WorldWideScience

Sample records for mju pilaste tervisele

 1. Monitoring evaluation of a spillway pilaster for Premiere Chute Dam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Crepeau, Louis; Kassem, Chakib [OSMOS Canada Inc., Montreal, (Canada)

  2010-07-01

  The Premiere-Chute hydroelectric power station, commissioned in 1968, has four hydraulic turbines for a total of 130 MW. One of the pilasters of the dam weir, built with pre-stressed concrete, showed a crack at the level of the post-tension cable. This paper presented an evaluation of the behaviour of the pilaster in question, No. 9. The main goal was to prevent any disruption to the gate opening through adequate monitoring for a long term data follow-up. Six long-base OSMOS type optical sensors were installed on each face of the spillway pilaster. The behaviour of the No. 9 pilaster was then compared with that of other pilasters with respect to the effects of temperature and water level fluctuation in the dam. After the pilasters had been monitored for six months, it was found that No. 9 pilaster showed the least deformation of all. It was therefore concluded that the behaviour of this pilaster was normal.

 2. Personības iezīmju atšķirības cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju

  OpenAIRE

  Aļeksejevs, Dzintis

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir apkopot literatūru un galvenās atziņas par dzimšanas secību un tās pozīcijām, personības iezīmēm, izpētīt katrai dzimšanas secības pozīcijai raksturīgās personības iezīmes, kā arī veikt pētījumu, lai noskaidrotu – vai starp cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju pastāv personības iezīmju atšķirības? Pētījumā piedalījās 186 cilvēki vecumā no 18 – 74 gadiem. Lai noskaidrotu atbildi uz pētījuma jautājumu, tika izmantota sekojoša metode: Lielā Piecinieka apta...

 3. Lokālo aizguvumu nozīmju attīstības tendences Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs (Baltijas somu valodu aizguvumi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elga Kagaine

  2011-10-01

  Full Text Available TENDENZEN DER BEDEUTUNGSENTWICKLUNG VON LOKALEN ENTLEHNUNGEN IN DEN MUNDARTEN NORDWESTLIVLANDS (Entlehnungen aus den ostseefinnischen Sprachen Zusammenfassung Bei den meisten lokalen Entlehnungen ist nach ihrem Eintritt und Adaptierung in der Rede der Mundartträger auch eine Weiterentwicklung der semantischen Struktur zu beobachten. Die Bedeutungserweiterung und Bildung sekundärer Bedeutungen trifft man bei in einem relativ breiterem Areal gebräuchlichen Entlehnungen, zumeist solchen, wo auch die Entlehnungsquelle ein polysemisches bzw. zur Polysemie tendiertes Wort ist. Die Bedeutungsentwicklung ist sowohl mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung von Polysemie (z.B., mit Bedeutungsübertragung: koska ‚(verdorrte Baumrinde; abgerissene Tannenrinde’ -> ‚Schale von Beeren und Hülsenfrüchten; Kornschale’ -> ‚vertrocknete Schicht auf der Oberfläche eines Stoffes; Kruste; Schorf’ -> ‚Haut (des Tieres’; topsis ‚kleines, auch altes Gefäß (aus Blech, Ton oder einem anderen Stoff’ -> ‚ein Gericht – Klumpen aus Erbsen und Hanf’ -> ‚ein Gewächs’ -> ‚dicker, stämmiger Mensch’ und der Einfügung von Wörtern in die Entwicklungsmodelle der semantischen Struktur, welche in der Entlehnersprache vorhanden sind, als auch mit Aktualisierung der konnotativen Elemente verbunden, derzufolge die entlehnten Lexeme emotional-expressive Färbung oder eine Gebrauchseinschränkung erfahren (z. B. magāt ‚schlafen’ -humorvolle bzw. ironische Färbung oder aber Gebrauch in Konversation mit Kindern. Bei Charakterisierung der semantischen Entwicklung von lokalen Entlehnungen soll auch der Umstand beachtet werden, daß diese Entwicklung der Spezifik der mündlichen Kommunikationsform ausgesetzt und mit Eigenartigkeiten der individuellen Auffassung und Äußerung der Mundartträger sowie verschiedenen extralinguistischen Umständen verbunden ist. Demzufolge können auch die semantischen Grenzen der Entlehnungen ungefähr werden, durch Kontamination auf verschiedenen Ebenen, darunter auch durch semantische Kontamination, hervorgerufene Erscheinungen zum Ausdruck kommen.

