WorldWideScience

Sample records for national rekommandationsliste hvad hviler

 1. Hvad karakteriserer et talent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raalskov, Jesper

  2012-01-01

  Debatten i medierne har i stigende grad fokus på talentfulde medarbejdere - men hvad er talent egentlig? I den akademiske litteratur inden for Talent Management (TM) gives der mange forskellige bud på, hvordan man som virksomhed kan udvikle og lede talenter, men færre af feltets inputgivere...... forholder sig til, hvad den overordnede definition af talent er. Der ses i litteraturen divergerende opfattelser af, hvilke konkrete egenskaber (attributter) som definerer et talent. I denne artikel gives et bud på en konsensusskabende tilgang til talent, idet talent kan ses som; det du har gjort (fortid...

 2. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...... teoretisk afsæt opstille en model for, hvorledes netbaseret vejledning kan bidrage til de studerendes læreproces. • Sidst at give eksempler på hvorledes modellen for netbaseret vejledning kan anvendes i praksis.......Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem et...

 3. Hvad nu, hvis livet var helligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Tue; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Lægen og fi losoffen Albert Schweitzer tilbyder et etisk perspektiv på bioteknologien: Hvor går grænserne for, hvad vi kan tillade os over for andre livsformer, og hvornår kommer vores egen bekvemmelighed i vejen for vores overlevelse?......Lægen og fi losoffen Albert Schweitzer tilbyder et etisk perspektiv på bioteknologien: Hvor går grænserne for, hvad vi kan tillade os over for andre livsformer, og hvornår kommer vores egen bekvemmelighed i vejen for vores overlevelse?...

 4. Hvad er hot og hvad er not? Forskning i FM - 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  I anledning af årsskiftet og DFM netværks nytårskur giver jeg her et bud på, hvad der kendetegner forskning i FM netop nu.......I anledning af årsskiftet og DFM netværks nytårskur giver jeg her et bud på, hvad der kendetegner forskning i FM netop nu....

 5. Hvad er din virksomheds Nash-equilibrium?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent F.

  2006-01-01

  Wargames fra 1983 med Matthew Broderick og Ally Sheedy i hovedrollerne. Forskellige ”populærkulturelle” game-shows har også elementer af spilteori i deres grundlæggende struktur, herunder Friend or Foe, Survivor og de danske plagiater som Robinson Ekspeditionen, Big Brother, og hvad de andre simulerede...

 6. Stress – og hvad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine

  2012-01-01

  Artikel bragt i PsykologNyt. Forfatteren beskriver resultater fra forskningsprojektet COPEWORK, med fokus på det som er relevant for psykologer og andre professionelle. I COPEWORK undersøges hvad der sker på danske arbejdspladser, når en medarbejder sygemeldes med stress. Resultaterne bygger på...

 7. Hvad er kildekritik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Hvad er Kildekritik? I stedet for at forstå kildekritik som et stringent system, grundlagt af Leopold von Ranke og i Danmark kanoniseret af Kristian Erslev, kunne man med større historiografisk ret og faglig frugtbarhed opfatte kildekritikken som en faglig tradition med tre lag afsat (sedimentere...

 8. Hvad nu hvis sommerfuglen er ekshibitionist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2008-01-01

  Groft sagt vil denne artikel, ved at aflæse hvad hhv. Inger Christensen, Sigmund Freud og Jacques Lacan har at sige om sommerfugle, argumentere for at der er et afgørende skel mellem naturvidenskab og litteraturvidenskab; mellem naturen, dyret, sommerfuglen på den ene side og bevidstheden...

 9. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 10. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 11. Projekt Venstrepopulisme: Hvad blev der af venstrepopulismen?

  OpenAIRE

  Jørgensen, Jeppe Kramer

  2017-01-01

  Dette bachelorprojekt undersøger, hvorvidt venstrefløjspartiet Enhedslisten kan anskues som venstrepopulistisk med særligt henblik på partiet EU-politik, og hvordan en eventuel venstrepopulisme adskiller sig fra højrepopulismen. Den vestlige verden oplever for tiden et politisk opbrud mod det politiske establishment, der har resulteret i en populistisk bølge med blandt andet Donald Trump i USA, Brexit og Marine Le Pen blandt mange andre. Men hvad er populisme? Populisme er et tvetydigt begreb...

 12. Work-life balance - hvad betyder det egentlig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en beskrivelse af vores samtid og de mest centrale tilgange repræsenteret i Work-Life litteraturen, søger denne artikel at nå frem til en forståelse af, hvad det vil sige at have ’balance’ mellem arbejdsliv og privatliv. Der sættes fokus på, hvad der betinger individets muligheder...... for at skabe ’balance’ i en travl og omskiftelig hverdag. Det afgørende spørgsmål er, hvad skal der til, for at den enkelte kan få det hele til at hænge sammen? Udgivelsesdato: Juni...

 13. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 14. Hvad betyder det at have vanskeligheder i matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Professor Daniel Ansari var oplægsholder på konferencen Hjerne og Læring, som blev afholdt på DPU, Aarhus Universitet den 18. november. Han gjorde gennem sin præsentation rede for, hvad gode matematikkompetencer betyder for elever og på samme måde, hvilke konsekvenser en problematisk tilgang til...

 15. Pædagogisk neurovidenskab: hvad er pædagogisk neurovidenskab og hvad skal den bruges til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Bo; Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  matematik og læsning. Pædagogikken lever imidlertid stadigvæk i høj grad sit eget liv, fortsætter han, Klingbergs bog er oversat til engelsk, men ikke til dansk, hvilket er symptomatisk for den mindre interesse i Danmark for pædagogisk neurovidenskab. Dette temanummer har derfor til hensigt at vise, hvad...

 16. Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Christensen

  2016-09-01

  Full Text Available I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at undersøge, hvad man ved om elevers produktion af multimodale tekster. Denne artikel bidrager med en gennemgang af nordisk forskning inden for området og med udblik til den øvrige vestlige verden. Teoretisk beskrives multimodalitet med udgangspunkt i New London Groups programartikel fra 1996 og den udvikling af multimodalitet, som gruppen omkring Kress og van Leeuwen har bidraget med. Resultaterne af forskningsgennemgangen præsenteres i fem temaer: terminologi, didaktik, undervisning, elevudbytte og vurdering. Diskussion pågår løbende inden for hvert tema, og der peges på didaktiske perspektiver.Nøgleord: multimodale tekster, tekstkompetence, elevpræstation, skrive-pædagogik, produktion, vurderingAbstractIn the new curriculum for the subject Danish from 2014, it is a requirement that students should be able to create major multimodal productions. Working with multimodal texts in the mother tongue subject is included in the curricula for all three Scandinavian countries. Therefore, it is relevant to consider what is already recognized as students’ production of multi-modal texts. This article offers a brief review based on the Nordic research together with a brief look towards the rest of the Western world’s research on multimodality. This paper’s theoretical foundation is based on the New London Group’s article from 1996, “Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”, and the development of multimodality that re-searchers and scholars surrounding Kress and van Leeuwen have contributed with. The results of the research will be presented in the following five themes: terminology, education, teaching, pupil performance

 17. Hvis en kartoffel er forkert, hvad er en Mars-bar så?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lichtenstein, Mia Beck; Thomsen, Freja; Hinze, Cecilie

  2016-01-01

  Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?......Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?...

 18. Hvad er smag, og hvordan underviser man i og med smag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Lars; Wistoft, Karen

  2017-01-01

  Hvad er smag, og hvordan underviser man i smag som undervisningens genstand eller med smag som et virkemiddel i undervisningen? Det er denne artikels to hovedspørgsmål. Formålet er at præsentere det, der kaldes en smagsdidaktisk refleksionsteori, dvs. en teori der reflekterer over, hvordan man un...

 19. Hvad er Erdogans næste træk i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Torben Toftgaard

  2017-01-01

  Hvad end Tyrkiets næste træk vil blive, kan det betyde forøgede flygtningestrømme fra Syrien til Danmark, bringe den internationale alliance mod IS i krise, vanskeliggøre samarbejdet i Nato og forværre det tyrkisk-amerikanske forhold....

 20. Hvad vil du helst have: Krig eller overvågning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Hvem læser dine private beskeder? Whatsapp har oprustet i kampen for din ret til privat kommunikation - en ny armering, der ikke huer efterretningstjenesten i kampen mod terror. Men hvad betyder det, at vi har brug for super end-to-end kryptering i beskyttelsen af private data? Og hvordan kan vi...

 1. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  været. Herefter skal vi se på, hvordan børn og unge selv begrunder deres brug af sociale netværkssider, og hvilke motiver der ligger bag deres mange timer foran skærmen. Dernæst sætter kapitlet fokus på børn og unges venskaber på sociale netværkssider, hvad der karakteriserer et venskab i dag, og...

 2. Numerical Analysis of Blood Damage Potential of the HeartMate II and HeartWare HVAD Rotary Blood Pumps.

  Science.gov (United States)

  Thamsen, Bente; Blümel, Bastian; Schaller, Jens; Paschereit, Christian O; Affeld, Klaus; Goubergrits, Leonid; Kertzscher, Ulrich

  2015-08-01

  Implantable left ventricular assist devices (LVADs) became the therapy of choice in treating end-stage heart failure. Although survival improved substantially and is similar in currently clinically implanted LVADs HeartMate II (HM II) and HeartWare HVAD, complications related to blood trauma are frequently observed. The aim of this study was to compare these two pumps regarding their potential blood trauma employing computational fluid dynamics. High-resolution structured grids were generated for the pumps. Newtonian flow was calculated, solving Reynolds-averaged Navier-Stokes equations with a sliding mesh approach and a k-ω shear stress transport turbulence model for the operating point of 4.5 L/min and 80 mm Hg. The pumps were compared in terms of volumes subjected to certain viscous shear stress thresholds, below which no trauma was assumed (von Willebrand factor cleavage: 9 Pa, platelet activation: 50 Pa, and hemolysis: 150 Pa), and associated residence times. Additionally, a hemolysis index was calculated based on a Eulerian transport approach. Twenty-two percent of larger volumes above 9 Pa were observed in the HVAD; above 50 Pa and 150 Pa the differences between the two pumps were marginal. Residence times were higher in the HVAD for all thresholds. The hemolysis index was almost equal for the HM II and HVAD. Besides the gap regions in both pumps, the inlet regions of the rotor and diffuser blades have a high hemolysis production in the HM II, whereas in the HVAD, the volute tongue is an additional site for hemolysis production. Thus, in this study, the comparison of the HM II and the HVAD using numerical methods indicated an overall similar tendency to blood trauma in both pumps. However, influences of turbulent shear stresses were not considered and effects of the pivot bearing in the HM II were not taken into account. Further in vitro investigations are required. Copyright © 2015 International Center for Artificial Organs and Transplantation and

 3. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år......Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 4. Arbejdsrapport fra KLEO-projektets første runde 2018 Hvad skal bevares og hvad skal ændres? Rapport til KLEO-konsulenter og KLEO-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2018-01-01

  således et arbejdsredskab til konsulen-terne og lederne, hvorfor alle data er medtaget og desuden med plads til noter ind imellem og til slut, samt til slut en opsummering af de gentagne pointer udtrykt af både leder, lærere og konsulenter. Denne rapport viser således ikke, hvordan lærerne har arbejdet...... med deres ak-tioner og hvad de har erfaret herved. Denne indsigt foreligger i ’Tegn på lærer-udvikling – Rapport 1. En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018’ (Lund, 2018), hvor man også kan læse mere om det teoretiske afsæt bag projektet.......: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SO-SU og Silkeborg Business College: HHX. Denne afrapporterings formål er lavet med henblik på at sikre at tilrettelæggelsen af det videre forløb på de nye skoler og på Skive College, bliver justeret ud fra lærernes oplevelser. Rapporten er...

 5. Hvad koster en indlaeggelse til operation for et abdominalt aortaaneurisme på et dansk sygehus?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vammen, Sten; Juul, Søren; Henneberg, E W

  2001-01-01

  The aim of the study was to estimate the direct cost of an abdominal aortic aneurysm (AAA) repair and to validate it against the national Diagnostic Related Group (DRG) costs.......The aim of the study was to estimate the direct cost of an abdominal aortic aneurysm (AAA) repair and to validate it against the national Diagnostic Related Group (DRG) costs....

 6. Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2008-05-01

  Full Text Available Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for QualityLearning at University« (2003 inkluderer Biggs classroom climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.

 7. Hvad koster en indlaeggelse til operation for et abdominalt aortaaneurisme på et dansk sygehus?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vammen, S; Juul, Svend; Henneberg, E W

  2001-01-01

  at random from a series of 197 patients treated with open surgery for (AAA) at the Department of Vascular Surgery, Viborg Hospital. RESULTS: The total cost of an AAA operation without complications was estimated to be 70,000 DKK, compared to the DRG price of 79,000 DKK. Complications were significantly more......INTRODUCTION: The aim of the study was to estimate the direct cost of an abdominal aortic aneurysm (AAA) repair and to validate it against the national Diagnostic Related Group (DRG) costs. MATERIAL: Over a three-year period, between January 1996 and December 1998, a total of 100 men were selected...... reliable to be used in analysis of cost-effectiveness. Udgivelsesdato: 2001-Sep-17...

 8. Hvad protokollen gemte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  2007-01-01

  Protokollen er ganske speciel for Danmarks historie, idet den indeholder de dybeste hemmeligheder om de værste forbrydelser mod majestæten, staten og moralen. Det måtte ikke komme offentligheden for øre bestemte kongen i 1799....

 9. Hvad er crowdsourcing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammelgaard, Flemming

  Oplæg om crowdsourcing med udgangspunkt i crowdsourcing community udviklet af VIA University College......Oplæg om crowdsourcing med udgangspunkt i crowdsourcing community udviklet af VIA University College...

 10. Hvad er en by?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parby, Jakob; Thelle, Mikkel

  2011-01-01

  Nytænkning. Med de moderne megabyer er det slut med at forestille sig byen som noget, man planlægger og giver form. Vi skal lære at se dem som vildtvoksende urbane landskaber. Artikel om megabyer, byudvikling og forestillingen om byen gennem tiderne. Skrevet delvist i anledning af åbningen af...... udstillingen Citambulos på Københavns Museum, der handlede om Mexico City....

 11. Hvad f er meningen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform.......En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform....

 12. Hvad stresser offentlige ledere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løkke Nielsen, Ann-Kristina; Madsen, Henning

  2007-01-01

  Arbejdsbetinget stress har gennem mange år været et tilbagevendende tema i den offentlige debat, bl.a. som resultat af ønsket om både reduktioner i arbejdstiden og en stigning i effektiviteten. Denne artikel har ikke til hensigt at definere begrebet stress men derimod at fokusere på en række forh...

 13. Hvad er god vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Anne-Grete

  2012-01-01

  Et empirisk/teoretisk studie af, hvordan sygeplejestuderende beskriver en god vejledning, og hvordan vejledningspraksis kan kvalificeres i sygeplejerskeuddannelsen......Et empirisk/teoretisk studie af, hvordan sygeplejestuderende beskriver en god vejledning, og hvordan vejledningspraksis kan kvalificeres i sygeplejerskeuddannelsen...

 14. Hvad er god inklusionspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Lotte Junker; Rathmann, Ina Dyrgaard

  2014-01-01

  Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn – og de fagprofessionelle omkring dem – oplever mulighed for inklusion, det vil her sige mulighed for deltagelse i forskellige fællesskaber i den danske folkeskole over en periode på 2½ år. Udover fortællin...

 15. Hvad er textil design?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riisberg, Vibeke

  2002-01-01

  I denne forelæsning fokuseres på textildesign udfra følgende fire aspekter: Konstruktion, taktilitet, funktion og dekoration. Via konstruktionen bliver textilet en fysisk realitet, taktilitet bibringer det specifikke egenskaber, der har betydning for anvendelsen og appellerer til følesansen. Funk...

 16. Hvad sagde Platon?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld, Erik Nis

  2011-01-01

  Artiklen falder i to dele, en metodisk del og en gennemgang af hovedpunkter i Platons filosofi. Det er almindelig viden blandt oplyste, uddannede mennesker, at Platon er en af de vigtigste filosoffer overhovedet i den vesterlandske kultur. Dette illustreres af den indflydelse på filosofi......, litteratur og kultur, han har haft i de 2500 år, der er gået, siden han levede. Man mener også at vide, at Platons filosofi bl.a. indeholder forestillinger om en ideverden og en udødelig sjæl, der midlertidigt er havnet i en distraherende uvirkelig skyggeverden. Ved filosofiens hjælp kan den vende tilbage...... til skuet af ideerne. Hertil hører også billedet af den tredelte sjæl som en kusk med vognspand af to mere eller mindre uregerlige heste. Endelig er Platon forbundet med ideen om en idealstat regeret af filosoffer. Skønt alle disse forestillinger findes i Platons værk, er det ikke korrekt at antage...

 17. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 18. Hvad leder vi efter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luth, Edda Merete

  2010-01-01

  administration continuously interferes and changes decisions made on a lower level. This type of management creates pressure and makes prioritizing difficult for heads in the public sector, but it also potentially leads to more development. Evidence-based science is important in the development of social work...... analysis is to make it possible to understand the relations, positions, battles and institutional conditions constituting management in social work. The theoretical construct will set out explicitly the position of the researcher in the field and the researcher's focus on his/her own assumptions during...... a specific discoursive practice can help establishing certain values as a definition of truth concerning the field 'social work'. The heads of social work departments, who participated in the survey, generally found their work both interesting, challenging and demanding. Finally the process concentrates...

 19. Hvad kan de nu?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gredsted, Leif; Rasmussen, Per Arne

  toårigt udviklingsarbejde i deres klasser. Janus-projektet, der havde ?Skolefag og edb? som undertitel, havde til hensigt at tilvejebringe viden om, hvorledes en undervisning i et skolefag kunne tilrettelægges og gennemføres, således at både den it-faglige og den såkaldt fag-faglige side af integrationen......I skoleåret 1995/96 blev der i forbindelse med udviklingsarbejdet Janus gennemført en undersøgelse af elevernes viden og erfaringer med brug af computer i skolen og hjemme. Undersøgelsen blev gennemført i to 2. klasser på Hjortespring skole, hvor i alt 20 elever blev interviewet som start på et...... af edb blev tilgodeset. Desuden skulle der tilvejebringes viden om, hvorledes integrationen af edb i undervisningen kunne tænkes at indvirke på udvalgte skolefags indhold og metoder. Det er en almindeligt udbredt antagelse, at der i de forløbne 10 år er sket en væsentlig ændring i den generelle it...

 20. Hvad er tidligt sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skriver Jensen, Anders

  2009-01-01

  Forfatteren argumenterer for at "early literacy" kan oversættes til "tidligt sprog"; særligt når der er tale om en helhedsorienteret tilgang med vægt på sprog som et alsidigt medie for kommunikation- og betydningsskabelse. Med inspiration fra Jerome Bruners kulturpsykologi diskuteres mulige...

 1. Hvad er intuition?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeller, Jörg

  2012-01-01

  Artiklen undersøger forskellige betydningsvarianter af begrebet intuition og deres rolle i Descartes' og Kants erkendelsesteori.......Artiklen undersøger forskellige betydningsvarianter af begrebet intuition og deres rolle i Descartes' og Kants erkendelsesteori....

 2. Hvad er tekstfiktion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2012-01-01

  artiklen er et bidrag til belysningen af genteori og bygger på ideen om at karakterisere skønlitteratur som et restringeret sæt af universelle tekstparametre. Artiklen fokuserer især på parametren tekstfiktion, hvor jeg forsvarer den position, at en fiktiv tekst hverken kan karakteriseres som en ...... intentioner. Det betyder dog ikke, at sandhed og mening ikke spiller noget rolle ved identifikationen af fiktion, sådan som det hævdes af Walsh og andre....

 3. Hvad er rum?

  OpenAIRE

  Nawa, Bashir Ahmad; Hagemann Hansen, Simone

  2013-01-01

  This report is an exposition of space in the history of philosophy, since Aristotle to The Enlightenment in Europe. We have discussed different views of space of the major philosophers and scientists including Aristotle, Descartes, Leibniz, Newton and Kant. Interestingly each of the mentioned philosophers and scientists holds widely different understanding of space from the others. These views are explained in the following historical order: Aristotle’s space, Descartes’ locomotion and mechan...

 4. Nation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Nation er et gammelt begreb, som kommer af det latinske ord for fødsel, natio. Nationalisme bygger på forestillingen om, at mennesker har én og kun én national identitet og har ret til deres egen nationalstat. Ordet og forestillingen er kun godt 200 år gammel, og i 1900-tallet har ideologien bredt...

 5. Hviler Dansk Økonomi på en Cobb-Douglas teknologi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harck, Søren H.

  Prisdannelsen og faktorefterspørgslen i Det økonomiske Råds sekretariats SMEC-model af dansk økonomi har siden 1998 været teoretisk begrundet i en underliggende Cobb-Douglas teknologi (i kombination med en antagelse om omkostningsminimering). I SMEC-forgængeren SMEC 94 var det derimod markup...

 6. Integrated vs. Federated Search:Hvad er hvad?

  OpenAIRE

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

 7. Hvad kan teknologistudier sige arbejdslivsstudier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2007-01-01

  to theoretical and methodological questions in the social sciences. The article argues that these reflections should be incorporated in order that work life studies can give appropriate attention to the impact of technology. Further the article discusses the influence of Actor Network Theory (ANT) in the social...... sciences. ANT has become popular in its aspirations to combine 'societal'and 'technological' factors in a seamless way. But is it possible for ANT to bridge the divide between 'societal' and 'technological' explanations in the social sciences? The article questions the ANT project and stresses that work...

 8. Hvad er en bilingval ordbog?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  2004-01-01

  There is no general agreement on the terms "monolingual dictionary" and "bilingual dictionary". In the theoretical literature several different and sometimes contradicting definitions can be found. Through an analysis of different types of dictionaries, this paper shows that it is impossible...... to draw an exact demarcation line between monolingual and bilingual dictionaries and that the concept of bilinguality in any case is a gradual concept when it is related to dictionaries. Finally, the paper suggests that the concepts of monolingual and bilingual dictionaries are secondary aspects in terms...... of dictionaries and that much more emphasis should be put on the lexicographic functions....

 9. Perioperativ vaeskebehandling--hvad nyt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holte, Kathrine; Kehlet, Henrik

  2008-01-01

  Limited evidence on perioperative fluid management has resulted in large variability in administered fluid regimens with unknown implications for the outcome. Present data indicate fluid overload and hypovolemia to be equally deleterious, and individualized fluid therapy may be recommended in hig......-risk patients undergoing major elective surgery. Future studies should be procedure-specific and with standardized perioperative management with increased focus on the postoperative period. Udgivelsesdato: 2008-Apr-7......Limited evidence on perioperative fluid management has resulted in large variability in administered fluid regimens with unknown implications for the outcome. Present data indicate fluid overload and hypovolemia to be equally deleterious, and individualized fluid therapy may be recommended in high...

 10. Hvad siger forskningen om feedback?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2016-01-01

  ”Feedback skal serveres ligesom en gammeldags sandwich. Først lidt brød, så det lidt sejere kød og til sidst igen til lidt brød”. Sådan nogenlunde lyder en pragmatisk løsning på udfordringerne ved at give feedback. Når medarbejdere skal have negativ feedback, skal denne altså pakkes ind, så...... feedbacken indledes med let fordøjeligt positiv feedback, derefter kommer den negative – og noget sværere fordøjelige – feedback, og til sidst afrundes feedbacken med en god udgangsreplik, nemlig den positive feedback....

 11. Hvad betyder Holocaust i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæhrens, Anne

  2013-01-01

  Holocaust er del af europæernes fælles arv, men hvilken betydning har folkedrabet i dag? Hvorfor bliver Holocaust stadig mindet, og er der andre dele af historiens skyggesider, som også bør blive mindet?......Holocaust er del af europæernes fælles arv, men hvilken betydning har folkedrabet i dag? Hvorfor bliver Holocaust stadig mindet, og er der andre dele af historiens skyggesider, som også bør blive mindet?...

 12. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 13. Hvad ved vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  fokus på professionslæring og kompetenceudvikling i et livslangt læringsperspektiv. DEtte kan gøres ved at man i kommunerne tænker i tre forskellige former for mentoring de første to år.: en til en menoring, supervision og transparen det første år og gruppementoring det andet år efterfulgt af peer......-group mentoring de følgende år som led i dels den kommunale skoleudvikling, dels i lærernes fortsatte professionelle udvikling....

 14. THAILAND - Hvad foregår der?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Johannes Dragsbæk

  2010-01-01

  Efter flere måneders uroligheder mellem opposition og regeringsstyrker, stormede militæret i går de besatte områder i Bangkok. Flere af demonstranternes – de såkaldte ”Rødskjorter”s – ledere blev anholdt; spørgsmålet er, om det vil resultere i en afslutning af kampene? RÆSON har spurgt Johannes D...

 15. Hvad er gode læremidler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Gissel, Stig Toke

  2017-01-01

  , og hvilken type læremiddel vi kigger på. Derfor lægger vi ud en med en definition og typologisering af læremidler. Dernæst anskuer vi læremidler ud fra tre tidsperspektiver: som potentielt didaktisk potentiale, som aktualiseret didaktisk potentiale og det realiserede didaktiske potentiale. Vi...... forsøger herefter at indkredse fem kvalitetsperspektiver, der hver især kan bidrage til vurdering af et læremiddels kvalitet ud fra mål, brugere, effekt, standard og organisatorisk system. Som eksempel på, hvordan man kan omsætte perspektiverne, præsenterer vi kvalitetsprincipper for digitale læremidler...

 16. Hvad hedder det på dansk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ptaszynski, Marcin Overgaard; Sobkowiak, Mikołaj; Leroyer, Patrick

  2011-01-01

  The paper is a research study into how Polish students of Danish use dictionaries when translating from Polish into Danish and when writing texts in Danish. The methodology of the study relies on three assumptions: (1) the distinction between subjective and objective information needs, (2......) the impact of educational level on lexicographic behaviour, (3) the differences in terms of users’ needs and their satisfaction during translation and free text production. By combining various data generating and gathering methods, the study provides an insight into differences between both kinds of needs...

 17. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 18. Hvad er PET og fMRI?

  DEFF Research Database (Denmark)

  B. Paulson, Olaf; Balslev, Daniela; Gerlach, Christian

  2007-01-01

  Hvilken rolle spiller følelserne for vores tankeliv, og hvorfor har vi overhovedet følelser? I kraft af avancerede hjerneskanningsteknikker er den moderne hjernevidenskab blevet i stand til at besvare disse spørgsmål. Gennem artiklerne i denne antologi, skrevet af ledende danske forskere, bliver ...

 19. Hvad er ansvarlig eksegese i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2006-01-01

  I artiklen drøftes ansvarlighed inden for den traditionelle historisk-kritiske eksegese, inden for en teologisk orienteret eksegese og inden for litterære læsninger herunder intertekstuelle læsninger. Som eksempel gives en intertekstuel læsning af Nabots vingård, 1 Kong 21. Afslutningsvis opstill...

 20. Hvad sker der i FM forskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2017-01-01

  Der er fantastisk meget viden fra forskning i FM, der betyder at du kan skyde genvej, hvis du kender til den. Det tager lang tid, hvis du i stedet skal erfare det hele selv.......Der er fantastisk meget viden fra forskning i FM, der betyder at du kan skyde genvej, hvis du kender til den. Det tager lang tid, hvis du i stedet skal erfare det hele selv....

 1. Hvad SKER der med drikkevandet i USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  2017-01-01

  Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år.......Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år....

