WorldWideScience

Sample records for milieugedrag bij kinderen

 1. Is neurofeedback effectief bij kinderen met ADHD?

  NARCIS (Netherlands)

  de Hen, M.H.; Geurts, H.M.

  2008-01-01

  Kan neurofeedback verantwoord ingezet worden bij de behandeling van kinderen met ADHD? Omdeze vraag te beantwoorden worden zeven recente onderzoeken naar de effectiviteit van neurofeedback bij kinderen met ADHD geanalyseerd. Ondanks dat de resultaten in eerste instantie lijken te suggereren dat

 2. Insulineresistentie en diabetes mellitus type 2 bij kinderen met overgewicht [Insulin resistance and diabetes type 2 in overweight children

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C.M.; Delemarre-van De Waal, H.A.; Dekker, J.M.; Hirasing, R.A.

  2003-01-01

  De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen neemt snel toe. Deze toename zal gepaard gaan met meer vóórkomen van diabetes mellitus type 2 bij jeugdigen. De belangrijkste beïnvloedbare risicofactor voor het ontstaan van insulineresistentie bij jongeren is overgewicht. De diagnostische

 3. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 4. Reumaatjes@work De invloed van een gedragsinterventie op de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A. J. T.

  2013-01-01

  Samenvatting Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is een chronische heterogene auto-immuunziekte die zich openbaart bij kinderen voor het 16e levensjaar. Het heeft niet alleen invloed heeft op de fysieke gesteldheid van patiënten, maar brengt ook psychosociale problemen met zich mee. Het

 5. Een helpende hand? De rol van discriminatie bij het hulpgedrag van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Sierksma, J.

  2016-01-01

  Kinderen zijn heel prosociaal ingesteld en vinden het belangrijk om anderen te helpen. Zo zijn kinderen op de jonge leeftijd van 14 maanden al gemotiveerd om anderen te hulp te schieten, bijvoorbeeld door gevallen pennen op te rapen of door een kastje voor iemand open te doen die zijn of haar handen

 6. Dossier: Begeleiding van slechthorende kinderen

  OpenAIRE

  Holt, voor in 't, A.

  2008-01-01

  Wat kan een reguliere school doen om ook slechthorende kinderen onderwijs te kunnen geven, in een klimaat waarin deze kinderen zich prettig voelen en tot hun recht komen? Inclusief onderwijs betekent dat elk kind de mogelijkheid krijgt om effectief onderwijs te volgen in de eigen buurt, waarbij verschillen tussen kinderen worden gewaardeerd en gerespecteerd. Bij inclusief onderwijs kan elk kind zijn of haar capaciteiten volledig ontplooien. Dat zou dus ook voor slechthorende kinderen moeten g...

 7. Enkele aspecten van het gelaatspatroon bij 9-jarige kinderen; een röntgencephalometrisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Herman

  1966-01-01

  Orthodontische afwijkingen komen zeer veelvuldig voor. Uitermate zelden treft men een individu aan, waarbij zich geen onregelmatigheden in het gebit voordoen en waarbij ook de uitwendige gelaatsstructuur harmonisch is. Zo wees een onderzoek bij Groningse schoolkinderen uit, dat ongeveer 20% van hen

 8. Astma bij peuters en kleuters: Resultaten van het PIAMA onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wijga AH; Brussee JE; Smit HA; PZO

  2004-01-01

  In dit rapport worden resultaten gepresenteerd over het beloop van gediagnosticeerd astma bij kinderen van 0-5 jaar in het PIAMA onderzoek. Specifiek voor deze leeftijdsgroep is het probleem dat astma wel voorkomt, maar medisch niet met zekerheid is vast te stellen. Bij jonge kinderen leiden

 9. Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen in Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayke Kromhout

  2015-03-01

  correspond in part to those of documented children and particularly those growing up in poverty. Many children who live in poverty suffer from problems related to an unhealthy or unvaried diet, or cannot afford the membership of (sports clubs. These issues are not unique to undocumented children. However, our study shows that the problems of undocumented children are more fundamental in their nature than those of documented children who grow up in poverty.Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen in NederlandDit artikel werpt licht op de omstandigheden waaronder kinderen zonder verblijfsstatus (ongedocumenteerde kinderen opgroeien in Nederland en niet in beeld zijn bij de overheid. Het betreft uitgeprocedeerde kinderen en kinderen die nooit een asielaanvraag hebben ingediend. In beide gevallen gaat het om kinderen die met hun ouders een bestaan in de illegaliteit opbouwen. De data zijn afkomstig uit een studie naar de woon- en leefsituatie van 29 illegale kinderen tussen 6 tot 19 jaar oud. De kinderen benoemen problemen die gedeeltelijk samenvallen met die van andere kinderen in Nederland, ook kinderen die in armoede opgroeien. De problemen van ongedocumenteerde kinderen werken echter zwaarder door. Ook staan zij onder grote psychische druk. Ze leven met het geheim van hun juridische status, zijn bang door de politie te worden opgepakt, weten niet wie ze kunnen vertrouwen en ervaren hun toekomst als ongewis.

 10. Muziektherapie voor kinderen en jongeren met ASS : En overzicht van de relevante literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Pater, Mathieu; van Yperen, Tom

  Muziektherapie wordt met grote regelmaat toegepast bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). De vraag is of dit effect heeft. Dit artikel geeft een overzicht van de recente literatuur op dit vlak. Over de periode 1990 tot en met 2016 zijn 33 studies gevonden naar de inzet en

 11. Verhoogd risico op hepatitis B door onvolledige of ontijdige immunisatie bij een kwart van de zuigelingen van hepatitis-B-virusdraagsters [Increased risk of hepatitis B due to incomplete or untimely immunisation in one-quarter of infants of hepatitis-B-virus carriers

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, C.P.B. van der; Kateman, H.; Vermeer - Bondt, P.E. de; Verkerk, P.M.

  2004-01-01

  Doel. Bepalen van de frequentie van een verhoogd infectierisico bij kinderen van zwangere hepatitis-B-virusdraagsters door onvolledige of ontijdige hepatitis-B-immunisatie. Opzet. Inventariserend. Methode. Van alle bij de entadministraties bekende, in 2000 geboren kinderen van draagsters werden de

 12. Het lange-QT-tijdsyndroom bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Ten Harkel, A.D.J.; Lubbers, L. J.; Hoorntje, Th.; Blom, N.A.; Van Langen, I.M.; Sreeram, N.; Wilde, A.A.M.

  2002-01-01

  We examined 29 pediatric patients with long-Qt-syndrome in three academic hospitals. The mean age was 10 years (3-17). Of these patients 22 used betablocker therapy, in three combined with pacemaker. Genotyping has been performed in 22 children. LQTSI (mutation in the KCNQ1 gene) was found in

 13. Ileus bij kinderen zonder eerdere buikoperaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Poll, Daan; de Beer, Sjoerd A.; de Jong, Justin R.; Heij, Hugo A.

  2015-01-01

  In children with no prior history of abdominal surgery and no signs of intussusception or incarcerated inguinal hernia, mechanical ileus may have a congenital cause such as malrotation with volvulus or a persistent omphalomesenteric duct. Acquired causes include sigmoid volvulus. We present two

 14. Brandwonden bij kinderen: kindermishandeling of niet?

  NARCIS (Netherlands)

  van Ewijk, Roelof; op de Coul, Moniek E.; Teeuw, A. H. Rian; Wolf, Bart H. M.

  2012-01-01

  Burns are common in children but it is not always clear whether the burn is accidental or not. Child abuse should always be considered. We present two children in which the diagnosis only became clear after admission and further investigation. Patient A, a 15-month-old boy, had a burn on his left

 15. DSM-5 en psychische problemen bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Bögels, S.; Braet, C.

  2014-01-01

  Eén van de ambities van de DSM-5 was om het ontwikkelingsperspectief van psychische stoornissen, van de baarmoeder tot de dood, beter tot uiting te laten komen in het handboek. In deze bijdrage bespreken we op welke wijze deze ambitie is aangepakt en welke consequenties dit heeft gehad voor de

 16. Dossier: Begeleiding van slechthorende kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  A. voor in 't Holt

  2008-01-01

  Wat kan een reguliere school doen om ook slechthorende kinderen onderwijs te kunnen geven, in een klimaat waarin deze kinderen zich prettig voelen en tot hun recht komen? Inclusief onderwijs betekent dat elk kind de mogelijkheid krijgt om effectief onderwijs te volgen in de eigen buurt, waarbij

 17. Trauma bij kinderen en adolescenten: screening, diagnostiek en behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Verlinden, E.; Lindauer, R. J. L.

  2015-01-01

  Young people often experience one or more traumatic events during their life. About 16% develops a post-traumatic stress disorder (PTSD). Whereas trauma treatments are effective, untreated PTSD has serious consequences for the psychosocial development. Adequate screening, correct diagnosis and

 18. Nieuw ontdekte diabetes mellitus bij kinderen: Wel of niet opnemen?

  NARCIS (Netherlands)

  Hirasing, R.A.; Reeser, H.M.; Goor, J. van; Bruining, G.J.

  1996-01-01

  Initiation of therapy in a life-long disease such as insulin-dependent (type I) diabetes mellitus (IDDM) represents a dramatic event for the child and his family. Epidemiologic surveys in the Netherlands over the past 15 years show a marked increase in the incidence of IDDM among children 0 to 19

 19. Overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C M; Seidell, J C; van Mechelen, W.; Hirasing, Remy A

  2004-01-01

  The prevalence of overweight and obesity in children is increasing rapidly. This is alarming because obesity is associated with severe chronic diseases, such as type 2 diabetes mellitus. Obesity at young age is related to obesity at adult age. Consequently, the prevention of overweight from

 20. Insulineresistentie en diabetes mellitus type 2 bij kinderen met overgewicht

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C M; Delemarre-van de Waal, H.A.; Dekker, J M; Hirasing, Remy A

  2003-01-01

  The prevalence of overweight and obesity in children is increasing significantly. This increase is attended by an increase in diabetes type 2 in children and adolescents. The most important risk factor for the rise of insulin resistance amongst young people is overweight. The diagnostic criteria for

 1. Magnetische velden van hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Plas M van der; Houthuijs DJM; Dusseldorp A; Pennders RMJ; Pruppers MJM; LSO

  2001-01-01

  In response to the conclusion of the Health Council of the Netherlands that 'there is a reasonably consistent association between the occurrence of leukaemia in children and residence near overhead power lines' the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) requested RIVM to

 2. Kwalitatieve ondervoeding door onjuiste bijvoeding bij boslandcreoolse kinderen in Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  van der Crabben, S. N.; Heymans, H. S.; van Kempen, A. A.; Holman, R.; Sauerwein, H. P.

  2004-01-01

  OBJECTIVE: To determine whether the increase in the percentage of stunted growth in Bush Negro infants in the interior of Surinam is related to an absolute food (i.e. energy) shortage or to a shortage of protein. DESIGN: Descriptive. METHOD: In the villages of Dan and Botopasi, children aged 2-5

 3. Richtlijn 'diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen'

  NARCIS (Netherlands)

  Seídell, J C; Beer, A.J.; Kuijpers, T.

  2008-01-01

  The multidisciplinary guideline 'Diagnosis and treatment of obesity in adults and children' developed by the Dutch Institute for Healthcare Improvement (CBO) is based on published scientific evidence whenever possible. Diagnosis ofobesity requires a body-mass index (BMI) of 30 kg/m2 or more with

 4. Afvalwaterbeperking bij de melkwinning

  NARCIS (Netherlands)

  Wolters, G.M.V.H.; Nuninga, J.T.

  1993-01-01

  Op de Regionale Onderzoek Centra (ROC's) worden demonstraties ingericht over de afvalwaterproblematiek in de melkveehouderij. Hierbij worden de mogelijkheden van optimalisatie van het verbruik van water, energie en chemie bij de reiniging onderzocht.

 5. Celwandpolymeren bij mucor mucedo

  NARCIS (Netherlands)

  1977-01-01

  In dit proefschrift worden enkele aspecten van de structuur, synthese en interacties van celwandpolymeren bij Mucor mucedo beschreven. In het eerste Hoofdstuk worden enkele inleidende beschouwingen gegeven over celwanden en celwandpolymeren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan interacties

 6. Gedragsverandering bij diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen Boslooper; Sanne ter Schegget; dr. A.F. de Wild

  2016-01-01

  Gedragseconomen onderzoeken waarom mensen zich vaak niet laten leiden door hun eigen doel, maar door hun omgeving. Zij onderzoeken bijvoorbeeld gedragsverandering, zoals leefstijlaanpassing bij diabetes. Het blijkt dat diverse psychologische en sociologische fenomenen invloed hebben op

 7. Verkeersonveiligheid bij kinderen. Bijdrage voor het Symposium “Preventie van ongevallen bij kinderen”, Oosterbeek, 17 en 18 oktober 1978.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M.

  1978-01-01

  The paper was presented at the Symposium on Prevention of Accidents in which Children are involved, with the aim to emphasize the need of traffic accident prevention. In a traffic policy in which attention must be given to children and old people. The result of an accident is more severe for a child

 8. Resultaten bij witte en bruine kunststof roosters

  NARCIS (Netherlands)

  Haar, van der J.W.

  1997-01-01

  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft bij vleeskuikenouderdieren onderzocht of de kleur van kunststof roosters invloed had op het legnestgebruik. Bij de witte was het legnestgebruik net zo goed als bij de bruine.

 9. Overgewicht bij jonge kinderen en volwassenen: kwantificeren van de kloof tussen energie-inneming en energieverbruik

  NARCIS (Netherlands)

  Berg SW van den; Scholtens S; Wijga AH; Verschuren WMM; Boer JMA; CVG; PZO

  2006-01-01

  For the first time in the Netherlands the gap between energy intake and energy expenditure has been quantified for children and adults. Small daily changes in energy balance may, in the long term, make the difference between becoming overweight or not. Ten per cent of two-year olds either develop

 10. De relatie tussen zelfwaardering en gehechtheid aan ouders bij zevenjarige kinderen

  OpenAIRE

  Vékony, A.; Aggelen-Gerrits, Marleen H. van; Aken, M.A.G. van; Goudena, P.P.

  2004-01-01

  In the present study, the effects of attachment relationships on 7-year-olds' selfesteem were examined. It was examined whether a secure representation of attachment has positive effects on children's self-esteem. Furthermore, the predictive value of attachment to father and mother was tested. It was examined what the effects are of a secure attachment relationship to one parent, but an insecure to the other, of two secure attachment relationships, and of two insecure attachment relationships...

 11. De relatie tussen zelfwaardering en gehechtheid aan ouders bij zevenjarige kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Vékony, A.; Aggelen-Gerrits, Marleen H. van; Aken, M.A.G. van; Goudena, P.P.

  2004-01-01

  In the present study, the effects of attachment relationships on 7-year-olds' selfesteem were examined. It was examined whether a secure representation of attachment has positive effects on children's self-esteem. Furthermore, the predictive value of attachment to father and mother was tested. It

 12. Hypospadie en congenitale kromstand van de penis bij kinderen en de chirurgische behandeling daarvan

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, T. P. V. M.

  2006-01-01

  Hypospadias is a congenital defect of the penis in which the urethral orifice is located on the ventral aspect of the glans penis or, more proximally, on the shaft or scrotum. Some type of hypospadias occurs in approximately 1 in 200 boys. The defect can be minimal or so severe that the sex of the

 13. Asthma Symptoms in Early Childhood: A public health perspective [Astmasymptomen bij jonge kinderen: een volksgezondheids perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Hafkam-de Groen, E.

  2014-01-01

  This thesis focuses on asthma symptoms in early childhood. From a public health perspective, we aim to improve health and health-related quality of life through the prevention of asthma symptoms and by signaling, counselling or management of children who are at a high risk of developing asthma. The

 14. Antibioticagebruik bij kinderen en het gebruik van medicatie door de ouders

  NARCIS (Netherlands)

  De Jong, Josta; Bos, Jens H. J.; De Vries, Tjalling W.; De Jong-van Den Berg, Lolkje T. W.

  2014-01-01

  OBJECTIVE: Antibiotic drugs are frequently used for viral infections in children. It is probable that health beliefs and parental concern have great influence on the use of drugs in children. This study, performed in The Netherlands, investigates whether the use of antibiotics in children is

 15. Follow-up na 2 jaar van kinderen geboren bij 24 weken

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnoudse-Moens, C. S. H.; Rijken, M.; Swarte, R. M.; Andriessen, P.; ter Horst, H. J.; Mulder-de Tollenaer, S. M.; Koopman-Esseboom, C.; Laarman, A. R. C.; Steiner, K.; van der Hoeven, A. H. B. M.; Kornelisse, R. F.; Duvekot, J. J.; Weisglas-Kuperus, N.

  2017-01-01

  Since 2010 the guideline 'Guideline for perinatal policy in cases of extreme prematurity' has advised an active policy in infants born at 24 weeks gestation. We investigated how infants born at 24 and 25 weeks gestation in the first year following the implementation of the guideline had developed by

 16. Follow-up na 2 jaar van kinderen geboren bij 24 weken : Tit

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnoudse-Moens, C S H; Rijken, M; Swarte, R M; Andriessen, P; Ter Horst, H J; Mulder-de Tollenaer, S M; Koopman-Esseboom, C; Laarman, A R C; Steiner, K; van der Hoeven, A H B M; Kornelisse, R F; Duvekot, J J; Weisglas-Kuperus, N

  2017-01-01

  OBJECTIVE: Since 2010 the guideline 'Guideline for perinatal policy in cases of extreme prematurity' has advised an active policy in infants born at 24 weeks gestation. We investigated how infants born at 24 and 25 weeks gestation in the first year following the implementation of the guideline had

 17. 'Non-alcoholic fatty liver disease' bij kinderen : een nieuwe complicatie van obesitas

  NARCIS (Netherlands)

  Bocca, Gianni; Stolk, R.P.; Scheenstra, R.; Sauer, P.J.

  2008-01-01

  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) comprises a range of chronic liver diseases from simple steatosis to steatohepatitis and cirrhosis with liver failure. In children, NAFLD is mainly associated with obesity and metabolic syndrome, the results of an unhealthy lifestyle. Insulin resistance and

 18. Meer voorschriften voor flucloxacilline bij kinderen in zomer en vroege herfst door toename van impetigo

  NARCIS (Netherlands)

  De Jong, J.; Van Den Berg, P.B.; De Vries, T.W.; De Jong-van Den Berg, L.T.W.; de Jong, Josta

  2008-01-01

  Objective: In a study about antibiotic drug use we noticed an increase of flucloxacillin prescriptions in the summer and early autumn since 2002. An explanation might be the increase of impetigo among Dutch children. We investigated whether the use of other antibiotic drugs recommended by the

 19. Abortie bij courgette

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Limburg, W.; Doorduin, J.C.

  2005-01-01

  Bij courgette kan abortie van bloemen (geeltjes) en vruchtjes (zwartjes) een groot probleem vormen. Soms worden wel 30% van de bloemen en vruchtjes geaborteerd. Dit kost productie en extra arbeid, omdat geaborteerde vruchtjes moeten worden verwijderd. In 2005 is door PPO Glastuinbouw een onderzoek

 20. Bewaarrot bij pompoen beperken

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2007-01-01

  Vooral aan het eind van de bewaarperiode zijn veel pompoenen niet meer te verkopen door rot. Diverse schimmels zijn de oorzaak. Rot is te beperken door een zorgvuldige oogst en bewaring. Warmwaterbehandeling lijkt alleen te helpen bij rassen die minder bewaarbaar zijn. In deze publicatie de tips en

 1. Therapietrouw bij COPD.

  NARCIS (Netherlands)

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn bijna 600.000 mensen met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) die daarvoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen [1]. Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken, waardoor mensen moeite hebben met ademhalen en minder energie hebben. Roken is verreweg de meest

 2. Therapietrouw bij COPD.

  OpenAIRE

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn bijna 600.000 mensen met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) die daarvoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen [1]. Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken, waardoor mensen moeite hebben met ademhalen en minder energie hebben. Roken is verreweg de meest voorkomende oorzaak van COPD. Klachten zijn continu aanwezig en mensen kunnen daarnaast een plotselinge verergering van de klachten hebben (longaanval). Bijna alle mensen met COPD gebruiken medicijnen vo...

 3. Breekstelen bij anjer : praktijkinventarisatie 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.; Hulst, J.; Slootweg, G.

  2004-01-01

  Een van de belangrijkste problemen in de teelt en afzet van anjers is het breken van de stelen bij het verwerken van de anjers (oogsten, bossen ompakken). Dit probleem kan optreden direct na de oogst, maar kan ook in de afzetketen, bij exporteur of detaillist. Het probleem is rasafhankelijk en komt

 4. Diabeteszorg bij jongeren kan beter

  NARCIS (Netherlands)

  2018-01-01

  De stap van kinderarts naar internist is voor veel jongeren groot. Om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen, zijn verbeteringen nodig. Dat blijkt uit het onderzoeks- en verbeterprogramma Betere Transitie bij Diabetes onder 384

 5. Metafysica en fysica bij Descartes

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, Pieter van der

  1961-01-01

  Ons rest tenslotte nog, in het kort aan te geven door welke gezichtspunten wij ons bij de bespreking en beoordeling van het verband tussen metafysica en fysica bij Descartes hebben laten leiden. Wij kunnen, samenvattend, zeggen dat Descartes ons in zijn denken met drie fundamentele .problemen heeft

 6. Tritrichomonas foetus bij de kat

  NARCIS (Netherlands)

  van der Leij, W.J.R.

  Tritrichomonas foetus-infecties bij katten verlopen vaak symptoomloos, maar kunnen ook tot chronische colitis leiden. Klinische klachten worden vooral gevonden bij jonge raskatten. Of dit te maken heeft met de leefomstandigheden van raskatten of met een verhoogde gevoeligheid is niet duidelijk. De

 7. Waarom kinderen hun (pleeg)ouders bij een verbod gehoorzamen of juist niet - Een onderzoek naar de innerlijke logica van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Okma, Krista; Singer, E.

  2002-01-01

  This paper discusses the results of a study on children's perspective (called: inner logic) on disciplinary conflicts with their (foster) parents. Most children accept parental authority, but also defend their personal autonomy and loyalties to peers. Only own children (children who live by their

 8. Ervaren stressoren bij Peruviaanse universiteitsstudenten

  OpenAIRE

  Van den Broucke, Stephan; Chau, Cecilia

  2011-01-01

  Achtergrond: Omgaan met de ontwikkelingstaken van de adolescentie kan leiden tot psychische druk. Ofschoon de specifieke stressoren die jonge mensen ervaren sterk afhankelijk zijn van de culturele context waarin zij opgroeien, is er maar weinig onderzoek verricht naar de stress en naar de manieren om ermee om te gaan bij jongeren in landen buiten Noord-Amerika of Europa. Doelstelling: Nagaan van ervaren stressoren en coping- mechanismen bij Peruviaanse universiteitstudenten. Meth...

 9. Energieverbruik bij huisvesting vleeskuikens op een verhoogde strooiselvloer

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.

  1993-01-01

  Het voortdurend beluchten van de geproduceerde mest bij een verhoogde strooiselvloer bij vleeskuikens geeft een verhoging van de electriciteitskosten in vergelijking met de traditionele huisvesting van vleeskuikens.

 10. Onderzoek bij de lerarenopleiding informatica

  NARCIS (Netherlands)

  Diepen, N.M.; Perrenet, J.C.; Zwaneveld, B.

  2007-01-01

  Bij diverse universiteiten zijn eerstegraads opleidingen informatica van start gegaan of in ontwikkeling. Ook wordt gewerkt aan samengaan met de lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde en scheikunde. In de vorige TINFON werden de ontwikkelingen beschreven die tot deze opleiding hebben geleid. In het

 11. Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun

 12. Levende boerderij, lerende kinderen : beschrijving en effecten van verschillende vormen van educatie op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.; Haubenhofer, D.K.; Meer, van der I.M.; Kamp, van der N.; Schreurs, E.; Schuler, Y.D.

  2009-01-01

  Verschillende vormen van boerderij-educatie werden onderzocht. Te weten: excursie, boerderijweek, boerderij-atelier en boerderijschool. Van elk van deze vormen is onderzocht welk effect ze hadden op de kinderen. Voor de verschillende vormen zijn aanbevelingen opgesteld die moeten leiden tot een

 13. Besparen op kali-bemesting bij kropsla

  NARCIS (Netherlands)

  Neuvel, J.J.; Weijers, G.; Titulaer, H.H.H.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Opbrengst krop (ton/ha) bij 4 kalitoestanden en een gift van 240 kg/ha K20; 2) Opbrengst krop (ton/ha) bij een gift van 0,60, 120, 240, en 480 kg/ha K2O; 3) Kali-opname in de krop (kg K20 per ha); 4) K-opname van de krop (kg K2O per ha) bij 4 kalitiestanden en een

 14. Kom je buiten spelen: een advies over onderzoek naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den A.E.

  2007-01-01

  In dit advies wordt op systematische wijze nagegaan wat de mate van bewijskracht is voor de breed gedeelde veronderstelling dat contact met natuur van belang is voor de gezondheid en het welzijn van kinderen.

 15. Mogelijkheden en beperkingen van de cognitieve gedragstherapie bij kinderen. / Posibilities and limitations of cognitive behavior therapy with children.

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, P.J.M.

  1986-01-01

  Discusses the current status of cognitive behavior therapy with children (CBTC). It is maintained that this movement has been innovative mainly in terms of the development of new therapeutic interventions, whereas theoretical and assessment issues have been neglected and will require more serious

 16. Niets is wat het lijkt?! Cognitieve gedragstherapie als behandeling voor angststoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS

  NARCIS (Netherlands)

  Tops, Wim; Heyns, Eric; Van Broeck, Nady

  2016-01-01

  An autismspectrum disorder (ASD) is a developmental disorder with a high degree of comorbidity. Anxiety disorders are the most common double diagnoses in ASD. Some researchers claim that anxiety disorders are a part of the broader phenotype of ASD. If so, specific interventions for anxiety disorders

 17. Vergiftigingen bij kinderen van 0 tot en met 5 jaar en de effectiviteit van kinderveilige verpakkingen (tussenrapportage)

  NARCIS (Netherlands)

  Vriend I; Zoelen GA van; Vries I de; Schellart M; Hartog P den; Mulder S; Meulenbelt J; VIC

  1999-01-01

  Research of the Consumer and Safety Foundation (SCV) has revealed that approximately 1850 children, aged 0 to 5 years needed to be hospitalised each year following accidental intoxication. The National Poisons Control Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment

 18. Wel of geen paracetamol bij kinderen met koorts? [Risks and benefits of paracetamol in children with fever

  NARCIS (Netherlands)

  de Bont, E.G.P.M.; Brand, P.L.P.; Dinant, G.J.; van Well, G.T.J.; Cals, J.W.L.

  2014-01-01

  Worldwide, paracetamol is the most commonly used antipyretic for children and the drug of first choice for reducing fever named in the majority of practice guidelines. However, whether or not it is necessary or desirable to treat fever is questionable. The provision of accurate information on the

 19. Obesitas bij kinderen in China: prevalentie, determinanten en gezondheid = Childhood obesity in China: prevalence, determinants and health

  NARCIS (Netherlands)

  Li Yanping,

  2007-01-01

  Over the past two decades, China has been undergoing rapid socio-economic and nutrition transitions. Along with these transitions, childhood obesity and its related metabolic and psychological abnormalities are becoming serious public health problems in China. However, no national figures on the

 20. Antibioticaresistentie van uropathogenen bij vrouwen vanaf 70 jaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Donker, G.A.

  2006-01-01

  Inleiding: Urineweginfecties (UWI’s) behoren tot de meest voorkomende infecties bij vrouwen en de prevalentie stijgt substantieel bij toenemende leeftijd, namelijk van beneden de 70 jaar 5 tot 10% tot ongeveer 20% bij 80-plussers. Ook recidiverende UWI’s komen bij post-menopauzale vrouwen meer voor

 1. Glucose-homeostase bij diabetes mellitus

  NARCIS (Netherlands)

  Oosten, Hessel Rienk

  1988-01-01

  In dit proefschrift worden enige aspecten van de glucosehomeostase bij type I (insuline afhankelijke) diabetes mellitus behandeld. Deze aspecten betreffen onder meer: het effect van verschillende glucosespiegels op de glucosebehoefte bij lage (±10 mE/m²/min) en verhoogde (30 mE/m²/min)

 2. Kruiden en plantextracten tegen wormen bij pluimvee

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.

  2008-01-01

  Knoflook en papaja lijken kansrijke middelen voor de bestrijding van wormen bij pluimvee. Dit blijkt uit een literatuurstudie door onderzoekers van WUR-ASG naar planten die preventief of curatief werken tegen wormen bij pluimvee. Fythotherapeutica zijn geneesmiddelen, waarvan de actieve ingrediënten

 3. De visie van Turkse en Marokkaanse moeders op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelore Van der Eecken

  2015-03-01

  perceptions cannot be separated from the wider social context, policymakers cannot rely solely on individual approaches. De visie van Turkse en Marokkaanse moeders op de vrijetijdsbesteding van hun kinderenIn dit artikel presenteren we de bevindingen uit een studie naar de visie van Turkse en Marokkaanse moeders met betrekking tot de vrijetijdsbesteding van hun kinderen en wat de betekenis is van etnisch-religieuze factoren, genderopvattingen en de leefomstandigheden hierbij. De studie is gebaseerd op dertien interviews met Turkse en Marokkaanse moeders afkomstig uit drie steden in Vlaanderen, namelijk Lokeren, Sint-Niklaas en Gent. De resultaten tonen aan dat de visie van ouders het resultaat is van een wisselwerking tussen verschillende factoren, waaronder etnisch-religieuze aspecten, genderopvattingen en de leefomstandigheden van ouders. Aan de hand van onze bevindingen reiken we enkele spanningsvelden aan waarover nagedacht kan worden bij het uitbouwen van een (jeugd-beleid.

 4. Een inleiding in het filosoferen : Filosoferen met kinderen op de Bloemhofschool

  NARCIS (Netherlands)

  W. Pols

  2012-01-01

  Het project Fysieke Integriteit startte in september 2008. In dit project gaat het om samen handelen, samen ervaren en samen denken. Filosofie neemt binnen dit project een belangrijke plaats in: het doordenkt de ervaringen die bij judo, het koken en het tuinieren opgedaan zijn. Bij die drie

 5. Ervaringskennis en dilemma’s van professionals in preventief en omgevingsgericht werken met ouders en kinderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeannette Doornenbal

  2015-12-01

  generalist focus. Time forms a third organizational dilemma, not only with respect to balancing administrative tasks, team formation, and the time needed for the families, but also with respect to a healthy balance between work and private life. Finally, the relationship between the parent organization and the interdisciplinary team is sometimes strained.The preventive and environment-centred approach appears to be a promising one for CJGs and it can and should be strengthened further. Our advice is to further develop the preventive and environment-centred approach of experienced professionals by promoting self-aware, T-shaped professionals working in an interdisciplinary context within improvised teams. Management, administration and policy should be adapted to facilitate this new way of working, particularly by offering professionals the space to further develop their skills in relation to the preventive and environment-centred approach. SAMENVATTING Ervaringskennis en dilemma’s van professionals in preventief en omgevingsgericht werken met ouders en kinderenDe transitie en transformatie in het sociale domein vraagt van jeugdprofessionals een nieuwe manier van werken, namelijk preventief en omgevingsgericht. Preventief en omgevingsgericht werken kent vier aspecten: 1. aansluiten bij de leefsituaties van ouders ter bevordering van eigen kracht; 2. werken aan sociale cohesie ten behoeve van het pedagogisch klimaat in de wijk; 3. het mobiliseren en/of vergroten van het sociaal netwerk van ouders, 4. signaleren van risico’s en ingrijpen waar nodig. Dit artikel gaat over de vraag hoe professionals die met ouders werken handen en voeten geven aan deze nieuwe werkwijze, welke ervaringen ze hierbij opdoen en welke dilemma’s ze tegenkomen. Deze vraag is onderzocht door professionals werkzaam in twee Centra voor Jeugd en Gezin in de stad Groningen te volgen in hun dagelijks werk. Daarbij is gebruik gemaakt van een methode die gericht is op het ontdekken van hun

 6. Builenbrand geeft opbrengst- en kwaliteitsverlies bij snijmais

  NARCIS (Netherlands)

  Wel, van der C.

