WorldWideScience

Sample records for osnove arsenida galliya

 1. Teorijske i praktične osnove TIG postupka zavarivanja

  OpenAIRE

  Horvat, Marko; Kondić, Veljko; Brezovački, Dražen

  2014-01-01

  TIG/GTAW postupak zavarivanja je elektrolučni postupak zavarivanja netaljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi inertnih plinova ili smjesa plinova. U radu je prikazana kratka povijest i teorijske osnove postupka, prednosti i nedostaci te osvrt na praktične osnove primjene postupka.

 2. Prevajanje športne terminologije v priročniku Osnove košarke NBA

  OpenAIRE

  Kajič, Matic

  2016-01-01

  Pri prevajanju strokovnih besedil ne gre le za vestno opravljanje veščin, ampak za visoko intelektualno delovanje: reševanje vedno novih problemov. To velja tudi za košarkarsko terminologijo, saj obstaja veliko ameriških košarkarskih izrazov, za katere nimamo ustreznic v slovenskem jeziku. Posebnost priročnika Osnove košarke NBA avtorja Marka Vancila se kaže v velikem številu strokovnega košarkarskega izrazja, ki od prevajalca zahteva veliko mero strokovnega poznavanja področja. V diplomskem ...

 3. OBVEZNOPRAVNI ODNOS STJECANJA BEZ OSNOVE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jelena Uzelac

  2015-12-01

  Full Text Available Gains without legal foundation with new damages, unwarranted business conducts, public promissory of rewards and some securities are all part of the extra contractual legal obligations. For the creation of extra contractual relationships it is not necessary to have consent from both sides, the extra contractual relationships are created by certain facts (acts, statuses, characteristics which are legally binding. The extra contractual gains are considered extra contractual legally binding relationships based on which the acquirer is obligated to return or refund a portion of the property or property rights which he has gained without legally based grounds, on grounds which did not materialize or on grounds which became null and void. The generally accepted assumptions for the creation of the extra contractual legal obligations are • one sided property increase • one sided property decrease • causal relationship between property increase and property decrease • lack of legally binding foundation • action which caused the change in the property should not be harmful The legal suit demanding return of the extra contractual property is called condiction. There are several ways to gain property without legal grounds and those are: 1 non-debt payment (condictio indebiti 2 gains on the grounds which have not materialized (condictio causa dana, causa non secuta 3 gains based on the grounds which became null and void (condictio ob causam finitam 4 using property for another’s gain 5 using other’s property for self gain 6 expenditure for another. Acquirer has to return the property gained. Exceptionally in case the property return is not possible, the acquirer has to return the property equivalent. Apart from the return of the property, possible income on the property and interest have to be repaid as well, however in this case conscientiousness and malpractice acquirer is taken into account. In the Obligations Act the part about condiction does not have a time limit, based on this; it is considered the general time limit for condiction is five years.

 4. Adaptivni digitalni filtri / Adaptive digital filters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Petković

  2002-01-01

  Full Text Available Rad opisuje osnove funkcionisanja adaptivnih filtara. U uvodnim razmatranjima obra-đene su osnove matematičke obrade diskretnih signala i z-transformacije kod adaptivnih filtara. Izložen je Wienerov problem filtracije. Predstavljeni su CCL petlja i Widrow-Hoffov LMS algoritam i razmotrena brzina konvergencije adaptivnih filtara. Praktično je realizova-na CCL petlja sa osvrtom na brzinu konvergencije. / The paper describes the basis of adaptive filter functioning. The first considerations deal with the mathematical processing of discrete signals and the Z-transform in adaptive filters. The Wieners filter processing problem was exposed. The Correlation Canceler Loop (CCL was presented as well as the Widrow-Hoffs adaptive Least Mean Squares (LMS step-by-step procedure. The convergence rate of adaptive filters was considered as well. The CCL simulations were obtained pointing out the convergence rate.

 5. A/D-PRETVORBA VIDEOSIGNALA IN OSNOVE VIRTUALNE SCENOGRAFIJE

  OpenAIRE

  Koščak, Andrej

  2014-01-01

  Tako kot vsa področja tehnike je tudi televizija v zadnjih letih doživela bliskovit razvoj. V zadnjih dveh letih (2010-2013) smo na Televiziji Slovenija (v nadaljevanju TV Slovenija) prešli iz analogne tehnologije na digitalno. V nalogi želim narediti pregled razvoja televizije od začetka, v črno-beli tehniki, prek barvne televizije do digitalne. V prvem poglavju sem naredil kratek zgodovinski pregled razvoja televizijske tehnike, v drugem pa opisal analizo in sintezo slike. V naslednji...

 6. Teoreticheskie aspekty prigranichnogo jekonomicheskogo sotrudnichestva na osnove integracionnyh processov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilchak V.

  2014-08-01

  Full Text Available In this article the author analyses theoretical aspects of border economy in the conditions of modern processes of integration. The author describes the existing schools and concepts of integration stressing the role of government regulation relating to the deformations in the development of the world economic mechanism. Modern studies focus on the evolution of integration processes, which has largely affected the key elements of the world economic mechanism from classical political economy, monopoly regulation. This resulted in monopolistic competition, imperfect competition, and oligopoly – largely, through all fields and poles of economic growth to certain elements of government regulation and social reproduction on the international scale. The author examines the key elements and stages of economic integration. These stages assume a number of consecutive forms: free trade zone, customs union, common market, complete economic integration, and economic union. The article shows that the transition occurs from the lowest to the highest stages — from the processes of integration involving, firstly, trade market and then capital and labour markets to the integration of social sphere. The theoretical aspects of all these transformations can be easily traced in the case of EU integration processes.

 7. 100. obljetnica albanske zajedničke grafije

  OpenAIRE

  Kumnova, Mazllom; Shabani, Fahredin

  2010-01-01

  Albanci su prije studenoga 1908. imali jedan zajednički jezik, albanski, a različite grafije (abecede, slovopise, alfabete) latinske osnove: slavenske, grčke, arapske ili kombinirane grafije. Jedinstvena grafija (slovopis, abeceda) albanskoga jezika usvojena je prije stotinjak godina u Manastiru na kongresu na kojem je sudjelovala elita albanskih intelektualaca i ostalih djelatnika koji su se zalagali za neovisnost Albanije. Kongres nije zabilježio samo rješenja problema grafije albanskoga je...

 8. METODOLOŠKE OSNOVE PROCJENE EKOLOŠKIH ŠTETA OD TURIZMA

  OpenAIRE

  Črnjar, Mladen; Šverko, Miro

  1999-01-01

  Within conditions of increased environmental degradation caused by growth of production, transport, population and tourist activities, balance of the environment has deteriorated. In this essay we analyse typology of environmental damages caused by tourism - air, sea, water and soil pollution, noise and waste, traffic congestion, spatial deviations, deteriorating of cultural-historical values, loss of domicile population, increasing of crime, etc. The following methods of estimation ...

 9. GOSPODARJENJE Z ODPADKI IZ POLIMERNIH MATERIALOV S POUDARKOM NA EVROPSKI UNIJI

  OpenAIRE

  Sušec, Miloš

  2009-01-01

  Diplomsko delo opisuje gospodarjenje z odpadki iz polimernih materialov s poudarkom na Evropski uniji (EU). V začetku so predstavljene osnove polimernih materialov. V sklopu tega je obravnavana najobsežnejša skupina polimernih materialov, to so plastične mase, kjer so opisana področja njihove uporabe, razvoj proizvodnje in porabe teh materialov ter količine njihovih odpadkov v svetu, EU in Sloveniji. V nadaljevanju je predstavljena problematika trajnostnega sonaravnega razvoja, njegova so...

 10. Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko

  OpenAIRE

  ŠTAJDOHAR, JAN

  2015-01-01

  Pri energetskem pregledu stavbe Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je razsvetljava prostorov na fakulteti v veliko primerih stara, neprimerna in energetsko potratna. V diplomski nalogi smo se posvetili energetski analizi prenove razsvetljave predavalnice P7 in kabineta AZ101. Pri načrtovanju in izbiri svetil smo upoštevali vse tehnične in energetske smernice za učinkovito razsvetljavo prostorov za izobraževanje. V uvodu smo opisali fizikalne osnove svetlobe, k...

 11. KULTURNE RAZLIKE PRI TRGOVANJU MED SLOVENIJO IN KITAJSKO

  OpenAIRE

  Potrpin, Tea

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili pojme kulture, medkulturnih razlik ter osnove poslovnega bontona. Na kratko smo predstavili splošne znamenitosti Slovenije in Kitajske, in njune gospodarske ter zgodovinske značilnosti, največ poudarka pa smo namenili poslovnemu bontonu oziroma medkulturnim razlikam. Analizirali smo dosedanje skupno poslovanje teh dveh držav ter ugotovili, da sta Slovenija in Kitajska povezani še iz časov Jugoslavije. Očitno smo uspeli dobro preučiti njihovo kulturo (in Kit...

 12. Uporaba BIM pri projektiranju cestne infrastrukture

  OpenAIRE

  Svetina, Gregor

  2018-01-01

  Magistrsko delo obravnava uporabo informacijskega modeliranja gradenj (angl. Building Information Modeling, kratica BIM) v infrastrukturnih projektih. Pri tem je kot primer uporabljen projekt Druge cevi predora Karavanke, pri katerem je bil BIM dejansko uporabljen. Naredili smo modele cest, ki se bodo uporabljale za odvoz materiala na deponije. Najprej je predstavljenih nekaj osnov o BIM-u, vključno s predstavitvami lastnosti 3D, 4D, 5D in 6D modelov, ovrednotenjem BIM-a, stopnjami podrobn...

 13. POSLOVNO KOMUNICIRANJE V MEDNARODNEM OKOLJU

  OpenAIRE

  Vidali, Uroš

  2016-01-01

  V prvem delu diplomske naloge sta splošno predstavljena kultura in proces komunikacije. Zaradi velikega števila raziskovalcev na tem področju obstajajo različne opredelitve pojma kultura in njegovih dimenzij. Predstavljenih je nekaj vodilnih avtorjev, njihovih modelov in definicij. Krajše poglavje je namenjeno tudi medkulturni komunikaciji, ki je ena izmed osnov za uspešnost v mednarodnem poslovanju. V nadaljevanju diplomskega dela je v ospredju poslovna komunikacija v mednarodnem okolju....

 14. Vzdrževanje likvidnosti kriptovalutnega trga v omrežju Ripple

  OpenAIRE

  BREZIGAR, JAKOB

  2017-01-01

  Vzdrževalec likvidnosti zagotavlja prodajalcem in kupcem finančnih inštrumentov nasprotno stranko pri sklepanju transakcij. Izvajanju nakupnega in prodajnega naročila hkrati pravimo vzdrževanje likvidnosti. Diplomsko delo obsega teoretično in praktično osnovo za izdelavo algoritma za samodejno vzdrževanje likvidnosti na enem izmed perspektivnih kriptovalutnih trgov Ripple. V diplomskem delu povzamemo teoretične osnove vzdrževanja likvidnosti, delovanje kriptovalutnega protokola Ripple in proc...

 15. Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje z električno energijo

  OpenAIRE

  PINTAR, MATEJ

  2017-01-01

  Namen diplomskega dela je predstaviti projekt »Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje energije«. Diplomsko delo je razdeljeno na tri sklope. V prvem sklopu so, z namenom boljšega razumevanja tematike v nadaljevanju diplomskega dela, na kratko predstavljene značilnosti trga z električno energijo na primeru slovenskega trga z električno energijo. V drugem sklopu (tretje poglavje) so v ospredju osnove podatkovnega skladišča, razlike med dimenzijskim in normaliziranim pod...

 16. VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU

  OpenAIRE

  Škarja, Peter

  2012-01-01

  Magistrska naloga obravnava vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v proizvodnem podjetju, pri čemer se osredotoča na 1. fazo Demingovega kroga – načrtovanje vzpostavitve SUIV. Sestavljena je iz dveh delov. V prvem delu so podane teoretične osnove s področja informacijske varnosti. Prikazana je zasnova modela načrtovanja SUIV s pomočjo smernic, ki jih podaja standard ISO/IEC 27003. V drugem, praktičnem delu je predstavljeno podjetje Vega International d.o.o. Opisano...

 17. PROJEKT VPELJAVE SUIV V PODJETJE ALPINA, D.O.O.

  OpenAIRE

  Vehar, Klemen

  2013-01-01

  Namen magistrskega dela je prikazati, kako lahko s pomočjo napotkov standarda ISO/IEC 27003 in z uporabo računalniških orodij za projektno vodenje izdelamo plan vpeljave SUIV za določeno organizacijo. V teoretičnemu delu smo prikazali osnove s področja varnosti informacijskega sistema. Predstavili smo družino standardov ISO 27000 in druge standarde, ki služijo kot osnova pri vpeljavi sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v organizacijo in so v praksi največkrat uporabljeni....

 18. Načrtovanje vodnogospodarskih ureditev s programskim orodjem Autodesk CIVIL 3D

  OpenAIRE

  Lubej, Gorazd

  2016-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz samih osnov vodnogospodarskih ureditev ter primerjave načrtovanja s programskim orodjem AutoCAD 2015 z vmesnikom/vtičnikom Aquaterra in programskim orodjem Autodesk Civil 3D. Cilj je predstavitev dela oziroma postopka dela z obema programskima orodjema, da se dobi vpogled v potek dela z enim in drugim programom. Ugotovljeno je, da je za časovno omejeno pripravo načrtov (kratki rok izdelave načrta) primernejša uporaba programskega orodja AutoCAD 2015 z vmesniko...

 19. Ranonovovjekovna melioracija, protomoderne migracije i ekonomski razvoj vranskog posjeda

  OpenAIRE

  Mlinarić, Dubravka; Župarić-Iljić, Drago

  2017-01-01

  U radu se autori fokusiraju na lokalne i prekogranične migracijske procese u sjevernoj Dalmaciji i njihov utjecaj na razvoj vranskog feuda tijekom 17. i 18. stoljeća. Nakon kvalitativne analize demografske, crkvene i kartografske arhivske građe uspostavljena je veza između ekonomskih i okolišnih procesa i razvoja u nizinskome močvarnom pograničju, u odnosu spram prirodne osnove, geostrateške pozicije te komunikacijsko-komercijalnoga i (i)migracijskog potencijala prostora. U radu se pokušava o...

 20. Digitalno zajemanje in tiskanje 3D modelov fosilov, kot način za urjenje vizualizacije učencev

  OpenAIRE

  Tuš, Aleš

  2014-01-01

  V diplomskem delu je v uvodu predstavljena vizualizacija, katere del je računalniška vizualizacija in sem jo predstavil podrobneje. V nadaljevanju so sistematično podane osnove tehnologije trirazsežnega (3D) digitalnega zajema površine, računalniškega modeliranja in 3D tiska. Podrobno sta v okviru diplomskega dela predstavljeni cenovno dostopni napravi (3D skener NexstEngine 3D HD in 3D tiskalnik Ciciprinter), ki omogočata digitalizacijo površine in 3D tisk. Predstavljene so predvsem možnost...

 1. GPR - Ground penetration radar u prospekciji ležišta arhitektonskog kamena

  OpenAIRE

  Rukavina, Tihomir

  2010-01-01

  Prikazuju se osnove geofizičke metode GPR (Ground Penetratig Radar) i neke specifičnosti pri prospekciji ležišta arhitektonskog kamena. Uređajem je moguće uočiti diskontinuitete i neke druge geološke i geotehničke karakteristike ležišta koji bitno pridonose ekonomskim parametrima eksploatacije. Bitna odlika metode GPR-a je direktno detektiranje položaja i smjera pružanja diskontinuiteta, zona anizotropne ili erodirane građe stijenske mase kao i prisustvo kaverni i drugih ...

 2. Strateški marketing za popularizacijo ritmične gimnastike

  OpenAIRE

  Möderndorfer, Tjaša

  2018-01-01

  Uvodoma smo predstavili in preučili ključne pojme za lažje razumevanje trženjskih osnov. V nadaljevanju predstavimo metode in tehnike, ki nam pomagajo pri raziskovanju in posledično pri določanju trga in ciljev. Predstavljeni so nekateri osnovni modeli, ki nam pomagajo razumeti, kako trg deluje in kaj vse vpliva nanj. Naša tema se nanaša na šport, zato si v nadaljevanju pogledamo delovanje športnih organizacij. Za pripravo strategije trženja pregledamo okolje in vse deležnike, ki so pos...

 3. OCENA VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK O UVAJANJU TUJEGA JEZIKA V VRTEC

  OpenAIRE

  Šilak, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene različne sodobne teorije o pridobivanju tujega jezika v predšolskem obdobju. Teoretični del diplomske naloge zajema osnove govornega razvoja v prvem in drugem jeziku, dejavnike, ki vplivajo učenje jezika, ter vpliv tujega jezika na materinščino. V Nadaljevanju diplomskega dela je opisano učenje tujega jezika v predšolskem obdobju. V tem delu so predstavljeni glavni cilji, načela, dejavniki uspešnega učenja tujega jezika v predšolskem obdobju, kritično obdobj...

 4. SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  OpenAIRE

  Džidić, Adnan

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja sončnih modulov. Nanopremazi zagotavljajo, da se umazanija in dežne kapljice ne zadržujejo na aktivni površini sončnih modulov in s tem zagotavljajo čistost površine. Na eksperimentalnem primeru je ovrednoten izplen proizvedene e...

 5. Izboljšanje organiziranosti logistike v podjetju Stilles d.o.o.

  OpenAIRE

  Kostevc, Žiga

  2015-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza izboljšanja organiziranosti logistike v podjetju Stilles d.o.o. Namen diplomske naloge je podati predloge za izboljšanje organiziranosti logistike v oddelku odpreme in izhodne logistike. Osredotočili smo se tudi na izboljšanje sodelovanja med obratom končne montaže in skladiščenjem blaga, kjer gre za prejem izdelkov iz proizvodnje v skladišče. V okviru diplomske naloge smo predstavili teoretične osnove za razumevanje logistike in skladiščnega po...

 6. SEGMENTACIJA TRGA V PODJETJU SI.MOBIL

  OpenAIRE

  Mihelič, Urša

  2014-01-01

  Problem, ki smo ga obravnavali, je bila manjša prodaja od pričakovane, s posebnim poudarkom na segmentaciji trga. Je namreč eden od močnejših dejavnikov pri izplenu podjetja Si.mobil. V teoretičnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na segmentacijo trga na splošno. S pomočjo literature smo ugotavljali, kaj sploh pomeni pojem segmentacija trga, kakšne so ravni segmentiranja, kakšni so postopki in faze segmentiranja trga ter tudi kakšne so osnove za segmentiranje porabniškega trga. O...

 7. Analogovoje TV na digitalnoi osnove. Barokko i gotika kak obraztsõ roskoshi / Ilja Sundelevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Sundelevitsh, Ilja

  2003-01-01

  Anders Härmi ja Hanno Soansi kuraatoriprojektist "Skriinseiver" Tallinna Kunstihoones. Peale Härmi ja Soansi tööde on vaatluse all ka Marko Laimre installatsioon. G-galeriis on Kaie Partsi ehted ja Hille Palmi skulptuurid ühisnäitusel "Luksus"

 8. Bulevskij faktornyj analiz na osnove attraktornoj nejronnoj seti i nekotoryje ego priloženija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 1 (2011), s. 25-46 ISSN 1999-8554 R&D Projects: GA ČR GAP202/10/0262; GA ČR GA205/09/1079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : Boolean factor analysis * recurrent neural network * Hopfield-like neural network * associative memory * unsupervised learning Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=8576

 9. Comparison of nuclear reactor types of the next generation; Komparativni prikaz novih tipova reaktorskih komercijalnih postrojenja slijedece generacije

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavlovic, Z; Kastelan, M [NPP Krsko (Slovenia)

  1992-07-01

  The paper presents a comparison for a selected relevant set of parameters for different commercial nuclear reactor types at the next generation. This parameters overview could serve as the base for the semi-quantitative decision bases for the selection of the future nuclear strategy. The number of advanced reactor designs of the LWR, HWR, GCR and LMR type are presented. Even currently many of them are still on the drawing boards, the concepts and designs should be assessed in the sense of sensible approach for planning the possible future nuclear strategy. (author) Clanek predstavlja usporedbu odabranih bitnih parametara karakteristicnih za razlicite tipove energetskih nuklearnih postrojenja slijedece generacije. Prikazani pregled parametara omogucava osnov za polu kvantitativnu osnovu za odlucivanje u svrhu donosenja odluke oko odrednica buduce strategije uporabe nuklearne energije. Brojni koncepti naprednih nuklearnih reaktora tipa LWR, HWR, GCR i LMR su prezentirani. S obzirom na cinjenicu da se mnogi of prezentiranih nalaze jos uvijek na crtacim daskama projektanata, koncepti i projekti koji su iz njih proizasli zahtijevaju analizu u smislu kvalitativnog pristupa planiranja moguce buduce nuklearne startegije. (author)

 10. LSI microprocessor circuit families based on integrated injection logic. Mikroprotsessornyye komplekty bis na osnove integral'noy inzhektsionnoy logiki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borisov, V.S.; Vlasov, F.S.; Kaloshkin, E.P.; Serzhanovich, D.S.; Sukhoparov, A.I.

  1984-01-01

  Progress in developing microprocessor computer hardware is based on progress and improvement in systems engineering, circuit engineering and manufacturing process methods of design and development of large-scale integrated circuits (BIS). Development of these methods with widespread use of computer-aided design (CAD) systems has allowed developing 4- and 8-bit microprocessor families (MPK) of LSI circuits based on integrated injection logic (I/sup 2/L), characterized by relatively high speed and low dissipated power. The emergence of LSI and VLSI microprocessor circuits required computer system developers to make changes to theory and practice of computer system design. Progress in technology upset the established relation between hardware and software component development costs in systems being designed. A characteristic feature of using LSI circuits is also the necessity of building devices from standard modules with large functional complexity. The existing directions of forming compositions of LSI microprocessor families allow the system developer to choose a particular methodology of design, proceeding from the efficiency function and field of application of the system being designed. The efficiency of using microprocessor families is largely governed by the user's understanding in depth of the structure of LSI microprocessor family circuits and the features of using them to implement a broad class of computer devices and modules being developed. This book is devoted to solving this problem.

 11. Uranium-Based Cermet Alloys; Cermets a base d'uranium; Metallokeramicheskie splavy na osnove urana; Cermets a base de uranio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanov, V. E.; Zelenskij, V. F.; Voloshchuk, A. I.; Grishok, V. N. [Fiziko-Tekhnicheskij Institut an USSR, Khar' kov, SSSR (Russian Federation)

  1963-11-15

  The paper describes certain features of dispersion-hardened uranium-based cermets. As possible hardening materials, consideration was given to UO{sub 2}, UC, Al{sub 2}O{sub 3}, MgO and UBe{sub 13}. Data were obtained on the behaviour of uranium alloys containing the above-mentioned admixtures during creep tests, short-term strength tests and cyclic thermal treatment. The corrosion resistance o f UBe{sub 13}-based uranium alloys was also studied. )author) [French] Les auteurs decrivent certaines proprietes de cermets a base d'uranium, dont la resistance a ete accrue a l'aide de particules dispersees. Les materiaux utilises a cette fin sont notamment: UO{sub 2}, UC, Al{sub 2}O{sub 3}, MgO et UBe{sub 13}. Les auteurs indiquent les donnees obtenues sur le comportement des cermets a l'uranium; durant les essais de fluage, les essais de resistance a court terme et le traitement thermique cyclique, en mentionnant les substances ajoutees. Ils etudient enfin la resistance a la corrosion des cermets d'uranium et UBe{sub 13}. (author) [Spanish] Los autores describen algunas propiedades de los cermets a base de uranio, reforzados por particulas de diversos compuestos en dispersion. En calidad de posibles materiales de refuerzo, ensayaron el UO{sub 2}, el UC, el Al{sub 2}O{sub 3}, el MgO y el UBe{sub 13}. Obtuvieron datos sobre el comportamiento de esas aleaciones en ensayos de fluencia, ensayoe rapidos de resistencia y tratamiento termico ciclico. Por ultimo, estudiaron la resistencia a la corrosion de las aleaciones de uranio a base de UBe{sub 13}. (author) [Russian] Daetsya opisanie nekotorykh svojstv metallokeramicheskikh splavov urana, uprochnennykh dispersionnymi chastitsami. V kachestve vozmozhnykh uprochnyayushchikh materialov izuchalis' UO{sub 2}, UC, Al{sub 2}O{sub 3} , MgO i UBe{sub 13}. Polucheny dannye o povedenii splavov urana s ukazannymi primesyami pri kripovykh ispytaniyakh, pri kratkovremennykh prochnostnykh ispytaniyakh i pri tsiklicheskoj termoobrabotke. Izuchalas' korrozionnaya stojkost' splavov urana s UBe{sub 13}. (author)

 12. Aerodigitalni senzori - LH Systems ADS 40 / Airborne digital sensors: LH Systems ADS 40

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Pejić

  2004-01-01

  Full Text Available U radu su prezentovane osnove prikupljanja prostornih podataka metodom daljinske detekcije i klasičnim fotogrametrijskim metodom. Ukazano je na kompromis između dva metoda koji nudi digitalna aerokamera. Kompanija LH Systems proizvela je digitalnu aerokameru ADS 40 koja nudi sasvim nov koncept prikupljanja prostornih podataka. Sistem kamere obezbeđuje panhromatske i trodimenzionalne informacije koristeći tri CCD linije i opciono još pet linija iz multispektralnog opsega. Kamera skenira teren sa prostornom rezolucijom od 25 cm, površine od 300 kvadratnih kilometara, uz vreme trajanja leta koje je nešto kraće od jednog sata. / This paper presents basics of collecting spatial data with remote sensing and the classical photogrammetric method. A compromise between two methods, offered by a digital aero camera, is also suggested. The LH Systems has produced a new camera concept called Airborne Digital Sensor (ADS 40 which uses a new way of collecting spatial data. The camera system provides panchromatic and stereo information using three CCD lines and up to five more lines for multispectral imagery. The performance of the camera allows a three dimensional and multispectral image with a ground sample distance of 25 cm for an area of 300 square miles within a flight time shorter than one hour.

 13. On the problem of creation of antifiltration barriers on the basis of cavelast.; K voprosu sozdaniya protivofil`tratsionnykh bar`erov na osnove kavehlasta.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borodin, L P; Kovalenko, V N; Dekhta, A A [Naukovo-Tekhnyichnij Tsentr z dezaktivatsyiyi ta kompleksnogo povodzhennya z radyioaktivnimi vyidkhodami, Zhovtyi Vodi (Ukraine)

  1994-12-31

  Characteristics of cavelast properties, brief results of the laboratory tests, technical decisions and technico-economical comparison of variants on application of cavelast to create antifiltration and water-proof barriers are described.

 14. Organization of data acquisition systems on the basis of equipment made in different standards; Organizatsiya sistem sbora dannykh na osnove apparatury, vypolnennoj v raznykh standartakh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smirnov, V A

  1996-12-31

  Paper discusses the ways to organize data acquisition systems using VIC bus and VSB trunks. VIC bus is a multiplex trunk unifying up to 31 control and controlled modules and ensures data communication up to 100 m distance with 10 m byte rate. 4 refs.

 15. Problems and principles of NPP diagnostics on the basis of mode parameter monitoring. Problemy i printsipy diagnostirovaniya YaEhU na osnove kontrolya rezhimnykh parametrov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Znyshev, V V

  1990-01-01

  Ideology of an approach to solving the problem of functional NPP diagnostics according to data on the dynamics of the plant monitored mode parameter dynamics, is presented. Difficulties in solving caused by NPP specific features as a diagnostics object are considered. Practical reasons simplifying the problem are expressed.

