WorldWideScience

Sample records for onnettomuustilanteiden saeteilyannosten arviointi

 1. Lapsen arviointi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gitz-Johansen, Thomas

  2011-01-01

  In Danish kindergartens and schools children are increasingly assessed and evaluated. Not only academic skills are scrutinized but also the children's personalities and behaviour. This is allegedly done for their own good - to protect the children from unbeneficial development or lack of developm......In Danish kindergartens and schools children are increasingly assessed and evaluated. Not only academic skills are scrutinized but also the children's personalities and behaviour. This is allegedly done for their own good - to protect the children from unbeneficial development or lack...... and social constructivist theory can help with such analyses, but with inspiration from German critical theory we may also be able comment more normatively on the present for assessing children's personalities and behaviour....

 2. TVT-taitotasohankkeen arviointi

  OpenAIRE

  Natunen, Teemu

  2012-01-01

  Tässä tutkielmassa selvitetään tietotekniikan käyttöä nykypäivän opetuksessa sekä perehdytään TVT-taitotasohankkeeseen. TVT-taitotasohankkeen tarkoitus on määritellä riittävä TVT-taitotaso lukion opiskelijoille ja luoda testi, jolla TVT-taitotasoa mitataan. Tässä tutkielmassa selvitetään, kuinka hanke on onnistunut taitotason määrittämisessä ja TVT-testin luonnissa

 3. Ihotunnon luotettava arviointi

  OpenAIRE

  Virtanen, Saija; Petäjäsalo, Inka

  2013-01-01

  Ihotunto eli tuntoaisti koostuu kosketus-, lämpö-, paine- ja tärinäaistista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ihotunnon arvioinnin luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kartoittaa luotettavia arviointivälineitä yläraajan suojatunnon arviointiin. Opinnäytetyössä suojatunnolla tarkoitetaan lämpö-, paine- ja tärinäaistin yhdistelmää, joka on osa ihotuntoa. Lisäksi opinnäytetyössä tarkastellaan, mikä merkitys ihotunnolla on ihmisen toimintakyvylle. Käsitteet ihotuntoon kuuluvista ai...

 4. Kirjanpainajariskin arviointi ja hallinta Helsingin kaupungin taajamametsissä

  OpenAIRE

  Karttunen, Toni

  2014-01-01

  Helsingin kaupungin taajamametsiä hoidetaan monipuolisesti ottamalla huomioon monia metsiin liittyviä arvoja. Voimakkaita, metsämaisemaa selkeästi muuttavia hoitotoimenpiteitä on tehty yleisesti ottaen vähän, mikä on osaltaan lisännyt vanhojen metsien osuutta. Erityisesti varttuneisiin ja elinvoimaisuudeltaan heikentyneihin kuusikoihin (Picea abies) ja kuusivaltaisiin metsiin liittyy usein kirjanpainajan (Ips typographus) tuhoriski. Talvella 2011–2012 myrsky aiheutti paikoitellen myrskytuhoja...

 5. Rakennusalan työsaliopetuksen arviointi Omnian ammattiopistossa

  OpenAIRE

  Huttunen, Ari Petteri

  2010-01-01

  TIIVISTELMÄ Taustaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä on pääkaupunkiseudun aktiivisempia ja isoimpia rakennusalan kouluttajia. Omnian ammattiopisto antaa rakennusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusohjelma on talonrakennus. Omnian muuttaessa uusiin tiloihin kolme vuotta sitten, havaittiin että rakennusalan työsalin opetusta tulisi kehittää. Tavoite Tavoitteena oli että saisimme kehittää nuorten rakennusalan koulutusta työsalilla tapahtuvassa II-asteen koulutuksen o...

 6. Siivousalan yrityksen liiketoiminnan arviointi ja kehittäminen

  OpenAIRE

  Arpe, Jani

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää siivousalalla toimivan pienyrityksen tämänhetkinen tila ja tehdä suunnitelma mitä laajentuminen edellyttäisi ja merkitsisi yritykselle. Kehittämissuunnitelma on tehty käyttäen hyväksi liiketoimintasuunnitelman runkoa. Yrityksen nykyinen tila selvitetään tekemällä yrittäjälle haastattelu, jonka pohjalta nykyistä tilaa on mahdollista arvioida. Kyselylomakkeessa on kysymyksiä yrityksen tilasta ja yrittäjän näkemyksistä yleisesti omista liiketoiminnallisis...

 7. Ecological status assessment of regulated lakes; Saeaennoesteltyjen jaervien ekologisen tilan arviointi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keto, A.; Sutela, T.; Aroviita, J.; Tarvainen, A.; Haemaelaeinen, H.; Hellsten, S.; Vehanen, T.; Marttunen, M.

