WorldWideScience

Sample records for mentale og sociale

 1. Kulturel og mental byomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2013-01-01

  Redesign og kulturel byomdannelse kan være tankevækkende studier af, hvordan byer udvikler sig og omdannes under indflydelse af sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge. Parque Cultural de Valparaiso i Chile er et fremragende eksempel på, hvordan arkitektur og landskabsdesign forbinder sig til...

 2. Kulturel og mental byomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2013-01-01

  Redesign og kulturel byomdannelse kan være tankevækkende studier af, hvordan byer udvikler sig og omdannes under indflydelse af sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge. Parque Cultural de Valparaiso i Chile er et fremragende eksempel på, hvordan arkitektur og landskabsdesign forbinder sig til...... den omkringliggende by og Chiles komplekse historie. Men Parque Cultural giver samtidig et arkitektonisk rumligt bud på Valparaiso mulige fremtid....

 3. Social reproduktion og modernisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2006-01-01

  Artiklen præsenterer udvalgte sociologiske bidrag til at forstå uddannelses- og erhvervsvalget som led i social reproduktion og/eller modernisering......Artiklen præsenterer udvalgte sociologiske bidrag til at forstå uddannelses- og erhvervsvalget som led i social reproduktion og/eller modernisering...

 4. Alkoholmisbrug og social indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breumlund, Anne; Hansen, Inger Bruun

  Bogen giver viden og redskaber til socialarbejdere, lærere og pædagoger i forhold til social indsats overfor mennesker med alkoholproblemer.......Bogen giver viden og redskaber til socialarbejdere, lærere og pædagoger i forhold til social indsats overfor mennesker med alkoholproblemer....

 5. Social innovation og aktionsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Formålet med dette kapitel er at vise, hvordan aktionsforskning kan bidrage til social innovation og empowerment i velfærds- og kulturinstitutioner (plejehjem og biblioteker) på en måde, der fremmer marginaliserede medborgere og lokalområders magtposition og skaber muligheder for positiv forandring....... Kapitlet præsenterer først mere overordnet de kritiske begreber om empowerment, aktionsforskning og social innovation og disse tilganges rødder i kritisk teori. Efterfølgende gennemgås to forskellige metodiske varianter af aktionsforskning i to forskellige kontekster....

 6. Civilsamfund, Medborgerskab og Social Kapital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Thomas P.

  2007-01-01

  En analyse af begreberne civilsamfund, medborgerskab og social kapital - historisk og aktuelt. Der er tale om begreber, som er centrale i forståelsen af de sen-moderne samfunds sociale integration, institutionelle strukturer og sociale udvikling......En analyse af begreberne civilsamfund, medborgerskab og social kapital - historisk og aktuelt. Der er tale om begreber, som er centrale i forståelsen af de sen-moderne samfunds sociale integration, institutionelle strukturer og sociale udvikling...

 7. Civilsamfund, Medborgerskab og Social Kapital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Thomas P.

  2013-01-01

  En analyse af begreberne civilsamfund, medborgerskab og social kapital - historisk og aktuelt. Der er tale om begreber, som er centrale i forståelsen af de sen-moderne samfunds sociale integration, institutionelle strukturer og sociale udvikling......En analyse af begreberne civilsamfund, medborgerskab og social kapital - historisk og aktuelt. Der er tale om begreber, som er centrale i forståelsen af de sen-moderne samfunds sociale integration, institutionelle strukturer og sociale udvikling...

 8. Uddannelse og social innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Social innovation handler om at udvikle af innovative svar på samfundsmæssige behov, som ikke i tilstrækkeligt omfang dækkes af eksisterende former for privat eller offentlig service. Der er oftest tale om svar, som udvikles af ikke-kommercielle organisationer og aktører gennem kreative processer...... med et væsentligt element af initiativ ”nedefra”. Uddannelse er et af de områder, hvor social innovation både historisk og aktuelt har haft betydning. Historisk er der gennem sociale innovationsprocesser blevet udkrystalliseret former for uddannelse, som har imødekommet væsentlige behov for oplysning...... og kompetence, og som på nogle områder har opnået lang levetid. Fremkomsten og udbredelsen af folkehøjskoler er et centralt eksempel. Ligesom anden innovation sker social innovation inden for rammerne et kompleks af strukturer og institutioner, som kan kaldes et national innovationssystem. Artiklen...

 9. Environmental, Social og Governance og aktivt ejerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  2016-01-01

  Den første artikel i dette nummer af Finans/Invest diskuterer Environmental, Social og Governance (ESG) i forhold til at skabe forbedret aktieafkast. Den tredje artikel går i dybden med udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen. ESG og...

 10. Mobning og social eksklusionsangst

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  afgørende hvilke tænketeknologier, de gør brug af i deres aflæsning af det, der foregår. Der er, som Dorte Marie Søndergaard skriver i sin artikel, Mobning og social eksklusionsangst, afgørende forskel på, om man i forbindelse med børns gensidige foragtproduktion, bruger en skyldsfokuserende tænketeknologi......, der får både børn og voksne til at søge efter en skyldig aggressor og et afmægtigt offer; eller om man bruger en tænketeknologi med fokus på sociale processer, og dermed retter blikket mod de dynamikker mellem børnene, der gør det oplagt for nogle børn at deltage aktivt i cirkulationen af foragt og...... sociale dynamikker, der for tiden findes i denne klasse, at gribe til netop den form for gensidig aflæsning? Hvad er det, de ønsker, frygter, tror etc., som får dem til at gribe til foragtproduktion i stedet for at gøre så meget andet, der også ville kunne tænkes oplagt, når man går i klasse med hinanden...

 11. Facebook og social ambivalens

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Facebook er et prominent eksempel på de digitale medier, der i disse år ryster samfundet med sine nye (u)muligheder for ageren, interaktion og deling af information. Dette kapitel analyserer, hvordan befolkningen med introduktionen af Facebook som nyt medie aktuelt udsættes for en række sociale...... mediemiljø. Et vigtigt spørgsmål herunder er, om Facebook med sin aktuelle funktionelle arkitektur forstærker eller direkte initierer sociale ambivalenser, set op imod de digitale mediers generelle potentialitet for transparens og selektion, og dermed kommer til at bevirke, at samfundet har unødigt svært ved...

 12. Facebook og social ambivalens

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Facebook er et prominent eksempel på de digitale medier, der i disse år ryster samfundet med sine nye (u)muligheder for ageren, interaktion og deling af information. Dette kapitel analyserer, hvordan befolkningen med introduktionen af Facebook som nyt medie aktuelt udsættes for en række sociale...... mediemiljø. Et vigtigt spørgsmål herunder er, om Facebook med sin aktuelle funktionelle arkitektur forstærker eller direkte initierer sociale ambivalenser, set op imod de digitale mediers generelle potentialitet for transparens og selektion, og dermed kommer til at bevirke, at samfundet har unødigt svært ved...

 13. Mindfulness og mental sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  2011-01-01

  Mindfulness is a way to practice 'healthy mindedness' – a form of self help that has been the subject for research and development of a number of new significant self-technologies, therapy and meditation treatment methods. To be mindful can help people to feel more relaxed (serenity) and fully...... alive. The article aims at describing realistic expectations to the contribution of mindfulness to health education work in the field of mental health. The article discuss ways in which mindfulnesss is connected with established health education in the mental health promotion field, and ways in which...... mindfulness breaks with established health education. Interest in utilising mindfulness and mindfulness-inspired methods in health-education intervention has increased in recent years. Mindfulness is seen here as an answer to how to achieve more accepting presence, and thereby a healthier mental life...

 14. Mindfulness og mental sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  2011-01-01

  Mindfulness is a way to practice 'healthy mindedness' – a form of self help that has been the subject for research and development of a number of new significant self-technologies, therapy and meditation treatment methods. To be mindful can help people to feel more relaxed (serenity) and fully...... alive. The article aims at describing realistic expectations to the contribution of mindfulness to health education work in the field of mental health. The article discuss ways in which mindfulnesss is connected with established health education in the mental health promotion field, and ways in which...... mindfulness breaks with established health education. Interest in utilising mindfulness and mindfulness-inspired methods in health-education intervention has increased in recent years. Mindfulness is seen here as an answer to how to achieve more accepting presence, and thereby a healthier mental life...

 15. Mindfulness og mental sundhed

  OpenAIRE

  Wistoft, Karen

  2011-01-01

  Mindfulness is a way to practice 'healthy mindedness' – a form of self help that has been the subject for research and development of a number of new significant self-technologies, therapy and meditation treatment methods. To be mindful can help people to feel more relaxed (serenity) and fully alive. The article aims at describing realistic expectations to the contribution of mindfulness to health education work in the field of mental health. The article discuss ways in which mindfulnesss is ...

 16. Social ontologi og metodologisk individualisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin

  2013-01-01

  spørgsmålet om hvorvidt metode fordrer en bestemt ontologi, gives eksempler på social metodologi. Dermed etableres et afsæt for en konkret vurdering af, om der er - og i givet fald hvilken - sammenhæng mellem ontologi og metodologi (Red.).for at modellering og simulation åbner muligheden for at afprøvning og...

 17. Lærebog i Social- og samfundsfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engers, Anna C.

  Lærebog i social- og samfundsfag indgår i serien af bøger til uddannelse til social- og sundhedsassistent. I bogen beskrives de sociale, politiske og økonomiske strukturer, som dels danner baggrund for arbejdet som social- og sundhedsassistent og dels medvirker til at give eleven demokratiske han...

 18. Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2015-01-01

  , organisationsstudier mv. De primære empiriske tilgange udgøres af fokusgruppeinterviews af faggrupperne, men der indgår også review af relevant forskning, dokumentanalyser (fra professionerne, uddannelserne, erhverv/klinik og policy dokumenter) herunder historisk kildemateriale. Transskriberinger er blevet forelagt på...... praksisteori (1977, 1990), studier af social lidelse (1999) herunder distinktionen mellem statens højre og venstre hånd (Bourdieu 2010; Arnholtz Hansen og Hammerslev 2010; Wacquant 2009). Der indgår også en del inspiration fra sociologiens klassikere som Weber (1995/1920) fra professionsforskere (fx Abbott...... aktive brugere, klienter og patienter både indgår som med- og modspillere i professionernes bestræbelser på at fastholde og styrke autoriteten. I de fleste policy dokumenter, undervisningsmaterialer og lærebøger beskrives brugere, klienter og patienter som objekter for intervention om end der er...

 19. Individualisering og social differentiering i den refleksive modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  2013-01-01

  . Individualiseringssociologiens betoning af frisættelse, valg og social forandring udfordres imidlertid af differentierings- og magtsociologien (Bourdieu, Dean, Rose m.fl.), der i højere grad betoner klasser, magt og social reproduktion. I artiklen søges skismaet mellem forandring og social reproduktion ”overvundet” i form af et...

 20. Frivillige og social innovation i sundhedsfremmeaktiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2012-01-01

  samarbejde med frivillige og foreninger på nye og socialt innovative måder. Innovationsbegrebet er oprindeligt udviklet i produktionssfæren, men i social innovation er målet i langt højere grad skabelsen af social værdi, sociale netværk og social kapital. En afgørende pointe er, at hverken innovation eller...... social innovation er målet i sig selv, men derimod et værktøj for at nå andre mål, såsom sundhedsfremme. Socialt innovative sundhedsfremmeindsatser er ved at tage form, og dette kapitel præsenterer eksempler på sundhedsfremmeaktiviteter med deltagelse af frivillige fra patientforeninger, idrætsforeninger...... og sociale foreninger. Formålet med disse eksempler er at vise både styrker og vanskeligheder ved at inddrage frivillige i indsatserne, herunder de barrierer, der viser sig at være. Til sidst i kapitlet vil det blive vurderet i hvor høj grad, der er tale om social innovation i eksemplerne....

 1. Bilen og det sociale liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drewes, Lise

  2009-01-01

  Der er mange, der erkender, at der er problemer med bilismens udvikling. Der er også mange der fortrænger det. Det bliver en stor udfordring at finde veje til det som John Urry har kaldt 'post car future', hvor bilismen i sin nuværende form transformeret og ændret...

 2. Unge, udenforskab og social forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fem millioner af Nordens indbyggere er unge i alderen 16-29 år. De fleste af disse har gode og trygge liv, og vi har aldrig haft så højt en uddannet ungdomsgeneration som i dag. Samtidig er 6-12 procent af hver årgang i fare for at havne i langvarigt udenforskab i forhold til samfundets instituti...

 3. ICF, individuelle planer og sociale tilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Wind, Thea

  Den Sociale Virksomhed i Region H. har siden 2008 arbejdet med at anvende ICF som grundlag for en funktionsevneudredning af brugerne af de sociale tilbud. Evalueringen viser, at arbejdet med ICF giver højere faglig kvalitet, et fælles sprog og er et godt værktøj til tværfagligt samarbejde....

 4. Dialog og samskabelse med mennesker i social- og specialpædagogiske praksisser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Tine Laurine Rosenthal

  2017-01-01

  på en definition af dialog som samproduktion af viden om det sociale. Heri ligger, at deltagere i samskabelsesprocesser sammen tilskriver sociale begivenheder betydning, og at samspillet mellem forskellige stemmer (defineret som ideologier, diskurser og perspektiver) bidrager ny viden (Phillips, 2011...... institutionelle kontekster tilskrives konstituerende betydning for et ideal om dialog og samskabelse....

 5. Kapabilitetsteorien og social retfærdighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse

  2014-01-01

  Denne artikel giver et bud på, hvordan kapabilitetsteorien oprindeligt udformet af Amartya Sen i en videre udvikling kan forstås som en egentlig teori om social retfærdighed, og hvordan det er muligt at imødegå de mest udbredte udfordringer, som teorien står overfor.......Denne artikel giver et bud på, hvordan kapabilitetsteorien oprindeligt udformet af Amartya Sen i en videre udvikling kan forstås som en egentlig teori om social retfærdighed, og hvordan det er muligt at imødegå de mest udbredte udfordringer, som teorien står overfor....

 6. Visuel uddannelse i lyset af digitale potentialer og sociale medieerfaringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2010-01-01

  igennem, og den udmærker sig dels ved nye sociale servicer, dels ved ændret adfærd hos brugerne. Information, viden og erfaringer skabes gennem sociale praktikker, hvor man udnytter teknologiens muligheder for at præsentere sig selv og dele selvpræsentationer med andre i sociale billedmediefortællinger....

 7. Social kapital og sundhedsfremme i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albeck, Christina Klyhs

  2007-01-01

  . Hvert kapitel er skrevet af fremtrædende forskere inden for det respektive fagområde. Samtidig udmærker bogen sig ved det fælles teoretiske udgangspunkt. Det indledende kapitel giver således et overblik over den sociale kapitals førende teoretikere: Pierre Bourdieu, James Coleman og Robert Putnam...

 8. Social- og sundhedsassistenter i sundhedsvæsenet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonna Gintberg

  2014-01-01

  Sundhedssystemets funktioner og ydelser forandres kontinuerligt hvilket medfører, at arbejds-opgaver ændrer karakter. Der sker bl.a. en forskydning i, hvilke ydelser de forskellige fag-grupper udfører. Social- og sundhedsassistenter blev etableret i 1992, og har især siden år 2000 overtaget flere...

 9. Social innovation og Muhammad Yunus i en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?......Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?...

 10. Sociale problemer og sociale afvigelser - sociologisk set

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov

  2002-01-01

  The arcticle presents central classical sociological theories of social problems and social deviance.......The arcticle presents central classical sociological theories of social problems and social deviance....

 11. Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2015-01-01

  om informanternes deltagelse i konkrete praksissituationer, relationer med patienter og afvejning af videnskomponenter (fx om brug af evidens, manualer, institutionelle principper, patienter/pårørendes indspil samt egne professionelle erfaringer). Desuden blev der spurgt til relationer med andre......, organisationer, stillingsstrukturer og tidsskrifter mv. – til forskel fra og med afstandtagen til andre(s) videnskabeligheder (fx medicin, administration, sociologi). I denne artikel undersøges det hvorvidt sygeplejeforskning har fået etableret sig med en relativ autonomi i forhold til tidligere studier heraf i...

 12. Social kapital og økonomisk sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase; Svendsen, Gert Tinggaard

  2003-01-01

  Social kapital og økonomisk sociologi (in Danish) What is social capital? We try to answer this question by using an interdisciplinary approach that combines economics and sociology in three steps. First, we introduce the general economic starting point from New Institutional Economics (NIE......) focusing on asymmetrical information and transaction costs. Next, we incorporate the capital theory of Pierre Bourdieu, demonstrating how cultural values may generally compensate for the presence of asymmetrical information. Finally, we introduce the concept of social capital as a more specific version...... of Bourdieu's capital approach. Overall, we suggest that social capital can be operationalized as a matter of trust. This would solve the fundamental problem in NIE, namely by compensating for asymmetrical information and thereby reducing the size of transaction costs following social and economic interaction...

 13. Institutionel økonomi og social kapital teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjødt, E.B.; Svendsen, G.T.

  2004-01-01

  Med udgangspunkt i institutionel økonomi og social kapital teori argumenterer vi for, at social kapital vil kunne nedbringe transaktionsomkostningerne og dermed øge den økonomiske vækst i et samfund. Fire centrale tillidsmål, som samlet benævnes social kapital, viser således, at der i Danmark er ...

 14. Type 2-diabetes. Sociale relationer og sundhedsadfaerd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Astrid Ledgaard; Andersen, Anne Friis; Avlund, Kirsten

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Type 2 diabetes is a chronic disease that challenges the Danish health care system and health behaviour is important in connection with rehabilitation. Foreign research shows that social relations are associated with a healthy lifestyle, but this effect has not yet been examined...... thoroughly based on Danish data. The purpose of this study was to examine the association between social relations and health behaviour among adult Danes with type 2 diabetes. MATERIALS AND METHODS: The study design was cross-sectional and based on data from the report ''Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen...... 2000'', published by The National Institute of Public Health; 264 respondents with type 2 diabetes were included in the final study population. Social relations were measured in terms of civil status, social contact and functional network. Health behaviour reflects whether the respondents comply...

 15. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2009-01-01

  Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network...

 16. Social mening og viden på sociale video sites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Tove Arendt

  2011-01-01

  . De sociale medier som Facebook, YouTube o.l. er blevet prototype for det dialogiske aspekt, der egentlig ligger indbygget fra starten i de digitale netværksmedier. Modtageren, læseren, seeren og tilhøreren deltager i den medierede kommunikation med kommentar, dialog eller egne produkter. Brugeren er...

 17. Social innovation og socialt entreprenørskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2013-01-01

  Social innovation – og socialt entreprenørskab - er sat på dagsordenen som en nødvendig dimension i løsningen af sociale velfærdsproblemer. Men hvad rummer disse fænomener og hvilke potentialer og udfordringer kan indkredses? Innovation er et velkendt begreb, som oprindeligt er knyttet til...... udvikling i produktionsvirksomheder. I dag tales om social innovation og dermed fokuseres på hvordan innovation kan have sociale værdier som sit mål. Inden for det sociale område har social innovation været i aktivt virke længe før begrebet kom på mode. Det sociale områdes historie byder på stærke sociale...... innovative ud-viklinger: den danske andelsbevægelse og de selvejende børnehaver er konkrete eksempler, rækken af socialpædagogiske behandlings- og levemiljøer et andet, de mange forsøgs- og udviklingsprojekter et tredje, det gensidige sygeforsikringsprincippet et fjerde. I dette kapitel defineres social...

 18. Unge og online sociale netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  I denne ph.d.-afhandling udforskes 12-18-årige danske børn og unges brug af et af den seneste tids nyere internetfænomener: Online sociale netværk. De såkaldte sociale netværkssider (SNS’er) er internetbaserede mødesteder, hvor brugere via personaliserede profiler kan liste hinanden som venner og...... kommunikere og socialisere på tværs af fysiske og tidsmæssige begrænsninger. Afhandlingens hovedformål er at opnå en forståelse af, hvilke betydninger SNS’er som f.eks. Arto og Facebook har for de unge brugeres individuelle og sociale liv, og hvordan de anvender disse sider som en del af deres hverdag....... For at undersøge dette tages der udgangspunkt i en stor mængde af forskelligt datamateriale. Det primære datamateriale udgøres af fem års etnografisk engagement og deltagende observationer inden for feltet samt et omfattende kvalitativt spørgeskema om de oplevelser, som 12-18-årige danske unge har på sociale...

 19. Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Scott Sørensen

  2012-01-01

  Full Text Available I denne artikel vil jeg ud fra et medialiseringsperspektiv på sociale medier, der spørger til, hvordan de fremmer en særlig netværkssocialitet (Jensen, 2009; Tække, 2010a/b og -kommunikation (Miller, 2008 dokumentere brugen af den sociale netværksside Facebook i en dansk kontekst. Det vil jeg gøre på baggrund af en kvalitativ undersøgelse fra 2010, hvortil informanterne blev rekrutteret via et survey. Undersøgelsen afdækker tre dilemmaer, der udspringer af det grundlæggende kommunikative paradoks, som netværksmediet afsætter, og som vedrører præmisserne for selvfremstilling, brugen af statusopdateringen og den sociale regulering. Disse dilemmaer sættes i relief af dels aktuelle genre- og talehandlingsteorier (Miller, 2004; Butler, 2005, dels eksisterende undersøgelser af relaterede aspekter såsom sammensætningen af de personlige netværk (”vennelister” og graden af åbenhed og adgang til de personlige profiler (”privathed”. Mens herværende undersøgelse i grove træk bekræfter forskningslitteraturen på disse felter, så er de ikke før dokumenteret (og nuanceret i en dansk sammenhæng. Artiklens væsentligste bidrag ligger dog i identificeringen af de tre kommunikative dilemmaer og i forbindelse hermed en forsøgsvis genrebestemmelse af statusopdateringen og en tematisering af den implicitte sociale regulering og etik, hvilket ikke har været gjort før.

 20. Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2012-01-01

  forekommende og mest centrale følelse, og det er denne argumentation, der udfoldes i artiklen ved at se på tre af Scheffs centrale inspirationskilder: 1) E. Goffman og dennes blik for følelsesdynamikker i interaktionen, 2) C.H. Cooleys teori om det sociale spejlselv og 3) H. Lewis' begreb om følelsesfælder og...

 1. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...

 2. Mentalization and social understanding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Køster, Allan

  2015-01-01

  Recently, mentalization theory (Fonagy, Bateman) has risen to fame as a theoretical framework emphasizing social cognition as a key issue in its approach to psychotherapy and psychopathology. In this paper, I review and criticise the social-ontological assumptions made by mentalization theory......, the works of Merleau-Ponty, as well as contemporary phenomenology and enactivism (S. Gallagher, D. Hutto etc.). Since mentalization theory was originally developed as a framework for understanding Borderline Personality Disorder, the article furthermore offers a reinterpretation of the issue of social...... cognition reported in BPD through the lens of the alternative framework. Contrary to the received view, the article suggest that issues of social cognition in BPD should perhaps not be seen as primarily a lack of, or inability to mentalize, but rather as a hyper-sensitivity to the expressive dimension...

 3. Specialiseringsmodul i Læreruddannelsen - inklusion i skolen og social innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottlieb, Lotte; Johannesen, Rikke

  2017-01-01

  Modulet "Inklusion i skolen og socialt entreprenørskab" retter sig mod det store overlap mellem inklusion og social innovation/socialt entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab indgår derfor i modulet som et didaktisk greb både indholds- og formmæssigt.......Modulet "Inklusion i skolen og socialt entreprenørskab" retter sig mod det store overlap mellem inklusion og social innovation/socialt entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab indgår derfor i modulet som et didaktisk greb både indholds- og formmæssigt....

 4. Sygdomsrelateret adfærd og sociale stereotyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Marie Louise; Andersen, Rikke Sand

  2008-01-01

  Som lægmandskategorier bruges stereotyper til at præsentere en given gruppes essentielle eller iboende kulturelle værdier. Det er også tilfældet indenfor sundhedsvæsnet, hvor stereotyper ofte bruges som billeder på kønslige og kulturelle forskelle. Her opstår stereotyper som blandt andet 'den...... hypokondriske kvinde' og 'den jyske landmand'. Formålet med denne artikel er at diskutere de sociale stereotypers funktion i sundhedsvæsnet ud fra et antropologisk perspektiv. Vi ønsker at bidrage til en processuel forståelse af, hvordan sociale stereotyper benyttes i forhold til sygdomsrelateret adfærd....... Artiklen tager udgangspunkt i to kvalitative studier af henholdsvis lægesøgningsadfærd blandt danske kræftpatienter og postoperativ smertebehandlingspraksis i Danmark og Italien. Det er artiklens hovedargument at stereotyper har en social funktion, mere end de er en præsentation af den sociale virkelighed...

 5. Forskere - rekruttering, karriere og social baggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Heine

  2012-01-01

  fortsat gør sig gældende i forskningens konkurrencesystem, hvor inklusion og belønninger i henhold til officielle normer skulle være baseret på faglig meritering, jf. Mertons CUDOS-normsæt. Analysen viser stærk indikation på socialt betinget selvselektion ved selve indgangen til forskerkarriere med...

 6. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 7. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 8. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  Hvorfor bruger børn og unge sociale netværkssider? Hvordan ser et venskab ud på internettet? Hvad betyder brugen af nye sociale medier for børn og unges identitet? Og hvordan forholder de sig til de risici, som uomtvisteligt også er en del af den sociale mediekultur? Dette kapitel indeholder en...

 9. Krimi og nærhed - den kritiske realisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  I krimien ser vi en eksistentiel og samfundsmæssig opmærksomhed, der skriver sig ind i, diskuterer og problematiserer sociale, kulturelle og mentale sammenhænge. Derved analyserer den vores moralske normer og epistemologiske begrænsninger gennem en æstetisk repræsentation. Denne ramme fungerer i ...

 10. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren.                I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af...

 11. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren.                I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af...

 12. Vidensledelse er også en social praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob; Waldstrøm, Christian

  2006-01-01

  I denne artikel vil vi beskæftige os med nogen af de barrierer for vidensdeling, der eksisterer i danske virksomheder. Barriererne opstår typisk på grund af organisationens sociale miljø, eller mangel på samme, og de har meget at gøre med sociale afgrænsning af viden (mere herom senere). Set i de...

 13. Social læring og fælles praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie K.

  Denne afhandling handler om sociale processer og læring i arbejdslivet, og dette undersøges empirisk ved at afdække de tilsigtede og de utilsigtede læringskonsekvenser af et specifikt lederudviklingskursus for mellemledere på et kommunalt lokalcenter for ældre borgere. Kurset, der havde til hensi...... og med Etienne Wengers sociale læringsteori som et overordnet perspektiv....

 14. Filosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og klassisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 15. Sociale og kulturelle forandringer i efterkrigstiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smidt, Jeff

  dominance to attitudes of compliance. But from the end of the 1960's onwards, these cultural orientations were broken up, or challenged at least. From now 0n critical stances towards the imperatives ofthe social system become more frequent. And social values, stressing the need of expressing and realizing...... these efforts on Parsons part, I try to argue, that his way of conceiving social action, and relations between actors and society as a whole, does not allow for the above mentioned principle of autonomy, to be developed. Rather, his conceptions and the whole thrust of his theory seem to be inherently connected...... of such developments. In continuation of Gramsci, and founded on a critical examination of works of Inglehart on cultural shifts, the project is finished in an account of those shifts, that seemed to strengthen tendencies of autononty. Though more research will be needed, I conclude, tentatively, that his principle...

 16. Social dumping - supranational regulering og dens implikationer

  OpenAIRE

  Hansen, Mia Pough; Christensen, Nadja Zea Lintrup; Gregersen, Mille Natalie

  2015-01-01

  This paper aims at explaining why the institutional integration in the EU creates social dumping in Denmark. The study is based on a case study, which examines the posting of workers directive (96/71/EC). In explaining how the directive leads to social dumping, we use outcome-explanatory process-tracing. This is to examine how the causal mechanisms X, leads to an outcome Y. Concepts from Historical Institutionalism such as spill-over and Rational Choice Institutionalisms principal-agent theor...

 17. Små og mellemstore virksomheders sociale og miljømæssige ansvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Thomsen, Christa; Nielsen, Anne Ellerup;

  i danske SMV’er tillægger det at lede og kommunikere miljøaktiviteter, og hvorvidt de adspurgte ledere etablerer en forbindelse mellem disse initiativer og økonomiske resultater (konkurrenceevne). Derudover har papiret til hensigt at diskutere, hvordan den betydning der tillægges miljørelaterede...

 18. Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet om social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Niels

  opvækstvilkår og livschancer. Tværtimod ser denne sammenhæng ud til at være relativt stabil jf Erikson & Goldthorpe (1992), Hansen (1995). Den hidtidige forskning har således bidraget til at slå fast, at udbygningen af velfærdsstaten – mod forventning - ikke har elimineret den negative sociale arv. Den......Forskningsprogrammet om social arv er igangsat ud fra en politisk målsætning om at opnå ny forskningsbaseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den negative sociale arv’. Politisk er det således en klar målsætning med programmet at opnå viden om forhold, der bidrager til...... forskningsmæssige udfordring bliver derfor at finde forhold, der kan forklare hvorfor en bevidst satsning på lighed gennem afskaffelse af fattigdom og satsning på uddannelse, ikke har ført til et samfund med lige chancer for alle. I den forbindelse er det relevant at overveje på, hvad begrebet ’social arv’ kan...

 19. Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet. Forskningsprogrammet om social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Niels

  opvækstvilkår og livschancer. Tværtimod ser denne sammenhæng ud til at være relativt stabil jf Erikson & Goldthorpe (1992), Hansen (1995). Den hidtidige forskning har således bidraget til at slå fast, at udbygningen af velfærdsstaten – mod forventning - ikke har elimineret den negative sociale arv. Den......Forskningsprogrammet om social arv er igangsat ud fra en politisk målsætning om at opnå ny forskningsbaseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den negative sociale arv’. Politisk er det således en klar målsætning med programmet at opnå viden om forhold, der bidrager til...... forskningsmæssige udfordring bliver derfor at finde forhold, der kan forklare hvorfor en bevidst satsning på lighed gennem afskaffelse af fattigdom og satsning på uddannelse, ikke har ført til et samfund med lige chancer for alle. I den forbindelse er det relevant at overveje på, hvad begrebet ’social arv’ kan...

 20. Social inclusion and mental health.

  Science.gov (United States)

  Cobigo, Virginie; Stuart, Heather

  2010-09-01

  Recent research on approaches to improving social inclusion for people with mental disabilities is reviewed. We describe four approaches (or tools) that can be used to improve social inclusion for people with mental disabilities: legislation, community-based supports and services, antistigma/antidiscrimination initiatives, and system monitoring and evaluation. While legislative solutions are the most prevalent, and provide an important framework to support social inclusion, research shows that their full implementation remains problematic. Community-based supports and services that are person-centered and recovery-oriented hold considerable promise, but they are not widely available nor have they been widely evaluated. Antistigma and antidiscrimination strategies are gaining in popularity and offer important avenues for eliminating social barriers and promoting adequate and equitable access to care. Finally, in the context of the current human rights and evidence-based health paradigms, systematic evidence will be needed to support efforts to promote social inclusion for people with mental disabilities, highlight social inequities, and develop best practice approaches. Tools that promote social inclusion of persons with mental disabilities are available, though not yet implemented in a way to fully realize the goals of current disability discourse.

 1. Positioneringsmuligheder og social integration i et særligt støtteboligtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulf-Andersen, Trine Østergaard

  I afhandlingen undersøges positioneringsmuligheder og former for social integration, som et særligt støtteboligtilbud for 18-25årige udvirker. Afhandlingen bidrager på baggrund af tre måneders etnografisk feltarbejde i boligerne med detaljerede eksempler på og analyser af, hvad der foregår i hver...

 2. Fysisk og mental belastning hos kirurgen under minimalt invasiv kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Petersen, H.R.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  Minimally invasive surgery (MIS) is in theory more physically and mentally demanding than open surgery. This aspect is due to the inherent limits of MIS. The implementation of high-technological operating rooms and the development of ergonomically more useful instruments have not been documented ...... scientifically, nor has the question of whether or not MIS is a contributing problem in itself in the surgeon's work been documented. There is a need for clinical investigations with establishment of methodological models of the ergonomics in MIS Udgivelsesdato: 2008/2/18......Minimally invasive surgery (MIS) is in theory more physically and mentally demanding than open surgery. This aspect is due to the inherent limits of MIS. The implementation of high-technological operating rooms and the development of ergonomically more useful instruments have not been documented...

 3. Hjerneskaderehabilitering belyst på kryds og tværs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rytter, Hana Malá

  2011-01-01

  Skader på hjernen vender op og ned på et menneskes liv. Hjerneskader kan medføre ændringer af alle former for mentale, fysiske og sociale aktiviteter. Mange ændringer er varige og kræver en tilpasning, som påvirker den hjerneskadedes privat- og arbejdsliv. Man skal lære at leve med skaderne, og det...

 4. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 5. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 6. Etos og offentlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Signe Pildal

  2007-01-01

  Siden avisens og dermed massemediernes gennembrud har fænomenet 'offentlighed' påkaldt sig både filosofiens og social- og medievidenskabernes opmærksomhed. Det de diskuterer, er spørgsmålet om, hvad der virker i og på offentligheden, og hvordan medierne spiller ind i den sammenhæng. I denne artik...

 7. Dynamiske Gellerup og Toveshøj

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse; Kiib, Hans; Bach, Rune Christian

  2009-01-01

  Planen for en bæredygtig social og økonomisk udvikling af bydelen forbinder eksisterende sociale initiativer og netværk med udefra kommende ressourcer og energi, og gennem 4 interventioner tilføjes nye urbane funktioner og arkitektoniske lag, der modner bydelen og integrerer bydelen fysisk og inf...... infrastrukturelt i det moderne Århus....

 8. Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2016-01-01

  til den. Samtidig beskriver førende internetforskere lignede arbejdsmetoder som progressive, ønskværdige og adækvate med det nye digitale mediemiljø (Bruns, 2009; Jenkins, 2006, 2008, 2013). Artiklen iagttager problemstillingen ud fra mediesociologi (Meyrowitz, 1985; Luh-mann, 2000, 1999), som...

 9. Visuel uddannelse i lyset af digitale potentialer og sociale medieerfaringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2010-01-01

   "Sommetider er jeg endda nødsaget til at bruge e-mail". Sådan sagde en ung filmproducent in spe, som jeg for nylig mødte til en ungdomsfilmfestival, hvor han var nomineret til en pris. E-mail var for ham 'old school' og noget han kun i yderste konsekvens måtte tage i brug, hvis ikke Facebook...

 10. Social Work Faculty and Mental Illness Stigma

  Science.gov (United States)

  Watson, Amy C.; Fulambarker, Anjali; Kondrat, David C.; Holley, Lynn C.; Kranke, Derrick; Wilkins, Brittany T.; Stromwall, Layne K.; Eack, Shaun M.

  2017-01-01

  Stigma is a significant barrier to recovery and full community inclusion for people with mental illnesses. Social work educators can play critical roles in addressing this stigma, yet little is known about their attitudes. Social work educators were surveyed about their general attitudes about people with mental illnesses, attitudes about practice…

 11. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  & Antadze, 2010), der står for nye processer og resultater, der fremkommer ved påvirkning af en organisatorisk proces-, service- eller produktudvikling ( Kinder, 2010). Det undersøges således, hvilke effekter der opnås af en sådan social innovation i relation til ændrede praksisser i dagtilbud med henblik...

 12. Poverty, social stress & mental health.

  Science.gov (United States)

  Kuruvilla, A; Jacob, K S

  2007-10-01

  While there is increasing evidence of an association between poor mental health and the experience of poverty and deprivation, the relationship is complex. We discuss the epidemiological data on mental illness among the different socio-economic groups, look at the cause -effect debate on poverty and mental illness and the nature of mental distress and disorders related to poverty. Issues related to individual versus area-based poverty, relative poverty and the impact of poverty on woman's and child mental health are presented. This review also addresses factors associated with poverty and the difficulties in the measurement of mental health and illness and levels/impact of poverty.

 13. Sundhedsfremme og forebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  2008-01-01

  spørgsmål om sundhed desuden af personlige og sociale værdier. Hvad et godt liv er for mig selv og for mine omgivelser, og hvordan jeg forholder mig til min livssituation, såvel til muligheder som begrænsninger, eventuelle sygdomme og risici, er aldrig kun medicinske spørgsmål. Det er også samtidig...

 14. Omsorgsfulde drenge og urolige piger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo

  2014-01-01

  eksplicit frem som vidensmål. Lærerstuderende skal således have viden om ”elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling - herunder køn og motivation”. Samtidigt skal dette kompetencemål sikre de studerende viden om ”inklusion og individualiserings- og so-cialiseringsprocesser, herunder diversitet og...

 15. Retssikkerhed og masseforvaltning på det sociale område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hielmcrone, Nina Elisabeth von

  2004-01-01

  Det sociale område har gennem de senere år været præget af en voldsom regelvækst. I  artiklen sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af denne udvikling. Regelmængden og den måde, retten forvaltes på, er ­ trods påstande om det modsatte - en trussel mod borgernes retssikkerhed. I artiklen...

 16. Vico og barokkens retorik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Catana, Leo

  omskiftende social virkelighed. Retorikken blev et vigtigt redskab hertil, da den siden antikken havde teoretiseret over hvilke erkendeevner og hvilket sprog der kunne begribe og udtrykke det sociale liv i dets organiske sammenhænge. Dermed blev den retoriske traditions geni- og stillære central for barokken...

 17. Sprog i samspil. En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greenberg, Janice; Weitzman, Elaine

  Denne håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på forskning inden for feltet, og her er masser af inspiration at hente i forhold til bør...

 18. Social innovation og læringsforståelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen Baagøe

  2002-01-01

  Paper fremlagt ved arbejdsseminar i tilknytning til det Nordiske Velfærdsforskningsprojekt Welfare, masculinity and social innovation, Liseleje 18.-20. september 2002......Paper fremlagt ved arbejdsseminar i tilknytning til det Nordiske Velfærdsforskningsprojekt Welfare, masculinity and social innovation, Liseleje 18.-20. september 2002...

 19. Sociale, økonomiske og kulturelle aspekter ved whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Claus; Stenager, Elsebeth; Nielsen, Claus Vinther

  2010-01-01

  patients' tendency not to return to their jobs. There is a need for further research i) to identify evidence-based prophylaxis and treatment, ii) to monitor medical diagnoses in relation to social benefits to support research opportunities and iii) to assess whether other social solutions comprise...

 20. Politikeres mavefornemmelser og deres konsekvenser I, II og III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2011-01-01

  3 Blogindlæg om modsætningen mellem følelser og facts i den offentlige sundhedsdebat med fokus på lighed, sociale determinanter og etniske minoriteter......3 Blogindlæg om modsætningen mellem følelser og facts i den offentlige sundhedsdebat med fokus på lighed, sociale determinanter og etniske minoriteter...

 1. Mental Representations of Social Status

  Science.gov (United States)

  Chiao, Joan Y.; Bordeaux, Andrew R.; Ambady, Nalni

  2004-01-01

  How do people think about social status? We investigated the nature of social status and number representations using a semantic distance latency test. In Study 1, 21 college students compared words connoting different social status as well as numbers, which served as a control task. Participants were faster at comparing occupations and numbers…

 2. Praksisteori og arbejdslivsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2017-01-01

  Praksisteori er en lang og bred human- og socialvidenskabelig tradition, der forsøger at forstå mennesker, arbejde og samfund med udgangspunkt i aktivitet og handling. I denne artikel gøres der rede for praksisteoriens grundlæggende antagelser og begreber. Artiklen fokuserer på, hvordan nyere...... praksisteori – her Theodore Schatzkis teori om socialt liv – udvikler begreber til at forstå, hvordan det sociale liv er organiseret igennem praksisser, og hvordan normativitet i praksisser bidrager til at bestemme handlinger. Der argumenteres for, at den praksisteoretiske tilgang kan tilbyde...

 3. Facebook: selvfremstilling, small-talk og social regulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Scott

  2012-01-01

  , consisting of participants recruited from a survey study. The study explores three dilemmas resulting from network media’s communicative paradox, involving the premises of self-representation, use of status updates, and social regulation. These dilemmas are contextualised by recent theories of genre...... and speech-acts (Miller, 2004; Butler, 2005) as well as by existing studies of related issues, such as the composition of personal networks (friend lists) and the degree to which personal profiles are open and accessible (privacy). While the study generally confirms recent research in these fields...

 4. Musiklytning og indre billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Inge Nygaard; Bonde, Lars Ole

  2013-01-01

  for, at en sådan metode kan reducere ambulante psykiatriske patienters sociale angst, styrke deres identitetsfølelse, og selvværd og deres evne til at opleve ro og fokuseret opmærksomhed. I denne tredje del præsenteres et detaljeret case-studie omhandlende en enkelt af deltagerne, som deltog i...

 5. Midlertidighedens paradokser og rationaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib, Hans

  2016-01-01

  metoder, der har til formål at fremme en social bevidsthed om at tingene kunne være anderledes og styrke et lokalt beredskab i forhold at kunne handle herpå. I dag oplever vi, at disse metoder i stadig stigende omfang operationaliseres og implementeres i planlægningen i kommuner og hos private investorer...

 6. Brugerens arme og ben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  2006-01-01

  Omsorgsarbejde, det praktiske, sociale og emotionelle arbejde omsorgsarbejdere udfører i samspil med omsorgsmodtagere, har både diskursive og praktiske elementer. Disse er tæt forbundne via arbejdets mellemmenneskelige karakter. I denne artikel er det samspillet mellem diskurs og plejepraksis i h...

 7. Trivsel og ledelsesetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter

  2013-01-01

  trivsel. Disse veje er formuleret omkring begreberne; relationel refleksivitet, anerkendende kommunikation, diskursiv lytning, protreptisk coaching og fair proces. De fem bud kan guide lederen i forhold til at fremme trivslen i og med hverdagens mikro-relationelle kommunikationsprocesser - på vegne af...... medarbejderen arbejdslivskvalitet, arbejdspladsens sociale kapital og organisationens effektivitet....

 8. Skolehaver, maddannelse og naturformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  2011-01-01

  sundhedsfremmende effekter, der gør, at elevernes faglige, alsidige og sociale kompetencer bliver styrket. Sammenlignes Haver til Maver med andre skolehaveprojekter rundt omkring i verden, adskiller dette koncept sig ved det centrale fokus på gastronomi og urkræfter. Treenigheden mellem haver, udekøkken og den...

