Sample records for АНТИПИРИН (antipyrine)
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 20 shown. Select sample records:2

Interaction of 3-arylidenaminocarbazoles with antipyrine

Letunov V.I.; Shulyat’eva T.P.; Misenzhnikov V.V.
1984-01-01

eLIBRARY.RU

9

Functional activity of the human liver monooxygenase system rapidly assessed by the HPLC of antipyrine

Andreeva T.V.; Kuznetsova E.E.; Gorokhova V.G.; Gorokhov A.G.
2000-01-01

eLIBRARY.RU

10

Synthesis and antiinflammatory activity of acyl derivatives of 4-amino- and 4-(isopropylamino)antipyrine

Shmidt E.V.; Prishchep T.P.; Sedov A.M.; Chernova N.A.; Alekseeva L.I.; Biryukova V.M.
1982-01-01

eLIBRARY.RU

11

Synthesis and structure of complex compounds of lanthanum, europium, and scandium iodides with antipyrine

Rukk N.S.; Skryabina A.Yu.; Antsyshkina A.S.; Sadikov G.G.; Sergienko V.S.; Osipov R.A.; Alibekova L.Yu.
2009-01-01

eLIBRARY.RU

12

Investigation of Iron(III) Reactions with Antipyrine and Analgin

Naprienko E.N.; Skorik N.A.; Shaforostova N.N.
2000-01-01

eLIBRARY.RU

13

Extraction of U(VI) with antipyrine in the presence of aminone pyrazolone dye

Shestakova G.E.; Lesnov A.E.; Bryzgalova N.V.
2007-01-01

eLIBRARY.RU

14

Pharmacokinetics and metabolism of antipyrine in inbred mice

Seredenin S.B.; Khlopushina T.G.; Zherdev V.P.
1991-01-01

eLIBRARY.RU

15

Quantitative determination of antipyrine and its metabolites in urine by the method of microcolumn HPLC

Rakhmanov I.A.; Semenyuk A.V.; Slyn’ko N.M.; Sviridov A.V.; Kolesnikov S.I.
1990-01-01

eLIBRARY.RU

18

Electrochemical, quantum-chemical and antioxidant properties of antipyrine and its derivatives

Bashkatova N.V.; Korotkova E.I.; Karbainov Yu.A.; Yagovkin A.Yu.; Bakibaev A.A.
2005-01-01

eLIBRARY.RU

20