  2008-10-15

  Although regulated lakes have been studied extensively during the last 20 years in Finland, biological data are still scattered. Especially in mildly regulated lakes, data have been insufficient to determine reference conditions and to estimate ecological status as required by the Water Framework Directive. The objective of this study was to increase information about the biological quality elements in order to develop ecological classification system and to define environment objectives for regulated lakes. Both existing and new data were collected from littoral fishes, littoral macroinvertebrates and macrophytes from regulated lakes and unregulated reference lakes. New biological classification metrics were then developed and tested. Moreover, alternative combinations of the biological classification parameters were tested for assessment of ecological status of lakes. Impacts of water-level regulation were found in all three biological quality elements: the littoral fishes, macroinvertebrates and macrophytes. The ecological status of the study lakes was at its worst when winter draw-down of water-level exceeded 2-3 meters. Very sensitive species for water-level regulation were recognized in all three biological quality elements. In macrophytes these species were large isoetids, in macroinvertebrates species with at least two-year life cycle and in fishes' minnow and European bullhead. In a same lake, the status of littoral fishes, macroinvertebrates and macrophytes often differed from each other As a result, when results from different biological quality elements are combined to an overall ecological status, quite large differences can exist depending on the method used to derive the overall status; i.e., whether the most sensitive quality element (i.e. the 'one-out all-out' principle) or a median value over all quality elements is used. (orig.)

 8. Halkeilleen aukollisen jäykistävän betoniseinän voimasuureiden arviointi

  OpenAIRE

  Miettinen, Ville

  2013-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan korkean rakennuksen jäykistävien betoniseinien aukkopalkkien halkeilua. Insinöörityön tavoitteena oli luoda laskentapohja teräsbetonisten aukkopalkkien haljenneen tilan jäyhyysmomentin laskentaan. Laskentapohja toteutettiin Mathcad-ohjelmalla. Työn toimeksiantajana oli Wise Group Finland. Työn lähtökohtana oli aukkopalkkien tarkastelu lineaarisen kimmoisessa tilassa rakenteen haljettua. Aukkopalkkeihin kohdistuvia rasituksia selvitettiin FEM-mallien avu...

 9. Review of real-time on-line decision support system RODOS; RODOS-ohjelman arviointi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rossi, J. [VTT Energy, Espoo (Finland). Nuclear Energy

  1997-01-01

  RODOS (Real Time Off-site Decision Support System) is a research project, which aims at the development of a versatile decision support system for management of reactor accident off-site consequence assessments in real-time in Europe and in the western parts of the former Soviet Union. The system employs both local and regional environmental radiation monitoring results and meteorological forecasts by means of which the software prepares consistent predictions ranging from the release area to long distances covering all temporal phases of the accident. The data to be obtained from the environment will be processed and based on the mathematical and physical models and it will be prepared to intelligibly form about the prevalent or future environmental radiation situation. The software is intended for operative use of radiation safety authorities. Furthermore, the software is suitable for education and training of rescue field personnel. (refs.).

 10. Occupational health problems, prevention and safety in solid recovered fuel facilities; Tyoeympaeristoen vaarojen arviointi ja torjunta toimenpiteet kiinteaen jaetteen kaesittelylaitoksilla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilen, C.; Ajanko, S.; Rautalin, A. [VTT Processes, Espoo (Finland); Liesivuori, J.; Kallunki, H. [Finnish Institute of Occupational Health, Kuopio (Finland)

  2003-07-01

  New directives and laws will increase the utilization of wastes in the near future. At the same time the number of people employed in waste handling will increase. The aim of this study is to compare manual sorting in demolition waste handling facility to automatic sorting system in commercial and industrial waste facility. Many studies have shown, for example Danish, Dutch and German researches, that waste handling workers have problems especially in occupational health issues. Symptoms like headache, tiredness, joint pain, chest tightens, fever, diarrhea have been reported. Diseases reported are respiratory (asthma, ODTS), muscular, gastroinsteal diseases. Accident risk among waste workers is six times more common that among occupations usually. Finnish Institute of Occupational health carried out the occupational measurements together with VTT Processes. The EU direcitive accepted in 1999 requires for new waste handling facilities a work space and equipment hazardous classification until 2003 and based on it, an explosion protection document. An example for required actions and documents has been prepared in this project, which can be used as a tool and model in waste management companies and REF production facilities. A dust explosion risks analyse, a work space and equipment classifications and explosion protection document have been done for the Lohja REF-production facility. (orig.)

