WorldWideScience

Sample records for marktmonitor nederlandse kleinverbruikersmarkt

 1. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 2. Enkele interessante Nederlandse crustacea

  NARCIS (Netherlands)

  Holthuis, L.B.

  1969-01-01

  In de laatste jaren heeft het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie enkele vermeldenswaardige Crustacea ontvangen, die uit de Nederlandse wateren en uit de zuidelijke Noordzee afkomstig zijn. Twee van deze bleken tot soorten te behoren die nog niet eerder uit ons land vermeld waren, te weten de

 3. Radioactiviteit in Nederlandse gebruiksartikelen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; LSO

  2002-01-01

  In het kader van een algehele herberekening van de gemiddelde stralenbelasting van de Nederlandse bevolking is onderzoek uitgevoerd naar de stralenbelasting door gebruiks-artikelen. Voor elf categorien van gebruiksartikelen, die 1988 90% van de door gebruiks-artikelen veroorzaakte collectieve dosis

 4. Nederlandse wagenparksamenstelling 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; cuelenaere, R.F.A.

  2017-01-01

  Het Nederlandse wagenpark is aan verandering onderhevig. De nieuwverkoop, import, de export, en de sloop zorgen allen voor veranderingen van het wagenpark. Deze verandering is over het algemeen een vernieuwing van het wagenpark. Maar door import van gebruikte auto’s kunnen ook weer oudere, meer verv

 5. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 6. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te verb

 7. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te

 8. Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2011-05-01

  Full Text Available Volunteer brokerage in the Netherlands The Dutch volunteer market can be characterized as tight. Many volunteer-involving organizations, particularly in the healthcare sector, face a shortage of volunteers. Brokerage is one (of many option(s to find new volunteers. This article describes, based on a literature review, what brokerage means, by whom or where it is offered and the importance it has as a recruitment channel. The authors explicitly address proven success factors for brokerage and the potential impact of brokerage on the preservation of volunteers. Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt De Nederlandse vrijwilligersmarkt kan worden getypeerd als krap. Veel vrijwilligersorganisaties, met name in de zorgsector, kampen met een tekort aan vrijwilligers. Bemiddeling is één (van vele optie(s om nieuwe vrijwilligers te vinden. In dit artikel wordt, op basis van een literatuurstudie, beschreven wat bemiddeling inhoudt, door wie of waar het wordt geboden en welk belang het heeft als wervingskanaal. Expliciet wordt ingegaan op aangetoonde succesfactoren voor bemiddeling en de mogelijke impact van bemiddeling op het behoud van vrijwilligers.

 9. Landbouwonderwijs en -training binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, van den W.; Oltheten, Th.M.P.

  1982-01-01

  Vanuit de Vakgroep Pedagogiek en Didactiek van de Landbouwhogeschool te Wageningen is een studie verricht naar de wijze waarop landbouwonderwijs en -training binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking gestalte krijgt. In dit artikel worden de resultaten van deze studie gepresenteerd, waarbij on

 10. Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van der N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-01-01

  De Nederlandse glastuinbouw is zowel verbruiker als leverancier van energie. Het energiegebruik is daardoor een belangrijk thema voor de tuinbouwsector. Bovendien zijn het effect op het klimaat, de stijgende energieprijzen, slinkende voorraden fossiele brandstof, afnemende leveringszekerheid en het

 11. Duurzaam concurreren in de Nederlandse melkveehouderij: een eerste verkennende analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Bergevoet, R.H.M.; Calker, van K.J.; Goddijn, S.T.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat het resultaat van een eerste verkennende analyse van de positie op het gebied van duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij. Onderzocht zijn maatschappelijke en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij in vergelijking met de duurzaamheid van de melkveehoude

 12. De toestand van het Nederlandse ven

  NARCIS (Netherlands)

  Arts, G.H.P.; Dam, van H.; Wortelboer, F.G.; Beers, van P.W.M.; Belgers, J.D.M.

  2002-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. Eris een toetsingskader geconstrueerd dat is gebase

 13. Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, H.; Oldenbroek, J.K.

  2013-01-01

  Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. M

 14. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  Het is van belang om de werkelijke beschikbaarheid van bepaalde vitaminen en mineralen in het lichaam (de voorziening) van de Nederlandse bevolking vast te stellen. Dit kan aan de hand van onderzoek in bloed en urine, ook wel voedingsstatusonderzoek genoemd. Momenteel wordt de inneming van vitamin

 15. De Nederlandse meerval, Silurus glanis Linnaeus

  NARCIS (Netherlands)

  Boeseman, M.

  1975-01-01

  Het hierna volgende overzicht over de Nederlandse meerval werd samengesteld, naar aanleiding van een verzoek bij monde van Dr. H. G. J. Bouquet, ten behoeve van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Daar een dergelijk overzicht tot nu toe niet werd gepubliceerd, en vele gegevens van belang verspr

 16. De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse gronden

  NARCIS (Netherlands)

  Koster; H.W.; Keen; A.*; Pennders; R.M.J.; Bannink; D.W.*; Winkel; J.H.de

  1985-01-01

  De primordiale radionucliden U-238, Th-232 en K-40 in de grond en hun dochters veroorzaken gemiddeld 40% van de natuurlijke stralingsbelasting van de mens. Uit metingen blijkt, dat de activiteitsconcentraties van deze nucliden duidelijk verschillen in Nederlandse gronden, en dat zij binnen de al

 17. Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen III (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.

  2009-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van 38 soorten nieuwe of anderszins interessante Nederlandse wantsen. Corythucha ciliata (Tingidae), Macrolophus rubi, Orthotylus ochrotrichus (Miridae), Amphiareus constrictus, Buchananiella continua, Cardiasthetus fasciiventris, Lyctocoris dimidiatus (Ant

 18. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Siljee J; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit

 19. Zorg over nieuw type contaminant: vlamvertragers in Nederlandse voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de J.; Leonards, P.E.G.; Baumann, B.

  2003-01-01

  Gebromeerde vlamvertragers vinden toepassing in elektronische apparatuur zoals computers en teevee's en in tal van andere materialen. De productie van decabroomdifenylether (deca BDE) en hexabroomcyclododecaan (HBCD) neemt in Europa toe. Deze stoffen worden aangetroffen in een aantal Nederlandse

 20. Het heilige huis : De gotieke vertelling in de Nederlandse literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Buikema, Rosemarie; Wesseling, Lies

  2006-01-01

  Terwijl de gothic novel floreerde in de Engelse, Amerikaanse, Duitse en Franse literatuur, lijkt de Nederlandse literatuur zich tot diep in de twintigste eeuw te hebben onthouden van dit omstreden genre. Weliswaar verschenen er de nodige vertalingen, maar producten van eigen bodem lijken nagenoeg no

 1. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot veerti

 2. Een Nederlandse bakker in Beijing: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  F. Kuiken

  2012-01-01

  Chinezen blijken dol te zijn op croissants, stokbrood en stroopwafels. Een Nederlandse bakker in Beijing doet daar zijn voordeel mee: hij heeft een team van Chinese bakkers opgeleid en verdient daar nu geld als water. Hij spreekt geen woord Chinees en de Chinezen spreken geen Nederlands of Engels. M

 3. De Europese consument kent de Nederlandse kwaliteit niet

  NARCIS (Netherlands)

  Verstegen, J.A.A.M.

  2010-01-01

  Anonieme producten zijn voor kopers makkelijk inwisselbaar. Als de ene producent goedkoper kan leveren dan de ander, heeft die ander gauw het nakijken. Lector Jos Verstegen vindt dat Nederlandse groentetelers veel rechtstreekser moeten communiceren met de buitenlandse consument over hun producten. A

 4. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.

  2009-01-01

  In het boek De wespen en mieren van Nederland uit 2004 wordt een overzicht gegeven van de kennis van de Nederlandse mierenfauna. In dit artikel worden de nieuwe inzichten samengevat. Zo zijn maar liefst zes nieuwe soorten voor ons land te melden en van diverse andere soorten is interessante nieuwe i

 5. Prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie Rottweilers

  NARCIS (Netherlands)

  Borg, van der J.A.M.; Graat, E.A.M.

  2009-01-01

  Om de mate van angst en agressie bij Rottweilers vast te stellen zijn in deze pilotstudy de volgende onderzoeksvragen beantwoord: - Wat is de prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie van zowel raszuivere Rottweilers als look-a-likes?; - Is er verschil in de prevalentie van angst

 6. De Nederlandse bodem in beeld [thema Europees beleid en onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Oenema, O.

  2004-01-01

  Op verzoek van de ministeries van LNV en VROM is door Alterra en RIVM een quick scan uitgevoerd van de Nederlandse bodem, betreffende de thema's van de EU soil strategy. Per thema is de huidige bodemkwaliteit in beeld gebracht.Dok is per thema beknopt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekk

 7. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 8. De wisselwerking tussen marketing en strategisch beleidsvorming bij Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractOit artikel is een vervolg op 'Marketing-planning en strategische beleidsvorming bij Nederlandse bedrijven', verschenen in Bedrijfskunde 1986/3 (Wierenga e.a., 1986). In dat artikel werd betoogd dat een goede wisselwerking tussen marketing en strategische beleidsvorming van cruciaal bela

 9. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 10. Epidemiologie van blessures in het Nederlandse prof- en amateurvoetbal

  NARCIS (Netherlands)

  Beijsterveldt, A.M.C. van; Knaap, E.T.W. van der; Jongert, M.W.A.; Backx, F.J.G.; Stubbe, J.H.

