WorldWideScience

Sample records for noort hendrikje van

 1. Kaliumfosfiet helpt kalanchoë tegen phytophthora (interview met Filip van Noort)

  NARCIS (Netherlands)

  Neefjes, H.; Noort, van F.R.

  2009-01-01

  Toevoegen van plantversterker kaliumfosfiet maakt kalanchoë weerbaar tegen phytophthora. Onderzoek bij WUR Glastuinbouw heeft dit aangetoond in een deel van een proef. De praktijk is voorzichtig met het middel

 2. Noorte kunst Frankfurdis

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  26. X avati Frankfurdis eesti noorte kunstnike vahetusnäitus 'Lääne-ida diivan'. Osalevad Killu Sukmit, Kadi Soosalu, Margot Kask, Piia Ruber, Mirja-Mari Smidt, Jasper Zoova, Marko Laimre, Kiwa, Taave Tuutma. Kuraator Mari Laanemets.

 3. Rahvusvaheline noorte teatriprojekt "Inselimpro" / Kirke Org

  Index Scriptorium Estoniae

  Org, Kirke

  2007-01-01

  3.-9. maini Kuressaares toimuvast rahvusvahelisest noorte teatriprojektist "Inselimpro", kuhu tuleb 30 saksa keelt õppivat noort Eestist, Lätist, Leedust, Portugalist, Saksamaalt ja Soomest. Projekti üldkoordinaator on Tallinna Saksa Kultuuriinstituut

 4. Kolm noort said majandusteadlase stipendiumi / Annika Poldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Poldre, Annika

  2007-01-01

  Sihtasutuse Rein Otsasoni Fond noorte majandusteadlaste stipendiumid said Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna doktorandid Jelena Hartshenko ja Aaro Hazak ning Tartu ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe üliõpilane Mark Kantshukov

 5. Aasta Parim noorte bänd on Mantra Gora

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Üle-eestilise noorte ansamblite konkursi "Music Center 2004" finaalvõistluse 3. dets. Von Krahli teatris võitis Tallinna noorte ansambel Mantra Gora, teise koha sai Tartu jazzbänd Tuulest Toodud ja kolmanda koha Tartu bänd The Sank

 6. Eesti venekeelsete noorte etniline identiteet / Elvira Küün

  Index Scriptorium Estoniae

  Küün, Elvira, 1980-

  2009-01-01

  Artiklis on kirjeldatud noorte mitte-eestlaste identiteedi kujunemise seost keelekeskkonna ja keelelise päritoluga. Võrreldud on üks- ja kakskeelsest perest pärit vene õppekeelega kooli lõpetanud noorte etnilist identiteeti Tallinnas ja Ida-Virumaal. Artikkel toetub autori magistritöö materjalile

 7. Kuidas võrrelda noorte eurooplaste sotsiaalpoliitilist aktiivsust? / Marti Taru

  Index Scriptorium Estoniae

  Taru, Marti

  2005-01-01

  1. jaanuarist 2003. a. kuni 31. juulini 2005. a. kaheksa EL-i liikmesmaa osavõtul läbiviidud projektist "Euroopa noorte poliitiline osalus", mille peaeesmärk oli Euroopa noorte sotsiaalpoliitilise aktiivsuse mõõtmiseks uurimismetoodika välja töötamine. Lisa: Väljavõte küsimustikust lk. 131-132

 8. Kommentaar Noorte Kotkaste põhikirja teemal / Anu Paidre

  Index Scriptorium Estoniae

  Paidre, Anu

  2003-01-01

  Käesoleva aasta 22. jaanuaril Kaitseliidu keskkogu otsusega võeti vastu Noorte Kotkaste põhikirja muudatused, mis sisult lihtsustavad poisteorganisatsiooni ülesehitust. Lisatud Kaitseliidu eriorganisatsiooni Noored Kotkad põhikirja tekst

 9. Noorteühenduste kogu tutvustab Euroopa Liitu / Jaanika Meier

  Index Scriptorium Estoniae

  Meier, Jaanika

  2007-01-01

  Tartu Noorteühenduste Kogu tutvustab projekti "Kodanikuna Euroopa Liidus. Eile. Täna. Homme" noortele Euroopa Liitu, selle toimemehhanisme, arengusuundi ja liidus noortele pakutavaid võimalusi. Lisa: Kas teate

 10. Poisikese tapmine süvendas brittide muret noorte pärast / Liisi Poll

  Index Scriptorium Estoniae

  Poll, Liisi, 1980-

  2007-01-01

  11-aastase poisi tapmisjuhtum sundis Suurbritanniat heitma pilku noorte kuritegevusele ja tulevikuväljavaadetele. Lahenduse leidmine on keeruline. Vt. samas: Triin Oppi. "Rootsi kõurikuid paeluvad noad" ning Triin Edovaldi arvamusavaldust. Lisa: Noorte kuritegevus Eestis

 11. Noorte meeste tervis - kelle mure see on? / Stina Eilsen

  Index Scriptorium Estoniae

  Eilsen, Stina

  2008-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 3. dets., lk. 10. Meestearst Paul Korrovits ütleb, et noorukiea tervis on tegelikult tervise vundament ning tegemata jätmised selles vanuses hakkavad mõjutama kogu hilisemat elu. Meestekliinik avas spetsiaalselt noortele meestele suunatud portaali (http//noorte.kliinik.ee). Lisa: Meestearstid

 12. Kas läbimurre noorte sponsorluses? / Leonhard Soom

  Index Scriptorium Estoniae

  Soom, Leonhard

  2008-01-01

  Kergejõustikuklubi Järvala sõlmis viieaastase koostöölepingu firmadega Tikkurila-Vivacolor AS ja Balti-Filtrid OÜ, et toetada Team 2012 liikmete, Türi kergejõustiklaste Grete Shadeiko, Andra Viidikase, Krisly Viidikase ja Kristjan Jääratsi ettevalmistust I noorte olümpiamängudeks 2010. aastal

 13. Stipendiumiprogramm, mis suunatud stimuleerima noorte arengut / Viire Sepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepp, Viire, 1955-

  2014-01-01

  Programmist, mis väärtustab reaalainete olümpiaade, kui võimekate noorte arengu üht olulist stiimulit. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilase Mette Purde, Harvardi ülikooli üliõpilase Erik Tamre, Cambridge'i ülikooli üliõpilase Jaan Tootsi ning Tartu Ülikooli üliõpilaste Janno Veeorg, Lona Liisa Sutt, Madis Ollikainen ja Jaagup Repän arvamused olümpiaadide olulisusest

 14. Kool noorte õigusliku sotsialiseerimise agendina : [bakalaureusetöö] / Heleri Kivi ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Silvia Kaugia

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivi, Heleri

  2007-01-01

  Õigusliku sotsialiseerimise olemus ja agendid, kooli eripära noorte õigusliku sotsialiseerimise agentide hulgas, koolivägivald probleemide osundajana, kooli ülesanded noorte õigusliku sotsialiseerumise tõhustamisel

 15. Mitte-eestlastest noorte kohanemine eestikeelses töökeskkonnas / Elvira Küün

  Index Scriptorium Estoniae

  Küün, Elvira

  2006-01-01

  Noorte mitte-eestlaste hakkamasaamisest Eestis pärast venekeelse kooli lõpetamist, väljavaated tööturul ning kohanemisest eestikeelses töökeskkonnas. Võrreldud on Tallinnast ja Ida-Virumaalt pärit noorte sotsiaalset adaptatsiooni

 16. Projekt EUth, platvorm OPIN ja noorte e-osalemine / Teo Gregov, Kerstin Franzi ; kommenteerinud Ivo Visak

  Index Scriptorium Estoniae

  Gregov, Teo

  2016-01-01

  Projekti EUth eesmärk on suurendada noorte huvi ja aktiivset osalemist nii kohalikes kui ka Euroopa poliitilistes institutsioonides ja organisatsioonides. Projekti tulemusena valmis veebiplatvorm OPIN (www.opin.me), mis aitab projekte kavandada ja hallata

 17. 2012 ja 2013 - aastad täis põnevaid Euroopa noorte projekte / Maali Pert

  Index Scriptorium Estoniae

  Pert, Maali

  2013-01-01

  2012. aastal toetas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo programmi Euroopa Noored vahenditest 159 noorte projekti. Vestlusest büroo avalike suhete ja teavitusvaldkonna koordinaatori Marit Valgega

 18. Noorte olukord tööturul enne kriisi, kriisi ajal ning pärast kriisi / Siim Krusell

  Index Scriptorium Estoniae

  Krusell, Siim

  2015-01-01

  Noorte hõive, töötuse ja ametialase struktuuri analüüsi fookuses on haridust kolmandal tasemel omandavate noorte töötamine ning selle lõpetanute puhul hariduse ja tööl seatavate ülesannete kooskõla puudumine

 19. Laste ja noorte tervisekäitumine = Health behaviour of children and young people / Kati Karelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Karelson, Kati

  2006-01-01

  16-24-aastaste tervisekäitumise analüüsiks on kasutatud 2004. aasta Euroopa sotsiaaluuringu ja Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmeid. Vigastuste arv Eesti laste hulgas, tervist kahjustav riskikäitumine, ülekaalulisus noorte hulgas, sportimine, hinnang oma tervisele. Tabelid, diagrammid

 20. Noorte suitsidaalne käitumine - ennetus, märkamine ja sekkumine / Merike Sisask ; kommenteerinud Anita Rõbkina

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Merike, 1968-

  2015-01-01

  Kommentaaris Anita Rõbkina Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö eriala lõputööst, mille üks eesmärk oli uurida nootsootöötajate teadlikkust ja hinnanguid noorte suitsidaalse käitumise ennetamise võimalustest

 1. 28. septembril avati Rüütelkonna hoones noorte kunstnike biennaal / Airi Tiisberg, Rael Artel ; interv. R[eet] V[arblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiisberg, Airi, 1982-

  2007-01-01

  Noorte kunstnike biennaalile "Public Preparation'i" nime all eelnenud üritustest ("Translocal Express", Vilniuse Kaasaegse Kunsti Keskuses workshop "iMagine", Pärnus suvelaager "Exercises on Adhocracy"). Näituseruumi on kavandatud "Public Preparation Social Club". "Public Preparation'i" jätkumisest iseseisva projektina

 2. Kes nad on? Mida nad tahavad? Ekspress näitab, kuidas tekkis noorte venelaste liikumine pronkssõduri kaitseks / Viktoria Ladõnskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Ladõnskaja, Viktoria, 1981-

  2006-01-01

  Tõnismäe Pronkssõduri kaitseks interneti teel ellu kutsutud vene noorte ühendus Notshnoi dozor - Öine vahtkond. Lisa: Väljavõtteid Notshnoi Dozori avalikust pöördumisest. Vt ka: Argo Ideon, Tarmo Vahter. Mis nüüd saab?

 3. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 4. Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invagsystemen (MZI's)

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, E.; Brink, van den A.M.; Kamermans, P.

  2014-01-01

  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de

 5. Noorte uimastikäitumise perekondlikest tagamaadest : [küsitlusuuringu ESPAD ja elanikkonnaküsitluse "Eesti 98" andmetel] / Kati Hammer-Pratka

  Index Scriptorium Estoniae

  Hammer-Pratka, Kati

  2001-01-01

  Artiklis uuritakse noorte uimastikäitumise võimalikke perekondlikke mõjutegureid. Analüüsitakse teismeliste laste vanemate seotust alkoholi, suitsetamise ja narkootikumidega ning nende riskitunnetust uimastite tarbimise suhtes. Kasutatud on kahe küsitluse - 1999.a. Euroopa Kooliõpilaste Alkoholi ja Narkootikumide Kasutamise Küsitlusuuringu (ESPAD, viidi läbi 20 riigis) ja elanikkonnaküsitluse "Eesti '98" materjale

 6. Katalytisch verbranden van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 7. Revision of the Afrotropical Mayrellinae (Cynipoidea, Liopteridae), with the first record of Paramblynotus from Madagascar

  Science.gov (United States)

  The genus Paramblynotus Cameron from the Afrotropical region is revised including the description of the following eight new species: Paramblynotus alexandriensis Buffington & van Noort sp. nov.; Paramblynotus bayangensis van Noort & Buffington sp. nov.; Paramblynotus behara van Noort & Buffington s...

 8. Verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen

  NARCIS (Netherlands)

  van Orden, Claudia Y.D.

  Posterpresentatie over IAG4-project 'Functional Fitness Monitor', een methodiek voor het verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen door een combinatie van meten, presenteren van feedback en coaching. Gepresenteerd op Symposium Healthy Work: Good for Business, gehouden op 29 april 2016

 9. Optimaliseren van een biovergister

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bij, Joost; Rademaker, Mark; Visser, Klaas; de Vries, Herman

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft onderzoek van conversie van biomassa in een Swill-gasser geplaatst bij het Van der Valk restaurant in Cuijk. De Swill-gasser is een biomassa vergister voor restaurant afval. Het onderzoek heeft zich gericht op het optimaliseren van de data acquisitie en op het bepalen van de

 10. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 11. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 12. Kosten van allogene stamceltransplantaties

  NARCIS (Netherlands)

  M. van Agthoven (Michel); M.T. Groot (Martijn); C.A. Uyl-de Groot (Carin)

  2001-01-01

  textabstractAllogene stamceltransplantatie is een topspecialistische procedure die met succes kan worden ingezet in de behandeling van (hematologische) maligniteiten, met name bij leukemie. Van oudsher worden transplantaten van verwante donoren gebruikt, maar met de mogelijkheden om transplantaten

 13. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 14. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 15. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 16. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 17. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 18. Van die Gasredakteur

  African Journals Online (AJOL)

  cherish and teach.'1. Die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het pragtig gegroei ge- durende die eerste 21 jaar van sy bestaan. Die entoesiasme, doelgerigtheid, harde werk en inisia- tiewe van 'n groot aantal persone was hiervoor verantwoordelik. 'If we see a bit more clearly than they, it is ...

 19. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 20. Geochemische bodematlas van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, G.; Spijker, J.H.; Gaans, van P.; Römkens, P.F.A.M.

  2012-01-01

  Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem,

 1. Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

  NARCIS (Netherlands)

  Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de

  1984-01-01

  Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve

 2. Noorte looming : [luuletused

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Sisu: Kuked ja kanad / Laura Trull ; "Ma igatsen õnne..." / Kattre Adramees ; Usk / Riinu Ansperi ; Talveüllatus / Aile Eldemeel ; Vastutus / Riinu Ansperi ; Pisike peni / Indrek Kuka ; Tere, talv! / Villi Brandt ; Minu kool / Kaisa Tamm ; Selle teeraja mälestuseks / Anni Vanin

 3. Het planetarium van Hartog van Laun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 4. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 5. De fysica van polymere materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Struik, L.C.E.

  1987-01-01

  Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fysica van polymere materialen aan de Universitelt Twente op donderdag 22 januarì 1987 door Dr.lr. L.C.E. Struik.

 6. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 7. Van verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans; Meijburg, Heleen; Boven, Magda; Dijk, Bake; de Jong, Johan

  2017-01-01

  Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden (Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele

 8. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 9. Het presteren van FM

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voordt, D.J.M.

  2008-01-01

  Prestatieafspraken. Prestatiespecificaties. Prestatiecontracten. Het woord prestatie duikt steeds vaker op in de wereld van FM. Maar wat bedoelen we er nu precies mee? En kunnen we de prestaties van FM wel op een betrouwbare en valide manier meten? Een beschouwing vanuit de wereld van een

 10. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 11. De Smartcard van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Hartel, Pieter H.; Jacobs, Bart

  2001-01-01

  Aan de universiteiten van Twente en Nijmegen zijn twee onderzoeksgroepen onder leiding van de auteurs intensief bezig met smartcards. Beide auteurs zijn eerder dit jaar betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese onderzoeksagenda voor smartcards, binnen het zogenaamde zesde kader

 12. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 13. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  University education was beyond reach for van der Waals as he had to work for earning his daily bread ... languages, which was a prerequisite for entering a University those days. van der Waals worked as a school ... take academic examinations at the University yet, van der Waals continued studying at Leiden. University ...

