WorldWideScience

Sample records for nanostrukturnom voloknistom kompozite

 1. Darbe Yükü Altındaki Hibrit Kompozit Plakalara Sıcaklığın Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metin SAYER

  2009-03-01

  Full Text Available Bu çalışmada, karbon-cam elyaf/epoksi (hibrit kompozitlerin sıcaklık ve artan darbe enerjisi altındaki darbe davranışları incelenmiştir. Bununla ilgili olarak iki tip tabaka dizilim açısına sahip, 8 tabakalı hibrit kompozit numunelere -20, 0, 20 ve 40 oC sıcaklıklarında, numunelerde delinme meydana gelene kadar darbe enerjisi uygulanmıştır. Hibrit kompozitlerin saplanma ve delinme sınır değerlerinin belirlenmesinde, darbe enerjisi ve absorbe edilen enerji arasındaki ilişkiyi göstermede kullanılan enerji profili diyagramı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, maksimum temas kuvveti (Fmax, toplam çökme (d ve maksimum temas süresi (t gibi önemli darbe karakteristiklerinin sıcaklık geçişlerindeki değişimleri de sunulmuştur. Sonuç olarak, cam ve karbon fiberlerin -20 oC'de, diğer sıcaklıklara göre daha çok gevrekleştiği görülmüştür. Buna göre her iki tip hibrit kompozit için -20 oC'de meydana gelen delinme sınırı diğer sıcaklıklara göre en yüksek değerde bulunmuştur.

 2. Atık Kompozit İçecek Kartonları Geri Dönüşüm Yöntemleri /

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seniye Eşkin Uzun

  2012-12-01

  Full Text Available Kağıt, plastik ve alüminyum malzeme katmanlarından oluşan kompozit kartonlar özellikle sıvı gıdaların muhafazası için tercih edilen bir ambalaj türüdür. İlk olarak süt için tasarlanan ve geliştirilen kompozit kartonlar, günümüzde sütün yanı sıra pek çok gıda ve içeceğin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım sürecini tamamladıktan sonra atık halini alan kompozit içecek kartonlarının geri dönüşümünde ise ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde bu tür atıkların geri dönüşümünün sağlanması sınırlı olarak yapılmakta, bu atıkların büyük bir kısmı depolama alanlarına gönderilmektedir. Bu nedenle bu atıkların yönetimine yönelik öncelikli bilimsel çalışmaların yapılarak, uygun yönetim alternatiflerinin uygulamaya aktarılması ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada, atık kompozit içecek kartonlarının değerlendirme yöntemleri ve süreçleri araştırılarak bu yöntemler sonucunda elde edilen ürünler ile kullanım alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Recycling Methods of Composite Beverage Carton Waste Composite cartons which consist of paper, plastic and aluminum, are used in packaging of drinks. However composite cartons are designed and developed for the milk packaging, now days it has been widely used in packaging of many food and drink. There are serious problems in recycling of composite cartons. Since recycling of packaging wastes is limited in Turkey, most of the packaging waste is been landfilled. Therefore, primarily there has been a need to scientific studies done about the management of packaging wastes and implementation of appropriate packaging waste management alternatives. In this study, detailed and technical data about recycling of composite beverage cartons has been obtained from the previous studies, printed - digital databases, company, Environmental Agency and web pages. The project about the

 3. Lityum iyon piller için kalay (II oksit kompozit anot elektrotlarının üretimi ve karakterizasyonu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Oğuz Güler

  2017-04-01

  Full Text Available In this study, the core component of the composite, tin (II oxide powders synthesized through a facile chemical reduction methods for Li-ion batteries. As the shell structure, surfaces of the as-synthesized tin (II oxide particles were coated with carbon through microwave assisted carburization process. The surface morphologies and phase components of the as-synthesized tin (II oxide/carbon composites were investigated via scanning electron microscopy and X-ray diffraction methods, respectively. CR2016 type coin cells were prepared by using tin (II oxide/carbon composite powders and electrochemical tests were performed at room temperature via 8-channel MTI BST8‒MA electrochemical test station between 10 mV and 2.5 V potential range by applying fixed 1 C state of charge conditions. The results have shown that tin (II oxide/carbon composite structure have significantly improved the specific capacities to 396 mAh g-1 after 100 cycles.