  2014-01-01

  De doelen van dit onderzoek zijn het in kaart brengen van voetbalblessures bij Nederlandse prof- en amateurvoetballers en in het bijzonder knieblessures. Tijdens seizoen 2009-2010 zijn 673 mannelijke voetballers prospectief gevolgd. Van hen is zowel indivuduele expositie (aantal minuten besteed aan

 11. Het innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouw in 2020: marktgerichte innovatiestrategieen

  NARCIS (Netherlands)

  Kishna, M.J.; Alkemade, F.; Negro, S.O.; Hekkert, M.P.

  2011-01-01

  De Nederlandse glastuinbouwsector staat bekend als een innovatieve sector. Uit een eerdere analyse blijkt dat de ondernemers binnen de sector zich vooral bezighouden met procesinnovaties (InnovatieNetwerk/SIGN, 2010). Een procesinnovatie is het implementeren van een nieuwe of sterk verbeterde produc

 12. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.

  2009-01-01

  In het boek De wespen en mieren van Nederland uit 2004 wordt een overzicht gegeven van de kennis van de Nederlandse mierenfauna. In dit artikel worden de nieuwe inzichten samengevat. Zo zijn maar liefst zes nieuwe soorten voor ons land te melden en van diverse andere soorten is interessante nieuwe

 13. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Het Nederlandse wagenpark is aan veranderingen onderhevig. Mede door de toename in import en export gaan deze veranderingen steeds sneller. Door stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische, hybride en plug-in voertuigen de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Op basis van de mutatiegegevens zij

 14. Griezelig gewoon : Gotieke verschijningen in Nederlandse romans, 1980-1995

  NARCIS (Netherlands)

  Andeweg, Agnes

  2011-01-01

  Hedendaagse Nederlandse auteurs putten naar hartenlust uit het repertoire van de gothic novel. In dit boek analyseert Agnes Andeweg zes van zulke gotieke romans van auteurs als Frans Kellendonk, Gerard Reve, Thomas Rosenboom en Renate Dorrestein. Deze romans laten zich lezen als een commentaar op de

 15. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot

 16. Een analyse van de handelsbelemmeringen voor geselecteerde Nederlandse exportprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.; Kuiper, M.H.; Tongeren, van F.W.

  2005-01-01

  Dit rapport analyseert handelsbelemmeringen die Nederlandse agri-food exporteurs tegenkomen op hun buitenlandse afzetmarkten, en vergelijkt deze met handelsinstrumenten die de EU hanteert. Centraal staat het identificeren van offensieve belangen in de lopende WTO-onderhandelingen in de Doha-ontwikke

 17. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 18. Procesevaluatie van de Aggression Regulation Training op Nederlandse scholen

  NARCIS (Netherlands)

  Plaisier, J.; Ditzhuijzen, J. van; Wiersema, D.

  2011-01-01

  Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is de in Amerika ontwikkelde Agression Regulation Training (ART) op kleine schaal getest op negen Nederlandse scholen in drie steden. Het doel daarvan is het tegengaan van agressief gedrag in een vroeg stadium en het reduceren van geweldscr

 19. Nederlandse malaria, de feiten : parasieten, muggen en malaria in kort bestek

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, W.; Velden, van der J.

  2001-01-01

  Brochure met de volgende inhoud: 1. Malaria, wat is dat in hoe krijg je het?; 2. De Nederlandse malariamug; 3. Het onderzoek naar de verspreiding van de Nederlandse malariamug en het malariarisico in de Rijn-Maasmonding; 4. Kortom... de feiten

 20. Nederlandse malaria, de feiten : parasieten, muggen en malaria in kort bestek

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, W.; Velden, van der J.; Direct Dutch Publications,

  2001-01-01

  Brochure met de volgende inhoud: 1. Malaria, wat is dat in hoe krijg je het?; 2. De Nederlandse malariamug; 3. Het onderzoek naar de verspreiding van de Nederlandse malariamug en het malariarisico in de Rijn-Maasmonding; 4. Kortom... de feiten

 1. Does history matter? Dynamiek in de nederlandse export van landbouw- en tuinbouwprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Kornelis, M.; Galen, van M.A.

  2004-01-01

  Deze studie brengt de betekenis in kaart van macro-economische factoren op de concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness en van de dynamiek in de aanpassingsprocessen. Deze kennis is bruikbaar om betere projecties te kunnen maken van ontwikkelingen in de concurrentiepositie van Nederlandse s

 2. Start me up in Silicon Valley : Over passie en ambitie van Nederlandse ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Ester, Peter; Maas, Arne

  2014-01-01

  Dit boek beschrijft hoe Nederlandse ondernemers in Silicon Valley een bedrijf zijn begonnen. Waarom daar? Wat is er zo geweldig en anders aan ondernemen in dit walhalla van innovatie? Peter Ester en Arne Maas interviewden meer dan 20 Nederlandse ondernemers. Dit boek gaat over die ondernemers. Over

 3. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Gebaseerd op een kwalitatief onderzoek worden in dit artikel, aan de hand van drie verschillende dimensies, te weten individuele, sociale en omgevingsfactoren, de succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers inzichtelijk gemaakt. De Turks-Nederlandse ondernemers, ook wel “etnische ondernemers” genoemd, blijken bedreven te zijn in het koppelen van innovatiekansen aan hun eigen sterke punten. Ze komen beter tot hun recht in beide werelden, en navigeren op succesvolle wijze tussen de twee culturen door. Dit artikel formuleert een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen om innovatie te stimuleren.

 4. Classifying hand configurations in Nederlandse Gebarentaal (Sign Language of the Netherlands)

  NARCIS (Netherlands)

  Zwitserlood, I.E.P.

  2003-01-01

  This study investigates the morphological and morphosyntactic characteristics of hand configurations in signs, particularly in Nederlandse Gebarentaal (NGT). The literature on sign languages in general acknowledges that hand configurations can function as morphemes, more specifically as classifiers

 5. Het effect van moeilijke en makkelijke Engelse slogans in Nederlandse advertenties

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, B.C.; Meurs, W.F.J. van; Poos, C.

  2016-01-01

  Het doel van het huidige onderzoek was het effect na te gaan van moeilijke versus makkelijke Engelse slogans in productadvertenties. In een experiment met een binnen-proefpersoonontwerp beoordeelden 128 Nederlandstalige proefpersonen zes Nederlandse advertenties voor chocola met moeilijke en

 6. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  Het perspectief van ureaseremmers voor de Nederlandse melkveehouderij is verkend. NBPT en een nieuwe, Duitse ureaseremmer lijken het meest perspectiefrijk. De ammoniakemissiereducties onder praktische stalomstandigheden moeten echter nog vastgesteld worden. Reducties van naar schatting 20 tot 40% zi

 7. Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Waal, de R.W.

  2007-01-01

  Dit obn onderzoek richt zich op de omstandigheden waaronder Jeneverbes zich in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap kan verjongen. Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Zij hebben een grote

 8. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 9. Burgers tegen Plasterk: het Nederlandse staartje van de Snowden-saga

  NARCIS (Netherlands)

  van Daalen, O.

  2015-01-01

  De Snowden-onthullingen haalden niet alleen wereldwijd de media en het parlementair debat. Ze leidden zelfs tot een Nederlandse rechtszaak over communicatieprivacy. Een principiële rechtszaak over burgerrechtenactivisme, surveillance en politieke intrige, met een verrassende, maar ook

 10. Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Waal, de R.W.

  2007-01-01

  Dit obn onderzoek richt zich op de omstandigheden waaronder Jeneverbes zich in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap kan verjongen. Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Zij hebben een grote cultuurhist

 11. De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak : een drieluik

  NARCIS (Netherlands)

  Pavillon, C.M.D.S.

  2006-01-01

  Dit artikel betreft de wijze waarop de Nederlandse rechter tussen sinds 1995 (t/m 2006) is omgegaan met de richtlijn oneerlijke bedingen en de bijbehorende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG). De Europese inhoudstoets (artikel 3 richtlijn) heeft weinig

 12. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.

  2000-01-01

  Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast zijn de in Nederland gekweekte producten vergeleken met uit het buitenland afkomstige softdrugs. Nederwiet bevat significant meer THC (8,6

 13. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2001 - 2002)

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.; Pijlman, F.T.A.; Rigter, S.; Hoek, J.; Mostert, L.

  2002-01-01

  THC (tetrahydrocannabinol) is de belangrijkste psychoactieve verbinding in de cannabisplant. In 1999 is door de ministeries van VWS en Justitie een onafhankelijke monitor geëntameerd naar de THC-gehaltes in cannabisproducten zoals die in de Nederlandse coffeeshops worden verkocht, als input voor het

 14. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.

  2000-01-01

  Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast zijn de in Nederland gekweekte producten vergeleken met uit het buitenland afkomstige softdrugs. Nederwiet bevat significant meer THC (8,6 pro

 15. Het boeck der natuere : Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715

  NARCIS (Netherlands)

  Jorink, Henricus Gerardus Maria

  2004-01-01

  Nederlandse wetenschapsbeoefening in de Gouden Eeuw was veel minder pragmatisch en praktijkgericht dan wordt gedacht. De natuur werd niet bestudeerd om de wetenschap op een hoger plan te brengen, maar juist om God beter te kunnen eren. Dit concludeert historicus drs. Eric Jorink. Hij promoveert op 1

 16. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015

  NARCIS (Netherlands)

  Carbo E; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoerden voldeden in 2014 en 2015 in het algemeen aan de kwaliteitseisen . Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM om de

 17. Over lichtemissie: Albert Einstein en de vroege geschiedenis van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging

  NARCIS (Netherlands)

  Tauschinsky, A.; van Dongen, J.A.E.F.

