WorldWideScience

Sample records for nederlandse vereniging voor

 1. The history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis).

  Science.gov (United States)

  Korsen, A; Wilken, T

  2001-07-01

  The foundation and history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis or Nvvh) is described. The year 2001 marks the 70th anniversary of the Nvvh's creation. The article describes the accomplishments, leadership, and philosophy of the Society across the decades. Current professional and training directions are discussed.

 2. Over lichtemissie: Albert Einstein en de vroege geschiedenis van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging

  NARCIS (Netherlands)

  Tauschinsky, A.; van Dongen, J.A.E.F.

  2008-01-01

  Op 29 april 1922 gaf Albert Einstein een lezing voor de Nederlandse Natuurkundige Vereniging op het Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam. Hij deed er verslag van een experiment dat hij zo’n zes maanden eerder had voorgesteld en dat zou hebben moeten uitmaken of licht u

 3. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 4. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  Het perspectief van ureaseremmers voor de Nederlandse melkveehouderij is verkend. NBPT en een nieuwe, Duitse ureaseremmer lijken het meest perspectiefrijk. De ammoniakemissiereducties onder praktische stalomstandigheden moeten echter nog vastgesteld worden. Reducties van naar schatting 20 tot 40% zi

 5. Een analyse van de handelsbelemmeringen voor geselecteerde Nederlandse exportprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.; Kuiper, M.H.; Tongeren, van F.W.

  2005-01-01

  Dit rapport analyseert handelsbelemmeringen die Nederlandse agri-food exporteurs tegenkomen op hun buitenlandse afzetmarkten, en vergelijkt deze met handelsinstrumenten die de EU hanteert. Centraal staat het identificeren van offensieve belangen in de lopende WTO-onderhandelingen in de Doha-ontwikke

 6. Op reis voor vrede: met het Journael van de Nederlandse vredesmissie naar Zweden en Rusland, 1615-1616

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, F.R.E.; Bas-Backer, P.W.A.

  2014-01-01

  Op reis voor vrede is na Nova Zembla het tweede grote zeventiende-eeuwse reisverhaal naar het onbarmhartig koude Noorden. In de winter van 1615 trekken drie Nederlandse gezanten de bevroren wildernis van noordwest Rusland in. Het nobele doel van hun missie is om te bemiddelen in de allesverwoestende

 7. [Celebration speech marking the 150th anniversary of the Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Association Dutch Journal of Medicine)].

  Science.gov (United States)

  Kennedy, J C

  2007-02-17

  The Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG [Dutch Journal of Medicine]) celebrates its 150th anniversary this year. J. van der Meer and S.van 't Hofare the editors of a jubilee book issued to mark the occasion. Two earlier books, issued for the 50th and 100th anniversary of the journal, focused primarily on the history of the association of editors which publishes the NTvG. Unlike these books, a large portion of the current jubilee book is devoted to the history of medicine in the Netherlands in the last 50 years. Of greater importance is that the authors reflect on the relationship between the NTvG, the medical profession and society at large. This relationship has intensified since the 1960's. The NTvG has accomplished its goal of being a general medical journal, but lacks 'the voice of the patient' and editorial comments on current social issues. With respect to the physician-patient relationship, the Netherlands has succeeded more than other countries in diminishing the gap between these two partners. The way the Dutch have dealt with the issue of euthanasia is a clear example. But as to the role of the physician in society, the loss of position and authority, increasing professionalism and specialisation and reluctance to engage in social and ethical debate for fear of losing impartiality have caused the medical profession to assume a marginal position in society, even with respect to its own needs as a group of professionals. At present, there is a clear need for physician citizenship that engages in a broad spectrum of social responsibilities in a professional context.

 8. Navalisme nekt onderzeeboot : de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, Jaap

  2011-01-01

  Tot twee keer toe geraakte de Nederlandse marinestrategie tussen 1912 en 1942 in de ban van een ideologie, het navalisme. Navalisme ziet maritieme expansie als noodzakelijk voor het voortbestaan van een mogendheid. De eerste keer, vanaf 1912, vielen de gevolgen mee. De tweede keer, vanaf 1936, waren

 9. Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen : actiepunten voor de Nederlandse varkenssector

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Bijna de helft van de Nederlandse biggenexport gaat naar Duitsland. Duitsland is een belangrijk afzetland, zowel qua omvang van de sector als qua afstand, kwaliteitseisen en marktprijs. Om de toenemende concurrentie in de afzet dichtbij Nederland het hoofd te bieden, is gekeken naar mogelijkheden vo

 10. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 11. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 12. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 13. Radioactiviteit in Nederlandse gebruiksartikelen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; LSO

  2002-01-01

  In het kader van een algehele herberekening van de gemiddelde stralenbelasting van de Nederlandse bevolking is onderzoek uitgevoerd naar de stralenbelasting door gebruiks-artikelen. Voor elf categorien van gebruiksartikelen, die 1988 90% van de door gebruiks-artikelen veroorzaakte collectieve dosis

 14. Nederlandse wagenparksamenstelling 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; cuelenaere, R.F.A.

  2017-01-01

  Het Nederlandse wagenpark is aan verandering onderhevig. De nieuwverkoop, import, de export, en de sloop zorgen allen voor veranderingen van het wagenpark. Deze verandering is over het algemeen een vernieuwing van het wagenpark. Maar door import van gebruikte auto’s kunnen ook weer oudere, meer verv

 15. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 16. Computer gevoed.

  NARCIS (Netherlands)

  Zwartz, J.A.

  1990-01-01

  Verslag van een symposium dat georganiseerd werd door de Nederlandse Vereniging van Dietisten en de Nederlandse Vereniging voor Voedingsleer en Levensmiddelentechnologie. De verschillende aspecten van electronische informatie over voeding en de daarbij benodigde soft- en hardware werden belicht

 17. Een index voor vleesproduktie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.; Dommerholt, J.; Korver, S.; Meijering, A.; Oldenbroek, J.K.

  1982-01-01

  Verslag van een onderzoek (op grond van literatuurgegevens en praktijkervaringen) naar mogelijke fokwaarde-kriteria (groei, voederconversie, bevleesdheid) in verband met een fokprogramma voor het verbeteren van de vleeskenmerken van de Nederlandse melkveerassen

 18. Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van der N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-01-01

  De Nederlandse glastuinbouw is zowel verbruiker als leverancier van energie. Het energiegebruik is daardoor een belangrijk thema voor de tuinbouwsector. Bovendien zijn het effect op het klimaat, de stijgende energieprijzen, slinkende voorraden fossiele brandstof, afnemende leveringszekerheid en het

 19. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 20. Climatic change and development of law in 2005. Preliminary advice and report of the 89th general meeting of the Association for Environmental Laws, September 30, 2005; Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005. Preadviezen en verslag van de 89e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 september 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Angeren, J.R.; Bazelmans, J.M.; Cozijnsen, C.J.H.; Driesprong, A.; Van der Jagt, J.A.E.; Peeters, M.; Verbaan, I.J.; Van Rijswijck, H.F.M.W.; Ramnewash-Oemrawsingh, S.T. (ed.); De Kramer, P.T. (ed.)

  2006-07-01

  The development of laws to control the climate change problem has only just begun. The Netherlands, too, has legal measures for controlling this problem and first jurisprudence has developed. The working group 'Climate change and development of laws', which was set up by the Dutch Society for Environmental Law, has thoroughly examined the legal side of climate change. This resulted in a preliminary advice in which international and European legislative developments, various aspects of emission trading and its international variant are discussed. Moreover, national and international water management in relation to the consequences of climate change are also examined. (mk) [Dutch] De rechtsontwikkeling om klimaatveranderingen probleem te beheersen is in feite maar net begonnen. Ook in Nederland zijn wettelijke maatregelen van kracht ter beheersing van dit probleem en is de eerste jurisprudentie hierover gevormd. De door de Vereniging voor Milieurecht ingestelde werkgroep 'Klimaatverandering en rechtsontwikkeling' heeft zich verdiept in de juridische kant van klimaatverandering. Dit mondde uit in een preadvies waarin internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke ontwikkelingen, diverse aspecten van emissiehandel en de internationale variant daarvan aanbod komen. Bovendien wordt ingegaan op het nationale en internationale waterbeleid in relatie tot de gevolgen van klimaatverandering.

 1. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 2. Ventilation of Dutch schools. An integral approach to improve design; Ventilatie van Nederlandse scholen. Integrale benadering voor ontwerpverbetering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Boxem, G. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2008-04-15

  Indoor air quality and thermal climate are very important in schools as they have a direct relation to the health and performance of the pupils. The status quo in the Netherlands is presented (e.g. average CO2 levels in schools, quality of ventilation). The goal of a first study was to evaluate the performance of exhaust-only ventilation systems. The performance was rather disappointing: there were many problems and unsatisfactory situations were encountered. In subsequent years, several Master students worked with the staff of Eindhoven University of Technology to research different aspects of the problem and to seek potential solutions. In a follow-up study six schools with different ventilation systems were studied. The main conclusions from these studies were that IAQ in the evaluated schools did not meet the requirements, and that more ventilation was essential for a better IAQ. A new, integrated approach to design suitable solutions for the ventilation of school buildings was developed. This paper describes the initial design results. [Dutch] Binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality or IAQ) en thermisch klimaat in scholen is erg belangrijk, omdat het een directe relatie heeft met de gezondheid en prestatie van leerlingen. De status-quo in Nederland wordt gepresenteerd (b.v. gemiddelde CO2-niveau's in scholen, kwaliteit van ventilatie). Het doel van een eerste onderzoek was om de prestatie van ventilatiesystemen te beoordelen waarbij de lucht alleen wordt afgevoerd. De prestatie was nogal teleurstellend: er zijn veel problemen en ontoereikende situaties aangetroffen. In de jaren daarna zijn verschillende aspecten van het probleem onderzocht en is er geprobeerd nieuwe oplossingen te vinden. Zo zijn in een volgend onderzoek nog zes scholen met verschillende ventilatiesystemen onderzocht. De voornaamste conclusies van deze onderzoeken zijn: de binnenluchtkwaliteit in de beoordeelde gebouwen voldeed niet aan de eisen en meer ventilatie was essentieel voor een

 3. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 4. Ruimte voor mediation

  NARCIS (Netherlands)

  Combrink-Kuiters, L.; Niemeijer, E.; Voert, M. ter

  2003-01-01

  Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd. Het doel was enerzijds na te gaan of, en onder welke condities, mediation in de Nederlandse context een effectief en efficiënt alternatief is voor de gerechtelijke geschillenbeslechting. Anderzijds inzicht te verwerven in d

 5. Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, H.; Oldenbroek, J.K.

  2013-01-01

  Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. M

 6. Incidence of gastric carcinoma in Dutch Tervueren shepherd dogs born between 1991 and 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Lubbes, D.; Mandigers, P.J.J.; Heuven, H.C.M.; Teske, E.

  2009-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om via retrospectief onderzoek bij Nederlandse veterinaire pathologische laboratoria, specialisten interne geneeskunde van gezelschapsdieren en fokkers aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden, een inschatting te maken van de incidentie

 7. Het effect van moeilijke en makkelijke Engelse slogans in Nederlandse advertenties

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, B.C.; Meurs, W.F.J. van; Poos, C.

  2016-01-01

  Het doel van het huidige onderzoek was het effect na te gaan van moeilijke versus makkelijke Engelse slogans in productadvertenties. In een experiment met een binnen-proefpersoonontwerp beoordeelden 128 Nederlandstalige proefpersonen zes Nederlandse advertenties voor chocola met moeilijke en

 8. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 9. Lekkere bakkerijproducten, verantwoord vet

  NARCIS (Netherlands)

  Fortuin, F.T.J.M.

  2010-01-01

  Tijdens het symposium 'Lekkere bakkerijproducten, verantwoord vet' dat de stichting Food Valley, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) in maart 2010 organiseerden, bleek dat er veel aanknopingspunten zijn voor verbetering van

 10. Nederlandse levensmiddelenketens

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Deneux, S.D.C.; Roest, van der J.; Splinter, G.M.; Tromp, S.O.; Vlieger, de J.J.

  2005-01-01

  In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en LEI worden de ketens/ netwerken voor de belangrijkste categorieën van levensmiddelen beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de actoren, de onderlinge relaties en samenwerking tussen deze actoren, de trends en een aantal kerngegevens

 11. Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.J.; Perdon, K.J.; Jansen, J.M.

  2008-01-01

  Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeft Wageningen IMARES, in opdracht van LNV het bestand in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Deze

 12. De Europese consument kent de Nederlandse kwaliteit niet

  NARCIS (Netherlands)

  Verstegen, J.A.A.M.

  2010-01-01

  Anonieme producten zijn voor kopers makkelijk inwisselbaar. Als de ene producent goedkoper kan leveren dan de ander, heeft die ander gauw het nakijken. Lector Jos Verstegen vindt dat Nederlandse groentetelers veel rechtstreekser moeten communiceren met de buitenlandse consument over hun producten. A

 13. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.

  2009-01-01

  In het boek De wespen en mieren van Nederland uit 2004 wordt een overzicht gegeven van de kennis van de Nederlandse mierenfauna. In dit artikel worden de nieuwe inzichten samengevat. Zo zijn maar liefst zes nieuwe soorten voor ons land te melden en van diverse andere soorten is interessante nieuwe i

 14. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.

  2009-01-01

  In het boek De wespen en mieren van Nederland uit 2004 wordt een overzicht gegeven van de kennis van de Nederlandse mierenfauna. In dit artikel worden de nieuwe inzichten samengevat. Zo zijn maar liefst zes nieuwe soorten voor ons land te melden en van diverse andere soorten is interessante nieuwe

 15. Methaanemissie op het melkveebedrijf : impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de Kringloopwijzer

  NARCIS (Netherlands)

  Šebek, L.B.; Haan, de M.H.A.; Bannink, A.

  2014-01-01

  Voor u ligt het rapport ‘Methaanemissie op het melkveebedrijf: Impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de KringloopWijzer’. Het rapport geeft antwoord op de vraag van het Nederlandse diervoederbedrijfsleven om inzicht te geven in de relevantie en mogelijkheden voor aanpassi

 16. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, M.T.

  2003-01-01

  Derde artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit. In Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond is onderzoek gedaan naar de paddestoelenflora op dode beukenstammen. Belangrijke factoren voor de soortensamenstelling blijken het verteringsstadium en

 17. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 18. Genetic diagnostics and genetic counselling in Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM).

  Science.gov (United States)

  2010-03-01

  DUTCH PROFESSIONAL GROUPS INVOLVED IN DRAWING UP THIS GUIDELINE: cardiologists, paediatric cardiologists, clinical geneticists, clinical molecular geneticists, genetic counsellors, psychosocial workers, associated with or cooperating with the university hospitals' outpatient clinics for cardiogenetics.Approved by the NVVC, VKGN and NVK (paediatric cardiology section).NVVC - Nederlandse Vereniging voor Cardiologie - Dutch Society for Cardiology; VKGN - Vereniging Klinische Genetica Nederland - the Netherlands Society for Clinical Genetics; NVK - Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde - Dutch Society for Paediatrics.First published in Dutch in June 2009.

 19. Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2011-05-01

  Full Text Available Volunteer brokerage in the Netherlands The Dutch volunteer market can be characterized as tight. Many volunteer-involving organizations, particularly in the healthcare sector, face a shortage of volunteers. Brokerage is one (of many option(s to find new volunteers. This article describes, based on a literature review, what brokerage means, by whom or where it is offered and the importance it has as a recruitment channel. The authors explicitly address proven success factors for brokerage and the potential impact of brokerage on the preservation of volunteers. Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt De Nederlandse vrijwilligersmarkt kan worden getypeerd als krap. Veel vrijwilligersorganisaties, met name in de zorgsector, kampen met een tekort aan vrijwilligers. Bemiddeling is één (van vele optie(s om nieuwe vrijwilligers te vinden. In dit artikel wordt, op basis van een literatuurstudie, beschreven wat bemiddeling inhoudt, door wie of waar het wordt geboden en welk belang het heeft als wervingskanaal. Expliciet wordt ingegaan op aangetoonde succesfactoren voor bemiddeling en de mogelijke impact van bemiddeling op het behoud van vrijwilligers.

 20. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 1. Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Heijting, S.; Kessel, G.J.T.; Michielsen, J.G.P.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van dose

 2. TNO: Beheerplan nodig voor asbestdaken scholen

  NARCIS (Netherlands)

  Heijlen, H.

  2012-01-01

  Op verzoek van de overheid heeft TNO een Nederlandse asbestdeskundige naar Aruba gestuurd voor een bliksemonderzoek (een week) naar de problematiek rond asbest bij scholen. Op basis van gesprekken, locatiebezoek en het lezen van analyses concludeert hij: “De daken van een aantal scholen zijn slecht

 3. Interpretatie van risicoschattingen voor Legionella pneumophila

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwknegt M; Schalk JAC; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  Volgens de huidige Nederlandse norm voor legionellabacteriën in water moet drinkwater minder dan 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter water bevatten. Deze norm is niet gebaseerd op een risico op infectie, dat bijvoorbeeld ontstaat doordat mensen tijdens een douche of baden in een bubbelbad b

 4. Herziene richtlijn Preventie wiegendood [Revised guideline Prevention of cot death

  NARCIS (Netherlands)

  Flinsenberg, T.W.H.; Ruys, J.H.; Engelberts, A.C.; Velzen-Mol, H.W.M. van

  2008-01-01

  Er zijn nieuwe inzichten in de pathogenese van wiegendood. Op grond daarvan is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland een nieuwe richtlijn ‘Preventie wiegendood’ opgesteld; deze vervangt de consensustekst uit 1996.

 5. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Gebaseerd op een kwalitatief onderzoek worden in dit artikel, aan de hand van drie verschillende dimensies, te weten individuele, sociale en omgevingsfactoren, de succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers inzichtelijk gemaakt. De Turks-Nederlandse ondernemers, ook wel “etnische ondernemers” genoemd, blijken bedreven te zijn in het koppelen van innovatiekansen aan hun eigen sterke punten. Ze komen beter tot hun recht in beide werelden, en navigeren op succesvolle wijze tussen de twee culturen door. Dit artikel formuleert een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen om innovatie te stimuleren.

 6. Selectie van indicatoren voor oppervlaktewateren; invulling van indicatieve macrofauna, macrofyten en vissen voor Kaderrichtlijn Water typen

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Higler, L.W.G.; Hoek, van den T.H.

  2003-01-01

  Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft als taak het monitoren van de toestand en de trend van de Nederlandse natuur. Voor deze monitoring worden indicatoren gebruikt. In dit rapport zijn bestaande indicatoren ge-evalueerd en potentiële nieuwe indicatoren geselecteerd. Om de monitoring in het

 7. Toepassing van uitsluitdiagnostiek voor klassieke varkenspest bij a-specifieke klinische problemen op varkensbedrijven: een enquete onder varkenshouders en dierenartsen.

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Gorgievski-Duijvesteijn, M.J.; Velden, P.G.; Loeffen, W.L.A.

  2007-01-01

  In het voorjaar van 2006 zijn er klassieke varkenspest (KVP)-uitbraken) geweest in Duitsland op korte afstand van de Nederlandse grens. Vervolgens werd de mogelijkheid gecreëerd voor Nederlandse varkenshouders m bij aspecifieke klinische problemen, of bij toepassen van een koppelbehandeling, bloedmo

 8. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De re

 9. Een analyse van winsommen van Nederlandse dravers, geboren tussen 1959 en 1971 = An analysis of earnings of Dutch trotters, born between 1959 and 1971

  NARCIS (Netherlands)

  Minkema, D.

  1982-01-01

  Bij de selektie van draverfokhengsten wordt door de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport gebruik gemaakt van een fokwaarde-index. Deze index, gebaseerd op de winsommen van de nakomelingen van de hengsten, is een maat voor de fokwaarde der hengsten voor prestatievermogen. De berekening van de fokw

 10. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2001 - 2002)

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.; Pijlman, F.T.A.; Rigter, S.; Hoek, J.; Mostert, L.

  2002-01-01

  THC (tetrahydrocannabinol) is de belangrijkste psychoactieve verbinding in de cannabisplant. In 1999 is door de ministeries van VWS en Justitie een onafhankelijke monitor geëntameerd naar de THC-gehaltes in cannabisproducten zoals die in de Nederlandse coffeeshops worden verkocht, als input voor het

 11. Effecten van vertical coördinatie en internationalisatie op de Nederlandse land-en tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bijman, J.

  2002-01-01

  Aan de hand van 4 vragen worden de mogelijke effecten van verticale coördinatie (v.c.) op de Nederlandse land- en tuinbouw verkend: Wat zijn de motieven voor v.c.? Hoe wordt v.c. georganiseerd? Wat zijn de effecten van v.c. op de land- en tuinbouw? Is er een relatie tussen v.c. en internationalisati

 12. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 13. Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Noordijk, J.; Nijssen, M.

  2014-01-01

  In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, geïnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrij

 14. Enkele interessante Nederlandse crustacea

  NARCIS (Netherlands)

  Holthuis, L.B.

  1969-01-01

  In de laatste jaren heeft het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie enkele vermeldenswaardige Crustacea ontvangen, die uit de Nederlandse wateren en uit de zuidelijke Noordzee afkomstig zijn. Twee van deze bleken tot soorten te behoren die nog niet eerder uit ons land vermeld waren, te weten de

 15. Nederlandse biodiversiteit blijft teruglopen

  NARCIS (Netherlands)

  Opdam, P.F.M.

  2010-01-01

  Investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur hebben er niet voor kunnen zorgen dat de doelstellingen van het biodiversiteitsbeleid werden gehaald. 'We zijn ook te ongeduldig. Veel systemen hebben tientallen jaren nodig om te herstellen.'

 16. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 17. Verkeersborden, bebakening en verkeersveiligheid. In opdracht van de Nederlandse Vereniging van fabrikanten van Verkeersborden en bebakeningsmateriaal NVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C. & Hagenzieker, M.P.

  1996-01-01

  This report gives an overview of knowledge about the relationship between traffic signs, carriageway markings and road safety. Traffic signs and carriageway markings are intended to convey their messages as effectively as possible. The road environment has a major influence on whether or not road

 18. Unlimited prices for waste. An analysis of Dutch waste incinerators in a European market; Afvalprijzen zonder grens. Een analyse van de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties in een Europese markt.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dijkgraaf, E.; Aalbers, R.F.T.; Varkevisser, M.