 14. De keuze van Vincent

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, Chris

  2003-01-01

  Official publication to accompany the important exhibition Vincent's Choice, Van Gogh's 'musee imaginaire' at the Van Gogh Museum, Amsterdam marking the 150th anniversary of the artist's birth.Thanks to van Gogh's correspondence, it has been possible to identify the works he knew and admired. The

 15. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 16. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 17. Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Tuijl, van B.A.J.; Bos, A.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2013-01-01

  Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een

 18. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 19. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In

 20. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst

 1. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 2. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 3. Rahvuse mõju noorte tööturule sisenemise edukusele = The influence of ethnicity on youth labour market entry : III koht magistritööde kategoorias / Kristina Lindemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Lindemann, Kristina, 1984-

  2009-01-01

  Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas mõjutasid rahvus ja eesti keele oskus noorte tööturule sisenemise edukust ajaperioodil 1991-2006 ning kuidas mõjutasid inimese rahvus, keeleoskus, haridustase, tööturule sisenemise aeg ja elukoht tõenäosust lülituda spetsialistide ja ametnike või sinikraede positsioonile

 4. 09 Van Coller 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... strangeness, awakening in it a drama whose actors are all those assumptions and operations which make the text the work of another period”. Die spore van Raka: Oor herskrywing en kanonisering. (Deel 2). H.P. van Coller en A. van Jaarsveld. H. P. van Coller is hoof van die Departement. Afrikaans ...

 5. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 6. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 7. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 8. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 9. Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste twee metingen van STREAM

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, S. van den; Ybema, J.F; Leijten, F.; Wind, A. de

  2013-01-01

  In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen

 10. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen’

  NARCIS (Netherlands)

  Boogers, Marcel; Reynaert, Herwig

  2018-01-01

  Gemeenteraadsverkiezingen horen ertoe bij te dragen dat het lokale beleid overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van inwoners. Dat is immers de democratische functie van verkiezingen. De gedachte hierachter is dat als kiezers zich uitspreken over de beleidsprestaties en verkiezingsbeloften van

 11. Late effecten van kankerbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, Nelia E.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de lange termijn effecten van kanker op de kinderleeftijd. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die kunnen optreden na een oncologische behandeling met radio- en/of chemotherapie toegepast in de kinderleeftijd. Er wordt kort

 12. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 13. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 14. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  in the world without learning the 'van der Waals equation'. ... theory”. Those days, however, molecules were assumed to be point masses occupying no .... was 36 to obtain his PhD due to the prevailing social conditions. van der Waals died in ...

 15. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 16. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 17. De magie van plekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gerrit J.

  2015-01-01

  Maakt het in deze tijd eigenlijk nog uit waar we ons bevinden? Sommige experts beweren van niet. Ze bespeuren een death of distance: onder invloed van informatie- en communicatietechnologie zou afstand steeds minder relevant worden. Door mobiele telefonie, internet, Facebook en Skype lijkt het niet

 18. TIEN VAN DO

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. TIEN VAN DO. Articles written in Sadhana. Volume 41 Issue 8 August 2016 pp 817-823. A closed-form solution for a two-server heterogeneous retrial queue with threshold policy · TIEN VAN DO DENES PAPP RAM CHAKKA JINTING WANG JANOS SZTRIK · More Details Abstract Fulltext PDF.

 19. De aantrekkingskracht van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Frank van Enckevort; Ronald Beckers

  2012-01-01

  Hogescholen zijn de laatste jaren flink bezig met de ontwikkeling van gebouwen, met de nodige investeringen. In rap tempo worden er ultramoderne gebouwen neergezet of worden oude gebouwen gerenoveerd. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen in eerste instantie gericht op het nog beter ondersteunen van

 20. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te

 1. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 2. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 3. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 4. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 5. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van

 6. Bepaling van de optredende temperaturen bij tunnelcompostering van geitenmest

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Sauvage, de G.J.; Roest, H.I.J.

  2010-01-01

  Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de composteerbaarheid van geitenmest en het hiermee samenhangende temperatuursverloop . Bepaald dient te worden welke temperaturen tijdens het composteren van geitenmest worden bereikt om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken van de

 7. Kleinschalige raffinage van bietenblad : eerste verkenning van de moglijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de P.L.; Visser, de C.L.M.; Keijsers, E.R.P.; Meesters, K.P.H.; Heesakkers, J.W.M.; Aerts, M.

  2013-01-01

  Doelstelling van de eerste fase van het onderzoek was ‘het verkennen van kleinschalige keten(s) voor de raffinage van bietenblad’, met aandacht voor de technologische en economische haalbaarheid. Deze verkenning vormt de basis voor de volgende fase, waarin kansrijke opties verder worden uitgewerkt

 8. Inclusie door interprofessionele samenwerking. : Resultaten van de proeftuinen van PACT.

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Fukkink, Ruben; van Yperen, Tom; Balledux, Mariëlle; Spoelstra, Jolanda; Verseveld, Marloes

  2017-01-01

  Deze rapportage gaat over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt

 9. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 10. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  2000-01-01

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 11. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  oordele aan die eerste drie hoofstukke van sy Evangelie, het Lukas onder „van ..... Simon te onderskei van Simon Petrus, hoef ons nie erns te maak nie. .... op hulle beurt vereenselwig met Mosa van Jos. .... i&) Lukas der Arzt. Leipzig, 1906.

 12. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 13. Controle van spectrofotometers in ziekenhuislaboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Terlingen; J.B.A.

  1985-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat door twee medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie werd ingesteld naar de toestand van 22 fotometers in ziekenhuislaboratoria. Onderzocht werden: - juistheid van de golflengte-instelling - juistheid

 14. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  (x 14 SOO). Peroksisoomsiektes2. ,3,5.6. Ongeveer 12 genetiese siektes wat as gevolg van foute in die ontwikkeling of in die samestelling van peroksisome antstaan, is reeds beskryf. Volgens die omvang van die biogenetiese fout en die graad van verlies aan peroksisoomfunksies word hierdie sindrome in 3 groepe.

 15. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het

 16. Algemene principes van palliatieve zorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Graeff, A; Jobse, A.; Teunissen, SCCM; Verkuijlen, S.; Vissers, K.C.P.; Zylicz, Z; Gilsing, M.

  2017-01-01

  Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten (kinderen en volwassenen) en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en

 17. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 18. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 19. Bestrijding van duist in wintertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2006-01-01

  Duist, en speciaal resistente duist, is één van de grootste problemen in het graantelend gebied het Oldambt. De wintertarwegewassen ondervinden sterke concurrentie van de groeiende duistpopulatie, hetgeen ten koste gaat van de opbrengst. De inzet en kosten van de toegepaste herbiciden nemen toe

 20. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 1. De eeuw van de Beeldenstorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  1988-01-01

  Full Text Available P. van Boheemen, N.P.J. van der Lof, E. van Meurs, Het boek in Nederland in de 16e eeuw S. Groenveld, Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de zestiende eeuw R. Kistemaker, M. Jonker, De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm W.Th. Kloek, Kunst voor de Beeldenstorm. Noord-Nederlandse kunst ca 1525-1580, [I], Inleiding, [II, Catalogus] J.R. ter Molen, A.P.E. Ruempol, A.G.A. Dongen, Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris M. de Roever, B. Bakker, Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm I.M. Veldman, Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck

 2. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 3. Ontwerpen van productkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Boxtel, van A.J.B.; Stigter, J.D.; Entius, S.D.J.

  2004-01-01

  Bij het ontwerpen van productie- en voedselbereidingsapparatuur worden fysische grootheden als uitgangspunt genomen. Het ligt echter meer voor de hand om de berekeningen op de beoogde producteigenschappen te baseren. Tot nu toe zijn de rekenmethoden voor complexere producten ontoereikend. Wageningen

 4. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 5. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 6. Space Van system update

  Science.gov (United States)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 7. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 8. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 9. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 10. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 11. De auteursrechtelijke aansprakelijkheid van intermediairs, het kabelpiratenarrest revisited in de tijd van Internet

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.; Verkade, D.W.F.; Visser, D.J.G.

  1998-01-01

  Het kabelpiratenarrest vestigde de auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de kabelexploitant voor het verspreiden van gestolen films die clandestien na de uitzendingen van de reguliere omroepen werden uitgezonden met gebruikmaking van de centrale antenne-inrichting van KTA. Zouden wij de

 12. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 13. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 14. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 15. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 16. De verleidelijkheid van het grote gebaar : Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 17. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 18. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 19. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 20. Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming

  NARCIS (Netherlands)

  Calvert, S.C.; Van Stralen, W.; Molin, E.J.E.

  2013-01-01

  Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming Het is bekend dat het weer invloed heeft op het verkeer op snelwegen, en in het bijzonder filevorming. Op de eerste plaats wordt de wegcapaciteit tijdelijk beïnvloed door een verandering in rijgedrag van bestuurders. Ten tweede

 1. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 2. Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Lamers, J.G.

  2009-01-01

  In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productwschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie. Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.

 3. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 4. De afschaffing van de bezwaarfase bij boetebesluiten van de ACM

  NARCIS (Netherlands)

  Jans, J.H.; Outhuijse, A.

  Per 1 maart 2013 ontstaat door samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt. Om de ACM slagvaardig te laten functioneren, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium m.b.t. het markttoezicht van de ACM te vereenvoudigen. Eén van de voorstellen

 5. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 6. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 7. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek | Boshoff ...

  African Journals Online (AJOL)

  A lecture on hermeneutics by Adrianus van Seims This article is the content of a lecture on hermeneutics given by A van Seims. After a few opening words on the introduction to the lecture and its content, the presentation is reproduced in its entirety. Van Seims considers that hermeneutics is concerned not only with ...

 8. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 9. Kwaliteitskosten door niet nuchter afleveren van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.

  1998-01-01

  Voor het maken en verkopen van kwaliteitsham moet de vleeskwaliteit van het karkas na het slachten goed zijn. De vleesvarkenshouder speelt een belangrijke rol in het vormen van de juiste omstandigheden voor het verkrijgen van de gewenste vleeskwaliteit.

 10. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 11. Nederlands pensioenstelsel verre van af

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.

  2008-01-01

  Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verblijd met een nieuw type pensioeninstelling, de API (Algemene Pensioeninstelling). In optimale vrijheid moet deze kunnen functioneren met een toezichtregime dat aansluit op zowel dat van verzekeraars als dat van pensioenfondsen. Het pensioenstelsel is daarmee

 12. Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Louw

  1979-09-01

  Full Text Available Dit is maar enkele dekades gelede dat Westerse gemeenskappe bewus geword het van die besondere behoeftes van die relatief groot en nog steeds groeiende persentasie bejaardes in hulle midde. Nie alleen het die liggaamlike behoeftes van liggaamlike afgetakelde bejaardes die aandag getrek nie maar die gemeenskappe het ook bewus geword van die maatskaplike behoeftes van ouerwordendes in ’n tydperk wat gekenmerk is deur die dramatiese veranderings in die lewenswyses van ons mense — veranderinge wat in baie opsigte ’n negatiewe invloed gehad het op die lewensomstandighede van ’n groot groep bejaardes. Welsynsbeplanners het besef dat hulle in hulle beplanning spesiale voorsiening moes maak vir die lewensbehoeftes van hierdie groep in die gemeenskap en dat hulle in die verband ’n groot agterstand het om in te haal. Geneeshere wat belang begin stel het in die gesondheidsbehoeftes van bejaardes het ook besef dat gevestigde geneeskundige praktyke geensins voldoen aan die spesifieke behoeftes van ’n groot groep bejaardes nie en dat groot aanpassings gemaak moes word met betrekking tot hulle benaderings en metodes van behandeling van hierdie pasiente.

 13. Effect van Moddus op graszaad

  NARCIS (Netherlands)

  Borm, G.E.L.

  2005-01-01

  Het onderzoek was de eerste jaren gericht op het verkrijgen van een brede toelating van de groeiregulator Moddus in graszaadgewassen en in de laatste jaren op het optimaliseren van de toepassing hiervan. Moddus kan goed worden ingezet in graszaadgewassen, maar het optimale toepassingtijdstip is

 14. Energie- en eiwitbehoefte van schapen

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Gosselink, J.M.J.

  2006-01-01

  In 2004 is een literatuuronderzoek uitgevoerd om een betere onderbouwing en eventuele aanpassing van de behoeftenormen voor schapen mogelijk te maken. Op basis van deze literatuurstudie is aanpassing van de normen mogelijk. Het rapport levert echter geen ‘kant-en-klare’ voedernormen voor schapen,

 15. Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften

  NARCIS (Netherlands)

  Adriaanse, P.C.; Barkhuysen, T.; Boswijk, P.; Habib, K.; Kruif, C. de; Luchtman, M.J.J.P.; Ouden, W. den; Prechal, A.; Steunenberg, B.; Vervaele, J.A.E.; Voermans, W.J.M.; Vries, S.A. de; Widdershoven, R.J.G.M.

  2008-01-01

  Na een verkennend onderzoek op twaalf beleidsterreinen naar aard, wijze en variatie van de EU/EG-beïnvloeding van nationale handhaving, zijn aan de hand van ‘beïnvloedingsscores’ acht beleidsterreinen geselecteerd voor nadere analyse. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:Hoe is de

 16. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 17. Van de leestafel

  NARCIS (Netherlands)

  Hedrén, M.

  1996-01-01

  Door middel van allo-enzymstudies toont de Zweedse auteur aan dat D. praetermissa een permanente tetraploide hybride is die is ontstaan uit D. incarnata en D. maculata/ fuchsii, een resultaat dat eerdere studies gebaseerd op morfologische eigenschappen ondersteunt. Daarnaast noemt de auteur het

 18. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 19. Beheersing van het Schmallenbergvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Poel, van der W.H.M.

  2013-01-01

  Schmallenbergvirus (SVB) werd in 2011 voor het eerst in Europa gezien en veroorzaakte een epidemie van aangeboren afwijkingen, vooral misvormde ledematen en hersenafwijkingen, bij kalveren en lammeren. Het ging om een niet eerder gevonden virus, dat om die reden aanvankelijk moeilijk onderkend kon

 20. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 1. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 2. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 3. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 4. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 5. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 6. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.M.A.; Beek, van C.G.E.M.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Meinardi, C.R.; Puijker, L.M.

  1999-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de omzettingssnelheid

 7. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beek CGEM van; Boesten JJTI; Leistra M; Meinardi CR; Puijker LM; LBG

  1994-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de

 8. Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Hebinck, K.A.

  2008-01-01

  In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling

 9. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 10. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 11. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 12. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 13. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 14. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 15. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 16. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 17. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 18. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-04-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 19. Toepassing van finite difference- en finite element methoden voor het oplossen van een aantal stationaire grondwaterstromingsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, J.G.

  1977-01-01

  In dit verslag worden de oplossingsmethoden met de bijbehorende zelfontwikkelde FORTRAN computerprogramma's van de volgende stationaire grondwaterstromingsgevallen gegeven: - Analyse van de grondwaterstroming in een horizontaal vlak over een gedeelte van de Astense Aa, waar van plaats tot plaats

 20. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 1. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 2. Kansen voor conflictbemiddeling : Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, Henk; Plant, Ernelies; Thieme, Marianneke; Verberk, Marielle

  1998-01-01

  In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het

 3. Chloroplast DNA haplotype samenstelling van eikenopstanden (categorie "van bekende origine") van de Rassenlijst van Bomen; een aanvullende methode voor identificatie van autochtoniteit

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Boerwinkel, M.C.; Bovenschen, J.; Kranenborg, K.G.; Vries, de S.M.G.

  2005-01-01

  Tegenwoordig kan autochtoon materiaal op de Rassenlijst van Bomen geplaatst worden in de categorie `van bekende origine¿ en heeft daardoor een `officiële¿ status. Identificatie van autochtone opstanden blijft echter nog een lastige zaak. Momenteel worden autochtone opstanden geïdentificeerd met de

 4. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 5. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 6. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 7. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 8. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 9. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 10. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 11. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 12. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 13. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 14. Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: de aanpak van DSM

  NARCIS (Netherlands)

  van Rinsum, M.; den Dekker, R.; Maas, V.

  2011-01-01

  Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun

 15. Stabilisatie en samenstelling van het glycosidenmengsel van Folia digitalis

  NARCIS (Netherlands)

  Tattje, Derk Hendrik Evert

  1952-01-01

  Na een korte inleiding wordt een omschrijving van het begrip stabilisatie gegeven en besproken hoe deze stabilisatie, dit is het irreversibel inactiveren van de enzymen, in het algemeen tot stand kan worden gebracht. Tevens wordt nagegaan of ook door verschillende oplosmiddelen reeds bij gewone

 16. Verzuring van bodem en grondwater als gevolg van atmosferische depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeks, J.