  2008-01-01

  Op 29 april 1922 gaf Albert Einstein een lezing voor de Nederlandse Natuurkundige Vereniging op het Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam. Hij deed er verslag van een experiment dat hij zo’n zes maanden eerder had voorgesteld en dat zou hebben moeten uitmaken of licht u

 18. Effecten van vertical coördinatie en internationalisatie op de Nederlandse land-en tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bijman, J.

  2002-01-01

  Aan de hand van 4 vragen worden de mogelijke effecten van verticale coördinatie (v.c.) op de Nederlandse land- en tuinbouw verkend: Wat zijn de motieven voor v.c.? Hoe wordt v.c. georganiseerd? Wat zijn de effecten van v.c. op de land- en tuinbouw? Is er een relatie tussen v.c. en internationalisati

 19. Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen : actiepunten voor de Nederlandse varkenssector

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Bijna de helft van de Nederlandse biggenexport gaat naar Duitsland. Duitsland is een belangrijk afzetland, zowel qua omvang van de sector als qua afstand, kwaliteitseisen en marktprijs. Om de toenemende concurrentie in de afzet dichtbij Nederland het hoofd te bieden, is gekeken naar mogelijkheden vo

 20. The history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis).

  Science.gov (United States)

  Korsen, A; Wilken, T

  2001-07-01

  The foundation and history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis or Nvvh) is described. The year 2001 marks the 70th anniversary of the Nvvh's creation. The article describes the accomplishments, leadership, and philosophy of the Society across the decades. Current professional and training directions are discussed.

 1. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 2. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een concept proefplan ontworpen; dit concept diende bi

 3. Het boeck der natuere : Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715

  NARCIS (Netherlands)

  Jorink, Henricus Gerardus Maria

  2004-01-01

  Nederlandse wetenschapsbeoefening in de Gouden Eeuw was veel minder pragmatisch en praktijkgericht dan wordt gedacht. De natuur werd niet bestudeerd om de wetenschap op een hoger plan te brengen, maar juist om God beter te kunnen eren. Dit concludeert historicus drs. Eric Jorink. Hij promoveert op

 4. De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit de huishoudproduktietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Elhorst, J.P.

  1990-01-01

  In dit verslag wordt een model ontwikkeld om de inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw te verklaren. Factoren die daarbij de aandacht krijgen zijn: de prijzen van produkten en vlottende produktiefactoren, produktiequota, de inzet van kapitaalgoederen en gezinsarbeid, de o

 5. Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.J.; Perdon, K.J.; Jansen, J.M.

  2008-01-01

  Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeft Wageningen IMARES, in opdracht van LNV het bestand in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Deze

 6. Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Dierikx

  2016-11-01

  Full Text Available Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2013; Amsterdam: Boom, 2013, 515 pp., isbn 978 94 6105 926 0.

 7. Jacco Pekelder, Remco Raben, Mathieu Segers (eds., De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne van Leeuwen

  2016-06-01

  Full Text Available Jacco Pekelder, Remco Raben, Mathieu Segers (eds., De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (Amsterdam: Boom, 2015, 304 pp., isbn 978 90  8953 604 4.

 8. Onderzoek naar de bruikbaarheid van het Duroc-ras in de Nederlandse varkenshouderij = Research on the suitability of the Duroc breed in Dutch pig production

  NARCIS (Netherlands)

  Buiting, G.A.J.; Brascamp, E.W.

  1983-01-01

  Verslag van kruisingsproeven gedurende een jaar op verschillende vermeerderingsbedrijven, waarbij biggen van Nederlandse Landras-zeugen, geinsemineerd met Duroc-zaad, vergeleken werden met biggen van Nederlands Landras

 9. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 10. TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.

  2011-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen

 11. Op reis voor vrede: met het Journael van de Nederlandse vredesmissie naar Zweden en Rusland, 1615-1616

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, F.R.E.; Bas-Backer, P.W.A.

  2014-01-01

  Op reis voor vrede is na Nova Zembla het tweede grote zeventiende-eeuwse reisverhaal naar het onbarmhartig koude Noorden. In de winter van 1615 trekken drie Nederlandse gezanten de bevroren wildernis van noordwest Rusland in. Het nobele doel van hun missie is om te bemiddelen in de allesverwoestende

 12. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 13. The Netherlands Roadmap for Large-scale Research Facilities; Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-10-15

  Large-scale research facilities are of inestimable strategic value for science and research and, hence, for the Dutch knowledge economy. In July 2007, the Dutch Minister of Education, Culture and Science set up the National Roadmap Committee for Large-Scale Research Facilities, whose main task was to advise him as to which large-scale research facilities the Netherlands should construct or participate in within an international context. In the present advisory report, the Committee presents 25 large-scale research facilities whose construction or operation the Committee believes is important for the robustness and innovativeness of the Dutch science system. [Dutch] Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn van onschatbaar strategisch belang voor onderzoek en wetenschap en daarmee voor de Nederlandse kenniseconomie. De Minister van OCW heeft in juli 2007 de Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten ingesteld met het primaire doel hem te adviseren welke grootschalige onderzoeksfaciliteiten geschikt zijn om in Nederland zelf te bouwen of om in een internationale context aan mee te doen. De Commissie presenteert in dit advies 25 grootschalige onderzoeksfaciliteiten waarvan naar het oordeel van de Commissie de bouw en exploitatie van belang zijn voor de vitaliteit en het innovatief vermogen van het Nederlandse wetenschap systeem.

 14. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Julia Zurné

  2016-11-01

  Full Text Available Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa (Amsterdam: Prometheus, 2016, 242 pp., isbn 978 90 351 4396 8.

 15. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2009-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES het voorkomen van intersex bij Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met TBT vast te stellen.

 16. Nederlandse levensmiddelenketens

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Deneux, S.D.C.; Roest, van der J.; Splinter, G.M.; Tromp, S.O.; Vlieger, de J.J.

  2005-01-01

  In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en LEI worden de ketens/ netwerken voor de belangrijkste categorieën van levensmiddelen beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de actoren, de onderlinge relaties en samenwerking tussen deze actoren, de trends en een aantal kerngegevens

 17. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-03-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos.Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 18. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2013-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organoti

 19. Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in e Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Osselaer

  2015-12-01

  Full Text Available Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2013; Hilversum: Verloren, 2015, 399 pp., isbn 978 90 8704 434 3.

 20. Navalisme nekt onderzeeboot : de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, Jaap

  2011-01-01

  Tot twee keer toe geraakte de Nederlandse marinestrategie tussen 1912 en 1942 in de ban van een ideologie, het navalisme. Navalisme ziet maritieme expansie als noodzakelijk voor het voortbestaan van een mogendheid. De eerste keer, vanaf 1912, vielen de gevolgen mee. De tweede keer, vanaf 1936, waren

 1. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2012-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinv

 2. Een analyse van winsommen van Nederlandse dravers, geboren tussen 1959 en 1971 = An analysis of earnings of Dutch trotters, born between 1959 and 1971

  NARCIS (Netherlands)

  Minkema, D.

  1982-01-01

  Bij de selektie van draverfokhengsten wordt door de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport gebruik gemaakt van een fokwaarde-index. Deze index, gebaseerd op de winsommen van de nakomelingen van de hengsten, is een maat voor de fokwaarde der hengsten voor prestatievermogen. De berekening van de fokw

 3. Energie Efficiency Directive. Article 7. Dutch implementation; Energie Efficiency Directive. Artikel 7. Nederlandse invulling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daniels, B.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.; Kroon, P.; Stutvoet-Mulder, K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  Article 7 of the recently adopted Energy Efficiency Directive (EED) obliges the EU member states to achieve 1.5% yearly efficiency improvements during the period 2014-2020, culminating in a cumulative savings target. This report describes the way the Netherlands intends to meet the article 7 obligations, as requested by the European Commission. The EED offers the member states various degrees of freedom with regard to the definition of the target and the way it is met. Hence, this report addresses the choices of the Netherlands and their consequences for the Dutch target and the realised energy savings. A broad-lined description of the choices and overall results is complemented by extensive annexes that offer technical descriptions and detailed numbers [Dutch] Dit rapport beschrijft de manier waarop Nederland aan haar doelstelling voor artikel 7 van de Energy Efficiency Directive (EED) denkt te voldoen. Het is gebaseerd op de interpretaties en keuzes die de Nederlandse overheid heeft gemaakt. Artikel 7 van de Energy Efficiency Directive verplicht Nederland tot het realiseren van een efficiencyverbetering van 1,5% per jaar in de periode 2014-2020, als cumulatieve doelstelling. Voor Nederland betekent dit - rekening houdend met de vrijheidsgraden van de EED - een doelstelling van minimaal 482 PJ besparing op het finaal energiegebruik. Nederland verwacht een cumulatieve besparing te bereiken tussen de 387 en 562 PJ in finale termen, waarvan 87 tot 186 PJ door nieuw beleid. Dit nieuwe beleid bestaat uit de overeengekomen beleidsmaatregelen uit het recente Energieakkoord dat onder regie van de Sociaal Economische Raad (SER) is gesloten. Het kabinet heeft dit akkoord mede ondertekend.