 16. Angular distributions of fast neutrons scattered by Al, Si, P, S and Zn; Distributions angulaires des neutrons rapides diffuses par Al, Si, P, S et Zn; Usloviya raspredeleniya bystrykh nejtronov, rasseyannykh alyuminiem, kremniem, fosforom i tsinkom; Distribuciones angulares de neutrones rapidos dispersados por Al, Si, P, S y Zn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tstjkaija, K; Tanaka, S; Maeuyama, M; Tomita, Y [Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-Mtjea (Japan)

  1962-03-15

  Differential scattering cross-sections of Al, Si, P, S and Zn for fast neutrons have been measured in an energy range of 3.4 to 4.6 MeV by using the time-of-flight method. Angular distributions of the inelastically scattered neutrons are nearly isotropic in all cases. These results are discussed on the basis of the Hauser-Feshbach theory. (author) [French] Les sections efficaces differentielles de diffusion de Al, Si, P, S et Zn pour des neutrons rapides ont ete mesurees dans la gamme d'energies de 3,4 a 4,6 MeV, en employant la methode du temps de vol. Les distributions angulaires des neutrons diffuses inelastiquement sont presque isotropes dans tous les cas. Les auteurs analysent ces resultats en se fondant sur la theorie de Hauser-Feshbach. (author) [Spanish] Los autores han medido por el metodo del tiempo de vuelo las secciones eficaces diferenciales de dispersion del Al, Si, P, S y Zn para neutrones rapidos de energia comprendida entre 3,4 y 4,6 MeV. Las distribuciones angulares de los neutrones dispersados inelasticamente son casi isotropicas en todos los casos. Los autores analizan los resultados obtenidos basandose en la teoria de Hauser-Feshbach . (author) [Russian] Differentsial'no e sechenie rasseyaniya alyuminiya, kremniya, fosfora, sery i tsinka dlya bystrykh nejtronov izmereno v diapazone ehnergii ot 3,4 do 4,6 Megaehlektronvol't ispol'zovanie m metoda vremeni proleta. Uglovye raspredeleniya neuprugo rasseyannykh nejtronov yavlyayutsya pochti vo vsekh sluchayakh izotropnymi. Jeti rezul'taty obsuzhdayutsya na osnove teorii Hauzera-Feshbakha. (author)

 17. Determination of the Uranium Content of Aluminium Alloys; Determination de la Teneur en Uranium dans les Alliages a Base d'Aluminium; Opredelenie soderzhaniya urana v splavakh na osnove alyuminiya; Determinacion del Contenido de Uranio en las Aleaciones a Base de Aluminio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerard, J.; Van Hove, L. [S.A. Metallurgie et Mecanique Nucleaires Dessel (Belgium)

  1965-09-15

  trebuet sobljudenija mer predostorozhnosti, a ih razrabotka javljaetsja medlennym i dorogostojashhim processom. No dlja dannoj produkcii, kak tol'ko budet sdelan vybor, edinstvennym prakticheskim zatrudneniem okazhetsja nabljudenie za jelektronnoj ustojchivost'ju ustanovki. Drugie vysheukazannye metody, a imenno himicheskie i izotopnye analizy i densito- metricheskie izmerenija, obychno ne primenjajutsja. Izmerenie potemnenija radiograficheskogo snimka ne javljaetsja nedostatochno tochnym i ne pozvoljaet opredeljat' soderzhanie urana s zhelaemoj tochnost'ju. Tem ne menee, densitometricheskie issledovanija radiograficheskih snimkov javljajutsja ochen' poleznymi, a chasto i neobhodimymi dlja ocenki gomogennosti splava ili ego srednego soderzhanija, sravnimogo s dvumja krajnimi jetalonami, imejushhimisja na tom zhe snimke. Himicheskie i izotopnye analizy mogut byt' ochen' tochnymi, no oni javljajutsja razrushitel'nymi. Opredelennye jekspluatacionnye predostorozhnosti dolzhny byt' prinjaty, chtoby, s odnoj storony, ustranit' oshibki, obuslovlennye nalichiem himicheskih primesej v splave, a s drugoj-uchest' nalichie razlichnyh izotopov urana, v otnoshenii kotoryh neobhodimo znat' sootnoshenie dlja tochnogo rascheta soderzhanija urana-235. V zakljuchenie govoritsja, chto izmerenie soderzhanija urana neobhodimo provodit' v neskol'ko jetapov s ispol'zovaniem vseh otnositel'no prostyh metodov. Ukazyvaetsja na znachenie i predely kazhdogo jetapa. Vybor jetalonov osnovan na izuchenii radiograficheskih snimkov. Izmerenie tochnogo soderzhanija urana-235 provoditsja na osnove himicheskih i izotopnyh analizov. Kontrol' v promyshlennom masshtabe osushhestvljaetsja putem izmerenija plotnosti splava ili po urovnju gamma-izluchenija urana-235. Tochnost' oboih metodov sravnima (otnositel'no {+-}0,5%). S jekonomicheskoj tochki zrenija rekomenduetsja provodit' opredelenie soderzhanija putem scheta gamma-chastic v sluchae neobhodimosti provedenija bol'shoj serii issledovanij na predmetah

 18. Computer-integrated environments for electronics problem by means of the analog simulator PSPICE; Komp`yuterno-integrirovannye sredy dlya problemnogo obucheniya po ehlektronike na osnove analogovogo simulyatora PSPICE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mileva, I; Petrov, A; Pavlov, I [Plovdivskij Univ., Plovdiv (Bulgaria)

  1996-12-31

  For the problem teaching purpose the computer-integrated environments are developed for simulation of electronic circuits. CIE for study of typical analog electronic circuits called STUDENT`s MODULE are described. Simulation of electronic circuits carried out by means of the analog simulator PSPICE. 9 refs.; 3 figs.

 19. Some physics aspects of cermet and ceramic fast systems; Quelques aspects de la physique des reacteurs a neutrons rapides utilisant des cermets et des ceramiques comme combustibles; Nekotorye fizicheskie aspekty kermetnykh i keramicheskikh sistem na bystrykh nejtronakh; Algunos aspectos fisicos de los sistemas rapidos a base de combustibles cermet y ceramicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Codd, J; James, M F; Mann, J E [United Kingdom Atomic Energy Authority, Reactor Group (United Kingdom)

  1962-03-15

  The characteristics of a system using an iron-based oxide cermet as fuel material are discussed. A transport theory investigation to develop methods of predicting the effect of core heterogeneity on reactivity and flux distribution is described. Some preliminary calculations are also given of resonance self-shielding and Doppler temperature effects in a cermet system. (author) [French] Les auteurs etudient les caracteristique s d'un reacteur utilisant comme combustible un cermet d'oxydes a armature de fer. Ils exposent une application de la theorie du transport a la mise au point des methodes permettant de prevoir l'effet de l'heterogeneite du coeur sur la reactivite et sur la distribution du flux. Ils donnent egalement quelques calculs preliminaires d'effets d'autoprotection due a la resonance et d'effet Doppler du a la chaleur dans un reacteur utilisant un cermet. (author) [Spanish] La memoria discute las caracteristicas de un sistema que emplea como combustible un oxido tipo cermet a base de hierro. Describe una investigacion de la teoria de transporte con miras a desarrollar metodos para evaluar el efecto de la heterogeneidad del cuerpo sobre la reactividad y la distribucion de flujo. Tambien da algunos calculos preliminares de los efectos del autoblindaje por resonancia y de la temperatura de Doppler en un sistema de tipo cermet. (author) [Russian] Obsuzhdayutsya kharakteristiki sistemy, ispol'zuyushchej v kachestve toplivnogo materiala oksidnye kermety, razrabotannye na osnove zheleza. Opisyvaetsya issledovanie teorii perenosa, chtoby razvit' metody predskazaniya vliyaniya geterogennosti aktivnoj zony na reaktivnost' i raspredelenie potoka. Dayutsya takzhe nekotorye predvaritel'nye raschety ehffektov rezonansnoj samozashchity i temperaturnogo ehffekta Dopplera v kermetnoj sisteme. (author)

 20. Planned Procedures for Fast Determination of Radiation Levels and Personnel Dosimetry in Connection with Radiological Accidents; Methodes de Dosimetrie Rapide du Personnel en Cas d'Accident Radiologique; 041f 041b 0410 041d 0414 ; Servicio Organizado de Determinacion Rapida de los Niveles de Radiacion y de Dosimetria del Personal en Caso de Accidente Radiologico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edvardsson, K. -A.; Wahlberg, T. [AB Atomenergi, Studsvik (Sweden)

  1965-06-15

  'ju. Jeta organizacija imeet svoju shtab- kvartiru, v kotoroj hranitsja oborudovanie i kotoraja imeet razlichnye vidy vnutrennih i vneshnih kommunikacij. Dlja opredelenija stepeni obluchenija neobhodimo poluchit' kak mozhno skoree predvaritel'nye dannye o moshhnosti dozy vneshnego i vnutrennego obluchenija i dovol'no tochno izmerit' stepen' obluchenija kazhdogo cheloveka, imejushhego otnoshenie k avarij, v techenie priemlemogo sroka. Special'nye gruppy po opredeleniju doz obluchenija obsledujut mesto avarii, chtoby imet' obshhuju ocenku o razmerah opasnosti. Jeti gruppy nachinajut dejstvovat' srazu zhe posle poluchenija signala trevogi. Oni imejut pri sebe portativnye pribory i peredvigajutsja na mashinah po opredelennym dorogam v meste raspolozhenija ustanovki. Prakticheskaja proverka pokazala, chto shtab-kvartira poluchaet rezul'taty obsledovanija ot jetih grupp v techenie 10 - 15 minut posle signala o radiacionnoj opasnosti, i na osnove jetih rezul'tatov mozhno sostavit' horoshee predstavlenie ob urovnjah radiacii vnutri i snaruzhi razlichnyh zdanij. Portativnoe oborudovanie vkljuchaet ustrojstva dlja vzjatija prob vozduha s krajne neznachitel'nym vremenem otbora prob, kotorye dejstvujut na osnove principa vozdushnogo jezhektora. Individual'nye vneshnie dozy opredeljajutsja na osnove jekspozicij fotoplenki, dozimetra kritichnosti, aktivacii i analiza aktivnosti volos i krovi. Vnutrennee zagrjaznenie opredeljaetsja posredstvom izmerenija aktivnosti vsego tela i radiometricheskim analizom jekskrementov. S cel'ju opredelenija polej radiacii, sozdannyh v rezul'tate avarii, rjad ustanovlennyh kontrol'nyh postov osnashhaetsja dozimetrami razlichnyh tipov, kotorye takzhe zamerjajutsja srazu zhe posle gipoteticheskoj avarii. (author)

 1. Calculated activities of some isotopes in the RA reactor highly enriched fuel significant for possible environmental contamination - Operational report; Radni izvestaj - Proracun aktivnosti nekih izotopa u visokoobogacenom uranskom gorivu reaktora RA, znacajnih sa gledista moguce kontaminacije okoline

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulovic, V; Martinc, R; Cupac, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-12-15

  This report contains calculation basis and obtained results of activities for three groups of isotopes in the RA reactor 80% enriched fuel element. The following isotopes are included: 1) {sup 85m}Kr, {sup 87}Kr, {sup 88}Kr, {sup 131}J, {sup 132}J, {sup 133}J, {sup 134}J, {sup 135}J, {sup 133}Xe, {sup 138}Xe i {sup 138}Cs, 2) {sup 89}Sr, {sup 90}Sr, {sup 91}Sr, {sup 92}Sr, {sup 95}Zr, {sup 97}Zr, {sup 103}Ru, {sup 105}Ru, {sup 106}Ru, {sup 129m}Te, {sup 134}Cs, {sup 137}Cs, {sup 140}Ba, {sup 144}Ce, kao i 3) {sup 238}Pu, {sup 239}Pu i {sup 240}Pu. It was estimated that the fuel is exposed to mean neutron flux. The periodicity of reactor operation is taken into account. Calculation results are given dependent on the time of exposure. These results are to be used as source data for Ra reactor safety analyses. [Serbo-Croat] Izlozene su osnove i prikazani su rezultati izvedenog proracuna aktivnosti tri grupe izotopa u gorivnom elementu reaktora RA sa 80% obogacenim uranom - 235. Obuhvaceni su: 1) {sup 85m}Kr, {sup 87}Kr, {sup 88}Kr, {sup 131}J, {sup 132}J, {sup 133}J, {sup 134}J, {sup 135}J, {sup 133}Xe, {sup 138}Xe i {sup 138}Cs, zatim, 2) {sup 89}Sr, {sup 90}Sr, {sup 91}Sr, {sup 92}Sr, {sup 95}Zr, {sup 97}Zr, {sup 103}Ru, {sup 105}Ru, {sup 106}Ru, {sup 129m}Te, {sup 134}Cs, {sup 137}Cs, {sup 140}Ba, {sup 144}Ce, kao i 3) {sup 238}Pu, {sup 239}Pu i {sup 240}Pu. Pretpostavljeno je da se gorivo ozracuje na srednjem fluksu neutrona, a periodicnost rada reaktora je uvazavana. Rezultati proracuna, dati u numerickom obliku, sistematizovani su kao funkcija toka vremena ozracivanja goriva. Ovi rezultati bice korisceni kao izvorni podaci kod izrade sigurnosnih analiza za reaktor RA (author)

 2. Impregnation of Graphite with Liquid Silicon in a Vacuum; Impregnation du graphite avec du silicium llquide sous vide; Propitka grafita kremniem v vakuume; Impregnacion de grafito con silicio liquido en el vacio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanov, V. E.; Zelenskij, V. F.; Kolendovskij, M. K.; Kolomiets, L. D.

  1963-11-15

  }asnit' mekhanizm i prichiny razrusheniya izdelij v protsesse propitki. Na osnove provedennykh issledovanij vydvigaetsya ryad trebovanij k tekhnologii, pri vypolnenii kotorykh mozhno poluchat' izdeliya iz grafit-karbidkremnievykh materialov metodom propitki grafitov zhidkim kremniem v vakuume pri temperature 1450 - 1600 deg. C. (author)

 3. Measurements with a Pulsed and Modulated Source in a Reactor; Mesures au Moyen d'une Source Pulsee et Modulee dans un Reacteur; Izmereniya v reaktore s pomoshch'yu impul'snogo i moduliruemogo is tochnika; Mediciones Efectuadas en Reactor con una Fuente Pulsada y Modulada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rotter, W. [Centre d' Etude de l' Energie Nucleaire, Mol (Belgium)

  1965-10-15

  analizador multicanal. Como el flujo del generador es perfectamente sinusoidal, la respuesta del reactor puede integrarse en cada cuarto de perfodo, puesto que el circuito de medicion esta gobernado por el generador; por consiguiente, el tiempo de medicion es minimo. Los datos registrados sobre cinta perforada se analizan con ayuda de una calculadora numerica. (author) [Russian] Generator, vyhod nejtronov kotorogo izmenjaetsja v zavisimosti ot funkcii kakogo-to vremeni, byl razrabotan v issledovatel'skih laboratorijah Filipsa. Ego prakticheskaja pol'za v oblasti fiziki reaktorov byla prodemonstrirovana na serii izmerenij, provedennyh v reaktore BR-O 2 v podkriticheskom sostojanii. Horoshaja ustojchivost', vozmozhnost' proizvodit' rezkie izmenenija intensivnosti nejtronnogo potoka, impul'sirovat' vyhod ili modulirovat' ego sinusoidal'no, - vse jeto delaet takoj generator ochen' gibkim. On pozvoljaet ustanavlivat' reaktivnost' ({rho} = {Delta}k/{beta}) i vremja zhizni nejtronov ( Script-Small-L /{beta}) po razlichnym nezavisimym metodam. Tochnoe sravnenie jetih metodov vozmozhno, poskol'ku poslednie mogut byt' ispol'zovany bez izmenenija uslovij izmerenija. Ustanovleno: 1) {rho} na osnove zapazdyvajushhih nejtronov putem mgnovennogo umen'shenija vyhoda nejtronov; 2) {rho} na osnove mgnovennyh nejtronov putem ispol'zovanija impul'sov nejtronov; 3) Script-Small-L /{beta} putem soedinenija 1) i 2) dlja 0,5 $ < {rho} < 2 $ ; 4) Script-Small-L /{beta} na osnove peredatochnoj funkcii reaktora dlja moduliruemogo istochnika. Obsuzhdajutsja peredatochnye funkcii dlja oscilljatora reaktivnosti i dlja sinusoidal'no moduliruemogo istochnika. Pokazano, chto izmerenie Script-Small-L /{beta} vozmozhno dlja 0,1 $< {rho} < $ s uchetom primenenija moduliruemogo istochnika. Tot zhe metod takzhe daet reaktivnost' s pomoshh'ju otnoshenija mgnovennyh nejtronov k zapazdyvajushhim nejtronam dlja optimal'noj chastoty, prichem na praktike jeto proishodit nezavisimo ot dannyh, otnosjashhihsja k

 4. Elements of a thermic method of preparing beta-sources with fused carriers, including strontium-90; Elements d'une methode thermique de preparation de sources beta avec des entraineurs fondus, y compris le strontium-90; Osnovy termicheskogo metoda prigotovleniya beta-istochnikov s plavlennymi nositelyami, vklyuchayushchimi strontsij-90; Bases de un metodo termico de preparacion de fuentes beta con portadores fundidos, incluido el estroncio-90

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bogdanov, N I; Zakharova, K P; Zimakov, P V; Kulichenko, V V

  1962-01-15

  comprises entre 100 et 1000{sup o}C, et expliquent le choix des parametres de base du procede employe. Ils precisent les fondements de la methode qui consiste a monter une preparation vitreuse contenant la quantite necessaire de {sup 90}Sr, sur des supports de forme et dimensions diverses en acier, ceramique et autres matieres. Enfin, les auteurs examinent les parametres de base qui permettent l'exploitation sure et sans danger des differents types de sources, et ils donnent des renseignements sur les sources de {sup 90}Sr preparees par la methode thermique. (author) [Spanish] Las fuentes de radiaciones ionizantes basadas en el radioisotopo {sup 90}Sr se utilizan ampliamente en la industria para los dispositivos y sistemas de control y regulacion automaticos. La preparacion de las fuentes consiste en la deshidratacion de una mezcla formada por una solucion radiactiva de nitrato de estroncio, y compuestos tales como el anhidrido borico, silice, alumina, etc. Por calentamiento de la mezcla deshidratada a temperaturas elevadas, se obtiene una masa fundida muy fluida que, una vez fria, da una masa vitrea que contiene la cantidad requerida de {sup 90}Sr. Los autores presentan datos y examinan los resultados obtenidos al estudiar la deshidratacion del sistema SrO - B{sub 2}O{sub 3}- SiO{sub 2} a temperaturas comprendidas entre 100 y 1000{sup o} C; tambien explican su eleccion de los parametros basicos del proceso tecnologico. Exponen en lineas generales un metodo que consiste en montar sobre acero, materiales ceramicos u otras sustancias, de distintas formas y dimensiones, una masa vitrea que contenga la cantidad requerida de {sup 90}Sr. La memoria estudia los parametros fundamentales para lograr una explotacion regular y segura de los distintos tipos de fuente, y presenta datos relativos y fuentes de {sup 90}Sr preparadas por el metodo termico. (author) [Russian] Istochniki ioniziruyushchikh izluchenij na osnove radioizotopa Sr''9''0 shiroko primenyayutsya v priborakh i skhemakh

 5. THE RESULTS OF PROFESSIONAL APPROACH AND INCREASED INTENSITY OF WORK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgi Georgiev

  2014-06-01

  Full Text Available Introduction: The goal of the research is to establish if the professional approach and increased intensity of applied results in improvements and differences between the functional and motoric abilities (skills and habits with students. Methods: The research has been conducted on a sample of 76 students at the age of 14. The first subsample consists of 40 students, and the second of 36 students, who, along with their regular school classes of 3 times a week and additional sports subject as choice (this refers to the first subsample as well, had regular trainings in basketball clubs three hours a week. They were tested by three indexes: 1 motoric abilities; 2 motoric skills and habits (Majeric, 2004; and 3 functional abilities (Jovanovic, 1999. There were calculated: basic descriptive statistic parameters, t-tests of independent samples, analysis of variance and Friedman test (Bala, 1986. Results: The results of the analyses are represented in 8 tables. On the base of the obtained results, the conclusion is that better results in all three indexes, are determined with the second subsample. It is those who are involved in regular school classes, have the sport as their additional subject choice, and had an active training work in their sports clubs. Discussion: The authors general conclusion of the research is that the number of that kind of research approach is quite small The results of the analyses of the first index in the conducted research show great similarity with the results obtained in the research of Georgiev, Kostovski, & Mitrevski (2012. The results of the second index indicate great similarity with Mitrevski’s research (2012. The results of the third index are logically sustained. They are better with the second subsample. References: Bala G (1986. Logicke osnove metoda za analizu podataka iz istrazivanja u fizickoj kulturi. Novi Sad, Sava Muncan. Georgiev G, Kostovski Z, Mitrevski V (2012. Sport Mont, 34-36, 105-9. Jovanovic G

 6. Data readout system on the base of CAMAC time-to-digital converters with time resolution 2 ns for a drift chamber; Sistema s{sup e}ma informatsii s drejfovykh kamer na osnove vremyatsmfrovykh preobrazovatelej s 2 ns razresheniem v standarte KAMAK

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sidorkin, V V

  1996-12-31

  Data readout system for drift chambers consists of time-to-digital converter (TDS), timer-generator (TG) and sub controller. Maximal time of conversion constitutes 12.5 m ks. Block-circuits of TDC and TG are presented and their functioning under calibration and measuring is studied as well. 4 refs.

 7. Economic Aspects of Air and Gas Cleaning for Nuclear Energy Processes; Aspects Economiques de l'Epuration de l'Air et des Gaz au Cours des Operations Nucleaires; 042d 041a 041e 041d 041e 0414 0; Aspectos Economicos de la Depuracion del Aire y de los Gases en los Procesos de Obtencion de Energia Nuclear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Silverman, Leslie [Harvard School of Public Health, Boston, MA (United States)

  1960-07-01

  rasprostranjat'sja kontrol' s umerennymi rashodami. ch Dovol'no podrobno opisyvajutsja faktory, svjazannye s kapital'nymi i jekspluatacionnymi rashodami oborudovanija po ochistke gaza, a takzhe primenjaemye v SShA metody. Udalenie gazov osushhestvljalos' i kontrolirovalos' pri pomoshhi neskol'kih tipov priborov. Odnako jeti meroprijatija provodilis' na sravnitel'noj osnove. Takim obrazom stalo bolee ili menee vozmozhnym sudit' ob jekspluatacionnyh harakteristikah na jekonomicheskoj osnove v sochetanii s takimi problemami, kak potreblenie jenergii, stoimost' adsorbentov, stoimost' pomeshhenij, korrozija i drugie jekspluatacionnye faktory. Komissija po atomnoj jenergii Soedinennyh Shtatov po kontraktu s laboratoriej po ochistke vozduha pri Garvardskom universitete razrabotala programmu ocenki; dlja jetogo Komissija vospol'zovalas' razlichnymi uslugami zavodov i podrjadchikov. V jetom issledovanii namecheny osnovnye faktory, neobhodimye dlja poluchenija dannyh o kolichestvennoj stoimosti; budut predstavleny nekotorye predvaritel'nye rezul'taty. V doklade takzhe daetsja obzor drugih jekonomicheskih issledovanij, kotorye provodjatsja v Soedinennyh Shtatah, v otnoshenii konkretnyh processov ili primenjaemogo oborudovanija. (author)

 8. Improved organic scintillation detectors; Possibilites de perfectionnement des detecteurs organiques a scintillations; Usovershenstvovannye organicheskie stsintillyatsionnye detektory; Detectores organicos de centelleo perfeccionados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birks, J B [University of Manchester, Manchester (United Kingdom)

  1962-04-15

  fotomultiplicadores con respuestas S11 (ventana de vidrio) y S13 (ventana de cuarzo). Los resultados sugieren la posibilidad de perfeccionar de varias maneras los actuales metodos de utilizacion de detectores organicos: empleo de soluciones binarias con preferencia a las ternarias; empleo de ventanas de cuarzo con preferencia a las de vidrio; nueva evaluacion de los detectores de cristales mixtos basados en el naftaleno. El indice de calidad (rendimiento practico/periodo de caida de la luminiscencia) puede llegar a aumentar al doble para el contaje rapido con detectores de centelleo. (author) [Russian] Byli vyvedeny uravneniya dlya opredeleniya dejstvitel'noj ehffektivnosti stsintillyatsii-(chislo foto- ehlektronov na 1 mehv) organicheskikh kristallov i rastvorov s tochki zreniya molekulyarnykh parametrov; ehti uravneniya byli primeneny k bolee slozhnym sistemam stsintillyatorov dlya fotoumnozhitelej s kharakteristikami S11 (steklyannoe okno) i S13 (kvartsevoe okno). Rezul'taty ukazyvayut na vozmozhnost' vneseniya ryada usovershenstvovanij v sushchestvuyushchuyu konstruktsiyu organicheskikh stsintillyatsionnykh detektorov, a imenno: ispol'zovanie binarnykh rastvorov vmesto trojnykh; ispol'zovanie kvartsevogo okna vmesto steklyannogo; peresmotr stsintillyatorov so smeshannymi kristallami na osnove naftalina. Takim obrazom mozhno uvelichit' vdvoe ili dazhe eshche bol'she chuvstvitel'nost' (dejstvitel'naya ehffektivnost', otnesennaya ko vremeni raspada) bystro stsintillyatsionnogo scheta. (author)

 9. Synthesis of Graft Copolymers by Small Doses of Irradiation; Synthese des copolymeres greffes au moyen de petites doses de rayonnements; Sintez privitykh sopolimerov s pomoshch'yu malykh doz oblucheniya; Sintesis de copolimeros de injerto mediante pequenas dosis de radiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dobo, J; Somogyi, M; Kiss, L

  1960-07-15

  laterales injertadas. Ello se traduce en una aceleracion, del proceso de injerto. Este efecto es especialmente pronunciado en el caso de los polimeros preformados, cuando la irradiacion es intermitente. El injerto de las moleculas de estireno puede acelerarse anadiendo algunos solventes que suprimen la accion protectora ejercida por el estireno sobre el polimero. Asimismo, el proceso puede acelerarse agregando otras sustancias. Al injertar moleculas de metacrilato de metilo en el polietileno, hemos conseguido un injerto de 6 400 por ciento con una dosis de 31 400 roentgens. Hemos examinado la estructura de los copolimeros asi obtenidos. (author) [Russian] Grafting (privivanie ) chasto soprovozhdaetsya nezhelatel'nym izmeneniem svojstv pervonachal'nogo polimera pri obluchenii monomernykh smesej polimera. Pod vozdejstviem oblucheniya grafting proiskhodit ne tol'ko v pervonachal'noj polimernoj osnove, no takzhe v bokovoj tsepi, uzhe podvergnuvshejsya graftingu. Grafting v rezul'tate ehtogo uskoryaetsya. EHtot ehffekt osobenno yarko vyrazhen v tverdykh polimerakh, esli obluchenie proizvoditsya periodicheski. Grafting stirola mozhet byt' uskoren dobavleniem nekotorykh rastvoritelej, kotorye blokiruyut zashchitnoe vozdejstvie stirola na dannyj polimer. Grafting mozhet byt' uskoren i drugimi additivami. Issleduyutsya kachestva nabukhaniya obluchennoj plenki. (author)

 10. Economics of Food Irradiation; Aspects Economiques de l'Irradiation des Denrees Alimentaires; Ehkonomicheskie aspekty oblucheniya pishchevykh produktov; Aspectos Economicos de la Irradiacion de Aumentos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Killam, E. R.; Ketchum, H. W.; Deitch, J.; Osburn, Jr., J. W. [United States Department of Commerce, Business and Defense Services Administration, Washington, DC (United States)

  1966-11-15

  ocenka provodjashhihsja v nastojashhee vremja rabot, imejushhih otnoshenie k perspektivam kommercheskogo obluchenija pishhevyh produktov v Soedinennyh Shtatah. V issledovanii priznaetsja, chto nel'zja obobshhat' dannye v otnoshenii perspektiv obluchenija pishhevyh produktov ni na osnove processov, ni na osnove produktov. Kak tehnicheskij tak i jekonomicheskij potencialy imejut shirokij diapazon izmenenij v otnoshenii razlichnyh pishhevyh produktov, kotorye podvergajutsja tem zhe ili razlichnym vidam obrabotki. Daetsja kratkij obzor i ocenka poslednih issledovanij v otnoshenii jekonomicheskih aspektov obluchenija produktov pitanija, a takzhe kratko izlagajutsja vyvody i zakljuchenija otnositel'no jekonomicheskih potencialov. Privoditsja obsuzhdenie reakcij predstavitelej promyshlennosti na predlagaemyj opytnyj obluchatel' mjasa, zakazchikami kotorogo javljajutsja amerikanskaja armija i Komissija po atomnoj jenergii SShA; koordinirovanie osushhestvljaet Ministerstvo torgovli; analizirujutsja faktory, kotorye opredeljat budushhee napravlenie, masshtab i kommercheskij uspeh sohranenija pishhevyh produktov s pomoshh'ju ionizirujushhego obluchenija. . Raboty vo vseh jetih kategorijah javljajutsja sushhestvennymi dlja dostizhenija uspeha, v protivnom sluchae oni javjatsja tormozjashhimi faktorami. Tem ne menee, uspeshnyj i vygodnyj sbyt obluchennyh pishhevyh produktov, v konechnom itoge, dolzhen byt' postavlen v zavisimost' ot akceptacii potrebitelem i vygodnogo vzaimootnoshenija mezhdu stoimost'ju i pribyl'ju . K vygodam sleduet otnesti bolee nizkuju stoimost' i bolee vysokuju pribyl' v rezul'tate sokrashhenija porchi, uvelichenija srokov hranenija i rasstojanija perevozok, rasshirenija rynka i uluchshenija kachestva. Nakonec, jekonomicheskij uspeh jetoj novoj tehnologii dolzhen zaviset' ot jasnogo dokazatel'stva togo, chto jeti vygody prevysjat dopolnitel'nye rashody po obrabotke na kakuju-to summu, kotoraja budet dostatochnoj dlja stimuljacii neobhodimyh chastnyh