 9. Mellem lidelse og livsduelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den psykiske lidelse i det moderne samfund er i det væsentlige et udtryk for vanskeligheder med de sociale og kulturelle krav om funktionel livstilpasning. Der præsenteres en anderledes og mere konstruktiv indgang til forståelse af liv og lidelse i vores samtid, der er funderet i et begreb om liv...

 10. Mental sundhed i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  Baggrund: Skolebørns opfattelse af sundhed har i høj grad noget med deres selvbilleder, trivsel og sociale inklusion at gøre. Det viser en lang række nyere undersøgelser, der alle peger på, at det er nødvendigt at skærpe opmærksomheden på børn og unges mentale sundhed. Internationalt er der...... udviklet og afprøvet en række pædagogiske programmer, der kan bruges til at igangsætte aktiviteter, der fremmer børn og unges mentale sundhed i skolen. Især i USA, Australien og Storbritannien har der været fokus på evidensbaseret praksis og praksisbaseret evidens i denne sammenhæng. I Danmark har man ikke...... på sammen måde tilgængelig systematiseret viden herom. Sundhedsstyrelsen har gennem de senere år prioriteret indsatser og fremskrivning af evidensgrundlag til fremme af mental sundhed højt. Betydningen af børns mentale sundhed og overvejelser om, hvilken slags evidens der er behov for på dette område...

 11. Online social networking and mental health.

  Science.gov (United States)

  Pantic, Igor

  2014-10-01

  During the past decade, online social networking has caused profound changes in the way people communicate and interact. It is unclear, however, whether some of these changes may affect certain normal aspects of human behavior and cause psychiatric disorders. Several studies have indicated that the prolonged use of social networking sites (SNS), such as Facebook, may be related to signs and symptoms of depression. In addition, some authors have indicated that certain SNS activities might be associated with low self-esteem, especially in children and adolescents. Other studies have presented opposite results in terms of positive impact of social networking on self-esteem. The relationship between SNS use and mental problems to this day remains controversial, and research on this issue is faced with numerous challenges. This concise review focuses on the recent findings regarding the suggested connection between SNS and mental health issues such as depressive symptoms, changes in self-esteem, and Internet addiction.

 12. The mental suffering of social workers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcel Sassolas

  2014-09-01

  Full Text Available Dealing with the mental suffering of the social workers means interesting to unpleasant or painful events that affect the daily working practice. The present work illustrates what can be the painful experiences, their nature and origin, and the conditions in which they appear, also highlighting the evolution, or the way in which social workers react to their appearance, if they do them away or if they are charged. The work focuses finally on external factors which influence or determine the way in which these feelings are metabolized by the operators.Keywords: Social workers; Managing negative emotions; Care work

 13. Pendlingens sociale geografi – transportmiddelvalg i lyset af pendlerens politiske holdninger, sociale normer og kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Jensen, Ole B.; Kjems, Erik;

  2016-01-01

  , 60 % i bil og 5 % i bus/tog. Beregningerne er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2235 pendlere. Vi estimerede elasticitet i transportmiddelvalget med hensyn til rejsetid i bil. Rejsetiderne blev beregnet ved brug af Google Maps Distance Matrix. Pendlerne var alle i beskæftigelse...

 14. Har automatisering betydning for bilisters opmærksomhed og mentale belastning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2015-01-01

  Det er mindre mentalt krævende at køre i en automatiseret bil. I nogle situationer bidrager det til, at bilisten er ekstra opmærksom, mens det i andre fører til, at bilisten er mindre opmærksom og dermed er mindre klar til at reagere i en kritisk situation. Der er dog fortsat mange uafklarede...

 15. Dokumentation og forskning. Januar 2014 - august 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  artikler fra Frontiers in Human Neuroscience. En ny Cochrane-oversigt vedr. musikterapi og autisme konkluderer at musikterapi har en positiv effekt på initiativ, social interaktion, nonverbal og verbal kommunikation, social og følelsesmæssig gensidighed, herudover social tilpasning, glæde og kvaliteten af...

 16. Hartvig Frisch og "Pest over Europa"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2013-01-01

  Vil populistiske bevægelser i dagens Europa udhule demokratiet og skabe stater med en formel retsorden, som bliver vendt mod syndebukke og udnyttes til diskrimination af etniske, sociale og religiøse mindretal – som i 1930erne?......Vil populistiske bevægelser i dagens Europa udhule demokratiet og skabe stater med en formel retsorden, som bliver vendt mod syndebukke og udnyttes til diskrimination af etniske, sociale og religiøse mindretal – som i 1930erne?...

 17. Social Workers' Role in the Canadian Mental Health Care System

  Science.gov (United States)

  Towns, Ashley M.; Schwartz, Karen

  2012-01-01

  Objective: Using Canadian survey data this research provides social workers in Canada with a better understanding of their role in the Canadian mental health care system. Methods: By analyzing data from the Canadian Community Health Survey, Cycle 1.2 Mental Health and Well-being, the role of social workers in the Canadian mental health system was…

 18. Mental Disorder and the Indirect Construction of Social Facts

  National Research Council Canada - National Science Library

  Raphael van Riel

  2017-01-01

  In this paper, I argue for two claims, (i) that on a common conception of the second order property of being a mental disorder, some facts about mental disorders are the result of social constructions, and (ii...

 19. Socialanalyse og handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Alminde, Rikke; Stevnsgaard Andersen, Mona

  Social analyse og handling er et redskab beregnet til at inspirere socialarbejdere til at arbejde analytisk, systematisk samt refleksivt med konkrete problemstillinger i socialt arbejde.......Social analyse og handling er et redskab beregnet til at inspirere socialarbejdere til at arbejde analytisk, systematisk samt refleksivt med konkrete problemstillinger i socialt arbejde....

 20. Mad og måltid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Poulsen, Dorthe Varning

  2012-01-01

  Kapitlet beskriver måltidets aktiviteter i et fysisk og et fysiologisk perspektiv herunder opsporing af ældre i ernæringsrisiko, madens ernæringsmæssige funktion samt kost og motion. Dernæst beskrives det psykologiske, det sociale og sociologiske perspektivherunder måltidet som en social og kultu...

 1. Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elfrid Margrete Aarseth

  2015-01-01

  Full Text Available Patients with mental disorders are often less active than the general population and inactivity over time reduces mental and physical health. We know from previous studies that physical activity contributes to improved mental and physical health, but it is not clear whether any type of physical activity will give the same effect. The objective of this pilot study was to investigate whether the nature of the physical activity the patients participated in during their stay in a psychiatric ward would make a difference in outcome related to improved mental and physical health. Fifty patients (39 women participated, mean age 80 years (SD 6.0, length of stat from 3 to 28 weeks (mean 8.8, SD 4.4. Patients were offered different types of physical activity and physical therapy in addition to cognitive psychotherapy and supporting conversations. They were subsequently divided into three groups (self-training, joint exercise, regular walking. We examined the difference in treatment effect with regard to general mental health, depression, balance, physical strength and walking skills. Average values showed significant improvements on all tests except for the timed walking tests. Depression scores according to the MADRS was at least one category lower on discharge than on arrival for 31 of the 36 participants. We find that older patients with moderate to severe depression benefit greatly from the treatment they receive during their stay at the age psychiatric ward. The improvements are significant both for mental and physical health. Furthermore, the findings indicate that walking appears to be a type of activity that has especially good effect on mental health.

 2. Norske og internasjonale regler og initiativ knyttet til samfunnsansvar

  OpenAIRE

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2014-01-01

  Det har vært en kraftig vekst i nasjonale og internasjonale initiativ, standarder og verktøy knyttet til samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR). For bedrifter kan det være tidskrevende og forvirrende å orientere seg om alle disse nye reglene og frivillige initiativene. Hvilke (om noen) er relevante for egen bedrift og hva som faktisk kreves og forventes av dem knyttet til CSR rapportering, er spørsmål bedrifter stiller seg. I denne artikkelen vil vi derfor gi en oversikt over ...

 3. Social capital and mental health in Japan: a multilevel analysis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tsuyoshi Hamano

  Full Text Available BACKGROUND: A national cross-sectional survey was conducted in Japan. This is because the growing recognition of the social determinants of health has stimulated research on social capital and mental health. In recent years, systematic reviews have found that social capital may be a useful factor in the prevention of mental illness. Despite these studies, evidence on the association between social capital and mental health is limited as there have been few empirical discussions that adopt a multilevel framework to assess whether social capital at the ecological level is associated with individual mental health. The aim of this study was to use the multilevel approach to investigate the association between neighborhood social capital and mental health after taking into account potential individual confounders. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: We conducted a multilevel analysis on 5,956 individuals nested within 199 neighborhoods. The outcome variable of self-reported mental health was measured by the one dimension of SF-36 and was summed to calculate a score ranging from 0 to 100. This study showed that high levels of cognitive social capital, measured by trust (regression coefficient = 9.56, and high levels of structural social capital, measured by membership in sports, recreation, hobby, or cultural groups (regression coefficient = 8.72, were associated with better mental health after adjusting for age, sex, household income, and educational attainment. Furthermore, after adjusting for social capital perceptions at the individual level, we found that the association between social capital and mental health also remained. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Our findings suggest that both cognitive and structural social capital at the ecological level may influence mental health, even after adjusting for individual potential confounders including social capital perceptions. Promoting social capital may contribute to enhancing the mental health of

 4. [Social Networks of Children with Mentally Ill Parents].

  Science.gov (United States)

  Stiawa, Maja; Kilian, Reinhold

  2017-10-01

  Social Networks of Children with Mentally Ill Parents Mental illness of parents can be a load situation for children. Supporting social relations might be an important source in such a situation. Social relations can be shown by social network analysis. Studies about social networks and mental health indicate differences regarding structure and potential for support when compared with social networks of healthy individuals. If and how mental illness of parents has an impact on their children's network is widely unknown. This systematic review shows methods and results of studies about social networks of children with mentally ill parents. By systematic search in electronic databases as well as manual search, two studies were found who met the target criteria. Both studies were conducted in the USA. Results of studies indicate that parental mental illness affects the state of mental health and social networks of children. Symptomatology of children changed due to perceived social support of network contacts. Impact of social support and strong network contacts seems to depend on age of children and the family situation. That's why support offers should be adapt to children's age. Focusing on social networks as potential resource for support and needs of the family affected seems appropriate during treatment.

 5. Logik, mening, handling og tale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2009-01-01

  skal ses i relation til sandheds- og meningstilskrivning, sådan som den finder sted ikke i først og fremmest i sproget, men i tanken, sådan som den åbenbarer sig i instrumentelle handling. Det er på baggrund af denne pragmatisering af logikken, talehandlingsbegrebet skal ses: Først og fremmest som den...... instrumentelle handleverdens møde med den sociale verden i assertivet. Dernæst som assertivets nødvendige udspaltninger i normativet og konstativet. Og endelig som de perlokutionære handlinger kommissiv, direktiv og informativ....

 6. Financial coping strategies of mental health consumers: managing social benefits.

  Science.gov (United States)

  Caplan, Mary Ager

  2014-05-01

  Mental health consumers depend on social benefits in the forms of supplemental security income and social security disability insurance for their livelihood. Although these programs pay meager benefits, little research has been undertaken into how this population makes ends meet. Using a qualitative approach, this study asks what are the financial coping strategies of mental health consumers? Seven approaches were identified: subsidies, cost-effective shopping, budgeting, prioritizing, technology, debt management, and saving money. Results illustrate the resourcefulness of mental health consumers in managing meager social benefits and highlight the need to strengthen community mental health efforts with financial capabilities education.

 7. Social Integration and the Mental Health of Black Adolescents

  Science.gov (United States)

  Rose, Theda; Joe, Sean; Shields, Joseph; Caldwell, Cleopatra H.

  2014-01-01

  The influence of family, school, and religious social contexts on the mental health of Black adolescents has been understudied. This study used Durkheim's social integration theory to examine these associations in a nationally representative sample of 1,170 Black adolescents, ages 13-17. Mental health was represented by positive and negative…

 8. Social Integration and the Mental Health of Black Adolescents

  Science.gov (United States)

  Rose, Theda; Joe, Sean; Shields, Joseph; Caldwell, Cleopatra H.

  2014-01-01

  The influence of family, school, and religious social contexts on the mental health of Black adolescents has been understudied. This study used Durkheim's social integration theory to examine these associations in a nationally representative sample of 1,170 Black adolescents, ages 13-17. Mental health was represented by positive and negative…

 9. Mellem kontrol og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lena

  2016-01-01

  Sociale netværkssider som Facebook og Twitter er blevet en fast del af politikernes kommunikationsrepertoire, og således er journalister begyndt at monitorere platformene for nyhedsscoops, hvilket har skabt en ny kilde til den politiske journalistik: politikernes opdateringer. Formålet med...

 10. Mental Health Stigma about Serious Mental Illness among MSW Students: Social Contact and Attitude

  Science.gov (United States)

  Covarrubias, Irene; Han, Meekyung

  2011-01-01

  In this study, the attitudes toward and beliefs about serious mental illness (SMI) held by a group of graduate social work students in the northwestern United States were examined. Mental health stigma was examined with relation to the following factors: participants' level of social contact with SMI populations, adherence to stereotypes about SMI…

 11. Mental Health Stigma about Serious Mental Illness among MSW Students: Social Contact and Attitude

  Science.gov (United States)

  Covarrubias, Irene; Han, Meekyung

  2011-01-01

  In this study, the attitudes toward and beliefs about serious mental illness (SMI) held by a group of graduate social work students in the northwestern United States were examined. Mental health stigma was examined with relation to the following factors: participants' level of social contact with SMI populations, adherence to stereotypes about SMI…

 12. Mental Disorder and the Indirect Construction of Social Facts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  van Riel Raphael

  2017-02-01

  Full Text Available In this paper, I argue for two claims, (i that on a common conception of the second order property of being a mental disorder, some facts about mental disorders are the result of social constructions, and (ii that the way facts about mental disorders are constructed differs from the received view on social construction. The difference is examined, a novel type of social construction is identified, and it is suggested that there are numerous other types of social facts that are constructed in a similar way.

 13. Mon Wenger har en avatar? Vilkår og muligheder i det sociale web-observationer og refleksioner over remediering af didaktisk design i Second Life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Riis

  2010-10-01

  Full Text Available På Masteruddannelsen i Ikt og Læring er der stor interesse for løbende at afprøve nye medier ift. deres undervisningsog læringsmæssige potentiale, og artiklen beskriver et pilotforsøg gennemført i efteråret 2007, hvor den 3D virtuelle verden, Second Life® (SL blev afprøvet som analytisk objekt inden for et eksisterende didaktisk design. 22 studerende og en underviser deltog i forsøget, der forløb over seks uger. De studerende blev i forsøgsperioden bedt om at analysere og vurdere Second Life ud fra følgende fem emner; didaktik og målgrupper, orientering og navigation, interaktivitet, læreprocesser og læringsforløb, samt audiovisuelle elementer. De studerendes observationer beskrives gennem citater og relateres til aktuel forskning. Forsøget blev gennemført som første cyklus i et aktionsforskningsinspireret ph.d.projekt, og formålet var dels generelt at afdække SL som fænomen, dels specifikt at undersøge, hvad der ville ske, når et praksisfællesskab blev remedieret i SL. Artiklen afsluttes med refleksioner med henblik på fremtidige tiltag.

 14. Digital Natives: Digitale Teknologier og Engagerende Publikumsoplevelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Rachel Charlotte; Iversen, Ole Sejer

  2011-01-01

  Nye teknologier, sociale medier og digitale kulturer stiller museerne overfor nye formidlingsmæssige udfordringer, men også muligheder. Brug af digitale teknologier kan skabe engagerende og dynamiske oplevelser i museumsverdenen der åbner for nye kommunikationsformer og inddragelse af publikum. Men...

 15. Does social capital protect mental health among migrants in Sweden?

  Science.gov (United States)

  Lecerof, Susanne Sundell; Stafström, Martin; Westerling, Ragnar; Östergren, Per-Olof

  2016-09-01

  Poor mental health is common among migrants. This has been explained by migration-related and socio-economic factors. Weak social capital has also been related to poor mental health. Few studies have explored factors that protect mental health of migrants in the post-migration phase. Such knowledge could be useful for health promotion purposes. Therefore, this study aimed to analyse associations between financial difficulties, housing problems and experience of discrimination and poor mental health; and to detect possible effect modification by social capital, among recently settled Iraqi migrants in Sweden. A postal questionnaire in Arabic was sent to recently settled Iraqi citizens. The response rate was 51% (n = 617). Mental health was measured by the GHQ-12 instrument and social capital was defined as social participation and trust in others. Data were analysed by means of logistic regression. Poor mental health was associated with experience of discrimination (OR 2.88, 95% CI 1.73-4.79), housing problems (OR 2.79, 95% CI 1.84-4.22), and financial difficulties (OR 2.14, 95% CI 1.44-3.19), after adjustments. Trust in others seemed to have a protective effect for mental health when exposed to these factors. Social participation had a protective effect when exposed to experience of discrimination. Social determinants and social capital in the host country play important roles in the mental health of migrants. Social capital modifies the effect of risk factors and might be a fruitful way to promote resilience to factors harmful to mental health among migrants, but must be combined with policy efforts to reduce social inequities.

 16. Mad, mennesker og måltider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mad, mennesker og måltider sætter mad og måltider i et socialt, kulturelt og psykologisk perspektiv. Bogen beskriver hvad mad betyder for mennesker i forskellige sammenhænge, og hvilken rolle måltidet spiller i menneskers hverdag - både hjemme i den private husholdning og i institutioner som...... børnehaver, skoler, hospitaler og plejehjem. Mad, mennesker og måltider fortæller også om de symbolske og kulturelle betydninger, der knytter sig til forskellige fødevarer, om sammenstød mellem madkultur, sundhed og miljøhensyn og om bekymring for ny teknologi. Bogen behandler desuden madens rolle i forhold...... til normer, menneskers selvforståelse og identitet og i forhold til kultur, politik og religion. Endvidere belyses emner som spiseforstyrrelser, social ulighed i kostvaner, sociale aspekter af overvægt og fedme og moderne sundhedsdyrkelse. Denne 2. udgave af Mad, mennesker og måltider er udvidet med...

 17. Bellezza, armonia sociale, poesia e salute mentale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ettore Mosciano

  2006-12-01

  Full Text Available La narrazione poetica, nella sua esposizione tematica e stilistica e nell'interrogazione che ad essa è sottesa, è l'esigenza di collegamento e rivisitazione continua di uno spirito storico e di un vissuto di tradizioni spirituali millenarie. Tale esigenza di poesia, come armonia, lirismo della vita, è la stessa richiesta che sente la persona che viene a trovarsi nel disagio, nella rottura e nella conflittualità degli affetti, nella mancanza di una integrazione sociale, nella necessità accompagnata da timore. In queste occasioni si ha perdita di salute mentale, di bellezza psichica e spirituale. L’attività poetica è un modo di ridare armonia alle umane sofferenze, alle distorsioni del linguaggio, alla sua manipolazione e mistificazione, alla prevaricazione-induzione alla passività. La poesia, quando è vera poesia, e non produzione spuria di parole assemblate, sublima il linguaggio e la comunicazione; i concetti assumono nuovo valore nella relazione con il privato che ne vuole essere coinvolto per scelta e sensibilità; dunque, la parola poetica richiede attenzione, concentrazione, riflessione: una proiezione ed una introspezione, un trovarsi nella scrittura, nel sentirsi uniti in un appagamento, in una ricerca di come si vuol essere vicino agli altri, con il polso, il sangue ed i muscoli.

 18. Relationships between Facial Discrimination and Social Adjustment in Mental Retardation

  Science.gov (United States)

  Rojahn, Johannes; Esbensen, Anna J.; Hoch, Theodore A.

  2006-01-01

  Sixty-two adults with mental retardation of heterogeneous etiology performed four facial emotion discrimination tasks and two facial nonemotion tasks. Staff members familiar with the participants completed measures of social adjustment (the Socialization and Communication domains of the Vineland Adaptive Behavior Scales and the Social Performance…

 19. Social konstruktionisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch-Jensen, Peter

  2007-01-01

  I bidraget formidles grundtanker og grundbegreber i social konstruktionismen på en let tilgængelig og underholdende måde til gymnasieelever og universitetsstuderende.......I bidraget formidles grundtanker og grundbegreber i social konstruktionismen på en let tilgængelig og underholdende måde til gymnasieelever og universitetsstuderende....

 20. Caregiver Mental Health, Neighborhood, and Social Network Influences on Mental Health Needs among African American Children

  Science.gov (United States)

  Lindsey, Michael A.; Browne, Dorothy C.; Thompson, Richard; Hawley, Kristin M.; Graham, Christopher J.; Weisbart, Cindy; Harrington, Donna; Kotch, Jonathan B.

  2008-01-01

  In this study, the authors examined the combined effects of caregiver mental health, alcohol use, and social network support/satisfaction on child mental health needs among African American caregiver-child dyads at risk of maltreatment. The sample included 514 eight-year-old African American children and their caregivers who participated in the…

 1. Mental Health Mobile Apps: From Infusion to Diffusion in the Mental Health Social System.

  Science.gov (United States)

  East, Marlene Lynette; Havard, Byron C

  2015-01-01

  The roles of mental health educators and professionals in the diffusion of mental health mobile apps are addressed in this viewpoint article. Mental health mobile apps are emerging technologies that fit under the broad heading of mobile health (mHealth). mHealth, encompassed within electronic health (eHealth), reflects the use of mobile devices for the practice of public health. Well-designed mental health mobile apps that present content in interactive, engaging, and stimulating ways can promote cognitive learning, personal growth, and mental health enhancement. As key influencers in the mental health social system, counselor educators and professional associations may either help or hinder diffusion of beneficial mHealth technologies. As mental health mobile apps move towards ubiquity, research will continue to be conducted. The studies published thus far, combined with the potential of mental health mobile apps for learning and personal growth, offer enough evidence to compel mental health professionals to infuse these technologies into education and practice. Counselor educators and professional associations must use their influential leadership roles to train students and practitioners in how to research, evaluate, and integrate mental health mobile apps into practice. The objectives of this article are to (1) increase awareness of mHealth and mental health mobile apps, (2) demonstrate the potential for continued growth in mental health mobile apps based on technology use and acceptance theory, mHealth organizational initiatives, and evidence about how humans learn, (3) discuss evidence-based benefits of mental health mobile apps, (4) examine the current state of mHealth diffusion in the mental health profession, and (5) offer solutions for impelling innovation diffusion by infusing mental health mobile apps into education, training, and clinical settings. This discussion has implications for counselor educators, mental health practitioners, associations

 2. Mental Health Mobile Apps: From Infusion to Diffusion in the Mental Health Social System

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  The roles of mental health educators and professionals in the diffusion of mental health mobile apps are addressed in this viewpoint article. Mental health mobile apps are emerging technologies that fit under the broad heading of mobile health (mHealth). mHealth, encompassed within electronic health (eHealth), reflects the use of mobile devices for the practice of public health. Well-designed mental health mobile apps that present content in interactive, engaging, and stimulating ways can promote cognitive learning, personal growth, and mental health enhancement. As key influencers in the mental health social system, counselor educators and professional associations may either help or hinder diffusion of beneficial mHealth technologies. As mental health mobile apps move towards ubiquity, research will continue to be conducted. The studies published thus far, combined with the potential of mental health mobile apps for learning and personal growth, offer enough evidence to compel mental health professionals to infuse these technologies into education and practice. Counselor educators and professional associations must use their influential leadership roles to train students and practitioners in how to research, evaluate, and integrate mental health mobile apps into practice. The objectives of this article are to (1) increase awareness of mHealth and mental health mobile apps, (2) demonstrate the potential for continued growth in mental health mobile apps based on technology use and acceptance theory, mHealth organizational initiatives, and evidence about how humans learn, (3) discuss evidence-based benefits of mental health mobile apps, (4) examine the current state of mHealth diffusion in the mental health profession, and (5) offer solutions for impelling innovation diffusion by infusing mental health mobile apps into education, training, and clinical settings. This discussion has implications for counselor educators, mental health practitioners, associations

 3. Climate change adaptation and the social factor; Klimatilpasning og den sociale faktor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kjerulf Petersen, L.; Jensen, Anne; Svalgaard Nielsen, S.

  2009-06-15

  This report addresses the social aspects of climate change adaptation. How do people perceive and relate to climate change adaptation; what risks are associated with climate change, and how are these risks balanced with other risks and concerns of everyday life and long-range choices? The report is based on an explorative study about social aspects of climate change adaptation in Denmark. The issue was investigated through literature studies and interviews with respondents with residence in different parts of Denmark. The study was based on a distinction between climate change mitigation and adaptation and further on an assumption in adaptation policies that some adaptation measures - for economic or practical reasons - will have to be carried out by private citizens and households. This study showed, however, that the distinction between climate change mitigation and adaptation is of little significance for lay people. Moreover, the prospect of climate change does provoke reflections on social values and the need for saving energy, but when it comes to protecting ones own life and property against future damaging effects of climate change the threat seems distant and other forms of home improvement seem more relevant. Nevertheless, some adaptation measures are carried out by single households and local communities. When households experience weather related damages - of a kind that are expected to occur more frequently and with greater force as a result of climate changes - they take action to repair damages and prevent similar damages in the future; at least the kind of action that is easily carried out such as moving valuable goods from the basement or felling a tree. Such measures are, however, not necessarily understood in a context of climate change adaptation; they are rather specific reactions to acute problems. To the extent that a more thorough precautionary adaptation effort is required, also by private citizens, it will have to be performed in

 4. Psykisk helsearbeid på internett: konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Johan W. Andersen

  2011-03-01

  Full Text Available Psykisk helsearbeid på internett øker i omfang, og verdsettes på grunn av bekvemmelighet, lave kostnader og muligheter for anonymitet. Artikkelen bygger på en kartlegging av norske og svenske nettbaserte eposttjenester for ungdom og unge voksne, og viser at det var 24 nettsteder som tilbød slike tjenester i 2009. Tjenestene hadde opphav i både offentlig og frivillig sektor. Flesteparten av sidene fra offentlig sektor tok utgangspunkt i eksisterende tjenestetilbud, og var en videreutvikling av tjenestene for å styrke tilgjengeligheten av psykisk helsetjenester. Andre sider oppsto som en konsekvens av FNs konvensjon av barns rettigheter. Størsteparten av sidene fra frivillig sektor ble utviklet som følge av et personlig og/eller fagpolitisk engasjement. Fire hovedtema for e-posttjenestene ble identifisert: 1 Kropp, kjønn og seksuell helse; 2 Informasjon og kontakt med voksne; 3 Rus og rusmidler; 4 Psykiske problemer. Studien viser at nettjenestene argumenterer for at det er viktig for ungdoms psykiske helse at de blir inkludert og akseptert i et fellesskap og at de opplever å bli respektert på egne premisser. Samtidig videreføres et ideal om det uavhengige og autonome mennesket, og nettjenestene formidler samlet sett et spenningsfylt budskap om at ungdom er avhengige av andre for å bli og forbli uavhengige individer. Psykisk helsearbeid på internett framstår som en måte å håndtere denne spenningen på, og muliggjør at ungdom kan håndtere en identitet som både avhengige og uavhengige mennesker. Studien viser forskjeller knyttet til begrepsforståelse, og peker på viktigheten av å utforske meningsinnholdet i psykisk helse nærmere.Mental health services on the Internet.ENGLISH SUMMARY: The demand for Internet-based mental health services are increasing. The services are valued for their convenience, low cost and opportunities for anonymity. This article is based on a survey of Norwegian and Swedish Internet-based email

 5. Social Network Types and Mental Health Among LGBT Older Adults.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hyun-Jun; Fredriksen-Goldsen, Karen I; Bryan, Amanda E B; Muraco, Anna

  2017-02-01

  This study was designed to identify social network types among lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) older adults and examine the relationship between social network type and mental health. We analyzed the 2014 survey data of LGBT adults aged 50 and older (N = 2,450) from Aging with Pride: National Health, Aging, and Sexuality/Gender Study. Latent profile analyses were conducted to identify clusters of social network ties based on 11 indicators. Multiple regression analysis was performed to examine the association between social network types and mental health. We found five social network types. Ordered from greatest to least access to family, friend, and other non-family network ties, they were diverse, diverse/no children, immediate family-focused, friend-centered/restricted, and fully restricted. The friend-centered/restricted (33%) and diverse/no children network types (31%) were the most prevalent. Among individuals with the friend-centered/restricted type, access to social networks was limited to friends, and across both types children were not present. The least prevalent type was the fully restricted network type (6%). Social network type was significantly associated with mental health, after controlling for background characteristics and total social network size; those with the fully restricted type showed the poorest mental health. Unique social network types (diverse/no children and friend-centered/restricted) emerge among LGBT older adults. Moreover, individuals with fully restricted social networks are at particular risk due to heightened health needs and limited social resources. This study highlights the importance of understanding heterogeneous social relations and developing tailored interventions to promote social connectedness and mental health in LGBT older adults. © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of The Gerontological Society of America. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 6. Social, state and political society: Reflections on Mental Health Policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Laurentino

  2014-06-01

  Full Text Available This article intends to develop a historical, theoretical and critical debate about mental health, as a social policy, resulting from the dialectical relationship between state and civil society. The adopted methodology is qualitative, consisting on a bibliographical and reflexive review, through which it aims to evaluate positions of various authors on the subject. A discussion of the historical development of the Mental Health policy in Brazil was made, emphasizing the presence of various social movements, such as the Workers in Mental Health Movement, the Sanitary Reform Movement, the Psychiatric Reform Movement and the Anti-Asylum Movement. Therefore, it is verified that society has great ability to fight for effective social policies, in order to mitigate the destructive effects of capitalism. It is concluded that, although social policy is incapable of overcoming the social order, it includes significant changes to the recognition and assurance of rights to the people deprived of wealth and power in society.

 7. Social Rhythm and Mental Health: A Cross-Cultural Comparison.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jürgen Margraf

  Full Text Available Social rhythm refers to the regularity with which one engages in social activities throughout the week, and has established links with bipolar disorder, as well as some links with depression and anxiety. The aim of the present study is to examine social rhythm and its relationship to various aspects of health, including physical health, negative mental health, and positive mental health.Questionnaire data were obtained from a large-scale multi-national sample of 8095 representative participants from the U.S., Russia, and Germany.Results indicated that social rhythm irregularity is related to increased reporting of health problems, depression, anxiety, and stress. In contrast, greater regularity is related to better overall health state, life satisfaction, and positive mental health. The effects are generally small in size, but hold even when controlling for gender, marital status, education, income, country, and social support. Further, social rhythm means differ across Russia, the U.S., and Germany. Relationships with mental health are present in all three countries, but differ in magnitude.Social rhythm irregularity is related to mental health in Russia, the U.S., and Germany.

 8. Rationality, mental causation and social sciences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladenović Ivan

  2009-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to investigate the role of mental causation in the context of rational choice theory. The author defends psychological aspect of rational explanation against the challenge of contemporary reductive materialism.

 9. Transport og bæredygtig byudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Alexander Sick; Meza, Maria Josefina Figueroa; Gudmundsson, Henrik

  2013-01-01

  , service og infrastruktur, og de fungerer som knudepunkter for kommunikation, transport, energi og materialestrømme. De mange fordele kommer dog ikke uden ulemper. Når mange indbyggere samles på lidt plads, opstår trængsel og gener, samtidigt med at afstanden til naturområder og naturressourcer som...... drikkevand og fødevarer øges. Byer over hele verden står over for store udfordringer relateret til et voksende antal køretøjer og øget trængsel, luftforurening, overudnyttelse af ressourcer, tab af landskab og økosystemer samt sociale og boligmæssige uligheder. Det er dog også i byerne, at det særligt kan...

 10. Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørtoft, Kamilla; Wistoft, Karen

  ARTICLES, PsycInfo, Sage Knowledge, Sociological abstracts og google scholar, mens et enkelt studie er fundet gennem forskere på Århus Universitet. Der blev læst abstracts for 120 tekster, hvoraf 36 gik videre til fuldtekstlæsning, mens 18 studier blev inddraget i reviewet. Gennemgangen af de inddragede tekster...

 11. Forskning og undervisning i skriftsprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perregaard, Bettina

  Bettina Perregaard giver i denne bog en introduktion til L.S. Vygotskys kulturhistoriske teori og afdækker den videnskabshistoriske baggrund for forskning i forholdet mellem social interaktion og skriftsproglig udvikling. Bogen diskuterer begreber som internalisering, udviklingszone, social praksis...

 12. Mellem lovregulering og frivillighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailand, Mikkel

  lande har valgt at gå enten frivillighedens eller lovgivningens vej i regulering af arbejdsmarkedsforhold og CSR. I alle landene ses begge elementer. Forskellen ligger i vægtningen mellem dem. I Storbritannien lægges vægten i højere grad end i de to andre lande på frivillighed. Et godt eksempel er......Dette notat analyserer Corporate Social Responsibility (CSR) og Virksomhedernes Sociale Engagement i tre lande. Herunder diskuteres rammebetingelsernes betydning herfor.  Diskussionen om frivillighed eller tvang er central i CSR-debatten. Analysen i notatet viser, at aktørerne i ingen af de tre......, at der kun i Tyskland og Polen findes kvoter for hvor mange personer med alvorlige handicap en virksomhed skal have ansat. E ndvidere viser notatet, at virksomhederne i Storbritannien hyppigere anvender CSR som begreb, oftere har formuleret en CSR-politik og i højere grad ser CSR som en...

 13. Grundtvigs syn på jødedom og jøder i dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2013-01-01

  Grundtvig og jødefejderne 1813-1830. Historie og teologi i Grundtvigs syn på jødedom og jøder. Grundtvig og debatten om jødernes politiske og sociale rettigheder, og hans syn på mission blandt jøder og jøders konversion til kristendom...

 14. Social capital and post-disaster mental health

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tim R. Wind

  2011-06-01

  Full Text Available Background : Despite national and international policies to develop social capital in disaster-affected communities, empiric evidence on the association between social capital and disaster mental health is limited and ambiguous. Objective : The study explores the relationship between social capital and disaster mental health outcomes (PTSD, anxiety, and depression in combination with individual factors (appraisal, coping behavior, and social support. Design : This is a community-based cross-sectional study in a flood-affected town in northern England. The study is part of the MICRODIS multi-country research project that examines the impact of natural disasters. It included 232 flood-affected respondents. Results : The findings showed that a considerable part of the association between cognitive and structural social capital and mental health is exerted through individual appraisal processes (i.e. property loss, primary and secondary appraisal, social support, and coping behavior. These individual factors were contingent on social capital. After the inclusion of individual characteristics, cognitive social capital was negatively related to lower mental health problems and structural social capital was positively associated to experiencing anxiety but not to PTSD or depression. Depression and anxiety showed a different pattern of association with both components of social capital. Conclusions : Individual oriented stress reducing interventions that use appraisal processes, social support, and coping as starting points could be more effective by taking into account the subjective experience of the social context in terms of trust and feelings of mutual support and reciprocity in a community. Findings indicate that affected people may especially benefit from a combination of individual stress reducing interventions and psychosocial interventions that foster cognitive social capital.

 15. Eksistens og afmytologisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2014-01-01

  Præsentation af Rudolf Bultmann som teolog og nytestamentlig ekseget: Bultmanns forhold til den dialektiske teologi og formhistorien, Heidegger og den eksistentiale interpretation og afmytologiseringen....

 16. Europæisk Kerne Kompetenceramme for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  . European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet er udviklet i et samarbejde mellem 26 universiteter og andre højere læreanstalter som en del af European Later Life Active Network (ELLAN). ELLANs Lifelong Learning Programme er...... mod en bedre kvalitet i de videregående professionsuddannelser, hvor de færdiguddannede kan arbejde med ydelser til ældre mennesker i social- og sundhedssektoren. Hovedresultatet er udarbejdelsen af European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden...... for hos professionelle, der arbejder med ældre mennesker ved at gennemføre et litteraturstudie, gennemføre kvalitative studier blandt de ældre i seks forskellige lande samt gennemføre kvantitative studier blandt professionelle. Disse forskningsprojekter dannede baggrunden for udvikling af European Core...

 17. Social status modulates neural activity in the mentalizing network.

  Science.gov (United States)

  Muscatell, Keely A; Morelli, Sylvia A; Falk, Emily B; Way, Baldwin M; Pfeifer, Jennifer H; Galinsky, Adam D; Lieberman, Matthew D; Dapretto, Mirella; Eisenberger, Naomi I

  2012-04-15

  The current research explored the neural mechanisms linking social status to perceptions of the social world. Two fMRI studies provide converging evidence that individuals lower in social status are more likely to engage neural circuitry often involved in 'mentalizing' or thinking about others' thoughts and feelings. Study 1 found that college students' perception of their social status in the university community was related to neural activity in the mentalizing network (e.g., DMPFC, MPFC, precuneus/PCC) while encoding social information, with lower social status predicting greater neural activity in this network. Study 2 demonstrated that socioeconomic status, an objective indicator of global standing, predicted adolescents' neural activity during the processing of threatening faces, with individuals lower in social status displaying greater activity in the DMPFC, previously associated with mentalizing, and the amygdala, previously associated with emotion/salience processing. These studies demonstrate that social status is fundamentally and neurocognitively linked to how people process and navigate their social worlds. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Social determinants of mental health: a review of the evidence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Silva

  Full Text Available Background and Objectives: The aim of this study is to present a non-systematic narrative review of the published evidence on the association between mental health and sociodemographic and economic factors at individual- and at area-level. Methods: A literature search of PubMed and Web of Science was carried out to identify studies published between 2004 and 2014 on the impact of sociodemographic and economic individual or contextual factors on psychiatric symptoms, mental disorders or suicide. The results and methodological factors were extracted from each study. Results Seventy-eight studies assessed associations between individual-level factors and mental health. The main individual factors shown to have a statistically significant independent association with worse mental health were low income, not living with a partner, lack of social support, female gender, low level of education, low income, low socioeconomic status, unemployment, financial strain, and perceived discrimination. Sixty-nine studies reported associations between area-level factors and mental health, namely neighbourhood socioeconomic conditions, social capital, geographical distribution and built environment, neighbourhood problems and ethnic composition. Conclusions Most of the 150 studies included reported associations between at least one sociodemographic or economic characteristic and mental health outcomes. There was large variability between studies concerning methodology, study populations, variables, and mental illness outcomes, making it difficult to draw more than some general qualitative conclusions. This review highlights the importance of social factors in the initiation and maintenance of mental illness and the need for political action and effective interventions to improve the conditions of everyday life in order to improve population's mental health.

 19. Hæren og magten i Danmark, 1614-1662

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Gunner

  Udviklingen i det danske militær fra hærens oprettelse til ind i enevælden, og dens betydning for den politiske og sociale magtstruktur.......Udviklingen i det danske militær fra hærens oprettelse til ind i enevælden, og dens betydning for den politiske og sociale magtstruktur....

 20. Folkeskolens opgaver overfor børn med forskellig social, etnisk og kultur baggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2012-01-01

  Med udgangspukt i en case om romapige fremhæves det, at skolen og lærerne stigmatiserer elever med en anden baggrund end etnisk dansk. Det betyder, at skolen i fremtiden står overfor en stor ligestillingsopgave, da prognoser tyder på øget indvandring. Der kan derfor let opstår øgede forskelle mel...

 1. Livsmål og (begyndende livsbaner) blandt unge fra forskellige sociale klasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus D.; Skjøtt-Larsen, Jakob

  Når man taler om livsbaner i forhold til unge er det ofte med uddannelsesaspirationer og efterfølgende erhvervskarriere in mente. Men hvilke andre ’store livsmål’ har unge - livsmål som kunne tænkes at påvirke deres efterfølgende livsbaner? Hvilken betydning har f.eks. kærlighed, sex, religion...

 2. Representación social de la enfermedad mental.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabino Ayestarán

  1986-01-01

  Full Text Available Este artículo presenta, en primer lugar, las bases teóricas y metodológicas de las representaciones sociales y, en segundo, datos empíricos acerca de las representaciones sociales de la enfermedad mental en el País Vasco. El análisis bivariado y multivariado de los conocimientos de sentido común de la enfermedad mental, confirma la hipótesis de la teoría de las representaciones sociales. Las representaciones de «normal» y de «sí mismo», cobran significado por oposición a la de «enfermo mental». La distancia social y la pertenencia de grupo influencia la representación de la conducta desviada: los «normales» perciben la conducta anormal como enfermedad mental y los «enfermos mentales» perciben significativamente menos la conducta anormal como enfermedad.

 3. Identity Management and Mental Health Discourse in Social Media.

  Science.gov (United States)

  Pavalanathan, Umashanthi; De Choudhury, Munmun

  2015-05-01

  Social media is increasingly being adopted in health discourse. We examine the role played by identity in supporting discourse on socially stigmatized conditions. Specifically, we focus on mental health communities on reddit. We investigate the characteristics of mental health discourse manifested through reddit's characteristic 'throwaway' accounts, which are used as proxies of anonymity. For the purpose, we propose affective, cognitive, social, and linguistic style measures, drawing from literature in psychology. We observe that mental health discourse from throwaways is considerably disinhibiting and exhibits increased negativity, cognitive bias and self-attentional focus, and lowered self-esteem. Throwaways also seem to be six times more prevalent as an identity choice on mental health forums, compared to other reddit communities. We discuss the implications of our work in guiding mental health interventions, and in the design of online communities that can better cater to the needs of vulnerable populations. We conclude with thoughts on the role of identity manifestation on social media in behavioral therapy.

