gestalter hentet fra symfoniorkesterets repertoirer og effekter: sweep’et i trækbasunerne, der understreger den elegante actionhelts dramatiske og vilde omgivelser; høje...

 6. Betydningen af rammevilkår for strategisk miljø- og forretningsudvikling & industrielle symbioser

  Kørnøv, Lone; Lyhne, Ivar; Mortensen, Lucia

  2016-01-01

  Undersøgelsen af betydningen af rammevilkår for strategisk miljø- og forretningsudvikling & industrielle symbioser er gennemført i regi af Miljø++-samarbejdet. Undersøgelsen bygger på otte virksomhedsinterviews, workshop med Aalborg Kommune samt bootcamp med interessenter indenfor Miljø++...

 7. Analysis of a Novel Breast Cancer Stem Cell Modulator

  Olsen, Sidsel Bering

  Metastatisk brystkræft, der ofte associeres med behandlingsresistens, er den primære dødsårsag indenfor brystkræft og kan tilskrives omtrent 90% af brystkræftrelaterede dødsfald. Evnen til at danne metastaser samt resistens er blevet knyttet til en subpopulation af stamcellelignende celler i brys...

 8. Sub Luna

  Rosenløv, Jesper

   Afhandlingen, Sub luna- kosmologier, religion og videnskab i antikken, undersøger de antikke forestillinger om naturens og universets indretning samt menneskets placering i verden således som dette kommer til udtryk i de kosmologiske teorier, der formuleredes i den antikke videnskabelige eller...

 9. Quantitative evaluation of spasticity

  Lorentzen, Jakob

  Spasticitet er et hyppigt symptom i forbindelse med læsion i centralnervesystemet som i visse tilfælde påvirker udførelse af motoriske funktioner samt livskvalitet. Forskellige opfattelser af spasticitet blandt klinikere og forskere har medført forvirring i forbindelse med begrebet. På baggrund a...

 10. Fremtidens landinspektøruddannelse

  Enemark, Stig

  2003-01-01

  Artiklen ?International Trends in Surveying Education? præsenterer de centrale udviklingstrends i et globalt perspektiv og giver et bud på fremtidens model for uddannelse af landinspektører. Modellen indeholder de traditionelle fag landmåling/kortlægning (Measurement Science) samt matrikelvæsen/a...

 11. Folkeskolen, lærer- og erhvervsuddannelserne

  Brincker, Benedikte

  folkeskolens rolle og vilkår i Grønland. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet (2014-2017). Resultater og konklusioner baserer sig på undersøgelser af folkeskoler i store byer i kommunerne: Sermersooq, Kujalleq and Qaasuitsup, privatskolen i Nuuk (NIF) samt gymnasierne i Nuuk, Aasiaat og Campus Kujalleq...

 12. Mere lyd!

  Schweppenhäuser, Jakob

  2014-01-01

  tonesætninger heraf; digteren Morten Søndergaards samarbejde med trommeslageren Klaus “Q” Hedegård Nielsen; rapgrupperne MC Einar og Deichkind samt rapperen SuparDejen; multikunstneren Nikolaj Zeuthen og hans orkester Skammens Vogn; post-rock-ensemblet Under Byen med den fremtrædende sanger og tekstforfatter...

 13. Forfatningsret

  Waage, Frederik

  Bogen indeholder en introduktion til faget forfatningsret og 15 større øvelsesopgaver med tilhørende rettevejledninger samt øvrigt materiale til brug for undervisning og eksamenslæsning. Med et stort antal fiktive eksempler demonstrerer bogen, hvordan forfatningsretlige problemer kan identificere...

 14. It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen

  Voldborg, Hanne; Sorensen, Elsebeth Korsgaard; De Lopez, Kristine M. Jensen

  med ADHD); Kristian Andreasen (spiludvikler og direktør i firmaet Kanda; udvikler af læringsspillet Runerod); Rune Gråbæk (pædagogisk konsulent, Ringsted kommune) samt Henrik Grum (pædagogisk leder, CSV Sydfyn; tidligere medarbejder på projektet). Projektledelsen og projektmedarbejderne vil derudover...

 15. Barriers to healthcare seeking, beliefs about cancer and the role of socio-economic position. A Danish population-based study

  Hvidberg, Line; Wulff, Christian Nielsen; Pedersen, Anette Fischer

  2014-01-01

  besvaret den danske version af måleredskabet ”Awareness and Beliefs about Cancer”. Måleredskabet inkluderer bl.a. fire udsagn om forventede barrierer for lægesøgning samt tre positive og tre negative forestillinger om kræft. Resultaterne viser, at personer med lavt uddannelsesniveau og med lav...

 16. Kilden til evig succes

  Poulfelt, Flemming

  2014-01-01

  Strategi. Fokuser på at øge indtægterne frem for at mindske omkostningerne samt på at konkurrere på andre parametre end prisen. Kan man forene de to strategier, har man måske fundet den hellige virksomhedsgral....

 17. Danskernes kostvaner

  Trolle, Ellen; Gondolf, Ulla Holmboe; Ege, Majken

  . Indholdet af mikronæringsstoffer i gennemsnitskosten var rigelig for følgende mikronæringsstoffer: Vitamin A, thiamin, folat, vitamin B12, vitamin C, calcium, magnesium samt jod. For følgende mikronæringsstoffer var kostens indhold acceptabel: riboflavin, niacin, vitamin B6, magnesium, fosfor, zink, selen...

 18. Kognitiv empowerment gennem virtuelle fællesskaber

  Schmidt, Dorte; Konnerup, Ulla

  2009-01-01

  samfundet. Med afsæt i den nyeste hjerneforskning diskuteres, hvordan kognitiv fitness i virtuelle fællesskaber kan føre til kognitiv empowerment, således at hjerneskadede mennesker fortsat kan fungere som selvstændige og myndige personer, der er i stand til selv at modvirke afmagt og afhængighed samt...

 19. Measuring efficiency of the Writereader-app

  Heiden, Thomas Roed

  2016-01-01

  Dette studie forsøger at påvise, at anvendelsen af læringsværktøjet Skriv og Læs som en del af danskundervisningen i 1. klasse øger elevernes tilegnelse af fonologiske strategier gennem egen skrivning. Der var primært fokus på elevernes anvendelse af fonologiske strategier, samt den kvantitative ...

 20. Et eventuelt bortskaffelses- og betalingsansvar efter dansk og grønlandsk ret begrundet i efterladte anlæg, bygninger, forureninger m.v. i det åbne land

  Basse, Ellen Margrethe

  2014-01-01

  Der er tale om et responsum til Departementet for Natur og Miljø, Grønland vedrørende miljøretlige, erstatningsretlige og forvaltningsretlige vurderinger af forsigtighedskrav, oprydningsforpligtelser samt økonomisk kompensation for efterladte genstande, affald m.v. i det åbne land...

 1. De Vilde Unge i Aalborg Øst

  Jensen, Sune Qvotrup

  og institutioner, småkriminalitet, hip hop stil, en tendens til at strejfe i rundt i byens rum samt en ekspressiv form for maskulinitet. Et af bogens vigtigste budskaber er, at skabelsen af en kollektiv subkultur med disse træk må forstås og forklares som en reaktion på, eller en kreativ bearbejdning...

 2. Implementering af Cuneco-standarder i byggeriets uddannelser

  Bertelsen, Niels Haldor; Klint, Lars; Svidt, Kjeld

  , egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler i deres uddannelser, og hvordan de indbyrdes har udvekslet erfaringer. De har i det tværfaglige samarbejde om udvikling bl.a. haft fokus på læringsmidler, læreruddannelse, kursusindhold og praksisprojekter samt udvikling af BIM-kompetencer. Rapporten viser...

 3. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 4. Mundtørhed og fødeindtagelse

  Pedersen, Anne Marie Lynge

  2016-01-01

  sammensætning medfører således ofte øget forekomst af caries, tanderosion og oral candidose samt symptomer som xerostomi, sarte mundslimhinder og problemer med at tale, tygge, synke og smage. Konsekvenserne af nedsat spytsekretion kan kompromittere fødeindtagelsen og potentielt føre til under- eller...

 5. Kan servicedesign bidrage positivt til FM?

  Larsen, Lone Birgitte Ebbeskov

  2012-01-01

  Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed med studieretningen “Ledelse, Fødevarer og Service” tager afsæt i behov for sundhed til mange i form af mad og måltider, hygiejne og fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel , samt udvikling af FM- og servicekoncepter. Serviceleverandørens...

 6. Menneskehandel i rengøringsbranchen?

  Korsby, Trine Mygind

  Denne rapport fokuserer på migrations-, arbejds- og levevilkårene for udenlandske arbejdere i den danske rengøringssektor. Formålet med rapporten er at afdække, hvorvidt der indenfor dette område forekommer tvangsarbejde, menneskehandel eller menneskehandelslignende forhold, samt at kortlægge nog...

 7. Health and physiological adaptations of small -sided ball games in untrained older adults aged 65-93 years

  Petersen, Jacob Vorup

  2017-01-01

  Introduktion: Aldring er forbundet med en fysiologisk tilbagegang, der kan føre til tab af fysisk funktion og en øget risiko for uønskede kardiovaskulære hændelser samt udvikling af type 2 diabetes. Langt størstedelen af forskningen har hidtil fokuseret på traditionelle motionsformer så som rask ...