 4. Õpilaste heaolu resilientsus ja mõistestruktuuri areng: erinevused kooliga rahulolu säilitamisel ebameeldivate koolikogemuste ja klassiõpetaja kasvatusstiili taustal / Aivar Ots

  Index Scriptorium Estoniae

  Ots, Aivar

  2014-01-01

  Üle-eestilisest põhikooli õpilaste heaolu uuringust, mille eesmärgiks oli selgitada, kuidas erineb õpilaste võime säilitada koolis kogetavat heaolu, võttes arvesse nende kooliga seotud ebameeldivaid kogemusi ja kognitiivset arengut

 5. Diabeedibuss liigub külast külla / Marju Past

  Index Scriptorium Estoniae

  Past, Marju, 1963-

  2011-01-01

  Diabeediliidu poolt käivitatud projektist avastamaks diabeeti varajases staadiumis. Maakondade väiksemates asulates mõõdetakse erinevaid tervisele olulisi parameetreid ning määratakse vajadusel esialgne ravi

 6. Hispaania kurk, made in Poland / Gunnel Koba

  Index Scriptorium Estoniae

  Koba, Gunnel

  2009-01-01

  Taimekaitse vahendite kahjulikust mõjust inimese tervisele ning Veterinaar- ja toiduameti andmed Eestis aastail 1998-2007 uuritud puu-, juur- ning aedviljade taimekaitsevahendite ja pestitsiidijääkide seire proovidest

 7. Laste ja noorte tervisekäitumine = Health behaviour of children and young people / Kati Karelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Karelson, Kati

  2006-01-01

  16-24-aastaste tervisekäitumise analüüsiks on kasutatud 2004. aasta Euroopa sotsiaaluuringu ja Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmeid. Vigastuste arv Eesti laste hulgas, tervist kahjustav riskikäitumine, ülekaalulisus noorte hulgas, sportimine, hinnang oma tervisele. Tabelid, diagrammid

 8. Eesti Keskkonnatervise Tegevuskava uuendamine 2002 / Reigo Lehtla

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtla, Reigo

  2003-01-01

  Eesti Keskkonnatervise Tegevuskava (NEHAP - National Environmental Health Action Plan) on Eestis esmakordne kõiki olulisemaid tervisele mõjuvaid keskkonnakomponente, nende tervisemõju ja sellest tulenevaid parandamisülesandeid kokkuvõttev ning Eesti tegelikust olukorrast lähtuv programm

 9. Teismelised peavad huule- ja nuusktubakat ohutuks mõnuks / Agnes Kuus

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuus, Agnes

  2006-01-01

  Eestis keelatud huule- ja nuusktubakas on populaarsed teismeliste seas, neid peetakse sigarettide ohutuks alternatiiviks ning ka oht vahele jääda on väiksem. Arstide sõnul on igasugune tubakas tervisele ohtlik. Lisa: Snus ja snuff

 10. Konju küla elanikud pelgavad tuuleparki / Gerli Romanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Romanovitš, Gerli, 1977-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 2. juuli 2004, lk. 4. Ettevõte Est Wind Power soovib rajada Toila ja Kohtla valla territooriumile tuuleenergiajaama, kuid kohalike külade elanikud näevad kavandatavas tuulepargis ohtu külade arengule ja oma tervisele

 11. Feng shui väärtus on vaimujõus / Marika Tomberg ; komment. Lea Eermann, komment. Rein Weber

  Index Scriptorium Estoniae

  Tomberg, Marika

  1999-01-01

  Feng shui järgi korraldatud Lea Eermanni kodust Nõmmel. Feng shui- ja geobioloogia-alase nõustamisega tegelev arhitekt Rein Weber keskkonna mõjust tervisele, magamistoast. Enda ja maja kaitsmisest halbade mõjude eest. 10 illustratsiooni

 12. 5 põhjust mängida golfi / Ülli Plink

  Index Scriptorium Estoniae

  Plink, Ülli, 1973-

  2012-01-01

  Vestlusest pro ehk golfiõpetaja Valdek Apivalaga golfi kasulikusest tervisele ja harrastamise võimalustest Eestis. Golfiklubide Niitvälja Golf, Otepää Golfikeskus, Jõelähtme Golfikeskus, Saaremaa Golfikeskus, Suuresta Golf, Citygolf ning Stockmanni kaubamajas asuva golfikeskuse Weir Golf Studio tutvustused

 13. Enesetapp helesinisel ekraanil / Margit Tõnson

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõnson, Margit, 1978-

  2008-01-01

  Telemängudest, televisiooni võimalikust mõjust inimeste vaimsele tervisele, emotsionaalsele heaolule. Telemängust "Tõehetk", mis ka Eestis on vaadatavuse edetabelites esikohal (Kanal 2). Oma arvamuse ütlevad artiklis "Mis sa oskad kosta?" kirjanik Jan Kaus, ajakirjanik Tiina Kaalep ja sotsioloog Airi-Alina Allaste

 14. Laps ja loodus / Patrik Grahn

  Index Scriptorium Estoniae

  Grahn, Patrik

  2009-01-01

  Looduses viibimise ja mängimise tähtsusest lapse arengus. Artiklis tuginetakse uurimustele looduse, parkide ja aedade erinevate omadustega tüüpidest, eelkooliõuede õuemängude kohtadest ning looduspiirkondade tähendusest laste tervisele, motoorikale ja keskendumisvõimele

 15. Tervis elujärge mõjutava tegurina = Health as the factor influencing the living niveau / Mari Kreitzberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreitzberg, Mari

