WorldWideScience

Sample records for ostrej niewydolnosci oddechowej

 1. Analiza przyczyn biegunki ostrej u niemowląt jako wyznacznik profilaktyki pierwotnej i wtórnej = Analysis of the causes of acute diarrhea in infants as a marker of primary and secondary prevention

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabina Katarzyna Stadnicka

  2016-07-01

    Streszczenie Wprowadzenie: W populacji dziecięcej jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu wypróżniania są biegunki. Na ostrą biegunkę choruje praktycznie każde dziecko poniżej 3. roku życia. Cel: Celem pracy jest przedstawienie przyczyn występowania i zasad postępowania w biegunce ostrej u niemowląt ze zwróceniem szczególnej uwagi na profilaktykę i postępowanie przedszpitalne. Metoda: Przegląd tematyczny literatury przedmiotu obejmujący okres od 2006 do 2016 roku. Wyniki: Za większość ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych odpowiedzialne są zakażenia rota wirusowe. Infekcje mogą mieć zróżnicowany przebieg. Zakażenie o łagodnym przebiegu, charakteryzuje się wodnistymi stolcami, współwystępowaniem wymiotów oraz nieżytu górnych dróg oddechowych. Przebieg ciężki biegunki często powoduje powstanie objawów znacznego odwodnienia i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Pojawiająca się krew w stolcu świadczy o współistniejącym zakażeniu bakteryjnym. Podstawowym postępowaniem w trakcie biegunek jest wypełnienie łożyska naczyniowego za pomocą doustnych płynów nawadniających. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie w warunkach szpitalnych. Podsumowanie: Ze względu na najczęstszą etiologię biegunki u dzieci, czyli zakażenia wirusowe i łatwość przenoszenia zakażeń, profilaktykę opiera się na zachowaniu szczególnej dbałości o higienę (w tym przede wszystkim częste mycie rąk.   Słowa kluczowe: biegunka ostra, niemowlęta, rotawirusy, profilaktyka.   Abstract   Introduction: in the pediatric population one of the most common irregular bowel movements are diarrhea. Acute diarrhoea have virtually every child below 3. year of life. Objective: the aim of the work is the presentation of the causes of and the rules of conduct in acute diarrhea in infants with special attention to the prevention and treatment przedszpitalne. Method: a review of thematic literature

 2. Zmiany skórne w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Placek

  2011-08-01

  Full Text Available Introduction. Acute myeloid leukaemia is a malignant neoplastic diseaseof white blood cells. About 80% of acute leukaemias in adult arediagnosed as myeloid leukaemias. The presence of transformed cellclones in bone marrow and blood, which originate from very earlystages of myelopoiesis, is characteristic. Beside systemic symptoms(anaemia, thrombocytopenia there are infiltrations in other organs,including skin. Skin lesions are most frequently non-specific (pruritus,skin spots, erythema multiforme, bullous pemphigoid but can be alsospecific (skin tumours. Cases of diffuse xanthomatoses and myeloidsarcoma have also been found in patients with acute myeloidleukaemia. Skin lesions are present more often in lymphocytic thanmyeloid leukaemias. They may precede the disease or its relapse, occurconcomitantly or after systemic symptoms, and sometimes may be ofprognostic value.Objective. To present the case of a patient in whom skin lesions werethe cause of detailed examinations, which revealed acute myeloidleukaemia.Case report. We present a case of a 61-year old patient with purplebrownnodular lesions 1-3 cm in diameter on the face, scalp skin, trunk,limbs and the oral cavity’s mucous membranes with coexistent intensepruritus and generalized lymphadenopathy. The first skin lesionsoccurred three months earlier. During hospitalization in the Departmentof Dermatology the renewal of blasts in the circulatory blood wasobserved and skin biopsy revealed a large amount of mononuclearcells. The patient was directed to the haematological ward, where thediagnosis of acute myeloid leukaemia was established.Conclusions. Our case indicates that the presence of skin lesions andthorough diagnostic procedures may contribute to the diagnosis ofmalignant neoplastic diseases of white blood cells.

 3. IMPLEMENTACIJA IN UPORABA INFORMACIJSKE REŠITVE CRM NA PRIMERU ZALOŽNIŠKEGA PODJETJA

  OpenAIRE

  Lešnik Potočnik, Suzana

  2013-01-01

  Zaradi hitrih sprememb v podjetniškem poslovnem okolju in vse ostrejše konkurence znotraj posameznih panog predstavlja prilagodljivost, inovativnost in usmerjenost na stranke ključno konkurenčno prednost podjetja. Učinkovito orodje za uresničitev navedene usmerjenosti predstavlja strateška usmeritev podjetja, imenovana tudi upravljanje odnosov s strankami in jo označujemo s kratico CRM. CRM zadeva celotno podjetje, omogoča optimizacijo dobička in zadovoljstva strank ter združuje vse poslovne ...