 2. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 3. Hvad tror danskerne på?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ken Ramshøj; Clasen, Mathias

  , ikke mindst i en tid hvor fake news og udsagn om det ’post-faktuelle’ og fakta-resistente samfund spiller en væsentlig rolle i den offentlige debat. Kritisk tænkning og videnskabelig oplysning er nødvendige midler i kampen mod misinformation og konspirationsteorier. Eksempelvis spillede diskussionen om...

 4. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 5. Hvad motiverer til udveksling under sygeplejestudiet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønløkke, Mette

  2006-01-01

  to take a part of your clinical practice abroad?” 2) Sources significant to the exchange: “Which of the specified sources have had influence on your decision to travel?” To learn about foreign cultures, professional curiosity, a desire for changes and a future job abroad were the primary reasons...... for the decision on travel. A previous stay abroad was the primary source significant for the decision to travel. The results indicate further investigation on cultural competence, professional curiosity and characteristics of exchange students in order to motivate students for exchanges during their nursing......Internationalisation is compulsory in the Danish nursing programme. About 3% of the nursing students in the County of Aarhus, Denmark go on exchange to study nursing abroad. In answer to the purpose of increasing the number of exchanges a description of what the students find significant...

 6. Laktosemalabsorption og intolerance - Hvem, hvad og hvorfor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Mikkel Malham; Olin, Anne Bille; Pærregaard, Anders

  2017-01-01

  During the last decade, lactose-free diets have become increasingly popular in the general population, either isolated or as a part of a cow's milk-free diet. However, health-related benefits from a lactose-free diet are only documented for individuals with clinical lactose intolerance due...... to decreased intestinal lactase activity and subsequent lactose malabsorption. In this paper we summarize the current knowledge of lactose intolerance regarding diagnostic procedures and treatment....

 7. Hvad er militær ledelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Jakob Rømer

  militær ledelse unik og derved muliggøre en opdeling, således at Forsvarets skoler kun underviser i den del af ledelse, som andre civile uddannelsesinstitutioner ikke menes at kunne undervise i. Men er det muligt at adskille begreber og praksis på den måde? Dette brief undersøger nogle betydninger af...

 8. Profylakse--hvad vil fremtiden bringe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bygbjerg, Ib Christian

  2005-01-01

  World Millennium Development Goals to be attained by 2015, most relate indirectly to human health, while three relate directly to the prevention and fighting of diseases. Reduction of the child mortality rate and control of major infectious diseases are among the most important goals. In endemic areas...... of poverty and deficient infrastructure, children risk being infected primarily by diarrhoeal diseases, hepatitis A, polio, measles and other respiratory infections, and vector-borne diseases such as dengue and malaria, as well as, increasingly, blood/sexually transmitted diseases such as HIV, hepatitis B......Travellers to areas where poverty and pollution prevail may be exposed to the same health risks as are the local populations. In the future, prophylaxis for travellers will therefore rely upon advances in prevention being distributed equally to people in both rich and poor societies. Of the eight...

 9. Nationalism in Stateless Nations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Robert Chr.

  "Nationalism in Stateless Nations" explores national identities and nationalist movements since 1967, using the examples of Scotland and Newfoundland. Adding to the debate about globalisation and the future of the nation-state, the book argues that ethnically rooted nationalism in modern liberal ...... - intellectuals, political parties and the media - the book combines historical, sociological, political and media studies analyses in an interdisciplinary investigation, providing a comprehensive account of the waxing and waning of nationalism....

 10. National kompetitiv balance og europæisk konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.; Utzon Berg, Peter

  2010-01-01

  Spørgsmålet om kompetitiv balance må betragtes som et af grundelementerne i diskussionen om, hvad der gør en professionel sportsliga attraktiv som forbrugerprodukt. Størst mulig spænding om udfaldet af kampene bliver således ofte opfattet som en nødvendig forudsætning en positiv udvikling af...... europæisk fodbold. Denne artikel tager denne præmis som udgangspunkt for en analyse af i hvilken udstrækning kompetitiv balance på nationalt plan kan kombineres med styrkelse af det nationale klubniveaus europæiske konkurrenceevne. Gennem analyse af data for europæisk fodbold vises det, at national...... kompetitiv balance i stor udstrækning er uforeneligt med et samtidigt ønske om styrke de nationale europæiske fodboldrækkers kompetitive balance. Sportslig polarisering på nationalt plan synes derimod at være en forudsætning for at klubberne kan begå sig i de europæiske klubturneringer....

 11. Hvad snakker de om - hvad taler vi om? Danske soaps i genreanalytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2003-01-01

  Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst.......Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst....

 12. Hvad skal vi se efter i mundhulen--og hvad kan vi gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2010-01-01

  Patients present with symptoms of the oral cavity at their general practitioner (GP). As a general rule, the GP should refer the patient to a dentist for diagnosis and treatment. However, treatment of acute infections can be started by the GP. In the present paper, the diagnosis and treatment of ...

 13. Nation/non-nation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonnichsen, André; Gad, Ulrik Pram

  2008-01-01

  Is nationality the only way of organizing political community? Given the ubiquity of the national principle, one might think so. But, in practice, the national principle is constantly challenged by what can be termed non-national identities. This article looks at manners in which such deviating...... identities can be conceptualized, how contemporary European states have attempted to deal with them when they arise and to what extent non-national modes of organizing political community can point towards a challenge to the national principle itself. In its capacity as an introduction to the special issue......, this article seeks to frame the subsequent articles within the overarching theme of the tension between national and non-national communities in contemporary Europe....

 14. HCAHPS - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The national average for the HCAHPS survey categories. HCAHPS is a national, standardized survey of hospital patients about their experiences during a recent...

 15. Payment - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Payment measures – national data. This data set includes national-level data for the payment measures associated with an episode of care for heart attack, heart...

 16. Culinary nationalism.

  Science.gov (United States)

  Ferguson, Priscilla Parkhurst

  2010-01-01

  Culinary consciousness raisers, cooking texts often serve as vehicles of national identification. From Pampille (Marthe Allard Daudet) and her cookbook, Les Bons Plats de France, in 1913 to the international culinary competitions of today such as the Bocuse d'or, culinary distinction promotes national interests. In contrast to the strident nationalism of the early twentieth century, culinary nationalism today operates in an increasingly globalized world. National culinary distinction defines the nation and sells its products in a highly competitive international arena. A recent culinary text, the South Korean film Le Grand Chef [Sik Gaek ] (2007), illustrates the phenomenon, subsuming national culinary promotion in a mega culinary competition, all in the service of Korean culinary achievement.

 17. National Intelligence and National Prosperity

  Science.gov (United States)

  Hunt, Earl; Wittmann, Werner

  2008-01-01

  What is the relation between the cognitive competence of a national population that nation's economic prosperity? Lynn and Vanhanen [Lynn, R. & Vanhanen, T. (2002). "IQ and the wealth of nations." Westport, CT: Praeger.] presented data pointing to an exceptionally strong relationship between IQ scores and Gross Domestic Product per…

 18. Virksomhedens Miljøøkonomi. Hvad, hvorfor og hvordan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rikhardsson, Pall M.; Vedsø, Lars

  Rapporten giver et overblik over resultaterne fra projektet Virksomhedens Miljøøkonomi: Afklaring, anvendelse og implementering. Projektet er udført af PricewaterhouseCoopers i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus og med finansiel støtte fra ordningen Miljøstyring og -revision i danske...

 19. Hvad er spørgsmålet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quistgaard, Nana

  2010-01-01

  Data presented in this paper involves asking questions to 15-16 years old students during a science centre visit. The hypothesis was that it is possible to create curiosity and reflection at a science centre by stimulating and facilitating a dialogue. The background was the vast amount of studies...... showing that free-choice, unstructured school trips result in little (if any) student reflection. We have used a dialogic approach to prompt the student's curiosity and reflection. Four students from were chosen to participate in the study. One of the authors took the role as facilitator and joined each...... conducted a brief interview by each exhibit to allow students to reflect upon their experiences. Further, we interviewed the four students one year later in order to find out how the dialogic approach had impacted the students in a longer term.We found that the approach facilitates curiosity and reflection...

 20. strong>Hvad skal vi med en hjerne?strong>

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  neurologen Antonio Damasio, at sikre vores overlevelse og velbefindende (i nævnte rækkefølge). Vi ved, at der findes såkaldte belønningsstrukturer i hjernen på både dyr og mennesker, som aktiverer følelser af velbehag, når vi gør "det rigtige", dvs. noget der er godt for os. Men hvordan de mere konkret...

 1. Aktiv og sund aldring, men hvad er sundhed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattan, Suresh

  2014-01-01

  Aldersrelaterede forandringer og helbredsproblemer kræver fokusering på sundhed og opretholdelse af helbredet. Der er behov for et skift fra sygdomsorienteret til sundhedsorienteret biomedicinsk forskning. Forfatteren argumenterer for, at den biologiske tilgang skal ændre sig fra at være fokusere...

 2. Hvem bestemmer, hvad en gangstav skal bruges til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ertner, Sara Marie

  2016-01-01

  welfare technologies are often seen as solutions to problems related to ageing and elderly care. A PhD study of welfare technologies for so-called active elderly people shows another reality of what welfare technologies are and do....

 3. Hvad forstår vi ved pragmatiske sprogvanskeligheder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Hallenberg; Christensen, Rikke Vang

  2017-01-01

  I artiklen formidles nogle af de opmærksomhedsområder, vi anser for vigtige i det logopædiske arbejde med børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, blandt andet det store spænd i karakteristika og mulige problemer med anvendeligheden af en ny diagnostisk kategori, ”Developmental language disorder...... with impairment of mainly pragmatic language”, i ICD-1.1...

 4. Ledelsesretten - hvad skal vi stille op med den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2016-01-01

  for ledelsesretten at træde ind som en kommunikerbar og legitim rammesætning i lederens praksis. Artiklen inddrager i sin analyse retssociologiske perspektiver i et moderne og postmoderne perspektiv og rundes af med en diskussion af de faldgruber, det kan indebære, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til...

 5. Hvad brugere mener om danske net-steder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molich, Rolf; Gram, Christian

  1998-01-01

  Netsteder (også kaldet "web-sites") er flotte og har mange smarte detaljer, men det kniber gevaldigt for typiske brugere at finde ud af dem. Det er den hårde konklusion på den første systematiske test af brugervenligheden af nogle store, interaktive danske netsteder. Godt 120 civilingeniørstudere......Netsteder (også kaldet "web-sites") er flotte og har mange smarte detaljer, men det kniber gevaldigt for typiske brugere at finde ud af dem. Det er den hårde konklusion på den første systematiske test af brugervenligheden af nogle store, interaktive danske netsteder. Godt 120...

 6. Hvem underviser i massekommunikation? - hvordan? - og hvad mangler?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Alrø

  1987-08-01

  Full Text Available Disse spørgsmål har Helle Arø og Birgitte Tufte forsøgt at få besvaret ved hjælp af et spørgeskema, der blev udsendt via de faglige foreningers blade. Svarprocenten har indtil nu ikke været stor, men alligevel kan de indkomne svar nok belyse tendenserne inden for medieundervisningen på forskellige uddannelsestrin: i folkeskolen, i gymnasiet og på HF.

 7. Hvad koster det en forsker at svare en journalist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2013-01-01

  Er det en journalist fra Børsen koster det 12.000 kr. Det er i al fald den pris, som det nu kommer til at koste filosofiprofessor Vincent F. Hendricks, hvis det står til avisen selv, efter at han sidste år havde være i kontakt med to journalister fra Børsen og besvaret deres spørgsmål i forbindel...

 8. Hvad er psykologien bag stærke brands?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stasiak, Adam; Andersen, Lars Pynt

  2018-01-01

  Der findes ikke kun én, men flere typer af stærke brands. Denne artikel præsenterer 4 overordnede branding strategier, med hver deres rationale og bagvedliggende psykologi. Det er kendetegnende for disse 4 strategier, at de repræsenterer en bevægelse i marketing og branding, der går fra en snæver...

 9. Hvad er NATO enhanced Forward Presence, og hvordan bidrager Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillelund, Lene Sonne; Ringsmose, Jens

  I begyndelsen af januar 2018 udsender Danmark et militært bidrag på ca. 200 soldater til NATO's såkaldte "forstærkede fremskudte tilstedeværelse" / "enhanced Forward Presence" (eFP) i Baltikum og Polen. Det danske kontingent bliver udstationeret i Tapa, Estland, og det skal dels være med til...

 10. Hvad sker der, (når) hvis renten stiger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Friis

  2015-01-01

  Dansk landbrug har gennem mange år haft stor nytte af variabelt forrentede lån. Besparelsen i landbrugets finansieringsomkostninger har i gennemsnit været i størrelsesordenen 4,7 mia. kr. årligt over perioden fra 2005 til 2014. Sammenholdt med den store gæld i dansk landbrug, betyder den udbredte...... brug af variabelt forrentede lån dog også, at dansk landbrug – eller danske landmænds formuer – er meget følsom over for rentestigninger. Denne følsomhed illustreres her på basis af sektor- og case-beregninger over seks scenarier for rentestigninger....

 11. Børsnoteret – hvad er egentlig fordele og ulemper?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Gregersen, Claus

  2016-01-01

  Der hersker generel enighed om, at et velfungerende børsmarked er vigtigt blandt andet for vækst og jobskabelse. Sperling m.fl. (2016) giver i dette nummer af Finans/Invest en række eksempler på, at det danske marked for børsnoteringer af specielt små og mellemstore virksomheder med fordel kunne ...

 12. Hvad betyder tegningen – tegning, kontekst og afkodning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skotting, Inger Merete

  2007-01-01

  udfoldes teorien i takt med analyserne i mit analyseafsnit. I Analyse I praktiserer jeg en semiotisk læsning af min empiri. I den forbindelse anvender jeg først og fremmest teoretikeren Roland Barthes, men inddrager også kort Søren Kjørup og Umberto Eco. I Analyse II anvender jeg en fænomenologisk læsning...

 13. Giv Kejseren hvad Kejserens er - på langt sigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Carsten

  2007-01-01

  Fra OECD over EU til det danske videnskabsministerium er der en mængde magtfulde instanser, som i det seneste årti har stillet en række nye krav til universiteterne. Kravene kan i korthed sammenfattes som en fordring om samfundsmæssig og økonomisk relevans. Artiklen argumenterer for, at det er le...

 14. Hvad er forskning? Normer, videnskab og samfund.

  DEFF Research Database (Denmark)

  forskningsvurdering. Hugo F. Alrøe og Egon Noe: Et perspektivisk blik på videnskabelig uenighed og ekspertise. Cathrine Hasse: Forskerens læreproces - et kritisk, realistisk perspektiv. David Favrholdt: Om viden og videnskab. Jens Hebor: Demarkationsproblemet. Jan Faye: Hvordan adskilles astronomi fra astrologi? Finn...

 15. … vandt sig Danmark al … - hvad mente Harald?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else

  2013-01-01

  Diskussion af meningen med sætningen 'vandt sig Danmark al' på den store Jellingsten. Ordet 'vandt' tolkes i retning af nudansk 'vandt' og ikke som 'samlede', hvilket tit fremføres.......Diskussion af meningen med sætningen 'vandt sig Danmark al' på den store Jellingsten. Ordet 'vandt' tolkes i retning af nudansk 'vandt' og ikke som 'samlede', hvilket tit fremføres....

 16. Hvad hvis Nykredit gør som RD?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Ove; Rangvid, Jesper

  2016-01-01

  Denne artikel analyserer prisdannelsen på realkreditmarkedet ved to alternative forslag til løsning af Nykredits kapitaludfordringer; dels "Nykredit-modellen" med børsnotering og KundeKroner og dels "fondsmodellen", hvor Foreningen Nykredits aktier sælges til en anden finansiel institution...

 17. Sprogressourcer kontra ordbøger: Hvad er bedst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leroyer, Patrick; Simonsen, Henrik Køhler

  2018-01-01

  into two groups. One group had access to four specially selected online dictionaries and the other group had access to online language resources. On the basis of the analysis of the screen recordings and the texts we were not able to identify significant differences in the quality of the texts translated......This article discusses whether language resources can replace dictionaries and whether there is a measurable quality of the texts translated and produced by means of dictionaries or language resources, respectively. We carried out a controlled experiment involving twenty test subjects divided...... and produced, and we conclude that the use of dictionaries over language resources does not seem to result in higher text quality....

 18. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 19. Hvorfor gør de ikke hvad vi siger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg; Schuldt-Jensen, Johannes; Jensen, Andreas Rathmann

  2015-01-01

  to behaviour change and argue that interventions should be rooted in proper diagnoses of non-compliance, rather in the rationality based assumptions of this framework. We then argue by illustration for the relevancy of behavioural sciences in dental practice as well as identify three specific experimental......Good dental practice is as much about behaviour as technical treatments and expertise. Most importantly, successful dental practice requires trivial compliance from patients that yet are often obstructed in complex ways by patients themselves. In this article we sketch the classical approach...

 20. Hvad der ligner en kontrakt med djævlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsk......-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde....

 1. National Parks

  Data.gov (United States)

  Department of Transportation — National Park Service unit boundaries (NTAD). These park boundaries signify legislative boundary definitions and local park names have been consolidated according to...

 2. Bæredygtighed som national og lokal brand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  2007-01-01

  Økologi og bæredygtighed er kommet på dagsordenen og østrigske eksempler er fremtrædende - men hvad kan man så lære fra Østrig, kan vi bygge interessante 'passivhuse' i Danmark og er der andre gevinster end på miljøsiden? Artiklen præsenterer et interessant eksempel - et nyopført kommunalcenter i...

 3. Responsible nations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lippert-Rasmussen, Kasper

  2009-01-01

  In National Responsibility and Global Justice, David Miller defends the view that a member of a nation can be collectively responsible for an outcome despite the fact that: (i) she did not control it; (ii) she actively opposed those of her nation's policies that produced the outcome; and (iii......) actively opposing the relevant policy was costly for her. I argue that Miller's arguments in favor of this strong externalist view about responsibility and control are insufficient. Specifically, I show that Miller's two models of synchronic collective responsibility*the like-minded group model...

 4. National laboratories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moscati, G.

  1983-01-01

  The foundation of a 'National Laboratory' which would support a Research center in synchrotron radiation applications is proposed. The essential features of such a laboratory differing of others centers in Brazil are presented. (L.C.) [pt

 5. National database

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Helen Grundtvig; Stjernø, Henrik

  1995-01-01

  Artikel om national database for sygeplejeforskning oprettet på Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning. Det er målet med databasen at samle viden om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for sygeplejen.......Artikel om national database for sygeplejeforskning oprettet på Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning. Det er målet med databasen at samle viden om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for sygeplejen....

 6. Rødder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Jørgensen, Jens anker; Christiansen, Niels Finn

  Kærlighed, Pligt, Fællesskab, Identitet, Arbejde, Familie, Nation, Tro - otte kerneværdier for det moderne menneske. Men hvad ligger der i forestillingerne - og hvad kommer de af? Selv om man kan have en fornemmelse af, at alle værdibegreber i dag er til udskiftning, så viser der sig under den...

 7. Happy Nation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baron, Christian

  Happy Nation er et stykke eksperimentel teknologiformidling, der er udformet som en skønlitterær roman. Værket tager udgangspunkt i et fremtidsscenarie, hvor virtual reality er blevet en hverdagsteknologi, hvis sansedel bliver understøttet af implantater, der kan foretage dyb hjernestimulation...

 8. Nation branding and sustainable competitiveness of nations

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, Kyung Mi

  2009-01-01

  Considering the importance of explaining how a nation brand is effectively managed and how nation branding aligns the nation's brand with country management so as to gain competitiveness, this research aims to assess the role of nation branding and to create a strategic management tool for nation

 9. Kan retsvidenskaben være empirisk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob von Holderstein; Christensen, Mikkel Jarle; Madsen, Mikael Rask

  2013-01-01

  Med udgangspunkt i Alf Ross’ retsrealistiske projekt beskæftiger denne artikel sig med, om retsvidenskaben er en disciplin i sin egen ret, eller om den i sidste ende er en del af samfundsvidenskaben særligt sociologien. Konkret undersøges dette skisma hos Ross gennem hans kritik af Theodor Geigers...... retssociologiske arbejder, hvor Ross imod Geiger argumenterer for, at retsvidenskaben uanset ambitionen om at blive empirisk stadig må være principielt forskellig fra retssociologien. I artiklen argumenteres der for, at denne påstand er uholdbar, og at den bl.a. hviler på en vilkårlig afgrænsning af sociologien......, både hvad angår dens metode og dens genstand. Artiklens konklusioner har samtidig betydning for, hvilke udviklingslinjer man vælger at tegne fra Ross’ egen realistiske retslære i midten af forrige århundrede og frem imod vore dages iøjnefaldende empiriske vending i retsvidenskaben kendetegnet ved...

 10. National interests.

  Science.gov (United States)

  1994-01-01

  Overpopulation is dealt with differently in China, India, Nigeria, and the United States. In China since the last 1970s, policy has emphasized one child per family; the incentives and penalties in wages, housing, and health care were relaxed in 1988 due to international pressure. The one son rule applies now. China policy will be devoted to limiting births for all couples at least until the year 2000. The annual growth rate is 1.5% and population is 1.166 billion, with doubling expected by 2047. India's population stands at 883 million with an annual growth rate of 2.1%; doubling of population is expected by 2028. India was one of the first countries to offer birth control in 1921. Fertility has declined over the past 50 years by about 33%. Family planning policy during the 1970s promoted sterilization, but coercion and targets were stopped in 1977 by rioting. India's 16% of world population is confined to only 2.4% of the world's land resources. Family size desired is still high at 2 sons. The future prospects include a tripling of population, unless political determination is effective in combatting tradition and mistrust of government. Nigeria's population is 93 million with an annual growth rate of 2.9%; doubling is expected by 2018. Nigeria is the most crowded African country and has overpopulation and environmental problems. Family size is high at 5.6 people. The US has a population of 259 million and a growth rate of 1.1%; doubling is expected by 2058. Although the US is the third most populous country and US citizens consume almost six times the world's energy supply per capita, overpopulation seems to be other nations' problem. 30% of growth is due to immigration. Even the US may soon be exceeding its ability to sustain itself. The challenge will be for US citizens to lower consumption and set a world example.

 11. Nations need national land administration infrastructures

  NARCIS (Netherlands)

  Bennett, Rohan; Rajabifard, Abbas; Williamson, Ian; Wallace, Jude

  2012-01-01

  Many nations lack a coherent national approach to land administration. Instead, land information and processes are frequently disaggregated across states, provinces, cantons, counties, and municipalities. This is particularly the case in federated countries. The growing body of land administration

 12. National Security and National Development: A Critique

  African Journals Online (AJOL)

  DR Nneka

  There has been the tendency right from independence to view national ... the nation's economic underdevelopment, which has led to social injustice, ... For a nation, security connotes conditions of peace, stability, order ... They are very important for the ... According to Mathew (1989), Global development now suggests.

 13. Strengthening National Identity through National Symbols and ...

  African Journals Online (AJOL)

  South Africans vacillate in their national identity and remain largely attached to their racial and ethnic group identities. The aim of this article is to illustrate the manner in which a sense of understanding, familiarity and pride with regard to national symbols and thus to national identity can be attained. The objective is that the ...

 14. National Convective Weather Diagnostic

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Current convective hazards identified by the National Convective Weather Detection algorithm. The National Convective Weather Diagnostic (NCWD) is an automatically...

 15. National Coastal Condition Assessment

  Science.gov (United States)

  The NCCA is a collaborative, statistical survey of the nation's coastal waters and the Great Lakes. It is one of four national surveys that EPA and its partners conduct to assess the condition and health of the nation's water resources.

 16. National Environmental Policy Act

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The National Environmental Policy Act (NEPA) was the first major environmental law in the United States and established national environmental policies for the...

 17. National Wetlands Inventory Polygons

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — Wetland area features mapped as part of the National Wetlands Inventory (NWI). The National Wetlands Inventory is a national program sponsored by the US Fish and...

 18. Sandia National Laboratories

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — For more than 60 years, Sandia has delivered essential science and technology to resolve the nation's most challenging security issues.Sandia National Laboratories...

 19. National Health Expenditure Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — National Health Expenditure Accounts are comprised of the following, National Health Expenditures - Historical and Projected, Age Estimates, State Health...

 20. National Wetlands Inventory Lines

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — Linear wetland features (including selected streams, ditches, and narrow wetland bodies) mapped as part of the National Wetlands Inventory (NWI). The National...

 1. På vej mod en dansk krondyrforvaltning (Cervus elaphus): Hvad mangler vi at vide, og hvad mangler vi at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sunde, Peter; Haugaard, Lars

  2014-01-01

  Krondyret adskiller sig fra andre jagtbare danske pattedyr ved at færdes over væsentligt større arealer end den gennemsnitlige privatejede jagtrevirstørrelse. Dette fører til ”tragedy of commons”-syndromet, hvor alle konkurrerer om at udnytte en fælles ressource uden overordnet plan eller reguler...

 2. Maelkesyrebakterier og andre probiotika ved infektiøse og inflammatoriske sygdomme hos børn. Hvad tror vi?--hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Vibeke Rosenfeldt; Michaelsen, Kim Fleischer; Paerregaard, Anders

  2002-01-01

  to promote recovery from acute viral gastroenteritis in young children is well-documented. However, the role of probiotics in systemic diseases, e.g. atopic dermatitis, need to be confirmed in larger randomised controlled trials. This paper describes the theoretical background for the use of probiotics...

 3. National Emission Inventory (NEI)

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — This data exchange allows states to submit data to the US Environmental Protection Agency's National Emissions Inventory (NEI). NEI is a national database of air...

 4. National Academy of Sciences

  Science.gov (United States)

  ... and Irma. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) PNAS is one of the world’s most- ... Exchange Evolution Resources Biographical Memoirs National Academy of Sciences About The NAS Mission History Organization Leadership and ...

 5. Patient survey (HCAHPS) - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The national average for the HCAHPS survey categories. HCAHPS is a national, standardized survey of hospital patients about their experiences during a recent...

 6. National Safety Council

  Science.gov (United States)

  ... work, in homes and communities, and on the road through leadership, research, education and advocacy. NSC Newsletter Sign up for our newsletter! Like Us on Facebook National Safety Council © National Safety Council. All rights reserved. Contact ...

 7. National Forest Boundaries

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — This theme shows the USFS national forest boundaries in the state. This data was acquired from the GIS coordinators at both the Chippewa National Forest and the...

 8. Environment | Argonne National Laboratory

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Argonne National Laboratory Toggle Navigation Toggle Search Energy Environment Laboratory About Safety News Careers Education Community Diversity Directory Energy Environment National Security User Facilities Science Work with Us Environment Atmospheric and Climate Science Ecological

 9. National Diabetes Education Program

  Science.gov (United States)

  ... Living Tips About WIN NIDDK Information Clearinghouses National Diabetes Education Program Together with more than 200 partners ... type 2 diabetes. Learn more about NDEP . National Diabetes Month You are the center of your diabetes ...

 10. National oceanographic information system

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Desai, B.N.; Kunte, P.D.; Bhargava, R.M.S.

  Ocean study is inherently interdisciplinary and therefore calls for a controlled and integrated approach for information generation, processing and decision making. In this context, Indian National Oceanographic Data Centre (INODC) of National...

 11. Speaking to Nations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars

  The ebbs and flows, which typically influences not just rhetoric around, but also how we think through nationalism, suggest nationalism is somehow at the core the same ‘thing’. But is it really? What connects the rise of nationalism in Australia in the 1880s, to the nationalism of the First...... surrounding refugees and migrancy in Australia and Europe (since this is what we are invited to do by the organisers), and how the deconstruction of such discourses might lead to more constructive ways of speaking through nation, might offer a way. I think Stan Grant’s book, Talking to My Country, through its...... combination of incisive criticism and insistence on constructive nation-(re)building offers an interesting launching pad. I am hoping to use Grant’s nation-rebuilding project to suggest ways that could open up similar spaces in equally exclusivist, the-nation-is-white-places in Europe. I am aware Grant has...

