WorldWideScience

Sample records for myizh programnimi dodatkami

 1. Crystallization and structure of chromium cast iron with addition of Mo and Ni; Krystalizacja i struktura zeliwa chromowego z dodatkami Mo i Ni

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pietrowski, S. [Instytut Inzynierii Materialowej i Technik Bezwiorowych, Politechnika Lodzka, Lodz (Poland)

  1998-12-31

  The aim of the presented paper is to show the results of examination of the crystallization process using the method of thermal-derivative analysis (ATD) and the structure examination of chromium cast iron, chromium molybdenum c. i. and chromium molybdenum nickel c.i. It was found that molybdenum in amount over 2 wt % causes the crystallization of eutectic carbides M{sub 23}C{sub 6} and M{sub 6}C. The M{sub 23}C{sub 6} carbide crystallizes upon the crystallization of eutectic carbides M{sub 3}C and M{sub 7}C{sub 3}. It is shown that ATD method facilitates both interpretation and control of the crystallization as well as formation of the cast iron structure at the solid state. (author) 14 refs, 16 figs, 5 tabs

 2. Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych

  Science.gov (United States)

  Pomykała, Radosław

  2013-06-01

  ęgla lub węgla z dodatkami: bitumin (żużel S1), czy biomasy (popiół A2, żużel S2). W polskim górnictwie podziemnym wyróżnić można kilka technologii podsadzkowych, w których do transportu materiału wykorzystywana jest woda. Tradycyjnie oraz ze względów historycznych, terminem "podsadzka hydrauliczna" określa się tę, która spełnia wymagania normy PN-93/G-11010. Do najważniejszych cech takiej podsadzki hydraulicznej zaliczyć należy wypełnienia uprzednio wydzielonej pustki poeksploatacyjnej, materiałem o jak najmniejszej ściśliwości oraz o jak największej wodoprzepuszczalności. Materiał taki, po odprowadzeniu wody ma stanowić mechaniczna podporę stropu, a proces podsadzania jest ściśle powiązany z procesem eksploatacji, jako sposób likwidacji zrobów. Najczęściej stosowanymi materiałami są piasek podsadzkowy oraz odpady górnicze lub hutnicze (Lisowski, 1997). Od ponad dwudziestu lat, w polskim górnictwie węgla kamiennego obecna jest również inna technologia podsadzkowa, w której do transportu materiałów wykorzystywana jest woda. W tym przypadku części stałe to materiały drobnoziarniste, najczęściej popioły różnych typów, które po wymieszaniu z wodą tworzą zawiesinę (stąd termin "zawiesiny popiołowo-wodne"). Polska norma PN-G-11011:1998 wyróżnia dwie odmiany takich zawiesin i definiuje je, jako "podsadzkę zestalaną" oraz "mieszaninę do doszczelniania zrobów". Podstawową ideą przyświecającą stosowaniu zawiesin drobnoziarnistych w technologiach górniczych była początkowo troska o zagospodarowaniu odpadów energetycznych, a następnie górniczych (Mazurkiewicz i in., 1998; Piotrowski i in., 2006; Piotrowski, 2010; Plewa i Mysłek, 2000; Plewa i Sobota, 2002). Obecnie technologia zawiesinowa na stałe zagościła w kopalniach węgla kamiennego stając się m.in. nieodzownym środkiem profilaktyki pożarowej i metanowej (Dziurzyński i Pomykała, 2006; Palarski, 2004; Pomykała, 2006). W artykule