  1983-01-01

  In het kader van de Tweede-Kamer-rapportage over verzuring door atmosferische depositie heeft het ICW een bijdrage geleverd aan het deelrapport over effecten op bodem en grondwater. Deze ICW-notitie is hier nu nader uitgewerkt, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de methode om effecten van

 17. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die

  African Journals Online (AJOL)

  agv regeringsoptrede nie.39. Siotsom. In die geskiedenis van die Unieverdedigings- mag word die gebeure random die 1914-staking oorskadu deur die Rebellie en Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wereldoorlog. Tog was dit 'n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die organisasie, omdat dit sy eerste optrede ...

 18. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 19. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de

 20. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 1. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidam, W.; Cremer, R.; Brenninkmeijer, V.; Boer, W. de

  2003-01-01

  In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.

 2. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 3. Genetiese parameters van speenkafrf^ eienskappe by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetiese en. Omgewingsparameters van 'n VIeisraskudde. Ph.D.-tesis,. Univ. van die Oranje-Vrystaat. VAN MARLE, J., 1964. Untersuchungen tiber Einfltisse von. Umwelt und Erbanlage auf die Gewichtsentwicklung von. Fleischrinden unter extensiven Weidebedingungen der. Versuchstation Armoedsvlakte in Stidafrika.

 4. 3D-computersimulatie van het verhardingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, van R.J.; Brouwers, H.J.H.

  2000-01-01

  De ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken heeft het mogelijk gemaakt de structuur van cement en zijn hydratatieproducten te volgen en zo meer inzicht te krijgen in het ingewikkelde hydratatieproces. De beschikbaarheid van rekenkracht en vernieuwde kennis over de hydratatieproducten en

 5. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 6. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 7. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 8. Overleving van pathogenen bij mestverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Rutjes, S.; Aarnink, A.J.A.; Blaak, H.; Buisonjé, de F.E.

  2016-01-01

  In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar

 9. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 10. Fractioneren van gras en luzerne

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  1998-01-01

  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en

 11. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 12. prosesseringsmetodes op die voedingswaarde van

  African Journals Online (AJOL)

  gebring is, kon geen betekenisvolle verskille tussen die drie monsters gevind word nie. Volgens Opstvedt (1976) kan ME waardes ook dien as 'n kriteria van proteien- kwaliteit, hoofsaaklik a.g.v. die verhoogde stikstofuit- skeiding in die urine wat sal plaasvind a.g.v. beskadiging van aminosure. De Groote (1968) het gevind ...

 13. De stijl van gewoon proza

  NARCIS (Netherlands)

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft

 14. Integrale diergezondheid : beheersing van leverbot

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Verkaik, J.C.; Verwer, C.M.; Smolders, E.A.A.; Wagenaar, J.P.

  2014-01-01

  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Bestrijding en/of behandeling van leverbot kent de volgende beperkingen: de besmettingscyclus is complex, beschikbare geneesmiddelen zijn in Nederland nagenoeg niet inzetbaar bij dieren die

 15. De materiaaleigenschappen van houtachtige materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuilen, J.W.G. van de

  2000-01-01

  Naast gezaagd hout en gelamineerd hout is een uitgebreid palet aan houtachtige (plaat)materialen ontwikkeld, waarvan triplex en Oriented Strand Board tot de meest gebruikte behoren. Een van de eerste typen plaatmateriaal ontwikkeld op basis van hout is triplex. Daarna zijn vele typen platen

 16. De prijsgevoeligheid van huishoudelijk watergebruik.

  NARCIS (Netherlands)

  Kooreman, P.

  1993-01-01

  Het kabinet wil het mogelijk maken dat huishoudens een rekening krijgen voor waterverbruik, rioolrechten en zuiveringsheffing. De hoogte van die rekening moet geheel afhankelijk zijn van de hoeveelheid water die het huishouden verbruikt. De achterliggende gedachte hierbij is dat dit mensen ertoe zal

 17. Aernout van Buchel in Napels

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Jan; Kemper, J.A.R.

  2012-01-01

  Aernout van Buchel a Napoli Il 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius) da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità. Fin da

 18. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 19. Management control van ondersteunende diensten

  NARCIS (Netherlands)

  Vosselman, E.G.J.

  1996-01-01

  In dit artikel worden alternatieve inrichtingstypen van ‘management control’-systemen voor ondersteunende (facilitaire) diensten algeleid. Daaraan voorafgaand wordt de ‘management control’-functie in algemene zin beschreven. Het oorspronkelijke ‘management control’ raamwerk van Anthony (1988) wordt

 20. Meningen van kinderen over natuurverlies

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  1999-01-01

  Ongeveer 400 leerlingen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs (MAVO en MAVO/VBO) in de regio Amerongen-Veenendaal werden geenqueteerd over hun gevoelens m.b.t. natuurverlies (uitsterven van soorten; bossterfte) en milieuverontreiniging (water-, bodem- en luchtverontreiniging; kernramp). Verder

 1. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 2. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 3. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 4. Overzicht van de onderzoekresultaten van kroketten, bitterballen en frikandellen van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  In 1986 werden in opdracht van de AID 54 monsters frikandellen en 237 monsters kroketten en bitterballen door het RIKILT onderzocht op de eisen, zoals die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsverordening Kroketten, Bitterballen en Frika(n)dellen. In dit verslag zijn de analyseresultaten van deze monsters

 5. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 6. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 7. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 8. Stroming en samenstelling van de sprengen en het grondwater van de Veluwe in 1996; een vergelijking met de toestand van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Meinardi CR; LBG

  1999-01-01

  Monsters water uit sprengen en grondwater van de Veluwe zijn onderzocht op concentraties van hoofdcomponenten en van microcomponenten (bepalingen door NITG). Onderzoek is gedaan ter bepaling van verblijftijden in de bodem van grondwater en van het water in sprengen. De intrekgebieden van de

 9. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I)

  NARCIS (Netherlands)

  Okhuizen, E.C.G.

  2013-01-01

  De omkering van de bewijslast als processuele sanctie op het niet nakomen van de aangifteplicht en de daaraan verbonden bijkomende verplichtingen lijken niet weg te denken uit ons belastingrecht. De sanctie kwam al voor in de fiscale wetgeving die dateert van vóór de invoering van de Algemene wet

 10. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 11. Verteerbaarheid van katoensaadbevattende diete en die effek van ...

  African Journals Online (AJOL)

  , 15 and 20% whole cottonseed respectively, was determined in sheep at a feeding level of ... Die skynbare verteerbaarheid van droe materie (DM), organiese materie (OM), totale ruproteien (TRP), ruvesel (RV), neutraalbestande vesel (NBV), ...

 12. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 26: No1, 1998. 15 ...... van byvoorbeeld die televisie en gedrukte media 'n invloed op die .... fashion promotion and advertising. New York. ... Consumer behaviour to-.

 13. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 14. Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters B; Boumans LJM; Prins HP; LBG

  2002-01-01

  Er worden achtergrondconcentraties gegeven van 17 sporenmetalen in het grondwater in Nederland. De drie typen achtergrondconcentraties die onderscheiden worden, zijn: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal. De natuurlijke achtergrondconcentratie is de concentratie zoals die gemeten zou worden op

 15. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 16. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 17. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 18. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 19. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 20. De kern van HRM. - 2e dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Verburg, R.; den Hartog, D.

  2008-01-01

  In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema's van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De oorsprong van HRM - De veranderende relatie tussen werkgever

 1. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als

 2. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1992-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en

 3. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Krooshof, G.H.; Kester, H.C.M.; Burgers, K.; Benen, J.A.E.

  2003-01-01

  In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2)

 4. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 5. De polders van Nederland: een geologisch succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, K.M.

  Overal in Nederland is de gesteldheid van de ondergrond het gevolg van landschapsvorming door de natuur, en van bedoelde en onbedoelde acties door de mens. Dat is nog eens extra waar in de poldergebieden van de kustvlakte en het rivierengebied. Al in de Romeinse tijd lagen daar lokaal de nodige

 6. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 7. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 8. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 9. De fysiologische tremor van de hand

  NARCIS (Netherlands)

  Weerden, Tiemen Willem van

  1989-01-01

  Bij het innemen van een houding, zoals het willekeurig horizontaal gestrekt houden van de hand, vertoont het betrokken lichaamsdeel kleine fluctuaties in positie: de fysiologische tremor. Het doel van het proefschrift is, naast een beschrijving van het fenomeen, inzicht te geven in de oorzakelijke

 10. Stabiliteit van drijvende lichamen; anti-slingertanks

  NARCIS (Netherlands)

  Bourgingnon, G.P.

  1980-01-01

  Het dempen van de slingerbewegingen (roll) van een drijvend lichaam door middel van tanks met een vrije vloeistofoppervlakte. In de scheepsbouwkunde is vrij veel bekend over het toepassen van anti-slingertanks. De anti-slingertank, die ook dempt bij een stilliggend schip (in tegenstelling tot

 11. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 12. Biobrood van eigen bodem: een ketenproject

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Bakker, den A.; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.

  2008-01-01

  In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht

 13. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 14. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 15. Tranen van bloed : Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629

  NARCIS (Netherlands)

  Cauwer, de Peter

  2008-01-01

  Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de

 16. Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in

 17. Kroniek van de intellectuele eigendom

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2015-01-01

  Het online doorverkopen en uitlenen van e-books is omstreden. De thuiskopieheffing blijft een kostbaar hoofdpijndossier. Een parodie vereist een humoristische bedoeling. Onpersoonlijke geschriften en verweesde werken zijn niet meer beschermd. Een stoel is geen merk, maar een winkelinrichting

 18. Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den A.P.

  1996-01-01

  Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers

 19. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte

 20. Tandem Van de Graaff facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 1. Gentegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Riette Ruthven

  word bespreek asook daardie vakwoordeboeke wat op aanleerders van sowel 'n taal as die vak gerig is. ... Abstract: Integrated Dictionary Use of Specialised Dictionaries for Learn- ers. ...... Applied Language Studies 25(3): 319-331. Gouws ...

 2. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 3. Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong, 1991:240). Hierdie aspek neem toe in belangrikheid soos wat die besigheidsmilieu in Suid-Afrika verander, veral wat betref die toetrede van buitelandse maatskappye tot die Suid-Afrikaanse mark.

 4. Van Hove singularities revisited

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dzyaloshinskii, I.

  1987-07-01

  Beginning with the work of Hirsch and Scalapino the importance of ln 2 -Van Hove singularity in T c -enhancement in La 2 CuO 4 -based compounds was realized, which is nicely reviewed by Rice. However, the theoretical treatment carried out before is incomplete. Two things were apparently not paid due attention to: interplay of particle-particle and particle-hole channels and Umklapp processes. In what follows a two-dimensional weak coupling model of LaCuO 4 will be solved exactly in the ln 2 -approximation. The result in the Hubbard limit (one bare charge) is that the system is unstable at any sign of interaction. Symmetry breaking moreover is pretty peculiar. Of course, there are separate singlet superconducting pairings in the pp-channel (attraction) and SDW (repulsion) and CDW (attraction) in the ph-channel. It is natural that Umklapps produce an SDW + CDW mixture at either sign of the interaction. What is unusual is that both the pp-ph interplay and the Umklapps give rise to a monster-coherent SS + SDW + CDW mixture, again at either sign of the bare charge. In the general model where all 4 charges involved are substantially different, the system might remain metallic. A more realistic approach which takes into account dopping in La-M-Cu-O and interlayer interaction provides at least a qualitative understanding of the experimental picture. 10 refs, 5 figs

 5. SLAM in a van

  Science.gov (United States)

  Binns, Lewis A.; Valachis, Dimitris; Anderson, Sean; Gough, David W.; Nicholson, David; Greenway, Phil

  2002-07-01

  We have developed techniques for Simultaneous Localization and Map Building based on the augmented state Kalman filter, and demonstrated this in real time using laboratory robots. Here we report the results of experiments conducted out doors in an unstructured, unknown, representative environment, using a van equipped with a laser range finder for sensing the external environment, and GPS to provide an estimate of ground truth. The goal is simultaneously to build a map of an unknown environment and to use that map to navigate a vehicle that otherwise would have no way of knowing its location. In this paper we describe the system architecture, the nature of the experimental set up, and the results obtained. These are compared with the estimated ground truth. We show that SLAM is both feasible and useful in real environments. In particular, we explore its repeatability and accuracy, and discuss some practical implementation issues. Finally, we look at the way forward for a real implementation on ground and air vehicles operating in very demanding, harsh environments.

 6. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 7. ‘n Kritiese bespreking van roskam se seining van apartheid as grondslag van die Suid-afrikaanse samelewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. van Loggerenberg

  1963-03-01

  Full Text Available Segregasie is al deur vele ondersoekers histories tot ’n tradisie uit die stigtingsjaar 1652 met die aankoms van Jan van Riebeeck herlei. Roskam sion dit egter as 'n beleid wat veel later aanvaar is. Hy sien dit as beleid wat bepaalde groepe van die bevolking as 'n politieke eenheid, kragtens ’n sosiale hiërargie, van mekaar wil afskei, isoleer. Dit is vir  hom duidelik dat die politieke eenheid van Ordinansie 50 van 1828 nooit werklikheid geword het nie, en die tradisie van blanke heerskappy pas vir liom as heleid beter in die huidige situasic as segregasie. Roskam is dan van oordeel dat ..white supremacy” daarom die juiste en omskrywende betekenis van segregasie is.

 8. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 9. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 10. Resultaten van de proeftuinen van PACT : inclusie door interprofessionele samenwerking in kindvoorzieningen 0-6 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Balledux, Marielle; Fukkink, Ruben; Spoelstra, Jolanda; van Verseveld, Marloes; van Yperen, Tom

  2018-01-01

  In deze bijdrage worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de ontwikkelingen in de PACT-proeftuinen om door middel van interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg inclusie van elk kind te realiseren.

 11. Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van deit rapport is vast te stellen hoe het verloop van den prijs van consumptie-aardappelen gedurende den winter en het voorjaar moet zijn om de gemaakte kosten en het verlies aan product goed te maken.

 12. Lange termijneffecten van jeugdparticipatie : Persistente effecten van deelname aan jeugdverenigingen in Nederland en de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, René; Hooghe, Marc; Stolle, Dietlind

  2004-01-01

  Gelet op het belang van primaire socialisatieprocessen, kan men van de verwachting uitgaan dat participatie in jeugdverenigingen persistente effecten zal hebben op latere gedrags- en attitudinale actoren. Deze effecten kunnen zowel verklaard worden vanuit een sociale integratie- (interiorisatie van

 13. Leven en werken van Geert Reinders. De grondlegger van de immunologie.

  NARCIS (Netherlands)

  Bruins, Luitje Hendrik

  1951-01-01

  De levensgeschiedenis van Geert Reinders is het relaas van de vele prestaties, waartoe deze man ondanks een zeer gebrekkige schoolopleiding in staat was. Hij was werkzaam als molenaar, boer, koopman, redger, gemeentesecretaris, secretaris en ontvanger van een groot zijlvest, veeartsenijdeskundige;

 14. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 16. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 17. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 18. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 19. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  v a k t a a l k w a l i £ i k a s i e s ) neem d i e I n s t i t u t t a l l e take waar ter u i t b r e i d i n g van kennis van die Duitse taal in die buiteland. Sedert 1964 publiseer die. Institut die tydskrif Deutsch als Fremdsprache met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits.

 20. Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.

  2003-01-01

  Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden

 1. Ellis-van Creveld Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 2. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 3. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 4. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 5. Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1986-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel

 6. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, F.

  2005-01-01

  Maarten van Naarden’s failed mission as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557 In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s

 7. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  aangetoon het, 'n huis in Kapernaum gehad en hierdie geskiedenis speel in Kapernaum of daar digby af. Jesus en sy dissipele het namelik, volgens 6:35 geland by Gennesaret, net suid van Kapernaum Die gevolgtrekking word ondersteun deur Joh. 6:17 waarvolgens die dissi pele na die spysiging op Kapernaum gevaar ...

 8. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Stone, M.F., 1999, Coaching, counselling & mentoring: How to choose & use the right technique to boost employee performance, AMACOM, New York. Strydom, W.A., 2011, 'Pastoraat aan getraumatiseerde kinders in die intensiewesorgeenheid: 'n Gestalt benadering', DD tesis, Universiteit van Suid-. Afrika ...

