Sample records for АЛЯСКИТЫ (alaskites)
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 20 shown. Select sample records:9

Rare-earth yttrium deposit of the aktyuz ore field (Southern Tien-Shan range)

Smirnova N.V.; Zotov I.A.; Stavinskiy V.A.; Isayev I.S.; Kim V.F.
1994-01-01

eLIBRARY.RU

17

Feldspar.

Potter M.J.
2001-01-01

eLIBRARY.RU

18

Deformation-driven differentiation of granitic magma: The Stepninsk pluton of the Uralides, Russia

Bea F.; Montero P.; Molina J.F.; Fershtater G.B.; Smirnov V.N.
2005-01-01

eLIBRARY.RU

19

Bismuth teremkovite, a new variety of owyheeite

Mozgova N.N.; Nenasheva S.N.; Borodayev Yu.S.; Ryabeva Ye.G.; Gamyanin G.N.
1988-01-01

eLIBRARY.RU

20

Bismuth ramdohrite, a new sulfosalt

Borodayev Yu.S.; Mozgova N.N.; Nenasheva S.N.; Kuz’mina O.V.; Yefimov A.V.; Sivtsov A.V.
1989-01-01

eLIBRARY.RU