 4. Antisemitisme onder Nederlandse socialisten in het fin de siècle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Willem Stutje

  2014-09-01

  Full Text Available Anti-Semitism in the Dutch labour movement has not been studied sufficiently. This is certainly true with regard to Ferdinand Domela Nieuwenhuis and the early socialist movement in the nineteenth century. However, we have to take anti-Jewish propaganda into account in order to understand why the Jewish proletariat joined the socialist ranks at such a late stage, only after the reformist wing split from Domela’s Social Democratic League (sdb into the Social Democratic Labour Party (sdap in 1894.This article aims to address this lacuna, and demonstrates that Domela had been using Anti-Semitic stereotyping against the parliamentaryorientated reformists, because his main rival P.J. Troelstra was dependent on a modest group of Jewish diamond labourers in Amsterdam. Once the conflict was over Anti-Semitism faded into the background again.Het antisemitisme binnen de Nederlandse arbeidersbeweging is onvoldoende onderzocht. Dit geldt a fortiori voor de vroege socialistische beweging en haar voorganger Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Dat is een tekortkoming want alleen door hun antisemitisme op waarde te schatten is te begrijpen waarom het joodse proletariaat de Sociaal Democratische Bond (sdb uit de weg ging en pas na 1894 in de sdap voor het socialisme werd gewonnen. Dit artikel probeert in deze lacune te voorzien. De auteur komt tot de conclusie dat Domela in zijn conflict met P.J. Troelstra antisemitische beeldvorming inzette als politiek wapen. De Friese advocaat telde een bescheiden aanhang onder de joodse diamantbewerkers en Domela trachtte met anti-joodse stereotypen diens positie te ondermijnen. Toen het conflict met de afscheiding van de sdap in 1894 eindigde, verschoof het antisemitisme – een incidentele oprisping daargelaten – weer naar de achtergrond.

 5. Juridisch afgedwongen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Luttikhuis

  2014-12-01

  Full Text Available Legally Sanctioned Apologies: Rawagedeh, South Sulawesi, and Dutch ReticenceIn the summer of 2013, for the first time in history, the Netherlands decided to officially apologise for crimes committed by its troops during the Indonesian war of independence (1945-1949. Indonesian victims had forced the Dutch government to take this step by suing it in two consecutive civil lawsuits. Taking legal steps had offered these victims a chance to demand justice and have their voices heard in the land of the perpetrators. However the legal approach to bringing historical injustice to public attention can also have adverse effects. It confines public debate to very specific types of incidents that fall within the parameters of legal responsibility and legal evidence. Moreover, the fact that apologies have to be legally enforced diminishes the chance of successful reconciliation – the apparent goal of apologies. The juridification of speaking about historical apologies is therefore a double-edged sword. In de zomer van 2013 bood Nederland voor het eerst in de geschiedenis officieel excuses aan voor misdaden begaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949. Indonesische slachtoffers hadden de Nederlandse regering hiertoe gedwongen door middel van twee civiele rechtszaken. Het bewandelen van de juridische weg verschafte aan hen een stem in het land van de daders en gaf ze een kans hun rechten op te eisen. Maar de juridische benadering van het spreken over historisch onrecht kan ook keerzijden hebben. Het beperkt namelijk het publieke debat tot nauw omlijnde gevallen die binnen de parameters van de juridische bewijsvoering vallen. Bovendien zorgt het feit dat excuses juridisch afgedwongen moeten worden ervoor dat de kans op verzoening – het doel van de excuses – aanmerkelijk vermindert. De juridisering van het spreken over historische excuses is daarmee een tweesnijdend zwaard.

 6. Juridisch afgedwongen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Luttikhuis

  2014-12-01

  Full Text Available Legally Sanctioned Apologies: Rawagedeh, South Sulawesi, and Dutch ReticenceIn the summer of 2013, for the first time in history, the Netherlands decided to officially apologise for crimes committed by its troops during the Indonesian war of independence (1945-1949. Indonesian victims had forced the Dutch government to take this step by suing it in two consecutive civil lawsuits. Taking legal steps had offered these victims a chance to demand justice and have their voices heard in the land of the perpetrators. However the legal approach to bringing historical injustice to public attention can also have adverse effects. It confines public debate to very specific types of incidents that fall within the parameters of legal responsibility and legal evidence. Moreover, the fact that apologies have to be legally enforced diminishes the chance of successful reconciliation – the apparent goal of apologies. The juridification of speaking about historical apologies is therefore a double-edged sword. In de zomer van 2013 bood Nederland voor het eerst in de geschiedenis officieel excuses aan voor misdaden begaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949. Indonesische slachtoffers hadden de Nederlandse regering hiertoe gedwongen door middel van twee civiele rechtszaken. Het bewandelen van de juridische weg verschafte aan hen een stem in het land van de daders en gaf ze een kans hun rechten op te eisen. Maar de juridische benadering van het spreken over historisch onrecht kan ook keerzijden hebben. Het beperkt namelijk het publieke debat tot nauw omlijnde gevallen die binnen de parameters van de juridische bewijsvoering vallen. Bovendien zorgt het feit dat excuses juridisch afgedwongen moeten worden ervoor dat de kans op verzoening – het doel van de excuses – aanmerkelijk vermindert. De juridisering van het spreken over historische excuses is daarmee een tweesnijdend zwaard.

 7. Dutch climate and energy policy. Analysis of policy reviews 1989-2012; Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid. Analyse van beleidsevaluaties 1989-2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faber, J.; Blom, M.J.; De Bruyn, S.M.; Nelissen, D.; Aarnink, S.J.; De Buck, A.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Oosterhuis, F.H.; Kuik, O.J. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands)

  2012-11-15

  The Dutch government has had climate policy in place since 1989. Since 1999 that policy has been intensified with a view to meeting Kyoto commitments for the period 2008-2012. The Dutch Parliament requested a review of the costs and effects of the measures implemented in the context of Dutch climate and energy policy, based on the available review studies, with led to the commissioning of the present report [Dutch] De Nederlandse overheid voert sinds 1989 klimaatbeleid. Vanaf 1999 is het beleid geïntensiveerd met het oog op het halen van de Kyoto-doelstelling in de periode 2008-2012. De Tweede Kamer wil een overzicht hebben van de kosten en effecten van beleidsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies en heeft daarom deze studie laten uitvoeren.

 8. Unlimited prices for waste. An analysis of Dutch waste incinerators in a European market; Afvalprijzen zonder grens. Een analyse van de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties in een Europese markt.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dijkgraaf, E.; Aalbers, R.F.T.; Varkevisser, M.

  2001-03-20

  Report of a study on the consequences of opening national borders for the combustion of low and high calorific waste for the financial position of waste incinerating plants in the Netherlands. [Dutch] Verslag van een onderzoek naar de gevolgen van het opengaan van nationale grenzen voor het verbranden van laag- en hoogcalorisch afval voor de financiele positie van de Nederlandse AVI's (afvalverbrandingsinstallaties)

 9. Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle en de toekomst van de muziek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josine Meurs

  1997-12-01

  Full Text Available Richard Wagner (1813-1883 was tijdens zijn leven al de meest spraakmakende componist. Dit had alles te maken met zijn ambitie de gehele kunst hoogstpersoonlijk een nieuwe, revolutionaire richting te geven. Het verzekerde hem van de gespannen aandacht van verschillende Nederlandse tijdschriften, maar had eveneens tot gevolg dat zijn grootste aanhangers, in Nederland verzameld rond het Maandblad voor Muziek, na zijn dood het spoor bijster raakten.

 10. Energy companies in the Netherlands work on sustainable use of natural gas. Manifesto; Nederlandse bedrijven werken aan duurzame gasinzet. Manifest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ten Berge, J.B.M. [ENECO Energie, Rotterdam (Netherlands); Boersma, M.A.M. [Essent, Arnhem (Netherlands); Dijkgraaf, H.G. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Platenkamp, R.J. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2004-06-29

  This manifesto concerns the vision of several Dutch energy companies with regard to sustainable use of natural gas in the Netherlands. The aim is to realize innovations in the field of efficient supply of natural gas, improving the efficiency of gas appliances, use of natural gas in transportation, development of 'virtual power plants', and experimental applications for 'green' gas and hydrogen. [Dutch] Dit manifest beschrijft de visie en ambitie die wij hebben ten aanzien van de verduurzaming van het gasgebruik in Nederland. Met onze ondertekening maken wij als spelers op de Nederlandse gasmarkt ons gezamenlijke streven kenbaar om innovaties te realiseren die bedoeld zijn als gerichte stappen op weg naar een duurzame gas- en energieinzet. De acties richten zich op de volgende terreinen: verdere verhoging van de leveringsefficientie in de aardgasketen als totaal (van put naar pit), verhoging van de efficientie van aardgastoepassingen, inzet van aardgas voor transportdoeleinden, de ontwikkeling van 'virtual power plants' en experimentele toepassingen voor 'groen gas' en waterstof.

 11. Perspectives for manure digestion in Dutch dairy cow and pig farms; Perspectieven mestvergisting op Nederlandse melkvee- en varkensbedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dooren, H.J.C.; Van Lent, A.J.H.