 12. Energy | Argonne National Laboratory

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Argonne National Laboratory Toggle Navigation Toggle Search Energy Batteries and Energy Storage Energy Systems Modeling Materials for Energy Nuclear Energy Renewable Energy Smart Laboratory About Safety News Careers Education Community Diversity Directory Energy Environment National

 13. Unplanned Hospital Visits - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Unplanned Hospital Visits – national data. This data set includes national-level data for the hospital return days (or excess days in acute care) measures, the...

 14. Focusing America's National Powers

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kabana, Dana P

  2006-01-01

  .... The National Security Counsel (NSC) should modify its efforts to take full advantage of all sources of power to ensure national security by first establishing the NSC/Deputies Committee as the element mandated to manage the interagency process...

 15. Value of care - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Value of care displays – national data. This data set includes national-level data for the value of care displays associated with an episode of care for heart...

 16. Heart Attack Payment - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Payment for heart attack patients measure – national data. This data set includes national-level data for payments associated with a 30-day episode of care for heart...

 17. National Register Historic Districts

  Data.gov (United States)

  Iowa State University GIS Support and Research Facility — The National Register Historic District layer is a shape file showing the boundaries of Historic Districts that are listed on the National Register of Historic Places.

 18. National transportation statistics 2010

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  National Transportation Statistics presents statistics on the U.S. transportation system, including its physical components, safety record, economic performance, the human and natural environment, and national security. This is a large online documen...

 19. Regional National Cooperative Observer

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — NOAA publication dedicated to issues, news and recognition of observers in the National Weather Service Cooperative Observer program. Issues published regionally...

 20. Complications and Deaths - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Complications and deaths - national data. This data set includes national-level data for the hip/knee complication measure, the CMS Patient Safety Indicators, and...

 1. National Drug IQ Challenge

  Science.gov (United States)

  ... National Drug IQ Challenge 2017 Reto nacional del coeficiente intelectual (CI) sobre las drogas y el alcohol 2016 National Drug IQ Challenge 2016 Reto nacional del coeficiente intelectual (CI) sobre las drogas y el alcohol 2015 ...

 2. Sandia National Laboratories: Sandia National Laboratories: Missions:

  Science.gov (United States)

  Defense Systems & Assessments: About Us Sandia National Laboratories Exceptional service in ; Security Weapons Science & Technology Defense Systems & Assessments About Defense Systems & Information Construction & Facilities Contract Audit Sandia's Economic Impact Licensing & Technology

 3. Los Alamos National Lab: National Security Science

  Science.gov (United States)

  SKIP TO PAGE CONTENT Los Alamos National Laboratory Delivering science and technology to protect Museum New Hires Publications Research Library Mission Science & Innovation Science & Innovation Facilities Science Pillars Research Library Science Briefs Science News Lab Organizations Science Programs

 4. 2015 National Nation-Level Geography Geodatabase

  Data.gov (United States)

  US Census Bureau, Department of Commerce — The 2015 TIGER Geodatabases are extracts of selected nation based and state based geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 5. The New Russian Nationalism

  OpenAIRE

  Kolstø, Pal; Blakkisrud, Helge

  2016-01-01

  Assessing the transformation of Russian nationalist discourse in the 21st century Russian nationalism, previously dominated by ‘imperial’ tendencies – pride in a large, strong and multi-ethnic state able to project its influence abroad – is increasingly focused on ethnic issues. This new ethno-nationalism has come in various guises, like racism and xenophobia, but also in a new intellectual movement of ‘national democracy’ deliberately seeking to emulate conservative West European nationalism...

 6. Prediction of National Wealth

  Science.gov (United States)

  Whetzel, Deborah L.; McDaniel, Michael A.

  2006-01-01

  In their book, IQ and the Wealth of Nations, Lynn and Vanhanen ([Lynn, R. and Vanhanen, T. (2002). IQ and the wealth of nations. Westport, CT: Praeger.]) proposed the hypothesis that "the intelligence of the populations has been a major factor responsible for the national differences in economic growth and for the gap in per capita income between…

 7. Nationalism, Gender and Welfare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte; Stoltz, Pauline

  Feminist scholars have pointed out that constructions of gender and gender equality are embedded in national narratives and politics of belonging (Yuval-Davis 2011; Siim & Mokre 2013). This paper aims to explore gendered approaches to nationalism and to discuss how nationalism in Scandinavia is a...

 8. Gross National Happiness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Giri, Krishna Prasad; Kjær-Rasmussen, Lone Krogh

  This paper investigates practices related to the ideology of infusing Gross National Happiness (GNH) into school curriculum, the effectiveness of the meditation and mind training and the implication of GNH for school environment. It also explores how GNH ambience has been managed and practiced...... of Gross National Happiness and Educating for Gross National happiness....

 9. National Science Bowl | NREL

  Science.gov (United States)

  Science Bowl National Science Bowl The Department of Energy's Office of Science sponsors the National Science Bowl competition. This fun, fast-paced academic tournament tests the brainpower of middle and high school student teams on science and math topics. The National Science Bowl provides an

 10. Nation and Classical Music

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brincker, Benedikte

  The last book Anthony D. Smith wrote before he died, and which will be published in Spring 2017, has the title Nation and Classical Music. Smith had for a long time been intrigued by the intimate relationship between the nation and classical music. At the most manifest level it involves...... them into their compositions thus challenging the romantic musical style searching for an authentic national musical expression. Against the backdrop of the extensive research carried out by Anthony Smith into the relationship between the nation and classical music, the present paper seeks to add...... cultural centers. In doing this, the paper seeks to unfold how composers channeled musical inspiration embedded in cultural environments that cut across national boundaries into national musical traditions thus catering to specific national audiences. The paper is written as a tribute to a great mentor...

 11. The National Security Strategy and National Interests: Quantity or Quality?

  National Research Council Canada - National Science Library

  Mercado, Leo

  2001-01-01

  The national security strategy (NSS), National Security Strategy for a New Century, published in December 1999, categorizes national interests as vital, important, and humanitarian and other interests...

 12. Integrating National Space Visions

  Science.gov (United States)

  Sherwood, Brent

  2006-01-01

  This paper examines value proposition assumptions for various models nations may use to justify, shape, and guide their space programs. Nations organize major societal investments like space programs to actualize national visions represented by leaders as investments in the public good. The paper defines nine 'vision drivers' that circumscribe the motivations evidently underpinning national space programs. It then describes 19 fundamental space activity objectives (eight extant and eleven prospective) that nations already do or could in the future use to actualize the visions they select. Finally the paper presents four contrasting models of engagement among nations, and compares these models to assess realistic pounds on the pace of human progress in space over the coming decades. The conclusion is that orthogonal engagement, albeit unlikely because it is unprecedented, would yield the most robust and rapid global progress.

 13. First Nations Power

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Whitehead, K. [Whitby Hydro, ON (Canada)

  2002-07-01

  The partnership involving the First Nations of Southern First Nations Secretariat (SFNS) Economic Development Corporation and private sector companies is called First Nations Power (FNP), and is Aboriginal-owned. Business opportunities in the energy sector marketplace are being pursued through FNP. The member organizations of FNP are listed. Operating out of facilities located at Delaware First Nation in Moranviatown, Ontario, FNP utilizes strategic alliances with proven private sector firms and other First Nation organizations to advance its plans. FNP operates in the following fields: advisory services, energy management, transmission and grid connections, distribution and utility administration, retail of products and services, training and development, and power generation. The various projects include hydraulic and alternative energy sources. The business activities are briefly described, as are the energy projects and special projects. A discussion of the First Nations Power Team concludes this presentation.

 14. National HIV Testing Day

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  2011-06-09

  Dr. Kevin A. Fenton, Director of CDC's National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, discusses National HIV Testing Day, an annual observance which raises awareness of the importance of knowing one's HIV status and encourages at-risk individuals to get an HIV test.  Created: 6/9/2011 by National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention (NCHHSTP).   Date Released: 6/9/2011.

 15. GLOBAL OR NATIONAL BRANDS?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sorina GÎRBOVEANU

  2007-01-01

  Full Text Available Today, branding is such a strong force that hardly anything goes unbranded. Branding in global markets poses several challenges to the marketers. A key decision is the choice between global and nationals brands. This article gives the answers to the questions: what is, what is need for, what are the advantages, costs and risks of global and national brands? All go to the following conclusion: use global brands where possible and national brands where necessary.

 16. National Security Whistleblowers

  National Research Council Canada - National Science Library

  Fisher, Louis

  2005-01-01

  .... Domestic and national security information is provided through agency reports and direct communications from department heads, but lawmakers also receive information directly from employees within the agencies...

 17. News | Argonne National Laboratory

  Science.gov (United States)

  to give second life to EV batteries Yemen News National Lab Licensing Hydrogen Refueling Method Could Computing Center Centers, Institutes, and Programs RISCRisk and Infrastructure Science Center Other

 18. National promotional campaign

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pekevski Siniša

  2008-01-01

  Full Text Available Taking an attention to promotion as operational variable in marketing effort, author focused on so called ways of creating national images. As a case of very interesting activity paper discuss an experience of regional chamber of Croatia with activities in upgrading international recognition of national products as well as country as destination in such context.

 19. National Transuranic Program Charter

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-10-01

  The National Transuranic Program Plan and Charter describes the functional elements of the National TRU Program, organizational relationships, programmatic responsibilities, division of work scope among the various DOE organizations that comprise the program, and program baselines against which overall progress will be measured. The charter defines the authorities and responsibilities of various organizations involved in the management of TRU waste throughout the DOE complex

 20. Denmark's National Inventory Report

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Lyck, E.; Winther, M.

  This report is Denmark's National Inventory Report reported to the Conference of the Parties under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) due by 15 April 2001. The report contains information on Denmark's inventories for all years' from 1990 to 1999 for CO2, CH4, N2O, CO...

 1. Denmark's National Inventory Report

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Lyck, E.; Winther, M.

  This report is Denmark's National Inventory Report reported to the Conference of the Parties under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) due by 15 April 2001. The report contains information on Denmark's inventories for all years' from 1990 to 1999 for CO2, CH4, N2O, ......, NMVOC, SO2, HFCs, PFCs and SF6....

 2. National HIV Testing Day

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  Dr. Kevin A. Fenton, Director of CDC's National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, discusses National HIV Testing Day, an annual observance which raises awareness of the importance of knowing one's HIV status and encourages at-risk individuals to get an HIV test.

 3. Videos - The National Guard

  Science.gov (United States)

  Legislative Liaison Small Business Programs Social Media State Websites Videos Featured Videos On Every Front 2:17 Always Ready, Always There National Guard Bureau Diversity and Inclusion Play Button 1:04 National Guard Bureau Diversity and Inclusion The ChalleNGe Ep.5 [Graduation] Play Button 3:51 The

 4. National School Lunch Program

  Science.gov (United States)

  US Department of Agriculture, 2009

  2009-01-01

  The National School Lunch Program is a federally assisted meal program operating in over 101,000 public and non-profit private schools and residential child care institutions. It provides nutritionally balanced, low-cost or free lunches to more than 30.5 million children each school day in 2008. In 1998, Congress expanded the National School Lunch…

 5. Harmonizing national forest inventories

  Science.gov (United States)

  Ronald E. McRoberts; Erkki O. Tomppo; Klemens Schadauer; Göran. Ståhl

  2012-01-01

  International agreements increasingly require that countries report estimates of national forest resources. The United Nations Framework Convention on Climate Change requires that countries submit annual reports of greenhouse gas emissions and removals by sources and sinks. The Convention on Biological Diversity requires that countries identify and monitor components...

 6. national Case study

  African Journals Online (AJOL)

  This national case study reports on the development of a national network, ... system under the new policy), tends to be limited by content on problems and ... 20 credit programme; and within two Post Graduate Certificate of Education contexts, ...... descriptive with an issues focus (empirical) towards awareness production to.

 7. Building National Healthcare Infrastructure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tina Blegind; Thorseng, Anne

  2017-01-01

  This case chapter is about the evolution of the Danish national e-health portal, sundhed.dk, which provides patient-oriented digital services. We present how the organization behind sundhed.dk succeeded in establishing a national healthcare infrastructure by (1) collating and assembling existing...

 8. National Forecast Charts

  Science.gov (United States)

  code. Press enter or select the go button to submit request Local forecast by "City, St" or Prediction Center on Twitter NCEP Quarterly Newsletter WPC Home Analyses and Forecasts National Forecast to all federal, state, and local government web resources and services. National Forecast Charts

 9. Opportunities for First Nations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moura, Rodrigo [Anaia Global (Canada)

  2011-07-01

  The recent development of wind energy project creates opportunities for First Nations. Although they are interested by such projects, First Nations nevertheless have questions such about how they can be a part of the wind industry, what are their rights, what investment would they need to make, and how to judge if they are getting a favourable deal. This presentation aimed at answering those questions an maintained that wind energy would bring social and economic development to First Nations communities as well as diversifying their sources of revenue. Several companies offer their services to First Nations and Anaia Global is a company which helps aboriginal people identify to promote their investment opportunities in renewable energy projects and benefit from the technology transferred to them. This presentation showed that there are significant opportunities for First Nations in the wind energy sector and that Anaia Global is focusing on helping them seize these opportunities.

 10. Liberal nationalism on immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2009-01-01

  Liberal nationalists such as David Miller and Will Kymlicka have claimed that liberal principles have implausible implications with regard to the issue of immigration. They hold that nationality should play a normative role in this regard, and that this is necessary in order to justify restrictions...... on immigration. The present chapter discusses the envisaged role for considerations of nationality with regard to admission and residence, and examines the actual implications of arguments advanced by liberal nationalists as to why nationality should play this role. It is argued that the connection between...... nationality and immigration on liberal nationalist premises is not as straightforward as one might expect, and that the addition of considerations of nationality to liberal principles makes no practical difference with regard to reasons for restricting immigration or criteria of selection among applicants...

 11. Crowdsourcing The National Map

  Science.gov (United States)

  McCartney, Elizabeth; Craun, Kari J.; Korris, Erin M.; Brostuen, David A.; Moore, Laurence R.

  2015-01-01

  Using crowdsourcing techniques, the US Geological Survey’s (USGS) Volunteered Geographic Information (VGI) project known as “The National Map Corps (TNMCorps)” encourages citizen scientists to collect and edit data about man-made structures in an effort to provide accurate and authoritative map data for the USGS National Geospatial Program’s web-based The National Map. VGI is not new to the USGS, but past efforts have been hampered by available technologies. Building on lessons learned, TNMCorps volunteers are successfully editing 10 different structure types in all 50 states as well as Puerto Rico and the US Virgin Islands.

 12. Banal nationalism in practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koefoed, Lasse Martin

  One of the most important political issues today is the recent upsurge in identity politics and nationalism in Denmark and the western world. In a short period of time, Denmark has turned from being a relatively open, liberal and tolerant society into a nation marked by cultural racism, xenophobia...... and a radical shift to the right. Many studies of the new configuration of nationalism in Denmark and Europe tend to explain this alarming trend through the emergence of a number of extreme right wing organizations and anti-immigrants groups. These are often regarded as key actors in the very visible...

 13. National Geospatial Program

  Science.gov (United States)

  Carswell, William J.

  2011-01-01

  The National Geospatial Program (NGP; http://www.usgs.gov/ngpo/) satisfies the needs of customers by providing geospatial products and services that customers incorporate into their decisionmaking and operational activities. These products and services provide geospatial data that are organized and maintained in cost-effective ways and developed by working with partners and organizations whose activities align with those of the program. To accomplish its mission, the NGP— organizes, maintains, publishes, and disseminates the geospatial baseline of the Nation's topography, natural landscape, and manmade environment through The National Map

 14. Hvad skriver vi om - topik på sætningsniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon

  2007-01-01

  umiddelbart både forekommer intuitivt rigtige og generaliserbare. Afsøger man imidlertid sprogbrugen mere bredt, viser det sig at referentkriteriet divergerer med realiseringen af aboutnessrelationen som et pragmatisk universale. Det er det problem der behandles med denne artikel.                       I...... afsnit 1 analyserer jeg hvordan termen topik bruges i sprog- og sprogbrugsbeskrivelsen, og opstiller i forlængelse heraf en overordnet definition af topik. I afsnit 2 præsenterer jeg en oversigt over sprogvidenskabelige redegørelser for topik på sætningsniveau og godtgør at disse redegørelser generelt...... for beskrivelsen af realiseringen af topik på sætningsniveau. Resultatet er følgende: Hvis vi antager at sætningens emne angiver det der gives information om med sætningen, så kan emnet ikke - som man hidtil har antaget - realiseres af et refererende udtryk; det fordrer en langt større del af sætningens sproglige...

 15. Hvad er statens rolle i stigmatiseringen af de forsømte boligområder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Troels Schultz

  2015-01-01

  Vi kender dem alle sammen – Tåstrupgård, Stationsbyen, Vejleåparken, Høje Gladsaxe osv. – navnene på berømte og berygtede forstæder på Vestegnen. De giver os villigt eller uvilligt billeder på nethinden af grå beton, sutter med bajere, hunde og Puch-Maxier med mælkekasser, enlige mødre og mennesk...... intervention?...

 16. Hvad kan kliniske vejledere bidrage med i undervisning i færdighedslaboratoriet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Anette Fløe; Jensen, Gitte Sylvester

  2011-01-01

  The purpose of this study is to investigate whether it would be of any advantage to nursing students learning abilities that the external clinical instructors are participating in the ordinary classes at the nursing school´s skills lab. The stydy follows the action research methood, consists of o...... such as the need for clear agreements on employment status, salary and preparation time. Moreover there will also be a need for establishing common goals for education, including clarification of the roles of clinical instructors and the shool teachers....

 17. Hvis Blended Learning er svaret, hvad er så spørgsmålet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2012-01-01

  de didaktiske muligheder og udfordringer i forløb tilrettelagt som blended learning. Betydningen af tydelighed i uddannelsestilrettelæggelse udfoldes og begrundes med eksisterende viden indenfor feltet. Artiklen sætter også perspektiv på progression i uddannelsesforløbene og udvikling af studerendes...

 18. Hvad stiller hjernen op, når synet ændres?

  DEFF Research Database (Denmark)

  H. Lou, Astrid; Kjaer, Troels W

  2010-01-01

  Until quite recently, only the young brain was thought to be capable of adaptation. It is now known that also the aging brain is plastic and may be influenced by stimulation and pharmacological intervention. Future demographic changes will bring an increase in the incidence of age-related diseases...

 19. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sun...

 20. Hvad har Aarhus Toldkammer til fælles med Politigården?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2018-01-01

  Boganmeldelse af Gehl, Kampmann Soldbro, Dirkinck-Holmfeld: Hack Kampmann, Del 1(2005), Del 2 (20017), Bogværket......Boganmeldelse af Gehl, Kampmann Soldbro, Dirkinck-Holmfeld: Hack Kampmann, Del 1(2005), Del 2 (20017), Bogværket...

 1. Bøder til ordblinde men hvad med de tonedøve?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2014-01-01

  Man skulle tro, regeringen var tonedøv i sagen om bøder til sløsede patienter, der udebliver. Regeringen har siden 2004 overhørt de systematiske, advarende toner fra regioner, patientforeninger og læger. Der er meget lidt viden og alt for meget folkevid og politisk tåge, når politikerne drøfter, ......, hvordan vi kan ændre adfærd blandt patienter. Det er for letkøbt at give patienterne skylden, og det er en farlig glidebane - eller måske en boomerang - at begynde at italesætte patienter som »dovne« eller »sløsede«....

 2. Hvad kommer spytbaseret diagnostik til at betyde i klinisk odontologi fremover?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Belstrøm, Daniel; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2017-01-01

  Det er velkendt, at spyttet spiller en afgørenderolle for opretholdelse af mundhulens homeostase, og derfor har spyttet også haft en central position i forskellige aspekter af odontologisk forskning gennem tiderne. Indenfor de seneste årtier har der været særlig fokus på anvendelse af spyttet som...... været genstand for omfattende biomarkørforskning til diagnostik af en række orale sygdomme, herunder caries, marginal parodontitis og oral cancer, men også systemiske sygdomme som Sjögrens syndrom....

 3. Lov om juridisk rådgivning - hvad, hvem og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Jull

  2012-01-01

  Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi.......Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi....

 4. Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser - hvad siger litteraturen om effekten?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsbek, Lisa; Petersen, Lone Bente

  2016-01-01

  The paper describes three models of peer support in the mental health services, and reviews the quantitative literature based on published reviews in the period of 1999–2015, especially the reviews from 2011 to 2015. The results are summarized in three conclusions: Peer support (a) has the same...... effect as interventions carried out by professionals, (b) sometimes has a greater effect on certain outcomes, especially on the recipient’s sense of hope and self-experienced recovery, (c) does not lead to an enhanced effect on clinical outcomes, e.g. symptoms. The paper outlines the perspectives...

 5. Hvad skaber sympati: Brugerorienteret, retorisk kritik af online ethos på Coach.dk

  OpenAIRE

  Böye, Anders

  2011-01-01

  In a job interview, dating or on a net site - the first impression is imperative and brings to mind the old saying: You never get a second chance to make a first impression. So the impression of how one presents and produces ones character, called Ethos, as a rhetorical term from ancient Athens during the time of Aristoteles, (4th century B.C.) is essential. In an online communication, people and corporations are presenting themselves on the internet by developing homepages, in order to prese...

 6. Jeg véd, hvad jeg véd, men jeg fejler sikkert alligevel!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Torben

  2013-01-01

  Om en publiceret forskningsartikel: Hansen, Torben & Thyra Uth Thomsen (2013): I Know what I Know, but I'll Probably Fail Anyway: How Learned Helplessness Moderates the Knowledge Calibration - Dietary Choice Quality Relationship. In: Psychology & Marketing, 30(11), 1008-1028.......Om en publiceret forskningsartikel: Hansen, Torben & Thyra Uth Thomsen (2013): I Know what I Know, but I'll Probably Fail Anyway: How Learned Helplessness Moderates the Knowledge Calibration - Dietary Choice Quality Relationship. In: Psychology & Marketing, 30(11), 1008-1028....

 7. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 8. Hvad er selvledelsesværdien ved det åbne kontorlandskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amhøj, Christa Breum

  2008-01-01

  Artiklen handler om det åbne kontorlandskab og hvordan dette kan føre til at medarbejderne leder sig selv. En gennemgående pointe i artiklen er at de forskellige måder hvorpå virksomheden vælger at iagttage og tale om det åbne kontorlandskab, skaber værdierne for forholdet mellem organisation/led...

 9. Ikon. iPod er kongen over mp3. Hvad er hemmeligheden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2.......iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2....

 10. Hvad taler vi om, når vi taler om Bernhard?”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frantzen, Mikkel Krause; Nielsen, Claus Beck

  2013-01-01

  of depression, melancholia & mania, the state of walking versus the state of getting nowhere at high speed, not to mention the scandal of the toilets in Austrian restaurants. And it – of course – all ends in the deadly Bernhardian laughter and Austria as the only qualified heavenly hell on earth....

 11. Hvad har betydning for elevers læseforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Dorthe Klint

  2008-01-01

  Her sættes fokus på sproglige færdigheders betydning for læseforståelse. Indledningsvis giver rapporten et overblik over nyere forskning i sammenhænge mellem læseforståelse og sproglige færdigheder, men hovedparten af rapporten omhandler en konkret undersøgelse med elever i folkeskolens ældste kl...

 12. Hvad er problemet? Elever med dansk som andetsprog kan jo sagtens læse!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønberg, Louise Flensted-Jensen

  2014-01-01

  comprehension, vocabulary, and knowledge of text types, whereas no difference was found on measures of basic word reading skills. The differences persisted, even when SES was controlled. However, when dividing children into two groups, with and without reading comprehension difficulties, no differences were...... with reading comprehension were more commonly related to basic difficulties with word reading, whereas for children speaking Danish as their second language, reading comprehension difficulties were more commonly related to vocabulary and not to difficulties with basic word reading. Implications for practice......This article shows the results from a study with 232 Danish School Year 4 children. For 33 of them, both their parents had another language background than Danish. Children with Danish as their first language scored higher than children with Danish as their second language on measures of reading...

 13. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 14. Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Steen

  2005-01-01

  . islam og kristendom var jeg i 1995 inviteret til et møde med en stor gruppe muslimer i Gellerup. Det var et debatmøde om islam og kristendom, hvor skoleleder og imam Abdul Wahid Pedersen og jeg skulle komme med oplæg og debattere. Og så kunne der efterfølgende stilles spørgsmål fra salen. Det var hér...... andre mennesker, eller om Gud elsker dig og vil ha’ noget med dig at gøre, den dag må du love mig at komme tilbage. For så har jeg noget at tilbyde dig. Indtil da må du nøjes med islam!” Et sådant svar ville ganske vist ha’ været længere, men der ville også ha’ været mere for den unge muslim at tænke på...... og overkommelige krav, som stilles dig i islam. Selv her har du svigtet og er skyldig! Skyldig til dom og til straf!”. Og hvis så muslimen skulle finde på at sige, at han da bestemt har opfyldt Guds vilje iflg. islam, så kan vi jo passende fortælle ham, at de krav som stilles i islam kun er en bleg...

 15. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde...

 16. Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2005-01-01

  målforhold. Kort i store målforhold gør det, som de fleste ved, muligt at vise mange elementer fra et landskab eller miljø meget detaljeret, mens kort i små målforhold kun er i stand til at vise ganske få, udvalgte detaljer. Alligevel betragter vi kort, nutidige såvel som historiske, som troværdige kilder...

 17. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 18. 78. Asistencia biventricular de larga duración mediante dispositivo heartware hvad miniaturizado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.T. González López

  2012-04-01

  Conclusiones: Existe una limitada experiencia a nivel mundial con el empleo de asistencia de flujo continuo en el corazón derecho. Sin embargo, este tipo de dispositivo permite una técnica relativamente sencilla de implantación, junto con una mayor autonomía y calidad de vida del paciente que precisa soporte biventricular de larga duración como puente al trasplante.

 19. Hvad bruges Den Paedagogisk Udviklende Funktion i Region Øst til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engel, Peter Johan Heiberg; Sørensen, Henrik Ancher; Thode, Jørgen

  2010-01-01

  Implementing a reform of postgraduate medical education in Denmark (2004), a pedagogical development function (PDF) which employs clinical associate professors (CAP) was established. To evaluate the impact of the PDF and the CAP, 1,355 questionnaires were mailed to physicians in eastern Denmark......: 687 (51%) replied, 114 (17%) expressed knowledge of the PDF and 75 (11%) reported a personal contact to the PDF. The rather low knowledge of the PDF may be due to the CAPs' involvement in several educational functions at the same time which may impede identification of the ''true" efforts of the CAP/PDF....

 20. Ved du, hvad der er i dine varer, når du handler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Phillip, Anja; Smith, Viktor

  2016-01-01

  I supermarkedet på vej hjem køber du ind til madpakken. Ved kølemontren med pålæg ser du en pakke Gårdlykke Hønsesalat. ... Måske vælger du den uden at tænke nærmere over hvorfor, eller fordi emballagen og navnet får hønsesalaten til at fremstå lokal, hjemmelavet eller økologisk. ... Alt dette ba...... bakkes op af resultaterne fra årelang forskning på CBS, hvor universitetets forskergruppe Fair-Speak har undersøgt emballagernes måde at påvirke forbrugerne til at købe produktet....