 9. Stapeling van stigma? Interculturele aspecten van stigma bij psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogsteder, M; Veling, Willem; van Weeghel, Jaap; Pijnenborg, Marieke; van 't Veer, Job; Kienhorst, Gerdie

  2015-01-01

  Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak

 10. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Massaveranderinge van ooie en lammers met verskillende tipe energieaanvullings op gespaarde wintersuurveld is vir drie opeenvolgende winterseisoene ondersoek in 'n 3 X 2 X 2-faktoriale proefontwerp. Veldkampe is vir 60 dae in Junie tot Augustus bewei teen 3 of 6 kg beskikbare DM/ooi/d. Mieliegraan teen 300 g en ...

 11. De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Eijsackers, H.J.P.

  2008-01-01

  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie

 12. Die helende krag van regverdige vergifnis, sonder kondonering van ...

  African Journals Online (AJOL)

  22 Jul 2016 ... Scan this QR code with your .... respond to the wrongdoer based on the moral principle of ..... van mag, maar aan die ander kant tree mense wat onreg ervaar ..... One of the achievements of Christian ethics has been to extend.

 13. Effecten van zuurbelasting op de grondwaterkwaliteit van een pyriethoudende ondergrond

  NARCIS (Netherlands)

  Kanb, W.C.J.P.

  1985-01-01

  Onderzoek naar de gevolgen van zure depositie vanuit de atmosfeer beperkt zich in het algemeen tot de bovengrond. Het in deze nota beschreven onderzoek was in het bijzonder gericht op de ondergrond. Essentieel hierbij is, dat de experimenten onder anaërobe omstandigheden zijn uitgevoerd. Het doel

 14. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 15. De mythe van moederliefde. Geschiedenis van een gevoel.

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pauline Naber

  2014-01-01

  Column over Elisabeth Badinter in Pedagogiek in de Praktijk. 81 (20), 24-27. Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven

 16. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 17. Evaluering van Suid-Afrikaanse protelenbronne: Gebruik van ...

  African Journals Online (AJOL)

  binding as measure of protein quality in fish-meal South. African fish-meals differing in origin, composition and ... technique could serve as a quality control measure at the processing plants in the fish-meal industry. .... aangepas tot 'n vlak wat verseker dat die. Prometerlesing heer isas 'n kleurstotbinding van 2,0 mmol.l - 1.

 18. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  Differen-en ignoriert werden sollten, sondern so, dass, indem man sie fest im Blick behalt, die Einheit als eine lebendige und spannungsreiche zur Erscheinung kommt'. (Bultmann 1929:196). Sover ek weet, was Van Seims se lesing oor hermeneutiek die eerste geleent- heid waar hy, nadat hy die Hervormde Kerk verlaat ...

 19. Mediaplanning : Van marketingcommunicatieplan tot mediaplanning en –inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Babs van Teylingen-Geerlings

  2010-01-01

  Het boek Mediaplanning verschaft snel inzicht in het gehele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de mediumtypen aan de hand van de mediumbeoordelingscriteria, media- en planningsschema, budgetverdeling tot media-inkoop. Kennis van het mediaplanningsproces alleen is echter niet

 20. Databestanden van de opgraving Colmont-Ponderosa 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Verpoorte, A.; Voormolen, B.

  2005-01-01

  Het veldwerk bestond uit vier onderdelen: oppervlaktekartering van de vindplaats Colmont-Ponderosa, geo-archeologisch booronderzoek, een archeologische proefopgraving, en een veldkartering in de omgeving (zgn. Eiland van Ubachsberg). In het kader van de waardering van oppervlaktevindplaatsen uit het

 1. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 2. Altijd wat te doen bij het sluisje van Dorkwerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; van Dam, Vanessa; Langenberg, Sjaak

  2006-01-01

  Ooggetuigeverslagen van 84 Nederlandse auteurs die op 1 september 2006 van 11.00 tot 17.00 uur langs de 118 kilometer lange vaarroute van Lemmer naar Delfzijl (Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborg-kanaal, Eemskanaal) zaten.

 3. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 4. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 5. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 6. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 7. Persoonlikheidskorrelate van posttraumatiese stresversteuring by polisiebeamptes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Sophia Henning

  2000-10-01

  Die doelstelling van die onderhawige studie was om die persoonlikheidskorrelate van posttaumatiese stresversteuring (PTSV by polisiebeamptes te ondersoek. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 8. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 9. Verkorting kiemrust en vervroeging van groeikracht.

  NARCIS (Netherlands)

  Ittersum, van M.K.; Scholte, K.

  1993-01-01

  Een gewasbespuiting met gibberellinezuur 3-6 dagen voor de loofvernietiging van het pootgoedgewas en bewaartemperatuurregimes, onmiddelijk na de oogst toegepast, kunnen de kiemrustduur van pootgoed met maanden verkorten. Dezelfde behandelingen hebben een zeer positief effect op de groeikracht bij

 10. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 11. Open access: Financiering van de APC

  NARCIS (Netherlands)

  Bonder, K.A.

  2014-01-01

  Hoe worden de kosten van BioMedCentral’s Article Processing Charges gedekt, hoe worden verantwoordelijkheden omtrent de betaling daarvan gedeeld, en wat zijn de opvattingen van deze auteurs over Open Access? Enquête.

 12. Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1994-01-01

  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens staat momenteel volop in de belangstelling. Redenen hiervoor zijn de lage prijs van de tarwe en het positieve effect dat tarwe kan hebben op de resultaten en gezondheid van de koppel. Door het bijvoeren van tarwe wordt de werking van de spiermaag en de ontwikkeling

 13. 'Uytnemende Schilder van Antwerpen' : Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden

  NARCIS (Netherlands)

  Leeflang, Micha

  2007-01-01

  Joos van Cleve (ca. 1480-1541) was een van de meest invloedrijke Antwerpse schilders in de eerste helft van dezestiende eeuw. Hij kreeg belangrijke opdrachten voor portretten en altaarstukken van onder anderen de Franse koning Frans I. Micha Leeflang onderzocht met name de materieel-technische

 14. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 15. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 16. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 17. Vergelijking van vangsten van een 12 m pulskor met een conventionele wekkerboomkor

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Kraayenoord, A.; Vries, de M.; Rink, G.J.

  2005-01-01

  In het kader van de ontwikkeling van een pulskor als alternatief voor de conventionele boomkor met wekkerkettingen werd in nov-dec 2004 en jan 2005 onderzoek uitgevoerd op het visserij-onderzoekingsvaartuig “Tridens” naar de vangstverschillen van beide visserijtechnieken en de overleving van door

 18. Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in menige van die stories voorkom. Hier is dit die onvermydelike aftakelingsproses van die liggaam (en verstand) wat 'n beduidende invloed op die skrywer het. In verhale soos “Wat 'n lieflike geraas”, “Die ou met die overall”, “Lofredes en ...

 19. Introductie van de Chevon : een zoektocht naar de afzet van geitenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, I.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  Het afmesten en afzetten van lammeren op een biologisch bedrijf is geen gemakkelijke weg. Aan de smaak van het vlees zal het niet liggen. De chevon, lammeren met een leeftijd van 5 tot 7 maand, geven vlees met karakter: een vleugje geit! De onbekendheid van het vlees vereist een zorgvuldige

 20. Effectiviteit van facultatief aansluitonderwijs wiskunde in de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelaar, D.T.; Rienties, B.; Kaper, W.; Giesbers, B.; Gastel, van L.J.; Vrie, van de E.M.; Kooij, van der H.; Cuypers, H.

  2011-01-01

  Samenvatting Wat is het effect van vrijwillig aansluitonderwijs, zoals het remediërend wiskundeonderwijs dat op veel instellingen voor hoger onderwijs wordt gegeven ter verbetering van de doorstroom? Bepaling van de doelmatigheid van dit onderwijs wordt bemoeilijkt door selectie-effecten die kunnen

 1. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 2. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 3. Vervluchtiging van EPTC, tri-allaat en parathion na bespuiting van een kleigrond

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, G.; Berg, van den F.; Smelt, J.H.; Peppel-Groen, van de A.E.; Leistra, M.

  1995-01-01

  Op tien tijdstippen na de bespuiting van een onbegroeide kleigrond met EPTC, tri-allaat en parathion werden de snelheden van vervluchtiging van deze middelen bepaald met de kapmethode en de theoretisch-profielmethode (TP-methode). De vervluchtiging was het hoogst op de dag van toepassing. In de

 4. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 5. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 6. Een nieuwe ondersoort van Zosterops montana afkomstig van de Goenoeng Papandajan (West Java)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwerf, A.; Boer, de L.E.

  1947-01-01

  In zijn laatste revisie van het genus Zosterops (Journ. für Orn., vol. 87, 1939, p. 156-164) geeft Stresemann o.a. een schematische voorstelling van de horizontale en verticale verspreiding binnen deze Archipel van de vier voornaamste groepen van dit geslacht: montana, atricapilla, palpebrosa en

 7. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 8. Vloeistof-vloeistof verdeling als onderzoekmethode bij de vergelijking van enige rassen van digitalis purpurea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Henning, Gerardus Johannes

  1962-01-01

  De samenstelling van het glycosidenmengsel van drie rassen van Digitalis purpura L. werd in verschillende groeistadia onderzocht. Door extractie met chloroform van een waterige oplossing der in het gefermenteerde blad voorkomende glycosiden werden deze in twee groepen verdeeld, een in chloroform

 9. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 10. De economische kracht van de baggerindustrie: clusterstudie met behulp van de 'methode Porter'

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, D.; Limpens, I.; Kuijper, J.; Ven, B. van de

  1993-01-01

  Deze clusterstudie van de Nederlands-Belgische baggerindustrie is uitgevoerd in opdracht van IHC Holland, de belangrijkste bouwer van baggerschepen ter wereld, en de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, de branche-organisatie van aannemers in de bagger. De bedoeling is een beter inzicht te krijgen in

 11. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 12. De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885 : een analyse van twee territoriale conflicten

  NARCIS (Netherlands)

  Foeken, D.W.J.

  1992-01-01

  Deze studie beschrijft een politiek-historisch proces en vormt een bijdrage aan de systematische studie van internationale territoriale conflicten vanuit het gezichtspunt van de politieke geografie. Tevens worden aspecten van het Europese imperialisme van de late 19e eeuw nader verklaard. De

 13. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 14. Onderdeel: Kwaliteit van uitleg, deel uitmakend van het onderzoek naar: Corporate governance in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Schutte-Veenstra, J.N.; Boschma, H.E.

  2011-01-01

  De wijze en mate van naleving en toepasing van de principes en best practices van de nederlandse corporate governance code door de Nederlandse beursgenoteede vennootschappen in ht boekjaar 2010, alsmede de redengeving van eventuele afwijkingen, d.d. 21 september 2011.

 15. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 16. Effect minerale samenstelling van bodem en plant op de expressie van bladnecrose bij Freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.; Bos, van den A.L.

  2003-01-01

  Freesiatelers veronderstellen een relatie tussen de voedingstoestand in de grond, de minerale samenstelling van de plant en de expressie van bladnecrose bij freesia. Op verzoek van de Landelijke Freesiacommissie van LTO is een inventarisatie uitgevoerd op ‘gezonde’ en ‘necrose’ bedrijven naar de

 17. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies

 18. Lysine analoga; bereiding en enzymatische hydrolyse van peptide derivaten van lysine en lysine analoga

  NARCIS (Netherlands)

  Tesser, Godefridus Ignatius

  1961-01-01

  De synthese van enkele structuuranaloga van lysine wordt beschreven. Aangetoond wordt dat zij lysine in substraten voor trypsine, cathepsine B en papaine kan vervangen. Daar de structuur van de analoga O-(Beta-aminoaethyl)serine en S-(Beta-aminoaethyl) cysteine die van lysine dicht nadert, wordt

 19. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode

 20. Van strijdtonelen en luchtkastelen. Gedachten en observaties over de rol van communicatie bij innovatie in het publieke domein

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwis, C.

  2003-01-01

  In een bewerkte versie van de inaugurele rede, die de auteur heeft uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Communicatie en Innovatie Studies aan Wageningen Universiteit, volgt een schets van de veranderingen in het denken over communicatie

 1. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 2. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 3. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 4. Kwantificatie van PCB-componenten in krachtvoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk, van R.J.; Munsteren, van A.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1981-01-01

  Met behulp van individuele chloorbifenylstandaarden is het PCB-gehalte van een aantal krachtvoeders bepaald, waarbij voor de onbekende componenten een geschatte waarde is gebruikt. Uit deze gehalten is met behulp van omrekeningsfactoren de theoretische DCB-opbrengst bij perchloreren berekend. Dit

 5. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 6. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 7. Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg SW; Venhuis BJ; Buurma EJM; Rompelberg CJM; L& G; V& Z

  2018-01-01

  In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het

 8. Vertaling en bewerking van de Pioetim

  NARCIS (Netherlands)

  van Bekkum, W.J.; Rosenberg, A.W.

  1998-01-01

  Gebedenboek voor het Pesachfeest met Hebreeuwse (resp. Aramese) tekst rechts en Nederlandse vertaling of parafrase links; voorzien van toelichtingen en praktische aanwijzingen vert. [uit het Hebreeuws] en bew. I. Dasberg ; vert. en bew. van de pioetim W.J. van Bekkum ; red. A.W. Rosenberg

 9. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 10. Duurzaam functioneren van populatienetwerken in de stad

  NARCIS (Netherlands)

  Snep, R.P.H.; Opdam, P.F.M.; Kwak, R.G.M.

  2000-01-01

  In een case-studie voor een deel van het Rotterdamse havengebied is voor enige vogelsoorten onderzocht in hoeverre habitatnetwerken van populaties (metapopulaties) duurzaam kunnen functioneren in het stedelijk gebied. Daarvoor is gebruik gemaakt van het model LARCH (Landschapsecologische Analyse en

 11. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 12. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 13. MENSWAARDIGHEID NA TIEN JAAR VAN REGSTAATLIKHEID IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  rasionele mens daarvoor moet hê. Outonomie is gevolglik die grondslag van die waardigheid van die menslike natuur en van iedere rasionele skepsel. 11. Bekende Angelsaksiese regsfilosowe onderskryf 'n soortgelyke benadering. Volgens Ronald. Dworkin, wat deels vir John Rawls aanhaal, is die gelyke respek wat aan ...

 14. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van

 15. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 16. Digilanid C by die behandeling van hartlyers

  NARCIS (Netherlands)

  Snyman, Hendrik Willem

  1942-01-01

  In die voorafgaande word 'n literatuur studie oor die ontwikkeling en huidige stand van die chemie en farmakologie van die Digitalis purpurea en Digitalis lanata gegee, waarin spesiaal gelet word op die chemiese samestelling en farmakologiese aktiwiteit van die Digitalis lanata glikoside. Daarna

 17. Katholieken en de Vrede van Munster

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  1997-01-01

  De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd

 18. Netwerkneutraliteit : stand van zaken in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; Brennenraedts, R.; Smeets, S.J.J.; te Velde, R.

  2009-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken - directie Telecommarkt deed Dialogic onderzoek naar NetwerkNeutraliteit in Nederland. Het onderzoek richtte zich allereerst op de vraag of schendingen van NetwerkNeutraliteit in Nederland voor komen. Dat komen ze - getuige ook voornoemde

 19. Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid

  African Journals Online (AJOL)

  Information Technology

  splintering in die tekssamehang van 'n semantiese subkommentaar a.g.v. die afstandsadressering tussen koteksinskrywing en betekenisparafrase of vertaal- ekwivalent. Alhoewel die gebrek aan onmiddellike adressering die samehang versteur, word 'n mate van kohesie steeds behou deur 'n duidelike markering van die ...

 20. De toekomst van Real Time Intelligence

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie

 1. Het effect van framing op pensioenperceptie

  NARCIS (Netherlands)

  Prast, Henriette; Teppa, F.

  2017-01-01

  Het communiceren van het te verwachten pensioen in termen van een percentage van het huidige inkomen heeft een ander effect dan de gebruikelijke communicatie in euro’s. Deelnemers denken bij communicatie in procenten vaker dat het te bereiken pensioen te laag is. Communicatie in procenten kan het

 2. De crisis van de staat in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Ellis, S.

  1994-01-01

  Thans, vijf jaar na de val van de Berlijnse Muur, is het duidelijk dat in het grootste deel van Afrika meerpartijendemocratie als zodanig niet geschikt of voldoende is om het politieke gezag te herstellen dat regeringen ten tijde van de onafhankelijkheid genoten en dat sinds die tijd gestaag is

 3. High Tech Campus Eindhoven, Netwerk van ontmoetingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.

  2005-01-01

  Eindhoven wil zichzelf als brainport op de kaart zetten, als centrum van de Nederlandse kenniseconomie. Stond Eindhoven van oudsher vooral bekend als de Philips company town, in het postindustriële tijdperk moet het een innovatieve netwerkstad worden. Een brandpunt van innovatieve cultuur en

 4. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 5. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 6. Reisverslag van de boomkorsurvey (BTS) in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.; Bol, R.A.