  2001-03-20

  Report of a study on the consequences of opening national borders for the combustion of low and high calorific waste for the financial position of waste incinerating plants in the Netherlands. [Dutch] Verslag van een onderzoek naar de gevolgen van het opengaan van nationale grenzen voor het verbranden van laag- en hoogcalorisch afval voor de financiele positie van de Nederlandse AVI's (afvalverbrandingsinstallaties)

 19. Results of the 1985 membership survey of the 'Vereniging Ziekte Van von Recklinghausen Nederland'.

  Science.gov (United States)

  Steinebach, M

  1988-01-01

  The Vereniging Ziekte Van von Recklinghausen Nederland (VZRN) is a lay organization in The Netherlands dedicated to the dissemination of neurofibromatosis-related information to patients and their families, medical professionals, and the community at large. In 1985, a survey of the membership of the VZRN was conducted. This report presents the results of that survey.

 20. Procesveiligheid, "Big Safety" en incidenten : hoe zijn ze te verklaren en wat is de impact? : verslag van de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, 22 januari 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Swuste, P.; Jongen, M.

  2009-01-01

  Tijdens een bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde, is het onderwerp "Big Safety" aan bod gekomen. Big Safety is een benaming voor procesveiligheid en dit staat tegenover "small safety", de arbeidsveiligheid. Vier des

 1. Een schoenendoos vol ongeopende enveloppen. Onderzoek Humanitas : hulp bij de thuisadministratie regio Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Belt, Michelle; Fokkema, Tjerk; Meijerink, Marieke

  2008-01-01

  Humanitas is de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie ondersteunen bij het regelen van financiële zaken voor mensen die door ouderdom, een handicap, een scheiding of om een andere reden moeite hebben met hun

 2. Bedrijfsgezondheidszorg binnen het NIA

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbeld, K.

  1989-01-01

  Op verzoek van de Centrale Commissie Nascholing van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) verzorgden enkele medewerkers van de afdeling Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) een aantal lezingen op 12 april 1989. Als inleiding wordt ee

 3. Koersen op Scheldemondsteden: een bestuurlijke terreinverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  W.J. Oosten

  2002-01-01

  textabstractPaper voor de PlanDag 2002 "De steden begrensd?" op 6 juni te Dordrecht. Georganiseerd door de Bond van Nederlandse Stedenbouwers en Planologen (BNSP), de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de Stichting Planologische DiscussieDagen (PDD).

 4. Koersen op Scheldemondsteden: een bestuurlijke terreinverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  W.J. Oosten

  2002-01-01

  textabstractPaper voor de PlanDag 2002 "De steden begrensd?" op 6 juni te Dordrecht. Georganiseerd door de Bond van Nederlandse Stedenbouwers en Planologen (BNSP), de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de Stichting Planologische DiscussieDagen (PDD).

 5. Is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? : Visies uit de praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.; Hoste, R.; Stokkers, R.

  2006-01-01

  Dit rapport analyseert de factoren die de vestigingsplaats van Nederlandse bedrijven in de agrarische keten bepalen. Het onderzoek is gebaseerd op drie casestudies: de bloembollenketen, de varkenshouderijketen en handelsbedrijven. De studie stelt voor bedrijven in deze drie clusters de kritische ves

 6. Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Oorschot, M.M.P.; Ganzevles, J.

  2017-01-01

  Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan debel

 7. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeder

 8. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeder

 9. ADAM in Holland? : Plan van aanpak voor de pilot monitoring drugsgebruik onder arrestanten bij politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, H. van den; Klerks, P.; Otter, P. den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerste stap naar een Nederlandse ADAM is vastgesteld in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden. Eind 1998 heeft op he

 10. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Honing, van der R.; Schotanus, F.

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 11. De IPR-bepalingen in de ALI/UNIDROIT Principles of transnational civil procedure. : Een bruikbaar model voor harmonisatie?

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2009-01-01

  textabstractIn deze bijdrage worden de nog weinig onderzochte bepalingen van de ALI/UNIDROIT Principles of transnational civil procedure bekeken die relevant zijn voor het internationaal privaatrecht. Deze Principles worden afgezet tegen bestaande internationale en Nederlandse IPR-regels. Voorts wor

 12. Landoltia punctata (G.Mey.) D.H.Les & D.J.Crawford (Smal kroos), nieuw voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Valkenburg, van Johan L.C.H.; Pot, Roelf

  2008-01-01

  Landoltia punctata, een oorspronkelijk Australische en Zuidoost-Aziatische soort, is voor het eerst in 2007 ook in Nederlandse buitenwateren waargenomen. De soort, die in het Nederlands Smal kroos gaat heten, valt op door de omgekeerd eironde tot enigszins asymmetrisch niervormige schijfjes, met een

 13. Wormmos (Pseudocalliergon trifarium) in trilveen in De Wieden: een arctisch-boreaal-montane mossoort, nieuw voor de Benelux

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  2006-01-01

  Zeer goed onderzochte gebieden blijven verrassingen bieden. Zo is Noordwest- Overijssel is bryologisch grondig onderzocht. Toch kon hier op 20 juni 2006 een nieuwe mossoort voor de Nederlandse flora worden buitgemaakt, en nog wel één met een arctisch-boreaal-montane verspreiding

 14. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 4

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1963-01-01

  This paper contains acquisitions to the adventitious flora of the Netherlands, mainly from the year 1962. 1. Cerastium dichotomum L. (fig. 1, d), a native of the Mediterranean region and of W. Asia, was found at Oostmahorn, prov. Friesland, near a harbour made for the reclamation of the Lauwerszee.

 15. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 16. Enige diatomeeënsoorten, nieuw voor de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van Herman

  1974-01-01

  During an investigation of the epiphyton, growing on the culms of Phragmites australis, Typha latifolia, and Glyceria maxima, in the nature-reserve “Het Naardermeer”, ten species of diatoms were discovered which are new for the Dutch flora. These are enumerated together with some notes on their

 17. Nieuwe en zeldzame vliegen voor de Nederlandse fauna (Diptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aartsen, van B.

  1997-01-01

  New and rare flies for the Dutch fauna (Diptera) In this paper an overview is given of captures of rare and interesting Diptera, belonging to different families, mainly from the years 19941996. In total 46 species are presented, of which 13 are new to the Dutch fauna (marked with an *), viz.: Spania

 18. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 3

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  This paper contains acquisitions to the Netherlands adventitious flora from the year 1961. 1. Amaranthus palmeri S. Wats. This is the second species of the subgenus Acnida (L.) Aellen found in the Netherlands. The first species, A. tamariscinus Nutt. was found in 1953 as a wool-alien. In October 196

 19. De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1996-01-01


  This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth

 20. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 10

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.

  1970-01-01

  Additions to the adventitious flora of the Netherlands, mainly found in 1966. 1. Osmunda claytoniana L., a native of the eastern part of N. America, has established itself in the park ‘Het Loo’, near Apeldoorn (prov. Gelderland). 2. Polygonum cilinode Michx., also of N. American origin, was found in

 1. De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos.

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1996-01-01

  This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth and site pro

 2. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 3

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  This paper contains acquisitions to the Netherlands adventitious flora from the year 1961. 1. Amaranthus palmeri S. Wats. This is the second species of the subgenus Acnida (L.) Aellen found in the Netherlands. The first species, A. tamariscinus Nutt. was found in 1953 as a wool-alien. In October

 3. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 8

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1965-01-01

  This paper discusses acquisitions to the adventitious flora of the Netherlands, mainly found in the year 1964. 1. Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz was most likely introduced with blocks of granite for the “Delta-works”, near Hellevoetsluis, prov. of South Holland. It is indigenous in

 4. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these int

 5. Eluma purpurascens, nieuw voor de Nederlandse fauna (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea)

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelman, D.; Berg, M.P.

  1997-01-01

  Eluma purpurascens, new for the Dutch fauna (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea). The first Dutch specimen of Eluma purpurascens was found on 29 April 1994 on the Kaloot, east of Vlissingen, in the south-western province of Zeeland. One year later the species proved to be locally common along the southe

 6. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these

 7. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 8. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 12

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, F.

  1974-01-01

  A number of species and varieties are mentioned as new to the adventitious flora of the Netherlands, viz. Zingeria trichopoda (Boiss.) P. Smirn.; Poa trivialis L. var. silvicola (Guss.) Hack.; Galium floribundum Sibth. & Sm., G. murale All.; Lallemantia iberica (Bieb.) Fisch. & Mey.; Veronica cf. gr

 9. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 2

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  This paper contains acquisitions to the Netherlands adventitious flora from the year 1960. 1. Trifolium alexandrinum L., a species originally known only cultivated from the eastern part of North Africa, was found as an alien in an onion field at Poortvliet, near a wool factory at Tilburg, and along

 10. The Netherlands Roadmap for Large-scale Research Facilities; Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-10-15

  Large-scale research facilities are of inestimable strategic value for science and research and, hence, for the Dutch knowledge economy. In July 2007, the Dutch Minister of Education, Culture and Science set up the National Roadmap Committee for Large-Scale Research Facilities, whose main task was to advise him as to which large-scale research facilities the Netherlands should construct or participate in within an international context. In the present advisory report, the Committee presents 25 large-scale research facilities whose construction or operation the Committee believes is important for the robustness and innovativeness of the Dutch science system. [Dutch] Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn van onschatbaar strategisch belang voor onderzoek en wetenschap en daarmee voor de Nederlandse kenniseconomie. De Minister van OCW heeft in juli 2007 de Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten ingesteld met het primaire doel hem te adviseren welke grootschalige onderzoeksfaciliteiten geschikt zijn om in Nederland zelf te bouwen of om in een internationale context aan mee te doen. De Commissie presenteert in dit advies 25 grootschalige onderzoeksfaciliteiten waarvan naar het oordeel van de Commissie de bouw en exploitatie van belang zijn voor de vitaliteit en het innovatief vermogen van het Nederlandse wetenschap systeem.

 11. Nederlandse quinoa in de winkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wolkers, J.; Timmer, R.D.

  2015-01-01

  Dit jaar ligt er voor het eerst quinoa van vaderlandse bodem in de winkel. Wageningen leverde de geschikte rassen, en helpt boeren met de teelt. Interview met onder andere Ruud Timmer van PPO-agv te Lelystad

 12. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te verb

 13. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te

 14. Een situatieschets van mantelzorgers bereikt via leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo

  NARCIS (Netherlands)

  B. van den Berg (Bernard); N.J.A. van Exel (Job); G.A.M. van den Bos (Geertrudis); M.A. Koopmanschap (Marc)

  2003-01-01

  textabstractEen persoonsgebonden budget (PgB) is een som geld waarmee mensen die hulp en begeleiding nodig hebben als gevolg van een aandoening, deze zorg naar eigen inzicht kunnen inkopen. Het PgB wordt gezien als een belangrijk instrument om verder vorm te geven aan vraagsturing in de Nederlandse

 15. Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

  NARCIS (Netherlands)

  Nienke Riemersma, [No Value

  2010-01-01

  Het al dan niet kunnen werken heeft te maken met stressoren die de tinnitus en/of de mogelijkheid tot werken negatief beïnvloeden. Welke stressoren van invloed zijn is in opdracht van de commissie Tinnitus en Hyperacusis van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) door de Wetenschapswin

 16. Tele-Presence: Bringing the Operator Back in the Loop

  Science.gov (United States)

  2006-06-01

  Press. [20] Van Erp, J.B.F. (1999a). Situation awareness: theory, metrics and user support. Ergonomie in uitvoering: de digitale mens. Congresboek...Nederlandse Vereniging voor Ergonomie , p. 95-105. [21] Van Erp, J.B.F. (1999b). Trade-offs between spatial and temporal resolution on driving an

 17. In memoriam dr. Anne van Wijngaarden (1925-2004)

  NARCIS (Netherlands)

  Broekhuizen, S.; Laar, van V.

  2005-01-01

  Op 4 oktober 2004 overleed Dr. Anne van Wijngaarden op 78-jarige leeftijd in zijn huis bij Millac- Carlux, Frankrijk. Hij was een van de Nederlandse oprichters van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. Nadat zijn eindexamen op de middelbare school wilde Anne aanvankelijk geologie

 18. Ongevallen met langzaam verkeer en zwaar verkeer op wegen met een snelheidslimiet van 50 of 80 km/uur : aanzet tot aanvullende veiligheidscriteria voor een Kwaliteitsnet Goederenvervoer.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.

  2009-01-01

  Verschillende Nederlandse overheden streven naar kwaliteits-netten voor goederenvervoer, dat wil zeggen routes waarlangs zwaar verkeer bij voorkeur zou moeten rijden. Er zijn diverse criteria opgesteld waar de kwaliteitsnetten aan moeten voldoen. Dit rapport draagt bij aan een verdere uitbreiding va

 19. Groningen's gas field. 50th anniversary. Beating heart of the Dutch natural gas industry; Groningen-gasveld. Vijftig jaar. Kloppend hart van de Nederlandse gasvoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schenk, J.; Timmer, P.

  2009-07-01

  Ever since the natural gas field of Slochteren was discovered, natural gas has become crucial to the Dutch energy system and to the economy. This booklet on the 50th anniversary of the Groningen gas field offers the history of half a century of natural gas extraction and its consequences. [Dutch] Aardgas is sinds de vondst van het aardgasveld bij Slochteren cruciaal voor de Nederlandse energievoorziening en voor de economie. Groningen-gasveld vijftig jaar is de geschiedenis van een halve eeuw aardgaswinning en de consequenties daarvan.

 20. Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle en de toekomst van de muziek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josine Meurs

  1997-12-01

  Full Text Available Richard Wagner (1813-1883 was tijdens zijn leven al de meest spraakmakende componist. Dit had alles te maken met zijn ambitie de gehele kunst hoogstpersoonlijk een nieuwe, revolutionaire richting te geven. Het verzekerde hem van de gespannen aandacht van verschillende Nederlandse tijdschriften, maar had eveneens tot gevolg dat zijn grootste aanhangers, in Nederland verzameld rond het Maandblad voor Muziek, na zijn dood het spoor bijster raakten.

 1. Kwaliteitsmeters voor stadsnatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  2000-01-01

  Bespreking van mogelijke methoden voor het meten van de kwaliteit (en veranderingen daarin) van stadsnatuur, o.a. ecotopen- en biotopenkartering (referentie; potentiële natuurkwaliteit); Ecologische Kapitaal Index voor stedelijk groen (EKI-stad); soortendiversiteit; indicatorsoorten; Soortgroep Tren

 2. Scenario's voor de West en de betekenis daarvan voor de Nederlandse defensie

  NARCIS (Netherlands)

  Vrolijk, Cassandra

  2009-01-01

  In 2010 the Kingdom of the Netherlands will undergo an important political change. One of the three countries of the Kingdom, The Netherlands Antilles, will be dissolved. This political revision is a new step in the ongoing, often laborious process of decolonisation of the former Dutch possessions

 3. Keurmerken en labels voor verse Nederlandse vis : een wegwijzer voor kenniskringen in de visserij

  NARCIS (Netherlands)

  Melissant, C.; Vos, de B.I.; Zaalmink, W.

  2014-01-01

  Het project Kenniskringen in de Visserij is gericht op het beantwoorden van kennisvragen die door vissers samen met wetenschappers worden geformuleerd en die gerelateerd zijn aan verduurzaming van de visserij. Vanuit verschillende kenniskringen, en specifiek de kenniskring Flyshoot-visserij, kwam de

 4. Productinnovatie voor nichemarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Veggel, van R.J.F.M.

  2008-01-01

  Voor het uitbreiden van de afzetmarkt en het aanboren van nieuwe markten zijn productinnovaties nodig. Maar wat voor productinnovaties vallen in de smaak bij consumenten en niet te vergeten bij de retail? En wat doe je als je maar weinig budget hebt voor innovatie en marketing? Ziehier de insteek va

 5. Landbouwonderwijs en -training binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, van den W.; Oltheten, Th.M.P.

  1982-01-01

  Vanuit de Vakgroep Pedagogiek en Didactiek van de Landbouwhogeschool te Wageningen is een studie verricht naar de wijze waarop landbouwonderwijs en -training binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking gestalte krijgt. In dit artikel worden de resultaten van deze studie gepresenteerd, waarbij on

 6. Duurzaam concurreren in de Nederlandse melkveehouderij: een eerste verkennende analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Bergevoet, R.H.M.; Calker, van K.J.; Goddijn, S.T.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat het resultaat van een eerste verkennende analyse van de positie op het gebied van duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij. Onderzocht zijn maatschappelijke en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij in vergelijking met de duurzaamheid van de melkveehoude

 7. Perspectieven voor omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Gastel, van J.; Thelosen, J.

  1994-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzocht van januari 1992 tot augustus 1993 op het Varkensproefbedrijf te Sterksel de mogelijkheden voor het concentreren van bezonken zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

 8. De zomerexcursie-1961 van de Kon. Ned. Botanische Vereniging naar de Langstraat

  NARCIS (Netherlands)

  Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  De jaarlijkse zomerexcursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland werd gehouden van 17 tot 22 juli 1961, met als standplaats Vlijmen. Het aantal deelnemers bedroeg 17, en doordat er een voldoend aantal auto’s ter beschikking was en de excursie enige malen gesplitst werd, was

 9. Ruimte voor ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Buck, de A.J.; Migchels, G.

  2009-01-01

  Wageningen UR en pioniers uit het netwerk WaardeWerken hebben voor ondernemers die kiezen voor multifunctionele landbouw een Maatschappelijke Effect Rapportage (MAER) ontwikkeld. De MAER beschrijft de maatschappelijke meerwaarde van het bedrijf en kan ondernemers helpen bij het geaccepteerd krijgen

 10. Een punt voor gym!?

  NARCIS (Netherlands)

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 11. Ruwvoer voor dragende zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, P.

  2011-01-01

  Kan ruwvoer een deel van het krachtvoer voor dragende zeugen verantwoord vervangen? Dat is de centrale vraag van het onderzoeksproject ‘Gras- en mengkuilen voor drachtige zeugen’ van Wageningen UR Livestock Research. Het lijkt mogelijk om 1 EW (Energie Waarde) uit krachtvoer door graskuil of 1,5 EW

 12. Leerconcepten voor innovatief ondernemerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Krikke, A.T.

  2007-01-01

  Voor succesvol ondernemerschap zijn specifieke competenties nodig. Die zijn op veel manieren en op veel plaatsen aan te leren. In de praktijk leren ondernemers veel door te doen en door contact te hebben met collega’s. Maar dit informele leren is niet voor iedere situatie toereikend. In projecten zo

 13. Europese standaard voor stalroosters

  NARCIS (Netherlands)

  Braam, C.R.; Mendelts, K.T.

  1996-01-01

  In Nederland werken we al verscheidene jaren met een norm voor geprefabriceerde betonnen stalroosters. In Europees verband is een werkgroep ingesteld die een voorstel moet doen voor een Europese standaard. De werkgroep heeft thans haar activiteiten afgerond en het verslag ter goedkeuring voorgelegd

 14. Concurrentie voor Braziliaanse ethanol

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de C.L.M.

  2012-01-01

  Een Nederlandse boer kan concurreren met een Braziliaanse bio-ethanolfabriek. Voorwaarde is wel dat hij zoveel mogelijk energie perst uit elke stengel stro of korrel maïs. In Lelystad zoeken onderzoekers naar de meest efficiënte combinatie van algenteelt, mestvergisting en de productie van bio-ethan

 15. De toestand van het Nederlandse ven

  NARCIS (Netherlands)

  Arts, G.H.P.; Dam, van H.; Wortelboer, F.G.; Beers, van P.W.M.; Belgers, J.D.M.

  2002-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. Eris een toetsingskader geconstrueerd dat is gebase

 16. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  Het is van belang om de werkelijke beschikbaarheid van bepaalde vitaminen en mineralen in het lichaam (de voorziening) van de Nederlandse bevolking vast te stellen. Dit kan aan de hand van onderzoek in bloed en urine, ook wel voedingsstatusonderzoek genoemd. Momenteel wordt de inneming van vitamin

 17. De Nederlandse meerval, Silurus glanis Linnaeus

  NARCIS (Netherlands)

  Boeseman, M.

  1975-01-01

  Het hierna volgende overzicht over de Nederlandse meerval werd samengesteld, naar aanleiding van een verzoek bij monde van Dr. H. G. J. Bouquet, ten behoeve van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Daar een dergelijk overzicht tot nu toe niet werd gepubliceerd, en vele gegevens van belang verspr

 18. De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse gronden

  NARCIS (Netherlands)

  Koster; H.W.; Keen; A.*; Pennders; R.M.J.; Bannink; D.W.*; Winkel; J.H.de

  1985-01-01

  De primordiale radionucliden U-238, Th-232 en K-40 in de grond en hun dochters veroorzaken gemiddeld 40% van de natuurlijke stralingsbelasting van de mens. Uit metingen blijkt, dat de activiteitsconcentraties van deze nucliden duidelijk verschillen in Nederlandse gronden, en dat zij binnen de al

 19. Spring agreement on energy conservation in new housing estate; Lente-akkoord energiebesparing in nieuwbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-04-15

  Energy use in new shops, houses and offices will have been reduced with 50% in 2015 compared to today. That is the core of the agreement on energy saving in new housing estates established by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) with the Dutch organizations Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingmaatschapijen (NEPROM), Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB) and Bouwend Nederland. The Agreement is one of the sector agreements that was announced in the memorandum 'New energy for the climate' (more familiar by the name of the programme 'Clean and Efficient'). The memorandum is the starting point for climate policy in this cabinet term. [mk]. [Dutch] Het energiegebruik in nieuwe winkels, woningen en kantoren zal in 2015 met 50% zijn gereduceerd ten opzichte van nu. Dat is de kern van het akkoord over energiebesparing in de nieuwbouw dat het ministerie van VROM heeft gesloten met de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingmaatschapijen (NEPROM), Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB) en Bouwend Nederland. Het akkoord is een van de sectorakkoorden die in de nota 'Nieuwe energie voor het klimaat' (beter bekend onder de naam van het programma 'Schoon en Zuinig') is aangekondigd. De nota is in deze het uitgangspunt voor het klimaatbeleid.

 20. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer

 1. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  Ministerie van Infrastructuur en Milieu een impact assessment gemaakt van het voorstel voor de richtlijn voor de Nederlandse situatie. Overall is de conclusie dat de inschattingen voor Nederland in het kader van de richtlijn over omvang van benodigde infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de hoogte van de investeringskosten redelijk goed overeenkomen met overheidsdoelstellingen en verwachtingen van marktpartijen hierover. Gegeven alle onzekerheden over aantallen en exacte kosten wordt geconcludeerd dat tot eind 2020 ordegrootte 400 Meuro nodig is voor investeringen in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Dit is echter slechts een deel van de investeringen die samenhangen met de richtlijn. Realisatie van doelstellingen vergt ook stimulering van toepassingen voor alternatieve brandstoffen en financiering van de onrendabele top in de exploitatie van infrastructuren. Omdat kosten die hiermee samenhangen lastig op voorhand zijn te bepalen is het van belang om flexibiliteit te behouden in doelstellingen voor omvang en snelheid van realisatie van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Een resultaatverplichting voor realisatie van een hoeveelheid infrastructuur voor een bepaalde datum zoals beoogd door de richtlijn is in dit opzicht niet gunstig.

