WorldWideScience

Sample records for ny varmevekslertype med

 1. Ny viden begynder med forhindringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2017-01-01

  Pædagogik og pædagogisk arbejde diskuteres typisk inden for rammerne af det at hjælpe, støtte, simplificere og kompleksitetsreducere. Hvis man ønsker at vide noget om forhindringer, modstand og vanskeligheder som pædagogiske muligheder, så er udbuddet derimod forsvindende småt. Og når sådanne...... begreber endelig tages op, så benævnes de typisk blot, men bliver sjældent defineret. Hvad menes der med modstand, vanskeligheder eller kompleksitet? Med afsæt i en kort gennemgang af eksisterende forskning på området forsøger denne artikel at give et bud på en mulig definition af begrebet forhindring...

 2. Energy savings in cooling systems through use of new heat exchanger type with flat aluminium pipes and fins; Energibesparelser i koeleanlaeg ved anvendelse af ny varmevekslertype med flade aluminiumsroer og finner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mulvad, R. (Aluventa A/S, Svendborg (Denmark)); Schneider, P. (Teknologisk Institut, Koele- og Varmepumpeteknik, AArhus (Denmark))

  2008-12-15

  This report describes the theoretical and practical work carried out to characterize and size air-cooled condensers and evaporators manufactured in MPE-tubes. Test heat exchangers were constructed for which capacity and pressure loss was measured. The measurements are compared with equations from the literature, and the most appropriate equations were selected. An analytical comparison of heat exchangers made with round tubes and fins of different types shows that by using heat exchangers with MPE-tubes and louvered fins lower air side pressure loss and higher performance can be achieved. Similarly, the refrigerant filling in MPE heat exchangers lower than in conventional heat exchangers with round tubes. This has great significance in the choice of heat exchangers because of the high price per kilo of HCF refrigerants. Correlations for heat transfer and pressure loss by condensation / evaporation and correlations for heat transfer and pressure drop were implemented in the calculation programs for design of condensers and evaporators. The calculation programs developed in the project are compared with a non-commercially available program designed for heat exchangers with MPE-tubes. The comparison shows good agreement. (ln)

 3. Narrativ kostvejledning - en ny tilgang til diætisten, der styrker relationsdannelse og samarbejde med borgeren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Søren Tange

  2017-01-01

  I Oplægget præsenteres hovedresultater fra en artikel indsendt til tidsskriftet Topics in Clinical Nutrition1, der undersøger hvordan Narrativ kostvejledning (NK) kan styrke diætisters relationsdannelse og samarbejde med borgere med kroniske lidelser. Artiklen bygger på data indsamlet i forbindelse...

 4. Implementering af ny standard for forebyggelse af delir i forhold til ældre svagelige patienter > 65 år med hoftefraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Rehder, Bente; Pedersen, Niels

  2013-01-01

  Baggrund: Pro-hip er et inter-regionalt projekt www.prohip.eu der blandt andet har til formål at evidensbasere den rehabiliterende sygepleje til hoftepatienten i forhold til indsatsområderne; ernæring, urinretention/UVI, delir og tryksår. Delirium er et hyppigt forekommende problem blandt patienter...... standard. Intentionen er således at udvikle en evidensbaseret standard eller instruks, der har til formål at opspore tidlige symptomer på konfusion og dermed forebygge udviklingen af deliriøs tilstand hos patienten med hoftefraktur. Metode: Der er udarbejdet et systematisk review med henblik på...

 5. Ny industrialisering - et bedre produktmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  2001-01-01

  for byggeriet med titlerne: 1. Bygherren som forandringsagent. 2. Tæt samarbejde i byggedelen. 3. Ny industrialisering. 4. Byg med kommunikation og innovation. Dette debathæfte er nummer tre i rækken og omhandler byggeriets industridel og mulighederne for at fremme en succesfuld industriel produktion....

 6. Inspiration fra NY-times

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2015-01-01

  NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever.......NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever....

 7. Mellem nyliberalisme og terror - Interview med Chantal Mouffe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Allan Dreyer; Sonnichsen, André

  2012-01-01

  Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati......Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati...

 8. Specifik mutation med nålestiksoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holme, Inger; Wendt, Toni; Brinch-Pedersen, Henrik

  2014-01-01

  Mutanter af byg er vigtige i forskningen og benyttes også, når der forædles nye sorter til dyrkning. Hidtil har det kun været muligt at inducere mutationer tilfældige steder i genomet. Med helt ny teknologi benyttes proteiner med betegnelsen TALENs til at inducere mutationer i helt specifikke...

 9. Evaluering af ny kokkeuddannelse for hørehandicappede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  2010-01-01

  Center for Ungdomsforskning har netop afsluttet en evaluering af en ny uddannelse indenfor madproduktion, rettet imod personer med et hørehandicap. Hensigten med uddannelsen er, at kunne tilbyde døve, døvblinde og hørehæmmede personer et uddannelsestilbud indenfor fremstilling af mad. Konkret han...

 10. Ejendomsordbogen fransk/dansk: ny integreret e-ordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leroyer, Patrick; Hansen, Liselotte Kruse

  2012-01-01

  fusionere med en praktisk guide. Til dette formål har vi udviklet konceptet til en ny type hybridordbog, der kan tilfredsstille de intenderede brugeres informationsbehov i kommunikative, kognitive og praktiske situationer. Udviklingen er sket i samarbejde med den førende udbyder af online ordbøger i Danmark...

 11. Ny rapport advarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jex, Catherine; Seidenkrantz, Marit-Solveig; Colgan, William

  2017-01-01

  Ifølge forskerne bag en ny mellemstatslig rapport vil den globale opvarmning få endnu flere og meget drastiske konsekvenser for det arktiske klima end hidtil antaget. Men klimaaftalen fra Paris kan afværge nogle af de største forandringer efter år 2050. Hvis den bliver implementeret øjeblikkeligt...

 12. Ny behandlingsstrategi for patienter med primaer, ikkeresektabel rectumcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pfeiffer, Per; Baatrup, Gunnar; Jensen, Helle Anita

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Patients with locally advanced rectal cancer (LARC) have a poor prognosis. Preoperative radiotherapy may shrink the tumour and make subsequent resection possible. The use of modern principles of preoperative radiotherapy in combination with chemotherapy and an active surgical attitude...... increases the chance for radical surgery and cure. MATERIALS AND METHODS: A single-institution, prospective evaluation of a new treatment strategy in patients with LARC was done. RESULTS: From 1998 to 2000, 20 patients with LARC were treated with high-dose radiochemotherapy (60 Gy and chemotherapy, UFT....../leucovorin), and resectability was evaluated four to six weeks after termination of radiochemotherapy. Sixty percent of the patients subsequently had microscopic radical surgery. CONCLUSION: Patients with LARC should preferably be treated with high-dose preoperative radiotherapy in combination with chemotherapy. Evaluation...

 13. Agil Stage-Gate®: ny model for udviklingsprojekter i mellemstore virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedsmand, Tomas; Edwards, Kasper; Hvidt, Nicoline

  Lær at udvikle nye produkter hurtigere og med større træfsikkerhed – ved at arbejde i sprint med agile metoder og træffe de rigtige beslutninger med Stage-Gate® Se også tilhørende: "Værktøjskasse til Agil Stage-Gate®: Ny model for udviklingsprojekter i mellemstore virksomheder" på http://dx.doi.org...

 14. Børn med ADHD skaber øget konflikt om morgenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette

  2017-01-01

  Dækning af ny forskning fra videnskabelige præsentationer på den femte Internationale ADHD Congress i Vancouver, 2017. http://propatienter.dk/sygdomme/psyken/280-born-med-adhd-skaber-oget-konflikt-om-morgenen.html......Dækning af ny forskning fra videnskabelige præsentationer på den femte Internationale ADHD Congress i Vancouver, 2017. http://propatienter.dk/sygdomme/psyken/280-born-med-adhd-skaber-oget-konflikt-om-morgenen.html...

 15. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 16. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 17. Afprøvning af ny feedbackpraksis på UCN Pædagoguddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Eva; Rasmussen, Anna Ørnemose; Stenderup, Mogens Larsen

  2017-01-01

  I forbindelse med implementering af ny pædagoguddannelse (BEK nr 354 af 07/04/2017) har pædagoguddannelsens ledernetværk igangsat flere nationale sektorprojekter herunder projekt Feedbackformer i en kompetencestyret uddannelse. Alle projekternes formål er at understøtte udvikling og implementering...

 18. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 19. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  the efficiency of biomedical literature searches. PubMed remains the primary resource for biomedical literature, and as PubMed makes the Medline data and Entrez PubMed Programming utilities freely available, any developer can produce alternative tools to search the database. The authors question if PubMed still...... provides the superior search interface for systematic searches or if the innovativeness of third-party tools provide alternatives worth considering. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach In all, 76 third-party tools that build on PubMed content were identified in a PubMed...... search and in published studies known to the authors. Only tools that provided free access to the broad PubMed content and designed specifically to enhance the search were included, reducing the set to 16 tools. The functionality of each tool within the scenario of a systematic search was compared across...

 20. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 1. Sammensvorne designere med succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  Den danske tegnestue Komplot Design har for nylig oplevet den ære, at to af deres stole bliver brugt i cafeerne på det nyindrettede Museum of Modern Art i New York. Men det er ikke kun med møbler, de har succes - tegnestuen kaster sig med iver over mange slags produkter.......Den danske tegnestue Komplot Design har for nylig oplevet den ære, at to af deres stole bliver brugt i cafeerne på det nyindrettede Museum of Modern Art i New York. Men det er ikke kun med møbler, de har succes - tegnestuen kaster sig med iver over mange slags produkter....

 2. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 3. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 4. Urban metabolism in Syracuse, NY – introduction

  Science.gov (United States)

  David J. Nowak

  2016-01-01

  This special issue of Urban Ecosystems contains a series of papers related to assessing urban metabolism in Syracuse, NY. These papers were developed under the Urban Long-Term Research Area Exploratory Awards Program funded by the National Science Foundation. Objectives of this two-year project (2009–2011) in Syracuse, NY were to investigate: a)...

 5. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  .... The Med-e-Tel 2006 conference program covered over 130 presentations on topics such as homecare and health management, healthcare challenges, tele-education, eHealth in developing countries, telecardiology...

 6. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 7. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  ..., and more. The Med-e-Tel 2006 exhibition showcased products and technologies in the areas of medication compliance, home telehealth and vital sign monitoring, clinical software, electronic medical records...

 8. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 9. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 10. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 11. En ny historie om guld og svovl - guld-svovlbindingen i thiolers adsorption på guldnanopartikler og plane guldoverflader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chi, Qijin; Ford, Michael J.; Halder, Arnab

  2016-01-01

  En netop publiceret større australsk-dansk undersøgelse giver ny indsigt i, hvordan thioldækkede Au-overflader er opbygget. Det har betydning for design, syntese og dannelsesmekanismer for Au-nanopartikler og Au-overflader med skræddersyede fysiske og kemiske egenskaber....

 12. Tang med omtanke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlundt, Jørgen

  2013-01-01

  Befolkningen bør kende både mulige positive og negative effekter af fødevarer, før de spiser dem. Det mener Jørgen Schlundt, DTU Fødevareinstituttet, med henvisning til Ole G. Mouritsens kritik af instituttets udmeldinger om tang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab.......Befolkningen bør kende både mulige positive og negative effekter af fødevarer, før de spiser dem. Det mener Jørgen Schlundt, DTU Fødevareinstituttet, med henvisning til Ole G. Mouritsens kritik af instituttets udmeldinger om tang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab....

 13. Grateful Med: getting started.

  Science.gov (United States)

  Shearer, B; McCann, L; Crump, W J

  1990-01-01

  When a local medical library is not available, it is often necessary for physicians to discover alternate ways to receive medical information. Rural physicians, particularly, can make use of a computer program called Grateful Med that provides access to the same literature available to physicians in large cities. This program permits the user to perform database searches on the National Library of Medicine database (MEDLINE), corresponding to the primary index to medical literature, Index Medicus. In this article, we give the procedure for procuring a National Library of Medicine password and for making efficient use of the Grateful Med program.

 14. At lede med latter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  "Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan s...... spøg. Humor kan skabe klarhed over en pointe, skabe lederens image og skabe sammenhold i organisationen. Uden trommelyd, men med mange andre effekter i spil....

 15. Selskabsloven med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Peer; Werlauff, Erik

  Selskabsloven med kommentarer er bibelen på området for kapitalselskaber. Den er et juridisk arbejdsredskab for praktikere, rådgivere, forskere og studerende. Bogen indeholder en komplet opdatering af kommentarerne i forhold til de mange ændringer i selskabsloven siden 1.-udgaven, men bygger i øv...

 16. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 17. En definitionssandhed med modifikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2013-01-01

  Denne artikel indgår i den debat om retskildebegrebet, der tidligere har været rejst af Jens Ravnkilde. Forfatterne påviser flere svagheder i Ravnkildes argumentation, herunder at han ignorerer hele den internationale diskussion på området, samtidig med at han baserer sit eget angiveligt nyudvikl...

 18. At skrive med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter

  2018-01-01

  Det kræver særlige kompetencer at skrive en digital tekst, så modtageren kan læse og bruge den. Derfor er det vigtigt at stimulere og udvikle elevernes skrivekompetence med både viden og værktøjer. Digital skrivedidaktik præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning. Derudover...

 19. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Jonassen, Anders Bruun; Høgelund, Jan

  Regeringens Arbejdsmarkedskommission kommmer medio 2009 med forslag til, hvordan den samlede arbejdsindsats varigt kan øges gennem reformer på arbejdsmarkedet. En måde det kan ske på, er ved at begrænse antallet af personer, der står uden for arbejdsmarkedet som følge af helbredsproblemer. Rappor...

 20. Endostatin (EntreMed).

  Science.gov (United States)

  Grosios, K

  2000-07-01

  EntreMed has licensed the worldwide rights to the angiogenesis inhibitor Endostatin, a 20 kDa C-terminal fragment of collagen XVIII, from the Children's Hospital of Boston, a teaching affiliate of Harvard Medical School. It is being developed as a potential cancer treatment and may also be useful in certain types of blindness and arthritis [227427]. EntreMed filed an IND for Endostatin in June 1999 [334125] and as of September 1999, phase I trials were underway [341462]. As of April 2000, the company had initiated plans for testing low doses of Endostatin in cancer patients using continuous infusion and sc administration in a further phase I study to be conducted in Europe [361594]. A phase I trial of Endostatin which will evaluate the safety and efficacy of Endostatin at a range of doses in no more than 100 cancer patients has been initiated. The trial will take place at the University of Texas MD Anderson Medical Center and the University of Wisconsin Cancer Center in Madison. The National Cancer Center will be sponsoring the trial, which is expected to be completed in late 2000. As of March 2000, there had been no serious adverse events attributable to Endostatin administration. The first report from this trial is expected in autumn 2000 [341462], [366312]. The mechanism of action for Endostatin remains unclear, although reports from the 91st AACR Meeting in April 2000 showed that recombinant human endostatin bound to a number of tropomyosin cDNAs in a library screen [362039]. In preclinical studies, repeated administration of Endostatin consistently shrank primary tumors and did not produce any drug resistance. In mice, a variety of tumors which had progressed to 1 to 2% of total body weight, regressed to microscopic, dormant lesions following Endostatin treatment [231418], [231470], [270673]. Types of cancers which respond to Endostatin include lung, skin, vascular and fibrosarcomas. Toxicology studies in cynomolgus monkeys showed that bolus injections of

 1. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 2. Paracetamol. Ny viden om virkningsmekanismer samt smertelindrende og antiinflammatorisk effekt sammenlignet med ikke-steroide antiinflammatorika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Handberg, G

  2000-01-01

  Paracetamol is usually termed a peripheral analgesic from the common belief that its site of action is near the injury. In this review a possible central action is summarised. Furthermore the analgesic effect of paracetamol is compared to non-steroidal anti-inflammatory drugs and the possible anti......-inflammatory effect of paracetamol is discussed....

 3. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 4. Ny krigsførelse i informationsalderen? Om ‘Revolution in Military Affairs’ og Irakkrigen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Claus Hansen

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer, hvorvidt man efter Golfkrigen kan tale om en ‘Revolu- tion in Military Affairs’ – RMA – som nogle amerikanske krigsteoretikere hævder har fundet sted med anvendelsen af ny teknologi i moderne krigs- førelse. Forfatteren viser, hvordan moderne krigsstrategier har inkorpore- ret ny teknologi og mediebrug som bl.a. informationskrig, ‘Systems of Sys- tems’ og Network Centric Warfare. Forfatteren påpeger, at den strategiske anvendelse af informationsoperationer – herunder ‘embedded’ journalister – ikke har medført en demokratisering af nyhedsdækningen og heller ikke indebærer en øget sandhedsværdi. Afslutningsvis peger forfatteren på behovet for en ‘Revolution in Diplomatic Affairs’.

 5. 2008 FEMA Lidar: South Oneida County (NY)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — For Oneida County, NY, there were two types of elevation datasets. The first type is LiDAR and the second one is Auto-correlation DEM. Auto-correlation DEM data was...

 6. 49 CFR 372.235 - New York, NY.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 5 2010-10-01 2010-10-01 false New York, NY. 372.235 Section 372.235... ZONES, AND TERMINAL AREAS Commercial Zones § 372.235 New York, NY. The zone adjacent to, and commercially a part of, New York, NY, within which transportation by motor vehicle, in interstate or foreign...

 7. ESCO i danske kommuner: En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev; Hansen, Jesper Rohr

  Rapporten har til formål at give overblik over de hidtidige erfaringer med brug af ESCO i danske kommuner. ESCO er i dansk sammenhæng en ny samarbejdsform, som i de seneste år er blevet aktualiseret af ønsket om energioptimering af eksisterende bygninger. ESCO, som den benyttes herhjemme, adskill...

 8. The MedDRA paradox.

  Science.gov (United States)

  Merrill, Gary H

  2008-11-06

  MedDRA (the Medical Dictionary for Regulatory Activities Terminology) is a controlled vocabulary widely used as a medical coding scheme. However, MedDRA's characterization of its structural hierarchy exhibits some confusing and paradoxical features. The goal of this paper is to examine these features, determine whether there is a coherent view of the MedDRA hierarchy that emerges, and explore what lessons are to be learned from this for using MedDRA and similar terminologies in a broad medical informatics context that includes relations among multiple disparate terminologies, thesauri, and ontologies.

 9. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, liges...

 10. Ny styring af lærernes autonomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  Kapitlet ”Ny styring af lærernes autonom?” i bogen Folkeskolen - efter reformen fokuserer på, hvordan en realisering af den vedtagne skolereform og forventningen om en kommende brug af nye forenklede Fælles Mål ud fra en målstyringstænkning ændrer lærernes autonomi til at udøve dømmekraft i...... klasseværelset. Dermed er kapitlets tese, at man ikke – i hvert fald ikke kun – kan tale om et tab af autonomi, men en ændret opfattelse og indhold heraf. Opgaven er derfor at indkredse, hvordan danske læreres autonomi til at udøve professionel dømmekraft forandrer sig, hvis man realiserer idéen om en...... læringsmålstyret undervisning, konkret i form af forenklede Fælles Mål. Og netop spørgsmålet om lærerens autonomi til at udøve professionel dømmekraft bliver i sammenhæng med styring heraf et centralt emne og problematik at afklare. Ikke kun i dansk sammenhæng, men også internationalt....

 11. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 12. 78 FR 36242 - Notice of Intent To Repatriate Cultural Items: New York State Museum, Albany, NY

  Science.gov (United States)

  2013-06-17

  ..., Rensselaer County, NY, by Reverend O.C. Auringer of Troy, NY. Museum records indicate that the cultural items..., and Saratoga Counties, NY, by Mr. Dwinel F. Thompson of Troy, NY. Museum records indicate that the... collections. From the former Laureate Grounds in Troy, Rensselaer County, NY, the 90 unassociated funerary...

 13. 78 FR 56609 - Drawbridge Operation Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY

  Science.gov (United States)

  2013-09-13

  ... Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice canceling temporary... Beach Bridge, mile 0.4, across Reynolds Channel, at Lawrence, New York. The owner of the bridge, Nassau... published a temporary deviation entitled ``Drawbridge Operation Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY...

 14. 33 CFR 110.208 - Buffalo Harbor, N.Y.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 1 2010-07-01 2010-07-01 false Buffalo Harbor, N.Y. 110.208 Section 110.208 Navigation and Navigable Waters COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY ANCHORAGES ANCHORAGE REGULATIONS Anchorage Grounds § 110.208 Buffalo Harbor, N.Y. (a) The anchorage grounds—(1...

 15. Ny vaccine mod ledbetændelse er ikke effektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll

  2013-01-01

  En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt.......En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt....

 16. 77 FR 22530 - Safety Zone; Fireworks, Hudson River, Rhinecliff, NY

  Science.gov (United States)

  2012-04-16

  ...-AA00 Safety Zone; Fireworks, Hudson River, Rhinecliff, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of... navigable waters of the Hudson River in the vicinity of Rhinecliff, NY for a fireworks display. This... fireworks displays. This rule is intended to restrict all vessels from a portion of the Hudson River before...

 17. Ny Mycoplasma Hyosynoviae vaccine forebygger ikke halthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll; Jungersen, Gregers

  Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma-ledbetændels......Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma...

 18. Sjøforsvaret i ny drakt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestvik, Marit; Bjerck, Mari

  Denne rapporten formidler resultater fra undersøkelser som er gjort på to av Sjøforsvarets fartøy i 2010 og 2011, som omfatter utprøving av ny niformsmodell for utendørs bruk. Undersøkelsene er en del av forskningsprosjektet Uni-Form: Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker. I...... prosjektet utvikles arbeidsklær for Sjøforsvarets personell som har bedre funksjonalitet og komfort enn eksisterende uniformer. En målsetning er å bedre trivselen for personellet gjennom å utvikle forbedrete uniformbekledning. At uniformsbekledningen er tilfredsstillende i funksjonalitet, passform og...... tilpasset snitt for kvinner. Dette gjelder også Forsvarets uniformer....

 19. Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Jens; Martin Nielsen, Kim; Bartram, Jan

  2018-01-01

  Samskabelse er blevet det nye orienteringspunkt for rigtig mange offentlige organisationer. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører. Denne nye tilgang til...

 20. Med Antony Beevor i Ardennerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2015-01-01

  Den storsælgende amerikanske historiker Antony Beevor tager i sin gennemgang af Anden Verdenskrigs slag denne gang læserne med til de sneklædte skove i Ardennerne, hvor tyskerne iværksatte deres sidste store offensiv på Vestfronten.......Den storsælgende amerikanske historiker Antony Beevor tager i sin gennemgang af Anden Verdenskrigs slag denne gang læserne med til de sneklædte skove i Ardennerne, hvor tyskerne iværksatte deres sidste store offensiv på Vestfronten....

 1. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 2. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu...

 3. Mediator Complex Subunits MED2, MED5, MED16, and MED23 Genetically Interact in the Regulation of Phenylpropanoid Biosynthesis.

  Science.gov (United States)

  Dolan, Whitney L; Dilkes, Brian P; Stout, Jake M; Bonawitz, Nicholas D; Chapple, Clint

  2017-12-01

  The phenylpropanoid pathway is a major global carbon sink and is important for plant fitness and the engineering of bioenergy feedstocks. In Arabidopsis thaliana , disruption of two subunits of the transcriptional regulatory Mediator complex, MED5a and MED5b, results in an increase in phenylpropanoid accumulation. By contrast, the semidominant MED5b mutation reduced epidermal fluorescence4-3 ( ref4-3 ) results in dwarfism and constitutively repressed phenylpropanoid accumulation. Here, we report the results of a forward genetic screen for suppressors of ref4-3. We identified 13 independent lines that restore growth and/or phenylpropanoid accumulation in the ref4-3 background. Two of the suppressors restore growth without restoring soluble phenylpropanoid accumulation, indicating that the growth and metabolic phenotypes of the ref4-3 mutant can be genetically disentangled. Whole-genome sequencing revealed that all but one of the suppressors carry mutations in MED5b or other Mediator subunits. RNA-seq analysis showed that the ref4-3 mutation causes widespread changes in gene expression, including the upregulation of negative regulators of the phenylpropanoid pathway, and that the suppressors reverse many of these changes. Together, our data highlight the interdependence of individual Mediator subunits and provide greater insight into the transcriptional regulation of phenylpropanoid biosynthesis by the Mediator complex. © 2017 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.

 4. The MedCLIVAR Network

  Science.gov (United States)

  Lionello, Piero; Medclivar sg, The

  2013-04-01

  The MedCLIVAR initiative was first proposed at the 2003 European Geosciences Union assembly in Nice, France. In 2005, it was endorsed by the International Climate Variability and Predictability (CLIVAR) office. Subsequently, the MedCLIVAR Research Network Project was formally approved by the European Science Foundation and launched in May 2006 with the support of funding agencies from 12 countries. Since then, MedCLIVAR has served as a scientific network to promote interaction among different scientific disciplines and to develop a multidisciplinary vision of the evolution of the Mediterranean climate through studies that integrate atmospheric, marine, and terrestrial climate components at time scales ranging from paleoreconstructions to future climate scenarios. Presently, the network continues dealing with scientific issues including past climate variability; connections between the Mediterranean and global climate; the Mediterranean Sea circulation and sea level; feedbacks on the global climate system; and regional responses to greenhouse gas, air pollution, and aerosols. Its present activities include the publication of a newsletter, the organization of the next MedCLIVAR conference in 2014 and the publication of a special issue of Regional Environmental Change devoted to the climate of the Mediterranean region.

 5. MANUAL FOR PROCESORIENTERET MUSIKTERAPI MED PERSONER MED BPD.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2010-12-01

  Full Text Available Denne artikel introducerer et musikterapeutisk behandlingskoncept kaldet: Procesorienteret Musikterapi (PROM. PROM er et forsøg på at formulere en principiel ramme for musikterapi i psykiatrien, som dels tager udgangspunkt i 17 års klinisk erfaring, dels stiler mod at være ”best practice”. PROM indeholder beskrivelser af manualens unikke, essentielle men ikke unikke, acceptable og ikke acceptable dele. Den unikke del af PROM skal kunne implementeres til alle målgrupper, mens de øvrige dele af manualen rettes til i forhold til en specifik målgruppe. Denne udgave af PROM er specifikt rettet i mod musikterapi for patienter med personlighedsforstyrrelser. Manualen indgår også som en del af et pilotprojekt, der har til formål at udvikle en protokol for et internationalt RCT projekt med samme målgruppe

 6. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2008-05-01

  Full Text Available Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom den i et teoretisk perspektiv redegør for forskellige processer og reaktioner, der kan iagttages i behandlingen. Artiklen konkluderer, at GMT i sin nuværende form kan bidrage til udvikling af BPF-patienters evne til mentalisering og affektregulering, til opbygning af en gruppefølelse og fremme af interpersonel læring, ligesom GMT kan udvikle alliance til terapi generelt og GMT specifikt.

 7. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 8. Hvad spillede de egentlig på P3 i januar 1963? 50 år med P3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2015-01-01

  ungdomsmusik, før P3 kom til, bl.a. med Jørn Hjorting som vært, og Jørgen de Mylius var langtfra den eneste af de nye P3-værter, der slog et ekstra slag for den ny musik. Smith-Sivertsen viser, at Pedro Biker og Hans Jørgen Skov bidrog i lige så høj grad til udbredelsen af fx The Beatles....

 9. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 10. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 11. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  OpenAIRE

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 12. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie

  2012-01-01

  bedre sted, intet mindre. - Jeg frygter at de kommer til at kede sig på et reklamebureau med fx at lave kampagner og drikke champagne. Så jeg prøver at tale dem fra det. De skal finde ud af, hvem de er og hvad de gerne vil bruge deres liv på. Rådgiver for statsministeren Billy Adamsen har en phd i...

 13. Strømmålinger for ny forbindelse over Limfjorden i Lindholmlinien ved Aalborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Hans F.; Larsen, Torben

  På foranledning af "Undersøgelsesgruppen af 1. maj 1975", repræsenteret ved Rambøll og Hannemann A/S, Nørresundby har laboratoriet i november og december udført en række strømmålinger i området mellem Egholm og jernbanebroen i Limfjorden ved Aalborg med henblik på at fremskaffe et grundlag...... for vurderingen af besejlingsforholdene ved en kommende ny forbindelse over limfjorden ved lindholmlinien. Ved undersøgelsens planlægning har medvirket civilingeniør J. C. Schmidt, Rambøll og Hannemann A/S, ingeniørdocent H. F. Burchart og civilingeniør Torben Larsen. Herværende rapport er udarbejdet af Torben...

 14. EnviroAtlas - New York, NY - Block Groups

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — This EnviroAtlas dataset is the base layer for the New York, NY EnviroAtlas community. The block groups are from the US Census Bureau and are included/excluded based...

 15. 33 CFR 110.84b - Buffalo, N.Y.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 1 2010-07-01 2010-07-01 false Buffalo, N.Y. 110.84b Section 110... REGULATIONS Special Anchorage Areas § 110.84b Buffalo, N.Y. The area within the Port of Buffalo known as Port of Buffalo Small Boat Harbor commencing at a point on shore at latitude 42°51′05″ N., longitude 78°51...

 16. Interview med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. Bogen er tænkt som inspiration til og afsæt for metodiske refleksioner i forbindelse med inddragelse af børn som informanter.......Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. Bogen er tænkt som inspiration til og afsæt for metodiske refleksioner i forbindelse med inddragelse af børn som informanter....

 17. Farlig trend: Unge deler deres ADHD medicin med andre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette

  2017-01-01

  Faglig rapport om ny forskning præsenteret ved the International Congress for ADHD, Vancouver, 2017......Faglig rapport om ny forskning præsenteret ved the International Congress for ADHD, Vancouver, 2017...

 18. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 19. Towards PubMed 2.0.

  Science.gov (United States)

  Fiorini, Nicolas; Lipman, David J; Lu, Zhiyong

  2017-10-30

  Staff from the National Center for Biotechnology Information in the US describe recent improvements to the PubMed search engine and outline plans for the future, including a new experimental site called PubMed Labs.

 20. Lærere arbejder med landskabsdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YOUtube videoklip. Valg af arbejdsform: Lærere der er igang med at afprøve praktisk undersøgende arbejde med danske landskabsformer. Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Ultrakort videoklip valgt så 1) lærerne kan dele med kolleger, 2) øvrige...

 1. Musikalsk leg med formgivning, timing og vitalitetsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2015-01-01

  Ifølge de Udviklingsorienterede Social-Pragmatiske Interventionsformer til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse er en legende indfaldsvinkel, hvor man følger barnets lead, den mest effektive til at engagere yngre børn med autisme eller børn med svær autisme i et gensidigt samspil. Artiklen...

 2. NY-ESO-1 Based Immunotherapy of Cancer: Current Perspectives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Remy Thomas

  2018-05-01

  Full Text Available NY-ESO-1 or New York esophageal squamous cell carcinoma 1 is a well-known cancer-testis antigen (CTAs with re-expression in numerous cancer types. Its ability to elicit spontaneous humoral and cellular immune responses, together with its restricted expression pattern, have rendered it a good candidate target for cancer immunotherapy. In this review, we provide background information on NY-ESO-1 expression and function in normal and cancerous tissues. Furthermore, NY-ESO-1-specific immune responses have been observed in various cancer types; however, their utility as biomarkers are not well determined. Finally, we describe the immune-based therapeutic options targeting NY-ESO-1 that are currently in clinical trial. We will highlight the recent advancements made in NY-ESO-1 cancer vaccines, adoptive T cell therapy, and combinatorial treatment with checkpoint inhibitors and will discuss the current trends for future NY-ESO-1 based immunotherapy. Cancer treatment has been revolutionized over the last few decades with immunotherapy emerging at the forefront. Immune-based interventions have shown promising results, providing a new treatment avenue for durable clinical responses in various cancer types. The majority of successful immunotherapy studies have been reported in liquid cancers, whereas these approaches have met many challenges in solid cancers. Effective immunotherapy in solid cancers is hampered by the complex, dynamic tumor microenvironment that modulates the extent and phenotype of the antitumor immune response. Furthermore, many solid tumor-associated antigens are not private but can be found in normal somatic tissues, resulting in minor to detrimental off-target toxicities. Therefore, there is an ongoing effort to identify tumor-specific antigens to target using various immune-based modalities. CTAs are considered good candidate targets for immunotherapy as they are characterized by a restricted expression in normal somatic tissues

 3. Gennemgang af en ny type hereditært angioødem med normal komplement C1-inhibitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okholm-Hansen, Maria Bach; Winther, Anna Hillert; Fagerberg, Christina

  2018-01-01

  Hereditary angio-oedema (HAE) is a rare, potentially fatal disease characterized by recurrent swelling of skin and mucosa. Besides HAE with quantitative (type I) or qualitative (type II) deficiency of complement C1-inhibitor (C1-INH), a new subtype of HAE is now described with normal levels of C1...

 4. Rugby-metoden SCRUM: En ny måde at bedrive projekter på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pries-Heje, Lene; Pries-Heje, Jan

  2012-01-01

  En ny måde at bedrive projekter på breder sig i disse år med overraskende fart. Selv om de første tanker om ”Scrum” – hvor navnet og fremgangsmåden er inspireret af Rugby-spillet – blev tænkt for mere end 10 år siden, så er det først nu at fremgangsmåden for alvor har vundet udbredelse i Danmark....... Denne artikel gennemgår metoden og fortæller om både positive resultater og udfordringer i tre danske organisationer: Et softwarehus, en bank, og et universitet. De tre cases illustrer meget forskellige anvendelsessituationer af Scrum set i forhold til projekternes størrelse, karakter og den...... organisatoriske kontekst. Artiklen slutter med at diskutere, hvad det er der gør, at Scrum er blevet så populær, og i dag fremstår som et reelt alternativ til klassisk plandreven projektledelse...

 5. Hvordan er det å leve med CRPS?

  OpenAIRE

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 6. Udvidet anmeldelse af Tenna Mose Rhigers ph.d.-afhandling Liturgiens Åndedræt – Et liturgisk animationsteaterlaboratorium med fokus på udviklingen af en liturgisk teologisk og performativ tilgang til gudstjenestefejringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne; Aune, Vigdis; Ravn Iversen, Hans

  2016-01-01

  Tenna Mose Rhiger har skrevet en ph.d.-afhandling, hvori hun udarbejder en ny tilgang til gudstjenestefejring med særligt henblik på at fremme præsters nærvær i den danske Folkekirke. Formålet med denne anmeldelse af Rhigers ph.d.-afhandling er for det første at dele bedømmelsesudvalgets begejstr...

 7. Paradigmeskift mod en ny livsdueligheds pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2014-01-01

  ene ændring fra pædagogik med fokus på henholdsvis det arvsramte og risikoudsatte barn til en pædagogik med fokus på det resiliente barn. Den anden og højaktuelle ændring foregår fra pædagogik med fokus på det risikoudsatte og resiliente barn til pædagogik med fokus på det såkaldt antifragile og...

 8. NILU`s Atmospheric Research at Ny-Aalesund

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beine, H.J.

  1997-12-31

  At Ny-Aalesund, Spitsbergen, NILU is involved in many scientific projects that focus on global and regional atmospheric chemistry such as stratospheric ozone depletion, the greenhouse effect (from gases and aerosols), tropospheric ozone (in-situ production and depletion in the boundary layer), or the transport of pollutants from mid-latitudes (Arctic haze). This report presents a brief historical overview of NILU`s research activities at Ny-Aalesund since 1973. It also discusses the scientific results of the first years of operation of the Zeppelin station since 1989, and presents ongoing projects. 128 refs., 20 figs., 1 table

 9. 33 CFR 110.87 - Henderson Harbor, N.Y.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 1 2010-07-01 2010-07-01 false Henderson Harbor, N.Y. 110.87... ANCHORAGE REGULATIONS Special Anchorage Areas § 110.87 Henderson Harbor, N.Y. (a) Area A. The area in the... latitude 43°51′08.8″ N, longitude 76°12′08.9″ W, thence to latitude 43°51′09.0″ N, longitude 76°12′19.0″ W...

 10. Ulykke med hækkesaks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  1996-01-01

  Snitsår med blødning fra en overskåret pulsåre på armen forekommer hyppigt ved selvmordsforsøg, men har sjældent et dødeligt forløb. Her gives et eksempel på en isoleret partiel overklipning af a.ulnaris ved en ulykke med en hækkesaks med dødelig forløbende blødning.......Snitsår med blødning fra en overskåret pulsåre på armen forekommer hyppigt ved selvmordsforsøg, men har sjældent et dødeligt forløb. Her gives et eksempel på en isoleret partiel overklipning af a.ulnaris ved en ulykke med en hækkesaks med dødelig forløbende blødning....

 11. Redefining the MED13L syndrome

  OpenAIRE

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin

  2015-01-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex conge...

 12. Interoperability of Demand Response Resources Demonstration in NY

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wellington, Andre

  2014-03-31

  The Interoperability of Demand Response Resources Demonstration in NY (Interoperability Project) was awarded to Con Edison in 2009. The objective of the project was to develop and demonstrate methodologies to enhance the ability of customer sited Demand Response resources to integrate more effectively with electric delivery companies and regional transmission organizations.

 13. 77 FR 37316 - Drawbridge Operation Regulations; Reynolds Channel, Nassau, NY

  Science.gov (United States)

  2012-06-21

  ... Regulations; Reynolds Channel, Nassau, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary deviation from... regulations governing the operation of the Long Beach Bridge, mile 4.7, across Reynolds Channel, at Nassau...: The Long Beach Bridge, across Reynolds Channel, mile 4.7, at Nassau, New York, has a vertical...

 14. 78 FR 26508 - Drawbridge Operation Regulations; Reynolds Channel, Nassau, NY

  Science.gov (United States)

  2013-05-07

  ... Regulations; Reynolds Channel, Nassau, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary deviation from... regulation governing the operation of the Long Beach Bridge, mile 4.7, across Reynolds Channel at Nassau, New.... on July 12, 2013. Reynolds Creek has commercial and recreational vessel traffic. No objections were...

 15. 78 FR 66265 - Drawbridge Operation Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY

  Science.gov (United States)

  2013-11-05

  ... Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary deviation... from the regulations governing the operation of the Atlantic Beach Bridge, mile 0.4, across Reynolds.... SUPPLEMENTARY INFORMATION: The Atlantic Beach Bridge, across Reynolds Channel, mile 0.4, at Lawrence, New York...

 16. 78 FR 37456 - Drawbridge Operation Regulations; Reynolds Channel, Nassau, NY

  Science.gov (United States)

  2013-06-21

  ... Regulations; Reynolds Channel, Nassau, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary deviation from... regulation governing the operation of the Long Beach Bridge, mile 4.7, across Reynolds Channel at Nassau, New... July 1, 2013. Reynolds Creek has commercial and recreational vessel traffic. No objections were...

 17. 78 FR 34893 - Drawbridge Operation Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY

  Science.gov (United States)

  2013-06-11

  ... Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary deviation... from the regulations governing the operation of the Atlantic Beach Bridge, mile 0.4, across Reynolds... Reynolds Channel, mile 0.4, at Lawrence, New York, has a vertical clearance in the closed position of 25...

 18. 78 FR 56610 - Drawbridge Operation Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY

  Science.gov (United States)

  2013-09-13

  ... Regulations; Reynolds Channel, Lawrence, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary deviation... from the regulations governing the operation of the Atlantic Beach Bridge, mile 0.4, across Reynolds.... SUPPLEMENTARY INFORMATION: The Atlantic Beach Bridge, across Reynolds Channel, mile 0.4, at Lawrence, New York...

 19. Kapitalismens dna i ny oversættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schanz, Hans-Jørgen

  2013-01-01

  Adam Smiths klassiske storværk om kapitalismen ’Nationernes velstand’ havde stor indflydelse på socialfilosofien, på Hegel, på Marx og liberaløkonomerne. Ny oversættelse yder omsider værket fuld respekt på dansk. Anmeldelse af: Adam Smith: Nationernes velstand. 441+ 519 sider. 699,95 kr...

 20. 77 FR 41271 - Safety Zone; Newburgh to Beacon Swim, Newburgh, Hudson River, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-13

  ... 1625-AA00 Safety Zone; Newburgh to Beacon Swim, Newburgh, Hudson River, NY AGENCY: Coast Guard, DHS... navigable waters of the Hudson River, NY in the vicinity of Newburgh, NY for the annual Newburgh Beacon Swim... Beacon Swim is an annual recurring event that has a permanent safety zone found at 33 CFR 165.160. The...

 1. 78 FR 35596 - Special Local Regulation; Long Beach Regatta, Powerboat Race, Atlantic Ocean, Long Beach, NY

  Science.gov (United States)

  2013-06-13

  ... 1625-AA08 Special Local Regulation; Long Beach Regatta, Powerboat Race, Atlantic Ocean, Long Beach, NY... temporary special local regulation on the navigable waters of the Atlantic Ocean off Long Beach, NY during... powerboat racing regatta. The event will be held on the Atlantic Ocean off Long Beach, NY and will feature...