 4. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Glogar, Petr; Černý, Martin; Sucharda, Zbyněk; Balík, Karel

  2006-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2006), s. 4-6 ISSN 1210-4612 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ME 712 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : basalt fibre * polysiloxane resin * composite Subject RIV: JI - Composite Materials

 5. Design Of Polymer Matrix Composite Materials Used For Helicopter Rotor Blades By Finite Element Method

  OpenAIRE

  Karaaslan, Nevzat Hakan

  2007-01-01

  Gelişmiş helikopter rotor paları genellikle kompozit malzemelerden üretilmektedirler ve yapılarında çeşitli hasarlara neden olabilecek yüksek derecede dinamik ve kararsız aerodinamik çevresel yüklerde çalışmaktadırlar. Bu yükleme şartlarına tekrarlı olarak maruz kalınması kompozit rotor pala yüzey kaplamalarında delaminasyon, çatlak vb. hasarlara neden olabilir. Bu tezin amacı, farklı kompozit rotor pala malzemelerinin, sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi ve döner kanat yüzey kaplamaları...

 6. THE MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF NEW FIREPROOF CERAMIC MATERIALS WITH THE USE OF SECOND MINERAL RESOURSES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. V. Lukhanin

  2016-04-01

  Full Text Available Possibility of receipt from the natural resources of Kuzbas and wastes of industry by means of mechanochemical method of grind of the mixtures, new mullite-kordierite kompozits, suitable for the production of wide line of fireproof and ceramic products is set in the work.

 7. Farklı Akışkan Bulk Fill Kompozitlerin Mikrosertliklerinin Araştırılması

  OpenAIRE

  Soygun, Koray; Ünal, Murat; Özer, Ali; Gülnahar, Evrem; Bolayır, Giray

  2013-01-01

  ÖzetAmaç: bu çalışma üç farklı bulk fill kompozit (Surefil SDR flow, Dentsply, Caulk, USA and Tetric, EvoCeram, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein, X-tra base, Voco, Cuxhaven, Germany) mikrosertliklerinin araştırılmasıdır.Gereç Yöntem: Çalışma için 4mm ve 2mm kalınlığında 4mm yarı çapında hazırlanan herbir bulk fill kompozit Plama ark ışık kayanağı kullanılarak polimerize edildi. Her bir örneğin alt ve üst mikrosertlik değerlendirmeleri Vickers mikrosertlik test cihazı kullanılarak yapıl...

 8. KOMPOZİT BİR AYAKKABI KORUYUCUNUN MEKANİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  OpenAIRE

  Erden, Seçkin; Ertekin, Mustafa

  2017-01-01

  İş kazalarına karşı, “iş güvenliği ayakkabısı” olarak adlandırılan ekipmanlar kullanılmaktadır. Bunlar genelde, ayak parmaklarınıkorumak amacıyla ayakkabı ya da botun ucuna yerleştirilen, çelik ya da metal alaşımlı bombeler içermektedir. Bu çalışmada, tekniktekstil takviyeli polimerik kompozit bir bombe geliştirilmiş, ilave olarak da, teknik tekstil takviyeli polimerik kompozit kılıfı olan bir“ayakkabı koruyucu” prototipi yekpare olarak imal edilmiştir. Üretilen prototip, günlük ayakkabı üzer...