  2001-01-01

  At the Research Institute for Animal Husbandry (PV) a desk study has been conducted on the feasibility of anaerobic manure digestion for individual Dutch dairy and pig farms, based on data from the literature, from internet and from contacting experts in the Netherlands and abroad. PV carried out a preliminary study back in 1997, during which a model was developed for calculating the economic impact of manure digestion for various farm scenarios. In the latest study new information was incorporated into the model. The improved model can do calculations for pig farms and can calculate environmental impacts. The calculations assume the total energy from biogas produced by the digestion is used to generate electricity. The investment in the unit must be recouped from the savings made on purchasing electricity and natural gas, and by supplying electricity to the grid. [Dutch] Een bureaustudie is uitgevoerd naar de haalbaarheid van mestvergisting voor Nederlandse melkvee- en varkensbedrijven op basis van gegevens uit literatuur, van internet en via diverse contacten met experts in binnen- en buitenland. In 1997 is reeds een eerste studie uitgevoerd waarin een rekenmodel is ontwikkeld waarmee het economisch effect van mestvergisting voor verschillende bedrijfssituaties berekend kan worden. In deze studie is dit model verder uitgebouwd. Nieuwe kennis is ingebracht, de berekeningen zijn uitgebreid naar varkensbedrijven en berekeningen t.a.v. milieueffecten zijn toegevoegd.

 12. The Dutch footprint on the world. How big and how deep?; De Nederlandse voetafdruk op de wereld. Hoe groot en hoe diep?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oorschot, M.; Rood, T.; Vixseboxse, E.; Wilting, H.; Van der Esch, S.

  2012-08-15

  The footprint of the Dutch consumption and related ecological consequences are described. In addition, the authors present options to reduce the footprint. A set of indicators is proposed with which various aspects of the footprint can be visualized. Using the indicators policy choices can be made [Dutch] Een beschrijving wordt gegeven van de voetafdruk van de Nederlandse consumptie en de ecologische gevolgen daarvan. Daarnaast geven de auteurs opties om de voetafdruk te verkleinen. Een set indicatoren wordt voorgesteld waarmee verschillende aspecten van de voetafdruk in beeld kunnen worden gebracht. Met behulp van de indicatoren kunnen vervolgens beleidskeuzes worden gemaakt.

 13. Groningen's gas field. 50th anniversary. Beating heart of the Dutch natural gas industry; Groningen-gasveld. Vijftig jaar. Kloppend hart van de Nederlandse gasvoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schenk, J.; Timmer, P.

  2009-07-01

  Ever since the natural gas field of Slochteren was discovered, natural gas has become crucial to the Dutch energy system and to the economy. This booklet on the 50th anniversary of the Groningen gas field offers the history of half a century of natural gas extraction and its consequences. [Dutch] Aardgas is sinds de vondst van het aardgasveld bij Slochteren cruciaal voor de Nederlandse energievoorziening en voor de economie. Groningen-gasveld vijftig jaar is de geschiedenis van een halve eeuw aardgaswinning en de consequenties daarvan.

 14. The value of energy efficiency and accessibility. An analysis of the Dutch office building market; De waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid een analyse van de nederlandse kantorenmarkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kok, N. [Departement Financiering, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht, Maastricht (Netherlands); Jennen, M. [Departement Financiering, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands)

  2011-02-15

  This study offers the first systematic insight in the effects of the main components of sustainability (energy efficiency and accessibility by public transport) on realized rent levels in the Dutch market for office buildings. The rent developments of inefficient and efficient office buildings vary significantly. Accessibility also pays. Both components of sustainability have a direct impact on the value development of both 'non-green' inefficient buildings and of office buildings on traditional single function locations. [Dutch] Dit onderzoek biedt het eerste systematische inzicht in de effecten van de belangrijkste componenten van duurzaamheid (energiezuinigheid en OV-bereikbaarheid) op gerealiseerde huurniveaus in de Nederlandse kantorenmarkt. De huurontwikkelingen van niet zuinige en zuinige kantoorgebouwen lopen sterk uiteen. Ook bereikbaarheid betaalt. Beide componenten van duurzaamheid hebben een directe impact op de waardeontwikkeling van zowel 'niet-groene', onzuinige gebouwen, als op kantoren op traditionele, 'monofunctionele' locaties.

 15. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 1. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 1. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-07-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In this part 1 attention is paid to the first two comparisons. In part 2, which will be published in this magazine in October the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In dit artikel worden de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken). In het tweede en afsluitende artikel, dat wordt gepubliceerd in het oktober-nurnmer van dit tijdschrift, worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 16. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 2. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 2. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In part 1, published in this magazine in July-August, attention was paid to the first two comparisons. In this article the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In het eerste artikel, dat is gepubliceerd in het juli-augustus-nurnmer van dit tijdschrift, zijn de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken), . In dit tweede en afsluitende artikel worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 17. Historia forestis: Nederlandse bosgeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Buis, J.

  1985-01-01

  General study on the history of Dutch forests. Various aspects of the history of woodlands, forests and forestry. Analysis of various types of use and misuse of forests and woodlands by communities, local populations, landowners and local managers. Local forest management and forest legislation in t

 18. De Nederlandse bloedzuigers Hirudinea

  NARCIS (Netherlands)

  Dresscher, T.G.N.; Higler, L.W.G.

  1982-01-01

  This publication is a revision of one of the older KNNV publications on the Dutch leeches from 1960. A survey is given of the Dutch Hirudinea and a few species, marked with an asterisk, occurring in the vicinity of the Netherlands. Data are given on taxonomy, biology, ecology, habitat and distributi

 19. Nederlandse biodiversiteit blijft teruglopen

  NARCIS (Netherlands)

  Opdam, P.F.M.

  2010-01-01

  Investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur hebben er niet voor kunnen zorgen dat de doelstellingen van het biodiversiteitsbeleid werden gehaald. 'We zijn ook te ongeduldig. Veel systemen hebben tientallen jaren nodig om te herstellen.'

 20. Nederlandse consumenten over voedselveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Hansman, H.

  2003-01-01

  De Voedsel en Waren Autoriteit en het Voedingscentrum deden onafhankelijk van elkaar onderzoek naar het consumentenvertrouwen in voedsel. Op een aantal onderdelen zijn beide studies bij elkaar gebracht. Het resultaat is belicht

 1. Radioactiviteit in Nederlandse gebruiksartikelen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; LSO

  2002-01-01

  This study took place within the framework of a general update of the average radiation dose for the Dutch population. It focuses on consumer products in which radionuclides have been intentionally incorporated and on radiation-emitting devices that can be supplied to members of the public without s

 2. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 3. Nitrification inhibitors in the Dutch agriculture. Potential reduction of nitrous oxide emission; Nitrificatieremmers in de Nederlandse landbouw. Potentiele vermindering van lachgasemissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuikman, P.; Schils, R.; Van Beek, C.; Velthof, G.

  2010-07-01

  The Dutch agricultural sector contributes to global warming through the emission of nitrous oxide (N2O). An option to reduce the emission of nitrous oxide are the nitrification inhibitors. These compounds inhibit the conversion of ammonium to nitrate, and thus avoid the emission of nitrous oxide. Currently there are three groups of nitrification inhibitors that are of agronomical significance: pyridines (nitrapyrin), dicyandiamide (DCD) and pyrazoles (DMPP). This study mainly evaluates the impact of nitrification inhibitors on nitrous oxide emissions, but also looks at agronomic and environmental side-effects. [Dutch] Nitrificatieremmers kunnen de emissie van lachgas tot 70% verlagen. In Nederland zou het gebruik van nitrificatieremmers de jaarlijkse lachgasemissie kunnen reduceren met circa 0.6 Mton CO2-equivalenten (12%). De grootste reducties zijn haalbaar bij de toediening van kunstmest en dierlijke mest. In Nederland zijn recent vooral ervaringen opgedaan met de producten Entec en Piadin. De meerkosten bedragen globaal 20 euro per ha. Gemiddeld worden deze kosten niet terugverdiend met een hogere opbrengst. Voor de inzet van nitrificatieremmers zijn twee verschillende strategieen denkbaar, namelijk een zogenaamde 'no regret' strategie waarin bijvoorbeeld bij iedere toediening van kunstmest en dierlijke mest een nitrificatieremmer wordt toegediend, of een 'target' strategie waarbij de toediening alleen plaatsvindt onder emissiegevoelige omstandigheden. Voor de Nederlandse omstandigheden ontbreken op het moment resultaten van veldexperimenten waarmee die omstandigheden te identificeren zijn die in een maximale werking van de nitrificatieremmer resulteren.

 4. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 5. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 6. Clean and green in the Dutch economy. Economic scope and growth potential; Clean en green in de Nederlandse economie. Economische omvang en groeikansen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Koopman, M.J.; Nelissen, D.; Korteland, M.H.