 2. 33 CFR 207.60 - Federal Dam, Hudson River, Troy, N.Y.; pool level.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 3 2010-07-01 2010-07-01 false Federal Dam, Hudson River, Troy, N.Y.; pool level. 207.60 Section 207.60 Navigation and Navigable Waters CORPS OF ENGINEERS..., N.Y.; pool level. (a) Whenever the elevation of the pool created by the Federal dam at Troy, N.Y...

 3. 33 CFR 110.8 - Lake Champlain, N.Y. and Vt.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 1 2010-07-01 2010-07-01 false Lake Champlain, N.Y. and Vt. 110... ANCHORAGES ANCHORAGE REGULATIONS Special Anchorage Areas § 110.8 Lake Champlain, N.Y. and Vt. (a) Ticonderoga, N.Y. An area shoreward of a line bearing 312° from Ticonderoga Light to the southeast corner of the...

 4. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 5. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  1996-01-01

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 6. Mødet med det Andet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  2002-01-01

  Da Christen Købke i 1830 malte sitt bilde fra Kunstakademiets avstøpningssamling på Charlottenborg, skildret han en situasjon som vordende danske kunstnere hadde vært fortrolige med i flere generasjoner: en ung mann betrakter en avstøpning av en antikk skulptur. Med utgangspunkt i kombinasjonen a...

 7. Redefining the MED13L syndrome.

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-10-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits.

 8. Redefining the MED13L syndrome

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-01-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits. PMID:25758992

 9. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 10. Geothermal energy and district heating in Ny-Ålesund, Svalbard

  OpenAIRE

  Iversen, Julianne

  2013-01-01

  This thesis presents the possibilities for using shallow geothermal energy for heating purposes in Ny-Ålesund. The current energy supply in Ny-Ålesund is a diesel generator, which does not comply with the Norwegian government and Ny-Ålesund Science Managers Committee’s common goal to maintain the natural environment in Ny-Ålesund. Ny-Ålesund has a potential for replacing the heat from the current diesel based energy source with geothermal energy. Geothermal energy is considered to have low im...

 11. Ny forskning: Derfor virker ros ikke mod stress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Pernille

  2015-01-01

  Ny forskning peger på, at stressede medarbejdere overhører din ros og anerkendelse, hvis de føler skam. Skam over ikke at kunne slå til på arbejdet. Vil du hjælpe en stresset medarbejder, skal du forebygge, at de føler sig skamfulde. Læs her anbefalinger til, hvordan du bedst hjælper din stressed...

 12. Den fjerde vej: Trumps sejr skaber ny samfundsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin Møller Boje; Andersen, Torben K.; Kragh, Claus

  2016-01-01

  Bag Donald Trumps uempatiske retorik gemmer sig omridset af et politisk projekt, man kan kalde den fjerde vej. USA’s kommende præsident blander højre- og venstreorienterede mærkesager til et nyt nationalsocialt politisk koncept. Spørgsmålet er, om Trumps fjerde vej er et seriøst bud på en ny...

 13. Disrupt dit Mindset og få succes med Big Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Østergaard Jacobsen, Per

  Organisationer fokuserer i stigende grad på, hvordan de kan bruge Big Data strategisk. De investerer milliarder af kroner i denne ny teknologi, men værdien og afkastet viser sig tit at være begrænset. Sådanne udfordringer kan meget vel skyldes ledernes mindset, der begrænser hvordan organisationen...... bruger Big Data-teknologi til at styrke interaktionen og samspillet med kunder og andre interessenter. Det første skridt på vejen mod at få succes med Big Data er derfor at identificere og udfordre sit ledelsesmæssige mindset. I denne bog identificerer og diskuterer vi fire dominerende ledelsesmæssige...... mindset, der hver især fører til fire unikke Big Data strategier. Når ledere inden for samme team har forskellige mindset, kan det føre til manglende mental og organisatorisk alignment og problemer med at håndtere disruption. Da mindsets ofte er ubevidste, har vi udviklet en onlinetest, der hjælper dig og...

 14. Ukraine i fokus sammen med Georgien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2017-01-01

  Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer.......Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer....

 15. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 16. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 17. Rutsjende dug - breddeopgave 73 med didaktisk kommentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens Højgaard

  2017-01-01

  Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for...

 18. Vaccination with NY-ESO-1 overlapping peptides mixed with Picibanil OK-432 and montanide ISA-51 in patients with cancers expressing the NY-ESO-1 antigen.

  Science.gov (United States)

  Wada, Hisashi; Isobe, Midori; Kakimi, Kazuhiro; Mizote, Yu; Eikawa, Shingo; Sato, Eiichi; Takigawa, Nagio; Kiura, Katsuyuki; Tsuji, Kazuhide; Iwatsuki, Keiji; Yamasaki, Makoto; Miyata, Hiroshi; Matsushita, Hirokazu; Udono, Heiichiro; Seto, Yasuyuki; Yamada, Kazuhiro; Nishikawa, Hiroyoshi; Pan, Linda; Venhaus, Ralph; Oka, Mikio; Doki, Yuichiro; Nakayama, Eiichi

  2014-01-01

  We conducted a clinical trial of an NY-ESO-1 cancer vaccine using 4 synthetic overlapping long peptides (OLP; peptides #1, 79-108; #2, 100-129; #3, 121-150; and #4, 142-173) that include a highly immunogenic region of the NY-ESO-1 molecule. Nine patients were immunized with 0.25 mg each of three 30-mer and a 32-mer long NY-ESO-1 OLP mixed with 0.2 KE Picibanil OK-432 and 1.25 mL Montanide ISA-51. The primary endpoints of this study were safety and NY-ESO-1 immune responses. Five to 18 injections of the NY-ESO-1 OLP vaccine were well tolerated. Vaccine-related adverse events observed were fever and injection site reaction (grade 1 and 2). Two patients showed stable disease after vaccination. An NY-ESO-1-specific humoral immune response was observed in all patients and an antibody against peptide #3 (121-150) was detected firstly and strongly after vaccination. NY-ESO-1 CD4 and CD8 T-cell responses were elicited in these patients and their epitopes were identified. Using a multifunctional cytokine assay, the number of single or double cytokine-producing cells was increased in NY-ESO-1-specific CD4 and CD8 T cells after vaccination. Multiple cytokine-producing cells were observed in PD-1 (-) and PD-1 (+) CD4 T cells. In conclusion, our study indicated that the NY-ESO-1 OLP vaccine mixed with Picibanil OK-432 and Montanide ISA-51 was well tolerated and elicited NY-ESO-1-specific humoral and CD4 and CD8 T-cell responses in immunized patients.

 19. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 20. Arbetsmöbel för ungdomar : Beskrivning av designprocessen i ett samarbete med IKEA

  OpenAIRE

  Leckström, Anna

  2007-01-01

  Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 15 HP, jag utfört som avgångsstudent på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. Från Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA of Sweden, fick jag ett uppdrag, ett reellt projekt att arbeta med. Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en ny typ av arbetsmöbel för ungdomar i åldersgruppen 12 – 18 år. Målet med projektet var att, förutom att leverera ett fungerande koncept...

 1. Human melioidosis reported by ProMED.

  Science.gov (United States)

  Nasner-Posso, Katherinn Melissa; Cruz-Calderón, Stefania; Montúfar-Andrade, Franco E; Dance, David A B; Rodriguez-Morales, Alfonso J

  2015-06-01

  There are limited sources describing the global burden of emerging diseases. A review of human melioidosis reported by ProMED was performed and the reliability of the data retrieved assessed in comparison to published reports. The effectiveness of ProMED was evaluated as a source of epidemiological data by focusing on melioidosis. Using the keyword 'melioidosis' in the ProMED search engine, all of the information from the reports and collected data was reviewed using a structured form, including the year, country, gender, occupation, number of infected individuals, and number of fatal cases. One hundred and twenty-four entries reported between January 1995 and October 2014 were identified. A total of 4630 cases were reported, with death reported in 505 cases, suggesting a misleadingly low overall case fatality rate (CFR) of 11%. Of 20 cases for which the gender was reported, 12 (60%) were male. Most of the cases were reported from Australia, Thailand, Singapore, Vietnam, and Malaysia, with sporadic reports from other countries. Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 2. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Document Server

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 3. Juridiske overvejelser i forbindelse med Influence Operationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  2014-01-01

  Kapitel 8: Juridiske overvejelser i forbindelse med influence-operationer Af Thomas Elkjer Nissen Dette kapitel fokuserer ligesom kapitel 9 på de juridiske problemstillinger, som den teknologiske udvikling har bragt med sig til væbnede konflikter; i dette kapitel er der fokus på kommunikation....... Kapitlet ser nærmere på det moderne informationsmiljø, dets betydning i moderne konflikter og den stigende anvendelse af information som magtmiddel. Herefter rettes blikket mod de juridiske overvejelser, der er forbundet med influence-operationer, bl.a. tid og rum, chefansvar, mandat og juridisk grundlag....... Afsnittet behandler desuden bl.a. jus in bello’s grundlæggende princippers indflydelse på influence-operationer....

 4. Increased NY-ESO-1 Expression and Reduced Infiltrating CD3+ T Cells in Cutaneous Melanoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mara Giavina-Bianchi

  2015-01-01

  Full Text Available NY-ESO-1 is a cancer-testis antigen aberrantly expressed in melanomas, which may serve as a robust and specific target in immunotherapy. NY-ESO-1 antigen expression, tumor features, and the immune profile of tumor infiltrating lymphocytes were assessed in primary cutaneous melanoma. NY-ESO-1 protein was detected in 20% of invasive melanomas (16/79, rarely in in situ melanoma (1/10 and not in benign nevi (0/20. Marked intratumoral heterogeneity of NY-ESO-1 protein expression was observed. NY-ESO-1 expression was associated with increased primary tumor thickness (P=0.007 and inversely correlated with superficial spreading melanoma (P<0.02. NY-ESO-1 expression was also associated with reduced numbers and density of CD3+ tumor infiltrating lymphocytes (P=0.017. When NY-ESO-1 protein was expressed, CD3+ T cells were less diffusely infiltrating the tumor and were more often arranged in small clusters (P=0.010 or as isolated cells (P=0.002 than in large clusters of more than five lymphocytes. No correlation of NY-ESO-1 expression with gender, age, tumor site, ulceration, lymph node sentinel status, or survival was observed. NY-ESO-1 expression in melanoma was associated with tumor progression, including increased tumor thickness, and with reduced tumor infiltrating lymphocytes.

 5. Predicting clicks of PubMed articles.

  Science.gov (United States)

  Mao, Yuqing; Lu, Zhiyong

  2013-01-01

  Predicting the popularity or access usage of an article has the potential to improve the quality of PubMed searches. We can model the click trend of each article as its access changes over time by mining the PubMed query logs, which contain the previous access history for all articles. In this article, we examine the access patterns produced by PubMed users in two years (July 2009 to July 2011). We explore the time series of accesses for each article in the query logs, model the trends with regression approaches, and subsequently use the models for prediction. We show that the click trends of PubMed articles are best fitted with a log-normal regression model. This model allows the number of accesses an article receives and the time since it first becomes available in PubMed to be related via quadratic and logistic functions, with the model parameters to be estimated via maximum likelihood. Our experiments predicting the number of accesses for an article based on its past usage demonstrate that the mean absolute error and mean absolute percentage error of our model are 4.0% and 8.1% lower than the power-law regression model, respectively. The log-normal distribution is also shown to perform significantly better than a previous prediction method based on a human memory theory in cognitive science. This work warrants further investigation on the utility of such a log-normal regression approach towards improving information access in PubMed.

 6. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 7. Hvad SKER der med drikkevandet i USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  2017-01-01

  Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år.......Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år....

 8. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 9. PubMedReco: A Real-Time Recommender System for PubMed Citations.

  Science.gov (United States)

  Samuel, Hamman W; Zaïane, Osmar R

  2017-01-01

  We present a recommender system, PubMedReco, for real-time suggestions of medical articles from PubMed, a database of over 23 million medical citations. PubMedReco can recommend medical article citations while users are conversing in a synchronous communication environment such as a chat room. Normally, users would have to leave their chat interface to open a new web browser window, and formulate an appropriate search query to retrieve relevant results. PubMedReco automatically generates the search query and shows relevant citations within the same integrated user interface. PubMedReco analyzes relevant keywords associated with the conversation and uses them to search for relevant citations using the PubMed E-utilities programming interface. Our contributions include improvements to the user experience for searching PubMed from within health forums and chat rooms, and a machine learning model for identifying relevant keywords. We demonstrate the feasibility of PubMedReco using BMJ's Doc2Doc forum discussions.

 10. Historien med stort H endte i '89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Revolution. Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk historie på Copenhagen Business School, tager os med op, og betragter debatten om årsagerne til, og betydningen af, Murens fald i fugleperspektiv. Hvorfor var der ingen, der havde forudset begivenhederne?...

 11. Professor Nukem - et eksperiment med oplevelsesbaseret forskningsformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil; Thorhauge, Anne Mette

  2007-01-01

  Professor Nukem er resultatet af et forskningsprojekt om oplevelsesbaseret forskningsformidling der har form som et computerspil med tilhørende website, hvor brugeren interaktivt kan engagere sig i forskning omkring sociale og kulturelle aspekter ved computerspil. Professor Nukem kan spilles på...

 12. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 13. MED-SUV Data Life Cycle

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 14. NOAA Office for Coastal Management Benthic Habitat Data, Long Island Sound, Jamaica Bay, and Lower Bay of NY/NJ Harbor, NY, 1994-2002 (NODC Accession 0089467)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — These data are a collection of benthic habitat data from studies conducted in the coastal Long Island Sound, NY region in GIS shapefile (.shp, .dbf, .shx, and .prj...

 15. Musikterapi med børn med svær autisme - en litteraturgennemgang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Faglitteratur om musikterapi med børn med autisme er omfattende og indeholder såvel kvalitative case-beskrivelser som kvantitative forskningsundersøgelser. I artiklen gennemgås faglitteraturen systematisk med henblik på at specifi cere musikterapiens effekt og virkemåder i forhold til denne målgruppe. Vægten ligger på børn med svær autisme, men litteratur om voksne højtfungerende personer med autisme inddrages også. Forskningslitteraturen viser, at det især er inden for områderne koncentration, visuel opmærksomhed, respons og initiativ, samt brug af stemme og tur-tagning, at musikterapi har en effekt. Case-litteraturen begrunder denne effekt med musikkens evne til at være redundant, anvendelse af imitation og responsfremmende teknikker (overraskelse etc., fælles opbyggede samspilsformer, samt det temporale-interaktive element i improvisatorisk musikterapi. Ud fra en interaktionsteoretisk indfaldsvinkel sammenkobles effekten endvidere med, at den musikalske interaktion hjælper musikterapeuten til at fastholde et dynamisk udtryk, hvilket er afgørende i forhold til en klientgruppe, der ofte giver ´flad´ eller stærkt afvigende feedback.

 16. NY-BR-1 Antigen Expression and anti-NY-BR-1 IgG in Egyptian Breast Cancer Patients: Clinicopathological and Prognostic Significance.

  Science.gov (United States)

  Abu El-Nazar, Salma Y; Ghazy, Amany A; Ghoneim, Hossam E; Zoheir, Malak; Ahmed, Ahmed S; Sorour, Sally S; Abouelella, Amira M

  2015-01-01

  Breast cancer is the most common gynecological malignancy in the world. In Egypt, it ranks the first among female malignancies with incidence of 37.7%. Over the last decades, the integration of prognostic and predictive markers in treatment decisions has led to more individualized and optimized therapy. NY-BR-1 antigen has been shown to be frequently expressed in breast cancers. The study aimed to assess the tissue expression of NY-BR-1 antigen and serum IgG antibody to this antigen in Egyptian breast cancer females. The study was conducted on 60 females (10 healthy, 10 having benign breast lesions, 40 with malignant breast cancer). NY-BR-1 Ag expression was evaluated by immunohistochemistry and anti-NY-BR-1 IgG was assessed by ELISA. Results revealed a significant difference in NY-BR-1 Ag expression between benign and malignant breast cancer patients. There was a significant correlation between NY-BR-1 antigen expression and estrogen receptor's status (P = 0.019), stage of the disease (P = 0.008), menopausal status (P = 0.008), lymph node involvement (P = 0.022) and anti-NY-BR-1 IgG (P = 0.032) among the studied individuals. In addition, there was a statistically significant increase in anti-NY-BR-1 IgG O.D. results among malignant breast cancer group. It is correlated with tumor type (P < 0.001) and progesterone receptor status (P = 0.038). In conclusion, our work may represent a step towards identification of a new prognostic marker specific for breast cancer.

 17. 76 FR 34865 - Safety Zone; Rochester Harbor Festival, Genesee River, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2011-06-15

  ...-AA00 Safety Zone; Rochester Harbor Festival, Genesee River, Rochester, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Temporary final rule. SUMMARY: The Coast Guard is establishing a temporary safety zone on the Genesee River, Rochester, NY for the Rochester Harbor Festival fireworks. This zone is intended to...

 18. 76 FR 20532 - Safety Zone; Boom Days, Niagara River, Niagara Falls, NY

  Science.gov (United States)

  2011-04-13

  ...-AA00 Safety Zone; Boom Days, Niagara River, Niagara Falls, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Temporary final rule. SUMMARY: The Coast Guard is establishing a temporary safety zone on the Niagara River... Marina and a portion of the Niagara River, Niagara Falls, NY during the Boom Days Fireworks on April 16...

 19. 78 FR 24677 - Safety Zone; XA The Experimental Agency Fireworks, Pier 34, East River, NY

  Science.gov (United States)

  2013-04-26

  ... Final Rule This rule establishes a temporary safety zone on the navigable waters of the East River, in... Fireworks, Pier 34, East River, NY. (a) Regulated Area. The following area is a temporary safety zone: all... 1625-AA00 Safety Zone; XA The Experimental Agency Fireworks, Pier 34, East River, NY AGENCY: Coast...

 20. 76 FR 51885 - Safety Zone; Thunder on Niagara, Niagara River, North Tonawanda, NY

  Science.gov (United States)

  2011-08-19

  ... River, North Tonawanda, NY. This temporary safety zone is intended to restrict vessels from a portion of the Niagara River during the Thunder on Niagara powerboat races. This temporary safety zone is...-AA00 Safety Zone; Thunder on Niagara, Niagara River, North Tonawanda, NY AGENCY: Coast Guard, DHS...

 1. 75 FR 52021 - Notice of Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2010-08-24

  ... University College of Dentistry, New York, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. Notice... University College of Dentistry, New York, NY. The human remains were removed from Port Clarence, Nome County... the human remains was made by New York University College of Dentistry professional staff in...

 2. 75 FR 33327 - Notice of Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2010-06-11

  ... University College of Dentistry, New York, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. Notice... the New York University College of Dentistry, New York, NY. The human remains were removed from the... College of Dentistry professional staff in consultation with representatives of the Caddo Nation of...

 3. 75 FR 36110 - Notice of Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2010-06-24

  ... University College of Dentistry, New York, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. Notice... the New York University College of Dentistry, New York, NY. The human remains were removed from... College of Dentistry professional staff in consultation with representatives of the Alabama-Quassarte...

 4. 75 FR 33329 - Notice of Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2010-06-11

  ... University College of Dentistry, New York, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. Notice... the New York University College of Dentistry, New York, NY. The human remains were removed from.... A detailed assessment of the human remains was made by the New York University College of Dentistry...

 5. 77 FR 39406 - Safety Zone; Tom Graves Memorial Fireworks, Port Bay, Wolcott, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-03

  ...-AA00 Safety Zone; Tom Graves Memorial Fireworks, Port Bay, Wolcott, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION..., NY. This safety zone is intended to restrict vessels from a portion of Port Bay during the Tom Graves... necessary to ensure the safety of spectators and vessels during the Tom Graves Memorial Fireworks. This zone...

 6. 75 FR 13454 - Special Local Regulation, Fran Schnarr Open Water Championships, Huntington Bay, NY

  Science.gov (United States)

  2010-03-22

  ...-AA08 Special Local Regulation, Fran Schnarr Open Water Championships, Huntington Bay, NY AGENCY: Coast... navigable waters of Huntington Bay, New York due to the annual Fran Schnarr Open Water Championships. The..., ``Special Local Regulation, Fran Schnarr Open Water Championships, Huntington Bay, NY'' (Docket number USCG...

 7. 75 FR 38710 - Special Local Regulation, Fran Schnarr Open Water Championships, Huntington Bay, NY

  Science.gov (United States)

  2010-07-06

  ...-AA08 Special Local Regulation, Fran Schnarr Open Water Championships, Huntington Bay, NY AGENCY: Coast... Regulation on the navigable waters of Huntington Bay, New York due to the annual Fran Schnarr Open Water... ``Special Local Regulation, Fran Schnarr Open Water Championships, Huntington Bay, NY'' in the Federal...

 8. 33 CFR 207.600 - Rochester (Charlotte) Harbor, N.Y.; use, administration, and navigation.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 3 2010-07-01 2010-07-01 false Rochester (Charlotte) Harbor, N.Y.; use, administration, and navigation. 207.600 Section 207.600 Navigation and Navigable Waters CORPS OF... (Charlotte) Harbor, N.Y.; use, administration, and navigation. (a)-(b) [Reserved] (c) No vessel shall moor or...

 9. 33 CFR 207.50 - Hudson River Lock at Troy, N.Y.; navigation.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 3 2010-07-01 2010-07-01 false Hudson River Lock at Troy, N.Y..., DEPARTMENT OF DEFENSE NAVIGATION REGULATIONS § 207.50 Hudson River Lock at Troy, N.Y.; navigation. (a...) [Reserved] (n) Trespass on U.S. property. Trespass on U.S. property, or willful injury to the banks, masonry...

 10. 33 CFR 207.580 - Buffalo Harbor, N.Y.; use, administration, and navigation.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 3 2010-07-01 2010-07-01 false Buffalo Harbor, N.Y.; use, administration, and navigation. 207.580 Section 207.580 Navigation and Navigable Waters CORPS OF ENGINEERS, DEPARTMENT OF THE ARMY, DEPARTMENT OF DEFENSE NAVIGATION REGULATIONS § 207.580 Buffalo Harbor, N.Y.; use...

 11. 33 CFR 110.156 - Randall Bay, Freeport, Long Island, N.Y.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Island, N.Y. 110.156 Section 110.156 Navigation and Navigable Waters COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY ANCHORAGES ANCHORAGE REGULATIONS Anchorage Grounds § 110.156 Randall Bay, Freeport, Long Island, N.Y. (a) The anchorage grounds. Southward of a line 312 feet south of and parallel to the south side...

 12. 33 CFR 165.166 - Safety Zone: Macy's July 4th Fireworks, East River, NY.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Fireworks, East River, NY. 165.166 Section 165.166 Navigation and Navigable Waters COAST GUARD, DEPARTMENT... § 165.166 Safety Zone: Macy's July 4th Fireworks, East River, NY. (a) Regulated area. The following area...) in length, carrying persons for the purpose of viewing the fireworks, may take position in an area...

 13. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 14. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 15. Poetisk sortsyn med lys for enden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 16. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 17. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  OpenAIRE

  Muin, Michael; Fontelo, Paul

  2006-01-01

  Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM) which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhanci...

 18. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og...

 19. Sydkorea: Teknologiske tigerspring med globale udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2010-01-01

  Sydkorea har gennemgået en utrolig udvikling fra u-land til førende i-land i løbet af få årtier. Helt centralt står den teknologiske eksport af elektronik, biler og skibsbyggeri i verdenseliten. Men på trods af de mange succeser er der også udfordringer. Denne analyse viser – med aktuelle eksempl...

 20. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 1. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Artiklen drøfter en række aktuelle spørgsmål omkring læring hos børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelses diagnoser. Der introduceres til en social praksisteoretisk forståelse af forandringslæring, der diskuterer forandring ikke kun i relation til en persons identitet, men også aktuelle og...... potentielle forandringer, når det gælder overskridelse af binær logik i autisme versus normalitet, samt i relation til at overskride individualiserede og dualistiske problem-forståelser af fejl og mangler ved det autistiske barn. Det illustreres, hvordan disse former for dualistisk tænkning er forankret i et...... Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...

 2. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 3. 33 CFR 207.590 - Black Rock Canal and Lock at Buffalo, N.Y.; use, administration, and navigation.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Buffalo, N.Y.; use, administration, and navigation. 207.590 Section 207.590 Navigation and Navigable... Black Rock Canal and Lock at Buffalo, N.Y.; use, administration, and navigation. (a) The term “canal... immediately to the Black Rock Lock, foot of Bridge Street, Buffalo, N.Y., telephone 876-5454. (k) Ferry Street...

 4. Kan man tale sig til en ny organisationskultur?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabrielsen, Jonas; Mouton, Nicolaas T.O.

  2014-01-01

  Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog på, at lede......Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog på...

 5. Moder Natur inspirerer til ny vindmøllevinge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.

  2007-01-01

  Synet af en rovfugl, der står bomstille i luften, mens vingerne løbende justeres en smule i forhold til vinden for at holde fuglen på samme sted i luften, er et syn de fleste har beundret. Også vindenergi forskerne på Risø DTU. De er gået i gang med atoverføre princippet til vindmøllevinger og gø...

 6. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 7. Manifest for en psykiatri med brugerrespekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samskabelsesprojekt med psykiatribrugere og pårørende. Psykiatri Manifestet består af forskellige statements om psykiatrien som den opleves set fra brugerperspektiv, og visioner om hvor brugerne ønsker, den skal udvikle sig hen. Brugerne har reageret på Marianne Træbing Sechers invitation via hen...... hendes kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn, samt gennem nedenstående facebooksider og interesseorganisationer. Marianne er ansat som adjunkt på VIA University College og står for videreuddannelse, konsulentarbejde og forskning/udvikling på psykiatriområdet i tilknytning hertil....

 8. PubMed-EX: a web browser extension to enhance PubMed search with text mining features.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Richard Tzong-Han; Dai, Hong-Jie; Lai, Po-Ting; Huang, Chi-Hsin

  2009-11-15

  PubMed-EX is a browser extension that marks up PubMed search results with additional text-mining information. PubMed-EX's page mark-up, which includes section categorization and gene/disease and relation mark-up, can help researchers to quickly focus on key terms and provide additional information on them. All text processing is performed server-side, freeing up user resources. PubMed-EX is freely available at http://bws.iis.sinica.edu.tw/PubMed-EX and http://iisr.cse.yzu.edu.tw:8000/PubMed-EX/.

 9. Bygningsdele med celluloseuld og høruld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport med eksempler på bygningsdele med papir- eller hørisolering, der overholder bygningsreglementerne, udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 10. Ødelæg alt muligt med et bogstav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2017-01-01

  En gang imellem griber en raptus SoMe-Danmark, og så fyldes alles feed med samme slags indhold. Senest overspringshandlede vi med hashtagget #oedelaeg1filmed1bogstav - og alle mulige afledninger af det....

 11. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 12. Ion sources for MedAustron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lettry, J.; Penescu, L.; Wallner, J.; Sargsyan, E.

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron, and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H 3 1+ , C 4+ , and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility, such as ion source main parameters, gas injection, temperature control, and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize electron cyclotron resonance (ECR) ion beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution, and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating, plasma simulation, beam formation, and transport.

 13. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 14. Ion Sources for MedAustron

  CERN Document Server

  Lettry, J; Wallner, J; Sargsyan, E; CERN. Geneva. BE Department

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H31+, C4+ and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility; such as ion source main parameters, gas injection, temperature control and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize ECR ions beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating...

 15. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 16. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 17. NOAA Digital Orthophotography for the Coasts of Connecticut and Long Island, NY

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Project: NOAA Digital Orthophotography for the Coasts of Main/New Hampshire, Massachusetts/Rhode Island/Connecticut, and Hudson River/Long Island /NY/NJ Contract No....

 18. EnviroAtlas - New York, NY - Meter-Scale Urban Land Cover (MULC) Data (2008)

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The New York, NY EnviroAtlas Meter-scale Urban Land Cover (MULC) Data were generated by the University of Vermont Spatial Analysis Laboratory (SAL) under the...

 19. 77 FR 60901 - Safety Zone; Battle of Queenston Heights Bicentennial, Niagara River, Lewiston, NY

  Science.gov (United States)

  2012-10-05

  ..., Docket Operations, telephone 202-366-9826. SUPPLEMENTARY INFORMATION: Table of Acronyms DHS Department of... Lower Niagara River near the Silo Restaurant, Lewiston, NY. The Captain of the Port Buffalo has...

 20. 33 CFR 110.150 - Block Island Sound, N.Y.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 1 2010-07-01 2010-07-01 false Block Island Sound, N.Y. 110.150... ANCHORAGE REGULATIONS Anchorage Grounds § 110.150 Block Island Sound, N.Y. (a) The anchorage ground. A 3/4... following coordinates: latitude 41°06′12″ N., longitude 72°00′05″ W., latitude 41°07′40″ N., longitude 72°01...

 1. 33 CFR 110.85 - Niagara River, Youngstown, N.Y.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 1 2010-07-01 2010-07-01 false Niagara River, Youngstown, N.Y... ANCHORAGES ANCHORAGE REGULATIONS Special Anchorage Areas § 110.85 Niagara River, Youngstown, N.Y. (a) Area 1... of the Niagara River at latitude 43°14′33″ N, longitude 79°03′7.5″ W; thence westerly to a point at...

 2. 33 CFR 162.15 - Manhasset Bay, N.Y.; seaplane restricted area.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 2 2010-07-01 2010-07-01 false Manhasset Bay, N.Y.; seaplane... Bay, N.Y.; seaplane restricted area. (a) The restricted area. An area in Manhasset Bay between the... line bearing 166°50′ true from latitude 40°50′17.337 N, longitude 73°43′03.877 W, which point is on the...

 3. Tankeløs testning: Betragtninger om succes, formål og meningen med at holde skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stig Skov Mortensen

  2016-03-01

  Full Text Available De nationale test har fået en ny rolle som grundlag for vurderingen af skolens succes. Dermed flyttes fokus fra folkeskolens brede dannelseshorisont, som den kommer til udtryk i fx formålsparagraffen, og i denne artikel vil jeg identificere 4 afledte, potentielle problemer ved udviklingen. Problemerne er ikke skarpt adskilte, men viser på hver sin måde en væsentlig pædagogisk faldgrube. Slutteligt vil jeg skitsere et bud på, hvordan evalueringsforskning kan være med til at vende denne udvikling således, at skolen – og ikke mindst dens pædagogiske praksis – kan opfattes som byggende på nogle formål, der har værdi i sig selv.

 4. The MEDIATOR genes MED12 and MED13 control Arabidopsis root system configuration influencing sugar and auxin responses.

  Science.gov (United States)

  Raya-González, Javier; López-Bucio, Jesús Salvador; Prado-Rodríguez, José Carlos; Ruiz-Herrera, León Francisco; Guevara-García, Ángel Arturo; López-Bucio, José

  2017-09-01

  Arabidopsis med12 and med13 mutants exhibit shoot and root phenotypes related to an altered auxin homeostasis. Sucrose supplementation reactivates both cell division and elongation in primary roots as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression in these mutants. An analysis of primary root growth of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants in response to sucrose and/or N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) placed MED12 upstream of auxin transport for the sugar modulation of root growth. The MEDIATOR (MED) complex plays diverse functions in plant development, hormone signaling and biotic and abiotic stress tolerance through coordination of transcription. Here, we performed genetic, developmental, molecular and pharmacological analyses to characterize the role of MED12 and MED13 on the configuration of root architecture and its relationship with auxin and sugar responses. Arabidopsis med12 and med13 single mutants exhibit shoot and root phenotypes consistent with altered auxin homeostasis including altered primary root growth, lateral root development, and root hair elongation. MED12 and MED13 were required for activation of cell division and elongation in primary roots, as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression. Remarkably, most of these mutant phenotypes were rescued by supplying sucrose to the growth medium. The growth response of primary roots of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants to sucrose and application of auxin transport inhibitor N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) revealed the correlation of med12 phenotype with the activity of the auxin intake permease and suggests that MED12 acts upstream of AUX1 in the root growth response to sugar. These data provide compelling evidence that MEDIATOR links sugar sensing to auxin transport and distribution during root morphogenesis.

 5. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som k...

 6. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 7. Praktische handleiding PubMed : hét boek om snel en doeltreffend te zoeken in PubMed

  NARCIS (Netherlands)

  Etten-Jamaludin, van F.; Deurenberg, H.W.J.

  2010-01-01

  Praktische handleidng PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis toegang tot MEDLINE en is de meest gebruikte medische zoekmachine. In deze geheel herziene derde editie van Praktisch

 8. Atmospheric Research in Ny-Aalesund. Proceedings from the Third NySMAC meeting. NILU, Kjeller, Norway, 9.-11. April 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Floeisand, Inga; Gernandt, Hartwig; Larsen, Elisabeth Stoltz; Stordal, Frode; Wada, Makoto

  1997-07-01

  Leading abstract. The Ny-Aalesund Seminar Series was conceived by NySMAC (Ny-Aalesund Science Managers Committee) as a means of bringing together research scientists involved in programmes running at Ny-Aalesund or having an interest in that area. The first Seminar was held in Potsdam in Germany in May 1995, and included talks which covered all current research disciplines; physical, atmospheric, earth and biological sciences. The Second Seminar was devoted to biological science and particularly to ecology. It was held in Cambridge in UK in February 1996. The subject of this Third Seminar, held in Kjeller in Norway in April 1997, is atmospheric research in Ny-Aalesund. Since the early 1980s a wide range of projects have been carried out on Svalbard and particularly at Ny-Aalesund. Prominent in this research have been several international research programmes with emphasis on topics of e.g. Arctic (Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP), European (European Monitoring and Evaluation Programme, EMEP) or global (International Geosphere-Biosphere Programme, IGBP; World Climate Research Programme, WCRP) scales. Atmospheric observations have been carried out in Ny-Aalesund in Svalbard for several years. From the early 1980s, the long range transport of sulphur dioxide and sulphate aerosols leading to Arctic Haze, has been studied. As a consequence, EMEP included Ny-Aalesund in their network. In the following years the transport of ozone and chemical precursors were observed, and recently the naturally occurring phenomenon of rapid surface ozone loss has been given particular attention. From the late 1980s observations of the stratospheric ozone layer and related chemical species were undertaken, and the efforts have increased considerably since. Ny-Aalesund is now one of the primary Arctic sites of the NDSC (Network for Detection of Stratospheric Change) network. Important efforts have been undertaken to participate in the European campaigns as the European

 9. Redox regulation of the MED28 and MED32 mediator subunits is important for development and senescence.

  Science.gov (United States)

  Shaikhali, Jehad; Davoine, Céline; Björklund, Stefan; Wingsle, Gunnar

  2016-05-01

  Mediator is a conserved multi-protein complex that acts as a bridge between promoter-bound transcriptional regulators and RNA polymerase II. While redox signaling is important in adjusting plant metabolism and development, the involvement of Mediator in redox homeostasis and regulation only recently started to emerge. Our previous results show that the MED10a, MED28, and MED32 Mediator subunits form various types of covalent oligomers linked by intermolecular disulfide bonds in vitro. To link that with biological significance we have characterized Arabidopsis med32 and med28 mutants and found that they are affected in root development and senescence, phenotypes possibly associated to redox changes.

 10. Fælles og gensidige testamenter efter den ny arvelov - med fokus på længstlevende testators testations- og rådighedsbeføjelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2008-01-01

  Ved arveloven indførtes bl.a. nye regler for fælles testamenter, hvilke i væsentlig omfang afviger fra reglerne i den nu ophævede arvelov. I artiklen analyseres føromtalte regler, der er placeret i arvelovens kap. 13, idet den nye definition »fælles testamente«, kritiseres for ikke at indeholde...

 11. Analysis of PubMed User Sessions Using a Full-Day PubMed Query Log: A Comparison of Experienced and Nonexperienced PubMed Users

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  Background PubMed is the largest biomedical bibliographic information source on the Internet. PubMed has been considered one of the most important and reliable sources of up-to-date health care evidence. Previous studies examined the effects of domain expertise/knowledge on search performance using PubMed. However, very little is known about PubMed users’ knowledge of information retrieval (IR) functions and their usage in query formulation. Objective The purpose of this study was to shed light on how experienced/nonexperienced PubMed users perform their search queries by analyzing a full-day query log. Our hypotheses were that (1) experienced PubMed users who use system functions quickly retrieve relevant documents and (2) nonexperienced PubMed users who do not use them have longer search sessions than experienced users. Methods To test these hypotheses, we analyzed PubMed query log data containing nearly 3 million queries. User sessions were divided into two categories: experienced and nonexperienced. We compared experienced and nonexperienced users per number of sessions, and experienced and nonexperienced user sessions per session length, with a focus on how fast they completed their sessions. Results To test our hypotheses, we measured how successful information retrieval was (at retrieving relevant documents), represented as the decrease rates of experienced and nonexperienced users from a session length of 1 to 2, 3, 4, and 5. The decrease rate (from a session length of 1 to 2) of the experienced users was significantly larger than that of the nonexperienced groups. Conclusions Experienced PubMed users retrieve relevant documents more quickly than nonexperienced PubMed users in terms of session length. PMID:26139516

 12. Searching PubMed during a pandemic.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Norgaard

  Full Text Available BACKGROUND: The 2009 influenza A(H1N1 pandemic has generated thousands of articles and news items. However, finding relevant scientific articles in such rapidly developing health crises is a major challenge which, in turn, can affect decision-makers' ability to utilise up-to-date findings and ultimately shape public health interventions. This study set out to show the impact that the inconsistent naming of the pandemic can have on retrieving relevant scientific articles in PubMed/MEDLINE. METHODOLOGY: We first formulated a PubMed search algorithm covering different names of the influenza pandemic and simulated the results that it would have retrieved from weekly searches for relevant new records during the first 10 weeks of the pandemic. To assess the impact of failing to include every term in this search, we then conducted the same searches but omitted in turn "h1n1," "swine," "influenza" and "flu" from the search string, and compared the results to those for the full string. PRINCIPAL FINDINGS: On average, our core search string identified 44.3 potentially relevant new records at the end of each week. Of these, we determined that an average of 27.8 records were relevant. When we excluded one term from the string, the percentage of records missed out of the total number of relevant records averaged 18.7% for omitting "h1n1," 13.6% for "swine," 17.5% for "influenza," and 20.6% for "flu." CONCLUSIONS: Due to inconsistent naming, while searching for scientific material about rapidly evolving situations such as the influenza A(H1N1 pandemic, there is a risk that one will miss relevant articles. To address this problem, the international scientific community should agree on nomenclature and the specific name to be used earlier, and the National Library of Medicine in the US could index potentially relevant materials faster and allow publishers to add alert tags to such materials.

 13. PubMed Interact: an Interactive Search Application for MEDLINE/PubMed

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul; Ackerman, Michael

  2006-01-01

  Online search and retrieval systems are important resources for medical literature research. Progressive Web 2.0 technologies provide opportunities to improve search strategies and user experience. Using PHP, Document Object Model (DOM) manipulation and Asynchronous JavaScript and XML (Ajax), PubMed Interact allows greater functionality so users can refine search parameters with ease and interact with the search results to retrieve and display relevant information and related articles. PMID:17238658

 14. Tilblivelsen af det ny nordiske køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, John Damm; Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  Denne artikel er en analyse af en organisatorisk transformations indledende fase. Konkret den fase, hvor en institutionel entreprenør undfanger en idé, der bryder med eksisterende logikker i et organisatorisk felt og derved skaber et potentiale for forandring ved at udfordre eksisterende logikker...... institutionel entreprenør kan initiere forandring i et organisatorisk felt, samt en afprøvning af et begrebsapparat opstillet af Svejenova et al. (2007). Analysen knytter an til agens/struktur problematikken. Hvor neo-institutionelle analyser samt andre sociologisk orienterede analyser enten undereksponerer....... Analysens gennemgående empiriske forankringspunt er det gastronomiske felt i Danmark og i Norden og mere specifikt; kokken og entreprenøren Claus Meyers ambitioner om at virkeliggøre en madpolitisk vision. Artiklens teoretiske bidrag er en begrebsliggørelse, præcisering og nuancering af, hvordan en...

 15. The distribution of depleted uranium contamination in Colonie, NY, USA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lloyd, N.S.; Chenery, S.R.N.; Parrish, R.R.