 8. Pendlingens sociale geografi - mod en ny type pendlingsforståelse

  Olesen, Anne Vingaard; Kjems, Erik; Reinau, Kristian Hegner

  holdninger til pendling, hvilken korreleres til det billede, der tegnes geografisk. Data behandles i softwarepakken STATA 13 samt i QGIS. Resultater Spørgeskemadata fra 2,235 respondenter blev indsamlet af Gallup i efteråret 2015. Ud af disse opgav 1,508 respondenter adresser på henholdsvis hjem og...

 9. Momspligtige transaktioner

  Jensen, Dennis Ramsdahl

  2007-01-01

    Momskommentarens kapitel 3 omhandler de momspligtige og momsfritagne transaktioner og redegør samt analyserer således indholdet af momslovens kapitel 3, som omfatter §§ 4-12. Der er tre typer af momspligtige transaktioner. Først og fremmest de almindelige leveringer mod vederlag her i landet i ...

 10. Repræsentativitet i spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter - medborgerskabsundersøgelse

  Gorinas, Cedric; Christensen, Christiane Præstgaard

  2017-01-01

  Med udgangspunkt i medborgerskabsundersøgelsen fra 2016 har dette notat til formål at undersøge, hvad der karakteriserer de etniske grupper, som er underrepræsenterede i undersøgelsen, samt at belyse svarenes informationsgrad og foreslå metoder, som tilsigter en forbedret dataindsamling blandt et...

 11. Pædagogisk praksis og samspillet mellem individ, gruppe og samfund

  Jakobsen, Benedicte Schønemann Bernstorff

  2014-01-01

  stigma. I kapitlet præsenteres blandt andet Goffmans begreber om at ’passere’ og sløre samt betydningen i en pædagogisk kontekst. Anden del har et makrosociologisk perspektiv som fokus. Her bliver samspillet primært belyst ud fra Pierre Bourdieus teori om habitus og doxa som strukturerende betingelser...

 12. Soundtrack_Remix

  Meldgaard, Morten; Jørgensen, Peter

  2010-01-01

  Dobbelt CD med udgivelse af Soundtracket til filmen "KIM" af Peter Jørgensen, samt 10 Remix lavet af internationale kunstnere og en artikel om lyd og billede "Picturesque Soundtrack". Udgivet på det engelske selskab "Under the Spire" i 350 eksemplarer....

 13. A model of recycling behaviour: With evidence from Danish source separation programmes

  Thøgersen, John

  1994-01-01

  Forskningen i forbrugeradfærd skal skaffe viden og forståelse af alle faser af forbrugscyklusen. Anskaffelse og brug samt afskaffelse af ubrugelige eller uønskede affaldsprodukter. Formålet med denne artikel er at præsentere en sammenfattende teoretisk referenceramme til forståelse af konsumenten...

 14. Om zeppelinere, forsvaret af København, blokaden af Tyskland og spionanklagen mod ritmester Frederik Moltke

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Artiklen følger Hærens indkøbschef, ritmester Frederik Moltkes, virksomhed i England fra eftersommeren 1915. Han endte på grund af sin energiske indsats også som fungerende militærattaché samt gennem halvbrorens profil som dansk gesandt i Berlin med at blive spionmistænkt og fanget i den britiske...

 15. Det skadelige 'rum'

  Petersen, Lars Axel

  2014-01-01

  kortlagt. Ud over Hitlers magtfulde politiske retorik er det i Hans Grimms roman Volk ohne Raum, Karl Haushofers geopolitiske rumstudier, Konrad Meyers rumforskning, Carl Schmitts udkast til en ’folkeretslig storrumsordning’ samt i Werner Bests maximer for en etnicistisk storrumsforvaltning, at rum...

 16. Future Textiles

  Hansen, Anne-Louise Degn; Jensen, Hanne Troels Fusvad; Hansen, Martin

  2011-01-01

  Magasinet Future Textiles samler resultaterne fra projektet Future Textiles, der markedsfører området intelligente tekstiler. I magasinet kan man læse om trends, drivkræfter, udfordringer samt få ideer til nye produkter inden for intelligente tekstiler. Områder som bæredygtighed og kundetilpasning...

 17. Evaluering af Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA)

  Stensaker, Bjørn; Benedicte, Brøgger; Nielsen, Kjeld

  2006-01-01

  Rapporten indeholder en beskrivelse af resultaterne fra en intern og ekstern evaluering af SEFIA - et center der driver undervisning og forsknings- og udviklingsarbejde samt formidling inden for temaerne flerkulturel forståelse og internationalt udviklingsarbejde. Evalueringen er foretaget på gru...

 18. Når der ikke er noget tredje valg

  Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.; Gammeltoft, Tine

  indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og...

 19. Frozen WWII battlefields in High Arctic Greenland

  Fog Jensen, Jens

  Projektet ’Kampen om Klimaet’ har til formål gennem tværfaglige historiske og arkæologiske undersøgelser at dokumentere Anden Verdens Krigs arkæologiske spor i Nordøstgrønland, samt at analysere disse i et tværfagligt perspektiv...

 20. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 1. E-TV

  Jensen, Ingelise

  2008-01-01

  Materialet er en serie dvd-udgivelser + en lærervejledning med forslag til, hvordan man kan arbejde med filmen, filmscript samt kopiark til elevernes arbejde. Et supplement til den daglige undervisning i engelsk, som gør formidlingen af fremmedsproget kultur levende for eleverne, samtidig med at de...

 2. Det Kongelige Puslespil

  2015-01-01

  3D modeller og animation af vikingetidens Jelling, baseret på bl.a. udgravningsdata fra Jellingprojektet. Gennemgang af vikingesamfundet og en beskrivelse af de to runesten i Jelling, en kronologisk gennemgang af udgravningerne fra 2008, samt indklip fra historien om Harald Blåtands bedrifter...

 3. Frafald i de danske ungdomsuddannelser

  Jørgensen, Christian Helms

  2010-01-01

  Artiklen analyserer på baggrund af et review af forskningen på området årsager til frafald i de danske ungdomsuddannelser - gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser, samt vurderer en række af de tiltag som er iværksat for at reducere frafaldet....

 4. Story/Dialogue

  Pedersen, Ulla

  skaber, Ronald Labonte, samt ved at benytte dele af Appreciative Inquiry metoden. Den nye metode afprøves i et pilotprojekt. Metodeafprøvningen viser positive anvendelsesperspektiver for vurdering af handlekompetence i en børnegruppe. Børnene får rum til at fortælle om deres viden og handleerfaringer, og...

 5. Kognitiv funktion

  Debess, Jeanne Elisabeth

  2013-01-01

  I dette kapitel beskrives de oplevelser og problemer kræftpatienter - her overvejende patienter med brystkræft - kan have i relation til deres evne til at huske og koncentrere sig samt planlægge og overskue forskellige situationer deres såkaldte kognitive funktioner. Det bliver beskrevet fra de f...

 6. Is Competitiveness a Question of Being Alike?

  Rasmussen, Martin Møller Boje

  Afhandlingen undersøger hvilke ideer vidensproducerende organisationer som Økonomiministerier, Økonomiske Råd og forskellige former for tænketanke har om nationers indbyrdes internationale konkurrence og hvori en nations konkurrenceevne består, samt hvorvidt og på hvilken måde disse ideer samvari...

 7. Is Competitiveness a Question of Being Alike?

  Rasmussen, Martin Møller Boje

  2014-01-01

  Afhandlingen undersøger hvilke ideer vidensproducerende organisationer som Økonomiministerier, Økonomiske Råd og forskellige former for tænketanke har om nationers indbyrdes internationale konkurrence og hvori en nations konkurrenceevne består, samt hvorvidt og på hvilken måde disse ideer samvari...

 8. FAST scan

  Müller, Anna

  introduceret, er teknikken blevet udvidet, og kan f.eks. inkludere undersøgelser med henblik på pneumoabdomen eller pneumothorax, samt pleural effusion. Som med mange andre procedurer kræves der en vis træning, for at opnå bedst mulige resultater. Selv om mange ultralydmaskiner har forudbestemte indstillinger...

 9. Future competence needs in public libraries

  Konrad, Ingelise

  2010-01-01

  Fremtidens biblioteker har behov for ledere, der løbende kan arbejde med forandrings- og udviklingsprocesser i samspil med organisationen og dens omverden samt for medarbejdere, der kan tage ledelse på sig i forhold til projekter mv. Det forudsætter medarbejdere og ledere med stærke metakompetencer...

 10. Last fra kornede materialer på begrænsningsvægge i lave lagerbygninger

  Møller, S.

  Rapporten indeholder forudsætninger og retningslinier for den statiske beregning af lave lagerbygninger, fx. plansiloer i landbruget. I to hovedkapitler gives data og formler til lastbestemmelse som grundlag for brudundersøgelse og deformationsundersøgelse, samt et eksempel på lastberegning....

 11. Wood trussed rafter design

  Feldborg, T.; Johansen, M.

  Rapporten redegør for en undersøgelse gennemført som et bidrag til et nordisk samarbejde om udvikling af mere ydedygtige dimensioneringsmetoder for spærfag af træ. Undersøgelsen omfatter korttidsbelastning af forbindelser samt fugtforhold og deformationer ved langtidsbelastning af hele spærfag....