 4. Improvement in 24-hour bronchodilation and symptom control with aclidinium bromide versus tiotropium and placebo in symptomatic patients with COPD: post hoc analysis of a Phase IIIb study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beier J

  2017-06-01

  Full Text Available Jutta Beier,1 Robert Mroz,2,3 Anne-Marie Kirsten,4 Ferran Chuecos,5 Esther Garcia Gil5 1insaf Respiratory Research Institute, Wiesbaden, Germany; 2Centrum Medycyny Oddechowej, 3Medical University of Białystok, Białystok, Poland; 4Pulmonary Research Institute at LungenClinic Grosshansdorf, Airway Research Center North, German Center for Lung Research, Grosshansdorf, Germany; 5AstraZeneca PLC, Barcelona, Spain Background: A previous Phase IIIb study (NCT01462929 in patients with moderate to severe COPD demonstrated that 6 weeks of treatment with aclidinium led to improvements in 24-hour bronchodilation comparable to those with tiotropium, and improvement of symptoms versus placebo. This post hoc analysis was performed to assess the effect of treatment in the symptomatic patient group participating in the study. Methods: Symptomatic patients (defined as those with Evaluating Respiratory Symptoms [E-RS™] in COPD baseline score ≥10 units received aclidinium bromide 400 µg twice daily (BID, tiotropium 18 µg once daily (QD, or placebo, for 6 weeks. Lung function, COPD respiratory symptoms, and incidence of adverse events (AEs were assessed. Results: In all, 277 symptomatic patients were included in this post hoc analysis. Aclidinium and tiotropium treatment improved forced expiratory volume in 1 second (FEV1 from baseline to week 6 at all time points over 24 hours versus placebo. In addition, improvements in FEV1 from baseline during the nighttime period were observed for aclidinium versus tiotropium on day 1 (aclidinium 157 mL, tiotropium 67 mL; P<0.001 and week 6 (aclidinium 153 mL, tiotropium 90 mL; P<0.05. Aclidinium improved trough FEV1 from baseline versus placebo and tiotropium at day 1 (aclidinium 136 mL, tiotropium 68 mL; P<0.05 and week 6 (aclidinium 137 mL, tiotropium 71 mL; P<0.05. Aclidinium also improved early-morning and nighttime symptom severity, limitation of early-morning activities, and E-RS Total and domain scores versus

 5. Aripiprazol: od wyjątkowego mechanizmu działania do szerokich zastosowań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2016-09-01

  Full Text Available Efektywne, nastawione na możliwie kompletną poprawę objawową i funkcjonalną leczenie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej pozostaje w dzisiejszym stanie wiedzy zadaniem trudnym. Uważa się, że kluczowe jest kompleksowe podejście do problemów pacjenta, a zastosowanie odpowiedniego leku przeciwpsychotycznego ma ten proces skutecznie wspomagać. Powszechnie obecnie stosowane nowoczesne leki przeciwpsychotyczne są podobnie skuteczne w zwalczaniu pozytywnych objawów psychozy schizofrenicznej oraz manii, natomiast znacznie różnią się w zakresie wpływu na pozostałe objawy, jak również pod względem tolerancji, akceptacji leczenia i szeroko rozumianej współpracy lekarz – pacjent. Aripiprazol wyróżnia się unikalnym mechanizmem działania – inaczej niż pozostałe leki przeciwpsychotyczne, jest częściowym antagonistą D2/D3 (oraz niektórych receptorów serotoninowych. Taki profil farmakologiczny pozwala na uzyskanie nie tylko znacznej, porównywalnej do innych leków przeciwpsychotycznych II generacji, skuteczności w leczeniu ostrej psychozy, ale także korzystnego wpływu na objawy afektywne, poznawcze i negatywne schizofrenii. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z profilu farmakologicznego leku są niskie ryzyko wywoływania parkinsonizmu, korzystny profil w zakresie wpływu na stan metaboliczny (praktycznie brak wpływu na masę ciała oraz niewywoływanie hiperprolaktynemii. Te korzystne cechy farmakologiczne powodują, że aripiprazol może być stosowany nie tylko w preferowanej monoterapii, ale także jako leczenie dodane, w tym w celu poprawy tolerancji innych leków. Nowsze badania wskazują na możliwości poszerzenia panelu wskazań, między innymi o depresję oporną na standardową farmakoterapię oraz zaburzenia zachowania u chorych z otępieniem.

 6. Krioterapia ogólnoustrojowa zmniejsza aktywność fibrynolityczną krwi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i osób z chorobą zwyrodnieniową stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julita Istrati