 11. Some solvent extraction studies of trivalent metal halides; Quelques etudes sur l'extraction par solvant d'halogenures de metaux trivalents; Izuchenie ehkstraktsii nekotorykh rastvoritelej iz trekhvalentnykh metallicheskikh galoidov; Algunos estudios de la extraccion mediante disolventes de haluros de metales trivalentes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dietz, Jr, R J; Mendez, J; Irvine, Jr, J W [Department of Chemistry and Laboratory for Nuclear Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1962-03-15

  el orden de magnitud del coeficiente varia en un intervalo de 10{sup 5}. Los autores explican los datos obtenidos sobre la base de la ionizacion del acido complejo HMX{sub 4} en estos disolventes, cuyas constantes dielectricas son relativamente elevadas. Empleando un metodo ideado por Poskanzer, han calculado la constante de ionizacion del electrolito soporte, HCl o HBr, en la fase no acuosa a partir de las variaciones que el coeficiente de extraccion experimenta en funcion de las concentraciones del metal. Las variaciones del coeficiente de extraccion con la concentracion de HX han servido para calcular las constantes de estabilidad de las especies complejas MX{sub 3} y MX{sub 4}{sup -}. Como se trata de reacciones en fase acuosa, las constantes son independientes del disolvente organico que se emplee. Para el sistema In (III)-HCl los autores obtuvieron resultados perfectamente concordantes tanto al emplear eter bis (2-cloroetilico) como nitrobenceno. Los autores no consiguieron evaluar las constantes de los complejos de cloruro y bromuro de galio porque dichos compuestos solo se forman en un intervalo de concentraciones de acido muy estrecho. Los valores del cociente (GaCl{sub 4}{sup -})/{Sigma} Ga (III) en funcion de la concentracion de HCl, calculados a partir de los datos de extraccion, concuerdan con los datos que Kraus y Nelson obtuvieron por mediciones del intercambio ionico. (author) [Russian] Metod mechenykh atomov pozvolil provesti izuchenie fiziko-khimicheskogo raspredeleniya Ga (III) i In (III) mezhdu vodnymi rastvorami HCl i HBr i organicheskimi rastvoritelyami, dvojnym ehfirom (2-khloroehtil) i nitrobenzolom. Na osnove izmerenij koehffitsientov ehkstraktsii pri kontsentratsii metalla vyshe 10{sup 10} i pri kolebanii dannogo koehffitsienta v predelakh 10{sup 5} tshchatel'no bylo razrabotano ehmpiricheskoe povedenie dannykh sistem. Rezul'taty vyrazhalis' v stepeni ionizatsii slozhnoj kisloty, HMX{sub 4}, izvestnoj v kachestve rastvoritelya s otnositel

 12. Measurement of {beta} Emitters by the Radiated Charge; Mesure des Emetteurs {beta} par la Charge Rayonnee. Mesure de l'activite des emetteurs {beta} a partir de la charge rayonnee; Izmerenie aktivnosti izluchatelya {beta}-chaetits na osnove izluchaemogo zaryada; Medicion de la actividad de los emisores {beta} a partir de la carga irradiada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelmann, J J [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1960-06-15

  The method is based on the principle recently described by Failla and his associates: Two plane electrodes of the same material are mounted parallel to, and close beside, each other in a vacuum container and the source which is to be measured is laid on one of them. The back-scattering on this electrode is offset by the reflections on the other electrode. A magnetic or electrical field makes it possible to eliminate the effect of low-energy secondary electrons. In the case of magnetic deflection, the apparatus includes an extrapolation chamber and, in the case of electrical deflection, a chamber with a very fine grille. In the case of Sr{sup 90}-Y{sup 90} and P{sup 32} the results obtained tally very well with the measurements made with the 4 {pi} counter (better than {+-} 2%) In the case of S{sup 35} the results are seen to be affected by the atomic number of the substance of which the electrode whereon the source is placed consists; this must therefore be chosen with care. The theories on back-scattering provide an explanation of these results. (author) [French] Le principe de la methode est celui decrit recemment par Failla et ses collaborateurs: Deux electrodes planes paralleles, de meme substance et tres voisines, sont disposees dans une enceinte videe. Sur une des electrodes est deposee la source a mesurer. La retrodiffusion sur l'electrode porte-source est compensee par les reflexions sur l'autre electrode. Un champ magnetique ou electrique permet d'eliminer l'effet des electrons secondaires de faible energie. Le dispositif experimental comporte, dans le cas de la deflexion magnetique, une chambre a extrapolation et dans le cas de la deflexion electrique, une chambre a grille tres fine. L'accord avec des mesures effectuees au compteur 4 {pi} est excellent dans le cas du Sr{sup 90}-Y{sup 90} et du P{sup 32} (mieux que {+-}2%). Dans le cas du S{sup 35}, les experiences mettent en evidence l'influence du nombre atomique du support de source et en imposent le choix. Les theories sur la retrodiffusion permettent d'expliquer ces resultats. (author) [Spanish] El metodo se basa en el principio recientemente descrito por Failla y sus colaboradores: En un recinto en que se ha hecho el vacio se disponen paralelamente y a poca distancia entre si dos electrodos planos del mismo material. Sobre uno de ellos se deposita la fuente que se ha de medir. La retrodispersion en el electrodo portador de la fuente queda compensada por la reflexion en el otro electrodo. Un campo magnetico o electrico permite eliminar el efecto de los electrones secundarios de escasa energia. Cuando la deflexion se efectua por medios magneticos, el dispositivo experimental se completa por una camara de extrapolacion y cuando la deflexion es. electrica, por una camara de rejilla muy fina. En el caso del Sr{sup 90}-Y{sup 90} y del P{sup 32}, los resultados obtenidos concuerdan satisfactoriamente con los de las mediciones efectuadas con ayuda de un contador 4 {pi} (precision superior a {+-} 2%). En el caso del S{sup 35}, las eperiencias realizadas ponen de manifiesto la influencia ejercida por el numero atomico del soporte de la fuente, lo cual obliga a utilizar determinados soportes. Los resultados obtenidos pueden explicarse con ayuda de las teorias sobre la retrodispersion. (author) [Russian] Printsip metoda opisan nedavno g-nom Pehlla i ego sotrudnikami: Dva takikh ehlektroda, sdelannye iz odnogo materiala i raspolozhenny e parallel'no i blizko drug ot druga, pomeshchayutsya v vakuumnyj sosud. Na odnom iz ehlektrodov pomeshchayut podlezhashchij izmereniyu istochnik. Obratnaya diffuziya na ehlektrode, na kotorom nakhoditsya istochnik, kompensiruets ya otrazheniem na drugom ehlektrode. Magnitnoe ili ehlektricheskoe pole pozvolyaet ustranit' dejstvie vtorostepenny kh ehlektronov slaboj moshchnosti. EHksperimental'ny j mekhanizm sostoit, v sluchae magnitnogo otkloneniya, iz ehkstrapolyatsionno j kamery, a v sluchae ehlektricheskogo otkloneniya, iz kamery s ochen' tonkoj reshetkoj. Soglasovannost' s izmereniyami, osushchestvlyaemym i na schetchike 4 {pi}, prekrasna dlya Sr{sup 90}-Y{sup 90} i R{sup 32} (tochnost' bolee chem 2 protsenta). V otnoshenii S{sup 35}, opyty vyyavlyayut vliyanie atomnogo nomera oporoj istochnika i ehtim samym opredelyayut ego vybor. Teorii ob obratnoj diffuzii pozvolyayut ob{sup y}asnit' ehti rezul'taty. (author)

 13. Diagnosis by Liver Scintigraphy; Gepatoskennograficheskaya semiotika

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zubovskij, G. [Nauchno-Issledovatel Skij Rentgeno-Radiologicheskij Institut M3 RSfSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1969-05-15

  zavisimosti ot konstitucionnyh osobennostej individuuma. Razrabotka osnov gepatoskennograficheskoj semiotiki daet vozmozhnost' uluchshenija diagnosticheskoj jeffektivnosti skennirovanija pri razlichnyh zabolevanijah pecheni. (author)

 14. COMPARATIVE ANALYSIS OF PARENTS` ATTUTUTES FROM NEIGHBOUR COUNTRIES ON PHYSICAL ACTIVITIES OF THEIR PRE-SCHOOL CHILDREN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Krivokapić

  2014-06-01

  of decrease in physical activity of the pre-school children in both Montenegro and Serb Republic. Discussion and comments were integrally presented and discussed for all groups of answers to polled questions. Discussion: Dynamic development and more and more important role of physical education in modern society development as well as in the life a modern man has encouraged much more active attitude of science towards the field of the human activity (Bjelica, D. & Krivokapić, D., 2010.. Anyway, for the obvious trend of decrease in physical activity of the pre-school children, there is a need for its intensifying, in order to provide as optimal as possible influence on their mental and physical development. ``Physical development of an individual is best realized through activities that are intensified, conceived and versatile``(Bjelica, D. & Krivokapić, D., 2011. In that attempt, analysis of the position and role of the teacher as well as creating of stimulating ambient that enables, stimulates and encourages their professional development and permanent education is especially important. Taking into account the given results of this research, there is an opinion that additional education of parents of the pre-school children on importance of optimal physical activity for growth and development of the children in that period of their childhood, could partially decrease negative consequences resulting from unsatisfying level of their physical activity. References: Bjelica D, Krivokapic D (2010. Teorijske osnove fizicke kulture, Fakultet za sport i fizicko vaspitanje i Crnogorska sportska akademija, 37-38. Bjelica D, Krivokapic D (2011. Teorija igre, Univerzitet Crne Gore, 115-116.

 15. Cobalt-60 and Caesium-137 Gamma Sources; Sources de rayonnement gamma au cobalt-60 et au cesium-137; Gamma-istochniki iz kobal'ta-605 i tseziya-137; Fuentes gamma de cobalto-60 y de cesio-137

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulish, E E; Fradkin, G M [Academy of Sciences of the USSR, Moscow, Union of Soviet Socialits Republics (Russian Federation)

  1960-07-15

  cobalto-60 y cesio-137 producidas en la Union Sovietica y se examinan algunos problemas de orden tecnologico planteados por su fabricacion. En el informe figuran una serie de datos sobre las propiedades de las radiaciones emitidas por las fuentes de {sup 60}Co y {sup 137}Cs y del material con que estas se fabrican. Se facilitan informaciones sobre la influencia que la magnitud del flujo neutronico y las caracteristicas geometricas de la muestra ejercen sobre la actividad de la fuente; el informe tambien contiene datos sobre el rendimiento de los distintos isotopos de cesio obtenidos por fision de los nucleos de uranio. Se examinan los procedimientos para encerrar hermeticament e las fuentes y se facilita una lista completa de las fuentes utilizadas en la Union Sovietica, con indicacion de sus caracteristicas geometricas y de su actividad. Por ultimo, se hace un estudio comparativo de las fuentes de {sup 60}Co y {sup 137}Cs. (author) [Russian] V doklade privodyatsya osnovnye tekhnicheskie kharakteristiki vypuska- emykh v SSSR gamma-istochnikov na osnove kobal'ta-60 i tseziya-137, a takzhe rassmatrivayutsya nekotorye voprosy tekhnologii ikh proizvodstva. Doklad soderzhit svedeniya o sostave izlucheniya izotopov Co{sup 60} i Cs{sup 137} i syr'ya, iz kotorogo oni izgotavlivayutsya . Privodyatsya dannye o zavisimosti aktivnosti kobal'tovykh istochnikov ot velichiny potoka nejtronov i geometricheskikh razmerov obraztsa, a takzhe dannye o velichine vykhoda izotopov tseziya pri delenii yader urana. Dalee rassmatrivaetsya vopros o germetizatsii istochnikov i privoditsya polnaya nomenklatura vypuskaemykh v SSSR istochnikov s ukazaniem ikh geometricheskikh razmerov i velichiny aktivnosti. V kontse provoditsya nekotoroe sravnenie istochnikov Co{sup 60} i Cs{sup 137}. (author)

 16. Kinetics and Mechanism of the Iron(II-Iron(III) Electron-Exchange Reaction in Mixed Solvent Media; Cinetique et Mecanisme de l'Echange d'Electrons entre Fer (II) et Fer (III), dans des Melanges de Solvants; Ikinetika i mekhanizm reaktsii ehlektronnogo obmena zheleza (I) - zheleza (III) v smeshannoj rastvoryayushchej srede; Cinetica y Mecanismo del Intercambio de Electrones Entre Fe{sup II} Y Fe{sup lII} en Mezclas de Disolventes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Horne, R. A. [Arthur D. Little, Inc. Cambridge, MA (United States)

  1965-10-15

  de intercambio electronico entre Fe{sup II} y Fe{sup III} a diversas temperaturas, grados de acidez y fuerzas ionicas, en soluciones de aguaacetona, agua-metanol y agua-etanol. La velocidad de reaccion disminuye apreciablemente al aumentar la concentracion de agua en el ultimo de estos sistemas, tendiendo a cero con la concentracion. La energfa de activacion del intercambio es la misma en mezclas de disolventes que en solucion acuosa. La constante dielectrica efectiva que interviene entre los reactivos sigue siendo la misma que en agua pura, incluso par a soluciones en agua-etanol bastante pobres en agua. Las mediciones espectroscopicas y del intercambio electronico reflejan las alteraciones de la composicion de la vaina de solvatacion del Fe{sup III} en disolventes mixtos. Estos resultados corroboran la teoria de que el intercambio electronico se efectua por intermedio de puentes agua. (author) [Russian] Byli izmereny udel'nye kon stanty skorosti reakcii jelektronnogo obmena Fe{sup II} - Fe{sup III} n pri razlichnyh temperaturah kislotnostjah i ionnyh silah v sredah: voda - aceton, voda - metanal i voda - jetanol. Sko rost' reakcii zametno snizhaetsja s umen'sheniem koncentracii vody v poslednej sistem i priblizhaetsja k nulju, kogda koncentracija vody priblizhaetsja k nulju. Jenergija aktivaci obmena javljaetsja toj zhe samoj v.smeshannom rastvore, kak i v vodnom rastvore. Jeffektiv naja dijelektricheskaja konstanta, kotoruju 'vidjat' reagirujushhie veshhestva, prodolzhaet byt konstantoj chistoj vody dazhe v rastvorah - jetanol, vpolne rastvorimyh v vode. Iz menenija v sostave obolochki sol'vatacii Fe{sup III} v smeshannoj srede otrazhajutsja kak v jelek tronnom obmene, tak i v spektroskopicheskih izmerenijah. Jeti vyvody, poluchennye na osnov rezul'tatov v smeshannoj rastvorjajushhej srede, podtverzhdajut teoriju vodjanogo mostika pr jelektronnom obmene. (author)

 17. Fabrication and Testing of Prototype APM-Clad UO{sub 2} Fuel Elements; Fabrication et essai de prototypes de cartouches de combustible en bioxyde d'uranium gaine d'aluminium (APM); Izgotovlenie i ispytanie prototipa toplivnykh ehlementov na osnove UO{sub 2} s obolochkoj iz alyuminiya metodom poroshkovoj metallurgii; Elaboracion y ensayo de elementos combustibles prototipo de UO{sub 2} con revestimiento de aluminio sinterizado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ballif, III, J. L.; Friske, W. H.; Gordon, R. B. [Atomics International, Canoga Park, California (United States)

  1963-11-15

  In support of the 50-MW(e) Prototype Organic Power Reactor Programme (POPR), extensive development work has been performed on aluminium powder metallurgy (ARM) products, toward their use as cladding for UO{sub 2} fuel. As part of this development work, eutectic bonding, flash butt welding, and cold-pressure welding were investigated as methods for making end closures in die fuel element cladding. Vibratory packing was studied as a means of filling APM tubes with UO{sub 2}. Out-of-pile tests were conducted to obtain information on APM-UO{sub 2} compatibility. This work revealed that, under present conditions, eutectic bonding was the most suitable method for making end closures; vibratory packing produced fuel densities in the range of 80 to 88% of theoretical density; and no APM-UO{sub 2} reaction took place in the range of POPR operating temperatures (850{sup o}F maximum fuel-cladding interface temperature). As a result o f this development work, five APM-clad UO{sub 2} prototype fuel elements have been fabricated for testing in the Organic Moderated Reactor Experiment (OMRE). Each element consisted of 24 or 25 APM-clad fuel rods, arranged in a 5 x 5 array in a nickel-plated steel or an APM fuel box. To increase surface area, the extruded APM cladding had eight fins which were spiralled to a pitch of 45 or 90e/ ft to further improve heat transfer. The fuel rod end closures were made by eutectic bonding of silver-plated aluminium end plugs to the APM tubing. The elements were instrumented to: (1) Measure cladding surface and coolant temperatures, (2) Detect fuel rod failure, (3) Change coolant velocity (means of achieving peak cladding surface temperature of 850{sup o}F), (4) Measure coolant velocity, and (5) Measure fission gas build-up. These elements have been installed in the OMRE with target fuel burn-ups of 25000 to 30000 MWd/t of uranium. As of 1 April 1963, they had achieved accumulated burn-ups ranging from 7700 to 12 000 MWd/t of uranium. Two of the elements had been removed from the reactor as a result of problems encountered with instrumentation associated with their tests. The other three elements were still in the reactor. The results of the experimental work to date give every indication that the APM-UO{sub 2} fuel system will achieve the goals set for the POPR programme. (author) [French] Dans le cadre du programme execute avec le ''Prototype Organic Power Reactor'' (POPR) de 50 MWe, des travaux importants ont ete entrepris en vue de mettre au point des produits de la metallurgie des poudres d'aluminium (APM) utilisables comme gaines d'elements combustibles en bioxyde d'uranium. Dans le cadre de ces travaux on a etudie des procedes d'emploi de melanges eutectiques, de soudure directe a Tare et de soudure par pression a froid (Kolweld) pour obturer l'extiemite des gaines. On a etudie l'emploi des vibrations pour le remplissage des gaines d'APM en combustible UO{sub 2}. Des essais hors pile ont ete faits pour recueillir des renseignements sur la compatibilite entre les produits APM et le bioxyde d'uranium. Les etudes ont revele que, dans les conditions actuelles, le recours aux melanges eutectiques etait la meilleure methode d'obturation des extremites; le remplissage par vibration a permis d'atteindre des densites de combustible de l'ordre de 80 a 88% de la valeur theorique et aucune reaction n'a ete observee entre les produits APM et UO{sub 2} dans la gamme des temperatures de fonctionnement de POPR (temperature maximum a l'interface combustible/gaine-455{sup o}C). A la suite de ces travaux preliminaires, on a fabrique cinq prototypes de cartouches de combustibles en UO{sub 2} gaine d'APM, que Gop a essayes dans le reacteur experimental a ralentisseur organique (OMRE). Chaque cartouche consistait en 24 ou 25 barreaux gaines d'APM, disposes en 5 rangees de 5 dans un recipient en acier nickele ou en aluminium APM. Pour ameliorer les echanges thermiques, les gaines d'APM extrudees etaient munies de 8 ailettes disposees selon un pas helicoidal de 45 ou 90{sup o}/30 cm. L'obturation des gaines des barreaux etait assuree par des bouchons en aluminium plaque argent, lies par alliage eutectique aux tubes APM. Les cartouches etaient equipees d'instruments permettant de: 1. Mesurer la temperature du fluide de refroidissement et la temperature superficielle des gaines; 2. Deceler les defectuosites des barreaux de combustible; 3. Modifier la vitesse du fluide de refroidissement (on pourrait ainsi obtenir des temperatures maximums de l'ordre de 455{sup o}C a la surface de la gaine); 4. Mesurer la vitesse du fluide de refroidissement; 5. Mesurer le degagement des produits de fission gazeux. Ces cartouches ont ete installees dans le reacteur OMRE pour atteindre un taux de combustion de l'ordre de 25000 a 30000 MWj/tU. Au 1er avril 1963 le taux atteint etait de 7700 a 12000 MWj/tU. Deux des cartouches ont ete retirees du reacteur a la suite de difficultes suscitees par leurs instruments de mesure. Les trois autres cartouches ont ete maintenues dans le reacteur. A ce jour, les resusltats de ces travaux experimentaux donnent a penser que le combustible APM-UO{sub 2} permettra d'atteindre les objectifs du programme de POPR. (author) [Spanish] En ejecucion del programa relativo al reactor de potencia prototipo de moderador organico de 50 MW(e) (POPR), se han llevado a cabo amplios trabajos de investigacion sobre productos elaborados por pulvimetalurgia de aluminio (PMA), con el fin de utilizarlos como revestimiento para el combustible de UO{sub 2}. Como parte de estos trabajos, se ha investigado la aptidud de los metodos de union eutectica, de soldadura a tope por chispas y de soldadura por compresion en frio ''Koldweld'', para realizar los cierres de los extremos del revestimiento de los elementos combustibles. Se ha estudiado la compresion vibratoria como procedimiento para rellenar de UO{sub 2} los tubos de PMA. Se han realizado ensayos fuera de reactor para reunir datos sobre la compatibilidad entre el material PMA y el UO{sub 2} . De estos trabajos, se deduce que, en las condiciones actuales, el metodo de union eutectica es el mas adecuado para cerrar los extremos de los revestimientos; con la compresion vibratoria, se obtuvieron densidades del combustible del orden del 80 al 88% del valor teorico, y no se produjo reaccion alguna entre el material PMA y el UO{sub 2} en el intervalo de temperaturas de funcionamiento del POPR (temperatura maxima de 850{sup o}F en la superficie de separacion entre el combustible y el revestimiento). Como resultado de estos trabajos, se han elaborado cinco elementos combustibles prototipo de UO{sub 2}, revestido con material PMA, para ensayarlos en el reactor experimental de moderador organico (OMRE). Cada elemento esta compuesto por 24 o 25 barras de combustible revestidas de material PMA, dispuestas en grupos de 5 x 5 en una caja para combustible de acero niquelado o de material PMA. Con el proposito de aumentar la superficie, el revestimiento extruido de material PMA lleva ocho aletas dispuestas en espiral con un paso de 45 o 90{sup o}/pie , cuya funcion es mejorar la transmision de calor. Los cierres de los extremos de las barras de combustible se han realizado por union eutectica de tapones de aluminio plateado a los tubos de material PMA. Los elementos combustibles estan dotados de instrumentos para: 1 . Medir las temperaturas de la superficie del revestimiento y del refrigerante; 2. Detectar defectos de las barras de combustible; 3 . Modificar la velocidad del refrigerante (como medio para obtener una temperatura maxima de la superficie del revestimiento de 850{sup o}F); 4. Medir la velocidad del refrigerante; 5. Medir la acumulacion de gases de fision. Dichos elementos se instalaron en e l reactor OMRE con el proposito de obtener grados de combustion de 25 000 a 30 000 MWd/t de uranio. El 1- de abril de 1963 habian alcanzado grados de combustion acumulativos que oscilaban entre 7700 y 12 000 MWd/t de uranio. Dos de los elementos combustibles se extrajeron del reactor a raiz de problemas suscitados por el instrumental utilizado para los ensayos. Los tres elementos restantes continuaban en el reactor. Todos los resultados de los experimentos realizados hasta la fecha parecen indicar que el sistema de combustible PMA-UO{sub 2} permitira alcanzar los objetivos fijados para el programa relativo al reactor POPR. (author) [Russian] V podderzhku Programmy prototipov organicheskikh ehnergoreaktorov (POPR) moshchnost'yu 50 mgvt (ehl.) byla provedena obshirnaya rabota po razrabotke poroshkovoj metallurgiej alyuminievykh materialov (APM) v kachestve obolochek dlya topliva iz UO{sub 2} . Kak chast' ehtoj raboty byli issledovany ehvteticheskoe soedinenie, svarke v styk oplavleniem i kholodnaya svarka. Kolduehlla pod davleniem kak metody dlya soedineniya stykov pri sborke toplivnykh ehlementov. Vibratsionnoe uplotnenie izuchalos' kak sredstvo zapolneniya trubok APM dvuokis'yu urana. Opyty vne reaktora provodilis' dlya.ogo, chtoby poluchit' informatsiyu o svomestimosti APM - UO{sub 2} . Ehta rabota pokazala, chto pri sushchestvuyushchikh usloviyakh ehvteticheskoe soedinenie yavlyaetsya naibolee podkhodyashchim sposobom dlya soedineniya stykov; vibratsionnoe uplotnenie davalo plotnost' topliva v predelakh ot 80 do 88% teoreticheskoj plotnosti, i ne nablyudalos' vzaimodejstvie APM -UO{sub 2} v diapazone ehkspluatatsionnykh temperatur POPR (temperatura poverkhnosti razdela toplivo - obolochka maksimum 850{sup o}F). V rezul'tate ehtoj raboty bylo izgotovleno 5 prototipov UO{sub 2}-APM toplivnykh ehlementov s tsel'yu ispytaniya na opytnom reaktore s organicheskim zamedlitelem. Kazhdyj ehlement sostoyal iz 24 ili 25 toplivnykh sterzhnej v obolochke iz APM i sgruppirovannykh v sistemu 5 x 5 v stal'noj korobke, pokrytoj nikelem, ili toplivnoj korobke ieh APM. Dlya togo, chtoby uvelichit' poverkhnost' ehlementa i tem samym znachitel'no uluchshit' teploperedachu, izgotovlennaya ehkstruziej obolochka ieh APM imeet vosem' spiral'nykh reber s shagom vinta 45 ili 90{sup o} na 1 fut. Soedineniya stykov toplivnykh sterzhnej proizvodilis' s pomoshch'yu ehvteticheskogo, soedineniya poserebrennogo alyuminiya v vide kontsevykh probok k trubkam APM. EHlementy byli snabzheny prisposobleniyami dlya: 1. Izmereniya poverkhnosti obolochki i temperatury okhladitelya. 2. Opredeleniya neispravnosti toplivnogo sterzhnya. 3. Izmeneniya skorosti okhladitelya (sredstva polucheniya maksimal'noj temperatury poverkhnosti pokrytiya 850{sup o}F). 4. Izmereniya skorosti okhladitelya. 5., Izmereniya obrazuyushchikhsya pri raspade gazov. Ehti ehlementy byli ustanovleny v opytnom reaktore s organicheskim zamedlitelem pri raschetnykh dannykh vygoraniya topliva s 25 000 do 30 000 mgvt-dnej/t urana. Na 1 fevralya 1963 goda oni dostigli naivysshego vygoraniya v predelakh ot 7 700 do 12 000 mgvt-dnej/t urana. Iz imeyushchikhsya ehlementov dva byli udaleny iz reaktora vvidu trudnostej, kotorye vstretilis' pri ispol'zovanii kontrol'noizmeritel'nykh priborov, svyazannykh s ispytaniem ehlementov. Ostal'nye tri ehlementa byli ostavleny v reaktore. Rezul'taty ehksperimental'noj raboty, provedennoj na segodnyashnij den', ukazyvayut na to, chto toplivnaya sistema APM - UO{sub 2} dast svoi rezul'taty v programme POPR. (author)

 18. An Appraisal of Analytical Methods for Plutonium and their Applications to the Analysis of Nuclear Materials; Evaluation des Methodes Analytiques de Dosage du Plutonium et de Leur Application a l'Analyse des Matieres Nucleaires; Otsenka analiticheskikh metodov opredeleniya plutoniya i ikh primenenie dlya analiza yadernykh materialov; Metodos Analiticos de Determinacion del Plutonio y su Empleo en el Analisis de Materiales Nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milner, G. W.C.; Phillips, G. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks. (United Kingdom)