 9. BÜKÜM MAKİNESİNDE TUNGSTEN TEL ÖZLÜ KOMPOZİT İPLİK ÜRETİMİ VE ÜRETİLEN KOMPOZİT İPLİĞİN FİZİKSEL VE ISIL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  OpenAIRE

  ALTINOK, A. Selcen; OGULATA, R. Tuğrul

  2016-01-01

  Bu çalışmada; büküm makinesinde metal tel takviyeli kompozit iplik üretilmiştir. Merkezde literatürde sıklıkla kullanılan bakır, çelik, krom/nikel tellerin dışında tungsten teli kullanılmıştır. Manto lifi olarak Naylon 6.6 kullanılmıştır. Merkezde tungsten ve etrafına naylon 6.6 sarılmak suretiyle kompozit iplik elde edilmiştir. Isıtma amaçlı kullanılması hedeflendiği için telin maksimum seviyede kapatılması amacıyla ikisi 1400 dtex biri 2100 dtex olmak üzere üç ayrı Naylon 6.6 ipliği kullanı...

 10. TENSILE PROPERTIES OF EXTRUDED SiC(P/Al-2124 BULK FUNCTIONALL Y GRADED MATERIALS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HÜSEYİN UZUN

  2000-06-01

  Full Text Available Fonksiyonel kademeli değişken malzemeler yeni bir kompozit malzeıne türü dür. Bu malzemeler, bir makine parçasının belirli bölgelerinde istenilen bir özelliğı elde etmek için dizayn edilmiş olup, malzeınenin kimyasal birleşimi, mikroyapısı ya süreklilik arz edecek şekilde yada kademelİ olarak makine parçasının bir bölgesinden diğer bir bölgesine doğru değişmesi söz konusudur. Bu çalışınada kullanılan fonksiyonel değişken ınalzeme ler, birbiri içinde dairesel kademeli bir forma sahip olup SiC(p/AI-2124 kompozit sistemi esasına göre 400°C 'de sıcak ekstrüzyon ile üretilmişlerdir. Üretilen fonksiyonel değişken malzemelerin dış yüzeyi, Al-2124 matrix içine SiC parçacıklarının takviye edilmesinden dolayı oldukça sert, göbek kısmı ise takviyesiz Al-2 124 alaşımından dolayı oldukça tok bir özellik gösterir. Bu çalışmada bu malzemelerin çekme mukavemeti özellikleri incelenm iştir. Elde edilen deneysel so nuçlar, teorik olarak geliştirilen fonnü 1lere göre hesaplanarak elde edilen sonuçlar ile karşılaştı rılmıştır. Sonuç olarak, geleneksel kompozit malzemeler ile karşılaştırıldığında, fonksiyonel değişken malzemelerin sünekliğinin artmış olduğu fakat hafifçe % 0.2 akma ve çekme mukavemetlerinde azalmanın mevcut olduğu tespit edilmiştir.

 11. Farklı Oranlarda DPDS Kullanılarak Devulkanize Edilmiş Atık Taşıt Lastikleri İlave Edilen SBR Malzemenin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fazliye Karabörk

  2015-08-01

  Full Text Available Oda sıcaklığında öğütülen atık taşıt lastiği tozu mikrodalga yöntemiyle devulkanize edilmiştir. İşlemde devulkanizasyon ajanı olarak, kükürt bağlarının (S-S koparılmasında etkinliği çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuş olan, DPDS (difenildisülfür kullanılmıştır. Mikrodalga gücü sabit tutularak, zamanın ve DPDS miktarının prosese etkileri incelenmiştir. İşlem görmemiş atık lastik tozu fiziksel ve termal olarak karakterize edilmiştir. 20 phr oranında atık lastik tozu ve aynı oranda devulkanize kauçuk (DVR stiren bütadien kauçuğa (SBR 1723 ve SBR 1502 katılarak kompozit malzemeler hazırlanmıştır. Bu kompozitler orijinal SBR’den hazırlanan kontrol numunesiyle karşılaştırılmıştır. Devulkanizasyonun etkinliğini ortaya koyabilmek için devulkanize numunelerin çözünme oranları (sol content belirlenmiş ve Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR analizi yapılmıştır. Elde edilen kompozit malzemelerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, DVR katılan malzemelerde atık lastik tozu katılan malzemelere göre daha iyi özellikler elde edilmiştir, sonuçlar mikrodalga devulkanizasyonunun önemli avantajlar sağladığını göstermiştir. Kopma uzaması değeri, işlem görmemiş atık lastik tozu katılan kompozit malzemede %481 iken, 1 g DPDS katılarak 4 dk. süreyle devulkanize edilen kauçuğun katıldığı DVR/SBR kompozitte %578 olarak elde edilmiştir, böylece kopma uzaması değeri atık lastik tozunun devulkanizasyonuyla %20 oranında artmıştır.