  1994-01-01

  In sterk aangetaste maos moet de voederwaarde met in-vitro-onderzoek worden vastgesteld. Door het lagere drogestofgehalte van aangetaste planten zijn de verliezen in de kuil groter dan bij een gezond gewas.

 7. Kruiden en plantextracten tegen wormen bij pluimvee

  OpenAIRE

  Mul, M.F.

  2008-01-01

  Knoflook en papaja lijken kansrijke middelen voor de bestrijding van wormen bij pluimvee. Dit blijkt uit een literatuurstudie door onderzoekers van WUR-ASG naar planten die preventief of curatief werken tegen wormen bij pluimvee. Fythotherapeutica zijn geneesmiddelen, waarvan de actieve ingrediënten alleen bestaan uit planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan. Het toepassen van deze middelen kan het gebruik van allopatische middelen in de pluimveesector vermindere...

 8. Bemiddelend bestuur : Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming

  NARCIS (Netherlands)

  Tolsma, Hanna

  2008-01-01

  Nederlandse abstract: Bestuurlijke besluitvorming zorgt geregeld voor conflicten met burgers. De reden is dat bij overheidsbesluiten vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Bestuursorganen maken daarom in toenemende mate gebruik van bemiddeling. Bij de behandeling van zienswijzen of bezwaren

 9. Ammoniakemissie bij kraamzeugen en gespeende biggen in de scharrelvarkenshouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Verdoes, N.; Altena, H.; Asseldonk, van M.G.A.M.

  2001-01-01

  Doel van dit onderzoek was om via eenvoudige bouwkundige maatregelen de ammoniakemissie bij gespeende scharrelbiggen en bij zeugen gehuisvest in het scharrelkraamhok Raalte te reduceren tot onder de drempelwaarde van Groen Label.

 10. Glucosetolerantie, insulinereserve en micro-angiopathie. Een onderzoek bij prediabetes, acromegalie en hypertriglyceridemie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, Ouwe de

  1975-01-01

  In hoofdstuk I wordt een literatuuroverzicht gegeven van de kennis van de insuline-afgifte, in nuchtere toestand en na stimulatie, bij controlepersonen, bij patienten met diabetes mellitus en bij genetisch belaste personen rret een normale glucosetolerantie. ... Zie: Samenvatting

 11. Voermaatregelen sorteerden geen positief effect bij vleeseenden

  NARCIS (Netherlands)

  Buisonjé, de F.E.; Getkate, J.A.; Enting, H.

  1997-01-01

  In een Spelderholt-proef is gekeken naar mogelijkheden om via voermaatregelen het optreden van pootproblemen bij Peking-eenden te verminderen. Deze maatregelen betroffen de verschijningsvorm, beschikbaarheid en samenstelling van het voer. Tevens is het effect van deze aanpassingen op technische

 12. Welzijnsrichtlijn vleeskuikens : 20 lux bij vleeskuikens : het kan

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  2009-01-01

  De lichtsterkte op ooghoogte van de kuikens moet op 80 procent van het vloeroppervlak minimaal 20 lux bedragen, volgens de EU-welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens. Momenteel worden vleeskuikens gehouden bij lichtsterktes die lager zijn vanwege de vrees voor stress en onrust bij de kuikens. Uit

 13. De relatie tussen stikstofopname en gewasreflectie bij vijf buitenbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiel, van de A.J.M.; Smit, A.L.; Uenk, D.; Krijger, D.J.; Kreij, de C.

  2002-01-01

  Bij buitenbloemen is er een grote variatie aan gewassen. Het is daarom niet mogelijk om voor ieder gewas afzonderlijk bemestingsonderzoek uit te voeren. Een N -opnamecurve is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van bijmestsystemen. Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om met

 14. De kwaliteit van SERVQUAL: een toepassing bij zeven dienstverlenende organisaties

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  1993-01-01

  textabstractHet SERVQUAL-model met bijbehorende standaardvragenhijst is een hulpmiddel bij de diagnose van kwaliteitsproblemen in dienstverlening. De methode mag zich in een groeiende belangstelling verheugen bij dienstverleners in de praktijk. In dit artikel worden de resultaten vergeleken van een

 15. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 16. De dynamiek van cognitie en emotie in de ontwikkeling van angststoornissen bij kinderen. / The dynamics of cognition and emotion in the development of anxiety disorders in children

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, P.J.M.

  2002-01-01

  Discusses distorted cognitions and dysfunctional cognitive processes, such as biased attention and memory, which appear to be associated with anxiety problems in children. Research on the specificity of this association is analyzed. Further, studies on the development of an anxious cognitive style,

 17. Partiële in plaats van complete splenectomie bij kinderen voor pathologische stadiëring van de ziekte van Hodgkin

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekstra, H J; Tamminga, R Y; Timens, W

  1993-01-01

  OBJECTIVE: Evaluation of partial splenectomy in children for pathological staging of Hodgkin's disease. DESIGN: Prospective clinical study. PLACE: University Hospital Groningen. METHOD: From 1982 to 1988, 12 children with Hodgkin's disease underwent partial splenectomy during laparotomy for

 18. Richtlijn 'Astma bij kinderen (0-19 jaar' voor de jeugdgezondheidszorg [Guidelines for 'Asthma in children (ages 0-19)' for youth healthcare

  NARCIS (Netherlands)

  Breuning-Boers,J.M.; Heerdink, M.; Kamphuis,M.; Gameren-Oosterom, H. van; Lanting,C.

  2012-01-01

  The objective of the evidence-based guidelines 'Asthma in children (ages 0-19)' for youth healthcare (CHC) is the prevention and reduction of asthma symptoms. The guidelines contain a lot of recommendations that apply to all disciplines in healthcare that deal with children. Primary prevention

 19. Twintig jaar coeliakie bij kinderen in Nederland: Meer diagnosen en een veranderde verschijningsvorm [Twenty years of childhood coeliac disease in the Netherlands: More diagnoses and changed clinical picture

  NARCIS (Netherlands)

  George, E.K.; Mearin, M.L.; Kanhai, Sh.M.; Franken, H.C.M.; Houwen, R.H.J.; Hirasing, R.A.; Vandenbroucke, J.P.

  1998-01-01

  Objective. To assess the incidence of childhood coeliac disease in the Netherlands and to study the clinical features. Design. Prospective. Setting. Leiden University Medical Centre, Leiden, the Netherlands. Method. Cases of childhood coeliac disease in the Netherlands in 1993-1995 were identified

 20. Malaria diagnose bij kinderen: accuraatheid en kwaliteit van sneltesten:Malaria diagnosis in children: accuracy and quality of rapid diagnostic tests

  OpenAIRE

  Maltha, Jessica

  2013-01-01

  115%;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="EN-US">Malaria is an infectious disease caused by the Plasmodium parasite whichreplicates in red blood cells. Almost half of the world population is at risk of acquiring ...

 1. Hora est 7. Is positiviteit het geheime ingrediënt? Cariës, overgewicht en probleemgedrag bij kinderen: de rol van ouders en het gezin

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong-Lenters, M.

  2016-01-01

  In this doctoral research project the relationship between, on the one hand, parenting and the functioning of families, and, on the other, child dental health were measured on the basis of interviews, questionnaires and observations of parent-child interaction. The groups studied consisted of

 2. Kwaliteit van leven bij kinderen met sikkelcelziekte in de regio Amsterdam [Quality of life of children with sickle cell disease in the Amsterdam area

  NARCIS (Netherlands)

  Kater, A.P.; Heijboer, H.; Peters, M.; Vogels, T.; Prins, M.H.; Heymans, H.S.A.

  1999-01-01

  Objective. To determine the differences in quality of life between children with sickle cell disease and healthy immigrant children. Design. Descriptive, comparative. Method. The quality of life of children with sickle cell disease between 5 and 15 years old being treated in the Emma Children's

 3. Stimulant treatment in children : A Dutch perspective

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, Adrianne

  2006-01-01

  Stimulantia zijn medicijnen geregistreerd voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen. ADHD is met een prevalentie van 3-5% de meest voorkomende psychiatrische aandoening onder kinderen en wordt gekenmerkt door concentratieproblemen, hyperactiviteit en

 4. Artikelbespreking. Koorts:Kennis, attitude beinvloedende factoren bij de kindervepleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  de Neef, Marjorie; van Woudenberg, Vivi

  2007-01-01

  Conclusie van het onderzoek: koortsmanagement dient een integraal onderdeel van het verpleegkundig handelen te zijn. Inventarisatie van kennis, attitude en beinvloedende factoren is zinvol en kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van een verpleegkundige richtlijn

 5. Moeilijk te sturen met groeilicht: drie belichtingssystemen onderzocht bij paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, H.; Hogendonk, L.

  2005-01-01

  De stuurbaarheid van paprika is moeilijk zonder buitenlicht, maar ook mét groeilicht. De productieverschillen tussen de drie verschillende belichtingssystemen zijn minimaal. Bij het systeem dat de meeste kilo's geeft, de vaste belichting, zijn de kosten het laagst.

 6. RAAK MKB Wireless Sensortechnologie bij calamiteiten : Werkpakket 3 Proximity

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van H. (Henk); Sondervan, N. (Niels)

  2011-01-01

  Het project Wireless Sensor Technologie bij Calamiteiten is een samenwerkingsverband tussen Saxion, Thales Nederland (de dochterondernemingen D-CIS Lab en Iseti), Ambient Systems, Ti-WMC, het beveiligingsbedrijf Vigilat, het Regionaal Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidsregio’s

 7. Uitwerking Richtsnoer 'Enuresis nocturna' voor kinderen met hardnekkige klachten [Further development of 'Enuresis nocturna' guidelines for children with persistent problems

  NARCIS (Netherlands)

  Hirasing, R.A.; Leerdam, F.J.M. van; Sukhai, R.N.; Capelle, J.W. van; Froeling, F.M.J.A.; Vijverberg, M.A.W.

  2004-01-01

  Om een kind met hardnekkige klachten van enuresis nocturna droog te krijgen, is het van belang om na te gaan welke factoren een rol spelen bij het bedplassen en waarom eerdere behandeling is mislukt. Het gebruik van een mictielijst is hierbij onmisbaar. De behandeling moet op maat worden gegeven. De

 8. E-books bij de RUG : Een update

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 9. Stapeling van stigma? Interculturele aspecten van stigma bij psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogsteder, M; Veling, Willem; van Weeghel, Jaap; Pijnenborg, Marieke; van 't Veer, Job; Kienhorst, Gerdie

  2015-01-01

  Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak

 10. Stuurlicht bij anjer - Consultancy: Vergelijking van LED lampen en gloeilampen

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.

  2013-01-01

  Als gevolg van nieuwe wetgeving zullen gloeilampen vervangen moeten worden. De kwekers moeten nu kiezen tussen de alternatieven; LED lampen of spaarlampen. In een onderzoek in de praktijk in 2012 zijn op twee bedrijven proeven aangelegd. Op 1 bedrijf bij 2 rassen en op een ander bedrijf met 2

 11. Bij bijna alles om je heen is TNO betrokken

  NARCIS (Netherlands)

  Schijndel-de Nooij, M. van

  2010-01-01

  Als iemand ir. Margriet van Schijndel vijf jaar geleden had verteld dat zij nu zou werken bij TNO Automotive, zou zij hem niet hebben geloofd. Nu werkt zij er met zeer veel plezier. ‘Het prettige van TNO is dat het een zeer brede organisatie is waarbinnen je zelf kunt ontdekken welk vakgebied of

 12. Antibiotica helpen niet bij endodontische pijn. Wat wel?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Waal, S.; Aps, J.K.M.; Boxum, S.C.; De Bruyne, M.A.A.; Jacobs, R.; van der Meer, W.J.; Nienhuijs, M.E.L.

  2018-01-01

  De beleving van pijn wordt door meerdere factoren beïnvloed. Bij de bestrijding van pijn van endodontische oorsprong moet dus rekening worden gehouden met meerdere factoren. Denk aan de drie pijlers: voorlichting, behandeling en nazorg. Een professionele houding is zeer belangrijk. Schrijf in geen

 13. WP3: wettelijke regelingen over gebruik van kruiden bij landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Noordam, M.Y.; Kleter, G.A.

  2007-01-01

  Dit rapport is geschreven in het kader van het LNV onderzoeksproject FYTO-V (www.fytov.nl) en beschrijft de wettelijke regelingen voor het gebruik van kruiden bij landbouwhuisdieren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik van kruiden als onderdeel van diervoeder, als aanvullend diervoeder, als

 14. Vermindering van ammoniakemissie door mestkoeling bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Beurskens-Voermans, M.P.; Kaa, van der C.C.R.

  1997-01-01

  In de periode april tot en met juni 1996 is op het Varkensproefbedrijf te Sterksel onderzoek verricht naar de ammoniakemissie bij gespeende biggen, gehuisvest op een volledig roostervloer. De toplaag van de mest werd gekoeld met behulp van het R&R koeldeksysteem.

 15. Erwinia chrysanthemi ook bij ploffers in Dahlia boosdoener

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2006-01-01

  Sinds een aantal jaren komt bij de stekproduktie van Dahlia veel uitval voor door ploffers. Na het verhogen van de kastemperatuur vallen de knollen natrot weg. Bovendien kan verdere besmetting snel om zich heen grijpen. Onderzoek heeft aangetoond dat de bacterie Erwinia chrysanthemi de veroorzaker

 16. Ziek en Zeer : Tulpengalmijt niet te detecteren bij tulpenoogst

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2012-01-01

  Bij onderzoek naar het hoe en in welke vorm tulpengalmijt tijdens de oogst met tulpenbollen in de bewaring terecht kan komen is gebleken dat dit in representatieve monsters niet is te detecteren. Dit lijkt een bevestiging voor het algemene idee dat de grote meerderheid van de bollen zijn besmetting

 17. Biobed moet waswater van vuile veldspuit reinigen : bij Proefboerderij Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Zevenbergen, G.J.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2009-01-01

  Om het afvalwater dat bij het schoonmaken van de veldspuit vrijkomt te reinigen, staat op het proefbedrijf PPO Vredepeel een biobed. Zo’n eenvoudig en goedkoop aan te leggen bed moet de gewasbeschermingsmiddelen in het water afbreken. De verwachtingen zijn hooggespannen

 18. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VI: Yersinia enterocolitica

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Yersinia enterocolitica kan bij de mens aanleiding geven tot verschillende ziektebeelden. Het meest wordt de acute enterocolitis beschreven, vooral bij zeer jonge kinderen, maar daarnaast zijn ook de acute mesenteriale lymfadenitis en terminale ileitis (pseudoappendicitis) bekend. Dragerschap

 19. Comorbidity in childhood asthma

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, Eric Peter

  2016-01-01

  Dit proefschrift heeft als focus comorbiditeit bij kinderen met astma en de impact hiervan op de astma. Comorbiditeiten in kinderen met astma zijn allergische rhinitis(AR), dysfunctioneel ademen(DA) en depressieve aandoeningen. De prevalentie van AR in kinderen met astma is 76.2%. AR was vastgesteld

 20. Comorbidity in childhood asthma

  OpenAIRE

  de Groot, Eric Peter

  2016-01-01

  Dit proefschrift heeft als focus comorbiditeit bij kinderen met astma en de impact hiervan op de astma. Comorbiditeiten in kinderen met astma zijn allergische rhinitis(AR), dysfunctioneel ademen(DA) en depressieve aandoeningen. De prevalentie van AR in kinderen met astma is 76.2%. AR was vastgesteld in maar 56.1%. Ongecontroleerd astma komt vaker voor bij kinderen met AR. De invloed op de astma controle verdwijnt wanner er behandeld wordt met intra-nasale steroïden. DA in kinderen met astma w...

 1. Technisch en teeltkundig onderzoek bij toepassing van rest- en afvalwarmte : projektteam Rest- en Afvalwarmte over de periode 1984 - '86

  NARCIS (Netherlands)

  Post, van der C.J.; Knies, P.; Koning, de A.N.M.

  1987-01-01

  Het onderzoek spitste zich toe op: toepassingsmogelijkheden van water met een temperatuur van 40 graden Celsius of lager bij teelten van groente- en bloemisterijgewassen in de grond; wortel- en luchttemperatuurregimes bij verwarming van potplanten via verwarmde tabletten; en warmte en

 2. Assessing gross motor function, functional skills, and caregiver assistance in children with cerebral palsy (CP) and cerebral visual impairment (CVI)

  NARCIS (Netherlands)

  Salavati, Abul

  2016-01-01

  De inhoud van dit proefschrift heeft betrekking op kinderen met aangeboren hersenbeschadiging, Cerebrale Parese (CP), bij wie ook sprake is van onder andere visuele waarnemingsproblemen. Bij kinderen met CP kunnen problemen op het gebied van visuele waarneming in het oog en/of in de hersenen

 3. Optimalisatie performance van vleeskuikens bij mobiel voer- en drinksysteem (scanFeeder) op praktijkbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Veldkamp, T.

  2007-01-01

  Het gebruik van de Ridder ScanFeeder, een mobiel voer- en drinksysteem met strooiselbeluchting voor vleeskuikens, geeft een betere strooiselkwaliteit (ruller en droger strooisel) en minder voetzoolaandoeningen. De technische resultaten bij dit systeem blijven echter achter bij die van een

 4. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 5. Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag : toepassing van LED-licht technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Ieperen, van W.; Hogewoning, S.W.; Dam, ten E.

  2011-01-01

  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar daglengte verlenging tijdens de korte dag bij chrysant met behoud van bloei door sturing met speciale LED belichting. In klimaatkamerproeven met LEDs (zonder natuurlijk licht) kon bij Chrysant bloemknopaanleg worden geïnduceerd onder een lange dag (LD),

 6. Winter-APK voor bijen : Helpt u deze winter mee bij het praktijkonderzoek?

  NARCIS (Netherlands)

  Som de Cerff, B.; Cornelissen, B.; Moens, F.

  2013-01-01

  Om de risico’s van een aanrijding bij sneeuw en gladheid te verminderen, laten steeds meer automobilisten bij het monteren van winterbanden ook een wintercontrole uitvoeren. Zou een dergelijke controle voor de winter ook schade aan onze volken in de vorm van wintersterfte kunnen verminderen? Dat zou

 7. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 8. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte

 9. Vorderingen bij betere handhaving nuttige bestrijders in kas : Naar een echte geïntegreerde bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Messelink, G.J.

  2014-01-01

  Bij biologische bestrijding is de gebruikelijke vraag: welke natuurlijke vijand pakt de plaag het beste aan? Maar het is tijd voor een andere basisvraag: welke natuurlijke vijanden passen het best bij je gewas en het aangeboden voedsel? Zo’n insteek vergroot de kans dat ze zich lang handhaven in de

 10. Afdekken biedt beste garantie op voorkómen vorstschade bij kwee-onderstammen

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Steeg, van der P.A.H.

  2012-01-01

  Al direct na de vorstperiode in februari 2012 waren er verschillen in bruinverkleuring van de bast bij vijf typen kwee-onderstammen in een proef met Conference. Bij het aansnijden van enkele onderstammen bleek toen dat de onderstammen die gedurende de winter met champost afgedekt waren geweest nog

 11. Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathalie Groot

  2013-09-01

  Full Text Available Social networks in Family Group Conferencing As a result of the political reform of the social welfare agenda in the Netherlands, a different approach in professional care is needed. The focus should shift from professional help to strengthening the capabilities of clients and mobilizing support from their social network. Family Group Conferencing (FGC is increasingly used to accomplish this goal. International research indicate that FGC is an effective measure in youth care to widen the circle of those from whom help can be derived. There is limited knowledge on the composition of social networks during a family group conference. Who is invited to the conference and does the composition of the social network influence the FGC? Based on a desk research of 47 cases in the Dutch youth care system, we describe five different types of social networks operating during a family group conference: family networks, friend networks, household networks, mixed networks and professional networks. Using Granovetters theory on “strong ties” and “weak ties” we make plausible that mixed network offers the best chance of achieving social capital. With this knowledge FGC coordinators can become sensitive to which strong and weak ties need to be invited for the conference. Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties De transitie van de Jeugdzorg en delen van de AWBZ naar de gemeente vraagt een andere aanpak in het welzijnsbestel. Voordat professionele hulpverlening wordt ingeschakeld zal eerst gekeken moeten worden naar wat burgers zelf kunnen oplossen, al dan niet geholpen door hulpbronnen uit het eigen sociale netwerk. In toenemende mate worden Eigen Krachtconferenties (EK-c’s ingezet om mensen op hun zelf- en samenredzaamheid aan te spreken. Internationaal onderzoek toont aan dat deze conferenties vooral in de jeugdhulpverlening effectief zijn waar residentiële zorg- en pleegzorgplaatsingen succesvol worden teruggedrongen met EK-c’s. Doel van

 12. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 13. Bemiddelen bij conflicten tussen buren : Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peper, Bram; Spierings, Frans; Jong, Wiebe de; Blad, John; Hogenhuis, Stijn; Altena, Vanessa van

  1999-01-01

  In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige bemiddelaars bij burenruzies. Deze vrijwillige bemiddelaars vormen een afspiegeling van de sociale en etnische samenstelling van de betreffende buurten. Naast een procesanalyse,

 14. Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, van G.

  1996-01-01

  Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit

 15. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 16. Visziekten in Nederland, een terugblik: 20 jaar diagnoses bij het visziektenlaboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.

  2005-01-01

  Enkele in Nederland veel voorkomende ziekten bij vissen van de afgelopen twintig jaar. Eel Virus European, Eel Virus European X, Herpesvirus van Paling, Infectieuze Hematopoietische Necrose, Infectieuze Pancreatische Necrose, Koi Herpes Virus, Snoekvirus, Spring Viremia of Carp, Virale

 17. (CRA)Ervaringen met een terugvalpreventie programma gecombineerd met naltrexon bij opiaatafhankelijken: effect op verslavingsgedrag en predictieve waarde van psychiatrische comorbiditeit

  NARCIS (Netherlands)

  Roozen, H.G.

  2000-01-01

  achtergrond Naltrexon, een opiaatantagonist, raakt steeds meer in de belangstelling bij de behandeling van verslaafden aan opiaatpreparaten. De effecten van dit medicijn lijken het best te beklijven wanneer het als adjuvans bij een psychosociaal programma wordt voorgeschreven, zoals in een

 18. Handelen op basis van theory of mind-kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum. / Working on the basis of theory of mind knowledge in children from the autistic spectrum

  NARCIS (Netherlands)

  Begeer, Sander; Rieffe, Carolien; Meerum-Terwogt, Mark; Stockmann, Lex

  2001-01-01

  Studied the role of theory of mind capabilities in the task performance of high-functioning male and female school-age children with autism. In the Netherlands, 10 Ss with autism aged 6 yrs 8 mo to 11 yrs 4 mo (Experimental Group 1), 12 Ss with pervasive developmental disorders not otherwise

 19. Lichamelijke beperkingen en andere gezondheidsproblemen bij kinderen in het speciaal onderwijs in vergelijking met het regulier onderwijs [Physical limitation and other health problems in children who go to schools for special education compared with mainstream education

  NARCIS (Netherlands)

  Reijneveld, S.A.; Spee-Van Der Wekke, J.; Verloove-Vanhorick, S.P.

  2003-01-01

  Many children with developmental problems, especially with problems in cognition or in social and emotional functioning, go to schools for special education. Whether pupils in special education have more physical limitations, handicaps and other health problems than pupils in mainstream education

 20. Een twee-trajectenmodel voor de ontwikkeling van anti-sociaal gedrag bij kinderen met ADHD. / A two-track model for the development of antisocial behavior in children with ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, P.J.M.; Gebhardt, E.

  1997-01-01

  Describes a model based on 2 developmental pathways which both result in the comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and conduct disorder (CD). It is suggested that disruptive behavior in preschool children can be differentiated according to aggressive and non-aggressive

 1. Voorkoming en beheersing van gebreksverschijnselen in de bloembollenteelt : teelt en afbroeiproeven met als doel het voorkomen van ijzergebrek bij tulpen, hyacinten en narcissen van mangaangebrek bij tulpen en van vervroegde afsterving bij lelies

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van A.M.; Dam, van M.F.N.; Bruin, P.N.A.

  2004-01-01

  Door veranderingen in de teelten en de aanscherping van het overheidsbeleid t.a.v. het gebruik van met name dierlijke mest kunnen zich bij de teelt van bloembollen verschijnselen voordoen die mogelijk samenhangen met een gebreksituatie. PPO heeft in dit project een aantal van deze verschijnselen

 2. De vloek van de winnende taxi : Onderzoek naar het probleem van te lage biedingen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer

  NARCIS (Netherlands)

  van Buiren, K.; Fijnje, J.; in 't Veld, D.

  In het doelgroepenvervoer is er sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiële problemen bij vervoerders. De belangrijkste oorzaak van te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is het probleem van de winner’s

 3. 'Grip op licht' bij Phalaenopsis : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Steenhuizen, J.W.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2014-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 4. ‘Grip op licht’ bij potanthurium en bromelia : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met diffuus licht en verbeterde monitoring meer natuurlijk,

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kromwijk, J.A.M.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Li, T.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2013-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 5. Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen. De ontwikkeling en test van een methode voor de integrale beoordeling van gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen

  NARCIS (Netherlands)

  Fast T; Mennen M; Mooij M; IMG

  2008-01-01

  In opdracht van de VROM-Inspectie is een instrument ontwikkeld om gezondheidsaspecten bij vergunningen die worden verleend in het kader van de richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), integraal te kunnen beoordelen. De ontwikkelde methode is getest en geschikt gebleken. De

 6. Kinderen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, P.J.M.

  1999-01-01

  An ever increasing number of hyperactive and impulsive children receive the diagnosis Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The relatively high prevalence, negative prognosis, and assumed inheritable nature of this behavioral disorder make ADHD one of the most prominent child diagnoses to

 7. Schoolroutes van kinderen.

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijn, T.G. de & Wegman, F.C.M.

  1977-01-01

  A method, which enables the prediction of routes, which children will take when they walk to school is described. The prediction rests on knowledge of three variables, which are school address, home address and aspects of the town structure of districts in question. The reliability of the method

 8. Jeugd met beperkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Sjoerd Kooiker

  2006-01-01

  Voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking is 'gewoon meedoen' in de samenleving geen vanzelfsprekendheid.  Zij ervaren vaak meer obstakels bij het naar school gaan, het vinden van een baan en in hun vrijetijdsbesteding dan andere kinderen en jongeren. Ook

 9. Interventies in het onderwijs : Leerproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Snellings, P.; Zeguers, M.

  2016-01-01

  Schools leren bij kinderen kan problematisch verlopen door verschillende oorzaken, zoals dyslexie, dyscalculie, cognitieve beperkingen of juist hoogbegaafdheid. Leerproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door een non-verbale leerstoornis of door tekorten in de executieve functies, zoals vaak het

 10. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 11. Een bijdrage tot de kennis van de experimentele tuberculeuze super-infectie bij de cavia

  NARCIS (Netherlands)

  Goslinga, Jan

  1960-01-01

  Er werd een beschrijving gegeven van een in 1954 in het sanatorium "de KLOKKENBERG" te Breda verricht onderzoek, waarbij 37 caviae achtereenvolgens enkele malen met virulente, tegen bepaalde stoffen selectief resistent gekweekte tuberkelbacteriën, afgeleid van &n bepaalde, bij een van de patienten

 12. Onderzoek naar voorkomen van zachte vruchten bij courgette in de afzetketen door optimale watergift

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  Vochttekort tijdens de teelt werd door de telers als mogelijke oorzaak gezien. Het ‘weer’ is geen groeifactor waarop de tuinder kan sturen. Vochttekort is wel bij te sturen door water geven. Ter toetsing van de invloed van vochttekort is in 2006 in een late zomer/herfstteelt een proef aangelegd in

 13. Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken: Jaarverslag 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Veen MG van; Coenen AJJ; CIE

  2003-01-01

  Bij de GGD-en en soa-poliklinieken wordt ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers met een soa-hulpvraag of HIV-testverzoek. In 2002 registreerden 37 GGD-en en twee soa-poliklinieken in totaal 23.353 consulten (stijging van 16% t.o.v. 2001),

 14. Urethritis bij de man in de huisartsenpraktijk: soa's vooral op jongere leeftijd.

  NARCIS (Netherlands)

  Vriend, H.J.; Donker, G.A.; Bergen, J.E.A.M. van; Sande, M.A.B. van der; Broek, I.V.F. van den

  2009-01-01

  Doel: Inzicht verschaffen in de incidentie van urethritis bij de man in de Nederlandse huisartsenpraktijk, de toegepaste diagnostiek in relatie tot de bestaande richtlijnen, en de onderliggende oorzaken. Opzet: Beschrijvend. Methode: De incidentie van urethritis over de periode 1998-2007 werd

 15. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 16. Afschermen belichte kassen aan grenzen gebonden: eerste resultaten project 'Bovenafscherming bij belichte teelten'

  NARCIS (Netherlands)

  Rijssel, van E.; Oostingh, C.

  2005-01-01

  Tijdens het belichtingsseizoen van 1 september tot en met 30 april is het onmogelijk het scherm alle belichte uren gesloten te houden. Dat blijkt uit onderzoek op twee rozenbedrijven en een tomatenbedrijf. De gevolgen van luchten boven het scherm, stoken bij gesloten scherm en 'kieren' voor het

 17. Energiebesparing met een aangepaste minimumbuisregeling: Praktijkonderzoek bij twee komkommerbedrijven en twee tomatenebdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, de R.; Lagas, P.; Blok, C.

  2005-01-01

  Dit verslag betreft praktijkproeven in 2000:2002. De situatie in april 2005 is dat de in dit verslag aanbevolen regeling van de minimumbuis op de luchtvochtigheid bij de plant (RV:plant) redelijk bekend is. De toepassing blijft echter achter. Er wordt nog veel geregeld op RV:kas en waar een RV:plant

 18. Het beslissingsproces van de huisarts bij de keuze van een geneesmiddel

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); S.J.T. Jong; A. Mantel

  1989-01-01

  textabstractHet beslissingsproces van de huisarts bij de keuze van een geneesmiddel, zoals het uit dit empirisch onderzoek naar voren kwam, kan als volgt worden getypeerd. In het merendeel van de gevallen (ca. 90%) beperkt de arts zich tot de informatie die hij al in zijn geheugen heeft. Vaak wordt

 19. Bedrijfskundige aspecten van teelt- en transportsystemen bij komkommers = Management aspects of cucumber growing and transport systems

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrix, A.T.M.