 1. Hvad får rekvirenter, studerende og forskere ud af Videnskabsbutiks-projekter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Jørgensen, Michael Søgaard

  2003-01-01

  Artiklen beskriver erfaringerne med tre danske videnskabsbutiksprojekte inden for miljøområdet i form af deres baggrund, vidensprocesser i projektforløbet og projekternes efterfølgende betydning for rekvirenter, studerende/vejledere og videnskabsbutik....

 2. En standard for CSR på vej - hvad med arbejdsmiljøet ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jakob Uglevig; Hendriksen, Kåre

  ingen additive krav. • OHSAS 18001 indeholder eksplicitte krav til systemopbygning, medens DS 26001 ikke indeholder egentlige systemkrav. • Hvis DS 26001 skal fungere som en samlet standard for ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001, kan det indebære en svækkelse af kravelementer • Standarden forholder sig til...

 3. Hvad tæller, og hvem tæller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dybbroe, Betina; Kamp, Annette

  2013-01-01

  Work in the public health sector in Denmark (as well as in other European countries) has in the last 15-20 years been undergoing great changes due to on-going rationalization under headings such as New Public Management, LEAN and Evidence Based Medicine. In this paper we focus on standardization...... as the heart of this process, and we scrutinize the complex ways that different forms of standardization affect work in a specific field, psychiatry, asking questions such as: What counts as work? How do social relations and hierarchies change? What are the implications for emotional work? Psychiatric services...... of the working process which takes place in interaction with the patients and their network. We perceive emotional labour as a highly skilled activity, which may both be rewarding and stress-full, and which comprises many different types of activity. It may for example be the very core of work, or it may...

 4. Do nations still need national energy policies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlesinger, James [Lehman Brothers, Washington, DC (United States); Odell, P [Erasmus Univ., Rotterdam (Netherlands). Dept. of International Energy Studies; Jones, D

  1993-02-01

  Once again the issue has arisen whether a national energy policy is necessary or even desirable. No doubt renewed debate has been stimulated by recent developments - the collapse of the Soviet threat, an altered perception of the power of OPEC, or a jaundiced view regarding the effectiveness of governments in this arena. Yet, beneath the surface lie longer-standing issues regarding interests and ideology. This article attempts to deal with the issue, first, as a generic level, then in terms of the transformed energy market, and, finally, in relation to the content of energy policy. (author)

 5. The National Ignition Facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hogan, W.J.; Moses, E.; Warner, B.; Sorem, M.; Soures, J.M.

  2001-01-01

  The National Ignition Facility (NIF) is the largest construction project ever undertaken at Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). NIF consists of 192 forty-centimeter-square laser beams and a 10-m-diameter target chamber. NIF is being designed and built by an LLNL-led team from Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratories, the University of Rochester, and LLNL. Physical construction began in 1997. The Laser and Target Area Building and the Optics Assembly Building were the first major construction activities, and despite several unforeseen obstacles, the buildings are now 92% complete and have been done on time and within cost. Prototype component development and testing has proceeded in parallel. Optics vendors have installed full-scale production lines and have done prototype production runs. The assembly and integration of the beampath infrastructure has been reconsidered and a new approach has been developed. This paper will discuss the status of the NIF project and the plans for completion. (author)

 6. National Emission Inventory

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The National Emission Inventory contains measured, modeled, and estimated data for emissions of all known source categories in the US (stationary sources, fires,...

 7. National Synchrotron Light Source

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hulbert, S.L.; Lazarz, N.M.

  1991-04-01

  This report discussion research being conducted at the National Synchrotron light source. In particular, this report contains operations summaries; symposia, workshops, and projects; NSLS highlights; and abstracts of science at the NSLS

 8. National Lakes Assessment Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The National Lakes Assessment (NLA) is a first-ever statistically-valid survey of the biological condition of lakes and reservoirs throughout the U.S. The U.S....

 9. National Energy Balance - 1985

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  The National Energy Balance - 1985 shows energy fluxes of several primary and secondary energy sources, since the production to the final consumption in the main economic sectors, since 1974 to 1984 (E.G.) [pt

 10. National Energy Balance - 1984

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1984-01-01

  The National Energy Balance - 1984 shows energy fluxes of several primary and secondary energy sources, since the productions to final consumption in the main economic sectors, since 1973 to 1983. (E.G.) [pt

 11. National Toxicology Program

  Science.gov (United States)

  ... NTP? NTP develops and applies tools of modern toxicology and molecular biology to identify substances in the ... depend on for decisions that matter. The National Toxicology Program provides the scientific basis for programs, activities, ...

 12. National Suicide Prevention Lifeline

  Science.gov (United States)

  ... Initiatives Best Practices Our Network Media Resources National Suicide Prevention Lifeline We can all help prevent suicide. The ... Call The Lifeline Everyone Plays A Role In Suicide Prevention Here are some helpful links: GET HELP NOW ...

 13. National Death Index

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The National Death Index (NDI) is a centralized database of death record information on file in state vital statistics offices. Working with these state offices, the...

 14. National Health Interview Survey

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The National Health Interview Survey (NHIS) is the principal source of information on the health of the civilian noninstitutionalized population of the United States...

 15. National Weather Service

  Science.gov (United States)

  ... GIS International Weather Cooperative Observers Storm Spotters Tsunami Facts and Figures National Water Center WEATHER SAFETY NOAA Weather Radio StormReady Heat Lightning Hurricanes Thunderstorms Tornadoes Rip Currents Floods Winter Weather ...

 16. Citizen, State and Nation

  OpenAIRE

  Storey, David

  2006-01-01

  This session considered the changing nature of citizenship in a global world by exploring relationships between individuals and the wider society at local, national and global scales, touching on issues of identity, belonging, empathy and responsibility.

 17. Science | Argonne National Laboratory

  Science.gov (United States)

  Security Photon Sciences Physical Sciences & Engineering Energy Frontier Research Centers Scientific Publications Researchers Postdocs Exascale Computing Institute for Molecular Engineering at Argonne Work with Us About Safety News Careers Education Community Diversity Directory Argonne National Laboratory

 18. National Privacy Research Strategy

  Data.gov (United States)

  Networking and Information Technology Research and Development, Executive Office of the President — On July 1, NITRD released the National Privacy Research Strategy. Research agencies across government participated in the development of the strategy, reviewing...

 19. National Hydrography Dataset (NHD)

  Data.gov (United States)

  Kansas Data Access and Support Center — The National Hydrography Dataset (NHD) is a feature-based database that interconnects and uniquely identifies the stream segments or reaches that comprise the...

 20. National Wetlands Inventory Points

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — Wetland point features (typically wetlands that are too small to be as area features at the data scale) mapped as part of the National Wetlands Inventory (NWI). The...

 1. National Psoriasis Foundation

  Science.gov (United States)

  ... 723-9166 | Submit a Question | Learn More National Psoriasis Foundation provides you with the help you need to best manage your psoriasis or psoriatic arthritis, while promoting research to find ...

 2. National Elevation Dataset (NED)

  Data.gov (United States)

  Kansas Data Access and Support Center — The U.S. Geological Survey has developed a National Elevation Database (NED). The NED is a seamless mosaic of best-available elevation data. The 7.5-minute elevation...

 3. NAIP National Metadata

  Data.gov (United States)

  Farm Service Agency, Department of Agriculture — The NAIP National Metadata Map contains USGS Quarter Quad and NAIP Seamline boundaries for every year NAIP imagery has been collected. Clicking on the map also makes...

 4. National Jewish Health

  Science.gov (United States)

  ... 2017 View More Upcoming Events View All Beaux Arts Ball Saturday, February 24, 2018 Financial Industries Dinner ... Go Submitting... © 2017 National Jewish Health 1400 Jackson Street Denver, Colorado 80206 1.877.225.5654 Policies & ...

 5. 2015 Rails National Geodatabase

  Data.gov (United States)

  US Census Bureau, Department of Commerce — The 2015 TIGER Geodatabases are extracts of selected nation based and state based geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 6. National Convective Weather Forecast

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The NCWF is an automatically generated depiction of: (1) current convection and (2) extrapolated signficant current convection. It is a supplement to, but does NOT...

 7. National Assessment Database

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The National Assessment Database stores and tracks state water quality assessment decisions, Total Maximum Daily Loads (TMDLs) and other watershed plans designed to...

 8. Climatological Data National Summary

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The CDNS was published from 1950 - 1980. Monthly and annual editions contain summarized climatological information from the following publications: Local...

 9. National Energy Balance-1987

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1987-01-01

  The National Energy Balance - 1987 showns energy fluxes of several primary and secondary energy sources, since the production to final consumption in the main economic sectors, since 1971 to 1986. (E.G.) [pt

 10. National Military Family Association

  Science.gov (United States)

  ... MilitaryFamily.org © 2017 - National Military Family Association Twitter Facebook Pinterest Instagram Charity Navigator Four Star Charity GuideStar Exchange Better Business Bureau Charity Watch Independent Charity of America nonprofit ...

 11. Healthcare Associated Infections - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Healthcare-Associated Infections (HAI) measures - national data. These measures are developed by Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and collected...

 12. Outpatient Imaging Efficiency - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Use of medical imaging - national data. These measures give you information about hospitals' use of medical imaging tests for outpatients. Examples of medical...

 13. US National Grid

  Data.gov (United States)

  Kansas Data Access and Support Center — This is a polygon feature data layer of United States National Grid (1000m x 1000m polygons ) constructed by the Center for Interdisciplinary Geospatial Information...

 14. National transportation statistics 2011

  Science.gov (United States)

  2011-04-01

  Compiled and published by the U.S. Department of Transportation's Bureau of Transportation Statistics : (BTS), National Transportation Statistics presents information on the U.S. transportation system, including : its physical components, safety reco...

 15. National Transportation Statistics 2008

  Science.gov (United States)

  2009-01-08

  Compiled and published by the U.S. Department of Transportations Bureau of Transportation Statistics (BTS), National Transportation Statistics presents information on the U.S. transportation system, including its physical components, safety record...

 16. MQSA National Statistics

  Science.gov (United States)

  ... Standards Act and Program MQSA Insights MQSA National Statistics Share Tweet Linkedin Pin it More sharing options ... but should level off with time. Archived Scorecard Statistics 2018 Scorecard Statistics 2017 Scorecard Statistics 2016 Scorecard ...

 17. National Transportation Statistics 2009

  Science.gov (United States)

  2010-01-21

  Compiled and published by the U.S. Department of Transportation's Bureau of Transportation Statistics (BTS), National Transportation Statistics presents information on the U.S. transportation system, including its physical components, safety record, ...

 18. National Bycatch Report (NBR)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This system collects bycatch data and fishery landings data from all five NOAA Fisheries Regions and automates the generation of the tables required to publish the...

 19. National Women's Science Congress

  Indian Academy of Sciences (India)

  TSC

  This National Women's Science Congress is planned essentially to bring women to the forefront ... The following areas are indicative of this wide coverage, in each of which ... C. V. Raman, two great scientists of the world; Marie Curie Mahila.

 20. National Emission Information System

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sajtakova, E.; Spisakova, K.

  2005-01-01

  In this presentation the Slovak National Emission Information System (NEIS) is presented. The NEIS represents hierarchical oriented modular system of acquisition, verification, saving and reporting of data about annual emissions and payments for pollution of atmosphere

 1. National Headache Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Headache Topic Sheets (Spanish) Headache FAQ NHF Webinars Education Modules MigrainePro™ Children’s Headache Disorders New Perspectives on Caffeine and Headache War Veterans Health Resource Initiative National Headache Foundation Brochures ...

 2. National Cyber Security Policy

  Indian Academy of Sciences (India)

  National Cyber Security Policy. Salient Features: Caters to ... Creating a secure cyber ecosystem. Creating an assurance framework. Encouraging Open Standards. Strengthening the Regulatory framework. Creating mechanisms for security threat early warning, vulnerability management and response to security threats.

 3. 2015 Roads National Geodatabase

  Data.gov (United States)

  US Census Bureau, Department of Commerce — The 2015 TIGER Geodatabases are extracts of selected nation based and state based geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 4. National Tests and minorities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Karen Egedal

  Assessment in school represent a technology and materiality with profound impact on the life, activities and interactions in school (eg. Lawn & Grosvenor, 2005). It can be considered as an integrated and in different ways also dominating part of pedagogic practice which influence processes of in...... – in the classroom – as well as at the macro level – the nation.The practice of teachers offering national tests occurs in different forms in primary schools throughout the world (eg. McNess et al. 2015). These practices are often associated with a curriculum and learning objectives that are nationalistic...... in their orientation. In a policy perspective, the underlying motive may be a desire to evaluate and compare students’ academic development and performance as well as schools’ performance and goal attainment at the national level. National testing are based on the assumption that the tested pupils all speak the same...

 5. National Pediatric Program Update

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  The book of the National Pediatric Program Update, issued by the Argentina Society of Pediatrics, describes important issues, including: effective treatment of addictions (drugs); defects of the neural tube; and the use of radiation imaging in diagnosis. [es

 6. National Coastal Mapping Program

  Data.gov (United States)

  Army Corps of Engineers, Department of the Army, Department of Defense — The U. S. Army Corps of Engineers (USACE) National Coastal Mapping Program (NCMP) is designed to provide high-resolution elevation and imagery data along U.S....

 7. National Outbreak Reporting System

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The National Outbreak Reporting System (NORS) is a web-based platform designed to support reporting to CDC by local, state, and territorial health departments in the...

 8. Vigne des Nations

  CERN Document Server

  2004-01-01

  Since 1995 the Vineyard of Nations has honoured an international organisation. On 7 May, Robert Cramer, the Council of State, removed leaves from the vine at the side of Robert Aymar, Director of CERN (1 paragraph)

 9. National pulpwood production, 2010

  Science.gov (United States)

  Ronald J. Piva; James W. Bentley; Steven W. Hayes

  2014-01-01

  U.S. pulpwood production amounted to 86.5 million cords in 2010, a decrease of 4 percent from 2008. Roundwood production totaled 65.7 million cords and accounted for 76 percent of the Nation's total pulpwood production. The Southern Region led the Nation in total production with 65.5 million cords, followed by the Northern Region with 12.8 million cords, and the...

 10. National pulpwood production, 2008

  Science.gov (United States)

  Tony G. Johnson; Ronald J. Piva; Brian F. Walters; al. et.

  2011-01-01

  United States’ pulpwood production amounted to 89.2 million cords in 2008. Roundwood production totaled 63.0 million cords and accounted for 71 percent of the Nation’s total pulpwood production. The use of wood residue totaled 26.2 million cords. Georgia led the Nation in total production, with 11.6 million cords. In 2008, 146 mills were operating and drawing wood from...

 11. A national control system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larsson, A.

  1975-01-01

  An effective control of nuclear fissionable material is dependent on three different kinds of control, the industry - laboratory management, a national control system and an international safeguards system. The national systems of control differ greatly between various industrialized countries. Two principal reasons for fact can be mentioned. The type and the amounts for nuclear material may be different depending upon the stage of development of the nuclear industry in the country in question. Another reason may be that the country may wish to establish a very elaborate national system of control in order to minimize the IAEA control as much as possible. The two safeguards agreements between the Agency and Sweden on one hand and the Agency and Japan on the other hand can serve as examples for the understanding of the latitude of the IAEA safeguards system under NPT due to the influence of the national control system. If it thus is apparent that the national control system is strongly interrelated to the international safeguards system it is equally influenced by the control and accountancy systems which exist at the nuclear plants and development laboratories. A detailed study of national control systems and their relations to plant management control would fall outside the scope of this article. Some important features will however be examined. (author)

 12. Childhood in National Consciousness and National Consciousness in Childhood.

  Science.gov (United States)

  Koester, David

  1997-01-01

  Examines the place of national imagery and the experience of the nation in childhood. Draws a comparison between such experiences in Iceland and Kamchatka, Russia. Describes ways in which these experiences become resources for expressing a distinct national identity. (EV)

 13. National Energy Plan II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  1979-01-01

  This volume contains the Administration's second National Energy Plan, as required by section 801 of the Department of Energy Organization Act (Public Law 95-91). A second volume will contain an assessment of the environmental trends associated with the energy futures reported here. Detailed appendices to the Plan will be published separately. The eight chapters and their subtitles are: Crisis and Uncertainty in the World Energy Future (The Immediate Crisis and the Continuing Problem, The Emergence of the Energy Problem, The Uncertainties of the World Energy Future, World Oil Prices, Consequences for the U.S.); The U.S. Energy Future: The Implications for Policy (The Near-, Mid-, and Long-Term, The Strategy in Perspective); Conservation (Historical Changes in Energy Use, Post-Embargo Changes - In Detail, Conservation Policies and Programs, The Role of Conservation); Oil and Gas (Oil, Natural Gas); Coal and Nuclear (Coal, Nuclear, Policy for Coal and Nuclear Power); Solar and Other Inexhaustible Energy Sources (Solar Energy, Geothermal, Fusion, A Strategy for Inexhaustible Resources); Making Decisions Promptly and Fairly (Managing Future Energy Crises: Emergency Planning, Managing the Current Shortfall: The Iranian Response Plan, Managing the Long-Term Energy Problem: The Institutional Framework, Fairness in Energy Policy, Public Participation in the Development of Energy Policy); and NEP-II and the Future (The Second National Energy Plan and the Nation's Energy Future, The Second National Energy Plan and the Economy, Employment and Energy Policy, The Second National Energy Plan and Individuals, The Second National Energy Plan and Capital Markets, and The Second National Energy Plan and the Environment). (ERA citation 04:041097)

 14. National Center for Health Statistics

  Science.gov (United States)

  ... Submit Search the CDC National Center for Health Statistics Note: Javascript is disabled or is not supported ... Survey of Family Growth Vital Records National Vital Statistics System National Death Index Vital Statistics Rapid Release ...

 15. National Coalition for Homeless Veterans

  Science.gov (United States)

  ... Continues Support of National Campaign to End Veteran Homelessness Nov. 14, 2017 This Veterans Day, Harbor Freight ... support of the national campaign to end veteran homelessness through generous contributions to the National Coalition for ...

 16. National Hansen's Disease (Leprosy) Program

  Science.gov (United States)

  ... Caring and Curing Since 1894 National Hansen's Disease (Leprosy) Program Caring and Curing Since 1894 A genetic ... Louisiana New York Texas The National Hansen's Disease (Leprosy) Program The National Hansen's Disease Program is the ...

 17. Banking on the Nation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders

  2015-01-01

  In this article, I analyse the narratives of four Danish central bank governors from the late nineteenth century until the mid-1990s. By conducting a historical analysis informed by neo-institutional theory, I show how these central bank governors were continuously involved in public debates over...... the appropriateness and desirability of their decisions and policies. In these debates, interpretations and reproductions of Danish national identity were central to the governors' claims to legitimacy. I argue that past narratives of the Danish central bank and its governors enabled and framed future legitimacy...... claims and that the central bank and its governors gradually became embedded in national identity. Thus, the article highlights the historical development of the co-configuring relationship between Danish national identity and the legitimacy of monetary organization....

 18. The Danish National Tests

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beuchert, Louise Voldby; Nandrup, Anne Brink

  In 2010, the Danish National Tests were implemented in the public compulsory schools as a mean of evaluating the performance of the public school system. The extensive test program consists of ten mandatory tests in six subjects in grades 2 through 8. In this paper, we share our insights from wor...... characteristics as well as pupils' 9th grade examination marks. We document a stable test score gap across grade levels and socio economic background and discuss the prospects of the national test data for future research....... within each test and argue that this is often a more feasible measure for data analyses compared to the transformed test score presented to pupils and teachers. We provide the reader with preliminary analyses of the relation between pupils' national test results and a wide range of pupil background...

 19. National Network for Immunization Information

  Science.gov (United States)

  ... American College of Obstetricians and Gynecologists . © Copyright National Network for Immunization Information. The information contained in the National Network for Immunization Information Web site should not be ...

 20. National Archives Catalog and API

  Data.gov (United States)

  National Archives and Records Administration — The National Archives Catalog is the online catalog of NARA's nationwide holdings in the Washington, DC area, Regional Archives, and Presidential Libraries.

 1. Nationalism and the Imagination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gayatri Chakravorty Spivak

  2009-01-01

  Full Text Available Nationalism is produced by tapping the most private attachment to ground for the purposes of the most public statecraft. It is predicated on reproductive heteronormativity: birthright. To "naturalize" is to legalize a simulacrum of displaced birth, which becomes an actual birthright for the next generation. Today's globalized world calls for a reinvention of the abstract state-structure for proper constitutional redress still to be available. It must be persistently cleansed of the emergence of nationalism through education. We are looking for a critical regionalism with trans-frontier jurisdiction. The international civil society has no social contract.

 2. Local versus national

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milan, Christian; Nielsen, Mads Pagh; Bojesen, Carsten

  2014-01-01

  of individual energy supply systems based on on-site weather and building conditions, as well as considering the expected energy consumption profile. However, local planning processes are problematic if they do not take regional or national impacts into account. Given the grid connection, the local building...... solution also has an impact on a national scale by exchanging electricity. Therefore it is important to implement respective grid loads into the planning process in order to avoid technology choices, which might counteract grid stability or cost inefficiencies at other sites. The aim of this paper...

 3. Sandia National Laboratories

  Science.gov (United States)

  Gilliom, Laura R.

  1992-01-01

  Sandia National Laboratories has identified technology transfer to U.S. industry as a laboratory mission which complements our national security mission and as a key component of the Laboratory's future. A number of technology transfer mechanisms - such as CRADA's, licenses, work-for-others, and consortia - are identified and specific examples are given. Sandia's experience with the Specialty Metals Processing Consortium is highlighted with a focus on the elements which have made it successful. A brief discussion of Sandia's potential interactions with NASA under the Space Exploration Initiative was included as an example of laboratory-to-NASA technology transfer. Viewgraphs are provided.

 4. What Makes Nations Intelligent?

  Science.gov (United States)

  Hunt, Earl

  2012-05-01

  Modern society is driven by the use of cognitive artifacts: physical instruments or styles of reasoning that amplify our ability to think. The artifacts range from writing systems to computers. In everyday life, a person demonstrates intelligence by showing skill in using these artifacts. Intelligence tests and their surrogates force examinees to exhibit some of these skills but not others. This is why test scores correlate substantially but not perfectly with a variety of measures of socioeconomic success. The same thing is true at the international level. Nations can be evaluated by the extent to which their citizens score well on cognitive tests, including both avowed intelligence tests and a variety of tests of academic achievement. The resulting scores are substantially correlated with various indices of national wealth, health, environmental quality, and schooling and with a vaguer variable, social commitment to innovation. These environmental variables are suggested as causes of the differences in general cognitive skills between national populations. It is conceivable that differences in gene pools also contribute to international and, within nations, group differences in cognitive skills, but at present it is impossible to evaluate the extent of genetic influences. © The Author(s) 2012.

 5. fantsika National Park

  African Journals Online (AJOL)

  Station, a dry deciduous forest within Ankarafantsika National. Park. We set Sherman ... dry deciduous forests compared to research in the eastern rainforests (Goodman et al. .... the ground, this rat was observed on both the ground and trees. We tentatively .... Conservation International, Washington DC. Carleton, M. D. ...

 6. Informal Nationalism After Communism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Since the collapse of the Soviet Union, nation building and identity construction in the post-socialist region have been the subject of extensive academic research. The majority of these studies have taken a 'top-down' approach - focusing on the variety of ways in which governments have sought...

 7. National energy balance - 1978

  International Nuclear Information System (INIS)

  1978-01-01

  The national energy balance of 1978 shows some modifications in relation to the last year. New tables were included aiming to show the brazilian energy situation, such as the hydraulic potential and the non-renewable energy resources. (E.G.) [pt

 8. National Boy Scout Jamboree

  Science.gov (United States)

  1989-01-01

  This video looks at a NASA sponsored exhibit at the National Boy Scout Jamboree in Fredricksburg, VA. Boy Scouts are shown interacting with NASA researchers and astronauts and touring mockups of Space Station Freedom and Apollo 11. NASA's program to encourage the researchers of tomorrow is detailed.

 9. Holy Nations. Global Identities

  DEFF Research Database (Denmark)

  and historical insight of historians, political scientists and social scientists on the question of nationalism and globalisation with the methodological knowledge of religion presented by sociologists of religion. The book brings genuine theoretical explorations and original case studies on civil religion...

 10. National Gallery in Prague

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mikeš, Stanislav; Haindl, Michal; Holub, Radek

  2011-01-01

  Roč. 2011, č. 86 (2011), s. 23-24 ISSN 0926-4981 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LG11009 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : virtrual reality * information system Subject RIV: BD - Theory of Information http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/RO/haindl-national gallery in prague.pdf

 11. Sandia National Laboratories: Research

  Science.gov (United States)

  Energy Stationary Power Earth Science Transportation Energy Energy Research Global Security WMD and decision-making. Materials science Leading the nation in the knowledge of materials engineering success is our foundational scientific research, which provides us with knowledge and capabilities that

 12. National Centre for Ag

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  2014-10-08

  Oct 8, 2014 ... Technology and Research in Irrigation and Drainage/Food and Agriculture. Organization of the United Nations. Bralts, V.F., Edwards, D.M. and Kesner,. C.D. (1985). Field Evaluation of. Drip/Trickle Irrigation Submain Units. In: Drip/Trickle Irrigation in Action. Proceedings of the Third International. Drip/Trickle ...

 13. National energy balance - 1977

  International Nuclear Information System (INIS)

  1977-01-01

  The national energy balance of the 1976 shows several modifications in relation to the last year. The historical serie is based in more confiable information, from several energy companies. The most greater modifications are on energy source of hard control, such as lignite and charcoal for non-siderurgic uses. (E.G.) [pt

 14. NATIONAL HEARING DAY

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  The 12th of June 2003 Is the French National Hearing Day. The Medical Service invites everyone working at CERN to come and have an ear test at the infirmary. Bld. 57, ground floor, between 9h00 and 16h00 Tel. 73802

 15. National hearing day

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  The 12th of June 2003 Is the French National Hearing Day. The Medical Service invites everyone working at CERN to come and have an ear test at the infirmary. Bld. 57, ground floor, between 9h00 and 16h00 Tel. 73802

 16. Careers | Argonne National Laboratory

  Science.gov (United States)

  community. Learn More » Life at Argonne Our diverse community values work-life balance. Find your niche ; enjoy life at work! Learn More » Back to top Twitter Flickr Facebook Linked In YouTube Pinterest Google National Security User Facilities Science Work with Us About Safety News Careers Apply for a Job External

 17. 2012 National Leadership Forum

  Science.gov (United States)

  Magnuson, Peter

  2012-01-01

  Two key themes emerged from the 2012 National Leadership Forum: Taking Business to School, which was hosted by the Career and Technical Education Foundation at the end of May. The first was that employers are looking for a workforce that is technologically savvy while having leadership and employability skills. The second is that the business…

 18. National Pesticide Information Center

  Science.gov (United States)

  ... How can I protect my pets when using pesticides around them? More FAQs FAQ Comics Video FAQs From NPIC: Fact Sheets Videos Web Apps Podcasts Outreach Materials NPIC Professional Resources Social Media: National Pesticide Information Center Tweets by NPICatOSU Please read our ...

 19. Generation IV national program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preville, M.; Sadhankar, R.; Brady, D.

  2007-01-01

  This paper outlines the Generation IV National Program. This program involves evolutionary and innovative design with significantly higher efficiencies (∼50% compared to present ∼30%) - sustainable, economical, safe, reliable and proliferation resistant - for future energy security. The Generation IV Forum (GIF) effectively leverages the resources of the participants to meet these goals. Ten countries signed the GIF Charter in 2001

 20. fantsika National Park

  African Journals Online (AJOL)

  We often observed domestic mammals such as cattle, cats and dogs in the forest at Ampijoroa. Although the primary forest in Ampijoroa is managed by Madagascar National Parks, local people leave these domestic animals in the forest. Introduced animals may be a threat to endemic animals. Cattle can be transmitters of ...