 2. Geneesmiddelen en drugs in het Nederlandse verkeer : resultaten van het Europese onderzoeksproject DRUID die relevant zijn voor het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S. & Hagenzieker, M.P.

  2013-01-01

  Medicines and drugs in Dutch traffic : results of the European research project DRUID that are relevant for road safety policy in the Netherlands. Driving under the influence of alcohol, psychoactive medicines and drugs is one of the major factors in road crashes. An estimate by the European Commiss

 3. Compost voor biggen met diarree

  NARCIS (Netherlands)

  Gommers, T.

  1990-01-01

  Het geven van compost aan biggen met diarree zorgt op het Proefstation voor de Varkenshouderij voor minder medicijngebruik. De biggen krijgen de compost van groente-, fruit- en tuinafval vanaf de tweede dag na de geboorte, zodra de diarreeverschijnselen zichtbaar zijn.

 4. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 5. Tips voor een goede afstudeerscriptie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeling, D.J.

  2014-01-01

  'Streng zijn voor jezelf' is het credo om met een goede HBO-afstudeerscriptie voor de dag te komen, want voor je het weet beoordelen meer partijen dan je lief is jouw werk. Hoe doe je dat? Een paar tips naar aanleiding van een kleine inventarisatie van scripties van de post-HBO-opleiding Kostendesku

 6. Vacature

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  NTC Genève (Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur) verzorgt in en om Genève Nederlands onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs. (Zie ook http://www.ntcgeneve.info/.) NTC zoekt voor het komend schooljaar parttime docenten (m/v) (vanaf 2 uur per week) zowel voor het Primair Onderwijs als voor het Voortgezet Onderwijs, met name voor de IB-opleiding Voor het Primair Onderwijs dienen geïnteresseerden een PABO opleiding voltooid te hebben. Voor de IB-opleiding een universitaire talen-opleiding. Salaris en werktijden zullen in onderling overleg worden vastgesteld. Bent u geïnteresseerd ? Stuur dan voor uw sollicitatie, inclusief uw curriculum vitae, per email naar Helene Oppelaar-van Dijck: mailto:dirkhelene@bluewin.ch

 7. Vacature

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  NTC Genève (Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur) verzorgt in en om Genève Nederlands onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs. (Zie ook http://www.ntcgeneve.info/.) NTC zoekt voor het komend schooljaar parttime docenten (m/v) (vanaf 2 uur per week) zowel voor het Primair Onderwijs als voor het Voortgezet Onderwijs, met name voor de IB-opleiding Voor het Primair Onderwijs dienen geïnteresseerden een PABO opleiding voltooid te hebben. Voor de IB-opleiding een universitaire talen-opleiding. Salaris en werktijden zullen in onderling overleg worden vastgesteld. Bent u geïnteresseerd ? Stuur dan voor uw sollicitatie, inclusief uw curriculum vitae, per email naar Helene Oppelaar-van Dijck: mailto:dirkhelene@bluewin.ch

 8. NTC is looking for Dutch teachers

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  De vereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur, kortweg NTC Genève, is een oudervereniging, die tot doel heeft de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de regio Genève te stimuleren. Dit geschiedt d.m.v. het organiseren van Nederlandse les voor leerlingen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er 133 kinderen die de lessen volgen. De lessen worden gegeven op 3 verschillende locaties in de regio. De lokalen zijn gesitueerd op de campus van de verschillende internationale scholen. Momenteel zoeken wij deeltijdse leerkrachten voortgezet onderwijs, liefst met een taalopleiding en/of onderwijsbevoegdheid. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wil, contacteer dan mailto:Anne.Saeys@libertysurf.fr -00.33.(0)450.20.69.52.

 9. NTC is looking for Dutch teachers

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  De vereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur, kortweg NTC Genève, is een oudervereniging, die tot doel heeft de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de regio Genève te stimuleren. Dit geschiedt d.m.v. het organiseren van Nederlandse les voor leerlingen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er 133 kinderen die de lessen volgen. De lessen worden gegeven op 3 verschillende locaties in de regio. De lokalen zijn gesitueerd op de campus van de verschillende internationale scholen. Momenteel zoeken wij deeltijdse leerkrachten voortgezet onderwijs, liefst met een taalopleiding en/of onderwijsbevoegdheid. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wil, contacteer dan mailto:Anne.Saeys@libertysurf.fr 00.33.(0)450.20.69.52.

 10. The necessity to harmonize transmission tariffs in Europe. Report of a NeVER meeting, January 31, 2013; De noodzaak tot harmoniseren van transmissietarieven in Europa. Verslag NeVER bijeenkomst 31 januari 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maaskant, R.J.; Anemaet, I.C.E. [TAQA Energy, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  The symposium on the title subject is the first joint workshop of the Dutch Association for Energy Law (NeVER) and the Benelux Association for Energy Economics (BAEE). Brief summaries are given of five presentations and the closing discussion [Dutch] Het titel symposium betreft de eerste gezamenlijke workshop van de Nederlandse vereniging voor energierecht (NeVER) en de Benelux Association for Energy Economics (BAEE). Korte samenvattingen worden gegeven van 5 presentaties en de afsluitende discussie.

 11. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 12. Consequences of Market-Based Measures CO2-emission Reduction Maritime Transport for the Netherlands; Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wortelboer-van Donselaar, P.; Kansen, M.; Moorman, S. [Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag (Netherlands); Faber, J.; Koopman, M.; Smit, M. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2013-11-15

  The introduction of Market Based Measures (MBMs) to reduce the CO2 emissions of international sea shipping will have relatively limited economic effects for the Netherlands. Moreover, these effects are largely in line with those in other countries. For the Netherlands, however, the manner in which MBMS are organised and enforced is likely to be particularly important, given the importance of ports to the Dutch economy, the country's relatively large bunker sector, and the fact that Dutch shipowners operate relatively small vessels and on a relatively small scale. MBMs include pricing measures in the form of tax or trade systems, as well as other market-related proposals. In this research study, the consequences are analysed of four international MBM proposals for the Netherlands [Dutch] Om de CO2-uitstoot van de internationale zeevaartsector terug te dringen worden momenteel zogeheten Market Based Measures (MBMs), zoals bijvoorbeeld het veilen van emissierechten of het invoeren van een heffing, overwogen. De invoering van de MBMs zal voor Nederland relatief beperkte economische effecten hebben. Deze effecten wijken bovendien niet bijzonder af van die voor andere landen. De wijze waarop de MBMs worden georganiseerd en gehandhaafd, is voor Nederland mogelijk wel van onderscheidend belang. Dit gezien het belang van de havens voor de Nederlandse economie, de relatief grote bunkersector, en de relatief kleine schepen en kleinschaligheid van de Nederlandse reders.

 13. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 14. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects

 15. Buprenorfine, alternatief voor methadon?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Reeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine w

 16. Leenwoordtheorie voor Italianisten

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een inleiding voor de bestudering van leenwoorden, speciaal tussen Italiaans en Nederlands. Het behandelt de bestandopname, zoekstrategieën en taalkundige en sociale aspecten van de leenwoorden en geeft een aantal woordgeschiedenissen. RIASSUNTO Questo articolo è un'intro

 17. Durven kiezen voor beter

  NARCIS (Netherlands)

  Embregts, Petri

  2013-01-01

  In mei 2011 is de kliniek MFC-LVG met 24 klinische plaatsen geopend bij Herlaarhof, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Vught. Dit MFC-LVG heeft een provinciale functie. Ook is er sinds 10 jaar een polikliniek LVB te Vught. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren met (een vermoeden van) psy

 18. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 19. Logistiek advies voor boomkweker

  NARCIS (Netherlands)

  Verdouw, C.N.

  2011-01-01

  Boomkwekerijen moeten zich meer inspannen om te voldoen aan de hogere eisen van hun klanten. Een simulatiemodel geeft de kweker inzicht in de voor zijn bedrijf beste uitlevermethode. ‘Klanten willen hun bomen steeds sneller in hebben en de hoeveelheid die ze afnemen wisselt. Dat vraagt meer van de l

 20. Buprenorfine, alternatief voor methadon?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Reeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine w

 1. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects (EC

 2. Naar teeltdiagrammen voor groveden

  NARCIS (Netherlands)

  Oldeman, R.A.A.; Gremmen, J.; Goudzwaard, L.

  1985-01-01

  Teeltdiagrammen beogen een brug te vormen tussen onderzoek en praktijk. In een teeltdiagram wordt zoveel mogelijk informatie voor de praktijk samengevat. De beheerder kan gegevens aan het diagram toevoegen. Hij kan er een soort opstandslegger van maken. (Preadvies Studiekring KNBV 1984 "Groveden op

 3. Expected growth in residential building automation in the Netherlands. Results of a British study; Nederland mag op forse groei rekenen [voor woningautomatisering]. Gunstige uitkomsten Brits onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zoumpoulis-Verbraeken, A.

  2012-10-15

  In recent years, the Dutch market for housing automation has grown with on average 21 per cent to 31 million euro in 2011. In the next three years, it will grow by another 70 per cent to 50 million euro, according to estimates of research agency BSRIA in their study titled 'European Smart Home Market Study'. Particularly the higher segment and the market for care applications and lifetime homes, which has been stimulated by the government, are contribution to the growth rates [Dutch] De Nederlandse markt voor woningautomatisering groeide de laatste jaren met gemiddeld 21 procent naar 31 miljoen euro in 2011. De komende drie jaar stijgt die nog eens met 70 procent naar 50 miljoen euro, verwacht onderzoeksbureau BSRIA in de studie 'European Smart Home Market Study'. Vooral het hogere segment en de door de overheid gestimuleerde markt voor zorgtoepassingen en levensloopbestendige woningen zorgen voor de groeicijfers.

 4. Olifantsgras voor het opwarmen van kalvermelk

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2008-01-01

  Veehouderijbedrijven zoeken naar alternatieven voor energie-bronnen. Op het vleeskalverbedrijf van de familie Henken te Rhenen wordt Miscanthus geteeld, ofwel olifantsgras, als vervanger voor fossiele energie

 5. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor a

 6. Bijdrage van leefstijlfactoren aan kanker : SECUNDAIRE ANALYSE VAN NEDERLANDSE GEGEVENS VOOR 2010 MET EEN VOORSPELLING VOOR 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; de Vroome, E.M.M.; Elias, S.G.; v.d. Brandt, P.A.; van Leeuwen, F.E.; Kampman, E.; Kiemeny, L.A.; Peeters, P.H.M.; de Vries, E.; Bausch-Goldbohm, S.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To calculate the proportion of cancer cases in the Netherlands in 2010 that were attributable to lifestyle factors by using the most recent data. DESIGN: Secondary analysis. METHOD: Lifestyle risk factors studied were tobacco smoking, alcohol consumption, overweight, lack of physical

 7. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor

 8. Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen III (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.

  2009-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van 38 soorten nieuwe of anderszins interessante Nederlandse wantsen. Corythucha ciliata (Tingidae), Macrolophus rubi, Orthotylus ochrotrichus (Miridae), Amphiareus constrictus, Buchananiella continua, Cardiasthetus fasciiventris, Lyctocoris dimidiatus (Ant

 9. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Siljee J; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit

 10. Zorg over nieuw type contaminant: vlamvertragers in Nederlandse voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de J.; Leonards, P.E.G.; Baumann, B.

  2003-01-01

  Gebromeerde vlamvertragers vinden toepassing in elektronische apparatuur zoals computers en teevee's en in tal van andere materialen. De productie van decabroomdifenylether (deca BDE) en hexabroomcyclododecaan (HBCD) neemt in Europa toe. Deze stoffen worden aangetroffen in een aantal Nederlandse

 11. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  OpenAIRE

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer Emergency Response Team (CERT). Dat gebeurt thans nog alleen binnen grotere organisaties en gebruikers van internationale netwerken, maar een CERT is in feite onmisbaar binnen elke organisatie die...

 12. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit verbetering

 13. Energie Efficiency Directive. Article 7. Dutch implementation; Energie Efficiency Directive. Artikel 7. Nederlandse invulling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daniels, B.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.; Kroon, P.; Stutvoet-Mulder, K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  Article 7 of the recently adopted Energy Efficiency Directive (EED) obliges the EU member states to achieve 1.5% yearly efficiency improvements during the period 2014-2020, culminating in a cumulative savings target. This report describes the way the Netherlands intends to meet the article 7 obligations, as requested by the European Commission. The EED offers the member states various degrees of freedom with regard to the definition of the target and the way it is met. Hence, this report addresses the choices of the Netherlands and their consequences for the Dutch target and the realised energy savings. A broad-lined description of the choices and overall results is complemented by extensive annexes that offer technical descriptions and detailed numbers [Dutch] Dit rapport beschrijft de manier waarop Nederland aan haar doelstelling voor artikel 7 van de Energy Efficiency Directive (EED) denkt te voldoen. Het is gebaseerd op de interpretaties en keuzes die de Nederlandse overheid heeft gemaakt. Artikel 7 van de Energy Efficiency Directive verplicht Nederland tot het realiseren van een efficiencyverbetering van 1,5% per jaar in de periode 2014-2020, als cumulatieve doelstelling. Voor Nederland betekent dit - rekening houdend met de vrijheidsgraden van de EED - een doelstelling van minimaal 482 PJ besparing op het finaal energiegebruik. Nederland verwacht een cumulatieve besparing te bereiken tussen de 387 en 562 PJ in finale termen, waarvan 87 tot 186 PJ door nieuw beleid. Dit nieuwe beleid bestaat uit de overeengekomen beleidsmaatregelen uit het recente Energieakkoord dat onder regie van de Sociaal Economische Raad (SER) is gesloten. Het kabinet heeft dit akkoord mede ondertekend.

 14. Antisemitisme onder Nederlandse socialisten in het fin de siècle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Willem Stutje

  2014-09-01

  Full Text Available Anti-Semitism in the Dutch labour movement has not been studied sufficiently. This is certainly true with regard to Ferdinand Domela Nieuwenhuis and the early socialist movement in the nineteenth century. However, we have to take anti-Jewish propaganda into account in order to understand why the Jewish proletariat joined the socialist ranks at such a late stage, only after the reformist wing split from Domela’s Social Democratic League (sdb into the Social Democratic Labour Party (sdap in 1894.This article aims to address this lacuna, and demonstrates that Domela had been using Anti-Semitic stereotyping against the parliamentaryorientated reformists, because his main rival P.J. Troelstra was dependent on a modest group of Jewish diamond labourers in Amsterdam. Once the conflict was over Anti-Semitism faded into the background again.Het antisemitisme binnen de Nederlandse arbeidersbeweging is onvoldoende onderzocht. Dit geldt a fortiori voor de vroege socialistische beweging en haar voorganger Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Dat is een tekortkoming want alleen door hun antisemitisme op waarde te schatten is te begrijpen waarom het joodse proletariaat de Sociaal Democratische Bond (sdb uit de weg ging en pas na 1894 in de sdap voor het socialisme werd gewonnen. Dit artikel probeert in deze lacune te voorzien. De auteur komt tot de conclusie dat Domela in zijn conflict met P.J. Troelstra antisemitische beeldvorming inzette als politiek wapen. De Friese advocaat telde een bescheiden aanhang onder de joodse diamantbewerkers en Domela trachtte met anti-joodse stereotypen diens positie te ondermijnen. Toen het conflict met de afscheiding van de sdap in 1894 eindigde, verschoof het antisemitisme – een incidentele oprisping daargelaten – weer naar de achtergrond.

 15. Juridisch afgedwongen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Luttikhuis

  2014-12-01

  Full Text Available Legally Sanctioned Apologies: Rawagedeh, South Sulawesi, and Dutch ReticenceIn the summer of 2013, for the first time in history, the Netherlands decided to officially apologise for crimes committed by its troops during the Indonesian war of independence (1945-1949. Indonesian victims had forced the Dutch government to take this step by suing it in two consecutive civil lawsuits. Taking legal steps had offered these victims a chance to demand justice and have their voices heard in the land of the perpetrators. However the legal approach to bringing historical injustice to public attention can also have adverse effects. It confines public debate to very specific types of incidents that fall within the parameters of legal responsibility and legal evidence. Moreover, the fact that apologies have to be legally enforced diminishes the chance of successful reconciliation – the apparent goal of apologies. The juridification of speaking about historical apologies is therefore a double-edged sword. In de zomer van 2013 bood Nederland voor het eerst in de geschiedenis officieel excuses aan voor misdaden begaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949. Indonesische slachtoffers hadden de Nederlandse regering hiertoe gedwongen door middel van twee civiele rechtszaken. Het bewandelen van de juridische weg verschafte aan hen een stem in het land van de daders en gaf ze een kans hun rechten op te eisen. Maar de juridische benadering van het spreken over historisch onrecht kan ook keerzijden hebben. Het beperkt namelijk het publieke debat tot nauw omlijnde gevallen die binnen de parameters van de juridische bewijsvoering vallen. Bovendien zorgt het feit dat excuses juridisch afgedwongen moeten worden ervoor dat de kans op verzoening – het doel van de excuses – aanmerkelijk vermindert. De juridisering van het spreken over historische excuses is daarmee een tweesnijdend zwaard.

 16. Juridisch afgedwongen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Luttikhuis

  2014-12-01

  Full Text Available Legally Sanctioned Apologies: Rawagedeh, South Sulawesi, and Dutch ReticenceIn the summer of 2013, for the first time in history, the Netherlands decided to officially apologise for crimes committed by its troops during the Indonesian war of independence (1945-1949. Indonesian victims had forced the Dutch government to take this step by suing it in two consecutive civil lawsuits. Taking legal steps had offered these victims a chance to demand justice and have their voices heard in the land of the perpetrators. However the legal approach to bringing historical injustice to public attention can also have adverse effects. It confines public debate to very specific types of incidents that fall within the parameters of legal responsibility and legal evidence. Moreover, the fact that apologies have to be legally enforced diminishes the chance of successful reconciliation – the apparent goal of apologies. The juridification of speaking about historical apologies is therefore a double-edged sword. In de zomer van 2013 bood Nederland voor het eerst in de geschiedenis officieel excuses aan voor misdaden begaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949. Indonesische slachtoffers hadden de Nederlandse regering hiertoe gedwongen door middel van twee civiele rechtszaken. Het bewandelen van de juridische weg verschafte aan hen een stem in het land van de daders en gaf ze een kans hun rechten op te eisen. Maar de juridische benadering van het spreken over historisch onrecht kan ook keerzijden hebben. Het beperkt namelijk het publieke debat tot nauw omlijnde gevallen die binnen de parameters van de juridische bewijsvoering vallen. Bovendien zorgt het feit dat excuses juridisch afgedwongen moeten worden ervoor dat de kans op verzoening – het doel van de excuses – aanmerkelijk vermindert. De juridisering van het spreken over historische excuses is daarmee een tweesnijdend zwaard.

 17. Onderwijsinnovaties voor de digitale student

  NARCIS (Netherlands)

  P. Koopman; J.M. Vervoorn

  2012-01-01

  Het huidige onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door docenten die zijn opgegroeid voor de revolutie in de informatie- en communicatietechnologie. Studenten daarentegen zijn zogenoemde ‘digital natives’: ze groeiden op omringd door digitale technologie. Studenten zijn gewend te ‘multita

 18. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 19. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vl

 20. Kas voor potplant en elektra

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.C.; Gelder, de A.

  2011-01-01

  De toekomst van de Nederlandse glastuinbouw ligt in energiebesparing en -productie. Want de glastuinbouw moet los gaan komen van fossiele brandstoffen. Dat concludeerden onderzoekers enkele jaren geleden in kennisbasisonderzoek. Ze lieten ook zien hoe kassen elektriciteit konden gaan leveren. In het

 1. Energy companies in the Netherlands work on sustainable use of natural gas. Manifesto; Nederlandse bedrijven werken aan duurzame gasinzet. Manifest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ten Berge, J.B.M. [ENECO Energie, Rotterdam (Netherlands); Boersma, M.A.M. [Essent, Arnhem (Netherlands); Dijkgraaf, H.G. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Platenkamp, R.J. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2004-06-29

  This manifesto concerns the vision of several Dutch energy companies with regard to sustainable use of natural gas in the Netherlands. The aim is to realize innovations in the field of efficient supply of natural gas, improving the efficiency of gas appliances, use of natural gas in transportation, development of 'virtual power plants', and experimental applications for 'green' gas and hydrogen. [Dutch] Dit manifest beschrijft de visie en ambitie die wij hebben ten aanzien van de verduurzaming van het gasgebruik in Nederland. Met onze ondertekening maken wij als spelers op de Nederlandse gasmarkt ons gezamenlijke streven kenbaar om innovaties te realiseren die bedoeld zijn als gerichte stappen op weg naar een duurzame gas- en energieinzet. De acties richten zich op de volgende terreinen: verdere verhoging van de leveringsefficientie in de aardgasketen als totaal (van put naar pit), verhoging van de efficientie van aardgastoepassingen, inzet van aardgas voor transportdoeleinden, de ontwikkeling van 'virtual power plants' en experimentele toepassingen voor 'groen gas' en waterstof.

 2. Perspectives for manure digestion in Dutch dairy cow and pig farms; Perspectieven mestvergisting op Nederlandse melkvee- en varkensbedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dooren, H.J.C.; Van Lent, A.J.H.

  2001-01-01

  At the Research Institute for Animal Husbandry (PV) a desk study has been conducted on the feasibility of anaerobic manure digestion for individual Dutch dairy and pig farms, based on data from the literature, from internet and from contacting experts in the Netherlands and abroad. PV carried out a preliminary study back in 1997, during which a model was developed for calculating the economic impact of manure digestion for various farm scenarios. In the latest study new information was incorporated into the model. The improved model can do calculations for pig farms and can calculate environmental impacts. The calculations assume the total energy from biogas produced by the digestion is used to generate electricity. The investment in the unit must be recouped from the savings made on purchasing electricity and natural gas, and by supplying electricity to the grid. [Dutch] Een bureaustudie is uitgevoerd naar de haalbaarheid van mestvergisting voor Nederlandse melkvee- en varkensbedrijven op basis van gegevens uit literatuur, van internet en via diverse contacten met experts in binnen- en buitenland. In 1997 is reeds een eerste studie uitgevoerd waarin een rekenmodel is ontwikkeld waarmee het economisch effect van mestvergisting voor verschillende bedrijfssituaties berekend kan worden. In deze studie is dit model verder uitgebouwd. Nieuwe kennis is ingebracht, de berekeningen zijn uitgebreid naar varkensbedrijven en berekeningen t.a.v. milieueffecten zijn toegevoegd.

 3. Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.P.; Farla, J.C.M.

