WorldWideScience

Sample records for mindre kraftvarmeanlaeg afgifter

 1. Bedre integration af vind. Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraft-varmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Mikael; Werling, Jesper; Hethey, Janos

  Ea Energianalyse og Risø DTU har for Energistyrelsen og Skatteministeriet analyseret, hvordan vindkraft kan integreres bedre i energisystemet, således at den økonomiske og miljømæssige betydning af vindkraft forbedres. Som en særlig opgave er det vurderet, om forsøgsordningen med nedsatte afgifter...... for el til varme (elpatronloven) og betalingen for el til mindre kraftvarmeværker (treledstariffen) er hensigtsmæssige. En række rammebetingelser og tekniske løsninger er vurderet og prioriteret som en del af den brede vurdering af mulighederne for bedre integration af vindkraft. Grundlaget for projektet...... markedsaktører, blandt andre elhandlere og energiselskaber. Denne rapport sammenfatter analysen og dens anbefalinger. Herudover er analysen dokumenteret i tre delrapporter, som omhandler en analyse af problemstillingerne vedrørende indpasning af vindkraft, en analyse af de forskellige løsningsmuligheder samt en...

 2. Better integration of wind power. Analysis of Danish legislation on tariffs, taxes and other significant conditions. Summary report and 3 appendix reports.; Denmark; Bedre integration af vind. Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlaeg, afgifter og andre vaesentlige rammebetingelser. Sammenfatning samt 3 bilagsrapporter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Togeby, M.; Werling, J.; Hethey, J. (and others)

  2009-06-15

  For the Danish Energy Agency and the Danish Ministry of Taxation, Ea Energianalyse and Risoe DTU have analysed how wind power can be better integrated into Danish the energy system so that economic and environmental impact of wind power improves. As a particular task, it is assessed whether the pilot scheme of reduced tariffs for electricity for heat and the payment for electricity for small cogeneration plants are appropriate. A number of framework conditions and technical solutions are evaluated and prioritized as part of the general assessment of options for better integration of wind power in the Danish power system. Besides the synthesis report, the publication contains three sub reports, which provide an analysis of the issues on integration of wind power, an analysis of the various options, and an analysis of the socioeconomic consequences by changing the taxes and tariffs. (ln)

 3. Case01: BIM hos mindre arkitektrådgiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter;

  Casen beskriver et IKT-koncept, hvor en hovedrådgiver, en mindre arkitektvirksomhed specialiseret i renovering og ombygning af mindre boligprojekter, anvender en modelbaseret arbejdsmetode i tre hovedleverancer for tegnestuen: et dispositionsplanforslag, et forprojekt/myndighedsprojekt og et ho-v...

 4. Grønne afgifter rammer ikke særligt skævt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  2009-01-01

  Det er en myte, at de grønne afgifter går hårdest ud over de dårligst stillede. Når det gælder bil og benzinafgifter, rammes de velstillede mest. Og momsen vender den tunge ende nedad i langt større grad end miljøafgifterne. Udgivelsesdato: 22.1.......Det er en myte, at de grønne afgifter går hårdest ud over de dårligst stillede. Når det gælder bil og benzinafgifter, rammes de velstillede mest. Og momsen vender den tunge ende nedad i langt større grad end miljøafgifterne. Udgivelsesdato: 22.1....

 5. Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer – slik elevene ser det

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnete Andersen Bueie

  2016-06-01

  Full Text Available Til tross for en etablert oppfatning av tilbakemeldingers betydning for læring, er elevenes oppfatning og vurdering av tilbakemelding et lite utforsket område. Hvilke tilbakemeldinger synes elevene er nyttige? Denne artikkelen presenterer en studie som undersøker hvilke lærerkommentarer elever på ungdomstrinnet finner nyttige og mindre nyttige. Det empiriske materialet består av en spørreundersøkelse besvart av 159 elever fra 10. trinn i norsk ungdomsskole på grunnlag av en spesielt tilrettelagt tilbakemeldingssituasjon. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at elevene foretrekker lærerkommentarer på globale tekstnivå (som innhold, ideer og sjanger og kommentarer som spesifikt forklarer hva eleven bør gjøre og hvorfor. Elevene setter pris på ros, men også kritiske kommentarer vurderes som nyttige. Resultatene drøftes med bakgrunn i tidligere forskning på området.

 6. Kræver mindre ændringer af planer miljøvurdering, og er fredninger omfattet af miljøvurderingsloven?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Peter

  2016-01-01

  , hvorfor spørgsmålet er, om ændringen af planen kræver miljøvurdering og offentlig høring efter miljøvurderingsloven. I en ny dom i sag C-473/14 har EU-domstolen fastslået, at SMV-direktivets krav om miljøvurdering og offentlig høring også gælder mindre ændringer af en fredningsplan, uanset ændringen havde...

 7. Pherobank: gecontroleerde afgifte van lokstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, W.; Griepink, F.C.

  2007-01-01

  Achtergrond. Synthetische signaalstoffen (feromonen) worden wereldwijd toegepast voor de signalering en bestrijding van plaaginsecten in geïntegreerde bestrijdingsmethoden (Integrated Pest Management). Door de omschakeling van primaire producenten van de gangbare naar geïntegreerde- en biologische p

 8. Mere eller mindre svineri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Peter

  2010-01-01

  Miljøbeskyttelse. I de nye Natura 2000-områder skal miljø gå forud for landbrug. Miljøklagenævnet I de nye Natura 2000-områder skal miljø gå forud for landbrug. Miljøklagenævnet har underkendt Miljøstyrelsens manualer for, hvilke husdyrhold der her kan godkendes. Alligevel forsøger Miljøstyrelsen...

 9. Jo mindre jo bedre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kegnæs, Søren; Egeblad, Kresten; Falsig, Hanne

  2008-01-01

  Siden oldtiden har guld været betragtet som det ædleste af metaller. Men ny forskning har rykket noget ved denne opfattelse. Det viser sig nemlig, at guldnanopartikler er uhyre reaktive og har både sjove, interassante og ikke mindst meget anvendelige egenskaber....

 10. Spis ikke, med mindre helsa eller miljøet blir bedre! Om utviklingen i norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Magnus

  2009-05-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter vi hvordan norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat har endret seg gjennom årene. Allerede da genteknologi ble etablert som et eget forskningsfelt og utviklingsområde på 1980-tallet, viste den norske opinionen stor skepsis. Den norske lovgivningen tidlig på 1990-tallet utmerket seg også som den mest restriktive i Europa. Dette bildet endret seg ikke mye i løpet av 1990-tallet, mens opinionen i mange europeiske land i disse årene kom mer på linje med den norske. I hele denne perioden var både forbrukeropinionen og lovgivningen i USA langt mer aksepterende enn i Europa, noe som ga seg utslag i en handelskonflikt som toppet seg med EU sitt moratorium for utsetting av genmodifiserte planter i 1999. I denne artikkelen stiller vi spørsmålet om norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat har endret seg de siste årene. Artikkelen viser at mellom 2002 og 2007 er det en voksende gruppe av forbrukere som ser ut til å akseptere genmodifiserte matvarer hvis det fører til en helse- eller miljøgevinst (mindre sprøytemidler. Men til tross for dette så er nordmenn fremdeles skeptiske til genmodifisert mat. Det kan tolkes slik at genmodifisert mat ikke har ført til den nytten som ansees nødvendig for å ta den risikoen det innebærer å gjøre et betydelig skifte i matseddel. Matpatriotisme og en kulturell konservatisme når det gjelder skifte i matvaner bidrar også til å forklare den dominerende vente-og-se-holdningen.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1715

 11. Mindre inventar og personlige ejendele

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Groups of finds from Aggersborg: keys and locks, casket-hasps, ornamental mount and nail, combs, tweezers, bone pins and bodkins, gamin-pieces, pierced metatarsus, small axe-head, weight......Groups of finds from Aggersborg: keys and locks, casket-hasps, ornamental mount and nail, combs, tweezers, bone pins and bodkins, gamin-pieces, pierced metatarsus, small axe-head, weight...

 12. Dubbele emulsies controleren afgifte of scheiding voedingscomponenten

  NARCIS (Netherlands)

  Horst, van der B.M.; Langelaan, H.C.

  1999-01-01

  Een nieuw concept voor het scheiden van voedingscomponenten, alsmede voor toepassing in de cosmetische en farmaceutische industrie. Het onderzoek op dit gebied door ATO-DLO is gericht op het encapsuleren van (vluchtige) componenten, nieuwe emulgeringsmethoden, bereidingsaspecten, lange termijnstabil

 13. Dubbele emulsies controleren afgifte of scheiding voedingscomponenten

  NARCIS (Netherlands)

  Horst, van der B.M.; Langelaan, H.C.

  1999-01-01

  Een nieuw concept voor het scheiden van voedingscomponenten, alsmede voor toepassing in de cosmetische en farmaceutische industrie. Het onderzoek op dit gebied door ATO-DLO is gericht op het encapsuleren van (vluchtige) componenten, nieuwe emulgeringsmethoden, bereidingsaspecten, lange

 14. Mobilt akutteam brugt mindre end forventet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydshou, Andreas; Gillesberg, Inger Elisabet

  2013-01-01

  of MET is respiratory problems. MET have an important role of limitations of therapy or do not resuscitate orders in patients with critical irreversible illness. One in five patients seen by MET were admitted to the intensive care unit. Currently the Capital Region of Denmark covering 12 hospitals......Medical emergency teams (MET) are established at several Danish hospitals. We report experiences from 2010-2011 at a university hospital with 73,360 admissions in 2011. MET is activated less than expected as a systematic track and trigger system is not implemented yet. The most common trigger...

 15. Snittet: Mindre fremgang til VKO i november

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2009-01-01

  VKO er efter novembers meningsmålinger tre mandater foran sin røde udfordrer, skriver Altinget.dks valgforsker Søren Risbjerg Thomsen.......VKO er efter novembers meningsmålinger tre mandater foran sin røde udfordrer, skriver Altinget.dks valgforsker Søren Risbjerg Thomsen....

 16. Mere kvalificeret studievalg – mindre frafald?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for to forsøg med at anvende MOOC-formatet (Massive Open Online Course) i en dansk, regional sammenhæng. Forsøgene er tænkt som et bud på en mulig vej til at nedbringe studiefrafald gennem bedre information på ungdomsuddannelserne om, hvad et universitetsstudium indebærer. De...... to MOOC-produkter bidrager såvel som supplement til studievalgsvejledningen, som læringsobjekt og som et middel til at markedsføre videregående uddannelser. De to produkter henvender sig endvidere til ansatte i regionens virksomheder og organisationer med formidling af viden og et tilbud om aktivt og...... dialogisk at sætte sig ind i et genstandsfelt. Udviklingen af konceptet rammesættes indledningsvis af en skitsering af studievalgsproblematikken, af MOOC som fænomen, samt af en oversigt over tilsvarende anvendelser af MOOC-formatet. Herefter præsenteres de to uddannelsesdesigns samt brugernes afprøvning og...

 17. Fordelingsvirkninger af energi- og miljøafgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klinge Jacobsen, Henrik; Birr-Pedersen, K.; Wier, M.

  2001-01-01

  taxes on heating, transport fuels, electricity, water, waste, plastic bags, registration of cars, annual car use, pesticides, etc. The distributionaleffect of taxes is examined in relation to household income, socio-economic class, residential location and family status. The shifting of the tax...

 18. Flue gas condensation in straw fired CHP plants; Roeggaskondensation i halmfyrede kraftvarmeanlaeg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-06-15

  The high price of straw and a general demand for increased use of straw in power and heat production are expected to result in an increased need for efficient fuel utilization. The use of flue gas condensation in straw fired CHP plants can contribute to a higher exploitation of energy, and at the same time open of the possibility of utilization of wet (cheaper) fuels without energy loss. Furthermore flue gas condensation can contribute to the flue gas cleaning process through removal of HCl and SO{sub 2} as well as in particle cleaning in wet cleaning processes. With starting point in a straw fired CHP plant the technical and economic consequences of installation of a flue gas condensation system are investigated. Fuel exploitation and power/heat production distribution is included in the investigation. (BA)

 19. Politikerne har grebet ind for mindre før

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jørgen Steen; Due, Jesper Jørgen

  2008-01-01

  Konflikten på det offentlige arbejdsmarked er nu gået ind i den tredje uge. Alle venter på alle, og FOA og Sundhedskartellet gør alt for at tilrettelægge et nødberedskab, der minimerer de negative konsekvenser, og dermed sikrer, at regering og folketing ikke kan få et påskud til at gribe ind. Men...

 20. Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Lund, Peter; Puggaard, Liselotte

  2010-01-01

  Der er nu god dokumentation for, at fosfortildelingen til malkekøer kan reduceres i forhold til den nu værende praksis uden negativ effekt på mælkeproduktionen, reproduktionen eller køernes sundhed. Udgivelsesdato: Juni...

 1. Bedre fysisk helbred, men mindre velfærd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabir, Fatima

  2014-01-01

  I den moderne etiske diskussion af behandlingsmuligheder for neurologiske sygdomme, såsom Alzheimer og Parkinsons sygdom, har særligt én teknologi gjort sig bemærket, nemlig deep brain stimulation (DBS). Denne teknologi er fokus for udtalelsen fra Det Etiske Råd, som har til formål at udlægge de...

 2. Mindre spil og mere læring, tak

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  ‘A little less conversation. A little more action, please.’ Den kendte Elvis-melodi synger måske på sidste vers. I hvert fald hvis det står til den nyeste forskning inden for læringsspil for voksne....

 3. Majs målinger: Mindre tilbagegang for VKO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  ANALYSE: Snittet af alle majs meningsmålinger kan berolige VKO. Nok går S tre mandater frem på en måned, men VKO har stadig flertal.......ANALYSE: Snittet af alle majs meningsmålinger kan berolige VKO. Nok går S tre mandater frem på en måned, men VKO har stadig flertal....

 4. Green taxes in EU and Denmark; Groenne skatter og afgifter i EU og Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyck-Madsen, S.

  2000-12-01

  One of the most essential means to reach an increased sustainability in the world is to increase the use of economical means and hereby extend the polluter-pay-principle. The EU-commission, OECD and other governments in the EU-countries recommend an increased use of green taxes. This book takes as its starting point the implementation of a green tax reform, where the taxation is moved from tax on manpower to tax on resource consumption and pollution. Hereby both the environmental effort and the economic development are strengthened. The book briefly examines the different definitions of sustainability and outlines the principles for a green tax reform. The elaboration of green taxes, the reversing entry to environmental aims or to the Exchequer, the relation to the social distribution, the financing of the welfare state, the development of the green taxes in the EU countries, removal of environmentally damaging subsidies and the positive effect of the existing green taxes are subjects treated in the book. Finally the book presents a proposal for some Danish possibilities to increase existing green taxes or to introduce new Danish green taxes. (EHS)

 5. Regulering af CO2 med afgifter og kvoter – en dobbeltregulering?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Houe, Sebastian

  2011-12-01

  Full Text Available A recent decision of the European Commission from June 2009 overruled Danish legislation concerning enterprises covered by the European Emission Trading System (EU ETS. Under the Danish scheme, enterprises covered by the EU ETS are exempted from carbon tax on fuel consumption for production purposes. The exemption is a result of the discussions on whether a carbon tax imposed on the concerned enterprises can be seen as unnecessary double regulation. The Danish legislator’s attempt to remedy potential double regulation was, however, set aside by the Commission based on the state aid rules under European Union law as well as harmonised provisions in the area of energy taxation. The article looks further into the issue of the Danish carbon tax exemption, including an analysis of the Commission’s decision in the state aid matter and its implications from a Danish perspective.

 6. Efficient use of green taxes in the CHP sector; Effektiv brug af groenne afgifter i kraft- og varmesektoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skovsgaard Nielsen, L.; Mognesen, Martin Frank; Pade, L.L.

  2007-06-15

  Since 1977 green taxes have been used in the Danish power and heat sector. Green taxes principally assure an efficient, market-based reduction of pollution by reducing the energy consumption or increasing the share of renewable energy in power and heat production. This report takes its point of departure in four potential barriers which prevent a marketbased, cost-effective increase of the proportion of renewable energy in power and heat production. We primarily concentrate on three policy measures. 5. green and lessgreen taxes; 6. mandatory combined heat and power production; 7. fuel restrictions. Furthermore, we analyse a fourth characteristic in the law: 8. high transactions costs connected to the enlargement of renewable energy. The purpose of the report is to describe how the four potential barriers contradict the theoretically efficient application of green taxes in the power and heat sector. We do this: 1) by clarifying how legislation in the power and heat sector affects the extension of renewable energy; and 2) by evaluating the theoretically efficient application of green taxes in the power and heat sector in relation to legislation. (au)

 7. Racisme bliver ikke mindre racistisk af at være strukturel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Malte Frøslee

  2016-01-01

  Hvad enten det skyldes bevidst racisme eller strukturelle forhold er ’racial relations’ en helt central faktor i den amerikanske valgkamp. Det er svært at forstå i et dansk perspektiv – men burde måske ikke være det......Hvad enten det skyldes bevidst racisme eller strukturelle forhold er ’racial relations’ en helt central faktor i den amerikanske valgkamp. Det er svært at forstå i et dansk perspektiv – men burde måske ikke være det...

 8. Low temperature corrosion in bark fuelled, small boilers; Laagtemperaturkorrosion i barkeldade, mindre pannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindau, Leif; Goldschmidt, Barbara [Sycon Energikonsult AB, Malmoe (Sweden)

  2002-04-01

  A number of small (3-12 MW), new biofuel boiler plants in South Sweden, and (at least) in Austria, have suffered a high (wastage of mm/yrs.) corrosion rate on the low temperature boiler side. This problem has been investigated with respect to its occurrence and its character by contacts with operators, by plant inspections, and by analysis of cold side deposits. The plants affected have low feed water temperatures (< 100 deg C ). The plants fire most types of Swedish biofuel: chips, bark, hog fuel, and 'GROT'(=twigs and tops). The results found give basis for a hypothesis that the corrosion results from the presence of an aqueous phase in the deposits, this phase being stabilized by dissolved salts having high solubility. It then follows that for each salt, there is a critical relative humidity (calculated from the flue gas water partial pressure and the cooling surface temperature as is common practice among boiler engineers) for both the presence of the aqueous phase and the corrosion. Some critical single salts, ZnC12 and CaC12 have been identified, and they give critical 'relative humidities' of 5% and 18% respectively. These figures are a lower bound. The corresponding figure, derived from the practical experience and the reported plant operational data, is between 20 and 30%. Corrosion tests have been carried out by exposing an air-cooled probe in the fluegases at a 12 MW boiler at Saevelundsverket in Alingsaas, and the material wastage at different temperatures has been measured with a profilometer. The high corrosion rates were reproduced in the tests for high relative humidities. The corrosion rate was small and not measurable (<0.1 mm/yr) for relative humidity < 22%. The work shows by means of indirect evidence that the corrosion critical components are ZnCl{sub 2} and possibly CaCl{sub 2} as well. The practical engineering design criterion derived from the work is that the relative humidity (calculated from the flue gas water partial pressure and the feedwater temperature) in this type of plants should be less than 22 %.

 9. Bekæmpelse af resistente hospitalsbakterier - mindre antibiotika og mere infektionsforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jens Kjølseth

  2011-01-01

  -resistant hospital bacteria is needed to stop the vicious circle of drug-resistance and bring back antibiotic susceptible bacteria. Less antibiotics and more infection control by an improved compliance with hand hygiene is the choice left to minimize the spread of hospital infections with drug resistant bacteria....

 10. Bedre smag og mindre fedt giver større forbrugeraccept

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino

  2001-01-01

  Forbrugerne kalder genmodificerede fødevarer for "Frankenstein foods", og lader sig ikke overbevise, når eksperter og fødevareindustrien udtaler, at genmodificerede fødevarer ikke er sundhedsskadelige. Men en ny undersøgelse gennemført af MAPP Centret i samarbejde med fødevareforskere i Norge...

 11. Varierende sygdomsbilleder hos mindre børn med Influenzavirus type A infektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, P M; Hornsleth, A; Krasilnikoff, P A

  1992-01-01

  . Eight patients had febrile convulsions, a girl aged nine years had double vision and vertigo and a female infant aged two months had periodic apnoea and bradycardia. The reasons for hospitalization were febrile convulsions, abdominal pain, lower respiratory tract symptoms and high pyrexia....

 12. CFD modeling of small biomass-fired boilers, second stage; CFD-modellering av mindre biobraenslepannor, etapp 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loennermark, A. [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden); Leckner, B. [Chalmers Univ. of Techn., Goeteborg (Sweden). Dept. of Energy Technology

  2001-11-01

  The purpose of the project is to study how the design of the gas combustion chamber in a small boiler for biomass affects the emissions and how computer simulations can be used to decrease harmful emissions. The aim of the first part of the project was to investigate how phenomena and processes, important for the combustion, depend on various parameters. Within the frame of that part the temperature distribution, the flow pattern and the mixing processes have been studied. In the second part the combustion and the different reactions have been studied. A number of well-equipped combustion experiments in a small biomass-fired boiler have also been conducted to obtain better information about the boundary conditions. The results have been used to verify the simulations. The gas combustion chamber of a modern boiler using down draught firing has been simulated by using two Computational Fluid Dynamics codes, SOFIE and FLUENT. The results from the simulations show that with literature values for the reaction parameters, the reaction rates are controlled by mixing. This means that the reactions are fast and all the CO and the hydrocarbons were consumed. By varying the activation energy, it is possible to reach data that are more comparable with experimental data. The effects of the bowl in the gas combustion chamber on the combustion and mixing are discussed. The effects of the temperature and the radiation are also presented.

 13. Conditions for coastal wind turbines and small-scale wind farms; Rammer for kystnaere havmoeller og mindre havmoelleparker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-04-15

  The coastal wind turbine report recommends that research and demonstration projects be prioritised when determining the placement of 400 MW of coastal wind turbines in the coming years. Much of the capacity, however, is expected to be allotted to production wind turbines. A study will be carried out to identify the coastal areas best suited for the placement of wind turbines. Construction of offshore wind farms will be put out to tender in order to ensure that the best project is chosen at the lowest price. (ENS)

 14. Doing more with less. green paper on energy efficiency; Fae mere ud af mindre. Groenbog om energieffektivitet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  Even without high and volatile oil prices, which have led to a downgrading of the prospects of economic growth in Europe, there would be very good reasons for the European Union to make a strong push towards a re-invigorated programme promoting energy efficiency at all levels of European society. This green paper seeks to act as a catalyst, leading to a renewed energy efficiency initiative at all levels of European society - EU, national, regional and local. Furthermore, this Green Paper seeks to make a significant contribution, by way of example and leadership, to kick-start an international effort to contribute to addressing climatic change through energy efficiency. China presently uses more than five times as much energy as the EU to produce one unit of GDP, USA uses approximately 50% more than EU. With exploding energy demand, in particular in China and India, energy efficiency must be one of the key policies to try to reconcile, on the one hand, the increased energy needs of the developing world to power growth and improve living conditions and, on the other hand, combat global warming. This Green Paper, and the momentum created in following it up, should put the EU at the forefront of efforts to make energy efficiency a global priority. (BA)

 15. Hybrid fibre lighting - directed towards a smaller ecological foot print; Hybrid fiber belysning - rettet mod et mindre oekologisk fodaftryk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjarklev, A.; Scolari, L. (DTU Fotonik, Kgs. Lyngby (Denmark)); Bjarklev, A.; Kjaer, T.; Andersen, Jan (RUC-ENSPAC, Roskilde (Denmark)); Trolle, H.; Laursen, K.; Riisberg, V. (Designskolen Kolding, Kolding (Denmark)); Ibsen, P. (IBSEN El-anlaeg ApS, Roskilde (Denmark))

  2010-09-15

  Building on one of the world-leading technologies in fiber optics this project uncovers, whether it is realistic under Danish conditions to exploit opportunities within hybrid fiber illumination - i.e. systems that directly moves the sun indoors via fiber optics. Hybrid lighting is a combination of four technologies: the collection of sunlight (daylight), generation of artificial light, assembly, transportation and distribution of light where needed, and operational control of both natural and artificial light. Some of the significant findings from this project are a design of a hybrid system based on a solar optical system and LED technology, and design and development of fixtures that could combine both daylight and artificial light. The analysis showed that a system based on only LEDs could save 36% energy compared with a system based on the T5 (fluorescent lamps), which today is considered the best available technology. The analysis further indicates an energy saving of 59% when you combine a solar optical system with LED technology in a hybrid system. It is found that there is great potential for further design and applications which can be based for a hybrid lighting combined with the two technologies mentioned above (optical fibers and LEDs). It was also found that hybrid lighting systems are in a very early stage of the innovation life cycle and that one of the most important barriers for successful implementation is the considerably high price. However, this is a typical problem that arises with new technologies and, therefore, further development followed by pilot test projects could bring this technology fast to a more competitive phase, even if one as the basis selects systems based on the T5 technology. There is widespread acceptance of the hybrid system by office users in many areas where it is not possible to have windows, but to make the system work in other sectors, it is necessary to continue research in design that can provide a greater light intensity and better color, while being careful to achieve a better light distribution. This is true both in the assembly of daylight, fiber and LED technologies, and fixture design. (ln)

 16. Decreased toxicity of aluminium when the ionic strength increases in water; Blir aluminium mindre toksisk naar ionestyrken i vannet oeker?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alstad, E.W. [Oslo Univ. (Norway)

  1996-01-01

  The conference paper evaluates the acute mortality of fish caused by the toxicity of aluminium in water. The evaluation is based on the polymerization hypothesis. According to the author, the level of toxicity decreases when the concentration and charge of ions increase. The paper presents the preliminary results from the executed experiment. 2 refs., 2 figs., 1 tab.

 17. Concrete elements with better insulation and less thermal bridge effect; Betonelementer med bedre isolering og mindre kuldebroer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Monefeldt Tommerup, H.

  2000-09-01

  In this project new concrete sandwich panel solutions with better thermal properties have been developed, usable for highly-insulated buildings, responding to the needs that occur when the demands to the permissible energy consumption for heating is further increased. This is expected to happen in 2005. The improved thermal properties have been obtained without increasing the costs more than of the extra insulation. Removing concrete ribs at window reveals and at horizontal joints enables a thermal improvement as well as reduced costs due to simpler manufacturing of the panel. A natural grouping of concrete sandwich panels into two categories formed the basis of the work. One is panels with covering concrete reveals as typically used in residential housing and office buildings. The other is about panels with load bearing ribs serving as columns, typically used in industrial and commercial building. Of course there are panels that are a combination of the two categories, but this fact has not been crucial for the analyses. (au)

 18. The Effect of Condensation in Clothing on Heat Transfer (Het Effect van Condensatie in Kleding op Warmte Afgifte en Warmte Belastheid)

  Science.gov (United States)

  1990-04-02

  to heat. Next was set to zero for treadmill walking and set to the external load during ergometer cycling. B was calculated according to Fanger (1970...during periods of inactivity semipermeable garments allow drying of the underclothing. 37 REFERENCES Fanger , P.O. (1970). Thermal Comfort. McGraw-Hill

 19. Poser af papir og plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Jette

  2007-01-01

  Artiklen behandler de problemstillinger der er i forbindelse med fortolkning af det afgiftspligtige vareområde. I henhold til lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice, og pvc-folier, svares der afgift af poser, såfremt de frembyder bestemte karakteristika, herunder særligt om de er...

 20. Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Roar Frøyland

  2014-10-01

  Full Text Available I artikkelen undersøker forskerne tidstrender i problematferd blant norsk ungdom fra 1992 til 2010. Har norsk ungdom blitt «snillere» de siste 20 årene? Videre undersøker de en påstand om økt omfang av sideproblemer (rus og svak psykisk helse blant unge som er mye involvert i problematferd. Finner de tendenser til polarisering? Har forskjellen mellom de lovlydige og unge som er mye involvert i problematferd blitt større? Datamaterialet er Ung i Norge 1992, 2002 og 2010. Analysene viser at omfanget av norm- og regelbrudd har gått ned. Videre finner de tendenser til polarisering mellom de to første undersøkelsene, men for hele perioden finner de ingen utvikling i retning av flere sideproblemer blant unge med atferdsproblemer.

 1. Check-list t.b.v. bestudering uitlooggedrag van anorganische stoffen uit primaire en secundaire grondstoffen en vormgeven produkten

  NARCIS (Netherlands)

  Anthonissen IH; Versluijs CW

  1989-01-01

  Deze checklist moet gezien worden als een addendum op de voornormen NVN 2508 en NVN 5432, resp. getiteld "Bepaling van de uitloogkarakteristieken van kolenreststoffen" en Verbrandingsprodukten van vaste brandstoffen: bepaling van de maximaal uitloogbare hoeveelheid en de afgifte van po

 2. Grønne skatter batter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  1993-01-01

  Først i de seneste år har miljøafgifter fået en central placering i dansk politik. Men for 20 år siden var miljøafgifter ikke populære. Hverken i Danmark eller i de andre nordiske lande. Det almindelige synspunkt var dengang, at hvis man »satte pris på miljøet«, ville forurenerne blot kunne betal...

 3. Grønne skatter batter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  1993-01-01

  Først i de seneste år har miljøafgifter fået en central placering i dansk politik. Men for 20 år siden var miljøafgifter ikke populære. Hverken i Danmark eller i de andre nordiske lande. Det almindelige synspunkt var dengang, at hvis man »satte pris på miljøet«, ville forurenerne blot kunne betal...

 4. The conditions for use of reed canary grass briquettes and chopped reed canary grass in small heating plants; Foerutsaettningar foer anvaendning av roerflensbriketter och hackad roerflen i mindre vaermecentraler

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paulrud, Susanne; Davidsson, Kent; Holmgren, Magnus A. (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)); Hedman, Henry; Oehman, Rikard; Leffler, Joel (ETC, Piteaa (Sweden))

  2010-09-15

  The aim of this study was to test fuel blends of briquettes and chopped reed canary grass in three existing heating plants (50 kW - 500 kW) and elucidate the requirements for good performance and low emissions. In addition, the study investigated production of reed canary grass briquettes using a Polish screw press developed for straw. Some tests with a bale shredder were also undertaken. The screw press technique is of interest for reed canary grass because it is a simple technique, easy to handle, developed for small scale production, and for straw. The test with reed canary grass in this study showed that the technique worked well but that further adjustments and a longer test period are needed in order to achieve higher bulk density and mechanical strength. The test with chopped reed canary grass shows that a system with a forage harvester is slightly more effective than baling and cutting in a bale shredder. The study concluded that few existing heating plants of size 50 kW-1 MW that currently use wood fuels will be able to use reed canary grass without adjustment, conversion or replacement of the combustion equipment. Reed canary grass has 15-20 times higher ash content than wood briquettes and 2-3 times higher ash content than forest residue; the combustion equipment must be able to handle these properties. The boiler must be equipped with a continuously operating ashing system and it must be possible to move the ash bed mechanically. There is a risk of high content of unburned matter if the residence time in the boiler is too short, due to the structure and low bulk density of the reed canary grass ash. Using a blend of wood briquettes and reed canary briquettes results in lower ash content, but also affects the ash chemistry and tends to lower the initial ash fusion temperature compared to using 100 % reed canary grass. Blending chopped reed canary grass and wood chips in an existing small scale heating plant also requires measures to achieve an even fuel blend and uniform feed to the boiler. To facilitate the development of reed canary grass as an energy crop, it is important that potential users have access to an overview and assessment of appropriate combustion techniques on the European market today. More demonstration projects are also needed, as well as practical development of fuel handling systems, combustion systems, flue gas cleaning and combustion control systems

 5. Consequences of the quota requirement for energy efficiency. Can a Swedish quota obligation systems give less energy usage?; Konsekvenser av kvotplikt foer energieffektivisering. Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvaendning?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerkroth, Sara; Bladh, Mats; Holmberg, Rurik; Lock, Anna; Naderi, Ronak; Widerstroem, Glenn

  2012-11-01

  The Agency has on behalf of the government investigated what the consequences would be of the introduction of a compulsory quota system in Sweden. Under the proposed new EU directive on energy efficiency, all Member States should introduce a compulsory quota system, where energy companies actively initiate measures for energy efficiency among end users. In Sweden, a quota obligation system of this kind would mean energy efficiency of about 3 TWh per year, which can be difficult to achieve. The Swedish Energy Agency suggests that if a compulsory quota system is introduced, the quota obligation should be placed on the network companies. If not, there is a risk of complications in the Swedish and Nordic electricity market. The Energy Markets Inspectorate consider that the quota obligation can not be on the network companies because of their function as regulated monopoly. The Swedish Energy Agency suggests that efficiency measures can be implemented in all sectors, including transport.

 6. Devices for separation of particle emissions from biofuel plants smaller than 10 MW - Today's technology and potential for development; Stoftreningsteknik foer biobraensleanlaeggningar mindre aen 10 MW - tekniklaege och utvecklingspotential

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roennbaeck, Marie; Gustavsson, Lennart; Martinsson, Lars; Tullin, Claes; Johansson, Linda

  2002-09-01

  The objective of this report is to compile a survey of available technologies for separation of particles and to present research and development in the area of particle separation for biofuel plants smaller than 10 MW. Technical and economical opportunities to transfer the technologies used today in larger plants to smaller ones are discussed. As the health effects of aerosols are under investigation, the issue of separation of particle less than 1 {mu}m is especially scrutinised. Current research concerning the particle size distribution at different load is presented. The project has been realised partly as a literature survey, partly through contacts with scientists in the area and manufacturers of devices for flue gas cleaning and particle separation. The target group is owners of plants, manufacturers of devices and authorities with responsibility for air quality and energy planning. Fabric filters is an established technology that can perform low particle emissions (less than a few mg/m{sup 3}) at a low cost also at smaller plants. Also electrostatic precipitators can perform the same low emissions, but the cost for installation at smaller plants has to be reduced. Both these technologies can, properly designed, separate submicron particles. Cyclones can today as its best perform a little less than 100 mg/m{sup 3} at 13 % CO{sub 2}. Cyclones are used together with other technologies to achieve high separation at a low cost. Cyclones are attractive because of their simplicity and low price, but because they use inertia forces as separation mechanism, they can never separate submicron particles. Conventional scrubbers and flue gas condensers are capable of separation of submicron particles but the efficiency is lower compared with fabric filters and electrostatic precipitators. The emission level after a scrubber/flue gas condenser is about 70 - 80 mg/m{sup 3} at 13 % CO{sub 2}. New technologies for separation of particles oriented towards smaller plants and towards separation of smaller particles are beds filled with gravel or granulate for ionised flue gas, found installed in Sweden and in a research plant in Denmark. In Germany a combined cyclone/fabric filter/catalytic converter is developed, with the requested ability to separate submicron particles. In Norway a panel bed filter has been tested, working on the same principle as a fabric filter showing good abilities to separate submicron particles. It is uncertain if any of these mentioned new technologies will show to be competitive besides the already established ones. The knowledge of how particles are formed, how load and operation of the specific plant influence on the formation, how the particles are distributed in size and mass and their chemical composition, is limited. To meet the demand for good air quality at the same time as combustion of biofuel in small scale plants is increased, there is a need for more research and more measurements to cast light on both mechanisms for formation and separation. Possibilities have to be given to realise new ideas and to test them in practise.