  2012-01-01

  In 2012 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van EL&I. De survey is onderdeel van het EU Data Collectie Programma (DCF) en valt daarmee onder de wettelijke taken die binnen IMARES worden uitgevoerd. In dit rapport staan de

 7. De verborgen hand van culturele sturing

  NARCIS (Netherlands)

  Becker, H.M.

  2003-01-01

  Deze dissertatie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van ‘good practice’, een casestudy dus. Humanitas Rotterdam als leverancier van zorg, welzijn en wonen is daarbij met een aantal theoretische instrumenten doorgelicht en ook uitvoerig empirisch onderzocht. Humanitas heeft een traditie van

 8. Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.G.

  2012-01-01

  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld

 9. A G van Aarde as teoloog (1979-)

  African Journals Online (AJOL)

  partment of New Testament Studies (Sec A) at the Uni versity of ... In sy Skrifbeskouing meen Van Aarde (1982b: 16) dat as uitgangspunt die diver- ...... teen is geloof meer as kennis van God se Woord en meer as die doen van God se wil.

 10. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 11. 03 Van Wyk WEB 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  die hand van Kenneth Ramchand se The West Indian Novel and its Backgroundmeld hy die volgende tipologie: die .... background for the stories they write.” (Martin 170). Nogtans word hulle sentimente ... Walter Palm van die eiland Curaçao beskryf in sy gedig “Avondmuziek” (1997) hoe die liedere van die Katolieke nonne ...

 12. Regio intelligence Utrecht: vergelijkbaarheid van informatie

  NARCIS (Netherlands)

  Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2014-01-01

  recente informatie over de economische potentie van de regio Utrecht. Het ministerie is specifiek geïnteresseerd in het verdienvermogen van kleine en grote bedrijven. Het project beoogt voor de provincie Utrecht: 1. in kaart te brengen welke informatie over de regionaal-economische potentie van de

 13. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  A blue uniform was inter alia proposed in 1980 but finally rejected by the Prime Minister in 1984. Instructions were issued to put forth new ideas. All the arguments in ..... In 1896 Is die rang van kommandant van die Staatsartlllerie verhoog tot die van lultenant-kolonel. Henning Pretorlus, father and first commandant of the.

 14. Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schipperus, R.; Grobben, S.A.; Weide, van der R.Y.

  2013-01-01

  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een

 15. Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2012-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van

 16. Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras

  NARCIS (Netherlands)

  Schoot, van der J.R.

  2008-01-01

  De effecten van de toepassing van de groeiregulator Moddus zijn in de praktijk vooral bij zaadgewassen van Engels raaigras wisselvallig. In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is onderzoek gestart om een meer consistent effect van Moddus te bereiken in de wijze van toepassing en de

 17. DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE HUIDIGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE. HUIDIGE SITUASIE. Sending is 'n deel van die vervulling van die apostoliese opdrag van die kerk. Dit geskied op grond van en in gehoorsaamheid aan Gods. \\C'oord. Teologiese besinning is daarom die eerste en grondliggende vereiste by die ontwerp van 'n ...

 18. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  OpenAIRE

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der, P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de diervriendelijkheid van deze methoden

 19. Simon van der Meer retires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  CERN's big Auditorium was packed on Friday 23 November for a 'Simon van der Meer Feest' to mark the formal retirement of the gifted Dutch accelerator physicist who has made so many valuable contributions to his field and to CERN's success

 20. Protocollering van toetsen op Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Dees, R.H.L.; Martin, W.S.; Doorn, van J.

  2009-01-01

  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen

 1. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op

 2. Introductie van virusresistentie in lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Door middel van transformatie via de paicle gun methode was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project werd de resistentie verder onderzocht. De resistentie bleek niet absoluut en niet altijd stabiel

 3. LED licht van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  De gloeilamp is verleden tijd, na ongeveer 125 jaar na de ontdekking door Thomas Edison valt langzaam maar zeker binnen een decennium het doek. Australië heeft de klassieke gloeilamp al in de ban gedaan en vele landen volgen deze trend. De rol van de klassieke gloeilamp wordt overgenomen door LED.

 4. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... teiten en experimenten benadrukt, maar de publieke en kritische perceptie van zijn werk lijkt de fundamentele samenhang daarvan te miskennen, en reduceert het tot gefragmenteerde, op zichzelf staande aspecten. Poëzie is levenskunst. Als Breyten Breytenbach alleen maar poëzie had geschreven was ...

 5. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 6. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 7. Vaststellen reproduceerbaarheid van de nachtactiviteit van de Balb/c/rivm muis over de afgelopen vijf jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Steen BVL; Jansen van ' t Land C; CDL

  1999-01-01

  Om de inschatting van de mate van ongerief onafhankelijk te maken van ervaring en interpretatie van de persoon die de observatie uitvoert, maken wij in onze studies gebruik van een volledig geautomatiseerde opstelling. Met deze geautomatiseerde opstelling kan de bewegingsactiviteit van

 8. Magnesium productie in de Eemsmond, De milieueffecten van magnesiumproductie in de Eemsmond en de milieuprestaties van magnesium in auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Sambeek, E.J.W. van

  1999-01-01

  Naar aanleiding van de dreigende sluiting van de primiaire aluminiumindustrie in Delfzijl (Aldel) is het Aldel convenant gevormd. Het doel van het convenant is het versterken van de economische structuur en het vergroten van de werkgelegenheid in en rond Delfzijl, opdat het verlies van

 9. De consequenties van categorieën: een analyse van grensoverschrijdende genre-identiteit in de populaire muziek

  NARCIS (Netherlands)

  van Venrooij, A.; Schmutz, V.

  2013-01-01

  Op basis van een analyse van de genreclassificaties door recensenten van 2951 popmuziekalbums worden in dit paper de consequenties onderzocht van het bezitten van een fuzzy of grensoverschrijdende genre-identiteit op het vergaren van commercieel en kritisch succes. De resultaten bevestigen in grote

 10. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 11. Perchlorering van PCB-extracten van paling : verificatie van Decachloorbifenyl m.b.v. massa spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Mazijk, van R.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1980-01-01

  De gaschromatografische analyse van Decachloorbifenyl (DCB) wordt meestal uitgevoerd op een korte gepakte kolom, waardoor het mogelijk is een groot aantal monsters in een kort tijdsbestek te analyseren. Om eventuele interferentie aan te tonen werd de analyse uitgevoerd op een capillaire kolom met

 12. Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Ginneken, van V.J.T.; Palstra, A.P.; Nieveen, M.; Berg, van den J.H.J.; Murk, A.J.

  2005-01-01

  Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden door ophoping van PCB's in dooiermateriaal.

 13. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 14. Voedselverspilling, waarden van voedsel in de keten : de mogelijke rol van het groene onderwijs bij het oplossen van een maatschappelijke opgave

  OpenAIRE

  Waarts, Y.R.; Onwezen, M.C.; Wiersinga, R.C.; Eppink, M.M.; Thoden van Velzen, E.U.; Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Het doel van deze verkenning is om op basis van literatuur en interviews met belangrijkste stakeholders een visie te formuleren over de wijze waarop het groene onderwijs een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverliezen binnen alle schakels van de keten inclusief de consument, en aan de nuttige toepassing van reststromen.

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 16. Groei van ongelijkjarige mengingen van grove den en berk op arme zandgronden; resultaten van metingen in 22 opstanden op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug

  NARCIS (Netherlands)

  Wijdeven, S.M.J.; Oosterbaan, A.; Berg, v.d. C.; Jole, van M.

  2000-01-01

  Het voorkomen en de groei van berk in ongelijkjarige mengingen van grove den en berk is bepaald op basis van opstandgemiddelden. Er is geen duidelijk verband tussen het voorkomen en de groei van berk en de schermdichtheid van grove den. Actuele groeigegevens zijn noodzakelijk voor een nadere

 17. Evaluatie van het gebruik van de iPad in het klaslokaal : Een onderzoek naar het iPadgebruik onder brugklasleerlingen van een Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Klaas Jan Huizing; Chantal Philipsen; Luka Linster

  2013-01-01

  In november 2012 kregen alle brugklasleerlingen van het Leeuwarder Lyceum een iPad uitgereikt. Dit nieuwe ‘device’ is de aanjager van onderwijsvernieuwingen op het gebied van digitalisering van lesmateriaal. Sowijs volgde de implementatie van de iPad en vroeg zich af: hoe is het iPadgebruik na een

 18. Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Langers, F.; Berg, van den A.E.

  2011-01-01

  In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van

 19. Dimensies van onafhankelijkheid: de Surinaamse ervaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Meel

  2002-01-01

  Full Text Available J. Trommelen, Dwars door Suriname. Drie Guyana's in een tegendraads portret H. Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970. Leven en werk van een Surinaamse politicus J. Jansen van Galen, J.A. Jansen, Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij J. Jansen van Galen, Het Suriname-syndroom. De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo M. van Kessel, H. van der Vlist, Tussen twee huizen. Het leven van de Surinaamse Nederlander Jan Veldema G. Oostindie, I. Klinkers, Knellende koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, I, 1940-1954, II, 1954-1975, III, 1975-2000 R. Tjin, C. Buma, J. Reichert, Suriname onafhankelijk. 25 November 1975. Srefidensi sranan = Suriname free. 25 November 1975

 20. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 1. Die beskerming van biologiese diversiteit deur gebruik te maak van die gevoeligheidsvariasie van spesies vir toksiese stowwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  2003-09-01

  Full Text Available Pogings om algemeen geldende standaarde of maatstawwe vir omgewingskwaliteit op te stel vir die beskerming van Suid-Afrika se ryk biodiversiteit word bemoeilik deur die feit dat spesies baie kan verskil  ten opsigte van hulle gevoeligheid vir toksiese stowwe. Daar kan dus nie sonder meer vanaf een spesie na ’n ander geëkstrapoleer word nie. Deur egter juis gebruik te maak van hierdie variasie in gevoeligheid van spesies, kan die assessering van die risiko wat besoedelingstowwe vir organismes inhou wel op ’n meer wetenskaplike grondslag bedryf word. Hierdie konsep gaan uit van die standpunt dat indien kwaliteitskriteriums opgestel word wat die sensitiefste spesies beskerm, alle ander spesies outomaties beskerm word. Hierdie bydrae fokus op die gebruik van sensitiwiteitsverspreidings van spesies as metode en kyk oorsigtelik en krities na die aard en toepassings van die ekstrapolasiemodelle wat op hierdie verspreidings gebaseer is. Die moontlike aanwending daarvan en die argumente ten gunste daarvan en daarteen word bespreek. Die gevolgtrekking word gemaak dat spesie-sensitiwiteitsverspreidings wel nuttige aanwending kan vind, maar dat  gegewens oor die gevoeligheid van plaaslike spesies  baie skaars is. Hoewel dit reeds bruikbaar is, kan die algemene aanwending daarvan  in Suid-Afrika aansienlik uitgebrei word indien meer navorsing gedoen word om betroubare toksisiteitsgegewens vir verskillende spesies in te win, sodat die model meer verfyn kan word. Daarvoor moet gestandaardiseerde toksisiteitstoetse vir plaaslike spesies eers ontwikkel word.

 2. Die berekening van vloeiing in ’n roterende annulus deur die metode van kunsmatige saamdrukbaarheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Grobler

  1987-03-01

  Full Text Available Die vloeiing van ’n onsaamdrukbare, viskeuse vloeier word ondersoek aan die hand van die numeriese oplossing van die gediskretiseerde Navier-Stokes- en kontinuiteitsbeheervergelykings. In die besonder word vloeiing in ’n annulus bestaande uit twee koaksiale silinders wat elk ten opsigte van die ander kan roteer, en met ’n voorgeskrewe drukval oor die lengte van die silinder, beskou. Die oplossings word bereken deur die toepassing van Chorin se metode van kunsmatige saamdrukbaarheid, waarin die tydonafhanklike beheervergelykings getransformeer word na tydafhanklike hulpvergelykings deur die invoering van ’n kunsmatige toestandsvergelyking. Die oplossing van die hulpvergelykings konvergeer na ’n stasionêre oplossing, wat ooreenstem met die oplossing van die oorspronklike tydonafhanklike beheervergelykings. Die gedrag van die vloeier, wanneer ten voile ontwikkelde laminêre vloeiing bereik word, is met sukses bereken. ’n Eenvoudige model vir die bepaling van ontwikkeling van vloeiing langs die annulus vir enige gegewe invloeisnelheidsprofiel word voorgestel. Die berekende resultate stem ooreen met die resultate wat uit die fisika van die probleem verwag word.

 3. Van der Waals black hole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aruna Rajagopal

  2014-10-01

  Full Text Available In the context of extended phase space, where the negative cosmological constant is treated as a thermodynamic pressure in the first law of black hole thermodynamics, we find an asymptotically AdS metric whose thermodynamics matches exactly that of the Van der Waals fluid. We show that as a solution of Einstein's equations, the corresponding stress energy tensor obeys (at least for certain range of metric parameters all three weak, strong, and dominant energy conditions.

 4. Aernout van Buchel in Napels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan L. de Jong

  2012-05-01

  Full Text Available Aernout van Buchel a NapoliIl 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità.Fin da giovane, Van Buchel raccolse notizie su ogni genere di cose che successero o che osservava. Il manoscritto con queste notizie, scritto in Latino ed intitolato Commentarius rerum quotidianarum, è oggi conservato nella biblioteca universitaria di Utrecht. Fa parte di questo manoscritto l’ Iter Italicum.Dopo un breve schizzo della vita e degli interessi del cittadino di Utrecht, gli autori in questo articolo presentano un’ edizione di una parte del suo ‘Grand Tour’. Si tratta della sua visita di Napoli (Iter Neapolitanum nel 1588. Gli autori hanno fatto una nuova collazione del testo del manoscritto e presentano qui nel quadro del loro progetto di un’edizione completa, il testo latino accompagnato da una traduzione neerlandese con commento storico-letterario.

 5. Die invloed van drie kruisbestuiwers op die saadinhoud van Minneola tangelo (Citrus parodist x C reticulata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. J. Esterhuizen

  1991-07-01

  Full Text Available Die invloed van verskillende kruisbestuiwers (Clementine, Empress en Valencia op die gemiddelde saadinhoud van Minneo­la tangelo is ondersoek. Clementine en Empress as kruisbestuiwers het die grootste invloed op die gemiddelde saadinhoud van die vrugte gehad, terwyl dié van Valencia nie noemenswaardig was nie. Die gemiddelde saadinhoud van die vrugte het afgeneem met toename in afstand vanaf die kruisbestuiwer. Indien ’n beperking op die afstand tussen kultivar en kruisbestuiwer geplaas word, sal ’n groter persentasie vrugte aan uitvoerstandaarde ten opsigte van saadinhoud voldoen.

 6. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Samenvattingen van 5 presentaties: 'Heterogenity of Dutch Fusarium oxysporum strains isolated as forma specialis radicis-lycopersici';'Een proteomics benadering om eiwitten te identificeren die door Fusarium oxysporum worden uitgescheiden in xyleemsap van tomaat'; 'Ontwikkeling en implementatie van

 7. De morbiditeit van astma en COPD in Nederland; een inventariserend onderzoek ten behoeve van de beleidsondersteuning van het Nederlands Astma Fonds

  NARCIS (Netherlands)

  Smit HA; Beaumont M; CZE

  2000-01-01

  In opdracht van het Nederlands Astma Fonds is een inventarisatie gemaakt van beschikbare kennis over de morbiditeit van astma en COPD in Nederland. De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Inventarisatie: welke gegevensbronnen zijn beschikbaar, welke gegevens zijn daarin aanwezig? In

 8. Jan van der Groen, hovenier van de Prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lenneke Berkhout

  2017-08-01

  Jan van der Groen was something of an odd man out among the gardeners. Having started out as a florist, he would seem to have had no experience in garden management when he was appointed head gardener. Most other gardeners had worked in the job from an early age, thereby building a wider range of horticultural skills and knowledge. It is also probable that he had little or no knowledge of geometry at a time when gardeners were increasingly being required to lay out classical gardens. On the other hand, in addition to his considerable knowledge of flowers and plants, Van der Groen was acquainted with prevailing views on ‘outdoor life’; he was familiar with the foremost gardens in France and the Dutch Republic, either from illustrations or possibly even from personal experience. In this he probably differed from other gardeners. Van der Groen did not make any garden designs. His social position was comparable to that of other gardeners: they belonged to the petit bourgeoisie, a social middle class with a modicum of property, which fell between the small, wealthy upper class and the vast mass of poor people. Nor was there any difference in terms of the subordinate position within the stadholder household and the garden management organization. All gardeners were required to render detailed accounts to the Nassause Domeinraad, the body responsible for managing the Prince of Orange’s domains. Ultimately, it was the publication of his book that set Van der Groen apart from his peers. No other court gardener ever penned such a work.