  2010-01-01

  De economische vitaliteit van de Nederlandse glastuinbouw staat onder druk door toenemende concurrentie uit het buitenland. Innovaties zijn hard nodig om de competitieve positie, de reputatie en de duurzaamheid van de sector te waarborgen. In het streven naar een vitale en duurzame Nederlandse glast

 4. De waarde van PiPS voor de Nederlandse bouwsector verklaard

  NARCIS (Netherlands)

  van Duren, J.M.A.

  2013-01-01

  In the first decade of this century, many initiatives were taken to improve the cooperation between client and contractor, to decrease failure costs and to professionalize the construction industry. Together with the ‘PSiBouw’ program and ‘Regieraad Bouw,’ the Performance information Procurement Sys

 5. Het effect van het gebruik van Engels op websites voor Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dasselaar, L.; Meurs, F. van; Pair, R.G. le; Korzilius, H.P.L.M.

  2005-01-01

  The use of English in advertising aimed at non-native speakers of English is claimed to enhance image and text evaluation and to have no negative impact on comprehension. We tested these claims using promotional websites aimed at Dutch youngsters. Dutch secondary school pupils evaluated a completely

 6. Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) : interviewstudie onder vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  2004-01-01

  Many road safety experts regard Intelligent Speed Adaptation (ISA) as a powerful instrument for regulating safe driving speeds and achieving more safety. In short, ISA ensures that, while it is in motion, the vehicle `receives' information about the speed limit that applies where it is. When driving

 7. "Varroamijt dé plaag voor Nederlandse honingbij" (interview met T. Blacquière)

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquière, T.; Smith, W.H.

  2009-01-01

  WAGENINGEN — Een wereldwijde sterfte van bijen houdt de gemoederen bezig. Terwijl de varroamijt de grootste lastpost lijkt, wijzen Spaanse wetenschappers daarnaast een andere Aziatische parasiet als boosdoener aan. Over de bestrijding zijn ze enthousiast. De mysterieuze bijenverdwijnziekte,

 8. Het roodwier Thorea ramosissima Bory (Rhodophyta) nieuw voor de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, G.M.

  1994-01-01

  Specimens of the freshwater red alga Thorea ramosissima were recently found at two nearby localities in the river Meuse in the Netherlands. The plants were epilithically growing 10-30 cm below the water surface. A description of the thallus of this alga is given, completed with some taxonomic

 9. Hylis foveicollis (Coleoptera: Eucnemidae), een dood-houtkever nieuw voor de Nederlandse fauna

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.; Burgers, J.; Vorst, O.

  2003-01-01

  Hylis foveicollis is een in Europa zeldzame keversoort die recent op meerdere lokaties in Nederland is gevonden. De larven ontwikkelen zich in dood hout, maar dat moet wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Een aangepast, natuurgericht bosbeheer met meer dood hout lijkt vruchten af te werpenHylis f

 10. Het Nederlandse beleid voor de creatieve economie: te veel vliegen in één klap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Floor Basten

  2009-02-01

  Full Text Available Dutch policy for the creative economy: aiming for too many birds with one stone? Creative economy is a subject that enjoys a lot of attention from Dutch governments, from local to state. It is assumed that creative economy results in a positive image, safety and money. In the Netherlands, the writings of Richard Florida have become prominent in policy making. Florida characterises the creative class as value driven. Values are individuality, tolerance, and meritocracy. Cities that score high on Technology, Talent and Tolerance attract the creative class. The Dutch policy for this economy often coincides with urban renewal. Moreover, the Dutch government has a desire to define what successful creativity is. This has some side-effects that might harm the tolerant atmosphere that is essential to the creative class, as it excludes groups of people from the public domain. In this contribution, I present a project that wants to resist the homogenization and zero tolerance policies in the public domain. In the project Maximum Tolerance Zone all parties concerned negotiate the quality of ‘their’ public sphere and the rules needed to advance this quality. The MTZ-project does not assume a social intervention in which the government imposes norms one has to learn to adapt to, but a social-administrative intervention in which a joint learning process takes place. This is not an easy, but still a necessary assignment for all parties concerned, the government included.

 11. De graafwesp Passaloecus brevilabris nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Crabronidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Rond, de J.

  2003-01-01

  The diggerwasp Passaloecus brevilabris new to the Dutch fauna (Hymenoptera: Crabronidae) In the summer of 2002 a new diggerwasp for the Netherlands was found by the author, north of Herkenbosch (province of Limburg) at the edge of a forest consisting mainly of pine Pinus sylvestris and oak Quercus r

 12. De kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Raemakers, I.

  2004-01-01

  Sphecodes majalis, a new bee species for the Netherlands (Hymenoptera: Apidae) A population of Sphecodes majalis was found on a limestone grassland near Maastricht (Limburg). On several occasions more than 10 female and several male specimen were observed. Sphecodes majalis is a parasite of Lasioglo

 13. Dutch School in Geneva

  CERN Multimedia

  2011-01-01

  The Dutch School in Geneva organizes Dutch education for children in the primary and secondary school. For the school year 2011-2012 the Dutch School in Geneva is looking for qualified part time teachers Dutch for the primary and secondary school. If you are interested, please send your application and curriculum vitae in Dutch by email to the NTC coordinator, Mrs. Anne Saeys (anne.saeys@free.fr). More info : www.ntcgeneve.info De vereniging Nederlandse Taal en Cultuur De Taalfontein, kortweg NTC Genève, is een oudervereniging, die tot doel heeft de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de regio Genève te stimuleren. Dit geschiedt d.m.v. het organiseren van Nederlandse les voor leerlingen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor het volgende schooljaar zoekt NTC parttime docenten (M/V) vanaf 2 uur per week, zowel voor het Primair Onderwijs als voor het Voortgezet Onderwijs, met name voor de IB-opleiding. Voor het Primair Onderwijs dienen ge&...

 14. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  . Vergroening richt zich op het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het sparen van het milieu. Door rekening te houden met de grenzen van het natuurlijk kapitaal kan de welvaart op lange termijn worden veiliggesteld. Ook voor Nederland is vergroening belangrijk. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen, land en water maakt de Nederlandse economie minder kwetsbaar en het milieu schoner. Inzetten op groene groei is daarbij niet zozeer het kortetermijnantwoord op de huidige economische crisis, maar juist een langetermijnbijdrage aan de versterking van de Nederlandse economische structuur. Die versterking komt niet vanzelf, maar vergt een actieve rol van de overheid in interactie met het bedrijfsleven en de burgers. Een langetermijnvisie gericht op vergroening van de economie is een belangrijke eerste stap. Hoe vooruitgang te meten is een ander belangrijk element bij het streven naar groene groei. Daarnaast zijn andere spelregels nodig om de samenleving in een groenere richting te bewegen. Zo zullen de kosten van milieuvervuiling beter in de prijzen tot uiting moeten komen. Afschaffen van subsidies en fiscale regelingen die vergroening in de weg staan, hoort hier bij. Implementatie van dergelijke fiscale voorstellen vergt uiteraard een brede afweging. Ook kan de overheid betere voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en toepassing van milieusparende innovaties. Deze notitie verkent enkele belangrijke randvoorwaarden voor de vergroening van de Nederlandse economie en geeft op onderdelen aanzetten tot uitwerking daarvan. Tevens agendeert de notitie op welke onderdelen nader onderzoek gewenst lijkt om beter zicht te krijgen op wat de keuze voor groene groei voor Nederland betekent en wat daarvoor nodig is.

 15. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 16. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 17. Glasgroentesector staat voor grote uitdaging

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Poot, E.H.

  2005-01-01

  De glasgroentesector kan internationaal voorop blijven lopen, maar alléén met een forse inspanning volgens LEI en PPO. Samenwerking is het sleutelwoord om alle uitdagingen te overwinnen en een juiste strategie voor de toekomst te ontwikkelen

 18. Bent u klaar voor burgerinitiatieven?

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.

  2014-01-01

  Wat motiveert burgers om iets voor hun omgeving te doen? En wat is de motivatie van gemeenten om burgerparticipatie in te zetten? Met José Kerstholt terug naar de basis om burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven effectief te benutten.

 19. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 20. Zoek-ruimte voor waterberging; GISSurf, een GIS-methodiek voor het bepalen van zoekgebieden voor waterberging

  NARCIS (Netherlands)

  Gaast, van der J.W.J.

  2002-01-01

  Voor het bepalen van de zoekruimte voor waterberging is aan de hand van een proefproject een GIS-methodiek ontwikkeld. Voor het in kaart brengen van het oppervlaktewaterstelsel is gebruikgemaakt van een digitaal terreinmodel dat op geheel kunstmatige wijze is opgezet. Bij de bepaling van de waterhoo

 1. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 2. Acute giftigheid en risico's voor kinderen actueel

  NARCIS (Netherlands)

  Kloet, D.

  2000-01-01

  Tijdens de vergaderingen van 1 tot en met 8 mei in Den Haag vormde de acue giftigheid en risico's voor kinderen een belangrijk onderwerp. Vooralsnog komen er geen strengere normen maar de berekeningsmethode voor acute giftigheid wordt verfijnd

 3. Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Ozinga, W.A.

  2007-01-01

  Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en natuur is een gezonde bodem essentieel. Daarin past verminderd of geen gebruik van grote hoeveelheden meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daar is plaats voor een divers bodemleven, waarvan specifieke goedaardige bodemschimmels (mycorrhiza

 4. Kwetsbaarheid van personeel voor verschervende munitie

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, T.L.A.; Ham, J.H. van den; Hoogendoorn, H.A.

  2003-01-01

  Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt

 5. Het heilige huis : De gotieke vertelling in de Nederlandse literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Buikema, Rosemarie; Wesseling, Lies

  2006-01-01

  Terwijl de gothic novel floreerde in de Engelse, Amerikaanse, Duitse en Franse literatuur, lijkt de Nederlandse literatuur zich tot diep in de twintigste eeuw te hebben onthouden van dit omstreden genre. Weliswaar verschenen er de nodige vertalingen, maar producten van eigen bodem lijken nagenoeg no

 6. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot veerti

 7. Een Nederlandse bakker in Beijing: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  F. Kuiken

  2012-01-01

  Chinezen blijken dol te zijn op croissants, stokbrood en stroopwafels. Een Nederlandse bakker in Beijing doet daar zijn voordeel mee: hij heeft een team van Chinese bakkers opgeleid en verdient daar nu geld als water. Hij spreekt geen woord Chinees en de Chinezen spreken geen Nederlands of Engels. M

 8. Prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie Rottweilers

  NARCIS (Netherlands)

  Borg, van der J.A.M.; Graat, E.A.M.

  2009-01-01

  Om de mate van angst en agressie bij Rottweilers vast te stellen zijn in deze pilotstudy de volgende onderzoeksvragen beantwoord: - Wat is de prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie van zowel raszuivere Rottweilers als look-a-likes?; - Is er verschil in de prevalentie van angst

 9. De Nederlandse bodem in beeld [thema Europees beleid en onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Oenema, O.

  2004-01-01

  Op verzoek van de ministeries van LNV en VROM is door Alterra en RIVM een quick scan uitgevoerd van de Nederlandse bodem, betreffende de thema's van de EU soil strategy. Per thema is de huidige bodemkwaliteit in beeld gebracht.Dok is per thema beknopt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekk

 10. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 11. De wisselwerking tussen marketing en strategisch beleidsvorming bij Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractOit artikel is een vervolg op 'Marketing-planning en strategische beleidsvorming bij Nederlandse bedrijven', verschenen in Bedrijfskunde 1986/3 (Wierenga e.a., 1986). In dat artikel werd betoogd dat een goede wisselwerking tussen marketing en strategische beleidsvorming van cruciaal bela

 12. Epidemiologie van blessures in het Nederlandse prof- en amateurvoetbal

  NARCIS (Netherlands)

  Beijsterveldt, A.M.C. van; Knaap, E.T.W. van der; Jongert, M.W.A.; Backx, F.J.G.; Stubbe, J.H.

  2014-01-01

  De doelen van dit onderzoek zijn het in kaart brengen van voetbalblessures bij Nederlandse prof- en amateurvoetballers en in het bijzonder knieblessures. Tijdens seizoen 2009-2010 zijn 673 mannelijke voetballers prospectief gevolgd. Van hen is zowel indivuduele expositie (aantal minuten besteed aan

 13. Het innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouw in 2020: marktgerichte innovatiestrategieen

  NARCIS (Netherlands)

  Kishna, M.J.; Alkemade, F.; Negro, S.O.; Hekkert, M.P.

  2011-01-01

  De Nederlandse glastuinbouwsector staat bekend als een innovatieve sector. Uit een eerdere analyse blijkt dat de ondernemers binnen de sector zich vooral bezighouden met procesinnovaties (InnovatieNetwerk/SIGN, 2010). Een procesinnovatie is het implementeren van een nieuwe of sterk verbeterde produc

 14. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Het Nederlandse wagenpark is aan veranderingen onderhevig. Mede door de toename in import en export gaan deze veranderingen steeds sneller. Door stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische, hybride en plug-in voertuigen de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Op basis van de mutatiegegevens zij

 15. Griezelig gewoon : Gotieke verschijningen in Nederlandse romans, 1980-1995

  NARCIS (Netherlands)

  Andeweg, Agnes

  2011-01-01

  Hedendaagse Nederlandse auteurs putten naar hartenlust uit het repertoire van de gothic novel. In dit boek analyseert Agnes Andeweg zes van zulke gotieke romans van auteurs als Frans Kellendonk, Gerard Reve, Thomas Rosenboom en Renate Dorrestein. Deze romans laten zich lezen als een commentaar op de

 16. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot

 17. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 18. Procesevaluatie van de Aggression Regulation Training op Nederlandse scholen

  NARCIS (Netherlands)

  Plaisier, J.; Ditzhuijzen, J. van; Wiersema, D.

  2011-01-01

  Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is de in Amerika ontwikkelde Agression Regulation Training (ART) op kleine schaal getest op negen Nederlandse scholen in drie steden. Het doel daarvan is het tegengaan van agressief gedrag in een vroeg stadium en het reduceren van geweldscr

 19. Bromelia: Effect belichten voor meeste soorten positief

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Warmenhoven, M.G.

  2010-01-01

  Onderzoek leert dat voor een aantal soorten belichting in meerdere aspecten loont: meer groei, een kortere teelt, een grotere bloeiwijze met meer vertakkingen en een verbetering van de houdbaarheid. Voor een deel van de onderzochte Vriesea’s en voor de onderzochte Tillandsia blijft het voordeel van

 20. Beschadigingen van voorruiten van personenauto's : een onderzoek naar de invloed van beschadigingen van voorruiten op beperking van het uitzicht. Consult ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren NVVA.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1987-01-01

  In the light of the legislation of periodical vehicle inspection, windscreens are examined to see if they fulfil the specifications. Damage to windscreens can cause a decrease of vision and/or crack. On parking places 840 cars were studied at random for such damage. The number of laminated glass win

 1. Nitrification inhibitors in the Dutch agriculture. Potential reduction of nitrous oxide emission; Nitrificatieremmers in de Nederlandse landbouw. Potentiele vermindering van lachgasemissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuikman, P.; Schils, R.; Van Beek, C.; Velthof, G.

  2010-07-01

  The Dutch agricultural sector contributes to global warming through the emission of nitrous oxide (N2O). An option to reduce the emission of nitrous oxide are the nitrification inhibitors. These compounds inhibit the conversion of ammonium to nitrate, and thus avoid the emission of nitrous oxide. Currently there are three groups of nitrification inhibitors that are of agronomical significance: pyridines (nitrapyrin), dicyandiamide (DCD) and pyrazoles (DMPP). This study mainly evaluates the impact of nitrification inhibitors on nitrous oxide emissions, but also looks at agronomic and environmental side-effects. [Dutch] Nitrificatieremmers kunnen de emissie van lachgas tot 70% verlagen. In Nederland zou het gebruik van nitrificatieremmers de jaarlijkse lachgasemissie kunnen reduceren met circa 0.6 Mton CO2-equivalenten (12%). De grootste reducties zijn haalbaar bij de toediening van kunstmest en dierlijke mest. In Nederland zijn recent vooral ervaringen opgedaan met de producten Entec en Piadin. De meerkosten bedragen globaal 20 euro per ha. Gemiddeld worden deze kosten niet terugverdiend met een hogere opbrengst. Voor de inzet van nitrificatieremmers zijn twee verschillende strategieen denkbaar, namelijk een zogenaamde 'no regret' strategie waarin bijvoorbeeld bij iedere toediening van kunstmest en dierlijke mest een nitrificatieremmer wordt toegediend, of een 'target' strategie waarbij de toediening alleen plaatsvindt onder emissiegevoelige omstandigheden. Voor de Nederlandse omstandigheden ontbreken op het moment resultaten van veldexperimenten waarmee die omstandigheden te identificeren zijn die in een maximale werking van de nitrificatieremmer resulteren.

 2. Marketing Planning en Strategische Beleidsvorming bij Nederlandse Bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractMarketing-management en strategische beleidsvorming zijn twee belangrijke aandachtsvelden bij de bestudering van ondernemingen en andere organisaties. Hoewel beide gebieden duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, kan een scheiding tussen deze twee voor een onderneming alleen maar des

 3. Recht voor de groenblauwe ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Kistenkas, F.H.

  2012-01-01

  "Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale

 4. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke

 5. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke plann

 6. Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  't Riet, Peter van

  2011-01-01

  In dit artikel bespreekt de auteur een aantal inhoudelijke en didactische veranderingen die het onderwijs ondergaat onder invloed van ICT. Vervolgens laat hij enkele beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie de revue passeren, waarmee schoolleiders en docenten ICT-beleid kunnen ontwikkelen

 7. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit hom

 8. Crowd funding voor juridische fijnproevers

  NARCIS (Netherlands)

  I. van der Vlies

  2012-01-01

  Crowd funding is een eigentijds instrument om geld van goede gevers te verzamelen via de sociale media. Bij crowd funding hoeft de ‘crowd’ niet als groep of gemeenschap te bestaan. Het gaat om een verzameling personen die één ding gemeen heeft: geld geven voor een bepaald doel. De oude media speelde

 9. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 10. Evaluatie leeftijdgrensverlaging voor de griepprik

  NARCIS (Netherlands)

  I. Mosca (Ilaria); K. Carman (Katherine)

  2011-01-01

  textabstractIn 2008 is de leeftijdgrens om voor een gratis influenzavaccinatie in Nederland in aanmerking te komen, verlaagd van 65 naar 60 jaar. Deze maatregel heeft tot nu toe echter weinig effect gehad op het gedrag van de gezonde mensen die tot deze doelgroep behoren. Een duidelijke

 11. Nieuwe composteerbare verpakkingsmaterialen voor voedseltoepassingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.; Alst, van M.; Zee, van der M.; Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2004-01-01

  Dit boekje heeft als doel een overzicht te schetsen over nieuwe composteerbare verpakkingsmaterialen. Het boekje is geschreven voor een breed publiek. Het boekje gaat in eerste instantie in op onderwerpen als: (1) wanneer is een materiaal composteerbaar en hoe is dat te zien, (2) milieubelasting van

 12. Nieuwe ontwikkelingsrichtingen voor verpakte groente- en fruitproducten : verpakte groente- en fruitproducten voor nieuwe eetmomenten

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2012-01-01

  De huidige standaardverpakkingen voor vers verwerkte groente- en fruitproducten zijn glas, blik en kartonlaminaat en zakken en vouwkarton voor diepvriesproducten. Deze verpakkingen ondersteunen het thuisgebruik bij het avondeten, maar niet nieuwe eetmomenten als ontbijt, lunch, tussendoortje en eten

 13. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 14. Nederlandse malaria, de feiten : parasieten, muggen en malaria in kort bestek

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, W.; Velden, van der J.

  2001-01-01

  Brochure met de volgende inhoud: 1. Malaria, wat is dat in hoe krijg je het?; 2. De Nederlandse malariamug; 3. Het onderzoek naar de verspreiding van de Nederlandse malariamug en het malariarisico in de Rijn-Maasmonding; 4. Kortom... de feiten

 15. Nederlandse malaria, de feiten : parasieten, muggen en malaria in kort bestek

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, W.; Velden, van der J.; Direct Dutch Publications,

  2001-01-01

  Brochure met de volgende inhoud: 1. Malaria, wat is dat in hoe krijg je het?; 2. De Nederlandse malariamug; 3. Het onderzoek naar de verspreiding van de Nederlandse malariamug en het malariarisico in de Rijn-Maasmonding; 4. Kortom... de feiten

 16. Does history matter? Dynamiek in de nederlandse export van landbouw- en tuinbouwprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Kornelis, M.; Galen, van M.A.

  2004-01-01

  Deze studie brengt de betekenis in kaart van macro-economische factoren op de concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness en van de dynamiek in de aanpassingsprocessen. Deze kennis is bruikbaar om betere projecties te kunnen maken van ontwikkelingen in de concurrentiepositie van Nederlandse s

 17. Start me up in Silicon Valley : Over passie en ambitie van Nederlandse ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Ester, Peter; Maas, Arne

  2014-01-01

  Dit boek beschrijft hoe Nederlandse ondernemers in Silicon Valley een bedrijf zijn begonnen. Waarom daar? Wat is er zo geweldig en anders aan ondernemen in dit walhalla van innovatie? Peter Ester en Arne Maas interviewden meer dan 20 Nederlandse ondernemers. Dit boek gaat over die ondernemers. Over

 18. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is

 19. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is th

 20. Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Verhoeven, J.T.W.; Wolf, de P.L.

  2016-01-01

  De provincie Limburg heeft Wageningen UR gevraagd om een aanzet te maken voor een Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de vollegrondstuinbouw, met daarin drie concrete kansen voor projectinitiatieven die passen binnen de POP3 kaders. Daarnaast was de vraag wat Wageningen UR vanuit ervaringen met in

 1. Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, A.; Haan, de M.

  2001-01-01

  In dit artikel volgen we de geldstroom van netto bedrijfsresultaat naar netto kasstroom op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf dat qua omvang en intensiteit vergelijkbaar is met het lagekostenbedrijf.

 2. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  OpenAIRE

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda en tevens ruimte geeft voor crossovers met de andere profilerende thema’s binnen Inholland: creatieve economie, gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Het onderzoek verschaft voorts inzi...

 3. Informatievaardigheden voor Sociale Wetenschappers: Cursus O40311

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  Wopereis, I. (2012, 27 November). Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers: Cursus O40311 [Information skills for social scientists: Course O40311]. Presentation at the CELSTEC Plenary, Heerlen, The Netherlands.