 12. Selvfremstillingens kunst i 1500-tallets Italien

  Gersbøll, Jeppe Priess

  hofkulturer, en internalisering af samfundsnormer (et ydre, regulerende blik) i individet samt evnen til performativt at skabe sig en identitet gennem rollespil i de stadig mere forpligtende fællesskaber.Mekanismerne findes afspejlet i portrætkunstens forhold mellem realisme og idealisme og kan følges...

 13. Empowering Teachers in Secondary School

  Christensen, Inger-Marie F.

  Konferencebidraget fortæller om overvejelserne ifm. design af et online kursus om undervisning i virtuelle verdner for folkeskolelærere. Overvejelserne drejer sig om indhold såvel som læringsteorier og undervisningsmetoder samt afviklingen af kurset online....

 14. Lærererfaringer og gode råd

  relationskompetence og klasseledelse samt The model for Interpersonal Teacher Behavior (MITB), der ligger bag udviklingen af spørgeskemaet: Questionnaire on Teachers Interaction (QTI), som også er et element af ROK-projektet. Bogens anden del indeholder 14 inspirerende kapitler skrevet af ROK-projektets lærere. Hvert...

 15. It i undervisningen

  Mathiasen, Helle

  2012-01-01

  Spørgsmålet, hvorfor skal vi bruge IT i undervisningen?, kan i dag umiddelbart besvares med, at vi som borgere skal vænne os til at vores arbejdsliv og alle samfundsmæssige funktioner digitaliseres gennemgribende, samt at lovgivningen kræver, at uddannelsesinstitutioner inddrager IT i undervisnin...

 16. Brugerinvolvering i design af læreprocesser – refleksioner over et større forsknings- og udviklingsprojekt

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2012-01-01

  quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og...

 17. Brugerinvolvering i design af læreprocesser

  Heilesen, Simon; Helms, Niels Henrik

  2012-01-01

  quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og...

 18. Happy Cycling

  Geert Jensen, Birgitte; Nielsen, Tom

  2013-01-01

  og Interaktions Design, Aarhus Universitet under opgave teamet: ”Happy Cycling City – Aarhus”. Udfordringen i studieopgaven var at vise nye attraktive løsningsmuligheder i forhold til cyklens og cyklismens integration i byrum samt at påpege relationen mellem design og overordnede diskussioner af...

 19. Kritikkens natur

  Schatz-Jakobsen, Claus

  1999-01-01

  Artiklen introducerer det nye forskningsfelt inden for samtænkning af litteratur, kultur og natur, den såkaldt økologiske kritik, og kaster et kritisk blik på  dens brug af romantisk litteratur som proto-økologisk kanon....

 20. Musik, sprog og integration. Evalueringsrapport 08-09

  Christensen, Finn Holst

  2009-01-01

  Projektet er rettet mod at styrke børnenes musikalske udvikling samt at bidrage til udviklingen af deres personlige, sociale og sproglige kompetencer i rammen af en kompetent musikfaglig undervisning. Krop og bevægelse spiller en central rolle, især i overgangen mellem førskole og skole, med særl...

 1. Anmeldelse af: Afghantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89

  Vestenskov, David

  2012-01-01

  Baseret på nyligt afklassificeret materiale fra arkiverne i Moskva samt fremstillinger af russiske historikere, tegnes et anderledes og mere nuanceret billede af de sovjetiske erfaringer fra Afghanistan. De første spadestik til opgøret med den amerikanske stempling af den sovjetiske ageren i...

 2. Den lille krig i fredstid. Danske militære erfaringer i Musa Qala i 2006

  Brink Rasmussen, Jakob

  2018-01-01

  Den 1. Lette Opklaringseskadron fra Bornholms forsvar af distriktscentret Musa Qala i den afghanske Helmand-provins i eftersommeren 2006 gennemanalyseres. Det sker med det formål at klarlægge, hvordan man udnyttede læring under forberedelsen til indsættelsen samt under og efter denne. Herunder da...

 3. Plastic solar cell research at Risø

  Krebs, Frederik C

  Plastiksolceller giver mulighed for direkte omdannelse af sol lys til elektrisk energi og består i sin enkelthed af et tyndt plastik lag der er lagt imellem to elektroder. På Risø forskes der i de grundlæggende principper for plastiksolceller samt ifremstillingsmetoder og stabiliteten under belys...

 4. Den planlagte by I + II

  Abraham, Anders

  2008-01-01

  Udstillingskatalog, som dokumenterer det forskningsmæssige arbejde i Institut 1's værksteder, der blev udstillet på Kunstakademiets Arkitektskole i Galleriet 9. - 27. juni 2008.Der indgår tekster og fotografier af de 8 værker samt fotografier af udstillingen. Temaet er urban form med Ørestaden som...

 5. God kvalitet i ældreplejen

  Rostgaard, Tine; Haddad Thorgaard, Camilla

  af personalet langt højere end erfaring. Rapporten bygger på en ny spørgeskemaundersøgelse af 1.380 telefon- og besøgsinterview med ældre over 65, der modtager pleje, samt visitatorer og plejepersonale fra hjemmepleje og plejebolig i 16 kommuner. Rapporten er udarbejdet for Socialministeriet som...

 6. Didaktik,metoder, undervisningsmaterialer til Entreprenørskab, Teknologi, Velfærdsinnovation 2013

  Kallesøe, Hanne Kathrine; Petersen, Anne Karin; Christiansen, Anne Marie Højvang

  2014-01-01

  . Uddannelsesforløbet skulle udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, IDEA samt offentlige og private virksomheder. Målet med uddannelsesforløbet var at give studerende mulighed for at udvikle tværprofessionelle, innovative, entreprenante og intraprenante kompetencer. Projektets...

 7. Afghanistan erfaringsopsamling 2001-2014 del III

  Andersen, Steen Bornholdt; Klingenberg Vistisen, Niels; Hansen Schøning, Anna Sofie

  Denne rapport er Forsvarsakademiets bidrag til opsamlingen af den danske samtænkte Afghanistan-indsats 2001-2014, som de politiske partier bag Afghanistanindsatsen med udgangen af 2014 besluttede sig for at gennemføre. Rapporten, som er et af tre studier, skal give en kortfattet, realistisk og an...

 8. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram - uddannelse og implementering

  VIDA-modelrapport 2 præsenterer den samlede uddannelses- og implementeringsproces, der har fundet sted i VIDA-projektet 2011-2013. Rapporten beskriver i detaljer, hvordan VIDA-uddannelsesforløbet er bygget op i tre faser samt det curriculum, uddannelsen var bygget op over. Rapporten er udarbejdet...

 9. Prøvetagning af grundvand

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 10. Arbejdsmiljøindsatsen i 25 år - succes eller fiasko?

  Hasle, Peter; Broberg, Ole; Hvenegaard, Hans

  Denne udredning er udarbejdet af CASA på foranledning af arbejdsmiljøudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Udvalget har ønsket en indledende udredning om effekterne af den forebyggende arbejdsmiljøindsats i Danmark de sidste 25 år samt nogle bud på, hvordan denne indsats kan styrkes frem...

 11. Styrkebaseret læring

  Ledertoug, Mette Marie

  læringsdimensioner: Indhold-, drivkraft- og samspilsdimensionen. Denne model udbygges yderligere. For indholdsdimensionen tilføjes SOLO-taxonomi og teorien om transfer. For drivkraftdimensionen tilføjes Self-Determination Theory og for samspilsdimensionen tilføjes Eriksons psykosociale stadie teori samt forskning...

 12. Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

  Allerup, Peter; Kovac, Velibor; Kvåle, Gro

  Det Nationale kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i Norge består af et sammenhængende prøve- og vurderingssystem, herunder nationale prøver, kortlægningsprøver, brugerundersøgelser og netstedet Skoleporten.no. Evalueringen omfatter brugen af NKVS i grundskolen og videregående skole samt en beskrivel...

 13. Virksomhedsteori - anno 2002

  Busch-Jensen, Peter

  2002-01-01

  Artiklen diskuterer centrale begreber i virksomhedsteorien, som den præsenteres af bl.a. A.N. Leontjev. Argumentationen peger på problemer mht. virksomhedsteoriens motivbegreb, dens marx-inspirerede tilgang til menneskets ontologi og fylogenese, samt sprogteori. Slutteligt argumenteres derfor for...

 14. Fokus på demens

  Haddad Thorgaard, Camilla; Berg Hougaard, Iben

  diagnosticering og kommunikation med borgeren, herunder viden om brug af særlige værktøjer som samtale- og kontaktguider. Rapporten, der er bestilt af servicestyrelsen, bygger på to spørgeskemaundersøgelser blandt 192 tilmeldte kursister samt to fokusgruppeinterview med et repræsentativt udsnit af kursisterne....

 15. Test af spørgeskema

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 16. Praksisudvikling og respektproduktion

  Mørck, Line Lerche; Elholm, Nynne; Jensen, Silla

  2012-01-01

  Dette kapitel har form som en casebaseret refleksion over arbejdet med praksisudvikling og respektproduktion på en produktionsskolelinje kaldet Kulturcoach, samt teori udvikling og empiribaseret diskussion af anerkendelses-processer forstået som positiv interpellation. Danmark har 79 produktionss...

 17. Interessudvikling i naturfagene gennem faglig progression

  Petersen, Morten Rask

  således mit læringsbegreb, som tager udgangspunkt i Illeris’ (2009) læringstrekant. Jeg præsenterer denne læringstrekant således, at jeg afgrænser mit felt imellem en konstruktivistisk tilgang baseret på Piaget (1973) en affektiv tilgang baseret på Fiedler (2000) samt en socialkonstruktivistisk tilgang...

