Sample records for LITAUEN (lithuania)
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 20 shown. Select sample records:2

Vergleichende Analyse des DaF-Unterrichts an Sprachschulen Deutschlands und Litauens in den Jahren 2000-2005 Comparative analysis of lessons of German language as foreign language in Germany and Lithuania 2000-2005

Narkevičiūtė, Evelina

Learning of foreign languages becomes more and more important in our days. German language is second popular language, after English in Lithuanian language learning schools, that is why the theme Comparative analysis of lessons of German language as foreign language in Germany and Lithuania 2000-200...

DRIVER (German)

6

Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 metais L’institution du commandant de la police de sûreté allemande et du service de sûreté (SD) sur la partie générale de Lituanie en 1941-1944 German security police and security service commander post in Lithuanian general region in 1941-1944

Stankeras, Petras

Šia studija autorius toliau gvildena vokiečių policijos struktūrų buvimą Lietuvos generalinėje srityje 2-ojo pasaulinio karo metais, trumpai nušviečia vokiečių saugumo policijos ir SD institucijos atsiradimo istoriją, jos vaidmenį Lietuvos generalinėje srityje 1941 – 1944 metais. Šioje studijoje pir...

DRIVER (German)

8

Vokietijos – Sovietų Sąjungos karo frontas Lietuvos teritorijoje 1941 metų birželį Le front de la guerre de l‘Allemagne – de l‘Union Soviétique Sur le territoire de la Lituanie au juin 1941 German – Soviet military front on Lithuanian territory in June 1941

Jegelevičius, Sigitas

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo Antrojo pasaulinio karo antrasis etapas Rytuose, kai Vokietija pradėjo karo veiksmus prieš Sovietų Sąjungą. Lietuva tame Vokietijos-Sovietijos kare nedalyvavo, nes iki valstybės aneksijos teisiškai nebuvo atšauktas ar sustabdytas neutraliteto įstatymo galiojimas. Kit...

DRIVER (German)

15

The structure of milk processing and marketing in Lithuania

Ramanauskas, A.; Kazlauskiene, N.; Organization for Economic Co-operation and Development
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

16

The structure of milk processing and marketing in Estonia

Hein, P.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

18

The role of supply side factors including direct investment

Acuner, S.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

24

The emerging farm structure of milk production and trends in production in Lithuania

Lekesys, V.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

34

The EU dairy policy and stage of adoption in the Baltic countries

Brayer, J.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

37

Surface 97, 2nd Central, Eastern and Northern Europe Regional Conference Corrosion: Permanent Danger for Society and Environment : proceedings ; [June 1 - 4, 1997, Palanga, Lithuania]

Chemijos Institutas < Vilnius>; Central, Eastern and Northern Europe Regional Conference Corrosion: Permanent Danger for Society and Environment < 2, 1997, Palanga>
1997-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

38

Structural developments in the dairy processing sector

Krijger, A.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

43

Situation and trends in the Latvian milk production sector

Jekabsone, I.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

46

Rusijos kariuomenės kariai lietuviai vokiečių belaisvių stovyklose Pamaryje (Tucholėje ir Czerske) 1914-1918 metais Russian army soldiers of Lithuanian origin in german prisoner camps on the Seacoast (in Tucholėja, Czersk) in 1914-1918

Karpus, Zbigniew

Pirmojo pasaulinio karo metu į vokiečių bei austrų-vengrų nelaisvę pateko daug Rusijos armijos kareivių. Nors nėra tikslių duomenų, manoma, kad vien į vokiečių nelaisvę buvo patekę daugiau negu 2 milijonai caro armijos karių: ukrainiečių, lenkų, lietuvių, Vidurinės Azijos tautų atstovų ir kitų. Iki ...