  2013-07-15

  In the Netherlands the clean tech-sector creates around 5 billion euro added value, almost 1% of Dutch GNP, and provides some 61,000 jobs (full-time equivalents). This is one of the main results of the present study, conducted by CE Delft for the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for use in the latter's 'signal report' on clean tech and competitiveness scheduled for publication in October 2013. The study shows that while clean tech is a rapidly growing sector of the Dutch economy, we are not yet among the leading players internationally. Over the period 1996-2010 aggregate production value grew by 6% a year on average. Since 2009 the crisis has led to a slump that can be observed globally. If the Netherlands is to become a top player, there needs to be significant improvement in the sector's innovation. This can be achieved through innovation incentives and a consistent market incentive policy. Water treatment technology and waste processing are examples of successful Dutch technologies that can inspire future choices [Dutch] De cleantech-sector in Nederland levert zo'n 5 miljard euro aan toegevoegde waarde, bijna 1% van Nederlandse economie en genereert 61.000 arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten). Dat blijkt uit het titel onderzoek. De studie is verricht voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ten behoeve van het signalenrapport over vergroening en concurrentiekracht, dat in oktober 2013 uitkomt. Het onderzoek laat zien dat cleantech in Nederland een snelgroeiende sector is, maar dat we internationaal niet tot de top behoren. De groei van de productiewaarde in de periode 1996-2010 is gemiddeld 6% per jaar. De crisis heeft vanaf 2009 tot een terugval geleid, die ook wereldwijd zichtbaar is. Om aansluiting bij de wereldtop te krijgen moet de innovatieprestatie van de sector aanzienlijk verbeteren. Dat kan door innovatie-ondersteuning en een consistent markt-stimuleringsbeleid. Het succes van de

 7. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 8. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 9. Stinseplanten en de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Londo, G.; Leys, H.N.

  1979-01-01

  „Stinse plants” are species (almost) exclusively limited in their distribution within a certain area to old countryseats („stinsen”) and related habitats as churchyards and old ramparts. Besides introduction by man also the specific habitat of these plants is an important factor: a fertile, moist an

 10. Problemen bij de Nederlandse bosviooltjes

  NARCIS (Netherlands)

  Mennema, J.

  1978-01-01

  On the advice of the reviser of the Violaceae for the Flora Neerlandica the Floristic Council 1975 decided to consider Viola reichenbachiana and V. riviniana conspecific. However field research in April 1978 proves that living specimen are clearly distinct, especially in the colour of the spur: V. r

 11. Opzet monitoring Nederlandse prioritaire stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  van Wijnen HJ; LER

  2010-01-01

  Het RIVM zoekt naar manieren om meer zicht te krijgen op emissies en milieuconcentraties van chemische stoffen waarover Nederland niet verplicht is te rapporteren. Het instituut heeft geinventariseerd wat bekend is over de uitstoot van schadelijke chemische stoffen in Nederland en over de concentra

 12. Nederlandse quinoa in de winkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wolkers, J.; Timmer, R.D.

  2015-01-01

  Dit jaar ligt er voor het eerst quinoa van vaderlandse bodem in de winkel. Wageningen leverde de geschikte rassen, en helpt boeren met de teelt. Interview met onder andere Ruud Timmer van PPO-agv te Lelystad

 13. Over Vlaams-Nederlandse woordenboeken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prędota Stanisław

  2014-07-01

  Full Text Available The contemporary Dutch language belongs to European multi-centered languages and has three variations: Dutch of the Kingdom of the Netherlands, Dutch in Northern Belgium, and Dutch in Surinam. There are differences among the above variations which mainly regard the pronunciation and lexicon. The Flemish and Surinam variations pose a great challenge, especially for the translators of the Flemish and Surinam literature. Similarly, they pose also a significant theoretical and practical problem for the authors of one and two-language dictionaries of the Dutch language. The contemporary lexicography attempts to register the differences which one can find between the standard of the Dutch language and: its Northern Belgium variation, as well as its Surinam variation. It needs to be noted that lexicographers so far have been paying much attention to lexical differences between Dutch of the Kingdom of the Netherlands and Dutch of the Northern Belgium. In this very paper there are described four printed Flemish-Dutch dictionaries and one online dictionary, we also characterize the Prisma Handwoordenboek Nederlands met onderscheid tussen het Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands met medewerking van W. Martin en W. Smedts.

 14. Outline of the security of the Netherlands gas supply in the period to 2020; Verkenning naar de voorzienings- en leveringszekerheid van de Nederlandse gasvoorziening in de periode tot 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Joode, J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Touber, F. [TC Energy Projects, Amstelveen (Netherlands)

  2008-07-15

  This study explores the gas security of supply position of the Netherlands. More specifically, the focus is on the ability of the Dutch gas system to deal with peak gas demand and gas supply interruptions. We first quantitatively assess the peak demand and supply capacity situation for the Netherlands and then assess the different options available to market actors to cover gas demand in the short run. Furthermore, the study includes a limited market consultation on the issue at stake. Based on our findings we draft a number of policy recommendations aimed at improving the Dutch gas security of supply position. [Dutch] In dit verkennende onderzoek wordt gekeken naar de leveringszekerheidssituatie op de Nederlandse gasmarkt in de periode tot 2020. Doelstelling hierbij is antwoord te geven op de volgende vraagstelling: Leiden, op middellange termijn (tot medio 2020), de veranderende omstandigheden tot een toename van het risico dat op korte termijn onvoldoende gas beschikbaar is of niet kan worden geleverd in tijden van piekvraag of interrupties in het gasaanbod? Indien het risico inderdaad toeneemt, wat zijn de mogelijkheden om de leveringszekerheid te verbeteren? In Hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de begrippen voorzieningszekerheid en leveringszekerheid. In literatuur en door beleidsmakers worden deze begrippen nogal eens met verschillende ideeen geassocieerd. Teneinde verwarring te voorkomen presenteren wij in Hoofdstuk 2 een karakterisering van de verschillende dimensies van voorzieningszekerheid. Hieruit volgt onder meer een heldere afbakening van het probleem dat dit onderzoek beoogt te adresseren, namelijk de leveringszekerheid. In Hoofdstuk 3 wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse behoefte aan gas tijdens momenten van schaarste enerzijds, en de verschillende mogelijkheden waarin in die behoefte kan worden voorzien anderzijds, in de periode tot 2020. Centraal hierbij is de vraag of er voldoende in deze behoefte

 15. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 16. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 17. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 18. De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts

  NARCIS (Netherlands)

  Ham, Irene van

  2006-01-01

  During the past decades, physicians have had an increasing number of psychological disorders. Surmenage and burnout are examples of these conditions. Whether or not a physician will suffer from burnout is determined by a large number of factors, with job stress one of the most important. Job stress

 19. Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia)

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, H.; Hammen, van der H.

  2000-01-01

  Atlas of the Dutch water mites (Acari: Hydrachnidia) Few biogeographic studies have been published on water mites. Only Lundblad (1962) has published an atlas of the Swedish water mites. So far, there are no complete publications on the distribution of Dutch water mites. Acarologists who worked on D

 20. Het raadsel van de Nederlandse Romantiek

  NARCIS (Netherlands)

  Krul, Wessel

  2014-01-01

  In the Netherlands, the use of Romanticism as a general designation for the first half of the nineteenth century presents a specific problem. The Dutch Romantics had explicit ideas about internationalism, and they rejected it in unambiguous terms. The painter Cornelis Kruseman (1797-1857) and the po

 1. De maatschappelijke impact van de Nederlandse Hartstichting

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, K.; Booijink, P.; Commandeur, H.R.; Burger, F.

  2009-01-01

  China may be the world’s largest growth market, but it has not always been hospitable to foreign companies. This appears from a survey of 381 managers of foreign companies active in China done by the Center for International Business of Universiteit Nyenrode, Breukelen, the Netherlands. The survey h

 2. Verspreidingspatronen en ecologie van Nederlandse korstmossen

  NARCIS (Netherlands)

  Herk, van Kok; Aptroot, André

  2004-01-01

  This paper presents an overview of present distribution patterns and ecology of a selection of 65 Dutch lichen species based on a large data set of reliable and/or verified records that have been collected and recorded since 1951. The selected lichens are grouped into 13 ecological groups, each cons

 3. Het raadsel van de Nederlandse Romantiek

  NARCIS (Netherlands)

  Krul, Wessel

  2014-01-01

  In the Netherlands, the use of Romanticism as a general designation for the first half of the nineteenth century presents a specific problem. The Dutch Romantics had explicit ideas about internationalism, and they rejected it in unambiguous terms. The painter Cornelis Kruseman (1797-1857) and the

 4. Implementatie VMS Veiligheidsprogramma: evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen.

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, C. de; Koster, E.; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel ziekenhuizen zijn op de goede weg, wel zijn er verschillen tussen ziekenhuisafdelingen in de implementatie van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma. Ziekenhuizen zijn niet even ver met alle tien de thema’s, wat betekent dat niet alle richtlijnen in dezelfde mate worden gevolgd. Dat blijk

 5. Organochloorbestrijdingsmiddelen in vetweefsel van Nederlandse ingezetenen

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; van der Hoff R

  1987-01-01

  45 Monsters humaan vetweefsel, afkomstig van autopsieen in 1985 uitgevoerd bij het AZU, werden onderzocht op de organochloorbestrijdingsmiddelen hexachloorbenzeen (HCB), alfa-, beta- en gamma-hexachloorcyclohexaan (HCH), heptachloor en beta-heptachloorepoxide (HEPO), aldrin, dieldrin, p,p'-DDE,

 6. Naamlijst van de Nederlandse duizendpoten (Myriapoda: Chilopoda)

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, M.P.