 7. Noise and noise disturbances from wind power plants - Tests with interactive control of sound parameters for more comfortable and less perceptible sounds; Buller och bullerstoerningar fraan vindkraftverk - Foersoek med interaktiv styrning av ljudparametrar foer behagligare och mindre maerkbara ljud

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson-Waye, K.; Oehrstroem, E.; Bjoerkman, M.; Agge, A. [Goeteborg Univ. (Sweden). Dept. of Environmental Medicine

  2001-12-01

  In experimental pilot studies, a methodology has been worked out for interactively varying sound parameters in wind power plants. In the tests, 24 persons varied the center frequency of different band-widths, the frequency of a sinus-tone and the amplitude-modulation of a sinus-tone in order to create as comfortable a sound as possible. The variations build on the noise from the two wind turbines Bonus and Wind World. The variations were performed with a constant dba level. The results showed that the majority preferred a low-frequency tone (94 Hz and 115 Hz for Wind World and Bonus, respectively). The mean of the most comfortable amplitude-modulation varied between 18 and 22 Hz, depending on the ground frequency. The mean of the center-frequency for the different band-widths varied from 785 to 1104 Hz. In order to study the influence of the wind velocity on the acoustic character of the noise, a long-time measurement program has been performed. A remotely controlled system has been developed, where wind velocity, wind direction, temperature and humidity are registered simultaneously with the noise. Long-time registrations have been performed for four different wing turbines.

 8. Psycho-acoustical valuation of pleasant and less perceptible sound characters in wind turbine noise; Psyko-akustisk vaerdering av behagliga och mindre maerkbara ljudkaraktaerer i vindkraftverksljud - interaktiv utvaerdering och akustisk beskrivning av den skvalpande karaktaeren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson Waye, Kerstin; Agge, Agneta

  2001-03-01

  The report describes phase 3 in the ongoing project 'Perception and annoyance of wind turbine sounds'. The overall aim of the project is to increase the knowledge of annoyance and perception of wind turbine sounds in order for the industry to optimise wind turbine constructions. The specific aim for phase 3 was to evaluate the most noticeable and annoying psycho-acoustical character described as 'lapping'. The lapping characteristic was evaluated in experimental studies comprising in total 24 test subjects. With the object to obtain a pleasant sound test subjects were asked to vary four parameters related to the psycho-acoustical perception of 'lapping' in the original sound. The variations of parameters were carried out using an interactive sound processing system and done in such a way so the resulting sound always had a constant dBA level. The resulting values of three of the four parameters were significantly different compared to the original sound. A pleasant sound thus had low contents of the different lapping characteristics. While no difference was found between the original sound and the resulting sound with regard to the equivalent frequency spectra, some differences could be detected using Zwickers loudness calculations. Some differences may be attributed to a lower degree of roughness in the 'pleasant sound'. It is however more likely that the difference between the noises as regard the content of specific loudness in the frequency range of 1270 to 3150 may be of greater importance. Analysis of conventional acoustical measures were not sufficient to predict subjects perception of noticeable and unpleasant characteristics in wind turbine sounds. Further analysis should be pursued of how to best describe an unpleasant or pleasant wind turbine sound.

 9. Buying and selling CO2 permits improves competitiveness of business

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1996-01-01

  Industriens omkostninger i forbindelse med CO2 reduktion varierer stærkt under henholdsvis afgift og tilladelsesmarked. Analysen giver ny indsigt i dette vigtige omkostningsforhold. Resultatet er, at afgiftsløsningen - uden tilbageførsel - vil koste industrien 9 gange så meget som et tilladelsesm...

 10. Buying and selling CO2 permits improves competitiveness of business

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1996-01-01

  Industriens omkostninger i forbindelse med CO2 reduktion varierer stærkt under henholdsvis afgift og tilladelsesmarked. Analysen giver ny indsigt i dette vigtige omkostningsforhold. Resultatet er, at afgiftsløsningen - uden tilbageførsel - vil koste industrien 9 gange så meget som et tilladelsesm...

 11. Solid lipid nanoparticles for cancer therapy : an in vitro study in prostate cancer cells

  NARCIS (Netherlands)

  Bispo de Jesus, Marcelo

  2015-01-01

  De toepassing van nanocarriers in de geneeskunde ('nanomedicine') biedt nieuwe mogelijkheden in de diagnostiek en behandeling van ziektes, variërend van beeldvorming tijdens chirurgische ingrepen tot de gerichte afgifte van medicijnen aan specifieke weefsels. De tot dusver geboekte vooruitgang in he

 12. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  , opsplitning af embedsmandskorpset, frakobling af forvaltningen (og tilsvarende tilkobling af Folketinget) og nye interesseorganisationers entre på arenaen, var gældende - i hvert tilfælde indenfor miljøpolitikken. Bogen slutter med diskussion af alternative e milljøreguleringsformer, miljøafgifter kombineret...

 13. Factoren die de insuline gevoeligheid beinvloeden

  NARCIS (Netherlands)

  Numan, Witte

  1980-01-01

  Volgens de gegevens uit de literatuur die in hoofdstuk 1 worden besproken, is glucose de belangrijkste prikkel voor de insuline afgifte. Na orale toediening van glucose worden hogere insuline spiegels gevonden dan na het toedienen van glucose intraverneus. Het gastric inhibitory polypeptide is van d

 14. Phthalate release from soft PVC baby toys, Report from the Dutch Consensus Group

  NARCIS (Netherlands)

  Konemann WH; RIVM/CSR

  1998-01-01

  Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van betrokken partijen de afgifte van ftalaten uit zacht PVC babyspeelgoed onderzocht. Omdat di-isononylftalaat (DINP) veruit de meest gebruikte weekmaker in PVC babyspeelgoed is

 15. Har automatisering betydning for bilisters opmærksomhed og mentale belastning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2015-01-01

  Det er mindre mentalt krævende at køre i en automatiseret bil. I nogle situationer bidrager det til, at bilisten er ekstra opmærksom, mens det i andre fører til, at bilisten er mindre opmærksom og dermed er mindre klar til at reagere i en kritisk situation. Der er dog fortsat mange uafklarede...

 16. Integreret design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slupinski, Artur

  2009-01-01

  Ved integration af solceller erstatter man et andet bygningsmateriale sålede, at nettoudgiften til solcellerne bliver mindre og dermed kan tilbagebetalingstiden bringes betydeligt ned. Udgivelsesdato: april...

 17. En del cykler på arbejde, men det skulle gerne være flere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richelsen, Bjørn; Kiens, Bente

  2006-01-01

  Cykling er en god og naturlig måde at få rørt sig på. Samtidig løser cyklen på en gang et transportbehov, virker sundhedsfremmende og er miljøvenlig. Desværre tyder udviklingen i danskernes cykelvaner på, at vi cykler mindre og mindre....

 18. Group knowledge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2015-01-01

  Et forslag til en alternativ, mindre intellektualistisk og krævende forståelse af gruppeviden end den dominerende (som bygger på teori om "joint intentionality"). Jeg argumenterer for at en mindre krævende teori, som tillader at videns forskellige elementer er spredt ud over gruppens medlemmer er...

 19. Viden er vigtigere end mavefornemmelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2007-01-01

  Vi lever i et vidensamfund og i et demokratisk samfund, men det er ikke godt nok. Ifølge lektor Anne-Marie Eggert Olsen ville livet være mindre bekymrende, hvis deltagerdemokratiet fyldte mindre og fornuftsbaseret politik mere....

 20. Case01

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter;

  Casen beskriver et IKT-koncept, hvor en hovedrådgiver, en mindre arkitektvirksomhed specialiseret i renovering og ombygning af mindre boligprojekter, anvender en modelbaseret arbejdsmetode i tre hovedleverancer for tegnestuen: et dispositionsplanforslag, et forprojekt/myndighedsprojekt og et ho-v...

 1. At Måle Arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ventzel Riis, Nina

  2013-01-01

  Artiklen er en mere eller mindre personlig beretning om, hvorfor undertegnede har valgt den aktuelle uddannelse samt en beskrivelse af hvorfor dette valg er endt med en forskeruddannelse. Artiklen beskriver inspirationskilder og tanker bag de foretagede valg....

 2. Olie- og gast offshoreklyngen - inspirationskilde til kompetenceudvikling i SMV'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Artiklen præsenterer off-shore klyngen og beskriver dens prækvalificeringspraksis samt betydningen heraf for opkvalificeringen af mindre metalvirksomheder i regionen. Virksomheden er forfattet sammen med Svend Ole Madsen...

 3. Giver lave Ra-værdier bedre hygiejne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram, Lone; Bagge-Ravn, Dorthe; Kold, John;

  2004-01-01

  Ifølge vore undersøgelser er der ingen grund til at ændre på den generelle anbefaling om, at Ra bør være mindre end 0,8 µm. Muligvis kan man dog i særlige tilfælde opnå hygiejnemæssige gevinster ved at bruge meget fine poleringer, dvs. Ra mindre end 0,8 µm.......Ifølge vore undersøgelser er der ingen grund til at ændre på den generelle anbefaling om, at Ra bør være mindre end 0,8 µm. Muligvis kan man dog i særlige tilfælde opnå hygiejnemæssige gevinster ved at bruge meget fine poleringer, dvs. Ra mindre end 0,8 µm....

 4. Giver lave Ra-værdier bedre hygiejne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram, Lone; Bagge-Ravn, Dorthe; Kold, John

  2004-01-01

  Ifølge vore undersøgelser er der ingen grund til at ændre på den generelle anbefaling om, at Ra bør være mindre end 0,8 µm. Muligvis kan man dog i særlige tilfælde opnå hygiejnemæssige gevinster ved at bruge meget fine poleringer, dvs. Ra mindre end 0,8 µm.......Ifølge vore undersøgelser er der ingen grund til at ændre på den generelle anbefaling om, at Ra bør være mindre end 0,8 µm. Muligvis kan man dog i særlige tilfælde opnå hygiejnemæssige gevinster ved at bruge meget fine poleringer, dvs. Ra mindre end 0,8 µm....

 5. Forskningen er i fare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerken, Mikkel; Bille, Mikkel; Dalsgaard, Steffen;

  2014-01-01

  Udspillet fra regeringen om dimensionering af universiteternes uddannelser eksemplificerer på dramatisk vis, hvordan politisk styring fratager universiteterne muligheden for strategisk planlægning. Forskervejen vil blive mindre attraktiv....

 6. At Måle Arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ventzel Riis, Nina

  2013-01-01

  Artiklen er en mere eller mindre personlig beretning om, hvorfor undertegnede har valgt den aktuelle uddannelse samt en beskrivelse af hvorfor dette valg er endt med en forskeruddannelse. Artiklen beskriver inspirationskilder og tanker bag de foretagede valg....

 7. Kierkegaard: Educating for Authenticity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  En koncentreret fremstilling af Kierkegaards (ellers spredte) tanker om undervisning og uddannelse, med særligt henblik på aktuelle diskussioner om dannelse og ambitiøse og mindre ambitiøse uddannelsesmål...

 8. Tværprofessionel tænkning ændrer skolens DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sauzet, Sofie Ørsted Dupuis

  2017-01-01

  Tværprofessionelt samarbejde handler i høj grad om, hvordan arbejdslivet organiseres og mindre om at udvikle de enkelte professioners kompetencer. Det fortæller Sofie Sauzet, der har forsket i fænomenet....

 9. Kompetencer i dansk erhvervsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2003-01-01

  er bredt og i sine forskellige sammenhænge giver udtryk for den fokus, der i øjeblikket er på medarbejdernes ressourcer eller virksomhedens viden. Og så er det endnu et nyt begreb i en management-verden som med mindre og mindre mellemrum tager nye ledelsesbegreber til sig, som indimellem nærmest får...

 10. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 11. Forsvarsværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejberg, Kasper Green

  2010-01-01

  De seneste års dokumentariske bøger om indsatsen i Afghanistan insisterer på krigens nødvendighed og hylder de danske soldaters mod og dygtighed. Hvad vi kæmper for, er mindre klart......De seneste års dokumentariske bøger om indsatsen i Afghanistan insisterer på krigens nødvendighed og hylder de danske soldaters mod og dygtighed. Hvad vi kæmper for, er mindre klart...

 12. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 13. Radikal Forenkling via Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Niels Henrik; Gamillscheg, Benjamin; Bruun, Hans Peter Lomholt

  Denne publikation beskriver resultaterne fra proof-of-concept studiet. Det væsentlige bidrag er en systematisk fremgangsmåde til Radikal Forenkling via Design målrettet mindre og mellemstore danske virksomheder.......Denne publikation beskriver resultaterne fra proof-of-concept studiet. Det væsentlige bidrag er en systematisk fremgangsmåde til Radikal Forenkling via Design målrettet mindre og mellemstore danske virksomheder....

 14. Evalueringsrapport: Projekt Møgelkær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Ellids; Grahn, Eva; Lillebæk, Tommy

  mindreårige. Hovedparten var benægtende i større eller mindre grad og befandt sig på førovervejelses eller overvejelses stadiet i Prochaska's ændringscirkel. Af de 30 som gennemførte motiverende samtaler blev der i projektperioden henvist 9 (30 %), som tidligere efter visitionsperioden på AvH havde afslået...

 15. Marks of Metal Copenhell

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Planchebaseret udendørs udstilling på musikfestivalen Copenhell 18-20/6 2015. En mindre udgave af udstillingen Marks of Metal - Logodesign og visualitet i heavy metal. Udarbejdet i samarbejde med Mediemuseet.......Planchebaseret udendørs udstilling på musikfestivalen Copenhell 18-20/6 2015. En mindre udgave af udstillingen Marks of Metal - Logodesign og visualitet i heavy metal. Udarbejdet i samarbejde med Mediemuseet....

 16. Belastet af arbejdet - Om udviklingen af svær arbejdsbelastning blandt alment praktiserende læger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christina Maar; Pedersen, Anette Fischer; Olesen, Frede;

  2013-01-01

  arbejdsbelastning kan have alvorlige konsekvenser for lægerne, fx tidlig pensionsalder, alkohol- eller medicinmisbrug og øget selvmordsrisiko. Tidligere studier peger også på, at udbrændte læger er mindre effektive, laver flere fejl og bruger mindre tid på patienterne og på forebyggelse. Et vigtigt element i....... For patienten kan en udbrændt læge i værste fald betyde, at symptomer bliver overset, så sygdom opdages sent, og behandlingen måske bliver kompliceret....

 17. P.V. Jensen-Klint

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  2006-01-01

  Bogen præsenterer og analyserer P.V. Jensen-Klints samlede arkitekturproduktion samt en mindre del af hans øvrige kunstneriske arbejder. Bogen rummer en grundig biografi om P.V. Jensen-Klints liv og gerning og præsenterer for første gang hans samlede arkitekturproduktion.......Bogen præsenterer og analyserer P.V. Jensen-Klints samlede arkitekturproduktion samt en mindre del af hans øvrige kunstneriske arbejder. Bogen rummer en grundig biografi om P.V. Jensen-Klints liv og gerning og præsenterer for første gang hans samlede arkitekturproduktion....

 18. Armeringsstål, Klasse A eller Klasse B

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian

  2007-01-01

  Notatet giver en redegørelse for anvendelsesmuligheder for armeringsstål i klasse A, der er mindre duktilt end klasse B stål, og derfor generelt ikke så anvendeligt i bygningskonstruktioner, der beregnes under udnyttelse af plasticitetsteorien......Notatet giver en redegørelse for anvendelsesmuligheder for armeringsstål i klasse A, der er mindre duktilt end klasse B stål, og derfor generelt ikke så anvendeligt i bygningskonstruktioner, der beregnes under udnyttelse af plasticitetsteorien...

 19. Entrepreneurielle undervisningsformer, praktik og specialevalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  Denne rapport formidler resultaterne af et mindre følgeforskningsprojekt, som er gennemført i regi af Center for Entreprenørskab og Innovation og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, begge Aarhus Universitet. Formålet er at undersøge, om og hvorledes det handlings- og/eller entre......Denne rapport formidler resultaterne af et mindre følgeforskningsprojekt, som er gennemført i regi af Center for Entreprenørskab og Innovation og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, begge Aarhus Universitet. Formålet er at undersøge, om og hvorledes det handlings- og...

 20. Det store sammenhængskollaps på Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Det store sammenhængskollaps på Facebook: Politik og massemedier erstatter mere og mere de private billeder og statusopdateringer på Facebook. Vi er blevet mere og mere upersonlige og mindre og mindre private, når vi deler på Facebook. Dette viser fortrolige oplysninger fra medarbejdere på Facebook...... ifølge teknologimediet The Information. En stor krise og et kollaps truer Facebook, som nu prøver at løse problemet ved eksempelvis at gøre det lettere at dele personlige og private oplevelser....

 1. Efter leoparden kommer hyænerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2005-01-01

  Luchino Visconti var, som både Bresson, Dreyer og Kubrick, en stædig, nøjeregnende og detaljefikseret instruktør, der sigtede efter intet mindre end perfektion. Med en karriere der omfatter kunstarter som filmen, teateret og operaen, samt et indgående kendskab til litteratur og malerkunst er...

 2. Body Perception Importance for Wellbeing Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Bente Dahl

  2012-01-01

  Træning af den kropslig modtagelighed og sensibilitet er mere eller mindre fraværende i universiteternes design undervisning, dette er et problem i forhold til velvære design som netop beror på at alle mennesket sanser stimuleres på en positiv eller varieret måde. Formidlingen af kroppens erkende...

 3. Publicering og arbejdsmiljø, Department of Business Studies - Institut 3, Aalborg Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Ane Søndergaard; Baldursson, Einar Baldvin

  2011-01-01

  Et organisationspsykologisk projekt med det formål at danne et organisationsportræt og fremkomme med anbefalinger om, hvordan kan man styrke instituttets indsats omkring publicering. Herunder hvordan man kan hjælpe de mindre aktive i gang. Resultatet er præsenteret på institutseminar og i aftager...

 4. Fra professorvælde til regnearkstyranni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm

  2015-01-01

  selvstyre for at give eksterne interessenter afgørende indflydelse ud fra et konkurrencestatsligt nytteperspektiv. I denne proces er de universitære forskeres arbejdsbetingelser ændret markant i konsekvens af, at deres mission i mindre omfang er at være uafhængige og kritiske skabere af viden i sandhedens...

 5. Udvikling af praksisfællesskaber i spring- og redskabsgymnastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted

  2012-01-01

  praksisfællesskab(-er), hvor alle kan og gerne vil bidrage. I mindre heterogene grupper, hvor elever/studerende/gymnaster på skift har forskellige roller, som springer, modtager og observatør, er det målet at opbygge praksisfælleskaber præget af gensidigt engagement, tillid og ansvarlighed. For at fremme oplevelsen...

 6. Variable hastighedsgrænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lahrmann, Harry; Henriksen, Anton

  2009-01-01

  Et sådant system vil betyde hastigheder, der er tilpasset de aktuelle trafikforhold, men også langt mindre hastighedsforskelle mellem trafikanterne. Det vil i forhold til al viden om sammenhæng mellem hastighed og trafiksikkerhed betyde markant færre dræbte og kvæstede på motorvejene. Men derudov...

 7. Innovation og ledelse i et SMV perspektiv - del 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundbo, Jon; Ulhøi, John Parm

  2009-01-01

  I del 1 behandles en række af de centrale teoretiske og metodiske sider af innovationsledelsesfeltet med specielt fokus på de små- og mellemstore virksomheders situation. Denne artikel udgør del 2 og diskuterer og eksemplificerer, gennem praktiske cases, hvordan mindre og nyere organisationer fra...

 8. Binge eating disorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schousboe, Birgitte Hartvig; Waaddegaard, Mette

  2011-01-01

  Binge eating disorder kaldes også bulimi uden opkastning eller den tredje spiseforstyrrelse. Det er en udbredt, men mindre kendt spiseforstyrrelse end anoreksi og bulimi. Patienterne er ofte overvægtige og har ikke kompenserende adfærd over for overspisningen i form af opkastning eller brug af...

 9. Mette og Murakami

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesgaard, Marie Højlund

  2017-01-01

  Chiro og Heksene, mange ved at manga er japanske tegneserier, Nationalmuseet laver udstilling om cosplay og opstiller en purikura-maskine, der kan lave billeder af gæsterne i nuttede, storøjede udgaver – så jo, Japan er synlig i Danmark. Mindre kendt er det, at Japan og Danmark allerede under Christian...

 10. Spred investeringerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2010-01-01

  Svar på debat rettet mod min Ph.D afhandlingskonklussioner omkring den kulturelle byudvikling. Der er et generelt behov for at der skabes en kobling mellem teorier om den kreative klasse og oplevelsesøkonomien og den konkrete kulturelle byudvikling i danske byer. Spred investeringerne fra store e...... enkelt byggerier i milliard klassen til mindre innovative kulturproducerende enheder....

 11. Udenlandsk ejerskab har sine fordele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2011-01-01

  Det er formentlig rigtigt, at multinationale selskaber er mindre sentimentale med hensyn til at nedlægge danske selskaber, men der er også fordele ved at være en del af en udenlandsk koncern, for eksempel med hensyn til finansiering og markedsadgang....

 12. Supervisors interventioner ved parallelprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2006-01-01

  Artiklen reflekterer over supervisors anvendelse af, holdning til og intervention ved parallelprocesser. Parallelprocesser betegner en række mere eller mindre forskellige fænomener, der alle har til fælles, at en relation eller et tema i det psykoterapeutiske forhold gentages i det supervisoriske...

 13. Characterisation of Chemical Degradation of Polymers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellander, Carina Koch

  2008-01-01

  med polymerkædebrud til følge sker hurtigt i overfladen med fuldstænding afstødning af materiale allerede efter 4 uger hvorved nedbrydningsfænomenet gentages. Nedbrydningsmodeller der forklarer de observerede fænomener er opstillet. En mindre del af arbejdet har vedrørt kommercielle polycarbonaters...

 14. Driving speed on thoroughfares in minor towns in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Morten; Agerholm, Niels; Lahrmann, Harry;

  Sammenhængen mellem trafikulykker og hastighed viser, at øget hastighed resulterer i flere og mere alvorlige trafikulykker. Tidligere undersøgelser har indikeret, at bilister overskrider hastighedsgrænsen på gennemfartsveje i mindre byer i Danmark. For at holde farten nede i bygennemfarter er der...

 15. Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette; Ibsen, Rikke; Kloster Staunstrup, Jan

  , Frederiksborg og Nordjyllands Amt. Ejerne kommer både fra de større byer og fra mindre byer og landdistrikter. I gennemsnit er der 54 km. mellem helårsboligen og sommerhuset. Analysen af værdidynamikkerne viser, at ejendomsværdier næsten og slagspriser mere end fordobledes fra 1994 til 2005. Prisfaldet siden...

 16. Body Perception Importance for Wellbeing Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Bente Dahl

  2012-01-01

  Træning af den kropslig modtagelighed og sensibilitet er mere eller mindre fraværende i universiteternes design undervisning, dette er et problem i forhold til velvære design som netop beror på at alle mennesket sanser stimuleres på en positiv eller varieret måde. Formidlingen af kroppens erkende...

 17. Local agreements as an instrument for improvement of management employee collaboration on occupational health and safety

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ole Henning; Hasle, Peter Schnell; Navrbjerg, Steen Erik

  2009-01-01

  Traditionelt har arbejdsmiljø været et lovgivningsreguleret område, som typisk ikke har været en del af det kollektive aftalesystem. I de seneste 20 år har to ting betydet, at denne adskillelse mellem et regelsystem og et forhandlingssystem synes mindre frugtbar. For det første er det blevet stad...

 18. Gamle dyder og moderne politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2014-01-01

  I gamle dage var ”levebrødspolitiker” et skældsord, nu har vi næsten ikke andet. Vi har fået et politikerstyre med stadig mindre kontakt med vælgerbefolkningen og med meget lidt plads til arbejdere, håndværkere, og kulturpersonligheder....

 19. Konglomerater i agro- og fødevareindustrien - et overstået kapitel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  det seneste har også DLG ændret kurs bort fra konglomerat-tankegangen. Konglomerater har indbyggede styrker og svagheder, så det er nødvendigt med en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Generelt er konglomerater dog lavt prissat, og deres afkast er mindre end afkastet hos sammenlignelige...

 20. Metmaterials for sensing applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Claus

  Formålet med med dette PhD projekt er eksperimentielt at undersøge sensor potentialet af forskellige metamateriale designs. Metamaterialer er kompositmaterialer bestående af omgivende dielektrisk materiale samt metalstrukturer, som er periodisk arrangeret og mindre end lysets bølgelængde. Projekt...

 1. Akustisk Territorialitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  udvikler en klar anti-urban optik. Særligt undersøges Schafers mere eller mindre reflekterede inspiration fra samtidige amerikanske tænkere som Marshall McLuhan og John Cage. Som en alternativ indgang til det auditive erfaringsfelt introduceres territorialitetsbegrebet i kapitel 3. Konrad Lorenz...

 2. Sport i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2008-01-01

  Spørgsmålet om hvad Danmark skal lee af i fremtiden er gennem de senere år blevet bevaret med mere eller mindre vidtløftig politisk retorik om sporten som vækstgenerator. Artiklen drøfter, hvorvidt sporten er dansk økonomis nye redningsplanke? Udgivelsesdato: November...

 3. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 4. Naturgasinstallationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, K.; Nielsen, V.; Schmidt-Jørgensen, F.;

  Anvisningen giver udførlig vejledning i projektering og udførelse af gasinstallationer i enfamiliehuse og lignende mindre bygninger. Mange af de angivne principper, systemer og metoder finder dog også anvendelse ved større anlæg. Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til gasreglementet og i nært...

 5. Bruken av nasjonale prøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Poul

  2010-01-01

  Artiklen beskriver resultater fra en omfattende evaluering af brugen af de nationale prøver i norsk grundskole. De nationale prøver er blevet modtaget positivt af mange kommuner og skoleledere og i mindre grad af lærerne. Resultaterne viser også, at prøverne er styrende for undervisningen, at bru...

 6. Sound of Stockholm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Groth, Sanne Krogh

  2013-01-01

  Med sine kun 4 år bag sig er Sound of Stockholm relativt ny i det internationale festival-landskab. Festivalen er efter sigende udsprunget af en større eller mindre frustration over, at den svenske eksperimentelle musikscenes forskellige foreninger og organisationer gik hinanden bedene, og...

 7. Det frivillige Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Thomas P.

  Der er store forventninger til den frivillige sektors rolle for velfærden og demokratiet i Danmark. Denne bog giver svar på en række af de spørgsmål, som i den forbindelse er rejst: - Hvem er det, som engagerer sig i frivilligt arbejde? - Hvorfor er de etniske minoriteter mindre aktive i frivilli...

 8. Centraliseringens perfekte storm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Roger

  2017-01-01

  Landdistrikter, landsbyer og mindre byer har siden kommunalreformen og den økonomiske krise mistet mange borgere. Den nationale befolkningsvækst er koncentreret i større byer og storbyer i Østjylland og Østsjælland, mens det såkaldte ”Udkantsdanmark” har det svært befolknings- og erhvervsmæssigt....

 9. Optical components based on high index materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Karin Nordström

  2005-01-01

  og dyre komponenter med for lille fri spektral afstand (FSR) af filteret. Ved at bruge et materiale med en højt brydningsindeks (som for eksempel siliciumrig nitrid) som bølgeledende materiale kan submikrometer ringresonatorer realiseres med bøjningsradier som er flere hundrede gange mindre end hvad...

 10. Ensretting, segmentering og unnvikende strategier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steinholt, Yngvar B.; Wickström, David-Emil

  2008-01-01

  skiftet siden sovjettiden i mindre grad en forventet har medført en 'demokratisering' av populærkulturen. Kulturindustrien fører en ensrettende politikk som, ikke ulikt dens sovjetiske forgjengere, begrenser diversiteten på grasrotplanet. Den kommersielt betingede konformiteten forsterkes av Putin...

 11. Hvad betyder fodring for metanemission?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brask, Maike; Lund, Peter; Hellwing, Anne Louise Frydendahl

  2011-01-01

  svært at vise forskelle i metanproduktionen mellem stivelseskilder, selv om der er forskelle i nedbrydning og vomfordøjelighed. Stivelse i grovfoder reducer også metanproduktionen, således at majsensilage er mindre metanogen end græsensilage. Metanproduktion fra græsensilage er dog meget afhængig af...

 12. Den Legende Organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsted, Ann Charlotte

  Bogen beskriver, hvordan to vidt forskellige organisationer - den store internationale virksomhed LEGO og den mindre nonprofit organisation SUS - har bragt legen i spil. Ann Charlotte Thorsted viser i bogen, hvordan leg kan understøtte innovation, læring, kommunikation, samarbejde og det gode arb...

 13. Altsaa det er det nationale!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tøndborg, Britta

  2005-01-01

  Det er ikke alle kunstkanoner, der opstår eller tager form som et resultat af en langsom proces i lighed med darwinistisk evolution; en evolution, som sker over tid, og hvor de stærkeste kunstværker gradvist skiller sig ud fra de mindre betydelige. En kanon udgør ikke altid en retrospektiv opgøre...

 14. The fourth age of political communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2016-01-01

  . Resultatet kan meget blive en mindre informeret offentlig sfære. Den nye klasse af policy professionelle kan muligvis mixe logikker af medialisering og digitalisering. Sådan et mix kan føre til demokratisk forfald, baseret op elitestyre, men det kan også føre til en mere demokratisk og etisk form...

 15. The Reality of Games

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørnø, Rasmus Leth

  2009-01-01

  Artiklen forsøger at afklare spils ontologiske status. Det er artiklens påstand at menneskelige forehavender kan placeres på et kontinuum af mere eller mindre virkelige og at spil altid placerer sig relativt fjernere fra virkelig end det forehavende det afgrænses mod....

 16. De statslige arbejdsgivere i Danmark og Sverige og deres magt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nana Wesley

  2015-01-01

  I Sverige har man skabt en temmelig enestående konstruktion omkring den statslige arbejdsgiverinstitution, som syntes at betyde mindre politisk indblanding i overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor. Denne artikel beskriver forskelle og ligheder i den statslige arbejdsgiverrolle, som d...

 17. Mens sparekniven svinges, sidder syge børn i kø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2015-01-01

  Kronikken bruge en konkret case som anledning til at reflektere over, hvordan sundhedsvæsenet er organiseret. Den handler især om, hvordan optimistiske økonomiske forestillinger om hvordan man kan udnytte tiden mest effektivt og dermed nøjes med mindre afdelinger eller færre senge, i praksis ofte...

 18. Sekularisme og anerkendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Signe Alma Engelbreth

  2010-01-01

  Religion og religiøse problemstillinger diskuteres intensivt i de danske medier, og politikere tager stadigt mere del i denne debat. Ikke desto mindre synes det overordnede politiske budskab stadig at være, at religionen skal holdes ude af det offentlige og politiske rum. I denne artikel argument...

 19. Aquatarium - Biosensor & Aquatarium set i et akustisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  2014-01-01

  om behovet for returskyl. Det andet projekt omhandler biosensorer. Her undersøger vi om en on-line monitering af drikkevandets bakteriologiske vandkvalitet løses bedst ved et system bestående af flere enkeltkomponenter: sensor, automatisk prøvetager, karakteriseringsanalyser. Der udvikles en mindre...

 20. Fordeling af velfærd i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens; D. Munk, Martin

  Hvordan er fattigdommen fordelt i Danmark? Er fordelingen blevet mere eller mindre ulige? Er der fortsat fattigdom? Hvor stor er den sociale arv? Hvordan fordeles goderne i familien? Hvad kan vi sige om ældres muligheder for at klare sig i fremtiden? Og hvordan ser velfærden ud i Europa? Det er n...

 1. Cariesinfiltration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlafer, Sebastian

  caries lesions in relation to their activity status and acid pre-treatment in vitro” infiltrerede vi både inaktive og aktive approksimale carieslæsioner og sammenlignede effekten af HCl behandlingen med en mindre aggressiv syrebehandling (35 % H3PO4 i 2 min). Resinens penetration blev undersøgt ved hjælp...

 2. Measurement and Prediction of Protein Phase Behaviour and Protein-Protein Interactions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Cornelius

  2006-01-01

  blev desuden lavet overordnede fasediagrammer under udvalgte betingelser. Metoderne blev evalueret med det formål at reducere protein forbruget, også når der arbejdes med mindre rene enzymer. Til den eksperimentelle del af denne afhandling blev der brugt enzymkoncentrater af to rekombinante -amylaser...

 3. Det spektakulære museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thau, Carsten

  2004-01-01

  Forfatteren mener at museumsarkitekturen idag fungerer på linie med tidligere kirkebyggeri som et domæne for en artistisk overgiven dyrkelse af arkitektur som sådan. Til gengæld er det ikke indskreven i en symbolsk eller hierakisk orden. Den æstetiske gestus er næppe mindre påfaldende, men langt ...

 4. En styringsteknologi bliver til

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Jesper

  2011-01-01

  Hos Michel Foucault og Nikolas Rose er magt ikke noget, man besidder, men noget der skal udføres og derfor betinget af handlinger og intentioner hos de, som søges styret. Alligevel fremstilles styringsteknologier i governmentality litteraturen ofte som mere eller mindre direkte afledt af...

 5. A Study of Graphene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarke Bror Egede

  Materialevidenskaben gennemgår en mindre revolution i disse år, efter 2-dimensionelle (2D) materialer gjorde sit indtog i 2004. Sammenlignet med deres 3-dimensionelle modstykker, udviser denne type materialer en række særlige egenskaber som gør at at de kan komme i betragtning som aktive komponen...

 6. Lærer anno 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde; Beck, Mette Holdsendorf

  2016-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på underskud af demokratisk dannelse og kritisk tænkning i den nye læreruddannelse. Vi vil argumentere for, at uddannelsen i mindre grad har en ekspliciteret intention om at uddanne demokratiske dannede professionelle, bl.a. forstået som professionelle visionære a...