 4. Zaailingen rooien en binnenhalen voor onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dodde, H.; PPO Bomen-bollen,

  2009-01-01

  De boomkwekerij maakt een snelle ontwikkeling door. Bedrijven zetten in op duurzame ontwikkeling. In dit thema Boomkwekerij een kijkje bij de ondernemers en aandacht voor waterkwaliteit en plaagbestrijding

 5. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  OpenAIRE

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 6. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 7. Aeroacoustics research in Europe: The CEAS-ASC report on 2003 highlights

  Science.gov (United States)

  Schröder, W.

  2004-11-01

  This is a report on some highlights of aeroacoustics research in Europe in 2003, compiled from information provided to the Aeroacoustics Specialists Committee of the Confederation of European Aerospace Societies (CEAS). The CEAS currently comprises the national Aerospace Societies of France (Association Aéronautique et Astronautique de France), Germany (Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt), Italy (Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica), The Netherlands (Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek), Spain (Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España), Sweden (Flygtekniska Föreningen), Switzerland (Schweizerische Vereinigung für Flugwissenschaften) and the UK (The Royal Aeronautical Society).

 8. Huisvestingssystemen met 60% dichte vloeren voor vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Spoolder, H.A.M.

  2002-01-01

  In het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Varkensbesluit (november 1997) werd voorgesteld de hoeveelheid dichte vloer in hokken voor gebruiksvarkens te verruimen naar 0,6 m2 voor vleesvarkens tussen 85 en 110 kg (60% van de totale oppervlakte van 1,0 m 2 ). Naar aanleiding van het ontwerpbesl

 9. Eendekroos nu ook voor de koe

  NARCIS (Netherlands)

  Holshof, G.

  2008-01-01

  Eendenkroos is geschikt als eiwitgrondstof voor krachtvoer en is bij de productie van mengvoer goed uitwisselbaar met gangbare grondstoffen als soja. Voor de veehouderij zijn vanwege de hoge prijzen alternatieve eiwitbronnen welkom; daarbij staat het gebruik van soja maatschappelijk ter discussie. I

 10. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn biopl

 11. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 12. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  NARCIS (Netherlands)

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda e

 13. WURKS lesmodules precisielandbouw voor MBO & HBO

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Blok, P.M.; Blok, Daan; Os, van G.J.

  2011-01-01

  Studenten die nu worden opgeleid voor een functie in de agrarische sector of agrarisch ondernemer krijgen met precisielandbouw te maken. Het is de taak van het agrarisch onderwijs hen hierop voor te bereiden. Een groep medewerkers van het praktijkonderzoek van Wageningen UR-PPO-agv heeft samen met v

 14. Road map voor technologische uitdagingen Asset Management

  NARCIS (Netherlands)

  Peelen, W.H.A.; Mookhoek, S.D.

  2013-01-01

  Omdat Asset Management steeds belangrijker wordt, heeft TNO een Road Map opgesteld waarin staat welke meet-, model- wn simulatietechnieken (MMS) in de toekomst voor goed Asset Management ontwikkeld moeten worden. Het doel is te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer en o

 15. Voeding voor wie lang fit wil blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de C.P.G.M.

  2012-01-01

  Goede voeding kan helpen ouderdomskwalen te voorkomen, ook voor wie al 50-plus is. En tot die categorie behoren steeds meer mensen, in Nederland en daarbuiten. Ook gaat met de jaren de behoefte aan sommige voedingsstoffen omhoog. Volop kansen voor productontwikkeling dus.

 16. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 17. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : kalk

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Geel, van W.C.A.

  2013-01-01

  In dit artikel worden adviezen gegeven voor bemesting van akkerbouwgewassen met kalk. De kalktoestand wordt uitgedrukt met de pH-KCl. Waardering van de pH-KCl en advies-pH's voor verschillende bodemtypen en bouwplannen zijn in tabellen weergegeven.

 18. Schoon water voor La Libertad in Nicaragua

  NARCIS (Netherlands)

  Hattum, van T.; Jacobi, J.; Dijkstra, I.

  2009-01-01

  Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met Vitens Evides International, de gemeente Doetinchem en Lettinga Associates Foundation (LeAF) de 14.000 inwoners van La Libertad in Nicaragua helpen aan schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Het Nederlandse consortium heeft subsidie van onder an

 19. Schoon water voor La Libertad in Nicaragua

  NARCIS (Netherlands)

  Hattum, van T.; Jacobi, J.; Dijkstra, I.

  2009-01-01

  Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met Vitens Evides International, de gemeente Doetinchem en Lettinga Associates Foundation (LeAF) de 14.000 inwoners van La Libertad in Nicaragua helpen aan schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Het Nederlandse consortium heeft subsidie van onder

 20. Marktkansen voor etnisch voedsel en etnische diensten

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der J.W.; Dvortsin, L.; Berg, van den I.; Haubenhofer, D.K.; Hassink, J.; Vijn, M.P.; Buck, de A.J.

  2009-01-01

  De bevolkingssamenstelling van de Nederlandse steden is afgelopen jaren sterk veranderd. De stedelijke vraag naar producten en diensten van het platteland is ook sterk veranderd. Uit de quick scan is gebleken dat de 'ethnic food & services' een belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe vraag. Di

 1. De voordelen van mindfullness voor het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  S. Nandram

  2011-01-01

  Binnen het domein van spiritualiteit is het onderzoeksgebied mindfulness onmisbaar, vooral door de studies naar effecten van meditatie, mentale focus en de voordelen van reflectie technieken. Mindfulness, een term die geen goed equivalent heeft in de Nederlandse taal, kunnen we opvatten als bewust h

 2. Groene Kwaliteit voor Haagse Evenementen : Roadmap to Green Events

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, Vincent; Oosterman, Jan; Gotsmann, Ina; Berg, Eva van den

  2007-01-01

  Evenementen en Festivals zijn voor steden tegenwoordig serious business. Ze zijn bepalend voor het imago van de organiserende stad en ze trekken honderdduizenden bezoekers, voor wie het soms een eerste kennismaking met de stad betekent. Zo ook voor de gemeente Den Haag die haar evenementen prominent

 3. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 1. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 1. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-07-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In this part 1 attention is paid to the first two comparisons. In part 2, which will be published in this magazine in October the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In dit artikel worden de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken). In het tweede en afsluitende artikel, dat wordt gepubliceerd in het oktober-nurnmer van dit tijdschrift, worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 4. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 2. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 2. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In part 1, published in this magazine in July-August, attention was paid to the first two comparisons. In this article the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In het eerste artikel, dat is gepubliceerd in het juli-augustus-nurnmer van dit tijdschrift, zijn de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken), . In dit tweede en afsluitende artikel worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 5. Nederlandse tieners gelukkig : Mede door het nieuwe leren?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2007-01-01

  textabstractIn Nederland zijn tieners gelukkiger dan in alle andere geïndustrialiseerde landen, zo bleek uit een onderzoek van UNICEF, dat onlangs gepubliceerd werd. Dit bericht haalde de voorpagina van deze krant. Tegelijkertijd vroeg een SIRE campagne aandacht voor verwaarlozing van kinderen en

 6. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse bastaardschorpioenen (Arachnida, Pseudoscorpionida)

  NARCIS (Netherlands)

  Hammen, van der L.

  1969-01-01

  Over de bastaardschorpioenen van Nederland zijn slechts enkele verspreide gegevens gepubliceerd ; deze gegevens moeten bovendien bijna alle nog eens op juistheid van determinatie worden gecontroleerd. Ik meen dat een naamlijst die als basis kan dienen voor verder faunistisch onderzoek (afgezien van

 7. Cymothoide Isopoden van de Nederlandse kust en de Zuidelijke Noordzee

  NARCIS (Netherlands)

  Holthuis, L.B.

  1978-01-01

  In het in 1956 uitgegeven deel betreffende de Isopoda in de serie „Fauna van Nederland" (Holthuis, 1956) werden van de familie Cymothoidae twee genera (Aega en Eurydice) voor Nederland genoemd, met drie soorten (Aega rosacea Risso, Aega psora (L.) en Eurydice pulchra Leach). Volgens moderne opvattin

 8. Classifying hand configurations in Nederlandse Gebarentaal (Sign Language of the Netherlands)

  NARCIS (Netherlands)

  Zwitserlood, I.E.P.

  2003-01-01

  This study investigates the morphological and morphosyntactic characteristics of hand configurations in signs, particularly in Nederlandse Gebarentaal (NGT). The literature on sign languages in general acknowledges that hand configurations can function as morphemes, more specifically as classifiers

 9. Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Waal, de R.W.

  2007-01-01

  Dit obn onderzoek richt zich op de omstandigheden waaronder Jeneverbes zich in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap kan verjongen. Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Zij hebben een grote

 10. Burgers tegen Plasterk: het Nederlandse staartje van de Snowden-saga

  NARCIS (Netherlands)

  van Daalen, O.

  2015-01-01

  De Snowden-onthullingen haalden niet alleen wereldwijd de media en het parlementair debat. Ze leidden zelfs tot een Nederlandse rechtszaak over communicatieprivacy. Een principiële rechtszaak over burgerrechtenactivisme, surveillance en politieke intrige, met een verrassende, maar ook

 11. Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Waal, de R.W.

  2007-01-01

  Dit obn onderzoek richt zich op de omstandigheden waaronder Jeneverbes zich in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap kan verjongen. Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Zij hebben een grote cultuurhist

 12. Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect

  OpenAIRE

  Grosman, A.H.; Linden, van der, M.; Bloemhard, C.M.J.; Holstein, van, R.; Tol, van der, JJGM Jos; Messelink, G.J.; Balk, P.

  2014-01-01

  Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor volwassen tripsen. Toplagen van een mix van bark, zemelen en gist verhoogden populatiedichtheden van roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Dit resulteerde bij alstroemeria en roos in een betere bestrijding van trips ten opzichte van roo...

 13. Canonieke Icoonfoto's: de rol van (pers)foto's in de Nederlandse geschiedschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  M. Kleppe (Martijn)

  2013-01-01

  textabstractHet Vietnamese meisje vluchtend voor de napalmbommen of de Chinese man die een tank stopt op het Plein voor de Hemelse Vrede - bijna iedereen kent deze beelden. Omdat deze foto's voor meer staan dan wat letterlijk is afgebeeld, zijn het icoonfoto's die keer op keer gepubliceerd worden.

 14. Indicatoren voor risicodetectie in het Nederlandse onderwijs : Kwaliteitszorg, financiële ratio’s en verticale integratie

  NARCIS (Netherlands)

  J.J.H. Verkroost (Jos)

  2016-01-01

  markdownabstractSchool boards in the Netherlands are private entities with public funding and a large autonomy. Supervision is done by the Education Inspectorate of the Ministry of Education and involves both the educational and the financial performance. This supervision is risk-oriented, based on

 15. Milieubeleid onder dak? Beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970-1990; nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei.

  NARCIS (Netherlands)

  Tatenhove, van J.P.M.

  1993-01-01

  The main subject of this study are the changes which have taken place in Dutch environmental policy during the period 1979-1990.Central questions in this study are:- How did the environmental policy field develop in relation to other policy fields in the period 1970-1990- In what way have environmen

 16. Milieubeleid onder dak? : beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970 - 1990 : nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei

  NARCIS (Netherlands)

  Tatenhove, van J.

  1993-01-01

  The main subject of this study are the changes which have taken place in Dutch environmental policy during the period 1979-1990.
  Central questions in this study are:
  - How did the environmental policy field develop in relation to other policy fields in the period

 17. Indicatoren voor risicodetectie in het Nederlandse onderwijs : Kwaliteitszorg, financiële ratio’s en verticale integratie

  NARCIS (Netherlands)

  J.J.H. Verkroost (Jos)

  2016-01-01

  markdownabstractSchool boards in the Netherlands are private entities with public funding and a large autonomy. Supervision is done by the Education Inspectorate of the Ministry of Education and involves both the educational and the financial performance. This supervision is risk-oriented, based on

 18. Veranderingen in de lijst van Nederlandse snuitkevers: Simo hirticornis vervalt voor onze fauna en S. variegates wordt toegevoegd (Coleoptera: Curculionidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, T.

  2002-01-01

  Changes to the Dutch list of weevils: Simo hirticornis to be deleted and S. variegatus to be added (Coleoptera: Curculionidae). Some years ago Palm (1995) discovered that the weevil ‘Simo hirticornis’ was a mixture of two species: S. hirticornis en S. variegatus. Dutch material from institutional co

 19. Landschap met een accent, landschapsplannen in Frankrijk en Zwitserland : inventarisatie van nationaal beleid en aanbevelingen voor een Nederlandse stimuleringsregeling

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, R.R.G.; Jonkhof, J.F.

  2009-01-01

  Frankrijk en Zwitserland hebben een planningssysteem met verplichte ruimtelijke plannen en vrijwillige landschapsplannen. Landschap is er een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen. Landschapsplannen worden vaak gemaakt in een samenwerking van meerdere lokale overheden. Ze worden aan het begin

 20. Maatgevende normen in de Nederlandse richtlijnen voor wegontwerp : actualisatie van de norm-mens en het ontwerpvoertuig.

  NARCIS (Netherlands)

  Schermers, G. Stelling, A. & Duivenvoorden, C.W.A.E.

  2015-01-01

  Normative standards in the Dutch guidelines for road design; Actualization of the normative human being and design vehicle. Roads are designed according to guidelines for road design. These guidelines are based on certain benchmark standards: after all, it is stands to reason that a road is designed

 1. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 2. Ontwikkelen van detectiemethoden voor virussen in bloembolgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Pham, K.T.K.; Lemmers, M.E.C.; Doorn, van J.; Derks, A.F.L.M.

  2006-01-01

  Doel van dit project was, om detectiemethoden te ontwikkelen om virussen (en fytoplasma’s) in bloembolgewassen specifiek, snel en gevoelig aan te tonen. De resultaten van dit project zorgden voor betere toetsingsmogelijkheden. Keuringsactiviteiten van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) worden onders

 3. Regionale kenniscentra verlagen drempel voor innoveren

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2009-01-01

  Een regionaal kenniscentrum moet het bruisende middelpunt vormen van kennis en innovaties. Dat is het uitgangspunt van zowel Greenport Campus, voor de glastuinbouw in Zuid-Holland als het Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost Nederland (Kanon)

 4. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 5. Ruimte voor de Rivier en beleving

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, M.H.; Kuijer, G.A.H.J.

  2007-01-01

  Het rapport gaat om de belevingswerelden van betrokkenen bij de concretisering van Ruimte voor de Rivier beleid en hoe met deze belevingswerelden kan worden omgegaan in planprocessen. Het rapport bevat een literatuurstudie over landschapsbelevingsonderzoek, waarbij wordt stilgestaan bij verschillend

 6. Geschikte herkomsten Fraxinus excelsior voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Vries, de S.M.G.

  2004-01-01

  Onderzoek naar geschikte herkomsten van Fraxinus excelsior voor aanplant in Nederland. Dit artikel is een uitgebreide samenvatting van Alterra-rapport 929, 'Herkomst- en nakomelingschaponderzoek van es (Fraxinus excelsior)

 7. Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels

  NARCIS (Netherlands)

  Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C.

  2003-01-01

  Effecten van veranderingen in hydrodynamiek en morfologie door de Deltawerken op de habitatgeschiktheid voor kokkels. Rapportage uit het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde, in het kader van de tweede evaluatie Nederlands schelpdiervisserijbeleid (EVA II)

 8. Performance Based Logistics ; betalen voor prestaties

  NARCIS (Netherlands)

  Koevoets, K.G.M.

  2008-01-01

  Performance Based Logistics is betalen voor prestaties, zoals gebruiksuren of beschikbaarheid van systemen. Kan deze manier van uitbesteden ook worden ingevoerd in Nederland en zo ja, onder welke voorwaarden?

 9. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 10. Wat beschermen zeereservaten eigenlijk in de Nederlandse Noordzee

  OpenAIRE

  Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  In een studie naar gebieden met bijzondere ecologische waarden zijn in 2005 een aantal gebieden in de Noordzee geïdentificeerd die aan criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn of aan ecologische criteria voldeden. Meer dan twintig jaar geleden stelde de auteur voor om de zee ruimtelijk beter te verdelen. Is het niet zinvol om op een beperkt aantal plaatsen aan natuurbescherming te doen. In Australië lukte dat in elk geval.

 11. [Consequences of the new changes in Dutch spelling for the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  van Nimwegen, W J; Los, M L C; van den Eerenbeemt, A M M; Kabos, M

  2006-08-05

  At the end of 2005, a new edition of the Woordenlijst Nederlandse taal (List of words in the Dutch language, also referred to as the Green booklet) appeared with a few adjustments to the spelling changes implemented in 1995. These adjustments led to considerable excitement in the media. The new spelling rules and the new List of words have consequences for the style of the articles in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). The most important changes concern the use of lower case in combinations containing a proper name (for example, 'watson-jones-artrodese' instead of 'Watson-Jones-artrodese'). Certain abbreviations are also to be written in lower case from now on ('ecg' and 'hiv'). Finally, the rule for the intermediate 'n' in Dutch words such as 'paarde(n)bloem' has been reversed: one is now to write 'paarden-bloem' instead of' 'paardebloem'. Thanks to the greater availability of electronic spelling control programmes and the availability of all previous volumes of the NTvG in digital form, it will be easier for the authors of medico-scientific articles in the Dutch language to achieve a uniform spelling. The new rules were implemented officially on 1 August 2006.

 12. Een gezamenlijke cartografische basis voor samenwerking tussen DLG en VLM : notitie voor de Helpdesk Landelijk Gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2008-01-01

  Voor de samenwerking tussen Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het nodig dat de digitale landkaarten op elkaar aansluiten. Wageningen UR GeoDesk formuleerde een aanpak, die zowel voor DLG als VLM bruikbaar is. Zodoende kunnen de samenwerkende partners nu werken me

 13. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research

 14. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research D

 15. Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit : Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenborg, K.; Cremers, A.H.M.; Paulissen, R.T.; Berg, H. van den; Tak, S.W.; Gameren-Oosterom, H.B.M. van; Schoonhoven, B.H.A.; Prins, M.J.

  2013-01-01

  Het project heeft zich gericht op de vraag hoe je goed onderbouwde user interfaces kunt ontwerpen (voor toegang tot AV-content) voor de VB-doelgroep, waarbij op een systematische manier gebruik gemaakt wordt van kennis van cognitieve functies (zoals geheugen, probleem-oplossen, aandacht, taalbegrip

 16. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : secundaire hoofdelementen

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Haan, de J.J.

  2013-01-01

  Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.

 17. Alternatieven voor de bestrijding van aardbeimijt in plantmateriaal: Projecteindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Vlaswinkel, M.E.T.; Spoorenberg, P.M.

  2007-01-01

  Overzicht van de mogelijke alternatieven voor begassen met methylbromide tegen aardbeimijt in vermeerderingsmateriaal van aardbei. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een bedrijfszeker alternatief voor methylbromide met een vrijwel gelijke effectiviteit in doding van de aardbeimijt.

 18. Nieuw Zorgaanbod: Gesloten jeugdzorg voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Nijhof, K.S.; Dam, C. van; Veerman, J.W.; Engels, R.C.M.E.; Scholte, R.H.J.

  2010-01-01

  Tot voor kort werd een toenemend aantal jongeren met ernstige gedragsproblemen in jeugdgevangenissen geplaatst. Deze jongeren, ook wel ‘civielrechtelijke’ jongeren genoemd, werden niet geplaatst vanwege veroordelingen voor criminele activiteiten, maar omdat zij beschermd dienden te worden tegen zich

 19. Kostprijsontwikkeling varkensvlees; Productiekosten in 1999 en verwachting voor 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Hoste, R.; Boone, J.A.; Wisman, J.H.; Backus, G.B.C.

  2001-01-01

  De Nederlandse varkenshouderij wil voortdurend zicht houden op haar concurrentiepositie. Productiekosten zijn hierbij een belangrijke factor. In dit onderzoek is de kostprijs van varkensvlees in Nederland vergeleken met die in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Spanje. Tevens zijn de kostprijsversc

 20. Clean and green in the Dutch economy. Economic scope and growth potential; Clean en green in de Nederlandse economie. Economische omvang en groeikansen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Koopman, M.J.; Nelissen, D.; Korteland, M.H.

  2013-07-15

  In the Netherlands the clean tech-sector creates around 5 billion euro added value, almost 1% of Dutch GNP, and provides some 61,000 jobs (full-time equivalents). This is one of the main results of the present study, conducted by CE Delft for the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for use in the latter's 'signal report' on clean tech and competitiveness scheduled for publication in October 2013. The study shows that while clean tech is a rapidly growing sector of the Dutch economy, we are not yet among the leading players internationally. Over the period 1996-2010 aggregate production value grew by 6% a year on average. Since 2009 the crisis has led to a slump that can be observed globally. If the Netherlands is to become a top player, there needs to be significant improvement in the sector's innovation. This can be achieved through innovation incentives and a consistent market incentive policy. Water treatment technology and waste processing are examples of successful Dutch technologies that can inspire future choices [Dutch] De cleantech-sector in Nederland levert zo'n 5 miljard euro aan toegevoegde waarde, bijna 1% van Nederlandse economie en genereert 61.000 arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten). Dat blijkt uit het titel onderzoek. De studie is verricht voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ten behoeve van het signalenrapport over vergroening en concurrentiekracht, dat in oktober 2013 uitkomt. Het onderzoek laat zien dat cleantech in Nederland een snelgroeiende sector is, maar dat we internationaal niet tot de top behoren. De groei van de productiewaarde in de periode 1996-2010 is gemiddeld 6% per jaar. De crisis heeft vanaf 2009 tot een terugval geleid, die ook wereldwijd zichtbaar is. Om aansluiting bij de wereldtop te krijgen moet de innovatieprestatie van de sector aanzienlijk verbeteren. Dat kan door innovatie-ondersteuning en een consistent markt-stimuleringsbeleid. Het succes van de

 1. Begeleidingstrajecten business model en business case voor eerstelijns vernieuwingen : eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Schoone, M.; Franck, E.; Rijken, E.; Molema, H.

  2015-01-01

  Twaalf eerstelijnssamenwerkingsverbanden hebben deelgenomen aan dit project om de meerwaarde van een voor hen vernieuwende werkwijze aan te tonen. De meeste van deze samenwerkingsverbanden hadden een aanpak ontwikkeld voor geïntegreerde preventieve zorg voor specifieke doelgroepen in de wijk. Daarbi

 2. Metam-natrium als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.; Bruggen, van A.S.

  2007-01-01

  Stengelaaltjes in bloembolgewassen behoren tot de quarantaine-organismen. Voor besmette percelen geldt zonder de toepassing van bestrijdingsmaatregelen een wettelijk teeltverbod van 10 jaar voor alle voor stengelaaltjes vatbare bolgewassen. Het teeltverbod kan tot 6 jaar verkort worden (niet in alle

 3. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentari

 4. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Geel, van W.C.A.

  2013-01-01

  De ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ bevat adviezen voor de bemesting met hoofd- en sporenelementen. De adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is bedoeld voor zowel intermediairen (o.a.

