WorldWideScience

Sample records for misko vielu plsmas

 1. Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē

  OpenAIRE

  Vesere, Sandra

  2017-01-01

  Maģistra darbā „Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē” raksturota iekštelpu gaisa kvalitāte, “slimās ēkas sindroms”, to veicinošie faktori, smēķēšanas process un tā ietekme uz veselību. Smēķēšanas laikā radušos dūmu sastāvā ir vairāk nekā 5000 ķīmisku vielu, kuras izplatās telpā un rada piesārņojumu, kas kaitīgs ir ne tikai aktīvajam, bet arī pasīvajām smēķētājam. Pētījums veikts, lai novērtētu šo dūmu ķīmisko sastāvu un vielu noturību iekštelpu vid...

 2. Pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasniegumu saistība pusaudžiem

  OpenAIRE

  Skvorcova, Beāte

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasniegumu saistība pusaudžiem. Darba mērķis ir pētīt saistības starp pašcieņu, ķermeņa tēlu un akadēmiskajiem sasniegumiem pusaudžiem. Darba teorētiskajā daļā tiek aprakstīts pusaudžu vecumposma raksturojums, pašcieņa Pusaudžiem un ķermeņa tēls pusaudžiem. Atsevišķi tiek aprakstīta pašcieņa un ķermeņa tēls, pašcieņa un akadēmiskie sasniegumi. Praktiskajā daļā tiek pētītas pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasnie...

 3. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  Science.gov (United States)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi novēršanu. T

 4. Akadēmiskās pašregulācijas saistība ar pusaudžu personības iezīmēm un vecāku audzināšanas stiliem

  OpenAIRE

  Iliško, Judīte

  2016-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda saistība pastāv starp pusaudžu pašnovērtēto akadēmisko pašregulāciju, vecāku audzināšanas stiliem un pusaudžu personības iezīmēm, kā arī, vai pastāv dzimuma atšķirības starp pusaudžu pašnovērtēto akadēmisko pašregulāciju, vecāku audzināšanas stiliem un personības iezīmēm, un, cik lielā mērā pusaudžu personības iezīmes un vecāku audzināšanas stili prognozē pusaudžu akadēmisko pašregulāciju. Pētījumā piedalījās 225 7.-8.klašu skolēni no vien...

 5. Physicochemical Pretreatment of Contaminated Microfibre Cloths after Their Use in Waterless Car Wash / Ar virsmas aktīvām vielām piesārņotu bezūdens automašīnu tīrīšanas mikrošķiedru audumu fizikāli-ķīmiskā priekšapstrāde.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Strikauska Silvija

  2015-11-01

  Full Text Available Bezūdens automašīnu mazgāšana pamatojas uz virsmas apstrādi ar mazgājamo līdzekli, kas satur virsmas aktīvās vielas, vaskus un citus savienojumus, kas ir biodegradējami un nav toksiski. Šī līdzekļa noslaucīšanai no automašīnu virsmas, neizmantojot ūdeni, pielieto mikrošķiedras audumu (80 % poliesters un 20 % poliamīds. Lai atkārtoti izmantotu šo audumu, pētīja tā mazgāšanas priekšapstrādes efektivitāti dažādos šķīdinātājos (ūdens, etanols, etilēnglikols un 2-propanols pie dažādiem ultraskaņas režīmiem (42 kHz, ekspozīcijas laiks 0 min, 10 min, 30 min un 60 min. Izvērtēja dažādu šķīdinātāju efektivitāti audumu attīrīšanā no netīrumiem, tīrīšanas līdzekļa virsmas aktīvām vielām un vaskiem. Analizējamā šķīdumā noteica ķīmiskā skābekļa patēriņu (ĶSP, virsmas aktīvo vielu daudzumu, kopējā slāpekļa daudzumu (Nkop un šķīduma duļķainību. Priekšapstrādes procesos visos gadījumos ĶSP palielinājās, palielinoties ultraskaņas ekspozīcijas laikam no 10 min līdz 60 min: etanola gadījumā no 6 % līdz 35 %, etilēnglikola gadījumā no 17 % līdz 37 % un 2-propanola gadījumā no 17 % līdz 32 %. Mikrošķiedras audumu priekšapstrāde, nepielietojot ultraskaņu, nepalielināja analizējamo šķīdumu ĶSP. Nkop un virsmas aktīvo vielu koncentrācija mikrošķiedras audumu priekšapstrādes šķīdumos (izņemot ūdeni palielinājās, attiecīgi palielinot ultraskaņas ekspozīcijas laiku no 0 min līdz 60 min. Ultraskaņas ekspozīcijas laiks praktiski neietekmēja virsmas aktīvo vielu koncentrāciju ūdens šķīdumā un sasniedza 0,18 %. Visefektīvākais no testējamajiem priekšapstrādes variantiem bija ultraskaņas ekspozīcijas laiks 60 min 2-propanola šķīdumā. Nkop un virsmas aktīvo vielu koncentrācija analizējamā paraugā attiecīgi sasniedza 200 mg·L−1 un 0.24 %. Optimālo priekšapstrādes variantu noteikšanai, kā arī iegūto