 4. Identity Management and Mental Health Discourse in Social Media

  Science.gov (United States)

  Pavalanathan, Umashanthi; De Choudhury, Munmun

  2015-01-01

  Social media is increasingly being adopted in health discourse. We examine the role played by identity in supporting discourse on socially stigmatized conditions. Specifically, we focus on mental health communities on reddit. We investigate the characteristics of mental health discourse manifested through reddit's characteristic ‘throwaway’ accounts, which are used as proxies of anonymity. For the purpose, we propose affective, cognitive, social, and linguistic style measures, drawing from literature in psychology. We observe that mental health discourse from throwaways is considerably disinhibiting and exhibits increased negativity, cognitive bias and self-attentional focus, and lowered self-esteem. Throwaways also seem to be six times more prevalent as an identity choice on mental health forums, compared to other reddit communities. We discuss the implications of our work in guiding mental health interventions, and in the design of online communities that can better cater to the needs of vulnerable populations. We conclude with thoughts on the role of identity manifestation on social media in behavioral therapy. PMID:27376158

 5. Social connectedness, mental health and the adolescent brain.

  Science.gov (United States)

  Lamblin, M; Murawski, C; Whittle, S; Fornito, A

  2017-05-12

  Social relationships promote health and wellbeing. Brain regions regulating social behavior continue to develop throughout adolescence, as teens learn to navigate their social environment with increasing sophistication. Adolescence is also a time of increased risk for the development of psychiatric disorders, many of which are characteristically associated with social dysfunction. In this review, we consider the links between adolescent brain development and the broader social environment. We examine evidence that individual differences in social ability, partly determined by genetic influences on brain structure and function, impact the quality and quantity of social ties during adolescence and that, conversely, the structure of one's social network exerts complex yet profound influences on individual behavior and mental health. In this way, the brain and social environment sculpt each other throughout the teenage years to influence one's social standing amongst peers. Reciprocal interactions between brain maturation and the social environment at this critical developmental stage may augment risk or promote resilience for mental illness and other health outcomes. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. Social stressors, social support, and mental health among Haitian migrants in the Dominican Republic.

  Science.gov (United States)

  Kaiser, Bonnie N; Keys, Hunter M; Foster, Jennifer; Kohrt, Brandon A

  2015-08-01

  This mixed-method study explored the social world of Haitian migrants, examining forms of social support and social stress, as well as their relationship to mental health. Among six Haitian migrant communities in the Cibao Valley of the Dominican Republic, a community-based survey (n = 127) was conducted to assess migration experiences, current stressors, mental health, and functioning. In addition, to explore perceptions and experiences of migration, social interactions, and mental health, the study drew upon in-depth interviews and free-listing activities among Haitian migrants, as well as cognitive interviews with select survey participants. Depressive, anxiety, and mental distress survey scores were associated with 1) negative social interactions (including interrogation or deportation, perceived mistreatment by Dominicans, and overcrowding) and 2) lack of social support, including migrating alone. Mental distress scores were higher among women, and being married was associated with higher anxiety scores, potentially reflecting unmet social expectations. In qualitative data, participants emphasized a lack of social support, often referred to as tèt ansanm (literally meaning "heads together" in Haitian Creole or Kreyòl and roughly defined as solidarity or reciprocal social collaboration). The authors of the study propose that the practice of tèt ansanm-also termed konbit, and, in the Dominican Republic, convite-could be used as a means of facilitating positive-contact events among Haitians and Dominicans. These interactions could help counteract social stress and build social capital in settings similar to those of the study.

 7. Mental and social health in disasters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henderson, Silja; Elsass, Peter; Berliner, Peter

  2016-01-01

  The article presents a study of important themes in relation to the Sphere standards of psycho-social interventions in disasters.......The article presents a study of important themes in relation to the Sphere standards of psycho-social interventions in disasters....

 8. Factors affecting social integration of noninstitutionalized mentally retarded adults.

  Science.gov (United States)

  Reiter, S; Levi, A M

  1980-07-01

  The social integration of noninstitutionalized moderately and mildly mentally retarded young adults was investigated. A group of moderately and mildly retarded adults (study group) was compared with a group of borderline retarded (control group) adults on employability, behavior at work, social integration and social skills, personality, and self-concept. Findings indicated that the study group was less well integrated at work and in society than was the control group and showed lack of social skills. The retarded adults who had nonretarded friends showed better social-educational skills than did the other subjects. Findings suggest that even retarded individuals who grow up in the community need help in order to become socially independent. The existence of a special social club for retarded adults was found to fulfill the functions of a sheltered framework. Participants in the club showed more positive self-concepts; however, the club did not seem to prepare them for social integration in the general community.

 9. The relationship between subjects with mental disorder and social facilities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Carolina de Moraes Dantas Moura

  2014-09-01

  Full Text Available The mental care currently provided in primary health care includes tools which present the community territory as a privileged space for the new assistance process. This way, interventions with the population with mental disorders should be aimed at developing strategies which seek the promotion of changes in the social space occupied by these people and at constructing and/or resuming territorial networks. This study aims to understand the relationship between individuals with mental disorder and the community social facilities by means of a qualitative investigation with 7 users, who present a history of psychic suffering, assisted at a unit of the Family Health Strategy. We identified 97 social facilities in the community, distributed into the following categories: health, religion, education, leisure, social organization, and workplaces. We observed that users only participated in religious activities and they resorted to the Family Health Strategy for health care. The lack of spaces and leisure activities in the community increases the difficulty with regard to the social participation of these subjects. We conclude that the subjects present relationships limited to the nuclear family, health professionals at the Family Health Strategy, and religious activities, reflecting a fragile connection to the community network of care. This fact indicates a need for expanding mental care actions in primary care and reinforces the practice of occupational therapy, contributing to increase the territorial and everyday life relationships of subjects with psychosocial needs.

 10. Hypnoanalgesi : mekanismer og effekt

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Hypnose er et fenomen som lenge har eksistert i vår kultur. Det foreligger en rekke rapporterte effekter som kan oppnås ved hjelp av hypnose, effekter som virker forunderlig ved første øyekast. Hypnoanalgesi er et eksempel på en slik effekt. Hypnoanalgesi er den smertelindringen et individ oppnår gjennom en hypnotisk tilstand. Det er også denne effekten som gav opphav til tanken om at hypnose innebærer noe utenom vanlig mental aktivitet. Denne påstanden stilte flere forskere og klinikere seg ...

 11. Factors Related to Social Support in Neurological and Mental Disorders.

  Science.gov (United States)

  Kamenov, Kaloyan; Cabello, Maria; Caballero, Francisco Félix; Cieza, Alarcos; Sabariego, Carla; Raggi, Alberto; Anczewska, Marta; Pitkänen, Tuuli; Ayuso-Mateos, Jose Luis

  2016-01-01

  Despite the huge body of research on social support, literature has been primarily focused on its beneficial role for both physical and mental health. It is still unclear why people with mental and neurological disorders experience low levels of social support. The main objective of this study was to explore what are the strongest factors related to social support and how do they interact with each other in neuropsychiatric disorders. The study used cross-sectional data from 722 persons suffering from dementia, depression, epilepsy, migraine, multiple sclerosis, Parkinson's disease, schizophrenia, stroke, and substance use disorders. Multiple linear regressions showed that disability was the strongest factor for social support. Extraversion and agreeableness were significant personality variables, but when the interaction terms between personality traits and disability were included, disability remained the only significant variable. Moreover, level of disability mediated the relationship between personality (extraversion and agreeableness) and level of social support. Moderation analysis revealed that people that had mental disorders experienced lower levels of support when being highly disabled compared to people with neurological disorders. Unlike previous literature, focused on increasing social support as the origin of improving disability, this study suggested that interventions improving day-to-day functioning or maladaptive personality styles might also have an effect on the way people perceive social support. Future longitudinal research, however, is warranted to explore causality.

 12. Factors Related to Social Support in Neurological and Mental Disorders.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaloyan Kamenov

  Full Text Available Despite the huge body of research on social support, literature has been primarily focused on its beneficial role for both physical and mental health. It is still unclear why people with mental and neurological disorders experience low levels of social support. The main objective of this study was to explore what are the strongest factors related to social support and how do they interact with each other in neuropsychiatric disorders. The study used cross-sectional data from 722 persons suffering from dementia, depression, epilepsy, migraine, multiple sclerosis, Parkinson's disease, schizophrenia, stroke, and substance use disorders. Multiple linear regressions showed that disability was the strongest factor for social support. Extraversion and agreeableness were significant personality variables, but when the interaction terms between personality traits and disability were included, disability remained the only significant variable. Moreover, level of disability mediated the relationship between personality (extraversion and agreeableness and level of social support. Moderation analysis revealed that people that had mental disorders experienced lower levels of support when being highly disabled compared to people with neurological disorders. Unlike previous literature, focused on increasing social support as the origin of improving disability, this study suggested that interventions improving day-to-day functioning or maladaptive personality styles might also have an effect on the way people perceive social support. Future longitudinal research, however, is warranted to explore causality.

 13. Mental health and coping strategies among social assistance receivers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, John; Larsen, Jørgen Elm; Muller, Maja

  . In short: lower benefit levels increases motivation which in turn increases labour market inclusion. This paper presents empirical results from an ongoing research project ( Consequences of living on the lowest social benefits financed by the Danish Social Council (Rådet for Socialt Udsatte) ,2008...... responded that the reduction of their social assistance benefits after 3 months had reduced their mental health and not improved their social energy for job seeking. These results support the idea that lower benefits has a negative impact on active coping for labour market inclusion. A huge parts......During the last decade the social assistance system in Denmark was been changed and become less generous. One important indication of this trend is that the social assistance benefit level was reduced to a lower level after 6 months. Furthermore the “workfare” obligations for social claiments (e...

 14. Social Problem Solving Ability Predicts Mental Health Among Undergraduate Students

  OpenAIRE

  Mansour Ranjbar; Ali Asghar Bayani; Ali Bayani

  2013-01-01

  Background : The main objective of this study was predicting student′s mental health using social problem solving- ability . Methods : In this correlational- descriptive study, 369 (208 female and 161 male) from, Mazandaran University of Medical Science were selected through stratified random sampling method. In order to collect the data, the social problem solving inventory-revised and general health questionnaire were used. Data were analyzed through SPSS-19, Pearson′s correlation, t tes...

 15. Daginstinstitutionen og social arv - under hvilke betingelser kan daginstitutioner gøre en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2002-01-01

  En undersøgelse af daginstitutioners betydning form socialt udsatte børn er undervejs. I paperet fremlægges tre aspekter af undersøgelsen. 1) En litteraturgennemgang af danske og internationale undersøgelser på området, 2) nogle indledende resultater på baggrund af en survey til landet dagsintitu...... til indsatsers effekt samt mulige barierrer i forbindelse med at 'gøre en forskel'. Paperet slutter af med en undersøgelsesmodel som ligger til grund for det videre undersøgelsesforløb....

 16. Mistede Liv og Nye Chancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anja Marie Bornø

  2009-01-01

  diskuteres ligeledes hvordan opfattelsen af kroppens organer bliver afgørende for, hvorledes efterladte pårørende håndterer sorgen over et pludseligt dødsfald, og på hvilke måder donation af organer afføder komplekse sociale relationer i denne medicinske kontekst. Endelig diskuteres det hvordan forskellige...... fremstilling af organer som en efterspurgt mangelvare for syge patienter på ventelisterne. Artiklen belyser i stedet hvorledes kroppens organer er komplekse og flertydige symboler på liv og død, der gennem strategiske processer tillægges meningsfulde betydninger af såvel modtagere som donorpårørende. Det...... opfattelser af ejerskab af kroppens organer og deres betydning for ritualer og praksisser omkring døden kan afstedkomme kontroverser blandt både pårørende og det me­dicinske personale....

 17. Investigating the Association of Mental-Social Climate and Social Anxiety With Students' Self-Efficiency.

  Science.gov (United States)

  Fallah, Farideh; Nadi Ghara, Asghar

  2015-09-01

  The tendency and motivation to progress and achieve the ideal position have always encouraged people towards acquiring the required education. The present research aimed to investigate the association of mental-social climate and social anxiety with self-efficiency and also predict the academic self-efficiency of first grade high school students based on social anxiety and the mental-social climate of the classroom. A total of 350 subjects (172 girls and 178 boys) have been chosen by a random clustering sampling form the first grade high school students of Qaemshahr, Iran. The academic self-efficiency questionnaire, the social anxiety scale for teenagers and the classroom mental climate scale were used to collect the required data. For data analysis, the statistical method of correlation analysis, independent t test, and multivariate regression have been used. The research findings showed that there was a significant negative relationship between mental-social climate of the classroom and students' self-efficiency. In addition, social anxiety has been a significant negative relationship with self-efficiency. Furthermore, a significant positive relationship exists between mental-social climate and social anxiety. In order to develop students' self-efficacy, there should be appropriate psychosocial climate. Therefore, teachers and administrators of education must provide all necessary arrangements to improve psychosocial climate classes.

 18. Max Weber - bedaget og aktuel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eistrup, Jens

  2010-01-01

  undervisningsartiklen introducerer en række af Max Webers centrale begreber om herredømme, bureaukrati, social handlen, rationalitet og profession. dernæst illustreres hvorledes Webers begreber kan tjene til at belyse spændingsfeltet mellem politik og profession i en socialfaglig kontekst....

 19. Corporate Governance, CSR og menneskerettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2005-01-01

  Artiklen diskuterer om der findes en forbindelse mellem Corporate Governance og Corporate Social Responsibility i forhold til menneskerettigheder. Det konkluderes, at en sådan forbindelse findes, i hvert fald i forhold til arbejdstagerrettigheder og dele af forholdet til eksterne stakeholdere. Me...

 20. Hartvig Frisch og "Pest over Europa"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2013-01-01

  Vil populistiske bevægelser i dagens Europa udhule demokratiet og skabe stater med en formel retsorden, som bliver vendt mod syndebukke og udnyttes til diskrimination af etniske, sociale og religiøse mindretal – som i 1930erne?...

 1. Oral History og Militærhistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Rasmussen, Jakob

  2016-01-01

  Oral History er en forskningsmetode, der indsamler, dokumenterer og fortolker vidnesbyrd og erindringer gennem mundtlige interviews. Oral History har som metode vist sig særligt egnet til at udforske historiske processer, fx sociale og erindringshistoriske forandringer, ligesom den kan påvise for...

 2. Discrimination, mental problems and social adaptation in young refugees

  DEFF Research Database (Denmark)

  Montgomery, Edith; Foldspang, Anders

  2008-01-01

  of associations and pathways between discrimination, mental problems and social adaptation in young refugees. Methods: Structural Equation Modelling (SEM) was used for the analysis of cross-sectional data from interviews with 131 young Middle Eastern refugees residing in Denmark. Results: Participants reported...

 3. Doing Mental Health Counseling: A Social Constructionist Re-Vision.

  Science.gov (United States)

  Guterman, Jeffrey T.

  1996-01-01

  Drawing on social constructionism, presents a clinical model for mental health counseling called solution-focused counseling (SFC). SFC is distinguished from rational emotive behavior therapy in that SFC is presented as a process or framework for change rather than as a content to be learned. (EMK)

 4. Social, Mental, Academic and Physical Development in Groups Doing Sports

  Science.gov (United States)

  Nas, Kazim; Temel, Veysel; Akpinar, Selahattin; Akpinar, Oznur

  2012-01-01

  The aim of this study is to show whether sport has an effect on education/academic success and social, mental and physical development or not. The search involves 160 students studying at Physical Education and Sports High School at Karamanoglu Mehmetbey University. Graded quintet likert type questionnaire was used as a measuring means. The first…

 5. Doing Mental Health Counseling: A Social Constructionist Re-Vision.

  Science.gov (United States)

  Guterman, Jeffrey T.

  1996-01-01

  Drawing on social constructionism, presents a clinical model for mental health counseling called solution-focused counseling (SFC). SFC is distinguished from rational emotive behavior therapy in that SFC is presented as a process or framework for change rather than as a content to be learned. (EMK)

 6. Social Connection: Empathy and Mentalization for Teachers

  Science.gov (United States)

  Swan, Paul; Riley, Philip

  2015-01-01

  Attending to the academic and social/emotional developmental needs of students has and continues to be a significant challenge for teachers and relatively little research examining the impact of teacher empathy exists. Empathy is an important skill for educators to facilitate the creation of a positive learning environment with students and…

 7. Social Connection: Empathy and Mentalization for Teachers

  Science.gov (United States)

  Swan, Paul; Riley, Philip

  2015-01-01

  Attending to the academic and social/emotional developmental needs of students has and continues to be a significant challenge for teachers and relatively little research examining the impact of teacher empathy exists. Empathy is an important skill for educators to facilitate the creation of a positive learning environment with students and…

 8. Social support and mental health among college students.

  Science.gov (United States)

  Hefner, Jennifer; Eisenberg, Daniel

  2009-10-01

  This study is the first, to our knowledge, to evaluate the relationship between mental health and social support in a large, random sample of college students. A Web-based survey was administered at a large, public university, with 1,378 students completing the measures in this analysis (response rate = 57%). The results support our hypothesis that students with characteristics differing from most other students, such as minority race or ethnicity, international status, and low socioeconomic status, are at greater risk of social isolation. In addition, the authors found that students with lower quality social support, as measured by the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, were more likely to experience mental health problems, including a sixfold risk of depressive symptoms relative to students with high quality social support. These results may help administrators and health providers to identify more effectively the population of students at high risk for mental illness and develop effective interventions to address this significant and growing public health issue.

 9. ASPECTS OF SOCIAL INTEGRATION OF MENTALLY DISABLED PEOPLE THROUGH SPORTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Dan

  2011-12-01

  Full Text Available Practiced in educational institutions but also in leisure, sport became a profession requiring not only active involvement but also participation to the show offered by him, thus having a large social area. Purpose. Emphasizing the importance of sport as a primary approach of social integration for people with mental disabilities. Methods. We analyzed the specialized literature using bibliographic study and we identified a total of 23 references from which we selected a number of 12 bibliographic materials that were representative to bring an additional argument to the importance of sport as a primary approach of social integration of persons with mental disabilities. In terms of form documents were consulted books and journals, various graphic and electronic information sources (internet. Results. Bibliographic references cited support the idea of the importance of social integration of people with mental disabilities through sports and they are addressing different aspects that together provide an overview of the complexity of this process, emphasizing the necessity to develop the right environment, both in terms of material and human resources, to achieve this goal in optimal conditions. Discussions. Scientific research results and practical experience have shown the importance of exercise practice in general, and sport, especially for people with disabilities, which leads to the idea that the state, society must give more importance to the role of sport in his social policy and strategy regarding the protection of persons with disabilities.

 10. Samskabelse- et socialt og pædagogisk dannelsesbegreb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dybdahl, Frederikke; Føns, Hanne

  2016-01-01

  begreberne socialt entreprenørskab og socialøkonomisk virksomhed ind i en historisk kontekst, hvorefter vores teoretiske afsæt for samskabelse beskrives og sammenstilles med empowerment, medborgerskab og deltagelse som dannelsesideal. Afslutningsvis beskrives, hvordan samskabelse kan praktiseres, og hvilke...

 11. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 12. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 13. [Determinants of social participation and social inclusion of people with severe mental illness].

  Science.gov (United States)

  Schützwohl, Matthias

  2017-03-01

  Individuals with mental disorders are known to be socially excluded so that improving social inclusion has become a major goal of healthcare provision. However, empirical research on specific determinants of social inclusion is rather scarce. A cross-sectional survey of adults with a severe mental illness (n =70) was conducted using a measure of participation and social inclusion for individuals with a chronic mental disorder (F-INK). Univariate and multivariate regression analyses were conducted to identify determinants of social participation and social inclusion. Social participation increased with the number of friends and was, independently thereof, higher in adults living independently than in adults living in supported housing arrangements. The level of social inclusion was higher in those cohabitating and increased with duration of illness. Findings on social participation indicate the need for a re-organization of community-based supported housing arrangements, and, with respect to existing settings, an amendment of present conditions. To promote social inclusion, measures to prime a feeling of ongoing social affiliation should be taken during the first years of psychiatric illness.

 14. Social capital and common mental disorder: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Ehsan, Annahita M; De Silva, Mary J

  2015-10-01

  This study aims to systematically review all published quantitative studies examining the direct association between social capital and common mental disorders (CMD). Social capital has potential value for the promotion and prevention of CMD. The association between different types of social capital (individual cognitive and structural, and ecological cognitive and structural) and CMD must be explored to obtain conclusive evidence regarding the association, and to ascertain a direction of causality. 10 electronic databases were searched to find studies examining the association between social capital and CMD published before July 2014. The effect estimates and sample sizes for each type of social capital were separately analysed for cross-sectional and cohort studies. From 1857 studies retrieved, 39 were selected for inclusion: 31 cross-sectional and 8 cohort studies. 39 effect estimates were found for individual level cognitive, 31 for individual level structural, 9 for ecological level cognitive and 11 for ecological level structural social capital. This review provides evidence that individual cognitive social capital is protective against developing CMD. Ecological cognitive social capital is also associated with reduced risk of CMD, though the included studies were cross-sectional. For structural social capital there was overall no association at either the individual or ecological levels. Two cross-sectional studies found that in low-income settings, a mother's participation in civic activities is associated with an increased risk of CMD. There is now sufficient evidence to design and evaluate individual and ecological cognitive social capital interventions to promote mental well-being and prevent CMD. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://group.bmj.com/group/rights-licensing/permissions.

 15. Social media, help or hindrance: what role does social media play in young people's mental health?

  Science.gov (United States)

  Lloyd, Alfie

  2014-11-01

  Social media is a huge force in the lives of young people with wide ranging effects on their development; given the importance of adolescence in the genesis of mental illness, social media is a factor in the mental health of young people. Despite the role that social media obviously plays in the development of mental illness, little research has been done into the impact that social media has on in the mental illness of young people. In general, what research there is points towards social media having a large impact on young people in both positive and negative ways. In particular, certain studies show a greater incidence and severity of bullying online compared to offline which may contribute to the development of depression. This contrasts with the positive impact that social media seems to have for young people in minority groups (ethnic minorities and those with chronic disease or disability) by allowing them to connect with others who live similar lives despite geographical separation. This acts as a positive influence in these people's lives though a direct link to mental illness was not shown. Overall, several important issues are raised: firstly, the lack of research that has been conducted in the area; secondly, the gulf that exists between the generation of younger, 'digital native' generations and the older generations who are not as engaged with social media; and finally, the huge potential that exists for the use of social media as a protective influence for adolescents. With proper engagement, policy makers and health professionals could use social media to connect with young people on issues like mental health.

 16. Motivation og refleksion i e-learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver; Thisted, Anni

  2009-01-01

  , spilelementer (serious gaming) og opslugthed (flow) og dermed et grundlag for at stimulere refleksion og motivation. Målet med artiklen er at give inspiration til praktikere, som udvikler e-learning til individuelt brug, og som ønsker at gøre e-learning engagerende og motiverende og samtidig opnå væsentlig...... læringsdybde.   Artiklen giver en introduktion til udvalgte teoretikere, som arbejder med motivation og opslugthed og er krydret med eksempler fra en undersøgelse af en individuel e-learning-applikation fra den finansielle sektor, som understøtter social stimulation. Applikationen er udviklet med henblik på...

 17. At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2013-01-01

  de rumlige omgivelser er relevant, fordi læring i praksis i højeste grad foregår i fysiske, arkitektoniske rammer med specifikke sociale spilleregler for, hvad man gør og ikke gør i et konferencerum, en sygestue eller i patientens eget hjem. Arkitektur er således materielt og kropsligt nærværende...... læremester, og rumlige omgivelser involverer også magtrelationer,som hvem der besidder hvilke lokaliteter og artefakter og hvem, der ikke gør det. Dette kapitel angår relationer mellem mennesker og fysiske omgivelser, og det er hensigten at gøre rede for både enkle og komplekse forhold. I den forbindelse vil...

 18. At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2013-01-01

  de rumlige omgivelser er relevant, fordi læring i praksis i højeste grad foregår i fysiske, arkitektoniske rammer med specifikke sociale spilleregler for, hvad man gør og ikke gør i et konferencerum, en sygestue eller i patientens eget hjem. Arkitektur er således materielt og kropsligt nærværende...... læremester, og rumlige omgivelser involverer også magtrelationer,som hvem der besidder hvilke lokaliteter og artefakter og hvem, der ikke gør det. Dette kapitel angår relationer mellem mennesker og fysiske omgivelser, og det er hensigten at gøre rede for både enkle og komplekse forhold. I den forbindelse vil...

 19. Individualitet og civilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  Afhandlingen fremstiller den moderne vestlige opfattelse af individualitet. Afhandlingen bygger på filosofi, mentalitetshistorie, historie og samfundsteori og det videnskabsteoretiske grundlag udgøres af den kritiske teori og den såkaldte civilisationskritik. Renæssancehumanismen, oplysningstrsad......, oplysningstrsaditionen og marxismen analyseres i forhold til behov og individualtet. Barndommens, moderkærlighedens og seksualitetens historie inddrages og analyseres, og der indskydes aktuelle perspektiveringer via Foucaults position og Ernst Blochs do....

 20. Sprog og identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2015-01-01

  Forholdet mellem sprog og identitet kan efter Berger & Luckmann bedst beskrives som en dialektisk proces af tre strømme: Sproget (ytringen) er et menneskeligt produkt. Sproget (systemet) er en objektiv realitet. Mennesket er et sprogligt produkt. Den sociale orden er ikke en del af tingenes natur...

 1. Facebook og privatliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jøren Ullits Olai

  2015-01-01

  Hvornår har vi privatliv på de sociale medier? Kan journalister frit anvende informationer fra åbne profiler på nettet, herunder personfølsomme oplysninger? Hvad hvis profilen er lukket? Betyder det, at oplysningerne ikke må anvendes, fordi de er private? Og hvis det er tilfældet, er profilen så ...

 2. Mental health priorities in Iranian women: overview of social determinants of mental health.

  Science.gov (United States)

  Eftekhari, Monir Baradaran; Forouzan, Ameneh Setareh; Mirabzadeh, Arash; Sajadi, Homeira; Dejman, Masoumeh; Rafiee, Hasan; Golmakan, Mohammad Mahdi

  2014-10-01

  Mental health is an essential component for positive adaptation that enables people to cope with adversity to achieve their full potential and humanity. In this study, using a community based approach, the social determinants of mental health in Iranian women were extracted; and in addition, priority setting for interventional programs according to analytical framework of WHO was implemented. This study was a community based participatory research (CBPR) in district 22 of Tehran (Iran). The target group was married females with age range of 18-65 years. In this study, mental health priorities were extracted by qualitative methods according to Essential National Health Research model (ENHR) and the analytical framework of WHO. Data analysis was done based on content analysis by the open code 3.6 software. In the quantitative phase, according to secondary data, 1144 individuals (560 females and 584 males) were selected, of whom 41 percent had impaired mental health based on General Health Questionnaire (GHQ) (P<0.05). According to the qualitative phase, the first mental health priority in socioeconomic level was lack of insurance for unattended families, it was unemployment in differential exposure level and it was lack of knowledge and skills related to dealing with stress in the differential vulnerability level; in differential outcome and consequence levels, the priorities were lack of free counseling centers in the study area and lack of facilities for mental health rehabilitation. Providing training courses to improve the skills to deal with stress is considered one of the most important interventions for mental health promotion in women.

 3. Mental health priorities in Iranian women: overview of social determinants of mental health.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monir Baradaran Eftekhari

  2014-12-01

  Full Text Available Mental health is an essential component for positive adaptation that enables people to cope with adversity to achieve their full potential and humanity. In this study, using a community based approach, the social determinants of mental health in Iranian women were extracted; and in addition, priority setting for interventional programs according to analytical framework of WHO was implemented.This study was a community based participatory research (CBPR in district 22 of Tehran (Iran. The target group was married females with age range of 18-65 years. In this study, mental health priorities were extracted by qualitative methods according to Essential National Health Research model (ENHR and the analytical framework of WHO. Data analysis was done based on content analysis by the open code 3.6 software.In the quantitative phase, according to secondary data, 1144 individuals (560 females and 584 males were selected, of whom 41 percent had impaired mental health based on General Health Questionnaire (GHQ (P<0.05. According to the qualitative phase, the first mental health priority in socioeconomic level was lack of insurance for unattended families, it was unemployment in differential exposure level and it was lack of knowledge and skills related to dealing with stress in the differential vulnerability level; in differential outcome and consequence levels, the priorities were lack of free counseling centers in the study area and lack of facilities for mental health rehabilitation.Providing training courses to improve the skills to deal with stress is considered one of the most important interventions for mental health promotion in women.

 4. Underholdning, emotioner og personlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Vetner, Mikael

  2008-01-01

  Underholdning er mere end adspredelse og alt andet end tidsfordriv. Mennesker er motiverede for at lade sig underholde, fordi underholdning rummer kvaliteter, der er af væsentlig betydning for deres fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Ved at identificere disse oplevelseskvaliteter vil...... motivation i vid udstrækning er begrundet i personlighedsmæssige forhold, der får individer til at foretrække bestemte oplevelseskvaliteter frem for andre. Denne redegørelse munder ud i en psykografisk segmenteringsmodel, som artiklen for det tredje søger at beskrive forskelle i underholdningspræferencer ud...

 5. Psychosocial Mechanisms Linking the Social Environment to Mental Health in African Americans.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Scherezade K Mama

  Full Text Available Resource-poor social environments predict poor health, but the mechanisms and processes linking the social environment to psychological health and well-being remain unclear. This study explored psychosocial mediators of the association between the social environment and mental health in African American adults. African American men and women (n = 1467 completed questionnaires on the social environment, psychosocial factors (stress, depressive symptoms, and racial discrimination, and mental health. Multiple-mediator models were used to assess direct and indirect effects of the social environment on mental health. Low social status in the community (p < .001 and U.S. (p < .001 and low social support (p < .001 were associated with poor mental health. Psychosocial factors significantly jointly mediated the relationship between the social environment and mental health in multiple-mediator models. Low social status and social support were associated with greater perceived stress, depressive symptoms, and perceived racial discrimination, which were associated with poor mental health. Results suggest the relationship between the social environment and mental health is mediated by psychosocial factors and revealed potential mechanisms through which social status and social support influence the mental health of African American men and women. Findings from this study provide insight into the differential effects of stress, depression and discrimination on mental health. Ecological approaches that aim to improve the social environment and psychosocial mediators may enhance health-related quality of life and reduce health disparities in African Americans.

 6. Handicap og ligebehandling i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Bengtsson, Steen; Olsen, Leif

  Handicap er et af de områder, hvor den sociale indsats har været stigende gennem mange år. Flere forskellige professionsgrupper, som socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter arbejder med området, og derfor er der behov for, at de fagprofessionelle – både igennem deres...... uddannelsesforløb og efterfølgende – opnår viden om emnet handicap og ligebehandling. Med denne antologi sætter vi fokus på ligebehandling. Undersøgelser har vist, at kun få af de offentligt ansatte, der har ansvaret for indsatsen i forhold til handicap, har viden om dansk handicappolitik og dens principper....

 7. Islam og Islamisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Jørgen Bæk

  2010-01-01

  En præsentation og en kritik af nyere international forskning i islam og islamisme Udgivelsesdato: Februar......En præsentation og en kritik af nyere international forskning i islam og islamisme Udgivelsesdato: Februar...

 8. Mental and Behavioral Symptoms of Person's with Asperger's Syndrome: Relationships with Social Isolation and Handicaps

  Science.gov (United States)

  Tani, Masayuki; Kanai, Chieko; Ota, Haruhisa; Yamada, Takashi; Watanabe, Hiromi; Yokoi, Hideki; Takayama, Yuko; Ono, Taisei; Hashimoto, Ryuichiro; Kato, Nobumasa; Iwanami, Akira

  2012-01-01

  People with Asperger's syndrome (AS) experience mental comorbidities, and behavioral symptoms that can deepen social isolation and handicaps. We compared the frequency of mental and behavioral symptoms, motor abnormality, and life history between adults with AS and those with no mental disorders but with disturbance of social functions and…

 9. School Social Work with Students with Mental Health Problems: Examining Different Practice Approaches

  Science.gov (United States)

  McManama O'Brien, Kimberly H.; Berzin, Stephanie C.; Kelly, Michael S.; Frey, Andy J.; Alvarez, Michelle E.; Shaffer, Gary L.

  2011-01-01

  School social workers frequently serve as the primary mental health providers to youths with mental health problems. Although school social workers play a primary role in care, many students also receive outside counseling services. Previous research has not examined whether practice approaches differ when considering mental health practice with…

 10. Promover la salud mental con mujeres chilenas en desventaja social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Soledad Rivera

  2004-01-01

  Full Text Available Se descrive una parte de la experiencia del proyecto Chileno/Canadiense: “Promover la salud mental de las mujeres chilenas en desventaja social: Los Secretos de Maruja”. Se describen los objetivos, las etapas del proceso, de intervención y los resultados de las evaluaciones preliminares. Con la participación de las mujeres usuárias de los centros de salud, profesionales y autoridades de la comuna de La Pintana, se construyó, aplicó y evaluó un proyecto de intervención para apoyar a las mujeres en la toma de decisiones que favorezcan su salud mental personal, familiar y social. La intervención contempló el diseño, producción, distribución y evaluación de 12 folletos educativos tipo calendarios, cada uno respecto a tres temas de salud mental identificados por las mismas mujeres: Identidad y autoestima, Vínculo y Comunicación y Autocuidado. Además se involucró a las enfermeras que trabajan en los Centros de Salud, quienes incorporaron esta estrategia a la atención de salud habitual y evaluaron su impacto en la identidad, autonomía profesional y en la mejoría de la calidad del cuidado

 11. Neurobiological correlates of social conformity and independence during mental rotation.

  Science.gov (United States)

  Berns, Gregory S; Chappelow, Jonathan; Zink, Caroline F; Pagnoni, Giuseppe; Martin-Skurski, Megan E; Richards, Jim

  2005-08-01

  When individual judgment conflicts with a group, the individual will often conform his judgment to that of the group. Conformity might arise at an executive level of decision making, or it might arise because the social setting alters the individual's perception of the world. We used functional magnetic resonance imaging and a task of mental rotation in the context of peer pressure to investigate the neural basis of individualistic and conforming behavior in the face of wrong information. Conformity was associated with functional changes in an occipital-parietal network, especially when the wrong information originated from other people. Independence was associated with increased amygdala and caudate activity, findings consistent with the assumptions of social norm theory about the behavioral saliency of standing alone. These findings provide the first biological evidence for the involvement of perceptual and emotional processes during social conformity.

 12. Big and mighty: preverbal infants mentally represent social dominance.

  Science.gov (United States)

  Thomsen, Lotte; Frankenhuis, Willem E; Ingold-Smith, McCaila; Carey, Susan

  2011-01-28

  Human infants face the formidable challenge of learning the structure of their social environment. Previous research indicates that infants have early-developing representations of intentional agents, and of cooperative social interactions, that help meet that challenge. Here we report five studies with 144 infant participants showing that 10- to 13-month-old, but not 8-month-old, infants recognize when two novel agents have conflicting goals, and that they use the agents' relative size to predict the outcome of the very first dominance contests between them. These results suggest that preverbal infants mentally represent social dominance and use a cue that covaries with it phylogenetically, and marks it metaphorically across human cultures and languages, to predict which of two agents is likely to prevail in a conflict of goals.

 13. Professionel kompetence og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Karen Marie

  Specialet behandler forholdet mellem professionel kompetence og uddannelse gennem en undersøgelse og diskussion af teorier og forskning om professionsbegrebet i sociologien historisk og aktuelt, bl.a. Talcott Parsons, MaxWeber og Thomas Mathiesen, og diskuterer forskellige forståelser af...

 14. Sproglig Metode og Analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  le Fevre Jakobsen, Bjarne

  Publikationen indeholder øvematerialer, tekster, powerpointpræsentationer og handouts til undervisningsfaget Sproglig Metode og Analyse på BA og tilvalg i Dansk/Nordisk 2010-2011......Publikationen indeholder øvematerialer, tekster, powerpointpræsentationer og handouts til undervisningsfaget Sproglig Metode og Analyse på BA og tilvalg i Dansk/Nordisk 2010-2011...

 15. Skibskonstruktionselementer og deres geometri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Stig Sune

  1997-01-01

  Udfoldninger og sande størrelser af forskellige konstruktionselementer (Langspanter, stringere, dragere, webspanter og dækselementer) samt deres indbyrdes vinkler og vinkel med skibsklædningen.......Udfoldninger og sande størrelser af forskellige konstruktionselementer (Langspanter, stringere, dragere, webspanter og dækselementer) samt deres indbyrdes vinkler og vinkel med skibsklædningen....

 16. Videnarbejde og stress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke; Sørensen, Ole Henning

  . Videnarbejde kan for den enkelte være vejen til selvrealisering og begejstring, men rummer også i sig kimen til stress og udbrændthed. Og det er netop i spændingsfeltet - i kampen - mellem begejstring og belastning, at bogen ser stress i det moderne arbejdsliv, som en uoverensstemmelse mellem ydre krav og...

 17. Om kategorisering og symbolsk magtudøvelse i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie Kolonda; Moesby-Jensen, Tommy

  2016-01-01

  Social workers often use the term resourceful about a certain group of parents to children with neuro-psychiatric diagnoses, e.g. autism spectrum disorder and ADHD. This paper discusses the consequences of this sort of stereotyping/categorization with particular regard to the collaboration between...... these parents and the social workers as they meet in the social services system, when the parents apply for help for their children. Drawing upon Pierre Bourdieu, it is suggested that the categorization resourceful is not only overly simplistic and a myth, but is straight out misguiding and complicates...

 18. Om kategorisering og symbolskmagtudøvelse i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie K.; Moesby-Jensen, Tommy

  2016-01-01

  Social workers often use the term resourceful about a certain group of parents to children with neuro-psychiatric diagnoses, e.g. autism spectrum disorder and ADHD. This paper discusses the consequences of this sort of stereotyping/categorization with particular regard to the collaboration between...... these parents and the social workers as they meet in the social services system, when the parents apply for help for their children. Drawing upon Pierre Bourdieu, it is suggested that the categorization resourceful is not only overly simplistic and a myth, but is straight out misguiding and complicates...

 19. Om kategorisering og symbolskmagtudøvelse i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie K.; Moesby-Jensen, Tommy

  2016-01-01

  the interaction – in fact it represents an act of symbolic power. Based upon a six months long sociological field-work study it is shown, that even though social workers seem to acknowledge the difficult and grueling life-situation of the parents, they are first and foremost perceived as resourceful......Social workers often use the term resourceful about a certain group of parents to children with neuro-psychiatric diagnoses, e.g. autism spectrum disorder and ADHD. This paper discusses the consequences of this sort of stereotyping/categorization with particular regard to the collaboration between...... these parents and the social workers as they meet in the social services system, when the parents apply for help for their children. Drawing upon Pierre Bourdieu, it is suggested that the categorization resourceful is not only overly simplistic and a myth, but is straight out misguiding and complicates...

 20. Om kategorisering og symbolsk magtudøvelse i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie Kolonda; Moesby-Jensen, Tommy

  2016-01-01

  and knowledgeable but hence also as annoying, insufferable, demanding and basically unjustified, even though they have obvious legal rights. Parents and social workers alike described the collaboration as being conflictual and a struggle and the complex power-relations are discussed in the light of Bourdieu......Social workers often use the term resourceful about a certain group of parents to children with neuro-psychiatric diagnoses, e.g. autism spectrum disorder and ADHD. This paper discusses the consequences of this sort of stereotyping/categorization with particular regard to the collaboration between...... these parents and the social workers as they meet in the social services system, when the parents apply for help for their children. Drawing upon Pierre Bourdieu, it is suggested that the categorization resourceful is not only overly simplistic and a myth, but is straight out misguiding and complicates...

 1. Stigma: The relevance of social contact in mental disorder.

  Science.gov (United States)

  Frías, Víctor M; Fortuny, Joan R; Guzmán, Sergio; Santamaría, Pilar; Martínez, Montserrat; Pérez, Víctor

  2017-06-23

  The stigma associated with mental illness is a health problem, discriminating and limiting the opportunities for sufferers. Social contact with people suffering a mental disorder is a strategy used to produce changes in population stereotypes. The aim of the study was to examine differences in the level of stigma in samples with social contact and the general population. The study included two experiments. The first (n=42) included players in an open football league who played in a team with players with schizophrenia. In the second included, a sample without known contact (n=62) and a sample with contact (n=100) were compared. The evaluation tool used was AQ-27, Spanish version (AQ-27-E). The mean difference between the two samples of each of the 9 subscales was analyzed. In the first experiment, all the subscales had lower scores in post-contact than in pre-contact, except for responsibility. The two subscales that showed significant differences were duress (t=6.057, p=.000) and Pity (t=3.661, p=.001). In the second experiment, seven subscales showed a significance level (p=<.05). Segregation and responsibility and did not. It is observed that the social contact made in daily situations can have a positive impact on the reduction of stigma. This can help to promote equality of opportunity. Copyright © 2017 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 2. Measuring mental illness stigma with diminished social desirability effects.

  Science.gov (United States)

  Michaels, Patrick J; Corrigan, Patrick W

  2013-06-01

  For persons with mental illness, stigma diminishes employment and independent living opportunities as well as participation in psychiatric care. Public stigma interventions have sought to ameliorate these consequences. Evaluation of anti-stigma programs' impact is typically accomplished with self-report questionnaires. However, cultural mores encourage endorsement of answers that are socially preferred rather than one's true belief. This problem, social desirability, has been circumvented through development of faux knowledge tests (KTs) (i.e., Error-Choice Tests); written to assess prejudice. Our KT uses error-choice test methodology to assess stigmatizing attitudes. Test content was derived from review of typical KTs for façade reinforcement. Answer endorsement suggests bias or stigma; such determinations were based on the empirical literature. KT psychometrics were examined in samples of college students, community members and mental health providers and consumers. Test-retest reliability ranged from fair (0.50) to good (0.70). Construct validity analyses of public stigma indicated a positive relationship with the Attribution Questionnaire and inverse relationships with Self-Determination and Empowerment Scales. No significant relationships were observed with self-stigma measures (recovery, empowerment). This psychometric evaluation study suggests that a self-administered questionnaire may circumvent social desirability and have merit as a stigma measurement tool.