 12. Manyeto-reolojik malzemelere ferromanyetik toz ilavesinin mekanik özelliklere etkisinin deneysel olarak incelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uğur Mazlum

  2017-08-01

  Full Text Available Ferromanyetik toz partikülleri, manyetik alana duyarlılıklarından dolayı günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu tozların matris malzemeleri ile birleşimlerinden elde edilen kompozit MRE malzemeler bir tür akıllı (smart malzeme olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, RTV (room temperature vulcanization silikon kauçuğuna dört farklı manyetik toz ilave edilmesi ile elde edilen kompozit MRE malzemelerinin bası yüklemesi altındaki mekanik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Matris malzemesi olarak mühendislik açıdan kullanımı yaygın olan Vario 40 silikon kauçuk malzemesi kullanılmıştır. Kompozit MRE malzemelerde toz oranı hacimce %30 oranında tutulmuştur. Ayrıca, tozların yönlenmesinin etkisini incelemek için, üretim esnasında bazı numunelere dış manyetik alan uygulanmıştır. Bu numuneler anizotropik olarak adlandırılırken diğerleri izotropik numunelere olarak adlandırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki; anizotrop MRE numuneler izotrop numunelere göre çok daha yüksek gerilme değerlerine sahip olmaktadır ve en büyük gerilme artışı BASF CN tozu ilave edilen anizotrop MRE malzemeler için elde edilmiştir. Ayrıca, numuneler MR etki açısından da değerlendirildi ve izotropik versiyonlarına göre %201 gibi bir artış değeri ile en büyük MR etki SQ-I tozu içeren anizotrop numunelerde gözlemlendi. Sonuç olarak, gerçekleştirilen çalışma ile MRE malzemelerin mekanik ve MR özellikleri, ilave edilen tozun cinsi ve manyetiklik özelliklerine ciddi bir şekilde bağlı olduğu belirlenmiştir.

 13. Investigation of Irradiation Effects on Conducting Composite of Polypyrole/Bentonite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orhan Karabulut

  2012-12-01

  Full Text Available Abstract: In the present study, polypyrrole/bentonite (PPy/Bnt composite was synthesized into the Bnt interlayers by chemical oxidation polymerization. The irradiation process was carried out in air in a conventional gamma chamber, which uses a 60Co source, and the composite was exposed to a dose of 40 kGy. Effects of irradiation on the composite were investigated by means of FTIR, UV-visible absorption, TGA, XRD, SEM and temperature dependent electrical conductivity in the temperature range of 290-410 K. The initial decomposition temperature of pristine PPy/Bnt composite was found higher than irradiated PPy/Bnt composite. The XRD patterns revealed that the intensity of the peaks changed with irradiation. It was found from temperature dependent conductivity measurements that the radiation significantly influenced the conductivity of PPy/Bnt composite. The conductivity results show that dominant conduction mechanisms were hopping for both PPy/Bnt composite and irradiated samples due to wide range of localized states present near the Fermi level. Key words: Polypyrrole, bentonite, conducting composite, gamma irradiation. Polipirol/Bentonit İletken Kompozitine Radyasyon Etkilerinin Araştırılması Özet: Bu çalışmada, polipirol/bentonit (PPy/Bnt kompoziti, Bnt tabakaları arasında kimyasal oksidasyon polimerizasyonu yoluyla sentezlendi. Radyasyon uygulaması 60Co kaynağının kullanıldığı bir gama çemberi içerisinde hava ortamında gerçekleştirildi ve kompozite 40 kGy doz uygulandı. Kompozite radyasyon etkileri, FTIR, UV, TGA, XRD, SEM ve 290-410 K sıcaklık aralığında sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlik ölçümleri ile incelendi. Saf PPy/Bnt kompozitinin başlangıç bozunma sıcaklığı radyasyona uğramış PPy/Bnt kompozitinden daha yüksek olduğu bulundu. XRD desenlerine ait pik yoğunluğunun radyasyon ile değiştiği görüldü. Sıcaklığa bağlı iletkenlik ölçümlerinden radyasyonlanma sonucunda, PPy