  1987-01-01

  Gedurende vele jaren werden komkommers geteeld volgens het dubbele-V systeem en geoogst m.b.v. een monorail. Vanwege de goede ervaringen bij andere rechtopgaande groentegewassen met buisrail, probeerde men dit met komkommers, en nu in combinatie met het 4-rijen systeem als teeltsysteem. In dit

 20. Literatuuronderzoek CAM-fotosynthese en CO2-bemesting en CO2-bemesting bij bromelia's

  NARCIS (Netherlands)

  Marissen, A.; Warmenhoven, M.G.

  2004-01-01

  De ‘normale’ wijze van CO2-opname gebeurt bij de meeste planten overdag, wanneer er licht is om de opgenomen CO2 door middel van fotosynthese direct om te zetten in suikers. Hiervoor is het nodig dat de huidmondjes overdag open staan, ‘s nachts zijn huidmondjes meestal dicht. Via de huidmondjes gaat

 1. Plantkenmerken in relatie tot de veilingprijs, plantwaardering door consumenten en handel bij poinsettia

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.

  1997-01-01

  De kerstster (poinsettia/Euphorbia pulcherrima) is een typisch seizoenproduct, waarvan het prijsverloop tussen de jaren en binnen één aanvoerseizoen vaak een grillig verloop heeft. Het is ook een product waar gemakkelijk zichtbare afwijkingen bij optreden. Uit literatuur is bekend dat met eenvoudige

 2. De rol van sociale media bij rampen en (mini)crises

  NARCIS (Netherlands)

  Jan Eberg; Menno van Duin; Vina Wijkhuijs

  2016-01-01

  Full text beschikbaar met HU-account. Sinds de opkomst van sociale media spelen de toepassing en het bereik ervan in toenemende mate een rol, ook bij rampen en crises. De vraag rijst dan hoe daar in de crisiscommunicatie en het crisismanagement effectief mee om te gaan. Uit literatuuronderzoek en

 3. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 4. Wij kiezen bij arbeidsomstandigheden voor de grote A : personeelsbeleid is als hamburger voor McDonald's

  NARCIS (Netherlands)

  Bennink, T.; Vergouw, E.

  1998-01-01

  Leuk werken is - volgens Manager Human Resources Lydia van Dongen - een belangrijk aandachtspunt bij de hamburgergigant McDonald's. Daarvoor haalt het bedrijf alles voor uit de kast. Investeren in arbozorg loont. In dit artikel wordt verslag gedaan van een interview met Lydia van Dongen. Hierbij

 5. Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de

  2011-01-01

  Dit onderzoek, dat zich in de eerste plaats richt op wettelijke kaders, vormt het eerste deel van een omvangrijker WODC-onderzoek naar de invulling van langdurig of levenslang toezicht bij tbs-gestelden met een zedendelict. Enerzijds worden de juridische modaliteiten voor langdurig toezicht

 6. Effect minerale samenstelling van bodem en plant op de expressie van bladnecrose bij Freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.; Bos, van den A.L.

  2003-01-01

  Freesiatelers veronderstellen een relatie tussen de voedingstoestand in de grond, de minerale samenstelling van de plant en de expressie van bladnecrose bij freesia. Op verzoek van de Landelijke Freesiacommissie van LTO is een inventarisatie uitgevoerd op ‘gezonde’ en ‘necrose’ bedrijven naar de

 7. Verteerbaarheid van (dood)duinriet of wilgetwijgen bij hamels = Digestibility of dead reedgrass and willow twigs for wethers

  NARCIS (Netherlands)

  Hindle, V.A.; Steg, A.

  1986-01-01

  Twee produkten, die in natuurgebieden soms als hoofdvoedsel voor herkauwers dienen: wilgetwijgen en dood duinriet, werden op verteerbaarheid bij hamels onderzocht. Het ruwe celstofgehalte van beide produkten was hoog, maar ondanks een celwandrijkere samenstelling verteerden wilgetwijgen beter dan

 8. Van strijdtonelen en luchtkastelen. Gedachten en observaties over de rol van communicatie bij innovatie in het publieke domein

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwis, C.

  2003-01-01

  In een bewerkte versie van de inaugurele rede, die de auteur heeft uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Communicatie en Innovatie Studies aan Wageningen Universiteit, volgt een schets van de veranderingen in het denken over communicatie

 9. Photosynthesis efficiency for different wavelengths; Fotosynthese-efficiency bij verschillende golflengten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snel, J.F.H.; Meinen, E.; Bruins, M.A.; Van Ieperen, W.; Hogewoning, S.W.; Marcelis, L.F.M. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2012-04-15

  LED lighting has recently been introduced into Dutch horticulture. LED development so far indicates that in the near future LED's will be more energy efficient than high pressure sodium lamps. Crop light interception and photosynthesis efficiency are wavelength dependent. Therefore, LED colours for maximum crop photosynthesis, growth and development should be identified. Wageningen UR has investigated light interception and photosynthesis at different wavelengths for tomato, cucumber and rose. Measuring protocols and equipment were developed for leaf photosynthesis measurements in the laboratory and in greenhouses. A crop simulation model was used for up-scaling the leaf level results to crop level photosynthesis. For the vegetable crops the photosynthesis spectra are very similar to the generalised photosynthesis spectrum. Red light is most efficient for leaf photosynthesis. Light from red (ca. 645nm) LED's was maximally 13% more efficient than High Pressure Sodium light. For reddish leaves of the rose cultivar Prestige, red LED light was up to 35% more efficient. These figures apply to the momentary efficiency of leaf photosynthesis at 100 {mu}mol.m{sup -2}.s{sup -1} (PAR) and suggest that use of red light can lead to higher photosynthesis, especially for certain rose cultivars [Dutch] LED verlichting heeft zijn intrede gedaan in de Nederlandse glastuinbouw. De LED ontwikkeling laat zien dat in de nabije toekomst LED's efficiënter zijn dan SON-T verlichting. Lichtonderschepping en fotosynthese efficiëntie zijn afhankelijk van de kleur van het licht. Voor optimale fotosynthese, groei en ontwikkeling zouden de beste LED kleuren uitgezocht moeten worden. Wageningen UR heeft lichtonderschepping en fotosynthese bij verschillende lichtkleuren onderzocht bij tomaat, komkommer en roos. Protocollen en apparatuur werden ontwikkeld voor meting van bladfotosynthese en lichtonderschepping in het laboratorium en in de kas. Met een gewassimulatiemodel werd de

 10. HRM bij Burgerzaken: Een empirisch onderzoek naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid

  OpenAIRE

  Van Hulst, B.L.; De Groot, H.

  2012-01-01

  HRM bij Burgerzaken is een studie naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid. In de studie zijn ingezette HRM-instrumenten gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van HRM. Vervolgens is de kostendoelmatigheid in kaart gebracht, de gemiddelde doelmatigheidsscore in 2010 is 86,3%. Wel bestaan er duidelijke verschillen in kostendoelmatigheid tussen gemeenten die deels verklaard worden door de...

 11. Successes and failures in the realization of energy and indoor climate ambitions for school buildings; Succes- en faalfactoren bij de realisatie van energie- en binnenklimaatambities bij scholen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  NL Agency wonders to what extent original ambitions with respect to the energetic quality and indoor environmental quality in school buildings are actually achieved in practice. Therefore, the agency ordered a study to investigate to what extent the achievements for the completed educational buildings differ from the original ambitions and starting points (including the energy efficiency coefficient or EPC), and what the causes are of these deviations. The ultimate goal of this research is to gain insight in the main successes and failures in actually achieving the intended EPC score and indoor environmental quality [Dutch] Het AgentschapNL vraagt zich af in welke mate de oorspronkelijke ambities ten aanzien van de energetische kwaliteit en de kwaliteit van het binnenmilieu bij scholen in de praktijk ook daadwerkelijk worden behaald. Daarom is opdracht gegeven om te onderzoeken in welke mate de uiteindelijk opgeleverde onderwijsgebouwen afwijken van de oorspronkelijke ambities en uitgangspunten (waaronder de EPC-berekening); en wat de oorzaken zijn van deze afwijkingen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de belangrijkste succesen faalfactoren bij het daadwerkelijk behalen van de beoogde EPC-score en de binnenmilieukwaliteit.

 12. Esthetische tandheelkunde in het kindergebit

  NARCIS (Netherlands)

  de Kloet, H.J.; Roeters, F.J.M.; van Amerongen, W.E.; Martens, L.C.; Stel, G.; Veerkamp, J.S.J.

  2013-01-01

  Het kindergebit heeft niet alleen een functie bij kauwen en spreken, maar ook een esthetische functie. Wellicht staat dit laatste minder op de voorgrond dan bij sommige volwassenen, maar toch is gebleken dat ook kinderen (en hun ouders) ernstig gebukt kunnen gaan onder ontsierende gebitsafwijkingen.

 13. Responsie van Verschillende Munitieartikelen bij Opwarming en Brand (Response of Munitions Items Due to Heating or a Fire)

  Science.gov (United States)

  2007-09-01

  Verboom Auteur TNO-rapport I TNO-DV 2007 A315 BijIage A I 1I7 A Berekening thermische explosiekubus A.1 Inleiding De theorie van een thermische...Responsie van verschillende munitieartikelen bij opwarming en brand Datum scptember 2007 Auteur (s) ir.J.H.G. Scholtes ir. V. Verboorn R Ubricering rapport O...mabegeleider Projectbegeleider Setembr20 Ltkol I Paap, G.B. Cornelisse, spebr20 DMO/DWS&B/Ressort Lucht- DS/CLAS/St-CLAS/Dir OPOST Auteur (s) systeen

 14. Vrijwillige inzet bij sociaal geïsoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Machielse

  2013-12-01

  Full Text Available Volunteering to social isolated people with multiple problems: possibilities, conditions and rolesThe Social Support Act (Wmo presumes that citizens should be able to solve their problems themselves, eventually with help from their own network. In this context, social professionals are expected to mobilize informal support and create conditions for the use of volunteers; also in the outreach to very vulnerable people, such as social isolated with multiple problems. However, professionals are very cautious with the use of volunteers for this target group. This article offers insight into the obstacles that professionals encounter and shows the conditions under which they want to engage with volunteers for this group. The article is based on a survey conducted among professionals from 16 organizations for welfare and social services. The main conclusion is that the professionals set high demands on volunteers for this target group and that the volunteers commitment is mainly considered as a supplement to their professional endeavors.Vrijwillige inzet bij sociaal geïsoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollenUitgangspunt van de Wmo is dat burgers hun problemen zoveel mogelijk zelf oplossen, al dan niet met behulp van hun eigen netwerk. In deze context wordt van sociale professionals verwacht dat ze informele vormen van ondersteuning mobiliseren en voorwaarden scheppen voor de inzet van vrijwilligers; ook bij de hulpverlening aan zeer kwetsbare burgers, zoals sociaal geïsoleerden met multiproblematiek. Professionals zijn echter zeer terughoudend met het inzetten van vrijwilligers voor deze doelgroep. Dit artikel biedt inzicht in de belemmeringen die beroepskrachten hierbij ervaren en in de voorwaarden waaronder ze vrijwilligers bij deze  doelgroep willen inzetten. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek onder professionals van 16 organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De belangrijkste conclusie

 15. Televisiekijken en enkele eetgewoonten bij Amsterdamse 6-14-jarigen; een transversaal onderzoek [Television watching and some eating habits of 6-14-year-old children in Amsterdam, the Netherlands; a cross-sectional study

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C.M.; Henneman, L.; Timmermans, D.R.M.; Hirasing, R.A.

  2004-01-01

  Doel. Nagaan hoeveel tijd 6-14-jarige Amsterdamse kinderen op een doordeweekse dag voor de televisie doorbrengen en het bestuderen van factoren die hiermee samenhangen. Opzet. Dwarsdoorsnede-vragenlijstonderzoek. Methode. Gegevens werden verzameld tijdens een meningokokken-C-vaccinatiecampagne in

 16. Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Haks K; Coenen AJJ; CIE

  2001-01-01

  Bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) wordt door sociaal-verpleegkundigen ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers ten behoeve van een SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek. De gegevens van deze registratie worden landelijk

 17. Drift bij een experimentele mastspuit in de hoge laanbomenteelt : effect van sensoren voor detectie van boomkroon en gaten tussen bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Stallinga, H.; Nieuwenhuizen, A.T.; Lans, van der A.M.; Velde, van P.; Zande, van de J.C.

  2013-01-01

  Bij bespuitingen van laanbomen met gewasbeschermingsmiddelen is het vaak moeilijk om de top van de bomen te bereiken. Vooral wanneer de bomen geplant zijn met weinig ruimte in en tussen de rijen. Vaak worden axiaalspuiten gebruikt met een hoge capaciteit luchtondersteuning om zo hoog mogelijk een

 18. Morfologische en functionele aspecten van de opslag en afgifte van insuline bij de ongeboren en pasgeboren rat

  NARCIS (Netherlands)

  Freie, Harm Maarten Paul

  1974-01-01

  Onderwerp van de in dit proefschrift beschreven onderzoekingen was de ontwikkeling van de insulineproducerende endocriene pancrreas bij de jonge rat in de periode voor en na de geboorte en de relaties tussen verschillende morfologische en functionele aspecten van deze ontwikkeling. Zie: Samenvatting

 19. Dynamisch cloudsourcen van bedrijfsprocessen, gebruik van business rules management bij transitie en exit van BPO uit de cloud

  NARCIS (Netherlands)

  Rudolf Liefers; Jeroen van Grondelle; Johan Versendaal

  2015-01-01

  Dit artikel beschrijft een onderzoek waarbij gekeken is naar mogelijkheden die Business Rules Management-concepten bieden bij het aanbieden van bedrijfsprocessen as a service via een cloud-dienst. BRM helpt bedrijven door het gestructureerd vastleggen van organisatorische keuzes en regels waaraan

 20. TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.

  2011-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te

 1. Vaststelling van erytrocytometrische waarden bij drachtige ponies, die bloeddonor zijn voor Diosynth B.V. te Oss

  NARCIS (Netherlands)

  Helleman; P.W.; Geleijnse; M.E.M.; Rooy; L.C.de

  1984-01-01

  Het afnemen van bloed bij drachtige paarden voor farmaceutische doeleinden heeft effect op de hemo(cyto)metrische waarden. De veranderingen zouden kunnen duiden op een (relatieve) verlaging van de erytropoietische activiteit van het beenmerg, op een verandering van de colloide osmotische

 2. CO2 niet meer dan genoeg: Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Warmenhoven, M.G.; Dieleman, J.A.; Klapwijk, P.; Baar, van P.H.

  2014-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft met financiering van Kas als Energiebron en Samenwerken aan Vaardigheden onderzoek gedaan naar efficienter gebruik van CO2. In een kasproef bij GreenQ/Improvement Centre is een CO2 doseerstrategie getest, waarbij iets meer CO2 wordt gegeven dan er op basis van de

 3. Bodem en landschap kwalitatief en kwantitatief bekeken [: opstellen gebundeld bij het afscheid van dr. ir. J. Schelling van de Stichting Bodemkartering

  NARCIS (Netherlands)

  Ruyten, E.C.W.M.; Sluijs, van der P.; Veer, de A.A.

  1984-01-01

  Een beeld wordt geschetst van recente ontwikkelingen in enkele takken van onderzoek bij Stiboka. Het geheel kan ruwweg in drie groepen verdeeld worden: artikelen over bodemonderzoek, landschapsonderzoek en over gegevensverwerking en kwaliteitsonderzoek

 4. Bijlage 3 bij RIVM-rapport 601714022 Specifieke verontreinigende en drinkwater relevante stoffen onder de Kaderrichtlijn water : Selectie van potentieel relevante stoffen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Wuijts S; SEC

  2012-01-01

  Dit rapport is een bijlage bij rapport 601714022

  Factsheets nieuwe stoffen
  De 'factsheets' in deze bijlage zijn opgesteld in het Engels om de uitwisseling van informatie in internationaal verband te vergemakkelijken.

 5. Histologische veranderingen bij koeien en schapen die in de praktijk en experimenteel blootgesteld zijn aan polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en -furanen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Berende, P.L.M.; Ossenkoppele, J.S.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1991-01-01

  Histologisch onderzoek is verricht op organen van koeien en schapen, welke chronisch en experimenteel bloot hebben gestaan aan dioxinen. Alle dieren waren op het moment van slachten klinisch gezond. Bij de meeste dieren werden histologische afwijkingen waargenomen. De waargenomen veranderingen

 6. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2009-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES het voorkomen van intersex bij Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met TBT vast te stellen.

 7. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Potentie duurzame energie bij kunstwerken. WINN Energie uit water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, R.J. [Deltares, Delft (Netherlands); Slootjes, N. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands); Van den Noortgaete, T. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  This exploratory study focuses on the options of generating electrical energy from flowing water of constructions. Machines that could be suitable for other locations are also indicated. Remarks on deployment of hydropower in future constructions are also included [Dutch] Deze verkennende studie richt zich op de mogelijkheden bij bestaande kunstwerken elektrische energie uit stromend water op te wekken. Mogelijke machines voor andere locaties worden ook aangegeven. Opmerkingen over toepassing van waterkracht bij toekomstige werken zijn ook opgenomen.

 8. Hydrogen in Ecomare. Options for uses; Waterstof bij Ecomare. Opties voor inzet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraaij, G.J. [ECN Waterstof en Schoon Fossiel, Petten (Netherlands)

  2009-02-15

  Hydrogen is a clean fuel with very low emissions. In fuel cells the hydrogen can be converted to electricity with a high efficiency that can be used in electric transport and stationary applications. In order to promote and demonstrate this aspect ECN has investigated which applications Ecomare can use and demonstrate. Ecomare is the centre for Wadden and North Sea on Texel. The following options are investigated: Bicycles with fuel cells on hydrogen; Small utility vehicles with fuel cells on hydrogen; Back-up systems with fuel cells on hydrogen; Combined heat and power system with fuel cells on natural gas. The availability of transport systems with fuel cells is still small; from the bicycle market the cargobike from Masterflex is the best option. The cargobike will become available by mid 2009. The small utility vehicle that is potentially available is the VEM vehicle as developed in the Hychain project. For both vehicles the hydrogen logistic requires special attention since nonstandard hydrogen storage cylinders are used. For the stationary applications the demonstration aspect is less compared to the transport applications. The back-up systems are no necessity for Ecomare and the heat requirement in summertime is to small to for possible combined heat and power systems using fuel cells. Special attention is required for permits from the local authorities and fire department, and the transport of hydrogen by the ferry to Texel. [Dutch] Waterstof is bij gebruik een schone brandstof; er komen nauwelijks emissies bij vrij. Met behulp van brandstofcellen kan waterstof met een hoog rendement omgezet worden in elektriciteit, eventueel te gebruiken voor elektrisch vervoer. Om deze aspecten te promoten en tijdens het gebruik te laten zien wil Ecomare door ECN laten onderzoeken welke waterstoftoepassingen bij Ecomare ingezet kunnen worden. De volgende 4 opties zijn verder onderzocht: Fietsen met brandstofcellen op waterstof; Klein bedrijfsvoertuig met brandstofcellen

 9. Kinderen met stomp traumatisch leverletsel

  NARCIS (Netherlands)

  Hulscher, J. B. F.; Labohm, J.; Goslings, J. C.; van Lienden, K. P.; Aronson, D. C.

  2005-01-01

  In 3 children, 2 boys aged 13 years and an 8-year-old girl, blunt trauma to the liver was diagnosed after a fall. The first patient underwent drainage of abdominal fluid collection on multiple occasions and a stent was introduced in the biliary duct to ensure normal bile flow; the second patient was

 10. Meningen van kinderen over natuurverlies

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  1999-01-01

  Ongeveer 400 leerlingen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs (MAVO en MAVO/VBO) in de regio Amerongen-Veenendaal werden geenqueteerd over hun gevoelens m.b.t. natuurverlies (uitsterven van soorten; bossterfte) en milieuverontreiniging (water-, bodem- en luchtverontreiniging; kernramp). Verder

 11. The rebound effect of resource efficiency; Het reboundeffect bij resource efficiency

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, F.; Bouma, J. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Hanemaaijer, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-12-15

  As a result of efficient use of natural resources production and use of goods and services can be made cheaper, which increases demand. However, that might partially offset savings in energy and other natural resources. This so-called 'rebound effect' can not be ignored. It is therefore worthwhile to keep that in formulating 'resource efficiency' policy [Dutch] Door efficienter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen kunnen de productie en het gebruik van goederen en diensten goedkoper worden, waardoor de vraag ernaar toeneemt. Dat kan de besparingen op energie en andere natuurlijke hulpbronnen deels weer teniet doen. Dit 'rebound-effect' is niet verwaarloosbaar. Het is zinvol om hier bij beleid gericht op 'resource efficiency' rekening mee te houden.

 12. Evaluation of solar PV-projects of housing corporations; Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurstjens, M.J.H. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands)

  2013-09-15

  A study has been carried out to determine the failure and success factors with regard to the use of solar panels in the housing sector. Lessons learned from this evaluation form the basis for targeted communication and development of a guide for corporations. In the spring of 2013, stakeholders in eight representative initiatives in the Netherlands were interviewed. The failure and success factors are translated into recommendations to further develop tools for corporations [Dutch] Er is gezocht naar de faal- en succesfactoren rondom de toepassing van zonnepanelen in de woningbouwsector. Leerpunten uit deze evaluatie vormen de basis voor gerichte communicatie en ontwikkeling van (een) handreiking(en) voor corporaties. In het voorjaar van 2013 zijn betrokkenen bij acht representatieve initiatieven in Nederland geinterviewd. De faal- en succesfactoren zijn omgezet in aanbevelingen voor nader uit te werken hulpmiddelen voor corporaties.

 13. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 14. Fraud risks in emissions trading; Frauderisico's bij handel in emissierechten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-09-15

  The system of emission trading is a complex composed entity with on the one hand a strong environmental component and on the other hand a financial world that hooked on this instrument. In chapter 2 an introduction is provided to the emission trading system. The subsequent chapters elaborate Types of Fraud (Chapter 3), Powers (Chapter 4), and Instruments (Chapter 5). The report shows that various forms of fraud are occurring in emission trading, such as VAT fraud and identity theft. [Dutch] Het systeem van emissiehandel is een complex samengesteld geheel met aan de ene kant een belangrijke milieucomponent en aan de andere kant een financiele wereld die ingehaakt heeft op dit instrument. In hoofdstuk 2 wordt een introductie gegeven op het systeem van emissiehandel. In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op Fraudevormen (hoofdstuk 3), Bevoegdheden (hoofdstuk 4), en Instrumentarium (hoofdstuk 5). Uit het rapport blijkt dat verschillende vormen van fraude zijn optreden bij de handel in emissierechten, zoals BTW-fraude en identiteitsfraude.

 15. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 16. Teeltfrequentie - effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmais, vlas en zaaiuien = Cropping frequency experiments with peas, field beans, kidney beans, forage maize, flax and onions

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskamp, T.; Lamers, J.G.

  1992-01-01

  In de periode 1979-1990 is op het PAGV te Lelystad onderzoek verricht naar de eventuele teeltfrequentie-effecten bij de gewassen landbouwerwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en zaaiuien. Tevens is gezocht naar de oorzaken achter de gemeten effecten.

 17. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2012-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met

 18. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2013-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met

 19. Stikstofdeling bij snijmais : verslag van onderzoek op ROC's De Waag, Heino, Cranendonck en De Vlierd tussen 1985 en 1988 (project 96-2-19)

  NARCIS (Netherlands)

  Schroeder, J.

  1990-01-01

  Tussen 1985 en 1988 is in een negental veldproeven nagegaan welke invloed gedeelde N-giften hebben op de opbrengst van snijmais en op de N-huishouding van bodem en gewas. Hierbij is ook nagegaan of bepalingen van het N-gehalte in de bodem of gewas een handvat bieden bij bemestingsbeslissingen

 20. Temperatuuronderzoek in relatie tot energiebesparing en bloei bij Guzmania (II): Effect van verlaagde ruimtetemperatuur en potverwarming op de bloei en ontwikkeling van Guzmania

  NARCIS (Netherlands)

  García, Nieves; Straver, N.A.

  2003-01-01

  Energie is een belangrijke kostenfactor in de teelt van Bromelia’s. Uit literatuurgegevens en uit eerder uitgevoerd onderzoek (2001-2002) bleek dat door het toepassen van potverwarming er mogelijkheden zijn om energie te besparen bij Guzmania, omdat tegelijkertijd de ruimtetemperatuur laag gehouden

 1. De effectiviteit van huidbescherimgsmiddelen bij het werken met bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw [Effectiveness of personal protective equipment for skin protection while working with pesticides in greenhouses

  NARCIS (Netherlands)

  Hemmen, J.J. van; Brouwer, D.H.; Havenith, G.; Kaaijk, J.; Brouwers, A.A.F.

  1994-01-01

  In veel gevallen is het gebruik van semi-permeabele kleding en nitrilrubber handschoenen handschoenen een goede compromis tussen bescherming en comfort bij het toepassen van bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw. In de land- en tuinbouw worden diverse bestrijdingsmiddelen gebruikt die de

 2. Arid ways : cultural understandings of insecurity in Fulbe society, Central Mali = Leven met droogte : culturele expressie van onzekerheid bij de Fulbe in Centraal - Mali

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijn, de M.; Dijk, van H.

  1995-01-01


  You can obtain a copy of this thesis through your local bookstore or directly from:
  Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam.
  E-mail: office@thelathesis.nl

  Deze studie is het verslag van bijna twee jaar veldwerk bij de Fulbe van Centraal Mali, meer in het bijzonder de Fulbe

 3. Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie : een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven

  NARCIS (Netherlands)

  Hutter, Antonie

  1925-01-01

  In de voorafgaande hoofdstukken werd mededeeling gedaan, van hetgeen het materiaal deed zien, over de geaardheid van de praepsychotische persoonlijkheid, het gezin en de verdere familie. Het ging om de opvallende karaktertrekken van de gezinsleden, om psychiatrisch lijden bij de familie als geheel.

 4. Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : verslag van een teeltproef met modelgestuurd temperatuursverloop : Deelverslag 4: Vergelijking van verschillende teeltscenario’s voor Kalanchoe

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.

  2004-01-01

  Uit eerder onderzoek blijkt dat temperatuurintegratie 10 tot 15 % energiebesparing oplevert. Het doel van het project is een systeem te ontwikkelen om te voorspellen wat temperatuurverschillen doen met het gewas in samenhang met andere factoren. Het onderzoek is uitgevoerd bij de bloeiende potplant

 5. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een

 6. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij verkeersslachtoffers met chronische whiplash-klachten: een exploratieve studie naar het verzachten van traumasymptomen.

  NARCIS (Netherlands)

  Renssen, M.; Winkel, F.W.

  1999-01-01

  Dit onderzoek bij verkeersslachtoffers met whiplash-klachten maakte deel uit van een omvangrijker studie naar de kwaliteit van hulpverlening aan slachtoffers van verkeersongevallen, in het kader van het Achmea-project ‘Kwaliteit Slachtofferhulp’. Gerapporteerd wordt een viertal gevalsbeschrijvingen

 7. Energy conservation in storage of tulip plants by means of temperature integration; Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.; Dijkema, M.

  2006-10-15

  Research on options for Temperature Integration (TI) in storage of tulip plants by establishing the tolerance of some cultivars for increasing the day temperature and lowering the night temperature [Dutch] Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur.

 8. Safety of natural refrigerants. Safety in handling ammonia in practice; Veiligheid natuurlijke koudemiddelen. Veiligheid bij omgang met ammoniak in praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pennartz, A.M.G. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands); Van Gerwen, R.J.M. [Unilever, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-07-01

  Chemical specification sheets of ammonia sum up the characteristics, as can be found in the PGS 13 (Publication series on dangerous substances; successor to CPR-13); boiling point of 33C at 1 bar, evaporation heat 1300 kJ/kg, colorless, density of 0.6 kg/m{sup 3}, combustion energy, etc. The situations that are described in this article provide an image of how ammonia behaves if, for whatever reason, it ends up outside the cooling system. This article is based on training materials that are in use at Unilever and especially developed for this purpose. [Dutch] In chemische specificatiebladen van ammoniak staan de eigenschappen opgesomd, zoals te vinden in de PGS 13 (opvolger van de CPR-13); kookpunt van -33C bij 1 bar, verdampingswarmte 1300 kJ/kg, kleurloos, dichtheid van 0,6 kg/m{sup 3}, ontbrandingsenergie, etc. De situaties, beschreven in dit artikel, geven een beeld hoe ammoniak zich gedraagt als het om wat voor reden dan ook buiten de koelinstallatie komt. Dit artikel is ontleend aan trainingsmateriaal zoals dat in gebruik is bij Unilever dat hiervoor is ontwikkeld.

 9. Diagnostische mogelijkheden van pathologische laesies bij pluimvee voor het opsporen van uitbraken tijdens de klassieke vogelpest epidemie in Nederland in 2003 = Diagnostic possibilities for pathological lesions in poultry to trace disease outbreaks of classical fowl pest in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Kamps, B.; Koch, G.

  2005-01-01

  Gegevens uit de vogelpestepidemie van 2003 zijn gebruikt om de bruikbaarheid van pathologische bevindingen bij sectie te beoordelen voor het opsporen van uitbraken. Daarvoor werden de pathologische uitkomsten van pluimvee van 123 verdachte bedrijven nog eens op een rijtje gezet

 10. Incidentie van baarmoederhalskanker naar geboorteland bij vrouwen in Noord-Holland in 1988-1998 [Incidence of cervical cancer in women in North-Holland by country of birth from 1988-1998

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, O.; Busquet, E.H.; Leeuwen, F.E. van; Aaronson, N.K.; Öry, F.G.

  2003-01-01

  Doel. Beschrijven van de incidentie van baarmoederhalskanker bij vrouwen in Noord-Holland naar geboorteland. Opzet. Beschrijvend epidemiologisch onderzoek op basis van kankerregistratiegegevens. Methode. Met behulp van de regionale kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)

 11. Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Didden, H.C.M.; Troost, P.; Moonen, X.M.H.; Groen, W.B.

  2016-01-01

  In de afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als

 12. Early home-based intervention for children at familial risk of dyslexia

  NARCIS (Netherlands)

  van Otterloo, S.G.

  2011-01-01

  Veel ouders zijn in staat hun kleuters thuis deelvaardigheden van lezen en spellen aan te leren. Ook bij kinderen met een erfelijk risico op dyslexie. Sandra van Otterloo onderzocht de effectiviteit van een thuistraining die speciaal ontwikkeld is voor deze doelgroep. Een steekproef uit deze

 13. Evidence-based guideline development in paediatric gastroenterology

  NARCIS (Netherlands)

  Tabbers, M.M.