  1966-02-15

  ademas de las dificultades que se encuentran al disolver las muestras y al llevar el plutonio al estado de valencia deseado. Comenta con ejemplos las ventajas y los inconvenientes de disolver las muestras en mezclas de acidos inorganicos corrientes o mediante tecnicas de fusion. Los autores exponen someramente los procedimientos de analisis y dan los resultados obtenidos con muestras tipicas de aleaciones de Pu-U, Pu-Ce-Co y Pu-U-Mo, oxidos y carburos de Pu-U, y cermets carburados de Pu-U con Fe, Mo y Cr. Estos materiales han ido surgiendo de los programas de investigacion metalurgica y de desarrollo de nuevos combustibles nucleares. (author) [Russian] Sushhestvujut razlichnye metody opredelenija soderzhanija plutonija v jadernyh materialah. Dlja opredelenija milligrammovyh kolichestv primenjajut metody, vkljuchaja differencial'nuju spektrofotometriju s ispol'zovaniem cve'a Pu(III), gravimetriju, osnovannuju na PUO{sub 2}, gamma-schet i metody okislenija-vosstanovlenija s potenciometricheskim i amperometricheskim titrovaniem i kontrol'no-potencial'noj ku- lonmetriej. Al'fa-schet, izotopnoe razbavlenie i poljarograficheskie metody vpolne prigodny dlja vychislenija mikrogrammovyh kolichestv. V svjazi s tem, chto nekotorye metody bolee prigodny po sravneniju s drugimi dlja nekotoryh obrazcov, lico, proizvodjashhee analiz, stalkivaetsja s trudnymi problemami vybora metoda dlja poluchenija nailuchshih rezul'tatov. Preimushhestva i nedostatki vysheukazannyh metodov opisyvajutsja v svete raznoobraznogo opyta, nakoplennogo pri rabote s nimi v techenie mnogih let v atomnom nauchno-issledovatel'skom centre v Harujelle, a takzhe izlagajutsja zamechanija o tochnosti, chetkosti, chuvstvitel'nosti i konstruktorskih osobennostjah, predstavljajushhih osobyj interes. Nekotorye metody nevozmozhno primenit' bez opredelennogo otdelenija plutonija ot drugih sostavnyh chastej obrazca. V svjazi s jetim izlagajutsja zamechanija na osnove opyta po ispol'zovaniju anionnogo obmena i

 19. Some Possibilities of the Eddy-Current Method for Multi-Parameter Testing of Structural Components; Quelques Possibilites Offertes par la Methode des Courants de Foucault pour le Controle de Nombreux Parametres des Elements de Construction; Nekotorye vozmozhnosti metoda vikhrevykh tokov dlya mnogoparametrovogo kontrolya ehlementov konstruktsij; Algunas Posibilidades que Brinda el Metodo de las Corrientes de Foucault para Controlar Numerosos Parametros de los Elementos de Construccion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vjahorev, V. G.; Gerasimov, V. G.; Deniskin, V. P.; Trahtenberg, L. I.; Shkarlet, Ju. M. [Gosudarstvennyj Komitet po Ispol' zovaniju Atomnoj Jenergii SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-09-15

  - shhenij kontroliruemoj truby na rezul'taty izmerenij ustranjaetsja putem primenenija sledja- shhej sistemy, upravljaemoj signalom, zavisjashhim ot fazy naprjazhenija datchika. Soobshhaetsja o primenenii v kachestve datchika pribora dlja kontrolja trub avtogenera- tora, s vkljuchennoj v ego kontur ispytatel'noj katushkoj. Na osnove raschetnyh i jeksperimental'nyh dannyh pokazany nekotorye vozmozhnosti postroenija odnochastotnyh tokovihrevyh nakladnyh datchikov dlja kontrolja pri odnovremen- nom izmenenii bolee chem dvuh parametrov. (author)

 20. Construction and Operation of a Commercial Gamma-Ray Package-Sterilizing Plant; Construction et fonctionnement d'une installation industrielle pour la sterilisation d'articles sous emballage par les rayons gamma; Razrabotka i ehkspluatatsiya sbornoj ustanovki gamma-izlucheniya promyshlennogo tipa dlya sterilizatsii meditsinskikh materialov; Construccion y funcionamiento de una instalacion industrial para la esterilizacion gamma de articulos medicos empaquetados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Crawford, C. G. [Johnson' s Ethical Plastics Ltd., Slough (United Kingdom)

  1963-11-15

  'installation dans une unite d e production exploitee par une entreprise commerciale et la bacteriologie. Il etudie brievement la rentabilite de la sterilisation par les rayons gamma et examine quelles sont les autres possibilites d'utilisation d'une installation de cette nature. (author) [Spanish] En la memoria se describe una instalacion de esterilizacion a base de {sup 60}Co, explotada comercialmente por la Johnson's Ethical Plastics Limited en Slough (Reino Unido). Se trata de una instalacion de tratamiento continuo totalmente automatica equipada con una fuente de 72 000 c. Aprovechando la experiencia adquirida por la Junta de Energfa Atomica del Reino Unido en su Package Irradiation Plant de Wantage, dicha instalacion fue concebida para esterilizar jeringas de material plastico y otros articulos medicos no recuperables de analoga densidad aparente. La instalacion viene funcionando desde noviembre de 1962. En la memoria se indican las principales caracteristicas de construccion, en especial los dispositivos para la seguridad del personal, y el metodo de carga de las varillas de cobalto. Se describe la experiencia adquirida, en particular en lo que atauee a la dosimetria, la integracion de la instalacion en el proceso productivo de una empresa comercial y los resultados bacteriologicos. Por ultimo, se examinan brevemente los aspectos economicos de la esterilizacion por irradiacion gamma y se evaluan las posibles aplicaciones de una instalacion de este tipo en el futuro. (author) [Russian] Tsel' nastoyashchej stat'i - opisanie ustanovki dlya oblucheniya s pomoshch'yu Co{sup 60}, na kotoroj v nastoyashchee vremya proizvoditsya v promyshlennykh masshtabakh sterilizatsiya meditsinskikh materialov (firma ''Dzhonsons ehtikal plastike'' v Slou, Angliya). Ustanovka nepreryvnogo dejstviya snabzhena istochnikom v 72 000 kyuri; vse operatsii polnost'yu avtomatizirovany. Na osnove opyta, poluchennogo v ehtoj oblasti pri ehkspluatatsii sbornoj radiatsionnoj ustanovki v Uontidzhe (pri

 1. Economics of Grain Irradiation; Aspects Economiques de l'Irradiation du Grain; Ehkonomika oblucheniya zerna; Aspectos Ecomomicos de la Irradiacion de Granos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baines, B. D. [Nuclear Chemical Plant Ltd. (United Kingdom); Mosely, J. [Radiation Dynamics Ltd., London (United Kingdom)

  1966-11-15

  industriels pour s'assurer qu'elles sont acceptables pour les utilisateurs eventuels. Les methodes sont en outre expliquees, afin que l'on puisse les appliquer a des problemes analogues. (author) [Spanish] Despues de tres anos de estudios preparatorios se ha proyectado una instalacion de irradiacion de granos que se esta montando en un silo ya en uso. Sobre la base de la experiencia adquirida se calcula el costo real de construccion de una instalacion que utilice cobalto-60; dicha experiencia se aprovecha asimismo para calcular el costo de instalaciones destinadas a tratar grandes cantidades de grano. Se comparan los costos correspondientes a dos tipos de instalaciones de complejidad semejante; por este procedimiento se determina en que regiones resulta mas apropiado cada uno de ellos y en cuales cualquiera de los dos puede ser el mas indicado, segun las condiciones de emplazamiento, el nivel tecnologico local y los metodos de explotacion. Estos dos tipos de instalacion se describen con suficiente detalle para que se puedan apreciar claramente los elementos de equipo que corresponden a los costos indicados. Los metodos de contabilidad se han discutido con contables industriales a fin de tener la seguridad de que son aceptables para los posibles usuarios. Se explican los metodos seguidos para que puedan aplicarse a problemas analogos. (author) [Russian] Spustja tri goda, v techenie kotoryh byli podgotovleny jeskiznye proekty, byla skonstruirovana ustanovka po oblucheniju zerna, kotoraja v nastojashhee vremja ustanavlivaetsja v sushhestvujushhuju ustanovku po silosovaniju. Na osnove jetogo opyta v nastojashhee vremja izvestna dejstvitel'naja stoimost' sooruzhenija predprijatija, ispol'zujushhego ustanovku kobal't-60; jetot opyt vkljuchaetsja v smetu na ustanovku mashin po obrabotke zerna vysokoj propusknoj sposobnosti. Privoditsja sravnenie stoimosti dlja predprijatij sravnimoj slozhnosti i ona opredeljaet te oblasti, v kotoryh kazhdyj vid predprijatija javljaetsja naibolee

 2. Effect of Gamma Radiation on Polyethyl Acrylate; Effet des rayons gamma sur le polyethylacrylate; Dejstvie gamma-izlucheniya na akrilat poliehtila; Efectos de las radiaciones gamma sobre el poliacrilato de etilo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heyns, H; Desreux, V [Laboratory of Physical Chemistry, University of Liege (Belgium)

  1960-07-15

  molekulyarnym vesom v rastvore i tverdom sostoyanii. Ispol'zuemymi rastvoritelyam i yavlyayutsya benzol i chetyrekhkhloristyj uglerod; opyty proizvodilis ' pri obychnoj temperature bez vozdukha i pri nalichii vozdukha. Nikakogo posleduyushchego dejstviya vo vremya irradiatsii rastvorov zamecheno ne bylo. Pri obluchenii vozrastayushchim i dozami razzhizhzhennykh rastvorov, pri nalichii vozdukha, zamecheno, chto sobstvennaya vyazkost' i postoyannoe osazhdenie umen'shayutsya . Poluchennye rezul'taty mogut byt' istolkovany na osnove degradatsii. Pryamoj i kosvennyj ehffekty proportsional'n y doze i zavisyat ot rastvoritelya. Oba oni takzhe pryamoproportsional'n y pervonachal'nomu molekulyarnomu vesu polimera. Izuchaetsya vliyanie kisloroda ili ingibitora (zamedlitelya) . Obluchenie provodilos' takzhe v tverdom sostoyanii. Ono pokazalo, chto v ehtom sluchae nablyudaetsya poperechnaya svyaz', kak pri nalichii, tak i pri otsutstvii kisloroda. EHta poperechnaya svyaz' soprovozhdaetsya bolee ili menee vazhnoj degradatsiej, v zavisimosti ot sluchaya. Nakonets, opyty, provedennye nad kontsentrirovannymi rastvorami v chetyrekhkhloristom uglerode, pokazyvayut, chto v dannom sluchae imeet mesto sopernichestvo mezhdu degradatsiej i poperechnoj svyaz'yu. (author)

 3. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  to su CoAl2O3 i NiAl2O3 ili (Ni,Co(Al,Cr2O4 (Tang, et al., 2004, pp.228-233. Prevlake CoNiCrAlY u deponovanom stanju imaju visoku čvrstoću spoja od 55 - 62MPa (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco i mikrotvrdoću 558 ± 43 HV0.3 za prosečnu vrednost poroznosti od 4.2%. Pored dobrih mehaničkih karakteristika, prevlake imaju nizak koeficijent trenja od 0.85 - 0,9 i otporne su na habanje (Gudmundsson, Jacobson, 1988, pp.207-217. Po preporuci proizvođača praha radna temperatura prevlaka CoNiCrAlY je ≤ 1050°C (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco. U radu su predstavljeni rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja sprej odstojanja na niskom pritisku na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlake. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita odstojanja plazma pištolja 270, 295 i 320mm. Prevlaka sa najboljim karakteristikama je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu bez zaštitne atmosfere na 1100°C u trajanju od 240 sati. Glavni cilj rada je bio da se homologuju slojevi Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlake i primene na vazduhoplovnim delovima izloženim kombinaciji visoko temperaturne oksidacije i vrele korozije. Analizirane su mikrostrukture i mehaničke karakteristike slojeva prevlaka na osnovu čega se odabrala prevlaka najboljeg kvaliteta i homologovali vakuum plazma sprej parametri. Materijali za ispitivanje i uzorci Za eksperiment se koristio prah firme Sulcer Metko (Sulzer Metco sa oznakom AMDRY 9951. Prah Co32Ni21Cr8Al0.5Y je razvijen za izradu prevlaka koje se koriste za zaštitu metalne osnove od visoko temperaturna oksidacije i vrele korozije na temperaturama t ≤ 1050°C (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco. Metalni prah proizveden je atomizacijom tečnog rastopa legure Co32Ni21Cr8Al0.5Y inertnim gasnom argonom. Raspon granulacije čestica praha koji se koristio u eksperimentu bio je od   5 - 37μm. Osnove na koje su deponovane

 4. The Application of Various Nondestructive Testing Methods to Fuel Elements of the Orgel Type; Application des Differentes Methodes d'Essais Non Destructifs aux Elements Combustibles du Type Orgel; Primenenie razlichnykh nedestruktivnykh metodov ispytanij k toplivnym ehlementam tipa ''orgel''; Aplicacion de Distintos Metodos de Ensayo No Destructivo a los Elementos Combustibles de Tipo Orgel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonnet, P.; Jansen, J. [EURATOM, C.C.R., Ispra (Italy)

  1965-09-15

  experimentales para obtener una definicion satisfactoria. Para concluir, los autores presentan un proyecto de cadena de control semi-industrial, con las diferentes posibilidades de tratamiento existentes y formulan observaciones de validez general sobre los ensayos no destructivos aplicados e elementos combustibles. (author) [Russian] Izlagajutsja razlichnye metody obnaruzhenija defektov v obolochkah toplivnyh jelementov (defekty v razmerah ili strukture). Govoritsja takzhe ob okonchatel'nyh ispytanijah toplivnyh jelementov, v chastnosti o radiografii svarki i ob ispytanijah na germetichnost'. Jeta tema uzhe zatragivalas' chastichno. Izuchenie razmernyh harakteristik torcevogo sreza obolochki iz spechennogo aljuminievogo poroshka uzhe javljalos' temoj dovol'no razvernutyh issledovanij. V chastnosti izuchalis' sledujushhie voprosy: 1. Izmerenija vnutrennih i vneshnih diametrov na osnove primenenija pnevmaticheskih lovushek i registracii rezul'tatov. 2. Izmerenija tolshhiny na osnove ispol'zovanija libo ul'trazvuka po metodu rezonansa, libo luchej (kontrakt mezhdu Evratomom i Jeksperimental'nym institutom legkoj metallurgii) . 3. Kontrol' po strele progiba. 4. Ispytanija na rebristyh trubah. Obnaruzhenie defektov v obolochkah takzhe bylo temoj nauchnoj raboty, i kriterij neprigodnosti byl prinjat s uchetom budushhego primenenija obolochek. Daetsja opisanie sledujushhih ispytanij: a. Sozdanie iskusstvennyh treshhin i vyjavlenie zavisimosti ih vreda po sravneniju s dejstvitel'nymi treshhinami v spechennom aljuminievom poroshke. Jeto issledovanie v dejstvitel'nosti pokazalo bol'shuju chuvstvitel'nost' k prodol'nym treshhinam, voznikajushhim obychno v period prevrashhenij, vyzvannyh krupnymi vkraplenijami. b. Ispytanija ul'trazvukom. Prodol'nye treshhiny. Sravnenie metodov s dvumja i s odnoj lovushkoj svidetel'stvuet o predelah ispol'zovanija oboih metodov. Poperechnye treshhiny. Daetsja kratkoe opisanie metoda s odnoj lovushkoj, primenennogo v dannom issledovanii. Mehanicheskaja

 5. The Application of Existing Oceanographic Knowledge to the Problem of Radioactive Waste Disposal into the Sea; Applicationdes Connaissances Oceanographiques Actuelles au Probleme de l'Elimination de Dechets Radioactifs dans la Mer; 0418 0421 041f 0414 ; Aplicacion de los Conocimientos Oceanograficos Actuales al Problema de la Evacuacion de Desechos Radiactivos en el Mar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pritchard, D. W. [Johns Hopkins University, Baltimore, MD (United States)

  1960-07-01

  alta mar de resinas de intercambio ionico agotadas en cantidades del orden de varios centenares de curies sin crear riesgos innecesarios. En la tercera parte del trabajo, el autor describe sucintamente algunas investigaciones oceanograficas actualmente en curso en los Estados Unidos que pueden contribuir a la solucion del problema de la evacuacion de desechos radiactivos. (author) [Russian] Zapiska sostoit iz treh glavnyh razdelov. V pervom razdele razbiraetsja obshhij podhod ko vsej vazhnoj probleme udalenija radioaktivnyh materialov v more. Ukazany te rajony, gde trebuetsja znanie okeanografii, a takzhe daetsja obshhee ponjatie o sostojanii nashego znakomstva s jetimi rajonami v nastojashhee vremja. Vo vtorom razdele sushhestvujushhie okeanograficheskie znanija primenjajutsja k problemam udalenija othodov, vkljuchaja fizicheskie, himicheskie i biologicheskie aspekty. Pokazyvaetsja, chto na osnove sushhestvujushhih okeanograficheskih znanij mozhno udaljat' sravnitel'no bol'shie razmery (porjadka neskol'kih megakjuri v god) upakovannyh othodov v glubokovodnye vpadiny, ne ugrozhaja bezopasnosti cheloveka na more. Nizkoaktivnye upakovannye othody porjadka neskol'kih soten kjuri v god na odno mesto udalenija mogut bez opasnosti sbrasyvat'sja v kontinental'nom shel'fe. Bez kakogo-libo osobogo riska mozhno sbrasyvat' aktivnosti porjadka neskol'kih soten kjuri v ispol'zovannyh zapolniteljah ionoobmennikov jadernyh sudov. Rassmatrivajutsja special'nye aspekty jekspluatacii jadernyh sudov v pribrezhnyh i jestuarial'nyh vodah. V tret'em razdele zapiski daetsja kratkij obzor issledovatel'skoj dejatel'nosti v oblasti okeanografii, kotoraja vedetsja v nastojashhee vremja v Soedinennyh Shtatah primenitel'no k probleme udalenija radioaktivnyh othodov. (author)

 6. Postoje studentů sportovní výchovy ke sportovní aktivitě nevidomých v Maďarsku a jejich možné příčiny Attitudes of students in sport education to the sport activity of blind people in Hungary and possible reasons for them

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gábor Ramocsa

  2007-02-01

  Full Text Available Velmi nízká účast nevidomých na sportovních aktivitách je způsobena především nedostatečnými znalostmi odborníků v oblasti sportu pro postižené osoby. Sportovní trenéři a 582 budoucí učitelé tělesné výchovy byli dotazováni na znalosti a představy o sportovních aktivitách osob s postižením, především nevidomých. Průzkum prokázal, že učitelům tělesné výchovy a trenérům, kteří se účastní sportovních aktivit určených pro postižené, dobré úmysly v zásadě neschází a že hlavní překážkou je nedostatek témat týkajících se sportu pro postižené v osnovách studijních oborů. Janečka, Kudláček a Válková (2003 zdůraznili zásadní potřebu speciálně připravených učitelů tělesné výchovy, a to především na základních školách. Osobní zkušenosti a přímý kontakt s nevidomými sportovci nemohou být nahrazeny audiovizuálními vzdělávacími metodami. Nevidomí se nemohou v důsledku svého postižení stát trenéry, takže sport pro nevidomé musí být rozvíjen s aktivní podporou a spoluprací se sportovními odborníky bez zrakového postižení. Sport pro postižené musí být vyučován jako samostatný předmět nebo alespoň jako samostatný a zdůrazňovaný úsek již stávajícího běžného předmětu, jako je teorie tréninku. Z metodického hlediska je zásadní a nenahraditelný osobní kontakt s nevidomými a také praktická setkání v průběhu výchovy (Asjborn & Tonjum, 1986. Studenti by neměli školu opouštět bez specifických znalostí o sportu pro postižené a o možných způsobech zapojení nevidomých do sportovních aktivit. Takový mnohostranný přístup ke vzdělávání je budoucí a moderní metodou výuky. The very low participation of blind people in sport is fundamentally caused by the inappropriate knowledge of experts on disabled – specific areas of sport. Sport coaches and 582 students learning to be PE teachers

 7. Radioiodinated (I{sup 131} and I{sup 125}) Fibrinogen for the Detection of Malignant Tumours in Man; Emploi de Fibrinogene Marque avec {sup 131}I ou {sup 125}I pour la Detection de Tumeurs Malignes chez l'Homme; Primenenie mechennogo radioaktivnym Jodom-131 i Jodom-125 fibrinogena dlya obnaruzheniya zlokachestvennykh opukholej u cheloveka; Empleo el Fibrinogeno Radioyodado ({sup 131}I y {sup 125}I) para la Deteccion de Tumores Malignos en el Hombre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Monasterio, G.; Becchini, M. F.; Riccioni, N. [Centre of Nuclear Medicine, Medical Clinic, University of Pisa (Italy)

  1964-10-15

  i teoreticheski ustanovleno vysokoe soderzhanie fibrina. Jetot vyvod osnovan na tom, chto v zlokachestvennoj opuholi soderzhitsja bol'shoe kolichestvotromboplastina, vyzyvajushhego polimerizaciju fibrinogena v fibrin. Na osnove jetih dannyh fibrinogen chelovecheskogo organizma, mechennyj jodom-131 i jodom-125, byl podvergnut ispytaniju kak vozmozhnyj agent dlja obnaruzhenija zlokachestvennyh opuholej u cheloveka. Pogloshhenie mechennogo radioaktivnym jodom fibrinogena izuchalos' v dobrokachestvennyh i zlokachestvennyh opuholjah, a takzhe i v tkanjah, ne javljajushhihsja novoobrazovanijami, no zanimajushhimi opredelennoe prostranstvo. Do sih por izucheny 73 sluchaja; 53 iz nih sostavljajut zlokachestvennye opuholi, raspolozhennye v skelete, legkih, golovnom mozgu, organah brjushnoj polosti i t.d. Izuchenie pogloshhenija fibrinogena mechennogo jodom-131 dalo tochnye rezul'taty v 79%izuchavshihsja sluchaev. Ni v odnom sluchae ne polucheno nepravil'nyh polozhitel'nyh rezul'tatov. Kratko obsuzhdajutsja metody i rezul'taty. Na osnovanii poluchennyh dannyh javstvuet, chto fibrinogen mechennyj jodom-131 mozhet uspeshno primenjat'sja dlja rannej diagnostiki zlokachestvennyh opuholej u cheloveka. Vozmozhnye usovershenstvovanija metoda obnaruzhenija mogut sushhestvenno povysit' diagnosticheskuju cennost' metoda. (author)

 8. Recent Measurements of the Scattering Laws of Some Hydrogenous Moderators; Determination des Lois de Diffusion de Plusieurs Ralentisseurs Hydrogenes; 0423 0421 0422 0410 041d 041e 0412 041b 0415 041d 0418 0415 0417 0410 041a 041e 041d 041e 0412 0420 0410 0421 0421 0415 042f 041d 0418 042f 041d 0410 041d 0415 041a 041e 0422 041e 0420 042b 0425 0412 041e 0414 041e 0420 041e 0414 0421 041e 0414 0415 0420 0416 0410 0429 0418 0425 0417 0410 041c 0415 0414 041b 0418 0422 0415 041b 042f 0425 ; Recientes Comprobaciones de las Leyes de Dispersion en Algunos Moderadores Hidro Genados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaeser, W.; Ehret, G.; Merkel, A. [Institut fuer Angewandte Kernphysik, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Federal Republic of Germany (Germany)

  1965-06-15

  -Nelkin y a la teoria perfeccionada de Griffing. (author) [Russian] Ustanovlenie zakonov rassejanija na vodorodsoderzhashhih materialah imeet bol'shoe znachenie kak dlja luchshego ponimanija termalizacii nejtronov v takih zamedliteljah, tak i dlja ponimanija fizicheskih osnov dinamicheskogo povedenija takih sistem. S pomoshh'ju metoda izmerenija po vremeni proleta (vrashhajushhijsja kristall) byli izmereny dvojnye differencial'nye sechenija rassejanija dlja benzola, cirkonievogo gidrida i parov obychnoj vody. Jeti izmerenija byli osushhestvleny pri jenergijah bombardirujushhih nejtronov ot 0,018 do 0,06 jev i pri uglah rassejanija mezhdu 20 i 140 Degree-Sign . Izmerennye velichiny Q ohvatyvajut diapazon ot 0 do 15 A{sup -1} (zdes nQ - peredacha impul'sa). Dannye o zakone rassejanija byli vyvedeny iz izmerennyh poperechnyh sechenij i byli jekstrapolirovany s pomoshh'ju raschetov LEAP i ADDELT dlja poluchenija znachenij peredachi jenergii i impul'sa, kotorye nevozmozhno poluchit' neposredstvenno jeksperimental'nym putem. Metodom jekstrapoljacii byli opredeleny takzhe obobshhennye raspredelenija chastot r({beta}) dlja benzola i cirkonievogo gidrida. Rezul'taty dlja vodjanyh parov sravnivajutsja s teoreticheskimi raschetami, osnovannymi na teorii Krigera-Njelkina i na uluchshennoj teorii Griffinga. (author)

 9. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  radu predstavljeni su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja protoka plazma gasa (He na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva WC17Co. Glavni cilj je bio da se stara tehnologija cementacije  rukavaca vratila zameni deponovanjem WC17Co prevlake plazma-sprej tehnologijom. Analizirane su mehaničke karakteristike i mikrostrukture prevlaka da bi se odabrala prevlaka najboljih karakteristika. Prevlaka sa najboljim mehaničkim i strukturnim karakteristikama je testirana i homologovana na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" letnim ispitivanjem u trajanju od 50 časova u VZ „Moma Stanojlović" u Batajnici. Materijali za ispitivanje i uzorci Za izradu prevlaka upotrebljen je prah firme „Sulzer Metco” sa oznakom Metco 73F-NS-1. Za izradu praha korišćena je tehnika suvo  raspršavanje/sinterovanje sa sadržajem od 83 tež.%WC i 17 tež.%Co. Prah koji se koristio u eksperimentu imao je raspon granulacije od 11 µm do 53 µm (Material Product Data Sheet, 2011. Čestice praha su porozne  i sfernog oblika. Osnove na koje su deponovane prevlake za procenu strukture i za ispitivanje mikrotvrdoće izrađene su od čelika Č.4171 (X15Cr13 EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija 70x20x1,5mm . Osnove za ispitivanje čvrstoće spoja takođe su izrađene od čelika Č.4171(X15Cr13EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija Ø25x50 mm (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Mehaničke karakterizacije prevlaka WC17Co urađene su prema standardu TURBOMECA (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Za merenje mikrotvrdoće i metalografska ispitivanja korišćeni su uzorci dimanzija 70 × 20 x 1,5 mm, dok su za ispitivanje zatezne čvrstoće korišćeni uzorci  Ø25 x 50 mm. Merenja mikrotvrdoća izvršena su korišćenjem Vikers dijamant piramide indenter i 300 grama opterećenje (HV0.3. Merenje je urađeno u pravcu duž lamela, u sredini i na krajevima uzorka. Na tri mesta sprovedeno je pet očitavanja, a

 10. Some Measurements of Thermal Neutron Spectra; Mesure de Spectres de Neutrons Thermiques; Nekotorye izmereniya spektrov teplovykh nejtronov; Algunas Mediciones de Espectros de Neutrones Termicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poole, M. J.; Schofield, P.; Sinclair, R. N. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Research Group, Atomic Energy Research Establishment, Harwell (United Kingdom)

