Sample records for exciton model
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 20 shown. Select sample records:5

The development of oscillation quantity estimation method of floating bridge.

MURAKOSHI JUN; HIRAHARA NOBUYUKI; FUMOTO KOICHIRO; YAMAMORI SEIJI; HAYASHI YUICHI; YOSHIOKA TSUTOMU
2005-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

12

Report on Sea Ice and Penguin Study(SIPENS) by JARE-37-41.

NAITO YASUHIKO; WATANUKI YUTAKA; MIYAMOTO YOSHINORI; ICHIKAWA HIDEO; ARAI NOBUAKI; NISHIKAWA JUN; KUROKI MAKI; ENDO YOSHINARI; IWAMI TETSUO
2002-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

14
16

Experiments of guiding pipe type casting method for CFT column concrete.

TAKEUCHI HIROYUKI; OCHIAI RYOTA; YOKOYAMA NAOKI; HATTORI KAKUSHI
2004-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

18

Epitaxial Growth of High-Purity SiC and Application to Power Devices.

KIMOTO TSUNENOBU; YANO HIROSHI; TAMURA SATOSHI; MIYAMOTO NAO; FUJIHIRA KEIKO; MATSUNAMI HIROYUKI
2000-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

19

Electronic Spectra of Ultra Thin Films Prepared by LB and Self-assemble Methods. 4-(4-Octadecyloxyphenyl)ethynylpyridine.

SHIBUYA AKIHIKO; OKUBO JUN; SHINOZAKI HIRAKU; ONO SEIGO; HASEGAWA MIKI; KUMAGAI KEN'ICHI; HOSHI TOSHIHIKO
2001-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

21

Compression Fatigue Behavior of Impact-Damaged AS4/PEEK Composite Laminates.

MORIMOTO YOHEI; KUNO KAZUO; UDA NOBUHIDE; ONO KOSEI; NAGAYASU TADASHI; HIRAKAWA YUICHI
2002-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

22

Binding of charged and Uncharged Tetracaine on Purple Membrane.

IKEMA HIDEYUKI; SHIBATA AKIRA; UENO SATOSHI; BABA YOSHINOBU; HIGUCHI TOMIHIKO
1999-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

27

Exciton states of alkylammonium lead-halide layered perovskite semiconductors under high pressures.

MATSUISHI KIYOTO; SUZUKI TAKAYUKI; ONARI SEINOSUKE; GREGORYANZ E; HEMLEY R J; MAO H-K
2000-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)