 6. Enhanced pinning in superconducting thin films with graded pinning landscapes

  Science.gov (United States)

  Motta, M.; Colauto, F.; Ortiz, W. A.; Fritzsche, J.; Cuppens, J.; Gillijns, W.; Moshchalkov, V. V.; Johansen, T. H.; Sanchez, A.; Silhanek, A. V.

  2013-05-01

  A graded distribution of antidots in superconducting a-Mo79Ge21 thin films has been investigated by magnetization and magneto-optical imaging measurements. The pinning landscape has maximum density at the sample border, decreasing linearly towards the center. Its overall performance is noticeably superior than that for a sample with uniformly distributed antidots: For high temperatures and low fields, the critical current is enhanced, whereas the region of thermomagnetic instabilities in the field-temperature diagram is significantly suppressed. These findings confirm the relevance of graded landscapes on the enhancement of pinning efficiency, as recently predicted by Misko and Nori [Phys. Rev. B 85, 184506 (2012)].

 7. Furazidīna stabilitāte šķīdumos

  OpenAIRE

  Bērziņš, Kārlis

  2014-01-01

  Furazidīna stabilitāte šķīdumos. Bērziņš K., zinātniskais vadītājs Prof. Dr. ķīm. Andris Actiņš, konsultants Mag. ķīm. Ilze Grante, Maģistra darbs, 41 lapaspuse, 21 attēls, 8 tabulas, 43 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. Literatūras apskatā apkopota informācija par farmaceitiski aktīvo vielu degradāciju un to pētīšanas metodēm šķīdumos – UV/VIS spektroskopiju un augsti efektīvo šķīdrumu hromatogrāfiju-masspektrometriju; kompleksu sistēmu reakciju kinētiku homogēnā vidē. Veik...

 8. Zileņu (Vaccinium uliginosum L.), melleņu (Vaccinium myrtillus L.) un krūmelleņu (Vaccinium corymbosum) ķīmiskais sastāvs un bioloģiskā aktivitāte

  OpenAIRE

  Hūna, Agnese

  2015-01-01

  Zileņu Vaccinium uliginosum L. un melleņu Vaccinium myrtillus L. izplatība ir Eiropas ziemeļu augsto purvu un mitro mežu areālā, skuju koku un jaukto koku mežos, īpaši retainēs un izcirtumos, savukārt krūmellenes Vaccinium corymbosum tiek audzētas kā kultūraugi. Ķīmiskais sastāvs un bioloģiskā aktivitāte, kā arī dažādu vitamīnu un vielu saturs, ogās ir ļoti augsts. Zilās ogas potenciāli labvēlīgi iedarbojas uz cilvēku veselību gan kā profilakses līdzeklis, gan kā ārstniecības līdzeklis. Neska...

 9. Calendula officinalis L. saturošo produktu bioloģiskās aktivitātes izvērtējums

  OpenAIRE

  Zepa, Līva

  2016-01-01

  Ārstniecības kliņģerītes ir vienas no senākajiem un pazīstamākajiem ārstniecības augiem pasaulē. Tās ir ātraudzīgas un jau vēsturiski plaši izmantotas tautas medicīnā. Pētījumi par ārstniecības kliņģerīšu lomu veselības saglabāšanā un stiprināšanā, izvērtējot aktīvo vielu saturu un sastāvu tajās, tās var pozitīvi ietekmēt cilvēka organismu gan profilakses nolūkos, gan kā papildus terapija ārstēšanas brīdī. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kādas un cik daudz aktīvās vielas atrodamas pašg...