 1. National Energy Balance - 1986

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1986-01-01

  The National Energy Balance - 1986 shows energy fluxes of several primary and secondary energy sources, since the production to the final consumption in the main economic sectors, since 1970 to 1985. The incorporation of a new brazilian information is done. (E.G.) [pt

 2. National Energy Balance - 1981

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1981-01-01

  The National Energy Balance - 1981, shows a new metodology and information in level of several economic sectors, as well as a separation of primary and secondary energy sources, its energy fluxes, i.e. production, imports, exports, consumption, etc...(E.G.) [pt

 3. Patriotism, nationalism and modernity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelhardt, Juliane

  2007-01-01

  The Article investigates sixty-three patriotic societies etablished in the Danish conglomerat state during the Age of the Enlightenment, since they can throw light on the pre-national collective identities. it explains how the patriotic societies had both an external function in regard to society...

 4. Comprehensive national energy strategy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-04-01

  This Comprehensive National Energy Strategy sets forth a set of five common sense goals for national energy policy: (1) improve the efficiency of the energy system, (2) ensure against energy disruptions, (3) promote energy production and use in ways that respect health and environmental values, (4) expand future energy choices, and (5) cooperate internationally on global issues. These goals are further elaborated by a series of objectives and strategies to illustrate how the goals will be achieved. Taken together, the goals, objectives, and strategies form a blueprint for the specific programs, projects, initiatives, investments, and other actions that will be developed and undertaken by the Federal Government, with significant emphasis on the importance of the scientific and technological advancements that will allow implementation of this Comprehensive National Energy Strategy. Moreover, the statutory requirement of regular submissions of national energy policy plans ensures that this framework can be modified to reflect evolving conditions, such as better knowledge of our surroundings, changes in energy markets, and advances in technology. This Strategy, then, should be thought of as a living document. Finally, this plan benefited from the comments and suggestions of numerous individuals and organizations, both inside and outside of government. The Summary of Public Comments, located at the end of this document, describes the public participation process and summarizes the comments that were received. 8 figs.

 5. National Response Team

  Science.gov (United States)

  Response planning and coordination (not direct response itself) is accomplished at the federal level through the U.S. National Response Team (NRT), an interagency group co-chaired by EPA and U.S. Coast Guard. NRT distributes information, plans, and trains.

 6. National Cholesterol Education Month

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  2009-09-01

  Do you know your cholesterol numbers? Your doctor can do a simple test to check your cholesterol levels and help you make choices that lower your risk for heart disease and stroke.  Created: 9/1/2009 by National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP).   Date Released: 9/9/2009.

 7. Why Indigenous Nations Studies?

  Science.gov (United States)

  Porter, Robert; Yellow Bird, Michael

  2000-01-01

  The development of a new Indigenous Nations Studies program at the University of Kansas is described. Success depended on a critical mass of Indigenous and non-Indigenous faculty and students that had a sense of political and social justice and understood the need for institutional change. The biggest challenge was countering the entrenched…

 8. Ingenuity and National Security

  Science.gov (United States)

  2013-06-01

  is in an unfamiliar situation as the lone super power without a significant existential threat. China is a rising power and Russia aspires to...independence to the most powerful nation on the planet . The time period surrounding World War II demonstrated that governmental processes and

 9. NATIONAL CURRENCY INSTABILITY

  OpenAIRE

  Gherman Anca Maria; Huru Dragos

  2008-01-01

  The concept related to currency stability includes internal currency stability as intern price stability, the money demand and supply stability and the stability of the interest rate. Also it includes external currency stability through exchange rate mechanism. The equilibrium of national economy is determined by the evolution of inflation and by the evolution of nominal exchange rate mechanism as an expression of external stability.

 10. England: a healthier nation.

  Science.gov (United States)

  McInnes, D; Barnes, R

  2000-01-01

  HINTS AND TIPS: Several difficult challenges have had to be tackled in developing a health policy for England. Although not all the answers have yet been found and the learning process continues, some lessons can be drawn from experience to date. CONSULTATION: Public consultation and the involvement of a wide range of individuals and groups at all levels and stages is crucial to implementing the policy. Without it, The health of the nation would have remained a paper exercise and the local ownership of the policy that has been achieved in some places could not have come about. This principle has been adopted for Our healthier nation, which will benefit from extensive consultation. Communication of the concepts underlying the policy and of ideas about its strategic implementation is also crucial. A wide variety of mechanisms have been used in England, and this has helped to maintain momentum and to keep health policy high on the agenda. Anecdotal evidence suggests that the Health of the Nation calendar and the Target publication have been especially popular. Target in particular has been and continues to be an effective medium for disseminating ideas and examples of successful implementation strategies. In addition, publication of The health of the nation material on the Internet widened its potential audience considerably. The publication of The health of the nation was especially timely, not only in terms of gaining support and commitment from the leadership of the Department of Health and other government departments, but also across the political spectrum. In addition, the then-recent NHS reforms gave new opportunities for health policy to be incorporated into health service practice. Our healthier nation is also being launched in tandem with a white paper on health services, and the links between them are being stated explicitly. COMMITMENT: As indicated above, commitment from the top is essential to the success of the strategy; this applies not only to the

 11. Human Trafficking and National Morality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William R. DI PIETRO

  2015-12-01

  Full Text Available The paper proposes that national morality is an important variable for explaining national anti-trafficking policy. It uses cross country regression analysis to see whether or not empirically national morality is a determinant of anti-trafficking policy. The findings of the paper are consistent with the notion that improved levels of national morality lead to better national anti-trafficking policy. National morality is found to be statistically relevant for national anti-trafficking policy when controlling for the extent of democracy, the share of the private sector in the economy, and the degree of globalization.

 12. International policies and national action plans for health promotion and education for sustainable development in schools:tranformations and translations

  OpenAIRE

  Madsen, Katrine Dahl; Nordin, Lone Lindegard; Simovska, Venka

  2013-01-01

  Målet med denne dokumentanalyse er at klarlægge de internationale og nationale politiske rammer, der er sat for arbejdet med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i grundskolen i Danmark i dag. Hensigten er at undersøge, hvor begreberne kommer fra, hvad skolerne er forpligtede på, fællestræk og forskelle på områderne og de vægtninger og tolkninger, der har fundet sted gennem tiden. Analysen har således to overordnede mål: 1) at belyse, hvordan sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvi...

 13. National Radwaste Repository Mochovce

  International Nuclear Information System (INIS)

  2000-01-01

  In this leaflet the National Radioactive Waste Repository in Mochovce (Repository) is described. The Mochovce National Radioactive Waste Repository is a surface multi-barrier type storage facility for solid and treated solidified radioactive wastes generated from the Slovak Republic nuclear power plants operation and decommissioning, research institutes, laboratories and hospitals. The Repository comprises a system of single- and double-row storage boxes. The first double-row is enclosed by a steel-structure building. The 18 x 6 x 5.5 m storage boxes are made of reinforced concrete. The wall thickness is 600 mm. Two-double-rows, i.e. 80 storage boxes were built as part of Stage I (1 row = 20 storage boxes). Each storage box has a storage capacity of 90 fibre concrete containers of 3.1 m 3 volume. The total storage capacity is 7200 containers with the overall storage volume of 22320 m 3

 14. National exercise 'INEX 5'

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sokolikova, A.

  2017-01-01

  National INEX suicide took place on 3 and 4 December 2015 and was attended by 21 state administration bodies, the SE, and. with. and 2 organizations as observers. Totally, 75 exercisers, moderators and evaluators and 3 observers took part in the exercise. The purpose of the exercise was to check: (1) decision-making on alert strategies after the occurrence of an extraordinary event, subsequent crisis communication, including possible problems, optimization of the notification system with regard to technical, economic and social factors as well as international communication and coordination; (2) Public information and communication with the public - Coordination review at all levels of governance; (3) National and international support (humanitarian aid, personnel, equipment, etc.) (authors)

 15. American Nations, Latin States

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Nelson Ahumada

  2016-02-01

  Full Text Available The nation, as artifact of modernity, assumes particularities in America such as the colonization and genocide of original peoples which still weighs as a never ending comeback. Nevertheless, capital, with its overwhelming force, destroyed peoples, cultures, traditions and landscapes. Latin America faces the challenge of uniting beyond the necessities of capital, and beyond two languages, spanish and portuguese. All of which has full validity at present with the blocks UNASUR and ALBA. Ethnocentricity is postulated as the exclusive condition of all possible humanity and, as programme, racism without races; Latin American miscegenation, as the potential for unity and the strength of emancipation as a project. Our intellectuals, who constructed a unique and superlative literature, are the lighthouses in the development of a nationalism without races. Anthropology in debate with psychoanalysis can become a compass in rethinking our America.

 16. Whither a "National Planetarium"?

  Science.gov (United States)

  DeVorkin, David

  2018-01-01

  In Spring 1927 Zeiss contacted the Smithsonian Institution about its new wonderful planetarium projector, sending along brochures and testimonials from astronomers. By the end of the year after much back and forth, Zeiss even found backers to underwrite the planetarium for the Smithsonian, feeling that the first planetarium should be built in Washington. Over the following decades, the push for a “national planetarium” revived several times, as a possible option for Jefferson’s Memorial or as a commercial enterprise to revitalize the southwest quadrant of the city. It was even the topic for a student essay contest. Nothing caught on, though planetariums soon proved to be wildly popular in the cities that nurtured them. Here I’ll outline the efforts for Washington, D.C. and ask what the campaigns reveal about the perception of astronomy on the National Mall.

 17. [The National Serum Bank].

  Science.gov (United States)

  Magos-López, C; Sánchez-Villarreal, F; Gutiérrez, G; Tapia-Conyer, R

  1992-01-01

  A National Serum Bank was established to store sera obtained during the National Seroepidemiological Survey performed in Mexico in 1987. More than 70,000 serum samples were obtained from subjects of either sex 1-99 years of age in each of the 32 states of the country. The current collection of sera includes 28,704 male samples and 40,629 female samples. This paper describes the procedures for handling serum samples, including reception registry, storage and distribution to several laboratories for detection of measles, rubella, poliomyelitis, AIDS, diphtheria, pertussis, tetanus, brucella, salmonella, amoeba, toxoplasma, American trypanosomiasis and cysticercus. Determinations of total cholesterol were also made in order to describe its distribution and to identify the prevalence of hypercholesterolemia.

 18. National Database of Geriatrics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kannegaard, Pia Nimann; Vinding, Kirsten L; Hare-Bruun, Helle

  2016-01-01

  AIM OF DATABASE: The aim of the National Database of Geriatrics is to monitor the quality of interdisciplinary diagnostics and treatment of patients admitted to a geriatric hospital unit. STUDY POPULATION: The database population consists of patients who were admitted to a geriatric hospital unit....... Geriatric patients cannot be defined by specific diagnoses. A geriatric patient is typically a frail multimorbid elderly patient with decreasing functional ability and social challenges. The database includes 14-15,000 admissions per year, and the database completeness has been stable at 90% during the past......, percentage of discharges with a rehabilitation plan, and the part of cases where an interdisciplinary conference has taken place. Data are recorded by doctors, nurses, and therapists in a database and linked to the Danish National Patient Register. DESCRIPTIVE DATA: Descriptive patient-related data include...

 19. National Innovation Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundvall, Bengt-Åke

  2007-01-01

  The term national system of innovation has been around for more than 20 years and today it has become widely spread among policy makers as well as among scholars all over the world. This paper takes stock and looks ahead from a somewhat personal point of view. It also gives some insight into how...... and why the concept came about. The paper argues that a key to progress is to get a better understanding of knowledge and learning as the basis for innovation and to understand how difference modes of innovation complement each other and find support in the specific national context. A core...... of the innovation system is defined and it is illustrated that it is necessary both to understand micro-behaviour in the core and understand "the wider setting" within which the core operates. Concepts used in organization theory referring to fit and misfit may be used to enrich the understanding of the performance...

 20. Rethinking National Security

  Science.gov (United States)

  1990-10-01

  III. ’Proliferation in the 1990m.’ tratomic Rhvii . 17 (Summer 1969): 9-20. 30 McGowan. Pat, and Charles W. Ke.le.. ZuLfMl. weaLpon. mi Foreig L Y...Vayrynen. ads. Militarization #1nd Production . New York: St. Martin’s, 1983. (HC 79 .D4 M54 1983) Twight, Charlotte. *Political Economy of the National

 1. Why National Biomechanics Day?

  Science.gov (United States)

  DeVita, Paul

  2018-04-11

  National Biomechanics Day (NBD) seeks to expand the influence and impact of Biomechanics on our society by expanding the awareness of Biomechanics among young people. NBD will manifest this goal through worldwide, synchronized and coordinated celebrations and demonstrations of all things Biomechanics with high school students. NBD invites all Biomechanists to participate in NBD 2018, http://nationalbiomechanicsday.asbweb.org/. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. National energy balance - 1976

  International Nuclear Information System (INIS)

  1976-01-01

  Based on available data from IBGE, CNP/Petrobras, Eletrobras, Nuclebras and other governmental enterprises the National Energy Balance was done. This publication covers since 1965 to 1975. In conformity to the international rules, the energy resources used for non-energy purposes were excluded. The energy production and consumption for the next ten years were forecasted, considering the actual brazilian energy policy. (E.G.) [pt

 3. The Culture of Nationalism

  Science.gov (United States)

  2013-12-01

  transformation into tools of the extremist nationalist state applies, at least in its broad strokes, to such other art forms as music , theater, or opera. A...monuments were an effective part of the liturgy of public festivals which the Nazis adopted and extended. This development played a key role in the...an area that provided space for festivals and celebrations. A sort of pilgrimage to these sites of national significance was carried out to worship

 4. Performing Nation, Performing Difference

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars

  2009-01-01

  Oplægget diskuterer Luhrmanns brug af den episke nationsgrundlæggende fortælling, og hvordan han underminerer den ved hjælp af den sideløbende fortælling om de stjålne generationer af aboriginale børn. Det bliver den sidste fortælling, der ender med at overtage beretningen og blive til den nation...

 5. Intelligent National Strategy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  China has unveiled a strategic plan aimed at strengthening I PR protection and enhancing the country’s overall competitiveness China’s State Council published the Outline of the National Intellectual Property Strategy in early June, taking on one of the country’s major bugbears. The plan aims to improve the use of intellectual property rights (IPR) by 2020 and consists of a preface, guiding prin- ciples and strategic goals, strategic focuses,

 6. National nuclear scientific program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Plecas, I.; Matausek, M.V.; Neskovic, N.

  2001-01-01

  National scientific program of the Vinca Institute Nuclear Reactors And Radioactive Waste comprises research and development in the following fields: application of energy of nuclear fission, application of neutron beams, analyses of nuclear safety and radiation protection. In the first phase preparatory activities, conceptual design and design of certain processes and facilities should be accomplished. In the second phase realization of the projects is expected. (author)

 7. National Seismic Station

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stokes, P.A.

  1982-06-01

  The National Seismic Station was developed to meet the needs of regional or worldwide seismic monitoring of underground nuclear explosions to verify compliance with a nuclear test ban treaty. The Station acquires broadband seismic data and transmits it via satellite to a data center. It is capable of unattended operation for periods of at least a year, and will detect any tampering that could result in the transmission of unauthentic seismic data

 8. NATIONAL CURRENCY INSTABILITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gherman Anca Maria

  2008-05-01

  Full Text Available The concept related to currency stability includes internal currency stability as intern price stability, the money demand and supply stability and the stability of the interest rate. Also it includes external currency stability through exchange rate mechanism. The equilibrium of national economy is determined by the evolution of inflation and by the evolution of nominal exchange rate mechanism as an expression of external stability.

 9. National energy efficiency programme

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This paper focusses on energy conservation and specifically on energy efficiency which includes efficiency in the production, delivery and utilisation of energy as part of the total energy system of the economy. A National Energy Efficiency Programme is being launched in the Eighth Plan that will take into account both macro level and policy and planning considerations as well as micro level responses for different category of users in the industry, agriculture, transport and domestic sectors. The need for such a National Energy Efficiency Programme after making an assessment of existing energy conservation activities in the country is discussed. The broad framework and contents of the National Energy Efficiency Programme have been outlined and the Eighth Plan targets for energy conservation and their break-up have been given. These targets, as per the Eighth Plan document are 5000 MW in electricity installed capacity and 6 million tonnes of petroleum products by the terminal year of the Eighth Plan. The issues that need to be examined for each sector for achieving the above targets for energy conservation in the Eighth Plan are discussed briefly. They are: (a) policy and planning, (b) implementation arrangements which include the institutional setup and selective legislation, (c) technological requirements, and (d) resource requirements which include human resources and financial resources. (author)

 10. National School of Dismantling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ivaldi, Fabienne

  2003-01-01

  The National Institut of Nuclear Sciences and Techniques founded of 2001 a National School of Dismantling, NSD, at the end, which was validated by CEA, COGEMA, EDF and ANDRA. This school addresses four major issues: Decontamination; Dismantling; Demolition and waste Disposal (4D). Dedicated for instructing scientific and technical knowledge and know-how, needed in dismantling the nuclear installations, NSD has as targets: - personnel at engineering and operational level; - personnel occupied with involved trades from conception through intervention; - students and employees on leave; - employees while training on the job. Initial basic education for students in collaboration with schools and universities concerns: - master degree in radioactive waste management; - master degree in dismantling; - professional license in 3 D; - pro 4 D graduation. NSD is also engaged in continual formation for employees qualified, or not, adapted to the needs generated by the following tasks and personnel: - introduction in dismantling; - project team; - specialist engineer; - team head; - agent for remedial action; - agent for dismantling. The National School of Dismantling joins a network of human and technological capabilities confined within the 4 D frame, namely: - scientific and technical competencies (experts, instructors working in the nuclear field and dismantling); - pedagogical competence (professionals from basic and continual education); - specific material means such as those used by construction site schools, mock-ups, rooms for practical training etc

 11. BLM Colorado National Monument and National Conservation Area Polygons

  Data.gov (United States)

  Department of the Interior — Shapefile Format –This data set consists of digital data describing BLM National Conservation Lands or National Landscape Conservation System (NLCS) in the State of...

 12. National Health Interview Survey (NHIS) - National Cardiovascular Disease Surveillance Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — 2001 forward. The National Health Interview Survey (NHIS) has monitored the health of the nation since 1957. NHIS data on a broad range of health topics are...

 13. National Hydrography Dataset (NHD) - USGS National Map Downloadable Data Collection

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — The USGS National Hydrography Dataset (NHD) Downloadable Data Collection from The National Map (TNM) is a comprehensive set of digital spatial data that encodes...

 14. USGS National Hydrography Dataset from The National Map

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — USGS The National Map - National Hydrography Dataset (NHD) is a comprehensive set of digital spatial data that encodes information about naturally occurring and...

 15. VT Green Mountain National Forest National Recreation Areas

  Data.gov (United States)

  Vermont Center for Geographic Information — (Link to Metadata) This dataset includes National Recreation Areas (NRAs) designated by Congress on the Green Mountain National Forest (GMNF) as of 2006. There are...

 16. A national assessment of physical activity on US national forests

  Science.gov (United States)

  Jeffrey D. Kline; Randall S. Rosenberger; Eric M. White

  2011-01-01

  In an era of declining timber harvests on federal lands, the US Forest Service has sought to better describe the public benefits associated with the nation's continued investment in managing the national forests. We considered how national forests contribute to public health by providing significant outdoor recreation opportunities. Physical inactivity has become...

 17. National transuranic program plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  As a result of various program initiatives, the U.S. generated and will continue to generate waste contaminated with radioactive materials. Because of increased awareness of the risks and special requirements to safely manage long-lived alpha-emitting radionuclides, a new category of radioactive waste, transuranic (TRU) waste, was adopted in 1970. Heads of Field Elements can determine that other alpha-contaminated wastes, peculiar to a specific site, must be managed as transuranic wasteclose quotes. TRU waste is generated and stored at various DOE sites around the country. In December 1993, the National Transuranic Program Office (NTPO) was established as part of the Carlsbad Area Office (CAO) to integrate and coordinate the diverse organizational elements that contribute to the complex-wide management of TRU waste. Numerous sites with small TRU waste inventories are also part of the national TRU waste system. The majority of TRU waste is also contaminated with hazardous materials and is thus considered mixed waste. Mixed waste must be managed in compliance with all federal, state, and local regulations that are applicable to the radioactive and/or hazardous component of the waste. Each generator site is responsible for the management of its respective waste. Sites must plan and implement programs to minimize, characterize, package, treat, store, ship, and dispose of all TRU waste; construct required waste management facilities and equipment; obtain permits; perform site-specific National Environmental Policy Act (NEPA) analyses; conduct environmental studies; perform laboratory analyses; and certify that waste meets appropriate disposal facility criteria. Due to the toxicity and long half-lives of TRU radionuclides, TRU waste must be disposed in a manner that offers greater confinement than shallow land burial

 18. National Physics Conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oancea, Margareta; Sandu, Doina; Calboreanu, Rodica

  2000-01-01

  The National Physics Conference organized annually by the Romanian Physical Society has been held in Constanta, Romania on September 21-23, 2000. It covered the following 12 sections: - 1. Astrophysics and High Energy (9 reports); - 2. Atomic and Molecular Physics (20 reports); - 3. Nuclear Physics (18 reports); - 4. Technical and Engineering Physics (34 reports); - 5. Condensed Matter Physics (67 reports); - 6. Optics and Quantum Electronics (12 reports); - 7. Plasma Physics (27 reports); - 8. Biophysics (30 reports); - 9. Physics for Energy (17 reports); - 10. Mathematical and Computational Physics (20 reports); -11. Physics and Education (8 reports); - 12. Earth and Environmental Physics (16 reports). The proceedings contains mainly short communications

 19. EDF national emergency organization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laverge, J.

  1992-01-01

  The scope of French nuclear power led Electricite de France (EDF) to design standard products, manufactured in series but adaptable to different sites. Standardization is based on the decision on a single technology: pressurized water reactors (PWR). Thirty-four 900 MW and seventeen 1300 MW units are in operation on seventeen sites. The specific nature of French organization for normal operation and accident management results from equipment standardization and single licensee. This specificity is based on emergency plan standardization and highly structured national organization. Figs

 20. Polymer solidification national program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kalb, P.D.; Colombo, P.

  1993-04-01

  Brookhaven National Laboratory (BNL) has developed several new and innovative polymer processes for the solidification of low-level radioactive, hazardous and mixed wastes streams. Polyethylene and modified sulfur cement solidification technologies have undergone steady, gradual development at BNL over the past nine years. During this time they have progressed through each of the stages necessary for logical technology maturation: from process conception, parameter optimization, waste form testing, evaluation of long-term durability, economic analysis, and scale-up feasibility. This technology development represents a significant investment which can potentially provide DOE with both short- and long-term savings

 1. National HTGR safety program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Davis, D.E.; Kelley, A.P. Jr.

  1982-01-01

  This paper presents an overview of the National HTGR Program in the US with emphasis on the safety and licensing strategy being pursued. This strategy centers upon the development of an integrated approach to organizing and classifying the functions needed to produce safe and economical nuclear power production. At the highest level, four plant goals are defined - Normal Operation, Core and Plant Protection, Containment Integrity and Emergency Preparedness. The HTGR features which support the attainment of each goal are described and finally a brief summary is provided of the current status of the principal safety development program supporting the validation of the four plant goals

 2. National hydrogen energy roadmap

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None, None

  2002-11-01

  This report was unveiled by Energy Secretary Spencer Abraham in November 2002 and provides a blueprint for the coordinated, long-term, public and private efforts required for hydrogen energy development. Based on the results of the government-industry National Hydrogen Energy Roadmap Workshop, held in Washington, DC on April 2-3, 2002, it displays the development of a roadmap for America's clean energy future and outlines the key barriers and needs to achieve the hydrogen vision goals defined in

 3. National Calendar-2008

  Science.gov (United States)

  Ghedrovici, Vera; Svet, Maria; Matvei, Valeria; Madan, Ion; Perju, Elena; Sargun, Maria; Netida, Maria

  The calendar represents a few hundreds of biographies of scientists, artists and writers from everywhere, printed in chronological order and adjusted to their birthdays. A number of international and national holydays, including some refering to science are included in the Calendar. A great defect of the calendar is the introduction of the "International day of astrology" in the list of holydays. Another defect is the absence of the indication on the membership to the Communist Party for persons cited from the former Soviet Union. The following Physicists, mathematicians, chemists and astronomers had biographies in this issue: Ilie I. Lupu (math),Lev D. Landau,

 4. The national geomagnetic initiative

  Science.gov (United States)

  1993-01-01

  The Earth's magnetic field, through its variability over a spectrum of spatial and temporal scales, contains fundamental information on the solid Earth and geospace environment (the latter comprising the atmosphere, ionosphere, and magnetosphere). Integrated studies of the geomagnetic field have the potential to address a wide range of important processes in the deep mantle and core, asthenosphere, lithosphere, oceans, and the solar-terrestrial environment. These studies have direct applications to important societal problems, including resource assessment and exploration, natural hazard mitigation, safe navigation, and the maintenance and survivability of communications and power systems on the ground and in space. Studies of the Earth's magnetic field are supported by a variety of federal and state agencies as well as by private industry. Both basic and applied research is presently supported by several federal agencies, including the National Science Foundation (NSF), U.S. Geological Survey (USGS), U.S. Department of Energy (DOE), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Aeronautics and Space Administration (NASA), and U.S. Department of Defense (DOD) (through the Navy, Air Force, and Defense Mapping Agency). Although each agency has a unique, well-defined mission in geomagnetic studies, many areas of interest overlap. For example, NASA, the Navy, and USGS collaborate closely in the development of main field reference models. NASA, NSF, and the Air Force collaborate in space physics. These interagency linkages need to be strengthened. Over the past decade, new opportunities for fundamental advances in geomagnetic research have emerged as a result of three factors: well-posed, first-order scientific questions; increased interrelation of research activities dealing with geomagnetic phenomena; and recent developments in technology. These new opportunities can be exploited through a national geomagnetic initiative to define objectives and

 5. National Medical Cyclotron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyd, Rex.

  1991-01-01

  The National Medical Cyclotron, under construction at Sydney's Royal Prince Alfred Hospital(RPAH) is to be operated by the Australian Nuclear Science and Technology Organization in collaboration with the hospital. Its main purpose is to produce radioisotopes on commercial basis for distribution to hospitals through Australia as well as short-lived radioisotopes (2 minutes to 2 hours) for immediate application at RPAH in Positron Emission Tomography, to study the dynamics of human physiology and metabolism in organs, bones and soft tissues. A list of the principal cyclotron-produced radionuclides is provided. ills

 6. An Aerospace Nation

  Science.gov (United States)

  2016-05-25

  of world commerce , informa- tion, and finance. Its education system was second to none, and its cur- rency was the world’s benchmark. In the early...professionals than the United States. An estimate by the US Department of Commerce predicts that by 2018 “the U.S. will have more than 1.2 million unfilled...taxpayer.30 Thus, being an advanced aerospace nation will help balance the federal budget and extend the benefits of prosperity to a new generation

 7. National Synchrotron Light Source

  International Nuclear Information System (INIS)

  van Steenbergen, A.