  2009-01-01

  Uranium oxide particles were dispersed into the environment from a factory in Colonie (NY, USA) by prevailing winds during the 1960s and '70s. Uranium concentrations and isotope ratios from bulk soil samples have been accurately measured using inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry (ICP-QMS) without the need for analyte separation chemistry. The natural range of uranium concentrations in the Colonie soils has been estimated as 0.7-2.1 μg g -1 , with a weighted geometric mean of 1.05 μg g -1 ; the contaminated soil samples comprise uranium up to 500 ± 40 μg g -1 . A plot of 236 U/ 238 U against 235 U/ 238 U isotope ratios describes a mixing line between natural uranium and depleted uranium (DU) in bulk soil samples; scatter from this line can be accounted for by heterogeneity in the DU particulate. The end-member of DU compositions aggregated in these bulk samples comprises (2.05 ± 0.06) x 10 -3235 U/ 238 U, (3.2 ± 0.1) x 10 -5236 U/ 238 U, and (7.1 ± 0.3) x 10 -6234 U/ 238 U. The analytical method is sensitive to as little as 50 ng g -1 DU mixed with the natural uranium occurring in these soils. The contamination footprint has been mapped northward from site, and at least one third of the uranium in a soil sample from the surface 5 cm, collected 5.1 km NNW of the site, is DU. The distribution of contamination within the surface soil horizon follows a trend of exponential decrease with depth, which can be approximated by a simple diffusion model. Bioturbation by earthworms can account for dispersal of contaminant from the soil surface, in the form of primary uranium oxide particulates, and uranyl species that are adsorbed to organic matter. Considering this distribution, the total mass of uranium contamination emitted from the factory is estimated to be c. 4.8 tonnes.

 16. The distribution of depleted uranium contamination in Colonie, NY, USA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lloyd, N.S., E-mail: nsl3@alumni.leicester.ac.uk [Department of Geology, University of Leicester, University Road, Leicester, LE1 7RH (United Kingdom); Chenery, S.R.N. [British Geological Survey, Kingsley Dunham Centre, Keyworth, Nottingham, NG12 5GG (United Kingdom); Parrish, R.R. [Department of Geology, University of Leicester, University Road, Leicester, LE1 7RH (United Kingdom); NERC Isotope Geosciences Laboratory, Kingsley Dunham Centre, Keyworth, Nottingham, NG12 5GG (United Kingdom)

  2009-12-20

  Uranium oxide particles were dispersed into the environment from a factory in Colonie (NY, USA) by prevailing winds during the 1960s and '70s. Uranium concentrations and isotope ratios from bulk soil samples have been accurately measured using inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry (ICP-QMS) without the need for analyte separation chemistry. The natural range of uranium concentrations in the Colonie soils has been estimated as 0.7-2.1 {mu}g g{sup -1}, with a weighted geometric mean of 1.05 {mu}g g{sup -1}; the contaminated soil samples comprise uranium up to 500 {+-} 40 {mu}g g{sup -1}. A plot of {sup 236}U/{sup 238}U against {sup 235}U/{sup 238}U isotope ratios describes a mixing line between natural uranium and depleted uranium (DU) in bulk soil samples; scatter from this line can be accounted for by heterogeneity in the DU particulate. The end-member of DU compositions aggregated in these bulk samples comprises (2.05 {+-} 0.06) x 10{sup -3235}U/{sup 238}U, (3.2 {+-} 0.1) x 10{sup -5236}U/{sup 238}U, and (7.1 {+-} 0.3) x 10{sup -6234}U/{sup 238}U. The analytical method is sensitive to as little as 50 ng g{sup -1} DU mixed with the natural uranium occurring in these soils. The contamination footprint has been mapped northward from site, and at least one third of the uranium in a soil sample from the surface 5 cm, collected 5.1 km NNW of the site, is DU. The distribution of contamination within the surface soil horizon follows a trend of exponential decrease with depth, which can be approximated by a simple diffusion model. Bioturbation by earthworms can account for dispersal of contaminant from the soil surface, in the form of primary uranium oxide particulates, and uranyl species that are adsorbed to organic matter. Considering this distribution, the total mass of uranium contamination emitted from the factory is estimated to be c. 4.8 tonnes.

 17. Strategy for monitoring T cell responses to NY-ESO-1 in patients with any HLA class I allele

  Science.gov (United States)

  Gnjatic, Sacha; Nagata, Yasuhiro; Jäger, Elke; Stockert, Elisabeth; Shankara, Srinivas; Roberts, Bruce L.; Mazzara, Gail P.; Lee, Sang Yull; Dunbar, P. Rod; Dupont, Bo; Cerundolo, Vincenzo; Ritter, Gerd; Chen, Yao-Tseng; Knuth, Alexander; Old, Lloyd J.

  2000-01-01

  NY-ESO-1 elicits frequent antibody responses in cancer patients, accompanied by strong CD8+ T cell responses against HLA-A2-restricted epitopes. To broaden the range of cancer patients who can be assessed for immunity to NY-ESO-1, a general method was devised to detect T cell reactivity independent of prior characterization of epitopes. A recombinant adenoviral vector encoding the full cDNA sequence of NY-ESO-1 was used to transduce CD8-depleted peripheral blood lymphocytes as antigen-presenting cells. These modified antigen-presenting cells were then used to restimulate memory effector cells against NY-ESO-1 from the peripheral blood of cancer patients. Specific CD8+ T cells thus sensitized were assayed on autologous B cell targets infected with a recombinant vaccinia virus encoding NY-ESO-1. Strong polyclonal responses were observed against NY-ESO-1 in antibody-positive patients, regardless of their HLA profile. Because the vectors do not cross-react immunologically, only responses to NY-ESO-1 were detected. The approach described here allows monitoring of CD8+ T cell responses to NY-ESO-1 in the context of various HLA alleles and has led to the definition of NY-ESO-1 peptides presented by HLA-Cw3 and HLA-Cw6 molecules. PMID:11005863

 18. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 19. Levendefødte i Norge 1967-76 med diagnosen Down syndrom – en registerstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tor Bjerkedal

  2009-10-01

  Full Text Available Diagnoser av Down syndrom registrert i Medisinsk fødselsregister (MFR er sammenholdt med diagnoser registrert i stønadsregistrene i Ny arbeids- og velferdsetat (NAV, tidligere Rikstrygdeverket for alle levendefødte i årene 1967-76, i alt 629 928. Formålet med studien har vært å vurdere hvor ofte diagnosen Down syndrom registreres i MFR i forhold til forekomsten av tilstanden og validiteten av diagnosene, og å følge opp sannsynlige tilfeller av Down syndrom til ung voksen alder i forhold til overlevelse, utdanning, arbeidsaktivitet, uførepensjonering og familiedannelse. Oppfølgingen er muliggjort ved registerkoblinger, godkjent av Datatilsynet og utført av Statistisk sentralbyrå. Totalt var diagnosen Down syndrom registrert i 784 tilfeller, 1,25 per 1000 levendefødte, noe høyere for gutter, 1,31, enn for piker 1,19. Falske positive i MFR utgjorde 4,9 prosent mens falske negative er anslått til 27,8 prosent. Det vil si at 72,2 prosent av Down syndrom tilfellene blir diagnostisert ved fødsel og registrert i MFR. Dette anslag er beheftet med atskillig usikkerhet. Usikkerheten skyldes omfanget av fosterindisert abort, uensartet diagnostikk, varierende meldefrekvens og mangelfull registrering. Å redusere usikkerheten ville kreve systematisk tilgang til relevante helseregistre og at helsevesenets samlede kunnskap om personer med definerte lidelser kan innhentes løpende. Personvern, slik dette forståes og praktiseres i dag, vil sannsynligvis hindre en slik løsning. En systematisk oppfølging er imidlertid viktig for velferden for utsatte grupper i vårt samfunn. I foreliggende undersøkelse kan det dokumenteres at personer med Down syndrom ikke oppnår den arbeidsaktivitet som utdanningen de har gjennomført skulle tilsi. At noen få tilfeller ikke synes å være uførepensjonert før 30-års alderen kan også være et interessant funn. En avklaring på dette forhold kunne gi nyttig informasjon for velferdsarbeidet for personer med

 20. A phase I study of vaccination with NY-ESO-1f peptide mixed with Picibanil OK-432 and Montanide ISA-51 in patients with cancers expressing the NY-ESO-1 antigen.

  Science.gov (United States)

  Kakimi, Kazuhiro; Isobe, Midori; Uenaka, Akiko; Wada, Hisashi; Sato, Eiichi; Doki, Yuichiro; Nakajima, Jun; Seto, Yasuyuki; Yamatsuji, Tomoki; Naomoto, Yoshio; Shiraishi, Kenshiro; Takigawa, Nagio; Kiura, Katsuyuki; Tsuji, Kazuhide; Iwatsuki, Keiji; Oka, Mikio; Pan, Linda; Hoffman, Eric W; Old, Lloyd J; Nakayama, Eiichi

  2011-12-15

  We conducted a phase I clinical trial of a cancer vaccine using a 20-mer NY-ESO-1f peptide (NY-ESO-1 91-110) that includes multiple epitopes recognized by antibodies, and CD4 and CD8 T cells. Ten patients were immunized with 600 μg of NY-ESO-1f peptide mixed with 0.2 KE Picibanil OK-432 and 1.25 ml Montanide ISA-51. Primary end points of the study were safety and immune response. Subcutaneous injection of the NY-ESO-1f peptide vaccine was well tolerated. Vaccine-related adverse events observed were fever (Grade 1), injection-site reaction (Grade 1 or 2) and induration (Grade 2). Vaccination with the NY-ESO-1f peptide resulted in an increase or induction of NY-ESO-1 antibody responses in nine of ten patients. The sera reacted with recombinant NY-ESO-1 whole protein as well as the NY-ESO-1f peptide. An increase in CD4 and CD8 T cell responses was observed in nine of ten patients. Vaccine-induced CD4 and CD8 T cells responded to NY-ESO-1 91-108 in all patients with various HLA types with a less frequent response to neighboring peptides. The findings indicate that the 20-mer NY-ESO-1f peptide includes multiple epitopes recognized by CD4 and CD8 T cells with distinct specificity. Of ten patients, two with lung cancer and one with esophageal cancer showed stable disease. Our study shows that the NY-ESO-1f peptide vaccine was well tolerated and elicited humoral, CD4 and CD8 T cell responses in immunized patients. Copyright © 2011 UICC.

 1. PubMed Informer: Monitoring MEDLINE/PubMed through E-mail Alerts, SMS, PDA downloads and RSS feeds

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul; Ackerman, Michael

  2005-01-01

  Summary PubMed Informer is a Web-based monitoring tool for topics of interest from MEDLINE/PubMed primarily designed for healthcare professionals. Five tracking methods are available: Web access, e-mail, Short Message Service (SMS), PDA downloads and RSS feeds. PubMed Informer delivers focused search updates and specific information to users with varying information-seeking practices. PMID:16779344

 2. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 3. Spontaneous CD8 T cell responses against the melanocyte differentiation antigen RAB38/NY-MEL-1 in melanoma patients.

  Science.gov (United States)

  Walton, Senta M; Gerlinger, Marco; de la Rosa, Olga; Nuber, Natko; Knights, Ashley; Gati, Asma; Laumer, Monika; Strauss, Laura; Exner, Carolin; Schäfer, Niklaus; Urosevic, Mirjana; Dummer, Reinhard; Tiercy, Jean-Marie; Mackensen, Andreas; Jaeger, Elke; Lévy, Frédéric; Knuth, Alexander; Jäger, Dirk; Zippelius, Alfred

  2006-12-01

  The melanocyte differentiation Ag RAB38/NY-MEL-1 was identified by serological expression cloning (SEREX) and is expressed in the vast majority of melanoma lesions. The immunogenicity of RAB38/NY-MEL-1 has been corroborated previously by the frequent occurrence of specific Ab responses in melanoma patients. To elucidate potential CD8 T cell responses, we applied in vitro sensitization with overlapping peptides spanning the RAB38/NY-MEL-1 protein sequence and the reverse immunology approach. The identified peptide RAB38/NY-MEL-1(50-58) exhibited a marked response in ELISPOT assays after in vitro sensitization of CD8 T cells from HLA-A *0201(+) melanoma patients. In vitro digestion assays using purified proteasomes provided evidence of natural processing of RAB38/NY-MEL-1(50-58) peptide. Accordingly, monoclonal RAB38/NY-MEL-1(50-58)-specific T cell populations were capable of specifically recognizing HLA-A2(+) melanoma cell lines expressing RAB38/NY-MEL-1. Applying fluorescent HLA-A2/RAB38/NY-MEL-1(50-58) multimeric constructs, we were able to document a spontaneously developed memory/effector CD8 T cell response against this peptide in a melanoma patient. To elucidate the Ag-processing pathway, we demonstrate that RAB38/NY-MEL-1(50-58) is produced efficiently by the standard proteasome and the immunoproteasome. In addition to the identification of a RAB38/NY-MEL-1-derived immunogenic CD8 T cell epitope, this study is instrumental for both the onset and monitoring of future RAB38/NY-MEL-1-based vaccination trials.

 4. From single-site tantalum complexes to nanoparticles of TaxNy and TaOxNy supported on silica: elucidation of synthesis chemistry by dynamic nuclear polarization surface enhanced NMR spectroscopy and X-ray absorption spectroscopy

  KAUST Repository

  Mohandas, Janet Chakkamadathil; Abou-Hamad, Edy; Callens, Emmanuel; Samantaray, Manoja; Gajan, David; Gurinov, Andrei; Ma, Tao; Ould-Chikh, Samy; Hoffman, Adam S.; Gates, Bruce C.; Basset, Jean-Marie

  2017-01-01

  Air-stable catalysts consisting of tantalum nitride nanoparticles represented as a mixture of TaxNy and TaOxNy with diameters in the range of 0.5 to 3 nm supported on highly dehydroxylated silica were synthesized from TaMe5 (Me = methyl) and dimeric

 5. Psykomotorisk behandling og wellness til personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamp, Anne Schinkel; Frausing, Kristian Park

  Rapporten evaluerer projektet Psykomotorisk behandling af personer med demens gennem fokusgruppeinterviews med deltagende studerende og personale fra deltagende centre. Samlet peges der på gavnligt udbytte for de demente beboere samt både personligt og fagligt udbytte for de deltagende studerende...

 6. PubMed Medical Publications From Libya | Bakoush | Libyan ...

  African Journals Online (AJOL)

  We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had ...

 7. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klinik...

 8. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal

 9. Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christiane Præstgaard; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  Som et nyt tilbud til danske forældre med børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder har ADHDforeningen udviklet forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, hvor frivillige hjælper forældre til børn med ADHD, der står med et særligt vanskeligt opdragelsesarbejde. Denne rapport har til formål......, når forældrene stiller krav til børnene. Resultaterne i denne rapport har interesse for fagpersoner, behandlere, undervisere, beslutningstagere, frivillige organisationer, foreninger og de mange nuværende og kommende familier, som dagligt kæmper med adfærdsvanskeligheder – såsom ADHD. Effektmålingen...

 10. 77 FR 42510 - Notice of Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY; Correction

  Science.gov (United States)

  2012-07-19

  ... Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY; Correction AGENCY: National... of human remains under the control of the New York University College of Dentistry, New York, NY. The... Dentistry professional staff in consultation with representatives of the Delaware Nation of Oklahoma...

 11. 78 FR 62293 - Safety Zone, Oyster Festival 30th Anniversary Fireworks Display, Oyster Bay; Oyster Bay, NY

  Science.gov (United States)

  2013-10-15

  ... Safety Zone, Oyster Festival 30th Anniversary Fireworks Display, Oyster Bay; Oyster Bay, NY AGENCY: Coast... zone on the navigable waters of Oyster Bay near Oyster Bay, NY for the Oyster Festival 30th Anniversary... Oyster Festival 30th Anniversary Fireworks Display is scheduled for October 19, 2013 and is one of...

 12. 33 CFR 162.20 - Flushing Bay near La Guardia Airport, Flushing, N.Y.; restricted area.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 2 2010-07-01 2010-07-01 false Flushing Bay near La Guardia Airport, Flushing, N.Y.; restricted area. 162.20 Section 162.20 Navigation and Navigable Waters COAST... NAVIGATION REGULATIONS § 162.20 Flushing Bay near La Guardia Airport, Flushing, N.Y.; restricted area. (a...

 13. 33 CFR 110.84 - Black Rock Channel opposite foot of Porter Avenue, Buffalo, N.Y.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... of Porter Avenue, Buffalo, N.Y. 110.84 Section 110.84 Navigation and Navigable Waters COAST GUARD... Channel opposite foot of Porter Avenue, Buffalo, N.Y. An area extending northwesterly between Black Rock... Triangulation Marker “N-5” on Bird Island Pier; thence southeasterly along the pier a distance of approximately...

 14. The Arabidopsis mediator complex subunits MED16, MED14, and MED2 regulate mediator and RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes.

  Science.gov (United States)

  Hemsley, Piers A; Hurst, Charlotte H; Kaliyadasa, Ewon; Lamb, Rebecca; Knight, Marc R; De Cothi, Elizabeth A; Steele, John F; Knight, Heather

  2014-01-01

  The Mediator16 (MED16; formerly termed SENSITIVE TO FREEZING6 [SFR6]) subunit of the plant Mediator transcriptional coactivator complex regulates cold-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana, acting downstream of the C-repeat binding factor (CBF) transcription factors to recruit the core Mediator complex to cold-regulated genes. Here, we use loss-of-function mutants to show that RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes requires MED16, MED2, and MED14 subunits. Transcription of genes known to be regulated via CBFs binding to the C-repeat motif/drought-responsive element promoter motif requires all three Mediator subunits, as does cold acclimation-induced freezing tolerance. In addition, these three subunits are required for low temperature-induced expression of some other, but not all, cold-responsive genes, including genes that are not known targets of CBFs. Genes inducible by darkness also required MED16 but required a different combination of Mediator subunits for their expression than the genes induced by cold. Together, our data illustrate that plants control transcription of specific genes through the action of subsets of Mediator subunits; the specific combination defined by the nature of the stimulus but also by the identity of the gene induced.

 15. 75 FR 25290 - Notice of Intent To Repatriate Cultural Items: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2010-05-07

  ... Museum & Science Center, Rochester, NY, that meet the definitions of ``sacred objects'' and ``objects of.... Tonawanda Seneca Nation traditional religious leaders have identified these medicine faces as being needed...-Haudenosaunee consultants, the museum has determined that the medicine faces are both sacred objects and objects...

 16. 75 FR 25289 - Notice of Intent To Repatriate Cultural Items: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2010-05-07

  ... Museum & Science Center, Rochester, NY, that meet the definitions of ``sacred object'' and object of...- 9). They are of Onondaga origin and were made circa 1970. Onondaga Nation traditional religious... that these medicine faces are culturally affiliated with the Onondaga Nation, and are both sacred...

 17. 75 FR 23801 - Notice of Intent to Repatriate Cultural Items: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2010-05-04

  ... Museum & Science Center, Rochester, NY, that meet the definitions of ``sacred objects'' and ``objects of... center of the Seneca religious fire. This was agreed upon by representatives from the Seneca Nation of.... Tonawanda Seneca Nation traditional religious leaders have identified these medicine faces as being needed...

 18. 77 FR 30242 - Safety Zone; City of Tonawanda July 4th Celebration, Niagara River, Tonawanda, NY

  Science.gov (United States)

  2012-05-22

  ...-AA00 Safety Zone; City of Tonawanda July 4th Celebration, Niagara River, Tonawanda, NY AGENCY: Coast... vessels from a portion of the Niagara River during the City of Tonawanda July 4th Celebration fireworks... read as follows: Sec. 165.T09-0352 Safety Zone; City of Tonawanda July 4th Celebration, Niagara River...

 19. 76 FR 3516 - Drawbridge Operation Regulations; Harlem River, New York City, NY

  Science.gov (United States)

  2011-01-20

  ... Operation Regulations; Harlem River, New York City, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary..., across the Harlem River, New York City, New York. The deviation is necessary to facilitate bridge... River at mile 0.0 has a vertical clearance in the closed position of 55 feet at mean high water and 60...

 20. 77 FR 38486 - Safety Zone; City of Tonawanda July 4th Celebration, Niagara River, Tonawanda, NY

  Science.gov (United States)

  2012-06-28

  ... 1625-AA00 Safety Zone; City of Tonawanda July 4th Celebration, Niagara River, Tonawanda, NY AGENCY... safety zone on the Niagara River, Tonawanda, New York. This safety zone is intended to restrict vessels from a portion of the Niagara River during the City of Tonawanda July 4th Celebration fireworks on July...

 1. 77 FR 42642 - Safety Zone; City of Ogdensburg Fireworks, St. Lawrence River, Ogdensburg, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-20

  ...-AA00 Safety Zone; City of Ogdensburg Fireworks, St. Lawrence River, Ogdensburg, NY AGENCY: Coast Guard... portion of the St. Lawrence River during the City of Ogdensburg Fireworks display. This temporary safety... as follows: Sec. 165.T09-0608 Safety Zone; City of Ogdensburg Fireworks, St. Lawrence River...

 2. 76 FR 40234 - Drawbridge Operation Regulations; Harlem River, New York City, NY

  Science.gov (United States)

  2011-07-08

  ...-AA09 Drawbridge Operation Regulations; Harlem River, New York City, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION... at mile 0.0, across the Harlem River at New York City, New York. This interim rule is necessary to... The 103rd Street (Wards Island) Pedestrian Bridge, across the Harlem River, mile 0.0, at New York City...

 3. 78 FR 35756 - Drawbridge Operation Regulations; Harlem River, New York City, NY

  Science.gov (United States)

  2013-06-14

  ... Regulations; Harlem River, New York City, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary deviation... from the regulation governing the operation of the Willis Avenue Bridge across the Harlem River, mile 1... found at 33 CFR 117.789(b)(2). The bridge owner, New York City Department of Transportation, requested a...

 4. 77 FR 43167 - Safety Zone; Electric Zoo Fireworks, East River, Randall's Island, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-24

  ... establishes a temporary safety zone on the waters of the East River in the vicinity of Randall's Island, NY.... This temporary safety zone will restrict vessels from a portion of the East River around the location... area is a temporary safety zone: all navigable waters of the East River within a 164-yard radius of the...

 5. 77 FR 52058 - Notice of Inventory Completion: Longyear Museum of Anthropology, Colgate University, Hamilton, NY

  Science.gov (United States)

  2012-08-28

  ... Inventory Completion: Longyear Museum of Anthropology, Colgate University, Hamilton, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. SUMMARY: The Longyear Museum of Anthropology has completed an... cultural affiliation with the human remains should contact the Longyear Museum of Anthropology at the...

 6. 76 FR 48178 - Notice of Inventory Completion: Longyear Museum of Anthropology, Colgate University, Hamilton, NY

  Science.gov (United States)

  2011-08-08

  ...: Longyear Museum of Anthropology, Colgate University, Hamilton, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. SUMMARY: The Longyear Museum of Anthropology has completed an inventory of a human remain... human remain should contact the Longyear Museum of Anthropology at the address below by September 7...

 7. 78 FR 45957 - Notice of Inventory Completion: Columbia University, Department of Anthropology, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2013-07-30

  ....R50000] Notice of Inventory Completion: Columbia University, Department of Anthropology, New York, NY... Anthropology, has completed an inventory of human remains, in consultation with the appropriate Indian tribes... August 29, 2013. ADDRESSES: Dr. Nan Rothschild, Department of Anthropology, Columbia University, New York...

 8. 77 FR 42508 - Notice of Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-19

  ... Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. SUMMARY: The New York University College of Dentistry has completed an inventory... the New York University College of Dentistry. Repatriation of the human remains to the Indian tribes...

 9. 77 FR 42513 - Notice of Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-19

  ... Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. SUMMARY: The New York University College of Dentistry has completed an inventory... the New York University College of Dentistry. Disposition of the human remains to the Indian tribes...

 10. 77 FR 42507 - Notice of Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-19

  ... Inventory Completion: New York University College of Dentistry, New York, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. SUMMARY: The New York University College of Dentistry has completed an inventory... the New York University College of Dentistry. Disposition of the human remains to the Indian tribes...

 11. 77 FR 42640 - Safety Zone; Can-Am Festival Fireworks, Black River Bay, Sackets Harbor, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-20

  ...-AA00 Safety Zone; Can-Am Festival Fireworks, Black River Bay, Sackets Harbor, NY AGENCY: Coast Guard... Black River Bay during the Can-Am Festival Fireworks display. This temporary safety zone is necessary to... Can-Am Festival Fireworks. This zone will be effective and enforced from 9:15 p.m. until 10:45 p.m. on...

 12. 77 FR 10960 - Security Zone, East River and Bronx Kill; Randalls and Wards Islands, NY

  Science.gov (United States)

  2012-02-24

  ...'' W (Port Morris Stacks), and all waters of the Bronx Kill southeast of the Bronx Kill Rail Road...-AA87 Security Zone, East River and Bronx Kill; Randalls and Wards Islands, NY AGENCY: Coast Guard, DHS... waters of the East River and Bronx Kill, in the vicinity of Randalls and Wards Islands, New York. This...

 13. 75 FR 42608 - Safety Zone; Lyme Community Days, Chaumont Bay, NY

  Science.gov (United States)

  2010-07-22

  ...-AA00 Safety Zone; Lyme Community Days, Chaumont Bay, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Temporary final rule. SUMMARY: The Coast Guard is establishing a temporary safety zone for Lyme Community Days Fireworks on Chaumont Bay, Lyme, New York. All vessels are prohibited from transiting the zone except as...

 14. 78 FR 50108 - Notice of Intent To Repatriate Cultural Item: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2013-08-16

  ....R50000] Notice of Intent To Repatriate Cultural Item: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY AGENCY: National Park Service, Interior. ACTION: Notice. SUMMARY: The Rochester Museum & Science Center... that the cultural item listed in this notice meets the definition of a sacred object and an object of...

 15. 78 FR 34582 - Safety Zone; Rochester Yacht Club Fireworks, Genesee River, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2013-06-10

  ... 1625-AA00 Safety Zone; Rochester Yacht Club Fireworks, Genesee River, Rochester, NY AGENCY: Coast Guard... the Genesee River during the Rochester Yacht Club fireworks display. This temporary safety zone is... necessary to ensure the safety of spectators and vessels during the Rochester Yacht Club fireworks display...

 16. En ny vej at gå for udsatte unge i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg; Andersen, Frans Ørsted

  2018-01-01

  kommet forslag om en ny ungdomsuddannelse, der skal kunne løse nogle af problemerne. Samtidig er der stigende mangel på arbejdskraft indenfor det teknisk-naturvidenskabelige-IT- og håndværks-mæssige område. Et område, som i USA ofte omtales som STEM, dvs. Science, Technology, Engineering, Math. I denne...

 17. SOURCE CHARACTERIZATION AND CONTROL TECHNOLOGY ASSESSMENT OF METHYLENE CHLORIDE EMISSIONS FROM EASTMAN KODAK COMPANY, ROCHESTER, NY

  Science.gov (United States)

  The report gives results of an assessment of potential control technologies for methylene chloride (also known as dichloromethane or DCM) emission sources at Eastman Kodak Company's Kodak Park facility in Rochester, NY. DCM is a solvent used by Kodak in the manufacture of cellulo...

 18. 77 FR 39638 - Safety Zone; Barbara Harder Wedding Fireworks, Lake Erie, Lake View, NY

  Science.gov (United States)

  2012-07-05

  ... environmental risk to health or risk to safety that may disproportionately affect children. 10. Indian Tribal... be held on Lake Erie near Lake View, NY. The Captain of the Port Buffalo has determined that fireworks launched proximate to a gathering of watercraft pose a significant risk to public safety and...

 19. 76 FR 31679 - Saratoga and North Creek Railway, LLC-Operation Exemption-Warren County, NY

  Science.gov (United States)

  2011-06-01

  ... that it is negotiating the terms of an agreement with the County to restore common carrier rail freight... operate approximately 39.07 miles of rail line owned by Warren County, NY (the County), a noncarrier... Class III rail carrier and a subsidiary of Permian Basin Railways, Inc., which in turn is owned by Iowa...

 20. 77 FR 51912 - Safety Zone; Tom Lyons Productions Fireworks, Long Island Sound, Sands Point, NY

  Science.gov (United States)

  2012-08-28

  ... DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY Coast Guard 33 CFR Part 165 [Docket Number USCG-2012-0618] RIN 1625-AA00 Safety Zone; Tom Lyons Productions Fireworks, Long Island Sound, Sands Point, NY AGENCY.... 165.T01-0618 to read as follows: Sec. 165.T01-0618 Safety Zone; Tom Lyons Productions Fireworks, Long...

 1. 77 FR 65360 - Grant of Authority for Subzone Status (Centrifugal and Submersible Pumps); Auburn, NY

  Science.gov (United States)

  2012-10-26

  ... Status (Centrifugal and Submersible Pumps); Auburn, NY Pursuant to its authority under the Foreign-Trade... authority to establish a special-purpose subzone at the centrifugal and submersible pump manufacturing and... submersible pumps and related controllers at the Xylem Water Systems U.S.A., LLC, facilities located in Auburn...

 2. 78 FR 50102 - Notice of Inventory Completion: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2013-08-16

  .... 3003, of the completion of an inventory of associated funerary objects under the control of the....R50000] Notice of Inventory Completion: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY AGENCY: National... inventory of associated funerary objects, in consultation with the appropriate Indian tribes or Native...

 3. Contribution of Cultural Eutrophication to Marsh Loss in Jamaica Bay (NY)

  Science.gov (United States)

  Loss of salt marsh area in the Jamaica Bay Estuary (NY) has accelerated in recent years, with loss rates as high as 45 acres per year. A contributing factor to this acceleration is likely cultural eutrophication due to over 6 decades of sewage effluent inputs. We examined marsh...

 4. 77 FR 46349 - Safety Zone; DeStefano Wedding Fireworks Display, Patchogue Bay, Patchogue, NY

  Science.gov (United States)

  2012-08-03

  ... announced by a later notice in the Federal Register. B. Regulatory History and Information This is a first time event with no regulatory history. C. Basis and Purpose The legal basis for this temporary rule is... Bay'' restaurant in Patchogue, NY. This rule will be effective from 8:30 p.m. on November 3, 2012...

 5. 78 FR 74009 - Safety Zone; Nike Fireworks, Upper New York Bay, Ellis Island, NY

  Science.gov (United States)

  2013-12-10

  ... DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY Coast Guard 33 CFR Part 165 [Docket No. USCG-2013-0962] Safety Zone; Nike Fireworks, Upper New York Bay, Ellis Island, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of... published in the Federal Register on November 9, 2011 (76 FR 69614). [[Page 74010

 6. 78 FR 46855 - Safety Zone; East End Maritime Foundation Fireworks Display, Greenport Harbor, Greenport, NY

  Science.gov (United States)

  2013-08-02

  ... 1625-AA00 Safety Zone; East End Maritime Foundation Fireworks Display, Greenport Harbor, Greenport, NY... temporary rule proposes to establish a safety zone for the East End Maritime Foundation fireworks display....1. 0 2. Add Sec. 165.T01-0600 to read as follows: Sec. 165.T01-0600 Safety Zone; East End Maritime...

 7. 78 FR 27856 - Golden Nematode; Removal of Regulated Areas in Livingston and Steuben Counties, NY

  Science.gov (United States)

  2013-05-13

  .... APHIS-2012-0079] Golden Nematode; Removal of Regulated Areas in Livingston and Steuben Counties, NY... nematode regulations by removing areas in Livingston and Steuben Counties in New York from the list of... nematode, and we determined that regulation of these areas was no longer necessary. As a result of that...

 8. 78 FR 1713 - Golden Nematode; Removal of Regulated Areas in Livingston and Steuben Counties, NY

  Science.gov (United States)

  2013-01-09

  ...-0079] Golden Nematode; Removal of Regulated Areas in Livingston and Steuben Counties, NY AGENCY: Animal... are amending the golden nematode regulations by removing areas in Livingston and Steuben Counties in... areas in these two counties are free of golden nematode, and we have determined that regulation of these...

 9. 76 FR 60733 - Drawbridge Operation Regulations; Narrow Bay, Smith Point, NY

  Science.gov (United States)

  2011-09-30

  ... Operation Regulations; Narrow Bay, Smith Point, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary... deviation from the regulation governing the operation of the Smith Point Bridge, 6.1, across Narrow Bay, between Smith Point and Fire Island, New York. The deviation is necessary to facilitate bridge...

 10. 78 FR 23845 - Drawbridge Operation Regulations; Narrow Bay, Smith Point, NY

  Science.gov (United States)

  2013-04-23

  ... Operation Regulations; Narrow Bay, Smith Point, NY AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of temporary... deviation from the regulation governing the operation of the Smith Point Bridge, mile 6.1, across Narrow Bay, between Smith Point and Fire Island, New York. The deviation is necessary to facilitate the Smith Point...

 11. 76 FR 77175 - New York Fun Factory Fireworks Display, Western Long Island Sound; Mamaroneck, NY

  Science.gov (United States)

  2011-12-12

  ...-AA00 New York Fun Factory Fireworks Display, Western Long Island Sound; Mamaroneck, NY AGENCY: Coast... in support of the New York Fun Factory Fireworks display. This action is necessary to provide for the... the Coast Guard to define regulatory safety zones. On May 10, 2012 New York Fun Factory Events is...

 12. 75 FR 76943 - Regulated Navigation Area; Hudson River South of the Troy Locks, NY

  Science.gov (United States)

  2010-12-10

  ...-AA11 Regulated Navigation Area; Hudson River South of the Troy Locks, NY AGENCY: Coast Guard, DHS... Navigation Area (RNA) on the navigable waters of the Hudson River in New York, south of the Troy Locks. This... within the waters of the Hudson River south of the Troy Locks when ice is a threat to navigation. DATES...

 13. 78 FR 31454 - Drawbridge Operation Regulation; Hudson River, Troy and Green Island, NY

  Science.gov (United States)

  2013-05-24

  ...-AA09 Drawbridge Operation Regulation; Hudson River, Troy and Green Island, NY AGENCY: Coast Guard, DHS... that governs the highway bridge (Troy Green Island) across the Hudson River, mile 152.7, between Troy... the regulations for the 112th Street Bridge, mile 155.4, between Troy and Cohoes which has been...

 14. 78 FR 56607 - Drawbridge Operation Regulation; Hudson River, Troy and Green Island, NY

  Science.gov (United States)

  2013-09-13

  ...-AA09 Drawbridge Operation Regulation; Hudson River, Troy and Green Island, NY AGENCY: Coast Guard, DHS... operation of the highway bridge across the Hudson River, mile 152.7, between Troy and Green Island, New York... Street Bridge, mile 155.4, between Troy and Cohoes which has been converted to a fixed bridge. It is...

 15. 76 FR 8654 - Regulated Navigation Area; Hudson River South of the Troy Locks, NY

  Science.gov (United States)

  2011-02-15

  ...-AA11 Regulated Navigation Area; Hudson River South of the Troy Locks, NY AGENCY: Coast Guard, DHS... navigable waters of the Hudson River in New York, south of the Troy Locks. This action is necessary to... Hudson River south of the Troy Locks when ice is a threat to navigation. DATES: This rule is effective in...

 16. 75 FR 15739 - International Business Machines Corporation: Armonk, NY; Notice of Termination of Investigation

  Science.gov (United States)

  2010-03-30

  ... DEPARTMENT OF LABOR Employment and Training Administration [TA-W-70,580] International Business Machines Corporation: Armonk, NY; Notice of Termination of Investigation Pursuant to Section 223 of the Trade Act of 1974, as amended, an investigation was initiated in response to a petition filed on May 21, 2009 on behalf of workers of International...

 17. 77 FR 38488 - Safety Zone; Alexandria Bay Chamber of Commerce, St. Lawrence River, Alexandria Bay, NY

  Science.gov (United States)

  2012-06-28

  ... 1625-AA00 Safety Zone; Alexandria Bay Chamber of Commerce, St. Lawrence River, Alexandria Bay, NY... restrict vessels from a portion of the St. Lawrence River during the Alexandria Bay Chamber of Commerce... of proposed rulemaking (NPRM) entitled Safety Zone; Alexandria Bay Chamber of Commerce, St. Lawrence...

 18. Modelling dune erosion, overwash and breaching at Fire Island (NY) during hurricane Sandy

  NARCIS (Netherlands)

  De Vet, P.L.M.; McCall, R.T.; Den Bieman, J.P.; Stive, M.J.F.; Van Ormondt, M.

  2015-01-01

  In 2012, Hurricane Sandy caused a breach at Fire Island (NY, USA), near Pelican Island. This paper aims at modelling dune erosion, overwash and breaching processes that occured during the hurricane event at this stretch of coast with the numerical model XBeach. By using the default settings, the

 19. 75 FR 11937 - Eagle Sportswear, Inc.; New York, NY; Notice of Termination of Investigation

  Science.gov (United States)

  2010-03-12

  ... DEPARTMENT OF LABOR Employment and Training Administration [TA-W-73,023] Eagle Sportswear, Inc.; New York, NY; Notice of Termination of Investigation Pursuant to Section 223 of the Trade Act of 1974... company official on behalf of workers of Eagle Sportswear, Inc., New York, New York. The petitioner has...

 20. 77 FR 30451 - Safety Zone; Olcott Fireworks, Lake Ontario, Olcott, NY

  Science.gov (United States)

  2012-05-23

  ... Lake Ontario, Olcott, NY. This proposed rule is intended to restrict vessels from a portion of Lake Ontario during the Olcott fireworks display. The safety zone established by this proposed rule is necessary to protect spectators, participants, and vessels from the hazards associated with firework display...

 1. 76 FR 4078 - Television Broadcasting Services; North Pole and Plattsburgh, NY

  Science.gov (United States)

  2011-01-24

  ... FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 47 CFR Part 73 [DA 10-2443; MM Docket No. 99-238; RM-9669] Television Broadcasting Services; North Pole and Plattsburgh, NY AGENCY: Federal Communications Commission... CFR Part 73 Television, Television broadcasting. For the reasons discussed in the preamble, the...

 2. Til julefrokost med Bjørn & Okay

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2012-01-01

  I denne artikel vises med udgangspunkt i en beskrivelse af et specifikt arrangement med det danske danseorkester Bjørn & Okay, hvordan man optræder inden for denne særlige musiktradition. Bjørn & Okays performative udgangspunkt er, at de, trods en status som landskendt orkester med mange hits, i ...... the audience and constantly telling them what to do. At the same time he and the other musicians actively bond with the audience, both onstage and offstage, which helps building the spirit of community, which is the clear goal of the musical performance....

 3. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 4. Geograf med GIS som ledetråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Zebitz

  2013-01-01

  Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling.......Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling....

 5. Erfaringer med Journal Club på modul 12

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koustrup, Pia; Røge Aagaard, Lene

  2013-01-01

  I Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, har vi i samarbejde med undervisere fra VIA University College udviklet og implementeret studieaktiviteten Journal Club. Studieaktiviteten afvikles indenfor rammerne af den kliniske studiemetode ”Seminar” og den planlagte studieaktivitet ...

 6. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 7. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 8. Forsøg med Hi-Con altanelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg udført på Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet med et altanelement leveret af Hi-Con Aps, Hjallerup. Forsøgene er udført i september 2002. Forsøgene omfatter en statisk prøvning, hvor altanelementet blev belastet med sandsække og nedbøjningerne...

 9. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og a...

 10. Nye steder med liv og sjæl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stender, Marie

  planlæggere, der har skabt dem, udforskes stedernes tilblivelsesproces og sociale liv. Det nye sted opfattes af både beboere og professionelle som en bar mark, og mange kræfter sættes ind på at genfortrylle det med et skær af liv, identitet og historie fra start. Hånd i hånd med branding, virtuelle fora...

 11. MedRate: a wearable against child mortality

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2018-01-01

  In humanitarian environments, when treating the main causes of child mortality, there are two key vital constants not easily measurable: the heart beat of the foetus and respiration rate of children. During the CERN Medtech:Hack, my team came up with MedRate, an inexpensive wearable able to monitor both. Collaboration is required to make MedRate a reality. Would you join us for a more fair fight against child mortality?

 12. Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Bøe Lyngstad

  2018-03-01

  Full Text Available I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet gjennom hele kunstproduksjonen. De undersøker hvordan en gjennom å forske med kunsten kollaborativt kan koble historiske fakta, fiksjonsfortelling og livsfortelling i en kunstproduksjon. Forskningsartikkelen tar for seg kunstproduksjonens ulike faser som brainstormfase, innsamlingsfase, fortellertekniske fase og utforskingsfase i scenerommet.

 13. PubMed searches: overview and strategies for clinicians.

  Science.gov (United States)

  Lindsey, Wesley T; Olin, Bernie R

  2013-04-01

  PubMed is a biomedical and life sciences database maintained by a division of the National Library of Medicine known as the National Center for Biotechnology Information (NCBI). It is a large resource with more than 5600 journals indexed and greater than 22 million total citations. Searches conducted in PubMed provide references that are more specific for the intended topic compared with other popular search engines. Effective PubMed searches allow the clinician to remain current on the latest clinical trials, systematic reviews, and practice guidelines. PubMed continues to evolve by allowing users to create a customized experience through the My NCBI portal, new arrangements and options in search filters, and supporting scholarly projects through exportation of citations to reference managing software. Prepackaged search options available in the Clinical Queries feature also allow users to efficiently search for clinical literature. PubMed also provides information regarding the source journals themselves through the Journals in NCBI Databases link. This article provides an overview of the PubMed database's structure and features as well as strategies for conducting an effective search.