  2006-01-01

  Viimaste aastate kiirest majanduskasvust hoolimata jääb Eesti rahvastiku terviseseisund uuringute põhjal maha enamikest Euroopa Liidu riikidest. Ülevaade, kuidas jagunesid Eesti leibkonnad 2005. aastal, lähtudes leibkonnaliikmete oma tervisele antud hinnangust võrreldes eakaaslastega, puudega või kroonilise haigusega ning kõrvalise abita mittetoimetulevate liikmete olemasolust leibkonnas. Diagrammid. Tabelid

 16. Use of Quantitative Morphological Analysis Combined with a Large Sample Size for Estimating Morphological Variability in a Case Study of Armoured Mite Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae / Carabodes Subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae Bruòçrèu Taksonomijâ Plaðâk Pielietoto Pazîmju Morfoloìijas Mainîbas Kvantitatîva Un Kvalitatîva Analîze Relatîvi Lielâ Paraugkopâ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kagainis Uìis

  2015-12-01

  Full Text Available The morphology of Oribatida and similar little-known groups of organisms varies considerably, which complicates morphological analysis (e.g. species descriptions. Qualitative analyses have been carried out mostly on a small number of individuals (n < 25. There is lack of studies dealing with mechanisms of how that variation can change in relation to sample size and insufficient discussion on whether qualitative or quantitative analysis is more appropriate for description of morphological variability. A total of 500 adult Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 Oribatida were collected from a local population. Six qualitative and six quantitative traits were characterised using light microscopy and scanning electron microscopy. The relationships between the sample size of different subsamples (n < 500 and morphological variation were examined using randomised selection (10 000 replicates and calculation of the percentage of cases in which the sizevalues were within a certain distance (less than 10%, 25%, or 50% from the range of the reference population (n = 500. Qualitative traits were significantly less variable than quantitative due to binomial distribution of the obtained data; thus they were less comparable and interpretive to describe morphological variability. When sample size was small (n < 25, in less than 2 to 15% of cases the observed variability was within 10% distance of the range of the reference population. Larger sample sizes resulted in size-ranges that approached those of the reference population. It is possible that execution of quantitative characterisation and use of relatively larger sample sizes could improve species descriptions by characterising the morphological variability more precisely and objectively.

 17. Laste kirjutamisoskus polegi nii kehv / Anne Uusen

  Index Scriptorium Estoniae

  Uusen, Anne

  2003-01-01

  Õpilaste kirjutamisoskust on kritiseeritud juba aastakümneid. Viimasel viiel aastal on diskussioon sel teemal taas kord teravnenud. Kuni selleni välja, et logopeedide väitel vajavat (logopeedilist) abi 40% õpilastest (Õpetajate Leht 27.04.2001)

 18. Alkohol ja uimastid köidavad teismelisi järjest nooremalt / Airi Ilisson

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilisson, Airi, 1980-

  2004-01-01

  Eelmisel aastal Eesti koolides korraldatud uuringu kohaselt on noorte seas populaarsed kange alkohol ja kanep. Järjest enam tarvitavad mõnuaineid tütarlapsed. Tallinna Pedagoogikaülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi teadur A.-A. Allaste kommenteerib instituudi korraldatud uuringut noorte uimastitarbimisest. Lisaks joonis: Õpilaste uimastitarvitamine

 19. Pikk tee märkamiseni / Katrin Saks

  Index Scriptorium Estoniae

  Saks, Katrin, 1956-

  2008-01-01

  Õpilaste koolisuhetest ning koolivägivallast. Ilmunud ka Vooremaa 9. okt. 2008, lk. 2 ; Võrumaa Teataja 11. okt. 2008, lk. 2 ; Koit 11. okt. 2008, lk. 6 ; Meie Maa 13. okt. 2008, lk. 2 ; Pärnu Postimees 10. okt. 2008, lk. 15 ; Virumaa Teataja 15. okt. 2008, lk. 11

 20. Elu lihata ja saiata? / Ülle Hõbemägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Hõbemägi, Ülle

  2007-01-01

  USA arst Robert O. Young on pH-tasakaalu tähtsust tervisele uurinud 20 aastat ja leiab, et aluseline toit ja jook on tervise parandamisel ja kaalu kontrolli all hoidmisel võtmetähtsusega. Toitumisest ning pH-elustiili järgimisest räägivad lektor Eric Gammals, müügijuht Signe Varik ja hooldusjuht Marat Listra

 1. Kõhu kaudu pankrotti - või helgesse homsesse? / Priit Pullerits

  Index Scriptorium Estoniae

  Pullerits, Priit, 1965-

  2011-01-01

  Eesti mahetootjad on käivitanud kampaania "Hea märgiga kaup. Öko", kuid eksperdid kahtlevad eestimaise mahetoidu eelistes tavatoidu ees. Mahe- ja tavatoidu kvaliteedi erinevusi ning mõju tervisele puudutava Eesti Maaülikooli uuringu tulemustest. Väga kõrgetest hindadest mahetoidule Eestis. Mainitud on ka proua Evelin Ilvese seisukohavõtte. Juuresoleval fotol proua E. Ilves koos kuninganna Silviaga külastamas Rootsi mahetööstust Salta Mill