 7. Sustainable Agriculture and Nature Values

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald, A. B.

  * Kun en meget lille del af Danmarks areal er autentisk natur, beskyttet af Naturbeskyttelsesloven - og dette areal bliver stadig mindre på grund af lovens mulighed for at dispensere til at ændre eller nedlægge områder. Dertil kommer, at kvaliteten af de tilbageværende arealer er under stadig for...

 8. I begyndelsen var regnekunsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2008-01-01

  På trods af moderne hjælpemidler som lommeregnere, gps-navigation og regneark er listen over grundlæggende matematiske færdigheder længere end tidligere. Det siger professor Lena Lindenskov, der advarer imod at anse grundlæggende matematiske færdigheder for mindre fint end problemregning. Udgivel...

 9. Store forventninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stephensen, Jan Løhmann

  2012-01-01

  Bogmatiseringer har længe været en fast bestanddel af filmbranchens forgreninger, men ikke desto mindre har fænomenet været akademisk underbelyst. Med afsæt i Deborah Chiels bogmatisering af Glaser & Cuaróns filmatisering (1998) af Charles Dickens' roman Great Expectations vil artiklen med afsæt i...

 10. En scenes anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, Henrik

  2010-01-01

  Danser med ulve (1990, director’s cut 1991) er ikke en kunstfilm eller avantgardefilm, men en episk, Oscar-høstende Hollywoodfilm. Ikke desto mindre er den et eksempel på, at man selv i nærmest konventionelle og mainstream-agtige film kan finde scener, som får dybde og betydning via specifikt fil...

 11. Ordrestyring - tidens indsatsområde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Ari; Hvolby, Hans-Henrik

  , produktionsforberedelse samt den fysiske produktion. Rapporten henvender sig primært til mindre og mellemstore virksomheder. Rapporten er baseret på et projekt, som er gennemført i samarbejde med virksomhederne EBK‑Fritidshuse A/S, Nilpeter A/S, Prolog Development Center A/S og Bilcon A/S. Indledningsvis gives en kort...

 12. Parallelprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  terapeut og supervisor, eller vice versa”. Ved at analysere dette fascinerende, omdiskuterede og kritiserede begreb vises det, at der er tale om en række mere eller mindre forskellige processer, der både kan tilbyde indsigt i den terapeutiske relation og give supervisor nogle didaktiske muligheder....

 13. Fra abe til Menneske - i populærvidenskabeligt lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  2006-01-01

  Palæoantropologi har kun i mindre grad eksisteret som institutionaliseret fag i Danmark siden fagets fremkomst i 1800-tallets midte. Kapitlet skitserer hvorledes en international palæoantropologisk forskning har været formidlet i Danmark, med eksempler på samspil mellem formidlingsgenrer, populær...

 14. The Reality of Games

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørnø, Rasmus Leth

  2009-01-01

  Artiklen forsøger at afklare spils ontologiske status. Det er artiklens påstand at menneskelige forehavender kan placeres på et kontinuum af mere eller mindre virkelige og at spil altid placerer sig relativt fjernere fra virkelig end det forehavende det afgrænses mod....

 15. Således består (endnu) al verdens herlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob von Holderstein

  2011-01-01

  Jens Evald har i sin biografi Alf Ross – Et liv gjort sig til talsmand for, at Alf Ross ikke længere har betydning. Med fokus på retsfilosofien argumenterer jeg for, at denne kategoriske konklusion er forkert. Ross har utvivlsomt mistet betydning, men han tiltrækker ikke desto mindre stadig massi...

 16. Konstruktivisme og konstruktionisme - læringsteori og vild forvirring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gerd

  2017-01-01

  Overordnet betragtet er konstruktivisme en forståelse inden for filosofi, psykologi, samfundsvidenskab m.m., ifølge hvil- ken man ikke kan opfatte fænomenerne direkte, men kun ved hjælp af begreber og tankefigurer. Konstruktivisme kan være mere eller mindre radikal, dvs. at virkelighedsopfattelse...

 17. Har du et problem?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Sanne

  2009-01-01

  De fleste universitetsstuderende vil i større eller mindre grad opleve at skulle arbejde problemorienteret ellermed andre former for selvstændig konstruktion af vidensproblemer, om ikke andet så når de skal skrive speciale. På trods af at den problemorienterede tilgang kan forstås og udspilles på...

 18. Kvindehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baumbach, Trine

  -domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol) inddraget. Da hovedparten af de kvinder på verdensplan, der bliver handlet, handles til prostitution, er det ikke muligt at skille de to fænomener. Som følge heraf er der i et vist mindre omfang inddraget materiale vedrørende prostitution. Sidstnævnte...

 19. Skal religion ud af det offentlige rum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2009-01-01

  I debatter om religion og politik fremsættes ofte generelle krav om "mindre religion i det offentlige rum", der tit begrundes med en henvisning til idealer om sekularisme, neutralitet eller upartiskhed. Artiklen skelner først mellem tre forskellige betydninger af, hvad der overordnet kan forstås ...

 20. Bruken av nasjonale prøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Poul

  2010-01-01

  Artiklen beskriver resultater fra en omfattende evaluering af brugen af de nationale prøver i norsk grundskole. De nationale prøver er blevet modtaget positivt af mange kommuner og skoleledere og i mindre grad af lærerne. Resultaterne viser også, at prøverne er styrende for undervisningen, at bru...

 1. Brandforsøg med fingerskarrede limtrælameller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter C.; Olesen, Frits Bolonius

  I rapporten redegøres for resultatet af en mindre serie pilotforsøg, som i februar 1981 er gennemført i instituttets brandlaboratorium med det formål at få belyst fingerskarrede limtrælamellers modstandsevne over for brandpåvirkning....

 2. Bevægende arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2008-01-01

  Om Fuji børnehaven i Tachikawa, hvor arkitekturen er et levende bevis på, at den kan fremme fysisk aktivitet hos mindre børn. Institutionen bygger på pædagogik af den italienske professor Marie Montesori....

 3. Danske droner - en nuancering af debatten om ubemandede fly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens

  I et interview med Information i sommeren 2012 åbnede tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, for alvor debatten om en mere udstrakt dansk brug af droner til militære formål. Siden da er adskillige mere eller mindre valide argumenter for anvendelsen af ubemandede fly blevet bragt i spil. Denne...

 4. Video – ned med overliggeren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langebæk, Rikke

  2010-01-01

  Århus – nov 2010 ’Podcast og Video i Undervisningen’ Video – helt ned på jorden Rikke Langebæk, DVM, Phd-studerende, Seniordyrlæge, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, LIFE, KU Anvendelsen af video i undervisningen har mange iøjnefaldende fordele, og der er nok mange, der drømmer om at implemen......Århus – nov 2010 ’Podcast og Video i Undervisningen’ Video – helt ned på jorden Rikke Langebæk, DVM, Phd-studerende, Seniordyrlæge, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, LIFE, KU Anvendelsen af video i undervisningen har mange iøjnefaldende fordele, og der er nok mange, der drømmer om...

 5. Mångkultur i olika förskolor : En studie om hur pedagoger involverar den kulturella mångfalden

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Denna studie handlar om hur pedagoger på olika förskolor arbetar för att involvera barns olika kulturer. Genom kvantitativ och kvalitativ metod har vi studerat om arbetet skiljer sig mellan förskolor som är mer och mindre mångkulturella, vi har också jämfört arbetet på förskolor i två orter, dels i Uppsala som är en relativt stor stad och en mindre ort Sala.   Resultatet visar att det inte fanns några större skillnader mellan Uppsala och Sala vad gäller pedagogers arbete med mångkultur eller ...

 6. Plan og virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaufmann, E.

  Der er dén bagside ved altid at se fremad og lægge planer, at man ikke rigtigt får tid til at se bagud og lære af sine fejl. I denne bog er det imidlertid forsøgt at se tilbage på to mindre planer, som blev lagt for 20 år siden. Hvordan svarer virkelighed til plan?......Der er dén bagside ved altid at se fremad og lægge planer, at man ikke rigtigt får tid til at se bagud og lære af sine fejl. I denne bog er det imidlertid forsøgt at se tilbage på to mindre planer, som blev lagt for 20 år siden. Hvordan svarer virkelighed til plan?...

 7. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrektion eller afvikling af mening, der er central for organiseringsfænomenet og organisationens eksistens. Forankret i en sådan forståelse af kommunikation og organisationens eksistens indskrives afhandlingen i en crisis...... med organisationens reaktive evner i forhold til den situation, hvor krisen har manifesteret sig. Denne diskussion er ikke blevet mindre aktuel i en globaliseret verden, hvor mængden af kriser kun ser ud til at tiltage. Ikke desto mindre tages resiliens ofte for givet i den videnskabelige litteratur......, som et indlejret distinkt karakteristika ved organisationen, som kan aktiveres og anvendes når det er nødvendigt uden yderligere refleksion over, hvordan resiliens blev en del af organisationen til at begynde med. Indeværende afhandling har en overordnet ambition om at bidrage til forskning i...

 8. Uroen stopper, når lærere bliver professionelle ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2010-01-01

  Ingen i skolen har lyst til al den larm og uro mere. Men hvordan får man fred og ro uden at vende tilbage til kadaverdisciplinen. To professorer fortæller, at lærerne skal være mindre konfliktsky for at skille skolen af med sit måske største problem: uroen.......Ingen i skolen har lyst til al den larm og uro mere. Men hvordan får man fred og ro uden at vende tilbage til kadaverdisciplinen. To professorer fortæller, at lærerne skal være mindre konfliktsky for at skille skolen af med sit måske største problem: uroen....

 9. Effektmålinger på Wave Star i Nissum Bredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frigaard, Peter; Andersen, Thomas Lykke

  Wave Star test-maskinen i Nissum Bredning blev sat i kontinuerlig drift den 24. juli 2006. Igennem de seneste 2½ år er den producerede effekt blevet målt kontinuert og kun med mindre afbrydelser. Målingerne dækker over drift på alle årstiderne (forår, sommer, efterår, vinter) i et meget omskiftel......Wave Star test-maskinen i Nissum Bredning blev sat i kontinuerlig drift den 24. juli 2006. Igennem de seneste 2½ år er den producerede effekt blevet målt kontinuert og kun med mindre afbrydelser. Målingerne dækker over drift på alle årstiderne (forår, sommer, efterår, vinter) i et meget...

 10. Skrot er godt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wenzel, Henrik

  2009-01-01

  Skrot er en god forretning for miljøet. Når vi genvinder metal - det vil sige indsamler, sorterer og smelter det om - udleder vi langt mindre CO2, end når vi bruger nye metaller udvundet fra undergrunden. Miljøgevinsten gælder alle metaller og høstes hver gang, vi genvinder dem. Det er et positiv...

 11. Optimal fodring af goldkøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre-Harpøth, Vibeke; Damgaard, Birthe Marie

  2013-01-01

  Et forsøg har vist, at køer på lavt energiniveau i goldperioden var fysiologisk sundere og havde mindre risiko for at udvikle stofskiftesygdomme end køer på et højt energiniveau. Forsøget viste også, at køer på et normalt energiniveau i senlaktationen gav mere mælk i den efterfølgende laktation e...

 12. At Tage Liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Henrik Hvenegaard

  2013-01-01

  Siden Hannah Arendts bog om den tyske nazi-forbryder Adolf Eichmann har vi lært, at ekstrem vold muliggøres af "dehumani­sering". Man bliver nødt til at klassificere personer som mindre eller anderledes end et menneske for at kunne påføre dem lidelse; således sætter gerningsmanden sig ud over...

 13. Virksomheders sociale engagement: Årbog 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Thomsen, Lars; Holt, Helle; Jensen, Søren;

  for ansættelse af personer med psykiske lidelser, men usikkerheden forsvinder typisk, når de rent faktisk har haft en medarbejder med en psykisk lidelse. Det er især økonomiske forhold, der påvirker engagementet hos virksomhederne, men særlige medarbejdergruppers ønsker har også større eller mindre betydning...

 14. Før Ee bygger eget hus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ankerstjerne, P. (red.); Brixen, J. (red.)

  At bygge eget hus er en stor opgave - større jo mindre huset skal være. I denne anvisning bringes en samlet oversigt over de problemer bygherren må tage stilling til før og under byggeriet. På alle trin af byggesagen - fra idé til regnskabets time efter indflytningen - gøres der i tekst og...

 15. Landbrug, fødevarer og materialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Michael Søgaard

  2009-01-01

  besparelserne stige frem til 2050 så de når op på 25 milliarder kr. årligt. Kapitlet om landbrug, fødevarer og materialer analyserer den nuværende klimabelastning fra dansk fødevareproduktion og -forbrug og diskuterer tiltag der kan reducere klimabelastningen med 50-70% gennem ændrede kostvaner, mindre spild af...

 16. Valgdagen som socialt ritual

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jonas Hedegaard; Hansen, Kasper Møller; Levinsen, Klaus

  2017-01-01

  , at borgerne samles og gentager en række mere eller mindre fastlagte og samtidige handlinger, som både finder sted i det offentlige og i det private rum. I kapilet undersøges en række forskellige elementer af den sociale praksis i forbindelse med valg. Vi viser, at de fleste danske borgere føler en stærk...

 17. Non-enculturated orangutans´ (Pongo pygmaeus) use of experimenter-given manual and facial cues in an object-choice task

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byrnit, Jill

  2004-01-01

  Adskillige forsøg er blevet udført for at undersøge hvorvidt andre aber end mennesket er i stad til at bruge forsøgsleder-givne manuelle og visuelle tegn til at lede deres opmærksomhed mod et objekt med mad i. Modsat, hvad det er tilfældet med halvaber og mindre aber, har menneskeaber gentagne ga...

 18. Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lene Møller; Kørup, Karsten; Trolle, Ellen

  fredag aftensmad til søndag sen aften) er af en mindre god ernæringsmæssig kvalitet end kosten i hverdagene. På nær alkohol er forskellene dog små. En indsats til forbedring af de kortuddannede voksnes kostvaner bør derfor både fokusere på hverdagenes og weekendens måltider. Den største andel af...

 19. Understanding of consumer behaviour as a prerequisite for environmental protection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ølander, Carl Folke; Thøgersen, John

  1995-01-01

  En del af de miljømæssige problemer, som truer vore omgivelser, er mere eller mindre forårsaget af forbrugernes livsstil. En mere miljøbevidst livsstil kan ikke opnås, uden der sker markante ændringer i forbrugernes indstilling og adfærd. For at nå frem til en syntese om, hvad man ved, og hvad de...

 20. Helgoland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Mogens Rostgaard

  2008-01-01

  storpolitiske spil. Først tog England øen fra Danmark i 1807, da de kunne bruge den som mellemstation under Napoleons vareblokade. 83 år senere byttede de den væk for nogle tyske besiddelser i Afrika. Og så stod Helgoland med sin tredje herre på mindre end hundrede år. Den tyske overtagelse af øen blev fejret...

 1. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre...

 2. Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs event 5307 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune

  2011-01-01

  forekomst af uønskede effekter af PMI-proteinet på ikke-målorganismer næppe sandsynlige. Anvendelsen af mannose til markørgen må vurderes som miljømæssigt mindre problematisk og dermed miljømæssigt positivt i forhold til anvendelsen af HT-markører. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen...

 3. Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs event 5307 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  forekomst af uønskede effekter af PMI-proteinet på ikke-målorganismer næppe sandsynlige. Anvendelsen af mannose til markørgen må vurderes som miljømæssigt mindre problematisk og dermed miljømæssigt positivt i forhold til anvendelsen af HT-markører. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen...

 4. Speed Map Maintenance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Juhl, Jens; Sonne, Ian

   Spar på Farten er et Nordjysk INFATI projekt (Intelligent FartTilpasning). Projektet er baseret på et princip om, at i jo mindre grad hastighedsgrænsen overskrides, jo mere sparer den enkelte forsøgsdeltager på sin bilforsikring. Når overskridelse af hastighedsgrænsen skal gøres op i penge, er d...

 5. Er idrætslæreren ved at få en ny innovativ rolle?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  2012-01-01

  Sedentarismen – stillesiddende aktivitet – har nu også ramt børn og unge. Det kan derfor meget nemt opfattes som et paradoks, at vi netop nu laver et temanummer om IT og idræt. Ikke desto mindre findes der efterhånden mange gadgets og apps, som kan bruges i forbindelse med idræt og fysisk aktivit...

 6. Reallønsaspirationer, fejlkorrektion og reallønskurver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harck, Søren H.

  2002-01-01

  I en lille makroøkonomisk model med en fejlkorrektionsmekanisme i såvel løn- som prisrelationen undersøges dynamikken i reallønnen, beskæftigelsen og (lidt mindre eksplicit) i prisniveauet. Herunder analyseres forholdet mellem på den ene side reallønsdrømmene og på den anden side realløns-realite...

 7. Abort - hvor går grænsen, og hvem bestemmer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barrett, Barbara Ann; Brodersen, John

  2007-01-01

  Vil vi i Danmark tillade, at børn vælges fra, f.eks. fordi de har et forkert køn eller et mindre handicap? Kronikørerne efterlyser, at vi indleder en mere fokuseret og principiel debat om, hvor bagatelgrænsen går for at fravælge et barn ved en ønsket graviditet - og hvem, der skal beslutte det. U...

 8. Fjernsynsdiskursens indkodning og afkodning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stuart Hall

  2015-05-01

  Full Text Available September 1973 Oversættelse Kim Christian Schrøder Et oplæg til Europarådets kollokvium om ”Oplæring i kritisk læsning af fjernsynets sprog”, arrangeret af Europarådet og Center for Massekommunikationsforskning, Leicester Universitet, september 1973. Trykt som stencilleret arbejdspapir nr. 7 i skriftserien om medier. Der er foretaget tre mindre sproglige rettelser i oversættelsen pr. 27.05.2016

 9. Kirkededikationers betydning i navnebrugen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kællerød, Lars-Jakob Harding

  2015-01-01

  I artiklen diskuteres, om forholdet mellem navne på mandlige patronhelgener for lokale købstadskirker og den lokale navnebrug er så åbenbar, som det ofte er foreslået. Fokus er rettet imod et mindre geografisk område på Sjælland, og undersøgelsens navnekorpus er excerperet fra folketællingen fra ...

 10. Æstetik og pædagogik i det åbne betydningsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

  æstetikbaserede kultur- og aktivitetsfag, når vi må konstatere, at fagenes potentialer i mødet med pædagogisk praksis tit bliver realiseret i væsentligt mindre omfang, end pædagoguddannelsen lægger op til. Dette er også baggrunden for det aktuelle 4. projekt, Pædagogisk UdviklingsForum (PUF), som fra 2007 til...

 11. Spar på Farten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Juhl, Jens; Sonne, Ian Berg

  Spar på Farten er et Nordjysk INFATI projekt (Intelligent FartTilpasning). Projektet er baseret på et princip om, at i jo mindre grad hastighedsgrænsen overskrides, jo mere sparer den enkelte forsøgsdeltager på sin bilforsikring. Når overskridelse af hastighedsgrænsen skal gøres op i penge, er det...

 12. Debatmisbrug afkræfter demokratiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Dominique

  2017-01-01

  spilleregler. Mudderkastning er ikke tilladt. Og dette netop fordi de demokratiske spilleregler blev institueret i Europa som et middel til at slippe for religionskrigene. Som Edgar Morin udtrykte det: ”I en vis forstand er den demokratiske spilleregel hverken mere eller mindre end et teknisk redskab uden...... anden eksistensberettigelse end den at holde demokratiet kørende” E. Morin: Europæisk kultur, Gyldendal, Kbh. 1988:203...

 13. Governance, management og teori U

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vindeløv, Vibeke

  2015-01-01

  Tilsyneladende er det erkendt, hvilke tiltag, der er behov for at løse de store samfundsmæssige problemer, som verden står overfor. Ikke desto mindre sker der meget lidt. Man må derfor spørge om, hvor nøglen til løsning af det paradoks, der består i, at vi kender problemerne har løsningsmulighede...

 14. Sjak, mestre og skibsbyggeri. Arbejdsliv på B&W 1945-1996, [sammen med Torkil Adsersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2005-01-01

  Lukningen af B&W Skibsværft i 1996 markerede afslutningen på en epoke i dansk industrihistorie. Værtet på Refshaleøen var kendt som en af de toneangivende virksomheder i Danmark over en periode på næsten 150 år. Både med hensyn til størrelse, teknisk innovation og fagpoiltisk engagement. Mindre f...

 15. Omsorg og etnicitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Kresta Munkholt; Rostgaard, Tine; Bjerre, Liv;

  mulighed for karriere. De nye medarbejdere møder dog nogle udfordringer i jobbet: Sproget kan volde problemer for nogle, mens andre bliver udsat for racisme – og så synes de i mindre grad at følge ældreplejens grundprincipper om fx at assistere til ’hjælp til selvhjælp’. Det stiller krav til lederne, der...

 16. Denmark and its Colonies: Historiography

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnsbo, Michael

  2008-01-01

  I det nuværende Danmark er fortiden som centrum for et langt større imperium mere eller mindre glemt. Men i de områder, der tidligere hørte under det danske imperium, erindres fortiden under det danske imperium stadigvæk, men om den erindres som noget positivt eller negativt afhænger af, hvilket ...

 17. Workspace: LAB

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binder, Thomas; Lundsgaard, Christina; Nørskov, Eva-Carina

  2007-01-01

  På mange arbejdspladser viger man tilbage fra at inddrage medarbejderne når der igangsættes større forandringer. Workspace:lab er et bud på en inddragende udviklingsproces hvor dialog og eksperimenter står i centrum. Ved at samle såvel medarbejdere som ledelse og rådgivere på et mindre antal...

 18. Urban heat island 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bühler, Oliver; Jensen, Marina Bergen; Petersen, Karen Sejr

  2010-01-01

  Urban Heat Island beskriver det forhold, at temperaturen i byområder er højere end temperaturen i tilgrænsede landområder. Årsagen hertil ligger i den urbane arealanvendelse, hvor en mindre andel af arealerne er dækket af vegetation, og en større andel består af forseglede arealer....

 19. Dansk landbrugs strukturudvikling siden 1950 - i internationalt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  Dansk landbrug har gennemgået en meget omfattende strukturudvikling siden 1950’erne. Spørgsmålene er, hvad der grundlæggende har drevet denne histori­ske udvikling, om der er tale om et unikt dansk forløb, eller om der mere eller mindre er tale om et internationalt udviklingsforløb. I denne artik...

 20. Fremtidens byudvikling i Østjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro, Peter; Harder, Henrik

  omkring Århus og aftager med afstanden hertil, dog mindre langs de største trafikårer. Byudviklingen for erhverv fordeles i højere grad ligeligt mellem de største byer, men til gengæld er koncentrationen på det lokale niveau meget stærk, og udviklingen er koncentreres i et tyndt bælte omkring motorvejen...

 1. Reallønsaspirationer, fejlkorrektion og reallønskurver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harck, Søren H.

  2002-01-01

  I en lille makroøkonomisk model med en fejlkorrektionsmekanisme i såvel løn- som prisrelationen undersøges dynamikken i reallønnen, beskæftigelsen og (lidt mindre eksplicit) i prisniveauet. Herunder analyseres forholdet mellem på den ene side reallønsdrømmene og på den anden side realløns-realite...

 2. Reallønsaspirationer, fejlkorrektion og reallønskurver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harck, Søren H.

  2004-01-01

  I en lille makroøkonomisk model med en fejlkorrektionsmekanisme i såvel løn- som prisrelationen undersøges dynamikken i reallønnen, beskæftigelsen og (lidt mindre eksplicit) i prisniveauet. Herunder analyseres forholdet mellem på den ene side reallønsdrømmene og på den anden side realløns-realite...

 3. Tro, frygt & kærlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2011-01-01

  Spørgsmålet er, om forældre og lærere ikke frygter mere for det enkelte barns tab af selvværd og mindre for, at danske elever klarer sig dårligt i den næste PISA-undersøgelse. Vil vi ikke hellere sende kedsomheden til Kina end at udsætte danske elever for alt for mang - selvværdsnedbrydende - fag...

 4. Environmental assessment of solid waste landfilling in a life cycle perspective (LCA model EASEWASTE)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manfredi, Simone

  Flere alternativer er på nuværende tidspunkt til rådighed for håndteringen af blandet affald; ikke desto mindre repræsenterer deponering den mest almindelig anvendte løsningsmodel i en stor del af verden. Affaldsdeponering medvirker til en række forskellige miljøpåvirkninger og, frem for alt, er ...

 5. Miniundersøgelse om børns syn på at gå i 2. klasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  De 20 børn udtaler sig som individuelle personer, de anlægger varierede betragtninger, men fremdrager alligevel mange fælles vurderinger. Til spørgsmålet om hvad de har lært, hvad der har været spændende og mindre spændende kan de alle fortælle om interessante undervisningsforløb, hvor de er blev...

 6. Kosttilskudd og doping : metabolisme av synefrin og oktopamin og utskillelse i urin etter inntak av tilsvarende kosttilskuddsprodukter hhv. et spesielt matinntak

  OpenAIRE

  Stensrud, Linda Sørvang

  2010-01-01

  Etter at efedrin ble forbudt som tilsetningsstoff i kosttilskuddsprodukter på grunn av faren for uheldige bivirkninger, har det de senere årene dukket opp flere produkter med innhold av synefrin. Synefrin er et stimulerende stoff med lignende struktur som efedrin, men den sentralstimulerende effekten er mindre. En vanlig kilde til synefrin, som blir brukt som tilsetningsstoff i kosttilskuddspreparater og næringsmidler, er Citrus aurantium (bitterappelsin). Et annet stimulerende stoff med lign...

 7. Husmandskolonier fra udskiftningstiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Per Grau

  2016-01-01

  landskabshistorisk tilgang at påvise, at der mange steder blev etableret kolonier af huse med en mindre jordlod, som regel i et hjørne af landsbyejerlavet. Det analyseres på stikprøvebasis, hvor disse kolonier blev etableret, og hvor store de var, målt både på antallet af lodder pr. koloni og disses størrelse...

 8. Buffer Bulbous Bows: A Measure to Reduce Oil Spill in Collisions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yamada, Yasuhira

  2007-01-01

  Formålet med denne afhandling at undersøge, hvor meget man ville kunne reducere olieudslip forårsaget af skibskollisioner ved at indføre mindre stærke bulbstævne på verdens skibe. Analysen omfatter såvel deterministiske som probabilistiske metoder. Afhandlingen består af et sammendrag og fem publ...

 9. Brandforsøg med belastede limtræbjælker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Frits Bolonius

  I rapporten redegøres for resultatet af en mindre serie pilotforsøg, som i maj 1979 er gennemført i instituttets brandlaboratorium med det formål at verificere, hvor godt belastede limtræbjælkers respons på brandpåvirkning stemmer overens med de senest opstillede modeller for henholdsvis indbrænd...

 10. Ni landsbyer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jacob Norvig

  Denne rapport beskriver en evaluering af statsstøttede forsøg med at styrke og udvikle mindre lokalsamfund. Forsøgene er gennemført i ni kommuner. Da der i disse år er stor opmærksomhed om de små byers og samfunds udviklingsmuligheder, har erfaringerne fra forsøgsprojekterne bred interesse. Forsø...

 11. Prisdannelse på markedet for pelsskind

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  konjunkturer og detailsalget af pelsskind er ganske tydelig. I de seneste ti år er der sket en markant ny markedsorientering i retning af afsætning på markeder med en høj økonomisk vækst, og dermed bliver påvirkningen og sårbarheden af generelt ændrede økonomiske konjunkturer mindre....

 12. A Note on the 'Medieval' Passion Liturgy in San Marco, Venice, in the Eighteenth Century

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2008-01-01

  Begravelsen af hostien langfredag eftermiddag i San Marco foregik på stort set samme måde fra det 16. til det 18. århundrede. Og dog er der mindre ændringer, der på én gang kaster lys over og vanskeliggør forståelsen af transmissionen af denne ceremoni i disse århundreder. Artiklen diskuterer - på...

 13. Associations between sedation, delirium and post-traumatic stress disorder and their impact on quality of life and memories following discharge from an intensive care unit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svenningsen, Helle

  2013-01-01

  systematisk for delirium. En mindre del af patienterne er undersøgt i forhold til bl.a. posttraumatisk-stress¬syndrom (PTSD) efterfølgende. Studier om delirium viser at det er lidelsesfuldt for patienten, og at delirium øger risiko for død betydeligt, eller øger sygelighed efterfølgende fx i form af demens...

 14. High lung cancer surgical procedure volume is associated with shorter length of stay and lower risks of re-admission and death

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Riaz, Sharma P; Holmberg, Lars;

  2016-01-01

  Det diskuteres ofte, om det er en fordel for patienterne at samle kræftbehandlingen på færre og højt specialiserede enheder i sundhedsvæsenet. Dette studie viser, at hospitaler, som udfører mange operationer for lungekræft, gavner deres patienter med korte liggetider og lav risiko for genindlægge......Det diskuteres ofte, om det er en fordel for patienterne at samle kræftbehandlingen på færre og højt specialiserede enheder i sundhedsvæsenet. Dette studie viser, at hospitaler, som udfører mange operationer for lungekræft, gavner deres patienter med korte liggetider og lav risiko...... for genindlæggelse eller død, når man sammenligner med patienter fra mindre hospitaler. De store hospitaler er også mindre restriktive i deres tilbud om kirurgisk behandling, og de opererer et antal patienter, som man ikke ville have opereret på et mindre hospital. Disse resultater fremgår af en stor analyse, som...

 15. Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Jette

  tager udgangspunkt i de fortolkningstvister, der er i lov om afgift af visse emballager, poser af papir og plast, engangsservice og pvc-folie. Analysen tager udgangspunkt i de bestemmelser, der omhandler det afgiftspligtige vareområde, da det er disse bestemmelser, der medfører fortolkningstvister....... Efterfølgende foretages gennem en belysning af administrativ praksis og domstolsafgørelser en analyse af, hvordan fortolkningstvisterne er løst i praksis, for herigennem at finde frem til, om praksis er i overensstemmelse med gældende ret. Analysen er deles op i følgende hovedpunkter: 1. Hvornår er en emballage...... en afgiftspligtig salgsemballage? Det er konstateret, at en emballage anses for at være en salgsemballage, når den fremstår som en salgsenhed på salgsstedet uanset hvilke andre egenskaber den måtte have. 2. Afgrænsning af det afgiftspligtige vareområde for styk- og vægtafgiftspligtigt emballage. Der...

 16. Design software for hydraulic circuits [for heating systems]; Ontwerpsoftware voor hydraulische schakelingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soethout, L.L. [Afdeling Gezonde Gebouwen en Installaties, TNO Bouw, Delft (Netherlands); Aerts, J. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Plokker, W. [Vabi, Delft (Netherlands)

  2006-02-15

  A method for designing hydraulic circuits for heating applications is described, based on the 1998 ISSO Publication 44. Also attention is paid to the development of software to support this method. The aim of the method is to achieve a design that works well both at full load and at partial load. The main approach is to assemble the water side of the installation from modules that are mutually independent as far as possible. These models are selected from a library of standard modules for emission, generation and distribution. The user is given support in choosing the correct module according to the heat requirement of the building and zones within it, and in configuring the modules to obtain efficient operation at full load and controllability at part load. [Dutch] Een methode voor het ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarming wordt beschreven, gebaseerd op de in 1998 gepubliceerde ISSO-publicatie 44, Tevens wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van software ter ondersteuning van de methode. De methode beoogt tot een ontwerp te leiden dat zowel bij vollast als bij deellast goed werkt. Uitgangspunt is de opbouw van de waterzijdige installatie met modulen die elkaar zo min mogelijk beinvloeden. Deze modulen worden gekozen uit een bibliotheek van standaard modulen voor afgifte, opwekking en distributie. De gebruiker krijgt ondersteuning om, afhankelijk van de warmtebehoefte van het gebouw en zones hierin, de juiste modulen te selecteren, en deze te configureren voor een goede werking bij vollast en een goede regeling bij deellast.

 17. Hvad er verdenskunst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Globaliseringen stiller kunsten over for hidtil usete udfordringer. Den verden kunstnerne udfolder sig i er på afgørende punkter forskellig fra den verden tidligere tiders kunst har placeret sig i: den er mindre, den forandrer sig hurtigere og den trænger sig mere på, end man kunne have tænkt sig...... indre og ydre komposition hos eksempelvis danske Odin Teatret, den guatemalanske forfatter Miguel Ángel Asturias, den britiske billedkunstner Chris Ofili, den tyske dramatiker Bertolt Brecht og den mexicanske filminstruktør Alejandro González Iñárritu....

 18. Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2005-01-01

  Alle kort er afbildninger af et landskab eller miljø – ikke billeder eller fotografier. En afbildning indeholder udvalgt information, information udvalgt af mennesker efter mere eller mindre objektive regler. Kort fortæller derfor ikke altid den fulde sandhed. Kort forekommer desuden i forskellig......, herunder de varierende signaturer, symboler og farver, der har været anvendt gennem tiderne, Endelig vil der på baggrund heraf blive fokuseret på, hvad kort gennem de sidste 200 år kan fortælle om de forandringer et natur- og kulturlandskab har gennemgået....

 19. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 20. CFD beräkning på en jetmotorinstallation

  OpenAIRE

  Jain, Arnav

  2013-01-01

  Hawk Turbine AB tillverkar mindre jetmotorer som ofta används i små obemannade och radiostyrda flygplan. I flygplansmodellen Lockheed T-33 Shooting Star är motorn monterad inuti planet varför luften måste ledas ut till atmosfären. För bästa möjliga prestanda måste ejektorn och utblåsröret som leder luften dimensioneras efter motor och flyghastighet. En 3-dimensionell CAD modell av flygplanets installation skapades och därefter simulerats i en virtuell vindtunnel med hjälp av datorprogrammet S...

 1. Overvåking av vassdrag i Ringsaker - Undersøkelser av innsjøer og bekker i 2012

  OpenAIRE

  Løvik, J.; Brettum, Pål

  2013-01-01

  Rapporten omhandler vannkvalitet og miljøtilstand i fire innsjøer og fem mindre vassdrag i Ringsaker kommune i 2012. Hovedvekten er lagt på effekter av næringsstoffer, dvs. overgjødsling. Basert på mengder og sammensetning av planteplankton, sammensetning av dyreplankton samt fysisk/kjemiske støtteparametre vurderes innsjøenes økologiske tilstand mht. overgjødsling som følger: Ljøsvatnet: moderat, Sjusjøen: moderat, men nær grensen til god og Næra og Botsenden: god. Vurderingene bør betraktes...