  1999-01-01

  Checklist of the Dutch centipedes (Myriapoda: Chilopoda) An updated checklist for the centipedes of the Netherlands is presented. One species, Lithobius subtilis, is new compared with the previous checklist. The updated list will be used for the project ‘The centipedes of the Netherlands’ of the Eur

 7. Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  2003-01-01

  Swimming-pool associated outbreaks of cryptosporidiosis have been frequently reported in the UK and USA. Cryptosporidium oocysts could sometimes be detected in the pool water or the filter backwash water in cases where the source of the outbreak was confirmed. The occurrence of Cryptosporidium and G

 8. Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  2003-01-01

  Zwembad gerelateerde explosies van cryptosporidiose zijn regelmatig gerapporteerd in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. De bron van de explosie kon soms achterhaald worden doordat Cryptosporidium oocysten in het zwembadwater of in het terugspoelwater van de zwembadfilters konden worden gedete

 9. Meer kalium nodig in de Nederlandse voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Geleijnse, J.M.

  2009-01-01

  Hypertensie is één van de aandachtsgebieden van dr. Marianne Geleijnse, universitair docent en onderzoeker bij de afdeling Humane Voeding van de Wageningen Universiteit. Geleijnse vindt dat er vaak te lichtvoetig wordt omgegaan met een verhoogde bloeddruk: `Hypertensie wordt wel behandeld met leefst

 10. Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030

  NARCIS (Netherlands)

  Rabou, L.P.L.M.; Deurwaarder, E.P.; Elbersen, H.W.; Scott, E.L.

  2006-01-01

  Om beter zicht te krijgen op wat er nodig is om bovenstaande ambitieuze visie te realiseren, heeft het Platform Groene Grondstoffen aan het Energoeonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Wageningen University and Research Centre (WUR) de opdracht verstrekt om een analyse te maken van het huidige gronds

 11. Vitamine A voorziening van de Nederlandse bevolking

  NARCIS (Netherlands)

  Waijers PMCM; Feskens EJM; CVG

  2004-01-01

  In this report vitamin A intake is assessed. From these analyses, 17 to 30 per cent of the adults in our study were found to have an inadequate vitamin A intake to maintain sufficient vitamin A stores. A substantial proportion of these individuals had a level of intake greatly less than required. Ou

 12. Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Addens, N.H.H.

  1952-01-01

  The annual input for seed was about 7.5 % of the total cost of the crop; selection and testing of new varieties costed only 0. 1 %; plant breeding increased the return from field crops by at least + % annually. After an introduction to the theme of which these are some of the main results there are

 13. Vlozegge (Carex pulicaris L.) in Nederlandse duingebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  1989-01-01

  In the Netherlands as well as in adjacent countries Carex pulicaris is a strongly declining species. It is mainly known as an inhabitant of little or not manured fen-meadows (Junco-Molinion). Besides there are a limited number of localities of C. pulicaris in the dunes, and in one of these (on the W

 14. De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, W.J.

  2000-01-01

  The molluscs of the brackish waters in the Netherlands (Mollusca) The Netherlands is a river delta rich in brackish waters. The organisms in these waters need to be adapted to extreme conditions, especially large fluctuations in chlorinity. However, several species occur optimally in this habitat. I

 15. Gender-diversiteit : De Nederlandse business case

  NARCIS (Netherlands)

  Lückerath – Rovers, M.

  2009-01-01

  De bedrijfseconomische argumenten om meer vrouwen te benoemen in de top van een onderneming (betere besluitvorming, betere afspiegeling relevante stakeholders) worden vaak onderbouwd door het ‘bewijs’ van de studies van Catalyst en McKinsey dat meer vrouwen in de top daadwerkelijk bijdragen aan de o

 16. Nederlandse richtlijn Chronische urticaria - Behandeling met omalizumab

  NARCIS (Netherlands)

  Van Den Elzen, M. T.; Urgert, M. C.; Van Doorn, M. B A; Tupker, R. A.; Knulst, A. C.; Van Zuuren, E. J.

  2015-01-01

  The Dutch guideline Chronic Urticaria aims to present a stepped-care model for the treatment of chronic spontaneous urticaria (CSU). In this manuscript omalizumab is discussed as a treatment option. Omalizumab is a humanized monoclonal antibody that selectively binds to immunoglobulin E (IgE). We ha

 17. De concurrentiepositie van de Nederlandse biologische agribusiness

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Meeusen-van Onna, M.J.G.

  1996-01-01

  In the Netherlands the supply of biological foodstuffs is developing more quickly than the demand. The biological sector has directed itself towards export and in doing so has created a sufficient basis for investments and innovations. However, in the export countries too domestic production is grow

 18. Collectieve zeggenschap in het Nederlandse pensioenstelsel: de Beroepspensioenvereniging

  NARCIS (Netherlands)

  N. van der Zwan

  2013-01-01

  The working paper presents a case study of pension associations for the liberal professionals (beroepspensioenverenigingen) in the Netherlands. Pension associations are organizations of the active, deferred and retired participants in a mandatory pension scheme for the liberal professions. Through t

 19. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 4

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1963-01-01

  This paper contains acquisitions to the adventitious flora of the Netherlands, mainly from the year 1962. 1. Cerastium dichotomum L. (fig. 1, d), a native of the Mediterranean region and of W. Asia, was found at Oostmahorn, prov. Friesland, near a harbour made for the reclamation of the Lauwerszee.

 20. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 1. Enige diatomeeënsoorten, nieuw voor de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van Herman

  1974-01-01

  During an investigation of the epiphyton, growing on the culms of Phragmites australis, Typha latifolia, and Glyceria maxima, in the nature-reserve “Het Naardermeer”, ten species of diatoms were discovered which are new for the Dutch flora. These are enumerated together with some notes on their

 2. Joodse ondernemers in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf tot 1940

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, F.E.

  2013-01-01

  Jewish entrepreneurs have been remarkably present in all branches of the international film industry since the early 1910s, in the US as well as in Europe. This study contributes to our understanding of the relationship between the Jewish community and the film industry by focussing on the entrepren

 3. HIV-infectie in een Nederlandse groep homoseksuele mannen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiessing LG; Houweling H; Sandfort TGM; Schop WA; Bosga MB; van den Akker R; CIE: VIR: RUU/Homostudies-ISOR

  1994-01-01

  Objectives: To determine the prevalence of HIV and risk behaviour in a national sample of homosexual men in the Netherlands. To adjust this prevalence estimate for selection factors connected with a blood test. Methods: Participants in the study including a blood test, (n=308, also 147 particpants

 4. De maat genomen. De Nederlandse economie in de negentiende eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.T. Griffiths

  2002-01-01

  Full Text Available Taking Stock. The Dutch economy in the Nineteenth CenturyThe publication entitled Nederland, 1780-1914. Staat, Instituties en Economische Ontwikkeling [The Netherlands, 1780-1914. The State, Institutions and Economic Development] is the culmination of a large-scale project called the Reconstruction of the Dutch National Accounts. The analyses are based on new data generated by the project. The results confirm firstly the occurrence of economic growth during the first half of the 19th century and, secondly, that the process of modern economic growth originated around 1860. Furthermore, the book stands out for its analysis of the interaction between politics and the economy. However, there are mistakes and inconsistencies in the way the statistics, on which the analyses are based, are presented. Also, the absence of any international comparisons in the book represents a missed opportunity.

 5. Nieuwe en zeldzame vliegen voor de Nederlandse fauna (Diptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aartsen, van B.

  1997-01-01

  New and rare flies for the Dutch fauna (Diptera) In this paper an overview is given of captures of rare and interesting Diptera, belonging to different families, mainly from the years 19941996. In total 46 species are presented, of which 13 are new to the Dutch fauna (marked with an *), viz.: Spania

 6. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 3

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  This paper contains acquisitions to the Netherlands adventitious flora from the year 1961. 1. Amaranthus palmeri S. Wats. This is the second species of the subgenus Acnida (L.) Aellen found in the Netherlands. The first species, A. tamariscinus Nutt. was found in 1953 as a wool-alien. In October 196

 7. De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1996-01-01


  This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth

 8. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 10

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.

  1970-01-01

  Additions to the adventitious flora of the Netherlands, mainly found in 1966. 1. Osmunda claytoniana L., a native of the eastern part of N. America, has established itself in the park ‘Het Loo’, near Apeldoorn (prov. Gelderland). 2. Polygonum cilinode Michx., also of N. American origin, was found in

 9. Nederlandse tieners gelukkig : Mede door het nieuwe leren?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2007-01-01

  textabstractIn Nederland zijn tieners gelukkiger dan in alle andere geïndustrialiseerde landen, zo bleek uit een onderzoek van UNICEF, dat onlangs gepubliceerd werd. Dit bericht haalde de voorpagina van deze krant. Tegelijkertijd vroeg een SIRE campagne aandacht voor verwaarlozing van kinderen en

 10. Wat beschermen zeereservaten eigenlijk in de Nederlandse Noordzee

  OpenAIRE

  Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  In een studie naar gebieden met bijzondere ecologische waarden zijn in 2005 een aantal gebieden in de Noordzee geïdentificeerd die aan criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn of aan ecologische criteria voldeden. Meer dan twintig jaar geleden stelde de auteur voor om de zee ruimtelijk beter te verdelen. Is het niet zinvol om op een beperkt aantal plaatsen aan natuurbescherming te doen. In Australië lukte dat in elk geval.