  1979-01-01

  The National Synchrotron Light Source comprises two high intensity electron storage rings for the generation of intense fluxes of synchrotron radiation in the vuv wavelength domain (700 MeV e - ring) and in the x-ray wavelength domain (2.5 GeV e - ring). A description is presented of the basic facility and the characteristics of the synchrotron radiation sources. The present plans for specific beam lines will be enumerated and the planned use of beam wigglers and undulators will be discussed

 8. Transcending the nation state

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cort, Pia

  2009-01-01

  competition. This article surveys vocational education and training models in Europe, applying a discursive institutionalist perspective in order to describe how vocational education and training as an institution is being reframed by means of the Copenhagen Process, and concludes that a European model......Throughout Europe, vocational education and training is undergoing reform and modernisation as part of a common EU policy process, the Copenhagen Process. The aim of this Process is initiate a pan-European modernisation of vocational education and training in order to meet the challenges of global...... is under construction which aims to transcend the nation state by introducing a new way of "thinking" vocational education and training....

 9. Cross-National Yardstick Comparisons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller Hansen, Kasper; Leth Olsen, Asmus; Bech, Mickael

  2015-01-01

  performance comparisons—even when accounting for classic national sociotropic and egotropic items. Specifically, voters respond strongly to how the prospective wealth of Denmark evolves relative to the neighboring Sweden. Interestingly, voters are more negative in their response to cross-national losses......Comparing performance between countries is both a theoretically and intuitively useful yardstick for voters. Cross-national comparisons provide voters with heuristics that are less cognitively demanding, less ambiguous, and less uncertain than solely national, absolute performance measurements. We...... test this proposition using a unique, choice experiment embedded in the 2011 Danish National Election Study. This design allows to contrast cross-national comparisons with more traditional national sociotropic and egotropic concerns. The findings suggest that voters are strongly influenced by cross-national...

 10. National Fire News- Current Wildfires

  Science.gov (United States)

  ... 1 to 5) Current hours for the National Fire Information Center are (MST) 8:00 am - 4: ... for more information. June 15, 2018 Nationally, wildland fire activity remains about average for this time of ...

 11. National Patient Care Database (NPCD)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The National Patient Care Database (NPCD), located at the Austin Information Technology Center, is part of the National Medical Information Systems (NMIS). The NPCD...

 12. National Center for Biotechnology Information

  Science.gov (United States)

  ... to NCBI Sign Out NCBI National Center for Biotechnology Information Search database All Databases Assembly Biocollections BioProject ... Search Welcome to NCBI The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access ...

 13. National Strategies for Technological Innovation

  Science.gov (United States)

  Rossini, Frederick; Bozeman, Barry

  1977-01-01

  Considers the implications of the technological innovation literature for possible national strategies for innovation. Sketches highly generalized innovation strategies for nations at various levels of technological development. (Author/IRT)

 14. Timely and Effective Care - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Timely and Effective Care measures - national data. This data set includes national-level data for measures of heart attack care, heart failure care, pneumonia care,...

 15. National Recommended Water Quality Criteria

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The National Recommended Water Quality Criteria is a compilation of national recommended water quality criteria for the protection of aquatic life and human health...

 16. National Take-Back Initiative

  Science.gov (United States)

  ... Disposal Information Drug and Chemical Information E-commerce Initiatives Federal Agencies & Related Links Federal Register Notices National ... Disposal Information Drug and Chemical Information E-commerce Initiatives Federal Agencies & Related Links Federal Register Notices National ...

 17. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Resources Business Congressional Affairs Jobs Benefits Booklet Data & Statistics VA Open Data VA App Store National Resource ... Manuals Mobile Apps Publications Toolkits Videos Web Links Advanced Search About Us National Center for PTSD What ...

 18. National Integration, Citizenship, Political Participation

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  attainment of a successful democratization process and national stability. ... insecurity, sectarian violence, ethnic strifes, political instability and threats of .... of nation-states out of disparate socio-economic, religious, ethnic and geographical.

 19. National Knowledge Commission

  Science.gov (United States)

  Pitroda, Sam

  2007-04-01

  India's National Knowledge Commission (NKC) established by the prime minister is focused on building institutions and infrastructure in Education, Science and Technology, Innovation etc. to meet the challenges of the knowledge economy in the 21st century and increase India's competitive advantage in the global market. India today stands poised to reap the benefits of a rapidly growing economy and a major demographic advantage, with 550 million young people below the age of 25 years, the largest in the world. The NKC is focused on five critical areas of knowledge related to access, concepts, creation, applications and services. This includes a variety of subject areas such as language, translations, libraries, networks, portals, affirmative action, distance learning, intellectual property, Entrepreneurship, application in Agriculture, health, small and medium scale industries, e-governance etc. One of the keys to this effort is to build a national broadband gigabit of networks of 500 nodes to connect universities, Libraries, Laboratories, Hospitals, Agriculture institutions etc. to share resources and collaborate on multidisciplinary activities. This presentation will introduce the NKC, discuss methodology, subject areas, specific recommendation and outline a plan to build knowledge networks and specifics on network architecture, applications, and utilities.

 20. PLANNING NATIONAL RADIOTHERAPY SERVICES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo eRosenblatt

  2014-11-01

  Full Text Available Countries, states and island nations often need forward planning of their radiotherapy services driven by different motives. Countries without radiotherapy services sponsor patients to receive radiotherapy abroad. They often engage professionals for a feasibility study in order to establish whether it would be more cost-beneficial to establish a radiotherapy facility. Countries where radiotherapy services have developed without any central planning, find themselves in situations where many of the available centres are private and thus inaccessible for a majority of patients with limited resources. Government may decide to plan ahead when a significant exodus of cancer patients travel to another country for treatment, thus exposing the failure of the country to provide this medical service for its citizens. In developed countries the trigger has been the existence of highly visible waiting lists for radiotherapy revealing a shortage of radiotherapy equipment.This paper suggests that there should be a systematic and comprehensive process of long-term planning of radiotherapy services at the national level, taking into account the regulatory infrastructure for radiation protection, planning of centres, equipment, staff, education pr

 1. National transmission grid study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abraham, Spencer [USDOE Office of the Secretary of Energy, Washington, DC (United States)

  2003-05-31

  The National Energy Policy Plan directed the U.S. Department of Energy (DOE) to conduct a study to examine the benefits of establishing a national electricity transmission grid and to identify transmission bottlenecks and measures to address them. DOE began by conducting an independent analysis of U.S. electricity markets and identifying transmission system bottlenecks using DOE’s Policy Office Electricity Modeling System (POEMS). DOE’s analysis, presented in Section 2, confirms the central role of the nation’s transmission system in lowering costs to consumers through increased trade. More importantly, DOE’s analysis also confirms the results of previous studies, which show that transmission bottlenecks and related transmission system market practices are adding hundreds of millions of dollars to consumers’ electricity bills each year. A more detailed technical overview of the use of POEMS is provided in Appendix A. DOE led an extensive, open, public input process and heard a wide range of comments and recommendations that have all been considered.1 More than 150 participants registered for three public workshops held in Detroit, MI (September 24, 2001); Atlanta, GA (September 26, 2001); and Phoenix, AZ (September 28, 2001).

 2. The National Map - Orthoimagery

  Science.gov (United States)

  Mauck, James; Brown, Kim; Carswell, William J.

  2009-01-01

  Orthorectified digital aerial photographs and satellite images of 1-meter (m) pixel resolution or finer make up the orthoimagery component of The National Map. The process of orthorectification removes feature displacements and scale variations caused by terrain relief and sensor geometry. The result is a combination of the image characteristics of an aerial photograph or satellite image and the geometric qualities of a map. These attributes allow users to: *Measure distance *Calculate areas *Determine shapes of features *Calculate directions *Determine accurate coordinates *Determine land cover and use *Perform change detection *Update maps The standard digital orthoimage is a 1-m or finer resolution, natural color or color infra-red product. Most are now produced as GeoTIFFs and accompanied by a Federal Geographic Data Committee (FGDC)-compliant metadata file. The primary source for 1-m data is the National Agriculture Imagery Program (NAIP) leaf-on imagery. The U.S. Geological Survey (USGS) utilizes NAIP imagery as the image layer on its 'Digital- Map' - a new generation of USGS topographic maps (http://nationalmap.gov/digital_map). However, many Federal, State, and local governments and organizations require finer resolutions to meet a myriad of needs. Most of these images are leaf-off, natural-color products at resolutions of 1-foot (ft) or finer.

 3. Crises in national leadership?

  Science.gov (United States)

  Mahathir, M

  1998-01-01

  In Asia, an economic crisis has occurred simultaneously with an immense increase in the prevalence of HIV/AIDS fueled by inadequate responses to the epidemic. This response has been further weakened by sudden budget cuts and changes in government priorities, and the situation has been exacerbated by its suddenness and by the fact that large numbers of people are at risk and are unemployed. Also, Asian countries are now seeking entry into the pool of countries where donors support HIV/AIDS prevention and treatment programs just as donors are reducing their aid budgets. Prevention programs are being severely compromised even before they became effective, and efforts to secure treatment are hindered by high prices, by devalued national currencies, and by an increasing trend towards the privatization of health care. In the long run, efforts to restore economic stability will be hindered by the socioeconomic impact of the HIV/AIDS pandemic. In order to improve future prospects, the leadership of all national AIDS programs must reexamine the cost effectiveness of their priorities. Such a move would target marginalized groups, reduce use of expensive mass media campaigns, increase international cooperation over issues dealing with migrant workers, create programs recognizing the crucial role of women, increase the involvement of infected people in prevention programs, recognize the long-term socioeconomic benefits of providing adequate and equitable care and treatment, and recognize the benefits of prioritizing HIV/AIDS funding.

 4. National companies : performance, ventures, utility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Didier, F.

  1994-01-01

  The author shows how a performing National Company can efficiently contribute, in line with the producing State, to the negotiation with International Companies and the success of large oil ventures contemplated by reserves-short countries. Fully entrepreneurial, the National Company will usefully ''explore'' touchy matters, and bring closer national rationale and petroleum rationale. (Author)

 5. Guard News - The National Guard

  Science.gov (United States)

  operations during chemical attack May 25, 2018 - SWANTON, Ohio - Maintenance is a critical component in Leaders discuss future of National Guard cyber warfare May 21, 2018 - CAMP ATTERBURY, Ind. - While National Guard teams from across the nation tested themselves on their cyber defensive capabilities at

 6. National Smart Water Grid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beaulieu, R A

  2009-07-13

  The United States repeatedly experiences floods along the Midwest's large rivers and droughts in the arid Western States that cause traumatic environmental conditions with huge economic impact. With an integrated approach and solution these problems can be alleviated. Tapping into the Mississippi River and its tributaries, the world's third largest fresh water river system, during flood events will mitigate the damage of flooding and provide a new source of fresh water to the Western States. The trend of increased flooding on the Midwest's large rivers is supported by a growing body of scientific literature. The Colorado River Basin and the western states are experiencing a protracted multi-year drought. Fresh water can be pumped via pipelines from areas of overabundance/flood to areas of drought or high demand. Calculations document 10 to 60 million acre-feet (maf) of fresh water per flood event can be captured from the Midwest's Rivers and pumped via pipelines to the Colorado River and introduced upstream of Lake Powell, Utah, to destinations near Denver, Colorado, and used in areas along the pipelines. Water users of the Colorado River include the cities in southern Nevada, southern California, northern Arizona, Colorado, Utah, Indian Tribes, and Mexico. The proposed start and end points, and routes of the pipelines are documented, including information on right-of-ways necessary for state and federal permits. A National Smart Water Grid{trademark} (NSWG) Project will create thousands of new jobs for construction, operation, and maintenance and save billions in drought and flood damage reparations tax dollars. The socio-economic benefits of NWSG include decreased flooding in the Midwest; increased agriculture, and recreation and tourism; improved national security, transportation, and fishery and wildlife habitats; mitigated regional climate change and global warming such as increased carbon capture; decreased salinity in Colorado River water

 7. Building blocks for national cyberpower

  CSIR Research Space (South Africa)

  Van Vuuren, JJ

  2016-01-01

  Full Text Available national power, than simply a means or attribute of national power. Thus, for a formulation for perceived cyberpower (PCP) would be best expressed as a replication or fractal of national power, and not a unique independent attribute. National security... by using the indicators of the Booz Allen Cyberpower Index (2011) to the traditional “DIME” elements, shows that cyberpower is an abstraction of the DIME acronym, and thus cyber is a fractal of National Power and not an element. Furthermore...

 8. Genre, raison et nation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rada Ivekovic

  2009-01-01

  Full Text Available Ce travail s’intéresse aux mécanismes de sexuation et de subjectivation dans la construction de la nation. Quelques-uns ont postulé le “retard” de certains groupes sociaux par rapport à l’avènement de la “modernité”, concernant notamment les sujets extraeuropéens, mais aussi les femmes. En réalité, il n’y a pas de retard soit des femmes, soit des peuples colonisés en matière de modernité, parce que la norme de celle-ci est établie elle-même de façon arbitraire à partir d’une position de domination hégémonique depuis la modernité occidentale.

 9. Understanding US National Intelligence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leander, Anna

  2014-01-01

  In July 2010, the Washington Post (WP) published the results of a project on “Top Secret America” on which twenty investigative journalists had been working for two years. The project drew attention to the change and growth in National Intelligence following 9/11 (Washington Post 2010a......). The initial idea had been to work on intelligence generally, but given that this proved overwhelming, the team narrowed down to focus only on intelligence qualified as “top secret.” Even so, the growth in this intelligence activity is remarkable. This public is returning, or in this case expanding...... at an impressive speed confirming the general contention of this volume. Between 2001 and 2010 the budget had increased by 250 percent, reaching $75 billion (the GDP of the Czech Republic). Thirty-three building complexes for top secret work had been or were under construction in the Washington area; 1...

 10. Yellowcake National Park

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dagget, D.

  1985-01-01

  Exploration for and mining of uranium ore is going on within 10 miles of the Grand Canyon National Park. The current rush started in 1980, when a Denver-based company, Energy Fuels Nuclear, took over a claim in Hack Canyon and uncovered a very rich deposit of uranium ore. Recent explorations have resulted in some 1300 claims in the area around the Grand Canyon, many of them in the Arizona Strip, the land between the Canyon and Utah. The center of current controversy is the 1872 Mining Law. Replacement of the law with a leasing system similar to that used for leasable minerals such as coal, oil shale, oil and gas, potash, and phosphate is advocated. 1 figure

 11. Modernization mixed with nationalism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikiforov Konstantin V.

  2014-01-01

  Full Text Available This essay reflects on a particular manner in which modernisation have taken place in the Balkans in modern history, from the 1878 Berlin Congress onwards. The Balkan countries faced twofold difficulties in their development: they had to overcome their backwardness stemming from the centuries of the Ottoman yoke and catch up with modern Western Europe, and resolve their numerous mutual territorial and political disputes. The latter task was especially difficult due to the constant interference in Balkan affairs on the part of Great Powers. This interference further aggravated nationalistic tensions between the Balkan states. The peculiar mixture of modernisation efforts and nationalism remains to this day when the entire region strives to join the European Union.

 12. Danish National Lymphoma Registry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arboe, Bente; Josefsson, Pär; Jørgensen, Judit

  2016-01-01

  AIM OF DATABASE: The Danish National Lymphoma Registry (LYFO) was established in order to monitor and improve the diagnostic evaluation and the quality of treatment of all lymphoma patients in Denmark. STUDY POPULATION: The LYFO database was established in 1982 as a seminational database including...... all lymphoma patients referred to the departments of hematology. The database became nationwide on January 1, 2000. MAIN VARIABLES: The main variables include both clinical and paraclinical variables as well as details of treatment and treatment evaluation. Up to four forms are completed for each......-100 years) and a male/female ratio of 1.23:1. Patients can be registered with any of 42 different subtypes according to the World Health Organization classifications. CONCLUSION: LYFO is a nationwide database for all lymphoma patients in Denmark and includes detailed information. This information is used...

 13. National Calendar-2009

  Science.gov (United States)

  Ghedrovici, Vera; Svet, Maria; Matvei, Valeria; Perju, Elena; Sargun, Maria; Netida, Maria

  2009-10-01

  The calendar represents a few hundreds of biographies of scientists, artists and writers from everywhere, printed in chronological order and adjusted to their birthdays. A number of international and national holydays, including some refering to science are included in the Calendar. A great deffect of the Calendar is the introduction in the list of holydays of the "international day of astrology". Another defect is the absence of the indication of the membership to Communist Parties for persons cited from the former USSR and former Communist Countries. The following physicists, astronomers and mathematicians had biographies in the actual issue: Kon, Lia Z., Arnautov, Vladimir I. (math), Tsukerblat, B., Kapitza, P., Donici (Donitch), N.N., Sklodowska-Curie, Maria, da Vinci, Leonardo, Birkhof, George David, Galilei, Galileo, Pisarzhveskij, Lev (chemist), Mossbauer, Rudolf Ludwig, Clochisner (Klokishner), Sofia I., Miscoi (Mishkoy), Gh. (Math), Mendel, Gregor Lohan (genet.), Glavan, Vasile (math), Chetrus (Ketrush), P. (chem), Bostan, Ion (mech. eng.), Boltzmann, Ludwig Ed.

 14. Geology of National Parks

  Science.gov (United States)

  Stoffer, Philip W.

  2008-01-01

  This is a set of two sheets of 3D images showing geologic features of many National Parks. Red-and-cyan viewing glasses are need to see the three-dimensional effect. A search on the World Wide Web will yield many sites about anaglyphs and where to get 3D glasses. Red-blue glasses will do but red-cyan glasses are a little better. This publication features a photo quiz game: Name that park! where you can explore, interpret, and identify selected park landscapes. Can you identify landscape features in the images? Can you explain processes that may have helped form the landscape features? You can get the answers online.

 15. National arrangements for radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  2007-01-01

  After a presentation of several letters exchanged between the French health ministry and public agencies in charge of public health or nuclear safety after a radiotherapy accident in Epinal, this report comments the evolution of needs in cancerology care and the place given to radiotherapy. It outlines the technological and organisational evolution of radiotherapy and presents the distribution of radiotherapy equipment, of radio-therapists and other radiotherapy professionals in France. Within the context of radiotherapy accidents which occurred in 2007, it presents the regulatory arrangements which aimed at improving the safety, short term and middle term arrangements which are needed to support and structure radiotherapy practice quality. It stresses the fact that the system will deeply evolve by implementing a radiotherapy vigilance arrangement and a permanent follow-on and adaptation plan based on surveys and the creation of a national committee

 16. National Biological Monitoring Inventory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burgess, R.L.

  1979-01-01

  The National Biological Monitoring Inventory, initiated in 1975, currently consists of four computerized data bases and voluminous manual files. MAIN BIOMON contains detailed information on 1,021 projects, while MINI BIOMON provides skeletal data for over 3,000 projects in the 50 states, Puerto Rico, the Virgin Islands, plus a few in Canada and Mexico. BIBLIO BIOMON and DIRECTORY BIOMON complete the computerized data bases. The structure of the system provides for on-line search capabilities to generate details of agency sponsorship, indications of funding levels, taxonomic and geographic coverage, length of program life, managerial focus or emphasis, and condition of the data. Examples of each of these are discussed and illustrated, and potential use of the Inventory in a variety of situations is emphasized

 17. Honoring our Nation's Veterans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robbins RA

  2015-11-01

  Full Text Available No abstract available. Article truncated at 150 words. Today is Armistice Day, renamed Veterans Day in 1954, to honor our Nation's Veterans. In Washington the rhetoric from both the political right and left supports our Veterans. My cynical side reminds me that this might have something to do with Veterans voting in a higher percentage than the population as a whole, but let me give the politicians this one. Serving our Country in the military is something that deserves to be honored. I was proud to serve our Veterans over 30 years at the four Department of Veterans Affairs (VA hospitals. However, the VA has had a very bad year. First, in Washington there were the resignations of the Secretary of Veterans Affairs, Eric Shinseki; the undersecretary for the Veterans Health Administration, Robert Petzel; and the undersecretary for the Veterans Benefits Administration, Allison Hickey. Locally, in the light of the VA wait scandal there were the firing of ...

 18. NOAA's National Snow Analyses

  Science.gov (United States)

  Carroll, T. R.; Cline, D. W.; Olheiser, C. M.; Rost, A. A.; Nilsson, A. O.; Fall, G. M.; Li, L.; Bovitz, C. T.

  2005-12-01

  NOAA's National Operational Hydrologic Remote Sensing Center (NOHRSC) routinely ingests all of the electronically available, real-time, ground-based, snow data; airborne snow water equivalent data; satellite areal extent of snow cover information; and numerical weather prediction (NWP) model forcings for the coterminous U.S. The NWP model forcings are physically downscaled from their native 13 km2 spatial resolution to a 1 km2 resolution for the CONUS. The downscaled NWP forcings drive an energy-and-mass-balance snow accumulation and ablation model at a 1 km2 spatial resolution and at a 1 hour temporal resolution for the country. The ground-based, airborne, and satellite snow observations are assimilated into the snow model's simulated state variables using a Newtonian nudging technique. The principle advantages of the assimilation technique are: (1) approximate balance is maintained in the snow model, (2) physical processes are easily accommodated in the model, and (3) asynoptic data are incorporated at the appropriate times. The snow model is reinitialized with the assimilated snow observations to generate a variety of snow products that combine to form NOAA's NOHRSC National Snow Analyses (NSA). The NOHRSC NSA incorporate all of the available information necessary and available to produce a "best estimate" of real-time snow cover conditions at 1 km2 spatial resolution and 1 hour temporal resolution for the country. The NOHRSC NSA consist of a variety of daily, operational, products that characterize real-time snowpack conditions including: snow water equivalent, snow depth, surface and internal snowpack temperatures, surface and blowing snow sublimation, and snowmelt for the CONUS. The products are generated and distributed in a variety of formats including: interactive maps, time-series, alphanumeric products (e.g., mean areal snow water equivalent on a hydrologic basin-by-basin basis), text and map discussions, map animations, and quantitative gridded products

 19. ADS National Programmes: China

  International Nuclear Information System (INIS)

  2015-01-01

  In China the conceptual study of an ADS concept which lasted for about five years ended in 1999. As one project of the National Basic Research Programme of China (973 Programme) in energy domain, which is sponsored by the China Ministry of Science and Technology (MOST), a five year programme of fundamental research of ADS physics and related technology was launched in 2000 and passed national review at the end of 2005. From 2007, another five year 973 Programme Key Technology Research of Accelerator Driven Subcritical System for Nuclear waste Transmutation started. The research activities were focused on HPPA physics and technology, reactor physics of external source driven subcritical assembly, nuclear data base and material study. For HPPA, a high current injector consisting of an ECR ion source, LEBT and an RFQ accelerating structure of 3.5 MeV has been built and were being improved. In reactor physics study, a series of neutron multiplication experimental study has been carrying out. The VENUS I facility has been constructed as the basic experimental platform for neutronics study in ADS blanket. VENUS I a zero power subcritical neutron multiplying assembly driven by external neutron produced by a pulsed neutron generator or 252Cf neutron source. The theoretical, experimental and simulation studies on nuclear data, material properties and nuclear fuel circulation related to ADS are carried out in order to provide the database for ADS system analysis. China Institute of Atomic Energy (CIAE), Institute of High Energy Physics (IHEP) and other Chinese institutes carried out the MOST project together. Besides CIAE, China Academy of Science (CAS) pays more and more attention to Advanced Nuclear Fuel Cycles (ANFC). A large programme of ANFC, including ADS and Th based nuclear fuel cycle, has been launched by CAS

 20. Mount Rainier National Park

  Science.gov (United States)

  Hoffman, Robert; Woodward, Andrea; Haggerty, Patricia K.; Jenkins, Kurt J.; Griffin, Paul C.; Adams, Michael J.; Hagar, Joan; Cummings, Tonnie; Duriscoe, Dan; Kopper, Karen; Riedel, Jon; Samora, Barbara; Marin, Lelaina; Mauger, Guillaume S.; Bumbaco, Karen; Littell, Jeremy S.

  2014-01-01

  Natural Resource Condition Assessments (NRCAs) evaluate current conditions for a subset of natural resources and resource indicators in national parks. NRCAs also report on trends in resource condition (when possible), identify critical data gaps, and characterize a general level of confidence for study findings. The resources and indicators emphasized in a given project depend on the park’s resource setting, status of resource stewardship planning and science in identifying high-priority indicators, and availability of data and expertise to assess current conditions for a variety of potential study resources and indicators. Although the primary objective of NRCAs is to report on current conditions relative to logical forms of reference conditions and values, NRCAs also report on trends, when appropriate (i.e., when the underlying data and methods support such reporting), as well as influences on resource conditions. These influences may include past activities or conditions that provide a helpful context for understanding current conditions and present-day threats and stressors that are best interpreted at park, watershed, or landscape scales (though NRCAs do not report on condition status for land areas and natural resources beyond park boundaries). Intensive cause-andeffect analyses of threats and stressors, and development of detailed treatment options, are outside the scope of NRCAs. It is also important to note that NRCAs do not address resources that lack sufficient data for assessment. For Mount Rainier National Park, this includes most invertebrate species and many other animal species that are subject to significant stressors from climate change and other anthropogenic sources such as air pollutants and recreational use. In addition, we did not include an analysis of the physical hydrology associated with streams (such as riverine landforms, erosion and aggradation which is significant in MORA streams), due to a loss of staff expertise from the USGS

 1. National steel tries wheeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dudak, J.R.

  1992-01-01

  In 1989, National Steel felt the need to take the next step to make its Detroit-based division, Great Lakes Steel, more competitive in the world flat-rolled steel market. In 1988, Great Lakes Steel started flowing natural gas through the first fully litigated bypass (Competitive Sourcing Option) of a local distribution company. In 1989, the second connection with the new supply route for gas transportation, Panhandle Eastern had started flowing and the LDC, Michigan Consolidated Gas Co. (MichCon) had pulled out their piping previously serving the plants. Since we had been able to structure a fully reliable supply route, storage and balancing program for gas in the face of such strong opposition by the LDC, the author felt it was time to attack the next singularly sourced major commodity, electricity. Electricity, at this major integrated steel plant, represented approximately 7% of plant cost yearly. Yet being monopolized, Great Lakes Division (GLD) could not multiple source this commodity like it does with its other 93% of costs, except for labor (25% of the 93%). Multiple sourcing is done to bring competitive pressure to suppliers and to diversify supplies and protect plant operation in the event of failure by one supplier. This paper describes National Steel's strategy to reduce the cost of power, at the minimum of capital costs, the most expedient way possible, that does not sacrifice any major long-term potential cost improvements. The results show that competitively priced power is available across the mid-west, at prices well below many state regulated electric utilities, for at least 5 to 15 years, but with major obstacles in obtaining transmission access

 2. Rondocubism versus National Style

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hnídková, Vendula

  2010-11-01

  Full Text Available There is a range of various terms used to refer to architectural production from the period after the First World War, among the most common being 'Rondocubism' and the 'National Style'. The terminological ambiguity clearly points to the problem with the very character of the style of expression that lies behind these diverse labels. In the 1920s, figures of the interwar avant-garde were already sharply critical of the post-war decorative style, the leading figures of which were the architects Pavel Janák and Josef Gočár. While this negative stigma was later overcome, following several thematic studies, it is still possible to look for other inspiring sources outside aesthetic categories that were directed at clarifying this theme. Extensive social projects had architects employed in all sorts of artistic activities, and therefore a possible answer to what the essence of the style was is offered by the wider political and cultural context. After the foundation of the Czechoslovak Republic, the former protagonists of architectural Cubism and their colleagues from the Czechoslovak Workshop Association, Artěl and the School of Decorative Arts attained such social standing that they could effectively influence local artistic development. Through the individual conception applied to official commissions they created a visual identity of the new state system. As is apparent from their theoretical writings, they found their sources of information for ornamental decoration of buildings and craft artefacts by bonding with local tradition. This did not of course mean directly borrowing from folk-art prototypes. Advanced forms of national art were intended to help establish Czechoslovakia in the international scene and were also a conscious attempt through a more folkish form of expression to appeal to the wider strata of the population.