  1964-04-15

  tiempo de vuelo dotado de selector. Este experimento, que puede compararse con los realizados por Bennet y colaboradores, quienes realizaron estudios analogos utilizando detectores sensibles a la energia, permitio deducir las 'secciones eficaces de retermalizacion' con caracter preliminar. A fin de establecer comparaciones mas detalladas, los autores estan efectuando calculos basados en la teoria de difusion de muchos grupos, utilizando los datos sobre la ley de dispersion obtenidos en Chalk River. Trataran de predecir la forma del espectro energetico en distintas posiciones en ambos bloques. En un segundo experimento, han introducido una discontinuidad espacial en lugar de una termica. En el centro de un tanque de agua fijaron un disco de cadmio de espesor suficiente para interceptar todoe los neutrones de energia inferior a 0,4 eV y midieron los espectros cerca del disco en funcion de la posicion y de la direccion de la trayectoria de los neutrones (respecto del plano del disco). Por ultimo, mencionan las mediciones espectrales efectuadas en un reticulado de grafito-uranio, que permiten comprobar los calculos en condiciones geometricas propias de los reactores. Pueden efectuarse muchos experimentos sobre el espectro en una geometria critica o subcritica; en la memoria se examinan las ventajas relativas de los dos metodos utilizados. (author) [Russian] V Harujelle nachato osushhestvlenie dopolnitel'nyh programm v celjah opredelenija zakona rassejanija v zamedlitele i proverki ego dejstvija v processe izmerenij spektrov. Opyty s zakonom rassejanija v osnovnom provodilis' v Chok-River, v to vremja kak obrabotka dannyh proizvoditsja v Argonskoj nacional'noj laboratorii, a analiz i neobhodimaja jekstrapoljacija na osnove rezul'tatov izmerenij-v Harujelle. .Spektral'nye izmerenija obychno raspadajutsja na dve chasti. S pomoshh'ju spektroskopicheskih metodov opredelenija vremeni proleta na shirokom diapazone provedeny izmerenija spektrov teplovyh nejtronov v otravlennyh

 11. Some Non-Destructive Testing Methods Applicable to Sintered Materials; Quelques Methodes d'Essais Non Destructifs Applicables aux Materiaux Frittes; Nekotorye metody nedestruktivnykh ispytanii, primenimye k spechennym materialam; Algunos Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicables a los Materiales Sinterizados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labusca, Elena; Mirion, I.; Andreescu, N.; Alecu, M.; Biscoveanu, I. [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania)

  1965-10-15

  y orientacion de los granos, la presencia de defectos diversos (inclusiones, poros), y tambien la evolucion misma del proceso de sinterizacion, incluyendo la formacion de los cristales, el crecimiento granular, etc. En algunos casos, el examen microscopico se puede combinar con ensayos de microdureza. Este examen de la estructura micro- cristalina representa uno de los principales metodos de control cualitativo de los materiales sinterizados, y ningun otro medio de investigacion puede reemplazarlo. 2. El grado de consolidacion, factor esencial que determina la calidad de los materiales sinterizados, se verifica tambien midiendo algunas propiedades, por ejemplo la conductividad electrica y termica, en funcion de la densidad, teniendo presente que en el caso de los materiales sinterizados, la conductividad es directamente proporcional al grado de sinterizacion. Tambien se ha ensayado un metodo adecuado para verificar la porosidad, obteniendose datos experimentales interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la porosidad libre, que es afectada por las inclusiones gaseosas. La memoria contiene datos experimentales sobre la aplicacion de estos metodos de control a algunos materiales sinterizados, de interes para la tecnologia nuclear. (author) [Russian] S uchetom specifichnoj zernistoj struktury spechennyh materialov, razrabotannyh na osnove poroshkov, dlja kotoryh process uplotnenija zavisit ot spekanija, ispol'zovalis' metody kontrolja za stepen'ju spekanija i za nekotorymi svojstvami. Ispol'zovalis' sledujushhie metody bez razrushenija: 1. Izuchenie kristallicheskoj struktury spechennyh tverdyh tel s pomoshh'ju metallo- grafik i jelektronnoj mikroskopii. Jeti metody pozvoljajut obnaruzhit' odnorodnost' struktury, razmery i orientaciju zeren, nalichie razlichnyh defektov (vkraplenija, pustoty), a takzhe razvitie processa spekanija, vkljuchaja obrazovanie kristallov, uvelichenie zeren i pr. V nekotoryh sluchajah mozhno sovmeshhat' mikroskopicheskoe issledovanie

 12. The Estimation of Internal Contamination with Uranium from Urine Analysis Results; Evaluation de la Contamination Interne par l'Uranium a Partir des Resultats de l'Analyse d'Urines; 041e 0426 0414 ; Evaluacion de la Contaminacion Interna con Uranio a Partir de los Resultados del Analisis de Orina

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jackson, S. [Authority Health and Safety Branch, Radiological Protection Division, United Kingdom Atomic Energy Authority, Harwell, Berks. (United Kingdom)

  1964-11-15

  tejido oseo es menos peligrosa, eh el caso del uranio natural, que la toxicidad para el rinon. Cuando se trata de compuestos solubles de uranio altamente enriquecido cuya actividad especifica es elevada, la consideracion primordial es de caracter radiologico; los efectos quimicos en los rinones son menos peligrosos ijue la irradiacion del esqueleto qiie, por tanto, ha de considerarse como el organo critico. En este caso, es preferible tratar de evaluar la carga retenida en el cuerpo, y no la absorcion de uranio. Esta operacion se puede efectuar analizando muestras de orina tomadas no inmediatamente despues de la exposicion, sino al cabo de algun tiempo. Probablemente, el material mas indicado en la practica son las muestras tomadas al termino de unas vacaciones, pero en algunos casos puede ser necesario aceptar muestras tomadas despues de un fin de semana durante el que la persona interesada no haya concurrido al trabajo. (author) [Russian] Naibolee chastoj prichinoj popadanija urana v organizm javljaetsja vdyhanie uranovoj pyli. Rastvorimye uranovye soedinenija bystro vsasyvajutsja iz legkih, i bol'shaja chast' urana, popadajushhego v krovotok, vydeljaetsja s mochoj; Stepen' pogloshhenija rastvorimogo urana vo vremja rabot mozhet byt opredelena'na osnove soderzhanija urana v probah mochi, vzjatyh neposredstvenno posle jetogo. Harakternoj chertoj rastvorimyh soedinenij prirodnogo urana javljaetsja ne radiologicheskoe porazhenie, svjazannoe s himicheskim jeffektom urana, osevshego v pochkah. Chast' urana osedaet v kostjah skeleta, no obluchenie kostej javljaetsja menee kriticheskim v sluchae prirodnogo urana, chem toksichnost dlja pochek. Dlja rastvorimyh soedinenij vysokoobogashhennogo urana, imejushhih vysokuju specificheskuju aktivnost, glavnoj opasnost'ju javljaetsja radiologicheskaja; himicheskie jeffekty v pochkah menee opasny, chem obluchenie kostej', kotorye, takim obrazov stanovjatsja kriticheskim organom. V jetom sluchae luchshe popytat'sja opredelit

 13. Perspectives for the Use of Ionizing Radiation in the Decontamination (Salmonella Radicidation) of Some Frozen Proteinaceous Foods and Dry Mixed Feed Ingredients; Perspectives de l'Emploi des Rayonnements pour la Decontamination (Radicidation de Salmonella) de Certains Aliments Proteiques Congeles et des Constituants de Melanges Alimentaires Secs pour Animaux; Perspektivy ispol'zovaniya ioniziruyushchego izlucheniya dlya unichtozheniya bakterij (Gruppy Salmonella) nekotorykh zamorozhennykh belkovykh osnovnykh pishchevykh produktov i sukhikh komponentov smeshannogo'fura; Radiodescontaminacion (Radicidacion de la Salmonella) de Algunos Alimentos Proteicos Basicos Congelados y de Componentes de Alimentos Secos para Animales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mossel, D. A.A. [Central Institute for Nutrition and Food Research T.N.O., Zeist (Netherlands)

  1966-11-15

  , pigmentirovannyh jenterobakterial'nyh vidov. Ni na odnom iz ispytannyh urovnej obluchenija ne bylo zafiksirovano postojannoe, radiacionno zavisimoe, neblagoprijatnoe'vozdejstvie na'po'dopytnyhzhivotnyh, naprimer,krysah i v men'shej stepeni - na porosjatah. Pojetomu delaetsja vyvod, chto teper' mozhno osushhestvit' tret'ju stupen' ocenki, kak-to: (probnye opyty po dezaktivacii na kommercheskoj osnove v rajone proizvodstva. Vozmozhno, chto latinoamerikanskie strany, kak, naprimer, Argentina i Peru, javljajutsja naibolee podhodjashhimi rajonami dlja provedenija pervyh ispytanij takogo roda, poskol'ku oni vhodjat v chislo samyh krupnyh jeksporterov nekotoryh predmetov potreblenija, kotorye chasto byvajut zarazheny salmonelloj (zamorozhennoe konskoe mjaso bez kostej, a takzhe rybnaja muka i muka iz semjan hlopka), i raspolagajut, kak pravilo, horosho oborudovannymi laboratorijami i otnositel'no horosho podgotovlennymi kadrami. Istochnik kobal't-60 v 50 000 kjuri ili rentgenovskaja ustanovka analogichnoj moshhnosti mogut uspeshno primenjat'sja pri provedenii takih ispytanij. Metody mikrobiologicheskoj ocenki dlja obychnogo kontrolja za dejstvennost'ju takoj obrabotki posredstvom obluchenija uzhe razrabotany i ispytany v opytnyh uslovijah. Nakonec, tam, gde jeto vozmozhno, v jeksperimental'nom porjadke sleduet sravnit' preimushhestva takoj obrabotki s preimushhestvami konkurentosposobnyh, obychnyh metodov obrabotki, kak, naprimer, granulirovaniem v sluchae dezaktivacii furazha; takoj podhod dast vozmozhnost' sootvetstvujushhim otrasljam promyshlennosti sdelat' svoi vyvody uzhe pri zavershenii pervyh ispytanij na kommercheskoj osnove. (author)

 14. Radiochemical Determination of Plutonium for Radiological Purposes; Determination Radiochimique du Plutonium a des Fins Radiologiques; Radiokhimicheskoe opredelenie plutoniya dlya tselej radiologii; Determinacion Radioquimica del Plutonio con Fines Radiologicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nielsen, J. M.; Beasley, T. M. [Chemical Laboratory, Hanford Laboratories, General Electric Company, Richland, WA (United States)

  1964-10-15

  los distintos procedimientos. Los autores describen procedimiebtos para disolver completamente muestras de excreta, suelos, huesos, tejidos y plantas, insistiendo en la.necesidad de evitar la formacion de compuestos refractarios de plutonio, dificiles de disolver. Exponen metodos analiticos para efectuar el analisis del plutonio en esos materiales e incluyen la coprecipitacion, la extraccion liquido-liquido, la cromatografia de intercambio ionico y el empleo de los isotopos del plutonio para las determinaciones del rendimiento por analisis de la energia alfa. Recurriendo a razonamientos estadisticos, comparan las sensibilidades que es posible alcanzar en el recuento de particulas alfa de baja energia utilizando camaras de ionizacion, contadores proporcionales, contadores de diodo y emulsiones nucleares. Tambien mencionan el analisis isotopico del plutonio mediante la espectrometria alfa, las tecnicas de emulsion nuclear y el recuento por centelleo liquido. . Los autores tratan asimismo del empleo de los portadores no isotopicos como fuentes de actividad extrana y senalan los valores de la actividad del plutonio en el medio ambiente registrados recientemente en diferentes partes del mundo, relacionandolos con el empleo de muestras 'en blanco'. Indican dos metodos que podrian utilizarse para el analisis del plutonio cuando se requiera una sensibilidad mayor. Se trata del analisis por activacion y del recuento de los fragmentos de fision. (author) [Russian] V stat'e rassmatrivajutsja metody, kotorye ispol'zovalis' i ispol'zujutsja v nastojashhee vremja pri opredelenii mikromikrokolichestv plutonija v biologicheskih obrazcah i obrazcah iz okruzhajushhej sredy. Osoboe vnimanie udeljaetsja analizam vydelenij. Predpolagaemaja skorost' vydelenija s mochoj vyschityvalas' na osnove predpolagaemyh urovnej otlozhenija plutonija s tem, chtoby mozhno bylo sravnit' analiticheskuju chuvstvitel'nost' razlichnyh metodov. Daetsja opisanie metodov polnogo rastvorenija vydelenij, pochvy

 15. Statistical Control of Measurement Quality; Controle Statistique de la Qualite de la Mesure; Statisticheskim kontrol' kachestva izmerenij; Control Estadistico de la Calidad de las Mediciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bennett, C. A. [Battelle Memorial Institute, Richland, WA (United States)

  1966-02-15

  primery ispol'zovanija statisticheskih metodov na osnove dannyh Hjenforda. (author)

 16. An Assessment of those Metabolites Considered to be of Value in the Diagnosis of Exposure to Radiation; Evaluation des Metabolites Consideres Comme Utiles dans le Diagnostic des Expositions aux Rayonnements; 041e 0426 0414 ; Evaluacion de los Metabolitos Considerados Utiles para Diagnosticar la Exposicion a las Radiaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, H.; Bates, T. H. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Chapelcross, Annan, Scotland (United Kingdom)

  1965-06-15

  -oblucheniju v terapevticheskih celjah. Jeti pacienty poluchili dozy do 5000 r za period ot treh do pjati nedel'. Vydelenie s mochej kreatina, kreatinina, obshhego {alpha}-amidnogo azota, {beta} aminoizom asljanoj kisloty, pirolle-2- karbonovoj kisloty, 5-oksiindoleaciticheskoj kisloty i indoksil-sul'fata soprovozhdalis' kolichestvenno v techenie vsego hoda lechenija. Nikto iz pacientov ne podvergalsja oblucheniju vsego organizma, no ochevidno, chto izmenenija v metabolicheskoj funkcii v rezul'tate povrezhdenija, vyzvannogo izlucheniem, mozhet skazat'sja na mochevom vydelenii. Obsuzhdaetsja biohimicheskaja ocenka i interpretacija jetih obrazcov vydelenija v otnoshenii toj chasti obluchennogo organizma, no na jetoj stadii issledovanija delaetsja vyvod, chto kolichestvennaja ocenka biologicheskogo povrezhdenija ne vozmozhna. Odnako takie opyty mogut byt' poleznymi v kachestve rukovodstva dlja klinicista otnositel'no jetogo vida terapii. Predvaritel'nye opyty na osnove izmenenij v nekotoryh metabolitah plazmy u krys, obluchennyh edinymi subletal'nymi dozami rentgenovskogo obluchenija, dostojny jekstrapoljacii dlja izuchenija chelovecheskogo organizma. Izmerjalis' koncentracii plazmy 5-oksitrip- taminovoj mochevoj kisloty, SGOT, SGPT, frakcii globulina proteina, fosfokinaza kreatina, aminopeptidaza lejcina, aminopeptidaza lizila, kalikreina, kallidina, cinka i marganca. Nabljudalis vse zhe znachitel'nye kolichestvennye izmenenija v urovnjah plazmy mochevoj kisloty, aminopeptidaza lejcina, aminopeptidaza lizila i marganca posle obluchenija. O b suzhdaetsja znachenie jetih dannyh. Vnimanie koncentriruetsja na prostyh i bystryh metodah. (author)

 17. Theoretical Aspects of Phonon Dispersion Curves for Metals; Aspects Theoriques des Courbes de Dispersion des Phonons pour les Metaux; Teoreticheskie aspekty fononnykh dispersionnykh krivykh dlya metallov; Aspectos Teoricos de las Curvas de Dispersion Fononica en Metales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, W. [Department of Natural Philosophy, University of Edinburgh, Scotland (United Kingdom)

  1965-04-15

  predstavljajut rezul'taty po svincu: okazalos' nevozmozhnym podognat' ih na osnove modeli konstanty sily, odnako dispersionnye krivye dlja volnovyh vektorov v simmetrichnyh napravlenijah, esli analizirovat' ih s tochki zrenija konstant sily mezhdu ploskostjami atomov, pokazyvajut nalichie kolebatel'nogo mezhatomnogo potenciala, prostirajushhegosja na rasstojanija, prevyshavshie 20A. Nastojashhij obzor posvjashhen poslednim teoreticheskim rabotam, imejushhim otnoshenie k raschetu fononnyh dispersionnyh krivyh dlja metallov i ob'jasneniju dal'nego dejstvija mezhatomnogo potenciala. V nastojashhee vremja naibolee obnadezhivajushhim metodom obshhej traktovki vzaimodejstvija atomov v metallah predstavljaetsja ''metod nejtral'nyh psevdoatomov'', kotoryj byl nedavno opisan Zimanom. Kratko izlozhena jeta priblizhennaja teorija i rassmotren vopros o ee spravedlivosti dlja anomalij Kona v fononnyh dispersionnyh krivyh. Jeksperimental'nye dannye po natriju soglasujutsja s teoriej, i mezhatomnyj potencial v natrii periodicheski menjaetsja na rasstojanii {pi}/k{sub F}(gde hk{sub F} - moment Fermi), kak bylo uzhe dokazano inym putem Kenigom. Bolee tochnye raschety po natriju proizveli Tojja i Sham. Rassmatrivaetsja svjaz' mezhdu razlichnymi metodami i drugimi rabotami bolee obshhego haraktera, naprimer, rabotoj Harrisona. (author)

 18. Cross-Sections for Low-Energy Neutron-Induced Fission; Sections Efficaces de Fission pour des Neutrons de Faible Energie; 0421 0415 0427 0415 041d 0418 042f 0414 0415 041b 0415 041d 0418 042f , 0412 042b 0417 0412 0410 041d 041d 041e 0413 041e 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 0410 041c 0418 041d 0418 0417 K 041e 0419 042d 041d 0415 0420 0413 0418 0418 ; Secciones Eficaces en la Fision Inducida por Neutrones de Baja Energia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rae, E. R. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Didcot, Berks. (United Kingdom)

  1965-07-15

  tehnologii proizvodstva jadernoj jenergii. Harakter izmenenija velichiny sechenij v zavisimosti ot jenergij nejtronov, massy i zarjada jader misheni takzhe daet znachitel'nuju informaciju ot nositel'no struktury tjazhelyh jader. V sluchae termicheski deljashhegosja jadra misheni, po mere uvelichenija jenergii nejtronov, vjolichina sechenija projavljaet vnachale obratnuju zavisimost' ot skorosti, smenjaemuju oblast'ju, v kotoroj pojavljajutsja ostrye piki rezonansov i, nakonec, sploshnoj oblast'ju, v kotoroj velichina sechenij sravnitel'no plavno to uvelichivaetsja, to umen'shaetsja. Vse jeti javlenija mozhno v principe ob{sup j}asnit', odnako,nekotorye harakteristiki dannyh okazalis' ochen' trudnymi dlja kolichestvennoj interpretacii. Vo vremja poslednih izmerenij sechenij, vyzvannyh potrebnostjami reaktornoj tehniki, vnimanie bylo sosredotocheno na uluchshenii razreshenija jenergii i tochnosti poluchaemyh dannyh otnositel'no toplivnyh materialov. Jeto privelo k bolee podrobnomu izucheniju rezonansnoj oblasti, kotoraja predstavljaet znachitel'nyj interes pri raschetah jeffekta Dopplera dlja reaktorov. V rezul'tate bolee tochnyh izmerenij pri dovol'no povyshennyh jenergijah vyjavleno nalichie v nekotoryh sluchajah znachitel'nyh velichin sechenij delenija nizhe tak nazyvaemogo poroga delenija. Tshhatel'nye izmerenija takogo haraktera, v svoju ochered', porodili interes k interpretacii sechenij s tochki zrenija jadernyh modelej na tverdoj kolichestvennoj osnove. Namechajutsja osnovnye cherty sechenij delenija, vyzvannogo nejtronami, i ih interpretacii. Nekotoryj upor delaetsja na poslednie usovershenstvovanija v kachestve izmerenij i na popytki kolichestvennoj interpretacii'nekotoryh aspektov dannyh. (author)

 19. International Project on the Irradiation of Fruit and Fruit Juices; Projet International d'Irradiation des Fruits et des Jus de Fruits; Mezhdunarodnyj simpozium po voprosam oblucheniya pishchevykh produktov; Proyecto Internacional de Irradiacion de Frutas y Zumos de Fruta

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaindl, K. [Institute of Biology and Agriculture, Reaktorzentrum, Seibersdorf (Austria)

  1966-11-15

  problemoj javljaetsja sokrashhenie dozy nastol'ko, naskol'ko jeto vozmozhno. Sokrashhenie poter' sostavnymi jelementami pishhevyh produktov svoih svojstv v rezul'tate obluchenija oznachaet organolepticheskoe kachestvo, sohranenie vkusovyh i pitatel'nyh kachestv i jekonomichnost' tehnologii. Fruktovyj sok byl vybran v kachestve modeli veshhestva dlja fundamental'nyh issledovanij v svjazi so sledujushhim: a) ego sostavnye jelementy predstavleny v bol'shinstve pishhevyh produktov; b) ego sostavnye jelementy mogut byt' legko otdeleny; v) mikroorganizmami, vyzyvajushhimi porchu fruktovyh sokov, javljajutsja drozhzhi, kotorye byli podvergnuty obshirnym issledovanijam; g) jetot vopros predstavljaet cennost' s jekonomicheskoj tochki zrenija. Programma dolzhna vkljuchat' tri aspekta issledovanij: Osnovnye issledovanija. Oni posvjashheny v osnovnom voprosam chuvstvitel'nosti mikroorganizmov k radioaktivnym lucham; v sluchae s fruktovymi sokami imejutsja v vidu drozhzhi i opredelennyj vid rasprostranennoj pleseni. Issledovanija voprosov tehnologii. Na osnove rezul'tatov teoreticheskih issledovanij byli provedeny issledovanija otnositel'no prakticheskoj osushhestvimosti s tochki zrenija tehnologii, vkljuchaja voprosy organoleptiki i mikrobiologii, analizy letuchih i neletuchih veshhestv. Rezul'taty, kasajushhiesja jablochnogo soka, javljajutsja mnogoobeshhajushhimi. Ispytanija, kasajushhiesja vkusovyh i pitatel'nyh kachestv. Issledovanija voprosov korm lenija zhivotnyh provodilis' na krysah, myshah i svin'jah; oni byli nachaty s opredelenija kolichestva jablok i jablochnogo soka, kotorye mogut s{sup e}st' zhivotnye. Byli kul'tivirovany kul'tury tkanej dlja biologicheskoj zashhity produktov degradacii Oborudovanie dlja obluchenija. Ustanovka po oblucheniju novoj konstrukcii moshhnost'ju okolo 30 000 - 40 000 kjuri i ustanovka moshhnost'ju 10 000 kjuri s' ispol'zovaniem kobal'ta-60 nahodjatsja v stadii stroitel'stva. (author)

 20. Pulsed Neutron Studies of BeO-Natural Uranium Lattices; Etudes de Reseaux Uranium Naturel-Glucine, par la Methode des Neutrons Pulses; Issledovanie reshetok BeO-prirodnyj uran s pomoshch'yu impul'snykh nejtronov; Estudio de Reticulados de Beo-Uranio Natural con Ayuda de Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joshi, B. V.; Nargundkar, V. R.; Subbarao, K. [Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1965-10-15

  proporcional'nye schetchiki iz oboga- shhennogo trehftoristogo bora. Prostranstvennye i vremennye garmoniki byli ustraneny s pomoshh'ju metoda, opisannogo Dzhoshi i drugimi v 1965 godu. Postojannaja raspada osnov- nogo sostojanija opredelena dlja neskol'kih laplasianov pri sostojanii, dalekom ot kriti- cheskogo. V jetih vychislenijah prinimali v raschet jeffekt diffuzionnogo ohlazhdenija i ani- zotropii. Vse postojannye diffuzii i razmnozhenija opredeljali metodom approksimacii naimen'shih kvadratov tremja razlichnymi podhodami. Mgnovennyj kriticheskij laplasian opredelen putem razlozhenija uravnenija postojannoj raspada dlja {lambda} = 0 . Okonchatel'nymi re- zul'tatami javljajutsja: Diffuzionnaja dlina L = 15,2 sm. Postojannaja absorbcii {lambda}{sub 0} = 762,5 sek{sup -1} . Diffuzionnyj kojefficient D = 1,761 * 10{sup 5} sm{sup 2} sek{sup 1} . Postojannaja diffuzionnogo ohlazhdenija C = -8,766 * 10{sup 5} sm{sup 4} sek{sup -1}. Vozrast {tau} = 150,7 sm{sup 2}. Kojefficient neogranichennogo razmnozhenija k{sub {infinity}} = 1,126. Mgnovennyj kriticheskij laplasian V{sup 2} = 3,00 - 10{sup -4} sm{sup -2}. (author)

 1. The Prompt Gamma-Ray, Prompt Electron and Prompt X-Ray Spectra Associated with Fission Fragments of Specific Mass; Spectres de Rayons Gamma Instantanes, d'Electrons Instantanes et de Rayons X Instantanes Associes a des Fragments de Fission de Masse Donnee; 041c 0413 041d 041e 0414 ; Espectros de Rayos Gamma. Electrones y Rayos X Inmediatos, Vinculados a Fragmentos de Fision de Masa Determinada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bowman, H. R.; Thompson, S. G.; Watson, R. L.; Kapoor, S. S.; Rasmussen, J. O. [Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley, CA (United States)

  1965-07-15

  detectores de semiconductores, de elevado poder de resolucion. Las masas de los fragmentos se dedujeron de sus respectivas energias y las cargas nucleares se determinaron midiendo las energias de los rayos X-K vinculadas a las distintas masas. La magnitud y el signo del desplazamiento de Doppler permitio asignar les lineas espectrales de ios rayos gamma, a cada uno de los componentes de cada par de fragmentos. El desplazamiento de Doppler permite tambien medir independientemente la velocidad de los fragmentos y, por consiguiente, la masa de estos despues de la emision de un neutron. Los resultados de las mediciones realizadas sobre los rayos X concuerdan con la hipotesis de que la mayoria de los rayos X inmediatos emitidos durante la fision espontanea del {sup 252}Cf, son resultado de la conversion interna en los fragmentos de la fision primaria,, durante la desexcitacion de estados colectivos de baja energia. Ademas de los resultados concretos examinados en U memoiia, la consecuencia mas importante de los experimentos descritos es la demostracion de que es posible estudiar por separado las propiedades de cada fragmento de fision, identificado por sus radiaciones caracteristicas (en lugar de estudiar las propiedades de un fragmento de fision medio, con masa y carga tambien medias). Se estudian actualmente las consecuencias de este adelanto logrado en la tecnica de estudio de los fragmentos de fision. (author) [Russian] Nabljudalis' horosho opredelennye mgnovennye gamma-kvanty, mgnovennye konversionnye jelektrony i rentgenovskoe K-izluchenie v sovpadenii s dvizhushhimisja oskolkami delenija kalifornija-252. V neskol'kih sluchajah byli ustanovleny massy i zarjady jader, ispuskajushhih gamma-kvanty i konversionnye jelektrony. Jenergii gamma-kvantov, mgnovennyh jelektronov i mgnovennyh rentgenovskih luchej, a takzhe jenergii dvuh oskolkov delenija byli izmereny s pomoshh'ju tverdogo schetchika s vysokoj razreshajushhej sposobnost'ju. Massy oskolkov byli vyvedeny na osnove ih

 2. Thermodynamic Calculation of the Distribution Coefficient Between the Liquid and Solid Phases of an Element in Dilute Solution in a Metal: Application to the Purification of Beryllium; Calcul Thermodynamique du Coefficient de Distribution Entre Phases Liquide et Solide d'un Element en Presence d'Autres Constituants en Solution Diluee dans un Metal: Application a la Purification du Beryllium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desre, P. [Ecole Nationale Superieure d' Electrochimie et d' Electrometallurgie (France); Schaub, B. [Centre d' Etudes Nucleaires de Grenoble (France); Bonnier, I. E. [Ecole Nationale Superieure d' Electrochimie et d' Electrometallurgie, Grenoble (France)