 18. På tur til engen

  Achton, Ophelia

  Bogen giver en generel vejledning til undervisningen, og en specifik vejledning til hver side i elevbogen. Her er blandt andet baggrundsviden til læreren, forslag til supplerende aktiviteter, samt 12 kopiark. Bagerst findes et 24 siders leksikon, som kan klippes ud, foldes i A5 og medbringes i en...... engen....

 19. Samfundets nye kulturpolitik

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i...

 20. Innovative Product Development Processes

  Henriksen, Leif; Gayretli, Ahmet

  2013-01-01

  Kapitlet adresserer specifikke problemer ved at gennemføre produktudviklingsprocesser i organisationen. Ineffektiv projektledelse og konflikthåndtering, øget produkt kompleksitet samt mangelfulde metoder i arbejdsprocesserne medfører problemer ved at gennemføre en succesfuld markedsintroduktion. ...

 1. Forfalds- og fornyelsesprocesser i ældre bykvarterer

  Munk, A.

  fornyelsesproces. Afhandlingen gennemgår litteratur både indenfor gentrification, succession samt boligregulering og forsøger at forbinde disse fænomener med segregation på boligmarkedet. På baggrund af en socio-økonomisk kvartersundersøgelse af ni københavnske boligkvarterer belyses desuden hvilke potentialer og...

 2. Aggersborg i vikingetiden

  vikingetiden. Hvor borgen blev anlagt, havde der før ligget en stor vikingetidsbebyggelse. De usædvanligt velbevarede rester af bygninger og de mange genstandsfund giver vigtige oplysninger om bebyggelsens fysiske og sociale struktur, udvikling og boligkultur samt om den materielle kultur. Bogen gør rede...

 3. Frege - The Unintentional Linguist. On Frege's Views of Language in the Context of 19th Century German Linguistics

  Nielsen, Karsten Hvidtfelt

  2009-01-01

  , Steinthal, Paul, Wundt) og sprogkritik (Gruppe, Nietzsche, Mauthner) og hvorledes hans kamp mod sproget endte med et bittert personligt og professionelt nederlag. Derefter foretager jeg en rekonstruktion af Freges logiske grammatik samt af det argument som blev afgørende for Freges accept af...

 4. Storlandbrug i Danmark

  Rentz-Petersen, Nee

  2011-01-01

  Med udgangspunkt i storlandbrugets udfordringer med at indpasse deres nye produktionsanlæg i det danske kulturlandskab, introduceres et nyt princip for helhedsplanlægning for nye storlandbrug anlagt på 'bar mark'. Forslaget indeholder produktionsbygning med tilhørende tekniske anlæg, samt 3 bepla...

 5. Systems Biology of Metabolic Networks: Uncovering Regulatory and stoichiometric Principles

  Patil, Kiran Raosaheb

  2007-01-01

  central rolle i funktionen af alle levende celler, er der også stor interesse for metoder til analyse af metabolske netværk i naturvidenskabelige studier samt i forbindelse med kortlægning af mekanismerne bag stofskifte relaterede sygdomme. I dette studium er der udviklet forskellige nye bioinformatiske...

 6. Spansk kommunikation. - Supplerende materiale

  Ambjørn, Lone

  Kompendiet indeholder afsnit om lydlære, skriftlig kommunikation, læring om sproglig læring samt IT i spansk kommunikation, herunder afsnit om netværksstøttet læring i Campusnet. (Ej kompilering)....

 7. Health literacy is associated with health behaviour and self-reported health

  Aaby, Anna; Friis, Karina; Christensen, Bo

  2017-01-01

  Sundhedskompetence er menneskers evne til forstå og anvende information om sundhed. Dette tværsnitsstudie undersøger associationen mellem sundhedskompetence og sundhedsadfærd samt sundhedsstatus. Studiet viser, at de to undersøgte dimensioner af sundhedskompetence (’at forstå information om sundhed...

 8. Impact of Information Literacy

  Jensen, Lars Jakob

  2015-01-01

  Opgaven er en undersøgelse af sammenhængen mellem informationskompetence og karakterer. Emnet undersøges via en litteraturgennemgang af tidligere forskning, hvor karakterer inddrages, samt via en analyse af 80 eksamensopgaver fra et marketingsfag på cand. merc.-uddannelsen på Aarhus Universitet. ...

 9. Der flammer en ild

  Nielsen, Kirsten

  Bogen analyserer en række moderne salmer ud fra deres brug af forskellige bibelske gudsbilleder hentet dels fra familien (fx far, søn, bror) dels fra naturen (fx lys, mørke, ild, planter, vind). Det påvises, at de bibelske Gudsbilleder samt den bibelske måde at anvende metaforer, metonymier og...

 10. Bestyrelse eller tilsynsråd

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen analyserer de juridiske konsekvenser af, at danske aktieselskaber nu vil kunne vælge en tostrenget ledelsesstruktur, hvor direktionen har både den daglige og den overordnede ledelse, mens et tilsynsråd udøver kontrol med direktionen samt antager og afskediger denne. Det søges fastlagt, h...

 11. Vindmiljø omkring bygninger

  Bjerregaard, E.; Nielsen, F.

  Anvisningen beskriver hvordan vindmiljøet afhænger af bygningernes placering indbyrdes og i terrænnet, samt udformningen af bygninger, læskærme og beplantning. Der redegøres for hvordan et vindmiljø kan beregnes ved et foreliggende projekt, og der bringes nogle eksempler på modelforsøg i vindtunnel....

 12. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer

  Rasmussen, Torben Valdbjørn; Hansen, Klavs Feilberg

  Borup Seniorby er et demonstrationsbyggeri hvori der både er anvendt alternative isoleringsmaterialer og mineraluld. Denne rapport introducerer byggeriet og redegør for byggeprocessen samt håndteringen af de valgte isoleringsprodukter. Ni forskellige produkter, enten i form af løsfyld eller...

 13. Boligmarkedet under inflation

  Lunde, J.

  Rapportens enkelte kapitler behandler prisdannelsen på boligmarkedet, huslejereguleringen, prisudviklingen på bolig-delmarkederne, fremkomsten af kapital- og debitorgevinster ved besiddelse og belåning af boligejendomme, samt de samfundsøkonomiske årsager til denne prisudvikling og disse gevinstd...

 14. Motivation og læringsform

  Pedersen, Steen Høyrup; Voigt, Jane; Gundersen, Peter

  Forskningsrapport over motivation og læringsform, med særlig fokus på kortuddannede, der er baseret dels på nationale, nordiske og internationale litteraturstudier, dels på nye empiriske undersøgelser af undervisningsforløb samt på erfaringsopsamlinger fra danske udviklingsprojekter gennemført med...

 15. Poesiens ekspansion

  Larsen, Peter Stein

  Poesiens ekspansion redegør for, hvordan samtidslyrikken har bredt sig til alle dele af samfundet, således at vi nu ikke blot oplever poesi i små smalle bøger, men i hyppige performances i samklang med musik og billedkunst samt på internettet og i de sociale medier. Poesiens ekspansion er den...

 16. Music therapy assessment

  Wigram, Tony

  2007-01-01

  Når klienter henvises til musikterapi, gennemgår de en assessment-procedure (en klinisk vurdering), som kræver terapeutens ekspertise inden for forskellige områder - med henblik på at stille en en diagnose og identificere klientens behov og potentialer, samt at opstille realistiske forventninger ...

 17. Economic performance of selected European and Canadian fisheries

  Agnarsson, Sveinn; Eliasen, Søren Qvist; Gudmundsdottir, Saga

  2016-01-01

  Denne rapport analyserer den seneste produktivitetsudvikling i nogle af de vigtigste fangstbaserede fiskeri i Europa. Ved brug af data om specifikke flådesegmenter er produktivitetsvæksten blevet sammenlignet mellem demersalt fiskeri i Storbritannien, Spanien, Norge, Island og Færøerne, samt pela...

 18. Mere kulstof i jorden er en kur mod våde marker

  Gislum, René

  2018-01-01

  Kulstof: Jordens evne til at afdræne jordprofilen afhænger bl.a. af jordens indhold af organisk materiale. Frøgræs og græs generelt øger både organisk materiale og vandinfiltration samt evnen til at modstå jordpakning....

 19. The global institutionalization of microcredit

  Aagaard, Peter

  2011-01-01

  Artiklen forklarer hvordan mikrokredit som en policy idé er blevet institutionaliseret på det transnationale niveau, samt hvilken rolle strategiske aktører spiller i den institutionelle forandring og styring af mikrokredit. Artiklen fokuserer i særlig grad på tre dominerende aktører: Grameen Bank...

 20. Metoder til miljøkonsekvensvurdering af økonomisk politik

  Møller, F.

  I rapporten gøres der rede for, hvilke forhold der skal beskrives for at miljøkonse-kvensvurdere forskellige former for økonomisk politik. Endvidere beskrives mulig-hederne for at gennemføre miljøkonsekvensvurderingen gennem brug af national-regnskabets input-output tabeller samt ved brug...