  2011-01-01

  Merit Tabbers beschrijft de ontwikkeling van een Nederlandse richtlijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie. Ze concludeert dat er een tekort is aan goed opgezette studies over diagnostische procedures bij deze leeftijdsgroep. Tevens ontbreken korte- en langetermijnstudies van voldoende

 14. It’s good if you’re bad, it’s bad if you’re good

  NARCIS (Netherlands)

  Hinloopen, J.

  2013-01-01

  Dochter en zoon waren over. Zij naar grade three, hij van kindergarten naar grade one. In zes maanden tijd hadden ze niet alleen het Engels onder de knie gekregen, ze waren ook aangeklampt bij de lesinhoud. Een nieuwe taal wordt door kinderen niet geleerd maar geabsorbeerd. Dat helpt. Maar vooral de

 15. Social exclusion of children

  NARCIS (Netherlands)

  Annette Roest; Anne Marike Lokhorst; Cok Vrooman

  2010-01-01

  Original title: Sociale uitsluiting bij kinderen. Combating social exclusion of children is a subject that has received growing attention in Dutch government policy in recent years. To date, however, no analysis has been performed to ascertain the extent and origins of this phenomenon. This

 16. De keerzijde van de nieuwe economische realiteit: Zijn we naïeve digitale optimisten geworden?

  NARCIS (Netherlands)

  Maaike Verschuren

  2014-01-01

  Interview in Executive-People, nr.15, november 2014. Een appartement huren voor je vakantie doe je goedkoop bij AirBNB, een taxi bestel je voordelig via Uber. Je kinderen werken op school met een iPad, en thuis bedien je met je tablet niet alleen de thermostaat, maar ook de televisie en de

 17. Rollencombinaties

  NARCIS (Netherlands)

  A.C. Liefbroer (Aart); P.A. Dykstra (Pearl)

  2001-01-01

  textabstractMannen verdienen het inkomen voor het gezin, vrouwen doen het huishoudelijk werk en verzorgen de kinderen. Dit is het beeld dat bestaat van het standaardgezin. Maar zo traditioneel-eenzijdig hebben de Nederlandse huishoudens de taken niet verdeeld: het standaardgezin past slechts bij

 18. Boeren en emigratie

  NARCIS (Netherlands)

  Hillebrand, J.H.A.

  1989-01-01

  Op basis van een schriftelijke enquete onder ruim 2400 bedrijfshoofden in de land- en tuinbouw werd de belangstelling voor emigratie bij agrariers en hun oudere kinderen onderzocht. Ook werd nagegaan naar welke landen men zou willen gaan, of er verschillen bestaan tussen degenen met en zonder

 19. Kinkhoestsurveillance in 2013 en 2014

  NARCIS (Netherlands)

  van der Maas NAT; de Melker HE; Heuvelman CJ; van Gent M; Mooi FR; RVP; I&V

  2014-01-01

  Door aanpassingen in het Rijksvaccinatieprogramma is kinkhoest onder gevaccineerde kinderen in de afgelopen 15 jaar gedaald. Onder baby's die nog niet zijn gevaccineerd blijft het aantal zieken hoog, vooral als er veel extra adolescenten en volwassenen ziek zijn. Bij tieners en volwassenen neemt het

 20. Gaming supports youth with aquired brain injury? : a pilot study

  NARCIS (Netherlands)

  Karen van Stein Callenfels; A.J. (Arend) de Kloet; Inge Verhoeven; M.A.M. (Monique) Berger; Thea Vliet Vlieland

  2012-01-01

  De incidentie van niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij personen in de leeftijd tot 25 jaar in Nederland is aanzienlijk, met ca. 18.000 nieuwe gevallen per jaar. Kinderen en jongeren met NAH hebben naast fysieke, cognitieve en emotionele beperkingen, een significant lager niveau van sociale

 1. Background information for the SER Energy Agreement for Sustainable Growth calculations. Sector Built Environment; Achtergronddocument bij doorrekening SER Energieakkoord. Sector Gebouwde omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menkveld, M.; Tigchelaar, C. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-09-01

  This publication is part of the support given by ECN and PBL in the development of a national energy agreement between March and September 2013 as initiated by the SER (Social and Economic Council of the Netherlands). The report gives background information on the evaluation of measures in the agreement aimed at the built environment. It is an annex of the general evaluation of PBL/ECN [Dutch] Dit rapport is geschreven als onderdeel van de ondersteuning door ECN en PBL bij het tot stand komen van het energieakkoord in de periode maart tot september 2013. Dit rapport dient als achtergrond bij de doorrekening van de maatregelen gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 2. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 3. Letterontwerp voor kinderen met een visuele functiebeperking

  NARCIS (Netherlands)

  Bessemans, Ann

  2012-01-01

  Due to the low quality level of visual input they receive in the form of printed text, beginning visually impaired readers are at a disadvantage in comparison to their peers. In the past, typography has often been looked upon as a useful instrument to improve the legibility of the printed reading

 4. Verkeersveiligheid van kinderen : een ongevallenanalyse en literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Rijk, A.

  2008-01-01

  This study into the road safety of children uses different types of data. In the first place crash data is used of the size, nature, and development of children's safety in the period 1984-2005; here a distinction is made between fatalities and in-patients. Specific attention is paid to the crash

 5. Background information for the SER Energy Agreement for Sustainable Growth calculations. Sectors Industry, Agriculture and Horticulture; Achtergronddocument bij doorrekening Energieakkoord. Sectoren industrie en land- en tuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-09-01

  On September 4, 2013, representatives of employers' associations, trade union federations, environmental organizations, the Dutch government and civil society have signed an Energy Agreement for Sustainable Growth. ECN and PBL have been asked to evaluate this agreement. This report gives background information on the evaluation of the measures aimed at improving energy efficiency in industry and agriculture [Dutch] Op 4 september 2013 is het 'Energieakkoord voor duurzame groei' getekend. ECN en PBL zijn gevraagd het akkoord te beoordelen en door te rekenen. Dit rapport dient als achtergronddocument bij de doorrekening van de maatregelen gericht op energiebesparing in de industrie en land- en tuinbouw.

 6. Towards energy efficient climate control in storage of tulip bulbs. Pilot EB-01; Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen. Praktijkproef EB-01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.; Dijkema, M.

  2005-09-15

  The aim of this project is to enable energy conservation in the storage of tulip bulbs. To this end, it should be examined if the agent EB-01 (1-methylcycloprene, a protection agent for plants) can be used in practical cells that are not entirely leak proof and if it offers sufficient protection against ethylene damage [Dutch] Doel van dit project is om energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen mogelijk te maken. Om dat te realiseren wordt onderzocht of het middel EB-01 (1- methylcyclopropeen, een beschermingsmiddel voor planten) toepasbaar is in niet volledig lekdichte praktijkcellen en voldoende bescherming tegen ethyleenschade biedt.

 7. Draught control by means of industrial air curtains. Background information on the design of industrial air curtains; Tochtbestrijding met industriele luchtgordijnen. Achtergronden bij ontwerp van industriele luchtgrodijnen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cremers, B. [Biddle, Kootstertille (Netherlands); Traversar, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2008-02-15

  In industrial buildings a balanced ventilation is not common property. Due to increasing differences in pressure across the front much cold outside air enters the building, resulting in poor comfort near the door. A good air curtain can heat up large amounts of incoming cold outside air in such a way that energy saving is optimal and comfort remains high. (mk) [Dutch] Bij industriele gebouwen is gebalanceerde ventilatie geen gemeengoed. Door oplopende drukverschillen over de gevel komt veel koude buitenlucht naar binnen en is het comfort vlak achter de deur erg laag. Een goed luchtgordijn kan grote hoeveelheden binnenkomende koude buitenlucht zodanig opwarmen dat de energiebesparing optimaal is en het comfort hoog blijft.

 8. Minimal 20% less fuel consumption and emission of the ASD Tug 2810 Hybrid; Minimaal 20% minder brandstofverbruik en emissie bij de ASD Tug 2810 Hybrid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Damen Shipyards has introduced its first hybrid tug: the ASD Tug 2810 Hybrid. Depending on how and where the boat is used, fuel consumption (with a combination of diesel-direct with diesel-electric propulsion) will on average be 10% to 30% less. The average local emission is 20% to 60% lower than with conventional tugs [Dutch] Damen Shipyards heeft haar allereerste hybride sleepboot geintroduceerd: de ASD Tug 2810 Hybrid. Afhankelijk van hoe en waar de boot wordt ingezet, is het brandstofverbruik (met een combinatie van 'diesel-direct' en diesel-elektrische voortstuwing) gemiddeld 10% tot 30% minder. De gemiddelde lokale emissie is 20% tot 60% lager dan bij conventionele sleepboten.

 9. Anatomisch onderzoek naar het ontstaan en de opbouw van bastknobbels in straatbomen: Het onderzoek is uitgevoerd bij Fraxinus excelsior 'Atlas' en 'Westhofs Glorie', Gelditsia triacanthos 'Inermis' en Acer saccharinum 'Pyramidale'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Lammeren, van A.A.M.

  2006-01-01

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een onderzoek opgezet naar de ontwikkeling en opbouw van bastknobbels in een aantal boomsoorten. Deze bastknobbels zijn de laatste jaren in aantal sterk toegenomen en komen op verschillende boomsoorten voor, zowel dicht bij het maaiveld, midden op

 10. Het effect van calciumperoxide op de opbrengst van consumptie-aardappelen en het optreden van bacterieziekten bij pootaardappelen = Effect of calcium peroxide on the yield of ware potatoes and on the control of bacterial diseases in seed potatoes

  NARCIS (Netherlands)

  Ridder, J.K.; Loon, van C.D.

  1992-01-01

  Zuurstofgebrek in de grond kan optreden na een lange natte periode. Dit kan vermindering van wortelactiviteit en afsterving van het wortelstelsel tot gevolg heben. Bij de teelt van pootaardappelen zou zuurstofgebrek aanleiding kunnen geven tot uitbreiding van bacterieziekten. Door een bemesting met

 11. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 12. Sustainable development appreciated? The development of a monitor on sustainability consciousness and behaviour; Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.A.M.; Harkink, E.W.F.P.M.; Van Ingen, E.J. [Telos, Universiteit van Tilburg, Tilburg (Netherlands); Lampert MA; Van der Lelij, B.; Van Ossenbruggen, R. [Motivaction, Motivaction (Netherlands)

  2004-07-01

  voor duurzame producten of diensten. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat de belangstelling voor duurzame producten of diensten verschilt tussen consumenten. Hoe is dit te verklaren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden deden Telos en Motivaction in opdracht van het MNP-RIVM onderzoek naar het duurzaamheidbewustzijn en -gedrag van de Nederlandse bevolking. Er werden drie duurzaamheidsegmenten gevonden, op grond van de waardenpatronen van mensen. Laag duurzamen: zijn sterk gericht op leven in het hier en nu, houden erg van gemak, stellen het eigen belang centraal, zijn hedonistisch en materialistisch ingesteld, zijn niet bezorgd over het milieu. Middelhoog duurzamen: zijn bezorgd over het milieu, willen milieubewust leven, zijn gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, zijn betrokken bij de buurt, voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Hoog duurzamen: hebben dezelfde mentaliteit als middelhoog duurzamen en willen daarnaast ook bewust milieuvriendelijk consumeren, meer betalen voor milieuvriendelijke en natuurlijk gefabriceerde producten en zijn tevens betrokken bij de wereldgemeenschap. De duurzaamheidsegmenten zijn vergeleken met de door Motivaction ontwikkelde 'sociale milieus'. Traditionele burgers enerzijds en kosmopolieten/ postmaterialisten anderzijds bleken het meest duurzaam. Bij de eerste gaat het vooral om zorg en behoud van de eigen omgeving, bij de tweede vooral om mondiale betrokkenheid. Men kan met andere woorden vanuit een totaal verschillende waardenorientatie tot duurzaamheid komen. Opvallend was verder dat generaties sterk blijken te verschillen in de mate van duurzaamheid. Jongere generaties vinden duurzame ontwikkeling een stuk minder belangrijk dan ouderen. Dit kan waarschijnlijk deels worden toegeschreven aan de levensfase waarin men zich bevindt, maar er zijn ook aanwijzingen dat duurzaamheid minder goed aansluit bij het waardenpatroon van jongere generaties.

 13. Adoptie van Roemeense kinderen in Nederland: Gedragsproblemen van kinderen en opvoedingsbelasting voor adoptieouders

  NARCIS (Netherlands)

  Hoksbergen, R.A.C.; Stoutjesdijk, Felicia; Rijk, Kathinka; Dijkum, C.J. van

  2002-01-01

  This is the first report of the second part of a longitudinal study of adopted children born in Romania. Seventy two Dutch adoptive parents, who adopted 80 Romanian children, filled in the Child Behavior Checklist (CBCL) and 'The Nijmegen child rearing questionnaire' (NVOS). They also participated

 14. Stralingsafhankelijke temperatuur bij courgette

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Buwalda, F.; Houter, G.; Raaphorst, M.G.M.

  2005-01-01

  Met een jaarverbruik van rond de 35 kuub gas per vierkante meter heeft courgette een vrij hoog energiegebruik. In een onderzoek door PPO Glastuinbouw is nagegaan of het mogelijk was om het gasverbruik te verlagen door meer stralingsafhankelijk te stoken dan in de praktijk gebruikelijk is. Tevens was

 15. Pijn bij dermatologische ingrepen

  NARCIS (Netherlands)

  van Loo, Eva; Kelleners - Smeets, Nicole

  2017-01-01

  The number of surgical procedures performed by the average dermatologist is increasing. During every procedure, some form of pain is experienced by the patient. Research investigating pain during dermatologic surgery is scarce. Some available prospective studies about postoperative pain after

 16. Erfelijke ouderdomsdiabetes bij jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  van der Tuin, Karin; Hannema, Sabine E; Houdijk, E C A M Mieke; Losekoot, Monique; de Koning, Eelco J P; Breuning, Martijn H

  2015-01-01

  Maturity-onset diabetes of the young (MODY) is the most common type of monogenic diabetes mellitus, estimated to account for approximately 1-4% of patients with diabetes. The predicted prevalence is, therefore, 20,000 patients in The Netherlands. Unfortunately less than 5% of these patients are

 17. Superplasticiteit bij Cern

  NARCIS (Netherlands)

  Snippe, Q.H.C.; Snippe, Corijn

  2008-01-01

  Op CERN, het Europees onderzoekscentrum voor subatomaire fysica in Genève, wordt dit jaar een nieuwe deeltjesversneller, de Large Hadron Collider (LHC), in werking gesteld die nieuwe inzichten moet bieden over hoe de kleinste deeltjes der materie zich gedragen. Om hierachter te komen, is op plaatsen

 18. Multidisciplinaire aanpak bij aangezichtsletsel

  NARCIS (Netherlands)

  Dubois, L.; Schreurs, R.; Lapid, O.; Saeed, P.; Adriaensen, G. F.; Hoefnagels, F. M.; de Jong, V. M.

  2017-01-01

  Approximately one quarter of polytrauma patients has facial injuries, which usually lead to loss of form and function. Several specialties are involved in the acute and reconstructive phases of facial injuries, such as oral and maxillofacial surgery, otorhinolaryngology, plastic surgery,

 19. Risicoleerlingen bij technisch lezen

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Mijs, T.J.E.; Vernooy, C.G.T.; Grift, W.J.C. van der; Koekebacker, E.

  2003-01-01

  Dit project laat zien, dat verbetering van leesprestaties haalbaar is. Men zou de vraag kunnen stellen of die verbetering stand houdt, ook als de begeleiding ophoudt. Om daar zicht op te krijgen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Vaak worden er door de overheid geen financiën beschikbaar gesteld

 20. Temperatuurintegratie bij Anthurium andreanum

  NARCIS (Netherlands)

  Warmenhoven, M.G.; Garcia Victoria, N.; Mourik, van N.M.

  2004-01-01

  Met meerdaagse temperatuurintegratie is het mogelijk energie te besparen. Anthurium is een gewas dat relatief warm wordt geteeld en dat mogelijk schade ondervindt van lage temperaturen. Daarom is in dit onderzoek gekeken naar de invloed van temperatuurintegratie op productie en kwaliteit van

 1. Consultatie bij fiscale wetgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Kreveld, Netty Margriet Amelien van

  2016-01-01

  The key objective of this research is to design a consultation model for the legislative process in fiscal matters. When tax laws are being drafted, such a model can be used as a tool to select the best possible consultation variant and the suitable stakeholders. I have analyzed six consultation

 2. Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen

  NARCIS (Netherlands)

  Campen, J.B.

  2006-01-01

  Het gebruik van energieschermen in de glastuinbouw neemt nog steeds toe. Dit gebruik leidt tot een grote energiebesparing, maar de luchtvochtigheid onder het scherm kan te hoog oplopen. Om vocht af te voeren wordt het scherm een beetje opengetrokken waardoor koude lucht van boven het scherm mengt

 3. Vacuolenvorming bij het verstuivingsdrogen

  NARCIS (Netherlands)

  Verhey, J.G.P.

  1973-01-01

  Experiments with a pilot spray drier showed that vacuoles in spray-powder particles originate from air bubbles. These are dispersed in the liquid during spraying, before actual atomization. During drying, the air bubbles expand as a result of gradual solidification of the droplet surface ('case

 4. Natriumgebrek bij ratten

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorl, P.

  1934-01-01

  Rats on a diet of rolled oats 400, purified casein. 16 and cod liver oil 2 g developed severe sodium deficiency. Na in the basal ration was 0.009 %. Addition of different sodium salts caused immediate recovery. The deficiency was difficult to produce because of uncontrolled sodium uptake by the

 5. Laserbehandeling bij psoriasis

  NARCIS (Netherlands)

  Sewbaransingh. A., [No Value

  2000-01-01

  Aan de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid werd een vraag voorgelegd van de Nederlandse Bond van Psoriasis Patiënten Verenigingen (NBPV) betreffende een folder genaamd 'de behandeling van psoriasis met laser' (zie Bijlage I). De vraag van de NBPV was om na te gaan in hoeverre de in de

 6. Acute hamstringblessures bij sporters

  NARCIS (Netherlands)

  Reurink, Gustaaf; Tol, Johannes L.; de Vos, Robert-Jan

  2014-01-01

  Acute hamstring injuries are the most common injuries in participants in popular sports such as football and track and field athletics. The diagnosis is made if there is a history of acute-onset pain in the posterior thigh, and presence of the triad of pain on contraction, stretching and palpation.

 7. Eiwitstofwisseling bij levercirrhose

  NARCIS (Netherlands)

  G.R. Swart

  1984-01-01

  textabstractThis thesis describes a study of protein metabolism in patients with cirrhosis of the liver. The incentive to start this study was the clinical observation that protein malnutrition is often found in cirrhotic patients. It is likely that this malnutrition will influence the outcome of

 8. Tens bij bevallingen

  NARCIS (Netherlands)

  Tuin-Nuis, F.D.F.

  2000-01-01

  TENS (Transcutane Electrische Neuro Stimulatie) is een pijnverlichtingsmethode die berust op de Gate Control Theory van Melzack en Wall. Door middel van electrische pulsen via de huid zou de geleiding van nociceptieve signalen (pijnprikkels) worden beïnvloed en zou het lichaam endorfinen aanmaken:

 9. Vermindering transportstress bij beren

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Cornelissen, J.M.R.; Bos, A.P.; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M.

  2013-01-01

  The transport of pigs to the slaughterhouse is a crucial link in establishing a sustainable, careful, and profitable pig meat chain. From the point of view of animal welfare, but also in terms of health, product quality, economy, working conditions and environment, a good quality transport is

 10. Metamizol bij postoperatieve pijnbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, Harriëtte T.; Avis, Hans J.; Stevens, Markus F.; Hollmann, Markus W.

  2012-01-01

  Postoperative pain management is an essential part of surgical management. In the Netherlands paracetamol, NSAIDs and, if necessary, opioids are the most commonly used drugs for perioperative analgesia. Metamizole is a non-opioid analgesic that is rarely used in the Netherlands, although it is one

 11. Jodiumprofylaxe bij kernongevallen

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders MEC; Kok YS; Reinen HAJM; Zuur C; NVIC; LSO; VROM-DGM-SAS

  2005-01-01

  In 1999 the Dutch government made a start on the revision of the National Nuclear Emergency Response Plan. This revision includes recommendations for iodine prophylaxis in case of a radioactive iodine release. The strategy set out for the Dutch situation will be described here. The first step was to

 12. Verkeersonveiligheid bij mist.

  NARCIS (Netherlands)

  Oppe, S.

  1988-01-01

  Road users seem to adapt their driving behaviour to decreased visibility badly in particular in fog. Often severe multiple collisions occur. This problem justifies a systematical description and analysis of the relationships between driving behaviour in fog and traffic safety, and also a

 13. Pikkerij bij kalkoenen

  NARCIS (Netherlands)

  Niekerk, van Thea; Bracke, Marc B.M.

  2016-01-01

  With the upcoming ban on beak treatments in the Netherlands alternative measures have to be found to prevent injurious pecking behaviour in turkeys. The measures that are successful for chickens do not seem to have a lot of effect in turkeys. In this report the natural behaviour of turkeys has been

 14. Grondwaterzuivering bij bodemsanering

  NARCIS (Netherlands)

  Meeder TA; Soczo ER; Ruiter N de; LAE

  1995-01-01

  The goal of the study is to adduce well substantiated and arranged information on behalf of a further fill in of the Leidraad Bodembescherming concerning the clean-up of water that is set free at soil remediation. Beside, the results of this study are meant to support the: 1) set up of a General

 15. Intermitterende voeding bij tarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.H.G.

  1971-01-01

  The influence of intermittent nutrition on dry-matter production, on contents (meq/kg) and amounts (meq per plant) of inorganic nutrients was studied in water and soil cultures with wheat as a test crop.

  From the results of this study notably from chapters 9 and 12 it is clear that

 16. Bruinrot bij aardappel

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.D.; Bergsma-Vlami, M.M.; Wenneker, M.

  2009-01-01

  De quarantaineziekte bruinrot van aardappel, veroorzaakt door de bacterie Ralstonia (voorheen : Pseudomonas solanacearum) werd in Nederland voor het eerst met zekerheid aangetroffen in 1992. Het betrof een geïsoleerd geval in Zuid-Limburg, dat later verbonden bleek te zijn met een eerder opgetreden

 17. Therapietrouw bij astma.

  NARCIS (Netherlands)

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn naar schatting ruim 600.000 mensen met astma die hiervoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen. Mensen met astma hebben last van aanvallen van benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten. Deze aanvallen worden afgewisseld met klachtenvrije periodes. Een aanval ontstaat

 18. Stalluchtzuivering bij mestvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van M.M.L.

  1989-01-01

  Op het Proefstation voor de Varkenshouderij is gedurende een jaar de stallucht van één mestvarkensafdeling met behulp van een biobed gezuiverd. Onder de op het Proefstation geldende omstandigheden werd voor de NH3- emissie een reductie van 85% en voorde emissie van stankstoffen een reductie van 75%

 19. Cultuurverandering bij banken?

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Rudy Snippe

  2015-01-01

  Cahier 2 De praktijk van zingeving in besluitvorming, onderzoekt de vraag of de maatregelen die sinds het uitbreken van de economische crisis (2007-2008) zijn getroffen, effectief zijn. De analyse geeft een genuanceerd beeld. De maatregelen zijn weliswaar een stap in de goede richting maar leiden

 20. Effect of diffuse roof cover with anti-reflection coating for roses; Effect van diffuus kasdek met Anti Reflectie coating bij Roos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garcia Victoria, N.; Kempkes, F.

  2012-10-15

  The rose Red Naomi was cultivated in two greenhouses at Wageningen UR Greenhouse Horticulture in Bleiswijk, Netherlands (August 2010 - September 2011). One greenhouse covered with normal float glass; the other with AR coated diffuse glass (70% haze). This Anti-Reflection coating on both glass sides compensated for the loss in light transmission caused by the diffusing structure in the glass. The diffuse AR glass lead to a 5.2% higher production (>6.1% fresh weight). Sunscreens were necessary in spring and summer to avoid high light levels on the flower buds, as they cause very high bud temperatures leading to quality problems (blue petal edges and burnt leaf tips). The diffuse greenhouse cover allowed a 100 W/m{sup 2} higher screening threshold than the reference glass. This caused a 2.7% higher daily light integral, able to explain part of the extra production obtained. Part of the extra production achieved can not be explained by the measured factors as no differences were found in the amount of light intercepted by the crop or in leaf photosynthesis under both cover types. The light under the diffuse AR cover was nevertheless much smoother, so the crop seemed to suffer less (lower bud temperatures and less burned leaf tips), and this should provide an explanation for the rest of the extra production. The cover properties did not influence disease development (powdery mildew). The obtained extra production makes the tempered, diffuse glass with Anti Reflection coating on both sides economically feasible [Dutch] Tussen augustus 2010 en september 2011 is bij Wageningen UR Glastuinbouw het effect van diffuus glas, met dubbelzijdige AR coating, op de productie en energiegebruik van roos 'Red Naomi' onderzocht. Onder het diffuse glas werden 5,2% meer bloemtakken geproduceerd, deze rozen waren ook iets langer en zwaarder (6,1% meer versgewicht). Dit verschil kan deels verklaard worden doordat er onder het diffuse glas pas bij hogere stralingsniveau

 1. LED lighting and the Next Generation of Greenhouse for Tomatoes. Proof of Principle; LED belichting en Het Nieuwe Telen bij tomaat. Proof of Principle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dueck, T.; Janse, J.; Eveleens, B. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Nieboer, S.; Valstar, W.; Grootscholten, M. [GreenQ Improvement Centre, Bleiswijk (Netherlands)

  2012-08-15

  In this Proof of Principle project a tomato crop was grown under artificial lighting with the aim of 30% energy saving at the same level of production. Tomatoes (cultivar Komeett) were illuminated with 110 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1} HPS (High Pressure Sodium) above the crop and 85 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1} LED interlighting. The LEDs hung in 2 rows, approximately 40 cm above the lower leaves and the second strand at 40 or 70 cm above that. There were two types of LEDs used: production LEDs (light efficiency 1.6 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1}, 87% red/13% blue) and inter-lighting LEDs (light efficiency 1.9 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1}, 95% red/5% blue), with the same light intensity. At the start, the crop was given as much light as it could handle, and because the crop developed so well, the stem density was increased relatively early. This resulted in high fruit load, while insufficient light was available to compensate for the low levels of sunlight in the winter. In the 192 cm row spacing system the plants were too close to each other. Additional problems occurred with trace elements, lesser bumble bee activity, and a moist greenhouse climate which weakened the crop in the winter. Thus Botrytis occurred on the leaves and stems. The crop struggled with its recovery until early spring with more sunlight. Compared to a reference crop with 79 kg m{sup -2} tomatoes, 75 kg m{sup -2} were produced under-production LEDs, and 80 kg m{sup -2} under the interlighting LEDs, mainly because latter LEDs were used longer during the summer. 30% of the energy for dehumidification and heat energy, and 27% of the electricity was saved, relative to the reference crop. Thus it appears possible to save 30% energy with a near identical production [Dutch] In dit Proof of Principle project is een belichte tomatenteelt geteeld met als doel 30% energiebesparing bij een gelijke productie. Tomaten van het ras Komeett werden belicht met 110 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1} SON-T belichting boven

 2. Tests of heat techniques in households. Analysis of the results of the field tests; Praktijkprestaties van warmtetechnieken bij huishoudens. Analyse resultaten veldtesten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, A.; Friedel, P.; Overman, P. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2012-11-15

  The development within conventional techniques and new techniques for the recovery and generation of heat in the house construction industry led to a need for knowledge of efficiencies of those techniques in practice. Therefore a project has been set up to gain insight into the efficiencies. In the field tests, five heat techniques are investigated: high-efficiency boilers, solar water heaters, balanced ventilation systems with heat recovery (also called heat recovery systems) and heat pump water heaters [Dutch] De ontwikkeling binnen conventionele technieken en nieuwe technieken voor de terugwinning en opwekking van warmte in de woningbouw leidden ertoe dat er bij verschillende partijen in de keten een kennisbehoefte is ontstaan naar de rendementen van deze technieken in de praktijk. Daartoe heeft AgentschapNL een project opgezet om meer inzicht te verkrijgen in deze rendementen. In de veldtesten worden vijf warmtechnieken bekeken: HR-ketels, HRe-ketels, zonneboilers, gebalanceerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning (verder WTW-systemen genoemd) en warmtepompboilers. Deze worden op minutenbasis bemeten.

 3. Brief overview of the role of ICT in saving energy; Beknopt overzicht van de rol van ICT bij de besparing van energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wartena, C.

  2008-02-15

  10 percent energy saving can be realized in households, offices and trade by means of smart information and communication technology. The saving is realized by a range of innovative measures that lead to this percentage without loss of comfort. One example is the heating in houses and offices by means of 'intelligent' software based on behavioral patterns and weather forecasts and on energy efficient hardware. The wide application of smart ICT in society can lead to 5 percent energy saving, thus rendering the 6 percent energy reduction target of the Kyoto Protocol within arm's reach. [mk]. [Dutch] Het is mogelijk om in huishoudens, kantoren en handel minstens 10 procent van het energiegebruik te besparen door de inzet van slimme informatie- en communicatietechnologie. De besparing wordt bereikt door een scala aan vernieuwende maatregelen die, zonder verlies van comfort, bij elkaar tot dit percentage leiden. Een voorbeeld is het door 'intelligente' software regelen van verwarming in huizen en kantoren afhankelijk van gedragspatronen en weersvoorspellingen en aan energiezuinigere hardware. De brede toepassing van slimme ICT in de samenleving kan ertoe leiden dat ongeveer 5 procent energie kan worden bespaard en dat de 6 procent energiereductie waartoe Nederland zich in het kader van het Kyoto-protocol heeft verplicht, binnen handbereik komt.

 4. Measuring drifted dust near coal transhipment in the harbour of Amsterdam, Netherlands; Meten aan verwaaiend stof bij kolenoverslag in het Amsterdams havengebied

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weijers, E.P.; Rodink, R.; Hensen, A. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-02-15

  For two months, particulate matter measurements were performed at the Rietlanden coal terminal in the Africa harbour in Amsterdam. At eight places around the coal terminal particulate matter concentrations were measured with relatively simple (and relatively inexpensive) optical sensors (which have been further developed by ECN). The primary purpose of the measurement campaign was to determine the performance and robustness of the sensors 'in the field'. After the satisfactory performance, the feasibility of a monitoring c.q. alarm system were studied and an estimate was made of particulate matter emissions from the terminal with a dispersion model during the measurement period [Dutch] Gedurende twee maanden zijn bij de Rietlanden kolenterminal in de Afrikahaven te Amsterdam fijnstofmetingen uitgevoerd. Op een achttal plaatsen rondom het bedrijf zijn fijnstofconcentraties gemeten met relatief eenvoudige (en relatief goedkope) optische sensoren (die door ECN verder zijn ontwikkeld). In de eerste plaats had de meetcampagne ten doel de prestatie en robuustheid van de sensoren 'in het veld' vast te stellen. Na gebleken geschiktheid is de haalbaarheid van een monitoring- c.q. alarmeringssysteem bestudeerd en is de fijnstofemissie afkomstig van de terminal geschat voor de periode van de metingen met een verspreidingsmodel.