 9. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 10. Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2008-01-01

  Full Text Available From Modest Humanist to Argumentative Aggressor. Viglius van Aytta and the Crisis of 1566-1567In this essay I examine the dealings of the president of the Privy Council of the Netherlands, Viglius van Aytta (1507-1577 between the presentation of the Request of the Lower Nobility in April 1566 and the departure of Alva and his army from Italy a year later. Since Motley, Fruin and Bakhuizen van den Brink in the nineteenth century reinvented the Dutch Revolt, Viglius, in spite of his intellect and office, has not been held in high esteem. At best he was considered to be mediocre, and at worst a coward. The most recent verdict on Viglius was passed by H.G. Koenigsberger who referred to him in 2001 as ‘an intelligent if unimaginative lawyer from Friesland’. My essay is an attempt to refute this incorrect image. I do this by looking at the way Viglius handled the crisis of 1566-1567 in the first and the second town of the Netherlands, Brussels and Antwerp.

 11. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 12. Ontwikkeling van een 11 Tesla Nb3Sn dipoolmagneet voor de LHC van CERN

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, A.

  1996-01-01

  In synchrone deeltjesversnellers (kortweg synchrotrons) worden twee tegengesteld gerichte bundels geladen deltjes, zoals protonen of elektronen, in een cirkelvormige baan tot vrijwel de lichtsnelheid versneld... Het doel van dergelijke experimenten is om het karakter van deze samenstellende krachten

 13. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op

 14. De geschiedenis van de keppel : van Borsalino hoed tot Spiderman keppel

  NARCIS (Netherlands)

  Ottenheijm, H.L.M.|info:eu-repo/dai/nl/164045775

  2017-01-01

  Keppels zijn er in alle soorten en maten. Na de Tweede Wereldoorlog werden ze hét symbool van het jodendom. Religiewetenschapper Eric Ottenheijm beschrijft de ontwikkelingen van de joodse hoofdbedekking.

 15. Het belang van krimp en krimpspanning: effecten tijdens de verharding van composieten

  NARCIS (Netherlands)

  Kleverlaan, C.J.; Jongsma, L.A.

  2015-01-01

  De basis van de meeste tandheelkundige composieten bestaat uit monomeren zoals bisfenol-A diglycidylether methacrylaat (Bis-GMA) en tri-ethyleenglycoldimethacrylaat (TEGDMA), gecombineerd met vuldeeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Tijdens het verharden met de lamp worden de

 16. Een planningsmethode voor reductie van de fluctuaties in de belasting van verpleegafdelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vanberkel, P.T.; Boucherie, Richardus J.; Hans, Elias W.; Hurink, Johann L.; van Lent, W.A.M.; van Harten, Willem H.

  2012-01-01

  Zorgvuldige afstemming tussen het schema van de operatiekamers en de verpleegafdeling balanceert de belasting van de verpleegafdeling en vermindert het aantal afgezegde operaties. In samenwerking tussen het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR, kenniscentrum voor

 17. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Mekkink, P.; Smit, A.; Sevink, J.

  1996-01-01

  In het veld zijn de effecten van bosbegrazing op strooiselvoorraden onderzocht. Biomassa, pH, organische-stofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, elementenvoorraden en stikstofmineralisatie van strooisellagen werden gemeten na nul, twee en vijf jaar begrazing. De ondergrondse en bovengrondse

 18. Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, van G.

  1996-01-01

  Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit

 19. De beschikbaarheid en kwaliteit van informatie over verkeersongevallen : een beknopte analyse van de beschikbare bronnen.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S.

  2017-01-01

  Er zijn verschillende gegevensbronnen die informatie bevatten over verkeersongevallen. Rijkswaterstaat wil namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten welke informatie in Nederland beschikbaar is en hoe deze het beste kan worden ingezet voor analyses van de verkeersonveiligheid. Daarom

 20. Kaks kirja vennale = Two Letters from Vincent van Gogh to his brother / Vincent van Gogh

  Index Scriptorium Estoniae

  Gogh, Vincent van, 1853-1890

  2008-01-01

  Kunstnik Vincent van Goghi kaks kirja oma vennale Theole. Tõlge vene keelest ja kommentaar Mehis Heinsaarelt. Ingliskeelsed kirjad raamatust "The Complete Letters of Vincent van Gogh", Thames and Hudson, 1979

 1. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk

 2. Sedimentologische interpretatie van de afzettingen van de Nuenen-groep nabij Best

  NARCIS (Netherlands)

  Alphen; J.S.L.J.

  1984-01-01

  In het kader van het project "Variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken" zijn twaalf boringen uit de Nuenen-groep bij Best beschreven. Uit deze beschrijvingen is de sedimentologische ontstaansgeschiedenis van de onderscheiden bodemlagen gereconstrueerd. Vijf pakketten

 3. Die meting van die invloed van organisasiegrootte op bruin werkers se houdings en gedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Bank

  1985-11-01

  'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat bevindinge onkonsekwent is wat betref die invloed van die grootte van organisasies op veranderlikes soos die doeltreffendheid van personeel-keuringstelsels, opleiding, arbeidsomset, werkafwesigheid, werkdoeltreffendheid en so meer. In Wes-Kaapland is tien "groot" fabrieke geselekteer (aantal bruin werkers 300 of meer en vergelyk met 17 "klein" fabrieke (aantal bruin werkers minder as 50. Met behulp van t-toetse is statisties beduidende verskille gevind ten opsigte van die volgende veranderlikes waarvolgens groot organisasies meer gunstig vertoon: 1 meer keuringstegnieke word gebruik; 2 die doeltreffendheid van die keurings-programme is hoër; 3 meer opleidingstegnieke word gebruik; 4 opleidingsprogramme is meer doeltreffend; 5 werkers is meer tevrede; 6 werkers se gemiddelde beroepsaanpassing is beter, en 7 werkers is meer tevrede met hul salarisse of lone. Geen betekenisvolle verskille is egter gevind ten opsigte van arbeidsomset, werkafwesigheid en werkbehoeftes nie.

 4. Gebruik van elektriciteit: Domotica: Huis van de toekomst: Klas 4 vwo (docentversie)

  NARCIS (Netherlands)

  van Buuren, O.; van der Lee, M.

  2009-01-01

  Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis van de toekomst. Bij de elektriciteitsleer ligt de nadruk op het gebruik van elektriciteit in huis, bij de automatisering op intelligente systemen in huis.

 5. Strategieën van burgerinitiatieven

  OpenAIRE

  Dam, van, R.I.; Salverda, I.E.; During, R.

  2010-01-01

  In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de relatie burgerinitiatief en overheid, met een focus op strategieën. Net zoals de overheid zelf maken ook burgerinitiatieven gebruik van strategieën. De term strategie veronderstelt iets programmatisch wat doelen en middelen op eenduidige wijze aan elkaar verbindt. Burgerinitiatieven zijn uit op het realiseren van iets, op het beïnvloeden van hun omgeving om hun plan werkelijk te maken. In deze studie worden burgerinitiatieven geanalyseerd. Achteree...

 6. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 7. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele

 8. De meerwaarde van HKZ-certificering voor GGZ-instellingen

  NARCIS (Netherlands)

  I.N. Fabbricotti (Isabelle); M. Oud; W.K. Redekop (Ken); R. Huijsman (Robbert)

  2011-01-01

  textabstractHet certificeren van instellingen is een instrument geworden om de kwaliteit van zorg van instellingen te verbeteren. Certificeren behelst het beoordelen van een organisatie op voorgeschreven normen door een onafhankelijke derde en het afgeven van een certificaat wanneer aan de normen

 9. Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. F. Schulze

  1966-03-01

  Full Text Available In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.

 10. Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen: Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, B.A.G.; Oort, M.M.H.J. van; Schellekens, A.F.A.; Haan, H.A. de; Jong, C.A.J. de

  2017-01-01

  Een keur aan experts geeft in deze richtlijn aan hoe op verantwoorde wijze het proces van detoxificatie van verslavende middelen kan worden doorlopen en begeleid. Daarbij ligt het accent van het complex van interventies op de biologische aspecten van de verslavingsproblemen, maar is er ook aandacht

 11. Microphonische effecten in het labyrinth van de duif.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleeker, Jacob Dirk Jan Willem

  1949-01-01

  In dit proefschrift wordt een experimenteel onderzoek beschreven over het vaststellen van potentiaalverschillen in het binnenoor van de duif bij het inwerken van geluid onder verschillende omstandigheden. De oorspronkelijke doelstelling was het effect na te gaan van de fenestratie van een booggang,

 12. Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Huurman, Sander; Weide, van der R.Y.

  2015-01-01

  Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen weergegeven. Een aantal van deze reststromen is

 13. Het ontwikkelen van een web performance en security analyse applicatie

  NARCIS (Netherlands)

  O. Hawker

  2017-01-01

  Doelstelling van de opdracht is om vier security en performance aspecten van een website te meten of bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een site crawler. De resultaten van de metingen inclusief de trends van vorige scans worden aan de gebruiker gepresenteerd. Als laatst moet er rekening met de

 14. die aard van wetgewende diskresies by die suid-afrikaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  In enige moderne demokrasie is daar een of ander vorm van skeiding van magte tussen die wetgewende, uitvoerende en regsprekende gesag. Hierdie skeiding van magte, die sogenaamde trias politica, kan sover teruggevoer word as 1215, met die ondertekening van die Magna Carta deur Koning John van Engeland.

 15. 'n narratiewe teologiese verkenning van negatiewe koronêre ...

  African Journals Online (AJOL)

  maar daar het 'n verdeling gekom, juis vanweë die ontwikkeling van die wetenskap (Van Erp 2009: 63). Geneeskunde en in die besonder die chirurgiese uitkomste wat ter sprake is, is 'n bron van herbesinning oor godsdiens (Van Erp 2009: 62). As ondersoek na die spirituele belewenis van 'n chirurg is die primêre doel ...

 16. Gymzaal van de toekomst : Samen leren in een innovatieomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Joris Hoeboer; S.I. (Sanne) de Vries

  2015-01-01

  Begin 2014 is vanuit het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving gestart met het project ‘Gymzaal van de Toekomst’, tevens een van de grootste projecten binnen het Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven van De Haagse Hogeschool. De Gymzaal van de Toekomst betreft niet alleen de

 17. Plaagonderdrukkende landschappen vanuit het perspectief van natuurlijke vijanden

  NARCIS (Netherlands)

  Baveco, J.M.; Bianchi, F.J.J.A.

  2007-01-01

  De samenstelling en het beheer van het omringende landschap kunnen bijdragen aan de effectiviteit van natuurlijke vijanden in het reguleren van plagen in gewassen. Uit ons onderzoek blijkt een duidelijke relatie tussen groenblauwe dooradering van het landschap en de mate van plaagbeheersing in de

 18. Twee kwesties naar aanleiding van het vonnis tegen Mohammed B.

  NARCIS (Netherlands)

  van Hattum, W.F.; de Jong, D.H.

  2006-01-01

  Aan de hand van twee kwesties rond de berechting van Mohammed B. willen wij laten zien dat een enge interpretatie van het strafprocesrecht - bijvoorbeeld een opvatting die voornamelijk uitgaat van het verdedigingsbelang - tekort kan doen aan het doel van het strafproces. In dat proces is ook plaats

 19. Transport en afbraak van olie in bodem en grondwater

  NARCIS (Netherlands)

  Begeman, E.; Gestel, van C.A.M.

  1978-01-01

  De bestrijding van olieverontreiniging in de bodem is vooral voor dezedrinkwaterbedrijven erg belangrijk. Het verkrijgen van inzicht in het transport van olie in de bodem is van belang om de verspreiding van een eventuele vervuiling te kunnen voorspellen, zodat de bestrijding effectiever kan worden

 20. Iep of Olm - Karakterboom van de Lage Landen -

  NARCIS (Netherlands)

  Heybroek, H.; Goudzwaard, L.; Kaljee, H.

  2009-01-01

  Iep of Olm – karakterboom van de Lage Landen vertelt het verhaal van deze karakteristieke bomen in het licht van 7500 jaar Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het boek geeft een historisch overzicht van iepen in stad en landschap, vertelt over oeroude gebruiken en schetst de geschiedenis van een eeuw

 1. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 2003 en 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Meijden, van der Ruud; Holverda, Wout J.

  2006-01-01

  Vanuit Europees gezichtspunt was de ontdekking van twee nieuwe vindplaatsen van Apium repens en drie van Liparis loeselii belangrijk nieuws. De ontdekking van Gagea minima was verbazend. Na meer dan een eeuw kon de melding van Peucedanum officinale bevestigd worden door zijn herontdekking. Nieuw is

 2. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  NARCIS (Netherlands)

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de

 3. Het veranderende gezicht van reumatoïde artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Helm-van, van der Mil A.H.M.

  2016-01-01

  Oratie uitgesproken door Prof.dr. A.H.M. Van der Helm-van Mil bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het gebied van Reumatologie, in het bijzonder Vroege Artritis aan de Universiteit Leiden op vrijdag 14 oktober 2016

 4. Analyse van de vervormingen van de Fusee Ceramique daken van de productiehallen in Dongen : Rapport met bevindingen betreffende de vervormingen van de Fuseedaken van de productiehallen van Coca Cola in Dongen

  NARCIS (Netherlands)

  Kamerling, M.W.

  2014-01-01

  In 1962 werden in Dongen bedrijfshallen gemaakt met cilindervormige overkappingen waarin ter besparing van gewicht en cement ceramische elementen, de Fusée's Ceramique, werden gelegd. De schalen worden ondersteund met balken 450*750 mm2 en kolommen 450 * 450 mm2 op een raster van 5,6 m * 20,4 m. Het

 5. Voedingpraktyke en behoeftes van hulpbron-arm gemeenskappe deur die oë van laerskoolonderwysers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronel Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel bespreek ons die persepsies van onderwysers (n = 45 wat betref die voedingpraktyke van ’n steekproef laerskoolleerders en hul gesinne in ’n hulpbron-arm gemeenskap. Ons fokus spesifiek op die behoeftes, praktyke en verwagtings ten opsigte van die gebruik van voedsel, wat die produksie, keuse en voorbereiding van voedsel impliseer. Ons studie vorm die eerste deel van ’n groter institusionele navorsingprojek. Vir die doel van ons studie het ons deelnemende refleksie en aksie-gebaseerde werkwinkels gehou om data te genereer en tydens die interpretasie van bevindinge op interpretivisme staatgemaak. Hierdie studie beklemtoon die behoeftes van hulpbron-arm en werklose gemeenskapslede wat dikwels genoodsaak is om teen verlaagde pryse voedsel te koop waarvan die kwaliteit nie optimaal is nie. ’n Verskraalde ontbyt, middagete of aandete waarvan die keuse algemeen beperk is tot swart tee, pap en een of twee snye ou brood, bevestig die manifestasies van armoede in hulpbron-arm gemeenskappe. Maaltye is dikwels beperk tot groot hoeveelhede koolhidrate, min groente, ingelegde vis, pap met inkomazi en marog. Hoenderpote en afval vul soms die spyskaart aan. Onderwysers beklemtoon die feit dat gemeenskapslede tipies op skenkings van werkgewers, kerke en kruidenierswinkels staatmaak om hul voedselbegroting aan te vul. Onderwysers fokus verder op die behoeftes aan opleiding vir gemeenskapslede. Na hulle mening moet gemeenskappe ingelig word oor voedselproduksie, groentetuine, die wyses waarop die kwaliteit van grond bepaal kan word, besproeiing en die toepassing van volhoubare wisselbou. Die artikel word afgesluit met uitvoerbare en leersame wenke vir die opleiding van landelike gemeenskappe. Op grond van dié navorsingsbevindinge word ’n intervensieprogram tans ontwikkel, met die doel om dit in die onderskeie deelnemende skole te implementeer ter bevordering van gesonde voedselverwante gedrag en welsyn.