 1. Statusrapport, Teaching Lab, 2007-2012, Læreruddannelsen i Nørre Nissum

  Roswall, Torben Bo

  2013-01-01

  Rapporten gør rede for det forskningsmæssige grundlag for Teaching Lab, udviklingsfaserne, den praktiske udmøntning, resultater af den løbende evaluering – herunder ”Bridging The Gap”-følgeforskning – samt en spejling af Teaching Lab i resultaterne af den nyeste, internationale forskning i...

 2. Pigebilleder og drengestreger

  Nielsen, Anne Maj

  Med udgangspunkt i børns tegninger gøres der i bogen rede for børns billedsmæssige udvikling og billedsocialisation, for personlige, lokale og kulturelle betydninger i børns billeder i form af forskellige symbollag samt for ligheder og forskelle i piger og drenges billeder og billedsocialisation....

 3. Det menneskelige

  Olsen, Jan Brødslev

  livsfasepsykologi, Winnicotts og Heinz Kohuts Selv-psykologi, Seligmans positive psykologi, kognitiv psykologi og A. H. Almaas' essenspsykologi), lærinsgteori (David Kolb), teorierne om følelsesmæssig intelligens (Daniel Goleman, David Servan-Schreiber) samt buddhisme (Dalai Lama) og kristendom. I bogen gives der...

 4. Udpegning af risikolokaliteter på det tosporede vejnet i åbent land baseret på data om vejens karakteristika

  Andersen, Camilla Sloth

  I det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde har udpegning og udbedring af sorte pletter (identificering, analyse samt udbedring af risikolokaliteter på vejnettet) siden 1970’erne været en af de primære aktiviteter. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er ...

 5. Professionel udvikling af naturfagslærere

  Krogh, Lars Brian

  2016-01-01

  & Hollingsworth, 2002) som model for tænkning omkring TPD, samt anvende en mange-lags evalueringsoptik i overensstemmelse med Guskey (2002). Den eksisterende viden om, hvad der skal til for at professionelle udviklingsaktiviteter får virkning opsummeres som afsæt for en drøftelse af TPD-design. Endelig...

 6. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 7. Enzyme catalysed production of phospholipids with modified fatty acid profile

  Vikbjerg, Anders Falk

  2006-01-01

  Phospholipider har stor anvendelse i levnedsmiddel-, kosmetik-, og farmaceutiske produkter for blandt andet deres emulgerende egenskaber samt evne til at danne liposomer. Interessen for at ændre på phospholipidernes struktur er stigende. Strukturændringer resulterer i ændret funktionalitet. Ved u...

 8. Elforbrug til IKT

  Gram-Hanssen, Kirsten; Larsen, Troels Fjordbak; Christensen, Toke Haunstrup

  I denne rapport opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (TV, DVD,  pillekonsoller, PC, printere, forskellige former for radioer samt alle former for telefoner mv.) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af...

 9. Arkitektoniske eksperimenter

  Hansen, Ellen Kathrine

  funktioner indarbejdes ved at definere forskellige kriterier samt benytte forskellige metoder for at sammenstille og syntetisere værdierne gennem design af modeller og mock-ups. Lys er centralt som et multidimensionelt design element, der udfoldes i en krativ proces så det på en gang producerer energi og...

 10. Forskel i naturværdi mellem områder med og uden Japansk Pileurt, Kæmpe Pileurt og Rynket Rose i Aarhus Kommune

  Nielsen, Steffen Larni; Madsen, Bjarke

  2015-01-01

  Invasive arter blandt andre Japansk Pileurt, Kæmpe Pileurt og Rynket Rose, har Aarhus Kommune et særligt fokus på. Vi undersøgte floristiske forskelle mellem lokaliteter med og uden de nævnte invasive plantearter. Vi fandt, at artsrigdom og naturværdi er lavere, samt en anderledes artssammensætning...

 11. NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

  Svendsen, L. M.; Bijl, L. van der; Boutrup, S.

  -kilder, landovervågning, grundvand, vandløb, søer, hav og fjor, arter og terrestriske naturtyper samt det landsdækkende luftkvalitetsprogram i byerne. For de en-kelte delprogrammer gives bl.a. en baggrund baseret i nationale behov og internationale overvågningsforpligtigelser, formål og strategi og en mere detaljeret...

 12. Carl Ottos forbryderhoveder

  Jacobsen, Anja Skaar

  2004-01-01

  Frenologiens fremkomst i Danmark i første halvdel af 1800-tallet er en spændende og ikke mindst underholdende historie, fordi den involverer mange fremtrædende personer i datidens medicinske og videnskabelige kredse samt i det københavnske samfund mere generelt. Diskussionerne omkring denne ”vide...

 13. Nucleation, Growth and Morphology of Nanoparticles

  Eltzholtz, Jakob Rostgaard

  2012-01-01

  I dette projekt er der blevet udviklet et pulseret synteseapparat med forbedret kontrol over opholdstider samt færre problemer med tilstopning end man kender det fra traditionel flow syntese. Apparatet er blevet brugt til at producere forskellige typer af oxider, deriblandt Li4Ti5O12, der er et l...

 14. Miljøfarlige stoffer i sediment og muslinger - Delrapport III

  Dahllöf, Ingela; Strand, Jakob

  Koncentrationer af miljøfarlige stoffer i sediment og muslinger blev sammenholdt med forekomst af misdannelser i ålekvabbeunger. Tungmetaller, organotin, dioxiner, dioxinlignende PCB’er, samt bromerede flammehæmmer blev vurderet som stærke kandidatstoffer til at kunne være årsag til de observered...

 15. Betonkrav og praksis

  Poulsen, E.

  Publikationen giver en historisk gennemgang af danske betonkrav, dansk projektering- og udførelsespraksis samt eksisterende viden om betons holdbarhed. Stoffet er belyst med eksempler fra skadesager, og det beskrives, hvordan holdbarhedskrav er blevet opfattet på forskellige tidsspunkter....

 16. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Bjerre, Hanne Pihl; Juel Vang, Katrine

  2014-01-01

  på en tilfredsstillende måde. Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre...

 17. Tyskland kvæler Europas økonomi

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Tyskland dikterer økonomisk smalhals i Europa de næste mange år frem. Men spareiveren virker ikke og vil føre til mere arbejdsløshed samt større splittelse mellem Europas center og periferi. Så hvorfor ikke prøve noget andet?...

 18. Fast ejendom

  Pagh, Peter

  Bogen omfatter en gennemgang af lovgivning, praksis og teori vedrørende køb af fast ejendom og offentligretlig og privatretlig regulering. Bogen belyser bl.a. de privatretlige emner: købers misligholdelsesbeføjelser, servitutter, naboret, hævd og erstatningsansvar for miljøskader samt den...

 19. Design, fabrication and testing of support structures for biomimetic water filters

  Vogel, Jörg

  Behovet for teknologisk udvikling indenfor rensning af vand er massivt i disse tider og mulighederne for forskellige løsninger er talrige både indenfor traditionel omvendt osmose samt det nye felt direkte osmose. Omvendt osmose er et veletableret forskningsfelt og princippet bag omvendt osmose...

 20. Professionalitet og medlemsdemokrati

  Nielsen, Anette; Johannsen, Gundi Schrötter

  2017-01-01

  begreb om udspændthed (Kofoed 2003 & Neidel 2011) samt Erving Goffmans begreber om frontstage og backstage (Jacobsen & Kristiansen 2014). Analyserne viser en kompleks praksis udspændt mellem forskelligrettede krav og forventninger og med stadige forhandlinger, som både medarbejdere og medlemmer må...

 1. Risø årsberetning 2001

  2002-01-01

  I denne årsberetning præsenteres et lille udpluk af Risøs resultater i 2001. En mere detaljeret gennemgang af Risøs projekter findes i Risøs Virksomhedsregnskab for 2001 samt i forskningsafdelingernes egne årsberetninger....

 2. Danish Advisory and Training Staff - erfaringsopsamling og præsentation

  Laugesen, Henrik; Ulrich, Philip Christian; Slot Simonsen, Nikolaj

  relation til eksempelvis engagementet i Østafrika. Forsvaret har gennem Danish Advisory and Training Staff (DATS) siden 2004 gennemført et succesfuldt militært kapacitetsopbygningsprojekt i Baltikum. Projektet omfatter både økonomisk støtte, donationer af våben og andet materiel samt militærfaglig...

 3. An International Business Blunder: Fennia 1913-1916

  Pedersen, Kurt; Strandskov, Jesper; Sørensen, Peter

  2008-01-01

  En fremstilling af Otto Mønsted A/S finske datterselskab, født 1913 og afgået ved en kompliceret død tre år senere. Dertil en analyse på basis af begreber hentet hos Michael Porter samt Bartlett, Ghoshal og Nohria af ledelsesmæssige fejldispositioner....

 4. Metmaterials for sensing applications

  Jeppesen, Claus

  Formålet med med dette PhD projekt er eksperimentielt at undersøge sensor potentialet af forskellige metamateriale designs. Metamaterialer er kompositmaterialer bestående af omgivende dielektrisk materiale samt metalstrukturer, som er periodisk arrangeret og mindre end lysets bølgelængde. Projekt...

 5. The Bridges of Americana County

  Christiansen, Steen Ledet

  2011-01-01

  Siden Mystic River har Clint Eastwood cementeret sin status som Hollywood kæledægge og ikon som filmskaber. Inden da, var Clint Eastwood dog et ikon som skuespiller primært for sine roller i Sergio Leones westerns, samt som Harry Callahan i Dirty Harry filmene. Det er netop som ikon, at Clint Eas...