  2010-06-01

  Full Text Available W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS istnieje podwyższoneryzyko występowania zawału serca i innych powikłań ze strony układukrążenia. W aktywnym RZS stwierdza się ponadto stan pobudzeniaukładu krzepnięcia i fibrynolizy, co w pewnym stopniu tłumaczyczęstsze incydenty sercowo-naczyniowe. Celem przeprowadzonychbadań było sprawdzenie, czy powszechnie uznana za bezpieczną,ogólnoustrojowa krioterapia stosowana w fizykoterapii RZS możezaburzać chwiejną równowagę układu hemostatycznego. Wykonanobadania wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizyu 46 pacjentów z RZS oraz 20 pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów (OA, poddanych 10 cyklom leczenia w komorze kriogenicznej(w temperaturze –120°C przez 3 min. Stwierdzono, że taka terapianie powoduje hamowania odczynu ostrej fazy u chorych na RZS– stężenie białka C-reaktywnego (CRP we krwi nie uległo zmianie.Zaobserwowano natomiast zmiany w układzie fibrynolitycznymw postaci zmniejszenia stężenia tkankowego aktywatora plazminogenu(t-PA w osoczu i zwiększenia stężenia kompleksów plazminy––antyplazminy (PAP (p < 0,05 u chorych na RZS, a także zmniejszeniastężenia t-PA i zwiększenia stężenia inhibitora aktywatoraplazminogenu (PAI-1 (p < 0,05 u chorych na OA. Pomimo brakujakichkolwiek negatywnych objawów klinicznych związanych z tymizmianami autorzy uważają, że terapia chorych na RZS w komorzekriogenicznej może zaburzać równowagę w układzie hemostazy–fibrynolizy i u niektórych pacjentów może zwiększać ryzyko zakrzepicyi powikłań sercowo-naczyniowych.

 7. Ból kręgosłupa szyjnego w przebiegu radikulopatii = The cervical spine pain in radiculopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Litak

  2017-02-01

  ²Department of Human Anatomy  Medical University of Lublin     Key words: cervical discopathy, radiculopathy, neck pain         Abstrakt Bóle kręgosłupa szyjnego stanowią poważny problem diagnostyczny w praktyce lekarskiej . Są najczęstszą przyczyną zgłaszania się do lekarza i mają znaczący wymiar ekonomiczny. W związku z rozwojem cywilizacyjnym, stresem , siedzącym trybem życia i ograniczeniem aktywności procesy  degeneracyjno - wytwórcze w kręgosłupie szyjnym stają się bardziej powszechne. Radikulopatia szyjna jest neurologicznym stanem wywołanym kompresją lub uszkodzeniem korzeni nerwowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Stan ten generuje ból w obrębie szyi  nie rzadko promieniuje do obręczy barkowej i kończyn górnych. Postępowanie diagnostyczne jest procesem wieloetapowym. Wywiad i badanie fizykalne pełnia znaczącą rolę a badania obrazowe uzupełniają pełną diagnozę. Farmakoterapia i ograniczenie obciążeń redukują ból w ostrej fazie. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego , przewlekłego bólu czy tez postępujących deficytów neurologicznych przeprowadzenie zabiegu operacyjnego obarczającego uciśnięte struktury nerwowe staje się jedynym słusznym postępowaniem .   Słowa kluczowe: szyjna dyskopatia, radikulopatia, ból kręgosłupa szyjnego     Abstract The cervical spine pain represents serious diagnostic medical problem .It is the most common reason for visiting the doctor and has economic dimension . According to Development of Civilization , stress , sitting lifestyle and limitation of physical  activity  Degenerative and Osteoarthritic  syndromes become more common. Cervical radiculopathy  is a neurological condition caused by compression or damage of the nerve roots of the cervical spine.  This leads to the occurrence of the neck pain  radiating  to the shoulders and upper extremities. Diagnostic path is a multistage process. Medical interview and physical examination

 8. Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Uchańska

  2011-05-01

  Full Text Available Specyfika mediów polega na tym, że z jednej strony odgrywają szczególną rolę w systemie społecznym i politycznym, kształtując opinie społeczeństwa i biorąc udział w dyskusji na istotne tematy, z drugiej strony funkcjonują na zasadzie rynkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa działające w branży medialnej prowadzą działalność gospodarczą nastawioną na zysk. Ich zadanie nie polega więc tylko na dostarczeniu społeczeństwu informacji i rozrywki, ale także na sprostaniu ostrej konkurencji na rynku. Przedsiębiorstwa medialne funkcjonują zatem na dwóch rynkach, będących podstawowymi źródłami ich przychodów – pierwszym z nich jest rynek odbiorców, czyli czytelników, słuchaczy, widzów, użytkowników Internetu czy nowych mediów, z drugiej zaś rynek reklamowy. Efektem ich działalności są dualne produkty medialne, przeznaczone dla odbiorców (treść oraz dla reklamodawców (powierzchnia reklamowa. Szczególnym typem przedsiębiorstwa medialnego jest wydawnictwo prasowe, które ze względu na obecną trudną sytuację na rynku prasy musi znaleźć właściwą formę działalności, aby odpowiedzieć na wyzwanie także ze strony Internetu oraz coraz bardziej popularnych nowych mediów. Dotychczasowy model działalności przedsiębiorstwa prasowego polegał przede wszystkim na wydawaniu prasy drukowanej, a jego rozwój obejmował poszerzanie portfolio o nowe tytuły i unowocześnianie procesów biznesowych oraz rozbudowę zaplecza produkcyjnego, a także inwestowanie w inne media (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkową możliwością była ekspansja zagraniczna, w postaci sprzedaży licencji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć z lokalnym wydawcą lub zakładanie własnych spółek na obcych rynkach. Internacjonalizacja oraz koncentracja wertykalna i horyzontalna przyczyniły się do powstania konglomeratów medialnych, o dużym znaczeniu mi