 2. Через желудок к банкротству или к светлому будущему для здоровья? / Прийт Пуллеритс

  Index Scriptorium Estoniae

  Пуллеритс, Прийт, 1965-

  2011-01-01

  Eesti mahetootjad on käivitanud kampaania "Hea märgiga kaup. Öko", kuid eksperdid kahtlevad eestimaise mahetoidu eelistes tavatoidu ees. Mahe- ja tavatoidu kvaliteedi erinevusi ning mõju tervisele puudutava Eesti Maaülikooli uuringu tulemustest. Väga kõrgetest hindadest mahetoidule Eestis. Mainitud on ka proua Evelin Ilvese seisukohavõtte. Juuresoleval fotol proua E. Ilves koos kuninganna Silviaga külastamas Rootsi mahetööstust Salta Mill

 3. PICKFIBER - kiudainerikka mahetoorainel põhineva toidu väljaarendamine / Darja Matt

  Index Scriptorium Estoniae

  Matt, Darja, 1984-

  2011-01-01

  2010. a mais alustati Eesti Maaülikoolis rahvusvahelise projektiga PICKFIBER (Platform for International Collaborative Knowledge on Food Improvement Based on Ecological Resources), mis aitaks kaasa ülekaalulisuse probleemi vähendamisele. Eesti Maaülikooli peamiseks ülesandeks on koostada kogumik mahe- ja tavatoidu võrdlevatest uuringutest, selgitada välja nende erinevused ja mõju tervisele

 4. Special Purpose Systems

  Science.gov (United States)

  2017-01-30

  Sign-off Memorandum to the NWEC Consortium Management Firm. The Sign-off Memorandum will be used to verify that all submissions are technically...the Windstream Task 366. 08/01/2016 Purchased ½” Drive Impact drill and socket sets from Amazon in support of the Windstream Task 366. 08/01...for a MakerBot from MakerBot in Support of Task MJU. 01/12/2017 Purchased Network Switch from BlackBox in support of the 366 Tasking. 10

 5. Contemporary Dances of Death in Niguliste Museum / Triin Hallas

  Index Scriptorium Estoniae

  Hallas, Triin, 1987-

  2009-01-01

  Bernt Notke 500. surma-aastapäevaga seoses Niguliste Muuseumis toimunud õpilaste haridusprogrammi raames valmisid tööd, mis esitavad tänapäeva versiooni Bernt Notke maalist "Surmatants". Õpilaste tööd olid 2009. a. väljas näitusel "Tänapäeva surmatants" ja Anu Männi kureeritud näitusel "Bernt Notke - uuenduste ja traditsioonide vahel"

 6. Airborne Laser Systems Testing and Analysis (essals et analyse des systemes laser embarques)

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  Pyroelectric Probe PG Proportional Guidance PILASTER PISQ LASer Test and Evaluation Range PIM Pixel Intensity Matrix PISQ Poligono Interforze del Salto di...requirements for upgrading the PISQ test/ training range ( Poligono Interforze del Salto di Quirra – Sardinia – Italy), adding new facilities for...INTRODUCTION This chapter describes the requirements for upgrading the PISQ ( Poligono Interforze del Salto di Quirra – Sardinia, Italy), adding new facilities

 7. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 8. Kukuļa izspiešanas nošķiršana no kukuļa pieprasīšanas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Igors

  2015-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts divu kukuļņemšanas kvalificējošo pazīmju – kukuļa pieprasīšanas un kukuļa izspiešanas – izpētei un analīzei. Darba gaitā autors secina, ka praksē kriminālprocesa ietvaros ne vienmēr tiek visaptveroši analizēts jautājums, vai darbība, par kuru dots kukulis, bija likumīga vai nelikumīga, un vai valsts amatpersona apdraudēja personas likumīgās intereses vai nē, kas var novest pie kļūdainas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas. Ievērojot teorētiskās atziņas un apkopoto ...

 9. Apmierinātības ar dzīvi, apmierinātības ar darbu un emocionālā intelekta saistības

  OpenAIRE

  Tavare, Dace

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistības starp apmierinātību ar dzīvi, apmierinātību ar darbu un emocionālo intelektu, kā arī noskaidrot kā emocionālā intelekta rādītāji prognozē iepriekšminētos mainīgos. Pētījumā piedalījās 135 respondenti (74 sievietes, 61 vīrietis), vecumā no 20 - 45 gadiem. Respondentiem bija jāaizpilda trīs aptaujas - Iezīmju emocionālā intelekta aptauja – īsā versija (TEIQue-SF, Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form, Petrides & Furnham, 2001), A...