 11. City of Helsinki and the evaluation of the Baltic Sea Challenge-actions; Helsingin kaupungin Itaemerihaaste-toimenpiteiden toteutumisen arviointi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harju, I.

  2010-06-15

  The Baltic Sea Challenge initiative was made in June 2007 by the mayors of the cities of Helsinki and Turku in order to improve the state of the Baltic Sea. Its objective is to influence the status of the water, both locally and throughout the Baltic Sea. In addition to the concrete water protection measures, the cities of Helsinki and Turku are also committed to increase international co-operation on the environment, investigation of water protection and to provide general information and assistance. The challenge for improving the state of the Baltic Sea has already been sent to approximately 750 actors. In December 2009 about 165 positive responses have been received, of which 60 are cities, municipalities and joint local authorities in Finland, whereas 12 of them are cities in other Baltic Sea countries The actions of the city of Helsinki for saving the Baltic Sea are reducing the amount of point source loading and diffuse source loading (agriculture and scattered settlements), dredging of contaminated sediments, reducing discharges from shipping and boating, international environment cooperation, research projects and establishment of a professorship, and increasing awareness about the state of the Baltic Sea. Administrative branches of the city carry out the Baltic Sea Challenge. The administrative branches of the city of Helsinki are Port of Helsinki, Helsinki Water, Real Estate Department, Sports Department, City Planning Department, Public Works Department, Administration Centres department in the international operations and Environment centre. In addition, also other entities were summoned to participate in the voluntary improvement of the Baltic Sea. These were government agencies and research institutions, NGOs (nongovernmental organization) and associations, companies, schools and other organisations. The aim of this research was to examine the city of Helsinki's own Baltic Sea Challenge-actions from 2007 to 2009. The study dealt with all seven of Helsinki's actions, focusing more closely on three of them. The selected actions were reducing diffuse source loading, reducing discharges from shipping and boating and increasing awareness about the state of the Baltic Sea. In the case of these three actions, the goal is to find out, why some parts of the action had not come true and what development could be done to improve Helsinki's Baltic Sea Challenge. Recommendations for future were made on the basis of the results. The methods used in this research were internet enquiry sent to all eight of Helsinki's administrative branches and a theme interview. Many of Helsinki's Baltic Sea Challenge-actions have progressed nicely. A number of positive achievements have been made. The city of Helsinki has been active in protecting the Baltic Sea and furthering the Baltic Sea Challenge. Problems have been encountered regarding the schedules and financing. Additional human resources are also needed. To ensure that all the promised actions will come true in the future, it is important to make preparations for the design and implementation of new actions. In this way the original goal of the Baltic Sea Challenge will be achieved and it will be a living project. Among other things, raising awareness and communication should be implemented in a larger scale. (orig.)

 12. Environmental impact assessment and socio political issues of nuclear waste management; Ydinjaetehuollon ympaeristoevaikutusten arviointi ja sosiopoliittiset kysymykset

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harmaajaervi, I; Tolsa, H [VTT Communities and Infrastructure, Espoo (Finland). Urban Planning; Vuori, S [VTT Energy, Espoo (Finland). Nuclear Energy; Litmanen, T [Jyvaeskylae Univ. (Finland)

  1997-09-01

  The study is a part of the Publicly Administrated Nuclear Waste Management Research Programme (JYT2) which was carried out in 1994-1996. The principal goal of the research programme has been to provide the authorities with information and research results relevant for the safety of nuclear waste management in order to support the various activities of the authorities. The main emphasis of the research programme focuses on the disposal of spent fuel. In addition to nuclear waste research in the field of natural sciences and technology, the research program- me has focused mostly on societal issues associated with nuclear waste disposal facilities and on the non-radiological environmental effects in the environs of the disposal site. Some of the local effects are already revealed in the research phase, before any final decisions are made as to the selection of the disposal site. The study has focused primarily on local and regional issues. The statutory requirement to conduct environ- mental impact assessment (EIA) chiefly concerns those who are responsible for waste management, but the authorities also need to acquire systematic information in the field to support developing requirements for the content and scope of EIA procedure and preparedness to check the assessments made. This is a report of the first parts of the study in 1994-1995. The report deals with the subject matter generally based on earlier studies in Finland and other countries. The results of the study will be reported later. 101 refs.