 14. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine

  2016-01-01

  Mødet mellem tandlæge og patient med spiseforstyrrelse Introduktion og formål: Det er velkendt, at tandlæger kan spille en rolle i forhold til tidlig identifikation af en spiseforstyrrelse. Der erimidlertid begrænset viden om, hvilke forventninger tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse har...... til mødet med hinanden i klinikken, og hvordan dette opleves. Undersøgelsens formål var derfor at få viden om mødet mellem tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse. Materialer og metoder: Undersøgelsen var en tværsnitsundersøgelse baseret på to spørgeskemaer udarbejdet til henholdsvis tandlæger...... og personer med en spiseforstyrrelse. I alt 1.405 tandlæger deltog, mens 260 personer med en spiseforstyrrelse besvarede spørgeskemaet. Resultater: Tandlægerne havde større selvrapporteret viden om orale komplikationer ved en spiseforstyrrelse end om spiseforstyrrelser generelt. Størstedelen af...

 15. In silico SNP analysis of the breast cancer antigen NY-BR-1.

  Science.gov (United States)

  Kosaloglu, Zeynep; Bitzer, Julia; Halama, Niels; Huang, Zhiqin; Zapatka, Marc; Schneeweiss, Andreas; Jäger, Dirk; Zörnig, Inka

  2016-11-18

  Breast cancer is one of the most common malignancies with increasing incidences every year and a leading cause of death among women. Although early stage breast cancer can be effectively treated, there are limited numbers of treatment options available for patients with advanced and metastatic disease. The novel breast cancer associated antigen NY-BR-1 was identified by SEREX analysis and is expressed in the majority (>70%) of breast tumors as well as metastases, in normal breast tissue, in testis and occasionally in prostate tissue. The biological function and regulation of NY-BR-1 is up to date unknown. We performed an in silico analysis on the genetic variations of the NY-BR-1 gene using data available in public SNP databases and the tools SIFT, Polyphen and Provean to find possible functional SNPs. Additionally, we considered the allele frequency of the found damaging SNPs and also analyzed data from an in-house sequencing project of 55 breast cancer samples for recurring SNPs, recorded in dbSNP. Over 2800 SNPs are recorded in the dbSNP and NHLBI ESP databases for the NY-BR-1 gene. Of these, 65 (2.07%) are synonymous SNPs, 191 (6.09%) are non-synoymous SNPs, and 2430 (77.48%) are noncoding intronic SNPs. As a result, 69 non-synoymous SNPs were predicted to be damaging by at least two, and 16 SNPs were predicted as damaging by all three of the used tools. The SNPs rs200639888, rs367841401 and rs377750885 were categorized as highly damaging by all three tools. Eight damaging SNPs are located in the ankyrin repeat domain (ANK), a domain known for its frequent involvement in protein-protein interactions. No distinctive features could be observed in the allele frequency of the analyzed SNPs. Considering these results we expect to gain more insights into the variations of the NY-BR-1 gene and their possible impact on giving rise to splice variants and therefore influence the function of NY-BR-1 in healthy tissue as well as in breast cancer.

 16. Anpassning av ett avgassystem för en motkolvstvåtaktsmotor med HCCI-förbränning

  OpenAIRE

  LAINEZ MARTÍ, JAVIER

  2010-01-01

  Målet för detta examensarbete har varit att förbättra driften av en motkolvs tvåtaktsmotormed HCCI-förbränning. Huvudfokus för arbetet har varit på gasväxlingsprocessen, dåfrämst avgasprocessen.Motorn har studerats med utgångspunkt från hur en tvåtakts Otto-cykel fungerar.Gasväxlingsprocessen i tvåtaktsmotorer kännetecknas av behovet av att snabbt få ut denförbrända gasen och införa ny blandning vid varje expansionstakt, samt avsaknaden avventiler. Behovet att kunna kontrollera gasflödet geno...

 17. Comparison of PubMed and Google Scholar literature searches.

  Science.gov (United States)

  Anders, Michael E; Evans, Dennis P

  2010-05-01

  Literature searches are essential to evidence-based respiratory care. To conduct literature searches, respiratory therapists rely on search engines to retrieve information, but there is a dearth of literature on the comparative efficiencies of search engines for researching clinical questions in respiratory care. To compare PubMed and Google Scholar search results for clinical topics in respiratory care to that of a benchmark. We performed literature searches with PubMed and Google Scholar, on 3 clinical topics. In PubMed we used the Clinical Queries search filter. In Google Scholar we used the search filters in the Advanced Scholar Search option. We used the reference list of a related Cochrane Collaboration evidence-based systematic review as the benchmark for each of the search results. We calculated recall (sensitivity) and precision (positive predictive value) with 2 x 2 contingency tables. We compared the results with the chi-square test of independence and Fisher's exact test. PubMed and Google Scholar had similar recall for both overall search results (71% vs 69%) and full-text results (43% vs 51%). PubMed had better precision than Google Scholar for both overall search results (13% vs 0.07%, P PubMed searches with the Clinical Queries filter are more precise than with the Advanced Scholar Search in Google Scholar for respiratory care topics. PubMed appears to be more practical to conduct efficient, valid searches for informing evidence-based patient-care protocols, for guiding the care of individual patients, and for educational purposes.

 18. Dynamics of snow-air mercury exchange at Ny Ålesund during springtime 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manca G.

  2013-04-01

  Full Text Available Continuous time series of flux measurements were carried out in Ny Ålesund, Spitsbergen, during a springtime field campaign from 31 of March to 3 of May, 2011. Flux measurements were integrated with mercury speciation analysis in order to understand the fate of mercury during atmospheric elemental gaseous mercury depletion events (AMDEs. Moreover a methodology for quality assurance of flux measurements is presented. Measurements were made at Gruvebadet, 1 km west from the Ny-Ålesund village (78˚55' N, 11˚56' E at an elevation of 18 m above sea level. Ambient concentrations of gaseous elemental mercury, divalent reactive gaseous mercury and particulate phase mercury were semicontinuously measured using an integrated Tekran system. Mercury depletion events were observed during the month of April and were characterized by an incomplete mercury destruction. Indeed Hg0 concentration was never below 0.49 ng m−3.

 19. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 20. Designprocesser og arbejdsmiljø: Udvikling af ny teknologi til fødevareindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broberg, Ole

  1999-01-01

  Dette papir handler om muligheder og betingelser for at inddrage arbejdsmiljøhensyn i designprocesser. Baggrunden for det er, at jeg har haft mulighed for at følge udviklingen af en ny maskine til fødevareindustrien næsten lige fra de grundlæggende idéer blev udviklet og foreløbig frem til i dag,...

 1. Preferential expression of NY-BR-1 and GATA-3 in male breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Biserni, Giovanni Battista; Di Oto, Enrico; Moskovszky, Linda Eszter; Foschini, Maria Pia; Varga, Zsuzsanna

  2018-02-01

  Male breast cancer is an uncommon disease often discovered in advanced stage; thus, in the setting of metastatic adenocarcinoma, breast origin must be taken to account. Breast markers as NY-BR-1, GATA-3, mammaglobin, and BRST-2 are established tools for labelling primary and metastatic female breast cancer; however, none of them has been sufficiently studied in male breast cancer. The aim of this study was to analyze the expression of these markers in male breast cancer. Thirty consecutive cases of male breast cancer and eight loco-regional metastases were re-revaluated, assembled in tissue micro array (TMA), and stained with immunohistochemistry (IHC) for NY-BR-1, GATA-3, mammaglobin, and BRST-2. The IHC stains were scored either positive or negative. In addition, concordant expression patterns of primary tumors and matched metastasis were noted. 30 of 30 (100%) primary tumors and 8 of 8 (100%) metastases were positive for NY-BR-1. 30 of 30 (100%) primary tumors and 6 of 8 (75%) metastases were positive for GATA-3. 22 of 30 (73.3%) primary tumors and 6 of 8 (75%) metastases were positive for Mammaglobin. 18 of 30 (60%) primary tumors and 5 of 8 (62.5%) metastases were positive for BRST-2. Differences in staining percentage were not significant with Fisher's exact test. We found a high sensitivity for all the markers analyzed. Moreover, the expression of NY-BR-1 and GATA-3 seemed the most effective for labelling male breast cancer in primary and metastatic setting.

 2. Energy Optimization Assessment at U.S. Army Installations: West Point Military Academy, NY

  Science.gov (United States)

  2008-09-01

  chillers to work unnecessarily more than needed. Other buildings had setpoints at different areas above 55 °F. Many buildings are air-conditioned and... optimal . The cost of 12.5 cents/KWh makes it unlikely, especially where steam adsorption chillers exist. 11.8.2 Solution Use the existing steam...ER D C/ CE R L TR -0 8 -1 4 Energy Optimization Assessment at U.S. Army Installations West Point Military Academy, NY David M

 3. A novel murine T-cell receptor targeting NY-ESO-1.

  Science.gov (United States)

  Rosati, Shannon F; Parkhurst, Maria R; Hong, Young; Zheng, Zhili; Feldman, Steven A; Rao, Mahadev; Abate-Daga, Daniel; Beard, Rachel E; Xu, Hui; Black, Mary A; Robbins, Paul F; Schrump, David A; Rosenberg, Steven A; Morgan, Richard A

  2014-04-01

  Cancer testis antigens, such as NY-ESO-1, are expressed in a variety of prevalent tumors and represent potential targets for T-cell receptor (TCR) gene therapy. DNA encoding a murine anti-NY-ESO-1 TCR gene (mTCR) was isolated from immunized HLA-A*0201 transgenic mice and inserted into a γ-retroviral vector. Two mTCR vectors were produced and used to transduce human PBL. Transduced cells were cocultured with tumor target cell lines and T2 cells pulsed with the NY-ESO-1 peptide, and assayed for cytokine release and cell lysis activity. The most active TCR construct was selected for production of a master cell bank for clinical use. mTCR-transduced PBL maintained TCR expression in short-term and long-term culture, ranging from 50% to 90% efficiency 7-11 days after stimulation and 46%-82% 10-20 days after restimulation. High levels of interferon-γ secretion were observed (1000-12000 pg/mL), in tumor coculture assays and recognition of peptide-pulsed cells was observed at 0.1 ng/mL, suggesting that the new mTCR had high avidity for antigen recognition. mTCR-transduced T cells also specifically lysed human tumor targets. In all assays, the mTCR was equivalent or better than the comparable human TCR. As the functional activity of TCR-transduced cells may be affected by the formation of mixed dimers, mTCRs, which are less likely to form mixed dimers with endogenous hTCRs, may be more effective in vivo. This new mTCR targeted to NY-ESO-1 represents a novel potential therapeutic option for adoptive cell-transfer therapy for a variety of malignancies.

 4. Immunohistochemical assessment of NY-ESO-1 expression in esophageal adenocarcinoma resection specimens.

  Science.gov (United States)

  Hayes, Stephen J; Hng, Keng Ngee; Clark, Peter; Thistlethwaite, Fiona; Hawkins, Robert E; Ang, Yeng

  2014-04-14

  To assess NY-ESO-1 expression in a cohort of esophageal adenocarcinomas. A retrospective search of our tissue archive for esophageal resection specimens containing esophageal adenocarcinoma was performed, for cases which had previously been reported for diagnostic purposes, using the systematised nomenclature of human and veterinary medicine coding system. Original haematoxylin and eosin stained sections were reviewed, using light microscopy, to confirm classification and tumour differentiation. A total of 27 adenocarcinoma resection specimens were then assessed using immunohistochemistry for NY-ESO-1 expression: 4 well differentiated, 14 moderately differentiated, 4 moderate-poorly differentiated, and 5 poorly differentiated. Four out of a total of 27 cases of esophageal adenocarcinoma examined (15%) displayed diffuse cytoplasmic and nuclear expression for NY-ESO-1. They displayed a heterogeneous and mosaic-type pattern of diffuse staining. Diffuse cytoplasmic staining was not identified in any of these structures: stroma, normal squamous epithelium, normal submucosal gland and duct, Barrett's esophagus (goblet cell), Barrett's esophagus (non-goblet cell) and high grade glandular dysplasia. All adenocarcinomas showed an unexpected dot-type pattern of staining at nuclear, paranuclear and cytoplasmic locations. Similar dot-type staining, with varying frequency and size of dots, was observed on examination of Barrett's metaplasia, esophageal submucosal gland acini and the large bowel negative control, predominantly at the crypt base. Furthermore, a prominent pattern of apical (luminal) cytoplasmic dot-type staining was observed in some cases of Barrett's metaplasia and also adenocarcinoma. A further morphological finding of interest was noted on examination of haematoxylin and eosin stained sections, as aggregates of lymphocytes were consistently noted to surround submucosal glands. We have demonstrated for the first time NY-ESO-1 expression by esophageal

 5. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 6. 77 FR 30443 - Safety Zone; Alexandria Bay Chamber of Commerce, St. Lawrence River, Alexandria Bay, NY

  Science.gov (United States)

  2012-05-23

  ...The Coast Guard proposes to establish a temporary safety zone on the St. Lawrence River, Alexandria Bay, NY. This proposed rule is intended to restrict vessels from a portion of the St. Lawrence River during the Alexandria Bay Chamber of Commerce fireworks display. The safety zone established by this proposed rule is necessary to protect spectators and vessels from the hazards associated with a fireworks display.

 7. 75 FR 58425 - Notice of Intent to Repatriate Cultural Items: American Museum of Natural History, New York, NY

  Science.gov (United States)

  2010-09-24

  ... Museum of Natural History, New York, NY, that meets the definition of unassociated funerary objects under... remains as a ``Pima ... medicine man.'' The two associated funerary objects were a pair of metal spurs. In...

 8. TwiMed: Twitter and PubMed Comparable Corpus of Drugs, Diseases, Symptoms, and Their Relations.

  Science.gov (United States)

  Alvaro, Nestor; Miyao, Yusuke; Collier, Nigel

  2017-05-03

  Work on pharmacovigilance systems using texts from PubMed and Twitter typically target at different elements and use different annotation guidelines resulting in a scenario where there is no comparable set of documents from both Twitter and PubMed annotated in the same manner. This study aimed to provide a comparable corpus of texts from PubMed and Twitter that can be used to study drug reports from these two sources of information, allowing researchers in the area of pharmacovigilance using natural language processing (NLP) to perform experiments to better understand the similarities and differences between drug reports in Twitter and PubMed. We produced a corpus comprising 1000 tweets and 1000 PubMed sentences selected using the same strategy and annotated at entity level by the same experts (pharmacists) using the same set of guidelines. The resulting corpus, annotated by two pharmacists, comprises semantically correct annotations for a set of drugs, diseases, and symptoms. This corpus contains the annotations for 3144 entities, 2749 relations, and 5003 attributes. We present a corpus that is unique in its characteristics as this is the first corpus for pharmacovigilance curated from Twitter messages and PubMed sentences using the same data selection and annotation strategies. We believe this corpus will be of particular interest for researchers willing to compare results from pharmacovigilance systems (eg, classifiers and named entity recognition systems) when using data from Twitter and from PubMed. We hope that given the comprehensive set of drug names and the annotated entities and relations, this corpus becomes a standard resource to compare results from different pharmacovigilance studies in the area of NLP. ©Nestor Alvaro, Yusuke Miyao, Nigel Collier. Originally published in JMIR Public Health and Surveillance (http://publichealth.jmir.org), 03.05.2017.

 9. Prompt Gamma Activation Analysis of the Nyírlugos obsidian core depot find

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zsolt Kasztovszky

  2014-03-01

  Full Text Available The Nyírlugos obsidian core depot find is one of the most important lithic assemblages in the collection of the Hungarian National Museum (HNM. The original set comprised 12 giant obsidian cores, of which 11 are currently on the permanent archaeological exhibition of the HNM. One of the cores is known to be inDebrecen. The first publication attributed the hoard, on the strength of giant (flint blades known from the Early and Middle Copper Age Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures, to the Copper Age. In the light of recent finds it is more likely to belong to the Middle Neolithic period. The source area was defined as Tokaj Mts., about100 kmto the NW from Nyírlugos. The size and beauty of the exceptional pieces exclude any invasive analysis. Using Prompt Gamma Activation Analysis (PGAA, we can measure major chemical components and some key trace elements of stone artefacts with adequate accuracy to successfully determine provenance of obsidian. Recent methodological development also facilitated the study of relatively large objects like the Nyírlugos cores. The cores were individually measured by PGAA. The results show that the cores originate from the Carpathian 1 sources, most probably the Viničky variety (C1b. The study of the hoard as a batch is an important contribution to the assessment of prehistoric trade and allows us to reconsider the so-called Carpathian, especially Carpathian 1 (Slovakian sources.

 10. Climatology and time series of surface meteorology in Ny-Ålesund, Svalbard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Maturilli

  2013-04-01

  Full Text Available A consistent meteorological dataset of the Arctic site Ny-Ålesund (11.9° E, 78.9° N spanning the 18 yr-period 1 August 1993 to 31 July 2011 is presented. Instrumentation and data handling of temperature, humidity, wind and pressure measurements are described in detail. Monthly mean values are shown for all years to illustrate the interannual variability of the different parameters. Climatological mean values are given for temperature, humidity and pressure. From the climatological dataset, we also present the time series of annual mean temperature and humidity, revealing a temperature increase of +1.35 K per decade and an increase in water vapor mixing ratio of +0.22 g kg−1 per decade for the given time period, respectively. With the continuation of the presented measurements, the Ny-Ålesund high resolution time series will provide a reliable source to monitor Arctic change and retrieve trends in the future. The relevant data are provided in high temporal resolution as averages over 5 (1 min before (after 14 July 1998, respectively, placed on the PANGAEA repository (doi:10.1594/PANGAEA.793046. While 6 hourly synoptic observations in Ny-Ålesund by the Norwegian Meteorological Institute reach back to 1974 (Førland et al., 2011, the meteorological data presented here cover a shorter time period, but their high temporal resolution will be of value for atmospheric process studies on shorter time scales.

 11. Decadal Climate Change in Ny-Ålesund, Svalbard, A Representative Area of the Arctic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Minghu Ding

  2018-04-01

  Full Text Available In recent decades, global warming hiatus/slowdown has attracted considerable attention and has been strongly debated. Many studies suggested that the Arctic is undergoing rapid warming and significantly contributes to a continual global warming trend rather than a hiatus. In this study, we evaluated the climate changes of Ny-Ålesund, Svalbard, a representative location of the northern North Atlantic sector of the Arctic, based on observational records from 1975–2014. The results showed that the annual warming rate was four times higher than the global mean (+0.76 °C·decade−1 and was also much greater than Arctic average. Additionally, the warming trend of Ny-Ålesund started to slow down since 2005–2006, and our estimates showed that there is a 8–9 years-lagged, but significant, correlation between records of Ny-Ålesund and global HadCRUT4 datasets. This finding indicates that the Arctic was likely experiencing a hiatus pattern, which just appeared later than the low-mid latitudes due to transport processes of atmospheric circulations and ocean currents, heat storage effect of cryospheric components, multidecadal variability of Arctic cyclone activities, etc. This case study provides a new perspective on the global warming hiatus/slowdown debate.

 12. Research Article. A new gravity laboratory in Ny-Ålesund, Svalbard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breili K.

  2017-02-01

  Full Text Available The Norwegian Mapping Authority (NMA has recently established a new gravity laboratory in Ny-Ålesund at Svalbard, Norway. The laboratory consists of three independent pillars and is part of the geodetic core station that is presently under construction at Brandal, approximately 1.5 km north of NMA’s old station. In anticipation of future use of the new gravity laboratory, we present benchmark gravity values, gravity gradients, and final coordinates of all new pillars. Test measurements indicate a higher noise level at Brandal compared to the old station. The increased noise level is attributed to higher sensitivity to wind.We have also investigated possible consequences of moving to Brandal when it comes to the gravitational signal of present-day ice mass changes and ocean tide loading. Plausible models representing ice mass changes at the Svalbard archipelago indicate that the gravitational signal at Brandal may differ from that at the old site with a size detectable with modern gravimeters. Users of gravity data from Ny-Ålesund should, therefore, be cautious if future observations from the new observatory are used to extend the existing gravity record. Due to its lower elevation, Brandal is significantly less sensitive to gravitational ocean tide loading. In the future, Brandal will be the prime site for gravimetry in Ny-Ålesund. This ensures gravity measurements collocated with space geodetic techniques like VLBI, SLR, and GNSS.

 13. Værktøjskasse til Agil Stage-Gate®: Ny model for udviklingsprojekter i mellemstore virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedsmand, Tomas; Edwards, Kasper; Hvidt, Nicoline

  Denne værktøjskasse er et tillæg for guiden Agil Stage-Gate: Ny model for udviklingsprojekter i mellemstore virksomheder. (http://dx.doi.org/10.11581/DTU:00000028)......Denne værktøjskasse er et tillæg for guiden Agil Stage-Gate: Ny model for udviklingsprojekter i mellemstore virksomheder. (http://dx.doi.org/10.11581/DTU:00000028)...

 14. Beskrivelse af næringsstofomsætning med metabolomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou

  2010-01-01

  I et forsøg med mink med lav eller høj foderkonvertering er der blevet taget blodprøver på tre tidspunkter. Blodprøverne er blevet taget i en periode, hvor minkene er blevet fodret restriktivt (en prøve) og i en periode med ad libitum fodring (to prøver). Blodprøverne blev analyseret ved hjælp af...... fra restriktivt fodrede mink end i plasma fra ad libitum fodrede mink - betain og carnitin. Derudover er der en lang række andre metabolitter, som også findes i forskellig koncentration som endnu ikke er identificeret....

 15. Gaps in affiliation indexing in Scopus and PubMed.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Cynthia M; Cox, Roxanne; Fial, Alissa V; Hartman, Teresa L; Magee, Martha L

  2016-04-01

  The authors sought to determine whether unexpected gaps existed in Scopus's author affiliation indexing of publications written by the University of Nebraska Medical Center or Nebraska Medicine (UNMC/NM) authors during 2014. First, we compared Scopus affiliation identifier search results to PubMed affiliation keyword search results. Then, we searched Scopus using affiliation keywords (UNMC, etc.) and compared the results to PubMed affiliation keyword and Scopus affiliation identifier searches. We found that Scopus's records for approximately 7% of UNMC/NM authors' publications lacked appropriate UNMC/NM author affiliation identifiers, and many journals' publishers were supplying incomplete author affiliation information to PubMed. Institutions relying on Scopus to track their impact should determine whether Scopus's affiliation identifiers will, in fact, identify all articles published by their authors and investigators.

 16. Multiple Epiphyseal Dysplasia (MED: A Rare Type of Skeletal Dysplasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Imnul Islam

  2012-06-01

  Full Text Available Multiple epiphyseal dysplasia (MED is a congenital disorder of skeletal development that primarily affects the ends of long bones, causing progressive joint and bone inflammation and short stature. Mutations in several genes are responsible for pathogenesis of this disease. We are reporting a case of MED who presented with the complaints of multiple swelling of the joints which was associated with pain during movement for last seven years. The patient had flexion deformity of all the affected joints along with restriction of movement. These were associated with kyphosis, pectus carnitum, knock-knee and short stature. Radiological findings were suggestive of MED. Counseling was done with the parents regarding the etiology, progression and outcome of the disease.DOI: http://dx.doi.org/10.3329/bsmmuj.v5i1.11025 BSMMU J 2012; 5(1:57-60 

 17. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine.

  Science.gov (United States)

  Rodríguez Del Pozo, Pablo; Fins, Joseph J

  2005-07-01

  The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL), and the Medical Subject Headings (MeSH) used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 18. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fins Joseph J

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. Methods We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL, and the Medical Subject Headings (MeSH used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. Results We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. Conclusion MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 19. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 20. Factors Influencing Divergent Patterns of Phosphorus Availability in NY and PA Biogeochemical `Hotspots'

  Science.gov (United States)

  Saia, S. M.; Hofmeister, K.; Regan, J. M.; Buda, A. R.; Carrick, H. J.; Walter, M. T.

  2016-12-01

  Anthropogenic alteration of the soil phosphorus (P) cycle leads to subsequent water quality issues in agricultural dominated watersheds. In the humid Northeastern United States (NE US), variably saturated areas can generate surface runoff that transports P and stimulates biogeochemical processes; these hydrologically dynamic locations are often called biogeochemical `hotspots'. Many studies have evaluated nitrogen and carbon cycling in biogeochemical hot spots but few have focused on P. We hypothesized seasonally wet parts of the landscape (i.e., hotspots) have smaller biologically available P pools because runoff events frequently carry away nutrients like P. To test this hypothesis, we generated soil wetness index (SWI) maps from soil (SURRGO) and elevation (LiDAR rescaled to 3 m) data and used these maps to direct seasonal soil sampling near Klingerstown, Pennsylvania (PA) and Ithaca, New York (NY). We collected 5cm deep soil samples in PA (bimonthly) and NY (monthly) along soil moisture gradients for a range of land cover types (forest, fallow, and cropped) from May through October. We measured soil moisture in the field and percent organic matter (OM), pH, and three increasingly strong soil P extractions (dilute-salt-extractable P, oxalate-extractable P, and total-extractable P) in the laboratory. Our results indicated a negative relationship between dilute-salt-extractable P concentrations and SWI in PA and no relationship between these same variables in NY. We also found positive relationships between each of the three P extractions in PA but only a positive relationship between oxalate-extractable P and total-extractable P in NY. Our findings in PA support our hypothesis; namely, less biologically available P (i.e. dilute-salt-extractable P) is found in wetter areas of the landscape. However, divergent P availability patterns in NY point to further complexities and confounding variables in our understanding in soil P processes. Further studies will look

 1. Fair nok, vi kalder det hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Mads

  2006-01-01

  kritikkens diskurs fra en forståelse af genren som en ny og eksotisk modedille og et virkemiddel i fx rock og jazz; til en forståelse af hiphop som en selvfølgelig side af populærmusikkulturen og af begrebet som samlebetegnelse for et stigende antal 'undergenrer'. Disse processer afdækkes gennem...... hiphop i den på det tidspunkt etablerede rock og jazzkritik; mens 'anden bølge' (perioden 1987-94) ser ansættelsen af de første kritikere med et personligt forhold til og en specialviden om hiphopkulturen i kritikken (insidere) - i modsætning til en gruppe af kritikere, som på det tidspunkt viderefører...... informerede. Kapitlet diskuterer i forlængelse heraf forskellige former for intertekstualitet, hvor i særdeleshed 'lokalitetsbestemt' og såkaldt institutionaliseret intertekstualitet spiller en betydelig rolle som begrundelse for insidernes status i hiphopkritikkens felt. I læsningen af kritikkens forhandling...

 2. Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigsdotter, Ulrika K.; Gramkow, Marie C.; Lygum, Victoria L.

  Rapporten bygger på et forskningsprojekt, der er forankret i et partnerskab med Handicapidrættens Videnscenter, Danske Handicaporganisationer, Bevica Fonden og 15. Juni Fonden og ledes af forskergruppen Natur, Sundhed & Design på Københavns Universitet. Desuden deltager Statens Byggeforskningsins...

 3. Udstilling af børn og fostre med misdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver baggrunden for etableringen af de første anatomiske samlinger og de første samlinger med teratologiske præparater i Sct. Petersborg og Berlin. Den Saxtorphske Samling på Medicinsk Museion indeholder den største samling af teratologiske præparater i Danmark, og bagrunden for sam...

 4. Bedre trafikuheldsdata: Danske erfaringer med brug af forskellige typer trafikuheldsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette; Clemmensen, Mikkel Bøg; Janstrup, Kira Hyldekær

  bidraget til kvalitetssikring af projektets forskellige dele, og seniorforsker Mette Møller har været overordnet projektansvarlig. Stud. BEng Lars Finn Jensen og stud. BEng Niels Klindt Andersen har varetaget dataindsamling i forbindelse med rundspørgen blandt kommunerne. Vi vil gerne udtrykke en stor tak...

 5. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 6. Opfølgende hjemmebesøg med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Denne publikation beskriver erfaringerne fra et udviklingsprojekt, hvor opfølgende hjemmebesøg kombineres med videokonference-teknologi. Projektet har bestået i at gennemføre et eksperiment, hvor video benyttes til at mediere samtalen mellem læge, hjemmesygeplejerske og den ældre medicinske patie...

 7. 47 CFR 95.628 - MedRadio transmitters.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... bands, or at 403.65 MHz in the 402-405 MHz band. (3) MedRadio stations associated with medical body-worn... applicable to medical implant device operation in the 402-405 MHz band. (d) Authorized bandwidth. The... 401-406 MHz band must operate under the control of a monitoring system that incorporates a mechanism...

 8. 9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Sverige er verdensmester i lav prævalens. Det kan skyldes den førte narkotikapolitik. Men det kan i følge Tim Boekhut van Solinge også skyldes ikke narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse. 9 sådanne præsenteres byggende på bogen: 'The Swedish System - an in-depth review and analysis...

 9. Ledelsesretten - hvad skal vi stille op med den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2016-01-01

  for ledelsesretten at træde ind som en kommunikerbar og legitim rammesætning i lederens praksis. Artiklen inddrager i sin analyse retssociologiske perspektiver i et moderne og postmoderne perspektiv og rundes af med en diskussion af de faldgruber, det kan indebære, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til...

 10. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 11. Aktivistisk med forbehold? Danmark, EU og den amerikanske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2017-01-01

  I hvilken grad og hvordan kan dansk europapolitik tolkes som aktivistisk? Dansk europapolitik er karakteriseret ved stor kontinuitet med en kombination af pragmatisk interessevaretagelse og forsøg på dagsordensættende indflydelsesmaksimering på udvalgte værdipolitiske områder. Samtidig er europap...

 12. PubMed Central Canada: Beyond an Open Access Repository?

  Science.gov (United States)

  Nariani, Rajiv

  2013-01-01

  PubMed Central Canada (PMC Canada) represents a partnership between the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the National Research Council's Canada Institute for Scientific and Technical Information (NRC-CISTI), and the National Library of Medicine of the US. The present study was done to gauge faculty awareness about the CIHR Policy on…

 13. One Health – Transdisziplinarität bei ZB MED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seidlmayer, Eva

  2017-12-01

  Full Text Available By supporting disciplinary and interdisciplinary research in the fields of medicine, health care, nutritional, environmental and agricultural sciences ZB MED enables an integrated view on human health. The poster focuses on approach as well as as the underlying concepts. Additionally, the poster presents services for transdisciplinary research in the life sciences.

 14. Aktiv online læring med E-tiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Maria Viftrup

  Designe e-tiviteter i vidensøgning og dertilhørende læringsobjekter. Udvikling af didaktikken ift blended learning., med anvendelse af Gilly Salmons E-tivities model som ramme for design af studieaktiviteter. Læringsprodukter hører under læringskoncepterne Undervisningsloop, Peer assessment og Fl...... Flipped classroom....

 15. Senior medical students' appraisal of CanMEDS competencies.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.; Rooy, N. de; Cate, O.T.J. ten

  2007-01-01

  CONTEXT: In 2003 the Dutch Central College of Medical Specialties presented guidelines for the modernisation of all medical specialty training programmes in the Netherlands. These guidelines are based to a large extent on the CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists) 2000

 16. How Complementary and Alternative Medicine Practitioners Use PubMed

  Science.gov (United States)

  Quint-Rapoport, Mia

  2007-01-01

  Background PubMed is the largest bibliographic index in the life sciences. It is freely available online and is used by professionals and the public to learn more about medical research. While primarily intended to serve researchers, PubMed provides an array of tools and services that can help a wider readership in the location, comprehension, evaluation, and utilization of medical research. Objective This study sought to establish the potential contributions made by a range of PubMed tools and services to the use of the database by complementary and alternative medicine practitioners. Methods In this study, 10 chiropractors, 7 registered massage therapists, and a homeopath (N = 18), 11 with prior research training and 7 without, were taken through a 2-hour introductory session with PubMed. The 10 PubMed tools and services considered in this study can be divided into three functions: (1) information retrieval (Boolean Search, Limits, Related Articles, Author Links, MeSH), (2) information access (Publisher Link, LinkOut, Bookshelf ), and (3) information management (History, Send To, Email Alert). Participants were introduced to between six and 10 of these tools and services. The participants were asked to provide feedback on the value of each tool or service in terms of their information needs, which was ranked as positive, positive with emphasis, negative, or indifferent. Results The participants in this study expressed an interest in the three types of PubMed tools and services (information retrieval, access, and management), with less well-regarded tools including MeSH Database and Bookshelf. In terms of their comprehension of the research, the tools and services led the participants to reflect on their understanding as well as their critical reading and use of the research. There was universal support among the participants for greater access to complete articles, beyond the approximately 15% that are currently open access. The abstracts provided by PubMed were

 17. Cancer testis antigens and NY-BR-1 expression in primary breast cancer: prognostic and therapeutic implications.

  Science.gov (United States)

  Balafoutas, Dimitrios; zur Hausen, Axel; Mayer, Sebastian; Hirschfeld, Marc; Jaeger, Markus; Denschlag, Dominik; Gitsch, Gerald; Jungbluth, Achim; Stickeler, Elmar

  2013-06-03

  Cancer-testis antigens (CTA) comprise a family of proteins, which are physiologically expressed in adult human tissues solely in testicular germ cells and occasionally placenta. However, CTA expression has been reported in various malignancies. CTAs have been identified by their ability to elicit autologous cellular and or serological immune responses, and are considered potential targets for cancer immunotherapy. The breast differentiation antigen NY-BR-1, expressed specifically in normal and malignant breast tissue, has also immunogenic properties. Here we evaluated the expression patterns of CTAs and NY-BR-1 in breast cancer in correlation to clinico-pathological parameters in order to determine their possible impact as prognostic factors. The reactivity pattern of various mAbs (6C1, MA454, M3H67, 57B, E978, GAGE #26 and NY-BR-1 #5) were assessed by immunohistochemistry in a tissue micro array series of 210 randomly selected primary invasive breast cancers in order to study the diversity of different CTAs (e.g. MAGE-A, NY-ESO-1, GAGE) and NY-BR-1. These expression data were correlated to clinico-pathological parameters and outcome data including disease-free and overall survival. Expression of at least one CTA was detectable in the cytoplasm of tumor cells in 37.2% of the cases. NY-BR-1 expression was found in 46.6% of tumors, respectively. Overall, CTA expression seemed to be linked to adverse prognosis and M3H67 immunoreactivity specifically was significantly correlated to shorter overall and disease-free survival (p=0.000 and 0.024, respectively). Our findings suggest that M3H67 immunoreactivity could serve as potential prognostic marker in primary breast cancer patients. The exclusive expression of CTAs in tumor tissues as well as the frequent expression of NY-BR-1 could define new targets for specific breast cancer therapies.

 18. Identification of NY-BR-1-specific CD4(+) T cell epitopes using HLA-transgenic mice.

  Science.gov (United States)

  Gardyan, Adriane; Osen, Wolfram; Zörnig, Inka; Podola, Lilli; Agarwal, Maria; Aulmann, Sebastian; Ruggiero, Eliana; Schmidt, Manfred; Halama, Niels; Leuchs, Barbara; von Kalle, Christof; Beckhove, Philipp; Schneeweiss, Andreas; Jäger, Dirk; Eichmüller, Stefan B

  2015-06-01

  Breast cancer represents the second most common cancer type worldwide and has remained the leading cause of cancer-related deaths among women. The differentiation antigen NY-BR-1 appears overexpressed in invasive mammary carcinomas compared to healthy breast tissue, thus representing a promising target antigen for T cell based tumor immunotherapy approaches. Since efficient immune attack of tumors depends on the activity of tumor antigen-specific CD4(+) effector T cells, NY-BR-1 was screened for the presence of HLA-restricted CD4(+) T cell epitopes that could be included in immunological treatment approaches. Upon NY-BR-1-specific DNA immunization of HLA-transgenic mice and functional ex vivo analysis, a panel of NY-BR-1-derived library peptides was determined that specifically stimulated IFNγ secretion among splenocytes of immunized mice. Following in silico analyses, four candidate epitopes were determined which were successfully used for peptide immunization to establish NY-BR-1-specific, HLA-DRB1*0301- or HLA-DRB1*0401-restricted CD4(+) T cell lines from splenocytes of peptide immunized HLA-transgenic mice. Notably, all four CD4(+) T cell lines recognized human HLA-DR-matched dendritic cells (DC) pulsed with lysates of NY-BR-1 expressing human tumor cells, demonstrating natural processing of these epitopes also within the human system. Finally, CD4(+) T cells specific for all four CD4(+) T cell epitopes were detectable among PBMC of breast cancer patients, showing that CD4(+) T cell responses against the new epitopes are not deleted nor inactivated by self-tolerance mechanisms. Our results present the first NY-BR-1-specific HLA-DRB1*0301- and HLA-DRB1*0401-restricted T cell epitopes that could be exploited for therapeutic intervention against breast cancer. © 2014 UICC.

 19. Jokar et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(1):40-44 ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROF ADEWUNMI

  Jokar et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. ... Shiraz- Iran.3Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine and maternal- fetal ..... Ann Intern Med 2001; 135(5):344–51. 7. ... Clin Geriatr Med.2008; ... Indian J. Med Res.

 20. Primes of the form x2+ny2 Fermat, class field theory, and complex multiplication

  CERN Document Server

  Cox, David A

  2014-01-01

  An exciting approach to the history and mathematics of number theory ". . . the author's style is totally lucid and very easy to read . . .the result is indeed a wonderful story." -Mathematical ReviewsWritten in a unique and accessible style for readers of varied mathematical backgrounds, the Second Edition of Primes of the Form p = x2+ ny2 details the history behind how Pierre de Fermat's work ultimately gave birth to quadratic reciprocity and the genus theory of quadratic forms. The book also illustrates how results of Euler and Gauss can be fully understood only in the context of class fi

 1. Physical and Chemical Properties of TiOxNy Prepared by Low-Temperature Oxidation of Ultrathin Metal Nitride Directly Deposited on SiO2

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HAN Yue-Ping; HAN Yan

  2009-01-01

  Physical and chemical properties of titanium oxynitride (TiOxNy) formed by low-temperature oxidation of titanium nitride (TIN) layer are investigated for advanced metal-oxide--semiconductor (MOS) gate dielectric application.TiOx Ny exhibits polycrystalline properties after the standard thermal process for MOS device fabrication,showing the preferred orientation at [200].Superior electrical properties of TiOxNy can be maintained before and after the annealing,probably due to the nitrogen incorporation in the oxide bulk and at the interface.Naturally formed transition layer between TiOxNy and SiO2 is also confirmed.

 2. Isolation of a halophilic bacterium, Bacillus sp. strain NY-6 for organic contaminants removal in saline wastewater on ship

  Science.gov (United States)

  Gao, Jie; Yu, Zhenjiang; Zhang, Xiaohui; Zhao, Dan; Zhao, Fangbo

  2013-06-01

  The objective of this research was to examine if certain strains of Bacillus bacteria, could survive in dry powder products and if so, could the bacteria degrade organic contaminants in saline wastewater on a ship. As part of the study, we isolated 7 domesticated strains named NY1, NY2,..., and NY7, the strain NY6 showed to have the best performance for organic matter degradation and could survive in dry powder more than 3 months. NY6 was identified as Bacillus aerius, based on the morphological and physic-chemical properties. Its optimal growth conditions were as follows: salinity was 2%; temperature was 37°C; pH was in 6.5-7.0; best ratio of C: N: P was 100:5:1. The capability of its dry powder for Chemical Oxygen Demand (COD) removal was 800mg COD/g in synthesized marine wastewater with 2% salinity. The spores in the dry powder were 1.972×108 g -1.

