WorldWideScience

Sample records for mazutna gorivna uredba

 1. Heat transfer and pressure drop of the reactor fuel element with polyzonal spiral finning; Prelaz toplote i pad pritiska reaktorskog gorivnog elementa sa polizonalno-spiralnim orebrenjem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oka, S; Becirspahic, S [Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-06-15

  Heat transfer and pressure drop of the reactor fuel element with polyzonal spiral finning were investigated. Longitudinal and circumferential distributions of Sr-number of finnings in the fuel element are given. Dependences of St{sub kmin} and St{sub ksr} on the Re number are derived. The influence of gap between two fuel elements on the heat transfer, pressure drop is presented dependent on the Re number. The influence of mutual position of flow separators of two neighbouring fuel elements on the pressure drop and heat transfer is shown as well. Investigations were performed in the range of Re numbers from 15000 to 100000. Ispitivan je prelaz toplote i pad pritiska modela reaktorskog gorivnog elementa sa polizonalno-spiralnim orebrenjem. Dat je uzduznu i obimni raspored Sr-broja na orebrenju gorivnog elementa. Izvedene su zavisnosti St{sub kmin} i St{sub ksr} u funkciji od Re-broja. Pokazan je uticaj prekida izmedju dva gorivna elementa na prelaz toplote i pad pritiska u zavisnosti od Re-broja. Pokazan je uticaj medjusobnog polozaja razdeljivaca struje dva susedna gorivna elementa na pad pritiska i prelaz toplote. Ispitivanja su vrsena u oblasti Re-brojeva od 15000 do 100000 (author)

 2. Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga

  OpenAIRE

  Matanovac Vučković, Romana

  2012-01-01

  U radu se obrazlaže stupnjevanje razlikovnosti u ispitivanju apsolutnih smetnji za registraciju nekog znaka kao žiga nakon harmonizacije žigovnoga prava u Europskoj uniji. Obrazlaže se i nerazdruživost između funkcije označivanja podrijetla i razlikovnosti žiga. S time u svezi obrađuju se Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove (kodificirani tekst), Uredba Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009...

 3. Program of critical experiment and measurements at the RA reactor; Program kriticnih eksperimenata i merenja na reaktoru RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1960-04-14

  Program described in this document describes in detail the following experiments: critical experiments with two reactor core lattices with 38 and 44 fuel channels, initial heavy water level being 1300 mm, criticality is achieved by adding heavy water; preliminary analysis of heavy water quality and verification of the fuel isotopic contents; experiment with the initial core which contains 56 fuel channels with maximum heavy water level according to the Russian proposal; measurement of neutron flux by Dy and In foils; measurement of reactivity excess dependent on the heavy water level and number of fuel rods; measurement of reactor period for determined reactivity change; measurement of moderator temperature coefficient; measurement of absolute flux. [Serbo-Croat] Program sadrzan u ovom dokumentu opisuje detaljno sledece eksperimente: kriticni eksperiment sa dve konfiguracije jezgra reaktora, sa 38 i 44 gorivna kanala, pocetni nivo teske vode je 1300 mm, kriticnost se dostize dodavanjem teske vode; prethodno izvrsenom analizom teske vode i proverom izotopskog sastava goriva; eksperiment sa pocetnom resetkom koja prema ruskom predlogu sadrzi 56 gorivnih kanala i maksimalnom visinom teske vode; merenje raspodele neutronskog fluksa folijama Dy i In; kalibracija regulacionih sipki; merenje viska reaktivnosti sa promenom visine nivoa teske vode i promenom broja sipki; merenje periode reaktora za odredjenu promenu reaktivnosti; merenje temperaturnog koeficijenta za vodu; merenje apsolutnog fluksa.