 5. Dutch fluoride concentration in perspective; Nederlandse fluoridenconcentratie in perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoekstra, B. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van Dijk, C. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Van Doorn, W. [Royal Haskoning, Nijmegen (Netherlands)

  2009-08-15

  Recent jurisprudence shows that in grant permitting the non legal aspects of air quality requirements for fluorides should be expressly taken into account. During the decision-making process careful considerations should be made about emissions, background concentrations and possible effects of fluorides [mk]. [Dutch] Uit recente jurisprudentie is gebleken dat bij vergunningverlening nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de niet-wettelijke luchtkwaliteitseisen voor fluoriden. Bij besluitvorming dient een zorgvuldige afweging en motivering plaats te vinden over emissies, achtergrondconcentraties en mogelijke effecten van fluoriden.

 6. Standaard voorschriften voor de monstervoorbewerking van afvalstoffen. Nader uitgewerkt voor huishoudelijk afval

  NARCIS (Netherlands)

  Beek AIM van de; Aalbers TG; Cornelissen AAJ; Keken AH van

  1989-01-01

  De wijze van monstervoorbewerking van afvalstoffen is zeer afhankelijk van de matrix. In dit rapport zijn voor een aantal zeer verschillende afvalstoffen die voorkomen in huishoudelijk afval standaard voorschriften opgesteld. In de praktijk blijken de onderscheiden categorieen ook toepasbaar te

 7. The innovation system for the Dutch greenhouse sector in 2020; Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.; Farla, J. [Universiteit Utrecht, Copernicus Instituut, Innovatiewetenschappen, Utrecht (Netherlands)

  2010-12-15

  welke veranderingen in het innovatiesysteem rond de glastuinbouw nodig zijn om op de langere termijn een vitale sector te waarborgen. De leidende onderzoeksvraag van dit rapport is dan ook: Hoe ziet een goed functionerend innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouwsector in 2020 er uit?. Er is gekeken naar de ontwikkelingsfase van de glastuinbouwsector en de huidige richting van innoveren binnen de sector. Uit de analyse blijkt dat het huidige innovatiesysteem in de glastuinbouwsector vooral is gericht op procesinnovaties, andere innovatiestrategieen worden nauwelijks gefaciliteerd. Twee andere innovatiestrategieen die belangrijk zijn in de volwassen fase van ontwikkeling zijn (1) het starten van een nieuwe levenscyclus door productinnovatie en (2) het realiseren van hogere marges door productdifferentiatie op basis van marketing innovaties. De eerstgenoemde strategie is een zogenaamde niche strategie en kan slechts succesvoL gevolgd worden door een klein deel van de ondernemers. Het stimuleren van dit type innovatief gedrag kan het best gebeuren door de opbouw van een nieuw innovatiesysteem dat zich onttrekt aan de bestaande instituties en structuren. Bij goed functioneren zal dit nieuwe innovatiesysteem bijdragen aan een cultuurverandering in de volledige glastuinbouwsector. In tegenstelling tot de eerste strategie is de tweede strategie geschikt voor de hele glastuinbouwsector en biedt een manier om van concurrentie op kosten richting concurrentie op productkarakteristieken te verschuiven, zowel internationaal als binnen de Nederlandse glastuinbouwsector. Hoewel lastig, kan deze strategie gerealiseerd worden door aanpassing van het huidige innovatiesysteem. Voor een vitale sector zal procesinnovatie altijd belangrijk blijven. Bij zowel strategie 1 als strategie 2 zal de zoekrichting voor procesinnovatie mede bepaald worden door de gekozen strategie voor product of marketinginnovatie. Daarnaast is het bij beide strategieen belangrijk dat de afstand van de

 8. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  2011-01-01

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en kw

 9. Verslag Brainstorming over "Kernkeuzes voor het NMP"

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman BCJ

  1987-01-01

  Het uitwerken van het NMP verkeert nog in een abstract stadium waarin keuzes of hoofdorientaties moeten worden gemaakt. De bedoeling van de brainstorming was om vanuit het RIVM concrete punten aan te geven waarover beslissingen moeten gaan vallen. Voor welke problemen komen we te staan op de lan

 10. Monarda; grote verschillen in vatbaarheid voor meeldauw

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2001-01-01

  PPO onderzocht op drie locaties (zand, klei, veen) de gebruikswaarde van een groot aantal Monarda-cultivars (bergamotplant), waarbij de nadruk lag op de vatbaarheid voor meeldauw. In een tabel het aanbevolen sortiment met gegevens over bloemkleur, bloeitijd en hoogte, een beoordeling van groeikracht

 11. Onderkant arbeidsmarkt : nieuw werk voor laaggeschoolden

  NARCIS (Netherlands)

  Geest, L.G.M. van der; Vaas, S.

  1996-01-01

  De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij

 12. Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,- p

 13. Groene daken : voor luchtkwaliteit en klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Heutinck, L.F.M.; Vlaskamp, W.

  2010-01-01

  Beschrijving van de manier waarop daken verkoelend kunnen werken bij hitte, isolerend bij koude en wateropnemend bij zware regenbuien. Doel van deze uitgave is beleidsmakers en eigenaars van daken enthousiast maken voor toepassing van groene daken in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit als onderdeel

 14. Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.

  2012-01-01

  Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels, mossel

 15. Voedselverspilling : aangrijpingspunten voor beleid vanuit de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Deze notitie heeft tot doel een beknopt overzicht te geven over de state-of-art rond het thema voedselverspilling. Tevens wordt een kader geschetst op basis waarvan verdere discussie kan plaatsvinden wat concrete adviezen voor beleid kan opleveren. Deze verkenning is opgesteld vanuit het perspectief

 16. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  NARCIS (Netherlands)

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 17. Gevolgen aangekondigd ammoniakbeleid voor zuidoost Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Rijk, P.J.; Sluis, van der B.

  2001-01-01

  De veehouderij krijgt te maken met veranderingen in het ammoniak- en stankbeleid. Hierin is aanvullend gebiedsgericht beleid opgenomen om kwetsbare natuur te beschermen. Het gaat daarbij om bestaande natuurterreinen van voor mei 1988 die vallen binnen de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 18. Oosterschelde geschikt als habitat voor bruinvis?

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, O.E.; Aarts, G.M.; Reijnders, P.J.H.

  2013-01-01

  Sinds tientallen jaren zijn er weer meer bruinvissen waargenomen in de Noordzee rond Nederland. De dieren drongen onlangs ook door in estuaria, zoals de Oosterschelde. Maar is het habitat in de Oosterschelde eigenlijk wel geschikt voor de bruinvis en is er voldoende voedselaanbod en rust? En welke i

 19. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 20. Pleidooi voor meer nuchterheid over asbest

  NARCIS (Netherlands)

  Helsloot, I.; Vlagsma, J.

  2016-01-01

  Er is dringend verandering nodig in de manier waarop omgegaan wordt met asbest. De kosten die op dit moment gemaakt worden om blootstelling aan asbest nog meer te voorkomen staan simpelweg niet in verhouding tot de baten in de vorm van winst voor de gezondheid. Wat nodig is, is meer nuchterheid in d

 1. Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2009-01-01

  In de teelt van zomerbloemen werden voor de bestrijding van onkruid middelen gebruikt op basis van de werkzame stof paraquat-dichloride. Per augustus 2007 is dit middel ingetrokken. Op korte termijn was een noeiuwe methode nodig. PPO Lisse heeft onderzoek gedaan naar de potentiële alternatieve onkru

 2. Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten-ten Brinke, Desirée; Hermans, Henry; Latour, Ignace

  2005-01-01

  Joosten - ten Brinke, D., Hermans, H. & Latour, I. (2004) Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 40-42). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1

 3. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, M.O. van; Wegberg, M. van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel

 4. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 5. Gras- en klaverzode: instrumenten voor verbeteren bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.; Bokhorst, J.G.; Liere, D.

  2006-01-01

  In een proef in het kader van het project Zorg voor zand wordt het verband tussen gewas, beworteling, bodemleven en bodem bevestigd. De biomassa van wormen in een puur klaverzode blijkt bijna 2 x zo hoog te zijn t.o.v. onbemest grasland, waardoor ook de klaver weer beter kan bewortelen

 6. Uitwerking en implementatie Aspire voor witte asperges

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  In vervolg op het afgesloten project ‘Valideren van het AspireNZ systeem voor asperges in Nederland’ is medio 2006 dit vervolgproject gestart. Doelstelling is de ontwikkeling van een werkend Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) op basis van regelmatige meting van suikergehalten van de wortels en b

 7. Evidence-based practice voor verpleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.M.M.; Louw, D.C.P. de; Verhoef, J.; Kuiper, C.

  2004-01-01

  Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-

 8. CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Hiller, S.R.C.H.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AI

 9. Nieuwe basis voor Amerikaans GI onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2005-01-01

  In 1990 werd in de USA een onderwijsmodel voor GIS gepubliceerd "The NCGIA core curriculum". Ondertussen heeft men bij zo'n 70 universiteiten in de USA niet stil gezeten: een consortium is gevormd (in 1998), die zich bezint op vernieuwing. Een nieuw concept van beroepsopleidingen is klaar, waarbij G

 10. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 11. Voederconversie geen bruikbare indicator voor conditiescoreverloop

  NARCIS (Netherlands)

  Animal Sciences Group (ASG),

  2006-01-01

  Na een analyse van hun eigen bedrijfscijfers komt het melkveehoudernetwerk “Verder dan voederconversie” tot de conclusie dat de voederconversie geen praktisch bruikbare indicator is voor het conditieverloop van de melkveestapel. Om het verloop van de conditiescore in beeld te houden en van daaruit d

 12. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 13. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 14. Welke prijs voor generiek gekorte varkensrechten?

  NARCIS (Netherlands)

  Gaag, van der M.

  1998-01-01

  Nieuwe regels, onzekerheid en lage prijzen zorgen voor veel onrust in de varkenshouderij. Dit eerste artikel over varkensrechten richt zich op varkenshouders die door willen gaan. Zij moeten goed nadenken over de prijs die zij willen en kunnen betalenvoor de varkensrechten die per 1september generie

 15. Kruisbestuiving voorwaarde voor succesvolle multichannel strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ameijden, D.; Huismans, J.; Wenting, R.; Krawczyk, A.; Weltevreden, J.W.J.

  2011-01-01

  Retailers met een succesvolle multichannel strategie creëren kruisbestuiving tussen de diverse verkoopkanalen. Via welk kanaal consumenten hun aankoop uiteindelijk doen, wordt voor hen steeds minder belangrijk; het draait allemaal om klantbehoud. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van PwC en de

 16. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.; Poelman, M.

  2006-01-01

  In de periode van 20 juni 2006 tot 27 juni 2006 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld. Op iedere locatie zijn alikruiken verzameld voor de analyse van 40 alikruiken op intersex en voor de chemische analyse van alikruiken op organotin verbindingen. In tegenstelling tot eerdere waarnemin

 17. De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak : een drieluik

  NARCIS (Netherlands)

  Pavillon, C.M.D.S.

  2006-01-01

  Dit artikel betreft de wijze waarop de Nederlandse rechter tussen sinds 1995 (t/m 2006) is omgegaan met de richtlijn oneerlijke bedingen en de bijbehorende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG). De Europese inhoudstoets (artikel 3 richtlijn) heeft weinig

 18. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.

  2000-01-01

  Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast zijn de in Nederland gekweekte producten vergeleken met uit het buitenland afkomstige softdrugs. Nederwiet bevat significant meer THC (8,6

 19. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.

  2000-01-01

  Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast zijn de in Nederland gekweekte producten vergeleken met uit het buitenland afkomstige softdrugs. Nederwiet bevat significant meer THC (8,6 pro

 20. Het boeck der natuere : Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715

  NARCIS (Netherlands)

  Jorink, Henricus Gerardus Maria

  2004-01-01

  Nederlandse wetenschapsbeoefening in de Gouden Eeuw was veel minder pragmatisch en praktijkgericht dan wordt gedacht. De natuur werd niet bestudeerd om de wetenschap op een hoger plan te brengen, maar juist om God beter te kunnen eren. Dit concludeert historicus drs. Eric Jorink. Hij promoveert op 1

 1. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015

  NARCIS (Netherlands)

  Carbo E; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoerden voldeden in 2014 en 2015 in het algemeen aan de kwaliteitseisen . Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM om de

 2. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 3. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een concept proefplan ontworpen; dit concept diende bi

 4. Het boeck der natuere : Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715

  NARCIS (Netherlands)

  Jorink, Henricus Gerardus Maria

  2004-01-01

  Nederlandse wetenschapsbeoefening in de Gouden Eeuw was veel minder pragmatisch en praktijkgericht dan wordt gedacht. De natuur werd niet bestudeerd om de wetenschap op een hoger plan te brengen, maar juist om God beter te kunnen eren. Dit concludeert historicus drs. Eric Jorink. Hij promoveert op

 5. De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit de huishoudproduktietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Elhorst, J.P.

  1990-01-01

  In dit verslag wordt een model ontwikkeld om de inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw te verklaren. Factoren die daarbij de aandacht krijgen zijn: de prijzen van produkten en vlottende produktiefactoren, produktiequota, de inzet van kapitaalgoederen en gezinsarbeid, de o

 6. Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Dierikx

  2016-11-01

  Full Text Available Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2013; Amsterdam: Boom, 2013, 515 pp., isbn 978 94 6105 926 0.

 7. Jacco Pekelder, Remco Raben, Mathieu Segers (eds., De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne van Leeuwen

  2016-06-01

  Full Text Available Jacco Pekelder, Remco Raben, Mathieu Segers (eds., De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (Amsterdam: Boom, 2015, 304 pp., isbn 978 90  8953 604 4.

 8. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  OpenAIRE

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 9. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 10. Onderzoek naar de bruikbaarheid van het Duroc-ras in de Nederlandse varkenshouderij = Research on the suitability of the Duroc breed in Dutch pig production

  NARCIS (Netherlands)

  Buiting, G.A.J.; Brascamp, E.W.

  1983-01-01

  Verslag van kruisingsproeven gedurende een jaar op verschillende vermeerderingsbedrijven, waarbij biggen van Nederlandse Landras-zeugen, geinsemineerd met Duroc-zaad, vergeleken werden met biggen van Nederlands Landras

 11. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 12. 20 Jaar Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek: een retrospectief

  NARCIS (Netherlands)

  van Merrienboer, J.J.G.; van Merrienboer, Jeroen; Wopereis, Iwan; Bosker, Roel; Creemers, Bert; de Jong, Anthonius J.M.; Scheerens, Jaap; Simons, P. Robert-Jan

  2009-01-01

  Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO) bestaat meer dan 20 jaar. Dit artikel blikt terug op de ontwikkeling van de school en onderzoekt of de doelstellingen bereikt zijn: (1) het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs voor promovendi; (2) het bevorderen

 13. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor wetensc

 14. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een aant

 15. Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Bom E; Rodenburg W; PNB; I&V

  2017-01-01

  Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de

 16. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 17. Een punt voor gym!? : beoordelen in de lichamelijke opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  Borghouts, Lars; Dokkum, Gertjan van; Slingerland, Menno

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 18. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 19. Duurzaamheidinspiratie voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 2018 in governance monitor

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman, Bastiaan

  2017-01-01

  Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een Governance monitor duurzame gemeenten gepubliceerd. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarbij de Nationale monitor duurzame gemeenten van Telos - die de basis is voor de jaarl

 20. Basis voor het landschapontwikkelingsplan (LOP)? Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE)

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Baas, H.

  2006-01-01

  Ons landschap is momenteel erg in de belangstelling. Vooral in de beleidssfeer doen zich veel ontwikkelingen voor rond landschap. Het Rijk vindt het landschap belangrijk en wil er in elk geval voor zorgen dat de kwaliteit van het landschap in twintig gebieden, de zogenaamde Nationale landschappen

 1. Bouwstenen voor de ontwikkeling van sociale (wijk)teams

  NARCIS (Netherlands)

  Waal, Vincent de; Scheijmans, Inge; Binkhorst, Joep; Wilken, Jeaan Pierre

  2014-01-01

  Het sociale team is een nieuwe organisatievorm voor werken in de eerste lijn. Dit instrument is een handreiking voor de inrichting van een dergelijk team. Het bidet een overzicht van kernvragen en keuzemogelijkheden. Als startpunt raden wij aan een gebiedsanalyse te maken om kenmerken van de gemeent

 2. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 3. Verkenning van de markt voor mosselen en mosselprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsma, H.

  1988-01-01

  Dit rapport gaat in op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op de markt voor verse mosselen en verwerkte mosselprodukten. Zowel aan vraag- als aanbodzijde komen vrij aanzienlijke verschuivingen voor. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de verschillende afzetmarkten en mogelijke gev

 4. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor

 5. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 6. Klimaatrisico’s en –kansen voor de landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Schaap, B.F.; Reidsma, P.; Agricola, H.J.; Verhagen, A.

  2014-01-01

  Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd en de adaptatiemaatregelen waarmee risico’s kunne

 7. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 8. Uitwisselingsonderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van der N.G.; Berghmans-van Megen, E.H.J.; Betteray-Kortekaas, van A.M.G.; Hovens, J.P.C.; Werdmuller, G.A.

  1982-01-01

  In het kader van een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS nagaan of verschillende methoden van onderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde vergelijkbare resultaten opleveren. In een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS (Instituut voor Rationele Suikerproduktie

 9. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor werde

 10. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 11. Modellen voor ruimtelijke reacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wee GP van

  1996-01-01

  De resultaten van modelmatig onderzoek naar de gevolgen van een bedrijfsverplaatsing voor werkenden zijn beschreven. Het ruimtelijk gedrag staat hierbij centraal. Er worden twee typen modellen beschreven: modellen voor het zogenoemde reactietype (de combinatie van al dan niet verhuizen en al dan

 12. Cybersecurity en consumentenrecht : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 13. Exenta kruidentinctuur als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, T.B.; Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.; Smolders, M.M.A.H.H.

  2004-01-01

  In de veehouderij gebruikt men op dit moment antimicrobiële groeibevorderaars (AMGBs). In het rapport antimicrobiële groeibevorderaars' (1998/15) adviseert de Gezondheidsraad de Nederlandse overheid om het gebruik van AMGBs binnen een aantal jaren volledig te verbieden. Een aantal AMGBs is al sinds

 14. SCADA (on)veiligheid: een rol voor de overheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.; Lassche, R.

  2006-01-01

  Procescontrolesystemen en -netwerken, en meer in het bijzonder de Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systemen en –netwerken, vormen een onmisbaar onderdeel van kritische processen in de Nederlandse en Europese vitale infrastructuur en van vele andere industriële bedrijfsprocessen en pu

 15. Actieplan Hout 2000; een plan voor de hele sector?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van M.N.; Vliet, van C.M.

  1999-01-01

  Aan de hand van vier thema's wordt een aantal concrete actiepunten besproken om te komen tot een verbetering van de economische situatie in de Nederlandse bos- en houtsector en een verhoging van het houtgebruik in Nederland. Het gaat bij de thema's om voorlichting en promotie (duurzaamheid!), contin

 16. Advies kennissysteem Dosis-Effect Relaties : naar een centraal kennissysteem voor dosis-effectinformatie?!

  NARCIS (Netherlands)

  Apeldoorn, van R.C.; Henkens, R.J.H.G.; Griffioen, A.J.; Niemeijer, C.M.; Smit, C.; Veen, van der M.

  2008-01-01

  Dit rapport omvat het advies over het ontsluiten van de kennis over dosis-effectrelaties (voor o.a. geluid, licht, trilling), zoals die wordt gebruikt voor de vergunningverlening volgens de Natuurbeschermingswet en die tevens relevant is voor het opstellen van beheerplannen voor o.a. Natura

 17. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 18. Europese markt voor humane haver : haver, voedingsbron voor iedereen, inclusief Coeliakie patiënten?

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, J.A.L.M.; Reeuwijk, van P.

  2011-01-01

  Haver uit een (gegarandeerd) glutenvrije keten blijkt wel veilig te zijn voor coeliakiepatiënten. Haver vormt tevens een goede aanvulling op het dieet van een coeliakiepatiënt, zowel qua smaak als qua voedingsstoffen. Dit wordt bekrachtigd door de gezondheidsclaim van de EFSA. De waarschuwingen van

 19. Interviews met organisaties van belanghebbenden over de methodiek voor een positieflijst voor zoogdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Ipema, A.H.

  2011-01-01

  Samenvatting van de resultaten van interviews met organisaties betrokken bij het houden van hobbydieren over systematiek voor plaatsing diersoorten op positieflijst. Een positieflijst is een lijst met dieren die zonder vergunning door particulieren mogen worden gehoudenSummary of the results of inte

 20. Estafette voor projectgroepen : onderwijsproject natuurbeheer in de praktijk voor HBO en MBO

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.; Nijman, J.

  2008-01-01

  Zes groepen studenten van Hogeschool van Hall Larenstein (hbo Velp) werken op dit moment aan oplossingen voor de Gelderse Vallei. Ze doen onderzoek, maken plannen en komen met adviezen. Op die manier werken ze op verzoek van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei aan reconstructie van dit gebied

 1. Handleiding voor het implementeren van Salsa: een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, F.M. de; Redmond, R.; Francke, A.L.

  2004-01-01

  De Salsa-intervisiemethode ter ondersteuning van verzorgenden in de thuiszorg bij hun zorg voor allochtone cliënten, blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en leermogelijkheden van verzorgenden. Via Salsa leren zij de zorgvraag van allochtone cliënten in kaart te brengen en hun zorgaanbod bewu

 2. Geschiktheid voor de stierevleesproduktie van nakomelingen van stieren, die aangeraden of ontraden zijn voor pinken, in verband met geboortemoeilijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, A.; Laurijsen, H.A.J.; Meijering, A.

  1981-01-01

  Geconcludeerd kan worden dat er binnen rassen weinig verschil bestaat tussen de nakomelingen van aangeraden of ontraden stieren, wat betreft de geschiktheid voor stierevleesproduktie. Ook financieel lijkt het mesten van nakomelingen van ontraden stieren voor de mester niet lonend te zijn. Verder ble

 3. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 4. Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Vries, de E.A.; Derksen, J.T.P.