 10. Femoral morphology and femoropelvic musculoskeletal anatomy of humans and great apes: a comparative virtopsy study.

  Science.gov (United States)

  Morimoto, Naoki; Ponce de León, Marcia S; Nishimura, Takeshi; Zollikofer, Christoph P E

  2011-09-01

  The proximal femoral morphology of fossil hominins is routinely interpreted in terms of muscular topography and associated locomotor modes. However, the detailed correspondence between hard and soft tissue structures in the proximal femoral region of extant great apes is relatively unknown, because dissection protocols typically do not comprise in-depth osteological descriptions. Here, we use computed tomography and virtopsy (virtual dissection) for non-invasive examination of the femoropelvic musculoskeletal anatomy in Pan troglodytes, P. paniscus, Gorilla gorilla, Pongo pygmaeus, and Homo sapiens. Specifically, we analyze the topographic relationship between muscle attachment sites and surface structures of the proximal femoral shaft such as the lateral spiral pilaster. Our results show that the origin of the vastus lateralis muscle is anterior to the insertion of gluteus maximus in all examined great ape specimens and humans. In gorillas and orangutans, the insertion of gluteus maximus is on the inferior (anterolateral) side of the lateral spiral pilaster. In chimpanzees, however, the maximus insertion is on its superior (posteromedial) side, similar to the situation in modern humans. These findings support the hypothesis that chimpanzees and humans exhibit a shared-derived musculoskeletal topography of the proximal femoral region, irrespective of their different locomotor modes, whereas gorillas and orangutans represent the primitive condition. Caution is thus warranted when inferring locomotor behavior from the surface topography of the proximal femur of fossil hominins, as the morphology of this region may contain a strong phyletic signal that tends to blur locomotor adaptation. Copyright © 2011 Wiley-Liss, Inc.

 11. OBJEK ARKEOLOGI DI KECAMATAN LEUWIDAMAR: INDIKASI KEBERADAAN KOTA TUA PADA ABAD XIX OBJECT OF ARCHAEOLOGY IN DISTRICT OF LEUWIDAMAR: INDICATION ON THE EXISTENCE OF THE OLD TOWN CENTURY XIX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lia Nuralia

  2016-06-01

  ABSTRAK Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menyimpan bukti sejarah tentang keberadaan kota tua wal abad XIX. Bukti sejarah tersebut ditandai dengan ditemukannya beberapa objek arkeologi yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur tinggi. Di antaranya bangunan bekas Kantor Kawedanaan Leuwidamar, pondasi bekas bangunan penjara, makam penyebar agama Islam Ki Buyut Derus, dan bekas bangunan Jembatan Kuno Cisimeut. Tinggalan arkeologis ini berhasil ditemukan melalui metode penelitian survei. Informasi mengenai sejarahnya diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Melalui pengamatan langsung dapat dikatakan bahwa keempat objek arkeologi tersebut merupakan bangunan komponen kota tua. Kemudian bangunan bekas Kantor Kawedanaan Leuwidamar memiliki ciri-ciri gaya arsitektur yang trend pada abad XIX, The Empire Style, dengan denah simetris, bangunan satu lantai beratap limas, mengikuti sumbu poros utara-selatan, dan penggunaan tiang dan pilaster. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 1828, Distrik Lebak Parahiang (Leuwidamar dijadikan sebagai ibukota Kabupaten Lebak sampai tahun 1843. Kata Kunci : objek arkeologi, Kecamatan Leuwidamar, kota tua

 12. Informācijas Tehnoloģiju iespēju izmantošana būvniecības projektu tāmēšanas pārvaldībā

  OpenAIRE

  Broders, Kārlis

  2016-01-01

  Būvniecības tāmju izstrādē visplašāk izmantotā lietojumprogramma ir MS Excel lietotne, kas nodrošina tāmēšanai nepieciešamo izklājlapu tabulāro formu un aprēķinu formulu veidošanu, kā arī datu kopēšanas un citu tekstuālu un skaitlisku datu apstrādes funkcionalitāti. Lai arī MS Excel programmatūra ir vispār atzīta tāmētāja darba vietas platforma, izklājlapu programmatūra ir limitēta un nesniedz visu tāmēšanas darbu pārvaldībai nepieciešamo atbalstu, ko ir iespējams nodrošināt ar informācijas t...

 13. Uzņēmuma tēla ietekme uz zīmola popularitāti, pamatojoties uz "Nike Inc." kompānijas piemēru.

  OpenAIRE

  Kadauova, Aļona

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pētījumi un praktiskā pieredze parāda, ka mūsdienās veiksmīgai kompānijai ir jābūt zīmola stratēģijai, kas ir virzīta uz patērētāja uzticības veidošanu. Tā kā zīmola „vērtību” nosaka patērētāja gatavība iegādāties preci par daudz augstāku cenu, ja tirgū ir citu prečzīmju analoģiskās preces. Šī diplomdarba mērķis ir uzņēmuma tēla ietekmes uz zīmola popularitāti būtības atklāšana, izanalizējot teoriju. Kā arī izpētīt kompānijas "Nike Inc." zīmo...