 5. Kunnen kinderen symptomen van nicotineafhankelijkheid ontwikkelen door blootstelling aan omgevingsrook?

  NARCIS (Netherlands)

  Schuck, K.; Otten, R.; Engels, R.C.M.E.; Kleinjan, M.

  2016-01-01

  Responses to environmental smoking in never-smoking children: can symptoms of nicotine addiction develop in response to environmental tobacco smoke exposure? Recente studies hebben gesuggereerd dat frequente blootstelling aan omgevingsrook psychologische en gedragsmatige reacties in niet-rokers kan

 6. Oefening baart kunst : Crowdingtraining verbetert visuele functies van slechtziende kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Huurneman, Bianca; Cox, Ralf F.A; Boonstra, F. Nienke

  Crowding is a visual perceptual phenomenon that refers to impaired ability to recognize a suprathreshold object when it is presented in the vicinity of other objects. Crowding therefore poses a limit on object recognition. The phenomenon is regarded to be one of the reasons why young children need

 7. Gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen' | Peels | Acta Theologica

  African Journals Online (AJOL)

  Happy is he who seizes your infants…. Hermeneutical and biblical-theological positioning of the Old Testament imprecations. The Old Testament contains many prayers for the shaming, punishment or destruction of the godless, especially in the Psalms. This imprecatory prayer, which still forms one of the most troublesome ...

 8. Kinderen in Amsterdam : waar en hoe zij verongelukken.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M.

  1975-01-01

  The report contains a part of the study to the traffic unsafety of children in Amsterdam. Difference is made between the incidental and structural approach. In the last one is thought of intervening changes in the traffic circulation, measures in the field of planning etc. Starting point is the

 9. De relatie tussen televisiereclame voor voedingsmiddelen en consumptiepatronen van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Buijzen, M.A.; Schuurman, J.; Bomhof, E.

  2007-01-01

  Television food advertising is often named as a cause for the increased prevalence of childhood overweight. This popular conception is driven by the hypothesis that children who are often exposed to advertising for energy-dense food are expected to have a less healthy diet than children who are less

 10. Praten met kinderen: effectief voor ouders van (pre)adolescenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Leijten, P.; Overbeek, G.; Janssens, J.

  2013-01-01

  This randomized controlled trial examined the effectiveness of the parent training programme: Parents and Children Talking Together (pctt) for parents with (pre)adolescent children who experience parenting difficulties. The programme focuses on reducing child problem behaviour by improving parents’

 11. Kinderen met obesitas en afbuigende lengtegroeicurve: ziekte van Cushing?

  NARCIS (Netherlands)

  van Wezel, Esther M.; van Santen, Hanneke M.; van Furth, Wouter R.; Reneman, Liesbeth; Bisschop, Peter H.; van Trotsenburg, A. S. Paul

  2012-01-01

  We describe two children who presented with extreme weight gain and failure to grow in height, and who were both diagnosed with Cushing's disease. Following preoperative metyrapone treatment, both children successfully underwent curative transsphenoidal surgery. While obesity is a common and

 12. De behandeling van kinderen met chronische hepatitis C

  NARCIS (Netherlands)

  Koot, B. G. P.; Benninga, M. A.; Weegink, C. J.; Peters, M.

  2005-01-01

  A 9-year-old boy, a 15-year-old boy, and a 6-year-old girl were infected with chronic hepatitis C virus (HCV). They had no physical complaints and a virus genotype that was favourable to treatment with peginterferon-alpha and ribavirin. The younger boy and the girl had liver fibrosis and were

 13. Cesar-therapie tijdelijk effectiever dan standaardbehandeling door de huisarts bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : gerandomiseerd, gecontroleerd en geblindeerd onderzoek met 1 jaar follow-up [Cesar therapy is temporarily more effective than a standard treatment from the general practitioner in patients with chronic aspecific lower back pain; randomized, controlled and blinded study with a I year follow-up

  NARCIS (Netherlands)

  Hildebrandt, V.H.; Proper, K.I.; Berg, R. van den; Douwes, M.; Heuvel, S.G. van den; Buuren, S. van

  2000-01-01

  Doel van dit onderzoek was het vaststellen van korte- en langetermijneffecten van Cesar-therapie op zelfgerapporteerd herstel en op houdingsverandering bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten. Patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten werden, nadat 'informed consent'

 14. Overleving van pathogenen bij mestverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Rutjes, S.; Aarnink, A.J.A.; Blaak, H.; Buisonjé, de F.E.

  2016-01-01

  In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar

 15. Donkere vlekjes bij gele courgettevruchten

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.

  2010-01-01

  Referaat In gele courgettes komen regelmatig grijsbruine vlekjes in de vruchtschil voor, deze zijn vaak pas in het handelskanaal te zien. In een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek heeft Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht wat de oorzaken zouden kunnen zijn. Er is een duidelijk

 16. (On)duidelijkheid bij Drones

  NARCIS (Netherlands)

  Ducheine, P.; Osinga, F.

  2014-01-01

  Het Kamerdebat in april over bewapende onbemande vliegtuigen was uitermate verward en verwarrend. Het ging niet alleen over deze ‘drones’, maar ook de rol van inlichtingendiensten, Amerikaanse contra-terrorisme-operaties en robotisering kwamen in de discussie veelvuldig aan bod. Hoog tijd om een

 17. Geslachtskenmerken en geslachtsovererving bij asperge

  NARCIS (Netherlands)

  Franken, A.A.

  1969-01-01

  Trials were carried out from 1959 to 1967 on the secondary sexual characteristics of asparagus and on the inheritance of sex.

  Growth rate of the seedling is closely dependent on the seed size. Seed size depends not only on number of seeds per berry but also it is genetically controlled

 18. Emotieregulatie en burnout bij ziekenverzorgenden

  NARCIS (Netherlands)

  Lechner, L.; Steinvoorte, T.; Näring, G.W.B.

  2008-01-01

  This study analysed whether, amongst health care providers in a nursing homes setting, there is a relationship between, on the hand, work demands, autonomy, lack of social support and emotional labor; and on the other hand, symptoms of burnout. It also analysed whether the concept of emotional labor

 19. Minder NH3 bij snijmais

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  2009-01-01

  Wageningen UR Livestock Research testte vier strooiselmaterialen voor vleeskuikens. Hoeveelheid en soort hadden geen effect op de resultaten. Snijmaissilage vroeg meer energie, maar de ammoniakemissie was lager

 20. Perorale endoscopische myotomie bij achalasie

  NARCIS (Netherlands)

  Ponds, Fraukje A. M.; Smout, André J. P. M.; Bredenoord, Albert J.; Fockens, Paul

  2015-01-01

  The treatment of patients with achalasia is complex due to a considerably high recurrence rate and risk of treatment-related complications. The per-oral endoscopic myotomy (POEM) is a new endoscopic technique that combines the benefits of a minimally invasive endoscopic procedure with the efficacy

 1. Problemen bij de Nederlandse bosviooltjes

  NARCIS (Netherlands)

  Mennema, J.

  1978-01-01

  On the advice of the reviser of the Violaceae for the Flora Neerlandica the Floristic Council 1975 decided to consider Viola reichenbachiana and V. riviniana conspecific. However field research in April 1978 proves that living specimen are clearly distinct, especially in the colour of the spur: V.

 2. Verminderde taalvaardigheid bij tweetalige ouderen

  NARCIS (Netherlands)

  Meijnderts, Anne; Jonkers, Roel; van Steenbrugge, Willem

  2015-01-01

  In the current study, the effect of aging on the language proficiency of nine bilinguals was investigated. All participants were of Dutch origin, but mainly interact in English due to their migration to Australia. To investigate whether aging will result in deterioration of language proficiency in

 3. Circaea intermedia Ehrh. bij Winterswijk

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  1980-01-01

  Circaea intermedia, collected twice in southern Limburg (1897, 1939) and once near Winterswijk in the east of Gelderland (1940), was refound at the latter locality in 1979. The vegetation in which it occurs is shown by means of a relevé. The population of C. intermedia appears to form a clone, which

 4. Bastaard-necrose bij tarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Hermsen, J.G.T.

  1962-01-01

  Hybrid necrosis in wheat was shown to be based on two complementary genes Ne 1 and Ne 2 . Variation in degree of necrosis proved to depend on multiple alleles. The existence of weak, moderate and strong alleles of Ne 1 and Ne 2 could be demonstrated. The degree of necrosis was shown to depend also

 5. Partnerselectie bij huwelijkssluiting in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hoog, de C.

  1982-01-01

  In this study the matter of mate selection at marriage in the Netherlands has been raised. Apart from a literature study this study has been based on two field surveys carried out in March and April 1976. The problem dealt with in this report has been formulated as follows: has a change appeared in

 6. For an even plant propagation. Monitoring of the horizontal temperature distribution at plant cultivation Van der Lugt; Voor een gelijkmatige opkweek. Monitoring van de horizontale temperatuurverschillen bij plantenkwekerij Van der Lugt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raaphorst, M. [Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk (Netherlands)

  2012-03-15

  The horizontal temperature distribution in a compartment of a nursery company is monitored during a month. The temperature difference between the warmest and the coldest place averaged no more than 1C. The main cause of the differences laid in the heat transfer from the distribution pipes. The wind direction had no influence on the temperature distribution, probably because the compartment has no outside gables, so the wind can not create much pressure differences. Also small screen openings did not to lead to undesirable horizontal air movements, possibly because of the relatively small area of the compartment (5000 m{sup 2}) [Dutch] De horizontale temperatuurverdeling in een afdeling van een opkweekbedrijf van groenteplanten is gedurende een maand gemonitord. Het temperatuurverschil tussen de warmste en de koudste plek bedroeg gemiddeld niet meer dan 1C. De belangrijkste oorzaak van de verschillen lag bij de warmteafgifte van de verdeelleidingen. De windrichting had geen invloed op de temperatuurverdeling, waarschijnlijk doordat de afdeling geen buitengevels heeft en de wind daardoor minder drukverschillen kan creeren. Ook bleken schermkieren niet te leiden tot ongewenste horizontale luchtbewegingen, mogelijk door de relatief kleine oppervlakte van de afdeling (5000 m{sup 2})

 7. Metabool syndroom bij de behandeling met clozapine

  NARCIS (Netherlands)

  P.M.J. Steylen (Pauline); F.M.M.A. van der Heijden (Frank); W.M.A. Verhoeven (Wim); J.D.H. Kok; M. van Soest; S. Tuinier (Siegfried)

  2009-01-01

  textabstractAbstract Metabolic syndrome during clozapine treatment Objective: To assess the prevalence of metabolic syndrome in inpatients with psychotic disorders treated with clozapine for at least one year. Design: Chronically admitted patients were screened on the use of clozapine and the

 8. Koppelingsverschijnselen bij transportprocessen in de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Groenevelt, P.H.

  1969-01-01

  In het kader van de "niet-evenwichts-thermodynamica" wordt een algemene vergelijking afgeleid voor de energiedissipatie in een klein, maar representatief onderdeel van een poreus medium, bijv. de bodem of een membraan. In deze vergelijking komen vier producten van een flux en een kracht voor, te

 9. Feiten en valkuilen bij verwerking mestproducten

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.

  2009-01-01

  Mestbewerking op bedrijfsniveau is een van de mogelijke aanpakken om een deel van het mestvolume buiten de landbouw af te zetten. De meest populaire vorm van mestbewerking is het scheiden van mest in een dikke en een dunne fractie. Voor een betere afzet van de dunne fractie is het nodig zijn om een

 10. Laserbehandeling bij morbus Hailey-Hailey

  NARCIS (Netherlands)

  Sprengers, M.; de Coster, D.; Arits, A.H.M.M.; Verstraeten, V.L.R.M.

  2017-01-01

  Hailey-Hailey disease, also referred to as benign familial pemphigus, is a rare genodermatosis that results in painful erosions in erythematous plaques in the skin creases. Heat, sweat and friction usually worsen the disease. Beside pain, morbus Hailey-Hailey also restricts patients activities.

 11. Plannen voor nieuwbouwwoningen bij bovengrondse hoogspanningslijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Kelfkens G; Pennders RMJ; Pruppers MJM; LSO

  2003-01-01

  On the basis of the precautionary principle, the Dutch government considers measures to reduce the exposure of the population to magnetic fields due to overhead power lines. This consideration was motivated by several reports on possible detrimental health effects due to these fields and by the

 12. Minimale temperatuurgrenzen bij courgette : onderzoek 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Raaphorst, M.G.M.

  2003-01-01

  In verband met liberalisering van de energiemarkt wordt er een nieuwe gaswet ingevoerd. Om de kosten te drukken is het zeer belangrijk om de contractcapaciteit te verkleinen. Maar onder extreme winterse omstandigheden is er dan een grote kans op een te lage kastemperatuur. Door het Praktijkonderzoek

 13. Depressie bij allochtonen in de spreekkamer

  NARCIS (Netherlands)

  Veling, Wim; Blom, Marc B J; Hoek, Hans

  2013-01-01

  Doctors often find the diagnosis and treatment of psychiatric disorders in non-Western ethnic minorities difficult. Not only do language and culture form barriers to understanding, the symptoms of these disorders can be expressed in unfamiliar ways. We describe three cases that illustrate how the

 14. Een uitbraak van 'hondeziekte' bij zeehonden (1).

  NARCIS (Netherlands)

  A.D.M.E. Osterhaus (Albert); E.J. Vedder (Lies); H.W.J. Broeders; H.E.M. Spijkers (Ine)

  1988-01-01

  textabstractThe cause of a recent outbreak of a serious disease of seals in the North and Baltic Seas, in which so far, over 9000 of the population of 16,000 animals have died, was investigated. Three viruses have been considered as the possible causative agents: a herpesvirus, a picornavirus and

 15. Een uitbraak van 'hondeziekte' bij zeehonden (2).

  NARCIS (Netherlands)

  A.D.M.E. Osterhaus (Albert); J. Groen (Jan); E.J. Vedder (Lies); H.W.J. Broeders; H.E.M. Spijkers (Ine)

  1988-01-01

  textabstractSerological findings which had showed that the primary cause of the recent outbreak of serious disease of seals in the seas of North-Western Europe, is infection with canine distemper virus, were confirmed by in vivo and in vitro isolation of the virus from seals which had died at

 16. Gebruikersdata bij abonnementen in app stores

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; Nieuwenhuis, O.A.

  2013-01-01

  Kranten en tijdschriften bieden tegenwoordig vaak, naast de papieren edities, digitale abonnementen aan. De content wordt in dat geval via een app gelezen op een mobiele device, zoals een smartphone of tablet. Om abonnementen in deze vorm aan te kunnen bieden is het bouwen van een app noodzakelijk.

 17. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 18. Orofaryngeale slikstoornissen bij de ziekte van Parkinson

  NARCIS (Netherlands)

  Kalf, J.G.

  2014-01-01

  OROPHARYNGEAL SWALLOWING DISORDERS IN PARKINSON'S DISEASE: Parkinson's disease is one of the most common and best studied neurodegenerative diseases. The typical motor features, like hypokinesia and rigidity are also seen in chewing and swallowing, but this 'hypokinetic dysphagia' is a complaint

 19. Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering : een literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Gent, A.L. van

  2007-01-01

  This report deals with the results of the first phase of the Road Safety at Roadworks study that CROW has commissioned SWOV to carry out. It consists of a literature study and a review of useful sources for crash data and data of road works. The main goals are (1) increasing insight into the number,

 20. Het effect van flurbiprofen bij acute enkeldistorsies

  NARCIS (Netherlands)

  de Nies, F.; Lagrand, W. K.; Patka, P.

  1989-01-01

  The efficacy of flurbiprofen was studied by means of a double-blind randomized clinical trial involving 50 patients with an acute lateral ankle distortion (grade I). It could not be demonstrated that the NSAID shortened the duration of convalescence after this injury. Neither the pain nor the

 1. Training van kalibratie bij leerlingautomobilisten : een onderzoeksopzet.

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiken, M.J. & Twisk, D.A.M.

  2002-01-01

  Training of calibration among novice car drivers: research design. While driving it is possible, to a certain extent, to vary the degree of difficulty of the task. By driving fast with short vehicle spacing, the driving task becomes more difficult. The driver's effort or alertness can also be

 2. Het proefveldonderzoek bij de rijstcultuur op Java

  NARCIS (Netherlands)

  Ossewaarde, J.G.

  1931-01-01

  A historical review was given of the development of rice cultivation in Java, of the influence of the Netherlands colonial government on the agricultural methods by advice before and after local research, and of the development of field trial techniques and the organization of systematic research.

 3. Een merkwaardige monstruositeit bij Erica tetralix L

  NARCIS (Netherlands)

  Barkman, J.J.

  1967-01-01

  A description is given of an anomalous form of Erica tetralix with normal and teratological flowers on the same plant. The latter lack stamina, but have a normal pistillum; the corolla consists of four small, green choripetalous leaves without glandular hairs (fig. 1, d).

 4. Enkele kanttekeningen bij de strafbaarstelling van stalking

  NARCIS (Netherlands)

  van Klink, B.M.J.; Royakkers, L.M.M.

  1998-01-01

  In dit artikel gaan wij nader in op het fenomeen stalking in het algemeen en het wetsvoorstel dienaangaande in het bijzonder. §2 biedt een conceptuele analyse van het begrip ¿belaging', dat door ons wordt opgevat als een vorm van geestelijke mishandeling. Beseft dient te worden dat het hierbij niet

 5. Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij legitiem strafvorderlijk handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Dane, Nicole Marlèn

  2009-01-01

  De wetgever creëerde in 1926 een schadevergoedingsregeling voor de gewezen verdachte (art. 89-93 Sv) waardoor schade door rechtmatig toegepaste vrijheidsbenemende dwangmiddelen o.g.v. billijkheid kan worden vergoed. Daarna zette de ontwikkeling op dit terrein zich voort via de rechtspraak, zowel

 6. Melkbaarheidsonderzoek bij het zwartbonte vee in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Keestra, J.

  1963-01-01

  Various aspects of the ease of milking of more than a thousand cows were studied with a Gascoigne individual-quarter milking machine (pulsation ratio 3:1, pulsation rate 60 cycles per minute). Progeny groups from 17 bulls used in artificial insemination (420 heifers) were recorded twice and 75 cows

 7. Conservering bij zoutschade; De Waag in Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Lubelli, B.A.; Hees, R.P.J. van

  2007-01-01

  In de Waag in Amsterdam bevinden zich enkele waardevolle meesterproeven van metselwerk. Deze hebben zwaar te lijden onder aantasting van zouten. Aan de auteurs werd gevraagd om de oorzaken van de scahde te onderzoeken en advies uit te brengen over mogelijke interventie om het verval aan te pakken.

 8. Keuzeaspecten bouwmethoden en processen bij het bouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Vissers, M.M.J.; Vlaar, G.J.; Hofkes, xx; Brinksma, xx; Zimmermann, xx; Van Tol, xx; Flapper, xx; Bonebakker, xx

  2006-01-01

  De bouwsector is fors in beweging. Sterker dan vroeger staat klant-gericht denken en werken centraal. Innovatie en automatisering moeten ertoe leiden dat de kosten flink omlaag gaan. De vele keuzemogeuijkheden en de diverse belanghebbenden maken een keuze voor een bouwmethode niet eenvoudig. Een

 9. Acute koolmonoxide-intoxicatie bij negen personen

  NARCIS (Netherlands)

  Hegger C; Savelkoul TJF; Wijnbergen AB; Meulenbelt J

  1991-01-01

  August 1991 nine persons (four adults and five children) were admitted to the calamity room of the Intensive Care and Clinical Toxicology department of the University Hospital Utrecht with symptoms of a carbon monoxide intoxication. After treatment and observation during several hours all patients

 10. Antibiotica bij acute keelpijn : Hardnekkige gewoonte

  NARCIS (Netherlands)

  Damoiseaux, Roger A M J; Venekamp, Roderick P.

  2015-01-01

  Recently the revision of the guideline of the Dutch College of General Practitioners on sore throat has been published. Again, one of the key messages is restricting the use of antibiotics. In the Netherlands general practitioners prescribe antibiotics in 50% of cases of tonsillitis. Although there

 11. Fotocontactallergic voor sunblockers bij polymorfe lichteruptie

  NARCIS (Netherlands)

  Deviaene, F.C.L.; Venema, A.W.; Schuttelaar, M.L.A.; Coenraads, P.J.

  2004-01-01

  PMLE is a common idiopathic photodermatosis. Patients with PMLE have an increased risk to develop a photocontact allergy for sunscreens. A patient is described with PMLE and a photocontact allergy to ethylhexyl-p-methoxycinnamate and butylmethoxydibenzoylmethane.

 12. Meetstrategie bij kernongevallen voor Steuncentrum RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; Smetsers RCGM; LSO

  1994-01-01

  Het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl in april 1986 en de gevolgen daarvan waren aanleiding voor de Nederlandse overheid om de voorzieningen voor de kernongevallen-bestrijding in Nederland te evalueren en te verbeteren. De resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in het Nationaal Plan

 13. Veiligheidsoverwegingen bij het plaatsen van verkeerslichten.

  NARCIS (Netherlands)

  Welleman, A. G.

  1981-01-01

  Traffic lights tend to reduce the number of conflict points and therefore the number of potential conflicts at intersections. Their safety effect is paramount in the case of high traffic densities over the day. The presence of traffic lights seems to have a more positive effect on the safety of car

 14. Optimalisatie belichting en bemesting bij Bromelia

  NARCIS (Netherlands)

  Warmenhoven, M.G.; Garcia Victoria, N.

  2010-01-01

  Als vervolg op onderzoek uit 2007-2008 waaruit de optimale belichtingsniveaus in combinatie met voeding voor drie verschillende Bromelia waren vastgesteld, is tussen september 2008 en december 2009 in twee parallel lopende proeven verder gewerkt aan optimalisatie van bemesting in combinatie met

 15. Thoraxdrains bij traumapatiënten

  NARCIS (Netherlands)

  Ijpma, Frank F. A.; van Westreenen, H. L. Erik; van Acker, Gijs J. D.

  2009-01-01

  Adequate training for the insertion of chest drains in a trauma setting reduces the occurrence of procedure-related complications. Prophylactic antibiotics reduce the risk of infectious complications and empyema. For drainage of a traumatic pneumo- or haemothorax a large drain (28-36 French) is

 16. Amputatiewens bij 'body integrity identity disorder'

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, Rianne M.; Hennekam, Raoul C. M.

  2014-01-01

  Body integrity identity disorder (BIID) is a rare neuropsychiatric disorder in which patients experience a mismatch between the real and experienced body from childhood. BIID results in a strong desire to amputate or paralyse one or more limbs. We describe two BIID patients. A 40-year-old healthy

 17. Steriele handschoenen bij kleine chirurgie niet nodig

  NARCIS (Netherlands)

  M.L. Bruens (Marco); P.J. van den Berg (Pieter); R.W.M. Giard (Raimond)

  2011-01-01

  textabstractAccording to the practice guideline of the Dutch Workingparty on Infection Prevention (WIP) sterile gloves have to be worn during minor surgery by the general practitioner. This is based on the microbiological principles of Spaulding and is not supported by other evidence. Current

 18. Lammerensterfte, leverbot en ureum bij melkschapen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik, J.C.; Smolders, G.

  2010-01-01

  The monitored lamb mortality at organic dairy sheep farms is relativly high with big differences. Mortality over 10% is caused by poor management and infectious abortions. Short term improvements needs a structured approach. Treatment of the dairy sheep is limited to the dry period. Avoiding

 19. Wat komt bovenaan de lijst bij Google?

  NARCIS (Netherlands)

  Litvak, Nelly

  2006-01-01

  In 1998 presenteerden de PhD-studenten Sergey Brin en Larry Page uit Stanford het artikel ‘The anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine’ op het zevende World-Wide-Web-congres in Brisbane, Australië. Zij beschreven de Web-zoekmachine Google, waarvan de blanco bladzijde tegenwoordig zo

 20. Onderzoeksresultaten introductie CNC bij een zestal bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Mal, van H.H.; Ottink, M.S.; Peters, R.B.

  1987-01-01

  In het kader van een afstudeerproject van de faculteit bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is er een onderzoek gedaan naar het gebruik en de gevolgen van het gebruikvan CNC-bewerkings machines in industriële organisaties [1]. Het onderzoek werd uitgevoerd in een zestal bedrijven,

 1. Advies betreffende jacht bij extreme weersomstandigheden

  OpenAIRE

  Casaer, Jim; Van Den Berge, Koen; Devos, Koen

  2011-01-01

  Dit advies gaat na wanneer de weersomstandigheden zodanig streng zijn dat er sprake is van negatieve druk op de levenskwaliteit van het jachtwild, en de jacht omwille van de weidelijkheid tijdelijk best opgeschort wordt. Daarnaast wordt nagegaan of alle jachtwildsoorten lijden onder dezelfde extreme weersomstandigheden, onder welke winterse weersomstandigheden de jacht een negatief effect heeft op de wilde fauna die niet onder de jachtwetgeving valt en om welke wilde faunasoorten het dan gaat...

 2. Fysioverschillen bij poederschurft in aardappelen niet aangetoond

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.; Boerma, M.

  2001-01-01

  Vijf aardappelrassen werden twee jaar lang (1998 en 1999) onderzocht op poederschurftaantasting (Spongospora subterranea) op vier verschillende locaties in het zetmeelaardappeltelend gebied in Noordoost-Nederland (Veenkoloniën). Dit om aan te tonen of er fysioverschillen zijn in

 3. Richtlijn 'Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte'

  NARCIS (Netherlands)

  de Laat, Monique W. M.; Wiegerinck, Melanie M.; Walther, Frans J.; Boluyt, Nicole; Mol, Ben Willem J.; van der Post, Joris A. M.; van Lith, Jan M. M.; Offringa, Martin

  2010-01-01

  At the request of the State Secretary of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport a national multidisciplinary workgroup developed an evidence-based practice guideline for the management of pregnant women with an imminent preterm delivery after a pregnancy of less than 26 weeks duration and

 4. Meer zekerheid bij vermoeden van kindermishandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Schouten, Maartje C M; Karst, Wouter A.; Van Stel, Henk F.; Teeuw, Arianne H.; Van De Putte, Elise M.

  2016-01-01

  A false accusation of child abuse has a major impact on child and family. Conversely, a missed diagnosis of child abuse may have significant and lifelong consequences for the child. For health professionals the assessment of the nature of the injury and differentiating between accidental and

 5. Medezeggenschap bij DSM: Limburg 1946-2011

  NARCIS (Netherlands)

  Buitelaar, W.

  2011-01-01

  "Doing Something Meaningful", zo kenmerkte DSM-bestuursvoorzitter Feike Sijbesma de activiteiten van het concern (NRC, 23 februari 2011). Dat geldt in onderstaande terugblik over de periode 1946-2011 evenzeer voor het werk van de medezeggenschappers van DSM Limburg.

 6. Veiligheidsoverwegingen bij het plaatsen van verkeerslichten.

  NARCIS (Netherlands)

  Welleman, A.G.

  1981-01-01

  The international literature does not allow general statements regarding the effect of traffic signals on intersectional accidents. However, a number of factors are given influencing the effect. Such are the 24- hours traffic volume and the number of accidents before signalization. The effect of the

 7. Equisetum trachiodon A. BR. gevonden bij Asperen

  NARCIS (Netherlands)

  Westhoff, V.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  Op 6 Juni van dit jaar bezochten wij, in gezelschap van H.J.W. Schimmel en H. Over en op aanwijzing van J. Entrop te Leerdam, de verlaten zand- en kleigroeve, die tussen Asperen en Acquoi is gelegen, vlak tegen de noordelijke dijk van de Linge. Entrop had ons het ondiep en onregelmatig afgegraven

 8. High performance management bij franchise-supermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Sloot, Laurens; van Nierop, Erjen; de Waal, Andre

  In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar de mate waarin franchise-supermarkten voldoen aan de vijf factoren van high performanceorganisaties (HPO): hoge kwaliteit managers, hoge kwaliteit medewerkers, openheid en actiegerichtheid, continue verbetering en vernieuwing, en

 9. Richtlijn ‘Functionele buikpijn bij kinderen’

  NARCIS (Netherlands)

  Rutten, J. M. T. M.; Korterink, J. J.; Venmans, L. M. A. J.; Benninga, M. A.; Tabbers, M. M.

  2017-01-01

  - The guideline entitled 'Functional abdominal pain in children' has been developed by a multidisciplinary working group on behalf of the Dutch Pediatric Association in 2015. - History and physical examination are essential in diagnosing pediatric functional abdominal pain. Additional diagnostic

 10. Jarowisatie bij enige groente- en aanverwante gewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiebosch, W.A.

  1965-01-01

  The influence of seed chilling on the flower and seed formation of some vegetable and related crops was studied. The seed was germinated and then cooled almost to 0°C so that it was still suited to mechanical sowing, a prerequisite if the technique were to be used in practice. This treatment was

 11. Arbeidsveiligheid bij het toepassen van groot vuurwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Plas M van der; MEV/CEV

  2005-01-01

  In an investigation into employee safety in outdoor firework displays commissioned by the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, it was found that preparing and igniting firework displays can be done using safer methods. Careful selection of materials and adjusting the methods used can add

 12. De stikstofstromen bij Oosterhof nader bekeken

  NARCIS (Netherlands)

  Schröder, J.J.; Eekeren, van N.J.M.; Oosterhof, D.

  2006-01-01

  Biologische melkveehouders zijn geïnteresseerd in de vraag of en tegen welke prijs zij mest zouden kunnen verkopen aan collega-akkerbouwers, zonder daarbij een wissel te trekken op de duurzaamheid van hun eigen melkveebedrijf. Het antwoord hierop wordt in de eerste plaats bepaald door de mate waarin

 13. Kanttekeningen bij de Europese cyber security strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.; Smulders, A.C.M.; Kamphuis, P.

  2013-01-01

  In februari presenteerde de Europese Unie de Europese cyber security strategie en begeleidende concept richtlijn. The Hague Security Delta (HSD) is verheugd dat de Nederlandse Nationale Cyber Security Strategie nu ook op Europees niveau navolging krijgt. Toch plaatsen we een paar kantekeningen.

 14. Pregabaline bij de behandeling van neuropathische pijn

  NARCIS (Netherlands)

  Biegstraaten, M.; van Schaik, I. N.

  2007-01-01

  Pregabalin is increasingly being used for the treatment ofneuropathic pain, often as the first-line choice. The question is, however, whether this choice is based on evidence. Seven trials have been published on the effect ofpregabalin in patients with postherpetic neuralgia and painful diabetic

 15. DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

  NARCIS (Netherlands)

  van Alphen, S P J; Rossi, G; Dierckx, E; Oude Voshaar, R C

  2014-01-01

  BACKGROUND: Although it is generally agreed that personality disorders are an important topic in old-age psychiatry, DSM-5 has paid relatively little attention to older persons affected with this severe mental disorder. AIM: To look closely and carefully at several aspects of the way in which DSM-5

 16. Nieuwe mogelijkheden bij Clostridium difficile-infecties

  NARCIS (Netherlands)

  van Nood, Els; Keller, Josbert J.; Kuijper, Ed J.; Speelman, Peter

  2013-01-01

  Currently available broad spectrum antibiotics are not sufficiently effective against recurrent Clostridium difficile infections (CDI). Donor faecal microbiota transplantation is a very effective treatment for second and recurrent infection but is time-consuming and requires careful screening of

 17. Voetvochtproblemen verminderen bij het dragen van veiligheidsschoenen

  NARCIS (Netherlands)

  Huppes, G.