 3. Mental health effects from radiological accidents and their social management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brenot, J.; Charron, S.; Verger, P. [Institute for Protection and Nuclear Safety, Fontenay-aux-Roses Cedex (France)

  2000-05-01

  Mental health effects resulting from exposure to radiation have been identified principally in the context of large radiological accidents. They cover an extended scope of manifestations in relation with the notion of stress: increase of some hormones, modifications in mental concentration, symptoms of anxiety and depression, psycho-somatic diseases, deviation behaviours, and, on the long term, a possible post-traumatic stress disorder (PTSD). The main results come from the Three Mile Island, Goiania, and Chernobyl accidents and several modifying factors have been identified. Considering those facts, diverse social responses can be brought to reduce the detriment to affected individuals and communities. Medical treatments are necessary for persons who suffer from pathological diseases. In most cases, a structured public health follow-up is required to establish the seriousness of the health problems, to forecast the extent of medical and psychological assistance, and to inform people who express fears and worries. Social assistance is always valuable under various forms: financial compensations, preferential medical care, and particular advantages concerning working and living conditions. If this social assistance is necessary and helpful, it also induces a loss in personal adjustment capability and initiative capacity. To overcome those negative impacts, some guidelines to authorities' action can be set up. But the best approach, not excluding the previous ones, remains problem solving at the local level through community responsibilization; some instructive examples come from the Chernobyl experience. (author)

 4. Social support and recovery in people with serious mental illnesses.

  Science.gov (United States)

  Corrigan, Patrick W; Phelan, Sean M

  2004-12-01

  This study examines the relationship between objective and subjective measures of social support with recovery from serious mental illness; recovery has been described as both an outcome state and an ongoing process. One hundred and seventy six people with serious mental illness completed the Recovery Assessment Scale, a process measure of recovery that assessed, among other factors, personal confidence, goal orientation, and non-domination by symptoms. They also were administered the Brief Psychiatric Rating Scale, a semi-structured interview that assesses psychiatric symptom and represents recovery as an outcome. Finally, research participants completed the Social Network Scale, which assessed size of the overall network plus such important subnetworks as family, friends, and health professionals. The SNS also provided measures of the perceived satisfaction with, mutuality in, and obligation towards individuals in their support network. Results showed people with larger overall network size and more network satisfaction were likely to report higher factors on the Recovery Assessment Scale. For the most part, network size and satisfaction was not significantly associated with psychiatric symptoms. Implications of these findings for better understanding the association between social support and recovery are discussed.

 5. Teologi og samfundsstudier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bo Kristian

  2012-01-01

  This review deals with three differing studies on the relation between religion and social formation. The focus of Frenkel and Lev’s Charity and Giving in Monotheistic Religions is on Islam, Judaism and Christianity in antique and medieval cultures, arguing that the monotheistic religions virtually...... agree in their understanding of charity and almsgiving. Berger, Davie and Fokas’ Religious America, secular Europe? offers a profound analysis of the relation between religion and modernity in contemporary society. I himlen således også på jorden? (On Earth as in Heaven?) by Hansen, Petersen og Petersen...... (eds.) examines the claim of a tight connection between Lutheranism and the Nordic welfare state. All three volumes deal with the social doctrine inherent in religion, but it is argued that, at least when it comes to the Lutheran tradition, theology cannot be seen as just having a social doctrine...

 6. Partnership in mental health and child welfare: social work responses to children living with parental mental illness.

  Science.gov (United States)

  Sheehan, Rosemary

  2004-01-01

  Mental illness is an issue for a number of families reported to child protection agencies. Parents with mental health problems are more vulnerable, as are their children, to having parenting and child welfare concerns. A recent study undertaken in the Melbourne Children's Court (Victoria, Australia) found that the children of parents with mental health problems comprised just under thirty percent of all new child protection applications brought to the Court and referred to alternative dispute resolution, during the first half of 1998. This paper reports on the study findings, which are drawn from a descriptive survey of 228 Pre-Hearing Conferences. A data collection schedule was completed for each case, gathering information about the child welfare concerns, the parents' problems, including mental health problems, and the contribution by mental health professionals to resolving child welfare concerns. The study found that the lack of involvement by mental health social workers in the child protection system meant the Children's Court was given little appreciation of either a child's emotional or a parent's mental health functioning. The lack of effective cooperation between the adult mental health and child protection services also meant decisions made about these children were made without full information about the needs and the likely outcomes for these children and their parents. This lack of interagency cooperation between mental health social work and child welfare also emerged in the findings of the Icarus project, a cross-national project, led by Brunel University, in England. This project compared the views and responses of mental health and child welfare social workers to the dependent children of mentally ill parents, when there were child protection concerns. It is proposed that adult mental health social workers involve themselves in the assessment of, and interventions in, child welfare cases when appropriate, and share essential information about

 7. Internettet som personaliseret og socialt medie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2010-10-01

  Spørgsmålet, som artiklen vil stille er, hvordan internettet kan fungere som vidensmedie. Hvad er potentialerne i internettet til at formidle og konstruere viden, og hvilke karakteristiske egenskaber har internettet som vidensmedie? Artiklen argumenterer for, at nye former for vidensdeling og vidensformidling kan opstå gennem personaliserede og sociale medier. Målet at identificere en række centrale egenskaber ved internettet i egenskab af personaliseret og socialt vidensmedie. Samtidig vil artiklen diskutere, hvordan internettet som vidensmedie muliggør, at uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner kan udvide deres virke ud over deres fysiske rammer og deres hjemmesider. Artiklen afsluttes med en diskussion, der har til hensigt at pege i retning af, hvordan institutioner kan anvende digitale vidensmedier.

 8. Typologies of Social Support and Associations with Mental Health Outcomes Among LGBT Youth

  OpenAIRE

  McConnell, Elizabeth A; Birkett, Michelle A.; Mustanski, Brian

  2015-01-01

  Purpose: Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) youth show increased risk for a number of negative mental health outcomes, which research has linked to minority stressors such as victimization. Further, social support promotes positive mental health outcomes for LGBT youth, and different sources of social support show differential relationships with mental health outcomes. However, little is known about how combinations of different sources of support impact mental health.

 9. Social Security And Mental Illness: Reducing Disability With Supported Employment

  Science.gov (United States)

  Drake, Robert E.; Skinner, Jonathan S.; Bond, Gary R.; Goldman, Howard H.

  2010-01-01

  Social Security Administration disability programs are expensive, growing, and headed toward bankruptcy. People with psychiatric disabilities now constitute the largest and most rapidly expanding subgroup of program beneficiaries. Evidence-based supported employment is a well-defined, rigorously tested service model that helps people with psychiatric disabilities obtain and succeed in competitive employment. Providing evidence-based supported employment and mental health services to this population could reduce the growing rates of disability and enable those already disabled to contribute positively to the workforce and to their own welfare, at little or no cost (and, depending on assumptions, a possible savings) to the government. PMID:19414885

 10. Social ulighed i incidens og overlevelse efter kraeft i Danmark--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalton, Susanne Oksbjerg; Schüz, Joachim; Engholm, Gerda;

  2010-01-01

  This register-based study describes social variations in cancer incidence and survival in 3.22 million Danish residents born 1925-1973 and aged >or= 30 years. We followed up for cancer incidence in 1994-2003 and for survival in 1994-2006, yielding 147,973 cancers. The incidence increased with low...... education and income, especially for tobacco- and other lifestyle-related cancers. Social inequality in the prognosis of most cancers was observed, with poorer relative survival related to fewer advantages, often most pronounced in the first year after diagnosis.......This register-based study describes social variations in cancer incidence and survival in 3.22 million Danish residents born 1925-1973 and aged >or= 30 years. We followed up for cancer incidence in 1994-2003 and for survival in 1994-2006, yielding 147,973 cancers. The incidence increased with lower...

 11. Exploring mental-state reasoning as a social-cognitive mechanism for social loafing in children.

  Science.gov (United States)

  Thompson, Bruce; Thornton, Bill

  2007-04-01

  The authors explored mental-state reasoning ability among 72 preschoolers (ages 3-5 years) as a possible developmental mechanism for the well-known social loafing effect: diminished individual effort in a collaborative task. The authors expected that older children would outperform young children on standard mental-state reasoning tests and that they would display greater social loafing than younger children. In addition, we hypothesized that the ability to infer the mental states of others would be predictive of social loafing, but that the ability to reason about one's own knowledge would not. The authors gave children three standard false-belief tasks and participated in a within-subjects balloon inflation task that they performed both individually and as part of a group. Results indicated that 3-year-olds performed significantly below older preschoolers on mental-state reasoning tasks. Only 4- and 5-year-olds displayed diminished individual effort. Multiple regression analysis indicated that only the ability to reason about others' false beliefs accounted for a significant amount of variance in social loafing; age (in months) and own false-belief reasoning did not. The authors discussed theoretical and pedagogical implications.

 12. Social Tie Characteristics and Psychiatric Rehabilitation Outcomes among Adults with Serious Mental Illness

  Science.gov (United States)

  Chou, Chih-Chin; Chronister, Julie Ann

  2012-01-01

  Social support has achieved national attention as a key component of the mental health recovery paradigm for persons with serious mental illness (SMI). The aim of this study was to investigate the amount of variance accounted for by four social tie characteristics (social network orientation, emotional support, tangible support, and negative…

 13. Trends of Empirical Research in South Korean Mental Health Social Work

  Science.gov (United States)

  Song, In Han; Lee, Eun Jung

  2017-01-01

  Since the introduction of evidence-based practice in South Korea, it has gained significant attention for its potential to promote the efficacy of social work services and to integrate knowledge and practice in mental health social work. In order to see how empirical research in South Korean mental health social work has changed, we examined…

 14. Mathematically gifted adolescents have deficiencies in social valuation and mentalization.

  Science.gov (United States)

  Yun, Kyongsik; Chung, Dongil; Jang, Bosun; Kim, Jin Ho; Jeong, Jaeseung

  2011-04-04

  Many mathematically gifted adolescents are characterized as being indolent, underachieving and unsuccessful despite their high cognitive ability. This is often due to difficulties with social and emotional development. However, research on social and emotional interactions in gifted adolescents has been limited. The purpose of this study was to observe differences in complex social strategic behaviors between gifted and average adolescents of the same age using the repeated Ultimatum Game. Twenty-two gifted adolescents and 24 average adolescents participated in the Ultimatum Game. Two adolescents participate in the game, one as a proposer and the other as a responder. Because of its simplicity, the Ultimatum Game is an apt tool for investigating complex human emotional and cognitive decision-making in an empirical setting. We observed strategic but socially impaired offers from gifted proposers and lower acceptance rates from gifted responders, resulting in lower total earnings in the Ultimatum Game. Thus, our results indicate that mathematically gifted adolescents have deficiencies in social valuation and mentalization.

 15. Mathematically gifted adolescents have deficiencies in social valuation and mentalization.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kyongsik Yun

  Full Text Available Many mathematically gifted adolescents are characterized as being indolent, underachieving and unsuccessful despite their high cognitive ability. This is often due to difficulties with social and emotional development. However, research on social and emotional interactions in gifted adolescents has been limited. The purpose of this study was to observe differences in complex social strategic behaviors between gifted and average adolescents of the same age using the repeated Ultimatum Game. Twenty-two gifted adolescents and 24 average adolescents participated in the Ultimatum Game. Two adolescents participate in the game, one as a proposer and the other as a responder. Because of its simplicity, the Ultimatum Game is an apt tool for investigating complex human emotional and cognitive decision-making in an empirical setting. We observed strategic but socially impaired offers from gifted proposers and lower acceptance rates from gifted responders, resulting in lower total earnings in the Ultimatum Game. Thus, our results indicate that mathematically gifted adolescents have deficiencies in social valuation and mentalization.

 16. Det arvede og det erhvervede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkkjær, Ulf

  2012-01-01

  . Der redegøres for forskellige tilgange til at undersøge samfundets klasser og/eller lag og dermed forskellige svar på spørgsmål om grundlaget for opdelinger. Sidste del af kapitlet diskuterer spørgsmålet om social mobilitet - det vil sige ændring i en persons, en families eller en slægts...

 17. Fremtidsrettede kompetencer og didaktisk design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin Tweddell; Sørensen, Birgitte Holm

  2011-01-01

  Forskningsprojekter der udforsker sociale praktikker over lang tid, både indfanger og påvirkes af samfundsmæssige forandringer. Det betyder at forskningen foregår i en flydende kontekst og at nye forskningsspørgsmål nødvendigvis dukker op i løbet af projektets livscyklus. I løbet af nærværende st...

 18. Sociale og sundhedsmaessige uligheder i et område med almennyttigt boligbyggeri i Odense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bælum, Jesper; Lander, F; Viskum, B

  1991-01-01

  . The vaccination coverage was found to be lower in the socially stressed district and lower among immigrant children. More unvaccinated children were observed among children of mothers who received public assistance and of single parents. Hospital admissions on account of diagnoses due to infection were thrice...

 19. Kronisk obstruktiv lungesygdom fører til stort forbrug af sundhedsudgifter og sociale udgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Martin Bach; Fenger-Grøn, Morten; Fonager, Kirsten

  2013-01-01

  a cohort study performed in Denmark during 2004-2006 were linked with national register data that identified the costs of social benefits and health-care services. The cohort comprised 546 participants with COPD (forced expiratory volume in the first sec. (FEV1)/forced vital capacity (FVC) ratio ... Insurance Foundation. TRIAL REGISTRATION: not relevant....

 20. Sociale og sundhedsmaessige uligheder i et område med almennyttigt boligbyggeri i Odense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bælum, Jesper; Lander, F; Viskum, B

  1991-01-01

  . The vaccination coverage was found to be lower in the socially stressed district and lower among immigrant children. More unvaccinated children were observed among children of mothers who received public assistance and of single parents. Hospital admissions on account of diagnoses due to infection were thrice...

 1. Content analysis of neurodegenerative and mental diseases social groups.

  Science.gov (United States)

  Martínez-Pérez, Borja; de la Torre-Díez, Isabel; Bargiela-Flórez, Beatriz; López-Coronado, Miguel; Rodrigues, Joel J P C

  2015-12-01

  This article aims to characterize the different types of Facebook and Twitter groups for different mental diseases, their purposes, and their functions. We focused the search on depressive disorders, dementia, and Alzheimer's and Parkinson's diseases and examined the Facebook (www.facebook.com) and Twitter (www.twitter.com) groups. We used four assessment criteria: (1) purpose, (2) type of creator, (3) telehealth content, and (4) free-text responses in surveys and interviews. We observed a total of 357 Parkinson groups, 325 dementia groups, 853 Alzheimer groups, and 1127 depression groups on Facebook and Twitter. Moreover, we analyze the responses provided by different users. The survey and interview responses showed that many people were interested in using social networks to support and help in the fight against these diseases. The results indicate that social networks are acceptable by users in terms of simplicity and utility. People use them for finding support, information, self-help, advocacy and awareness, and for collecting funds.

 2. Does school social capital modify socioeconomic inequality in mental health?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Line; Koushede, Vibeke; Vinther-Larsen, Mathilde

  2015-01-01

  . In school classes characterised by high and moderate trust, there were no statistically significant differences in emotional symptoms between high and low socioeconomic groups. Although further studies are needed, this cross-sectional study suggests that school social capital may reduce mental health...... municipalities in Denmark. Trust in the school class was used as an indicator of school social capital. Prevalence of daily emotional symptoms in each socioeconomic group measured by parents' occupational class was calculated for each of the three categories of school classes: school classes with high trust...... students in school classes with low trust (12.9%) compared to school classes with high trust (7.2%) (p classes with low level of trust, the odds ratio for daily emotional symptoms was 1.89 (95% CI 1.25-2.86) in the low socioeconomic group compared to the high socioeconomic group...

 3. Christian IV’s tugt- og børnehus. Social institution eller merkantilistisk foretagende?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Agerbo Jensen

  2012-05-01

  Full Text Available The Gaol and Orphanage of Christian IV - Social Institution or Mercantilist Enterprise?In 1605, the Danish King Christian IV founded a gaol after English and Northern European models. The purpose of the gaol  was that the inmates, the vagrants, should be taught textile  making. In contrast to contemporary foreign examples the  Danish gaol was founded by the king himself, just as it was the  crown that both owned the institution and was the purchaser of  its textile products. In 1620, the institution was extended with an orphanage as well as various workshops for textile handicrafts. The gaol and orphanage was closed in 1649.The basic question posed in the present article is: Was the foundation in 1605 and the subsequent operation of the gaol and orphanage of Christian IV in the years until its closure in 1649 a manifestation of mercantilism, the predominant economic theory of the age, or should the institution rather be  seen as a social and preventive measure in the fight against  vagrancy?In order to answer this question, an examination is made of various contemporary sources, including legislatory material, in order to determine the character of the gaol undertaking.It is the conclusion of the present article that the gaol and orphanage was a combination of mercantilist policy and a socially preventive measure. From being at the outset in 1605 a predominantly social institution with a certain element of mercantilism, it developed into a predominantly mercantilist enterprise whose previous social function was toned down and receded into the background.

 4. Racial Assumptions Color the Mental Representation of Social Class.

  Science.gov (United States)

  Lei, Ryan F; Bodenhausen, Galen V

  2017-01-01

  We investigated the racial content of perceivers' mental images of different socioeconomic categories. We selected participants who were either high or low in prejudice toward the poor. These participants saw 400 pairs of visually noisy face images. Depending on condition, participants chose the face that looked like a poor person, a middle income person, or a rich person. We averaged the faces selected to create composite images of each social class. A second group of participants rated the stereotypical Blackness of these images. They also rated the face images on a variety of psychological traits. Participants high in economic prejudice produced strongly class-differentiated mental images. They imagined the poor to be Blacker than middle income and wealthy people. They also imagined them to have less positive psychological characteristics. Participants low in economic prejudice also possessed images of the wealthy that were relatively White, but they represented poor and middle class people in a less racially differentiated way. We discuss implications for understanding the intersections of race and class in social perception.

 5. Exploring the relationship between social class, mental illness stigma and mental health literacy using British national survey data.

  Science.gov (United States)

  Holman, Daniel

  2015-07-01

  The relationship between social class and mental illness stigma has received little attention in recent years. At the same time, the concept of mental health literacy has become an increasingly popular way of framing knowledge and understanding of mental health issues. British Social Attitudes survey data present an opportunity to unpack the relationships between these concepts and social class, an important task given continuing mental health inequalities. Regression analyses were undertaken which centred on depression and schizophrenia vignettes, with an asthma vignette used for comparison. The National Statistics Socio-economic Classification, education and income were used as indicators of class. A number of interesting findings emerged. Overall, class variables showed a stronger relationship with mental health literacy than stigma. The relationship was gendered such that women with higher levels of education, especially those with a degree, had the lowest levels of stigma and highest levels of mental health literacy. Interestingly, class showed more of an association with stigma for the asthma vignette than it did for both the depression and schizophrenia vignettes, suggesting that mental illness stigma needs to be contextualised alongside physical illness stigma. Education emerged as the key indicator of class, followed by the National Statistics Socio-economic Classification, with income effects being marginal. These findings have implications for targeting health promotion campaigns and increasing service use in order to reduce mental health inequalities. © The Author(s) 2014.

 6. [Homicide and major mental disorder: what are the social, clinical, and forensic differences between murderers with a major mental disorder and murderers without any mental disorder?].

  Science.gov (United States)

  Richard-Devantoy, S; Chocard, A-S; Bourdel, M-C; Gohier, B; Duflot, J-P; Lhuillier, J-P; Garré, J-B

  2009-09-01

  To establish the social, clinical, and forensic differences between murderers suffering from a major mental disorder and murderers without any psychiatric disorder and, in particular, to compare their respective records of psychiatric symptoms and their respective relationship with their victims. We studied 210 forensic examinations of murderers, the offences related to the murders, and the social and clinical information collected from psychiatric court reports on persons convicted of homicide. Firstly, we identified the socio-demographic, clinical and criminological profiles of 210 murderers from which were distinguished murderers with major mental disorder. Then, we compared the profiles of murderers suffering from a major mental disorder with those of murderers without any mental disease. In other words, we compared 37 persons affected with major mental disorder (schizophrenia, paranoiac delusional disorder, and affective disorder) with 73 persons without any mental disorder. We deliberately excluded subjects with personality disorder or abuse of/dependency on drugs, mental retardation or dementia. With the exception of certain variables, murderers with major mental disorder have the same characteristics as others murderers: young man, living alone, with psychiatric and offence records and substance abuse. Murderers with major mental disorder are older (37.8 versus 31.7 years old) than perpretators without any mental disorder, and the former have a psychiatric record more often than the latter (81 versus 32.9%). In addition, contrary to the latter, the former show clinical symptoms of a psychopathological process. Depression, delusional and suicidal ideas are frequent among murderers with a major mental disorder, whereas the persons without mental disorder quarrel or have a row with their victim just before their crime. The victim was known to the perpetrator significantly more often in the major mental disorder group than in the no mental disorder group (94

 7. Kronisk obstruktiv lungesygdom fører til stort forbrug af sundhedsudgifter og sociale udgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Martin Bach; Fenger-Grøn, Morten; Fonager, Kirsten

  2013-01-01

  .7 following bronchodilator administration] and 3,995 without COPD (in addition, 9,435 invited participants were non-responders and 331 were excluded). The costs were adjusted for gender, age, co-morbidity and educational level. RESULTS: Health care-related costs were 4,779 (2,404- 7,154) Danish kroner (DKK...... Lung Disease (GOLD grade). In participants high cost...... of disability pensions. CONCLUSION: Health care-related costs and costs for social benefits and transfer payments were higher for participants with COPD than for non-COPD participants and nonresponders. FUNDING: This study was supported by The Obel Family Foundation, The Danish Lung Association and The Health...

 8. Jerome Bruner og socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  2007-01-01

  Artiklen gennemgår den amerikanske læringsteoretiker Jerome Bruners opfattelse af socialkonstruktivisme. Artiklen kommer i den forbindelse ind på Jerome Bruners opfattelser af sociale konstruktioner, folkepsykologi, mening, fortælling, pædagogiske kulturmodeller, dannelse og fællesskaber. Artiklen...... slutter af med nogle betragtninger over udfordringer til uddannelsessystemet inspireret af Jerome Bruner. Gennemgående sætter artiklen Jerome Bruner ind i en hverdagslteoretisk sammenhæng....

 9. The multistream self: biophysical, mental, social, and existential.

  Science.gov (United States)

  Deshmukh, Vinod D

  2008-03-25

  Self is difficult to define because of its multiple, constitutive streams of functional existence. A more comprehensive and expanded definition of self is proposed. The standard bio-psycho-social model of psyche is expanded to biophysical-mental-social and existential self. The total human experience is better understood and explained by adding the existential component. Existential refers to lived human experience, which is firmly rooted in reality. Existential living is the capacity to live fully in the present, and respond freely and flexibly to new experience without fear. Four common fears of isolation, insecurity, insignificance, and death can be overcome by developing a lifestyle of whole-hearted engagement in the present reality, creative problem solving, self-actualization, and altruism. Such integrative living creates a sense of presence with self-awareness, understanding, and existential well-being. Well-being is defined as a life of happiness, contentment, low distress, and good health with positive outlook. Self is a complex, integrative process of living organisms. It organizes, coordinates, and integrates energy-information within and around itself, spontaneously, unconsciously, and consciously. Self-process is understood in terms of synergetics, coordination dynamics, and energy-information-directed self-organization. It is dynamic, composite, ever renewing, and enduring. It can be convergent or divergent, and can function as the source or target of its own behavior-mentation. The experience of self is continuously generated by spontaneous activation of neural networks in the cerebral neocortex by the brainstem-diencephalic arousal system. The multiple constitutive behavioral-mental streams develop concurrently into a unique experience of self, specific for a person at his/her developmental stage. The chronological neuro-behavioral-mental development of self is described in detail from embryonic stage to old age. Self can be behaviorally-mentally

 10. The Multistream Self: Biophysical, Mental, Social, and Existential

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinod D. Deshmukh

  2008-01-01

  Full Text Available Self is difficult to define because of its multiple, constitutive streams of functional existence. A more comprehensive and expanded definition of self is proposed. The standard bio-psycho-social model of psyche is expanded to biophysical-mental-social and existential self. The total human experience is better understood and explained by adding the existential component. Existential refers to lived human experience, which is firmly rooted in reality. Existential living is the capacity to live fully in the present, and respond freely and flexibly to new experience without fear. Four common fears of isolation, insecurity, insignificance, and death can be overcome by developing a lifestyle of whole-hearted engagement in the present reality, creative problem solving, self-actualization, and altruism. Such integrative living creates a sense of presence with self-awareness, understanding, and existential well-being. Well-being is defined as a life of happiness, contentment, low distress, and good health with positive outlook. Self is a complex, integrative process of living organisms. It organizes, coordinates, and integrates energy-information within and around itself, spontaneously, unconsciously, and consciously. Self-process is understood in terms of synergetics, coordination dynamics, and energy-information–directed self-organization. It is dynamic, composite, ever renewing, and enduring. It can be convergent or divergent, and can function as the source or target of its own behavior-mentation. The experience of self is continuously generated by spontaneous activation of neural networks in the cerebral neocortex by the brainstem-diencephalic arousal system. The multiple constitutive behavioral-mental streams develop concurrently into a unique experience of self, specific for a person at his/her developmental stage. The chronological neuro-behavioral-mental development of self is described in detail from embryonic stage to old age. Self can be

 11. Portfolio, refleksion og feedback

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ane Qvortrup

  2017-08-01

  Full Text Available Denne leder definerer indledningsvist begrebet portfolio og gør rede for anvendelsesmuligheder i en uddannelseskontekst. Dernæst behandles portfoliometodens kvalitet og effekt for læring og undervisning og de centrale begreber refleksion, progression og feedback præsenteres og diskuteres. Herefter listes teknologier, der understøtter portfolioens opbygning og brug og implikationerne forbundet med valg af teknologi diskuteres kort. Afslutningsvist præsenteres temanummerets 5 artikler, der endvidere er inddraget undervejs i lederen som eksemplificering af de præsenterede begreber og teknologier.

 12. Mental Health and Its Personal and Social Predictors in Infertile Women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shirin Hasanpour

  2014-02-01

  Full Text Available Introduction: Infertility is considered a traumatic stressor for infertile couples, and it becomes a psychosocial crisis for that person. Considering the importance of fertility and based on the cultural and social aspects of it in Iran, the present study aimed to determine mental health and its individual and social predictors in infertile women referring to the infertility center of Al-Zahra hospital in Tabriz, Iran, during 2012-2013. Methods: This was a descriptive-correlational study on 345 infertile women referring to Al-Zahra hospital in Tabriz, Iran, via convenient sampling. Data was gathered by the perceived social support questionnaire and mental health questionnaire. To determine the relationship between social support and personal and social characteristics, and mental health, multivariate linear regression was used. Data were analyzed using SPSS software. Results: The mean (SD total score of mental health of women was 29.70 (11.50, the score ranged from 0 to 84. The best condition was below the depression scale, and the worst condition was below the social dysfunction scale. Social support from the family was also a predictor of the mental health of infertile women. Conclusion: The findings of this study showed that infertile women, in terms of mental health and its subscales, have unfavorable conditions. Moreover, social support from the family is an important factor influencing mental health. Therefore, strengthening the social support of the family to improve the mental health of infertile women seems necessary.

 13. Knoldesparkeren, Flottenheimeren og Glatnakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thykjær, Steen; Bjerre, Henrik Jøker; Hansen, Brian Benjamin

  Med udgangspunkt i Olsen Banden og Egon Olsens skældsord, f.eks. i hans svada mod Kjeld og Benny - at de er nogle lusede amatører og elendige skidesprællere, man ikke kan regne med - tager Center for vild analyse livtag med, hvordan vi forholder os til hinanden på job og i offentligheden, og hvil...

 14. Pigebilleder og drengestreger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  Med udgangspunkt i børns tegninger gøres der i bogen rede for børns billedsmæssige udvikling og billedsocialisation, for personlige, lokale og kulturelle betydninger i børns billeder i form af forskellige symbollag samt for ligheder og forskelle i piger og drenges billeder og billedsocialisation....

 15. Fagdidaktik og it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2017-01-01

  aktionsforskning og design based research. I dag er spørgsmålene de samme, men suppleret af interesse for hvad der fremmer og forhindrer kvalificeret undervisning med it, og hvordan lærere udvikler kompetencer og praksis med it i undervisningen. Også metoderne er de samme, men suppleret af bl...

 16. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 17. Pigebilleder og drengestreger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  Med udgangspunkt i børns tegninger gøres der i bogen rede for børns billedsmæssige udvikling og billedsocialisation, for personlige, lokale og kulturelle betydninger i børns billeder i form af forskellige symbollag samt for ligheder og forskelle i piger og drenges billeder og billedsocialisation....

 18. Subjekter og betydninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartz, Ida

  2003-01-01

  Når den enkelte fortæller sin livshistorie er den individuel og dybt personlig, men i fortællingen om oplevelser, begivenheder og personer sker samtidig en formidling af samfundsmæssige og tidstypiske betydningsstrukturer. Subjektive betydninger er på en og samme tid samfundsmæssigt formede og su...

 19. Fagdidaktik og it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2017-01-01

  aktionsforskning og design based research. I dag er spørgsmålene de samme, men suppleret af interesse for hvad der fremmer og forhindrer kvalificeret undervisning med it, og hvordan lærere udvikler kompetencer og praksis med it i undervisningen. Også metoderne er de samme, men suppleret af bl...

 20. The energy consumption of households - technical and social explanations of variations; Boligers energiforbrug - sociale og tekniske forklaringer pae forskelle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gram-Hansen, K.

  2003-07-01

  It is well known that the amount of energy consumed in different households varies greatly with respect to both heat and electricity. Previous research has focused on either technical or social explanations for this and the social explanations have focused on the big variations between social groups. In contrast to this, the aim of this project has been to explain differences in energy consumption between quite similar households and to seek social and technical explanations. Seven high-dense, low-rise neighbourhoods in the municipality of Albertslund have been investigated. The eco-account of the municipality shows large variations in the level of energy consumption both between households in the same neighbourhood and between the neighbourhoods. Noticeably larger heat consumption was found in neighbourhoods with rented apartments rather than with owner-occupied apartments. On this background the aim of this project has been: To explore technical and social explanations for large variations in energy consumption in similar neighbourhoods; To investigate connections between technical and social explanations; To point to relevant strategies concerning behaviour and lifestyle to reduce energy consumption. To answer these questions several investigations were carried out in the seven neighbourhoods including computer calculations of the buildings' heat loss, a survey among 500 residents, qualitative interviews with ten families and detailed measures of the indoor climate in thirty households. Based on the results the following strategies to reduce energy consumption are formulated: Emphasising positive aspect of a modest life to promote families with a saving attitude to stick to this in spite of societal pressure for increased consumption; Continuing information strategies towards a more environmentally sound behaviour, bur with greater emphasis on reducing consumption than on the attitude towards environment; Concerning new information technologies, technology

 1. The Effects of Social Reforms on Mental Disability in China: Population-Based Study.

  Science.gov (United States)

  Wang, Zhenjie; Zhang, Lei; Li, Ning; Guo, Chao; Chen, Gong; Zheng, Xiaoying

  2016-04-01

  Few studies have explored how mental disabilities have changed with the waves of Chinese social reforms that occurred between 1912 and 2006. The present study evaluated population-based data from the Second China National Sample Survey on Disability to investigate these trends and their effects on mental disabilities. The Cox proportional hazards model was used to estimate the association between social reforms and mental disabilities. The confounding variables considered were as follows: survey age, gender, residence in 2006, ethnicity, and living arrangements in 2006. The highest risks of mental disabilities were observed in subjects born during the Mao Zedong era. Subjects who experienced social turbulence during their early development may have increased risks of mental disabilities in adulthood. The results and discussion herein contribute to our understanding of mental disabilities in China within the context of changing political, socioeconomic, and health system conditions and a developing mental health system. © 2016 APJPH.

 2. Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  Dette paper er et work in progress. Det analyserer og diskuterer om magtrelationerne i skoleundervisning ændrer karakter som funktion af indførelsen af nye digitale medier. Dette gøres ud fra teorier om undervisning og magt (Luhmann, Foucault, Deleuze), teorier om medier og teknologi som normdann......Dette paper er et work in progress. Det analyserer og diskuterer om magtrelationerne i skoleundervisning ændrer karakter som funktion af indførelsen af nye digitale medier. Dette gøres ud fra teorier om undervisning og magt (Luhmann, Foucault, Deleuze), teorier om medier og teknologi som...... normdannende i det sociale (Foucault, Ihde, Latour, Clarke, Lyon, Meyrowitz, Tække) og teorier om socialisering og internalisering (Mead). Teorierne sammenføjes til en ramme, hvor ud fra det diskuteres om og hvordan digitale medier (u)muliggør forskellige former for magt, der igen (u)muliggør forskellige...

 3. Religiousness and perceived social support as predictive factors for mental health outcomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krok, Dariusz

  2014-12-01

  Full Text Available The aim of this study: The study is to investigate predictive values of the religious meaning system, the centrality of religiosity and social support for mental health outcomes. Although there is some evidence about associations of religiousness and social support with mental health, insufficient data exists to explain which dimensions of religiousness and social support are related to mental health outcomes. Material and methods: Participants were 206 people (108 women and 98 men randomly recruited in southern parts of Poland. Their ages ranged from 18 to 78 years, with a mean age of 38.6 years (SD =16.44. All participants filled in the four questionnaires: The Religious Meaning System Questionnaire, The Centrality of Religiosity Scale, The Berlin Social Support Scales, and The General Health Questionnaire-28. Results: Both religiousness and social support are associated with mental health outcomes, but the character of these associations depends on particular dimensions. The religious meaning system and the centrality of religiosity showed negative links with the dimension of mental health called somatic symptoms. Actually received support was associated with better mental health, whereas need for support and protective buffering support were predictors of negative mental health outcomes. Discussion and conclusions: The findings support the hypotheses that religiousness and social support are predictive factors for mental health outcomes, though their effects are rather moderate or weak. Both religion and social support can influence mental health by imbuing life with a sense of meaning and significance, and offering fellowship in times of stress and suffering.

 4. Psychosocial Mechanisms Linking the Social Environment to Mental Health in African Americans.

  Science.gov (United States)

  Mama, Scherezade K; Li, Yisheng; Basen-Engquist, Karen; Lee, Rebecca E; Thompson, Deborah; Wetter, David W; Nguyen, Nga T; Reitzel, Lorraine R; McNeill, Lorna H

  2016-01-01

  Resource-poor social environments predict poor health, but the mechanisms and processes linking the social environment to psychological health and well-being remain unclear. This study explored psychosocial mediators of the association between the social environment and mental health in African American adults. African American men and women (n = 1467) completed questionnaires on the social environment, psychosocial factors (stress, depressive symptoms, and racial discrimination), and mental health. Multiple-mediator models were used to assess direct and indirect effects of the social environment on mental health. Low social status in the community (p discrimination, which were associated with poor mental health. Results suggest the relationship between the social environment and mental health is mediated by psychosocial factors and revealed potential mechanisms through which social status and social support influence the mental health of African American men and women. Findings from this study provide insight into the differential effects of stress, depression and discrimination on mental health. Ecological approaches that aim to improve the social environment and psychosocial mediators may enhance health-related quality of life and reduce health disparities in African Americans.

 5. Making mental health an integral part of sustainable development: the contribution of a social determinants framework.

  Science.gov (United States)

  De Silva, M J

  2015-04-01

  There have been repeated calls to include mental health in the sustainable development goals (SDGs), arguing that progress in development will not be made without improvements in mental health. Although these calls are starting to gain political traction, currently only a tiny fraction of international development work includes mental health. A social determinants framework may be useful in incorporating mental health into sustainable development because it promotes a multi-sectorial and multi-disciplinary approach which is the corner stone of good development practice. Two approaches are suggested to make mental health a part of sustainable development: (1) integrate mental health into existing development programmes to promote social and economic environments that prevent mental health problems developing; (2) ensure that mental health programmes are better at promoting sustainable development by preventing the negative social and economic consequences of mental illness. Real-world examples of these approaches are provided. To achieve this, the mental health impact of wider development programmes, and the social and economic consequences of mental health interventions, must be evaluated. Development agencies should ensure that they have equity for mental health in all their policies, and investment must be increased for those mental health prevention, promotion and treatment programmes which have the greatest impact on sustainable development. The SDGs bring the promise of a more holistic approach to development. It is now the task of global mental health to demonstrate not just that mental health is an integral part of sustainable development, but that affordable and effective solutions exist which can improve mental health and development more broadly.

 6. Test og prøvelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Test i forskellige former og afskygninger spiller i dag en markant rolle indenfor mange forskellige områder i samfundet. De bliver anvendt til at evaluere og bedømme børn, unge og voksne i forskellige kontekster og med forskellige formål og konsekvenser. I mange tilfælde er der tale om test, hvis...... udfald – direkte eller indirekte - vil kunne få vidtrækkende følger for dem, der testes. Test kan sætte sig spor livet igennem og udsætte de testede for prøvelser, idet de påvirker deres selvopfattelser og udstikker bestemte livsbaner og muligheder. Med afsæt i uddannelsesområdet sætter denne bog fokus...... på test i historisk og nutidig belysning. Den behandler spørgsmål som: Hvordan kom test ind i feltet? Hvilke test anvendes? Hvem tester man? Hvorfor vil man gerne teste? Hvad er de direkte og indirekte sociale konsekvenser af at anvende test? Besvarelsen af disse spørgsmål kan på den ene side bidrage...

 7. The social context of mental illness : individual, partner and parental resources

  NARCIS (Netherlands)

  Oomens, P.C.J.

  2005-01-01

  Recent numbers show that a great deal of people experience mental illness during a period of time over the life course. Mental illness, however is not randomly distributed throughout society, but rather depends on one's social position in society. This book examines the link between the social conte

 8. Microsocial determinants of the formation verbal-behavioral social practices interact with the mentally ill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. F. Pironkova

  2014-01-01

  For respondents with higher education and high social status were characterized by a more humanistic and tolerant practices of interaction with the mentally ill against the possibility of hidden­negativities attitude towards the mentally ill, which is reflected in social practices bypassing the declared position.

 9. Functional neuroimaging of mentalizing during the trust game in social anxiety disorder

  Science.gov (United States)

  Sripada, Chandra Sehkar; Angstadt, Mike; Banks, Sarah; Nathan, Pradeep J.; Liberzon, Israel; Luan Phan, K.

  2009-01-01

  Individuals with generalized social anxiety disorder tend to make overly negative and distorted predictions about social events, which enhance perceptions of threat and contribute to excessive anxiety in social situations. Here, we coupled functional magnetic resonance imaging and a multiround economic exchange game (‘trust game’) to probe mentalizing, the social-cognitive ability to attribute mental states to others. Relative to interactions with a computer, those with human partners (‘mentalizing’) elicited less activation of medial prefrontal cortex in generalized social anxiety patients compared with matched healthy control participants. Diminished medial prefrontal cortex function may play a role in the social-cognitive pathophysiology of social anxiety. PMID:19521264

 10. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years answered an anonymous questionnaire in 1988 on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction and health behaviour. The proportions who had tried to smoke were 24%, 51%, and 66% in the three age groups; the proportions...... of smokers were 3%, 8%, and 29%, and the proportions of daily smokers were 0%, 2% and 6%. More girls than boys were smokers but there was almost no difference if place of residence, social class, or family type were considered. Almost the entire variation could be explained by best friends' smoking habits...... and by the number of smokers at home. Smoking was associated with poor health, fatigue, school tiredness, school performance below the average, frequent contacts with friends outside school and at night, difficulties in discussion with parents, ease in discussions with friends, and with having close friends...

 11. [Social inclusion of individuals with mental health problems: building social networks in everyday life].

  Science.gov (United States)

  Salles, Mariana Moraes; Barros, Sônia

  2013-07-01

  The support of social networks is a fundamental aspect for the social inclusion of people with mental health problems. This study seeks to identify and analyze the difficulties and possibilities of users of a Psychosocial Care Center (CAPS) in building their extended social network. The qualitative approach was used as the research methodology and Ágnes Heller's concept about everyday life was used as a philosophical benchmark. The subjects in this investigation were frequenters of Psychosocial Care Centers with people from their social network. Semi-structured interviews were conducted for the data gathering and discourse analysis was used for examining the data. It was seen that although this population is living in the community it is frequently segregated and isolated from living together with other people, thereby leading to social exclusion. Nevertheless, CAPS are a space of belonging and welcoming that undeniably produce favorable changes in the users' lives. People with mental health problems have also been able to relate to others in CAPS. By using the available opportunities, they make new friends and maintain friendships they already had. Living with others in the community is highly conducive to the formation of relationships.

 12. Sundhedskommunikation i psykologisk og filosofisk belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Mariann Bjerregaard

  udvidelse af den bio-psyko-sociale model med et eksistentielt/åndeligt perspektiv i relation til kræftpakkeforløbene (Sundhedsstyrelsen, 2012). Med forskellige metodiske tilgange: dokumentanalyse, autobiografianalyse, fokusgruppeanalyse og videoanalyse undersøges hvad patienter, pårørende og...

 13. - den bedste, troeste og smukkeste Lighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejlby, Anna Schram

  Afhandlingen fortolker C.W. Eckersbergs portrætter ud fra formelle, filosofiske og sociale synsvinkler. Afhandlingen bevæger sig fra samfund til subjekt, fra ydre omstændigheder til indre rørelser, fra overordnede europæiske strømninger inden for kunst og filosofi til den subjektive oplevelse af...

 14. Børns og elevers udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spaten, Ole Michael

  2016-01-01

  Udvikling i læringsmiljøet - også mellem linjerne. Børns udvikling af selvværd. Køn. Børns kognitive udvikling. Børns sociale og emotionelle udvikling. Økologisk tilgang til børns udvikling...

 15. Frivilligt socialt arbejde-muligheder og barrierer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Inge Marie

  2005-01-01

  Afhandlingen bygger på en empirisk undersøgelse af frivillige opfattelse af deres virksomhed på et antal udvalgte værfesteder. De frivillige har meget fokus på gensidighed og fællesskaber. Til forståelse heraf inddrages teorier om hverdagsliv og i særlig grad teori om SOCIAL KAPITAL. Specialet de...

 16. Pædagog, profession og person - set i et uddannelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buss, Lone Grundtvig

  2003-01-01

  Opgaven med at uddanne studerende til fagligt dygtige og personligt kompetente professionelle som ikke tror at der findes tekniske løsninger på komplekse sociale og menneskelige problemer, rejser en række spørgsmål om intentionerne og målet med uddannelsesvirksomheden. Hvilke kompetencer er...

 17. Musik, sprog og integration. Evalueringsrapport 08-09

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Finn Holst

  2009-01-01

  Projektet er rettet mod at styrke børnenes musikalske udvikling samt at bidrage til udviklingen af deres personlige, sociale og sproglige kompetencer i rammen af en kompetent musikfaglig undervisning. Krop og bevægelse spiller en central rolle, især i overgangen mellem førskole og skole, med særl...