  2010-01-01

  De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio ka

 5. NRL Salmonella ringonderzoek VI/VII voor bacteriologische detectie Salmonella en pilot ringonderzoeken I/II voor bacteriologische detectie Campylobacter

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt N; Dam-Deisz C; MGB

  2001-01-01

  In 2000 werden er twee bacteriologische ringonderzoeken voor de detectie van Salmonella in aanwezigheid van stoorflora georganiseerd door het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor Salmonella, waaraan werd deelgenomen door 23 laboratoria die betrokken zijn bij het plan van aanpak Salmonella en

 6. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 7. Compressors for natural refrigerants; Compressoren voor natuurlijke koudemiddelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Infante Ferreira, C.A. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2012-03-15

  A brief overview is given of a number of subjects discussed at the Gustav Lorentzen Conference, which was held at the Delft University of Technology, June 25-27, 2012, with regard to compressors for carbon dioxide systems, for hydrocarbon systems and for ammonia systems. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van een aantal onderwerpen die zijn besproken op de Gustav Lorentzen Conferentie met betrekking tot compressoren voor kooldioxide systemen, voor koolwaterstof systemen en voor ammoniak systemen. De conferentie werd gehouden in de Technische Universiteit Delft van 25-27 juni 2012.

 8. Storage of electricity. State of the art and future perspective for the Netherlands. Appendices; Opslag van elektriciteit. Status en toekomstperspectief voor Nederland. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lysen, E.; Van Egmond, S.; Hagedoorn, S. [Utrecht Centrum voor Energieonderzoek UCE, Utrecht (Netherlands)

  2006-09-15

  The results of a study on the state-of-the-art and future perspective for the Netherlands with regard to electricity storage are presented in the main report. The storage systems in this study are subdivided as grid-connected storage systems, autonomous storage systems, and storage of electricity in vehicles. With respect to technology attention is paid to chemical energy storage, mechanical energy storage, and electrical energy storage. In these appendices fact sheets with general data on several energy storage techniques are presented. [Dutch] Een korte studie is uitgevoerd naar de status en het toekomstperspectief voor Nederland van de opslag van elektriciteit. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat is de status en kennispositie in Nederland bij bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en uitvinders op het gebied van elektriciteitsopslag?; Hoe verhoudt de Nederlandse kennispositie zich tot de internationale kennispositie op dit gebied?; en Kan het onderzoeksgebied elektriciteitsopslag op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening? De opslagsystemen voor dit onderzoek zijn in drie groepen verdeeld: Netgekoppelde opslagsystemen; Autonome opslagsystemen; en Elektriciteitsopslag in voertuigen. Qua technieken wordt gekeken naar de volgende typen opslagsystemen: Chemische energie opslag; Mechanische energie opslag; en Elektrische energie opslag. In deze bijlagen worden de verschillende opslagtechnologieen kort beschreven. Aangezien er vele tientallen goede overzichten beschikbaar zijn, wordt in dit rapport slechts een summier overzicht gegeven. Verschillende bronnen geven nogal eens verschillende kengetallen, waarbij het niet altijd duidelijk is of deze getallen betrekking hebben op de huidige stand van de techniek, of dat het een toekomstverwachting betreft. Dit overzicht heeft dan ook niet de pretentie om volledig te zijn, noch alle karakteristieken tot in detail te beschrijven, maar beoogt een eerste indicatie

 9. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 10. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg no

 11. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 12. Manifest Veelzijdig Platteland : pleidooi voor een task force multifunctionele landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2007-01-01

  De ondersteuners van het manifest vragen aan politiek en bestuur de vorming en de activiteiten van een Task Force Multifunctionele Landbouw voor een veelzijdig en ondernemend platteland te ondersteunen

 13. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg no

 14. Toxiciteit van oliefracties in sediment voor Corophium volutor

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Sneekes, A.C.; Koelmans, A.A.; Peeters, E.T.H.M.

  2009-01-01

  Naar aanleiding van toxiciteitexperimenten zijn milieu risicogrenzen voor minerale olie afgeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar fracties op basis van kookpunt (lengte van de koolstofketens). In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de voorgestelde risicogrenzen overeenkomen met waargenome

 15. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en schermdoekmateri

 16. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, G.; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der M.C.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 17. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 18. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter

  2009-01-01

  Wopereis, I. G. J. H., & Sloep, P. B. (2009). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen [Kennisnet Essay]. Te verkrijgen via http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/hetweblog

 19. Outline of the security of the Netherlands gas supply in the period to 2020; Verkenning naar de voorzienings- en leveringszekerheid van de Nederlandse gasvoorziening in de periode tot 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Joode, J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Touber, F. [TC Energy Projects, Amstelveen (Netherlands)

  2008-07-15

  This study explores the gas security of supply position of the Netherlands. More specifically, the focus is on the ability of the Dutch gas system to deal with peak gas demand and gas supply interruptions. We first quantitatively assess the peak demand and supply capacity situation for the Netherlands and then assess the different options available to market actors to cover gas demand in the short run. Furthermore, the study includes a limited market consultation on the issue at stake. Based on our findings we draft a number of policy recommendations aimed at improving the Dutch gas security of supply position. [Dutch] In dit verkennende onderzoek wordt gekeken naar de leveringszekerheidssituatie op de Nederlandse gasmarkt in de periode tot 2020. Doelstelling hierbij is antwoord te geven op de volgende vraagstelling: Leiden, op middellange termijn (tot medio 2020), de veranderende omstandigheden tot een toename van het risico dat op korte termijn onvoldoende gas beschikbaar is of niet kan worden geleverd in tijden van piekvraag of interrupties in het gasaanbod? Indien het risico inderdaad toeneemt, wat zijn de mogelijkheden om de leveringszekerheid te verbeteren? In Hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de begrippen voorzieningszekerheid en leveringszekerheid. In literatuur en door beleidsmakers worden deze begrippen nogal eens met verschillende ideeen geassocieerd. Teneinde verwarring te voorkomen presenteren wij in Hoofdstuk 2 een karakterisering van de verschillende dimensies van voorzieningszekerheid. Hieruit volgt onder meer een heldere afbakening van het probleem dat dit onderzoek beoogt te adresseren, namelijk de leveringszekerheid. In Hoofdstuk 3 wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse behoefte aan gas tijdens momenten van schaarste enerzijds, en de verschillende mogelijkheden waarin in die behoefte kan worden voorzien anderzijds, in de periode tot 2020. Centraal hierbij is de vraag of er voldoende in deze behoefte

 20. Electricity for Iraq; Elektriciteit voor Irak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2004-08-01

  Twelve months after the official end of hostilities in Iraq, electricity supplies are back to pre-war standards. Nevertheless, it had been hoped that the situation would be much better by now, however power supplies remain nowhere near what a thriving community needs. Attacks and kidnappings do not make things any easier, with many large foreign companies scaling their activities down to the bare minimum. [Dutch] Een jaar na het officiele einde van de oorlog is de elektriciteitsvoorziening in Irak weer op het peil van voor de oorlog. Dat is fors minder dan gepland en slechts een fractie van wat een gezonde samenleving nodig zou hebben. De aanslagen en ontvoeringen maken het werk er niet eenvoudiger op. Grote buitenlandse concerns hebben hun activiteiten op een laag pitje gezet.

 1. ['Door de beugel': resorption at dental elements].

  Science.gov (United States)

  Leunisse, M; Barendrecht, D S

  2015-09-01

  A twenty-year-old man was referred to an orthodontist for orthodontic re-treatment of dental element 32 by his dentist and a periodontist. At the buccal surface of the dental element a significant gingival resorption had occurred and the root of the element was located outside of the processus alveolaris buccally. This case will be presented at the thematic tour 'Door de beugel: team up' on 27 October 2015, which is organised by the Nederlandse Vereniging van Tandartsen (Dutch Dentists' Society) and will be held at 4 different locations in the Netherlands. Readers of the Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde get an exclusive preview of the case. The treatment of choice will be published in the December 2015 issue.

 2. TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.

  2011-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen

 3. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 4. Gewoon goddelijk : Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing

  NARCIS (Netherlands)

  Zorgdrager, H.E.

  2014-01-01

  Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van persoonlijk hoogleraar voor de leerstoel Systematische Theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit op 30 oktober 2014 te Amsterdam.

 5. Calibratie 1994 van de gammaspectrometrie-opstellingen van LSO voor alarmsituaties en regulier onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerk EC; Tijsmans MH; Pennders RMJ; Tax RB; Reinen HAJM; LSO

  1995-01-01

  Om de activiteit van preparaten met gammastraling uitzendende nucliden te bepalen heeft het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSO) de beschikking over een aantal halfgeleiderdetectoren. Deze opstellingen worden per preparaatvorm gekalibreerd voor de efficintie waarmee gemeten wordt. Dit rapp

 6. Natuurtoets voor de verplaatsing van de 50 kV-schakelinstallatie in de gemeente Ede

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Stumpel, A.H.P.

  2004-01-01

  Energiebedrijf NUON bereidt de sloop en herbouw voor van een transformatorstation. Dit rapport beschrijft de effecten van de werkzaamheden op aanwezige beschermde flora en fauna en op omliggende beschermde gebieden. Het rapport doet bovendien aanbevelingen voor duurzame instandhouding van natuurwaar

 7. Een interactieve business case benadering voor meervoudig landgebruik: efficiënter en goedkoper!

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, G.J.; Franssen, R.; van der Heijden, J.; Wind, M.; Bouma, G.; Filius, F.; Vanempten, E.; Waterhout, B.

  2011-01-01

  Meervoudig landgebruik wordt in Nederland al meer dan een decennium gepropageerd als oplossing voor de (ervaren) ruimtedruk. In deze paper beschrijven de auteurs een interactieve businesscase benadering (IBB) voor het ontwikkelen en implementeren van multifunctioneel landgebruik. Een IBB brengt

 8. Een ionchromatografische methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide en sulfiet in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1996-01-01

  Betreft resultaten van een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van nitriet, bromide en sulfiet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide e

 9. Medicijnen en cosmetica uit gewasresten : plantenafval mogelijk interessant voor industrie (interview met Wouter Verkerke)

  NARCIS (Netherlands)

  Sleegers, J.; Verkerke, W.

  2009-01-01

  Op 1 januari 2010 gaat het Kenniscentrum Inhoudsstoffen van start. Dit gaat op zoek naar bloemen en planten die grondstoffen kunnen leveren voor medicijnen en cosmetics. Dit kan voor de tuinbouw nieuwe afzet betekenen

 10. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke wi

 11. Mitigatie van effecten van uitheemse grondels: kansen voor natuurvriendelijke oevers en uitgekiende kunstwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Kessel, van N.; Kranenbarg, J.; Dorenbosch, M.; Bruin, de A.; Nagelkerke, L.A.J.; Velde, van der G.; Leuven, R.S.E.W.

  2013-01-01

  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier Ponto-Kaspische grondelsoorten, namelijk de marmergrondel (Proterorhinus semilunaris), zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), Kesslers grondel (Ponticola kessleri) en Pontische stroomgrondel (Neogobius fluv

 12. De RUDA-bank : een bestand met praktijkgegevens t.b.v. onderzoek voor de rundveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Kooper, H.G.; Wilmink, J.B.M.

  1983-01-01

  Beschrijving van een gecomputeriseerd gegevensbestand ("RUDA-bank"), waarin van ruim 1000 Nederlandse melkveehouderijbedrijven ten behoeve van praktijkonderzoek de volgende gegevens worden opgeslagen: bedrijfsregistraties, dierregistraties, lactatiegegevens, gegevens van afzonderlijke proefmelkingen

 13. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.

  2008-01-01

  Op 16, 17, 24 en 25 juni 2008 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld voor de analyse van minimaal 40 alikruiken op intersex. Deze exemplaren zijn na onderzocht te zijn voorbewerkt ten behoeve van analyse op organotin (organische tin) verbindingen. Dit jaar werd in geen enkel exemplaar i

 14. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.

  2007-01-01

  Op 12 juni en 14 juni 2007 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld voor de analyse van 40 alikruiken op intersex. Deze exemplaren zijn na onderzocht te zijn voorbewerkt ten behoeve van analyse op organotin verbindingen. In de monsters van drie locaties werd een geringe mate van intersex

 15. Samenvatting tussenresultaten van het project: verbeteren van de gezondheidsstatus van de Nederlandse varkenshouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Eijck, I.A.J.M.

  2006-01-01

  Met het project “Verbeteren van de gezondheidsstatus op Varkensbedrijven” wordt kennis ontwikkeld, en worden handvatten aangereikt, waarmee een varkenshouder ondersteund wordt in de beslissing of de overstap naar een “hogere gezondheidsstatus” perspectief biedt voor zijn eigen bedrijfssituatie. In

 16. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of chole

 17. Identieke resistentiegenen en plasmiden in Escherichia coli van Nederlandse patiënten, pluimvee en kippenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Leverstein-van Hall, M.A.; Dierikx, C.M.; Cohen Stuart, J.; Voets, G.M.; Munckhof, Van den T.P.; Platteel, T.N.; Fluit, A.C.; Sande-Bruinsma, Van de N.; Bonten, M.J.M.; Mevius, D.J.

  2011-01-01

  Doel Bepalen welke ‘extended’-spectrum-bètalactamase(ESBL)-genen en plasmiden aanwezig zijn in Escherichia coli in vleeskuikens en vers kippenvlees uit Nederland en tevens in een voor Nederland representatieve collectie van klinische E. coli isolaten van patiënten. Opzet Beschrijvend. Methoden ESBL-

 18. Wij psychologen. Retorica en demarcatie in de geschiedenis van de Nederlandse psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Derksen, Maarten

  1997-01-01

  Psychologen beklagen zich dikwijls over een gebrek aan waardering voor hun vak en over het feit dat leken een verkeerd beeld hebben van de psychologie. De oorzaak zoeken ze vaak bij een concurrerende soort kennis die onder andere 'alledaagse psychologie' en 'common sense' wordt genoemd. Leken verwer

 19. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of

 20. Identieke resistentiegenen en plasmiden in Escherichia coli van Nederlandse patiënten, pluimvee en kippenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Leverstein-van Hall, M.A.; Dierikx, C.M.; Cohen Stuart, J.; Voets, G.M.; Munckhof, Van den T.P.; Platteel, T.N.; Fluit, A.C.; Sande-Bruinsma, Van de N.; Bonten, M.J.M.; Mevius, D.J.

  2011-01-01

  Doel Bepalen welke ‘extended’-spectrum-bètalactamase(ESBL)-genen en plasmiden aanwezig zijn in Escherichia coli in vleeskuikens en vers kippenvlees uit Nederland en tevens in een voor Nederland representatieve collectie van klinische E. coli isolaten van patiënten. Opzet Beschrijvend. Methoden

 1. Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde. Onderzoek onder Nederlandse consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Haaster-de Winter, van M.A.; Ruissen, A.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 2. Open Educational Resources en MOOC’s in het Nederlandse Hoger Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  B. Janssen; R. Schuwer

  2017-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor gebruik van open leermaterialen en open online cursussen sterk gegroeid. Met name de Massive Open Online Courses (MOOC’s) hebben deze belangstelling aangewakkerd. Medio 2015 heeft minister Bussemaker in haar strategische agenda “HO2025, de waarde(n) va

 3. Hermeneutisch competent - een Nederlandse bijdrage Voor de Fakulteit Teologie van de Universiteit van Pretoria naar aanleiding van het mij op 18 april 2008 door deze universiteit uitgereikte eredoctoraat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Heitink

  2008-05-01

  Full Text Available From metaphysics to hermeneutics: in this way one could describe the turn which took place in Western culture on account of the growth of modernity, ever since the Enlightenment. This philosophical expression also touches on religion, and especially theology. To use the words of the philosopher Gianni Vattimo (2006:49, we live in �het tijdperk van de interpretatie� (the age of interpretation. Against this background, it is not a strange thing that hermeneutical competence is generally judged to be the primary skill of the minister. In this article, I aim to set down my views on the far-reaching consequences which the choice of hermeneutical competence as primary skill entails. This I will do by way of the question: If one chooses theology and ministry, how does one become hermeneutically competent?

 4. Ervaringen met ontwikkelingsgerichte zorg voor te vroeg geboren kinderen in een Nederlandse setting [Experience with developmental care for children born preterm in a Dutch setting

  NARCIS (Netherlands)

  Pal, S.M. van der; Walther, F.J.

  2008-01-01

  Objective and design. The Leiden Developmental Care Project explored the effects of the basic elements of developmental care (DC: the use of incubator covers and nests) and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with individual behavior observations for very

 5. Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van Nederland : naar een watersysteembenadering voor landschapsplanning, toegespitst op de ruimtelijke problematiek van de Nederlandse zandgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Buuren, van M.

  1997-01-01

  Landscape planning and hydrological systems in the pleistocene sandy areas of the Netherlands

  The main theme of this doctoral thesis is the relationship between landscape architecture and hydrology. Knowledge of hydrological processes - with the stress

 6. Economic feasibility of gasification of sewage sludge for the Dutch situation; Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reitsma, B.; Van den Bulk, J. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van der Giessen, M.; Elizen, M. [HoSt, Enschede (Netherlands)

  2013-05-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 1: economic feasibility [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 1, vaststellen van de economische haalbaarheid omschreven.

 7. Richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers in Nederlandse ggz-instellingen [Guidelines in Dutch mental health institutions for dealing with persons attempting suicide

  NARCIS (Netherlands)

  Verwey, B.; Waarde, J.A. van; Rooij, I.A.L.M. van; Gerritsen, G.; Zitman, F.G.

  2007-01-01

  BACKGROUND: Attempted suicide is a frequent occurrence, even in mental health institutions (mhis). The World Health Organization strongly supports the development and implementation of guidelines for dealing with cases of attempted suicide in mhis. aim To check on the existence, content and quality

 8. Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van Nederland; naar een watersysteembenadering voor landschapsplanning toegespitst op de ruimtelijke problematiek van de Nederlandse zandgebieden.

  NARCIS (Netherlands)

  Buuren, van M.

  1997-01-01

  Landscape planning and hydrological systems in the pleistocene sandy areas of the NetherlandsThe main theme of this doctoral thesis is the relationship between landscape architecture and hydrology. Knowledge of hydrological processes - with the stress on the resulting spatial and te

 9. Algemene Periodieke keuring (APK) van personenauto's en bestelwagens : een overzicht van Nederlandse en buitenlandse literatuur. Consult ten behoeve van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1985-01-01

  A review of recent literature on general motor vehicle inspection is presented. Accidents caused by technical defects of motor vehicles, the influence of the age of the car on accidents, and the countermeasures to prevent this kind of accident are considered. A general periodical motor vehicle ins

 10. Ervaringen met ontwikkelingsgerichte zorg voor te vroeg geboren kinderen in een Nederlandse setting [Experience with developmental care for children born preterm in a Dutch setting

  NARCIS (Netherlands)

  Pal, S.M. van der; Walther, F.J.

  2008-01-01

  Objective and design. The Leiden Developmental Care Project explored the effects of the basic elements of developmental care (DC: the use of incubator covers and nests) and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with individual behavior observations for very pr

 11. {sup 220}Rn measurements and implications for earlier surveys of {sup 222}Rn; Meting van {sup 220}Rn en consequenties voor eerdere {sup 222}Rn-surveys. VERA-onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaauboer, R.O.

  2010-08-15

  (Rn-222) in nieuwbouwwoningen voor dan op basis van eerdere radonsurveys werd aangenomen. De oude radondetectoren blijken na onderzoek ook gevoelig voor radioactief thoron (Rn-220), waarvan meer aanwezig is dan werd gedacht. Dit volgt uit een nader onderzoek aan deze detectoren, dat plaatsvond naar aanleiding van een landelijke survey naar de stralingsbelasting in Nederlandse woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd. Detectoren die voor internationale vergelijkingsstudies naar radon worden gebruikt, zijn tot nu alleen op dit edelgas ingesteld. Dat sommige typen detector behalve radon ook thoron meten, valt dan niet op. Net als in Nederland is er internationaal een toegenomen aandacht voor thoron vanwege survey-resultaten die sterk door thoron bleken te zijn beinvloed. Het thoron lijkt afkomstig van een (veel voorkomend) bouwmateriaal met verhoogde thoronuitstoot, mogelijk een afwerkmateriaal. Inmiddels is gebleken dat er gedurende een aantal jaar in Nederland stucmateriaal is toegepast dat door het ingredient fosfogips meer thoron bevatte. Mogelijk geven echter ook andere afwerkmaterialen aanleiding tot een verhoging. Een groot deel van de dosis straling die mensen binnenshuis ontvangen, is het gevolg van het inademen van de radioactieve vervalproducten van radon en thoron. Radon en thoron worden van nature gevormd in bodem- en bouwmaterialen. Een deel daarvan komt in de woning terecht, omdat ze gasvormig zijn. Blootstelling aan straling in de woning is verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen.

 12. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  OpenAIRE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E. J. M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van, Maarten

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.

 13. Receptuur voor de berekening van de Indicator Effecten Toxische Stoffen (Itox)

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker J; van de Meent D; ECO

  1997-01-01

  De rekenwijze voor de berekening van de Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) zoals beschreven in het definitierapport van Hamers et al. (1996) is voor 49 stoffen (zware metalen, pesticiden en organische verbindingen) uitgevoerd. Voor zowel de individuele stoffen (PAF) als alle beschouwde stoffen te

 14. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  2016-01-01

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de behee

 15. Energie à la carte : de potentie van biomassa uit het landschap voor enegiewinning

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de B.; Jong, de J.J.; Rovers, R.; Haccou, F.A.; Spijker, J.H.; Berg, van den C.A.; Niemeijer, C.M.; Frank, D.I.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  Landschapsenergie : biomassa die vrijkomt uit het onderhoud van landschapselementen kan worden gebruikt voor de opwekking van energie. Verkend wordt wat deze toepassing voor het landschap en voor energie-winning kan betekenen. Hiervoor is een methode van ‘tekenend rekenen’ ontwikkeld. Resultaten van

 16. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E.J.M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van W.H.

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde

 17. De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Steenvoorden, J.H.A.M.

  1981-01-01

  Ongeveer 70% (circa 2 miljoen ha) van het grondoppervlak in Nederland is in gebruik voor de landbouw, zodat de landbouwkundige aktiviteiten voor grote gebieden van invloed kunnen zijn voor de chemische samenstelling van het water. Het water dat landbouwgebieden verlaat via grond- en

 18. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkoms

 19. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 20. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 1. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 2. Etienne Wenger: inspiratie voor lerarenopleiders en onderzoekers van leren en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, S.

  2006-01-01

  Het artikel doet verslag van een symposium en masterclasses aan promovendi door Etienne Wenger bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Wenger's werk over 'communities of practice' geeft een perspectief op leren dat van belang is voor zowel het onderwijs - en dus voor opleiden van leraren - als ook voor

 3. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Julia Zurné

  2016-11-01

  Full Text Available Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa (Amsterdam: Prometheus, 2016, 242 pp., isbn 978 90 351 4396 8.

 4. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2009-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES het voorkomen van intersex bij Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met TBT vast te stellen.