 14. Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů pneumatik

  OpenAIRE

  Lavický, Ondřej

  2008-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výpočtového modelování mechanického chování elastomerů a kompozitů s pryžovou matricí a jejich využití pro tvorbu výpočtového modelu pneumatiky. Byl vytvořen 2D-axisymetrický výpočtový model pneumatiky MATA-DOR 165/65 R13 ve dvou geometrický variantách. Pro výpočtové modelování je aplikována metoda konečných prvků (MKP). Model byl řešen v několika variantách lišících se použitou úrovní modelování materiálu. Nejprve byla provedena analýza vlivu vnitřníh...

 15. ARKA GRUP DİŞLERDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ DOLGU MATERYALLERİNİN YÜZEY SERTLİKLERİNİN İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF SURFACE HARDNESS OF VARIOUS POSTERIOR FILLING MATERIALS

  OpenAIRE

  Seymen, Figen; Gülhan, Altan

  2012-01-01

  ÖzetBu çalışmanın amacı arka grup dişlerde kullanılan çeşitli dolgu materyallerinin yüzey sertliklerini karşılaştırmaktır. Bu araştırmada kimyasal olarak ve görünür ışıkla sertleşen iki farklı kompozit reçine materyali cam-cermet siman ve amalgamla yüzey serdikleri açısından karşılaşnrılmışür. Vickers sertlik ölçme yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 28 günlük bekleme süresi sonunda en yüksek sertlik değeri Dispersalloy (163.41 ± 18.24 HV) ve P-30'da (126.55 ± 21....

 16. Bisfenol-A içerikli dental materyallere güncel yaklaşım

  OpenAIRE

  Akyüz, Serap; Yarat, Ayşen; Egil, Edibe

  2013-01-01

  Bisfenol-A ilk kez 1891 yılında sentezlenmiş ve östrojenik etkileri 1930’larda bulunmuş olan endüstriyel bir kimyasaldır. Bisfenol–A günlük hayatın birçok alanında kullanılan ürünlerden biberon, saklama kapları, su şişeleri ve şişe kapakları, gözlük camları, CD, DVD ve elektronik cihazlar ile çocuk diş hekimliğinde koruyucu amaçla kullanılan rezin bazlı fissür örtücüler ve restoratif diş tedavisinde kullanılan kompozit dolgu materyallerinin yapısında bulunur. Günümüzde Bisfenol-A’nın olası to...

 17. Yüksek Hızlı Oksi Yakıt ile Üretilen WCCo-Mo Esaslı Kaplamaların Mikroyapı Karakterizasyonu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serkan Islak

  2015-12-01

  Full Text Available Bu çalışma, yüksek hızlı oksi yakıt (HVOF ısıl püskürtme yöntemi ile SAE 4140 çeliği üzerinde üretilen WCCo-Mo kompozit kaplamaların mikroyapısal özelliklerini araştırmak için yapılmıştır. Bu amaç için WCCo tozlarına ilave edilen Mo miktarı % ağ. 10, 20, 30 ve 40 olarak değiştirilmiştir. Kaplamalar, faz bileşimi, mikroyapı ve sertlik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Kaplama tabakalarının faz bileşimi ve mikroyapısı X-ışını difraktogramı (XRD ve taramalı elektron mikroskobu (SEM ile incelenmiştir. XRD sonuçları, WCCo-Mo kaplama tabakasının WC, W2C, Co3W3C, Mo2C, MoO2, Mo ve Co fazlardan oluştuğunu göstermiştir. Kaplamaların sertliği Mo artışı ile artmıştır.

