WorldWideScience

Sample records for mittaaminen korkeassa laempoetilassa

 1. Real-time measurement of aerosol particle concentration at high temperatures; Hiukkaspitoisuuden reaaliaikainen mittaaminen korkeassa laempoetilassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keskinen, J; Hautanen, J; Laitinen, A [Tampere Univ. of Technology (Finland). Physics

  1997-10-01

  The aim of this project is to develop a new method for continuous aerosol particle concentration measurement at elevated temperatures (up to 800-1000 deg C). The measured property of the aerosol particles is the so called Fuchs surface area. This quantity is relevant for diffusion limited mass transfer to particles. The principle of the method is as follows. First, aerosol particles are charged electrically by diffusion charging process. The charging takes place at high temperature. After the charging, aerosol is diluted and cooled. Finally, aerosol particles are collected and the total charge carried by the aerosol particles is measured. Particle collection and charge measurement take place at low temperature. Benefits of this measurement method are: particles are charged in-situ, charge of the particles is not affected by the temperature and pressure changes after sampling, particle collection and charge measurement are carried out outside the process conditions, and the measured quantity is well defined. The results of this study can be used when the formation of the fly ash particles is studied. Another field of applications is the study and the development of gasification processes. Possibly, the method can also be used for the monitoring the operation of the high temperature particle collection devices. (orig.)

 2. Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen Koivumäen Kartano Oy:ssä

  OpenAIRE

  Kielenniva, Jonna

  2015-01-01

  Markkinoinnin tuloksellisuutta ei vielä perusteellisesti ymmärretä eikä siitä ole juurikaan tutkittua tietoa. Kuitenkin markkinoinnin tehokkuuden merkitys on viime aikoina huomattu ja yritykset kiinnittävät siihen nykyään enemmän huomiota. Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen on vaikeaa, jonka vuoksi harvat yritykset tutkivat omaa markkinointiaan tuloksellisuuden näkökulmasta. Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen Kuopiossa sijaitsevassa ravintola...

 3. Tuntityöntekijöiden työtyytyväisyyden mittaaminen - Case Yritys X

  OpenAIRE

  Länsilahti, Anni; Yliniemi, Sanna

  2013-01-01

  Työtyytyväisyyden mittaaminen suoritettiin suomalaisen finanssialan tuntityöntekijöille. Tuntityöntekijällä kyseenomaisessa yrityksessä tarkoitetaan osa-aikaista työntekijää. Tuntityöntekijöiden työnkuva keskittyy pääsääntöisesti uusasiakashankintaan sekä nykyisten asiakassuhteiden ylläpitämiseen vakuutusasioissa. Tuntityöntekijät tekevät keskimäärin noin 16 tuntia töitä viikossa Tutkimuksen kohteena olivat koko Suomen tuntityöntekijät, joita yrityksessä on noin 50 henkeä. Suurin osa tuntityö...

 4. HPK Liiga Oy:n Facebook-markkinoinnin mittaaminen

  OpenAIRE

  Anttila, Pasi

  2016-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantaja on HPK Liiga Oy. Työn taustalla toimeksiantajan osalta oli lähteä kehittämään sosiaalisen median mittaamista, ja opinnäytetyön tekijä oli myös kiinnostunut tämän asian tutkimisesta. Taustalla olivat myös HPK Liiga Oy:n strategiset muutokset sekä yhtiöittäminen rekisteröidystä yhdistyksestä osakeyhtiöksi. Työn tavoitteena oli selvittää, millä mittareilla HPK Liiga Oy:n kannattaisi mitata Facebook-markkinointiaan ydintavoitteiden ollessa asiakkaiden sitouttamin...

 5. Particle emissions from ventilation equipment: health hazards, measurement and product development; Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspaeaestoet: terveyshaitat, mittaaminen ja tuotekehitys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tossavainen, A.; Tuovila, H.; Riala, R.; Harju, R.; Tuomi, T.; Voutilainen, R. [Tyoeterv.l, Helsinki (Finland); Laamanen, J.; Ismo Heimonen, I.; Kovanen, K. [VTT, Espoo (Finland)

  2006-10-15

  The project aimed to develop the design, structure and materials of ventilation equipment for the improvement of indoor air quality in office- type buildings. Particle emissions from commercial sound silencers were measured by laboratory tests. In ten buildings, the dust and fibre levels were surveyed in relation to the product design and operation. Direct-reading particle counters and filter sampling methods combined with optical and electron microscopy analyses were the main methods in these surveys. Nasal lavage was used for the estimation of inhalation exposure to coarse man-made mineral fibres. Technical criteria were drafted for the design and testing of fibre emissions from various ventilation equipment. (orig.)

 6. Particle emissions from ventilation equipment: health hazards, measurement and product development; Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspaeaestoet: terveyshaitat, mittaaminen ja tuotekehitys - ILMI

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tossavainen, A.; Paananen, H.; Riala, R.; Tuomi, T.; Voutilainen, R. [Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki (Finland); Heimonen, I.; Kovanen, K. [VTT Building and Transport, Espoo (Finland)

  2004-07-01

  The project will develop the design, structure and materials of ventilation equipment for the improvement of indoor air quality in office-type buildings. Particle emissions from commercial products are measured by laboratory tests. In ten buildings, the dust and fibre levels will be surveyed in relation to the design and operation of the ventilation equipment. Direct-reading particle counters and filter sampling method combined with optical and electron microscopy analyses are the main methods in these surveys. Nasal lavage is used for the estimation of inhalation exposure to coarse man-made mineral fibres. Technical criteria will be drafted for the design and testing of fibre emissions from various ventilation equipment. (orig.)

 7. Markkinointiviestinnän kanavien kartoitus PK-yritykselle

  OpenAIRE

  Laiho, Leena

  2013-01-01

  Opinnäytteen tarkoitus oli vertailla markkinoinnin keinoja ja mahdollisuuksia. Opinnäyte pyrki nostamaan esiin niitä mainonnan menetelmiä, joilla markkinointi saadaan toteutettua menestyksekkäästi taloudelliset resurssit huomioonottaen. Tutkimuksen tavoitteena oli mainonnan tehokkuuden mittaaminen markkinointitutkimuksen keinoja soveltamalla. Tutkimuksen avulla pyrittiin saamaan informaatiota siitä, miten asiakkaat seuraavat eri mainontakanavia, minkä tyyppiset mainokset herättävät mielenkiin...

 8. Asiakaspolun seuranta päivittäistavarakaupan arjen johtamisen välineenä : case: Osuuskauppa Hämeenmaa; Prisma Holma

  OpenAIRE

  Schmidt, Tom

  2014-01-01

  Asiakaspolulla tarkoitetaan asiakkaan kokemaa ostoprosessia, joka alkaa saapumisesta myymälän pihaan ja päättyy asiakkaan poistuessa pihalta. Asiakkaan kokema asiakaspolku on usean osa-alueen summa, joka joko vahvistaa tai heikentää asiakkaan sitoutumista myymälään. Asiakaspolun mittaaminen on yksinkertaisimmillaan sitä, että kaupan esimies kiertää kaupan osastot läpi, tekee muistiinpanoja tärkeänä pitämistään havainnoista ja raportoi niistä työntekijöilleen. Asiakaspolun mittaamisen tap...