 3. Recombinant Lactobacillus plantarum induces immune responses to cancer testis antigen NY-ESO-1 and maturation of dendritic cells

  Science.gov (United States)

  Mobergslien, Anne; Vasovic, Vlada; Mathiesen, Geir; Fredriksen, Lasse; Westby, Phuong; Eijsink, Vincent GH; Peng, Qian; Sioud, Mouldy

  2015-01-01

  Given their safe use in humans and inherent adjuvanticity, Lactic Acid Bacteria may offer several advantages over other mucosal delivery strategies for cancer vaccines. The objective of this study is to evaluate the immune responses in mice after oral immunization with Lactobacillus (L) plantarum WCFS1 expressing a cell-wall anchored tumor antigen NY-ESO-1. And to investigate the immunostimulatory potency of this new candidate vaccine on human dendritic cells (DCs). L. plantarum displaying NY-ESO-1 induced NY-ESO-1 specific antibodies and T-cell responses in mice. By contrast, L. plantarum displaying conserved proteins such as heat shock protein-27 and galectin-1, did not induce immunity, suggesting that immune tolerance to self-proteins cannot be broken by oral administration of L. plantarum. With respect to immunomodulation, immature DCs incubated with wild type or L. plantarum-NY-ESO-1 upregulated the expression of co-stimulatory molecules and secreted a large amount of interleukin (IL)-12, TNF-α, but not IL-4. Moreover, they upregulated the expression of immunosuppressive factors such as IL-10 and indoleamine 2,3-dioxygenase. Although L. plantarum-matured DCs expressed inhibitory molecules, they stimulated allogeneic T cells in-vitro. Collectively, the data indicate that L. plantarum-NY-ESO-1 can evoke antigen-specific immunity upon oral administration and induce DC maturation, raising the potential of its use in cancer immunotherapies. PMID:26185907

 4. Vejbygning i områder med permafrost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders Stuhr

  2009-01-01

  Siden begyndelsen af 1990’erne er der registreret en markant stigning i den årlige middeltemperatur i Nunavik, Québec Canada. Dette har ført til en reduktion i udbredelsen af permafrost, hvilket truer stabiliteten af lufthavne og veje i området. I sommeren 2007 blev en teststrækning opført i...... Tasiujaq Lufthavn for at studere effekten af tre forskellige metoder, som skal være med til at reducere optøningen af permafrost under landingsbanen. De tre metoder, som er blevet undersøgt, er konvektionskøling (air convection embankment), varmeudtrækning (heat drain) samt et forsøg med ændring af...

 5. Notat om arbejdet med innovation i Randers Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle; Agger Nielsen, Jeppe

  2012-01-01

  for innovation i Randers Kommune, herunder hvordan politikerne inddrages i innovationsprocessen, 5) Hvor tæt skal økonomi og innovationsdagsorden knyttes? 6) Hvordan er innovationsdagsordenen relateret til en overordnet strategi for Randers Kommune? og 7) selve organiseringen af innovationsprocessen. Notatet...... hovedpunkter er; 1) udarbejdelse af de gode innovationsspørgsmål, 2) dobbeltudfordringen med på den ene side at sikre daglig drift og på den anden side at arbejde innovativt, 3) top-down versus bottom-up processer, dvs. hvor meget skal innovationsprocesserne designes og styres? 4) den særlige kontekst......Dette notat udgør en erfaringsopsamling fra innovationsdag i Randers Kommune, d. 13. november 2012. Notatet fremhæver hovedpointerne fra interne og eksterne oplægsholdere og udpeger en række fokuspunkter/problemstillinger for arbejdet med innovation i Randers Kommune. De syv identificerede...

 6. Trafikulykker med ældre bilister - litteraturundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siren, Anu Kristiina

  Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Som følge heraf vokser antallet af ældre bilister, og nutidens ældre forbliver aktive og mobile langt op i årene. Da mobilitet er en vigtig del af dagligdagen, skal transportsystemet blandt...... antal ældre trafikanter vil medføre flere sikkerhedsmæssige problemer. Tværtimod ser det ud, som om sikkerheden generelt vil øges i takt med det voksende antal ældre trafikanter. Denne positive udvikling er dog ikke ensbetydende med, at der ikke fortsat skal fokuseres på ældrevenlige løsninger i...

 7. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Udledningen af forurening fra skibsmotorer skal sænkes kraftigt i de kommende år, og derfor står den maritime industri overfor helt nye krav til blandt andet hvilke brændstoffer, man kan bruge. På grund af de nye regler, der begrænser skibenes energiforbrug, er man også begyndt at sejle med nedsa...... foregår i samarbejde med DTU Kemiteknik og MAN Diesel & Turbo....... hastighed. Både de nye brændstoftyper og den nedsatte hastighed giver problemer for skibsmotorerne, problemer som projektet SULCOR, Sulfuric Acid corrosion in Large Marine Diesel Engines, netop har modtaget 16 millioner kr. fra Innovationsfonden til at begynde at løse. Projektet ledes af DTU Mekanik og...

 8. AliBaba: PubMed as a graph.

  Science.gov (United States)

  Plake, Conrad; Schiemann, Torsten; Pankalla, Marcus; Hakenberg, Jörg; Leser, Ulf

  2006-10-01

  The biomedical literature contains a wealth of information on associations between many different types of objects, such as protein-protein interactions, gene-disease associations and subcellular locations of proteins. When searching such information using conventional search engines, e.g. PubMed, users see the data only one-abstract at a time and 'hidden' in natural language text. AliBaba is an interactive tool for graphical summarization of search results. It parses the set of abstracts that fit a PubMed query and presents extracted information on biomedical objects and their relationships as a graphical network. AliBaba extracts associations between cells, diseases, drugs, proteins, species and tissues. Several filter options allow for a more focused search. Thus, researchers can grasp complex networks described in various articles at a glance. http://alibaba.informatik.hu-berlin.de/

 9. Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjedde, Lisa; Misfeldt, Morten; Levinsen, Karin

  2012-01-01

  afprøvet mobiltelefonen som læringsværktøj i dansk og matematik. I projekter om læring på arbejdspladsen har mobillæring tidligere vist sig at have potentiale for ordblinde og læsesvage. (Gjedde & Gredsted 2005, 2007). Der er bl.a. høstet erfaringer med mobil tale-til-tekst, der først blev udviklet i MELFO...

 10. MED101: a laser-plasma simulation code. User guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodgers, P.A.; Rose, S.J.; Rogoyski, A.M.

  1989-12-01

  Complete details for running the 1-D laser-plasma simulation code MED101 are given including: an explanation of the input parameters, instructions for running on the Rutherford Appleton Laboratory IBM, Atlas Centre Cray X-MP and DEC VAX, and information on three new graphics packages. The code, based on the existing MEDUSA code, is capable of simulating a wide range of laser-produced plasma experiments including the calculation of X-ray laser gain. (author)

 11. The medical dictionary for regulatory activities (MedDRA).

  Science.gov (United States)

  Brown, E G; Wood, L; Wood, S

  1999-02-01

  The International Conference on Harmonisation has agreed upon the structure and content of the Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) version 2.0 which should become available in the early part of 1999. This medical terminology is intended for use in the pre- and postmarketing phases of the medicines regulatory process, covering diagnoses, symptoms and signs, adverse drug reactions and therapeutic indications, the names and qualitative results of investigations, surgical and medical procedures, and medical/social history. It can be used for recording adverse events and medical history in clinical trials, in the analysis and tabulations of data from these trials and in the expedited submission of safety data to government regulatory authorities, as well as in constructing standard product information and documentation for applications for marketing authorisation. After licensing of a medicine, it may be used in pharmacovigilance and is expected to be the preferred terminology for international electronic regulatory communication. MedDRA is a hierarchical terminology with 5 levels and is multiaxial: terms may exist in more than 1 vertical axis, providing specificity of terms for data entry and flexibility in data retrieval. Terms in MedDRA were derived from several sources including the WHO's adverse reaction terminology (WHO-ART), Coding Symbols for a Thesaurus of Adverse Reaction Terms (COSTART), International Classification of Diseases (ICD) 9 and ICD9-CM. It will be maintained, further developed and distributed by a Maintenance Support Services Organisation (MSSO). It is anticipated that using MedDRA will improve the quality of data captured on databases, support effective analysis by providing clinically relevant groupings of terms and facilitate electronic communication of data, although as a new tool, users will need to invest time in gaining expertise in its use.

 12. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 13. MED1 independent activation of endogenous target genes by PPARα

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grøntved, Lars; Bugge, Anne K.; Roeder, Robert G.

  The mediator complex serves as a transcriptional co-activator complex by acting as a bridge between promoter-bound transcription factors and the preinitiation complex. Genetic and biochemical studies indicate that nuclear receptors recruit the mediator complex through direct interaction with the ......The mediator complex serves as a transcriptional co-activator complex by acting as a bridge between promoter-bound transcription factors and the preinitiation complex. Genetic and biochemical studies indicate that nuclear receptors recruit the mediator complex through direct interaction...... derived from TRAP220 KO mice. Interestingly, rescue experiments in confluent TRAP220 KO MEFs with different versions of MED1 indicate that the LXXLL motif is not necessary for PPARgamma mediated gene activation (Ge et al, MCB published online ahead of print 2007). By analogy, we show here that MED1...... is dispensable for PPARalpha transcriptional activity in proliferating but is necessary in confluent AML-12 cells and TRAP220 KO MEFs. Collectively this indicates that the PPARs might have adopted an alternative mediator recruitment mechanism that is dispensable of direct interaction with MED1 on endogenous...

 14. Mitigation of Volcanic Risk: The COSMO-SkyMed Contribution

  Science.gov (United States)

  Sacco, Patrizia; Daraio, Maria Girolamo; Battagliere, Maria Libera; Coletta, Alessandro

  2015-05-01

  The Italian Space Agency (ASI) promotes Earth Observation (EO) applications related to themes such as the prediction, monitoring, management and mitigation of natural and anthropogenic hazards. The approach generally followed is the development and demonstration of prototype services, using currently available data from space missions, in particular the COSMO-SkyMed (Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin observation) mission, which represents the largest Italian investment in Space System for EO and thanks to which Italy plays a key role worldwide. Projects funded by ASI provide the convergence of various national industry expertise, research and institutional reference users. In this context a significant example is represented by the ASI Pilot Projects, recently concluded, dealing with various thematic, such as volcanoes. In this paper a special focus will be addressed to the volcanic risk management and the contribution provided in this field by COSMO-SkyMed satellite constellation during the last years. A comprehensive overview of the various national and international projects using COSMO-SkyMed data for the volcanic risk mitigation will be given, highlighting the Italian contribution provided worldwide in this operational framework.

 15. [Systematic literature search in PubMed : A short introduction].

  Science.gov (United States)

  Blümle, A; Lagrèze, W A; Motschall, E

  2018-03-01

  In order to identify current (and relevant) evidence for a specific clinical question within the unmanageable amount of information available, solid skills in performing a systematic literature search are essential. An efficient approach is to search a biomedical database containing relevant literature citations of study reports. The best known database is MEDLINE, which is searchable for free via the PubMed interface. In this article, we explain step by step how to perform a systematic literature search via PubMed by means of an example research question in the field of ophthalmology. First, we demonstrate how to translate the clinical problem into a well-framed and searchable research question, how to identify relevant search terms and how to conduct a text word search and a search with keywords in medical subject headings (MeSH) terms. We then show how to limit the number of search results if the search yields too many irrelevant hits and how to increase the number in the case of too few citations. Finally, we summarize all essential principles that guide a literature search via PubMed.

 16. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik

  konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-US samt IPT testene. Disse tests kan dog ikke skelne ”eksotiske” PRRSV subtyper fra de almindelige cirkulerende PRRSV subtyper i Danmark. Forsøget blev gennemført på Lindholm. Der indgik 66 grise fra en Blå SPF+Ap6+Ap12 besætning. Grisene blev ved ankomst fordelt i 4 grupper (VAC-T1, VAC-T2, VAC-T1T2 og...... NON-VAC): VAC-T1 blev vaccineret med Porcilis ® PRRS VET VAC-T2 blev vaccineret med Ingelvac ® PRRS VET VAC-T1T2 fik begge vacciner samtidig i hver sin side af nakken NON-VAC blev ikke vaccineret. Grisene blev gennem hele forsøget observeret dagligt. De fik taget temperatur den første uge efter...

 17. MedRapid--medical community & business intelligence system.

  Science.gov (United States)

  Finkeissen, E; Fuchs, H; Jakob, T; Wetter, T

  2002-01-01

  currently, it takes at least 6 months for researchers to communicate their results. This delay is caused (a) by partial lacks of machine support for both representation as well as communication and (b) by media breaks during the communication process. To make an integrated communication between researchers and practitioners possible, a general structure for medical content representation has been set up. The procedure for data entry and quality management has been generalized and implemented in a web-based authoring system. The MedRapid-system supports the medical experts in entering their knowledge into a database. Here, the level of detail is still below that of current medical guidelines representation. However, the symmetric structure for an area-wide medical knowledge representation is highly retrievable and thus can quickly be communicated into daily routine for the improvement of the treatment quality. In addition, other sources like journal articles and medical guidelines can be references within the MedRapid-system and thus be communicated into daily routine. The fundamental system for the representation of medical reference knowledge (from reference works/books) itself is not sufficient for the friction-less communication amongst medical staff. Rather, the process of (a) representing medical knowledge, (b) refereeing the represented knowledge, (c) communicating the represented knowledge, and (d) retrieving the represented knowledge has to be unified. MedRapid will soon support the whole process on one server system.

 18. Orbital Period Variations in the NY Vir System, Revisited in the Light of New Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baştürk Özgür

  2018-02-01

  Full Text Available NY Virginis is an eclipsing binary system with a subdwarf B primary and an M type dwarf secondary. Recent studies (Qian et al. 2012; Lee et al. 2014 suggested the presence of two circumbinary planets with a few Jovian masses within the system. Lee et al. (2014 examined the orbital stabilities of the suggested planets, using the best-fit parameters derived from their eclipse timing variation analysis. They found that the outer companion should be ejected from the system in about 800 000 years. An observational report from Pulley et al. (2016 pointed out that the recent mideclipse times of the binary deviate significantly from the models suggested by Lee et al. (2014. In fact, variations in the orbital period of the system had already been recognized by many authors, but the parameters of these variations vary significantly as new data accumulate. Here, we analyze the eclipse timing variations of the NY Vir system, using new mid-eclipse times that we have obtained together with earlier published measurements in order to understand the nature of the system and constrain its parameters.

 19. Thermal stability of atomic layer deposited WCxNy electrodes for metal oxide semiconductor devices

  Science.gov (United States)

  Zonensain, Oren; Fadida, Sivan; Fisher, Ilanit; Gao, Juwen; Danek, Michal; Eizenberg, Moshe

  2018-01-01

  This study is a thorough investigation of the chemical, structural, and electrical stability of W based organo-metallic films, grown by atomic layer deposition, for future use as gate electrodes in advanced metal oxide semiconductor structures. In an earlier work, we have shown that high effective work-function (4.7 eV) was produced by nitrogen enriched films (WCxNy) dominated by W-N chemical bonding, and low effective work-function (4.2 eV) was produced by hydrogen plasma resulting in WCx films dominated by W-C chemical bonding. In the current work, we observe, using x-ray diffraction analysis, phase transformation of the tungsten carbide and tungsten nitride phases after 900 °C annealing to the cubic tungsten phase. Nitrogen diffusion is also observed and is analyzed with time-of-flight secondary ion mass spectroscopy. After this 900 °C anneal, WCxNy effective work function tunability is lost and effective work-function values of 4.7-4.8 eV are measured, similar to stable effective work function values measured for PVD TiN up to 900 °C anneal. All the observed changes after annealing are discussed and correlated to the observed change in the effective work function.

 20. A mutation in the envelope protein fusion loop attenuates mouse neuroinvasiveness of the NY99 strain of West Nile virus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Shuliu; Li Li; Woodson, Sara E.; Huang, Claire Y.-H.; Kinney, Richard M.; Barrett, Alan D.T.; Beasley, David W.C.

  2006-01-01

  Substitutions were engineered individually and in combinations at the fusion loop, receptor-binding domain and a stem-helix structure of the envelope protein of a West Nile virus strain, NY99, and their effects on mouse virulence and presentation of epitopes recognized by monoclonal antibodies (MAbs) were assessed. A single substitution within the fusion loop (L107F) attenuated mouse neuroinvasiveness of NY99. No substitutions attenuated NY99 neurovirulence. The L107F mutation also abolished binding of a non-neutralizing MAb, 3D9, whose epitope had not been previously identified. MAb 3D9 was subsequently shown to be broadly cross-reactive with other flaviviruses, consistent with binding near the highly conserved fusion loop

 1. Role for the MED21-MED7 Hinge in Assembly of the Mediator-RNA Polymerase II Holoenzyme*

  Science.gov (United States)

  Sato, Shigeo; Tomomori-Sato, Chieri; Tsai, Kuang-Lei; Yu, Xiaodi; Sardiu, Mihaela; Saraf, Anita; Washburn, Michael P.; Florens, Laurence; Asturias, Francisco J.; Conaway, Ronald C.

  2016-01-01

  Mediator plays an integral role in activation of RNA polymerase II (Pol II) transcription. A key step in activation is binding of Mediator to Pol II to form the Mediator-Pol II holoenzyme. Here, we exploit a combination of biochemistry and macromolecular EM to investigate holoenzyme assembly. We identify a subset of human Mediator head module subunits that bind Pol II independent of other subunits and thus probably contribute to a major Pol II binding site. In addition, we show that binding of human Mediator to Pol II depends on the integrity of a conserved “hinge” in the middle module MED21-MED7 heterodimer. Point mutations in the hinge region leave core Mediator intact but lead to increased disorder of the middle module and markedly reduced affinity for Pol II. These findings highlight the importance of Mediator conformation for holoenzyme assembly. PMID:27821593

 2. Retrieval of diagnostic and treatment studies for clinical use through PubMed and PubMed's Clinical Queries filters.

  Science.gov (United States)

  Lokker, Cynthia; Haynes, R Brian; Wilczynski, Nancy L; McKibbon, K Ann; Walter, Stephen D

  2011-01-01

  Clinical Queries filters were developed to improve the retrieval of high-quality studies in searches on clinical matters. The study objective was to determine the yield of relevant citations and physician satisfaction while searching for diagnostic and treatment studies using the Clinical Queries page of PubMed compared with searching PubMed without these filters. Forty practicing physicians, presented with standardized treatment and diagnosis questions and one question of their choosing, entered search terms which were processed in a random, blinded fashion through PubMed alone and PubMed Clinical Queries. Participants rated search retrievals for applicability to the question at hand and satisfaction. For treatment, the primary outcome of retrieval of relevant articles was not significantly different between the groups, but a higher proportion of articles from the Clinical Queries searches met methodologic criteria (p=0.049), and more articles were published in core internal medicine journals (p=0.056). For diagnosis, the filtered results returned more relevant articles (p=0.031) and fewer irrelevant articles (overall retrieval less, p=0.023); participants needed to screen fewer articles before arriving at the first relevant citation (p<0.05). Relevance was also influenced by content terms used by participants in searching. Participants varied greatly in their search performance. Clinical Queries filtered searches returned more high-quality studies, though the retrieval of relevant articles was only statistically different between the groups for diagnosis questions. Retrieving clinically important research studies from Medline is a challenging task for physicians. Methodological search filters can improve search retrieval.

 3. AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors with Multi-MgxNy/GaN Buffer

  OpenAIRE

  Chang, P. C.; Lee, K. H.; Wang, Z. H.; Chang, S. J.

  2014-01-01

  We report the fabrication of AlGaN/GaN high electron mobility transistors with multi-MgxNy/GaN buffer. Compared with conventional HEMT devices with a low-temperature GaN buffer, smaller gate and source-drain leakage current could be achieved with this new buffer design. Consequently, the electron mobility was larger for the proposed device due to the reduction of defect density and the corresponding improvement of crystalline quality as result of using the multi-MgxNy/GaN buffer.

 4. AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors with Multi-MgxNy/GaN Buffer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Chang

  2014-01-01

  Full Text Available We report the fabrication of AlGaN/GaN high electron mobility transistors with multi-MgxNy/GaN buffer. Compared with conventional HEMT devices with a low-temperature GaN buffer, smaller gate and source-drain leakage current could be achieved with this new buffer design. Consequently, the electron mobility was larger for the proposed device due to the reduction of defect density and the corresponding improvement of crystalline quality as result of using the multi-MgxNy/GaN buffer.

 5. Duration of US residence is associated with overweight risk in Filipino immigrants living in NY metro area

  Science.gov (United States)

  Afable, Aimee; Ursua, Rhodora; Wyatt, Laura C.; Aguilar, David; Kwon, Simona C.; Islam, Nadia S.; Trinh-Shevrin, Chau

  2015-01-01

  We examined the association between years living in the US and overweight risk among a community sample of Filipino adult immigrants living in the New York (NY) metropolitan area. We found a significant and adverse association between years living in the US and overweight risk. Compared to Filipinos who lived in the US less than 5 years, those who lived in the US 10 years or longer had a higher overweight risk; this association was only present among Filipinos who migrated to NY metropolitan area at 30 years or younger. Studies on causal mechanisms explaining this pattern are needed. PMID:26605951

 6. Hva med de gjenstridige dokumentene? Fagreferentrollen i spesialsamlinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Greve

  2010-07-01

  Full Text Available Spesialsamlinger er samlinger av ”gjenstridige dokumenter”, dvs. dokumenter som er sjeldne, unika eller upubliserte og derfor ofte er fysisk bundet til eierinstitusjonen. Det er typisk at slike samlinger mangler moderne standarder for metadata og felles nasjonale katalogiseringsverktøy. Eierinstitusjonene har et kulturansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av disse dokumentene overfor en bredere allmennhet enn et fagbiblioteks ”primærbrukere”. Fagreferentens oppgaver vil være preget av dette. Bevaring, sikring og produksjon av digitale fulltekstdokumenter er sentralt. Det er også typisk for slike samlinger at en har en betydelig backlog. Det vil være fagreferentens oppgave å løfte fram ukjent kildemateriale, gjennom digitaliseringsprosjekter og forskning. Fagreferentens viktigste oppgaver vil da være mer rettet mot samlingspleie og formidling av egne samlinger og mindre fokus på andre institusjoners samlinger. Slik vil også undervisningen av studentene bli preget av arkivpresntasjon av innhold og forelesninger om teoretiske og praktiske forhold knyttet til å arbeide med spesielle materialtyper og mindre til utvikling av vanlig informasjonskompetanse. Denne situasjonen vil forandre seg hvis/når institusjonene blir enige om utvekslingsformater og mengden av digitale fulltekstdokumenter øker. Utfordringene for spesialsamlinger vil også være fagreferentenes utfordringer; I en stadig mer elektronisk verden, kan arbeidet med de fysiske samlingene lett bli marginalisert, selv om nettopp den tekniske utviklingen kunne løse mange problemer for de gjenstridige dokumentene. Men slik prioritering krever store ressurser, høy kompetanse, engasjement og politisk gjennomslagskraft. Kostnadene er høye, og konkurrerer budsjettmessig med galopperende elektroniske utgifter for hele biblioteket. Spesialsamlingenes fagreferenter kan bli en minoritetsstemme i bibliotekenes moderniseringsprosess, til skade for bibliotekenes totale faglige

 7. 33 CFR 207.610 - St. Lawrence River, Cape Vincent Harbor, N.Y.; use, administration, and navigation of the harbor...

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 3 2010-07-01 2010-07-01 false St. Lawrence River, Cape Vincent Harbor, N.Y.; use, administration, and navigation of the harbor and U.S. breakwater. 207.610 Section 207... NAVIGATION REGULATIONS § 207.610 St. Lawrence River, Cape Vincent Harbor, N.Y.; use, administration, and...

 8. Applications of medical wireless LAN systems (MedLAN)

  OpenAIRE

  Banitsas, KA; Istepanian, RSH; Tachakra, S

  2002-01-01

  This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Journal of Medical Marketing. The definitive publisher-authenticated version "Konstantinos A. Banitsas, R.S.H. Istepanian, Sapal Tachakra. Applications of medical Wireless LAN systems (MedLAN). Journal of Medical Marketing, Volume 2, Number 2, 1 January 2002 , pp. 136-142(7)" is available online at: http://www.ingentaconnect.com/content/pal/jomm/2002/00000002/00000002/art00008. In this paper the Wireless LAN (WLAN)...

 9. Udvidelsen af relationsfeltets didaktik – med religionsundervisningen som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovmand, Keld

  beskrive denne dobbeltbevægelse som en almen fagdidaktik (Nielsen 1998 [1994]) eller – med inspiration fra Klafki – en relationsfeltets didaktik (Nielsen 2012). Dobbeltblikket på didaktikken som et relationsfelt kan kvalificeres ved hjælp af de fire kriterier for indholdsvalg, som er udformet af Frede V...... specificere indhold (DuFour & Marzano 2011). Referencer DuFour, Richard & Marzano, Robert J. 2011: Leaders of learning. How district, school, and classroom leaders improve student achievement. Bloomington, IN: Solution Tree Press. Hattie, John 2009: Visible learning. A synthesis of over 800 meta...

 10. Delivery of Special Magnets for the MedAustron Project

  CERN Document Server

  Kramer, T; Barlow, R A; Barnes, MJ; Borburgh, J; Ducimetière, L; Fowler, T; Hourican, M; Mertens, V; Prost, A

  2014-01-01

  Ten different types of kickers, bumpers, and electrostatic and magnetic septa, along with certain power supplies and associated control system components, have been designed in a collaboration between CERN and MedAustron for an ion therapy centre in Wr. Neustadt (Austria). This paper focuses on the status of the special magnets work package and the improvements applied during the production. The design parameters are compared with data from measurements, hardware test and initial commissioning. The major factors contributing to the successful completion of the work package are highlighted.

 11. Tracking Studies of the MedAustron HEBT

  CERN Document Server

  Schönauer, H

  2014-01-01

  The design of the HEBT, the High Energy Beam Transfer line of the MedAustron Hadron Therapy Centre is based on new concepts developed in the CERN PIMMS Study of the Nineties. One of those is the ‘bar-of-charge’, a very realistic description of the particularities of the horizontal phase space distribution of the slow-extracted beams. Tracking a distribution - produced by simulation of the slow extraction - from the electrostatic septum through the modules of the transfer line gives the sometimes rather particular phase space distributions and their projections at the monitors. Knowing the theoretical phase space distributions there is helpful in the interpretation of the profiles observed.

 12. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 13. From single-site tantalum complexes to nanoparticles of TaxNy and TaOxNy supported on silica: elucidation of synthesis chemistry by dynamic nuclear polarization surface enhanced NMR spectroscopy and X-ray absorption spectroscopy

  KAUST Repository

  Mohandas, Janet Chakkamadathil

  2017-06-08

  Air-stable catalysts consisting of tantalum nitride nanoparticles represented as a mixture of TaxNy and TaOxNy with diameters in the range of 0.5 to 3 nm supported on highly dehydroxylated silica were synthesized from TaMe5 (Me = methyl) and dimeric Ta-2(OMe)(10) with guidance by the principles of surface organometallic chemistry (SOMC). Characterization of the supported precursors and the supported nanoparticles formed from them was carried out by IR, NMR, UV-Vis, extended X-ray absorption fine structure, and X-ray photoelectron spectroscopies complemented with XRD and high-resolution TEM, with dynamic nuclear polarization surface enhanced NMR spectroscopy being especially helpful by providing enhanced intensities of the signals of H-1, C-13, Si-29, and N-15 at their natural abundances. The characterization data provide details of the synthesis chemistry, including evidence of (a) O-2 insertion into Ta-CH3 species on the support and (b) a binuclear to mononuclear transformation of species formed from Ta-2(OMe)(10) on the support. A catalytic test reaction, cyclooctene epoxidation, was used to probe the supported nanoparticles, with 30% H2O2 serving as the oxidant. The catalysts gave selectivities up to 98% for the epoxide at conversions as high as 99% with a 3.4 wt% loading of Ta present as TaxNy/TaOxNy.

 14. Arbejdspladsvurdering i små virksomheder med 1-4 ansatte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Esben, Dalskinn

  En analyse af mulighederne for at gennemføre arbejdspladsvurdering i mikrovirksomheder med 1-4 ansatte.......En analyse af mulighederne for at gennemføre arbejdspladsvurdering i mikrovirksomheder med 1-4 ansatte....

 15. MedlinePlus FAQ: MedlinePlus and MEDLINE/PubMed

  Science.gov (United States)

  ... What is the difference between MedlinePlus and MEDLINE/PubMed? To use the sharing features on this page, ... latest health professional articles on your topic. MEDLINE/PubMed: Is a database of professional biomedical literature Is ...

 16. Chemical and geochemical composition of spring-summer Arctic aerosol collected at Ny Alesund, Svalbard Islands.

  Science.gov (United States)

  Udisti, Roberto; Becagli, Silvia; Caiazzo, Laura; Cappelletti, David; Giardi, Fabio; Grotti, Marco; Lucarelli, Franco; Moroni, Beatrice; Nava, Silvia; Severi, Mirko; Traversi, Rita

  2017-04-01

  Since March 2010, spring-summer (usually March - September) campaigns were continuously carried out at the Italian Gruvebadet Observatory, Ny Alesund, Svalbard Island. Aerosol was sampled by PM10 (daily) and 4-stage (4-day resolution) collector devices and size distribution was evaluated at 10 min resolution in the range 10 nm - 20 um (106 size classes by a TSI SMPS-APS integrated system). Six-year (2010-2015) PM10 and size-segregated (>10, 10-2.5, 2.5-1, metal content (major and trace metals, including Rare Earth Elements - REEs, by PIXE and ICP-MS), Pb isotopic composition (by ICP-MS) and Elemental and Organic Carbon (EC-OC) concentrations. The data set was elaborated by multi-parametric statistical analysis (Positive Matrix Factorization - PMF), in order to identifying and quantifying the contribution of the main anthropic and natural aerosol sources. Particular attention was spent in evaluating the anthropic contribution of nss-sulphate, nitrate, EC and heavy metals during the Arctic Haze in spring. The isotopic composition of Pb was used in identifying the source areas (North America, Greenland, North Europe, Siberia, Iceland) of anthropic emissions as a function of seasonality (different atmospheric circulation pathway). Crustal metals and, especially, REEs anomalies (with respect to the Chondrite-normalized profile) allowed characterizing the dust emissions from their Potential Source Areas (PSA). Biogenic markers (especially methane sulfonic acid - MSA - and bio-nss-sulphate) was used to obtain relevant information about the relationship between marine biogenic activity (primary productivity) and sea ice coverage and atmospheric conditions (irradiance, temperature, circulation pathways). The seasonal pattern of the nitrate deposition was also investigated. Chemical and geochemical measurements were compared with high-resolution size distribution and back-trajectory cluster analysis in order to understand the seasonal pattern of the contributions of long

 17. Composition and sources of winter and summertime aerosols at Ny Alesund, Spitsbergen

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maenhaut, W.; Cornille, P.; Pacyna, J.M.

  1991-01-01

  Filter samples of < 2.5 μm aerosol were collected in (late) winter of 1983, 1984, 1986, and 1987 and in the summer of 1984, 1986, and 1987 at Ny Alesund, Spitsbergen, and analyzed for over 40 elements by a combination of INAA and PIXE. The data sets of the various sampling campaigns and the combined winter and combined summer data were examined by receptor modeling, including absolute principal component analysis (APCA), chemical mass balance (CMB) and multiple linear regression (MLR) techniques. APCA yielded four components, both for the winter and for the summer aerosol. For the winter aerosol, the components were identified as a general pollution component, crustal dust, sea-salt, and a halogen (Br,I) component. The CMB and MLR calculations were used to obtain source (source region) apportionments for the anthropogenic trace elements and for sulfate. For the summer, about 50% of the sulfate was attributed to a marine biogenic source

 18. Evaluation of the ceramographies of the KNK II/1 test zone fuel assembly NY-202-IA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geier, F.

  1983-12-01

  From the 211 fuel pins of the KNK II/1 fuel assembly NY-202-IA six intact fuel pins were selected in addition to the defective pin for destructive post-irradiation examinations in the Hot Cells of the KfK Karlsruhe. The assembly had been unloaded due to a pin failure after 192 equivalent full-power days and a maximum burnup of 5.4 %. The main aspect of these investigations was to record the fuel and fuel pin behavior and thus to allow a comparison of the status before and after irradiation. The results can also be used for comparative calculations and adaptations of existing calculational models. This report documents in detailed form the results of the fuel and fuel pin examinations [de

 19. Polar cloud observatory at Ny-Ålesund in GRENE Arctic Climate Change Research Project

  Science.gov (United States)

  Yamanouchi, Takashi; Takano, Toshiaki; Shiobara, Masataka; Okamoto, Hajime; Koike, Makoto; Ukita, Jinro

  2016-04-01

  Cloud is one of the main processes in the climate system and especially a large feed back agent for Arctic warming amplification (Yoshimori et al., 2014). From this reason, observation of polar cloud has been emphasized and 95 GHz cloud profiling radar in high precision was established at Ny-Ålesund, Svalbard in 2013 as one of the basic infrastructure in the GRENE (Green Network of Excellence Program) Arctic Climate Change Research Project. The radar, "FALCON-A", is a FM-CW (frequency modulated continuous wave) Doppler radar, developed for Arctic use by Chiba University (PI: T. Takano) in 2012, following its prototype, "FALCON-1" which was developed in 2006 (Takano et al., 2010). The specifications of the radar are, central frequency: 94.84 GHz; antenna power: 1 W; observation height: up to 15 km; range resolution: 48 m; beam width: 0.2 degree (15 m at 5 km); Doppler width: 3.2 m/s; time interval: 10 sec, and capable of archiving high sensitivity and high spatial and time resolution. An FM-CW type radar realizes similar sensitivity with much smaller parabolic antennas separated 1.4 m from each other used for transmitting and receiving the wave. Polarized Micro-Pulse Lidar (PMPL, Sigma Space MPL-4B-IDS), which is capable to measure the backscatter and depolarization ratio, has also been deployed to Ny-Ålesund in March 2012, and now operated to perform collocated measurements with FALCON-A. Simultaneous measurement data from collocated PMPL and FALCON-A are available for synergetic analyses of cloud microphysics. Cloud mycrophysics, such as effective radius of ice particles and ice water content, are obtained from the analysis based on algorithm, which is modified for ground-based measurements from Okamoto's retrieval algorithm for satellite based cloud profiling radar and lidar (CloudSat and CALIPSO; Okamoto et al., 2010). Results of two years will be shown in the presentation. Calibration is a point to derive radar reflectivity (dBZ) from original intensity data

 20. Quince años de MedUNAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Hérnandez Rey

  2013-08-01

  Full Text Available Para conmemorar los quince años de MedUNAB el comité estudiantil quiso escribir sobre el significado que tiene para cada uno de sus miembros pertenecer a ella. Es así como en este editorial recogemos las distintas experiencias que se han tenido, algunas de años, otras de meses. MedUNAB es una escuela editorial que hace posible que tres veces al año la comunidad académica de Latinoamérica cuente, tanto física como virtualmente, con una revista científica del área de la salud. Los miembros del comité estudiantil son seleccionados por el editor y por los integrantes con más antigüedad después de hacer un entrenamiento en el cual se aprenden las bases para el proceso editorial que va desde la recepción de los artículos, hasta cómo hacer llegar la revista a cada uno de ustedes en aulas de clase, congresos, simposios, charlas y consultorios, pasando por la evaluación de los escritos, basada en los estrictos parámetros internacionales, la búsqueda de revisores calificados, la corrección de estilo y la diagramación.

 1. Metal waste (Cu and Ni) prevention by SLM and MED

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Voorde, I.; Vander Linden, J.; De Ketelaere, R. F. [Chemical and Biochemical Research Centre KaHo Sint-Lieven (CBOK), Ghent (Belgium)

  2001-07-01

  Results of an investigation into implementing supported liquid membranes (SLM) and modified electrodialysis (MED) technology for the recovery of copper and nickel from electroplating effluents in order to prevent metal waste, are discussed. To date, the study of the influence of the individual parameters and their aggregate effect on mass transfer has been completed on laboratory scale equipment. The SLM pilot plant has also been tested extensively, confirming the feasibility of the technique for use with solutions containing up to 500 ppm of metal, as well as for use with other solutions with low metal concentrations originating in other than plating shops. A modified electrodialysis unit also has been designed and constructed using solid ion exchangers. Although development of the technique of electrolytic regeneration and simultaneous conditioning of solid ion exchangers has been successfully completed, the PARCOM 0.5 ppm level envisaged for the deionisation of nickel salts, has not been achieved. Development of the entire control system for SLM and more experiments for MED to replace the ion exchanger membranes, and the effective nickel ion exchanger, by one simple ceramic cell of variable porosity, are the next steps. 7 refs., 3 tabs.

 2. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 3. MedAustron – Non-Clinical Research Opportunities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schreiner, T.

  2013-01-01

  MedAustron is a synchrotron based light-ion beam therapy centre for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research, currently in the construction phase in Wiener Neustadt. Whilst the choice of basic machine parameters was driven by medical requirements, the accelerator complex design was also optimised to offer flexibility for research operation. The potential of the synchrotron is being exploited to increase the maximum proton energy far beyond the medical needs to up to 800 MeV, for experimental physics applications, mainly in the areas of proton scattering and detector research. The accelerator layout allows for the installation of up to four ion source-spectrometer units, to provide various ion types besides the clinical used protons and carbon ions. To decouple research and medical operation, a dedicated irradiation room for non-clinical research was included providing two isocentres for the installation of different experiments. This presentation provides a status overview over the whole project and highlights the non-clinical research opportunities at MedAustron. (author)

 4. CredibleMeds.org: What does it offer?

  Science.gov (United States)

  Woosley, Raymond L; Black, Kristin; Heise, C William; Romero, Klaus

  2018-02-01

  Since the 1990s, when numerous non-cardiac drugs were first recognized to have the potential to prolong the QT interval and cause torsades de pointes (TdP), clinicians, drug regulators, drug developers, and clinical investigators have become aware of the complexities of assessing evidence and determining TdP causality for the many drugs being marketed or under development. To facilitate better understanding, the Arizona Center for Education and Research on Therapeutics, known as AZCERT, has developed the CredibleMeds.org website which includes QTdrugs, a listing of over 220 drugs placed in four risk categories based on their association with QT prolongation and TdP. Since the site was launched in 1999, it has become the single and most reliable source of information of its kind for patients, healthcare providers, and research scientists. Over 96,000 registered users rely on the QTdrugs database as their primary resource to inform their medication use, their prescribing or their clinical research into the impact of QT-prolonging drugs and drug-induced arrhythmias. The QTdrugs lists are increasingly used as the basis for clinical decision support systems in healthcare and for metrics of prescribing quality by healthcare insurers. A free smartphone app and an application program interface enable rapid and mobile access to the lists. Also, the CredibleMeds website offers numerous educational resources for patients, educators and healthcare providers that foster the safe use of medications. Copyright © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. MedCast: a discussion support system for cooperative work

  Science.gov (United States)

  Moreno, Ramon A.; Lima, Vinícius; Lopes, Isidro; Gutierrez, Marco A.

  2012-02-01

  The availability of low cost Internet connections and specialized hardware, like webcams and headsets, makes possible the development of solutions for remote collaborative work. These solutions can provide advantages compared to presential meetings, such as: availability of experts on remote locations; lower price compared to presential meetings; creation of online didactic material (e.g. video-classes); richer forms of interaction between participants. These technologies are particularly interesting for continent-sized countries where typically there is a short number of skilled people in remote areas. However, the application of these technologies in medical field represents a special challenge due to the more complex requirements of this area, such as: Provide confidentiality (patient de-identification) and integrity of patient data; Guarantee availability of the system; Guarantee authenticity of data and users; Provide simple and effective user interface; Be compliant with medical standards such as DICOM and HL7. In order to satisfy those requirements a prototype called MedCast is under development whose architecture allows the integration of the Hospital Information System (HIS) with a collaborative tool in compliance with the HIPAA rules. Some of the MedCast features are: videoconferencing, chat, recording of the sessions, sharing of documents and reports and still and dynamic images presentation. Its current version allows the remote discussion of clinical cases and the remote ECG evaluation.

 6. MedAustron - Ion-Beam Therapy and Research Center

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schreiner, Thomas; Seemann, Rolf

  2015-01-01

  MedAustron is a synchrotron-based light-ion beam therapy center for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research, currently in the commissioning phase in Wiener Neustadt, Austria. Recently, the first proton beam was transported successfully to one of the four irradiation rooms. Whilst the choice of basic machine parameters was driven by medical requirements, i.e. 60 MeV protons and 120 MeV/A to 400 MeV/A carbon ions, the accelerator complex design was also optimized to offer flexibility for research operation. The potential of the synchrotron is being exploited to increase the maximum proton energy far beyond the medical needs to up to 800 MeV, for experimental physics applications, mainly in the areas of proton scattering and detector research. The accelerator layout allows for the installation of up to four ion source-spectrometer units, to provide various ion types besides the clinical used protons and carbon ions. Besides experimental physics, the two main non-clinical research disciplines are medical radiation physics and radiation biology. To decouple research and medical operation, a dedicated irradiation room for non-clinical research was included providing the installation of different experiments. In addition, several labs have been equipped with appropriate devices for preparing and analyzing radio-biological samples. This presentation gives a status overview over the whole project and highlights the non-clinical research opportunities at MedAustron. (Author)

 7. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 8. Spilleregler i musikterapi med voksne - oversigter fra faglitteraturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2005-02-01

  Full Text Available Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfulgt af en præsentation af opdelinger lavet af henholdsvis Pedersen & Scheiby, Bruscia og Wigram. En af forskellene på opfattelsen af spillereglernes karakter og anvendelse handler om, hvorvidt spillereglerne udelukkende bør have et referentielt indhold med udgangspunkt i klientens psykiske materiale, eller om også rent musikalske (eller nonreferentiellespilleregler kan siges at have en terapeutisk effekt. Artiklens forfatter ser i stedet spørgsmålet i lyset af mange klienters behov for en gradvis introduktion til klinisk improvisation og inddrager i den sammenhæng litteratur om introduktion og assessment af bl.a. Wigram, Hannibal og Jensen. Artiklen er den første i en serie, hvis overordnede mål er at indsamle viden og erfaring om anvendelse af spilleregler i forhold til forskellige klientgrupper. Anden del omhandler udvikling af spilleregler i forhold til børneklientgrupper og findes i næste kapitel i dette årsskrift.