 6. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  OpenAIRE

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op voorkomen kwamen 8 monsters die kwantitatief werden onderzocht m.b.v. HPLC. Drie monsters bleken < 0,02 mg/kg sulfadimidine te bevatten, het sulfadimidinegehalte van de vijf andere monsters varieerde van ...

 7. Neli noort sportlast said presidendi kultuurirahastu preemia

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Proua Evelin Ilves andis 4. mail 2011 Kadriorus üle noore sportlase preemiad. Preemia pälvisid iluuisutajatest õed Nanette Christine ja Naomi Charlotta Andersson, purjetaja Sten Christian Taal ja ujuja Elisabeth Egel

 8. Vananemise vastu otsitakse abi noorte verest

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Füüsik Jesse Karmazin koos endise vaktsiiniuurija Craig Wrightiga panid aluse uuringule (katses osaleks 600 vähemalt 35-aastast inimest, kellele kantakse üle kuni 25-aastaste verest pärit plasma), et uurida vereplasma kui võimaliku noorendava eliksiiri toimet. Kommenteerinud Toivo Maimets

 9. Rotarid toetavad noorte haridust / Rita Loel

  Index Scriptorium Estoniae

  Loel, Rita, 1966-2012

  2009-01-01

  USA Minnesota Rotchesteri Rotary klubi liige, Kuressaares sündinud Ingrid Vaga Neel, külastas ametikooli UPA õpilaskodu, Kuressaare Gümnaasiumit ja huvikeskust, et vaadata kuidas kahe maa Rotary klubide ühisprojekt on töösse läinud

 10. Noort moodi / Kätlin Karik

  Index Scriptorium Estoniae

  Karik, Kätlin

  2011-01-01

  ERKI Moeshow Volta tehases 4. juunil 2011. Loetletud lavale pääsenud kollektsioonid. Pikemalt kollektsioonidest "All that money" (Madis Luik, Karen Milistver, Nele Aunap), "Satellite orchids" (Olga Jazepova), "Vaktsiin" (Triinu Jõhve, Diana Tombak, Katrina Kaubi, Maarja Siim, Piret Mägi, Elina Peippo), "I love you...me neither" (Olga Rattik), "Haute sport couture" (Kristina Tatarinova). Kollektsioonide autorid vastavad kolmele küsimusele

 11. Kwaliteitsdocument inzake de bepaling van Cadmium in kunststoffen met behulp van Rontgenflurescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerbrugge R; van de Wiel HJ; van de Beek ACW; Kliest JJG; IEM

  1999-01-01

  Bij de handhaving van het besluit Cadmium in Kunststoffen is gebleken, dat de analyse met behulp van Rvntgenfluorescentie (XRF) een snel en goedkoop alternatief zou kunnen zijn voor de op dit moment wettelijk voorgeschreven methoden. In opdracht van de Inspecteur Milieuhygikne is daarom door het

 12. Modellering van begrazing in SUMO : verbetering van de vegetatiemodellering in de Natuurplanner

  NARCIS (Netherlands)

  Wamelink, G.W.W.; Wegman, R.M.A.; Slim, P.A.; Dirksen, J.; Mol-Dijkstra, J.P.; Dobben, van H.F.

  2001-01-01

  In samenwerking met het RIVM en WU wordt het vegetatievoorspellingsmodel SUMO ontwikkeld. Het model vormt een integraal onderdeel met SMART en wordt onder andere gebruikt in de natuurplanner van het RIVM. Om de modellering van de effecten van begrazing op de vegetatieontwikkeling en successie

 13. 2012, 11/01807, (Vrijstellingsmethode niet van toepassing op Amerikaans deel van bestuurdersbeloning)

  NARCIS (Netherlands)

  D. Molenaar (Dick)

  2012-01-01

  textabstractSamenvatting: Belanghebbende is met ingang van 1 februari 2004 werkzaam als CEO bij C en vanaf 31 december 2003 als statutair bestuurder van de Amerikaanse werkmaatschappij van C. Eind 2004 heeft belanghebbende een additioneel belang in C verworven. Het verschil tussen de waarde in het

 14. Levende boerderij, lerende kinderen : beschrijving en effecten van verschillende vormen van educatie op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.; Haubenhofer, D.K.; Meer, van der I.M.; Kamp, van der N.; Schreurs, E.; Schuler, Y.D.

  2009-01-01

  Verschillende vormen van boerderij-educatie werden onderzocht. Te weten: excursie, boerderijweek, boerderij-atelier en boerderijschool. Van elk van deze vormen is onderzocht welk effect ze hadden op de kinderen. Voor de verschillende vormen zijn aanbevelingen opgesteld die moeten leiden tot een

 15. Van graf tot wieg ; de rol van fintech door de generaties heen

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, A. de; Bakas, A.

  2015-01-01

  Als financiële dienstverlener moet je rekening houden met mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking. Van de hulpbehoevende senior tot de nieuwsgierige kleuter. We vroegen 2 experts wat verschillende levensfasen typeert, hoe deze persona’s tegen technologie aankijken en hoe

 16. Inventarisatie van mogelijke effecten van kribverlaging in de Waal op de beroepsvisserij

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.

  2011-01-01

  Om de hoogwaterveiligheid van het rivierengebied te vergroten is het doel van Rijkswaterstaat om eind 2015 ca. 500 kribben in de Waal verlaagd te hebben en daarnaast langsdammen aangelegd te hebben tussen Wamel en Ophemert. In deze korte deskstudie wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke

 17. ’n Etiek van liefde: Die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koos Vorster

  2013-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel behandel die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus – een van die prominente belydenisskrifte in die gereformeerde tradisie. Die etiese relevansie is ingebed in die konfessie se verklaring van die tien gebooie. Die artikel verduidelik dat die etiek van die Heidelbergse Kategismus ten diepste ’n karakteretiek is en dat dit gelowiges oproep tot ’n etiek van liefde. Hierdie liefde sluit in liefde vir die verbondsgemeenskap, die bediening van die Woord, die heiligheid van God en die waardigheid van mense, die gemeenskap van die gelowiges, gesag, die lewe, die huwelik, privaatbesit en arbeid asook waarheid en geregtigheid. As gevolg van die sinekdogeekarakter van die wet is hierdie etiek van liefde vandag baie relevant. This article deals with the ethical relevance of one of the prominent confessions in the reformed tradition, namely the Heidelberg Cathechism. The ethical relevance lies in the confession’s elucidation of the ten commandments and its application to moral conduct. The article explains that the ethics of the Heidelberg Catechism is essentially a virtue ethics calling for an ethics of love. This love should include love for the covenantal communion, ministry of the Word, the holiness of God and the dignity of people, the communion of the saints, authority, life, marriage, private property and labour, and truth and justice. Due to the synecdochical character of the ten commandments this ethics of love is highy relevant in the present times.

 18. Beheersing en bestrijding van Botrytis cinerea en van Penicillium in Euphorbia fulgens

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Hazendonk, A.; Bosker, I.; Slootweg, C.; Hoope, ten M.

  2002-01-01

  De bloeiwijze van Euphorbia fulgens kent twee belangrijke schimmelbelagers, die problemen in de teelt veroorzaken: Botrytis cinerea en Penicillium. B. cinerea geeft schade in de vorm van smet of pokken, die op de bloemblaadjes verschijnen. Dit zijn kleine donkerbruine/zwarte plekjes van ongeveer 1

 19. Inventarisatie van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het diepe grondwater in Nederland in 1992

  NARCIS (Netherlands)

  Boland J; van den Berg R; van der Linden AMA; Heusinkveld HAG; Baumann RA; LBG; LOC

  1994-01-01

  In 1991/1992 is een scanning uitgevoerd van residuen van bestrijdingsmid- delen in het grondwater van 5 tot 26 m beneden maaiveld in het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit. 41 Mengmonsters, samengesteld uit 2, 3 of 4 individuele monsters, zijn geanalyseerd en 15 individuele monsters. Met GC/MS

 20. Te schepe waert. Overwegingen bij de reconstructie van een zot polyfoon lied van Clemens non Papa

  NARCIS (Netherlands)

  Grijp, L.P.; van Maas e.a., S.

  2012-01-01

  Clemens non Papa's vierstemmige 'Te schepe waert' is het eerste lied van de bundel Niewe Duytsche Liedekens, uitgegeven in Maastricht 1554 door Jacob Baethen. Van deze bundel ontbreekt de sopraanpartij. Louis Grijp heeft samen met Nico van der Meel de sopraan gereconstrueerd en hoopt de aldus

 1. Extensivering van de begeleiding door het inzetten van peer- en self-assessment in IMTO

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten-ten Brinke, Desirée

  2011-01-01

  Joosten-ten Brinke, D. (2011). Extensivering van de begeleiding door het inzetten van peer- en self-Assessment in IMTO. In E. Bakker, W. Giesbertz, J. von Grumbkow, & T. Houtmans (Red.), Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit (pp. 121-128). Heerlen: Open universiteit.

 2. Het beslissingsproces van de huisarts bij de keuze van een geneesmiddel

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); S.J.T. Jong; A. Mantel

  1989-01-01

  textabstractHet beslissingsproces van de huisarts bij de keuze van een geneesmiddel, zoals het uit dit empirisch onderzoek naar voren kwam, kan als volgt worden getypeerd. In het merendeel van de gevallen (ca. 90%) beperkt de arts zich tot de informatie die hij al in zijn geheugen heeft. Vaak wordt

 3. Technologieverkenning Nationale Veiligheid : Een verkenning van kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, P.J. van; Mennen, M.G.

  2014-01-01

  In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar. Deze studie is

 4. Ontwikkeling en validatie van computer vision technologie ten behoeve van een broccoli oogstrobot

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, Pieter M.; Tielen, Antonius P.M.

  2018-01-01

  De selectieve en handmatige oogst van broccoli is arbeidsintensief en omvat ongeveer 35% van de totale productiekosten. Dit onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of computer vision kan worden gebruikt om broccoli kronen te detecteren, als eerste stap in de ontwikkeling van een autonome selectieve

 5. Toepassing van optische sensoren (I). Meting van bellengrootteverdeling in luchtige levensmiddelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Bisperink, C.G.J.; Akkerman, J.C.; Prins, A.

  1991-01-01

  Beschrijving van een methode, ontwikkeld op het laboratorium voor Zuivel en Levensmiddelennatuurkunde van de LU Wageningen in nauwe samenwerking met de TU Delft, waarmee goed en snel de verdeling van de gasfase in de vloeibare fase in de tijd en op verschillende plaatsen in een monster kan worden

 6. Een traditie herneemt zich - Over het belang van Aldo van Eyck

  NARCIS (Netherlands)

  Colenbrander, B.J.F.

  1997-01-01

  Zo'n zeven, acht jaar geleden veranderde Aldo van Eyck, overigens bij leven en welzijn, van een lijfelijk deelnemer aan de architectuurdiscussie in een historische figuur. Hij werd verguisd en gelauwerd. Met de Rekenkamer in Den Haag echter doet Van Eyck lang vergeten manifesten herleven. Gloort er

 7. Het belang van beschermende factoren in de risicotaxatie van tbs-gestelden

  NARCIS (Netherlands)

  Nagtegaal, M.H.; Schönberger, H.J.M.

  2013-01-01

  In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Is het meenemen van beschermende factoren van toegevoegde waarde voor de risicotaxatie zoals deze plaatsvindt in de tbs-praktijk? Zo ja, op welke manier? Hierbij wordt onder ander het belang van beschermende factoren voor de behandelpraktijk en de

 8. Bachelorenquêtes 2013. Verslag van de bevindingen van recent afgestudeerden over hun opleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Nielissen, Gé; Münstermann, Henk; Van den Munckhof, Rieny; Schlusmans, Kathleen

  2018-01-01

  De OU heeft vanaf haar oprichting veel aandacht besteed aan de kwaliteit en innovatie van het onderwijs. Medewerkers van de OU zijn gericht op vernieuwing en verbetering van het onderwijs, wat tot uitdrukking komt in de vele vernieuwingsinitiatieven die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De

 9. Evaluatie pilot toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; te Velde, R.; Segers, J.; Bilderbeek, R.

  2008-01-01

  Publicatienummer 2006.051-0713; Een evaluatie van een pilot inzake de toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting. Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid (incidenten, ontvluchtingen) en welk inzicht biedt een kosten-batenanalyse?

 10. Toepassing van DIN-ICP-MS en scanning-scouting van B en Mo in grondwater, drinkwater en regenwater

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; LAC

  1998-01-01

  Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een bepalingsmethode voor boor (B) en molybdeen (Mo) met ICP-MS om een indruk te krijgen van de concentraties in grond-, drink- en regenwater van Nederland. Omdat B adsorbeert aan de wand van de meeste verstuiverkamers (memory-effect) werd een directe

 11. Per maand of per kWh?: beoordeling van de effecten van een ander tariefsysteem voor kleinverbruikers electriciteit

  NARCIS (Netherlands)

  Aalbers, R.F.A.; de Nooij, M.

  2006-01-01

  Dit rapport bepaalt de effecten van de invoering van een capaciteitstarief voor de kosten van het transport van elektriciteit voor kleinverbruikers. Centraal kenmerk van een capaciteitstarief is dat kleinverbruikers niet langer per afgenomen kWh, maar een vast bedrag per aansluiting betalen. In het

 12. De vluchtige olie van enkele chemotypen van mentha suaveolens EHRH. en van hybriden met mentha longifolia (L.) HUDSON

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Hindrik

  1974-01-01

  De opvatting dat Mentha x piperita L. een bastaard zou zijn van Mentha spicata L. en Mentha aquatica L. werd nader besproken. Hierbij werd Mentha spicata beschouwd als een bastaard van Mentha longifolia (L.) HUDSON en Mentha suaveolens EHRH. ... Zie: Samenvatting.

 13. Dynamisch cloudsourcen van bedrijfsprocessen, gebruik van business rules management bij transitie en exit van BPO uit de cloud

  NARCIS (Netherlands)

  Rudolf Liefers; Jeroen van Grondelle; Johan Versendaal

  2015-01-01

  Dit artikel beschrijft een onderzoek waarbij gekeken is naar mogelijkheden die Business Rules Management-concepten bieden bij het aanbieden van bedrijfsprocessen as a service via een cloud-dienst. BRM helpt bedrijven door het gestructureerd vastleggen van organisatorische keuzes en regels waaraan

 14. Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer

  NARCIS (Netherlands)

  Schekkerman, H.; Eerden, van M.E.; Rijn, van S.; Roos, M.

  2006-01-01

  De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om in het IJmeer, grenzend aan het Vogelrichtlijngebied (SBZ, Natura 2000 gebied) IJmeer, de tweede fase van de wijk IJburg te realiseren. In dit rapport wordt (1) beschreven welke specifieke waarden van het IJmeer volgens de Vogelrichtlijn dienen te

 15. Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman PJM; Overwater RMW; LSO

  2012-01-01

  Dit rapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht als briefrapport 610330093. Dit is besproken met de VROM-opdrachtgever en vertegenwoordigers van de betreffende nucleaire installatie: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, en mag openbaar worden als RIVM

 16. Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman PJM; Overwater RMW; LSO

  2012-01-01

  Dit rapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht als briefrapport 610330103. Dit is besproken met de VROM-opdrachtgever en vertegenwoordigers van de betreffende nucleaire installatie: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, en mag openbaar worden als RIVM

 17. Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman PJM; Overwater RMW; LSO

  2012-01-01

  Dit rapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht als briefrapport 610330076. Dit is besproken met de VROM-opdrachtgever en vertegenwoordigers van de betreffende nucleaire installatie: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, en mag openbaar worden als RIVM

 18. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 19. Die meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van Beroepe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. de Villiers

  1983-11-01

  Min informasie bestaan omtrent die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke vermoë in vele werksituasies. Met hierdie ondersoek is daar gepoog om die konstruk te omlyn en aan 'n empiriese verifiering te onderwerp. ‘n Meetinstrument (posmandjie is ontwikkel om die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting te meet en is saam met ander meetinstrumente ter omlyning van die genoemde konstruk aan twee groepe proefpersone geadministreer. Daar is vasgestel dat hierdie vermoë verband hou met intellektuele vermoëns en sensories kognitiewe oordeel en nie met sekere persoonlikheids- en ander determinante van mens like gedrag nie en dat dit na alle waarskynlikheid dui op die bestaan van 'n afsonderlike werksvermoë of konstruk.