 18. Kollegialitet og teamwork

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie; Søgaard Sørensen, Marianne

  2007-01-01

   Kapitlet beskæftiger sig med teamwork som en af de sociale teknologier, der i dag, også indenfor undervisningssektoren, er med til at forandre medarbejderes, og altså her læreres, forståelse af deres arbejdsliv. Ud fra empiriske studier på erhvervsskoleområdet kontrasteres team-samarbejde med det...... forsøger forfatterne at finde ud af, hvad der egentligt er på spil, når en skole indfører teamwork blandt lærerne. Blandt andet ser det ud til, at de to forskellige samarbejdslogikker benytter sig af to forskellige demokratiforståelser, der således får indflydelse på det demokratiske rum, eleverne dannes i....

 19. Kollegialitet og teamwork

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie; Søgaard Sørensen, Marianne

  2007-01-01

   Kapitlet beskæftiger sig med teamwork som en af de sociale teknologier, der i dag, også indenfor undervisningssektoren, er med til at forandre medarbejderes, og altså her læreres, forståelse af deres arbejdsliv. Ud fra empiriske studier på erhvervsskoleområdet kontrasteres team-samarbejde med det...... forsøger forfatterne at finde ud af, hvad der egentligt er på spil, når en skole indfører teamwork blandt lærerne. Blandt andet ser det ud til, at de to forskellige samarbejdslogikker benytter sig af to forskellige demokratiforståelser, der således får indflydelse på det demokratiske rum, eleverne dannes i....

 20. Dokumentation og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2016-01-01

  Overblik over musikterapidokumentation og -forskning i perioden august 2015 til januar 2016. Læs bl.a. om fibromyalgi, assessment, musik, sprog, sang og demens, syngende sygehuse og problembaseret læring.......Overblik over musikterapidokumentation og -forskning i perioden august 2015 til januar 2016. Læs bl.a. om fibromyalgi, assessment, musik, sprog, sang og demens, syngende sygehuse og problembaseret læring....

 1. Krimiernes tro og overtro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2012-01-01

  Krimigenren er ofte kritisk over for tro og overtro. Grunden er, at krimiens vigtigste våben er efterforskningens metoder og opklaringens overblik. Men en række skandinaviske forfatter er begyndt at interessere sig for tro og overtro.......Krimigenren er ofte kritisk over for tro og overtro. Grunden er, at krimiens vigtigste våben er efterforskningens metoder og opklaringens overblik. Men en række skandinaviske forfatter er begyndt at interessere sig for tro og overtro....

 2. PH og modernismen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahnfeldt-Mollerup, Merete

  2012-01-01

  Artiklen kaster et kritisk blik på Poul Henningsens samfundsanalyse og dennes sammenhæng med hans design. PH ses i en bredere national og international sammenhæng. Diskussion af designmetoder, æstetik og Bauhaus.......Artiklen kaster et kritisk blik på Poul Henningsens samfundsanalyse og dennes sammenhæng med hans design. PH ses i en bredere national og international sammenhæng. Diskussion af designmetoder, æstetik og Bauhaus....

 3. The Assessment of Social Functioning in Individuals with Mental Retardation: A Review

  Science.gov (United States)

  Bielecki, Joanne; Swender, Stephen L.

  2004-01-01

  Social skills deficits and excesses are a defining aspect of mental retardation (MR). Research indicates that there is an established relationship between social skills and maladaptive behaviors. A number of studies demonstrate that the social competence of individuals with MR and comorbid psychopathology can be enhanced with social skills…

 4. Social Isolation and Mental Health at Primary and Secondary School Entry: A Longitudinal Cohort Study

  Science.gov (United States)

  Matthews, Timothy; Danese, Andrea; Wertz, Jasmin; Ambler, Antony; Kelly, Muireann; Diver, Ashleen; Caspi, Avshalom; Moffitt, Terrie E.; Arseneault, Louise

  2015-01-01

  Objective We tested whether children who are socially isolated early in their schooling develop mental health problems in early adolescence, taking into account their mental health and family risk at school entry. Method We used data from the Environmental Risk (E-Risk) Longitudinal Twin Study, a birth cohort of 2,232 children born in England and Wales in 1994 and 1995. We measured social isolation using mothers’ and teachers’ reports at ages 5 and 12 years. We assessed mental health symptoms via mothers’ and teachers’ ratings at age 5 and self-report measures at age 12. We collected mother-reported information about the family environment when children were 5 years old. We conducted regression analyses to test concurrent and longitudinal associations between early family factors, social isolation, and mental health difficulties. Results At both primary and secondary school, children who were socially isolated experienced greater mental health difficulties. Children with behavioral problems or attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptoms at age 5 years had an elevated risk of becoming more socially isolated at age 12. However, children who were isolated at age 5 did not have greater mental health symptoms at age 12, over and above pre-existing difficulties. Conclusion Although social isolation and mental health problems co-occur in childhood, early isolation does not predict worse mental health problems later on. However, children who exhibit problematic behaviors may struggle to cope with the social challenges that accompany their progression through the early school years. PMID:25721188

 5. Markedet, etik og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2013-01-01

  Markedsmekanismen bliver med god grund prist af økonomer og politikere, men moral og religion giver nogle spilleregler, som markedet ikke uden videre kan erstatte. Også markedsmekanismen har sine begrænsninger, og det bør vi erkende.......Markedsmekanismen bliver med god grund prist af økonomer og politikere, men moral og religion giver nogle spilleregler, som markedet ikke uden videre kan erstatte. Også markedsmekanismen har sine begrænsninger, og det bør vi erkende....

 6. Vision og virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang

  Bogen behandler andetsprogsdidaktiske problemstillinger og emner som fx sproglig opmærksomhed, kontrastiv lingvistik, kommunikativ kompetence, andetsprogstilegnelsesteorier, intersprogsanalyse og kulturmødet....

 7. Immaterialret og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Thomas

  Indhold: Beskyttelse af edb-programmer ; Patentbeskyttelse af softwarerelaterede opfindelser ; Beskyttelse af databaser ; Ophavsret og internettet ; Beskyttelse af halvlederkredsløb ; Informationsteknologi og konkurrence...

 8. [Social exclusion and discrimination of chronically mentally ill people in the Lodz region].

  Science.gov (United States)

  Rasmus, Paweł; Nowaczyńska, Ewa; Stetkiewicz-Lewandowicz, Agnieszka; Rasmus, Alicja; Sobów, Tomasz

  2013-11-01

  Mental crisis exerts a negative effect on somatic, psychological and social functioning of a mentally ill person. Mental disease is often accompanied by factors increasing the social exclusion and discrimination of patients. Another problem is deeply rooted stereotypes and prejudices functioning in the public opinion, according to which people who suffer from mental disorder are considered insane and often dangerous for society. In Poland, thanks to, amongst others, the ESF (The European Social Fund) funds, it is possible to finance and implement research concerning social exclusion and discrimination of people who have experienced a mental crisis. The aim of the study was to evaluate the level of social exclusion and discrimination of people suffering from mental disorders from the Lodz region on the basis of seven points scale assessing their personal, occupational, and social functioning. MATERIAL AND METHODS; The study included a group of 101 patients with mental disorders. Participants were selected randomly from mental health institutions from the region of Lodz. To evaluate the problem of social exclusion in the group of patients a interview questionnaire was used. Social exclusion concerned people suffering from schizophrenia and psychosis, more than six years of illness, those with allocated disability pension, non-working and non-learning, with the lowest levels of education and maintaining a one-person household or living with one parent. Those who experienced the lowest degree of social exclusion were mainly people suffering from mood disorders, people with higher education, learning and working, living with both parents. Groups experiencing discrimination were mostly people with schizophrenia, disorders due to psychoactive substances, those with secondary and professional education, patients having a certificate of disability and maintaining a one-person household. Social exclusion of mentally ill people was mainly related to their low education, civic

 9. Mental health for people with intellectual disability: the impact of stress and social support.

  Science.gov (United States)

  Scott, Haleigh M; Havercamp, Susan M

  2014-11-01

  A large, nationally representative sample from a preexisting dataset, the National Core Indicators, was used to examine the impact of stress and social support on the mental health of adults with intellectual disability (ID). Stress was significantly correlated with both mental illness and severity of behavior problems, with each additional stressor increasing the odds of poor mental health by 20%. This relationship held, even after controlling for level of ID, gender, and place of residence. Lack of social support was associated with having a mental illness; individuals who lacked social support were twice as likely to have a mental illness. The importance of considering these factors in the prevention, diagnosis, and treatment of mental health in this population is discussed.

 10. The Relationship between mental health and social support in health staffs of Bushehr oil industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Hajebi

  2009-09-01

  Full Text Available Introduction: This study evaluated the relationship between social support, mental health and also demographic factors in health staffs of Bushehr oil industry in 2006. Methods: This cross-sectional descriptive study enrolled all health staffs, except 9 subjects who refuse to participate (108 male and 41 female. Subjects were evaluated by demographic questionnaire, general health Questionnaire-28 and Social Support Scale. Statistical analysis was performed by two sample t test, ANOVA and Pearson correlation coefficient. Results: This study showed that female gender, 35-44 age range group, having college educations, marital status and families with 4-5 members have higher mental health and social support. Onshore shiftworker staffs in comparison with others have lower mental health and social support. Conclusion: Social support and mental health showed a direct and significant correlation. The changes of policies for promoting quality and quantity of supportive networks, especially for vulnerable staffs, can reinforce protective effects of social support.

 11. Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences

  OpenAIRE

  Warszewska-Makuch, Magdalena; Bedyńska, Sylwia; Żołnierczyk-Zreda, Dorota

  2015-01-01

  The aim of this study was to show how authentic leadership is related to social support and exposure to workplace bullying and how these variables are related to mental health. For our sample of 820 office workers employed in different Polish organizations and sectors, social support from supervisors moderated the relationship between authentic leadership and workplace bullying. Social support from co-workers moderated the relationship between workplace bullying and mental health and authenti...

 12. Media created violence: a social determinant of mental health

  National Research Council Canada - National Science Library

  Begum, Shamshad; Khowaja, Shaneela Sadruddin; Ali, Gulnar

  2012-01-01

  .... The primary goal of a health professional is to work for the maintenance of mental health. Therefore, it is imperative to create an understanding about the impact of media violence on mental health, particularly in the Pakistani context...

 13. Social determinants of methadone in pregnancy: violence, social capital, and mental health.

  Science.gov (United States)

  Alexander, Karen

  2013-10-01

  Mothering and methadone can occur together with the right resources and support. Methadone mothers need to be seen in the context of their social risks and environment. Societal attitudes, social capital, and other contextual variables can be changed through policy. The purpose of this article is to describe the contextual risks experienced by drug abusing mothers in order to direct further research and policy changes that protect their children. Research has focused on biological or genetic determinants, but now social risks and environmental factors are shaping current literature about substance abuse in pregnancy. Significant risk factors, taken from the literature, are detailed, such as intimate partner violence and mental health co-morbidities. Racial differences and the effect of place on pregnant substance abusers are also discussed. Policy recommendations address the barriers substance abusing women face in their journey toward a healthy pregnancy.

 14. Neighbourhood green space, social environment and mental health: an examination in four European cities.

  Science.gov (United States)

  Ruijsbroek, Annemarie; Mohnen, Sigrid M; Droomers, Mariël; Kruize, Hanneke; Gidlow, Christopher; Gražulevičiene, Regina; Andrusaityte, Sandra; Maas, Jolanda; Nieuwenhuijsen, Mark J; Triguero-Mas, Margarita; Masterson, Daniel; Ellis, Naomi; van Kempen, Elise; Hardyns, Wim; Stronks, Karien; Groenewegen, Peter P

  2017-07-01

  This study examines the relationship between neighbourhood green space, the neighbourhood social environment (social cohesion, neighbourhood attachment, social contacts), and mental health in four European cities. The PHENOTYPE study was carried out in 2013 in Barcelona (Spain), Stoke-on-Trent (United Kingdom), Doetinchem (The Netherlands), and Kaunas (Lithuania). 3771 adults living in 124 neighbourhoods answered questions on mental health, neighbourhood social environment, and amount and quality of green space. Additionally, audit data on neighbourhood green space were collected. Multilevel regression analyses examined the relation between neighbourhood green space and individual mental health and the influence of neighbourhood social environment. Mental health was only related to green (audit) in Barcelona. The amount and quality of neighbourhood green space (audit and perceived) were related to social cohesion in Doetinchem and Stoke-on-Trent and to neighbourhood attachment in Doetinchem. In all four cities, mental health was associated with social contacts. Neighbourhood green was related to mental health only in Barcelona. Though neighbourhood green was related to social cohesion and attachment, the neighbourhood social environment seems not the underlying mechanism for this relationship.

 15. Social Networks and Treatment Adherence Among Latino Offenders With Mental Illness.

  Science.gov (United States)

  Eno Louden, Jennifer; Manchak, Sarah M

  2017-07-06

  Mental health treatment adherence is often required for offenders with mental illness supervised on probation and parole. However, research on offenders with mental illness has largely overlooked cultural and ethnic responsivity factors that may affect adherence to treatment. Latinos are a quickly growing subgroup of offenders whose social networks differ in meaningful ways from European Americans' (e.g., size, composition, centrality of family). Social networks are known to relate to both clinical and criminal justice outcomes for offenders with mental illness, and there are features of nonoffender Latinos' social networks that suggest that findings distilled from work with non-Latino offenders may not apply to them. The present study examined the social networks of 86 Latino probationers with serious mental illness to (a) describe the size and composition of these networks and (b) to determine which factors of social networks are related to treatment adherence. The authors found that Latino offenders' social networks are small (∼6 individuals), consisting primarily of family and professionals such as treatment providers and probation officers. Supportive relationships with nonprofessionals and treatment providers was related to lower likelihood of missing treatment appointments, whereas social control and pressure from family and friends to attend treatment was not related to treatment adherence. Findings are discussed within the context of improved practices for community corrections and mental health agencies in working with Latino offenders with mental illness. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 16. Mental Health Mobile Apps: From Infusion to Diffusion in the Mental Health Social System

  OpenAIRE

  East, Marlene Lynette; Havard, Byron C

  2015-01-01

  The roles of mental health educators and professionals in the diffusion of mental health mobile apps are addressed in this viewpoint article. Mental health mobile apps are emerging technologies that fit under the broad heading of mobile health (mHealth). mHealth, encompassed within electronic health (eHealth), reflects the use of mobile devices for the practice of public health. Well-designed mental health mobile apps that present content in interactive, engaging, and stimulating ways can pro...

 17. Experiences of Social Inclusion and Employment of Mental Health Service Users in a European Union Project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nieminen, Irja; Ramon, Shulamit; Dawson, Ian

  2012-01-01

  ABSTRACT: Aims: The aim of this study is to describe how the mental health service users experienced social inclusion and employment in the EU EMILIA project. Methods: The study design is an intervention group follow-up study, with data collection at three points: baseline (T0), at 10-month follow......, and discrimination were reported to be obstacles to social inclusion. The difficulties identified in social relationships continued to exist. Conclusions: Train- ing intervention impact positively on mental health service users’ social inclusion and employment. However stigma, discrimination, and having a mental...... users experienced improvement in their social life. Employment and participation in meaningful activities continued to improve to the end of the EMILIA project, although at a slower pace. In addition, users were motivated for work and actively searched for employment. Having a mental illness, stigma...

 18. High functioning individuals with schizophrenia have preserved social perception but not mentalizing abilities.

  Science.gov (United States)

  Karpouzian, Tatiana M; Alden, Eva C; Reilly, James L; Smith, Matthew J

  2016-03-01

  Social perception and mentalizing are fundamental social cognitive abilities that are related to functioning and are impaired in schizophrenia. A novel approach to examine the relationship between social cognition and community functioning is to first functionally categorize individuals with schizophrenia and then evaluate social cognitive performance. We evaluated differences in social perception and mentalizing among controls (CON, n=45), high functioning individuals with schizophrenia (HF-SCZ, n=36), and individuals with low functioning schizophrenia (LF-SCZ, n=24). Analyses revealed that HF-SCZ had preserved social perceptual abilities compared to LF-SCZ. Both schizophrenia groups had impaired mentalizing abilities compared to CON, but did not differ from each other. These results suggest that HF-SCZ and LF-SCZ are characterized by differences in the perceptual aspects of social cognition and encourage future research to evaluate the neural basis underlying this preserved ability. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. Parental Rejection Following Sexual Orientation Disclosure: Impact on Internalized Homophobia, Social Support, and Mental Health.

  Science.gov (United States)

  Puckett, Julia A; Woodward, Eva N; Mereish, Ethan H; Pantalone, David W

  2015-09-01

  Sexual minority individuals face unique stressors because of their sexual identity. We explored associations between parental reactions to children's coming out, internalized homophobia (IH), social support, and mental health in a sample of 257 sexual minority adults. Path analyses revealed that higher IH and lower social support mediated the association between past parental rejection and current psychological distress. Mental health providers may benefit clients by utilizing interventions that challenge internalized stereotypes about homosexuality, increase social support, and process parental rejection, as well as focusing on how certain crucial experiences of rejection may impact clients' IH and mental health.

 20. Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences

  Science.gov (United States)

  Warszewska-Makuch, Magdalena; Bedyńska, Sylwia; Żołnierczyk-Zreda, Dorota

  2015-01-01

  The aim of this study was to show how authentic leadership is related to social support and exposure to workplace bullying and how these variables are related to mental health. For our sample of 820 office workers employed in different Polish organizations and sectors, social support from supervisors moderated the relationship between authentic leadership and workplace bullying. Social support from co-workers moderated the relationship between workplace bullying and mental health and authentic leadership moderated the relationship between workplace bullying and mental health. PMID:26323771

 1. How Managers' Shared Mental Models of Business–Customer Interactions Create Different Sensemaking of Social Media

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  2015-01-01

  Building on empirical research, we identify four mental models of business–customer interactions and show how each uniquely affects how managers conceptualize and use social media. The four models are “business-to-customers,” “business-from-customers,” “business-with-customers,” and “business......-for-customers.” The mental model approach helps explain why managers' use of social media does not necessarily lead to radical changes in their interaction with customers, despite the opportunities facilitated by these media. We provide a conceptual framework that enables managers to introspectively investigate their own...... mental models and thereby revise their sensemaking and use of social media....

 2. Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences.

  Science.gov (United States)

  Warszewska-Makuch, Magdalena; Bedyńska, Sylwia; Żołnierczyk-Zreda, Dorota

  2015-01-01

  The aim of this study was to show how authentic leadership is related to social support and exposure to workplace bullying and how these variables are related to mental health. For our sample of 820 office workers employed in different Polish organizations and sectors, social support from supervisors moderated the relationship between authentic leadership and workplace bullying. Social support from co-workers moderated the relationship between workplace bullying and mental health and authentic leadership moderated the relationship between workplace bullying and mental health.

 3. Resilience Mediates the Longitudinal Relationships Between Social Support and Mental Health Outcomes in Multiple Sclerosis.

  Science.gov (United States)

  Koelmel, Emily; Hughes, Abbey J; Alschuler, Kevin N; Ehde, Dawn M

  2017-06-01

  To investigate the longitudinal relationships between social support and subsequent mental health outcomes in individuals with multiple sclerosis (MS), and to examine resilience as a mediator between social support and subsequent mental health outcomes in this population. Observational, longitudinal cohort study. Participants were assessed at 4 time points over 12 months in the context of a previously reported randomized controlled trial. Telephone-based measures administered to community-based participants. Individuals (N=163) with MS and 1 or more of the following symptoms: depression, fatigue, and pain. Not applicable. Mental health outcomes included (1) depressive symptomatology, assessed using the Patient Health Questionnaire-9; (2) anxious symptomatology, assessed using the short form of the Emotional Distress-Anxiety Scale from the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System; and (3) general mental health status, assessed using the Mental Component Summary score from the Short Form-8 Health Survey. Resilience was assessed using the Connor-Davidson Resilience Scale. At any given time, social support from significant others, family members, and friends was significantly associated with subsequent mental health outcomes for all 3 measures assessed (all P values Resilience measured concomitantly with social support significantly mediated the relationships between social support and subsequent mental health outcomes. After controlling for resilience, most of the direct relationships between social support and mental health outcomes were no longer significant. There are significant longitudinal relationships between social support, resilience, and mental health outcomes for people with MS. Given the mediating role of resilience in supporting better mental health outcomes, future clinical research and practice may benefit from an emphasis on resilience-focused psychological interventions. Copyright © 2016 American Congress of Rehabilitation Medicine

 4. Naturkvalitet - kriterier og metodeudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nygaard, B.; Mark, S.; Baattrup-Pedersen, A.

  halvnaturlige terrestriske naturtyper er beskrevet og samlet i en database over DANske VEGetationstyper (DANVEG). Der er udviklet indikatorsystemer til vurdering af naturkvalitet i skove, ferske enge og vandløbsnære arealer, strandenge, højmoser og overdrev. For søer og vandløb er der foretaget en evaluering af...

 5. National identitet og kultursyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindhardt, Eva

  2013-01-01

  I kapitel bliver forholdet mellem nation, national identitet og nationalisme undersøgt med inddragelse af G. F. Herder og N.F.S. Grundtvigs syn på forholdet mellem kultur og nation samt en modstilling af det kulturelle og politiske medborgerskab. Herefter problematiseres begrebet nation med...

 6. Dokumentation og Evaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin; Andersen, Peter Ø.; Skytthe Kaarsberg Schmidt, Lene

  Rapporten præsenterer resultaterne fra forskningsprojektet "Dokumentation og Evaluering mellem forvaltning og pædagogik". Projektet er gennemført i samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitsskole, Århus Universitet og kortlægger, hvordan de nye lovkrav om dokument...

 7. Maritim modernitet og litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frank, Søren

  2008-01-01

  1800-tallets maritime liv og litteratur er en metonymisk kondensation af de forvandlinger, som livsverdenen undergår i løbet af århundredet. Livet på skibet er både katalysator for og modkultur til moderniteten, idet skibet indfamnger den dobbelthed af fortryllelse og affortryllelse, af sejl og d...

 8. Supervisionens materiale og proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet handler om supervisionens materiale og proces, dvs. spørgsmålene om, hvilket materiale supervisanden skal medbringe til supervision, hvordan det skal fremlægges, og hvordan valg af materiale og metode gensidigt indvirker på hinanden og på supervisionsprocessen. Som de mest anvendte metoder...

 9. Territorium, stat og nation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelstoft, Sten; Larsen, Henrik Gutzon

  mange måder om middelalderens komplicerede politiske geografi. Territorium, stat og nation giver et grundlag for at forstå og diskutere politisk-geografiske spørgsmål. Bogen retter sig især mod studerende med interesse for politisk geografi, men kan også bruges inden for beslægtede fag som historie og...

 10. Krise, kritik og samtidsdiagnostik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jens Erik

  2008-01-01

  (sund-syg, normal-patologisk). I takt hermed ignorerer man imidlertid diagnosekategoriens ikke-medicinske og specifikt tidsdiagnostiske og samtidskritiske potentialer. Artiklen belyser i et etymologisk og idéhistorisk perspektiv forholdet mellem krise, kritik og diagnostik. Tesen er, at det etymologiske...

 11. Luther og inkarnationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Anders-Christian; Kobbelgaard, Hanne; Albeck Henriksen, Iben;

  2013-01-01

  Artikel skrevet sammen med studerende på baggrund af undervisningsforløb og ekskursion til Wittenberg og andre Luther-steder.......Artikel skrevet sammen med studerende på baggrund af undervisningsforløb og ekskursion til Wittenberg og andre Luther-steder....

 12. Moral og Videnproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Birgitte

  En analyse af relationerne mellem viden og moral i de tekniske rådgivningskulturer. Publikationen beskriver de moralske og etiske overvejelser der præger rådgivernes professionelle univers i den praktiske udførelse af konsulentprojekter, og eftersporer den gensidige konstruktion af viden, moral og...

 13. Emergens og transkulturalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2009-01-01

  Artiklen handler om, hvordan latinamerikansk litteratur og især magisk realisme udveksler med verden og hvordan den læses og brandes uden for Latinamerika. Jeg argumenterer for, at begreberne "emergens" (Wlad Godzich) og "transkulturation" (Fernando Ortiz) er gode til at beskrive nogle af de dobb...

 14. Musik og folkesundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Ekholm, Ola

  2015-01-01

  Præsentation af undersøgelsen "Musik og folkesundhed", som er blevet til i et samarbejde mellem Musikterapi AAU og Statens Institut for Folkesundhed......Præsentation af undersøgelsen "Musik og folkesundhed", som er blevet til i et samarbejde mellem Musikterapi AAU og Statens Institut for Folkesundhed...

 15. Supervisand og supervisor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet redegør for aspekter ved det komplekse forhold mellem supervisand og supervisor, og der anlægges en række forskellige perspektiver. Først beskrives forholdet fra supervisandens perspektiv. At indtræde i rollen som supervisand er, foruden at være lærerigt og fagligt udviklende, ofte også ...

 16. Normalitet og afvigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Jesper

  2009-01-01

  Anmeldelse ad Ivar Morkens bog:" Normalitet og afvigelse", der tager udgangspunkt i kontrasten mellem visionerne om inklusion, empowerment og anerkendelse og de faktiske forhold, hvor menneskelig afvig stadig diagnosticeres. Kontrasterne defineres og forsøges imødegået med forskellige former for ...

 17. Supervisand og supervisor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet redegør for aspekter ved det komplekse forhold mellem supervisand og supervisor, og der anlægges en række forskellige perspektiver. Først beskrives forholdet fra supervisandens perspektiv. At indtræde i rollen som supervisand er, foruden at være lærerigt og fagligt udviklende, ofte også ...

 18. Mord og metafysik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  Krimien er traditionelt indskrevet i en moderne samfundsramme, hvor opklaringen sker ved hjælp af rationelle og empiriske hjælpemidler. Derfor har krimien gennem mange år været kritisk over for metafysik, religion og det overnaturlige. Mord og metafysik viser, at skellet mellem krimi og metafysik...

 19. Formalsproglig kompetence og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2002-01-01

  Sproglæringsteoretisk værktøj til udvikling af IT-støttede materialer og programmer inden for grammatisk og leksikalsk kompetence......Sproglæringsteoretisk værktøj til udvikling af IT-støttede materialer og programmer inden for grammatisk og leksikalsk kompetence...

 20. Dokumentation og Evaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin; Andersen, Peter Østergård; Skytte Kaarsberg Schmidt, Lene

  2008-01-01

  En korlægning af, hvordan de nye lovkrav om dokumentation og evaluering i daginstitutioner fortolkes og forvaltes i forskellige institutioner i Danmark i 2007/2008.......En korlægning af, hvordan de nye lovkrav om dokumentation og evaluering i daginstitutioner fortolkes og forvaltes i forskellige institutioner i Danmark i 2007/2008....

 1. Hund og menneske imellem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2009-01-01

  og menneske imellem? Denne artikel beskriver hvordan hundelivet bliver udfoldet i Ordbog over det danske Sprog (ODS), Den Danske Ordbog (DDO) og Ømålsordbogen (ØMO). Fælles for ODS, DDO og ØMO er at de er videnskabeligt beskrivende ordbøger. Det betyder ideelt set at man indsamler og beskriver...

 2. Roland Barthes og teatralitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thobo-Carlsen, John

  2007-01-01

  artikel er skrevet. Den tager udgangspunkt i hans ambivalente forhold til teatret, hans personlige og passionerede engagement i teatret, i øvrigt også som udøvende, og i hans professionelle viden om og uddannelse i den klassiske tragedie. Men fokus for artiklen er den betydning, Bertolt Brechts dramaturgi...

 3. Placebo, tro og helbred

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvidt, Niels Christian

  2015-01-01

  RESUME: Troens dimension og betydning er blevet fortrængt fra sundhedsvæsenets univers og henvist til privatsfæren. Dette til trods for at forskning viser, at sygdom aktiverer eksistentielle behov i takt med tilstandens alvor og kan vække en latent tro. Tro defineres som eksistentiel, spirituel og...

 4. Integreret park- og naturforvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Guldager, Susanne; Pauleit, Stephan

  2006-01-01

  I en Europæisk COST Aktion fra 2000 til 2004 deltog byplanlæggere, arkitekter, biologer, administratorer og undervisere fra 15 europæiske lande for at udveksle erfaringer inden for grønstruktur, planlægning og naturressourceforvaltning i byer og byregioner. I Oslo og München findes gode eksempler...

 5. Kamp og status

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Sandbjerg; Dahl, Hanne Marlene; Eklund Hansen, Anette

  Dette bind er det første af to om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet. Bind 2, Kald og kundskab, går tæt på indholdet i småbørnspædagogikken og i uddannelserne fra 1870 til i dag....

 6. Design - proces og metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Volf, Mette

  2009-01-01

  Design - proces og metode går bag om designerens arbejde og giver et indblik i den skabelsesproces, som designeren er involveret i. Bogen er enestående, fordi den fokuserer på processens flygtige og komplekse karakter, afmystificerer den og gør den operationel - uden at fjerne dens magi. Ud over...

 7. Social capital and stigma toward people with mental illness in Tokyo, Japan.

  Science.gov (United States)

  Kido, Yoshifumi; Kawakami, Norito; Miyamoto, Yuki; Chiba, Rie; Tsuchiya, Masao

  2013-04-01

  Living in a community with high social capital might lead to lower stigma towards people with mental illness. We examined the association between social capital and stigma toward people with mental illness in the community of Tokyo, Japan. A random sample of 2,000 community residents was selected and surveyed. Data from 516 respondents were analyzed. In this study, two individual-based social capital variables were significantly and negatively associated with the stigma score, while area-based social capital was not significantly associated with the stigma score. Social capital, particularly reciprocity/norm of cooperation and trust in the community, may be associated with lower stigma.

 8. Universitetsforskere, ledelse og styringslogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas; Ingemann, Jan Holm

  organisation baseret på ministerudpeget bestyrelsesflertal og kontraktstyring. Som afsæt anvendes den rekonstruktion af universiteternes mission og værdier, der blev foretaget af Humboldt og som er dybt institutionaliseret i universiteternes kultur. Herved forsøges universiteternes og universitetsforskernes...... kontrast til universiteternes mission og værdier. Det konkluderes, at forandringsmodstanden har været velbegrundet, logisk og rationel, fordi forandringen implicerer, at indholdet i begrebet 'universitetsforsker' og 'universitet' i kraft af styringslogikken tendentielt forsvinder....

 9. Stigmatization on the way to recovery in mental illness - the factors associated with social functioning.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Podogrodzka-Niell

  2014-12-01

  Full Text Available Persons with mental disorders often experience stigmatization. There is a number of social factors that may affect the process of recovery and at the same time, in certain circumstances, could be a source of stigma. Mentally ill may find strength in themselves to fight against the disease or the opposite – can internalize the negative attitudes of the society and become self-stigmatized. The patient’s family, on the one hand, is often the only source of social support, on the other hand, can experience a destructive influence of courtesy-stigma. Mentally ill have to face social reluctance which is reinforced by stereotypical media coverage of mental disorders. The social network of patients is poor and often limited to a family system. Negative views about persons diagnosed with mental illness are most visible in the labour market. Patients experience many types of discrimination at work,have lower employment rates and lower mean wages than healthy ones. Structural discrimination is a form of stigma which is revealed in underfunded and inefficient system of mental health care. All the social factors mentioned above are necessary for recovery (positive stimulation of functioning, but can also increase stigma and become a significant barrier in the recovery of psychiatric patients. This paper highlights the complex and ambiguous nature of the relationship between social factors and the recovery of the mentally ill basing on the data from the literature.

 10. The clinical profile of employees with mental health problems working in social firms in the UK.

  Science.gov (United States)

  Milton, Alyssa; Parsons, Nicholas; Morant, Nicola; Gilbert, Eleanor; Johnson, Sonia; Fisher, Adrian; Singh, Swaran; Cunliffe, Di; Marwaha, Steven

  2015-08-01

  UK social firms are under-researched but are a potentially important vocational option for people with mental health problems. To describe the clinical profile, satisfaction levels and experiences of social firms employees with mental health problems. Clinical, work and service use characteristics were collected from social firms' employees with mental health problems in England and Wales. Workplace experience and satisfaction were explored qualitatively. Predominantly, social firms' employees (N = 80) report that they have a diagnosis of depression (56%) and anxiety (41%). People with schizophrenia (20%) or bipolar disorder (5%) were a minority. Respondents had low symptom and disability levels, high quality of life and job satisfaction and experienced reductions in secondary mental health service use over time. High-workplace satisfaction was related to flexibility, manager and colleague support and workplace accommodations. The clinical profile, quality of life and job satisfaction level of employees with mental health problems suggest social firms could be a useful addition to UK vocational services for some people. Current employees mainly have common mental disorders, and social firms will need to shift their focus if they are to form a substantial pathway for the vocational recovery of people currently using community mental health teams.

 11. [Social capital and mental health in low income urban communities in Santiago, Chile].

  Science.gov (United States)

  Poblete, Fernando C; Sapag, Jaime C; Bossert, Thomas J

  2008-02-01

  Many studies suggest that social capital, defined as those intangible resources of a society or community (trust, participation and reciprocity), that might facilitate collective action, can be associated with positive health effects. To explore the relationship between social capital an the level of mental health, in urban communities of Santiago, Chile. In a qualitative-quantitative cross-sectional design, two low income neighborhoods in the municipality of Puente Alto were selected. Interviews to key agents and focus groups, as well as surveys (407) to adults from a representative random sample of households, were conducted, measuring social capital, using a locally devised questionnaire and mental health using the General Health Questionnaire (GHQ-12 instrument). A qualitative analysis based on the grounded theory and a quantitative analysis through correlations and simple and logistic regression models were applied. The quantitative analysis found an association between female gender, education and having a chronic disease, with low levels of mental health. At the same time, the trust component of social capital might be associated with a better mental health status. Qualitatively, all the components of social capital were identified as important for a better mental health. This study suggests the existence of a positive relationship between social capital and mental health. Developing trust in a community might be a useful tool to work in mental health at the community level.

 12. [Stigmatization on the way to recovery in mental illness - the factors associated with social functioning].

  Science.gov (United States)

  Podogrodzka-Niell, Magdalena; Tyszkowska, Magdalena

  2014-01-01

  Persons with mental disorders often experience stigmatization. There is a number of social factors that may affect the process of recovery and at the same time, in certain circumstances, could be a source of stigma. Mentally ill may find strength in themselves to fight against the disease or the opposite - can internalize the negative attitudes of the society and become self-stigmatized. The patient's family, on the one hand, is often the only source of social support, on the other hand, can experience a destructive influence of courtesy-stigma. Mentally ill have to face social reluctance which is reinforced by stereotypical media coverage of mental disorders. The social network of patients is poor and often limited to a family system. Negative views about persons diagnosed with mental illness are most visible in the labour market. Patients experience many types of discrimination at work,have lower employment rates and lower mean wages than healthy ones. Structural discrimination is a form of stigma which is revealed in underfunded and inefficient system of mental health care. All the social factors mentioned above are necessary for recovery (positive stimulation of functioning), but can also increase stigma and become a significant barrier in the recovery of psychiatric patients. This paper highlights the complex and ambiguous nature of the relationship between social factors and the recovery of the mentally ill basing on the data from the literature.

 13. Effectiveness of an intervention for reducing social stigma towards mental illness in adolescents.

  Science.gov (United States)

  Vila-Badia, Regina; Martínez-Zambrano, Francisco; Arenas, Otilia; Casas-Anguera, Emma; García-Morales, Esther; Villellas, Raúl; Martín, José Ramón; Pérez-Franco, María Belén; Valduciel, Tamara; Casellas, Diana; García-Franco, Mar; Miguel, Jose; Balsera, Joaquim; Pascual, Gemma; Julia, Eugènia; Ochoa, Susana

  2016-06-22

  To evaluate the effectiveness of an intervention for reducing social stigma towards mental illness in adolescents. The effect of gender and knowledge of someone with mental illness was measured. Two hundred and eighty secondary school students were evaluated using the Community Attitudes towards Mental Illness (CAMI) questionnaire. The schools were randomized and some received the intervention and others acted as the control group. The programme consisted of providing information via a documentary film and of contact with healthcare staff in order to reduce the social stigma within the school environment. The intervention was effective in reducing the CAMI authoritarianism and social restrictiveness subscales. The intervention showed significant changes in girls in terms of authoritarianism and social restrictiveness, while boys only showed significant changes in authoritarianism. Following the intervention, a significant reduction was found in authoritarianism and social restrictiveness in those who knew someone with mental illness, and only in authoritarianism in those who did not know anyone with mental illness. The intervention was effective to reduce social stigma towards people with mental illness, especially in the area of authoritarianism. Some differences were found depending on gender and whether or not the subjects knew someone with mental illness.

 14. Family structure, social capital, and mental health disparities among Canadian mothers.

  Science.gov (United States)

  Colton, T; Janzen, B; Laverty, W

  2015-06-01

  To examine the extent to which inequities in mental health between single and partnered mothers can be explained by social capital, independently and in concert with socio-economic circumstances. Cross-sectional study. The sample consisted of 2920 mothers participating in Statistics Canada's 2010 General Social Survey. Chi-square and logistic regression analyses were used to investigate the extent to which family structure differences in self-rated mental health, if observed, were mediated by various dimensions of social capital. Compared with partnered mothers, fair/poor self-rated mental health was more common among previously married mothers (OR = 3.14; 95% CI 2.15-4.59) and never married mothers (OR = 3.01; 95% CI 1.95-4.65). After adjustment for socio-economic and social capital variables, the odds ratio between single mother family structure and fair/poor mental health decreased but remained significant (ORpreviously married = 1.90, 95% CI 1.22-2.98; ORnever married = 1.90, 95% CI 1.14-3.16). Single mothers' more limited access to economic and social capital resources partially explain their compromised self-rated mental health. Longitudinal research with multi-item measures of mental health is needed to corroborate these findings and extend their understanding of the relationship between family structure, social capital, and mothers' mental health. Copyright © 2015 The Royal Society for Public Health. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. La enfermedad mental severa desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad Mental illness from a social model perspective of disability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maribel Cruz Ortiz

  2011-09-01

  Full Text Available La enfermedad mental severa ha tenido una tardía incorporación al campo de la discapacidad dada la dificultad para entenderla más allá de su sintomatología y dada la permanencia de creencias y conceptos equivocados que colocan a estas personas en una situación de alta vulnerabilidad. El modelo social de la discapacidad ha sido criticado por su abierto activismo político, señalando a las personas con discapacidad como una clase oprimida. Sin embargo algunos elementos de este modelo aunados a otros enfoques, puede resultar de utilidad para favorecer la inclusión social de este colectivo. Se discuten por ello las implicaciones de la comprensión de la enfermedad mental severa en el marco del modelo social de la discapacidad.Severe mental illness has had a late entry into the field of disability. The difficulty to understand it beyond its symptoms and the persistence of beliefs and misconceptions that place these people in a situation of high vulnerability help explain this delay. The social model of disability has been criticized for its open political activism by identifying people with disabilities as an oppressed class. However, some elements of this model, together with other approaches, can be useful for promoting social inclusion of this group. Implications of the understanding of severe mental illness within the social model of disability are discussed.

 16. Religion-based emotional social support mediates the relationship between intrinsic religiosity and mental health.

  Science.gov (United States)

  Hovey, Joseph D; Hurtado, Gabriela; Morales, Lori R A; Seligman, Laura D

  2014-01-01

  Although previous research suggests that increased religiosity is associated with better mental health and many authors have conjectured that religion-based social support may help explain this connection, scant research has directly examined whether religion-based support mediates religiosity and mental health. The present study examined whether various dimensions of religion-based support (social interaction, instrumental, and emotional) mediated the relationship between religiosity and mental health in college students in the Midwest United States. As expected, of the support dimensions, perceived emotional support was the strongest predictor of decreased hopelessness, depression, and suicide behaviors; and the relationships among intrinsic religiosity and the mental health variables were fully mediated by emotional support. These findings provide strong support to the notion that the relationship between religiosity and mental health can be reduced to mediators such as social support. Research and theoretical implications are discussed.

 17. Flow og fordybelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2010-01-01

  Artiklen handler om flow og fordybelse i et nyt tværfagligt / naturfagligt undervisningskoncept, "Overvågningens dilemma", til brug i folkeskolens 7.-9.kl. og på gymnasiale uddannelser. Konceptet sætter fokus på den overvågning der foregår og er mulig i nutidens IT og hi-tec samfund og der arbejd...

 18. Farestrategier og trampolinleg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  2015-01-01

  Vild og farlig leg på havetrampoliner udfordrer børns sikkerhed og tryghed og er samtidig både udviklende og udfordrende. Børn kan lære at håndtere risici, når de leger på trampolinen. Helle Skovbjerg Karoff er adjunkt ved Aalborg Universitet/København og knyttet til forskningslaboratoriet for IT...

 19. Bygningsdrift - organisation og systematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dinesen, J.(red.)

  Sammenfatter eksisterende viden om bygningsdrift, dvs. forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning. Vejledningen, som knytter sig til en bekendtgørelse fra Boligministeriet, redegør for, hvordan en rationel drift kan etableres og opretholdes gennem en driftsplan, en driftsorganisation......, et styringssystem og en eftersynssystematik. Henvender sig til ledere i driftsorganisationer samt til projekterende og udførende teknikere, som skal udarbejde grundlag for og vejlede i bygningsdrift....

 20. For flaget og Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Seerup, Jakob

  flådens virke, og har altid været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet. Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets – og Danmarks - historie en nem og tilgængelig oversigt over...

 1. Nudos mentales : Salud mental : Una introducción

  OpenAIRE

  Ingeberg, Mette Holme; Grudt, Solveig Kirsti

  2012-01-01

  Boken er primært rettet mot studenter innenfor områdene helse- og sosialfag. Den vil også være nyttig for mennesker med psykiske problemer og deres pårørende, og for helsepersonell for øvrig. Et viktig mål med denne boken har vært å gjøre egne erfaringer og kompetanse på området psykisk helse tilgjengelig for helsepersonell i Nicaragua. Mye av boken er basert på boken Mentale knagger, skrevet av Mette Holme Ingeberg, Dag-Willy Tallaksen og Børge Eide i 2006.

 2. Higiene mental y peligrosidad social en España (1920-1936

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Campos Marín, Ricardo

  1997-06-01

  Full Text Available The aim of this work is to demostrate that the social danger represented by the mentally ill and need to defend society originated the mental hygiene movement in Spain from 1920 to 1936. It stresses that, in spite of attempts of psychiatrists to redefine madness from a medical perspective, there were great theoretical and practical difficulties to characterize madness scientifically; doctors had to resort to social and administrative conceptions such as social dangerousness to define mental illnesses and the medical treatment administered to the patient.