  1990-01-01

  Door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de werknemer tegen gevaren beschermd. In de praktijk blijkt echter dat werknemers vaak moeilijk te motiveren zijn de middelen consequent en juist toe te passen. Het is daarom erg belangrijk de nadelen van persoonlijke beschermingsmiddelen

 18. Towards greener data centres, 2012-2015. Trends in energy consumptions, renewable energy and CO2 emissions in various scenarios; Vergroenen datacenters 2012-2015. Ontwikkeling van energiegebruik, hiernieuwbare energie en CO2-emissies bij verschillende scenario's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Afman, M.R.; Wielders, L.M.L.; De Buck, A.

  2012-03-15

  developing world, for example. In all these cases there is plenty of scope for action, with only modest additional costs for datacentre customers [Dutch] CE Delft heeft een studie gedaan naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot van de datacenters in Nederland te reduceren. De studie werd uitgevoerd voor ontwikkelingsorganisatie Hivos, die datacenters in Nederland oproept om actief te streven naar energiebesparing en CO2-reductie. In de studie wordt het elektriciteitsgebruik van de datacenters geschat op 1.6 TWh, dit staat gelijk aan het gebruik van 450.000 huishoudens. Naar verwachting zal bij ongewijzigd beleid het elektriciteitsgebruik sterk groeien tot 2.1 TWh in 2015, gelijk aan het gebruik van 600.000 huishoudens en 2% van het totaal in Nederland. Er zijn voor de datacenter sector veel mogelijkheden om zich te vergroenen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen: (1) een heel belangrijke eerste stap is energiebesparing door een hogere energie-efficiëntie. De gemeente Amsterdam stelt nu al energie-efficiëntie-eisen aan datacenters, als die eisen ook voor datacenters buiten Amsterdam zouden gelden kan daarmee 20% energiebesparing worden gehaald, het energiegebruik van 85.000 huishoudens. Veel maatregelen zijn nu al rendabel, er lopen dan ook al veel ontwikkelingen; (2) het vergroenen van het energiegebruik is het meest effectief door zelf, of in samenwerking met andere partijen, te investeren in meer opwekking van hernieuwbare energie, tegen meerkosten voor de klant. Dit geeft echte CO2-reductie en er gaat een krachtig signaal van uit. Het afnemen van groene stroom mag dan zeer goedkoop zijn, het zorgt niet voor CO2-reductie. Groene stroom met Milieukeur is schaarser, en kan bijdragen aan bewustwording en een indirect effect op de politiek. Een heel andere mogelijkheid die wel CO2-reductie oplevert, is in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden de CO2-uitstoot compenseren door daar hernieuwbare energie op te wekken. In alle gevallen geldt dat veel mogelijk is, en de meerkosten voor

 19. De relatie tussen presentatie modaliteit en verbaal leerprestatie in kinderen van 5 tot 16 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Meijs, Celeste; Van der Wurff, Inge

  2017-01-01

  This study examines inter-individual differences in how presentation modality affects verbal learning performance. Children aged 5 to 16 performed a verbal learning test within one of three presentation modalities: pictorial, auditory, or textual. The results indicated that a beneficial effect of

 20. De resultaten van de poliklinische behandeling van kinderen met spastische paresen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiechen, Hans Jozef van

  1966-01-01

  Na een overzicht van de literatuur betrekking hebbende op "Cerebral Palsy" is het ontstaan en de groei van het Phelps-Centrum voor Spastische Patienten te Zwolle beschreven. Het gebouw, waar de patienten onderzocht en gefilmd worden, is in hoofdstuk III besproken. In hetzelfde hoofdstuk is de

 1. Intergenerationale overdracht van risicogedrag: Rookgedrag, alcoholgebruik en ongezonde eetgewoonten van ouders en hun volwassen kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Cate, A. ten; Huijts, T.H.M.; Kraaykamp, G.L.M.

  2013-01-01

  Employing information on more than 1200 individuals from the Family Survey Dutch Population 2000, we study to what extent risk behaviour (smoking, alcohol use, and unhealthy eating habits) is transmitted intergenerationally from parents to their adult children. Moreover, by building on theoretical

 2. Kinderen met hyperthyreoïdie door verhoogd hCG

  NARCIS (Netherlands)

  Jöbsis, Jasper J.; van Trotsenburg, A. S. Paul; Merks, Johannes H. M.; Kamp, Gerdine A.

  2014-01-01

  We describe two children with hyperthyroidism secondary to elevated hCG levels: one patient with gestational trophoblastic disease and one patient with choriocarcinoma. hCG resembles other glycoproteins that can lead to hyperthyroidism through TSH receptor activation. Also, through its LH-mimicking

 3. Chronische ziekten bij allochtonen: handvatten voor patiëntgerichte zorg bij diabetes, hypertensie en copd.

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterberg, E.H.; Devillé, W.L.J.M.; Brewster, L.M.; Agyemang, C.; Muijsenbergh, M.E.T.C. van den

  2013-01-01

  In the Netherlands, chronic diseases, such as diabetes mellitus and cardiovascular disease, are more common and have a poorer prognosis in patients of Surinamese, Turkish and Moroccan origin. Surinamese develop cardiovascular diseases more often and at an earlier age; it is recommended that their

 4. Beleid bij acute hepatitis C en bij prikaccidenten met hepatitis-C-viruspositief bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Cooreman, M. P.; Weegink, C.; Reesink, H. W.

  1998-01-01

  Acute hepatitis C is rarely diagnosed, in part because of its usually subclinical course. Infection with the hepatitis C virus (HCV) has a high chronicity rate, 70-90%. The risk of infection after a needlestick accident with HCV positive blood is 3-10%. There are no efficacious preventive measures

 5. Emissies en kosten tot 2030 bij het vastgesteld milieubeleid. Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 5

  NARCIS (Netherlands)

  Wee GP van; Kuijpers-Kubde MAJ; Gerwen OJ van; LAE

  2001-01-01

  Every four years the Dutch National Institute of Public Health and the Environment publishes an Environmental Outlook in preparation for the National Environmental Policy Plan (NEPP). The fifth National Environmental Outlook (NEO5) describes developments in the quality of the environment in the

 6. Ranitidine vooral werkzaam bij functionele dyspepsie met klachten passend bij refluxziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Jebbink, H. J.; Smout, A. J.; van Berge Henegouwen, G. P.

  1993-01-01

  OBJECTIVE: To investigate the effect of ranitidine in patients with functional dyspepsia according to different subgroups. SETTING: University Hospital Utrecht, department of gastroenterology. DESIGN: Prospective double blind cross-over study. METHOD: Thirty patients with chronic upper abdominal

 7. Waar klinkt het beste startschot: bij de taaltest of bij de behoefteanalyse?

  OpenAIRE

  Van Houtven, Tine; Peters, Elke

  2010-01-01

  Wat is een behoefteanalyse? Hoe kan je een behoefteanalyse inzetten voor taalbeleid? Waarom is een behoefteanalyse belangrijk voor de ontwikkeling van taalondersteuningsmateriaal? Met welke belangrijke principes moet je rekening houden? Op deze vragen proberen we tijdens het eerste deel van deze sessie een antwoord te geven aan de hand van een praktijkvoorbeeld: een behoefteanalyse die in het kader van het project “Taalvaardig in het hoger onderwijs: doorstroom en taalbeleid" (van het Onderwi...

 8. Zorgvuldige handelwijze bij een conflict over zinvol handelen bij een pasgeborene met ernstige cerebrale beschadiging

  NARCIS (Netherlands)

  van Beek, R. H. T.; Buiting, H. P. J.; de Haan, F. H.; van Goudoever, J. B.

  2005-01-01

  In a newborn female infant, it was concluded that severe perinatal asphyxia had caused such extensive cerebral damage that further medical treatment was useless. Based on their religious beliefs, the parents disagreed, despite the fact that the requested second opinions supported the conclusion of

 9. Het Nieuwe Telen Potplanten: Meer licht toelaten bij wijdere temperatuurgrenzen bij een hogere luchtvochtigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kempkes, F.L.K.; Zwart, de H.F.

  2011-01-01

  Door in de potplantenteelt de luchtvochtigheid te beheersen, kan meer zonlicht en daarmee warmte worden toegelaten. Hierdoor is forse energiebesparing mogelijk. Dit neemt verder toe naarmate er wijdere temperatuur grenzen worden gebruikt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft twee energiezuinige

 10. De veldfactor bij de bepaling van verlichtingsniveaus bij tunnelingangen : verslag van een experimenteel onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1990-01-01

  The main visual problem for traffic driving through a long tunnel is presented by driving into the tunnel by daylight. When the tunnel entrance is not illuminated sufficiently, it is observed as a "black hole". In practice the main problem is the "luminance veil" which is extended over the field of

 11. A new school. Can it be improved? Report of a search. Part 1; Een nieuwe school. Kan het ook beter? Verslag van een zoektocht. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2002-08-01

  While the situation in schools may have improved, new problems have also arisen. E.g. air quality which was never an issue years ago, and the increase of asthma and allergies, particularly among children and young adults. Is our society unable to build good schools, are the budgets too low, is there too little knowledge or is it a combination of factors?. [Dutch] De situatie op scholen is weliswaar enigszins verbeterd, maar er zijn ook nieuwe problemen gekomen. Denk maar aan de luchtverontreiniging die we vroeger nauwelijks kenden en aan de sterke groei van astma en allergie, vooral bij kinderen en jong volwassenen. Denk ook aan de ICT voorzieningen (die er vaak niet zijn) en het computeronderwijs, waarmee het op de meeste scholen maar behelpen is. Is onze samenleving niet in staat goede scholen te bouwen, zijn de budgetten te laag, moet er bij de bouw beter worden nagedacht, is er te weinig kennis of is het een combinatie van factoren? Nadenken kost geen geld en dat is een goede reden om daarmee te beginnen.

 12. More with thermal energy storage. Report 12. Combination with the water chain. New applications of thermal energy storage in combination concepts in the water chain. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 12. Combinatie met de waterketen. Nieuwe toepassingen van bodemenergie bij combinatieconcepten in de waterketen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woning, M.; Van Oostrom, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Kleinlugtenbelt, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report presents the activities carried out in WP4 with results of both the inventory phase and the feasibility phase. After the introduction of WP4, outlining the framework and the aim, follows a survey of heat and cold storage combinations and elaborations of 3 combination concepts [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2

 13. Childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants. Results of a German study in perspective; Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales. Resultaten van een Duitse studie in perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dekkers, S.A.J.; Slaper, H.; Tanzi, C.P.

  2010-09-15

  onderzoek uit 2007, dat hiervoor een significant verhoogd risico liet zien, wordt in Brits en Frans onderzoek niet bevestigd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. In het Duitse onderzoek, de zogenoemde KiKK-studie, is in de nabijheid van zestien Duitse kerncentrales gekeken naar het aantal gevallen van kanker bij kinderen in de afgelopen decennia. Hieruit bleek dat kinderen onder de vijf, die binnen vijf kilometer van een kerncentrale wonen, een verhoogd risico lopen op kanker. De onderzoekers kunnen dit risico niet verklaren. De extra straling door kerncentrales is daarvoor veel te beperkt. Het onderzoek leidde tot Tweede Kamervragen aan de minister van VROM. De minister heeft vervolgens het RIVM gevraagd de resultaten van de Duitse studie met ander onderzoek te vergelijken en daarbij extra aandacht te geven aan de situatie rond Borssele. In Borssele wonen circa driehonderd kinderen onder de vijf jaar op minder dan vijf kilometer afstand van de kerncentrale. Indien het in Duitsland waargenomen risico ook voor de kerncentrale Borssele zou gelden, dan zou dat een extra geval van kanker bij kinderen in dertig jaar tijd betekenen. Zo'n lage frequentie is met epidemiologisch onderzoek niet aantoonbaar. Iemand die in de omgeving van de kerncentrale Borssele woont, ontvangt van de centrale in een jaar tijd minder straling dan wat Nederlandse burgers gemiddeld per dag al van nature ontvangen. Een dergelijke lage dosis kan een verhoogd risico zoals dat in Duitsland is waargenomen niet verklaren.

 14. Slaan uit macht en uit onmacht : mannen leren in groepswerk praten over hun relaties met vrouwen en kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Sietske Dijkstra

  2011-01-01

  Battering as a consequence of power and powerlessness. Men learn to talk about domestic violence and their relationships with women and children through group work This article reports on a working visit of a week (in September 2010), to three domestic abuse programmes aimed at male perpetrators of

 15. Veerkracht in Flora : Een onderzoek naar pro-sociaal gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waalring, R.N.

  2009-01-01

  This study regards the development of children growing up in a predominantly creole (black) disadvantaged neighborhood in Paramaribo, Suriname. Some of these children appear to harbor sufficient strength to become socially well-adjusted citizens. Apparently, they are resilient. This study presents

 16. Slaan uit macht en onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sietske Dijkstra

  2011-08-01

  Dit artikel doet verslag van een werkbezoek, afgelegd in september 2010, aan een drietal projecten gericht op de behandeling van mishandelende mannen in Minnesota, Amerika. Wereldwijd is duidelijk geworden dat er tot op heden geen effectieve interventie is voor mishandelende mannen, noch een behandeling die superieur is aan anderen (Babcock, Green & Robie, 2004. Een belangrijk aandachtspunt van deze studiereis was de vader- en partnerrol van mannen die hun partner mishandelen. Een belangrijke vraag was hoe onze Amerikaanse collega’s zowel in onderzoek als in de praktijk met mishandelende mannen omgaan en hoe ze risico’s inschatten en hulp verlenen. Meer specifiek wilden we weten hoe ze omgaan met het feit dat veel van deze mishandelende mannen vaders zijn. Het werkbezoek verschafte ons waardevolle inside informatie. De auteur sprak met experts en professionals in de praktijk, observeerde groepen mishandelende mannen en kreeg inzicht in de macht en machteloosheid van mishandelende mannen in hun rol als partners en vaders. Dit artikel geeft een op de praktijk gebaseerd zicht op hoe men omgaat met mishandelende mannen en combineert de observaties van experts en professionals in de praktijk met enige literatuur

 17. Focusgroepdiscussies over pizza en groentesalade met kinderen van 10-12 jaar: resultaten en aanbevelingen voor productontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, A.M.; Holthuysen, N.T.E.; Stijnen, D.A.J.M.; Zeinstra, G.G.; Vrijhof, M.N.

  2014-01-01

  In the Netherlands, the consumption of fruit and vegetables is too low among children. One of the main reasons is that children often do not like to eat vegetables. The focus in the project Healthy food for kids - Kids University was to measure children’s product experience of (more) healthy

 18. Gunstige invloed van een standaardeliminatiedieet op het gedrag van jonge kinderen met aandachtstekorthyperactiviteitsstoornis (ADHD), een verkennend onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Pelsser, L.M.J.

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To determine whether a standard elimination diet can decrease the ADHD-symptoms in a heterogeneous group of young children with ADHD. DESIGN: Open, descriptive. METHOD: 40 children, 36 boys and 4 girls, aged 3-7 (average 4.8 years), who met the DSM-IV-criteria for ADHD, followed their

 19. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 20. What is sauce for the goose is sauce for the gander. Plea of Transport and Logistics Netherlands for a practical and transparent system to calculate societal cost in the transportation sector in order to realize governmental targets for equal treatment of means of transportation; Gelijke monniken, gelijke kappen. Pleidooi van Transport en Logistiek Nederland voor een praktisch en transparant systeem van doorberekening van maatschappelijke kosten in de transportsector om overheidsdoelstellingen te halen bij gelijke behandeling van vervoerswijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohm, R.; Poppink, P. (eds.)

  2002-07-01

  ; Application requires a set of measures. [Dutch] Dit rapport verdiept zich in de maatschappelijke kosten van het goederentransport voor de Nederlandse samenleving in 2002. TLN borduurt daarbij voort op het rapport 'Efficiente prijzen voor het verkeer' (1999), dat CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geschreven. Met dit rapport wil TLN een constructieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de Witboeken 'Fair payment for infrastructure use' (1998) en 'European transport policy for 2010, Time to decide' (2001) van de Europese Commissie, en de Nederlandse discussies op het punt van de internalisering van de maatschappelijke kosten. Met 'Gelijke monniken, gelijke kappen' is zoveel mogelijk gezocht naar de achterkant van het gelijk en niet naar de uitvergroting van de verschillen tussen de diverse vervoerswijzen. Uiteindelijk gaat het er om dat de transportsector als geheel zijn belangrijke rol voor de samenleving duurzaam kan vervullen, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Om dat doel te bereiken dienen alle vervoerswijzen gelijk behandeld te worden en de overheid de transportsector via het systeem van heffingen prikkels te geven de marginale maatschappelijke kosten te internaliseren. Daar waar dat niet lukt, zal de overheid de opbrengsten van heffingen ten goede moeten laten komen aan het doel waarvoor ze worden geheven, t.w. bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De volgende punten komen aan de orde:Marginale kosten per definitie kosten van duurste maatregel om doel te bereiken; Geen enkele vervoerswijze betaalt alle marginale kosten; Transportkosten stijgen minste bij wegvervoer en meeste bij binnenvaart; Markt verandert qua modal split, werkgelegenheid en havenoverslag; Marktmodel of overheidsmodel?; Overheidsmodel zorgt voor zwaardere lasten voor spoor en binnenvaart; Onbetaalde rekening valt in praktijk lager uit dan in theorie; Wensen van bedrijfsleven en samenleving zijn door politiek te

 1. Athletic skills model. Voor een optimale talentontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Wormhoudt, R.; Teunissen, J.W.; Savelsbergh, G.J.P.

  2013-01-01

  Voor een optimale talentontwikkeling De huidige generatie kinderen is aantoonbaar minder fit dan die van dertig jaar geleden. Door technologische ontwikkelingen als mobiele telefoons, spelcomputers, digitale media et cetera groeien kinderen op met een andere beweegcultuur, waarin buitenspelen geen

 2. Inclusief onderwijs en remedial teaching...twee geloven op één kussen?

  NARCIS (Netherlands)

  MA Ed SEN Anja Timmermans-van Schijndel

  2005-01-01

  Hoe verhoudt zich inclusief onderwijs, waarbij we alle kinderen zonder uitzondering, een plekje toebedelen in het regulier onderwijs, tot remedial teaching, waarbij we kinderen een min of meer exclusieve, op maat gesneden begeleiding geven?

 3. Een geval van hypochloremische alkalose bij een pasgeborene

  NARCIS (Netherlands)

  van de Bor, M.; Ruys, J. H.; Kenter, G.; Zoethout, H. E.

  1984-01-01

  A full term neonate in which by accident a metabolic alkalosis was found, is described. The origin of the metabolic alkalosis was excessive vomiting by the mother during the days prior to delivery. The simplified form of the Henderson Hasselbalch equation is used to describe the factors responsible

 4. Inventarisatie van roodlichtnegatie bij bruggen door langzaam verkeer

  NARCIS (Netherlands)

  Van Hooijdonnk, Iris; Merkx, Chantal; Beumer, Sjoerd; Janssen, C.P.

  2016-01-01

  This study provides an inventory of red light running by slow traffic (pedestrians and cyclists) at moveable bridges. We observe the frequency of red light running, using an observational study of 22 moveable bridges in the South of the Netherlands, as observed from a central traffic control center.

 5. Foliumzuurgebruik bij zwangerschapswens: de reactie van de huisarts

  NARCIS (Netherlands)

  Brugman, E.; van der Pal-de Bruin, K. M.; den Ouden, A. L.; Drenthen, A. J.; Buitendijk, S. E.

  1997-01-01

  OBJECTIVE: To establish to what extent general practitioners (GP's) are familiar with the folic acid campaign of the Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education, display a positive attitude regarding use of folic acid tablets by women who would like to become pregnant and factually provide

 6. Substantial energy conservation in air conditioners; Substantiele energiebesparing bij luchtbehandelingsinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-03-01

  An air conditioner has been retrofitted by application of an optimized fan in combination with an EC motor (brushless dc-motor). Attention is paid to the difference between an AC- and and EC motor, between free-running and spiral housing fans, between direct or indirect-driven, and between forward-bended and backward-bended blades. By means of equations and diagrams the realized energy conservation is visualized. [Dutch] De renovatie van een luchtbehandelingskast wordt besproken. Door de toepassing van ventilatoren met een geoptimaliseerde waaier in combinatie met een EC-motor (borstelloze gelijkstroommotor) wordt een substantiele energiebesparing gerealiseerd. Er wordt op verschillende aspecten ingegaan. Onder meer het verschil tussen een AC- en EC-motor, tussen vrijlopende en slakkenhuisventilatoren, tussen direct- of indirect-gedreven schoepen en tussen voorwaarts- of achterwaartsgebogen schoepen. Aan de hand van vergelijkingen en diagrammen wordt de energiewinst zichtbaar gemaakt.

 7. Polycytemie bij een patiënte met een uterusmyoom

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, Jolien P.; Velders, Gerjo; Aliredjo, Riena; Scheenjes, Eduard; Flinsenberg, Thijs W.H.

  2017-01-01

  Myomatous erythrocytosis syndrome (MES) is characterised by a combination of polycythaemia, uterus myomatosus and the normalisation of erythrocyte count after hysterectomy. Case description A 58yearold postmenopausal woman was referred to the gynaecologist with symptoms of vaginal blood loss,

 8. Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten 1945-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeeke, E.

  2012-01-01

  Symphony orchestras play a crucial role in Dutch musical life. They not only give composers the opportunity to present their music and give musicians and listeners the chance to get acquainted with new music, they also have own ideas about presenting which music in which setting. This dissertation

 9. Christus' offer bij Paulus vergeleken met de offeropvattingen van Philo

  NARCIS (Netherlands)

  Stelma, Juurd Hari

  1938-01-01

  Een vergelijking der offeropvattingen van Paulus en Philo brengt ons in aanraking met twee principieel verschillende voorstellingen aangaande het offer. Het offer van Christus is voor Paulus de gave Gods, waardoor de macht van de zonde en dood vernietigd en de schuld verzoend is. Door de

 10. Scenario-ontwikkeling zorgvraag bij een influenza-pandemie

  NARCIS (Netherlands)

  Genugten MLL van; Heijnen MLA; Jager JC; CZO; CIE

  2001-01-01

  Another influenza pandemic, following the 1918, 1957 and the 1968 pandemic, is likely if not inevitable. In a 'regular' influenza-epidemic 5-20% of the population is to become clinically ill; during a pandemic this percentage can mount to 30 or even 50%. A pandemic could cause substantial social

 11. Sportblessures bij de huisarts: registratie, behandeling en verwijsbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Valkenberg, H.; Donker, G.A.; Schoots, W.; Vriend, I.

  2010-01-01

  Prevention of sports injuries benefits from an accurate registration of incidence and medical treatment. Until recently, specific information on sports injuries treated by the general practitioner were scarcely available. The Dutch Continuous Morbidity Registration Sentinel Stations NIVEL registered

 12. Multipele spontane odontogene abcessen bij familiaire hypofosfatemische rachitis

  NARCIS (Netherlands)

  van Riet, T. C. T.; Frank, M. H.; Hoeben, K. A.; de Lange, J.

  2012-01-01

  Symptoms of familial hypophosphatemic rickets are growth retardation, the formation of O- or X-legs, pain of the joints, spontaneous dental abscesses, and delayed tooth eruption. The dental symptoms are predominantly attributable to the demineralization of dentin. In absence of adequate preventive

 13. Gebruikswaarde-onderzoek : rassenvergelijking bij eenjarige perkplanten : verslag 1983

  NARCIS (Netherlands)

  Bonnyai, J.

  1983-01-01

  Beoordelingsoverzicht betreffende de plant in zijn totaliteit, bloeidatum, kleur, bloemgrootte, bloeirijkheid, weerbestendigheid, homogeniteit, ongevoeligheid voor ziekten voor diverse rassen van de volgende eenjarige planten: Ageratum houstonianum F1 hybride (A. mexicanum), Begonia semperflorens F1

 14. Ervaringen met spondylodese bij de behandeling van lumbosacrale insufficientie

  NARCIS (Netherlands)

  Duren, Johan Adriaan van

  1960-01-01

  De doelstellingen van deze studie worden in de inleiding nader omschreven: beoogd wordt de in de literatuur beschreven indicatiestellingen tot lumbosacrale spondylodese te analyseren en aan eigen ervaring te toetsen, terwijl in de tweede plaats de verschillende ontworpen operatiemethoden in hun

 15. Waterplanten in poelen langs de Tongelreep bij de Achelse Kluis

  NARCIS (Netherlands)

  Bruinsma, John

  2007-01-01

  In 1989 zijn zeer voedselrijke landbouwgronden in het dal van de Tongelreep in eigendom overgegaan naar Staatsbosbeheer. Na een periode waarin zonder bemesting nog landbouwgewassen werden verbouwd, zijn de gronden na 1995 braak gelegd en in begrazing genomen, de Tongelreep is vergraven tot een beek

 16. Wat iedere journalist moet weten van marktonderzoek : Doorvragen bij wie

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith|info:eu-repo/dai/nl/073351385

  Een gouden regel in de journalis-tiek vormen de vijf W’s (en een H). Een goede onderzoeksjournalist zal altijd vragen: wie, waarom, wat, waar, wanneer en hoe. Het zijn prima basisvragen, maar wanneer een journalist een item voorbereidt en daarbij gebruik maakt van marktonderzoek, moet er nog even

 17. De conditie van schokdempers bij APK-plichtige personenauto's.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1990-01-01

  Shock absorbers are an important part of the vehicle suspension. Their main function is to soften the movements between the body of the car and the wheel in such a way that the contact between the tyre and the road surface is as good as possible. In the general periodical vehicle inspection mostly

 18. Proteolytische activiteit bij neutrale pH in rundermilt

  NARCIS (Netherlands)

  Marrink, Jan

  1969-01-01

  Intracellular enzymes, hydrolysing proteins optimally at acid pH values (acid proteases), have been studied in detail by several investigators. The existence of proteolytic activity at neutral pH in animal tissue extracts, on the other hand, has often been mentioned, but with few reports on the

 19. Inventarisatie van factoren die samenhangen met huidkrassen bij eenden

  NARCIS (Netherlands)

  Veldkamp, T.; Buisonjé, de F.E.

  2009-01-01

  An study has been conducted on duck farms by an inventory, measurements and histo-pathological observations in ducks in order to explain high percentages of ducks with skin damages on certain duck farms. Recommendations for further more detailed research on this topic are presented.

 20. Bepaling van de optredende temperaturen bij tunnelcompostering van geitenmest

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Sauvage, de G.J.; Roest, H.I.J.

  2010-01-01

  Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de composteerbaarheid van geitenmest en het hiermee samenhangende temperatuursverloop . Bepaald dient te worden welke temperaturen tijdens het composteren van geitenmest worden bereikt om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken van de

 1. Overlevingsstrategieën Listeria monocytogenes bij lage temperatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Wemekamp-Kamphuis, H.H.; Abee, T.

  2004-01-01

  Listeria monocytogenes is an important food-borne pathogen that may cause severe infections in humans. Many outbreaks caused by this organism have been associated with ready-to-eat foods wich may have undergone some form of minimal processing, or have been contaminated after processing. Ready-to-eat

 2. Drugs in een plattelandsgemeente. Een vervolgonderzoek bij jonge hashisgebruikers

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, Harmannus

  1977-01-01

  In deze studie hebben we de resultaten gepresenteerd van een vervolgonderzoek naar de gevolgen van het druggebruik in een plattelandsgemeente (t.w. Gieten). Zoals uit dit onderzoek blijkt, kwamen uit een gebruikersgroep zoals onze house-bezoekers, geen mensen die afhankelijk zijn geworden van

 3. De beinvloeding van de bloei bij Arachis hypogaea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Fortanier, E.J.

  1957-01-01

  The effect of light (intensity, duration and spectral composition), temperature (different day and night temperature) and water (different humidities of the soil and the air) on flowering of groundnut Arachis hypogaea L. var. Schwarz 21) was investigated. Because growth and fruit formation were also

 4. De landbouwkundige grondslag van snoei en pluk bij Assamthee

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorel, A.F.

  1950-01-01

  From experiments the following conclusions could be drawn: The increase in diameter of the stems of free growing tea plants is practically proportional to time if the growing conditions of the shrubs do not change. However, tea plants in gardens producing tea leaf are planted so closely, that full

 5. Beleid bij patiënten met conversiestoornis

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, Marinus; Hoekstra, Jan; Kuipers-van Kooten, Mariëtte J.; van der Linden, Els A. M.

  2014-01-01

  The symptoms of conversion disorder are not due to conscious simulation. There should be no doubt that the symptoms of conversion disorder are genuine, even if scans do not reveal any abnormalities. The management of patients with conversion disorder starts with an explanation of the diagnosis. The

 6. Een klacht bij het tuchtcollege tegen een aios

  NARCIS (Netherlands)

  Linthorst, Gabor E.; Lauw, Fanny N.; Hanekamp, Lilian A.; Hoekstra, Joost B. L.

  2014-01-01

  We describe the course of two complaints that were filed by patients to the Dutch Medical Disciplinary Board against two internal medicine residents. In the procedure following the complaints the supervisor and the teacher were actively involved, which resulted in one complaint being dropped. We

 7. Het tapsysteem bij Hevea brasiliensis op experimenteelen grondslag

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, J.G.J.A.

  1924-01-01

  The history of the rubber culture and the historical development of tapping systems in South America and Asia were discussed. The tapping systems were then analysed for many factors: the influence of number, length, direction, inclination, depth, height from the ground and consecutive position of

 8. Standaardisatie van persoonsdosimetrie bij beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld H; Tanzi CP; LSO

  2004-01-01

  The Ministry of Social Affairs and Employment requested RIVM to investigate the standardisation of individual monitoring for occupational exposures to ionising radiation. Law lays down the assessment of the effective or equivalent dose of exposed workers. According to the objective of this study a

 9. Klimaat, energieverbruik en bloem temperatuur bij twee Gerbera telers

  NARCIS (Netherlands)

  Vanthoor, B.H.E.; Tsafaras, I.

  2018-01-01

  This report provides an overview of the Gerbera companies -Holstein Flowers and Zuijderwijk Witzier. Both growers have a blackout screen, energy screen and an illumination system. Holstein Flowers dehumidifies the greenhouse air by means of blowing in heated outside air (using air ducts) and

 10. Kleur je Leven: een internetinterventie voor depressieve klachten bij vijftigplussers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viola Spek

  2008-06-01

  the two treatment conditions. The two treatment conditions did not differ significantly. At one-year follow-up, we found no difference between both treatment conditions and a significant difference between the waiting-list and internet-based treatment. It is concluded that internet-based treatment for subthreshold depression is effective.