 10. Augsnes ķīmisko īpašību raksturojums bioloģiski vērtīgajos un daļēji dabiskajos zālājos Vaives pagastā

  OpenAIRE

  Elksnītis, Daniels

  2016-01-01

  Bioloģiski vērtīgos un daļēji dabiskos zālājus būtiski ietekmē augsnes īpašības. No augsnes īpašībām ir atkarīga šo zālāju kvalitāte, apsaimniekošanas veids un līdz ar to arī to sniegtie ekosistēmu pakalpojumi. Bioloģiski vērtīgo un daļēji dabisko zālāju nozīme arvien pieaug, turklāt jau pagājušā gadsimta otrajā pusē sākās strauja to platību samazināšanās gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Tāpēc ir ļoti būtiski noskaidrot bioloģiski vērtīgo zālāju augšņu īpašību ietekmējošos faktorus gan lokālā,...

 11. Thermal Quantitative Sensory Testing in Fibromyalgia Patients / Termāla Kvantitatīva Sensora Testēšana Fibromialģijas Pacientiem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailova Marija

  2015-09-01

  Full Text Available Fibromialģija (FM ir hroniska slimība, kas izpaužas ar difūzām muskuloskeletālām sāpēm, nogurumu, miega un emocionāliem traucējumiem. Slimība, iespējams, ir saistīta ar A delta un C nervu šķiedru disfunkciju. Termāla kvantitatīva sensora testēšana (QST analizē mazmielinizētas A delta nervu šķiedras un nemielinizētas C nervu šķiedras, kas atbild par nociceptīvo sensoru sistēmu un spinotalāmisko ceļu. Pieņemot, ka FM sāpēm ir neiropātisks raksturs, pieaug arī QST vērtība kā papildus diagnostiskam testam. Pētījumā tika iekļauts 51 pacients. Slimības simptomi tika objektivizēti, izmantojot Noguruma smaguma skalu (Fatigue Severity Scale, Fibromialģijas ietekmes anketu (Fibromialgia Impact Questionnaire un 2010. gada American College of Rheumatology (ACR FM diagnostiskos kritērijus. QST tika veikta ar termālo stimulu pēdu un plaukstu dorsālajās virsmās. QST rezultāti tika salīdzināti ar 20 atbilstoša vecuma un dzimuma kontroles grupas pacientiem. FM pacientiem tika konstatēta ievērojama aukstuma un siltuma percepcijas un sāpju sliekšņu atšķirība, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem, un tas norāda uz neiropātisko sāpju raksturu FM pacientiem. Izmaiņas ir vairāk izteiktas siltuma percepcijas un karstuma sāpju sliekšņos. Iespējams, tas liecina, ka FM pacientiem C šķiedras ir vairāk skartas un siltuma percepcijas un karstuma sāpju sliekšņi ir jūtīgākas modalitātes, ko var izmantot FM diagnostikā. Tika arī atklātas statistiski ticamas negatīvas korelācijas starp siltuma un aukstuma percepcijas sliekšņiem un starp karstuma un aukstuma sāpju sliekšņiem, kas var norādīt uz centrālo sensibilizāciju vai defektīvo sāpju inhibējošu sistēmu FM pacientiem.

 12. Adapting the Wii Fit Balance Board to Enable Active Video Game Play by Wheelchair Users: User-Centered Design and Usability Evaluation.

  Science.gov (United States)

  Thirumalai, Mohanraj; Kirkland, William B; Misko, Samuel R; Padalabalanarayanan, Sangeetha; Malone, Laurie A

  2018-03-06

  of the controller, enabling stable and safe game play; and (3) included a sensitivity control feature, allowing users to fine-tune the controller to match the users' range of COB motion. More than half the sample could not use the OTS version of the Wii Fit Balance Board, while all participants were able to use the adapted version. All participants rated the adapted Wii Fit Balance Board at a minimum as "good," while those who could not use the OTS Wii Fit Balance Board rated the adapted Wii Fit Balance Board as "excellent." We found a significant negative correlation between lower-extremity function and differences between OTS and adapted SUS scores, indicating that as lower-extremity function decreased, participants perceived the adapted Wii Fit Balance Board as more usable. This study demonstrated a successful adaptation of a widely used AVG controller. The adapted controller's potential to increase physical activity levels among people with mobility impairments will be evaluated in a subsequent trial. ClinicalTrials.gov NCT02994199; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02994199 (Archived by WebCite at http://www.webcitation.org/6xWTyiJWf). ©Mohanraj Thirumalai, William B Kirkland, Samuel R Misko, Sangeetha Padalabalanarayanan, Laurie A Malone. Originally published in JMIR Rehabilitation and Assistive Technology (http://rehab.jmir.org), 06.03.2018.