 2. Kan vore patienter huske, hvad de vejede for 1, 5 og 10 år siden? (parallelpublikation)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olivarius, Niels de Fine; Andreasen, A.H.; Løken, J.

  1997-01-01

  I projektet "Diabetesomsorg i almen praksis" har vi opnået nogle meget interessante resultater ang. vægtudviklingen fra 20-års alderen til diabetesdiagnosen bliver stillet. Disse resultater bygger på diabetikernes selvrapporterede vægthistorie, som kan være behæftet med en stor usikkerhed. Vi bad...... overensstemmelsen mindre god, men dog uafhængig af bl.a. aktuel vægt, alder, køn og selvvurderet helbred. Udgivelsesdato: 1997...

 3. Glem ikke at bruge humor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  relationer og nærhed. Det er velkendt. Mindre velkendt er måske at gode relationer begynder med humor. Humorbegrebet kan begribes ud fra fire forskellige perspektiver. Humor bliver sammenlignet med leg, der er en undersøgende og seriøs form for læring mellem fantasi og virkelighed. Humor skaber sociale...... fællesskaber, der er grundlag for læring. Humor udvikler følelser, der er en motiverende faktor i undervisningen. Humor udvikler kognition, der er evnen til at kunne tænke....

 4. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 5. Projektlederen ogvirksomhedens strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Hans; Riis, Jens Ove

  2008-01-01

  Ledere af udviklingsprojekter må i stigende grad bruge tid og kræfter på udadvendt ledelse. For udviklingsprojekter skal gennemføres i komplekse og dynamiske omgivelser, hvor formulerede strategier og handlingsplaner ikke entydigt definerer mål og rammer for udviklingsprojekter. Projekterne under...... bevågenhed, mange, mindre forbedringstiltag i dagligdagen udført af Kaizen-grupper og kvalitetsscirkler - og en midtergruppe af enkeltstående udviklingsprojekter, som er afdelingsskabte og konkurrerer om ressourcer og opmærksomhed. Udgivelsesdato: Februar...

 6. NAKUUSA - vi vil og vi kan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else

  Grønlands Selvstyre og UNICEF Danmark. Projektet består af en række aktiviteter, der skal sikre, at børns vilkår og rettigheder styrkes i Grønland. SFI har fået som konsulentopgave at følge projektet, der løber over 4 år, og udgiver en mindre rapport i hvert af årene 2012, 2013, 2014 og 2015. Denne rapport...... finansieret af UNICEF Danmark....

 7. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  , der foregår, ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspireret...... til imitation og kreativ udvikling af idrætslige bevægelser. Vi ser, at eleverne kommunikerer refleksivt om deres øvelser, og lærerne indgår i direkte kommunikation med de enkelte elever. Observationerne viser, at ved en løsere didaktisk struktur er der mindre brug af platformens potentialer...

 8. General practitioners' anticipated risk of cancer at referral and their attitude to risk taking and to their role as gatekeeper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Vedsted, Peter

  2015-01-01

  undersøgelse viser, at der er stor variation i lægernes grad af sikkerhed på, at en patient har kræft, når de henviser til en kræftpakke (mellem 5 og 80 % sikre; median = 30 % sikkerhed på, at patienten har kræft). Samtidig viser undersøgelsen, at jo højere lægens tolerance for flertydighed er, jo mindre...... lav tolerance for flertydighed i deres arbejde....

 9. Ældres friluftsaktiviteter på landet og i byer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen-Møller, Jette; Jensen, Frank Søndergaard; Kaae, Berit Charlotte

  2010-01-01

  Generelt dyrker ældre de mindre fysisk krævende friluftsaktiviteter end yngre mennesker, men som resten af befolkningen går de fleste ældre ture. Ældre besøger oftere grønne områder to og to frem for i større grupper, og de færdes lige så ofte alene som resten af befolkningen. De bruger et par ti...... timer på turen og kommer sjældnere end resten af befolkningen på helt korte eller meget lange besøg....

 10. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 11. A discussion of mode choice models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Otto Anker

  Artiklen diskuterer matematiske modeller for transportmiddelvalg med særlig fokus på modeller, der bygger på nyttefunktioner. I kapitel 3 refereres til et begrænset eksperiment, der viste at den sædvanlige lineære nyttefunktion ikke er tilstrækkelig til at beskrive selv en meget simpel...... rent fysiologiske be-tragtninger. Artiklen rummer en række anbefalinger vedr. den deterministiske del af nyttefunktionen. Kapitel 5 diskuterer fordelingen af den stokastiske del, og anbefaler brug af probit-modeller for valgsituatio-ner med flere alternativer, der er mere eller mindre indbyrdes...

 12. Kommunikation mellan områdeschefer inom handikapp- och äldreomsorg: En studie om betydelse och upplevelser av samverkan i ledarskapet

  OpenAIRE

  Gustafsson, Sofia

  2011-01-01

  Kommunikation är ett vidsträckt ämne som är intressant och spännande eftersom det genomsyrar principiellt allt i samhället till intima relationer. Kommunikation anses vara ett viktigt verktyg på dagens arbetsmarknad och därmed ett aktuellt ämne att studera vidare inom. Denna c-uppsats är en fenomenologisk studie vars syfte är att beskriva upplevelsen och betydelsen av kommunikation mellan områdeschefskollegor. Studien är genomförd i en mindre kommun i Sverige, fem områdeschefer samt en handik...

 13. Integrasjon av vindkraft i energisystemet : effekten av variabilitet på markedsverdien

  OpenAIRE

  Brekken, Tormod Ween

  2014-01-01

  Klimapolitikken bidrar til å fase ut termisk kraftproduksjon basert på fossile kilder. Dette kan føre til at en mindre andel av kraftproduksjonen kan respondere på prissignaler. Det er planlagt å øke andelen vindkraft i flere kraftmarkeder. Vindkraft er avhengig av været, og er karakterisert av varierende produksjon. Dette påvirker inntekten til hva produsenter av vindkraft vil tjene i kraftmarkedet. Studier har funnet at markedsverdien til vindkraft reduseres ved økte andeler vindkraft i ma...

 14. Utredning om Iddefjordens tilstand og aktuelle tiltak ved Saugbrugsforeningen

  OpenAIRE

  Knutzen, J.

  1986-01-01

  Det er gitt en oppsummering av Iddefjordens tilstand og utvikling, vesentlig i perioden 1975-1985. Etter utslippsreduksjoner ved Saugbruksforeningen i 1974-79 har det vært en viss bedring (bl. a. økt siktedyp, mindre hyppig forekomst av råttent bunnvann og tendens til noe rikere plante- og dyreliv). Imidlertid er tilstanden fremdeles dårlig, dvs. ikke tilfredsstillende badevanns- kvalitet pga. brunt, grumset vann med høyt bakterieinnhold videre reduserte organismesamfunn både i overflatelaget...

 15. Projektlederen ogvirksomhedens strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Hans; Riis, Jens Ove

  2008-01-01

  Ledere af udviklingsprojekter må i stigende grad bruge tid og kræfter på udadvendt ledelse. For udviklingsprojekter skal gennemføres i komplekse og dynamiske omgivelser, hvor formulerede strategier og handlingsplaner ikke entydigt definerer mål og rammer for udviklingsprojekter. Projekterne under...... bevågenhed, mange, mindre forbedringstiltag i dagligdagen udført af Kaizen-grupper og kvalitetsscirkler - og en midtergruppe af enkeltstående udviklingsprojekter, som er afdelingsskabte og konkurrerer om ressourcer og opmærksomhed. Udgivelsesdato: Februar...

 16. Kongeriket Armenia si rolle i stormaktspolitikken mellom Roma og Partia (75 fvt. til 118 evt.)

  OpenAIRE

  Håberg, Erlend

  2011-01-01

  Denne masteroppgåva hadde som formål å analysere rolla til det antikke kongeriket Armenia og dei armenske kongane si rolle i forhold til dei to stormaktene Roma og Partia i perioden mellom 75 fvt og 118 evt. Var Armenia berre ein brikke som dei to stormaktene kunne tevle over, eller var dei armenske kongane eigne aktørar som kunne ta sjølvstendige val? For å svare på denne problemstillinga såg eg på fem konflikter i den antikke nærausten, der Armenia spelte ei større eller mindre rolle. Først...

 17. Fra professorvælde til regnearkstyranni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm

  2015-01-01

  Med autoetnografisk afsæt analyseres det danske universitets transformation fra autonom akademia til hierarkisk styret koncern. Analysen gennemføres gennem et videnskabsteoretisk og institutionelt perspektiv. Videnskabsteoretisk forstås forandringen som opløsning af idealet om videnskabelig...... selvstyre for at give eksterne interessenter afgørende indflydelse ud fra et konkurrencestatsligt nytteperspektiv. I denne proces er de universitære forskeres arbejdsbetingelser ændret markant i konsekvens af, at deres mission i mindre omfang er at være uafhængige og kritiske skabere af viden i sandhedens...

 18. Optimal fodring af goldkøer

  OpenAIRE

  Bjerre-Harpøth, Vibeke; Damgaard, Birthe Marie

  2013-01-01

  Et forsøg har vist, at køer på lavt energiniveau i goldperioden var fysiologisk sundere og havde mindre risiko for at udvikle stofskiftesygdomme end køer på et højt energiniveau. Forsøget viste også, at køer på et normalt energiniveau i senlaktationen gav mere mælk i den efterfølgende laktation end køer, der fik reduceret foderets energiniveau i senlaktationen.

 19. Development of microfluidic sensing platforms for microbial contaminents and protcells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kunstmann-Olsen, Casper

  såkaldte protoceller. Protoceller er kunstige, ikke-biologiske livs-lignende systemer, som består et minimum af simple kemiske komponenter. I denne afhandling bliver oliedråbe-systemer indeholdende fedtsyrer brugt som modelsystem for protoceller. Fuld implementering af en protocelles livscyklus, kombineret...... demonstreret i en simpel y-formet mikrokanal-struktur, mens den udviklede LOC sensorplatform kan bruges til at skelne dråbebestande vha. fluorescens. Alle disse elementer kan nu, med mindre forbedringer, implementeres i et multikomponent-system, hvilket muliggør undersøgelser af protocellers udvikling. ...

 20. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  , der foregår, ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspireret...... til imitation og kreativ udvikling af idrætslige bevægelser. Vi ser, at eleverne kommunikerer refleksivt om deres øvelser, og lærerne indgår i direkte kommunikation med de enkelte elever. Observationerne viser, at ved en løsere didaktisk struktur er der mindre brug af platformens potentialer...

 1. Overlever EU?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Det bliver stadig tydeligere at EU i kraft af den styrkede nationalisme i øst, vest og nord og kombineret med de nye regionale krav om national selvstændighed vil bevæge sig i retning af et mellemstatsligt samarbejde, støttet af en retsorden beskyttet af en domstol, bliver stadig tydeligere. Det ...... mindre sikkert, om den nationale egoisme vil ende med at opløse samarbejdet. EU vil sandsynligvis overleve, men det bliver snarere ligesom det Tysk-Romerske Rige, hvis institutioner overlevede helt til 1804....

 2. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 3. Profilfag i didaktisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudnitz, Majken Leth; Keiding, Tina Bering

  Denne rapport er resultatet af et mindre følgeforskningsprojekt, der blev værksat i regi af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier med henblik på at bidrage til et fælles, erfaringsbaseret didaktisk grundlag for kommende profilfagsundervisere på Arts, AU. Profilfagene er resultatet af...... den nuværende model primært skal udvikles i flerfaglige forløb på tværs af uddannelser eller om det tværfaglige og det handlingsorienterede i højere grad skal skilles ad,...

 4. 'Hvis vi bare ku' få fred til at passe vores arbejde...'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter

  2008-01-01

  Artiklen handler om mening og meningsskabelse i arbejdet - som forudsætning for de ansattes deltagelse og engagement i at forandre og forbedre deres arbejde. Resultater fra forskningsprojektet VISS præsenteres. 14 virksomheder arbejdede med at forbedre deres psykiske arbejdsmiljø, men mange...... mislykkedes. Ikke desto mindre gav de ansatte alle steder udtryk for et (ønske om) engagement i arbejdet - omend ofte frustreret og konfliktfyldt. Det peger på et potentiale for forbedring af arbejde og arbejdsforhold. - Teoretisk præsenteres en model om arbejdsopgaven og mening i arbejdet - af særlig...

 5. ADHD - en risikofaktor i trafikken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  Tidligere undersøgelser tyder på, at personer med ADHD har større risiko for at blive involveret i et færdselsuheld, når de kører bil, end personer, der ikke har ADHD. Tidligere undersøgelsesresultater har dog været meget forskellige, ikke mindst fordi man har benyttet forskellige metoder og...... inddraget forskellige aspekter. En ny metaanalyse viser, at personer med ADHD har øget uheldsrisiko, men at risikoen er mindre end hidtil antaget....

 6. Overlever EU?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Det bliver stadig tydeligere at EU i kraft af den styrkede nationalisme i øst, vest og nord og kombineret med de nye regionale krav om national selvstændighed vil bevæge sig i retning af et mellemstatsligt samarbejde, støttet af en retsorden beskyttet af en domstol, bliver stadig tydeligere. Det ...... mindre sikkert, om den nationale egoisme vil ende med at opløse samarbejdet. EU vil sandsynligvis overleve, men det bliver snarere ligesom det Tysk-Romerske Rige, hvis institutioner overlevede helt til 1804....

 7. The Cāṇḍālī as Śakti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2016-01-01

  Tantriske tekster benævner ofte Gudinden, Śakti, som en lavkastekvinde, en Cāṇḍālī eller Ḍombī. I disse sammenhænge kan logikken vedrørende urørlighed være vendt på hovedet: Kvinden er urørlig for at beskytte hende mod mænds urene begær, ikke for at beskytte mændenes renhed. Ikke desto mindre er ...

 8. Motivation og handlingskapacitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lotte Bøgh; Kristensen, Nicolai; Pedersen, Lene Holm

  2012-01-01

  Der har i flere år være en interesse for at undersøge motivationen hos producenterne af offentlige ydelser, mens der i mindre grad findes empiriske analyser af brugernes handlingskapacitet. Artiklen råder bod på dette ved at analysere forskelle i motivation og handlingskapacitet på fire serviceom......Der har i flere år være en interesse for at undersøge motivationen hos producenterne af offentlige ydelser, mens der i mindre grad findes empiriske analyser af brugernes handlingskapacitet. Artiklen råder bod på dette ved at analysere forskelle i motivation og handlingskapacitet på fire...... serviceområder (skoler, dagpasning, hospitaler og videregående uddannelser). Der anvendes henholdsvis et veletableret mål for public service motivation (n=377 producenter) og et nyudviklet mål for handlingskapacitet (n=1056 brugere). Resultaterne viser, at der er relativt højest handlingskapacitet og public...... service motivation på daginstitutionsområdet efterfulgt af skoleområdet, mens de videregående uddannelser placerer sig relativt lavest på begge variable. Hospitalsbrugerne har næsten lige så lav handlingskapacitet som brugerne af de videregående uddannelser, mens de hospitalsansattes public service...

 9. Body image hos mastektomiopererede kvinder, med og uden rekonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup, Charlotte Brun; Gregersen, Anette Møller; Damgaard, Helle;

  2012-01-01

  Baggrund: I Danmark er incidensen for brystkræft ca. 5.000 årligt. Kvinder, der er mastektomiopereret, risikerer ubalance i body image. De kan føle sig amputeret, lemlæstede, mindre kvindelige og mindre seksuelt attraktive. De kan frygte at se sig selv i spejlet. De kan opleve, at kroppen ikke er...... hel. Mange undersøgelser er kvantitative og kun få har undersøgt kvindernes oplevelse af body image kvalitativt. Formål: At opnå indsigt i danske mastektomiopererede kvinders oplevelse af body image, med fokus på den akutte fase samt år efter operationen, hvor beslutningen om valg eller fravalg af...... rekonstruktion var taget. Metode: Undersøgelsen var fænomenologisk hermeneutisk, idet hensigten var at opnå indsigt i kvinders oplevelser af body image relateret til mastektomi. Fund: Undersøgelsen resulterede i tre temaer, der følger Bob Price begreber. Kropsrealiteten viste sig som ”en krop, der ikke var hel...

 10. Søerne i De Østlige Vejler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Amsinck, S.;

  , Lund Fjord, Han Vejle, Selbjerg Vejle og Glombak, samt i 8 mindre søer i Bygholm Vejle og tæt ved Krap-diget. 2) Eksperimentelle studier i indhegninger placeret i Kogleakssøen med det formål at vurdere, hvordan forskellig salinitet, næringsstofniveau og fisketæthed påvirker dyreplankton og...... for sommeren i 2000 var 0,9-1,0 m i de to søer, mod 0,3-0,5m i 1993. Reparationen på Krap-diget og den højere vandstand i Bygholm Vejle Nord har betydet en større afstrømning til Selbjerg Vejle og Glombak, hvilket formentlig forklarer, hvorfor disse søer er blevet mere ferske siden 1993. Der er næppe tvivl om...... både kvælstof og fosfor, fordi en større del bindes i sediment og planter, og fordi denitrifikationen øges, når færre næringsstoffer er bundet i planteplanktonet. De 8 mindre søer i Bygholm Vejle og tæt ved Krap-diget er meget forskellige både med hensyn til sammensætning og mængder af fisk og...

 11. IT-implementering som læreproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med resultat......Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med...... resultaterne af evalueringen. Undersøgelsen har spurgt til, hvilke viden 6 repræsentative brugere har om den elektroniske OmsorgsJournal, og hvilke af den viden, der er resultat af uformelle og formelle læreprocesser. Brugernes viden om OmsorgsJournalen lader sig sammenfatte til 3 videnstyper af mere eller...... mindre konkret art. Der var viden om den elektroniske journal som 1) en med bestemte funktioner for hardware og software, som 2) et til at udføre mere eller mindre specifikke arbejdsopgaver og -mål - om dokumentation, informationsudveksling og på længere sigt kvalitetssikring og styring af kerneydelser...

 12. Teknologiskift i den danske marinemotorbranche 1895-1980

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Søren Østergård Madsen

  2014-06-01

  Full Text Available Den danske – og skandinaviske – marinemotorbranche udviklede sig anderledes end i mange andre lande.. Dels var Danmark meget tidlig i motoriseringen af fiskerflåden, dels gav de mindre enheder i det skandinaviske fiskeri grobund for udvikling af en nordisk specialitet: totakts råoliemotoren. Fra 1913 og frem stod marinemotorproducenterne principielt med valget mellem tre typer, når de skulle producere motorer; firtakts- og totaktsglødehovedteknologi og dieselteknologi. Skiftet mellem disse teknologier skete forskudt fra fabrik til fabrik, og alle tre teknologier var derfor i markedet samtidig. Artiklen påviser en opdeling i markedet i indre og ydre farvande, hvor den ”forældede” teknologi efter introduktionen af en mere effektiv fortrak til de mindre kraftkrævende indre farvande. Dette skete for både firetakts- og totaktsglødehovedteknologien. Samtidig påviser artiklen, at fiskernes valg mellem forskellige producenter i mindre grad blev afgjort af lokal loyalitet og mere af det egentlige behov.Shift in technological focus in the Danish marine motor industry 1895-1980The Danish marine motor industry evolved together with its Scandinavian counterparts along totally different lines than the rest of the world. This is partly due to the fact that especially Denmark was very quick to motorize its fishing fleet, partly due to the smaller vessels which allowed the development of a Scandinavian specialty: the two-stroke crude oil engine. From 1913 an onwards the manufactory of marine engines could incorporate three different technologies: the four and two stroke hot bulb engine and the diesel engine. The shift between these technologies happened independently from one manufacturer to the other, and all three technologies were thus available at the same time. This paper demonstrates a division of the market into two: the outer and inner Danish waters. When a more efficient technology gained entrance in the market, the

 13. Øger et anhængertræk risikoen for piskesmæld i bagendekollisioner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Lahrmann, Harry Spaabæk

  trækkrog øger risikoen for piskesmæld. Dernæst bekræfte det socioøkonomiske billede af piskesmældsofre som værende mindre godt stillede socioøkonomisk. Endelig præsenteres studiet som et eksempel på, hvordan samkøring af offentlige registre kan give ny viden på trafiksikkerhedsområdet. Metode Data i...... styrke. Referencer Sterner, G. Acute and Chronic Whiplash Disorders – A Review (2004). Journal of Rehabiliation Medicine; 36:193-210. Krafft, M., Kullgren, A. Tingwall C., Bostrom, O., Fredriksson, R. (2000). How Crash Severity in Rear Impacts Influences Short- and Long-Term Consequences to the Neck...

 14. Forskel og fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, Eva; Bundgaard, Helle

  Bogen er en diskussion af, hvordan hverdagen former sig i daginstitutioner med børn med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Gennem seks måneder har vi udført etnografisk feltarbejde, dvs. dagligt deltaget og observeret i to integrerede daginstitutioner i en mindre kommune på Sjælland for......, rutiner og arbejdsgange, pædagogik og institutionsliv blev opfattet. Efterhånden som vi har analyseret materialet, har vi fået blik for nogle af de modsætninger og sammenhænge, der kan forklare, hvorfor hverdagen former sig, som den gør. Det er disse analyser, bogen rummer....

 15. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 16. IDA's Klimaplan 2050 - Fagligt Notat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Henrik; Mathiesen, Brian Vad

  Dette notat udgør en konsekvensvurdering af at tilføje et CCS anlæg med CO2-lager i undergrunden til IDA's Klimaplan 2050. Analyserne peger på, at et sådant anlæg ikke er en hensigtsmæssig måde at reducere CO2-udslippet på. Der vil være andre alternativer, som koster mindre og passer bedre ind i ......, at dette vil øge presset på de i forvejen begrænsede biomasse-ressourcer. Desuden vil det i denne situation skulle overvejes om kulstoffet fra afbrænding af biomasse med fordel vil skulle anvendes ved produktion af f.eks. metanol eller andre lignede brændsler....

 17. Rating of Power Cables for Dynamic Load Situations

  OpenAIRE

  Kitimbo, Andrew

  2016-01-01

  Huvudsyftet med detta projekt var att utvärdera möjligheten att använda metoder för ”dynamic rating” för att dimensionera (trekärniga) strömkablar som ansluter havsbaserade vindkraftparker. Flera publikationer från kabelindustrin visar att de metoder för att beräkna armeringsförluster som föreslås av IEC för (trekärniga) strömkablar är väldigt konservativa. Målet med projektet var att utveckla mer precisa modeller för att uppskatta armeringsförluster på ett mindre konservativt sätt. Kabelmode...

 18. Med politiet i ’virkeligheden’: Reality-tv og kriminalitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Bondebjerg

  2002-09-01

  Full Text Available Kriminalstoffet på tv bliver ofte anklaget for at spekulere i vore lavere instinkter, og med reality kommer vi tættere end nogensinde på sam- fundets bund og det utrættelige politi, som har til opgave at opretholde lov og orden. Artiklen gennemgår en lang række af de senere års kri- minalprogrammer og diskuterer dokumentarismens former med en særlig belysning af æstetik, retorik og synsvinkel i undergenrerne »reality magasin« og »reality soap«. Lars Engels’ serie »Historier fra en politistation« tages op til særlig debat, fordi Engels – vanen tro – arbejder med en mindre iscenesættelse og ukommenteret virkelig- hedsgengivelse, end vi finder det i andre »reality soaps«.

 19. Transport cycling behavior: Associations between the built environment and transport cycling in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Thomas

  ugens dage. Sammenhængen mellem det bebyggede miljø og fysisk aktivitet er blevet studeret mere intensivt de senere år, specielt i forhold til gang og flere studier viser en positiv sammenhæng mellem de fysiske omgivelsers karakteristika (walkability) og gang. Sammenhængen i forhold til cykling er...... mindre klar men nogle studier viser en sammenhæng mellem walkability og cykling. Formålet med denne afhandling er at generere viden om den mulige sammenhæng mellem omgivelserne og cykling som transport i Danmark. Afhandlingen består af tre dele. Del 1 er en gennemgang af den tilgængelige viden om cykling...

 20. Guided Imagery and Music with Cancer Survivors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Thomasen, Ellen

  at vise, om receptiv musikterapi (Guided Imagery and Music/ GIM*) kan forbedre udskrevne/færdigbehandlede cancer-patienters stemningsleje (mood) og livskvalitet. Den kvantitative effektundersøgelse skal vise, om GIM-terapien har en målbar effekt, mens den kvalitative, fænomenologisk......-hermeneutiske undersøgelse af deltagernes oplevelser (indre forestillingsbilleder) skal vise, hvordan GIM-terapien påvirker selvopfattelsen, stemningslejet, mestringen af følelser og livskvaliteten. Flere mindre forskningsprojekter i USA og Tyskland har indikeret, at receptiv musikterapi/ Guided Imagery and Music (GIM) kan...... have en positiv effekt på udskrevne cancer-patienters stemning (mood) og livskvalitet. *GIM er en receptiv psykoterapiform, hvor klienten efter en kort afspænding lytter til udvalgt klassisk musik, liggende på en briks med lukkede øjne. I dialog med terapeuten udforsker klienten som en ”rejsende” sine...

 1. Immanuel Kant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostbøll, Christian F.

  Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men faktisk har Kants moralfilosofi haft betydelig...... senere år har der også været en eksplosiv stigning i interessen for Kants Retslære og hans politiske essays. Her er særligt hans frihedsbegreb, frihed som uafhængighed, og hans republikanske statsopfattelse centrale. Dette er den første bog på dansk, der fokuserer på Kants bidrag til statskundskaben, og...... som indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi og retslære, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret....

 2. Kvävegödsling i vårvete med Yara N-sensor

  OpenAIRE

  Fagerström, Fredrik

  2016-01-01

  Kväve är ett avgörande växtnäringsämne för att en gröda skall kunna producera en hög skörd med bra kvalitet. Brist på kväve betyder att grödan kommer att producera mindre kärnskörd med sämre kvalitet medan för mycket kväve leder till att stråstyrkan sjunker, vilket kan leda till liggsäd. Mineraliseringen av markkväve, påverkas främst av mullhalten och årsmånen. Mullhalten och för mineraliseringsprocessen avgörande faktorer som syretillgång, temperatur och vattenhalt varierar inte bara mellan ...

 3. Professor og DMI

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaas, Eigil

  2010-01-01

  Det er koldt, og det har det været længe. Sammen med sneen har det en selvforstærkende effekt på vintervejret, forklarer professor og meteorolog. Kulde: - Det er koldt, fordi vinden kommer fra et sted, hvor det er koldt. Det er den enkle forklaring på, at Danmark og store dele af Europa lige nu...... oplever meget lave temperaturer - og for Danmarks vedkommende en usædvanlig lang periode med vintervejr. Forklaringen kommer fra professor Eigil Kaas fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Han forklarer til jp.dk, at vintervejret dog er betinget af den mere eller mindre tilfældige måde...

 4. Kløvergræs og urter i den økologiske græsmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Jørgen

  2012-01-01

  På store økologiske kvægbrug er der oftest meget græs i sædskiftet tæt på stalden for at begrænse køernes vej til malkning. Langvarige græsmarker er dog ofte mindre produktive og af dårligere kvalitet. Men der er gode muligheder for græsmarker af længere varighed. Nye forskningsresultater har...... nemlig vist, at udbyttet i kløvergræs i mange tilfælde ikke var markant påvirket af markens alder, og pga. højt kløverindhold var effekten af gødning beskeden...

 5. Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe;

  2009-01-01

  På økologiske brug er kløvergræs essentiel for dyrevelfærd, foderforsyning og opbygning af jordens frugtbarhed. Det er i stigende grad store bedrifter med mange køer, som præger billedet i økologisk mælkeproduktion. Det fører til meget græs i sædskiftet tæt på stalden for at reducere den afstand......, som køerne skal gå for at blive malket. Langvarige græsmarker er dog ofte mindre produktive og af dårligere kvalitet. Det er sværere at udnytte kvælstof opsamlet i græsmarken, og der kan være problemer med etablering af kløvergræs efter omlægning. Dette forskningsprojekt belyser disse...

 6. Fysisk aktivitetsrådgivning i omvårdnaden

  OpenAIRE

  Eriksson, Carina; Moskalets, Olena

  2016-01-01

  Trots nationella mål om att finländare skall röra sig mer och sitta mindre är finska vuxna fysiskt aktiva endast 20 % av sin tid. Genom att motivera till hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå kan sjukskötare minska lidandet som icke-smittsamma sjukdomar medför för patienter. FaR (fysisk aktivitet på recept/liikkumuisresepti) är en metod som inkluderar skriftlig information, motiverande samtal och planerad uppföljning och ökar följsamheten hos patienten. Barbara Carpers teori om kunskapsmönster...

 7. Instagrams betydelse som distributionskanal för turisten och företaget

  OpenAIRE

  Christides, Janina

  2015-01-01

  Med allt mer global aktivitet på de sociala medierna är det nödvändigt för företag att aktivera sig elektroniskt, där publiken har makten att bestämma vilka marknadsföringsmetoder som fungerar. Instagram har sedan sin isättning lyckats med sitt koncept varav miljontals anhängare dagligen är aktiva på denna smarttelefonbaserade social mediekanal. Härmed startades Instagram för företaget Hacienda Dos Olivos för att få en inblick i hurudan betydelse sociala medier har för mindre företag som en m...

 8. Søgeprocessen i Diskontinuert Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gertsen, Frank; Lassen, Astrid Heidemann; Hansen, Poul H. Kyvsgård

  I denne artikel diskuterer vi fænomenet Diskontinuert Innovation (DI). Vi tager udgangspunkt i at diskontinuert innovation er en meget kompleks proces, men anvender en simpel overordnet afbildningsmodel, som udtryk for at processen generelt kan opdeles i tre mere eller mindre iterative og...... sammenflettede aktiviteter: "idésøgning", "idéudvælgelse" og "implementering". Vi vælger at fokusere vores interesse på idésøgning. Et litteraturstudie afdækker først en række aspekter ved idésøgning. Derefter inddrages empiri fra et igangværende multi-nationalt forskningsprojekt, Discontinuous Innovation...... innovation, og herigennem konkurrencefordele. Dette leder til identifikation af de mest anvendte søgestrategier og eksempler på, hvordan disse strategier er implementeret i udvalgte virksomheder....

 9. Intelligent Farttilpasning i firmabiler - endelige resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Lahrmann, Harry

    I dette paper fremlægges de endelige resultater for Intelligent Farttilpasning projektet 'Spar på Farten - Tab ikke kunder i svinget'. Projektet involverede i alt 26 erhvervskøretøjer med i alt 51 chauffører. Hver bil kørte med udstyret i cirka 14 måneder, hvoraf de første to var med udstyret....... Hovedresultaterne er, at informerende og advarende Intelligent Farttilpasning alene havde en mindre effekt på deltagernes adfærd, og at denne endvidere aftog over tid. Når incitament i form af en nøgle-ID og medfølgende registrering også blev medtaget, var effekten markant større og mere konstant over tid. Andelen...

 10. Effekter av att införa en Configuration Management Database : En kvalitativ fallstudie på ett IT-företag

  OpenAIRE

  Leneklint, Linn

  2016-01-01

  Att hantera förändringar av mjukvara via pappersdokument är långt ifrån effektivt. CMDB, Configuration Management Database, är ett mindre känt verktyg som på ett mycket enkelt sätt kan hantera hela företagets IT-miljö. Trots att det anses fördelaktigt enligt referenslitteraturen är det väldigt få företag som väljer att införa det. Syftet med studien är att studera vilka effekter som uppstår hos en driftavdelning efter införande av en CMDB. Studien är en fallstudie. För ...

 11. Improving Ion Computed Tomography

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, David Christoffer

  2014-01-01

  -HIT, og de blev tilpasset eksperimentelle tværsnit. Modellerne passede godt med eksperimentelle målinger af kernefragmentation af kulstof i vand, hvorimod der var større afvigelser for neon. I tidligere undersøgelser af ion CT med ioner tungere end brint har dosis altid været meget høj, i flere tilfælde...... der normalt bruges ved røntgen CT, gav både helium og kulstof CT billeder med højere opløsning og mindre støj. Et alternativ til ion CT er "dual energy CT", dvs røntgen CT ved to forskellige bølgelængder. Dette giver også mulighed for en bedre bestemmelse af partiklernes rækkevidde, og der blev derfor...

 12. Immanuel Kant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostbøll, Christian F.

  Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men faktisk har Kants moralfilosofi haft betydelig...... senere år har der også været en eksplosiv stigning i interessen for Kants Retslære og hans politiske essays. Her er særligt hans frihedsbegreb, frihed som uafhængighed, og hans republikanske statsopfattelse centrale. Dette er den første bog på dansk, der fokuserer på Kants bidrag til statskundskaben, og...... som indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi og retslære, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret....

 13. Et komparativt studie af Islands og Grønlands position i forhold til udviklingen af krydstogtsturisme i Arktis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendriksen, Kåre; Karlsdorttir, Anna

  Projektet har karakter af et pilotprojekt, der dels bygger på litteraturstudier dels selvstændigt har indsamlet data i de berørte lokalsamfund. Målet er at udvikle og afprøve dataindsamlings og -bearbejdningsmetoder, og samtidig bidrage med ny viden i forhold til Island og Østgrønland og rutenettet...... herimellem, samt i et vist omfang også i forhold til Sydgrønland. Oprindelig var det ikke intentionen at inddrage krydstogtsturismens positive og/eller negative betydning for de sydgrønlandske destinationer, men efter ønske fra Greenland Tourism er det i mindre omfang søgt belyst....

 14. Skyddar omega-3 mot demens?

  OpenAIRE

  Söderberg, Karin

  2016-01-01

  Det finns ett stort intresse för omega-3 idag på grund av dess många hälsogivande egenskaper. Brist på vissa typer av fett i kosten kan vara en viktig faktor för kognitiv nedsättning, demens och Alzheimers sjukdom. Dokosahexaensyra (DHA) är den dominerande omega-3-fettsyran i hjärnan. Det finns många faktorer som förklarar varför fettsyraintaget kan påverka kognitiva funktioner och risken att bli dement. Obduktionsstudier visar att patienter med Alzheimer har mindre mängd DHA i hjärnan än kog...