 11. Praktijkervaringen met verlichtingsautomaten bij twee bedrijven in de gemeente Dordrecht.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1992-01-01

  In October and November 1989, a publicity campaign for using daytime running lights was conducted in the Dutch municipality of Dordrecht. At the same time, the vehicles of both the Regional Energy Company in Dordrecht (RED) and of the Municipal Transport Company of Dordrecht (GVB) were equipped with

 12. Een paar kilometer snelheidsdaling bij een school : so what ?

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1989-01-01

  An experiment was held in The Hague near a school complex with three speed signs. All these signs resulted in a reduction of the speed of cars. It may be assumed that this reduction will result in a reduction of the probability of an accident and injury and of the injury-severity. The quantitative

 13. Altijd wat te doen bij het sluisje van Dorkwerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; van Dam, Vanessa; Langenberg, Sjaak

  2006-01-01

  Ooggetuigeverslagen van 84 Nederlandse auteurs die op 1 september 2006 van 11.00 tot 17.00 uur langs de 118 kilometer lange vaarroute van Lemmer naar Delfzijl (Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborg-kanaal, Eemskanaal) zaten.

 14. Gebruik van informatie bij investeringen in infrastructuur : literatuurstudie en onderzoeksopzet

  NARCIS (Netherlands)

  Bax, C.A.

  2007-01-01

  Use of information when investing in infrastructure; Literature study and research design (Inter)national literature shows that government bodies do not always use scientific knowledge in the decision making process (Weiss, 1977; In 't Veld, 2000). This also applies to road safety research (Elvik,

 15. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 16. Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels en stooktomaten

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van J.G.C.

  1973-01-01

  Various aspects of soil suitability research in horticulture are explained by results from asparagus (a moderately intensive crop) and apple (more intensive) outdoors, and tomatoes in heated greenhouses (very intensive). The less intensive the crop, the clearer the limit the soil set in yields,

 17. Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers TAM; Harkink EWFPM; Ingen EJ van; Lampert MA; Lelij B van der; Ossenbruggen R van; Telos; Motivaction; NMD

  2004-01-01

  From several studies it follows that Dutch consumers are not really interested in buying sustainable products or services. But these studies also conclude that some consumers are more sustainable in their purchasing behaviour than others. In order to explain this difference the Dutch population was

 18. Bewaar TBM-pootgoed bij 3-5 graden

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.; Snippe, G.

  2004-01-01

  Op 24 en 25 juni 2004 was er in het kader van Agrobiokon een demonstratie pootgoedkwaliteit op de proefboerderij ’t Kompas. Daar kwamen de bewaaromstandigheden tijdens de opslagperiode van het pootgoed als één van de thema’s aan de orde. De belangrijkste conclusie was dat voor een regelmatig gewas

 19. Het effect van hamsterbeheer op de overwintering bij hamsters

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van der M.; Ligtenberg, H.; Haye, la M.J.J.

  2006-01-01

  De afgelopen decennia is het aantal hamsters (Cricetus cricetus) in Nederland sterk afgenomen. Door onderzoek te verrichten naar de levenscyclus en naar de effecten van agrarisch beheer is getracht de afname te verklaren en oplossingen aan te dragen. In voorjaar 2006 is een verkennend onderzoek

 20. Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Schalk, J.A.C.; Bartels, A.A.

  2015-01-01

  In an earlier study it was concluded, based on literature and interviews, that biotrickling filters might be responsible for airborne transmission of Legionella bacteria. Risk factors in this type of systems are recirculating of trickling water with a pH close to neutral and the use of spray nozzles

 1. NHG-standaard 'Incontinentie voor urine bij vrouwen'

  NARCIS (Netherlands)

  Damen-van Beek, Z; Teunissen, D; Dekker, J H; Lagro-Janssen, A L M; Berghmans, L C M; Uijen, J H J M; Mientjes, G H C; Wiersma, Tj

  2016-01-01

  - The Dutch College of General Practitioners' (NHG) practice guideline 'Urinary incontinence in women' provides guidelines for diagnosis and management of stress, urgency and mixed urinary incontinence in adult women.- General practitioners (GPs) should be alert to signals for urinary incontinence

 2. Annotatie bij Hoge Raad 24 april 2007 (Ordebevelen op stations)

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer J.G., Jan; Schilder A.E., [No Value

  2008-01-01

  Samenvatting: Het ARV berustte ten tijde van het tenlastegelegde op art. 27 Spoorwegwet 1875. Art. 7 ARV richt zich, kort gezegd en voor zover hier van belang, tot een ieder die zich als niet-reiziger op een station bevindt met het gebod de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een

 3. Groeimetingen bij de tulpebol = Growth measurements on the tulip bulb

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaijenga, D.A.

  1960-01-01

  Tulips did not require a specific soil, if pH was not below 6.5 and water supply was sufficient. Influence of weather conditions was studied by comparing bulb production in different years and areas. Low temperatures after planting and during winter, a gradual increase in spring, sunshine in April

 4. Enkele bedenkingen bij de geschiedenis van Koninklijke Shell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Buyst

  2008-01-01

  Full Text Available K.E. Sluyterman, J. Jonker, J.L. van Zanden, S. Howarth, Geschiedenis van de Koninklijke Shell, I, Van nieuwkomer tot marktleider, 1890-1939, II, Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie, 1939-1973, III, Concureren in turbulente markten, 1973-2007, [IV], Bijlagen, cijfers, toelichting, volledige bibliografie en index [inclusief drie dvd's]Some Reflections on the History of Royal Dutch ShellThe first positive feature of this impressive book is its unrelenting focus on a number of key issues. As a result, the authors succeed in presenting a coherent analysis of this complex global company. Another strong feature is the comprehensive and clear overview it provides of the rapid technological developments within the oil industry. Nevertheless, the origins of this fascinating firm could have been dealt with more thoroughly. The way in which the financial problems were solved during the start-up phase, in particular, remains shrouded in mystery. Furthermore, an interesting dimension could have been added had the concepts of Chandler been used. In addition, the chapter has not yet been closed on the ongoing conflict between Royal Dutch Shell and the local population in Nigeria.

 5. Opmerkingen bij het voorontwerp Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV 1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1989-01-01

  Traffic regulations are to be revised in the Netherlands. SWOV was invited to comment on the draft regulations, to become effective in 1990. If the new regulations (RVV) are to improve driver- behaviour they have to be completely different. Rules on behaviour of fast traffic towards slow traffic

 6. Rekrutering door politieke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen : problemen en perspectieven

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Boogers, Marcel

  2006-01-01

  Politieke partijen vervullen van oudsher een belangrijke schakelfunctie tussen openbaar bestuur en samenleving. Ten eerste brengen zij belangen, wensen, ideeën en dergelijke binnen de samenleving bijeen in een samenhangend politiek program. In de tweede plaats rekruteren en selecteren zij kandidaten

 7. Inleiding bij Themasessie LLL over EVC, HG 18 april 2011

  NARCIS (Netherlands)

  dr. H.A.M. van Lieshout

  2011-01-01

  Publiek onderwijs heeft twee kerntaken: 1) Erkenning van competenties (diplomering) 2) Verzorgen van onderwijs. In de meeste gevallen gaat dat gelijk op: een gediplomeerd schoolverlater van havo of vwo meldt schrijft zich in als student en behaalt na (ruim) vier jaar zijn diploma. Er zijn echter

 8. Geloof en geluk: traditie en vernieuwing bij jonge moslims

  NARCIS (Netherlands)

  Korf, D.J.; Wouters, M.; Place, S.; Koet, S.

  2008-01-01

  FORUM doet in een jaarlijkse monitor verslag van de ontwikkelingen en trends onder jonge moslims. Het doel daarvan is vroegtijdig signaleren, volgen en duiden van trends in opvattingen, belevingen en gedragingen van jonge moslims in Nederland. Het onderzoek Geloof en geluk is het resultaat van de

 9. TNO en Aedes over voordelen regisserend opdrachtgeverschap bij planmatig onderhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Arts, S.

  2016-01-01

  Regisserend opdrachtgeverschap is voor corporaties een goede manier om met planmatig onderhoud om te gaan. Dat stellen Stefan Arts van TNO en Maarten Georgius van Aedes, die onderzoek deden naar dat nieuwe opdrachtgeverschap. Hoe het moet, staat helder op papier. Maar de praktijk is weerbarstig, zo

 10. Behandeling met methadon bij de rat tijdens abruptie morfine onthouding

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen van ' t Land C; van der Laan JW; de Groot G; Loeber JG

  1989-01-01

  De daling van de nachtelijke activiteit, het gewicht en de voedselinname zijn duidelijke onthoudingssymptomen in een rattemodel voor abrubte morfine onthouding. In dit onderzoek werd getracht deze onthoudingsverschijnselen geheel of gedeeltelijk te niet te doen door de dieren tijdens de onthouding

 11. Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  van Dam, R.M.; Dohmen-Janssen, C.M.; van der Biezen, S.C.

  2007-01-01

  De Nederlandse kust heeft een aantal verstedelijkte buitendijkse gebieden met grote sociaal-economische waarde. In een recent afstudeeronderzoek (Civiele Techniek, Universiteit Twente) is met een nieuwe methode van risicoberekening bekeken of extra investeringen in de kustbescherming rendabel zijn.

 12. Verhoging van energie-efficiency bij intensieve glastuinbouw productiesystemen

  OpenAIRE

  Balendonck, J.; Janssen, H.J.J.; Zwart, de, H.F.; Schriek, L.; Toet, P.; Bezemer, R.A.; Ruijs, M.N.A.

  2016-01-01

  Wageningen UR Greenhouse Horticulture and TNO conducted a study on the application of Fibre Bragg optic sensors to measure temperature and relative humidity in greenhouses at high spatial density. Sensors, incorporated in an experimental enclosure, were evaluated under practical conditions in a greenhouse at Bleiswijk (NL). Their performance appeared to be similar to that of existing wireless electronic sensors. In order to save energy when using their heating, growers may so obtain relative ...

 13. Verhoging van energie-efficiency bij intensieve glastuinbouw productiesystemen

  NARCIS (Netherlands)

  Balendonck, J.; Janssen, H.J.J.; Zwart, de H.F.; Schriek, L.; Toet, P.; Bezemer, R.A.; Ruijs, M.N.A.

  2016-01-01

  Wageningen UR Greenhouse Horticulture and TNO conducted a study on the application of Fibre Bragg optic sensors to measure temperature and relative humidity in greenhouses at high spatial density. Sensors, incorporated in an experimental enclosure, were evaluated under practical conditions in a

 14. Achtergronddocument landbouw bij de Nationale Milieuverkenning 3; uitgangspunten en berekeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond PM van; Hoek KW van der; Hoogervorst NJP; MTV; LAE

  1995-01-01

  This report describes the implementation of the environmental policy with regard to nutrients (as developed until 1993) in the agricultural sector of the Dutch economy and its effects on eutrophication, ammonia-emissions and heavy metals supply to soils. Part one describes the assumptions made on

 15. Achtergronddocument landbouw bij de Nationale Milieuverkenning 3; uitgangspunten en berekeningen

  OpenAIRE

  Egmond PM van; Hoek KW van der; Hoogervorst NJP; MTV; LAE

  1989-01-01

  This report describes the implementation of the environmental policy with regard to nutrients (as developed until 1993) in the agricultural sector of the Dutch economy and its effects on eutrophication, ammonia-emissions and heavy metals supply to soils. Part one describes the assumptions made on key variables, necessary to calculate the amount of manure produced and its accompanying emissions. Each of these variables requires quantification of its development over time, up until 2010. Such v...

 16. Teeltomstandigheden en Fusarium als oorzaak van uitval bij komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Paternotte, Pim; Janse, Jan

  2006-01-01

  Fusarium in komkommer is al vele jaren een probleem in de glastuinbouw. In 2006 was de aantasting op sommige bedrijven binnen een aantal maanden na het planten al zeer ernstig. Het leek er op dat de belangrijkste oorzaak gezocht moest worden in een mindere plantconditie als gevolg van minder

 17. Samenhang ontwerp - uitvoering bij het scheppen en instandhouden van groenvoorzieningen

  NARCIS (Netherlands)

  Asperen, van H.S.

  1983-01-01

  The purpose of this study is to analyse how to produce a balance between the design and implementation of "green" facilities. It focusses on providing insight into the conditions under which decisions take place, conditions which have to be satisfied if a balance between design and implementation

 18. Contexten en begripsontwikkeling bij wiskunde 12-16.

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, R.; Herfs, P.; Terwel, J.

  1985-01-01

  In this article the authors present some results of research into new curricula in secondary education constructed by the Foundation for Curriculum Development (SLO). One of the main characteristics of the new curricula is that mathematics is presented in real-life problems. The underlying concept

 19. Intibo als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.; Plagge, J.G.; Prado, del C.

  2002-01-01

  Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie en wordt in de toekomst mogelijk verboden. Met het vooruitzicht hierop is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief moeten zijn voor AMGB's. :Op verzoek van Speerstra Feed

 20. Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering deel II : een ongevallenanalyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, S.T.M.C. & Weijermars, W.A.M.

  2009-01-01

  This report discusses the results of the second phase of the study Road Safety at Roadworks which is carried out by SWOV, commissioned by the Information and Technology Platform for Infrastructure, Traffic, Transport and Public space CROW. It consists of an analysis of crash data from the Dutch road

 1. Echografie is van belang als aanvullend onderzoek bij mammografie

  NARCIS (Netherlands)

  den Heeten, G. J.; van Rooij, W. J.; Roukema, J. A.

  1993-01-01

  The results of three years of diagnostic imaging of the breast were evaluated retrospectively, with special attention to the influence of ultrasonography. In 5245 mammographic investigations, 1841 supplementary ultrasonograms were considered necessary (35%). Malignancy of the breast was diagnosed in

 2. Mislukking en succes bij de ambulante behandeling van dwangneurose

  NARCIS (Netherlands)

  C.A.L. Hoogduin (Cornelis Antonius Leo)

  1985-01-01

  textabstractMet het werk van Meyer, Rachman, Foa en Emmelkamp is een belangrijke ontwikkeling op gang gekomen met betrekking tot de behandeling van parienten met een dwangneurose. Maakte het in het verleden niet zoveel uit op welke manier deze parienten behandeld werden, de laatste jaren is het vast

 3. De daad bij het woord: Naar de optimale basisschool

  NARCIS (Netherlands)

  Mooij, Ton

  2016-01-01

  Elk kind, van minder begaafd tot en met hoogbegaafd, zou met ingang van de eerste schooldag goed onderwijs moeten verkrijgen. Dit vereist het invoeren van 'optimale leerprocessen' en het afschaffen van leeftijdsgebonden onderwijs.

 4. Taal en geheugen bij mensen met het syndroom van Down

  NARCIS (Netherlands)

  Veld, L.M.M. in 't; Eling, P.A.T.M.

  2005-01-01

  Weeks en Elliott (1992) assume that in individuals with Down Syndrome language perception occurs in the right hemisphere, while speech is produced by the left hemisphere. On the basis of their theory a number of hypotheses have been formulated concerning comprehension and repetition of words and

 5. HIV-infectie bij zwangere vrouwen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder-Kampinga, G. A.; Boer, K.; Scherpbier, H. J.

  1992-01-01

  A review is given of the pregnant women with HIV infection known to the co-ordinating centre of the 'Dutch prospective study of HIV seropositive pregnant women and their children'. Fifty-five women with 57 pregnancies were discovered between 1 September 1985 and 1 January 1991. Of these women, 60%

 6. Verkorting van de kweekcyclus bij ui (Allium cepa L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, van J.

  1970-01-01

  With an annual production of about 250 000 to 300 000 tons, onion (Allium cepa L.) is the most important outdoor vegetable crop in the Netherlands. The greater part, namely 70 to 80 %, has to be exported, and is meeting increasing competition. For this reason and in connection with changed growing

 7. De afschaffing van de bezwaarfase bij boetebesluiten van de ACM

  NARCIS (Netherlands)

  Jans, J.H.; Outhuijse, A.

  Per 1 maart 2013 ontstaat door samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt. Om de ACM slagvaardig te laten functioneren, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium m.b.t. het markttoezicht van de ACM te vereenvoudigen. Eén van de voorstellen

 8. Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriël Anthonio

  2010-03-01

  Dit artikel beschrijft de kenmerken van Reflectief Longitudinaal Onderzoek (R.L.O., een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek die gedurende een langere periode wordt toegepast en waarin onderzoekers en de onderzochten samen discussiëren over het onderzoek en de resultaten ervan. De auteur presenteert twee cases om de waarde van R.L.O. voor organisaties en organisationele leerprocessen te bediscussiëren.

 9. Plasmatische mannelijke steriliteit en fertiliteitsherstel bij de petunia

  NARCIS (Netherlands)

  Marrewijk, van G.A.M.

  1968-01-01

  1. GENERAL INTRODUCTION

  This thesis includes the results of research on cytoplasmic male sterility and restoring fertility in petunia. In a general review of the literature different aspects, problems and possibilities of male sterility are discussed.

  2. MATERIAL AND METHODS

  Different

 10. Diffusie van zout en water bij het zouten van kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Geurts, T.J.

  1972-01-01

  In experiments on the brining of cheese, displacement of salt in cheese could be adequately described by a diffusion process. A simple model on the structure of the cheese matrix (fat globules and protein), allowing for friction and labyrinth effects, explained the lower value for the pseudo

 11. Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Stienezen, M.W.J.; Kasper, G.J.; Holshof, G.; Molema, G.J.; Schut, A.G.T.; Meuleman, J.J.; Smits, M.C.J.

  2004-01-01

  Quick measuring methods as management tools in the production of roughage. The most promising technique is spectroscopy, which can be applied in on-line analysis methods for measuring dry matter yield and feed value of silage and grass and which can be available for use within 5 years as a

 12. De bruikbaarheid van verkeersongevallenregistratieformulieren als hulpmiddel bij verkeersveiligheidsonderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1992-01-01

  It was investigated whether traffic accident registration forms are useful as an aid in traffic safety research. It is pointed out that experience with the usage of the Dutch Road Accident Registration (VOR) database demonstrates that little can be found concerning accident type and circumstances.

 13. Preventief chirurgisch ingrijpen bij erfelijke belasting voor borstkanker

  NARCIS (Netherlands)

  Menke-Pluymers, M. B. E.; Seynaeve, C.; van Geel, A. N.; Klijn, J. G. M.; Meijers-Heijboer, E. J.; Eggermont, A. M. M.

  2005-01-01

  Preventive surgical procedures for inherited risk of breast cancer Forwomen with a demonstrated BRCA1 or BRCA2 mutation, the cumulative risk of developing invasive breast cancer before the age of 70 years is about 50-85% and the risk of developing invasive epithelial ovarian cancer is 20-60%.

 14. Over het effect van hyperthyreoidiseering bij witte leghorns

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der J.B.

  1938-01-01

  Oral feeding of White Leghorn hens on a thyroid preparation generally had only a very small toxic effect when given in one dose. A higher death rate occurred when given in small doses on consecutive days.

  The hens fell into a moult, varying from slight to complete, 7 or 8 days after thyroid

 15. Veldrapportage vogelwaarnemingen bij drone-opnamen Koehoal-Westhoek

  NARCIS (Netherlands)

  Baptist, M.J.

  2015-01-01

  Op 19 augustus 2015 zijn vogelwaarnemingen verricht tijdens de inzet van een drone boven Natura2000 gebied Waddenzee. De drone werd ingezet voor het maken van orthogonale luchtfoto’s waarmee door middel van fotogrammetrie een digitaal terreinmodel gemaakt kan worden. Uit de in dit rapport

 16. Vergiftigingen in 1998 bij pubers, volwassenen en bejaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Zoelen GA van; Vries I de; Meulenbelt J; VIC

  2000-01-01

  In 1988 the National Poisons Control Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) analysed reported expositions to xenobiotics to establish the frequency of accidental intoxication in adolescents, adults and older persons. Adults were involved in 72% of the

 17. Diagnose en remediering van schrijfvaardigheidsproblemen bij eerstejaarsstudenten Geesteswetenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  de Bakker, I.; Meuffels, B.; Muris, M.; Rietstap, E.

  2015-01-01

  First-year students at the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam have to take the Diagnostic Test of Writing Skills; this productive test for measuring writing ability is designed to track down students with poor writing skills, mapping out their deficiencies and giving them a

 18. Verlaagd ruw eiwit als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Lierop, van A.H.A.A.M.; Binnendijk, G.P.

  2003-01-01

  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt vanaf 2006 wellicht volledig verboden, omdat het gebruik van antibiotica resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg

 19. De behandeling van darmfalen bij volwassenen. I. Dieetmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wanten, G.; Sauerwein, H. P.; van den Broek, P.; Kristinsson, J.

  2007-01-01

  Patients with intestinal failure, predominantly caused by short-bowel syndrome, have impaired quality of life due to the frequent development of complications. Dietary modifications have an established role in the treatment of short-bowel syndrome. Treatment of short-bowel syndrome includes

 20. Diadrome vissen in de Waddenzee: Monitoring bij Kornwerderzand 2000 - 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Tulp, I.Y.M.; Boois, de I.J.; Willigen, van J.A.; Westerink, H.J.

  2006-01-01

  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant

 1. Allergologisch onderzoek bij constitutioneel eczeem : Vaak niet nodig

  NARCIS (Netherlands)

  Thijs, J.L.; Damoiseaux, R.A.M.J.; Lucassen, P.; Pasmans, S.G.M.A.; de Bruin-Weller, M.S.; Bruijnzeel - Koomen, C.A.F.M.

  2013-01-01

  Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disease from which many children and adults suffer. In the Netherlands, the majority of patients with AD are treated in the primary health care setting. There is no clear consensus about whether or not to conduct allergy testing in patients with

 2. Zwangerschap(swens) bij hyper- en hypothyreoïdie

  NARCIS (Netherlands)

  Corssmit, E. P.; Wiersinga, W. M.; Boer, K.; Prummel, M. F.

  2001-01-01

  Pregnancy is accompanied by changes in thyroid function. Due to the increased synthesis of thyroid binding globulin and the thyroid-stimulating effect of human chorionic gonadotrophin (hCG), serum concentrations of thyroid hormones will increase in the first trimester of pregnancy (total T4, T3).

 3. Doorbraaktechnologieen en het milieu. Achtergrondinformatie bij de Vijfde Milieuverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Idenburg AM; Nagelhout D; LAE

  2001-01-01

  Developments in pioneering technologies like information and communication technology, biotechnology, nanaotechnology and materials technology, will affect our society to a great extent in the next fifty years, and for this reason, are very important to the quality of the environment. With this in

 4. Waarom zijn prijsindexobligaties niet in trek bij overheden?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerhout, Ed; Ciocyte, Ona

  2017-01-01

  Although the market for inflation-linked bonds has expanded enormously, nominal bonds are still the main instrument to finance public debts. This paper seeks to explain why. It focuses on the Eurozone countries for which the standard argument that inflation-linked bonds may help to reduce inflation

 5. Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Riel, van J.W.; Lauwere, de C.C.; Antonis, A.F.G.; Kluivers-Poodt, M.

  2017-01-01

  Commissioned by SBK and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, research is carried out to identify critical success factors for low antibiotic use in veal calves. By analysis of sectoral data-bases, associations between farm and stock characteristics and antibiotics use are

 6. Stamcellen: biologie en mogelijke toepassing bij het hartinfarct

  NARCIS (Netherlands)

  Fijnvandraat, A. C.; Moorman, A. F.

  2004-01-01

  If the heart fails to recover sufficient functionality following an infarct, then heart failure develops, an important cause of death in the western world. One obvious therapy is to create more muscle tissue to supplement the damaged myocardium with new functional contractile cells, together with

 7. De adventieve flora bij de werkhaven van Hellevoetsluis

  NARCIS (Netherlands)

  Solleveld, H.

  1966-01-01

  A list of species found near Hellevoetsluis, prov. S. Holland, on heaps of stones used for the Delta-works. The stones have been imported from the Westerwald and the Eifel in Germany (basalt), the Ardennes in Belgium (limestone), the valleys of Main and Meuse (gravel), and the southern part of the

 8. Erectie bij een kleuter door "high-flow" -priapisme: spoedgeval.

  NARCIS (Netherlands)

  Donker, G.A.

  2005-01-01

  A healthy 5-year-old child was brought to the general practitioner with priapism that had been observed for a few days, without any other symptoms. Angiography revealed an arteriovenous fistula originating from the left A. dorsalis penis, which was successfully embolised. The diagnosis was ‘high

 9. De bijdrage van leefstijl aan gewichtsstijging bij jong volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Wendel-Vos GCW; Nooyens ACJ; Schuit AJ; PZO

  2004-01-01

  In this report, the contribution of lifestyle to weight gain in young adults is addressed. Aspects of lifestyle factors associated with weight gain differ between men and women. For example, among men consumption of savoury snacks seemed to be associated with weight gain, whereas among women

 10. Een concentratieprobleem bij B.J. van der Walt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Griffioen

  2010-07-01

  Full Text Available B.J. van der Walt’s concentration problem This contribution probes the concept of secularism, a key notion of B.J. van der Walt’s “Transforming power” (2007. It is found that Van der Walt’s interpretation of secularism rests on a double assumption. The first assumption is that human nature is intrinsically religious. Humans cannot live without putting their trust in something. The second is that this religious nature manifests itself in “concentrated” ways, rather than dispersing itself over a plurality of objects. These assumptions in tandem explain why Van der Walt holds the view that atheism, agnosticism and even overt indifference in matters of faith are at heart propelled by convictions that share the main features of positive religions. It also explains why he assumes that all these convictions tend towards one and the same goal: to gain dominance in the public realm. This article is sympathetic towards the first assumption, and skeptical towards the second. It is argued that the “concentration- thesis” fails to do justice to world and life-views that obviously do not claim total allegiance. To illustrate this point it turns to the phenomenon of “multiple religious participation”, as well as to different strands within contemporary humanism. It concludes that the main problem may well be that secular culture has little to offer to satisfy the innate religious drive in humankind.

 11. Knopmutatie bij den aardappel : en hare beteekenis voor den landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dorst, J.C.

  1924-01-01

  Gradual deterioration during vegetative propagation had never been demonstrated in the potato but sudden changes which remain constant had repeatedly been described. However, erroneous conclusions might result from admixtures, modifications and diseases. A collection of bud mutations, mainly from

 12. Gele en rode aanwinst bij sortimentsvergelijking kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Kersten, M.; Heij, G.

  2005-01-01

  Voor kalanchoë zijn achtentwintig nieuwe cultivars beoordeeld op het gebied van teelt en houdbaarheid, steeds in vergelijking met vijf vergelijkingscultivars. Tussen de kleuren bestaan vrij grote verschillen. De gele 'Yellow Josephine' en de rode Amora zijn de meest veelbelovende cultivars

 13. Een procesgerichte aanpak van differentiaaldiagnose en therapieplanning bij spraakontwikkelingsstoornissen

  NARCIS (Netherlands)

  Terband, H.R.; Maassen, Ben; Maas, Edwin

  2016-01-01

  The classification and differentiation of paediatric speech sound disorders (SSD) remains a controversial issue. The definitions used in classifying childhood SSD and motor speech disorders (MSD) refer to speech production processes, and accordingly a variety of methods of intervention has been

 14. De toepassing van laser bij de behandeling van urolithiasis

  NARCIS (Netherlands)

  de Reijke, T. M.; Zeijlemaker, B. Y.; Sterenborg, H. J.; Kurth, K. H.

  1991-01-01

  The treatment of calculi in the urinary tract has been subject to major changes over the last few years. Since extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) is the first choice of treatment, there appears to be little need for endoscopic and surgical techniques. In case ESWL treatment is unsuccessful

 15. Chemotherapie bij gebruik van clozapine; een verhoogde kans op agranulocytose?

  NARCIS (Netherlands)

  Van Gool, A.R.; Van Der Velden, M.T.; Oosten, A.W.; Van Meerten, E.; Verhoeven, W.M.A.; Loonen, A.J.M.

  2008-01-01

  In a 37-year-old female, a combined treatment consisting of chemotherapy and radiation was considered for cervical cancer. However, she was using clozapine for the treatment of schizophrenia. As both clozapine and chemotherapy can induce decrease of white blood cell counts, we had to decide if

 16. Infectiepreventie bij zuigelingen door maternale vaccinatie : Huidige inzichten en ontwikkelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Van Der Maas, Nicoline A T; Van Aerde, Koen; Bont, Louis J.; Bekker, Mireille N.; Rots, Nynke; De Melker, Hester E.

  2016-01-01

  • In the first few months of life, newborns are vulnerable to infections. • Vaccination of the pregnant mother leads to transplacental antibody transfer, resulting in the best possible protection of the newborn. • Maternal vaccination has long been given for the prevention of tetanus in developing

 17. De toepassing van gedeelde stikstofgiften bij enkele zaadgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Roon, van E.

  1959-01-01

  The influence was studied of split dressings of N on susceptibility to lodging, on yields of grain and straw and on seed quality of a number of seed crops: poppy (Papaver somniferum), spinach (Spinacia oleracea), radish (Raphanus sativus), caraway (Carum carvi), winter swede-like oilrape (Brassica

 18. Testiculaire microlithiasis bij jongens [Testicular microlithiasis in boys

  NARCIS (Netherlands)

  Goede, J.; Pierik, F.H.; Hack, W.W.M.; Algra, P.R.

  2008-01-01

  In three boys aged 15, 9, and 10 years respectively scrotal ultrasound revealed testicular microlithiasis (TM). Two boys were free of symptoms and one suffered from testicular pain. TM is characterized by multiple echogenic foci within the seminiferous tubules with no acoustic shadowing. The

 19. Patroonalopecia ten gevolge van cysteuze ovaria bij een bouvier

  OpenAIRE

  Vandenabeele, Sophie; Van Goethem, Bart; De Rooster, Hilde

  2010-01-01

  A 9-year-old spayed female Flemish cattle dog was presented with a history of vaginal discharge and a slowly progressive bilateral symmetrical alopecia on the neck, shoulders and flanks, ventral abdomen and the perinea! area. Clinical examination revealed pattern alopecia with the presence of macular melanosis on the ventral abdomen and in the perineal area The dog also had a swollen vulva and gynecomasty. Abdominal ultrasonography revealed the presence of two intact ovaria (with cystic folli...

 20. Hepatitis B screening bij zwangeren: een overzicht van 1991

  NARCIS (Netherlands)

  Loeber JG; Grosheide PM

  1992-01-01

  In October 1989 routine screening for hepatitis B surface antigen (HBsAg) in all regnant women was introduced in the Netherlands. In order to prevent hepatitis B infection in their offspring all infants of HBsAg-positive mothers receive passive active immunization. During 1991 about 75% of the

 1. Toxische en sublethale effekten van koper en zink bij

  NARCIS (Netherlands)

  Osborne, W.K.; Verhaaf, E.

  1979-01-01

  The toxicity of Cu2+ and Zn2+ in concentrations of respectively 2-40 ppm and 10-200 ppm for the lugworm Arenicola marina L. was determined under static conditions (pH 7.70; 15°C). The values of Lt50 for the different concentrations of Cu2+ and

 2. Waarnemingen omtrent den bacteriophaag bij Bac. danicus en B. radicicola

  NARCIS (Netherlands)

  Grijns, A.