 18. Atık Alüminyum Polietilen (Tetrapak ve Pirinç Sapı Kullanılarak Üretilen Ahşap Polimer Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alperen KAYMAKCI

  2012-12-01

  Full Text Available ÖzetBu çalışmada pirinç sapı unu ile güçlendirilmiş alüminyum polietilen esaslı polimer kompozitlerin bazı mekanik özellikleri araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda pirinç sapı unu, alüminyum polietilen ve uyum sağlayıcı ajan (MAPE ikiz vidalı bir ekstruder içerisinde karıştırılarak pellet elde edilmiştir. Elde edilen pelletler enjeksiyon kalıplama makinesi kullanılarak mekanik özellikleri belirlemek için gerekli olan numunelerin üretimi sağlanmıştır. Pirinç sapı unu miktarının artmasıyla üretilen alüminyum polietilen esaslı polimer kompozitlerin eğilme ve çekme modüllerinde artış olduğu belirlenmiştir ancak eğilme ve çekme direnci değerlerinde bir miktar azalma tespit edilmiştir. Alüminyum polietilen esaslı polimer kompozit üretiminde kullanılan maleik anhidrit polietilen uyum sağlayıcı ajanın mekanik özellikleri üzerine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. Bu çalışmayla maleik anhidrit polietilen ile muamele edilen alüminyum esaslı polietilen kompozitlerin kabul edilebilir mekanik özellikleri dolayısıyla taban döşeme malzemesi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.AbstractIn this study, we evaluated some mechanical properties of aluminum polyethylene (Tetra Pak composites reinforced with rice husk flour. To meet this objective, rice husk flour was compounded with aluminum polyethylene with coupling agent (MAPE in a twin screw co-rotating extruder and then was manufactured by injection molding process. The modulus in the flexural and tensile improved with increasing rice husk flour content while the tensile and flexural strengths of the samples decreased. The use of maleic anhydride polyethylene had a positive effect on the mechanical properties of the aluminum polyethylene composites reinforced with rice husk flour. This work showed that the composites treated with maleated polyethylene could be efficiently used as decking products, due to satisfactory

 19. Structure and properties of Ni22Cr10Al1Y coatings deposited by the vacuum plasma spray process / Структура и свойства покрытия Ni22Cr10Al1Y нанесенного методом вакуумного плазменного напыления / Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-04-01

  ценка качества покрытия. / Cilj rada jeste da se vakuum-plazma-sprej procesom deponuju slojevi prevlake Ni22Cr10Al1Y za zaštitu komponenti gasnih turbina od oksidacije i visokotemperaturne korozije. Prevlaka može znatno uticati na svojstva substrata, jer zajedno sa substratom formira kompozit. Vrsta procesa depozicije prevlake i režim termičke obrade prevlake sa substratom bitno utiču na njenu otpornost na visokotemperaturno puzanje. Deponovanje praha Ni22Cr10Al1Y urađeno je vakuum-plazma-sprej sistemom firme Plasma Technik - AG koji koristi komandni pult A-2000 i plazma pištoljem F4. Prevlaka deponovana na substratu od legure INCONEL X-750 termički je obrađena na 11000C u trajanju od 2 sata u zaštitnoj atmosferi argona. Morfologija čestica praha ispitana je metodom skening elektronske mikroskopije. Ispitivanja mikrotvrdoće slojeva rađena su metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom ispitivanja na zatezanje, koja su bila u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Mikrostruktura slojeva prevlake u deponovanom stanju ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Nagrizanje prevlake rađeno je mešanjem azotne kiseline 2,5 ml HNO3 sa 7,5 ml fluorovodonične kiseline HF. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake pre i posle termičke obrade, kao i debljina difuzione zone, izvedena je na svetlosnom mikroskopu, na osnovu čega je ocenjen kvalitet prevlake.