 13. Realizing Controllable Quantum States

  Science.gov (United States)

  Takayanagi, Hideaki; Nitta, Junsaku

  -- 4. Mesoscopic superconductivity with unconventional superconductor or ferromagnet. Ultraefficient microrefrigerators realized with ferromagnet-superconductor junctions / F. Giazotto et al. Anomalous charge transport in triplet superconductor junctions by the synergy effect of the proximity effect and the mid gap Andreev resonant states / Y. Tanaka and S. Kashiwaya. Paramagnetic and glass states in superconductive YBa[symbol]Cu[symbol]O[symbol] ceramics of sub-micron scale grains / H. Deguchi et al. Quantum properties of single-domain triplet superconductors / A. M. Gulian and K. S. Wood. A numerical study of Josephson current in p wave superconducting junctions / Y. Asano et al. Tilted bi-crystal sapphire substrates improve properties of grain boundary YBa[symbol]Cu[symbol]O[symbol] junctions and extend their Josephson response to THZ frequencies / E. Stepantsov et al. Circuit theory analysis of AB-plane tunnel junctions of unconventional superconductor Bi[symbol]Sr[symbol]Ca[symbol]Cu[symbol]O[symbol] / I. Shigeta et al. Transport properties of normal metal/anisotropic superconductor junctions in the eutectic system Sr[symbol]RuO[symbol]Ru / M. Kawamura et al. Macroscopic quantum tunneling in d-wave superconductor Josephson / S. Kawabata et al. Quasiparticle states of high-T[symbol] oxides observed by a Zeeman magnetic field response / S. Kashiwaya et al. Experimentally realizable devices for controlling the motion of magnetic flux quanta in anisotropic superconductors: vortex lenses, vortex diodes and vortex pumps / S. Savel'ev and F. Nori. Stability of vortex-antivortex "molecules" in mesoscopic superconducting triangles / V. R. Misko et al. Superconducting network with magnetic decoration - Hofstadter butterfly in spatially modulated magnetic field / Y. Iye et al. Observation of paramagnetic supercurrent in mesoscopic superconducting rings and disks using multiple-small-tunnel-junction method / A. Kanda et al. Guidance of vortices in high

 14. Proceedings of the 8th International Symposium on Foundations of Quantum Mechanics in the Light of New Technology

  Science.gov (United States)

  Ishioka, Sachio; Fujikawa, Kazuo

  2006-06-01

  .]. Coalescence and rearrangement of vortices in mesoscopic superconductors / A. Kanda ... [et al.]. Superconductivity in topologically nontrivial spaces / M. Hayashi ... [et al.]. DC-SQUID ratchet using atomic point contact / Y. Ootuka, H. Miyazaki, A. Kanda. Superconducting wire network under spatially modulated magnetic field / H. Sano ... [et al.]. Simple and stable control of mechanical break junction for the study of superconducting atomic point contact / H. Miyazaki ... [et al.]. Critical currents in quasiperiodic pinning arrays: one-dimensional chains and Penrose lattices / V. R. Misko, S. Savel'ev, F. Nori. Macroscopic quantum tunneling in high-Tc superconductor Josephson junctions / S. Kawabata -- Novel properties of carbon nanotubes. Carbon nanotubes and unique transport properties: importance of symmetry and channel number / T. Ando. Optical processes in single-walled carbon nanotubes threaded by a magnetic flux / J. Kono ... [et al.]. Non-equilibrium transport through a single-walled carbon nanotube with highly transparent coupling to reservoirs / P. Recher, N. Y. Kim, Y. Yamamoto -- Novel properties of nano-systems. Transport properties in low dimensional artificial lattice of gold nano-particles / S. Saito ... [et al.]. First principles study of dihydride-chain structures on H-terminated Si(100) surface / Y. Suwa ... [et al.]. Electrical property of Ag nanowires fabricated on hydrogen-terminated Si(100) surface / M. Fujimori, S. Heike, T. Hashizume. Effect of environment on ionization of excited atoms embedded in a solid-state cavity / M. Ando ... [et al.]. Development of universal virtual spectroscope for optoelectronics research: first principles software replacing dielectric constant measurements / T. Hamada ... [et al.]. Quantum Nernst effect / H Nakamura, N. Hatano, R. Shirasaki -- Precise measurements. Quantum phenomena visualized using electron waves / A. Tonomura. An optical lattice clock: ultrastable atomic clock with engineered perturbation / H. Katori