DRIVER (German)

48

Recent trends in dairy product development and markets

Cox, T.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

49

Radiation protection issues in the Baltic region with emphasis on co-operative projects with Estonia, Latvia and Lithuania : proceedings of the Regional IRPA Congress held in Stockholm, Sweden, June 12 - 13, 1998

International Radiation Protection Association; Fachverband für Strahlenschutz; Regional Congress Radiation Protection Issues in the Baltic Region with Emphasis on Co-operative Projects with Estonia, Latvia and Lithuania < 1998, Stockholm>
1998-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

53

Overview of the EU dairy sector policy

Colman, D.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

56

OUTLINE OF QUATERNARY STRATIGRAPHY OF LITHUANIA

Satkunas, J.; EAGE-PACE Foundation; Lietuvos Geologijos tarnyba
1997-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

59

Medium term market prospects for the main dairy products

Vavra, P.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

61

Lithuanian - German relations in the context of global geopolitical challenges at the beginning of 21 st century Lietuvos ir Vokietijos santykiai XXI a. pradžios globalių geopolitinių iššūkių kontekste

Motieka, Egidijus; Kasčiūnas, Laurynas

The article puts forth several tasks. The first tast is to ascertain the possible Germany's impact on the further development of Lithuania's geopolitical subjectivity. The second task is to identify the main principles of current Germany's geopolitical code. Thirdly, it will examine Lithuania's and ...

DRIVER (German)

63

Lietuvos vokiečiai lietuvių etninės kultūros erdvėje Lithuania’s German people in space of Lithuanian ethnoculture

Zybertienė, Evelina

Straipsnyje pristatomas 2002–2005 m. atliktas tyrimas, kurio tikslas – ištirti vokiečių ir lietuvių kaimynystės poveikį tiek vienai, tiek kitai etninei kultūrai, nustatyti vokiečių kultūrinio skverbimosi į lietuvišką erdvę padarinius. Aptariama, kaip paveikta lietuvių lingvistinė sritis, nagrinėjant...

DRIVER (German)

64

Lietuvos ir Vokietijos santykiai XXI a. pradžios globalių geopolitinių iššūkių kontekste Lithuanian-German relations in the context of global geopolitical challenges at the beginning of 21 st century

Motieka, Egidijus; Kasčiūnas, Laurynas

Straipsnyje keliami šie uždaviniai : pirma, nustatyti galimą Vokietijos poveikį tolesnei Lietuvos geopolitinio subjektiškumo raidai, antra, identifikuoti pagrindinius dabartinio Vokietijos geopolitinio kodo principus, trečia, išnagrinėti Lietuvos ir Vokietijos interesus menamų globalių geopolitinių ...

DRIVER (German)

65

Lietuvių savisaugos (apsaugos) batalionų karių nuostoliai Vokietijos - SSRS karo metu (1941-1945) The loss of Lithuanian (self-)protection battalion soldiers in German-USSR war (1941-1945)

Zizas, Rimantas

Straipsnio tikslas -pasigilinti į lietuvių savisaugos batalionų istorijos problemų - jų nuostolius, patirtus kovose su partizanais, Raudonąja armija ir kt. batalionų karių žūčių ir mirčių problemą, kiekybinę jos išraišką, paneigti, demitologizuoti istoriografijoje egzistuojančius teiginius, didelius...

DRIVER (German)

67

Kitoks Žalgirio mūšio vaizdas: Lietuvos metraštis ir Jono Visliciečio poema „Prūsų karas“ Another image of the Tannenberg battle: Bychowiec chronicle and the poem by Jan of Wiślica “Bellum Prutenum“

Gudmantas, Kęstutis

Numerous different publications have already dealt with the great defeat of the German Order in 1410. This article presents a comparison of the Bychowiec Chronicle and the poem by Jan of Wiślica (Joannes Vislicensis, Vislicius) “Bellum Prutenum”. The Chronicle was created in the third decade of the ...

DRIVER (German)

69

Indicators of Security of Energy Supply for Lithuania

Matuziene, V.; Peciulyte, S.; Lietuvos Energetikos institutas (Kaunas, Lithuania)
2008-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

83

Environmental Studies in the Nemunas River Basin, Lithuania

Thurston, R. V.; Lithuania Enviornmental Protection Dept., Vilnius (Lithuania)
1994-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

85

Emerging structure in the dairy processing sector

Keane, M.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

88

Discussant: Market and structural change in the dairy sector

Colman, D.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

89

Discussant: Implications for the dairy sector in the Baltic countries

Ryan, M.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

90

Discussant: Implications for producers, processors, consumers and policy makers

Krijger, A.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

91

Discussant: Implications for producers, processors, consumers and government policy

Loxbo, H.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

92

Discussant: Challenges and opportunities to developing a competitive milk processing sector

Tuominen, A.; Organization for Economic Co-operation and Development; Republic of Lithuania
2002-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)