 20. Opsporen en beheersen van nieuwe risico’s

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, H.; Verhelst, E.C.H.; Viool, V.R.; Mierop, R.G.; Nooteboom, P.; Ruitenbeek, S.; Ros, M.; Lokhorst, C.; Fels, van der J.B.

  2012-01-01

  Dit betreft een onderzoeksopdracht op het gebied van systematiekontwikkeling voor de opsporing van nieuwe nu nog onbekende problemen betreffende voedselveiligheid- en plantgezondheid-, en diergezondheidgevaren en -risico’s. Deze opdracht richt zich op de doorontwikkeling van het Emerging Risk

 1. Kwaliteit van geo-informatie in kabels en leidingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oort, van P.A.J.

  2004-01-01

  Gebrekkige informatie over de ligging van kabels en leidingen leidt tot een verhoogde kans op beschadigingen. Een kosten-baten-analyse zou kunnen bijdragen aan het gerichter aanpakken van de oorzaken van schade. Een analyse vanuit Wageningen Universiteit (aio onderzoek)

 2. Hoge gebouwen van lokaal meer wind dan de norm

  NARCIS (Netherlands)

  Geurts, C.P.W.; Bentum, C.A. van

  2007-01-01

  De onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde in november 2006 het rapport 'Veiligheidsproblemen met gevelbekleding' van grote gebouwen. In een van de onderzochte projecten kwam het belang van windtunnelonderzoek naar voren. De windbelasting op gevelsystemen blijkt namelijk niet voor alle gevallen

 3. Risk appetite: beperken of versterken? : Kostprijs van risico

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild; R. Duits

  2015-01-01

  Risk appetite is de tegenpool van uw doelen. Het geeft aan hoe ver u wilt gaan om doelen te bereiken. En het maakt duidelijk wat de ultieme kostprijs van het nemen van risico volgens uw organisatie mag zijn.

 4. Energiebehoefte bio-leghennen wijkt af van gangbare hen

  NARCIS (Netherlands)

  Knegsel, van A.T.M.; Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  De gedachte is dat de energie- en eiwitbehoeften van biologisch gehouden pluimvee verschilt van die van gangbaar gehouden kippen. Om meer zicht te krijgen op dit verschil in behoeften, is een literatuuronderzoek uitgevoerd

 5. Becoming a Teacher Educator: De inductie van beginnende lerarenopleiders

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Klink, Marcel

  2010-01-01

  Van der Klink, M. (2010, 12 November). Becoming a Teacher Educator: De inductie van beginnende lerarenopleiders. Presentatie gehouden op de studiedag van de Velon op de Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland.

 6. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze

 7. Residuen van iprodion, procymidon en vinclozolin in knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Hogendoorn; E.A.

  1986-01-01

  In het kader van veldproeven werden residuen van de fungiciden iprodion, procymidon en vinclozolin bepaald in knolvenkel. Hiertoe werd een vloeistofchromatografische analysemethode ontwikkeld, welke tevens een volautomatische clean-up stap omvat. Deze methode is een verbeterde versie van de

 8. De toegevoegde waarde van de plural form in de apotheeksector

  NARCIS (Netherlands)

  Aldewereld-Duijvis, R.; Peelen, E.; Montfort, van K.; Commandeur, H.R.

  2007-01-01

  De ‘plural form’, het gelijktijdige gebruik van franchise- en eigendomsvestigingen door ketenorganisaties, is een actueel onderwerp in de Nederlandse apotheeksector. Op dit moment maken twee apotheekketens gebruik van een combinatie van franchise- en eigendomsvestigingen, terwijl andere ketens ook

 9. The Van Allen Probes mission

  CERN Document Server

  Burch, James

  2014-01-01

  This collection of articles provides broad and detailed information about NASA’s Van Allen Probes (formerly known as the Radiation Belt Storm Probes) twin-spacecraft Earth-orbiting mission. The mission has the objective of achieving predictive understanding of the dynamic, intense, energetic, dangerous, and presently unpredictable belts of energetic particles that are magnetically trapped in Earth’s space environment above the atmosphere. It documents the science of the radiation belts and the societal benefits of achieving predictive understanding. Detailed information is provided about the Van Allen Probes mission design, the spacecraft, the science investigations, and the onboard instrumentation that must all work together to make unprecedented measurements within a most unforgiving environment, the core of Earth’s most intense radiation regions.
 This volume is aimed at graduate students and researchers active in space science, solar-terrestrial interactions and studies of the up...

 10. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Eeen sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christianne Smit

  2015-12-01

  Full Text Available Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 (Dissertatie Universiteit van Maastricht 2015; Maaslandse Monografieën 78; Hilversum: Verloren, 2015, 228 pp., isbn 978 90 8704 493 0.

 11. Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op de vitaliteit van het bos; een veldonderzoek naar boomgroei

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, R.J.A.M.; Engels, M.E.; Knotters, M.; Schraven, R.; Boertjes, M.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemes-ting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN).

 12. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 13. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 14. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen

 15. Van wetenschappelijk artikel naar digitale informatiehangplek

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. Dr. Jan Steyaert

  2004-01-01

  Het afgelopen decennium hebben we de ontwikkeling en diffusie gezien van pc s en internet. Op dit ogenblik heeft 75% van de Nederlandse huishoudens een pc thuis, en 62 % ook een internetverbinding. Tijd besteed aan televisie en het gedrukte woord wordt vervangen door internet-tijd. Hoewel hiervan

 16. Het 'wonder van Nieuw-Lekkerland'

  NARCIS (Netherlands)

  Wolthoorn, A.; Vet, de W.; Woerdt, van der D.; Temminghoff, E.J.M.

  2005-01-01

  Bij ondergrondse beluchting, een milde vorm van ondergronds ontijzeren, wordt ijzer uit grondwater in de bodem verwijderd. Een onverwacht effect van ondergrondse beluchting is dat het tijdens de opwerking tot drinkwater de nitrificatie in zandfilters sterk kan verbeteren. Voor Hydron Zuid-Holland is

 17. Anonimiteit en pseudonimiteit van Bybelse geskrifte

  African Journals Online (AJOL)

  (ou gar de) deur Teopompus geskryf was nie. Hy ontmasker ook die fiktiewe aard van die aanklagte en beswaddering (tas diabolas kai tas loidorias, hais kegreutai tines). 'n Ander voorbeeld van geidentifiseerde vervalsings is die traktate wat die neo-Pitagoreërs aan hulle leermeester toegeskryf het, eeue na sy dood (kyk ...

 18. Slim, slimmer, slimst. Haven van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Jak, M.J.G.

  2015-01-01

  Negentig procent van alle goederen wordt per schip vervoerd. Dat betekent dat havens de plaatsen zijn waar gigantische ladingstromen samenkomen. Om de verwerking en doorvoer van de vele miljoenen containers en tonnen bulkgoed te verbeteren, proberen havens slagen te maken. Automatisering, big data,

 19. Risicoanalyse van de plaagmier Lasius neglectus.

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van A.J.

  2009-01-01

  De plaagmier Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990 werd in de vroege jaren 1970 ontdekt en beschreven van Boedapest (Hongarije). De mier is inmiddels op een groot aantal plekken in Europa en Voor-Azië gevonden en gedraagt zich soms invasief. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied

 20. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het

 1. Emissies uit opslag van vaste mest

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Groenestein, K.; Smits, M.

  2007-01-01

  Door de omschakeling naar meer welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen produceert men in Nederland meer vaste mest. Om een indruk te krijgen wat de bijdrage zou kunnen zijn aan de emissies van ammoniak, geur en broeikasgassen is een inventarisatie gedaan naar de productie en opslag van deze mest

 2. Opmerkingen over nomenklatuur en determinatie van Chironomidae

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.

  1990-01-01

  In het onderstaande worden enkele aanvullingen gegeven op de determinatietabellen voor larven van Nederlandse Chironomidae (Moller Pillot, 1984a; 1984b). Tanypodinae Tanypus. Imagines van T. kraatzi en T. punctipennis zijn tot op heden door iedereen onjuist gedetermineerd. Fittkau zal het enige

 3. Gaffkemia van kreeften door Aerococcus viridans

  NARCIS (Netherlands)

  Engelsma, M.Y.; Haenen, O.L.M.

  2011-01-01

  Artikel over een bacteriële ziekte van onder andere kreeften, de zogenaamde Gaffkemia, veroorzaakt door de bacterie Aerococcus viridans. Deze ziekte is in Nederland nog niet eerder gevonden bij kreeften, maar zou met importen van kreeftachtigen mee kunnen komen.

 4. Enterprise resource planning: Evaluatie van recente implementaties

  NARCIS (Netherlands)

  Voordijk, Johannes T.; van Leuven, Arjen; Laan, Albertus

  2004-01-01

  De dominante bedrijfsstategie van laagste kosten blijkt binnen bouwbedrijven een 'fit' te bemoelijken tussen bedrijfs- en IT-stratiegieen gericht op productdifferentiatie, zo blijkt uit een casestudy. Vanwege de nadruk op back-officeprocessen staan ERP-implementaties niet hoog op de agenda van het

 5. Bestuiving en zetting van blauwe bessen

  NARCIS (Netherlands)

  Smeekens, C.C.; Blacquière, T.

  2004-01-01

  De vruchtzetting van de blauwe bessencultivar 'Brigitta Blue' laat vaak te wensen over. Omdat ‘Brigitta Blue’ echter aan hoge kwaliteitseisen voldoet willen de telers deze cultivar graag aanplanten. Ook zijn er vruchtzettingsproblemen met de cultivar 'Duke' in kassen. Doel van dit onderzoek was meer

 6. Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Caminada, C.L.J.

  2006-01-01

  Deze rede schildert de onderzoeksagenda van Caminada. Wat zijn met redenen omkleed de wetenschappelijk en maatschappelijk relevante vragen waarop empirisch georiënteerde onderzoekers op het terrein van de sociale en fiscale regelgeving antwoord zouden kunnen geven? De oratie gaat ook over overvloed

 7. De praktijk van Lean Six Sigma

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; de Koning, H.

  2008-01-01

  Zowel Lean als Six Sigma zijn benaderingen van kwaliteits- en efficiëntieverbetering die op dit moment sterk in de belangstelling staan van zowel de industrie als de dienstverlening. Lean Six Sigma integreert beide benaderingen. Ze wordt door sommigen gezien als panacee voor alle mogelijke

 8. Van Inwagen on the Cosmological Argument | Brueckner ...

  African Journals Online (AJOL)

  In his book Metaphysics, Peter van Inwagen constructs a version of the Cosmological Argument which does not depend on the Principle of Sufficient Reason. He goes on to reject the argument. In this paper, I construct an alternative version of the Cosmological Argument that uses some of van Inwagen's insights and yet is ...

 9. DIE VRYWILLIGERSMAGTE VAN GRIEKWALAND-WES

  African Journals Online (AJOL)

  teen gekant was, is dit op 15 Oktober 1880 by die Kaapkolonie ingelyf.9. Gedurende sy kortstondige bestaan van minder as 'n dekade lank het die kroonkolonie Griekwa- land-Wes met talle finansiele, ekonomiese, so- siale en ander probleme te doen gehad. Een van die ernstige probleme was die bedreiging wat.

 10. Enkele kanttekeningen bij de strafbaarstelling van stalking

  NARCIS (Netherlands)

  van Klink, B.M.J.; Royakkers, L.M.M.

  1998-01-01

  In dit artikel gaan wij nader in op het fenomeen stalking in het algemeen en het wetsvoorstel dienaangaande in het bijzonder. §2 biedt een conceptuele analyse van het begrip ¿belaging', dat door ons wordt opgevat als een vorm van geestelijke mishandeling. Beseft dient te worden dat het hierbij niet

 11. Tweede externe audit van de Basisregistratie Kadaster

  NARCIS (Netherlands)

  Storm, M.H.; Meijer, M.; Knotters, M.

  2015-01-01

  De kadasterwet stelt dat er elke drie jaar een audit moet plaatsvinden op de kwaliteit van de authentieke gegevens van de Basisregistratie Kadaster In 2015 heeft Alterra voor de tweede maal deze audit uitgevoerd d.m.v. interviews en literatuurstudie. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen

 12. DIE PERSOON VAN VREDE IN DIE SENDING

  African Journals Online (AJOL)

  aan dat 'n lewe onder die gesag van God tot volle vrede lei: “In coming under the rule of Yahweh, moreover, life was made whole and safe.” Dit is spesifiek in die tempel waar die volheid van God se vrede ondervind word (1997:662):. The temple is indeed the place where Israel entered into Yahweh's full zone of shalom.

 13. Oude graslanden, bron van genetische diversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Treuren, van R.; Soest, van L.J.M.

  2002-01-01

  Het Centrum voor Genetische Bronnen onderzoekt, aan de hand van Engels raaigras en witte klaver, de genetische diversiteit in oude, extensief beheerde graslanden in Nederland. De aanwezige diversiteit kan dienen als basis voor de ontwikkeling van nieuwe rassen voor duurzame landbouw. De eerste

 14. Staat van zoönosen 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Graveland H; Roest HJ; Stenvers O; Valkenburgh S; Friesema I; van der Giessen J; Maassen K; D&V; I&V

  2013-01-01

  De 'Staat van zoönosen 2012' geeft een overzicht van de mate waarin diverse zoönosen in het verslagjaar voorkomen, gecombineerd met de langetermijntrends. Daarnaast bevat het verslag enkele opmerkelijke voorvallen uit 2012. Het jaarlijkse thema is deze keer de zoönosen die in Nederland voorkomen bij

 15. Emissie van Chloor-IPC uit aardappelbewaarplaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, D.; Schans, van der D.A.; Mosquera Losada, J.

  2005-01-01

  Per jaar wordt naar schatting 40.000 kg actieve stof Chloor-IPC toegepast als kiemremmingsmiddel van aardappelen. Chloor-IPC is een stof die makkelijk verdampt en weer christalliseert. Waar deze stof na toediening blijft is niet bekend. Het doel van het onderzoek was na te gaan of puntemissies

 16. Endoveneuze lasertherapie: een nieuwe behandeling van varices.

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bremer, J; Hedeman Joosten, P.P.H.A.; Moll, F.L.

  2007-01-01

  – Varicositas is een veelvoorkomende aandoening. De meest toegepaste behandeling van een insufficiënte V. saphena magna (VSM) bestaat al jaren uit het chirurgisch verwijderen van de vene en een crossectomie. – Sinds een aantal jaren zijn de minimaal-invasieve technieken sterk in opkomst, onder

 17. Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  NARCIS (Netherlands)

  Zijp MC; Kok L; de Valk E; DDB; M& V

  2018-01-01

  Veel inkopers bij overheidsorganisaties doen hun best om bij de aankoop van diensten en producten rekening te houden met mogelijke effecten op mens en milieu. Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wordt dus niet alleen naar de prijs van een product gekeken. MVI kan bijvoorbeeld helpen de

 18. Genetics Home Reference: van der Woude syndrome

  Science.gov (United States)

  ... What is the prognosis of a genetic condition? Genetic and Rare Diseases Information Center Frequency Van der Woude syndrome is believed to occur in 1 in 35,000 to 1 in 100,000 people, based on data from Europe and Asia. Van der Woude syndrome ...

 19. DIE BEPERKING VAN MULTIOVULASIES IN KARAKOELOOIE NA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die geboorte van meer as 2 lammers per ooi is egter ongewens in die Karakoelbedryf aangesien dit aanleiding gee tot kleiner pelse veral wanneer voedingstoestande nie opti- maal is nie. In stoetteling is selfs tweelinge nie gewens nie, aangesien die ware fenotipiese waarde van die lammers nie in tweelinge te voorskyn ...

 20. 'n Vergelyking van braaikuikenprestasies op gemaalde en ...

  African Journals Online (AJOL)

  met die konsentraatgedeelte te vermeng. Gemaalde sorghum is verkry deur die sorghum met behulp van 'n hamermeul met 'n 2mm-sifopening te maal. Die toetsdiete is op 'n ad libitum-basis aan die braaikuikens voorsien. Tabel 1(a) Dieetkomponentsamestelling van braai-. kUikendieteop 'n lugdroe basis. Aanvangsdieet.