 13. Occupational health problems, prevention and safety in solid recovered fuel facilities; Tyoeympaeristoen vaarojen arviointi kiinteiden jaetteiden kaesittelylaitoksilla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilen, C. [VTT Processes, Espoo (Finland)

  2005-07-01

  New directives and laws will increase the utilization of wastes in the near future. At the same time the number of people employed in waste handling will increase. The aim of this study is to compare manual sorting in demolition waste handling facility to automatic sorting system in commercial and industrial waste facility. Many studies have shown, for example Danish, Dutch and German investigations that waste handling workers have problems especially in occupational health issues. Symptoms like headache, tiredness, joint pain, chest tightens, fever, diarrhea have been reported. Diseases reported are respiratory (asthma, ODTS), muscular, gastroinsteal diseases. Accident risk among waste workers is six times more common that among occupations usually. Finnish Institute of Occupational health carried out the occupational measurements together with VTT Processes. The EU directive accepted in 1999 requires for new waste handling facilities a work space and equipment hazardous classification until 2003 and based on it, an explosion protection document. An example for required actions and documents has been prepared in this project, which can be used as a tool and model in waste management companies and REF production facilities. A dust explosion risks analyse, a work space and equipment classifications and explosion protection document have been done for the Lohja REF-production facility. (orig.)

 14. Theraplay-terapian vaikutukset lapsiperheen arkeen ja vuorovaikutukseen

  OpenAIRE

  HELLINEN, ELISA

  2009-01-01

  Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Theraplay-vuorovaikutusterapian vaikuttavuuden arviointi. Tarkoituksena on tutkia Theraplay-prosessin vaikutuksia lapsiperheen arkeen ja vuorovaikutukseen. Arviointi on tässä tutkimuksessa toteutettu asiakasnäkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys keskittyy lapsiperheen määritelmään, arjen hallintaan sekä lapsiperheen vuorovaikutukseen ja siinä ilmeneviin ongelmiin. Lisäksi tutkielmassa esitellään lyhyesti Theraplayta, leikin avulla toteutettavaa...

 15. "Me ei olla pelkkiä vankeja vaan myös hyviä isiä" : Vanhemmuusteemaisen isäryhmän arviointi Riihimäen vankilassa

  OpenAIRE

  Koponen, Heidi; Lehtola, Mari-Anne

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida Riihimäen vankilassa syksyn 2012 aikana toteutettua vanhemmuusteemaista isäryhmää. Tavoitteena on kartoittaa isäryhmän toteutukseen liittyneitä haasteita ja kohokohtia sekä kehittämistarpeita. Tavoitteena on myös tuoda esiin sekä isäryhmään osallistuneiden että ryhmän ohjaajien kokemuksia isäryhmästä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vankilan perhetyön kehittämisessä. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe –toi...

 16. Internetmarkkinoinnin mahdollisuudet : case NaNi Group Oy

  OpenAIRE

  Arvonen, Johanna

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia internetmarkkinoinnin mahdollisuuksia kolmessa internetpalvelussa pienten koirien vaatteita valmistavalle NaNi Group Oy:lle. Opinnäytetyö toimii hyödyllisenä oppaana toimeksiantajan internetmarkkinoinnin suunnittelussa. Lisäksi opinnäytetyössä arvioidaan toimeksiantajan Facebookissa ja YouTubessa suorittamaa mainontaa. Kampanjoiden tulosten arviointi ja vertailu antavat suuntaa sille, miten kampanjoita kannattaa toteuttaa tulevaisuudessa. Opinn...

 17. Virtuaalikuvat oppilaitosten käytössä

  OpenAIRE

  Jeskanen, Lauri

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee virtuaalikuvien, eli 360-asteisten panoraamojen, käyttöä oppilaitoksissa. Tärkeimpinä asioina on virtuaalikuvien sekä – kierrosten toiminnan selvittäminen sekä virtuaalikuvien tulevaisuuden käyttökohteiden arviointi. Tarkastelussa ovat myös virtuaalikuvien mahdollinen sisältö sekä käyttömediat. Opinnäytetyön tuloksena valmistui noin 40 virtuaalikuvaa kattava, toimeksiantajalle toimitettu, virtuaalikierros Tampereen ammattikorkeakoulun tiloista. Virtuaalikierro...

 18. Friends- ohjelman arviointia : Mitä nuoret pohtivat Friends- ohjelmasta ja tunnetaidoista?

  OpenAIRE

  Santala, Marika

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida Friends- ohjelmaa kohderyhmänsä näkökulmasta. Kohderyhmä tarkoittaa tässä tapauksessa nuoria, jotka ovat osallistuneet ohjelmaan. Arviointi tapahtui kerätyn palautteen avulla, ja palautteenantoon osallistui yhteensä kuusi luokkaa: kolme 8.luokkaa Helsingissä sijaitsevassa koulussa ja Espoossa sijaitsevassa koulussa palautteen antoi kaksi 7.luokkaa ja yksi 9.luokka. Yhteensä 91 oppilasta osallistui palautteen antoon. Palaute kerättiin kyselynä ja ryhmäh...