 5. Hydrogen bus for a better image; Waterstofbus voor beter imago

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2003-01-01

  Starting this autumn, three buses will be running on hydrogen in Amsterdam, Netherlands, for two years. For the Amsterdam municipal transport company this project, with nine other European cities participating, is a golden opportunity to get rid of the image of buses being smoking monsters reeking of fuel and exhaust fumes. For science and industry this will be the ultimate test to find out whether hydrogen can be an alternative to diesel oil. [Dutch] Vanaf dit najaar gaan in Amsterdam twee jaar lang drie stadsbussen rijden op waterstof. Voor het gemeentelijk vervoerbedrijf is dit project, waaraan nog negen Europese steden meedoen, een mooie gelegenheid om af te komen van het beeld dat bussen rokende stinkende bakbeesten zijn. Voor de wetenschap en industrie de ultieme test of waterstof een alternatief kan gaan vormen voor diesel.

 6. Energy Agreement for Sustainable Growth; Energieakkoord voor duurzame groei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 7. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 8. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 9. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 10. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 11. De ontwikkeling van gevoelige testen voor virus X componenten

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Lavrijssen, B.

  2005-01-01

  Een viertal kleine dsRNAs is volledig gekoppeld aan het symptoom bruinverkleuring. Deze worden daarom de symptomatische dsRNAs genoemd. In een vorig project is een gevoelige test gemaakt voor één van de symptomatische dsRNAs. In het vervolgtraject bleek echter dat dit dsRNA toebehoort aan een virus

 12. Sociale Moestuin Sliedrecht : een tuin voor en door Sliedrechters

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Janssens, S.R.M.; Lent, van M.

  2012-01-01

  De oprichting van een Sociale Moestuin Sliedrecht is voortgekomen uit een burgerinitiatief in de gemeente Sliedrecht in 2010. Binnen amper twee jaar tijd werd het idee voor een Sociale Moestuin medio 2012 werkelijkheid. Gaande de rit werd de Wetenschapswinkel Wageningen UR gevraagd om te helpen bij

 13. Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.

  2011-01-01

  Het kabinet wil dat voor aanstaande vrijdag vaste arbeidscontracten in de postbezorging zijn geregeld. Daarmee helpt het kabinet de concurrenten van TNT om zeep, stelt Barbara Baarsma. Het beleid is enorm kortzichtig, want zonder concurrentie wordt de TNT weer monopolist, maar dan een private. Daar

 14. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 15. Hello, Goodbye? Brexit en mogelijke gevolgen voor de Europese energiemarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Marhold, Anna

  2017-01-01

  Het valt niet te ontkennen dat 2016 een bewogen jaar was op het gebied van geopolitieke ontwikkelingen. Voor de Europese Unie (hierna: EU) en haar lidstaten was de uitkomst van het Britse Brexit referendum in juni wellicht de meest onvoorziene gebeurtenis, één die de nodige onzekerheid met zich

 16. Kwaliteitsverlies in de keten voor elke landplant anders

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Miller, B.

  2006-01-01

  De weg tussen rooien en opnieuw oppotten is lang. Voor landplanten loert steeds het gevaar van kwaliteitsverlies.Het onderzoek in seizoen 2004/2005 van PPO Bomen naar kwaliteitsverlies in de keten is uitgevoerd met vijf verschillende vaste planten: Echinacea purpurea 'Magnus', Helleborus orientalis

 17. "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnenste

 18. Hoe gevoelig is de accountant voor vairable managemenbeloning?

  NARCIS (Netherlands)

  Laan, R.; Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels); Strijker, A.

  2015-01-01

  In dit onderzoek wordt ingegaan op de invloed van variabele beloningen voor de CEO en/of CFO op de verwerking van door de accountant geconstateerde controleverschillen. In dit onderzoek is geanalyseerd of een variabele beloning van invloed is op het constateren en het corrigeren van controleverschil

 19. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo veil

 20. Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector; veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boels, D.; Hamminga, W.; Pankow, J.

  1999-01-01

  Drie principes van bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins zijn in de praktijk onderzocht: remming van infiltratiesnelheid (met klei en folie afdichtingen), hydrologische isolatie (interceptor drains met en zonder afdichtingslaag) en adsorptie. Op zand-, zavel en lössgronden is afdichten m

 1. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 2. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 3. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book

 4. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besme

 5. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 6. Sekspartners niet te vinden voor de Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, W.

  2007-01-01

  Het gaat niet goed met de Europese aal. Sinds 1980 is de intrek van glasaal met meer dan 95% afgenomen. Overigens daalden de populaties en de commerciële vangsten al vanaf 1960. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat een combinatie van factoren (aalscholvers, afda

 7. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 8. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 9. Innovatieprocessen in de praktijk : grondslagen voor een eigentijds innovatiedrieluik

  NARCIS (Netherlands)

  Buurma, J.S.; Buck, de A.J.; Klein Swormink, B.W.; Drost, H.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft een nieuw denkkader voor de aansturing van het innovatieproces naar duurzame plantaardige productie. Het denkkader omvat allereerst een waardendriehoek, waarin de positie van primaire producenten, handelaars/verwerkers en kennisleveran-ciers/adviseurs in het krachtenveld van m

 10. Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Purchase, R.; Vriend, H.; Groot, de H.J.M.; Bos, H.L.

  2015-01-01

  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen gaa

 11. Kwaliteitsverlies in de keten voor elke landplant anders

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Miller, B.

  2006-01-01

  De weg tussen rooien en opnieuw oppotten is lang. Voor landplanten loert steeds het gevaar van kwaliteitsverlies.Het onderzoek in seizoen 2004/2005 van PPO Bomen naar kwaliteitsverlies in de keten is uitgevoerd met vijf verschillende vaste planten: Echinacea purpurea 'Magnus', Helleborus orientalis

 12. Overheden bereid extra te betalen voor auto's op alternatieve brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnsoever, F.J. van; Hagen, Paul

  2012-01-01

  De elektrische auto en een auto op groen gas worden door overheden hoger gewaardeerd dan de auto met reguliere verbrandingsmotor. Bovendien zijn overheden bereid extra te betalen voor een auto op alternatieve brandstof. Dit blijkt uit een masteronderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht

 13. Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk, J.; Boer, P.

  2007-01-01

  Snelwegbermen op de Veluwe herbergen soms relatief goed ontwikkelde plantengemeenschappen, zoals schraal grasland, buntgras- en heidevegetatie. Deze plekken vormen geschikt leefgebied voor mieren. De afgelopen vijf jaar zijn deze bermen geïnventariseerd op mieren en er werden maar liefst 35 soorten

 14. De logistiek van biomassa voor de biobased economy

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.

  2013-01-01

  Deze literatuurstudie bevat scenario’s voor de analyse van biomassaketens in de biobased economy (Hoofdstuk 2), het aanbod van biomassa (Hoofdstuk 3), de vraag naar biomassa (Hoofdstuk 4), de logistieke componenten van biomassaketens (Hoofdstuk 5), overwegingen bij het vormen van biomassaketens (Hoo

 15. De TTO-methode en correctie voor tijdsvoorkeur

  NARCIS (Netherlands)

  A.E. Attema (Arthur)

  2009-01-01

  textabstractInleiding: De time tradeoff (TTO-) methode is een veelgebruikte methode voor het waarderen van gezondheidstoestanden (Dolan, 1997; Dolan e.a., 1996). In een TTO dienen individuen een afweging te maken tussen kwaliteit van leven en levensduur. Een typische TTO-procedure omvat een afweging

 16. Duurzaamheidsanalyse pellet keten : rapport voor Service Unit Innovatie van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Meesters, K.P.H.; Koppejan, J.; Elbersen, H.W.

  2008-01-01

  Voor het ministerie van LNV is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheid om biomassa uit de natuur te ontsluiten door het bouwen van een pelleteerfabriek. Als case is de voorgenomen pelleteerfabriek van Jalo biopellets in Twente genomen. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de

 17. Marketingconcepten voor huisverkoop van biologisch vlees : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.; Puister-Jansen, L.F.; Hoste, R.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wolf, C.W.G.

  2005-01-01

  Het project "Marketingconcepten voor de huisverkoop van biologisch vlees" is opgestart om huisverkoop van biologisch varkens- en rundvlees toegankelijker te maken. In de praktijk wordt nauwelijks nog samengewerkt en is de uitvoering erg verschillend. In het algemeen kan gezegd worden dat huisverkoop

 18. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 19. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 20. Schrijven in stappen : Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Haag, Esther

  2015-01-01

  Schrijven in stappen biedt een gedetailleerde beschrijving van de stappen die gezet kunnen worden om een goed literatuurverslag te maken. Voor deze vierde druk is dankbaar gebruikgemaakt van adviezen van docenten van de verschillende faculteiten, scholen en opleidingen waar studenten werken met het

 1. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 2. Voor dik & dun: de moeizame balans tussen Entertainment en Education

  NARCIS (Netherlands)

  Mutsaers, K.; Renes, R.J.; Woerkum, van C.M.J.

  2007-01-01

  This study examined the development and effects of the documentary series Voor dik & dun. The series was based on the Entertainment-Education (E&E) strategy and aimed to contribute to the prevention of overweight. Data were collected by means of three perspectives: (television- and health ed

 3. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 4. Gezocht: de beste roofmijt voor Californische trips in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Pijnakker, J.

  2012-01-01

  De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de belangrijkste plagen in de glastuinbouw. De introductie van deze trips dateert van 1984. Het plaaginsect vormt nu een struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrijding. In roos kan een klein aantal van deze tripse

 5. Dood hout en tonderzwammen als minibiotopen voor insecten

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2014-01-01

  Dood hout vervult een sleutelrol in het bosecosysteem. De afbraak van dood hout vindt primair plaats door schimmels. Insecten spelen ook een rol, maar zij maken vooral gaten en gangen die een goede toegangspoort vormen voor schimmels en bacteriën waardoor het afbraakproces wordt versneld.

 6. Bijlagen bij rapport Herkomstetikettering; Kostenverkenning voor producenten en consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.; Immink, V.M.; Janssens, S.R.M.; Jongeneel, R.A.; Rau, M.L.; Tacken, G.M.L.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 7. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 8. Een nieuw reactorconcept voor slibreductie met aquatische wormen

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrickx, T.L.G.; Elissen, H.J.H.; Temmink, B.G.; Buisman, C.J.N.

  2007-01-01

  De behandeling van afvalwater resulteert in de productie van enorme hoeveelheden zuiveringsslib. In Nederland wordt dit slib voornamelijk verbrand. Een biologische aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid slib die moet worden getransporteerd en verwerkt is de predatie door aquatische wormen. T

 9. Sekspartners niet te vinden voor de Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, W.

  2007-01-01

  Het gaat niet goed met de Europese aal. Sinds 1980 is de intrek van glasaal met meer dan 95% afgenomen. Overigens daalden de populaties en de commerciële vangsten al vanaf 1960. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat een combinatie van factoren (aalscholvers,

 10. Marketingvalkuilen voor advocatenkantoren en andere professional service firms

  NARCIS (Netherlands)

  Otterlo, van Rob; Uittenboogaard, Paul; Dijk, van Hanneke

  2013-01-01

  In dit online opiniestuk zetten de auteurs uiteen hoe advocatenkantoren en andere professional service firms zich kunnen onderscheiden met hun marketingstrategie. Regels uit de klassieke marketingschool met de vier P's als uitgangspunt gelden niet voor de zakelijke dienstverlening op dezelfde manier

 11. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 12. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 13. "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnenste

 14. Prestatie-indicatoren voor preventie en zorg bij diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg Jeths A; Baan CA; VTV; PZO

  2006-01-01

  In dit rapport is een beperkte set van negen prestatie-indicatoren voor diabetes type 2 ontwikkeld. Het rapport beschrijft de systematiek om tot de set van prestatie-indicatoren te komen. De samenhang is in kaart gebracht tussen ziektegeschiedenissen en zorgprocessen in de vorm van een 'clini

 15. Social return: zó bent u er klaar voor : do’s en don’ts voor MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Walhof, Gert

  2013-01-01

  Aanbevelingen voor het MKB. ​MKB'ers kunnen hun concurrentiepositie versterken door goed voorbereid te zijn op Social Return. Social Return wil zeggen dat opdrachtgevers zoals gemeenten voorwaarden in aanbestedingen opnemen waarbij ze van ondernemers vragen om mensen met een afstand tot de arbeidsma

 16. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 17. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 18. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  also extends to all areas of life. He states that democracy is, above all, a way of living together that finds expression in involvement in social practices. Children learn particularly through meaningful practices, and this pedagogic principle is also applicable to the practices of citizens. Dewey’s conception of democracy is direct participation. It is open in nature, a way of life in which people become involved in all kind of experiences. In his transactional epistemology, Dewey seeks to transcend the difference or dualism between mind (the subjective individual and world (the objective reality. According to him, there is no objective reality except for our actions, but we learn to understand reality better in and through our actions and reality subsequently reveals itself in a more meaningful and differentiated way. Dewey’s philosophy puts transactions which have taken place in the world at the centre. It is obvious that gaining experience, experimental learning and situations of trial and error are at the heart of his philosophy. Gaining and developing knowledge is closely linked with actions. Not actions in themselves but actions in constant interaction with reflection.The literature in this article shows that stimulating active citizenship is closely linked with the values at stake. Active citizenship cannot be borne out of an imposed morality but must be embedded in the daily routines and the involvement of citizens whereby “learning by doing” coincides with the development of meaningful practices. In this field, social professionals need to be able to support and facilitate these kinds of practices.Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap. Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijkenIn dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak

 19. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  1313 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2010. The response rate was 60%. Compared to 2008, the energy use per hectare decreased with 6.6% in 2010. The energy use per 1000 forced bulbs has decreased with 18.0%. Energy saving measures were implemented at a larger scale compared to 2009. What is most striking is the strong increase in deployment of a lower circulation standard and multi-layer cultivation. The purchase of green electricity is the most frequently used deployment of sustainable energy for electricity (9.2% of the businesses). Deployment of hot air from the greenhouse for drying purposes is the most frequently used deployment of sustainable thermal energy (18.1% of the businesses). The share of sustainable energy amounts to 2.2%. The CO2 emission from direct use of fossil fuels has decreased with 11.8% compared to 2008 [Dutch] Voor de Energiemonitor 2010 zijn 1313 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 60%. T.o.v. 2008 is het energieverbruik per hectare in 2010 met 6,6% afgenomen. Het energieverbruik per 1000 stuks broeibollen is met 18,0% afgenomen. Energiebesparende maatregelen werden iets meer toegepast dan in 2009. Opvallend is de sterke toename van het toepassen van een lagere circulatienorm en van meerlagenteelt. Aankoop van groene stroom is de meest toegepaste benutting van duurzame energie voor elektra (9,2% van de bedrijven). Het toepassen van warme kaslucht voor het drogen is de meest toegepaste benutting van duurzame thermische energie (18,1% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt op 2,2%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen is t.o.v. 2008 met 11,8% afgenomen.

 20. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 1. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 2. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-03-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos.Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 3. Supporting the physical therapists that care for a globally aging population: promoting active aging

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Hans Hobbelen

  2014-01-01

  IPTOP is de internationale vereniging voor fysiotherapie in de geriatrie. Het heeft 15 landen die lid zijn van deze vereniging en vertegenwoordigt meer dan 8000 fysiotherapeuten wereldwijd. Bewegen, en de kracht van bewegen als preventieve interventie is vooral bij veroudering enorm belangrijk om op

 4. Supporting the physical therapists that care for a globally aging population: promoting active aging

  OpenAIRE

  Hobbelen, Hans

  2014-01-01

  IPTOP is de internationale vereniging voor fysiotherapie in de geriatrie. Het heeft 15 landen die lid zijn van deze vereniging en vertegenwoordigt meer dan 8000 fysiotherapeuten wereldwijd. Bewegen, en de kracht van bewegen als preventieve interventie is vooral bij veroudering enorm belangrijk om op de politieke agenda te zetten

 5. Supporting the physical therapists that care for a globally aging population: promoting active aging

  NARCIS (Netherlands)

  Hobbelen, Hans

  2014-01-01

  IPTOP is de internationale vereniging voor fysiotherapie in de geriatrie. Het heeft 15 landen die lid zijn van deze vereniging en vertegenwoordigt meer dan 8000 fysiotherapeuten wereldwijd. Bewegen, en de kracht van bewegen als preventieve interventie is vooral bij veroudering enorm belangrijk om op

 6. Notes on Dutch Cryptophagidae (Coleoptera).

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, O.; Johnson, C.

  2008-01-01

  Aantekeningen over Nederlandse Cryptophagidae (Coleoptera) Zeven soorten cryptophagiden worden hier voor het eerst gemeld voor de Nederlandse fauna. Van twee soorten is duidelijk dat ze hier al geruime tijd voorkomen. Zo werd het enige Nederlandse exemplaar van Atomaria atra al in 1949 verzameld,

 7. Dutch Anthropometry for Vehicle Design and Evaluation

  Science.gov (United States)

  2008-10-01

  Nederlands antropometrisch bestand (NedScan) en van lichaamsafmetingen van goedgekeurde K.L rekruten. De grenswaarden omvatten 95% van dat Nederlandse ...TNO Defence, Security and Safety Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied...parties E 2008 TNO 20090213220 fdl-of-d^ 2/17 Nederlandse antropometrie voor voertuigontwerp en -evaluaties Probleemstelling Thans staan we aan de

 8. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 9. Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat...

 10. De TTO-methode en correctie voor tijdsvoorkeur

  OpenAIRE

  Attema, Arthur

  2009-01-01

  textabstractInleiding: De time tradeoff (TTO-) methode is een veelgebruikte methode voor het waarderen van gezondheidstoestanden (Dolan, 1997; Dolan e.a., 1996). In een TTO dienen individuen een afweging te maken tussen kwaliteit van leven en levensduur. Een typische TTO-procedure omvat een afweging tussen het leven in een bepaalde imperfecte gezondheidstoestand gedurende tien jaar en het leven in perfecte gezondheid gedurende een periode van minder dan tien jaar, waarna in beide gevallen doo...

 11. [Disclosure of conflicts of interest in the Tijdschrift voor Psychiatrie].

  Science.gov (United States)

  Bergoets, M; Pieters, G

  2009-01-01

  Between March 2000 and December 2008 authors disclosed conflicts of interest in 9% of articles in the Tijdschrift voor Psychiatrie. For the same period, in the articles dealing with pharmaceuticals, the percentage of articles containing disclosures of conflict of interest was considerably higher, namely 24%. The policy of the journal with regard to the disclosure of conflicts of interest has helped to promote transparency. Further efforts are needed to encourage authors to disclose conflicts of interest.

 12. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 13. Trends and variations in Dutch wind availability; Trends en variaties in het Nederlandse windaanbod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, A. [KNMI, Bilthoven (Netherlands)

  2012-04-15

  To register the wind supply in the Netherlands, Statistics Netherlands (CBS) is using Windex-CBS, derived from the production data of wind turbines. It thus illustrates the monthly and annual electricity production compared to the long-term average, independent of the installed capacity. The low values of Windex-CBS are in line with the decreasing tendency that has been observed over the last two decades. The question remains whether the trend and the very low values of the reported Windex-CBS should be fully ascribed to the calm weather conditions. To estimate the future wind supply, it is essential to have insight in what is causing the observed trends and variation. [Dutch] Voor de registratie van het windaanbod in Nederland maakt het CBS gebruik van Windex-CBS, afgeleid van productiegegevens van windturbines. Daarmee worden de maandelijkse en jaarlijkse elektriciteitsproductie weergegeven ten opzichte van het langjarige gemiddelde, onafhankelijk van het geinstalleerde vermogen. De lage waarden van deze Windex-CBS passen zeer goed in het beeld van de dalende trend van ongeveer 1% per jaar die al ruim twee decennia wordt waargenomen. Het is echter de vraag of de trend en de zeer lage waarden van de gerapporteerde Windex-CBS volledig zijn toe te schrijven aan de kalmere windomstandigheden. Voor het schatten van toekomstig windaanbod is het van essentieel belang om inzicht te hebben in de oorzaken van de waargenomen trends en variatie.

 14. De leerervaringen en oogst van Greenport Holland International

  NARCIS (Netherlands)

  Hoes, A.C.; Groot, de N.S.P.

  2014-01-01

  Ervaringen uit het recente verleden tonen aan dat het een uitdaging is om de Nederlandse tuinbouw te internationaliseren. Hoewel Nederlandse tuinbouwproducten (zoals bloemen) ver over de Nederlandse grenzen worden geëxporteerd, is dit niet het geval voor de Nederlandse tuinbouwexpertise. Het Busines

 15. Clean up procedure (GPC) voor de GC bepaling van de antioxidanten BHA, BHT en TBHQ in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.; Traag, W.; Kamp, van der H.; Hollman, P.

  1987-01-01

  Voor het opstellen van een normvoorschrift voor de bepaling van de antioxydanten BHA, BHT en TBHQ in botervet worden door werkgroep E43 van de "International Dairy Federation" methoden geëvalueerd. Uitgangspunt voor deze norm is de gaschromatografische bepaling beschreven in ISO 6463-1982. De wens

 16. Factsheet Ongediertebestrijdingsmiddelen Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Blom WM; van Hoeven-Arentzen PH; van Raaij MTM; Straetmans EHFM; van Veen MP; van Engelen JGM; LBM; CSR

  2002-01-01

  Om de blootstelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma CONSEXPO. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor e

 17. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 18. Behandeling van lucht uit een scharrelstal voor leghennen met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Satter, I.H.G.

  1998-01-01

  De ammoniakreductie van drie identieke chemische wassers werd gemeten. Deze wassers behandelden de centraal afgezogen lucht van een traditionele scharrelstal voor leghennen. De bereikte ammoniakreducties werden vergeleken met de norm van 70% voor biologische en chemische wassers en met de beoogde am

 19. Evaluatie van dataviewers voor ruimtelijke (GIS) en niet-ruimtelijke data

  NARCIS (Netherlands)

  Kragt FJ; Dagelet CJ; van den Berg J; Lips F; van der Maas CWM; van Oorschot M; Evers HW; Dekkers ALM; LWD

  1998-01-01

  In sector 5 Milieuonderzoek van het RIVM bestaat een algemene behoefte aan tools, die de toegankelijkheid van vaak centraal opgeslagen ruimtelijke (ARC/INFO) en niet-ruimtelijke gegevens (INGRES) voor informatici en niet-informatici vergroten. Dit rapport beschrijft de evaluatie van tools voor het

 20. Bodems voor vrijloopstallen = Bedding materials in loose housing systems for dairy cattle

  NARCIS (Netherlands)

  Dooren, van H.J.C.; Galama, P.J.; Smits, M.C.J.

  2012-01-01

  Op drie proefbedrijven van Wageningen UR Livestock Research is geëxperimenteerd met zand, compost en toemaak (een mengsel van riet, bagger en mest) als bodemmateriaal in vrijloopstallen voor melkvee. Voor elk materiaal zijn de effecten op milieu (emissies), dieren (welzijn en gezondheid) en voedselv