 3. National Elevation Dataset

  Science.gov (United States)

  ,

  2002-01-01

  The National Elevation Dataset (NED) is a new raster product assembled by the U.S. Geological Survey. NED is designed to provide National elevation data in a seamless form with a consistent datum, elevation unit, and projection. Data corrections were made in the NED assembly process to minimize artifacts, perform edge matching, and fill sliver areas of missing data. NED has a resolution of one arc-second (approximately 30 meters) for the conterminous United States, Hawaii, Puerto Rico and the island territories and a resolution of two arc-seconds for Alaska. NED data sources have a variety of elevation units, horizontal datums, and map projections. In the NED assembly process the elevation values are converted to decimal meters as a consistent unit of measure, NAD83 is consistently used as horizontal datum, and all the data are recast in a geographic projection. Older DEM's produced by methods that are now obsolete have been filtered during the NED assembly process to minimize artifacts that are commonly found in data produced by these methods. Artifact removal greatly improves the quality of the slope, shaded-relief, and synthetic drainage information that can be derived from the elevation data. Figure 2 illustrates the results of this artifact removal filtering. NED processing also includes steps to adjust values where adjacent DEM's do not match well, and to fill sliver areas of missing data between DEM's. These processing steps ensure that NED has no void areas and artificial discontinuities have been minimized. The artifact removal filtering process does not eliminate all of the artifacts. In areas where the only available DEM is produced by older methods, then "striping" may still occur.

 4. National debate (Slovenia)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pecnik, Maks; Veselic, Miran

  2003-01-01

  The Governmental policies in the area of the safety of spent fuel management and of the safety of radioactive waste management are set in comprehensive nuclear legislation comprising of international agreements, domestic laws and regulations. In addition the government prepared several documents pertinent to the policy in the area of radioactive waste management. The most important are: a Strategy of Energy Use and Supply of Slovenia, adopted by the Slovene Parliament in 1996; a Decommissioning Plan for the Krsko NPP, produced and approved by the Government in September 1996; a Strategy for Long-term Spent Fuel Management,adopted by the Slovenian Government in 1996. The Strategy on Low and Intermediate Level Waste Management has been prepared by the Agency for Radioactive Waste Management. The document has been submitted to the Government for approval. According to the new Act on Ionising Radiation Protection and Nuclear Safety (2002) the National programme for radioactive waste and spent fuel management shall be adopted by the Parliament as a part of the national programme for the protection of the environment pursuant to the regulations on environmental protection. This National programme will substitute The Strategy for Long-term Spent Fuel Management and The Strategy on Low and Intermediate Level Waste Management. The technical groundwork for the National programme for radioactive waste and spent fuel management, together with a detailed description of the measures relating to the reduction of the occurrence of radioactive waste, to the treatment thereof prior to disposal and to its disposal, and the measures relating to the treatment and disposal of spent fuel, shall be carried out and communicated to the ministry competent for the environment by the ARAO Agency. The operative programmes within the national programme of the radioactive waste and spent fuel management shall be drawn up by the ARAO Agency adopted by the Government. The operative programmes shall

 5. 17 CFR 240.17a-1 - Recordkeeping rule for national securities exchanges, national securities associations...

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... national securities exchanges, national securities associations, registered clearing agencies and the... Certain Stabilizing Activities § 240.17a-1 Recordkeeping rule for national securities exchanges, national...) Every national securities exchange, national securities association, registered clearing agency and the...

 6. Samarbejdsetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  . For John Rawls er svaret at folkeslag indgår i en form for uomgængeligt samarbejde som er en konsekvens af, at den oprindelige positions frihed hviler på en offentlig ræsonnering. Artiklen viser, at dette forelag indgår som en del af Kants løsning, der imidlertid også hviler på en realistisk beskrivelse af...

 7. National Community Solar Platform

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rupert, Bart [Clean Energy Collective, Louisville, CO (United States)

  2016-06-30

  This project was created to provide a National Community Solar Platform (NCSP) portal known as Community Solar Hub, that is available to any entity or individual who wants to develop community solar. This has been done by providing a comprehensive portal to make CEC’s solutions, and other proven community solar solutions, externally available for everyone to access – making the process easy through proven platforms to protect subscribers, developers and utilities. The successful completion of this project provides these tools via a web platform and integration APIs, a wide spectrum of community solar projects included in the platform, multiple groups of customers (utilities, EPCs, and advocates) using the platform to develop community solar, and open access to anyone interested in community solar. CEC’s Incubator project includes web-based informational resources, integrated systems for project information and billing systems, and engagement with customers and users by community solar experts. The combined effort externalizes much of Clean Energy Collective’s industry-leading expertise, allowing third parties to develop community solar without duplicating expensive start-up efforts. The availability of this platform creates community solar projects that are cheaper to build and cheaper to participate in, furthering the goals of DOE’s SunShot Initiative. Final SF 425 Final SF 428 Final DOE F 2050.11 Final Report Narrative

 8. OCS National Compendium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gould, G.J.; Karpas, R.M.; Slitor, D.L.

  1991-06-01

  The Minerals Management Service's (MMS) Outer Continental Shelf Information Program (OCSIP) is responsible for making available to affected coastal States, local governments, and other interested parties data and information related to the Outer Continental Shelf (OCS) Oil and Gas Program. Since its establishment through Section 26 of the OCS Lands Act (OCSLA) Amendments of 1978, OCSIP has prepared regional summary reports, updates, and indexes on leasing, exploration, development, and production activities to fulfill the mandates of the OCSLA Amendments. The OCSIP receives many requests for out-of-print summary reports, updates, and indexes. The purpose of the OCS National Compendium is to consolidate these historical data and to present the data on an OCS-wide and regional scale. The single-volume approach allows the reader access to historical information and facilitates regional comparisons. The fold-out chart in the front of this publication provides the reader with a timeline (January 1988--November 1990) of events since publication of the last Compendium. Some of the events are directly related to the 5-year Oil and Gas Program, whereas others may or may not have an effect on the program. A predominantly graphic format is used in the report so that the large accumulation of data can be more readily comprehended. In some cases, it is not possible to update information through October 21, 1990, because of the nature of the data. For example, production data normally lags 3 months. 58 figs., 37 tabs.

 9. Sharing organs with foreign nationals.

  Science.gov (United States)

  Bruni, Rebecca; Wright, Linda

  2011-03-01

  Organs for transplantation are an absolute scarcity throughout the world, and many countries do not offer transplantation. Developed countries with transplant programs receive requests to list foreign nationals for transplantation. Any national standard deserves justification by a thorough exploration of the issues. In this article, the issues regarding organ transplantation for foreign nationals in Canada are explored. Currently Canada has no policy on listing foreign nationals for transplantation. Three topics are reviewed: (1) arguments for and against the transplantation of organs from deceased donors to foreign nationals, (2) relevant legislation and position statements, and (3) relevant practices in other countries. Finally, practical policy options are suggested. This article's analysis of the issues will provide guidance for health care professionals and policy makers in Canada and developed countries exploring listing foreign nationals for transplantation.

 10. National features of speech etiquette

  OpenAIRE

  Nacafova S.

  2017-01-01

  The article shows the differences between the speech etiquette of different peoples. The most important thing is to find a common language with this or that interlocutor. Knowledge of national etiquette, national character helps to learn the principles of speech of another nation. The article indicates in which cases certain forms of etiquette considered acceptable. At the same time, the rules of etiquette emphasized in the conduct of a dialogue in official meetings and for example, in the ex...

 11. National HIV/AIDS Strategy

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  2012-02-01

  Dr. Kevin Fenton, Director of CDC’s National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, talks about the importance of the National HIV/AIDS Strategy and the work of CDC.  Created: 2/1/2012 by National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention (NCHHSTP).   Date Released: 2/1/2012.

 12. National Software Reference Library (NSRL)

  Science.gov (United States)

  National Software Reference Library (NSRL) (PC database for purchase)   A collaboration of the National Institute of Standards and Technology (NIST), the National Institute of Justice (NIJ), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Defense Computer Forensics Laboratory (DCFL),the U.S. Customs Service, software vendors, and state and local law enforement organizations, the NSRL is a tool to assist in fighting crime involving computers.

 13. Algerian National Culture and TQM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdelkrim Yahia-Berrouiguet

  2015-01-01

  Full Text Available The literature on total quality management confirmed that the national culture has an effect on total quality management implementation. The aim of this study is to compare the Algerian national culture and the TQM culture. The results indicated that not all the national culture dimensions are appropriate for TQM implementation in the Algerian context: the collectivism dimension is appropriate, the power distance and uncertainty avoidance dimensions are not appropriate.

 14. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Financial Report (AFR) Budget Submission Recovery Act Resources Business Congressional Affairs Jobs Benefits Booklet Data & Statistics VA Open Data VA App Store National Resource ...

 15. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of ... Clinic Training - Exposure - Experience (TEE) Tournament Wheelchair Games Winter Sports ...

 16. The Nation in the News

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fabech, Sidsel Grøn

  ” of the National Socialism and now finally the migration processes of the globalization. Drawing on this history I aim to show that today’s rivalry between contesting national Austrian identities is often rooted in the question of how to manage media narratives about the nation’s past as well as its future role...... and newsmagazines have long been said to hold the power to define and represent national culture and identity. With the increasing globalization of cultures and the following need to redefine and negotiate national identity, the function of media as carrier and creator of identity seems to be reinforced. It is my...... in a globalized world....

 17. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Type List of Materials By Type Assessments Continuing Education Handouts Manuals Mobile Apps Publications Toolkits Videos Web Links Advanced Search About Us National Center ...

 18. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... of Accountability & Whistleblower Protection Transparency Media Room Inside the Media Room Public Affairs News Releases Speeches Videos Publications National Observances Veterans Day Memorial Day ...

 19. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Booklet Data & Statistics VA Open Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower ...

 20. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Affairs Jobs Benefits Booklet Data & Statistics VA Open Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower ...

 1. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Accountability & Whistleblower Protection Transparency Media Room Inside the Media Room Public Affairs News Releases Speeches Videos Publications National Observances Veterans Day ...

 2. History of the National Weather Service - Public Affairs - NOAA's National

  Science.gov (United States)

  enter or select the go button to submit request City, St Go About NWS -Mission -Strategic Plan -History and local government web resources and services. Home >> History History of the National Weather Service The National Weather Service has its beginnings in the early history of the United States. Weather

 3. Los Alamos National Laboratory A National Science Laboratory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chadwick, Mark B. [Los Alamos National Laboratory

  2012-07-20

  Our mission as a DOE national security science laboratory is to develop and apply science, technology, and engineering solutions that: (1) Ensure the safety, security, and reliability of the US nuclear deterrent; (2) Protect against the nuclear threat; and (3) Solve Energy Security and other emerging national security challenges.

 4. The Superpowers: Nuclear Weapons and National Security. National Issues Forums.

  Science.gov (United States)

  Mitchell, Greg; Melville, Keith

  Designed to stimulate thinking about United States-Soviet relationships in terms of nuclear weapons and national security, this document presents ideas and issues that represent differing viewpoints and positions. Chapter 1, "Rethinking the U.S.-Soviet Relationship," considers attempts to achieve true national security, and chapter 2,…

 5. National nuclear program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Costa A, D.

  1980-01-01

  The basic concepts of the Nuclear program that Mexico plans are presented, to develop pointing out that it constitutes an outstanding event within the history of the country, that will result in an equilibrated profit of the resources of oil exploitation consolidating each step of its technical evolution; all of this represents a challenge since it establishes a qualitative transformation in the very roots of the National economy. Being certain that oil is a non renovable natural resource, the author points out that Mexican Government has emphasized the promotion of the research of alternate resource of energy in the future. According to this panorama, the quidelines that Mexico must undertake regarding production, distribution and consumption of nuclear energy, will point primarily to a global program, which will avoid the imports of equipment and technicians, to achieve maximum advantages for the Country. It stresses the fact that this program cannot start from zero; since first, Mexico, has to import foreign technology, which once assimilated, will give to the Mexican technicians the starting point to establish the proper solution to the foreseen objectives. Therefore, any kind of International cooperation must tend to accelerate the nuclear development and to obtain the transference to technology, within a frame of respect to Mexican sovereignity. The conclusion is that the task at which Mexico aims must be based on the existing human potentiality and on the one that will be prepared in the future, and also on the knowledge and adequate exploitation of the uranium reserves, having the ININ a prominent role of creating the necessary human infrastructure, the development of a Mexican nuclear energy can be achieved in a medium term. (author)

 6. The competitiveness of national tourism industry

  OpenAIRE

  Rūtelionė, Aušra

  2005-01-01

  The purpose of the scientific research is to suggest the model of national tourism industry competitiveness and determine the main factors that increase national tourism industry competitiveness basing on fundamental national competitiveness theories and national tourism industry competitiveness conceptions.

 7. Nation branding: what is being branded?

  OpenAIRE

  Fan, Y

  2006-01-01

  Nation branding and nation brand are two different concepts. A nation has a brand image with or without nation branding. This paper examines the concept of nation branding, focusing on the central question of what is being branded. It differentiates nation branding from product branding, and draws comparisons between nation branding and product-country image. Paradoxical issues around the concept and the wider context in which nation branding can be applied are also discussed. More research i...

 8. National Geochronological Database

  Science.gov (United States)

  Revised by Sloan, Jan; Henry, Christopher D.; Hopkins, Melanie; Ludington, Steve; Original database by Zartman, Robert E.; Bush, Charles A.; Abston, Carl

  2003-01-01

  The National Geochronological Data Base (NGDB) was established by the United States Geological Survey (USGS) to collect and organize published isotopic (also known as radiometric) ages of rocks in the United States. The NGDB (originally known as the Radioactive Age Data Base, RADB) was started in 1974. A committee appointed by the Director of the USGS was given the mission to investigate the feasibility of compiling the published radiometric ages for the United States into a computerized data bank for ready access by the user community. A successful pilot program, which was conducted in 1975 and 1976 for the State of Wyoming, led to a decision to proceed with the compilation of the entire United States. For each dated rock sample reported in published literature, a record containing information on sample location, rock description, analytical data, age, interpretation, and literature citation was constructed and included in the NGDB. The NGDB was originally constructed and maintained on a mainframe computer, and later converted to a Helix Express relational database maintained on an Apple Macintosh desktop computer. The NGDB and a program to search the data files were published and distributed on Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM) in standard ISO 9660 format as USGS Digital Data Series DDS-14 (Zartman and others, 1995). As of May 1994, the NGDB consisted of more than 18,000 records containing over 30,000 individual ages, which is believed to represent approximately one-half the number of ages published for the United States through 1991. Because the organizational unit responsible for maintaining the database was abolished in 1996, and because we wanted to provide the data in more usable formats, we have reformatted the data, checked and edited the information in some records, and provided this online version of the NGDB. This report describes the changes made to the data and formats, and provides instructions for the use of the database in geographic

 9. Denmark's national inventory report 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, Jytte Boll; Lyck, Erik; Nielsen, Ole-Kenneth

  This report is Denmark's National Inventory Report reported to the Conference of the Parties under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) due by April 2006. The report contains information on Denmark's inventories for all years' from 1990 to 2004 for CO....

 10. Undersea vehicles and national needs

  National Research Council Canada - National Science Library

  National Research Council Staff; Commission on Engineering and Technical Systems; Division on Engineering and Physical Sciences; National Research Council; National Academy of Sciences

  ... on Engineering and Technical Systems National Research Council NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, D.C. 1996 i Copyrighttrue Please breaks inserted. are Page files. accidentally typesetting been have may original from the errors not typographic original retained, and from the created cannot be files XML from however, formatting, recomposed typesetting...

 11. Philosophy of Nationalism in Africa

  NARCIS (Netherlands)

  Boele Van Hensbroek, Pieter; Afolayan, A.; Falola, T.

  2017-01-01

  Central to the endeavor of nationalist thought is the nineteenth-century idea of the nation as the primary political community, resulting in territorially bounded nation-states becoming the globally dominant model. In this chapter, Boele van Hensbroek identifies the imaginative intellectuals and

 12. PTSD: National Center for PTSD

  Science.gov (United States)

  ... Care » PTSD: National Center for PTSD » Public » Videos PTSD: National Center for PTSD Menu Menu PTSD PTSD Home For the Public ... Prescribing for PTSD, Know Your Options . × What is PTSD? Right Click here to download "What is PTSD?" ( ...

 13. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Care » PTSD: National Center for PTSD » Public » Videos PTSD: National Center for PTSD Menu Menu PTSD PTSD Home For the Public ... Prescribing for PTSD, Know Your Options . × What is PTSD? Right Click here to download "What is PTSD?" ( ...

 14. Trees of Our National Forests.

  Science.gov (United States)

  Forest Service (USDA), Washington, DC.

  Presented is a description of the creation of the National Forests system, how trees grow, managing the National Forests, types of management systems, and managing for multiple use, including wildlife, water, recreation and other uses. Included are: (1) photographs; (2) line drawings of typical leaves, cones, flowers, and seeds; and (3)…

 15. Atmospheric mercury footprints of nations.

  Science.gov (United States)

  Liang, Sai; Wang, Yafei; Cinnirella, Sergio; Pirrone, Nicola

  2015-03-17

  The Minamata Convention was established to protect humans and the natural environment from the adverse effects of mercury emissions. A cogent assessment of mercury emissions is required to help implement the Minamata Convention. Here, we use an environmentally extended multi-regional input-output model to calculate atmospheric mercury footprints of nations based on upstream production (meaning direct emissions from the production activities of a nation), downstream production (meaning both direct and indirect emissions caused by the production activities of a nation), and consumption (meaning both direct and indirect emissions caused by final consumption of goods and services in a nation). Results show that nations function differently within global supply chains. Developed nations usually have larger consumption-based emissions than up- and downstream production-based emissions. India, South Korea, and Taiwan have larger downstream production-based emissions than their upstream production- and consumption-based emissions. Developed nations (e.g., United States, Japan, and Germany) are in part responsible for mercury emissions of developing nations (e.g., China, India, and Indonesia). Our findings indicate that global mercury abatement should focus on multiple stages of global supply chains. We propose three initiatives for global mercury abatement, comprising the establishment of mercury control technologies of upstream producers, productivity improvement of downstream producers, and behavior optimization of final consumers.

 16. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Protection Transparency Media Room Inside the Media Room Public Affairs News Releases Speeches Videos Publications National Observances Veterans ... Administration National Cemetery Administration U.S. Department ... visit VeteransCrisisLine.net for more resources. Close this modal

 17. About the National Forecast Chart

  Science.gov (United States)

  code. Press enter or select the go button to submit request Local forecast by "City, St" or Prediction Center on Twitter NCEP Quarterly Newsletter WPC Home Analyses and Forecasts National Forecast to all federal, state, and local government web resources and services. The National Forecast Charts

 18. Formation of National Identity through Sport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Per

  The area of Danish national consciousness, national feelings or nationalism which was culturally expressed and formed through sport journalism is examined in the period 1908-1960.......The area of Danish national consciousness, national feelings or nationalism which was culturally expressed and formed through sport journalism is examined in the period 1908-1960....

 19. Australian national proton facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jackson, M.

  2000-01-01

  important in children and other long-term survivors. When used with chemotherapy, the lower dose to normal tissue will reduce acute toxicity and the risk of second malignancies. It may also be possible to use a smaller number of radiotherapy fractions and thus reduce the total cost of treatment. With the development of more compact and reliable accelerators it is now possible to realistically plan for proton therapy in an Australian hospital. The Australian National Proton Project has been formed to look at the feasibility of such a facility, which would be primarily for patient treatment but would also be suitable for research and commercial applications. A detailed report will be produced early next year. This presentation will outline the planned facility that would have a combination of fixed and rotating beams with an energy range of 70-250 MeV. Such a centre would enable the conduct of randomised trials and a comparison with other radiotherapy techniques such as Intensity Modulated Radiation Therapy. The beam would be available for physics, engineering and biological research

 20. National Principles of War: Guiding National Power to Victory

  National Research Council Canada - National Science Library

  Muenchow, Jonathan C

  2006-01-01

  .... The current set of principles, however, was developed by military men for military applications and does not meet the intent of a guide to war for the diplomatic, informational, and economic elements of national power...

 1. USGS National Structures Dataset - USGS National Map Downloadable Data Collection

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — USGS Structures from The National Map (TNM) consists of data to include the name, function, location, and other core information and characteristics of selected...

 2. The Congo crisis, the United Nations, and Zimbabwean nationalism ...

  African Journals Online (AJOL)

  United Nations moved swiftly in response to Lumumba's immediate request for assistance .... of apathy towards the white man in Africa and a strong desire to rid .... such actions would legitimatise the intervention of the Congo government in.

 3. National Vital Statistics System (NVSS) - National Cardiovascular Disease Surveillance Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — 2000 forward. NVSS is a secure, web-based data management system that collects and disseminates the Nation's official vital statistics. Indicators from this data...

 4. Measures of Gross National Happiness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruut Veenhoven

  2010-02-01

  Full Text Available Happiness is rising on the political agenda and this calls for measures of how well nations perform in creating great happiness for a great number, analogous to measures of success in creating wealth, such as GDP. Happiness is defined as subjective enjoyment of one’s life as-a-whole and this can be measured using self-reports. Question on happiness are currently used in large scale surveys of the general population in nations. As a result we have now comparable data on happiness in 144 contemporary nations and time-series of 25 years and longer on 11 developed nations. These data can be aggregated in different ways: If the aim is simply greater happiness for a greater number of citizens, Average happiness (AH is an appropriate measure. If the focus is on enduring happiness, it is better to combine average happiness with longevity in an index of Happy Life Years (HLY. If the aim is to reduce disparity among citizens a relevant indicator is the Inequality of Happiness (IH in the nations as measured with the standard deviation. Average and dispersion can also be combined in an index of Inequality-Adjusted Happiness (IAH. Comparison across nations shows sizable differences on all these measures of gross national happiness and these differences correspond with societal characteristics that can be influenced by policy makers, such as freedom and justice. Comparison over time shows major improvement during the last decade.

 5. The Scientific Competitiveness of Nations.

  Science.gov (United States)

  Cimini, Giulio; Gabrielli, Andrea; Sylos Labini, Francesco

  2014-01-01

  We use citation data of scientific articles produced by individual nations in different scientific domains to determine the structure and efficiency of national research systems. We characterize the scientific fitness of each nation-that is, the competitiveness of its research system-and the complexity of each scientific domain by means of a non-linear iterative algorithm able to assess quantitatively the advantage of scientific diversification. We find that technological leading nations, beyond having the largest production of scientific papers and the largest number of citations, do not specialize in a few scientific domains. Rather, they diversify as much as possible their research system. On the other side, less developed nations are competitive only in scientific domains where also many other nations are present. Diversification thus represents the key element that correlates with scientific and technological competitiveness. A remarkable implication of this structure of the scientific competition is that the scientific domains playing the role of "markers" of national scientific competitiveness are those not necessarily of high technological requirements, but rather addressing the most "sophisticated" needs of the society.

 6. Fragments of Nations and Nationalisms: Towards a Typology of the 21st Century Nationalisms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şahan Savaş KARATAŞLI

  2012-01-01

  Full Text Available This paper attempts to provide a typology of state-seeking nationalisms of the 21stcentury. We collected data using James Minahan's (2002 Encyclopedia ofStateless Nations and from the major newspaper sources with internationalcoverage using Proquest newspaper database from 2000-2010. Based on thesedata we identified over 300 nations, which demand a state for their own, whichhave a well-defined territory,has a flag of their own and an organization whichdemand independence and/or autonomy. This paper examines 174 of these nationswhich have populations over 1 million. These nations are highly different fromeach other in terms of their level of mobilization level of militancy, organizationalcapacity, demands and grievances. Taking these differences into consideration, weestablished a typology of 21st century state-seeking nationalisms. Our typology,which is inspired by Miroslav Hroch's three phases, is not only descriptive incharacter but also suggests how nationalist movements evolve and transform intime.

 7. Mediated Nationalism: Press Freedom, Mass Media, and Nationalism

  Science.gov (United States)

  2017-12-01

  spread propaganda resulted in a positive response by listeners who were predisposed to anti-Semitism and a negative response by those whose prior...2016/jun/11/ david-cameron-brexit-eu-referendum- listen -jeremy-corbyn. 5 Nations with a censored press would likely have denied the expression of...nationalism. Those “who can understand them, or can acquire such comprehension is included in a moral and economic community.”45 He states that “what is

 8. The Europeanization of National Judiciaries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jaremba, Urszula; Mayoral, Juan A.

  2018-01-01

  judiciaries is still somewhat scattered and fragmented. The central ambition of this article is to provide a theoretical framework that would contribute to the understanding of Europeanization of judiciaries by: 1) offering a definition and theoretical developments useful for the study Europeanization and its......The article is underpinned by the idea that the national courts/judges are expected to act as decentralized European Union judges. However, the general knowledge concerning the impact of EU law on the functioning of national courts as EU judges and the process of Europeanization of national...

 9. National Courts and EU Law

  DEFF Research Database (Denmark)

  approaches and theories originating from law, political science, sociology and economics. The first section addresses issues relating to judicial dialogue and EU legal mandates, the second looks at the topic of EU law in national courts and the third considers national courts’ roles in protecting fundamental......, National Courts and EU Law will hold strong appeal for scholars and students in the fields of EU law, social sciences and humanities. It will also be of use to legal practitioners interested in the issue of judicial application of EU law....

 10. Refugees, nationalism, and political membership

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Larsen

  2012-09-01

  Full Text Available This essay aims to understand how refugees present a problem for liberal nation-states. The point of departure is Arendt’s The Origins of Totalitarianism where she argues that the continual existence of refugees within liberal nation-states threatens to break down the principle of equality before the law thereby enabling the rise of police-states and totalitarianism. In light of this diagnosis, three of Arendt’s philosophical heirs—Giorgio Agamben, Seyla Benhabib and Peg Birmingham—argue that it is necessary to think political membership in different and broader terms than national citizenship if we are to avoid a new rise of totalitarianism.

 11. Nuclear technology and national participation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gueray, B. S.

  2001-01-01

  The evolution from the initial turnkey approach into a split-package and eventually into a multiple-package approach requires a firm long-term policy for the nuclear program together with careful planning and realistic assessment. Definition of the possible areas and the extent for the national participation is a critical determining factor for the implementation of the program. In this study; importance of a throughout survey with its elementary methods and objectives is presented. Extent of national participation together with its evolutionary aspects investigated through analysis of some countries' experiences and IAEA guides. The beneficial effect of national participation in a nuclear power program is underlined

 12. Modernism: Representations of National Culture

  OpenAIRE

  Ersoy, Ahmet; Górny, Maciej; Kechriotis, Vangelis; Ady, Endre; Bedirxan, Celadet Alî; Beöthy, Zsolt; Bobrzyński, Michał; Boilǎ, Romul; Caragiale, Ion Luca; Fikret, Tevfik; Fishta, Gjergj; Gombrowicz, Witold; Górski, Artur; Gusti, Dimitrie; Hašek, Jaroslav

  2012-01-01

  This is the second part of the third volume of the four-volume series, a daring project of CEU Press, presenting the most important texts that triggered and shaped the processes of nation-building in the many countries of Central and Southeast Europe. The aim is to confront ‘mainstream’ and seemingly successful national discourses with each other, thus creating a space for analyzing those narratives of identity which became institutionalized as “national canons.” After the volumes focousing ...

 13. National Bridge Inventory (NBI) Bridges

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — The NBI is a collection of information (database) describing the more than 600,000 of the Nation's bridges located on public roads, including Interstate Highways,...