 9. Treatment with 5-Aza-2'-Deoxycytidine Induces Expression of NY-ESO-1 and Facilitates Cytotoxic T Lymphocyte-Mediated Tumor Cell Killing.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes S Klar

  Full Text Available NY-ESO-1 belongs to the cancer/testis antigen (CTA family and represents an attractive target for cancer immunotherapy. Its expression is induced in a variety of solid tumors via DNA demethylation of the promoter of CpG islands. However, NY-ESO-1 expression is usually very low or absent in some tumors such as breast cancer or multiple myeloma. Therefore, we established an optimized in vitro treatment protocol for up-regulation of NY-ESO-1 expression by tumor cells using the hypomethylating agent 5-aza-2'-deoxycytidine (DAC.We demonstrated de novo induction of NY-ESO-1 in MCF7 breast cancer cells and significantly increased expression in U266 multiple myeloma cells. This effect was time- and dose-dependent with the highest expression of NY-ESO-1 mRNA achieved by the incubation of 10 μM DAC for 72 hours. NY-ESO-1 activation was also confirmed at the protein level as shown by Western blot, flow cytometry, and immunofluorescence staining. The detection and quantification of single NY-ESO-1 peptides presented at the tumor cell surface in the context of HLA-A*0201 molecules revealed an increase of 100% and 50% for MCF7 and U266 cells, respectively. Moreover, the enhanced expression of NY-ESO-1 derived peptides at the cell surface was accompanied by an increased specific lysis of MCF7 and U266 cells by HLA-A*0201/NY-ESO-1(157-165 peptide specific chimeric antigen receptor (CAR CD8+ T cells. In addition, the killing activity of CAR T cells correlated with the secretion of higher IFN-gamma levels.These results indicate that NY-ESO-1 directed immunotherapy with specific CAR T cells might benefit from concomitant DAC treatment.

 10. NY-ESO-1- and survivin-specific T-cell responses in the peripheral blood from patients with glioma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liu, Zhenjiang; Poiret, Thomas; Persson, Oscar

  2018-01-01

  The prognosis for patients with glioblastoma is grim. Ex vivo expanded tumor-associated antigen (TAA)-reactive T-cells from patients with glioma may represent a viable source for anticancer-directed cellular therapies. Immunohistochemistry was used to test the survivin (n = 40 samples) and NY-ESO...

 11. 75 FR 23800 - Notice of Intent to Repatriate a Cultural Item: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2010-05-04

  ... Museum & Science Center, Rochester, NY, that meets the definitions of ``sacred object'' and object of... responsibility within the Haudenosaunee Confederacy to bring back national cultural patrimony and sacred objects... not have the authority to do so. Furthermore, Onondaga Nation traditional religious leaders have...

 12. 75 FR 23799 - Notice of Intent to Repatriate a Cultural Item: Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  2010-05-04

  ... Museum & Science Center, Rochester, NY, that meets the definitions of ``sacred object'' and object of... responsibility within the Haudenosaunee Confederacy to bring back national cultural patrimony and sacred objects... not have the authority to do so. Furthermore, Onondaga Nation traditional religious leaders have...

 13. 75 FR 13131 - Notice of Intent To Prepare an Environmental Impact Statement (EIS) for the Sale of Plum Island, NY

  Science.gov (United States)

  2010-03-18

  ... the anticipated sale of Plum Island, New York and an ancillary support facility at Orient Point, New...) for the Sale of Plum Island, NY AGENCY: Office of Real Property Utilization & Disposal; General...: Plum Island is an 840-acre island located approximately 1.5 miles off the northeast tip of Orient Point...

 14. MAGE-A1, GAGE and NY-ESO-1 cancer/testis antigen expression during human gonadal development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerstorff, Morten F; Kock, Kirsten; Nielsen, Ole

  2007-01-01

  BACKGROUND: Cancer/testis antigens (CTAs) are expressed in several cancers and during normal adult male germ cell differentiation. Little is known about their role in fetal development of human germ cells. METHODS: We examined expression of the CTAs MAGE-A1, GAGE and NY-ESO-1 in fetal gonads...

 15. 75 FR 29727 - Reorganization of Foreign-Trade Zone 37 Under Alternative Site Framework Orange County, NY

  Science.gov (United States)

  2010-05-27

  ... Zone 37 Under Alternative Site Framework Orange County, NY Pursuant to its authority under the Foreign... reorganization of general-purpose zones; Whereas, Orange County, New York, grantee of Foreign-Trade Zone 37... under the ASF with a service area of Orange County, New York, adjacent to the New York/Newark Customs...

 16. 75 FR 24612 - Order Finding That the Zone 6-NY Financial Basis Contract Traded on the IntercontinentalExchange...

  Science.gov (United States)

  2010-05-05

  ... COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION Order Finding That the Zone 6-NY Financial Basis Contract.... Although Transco's Zone 6 hub is a major trading center for natural gas in the United States and, as noted... AGENCY: Commodity Futures Trading Commission. ACTION: Final order. SUMMARY: On October 9, 2009, the...

 17. Examination of Below-Ground Structure and Soil Respiration Rates of Stable and Deteriorating Salt Marshes in Jamaica Bay (NY)

  Science.gov (United States)

  CAT scan imaging is currently being used to examine below-ground peat and root structure in cores collected from salt marshes of Jamaica Bay, part of the Gateway National Recreation Area (NY). CAT scans or Computer-Aided Tomography scans use X-ray equipment to produce multiple i...

 18. 76 FR 29797 - Westpoint Home, Inc., New York Corporate Sales Office, New York, NY, Including Employees Working...

  Science.gov (United States)

  2011-05-23

  ... Home, Inc., New York Corporate Sales Office, working off-site in Illinois, Georgia, Minnesota, Indiana...,218B, TA-W-74,218C, TA-W-74,218D] Westpoint Home, Inc., New York Corporate Sales Office, New York, NY, Including Employees Working Off-Site in Illinois, Georgia, Minnesota, Indiana, North Carolina; Westpoint...

 19. Fra kundedata til datakunde - Digitalisering kræver ny kundeindsigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Andersen, Henrik

  præsenteres i denne guide. Forskningsprojektet er støttet af Industriens Fond. Guiden har til formål at give dig anvisninger på, hvordan du på struktureret vis kan arbejde med at udbygge kundeindsigten i din virksomhed i en tid, hvor kundeuniverset grundet den omsiggribende digitalisering er under konstant...

 20. Lærerens dilemma - mellem ideal og praksis: en virksomhedsteoretisk analyse af progressiv undervisning med it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  Denne ph.d.-afhandling bidrager til det fagdidaktiske forskningsfelt inden for læreruddannelsen med viden om dansklæreres didaktiske praksis med it-understøttet progressiv undervisning i udskolingen. Afhandlingen leverer et svar på spørgsmålet om, hvordan progressiv undervisning med it i dansk ka...

 1. Forskning i musikterapi - børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2011-01-01

  Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har en signifikant effekt. Cochrane reviews påviser, at musikterapi fremmer verbal og navnlig nonverbal kommunikation hos børn med ASF. En RCT-undersøgelse viser endvidere en signifikant effekt...

 2. Searching PubMed for molecular epidemiology studies: the case of chromosome aberrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ugolini, Donatella; Neri, Monica; Knudsen, Lisbeth E

  2006-01-01

  to environmental pollutants. The search, done on the PubMed/MedLine database, was based on a strategy combining descriptors listed in the PubMed Medical Subject Headings (MeSH) Thesaurus and other available tools (free text or phrase search tools). 178 articles were retrieved by searching the period from January 1...

 3. Med5(Nut1) and Med17(Srb4) Are Direct Targets of Mediator Histone H4 Tail Interactions

  Science.gov (United States)

  Liu, Zhongle; Myers, Lawrence C.

  2012-01-01

  The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct. PMID:22693636

 4. Med5(Nut1 and Med17(Srb4 are direct targets of mediator histone H4 tail interactions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhongle Liu

  Full Text Available The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct.

 5. Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene; Christensen, Sascha

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan Region Nordjylland (NJ) beskrives i medierne og hvordan diskursen om Udkanten dominerer avisernes fremstilling af regionen . Baggrunden herfor er en interesse for social ulighed, og i denne sammenhæng Wacquants begreb om territorielt stigma (1996, 2007). Wacquant føjer...... stigma. I Gunnar Lind Haase Svendsens studie af italesættelsen af ’udkanten’ fra 1996-2011 ses fx en gennem de seneste år stigende anvendelse af termer som ’den rådne banan’ og ’Udkantsdanmark’ i medierne (Svendsen 2013: 12). Dette stigma forbindes med flere dele af Danmark (se bl.a. Arbejderbevægelsens...

 6. Lederudvikling med mål og retning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brix, Jacob

  2010-01-01

  Altid et behov for udvikling Vi stopper aldrig med at udvikle os; og hvis vi gør, så fortsætter samfundet sin udvikling. At være leder i år 2010 er ikke det samme som at være leder i 1954, og ledelse i år 2025 er helt sikkert ikke det samme som ledelse i dag. Henry Mintzberg, en meget anerkendt...... canadisk organisations og ledelsesforsker, er kendt for at sige: "you can't create a leader in a classroom!" - som frit tolket betyder: man bliver ikke leder på skolebænken. Mintzberg mener at en rigtig leder først skabes, når vedkommende har praksiserfaring og derefter søger videreuddannelse. For én ting...

 7. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 8. Et væksthus med lys og varme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkelund, Regner

  1999-01-01

  sygeplejerskers 'hjemmelavede' uddannelsesmodel? Hvordan tager eksperimentet sig ud i lyset af Grundtvigs højskoletanker? Det konkluderes på disse spørgsmål, at der trods skarp kritik fra flere ortodokse højskolefolk var endog god 'grundtvigsk mening' i det, man foretog sig i Testrup. Med livsoplysning som et...... nytteløse er det nyttigste' i livsoplysningssammenhæng, fremholdes i denne forbindelse som en vigtig grundtvigsk pointe, og for at klargøre relationen mellem denne æstetiske dimension og livsoplysning er Løgstrups etik- og æstetikforståelse blevet inddraget. Der argumenteres for, at Løgstrups opfattelse af...

 9. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 10. The inclusion of an online journal in PubMed central - a difficult path.

  Science.gov (United States)

  Grech, Victor

  2016-01-01

  The indexing of a journal in a prominent database (such as PubMed) is an important imprimatur. Journals accepted for inclusion in PubMed Central (PMC) are automatically indexed in PubMed but must provide the entire contents of their publications as XML-tagged (Extensible Markup Language) data files compliant with PubMed's document type definition (DTD). This paper describes the various attempts that the journal Images in Paediatric Cardiology made in its efforts to convert the journal contents (including all of the extant backlog) to PMC-compliant XML for archiving and indexing in PubMed after the journal was accepted for inclusion by the database.

 11. Persistent deNOx Ability of CaAl2O4:(Eu, Nd/TiO2-xNy Luminescent Photocatalyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Huihui

  2011-01-01

  Full Text Available Abstract CaAl2O4:(Eu, Nd/TiO2-xNy composite luminescent photocatalyst was successfully synthesized by a simple planetary ball milling process. Improvement of photocatalytic deNOx ability of TiO2-xNy, together with the persistent photocatalytic activity for the decomposition of NO after turning off the light were realized, by coupling TiO2-xNy with long afterglow phosphor, CaAl2O4:(Eu, Nd. The novel persistent photocatalytic behavior was related to the overlap between the absorption wavelength of TiO2-xNy and the emission wavelength of the CaAl2O4:(Eu, Nd. It was found that CaAl2O4:(Eu, Nd/TiO2-xNy composites provided the luminescence to persist photocatalytic reaction for more than 3 h after turning off the light. Graphical Abstract CaAl2O4:(Eu, Nd/TiO2-xNy composite luminescent photocatalyst with persistent deNOx activity after turning off the light was successfully synthesized by a simple planetary ball milling process. The novel persistent photocatalytic behavior was related to the overlap between the absorption wavelength of TiO2-xNy and the emission wavelength of the CaAl2O4:(Eu, Nd. Additional file 1 Click here for file

 12. OvidSP Medline-to-PubMed search filter translation: a methodology for extending search filter range to include PubMed's unique content.

  Science.gov (United States)

  Damarell, Raechel A; Tieman, Jennifer J; Sladek, Ruth M

  2013-07-02

  PubMed translations of OvidSP Medline search filters offer searchers improved ease of access. They may also facilitate access to PubMed's unique content, including citations for the most recently published biomedical evidence. Retrieving this content requires a search strategy comprising natural language terms ('textwords'), rather than Medical Subject Headings (MeSH). We describe a reproducible methodology that uses a validated PubMed search filter translation to create a textword-only strategy to extend retrieval to PubMed's unique heart failure literature. We translated an OvidSP Medline heart failure search filter for PubMed and established version equivalence in terms of indexed literature retrieval. The PubMed version was then run within PubMed to identify citations retrieved by the filter's MeSH terms (Heart failure, Left ventricular dysfunction, and Cardiomyopathy). It was then rerun with the same MeSH terms restricted to searching on title and abstract fields (i.e. as 'textwords'). Citations retrieved by the MeSH search but not the textword search were isolated. Frequency analysis of their titles/abstracts identified natural language alternatives for those MeSH terms that performed less effectively as textwords. These terms were tested in combination to determine the best performing search string for reclaiming this 'lost set'. This string, restricted to searching on PubMed's unique content, was then combined with the validated PubMed translation to extend the filter's performance in this database. The PubMed heart failure filter retrieved 6829 citations. Of these, 834 (12%) failed to be retrieved when MeSH terms were converted to textwords. Frequency analysis of the 834 citations identified five high frequency natural language alternatives that could improve retrieval of this set (cardiac failure, cardiac resynchronization, left ventricular systolic dysfunction, left ventricular diastolic dysfunction, and LV dysfunction). Together these terms reclaimed

 13. Measurement of serum antibodies against NY-ESO-1 by ELISA: A guide for the treatment of specific immunotherapy for patients with advanced colorectal cancer.

  Science.gov (United States)

  Long, Yan-Yan; Wang, Yu; Huang, Qian-Rong; Zheng, Guang-Shun; Jiao, Shun-Chang

  2014-10-01

  NY-ESO-1 has been identified as one of the most immunogenic antigens; thus, is a highly attractive target for cancer immunotherapy. The present study analyzed the expression of serum antibodies (Abs) against NY-ESO-1 in patients with advanced colorectal cancer (CRC), with the aim of guiding the treatment of NY-ESO-1-based specific-immunotherapy for these patients. Furthermore, the present study was the first to evaluate the kinetic expression of anti-NY-ESO-1 Abs and investigate the possible influencing factors. A total of 239 serum samples from 155 pathologically confirmed patients with advanced CRC (stages III and IV) were collected. The presence of spontaneous Abs against NY-ESO-1 was analyzed using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The results demonstrated that 24.5% (38/155) of the investigated patients were positive for NY-ESO-1-specific Abs. No statistically significant correlations were identified between the expression of anti-NY-ESO-1 Abs and clinicopathological parameters, including age and gender, location, grading, local infiltration, lymph node status, metastatic status and K-ras mutation status (P>0.05). In 59 patients, the kinetic expression of anti-NY-ESO-1 Abs was analyzed, of which 14 patients were initially positive and 45 patients were initially negative. Notably, 16/59 (27.1%) patients changed their expression status during the study period, and the initially positive patients were more likely to change compared with the initially negative patients (85.7 vs. 8.8%; Pguide the treatment of NY-ESO-1-based specific immunotherapy for patients with advanced CRC.

 14. Virkelighed er noget vi leger frem, når vi leger med magten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2008-01-01

  I ny bog analyserer professor Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS, hvordan organisationer forsøger at bruge den ellers uskyldige leg i magtens tjeneste. Men legen er ikke kun en loyal tjener, legen laver sine egne regler og risikerer at tage magten fra magthaverne, når de mægtiggør os gennem legen....

 15. Studerende i en fremdriftstid - med hvilket formål og for hvis skyld?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2016-01-01

  Konferencens udgangspunkt er en ny landsdækkende undersøgelse, der har kortlagt studerendes prioriteter og valg set i lyset af studiefremdriftsreformen. Undersøgelsen indikerer, at studerende er ved at udvikle en mere snæver eksamensorienteret tilgang. Det kan gå ud over læringsudbyttet i både sn...

 16. Er idrætslæreren ved at få en ny innovativ rolle?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  2012-01-01

  Sedentarismen – stillesiddende aktivitet – har nu også ramt børn og unge. Det kan derfor meget nemt opfattes som et paradoks, at vi netop nu laver et temanummer om IT og idræt. Ikke desto mindre findes der efterhånden mange gadgets og apps, som kan bruges i forbindelse med idræt og fysisk aktivit...

 17. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The EC FP7 MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) EC-FP7 Project, which started on June 2013, aims to improve the capacity of the scientific institutions, end users and SME forming the project consortium to assess the volcanic hazards at Italian Supersites, i.e. Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. The Project activities will focus on the optimisation and integration of ground and space monitoring systems, the breakthrough in understanding of volcanic processes, and on the increase of the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities in the hazard management. The overall goal of the project is to apply the rationale of the Supersites GEO initiative to Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius, considered as cluster of Supersites. For the purpose MED-SUV will integrate long-term observations of ground-based multidisciplinary data available for these volcanoes, i.e. geophysical, geochemical, and volcanological datasets, with Earth Observation (EO) data. Merging of different parameters over a long period will provide better understanding of the volcanic processes. In particular, given the variety of styles and intensities of the volcanic activity observed at these volcanoes, and which make them sort of archetypes for 'closed conduit ' and 'open conduit' volcanic systems, the combination of different data will allow discrimination between peculiar volcano behaviours associated with pre-, syn- and post-eruptive phases. Indeed, recognition of specific volcano patterns will allow broadening of the spectrum of knowledge of geo-hazards, as well as better parameterisation and modelling of the eruptive phenomena and of the processes occurring in the volcano supply system; thus improving the capability of carrying out volcano surveillance activities. Important impacts on the European industrial sector, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new observation/monitoring sensors/systems, are

 18. Mediator Subunit Med28 Is Essential for Mouse Peri-Implantation Development and Pluripotency.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lin Li

  Full Text Available The multi-subunit mammalian Mediator complex acts as an integrator of transcriptional regulation by RNA Polymerase II, and has emerged as a master coordinator of development and cell fate determination. We previously identified the Mediator subunit, MED28, as a cytosolic binding partner of merlin, the Neurofibromatosis 2 (NF2 tumor suppressor, and thus MED28 is distinct in having a cytosolic role as an NF2 interacting protein as well as a nuclear role as a Mediator complex subunit. Although limited in vitro studies have been performed on MED28, its in vivo function remains unknown. Employing a knockout mouse model, we describe for the first time the requirement for Med28 in the developing mouse embryo. Med28-deficiency causes peri-implantation lethality resulting from the loss of pluripotency of the inner cell mass accompanied by reduced expression of key pluripotency transcription factors Oct4 and Nanog. Further, overexpression of Med28 in mouse embryonic fibroblasts enhances the efficiency of their reprogramming to pluripotency. Cre-mediated inactivation of Med28 in induced pluripotent stem cells shows that Med28 is required for their survival. Intriguingly, heterozygous loss of Med28 results in differentiation of induced pluripotent stem cells into extraembryonic trophectoderm and primitive endoderm lineages. Our findings document the essential role of Med28 in the developing embryo as well as in acquisition and maintenance of pluripotency during reprogramming.

 19. Kompetenceudvikling integreret i jobfunktionen - en beskrivelse af ideen bag og metoden til videnoverførsel fra universitetet kombineret med læring på jobbet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flemming Fink

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang.
  ISSN 1603-5518.

  Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetsniveau har traditionelt været betragtet som en opgave på lige fod med planlægning af kurser for studerende. Den traditionelle forståelse har været, at man engang imellem havde godt af at komme en tur ”tilbage på skolebænken”. Denne artikel beskriver en anden måde at tænke efter- og videreuddannelse på, hvor der tages udgangspunkt i kravene til ny viden fra jobfunktionen, hvor arbejdspladsens behov vægtes mindst ligeså højst som den lærendes personlige behov. Artiklen bygger på flere års erfaring fra ingeniørernes arbejdsområde, fra såvel store som små virksomheder.

 20. PENGARUH KOMPRES DINGIN TERHADAP PENURUNAN NYERI PERSALINAN KALA I FASE AKTIF DI BPS NY. MUJIYATI KABUPATEN LAMONGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilin Turlina

  2016-03-01

  Full Text Available The aim of research to determine the effect of cold pack on the decrese of pain childbirth at 1 active phase. The study design used Pre-Eksperiment Pratest-Postes Design. The population in this research where all women who give birth in BPS Ny.Mujiyati, Amd.Keb. Sample taken by simple random sampling. Data taken by observasion and analyzed using Wilcoxon Sign Rank Test significance 0,05. The result showed that cold pack was influence on the decrase of pain childbirth at 1 active phase in BPS Ny.Mujiyati, Amd.Keb. Joto Sanur village, Tikung SubDistrict, Lamongan District, year 2013.Keywords: cold pack, painful childbirth reduction

 1. High temperature dielectric properties of (BxNyOz thin films deposited using ion source assisted physical vapor deposition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Badi

  2015-12-01

  Full Text Available The dielectric integrity has been one of the major obstacle in bringing out capacitor devices with suitable performance characteristics at high temperatures. In this paper, BxNyOz dielectric films for high temperature capacitors solutions are investigated. The films were grown on silicon substrate by using ion source assisted physical vapor deposition technique. The as-grown films were characterized by SEM, XRD, and XPS. The capacitor structures were fabricated using BxNyOz as a dielectric and titanium as metal electrodes. The elaborated devices were subjected to electrical and thermal characterization. They exhibited low electrical loss and very good stability when subjected to high temperature for a prolonged period of time.

 2. Negative differential resistance and switch behavior of T-BxNy (x, y = 5, 6, 11) molecular junctions

  Science.gov (United States)

  Wang, Shi-Liang; Yang, Chuan-Lu; Wang, Mei-Shan; Ma, Xiao-Guang; Xin, Jian-Guo

  2017-05-01

  The electronic transport properties of T-BxNy (x, y = 5, 6, 11) molecular junction are investigated based on first-principle density functional theory and non-equilibrium Green's function method. Strong negative differential resistance (NDR) behavior is observed for T-B5N6 molecule under negative and positive bias voltages, with an obvious switch effect for T-B6N5. However, only small NDR is shown for the complex of the two molecules. The projected device density of states, the spatial distribution of molecular orbitals, and the effect of transmission spectra under various bias voltages on the electronic transport properties are analyzed. The obvious effect of bias voltage on the changes in the electronic distribution of frontier molecular orbitals is responsible for the NDR or switch behavior. Therefore, different functional molecular devices can be obtained with different structures of T-BxNy.

 3. American Fisheries Society 136th Annual Meeting Lake Placid, NY 10-14 September, 2006

  Science.gov (United States)

  Einhouse, D.; Walsh, M.G.; Keeler, S.; Long, J.M.

  2005-01-01

  The New York Chapter of the American Fisheries Society and the New York State Department of Environmental Conservation invite you to experience the beauty of New York's famous Adirondack Park as the American Fisheries Society (AFS) convenes its 136th Annual Meeting in the legendary Olympic Village of Lake Placid, NY, 10-14 September 2006. Our meeting theme "Fish in the Balance" will explore the interrelation between fish, aquatic habitats, and man, highlighting the challenges facing aquatic resource professionals and the methods that have been employed to resolve conflicts between those that use or have an interest in our aquatic resources. As fragile as it is beautiful, the Adirondack Region is the perfect location to explore this theme. Bordered by Mirror Lake and its namesake, Lake Placid, the Village of Lake Placid has small town charm, but all of the conveniences that a big city would provide. Whether its reliving the magic of the 1980 hockey team's "Miracle on Ice" at the Lake Placid Olympic Center, getting a panoramic view of the Adirondack high peaks from the top of the 90 meter ski jumps, fishing or kayaking in adjacent Mirror Lake, hiking a mountain trail, or enjoying a quiet dinner or shopping excursion in the various shops and restaurants that line Main Street, Lake Placid has something for everyone.

 4. Ten Year Study of the Stringently Defined Otitis Prone Child in Rochester, NY

  Science.gov (United States)

  Pichichero, Michael E.

  2016-01-01

  This review summarizes a prospective, longitudinal 10-year study in Rochester NY with virtually every clinically diagnosed acute otitis media (AOM) confirmed by bacterial culture of middle ear fluid. Children experiencing 3 episodes within 6 months or 4 episodes in 12 months were considered stringently-defined otitis prone (sOP). We found stringent diagnosis compared with clinical diagnosis reduced the frequency of children meeting the OP definition from 27% to 6% resulting in 14.8% and 2.4% receiving tympanostomy tubes, respectively. Significantly more often RSV infection led to AOM in sOP than non-otitis prone (NOP) children that correlated with diminished total RSV-specific serum IgG. sOP children produced low levels of antibody to Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae candidate vaccine protein antigens and to routine pediatric vaccines. sOP children generated significantly fewer memory B cells, functional and memory T cells to otopathogens following NP colonization and AOM than NOP children and they had defects in antigen presenting cells. PMID:27273691

 5. Trends of fruit and vegetable availability in neighbourhoods in Albany, NY, USA, 2003-2012.

  Science.gov (United States)

  Hosler, Akiko S; Kammer, Jamie R

  2015-02-01

  To investigate a 9-year trend of fresh fruit and vegetable availability and factors associated with the net availability change in two contrasting neighbourhoods. Longitudinal design. Data were collected in 2003, 2009 and 2012 through in-store observations. Fresh fruit and vegetable availability was presented by weight-adjusted counts of stores having designated varieties per 10 000 population. A low-income minority neighbourhood and an adjacent middle-income racially mixed neighbourhood in Albany, NY, USA. These neighbourhoods became sites of fresh produce interventions after baseline data were collected. A total of 111, 128 and 146 eligible food stores in respective years. Fresh fruit availability (two or more varieties) increased in both neighbourhoods. Inventory expansion of existing stores and the convenience store intervention contributed to the significant increase (P for trend=0·04) of fresh fruit availability in the minority neighbourhood. Although not statistically significant (P>0·05), the availability of two or more dark-coloured fresh vegetables also increased in the mixed neighbourhood, but declined slightly in the minority neighbourhood. The secular (non-intervention) fresh vegetable availability rate ratio by neighbourhood reached 3·0 in 2012 (Pconvenience store intervention to address the fresh vegetable disparity.

 6. Size distributions and chemical properties of aerosol at Ny Ålesund, Svalbard

  Science.gov (United States)

  Covert, David S.; Heintzenberg, Jost

  Physical and chemical parameters of the arctic aerosol were investigated at Ny Ålesund, Svalbard, in March and April 1989 in connection with the third Arctic Gas and Aerosol Project (AGASP III). The number size distribution of the particles was measured over the range of 0.02-1.0 μm. Filter samples were analysed for elemental composition and two integral chemical properties, hygroscopic growth and volatility, were measured. Along with the latter measurements, the distribution of these properties at specific particle sizes, i.e. the degree of internal mixing, was determined. Both clean, marine conditions and "arctic haze" episodes were included in the series of measurements. The number size distribution indicated that the aerosol was well aged based on its narrowness and the relative low concentration of nuclei mode particles. It had a number mode at 0.22 μm diameter and geometric standard deviation of 1.4. Generally the particles exhibited uniform hygroscopic growth properties, i.e. they were largely internally mixed. The growth factor was 1.45 at 90% relative humidity. Approximately 40% of the overall particulate mass was volatile at a temperature of 50°C. The volatile fraction varied form particle to particle, i.e. the particles were externally mixed with respect to volatility.

 7. Vertical Profiles and Chemical Properties of Aerosol Particles upon Ny-Ålesund (Svalbard Islands

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Moroni

  2015-01-01

  Full Text Available Size-segregated particle samples were collected in the Arctic (Ny-Ålesund, Svalbard in April 2011 both at ground level and in the free atmosphere exploiting a tethered balloon equipped also with an optical particle counter (OPC and meteorological sensors. Individual particle properties were investigated by scanning electron microscopy coupled with energy dispersive microanalysis (SEM-EDS. Results of the SEM-EDS were integrated with particle size and optical measurements of the aerosols properties at ground level and along the vertical profiles. Detailed analysis of two case studies reveals significant differences in composition despite the similar structure (layering and the comparable texture (grain size distribution of particles in the air column. Differences in the mineral chemistry of samples point at both local (plutonic/metamorphic complexes in Svalbard and remote (basic/ultrabasic magmatic complexes in Greenland and/or Iceland geological source regions for dust. Differences in the particle size and shape are put into relationship with the mechanism of particle formation, that is, primary (well sorted, small or secondary (idiomorphic, fine to coarse grained origin for chloride and sulfate crystals and transport/settling for soil (silicate, carbonate and metal oxide particles. The influence of size, shape, and mixing state of particles on ice nucleation and radiative properties is also discussed.

 8. Performance requirements of the MedAustron beam delivery system

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2073034

  The Austrian hadron therapy center MedAustron is currently under construction with patient treatment planned to commence in 2015. Tumors will be irradiated using proton and carbon ions, for which the steeply rising Bragg curve and finite range offer a better conformity of the dose to the geometrical shape of the tumor compared to conventional photon irradiation. The current trend is to move from passive scattering toward active scanning using a narrow pencil beam in order to reach an even better dose conformation and limit the need of patient specific hardware. The quality of the deposited dose will ultimately depend on the performance of the beam delivery chain: beam profile and extraction stability of the extracted beam, accuracy and ramp rate of the scanning magnet power supplies, and precision of the beam monitors used for verifying the delivered dose. With a sharp lateral penumbra, the transverse dose fall-off can be minimized. This is of particular importance in situations where the lesion is adjace...

 9. Humant papillomavirus i orale lidelser med malignt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørlig, Xenia; Waage Brinch, Arendse; Kongsmark Madsen, Jonas

  2016-01-01

  – At belyse prævalensen af HPV i OLMP og diskutere betydningen af HPV for malign udvikling af disse forandringer. Materiale og metode – På baggrund af litteratursøgning beskrives, hvordan HPV associeres til OLMP, herunder specifikt leukoplaki, erytroplaki og oral lichen planus samt forekomsten af HPV i sund......Introduktion – Humant papillomavirus (HPV) er i dag anerkendt som den vigtigste enkelte ætiologiske faktor til cervixcancer, og det er nu blevet klart, at der også findes en sammenhæng mellem HPV og undergrupper af hoved-halscancer. Sammenhængen mellem HPV og en andel af orale cancere er også...... undersøgt, særligt grundet den stigende incidens af oral cancer på trods af et fald og en stagnering i forbruget af risikofaktorer som tobak og alkohol. Tandlægen ser ofte orale lidelser med malignt potentiale (OLMP) i mundslimhinden, og mellem 20-50 % af orale cancere menes at forudgås af OLMP. Formål...

 10. Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI): Complete Flight Data Set

  Science.gov (United States)

  Cheatwood, F. McNeil; Bose, Deepak; Karlgaard, Christopher D.; Kuhl, Christopher A.; Santos, Jose A.; Wright, Michael J.

  2014-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle (EV) successfully entered the Mars atmosphere and landed the Curiosity rover safely on the surface of the planet in Gale crater on August 6, 2012. MSL carried the MSL Entry, Descent, and Landing (EDL) Instrumentation (MEDLI). MEDLI delivered the first in-depth understanding of the Mars entry environments and the response of the entry vehicle to those environments. MEDLI was comprised of three major subsystems: the Mars Entry Atmospheric Data System (MEADS), the MEDLI Integrated Sensor Plugs (MISP), and the Sensor Support Electronics (SSE). Ultimately, the entire MEDLI sensor suite consisting of both MEADS and MISP provided measurements that were used for trajectory reconstruction and engineering validation of aerodynamic, atmospheric, and thermal protection system (TPS) models in addition to Earth-based systems testing procedures. This report contains in-depth hardware descriptions, performance evaluation, and data information of the three MEDLI subsystems.

 11. Hygroscopic slaking of lime with steam or humid air. New energy effective lime slaking technology in kraft pulping; Hygroskopisk slaeckning av kalk med aanga eller fuktig luft. Ny energieffektiv teknik foer slaeckning av mesakalk i sulfatmassaindustrin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundqvist, Roland

  2003-07-15

  Lime stone is widely used in chemical recovery for regeneration of white liquor in kraft pulping. Slaked (hydrated) lime is used to convert (causticize) sodium carbonate into sodium hydroxide, whereby lime mud (calcium carbonate) precipitates from the solution. Lime mud is dried and reburned in a lime kiln, where burned lime (calcium oxide) is formed. The circle is closed when lime is slaked (hydrated) in green liquor in an exotherm reaction. Problems with traditional slaking method is that heat is recovered at low temperatures. With the method described in this report there is potential to increase heat recovery in the causticizing plant. The forecasted method means that lime is slaked with steam or humid air, for example combined with a lime mud drier and a lime kiln. The task has included slaking of burned lime with steam or humid hot air, on purpose to test a specific machine equipment in pilote scale, and to investigate temperatures and hydratization rates able to reach. Also the lime slaked with steam/humid air should be compared with burned lime slaked in green liquor when green liquor is causticized, and to investigate the dewatering properties of formed lime mud. The target group is pulp and paper industry using the kraft process. The tests have been performed at SMA Svenska Mineral AB plant (lime burning) at Sandarne Sweden in years 2004-2005. Project owner has been the Swedish company Torkapparater AB, and the project is performed inside the 'Vaermeforsk Program for Pulp and Paper Industry 2004-2005'. Other partners, besides SMA Svenska Mineral AB, has been Stora Enso Skoghalls Bruk, Carnot AB, AaF Process AB and KTH Energiprocesser. Hydrated lime of varying slaking rates has been produced at temperatures up to 270 deg C. Caustizicing being performed show that dewatering properties of lime mud formed is quite up to the standard of lime mud from burned lime slaked in green liquor. The apprehension, that the hygroscopic slaked lime should result in lime mud difficult to dewater, has not become true. Important experiences have come out which could be used as a base in further investigations.

 12. Hygroscopic slaking of lime with steam or humid air. New energy effective lime slaking technology in kraft pulping; Hygroskopisk slaeckning av kalk med aanga eller fuktig luft. Ny energieffektiv teknik foer slaeckning av mesakalk i sulfatmassaindustrin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundqvist, Roland

  2005-12-15

  Lime stone is widely used in chemical recovery for regeneration of white liquor in kraft pulping. Slaked (hydrated) lime is used to convert (causticize) sodium carbonate into sodium hydroxide, whereby lime mud (calcium carbonate) precipitates from the solution. Lime mud is dried and reburned in a lime kiln, where burned lime (calcium oxide) is formed. The circle is closed when lime is slaked (hydrated) in green liquor in an exotherm reaction. Problems with traditional slaking method is that heat is recovered at low temperatures. With the method described in this report there is potential to increase heat recovery in the causticizing plant. The forecasted method means that lime is slaked with steam or humid air, for example combined with a lime mud drier and a lime kiln. The task has included slaking of burned lime with steam or humid hot air, on purpose to test a specific machine equipment in pilote scale, and to investigate temperatures and hydratization rates able to reach. Also the lime slaked with steam/humid air should be compared with burned lime slaked in green liquor when green liquor is causticized, and to investigate the dewatering properties of formed lime mud. The target group is pulp and paper industry using the kraft process. The tests have been performed at SMA Svenska Mineral AB plant (lime burning) at Sandarne Sweden in years 2004-2005. Hydrated lime of varying slaking rates has been produced at temperatures up to 270 deg C. Caustizicing being performed show that dewatering properties of lime mud formed is quite up to the standard of lime mud from burned lime slaked in green liquor. The apprehension, that the hygroscopic slaked lime should result in lime mud difficult to dewater, has not become true. Important experiences have come out which could be used as a base in further investigations.

 13. Tværsektorielt samarbejde ved behandling af patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Lene; Røder, Michael E; Hansen, Ida H

  2018-01-01

  Hovedbudskaber • Sundhedsstyrelsen lægger vægt på tværsektorielt samarbejde omkring patienten med type 2-diabetes, men denne tankegang er dog ikke implementeret i det danske sundhedsvæsen • På organisatorisk niveau kan en stratificerings- og forløbsmodel give anvisninger til opgave- og...... udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer samtidig med, at behandling af høj kvalitet fastholdes og udvikles for patienter med type 2-diabetes...

 14. The MedAustron Project at CERN, Status Report, May 2013

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Gutleber, J

  2013-01-01

  MedAustron is a light ion-therapy and research centre based on a synchrotron accelerator complex under construction in Austria. It is the first large-scale accelerator facility in Austria. For the implementation of the required accelerator technologies, the county of Lower Austria and the company EBG MedAustron have set up dedicated agreements with CERN. These cover the assistance of CERN for the design and manufacturing follow-up of accelerator components and training of MedAustron personnel. CERN contributed to the MedAustron construction in particular by providing domain expertise, infrastructure, and manpower in relation with the design, the tendering and procurement processes.\

 15. Mediator Med23 deficiency enhances neural differentiation of murine embryonic stem cells through modulating BMP signaling.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Wanqu; Yao, Xiao; Liang, Yan; Liang, Dan; Song, Lu; Jing, Naihe; Li, Jinsong; Wang, Gang

  2015-02-01

  Unraveling the mechanisms underlying early neural differentiation of embryonic stem cells (ESCs) is crucial to developing cell-based therapies of neurodegenerative diseases. Neural fate acquisition is proposed to be controlled by a 'default' mechanism, for which the molecular regulation is not well understood. In this study, we investigated the functional roles of Mediator Med23 in pluripotency and lineage commitment of murine ESCs. Unexpectedly, we found that, despite the largely unchanged pluripotency and self-renewal of ESCs, Med23 depletion rendered the cells prone to neural differentiation in different differentiation assays. Knockdown of two other Mediator subunits, Med1 and Med15, did not alter the neural differentiation of ESCs. Med15 knockdown selectively inhibited endoderm differentiation, suggesting the specificity of cell fate control by distinctive Mediator subunits. Gene profiling revealed that Med23 depletion attenuated BMP signaling in ESCs. Mechanistically, MED23 modulated Bmp4 expression by controlling the activity of ETS1, which is involved in Bmp4 promoter-enhancer communication. Interestingly, med23 knockdown in zebrafish embryos also enhanced neural development at early embryogenesis, which could be reversed by co-injection of bmp4 mRNA. Taken together, our study reveals an intrinsic, restrictive role of MED23 in early neural development, thus providing new molecular insights for neural fate determination. © 2015. Published by The Company of Biologists Ltd.

 16. Med-Ro Hybrid desalination as option to supply fresh water in BABEL Islands Province

  International Nuclear Information System (INIS)

  Siti Alimah; Sudi Ariyanto; June Mellawati; Budiarto

  2011-01-01

  Med-Ro hybrid desalination systems are combining both thermal (Med) and membrane (Ro) desalination processes with power generation systems. This configuration has more economical and operational benefits in comparison with single desalination plant. Hybrid configurations are characterized by flexibility in operation, specific energy consumption (33.50 kWh/m 3 ) is lower than Med (36.54 kWh/m 3 ) and high plant availability. The objective of study is to analyze the Med-Ro hybrid desalination as an option to add supply fresh water in Babel Islands Province, in terms of technology and economy aspects. The result of study showed that adopting nuclear power plants as dual-purpose for power generation and producing fresh water is has economic competitiveness than fossil-fired generation plants. Med-Ro hybrid configuration, with feed Ro from heat rejection of Med system is suitable as fresh water supply add option because increase of Ro feed temperature will increase flux. Economic analysis of water cost are performed using the Deep-3.2. Water cost of hybrid Med-Ro desalination with energy of NPP (0.581 $/m ) is lower than that of Med water cost (0.752 $/m ) . Water cost of hybrid Med-Ro with energy of NPP (0.581 $/m ) is lower than that of water cost of energy with fossil-fired generation plants (0.720 $/m 3 ). (author)

 17. Retrieving clinical evidence: a comparison of PubMed and Google Scholar for quick clinical searches.

  Science.gov (United States)

  Shariff, Salimah Z; Bejaimal, Shayna Ad; Sontrop, Jessica M; Iansavichus, Arthur V; Haynes, R Brian; Weir, Matthew A; Garg, Amit X

  2013-08-15

  Physicians frequently search PubMed for information to guide patient care. More recently, Google Scholar has gained popularity as another freely accessible bibliographic database. To compare the performance of searches in PubMed and Google Scholar. We surveyed nephrologists (kidney specialists) and provided each with a unique clinical question derived from 100 renal therapy systematic reviews. Each physician provided the search terms they would type into a bibliographic database to locate evidence to answer the clinical question. We executed each of these searches in PubMed and Google Scholar and compared results for the first 40 records retrieved (equivalent to 2 default search pages in PubMed). We evaluated the recall (proportion of relevant articles found) and precision (ratio of relevant to nonrelevant articles) of the searches performed in PubMed and Google Scholar. Primary studies included in the systematic reviews served as the reference standard for relevant articles. We further documented whether relevant articles were available as free full-texts. Compared with PubMed, the average search in Google Scholar retrieved twice as many relevant articles (PubMed: 11%; Google Scholar: 22%; PGoogle Scholar: 8%; P=.07). Google Scholar provided significantly greater access to free full-text publications (PubMed: 5%; Google Scholar: 14%; PGoogle Scholar returns twice as many relevant articles as PubMed and provides greater access to free full-text articles.