  1966-01-15

  }{sup {infinity}}{sub ij} siendo {gamma}{sup {infinity}}{sub i(M)}, {gamma}{sup {infinity}}{sub j(M)} y {gamma}{sup {infinity}}{sub ij} los coeficientes de actividad limite de los elementos i y j en los sistemas liquidos (i, M), (j, M) y (i, j). Resulta facil deducir una aplicacion de cuanto antecede a la purificacion de los metales, en particular mediante el metodo llamado de la zona fundida. En efecto, la condicion expuesta permite elegir un elemento j a fin de anadirlo deliberadamente a un metal para facilitar la eliminacion de un elemento i, quedando entendido que resulta facil eliminar subsiguientemente ese elemento j. De esta forma, los autores han comprobado que la adicion de aluminio al berilio facilita la eliminacion del hierro en el proceso de purificacion-del berilio por la tecnica de la zona fundida; en ese caso, el aluminio desempena el papel de portador. (author) [Russian] Avtory rasschityvajut kojefficient raspredelenija Greek-Capital-Letter-Gamma {sub i} mezhdu zhidkoj i tverdoj fazami jelementa i pri nalichii drugih jelementov j v rastvoritele M ( Greek-Capital-Letter-Gamma {sub i} = x'{sub i}/x{sub i}, gDe x'{sub i} and x{sub i} javljajutsja sootvetstvenno atomnymi chastjami i v zhidkoj i tverdoj fazah) na osnove termodinamicheskih svojstv binarnyh sistem tipa: (i ,M); (j, M); (i, j). Avtory pokazyvajut, chto vzaimodejstvija vseh prisutstvujushhih jelementov mogut pri opredelennyh uslovijah okazyvat' sil'noe vlijanie na velichinu kojefficienta Ti . Jeto vlijanie stanet zametnym pri proverke sledujushhego uslovija: {gamma}{sup {infinity}}{sub i(M)}, {gamma}{sup {infinity}}{sub j(M)} > {gamma}{sup {infinity}}{sub ij} gde {gamma}{sup {infinity}}{sub i(M)}, {gamma}{sup {infinity}}{sub j(M)}, {gamma}{sup {infinity}}{sub ij} javljajutsja kojefficientami predel'noj aktivnosti sostavnyh i i j v sistemah, nahodjashhihsja v zhidkom sostojanii: (i, M); (j, M) i (i, j). Iz jetogo legko sdelat' vyvod o primenenii k ochistke metallov, v chastnosti metodom tak nazyvaemoj

 3. Vliv pravidelného tréninku na tělesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov na tělesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních t

 4. Tritium in underground-water studies; Emploi du tritium dans les etudes sur les eaux souterraines; Tritij v isledovaniyakh podzemnykh vod; Empleo del tritio en el estudio de las aguas subterraneas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alekseev, F A; Gol' bek, G R; Sojfer, V N; Vasil' eva, N A; Majdebor, V N; Sokolovskij, Eh V; Shan' gin, N N

  1962-01-15

  osnov- nogo kontura zakachivaemoj vody po otnositel'no odnorodnoj chasti plasta so skorost'yu 2 m/sutki. Poslednee sootvetstvuet teoreticheski vychislennym znacheniyam skorostej dvizheniya (1,9/2,2 m/sutki), v predpolozhenii odnorodnosti plasta. Vozmozhna kolichestvennaya otsenka raskhoda zhidkosti pri dvizheniyakh pervogo i vtorogo tipa. Razrabotan metod kontrolya soobshchaemosti mezhdu otdel'nymi proplastkami produktivnoj tolshchi neftyanogo plasta s pomoshch'yu tritievoj vody. Predlagaetsya novyj metod kontrolya razrabotki neftyanykh mestorozhdenij s zakonturnym i vnutrikonturnym zavodneniem s pomoshch'yu prirodnogo tritiya, soderzhashchegosya v zakachivaemykh v plast poverkhnostnykh vodakh. Metod pozvolyaet izuchat' medlennoe dvizhenie kontura v techenie prodolzhitel'nogo vremeni (poryadka 10 let) na krupnykh neftyanykh mestorozhdeniyakh s redkoj setkoj skvazhin. Po dole raspavshegosya tritiya v plastovoj vode ehkspluatatsionnykh skvazhin mogut byt' opredeleny vremena i skorosti dvizheniya vodnogo kontura s tochnost'yu {+-} 1 god. Trebuetsya minimal'nyj ob{sup e}m analiticheskoj raboty (ne bolee 300/500 analizov v god na grupnom mestorozhdenii) dlya kontrolya za dvizheniem kontura. Razrabotana vysokochuvstvitel'naya apparatura dlya izmereniya tritiya v poverkhnostnykh vodakh s ispol'zovaniem standartnykh schetchikov vnutrennego zapolneniya, dostupnaya dlya bol'shinstva promyslovykh organizatsij. (author)

 5. The Why and How of Nuclear Accident Dosimetry; Dosimetrie en cas d'Accident Nucleaire: Raison d'Etre et Modalites; 041e 0411 041e 0421 041d 041e 0412 0414 ; Dosimetria en Casos de Accidente Nuclear: Justificacion y Modalidades

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vallario, E. J.; Wasson, H. R. [United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States)

  1965-06-15

  , sleduet rassmotret' nekotorye osnovnye momenty, a imenno: a) metod zashhity personala, imejushhego otnoshenie k jadernym avarijam, b) ustanovlennaja sistema (pervichnyj blok), sposobnaja opredeljat' pervuju dozu stolknovenija v predelah opredelennoj stepeni tochnosti v meste raspolozhenija, s) neobhodimost' v ''vtorichnyh blokah'', i d) neobhodimost' v pribore, kotoryj personal imeet pri sebe i kotoryj obespechival by informaciju otnositel'no spektra i potoka s cel'ju okazanija pomoshhi v jekstrapoljacii dozy ot ustanovlennogo bloka do mestonahozhdenija cheloveka. Nejtronnyj komponent sistemy dolzhen obespechit' poluchenie informacii o potoke i spektre s cel'ju vyvedenija sootvetstvujushhih kachestvennyh kojefficientov pri ocenke dozy. Stepen' tochnosti dolzhna ustanavlivat'sja na osnove dostignutogo urovnja v rabote. Gamma- komponent sistemy dolzhen davat' vozmozhnost' provodit' izmerenie gamma-izluchenija v predelah biologicheskoj zony, predstavljajushhej interes, t .e . ot 10 do 10{sup 3} rentgen. Soobrazhenie otnositel'no chisla, razmeshhenija i legkosti obnaruzhenija avarijnyh blokov sostavljajut po sushhestvu neot{sup e}mlemuju chast' jeffektivnoj sistemy avarijnoj dozimetrii. Jeti soobrazhenija dolzhny obespechit' poluchenie v razumnyh predelah dannyh po vsemu spektru delenija. (author)

 6. Measurements and Clinical Findings on Thorotrast Deposits in the Kidney; Mesures et Observations Cliniques Faites sur des Depots de Thorotrast dans le Rein; 0418 0417 041c 0414 ; Determinaciones y Datos Clinicos Relativos a los Depositos Renales de Torotrasto

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oberhausen, E.; Muth, H.; Grillmaier, R. [Institut Fuer Biophysik der Universitaet des Saarlandes, Homburg (Saar), Federal Republic of Germany (Germany)

  1964-11-15

  'shim davleniem ili v to vremja imelo mesto ins'icioo- vanie pochek, to chast' ego mogla osest' v tkanjah. Vozmozhno, chto chasto jeti otlozhenija ne raspoznajutsja na rentgenogrammah, tak kak oni ochen' pohozhi na otlozhenija kal'cija v pochkah i trebuetsja nekotoryj opyt, chtoby nauchit'sja otlichat' kal'cievye otlozhenija ot torotrasta . V sotrudnichestve s urologicheskoj klinikoj avtory vyjavili sem' sluchaev za poslednie gody. V teh sluchajah, kogda otlozhenija imelis' lish' v odnoj pochke, kak jeto bylo u shesti pacientov, proizvedeno udalenie organa. Pri gistologicheskom issledovanii v 5 sluchajah obnaruzhena karcinoma i v odnom-ochen' bol'shie degenerativnye izmenenija. Soglasno nabljudenijam neobhodimyj dlja razvitija karcinomy srok sostavljaet 20 - 25 let. V dvuh sluchajah udalos' obsledovat' bol'nogo s pomoshh'ju schetchika dlja izmerenija aktivnosti vsego organizma i izmerit' radioaktivnye veshhestva v moche toron v vydyhaemom vozduhe. Vse jeti issledovanija proizvodilis' do i posle nefrjektomii. Opredeljali takzhe gamma-izluchenie izolirovannogo organa. Na osnove jetih izmerenij mozhet byt' opredelena doza obluchenija. (author)

 7. Research Applications of Beta-Particle Techniques: Back-Scattering and X-Ray Excitation; Applications de l'irradiation beta dans la recherche: retrodiffusion et excitation de rayons X; Primenenie metodov beta-chastits v issledovatel'skoj rabote: obratnoe rasseyanie i vozbuzhdenie rentgenovskikh luchej; Aplicacion de la irradiacion beta en la investigacion: retrodispersion y excitacion de rayos X

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, R H [Los Alamos Scientific Laboratory, University of California, Los Alamos, NM (United States)

  1962-01-15

  vyvedeny tochnye uravneniya dlya vsekh ehtikh yavlenij; nekotorye iz nikh ehmpiricheskim putem, a nekotorye sushchestvenno na teoreticheskoj osnove. Interesno otmetit', chto ehti uravneniya pravil'no predusmatrivayut optimal'nye parametry istochnika, soglasno opredeleniyam drugikh issledovatelej, kak v SSHA, tak i zagranitsej. Nuzhno dumat', chto ehti metody ukreplyayut mnenie, chto radioaktivnym izotopam suzhdena gromadnaya nauchnaya i tekhnicheskaya budushchnost'. CHto zhe kasaetsya istochnikov rentgenovskikh luchej, nuzhno skazat', chto vse v tekhnologii rentgenovskikh luchej, za isklyucheniem vyyavleniya kristallicheskoj struktury, mozhet byt' bolee legko dostignuto ehtimi sposobami. Pri nalichii istochnikov moshchnost'yu v neskol'ko kyuri, veroyatno, mozhno budet razreshit' dazhe i ehtu poslednyuyu zadachu. (author)

 8. Ultrasonic Inspection following Heat Treatment of Uranium Alloys; Controle des Traitements Thermiques d'Alliage d'Uranium par Ultrasons; Kontrol' termicheskoj obrabotki uranovykh splavov s pomoshch'yu ul'trazvuka; Control Ultrasonico de los Tratamientos Termicos de Aleaciones de Uranio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Destribats, Marie-Therese; Cherpentier, C.; Papezik, F.; Pigeon, M. [Centre d' Etudes Nucleaires Desaclay (France)

  1965-10-15

  'zujutsja slegka legirovannye splavy urana, chasto voznikaet neobhodimost' izmel'chat' zerna termicheskoj obrabotkoj. Pri jetom okazalos' neobhodimym osushhestvljat' kontrol' za vsemi jelementami i za vsem proizvodstvom, chtoby tochno znat' kachestvo ispol'zovannogo topliva. Jetot kontrol' nevozmozhno osushhestvljat' cherez mikrografiju, tak kak on zanimaet mnogo vremeni i ne daet polnyh rezul'tatov. Kontrol prinjatyj v jadernom centre, osnovan na principe pogloshhenija ul'trazvukov materialami. Dannoe pogloshhenie svjazano so strukturoj sredy. Esli znachenie Xmalo po sravneniju s velichinoj zerna {lambda}, to pogloshhenie slaboe, a esli G sostavljaet porjadka {lambda}/2, to pogloshhenie ochen' sil'noe. Vse pervye opyty provodili v vozduhe na osnove analiza mnogokratnyh jeho i zatem izmerjali vysoty pervogo jeha. Dalee izmerenie provodili v vode. Pri jetom sravnivali vysoty propushhennogo i pervonachal'nogo jeha. Pri promyshlennom kontrole sravnivaetsja amplituda jeha, propushhennogo cherez material, s jehom, poluchennym na horosho obrabotannom jetalone togo zhe tipa i toj zhe geometricheskoj formy. Ispytanie provodili v special'noj ustanovke, kogda materialy zapuskali v rotaciju s pomoshh'ju rolikov, a napravljaemye preobrazovateli peremeshhali vdol' jelementa. Vintovoe skennirovanie osushhestvljali pri shage menee 5 mm. V ul'trazvukovom generatore imeetsja sistema regulirovanija,kotoraja podderzhivaet kontrol'noe jeho. Privoditsja serija zapisej po razlichnym splavam, i v chastnosti govoritsja o defektah, nabljudaemyh u jelementov, kotorye byli obrabotany indukciej vo vremja prohozhdenija. Obnaruzhivajutsja ploho obrabotannye uchastki razmerom menee 1 sm{sup 2} . V nastojashhee vremja podobnym obrazom osushhestvljaetsja kontrol' za vsemi tipami topliva v vide slegka legirovannyh uranovyh splavov, primenjaemyh v reaktorah G2 EL3,EF1 EdF2 i INCA, inymi slovami, kontrolirujutsja vse sterzhni i trubki s diametrom mezhdu 20 i 95 mm. (author)

 9. Group cross-sections for fast reactors; Sections efficaces de groupes pour les reacteurs a neutrons rapides; Gruppovye secheniya reaktorov na bystrykh nejtronakh; Secciones eficaces de grupos para reactores rapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zweifel, P P [University of Michigan, Ann Arbor, MI (United States); Ball, G L [Atomic Power Development Associates, Inc., Detroit, MI (United States)

  1962-03-15

  entre coeficientes de difusion de grupos, capacidad de moderacion y secciones eficaces de absorcion. Se demuestra que la definicion de las secciones eficaces de absorcion de grupos basada en integrales de resonancia eficaz que se emplea frecuentemente no es correcta, siendo preciso modificarla de acuerdo con el metodo de grupos multiples que se utilice. (author) [Russian] Daetsya obshchij obzor mnogogruppovykh diffuzionnykh uravnenij i rassmatrivaetsya pravil'naya forma gruppovykh poperechnykh sechenij. V chastnosti, pokazano, chto srednee poperechnoe sechenie perenosa mozhet do nekotoroj stepeni priblizitel'no byt' vyrazheno v vide srednej velichiny svobodnogo probega. Podschet takogo kolichestva zanimaet mnogo vremeni, tak kak on ne poddaetsya vyrazheniyu v vide ehlementarnogo usredneniya ; odnako podtverdilis' nekotorye neravnomernosti chto uproshchaet neobkhodimyj metod usredneniya. Rassmatrivayutsya tri sleduyushchikh voprosa gruppovykh poperechnykh sechenij, kotorye chasto ignoriruyutsya, no kotorye mogut imet' znachenie pri detal'nom izuchenii proekta : a) Ispol'zovanie odnoj i toj zhe serii usrednennykh po gruppam sechenij dlya vsekh reaktorov na bystrykh nejtronakh nichego ne daet, esli spektry razlichnykh reaktorov ne odinakovy i esli secheniya bystro izmenyayutsya v gruppe; takoe polozhenie chasto imeet mesto. Daetsya opisanie metoda povtoreniya, posredstvom kotorogo ustanavlivaetsya pravil'noe usrednenie, i ehtot metod ispol'zuetsya dlya opredeleniya vliyaniya spektral'nykh ehffektov na reaktornye raschety. b) Pri raschetakh perenosa, takikh, kak S{sub n} usredneniya dolzhny byt' vypolneny kak po uglu, tak i po ehnergii. Tak kak potok nel'zya razdelit' na 'uglovoj' i 'ehnergeticheskij', neobkhodimo ochen' tshchatel'no izbegat' oshibochnykh rezul'tatov. Uravnenie S{sub n} izuchaetsya v vide prostoj modeli, i poluchaetsya kriterij, kotoryj mozhet okazat'sya poleznym pri opredelenii znacheniya uglovoj nerazdelimosti v reaktornykh raschetakh. c) Na osnove

 10. Atomic Transport Problems of Interest in Nuclear Systems; Problemes de Transport Atomique Presentant un Interet dans les Systemes Nucleaires; Problemy perenosa atomov, predstavlyayushchie interes v yadernykh sistemakh; Problemas de Transporte Atomico de Interes para la Ingenieria Nuclear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundy, T. S.; Winslow, F. R. [Oak Ridge National Laboratory, TN (United States)

  1966-02-15

  sistemas de interes en la esfera nuclear. El fomento de la difusion por los campos de radiacion sigue siendo un problema de justificado interes. Los autores han hecho las primeras mediciones directas del efecto que el bombardeo con particulas rapidas ejerce sobre la difusion en un metal. Los resultados guardan una correlacion satisfactoria con los pronosticos basados en un modelo de la aniquilacion de los defectos puntiformes (huecos e intersticios) excesivos en virtud de tres mecanismos: migracion hacia trampas fijas y homogeneamente distribuidas tales como dislocaciones, migracion hacia una superficie libre, y recombinacion de defectos. (author) [Russian] Obsuzhdajutsja nekotorye problemy, voznikajushhie pri ispol'zovanii osnov- nyh dannyh otnositel'no diffuzii v sistemah, predstavljajushhih prakticheskij interes, napri- mer v sistemah, vstrechajushhihsja v jadernoj tehnike. V chislo jetih problem vkljucheny jeksperi- menty v oblasti izotermicheskoj diffuzii, problemy diffuzii temperaturnogo gradienta i vlijanija radiacii na processy diffuzii. Bol'shaja chast' nadezhnoj informacii otnositel'- no diffuzii v tverdyh telah poluchena v teh sluchajah, kogda po sushhestvu gradient koncen- tracii diffundirujushhih obrazcov otsutstvuet. V sistemah, predstavljajushhih interes dlja inzhenerov-atomnikov, odnako, gradienty koncentracii pochti vsegda prisutstvujut. V svja- zi s jetim neobhodimy rabochie znanija po voprosu o svjazi mezhdu kojefficientami samodiffu- zii i himicheskoj diffuzii, chtoby dat' ocenku sootvetstvujushhih kojefficientov s cel'ju ispol'zovanija v opredelennoj situacii. Znanie kojefficientov termodinamicheskoj aktivnosti kak funkcii struktury predstavljaet soboj neobhodimuju dopolnitel'nuju informaciju. Nedavno bylo jasno pokazano, chto pri nediskriminacionnom primenenii vyrazhenija tipa Arheniusa dlja opisanija temperaturnoj zavisimosti dannyh otnositel'no diffuzii mozhno dopu- stit' znachitel'nye oshibki v predskazanii kojefficientov diffuzii. Obsuzhdajutsja

 11. Instability and Related Macroscopic Effects in Toroidal Discharges; Instabilites et Effets Macroscopiques qui les Accompagnent dans les Decharges Toroidales; Neustojchivost' i svyazannye s nej makroskopicheskie ehffekty v toroidal'nykh razryadakh; Inestabilidad y Efectos Macroscopicos Conexos, en las Descargas Toroidales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kadomcev, B. B.; Pogutse, O. P. [Institut Atomnoj Ehnergii Im. I.V. Kurchatova, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-04-15

  de particulas, pueden ser considerablemente mayores que los flujos clasicos determinados por las colisiones binarias. Al aumentar la presion del plasma, las celdas de conveccion dejan de superponerse y el efecto macroscopico de la inestabilidad por corriente convectiva se hace pequeno. A presiones del plasma aun mayores, las oscilaciones inestables del plasma son independientes del potencial y van acompanadas de una curvatura de las lineas de fuerza, como consecuencia de lo cual se produce un reordenamiento de las superficies magneticas. Junto con la inestabilidad por corriente convectiva, en un plasma de baja presion se desarrolla una inestabilidad por deriva, de la cual tambien se presenta en la'memoria un examen, basado en la teoria no lineal. Se examina asimismo la interaccion de las oscilaciones por deriva con las celdas de conveccion. (author) [Russian] Rassmatrivajutsja s edinoj tochki zrenija osnovnye vidy neustojchivosti plazmy v toroidal'nyh razrjadah i te makroskopicheskie jeffekty, k kotorym privodjat razvivshiesja za schet neustojchivosti nelinejnye kolebanija plazmy. Prezhde vsego rassmatrivaetsja linejnaja zadacha ob ustojchivosti osesimmetrichnogo razrjada (toroidal'nost' imitiruetsja granichnymi uslovijami sshivki na torcah) na osnove kineticheskogo uravnenija s uchetom stolknovenij i konechnosti larmorovskogo radiusa ionov, daetsja klassifikacija neustojchi- vostej. Rezul'taty reshenija linejnoj zadachi sluzhat osnovoj dlja posledujushhego rassmotrenija nelinejnyh processov v razrjade. Pri rassmotrenii nelinejnoj zadachi osnovnoe vnimanie udeljaetsja bolee prostomu sluchaju razrjada v sil'nom prodol'nom magnitnom pole, kogda davlenie plazmy znachitel'no men'she davlenija magnitnogo polja. Esli prenebrech' nepotencial'nost'ju kolebanij, to ostaetsja tol'ko dve neustojchivosti - drejfovaja i tokovo-konvektivnaja. V rabote pokazano, chto to- kovo-konvektivnaja neustojchivost' privodit k razvitiju bol'shogo chisla konvekcionnyh jacheek, v kotoryh teplo

 12. Radiation Polymerization of Acetylene Hydrocarbons. Special Features; Particularites de la polymerisation radiochimique des hydrocarbures acetyleniques; Radiatsionnaya polimerizatsiya atsetilenovykh proizvodnykh; Particularidades de la radiopolimerizacion de los hidrocarburos acetilenicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barkalov, I. M.; Gol' danskij, V. I.; Go, Min' -Gao

  1963-11-15

  termo- i fotookislitel'noj destruktsii polimerov. Udobnym sposobom polucheniya podobnykh polimerov yavlyaetsya radiatsionnaya polimerizatsiya atsetilenovykh proizvodnykh. Tol'ko ehtot sposob obespechivaet poluchenie polimerov, svobodnykh ot zagryazneniya initsiatorami pri nizkikh temperaturakh. Kinetika radiatsionnoj polimerizatsii fenilatsetilena i drugikh atsetilenovykh proizvodnykh imeet ryad osobennostej, kharakternykh dlya ionnoj polimerizatsii, no sovershenno neobychnykh dlya radikal'noj (skorost' polimerizatsii proportsional'na pervoj stepeni skorosti initsiirovaniya; ehnergiya aktivatsii ochen' mala; ket ingibirovaniya kislorodom). Tem ne menee ehta polimerizatsiya yavlyaetsya, vidimo, radikal'noj. K takomu vyvodu my prishli na osnove issledovaniya initsiirovaniya polimerizatsii atsetilenovykh uglevodorodov tipichno radikal'nymi initsiatorami - perekis'yu benzoila i dinitrilom azoizomaslyanoj kisloty. V ehtoj svyazi izuchalis' osobennosti kinetiki i mekhanizma raspada perekisi v prisutstvii atsetilenovykh uglevodorodov (naprimer, fenilatsetilena, dejtero-fenilatsetilena i metilfenilatsetilena). Izuchalis' takzhe kinetika radiatsionnoj sopolimerizatsii fenilatsetilena s razlichnymi vinilovymi monomerami i sostav sopolimerov pri razlichnykh iskhodnykh smesyakh. EHti dannye, a takzhe rezul'taty izucheniya kinetiki ingibirovannoj polimerizatsii fenilatsetilena (ingibitor - benzokhinon) ukazyvayut na maluyu reaktsionnuyu spooobnost' fenilatsetilenovogo radikala. Sil'nye otkloneniya ot pravila additivnosti pri radiatsionnoj polimerizatsii v razlichnykh rastvoritelyakh svidetel'stvuyut o nalichii sil'nogo perenosa ehnergii k atsetilenovym uglevodorodam i ikh polimeram. (author)

 13. Background and Measurability of Test Samples in an Emergency Situation; Bruit de Fond et Possibilite de Mesurer des Echantillons en Cas d'Accident Radiologique; 0424 041e 041d 0418 0418 0417 041c 0414 ; Radiactividad de Fondo y Posibilidad de Medir Muestras en Casos de Urgencia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Widell, C. -O. [AB Atomenergi, Nykoeping (Sweden)

  1965-06-15

  ''. Na jetoj osnove izuchaetsja vozmozhnost' izmerenija probnyh obrazcov, vzjatyh iz vozduha a takzhe iz organizma cheloveka. Okazalos' vozmozhnym issledovat' radiometricheskim sposobom obrazcy vozdushnyh fil'trov iz 0,1 m{sup 3} vozduha, zagrjaznennogo do 100 PDK (40 chas) po beta-aktivnosti, 100 PDK (40 chas) po aktivnosti joda-131 i 10 PDK (40 chas) po al'fa-aktivnosti v gamma-fone 2 rad/chas. Jeti izmerenija provedeny s pomoshh'ju obychnogo oborudovanija v schetnoj laboratorii v 400 m ot dejstvujushhego reaktora. Odnako neobhodimo ispol'zovat' horosho jekranirovannye schetchiki (naprimer, s svincovym jekranom tolshhinoj 10 sm). Priznano takzhe udovletvoritel'nym proizvodit' bystrye beta-analizy s pomoshh'ju schetchika Gejgera-Mjullera s torcevym okoshkom, kotorym obychno pol'zujutsja pri tekushhem kontrole v svincovom jekrane tolshhinoj 10 sm. Analiz joda-131 nuzhno provodit' na gamma-spektrometre. Odnako vremja izmerenija 100 sek okazalos' udovletvoritel'nym. Neobhodimo takzhe zashhishhat' spektrometry svincom tolshhinoj po krajnej mere 10 sm. Mozhet okazat'sja trudnym opredelit' soderzhanie radioaktivnyh veshhestv v organizme porjadka odnogo dopustimogo kvartal'nogo postuplenija vnutr' na obychnom schetchike dlja izmerenija aktivnosti vsego tela, esli gamma-fon uvelichivaetsja do ves'ma vysokogo urovnja. V takih sluchajah celesoobrazno otodvinut' v storonu schetchik dlja izmerenija aktivnosti vsego tela ili pol'zovat'sja transportabel'nym schetchikom. Vlijanie vozrosshego fona illjustriruetsja ciframi dlja jekranirovannoj komnaty, imejushhej steny tolshhinoj 16 sm i kristall NaJ razmerom 10 x 20 sm. Vse vysheprivedennye cifry vyschitany s bol'shimi pogreshnostjami, svjazannymi so znachitel'nymi fluktuacijami v gamma-poljah. Neobhodimo izmerit' fon kak do, tak i posle .izmerenija aktivnosti obrazca pri otsutstvii dozimetra. (author)

 14. Special Nuclear Material Control by the Power Reactor Operator; Controle des Matieres Nucleaires Speciales par l'Exploitant d'une Centrale Nucleaire; Spetsial'nyj kontrol' nalichiya yadernykh materialov operatorom ehnergeticheskogo reaktora; Control de Materiales Nucleares Especiales por Parte de Quienes Operan el Reactor de Potencia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cordin, R. A. [Yankee Atomic Electric Company, Boston, MA (United States)

  1966-02-15

  sushhestvovanija reaktorov nashi inzhenery i uchenye nepreryvno sovershenstvovali konstrukciju ustanovok i uluchshali metody jekspluatacii s cel'ju snizit' sebestoimost' s tem, chtoby nashi jadernye ustanovki mogli byt' konkurentosposoonymi s rabotajushhimi na iskopaemom toplive jelektrostancijami obychnogo tipa. Administrativnohozjajstvennyj uchet jadernyh materialov dolzhen byt' po mere vozmozhnosti sovremennym i jeffektivnym s tem, chtoby tehnologicheskij process, napravlennyj na snizhenie sebestoimosti, ne stradal by iz-za rastochenija jadernogo topliva i nebrezhnogo ego ucheta. Administrativno-hozjajstvennyj uchet trebuet so storony operatora jenergeticheskogo reaktora vedenija polnyh i podrobnyh uchetnyh dokumentov. Dlja udovletvorenija trebovanijam polnoty i nadezhnosti jeti dokumenty vovse ne dolzhny byt' slozhnymi. Naoborot, prostota ih javljaetsja chrezvychajno zhelatel'noj. Nesmotrja na to, chto jadernoe toplivo javljaetsja chem-to novym i sovershenno otlichnym ot topliva obychnogo tipa, nel'zja oblekat' ego pokrovom tainstvennosti. Kontrol' nalichija jadernyh materialov kak chast' administrativno-hozjajstvennogo ucheta jadernyh materialov ne ogranichivaetsja odnoj lish' rabotoj po proverke nalichija materialov, no on lezhit v osnove mnogih drugih vidov dejatel'nosti, javljajushhihsja neot{sup e}mlemoj chast'ju jekspluatacii ljubogo jenergeticheskogo reaktora, kak naprimer, otpravok obluchennogo topliva, pereobrabotki otrabotannogo topliva so svjazannoj s jetim otchetnost'ju pri regeneracii topliva i materiala, proizvedennogo pri rabote reaktora. K jetomu krugu problem otnosjatsja takzhe vyrabotka i osushhestvlenie nadlezhashhej programmy strahovanija. (author)