 6. Relationel poesi

  Serup, Martin Glaz

  Den relationelle poesis manifestationer er meget forskelligartede, men de har alle visse elementer til fælles: det reportageagtige, forsøget på at udvide det æstetiske rum og det politiske potentiale, denne gestus rummer, samt en processuel form der på forskellig vis arbejder med tidslig udstrakt...

 7. Bridging the Gap – foreløbige perspektiver vedrørende læreruddannelsen

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Bjerg, Helle

  læreruddannelsen viser empirien fra Bridging the Gap blandt andet, hvordan praktikken er indlejret i nøje tilrettelagte undervisningsforløb, der sigter på at give de studerende et tættere kontakt til praksis, samt på at give teoretiske kundskaber, der kan anvendes til forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af...

 8. Individual Drawings and Collective Representations

  Rothstein, Mikael

  2008-01-01

  En undersøgelse af hvordan forestillinger om døden, herunder selvmord, kommer til udtryk i unge indianeres tegninger, og hvordan såvel den historiske udvikling, deres sociale situation samt en række religiøse forestillinger spiller en rolle....

 9. Environmental assessment of solid waste landfilling in a life cycle perspective (LCA model EASEWASTE)

  Manfredi, Simone

  fordele med henblik på global opvarmning (GW) samt andre kategorier. Omfanget af de mulige besparelser per masseenhed LFG udnyttet, afhænger ikke kun af effektiviteten af energigenindvindingen fra LFG, men også af de specifikke processer LFG energiproduktionen (elektricitet og/eller varme) erstatter...

 10. Dersom Du, min Læser! ..

  Wille, Niels Erik

  2011-01-01

  Diskuterer problemer med anvendelse af sproghandlingsteori på illokutionære (især assertive) sproghandlinger i fiktionsfortællinger og andre tekster. Påviser at problemerne udspringer af uheldige eller ugennemtænkte formuleringer allerede i de første formuleringer af sproghandlingsteorien samt de...

 11. Wii i Trige

  Aarhus, Rikke; Cedergren, Anni; Grönvall, Erik

  2010-01-01

  Projekt Wii-i-Trige (feb.-juli 2009) blev igangsat i forbindelse med Konsortiet for Brugerdreven Sundhedsinnovations arbejde med ældre og teknologi. Undersøgelsen har haft fokus på ældres anvendelse af Nintendo Wii, samt på hvorvidt computerspil med fysisk interaktion kan motivere og bidrage til ...

 12. CCCTB – Europa Kommissionens direktivforslag om en konsolideret selskabsskattebase

  Schmidt, Peter Koerver; Bundgaard, Jakob

  realiseret inden for EU, samt at koncerninterne transaktioner skal elimineres, hvorved transfer pricing-dokumentation bliver overflødig. Endvidere skal koncerner kunne nøjes med at indlevere én selvangivelse for alle deres EU-baserede aktiviteter. Denne artikel har fokus på hovedelementerne i...

 13. CCCBT

  Schmidt, Peter Koerver; Bundgaard, Jakob; Bendtsen, Moalem Weitemeyer

  2011-01-01

  realiseret inden for EU, samt at koncerninterne transaktioner skal elimineres, hvorved transfer pricing-dokumentation bliver overflødig. Endvidere skal koncerner kunne nøjes med at indlevere én selvangivelse for alle deres EU-baserede aktiviteter. Denne artikel har fokus på hovedelementerne i...

 14. Dansk selskabsret 3

  Friis Hansen, Søren; Krenchel, Jens Valdemar

  virksomheder, fra partnerskaber i liberale erhverv til store entreprenørfællesskaber og samarbejder mellem store virksomheder samt joint ventures. Bind 3 af Dansk selskabsret – Interessentskaber – behandler: •Interessentskabets stiftelse •Forholdet mellem interessenterne •Misligholdelse af...

 15. China's energy revolution - measuring the status quo, modelling regional dynamics & assessing global impacts

  2015-01-01

  værktøjer er udviklet i denne forbindelse. Den underliggende teori bag forskningen stammer fra en række forskellige discipliner, såsom energi og kraft ingeniørvidenskab, makro- og energi økonomi, samt kraft-projekt finansiering. Det interdisciplinære aspekt udtrykker sig ved harmoniseringen af den Kinesiske...

 16. Introduction to Cultural Understanding

  Jensen, Iben

  En introduktion til kulturforståelse. Bogen introducerer i første del centrale begreber som kultur, interkulturel kommunikation, kulturel identitet, medier, diskrimination samt forholdet mellem det globale og det lokale. I bogens anden del gives en række eksempler på analyseredskaber til interkul...

 17. Et studie mellem ting og sager

  Krogh, Mads

  2014-01-01

  . W. Adornos musiksociologi set i sammen- hæng med den såkaldte aktørnetværksteori, sidstnævnte repræsenteret ved Antoine Hennion samt Bruno Latour. Idet artiklen tilstræber en analytisk beskrivelse af ma- terielle forhold som en faktor i musikalske praksis, uden at disse dog betragtes som materielt...

 18. Monstre, freaks og andre fysisk udfordrede i kunsthistorien

  Paldam, Camilla Skovbjerg

  2008-01-01

  Fysisk handicappede har ikke fået meget plads i kunsthistorien. Anomale kroppe ses primært skildret som mytologiske monstre, krøblinger i religiøse og verdslige scener samt i populærkulturens freakshows. I samtidskunsten er fremstillingen af visuelt anderledes mennesker dog blevet både mere...

 19. Sociale entreprenører - en kritisk indføring

  Hulgård, Lars

  Bogen præsenterer teorier, fortolkningsrammer og resultater om socialt entreprenørskab fra deltagelse i to store europæiske komparative forskningsprojekter samt to længerevarende forskningsophold i USA. Bogen er en undersøgelse af den betydning sociale entreprenører har i et moderne netværkssamfu...

 20. At skabe et billede af sig selv

  Fausing, Bent

  2019-01-01

  Om selfier, deres opståen, dere æstetik, deres funktion. Herunder er begreber som anerkendelse og selv-respektv samt selvets dannelse cenrale for fremstillingen. Desuden er den generell visuelle drejning i de sociale medier taget med in emnebehandlingen....

 1. Construction research needs in Europe

  1991-01-01

  fælles europæisk forsknings- og udviklingsstrategi for byggesektoren har det europæiske netværk af byggeforskningsinstitutter, ENBRI, sammenfattet de nationale forskningstemaer samt analyseret perspektiver og behov. Dette materiale er anvendt som diskussionsoplæg ved symposiet Construction research needs...

 2. Feedback i undervisningen

  Kirkegaard, Preben Olund

  2015-01-01

  undervisningsdifferentiering, feedback på læreprocesser, formativ og summativ evaluering, observationer og analyse af undervisning samt lærernes teamsamarbejde herom. Praktikken udgør et særligt læringsrum i læreruddannelsen. Samspillet mellem studerende, praktiklærere og undervisere giver den studerende en unik mulighed...

 3. Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001

  Nielsen, Steen; Melander, Preben; Jakobsen, Morten

  2003-01-01

  , ikkefinansielleperformance mål, quality costing, cost of engineering,strategic costing, Business Excellence Modellen, BalancedScorecard, videnregnskab, Economic Value Added, samtShareholder Value. Disse begreber er udvalgt, da de vurderes atvære de mest kendte og mest omdiskuterede såvel i teorien som ipraksis. De...

 4. Egens sundhedsproblemer på grundvandsnære jorde

  Callesen, Ingeborg; Jørgensen, Bruno Bilde; Fischer, Lene

  2017-01-01

  , at klimatiske forandringer med stigende og mere svingende nedbørsmængder kunne være en forklaring på de observerede pludselige skader. Fire deltagende distrikter udpegede hver tre usunde og tre sunde bevoksninger, som blev genstand for en lokalitetsanalyse samt måling af vandstand i 2015 til 2017. Forekomst af...

 5. Boliglokalisering og transportadfærd

  Hartoft-Nielsen, Peter

  nye boligbebyggelser i udvalgte byregioner: hovedstadsområdet, Århusområdet samt fire mellemstore provinsbyer: Kolding, Vejle, Herning og Holstebro. Undersøgelsen bygger på 5.495 interviews i 51 nyere boligbebyggelser opført inden for de seneste 10 år. Transportadfærd belyses for al nærtransport i...

 6. Hydrologi

  Burcharth, Hans F.

  Hydro1ogi er den videnskab, der omhand1er jordens vand, dets forekomst, cirku1ation og forde1ing, dets kemiske og fysiske egenskaber samt indvirkning på omgivelserne, herunder dets relation ti1 alt liv på jorden. Således lyder en b1andt mange definitioner på begrebet hydrologi, og som man kan se...

 7. Business studies

  Darsø, Lotte; Brearley, Laura

  2008-01-01

  Kapitlet handler om at anvende kreative og kunstneriske metoder i forskningspraksis. Hensigten er at vise at metoder, der appellerer til både kognitiv og følelsesmæssig erkendelse, kan anvendes til intervention, til at frembringe ny indsigt og læring, samt til at nye former for repræsentation. De...

 8. GISMOVA. GIS-baseret moniteringsstrategi i vandforsyningen. 2. del - Vejledning

  Larsen, Sille Lyster; Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Albrechtsen, Hans-Jørgen

  , baggrund og metode, beskriver baggrunden for GISMOVA, samt sammenfatning og inspiration til metoden (Larsen et al. 2015). Denne 2. del demonstrerer GISMOVA, anvendt på VandCenter Syds (VCS) distributionssystem. Demonstrationen fungerer også som vejledning til brug af GISMOVA i andre forsyninger og er...