  El objetivo de este trabajo es demostrar que la peligrosidad social del enfermo mental y la defensa social fundamentaron el movimiento de higiene mental español entre 1920 y 1936. En este sentido, analizo cómo a pesar de los intentos de remedicalizar la locura, los psiquiatras tuvieron grandes dificultades teóricas y prácticas para definirla científicamente, teniendo que recurrir a conceptos sociales y administrativos como la peligrosidad social para definir la enfermedad mental y el tratamiento que debía seguir el enfermo.

 3. Workplace social capital, mental health and health behaviors among Brazilian female workers.

  Science.gov (United States)

  Pattussi, Marcos Pascoal; Olinto, Maria Teresa Anselmo; Canuto, Raquel; da Silva Garcez, Anderson; Paniz, Vera Maria Vieira; Kawachi, Ichiro

  2016-09-01

  Previous studies have investigated the relationship between workplace social capital and mental health, yet few have sought to examine the mediating mechanisms. We sought to explore the role of workplace social capital on health related behaviors and on mental health among female employees in Brazil. A cross-sectional study was undertaken with 553 women aged 28-50 years working in the production line of a poultry processing plant. We assessed workplace social capital, common mental disorders, stress (Perceived Stress Scale) and health related behaviors (physical activity, healthy eating habits and co-occurrence of risk behaviors). We used structural equation modeling to clarify relationships between exposures, outcomes, and mediating variables. Our model demonstrated a direct effect of social capital on the outcomes studied. Higher workplace social capital was associated with lower stress and common mental disorders as well as more favorable health-related behaviors. Our model also showed an indirect effect of social capital on mental health and on behaviors that was mediated by lower levels of perceived stress. Workplace social cohesion may play an important role in the promotion of mental health and healthy behaviors among women employees.

 4. Mental health and social networks in early adolescence: a dynamic study of objectively-measured social interaction behaviors.

  Science.gov (United States)

  Pachucki, Mark C; Ozer, Emily J; Barrat, Alain; Cattuto, Ciro

  2015-01-01

  How are social interaction dynamics associated with mental health during early stages of adolescence? The goal of this study is to objectively measure social interactions and evaluate the roles that multiple aspects of the social environment--such as physical activity and food choice--may jointly play in shaping the structure of children's relationships and their mental health. The data in this study are drawn from a longitudinal network-behavior study conducted in 2012 at a private K-8 school in an urban setting in California. We recruited a highly complete network sample of sixth-graders (n = 40, 91% of grade, mean age = 12.3), and examined how two measures of distressed mental health (self-esteem and depressive symptoms) are positionally distributed in an early adolescent interaction network. We ascertained how distressed mental health shapes the structure of relationships over a three-month period, adjusting for relevant dimensions of the social environment. Cross-sectional analyses of interaction networks revealed that self-esteem and depressive symptoms are differentially stratified by gender. Specifically, girls with more depressive symptoms have interactions consistent with social inhibition, while boys' interactions suggest robustness to depressive symptoms. Girls higher in self-esteem tended towards greater sociability. Longitudinal network behavior models indicate that gender similarity and perceived popularity are influential in the formation of social ties. Greater school connectedness predicts the development of self-esteem, though social ties contribute to more self-esteem improvement among students who identify as European-American. Cross-sectional evidence shows associations between distressed mental health and students' network peers. However, there is no evidence that connected students' mental health status becomes more similar in their over time because of their network interactions. These findings suggest that mental health during early

 5. Mental time travel : A conceptual overview of social psychological perspectives on a fundamental human capacity

  NARCIS (Netherlands)

  Epstude, K.; Peetz, J.

  Humans have the unique capacity to mentally travel through time, that is, to reflect on the past, anticipate the future, and construct alternate realities in their minds. The ability to mentally travel through time affects a variety of social psychological topics. Representations of events can

 6. Bachelor of Social Work Students and Mental Health Stigma: Understanding Student Attitudes

  Science.gov (United States)

  Zellmann, Karen T.; Madden, Elissa E.; Aguiniga, Donna M.

  2014-01-01

  Bachelor-level social work students (n = 198) at a midsized Midwestern public university were surveyed to evaluate their attitudes toward those with mental health concerns. Additionally, students were surveyed regarding their willingness to seek treatment for their own mental health needs. Results of the analyses suggest that the majority of…

 7. Bachelor of Social Work Students and Mental Health Stigma: Understanding Student Attitudes

  Science.gov (United States)

  Zellmann, Karen T.; Madden, Elissa E.; Aguiniga, Donna M.

  2014-01-01

  Bachelor-level social work students (n = 198) at a midsized Midwestern public university were surveyed to evaluate their attitudes toward those with mental health concerns. Additionally, students were surveyed regarding their willingness to seek treatment for their own mental health needs. Results of the analyses suggest that the majority of…

 8. Should Social Workers Use "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5?"

  Science.gov (United States)

  Frances, Allen; Jones, K. Dayle

  2014-01-01

  Up until now, social workers have depended on the "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" ("DSM") as the primary diagnostic classification for mental disorders. However, the "DSM-5" revision includes scientifically unfounded, inadequately tested, and potentially dangerous diagnoses that may lead them…

 9. Mental time travel : A conceptual overview of social psychological perspectives on a fundamental human capacity

  NARCIS (Netherlands)

  Epstude, K.; Peetz, J.

  2012-01-01

  Humans have the unique capacity to mentally travel through time, that is, to reflect on the past, anticipate the future, and construct alternate realities in their minds. The ability to mentally travel through time affects a variety of social psychological topics. Representations of events can diffe

 10. Mental Health Workforce Change through Social Work Education: A California Case Study

  Science.gov (United States)

  Foster, Gwen; Morris, Meghan Brenna; Sirojudin, Sirojudin

  2013-01-01

  The 2004 California Mental Health Services Act requires large-scale system change in the public mental health system through a shift to recovery-oriented services for diverse populations. This article describes an innovative strategy for workforce recruitment and retention to create and sustain these systemic changes. The California Social Work…

 11. Social constructionism, discourse analysis and mental health nursing: a natural synergy.

  Science.gov (United States)

  Leishman, June L

  2003-09-01

  This paper has been developed to identify the natural synergy between social constructionism, discourse analysis and mental health research. It is based on research undertaken to explore mental health nurses' identity. The proposal is that nurses' identities are rhetorically constructed in the language they use to account for and justify their work in the practice context.

 12. Nye steder med liv og sjæl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stender, Marie

  planlæggere, der har skabt dem, udforskes stedernes tilblivelsesproces og sociale liv. Det nye sted opfattes af både beboere og professionelle som en bar mark, og mange kræfter sættes ind på at genfortrylle det med et skær af liv, identitet og historie fra start. Hånd i hånd med branding, virtuelle fora...... for beboere og in-house sociale faciliteter kan arkitekturen skabe øer af fælles identitet – en form for designede communities. Men selv om de tre cases er gennemdesignede og repræsenterer kreative og markante strategier til at skabe et sted, er de alligevel ikke blevet helt som planlagt. Undervejs i...

 13. Physical, mental, and social predictors of functional outcome in unilateral lower-limb amputees

  NARCIS (Netherlands)

  Schoppen, Tanneke; Boonstra, Antje; Groothoff, JW; de Vries, J; Goeken, LN; Eisma, Willem

  2003-01-01

  Objective: To study the value of physical, mental, and social characteristics as predictors of functional outcome of elderly amputees. Design: Prospective, inception cohort study; comparisons with reference populations. Setting: Main hospitals, rehabilitation centers, nursing homes, patients' own re

 14. Stigmatization on the way to recovery in mental illness - the factors associated with social functioning

  National Research Council Canada - National Science Library

  Podogrodzka-Niell, Magdalena; Tyszkowska, Magdalena

  2014-01-01

  Persons with mental disorders often experience stigmatization. There is a number of social factors that may affect the process of recovery and at the same time, in certain circumstances, could be a source of stigma...

 15. Beyond clergy: congregations' sponsorship of social services for people with mental disorders.

  Science.gov (United States)

  Frenk, Steven M

  2014-03-01

  This study examines U.S. congregations' sponsorship of social services for people with mental disorders using data from a nationally representative sample of congregations. The analysis finds that 8.0 % of congregations sponsor social services for people with mental disorders, and that congregations' religious tradition influences the likelihood that they sponsor them. Most of the services assist people with substance use disorders. Coupled with findings from previous studies, we conclude that most of the support and care people with mental disorders receive from congregations comes from clergy rather than formal social services. Organizations interested in partnering with congregations to provide social services for people with mental disorders should take note of the findings about the programs already underway and their patterning in order to accurately pinpoint nexuses of congregational receptivity.

 16. The social Bayesian brain: does mentalizing make a difference when we learn?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Devaine

  2014-12-01

  Full Text Available When it comes to interpreting others' behaviour, we almost irrepressibly engage in the attribution of mental states (beliefs, emotions…. Such "mentalizing" can become very sophisticated, eventually endowing us with highly adaptive skills such as convincing, teaching or deceiving. Here, sophistication can be captured in terms of the depth of our recursive beliefs, as in "I think that you think that I think…" In this work, we test whether such sophisticated recursive beliefs subtend learning in the context of social interaction. We asked participants to play repeated games against artificial (Bayesian mentalizing agents, which differ in their sophistication. Critically, we made people believe either that they were playing against each other, or that they were gambling like in a casino. Although both framings are similarly deceiving, participants win against the artificial (sophisticated mentalizing agents in the social framing of the task, and lose in the non-social framing. Moreover, we find that participants' choice sequences are best explained by sophisticated mentalizing Bayesian learning models only in the social framing. This study is the first demonstration of the added-value of mentalizing on learning in the context of repeated social interactions. Importantly, our results show that we would not be able to decipher intentional behaviour without a priori attributing mental states to others.

 17. The Social Bayesian Brain: Does Mentalizing Make a Difference When We Learn?

  Science.gov (United States)

  Devaine, Marie; Hollard, Guillaume; Daunizeau, Jean

  2014-01-01

  When it comes to interpreting others' behaviour, we almost irrepressibly engage in the attribution of mental states (beliefs, emotions…). Such "mentalizing" can become very sophisticated, eventually endowing us with highly adaptive skills such as convincing, teaching or deceiving. Here, sophistication can be captured in terms of the depth of our recursive beliefs, as in "I think that you think that I think…" In this work, we test whether such sophisticated recursive beliefs subtend learning in the context of social interaction. We asked participants to play repeated games against artificial (Bayesian) mentalizing agents, which differ in their sophistication. Critically, we made people believe either that they were playing against each other, or that they were gambling like in a casino. Although both framings are similarly deceiving, participants win against the artificial (sophisticated) mentalizing agents in the social framing of the task, and lose in the non-social framing. Moreover, we find that participants' choice sequences are best explained by sophisticated mentalizing Bayesian learning models only in the social framing. This study is the first demonstration of the added-value of mentalizing on learning in the context of repeated social interactions. Importantly, our results show that we would not be able to decipher intentional behaviour without a priori attributing mental states to others. PMID:25474637

 18. SCHIZOPHRENIA – A MENTAL DISORDER WHICH MAKES WITHDRAWAL FROM SOCIAL CONTACT

  OpenAIRE

  G. Yamini Durga*, S. Venkatesh, K. Renuka Sowjanya, Eswar Tony Darsi, Rama Rao Nadendla

  2016-01-01

  Schizophrenia is a mental disorder characterized by abnormal social behavior and failure to recognize what is real. Common symptoms include false beliefs, unclear or confused thinking, hearing voices, reduced social engagement and emotional expression, and a lack of motivation. People often have additional mental health problems such as major depression, anxiety disorders, or substance use disorder. Symptoms typically come on gradually, begin in young adulthood, and last a long time. The caus...

 19. Modernitet og forbrugskultur i Chile

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2012-01-01

  I de sidste årtier er Chile blevet et egentligt forbrugersamfund. Udbredelsen af forbrugskulturen og forbrugerismen er centrale fænomener i chilenernes dagligliv og har nået et omfang, som har konsekvenser for de borgere, der ikke kan deltage fuldt ud heri, noget som er typisk for et samfund med en...... ujævn økonomisk udvikling og med store sociale forskelle. Denne proces er ikke et produkt af en stille, fredelig og naturlig samfundsudvikling, således som magteliten og de toneangivende intellektuelle i Chile har fremstillet det. Som jeg vil vise, er skabelsen af et egentlig forbrugssamfund knyttet til...... til i dag. Ifølge disse er Chile blevet et moderne samfund netop i kraft af, at Chile er et ægte forbrugersamfund med alt, hvad dette indebærer, såvel materielt som symbolsk. For det tredje er billedet af Chile som en ”supermoderne” nation i den latinamerikanske kontekst en udbredt forestilling hos...

 20. Modernitet og forbrugskultur i Chile

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2012-01-01

  I de sidste årtier er Chile blevet et egentligt forbrugersamfund. Udbredelsen af forbrugskulturen og forbrugerismen er centrale fænomener i chilenernes dagligliv og har nået et omfang, som har konsekvenser for de borgere, der ikke kan deltage fuldt ud heri, noget som er typisk for et samfund med en...... ujævn økonomisk udvikling og med store sociale forskelle. Denne proces er ikke et produkt af en stille, fredelig og naturlig samfundsudvikling, således som magteliten og de toneangivende intellektuelle i Chile har fremstillet det. Som jeg vil vise, er skabelsen af et egentlig forbrugssamfund knyttet til...... til i dag. Ifølge disse er Chile blevet et moderne samfund netop i kraft af, at Chile er et ægte forbrugersamfund med alt, hvad dette indebærer, såvel materielt som symbolsk. For det tredje er billedet af Chile som en ”supermoderne” nation i den latinamerikanske kontekst en udbredt forestilling hos...

 1. Forskel og fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, Eva; Bundgaard, Helle

  Bogen er en diskussion af, hvordan hverdagen former sig i daginstitutioner med børn med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Gennem seks måneder har vi udført etnografisk feltarbejde, dvs. dagligt deltaget og observeret i to integrerede daginstitutioner i en mindre kommune på Sjælland for......, rutiner og arbejdsgange, pædagogik og institutionsliv blev opfattet. Efterhånden som vi har analyseret materialet, har vi fået blik for nogle af de modsætninger og sammenhænge, der kan forklare, hvorfor hverdagen former sig, som den gør. Det er disse analyser, bogen rummer....

 2. Measuring social inclusion--a key outcome in global mental health.

  Science.gov (United States)

  Baumgartner, Joy Noel; Burns, Jonathan K

  2014-04-01

  Social inclusion is increasingly recognized as a key outcome for evaluating global mental health programmes and interventions. Whereas social inclusion as an outcome is not a new concept in the field of mental health, its measurement has been hampered by varying definitions, concepts and instruments. To move the field forward, this paper reviews the currently available instruments which measure social inclusion and are reported in the literature, realizing that no single measure will be appropriate for all studies or contexts. A systematic literature search of English language peer-reviewed articles published through February 2013 was undertaken to identify scales specifically developed to measure social inclusion or social/community integration among populations with mental disorders. Five instruments were identified through the search criteria. The scales are discussed in terms of their theoretical underpinnings, domains and/or key items and their potential for use in global settings. Whereas numerous reviewed abstracts discussed mental health and social inclusion or social integration, very few were concerned with direct measurement of the construct. All identified scales were developed in high-income countries with limited attention paid to how the scale could be adapted for cross-cultural use. Social inclusion is increasingly highlighted as a key outcome for global mental health policies and programmes, yet its measurement is underdeveloped. There is need for a global cross-cultural measure that has been developed and tested in diverse settings. However, until that need is met, some of the scales presented here may be amenable to adaptation.

 3. Børneliv mellem hjem og skole i København V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemensen, Nana

  2018-01-01

  En undersøgelse af 6-10årige børns indbyrdes fortolkning, forvaltning og forhandling af sproglige og sociale konventioner på tværs af hjem og skole, baseret på 12 måneders sprogligt-etnografisk feltarbejde blandt børn, familier og pædagogisk personale i og omkring en andelsboligforening i Københa...

 4. Humour: Power conveying social structures inside forensic mental health nursing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gildberg, Frederik Alkier; Paaske, Kristian Jul; Rasmussen, Vivian L.;

  2016-01-01

  mental health staff members in interactions with forensic mental health inpatients. The study included 32 forensic mental health staffmembers, used 307 hours of participant observations, 48 informal interviews, and seven formal semistructured nterviews. Outcomes identify four themes concerning...... the conveyance of power to, from, and between forensic mental health staff and patients as they interact: (a) “the informal use: the human-to-human approach,” characterized by an informal use of humor and without any reference tomental health issues; (b) the “formal use of humor: the staff–patient approach......,” characterized as formalwith a view on the patient as mentally ill, unable to understand humor, and with the aim of using humor to prevent conflicts or negative behavior; (c) “protest against requested care: the human–patient approach,” characterized by the use of humor as a protest against requested care...

 5. Arkitektur og energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marsh, Rob; Grupe Larsen, Vibeke; Lauring, Michael;

  Sigtet med denne bog er at belyse samspillet mellem arkitektur og energi i et helhedsperspektiv med afsæt i de nye energibestemmelser for nybyggeri. Samspillet belyses gennem fire samordnede temaer: Dagslys. Samspillet mellem dagslys og arkitektur. Solvarme. Samspillet mellem solvarme og energi....... Råhus. Samspillet mellem materialer og energi. Teknik. Samspillet mellem teknologi og energi. Temaerne præsenteres på en let tilgængelig og grafisk inspirerende måde, så fremtidens lavenergiarkitektur kan udformes på kvalificeret, afvejet og effektiv vis. Bogen henvender sig primært til arkitekter, men...... kan også læses af ingeniører, bygherrer, myndigheder, studerende og andre der interesserer sig for byggeriets energiforhold. Bogens udgivelse er blevet støttet af Dansk Energi-Net's PSO-midler for 2005. Bogen udgives af Statens Byggeforskningsinstitut i samarbejde med Akademisk Arkitektforening....

 6. Social factors, mental illness, and psychiatric care: recent advances from a sociological perspective.

  Science.gov (United States)

  Greenley, J R

  1984-08-01

  The author reviews advances in the sociological perspective on mental health over the past four years. He examines research on such topics as community acceptance of the mentally ill, arrest rates among former psychiatric inpatients, and the effect of social factors on the type of mental health treatment received. Other research areas surveyed include the influence of social factors on service utilization and on life stress and psychological distress, sex differences in psychological problems, and the relationship between organization of service delivery systems and patient outcome.

 7. Blogging and Social Media for Mental Health Education and Advocacy: a Review for Psychiatrists.

  Science.gov (United States)

  Peek, Holly S; Richards, Misty; Muir, Owen; Chan, Steven Richard; Caton, Michael; MacMillan, Carlene

  2015-11-01

  We live in a digital age where information can be found instantaneously via the Internet. Studies have shown that consumers search for much of their medical information on the Internet, particularly utilizing blogs and social media platforms. As the mental health field is riddled with misinformation and stigma, this offers a unique opportunity for psychiatrists and mental health professionals to reach a broad audience for mental health education and advocacy. In this review, we discuss the various methods and techniques for blogging and social media. We then review the current recommendations for ethics and professionalism as well as make recommendations to strengthen our guidance in this new and evolving field.

 8. Work, employment, and mental illness: expanding the domain of Canadian social work.

  Science.gov (United States)

  Shankar, Janki; Barlow, Constance A; Khalema, Ernest

  2011-01-01

  Despite established evidence that work and employment are an important component of recovery for people who experience mental illness, social work education in Canada seldom offers graduate training or courses on the significance of work in peoples' lives or on the practices involved in helping to gain and retain employment for these individuals. In this article the authors argue that the high levels of unemployment among people who experience mental illness, and the rising incidence of mental health and addictions issues in workplaces, offer the opportunity, as well as the mandate, for social work educators to provide professional education in the area of employment support and assistance.

 9. Social Media as It Interfaces with Psychosocial Development and Mental Illness in Transitional Age Youth.

  Science.gov (United States)

  Primack, Brian A; Escobar-Viera, César G

  2017-04-01

  For transitional age individuals, social media (SM) is an integral component of connecting with others. There are 2 billion SM users worldwide. SM users may experience an increase in perceived social support and life satisfaction. Use of SM may facilitate forming connections among people with potentially stigmatizing mental disorders. However, epidemiologic studies suggest that increased SM use is associated with conditions such as depression, anxiety, and sleep disturbance. Future research should examine directionality of these associations and the role of contextual factors. It also will be useful to leverage SM to provide mental health care and surveillance of mental health concerns.

 10. Response set of social desirability in relation to the Mental, Physical and Spiritual Well-Being Scale.

  Science.gov (United States)

  Vella-Brodrick, D A; White, V

  1997-08-01

  This study examined the relationship of the Mental, Physical and Spiritual Well-being Scale to the response set of social desirability. Social desirability was assessed by correlating the Mental, Physical and Spiritual Well-being Scale responses of 178 participants with scores on the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. Pearson product-moment correlations were not significant and indicated that the Mental, Physical and Spiritual Well-being Scale did not elicit socially desirable responses.

 11. DanBib og bibliotek.dk - visioner og udviklingsplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Vesterager

  2002-01-01

  I artiklen beskrives de fremtidige brugerkrav, der vil blive stillet til bibliotekernes informationsservice, og dermed også til DanBib og bibliotek.dk......I artiklen beskrives de fremtidige brugerkrav, der vil blive stillet til bibliotekernes informationsservice, og dermed også til DanBib og bibliotek.dk...

 12. Mentalizing and motivation neural function during social interactions in autism spectrum disorders.

  Science.gov (United States)

  Assaf, Michal; Hyatt, Christopher J; Wong, Christina G; Johnson, Matthew R; Schultz, Robert T; Hendler, Talma; Pearlson, Godfrey D

  2013-01-01

  Autism Spectrum Disorders (ASDs) are characterized by core deficits in social functions. Two theories have been suggested to explain these deficits: mind-blindness theory posits impaired mentalizing processes (i.e. decreased ability for establishing a representation of others' state of mind), while social motivation theory proposes that diminished reward value for social information leads to reduced social attention, social interactions, and social learning. Mentalizing and motivation are integral to typical social interactions, and neuroimaging evidence points to independent brain networks that support these processes in healthy individuals. However, the simultaneous function of these networks has not been explored in individuals with ASDs. We used a social, interactive fMRI task, the Domino game, to explore mentalizing- and motivation-related brain activation during a well-defined interval where participants respond to rewards or punishments (i.e. motivation) and concurrently process information about their opponent's potential next actions (i.e. mentalizing). Thirteen individuals with high-functioning ASDs, ages 12-24, and 14 healthy controls played fMRI Domino games against a computer-opponent and separately, what they were led to believe was a human-opponent. Results showed that while individuals with ASDs understood the game rules and played similarly to controls, they showed diminished neural activity during the human-opponent runs only (i.e. in a social context) in bilateral middle temporal gyrus (MTG) during mentalizing and right Nucleus Accumbens (NAcc) during reward-related motivation (Pcluster motivation networks, respectively, activate normally in a non-social context, they fail to respond in an otherwise identical social context in ASD compared to controls. We discuss implications to both the mind-blindness and social motivation theories of ASD and the importance of social context in research and treatment protocols.

 13. Social Status, Discrimination, and Minority Individuals' Mental Health: a Secondary Analysis of US National Surveys.

  Science.gov (United States)

  Lo, Celia C; Cheng, Tyrone C

  2017-08-15

  Our study measured minority individuals' social status factors and frequency of discrimination experiences, in order to delineate social mechanisms linking race/ethnicity to mental status (specifically, to current mood/anxiety disorder and self-rated mental health). In this nationally representative secondary research, our data analyses drew on the cross-sectional "Collaborative Psychiatric Epidemiology Surveys," dating 2001-2003. The sample for the final model numbered 9368 respondents (2016 Asians, 2676 Latinos, 4676 blacks). Across races/ethnicities, better mental health was associated with male gender, higher income, marriage, more education, and less-frequent discrimination experiences; discrimination experiences could impair health, especially among blacks. Marriage's strong contribution to Asians' mental health did not hold among blacks; education's contribution to Latinos' mental health did not hold among blacks either. Blacks' mental health was unaffected by immigration status, but Asian and Latino immigrants showed less-robust mental health than native-born counterparts. Across the three racial/ethnic groups studied, differences were noted in relationships between self-reported mental health status and the employed social status and discrimination factors.

 14. Burnout, social support, and job satisfaction among Jordanian mental health nurses.

  Science.gov (United States)

  Hamaideh, Shaher H

  2011-01-01

  Burnout occurs in occupations, such as nursing, where a significant proportion of time is spent in close involvement with other people. Mental health nursing has been considered an area that is subjected to high levels of burnout. Burnout in mental health nursing affects both individuals and organizations. The purposes of this study were to measure the levels of burnout and identify the correlates of burnout among Jordanian mental health nurses. A descriptive correlational design was used to collect data from mental health nurses using the Maslach Burnout Inventory, Social Support Scale, Job Satisfaction Scale, and demographic and work-related variables through a self-reported questionnaire. The sample consisted of 181 mental health nurses recruited from all mental health settings in Jordan. Jordanian mental health nurses showed high levels of emotional exhaustion and moderate levels of depersonalization and personal accomplishment. Scores of job satisfaction and social support were slightly higher than the midrange. Significant correlations were found among burnout categories, job satisfaction, social support, and demographic and work-related variables. Predictor variables accounted for 32.7% of emotional exhaustion, 27.7% of depersonalization, and 16.8% of personal accomplishment. Results revealed that a comprehensive interventional approach aimed at minimizing the risk of burnout among mental health nurses is needed. Such an approach should involve interventions at both individual and organizational levels.

 15. Humor: Power Conveying Social Structures Inside Forensic Mental Health Nursing.

  Science.gov (United States)

  Gildberg, Frederik A; Paaske, Kristian J; Rasmussen, Vivian L; Nissen, Ricko D; Bradley, Stephen K; Hounsgaard, Lise

  2016-01-01

  According to research literature, humor inside the staff-patient interaction seems to be significant in the area of forensic mental healthcare. However, existing literature on the subject is limited. Therefore, the aim of this study was to explore the characteristics of the use humor by forensic mental health staff members in interactions with forensic mental health inpatients. The study included 32 forensic mental health staff members, used 307 hours of participant observations, 48 informal interviews, and seven formal semistructured interviews. Outcomes identify four themes concerning the conveyance of power to, from, and between forensic mental health staff and patients as they interact: (a) "the informal use: the human-to-human approach," characterized by an informal use of humor and without any reference to mental health issues; (b) the "formal use of humor: the staff-patient approach," characterized as formal with a view on the patient as mentally ill, unable to understand humor, and with the aim of using humor to prevent conflicts or negative behavior; (c) "protest against requested care: the human-patient approach," characterized by the use of humor as a protest against requested care; and the use of (d) "inadequacy humor: the staff-human approach," characterized by the use of inadequacy-humor referring to, for example, patients' physical features. Recommendations and clinical implications are discussed.

 16. Assessing and changing organizational social contexts for effective mental health services.

  Science.gov (United States)

  Glisson, Charles; Williams, Nathaniel J

  2015-03-18

  Culture and climate are critical dimensions of a mental health service organization's social context that affect the quality and outcomes of the services it provides and the implementation of innovations such as evidence-based treatments (EBTs). We describe a measure of culture and climate labeled Organizational Social Context (OSC), which has been associated with innovation, service quality, and outcomes in national samples and randomized controlled trials (RCTs) of mental health and social service organizations. The article also describes an empirically supported organizational intervention model labeled Availability, Responsiveness, and Continuity (ARC), which has improved organizational social context, innovation, and effectiveness in five RCTs. Finally, the article outlines a research agenda for developing more efficient and scalable organizational strategies to improve mental health services by identifying the mechanisms that link organizational interventions and social context to individual-level service provider intentions and behaviors associated with innovation and effectiveness.

 17. Mental ill health in the elderly: medical students’ social representations in the United Kingdom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Medeiros

  2014-12-01

  Full Text Available Objective This study aims to explore medical students’ social representations of mental ill health in older adults. Method It comprises an exploratory and qualitative investigation based on the theory of social representations. Two focus groups with pre-clinical medics (group 1, N=4; group 2, N=4 and 10 individual interviews with clinical medical students were conducted. Thematic analysis at a latent level explored meanings and differences between groups. Results Three overarching themes reflect participants’ representations of mental health problems in later life – mental ill health in old age, polarisation of care, and challenges to care. Primary health care appears as an important strategy to overcome barriers to mental health care in the community. Nevertheless, disqualifying representations, stigma and organization of services constitute the main challenges to quality mental health care in later life. Conclusion This paper highlights the need to address cultural and organizational barriers to promote quality care.

 18. Disparities in the geography of mental health: implications for social work.

  Science.gov (United States)

  Hudson, Christopher G

  2012-04-01

  This article reviews recent theory and research on geographic disparities in mental health and their implications for social work. It focuses on work emerging from the fields of mental health geography, psychiatric epidemiology, and social work, arguing that a wide range of spatial disparities in mental health are important to understand but that of greatest relevance are inequities, or disparities, that violate fundamental norms of fairness and social justice. Research is reviewed on geographic variations in subjective well-being and mental health, on personality (using the five-factor model), and on psychopathology as well as several studies on the disparate implementation of mental health policy and services. Critical is the need to simultaneously assess, on the one hand, differential patterns of mental health conditions and, on the other, the services and policies designed to address them--the fact that considering only one dimension often leads to unintended consequences. Many of the most outstanding disparities have been found to exist at the local level, between towns and neighborhoods, and are based on socioeconomic conditions. This review concludes by discussing the implications of geographic disparities in mental health for allocation decisions and for social work practice, including decisions about the most efficacious mix of services at both the community and clinical practice levels.

 19. Fleksibilitet og balance

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Fleksibilitet og balance Dette projekt undersøger, hvordan arbejdstidsmæssig fleksibilitet påvirker medarbejderens individuelle balance mellem arbejde og privatliv, og om en ændring af dennes mindset kan forbedre balancen. Centralt i projektet er en afdækning af fordele og ulemper ved den arbejdstidsmæssige fleksibilitet. I forlængelse heraf er det interessant, hvordan disse fordele og ulemper påvirker balancen mellem arbejde og privatliv. Ydermere er det interessant om den enkelte medarb...

 20. Sags- og episodeanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Gitte

  Bogen giver en introduktion til metoden sags- og episodeanalyse, som er udviklet af forfatteren i samspil mellem forskning og praksis. Sags- og episodeanalyse er en metode, der kan være med til at afklare handling og tydeliggøre grundlaget for handling i socialt arbejde. Gennem en bestemt...... systematik skabes en fælles faglig forståelse af en sag eller en situation, hvilket danner grundlag for fælles handleretning og beslutning om konkrete handlingstiltag. Sags- og episodeanalyse adskiller sig fra supervision ved at hele teamet inddrages i at udarbejde en faglig analyse af en sag/episode, samt...

 1. Individualiseringens vindere og tabere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  2013-01-01

  Snarere end værdiforfald og egoisme er nutidens individualisering ensbetydende med fremkomsten af nye værdier, deltagelsesformer og politiske orienteringsmønstre. Der er imidlertid både vindere og tabere i individualiseringsspillet, hvilket artiklen forsøger at vise.......Snarere end værdiforfald og egoisme er nutidens individualisering ensbetydende med fremkomsten af nye værdier, deltagelsesformer og politiske orienteringsmønstre. Der er imidlertid både vindere og tabere i individualiseringsspillet, hvilket artiklen forsøger at vise....

 2. Tro og Viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2015-01-01

  Kristen og videnskabsminister. Det vakte stærk kritik, da den nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister udtalte, at der står en skabende Gud bag verden. Men gennem historien har naturvidenskabsfolk ikke haft problemer med at forene tro og viden.......Kristen og videnskabsminister. Det vakte stærk kritik, da den nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister udtalte, at der står en skabende Gud bag verden. Men gennem historien har naturvidenskabsfolk ikke haft problemer med at forene tro og viden....

 3. Information, misinformation og disinformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søe, Sille Obelitz

  2014-01-01

  Indenfor især informationsfilosofi (Philosophy of Information) men også andre dele af filosofien og informationsvidenskab optræder en tredeling og distinktion mellem begreberne information, misinformation og disinformation. Det lader dog ikke til at disse begreber diskuteres i sammenhæng, men altid...... grundigt kig på Grice's begreb om mening, argumenteres der for at de tre begreber information, misinformation og disinformation bør diskuteres, analyseres og defineres i sammenhæng for at skabe et mere kongruent billede....

 4. Individualiseringens vindere og tabere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  2013-01-01

  Snarere end værdiforfald og egoisme er nutidens individualisering ensbetydende med fremkomsten af nye værdier, deltagelsesformer og politiske orienteringsmønstre. Der er imidlertid både vindere og tabere i individualiseringsspillet, hvilket artiklen forsøger at vise.......Snarere end værdiforfald og egoisme er nutidens individualisering ensbetydende med fremkomsten af nye værdier, deltagelsesformer og politiske orienteringsmønstre. Der er imidlertid både vindere og tabere i individualiseringsspillet, hvilket artiklen forsøger at vise....

 5. How people with serious mental illness use smartphones, mobile apps, and social media.

  Science.gov (United States)

  Naslund, John A; Aschbrenner, Kelly A; Bartels, Stephen J

  2016-12-01

  Research shows that people with serious mental illness are increasingly using mobile devices. Less is known about how these individuals use their mobile devices or whether they access social media. We surveyed individuals with serious mental illness to explore their use of these technologies. Individuals with serious mental illness engaged in lifestyle interventions through community mental health centers completed a survey about their use of mobile and online technologies. Responses were compared with data from the general population. Among respondents (n = 70), 93% owned cellphones, 78% used text messaging, 50% owned smartphones, and 71% used social media such as Facebook. Most respondents reported daily use of text messaging, mobile apps, and social media. Technology use was comparable to the general population, though smartphone ownership was lower. These findings can inform future interventions that fully leverage this group's use of popular digital technologies. (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA, all rights reserved).

 6. Indre spenninger og ytre press

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Bjarne

  2011-01-01

  Anmeldelse af bogen 'Norsk idrett. Indre spenninger og ytre press' redigeret af Dag Vidar Hanstad, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset og udgivet af forlaet akilles.......Anmeldelse af bogen 'Norsk idrett. Indre spenninger og ytre press' redigeret af Dag Vidar Hanstad, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset og udgivet af forlaet akilles....

 7. Ventilation og luftkvalitet i kontorbygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valbjørn, O.; Bach Nielsen, J.; Gunnarsen, Lars Bo;

  Udformningen og brugen af kontorbygninger spiller en rolle for luftudvekslingen mellem rummene og derved også for luftkvaliteten. I én mekanisk og to naturligt ventilerede kontorbygninger er ventilationsforhold og luftkvalitet blevet undersøgt med dørene til kontorerne henholdsvis holdt åbne og l...

 8. Teamarbejde og samspillet mellem medarbejdere og organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Hans Jeppe; Jønsson, Thomas

  2008-01-01

  Gennem det seneste årti har brug af teams som en måde at organisere arbejdet på været i hastig fremmarch. Det er baggrunden for forskningsprojektet ”Team-organiseringens betydning for participation og organisatoriske relationer”, der er et multiple case-studie af seks organisationers brug af...... teamwork. Bag projektet står professor Hans Jeppe Jeppesen, cand.psych. og ph.d. Thomas Rasmussen samt adjunkt Thomas Jønsson. I denne klumme gives en forskningsbaseret introduktion til teamarbejdet og dets betydning for samspillet mellem medarbejdere og organisation. Med udgangspunkt i egen forskning...

 9. Embracing Comprehensive Mental Health and Social Services Programs to Serve Children Under California's Mental Health Services Act.

  Science.gov (United States)

  Cordell, Katharan D; Snowden, Lonnie R

  2017-03-01

  Authorized under California's Mental Health Services Act (MHSA) of 2004, full service partnership (FSP) programs address social welfare and other human service needs of seriously mentally ill adults and children who are especially socially and economically vulnerable or who are untreated or insufficiently treated. Because FSP enrollment should reflect greater individual and community distress, we investigated whether counties' enrollment of children into FSPs came from mental health system caseloads with higher crisis use, assessed trauma and substance abuse problems; and from counties which had more foster care placement, more child poverty, lower median household incomes and more unemployment. We addressed these questions in 36 counties over 34 quarters after MHSA's onset. Results indicated greater FSP enrollment for children was associated with higher county unemployment and foster care placement rates and with mental health systems which had increasing children's crisis rates over the study period. These findings suggest that underservice and community adversity prompt officials to adopt and make greater use of children's FSP programming, in keeping with MHSA's intensions.

 10. Community attitudes and social distance towards the mentally ill in South Sudan: a survey from a post-conflict setting with no mental health services.

  Science.gov (United States)

  Ayazi, Touraj; Lien, Lars; Eide, Arne; Shadar, Elizabeth Joseph Shadar; Hauff, Edvard

  2014-05-01

  This study investigates attitudes and social distance towards the mentally ill in a post-conflict, low-income country. A cross-sectional community survey (n = 1,200) was conducted in South Sudan. Associations between various sociodemographic variables and attitudes toward/social distance from the mentally ill were investigated. The regression analysis showed that lower levels of education were positively associated with social distance, and Christian or Muslim beliefs, compared with traditional beliefs, were negatively associated with social distance. Familiarity with mental illness or psychological distress was not significantly associated with social distance. Participants who endorsed community-oriented attitudes (rather than hospital/drug-oriented attitudes) about health care for the mentally ill were more likely show a decreased social distance. Participants who believed that the mentally ill were dangerous had higher scores on the social distance scale. A high level of stigma towards the mentally ill exists in South Sudan, especially in the rural areas. Alongside efforts to build up mental health services in South Sudan, the existing stigma needs to be addressed. Information regarding the role of the community both in preventing mental illnesses and in service delivery should be prioritised.

 11. Paradokser om stat, sundhedsvæsen, professioner, viden, sygdom og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2016-01-01

  bestemte betingelser og de betingelser bliver så at sige bygget ind i vores krop og sjæl som en matrisse for, hvordan vi læser os selv og andre og mere eller mindre agerer i den sociale verden. Habitus er dog ikke en fast struktur som determinerer handling, den gør også rede for kreativitet i handlingerne...... sundhedsvæsenet og fremstille de økonomiske, sociale og kulturelle forhold som er med til at forme samme væsen. Styrken her er at tillægge en beskrivelse og en forklaring af sociale forhold og det er ikke hensigten at bidrage med normative ideer, dvs. anbefalinger om, hvordan dette eller hint kan forbedres...... politik og regulering af ministerielle områder (finans-økonomi, arbejdsmarked, sociale-pædagogiske-sundhedsmæssige områder, uddannelse, undervisning mv.), men også gennem deltagelse i regulering og styring af videnskab, institutioner og professioner relateret til sundhed og andre områder som...

 12. Social-, Børne- og Integrationsministeriets initiativ vedrørende Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lisbeth; Balvig-Phillips, Line

  alene at tiltrække flere nydanske forældre, men har også fået flere af de etnisk danske forældre til at deltage - Hjemmebesøg har stor effekt i forhold til at opbygge en tættere relation mellem familierne og skolen. Hjemmebesøg i indskolingen 'kickstarter skole-hjemsamarbejdet' - Kurser og vejledning i...

 13. Representações sociais sobre o cuidar do doente mental no domicílio Representaciones sociales del cuidar del enfermo mental en el hogar Social representations about the homecare of the mental sick person

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Bruno de Carvalho Silva

  2008-08-01

  Full Text Available O presente estudo tem como objetivos apreender e analisar as representações sociais construídas pela família sobre o cuidar do doente mental no domicílio e orientado pela Teoria das Representações Sociais. O campo de estudo foi o Centro de Saúde Mental Professor Aristedes Novis, em Salvador-BA, os sujeitos da pesquisa foram 100 familiares que cuidam de doentes mentais em casa. Os dados pela Análise de Conteúdo categorial temática de Bardind e pela da Análise Fatorial de Correspondência, através do software Tri-Deux-Mots. A análise de conteúdo apreendeu as representações sociais do cuidar do doente mental construídas pelas famílias. A Análise Fatorial de Correspondência complementou com as palavras: atenção, dor, adoece, agressão e desequlíbrio.El objecto de este estudio es las representaciones sociales construidas por la familia en el cuidar del paciente mental en el hogar y trae como sus metas: aprehender las representaciones sociales construidas por la familia en el cuidar del paciente mental en el hogar y analizar los aspectos que influencian el cuidar de ellos. Es una investigación dirigida por la teoría de las representaciones sociales. Los dados fueran analizadas con análisis factorial de la correspondencia, por el software Tri-Deux-Mots. Por medio de la análisis factorial de la correspondencia e por medio de las palabras estimulo: paciente mental e el cuidar del paciente mental, fueran apreendidos los seguintes significados: atención, dolor, enferma, agresión, desequilibrio.The object of this study is the social representations built by family on taking care of the mental patient at home and it brings as its goals: to apprehend the social representations built by the family on taking care of the mental patient at home, to analyze the aspects that influence taking care of them. The collection were analyzed through Correspondence Factorial Analysis, by the software Tri-Deux-Mots. From these analysis apprehend

 14. Attitudes about Mental Illness and Professional Danger among New Social Work Students

  Science.gov (United States)

  Theriot, Matthew T.; Lodato, Gayle A.

  2012-01-01

  This article describes the results of a study comparing attitudes toward mental illness and perceptions of professional danger among new social work students (n=64) and other university students (n=111). Such topics have implications for social work education and curriculum development but have not been studied adequately. Results from…

 15. A Social Network Approach to Working With Elderly Clients: Training Manual for Mental Health Professionals.

  Science.gov (United States)

  Paley, Evelyn S., Ed.; Dea, Timothy Patrick, Ed.

  This manual, geared for mental health professionals, demonstrates that social network intervention provides an excellent framework and set of tools for working with the multiple problems of older adults. Social networks are "family" groupings of client, family members, friends and other community supports. The intervention focusses on bonding and…

 16. Attitudes about Mental Illness and Professional Danger among New Social Work Students

  Science.gov (United States)

  Theriot, Matthew T.; Lodato, Gayle A.