 15. Ultrasonic Water-Gap Measurements in MTR Fuel Elements; Mesure par Ultrasons des Espaces Intercalaires dans les Elements Combustibles des Reacteurs d'Essai de Materiaux; Izmereniya vodyanogo zazora v teplovydelyayushchikh ehlementakh dlya materialovedcheskogo reaktora s pomoshch'yu ul'trazvuka; Medicion Ultrasonica de la Capa de Agua en Elementos Combustibles para Reactores de Ensayo de Materiales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deknock, R. [Metallurgy Department, S.C.K./C.E.N., Mol (Belgium)

  1965-10-15

  en un convertidor tiempo-tension con circuitos logicos transistorizados. El instrumento permite un ajuste continuo del cero para cualquier espesor-arbitrario de la capa de agua entre 2 y 4 mm, con lo cual posibilita un registro con el cero en el centro de la escala. Ademas, cualquier intervalo deseado de 100 {mu}m puede dar una tension estable de 1 V a la salida para accionar un registrador. Se puede medir facilmente cualquier variacion en el espesor del agua con una precision de 5 {mu}m. Se han medido con este metodo varios elementos combustibles, y los resultados y la reproducibilidad fueron muy satisfactorios. (author) [Russian] Sil'nye potoki teplo- vyh nejtronov, kotorye obychno voznikajut v novejshih reaktorah dlja ispytanija materialov, javljajutsja podhodjashhim s r e d s t v om ravnomernoj teploperedachi i nadezhnogo otvoda tepla, s pomoshh'ju kotorogo mozhno izbezhat' obrazovanija para v bol'shih ob{sup e}mah. Krome togo, v celjah kontrolja nad obshhim raspuhaniem i povedeniem reaktornogo topli- va izmerjajut vodjanoj zazor pri jeksperimentah posle obluchenija s otrabotannymi teplovy- deljajushhimi jelementami. S jetoj cel'ju byl razrabotan zond dlja izmerenija 3 - m m vodjanogo zazora teplovydeljaju- shhego jelementa ispytatel'nogo reaktora BR-2 dlinoj bolee 1 m , v osnovu kotorogo polozhen princip ul'trazvuka. Pri jeksperimentah posle obluchenija izmeritel'nyj zond dolzhen dej- stvovat' v teplovydeljajushhem jelemente, pogruzhennom v bassejn na glubinu ne menee 6 m . Zond mozhet vyderzhat' pogruzhenie v vodu prodolzhitel'nyj period vremeni, i on ne podver- gaetsja vozdejstviju obychnyh doz gamma-obluchenija. Hotja sistema dejstvuet na osnove obychnogo metoda otrazhenija impul'sov, ona pozvo- ljaet razdeljat' ispuskaemye i otrazhennye impul'sy s pomoshh'ju 10 Mgc ferrojelektriches- kogo kristalla, kotoromu svojstvenno bol'shoe rassejanie jenergii. Mozhno ispol'zovat' zapis' pokazanij oscilloskopa, v kotorom vremja registriruetsja na gorizontal'noj osi

 16. On Mixing Processes in the Sea; Processus de Melange dans la Mer; 041f 0420 041e 0414 ; Los Procesos de Mezclado en las Aguas del Mar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joseph, Joachim [German Hydrographic Institute, Hamburg, Federal Republic of Germany (Germany)

  1960-07-01

  dolgozhivushhej iskusstvennoj radioaktivnosti v obshirnyh rajonah okeana neizvestno. Nashe znanie processov smeshenija i rasseivanija v morjah nedostatochno dlja kakih-libo prognozov. Otsutstvie dostatochnyh znanij o vozmozhnyh vrednyh posledstvijah ni v koem sluchae ne dolzhno privesti nas k oshibochnomu chuvstvu bezopasnosti. Takim obrazom, sleduet vnimatel'no izuchit' vse drugie vozmozhnosti jeffektivnogo udalenija othodov atomnoj promyshlennosti. Vvidu jetogo V. Filbert izuchil vopros udalenija othodov vo l'dy arkticheskogo i antarkticheskogo rajonov zemli. Tshhatel'noe issledovanie i opyty processov, vyzvannyh sbrasyvaniem radioaktivnyh materialov v morja, javljajutsja neizbezhnoj neobhodimost'ju. Doskonal'noe znanie jetih problem javljaetsja neizbezhnym dlja otveta na mnogie nerazreshennye voprosy v jetoj oblasti. V svjazi s jetim issledovanie processov smeshenija i rasseivanija v morjah priobretaet pervostepennuju vazhnost'. Budet proveden obzor, pokazyvajushhij nastojashhij uroven' teoreticheskih znanij i prakticheskogo opyta. V opredelennyh predelah statisticheskie dannye mogut osvetit' vopros o peremeshhenii v morjah nekotoryh koncentrirovannyh veshhestv iz odnoj tochki v rajone so srednim radiusom ot 10 do 1500 km. Jetot metod zavisit ot faktov, svjazannyh s turbulentnym rezhimom, poka eshhe ne izvestnym dlja mnogih morskih rajonov. Privoditsja ob{sup j}asnenie razlichnyh uslovij, sushhestvujushhih v razlichnyh rajonah okeana, a takzhe vo vnutrennih morjah. Predlagaetsja plan usilenija neobhodimyh issledovatel'skih rabot po okeanografii na mezhdunarodnoj osnove. (author)

 17. Plant Measurement, Sampling and Analysis for Accountancy Purposes with Particular Reference to Separation Plants at Windscale; Mesures, Echantillonnages et Analyses en Usine a des Fins Comptables, Notamment dans les Installations de Separation de Windscale; Izmereniya, vzyatie obraztsov i analizy v tselyakh ucheta na opyte ustanovki razdeleniya radioizotopov v uindskejle; Medicion, Muestreo y Analisis para Fines Contables, Especialmente en las Plantas de Separacion de Windscale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davidson, A. S.; Elliott, F.; Powell, R.; Swinburn, K. A. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Windscale and Calder Works, Cumberland (United Kingdom)

  1966-02-15

  ). La precision requerida del metodo de analisis quimico depende del numero de determinaciones que se efectuen en cada periodo contable. Asi, para un metodo minucioso pero impreciso es necesario proceder a un gran numero de analisis. Puede resultar mas economico efectuar menos determinaciones con un metodo mas preciso. En la memoria se exponen detalladamente los metodos para la determinacion del plutonio: a) radioquimicos, b) colorimetricos, con toronol, c) separacion del plutonio, formacion del complejo con exceso de EDTA y retrovaloracion del reactivo, d) volumetria, e) dilucion isotopica seguida de espectrometria de masas, y f) espectrometria diferencial. Tambien se resenan los metodos de determinacion del uranio: a) gravimetria en forma de U{sub 3}O{sub 8}, b) extraccion con eter seguida de gravimetria o calorimetria, c) volumetria, d) dilucion isotopica seguida de espectrometria de masas y e) determinacion del enriquecimiento por espectrometria de masas o por espectrografia del desplazamiento de las lineas de un espectro de emision. En todos los procedimientos contables se emplean patrones para controlar los analisis y descubrir las inexactidudes que deben corregirse. En la memoria se dan precisiones sobre todos los metodos y se indica cuales de ellos se emplean en la nueva planta de separacion. (author) [Russian] Vse cifry dlja podscheta kolichestva special'nyh materialov vkljuchajut odin ili bolee iz treh osnovnyh parametrov, a imenno: izmerenija na ustanovke, vzjatie obrazcov i vzjatie analizov. Chto kasaetsja izmerenij, provodimyh na ustanovke, to luchshe vsego ispol'zovat' vzveshivanie tam, gde jeto vozmozhno, naprimer, kolichestvo plutonija pri zagruzke v novuju ustanovku razdelenija izotopov opredeljaetsja na osnove vesa zagruzhennyh uranovyh sterzhnej. Podrobno obsuzhdajutsja metody izmerenija velichin, naprimer a) pnevmaticheskogo merkatora i b) indikatornogo metoda s ispol'zovaniem radioaktivnogo cezija. Privodjatsja proverennye vykladki kazhdogo metoda

 18. New Instruments and Principles for the Dimensional Measurement and Measurement of Spacing of Reactor Components; Nouveaux Instruments et Procedes de Mesure des Dimensions et de l'Espacement des Elements d'un Reacteur; Novye pribory i printsipy izmereniya razmerov i raspolozheniya komponentov reaktora; Nuevos Instrumentos y Principios para Medir las Dimensiones y la Separacion Entre Componentes de Reactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, P. [Institut Dr. Foerster, Reutlingen, Federal Republic of Germany (Germany)

  1965-09-15

  vihrevyh tokov dlja izmerenija tolshhiny listov i kontejnerov iz cvetnyh i austenitnyh metallov s pomoshh'ju perehodnyh katushek; b) metod vihrevyh tokov dlja izmerenija tolshhiny stenok trub s pomoshh'ju prohodnyh katushek. Opisyvajutsja prigodnye dlja jetogo pribory i ih primenenie. Izmerenie tolshhiny stenok uzlov reaktora iz cvetnyh metallov po 'metodu magnitnogo sharai . Ob'jasnjaetsja princip jetogo novogo vida izmerenij, oblast' ego primenenija (osobenno dlja tochechnyh izmerenij) i opisyvaetsja primenjaemyj na praktike pribor. Izmerenie materialov nemagnitnyh pokrytij na magnitnoj osnove. Ob'jasnjajutsja principy izmerenij (metody magnitnogo polja postojannogo toka i peremennogo toka) i opisyvajutsja pribory dlja izmerenija nemagnitnyh pokrytij tolshhinoj ot 3 mikron do 20 mm. Osobo rassmatrivaetsja problema otlozhenija stellita na ferritnyh stenkah korpusov reaktorov. Izmerenie pokrytij, neprovodjashhih jelektrichestvo,-na materialah iz cvetnyh metallov. Ob'jasnjaetsja princip takogo izmerenija (vihrevye toki). Opisyvaetsja pribor dlja .takih izmerenij i tipichnye primery izmerenij. Privodjatsja beskontaktnye tehnologicheskie izmerenija fizicheskih razmerov metallicheskih komponentov reaktora. Ob{sup j}asnjajutsja razlichnye metody izmerenija chernyh i cvetnyh metallov (metod magnitnogo polja postojannogo toka i peremennogo toka, metody vihrevyh tokov). Opisyvajutsja pribory i primery distancionnogo izmerenija diametra oval'nosti, iskazhenija i t.d. komponentov reaktora. Opisyvajutsja metody opredelenija raspolozhenija takih komponentov v 'gorjachej' zone reaktora. ' Opisyvaetsja pribor dlja registracii profilja poverhnosti i neposredstvennogo opredelenija haraktera nerovnosti (''Rauhtiefe'', ''Glaettungstiefe'', GLA value i RMS value). Rassmatrivajutsja tipichnye primery ispol'zovanija jetogo pribora opredelenija nerovnostej komponentov reaktora. Osoboe vnimanie udeljaetsja vozmozhnosti ispol'zovanija nebol'shogo universal'nogo datchika v ''gorjachih'' zonah i

 19. Behaviour of semiconductor nuclear-particle detectors; Comportement des semi-conducteurs comme detecteurs de particules nucleaires; Povedenie detektorov yadernykh chastits na poluprovodnikakh; Propiedades de los detectores de particulas nucleares a base de semiconductores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walter, F J; Dabbs, J W.T.; Roberts, L D [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1962-04-15

  asegurar una coleccion completa, el campo minimo necesario (en la superficie) para los fragmentos de fision seria de mas de 3 {center_dot} 10{sup 4} V/cm, frente a 2 {center_dot} 10{sup 3} V/cm para las particulas alfa en el Ge y el Si. Un estudio detallado del tiempo de elevacion del impulso en el amplificador ha puesto en claro que tanto el tiempo de relajacion como la resistencia correspondiente al material de base no purificado pueden desempenar un papel muy importante en los materiales de elevada resistividad. La memoria presenta una descripcion cuantitativa del efecto de los parametros del detector y del amplificador sobre la forma y el tiempo de elevacion de los impulsos. Se discuten las ventajas y los problemas que presenta la utilizacion de detectores de barrera superficial en varios experimentos muy especiales de alineacion nuclear realizados a baja temperatura, entre otros, referentes a las distribuciones angulares de fragmentos de fision y a la resolucion de la estructura alfa fina con estabilidad a largo plazo. Tambien se describen tecnicas de fabricacion basadas en coeficientes de dilatacion equiparados, que han permitido obtener detectores con areas activas de hasta 8 cm{sup 2}. (author) [Russian] Byli provedeny ehksperimental'nye i teoreticheskie issledovaniya povedeniya detektorov yadernykh chastits na poluprovodnikakh pri temperaturakh ot 0,2{sup o}K do 300{sup o}K. V doklade privoditsya prostaya teoreticheskaya model' povedeniya detektora, kotoraya, kak bylo ustanovleno, otrazhaet nablyudaemoe povedenie pri bol'shoj amplitude parametrov. V doklade obsuzhdaetsya vazhnost' chistoty poluprovodnikov i smeshcheniya napryazheniya v svyazi s amplitudoj impul'sa, vremenem narastaniya impul'sa i zonoj detektsii. EHmpiricheski issledovaniya shuma i ehnergeticheskogo razresheniya svidetel'stvuyut o tom, chto dlya al'fa-chastits nablyudaemaya naimen'shaya shirina pikov znachitel'no bol'she, chem ta, kotoraya ozhidaetsya na osnove ehlektricheskogo shuma

 20. Radiation Resistance of Enzymes in Foods Irradiated Against Microbial Damage; Radioresistance des Enzymes dans les Denrees Alimentaires Irradiees pour les Proteger Contre les Alterations Dues a des Bacteries; Radiatsionnaya ustojchivost' ehnzimov v pishchevykh produktakh,obluchennykh protiv vrednogo vozdejstviya mikrobov; Radiorresistencia de las Enzimas en los Alimentos Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vas, K. [Joint FAO/IAEA Division of Atomic Energy in Agriculture, International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria)

  1966-11-15

  pishhevyh produktov ili pred- stavljav shhjh opasnost' dlja zdorov'ja naselenija. Takim obrazom, dozy obluchenija, dostatochnye dlja,mikrobiologicheskoj stabilizacii i rassmatrivaemye v nastojashhee vremja kak celesoobraznye s jekonomicheskoj tochki zrenija, ne dostatochny dlja predotvrashhenija jenzimaticheskoj porchi. Uzhe predprinjato mnogo popytok putem obluchenija sdelat' jenzimy v pishhevyh produktah neaktivnymi, no sudja po otnositel'nym neudacham bol'shinstva jetih popytok, mozhno polagat', chto dlja reshenija jetoj problemy na bolee racional'noj osnove neobhodimo imet' znachitel'no bol'she informacii. Do nastojashhego vremeni raboty v oblasti radiacionnoj jenzimologii provodilis' bol'shej chast'ju v oblastjah, predstavljajushhih interes dlja mediciny, i, kak pravilo, davali rezul'taty, kotorye nel'zja bylo neposredstvenno rasprostranjat' na sferu pishhevyh produktov. V proshlom naibolee intensivno izuchalis': 1) mehanizm inaktivacii, a takzhe ego rol'; 2) koncentracija jenzimov, 3) vodnaja aktivnost' sredy;4) kislorodnaja koncentracija; 5) pH i 6) temperatury. Doklad soderzhit obzor jetih rabot. Poskol'ku v bol'shinstve opublikovannyh rabot ne privodilos' dannyh otnositel'no stepeni chistoty jenzimov (ili oni ne byli izvestny samim avtoram) i t.k., s drugoj storony, izvestno, chto radioizmenjajushhie veshhestva okazyvajut opredeljajushhee vlijanie na inaktivaciju jenzimov s pomoshh'ju izluchenij, schitaetsja, chto neobhodimo provesti bol'shie raboty v oblasti radiacionno-zashhitnyh veshhestv i radiacionnyh sensibilizatorov v sochetanii s vysokoochishhennymi jenzimami. Obychno bol'shaja radiochuvstvitel'nost' vysokoochishhennyh jenzimov i kontrastirujushhaja s jetim chrezvychajnaja ustojchivost' jenzimov v tkanjah i v neochishhennyh jekstraktah ukazyvjut na neobhodimost' najti prichiny jetogo razlichija s tem, chtoby, po vozmozhnosti, vybrat' celesoobraznyj podhod dlja reshenija voprosa o kontrole za aktivnost'ju jenzimov pri obluchenii pishhevyh produktov. Takim

 1. Two New Types of Detector for X- or Gamma-Ray Cameras; Deux Nouveaux Types de Detecteurs pour Camera a Rayons X ou {gamma}; O dvukh novykh tipov detektorov dlya rentgenovskikh ili gamma-kamer; Dos Nuevos Tipos de Detector para Camaras de Rayos X o Gamma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kellershohn, C.; Desgrez, A. [Departement de Biologie, Service Hospitalier Frederic Joliot (France); Lansiart, A. [Departement d' Electronique, Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1964-10-15

  Electric Valve, que actua como obturador. Una parte de la luz que penetra en el dispositivo optico es recibida por un fotomultiplicador que rige la apertura del tubo obturador por mediacion de un selector de amplitudes. Este artificio permite efectuar la seleccion entre la luz debida a la senal y la debida al ruido del tubo de Thomson. Solo la primera ocasiona La apertura del tubo obturador. Como la duracion de dicha apertura es sumamente corta, el cociente senal/ruido de este conjunto detector es suficientemente alto para obtener una imagen de la pantalla terminal del tubo obturador por medio de un aparato fotografico abierto constantemente. En la memoria se discuten las caracteristicas de esos dos tipos de detector y los primeros resultados obtenidos. (author) [Russian] Kamery dlja ren t genovskih ili gamma-luchejsozd aju t sja glavnym o br a zom na osnove sovmeshhennogo s detektorom stenopirovannogo ili s etch atogo opticheskogo ustrojstv a. Avtory predlagajut dva tipa detektorov, polnost'ju otlichajushhihsja ot pribora A n g era, kotoryj do p o sl edn e go vremeni byl edinstvennym priborom tak o goroda. Pervyj p redstavlja et soboj kameru s samovoznikajushhej scintilljaciej. Jeta kamera, 2 0 sm v diametre i zapolnennaja redkim g a zom (argonom ili ksenonom), predstavljaet soboj katod i dve s etk i . Katod i vtoraja s etk a nahodjatsja pod raznost'ju potenciala v neskol'ko kilovol't, nemnogo nizhe probojnogo naprjazhenija. Pervoe prostranstvo mezh du k atodom i s etk oj sluzhit istochnikom jel ek tr on ov , p oluchaemyh pod vozdejs tv i em ren t genovskih ili gamma-fotono v slaboj jen er gi i . Mozhno takzhe ispol'zovat' naklejku na katodizmetalla s povyshennym chislom Z, libo kristallicheskij scintilljator, sovmeshhennyj s fotokatodom. Rezk i j vybros zarjadov v rezul' tat e razmnozhenija jelektronov v lavine Taunsenda privodit posle sootvetstvujushhego usilenija k chetko lokalizovannoj scintilljacii s opozdaniem v kak ujuto doljumksek. Izobrazhenie p oluchaet sja s

 2. Stability of Negative V'' Systems; Stabilite dans les Dispositifs a V'' Negatif; Ustojchivost' otritsatel'nykh sistem V''; Estabilidad en los Dispositivos con V'' Negativa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulsrud, R. M. [Princeton University, Princeton, N.J. (United States)

  1966-04-15

  neustojchiv i dlja {beta} < {beta}{sub c} skorost' ego rosta primerno ravna o{sub R} = m{sup 2}/{beta}{sub c} {tau}{sub class} gde m - azimutal'noe chislo i {tau}{sub class} -vremja klassicheskoj diffuzii. Esli sistemys otricatel'nym Vm imejut takzhe ''shirovoe'' magnitnoe pole, velichina {beta}{sub c} umen'shaetsja dlja bol'shogo t . Sleduet ozhidat' takzhe, chto aR dlja bol'shogo m ogranicheno vlijaniem konechnogo radiusa giracii. Na osnove jetih zakljuchenij predpolagaetsja, chto maksimal'no jeffektivnaja velichina m sostavit okolo 10. Takim obrazom, {beta}{sub c} stanovitsja merilom kachestva dlja ballonnogo moda s soprotivleniem i dolzhno byt' sravnimo so znacheniem, neobhodimym dlja uspeshno uderzhivajushhih sistem. Sledovatel'no, bol'shie velichiny {Delta}U/U ili bol'shoe. L neblagoprijatny dlja ustojchivogo uderzhivanija . (author)

 3. Molecular Dynamics Investigated by Neutron Scattering; Etude de la Dynamique Moleculaire au Moyen de la Diffusion des Neutrons; 0418 0421 0421 041b 0415 0414 041e 0412 0410 041d 0418 0415 041c 041e 041b 0415 041a 0423 041b 042f 0420 041d 041e 0419 0414 0418 041d 0410 041c 0418 041a 0418 0421 041f 041e 041c 041e 0429 042c 042e 0420 0410 0421 0421 0415 042f 041d 0418 042f 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 041e 0412 ; Estudio de la Dinamica Molecular por Dispersion Neutronica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janik, J. A. [Institute for Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1965-06-15

  spektroskopii i izmerenij udel'noj teploemkosti. Rassmatrivaetsja takzhe vopros o predele vozmozhnosti ocenki vrashhenija na osnovanii rezul'tatov izmerenija obshhih nejtronnyh sechenij. Krome togo proizvoditsja sravnenie vrashhatel'noj dinamiki grupp NH{sub 4} v NH{sub 4}CIO{sub 4} i grupp H{sub 3}O v H{sub 3}OCIO{sub 4} na osnove rezul'tatov jeksperimentov po neuprugomu rassejaniju nejtronov. Svobodnoe vrashhenie gruppy NH4 v hlornokislom ammonii bylo polucheno dazhe pri takih nizkih temperaturah, kak temperatura zhidkogo azota. Dlja H{sub 3}OCIO{sub 4} bylo obnaruzheno krutil'noe kolebanie gruppy N3O s chastotoj 497 sm{sup 1} . Takim obrazom, nesmotrja na identichnost' kristallicheskih reshetok NH{sub 4}CIO{sub 4} i H{sub 3}OCIO{sub 4}, dinamika grupp NH{sub 4} i H{sub 3}O javljaetsja razlichnoj. Jeti rezul'taty sravnivajutsja s rezul'tatami, poluchennymi s pomoshh'ju spektroskopii Ramana i jadernogo magnitnogo rezonansa. I, nakonec, rjad drugih veshhestv rassmatrivaetsja s tochki zrenija molekuljarnoj dinamiki. (author)

 4. Flute Characteristics of and Microwave Emission from a Plasma in a Mirror; Instabilite en Cannelures et Emission de Micro-Ondes par un Plasma dans une Machine a Miroirs; Zhelobkovye kharakteristiki i ehmissiya mikrovoln iz plazmy v zerkale; Caracteristicas del Estriado y Emision de Microondas por un Plasma en un Espejo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scott, F. R.; Jensen, T. H.; Wharton, C. B. [General Atomic Division, General Dynamics Corporation, San Diego, CA (United States)

  1966-04-15

  napravljajushhim polem. Pri pomeshhenii aksial'no simmetrichnogo cilindra v napravljajushhee pole jeta plotnost' umen'shaetsja. Izmerenija pokazyvajut nalichie plazmy s plotnost'ju nizhe 10{sup 11} jelektronov cm{sup -3} posle 40 mksek v jetoj oblasti. V zahvachennoj takim obrazom v probkotrone plazme, voznikaet zhelobkovaja neustojchivost', pojavljajutsja radial'nye poteri, intensivnoe mikrovolnovoe izluchenie i bystryj spad plotnosti. Obnaruzhivajutsja zhelobkovye kolebanija cm = 1, i ih faza proslezhivaetsja cherez 4{pi}. Napravlenie fazovoj skorosti sovpadaet s napravleniem drejfa jelektronov. Znak jetoj fazovoj skorosti mozhno ob{sup j}asnit' na osnove teorii Kralla, esli jenergija jelektronov sushhestvenno prevyshaet jenergiju ionov. Pomeshhenie provodjashhih plastin v oblast' probki umen'shilo zhelobkovuju neustojchivost'. Jeto umen'shenie zavisit tol'ko ot poverhnostnogo soprotivlenija jetih plastin. Jetot jeffekt issledovalsja pri pomoshhi izmerenija chastotnogo spektra signalov, postupajushhih iz jekranirovannyh scintilljaciej- nyh detektorov, nahodjashhihsja vblizi vakuumnogo sosuda. (author)

 5. Electronic Modification of the Scintigram and its Limitations; Modification Electronique des Scintigrammes: Limitations; Ehlektronnoe usovershenstvovanie stsintigrammy i ego ogranicheniya; Modificacion Electronica de los Centelleogramas: Sus Limitaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Conrad, B.; Horst, W. [University Clinic for Radiotherapy and Nuclear Medicine Cantonal Hospital, Zurich (Switzerland)

  1964-10-15

  sobljudat' nekotorye o s novnye zakonomernosti dlja togo, chtoby poluchit' maksimum informacii. Jeti zak on om ernosti razrabotany pri ispol'zovanii sledujushhih parametrov i funkcij, kotorye v celom harakterizujut transformirujushhie sistemy vseh vidov: 1. Jelementarnaja jachejka pervichnoj informacii, opredelja em aja intervalami vremeni ili predvaritel'no otobrannym chislom o tschetov, it.d. 2. Funkcija preobrazovanija informacii, v sootvetstvii s kotoroj jelementarnaja jachejka . predstavljaetsja na scintigramme (naprimer, stepen'ju potemnenija fotopjatna). Chasto jet a funkcija r a ssmatri v aet sja kak okonchatel'naja harakteristika transformirujushhej sistemy; odnako jet o spravedlivo tol'ko pri neznachitel'nyh statisticheskih kolebanijah. 4 Povedenie transformirujushhej si st emy , vkljuchaja st atisticheskie kolebanija, opisyvaetsja sledujushhimi funkcijami, kotorye pokazyvajut kachestvo scintigrammy s kolichestvennoj tochki zrenija. 3. Funkcija generacii snimka, v sootvetstvii s kotoroj srednjaja velichina skorosti scheta v zon e transformiruetsja v sredne e potemnenie sootvetstvujushhej zony na scintig ramme. Jeta funkcija da et kontrastnoe usi lenie. 4. Funkcija dostovernosti, kotoraja opisyvaet poterju informacii, prichinennuju transformaciej. Jeta funkcija da et stepen' pravil'nosti vosproizvedenija izobrazhenija. Na osnove vysheukazannyh opredelenij v doklade rassmatrivajutsja sledujushhie problemy: optimal'nyj ''razmer'' jachejki pervichnoj informacii v zavisimosti ot razreshajushhej sposobnosti detektora; optimal'naja forma transformirujushhej funkcii dlja razlichnyh celej; nekotorye jelektronnye kontury dlja realizacii takih funkcij. V chastnosti budet podrobno opisan pribor, kotoryj daet optimal'noe znachenie linejn ogo predstavlenija pri ispol'zovanii sootvetstvujushhim obra zom podobrannoj nelinejnoj transformirujushhej funkcii. Takim obrazom, interval chistoj skorosti scheta v promezhutke mezhdu fonovoj i maksimal'noj skorost'ju scheta proeciruetsja

 6. Quantitative Evaluation of Dose-Response Relationships in Human Beings with Skeletal Burdens of Radium-226 and Radium-228; Evaluation Quantitative de la Relation entre Dose et Reponse chez des Sujets Ayant une Charge Squelettique de Radium 226 et Radium 228; 041a 041e 041b 0414 ; Evaluacion Cuantitativa de las Relaciones Dosis-Respuesta en Seres Humanos con Cargas de Radio-226 y Radio-228 en el Esqueleto