 4. RA Research reactor Annual report 1982 - Part 1, Operation, maintenance and utilization of the RA reactor; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Deo 1 - Pogon, odrzavanje i eksploatacija nuklearnog reaktora RA u 1982. godini

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Martinc, R; Kozomara-Maic, S; Cupac, S; Radivojevic, J; Stamenkovic, D; Skoric, M; Miokovic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1982-12-15

  outdated spare parts. Project concerning renewal of the reactor equipment was initiated during the past year according to the contract with the Soviet Atomenergoexport and IAEA which has planned to spend 1 000 000 of rubles for this project. [Serbo-Croat] Probni rad reaktora zapocet septembra 1981. godine na snazi od 2 MW sa 80% obogacenim gorivom nastavljen je u celoj 1982. prema prethodno napravljenom planu. Pocetno jezgro formirano ja sa 44 gorivna kanala sa po deset gorivnih elemenata. Prva polovina godine iskoriscena je za neophodna merenja i ispitivanja radnih parametara rektora i funkcionisanje sistema i opreme u radnim uslovima. U drugoj polovini godine zapocet je program probnog rada na visim snagama. Utvrdjeno je da ugradjeni visak reaktivnosti i kapacitet kontrolnih sipki zadovoljava sigurnosne kriterijume MAAE, ugradjeni visak reaktivnosti moze da omoguci rad na snazi od 4,7 MW u 4 mesecne kampanje sa po 15-20 dana rada, postoje povoljni uslovi za hladjenje jezgra pri pocetnoj konfiguraciji. Izmeren je efekat pocetnog zatrovanja na reaktivnost i raspodelu snage, izmerena je pocetna prostorna raspodela neutronskog fluksa koja iznosi 3,9 10{sup 13} cm{sup -2} s{sup -1} pri znazi od 2 MW. Odredjena je promena kalibracionog koeficijenta u sistemu za automatsko odrzavanje snage. Svi rezultati ukazuju da ce pri nominalnoj snazi od 4,7 Mw biti zadovoljeni svi kriterijum sigurnosti i postovana ogranicenja u odnosu na koriscenje goriva. Po dobijanju dozvole za rad na punoj snazi morace da se izvrsi dopunski probni rad na snagama od 3, 4, i 4,7 MW. Prelaz od pocetne konfiguracije sa 44 gorivna kanala u jezgru vrsice se postupno da bi se dostigla ravnotezna konfiguracija sa 72 gorivna kanala sa po 10 elemenata. Reaktor nije radio u septembu mesecu zbog radova na zameni dela cevovoda koji povezuje pumpnu stanicu na Dunavu sa horizontalnim taloznikom. Kontrola i odrzavanje opreme izvrsavani su redovno u granicama raspolozivosti rezerbinh delova. Teskocu pricinjava

 5. Registar korisnika i proizvođača prostornih podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine : Registry users and producers of spatial data in the Federation of Bosnia and Herzegovina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slobodanka Ključanin

  2016-12-01

  Full Text Available U Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima složeno političko uređenje (10 kantona i 79 općina, prikupljanje i korištenje prostornih podataka je zahtjevan posao. Zahtjevan je posao jer nadležnosti institucija nisu jasno razgraničene, a samim tim dolazi do dupliciranja podataka i konfuzije korisnika po pitanju točnosti podatka koji koristi. Napredak, u pogledu poboljšanja stanja, bi se mogao ostvariti korištenjem pravila INSPIRE direktive. Međutim, INSPIRE direktiva nije obavezujuća za Federaciju Bosne i Hercegovine. U praksi se, ipak, krenulo u stvaranje pretpostavki za implementaciju Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPPFBIH (Uredba o uspostavi i implementaciji IPPFBIH, Vijeće IPPFBIH, Strategija IPPFBIH. Strategija detaljno opisuje put ka uspostavi i implementaciji IPPFBIH. Jedan od prvih projekata koji se treba uraditi jeste uspostava Registra subjekata i Registra izvora prostornih podataka. U ovom članku se govori o tome na koji način su formirani registri u Republici Hrvatskoj, te Registar korisnika i proizvođača prostornih podataka u Federaciji BiH. Njihova uspostava i usporedba, zahtijevala je mnogo vremena i uloženog truda. : In the Federation of Bosnia and Herzegovina, which has a complex political system (10 cantons and 79 municipalities, the collection and use of spatial data is a demanding job. A demanding job because the responsibilities of institutions are not clear-cut, and thus leads to duplication of data and user confusion regarding the accuracy of the data it uses. Progress, in terms of improving the situation, could be achieved by using the rules of the INSPIRE Directive. However, the INSPIRE directive is not binding for the Federation of Bosnia and Herzegovina. In practice, however, went into the creation of prerequisites for the implementation of Spatial data infrastructures of the Federation of BiH (IPPFBIH (Regulation on the establishment and implementation of IPPFBIH Council IPPFBIH