 15. Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild – standhaftig skoleledelse i brændpunktet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey Hall

  2013-06-01

  Full Text Available «Å være ildfast – altså å tåle sterk varme gjennom lengre tid uten å krakelere og gå i stykker – må være en viktig egenskap for en skoleleder, eller for den saks skyld for enhver leder» (s. 13. Dette er bokens definisjon av hva som kreves av en leder i kryssilden mellom ulike interesser i læringsorganisasjoner, og der treffer den relativt godt. I boken «Ildfast i krydsild – standhaftig skoleledelse i brændpunktet» redegjør de danske forfatterne Henrik Berg Jessen og Claus Madsen for flere svært ulike perspektiver innen utdanningsledelse og management som har mer eller mindre sentrale i løpet av de siste to decenniene.

 16. Miniundersøgelse om børns syn på at gå i 2. klasse

  OpenAIRE

  Broström, Stig

  2013-01-01

  De 20 børn udtaler sig som individuelle personer, de anlægger varierede betragtninger, men fremdrager alligevel mange fælles vurderinger.Til spørgsmålet om hvad de har lært, hvad der har været spændende og mindre spændende kan de alle fortælle om interessante undervisningsforløb, hvor de er blevet engageret og optagede af indholdet. Men samtidigt med deres begejstring har de heller ikke svært ved at fremkomme med eksempler på kedelige og trivielle aktiviteter i skolen. Set i lyset af børnenes...

 17. Hvorfor Art Deco nu?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gether, Vibeke Petersen

  2015-01-01

  Udstillingen er udover Victoria & Albert Museum også inspireret af Designmuseum Danmarks udstilling i 1997-98 med titlen Dansk Design 1910-45. Art Déco & Funktionalisme. Selvom udstillingen viste fine eksempler på art deco i dansk design og arkitektur, er det dog først og fremmest funktionalismen......, der har trukket de store overskrifter op igennem det 20. århundrede herhjemme. Gl. Holtegaard efterprøver nu art deco-begrebet på dansk billedkunst i en udstillingskontekst. Fokus er først og fremmest på maleri og skulptur. Der inddrages i mindre målestok andre visuelle medier som arkitekturtegninger......, film, illustrationer, plakater og kunsthåndværk. Med udstillingen vil vi gerne synliggøre de forskellige æstetiske udtryk, som vi mener meget bedre dækkes af betegnelsen art deco i dansk kunst i perioden 1910–1940....

 18. Med politiet i ’virkeligheden’: Reality-tv og kriminalitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Bondebjerg

  2002-09-01

  Full Text Available Kriminalstoffet på tv bliver ofte anklaget for at spekulere i vore lavere instinkter, og med reality kommer vi tættere end nogensinde på sam- fundets bund og det utrættelige politi, som har til opgave at opretholde lov og orden. Artiklen gennemgår en lang række af de senere års kri- minalprogrammer og diskuterer dokumentarismens former med en særlig belysning af æstetik, retorik og synsvinkel i undergenrerne »reality magasin« og »reality soap«. Lars Engels’ serie »Historier fra en politistation« tages op til særlig debat, fordi Engels – vanen tro – arbejder med en mindre iscenesættelse og ukommenteret virkelig- hedsgengivelse, end vi finder det i andre »reality soaps«.

 19. Språkfagenes fremtid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. Er det liv laga for fremmedspråk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelise Brox Larsen

  2014-10-01

  Full Text Available Denne artikkelen drøfter ulike fremtidsscenarier for organiseringen av engelsk- og fremmedspråkopplæringen i den norske skolen. Med bakgrunn i organisasjonsteoretisk translasjonsteori og randomiserte studier av et utvalg nasjonal og internasjonal styrings- og praksisdokumentasjon gis det en sannsynlighetsvurdering av hva vi kan forvente oss i Norge. Selv om det tilsynelatende ser ut som om mange er enige om at vi skal ha mer og bedre språkundervisning så kan vi i realiteten ende opp med mindre og dårligere undervisning fordi vi introduserer andre fremmedspråk for sent, fordi vi lar det være et valgfag og fordi vi ikke innfører CLIL som en obligatorisk arbeidsform.

 20. När det omöjliga blir möjligt, Visuella Effekter

  OpenAIRE

  Larsen, Nathalie; Nilsson, Jesper

  2013-01-01

  Abstrakt Detta kandidatarbete handlar om visuella effekter inom film och dess utveckling genom åren. Visuella effekter har öppnat en ny värld för filmskapandet då man kan skapa i princip vad som helst vilket gör att det omöjliga helt plötsligt blir möjligt, på filmduken. Kandidatarbetets syfte är att titta på utvecklingen av visuella effekter och hur man kan använda de kunskaper i en mindre filmproduktion. Vår problemformulerings frågeställning är ”Hur har utvecklingen inom visuella effekter ...

 1. Freuds divan @ vender tilbage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Juelskjær, Malou

  . Konkret vises der, hvordan sofaers, lænestoles og Fat-boys® intra-aktion med forskellige subjekter og psy-ledelsesformer producerer stemning og følelser af samhørighed og loyalitet, men også foragt og mistro, der så igen skal ledes på. Det diskuteres om, og på hvilke måder Freuds divan, hvis formål det...... var - gennem en særlig intra-aktion med kroppen -  at skabe associationer, refleksioner og emotioner i et privat indelukke, er blevet generaliseret ud i andre møbler i mindre private rum, og endeligt diskuteres det om, og på hvilke måder den tilbagevendte Freuds divan® i dag eksporteres ind i andre...

 2. Mathematical Modeling, Simulation and Optimization for Selected Robotic Processes related to Manufacturing of Unique Concrete Elements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortsen, Jens

  Denne afhandling præsenterer vores arbejde i det danske projekt Unique Concrete Structures (Unikabeton) and EU projekt TailorMade Concrete Structures (TailorCrete) med at automatisere udvalgte processer for konstruktion af unike beton bygninger. Vi har primært fokus på robotfræsning af komplekse...... produktionstiden. De to mindre processer som varmetråd skæring af EPS blokke før fræsning og sprøjtning af slipmiddel på de færdige formwork blokke er også præsenteret efter de to hoved processer. Til sidst præsenterer vi en række af real life betonstrukturer baseret på vores arbejde i denne afhandling...

 3. Distribueret global produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Brian Vejrum; Johansen, John; Riis, Jens Ove

  2007-01-01

  "Bevar innovation, markedsføring, og pilotproduktion i hjemlandet og flyt resten til et lavtlønsland" Vi hører ofte ovenstående konklusion på vores diskussion om, hvordan danske virksomheder skal fordele globale roller og strukturere deres produktionsopgave. Den del af diskussionen, som er mindre...... belyst, er de følgevirkninger, som kommer i kølvandet på den forholdsvist ukontroversielle udflytning af standardiserede aktiviteter. Det giver næring til at stille følgende spørgsmål vedrørende ledelse af globalt distribuerede produktionsnetværk: Hvad driver danske virksomheders globale...

 4. Paratuberkulose og immunologiske tests

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jungersen, Gregers

  2010-01-01

  paratuberkulose. Vi har i en årrække arbejdet med udvikling af en interferon-gamma (IFN-γ) baseret test til tidlig påvisning af cellemedieret immunreaktion mod paratuberkulose. Vores foreløbige erfaringer tyder på, at vi kan anvende en sådan test til at vurdere smitteeksponering i en gruppe af ungdyr på et langt...... tidligere tidspunkt end med antistofmålinger. Derimod ser det ikke ud til, at vi kan anvende hverken en positiv eller negativ en IFN-γ test til at forudsige om det enkelte dyr i en smittet besætning er i større eller mindre risiko for senere at udvikle paratuberkulose....

 5. The Concept of Malum in Se in Jus in Bello

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Morten

  Spørgsmål om, hvem der retfærdigvis kan udsættes for (defensiv) magtanvendelse har påkaldt sig stor interesse i aktuelle diskussioner om krigens etik: spørgsmål om hjemfaldenhed ('liability'), ansvar, undskyldninger m.v. Langt mindre interesse er blevet viet spørgsmålet om hvordan man bør anvende...... magt over for dem, der er hjemfaldne til det: spørgsmål om metoder, våbentyper m.v. Jeg diskuterer dette ud fra det traditionelle begreb om malum in se, dvs. midler, der anses for "onde i sig selv"....

 6. Standardverk framgångsrikt uppdaterat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  2011-01-01

  femte och senaste upplagan av Drugs in Sport, en antologi sammanställd (och till inte ringa del också skriven) av David R. Mottram, emeritusprofessor vid Liverpool John Moores University. Den nya utgåvan innehåller faktiskt dopningsfall, cases, vilket inte var fallet med första upplagan från 1988, som......Dopning är fortsatt ett prioriterat problem inom idrotten, även om det generellt sett pratats mindre om det under det just passerade vinterhalvåret. Man får väl i och för sig anta att provtagningen är lika frekvent oavsett årstid och sport, vilket rimligen, att döma av frånvaron av fall på...

 7. Ekodesign med SolidWorks Sustainability

  OpenAIRE

  Plahn, Diana

  2013-01-01

  I dagens samhälle börjar det bli allt viktigare att tänka på miljöaspekterna vid framtagningen av nya produkter. Med hjälp av olika datorprogram kan det bli lättare att konstruera produkter som har mindre påverkan på miljön. Denna rapport hade som syfte att få en förståelse för hur man kan använda sig av SolidWorks program Sustainability i konstruktionsarbetet och att med hjälp av ekodesignens 10 Gyllene Regler och CES EduPack mäta/värdera i vad mån SolidWorks Sustainability ger en bättre pro...

 8. Investigation of Starch Binding Domains for Improvement of Starch degradation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Camilla

  dikinase (GWD). GWD kan fosforylere i C-3 og C-6 positionen i glukose enhederne i stivelse, ved en dikinase reaktion der anvender β-fosfat fra ATP. Mutanter i Arabidopsis thaliana GWD1 udviser en stivelses overskud fænotype med en lavere stivelses nedbrydnings rate, hvilket påviser en forbindelse mellem......-hydrolyserende enzymer. Den overordnede struktur fundet hos CBM20 er ifølge en homologimodellering bevaret i GWD3-SBD og bindings site 1, som er involveret i initial binding er vel bevaret både i strukturen og på sekvens niveau. Sammenlignet med andre karakteriserede CBM20, så har GWD3-SBD et mindre loop i området...

 9. The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eldar Gaare

  1987-06-01

  sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

 10. Hannah Arendt og pædagogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Morten Timmermann

  Hannah Arendt er en af det 20. århundredes store politiske tænkere. Hovedværkerne Det totalitære samfundssystems oprindelse, Menneskets vilkår og Eichmann i Jerusalem er centrale skrifter i den politiske filosofi og behandler vigtige emner som totalitarisme, menneskelig handling og ondskab. Derfor...... er Arendts ganske vist få og sporadiske ─ men ikke mindre vigtige ─ tanker om pædagogikken også en smule oversete. Og ikke nok med det: De fleste pædagogiske fortolkere af Arendt læser med Arendt mod Arendt i stedet for at følge Arendts tænkning om skole og opdragelse til ende. Det forsøger dette...... lille skrift at råde bod på. Arendts tanker om pædagogikken udgør nemlig et væsentligt alternativ til de tanker om pædagogik, der er fremherskende i dag, og giver et nyt perspektiv på pædagogikken. Bogen argumenterer bl.a. for, at man med ideerne om læringssamfundet og konkurrencestaten helt glemmer...

 11. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  . Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i smv-ledere1 der deltager i vækstprogrammet Vækst via Ledelse, vis sigte er, at skabe langsigtet vækst i mindre virksomheder. Men hvor store, hvorfor og hvordan skal den lille virksomhed vokse? Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i...... kvantitative termer. Vækst er noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. Flere vækststudier refererer til vækst i form af virksomhedens top- og bundline, antal ansatte eller slag. I undersøgelsen af smv-lederens motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt...... forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til vækst (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Christensen et al, 2004). I hvert fald ikke den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne. Samtidig er der en gråzone i entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation...

 12. Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Marie Herget

  2015-01-01

  Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og...... semantisk forskel mellem ordet i den oprindelige og i den efterfølgende præsentation, kan mindske tilbøjeligheden. Dette foredrag vil rapportere en del af en dansk gentagelse af text change-paradigmet til testning af forskelle i opmærksomhed mellem forskellige ord på bestemmerpladsen i dansk og fokusere på......teori om grammatisk status. Master, Københavns Universitet. HANSEN, E. & HELTOFT, L. 2011. Grammatik over det danske sprog. Bind 2 : Syntaktiske og semantiske helheder, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. HARDER, P. 2008. Determiners and definiteness. Essays on Nominal Determination: From...

 13. Lederen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torben Vestergaard

  1998-09-01

  Full Text Available Som en tilkendegivelse af redaktionens meninger og holdninger er lederen en væsentlig avisgenre - ikke blot for avisen selv, men også for mange af dens læsere. Ikke desto mindre er lederen relativt ubeskrevet i medieforsk- ningen. Artiklen vil råde bod på denne mangel ved at beskrive lederens særlige tekstuelle træk. Til dette formål belyses forskellene mellem leder of nyhedsartikel, hvorefter lederens struktur og kommunikative formål be- handles udfra teksttype- og genreteori. Dette giver mulighed for af analy- sere de teksttyper og det inventar af argumentationsformer, som den kon- krete leder kan benytte sig af, når der skal vurderes, fortolkes, anbefales, opfordres ect. Afslutningsvis diskuteres, om den gængse opdeling af avis- stoffet mellem det neutralt rapporterende og partisk kommenterende egent- lig er så vandtæt, som det idealtypisk antages.

 14. Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1997

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, P.; Riget, F.; Asmund, G.

  Produktionen i bly-zink minevirksomheden i Maarmorilik ophørte i 1990. Miljøtilstanden i området er siden blevet undersøgt årligt ved indsamling og analyse for bly og zink i havvand samt lav og dyr fra området. Denne rapport præsenterer resulta-terne af de undersøgelser, som blev udført i 1997. I...... forhold til tidligere år var undersøgelserne i 1997 af mindre omfang, idet nogle elementer i det undersøgelsesprogram, som er planlagt udført efter minens lukning, ikke udføres hvert år. Spredning af bly og zink med støv fra minevirksomheden er undersøgt ved at indsamle og analysere lavarten Cetraria...... nivalis i området ved Maarmorilik. Der blev i 1997 dels indsamlet og analyseret naturligt forekommende lav i området og dels lav, som i 1996 var blevet transplanteret (flyttet) fra en uforurenet lokalitet til flere lokaliteter ved Maarmorilik. Metalkoncentrationerne i det transplanterede lav var i de...

 15. Sick-leave decisions for patients with severe subjective health complaints presenting in primary care: A cross-sectional study in Norway, Sweden, and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maeland, Silje; Werner, Erik L; Rosendal, Marianne;

  2013-01-01

  træffer de samme beslutninger om sygemeldinger for patienter, som klager over svære subjektive symptomer (fx mavepine og hovedpine). Et andet formål var at se nærmere på, om patientens diagnoser, baggrunden for patientens klager og demografiske karakteristika kunne forklare variationer i de trufne...... patienter med ”psykologiske” diagnoser end deres nordiske kolleger. Beslutningerne hviler først og fremmest på helbredsrelaterede faktorer (fx arbejdsevne og risikoen for forværring) og mindre på specifikke diagnoser. Formålet med studiet var at undersøge, om praktiserende læger i Norge, Sverige og Danmark...... beslutninger om sygemeldinger. I alt 126 praktiserende læger i Norge, Sverige og Danmark deltog i studiet, som bygger på spørgeskemabesvarelser. Lægerne besvarede en række spørgsmål efter at have set ni videooptagelser af konsultationer med patienter med medicinsk uforklarede symptomer....

 16. Adam Smith om forholdet mellem moralske fornemmelser og naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Lise Oxenbøll

  2008-01-01

  I The Theory of Moral Sentiments giver Adam Smith en fremstilling af, hvordan mennesket i sam­fundslivet udvikler moralske fornemmelser og af den betydning, disse har for menneskers følelses- og handlingsliv. Her er synssansen afgørende, idet den sætter mennesket i stand til rumligt lokaliser......­bart at betragte andre menneskers opførsel såvel som andre menneskers reaktioner på ens egen opførsel. Den sætter derved på en entydig måde mennesket i stand til at forholde sig til sig selv og til andre mennesker. På dette grundlag opstiller Smith en række psykologiske reaktionsmønstre. Ikke desto mindre påkalder...... han jævnligt bl.a. naturen som en metafysisk entitet. Der skal her argumenteres for, at de metafysiske begreber har til opgave at skabe den sammenhæng i menneskelivet, som kausale reaktioner i sig selv ikke giver. I forlængelse af dette peges der på, at Smith synes at hævde, at mennesket i samfundet...

 17. Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Hansen, Niels-Henrik Møller

  Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og...... overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution. I Motivation, tilstedeværelse og...... fastholdelse skitseres en teoretisk model, der belyser forskellige aspekter af hverdagen på uddannelsesinstitutionen, og hvordan de indgår positivt som negativt i arbejdet med at øge de unges tilstedeværelse og aktive deltagelse. På den baggrund gives der en række konkrete anvisninger til, hvor man proaktivt...

 18. Humor i dansk TV-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigel, Jørgen

  2008-01-01

  Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende  rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge...... sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper...... og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som...

 19. Læring af sygepleje i kliniske undervisningsforløb medieret af ePortfolio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  , vejledning vedrørende valg og anvendelse af læringsredskaber, selvevaluering undervejs i undervisningsforløbet og skriftlig feedback i ePortfolio. Konklusion: Læring af sygepleje blev medieret gennem bevidsthed om læringsstil i kombination med anvendelse af ePortfolio. Portfolioarbejdet varierede med hensyn......Baggrund Forskning viser, at ePortfolio kan have betydning for læring i kliniske undervisningsforløb, men at den også kan være en tidsrøver. Et pilotprojekt gennemført 2009 viste, at de fleste informanter oplevede ePortfolio som en hjælp, men en del vurderede, at ePortfolio kun støttede i mindre...... grad. Der findes lignende internationale fund, men der er ikke fundet undersøgelser, der viser sammenhænge mellem anvendelse af ePortfolio og læringsstiltænkning, eller hvilken indflydelse kombinationen kan have på den studerendes læreproces. Dette blev derfor undersøgelsens fokus i relation til...

 20. Design og implementering af to virkemidler, der skal forbedre kvaliteten og øge status af undervisning ved universitetet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Kobayashi, Sofie

  implementeringsprocessen. En række metoder er anvendt til dataindsamling. De data, der stammer fra pilottest af portfolio omfatter de producerede portfolioer, noter fra feedback sessioner og fokusgruppeinterviews, som blev lydoptaget. Spørgsmål og feedback, vi har modtaget fra forskellige råd, udvalg og konferencer ved...... workshops og konferencer, hvor vi får tilbagemeldinger, der informerer den igangværende implementering af UVPF. I denne henseende har de to projektgrupper interageret med mange råd og udvalg på universitetet, og har derigennem fået feedback, og derpå revideret og videreudviklet de to virkemidler. Arbejdet......, skriftlig feedback og lydoptagelser er blevet analyseret tematisk (Braun & Clarke, 2006) i forhold til barrierer og drivkræfter for implementering. Ved barrierer forstår vi udtryk for modstand overfor virkemidlerne, der kan være tegn på mere eller mindre reelle problemer, som gennemførelsen af virkemidlerne...

 1. Læring af sygepleje i kliniske undervisningsforløb medieret af ePortfolio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  til studieplanen, vejledning vedrørende valg og anvendelse af læringsredskaber, selvevaluering undervejs i undervisningsforløbet og skriftlig feedback i ePortfolio. Konklusion: Læring af sygepleje blev medieret gennem bevidsthed om læringsstil i kombination med anvendelse af ePortfolio......Dansk resume Baggrund Forskning viser, at ePortfolio kan have betydning for læring i kliniske undervisningsforløb, men at den også kan være en tidsrøver. Et pilotprojekt gennemført 2009 viste, at de fleste informanter oplevede ePortfolio som en hjælp, men en del vurderede, at ePortfolio kun...... støttede i mindre grad. Der findes lignende internationale fund, men der er ikke fundet undersøgelser, der viser sammenhænge mellem anvendelse af ePortfolio og læringsstiltænkning, eller hvilken indflydelse kombinationen kan have på den studerendes læreproces. Dette blev derfor undersøgelsens fokus i...

 2. Integrating Health Promotion, Learning and Sustainability in school foodscapes - the LOMA case study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte

  2015-01-01

  foodscape udviklingen af metoder, der førte til en kommunal, bæredygtig, indkøbspraksis for Nymarkskolens madordning (SPFS)?" Metoden omfattede et single case studie, primært baseret på kvalitative metoder. Data blev indsamlet gennem interviews, observationer, video-optagelser og interviews med elever......, lærere og andre nøglepersoner. Data er blevet indsamlet i løbet af den forestillede, den undersøgende og den implementerede fase. Kvantitative metoder blev anvendt i forbindelse med et mindre quasi-eksperimentelt interventions studie af et to-ugers undervisningsforløb (LOMA-13) blandt 9. klasses elever...... betragtes som et 'privat' anliggende og hvor offentlige fødevareindkøb som oftest er ’stedløst’ og bliver leveret via større grossister. LOMA på Nymarkskolen i Svendborg er et eksempel på de mange fordele, som en integreret skolemadsordning kan medføre. Den interne validitet er stærk i dette studie, men den...

 3. MOOC-inspiration i e-læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Winther

  2015-01-01

  Artiklen omhandler et e-læringsforløb, hvori der forsøgsvis var indlagt MOOC-elementer. Forløbet er fra pædagoguddannelsen, UCSJ. Der redegøres for didaktiske overvejelser forud for forløbet og den konkrete forløbsudmøntning. Det teoretiske perspektiv er socialkonstruktionistisk, og undervisningen...... forstås som kommunikationssituationer med skabelse af sociale verdener. Refleksion hos de studerende fremhæves som undervisningens overordnede mål, og dette understreges som en betydende faktor i forhold til at tænke e-læringsudbuddet mere eller mindre MOOC-præget. Med dette perspektiv og ud fra...... underviser- og studerendes evalueringer peges der på betydningen for forskellige typer studerende af implementeringen af MOOC-elementer i den eksisterende e-læringsundervisning. Fokus er især på feedback, og der fremhæves både fordele og ulemper ved implementeringen, samtidig med at aspekter af...

 4. Cancer awareness and socio-economic position

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvidberg, Line; Pedersen, Anette Fischer; Wulff, Christian Nielsen

  2014-01-01

  Formålet med dette studie var at undersøge ”cancer awareness”, dvs. kendskabet til symptomer på kræft, risikofaktorer for kræft og 5-års overlevelsen for fire kræfttyper, i en dansk population. Derudover ses der nærmere på sammenhænge mellem socio-økonomisk position og ”cancer awareness......”. Resultaterne viser, at der er en stærk social gradient i ”cancer awareness”. Personer med et lavt uddannelsesniveau og en lav husstandsindkomst var mindre tilbøjelige til at genkende symptomer på kræft og risikofaktorer for kræft end personer med et højt uddannelsesniveau og en høj husstandsindkomst....... Resultaterne viser dog ingen klar sammenhæng mellem socio-økonomisk position og kendskabet til 5-års overlevelsen af kræft. Studiet bygger på data fra i alt 3.000 tilfældigt udvalgte danskere (på mindst 30 år), som besvarede den danske version af spørgeskemaet ”Awareness and Beliefs about Cancer”. Da ”cancer...

 5. Overvågning af influenza A virus i svin - Slutrapport 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver for tilstedev......Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver...... for tilstedeværelsen af influenza A virus er betalt af indsenderne, mens de øvrige analyser er finansieret af FVST’s overvågningsprogram. Slutrapporten er den endelige opgørelse af analyserede indsendelser for det pågældende år. Der kan være mindre afvigelser mellem slutrapport og kvartalsrapporterne....

 6. Radioreklamen skal finde sine ben

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigurd Bennike

  1989-08-01

  Full Text Available Den 1. august 1988 startede radioreklamerne i Danmark uden nævneværdig opmærksomhed fra hverken pressen eller medieforskerne. Annoncørerne, reklamebureauerne og de store radiostationer har haft lidt svært ved at finde hinanden. Og heller ikke nemt ved at finde ud af, hvem der skulle producere reklamerne og hvordan sådan nogle skal lyde på dansk. Som det indirekte fremgår af denne artikel, så er det svært at få tal ud af branchen. - Men et kvalificeret gæt lyder på, at der er omsat for mellem 20 og 40 millioner kroner på de første måneder, koncentreret på mindre end 50 af de 237 nærradiosendetilladelser. De radiostationer der vælger at sende reklamer, skal betale 10% af deres omsætning til en særlig radiofond, hvis midler deles ud til de græsrodsradioer, som ikke kan eller vil skaffe sig reklameindtægter.

 7. Kortlægningsundersøgelse af sprogtilegnelsesperspektivet på pædagog- og læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Trine Kjær; Bleses, Dorte; Månsson, Hans

  2007-01-01

  lærerseminarierne (dette understøttes også af, at knapt halvdelen af danskunderviserne på pædagogseminarierne slet ikke har en uddannelsesmæssig baggrund inden for faget dansk). Det fremgår derimod, at mange undervisere selvstændigt har beskæftiget sig med disse områder, dog uden at kvaliteten og kvantiteten er...... lærerseminariernes hjemmesider, viste sig at være mindre hensigtsmæssig, fordi mange seminarier ikke lægger de individuelle fagbeskrivelser ud på det offentligt tilgængelige net. Offentligt tilgængelige hjemmesider giver derfor kun et begrænset billede af indholdet på pædagog- og læreruddannelsen. Beskrivelsernes....... Dermed bygger undersøgelsens konklusioner på et begrænset antal besvarelser, hvilket er nødvendigt at have med i fortolkningen af undersøgelsens konklusioner (dog dækker nogle besvarelser over flere danskundervisere, idet nogle seminarier har valgt at lade én danskunderviser lave en fælles besvarelse...

 8. Evaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Andersen, Michael; Wandall, Jakob

  Idéen til denne bog opstod i forbindelse med undervisningen i evaluering af uddannelse på Århus Universitet. Vi oplevede, at der nok fandtes megen litteratur om evaluering, både på dansk og især engelsk, men ikke meget litteratur, der på en overskuelig og dækkende måde kunne bruges som indføring i...... det brede felt, som bogen dækker. En del dansksproget evalueringslitteratur drejer sig om programevaluering på et mere generelt niveau. Meget af denne litteratur har fokus på offentlig virksomhed, men kun i mindre grad på uddannelse. En del litteratur omhandler evaluering af undervisning, en del har...... fokus på elevers læring. Vi har villet skrive en bog, der dækker hele feltet: Evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Vi har med bogen villet skabe overblik over dette omfattende felt, som udvikler sig i mange retninger. Dette ud fra den opfattelse, at evaluering får stadig større betydning...

 9. Tredje generations coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  , vi dagligt skal forholde os til. Forfatterens forestilling om coaching tager udgangspunkt i en analyse af vort samfund – et samfund, der er kendetegnet af diversificering, identitetsudfordringer, ophævelse af vidensmonopolet, livslang uddannelse, nødvendighed til selvrefleksion mm. Bogen skal har...... dermed et særligt profil. Den skal markere (og skubbe til) en ny trend i coaching, som afgrænser sig fra pop coaching og GROW model o.l.. Coaching kan aldrig være ”the quick fix”. Vores tid tillader det bage ikke. Disse samfundsmæssige forandringer er grundlaget for coachingens eksistens og udbredelse......, men de skal også være fundament for den måde vi bedriver coaching. Derfor plæderer bogens forfatter for en 3. generations coaching i en form, hvor coachen og fokuspersonen mindre er fokuseret på løsninger, men i højere grad optaget af at skabe et rum til (selv)refleksion gennem en samskabende praksis....

 10. Intuitiv musik og grafisk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Beskrivelser af fagene, som har eksisteret på Aalborg Universitet siden midten af firserne. I intuitiv musik trænes fri improvisation gennem bla. gruppedynamiske øvelser, opmærksomhedsøvelser og parameterøvelser. Desuden skaber de studerende selv åbne kompositioner. Faget grafisk notation træner...... det at skabe lyttepartiturer over en given musik. Studerendes arbejder citeres. Forfatteren diskuterer fagenes teoretiske kontekst og argumentererfor mere teoretisk opmærksomhed på musikken som det medium, musikterapien foregår i og peger bla. på sprogteori og Jakobson. NB: beskrivelsen af fagene er i...... skrivende stund, 2011, ikke længere aktuel. Intuitiv musik lægger mindre vægt på komposition og mere vægt på brug af hovedinstrument i intuitiv sammenhæng. Grafisk notation er integreret ind i et større fag (også varetaget af undertegnede) der tillige omfatter andre metoder til beskrivelse og tolkning....

 11. Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring – tapte nettverk og svekket skoletrivsel?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristinn Hegna

  2014-10-01

  Full Text Available Nylig publisert forskning har vist at de sosioøkonomiske forskjellene i ungdomsskolekarakterer har økt noe etter at Kunnskapsløftet ble innført i 2006/2007. Denne artikkelen undersøker om det samme har skjedd i Oslo – landets eneste virkelige storby med betydelig sosial ulikhet og en særskilt stor andel innvandrere. På tross av slike trekk får Oslos ungdomsskoleelever litt bedre gjennomsnittskarakterer enn landsgjennomsnittet, og «Oslo-forspranget» har økt de siste årene. På midten av 2000-tallet var karakterforskjellene mellom «høy» og «lav» sosioøkonomisk familiebakgrunn mindre i Oslo enn i resten av landet, men etter at Kunnskapsløftet ble innført, er det ikke lenger slik. I 2010/2011 var den sosiale ulikheten i eksamenskarakterer den samme i Oslo som i resten av landet. I artikkelen diskuterer vi forskjellige årsaker til at ulikhetene i skolen øker.

 12. Og om litt er kaffen klar – om virkningene av kaffekonsum, røyking og mosjon på smerter i muskler og ledd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gudmund Hernes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGFormålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom kaffekonsum og muskel/skjelettplager.Datamaterialet er ca. 40.000 norske kvinner og menn i alderen 40-42 år i syv norske fylker, somble undersøkt i perioden 1994-96. Analysen viser klart signifikante sammenhenger, ikke bare mellomkaffekonsum og smerter, men også med røyking, mens regelmessig mosjon som gjør deg svett ellerandpusten, er assosiert med mindre smerteopplevelse.Hernes G. The effects of coffee consumption, smoking and exercise on muscular and skeletal pain.Nor J Epidemiol  ENGLISH SUMMARYThe purpose of this study is to investigate the connection between the consumption of coffee andmuscular/skeletal pain. The data used are taken from a survey of about 40.000 men and women aged 40-42, carried out in 1994-96 in seven counties in Norway. The analysis shows significant associations notjust of coffee consumption and pain, but also with smoking whereas regular strenuous exercise isassociated with less experience of such pains.1997; 7 (2: 149-155.

 13. Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grete Mehus

  2014-10-01

  Full Text Available Nylig publisert forskning har vist at de sosioøkonomiske forskjellene i ungdomsskolekarakterer har økt noe etter at Kunnskapsløftet ble innført i 2006/2007. Denne artikkelen undersøker om det samme har skjedd i Oslo – landets eneste virkelige storby med betydelig sosial ulikhet og en særskilt stor andel innvandrere. På tross av slike trekk får Oslos ungdomsskoleelever litt bedre gjennomsnittskarakterer enn landsgjennomsnittet, og «Oslo-forspranget» har økt de siste årene. På midten av 2000-tallet var karakterforskjellene mellom «høy» og «lav» sosioøkonomisk familiebakgrunn mindre i Oslo enn i resten av landet, men etter at Kunnskapsløftet ble innført, er det ikke lenger slik. I 2010/2011 var den sosiale ulikheten i eksamenskarakterer den samme i Oslo som i resten av landet. I artikkelen diskuterer vi forskjellige årsaker til at ulikhetene i skolen øker.

 14. Sosial ulikhet og eksamensresultater i Oslo-skolen. Trender i perioden 2002–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Bakken

  2014-10-01

  Full Text Available Nylig publisert forskning har vist at de sosioøkonomiske forskjellene i ungdomsskolekarakterer har økt noe etter at Kunnskapsløftet ble innført i 2006/2007. Denne artikkelen undersøker om det samme har skjedd i Oslo – landets eneste virkelige storby med betydelig sosial ulikhet og en særskilt stor andel innvandrere. På tross av slike trekk får Oslos ungdomsskoleelever litt bedre gjennomsnittskarakterer enn landsgjennomsnittet, og «Oslo-forspranget» har økt de siste årene. På midten av 2000-tallet var karakterforskjellene mellom «høy» og «lav» sosioøkonomisk familiebakgrunn mindre i Oslo enn i resten av landet, men etter at Kunnskapsløftet ble innført, er det ikke lenger slik. I 2010/2011 var den sosiale ulikheten i eksamenskarakterer den samme i Oslo som i resten av landet. I artikkelen diskuterer vi forskjellige årsaker til at ulikhetene i skolen øker.

 15. Hvad sagde Platon?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld, Erik Nis

  2011-01-01

  Artiklen falder i to dele, en metodisk del og en gennemgang af hovedpunkter i Platons filosofi. Det er almindelig viden blandt oplyste, uddannede mennesker, at Platon er en af de vigtigste filosoffer overhovedet i den vesterlandske kultur. Dette illustreres af den indflydelse på filosofi......, litteratur og kultur, han har haft i de 2500 år, der er gået, siden han levede. Man mener også at vide, at Platons filosofi bl.a. indeholder forestillinger om en ideverden og en udødelig sjæl, der midlertidigt er havnet i en distraherende uvirkelig skyggeverden. Ved filosofiens hjælp kan den vende tilbage...... til skuet af ideerne. Hertil hører også billedet af den tredelte sjæl som en kusk med vognspand af to mere eller mindre uregerlige heste. Endelig er Platon forbundet med ideen om en idealstat regeret af filosoffer. Skønt alle disse forestillinger findes i Platons værk, er det ikke korrekt at antage...