 14. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  OpenAIRE

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 15. On the structure of fish gill, with special reference to its absorptive and excretory function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oguri, Mikio

  1981-01-01

  The gill of fish is not only the respiratory organ, but also the absorptive and excretory one of various substances, such as pesticides, anesthetics and minerals including radionuclides. Branchial absorption of Ca, Cr, Zn, Sr and Hg, and dieldrin (a pesticide) has been demonstrated by the gill-perfusion experiments using eel and rainbow trout. Also, branchial excretion of Cl, Ca and Sr has been ascertained by the same method using eel. Therefore, the gill is an important organ in relation to the accumulation and metabolism of radionuclides in fishes. Compared with the kidney, another excretory organ in fish, the structure of fish gill is rather simple. Histologically, the gill lamella, main functional portion of gill, is enveloped with simple squamous epithelium on each side. Between these two thin layers, pilaster cells and lacuna of branchial capillary are recognized as tissue components. In the gills of marine fishes, well-developed salt-secreting cells are detectable at the basal area of gill lamella. The cytoplasm of these cells are acidophilic and abundant in mitochondria and tubular endoplasmic reticulum. The cells are also called chloride cells and said to be involved in the extra-renal excretion of Na and Cl took in by marine fishes. The important problem is whether the salt-secreting cells in marine fishes are also concerned with the branchial excretion of another minerals such as Ca, Sr, I and so on, or these minerals are excreted across the ordinal epithelial cells of gill lamella. To elucidate this, detailed investigatios are awaited with interest. (author)

 16. The wall painting on the western façade and the lunette of the southern portal of St. Nicholas in Ljuboten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radujko Milan

  2008-01-01

  Full Text Available The wall painting on the façades of St. Nicholas in Ljuboten near Skopje, the endowment of 'Lady Danica', a noblewoman in the time of King Dušan, was destroyed in 1928, during the restoration of the church. Evidence of the appearance of the hitherto unnoticed decoration on the western facade and the southern entrance can be seen on glass plates in the Photograph Collection of the National Museum in Belgrade. When the photographs Nos. 1438, 1444 and 1567 were taken, the painting on the Ljuboten church façades, although damaged or washed away, was still partly visible. On the western façade it extended in three zones (the socle, the standing figures and the busts across the entire façade and from the ground to the porch, the roof of which stood at the foot of the western wall archivolt, while the ornamentation of the southern façade covered the lunette above the entrance and its archivolt. Although in 1925, the painting did not contain a single legible signature or physiognomy, thematically, the outer ornamentation of Ljuboten is essentially clear. The bust of the Mother of God with the infant Christ, facing south, was in the centre of the compositional focus of the western façade. Three figures stood on the left and on the right sides of the portal, one on each of the pilasters, and one monumental figure in each of two niches. From the south, a church hierarch, with short, curly beard, was moving in a stooping position towards the Mother of God. He, certainly, could be identified as the patron of the church, St. Nicholas. The saint raises his right hand in a gesture of exhortation. Behind him, a figure in monastic habit was painted. This person holds a model of the church in the left hand, with the right hand in a gesture of prayer. Undoubtedly, it was the donatrix of the church painted here. As opposed to the figures in the southern part of the western façade, those in the northern part were facing forward. We recognized a saint on the

 17. Church of St. Peter and Paul in the village under Kopaonik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raičević Slobodan

  2009-01-01

  Full Text Available In the border of the municipality towards Kosovo, Kuršumlija preserved the St. Cemetery's church of Peter and Paul in village Lukovo near the famous rehabilitation center Lukovo's spa. Church is one nave with a semicircular apse at the east vaults with semicircular arch reinforced with cross sec­tion curve, which relies on a few strong pilasters placed inside long walls. According to folk tradition the church was built in the middle ages and served to diggers and foundries of lead ores of King Milutin. Upon termination of exploitation ore the church neglected and in the 19th century it suffered its first renewal 1871st and another 1895th year. Saved epigraphic inscription with carved year of renewal (1895th, icons and wall decor of the church provide information about reliably judging its recent history and artistic value. Soon after the bricklaying work 1895th Church has received from the altar wall of icons, and after that, and mural painting small artistic value. The crown of the vault is painted Pantocrator, about whose performances are painted scenes of the Transfiguration, Ascension of Christ, Vavedenje and Entry into Jerusalem. On the western wall are shown the Dormition of the Mother of God and in the first zone are shown standing figures of Sts. Constantine and Helena, St. Simon Mir refills and St. Prince Lazar - kefaloforos. On the triumphal arch are Old. Testament scenes of hospitality and sacrifice of Abraham and in the apse bust of God Savaot. In the zone of standing figures are shown Sts. Druid, St. Czar Uroš and St. King Stephen, St. Sunday, St. Petka, St. Procopius, and St. George. From the figures standing at the altar of bishops are shown St. John Chrysostom, St. Sava Serbian, St. Basil the Great and St. Athanasius. There was saved the altar compartments with icons. At the czar's gate are shown Blagovesti and in the order of main icons: Christ Almighty, Mother of God with Christ, St. John the Forerunner, icons of patron St