 14. National Coastal Condition Assessment (NCCA)

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — During the summer of 2010, state and EPA crews conducted field sampling for the fifth National Coastal Condition Assessment (NCCA). The assessment is in the data...

 15. 2015 Legislative Areas National Geodatabase

  Data.gov (United States)

  US Census Bureau, Department of Commerce — The 2015 TIGER Geodatabases are extracts of selected nation based and state based geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 16. Biomass Feedstock National User Facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Bioenergy research at the Biomass Feedstock National User Facility (BFNUF) is focused on creating commodity-scale feed-stocks from native biomass that meet the needs...

 17. Housing – nationally significant infrastructure?

  OpenAIRE

  Hickman, H.; While, A.

  2015-01-01

  Research report commissioned by law firm Bond Dickinson and Quod Planning to explore the potential role of the consenting regime for National Infrastructure Planning to deliver large scale housing schemes.

 18. 2015 Edges (Lines) National Geodatabase

  Data.gov (United States)

  US Census Bureau, Department of Commerce — The 2015 TIGER Geodatabases are extracts of selected nation based and state based geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 19. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Espanol Apps, Videos and More Mobile Apps Videos Web Links PTSD Site Search For Professionals Professional Section ... Education Handouts Manuals Mobile Apps Publications Toolkits Videos Web Links Advanced Search About Us National Center for ...

 20. 2015 Areal Hydrography National Geodatabase

  Data.gov (United States)

  US Census Bureau, Department of Commerce — The 2015 TIGER Geodatabases are extracts of selected nation based and state based geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 1. National Radiological Fixed Lab Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The National Radiological Fixed Laboratory Data Asset includes data produced in support of various clients such as other EPA offices, EPA Regional programs, DOE,...

 2. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Performance VA Plans, Budget, & Performance VA Center for Innovation (VACI) Agency Financial Report (AFR) Budget Submission Recovery Act Resources Business Congressional Affairs Jobs Benefits Booklet Data & Statistics VA Open Data VA App Store National Resource Directory Grants ...

 3. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Benefits Booklet Data & Statistics VA Open Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans ... and Friends PTSD and Communities Paginas en Espanol Apps, Videos and More Mobile Apps Videos Web Links ...

 4. National Tribal Building Codes Summit

  Science.gov (United States)

  National Tribal Building Codes summit statement developed to support tribes interested in adopting green and culturally-appropriate building systems to ensure safe, sustainable, affordable, and culturally-appropriate buildings on tribal lands.

 5. 2015 Linear Hydrography National Geodatabase

  Data.gov (United States)

  US Census Bureau, Department of Commerce — The 2015 TIGER Geodatabases are extracts of selected nation based and state based geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 6. National Transportation Atlas Databases : 2013.

  Science.gov (United States)

  2013-01-01

  The National Transportation Atlas Databases 2013 (NTAD2013) is a set of nationwide geographic datasets of transportation facilities, transportation networks, associated infrastructure, and other political and administrative entities. These datasets i...

 7. National Transportation Atlas Databases : 2015.

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  The National Transportation Atlas Databases 2015 (NTAD2015) is a set of nationwide geographic datasets of transportation facilities, transportation networks, associated infrastructure, and other political and administrative entities. These datasets i...

 8. National Transportation Atlas Databases : 2012.

  Science.gov (United States)

  2012-01-01

  The National Transportation Atlas Databases 2012 (NTAD2012) is a set of nationwide geographic databases of transportation facilities, transportation networks, and associated infrastructure. These datasets include spatial information for transportatio...

 9. National Transportation Atlas Databases : 2011.

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  The National Transportation Atlas Databases 2011 (NTAD2011) is a set of nationwide geographic databases of transportation facilities, transportation networks, and associated infrastructure. These datasets include spatial information for transportatio...

 10. National Transportation Atlas Databases : 2009.

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  The National Transportation Atlas Databases 2009 (NTAD2009) is a set of nationwide geographic databases of transportation facilities, transportation networks, and associated infrastructure. These datasets include spatial information for transportatio...

 11. National Transportation Atlas Databases : 2014.

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  The National Transportation Atlas Databases 2014 (NTAD2014) is a set of nationwide geographic datasets of transportation facilities, transportation networks, associated infrastructure, and other political and administrative entities. These datasets i...

 12. National Transportation Atlas Databases : 2010.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  The National Transportation Atlas Databases 2010 (NTAD2010) is a set of nationwide geographic databases of transportation facilities, transportation networks, and associated infrastructure. These datasets include spatial information for transportatio...

 13. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Publications Toolkits Videos Web Links Advanced Search About Us National Center for PTSD What We Do Mission and Overview Goals and Objectives Looking Ahead Annual Reports Research Initiatives Education Initiatives Advisory Boards History and Achievements Divisions and ...

 14. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Media Room Public Affairs News Releases Speeches Videos Publications National Observances Veterans Day Memorial Day Celebrating America's ... Providers and Clergy Co-Occurring Conditions Continuing Education Publications List of Center Publications Articles by Center Staff ...

 15. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Performance VA Center for Innovation (VACI) Agency Financial Report (AFR) Budget Submission Recovery Act Resources Business Congressional Affairs Jobs Benefits Booklet Data & Statistics VA Open Data VA App Store National Resource Directory Grants ...

 16. 2012 National Immunization Survey Data

  Science.gov (United States)

  ... Tweet Share Compartir This website is archived for historical purposes and is no longer being maintained or ... 12, 2013: Content on this page kept for historical reasons. National Immunization Survey (NIS) – Children (19-35 ...

 17. National Benthic Infaunal Database (NBID)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The NBID is a quantitative database on abundances of individual benthic species by sample and study region, along with other synoptically measured environmental...

 18. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Financial Report (AFR) Budget Submission Recovery Act Resources Business Congressional Affairs Jobs Benefits Booklet Data & Statistics VA ... Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower ...

 19. National Contingency Plan Subpart J

  Science.gov (United States)

  Subpart J of the National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan (NCP) directs EPA to prepare a schedule of dispersants, other chemicals, and oil spill mitigating devices and substances that may be used to remove or control oil discharges.

 20. Sabine National Wildlife Refuge 1999

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Terracing uses existing bottom sediments to form terraces or ridges at marsh elevation and the intertidal zone is planted with marsh vegetation. This study examined...

 1. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower ... Immunizations Flu Vaccination Prevention / Wellness Public Health Weight Management (MOVE!) Locations Hospitals & Clinics Vet Centers Veterans Canteen ...

 2. National identity in multicultural environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena Öbrink Hobzová

  2017-11-01

  Full Text Available In today's globalized world, it is important to find a relationship to our own culture as well as to the other cultures which we encounter due to migration. This goal should be met in multicultural education. As a result of the so-called migration crisis, effectiveness of multicultural education was discussed on social networks and in media. At the same time, national interests and security began to appear in the programmes of political parties. It seems that, due to the fear of refugees, national identity started becoming more important. The situation is reflected in the research presented below. It aimed to determine whether there was a link between the sense of national identity and attitudes to foreigners. The investigation was carried out in 2015 on a sample of 245 respondents. The results showed that the growing sense of national identity deepened the negative attitude to foreigners. It is necessary to work with this fact in multicultural education at schools.

 3. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Financial Report (AFR) Budget Submission Recovery Act Resources Business Congressional Affairs Jobs Benefits Booklet Data & Statistics VA Open Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower ...

 4. National Child Traumatic Stress Network

  Science.gov (United States)

  ... Safety Effects of Trauma The 3 R's: School Crises and Disasters Service Interventions Resources for Schools Trauma ... Center National Advisory Board Steering Committee Network Members Organizational Members Affiliated Professionals Geographical Map NCTSN Position Statements ...

 5. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower ... Advisory Boards History and Achievements Divisions and Staff ... Science Clinical Neurosciences Dissemination & Training ...

 6. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... VA Inside VA Secretary of VA Executive Biographies Organizations History Budget and Performance VA Plans, Budget, & Performance ... National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower Protection Transparency Media Room ...

 7. National Health Interview Survey (NHIS)

  Science.gov (United States)

  The NHIS collects data on a broad range of health topics through personal household interviews. The results of NHIS provide data to track health status, health care access, and progress toward achieving national health objectives.

 8. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Assessments Continuing Education Handouts Manuals Mobile Apps Publications Toolkits Videos Web Links Advanced Search About Us National ... Rural Veterans Seniors & Aging Veterans Volunteers Women Veterans Careers, Job Help & Training Find a Job with VA ...

 9. Nuclear Medicine National Headquarter System

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The Nuclear Medicine National HQ System database is a series of MS Excel spreadsheets and Access Database Tables by fiscal year. They consist of information from all...

 10. VA National Bed Control System

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The VA National Bed Control System records the levels of operating, unavailable and authorized beds at each VAMC, and it tracks requests for changes in these levels....

 11. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower Protection Transparency Media Room Inside the Media Room Public Affairs News Releases Speeches Videos ...

 12. National Adult Tobacco Survey (NATS)

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — 2013-2014. The National Adult Tobacco Survey (NATS) was created to assess the prevalence of tobacco use, as well as the factors promoting and impeding tobacco use...

 13. National Flood Hazard Layer (NFHL)

  Data.gov (United States)

  Federal Emergency Management Agency, Department of Homeland Security — The National Flood Hazard Layer (NFHL) is a compilation of GIS data that comprises a nationwide digital Flood Insurance Rate Map. The GIS data and services are...

 14. National Automated Conformity Inspection Process -

  Data.gov (United States)

  Department of Transportation — The National Automated Conformity Inspection Process (NACIP) Application is intended to expedite the workflow process as it pertains to the FAA Form 81 0-10 Request...

 15. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Open Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & ... Costs Copays Means Test Health Insurance Make a Payment Annual Income Thresholds Non-VA Care Purchased Care ...

 16. National Solar Thermal Test Facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The National Solar Thermal Test Facility (NSTTF) is the only test facility in the United States of its type. This unique facility provides experimental engineering...

 17. National Center on Elder Abuse

  Science.gov (United States)

  ... Research Synthesize and disseminate high quality research on elder abuse to encourage the translation of research into practice. ... to further the field for those interested in elder abuse identification and prevention. What’s Happening National Center on ...

 18. Physician Compare National Downloadable File

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Physician Compare National Downloadable File is organized at the individual eligible professional level; each line is unique at the professional/enrollment...

 19. National Nuclear Physics Summer School

  CERN Document Server

  2016-01-01

  The 2016 National Nuclear Physics Summer School (NNPSS) will be held from Monday July 18 through Friday July 29, 2016, at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). The summer school is open to graduate students and postdocs within a few years of their PhD (on either side) with a strong interest in experimental and theoretical nuclear physics. The program will include the following speakers: Accelerators and Detectors - Elke-Caroline Aschenauer, Brookhaven National Laboratory Data Analysis - Michael Williams, MIT Double Beta Decay - Lindley Winslow, MIT Electron-Ion Collider - Abhay Deshpande, Stony Brook University Fundamental Symmetries - Vincenzo Cirigliano, Los Alamos National Laboratory Hadronic Spectroscopy - Matthew Shepherd, Indiana University Hadronic Structure - Jianwei Qiu, Brookhaven National Laboratory Hot Dense Nuclear Matter 1 - Jamie Nagle, Colorado University Hot Dense Nuclear Matter 2 - Wilke van der Schee, MIT Lattice QCD - Sinead Ryan, Trinity College Dublin Neutrino Theory - Cecil...

 20. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Awareness PTSD Consultation More Health Care Veterans Health Administration Health Benefits Health Benefits Home Apply for VA ... Plain Language Surviving Spouses & Dependents Adaptive Sports Program ADMINISTRATION Veterans Health Administration Veterans Benefits Administration National Cemetery ...

 1. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Search Contact Us FAQs Ask a Question Toll Free Numbers Locator Hospitals and Clinics Vet Centers Regional ... Locations Contact Us FAQs Ask a Question Toll Free Numbers VA » Health Care » PTSD: National Center for ...

 2. The National Astronomy Consortium (NAC)

  Science.gov (United States)

  Von Schill, Lyndele; Ivory, Joyce

  2017-01-01

  The National Astronomy Consortium (NAC) program is designed to increase the number of underrepresented minority students into STEM and STEM careers by providing unique summer research experiences followed by long-term mentoring and cohort support. Hallmarks of the NAC program include: research or internship opportunities at one of the NAC partner sites, a framework to continue research over the academic year, peer and faculty mentoring, monthly virtual hangouts, and much more. NAC students also participate in two professional travel opportunities each year: the annual NAC conference at Howard University and poster presentation at the annual AAS winter meeting following their summer internship.The National Astronomy Consortium (NAC) is a program led by the National Radio Astronomy Consortium (NRAO) and Associated Universities, Inc. (AUI), in partnership with the National Society of Black Physicist (NSBP), along with a number of minority and majority universities.

 3. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Accountability & Whistleblower Protection Transparency Media Room Inside the Media Room Public Affairs News Releases Speeches Videos Publications National Observances Veterans Day Memorial Day Celebrating America's Freedoms Special Events Adaptive Sports Program Creative Arts Festival ...

 4. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... VA Inside VA Secretary of VA Executive Biographies Organizations History Budget and Performance VA Plans, Budget, & Performance ... National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower Protection Whistleblower Rights & Protections ...

 5. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Veterans Health Administration Veterans Benefits Administration National Cemetery Administration U.S. Department of Veterans Affairs | 810 Vermont Avenue, NW Washington DC 20420 Last updated April 16, 2018 Get help from Veterans Crisis Line Call 1- ...

 6. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Quitting Smoking Vaccines & Immunizations Flu Vaccination Prevention / Wellness Public Health Weight Management (MOVE!) Locations Hospitals & Clinics Vet ... Plain Language Surviving Spouses & Dependents Adaptive Sports Program ... Veterans Health Administration Veterans Benefits Administration National Cemetery ...

 7. Women and Nation-Building

  National Research Council Canada - National Science Library

  Benard, Cheryl; Jones, Seth G; Oliker, Olga; Thurston, Cathryn Q; Stearns, Brooke K; Cordell, Kristen

  2008-01-01

  .... The RAND Corporation has contributed to the emerging knowledge base in this domain through a series of studies that have looked at nation-building enterprises led by the United States and others...

 8. ECHR and national constitutional courts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nastić Maja

  2015-01-01

  Full Text Available Comprising fundamental rights and freedoms and establishing the effective control system, the European Convention on Human Rights (ECHR encroaches upon the area that is traditional reserved for constitutional law. Although built on the doctrine reserved for international treaty law, the Convention goes beyond the traditional boundaries that exist between international and constitutional law. It has gradually infiltrated into the national legal systems. Constitutional courts have had the crucial role in this process. This paper will focus on the applicability of the ECHR in proceedings before national constitutional courts. Having in mind the jurisdiction of the national constitutional court, the ECHR may be applied in two ways: first, in the process of constitutional review by national constitutional courts and, second, in the process of deciding on constitutional complaints.

 9. 2007 National Money Laundering Strategy

  National Research Council Canada - National Science Library

  2007-01-01

  ... them. The National Money Laundering Strategy for 2007 identifies areas in which the U.S. government will work to revise, enhance, or renew efforts to enforce existing Federal laws and regulations...

 10. Reframing Nationalism, Citizenship and Gender

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte; Stoltz, Pauline

  2018-01-01

  Abstract: The growth of nationalism and nativist parties and movements has raised political and scholarly debates about the future viability of European welfare states and democracies. These projects are sparkled by reactions to the global war on terror and the economic and financial crises follo...... in Scandinavia. It proposes that in order to overcome exclusive notions of nationalism and formulate more inclusive notions of justice one strategy could be to rethink citizenship beyond the nation state.......Abstract: The growth of nationalism and nativist parties and movements has raised political and scholarly debates about the future viability of European welfare states and democracies. These projects are sparkled by reactions to the global war on terror and the economic and financial crises...

 11. Reframing nationalism, citizenship and gender

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte; Stoltz, Pauline

  Abstract: The growth of nationalism and nativist parties and movements has raised political and scholarly debates about the future viability of European welfare states and democracies. These projects are sparkled by reactions to the global war on terror and the economic and financial crises follo...... in Scandinavia. It proposes that in order to overcome exclusive notions of nationalism and formulate more inclusive notions of justice one strategy could be to rethink citizenship beyond the nation state.......Abstract: The growth of nationalism and nativist parties and movements has raised political and scholarly debates about the future viability of European welfare states and democracies. These projects are sparkled by reactions to the global war on terror and the economic and financial crises...

 12. National Aquatic Resource Survey data

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — Surface water monitoring data from national aquatic surveys (lakes, streams, rivers). This dataset is associated with the following publication: Stoddard , J., J....

 13. Energy Systems | Argonne National Laboratory

  Science.gov (United States)

  Nissan spins up new plant to give second life to EV batteries Yemen News National Lab Licensing Hydrogen Computing Center Centers, Institutes, and Programs RISCRisk and Infrastructure Science Center Other

 14. PFAS National Leadership Summit Materials

  Science.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency (EPA) will be hosting a National Leadership Summit in Washington, D.C. to take action on Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in the environment. Below are the meeting materials for the Summit.

 15. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service Organizations Office of Accountability & Whistleblower ... Advisory Boards History and Achievements Divisions and Staff Leadership Divisions Executive Behavioral Science Clinical Neurosciences Dissemination & Training ...

 16. The Danish National Birth Cohort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Anne-Marie Nybo; Olsen, Jørn

  2011-01-01

  , physical exercise, working conditions, medication and infections during pregnancy, and environmental possible toxins. The study designs cover straightforward cohort analyses, case-control studies and sub-cohort analyses with enriched data collection. CONCLUSION: So far, the Danish National Birth Cohort has......INTRODUCTION: In this review a selection of studies published during the period 2002-2010, based on data from the Danish National Birth Cohort linked with other health registers, is described. Illustrative examples of studies addressing perinatal health outcomes (pregnancy complications and fetal...... that this investment in epidemiologic infrastructure was well spent. The existence of the Danish National Birth Cohort together with other cohorts and national registers has given Denmark a leading position in reproductive epidemiology....

 17. The National Fire Research Laboratory

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The National Fire Research Laboratory (NFRL) is adding a unique facility that will serve as a center of excellence for fireperformance of structures ranging in size...

 18. National Greenhouse Gas Emission Inventory

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The National Greenhouse Gas Emission Inventory contains information on direct emissions of greenhouse gases as well as indirect or potential emissions of greenhouse...

 19. National Kidney Disease Education Program

  Science.gov (United States)

  ... Living Tips About WIN NIDDK Information Clearinghouses National Kidney Disease Education Program Improving the understanding, detection, and ... Group Learn more about Working Groups Learn about Kidney Disease Find information for people with or at ...

 20. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Data VA App Store National Resource Directory Grants Management Services Veterans Service ... it PTSD? Treatment and Coping Treatment Self-Help and Coping PTSD Research Where to Get ...

 1. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Inside the Media Room Public Affairs News Releases Speeches Videos Publications National Observances Veterans Day Memorial Day Celebrating America's Freedoms Special Events Adaptive Sports Program Creative Arts Festival ...

 2. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... Publications National Observances Veterans Day Memorial Day Celebrating America's Freedoms Special Events Adaptive Sports Program Creative Arts ... No FEAR Act Whistleblower Rights & Protections Site Index USA.gov White House Inspector General QUICK LIST Apply ...

 3. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... The National Center for PTSD does not provide direct clinical care, individual referrals or benefits information. For ... Minority Veterans Plain Language Surviving Spouses & Dependents Adaptive Sports Program ADMINISTRATION Veterans Health Administration Veterans Benefits Administration ...

 4. Directory of National Recreation Organizations.

  Science.gov (United States)

  Exceptional Parent, 1991

  1991-01-01

  Thirty national recreation organizations serving individuals with disabilities are listed, along with addresses and telephone numbers. Sample recreational activities covered include Boy Scouts and Girls Scouts, various wheelchair sports, skiing, golfing, and horticultural therapy. (JDD)

 5. VT US National Grid Index

  Data.gov (United States)

  Vermont Center for Geographic Information — (Link to Metadata) USNGVT is a U.S. National Grid Index (1000m x 1000m) covering Vermont. It is a polygon feature class originally constructed by the Center for...

 6. Timely and Effective Care - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Timely and Effective Care measures - provider data. This data set includes national-level data for measures of cataract surgery outcome, colonoscopy follow-up, heart...

 7. Marc Snir | Argonne National Laboratory

  Science.gov (United States)

  Computer Science Energy and Global Security ESEnergy Systems GSSGlobal Security Sciences NENuclear National Security User Facilities Science Work with Us About Safety News Careers Education Community Outreach OutLoud Lecture Series Our Impact Education Environmental Protection Sustainability Diversity

 8. PTSD: National Center for PTSD

  Medline Plus

  Full Text Available ... a VA Appointment Crisis Prevention Mental Health PTSD Public Health Veterans Access, Choice & Accountability Act Benefits General ... Protections Transparency Media Room Inside the Media Room Public Affairs News Releases Speeches Videos Publications National Observances ...

 9. National Strategy to Secure Cyberspace

  National Research Council Canada - National Science Library

  Schwalm, Keith T

  2006-01-01

  ... of a national strategy for securing cyberspace. The approach explored the development of cyber technology strategies and programs related to the mission and roles of Homeland Security Advanced Research Projects Agency...

 10. National Survey of Family Growth

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The National Survey of Family Growth (NSFG) gathers information on family life, marriage and divorce, pregnancy, infertility, use of contraception, and men's and...

 11. Denmark's National Inventory Report 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole-Kenneth; Lyck, Erik; Mikkelsen, Mette Hjorth

  2010-01-01

  This report is Denmark's National Inventory Report 2010. The report contains information on Denmark's emission inventories for all years' from 1990 to 2008 for CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs and SF6, NOx, CO, NMVOC, SO2.......This report is Denmark's National Inventory Report 2010. The report contains information on Denmark's emission inventories for all years' from 1990 to 2008 for CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs and SF6, NOx, CO, NMVOC, SO2....

 12. Denmark's National Inventory Report 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene Schmidt; Winther, Morten

  The report documents the methodologies and data used to estimate greenhouse gas emissions from Denmark for the reporting obligations under the European Union, the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.......The report documents the methodologies and data used to estimate greenhouse gas emissions from Denmark for the reporting obligations under the European Union, the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol....

 13. National Hydrogen Roadmap Workshop Proceedings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2002-04-01

  This document summarizes the presentations and suggestions put forth by officials, industry experts and policymakers in their efforts to come together to develop a roadmap for America''s clean energy future and outline the key barriers and needs to achieve the hydrogen vision. The National Hydrogen Roadmap Workshop was held April 2-3, 2002. These proceedings were compiled into a formal report, The National Hydrogen Energy Roadmap, which is also available online.

 14. The National Cryptologic Museum Library

  Science.gov (United States)

  2010-09-01

  telegrams. Modern communications and encryption methods have made them obsolete and mainly of historical interest. The library is also home to a...interpretations. Cross References The National Cryptologic Museum Library Eugene Becker Last year, a widely published German technical author, Klaus...Schmeh, e-mailed the library of the National Cryptologic Museum from his home in Gelsenkirchen, Germany. He needed information for an article on the

 15. Scientific Openness and National Security at the National Laboratories

  Science.gov (United States)

  McTague, John

  2000-04-01

  The possible loss to the People's Republic of China of important U.S. nuclear-weapons-related information has aroused concern about interactions of scientists employed by the national laboratories with foreign nationals. As a result, the National Academies assembled a committee to examine the roles of the national laboratories, the contribution of foreign interactions to the fulfillment of those roles, the risks and benefits of scientific openness in this context, and the merits and liabilities of the specific policies being implemented or proposed with respect to contacts with foreign nationals. The committee concluded that there are many aspects of the work at the laboratories that benefit from or even demand the opportunity for foreign interactions. The committee recommended five principles for guiding policy: (1) Maintain balance. Policy governing international dialogue by laboratory staff should seek to encourage international engagement in some areas, while tightly controlling it in others. (2) Educate staff. Security procedures should be clear, easy to follow, and serve an understandable purpose. (3) Streamline procedures. Good science is compatible with good security if there is intelligent line management both at the labs and in Washington, which applies effective tools for security in a sensible fashion. (4) Focus efforts. DOE should focus its efforts governing tightened security for information. The greatest attention should obviously be provided to the protection of classified information by appropriate physical and cybersecurity measures, and by personnel procedures and training. (5) Beware of prejudice against foreigners. Over the past half-century foreign-born individuals have contributed broadly and profoundly to national security through their work at the national laboratories.

 16. United States National Seismographic Network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buland, R.

  1993-09-01

  The concept of a United States National Seismograph Network (USNSN) dates back nearly 30 years. The idea was revived several times over the decades. but never funded. For, example, a national network was proposed and discussed at great length in the so called Bolt Report (U. S. Earthquake Observatories: Recommendations for a New National Network, National Academy Press, Washington, D.C., 1980, 122 pp). From the beginning, a national network was viewed as augmenting and complementing the relatively dense, predominantly short-period vertical coverage of selected areas provided by the Regional Seismograph Networks (RSN's) with a sparse, well-distributed network of three-component, observatory quality, permanent stations. The opportunity finally to begin developing a national network arose in 1986 with discussions between the US Geological Survey (USGS) and the Nuclear Regulatory Commission (NRC). Under the agreement signed in 1987, the NRC has provided $5 M in new funding for capital equipment (over the period 1987-1992) and the USGS has provided personnel and facilities to develop. deploy, and operate the network. Because the NRC funding was earmarked for the eastern United States, new USNSN station deployments are mostly east of 105 degree W longitude while the network in the western United States is mostly made up of cooperating stations (stations meeting USNSN design goals, but deployed and operated by other institutions which provide a logical extension to the USNSN)

 17. National Water Model: Providing the Nation with Actionable Water Intelligence

  Science.gov (United States)

  Aggett, G. R.; Bates, B.

  2017-12-01

  The National Water Model (NWM) provides national, street-level detail of water movement through time and space. Operating hourly, this flood of information offers enormous benefits in the form of water resource management, natural disaster preparedness, and the protection of life and property. The Geo-Intelligence Division at the NOAA National Water Center supplies forecasters and decision-makers with timely, actionable water intelligence through the processing of billions of NWM data points every hour. These datasets include current streamflow estimates, short and medium range streamflow forecasts, and many other ancillary datasets. The sheer amount of NWM data produced yields a dataset too large to allow for direct human comprehension. As such, it is necessary to undergo model data post-processing, filtering, and data ingestion by visualization web apps that make use of cartographic techniques to bring attention to the areas of highest urgency. This poster illustrates NWM output post-processing and cartographic visualization techniques being developed and employed by the Geo-Intelligence Division at the NOAA National Water Center to provide national actionable water intelligence.

 18. International Relations: Understanding the Behavior of Nations.

  Science.gov (United States)

  Zack, David R.; And Others

  In today's world, no nation acts in isolation; the interdependence of nations makes international relations complex and ever-changing. This book is designed to help students understand why nations compete, why they cooperate, and why they sometimes go to war. Chapter 1 examines the behavior of nations and how national interest dictates the…

 19. 75 FR 65561 - United Nations Day, 2010

  Science.gov (United States)

  2010-10-26

  ... A Proclamation Sixty-five years ago, 51 nations came together in the aftermath of one of history's... all peoples. The United Nations has made great advances since it first developed out of ruin and... of nations. The United Nations' humanitarian assistance lifts up countless lives, supporting nations...

 20. National Register of Historic Places - National Geospatial Data Asset (NGDA) NPS National Register Dataset

  Data.gov (United States)

  Federal Geographic Data Committee — A current, accurate spatial representation of all historic properties listed on the National Register of Historic Places is of interest to Federal agencies, the...