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maletskos, C. J.; Braun, A. G.; Shanahan, M. M.; Evans, R. D. [Radioactivity Center, Department of Physics. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1964-11-15

  izucheny na osnove dannyh klinicheskih obsledovanij, takih kak: rentgenoskopija, obsledovanie opuholej, perelomov, analizy mochi, gematologicheskie izmenenija, himicheskij analiz krovi i jelektroforez belkov. Doza vnutrennego obluchenija podschityvaetsja i vyrazhaetsja v sledujushhih edinicah; mikrokjuri jekvivalenta minimal'no chistogo radija-226 (MPRE) dlja podscheta sodeozhanija radioaktivnosti, zaderzhannoj v organizme, kumuljativnye rady i kumuljativnye rady-gody. Na pervom jetape analiza opredeljajut, sushhestvuet li svjaz' mezhdu kakim-libo klinicheskim parametrom i dozoj radiacii. Jeto opredelenie provoditsja pri pomoshhi sluchajnogo analiza, na osnovanii kotorogo fakticheskie dannye sravnivajutsja s zaranee sostavlennoj model'ju nezavisimosti mezhdu jetimi dvumja peremennymi. Esli nezavisimost' ne obnaruzhivaetsja, to dopuskaetsja sushhestvovanie nekotoroj svjazi i poluchajut kolichestvennuju harakteristiku jetoj zavisimosti. Dlja vyvedenija kojefficientov i standartnyh otklonenij ot jetih kojefficientov stepennogo rjada primenjaetsja metod krivoj naimen'shih kvadratov. Podobnoe vyrazhenie daet impericheskuju kolichestvennuju harakteristiku rezul'tatov narjadu so stepen'ju ih izmenchivosti, ono prigodno dlja provedenija bespristrastnogo sravnenija s rezul'tatami drugih laboratorij, no ne oznachaet nikakogo biofizicheskogo mehanizma. S cel'ju orpedelenija zavisimosti dozy ot obluchenija klinicheskie dannye, poluchennye u jetih pacientov,sravnivajutsja s dannymi, poluchennymi u zdorovyh ljudej s normal'nym soderzhaniem radija. Predvaritel'nye rezul'taty pokazyvajut, chto opredelenie dozy rentgenovskogo izluchenija demonstriruet jasno vyrazhennoe sootnoshenie s dozoj vnutrennego obluchenija . Polucheny opredelennye dannye o porazhenii drugih uchastkov, krome kostnoj tkani, pri vysokom soderzhanii izotopov v organizme, osobenno dannye o chisle limfocitov i skorosti osedanija jeritrocitov, chto sovpadaet s dannymi, poluchennymi na sobakah v laboratorii v Jute

 7. Circulations in the Bay of Bengal and the Arabian Sea with Reference to Safe Disposal of Radioactive Wastes Near the Indian Coasts; Les Circulations dans les Eaux du Golfe du Bengale et de la Mer d'Oman et l'Elimination sans Danger des Dechets Radioactifs pres des Cotes Indiennes; 0426 0418 0420 0414 ; Circulaciones en el Golfo de Bengala e en el Mar Arabico con Relacion a la Evacuacion sin Riesgos de Desechos Radiactivos Frente al Litoral Indio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rama Sastry, A. A. [Meteorological Office, Poona 5 (India)

  1960-07-01

  horizontal de varios parametros oceanograficos, el autor de la memoria indica la circulacion, hasta 150 metros de profundidad, en diferentes niveles a lo largo del litoral indio. Las secciones verticales permiten determinar la circulacion en diferentes niveles hasta 500 metros de profundidad. El nivel de las aguas estaticas parece estar situado muy por debajo de los 500 metros y varia segun el lugar y e] tiempo. La mezcla de las aguas se deduce de las relaciones tiempo-espacio. Tambien se senala en la memoria en que estaciones del ano y en que regiones se observan corrientes ascendentes y descendentes frente a la costa. La intensidad de las corrientes ascendentes es mas pronunciada en el litoral, por lo que durante la estacion correspondiente se produce una renovacion total de las masas de agua de la plataforma continental. A mayor profundidad, las masas de agua mas caudalosas son, por orden de importancia, las aguas ecuatoriales del Indico, las aguas intermedias del Antartico junto con las del mar Rojo y una ligera mezcla de las del Indico Centra], las aguas profundas del Indico y las aguas del fondo del Antartico. El autor indica la distribucion de esas masas de agua y la circulacion de las aguas profundas al norte del ecuador. Desde hace 60 anos, las aguas del fondo del Antartico parecen estar avanzando hacia el norte del ecuador tanto en el golfo de Bengala como en el mar Arabigo. Esto ha producido, en el golfo y en el mar Arabigo, un descenso del indice de salinidad. Por ultimo, el autor sugiere un programa de trabajos oceanograficos relacionados con la evacuacion sin riesgos de desechos radiactivos, particularmente en el mar Arabigo. (author) [Russian] Kratko izlagajutsja pervye dannye ob okeanografii Bengal'skogo zaliva i Aravijskogo morja. V svete raboty mnogochislennyh okeanograficheskih stancij, nahodjashhihsja vdol' indijskogo poberezh'ja izuchajutsja okeanograficheskie uslovija v svjazi s bezopasnym udaleniem radioaktivnyh othodov v morja. Krome togo na osnove

 8. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength

 9. Optimization of Gamma-Ray Counting and Spectrometry in Biomedical Tracer Studies; Optimisation du Comptage et de la Spectrometrie des Rayons Gamma dans des Etudes Biomedicales Faites a l'Aide de Traceurs; Optimizatsiya gamma-scheta i spektrometrii gamma-luchej v biomeditsinskikh issledovaniyakh s pomoshch'yu indikatorov; Optimizacion del Recuento y de la Espectrometry Gamma en los Estudios Biomedicos con Indicadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guinn, V. P. [General Dynamics Corporation, San Diego, CA (United States)

  1965-10-15

  rezul'taty jetih raschetov opti- mizacii otschityvanija imejut dvojnuju pol'zu. V osnovu raschetov byli polozheny prostye gipotezy, osnovannye prakticheskih bio- medicinskih soobrazhenijah: 1) malyj razmer prob (ne bolee 10 ml); 2) ogranichennoe vremja' otschityvanija (ne bolee 20 min); 3) nebol'shie dopustimye periody raspada (ne bolee treh sutok) i 4) ispol'zovanie imejushhegosja v prodazhe oborudovanija dlja otscheta i zashhity. Na jetoj osnove byli opredeleny naibolee chuvstvitel'nye metody otscheta dlja kazhdogo iz vysheupomjanutyh radioizotopov, a takzhe dlja ih par i troek. Uchityvalis' sledujushhie peremennye velichiny otscheta: 1) tip kristalla NaJ (T1), a imenno cel'nyj ili s kanalom, 2) razmer kristalla NaJ (T1)-do5h 5 djujmov i 3) tip izmeritel'nyh priborov: prostaja pereschetnaja shema, odnokanal'nyj i mnogokanal'nyj analizator amplitudy impul'sov. Dlja kazhdogo optimal'nogo uslovija otscheta podschitany minimal'naja ulovimaja udel'naja aktivnost' proby, a takzhe urovni ee, neobhodimye dlja sobljudenija statisticheskoj pra- vil'nosti (vyrazhennoj v vide standartnyh otklonenij) v predelah {+-}20, {+-}10, {+-}5 i {+-}2% . Dlja celogo rjada pokazatel'nyh sluchaev raschetnye predely byli sopostavleny s jeksperi- mental'nymi. Osoboe vnimanie udeljalos' nailuchshim uslovijam ponizhenija do minimuma doli izluchaemyh svincom rentgenovskih luchej, obratnogo rassejanija gamma-luchej, pikov utechki, chisla beta-chastic v probe i tormoznogo izluchenija. (author)

 10. Anomalous Plasma Diffusion in Magnetic Wells; Diffusion Anormale de Plasma dans des Puits Magnetique; Anomal'naya diffuziya plazmy v magnitnykh yamakh; Difusion Anomala de Plasma en Pozos Magneticos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fowler, T. K.; Guest, G. E. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1966-04-15

  schet polozhitel'nogo gradienta ({omega} ' {omega}{sub ci}, k{rho} ' 1 ) . Velichina {beta} predpolagaetsja maloj. Nevozmushhennaja plazma otklonjaetsja ot teplovogo ravnovesija lish' za schet azimutal'nogo toka i radial'nogo profilja davlenija, otvechajushhego uderzhaniju. Esli dB/dr> 0 i {Delta}B = R(dB/dr) > B(T{sub e}/T{sub i}), to kojefficient ''diffuzii'' EhV budet: (1) D{sub Up-Tack} Less-Than-Or-Equal-To (cT{sub /}eB )({rho}{sub i}/R) (T{sub e}/T{sub i} + m{sub e}/m{sub i}) Vulgar-Fraction-One-Half gde {rho}{sub i} - ionnyj giroradius, a R- radius plazmennogo shnura. Esli dB/dr javljaetsja polozhitel'noj velichinoj lish' v srednem, to imeetsja dopolnitel'noe trebovanie, chtoby L/R <(T{sub i}/T{sub e}){sup Vulgar-Fraction-One-Half} , gde L javljaetsja dlinoj vdol' V, na kotoroj dB/dr javljaetsja otricatel'noj velichinoj. Obsuzhdajutsja primenenija k razlichnym geometrijam termojadernogo magnitnogo uderzhanija. Rezul'taty v nekotoryh sluchajah obodrjajushhie i govorjat v pol'zu nashih predydushhih vyvodov.o tom, chto stohasticheskaja diffuzija takzhe dopustima dlja sinteza. Otkrytymi voprosami javljajutsja predel {beta} i nelinejnoe povedenie nekotoryh skorostno-prostranstvennyh neustojchivostej pri {omega} Greater-Than-Or-Equal-To {omega}{sub ci} - ionnaja girochastota. Pri vyvode uravnenija 1) my berem D{sub Up-Tack} = {lambda}(cE{sub Up-Tack }/B), {lambda} javljaetsja radial'noj {sup d}linoj peremeshivanija{sup .} My nahodim E{+-} po imejushhejsja svobodnoj jenergii, sostojashhej iz dvuh chlenov SW = SW{sub 0} +SW{sub 1}. Pervyj chlen Greek-Small-Letter-Delta W{sub 0} javljaetsja obychnym stabilizirujushhim chlenom v magnitnoj jame ili 'srednej' jame, esli sohranjajutsja magnitnyj momentu i prodol'nyj invariant J. Chlen Inverted-Question-Mark Wi uchityvaet narushenija adiabaticheskoj invariantnosti. My vychisljaem ego na osnove nelinejnoj termodinamiki. Mozhet imet' mesto bol'shoj polozhitel'nyj vklad v chlen Greek-Small-Letter-Delta W{sub 1} za schet

 11. High-Dose Ionizing Radiation Photographic Dosimetry; Mesure, par des Methodes Photogra Phiques, de Doses Elevees de Rayonnements Ionisants; 0424 041e 0422 041e 0413 0420 0414 ; Dosimetria Fotografica de Dosis Elevadas de Radiaciones Ionizantes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trousil, J.; Bucina, I. [Institute for Research Production and Application of Radioisotopes Prague, Czechoslovakia (Czech Republic)

  1965-06-15

  potemnenija fotoplenki. Blagodarja tomu, chto ne byl ispol'zovan fotouvelichitel', minimal'no sokrashhena vozmozhnaja perederzhka pribora, chto udobno dlja obychnyh standartnyh izmerenij. Krome togo, privodjatsja parametry, kotorye dolzhny imet' dozimetricheskie plenki, chtoby byt' prigodnymi dlja obnaruzhenija bol'shih doz, a takzhe proizvoditsja sravnenie mezhdu kachestvom dozimetricheskih plenok FOMA i ORWO pri sluchajnom obluchenii. Dlja izmerenija doz bol'shoj moshhnosti uspeshno primenjalsja metod zatormozhennogo projavlenija, kotoryj opisyvaetsja v dal'nejshem i pri kotorom v projavitele byli ispol'zovany veshhestva tipa nitrobenzimida- zola i benztriazola v sootvetstvujushhih koncentracijah. V sluchae ispol'zovanija jemul'sii nebol'shoj chuvstvitel'nosti s bol'shim soderzhaniem serebra jetot metod pozvoljaet proizvodit' izmerenie doz gamma-izluchenija (rentgenovskogo izluchenija bolee vysokoj jenergii) vplot' do 10{sup 3} rad, a esli net neobhodimosti v opredelenii dozy - s tochnost'ju do 100 rad, to i vyshe. Pokazyvaetsja zatormazhivajushhee dejstvie himikaliev, dobavljaemyh v projavitel', na jemul'siju vysokoj i nizkoj chuvstvitel'nosti s bol'shim soderzhaniem serebra, kotorye ispol'zujutsja v dozimetrii. V jemul'sijah, kotorye ispol'zujutsja dlja izmerenija doz bol'shoj moshhnosti i kotorye projavljajut v projavitele s dobavleniem zatormazhivajushhih himikaliev, ustanovleno vlijanie zavisimosti ot jenergii i obescvechivanija skrytogo izobrazhenija na tochnost' izmerjaemyh doz. V zakljuchenie opisyvajutsja pogreshnosti fotograficheskoj dozimetrii bol'shih doz, kotorye obnaruzheny na osnove principa jeksperimental'nyh rabot posredstvom matematicheskoj statistiki. Uchityvaetsja uvelichenie pogreshnostej v diapazone neznachitel'nogo i bol'shogo potemnenija plenki. Uchityvajutsja takzhe pogreshnosti, obuslovlennye kalibrovkoj, zavisimost'ju ot jenergii, obescvechivaniem skrytogo izobrazhenija, himicheskoj obrabotkoj i izmereniem potemnenija. Ne uchityvaetsja pogreshnost

 12. Review of the United States Army Wholesomeness of Irradiated Food Program (1955-1966); Apercu du Programme d'Etudes de l'Armee des Etats Unis sur la Comestibilite des Produits Alimentaires Irradies (1955-1966); Obzor programmy Amerikanskoj armii po voprosu sokhraneniya vkusovykh i pitatel'nykh'kachestv obluchennykh pishchevykh produktov (1955-1966); Programa del Ejercito de Los Estados Unidos Relativo a la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raica, N. Jr. [United States Army Medical Research And Nutrition Laboratory, Fitzsimons General Hospital, Denver, CO (United States); Howie, D. L. [United States Army Medical Research and Development Command, Office of the Surgeon General, Washington, DC (United States)

  1966-11-15

  'tom-60 ili jelektronnye istochniki moshhnost'ju 10 Mjev. Pered skarmlivaniem produkty hranilis' pri komnatnoj temperature ,ne menee 3 mesjacev. Kontrol'nye, t.e. neobluchennye pishevye produkty hranili v zamorozhennom vide do momenta skarmlivanija. Racion, soderzhashhij 35% (suhoj ves) ispytyvaemyh pishhevyh produktov, skarmlivali dvum razlichnym vidam'v techenie dvuh let. Izuchalis' rost, razmnozhenie, laktacija, gematologija, prodolzhitel'nost' zhizni, gistopatologija'i kancerogenija podopytnyh zhivotnyh. S cel'ju poluchenija vozmozhnostej dlja bolee special'nogo izuchenija kancerogjonii mysham v techenie dvuh let skarmlivali racion 100%-nogo obluchenija. Drugie issledovanija vkljuchali inducirovannuju radioaktivnost', pitatel'nuju stabil'nost' i adekvatnost', urovni tkanevogo jenzima, usvojaemost', nalichie vitamina K p himicheskie izmenenija. Ljudi, v otnoshenii kotoryh propodilis' jeksperimenty, v techenie 2-h nedel' poluchali v .pishhu 54 razlichnyh-vida, obluchennyh (9,3 kilorad - 3 ,7 megarad) pishhevyh produktov,, ih racion soderzhal 32 - 100% obluchennyh kalorij. Na osnove opytov byli sdelany sledujushhie vyvody: a) pishhevye produkty, obluchennye gamma-luchami ili jelektronami moshhnost'ju 10 Mjev do 5,6 Mrad, sohranjajut svoi vkusovye j pitatel'nye kachestva v toj zhe stepjoni, chto i ne- obluchennyjo; b) kak pravilo, poter i vitaminov v processe obluchenija analogichny poterjam vitaminov v processe termicheskoj obrabotki pishhevyh produktov; v) v pishhevyh produktah, obluchennyh s pomoshh'ju kobal'tovoj ustanovki (kobal't-bO) ili jelektronami moshhnost'ju 10 Mjev, net zametnoj inducirovannoj radioaktivnosti; g) obluchennye pishhevye produkty, kak pravilo, tak zhe priemlemy, kak i neobluchennye. V sootvetstvii s jetimi vyvodami amerikanskaja administracija, vedajushhaja pishhevymi produktami i lekarstvami, odobrila upotreblenie v pishhu sledujushhih produktov: bekona, obluchennogo dozoj do 4,5 Mrad s pomoshh'ju ustanovki kobal't-60 ili jelektronami moshhnost

 13. Improved Techniques for Low-Flux Measurement of Prompt Neutron Lifetime, Conversion Ratio and Fast Spectra; Methodes Perfectionnees de Mesure de la Duree de Vie des Neutrons Instantanes, du Rapport de Conversion et des Spectres de Neutrons Rapides, dans un Reacteur a Bas Flux; Usovershenstvovannye metody izmereniya vremeni zhizni mgnovennykh nejtronov, koehffitsienta konversii i spektra bystrykh nejtronov pri slabykh potokakh nejtronov; Tecnicas Perfeccionadas para la Determinacion del Periodo de los Neutrones Inmediatos, la Razon de Conversion y los Espectros de Neutrones Rapidos, con Flujos Reducidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Armani, R. J.; Bennett, E. F.; Brenner, M. W.; Bretscher, M. M.; Cohn, C. E.; Huber, R. J.; Kaufmann, S. G.; Redman, W. C. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1964-02-15

  'sov schet- chika kak funkcii vremeni zapazdyvanija i izmerenie otnositel'nogo otklonenija integralov vo vremeni potoka nejtronov kak funkcii integriruemogo vremeni, byli uluchsheny. Izu- cheny oblasti naibolee uspeshnogo primenenija razlichnyh metodov. Bylo udeleno takzhe vni- manie interpretacii rezul'tatov jetih izmenenij, i bylo pokazano, chto interpretacija na osnove prostoj kineticheskoj modeli primenima dlja shirokogo kruga konkretnyh sluchaev. Opisyvajutsja neskol'ko usovershenstvovanij nashego pervonachal'nogo aktivacionnogo metoda opredelenija otnoshenija obrazovanija k razrusheniju deljashhegosja veshhestva pri slabyh potokah nejtronov. Sjuda vhodit primenenie ochen' chuvstvitel'nyh radiohimicheskih metodov dlja proverki poluchennyh rezul'tatov; vnesenie popravok s cel'ju ucheta pomeh; primenenie fol'g razlichnoj stepeni obogashhenija dlja dobavlenija aktivnosti deljashhegosja materiala k aktivnosti produktov delenija; primenenie fol'g. obluchennyh nejtronami razlichnyh jenergij, dlja scheta delenij pri opredelenii zahvata; i ispol'zovanie scheta sovpadenij dlja obnaruzhenija raspada Np{sup 239}. Dlja poluchenija znachenija kojefficienta konversii po dannym aktivacii ne- obhodimo znat' otnoshenie kolichestva zahvatov k kolichestvu aktov delenija v toplive ({alpha}). V nastojashhee vremja ne sushhestvuet tochnogo jeksperimental'nogo metoda dlja izmerenija jetoj velichiny v reaktore so slabym potokom nejtronov; issledujutsja neskol'ko metodov, koto- rye, vozmozhno, pozvoljat opredelit' jetu velichinu. Opisyvajutsja dva ili tri perspektivnyh metoda. Usilija po sozdaniju nebol'shogo spektrometra bystryh nejtronov, imejushhego horoshuju stabil'nost', razreshajushhuju sposobnost' i chuvstvitel'nost' dlja izmerenija v reaktore spekt- ra nejtronov v oblasti jenegrii v desjatki i sotni kilovol't, byli sosredotocheny na prime- nenii analiza formy impul'sov dlja iskljuchenija vyzyvaemyh gamma-luchami javlenij v vodo- rodnyh proporcional'nyh schetchikah otdachi i na

 14. Effect of Decontamination of Feed Mixtures by Heat Treatment and Gamma Radiation on Growth and Feed Conversion in Fattening Pigs; Effet de la Decontamination de Melanges Alimentaires par Traitement Thermique et Irradiation Gamma sur la Croissance et sur la Conversion des Aliments Chez les Porcs d'Elevage; Vliyanie obezzarazhivaniya kormovykh smesej teplovoj obrabotkoj i gamma-oblucheniem na rost i.konversiyu pishchi u otkarmlivaemykh svinej; Efecto de la Descontaminacion por Tratamiento Termico e Irradiacion Gamma de Piensos Compuestos Sobre el Desarrollo y Engorde de Cerdos Cebones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dammers, J.; Kampelmacher, E. H.; Edel, W.; Van Schothorst, M. [Research Institute for Animal Nutrition, Hoorn (Netherlands); National Institute of Public Health, Utrect (Netherlands)

  1966-11-15

  odnoj svin'i v den' sostavljal: 767 g - dlja gruppy, poluchavshej neobrabotannye korma', 770 g - dlja gruppy, kotoraja poluchala korma, podvergnutye teplovoj obrabotke, i 800 g - dlja gruppy, poluchavshej obluchennye korma. Na 1 kg privesa sootvetstvenno poshlo 2,85, 2,81 i 2,74 kg korma. V drugom institute svin'i otkarmlivalis' v techenie priblizitel'no 155 dnej, i ih ves dostig pochti 116 kg. Srednij prives odnoj svin'i v sutki sostavljal dlja grupp, poluchavshih neobrabotannye, podvergshiesja teplovoj obrabotke i obluchennye korma, sootvetstvenno 627, 643 i 625 g. Na 1 kg privesa poshlo sootvetstvenno 3,30, 3,23 i 3,24 kg korma. Na osnove jetih rezul'tatov mozhno sdelat' vyvod o tom, chto ni obluchenie, ni teplovaja obrabotka ne okazyvali nikakogo otricatel'nogo vozdejstvija na pitatel'nuju cennost' kormov vo vremja provedenija jetih ispytanij. Vo vseh sluchajah posle obezzarazhivanija v korm dobavljali neobhodimye vitaminy. V porjadke dal'nejshego izuchenija vlijanija bakteriologicheskogo svojstva kormov na pomet, soderzhashhij salmonellu, dvazhdy v nedelju u kazhdoj svin'i brali probu pometa i issledovali na salmonellu. V otnoshenii gruppy svinej, poluchavshih neobrabotannye korma, salmonella byla vydelena v 13 sluchajah. V pomete svinej, poluchavshih obluchennye ili podvergshiesja teplovoj obrabotke korma, ne bylo obnaruzheno salmonelly na vsem protjazhenii jeksperimentov. Vmeste s tem jeto svidetel'stvuet o dejstvennosti ispol'zuemyh metodov obezzarazhivanija, a takzhe ob jeffektivnosti takih metodov obrabotki v dele predotvrashhenija rasprostranenija sredi svinej zdorovyh nositelej salmonelly. (author)

 15. The Control of Fast Reactors: Current Methods and Future Prospects; Controle des Reacteurs a Neutrons Rapides. Methodes Actuelles et Perspectives d'Avenir; Upravlenie reaktorami na bystrykh nejtronakh. sushchestvuyushchie metody i dal'nejshie perspektivy; Control de Reactores Rapidos: Metodos Actuales y Perspectivas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loewenstein, W. B. [Argonne National Laboratory, IL (United States)

  1964-06-15

  materialov aktivnoj zon'/. Primenjaetsja takzhe ogranichennyj kontrol' s pomoshh'ju poglotitelej. Odnako ni odin iz jetih metodov ne daet sushhestvennogo preimushhestva dlja togo, chtoby ego primenjat' k jenergeticheskim reaktoram- razmnozhiteljam krupnyh central'nyh atomnyh stancij, esli vnutrennij (v aktivnoj zone) kojefficient vosproizvodstva ne javljaetsja ochen' vysokim. Dolzhna byt' projavlena bol'shaja izobretatel'nost' dlja togo, cht.oby ispol'zovat' libo metod poglotitelja, libo metod regulirovki spektral'nogo smeshhenija, ne okazav ser'eznogo vlijanija na zhelaemuju i ..chasto trebuemuju jekonomiju nejtronov. Privodjatsja rezul'taty issledovanij, imejushhie-otnoshenie k usovershenstvovannym sistemam. Reaktivnost', neobhodimaja dlja upravlenija reaktorom, opredeljaetsja potrebnostjami ostanovki reaktora, toplivnym ciklom reaktora (izbytochnaja reaktivnost') i v gorazdo men'shej stepeni dominirujushhej obratnoj svjaz'ju. Trebovanija k izbytochnoj reaktivnosti, mogut byt' s uspehom opredeleny dannym toplivnym ciklom, odnako mogut znachitel'no var'irovat'sja dlja celogo rjada analogichnyh sistem, rabotajushhih na razlichnyh toplivnyh ciklah. Neobhodimuju ostatochnuju reaktivnost' mozhno ustanovit' pochti proizvol'no vyshe opredelennoj predel'noj velichiny. Odnako imeetsja celyj rjad filosofskih momentov, kotorye kasajutsja specifikacii jetogo parametra. Jeti soobrazhenija obsuzhdajutsja s tochki zrenija regulirovki reaktivnosti v sushhestvujushhih reaktorah na bystryh nejtronah, poskol'ku jeto svjazano s kolichestvom, kotoroe dejstvitel'no trebuetsja dlja jekspluatacii jenergeticheskih reaktorov-razmnozhitelej. Privodjatsja tipichnye parametry moshhnosti i parametry temperatury, zavisjashhej ot obratnoj svjazi dlja togo, chtoby opredelit' ih vlijanie na trebovanija po upravleniju reaktivnost'ju . Metody, ispol'zuemye dlja togo, chtoby predopredelit' reaktivnost' sootvetstvujushhih kontrol'nyh mehanizmov, polucheny na osnove grubyh podschetov, a takzhe s pomoshh

 16. Nuclear Materials Management in Relation to Safety and Criticality Control: A Study of Non-Inherently Safe Systems; La Gestion des Matieres Nucleaires dans ses Rapports avec la Securite et le Controle de la Criticite; Etude des Systemes a Securite Non Inherente; Obrashchenie s yadernymi materialami s uchetom bezopasnosti i kontrolya za kritichnost'yu. izuchenie sistem dopolnitel'noj avarijnoj zashchity; La Administracion de Materiales Nucleares y sus Relaciones con la Seguridad y el Control de la Criticidad; Estudio de los Sistemas de Seguridad No Inherente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fruchard, Y. [Commissariat a l' Energie Atomique, Marcoule (France)

  1966-02-15

  fisionables. Por ultimo, conviene subrayar la importancia 'global' de las relaciones que existen entre la seguridad y la administracion de los materiales nucleares; en efecto, si esta administracion no constituye siempre la base del control 'primario' de la criticidad, sigue siendo indispensable a lo largo de todo un proceso, ya que la administracion de los materiales en una parte de la planta repercute en la seguridad de las partes vecinas, en particular de la destinada al tratamiento de los desechos. (author) [Russian] Proizvodstvo, ispol'zovanie i obrabotka nekotoryh deljashhihsja materialov predstavljajut bol'shuju opasnost', osobenno opasnost', svjazannuju s kritichnost'ju. Umenie inzhenera zakljuchaetsja v tom, chtoby izbezhat' jetu opasnost' s naimen'shej cenoj i ne meshaja slishkom rabote, svjazannoj s proizvodstvom ili pererabotkoj jadernyh materialov. Dlja ustranenija jetoj opasnosti sushhestvujut,na pervyj vzgljad, tri profilakticheskih metoda: ogranichenie koncentracii rastvorov, ogranichenie massy, tshhatel'nyj vybor geometrij. Tendencija sostoit v maksimal'nom ispol'zovanii tret'ego metoda, inache govorja, v rabote s sistemami dopolnitel'noj avarijnoj zashhity. Odnako na jadernyh ustanovkah imeetsja mnogo sistem dopolnitel'noj avarijnoj zashhity, i primenenie togo ili drugogo iz dvuh metodov stanovitsja neobhodimym. Jeti metody imejut otnoshenie k obrashheniju s jadernymi materialami. Na ustanovkah, gde rabotajut s nebol'shimi kolichestvami deljashhihsja materialov, zachastuju mozhno obespechit' jadernuju bezopasnost', dopuskaja dlja kazhdogo pomeshhenija takuju massu deljashhegosja materiala, kotoraja nizhe minimal'noj kriticheskoj massy. V otnoshenii bolee krupnyh ustanovok podobnyj kontrol', kotoryj polnost'ju osnovan na obrashhenii s materialami, stanovitsja nevozmozhnym. Izuchim, kak vygljadit svjaz' mezhdu obrashheniem i jadernoj bezopasnost'ju na zavode po obrabotke obluchennogo topliva vodnym metodom (toplivo na osnove prirodnogo urana). Takoj zavod