 18. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rūsiņa Solvita

  2014-04-01

  Full Text Available Veģetācijas dinamikas izpētē reti ir gadījumi, kad monitoringu vienlaicīgi veic vairākās atšķirīgās ekosistēmās. Tomēr šāda veida pētījumi ļauj padziļināti izprast veģetācijas struktūras un pazīmju izmaiņu mehānismus. Šajā pētījumā aplūkotas lakstaugu stāva izmaiņas, sugu aprite un sugu skaita-laika attiecība dažādu biotopu griezumā 12 gadu periodā ILTER monitoringa stacijā Engures ezera dabas parkā. Sugu aprite laikā definēta kā atšķirība sugu sastāvā starp diviem laika periodiem. Sugu skaita-laika attiecība tika novērtēta, izmantojot slīdošo logu pieeju. Detrendētā korespondentanalīze izmantota, lai noskaidrotu ikgadējās izmaiņas sugu sastāvā. Sugu skaits un kumulatīvais skaits, kā arī daudzveidība izteiktāk mainījās sugām bagātākajos nemeža biotopos, bet mazāk - meža biotopos. Sugu aprite stipri atšķīrās starp biotopiem, un tā nebija saistīta ar biotopu stabilitāti, kā tas konstatēts citos līdzīgos pētījumos. Sugu skaita-laika attiecība sešos biotopos bija stipri zemāka, nekā minēts līdz šim publicētos pētījumos. Tas varētu būt skaidrojams ar kopējo platuma grādu sugu daudzveidības gradientu, jo līdzšinējie pētījumi veikti galvenokārt zemajos platuma grādos, bet šajā pētījumā apskatītie biotopi reprezentē boreālo zonu. Augstajos platuma grādos gan sugu daudzveidība, gan aprite ir zemāka nekā zemajos platuma grādos. Veģetācijas dinamika nabadzīgā zālājā skābā augsnē, starpkāpu ieplakā, zāļu purvā un kāpu mežā interpretējama kā fluktuācijas. Sausā un mitrā mežā un piejūras zālājā bija novērojamas veģetācijas virzītas izmaiņas jeb sukcesija (attiecīgi - kserofitizācija, sugu sastāva nomaiņa un aizaugšana. Pludmales veģetācijas izmaiņās konstatētas gan dabiskas sukcesijas pazīmes (veģetācijas saslēgšanās, gan antropogēni izraisītu fluktuāciju pazīmes.

 19. La fachada contemporánea con ladrillo: cerramientos tipo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adell, Josep Mª

  2005-02-01

  Full Text Available In recent years, engineers and architects in our country have been prompted to rethink the design and construction of brick masonry enclosures on portal frame structures due to the pathologies that frequently appear these walls, and in response to the need for a new technology that would minimize the existing problems.
  Together with damp, cracking is the most common pathological process affecting today’s brick masonry enclosures and may be caused by a number of factors (Figure A. But according to ASEMAS, the Spanish architects’ mutual association, in all cases cracking is ultimately the result of low tensile strength.
  The brick masonry walls built today rest on and cantilever out from slab edges, resisting wind action as a result of vertical arching between consecutive slabs, which leads to an inevitable accumulation of loads on the enclosure.
  Cracking can be controlled, firstly, by reinforcing the wall to enhance ductility, but this calls for horizontal movement joints on the under side of the slabs to avoid the accumulation of loads on the enclosures, a solution that nonetheless weakens the wind strength of the panels.
  AllWall has been devised to eliminate the need for anchorage pilasters behind walls, which block the air chamber and create insulation gaps. This new system consists in a series of inventions related to masonry and reinforcement typology that enable masons to erect threeway reinforced panels using mortar instead of concrete.
  These inventions have paved the way for the development of new brick facade typologies - supported, suspended or prefabricated - whose continuous air chambers, free of damp and thermal bridges, guarantee the hygrothermal efficiency of the enclosure.
  Currently implemented in any number of buildings in our country, the technology presents advantages that make it apt for any other area, including regions where seismic risk is high.

  Los procesos patológicos comúnmente aparecidos

 20. The Church of St. Stephan on Šćepan polje near Soko-grad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Popović Marko

  2007-01-01

  , facing east, flanked by rectangular choirs. The interior of the church, with two pairs of small pilasters, was articulated in three bays of almost equal dimensions. The altar, encompassing the apsis and the eastern bay, was separated from the naos by a constructed altar partition-wall, the essential appearance of which can be assumed on the basis of whatever was found. The entire surface of the constructed iconostasis was covered with frescoes. The floor of the naos was a step lower than the floor of the altar. Flooring made of mortar, like in the altar area also existed in the choirs. As opposed to these spaces, in the central and western bays, the floor was made of large, hewn stone slabs. The finds discovered in the debris, offered an abundance of data about the upper, now collapsed, structures of the church, and about the stonemasonry that decorated this building. The church did not have a dome but all three bays were topped by a single vault of carved calcareous stone, reinforced by two arches, resting on the pilasters. We may assume that the roof structure was of the Gothic type, and ribbed at the base. Above the choirs were lower semi-spherical vaults, perpendicular in relation to the longitudinal axis of the church. They were covered by gabled roofs that ended in triangular frontons on the northern and southern façade, like the main vault on the eastern side above the altar apsis. The roof of the church was made of lead. A belfry, of unique construction, existed on the western side of the original church. It stood about one meter in front of the western wall and was linked by a vaulted passage to the main body of the building. All these parts were structurally inter-connected, indicating that they were built at the same time. The position and appearance of the original church windows can almost certainly be determined according to the preserved traces on the remaining sections of the walls, and the finds of the relevant stonemasonry. In the interior of the naos

