Sample records for NINA (nina)
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 20 shown. Select sample records:31

Lüttgen, Nina

DRIVER (German)

35

Income taxation and accounting: conceptual tools for comparing European systems

Aguiar, Nina

The different issues that can be identified in addressing the relationship between income taxation and accounting. Substantive and formal aspects of this relationship. The concept of a formal conformity relationship as meaning that sound legal choices made in commercial accounts are preclusive for t...

DRIVER (German)

37

The peculiarities of competence evaluation of future foreign language teachers Būsimų užsienio kalbos mokytojų kompetencijos vertinimo ypatybės

Kuitienė, Nina; Juodeika, Albertas; Pukienė, Asta

The present article deals with the analysis of Lithuanian and German college students’ attitude towards the evaluation of teachers’ competence. According to the research data, the professional competences of the foreign language teacher include not only the teachers’ personality qualities but also t...

DRIVER (German)

38

POSLOVNO KOMUNICIRANJE V NEMŠKEM JEZIKU UPORABA NEMŠKEGA JEZIKA PRI KOMUNIKACIJI S TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI V PODJETJU IMPOL D.O.O. BUSINESS COMMUNICATION IN GERMAN LANGUAGE USE OF GERMAN LANGUAGE IN COMMUNICATION WITH FOREIGN PARTNERS IN IMPOL D.D.

Strehar, Nina

Impol svoje kupce oskrbuje z bogato izbiro aluminijskih izdelkov, ki so izdelani na individualno zahtevo kupca. Večino izdelkov podjetje izvozi na tuje trge, med katerimi prevladuje EU oz. Nemčija. K uspešnosti prodaje največ pripomorejo komercialisti oz. referenti, ki se dnevno pogajajo za količino...

DRIVER (German)