 9. Enkebrændinger i Indien

  Svane-Knudsen, Asger

  2017-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i nogle få linier fra en brev fra Roland Crappé til Christian 4., hvori han beskriver enkebrændinger og angiver en glemt konge af Thanjavur i det sydlige Indien. I artiklen beskrives fænomenet enkebrændinger (sati), dens religiøse oprindelse i hindu samt den glemte konge....

 10. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere

  Jørgensen, Marianne Johansson

  respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (α>0,8), og spørgeskemaets test...

 11. Kommentarer til opdateret risikovurdering og ansøgning. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23), Insect resistance by Bt-toxin (lepidoptera) X Insect resistance by Bt-toxin (coleoptera); herbicide tolerance to glyphosate. Modtaget 03-04-2006, deadline 02-05-2006, svar 07-04-2006

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Christensen, Christian Dam

  2006-01-01

  tolerante over for insektangreb fra larver af forskellige sommerfuglearter. Desuden indeholder bomulden et gen, der gør den tolerant overfor glufosinat-ammonium herbicider. Bomulden søges kun godkendt til import af frø samt forarbejdning og anvendelse til dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller...

 12. Social work and artefacts

  Høybye-Mortensen, Line Matilde

  2015-01-01

  Socialarbejderes brug af artefakter—altså objekter såsom papir, computer og plastikmodeller—i klientrelationer bliver sjældent undersøgt. Som oftest fokuserer forskningen på interpersonelle relationer, målgrupper, professionelle kompetencer og indsatstyper samt metoder i socialt arbejde. I en und...

 13. Revisorlovgivningens Uafhængighedsregler

  Langsted, Lars Bo

  Papiret beskriver uafhængighedskravet til revisor, de grundliggende betingelser herfor, samt den gældende danske regulering. Herefter beskrives de problemer, det gældende regelsæt afføder i forhold til brugere, samfundet og revisorerhvervet selv. Notatet beskriver herefter en række reguleringsmod...

 14. Homing Interactions

  Borup Lynggaard, Aviaja

  2012-01-01

  . Denne bygger på en forståelse af mobilitet i relation til design, der er behandler de etnografiske data og hjemlighedskarakteristikaene. Ligeledes er der et bidrag i mangfoldigheden af ”Connecting interaction” eksperimenterne, samt i at studere velhavende med høj rejseaktivitet som inspiration...

 15. Nye veje til undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik - fund fra forsknings- og udviklingsprojektet Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM)

  Gissel, Stig Toke; Hansen, Thomas Illum

  -teksternes bogstavelige betydning og deres fortolkningsåbenhed, og indeholder en kombination af helt åbne, semi-åbne opgaver samt multiple-choice (oftest med mere end et korrekt svar) og forced-choice items. Referencer Eco, U. (1989). The Open Work. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Frederking, V...

 16. A Multi-Faceted Workplace Intervention For Prevention Of Low Back Pain

  Rasmussen, Charlotte Diana Nørregaard

  til forebyggelse af ondt i ryggen samt for forebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen. For at udvikle indsatsen anvendte vi en systematisk tilgang (intervention mapping), som involverer arbejdspladsen i udvikling og i planlægning af indsatsen. Fra november 2012 til maj 2014 gennemførte vi et...

 17. Functional Characterization of Salicylic Acid Carboxyl Methyltransferase from Camellia sinensis, Providing the Aroma Compound of Methyl Salicylate during the Withering Process of White Tea.

  Deng, Wei-Wei; Wang, Rongxiu; Yang, Tianyuan; Jiang, Li'na; Zhang, Zheng-Zhu

  2017-12-20

  Methyl salicylate (MeSA) is one of the volatile organic compounds (VOCs) that releases floral scent and plays an important role in the sweet flowery aroma of tea. During the withering process for white tea producing, MeSA was generated by salicylic acid carboxyl methyltransferase (SAMT) with salicylic acid (SA), and the specific floral scent was formed. In this study, we first cloned a CsSAMT from tea leaves (GenBank accession no. MG459470) and used Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae to express the recombinant CsSAMT. The enzyme activity in prokaryotic and eukaryotic expression systems was identified, and the protein purification, substrate specificity, pH, and temperature optima were investigated. It was shown that CsSAMT located in the chloroplast, and the gene expression profiles were quite different in tea organs. The obtained results might give a new understanding for tea aroma formation, optimization, and regulation and have great significance for improving the specific quality of white tea.

 18. Fædre, sønner og ægtemænd

  Liversage, Anika; Jensen, Tina Gudrun

  Denne rapport handler om maskulinitetsopfattelser blandt mænd, der tilhører etniske minoriteter. På baggrund af interview med 16 mænd med etnisk minoritetsbaggrund samt nyere litteratur på området giver rapporten et indblik i, hvordan etniske minoritetsmænd opfatter og udfylder rollen som far, sø...

 19. klimatjek.dk

  Leinikka Dall, Ole

  2010-01-01

  Formålet med klimatjekket er at give virksomheder og institutioner en mulighed for at vurdere klimaeffekten af energiforbrug samt andre kilder der har betydning. Klimatjekket skal være en hjælp til at udarbejde en klimastrategi og følge op med konkrete handlinger....

 20. Tysk højreekstremisme i nye gevandter

  Peters, Rikke Alberg

  2012-01-01

  Massakren på Utøya samt afsløringen af en nynazistisk terrorcelle i november 2011 har i Tyskland ført til en fornyet debat om højreekstremisme og radikaliseringstendenser. Artiklen skildrer den forandring som de højreekstremistiske grupperinger undergår i disse år, og de strategier med hensyn til...

 1. Smil og velkommen! Om flygtningehjælperens godgørende lyster

  Padovan-Özdemir, Marta; Øland, Trine

  2017-01-01

  -80, 1992-96 og 2014-16, hvor større grupper af hhv. vietnamesiske, bosniske og syriske flygtninge, ankom til Danmark. Ved brug af Homi K. Bhabhas begreber om mimicry og paranoia, samt Tess Leas begreb om interventionsmagi, søger vi at udrede de tråde, der sammenfletter hjælpens indre modsigelser, ikke ved...

 2. QM/MM Free Energy Simulations of Salicylic Acid Methyltransferase: Effects of Stabilization of TS-like Structures on Substrate Specificity

  Yao, Jianzhuang [University of Tennessee, Knoxville (UTK); Xu, Qin [University of Tennessee, Knoxville (UTK); Chen, Feng [University of Tennessee, Knoxville (UTK); Guo, Hong [University of Tennessee, Knoxville (UTK)

  2010-01-01

  Salicylic acid methyltransferases (SAMTs) synthesize methyl salicylate (MeSA) using salicylate as the substrate. MeSA synthesized in plants may function as an airborne signal to activate the expression of defense-related genes and could also be a critical mobile signaling molecule that travels from the site of plant infection to establish systemic immunity in the induction of disease resistance. Here the results of QM/MM free energy simulations for the methyl transfer process in Clarkia breweri SAMT (CbSAMT) are reported to determine the origin of the substrate specificity of SAMTs. The free energy barrier for the methyl transfer from S-adenosyl-l-methionine (AdoMet) to 4-hydroxybenzoate in CbSAMT is found to be about 5 kcal/mol higher than that from AdoMet to salicylate, consistent with the experimental observations. It is suggested that the relatively high efficiency for the methylation of salicylate compared to 4-hydroxybenzoate is due, at least in part, to the reason that a part of the stabilization of the transition state (TS) configuration is already reflected in the reactant complex, presumably, through the binding. The results seem to indicate that the creation of the substrate complex (e.g., through mutagenesis and substrate modifications) with its structure closely resembling TS might be fruitful for improving the catalytic efficiency for some enzymes. The results show that the computer simulations may provide important insights into the origin of the substrate specificity for the SABATH family and could be used to help experimental efforts in generating engineered enzymes with altered substrate specificity.

 3. Something Out of a Nightmare

  Kjerkegaard, Stefan

  2008-01-01

  en række diskussioner om, hvorvidt man kunne forudsige Chos handlinger ud fra teksterne. Mens de fleste, ofte unuanceret, kobler forfatter, tekst og gerningsmand sammen, så forsøger artiklen her at diskutere disse relationer mere kritisk, både i forhold til mere litteraturdidaktiske overvejelser og i...... forhold til spørgsmålet om, hvilken betydning litteratur overhovedet har for unge i dag. Pointen i artiklen er således, at teksterne på trods af den vold, de desuagtet rummer, netop ikke rummer nogen former for forløsning, men kun vidner om åndeligt armod. At den kunstneriske forløsning for Chos...

 4. Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse

  Sørensen, Niels Ulrik; Hansen, Niels-Henrik Møller

  Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og...... overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution. I Motivation, tilstedeværelse og...... kan sætte ind på en række felter. Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse er dermed aktuel for alle institutioner/skoler, hvor fravær og manglende motivation er et problem i hverdagen....