  2012-01-01

  This article describes the results of a study comparing attitudes toward mental illness and perceptions of professional danger among new social work students (n=64) and other university students (n=111). Such topics have implications for social work education and curriculum development but have not been studied adequately. Results from…

 17. Social Desirability, Psychological Distress, and Consumer Satisfaction With Mental Health Treatment.

  Science.gov (United States)

  Sabourin, Stephane; And Others

  1989-01-01

  Determined strength of relationship between social desirability, psychological distress, and consumer satisfaction with mental health treatment in 82 clients in therapy. Results indicated that both consumer satisfaction reports and psychological distress scores were contaminated by socially desirable responding. (Author/ABL)

 18. Conceptualizing Social Integration among Formerly Homeless Adults with Severe Mental Illness

  Science.gov (United States)

  Tsai, Jack; Rosenheck, Robert A.

  2012-01-01

  The multiple dimensions of social integration among formerly homeless adults with severe mental illness have not been well-studied. Previous studies have focused on clinical measures or narrow components of social integration. We used a multisite study of chronically homeless adults who were provided housing to (a) identify the main factors…

 19. The "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" in Graduate Social Work Education: Then and Now

  Science.gov (United States)

  Newman, Bernie S.; Dannenfelser, Paul L.; Clemmons, Valarie

  2007-01-01

  Social workers recognize the necessity of using the "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" ("DSM"; American Psychiatric Association) but question its compatibility with social work education. The data in this study were compared with the data from P. R. Raffoul and K. A. Holmes (1986) regarding the extent to which the "DSM" was…

 20. Concepts of social inclusion, exclusion and mental health: a review of the international literature.

  Science.gov (United States)

  Wright, N; Stickley, T

  2013-02-01

  Social inclusion and exclusion are concepts which have been widely associated with politics and policy in the first decade of the 2000s. People with mental health problems have become the focus of a range of social inclusion initiatives. A literature review was conducted to explore the peer-reviewed evidence relating social inclusion/exclusion and mental health. In total 36 papers were included in the review from the UK, Canada, Australia and Scandinavia. The papers had used a range of different approaches to research and evaluation. The included papers associated being socially included to: social roles and responsibilities such as employment, participation in social activities, environmental work and voting. Although some papers engaged in a critical discussion of the concept, many offered only simplistic accounts or definitions. Social inclusion is such a widely used term within political and policy discourses that it is surprising so little research is available within the mental health realm. There was a lack of clarity related to the concept of social exclusion and the qualitative studies focused entirely on the experiences of being excluded within an institutional or semi-institutional setting. The relationship between exclusion, inequality and injustice is identified and the relevance of the concept to current and future mental health policy is questioned.

 1. The Structure and Quality of Social Network Support among Mental Health Consumers of Clubhouse Programs

  Science.gov (United States)

  Pernice-Duca, Francesca M.

  2008-01-01

  This study explored the structure and quality of social network support among a group of adult consumers of community-based mental health programs known as "clubhouses". The structure and quality of social network support was also examined by diagnosis, specifically between consumers living with and without schizophrenia. The study…

 2. På vej mod social apartheid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss/Bøss, Michael

  2013-01-01

  Den amerikanske professor Robert Putnam mener, at USA er ved at udvikle sig til et kastesystem, hvor social status og samfundsengagement arves fra den ene generation til den anden. Også i Danmark øges den uddannelsesmæssige, fysiske og kulturelle adskillelse mellem stærke og svage børn og unge....

 3. På vej mod social apartheid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss/Bøss, Michael

  2013-01-01

  Den amerikanske professor Robert Putnam mener, at USA er ved at udvikle sig til et kastesystem, hvor social status og samfundsengagement arves fra den ene generation til den anden. Også i Danmark øges den uddannelsesmæssige, fysiske og kulturelle adskillelse mellem stærke og svage børn og unge....

 4. The future of mental health care: peer-to-peer support and social media.

  Science.gov (United States)

  Naslund, J A; Aschbrenner, K A; Marsch, L A; Bartels, S J

  2016-04-01

  People with serious mental illness are increasingly turning to popular social media, including Facebook, Twitter or YouTube, to share their illness experiences or seek advice from others with similar health conditions. This emerging form of unsolicited communication among self-forming online communities of patients and individuals with diverse health concerns is referred to as peer-to-peer support. We offer a perspective on how online peer-to-peer connections among people with serious mental illness could advance efforts to promote mental and physical wellbeing in this group. In this commentary, we take the perspective that when an individual with serious mental illness decides to connect with similar others online it represents a critical point in their illness experience. We propose a conceptual model to illustrate how online peer-to-peer connections may afford opportunities for individuals with serious mental illness to challenge stigma, increase consumer activation and access online interventions for mental and physical wellbeing. People with serious mental illness report benefits from interacting with peers online from greater social connectedness, feelings of group belonging and by sharing personal stories and strategies for coping with day-to-day challenges of living with a mental illness. Within online communities, individuals with serious mental illness could challenge stigma through personal empowerment and providing hope. By learning from peers online, these individuals may gain insight about important health care decisions, which could promote mental health care seeking behaviours. These individuals could also access interventions for mental and physical wellbeing delivered through social media that could incorporate mutual support between peers, help promote treatment engagement and reach a wider demographic. Unforeseen risks may include exposure to misleading information, facing hostile or derogatory comments from others, or feeling more uncertain

 5. The future of mental health care: peer-to-peer support and social media

  Science.gov (United States)

  Naslund, J. A.; Aschbrenner, K. A.; Marsch, L. A.; Bartels, S. J.

  2016-01-01

  Aims People with serious mental illness are increasingly turning to popular social media, including Facebook, Twitter or YouTube, to share their illness experiences or seek advice from others with similar health conditions. This emerging form of unsolicited communication among self-forming online communities of patients and individuals with diverse health concerns is referred to as peer-to-peer support. We offer a perspective on how online peer-to-peer connections among people with serious mental illness could advance efforts to promote mental and physical wellbeing in this group. Methods In this commentary, we take the perspective that when an individual with serious mental illness decides to connect with similar others online it represents a critical point in their illness experience. We propose a conceptual model to illustrate how online peer-to-peer connections may afford opportunities for individuals with serious mental illness to challenge stigma, increase consumer activation and access online interventions for mental and physical well-being. Results People with serious mental illness report benefits from interacting with peers online from greater social connectedness, feelings of group belonging and by sharing personal stories and strategies for coping with day-to-day challenges of living with a mental illness. Within online communities, individuals with serious mental illness could challenge stigma through personal empowerment and providing hope. By learning from peers online, these individuals may gain insight about important health care decisions, which could promote mental health care seeking behaviours. These individuals could also access interventions for mental and physical wellbeing delivered through social media that could incorporate mutual support between peers, help promote treatment engagement and reach a wider demographic. Unforeseen risks may include exposure to misleading information, facing hostile or derogatory comments from others, or

 6. Sammenhænge mellem arkitektur og kriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønlund, Bo

  2008-01-01

  Kan man forandre de sociale problemer i ghettoområder som Vollsmose og Gellerupparken ved at bygge om på husene? Eksempler fra udlandet tyder på, at man kan. I lande som Holland, Frankrig, Spanien, USA og Storbritannien sættes ind over for de sociale problemer i ghettoerne ved at gøre radikalt op...

 7. Technology-based interventions in social work practice: a systematic review of mental health interventions.

  Science.gov (United States)

  Ramsey, Alex T; Montgomery, Katherine

  2014-10-01

  Despite concerns around the use of technology-based interventions, they are increasingly being employed by social workers as a direct practice methodology to address the mental health needs of vulnerable clients. Researchers have highlighted the importance of using innovative technologies within social work practice, yet little has been done to summarize the evidence and collectively assess findings. In this systematic review, we describe accounts of technology-based mental health interventions delivered by social workers over the past 10 years. Results highlight the impacts of these tools and summarize advantages and disadvantages to utilizing technologies as a method for delivering or facilitating interventions.

 8. Fødselsvekt og selvmord: er det noen sammenheng?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Grøholt

  2009-10-01

  Full Text Available Siden Salk i 1985 introduserte ideen om at fødselskomplikasjoner kunne øke risikoen for tenåringsselvmord, har flere studier tatt opp problemstillingen, men med motstridende funn. Sammenhengen mellom lav fødselsvekt og forhøyet mortalitet er vist i en rekke studier, og i noen tilfelle også for selvmord. Artikkelen gjennomgår relevant litteratur, og mye taler for at det er en sammenheng mellom intrauterine komplikasjoner og selvmord. I artikkelen drøftes funn og mulige mediatorer: Endret programmering og utvikling av CNS intrauterint kan føre til dårlig mental helse, kognitiv dysfunksjon og dårlig stresstoleranse. Om lav sosial klasse, dårlig psykisk helse hos foreldre, føstegangsfødende ung mor er konfoundere (effektforvekslere eller en del av årsakskjeden er ennå ikke klarlagt.The paper quotes and discusses studies addressing the association between suicide and low birth weight. The results are partly contradictory, but still there seems to be a connection between suicide and low birth weight/birth length. This connection may be mediated through reduced mental health, low stress tolerance or cognitive deficits, all factors that are possibly related to the development of the CNS in utero. To which extent low socioeconomic status, low mental health in parents, low maternal age and nulliparity are factors in the causal pathway or confounders are not yet clarified.

 9. Fromhed og fald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Steffen Damkjær

  2016-01-01

  Småfugler er en intim og dybfølt granskning af pubertetslivet subtilt signeret af Rúnar Rúnarsson......Småfugler er en intim og dybfølt granskning af pubertetslivet subtilt signeret af Rúnar Rúnarsson...

 10. Banalitet og egensind

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2009-01-01

  Anmeldelse af Hannah Arendts Eichann i Jerusalem og Hans Magnus Enzensbergers Hamerstein eller egensindigheden......Anmeldelse af Hannah Arendts Eichann i Jerusalem og Hans Magnus Enzensbergers Hamerstein eller egensindigheden...

 11. Nanomaterialer - muligheder og risici

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baun, Anders; Hansen, Steffen Foss; Hartmann, Nanna Isabella Bloch

  2008-01-01

  Nanomaterialer fi ndes allerede i dag i en række produkter og i fremtiden kommer der endnu flere. Disse nanomaterialer er tilsat for at give produkterne nye og forbedrede egenskaber. Man kan eksempelvis købe slidstærk og farveholdbar maling, sportstøj, der holder sig lugtfri selv efter flere uger i...... sportstasken, og bilkatalysatorer, der fjerner skadelige gasser fra bilens udstødning. Den nyeste forskning viser dog også, at nogle nanomaterialer kan være farlige for mennesker og miljø. En af fremtidens store opgaver er at inddrage overvejelser om risiko og miljøpåvirkninger, når vi bruger og udvikler...

 12. Humor og sygepleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Inger

  1998-01-01

  I artiklen beskrives og reflekteres der over humors betydning som ressource for såvel patienter som sygeplejersker.......I artiklen beskrives og reflekteres der over humors betydning som ressource for såvel patienter som sygeplejersker....

 13. Krig, magt og kristendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2012-01-01

  Der gøres rede for Martin Luthers opfattelse af krig og soldateretik. Relevansen for nutiden antydes......Der gøres rede for Martin Luthers opfattelse af krig og soldateretik. Relevansen for nutiden antydes...

 14. Sekularisering og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Marianne

  Sammendrag: Sekularisering og religion: En studie i fortællingens nøglerolle i folkeskolens religionsundervisning Kirsten M. Andersen Ph.d. afhandling, indleveret ved institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, d. 23. oktober 2014 Indledning Afhandlingens sigte er at bidrage til en...... fortsat udvikling af religionsundervisningen i skolen ud fra en almen pædagogisk interesse. Skolen har sit eget formål og derfor må religion ombrydes, så den gøres pædagogisk. Religionshistorisk, religionssociologisk og antropologisk opfattes religion og kultur i et kontinuum. Det betyder, at religion...... fænomenologiske overvejelser over, hvorfor filosofien har behov for at formulere en religionshermeneutik med henblik på en almen pædagogisk begrundelse for skolens religionsundervisning. I Del: Kap. 2: Afhandlingen indledes med at indkredse og definere både religion og sekularisering som kulturelle og kollektive...

 15. Humanisme, sprogvidenskab og matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prebensen, Henrik

  1999-01-01

  Kulturkløft, C.P.Snow, matematikkens grundlag, logik og sprog, strukturalisme, semantik, syntaks, Chomsky-kritik......Kulturkløft, C.P.Snow, matematikkens grundlag, logik og sprog, strukturalisme, semantik, syntaks, Chomsky-kritik...

 16. Krig, magt og kristendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2012-01-01

  Der gøres rede for Martin Luthers opfattelse af krig og soldateretik. Relevansen for nutiden antydes......Der gøres rede for Martin Luthers opfattelse af krig og soldateretik. Relevansen for nutiden antydes...

 17. Culture and the social construction of gender: mapping the intersection with mental health.

  Science.gov (United States)

  Andermann, Lisa

  2010-01-01

  The social construction of gender is an important concept for better understanding the determinants of mental health in women and men. Going beyond physical and physiological differences and the traditional biomedical approach, interdisciplinary study of the complex factors related to culture and society, power and politics is necessary to be able to find solutions to situations of disparity in mental health, related to both prevalence of disorders, availability and response to treatment. Gender inequality continues to be a source of suffering for many women around the world, and this can lead to adverse mental health outcomes. This review focuses on developments in the literature on culture, gender and mental health over the past decade, focusing on themes around the social construction of gender, mental health and the media, a look at cultural competence through a gender lens, gender and the body, providing some examples of the intersection between mental health and gender in low-income countries as well as the more developed world, and the impact of migration and resettlement on mental health. At the clinical level, using a bio-psycho-social-spiritual model that can integrate and negotiate between both traditional and biomedical perspectives is necessary, combined with use of a cultural formulation that takes gender identity into account. Research involving both qualitative and quantitative perspectives, and in many cases an ethnographic framework, is essential in tackling these global issues.

 18. 'Theory of incomprehensibility'--the social and biological determinants of mental disorders.

  Science.gov (United States)

  Kapusta, Andrzej

  2013-01-01

  Karl Jaspers' theory on the incomprehensibility of psychotic disorders has become the reference point for many critical studies in the field of contemporary psychopathology. According to Jaspers, it is impossible to understand any of the serious mental disorders often referred to as 'psychosis' because of their unreasonableness, a truth that is revealed when one attempts to empathize with the mental states of patients afflicted with a particular mental disorder. These elements are psychologically inaccessible and closed to any form of empathy. The theory of incomprehensibility is the starting point for many contemporary discussions on the nature of mental illness. It refers to the pathogenic causes of mental disorder and, at the same time, leads to the marginalization of 'pathoplastic'--personal, family related and environmental factors responsible for mental distress. The presented article criticizes the theory of incomprehensibility in light of the contemporary discussion within the (new) philosophy of psychiatry about the role and function of psychiatry and psychopathology. Many authors criticize the theory of incomprehensibility, particularly its implications for understanding and explaining mental disorders. The views presented in the article--post-psychiatry, the psychiatry of common sense, the socio-cultural approach and engaged epistemology/embodied cognition--aim to reveal the broader dimensions of human pathological experience. Particularly appreciated by the author, engaged epistemology and embodied cognition aim to connect social and experiential points of view with the more scientific neuropsychiatric research, and refer to the hidden levels of our experience while always placing such elements in the social context, as well as describing human pathological symptoms against this social background. The basic aim of the presented paper is to stress the need for a review of dogmatic assumptions on the nature of mental illness, and to discuss the

 19. Med historierne og flowet i centrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars

  2014-01-01

  Historier, 16-17 timer i døgnet, året rundt på alle platforme, også de kuraterede og sociale medier. En endeløs strøm af data i realtid, der danner udgangspunkt for indholdsstrømmene i de måske 10-15 forskellige medier, platforme, kanaler og videoservere, som mediehuse, virksomheder og...... for journalistisk værdiska- belse. Nye videoformater, der gør op med de klassiske konventioner. En model for et professionelt workflow i de sociale medier. I fire artikler udforsker rappor- ten helt centrale elementer af multimedieflowet via en række cases og giver for første gang et sammenhængende bud på, hvad...

 20. Child and adolescent mental health nursing seen through a social constructionist lens.

  Science.gov (United States)

  Rasmussen, Philippa; Muir-Cochrane, Eimear; Henderson, Ann

  2015-11-01

  To discuss the theoretical framework of social constructivism and justify it s appropriateness for and compatibility with an interpretive approach to child adolescent mental health (CAMH) nursing research. Recent changes to national nursing legislation in Australia have resulted in the removal of the separate register with regulatory authorities that existed for the specialty of mental health nursing. Aspects of mental health nursing age are not easily defined, with some being tacit. CAMH nursing is a sub-specialty area of mental health in which the role and function of these nurses is also not overtly understood. An interpretive research study was designed to develop a deeper understanding of the role and work of CAMH nurses when working in an inpatient setting. REVEW METHODS: An interpretive enquiry methodology was used fro the study, with three sequential stages of data collection: document analysis, focus group interviews and semi-structured individual interviews. Social constructionism was the chosen theoretical framework for this study as it provided a useful lens for interpreting and understanding the work of the CAMH nurse. The social constructionist lens was simpatico with mental health nursing, as they both involved making meaning of or assessing information and understanding of social processes and interactions. IMPLICATIONS FOR REEARCH/PRACTICE: A useful lens for further research into mental health nursing practice.

 1. Dokumentation og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2012-01-01

  Udover en liste over de nyeste specialeafhandlinger er der Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi, og bl.a. omtale af effekt-undersøgelser vedr. musik og autisme, immunsystemet samt astma.......Udover en liste over de nyeste specialeafhandlinger er der Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi, og bl.a. omtale af effekt-undersøgelser vedr. musik og autisme, immunsystemet samt astma....

 2. Mellem medicin og moral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sidsel

  2002-01-01

  Den dødsdømte Peder Worms sidste tid før skafottet i 1830'ernes København set ud en medicinsk synsvinkel repræsteret ved fængselslægen og frenologen (kraniesamleren) Carl Otto og en teologisk synsvinkel set ud fra fængselslægen og rationalisten C.F. Visbye og dennes samtaler med fangen....

 3. Globalisering og nationalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Garbi

  2015-01-01

  , er nationalstaten jo en ganske naturlig brik i puslespillet. Nationalstaten sætter rammer. Det er, hvad den gør. Også i en globaliseret verden, hvor vi – eller, snarere, nogle af os – bevæger os med lethed og fart på tværs af planeten jorden. Både fysisk og virtuelt. Med fly og Facebook...

 4. Villavejen og dens muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedel-Petersen, F.

  Publikationen handler om hvordan villavejen kan tilføres nye kvaliteter, blive smukkere, mere oplevelsesrig og sikker for de mange der bor og færdes på vejen. Den beskriver en lille villavej, Hjortekærbakken, og indeholder desuden en række råd og anvisninger vedrørende planlægning af nye villavej...

 5. Uddannelse og Entrepreneurship

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blenker, Per; Dreisler, Poul; Færgemann, Helle Maibom;

  2004-01-01

  Innovation og entrepreneurship står højt på den politiske dagsorden og universiteterne er tiltænkt en central rolle i denne proces, hvis mål er at skabe større vækst og øget velfærd i samfundet. Et af midlerne har været at motivere til større samarbejde om forskning og uddannelse i samspil mellem...

 6. The Discipline's Escalating Whisper: Social Work and Black Men's Mental Health

  Science.gov (United States)

  Watkins, Daphne C.; Hawkins, Jaclynn; Mitchell, Jamie A.

  2015-01-01

  Objective: Though sparse in previous years, research on the mental health of Black men has recently experienced a gradual increase in social work journals. This article systematically organizes and critically examines peer-reviewed, social work evidence on the mental health of Black men. Methods: Twenty-two peer-reviewed articles from social work…

 7. Danish social enterprises

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hulgård, Lars

  2006-01-01

  Nye organisationer som er drevet af innovation og entreprenørskab men fokuseret på sociale målsætninger og værdier er på vej frem i Europa. Bogen er en komparativ og tværvidenskabelig analyse af sådanne sociale virksomheder (social enterprises).......Nye organisationer som er drevet af innovation og entreprenørskab men fokuseret på sociale målsætninger og værdier er på vej frem i Europa. Bogen er en komparativ og tværvidenskabelig analyse af sådanne sociale virksomheder (social enterprises)....

 8. Merging the fields of mental health and social enterprise: lessons from abroad and cumulative findings from research with homeless youths.

  Science.gov (United States)

  Ferguson, Kristin M

  2012-08-01

  Despite the growing integration of supported employment within the mental health system in the United States as well as the widespread use of social enterprises abroad, the fields of mental health and social enterprises remain largely separate in the USA. The mental health field currently lacks a response that strengthens homeless youths' existing human and social capital, provides them with marketable job skills and employment, and impacts their mental health. To address this gap, this paper establishes a case for using social enterprises with homeless youths, drawing on both global precedents and findings from a mixed-methods study of a social enterprise intervention with homeless youths. Recommendations are offered for how to integrate social enterprises with mental health treatment as well as how to evaluate their impact on mental health outcomes.

 9. Entrepreneurielle undervisningsformer, praktik og specialevalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  Denne rapport formidler resultaterne af et mindre følgeforskningsprojekt, som er gennemført i regi af Center for Entreprenørskab og Innovation og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, begge Aarhus Universitet. Formålet er at undersøge, om og hvorledes det handlings- og/eller entre......Denne rapport formidler resultaterne af et mindre følgeforskningsprojekt, som er gennemført i regi af Center for Entreprenørskab og Innovation og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, begge Aarhus Universitet. Formålet er at undersøge, om og hvorledes det handlings- og...

 10. Mental Byomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Tina Vestermann; Boye, Anne Mette; Borchmann, Inger Haarup;

  Formålet med publikationen er at præsentere metoden "Mental byomdannelse". Metoden viser, hvordan man via midlertidig brug af grunde kan undersøge et steds potentialer, tage et område i brug tidligt i en byomdannelsesproces og derved bidrage til at opbygge en ny identitet for området. Mental...... byomdannelse går ud på at skabe bevidsthed om et byudviklingsområde overfor byens borgere, kommende beboere og fremtidige brugere af området allerede mens den fysiske omdannelse er i gang. I publikationen præsenteres en værktøjskasse, som giver redskaber og ideer til, hvordan man kan sætte en mental...... byomdannelsesproces i gang i byens rum. Publikationen udgør en afrapportering fra et støttet forsøgsprojekt hvor metoden ”Mental byomdannelse” er udviklet ved at afprøve ideerne om mental byomdannelse i to cases i Ålborg Kommune, hhv. i Østre Havn og Nibe by. Formålet med at anvende metoden i de to cases har været...

 11. Mellem teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oettingen, Alexander von; Wiedemann, Finn

  Den moderne uddannelsespolitik, der på én gang kræver øgede kvalifikationer, en stærkere kompetenceudvikling og på det seneste også udvikling af kreative eller innovative evner, har aktualiseret det klassiske spørgsmål om forholdet mellem teori og praksis...

 12. Software og kvalitativ dataanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Søren

  Denne bog handler om brug af softwareprogrammer til håndtering og analyse af kvalitative data. Den gengiver og diskuterer nogle af de væsentligste problemstillinger, muligheder og perspektiver, som knytter sig til indførelsen af softwareredskaber til analyse af kvalitative data med udgangspunkt i...

 13. Professionernes sociologi og vidensgrundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch-Christensen, Andreas; Johansen, Martin Blok; Olesen, Søren Gytz

  Den prestige, der har været omkring professionerne, er ikke længere given, og det vidensgrundlag, som professionelle bygger deres autoritet og arbejde på, defineres ikke kun af de professionelle selv. Antologien tematiserer forandringer i professionernes rekruttering, status og identitet, herunde...

 14. Materialers og komponenters bestandighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Publikationen omfatter 41 indlæg på et nordisk symposium arrangeret af SBI i samarbejde med NORDTEST-BYGG og NBS-MK. Indlæggene giver information om prøvningsmetoder og vurderingskriterier for byggematerialers og -komponenters bestandighed....

 15. Reminiscens, livshistorie og demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders Møller

  2015-01-01

  Reminiscens har vundet indpas i plejen af og omsorgen for mennesker med demens. Der er flere udlægninger af, hvordan reminiscens skal defineres, og det har betydet, at implementeringen har antaget mange former. Det gør det vanskeligt at sammenligne studier på området. Forskning og klinisk praksis...

 16. Mette og Murakami

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesgaard, Marie Højlund

  2017-01-01

  Chiro og Heksene, mange ved at manga er japanske tegneserier, Nationalmuseet laver udstilling om cosplay og opstiller en purikura-maskine, der kan lave billeder af gæsterne i nuttede, storøjede udgaver – så jo, Japan er synlig i Danmark. Mindre kendt er det, at Japan og Danmark allerede under Christian...

 17. Software og kvalitativ dataanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Søren

  Denne bog handler om brug af softwareprogrammer til håndtering og analyse af kvalitative data. Den gengiver og diskuterer nogle af de væsentligste problemstillinger, muligheder og perspektiver, som knytter sig til indførelsen af softwareredskaber til analyse af kvalitative data med udgangspunkt i...

 18. Erhvervene og de langtidsledige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Azhar, Hussain; Pico Geerdsen, Lars

  arbejdsmarked for de arbejdstagere, der har en yderlig placering på arbejdsmarkedet. Det gælder først og fremmest fremstillingssektoren, hotel- og restaurationsbranchen samt sektoren for offentlige og private tjenesteydelser. Eksempelvis kom en relativt stor andel af dem, der blev marginaliseret fra...

 19. Sociologi og modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus; Juul, Søren; Laursen, Erik;

  Grundbog til sociologiske og socialpsykologiske discipliner på de høje niveauer inden for ungdomsuddannelserne (først og fremmest samfundsfag på højt niveau i gymnasiet) samt på de introducerende niveauer inden for de mellemlange og lange videregående uddannelser. Ny revideret udgave....

 20. Mad, handlekompetence og hjerterum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navarro, Dora

  2014-01-01

  Det er gennem maden og måltidet, at individet kan tilegne sig flere kompetencer som fx at være konsekvent med sine energi behov og sin økonomi, skabe rammer for socialt samvær samt modtage og give omsorg...

 1. Idiomer og improviseret musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  intuitiv musik / fri improvisation, da denne musikform som et nyt fænomen har brug for at den studerende får nye erfaringer og nye begreber at støtte sig til. Her inddrages også Baileys begreber om idiomatisk / ikke-idiomatisk musik og det senere syn på denne skelnen. Musikeksempler fra undervisningen...

 2. Etnicitet og udsathed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2015-01-01

  Kapitlet beskæftiger sig med relationen mellem udsathed og etnicitet og bearbejder spørgsmålet om, hvorfor nogle grupper defineres som udsatte, uden et egentligt empirisk belæg for kausalitetsforhold mellem etnicitet og udsathed. Desuden gives en forklaring på forskellighed i udsathed grupperne i...

 3. Fag og didaktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen samler bidragene til konferencen Fag og didaktik - med samspil som udfordring, som Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR), Syddansk Universitet afholdt d. 6. marts 2008. Konferencen blev afholdt i tiåret for oprettelsen af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) og g...

 4. Eventyrerne og de strandede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  Rapporten er blevet til på basis af en eyetracktest og opfølgende interviewundersøgelse gennemført hos Berlingske Media i juli 2014. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samarbejdede med analyseafdelingen hos Berlingske Media om undersøgelsen, der først og fremmest havde til formål at finde svar...

 5. Samtidskunst og migration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  2010-01-01

  "Samtidskunst og migration. En oversigt over faglitteraturen" er en forskningsoversigt der gør status over hvad der hidtil er skrevet inden for det kunsthistoriske område om vor tids billedkunst og migration som politisk, socialt og kulturelt fænomen, primært i forbindelse med immigration til...

 6. Personlighed og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2017-01-01

  ses som forskelle i deres personlighed og i deres motivation. Kapitlet er opbygget således, at ganske kort præciseres først de to begreber, personlighed og motivation, hvorefter udvalgte teoretiske perspektiver på personlighed og motivation tages op. Til sammen vil disse bidrage til at besvare...

 7. Mellem skolen og junglen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2007-01-01

  Artiklen redegør for, hvorledes den væbnede konflikt i Nepal har grebet ind i børn og unge tilværelse og ædnret deres samfundsmæssige position - med udgangspunkt i etnografiske studieri skolen. Analysen koncentrerer sig om maoisternes skolepolitiske alternativ og jeg diskuterer, hvordan det...

 8. Balaram og surbir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2002-01-01

  Artiklen diskuterer erfaringer fra pædagogisk forskning og udviklingsarbejde i Nepal. Fokus er på etnorafiens betydning for vidensproduktion, der er forankret kulturelt og socialt og således fungerer som kritisk korrektiv til den vestliggørelse af uddannelsesdiskursen, der præger nepalesiske...

 9. Livsstil, boform og ressourceforbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J.O.

  afsæt i teorier om livsstil og forbrug argumenteres der imidlertid for, at forbrug ikke kun handler om besparelser, men også om nydelse, identitet, hygge, bekvemmelighed, om forskellige opfattelser af, hvad man bruger boligen til, og hvad en god bolig er. Spørgsmålet er, hvor meget sparekampagner...

 10. Musikk og identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruud, Even

  I en tid der musikk spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet og i folks hverdagsliv, blir den også et mer sentralt element i opplevelsen av egen identitet, en måte å fortelle om ens eget liv på. Forfatteren tar utgangspunkt i et materiale der en rekke mennesker forteller om sine små og store...

 11. Facebook samtaler og visionsformuleringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Koed; Munk, Anders Kristian

  I forbindelse med Aalborg Kommunes visionsproces for fremtidens folkeskole har forfatterne mellem september 2014 og januar 2015 indsamlet og analyseret visionsrelevante indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Analysen falder i to dele: 1. En struktureret analyse og indeksering af de visioner,...

 12. Sekularisme og anerkendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Signe Alma Engelbreth

  2010-01-01

  Religion og religiøse problemstillinger diskuteres intensivt i de danske medier, og politikere tager stadigt mere del i denne debat. Ikke desto mindre synes det overordnede politiske budskab stadig at være, at religionen skal holdes ude af det offentlige og politiske rum. I denne artikel argument...

 13. Feedback - evalueringskultur og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolmer, Grete

  2015-01-01

  I bogen formidles erfaringer og refleksioner med anvendelse af studieaktivitetsmodellen i praksis. Forskellige udfordringer og muligheder belyses, og der identificeres opmærksomhedspunkter til arbejdet med studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellens fire kvadranter. Bogen baserer sig på et følg...

 14. It og skoleudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch-Christensen, Andreas

  2011-01-01

  Teknologiforskækkelse er på mange folkeskoler afløst af teknologibegejstring. Men kan de nye teknologier, digitale læringsmiljøer og læremidler overhovedet fremme elervers læring - og i givet fald hvordan? Hvad betyder digitaliseret undervisning for elevers motivation, fordybelse og oplevelse af ...

 15. Byen, Vejen og Landskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick

  2004-01-01

  Vejdirektoratet, Aalborg Universitet og Kgl. Veterinær Landbohøjskole har fået tildelt forskningsmidler (2,2 mio. kr.) af Fonden Real Dania, til forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet. Formålet med forskningsprojektet er, på baggrund af pendleranalyser, landskabs- og byanalyser, at udforme...

 16. Klasseledelse og fag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologien Klasseledelse og fag – at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg sætter fokus på, hvordan lærerens fagdidaktiske valg er medskaber af klassekulturen i klasseværelset. Klasseledelse handler bl.a. om lærerens evne til at skabe en positiv, dialogisk og inkluderende klassekultur. Og...

 17. Editionsfilologi og fortolkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondrup, Johnny Johansen

  2007-01-01

  En diskussion af forholdet mellem editionsfilologiske afgørelser -- konkret i form af tekstrettelser og kommentering -- og hermeneutisk horisont. Med eksempler fra Søren Kierkegaards journaler og papirer drøftes især, hvorvidt editionsfilologens arbejde kan forstås i lyset af Hans-Georg Gadamers...

 18. Facebook samtaler og visionsformuleringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Koed; Munk, Anders Kristian

  I forbindelse med Aalborg Kommunes visionsproces for fremtidens folkeskole har forfatterne mellem september 2014 og januar 2015 indsamlet og analyseret visionsrelevante indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Analysen falder i to dele: 1. En struktureret analyse og indeksering af de visioner,...

 19. [Social and environmental factors and mental health in the elderly].

  Science.gov (United States)

  Gavrilova, S I; Kalyn, Ia B

  2002-01-01

  The paper gives data on trends in the prevalence of mental disease and disorders incidence in old age groups for 10 years (1984-1994) and analyzes whether macro- and microsocial factors can affect mental health in the elderly. Clinical and epidemiological surveys of 1109 examinees aged 60 years and older residing in a limited Moscow area have yielded morbidity rates for mental disease and disorders (including those by sex and age) in the population. Diagnoses was rated according to the International Classification of Disease (ICD-10). Varying mental disorders and nosological entities (without taking into account abnormalities) were found in 36.6% of examinees, including 6.1% with psychotic states, i.e. proper psychoses and clinical mental deficiency. Comparison of the results of two studies. One study was carried out in the 1980s and the present one performed 10 years later, that is, within the period of socioeconomic changes in the country, is indicative of a considerable growth of the morbidity rates in nonpsychotic forms of psychopathology of cerebrovascular genesis and psychogenic affective disorders among the Moscow elderly population. A correlation between the incidence of psychic pathology at an elderly age and different socioenvironmental factors has been studied. There are significant differences in accumulation of stress-induced life events in elderly patients with different psychopathology types. The obtained results confirm the author's assumption that the growth of psychic disorder morbidity rates, specifically, in non-psychotic forms of mental diseases of cerebrovascular genesis and psychogenic affective disorders in the past decade may be caused by increased stress-induced load on elderly people both in connection with unfavorable socioeconomic conditions of the reform epoch and a frustration of their outlook stereotypes. In the authors' opinion, their hypothesis on the correlation between the increase in the incidence of some psychogeriatric

 20. The impact of stress and social support on the mental health of individuals with intellectual disabilities Efectos del estrés y del apoyo social sobre la salud mental de individuos con discapacidad intelectual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yona Lunsky

  2008-01-01

  Full Text Available People with intellectual disabilities (ID are at increased risk for mental health problems than the general population. The reasons for this are both biological and social. Current treatment for mental health problems tends to be reactive in nature with less emphasis on how mental health problems can be prevented. A better understanding of the social contributors to mental health in individuals with ID should lead to the prevention of mental health problems in this particularly vulnerable population. Two promising areas of research when thinking about mental health promotion and ID are stress and social support, which are reviewed here.Las personas con discapacidad intelectual (DI están más expuestas a sufrir problemas de salud mental que la población general. Las razones son tanto biológicas como sociales. El tratamiento actual para los problemas de salud mental tiende a ser reactivo por naturaleza, poniendo menor énfasis en la prevención. Una mejor comprensión de los contribuyentes sociales en la salud mental de los individuos con DI debería llevar a la prevención de problemas de salud mental en esta población particularmente vulnerable. Dos áreas de investigación promisorias cuando se piensa en promoción de la salud mental y DI son el estrés y el apoyo social, que aquí se revisan.

 1. Schizophrenia, Obsessive Covert Mental Rituals and Social Anxiety: Case Report

  Science.gov (United States)

  Tully, Phillip J.; Edwards, Christopher J.

  2009-01-01

  This case study reports the outcomes of cognitive therapy for social anxiety in a 45-year-old man with a 27-year history of paranoid schizophrenia. The intervention targeted the overlapping and interrelated symptoms of social anxiety and delusional beliefs. After 11 sessions of treatment, the patient showed no improvement in social anxiety,…

 2. Structural Peculiarities of Social Mental Abilities of Future Teachers

  Science.gov (United States)

  Yermentayevaa, Ardakh Rizabekovna; Kenzhebayeva, Kundyz Serikovna; Umirbekova, Akerke Nurlanbekovna; Aubakirova, Zhanat Kanashovna; Iskakova, Akmaral Bakytbekovna

  2016-01-01

  The problem of social intelligence of researchers has attracted attention in recent years. Social intelligence is one of the most important characteristics of teachers. The aim of this research was to study features of structure of social intelligence of future teachers. The respondents in this study were selected 360 students of pedagogical…

 3. Schizophrenia, Obsessive Covert Mental Rituals and Social Anxiety: Case Report

  Science.gov (United States)

  Tully, Phillip J.; Edwards, Christopher J.

  2009-01-01

  This case study reports the outcomes of cognitive therapy for social anxiety in a 45-year-old man with a 27-year history of paranoid schizophrenia. The intervention targeted the overlapping and interrelated symptoms of social anxiety and delusional beliefs. After 11 sessions of treatment, the patient showed no improvement in social anxiety,…

 4. Social organizational stressors and post-disaster mental health disturbances: a longitudinal study.

  Science.gov (United States)

  van der Velden, Peter G; Bosmans, Mark W G; Bogaerts, Stefan; van Veldhoven, Marc J P M

  2014-09-30

  Social organizational stressors are well-known predictors of mental health disturbances (MHD). However, to what extent these stressors predict post-disaster MHD among employed victims hardly received scientific attention and is clearly understudied. For this purpose we examined to what extent these stressors independently predict MHD 1.5 years post-disaster over and above well-known risk factors such as disaster exposure, initial MHD and lack of general social support, life-events in the past 12 months and demographics (N=423). Exposure, social organizational stressors and support were significantly associated with almost all examined mental health disturbances on a bi-variate level. Multivariate logistic regression analyses showed that these stressors, i.e. problems with colleagues, independently predicted anxiety (Adj. OR=5.93), depression (Adj. OR=4.21), hostility (Adj. OR=2.85) and having two or more mental health disturbances (Adj. OR=3.39) in contrast to disaster exposure. Disaster exposure independently predicted symptoms of PTSD symptoms (Adj. OR=2.47) and agoraphobia (Adj. OR=2.15) in contrast to social organizational stressors. Importantly, levels of disaster exposure were not associated nor correlated with (levels of) social organizational stressors. Findings suggest that post-disaster mental health care programs aimed at employed affected residents, should target social organizational stressors besides disaster-related stressors and lack of general social support. Copyright © 2014 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 5. Byer og Bygninger - Betydninger, rum og sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel-Christiansen, Carsten

  2013-01-01

  En analyse af relationer mellem privat og offentligt i udviklingen af det offentlige rums arkitektur. Eksemplerne indeholder elementer af kunstnerisk udviklingsvirksomhed......En analyse af relationer mellem privat og offentligt i udviklingen af det offentlige rums arkitektur. Eksemplerne indeholder elementer af kunstnerisk udviklingsvirksomhed...

 6. Typehusbranchens organisation, produktion og marked og innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugbølle, Kim; Forman, Marianne

  Denne dokumentationsrapport beskriver resultaterne af et survey af typehusbranchens organisering, produktion, marked og innovation. På trods af eller måske netop på grund af den aktuelle finanskrise vil en fortsat udvikling af typehusbyggeriet og det industrialiserede byggeri generelt kræve en øget...... forståelse af, hvordan bygherrens og brugernes ønsker, krav og forventninger er med til at forme producenternes produkter og udviklingsstrategier og vice versa. Baseret på et omfattende webbaseret survey via SurveyXact besvarer rapporten fire spørgsmål vedrørende typehusindustrien: - Hvilke karakteristika...... har producenterne? - Hvem er bygherrerne? - Hvilke typer af innovation finder sted? - Hvordan forløber innovationsprocessen? Undersøgelsen yder således et bidrag til en forståelse af byggeriets processer og innovation indenfor et område, som er relativt upåagtet i både dansk og international...

 7. Fagdidaktik og formel og semiformel danskundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaspersen, Peter

  2009-01-01

  Artiklen indeholder en definition på fagdidaktik,en analyse af hvad der er karakteristisk for skolens brug af litteratur, hvilke kompetencer litteraturundervisning giver, og en diskussion af forholdet mellem brug af litteratur i og uden for skolen. Artiklen munder ud i et forslag om at danskunder...

 8. An Investigation of How Managers’ Mental Models of Business-Consumer Interaction Influence the Implementation and Use of Social Media

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  2014-01-01

  The paper empirically illustrates how mental models influence how managers implement social media in their businesses. We posit that managers’ use of social media is constrained by four mental models of business-consumer interaction and question the rational decision process that often is assumed...... to play a major part of introducing new technology. Based on twenty interviews with managers we identify four mental models,each of which uniquely influences how managers implement social media within the service and retailing industries....

 9. Neighborhoods and mental health: exploring ethnic density, poverty, and social cohesion among Asian Americans and Latinos.

  Science.gov (United States)

  Hong, Seunghye; Zhang, Wei; Walton, Emily

  2014-06-01

  This study examines the associations of neighborhood ethnic density and poverty with social cohesion and self-rated mental health among Asian Americans and Latinos. Path analysis is employed to analyze data from the 2002-2003 National Latino and Asian American Study (NLAAS) and the 2000 U.S. Census (N = 2095 Asian Americans living in N = 259 neighborhoods; N = 2554 Latinos living in N = 317 neighborhoods). Findings reveal that neighborhood ethnic density relates to poor mental health in both groups. Social cohesion partially mediates that structural relationship, but is positively related to ethnic density among Latinos and negatively related to ethnic density among Asian Americans. Although higher neighborhood poverty is negatively associated with mental health for both groups, the relationship does not hold in the path models after accounting for social cohesion and covariates. Furthermore, social cohesion fully mediates the association between neighborhood poverty and mental health among Latinos. This study highlights the necessity of reconceptualizing existing theories of social relationships to reflect complex and nuanced mechanisms linking neighborhood structure and mental health for diverse racial and ethnic groups.

 10. [Disability due to mental illness: social security benefits in Brazil 2008-2011].

  Science.gov (United States)

  Silva Junior, João Silvestre da; Fischer, Frida Marina

  2014-02-01

  This communication aimed to analyze the profile variation of disability benefits due to mental disorders. Secondary data published by Brazilian Social Security between 2008 and 2011 were evaluated. Mean annual variation rates over the period were calculated for the economically active population, as were the number insured, paid out overall sickness benefits and for mental and behavioral disorders. Mental disorders are the third most common reason for disability benefits. There was an average annual increase of 0.3% in new benefit claims, with a 2.5% fall in mean annual incidence. Work-related disease was identified in 6.2% of cases, most of it due to mood disorders. The government should use the data from the Social Security Institute to support a debate of public policies regarding mental health.