 1. Archaeological excavations at Gamzigrad - Romuliana in 2007-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petković Sofija

  2013-01-01

  , comprising the scarce fragments of the Early and Late Iron Age pottery; Virgin soil consists of yellow clay starting from a level of 184.00 m in the west and of 183.60 m in the east. In 2008, the remains of an earlier building were discovered beneath the floor of the apodyterium of Galerius' bath found in 2002 and below the foundation of the sudatorium and the tepidarium of the same structure, which were found in 2005. Also, for the purposes of conservation and restoration of the thermae, an apsidal room next to the west wall of the apodyterium, so called 'Galerius' dressing room', was completely filled with construction rubble, among which was found a part of an abraded vault (Fig. 6. Excavations proved that the apsidal room had been a pool with cold water, a frigidarium, which was twice renovated and was decorated with mosaic made of black, white and grey stone cubes (Fig. 7. The phases of reconstruction of the frigidarium could also be noticed in its eastern wall (Fig. 8. Also in the rubble inside the pool, glass mosaic cubes of deep blue and golden colours were discovered, indicating the decoration of the vault. In the latest phase, two pillars were constructed to carry the stairs made of stone slabs (Fig. 8. The earliest phase of this room, which had a rectangular layout and a mortar floor, could be part of the building dating back to before Galerius' bath (Plan 2. During the cleaning of the eastern wall of the frigidarium, a semicircular niche with a fresco decoration of geometrical and figural motives, painted in black, dark red, orange and blue on an ochre surface, was discovered (Fig. 3. Under Galerius' bath, a large earlier building was investigated (trenches 1-5/08. Only its foundation zone is preserved. The walls of the Imperial bath were founded on the earlier walls, which were 0.65 m thick and had foundations which were 0.90 m thick (Plan 2. The pilaster of the west faeade of the thermae was also founded on the earlier wall, but it destroyed a water canal

 2. Observation on the morphology of Australorbis glabratus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Lobato Paraense

  1955-05-01

  the sperm canal opens. No penial stylet. Vergic sac: 3.77 ± 0.50 mm long, 0.19 ± 0.01 mm wide. The length ratio vergic sac/preputium was 1 ± 0.02. Preputium: Deeply pigmented, 3.79 ± 0.40 mm long, 0.89 ± 0.12 mm wide in the middle. Muscular diaphragm between it and the vergic sac. Two muscular pilasters along its lateral walls. Oviduct: 10.24 ± 1.29 mm, suddenly swollen at the cephalic end so that it forms a folded pouch capping the beginning of the uterus. Uterus: 10.58 ± 1.18 mm. Vagina: 2.06 ± 0.15 mm long, 0.32 ± 0.05 mm wide, showing a swelling at its caudal portion, just above the opening of the spermathecal duct. Spermatheca: 1.57 ± 0.41 mm long, 0.92 ± 0.23 mm wide. Spermathecal duct 1.15 ± 0.23 mm. Radula: 125 to 163 rows of teeth (mean 141.4 ± 9.8. Radula formula 27-1-27 to 34-1-34 (mean 30.9 ± 1.7.Foi feito um estudo da morfologia do A. glabratus, baseado na observação da concha, da rádula, da região renal e da genitália de 50 espécimes cujas conchas mediam 18 mm em diâmetro. Apresentamos a seguir os dados referentes aos caracteres utilizáveis na sistemática. Os números representam as médias e seus desvios padrões; não havendo especificação, referem-se a medidas de comprimento. Concha: 18 mm de diâmetro; 5,59 ± 0.24 mm de largura máxima: 5 a 6 giros. Face direita umbilcada, esquerda pouco deprimida. Último giro cêrca de 3 vêzes mais alto que o penúltimo na abertura, medidas tomadas na face direita. Abertura perpendicular ou ligeiramente oblíqua. Corpo distendido: 47,06 ± 3,31 mm. Tubo renal: Longo e estreito: 23,84 ± 1,90 mm. Crista pigmentada longitudinal. Ovoteste: 12,78 ± 1,50 mm. Divertículos principalmente trifurcados implantando-se em forma de leque sôbre as faces laterias e dorsal do canal coletor (êste aspecto é observado de preferência na metade cefálica do ovoteste torna-se bruscamente muito estreito. Canal ovispermático: 13,70 ± 1,68 mm, incluindo a vesícula seminal enovelada. Vesícula seminal com