 5. Etik og normativitet

  2012-01-01

  betydningsfuldt, når det udforskede felt kun vanskeligt overlever (Jahoda 1972 (1933)). I 1970’erne adresserer Skjervheim problemstillingen, som forholdet mellem at være deltager eller tilskuer. Hvor forskeren ifølge Skjervheim ikke har andet valg, end at være deltager i det udforskede felt og må tage sit eget...... Nielsen 2005, Egmose 2011, Husted og Tofteng 2006, 2007). Et andet er PAR traditionen, der går mere direkte ind i arbejdet med at definere en etik i aktionsforskningen (s relationer) (Fals Borda og Rahman 1992, Brydon-Miller 2008).......Aktionsforskningens tidligste videnskabsteorietiske overvejelser springer i meget høj grad fra forestillingen om forskerens/forskningens rolle. Hvad er det forskningen kan og skal i et felt? På mange måder er de første erkendelser af dette samstemmende med den samfundsvidenskabelige...

 6. Sekularisering og religion

  Andersen, Kirsten Margrethe

  2015-01-01

  Sammendrag: Sekularisering og religion: En studie i fortællingens nøglerolle i folkeskolens religionsundervisning Kirsten M. Andersen Ph.d. afhandling, indleveret ved institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, d. 23. oktober 2014 Indledning Afhandlingens sigte er at bidrage til en...... fortsat udvikling af religionsundervisningen i skolen ud fra en almen pædagogisk interesse. Skolen har sit eget formål og derfor må religion ombrydes, så den gøres pædagogisk. Religionshistorisk, religionssociologisk og antropologisk opfattes religion og kultur i et kontinuum. Det betyder, at religion...... fænomenologiske overvejelser over, hvorfor filosofien har behov for at formulere en religionshermeneutik med henblik på en almen pædagogisk begrundelse for skolens religionsundervisning. I Del: Kap. 2: Afhandlingen indledes med at indkredse og definere både religion og sekularisering som kulturelle og kollektive...

 7. Museets interface

  Pold, Søren

  2007-01-01

  Søren Pold gør sig overvejelser med udgangspunkt i museumsprojekterne Kongedragter.dk og Stigombord.dk. Han argumenterer for, at udviklingen af internettets interfaces skaber nye måder at se, forstå og interagere med kulturen på. Brugerne får nye medievaner og perceptionsmønstre, der må medtænkes i...... tilrettelæggelsen af den fremtidige formidling. Samtidig får museets genstande en ny status som flygtige ikoner i det digitale rum, og alt i alt inviterer det til, at museerne kan forholde sig mere åbent og eksperimenterende til egen praksis og rolle som kulturinstitution....

 8. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 9. Varmeplan Danmark 2010

  Dyrelund, Anders; Fafner, Klaus; Ulbjerg, Flemming

  2010-01-01

  -overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om...... række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler. I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen...

 10. Gemensam modell för professionella : E-klubb för närståendevårdare till personer med Multipel Skleros

  Ekholm, Johanna; Lukkari, Noora; Nordberg, Marie; Parviainen, Jolanda

  2017-01-01

  Detta examensarbete är en del av ett projekt som Yrkeshögskolan Novia inledde redan våren 2016. Syftet med arbetet är främja hälsa och välbefinnande samt stöda och stärka närståendevårdarens egna resurser. Målet med arbetet är att skapa en gemensam modell för en e-klubb som skall användas av professionella. Grunden för arbetet har varit tjänstedesign och litteraturöversikt. Arbetet är uppdelat i två delar: en gemensam modell för uppbyggandet av en e klubb samt en målgruppsspecifik del. Den...

 11. Sundhed, krop og bevægelse

  Knudsmark, Lena; Semke, Anja; Wiben, Henrik

  Sundhed, krop og bevægelse indgår i Munksgaards serie af bøger til den pædagogiske assistentuddannelse. Bogen indeholder teori til fagene Sundhed i den pædagogiske praksis, Bevægelse og idræt samt Arbejdsmiljø og ergonomi. Udgangspunktet for bogens indhold er den pædagogiske praksis. Dvs. at begr......Sundhed, krop og bevægelse indgår i Munksgaards serie af bøger til den pædagogiske assistentuddannelse. Bogen indeholder teori til fagene Sundhed i den pædagogiske praksis, Bevægelse og idræt samt Arbejdsmiljø og ergonomi. Udgangspunktet for bogens indhold er den pædagogiske praksis. Dvs...

 12. Fiktionsbaseret religion

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Jediismen er en ny religion, der bygger på George Lucas' Star Wars-film. Kernen i jediismen er medlemmernes identifikation med jedi-ridderne fra Star Wars, troen på, at Kraften eksisterer uden for det fiktive univers, samt rituel interaktion med Kraften. På baggrund af en analyse af syv jediistiske...... gruppers hjemmesider skitserer artiklen jediismens selvforståelse med fokus på selv-identifikation, læren om Kraften, praksis og etik samt forhandlingen af forholdet til Star Wars. Endvidere argumenteres for, hvorfor jediismen må fortolkes som en religion og ikke blot som et fanfænomen. Endelig foreslås...... kategorien 'fiktionsbaseret religion' introduceret i religionsvidenskaben som betegnelse for en række nye religioner baseret på 'fiktive religioner' indlejret i fiktionstekster....

 13. Learning design – praktisk planlægning af et blended undervisningsforløb

  Hansen, Janne Saltoft

  undervisningsplanlægning. Model og toolkit introduceres desuden generelt som planlægningsværktøj på Health til planlægning af blendede undervisningsforløb. På workshoppen præsenteres learning design-model og toolkit, samt de teoretiske rammer, som de valg, der er truffet i forbindelse med udviklingen, er baseret på......I 2011 vedtog Aarhus Universitet en politik for educational it, der indeholdt visioner for anskaffelse af et nyt learning management system (LMS), undervisningsudvikling og uddannelse af undervisere. Blackboard blev anskaffet, og implementering samt uddannelse af undervisere startede i slutningen...... udvidet kursus. For at eksplicitere og kvalitetssikre undervisningsplanlægningen med educational it blev det besluttet at binde undervisningen i Blackboard op på et learning design med en central learning design-model, som skulle lægge op til at skabe sammenhængende undervisning, understøtte aktiverende...

 14. Organic food conversion in Danish public kitchens

  Sørensen, Nina Nørgaard

  Økologifremmeordningen under Økologiplan Danmark gav tilsagn til økologiomlægnings-projekter for første gang i efteråret 2012 samt foråret 2013. Denne ph.d. afhandling undersøger effekten af disse økologiomlægningsprojekter på økologiprocenten samt arbejdstrivslen blandt køkkenmedarbejdere i de d...... tværtimod, at de som følge af omlægningen har fået større glæde og motivation ved arbejdet. Kun bør der være opmærksomhed på, om omlægningerne giver anledning til større fysisk nedslidning....

 15. Ett företag utifrån en kundsynvinkel - Team Kitchen Ab

  Dristig, Oscar

  2011-01-01

  Uppdragsgivaren för detta examensarbete är företaget Team Kitchen Ab vars huvudsakliga verksamhetsområde är ordnandet av matlagningskurser för både privata samt företagskunder. Syftet med arbetet är att redogöra för och mäta kundtillfredställelse och tjänstekvalitet hos uppdragsgivaren samt att redogöra för förbättrings-, och utvecklingsmöjligheter inom företagets tjänster och verksamhet. Teorier som behandlas i detta arbete är kvalitet och processer av bl.a. Lecklin och Edvardsson, SERVQUAL ...

 16. Online community för finska resemarknaden : Case STA Travel Suomi

  Kantola, Jonas

  2013-01-01

  Facebook är världens största sociala nätverk. Idag befinner sig de flesta företag där och det är mycket svårt för ett enskilt företag att stå ut i mängden. STA Travel Suomi befin-ner sig också på Facebook men har haft svårt att få någonslags aktivitet samt anhängare på sidan. STA Travel är globalt den största resebyrån för unga samt studerande och franchisen öppnade i Finland i oktober 2011. Syftet med detta arbete är att redogöra hur STA Travel Suomi kunde förbättra sin online community på F...

 17. Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode

  Jens Ejbye Schmidt

  2006-03-01

  Full Text Available Cooperative learning (CL er en undervisningsmetode, hvor læring foregår i små grupper (team, og interaktionen struktureres efter nøje gennemarbejdede principper. Jeg har igennem en årrække – og med succes – brugt CL i min undervisning på Danmarks Tekniske Universitet. I denne artikel vil jeg beskrive det udviklingsarbejde, jeg har gjort med indførelse af CL, så der er en mere klar sammenhæng mellem læringsmål og undervisningsform, samt hvordan de studerende i denne sammenhæng bliver bedømt. Bedømmelsen gælder både deres faglige niveau, samt mere generelle ingeniørkompetencer.

 18. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 19. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 20. Stereotyped perceptions of chronic pain

  Møller, Marie Østergaard

  2010-01-01

  Artiklen undersøger hvordan stærke sociale stereotyper former socialarbejderes tilgang til hjælpesøgende borgere. Den empiriske analyse fokuserer på betydningen af 'deservingness' kriterier, samt på hvordan paternalistiske og følelsesmæssige argumenter bliver brugt af socialarbejdere til at retfæ......Artiklen undersøger hvordan stærke sociale stereotyper former socialarbejderes tilgang til hjælpesøgende borgere. Den empiriske analyse fokuserer på betydningen af 'deservingness' kriterier, samt på hvordan paternalistiske og følelsesmæssige argumenter bliver brugt af socialarbejdere til...... at retfærdiggøre stereotype kategoriseringer....