 16. Mediegenre, identifikation og reception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Frandsen

  2005-09-01

  Full Text Available I artiklen sætter forfatterne fokus på forholdet mellem personer, der ser på personer i tv. Udgangspunktet er receptionsanalysen og den motiva- tion for tv-sening, der er forbundet med, at tv-seere relaterer sig til og identificerer sig med personer, der optræder på tv (tv-værter, medvir- kende osv.. Med afsæt i en funktionsorienteret definition af genrebe- grebet (forskellige genrer etablerer forskellige forventninger, indlevel- ser osv. hos modtageren gennemgår forfatterne forskellige teoretiske positioner, der hver især byder på forskellige forestillinger om forholdet (medie-tekst og modtageren. Det drejer sig om psykosemiotik,kogniti- onsteori, parasocial interaktionsteori, mikrosociologisk medieteori og spilteori, som alle har et mere eller mindre eksplicit bud på, hvordan medie og modtagere etablerer relationer som en central del af medie- brugerens motivationer og oplevelser. De forskellige teorier om identi- fikation danner ifølge forfatterne et kontinuum, spændende fra teorier om den stærke indlevelse til den mere overfladiske indlevelse. Forfat- terne advokerer for en mere nuanceret brug af begrebet identifikation, til forskel fra en generel brug af begrebet, som ikke medreflekterer de forskellige teoridannelsers forskellige syn på f.eks. magtforholdet mel- lem medie og modtager, og som derfor kan have store konsekvenser for analysens resultater.

 17. Religiøse symboler, religionsfrihed og det offentlige rum: "Stormoskeer" i København?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2010-01-01

  opfattelser af forholdet mellem stat og religion (neutralitet, tolerance, respekt og anerkendelse). Artiklen spørger på baggrund af, hvordan den danske stat i øvrigt forholder sig til religion i almindelighed og minoritetsreligioner i særdeleshed, hvordan staten bør forholde sig til religiøse symboler....... Fremgangsmåden har dels et fortolkende sigte, da det er mindre ligetil, end man umiddelbart skulle tro, at karakterisere den danske stats forhold til religion på en teoretisk oplysende måde. Dels synliggør den implikationerne af bestemte principper for forholdet mellem stat og religion, hvilket muliggør saglig...... bedømmelse af princippernes rimelighed. Artiklen præsenterer fire forskellige opfattelser af religionsfrihed som model for håndtering af religiøse symboler i det offentlige rum og diskuterer, hvorledes staten i lyset af de mest rimelige fortolkninger af det danske forhold mellem stat og religion bør behandle...

 18. Public relations i et overkommunikeret samfund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Højbjerg Christensen

  1993-09-01

  Full Text Available Vi har aldrig før været så overfodret med kommunikation. Jesper Højbjerg Christensen, direktør for Advice Ledelses- og Kommuni- kationsrådgivning A/S, diskuterer i artiklen som praktiker med kom- munikationsreoretisk baggrund, hvordan det kan sikres, at man inden for kommunikations- og public relations-branchen ikke bare kommunikerer som propagandamaskiner - mere og mere - men hellere går i dialog og kommunikerer mindre, og bedre. Han peger på, at vi i fremtiden, bl.a. takket være sammenhængne mellem høj uddannelse og avanceret teknologi, får mulighed for at udfolde mere symmetriske kommunikationsformer og konsensus-funderet dialog. Som sit bidrag til at udrydde forvirringen om, hvad public relation egentlig er, opstiller han - uden større tiltro til, at man kan skabe en "teori" om PR - ud fra praksis fire forskellige måder at dyrke public relations på.

 19. Reality Branding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Arvidsson

  2004-09-01

  Full Text Available Artiklen tager ’reality branding’ som udgangspunkt for at diskutere markedsføringens kultur- og livsstilsproducerende potentialer på en mediearena, hvor den kommercielle og hverdagslige virkelighed smelter sammen i virksomheders og konsumenters ’joint effort’ i at skabe meningsfyldte historier. Tankegangen er, at forbrugere har gennemskuet reklamernes mere eller mindre fantasifulde tegnkon- struktioner og forholder sig blasert til budskaberne. Som modsvar til denne ligegyldighed forsøger den moderne og avancerede markeds- føring at skabe nye involverende mediemiljøer og nye brugssituatio- ner for produktet – for eksempel er Polle fra Snave debuteret i film- mediet, og Starbucks skabte et nyt fysisk og symbolsk rum for kaffe og kaffedrikning så godt som uden hjælp af traditionel reklame. Artik- lens ærinde er at diskutere denne udvikling i markedsføringen – ikke ud fra traditionelle sociologiske og psykologiske antagelser om foran- dringer i mentalitetsformer, men ud fra en historisk belysning af mar- kedsføringens diskurser set i relation til udviklingen i mediesystemerne.

 20. Paradokser om stat, sundhedsvæsen, professioner, viden, sygdom og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2016-01-01

  bestemte betingelser og de betingelser bliver så at sige bygget ind i vores krop og sjæl som en matrisse for, hvordan vi læser os selv og andre og mere eller mindre agerer i den sociale verden. Habitus er dog ikke en fast struktur som determinerer handling, den gør også rede for kreativitet i handlingerne...... sundhedsvæsenet og fremstille de økonomiske, sociale og kulturelle forhold som er med til at forme samme væsen. Styrken her er at tillægge en beskrivelse og en forklaring af sociale forhold og det er ikke hensigten at bidrage med normative ideer, dvs. anbefalinger om, hvordan dette eller hint kan forbedres...... politik og regulering af ministerielle områder (finans-økonomi, arbejdsmarked, sociale-pædagogiske-sundhedsmæssige områder, uddannelse, undervisning mv.), men også gennem deltagelse i regulering og styring af videnskab, institutioner og professioner relateret til sundhed og andre områder som...

 1. Hvad sagde Platon?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld, Erik Nis

  2011-01-01

  Artiklen falder i to dele, en metodisk del og en gennemgang af hovedpunkter i Platons filosofi. Det er almindelig viden blandt oplyste, uddannede mennesker, at Platon er en af de vigtigste filosoffer overhovedet i den vesterlandske kultur. Dette illustreres af den indflydelse på filosofi......, litteratur og kultur, han har haft i de 2500 år, der er gået, siden han levede. Man mener også at vide, at Platons filosofi bl.a. indeholder forestillinger om en ideverden og en udødelig sjæl, der midlertidigt er havnet i en distraherende uvirkelig skyggeverden. Ved filosofiens hjælp kan den vende tilbage...... til skuet af ideerne. Hertil hører også billedet af den tredelte sjæl som en kusk med vognspand af to mere eller mindre uregerlige heste. Endelig er Platon forbundet med ideen om en idealstat regeret af filosoffer. Skønt alle disse forestillinger findes i Platons værk, er det ikke korrekt at antage...

 2. Hvor ligger ødemarkene? Om Rolf Jacobsens dikt "Myrstrå vipper"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Schieferstein

  2006-06-01

  Full Text Available Rolf Jacobsen debuterte med diktsamlingen Jord og Jern i 1933. Stilen var ukonvensjonell og ble snart betegnet som modernistisk. Men det som var det uvanligste ved diktene var motivene, som Jacobsen hentet fra den moderne hverdagen, de nye kommunikasjonsmidlene, industrien og teknikken. Han ble kjent for å ha innført det moderne livet i norsk lyrikk. Det andre sentrale motivområdet i Jord og Jern er naturen. Begge motivområder finner man igjen i Jacobsens andre diktsamling Vrimmel, som kom ut i 1935. Men her er motivene mindre tydelig skilt fra hverandre. I den første samlingen bestod første delen av naturdikt og andre delen av sivilisasjonsdikt. Boktitlene er talende. I Vrimmel står diktene uten klar anordning. Stemningen i de fleste dikt i Vrimmel er mer pessimistisk enn i diktene i Jord og Jern, som iblant ble betegnet som futuristisk. I denne artikkelen skal „Myrstrå vipper", det siste diktet i samlingen Vrimmel, analyseres og deretter settes i litteraturhistorisk sammenheng, dvs. at diktet skal settes i forhold til den litterære modernismen.

 3. Tredje generations coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  , vi dagligt skal forholde os til. Forfatterens forestilling om coaching tager udgangspunkt i en analyse af vort samfund – et samfund, der er kendetegnet af diversificering, identitetsudfordringer, ophævelse af vidensmonopolet, livslang uddannelse, nødvendighed til selvrefleksion mm. Bogen skal har...... dermed et særligt profil. Den skal markere (og skubbe til) en ny trend i coaching, som afgrænser sig fra pop coaching og GROW model o.l.. Coaching kan aldrig være ”the quick fix”. Vores tid tillader det bage ikke. Disse samfundsmæssige forandringer er grundlaget for coachingens eksistens og udbredelse......, men de skal også være fundament for den måde vi bedriver coaching. Derfor plæderer bogens forfatter for en 3. generations coaching i en form, hvor coachen og fokuspersonen mindre er fokuseret på løsninger, men i højere grad optaget af at skabe et rum til (selv)refleksion gennem en samskabende praksis....

 4. Karl Marx 1864

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2015-01-01

  (Inaugural-)adressen til den 1.Internationale Arbejderassociation som Marx formulerede efter dennes grundlæggelse i september 1864 undersøges i en kritisk diskursanalyse der omfatter det engelske (!) original, efterfølgende tyske oversættelser samt den danske oversættelse fra 1971 (MEUS). Marx......' egne tekster sammenlignes med hinanden og med andres oversættelser. Marx' mindre kendte, tyske version som 'Manifest an die arbeitende Klasse Europas' præciserer hans karakteristika for hvad han kalder 'Arbejderklassens politiske økonomi'. Det sker på en måde, der ikke er identisk med den...... engelsksprogede eller for den sags skyld den danske version. På denne måde findes der en mere 'profetisk' version side om side med en version, der fremhæver en tilgang svarende til forsigtigheds-princippet. Udover politisk økonomi anvendte Marx det også på udenrigspolitikken. I dag rammer det den miljøpolitiske...

 5. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 6. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 7. Videodokumentasjon ved gjennomføring av praktisk eksamen i sykepleie - hvordan kan dette forbedre studentens praksiske ferdigheter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gjertrud Husøy

  2014-02-01

  Full Text Available Hensikten med studiet var å belyse hvordan videodokumentasjon av praktiske handlinger i sykepleie kunne brukes som evalueringordning av studenter. Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt for utprøving av nye lærings og evalueringsformer i bachelorutdanningen i sykepleie, der 13 studentgrupper gjennomførte sin praktiske eksamen ved innlevering av video av 16 utvalgte øvelser. Tradisjonell praktisk eksamen i samme studentkull ble gjennomført for 10 studentgrupper. Prosjektet er en kvalitativ kasusstudie og analyse er gjort etter inspirasjon av Giorgi‘s empiriske fenomenologi. Diskusjonen tar utgangspunkt i Vygotsky‘s sosiokulturelle syn på læring og Dewey‘s prinsipp om at all læring er basert på erfaring. Funnene er presentert i følgende deler: Første del omhandler videodokumentasjon og refleksjon. De to neste delene viser funn i forhold til mesterlæring og situert læring på vei mot forståelse av hva sykepleie er. Deretter er teknisk utfordringer belyst, og til slutt en drøfting av forhold ved oppøving av praktiske sykepleieferdigheter. Konklusjonen her er at video egner seg til å dokumentere sykepleiehandlinger. Dette har størst verdi for læring og refleksjon, i mindre grad som eksamensform.

 8. Lærernes arbeidstid i Kunst og håndverk – grunnlaget for gammeldags leseplikt i grunnskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catrine Lie

  2016-12-01

  Full Text Available En lærer i faget Kunst og håndverk på ungdomstrinnet har mindre tid til for- og etterarbeid enn lærere i andre fag. I denne artikkelen søker vi etter opphavet til denne differensieringen av lærernes arbeidstid og finner det i Lesepliktutvalgets utredning fra 1977.  Der er det imidlertid ingen gode begrunnelser for hvorfor fagene får ulik leseplikt. Ti år senere legger Utvalget til å vurdere undervisningspersonalets fremtidige arbeidssituasjon (UFA-utvalget beskrivelsene i de enkelte fagplanene til grunn for vurdering av lærernes leseplikt. Selv ikke etter innføringen av L97, der faget Kunst og håndverk fikk tydeligere innhold og lærerne større arbeidsbyrde, ble forskjellene i lærernes tid til for- og etterarbeid endret. Lærere har påpekt skjevheten, men leseplikten har forblitt uendret. Skoleledere har imidlertid gitt uttrykk for at leseplikten er rettferdig. I denne artikkelen drøfter vi hva som kan ligge til grunn for opprettholdelsen av denne gammeldagse leseplikten.

 9. G protein-independent effects of the Angiotensin II type I receptor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gitte Lund

  2010-01-01

  Angiotensin II type 1 receptoren (AT1R) er en syv transmembranreceptor (7TMR) og et vigtigt terapeutisk target indenfor kardiovaskulær medicin. AT1R er gennem de seneste år blevet en model for det concept, at 7TMRer kan signalere via andre og mindre velbeskrevne signalveje end de G protein...... afhængige. Skæve agonister, som blokerer G protein signaleringen mens de samtidig aktiverer de G protein uafhængige signaleringsveje er blevet brugt til at beskrive de to hovedgrene i AT1R signaleringen i cellemodelsystemer. Vi påviser at denne farmakologiske differentiering af de to signalveje er relevant...... i primære kardiomyocytter og hele hjerter og endvidere at skæve agonister kan adskille skadelig hypertrofisk vækst fra ønskelig fornyelse af hjertemuskelceller. Deruover har fokus i denne PhD afhandling været på at beskrive de G protein uafhængige effekter af AT1R aktivering vha. den skæve agonist...

 10. Kritik med objektets forrang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2010-01-01

  Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en...... tildeling af forrang til objektet insisterer på ikke-identiteten mellem de subjektive (ideale) og objektive (reale) momenter. Vores tese er, at Slavoj Žižek kan anses som dén teoretiske arvtager Adorno aldrig fik. Således argumenteres der for, at en revitalisering af Adornos negative dialektik og hermed den...... tidlige Frankfurterskoles kritiske ærinde skal ske med afsæt i netop Žižeks dialektiske psykoanalyse. Ved at placere objektet 'internt' for det symbolsk-sproglige – og ikke 'eksternt' som hos Adorno – er det med udgangspunkt i Žižek muligt at formulere en mere ikke-identisk og derved mindre pessimistisk...

 11. MOOC-inspiration i e-læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Winther

  2015-01-01

  Artiklen omhandler et e-læringsforløb, hvori der forsøgsvis var indlagt MOOC-elementer. Forløbet er fra pædagoguddannelsen, UCSJ. Der redegøres for didaktiske overvejelser forud for forløbet og den konkrete forløbsudmøntning. Det teoretiske perspektiv er socialkonstruktionistisk, og undervisningen...... forstås som kommunikationssituationer med skabelse af sociale verdener. Refleksion hos de studerende fremhæves som undervisningens overordnede mål, og dette understreges som en betydende faktor i forhold til at tænke e-læringsudbuddet mere eller mindre MOOC-præget. Med dette perspektiv og ud fra...... underviser- og studerendes evalueringer peges der på betydningen for forskellige typer studerende af implementeringen af MOOC-elementer i den eksisterende e-læringsundervisning. Fokus er især på feedback, og der fremhæves både fordele og ulemper ved implementeringen, samtidig med at aspekter af...

 12. Opdatering af vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO² forureningen i de største danske byer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ketzel, Matthias; Palmgren, Finn

  DMU udarbejdede i 2007 en rapport med en vurdering af SCR-katalysatorer som virkemiddel til nedbringelse af NO2 forureningen i de største danske byer. De tilgængelige værdier for det direkte udslip af NO2 var usikre på daværende tidspunkt. Endvidere forventes en større andel af dieselpersonbiler...... overskridelser i basisscenariet i 2010, faldende til 1 i 2020. Antallet af overskridelser vil være lidt mindre i miljøzonescenariet, hvor der sættes filtre på alle tunge EURO III køretøjer og de endnu ældre tunge køretøjer forudsættes udskiftet med nye EURO V køretøjer. SCR katalysatorerne på de køretøjer der...... får monteret partikelfiltre vil reducere antal overskridelser meget. I forbindelse med miljøzonescenariet vil antallet være 40 % lavere, når der sættes SCR katalysatorer på de tunge køretøjer. Sættes SCR katalysatorer på alle dieselbiler reduceres antallet til en fjerdedel. Sidstnævnte tiltag er dog...

 13. Sustainable Agriculture and Nature Values

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald, A. B.

  * Kun en meget lille del af Danmarks areal er autentisk natur, beskyttet af Naturbeskyttelsesloven - og dette areal bliver stadig mindre på grund af lovens mulighed for at dispensere til at ændre eller nedlægge områder. Dertil kommer, at kvaliteten af de tilbageværende arealer er under stadig...... forringelse. I modsætning til tidligere integrerer moderne landbrug ikke a priori den nødvendige ekstensive drift af natur-værdierne på disse arealer. Hvis man vil bevare natur-værdierne i agerlandskabet, er det derfor nødvendigt at inddrage denne opgave som en integreret del af bæredygtigt landbrug....... Nærværende rapport, der anvender Vejle Amt som værkstedsområde, analyserer indflydelsen fra bedrifts- og jordtype på fem hovedvariable, der forventes at influere på natur- værdierne: (i) bedriftens arealmæssige størrelse og arealanvendelse; (ii) græsningspotentiale inden for og uden for rotationsarealerne...

 14. Informeret samtykke i kliniske forsøg: teknikaliteter, tillid og tætte relationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarah Wadmann

  2013-11-01

  Full Text Available I denne artikel undersøges kroniske patienters beslutninger om forsøgsdeltagelse og betydningen af deltagerinformation. På baggrund af et års feltarbejde på fire danske forskningsklinikker argumenterer jeg for, at de observerede patienter opererer efter andre logikker, når de tager beslutninger om at deltage i kliniske forsøg, end hvad der antages i den gældende forskningsetiske regulering. Feltarbejdet fulgte et klinisk lægemiddelforsøg og inkluderede observationer af forsøgskonsultationer; interviews med investigatorer, projektsygeplejersker, forsøgsdeltagere og virksomhedsrepræsentanter; samt en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt de danske forsøgsdeltagere. Resultaterne indikerer, at for en gruppe af erfarne forsøgsdeltagere handler beslutningerne om forsøgsdeltagelse ikke om forsøget i sig selv, men om at opretholde en nær relation til forskningspersonalet. Disse patienter orienterer sig ikke efter deltagerinformation, men i forhold til tillidsrelationer. De agerer ikke som autonome individer, men oplever, at de er afhængige af sundhedssystemet. De udtrykker altruistiske motiver, men håber samtidig, at forsøgsdeltagelse vil give dem bedre helbredskontrol. For dem er forsøgsdeltagelse blevet en måde at leve med kronisk sygdom. Mulige implikationer af denne situation diskuteres, idet det understreges, at tillidsfulde relationer er en forudsætning både for god behandling og god forskning, men at de tætte relationer samtidig kan bevirke, at patienter bliver mindre kritiske, i forhold til hvilke forsøg de accepterer at deltage i, og at en bevidsthed om forsøgsrelaterede risici fortrænges fra forsøgssituationen.Nøgleord: informeret samtykke, deltagerinformation, deltagermotivation, kliniske forsøg, kronisk sygdom, DanmarkEnglish summary: Informed consent in clinical trials: technicalities, trust and intimate relationshipsThis article explores decisions about clinical trial participation in a group of patients

 15. Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  2008-09-01

  Full Text Available Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som såvel tænkning i livsstilssegmenter som i unikke mærkevarer sætter vis-a-vis et forholdsvist lille markedsområde, hvor kontakt via tv-reklame kan være relativt dyr. Og at humor bl.a. kan gøre det i kraft af, at dens særlige tvetydige modus forrykker kommunikationens realitetsreference til et andet plan og/eller til andre mere eller mindre groteske og derealiserede universer og figurer/figurkonstellationer. Det markeret forrykte kan dermed udgøre et fælles ’neutralt’ felt, som uanset skillelinjer i livsstile mv. kan appellere bredt og fungere inkluderende. Humour in Danish TV advertising. A means of transcending lifestyle barriers? The point of departure for the article is the fact that approximately 40% of Danish TV advertising in the 1990s had some humorous content and that fictional formats such as drama (and comedy play an increasing role (cf. Stigel 2006 and 2001. Both small scale and large scale humour play a great role in Danish TV-ads and you might presume that this is due to some kind of special Danish mentality that one

 16. Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jon Helge Sætre

  2016-08-01

  Full Text Available Denne artikkelen presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om grunnskolelæreres kompetanse i musikk og deres valg av undervisningsinnhold i musikkfaget i grunnskolen. Dermed bidrar undersøkelsen til å beskrive hva lærere i musikk kan og hva de vektlegger i sin undervisning, og slik også sammenhengen mellom kompetanse og valg av undervisningsinnhold. Utvalget er 135 lærere som underviser musikk på tredje, sjette og niende trinn i fem kommuner på Østlandet. Datamaterialet analyseres gjennom deskriptiv statistikk og variansanalyser (ANOVA. Resultatene viser at de fleste lærere i musikk er allmennlærere med lite formell kompetanse i musikk fra høyere utdanning. Lærere på lave trinn har vesentlig mindre formell kompetanse enn lærere på høyere trinn, og de deltar også i mindre grad i uformell musikalsk læring gjennom musikkpraksis utenfor skolen. Det er også forskjeller i valg av undervisningsinnhold, og disse forskjellene kan ikke forklares av læreplanens beskrivelse av de ulike trinnene alene. Det ser ut til å være klare sammenhenger mellom hva lærere kan og hva de velger å vektlegge i sin undervisning. Likevel er studiens kanskje viktigste bidrag at den antyder at forskjeller i læreres musikkundervisningspraksis påvirkes av flere forhold, og kompetanse (formell og uformell, læreplanforståelse, profesjonell identitet og kjønn ser ut til å være sentrale faktorer.  Nøkkelord: musikk, lærere, kompetanse, undervisningsinnhold, kjønnAbstractThis article presents results from a survey investigating the competence of music teachers in Norwegian primary and lower secondary schools, and their choice of educational content in music lessons. Thus, the survey presents a description of what teachers know, and what they emphasize in their music teaching, and the correspondence between these factors. The sample comprises 135 teachers teaching music in grades three, six and nine in five municipalities. Data is analyzed

 17. A suspected virus infection of the oral mucosa in Swedish reindeer (Rangifer tarandus L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Rehbinder

  1985-05-01

  Full Text Available During the winter 1980 reindeer herds in the Tornedalen area, along the Finnish border, were hit by grazing difficulties. Thus minor parts of the reindeer her*ds in this area were given supplementary feed in pens. Some of the supplementary fed animals were taken ill and some deaths occurred. According to the owners sick animals showed loss of appetite and signs of fever. A total of 8 carcasses were necropsied at The National Veterinary Institute. In 5 of these cases oral lesions were observed. The histological investigation of the oral mucosa revealed intracytoplasmic inclusion bodies, inter- and intracellular oedema and vesicle formation. An electron-microscopical study of 2 of the cases confirmed the histological findings. At the bacteriological investigations Coli, ß-haemolyzing streptococci, Conrynebacterium pyogenes and Fusobacterium necrophorum could be indentified. The found bacteria were all considered secondary invaders. Serological samples from four affected reindeer flocks were tested for antibodies against BVD-, P13 and IBR-virus as well as Chlamydia. A few samples showed low positive titres for agents tested but for BVDV. The result of the investigation indicates that a still unidentified virus could be the primary cause of this enzootically appearing disease of the oral mucosa in reindeer.Misstanke om virusinfektion i munnslemhinnan på svensk ren.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Under vintern 1980 drabbades renhjordar i Tornedalsområdet av betessvårigheter. Av denna anledning fördes mindre flockar, ur hjordarna, till inhägnader och tillskottsutfodrades. En del av de tillskottsutfodrade djuren insjuknade och dödsfall inträffade. Enligt djurägarna förlorade de sjuka djuren aptiten och uppvisade tecken på feber. Av de döda renarna erhölls åtta fôr obduktion vid Statens Veterinärmedicinska anstalt. Hos fem av de obducerade renarna forelåg skador i munhålan. Vid histologisk undersokning av munslemhinnan p

 18. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 19. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 20. High education is associated with low fat and high fibre, beta-carotene and vitamin C - Computation of nutrient intake based on a short food frequency questionnaire in 17,265 men and women in the Tromsø Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjarne Koster Jacobsen

  2009-11-01

  Full Text Available  ABSTRACTEducational level has been correlated to the intake of several nutrients. In a population-based studyincluding 17,265 men and women aged 25-69 years, the intake of nutrients were calculated based on 37questions about food habits. In this paper, we present results from the dietary survey with emphasis onthe relationships between dietary habits and educational level. Compared to subjects with low formaleducation, subjects with high educational level have less fat in their diet and more dietary fibre, betacarotene,vitamin C and alcohol (p-value for linear trend is associated with healthy food habits and relatively higher alcohol consumption. There is a need forefforts in order to change the food habits of the less educated.NORSK SAMMENDRAGPersoner med lang utdanning har ofte et bedre kosthold enn personer med kortere utdanning. I denneundersøkelsen har vi estimert inntaket av en rekke næringsstoffer basert på 37 spørsmål om kostvanersom ble stilt til personer som tok del i Tromsø-IV-undersøkelsen (1994/95. Vår studie inkluderer 17 265menn og kvinner i Tromsø i alderen 25-69 år. Vi presenterer resultater fra denne kostholdsundersøkelsenmed vekt på relasjoner mellom kostvaner og utdanningslengde. Sammenlignet med personer med kortformell utdanning, har personer med lang utdanning mindre fett i kosten og høyere inntak av fiber, betakaroten,vitamin C og alkohol (p helsemessig gunstigere kosthold, men et høyere alkoholinntak, enn personer med kort utdanning.Funnene understreker behovet for målrettede tiltak for å utjevne sosiale forskjeller i kostvaner i Norge.

 1. Nanoetikk og annen positiv etikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rune Nydal

  2008-11-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis fokuserer på et av de største, om ikke det største, satsningsområdet vi har sett innenfor forskningsverdenen. Det handler om nanoteknologi, et felt som forventes å få betydelige positive samfunnsmessige konsekvenser i form av industriutvikling og forbedrede produkter for befolkningen. Nanoteknologien er et omfattende og uoversiktlig fagfelt, der det viktigste felles kjennetegnet er at en opererer med strukturer som er 100 nanometer eller mindre. Materialer i denne størrelsesorden har endrete egenskaper som innebærer en rekke nye anvendelsesmuligheter innen medisin, elektronikk, fysikk og energiproduksjon. Artiklene i temadelen omhandler utfordringer og muligheter for utvikling av en etikk-komponent innenfor dette satsningsområdet. Når vi ser på hvor tidlig vi er i utvikling av nanoetikk som fagfelt, kan man spørre om det er for tidlig å ha et temanummer i et nordisk tidsskrift. Tross alt trenger en tid for å kunne si noe forskningsmessig interessant om et fagområde. Samtidig er det første internasjonale tidsskriftet for nanoetikk over ett år gammelt, og de nordiske land er generelt langt framme i teknologiutvikling, så det skulle være god grunn til å presentere feltet. I tillegg er de senere års studier av teknologiutvikling som en etisk og samfunnsmessig størrelse i økende grad opptatt av å være i forkant av utviklingen, og da er det rimelig å formidle tidlige resultat av denne oppstrømsforskningen.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v2i2.1692

 2. Development of temperature regulation in newborn reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Hissa

  1981-05-01

  bare en mindre rolle umiddelbart etter fødselen.

 3. Stöttning av skrivande i ett digitalt diskussionsforum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stina Hållsten

  2017-07-01

  Full Text Available Vi vet att studenter ofta upplever akademiskt skrivande som svårt. Att skrivandet dessutom förläggs till en digital lärplattform underlättar kanske inte alltid. Större studentgrupper och minskade resurser, parallellt med ett större utbud av distanskurser, gör att digitala lärplattformar blir än viktigare inom högre utbildning. Forskning visar dock att vi i första hand använder lärplattformar i administrativt syfte, trots möjligheter till en mer pedagogisk användning, exempelvis genom mer interaktion och ett större fokus på skrivandet. Hur kan lärplattformens design och användning utvecklas pedagogiskt, närmare bestämt med ett genrepedagogiskt upplägg?Empirin för artikeln är en distanskurs i kriminologi, där all kursaktivitet skedde över utbildningens lärplattform. Kursdesignen och lärarnas aktivitet (instruktioner, responsgivande och annan stöttning analyserades tillsammans med ett mindre antal studenters användande av lärplattformen i arbetet med uppgiften Lärandedialogen. Vilka genrepedagogiska drag uppvisas redan i kursdesignen, och vilka skulle kunna förstärkas? Genrepedagogiken tar fasta på den muntliga dialogen kring text och innehåll. Därför diskuteras även hur man kan se den skriftliga, asynkrona diskussionen som något liknande det muntliga seminariesamtalet.

 4. The effects of human disturbance on the activity of wild reindeer in different physical condition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Terje Skogland

  1988-06-01

  menneskelige forstyrrelser på aktiviteten til villrein i forskjellig fysisk kondisjon.Abstract in Norwegian / Sammendrag: For å teste om fysisk kondisjon innvirket på beitestrategien, sammenlignet vi to norske vill-reinflokker, Knutshø i utmerket fysisk kondisjon og Hardangervidda i dårlig fysisk kondisjon før og etter forstyrrelser av jegere. Begge flokker er regelmessig jaktet på (menneske har vært naturlig predator på rein siden førhistorisk tid. De velnærte rein på Knutshø var 30% tyngre enn sine artsfeller på Hardangervidda ved starten av jaktsesongen sent i august. Før jakten beitet de mindre og gikk mer, d.v.s. var mer selektive enn Hardangerviddareinen. Disse var energetisk sett i en dårligere forfatning, beitet mer og brukte mindre tid både til å gå mellom beiteområdene og til å stå. Etter å ha blitt utsatt for forstyrrelser av jegere, samlet Knutshøreinen seg til større grupper enn før jakten og sto mer vaktsomme. Hardangerviddareinen derimot, brukte den samme minimumstid til beiting, men gikk signifikant mer enn før jakten. Den brukte heller nesten ingen tid til å stå i ro. Hyppigheten av forstyrrelser var ikke signifikant forskjellig mellom de to grupper og deres bevegelses-hastighet etter forstyrrelse var den samme. Jegernes jaktsuksess i form av fellinger var også den samme i de to områder. Energiutgiftene, målt som relativt tap av kroppsvekt gjennom jaktsesongen, var høyere for Hardangerviddareinen med dårligere ernæringsstatus i startfasen. For begge flokker var energiutgiftene høyere sammenlignet med en mindre forstyrret reinflokk (Forelhogna. Vi tror at, selv om det å stå stille og vaktsomt i samlet flokk er risikofylt, så er det enda mer risikofylt å bevege seg, noe som dog kan være mer lønnsomt, om de finner et bedre beiteområde. Mer velfødd Knutshørein, som samlet seg og sto i ro, bevarte mer av sin allerede opplagrede næringsenergi, noe som minimaliserer tidsforbruk til næringssøk og som er en

 5. Intelligent design af fokusgrupper - om metodisk design af fokusgrupper og menneskets forskellige intelligenser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Heiselberg

  2008-09-01

  Full Text Available Når man arbejder professionelt med at gennemføre kvalitative mini- og fokusgruppeanalyser, kan det ikke undgås, at man som moderator indimellem tænker: Hvorfor deltager hun ikke? Hvad kan jeg gøre for at inkludere hende i diskussionen? Ofte skyldes nogle deltageres manglende engagement, at mini- eller fokusgruppens metodiske design favoriserer de deltagere, som har en fremtrædende verbalsproglig intelligens, og samtidig ekskluderes de, der har andre fremtrædende intelligenser, fra at yde det maksimale. En sådan situation er meget uheldig og kan i værste fald give en undersøgelse bias. Derfor har vi i DR Medieforskning arbejdet med en pragmatisk tilgang til problemet, hvor vi har afprøvet et metodisk design, som inkluderer kvalitative interviewteknikker og procesværktøjer, som appellerer til samtlige intelligenser. Som et resultat af en målrettet indsats for at inkludere flere intelligenser i det metodiske design, oplever vi, at deltagerne har mere lyst til at engagere sig og gør det med større selvsikkerhed. Desuden oplever vi i mindre grad fænomenet “cognitive tuning” , og derfor kan vi arbejde med flere og bedre data i analyse- og fortolkningsfasen. Intelligent design of focus groups - article about methodological design of focus groups and the different intelligences When you work professionally with the conducting and moderating of qualitative mini- and focus groups, you can't avoid sometimes thinking: Why isn’t she participating? What can I do to include her in the discussion? A participant's apparent lack of enthusiasm is often caused by the methodological design of the focus group giving preference to participants who have an explicit verbal intelligence, and as a consequence excludes participants with other explicit intelligences from contributing. A situation like the one described above is very undesirable and in a worst-case scenario it can cause a study to be biased. In order to try to solve this problem DR

 6. Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Margrethe Lefdal

  2015-03-01

  Full Text Available Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen vil jeg belyse brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring. Tilgjengelige plan- og byggesaksdokumenter i den aktuelle fylkeskommunens digitale og fysiske arkiver er blitt analysert. I referater fra brukermøtene fremmes det for eksempel ønsker fra brukerne om begrenset bruk av glass. Det ferdige skole-anlegget har imidlertid utstrakt bruk av innvendige glassvegger, men det er ikke dokumentert diskusjoner knyttet til bestemmelsen av dette. Et profesjons- og maktperspektiv er relevant for å forstå hva som blir verdsatt, og hvilke strukt-urer og mekanismer som har påvirket planleggings­prosessen. De sentrale aktørgruppene er skoleeier og representantene for lærer- og arkitekt-profesjonen. Omfattende bruk av innvendig glass i skoleanlegget tolker jeg som et kompromiss mellom skoleeiers ønske om åpenhet og kontroll, lærernes ønske om mindre støy og arkitektens ønske om å skape romfølelse og visuelle siktlinjer.AbstractWhen planning public buildings in Norway, it is expected that users are involved in the process. This is grounded in legislation and agreements, and motivated by the idea that users have an expertise which is significant for the planning of the building’s functionality. The aim of this article is to investigate user participation in planning the school facilities for a secondary school. I have analyzed planning and building documents available in government records, digital and physical. In the reports from meetings with user groups, it is for example stated that users want to limit the use of glass. However, the completed school building has extensive use of glass dividing walls, but any discussions leading to this

 7. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 8. Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid Pramling Samuelsson

  2015-03-01

  mindre antal barn i gruppen. 