 19. Puuluodon sähkönjakeluverkon saneeraus

  OpenAIRE

  Huhta, Heidi

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Puuluodon sähkönjakeluverkon saneeraus, jossa alueen pien- ja keskijänniteverkon sekä katuvalaistuksen ilmajohdot tuli korvata maakaapeleilla. Alueella olevat pylväsmuuntamot tuli myös korvata tarvittavalla määrällä puistomuuntamoita. Suunnitelma tehtiin käyttäen Teklan Xpower-verkostolaskentaohjelmaa. Lisäksi työhön kuului työn kustannusten arviointi Energiamarkkinaviraston hintojen mukaan. Työn teoriaosassa käytiin läpi suunnitteluun li...

 20. Observing relationships in Finnish adoptive families: Oulu Family Rating Scale.

  Science.gov (United States)

  Tienari, Pekka; Wynne, Lyman C; Sorri, Anneli; Lahti, Ilpo; Moring, Juha; Nieminen, Pentti; Joukamaa, Matti; Naarala, Mikko; Seitamaa, Markku; Wahlberg, Karl-Erik; Miettunen, Jouko

  2005-01-01

  Adoption studies were intended to separate genetic from environmental "causal" factors. In earlier adoption studies, psychiatric diagnostic labels for the adoptive parents were used as a proxy for the multiple dimensions of the family rearing environment. In the Finnish Adoption Study, research design provided the opportunity to study directly the adoptive family rearing environment. For this purpose 33 sub-scales were selected creating what we call Oulu Family Rating Scale (OPAS, Oulun PerheArviointiSkaala). In this paper, the manual for scoring of these sub-scales is presented.

 1. Terminologia työvälineenä – aikamuotojärjestelmästä ja sen opetuskäytänteiden ergonomiasta S2-opetuksessa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Kok

  2012-10-01

  Full Text Available Artikkeli käsittelee kahta ongelmalliseksi osoittautunutta verbien tempusnimitystä, perfektiä ja imperfektiä. Tarkastelen kirjoituksessani nimitysten välittämää informaatiota, jota vertaan S2-oppikirjoissa aikamuotojen käytöstä annettuun tietoon. Kriittisen katsauksen tavoitteena on osoittaa harhaanjohtavien termien haitta ja hyvän metakielen tarve sekä myös pohtia keinoja virheellisten nimitysten korjaamiseksi. Teoreettisena viitekehyksenä on työolosuhteita, työvälineitä ja työtapoja tutkiva ergonomia. Koska kielen opetus ja opiskelu ovat työtä ja metakieli on työväline, jolla opettaja ja opiskelijat yhdessä työskentelevät, on käytettävän termistön ammatillinen ja käytännönläheinen arviointi tarpeen. DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.04

 2. Lähdekielen vaikutus ja kielitaitotasot: paikallissijojen kehitys oppijansuomessa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanna Mustonen

  2013-10-01

  Full Text Available Artikkelissa tarkastelemme, millaista funktioltaan konkreettisten ja abstraktien paikallissijojen käyttö on oppijansuomessa. Tutkimuksen lähtökohtana on Eurooppalainen viitekehys: kielten oppiminen, opettaminen, arviointi (2003, tästä lähtien EVK ja sen kielitaitotasot A1–C2. Tavoitteena on selvittää, miten eri kielitaitotasoilla olevat oppijat käyttävät suomen paikallissijoja ja millainen on läheisen sukukielen viron mahdollinen vaikutus paikallissijojen käytön kehittymiseen kielitaitotasoittain. Tutkimusaineisto koostuu Oulun Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen (ICLFI vironkielisten oppijoiden osakorpuksen ja YKI-tutkintojen korpuksen kirjallisista teksteistä. Aineistoa analysoidaan kolmessa ulottuvuudessa: taajuus, tarkkuus ja distribuutio. Tulokset osoittavat, että kaikki oppijat käyttävät eniten paikallissijojen konkreettisia funktioita. Konkreettisten funktioiden taajuus laskee taitotason noustessa kun taas abstrakti käyttö nousee. Lähdekielen vaikutus on havaittavissa sekä taajuuden että tarkkuuden kehityksessä. Vironkieliset suomenoppijat saavuttavat kohdekielisen taidon muita äidinkieliä puhuvia nopeammin: kohdekielenmukaisten muotojen osuus on vähintään 89 % jo A2-tasolla. Viron yleinen vaikutus suomen paikallissijojen oppimiseen on ensisijaisesti positiivista.