  1926-01-01

  Bacteriophages of Bacillus danicus and Bacterium radicicola were isolated from soil and root nodules. An extensive study was made on the effect of heat in the inactivation of bacteriophage of B. danicus. A chemical analysis of these cultures of B. danicus with or without bacteriophages showed a

 3. Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Elands, B.H.M.; Goossen, C.M.; Langers, F.; Niet, de R.; Vries, de S.

  2007-01-01

  Dit WOT rapport analyseert twee aspecten. 1. ‘Mensen-voor-natuurbeleid’ dat erop is gericht om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van natuur te beïnvloeden, zodanig dat het draagvlak voor natuur en natuurbeleid toeneemt (zoals NME Natuur- en MilieuEducatie); 2.

 4. Kosten en gevolgen bij de toepassing van de Kyoto Mechanismen

  NARCIS (Netherlands)

  Moor AOG de; Bollen JC; MNV

  2001-01-01

  Unrestricted use of the Kyoto Mechanisms yields substantial cost savings on the implementation of the Kyoto Protocol. Annex-I emission trading can cut compliance costs by more than a third while global trading can further reduce costs to a fraction of the amount without emission trading. In absolute

 5. Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten.

  NARCIS (Netherlands)

  Vintges, M.M.O.; Brewster, L.M.; Dijk, L. van; Horikx, A.; Muijsenbergh, M.E.T.C. van den

  2013-01-01

  De prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren varieert voor de verschillende etnische groepen in Nederland, evenals voor de verschillende inkomensgroepen. Mensen van Afrikaanse afkomst en uit zuidelijk Afrika hebben vaker hypertensie en ook een ernstigere vorm van hypertensie. Mensen van

 6. 'Medicamenteuze interventies bij drugverslaving'; een advies van de Gezondheidsraad

  NARCIS (Netherlands)

  Goppel, M. A.; van den Brink, W.; van Ree, J. M.

  2003-01-01

  Addiction is a relapsing brain disease with a tendency towards chronicity. Biological, psychological and socio-cultural factors play a role in the onset and course of this disease. The Health Council of the Netherlands has issued a report on pharmacotherapeutic interventions. The treatment of

 7. Literatuurstudie ingrepen bij pluimvee = Literature study mutilations poultry

  NARCIS (Netherlands)

  Fiks-van Niekerk, T.G.C.M.; Jong, de I.C.; Veldkamp, T.; Emous, van R.A.; Middelkoop, van J.H.

  2006-01-01

  In this report the state of the art with regards to mutilations in poultry in the year 2005 is given. A restriction has been made for only those mutilations that are of importance for the Netherlands. These are beak treatments, toe clipping, despurring and dubbing. Also only the most common species

 8. Dertig dagen zonder televisie: mogelijkheden te over

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, K.B.M.; Rijnierse, J.

  2007-01-01

  Van kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar kijkt bijna 60% meer dan 9 uur televisie per week. Nederlandse kinderen kijken gemiddeld 2 uur per dag naar de televisie. Het feit dat kinderen televisie kijken, krijgt veel aandacht vanwege de negatieve gevolgen die dit zou hebben op de ontwikkeling van

 9. Ze lijken veelbelovend : onderzoeker Monique Simons over beweeggames

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2014-01-01

  Minder kinderen die op straat voetballen of verstoppertje spelen en meer kinderen die binnenshuis gamen achter de computer of televisie. Dat is het beeld in 204. Professionalos raken steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden om beweeggames te gebruiken om kinderen aan te zetten tot meer

 10. Combinatiekorting en kinderbijslag

  NARCIS (Netherlands)

  S.G. van der Lecq (Fieke)

  2000-01-01

  textabstractVroeger vormden kinderen de oudedagsvoorziening van hun ouders. Tegenwoordig geldt dit alleen nog in armere landen. In Nederland hebben de AOW en pensioenen het mogelijk gemaakt te kiezen of men wel of geen kinderen wil krijgen. Het krijgen van kinderen is op individueel niveau niet

 11. Change from within. How communities can be involved in preventing children from dropping out of school

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Myrna Derksen

  2013-12-01

  Full Text Available Change from within. How communities can be involved in preventing children from dropping out of schoolIn this article, based on a social work graduation project carried out at a primary school in Douglas, Northern Cape, South Africa, the issue of young children dropping out of primary education is outlined, as well as its causes. Solutions that address the direct causes seem hard to find. Such solutions should address deep-rooted assumptions and a lack of awareness of the importance of education on the part of many individuals, it is suggested. The author proposes that social workers seek to involve the community in solving their own problems, such as drop-outs. A bottom-up approach should be used to change incorrect assumptions about education and the importance of education should be emphasized. An example is given of how empowering and educating the right people to take responsibly for their community can benefit that community and also help relieve social workers of their massive workloads, which is a significant problem in South Africa.Verandering van binnenuit. Hoe de gemeenschap betrokken kan worden in het voorkomen van schooluitval bij kinderenIn dit artikel, gebaseerd op een Social work afstudeeronderzoek op een basisschool in Douglas, Noord Kaap, Zuid Afrika, wordt uitleg geven over (de oorzaken van het probleem van kinderen die het primaire onderwijs vroegtijdig verlaten. Eventuele directe oplossingen voor dit probleem lijken moeilijk te vinden. Diepgewortelde aannames en onwetendheid wat betreft het belang van educatie zullen moeten worden aangepakt. De auteur vindt dat Social workers meer moeten proberen de gemeenschap te betrekken bij het oplossen van problemen die de hele gemeenschap aangaan, zoals de schooluitval. Een “bottom-up” aanpak kan nuttig zijn in het veranderen van verkeerde aannames en onwetendheid over (het belang van educatie. Er wordt een voorbeeld gegeven waarin duidelijk wordt hoe je door “empowerment” en

 12. Onkruidbestrijding op bestrating.

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, C.M.

  1998-01-01

  2. Milieugedrag van glyfosaat Glyfosaat is weinig vluchtig en lost goed op in water. Tijdens het spuiten in de open lucht kan een deel van het middel in het milieu terechtkomen. De gegevens over de afbraaksnelheden van glyfosaat in bodem en (oppervlakte)water zijn beperkt en lopen sterk uiteen. De

 13. Moleculaire diagnostiek bij aanwijzingen voor 'maturity onset diabetes of the young'; resultaten bij 184 patiënten

  NARCIS (Netherlands)

  Losekoot, M.; Broekman, A. J.; Breuning, M. H.; de Koning, E. J. P.; Romijn, J. A.; Maassen, J. A.

  2005-01-01

  To describe the results of mutation analysis of the genes involved in maturity onset diabetes of the young (MODY) types 1-3. Descriptive. In the period July 2000-October 2003 the DNA from 184 possible MODY patients was analysed for the presence of mutations of the genes involved in MODY types 1, 2

 14. Systematisch literatuuronderzoek naar de effecten van behandeling bij zuigelingen met 'kopgewrichteninvloed bij storingen in de symmetrie' ('KISS-syndroom')

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, P. L. P.; Engelbert, R. H. H.; Helders, P. J. M.; Offringa, M.

  2005-01-01

  OBJECTIVE: To establish the effects of manual therapy, chiropractic, or osteopathic treatment of the KISS-syndrome (kinetic imbalance due to suboccipital strain) in infants with positional preference, plagiocephaly, and colic. DESIGN: Systematic review of the literature. METHOD: PubMed, Embase and

 15. Hulp bij zelfdoding bij een patiënt met een psychiatrische stoornis; richtlijnen voor de psychiater

  NARCIS (Netherlands)

  Tholen, A. J.; Berghmans, R. L.; Legemaate, J.; Nolen, W. A.; Huisman, J.; Scherders, M. J.

  1999-01-01

  In September 1998, the Dutch Association of Psychiatry published guidelines for the psychiatrist concerning cases of psychiatric patients requesting assistance with suicide. Assistance with suicide is restricted to a psychiatrist in his role as a treating physician of a patient with a psychiatric

 16. Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium. Tussenrapport na 1e teeltjaar : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater

  NARCIS (Netherlands)

  Kromwijk, J.A.M.; Voogt, W.

  2015-01-01

  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. Until recently no drain water was reused in the cultivation of Cymbidium orchids as growers were allowed to discharge the drain water when a sodium level of more than 0

 17. De veldfactor bij de bepaling van de verlichtingsniveaus bij tunnelingangen : verslag van een nadere analyse van het experimentele onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1992-01-01

  This report contains a further analysis of the experimental study that has previously been carried out. The analysis consists of the following parts: (1) the validation of the developed computer program for determining the "luminance veil" at tunnel entrances; (2) an additional analysis of the

 18. Low allergy climate installations; Allergeenarme klimaatinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerstra, A.C. [ISSO/SBR, Rotterdam (Netherlands); Weterings, M. [Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor Rotterdam e.o., Rotterdam (Netherlands)

  2002-08-01

  The number of adults and children with a respiratory allergy is increasing rapidly. The exact cause is still a matter of speculation, but generally speaking there is consensus that someone who suffers from an allergy or other respiratory complaints benefits tremendously from a residential, learning and work environment that has minimal irritating substances in the air. Clearly this is not just a matter of building quality or behavior of the people using the building. A carefully thought out design of the heating, cooling and ventilation system will be crucial if a low allergy living environment is the objective. [Dutch] Het aantal volwassenen en kinderen met een luchtwegallergie neemt in een snel tempo toe. Over de exacte oorzaak wordt nog gespeculeerd, maar in het algemeen is men het er over eens dat wie een allergie of andere luchtwegklachten heeft, zeer gebaat is bij een woon-, leer- en werkomgeving met een minimum aan prikkelende stoffen in de lucht. Het zal duidelijk zijn dat dit niet alleen een kwestie van bouwkwaliteit of bewonersgedrag is: als een allergeenarme leefomgeving het doel is, dan is een weloverwogen ontwerp van verwarmings-, koel- en ventilatiesysteem cruciaal.

 19. Pediatric emergency medicine: Optimizing risk assessment and safety netting in children with infectious diseases : Spoedeisende Kindergeneeskunde: Optimaliseren van risico inschatting en het vangnet rondom kinderen met koorts

  NARCIS (Netherlands)

  D.H.F. Geurts (Dorien)

  2018-01-01

  markdownabstractIntroduction In the introduction, the importance of good quality pediatric emergency care is explained. Acute illnesses in children differ among countries and settings. Regarding our population of the ED at the Erasmus MC in Rotterdam, The Netherlands, 1) we still observe

 20. Pediatric emergency medicine: Optimizing risk assessment and safety netting in children with infectious diseases: Spoedeisende Kindergeneeskunde: Optimaliseren van risico inschatting en het vangnet rondom kinderen met koorts

  OpenAIRE

  Geurts, Dorien

  2018-01-01

  markdownabstractIntroduction In the introduction, the importance of good quality pediatric emergency care is explained. Acute illnesses in children differ among countries and settings. Regarding our population of the ED at the Erasmus MC in Rotterdam, The Netherlands, 1) we still observe mortality, although rare, 2) 45% of children with medical (non-trauma) complaints suffer from infectious diseases and 3) the number of revisits is high. As the main focus in research in pediatric emergency me...

 1. Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor gedragsgestoorde kinderen, een vooronderzoek. / A social cognitive intervention program for children with a conduct disorder, a pilot study.

  NARCIS (Netherlands)

  van Manen, T.; Prins, P.J.M.; Emmelkamp, P.M.G.

  1999-01-01

  Conducted a pilot study on the efficacy of a social-cognitive group intervention program based on social information-processing theory (K. A. Dodge, 1986) for children with a conduct disorder. Human Ss: 16 Dutch school-age children and adolescents (aged 10-13 yrs) (conduct disorder). Ss participated

 2. Ervaringen met ontwikkelingsgerichte zorg voor te vroeg geboren kinderen in een Nederlandse setting [Experience with developmental care for children born preterm in a Dutch setting

  NARCIS (Netherlands)

  Pal, S.M. van der; Walther, F.J.

  2008-01-01

  Objective and design. The Leiden Developmental Care Project explored the effects of the basic elements of developmental care (DC: the use of incubator covers and nests) and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with individual behavior observations for very

 3. Blijvende gevolgen van ongevallen bij inzittenden van personenauto's. Notitie betreffende resultaten uit het onderzoek "Blijvende gevolgen van ongevallen bij inzittenden van personenauto's".

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van

  1984-01-01

  It can be carefully stated that yearly 13000 road users, involved in a traffic accident, are still less invalid a year after the accident. 2500 of them have such severe permanent disability that working or recreation is normally not possible. 12% of injured car-occupants treated in a hospital after

 4. Effect van voereiwitgehalte op de ammoniakemissie bij vleeskuikens : oriënterende metingen bij vier behandelingsniveaus = Effect of dietary crude protein content on ammonia emission in broilers

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Belt, van de K.; Aar, van der P.; Blanken, K.

  2012-01-01

  The effects of dietary protein content on litter composition and ammonia emissions from the litter in a broiler house were measured. Differences were small, probably because feed intake was lower at higher dietary protein content.

 5. Plaatselijke snelheidsbeinvloeding : grote mogelijkheden voor de verkeersveiligheid ? : covernota bij het rapport "Plaatselijke snelheidsbeïnvloeding : een experiment bij een scholengemeenschap".

  NARCIS (Netherlands)

  Papendrecht, J.H. & Oei, H.-l.

  1988-01-01

  A test method to reduce the speed at the vicinity of a school is described. Fixed traffic signs, matrix sings and signals were used. Mathematical models are used to translate the decrease as found in the experiment into terms of traffic safety. This a cover- note at PB 27527.

 6. Power line policy in practice. A pilot study; Hoogspanningslijnenbeleid in de praktijk. Een pilotonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kelfkens, G.; Pruppers, M.J.M.

  2008-07-01

  which individuals can influence a municipality's decision on power line placement. [Dutch] Uit een quick scan van het RIVM onder twaalf gemeenten met hoogspanningslijnen in de provincie Utrecht blijkt dat de helft van deze gemeenten niet op de hoogte is van het VROM-advies voor hoogspanningslijnen. Gemeenten waar de hoogspanningslijnenproblematiek speelt, zijn over het algemeen wil van het beleid op de hoogte. Onder druk van verontruste burgers nemen zij vaak strengere maatregelen dan wordt geadviseerd, bijvoorbeeld door maatregelen voor bestaande situaties te treffen of door een vastgesteld woningbouwplan uit te stellen. Geen van de geinterviewde gemeenten heeft een duidelijk aanspreekpunt om hun inwoners over hoogspanningslijnen te informeren. Internationaal epidemiologisch onderzoek wijst op een mogelijk verhoogd risico op leukemie bij kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen. Eind 2005 heeft VROM een beleidsadvies hierover naar gemeenten, provincies en netbeheerders gestuurd. Het ministerie wil voorkomen dat kinderen in nieuwe situaties langdurig aan magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen worden blootgesteld. VROM adviseert daarom in nieuwe situaties een zone bij de hoogspanningslijnen vrij te houden van woningen, scholen en kinderdagverblijven. Het advies richt zich op het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen. Omdat een dergelijke procedure jaren duurt, kan nu, ruim twee jaar nadat het advies is ingevoerd, nog niet worden beoordeeld of het succesvol is. De quick scan vond plaats in opdracht van de VROM-Inspectie Regio Noord-West, die wil achterhalen welke rol het VROM-advies binnen gemeenten speelt en welke invloed burgers op het hoogspanningslijnenbeleid uitoefenen.

 7. The fetal origins of adult disease, the evidence and mechanisms

  NARCIS (Netherlands)

  Veenendaal, M.V.E.

  2012-01-01

  Prenatale blootstelling aan ondervoeding kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid later in het leven. Daarnaast blijkt dat de kinderen van mannen die in de baarmoeder blootgesteld waren aan ondervoeding, een hoger BMI hebben dan kinderen van niet blootgestelde mannen. Dit blijkt uit het

 8. Safety and immunogenicity of the RIVM hexavalent meningococcal B vesicle vaccine for Rotterdam children aged 2-3 and 7-8

  NARCIS (Netherlands)

  Labadie J; de Kleijn ED; Lafeber AB; Mees MMM; Booy K; de Groot R; van Omme GW; van Dijken H; Kuipers AJ; van den Dobbelsteen G; Juttmann RE; Wala M; van Alphen AJW; Rumke HC; LVO

  2000-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een gerandomiseerde gecontroleerd fase-II klinische studie naar de veiligheid en immunogeniciteit van het RIVM hexavalente MenB vesicle vaccin in 189 kinderen van 2-3 jaar en 168 kinderen van 7-8 jaar in de stad Rotterdam. Twee concentraties van het MenB

 9. LINH-cijfers: meer impetigo, vooral in landelijk en Zuid-Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, S.; Jabaaij, L.

  2006-01-01

  Vergeleken met 1987, ging in 2001 een kwart meer kinderen voor de huidziekte impetigo (‘krentenbaard’ of ‘kinderzeer’) naar de huisarts: van jaarlijks 16,5 naar 20,6 gevallen per 1000 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Sander Koning, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en

 10. Wie sehen Eltern die Freizeit ihrer Kinder?

  NARCIS (Netherlands)

  dr Yolanda te Poel; Prof. dr. M. du Bois-Reymond; Dr. E. Zeijl

  2000-01-01

  Op basis van empirische data wordt aangetoond hoe in moderne gezinnen wordt omgegaan met de vrije tijd van kinderen.Zowel kinderen als hun ouders ontwikkelen een hoge mate van flexibiliteit om een evenwicht te vinden tussen vrije tijd als ontspanningstijd en vrijetijd als 'leertijd'. Ouders

 11. Case note: Rb Amsterdam (Vzr.) (internet, onrechtmatige publicatie, portretrecht, privacy)

  NARCIS (Netherlands)

  Alberdingk Thijm, C.A.

  2008-01-01

  De Voorzieningenrechter te Amsterdam verbiedt vereniging van pedofielen Martijn foto's van kinderen van leden van de koninklijke familie te publiceren. Door het publiceren van die foto's wordt inbreuk gemaakt op het portretrecht van die kinderen en op de persoonlijke levenssfeer van die leden van de

 12. Uit voorraad leverbaar : De overgewaardeerde rol van bouwrijpe grond als vestigingsfactor bij de planning van bedrijventerreinen

  NARCIS (Netherlands)

  Olden, H.

  2010-01-01

  This study tests the assumption that an allocation policy for business estates that is subject to facilitating objectives is a cause of government failure. The policy focus on regional economic growth and employment growth has allegedly led to a emphasis on the construction of new business estates.

 13. Plaatsafhankelijkheid van timbre bij nagalm (Place dependence of timbre in reverberant sound fields)

  NARCIS (Netherlands)

  Plomp, R.; Steeneken, H.J.M.

  1973-01-01

  The sound-pressure level of a simple tone in a diffuse sound field varies from point to point with a theoretical standard deviation of 5.57 dB. This variability affects the timbre of complex tones in reverberant sound fields, Experiments have shown that the timbre dissimilarity at any two positions

 14. Liefde voor de Hollandse bouwkunst : architectuur en toegepaste kunst bij Uitgeversmaatschappij Kosmos 1923-1960

  NARCIS (Netherlands)

  Oldewarris, J.A.

  2016-01-01

  Liefde voor de Hollandse bouwkunst (A love of Dutch architecture) studies and discusses the publications produced by the Amsterdam publishing house Kosmos on architecture and applied art in the period between 1923, when the firm was founded, and 1960. The man responsible throughout this period was

 15. Profieldiepten van personenautobanden in Nederland : bevindingen bij een aantal metingen in November 1976.

  NARCIS (Netherlands)

  Schlösser, L.H.M. Blokpoel, A. & Harris, S.

  1979-01-01

  The Institute for Road Safety Research SWOV carried out an inspection of the tyres of approximately 6000 cars in the Netherlands during November 1976 in order to measure their tread-depths. The sample was taken at the parking lots of roadside restaurants, motels, and modern shopping centres and

 16. Onderzoek zuivering kalvergier [volgens het] systeem van opbergen [bij de proefinstallatie voor mestverwerking in Nistelrode

  NARCIS (Netherlands)

  Tongeren, van W.; Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoek aan een systeem bestaande uit een voorbehandeling van de kalvergier, gevolgd door omgekeerde osmose, waarbij scheiding plaats vindt in een loosbaar effluent en een zo klein mogelijk volume geconcentreerde kalvergier

 17. Dien Hoetink. 'Bij benadering'. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van J.E.

  2005-01-01

  A woman with a university degree who makes a career outside of the home was rather exceptional in the first half of the twentieth century. This biography about Dien Hoetink (1904-1945) describes her legal work in Dutch agriculture between 1933 and 1945.It attemps to answer the

 18. Distractie-osteogenese in de bovenkaak bij schisispatiënten. Het overwegen waard

  NARCIS (Netherlands)

  Kalk, W. W. I.; de Lange, J.; Jansma, J.; Raghoebar, G. M.; Bierman, M. W. J.

  2004-01-01

  Three cleft patients were treated with RED-distraction for maxillary hypoplasia. In all patients, the desired advancement could be achieved easily. The occlusion, the lip relation and the facial profile improved remarkably post treatment. Although the treatment was well tolerated by the patients,

 19. Toxicokinetiek van benzo(a)pyreen bij de Riv:TOX rat na herhaalde orale toediening

  NARCIS (Netherlands)

  Olling M; Lusthof KJ; Kroese ED; Beenen J; Klaassen R; BFT

  1995-01-01

  Benzo(a)pyrene was administered once daily (30 mg/kg) by gavage to 12 male and 12 female Riv:TOX rats, for 15 days on five successive days per week, in the form of a solution in soy oil. Blood samples were taken over a period of 12 hours on the first day of administration (day 1) and on day 12 from

 20. Risk reduction in road and rail LPG transportation bij passive fire protection

  NARCIS (Netherlands)

  Molag e.a., M. (Menso)

  2009-01-01

  The potential reduction of risk in LPG (Liquified Petroleum Gas) road transport due to the adoption of passive fire protectionswas investigated. Experimental data available for small scale vessels fully engulfed by a fire were extended to real scale road and rail tankers through a finite elements

 1. De hydrolyse van vet bij de kaasrijping in verband met de smaak van kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Stadhouders, J.J.

  1956-01-01

  Fatty acids are important as constituents of cheese flavour. In cheese made from raw milk, milk lipase probably hydrolyses cheese fat to some extent, but cheese made from aseptically drawn milk shows no piquant flavour.
  It was established that during ripening no active lipase was formed inside

 2. Uit de Cochrane Library: Marginaal grotere genezingskans door antibioticabehandeling bij acute bacteriële conjunctivitis

  NARCIS (Netherlands)

  Hamerlynck, J. V. T. H.; Rietveld, R. P.; Hooft, L.

  2007-01-01

  Acute bacterial conjunctivitis is one of the most frequently encountered ocular disorders in primary care. It is frequently self-limiting, and the widespread use of broad-spectrum antibiotics has led to concerns regarding antibiotic resistance. Therefore, a Cochrane systematic review of 5 randomised

 3. Magistraal bereide claritromycine oogpreparaten in vitro getest op groeiremming bij Moraxella catarrhalis

  NARCIS (Netherlands)

  Kalicharan, R.W.; Langenhorst, J.B.; Tosun, G.; Lalmohamed, A.; Vromans, H.

  2015-01-01

  OBJECTIVE To evaluate the in vitro efficacy of six novel ophthalmic clarithromycin formulations and to explore the pharmaceutical aspects of these formulations that may influence patient tolerability. Because clarithromycin ophthalmic formulations are not registered in Europe, we manufactured

 4. Spelen immunologische factoren een rol bij de pathogenesis van de ziekte van Alzheimer?

  NARCIS (Netherlands)

  Eikelenboom, P.; Jonker, C.; Stam, F. C.

  1983-01-01

  Immunological injury is frequently thought to be a critical factor in Alzheimer's disease. In this review we discuss the immunological indices in serum and cerebrospinal fluid of patients with dementia of the Alzheimer type and subsequently the nature of cerebral amyloid. We conclude that the

 5. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2002. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Gorcum TF van; Velzen AG van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; NVIC

  2003-01-01

  The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) provides information on acute intoxications by telephone, 24 hours a day, to physicians, veterinarians, pharmacists and government institutions such as regional health authorities,

 6. Waterwinning en waterverbruik bij doelgroepen. Tevens achtergronddocumentatie van de nationale Milieuverkenning 1997-2020

  NARCIS (Netherlands)

  Muelschlegel JHC; Kragt FJ; LWD

  1999-01-01

  Research into water consumption by various consumer categories is at present being carried out to support and sustain implementation of the governmental policy . In this overview of the results of water abstraction analyses and demand in the Netherlands, emphasis has been put on quantitative

 7. Cardiovasculaire en gastro-intestinale risico's bij selectieve en niet-selectieve NSAID's

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bemt, B.J.F.; Benraad, H.B.; Rasker, Johannes J.

  2007-01-01

  - Er is veel discussie geweest over de cardiovasculaire en gastro-intestinale veiligheid van cyclo-oxygenase(COX)-2-selectieve en traditionele NSAID’s. De nationale en internationale richtlijnen zijn hierover niet eenduidig. - COX-2-selectieve NSAID’s lijken de kans op ernstige maag-darmcomplicaties

 8. Cyclo-oxygenase(COX)-2-remming bij de preventie en de behandeling van colorectaal carcinoom

  NARCIS (Netherlands)

  Tuynman, J. B.; Hulscher, J. B.; Steller, E. Ph; van Lanschot, J. J.; Richel, D. J.

  2003-01-01

  Epidemiological studies have found that long-term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is associated with a lower risk of colorectal cancer (CRC). Cyclooxygenase (COX)-2 expression is present in colorectal cancer and overexpression is associated with metastases and poorer prognosis

 9. Comfort constraints. Input for simulation of residents' behavior; Comforthinder. Input bij simulatie van bewonersgedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Phaff, H. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2010-04-15

  Buildings in reality, use more energy than predicted. Among many causes, occupant behaviour plays an important role. Better simulation of occupant behaviour, with respect to thermal comfort and energy use of buildings, opens the possibility to design better, comfortable buildings that have lower energy consumption in reality. Thermal discomfort, a dynamical version of Fanger's PPD, is proposed to be used as input to simulate occupant behaviour via a 'flexible task list' and two Markov processes. [Dutch] Simulatie van bewonersgedrag m.b.t. energiegebruik in gebouwen biedt de mogelijkheid om gebouwen en bijbehorende energie installaties zo te ontwerpen dat ze prettiger zijn om in te wonen en te werken. Thermisch discomfort, een dynamische versie van PPD (percentage of dissatisfied persons) wordt hier voorgesteld om via een Markov-proces en een takenlijst bewonersgedrag mee te simuleren.

 10. Risicovol beslisgedrag bij ADHD : Een metaregressieanalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Dekkers, T.J.; Agelink van Rentergem, J.A.; Popma, A.; Bexkens, A.; Huizenga, H.M.

  2016-01-01

  ADHD (aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis) wordt gekenmerkt door een verhoogde kans op een breed scala aan risicovolle gedragingen in het dagelijks leven, zoals verkeersongevallen, middelengebruik, criminele activiteiten, gokproblemen en seksueel risicovol gedrag. In experimentele studies

 11. Acute levercelnecrose bij gebruik van ketoconazol tijdens de behandeling van onychomycose

  NARCIS (Netherlands)

  Van Puijenbroek, E P; Metselaar, H J; Berghuis, P H; Zondervan, P E; Stricker, B H

  1998-01-01

  The imidazole derivative ketoconazole is approved in the Netherlands for treatment of local and systemic fungal infections. Despite the risk of major hepatic damage, this antimycotic drug is still being used in daily practice for the oral treatment of patients with onychomycosis. Since April 1986,

 12. Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken: Jaarverslag 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Veen MG van; Coenen AJJ; CIE

  2003-01-01

  Public health nurses at municipal health services (MHS) keep a register of patients attending the MHS or clinic for Sexually Transmitted Infections (STI) for diagnosis and treatment of STI or request for HIV-testing. Data are collected at a national level and are only registered for an actual STI or

 13. Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Haks K; Coenen AJJ; CIE

  2001-01-01

  Public health nurses at the municipal health services keep a register of patients attending the MHS or STD clinic for diagnosis and treatment of STD or request for HIV-testing. Data are collected at a national level and are only registered for an actual STD or HIV consultation with confirmed

 14. Urethritis bij de man in de huisartsenpraktijk. Soa's vooral op jongere leeftijd

  NARCIS (Netherlands)

  Vriend, H. J. Rianne; Donker, Gé A.; van Bergen, Jan E. A. M.; van der Sande, Marianne A. B.; van den Broek, Ingrid V. F.

  2009-01-01

  To estimate the incidence of urethritis in men in Dutch general practice, the applied diagnostic procedures in relation to existing guidelines, and the underlying causes. Descriptive. The incidence of urethritis in the period 1998-2007 was calculated from data received from 45 GP sentinel stations.

 15. Mathematische simulaties van flankbotsingen van personenauto's met fietsers : ontwikkeling van een bij dergelijke botsingen `ideaal' autofront.

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, J. van der & Kampen, L.T.B. van

  1992-01-01

  The Dutch Ministry of Transport has commissioned SWOV Institute for Road Safety Research to carry out a simulation study into side collisions of cars against bicyclists. The aim of the study is to obtain a description of an ideal car front in terms of shape and stiffness. An ideal car front will

 16. Acute nierinsufficiëntie door bilaterale ureterobstructie na appendectomie bij een 6-jarige jongen

  NARCIS (Netherlands)

  van Linde, M. E.; van Pinxteren-Nagler, E.; Klinkert, P.; de Jong, T. P.; Schröder, C. H.

  2000-01-01

  A 6-year-old boy developed macroscopic haematuria on the 4th day after appendectomy for acute appendicitis, at which the appendix was found to be perforated. During the next few days the urine secretion decreased and malaise, pain in the lower abdomen, nausea and vomiting occurred. On a management

 17. Embolisatie van de A. uterina: een nieuwe behandeling bij uterus myomatosus

  NARCIS (Netherlands)

  Ankum, W. M.; Reekers, J. A.

  2001-01-01

  Uterine myomas are a common cause of menorrhagia and other complaints, and a common indication for hysterectomy. For several years now, bilateral uterine artery embolisation has been applied as an alternative to surgery. The effectiveness of this treatment modality in controlling abnormal bleeding

 18. Optimalisering van de groei bij de karper (Cyprinus carpio L.) : een op de visteelt gericht onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, E.A.

  1974-01-01

  In course of time carp culture - in Europe already practiced since the Middle Ages - has been subjected to different patterns of intensification e.g. fertilization of ponds and supplementary feeding. Mechanisation in pond farm management has also proved to be important.

  The aim of these

 19. Hermann Salmang (1890–1961) en de introductie van wetenschappelijk onderzoek bij de Sphinx

  NARCIS (Netherlands)

  Homburg, Ernst; Knotter, Ad

  2016-01-01

  The chapter analyses the role of the Jewish German scientist in exile Hermann Salmang in setting up a R&D laboratory in the Maastricht pottery firm Sphinx. It also gives an overview of the evolution of the R&D organization between ca. 1935 and 1965.

 20. Het vaststellen van de mate van religieuze tolerantie bij leraren in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Religious intolerance is increasingly viewed as problematic, and it appears that education has been assigned the role of inculcating religious tolerance in young people. Teachers are expected to be able to inculcate in their students the respect, empathy, critical thinking and acceptance of differences among people ...