 9. De digitale verdeners (vidunder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Ndalianis

  2003-09-01

  Full Text Available I tidens blockbusterfilm spiller digitale special effects en stadig større rolle. Fra at have været et ‘usynligt’ redskab, der muliggjorde impone- rende stunts som bussen, der flyver over et hul i motorvejen i Speed, har digitale effekter erobret hovedrollen. Siden den morfende termi- nator i Terminator 2: Judgment Day og de realistiske dinosaurer i Jurassic Park har digitale elementer opnået en stjernestatus, der ofte overgår skuespillernes. Således er den digitale Gollum i Lord of the Rings: The Two Towers mere troværdig end de øvrige ‘fysiske’ stjer- ner. De amerikanske blockbusterfilm, der anvender en iøjnefaldende brug af digital æstetik, er ofte science fiction- og fantasy-film, der af den kritiske teori har været anset for “usundt slik for øjet.” Forfatteren viser, hvordan filmens digitale undere kan sættes i relation til Rene Descartes’ tanker om underet/det vidunderlige, der hensætter tilsku- eren i en æstetisk undren, der fører til en intellektuel trang til forståelse (som første gang stjernesystemet lod sig se i en kikkert. Samme und- ren bliver hos Blaise Pascal en ’afgrund’ (une abîme, der indgiver ære- frygt og fører os til det religiøse og mystiske, til overvejelser over natu- rens undere og Guds natur. Det digitale liv er ikke blot æstetik; det får sit eget, uforudsigelige liv - som de digitale figurer i The Two Towers der er programmeret til at slås, men foretrækker at flygte, og derfor må re- programmeres. Det digitale liv udfordrer os med intet mindre end over- vejelser over naturens orden, menneskets natur, teknologiens rolle, livet, døden og fremtiden.

 10. Internet video - teknik og pædagogik mødes på nettet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorte Sidelmann Jørgensen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  I nærværende UNEV tema som omhandler universiteternes brug af digital video tegnes en status over dette nye medies anvendelse rundt om i landet. En række af de flittigste brugere, som også har været iblandt de første på området, fortæller om deres praktiske erfaringer, som naturligt nok har været af både teknologisk og pædagogisk art. Som universitetsundervisere og forskere er vi vandt til et relativt lavt budget, og vi har måttet klare mange teknologiske opgaver uden professionel hjælp. Til gengæld stimulerer denne situation underviseren til at inddrage pædagogiske og teknologiske aspekter samtidigt, når videomediet og det nye potentialer skal afprøves og implementeres. Som læringsmedie adskiller Internet video sig på mange måder fra TV og analoge videobånd. De indlysende forskelle – om mulighederne for uafhængighed af tid og sted – kan snart erkendes og beskrives, men erfaringerne tyder på at disse forskelle, når det gælder om at stimulere læringen, måske er mindre betydningsfulde end mulighederne for at indarbejde, forankre og samvirke netbaseret video med øvrige læringsaktiviteter. Det aktuelle tema viser at de tekniske muligheder er tilgængelige og at vi mange steder er kommet godt i gang, men også at der er langt igen før danske universiteter til fulde har lært at udnytte potentialerne i digital video.

 11. Svangerskapsrelaterte psykiske lidelser: kliniske og epidemiologiske utfordringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Øystein Berle

  2009-10-01

  Full Text Available SAMMENDRAGPsykisk sykdom under svangerskapet og i post partum perioden representerer lidelser av varierende alvorlighetsgradog er av stor betydning for morens velbefinnende, utvikling av mor-barn relasjonen og for familien. På dette feltet er internasjonal forskning betydelig, men resultatene kanskje mindre kjent her i landet.Tilsvarende norske undersøkelser er det få av og behandlingspraksis er høyst varierende. I denne artikkelen gjennomgås kort de mest aktuelle svangerskapsrelaterte psykiske lidelser og noen av deres konsekvenser.Behovet for ny forskning understrekes, og spesielt nevnes de store muligheter som foreligger ved en planlagt nyfødtkohortstudie som over to år tar sikte på å inkludere over 100 000 norske fødende kvinner og deres barn. Studien som er bredt anlagt, er initiert av Statens institutt for folkehelse (SIFF og Medisinsk fødselsregister.Oppstart av studien planlegges i siste halvår av 1997.Berle JØ, Holsten F. Pregnancy related psychiatric disorders. Clinical and epidemiological challenges.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYPregnancy-related mental disorders represent a major challenge to modern medicine and the society; illness in this period affects not only the mother or mother-to-be, but also the mother-infant relationship and concerns and influences the entire family. A general overview of pregnancy related psychiatric disorders are given. International knowledge and research is considerable. Few studies in this area are published in Norway, and common guidelines for treatment of these conditions are still lacking. There certainly is a potential for improvement both of clinical practice and services in this field in our country. The authors describe a Norwegian national cohort study starting in 1997 planned as a two year prospective study of all women giving birth, in excess of 100 000 women. This represents a unique opportunity to conduct a wide range of studies of pregnancy related psychiatric illness both

 12. De digitale verdeners (vidunder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Ndalianis

  2003-09-01

  Full Text Available I tidens blockbusterfilm spiller digitale special effects en stadig større rolle. Fra at have været et ‘usynligt’ redskab, der muliggjorde impone- rende stunts som bussen, der flyver over et hul i motorvejen i Speed, har digitale effekter erobret hovedrollen. Siden den morfende termi- nator i Terminator 2: Judgment Day og de realistiske dinosaurer i Jurassic Park har digitale elementer opnået en stjernestatus, der ofte overgår skuespillernes. Således er den digitale Gollum i Lord of the Rings: The Two Towers mere troværdig end de øvrige ‘fysiske’ stjer- ner. De amerikanske blockbusterfilm, der anvender en iøjnefaldende brug af digital æstetik, er ofte science fiction- og fantasy-film, der af den kritiske teori har været anset for “usundt slik for øjet.” Forfatteren viser, hvordan filmens digitale undere kan sættes i relation til Rene Descartes’ tanker om underet/det vidunderlige, der hensætter tilsku- eren i en æstetisk undren, der fører til en intellektuel trang til forståelse (som første gang stjernesystemet lod sig se i en kikkert. Samme und- ren bliver hos Blaise Pascal en ’afgrund’ (une abîme, der indgiver ære- frygt og fører os til det religiøse og mystiske, til overvejelser over natu- rens undere og Guds natur. Det digitale liv er ikke blot æstetik; det får sit eget, uforudsigelige liv - som de digitale figurer i The Two Towers der er programmeret til at slås, men foretrækker at flygte, og derfor må re- programmeres. Det digitale liv udfordrer os med intet mindre end over- vejelser over naturens orden, menneskets natur, teknologiens rolle, livet, døden og fremtiden.

 13. Lyd og billede i undervisningen – et uddannelsespolitisk aspekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Søren Kjærsgaard

  2009-06-01

  Full Text Available Det sker ofte, når talen falder på teknik, herunder lyd og video i undervisningen, at de tekniske aspekter kommer i fokus så som; hvad er teknisk muligt, og hvilke platforme kan det bruges på osv.? Det er selvsagt vigtige spørgsmål. Men det må ikke skygge for andre synsvinkler, herunder de ergonomiske , for eksempel hvordan anvendelse af lyd og video påvirker deltagerne i undervisning, underviseren og selve læringen. I denne artikel vil jeg fremdrage en tredje synsvinkel, nemlig den politiske. Anvendelse af undervisningsteknologi i bredeste forstand er - som al anden teknologi - ikke værdineutral. Den kan anvendes til at fremme eller bremse nogle mål, som samfundets beslutningstagere, det være sig politikere, interesseorganisationer og i sidste instans os alle, har. Den politiske synsvinkel spiller også en rolle i henseende til, hvordan de nævnte parter, undervisere og underviste, agerer. Baggrunden for denne artikel er et forsøg, som jeg som studieleder for et mindre sprogfag, fransk, har taget initiativ til eller medvirket i med henblik på at forny faget og med henblik på såvel at tiltrække studerende som at gøre det muligt for flere at studere dette fag. Disse forsøg beskrives i artiklen med kortfattede tekniske specifikationer og i forhold til den politiske synsvinkel. I betydeligt omfang har disse initiativer været en fiasko i den forstand, at de ikke har ført til det tilsigtede resultat - i hvert fald ikke umiddelbart og på kort sigt. Det gælder ikke mindst, fordi det politiske system ikke har villet eller ikke har kunnet se formålet hermed. Jeg foreslår i artiklen at tolke dette resultat som en konflikt mellem en række modsatrettede politiske dagsordener.

 14. Fagpreferanser i skolen med vekt på kjønn og intelligens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else M Halvorsen

  2014-04-01

  Full Text Available Faget kunst og håndverk er i dag ikke bare et praktisk-estetisk fag i grunnskolen, men i økende grad også et fagområde som er gjenstand for forsknings- og utviklingsarbeid. I denne sammenheng blir det avlagt en rekke doktorgrader som gir innsikt i deler av dette fagfeltet. Etter å ha arbeidet med en rekke slike arbeid, har det slått meg at den generasjon som nå disputerer, har en annen referansebakgrunn enn den vi har som er noen år eldre. De har sine problemstillinger og valg, vi hadde til dels noen andre. Skal vi få en mer samlet framstilling av faget, kan det være viktig å blåse liv også i tidligere innhentet kunnskap som ikke tidligere er blitt kommentert. I min forskning har jeg gjennomgående arbeidet med sammenstilling av viten. Det vil si at for å få innsikt i situasjonen for evnerike barn i grunnskolen, samlet jeg parallelt inn viten om elever med mindre gode evner. Sammenstillingen var viktig for å klare å se den enkelte gruppe. Dette var tilnærmingen i min hovedfagsoppgave i pedagogikk (Author. Da jeg senere forsvarte den filosofiske doktorgraden i pedagogikk ved UiO, var jeg opptatt av faget forming. Men for å få øye på det faget, tok jeg også med fagene musikk og deler av norskfaget (Author. Slike tilnærminger gir på den ene side et større utsnitt av en helhet, samtidig som det hjelper oss til å se i fenomenologisk forstand. I denne artikkelen ønsker jeg å belyse elevers fagpreferanse innenfor praktiske og estetiske fag, med vekt på det som i dag kalles kunst og håndverk. Allerede i min lærerundersøkelse fra Telemark publisert i 1993 går det fram at forming er et godt likt fag, noe som bekreftes også i senere undersøkelser

 15. Growth, condition, and mortality of caribou (Rangifer tarandus groenlandicus in the Sisimiut Population, West Greenland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidar Holthe

  1984-05-01

  Full Text Available Growth and condition of the Sisimiut caribou was anlysed by means of mandible length, carcass weight, and back fat indices. Mandible lenght showed unchanged growth conditions since the late 1960s, and growth stops at 4 years of age. The Sisimiut caribou seems to be smaller than North American caribous, Greenlandic semi-domesticated reindeer and of same size or smaller than Scandinavian reindeer. Carcass weight showed similar results, however cow growth rate seems not to prolong sexual maturation. Back fat deposits were less than what is known from other reindeer and caribou populations. Sex and age distribution of mandibles from various materials and survival curves based on the same material shows — an uneven distribution between bulls and cows and a relatively large proportion of old cows in the bag from the last years, which seems to be caused by a light hunting pressure when the population peaked in the 1960s. Heavy natural mortality for animals born before or after a winter with unfavorable snow conditions was also showed.Vækst, kondition og dødelighed hos vildren (Rangifer tarandus groenlandicus i Sisimiut-bestanden, Vestgrønland.Abstract in Danish / Sammendrag: Vækst- og konditionsforhold for Sisimiut-vildrenbestanden i Vestgrønland er beskrevet ved hjæip af underkæbelængde, slagtevægt og rygfedt. Undersøgelsen af kæbelængde viste, at vækstforholdene havde været uforandret siden sidste halvdel af 1960-erne, at væksten standser ved 4-års alderen, samt at Sisimiut-vildrenen er mindre end de nordamerikanske caribou, Itinnera-tamrenen og på størrelse med eller mindre end skandinaviske rensdyr. Dette viste sig også ved sammenligninger af slagtevægt. Vægten af simlerne er dog ikke så ringe, at der kan iagttages nogen forsinkelse i kønsmodningen. Fedtreserverne ved indgangen til vinteren synes at være dårligere end i andre undersøgte rensdyrbestande. Køns- og aldersfordelingen blandt forskellige typer af indsamlet k

 16. Skindet på næsen - Randers Handskefabrik under krig og besættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Have Espersen

  2013-07-01

  Full Text Available Artiklen redegør for, hvilke udfordringer en mindre dansk industrivirksomhed uden umiddelbar bevågenhed fra værnemagten og den tyske krigsindustri stod overfor under besættelsen, og hvorledes en sådan virksomhed mødte disse udfordringer. Samtidig lægger artiklen vægt på, hvilken betydning, det havde, at fabrikken fremstillede en for besættelsestiden såkaldt luksusvare. Desuden diskuteres det, hvilke ligheder og forskelle, der var i forhold til Randers Handskefabriks muligheder under besættelsen og for den danske industri som helhed.Udbruddet af Anden Verdenskrig og den efterfølgende tyske besættelse af Danmark i 1940 betød, at Randers Handskefabriks hidtidige import af skind i første omgang blev pålagt restriktioner og siden stort set ophørte. Fabrikken måtte derfor vænne sig til en produktion med danske kalveskind og forskellige erstatningsvarer i takt med, at de sædvanlige handskeskind forsvandt fra markedet. Randers Handskefabrik havde dog opbygget et stort lager inden krigen. Her opbevarede man de bedste skind. Skindene blev under besættelsen lavet til – forholdende taget i betragtning - eksklusive handsker og solgt til udvalgte kunder. At det var de udvalgte og ofte velhavende kunder, der modtog de fineste handsker, understreger, at det under besættelsen ofte var de mindre velstillede, der oplevede mangler, mens man, hvis man havde penge nok, kunne opretholde en høj levestandard. Priserne steg under besættelsen, og var for industrien som helhed medvirkende til, at denne sektor havde gode vilkår i forhold til at skabe profit på sine produkter. Der var dog stadig for en lang række virksomheder tale om, at de var underlagt en maksimalpris på deres varer. Handskebranchen nød under hele besættelsen godt af ikke at blive underlagt disse prisbegrænsninger på handskerne, og i det hele taget regerede de frie markedskræfter på markedet for handsker i stort set alle besættelsesårene. Generelt formåede Randers

 17. Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Audhild Norendal

  2016-08-01

  Full Text Available Artikkelen er en analyse av grunnskolens eksamen i norsk. I analysen sammenlignes oppgavesettene gitt under L97 og LK06. Eksamensoppgavene blir drøftet i lys av danningsbegrepet og spesielt Wolfgang Klafkis teorier. Analysen viser at eksamen etter innføringen av Kunnskapsløftet representerer både kontinuitet og brudd når det kommer til danningsperspektiver. En del bærende temaer gjelder for begge læreplanperiodene. Disse temaene er uavhengige av læreplanmålene og utgjør et standardrepertoar til eksamen. Valgfriheten har blitt mindre etter innføringen av Kunnskapsløftet, og oppgavene etterspør i økende grad norskfaglige kunnskaper. Det materiale danningsaspektet er dermed blitt styrket på bekostning av det formale. Dette er en utvikling som går i motsatt retning av danningssynet i de to læreplanene. Eksamensskrivingen har gått fra primært å bli forstått som et individuelt prosjekt i L97 til å bli definert som et kollektivt prosjekt i Kunnskapsløftet. Skriveoppdragene har gradvis blitt mer styrende og krever større grad av tilpasning. Avslutningsvis blir forholdet mellom danning og nytte diskutert. Om eksamen først og fremst blir et måleinstrument for å teste grunnleggende ferdigheter og kompetansemål, kan nytteperspektivene komme til å fortrenge danningsperspektivene.Nøkkelord: danning, norskfaget, grunnskolen, eksamen, L97, KunnskapsløftetAbstractIn this article, the examination in Norwegian language in lower secondary school is analysed. The examinations during the period of the two curriculums L97 (1997–2006 and LK06 (2006, are compared. The written tasks in the examinations are discussed with reference to the concept of Bildung and the theories of Wolfgang Klafki. The analysis shows that the examinations introduced after the introduction of Kunnskapsløftet represent both continuity and change when looking from the perspectives of Bildung. Furthermore, some of the major themes are represented in both

 18. ”Nytråkk” i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Winger

  2015-03-01

  Full Text Available An increasingly number of small children attends day care in Norway. This is a challenging situation that calls for increased research on different aspects of quality of daily life within institutional settings. We need more knowledge about how children experiences daily life in day care. Studying small children`s daily life is however a challenging methodological matter. In this small case study we have conducted retrospective talks with four 4-5 year old children two years after they left day care setting for toddlers. The children were invited back to their former day care to guide the researchers within these locations. Artifacts, toys and furniture seemed to trig their memories as “walking along”. Children also were invited to bring their individual “memory-books” from their first day care period, a book that contained various documentations (photos, drawings and art productions from their toddler period. During data-collection children presented glimpses from former day care period and shared memories from their daily life in day care “back then”. Results from these two retrospective talks with children as well as methodological and ethics aspects related to searching for children`s perspectives is given attention in this article. Stadig flere små barn går i barnehagen i Norge og de fortjener å ha gode hverdager. Det er et krevende og forpliktende anliggende å sikre barnehager av god kvalitet for alle barn. Det trengs mer forskning om ulike aspekter ved hverdagene innenfor pedagogiske institusjoner, ikke minst trenger vi mer kunnskap om hvordan barna opplever hverdagen i barnehagen. Å studere de yngste barnas perspektiver på tilværelsen i barnehagen er forskningsmetodisk og etisk utfordrende. I denne casestudien har vi gjennomført retrospektive samtaler med et mindre utvalg 4-5 åringer to år etter at de gikk på småbarnsavdelingen i barnehage. Barna ble invitert tilbake til sin tidligere småbarnsavdeling og spurt

 19. Some estimated effects of the planned harnessing of the Ounasjoki river on reindeer husbandry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pirkko Nieminen

  1983-05-01

  lisaksi tulvaniittyjen hcinåtuotto (noin 25 000 — 30 000 mk/vuosi menetettåisiin. Uusicn estcaitO|en rakentamiseen tarvittaisiin Ounasjoki-alucen paliskunnissa 6,2 milj. mk.Ounasjoki-projektets eventuella foljder på renskotseln.Abstract in Swedish / Sammandrag: Vattendragens uttnytjande for production av el-kraft har forstord renbetesmarker och forsvårat renarnas mojlighet att rora sig fritt i Finland. Som exempel hårav må nåmnas byggnadsprojekten for Lokka och Porttipahta regleringsreservoarer (inalles 630 km2 fr.o.m. borjan av 1960-talet inom Lappi renbeteslag. Ounasjoki-projektet omfattar 10 kraftverk samt 2 stora och 12 mindre reservoarer (inalles 270 km2. Byggnadsprojektcts influensområde skulle omfatta 1070 renågarens hushåll inom 7 renbeteslag. Genom att anvånda tre olika råkncsått kommer man till ett resultat, att man skulle bli tvungen att forminska maksimalt 476, 2824 och 9900 renar (ett kottproduction på ca. 0.12-2.5 million FIM/år och skulle mista 64 året rundt anvåndbara arbetsplatser och dessutom bli lidande av flere olika slags damage (forstorda stångslen osv. med ett varde på ca. 3.9 million FIM. Två rcncgendomar skulle bli f5rstorda (0.5 million FIM och dessutom skulle man forlora flodångarnas hoskord (25 000 - 30 000 PTM/år. Inom Ounasjoki-områdets renbeteslag skulle man behova 6.2 million FIM for uppråttande av nya stångsel på området.

 20. MOOC-inspiration i e-læring – læring, feedback og relationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Winther Jensen

  2015-10-01

  Full Text Available Artiklen omhandler et e-læringsforløb, hvori der forsøgsvis var indlagt MOOC-elementer. Forløbet er fra pædagoguddannelsen, UCSJ. Der redegøres for didaktiske overvejelser forud for forløbet og den konkrete forløbsudmøntning. Det teoretiske perspektiv er socialkonstruktionistisk, og undervisningen forstås som kommunikationssituationer med skabelse af sociale verdener. Refleksion hos de studerende fremhæves som undervisningens overordnede mål, og dette understreges som en betydende faktor i forhold til at tænke e-læringsudbuddet mere eller mindre MOOC-præget. Med dette perspektiv og ud fra underviser- og studerendes evalueringer peges der på betydningen for forskellige typer studerende af implementeringen af MOOC-elementer i den eksisterende e-læringsundervisning. Fokus er især på feedback, og der fremhæves både fordele og ulemper ved implementeringen, samtidig med at aspekter af relationsforholdet mellem studerende og underviser inddrages. Fordelene angår det øgede element af peer to peer feedback, mens ulemperne vedrører den mangel på refleksionsbefordring, som den nedtonede underviserrolle medførte. Artiklen konkluderer i forhold til forløbet, at de i forvejen svagest præsterende studerende led mest under implementeringen af MOOC-elementer, mens implementeringseffekten for de bedre præsterende studerende syntes mere kompleks med både positive og negative elementer. The article reports experiences regarding e-learning within a preschool teacher education at a University College in Denmark. The overall focus is on the impact of MOOCs on the existing e-learning programme and on the consequences for different types of students when parts of MOOCs are included in the programme. An e-learning course is presented including reflections upon objectives and goals within a theoretical perspective of social constructionism. Students´ ability to reflect upon all aspects of being preschool teacher is underlined as the overall

 1. Sætter økonomiske kriser mainstream tænkningen under pres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Finn Olesen

  2014-06-01

  Full Text Available Som alle andre fag har økonomi også sin udviklingshistorie. Gennem tiderne har der stort set altid eksisteret en mainstream tænkning, som var den dominerende teoriretning. Og også stort set altid har der været kritiske røster mod den herskende mainstream, som i et eller andet omfang forsøgte at sætte et mere eller mindre helstøbt alternativ op imod den herskende teoretiske forståelsesramme. I mere moderne tid ligger det lige for at nævne den keynesianske revolution, som tilbød en forklaring af, hvorfor og hvordan en moderne monetær produktionsøkonomi kunne befinde sig væsentligt uden for den optimale makroøkonomiske situation med fuld beskæftigelse i både omfang og tidsmæssig udstrækning. Så i dette tilfælde fremkaldte den økonomiske krise et skifte i den økonomiske fokusering og forståelse. Med den fortsat igangværende økonomiske krise, som for alvor tog fat i 2008, er der på ny givet ammunition til en øget kritik af den moderne makroøkonomiske mainstream. Spørgsmålet er så blot det, om denne krise, ligesom tilfældet var i midten af 1930’erne, på ny kan fremkalde et nyt makroteoretisk paradigme til erstatning af den såkaldte ’New Neoclassical Synthesis’. Eller er det snarere sådan, at den nuværende krise blot fremkalder en eller anden form for revision af den herskende makroteori.How important are economic crisis in making a revolution in economic thinking?As a consequence of The Great Depression in the 1930s, the mainstream economic understanding was seriously challenged by empirical facts, theoretically as well as methodologically. As such, The Great Depression gave way to what latter on become termed the Keynesian Revolution which for decades came to dominate the scene of macroeconomics.Later on, the understanding of macroeconomics once again became classical in its core contents.Today, modern macroeconomic mainstream is characterised and benchmarked by the use of DSGE models. Due to the present

 2. The international extent and elasticity of lifestyle television

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Majbritt Jensen

  2008-09-01

  stærkt globaliseret forretnings- og produktionsmodel. På trods af det synes livsstilsgenren at være umådeligt elastisk, og de samme livsstilsformater produceres på meget forskellige måder fra land til land alt efter de lokale markeders mediesystemiske forhold. Artiklen undersøger først den internationale udbredelse af livsstilsgenren og mulige forklaringer på dens angelsaksiske og nordeuropæiske bias. Gennem en komparativ analyse af henholdsvis den australske og den danske versionering af formatet The Block (på dansk Huset undersøges herefter genrens elasticitet. Den komparative analyse demonstrerer, hvordan genren versioneres radikalt forskelligt i de to lande, og hvordan formatet tilpasses to forskellige broadcastere og deres forskellige forhold på to nationale markeder, der hver for sig er præget af konkurrencemæssige, mediepolitiske og tv-historiske forskelle. Til slut argumenterer artiklen for, at nationale kulturforskelle blot kan tilbyde en mindre del af forklaringen på de radikale forskelle mellem de to versioneringer. I stedet vil en nærmere analyse af de lokale mediesystemiske forhold, der former lokale produktionsforhold, give en mere detaljeret og tilbundsgående forklaring på og forståelse af forskellene.

 3. Supplementary feeding of roe deer (Capreolus capreolus L with late harvested hay. A pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Rehbinder

  1985-05-01

  .5 — 5.6 MJ per kg torrsubstans. Våmvåtska från rådjur under en mild vinter gav lagra in vitro digestion ån våmvåtska från ordinårt utfodrade får. Vårdet av det mycket sent skordade hoet for rådjur diskuteras med utgångspunkt från djurens behov, såsongmåssiga adaption, energi- och proteininnehåll i hoet, vattenkonsumtion och normala beteende. Resultatén pekar på att, sent skordat ho kan vara låmpligare ån på normal tid skordat ho eller kraftfoder att hjålpa rådjur att overleva perioder med svåra vinterforhållanden. Med sent skordat och håssjat ho, vilket gjorts tillgångligt på ett flertal utfodringsplatser, minskar riskerna for våmindigestion och dehydrering, forenade med en mer hogvårdig utfodring, samtidigt som djurens inbordes rangordning blir mindre betydelsefull. Det senare innebarande att fler djur får tillgång till fodret.

 4. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Full Text Available Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå social og økonomisk mobilitet gennem migration. Gennem en analyse af livshistorieinterviews med kvindelige returmigranter på den vestindiskeø Nevis viser jeg, at der parallelt med det mandlige narrativ findes et komplementært 'kvindeligt' narrativ, som omhandler den gode slægtning, der udvandrer for at hjælpe familien i hjemlandet ved forsendelser af penge, tøj og andre materiellegoder. Denne migrant kan derfor vende tilbage som et højt respekteret familiemedlem til trods for de beskedne materielle ressourcer, vedkommende selv besidder. Selv om de to narrativer knytter sig til henholdsvis mænd og kvinder, drager både mandlige og kvindelige migranter på dem, afhængigt af deres særligeerfaringer i udlandet og de specifikke aspekter af deres liv de beretter om. Analysen peger på, at narrativerne ikke er faktuelle redegørelser for migrantforløb, men snarere kulturelt specifikke måder hvorpå migranter skaber mening ogsammenhæng i deres liv. Ikke desto mindre er narrativerne med til at præge de forventninger og erfaringer, der knytter sig til migration, og de spiller derfor en vigtig rolle i de migrationsprocesser, der rent faktisk finder sted.Migration Narratives:Stories of the good Relative among Caribbean WomenSince the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home

 5. Fortællinger om forførelse og seksualmoral i 1800-tallets bondesamfund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Marie Kofod

  2010-12-01

  Full Text Available Et samfunds ægteskabsideal afføder nogle mere eller mindre uskrevne regler for, hvad der er tilladt og - måske især - hvad der ikke er tilladt med hensyn til udenomsægteskabelige forhold. Det var også tilfældet i 1800-tallets bondesamfund, hvor det at indlede et seksuelt forhold til en anden person end den, man var forlovet eller gift med, ikke alene kunne være en trussel for de enkelte par, men for hele landsbyfællesskabet. Seksuelle emner er ofte tabubelagte. I denne artikel vil jeg vise, hvordan bondesamfundets seksualmoral blev kommunikeret igennem såvel omgangsformer, ritualer og traditioner som igennem sagn om bjergfolk og ellefolk. Tales of seduction and sexual moralityin 19th-century rural society.The marital ideal of a society generates certain more or less unwritten rules forwhat is permissible and - perhaps especially - impermissible in terms of extramaritalrelations. This was also the case in the rural society of the 19th century,where engaging in a sexual relationship with someone other than the person to whom you were married or betrothed could be a threat not only to the individual couple but to the whole village community. Although the village community in 18th-century rural society underwent a number of changes in the course of the century, it was apparently still important to strengthen the authority of the community or at any rate to give the appearance that it existed. The community in the rural village meant not just something communal in general, but a particular way of performing certain communal actions, including - and perhaps especially - certain social conventions. More fundamentally,'community' therefore refers to the farmer-dominated village's culturally protected norm for what was right and wrong.Besides the norms that were communicated through the unwritten socialconventions, one could also express what was right and wrong through the stories that were told. In the tales it was also possible to

 6. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity

 7. Alkohol, andre rusmidler og vold i epidemiologisk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kai Pernanen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDen medisinske interessen for vold og voldsskader har økt kraftig i løpet av de siste to tiårene. Det epidemiologiskeperspektivet på vold har blitt forsterket og et mer etiologisk og preventivt syn på volden er mere merkbarinnenfor sosialmedisinsk forskning. Alkoholen er en etiologisk faktor som har vist seg å være forbundet med voldi de aller fleste samfunn. I denne artikkelen beskrives de viktigste epidemiologiske metodene og funnene i studietav alkoholens sammenheng med vold. Denne sammenhengen har vist seg ikke å være direkte, men er avhengig aven rekke andre faktorer, og noen forskjellige typer av kausal avhengighet beskrives i artikkelen. Den epidemiologiskeforskningen om andre rusmidlers sammenheng med vold er betydelig mindre omfattende enn den er foralkohol. Det er også åpenbart at andre rusmidler ikke er like sterkt sammenknyttet med vold som alkoholen.Pernanen K. Alcohol, other drugs, and violence in an epidemiological perspective.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe public health approach to violence has become increasingly accepted during the last couple of decades. Thishas led to more epidemiological research into violence, and a stronger medical interest in the etiology and preventionof violence. However, epidemiological research on the prevalence of violence in different societies is stillmainly criminological in nature, being based on information about violence that has come to the attention of thepolice or processed in the courts. The study of the relationship between alcohol use and violent behaviour is alsopredominantly based on police and court materials, although an increasing number of emergency room andhospitalization studies have examined the role of alcohol in injuries caused by violence.There are two basic methodological approaches in the study of the relationship between alcohol use andviolence. The alcohol-involvement studies estimate the extent to which drinking by the offender or the victim

 8. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 9. Impacts of human activity on reindeer and caribou: The matter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingunn Vistnes

  2007-04-01

  skala i tid og rom, og i forhold til trender innen forskning på forstyrrelse av vilt generelt. Før 1980-tallet var størsteparten av forstyrrelsesstudier på rein og caribou adferdsstudier av enkeltdyr eksponert direkte for potensielle forstyrrelseskilder. Flertallet av disse lokale studiene konkluderte med få og kortvarige effekter på Rangifer. Rundt midten av 1980-tallet skiftet fokus over til regionale landskapsøkologi-studier, som fant at rein og caribou reduserte bruken av områder innen 5 km fra infrastruktur og menneskelig aktivitet med 50-95%, avhengig av type forstyrrelse, landskap, årstid, toleransenivået til flokken, og kjønn og alder til dyrene. I de fleste tilfellene der unnvikelse ble dokumentert var det fremdeles en mindre gruppe dyr, oftest bukker, som oppholdt seg nær infrastruktur eller menneskelig aktivitet. Adferdsstudier av enkeltdyr over korte avstander kan gi utfyllende viten, men vil isolert sett føre til en alvorlig underestimering av potensielle regionale effekter. Av 85 gjennomgåtte studier konkluderte 83% av de regionale studiene med at effekten av menneskelig aktivitet var betydelig, mens kun 13% av de lokale studiene konkluderte likeens. Tradisjonell økologisk kunnskap kan åpne opp for økt kunnskap om forstyrrelseseffekter.