 11. [Social representations and living conditions of the mentally ill and mentally retarded elderly in nursing homes.].

  Science.gov (United States)

  Dorvil, H; Benoit, M

  1999-01-01

  The aging of the population in Québec as in the rest of the western world, brings to the fore people who until now were greatly marginalized. This is the case of mentally ill and mentally retarded elderly who until recently, lived their aging in the shadow of psychiatric institutions. Have these people now found with deinstitutionalization, the possibility of growing old within society ? This article analyses the conditions of integration and support networks, in sum a collective responsability of these aging people in nursing homes.

 12. Mental Health Stigma among Adolescents: Implications for School Social Workers

  Science.gov (United States)

  Kranke, Derrick; Floersch, Jerry

  2009-01-01

  This study investigated adolescents with a mental health diagnosis and their experience of stigma in schools. Forty adolescents between the ages of twelve and seventeen who met DSM-IV criteria for a psychiatric illness and who were prescribed psychiatric medication were selected. The Teen Subjective Experience of Medication Interview was used to…

 13. Mental Health Stigma among Adolescents: Implications for School Social Workers

  Science.gov (United States)

  Kranke, Derrick; Floersch, Jerry

  2009-01-01

  This study investigated adolescents with a mental health diagnosis and their experience of stigma in schools. Forty adolescents between the ages of twelve and seventeen who met DSM-IV criteria for a psychiatric illness and who were prescribed psychiatric medication were selected. The Teen Subjective Experience of Medication Interview was used to…

 14. Mental disability and discriminatory practices: effects of social representations of the Mexican population.

  Science.gov (United States)

  Mariana, Espinola-Nadurille; Guadalupe, Delgado

  2009-05-01

  The prevalence of mental disorders in Mexico is 26.1%. This shows that an important percentage of the population suffers from mental disability. Despite this the country's healthcare system does not provide the least acceptable standard of care for the mentally disabled. The aim of this study was to describe the general population's social representations of the disabled and analyze their relationship with the discriminatory practices from the state towards the mentally ill with respect to their right to health. This study was a secondary analysis of the First National Survey on Discrimination in Mexico. In the survey 1,437 effective interviews that comprised a representative sample, were obtained from people aged 18 to 60 living in rural and urban settings. The response rate was 76.5%. The assessment tool was a self-administered questionnaire that yielded perceptions, attitudes, values and social representations about discrimination towards groups of people that supposedly were targets of discrimination by the general population. In the survey the mentally ill were included under disability. As a secondary analysis of the survey for the purpose of this study, we selected a subset of questions that provided important information about social representations of the general Mexican population towards persons with disabilities. The general population's social representations of the disabled were analyzed. The disabled are the second group after the elderly perceived as the most discriminated and neglected and bearing more suffering. A whole set of negative representations concerning the disabled, such as lack of acceptance and respect, low self-confidence, mistreatment, incomprehension, isolation, intolerance, indifference and bad attitudes from others, were elicited. Social representations are social correspondents of the discriminatory practices that the state exerts toward the mentally ill with respect to their right to health. These representations serve to

 15. Social network activation: the role of health discussion partners in recovery from mental illness.

  Science.gov (United States)

  Perry, Brea L; Pescosolido, Bernice A

  2015-01-01

  In response to health problems, individuals may strategically activate their social network ties to help manage crisis and uncertainty. While it is well-established that social relationships provide a crucial safety net, little is known about who is chosen to help during an episode of illness. Guided by the Network Episode Model, two aspects of consulting others in the face of mental illness are considered. First, we ask who activates ties, and what kinds of ties and networks they attempt to leverage for discussing health matters. Second, we ask about the utility of activating health-focused network ties. Specifically, we examine the consequences of network activation at time of entry into treatment for individuals' quality of life, social satisfaction, ability to perform social roles, and mental health functioning nearly one year later. Using interview data from the longitudinal Indianapolis Network Mental Health Study (INMHS, N = 171), we focus on a sample of new patients with serious mental illness and a group with less severe disorders who are experiencing their first contact with the mental health treatment system. Three findings stand out. First, our results reveal the nature of agency in illness response. Whether under a rational choice or habitus logic, individuals appear to evaluate support needs, identifying the best possible matches among a larger group of potential health discussants. These include members of the core network and those with prior mental health experiences. Second, selective activation processes have implications for recovery. Those who secure adequate network resources report better outcomes than those who injudiciously activate network ties. Individuals who activate weaker relationships and those who are unsupportive of medical care experience poorer functioning, limited success in fulfilling social roles, and lower social satisfaction and quality of life later on. Third, the evidence suggests that social networks matter above and

 16. Challenging stigma around mental illness and promoting social inclusion using the performing arts.

  Science.gov (United States)

  Twardzicki, Maya

  2008-03-01

  This article outlines the rationale, evidence base, method and qualitative evaluation of a project that uses the performing arts to challenge the stigma surrounding mental illness and promote social inclusion of people with mental health problems. The partnership project has run for three years with students of Reigate Sixth Form College and staff and users of voluntary and statutory mental health services in East Surrey. Collation of three years of evaluation data showed it as a successful approach to: positively influence students' attitudes, knowledge and empathy around mental health issues; and positively affect mental health service clients' mood and their feelings of achievement, confidence and inclusion. Key elements of the project's success and sustainability are summarised.

 17. Usefulness of the construct of social network to explain mental health service utilization by the maori population in new zealand.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Shailesh; Oakley Browne, Mark A

  2008-09-01

  This article briefly reviews the literature on the relationship between social network and mental health, and presents a theoretical framework outlining the role social networks may play in explaining the differential mental health service utilization rates between Maori and European people of New Zealand. By buffering individuals from the ill effects of stressful events, social networks may have a protective effect on people's mental health. In addition, social networks influence the way people with mental illnesses use mental health services. An inverse relationship between the size of an individual's social network and the rate of utilization of in-patient services has been reported. Despite having a larger and presumably more supportive social networks, Maori are over-represented in mental health service utilization statistics. Using the Maori example, we demonstrate that ethnic differences exist in the structure of social networks and the provision of social support to their members. Such differences may be based on the degree of emphasis placed on kinship or on individualism by cultures and on the receptivity or prejudice of the host community. We examine the sources of stress on Maori social networks that may adversely affect the network's ability to support its members experiencing mental illnesses. Caution must be exercised in using service utilization rates as measures of the mental health needs of different ethnic groups because of problems with help seeking and the detection of mental health issues in different ethnic groups.

 18. Mental Toughness Moderates Social Loafing in Cycle Time-Trial Performance

  Science.gov (United States)

  Haugen, Tommy; Reinboth, Michael; Hetlelid, Ken J.; Peters, Derek M.; Høigaard, Rune

  2016-01-01

  Purpose: The purpose of this study was to determine if mental toughness moderated the occurrence of social loafing in cycle time-trial performance. Method: Twenty-seven men (M[subscript age] = 17.7 years, SD = 0.6) completed the Sport Mental Toughness Questionnaire prior to completing a 1-min cycling trial under 2 conditions: once with individual…

 19. Typologies of Social Support and Associations with Mental Health Outcomes Among LGBT Youth.

  Science.gov (United States)

  McConnell, Elizabeth A; Birkett, Michelle A; Mustanski, Brian

  2015-03-01

  Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) youth show increased risk for a number of negative mental health outcomes, which research has linked to minority stressors such as victimization. Further, social support promotes positive mental health outcomes for LGBT youth, and different sources of social support show differential relationships with mental health outcomes. However, little is known about how combinations of different sources of support impact mental health. In the present study, we identify clusters of family, peer, and significant other social support and then examine demographic and mental health differences by cluster in an analytic sample of 232 LGBT youth between the ages of 16 and 20 years. Using k-means cluster analysis, three social support cluster types were identified: high support (44.0% of participants), low support (21.6%), and non-family support (34.5%). A series of chi-square tests were used to examine demographic differences between these clusters, which were found for socio-economic status (SES). Regression analyses indicated that, while controlling for victimization, individuals within the three clusters showed different relationships with multiple mental health outcomes: loneliness, hopelessness, depression, anxiety, somatization, general symptom severity, and symptoms of major depressive disorder (MDD). Findings suggest the combinations of sources of support LGBT youth receive are related to their mental health. Higher SES youth are more likely to receive support from family, peers, and significant others. For most mental health outcomes, family support appears to be an especially relevant and important source of support to target for LGBT youth.

 20. Moving the mental health equity dialogue forward: the promise of a social entrepreneur framework.

  Science.gov (United States)

  Kidd, Sean A; McKenzie, Kwame J

  2013-03-01

  In this commentary the authors highlight the difficulties developed countries have had in generating effective means of addressing inequities in mental health. Limitations in research, policy, and service responses are discussed and the social entrepreneurship framework is suggested as a means of better understanding how mental health disparities might be addressed. The example of the Canadian Centre for Victims of Torture is provided to illustrate the points made.

 1. Researching Mental Health Disorders in the Era of Social Media: Systematic Review

  OpenAIRE

  Wongkoblap, Akkapon; Vadillo, Miguel A.; Curcin, Vasa

  2017-01-01

  Background: Mental illness is quickly becoming one of the most prevalent public health problems worldwide. Social network platforms, where users can express their emotions, feelings, and thoughts, are a valuable source of data for researching mental health, and techniques based on machine learning are increasingly used for this purpose. Objective: The objective of this review was to explore the scope and limits of cutting-edge techniques that researchers are using for predictive analytics in ...

 2. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 3. The mental representation of social connections: generalizability extended to Beijing adults.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise C Hawkley

  Full Text Available Social connections are essential for the survival of a social species like humans. People differ in the degree to which they are sensitive to perceived deficits in their social connections, but evidence suggests that they nevertheless construe the nature of their social connections similarly. This construal can be thought of as a mental representation of a multi-faceted social experience. A three-dimensional mental representation has been identified with the UCLA Loneliness Scale and consists of Intimate, Relational, and Collective Connectedness reflecting beliefs about one's individual, dyadic, and collective (group social value, respectively. Moreover, this mental representation has been replicated with other scales and validated across age, gender, and racial/ethnic lines in U.S. samples. The purpose of this study is to evaluate the extent to which this three-dimensional representation applies to people whose social lives are experienced in a collectivistic rather than individualistic culture. To that end, we used confirmatory factor analyses to assess the fit of the three-dimensional mental structure to data collected from Chinese people living in China. Two hundred sixty-seven young adults (16-25 yrs and 250 older adults (50-65 yrs in Beijing completed the revised UCLA Loneliness Scale and demographic and social activity questionnaires. Results revealed adequate fit of the structure to data from young and older Chinese adults. Moreover, the structure exhibited equivalent fit in young and older Chinese adults despite changes in the Chinese culture that exposed these two generations to different cultural experiences. Social activity variables that discriminated among the three dimensions in the Chinese samples corresponded well with variables that discriminated among the three dimensions in the U.S.-based samples, indicating cultural commonalities in the factors predicting dimensions of people's representations of their social connections

 4. Groups 4 Health: Evidence that a social-identity intervention that builds and strengthens social group membership improves mental health.

  Science.gov (United States)

  Haslam, Catherine; Cruwys, Tegan; Haslam, S Alexander; Dingle, Genevieve; Chang, Melissa Xue-Ling

  2016-04-01

  Social isolation and disconnection have profound negative effects on mental health, but there are few, if any, theoretically-derived interventions that directly target this problem. We evaluate a new intervention, Groups 4 Health (G4H), a manualized 5-module psychological intervention that targets the development and maintenance of social group relationships to treat psychological distress arising from social isolation. G4H was tested using a non-randomized control design. The program was delivered to young adults presenting with social isolation and affective disturbance. Primary outcome measures assessed mental health (depression, general anxiety, social anxiety, and stress), well-being (life satisfaction, self-esteem) and social connectedness (loneliness, social functioning). Our secondary goal was to assess whether mechanisms of social identification were responsible for changes in outcomes. G4H was found to significantly improve mental health, well-being, and social connectedness on all measures, both on program completion and 6-month follow-up. In line with social identity theorizing, analysis also showed that improvements in depression, anxiety, stress, loneliness, and life satisfaction were underpinned by participants' increased identification both with their G4H group and with multiple groups. This study provides preliminary evidence of the potential value of G4H and its underlying mechanisms, but further examination is required in other populations to address issues of generalizability, and in randomized controlled trials to address its wider efficacy. Results of this pilot study confirm that G4H has the potential to reduce the negative health-related consequences of social disconnection. Future research will determine its utility in wider community contexts. Crown Copyright © 2016. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. [Conceptualizing mental health into practice: considerations from the Latin American social medicine/collective health perspective].

  Science.gov (United States)

  Stolkiner, Alicia; Gómez, Sara Ardila

  2012-01-01

  The aim of this work is to discuss about the possibilities of a mental health definition from the perspective of the Latin American social medicine/collective health movement. Some relations between that movement and the mental health are pointed out. A historical analysis of that movement is presented. The conceptualizations of the health-sickness-care process are considered, emphasizing the complexity, rights perspective and the reference to life, in contrast with the objetivation/medicalization trend. Finally, these ideas are linked with the current debates on the Mental Health field.

 6. Social Media, Big Data, and Mental Health: Current Advances and Ethical Implications.

  Science.gov (United States)

  Conway, Mike; O'Connor, Daniel

  2016-06-01

  Mental health (including substance abuse) is the fifth greatest contributor to the global burden of disease, with an economic cost estimated to be US $2.5 trillion in 2010, and expected to double by 2030. Developing information systems to support and strengthen population-level mental health monitoring forms a core part of the World Health Organization's Comprehensive Action Plan 2013-2020. In this paper, we review recent work that utilizes social media "big data" in conjunction with associated technologies like natural language processing and machine learning to address pressing problems in population-level mental health surveillance and research, focusing both on technological advances and core ethical challenges.

 7. Public perceptions of risk in criminality: the effects of mental illness and social disadvantage.

  Science.gov (United States)

  Nee, Claire; Witt, Clare

  2013-10-30

  We examined how different types of mental illness elicited varying levels of predicted criminality and compared this with factors which might also elicit a negative response, specifically, a criminal history and social disadvantage. A sample of 243 participants undertook an anonymous, online experiment. Each participant was exposed to one of six vignettes: three involved mental illness (schizophrenia, depression/anxiety, or alcohol dependency); two in which socio-economic background was manipulated; and a control. The impact of mental illness, history of criminality and social disadvantage on the likelihood that the character in the vignette would commit future crime, and levels of sympathy, trust and potential for rehabilitation in the character were measured. Age and personal experience of mental illness and/or criminal behaviour in the participants was also examined. The sample were significantly more likely to think that a character would 'possibly' commit future crime if he had mental illness in comparison to the control, but crimes were expected to be minor. Significantly more discriminatory behaviour was reported towards the character with no mental illness but a disadvantaged background. Familiarity ameliorated this effect. Prejudice towards those with a criminal past and a disadvantaged background may be stronger than prejudice against those with mental illnesses. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 8. Gender Socialization: Differences between Male and Female Youth in India and Associations with Mental Health

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Usha Ram

  2014-01-01

  Full Text Available This paper describes patterns of gender socialization among youth in India and evaluates how these patterns are associated with their mental health. Data come from the Youth in India: Situation and Needs Study (N=44,769, a subnationally representative survey conducted during 2006–2008. Descriptive results underscored the gendered nature of socialization experiences, showing that male and female youth inhabit different social worlds. Female youth expressed more gender-egalitarian attitudes than male youth but reported greater restrictions to their independence than male youth. Male youth recognized more gender-discriminatory practices within their households than did the female youth. Poisson models revealed that female youth experienced more mental health problems when their households engaged in practices that favoured males over females, even as these same practices were associated with fewer mental health problems among male youth. Family violence and restrictions to independence were associated with mental health problems for both male and female youth. When males and females engaged in behaviours contravening sex-specific gender norms, there were corresponding increases in mental health problems for both sexes. Together, these findings suggest that gender inequality permeates family life in India, with corresponding consequences for the mental well-being of male and female youth.

 9. The Social reality of hygiene and sanitation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rheinländer, Thilde

  ) forældre og andre omsorgspersoners forklaringer, behandlingssøgende adfærd og adgang til behandling for en hygiejnerelateret sygdom (børnediarré) og 3) organisation og implementering af hygiejne- og sanitetsfremmende strategier og aktiviteter i studieområdet, inklusive roller og ansvarsfordeling blandt de......-udviklede’ hvilket afførte en vis afhængighed af regeringssubsidier og få eller ingen lokale tiltag til at forbedre eksempelvis sanitetsforhold. Analysen af hygiejne- og sanitetsfremmende strategier viste, at Vietnam har udviklet et særdeles velorganiseret folkesundhedssystem støttet af masseorganisationer...... sundhedsuddannelse. Strategier var også i høj grad generiske og ikke tilpassede den lokale kontekst, samt socioøkonomiske og kulturelle forhold. Hygiejne- og sanitetsfremme afspejler derfor langt fra de mange sociale, kulturelle og politiske faktorer, som influerer disse etniske minoritetssamfunds respons på og...

 10. Stigma and social support in substance abuse: Implications for mental health and well-being.

  Science.gov (United States)

  Birtel, Michèle D; Wood, Lisa; Kempa, Nancy J

  2017-02-20

  Individuals with substance abuse may suffer from severe public and internalized stigma. Little is known about how social support can reduce stigma and improve mental health and well-being for them. This research examined how perceived stigma influences individuals in treatment for substance abuse, and whether internalized stigma and shame are mechanisms which link social support with better mental health and well-being. Sixty-four participants in treatment for substance abuse (alcohol, drugs), aged between 18 and 64, completed an online survey measuring perceived stigma, internalized stigma, shame, perceived social support, and mental health and well-being (self-esteem, depression and anxiety, sleep). We found that perceived stigma was associated with lower self-esteem, higher depression and anxiety, and poorer sleep. Furthermore, perceived social support followed the opposite pattern, and was associated with higher self-esteem, lower depression and anxiety, and better sleep. The effects of perceived stigma and of perceived social support on our outcome measures were mediated by internalized stigma and by internalized shame. Helping individuals with substance abuse to utilize their social support may be fruitful for combatting the negative impact of internalized stigma and shame on mental health and well-being.

 11. SOCIALIZATION INFLUENCE ON KNOWLEDGE DEVELOPMENT OF MEDIUM MENTALLY-RETARDED CHILDREN AND YOUTH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zivko SOKOLOSKI

  1999-05-01

  Full Text Available The subjects of the research are mentally-retarded children and youth, and their possibilities in overcoming the programme contents from educational-upbringing area-SOCIAL DEVELOPMENT. The research has been conducted in Sremcica-Home for Mentally Disrupted Children and Youth. Results of the re­search presents approximately 50 percent of the positive accomplishments.The research has indicated to us that knowledge learned from a narrow environment (home, family are much better than ones learned from an expansive environment. By these facts we came to the conclusion that the adequate attention hasn’t been paid in realization of the programme contenses concerning familiarizing the expansive environment, especially in the charter SOCIAL INITIATIVE. We know that two basic goals in rehabilitation is not achieved too. However, the results of the research approve us that socialization has essential influence on the knowledge development of the medium mentally retarded

 12. Neural evidence that three dimensions organize mental state representation: Rationality, social impact, and valence.

  Science.gov (United States)

  Tamir, Diana I; Thornton, Mark A; Contreras, Juan Manuel; Mitchell, Jason P

  2016-01-05

  How do people understand the minds of others? Existing psychological theories have suggested a number of dimensions that perceivers could use to make sense of others' internal mental states. However, it remains unclear which of these dimensions, if any, the brain spontaneously uses when we think about others. The present study used multivoxel pattern analysis (MVPA) of neuroimaging data to identify the primary organizing principles of social cognition. We derived four unique dimensions of mental state representation from existing psychological theories and used functional magnetic resonance imaging to test whether these dimensions organize the neural encoding of others' mental states. MVPA revealed that three such dimensions could predict neural patterns within the medial prefrontal and parietal cortices, temporoparietal junction, and anterior temporal lobes during social thought: rationality, social impact, and valence. These results suggest that these dimensions serve as organizing principles for our understanding of other people.

 13. Individual psychological and social risk factors for violent criminal behavior in adolescents with organic mental disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zubkova A.A.

  2016-10-01

  Full Text Available The article describes the risk factors for criminal aggression in adolescents with an organic mental disorder depending on the level of social deviations or severity of pathopsychological factor. The study involved 113 male adolescents aged 15 to 17 years. The main group consisted of juvenile offenders with organic mental disorder. We used the methods of investigation to determine the individual psychological characteristics, we also used structured risk assessment methods. It is shown that risk factors for criminal aggressive behavior in adolescents with organic mental disorder are a high level of proactive and reactive aggression, combined with underdeveloped mechanisms deter aggressive intentions. With the increase of organic disease, these features become more stable. An important role in shaping the aggressive criminal behavior plays an unsuccessful social environment. Interfamily problems, social deprivation, learning difficulties, communication in antisocial groups and substance abuse - all this increases the risk of aggressive illegal actions.

 14. Investigating the Relationship between Perceived Discrimination, Social Status, and Mental Health*

  Science.gov (United States)

  Lee, Hedwig; Turney, Kristin

  2012-01-01

  A growing body of evidence suggests that experiences with discrimination have implications for mental health and that these associations may vary by social status. We use data from the Chicago Community Adult Health Study (CCAHS) to examine how two types of perceived discrimination, chronic everyday discrimination and major lifetime discrimination, are linked to mental health, and how this association varies by race/ethnicity, gender, and socioeconomic status. Results indicate that everyday discrimination is generally independently linked to greater depressive symptoms, loneliness, and hostility across all social status groups. Major discrimination is not associated with depressive symptoms or loneliness after adjusting for a host of covariates, but is associated with hostility, especially for certain groups. These findings highlight the need to examine multiple indicators of discrimination and mental health, and to pay attention to both differences and similarities in these associations by social status. PMID:22900235

 15. Virtual voices: social support and stigma in postnatal mental illness Internet forums.

  Science.gov (United States)

  Moore, Donna; Ayers, Susan

  2017-06-01

  Many women with postnatal mental illness do not get the treatment they need and this is often because stigma prevents disclosure. The purpose of this study was to explore online social support for postnatal mental illness, how women experience stigma and potential disadvantages of using Internet forums. Interviews were conducted with fifteen participants who had suffered postnatal mental illness and had used forums. Systematic thematic analysis identified common themes in relation to social support, stigma and disadvantages of using forums. Most women felt they benefited from visiting forums by developing a shared understanding and discourse about their illness. Findings suggest future research should investigate if women benefit from using online social support provided by forums, if use challenges stigma and further explore potential concerns about using forums.

 16. Kunst og estetisk oppdragelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hansjörg Hohr

  2015-12-01

  Full Text Available Med utgangspunkt i begrepet presentativ symbolikk (Susanne K. Langer foretas en grenseoppgang mellom kunst og estetisk kommunikasjon og mellom kunst og estetisk oppdragelse: Den estetiske kommunikasjonen er mediert av presentativ symbolikk, mens kunst er en særskilt estetisk kommunikasjon som utforsker verdenen. Estetisk oppdragelse er barnas innføring i estetisk kommunikasjon og samtidig barnas transformative tilegning av dens betydninger i opplevelsen. Den estetiske kommunikasjonen og den estetiske oppdragelsen favner videre enn kunsten og dens formidling og berører alle sider ved hverdagen, måten å kle seg på, å bo på, å omgås hverandre på. Kunst og oppdragelse opererer med ulike gyldighetskriterier: Kunsten utvider den kulturelle opplevelseshorisonten, oppdragelsen tar sikte på å utvide den individuelle. Det betyr at kunsten ikke uten videre kan legitimere pedagogiske innhold. De må nemlig begrunnes danningsteoretisk og ut fra følgende spørsmål: Har innholdet verdi for barnas erfaring og for deres framtid? Og hvordan kan innholdet knyttes til barnas erfaring?

 17. An Investigation of the Mental Models of Social Media in the Minds of Managers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  The paper empirically illustrates how managers’ use of social media in business is constrained by socio-mental models (mindsets) of business-consumer interaction. As such, it counters the rationalist argument that the use social media relies on an analysis of opportunities in the market...... and capabilities within the firm. Instead, a priori assumptions related to business consumer interaction persist and affect new opportunities to interact with consumers that social media afford. Based on interviews with managers we identify four mental models of business-consumer interaction, which influence how...... managers implement social media within the service and retailing industries. The authors provide suggestions for how companies may help managers overcome cognitive biases to enable a more rational evaluation of social media use B2C interactions....

 18. An Investigation of the Mental Models of Social Media in the Minds of Managers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  The paper empirically illustrates how managers’ use of social media in business is constrained by socio-mental models (mindsets) of business-consumer interaction. As such, it counters the rationalist argument that the use social media relies on an analysis of opportunities in the market...... and capabilities within the firm. Instead, a priori assumptions related to business consumer interaction persist and affect new opportunities to interact with consumers that social media afford. Based on interviews with managers we identify four mental models of business-consumer interaction, which influence how...... managers implement social media within the service and retailing industries. The authors provide suggestions for how companies may help managers overcome cognitive biases to enable a more rational evaluation of social media use B2C interactions....

 19. [Social companies and solidary economy: perspectives for the work inclusion of individuals with mental disorders].

  Science.gov (United States)

  Lussi, Isabela Aparecida de Oliveira; Pereira, Maria Alice Ornellas

  2011-04-01

  The psychiatric reform process requires the implementation of public policies that guarantee the work inclusion of individuals with mental disorders. To do this, work must be understood as a promoter of autonomy, emancipation and citizenship. The objective of this study is to reflect on the theoretical concepts related to social insertion through work, with the purpose of exploring the inclusion of individuals with mental disorders in the work market. The concepts social company and solidary economy where selected as fundamental for the study. In the social company, the subject is considered to be a social being, focusing on the development process towards emancipation. In solidary economy, the objective is to develop an economy that is more just, equal and solidary. Further discussions on these concepts should be developed to support the implementation of projects for social inclusion through work.

 20. Effekt og effektivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per; Bjerre, Mogens

  Detailhandlen er i gang med en lang og hård forandringsfase med strukturudvikling og forbruger-forandringer. Det har ført til lukninger og åbninger af mange butikker og butikskoncepterne er under forandring. De eksisterende koncepter udfordres mere og mere. Detailhandlerne oplever, at der er...... omfattende prisnedsættelser som fx ”momsfri uge”, ”nu 20 % på alt i butikken” m.fl. Samtidig oplever forbrugerne højere priser på dagligvarer i Danmark end i andre lande. De danske dagligvarepriser er da også blandt de højeste i EU, men overgås dog af Norge og Schweiz. Priserne i Danmark ligger ca. 40...

 1. Udsathed og forbrug i de nordiske velfærdsstater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens; Borgeraas, Elling; Døving, Runar

  De nordiske velfærdsstater er kendetegnet ved stor økonomisk lighed og social sikkerhed, men der findes fortsat en gruppe mennesker med dårlige økonomiske vilkår. De har kun få midler tilovers til uforudsete udgifter, rejser og fornøjelser og har i det hele taget svært ved at opretholde et rimeli...

 2. Udsathed og forbrug i de nordiske velfærdsstater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens; Borgeraas, Elling; Døving, Runar

  De nordiske velfærdsstater er kendetegnet ved stor økonomisk lighed og social sikkerhed, men der findes fortsat en gruppe mennesker med dårlige økonomiske vilkår. De har kun få midler tilovers til uforudsete udgifter, rejser og fornøjelser og har i det hele taget svært ved at opretholde et rimeli...

 3. Social cognition deficits and psychopathic traits in young people seeking mental health treatment.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita van Zwieten

  Full Text Available Antisocial behaviours and psychopathic traits place an individual at risk for criminality, mental illness, substance dependence, and psychosocial dysfunction. Social cognition deficits appear to be associated with psychopathic traits and are believed to contribute to interpersonal dysfunction. Most research investigating the relationship of these traits with social cognition has been conducted either in children or adult forensic settings. We investigated whether psychopathic traits were associated with social cognition in 91 young people presenting for mental healthcare (aged between 15 and 25 years. Participants completed symptom severity measures, neuropsychological tests, the Reading the Mind in the Eyes Test of social cognition (RMET, and the Antisocial Process Screening Device (APSD to assess psychopathic personality traits. Correlation analyses showed poorer social cognition was associated with greater psychopathic traits (r = -.36, p = .01. Interestingly, social cognition performance predicted unique variance in concurrent psychopathic personality traits above gender, IQ sustained attention, and working memory performance. These findings suggest that social cognitive impairments are associated with psychopathic tendencies in young people presenting for community mental healthcare. Research is needed to establish the directionality of this relationship and to determine whether social cognition training is an effective treatment amongst young people with psychopathic tendencies.

 4. A review of social participation interventions for people with mental health problems.

  Science.gov (United States)

  Webber, Martin; Fendt-Newlin, Meredith

  2017-04-01

  The association between social networks and improved mental and physical health is well documented in the literature, but mental health services rarely routinely intervene to improve an individual's social network. This review summarises social participation intervention models to illustrate different approaches which practitioners use, highlight gaps in the evidence base and suggest future directions for research. A systematic search of electronic databases was conducted, and social participation interventions were grouped into six categories using a modified narrative synthesis approach. Nineteen interventions from 14 countries were identified, six of which were evaluated using a randomised controlled trial. They were grouped together as: individual social skills training; group skills training; supported community engagement; group-based community activities; employment interventions; and peer support interventions. Social network gains appear strongest for supported community engagement interventions, but overall, evidence was limited. The small number of heterogeneous studies included in this review, which were not quality appraised, tentatively suggests that social participation interventions may increase individuals' social networks. Future research needs to use experimental designs with sufficient samples and follow-up periods longer than 12 months to enable us to make firm recommendations for mental health policy or practice.

 5. Discrimination, perceived social inequity, and mental health among rural-to-urban migrants in China.

  Science.gov (United States)

  Lin, Danhua; Li, Xiaoming; Wang, Bo; Hong, Yan; Fang, Xiaoyi; Qin, Xiong; Stanton, Bonita

  2011-04-01

  Status-based discrimination and inequity have been associated with the process of migration, especially with economics-driven internal migration. However, their association with mental health among economy-driven internal migrants in developing countries is rarely assessed. This study examines discriminatory experiences and perceived social inequity in relation to mental health status among rural-to-urban migrants in China. Cross-sectional data were collected from 1,006 rural-to-urban migrants in 2004-2005 in Beijing, China. Participants reported their perceptions and experiences of being discriminated in daily life in urban destination and perceived social inequity. Mental health was measured using the symptom checklist-90 (SCL-90). Multivariate analyses using general linear model were performed to test the effect of discriminatory experience and perceived social inequity on mental health. Experience of discrimination was positively associated with male gender, being married at least once, poorer health status, shorter duration of migration, and middle range of personal income. Likewise, perceived social inequity was associated with poorer health status, higher education attainment, and lower personal income. Multivariate analyses indicate that both experience of discrimination and perceived social inequity were strongly associated with mental health problems of rural-to-urban migrants. Experience of discrimination in daily life and perceived social inequity have a significant influence on mental health among rural-to-urban migrants. The findings underscore the needs to reduce public or societal discrimination against rural-to-urban migrants, to eliminate structural barriers (i.e., dual household registrations) for migrants to fully benefit from the urban economic development, and to create a positive atmosphere to improve migrant's psychological well-being.

 6. Media created violence: a social determinant of mental health.

  Science.gov (United States)

  Begum, Shamshad; Khowaja, Shaneela Sadruddin; Ali, Gulnar

  2012-12-01

  In today's high technological world, scientific discoveries contribute remarkable development to human life, but it could also have an adverse impact on mankind. Among all these advancements, media is one of the inventions which aims at capturing a countless group of viewers and transmit information via various mediums. Media violence is considered one of the hampering determinants which harms an individual psychologically. The primary goal of a health professional is to work for the maintenance of mental health. Therefore, it is imperative to create an understanding about the impact of media violence on mental health, particularly in the Pakistani context. Violence has become a major public health problem in Pakistan. The main cause of violence seems to be anger and frustration due to poverty, political conflicts, lack of education, and the overall governance approach in the country. Therefore, there is a prime need to think and work on this neglected area like conducting research and increasing public awareness, and to curb media violence.

 7. Mental, physical and social health problems of call centre workers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P Bhuyar

  2008-01-01

  Full Text Available Background: Call centre workers in BPO face unique occupational hazards - mental, physical and psychosocial. Material & Method: A sample 100 call centre workers of both sexes and from two cities Pune and Mumbai were surveyed by both qualitative and quantitative methods for the above health problems. Results: A high proportion of workers faced sleep disturbances and associated mental stress and anxiety. Sleep disturbance and anxiety was significantly more in international call centres compared to domestic. There was also disturbance in circadian rhythms due to night shift. Physical problems such as musculoskeletal disorders, obesity, eye, and hearing problems were also present. Psychosocial problems included disruption in family life, use of tobacco and alcohol, and faulty eating habits. Conclusion: Better personal management, health education and more research is indicated to study the health problems in this emerging occupation.

 8. Mass social contact interventions and their effect on mental health related stigma and intended discrimination.

  Science.gov (United States)

  Evans-Lacko, Sara; London, Jillian; Japhet, Sarah; Rüsch, Nicolas; Flach, Clare; Corker, Elizabeth; Henderson, Claire; Thornicroft, Graham

  2012-06-28

  Stigma and discrimination associated with mental health problems is an important public health issue, and interventions aimed at reducing exposure to stigma and discrimination can improve the lives of people with mental health problems. Social contact has long been considered to be one of the most effective strategies for improving inter-group relations. For this study, we assess the impact of a population level social contact intervention among people with and without mental health problems. This study investigated the impact of social contact and whether presence of specific facilitating factors (equal status, common goals, cooperation and friendship potential): (1) improves intended stigmatising behaviour; (2) increases future willingness to disclose a mental health problem; and (3) promotes behaviours associated with anti-stigma campaign engagement. Two mass participation social contact programmes within England's Time to Change campaign were evaluated via a 2-part questionnaire. 403 participants completed initial questionnaires (70% paper, 30% online) and 83 completed follow-up questionnaires online 4-6 weeks later. This study investigated the impact of social contact and whether presence of specific facilitating factors (equal status, common goals, cooperation and friendship potential): (1) improves intended stigmatising behaviour; (2) increases future willingness to disclose a mental health problem; and (3) promotes behaviours associated with anti-stigma campaign engagement. Two mass participation social contact programmes within England's Time to Change campaign were evaluated via a 2-part questionnaire. 403 participants completed initial questionnaires (70% paper, 30% online) and 83 completed follow-up questionnaires online 4-6 weeks later. Campaign events facilitated meaningful intergroup social contact between individuals with and without mental health problems. Presence of facilitating conditions predicted improved stigma-related behavioural intentions

 9. Mass social contact interventions and their effect on mental health related stigma and intended discrimination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evans-Lacko Sara

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract Background Stigma and discrimination associated with mental health problems is an important public health issue, and interventions aimed at reducing exposure to stigma and discrimination can improve the lives of people with mental health problems. Social contact has long been considered to be one of the most effective strategies for improving inter-group relations. For this study, we assess the impact of a population level social contact intervention among people with and without mental health problems. Methods This study investigated the impact of social contact and whether presence of specific facilitating factors (equal status, common goals, cooperation and friendship potential: (1 improves intended stigmatising behaviour; (2 increases future willingness to disclose a mental health problem; and (3 promotes behaviours associated with anti-stigma campaign engagement. Two mass participation social contact programmes within England’s Time to Change campaign were evaluated via a 2-part questionnaire. 403 participants completed initial questionnaires (70% paper, 30% online and 83 completed follow-up questionnaires online 4–6 weeks later. Results This study investigated the impact of social contact and whether presence of specific facilitating factors (equal status, common goals, cooperation and friendship potential: (1 improves intended stigmatising behaviour; (2 increases future willingness to disclose a mental health problem; and (3 promotes behaviours associated with anti-stigma campaign engagement. Two mass participation social contact programmes within England’s Time to Change campaign were evaluated via a 2-part questionnaire. 403 participants completed initial questionnaires (70% paper, 30% online and 83 completed follow-up questionnaires online 4–6 weeks later. Campaign events facilitated meaningful intergroup social contact between individuals with and without mental health problems. Presence of facilitating conditions

 10. Mirroring, Mentalizing, and the Social Neuroscience of Listening

  Science.gov (United States)

  Spunt, Robert P.

  2013-01-01

  Listening to another speak is a basic process in social cognition. In the social neurosciences, there are relatively few studies that directly bear on listening; however, numerous studies have investigated the neural bases of some of the likely constituents of successful listening. In this article, I review some of this work as it relates to…

 11. Mental Health Recovery Paradigm: Implications for Social Work.

  Science.gov (United States)

  Carpenter, Jenneth

  2002-01-01

  Article argues that the values and beliefs of the consumer-survivor recovery movement are closely aligned with those of the social work profession, and the movement offers social workers a more promising perspective from which to practice. Primary concepts and values of the evolving recovery paradigm are delineated; implications for direct…

 12. Mental Time Travel, Memory and the Social Learning Strategies Tournament

  Science.gov (United States)

  Fogarty, L.; Rendell, L.; Laland, K. N.

  2012-01-01

  The social learning strategies tournament was an open computer-based tournament investigating the best way to learn in a changing environment. Here we present an analysis of the impact of memory on the ability of strategies entered into the social learning strategies tournament (Rendell, Boyd, et al., 2010) to modify their own behavior to suit a…

 13. Social Networks, Substance Use, and Mental Health in College Students

  Science.gov (United States)

  Mason, Michael J.; Zaharakis, Nikola; Benotsch, Eric G.

  2014-01-01

  Objectives: The relationship between social network risk (alcohol-using close friends), perceived peer closeness, substance use, and psychiatric symptoms was examined to identify risk and protective features of college students' social context. Participants: Six hundred and seventy undergraduate students enrolled in a large southeastern…

 14. Speech acts: sampling the social construction of mental retardation in everyday life.

  Science.gov (United States)

  Danforth, S; Navarro, V

  1998-02-01

  A sample of speech acts in everyday discourse referring to persons or events having to do with the term mental retardation was analyzed in order to investigate the belief that language use both constructs and reflects cultural norms that define the social roles of persons reduced to object status through categorical membership. Speech acts gathered suggest four emergent themes: the discourse of category membership, the dichotomy of normal and abnormal, issues of place and space, and fear. These themes were explicated from a social constructionist perspective, displaying the way speech acts construct mental retardation and subvert individuals with the label into demeaned and ridiculed objects of cultural fear.

 15. Ecological education as the factor of socialization of children with slow mental development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. O. Omarova

  2007-01-01

  Full Text Available Development of system of training and education of children with slow mental development is an actual problem of contemporary correctional pedagogics and psychology. Realization of unity of cognitive, educational and correctional objectives during training allows these pupils to seize knowledge and the skills stipulated by the program of a mass comprehensive school, more successfully to adapt for conditions of the surrounding natural and social world. Ecological education can act as one of directions of optimization the process of socialization of younger schoolchildren with slow mental activity.

 16. Stigmatization on the way to recovery in mental illness - the factors associated with social functioning.

  OpenAIRE

  Magdalena Podogrodzka-Niell; Magdalena Tyszkowska

  2014-01-01

  Persons with mental disorders often experience stigmatization. There is a number of social factors that may affect the process of recovery and at the same time, in certain circumstances, could be a source of stigma. Mentally ill may find strength in themselves to fight against the disease or the opposite – can internalize the negative attitudes of the society and become self-stigmatized. The patient’s family, on the one hand, is often the only source of social support, on the other hand, can ...

 17. Apoyo social y Carga de la persona cuidadora en una Unidad de Salud Mental Infantil Social support and burden's caregiver in a children's Mental Health Unit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Manuel Perea-Baena

  2009-09-01

  Full Text Available Los cuidados parentales de hijos con trastornos mentales producen estrés y dificultades de afrontamiento en las familias. Muchos estudios han asociado la carga familiar con factores como el apoyo social y dificultades del paciente como problemas de conducta o gravedad del Trastorno. Se realizó un análisis transversal para averiguar la influencia del apoyo social, apoyo familiar y gravedad del trastorno en la sobrecarga de la persona cuidadora. De un total de 96 pacientes, han participado 83 madres y 55 padres. Los resultados muestran mayor sobrecarga en las madres, una relación negativa entre apoyo y sobrecarga y una influencia de la gravedad del trastorno en la sobrecarga.Parental care for a child with mental disorder generates stress and coping difficult. Many studies have associated burden's caregiver with factors such social support and child factor such child behaviour problems and severity of disability. This study employed a cross-sectional design to verify the influence of the social support, family support and severity of disorder in the caregiver's burden. Of a whole of 96 patients, 83 mothers and 55 parents have taken part. Results showed major burden in the mother, a negative relation between social support and burden and an influence of the severity of disorder in caregiver's burden.

 18. Amerika og det gode liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  amerikanisering af skandinavisk hverdagskultur blev imødeset med både bekymring og begejstring. Den foregik på mange forskellige niveauer og blandt mange forskellige aktører, som ambivalensen til trods dog alle var optaget af det gode liv og af, hvad fremtiden ville bringe. Antologien Amerika og det gode liv....... Materiel kultur i Skandinavien i 1950erne og 1960erne viser, hvordan ting og tanker rejste fra USA, og hvordan de ad mange omveje og med mange ændringer og forhandlinger undervejs blev et centralt element i skandinavisk hverdagsliv....

 19. Politik og organisation, organisation og politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jørgen Grønnegård

  2006-01-01

  Artiklen beskæftiger isg med samspillet mellem politiske og organisatoriske variable i analysen af administrativ adfærd. Gennem tre casestudier beslyses situationer, hvor skift i politiske præferencer og politisk dagsorden sklår umiddelbart igennem i administrativ praksis (Udlændingestyrelsen......), hvor skift i præferencer ikke slår igennem, fordi intraorgnaisatoriske faktorer blokerer (Banedanmark), og endelig en situation, hvor der sker en tilpasning af organisationen gennem en strategisk interaktion i forhold til omgivelserne (Udenrigsministeriet)....

 20. Om standpunkter, interesser og behov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adrian, Lin

  2008-01-01

  Begreberne standpunkter, interesser og behov er hyppigt anvendte begreber i mæglingslitteraturen. Deres betydning tages ofte for givet og underkastes sjældent selvstændig definition og analyse. Artiklen undersøger begrebernes oprindelse og betydning og diskuterer deres rolle i mæglingspraksis...