Sample records for kazakstan
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 5 shown.5

AN OVERVIEW AND INITIAL IN-ORBIT STATUS OF "INDEX" SATELLITE

SAITO HIROBUMI; MIZUNO TAKAHIDE; FUKUDA SEISUKE; SAKAI SHIN'ICHIRO; FUKUSHIMA YOSUKE; TANAKA KOJI; IKENAGA TOSHINORI; OKUIZUMI NOBUKATSU; ASAMURA KAZUSHI; MITA MAKOTO; SAKAI TOMOHIKO; TAMURA MAKOTO; SONE YOSHITSUGU; UNO MASATOSHI; MIURA AKIRA; MASUMOTO YASUNARI; SAKANOI TAKESHI; HIRAHARA MASAFUMI
2005-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)