 10. PGD-ens paradokser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Hofmann

  2011-10-01

  Full Text Available Bakgrunn: Preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PGD er en genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren i forbindelse med assistert reproduksjon. Hensikten med PGD er å unngå at det fremtidige barnet får en alvorlig arvelig sykdom, og at par som på grunn av arvelig sykdom har vansker med å få barn, kan få avkom. PGD er kontroversielt og et sentralt tema for den pågående vurderingen og revisjonen av bioteknologiloven.Metode: Paradoksteori anvendes for å identifisere og analysere noen av kontroversene ved PGD. Det skilles mellom tilsynelatende paradokser, antinomier og aporier. Materialet er offentlige dokumenter, debattinnlegg og faglitteratur.Resultater: Det finnes en rekke tilsynelatende paradokser på PGD-ens område, slik som at PGD gjøres selv om det er svært liten sannsynlighet for at det blir født et alvorlig sykt barn, og at det gjøres PGD for mindre alvorlige sykdommer når forutsetningen for PGD er alvorlig arvelig sykdom. Samtidig finnes det også antinomier: At PGD gir rett til helsehjelp uten at det eksisterer noen pasient, og at PGD gjennomføres selv ved høye kostnader og lav suksessrate. Om embryoet og fosteret har moralsk status og rett på beskyttelse, synes å utgjøre en apori.Konklusjon: Å formulere moralske utfordringer som paradokser kan være en fruktbar måte å tydeliggjøre utfordringer og motsetninger på. Dessuten kan det styre innsatsen: Vi bør bestrebe oss på å rydde opp i tilsynelatende paradokser, jobbe hardere med grunnlagsutfordringene ved antinomier og til en viss grad akseptere motsetningene ved aporiene.Nøkkelord: Preimplantasjonsgenetisk diagnostikk, paradoks, antinomi, aporiEnglish summary: PGD's ParadoxesBackground: Pre-implantation genetic diagnosis (PGD is a genetic test of embryos before implantation as part of in vitro fertilization. The purpose of using PGD is to help people avoid having children with serious genetic disease and to help those with

 11. Students’ Understanding of the Concept of Democracy and Implications for Teacher Education in Social Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nora Elise Hesby Mathé

  2016-04-01

  Full Text Available Tidligere studier viser at norske skoleelever er kunnskapsrike om og viser sterk støtte til demokrati, og gir uttrykk for sentrale demokratiske holdninger. Vi vet at det må arbeides aktivt for å opprettholde disse kvalitetene, selv i stabile demokratier. Vi vet imidlertid lite om hvordan elever forstår og forklarer demokrati som fagbegrep. Dette er kunnskap som kan være verdifull for lærere og lærerutdannere i arbeidet for å oppfylle læreplanens formål i samfunnsfaget. I samfunnskunnskap er ikke demokratibegrepet bare sentralt for forståelse og deltakelse i faget, men også for elevers demokratiske deltakelse utenfor skolen. Denne artikkelen undersøker norske 16-åringers forståelse av demokratibegrepet, og bygger på semi-strukturerte gruppeintervjuer med til sammen 23 elever fra tre videregående skoler. Et sentralt funn er at elevene først og fremst uttrykker en liberal forståelse av demokrati med fokus på stemmegivning i valg som den viktigste formen for politisk deltakelse. I tilknytning til dette kan elevene sies å vise mer eller mindre begrenset eller utvidet forståelse av begrepet. I tillegg til å presentere og diskutere elevers forståelse av begrepet demokrati, ser denne artikkelen på mulige implikasjoner for lærerutdanning i samfunnskunnskap. Én implikasjon er at lærerutdannere aktivt bør involvere lærerstudentene i å diskutere og definere sentrale begreper. Dette kan være med på å støtte lærerstudentenes profesjonelle utvikling, og, gjennom dette, utvikle ungdommers muligheter for demokratisk deltakelse. Et slikt dobbelt fokus kan bidra med en kunnskapsbase som hjelper lærerstudenter i deres første år som praktiserende lærere.Nøkkelord: demokrati, begreper, forståelse, lærerutdanning, samfunns-kunnskap, samfunnsfagAbstractAccording to recent studies, Norwegian students are knowledgeable about and show strong support for democracy, as well as demonstrate democratic attitudes. These qualities must

 12. Fair play i kroppsøvingsfaget i lys av aristotelisk dydsetikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ove Ronny Olsen Sæle

  2013-05-01

  Full Text Available Artikkelen ønsker å gi et konstruktivt bidrag til forståelsen og anvendelsen av fair play i en kroppsøvingsfaglig kontekst. Dette er et tema som er blitt aktualisert i og med at fair play er kommet inn som et sentralt element i kroppsøvingsfagets nye reviderte læreplan. Fair play omhandler regler, normer og verdier som skal gjelde ved idrettsutøvelse, og det er et etablert verdikonsept innenfor organisert idrettsliv og idrettsetisk forskning. I skolen, derimot, er fair play mindre kjent. Kroppsøvingsplanen hevder fair play omfatter aspekter ved idrettsspillet som å overholde regler, vise hverandre respekt og gjøre hverandre gode. Hva betyr så dette? Hva vil det si å gjøre hverandre gode? Rommer det bare en teknisk eller også en sosialetisk kvalitet? Dersom det siste er tilfelle, bør det diskuteres hvilke danningskvaliteter det så ligger i det å gjøre hverandre gode i faget, og om disse har noen tilknytningspunkt til Aristoteles' klassiske dyder om rettferdighet, måtehold, mot og klokskap. Dette er de sentrale spørsmålene artikkelen reiser og prøver å gi noen svar på. Artikkelen ser først på fair play i kroppsøvingsfagets planer, for deretter å gi begrepet en nærmere etymologisk og ideologisk-historisk avklaring, med utgangspunkt i begrepene «fair» og «play». Videre drøftes fair play i lys av de aristoteliske dydene, relatert til kroppsøvingsfaglig kontekst og diskurs.Nøkkelord: kroppsøving, fair play, idrett, lek og danningEnglish summary: Fair play in Physical Education in the light of Aristotelian virtue ethicsThe aim of this article is to give a constructive contribution to the understanding and the application of the concept of fair play in the Physical Education context. This is a topic that has come into focus since fair play has been introduced as a central element in the newest revision of the subject curriculum. Fair play concerns the rules, norms, and values that apply to sports activities, and

 13. Kvinners og menns helse i historisk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rannveig Nordhagen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDet fødes flere gutter enn jenter, men det er helt fra fosterlivet, fødselen og videre i livet en overdødelighetav gutter/menn. Dette mønsteret har holdt seg i dette hundreåret, men ikke for alle sykdommer. Det gjelderblant annet ikke for tuberkulose hos yngre, som i begynnelsen av hundreåret var den største trusselen mot livog helse. Hvis vi går lenger tilbake enn dette hundreåret synes også kvinner å ha hatt hardere livsvilkår ogstørre dødelighet enn menn. Kvinners totale dødelighet har imidlertid alltid ligget under menns i vårt land,skal vi dømme etter den første statistikk fra Eilert Sundt i midten av forrige århundre. Overdødelighet avgutter allerede i spedbarnsalderen har stor innvirkning på den gjennomsnittlige levetid, som er omtrent seksår høyere for kvinner enn menn. Overdødelighet av menn i middel- og eldre alder skyldes for en stor delhjerte/kar-sykdommer, og fører til et økende sprik mellom kjønnene i forventet gjenværende levetid. I motsetningtil dette bildet, rapporteres det en større sykelighet av ”ikke dødelige” lidelser for kvinner, spesieltinnenfor muskel-skjelettlidelser. Kvinner rapporterer også større sykelighet av hjerte/kar-sykdommer, selvom de har mye lavere dødelighet for disse sykdommene. Det fører til større sykefravær og større andeluføretrygdede. Dette skjer også i de yngre aldersgruppene, og skyldes ikke at kvinner blir eldre enn menn.Årsakene til kjønnsforskjellene i sykelighet og dødelighet er gjenstand for mange spekulasjoner, uten at mansikkert vet hva det skyldes. Innvirkning av atferdsmønster og faktorer av biologisk, genetisk ellersosioøkonomisk natur er diskutert. Noen rapporter viser at hvis man korrigerer for forskjeller i blant annetforhold i arbeidslivet, forsvinner kjønnsforskjellene i forekomst at de mindre alvorlige lidelser.Nordhagen R. Women's and men's health in a historical perspective.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYSince the

 14. Erhvervsarkiver i et stadsarkiv – Silkeborg Arkivs erfaringer med indsamling af virksomhedsarkiver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lis Thavlov

  2015-02-01

  Full Text Available Silkeborg Arkiv indsamler, som stadsarkiv/lokalhistorisk arkiv, også virksomhedsarkiver fra lokalområdet. I denne artikel vil vi forsøge at give et indblik i arbejdet med arkiverne og hvilke problemstillinger, som kendetegner dette arbejde. Groft sagt opdeler vi virksomhedsarkiverne i fire kategorier – 1 virksomheder med et lokalt definerende virke, 2 større virksomheder som ikke har nogen særlig lokal identitet, men som ”bare ligger her” 3 mindre lokale virksomheder hvis virke ikke er alment kendt, 4 kooperative virksomheder – der i en periode var meget karakteristiske for Silkeborgs erhvervsliv. I artiklen uddyber vi, hvilke problemstillinger, der gør sig gældende ved indsamling af arkiver fra de forskellige typer virksomheder sammen med eksempler på disse virksomheder. Det gælder eksempelvis spørgsmål om, hvor systematisk, vi kan indsamle, har virksomhederne forståelse for at de bør aflevere, og får vi overhovedet de rigtige materialer. Derudover kommer vi også ind på aktuelle/fremtidige problemstillinger omkring indsamling og håndtering af digitale arkivalier.Spørgsmålet om hvorvidt vi indsamler det rigtige diskuteres også i lyset af, hvilke typer erhvervsarkivalier, der efterspørges på arkivets læsesal og vi spørger om, vi overhovedet indsamler det rigtige i forhold den brugerprofil, som er karakteristisk for vores læsesal som stadsarkiv/lokalhistorisk arkiv.---Silkeborg City Archives are both municipal and local historical archives – and in the capacity of the latter also taking care of documenting the business history of the area. In this article we describe different types of challenges in this work. We defined four categories for our local businesses, each one with different issues concerning the collection of their archives. 1 Locally defining businesses – meaning businesses that played a role in shaping the local history and identity. – In the case of Silkeborg it is companies like the paper mill

 15. Does light mobilization treatment reduce long-term sick leave for low back pain? / Kan råd om fysisk aktivitet redusere sykefraværet for pasienter med ryggplager?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli Molde Hagen

  2009-10-01

  aktivitet selv om ryggen var vond. Kontrollgruppen fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten.Resultater: Pasientene som ble behandlet på ryggpoliklinikken kom fortere tilbake i jobb enn de pasientene som fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten. Etter et år var 68% friskmeldt i ryggpoliklinikkgruppen og 56% friskmeldt i primærhelsetjenestegruppen. Den raskere tilbakekomst til jobb det første året medførte ikke økt risiko for resykmelding de påfølgende to år og ga samfunnsøkonomiske besparelser. De som hadde best nytte av behandlingen på ryggpoliklinikken, var de som trodde at deres arbeidsevne var betydelig redusert, hadde konstant belastning på ryggen mer enn halve arbeidstiden, og trodde at årsak til ryggplagene ikke hadde sammenheng med tilfeldigheter. Studien viser også at ryggpasienter har flere subjektive helseplager enn normalbefolkningen.Fortolkning: Den tidlige intervensjonen på ryggpoliklinikken medførte mindre sykefravær, og resultater fra analysene kan tyde på at denne behandlingen reduserte pasientenes frykt og engstelse for smertene og endret tro og forventninger om hvilken betydning jobben hadde som årsak til plagene.    

 16. Chemical composition and in vitro dry matter digestibility of lichens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torstein H. Garmo

  1986-06-01

  mindre av dei fleste næringsstoffa samanlikna med gras, unnateke feitt, NFE, selen og jern.Jäkälien kemiallinen sisältö ja in vitro sulatuksen aste.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Kuiva-aineen kemiallinen sisalto ja in vitro sulatusaste on mååråtty 45:ssa kokeessa tårkeistå laidunjåkålistå kahdella paikkakunnalla Etelå — Norjassa. Keskimååråinen sisalto (g/100 g kuiva-ainetta seuraavissa ravintoaineissa oli: valkuaisainetta 4.2, rasvaa 3.2, kuituja 16.6, tuhkaa 1.9, kalsiumia 0.15, fosforia 0.09, magnesiumia 0.05, kaliumia 0.13, natriumia 0.035, rikkia 0.07. Hivenainepitoisuus (mg/kg kuiva-ainesta oli: kuparia 2.5, molybdeenia 0.11, sinkkia 27.2, seleeniå 0.12, rautaa 898 ja mangaania 154. Kuiva-aineiden keskimååråinen sulatusaste jåkålåkokeissa oli 35%. Eri jåkålåajien vålillå oli suuri vaihtelu eisimmissa ravintoaineissa ja sulatusasteessa. Stereocaulon spp. sisålsi enemmån valkuaisainetta, fosforia, rikkiå kuparia ja typettomien uuteaineiden, molybdeeniå kuin Cetraria spp. ja Cladonia spp. Lapalumijåkålållå oli korkeampi sulatusaste, ja tuhkan, kalsiumin ja magnesiumin sisålto oli korkeampi kuin Cladonia alpestris-jäkälässä, mutta kuitusisålto oli korkein Cladonia alpestris-jäkälässä. Jåkålå sisålsi våhemmån useimmista ravintoaineista ruohoon verrattuna lukuunottamatta rasvaa, typettomiå uuteaineita, seleeniå ja rautaa.

 17. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  the observed effects. More knowledge about adverse health effects induced by low concentrations of PM and the critical particle characteristics, is required.10 (PM £ 10 mm, PM2,5 (PM £ 2,5 mm og PM0,1 (PM £ 0,1 mm. Nyere befolkningsstudier viser en assosiasjon mellom økning i dødelighet og sykelighet (pga. lunge- og hjertekarsykdommer og kortvarige økninger i svevestøvskonsentrasjoner i byluft. Den relative risikoen (RR er rundt 1,005 ved en økning av PM10 på 10 mg/m3, uten noen observert terskelverdi, selv ved nivåer under 10 mg/m3. Kronisk eksponering for svevestøv er mindre undersøkt, men årelang eksponering for PM2,5 er assosiert med en RR som er omlag 10 ganger større enn ved korttidseksponering. Befolkningsstudiene indikerer at enkelte grupper synes å være spesielt følsomme (lungesyke, hjertesyke og barn. Hos frivillige individer i kammer- og feltstudier, fant man effekter både i luftveiene og i hjerte-karsystemet ved konsentrasjoner av svevestøv (PM2,5/PM10: 100-200 mg/m3 som kan forekomme i episoder med økt luftforurensning. Dyreforsøk med høyere konsentrasjoner ga kraftigere responser. De eksperimentelle studiene understøtter befolkningsstudiene i at byluftpartikler representerer et helseproblem. Både befolkningsstudiene og eksperimentelle studier indikerer at enkelte individer er mer sårbare enn andre. Ved lave til middels konsentrasjoner av byluftpartikler synes det å foreligge en diskrepans mellom disse studietypene som kan skyldes at de mest sårbare individene ikke er inkludert i eksperimentelle forsøk. Studier med mennesker, dyr og celler viser at fysisk/kjemiske egenskaper ved partiklene (størrelse, innhold av metaller, organiske forbindelser, endotoksiner etc. er sentrale for de observerte effektene av svevestøvet. Mer kunnskap både om helseeffekter ved lave konsentrasjoner, samt egenskaper ved partikler, er nødvendig.

 18. Rumen function in reindeer (Rangifer tarandus tarandus after sub-maintenance feed intake and subsequent feeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nilsson

  2009-01-01

  . The experiment also revealed a clear difference in rumen function between reindeer adapted to a lichen-based diet and those adjusted to basically grain-based diets. Bacteria that were utilising lichens were drastically reduced when the diet lacked lichens; consequently these bacteria may be regarded as a substrate-specific group.Abstract in Swedish / Sammandrag:Vomfunktionen hos ren (Rangifer tarandus tarandus efter begränsat födointag och påföljande utfodring Ett försök utfördes med syfte att ta reda på hur olika utfodringsstrategier påverkar vomfunktionerna hos ren (Rangifer t. tarandus efter en period med lågt näringsintag. Vommens anpassning till olika dieter studerades hos 44 åtta månader gamla honkalvar Alla renarna gavs initialt en simulerad vinterdiet baserad på lav (lavdiet. En kontrollgrupp, som fick äta fritt av lavdieten under hela försöket, jämfördes med fyra grupper renar, som först utfodrades restriktivt med lavdieten (halva fodergivan jämfört med fri utfodring under åtta dagar och sedan var helt utan foder under en dag. Vominnehåll från de restriktivt utfodrade renarna hade högre pH, lägre torrsubstans, lägre koncentration av flyktiga fettsyror (VFA, förändrad sammansättning av VFA och mindre mängd bakterier än vad som uppmättes i kontrollgruppen. Effekten var inte så dramatisk som den som tidigare rapporterats för renar som svultit flera dagar. Dag 10 sattes de fyra restriktivt utfodrade grupperna på olika dieter. En grupp utfodrades åter med lavdieten i fri mängd, och skiljde sig inte från kontrollgruppen när försöket avslutades efter fem veckors utfodring. Två grupper gavs spannmålsbaserat renfoder (pellets kombinerat med antingen lav eller ensilage gjort på gräs, och en grupp gavs först enbart ensilage och därefter pellets i gradvis ökande mängd. Flera renar i de tre senare grupperna drabbades av diarré och så kallad ”blöt buk”. Efter fem veckors utfodring hade renarna i de tre

 19. Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Elvsåshagen

  2010-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: De fleste langtidssykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer blir utredet, behandlet og fulgt opp av fastlege. Ved lengre tids sykmelding henvises mange fra sin fastlege til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering for å optimalisere behandlingsopplegget.Formålet med denne studien var å undersøke om henvisning direkte fra NAV til spesialist uten å gå veien om fastlege, medførte redusert antall sykmeldingsdager og mindre bruk av andre trygdeytelser som rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og uførepensjon.Materiale og metode: I samarbeid med 14 NAV-kontor i Vestfold ble 829 sykmeldte i alder 25-50 år med 8-12 ukers sykmelding for muskel- og skjelettsykdommer randomisert til en intervensjonsgruppe (n=409 og en kontrollgruppe (n=420. Eksklusjonskriterier var manglende arbeidsforhold, revmatiske sykdommer, brudd og leddsykdommer. Intervensjonsgruppen ble undersøkt og behandlet av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialsykehuset for rehabilitering, avd. Stavern. Kontrollgruppen fortsatte behandling hos sin fastlege. Noen av disse pasientene ble henvist til samme poliklinikk eller til annen spesialist på initiativ fra sin fastlege. Data for sykmeldingsdager, uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringspenger ble samlet inn fra NAV-kontorene. De samme parametre ble brukt som endepunkter. Etter to år ble endepunktene analysert. Data ble analysert etter "intention to treat"- prinsippet.Resultater: I intervensjonsgruppen var gjennomsnittlig antall sykmeldingsdager 138 dager (SD 86,2 mot 147 dager (SD 88,0 i kontrollgruppen, en forskjell på ni sykmeldingsdager. Forskjellen er ikke statistisk signifikant (p=0,163. Det var heller ikke statistisk signifikant forskjell i forbruket av yrkesrettet attføring og rehabiliteringspenger mellom intervensjonsgruppen og behandlingsgruppen.Konklusjon: Henvisning til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering direkte fra NAV etter 8-12 ukers sykmelding

 20. Reindeer (Rangifer tarandus tarandus feeding on lichens and mushrooms: traditional ecological knowledge among reindeer-herding Sami in northern Sweden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Inga

  2009-01-01

  äriserar ett bra vinterbetesland. Informanterna hävdade att lavar företrädesvis betas under vintern, men även kan betas under sommaren då vädret är kallt och fuktigt. Svampar betas under höstmånaderna augusti och september, men enligt några informanter kan svamp även betas senare på hösten (från oktober när den är frusen och under snön. Renskötarna har namn på lavar som i generella termer beskriver deras utseende och växtplats. För svampar använder de enbart ett samiskt namn, guoppar. Av de marklevande lavarna ansåg informanterna att renarna föredrar Cladonia-arter (renlavar, medan kväve-fixerade arter som Nephroma arcticum (norrlandslav och Stereocaulon pascale (påskrislav inte ansågs föredras av renarna. Snöförhållandena är mycket viktiga, och ju mindre snö (och ju lösare den är desto bättre. Växtplatser där renskötarna vet av erfarenhet att snöförhållandena kan bli problematisk, t.ex. i fuktiga och öppna områden med små träd, används till bete tidigt under vintern (oktober-januari innan för mycket snö har fallit. Ett bra vinterbetesområde ska ha gott om lavar. Det bästa är en torr tallhed (Pinus sylvestris med stora och gamla träd med vida kronor som fångar upp snön som upplega och på det viset skyddar marken från snö, vilket gör det lättare för renarna att gräva.

 1. Excretion of radiocesium in reindeer - effect of supplements of potassium and bentonite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Åhman

  1988-06-01

  borjade forsoket med en hog halt av radiocesium i kroppen. De utfodrades med foder utan tillsats, tillsats av 15 g K/dag respektive tillsats av 15 g K + 80 g bentonit/dag. Skillnaden mellan renar inom grupperna var stora. Halveringstiden for radioaktiv cesium i blodet blev dock kortare for de renar som fått K eller K + bentonit (11-13 dagar jåmfort med de renar som inte fått något tillskott (15 - 18 dagar. Under nåsta del av forsoket fick renarna lav, som gav ett intag av Cs-137 på 20 kBq/dag. Okningen av cesium i blodet påverkades kraftigt av bentonittillskott. Två renar som inte fått något tillskott av bentonit hade efter tre veckor nåstan 10 gånger hogre koncentration av Cs-134+137 i blodet som de som fått 23 respektive 46 g bentonit/dag. Utsondringen av radiocesium var betydligt hogre hos de renar som fått bentonit. Absorptionen av Cs-137 från fodret beråknades till 15 - 25% for de renar som fått bentonit och ca 70% for renar utan tillskott. Forsoket avslutades med helutfodring (inget intag av radioaktivt cesium. Renarna fick då tillskott av bentonit på två olika nivåer (23 g respektive 46 g per dag. Utsondringen av Cs-137 i track var i genomsnitt hogre for den grupp som fått mer bentonit. Halveringstiden for Cs-134+137 i blod var 13 - 14 dagar for de renar som fått den mindre mångden bentonit och 10-11 dagar for de som fått den storre mångden.

 2. Notable seasonal variation observed in the morphology of the reindeer rumen fluke (Paramphistomum leydeni in Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Nikander

  2009-01-01

  vomflundrors taxonomi genom att identifiera vomflundror som insamlats från renar i Finland. I undersökningen studerades vävnadssnitt av vomflundror med ljusmikroskop och scanningelektronmikroskopets möjligheter utnyttjades också. Därtill gjordes en morfologisk jämförelse av vomflundror som insamlats under renslakten på vintern med vomflundror som härstammade från renar som dött eller avlivats under sommaren. Trots betydande morfologiska variationer mellan de vomflundror som insamlades på vintern och de som erhölls på sommaren var det fråga om en och samma art, Paramphistomum leydeni. ”Vinter” vomflundrorna var betydligt mindre, ytan var obetydligt knottrig och könsorganen med tillhörande strukturer var outvecklade i jämförelse med motsvarande strukturer hos ”sommar” vomflundrorna. Undersökningen ger en antydan om att de på vintern i renens vom förekommande små vomflundrorna är unga P. leydeni vomflundror och att de utvecklas mycket långsamt eller rentav tillfälligt avstannar i sin utveckling på vintern i Finland.

 3. Habitat use by semi-domesticated reindeer, estimated with pellet-group counts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Skarin

  2009-01-01

  större betydelse på en mindre skala. För renar (Rangifer tarandus tarandus, kan betestiden och möjligheten att hitta bra bete sommartid begränsas både på stor och liten skala pga. störningar från insekter och mänsklig aktivitet. Här studerades renarnas val av betesområde på landskapsnivå med hjälp av spillningsinventering under somrarna 2002 och 2003 i två samebyar i Sverige. Spillningstätheten för respektive område och år undersöktes statistiskt med hjälp av multipel linjär regression eller sk ”resource utilisation functions” (RUF. Där relaterades spillningstätheten till vegetationstyp, olika topografiska faktorer, avstånd till vandringsleder, stugplatser och fjällstationer. Resultaten visade att områden högt upp i terrängen med hög beteskvalitet var attraktiva. Vegetationstypen moderat snölega som anses ha hög beteskvalitet användes av renarna i relation till dess förekomst. Däremot verkade renarna undvika områden kring välbesökta fjällstugor och fjällstationer medan de däremot t o m föredrog områden nära vandringsleder. Det kan bero på att vandringslederna går genom attraktiva vegetationstyper. RUF-modellerna hade en hög prediktiv förmåga vilket visar att spillningsinventeringar är användbara när man önskar studera hur djuren använder ett betesområde i relation till olika faktorer på en relativt stor rumslig och temporal skala.

 4. Electron microscopical studies of the common bile duct in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timo Rahko

  1990-08-01

  ähän ilmeisesti limaa sisältäviä jyväsiä solulimassaan. Rau-has- ja pikarisoluissa säännölliset mikrovillukset sen sijaan puuttuvat. Niiden sytoplasman täyttävät runsaat li-mapalloset, joita solut muodostavat hyvin kehittyneessä Golgin laitteessaan erittäen limaa sappikäytävän onte-loon. Erite näkyy hienojyväisenä tai tasa-aineisena seinämiä reunustavana aineena. Poikkeuksellisena havaintona voidaan pitää kerässolujen kerästen tai lähes kokonaisten kerässolujen esiintymistä sappikäytäväon-teloissa mahdollisesti osoituksena solujen vaelluskyvystä. Vaikka epiteelisolut muodostavat lujia solukalvosi-doksia toisiinsa, kerässolut eivät kiinnittyneet muihin soluihin. Ilmeistä on, että pinnallisten epiteelisolujen toiminta on pääasiassa absorptiivista, mutta rauhasepiteelisolut ovat erikoistuneet eritystoimintaan.En elektronmikroskopisk studie av gallgången hos ren.Abstract in Swedish / Sammandrag: Gallgångarnas yt- och körtelepitel bestod av höga epitelceller beklädda med ett regelbundet villusskikt. Intercellulara desmosomer sågs i epitelcellernas parietala cytoplasmamembraner. De intraepiteliala globulara leukocyterna saknade desmosomer eller andra bindningar med nårliggande celler. I de superficiala epitelcellernas apikala cytoplasma fanns elektrontata små kroppar antagligen bestående av mucin. Bägar- och de djupare belagna körtelcellerna inneholl rikligt med stora mucin granulor med ett mindre elektrontatt matrix. Det föreföll som om dessa celler skulle vara sekrerande och de superficiala epitelcellerna absorberande. Kärnen och andra cytoplasmatiska organeller hade egenskaper jamförbara med epitelceller i allmänhet. Gallgången var oftast tom men ibland sågs ett finkornigt amorft material i den. Som en anmarkningsvard observation ansees forekomsten av delar och t.o.m. hela globulara leukocyter i gallgången.

 5. Reindeer and caribou (Rangifer tarandus response towards human activities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eigil Reimers

  2009-01-01

  som habituering, sensitivisering, unnvikelse og fortrengning utvikles gjennom nøytrale, positive eller negative opplevelser av stimuli i henhold til erfaring, læring og hukommelse. Utviklingen av permanente atferdsmønstre skjer ved samvirke med predatorer og for reinens del, også ved domestisering. En litteraturoversikt om atferdsstudier viser at selv om Rangifer i de fleste tilfeller unnviker antropogene virksomheter, så er de avstander dyrene velger å ha mellom seg og infrastruktur uten at normalatferden endres, relativt korte. De energimessige implikasjonene er også beskjedne sammenlignet med virkningen av naturlige stressfaktorer så som forstyrrelser (og død forårsaket av insekter og predatorer. Fysiske installasjoner av ulik art har også begrenset effekt med mindre de fysisk hindrer Rangifers områdebruk. På den annen side vil fysiske installasjoner, som hindrer eller begrenser bruken av områder, og trafikk, både fottrafikk og trafikk med motorkjøretøy, kunne ha sterkere virkning på unnvikelsesatferd og områdebruk. Atferdsmessige effekter som kan redusere overlevelse og reproduksjon omfatter unnvikelse fra beiteområder nær forstyrrelseskilder. For Rangifer er det negative resultatet av dette øket aktivitet, redusert beitetid og nedbygging av energireserver. Rangifers områdebruk, unnvikelsesatferd og næringspreferanser bestemmes ut fra et kompleks av naturlige og gjensidig påvirkende faktorer. Domestisering, habituering og sensitivisering som er sentrale begrep i utformningen av Rangifers tilpasningsevne, bør inkluderes i fremtidige studier av rein og caribous reaksjon på antropogene aktiviteter. Selv om en kumulativ atferdseffekt av menneskelige aktiviteter er mulig, er det vanskelig å skille slike fra naturlige variasjoner som følge av variasjoner i områdebruk og bestandsdynamiske forhold. Habitatunnvikelse som følge av menneskelig påvirkning er rapportert. De fleste studiene som rapporterer relativt lange unnvikelsesavstander (4

 6. Chemical composition and in vitro digestibility of indigenous pasture plants in different plant groups (Preliminary report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torstein H. Garmo

  1986-06-01

  planteartar innan følgjande plantegrupper: karsporeplanter, lav, bartre (einer, lauvtre (vier spp., fjellbjørk, dvergbjørk, osp, rogn, lyng, gras, halvgras og urter vart innsamla i nokre fjellstrøk i Sør-Noreg gjennom veksttida frå ca. 15. juni til 15. september i åra 1982 — 1984. Middelverdiar (% av tørrstoffet for plantematerialet innsamla til ulik tid i vekstsesongen og middel for heile vekstsesongen for dei ulike kvalitetsmåla er gitt i tabell 2. Protein-innhaldet varierte frå 4,2% i lav til 17,5% i urter; innhaldet av råfeitt var lågast i ha4vgras (1,9% og høgast i einer (13,3%; trevleinnhaldet varierte frå 14,1% i blad av lauvtrea til 26,1% i gras; NFE vart funne å vera lågast i gras (54% og høgast i lav (74%. Karsporeplantene hadde høgast (13,3% og lav lågast (1,9% oskeinnhald. Innhaldet av kalsium, fosfor, magnesium og kalium var lågast i lavprøvene (0,15; 0,09; 0,05; 0,13% medan urtene i middel hadde høgast innhald av desse mineralstoffa av alle plantegruppene (1,19; 0,36; 0,37; 1,65%. Natrium-innhaldet varierte frå 0,029% i lyng til 0,116% i karsporeplantene. Fordyelsesgraden in vitro var i middel høgast for urtene (69% og lågast i lavprøvene (35%. Fordøyelsesgraden (brukt vomsaft frå sau er truleg sterkt underestimert for plantegruppene lav og lauv og tildels einer og lyng. Det vart også påvist større og mindre endringar gjennom veksttida for dei fleste kvalitetsmåla.Kasvien kemiallinen sisältö ja in vitro sulatusaste tunturilaidunten erilaisissa kasviryhmissä (Alustava raportti.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Seuraavien kasviryhmien erilaisia kasvilajeja: kortekasveja, jäkäliä, havupuita (katajia, lehtipuita (pajulajeja, tunturikoivuja, vaivaiskoivuja, haapapuita, pihlajia, kanervia, ruohoja, saraheiniä ja yrttejä on kerätty muutamilla tunturialueilla Etelä-Norjassa kasvukautena n. 15. kesäkuuta 15. syyskuuta välisenä aikana vuosina 1982 — 1984. Kasviaineen keskiarvot (% kuiva-aineesta kerättynä kasvuvaiheen eri

 7. Reindeer meat – is it always tender, tasty and healthy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Wiklund

  2007-04-01

  PUFA och särskilt de sk. omega-3 PUFA. En tränad smakpanel bedömde att kött från renar som utfodrats med kommersiellt renfoder smakade mer lever och sött och hade mindre bismaker (som t.ex. gräs, vilt och ren jämfört med kött från naturbetande renar. I en konsumentundersökning av samma typer av renkött föredrog 50 procent av konsumenterna beteskött och 50 procent föredrog kött från utfodrade renar.Den senaste forskningen har studerat nya foderblandningar där ingredienser som linfrö och fiskmjöl har utvärderats. Linfrökaka som tillsats i renpellets gav köttet en fettsammansättning som påminde om den i kött från naturbetande renar, d.v.s. köttet innehöll mer PUFA än kött från renar som utfodrats med normala pellets. I försök där fiskmjöl har använts som proteintillskott i renfoder visades ett bra foderutnyttjande och god tillväxt hos renarna och inga negativa effekter på renköttets smak kunde påvisas varken av en tränad smakpanel eller vid en konsumentundersökning. Fettsammansättningen i köttet påverkades marginellt av tillsatsen av fiskmjöl jämfört med normalfodret baserat på sojaprotein. Kött från kontrollgruppen av naturbetande renar hade det signifikant högsta innehållet av PUFA. Kunskapen om de olika faktorer som påverkar renköttets kvalitet har ökat påtagligt under de senaste 25 åren, men fortfarande saknas en del fakta när det gäller sambanden mellan produktionssystem, slakthantering och köttkvalitet.

 8. Wild reindeer in Norway – population ecology, management and harvest

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eigil Reimers

  2007-04-01

  i et samarbeid mellom rettighetshavere og statlige forvaltningsorganer. Presentasjonen gir en historisk fremstilling av villreinforvaltningen i Norge og den forskningsutvikling som ligger bak dagens situasjon. Vi har 3 typer villrein i Norge: (1 den opprinnelige med liten tamreininnblanding karakterisert ved områdene Snøhetta, Rondane og Sølenkletten, (2 villrein med varierende innslag av tamreinpåvirkning (Nordfjella, Hardangervidda, Setesdal-Ryfylke og (3 villrein med tamreinopphav (dvs. forvillet tamrein; Forolhogna, Ottadalen Nord og Ottadalen Syd, Norefjell-Reinsjøfjell og en rekke mindre områder. Reinens kroppsvekter i kategori 3-områdene er vesentlig høyere enn de i kategori 1 og 2. Forskjeller i beiteforhold områdene i mellom er nok medvirkende årsak, men adferdsundersøkelser som omfatter vaktsomhetsadferd og frykt- og fluktadferd i ulike områder tyder på at vaktsomhet og aktivitetsmønster kan være andre viktige påvirkningsfaktorer. Avkastningen i form av felte dyr var i 2005 ca. 20% av samlet vinterbestand, men varierer mellom 40% i områder der kroppsvektene er store til under 20% der reinen har lavere kroppsvekter. Forklaringsfaktorer omfatter forskjeller knyttet til alder for kjønnsmodning og reproduksjon, postnatal kalvedødlighet og kjønns- og alderssammensetning i de ulike villreinområdene. Norsk villreinforvaltning i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA/Direktoratet for naturforvaltning (DN satser store ressurser på overvåkning av villrein og deres beiter, særlig vinterbeiter. Til sammen 7 spesielt utvalgte villreinområder overvåkes årlig (start 1991 med flyfotografering av fostringsflokker i juni/juli for å bestemme kalvetilvekst og bakkeregistreringer om høsten for å bestemme bestandsstruktur. Med jevne mellomrom innsamles også kjever og slaktevekter fra høstjakten for å vurdere reinens kondisjonsutvikling i overvåkningsområdene. I den botaniske del av overvåkningsaktivitetene måles gjenvekst av lav i

 9. Adelskultur og herregårdsjagt i tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Laursen

  2011-06-01

  fritidsliv og således udstiller det yderligere.Med hensyn til det iøjnefaldende forbrug var forholdene på Frijsenborg ikke til at tage fejl af. De ekstravagante jagter og de dermed forbundne pragtfulde selskaber med alt, hvad dertil hørte af stilfuldhed, taler næsten for sig selv. I forbindelse med sådanne tiltag inddrages gæsterne ifølge Veblen som medaktører i forbruget, han tildeler dem i denne sammenhæng rollen som ”stedfortrædende forbrugere”, og det giver anledning til indbyrdes konkurrence. Under middagsselskaberne indgik kvinderne i en veritabel kappestrid om at være klædt i den mest pragtfulde robe. De optrådte i den fornemste klædedragt, med de prægtigste smykker, stort tjenerskab og den mest forfinede levemåde og stillede således ægtemandens overflod ødselt til skue, hvilket også er en af Veblens pointer. Kvinderne fungerede således som mandens forlængede arm, når det handlede om at demonstrere fritid og forbrug.Ud over at være velegnede som led i bestræbelserne på at demonstrere iøjnefaldende fritid og forbrug havde jagterne også det fortrin, at de afspejlede eksistensen af et mere eller mindre kompliceret system af rang og grader, som ifølge Veblen kendetegner den udviklede fritidsklasse. For herskabsjagternes vedkommende kommer dette til udtryk derved, at de var gradueret, så de faldt i flere afdelinger, der var organiseret hierarkisk, tjente forskellige formål og dermed også blev iscenesat med forskellige målgrupper for øje, men generelt set var det en eksklusiv foreteelse, der som regel var forbeholdt adelige standsfæller, mens borgerlige godsejere yderst sjældent deltog i de fineste af jagterne.På Fyn forholdt det sig således, at man i forbindelse med de fine herskabsjagter inviterede repræsentanter fra andre fynske godser i et omfang, så næsten alle adelige besiddelser indgik i et vidt forgrenet netværk, som bestod af jægere, der kom regelmæssigt hos hinanden. Det var naturligvis betydningsfuldt at v