 18. Connecting the dots between PubMed abstracts.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Shahriar Hossain

  Full Text Available BACKGROUND: There are now a multitude of articles published in a diversity of journals providing information about genes, proteins, pathways, and diseases. Each article investigates subsets of a biological process, but to gain insight into the functioning of a system as a whole, we must integrate information from multiple publications. Particularly, unraveling relationships between extra-cellular inputs and downstream molecular response mechanisms requires integrating conclusions from diverse publications. METHODOLOGY: We present an automated approach to biological knowledge discovery from PubMed abstracts, suitable for "connecting the dots" across the literature. We describe a storytelling algorithm that, given a start and end publication, typically with little or no overlap in content, identifies a chain of intermediate publications from one to the other, such that neighboring publications have significant content similarity. The quality of discovered stories is measured using local criteria such as the size of supporting neighborhoods for each link and the strength of individual links connecting publications, as well as global metrics of dispersion. To ensure that the story stays coherent as it meanders from one publication to another, we demonstrate the design of novel coherence and overlap filters for use as post-processing steps. CONCLUSIONS: WE DEMONSTRATE THE APPLICATION OF OUR STORYTELLING ALGORITHM TO THREE CASE STUDIES: i a many-one study exploring relationships between multiple cellular inputs and a molecule responsible for cell-fate decisions, ii a many-many study exploring the relationships between multiple cytokines and multiple downstream transcription factors, and iii a one-to-one study to showcase the ability to recover a cancer related association, viz. the Warburg effect, from past literature. The storytelling pipeline helps narrow down a scientist's focus from several hundreds of thousands of relevant documents to only

 19. Connecting the Dots between PubMed Abstracts

  Science.gov (United States)

  Hossain, M. Shahriar; Gresock, Joseph; Edmonds, Yvette; Helm, Richard; Potts, Malcolm; Ramakrishnan, Naren

  2012-01-01

  Background There are now a multitude of articles published in a diversity of journals providing information about genes, proteins, pathways, and diseases. Each article investigates subsets of a biological process, but to gain insight into the functioning of a system as a whole, we must integrate information from multiple publications. Particularly, unraveling relationships between extra-cellular inputs and downstream molecular response mechanisms requires integrating conclusions from diverse publications. Methodology We present an automated approach to biological knowledge discovery from PubMed abstracts, suitable for “connecting the dots” across the literature. We describe a storytelling algorithm that, given a start and end publication, typically with little or no overlap in content, identifies a chain of intermediate publications from one to the other, such that neighboring publications have significant content similarity. The quality of discovered stories is measured using local criteria such as the size of supporting neighborhoods for each link and the strength of individual links connecting publications, as well as global metrics of dispersion. To ensure that the story stays coherent as it meanders from one publication to another, we demonstrate the design of novel coherence and overlap filters for use as post-processing steps. Conclusions We demonstrate the application of our storytelling algorithm to three case studies: i) a many-one study exploring relationships between multiple cellular inputs and a molecule responsible for cell-fate decisions, ii) a many-many study exploring the relationships between multiple cytokines and multiple downstream transcription factors, and iii) a one-to-one study to showcase the ability to recover a cancer related association, viz. the Warburg effect, from past literature. The storytelling pipeline helps narrow down a scientist's focus from several hundreds of thousands of relevant documents to only around a hundred

 20. Forord til den danske udgave af bogen rådgivning og terapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh-Müller, Grethe

  2007-01-01

  En bog om rådgivning og terapi med børn med en integrativ indfaldsvinkel. Der tages udgangspunkt i forskellige teorier og metoder.......En bog om rådgivning og terapi med børn med en integrativ indfaldsvinkel. Der tages udgangspunkt i forskellige teorier og metoder....

 1. The Arabidopsis Mediator Complex Subunits MED16, MED14, and MED2 Regulate Mediator and RNA Polymerase II Recruitment to CBF-Responsive Cold-Regulated Genes[C][W][OPEN

  Science.gov (United States)

  Hemsley, Piers A.; Hurst, Charlotte H.; Kaliyadasa, Ewon; Lamb, Rebecca; Knight, Marc R.; De Cothi, Elizabeth A.; Steele, John F.; Knight, Heather

  2014-01-01

  The Mediator16 (MED16; formerly termed SENSITIVE TO FREEZING6 [SFR6]) subunit of the plant Mediator transcriptional coactivator complex regulates cold-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana, acting downstream of the C-repeat binding factor (CBF) transcription factors to recruit the core Mediator complex to cold-regulated genes. Here, we use loss-of-function mutants to show that RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes requires MED16, MED2, and MED14 subunits. Transcription of genes known to be regulated via CBFs binding to the C-repeat motif/drought-responsive element promoter motif requires all three Mediator subunits, as does cold acclimation–induced freezing tolerance. In addition, these three subunits are required for low temperature–induced expression of some other, but not all, cold-responsive genes, including genes that are not known targets of CBFs. Genes inducible by darkness also required MED16 but required a different combination of Mediator subunits for their expression than the genes induced by cold. Together, our data illustrate that plants control transcription of specific genes through the action of subsets of Mediator subunits; the specific combination defined by the nature of the stimulus but also by the identity of the gene induced. PMID:24415770

 2. Parabolic dune reactivation and migration at Napeague, NY, USA: Insights from aerial and GPR imagery

  Science.gov (United States)

  Girardi, James D.; Davis, Dan M.

  2010-02-01

  Observations from mapping since the 19th century and aerial imagery since 1930 have been used to study changes in the aeolian geomorphology of coastal parabolic dunes over the last ~ 170 years in the Walking Dune Field, Napeague, NY. The five large parabolic dunes of the Walking Dune Field have all migrated across, or are presently interacting with, a variably forested area that has affected their migration, stabilization and morphology. This study has concentrated on a dune with a particularly complex history of stabilization, reactivation and migration. We have correlated that dune's surface evolution, as revealed by aerial imagery, with its internal structures imaged using 200 MHz and 500 MHz Ground Penetrating Radar (GPR) surveys. Both 2D (transect) and high-resolution 3D GPR imagery image downwind dipping bedding planes which can be grouped by apparent dip angle into several discrete packages of beds that reflect distinct decadal-scale episodes of dune reactivation and growth. From aerial and high resolution GPR imagery, we document a unique mode of reactivation and migration linked to upwind dune formation and parabolic dune interactions with forest trees. This study documents how dune-dune and dune-vegetation interactions have influenced a unique mode of blowout deposition that has alternated on a decadal scale between opposite sides of a parabolic dune during reactivation and migration. The pattern of recent parabolic dune reactivation and migration in the Walking Dune Field appears to be somewhat more complex, and perhaps more sensitive to subtle environmental pressures, than an idealized growth model with uniform deposition and purely on-axis migration. This pattern, believed to be prevalent among other parabolic dunes in the Walking Dune Field, may occur also in many other places where similar observational constraints are unavailable.

 3. Ground-based lidar measurements from Ny-Ålesund during ASTAR 2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Herber

  2009-11-01

  Full Text Available During the Arctic Study of Tropospheric Aerosol, Clouds and Radiation (ASTAR in March and April 2007, measurements obtained at the AWIPEV Arctic Research Base in Ny-Ålesund, Spitsbergen at 78.9° N, 11.9° E (operated by the Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research – AWI and the Institut polaire français Paul-Emile Victor – IPEV, supported the airborne campaign. This included lidar data from the Koldewey Aerosol Raman Lidar (KARL and the Micro Pulse Lidar (MPL, located in the atmospheric observatory as well as photometer data and the daily launched radiosonde. The MPL features nearly continuous measurements; the KARL was switched on whenever weather conditions allowed observations (145 h in 61 days. From 1 March to 30 April, 71 meteorological balloon soundings were performed and compared with the concurrent MPL measurements; photometer measurements are available from 18 March. For the KARL data, a statistical overview of particle detection based on their optical properties backscatter ratio and volume depolarization can be given. The altitudes of the occurrence of the named features (subvisible and visible ice and water as well as mixed-phase clouds, aerosol layers as well as their dependence on different air mass origins are analyzed. Although the spring 2007 was characterized by rather clean conditions, diverse case studies of cloud and aerosol occurrence during March and April 2007 are presented in more detail, including temporal development and main optical properties as depolarization, backscatter and extinction coefficients. Links between air mass origins and optical properties can be presumed but need further evidence.

 4. Seasonal Progression of the Deposition of Black Carbon by Snowfall at Ny-Ålesund, Spitsbergen

  Science.gov (United States)

  Sinha, P. R.; Kondo, Y.; Goto-Azuma, K.; Tsukagawa, Y.; Fukuda, K.; Koike, M.; Ohata, S.; Moteki, N.; Mori, T.; Oshima, N.; Førland, E. J.; Irwin, M.; Gallet, J.-C.; Pedersen, C. A.

  2018-01-01

  Deposition of black carbon (BC) aerosol in the Arctic lowers snow albedo, thus contributing to warming in the region. However, the processes and impacts associated with BC deposition are poorly understood because of the scarcity and uncertainties of measurements of BC in snow with adequate spatiotemporal resolution. We sampled snowpack at two sites (11 m and 300 m above sea level) at Ny-Ålesund, Spitsbergen, in April 2013. We also collected falling snow near the surface with a windsock from September 2012 to April 2013. The size distribution of BC in snowpack and falling snow was measured using a single-particle soot photometer combined with a characterized nebulizer. The BC size distributions did not show significant variations with depth in the snowpack, suggesting stable size distributions in falling snow. The BC number and mass concentrations (CNBC and CMBC) at the two sites agreed to within 19% and 10%, respectively, despite the sites' different snow water equivalent (SWE) loadings. This indicates the small influence of the amount of SWE (or precipitation) on these quantities. Average CNBC and CMBC in snowpack and falling snow at nearly the same locations agreed to within 5% and 16%, after small corrections for artifacts associated with the sampling of the falling snow. This comparison shows that the dry deposition was a small contributor to the total BC deposition. CMBC were highest (2.4 ± 3.0 μg L-1) in December-February and lowest (1.2 ± 1.2 μg L-1) in September-November.

 5. Alongshore Momentum Balance Over Shoreface-Connected Ridges, Fire Island, NY

  Science.gov (United States)

  Ofsthun, C.; Wu, X.; Voulgaris, G.; Warner, J. C.

  2016-12-01

  he momentum balance of alongshore flows over straight, uniform shelfs has been analyzed extensively over the last few decades. More recently, the effect of coastline curvature and how this might alter the relative significance of the momentum terms has received additional attention. In this contribution, the alongshore momentum over shelves with straight coastline, but non-uniform bathymetry is examined. Hydrodynamic and hydrographic data collected by the US Geological Survey (Fire Island Coastal Change project) on the inner shelf of Fire Island, NY over a region of shore-face connected ridges (SFCRs) are used to describe wind-induced circulation and the terms of the alongshore momentum balance equation. Analysis of the data revealed a predominantly alongshore circulation, under westward wind forcing, with localized offshore (onshore) current veering over the ridge crests (troughs). Momentum balance analysis hinted that local acceleration, advective acceleration, and bottom stress are balanced by wind stress and regional (>100 km) pressure gradient force. In addition, a numerical model using an idealized SFCR bathymetry, forced by our observed winds, was employed to compare the momentum balance relationships identified by the data and those under steady-state conditions published earlier (Warner et al., 2014). A synthesis of the numerical and experimental data revealed that the true pressure gradient force results from the sum of local pressure gradient force, which maintains a Bernoulli-like relationship with alongshore advective acceleration, and regional pressure gradient force, which maintains a strong, negative relationship with wind stress. The differences between steady-state and realistic conditions is mainly on the contributions of regional scale pressure gradients that develop under realistic conditions, and the reduced contribution of local scale pressure gradients which develop best under steady-state conditions. Our analysis indicates that current

 6. Comparison of sources of submicron particle number concentrations measured at two sites in Rochester, NY.

  Science.gov (United States)

  Kasumba, John; Hopke, Philip K; Chalupa, David C; Utell, Mark J

  2009-09-01

  Sources contributing to the submicron particles (100-470 nm) measured between January 2002 and December 2007 at two different New York State Department of Environmental Conservation (NYS DEC) sites in Rochester, NY were identified and apportioned using a bilinear receptor model, positive matrix factorization (PMF). Measurements of aerosol size distributions and number concentrations for particles in the size range of 10-500 nm have been made since December 2001 to date in Rochester. The measurements are being made using a scanning mobility particle sizer (SMPS) consisting of a DMA and a CPC (TSI models 3071 and 3010, respectively). From December 2001 to March 2004, particle measurements were made at the NYS DEC site in downtown Rochester, but it was moved to the eastside of Rochester in May 2004. Each measurement period was divided into three seasons i.e., winter (December, January, and February), summer (June, July, and August), and the transitional periods (March, April, May, September, October, and November) so as to avoid experimental uncertainty resulting from too large season-to-season variability in ambient temperature and solar photon intensity that would lead to unstable/non-stationary size distributions. Therefore, the seasons were analyzed independently for possible sources. Ten sources were identified at both sites and these include traffic, nucleation, residential/commercial heating, industrial emissions, secondary nitrate, ozone- rich secondary aerosol, secondary sulfate, regionally transported aerosol, and a mixed source of nucleation and traffic. These results show that the measured total outdoor particle number concentrations in Rochester generally vary with similar temporal patterns, suggesting that the central monitoring site data can be used to estimate outdoor exposure in other parts of the city.

 7. Problemet med varselsskud er, at der skal være mulighed for eskalation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Torben Toftgaard

  2017-01-01

  USA’s nylige missilangreb mod Syrien kan være en ny drejning i den syriske borgerkrig og indebærer risiko for forværring af forholdet mellem Rusland og USA. Der er derfor meget på spil i disse dage, hvor USA i stigende grad lader sig suge ind i Syrienkonflikten, og ethvert træk har uoverskuelige ...

 8. Planning and scheduling algorithms for the COSMO-SkyMed constellation

  NARCIS (Netherlands)

  Bianchessi, Nicola; Righini, Giovanni

  2008-01-01

  The COSMO-SkyMed satellite constellation for the observation of the Earth is made of four satellites equipped with radar instruments and is intended for dual use, i.e. for security as well as for environmental monitoring purpose. The planning and scheduling problem for the COSMO-SkyMed constellation

 9. Health informatics research in Australia: retrospective analysis using PubMed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumara Mendis

  2007-01-01

  Discussion Australian HI publications in PubMed increased consistently throughout the period 1970-2005, which is on a par with world trends in HI publications. In Australia, most HI publications are in general medical journals. Lack of consistency in author names and failure to include the country name and even the state are the main obstacles to PubMed bibliometric analysis.

 10. En integrativ terapeutisk anvendelse af sang med udgangspunkt i neuropsykologiske, psykofysiologiske og psykodynamiske teorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2007-01-01

  Hvordan kan terapeutiske forløb tilrettelægges så klienter med svære neurologiske forstyrrelser, fx mennesker med en demenssygdom, kan opnå en form for indsigt og terapeutisk forandring? Dette spørgsmål søges besvaret ved at beskrive anvendelsen af sang i den terapeutiske relation ud fra neuropsy...

 11. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 12. Mediator MED23 regulates basal transcription in vivo via an interaction with P-TEFb.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Yao, Xiao; Huang, Yan; Hu, Xiangming; Liu, Runzhong; Hou, Dongming; Chen, Ruichuan; Wang, Gang

  2013-01-01

  The Mediator is a multi-subunit complex that transduces regulatory information from transcription regulators to the RNA polymerase II apparatus. Growing evidence suggests that Mediator plays roles in multiple stages of eukaryotic transcription, including elongation. However, the detailed mechanism by which Mediator regulates elongation remains elusive. In this study, we demonstrate that Mediator MED23 subunit controls a basal level of transcription by recruiting elongation factor P-TEFb, via an interaction with its CDK9 subunit. The mRNA level of Egr1, a MED23-controlled model gene, is reduced 4-5 fold in Med23 (-/-) ES cells under an unstimulated condition, but Med23-deficiency does not alter the occupancies of RNAP II, GTFs, Mediator complex, or activator ELK1 at the Egr1 promoter. Instead, Med23 depletion results in a significant decrease in P-TEFb and RNAP II (Ser2P) binding at the coding region, but no changes for several other elongation regulators, such as DSIF and NELF. ChIP-seq revealed that Med23-deficiency partially reduced the P-TEFb occupancy at a set of MED23-regulated gene promoters. Further, we demonstrate that MED23 interacts with CDK9 in vivo and in vitro. Collectively, these results provide the mechanistic insight into how Mediator promotes RNAP II into transcription elongation.

 13. The Contrasting Role of the Mediator Subunit MED30 in the Progression of Bladder Cancer.

  Science.gov (United States)

  Syring, Isabella; Weiten, Richard; Müller, Tim; Schmidt, Doris; Steiner, Susanne; Kristiansen, Glen; Müller, Stefan C; Ellinger, Jörg

  2017-12-01

  The Mediator complex is a key regulator of gene transcription, and several studies have demonstrated altered expression of particular subunits in diverse human diseases, especially cancer. To date, nothing is known about the role of MED30 in bladder cancer. We, therefore, performed an RNA expression and survival analysis of the subunit MED30 in 537 samples of bladder cancer by using the database cBioPortal. To validate these data on the protein level, we practiced immunohistochemical staining against MED30 on a tissue microarray containing 210 samples of all tumour stages and performed survival analyses. For functional analysis, the siRNA-mediated knockdown of MED30 was performed in the cell lines T24 and TCCSUP followed by proliferation, migration, and invasion assays. On the mRNA and protein levels, higher expression of MED30 is associated with better patient survival. In accordance with this, advanced T- and N-stages showed lower expression of MED30. In contrast, knockdown of MED30 led to reduction of the tumour parameters proliferation, migration, and invasion in the BCa cell lines. MED30 appears to be integrated in the progression of the urothelial tumour in the bladder. Copyright© 2017, International Institute of Anticancer Research (Dr. George J. Delinasios), All rights reserved.

 14. Exome sequencing identifies highly recurrent MED12 somatic mutations in breast fibroadenoma.

  Science.gov (United States)

  Lim, Weng Khong; Ong, Choon Kiat; Tan, Jing; Thike, Aye Aye; Ng, Cedric Chuan Young; Rajasegaran, Vikneswari; Myint, Swe Swe; Nagarajan, Sanjanaa; Nasir, Nur Diyana Md; McPherson, John R; Cutcutache, Ioana; Poore, Gregory; Tay, Su Ting; Ooi, Wei Siong; Tan, Veronique Kiak Mien; Hartman, Mikael; Ong, Kong Wee; Tan, Benita K T; Rozen, Steven G; Tan, Puay Hoon; Tan, Patrick; Teh, Bin Tean

  2014-08-01

  Fibroadenomas are the most common breast tumors in women under 30 (refs. 1,2). Exome sequencing of eight fibroadenomas with matching whole-blood samples revealed recurrent somatic mutations solely in MED12, which encodes a Mediator complex subunit. Targeted sequencing of an additional 90 fibroadenomas confirmed highly frequent MED12 exon 2 mutations (58/98, 59%) that are probably somatic, with 71% of mutations occurring in codon 44. Using laser capture microdissection, we show that MED12 fibroadenoma mutations are present in stromal but not epithelial mammary cells. Expression profiling of MED12-mutated and wild-type fibroadenomas revealed that MED12 mutations are associated with dysregulated estrogen signaling and extracellular matrix organization. The fibroadenoma MED12 mutation spectrum is nearly identical to that of previously reported MED12 lesions in uterine leiomyoma but not those of other tumors. Benign tumors of the breast and uterus, both of which are key target tissues of estrogen, may thus share a common genetic basis underpinned by highly frequent and specific MED12 mutations.

 15. Obamas opgør med Bush låser ham i dronekrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  En helt central del af Obamas valgkamp i 2008 var et opgør med dele af Bush administrationens krig mod terror. Obama er dog blevet fanget i en kontroversiel dronepolitik på grund af hans manglende succes med de indenrigspolitiske aspekter af opgøret...

 16. A novel mutation in MED12 causes FG syndrome (Opitz-Kaveggia syndrome)

  NARCIS (Netherlands)

  Rump, P.; Niessen, R. C.; Verbruggen, K. T.; Brouwer, O. F.; de Raad, M.; Hordijk, R.

  Opitz-Kaveggia syndrome is a rare X-linked multiple congenital anomalies and intellectual disability disorder caused by the recurrent p.R961W mutation in the MED12 gene. Twenty-three affected males from 10 families with this mutation in the MED12 gene have been described so far. Here we report on a

 17. Validation of search filters for identifying pediatric studies in PubMed

  NARCIS (Netherlands)

  Leclercq, Edith; Leeflang, Mariska M. G.; van Dalen, Elvira C.; Kremer, Leontien C. M.

  2013-01-01

  To identify and validate PubMed search filters for retrieving studies including children and to develop a new pediatric search filter for PubMed. We developed 2 different datasets of studies to evaluate the performance of the identified pediatric search filters, expressed in terms of sensitivity,

 18. Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis - Kasuistik med hydrolyseret valleprotein

  DEFF Research Database (Denmark)

  Junker Christensen, Morten

  2013-01-01

  Formål / Introduktion: Patienter med Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis (FDEIA) eller løbershock kan udvikle livstruende allergiske reaktioner (anafylaksi), når de kombinere fysisk anstrengelse med samtidig indtagelse af et normalt tolereret fødeemne - oftest hvede. Hydrolysering af prot...

 19. Die EBM-Datenbank DynaMed für PocketPC und Palm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dollfuß, Helmut

  2007-09-01

  Full Text Available DynaMed is a database for Evidence Based Medicine. Licencee can download a stand-alone version of this database onto their Personal Digital Assistant (PDA. Contents and aims of DynaMed will be introduced. Main features of the PDA-version will be presented and illustrated with screenshots.

 20. Bør det være strafbart at have sex med dyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Stine Billeschou; Greve, Vagn; Sandøe, Peter

  2009-01-01

  Artiklen opridser baggrunden for den standende diskussion om, hvorvidt der i Danmark bør være et generelt og absolut forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. Indledningsvis gives et historisk overblik over udviklingen i den danske regulering af menneskers seksuelle omgang med dyr. Efterføl...

 1. Enabling multi-level relevance feedback on PubMed by integrating rank learning into DBMS.

  Science.gov (United States)

  Yu, Hwanjo; Kim, Taehoon; Oh, Jinoh; Ko, Ilhwan; Kim, Sungchul; Han, Wook-Shin

  2010-04-16

  Finding relevant articles from PubMed is challenging because it is hard to express the user's specific intention in the given query interface, and a keyword query typically retrieves a large number of results. Researchers have applied machine learning techniques to find relevant articles by ranking the articles according to the learned relevance function. However, the process of learning and ranking is usually done offline without integrated with the keyword queries, and the users have to provide a large amount of training documents to get a reasonable learning accuracy. This paper proposes a novel multi-level relevance feedback system for PubMed, called RefMed, which supports both ad-hoc keyword queries and a multi-level relevance feedback in real time on PubMed. RefMed supports a multi-level relevance feedback by using the RankSVM as the learning method, and thus it achieves higher accuracy with less feedback. RefMed "tightly" integrates the RankSVM into RDBMS to support both keyword queries and the multi-level relevance feedback in real time; the tight coupling of the RankSVM and DBMS substantially improves the processing time. An efficient parameter selection method for the RankSVM is also proposed, which tunes the RankSVM parameter without performing validation. Thereby, RefMed achieves a high learning accuracy in real time without performing a validation process. RefMed is accessible at http://dm.postech.ac.kr/refmed. RefMed is the first multi-level relevance feedback system for PubMed, which achieves a high accuracy with less feedback. It effectively learns an accurate relevance function from the user's feedback and efficiently processes the function to return relevant articles in real time.

 2. A study on PubMed search tag usage pattern: association rule mining of a full-day PubMed query log.

  Science.gov (United States)

  Mosa, Abu Saleh Mohammad; Yoo, Illhoi

  2013-01-09

  The practice of evidence-based medicine requires efficient biomedical literature search such as PubMed/MEDLINE. Retrieval performance relies highly on the efficient use of search field tags. The purpose of this study was to analyze PubMed log data in order to understand the usage pattern of search tags by the end user in PubMed/MEDLINE search. A PubMed query log file was obtained from the National Library of Medicine containing anonymous user identification, timestamp, and query text. Inconsistent records were removed from the dataset and the search tags were extracted from the query texts. A total of 2,917,159 queries were selected for this study issued by a total of 613,061 users. The analysis of frequent co-occurrences and usage patterns of the search tags was conducted using an association mining algorithm. The percentage of search tag usage was low (11.38% of the total queries) and only 2.95% of queries contained two or more tags. Three out of four users used no search tag and about two-third of them issued less than four queries. Among the queries containing at least one tagged search term, the average number of search tags was almost half of the number of total search terms. Navigational search tags are more frequently used than informational search tags. While no strong association was observed between informational and navigational tags, six (out of 19) informational tags and six (out of 29) navigational tags showed strong associations in PubMed searches. The low percentage of search tag usage implies that PubMed/MEDLINE users do not utilize the features of PubMed/MEDLINE widely or they are not aware of such features or solely depend on the high recall focused query translation by the PubMed's Automatic Term Mapping. The users need further education and interactive search application for effective use of the search tags in order to fulfill their biomedical information needs from PubMed/MEDLINE.

 3. Arctic warming, moisture increase and circulation changes observed in the Ny-Ålesund homogenized radiosonde record

  Science.gov (United States)

  Maturilli, Marion; Kayser, Markus

  2017-10-01

  Radiosonde measurements obtained at the Arctic site Ny-Ålesund (78.9°N, 11.9°E), Svalbard, from 1993 to 2014 have been homogenized accounting for instrumentation discontinuities by correcting known errors in the manufacturer provided profiles. The resulting homogenized radiosonde record is provided as supplementary material at http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.845373. From the homogenized data record, the first Ny-Ålesund upper-air climatology of wind, temperature and humidity is presented, forming the background for the analysis of changes during the 22-year period. Particularly during the winter season, a strong increase in atmospheric temperature and humidity is observed, with a significant warming of the free troposphere in January and February up to 3 K per decade. This winter warming is even more pronounced in the boundary layer below 1 km, presumably amplified by mesoscale processes including e.g. orographic effects or the boundary layer capping inversion. Though the largest contribution to the increasing atmospheric water vapour column in winter originates from the lowermost 2 km, no increase in the contribution by specific humidity inversions is detected. Instead, we find an increase in the humidity content of the large-scale background humidity profiles. At the same time, the tropospheric flow in winter is found to occur less frequent from northerly directions and to the same amount more frequent from the South. We conclude that changes in the atmospheric circulation lead to an enhanced advection of warm and moist air from lower latitudes to the Svalbard region in the winter season, causing the warming and moistening of the atmospheric column above Ny-Ålesund, and link the observations to changes in the Arctic Oscillation.

 4. Submarine groundwater discharge driven nitrogen fluxes to Long Island Sound, NY: Terrestrial vs. marine sources

  Science.gov (United States)

  Tamborski, J. J.; Cochran, J. K.; Bokuniewicz, H. J.

  2017-12-01

  Bottom-waters in Smithtown Bay (Long Island Sound, NY) are subject to hypoxic conditions every summer despite limited nutrient inputs from waste-water and riverine sources, while modeling estimates of groundwater inputs are thought to be insignificant. Terrestrial and marine fluxes of submarine groundwater discharge (SGD) were quantified to Smithtown Bay using mass balances of 222Rn, 224Ra, 226Ra and 228Ra during the spring and summer of 2014/2015, in order to track this seasonal transition period. Intertidal pore waters from a coastal bluff (terrestrial SGD) and from a barrier beach (marine SGD) displayed substantial differences in N concentrations and sources, traced using a multi-isotope approach (222Rn, Ra, δ15N-NO3-, δ18O-NO3-). NO3- in terrestrial SGD did not display any seasonality and was derived from residential septic systems and fertilizer. Marine SGD N concentrations varied month-to-month because of mixing between oxic seawater and hypoxic saline pore waters; N concentrations were greatest during the summer, when NO3- was derived from the remineralization of organic matter. Short-lived 222Rn and 224Ra SGD fluxes were used to determine remineralized N loads along tidal recirculation flow paths, while long-lived 228Ra was used to trace inputs of anthropogenic N in terrestrial SGD. 228Ra-derived terrestrial N load estimates were between 20 and 55% lower than 224Ra-derived estimates (excluding spring 2014); 228Ra may be a more appropriate tracer of terrestrial SGD N loads. Terrestrial SGD NO3- (derived from 228Ra) to Smithtown Bay varied from (1.40-12.8) ∗ 106 mol N y-1, with comparable marine SGD NO3- fluxes of (1.70-6.79) ∗ 106 mol N y-1 derived from 222Rn and 224Ra. Remineralized N loads were greater during the summer compared with spring, and these may be an important driver toward the onset of seasonal hypoxic conditions in Smithtown Bay and western Long Island Sound. Seawater recirculation through the coastal aquifer can rival the N load from

 5. St. Lawrence Seaway N.Y. Feasibility Study for Additional Locks and Other Navigation Improvements: Plan of Study. Revision.

  Science.gov (United States)

  1979-11-01

  work in the marketing area in its attempt to establish a viable direct container trade. 48 200 FIG11E lI-C-1l POE LOCK CAPACITY ANALYSIS 8UJ04*1 190 ISO ...Avenue, SW Washington, DC 20591 Commissioner New York State Dept. of Comerce 112 State Street Albany, NY 12207 Commissioner New York State Dept. of Er...In the spring, we hAy’: exc,311ent fishing. AL ISO *PP59001111006V SUPLOVIS C.amotb a.,t COIN*m C lobt.. V*. MOM"ua. h"g C. 5.4. tftamw Ua A. 10"I."Hoa

 6. The MedAustron project: an example of large-scale technology transfer

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso & Michael Benedikt

  2013-01-01

  In January this year, CERN’s Director-General Rolf Heuer handed over the first ion source to the MedAustron therapy centre in the town of Wiener Neustadt in the presence of the Austrian authorities. This milestone marks the beginning of the transition from the development and design phase to the commissioning of the new facility.   Handover of the ion source to MedAustron on 11 January, 2013. From left to right: Michael Benedikt (Project Leader MedAustron at CERN), Karlheinz Töchterle (Austrian Federal Minister of Science and Research), Erwin Pröll (Governor of Lower Austria), Rolf Heuer (Director-General CERN), Klaus Schneeberger (Lower Austrian State Parliament, Head of EBG MedAustron Council). The goal of the MedAustron project is the construction of an ion-therapy and research centre, based on a synchrotron accelerator complex, in Austria (for more about the technical part of the MedAustron project, click here). “MedAustron will be the first large-sca...

 7. Quantity and quality assessment of randomized controlled trials on orthodontic practice in PubMed.

  Science.gov (United States)

  Shimada, Tatsuo; Takayama, Hisako; Nakamura, Yoshiki

  2010-07-01

  To find current high-quality evidence for orthodontic practice within a reasonable time, we tested the performance of a PubMed search. PubMed was searched using publication type randomized controlled trial and medical subject heading term "orthodontics" for articles published between 2003 and 2007. The PubMed search results were compared with those from a hand search of four orthodontic journals to determine the sensitivity of PubMed search. We evaluated the precision of the PubMed search result and assessed the quality of individual randomized controlled trials using the Jadad scale. Sensitivity and precision were 97.46% and 58.12%, respectively. In PubMed, of the 277 articles retrieved, 161 (58.12%) were randomized controlled trials on orthodontic practice, and 115 of the 161 articles (71.42%) were published in four orthodontic journals: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, The Angle Orthodontist, the European Journal of Orthodontics, and the Journal of Orthodontics. Assessment by the Jadad scale revealed 60 high-quality randomized controlled trials on orthodontic practice, of which 45 (75%) were published in these four journals. PubMed is a highly desirable search engine for evidence-based orthodontic practice. To stay current and get high-quality evidence, it is reasonable to look through four orthodontic journals: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, The Angle Orthodontist, the European Journal of Orthodontics, and the Journal of Orthodontics.

 8. Silencing SlMED18, tomato Mediator subunit 18 gene, restricts internode elongation and leaf expansion.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yunshu; Hu, Zongli; Zhang, Jianling; Yu, XiaoHui; Guo, Jun-E; Liang, Honglian; Liao, Changguang; Chen, Guoping

  2018-02-19

  Mediator complex, a conserved multi-protein, is necessary for controlling RNA polymerase II (Pol II) transcription in eukaryotes. Given little is known about them in tomato, a tomato Mediator subunit 18 gene was isolated and named SlMED18. To further explore the function of SlMED18, the transgenic tomato plants targeting SlMED18 by RNAi-mediated gene silencing were generated. The SlMED18-RNAi lines exhibited multiple developmental defects, including smaller size and slower growth rate of plant and significantly smaller compound leaves. The contents of endogenous bioactive GA 3 in SlMED18 silenced lines were slightly less than that in wild type. Furthermore, qRT-PCR analysis indicated that expression of gibberellins biosynthesis genes such as SlGACPS and SlGA20x2, auxin transport genes (PIN1, PIN4, LAX1 and LAX2) and several key regulators, KNOX1, KNOX2, PHAN and LANCEOLATE(LA), which involved in the leaf morphogenesis were significantly down-regulated in SlMED18-RNAi lines. These results illustrated that SlMED18 plays an essential role in regulating plant internode elongation and leaf expansion in tomato plants and it acts as a key positive regulator of gibberellins biosynthesis and signal transduction as well as auxin proper transport signalling. These findings are the basis for understanding the function of the individual Mediator subunits in tomato.

 9. A functional portrait of Med7 and the mediator complex in Candida albicans.

  Science.gov (United States)

  Tebbji, Faiza; Chen, Yaolin; Richard Albert, Julien; Gunsalus, Kearney T W; Kumamoto, Carol A; Nantel, André; Sellam, Adnane; Whiteway, Malcolm

  2014-11-01

  Mediator is a multi-subunit protein complex that regulates gene expression in eukaryotes by integrating physiological and developmental signals and transmitting them to the general RNA polymerase II machinery. We examined, in the fungal pathogen Candida albicans, a set of conditional alleles of genes encoding Mediator subunits of the head, middle, and tail modules that were found to be essential in the related ascomycete Saccharomyces cerevisiae. Intriguingly, while the Med4, 8, 10, 11, 14, 17, 21 and 22 subunits were essential in both fungi, the structurally highly conserved Med7 subunit was apparently non-essential in C. albicans. While loss of CaMed7 did not lead to loss of viability under normal growth conditions, it dramatically influenced the pathogen's ability to grow in different carbon sources, to form hyphae and biofilms, and to colonize the gastrointestinal tracts of mice. We used epitope tagging and location profiling of the Med7 subunit to examine the distribution of the DNA sites bound by Mediator during growth in either the yeast or the hyphal form, two distinct morphologies characterized by different transcription profiles. We observed a core set of 200 genes bound by Med7 under both conditions; this core set is expanded moderately during yeast growth, but is expanded considerably during hyphal growth, supporting the idea that Mediator binding correlates with changes in transcriptional activity and that this binding is condition specific. Med7 bound not only in the promoter regions of active genes but also within coding regions and at the 3' ends of genes. By combining genome-wide location profiling, expression analyses and phenotyping, we have identified different Med7p-influenced regulons including genes related to glycolysis and the Filamentous Growth Regulator family. In the absence of Med7, the ribosomal regulon is de-repressed, suggesting Med7 is involved in central aspects of growth control.

 10. A synergetic hybridization of adsorption cycle with the multi-effect distillation (MED)

  KAUST Repository

  Thu, K.

  2014-01-01

  Multi-effect distillation (MED) systems are proven and energy efficient thermally-driven desalination systems for handling harsh seawater feed in the Gulf region. The high cycle efficiency is markedly achieved by latent energy re-use with minimal stage temperature-difference across the condensing steam and the evaporating saline seawater in each stage. The efficacies of MED system are (i) its low stage-temperature-difference between top brine temperature (TBT) and final condensing temperature, (ii) its robustness to varying salinity and ability to handle harmful algae Blooming (HABs) and (iii) its compact foot-print per unit water output. The practical TBT of MED systems, hitherto, is around 65 C for controllable scaling and fouling with the ambient-limited final condenser temperature, usually from 30 to 45 C. The adsorption (ADC) cycles utilize low-temperature heat sources (typically below 90 C) to produce useful cooling power and potable water. Hybridizing MED with AD cycles, they synergistically improve the water production rates at the same energy input whilst the AD cycle is driven by the recovered waste heat. We present a practical AD + MED combination that can be retrofitted to existing MEDs: The cooling energy of AD cycle through the water vapor uptake by the adsorbent is recycled internally, providing lower temperature condensing environment in the effects whilst the final condensing temperature of MED is as low as 5-10 C, which is below ambient. The increase in the temperature difference between TBT and final condensing temperature accommodates additional MED stages. A detailed numerical model is presented to capture the transient behaviors of heat and mass interactions in the combined AD + MED cycles and the results are presented in terms of key variables. It is observed that the water production rates of the combined cycle increase to give a GOR of 8.8 from an initial value of 5.9. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Vekst, metabolisme og ølbrygging med melkesyrebakterier og gjær

  OpenAIRE

  Kvam, Guro

  2017-01-01

  Ølbrygging er et håndverk forbundet med lange tradisjoner, med røtter tilbake til det 12. århundrets Europa. Før dagens mikrobiologiske teknikker ble oppfunnet var all øl spontangjæret med en kompleks sammensetning av ulike gjær- og bakteriestammer. I dag produseres fremdeles enkelte av disse ølsortene under navn som lambic, geuze eller Berliner weisse, og interessen for slike ølsorter har økt betraktelig de siste årene. Mange bryggerier benytter i dag kjente kulturer av gjær og melkesyrebakt...

 12. Differential expression of Mediator complex subunit MED15 in testicular germ cell tumors.

  Science.gov (United States)

  Klümper, Niklas; Syring, Isabella; Offermann, Anne; Shaikhibrahim, Zaki; Vogel, Wenzel; Müller, Stefan C; Ellinger, Jörg; Strauß, Arne; Radzun, Heinz Joachim; Ströbel, Philipp; Brägelmann, Johannes; Perner, Sven; Bremmer, Felix

  2015-09-17

  Testicular germ cell tumors (TGCT) are the most common cancer entities in young men with increasing incidence observed in the last decades. For therapeutic management it is important, that TGCT are divided into several histological subtypes. MED15 is part of the multiprotein Mediator complex which presents an integrative hub for transcriptional regulation and is known to be deregulated in several malignancies, such as prostate cancer and bladder cancer role, whereas the role of the Mediator complex in TGCT has not been investigated so far. Aim of the study was to investigate the implication of MED15 in TGCT development and its stratification into histological subtypes. Immunohistochemical staining (IHC) against Mediator complex subunit MED15 was conducted on a TGCT cohort containing tumor-free testis (n = 35), intratubular germ cell neoplasia unclassified (IGCNU, n = 14), seminomas (SEM, n = 107) and non-seminomatous germ cell tumors (NSGCT, n = 42), further subdivided into embryonic carcinomas (EC, n = 30), yolk sac tumors (YST, n = 5), chorionic carcinomas (CC, n = 5) and teratomas (TER, n = 2). Quantification of MED15 protein expression was performed through IHC followed by semi-quantitative image analysis using the Definiens software. In tumor-free seminiferous tubules, MED15 protein expression was absent or only low expressed in spermatogonia. Interestingly, the precursor lesions IGCNU exhibited heterogeneous but partly very strong MED15 expression. SEM weakly express the Mediator complex subunit MED15, whereas NSGCT and especially EC show significantly enhanced expression compared to tumor-free testis. In conclusion, MED15 is differentially expressed in tumor-free testis and TGCT. While MED15 is absent or low in tumor-free testis and SEM, NSGCT highly express MED15, hinting at the diagnostic potential of this marker to distinguish between SEM and NSGCT. Further, the precursor lesion IGCNU showed increased nuclear MED15

 13. Leaving the Lecture Behind: Putting PubMed Instruction into the Hands of the Students.

  Science.gov (United States)

  Turner, Rose L; M Ketchum, Andrea; Ratajeski, Melissa A; Wessel, Charles B

  2017-01-01

  This column describes the development of a one-shot PubMed instruction class for medical students at a health sciences library. Background information on the objective is presented and discussed in the context of educational practice literature. The new course design centers on a guided group method of instruction in order to integrate more active learning. Surveyed students reported that the method was an effective way to learn how to search PubMed and that they preferred it to a traditional lecture. Pros and cons of the method are offered for other health sciences libraries interested in presenting PubMed instruction in a similar manner.

 14. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  OpenAIRE

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 15. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 16. Structural, optical and electrical properties of reactively sputtered CrxNy films: Nitrogen influence on the phase formation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirjana Novaković

  2017-03-01

  Full Text Available The properties of various CrxNy films grown by direct current (DC reactive sputtering process with different values of nitrogen partial pressures (0, 2×10-4, 3.5×10-4 and 5×10-4 mbar were studied. The structural analysis of the samples was performed by using X-ray diffraction and transmission electron microscopy (TEM, while an elemental analysis was realized by means of Rutherford backscattering spectrometry. By varying nitrogen partial pressure the pure Cr layer, mixture of Cr, Cr2N and CrN phases, or single-phase CrN was produced. TEM analysis showed that at pN2 = 2×10-4 mbar the layer has dense microstructure. On the other hand, the layer deposited at the highest nitrogen partial pressure exhibits pronounced columnar structure. The optical properties of CrxNy films were evaluated from spectroscopic ellipsometry data by the Drude or combined Drude and Tauc-Lorentz model. It was found that both refractive index and extinction coefficient are strongly dependent on the dominant phase formation (Cr, Cr2N, CrN during the deposition process. Finally, the electrical studies indicated the metallic character of Cr2N phase and semiconducting behaviour of CrN.

 17. Establishment of a new immortalized human corneal epithelial cell line (iHCE-NY1) for use in evaluating eye irritancy by in vitro test methods.

  Science.gov (United States)

  Yamamoto, Naoki; Kato, Yoshinao; Sato, Atsushi; Hiramatsu, Noriko; Yamashita, Hiromi; Ohkuma, Mahito; Miyachi, Ei-Ichi; Horiguchi, Masayuki; Hirano, Koji; Kojima, Hajime

  2016-08-01

  In vitro test methods that use human corneal epithelial cells to evaluate the eye irritation potency of chemical substances do not use human corneal epithelium because it has been difficult to maintain more than four passages. In this study, we make a new cell line comprising immortalized human corneal epithelial cells (iHCE-NY1). The IC50 of iHCE-NY1 cells is slightly higher than that of Statens Seruminstitut Rabbit Cornea (SIRC) cells, which are currently used in some in vitro test methods. CDKN1A in iHCE-NY1 cells was used as a marker of gene expression to indicate cell cycle activity. This enabled us to evaluate cell recovery characteristics at concentrations lower than the IC50 of cytotoxic tests.

 18. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 19. MedWatch, the FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program

  Science.gov (United States)

  ... Reporting Program MedWatch: The FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program Share Tweet Linkedin Pin it ... approved information that can help patients avoid serious adverse events. Potential Signals of Serious Risks/New Safety ...

 20. Ma et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(3):197-202 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Sulfur fumigation is one of the processing methods of Chinese medicinal ... them, the contents of 23 compounds in sulfur-fumigated Dangshen were much lower than that in air-dried Dangshen, such as ..... Asia-Pacific Tradit. Med.

 1. A synergetic hybridization of adsorption cycle with the multi-effect distillation (MED)

  KAUST Repository

  Thu, K.; Kim, Youngdeuk; Amy, Gary L.; Chun, Wongee; Ng, Kim Choon

  2014-01-01

  Multi-effect distillation (MED) systems are proven and energy efficient thermally-driven desalination systems for handling harsh seawater feed in the Gulf region. The high cycle efficiency is markedly achieved by latent energy re-use with minimal

 2. Reconstitution of active human core Mediator complex reveals a pivotal role of the MED14 subunit

  Science.gov (United States)

  Cevher, Murat A.; Shi, Yi; Li, Dan; Chait, Brian T.; Malik, Sohail; Roeder, Robert G.

  2014-01-01

  The evolutionarily conserved Mediator complex is a critical coactivator for RNA polymerase II (Pol II)-mediated transcription. Here, we report the reconstitution of a functional 15-subunit human core Mediator complex and its characterization by functional assays and chemical cross-linking coupled to mass spectrometry (CX-MS). Whereas the reconstituted head and middle modules can stably associate, only with incorporation of MED14 into the bi-modular complex does it acquire basal and coactivator functions. This results from a dramatically enhanced ability of MED14-containing complexes to associate with Pol II. Altogether, our analyses identify MED14 as both an architectural and a functional backbone of the Mediator complex. We further establish a conditional requirement for metazoan-specific MED26 that becomes evident in the presence of heterologous nuclear factors. This general approach paves the way for systematically dissecting the multiple layers of functionalities associated with the Mediator complex. PMID:25383669

 3. Reconstitution of active human core Mediator complex reveals a critical role of the MED14 subunit.

  Science.gov (United States)

  Cevher, Murat A; Shi, Yi; Li, Dan; Chait, Brian T; Malik, Sohail; Roeder, Robert G

  2014-12-01

  The evolutionarily conserved Mediator complex is a critical coactivator for RNA polymerase II (Pol II)-mediated transcription. Here we report the reconstitution of a functional 15-subunit human core Mediator complex and its characterization by functional assays and chemical cross-linking coupled to MS (CX-MS). Whereas the reconstituted head and middle modules can stably associate, basal and coactivator functions are acquired only after incorporation of MED14 into the bimodular complex. This results from a dramatically enhanced ability of MED14-containing complexes to associate with Pol II. Altogether, our analyses identify MED14 as both an architectural and a functional backbone of the Mediator complex. We further establish a conditional requirement for metazoan-specific MED26 that becomes evident in the presence of heterologous nuclear factors. This general approach paves the way for systematic dissection of the multiple layers of functionality associated with the Mediator complex.

 4. Ainooson et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2012) 9(1):8 ...

  African Journals Online (AJOL)

  AJTCAM

  Ainooson et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2012) ..... The authors are grateful for the technical assistance offered by Messrs Thomas Ansah, Gordon Darku and George Ofei of ... Miller, J. R. (2003). ... R. Watson and V. R. Preedy.

 5. [Use of PubMed to improve evidence-based medicine in routine urological practice].

  Science.gov (United States)

  Rink, M; Kluth, L A; Shariat, S F; Chun, F K; Fisch, M; Dahm, P

  2013-03-01

  Applying evidence-based medicine in daily clinical practice is the basis of patient-centered medicine and knowledge of accurate literature acquisition skills is necessary for informed clinical decision-making. PubMed is an easy accessible, free bibliographic database comprising over 21 million citations from the medical field, life-science journals and online books. The article summarizes the effective use of PubMed in routine urological clinical practice based on a common case scenario. This article explains the simple use of PubMed to obtain the best search results with the highest evidence. Accurate knowledge about the use of PubMed in routine clinical practice can improve evidence-based medicine and also patient treatment.

 6. Orientering og banelægning med Google Earth og Condes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Piaster, Thomas Gabriel

  2011-01-01

  Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme.......Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme....

 7. PubMedPortable: A Framework for Supporting the Development of Text Mining Applications.

  Science.gov (United States)

  Döring, Kersten; Grüning, Björn A; Telukunta, Kiran K; Thomas, Philippe; Günther, Stefan

  2016-01-01

  Information extraction from biomedical literature is continuously growing in scope and importance. Many tools exist that perform named entity recognition, e.g. of proteins, chemical compounds, and diseases. Furthermore, several approaches deal with the extraction of relations between identified entities. The BioCreative community supports these developments with yearly open challenges, which led to a standardised XML text annotation format called BioC. PubMed provides access to the largest open biomedical literature repository, but there is no unified way of connecting its data to natural language processing tools. Therefore, an appropriate data environment is needed as a basis to combine different software solutions and to develop customised text mining applications. PubMedPortable builds a relational database and a full text index on PubMed citations. It can be applied either to the complete PubMed data set or an arbitrary subset of downloaded PubMed XML files. The software provides the infrastructure to combine stand-alone applications by exporting different data formats, e.g. BioC. The presented workflows show how to use PubMedPortable to retrieve, store, and analyse a disease-specific data set. The provided use cases are well documented in the PubMedPortable wiki. The open-source software library is small, easy to use, and scalable to the user's system requirements. It is freely available for Linux on the web at https://github.com/KerstenDoering/PubMedPortable and for other operating systems as a virtual container. The approach was tested extensively and applied successfully in several projects.

 8. PubMed search filters for the study of putative outdoor air pollution determinants of disease

  OpenAIRE

  Curti, Stefania; Gori, Davide; Di Gregori, Valentina; Farioli, Andrea; Baldasseroni, Alberto; Fantini, Maria Pia; Christiani, David C; Violante, Francesco S; Mattioli, Stefano

  2016-01-01

  Objectives: Several PubMed search filters have been developed in contexts other than environmental. We aimed at identifying efficient PubMed search filters for the study of environmental determinants of diseases related to outdoor air pollution. Methods: We compiled a list of Medical Subject Headings (MeSH) and non-MeSH terms seeming pertinent to outdoor air pollutants exposure as determinants of diseases in the general population. We estimated proportions of potentially pertinent articles to...

 9. Use of scientific social networking to improve the research strategies of PubMed readers

  OpenAIRE

  Evdokimov, Pavel; Kudryavtsev, Alexey; Ilgisonis, Ekaterina; Ponomarenko, Elena; Lisitsa, Andrey

  2016-01-01

  Background Keeping up with journal articles on a daily basis is an important activity of scientists engaged in biomedical research. Usually, journal articles and papers in the field of biomedicine are accessed through the Medline/PubMed electronic library. In the process of navigating PubMed, researchers unknowingly generate user-specific reading profiles that can be shared within a social networking environment. This paper examines the structure of the social networking environment generated...

 10. Zavedanje pomembnosti vertikalnega komuniciranja med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju in vpliv na (ne) uspeh podjetja

  OpenAIRE

  Bezjak, Mojca

  2017-01-01

  Vertikalno komuniciranje je dvosmerno komuniciranje - povraten proces.Predstavimo vertikalno komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju in vpliv na uspeh podjetja.Predstavitev različnih vrst komuniciranja, vplivov komuniciranja na človeka. Opišemo povezanost vertikalnega komuniciranja,medsebojnih odnosov in uspeh podjetja. V empiričnem delu diplomskega projekta z odgovori na vprašanja, ki se navezujejo na vertikalno komuniciranje in medsebojne odnose med nadrejenimi in podrejenim...

 11. Kvalitative Interviews med D&I Censorer, Undervisere, Kandidater og Studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne

  2010-01-01

  Som en opfølgning på telefon surveys blev der i tredje fase af D&I evalueringen gennemført en række kvalitative interviews med udvalgte censorer, undervisere, kandidater og studerende. Formålet med de kvalitative interviews har været at undersøge om: - D&I studerende og kandidater gennem forløbet i...

 12. Professionel praksis i botilbud for mennesker med udviklingshæmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Mie

  I dag varetager man i Danmark hovedsageligt omsorgen for mennesker med udviklingshæmning, der har behov for hjælp og støtte på døgnbasis, i § 107/108 boformer oprettet efter Lov om Social Service og Almenboliglovens § 105. Formålet med den professionelle praksis i boformerne er at varetage disse ...

 13. Use of scientific social networking to improve the research strategies of PubMed readers.

  Science.gov (United States)

  Evdokimov, Pavel; Kudryavtsev, Alexey; Ilgisonis, Ekaterina; Ponomarenko, Elena; Lisitsa, Andrey

  2016-02-18

  Keeping up with journal articles on a daily basis is an important activity of scientists engaged in biomedical research. Usually, journal articles and papers in the field of biomedicine are accessed through the Medline/PubMed electronic library. In the process of navigating PubMed, researchers unknowingly generate user-specific reading profiles that can be shared within a social networking environment. This paper examines the structure of the social networking environment generated by PubMed users. A web browser plugin was developed to map [in Medical Subject Headings (MeSH) terms] the reading patterns of individual PubMed users. We developed a scientific social network based on the personal research profiles of readers of biomedical articles. A browser plugin is used to record the digital object identifier or PubMed ID of web pages. Recorded items are posted on the activity feed and automatically mapped to PubMed abstract. Within the activity feed a user can trace back previously browsed articles and insert comments. By calculating the frequency with which specific MeSH occur, the research interests of PubMed users can be visually represented with a tag cloud. Finally, research profiles can be searched for matches between network users. A social networking environment was created using MeSH terms to map articles accessed through the Medline/PubMed online library system. In-network social communication is supported by the recommendation of articles and by matching users with similar scientific interests. The system is available at http://bioknol.org/en/.

 14. Murværk opmuret med vådmørtler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Klavs Feilberg

  Vådmørtler benyttes i størstedelen af det murede nybyggeri. Egenskaberne af murværk opmuret med vådmørtel er i dag kun mangelfuldt dokumenteret. Denne rapport beskriver en metode til bedre dokumentation af de styrkemæssige egenskaber ved murværk opmuret med vådmørtel. Første del af rapporten genn...

 15. Folkeskolens opgaver overfor børn med forskellig social, etnisk og kultur baggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2012-01-01

  Med udgangspukt i en case om romapige fremhæves det, at skolen og lærerne stigmatiserer elever med en anden baggrund end etnisk dansk. Det betyder, at skolen i fremtiden står overfor en stor ligestillingsopgave, da prognoser tyder på øget indvandring. Der kan derfor let opstår øgede forskelle mel...

 16. The performances of standard and ResMed masks during bag-valve-mask ventilation.

  Science.gov (United States)

  Lee, Hyoung Youn; Jeung, Kyung Woon; Lee, Byung Kook; Lee, Seung Joon; Jung, Yong Hun; Lee, Geo Sung; Min, Yong Il; Heo, Tag

  2013-01-01

  A tight mask seal is frequently difficult to obtain and maintain during single-rescuer bag-valve-mask (BVM) ventilation. The ResMed mask (Bella Vista, NSW, Australia) is a continuous-positive-airway-pressure mask (CM) designed for noninvasive ventilation. In this study, we compared the ventilation performances of a standard mask (SM) and a ResMed CM using a simulation manikin in an out-of-hospital single-rescuer BVM ventilation scenario. Thirty emergency medical technicians (EMTs) performed two 2-minute attempts to ventilate a simulation manikin using BVM ventilation, alternatively, with the SM or the ResMed CM in a randomized order. Ventilation parameters including tidal volume and peak airway pressure were measured using computer analysis software connected to the simulation manikin. Successful volume delivery was defined as delivery of 440-540 mL of tidal volume in accord with present cardiopulmonary resuscitation guidelines. BVM ventilation using the ResMed CM produced higher mean (± standard deviation) tidal volumes (452 ± 50 mL vs. 394 ± 113 mL, p = 0.014) and had a higher proportion of successful volume deliveries (65.3% vs. 26.7%, p < 0.001) than that using the SM. Peak airway pressure was higher in BVM ventilation using the ResMed CM (p = 0.035). Stomach insufflation did not occur during either method. Twenty-nine of the participants (96.7%) preferred BVM ventilation using the ResMed CM. BVM ventilations using ResMed CM resulted in a significantly higher proportion of successful volume deliveries meeting the currently recommended range of tidal volume. Clinical studies are needed to determine the value of the ResMed CM for BVM ventilation.

 17. The Web-based CanMEDS Resident Learning Portfolio Project (WEBCAM): how we got started.

  Science.gov (United States)

  Glen, Peter; Balaa, Fady; Momoli, Franco; Martin, Louise; Found, Dorothy; Arnaout, Angel

  2016-12-01

  The CanMEDS framework is ubiquitous in Canadian postgraduate medical education; however, training programs do not have a universal method of assessing competence. We set out to develop a novel portfolio that allowed trainees to generate a longitudinal record of their training and development within the framework. The portfolio provided an objective means for the residency program director to document and evaluate resident progress within the CanMEDS roles.

 18. 1 Driftsøkonomi med planlegging 2 Wild reindeer of the Soviet Union

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Skjenneberg

  1985-05-01

  Full Text Available Ansgar J. Kosmo. 1986. "Driftsøkonomi med planlegging". Reindriftsadministrasjonen, Alta. 111s. (Foreligger i januaer 1986. Utgis i samarbeid med Samisk utdanningsråd.E.E. Syroechovskij (ed.. 1984. "Wild reindeer of the Soviet Union". English version by U.S. Department of Interior and National Science Foundation. Lectures presented at a research conference at Dudinka, Taimyr in 1975. 43 lectures , some also with direct importance for the reindeer husbandry.

 19. EU-retlige og forvaltningsretlige aspekter ved kommunernes tilsyn med taxiførere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Henning Fuglsang

  2011-01-01

  Afhandlingen gennemgår taxilovens krav til kommunernes tilsyn med førere af taxier, herunder særligt de eu-retlige og forvaltningsretlige problemer i dette tilsyn.......Afhandlingen gennemgår taxilovens krav til kommunernes tilsyn med førere af taxier, herunder særligt de eu-retlige og forvaltningsretlige problemer i dette tilsyn....

 20. Afkølingstid - breddeopgaver 45-46 med didaktisk kommentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens Højgaard

  2011-01-01

  Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er – udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse – dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse...

 1. Kvalitetscirkler – at arbejde med kvalitet uden at gå i stå

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla

  2001-01-01

  Artiklen omhandler en metode, kvalitetscirkler, til kvalitetssikring og -udvikling. Metoden er udsprunget fra Demings teori og anvendes til bottom-up udvikling. Den er afprøvet i pilotprojekt i ergoterapien på Sønderborg Sygehus med succes.......Artiklen omhandler en metode, kvalitetscirkler, til kvalitetssikring og -udvikling. Metoden er udsprunget fra Demings teori og anvendes til bottom-up udvikling. Den er afprøvet i pilotprojekt i ergoterapien på Sønderborg Sygehus med succes....

 2. Susceptibility of MED-Q1 and MED-Q3 Biotypes of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) Populations to Essential and Seed Oils.

  Science.gov (United States)

  Samuel Fogné, Drabo; Olivier, Gnankine; Bassolé, Imael H N; Nébié, Roger Charles; Laurence, Mouton

  2017-06-01

  Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) is a major pest of many agricultural and ornamental crops in tropical and subtropical regions causing damages that result in important economic losses. Insecticides are commonly used in greenhouses or fields to control B. tabaci populations leading to rapid evolution of resistance that render treatments inefficient. Therefore, and for environmental and human health concerns, other approaches must be developed for this pest management. In the present study, we compare, using the leaf dip method, the toxicity of three essential oils (Cymbopogon citratus, Ocimum americanum, and Hyptis spicigera) and three seed oils (Lannea microcarpa, Lannea acida, and Carapa procera) with three chemical insecticides (acetamiprid, deltamethrin, and chlorpyrifos-ethyl) on adults. Two B. tabaci biotypes (MED-Q1 and MED-Q3) belonging to the Mediterranean species and collected in Burkina Faso were used. Essential oils were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry and gas chromatography-flame ionization detector. We showed that these two biotypes have different levels of resistance to the three insecticides, MED-Q3 being more sensitive than MED-Q1. Moreover, they differ in the frequency of resistance alleles to insecticides, especially for organophosphates, as these alleles are almost fixed in MED-Q1. On the other hand, the two biotypes prove to be more susceptible to the plant extracts than to insecticides except for chlorpyrifos-ethyl, with essential oils that showed the highest insecticidal activities. Monoterpenes content were the most abundant and showed the highest insecticidal activities. Our results indicated that essential oils, but also seed oils, have the potential to constitute an alternative strategy of pest management. © The Authors 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Entomological Society of America. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 3. Tracking Australian health and medical research expenditure with a PubMed bibliometric method.

  Science.gov (United States)

  Mendis, Kumara; Bailey, Jannine; McLean, Rick

  2015-06-01

  To assess Australian health and medical research (HMR) investment returns by measuring the trends in HMR expenditure and PubMed publications by Australian authors. Bibliometric analysis collating Australian HMR expenditure reported by the Australian Institute of Health and Welfare and Australian HMR publications indexed in PubMed. Similar methods were applied to data from the United Kingdom and New Zealand. From financial year 2000/01 through 2011/12, HMR investment increased by 232% from $1.49 to $4.94 billion (current prices adjusted for inflation), while PubMed publications increased by 123% from 10,696 to 23,818. The average HMR investment required for a single PubMed publication rose by 49% from $139,304 in 2000/01 to $207,364 in 2011/12. Quality analyses showed an increase in systematic reviews, cohort studies and clinical trials, and a decrease in publications in PubMed's core clinical journal collection. Comparisons with New Zealand and the United Kingdom showed that Australia has had the greatest overall percentage increase in gross publication numbers and publications per capita. Our analyses confirm that increased HMR expenditure is associated with an increase in HMR publications in PubMed. Tracking HMR investment outcomes using this method could be useful for future policy and funding decisions at a federal and specific institution level. © 2015 Public Health Association of Australia.

 4. GOClonto: an ontological clustering approach for conceptualizing PubMed abstracts.

  Science.gov (United States)

  Zheng, Hai-Tao; Borchert, Charles; Kim, Hong-Gee

  2010-02-01

  Concurrent with progress in biomedical sciences, an overwhelming of textual knowledge is accumulating in the biomedical literature. PubMed is the most comprehensive database collecting and managing biomedical literature. To help researchers easily understand collections of PubMed abstracts, numerous clustering methods have been proposed to group similar abstracts based on their shared features. However, most of these methods do not explore the semantic relationships among groupings of documents, which could help better illuminate the groupings of PubMed abstracts. To address this issue, we proposed an ontological clustering method called GOClonto for conceptualizing PubMed abstracts. GOClonto uses latent semantic analysis (LSA) and gene ontology (GO) to identify key gene-related concepts and their relationships as well as allocate PubMed abstracts based on these key gene-related concepts. Based on two PubMed abstract collections, the experimental results show that GOClonto is able to identify key gene-related concepts and outperforms the STC (suffix tree clustering) algorithm, the Lingo algorithm, the Fuzzy Ants algorithm, and the clustering based TRS (tolerance rough set) algorithm. Moreover, the two ontologies generated by GOClonto show significant informative conceptual structures.

 5. Early Start Denver Model - intervention for de helt små børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2015-01-01

  Early Start Denver Model (ESDM) er en autismespecifik interventionsmetode, som er udviklet til helt små børn med autisme (0-4 år). Metoden fokuserer på at styrke den tidlige kontakt og barnets motivation, og den arbejder målrettet med de socio-kommunikative forløbere for sprog og med den tidlige...

 6. TechTutorer - en ny måde at integrere teknologi i læreruddannelsen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Tobias; Arstorp, Ann-Thérèse

  ’TechTutor-enheden’ skal ses. I rapporten uddybes initiativet, men helt enkelt kan TechTutorerne beskrives som en gruppe af lærerstuderende med særlige kompetencer og interesser inden for det teknologiske felt. Og de samarbejder som TechTutorer om udbud af diverse kursusforløb samt udvikling af...... læreruddannelsen, når det kommer til didaktisering og implementering af teknologi – alt sammen med rapportens forfattere som koordinerende og kvalificerende element. TechTutor-initiativet skal altså overordnet ses som et eksperiment, der centrerer sig omkring nye vinkler på kvalificering og optimering af...

 7. Best, Useful and Objective Precisions for Information Retrieval of Three Search Methods in PubMed and iPubMed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Somayyeh Nadi Ravandi

  2016-10-01

  Full Text Available MEDLINE is one of the valuable sources of medical information on the Internet. Among the different open access sites of MEDLINE, PubMed is the best-known site. In 2010, iPubMed was established with an interaction-fuzzy search method for MEDLINE access. In the present work, we aimed to compare the precision of the retrieved sources (Best, Useful and Objective precision in the PubMed and iPubMed using two search methods (simple and MeSH search in PubMed and interaction-fuzzy method in iPubmed. During our semi-empirical study period, we held training workshops for 61 students of higher education to teach them Simple Search, MeSH Search, and Fuzzy-Interaction Search methods. Then, the precision of 305 searches for each method prepared by the students was calculated on the basis of Best precision, Useful precision, and Objective precision formulas. Analyses were done in SPSS version 11.5 using the Friedman and Wilcoxon Test, and three precisions obtained with the three precision formulas were studied for the three search methods. The mean precision of the interaction-fuzzy Search method was higher than that of the simple search and MeSH search for all three types of precision, i.e., Best precision, Useful precision, and Objective precision, and the Simple search method was in the next rank, and their mean precisions were significantly different (P < 0.001. The precision of the interaction-fuzzy search method in iPubmed was investigated for the first time. Also for the first time, three types of precision were evaluated in PubMed and iPubmed. The results showed that the Interaction-Fuzzy search method is more precise than using the natural language search (simple search and MeSH search, and users of this method found papers that were more related to their queries; even though search in Pubmed is useful, it is important that users apply new search methods to obtain the best results.

 8. Oncogenic exon 2 mutations in Mediator subunit MED12 disrupt allosteric activation of cyclin C-CDK8/19.

  Science.gov (United States)

  Park, Min Ju; Shen, Hailian; Spaeth, Jason M; Tolvanen, Jaana H; Failor, Courtney; Knudtson, Jennifer F; McLaughlin, Jessica; Halder, Sunil K; Yang, Qiwei; Bulun, Serdar E; Al-Hendy, Ayman; Schenken, Robert S; Aaltonen, Lauri A; Boyer, Thomas G

  2018-03-30

  Somatic mutations in exon 2 of the RNA polymerase II transcriptional Mediator subunit MED12 occur at high frequency in uterine fibroids (UFs) and breast fibroepithelial tumors as well as recurrently, albeit less frequently, in malignant uterine leimyosarcomas, chronic lymphocytic leukemias, and colorectal cancers. Previously, we reported that UF-linked mutations in MED12 disrupt its ability to activate cyclin C (CycC)-dependent kinase 8 (CDK8) in Mediator, implicating impaired Mediator-associated CDK8 activity in the molecular pathogenesis of these clinically significant lesions. Notably, the CDK8 paralog CDK19 is also expressed in myometrium, and both CDK8 and CDK19 assemble into Mediator in a mutually exclusive manner, suggesting that CDK19 activity may also be germane to the pathogenesis of MED12 mutation-induced UFs. However, whether and how UF-linked mutations in MED12 affect CDK19 activation is unknown. Herein, we show that MED12 allosterically activates CDK19 and that UF-linked exon 2 mutations in MED12 disrupt its CDK19 stimulatory activity. Furthermore, we find that within the Mediator kinase module, MED13 directly binds to the MED12 C terminus, thereby suppressing an apparent UF mutation-induced conformational change in MED12 that otherwise disrupts its association with CycC-CDK8/19. Thus, in the presence of MED13, mutant MED12 can bind, but cannot activate, CycC-CDK8/19. These findings indicate that MED12 binding is necessary but not sufficient for CycC-CDK8/19 activation and reveal an additional step in the MED12-dependent activation process, one critically dependent on MED12 residues altered by UF-linked exon 2 mutations. These findings confirm that UF-linked mutations in MED12 disrupt composite Mediator-associated kinase activity and identify CDK8/19 as prospective therapeutic targets in UFs. © 2018 Park et al.

 9. Papillae formation on trichome cell walls requires the function of the mediator complex subunit Med25.

  Science.gov (United States)

  Fornero, Christy; Suo, Bangxia; Zahde, Mais; Juveland, Katelyn; Kirik, Viktor

  2017-11-01

  Glassy Hair 1 (GLH1) gene that promotes papillae formation on trichome cell walls was identified as a subunit of the transcriptional mediator complex MED25. The MED25 gene is shown to be expressed in trichomes. The expression of the trichome development marker genes GLABRA2 (GL2) and Ethylene Receptor2 (ETR2) is not affected in the glh1 mutant. Presented data suggest that Arabidopsis MED25 mediator component is likely involved in the transcription of genes promoting papillae deposition in trichomes. The plant cell wall plays an important role in communication, defense, organization and support. The importance of each of these functions varies by cell type. Specialized cells, such as Arabidopsis trichomes, exhibit distinct cell wall characteristics including papillae. To better understand the molecular processes important for papillae deposition on the cell wall surface, we identified the GLASSY HAIR 1 (GLH1) gene, which is necessary for papillae formation. We found that a splice-site mutation in the component of the transcriptional mediator complex MED25 gene is responsible for the near papillae-less phenotype of the glh1 mutant. The MED25 gene is expressed in trichomes. Reporters for trichome developmental marker genes GLABRA2 (GL2) and Ethylene Receptor2 (ETR2) were not affected in the glh1 mutant. Collectively, the presented results show that MED25 is necessary for papillae formation on the cell wall surface of leaf trichomes and suggest that the Arabidopsis MED25 mediator component is likely involved in the transcription of a subset of genes that promote papillae deposition in trichomes.

 10. Improving accuracy for identifying related PubMed queries by an integrated approach.

  Science.gov (United States)

  Lu, Zhiyong; Wilbur, W John

  2009-10-01

  PubMed is the most widely used tool for searching biomedical literature online. As with many other online search tools, a user often types a series of multiple related queries before retrieving satisfactory results to fulfill a single information need. Meanwhile, it is also a common phenomenon to see a user type queries on unrelated topics in a single session. In order to study PubMed users' search strategies, it is necessary to be able to automatically separate unrelated queries and group together related queries. Here, we report a novel approach combining both lexical and contextual analyses for segmenting PubMed query sessions and identifying related queries and compare its performance with the previous approach based solely on concept mapping. We experimented with our integrated approach on sample data consisting of 1539 pairs of consecutive user queries in 351 user sessions. The prediction results of 1396 pairs agreed with the gold-standard annotations, achieving an overall accuracy of 90.7%. This demonstrates that our approach is significantly better than the previously published method. By applying this approach to a one day query log of PubMed, we found that a significant proportion of information needs involved more than one PubMed query, and that most of the consecutive queries for the same information need are lexically related. Finally, the proposed PubMed distance is shown to be an accurate and meaningful measure for determining the contextual similarity between biological terms. The integrated approach can play a critical role in handling real-world PubMed query log data as is demonstrated in our experiments.

 11. Evidence of the Adoption and Implementation of a Statewide Childhood Obesity Prevention Initiative in the New York State WIC Program: The "NY Fit WIC" Process Evaluation

  Science.gov (United States)

  Sekhobo, Jackson P.; Egglefield, Katherine; Edmunds, Lynn S.; Shackman, Gene

  2012-01-01

  Process evaluations are critical in determining whether outcome evaluations are warranted. This study assessed the extent to which a childhood obesity prevention initiative, "NY Fit WIC", was adopted and implemented by the New York State Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC). Process data came from…

 12. Analysis of GAGE, NY-ESO-1 and SP17 cancer/testis antigen expression in early stage non-small cell lung carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gjerstorff, Morten F; Pøhl, Mette; Olsen, Karen E; Ditzel, Henrik J

  2013-01-01

  The unique expression pattern and immunogenic properties of cancer/testis antigens make them ideal targets for immunotherapy of cancer. The MAGE-A3 cancer/testis antigen is frequently expressed in non-small cell lung cancer (NSCLC) and vaccination with MAGE-A3 in patients with MAGE-A3-positive NSCLC has shown promising results. However, little is known about the expression of other cancer/testis antigens in NSCLC. In the present study the expression of cancer/testis antigens GAGE, NY-ESO-1 and SP17 was investigated in patients with completely resected, early stage, primary NSCLC. Tumor biopsies from normal lung tissue and from a large cohort (n = 169) of NSCLC patients were examined for GAGE, NY-ESO-1 and SP17 protein expression by immunohistochemical analysis. The expression of these antigens was further matched to clinical and pathological features using univariate cox regression analysis. GAGE and NY-ESO-1 cancer/testis antigens were not expressed in normal lung tissue, while SP17 was expressed in ciliated lung epithelia. The frequency of GAGE, NY-ESO-1 and SP17 expression in NSCLC tumors were 26.0% (44/169), 11.8% (20/169) and 4.7% (8/169), respectively, and 33.1% (56/169) of the tumors expressed at least one of these antigens. In general, the expression of GAGE, NY-ESO-1 and SP17 was not significantly associated with a specific histotype (adenocarcinoma vs. squamous cell carcinoma), but high-level GAGE expression (>50%) was more frequent in squamous cell carcinoma (p = 0.02). Furthermore, the frequency of GAGE expression was demonstrated to be significantly higher in stage II-IIIa than stage I NSCLC (17.0% vs. 35.8%; p = 0.02). Analysis of the relation between tumor expression of GAGE and NY-ESO-1 and survival endpoints revealed no significant associations. Our study demonstrates that GAGE, NY-ESO-1 and SP17 cancer/testis antigens are candidate targets for immunotherapy of NSCLC and further suggest that multi-antigen vaccines may be beneficial

 13. Den fuldt åbne MOOC med afsæt i aktuelle deltagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Mikala; Erkmann, Malene; Munksgaard, Marianne Eilsø

  2015-01-01

  I dette afsnit præsenterer vi nogle af erfaringerne fra arbejdet med fire versioner af Videnskabsteori MOOC’en. Erfaringerne tager afsæt i vores kvalitative undersøgelser af deltagerperspektiver (UCSJ undervisere og MOOC deltagere) på MOOC-understøttet undervisning i, og læring af, anvendt...... videnskabsteori. MOOC litteraturen havde indtil 2013 primært beskæftiget sig med universitetsuddannelse, og der var stort set ikke skrevet noget om MOOCs i en dansk sammenhæng. Kjærgaard et al. (2013) leverede et første dansk bidrag, der kobler MOOCs med professionshøjskolerne i Danmark. Arbejdet med...... Videnskabsteori MOOC’en har især taget afsæt i en interesse i at forstå samspillet mellem deltagerforudsætninger, interesser og behov, og læringsmulighederne med MOOC’en. På den baggrund udpeger vi nogle væsentlige designelementer, der kan medtænkes i fremtidige udviklinger af tilsvarende fuldt åbne MOOCs...

 14. MED, COMP, multilayered and NEIN: an overview of multiple epiphyseal dysplasia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lachman, Ralph S. [International Skeletal Dysplasia Registry, UCLA School of Medicine, Radiological Services, Department of Pediatrics, Los Angeles, CA (United States); International Skeletal Dysplasia Registry, Los Angeles, CA (United States); Krakow, Deborah; Cohn, Daniel H.; Rimoin, David L. [International Skeletal Dysplasia Registry, UCLA School of Medicine, Radiological Services, Department of Pediatrics, Los Angeles, CA (United States)

  2005-02-01

  This overview covers the group of disorders that presents radiographically as multiple epiphyseal dysplasia (MED). The disorders include ''classic MED'' (Ribbing and Fairbank types): MED that is caused by mutations in the cartilage oligomeric matrix protein (COMP), type IX collagen, and matrilin 3 genes (MATN3); and MED with multilayered patella, brachydactyly, and clubbed feet resultant from mutations in gene defect diastrophic dysplasia (DTDST). The recently identified gene/molecular abnormalities in these disorders have made more exact identification possible in many cases, although clinical testing is not always available. However, there are specific radiographic findings that allow the accurate diagnosis to be made, thus potentially guiding which molecular defect(s) should be investigated. The modes of inheritance of these distinct MED conditions are not identical. When a specific diagnosis is made, proper genetic counseling as well as prognostication, management issues and complications can be delineated to the patient and family. This review will include the mechanics of diagnostic and molecular triage for these disorders. (orig.)

 15. A New Method for Weak Fault Feature Extraction Based on Improved MED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Junlin Li

  2018-01-01

  Full Text Available Because of the characteristics of weak signal and strong noise, the low-speed vibration signal fault feature extraction has been a hot spot and difficult problem in the field of equipment fault diagnosis. Moreover, the traditional minimum entropy deconvolution (MED method has been proved to be used to detect such fault signals. The MED uses objective function method to design the filter coefficient, and the appropriate threshold value should be set in the calculation process to achieve the optimal iteration effect. It should be pointed out that the improper setting of the threshold will cause the target function to be recalculated, and the resulting error will eventually affect the distortion of the target function in the background of strong noise. This paper presents an improved MED based method of fault feature extraction from rolling bearing vibration signals that originate in high noise environments. The method uses the shuffled frog leaping algorithm (SFLA, finds the set of optimal filter coefficients, and eventually avoids the artificial error influence of selecting threshold parameter. Therefore, the fault bearing under the two rotating speeds of 60 rpm and 70 rpm is selected for verification with typical low-speed fault bearing as the research object; the results show that SFLA-MED extracts more obvious bearings and has a higher signal-to-noise ratio than the prior MED method.

 16. National trivselsdag med fokus på bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Anne-Didde

  2016-01-01

  breaks”, skriver tre elever. Trivselsdagen gav ligeledes anledning til at dele de gode erfaringer, der indtil nu er udsprunget af ’Trivsel og Bevægelse i Skolen’ - P1 Morgen, P4 Fyn og TV-avisen bragte historier fra dagen på Glamsbjergskolen i Assens, mens P4 Midt og Vest besøgte Haldgård Skole i...... til at fordybe sig i, videreudvikle og vise omverdenen, hvordan der arbejdes med at fremme trivsel gennem bevægelse. Eleverne arbejdede bl.a. med at udvikle og afprøve brain breaks, som er små pauser med bevægelsesaktiviteter, der lægges ind i løbet af den stillesiddende undervisning. Formålet var...... for dem. ”Vi synes brain breaks er vigtige fordi med brain breaks får vi meget mere energi og fordi at man får et bedre forhold til sine klassekammerater, som man måske ikke snakker med så tit. Man kan holde til mere og det er vigtigt at få en pause til at tænke så derfor vil vi gerne have flere brain...

 17. Forsøg med 4 centralt belastede betonelementer samt 4 tilhørende betoncylindre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Peter; Hansen, Lars Pilegaard

  Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 1, består af 4 betonelementer med en længde på 2600 mm og et tværsnitsareal på 400x120 mm. Element......Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 1, består af 4 betonelementer med en længde på 2600 mm og et tværsnitsareal på 400x120 mm....... Elementerne er belastet centralt med tryk, og de er forsynet med transportarmering. Til bestemmelse af betonens brudstyrke og arbejdskurve op til 75% af brudstyrken er der udført forsøg på 4betoncylindre med diameter 100 mm og højde 200 mm. Elementerne og cylinderne er fremstillet af Fårup Betonindustri A...

 18. Observing floods from space: Experience gained from COSMO-SkyMed observations

  Science.gov (United States)

  Pierdicca, N.; Pulvirenti, L.; Chini, M.; Guerriero, L.; Candela, L.

  2013-03-01

  The COSMO-SkyMed mission offers a unique opportunity to obtain all weather radar images characterized by short revisit time, thus being useful for flood evolution mapping. The COSMO-SkyMed system has been activated several times in the last few years in occasion of flood events all over the world in order to provide very high resolution X-band SAR images useful for flood detection purposes. This paper discusses the major outcomes of the experience gained, within the framework of the OPERA Pilot Project funded by the Italian Space Agency, from using COSMO-SkyMed data for the purpose of near real time generation of flood maps. A review of the mechanisms which determine the imprints of the inundation on the radar images and of the fundamental simulation tools able to predict these imprints and help image interpretation is provided. The approach developed to process the data and to generate the flood maps is also summarized. Then, the paper illustrates the experience gained with COSMO-SkyMed by describing and discussing a number of significant examples. These examples demonstrate the potential of the COSMO-SkyMed system and the suitability of the approach developed for generating the final products, but they also highlight some critical aspects that require further investigations to improve the reliability of the flood maps.

 19. Graduating med-peds residents' interest in part-time employment.

  Science.gov (United States)

  Fix, Amy L; Kaelber, David C; Melgar, Thomas A; Chamberlain, John; Cull, William; Robbins, Brett W

  2011-01-01

  As part-time work is becoming more popular among the primary care specialties, we examined the demographic descriptors of med-peds residents seeking and finding part-time employment upon completion of residency training. As part of the 2006 annual American Academy of Pediatrics (AAP) Graduating Med-Peds Residents Survey, we surveyed the graduating residents of all med-peds programs about their interest in and plans for part-time employment. A total of 199 (60%) of the residents responded. Of the resident respondents applying for nonfellowship jobs, 19% sought part-time positions and 10% actually accepted a part-time position. Female residents were significantly more likely than male residents to apply for part-time jobs (26% vs. 7%, P = .034). Sixty percent of female residents immediately seeking work and 58% of those going on to fellowship reported an interest in arranging a part-time or reduced-hours position at some point in the next 5 years. Part-time employment among med-peds residents applying for nonfellowship positions after graduation is similar to the current incidence of part-time employment in other fields of primary care. A much higher percentage of med-peds residents are interested in arranging part-time work within 5 years after graduation. This strong interest in part-time work has many implications for the primary care workforce. Copyright © 2011 Academic Pediatric Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H.; Mauck, William D.; Burke, Michelle M.

  2011-01-01

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)