 11. Is het Nederlandse vreemdelingenrecht en -beleid standstill-proof?

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterom-Staples, H.; Woltjer, A

  2014-01-01

  Stand still-obligations included int he Turkey-EEC Association Agreement prohibit Member States to intorduce new rules which in their effect restrict individual rights. Thus they contribute towards the gradual realisation of the right to free movement accorded to Turkish nationals by that Agreement.

 12. Marketing Planning en Strategische Beleidsvorming bij Nederlandse Bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractMarketing-management en strategische beleidsvorming zijn twee belangrijke aandachtsvelden bij de bestudering van ondernemingen en andere organisaties. Hoewel beide gebieden duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, kan een scheiding tussen deze twee voor een onderneming alleen maar des

 13. De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos.

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1996-01-01

  This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth and site pro

 14. Mexico 1975 : 15e Internationale wegencongres, de Nederlandse bijdragen.

  NARCIS (Netherlands)

  1975-01-01

  The papers of the Dutch delegation at the PIARC conference are given as preprints in Dutch. The main headings are: Planning and construction of highways; flexible pavements; rigid pavements; roads and motorways; urban roads; the road within the environment; economic questions; and low cost roads, li

 15. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 3

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  This paper contains acquisitions to the Netherlands adventitious flora from the year 1961. 1. Amaranthus palmeri S. Wats. This is the second species of the subgenus Acnida (L.) Aellen found in the Netherlands. The first species, A. tamariscinus Nutt. was found in 1953 as a wool-alien. In October

 16. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 8

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1965-01-01

  This paper discusses acquisitions to the adventitious flora of the Netherlands, mainly found in the year 1964. 1. Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz was most likely introduced with blocks of granite for the “Delta-works”, near Hellevoetsluis, prov. of South Holland. It is indigenous in

 17. Over het Nederlandse verspreidingspatroon van Rorippa nasturtiumaquaticum (L.) Hayek

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1991-01-01

  Some aspects of the occurrence of Rorippa nasturtium-aquaticum (= Nasturtium officinale) in the Netherlands are discussed, and a request is made for herbal specimens from outside the main distribution areas, viz. the south of Limburg and the freshwater tidal region.

 18. Intelligente snelheidsadaptatie ISA : een vergelijking van Nederlandse en Zweedse systemen.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1998-01-01

  An important part within developments in the field of telematics is Intelligent Speed Adaptation (ISA). Especially in Sweden, where the policy objective is to have zero fatalities or seriously injured victims on the road in 2020, research has been conducted on ISA during the last 10 years. In the Ne

 19. Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

  NARCIS (Netherlands)

  Van Emstede, C.I.C.

  2015-01-01

  The special value that is attributed to historic buildings and structures is the foundation of built heritage conservation and preservation. National guidelines and international charters state that the cultural-historical values attributed to a monument must be leading in drawing up and assessing p

 20. Nederlandse Kranswieren 5. Klein glanswier [Nitella hyalina (DC.) Agardh

  NARCIS (Netherlands)

  Raam, van Joop C.; Maier, Eduard X.

  1995-01-01

  Nitella hyalina has always been very rare in the Netherlands. Two records in the province of Friesland are of old date. The most recent record in northwestern Overijssel dates from 1969. It is now only known to survive in the border area of Utrecht and Noord-Holland. Although it is still present at

 1. Nederlandse Kranswieren 4. Doorschijnend glanswier [Nitella translucens (Pers.) Agardh

  NARCIS (Netherlands)

  Raam, van J.C.; Maier, E.X.

  1993-01-01

  Until 1930, the stonewort Nitella translucens was known from six localities the Southern and Eastern parts of the Netherlands. In the following period (1930—1980) the species disappeared from these localities, but was found to grow profusely on nine new ones, partly in the same areas, but also in th

 2. Nederlandse Kranswieren 1. Sterkranswier [Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves

  NARCIS (Netherlands)

  Raam, van J.C.; Maier, E.X.

  1989-01-01

  As the first in a series on the stoneworts (Characeae) of the Netherlands a treatise is given of Nitellopsis obtusa. Data on distribution, taxonomy, ecology and phytosociology are presented and possibilities for the protection of this endangered species in the Netherlands are discussed.

 3. Implementatie VMS Veiligheidsprogramma: evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. Samenvatting.

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, C. de; Koster, E.; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel ziekenhuizen zijn op de goede weg, wel zijn er verschillen tussen ziekenhuisafdelingen in de implementatie van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma. Ziekenhuizen zijn niet even ver met alle tien de thema’s, wat betekent dat niet alle richtlijnen in dezelfde mate worden gevolgd. Dat blijk

 4. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these int

 5. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.; Missel, L.

  2001-01-01

  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn

 6. Innovatieprestatie in Nederlandse Topsectoren = Innovation performance in Dutch top sectors

  NARCIS (Netherlands)

  Montalvo Corral, C.; Moghayer, S.M.; Boonman, H.J.

  2015-01-01

  Een van de hoofddoelstellingen van de Europese Commissie is het behalen van 3% groei in het bruto binnenlands product omtrent 2020. Dit zou naar schatting 3.7 miljoen banen kunnen creëren binnen de Europese Unie. Deze doelstelling resulteerde in de oprichting van de ‘Innovatie-Unie’: een strategie

 7. Onderwijs als scheidslijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, 1993-2011

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, P.M. de; Wolbers, M.H.J.

  2015-01-01

  This article describes developments in the association between educational attainment and labour market outcomes in the Netherlands over the last 20 years. Education has remained a very important asset on the labour market. The higher educated have higher participation rates and attain better jobs

 8. Eluma purpurascens, nieuw voor de Nederlandse fauna (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea)

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelman, D.; Berg, M.P.

  1997-01-01

  Eluma purpurascens, new for the Dutch fauna (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea). The first Dutch specimen of Eluma purpurascens was found on 29 April 1994 on the Kaloot, east of Vlissingen, in the south-western province of Zeeland. One year later the species proved to be locally common along the southe

 9. Naamlijst van de Nederlandse landpissebedden (Crustacea: Isopoda: Oniscidea)

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, M.P.

  1997-01-01

  Checklist of Dutch woodlice (Crustacea: Isopoda: Oniscidea). An updated checklist for the terrestrial isopods of The Netherlands is presented. Four species, Armadillo officinalis, Eluma purpurascens, Miktoniscus patiencei, and Trichoniscoides sarsi are new to the woodlice fauna of The Netherlands co

 10. Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

  NARCIS (Netherlands)

  Van Emstede, C.I.C.

  2015-01-01

  The special value that is attributed to historic buildings and structures is the foundation of built heritage conservation and preservation. National guidelines and international charters state that the cultural-historical values attributed to a monument must be leading in drawing up and assessing

 11. Over het Nederlandse verspreidingspatroon van Rorippa nasturtiumaquaticum (L.) Hayek

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1991-01-01

  Some aspects of the occurrence of Rorippa nasturtium-aquaticum (= Nasturtium officinale) in the Netherlands are discussed, and a request is made for herbal specimens from outside the main distribution areas, viz. the south of Limburg and the freshwater tidal region.

 12. Polarisatie in de Nederlandse samenleving en politiek : het integratiebeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterwaal, A.

  2009-01-01

  Summary: Polarization in Dutch society and politics: the ethnic integration policy A growing polarization features current debates in the Netherlands. However, a systematic measurement of polarization is missing thus far. The present paper aims to describe and compare trends in societal and politica

 13. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these

 14. Dieet van 11 demersale vissoorten in de Nederlandse Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, E.

  2006-01-01

  Afstudeerproject: Het Rotterdamse havengebied groeit tegen zijn grenzen aan en heeft geen mogelijkheden om uit te breiden. Extra ruimte wil men verkrijgen met landaanwinning door tegen de kust een tweede Maasvlakte (MV2) aan te leggen. Hierdoor verandert de kustlijn wat (waarschijnlijk) invloed heef

 15. Drieteenmeeuw vestigt zich op meerdere platforms in Nederlandse wateren

  NARCIS (Netherlands)

  Camphuysen, C.J.; Leopold, M.F.

  2007-01-01

  In de zomer van 2000 werden op een olieplatform in het zuidelijk deel van de Noordzee Drieteenmeeuwen ontdekt. Bij een bezoek in 2005 werd zelfs een kolonie ontdekt. In 2006 werden ook op andere platforms nog Drieteenmeeuwen aangetroffen.

 16. Fok de macht: Nederlandse popcultuur als karaoke-amerikanisme

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, J.

  2008-01-01

  Since 9/11 and the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, the political debate in the Netherlands seems predominantly focused on how Dutch national identity is endangered by Muslim extremism and the issue of ethnic integration. The fear that the national identity could be undermined by the

 17. Hoe de Nederlandse Overheid omging met de Crisis

  NARCIS (Netherlands)

  W.J.M. Kickert (Walter)

  2012-01-01

  textabstractAbstract This article presents a brief description how the Dutch government has responded to the financial, economic and fiscal crisis. Separate sections are devoted to the financial crisis in 2008 when government took various measures to support and save banks, to the economic crisis in

 18. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos.

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.G.H.

  1987-01-01

  The aim of this study is to elucidate the price formation of home- grown Dutch timber. First, Dutch forestry is typified. Then, the functions and structure of the roundwood trade are discussed. An econometric model is specified in order to analyse the factors that determine the 'passing on', the mar

 19. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 20. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoline van der Sijs

  2014-12-01

  Full Text Available Systematic research into contact varieties of Dutch The purpose of this article is to show that the compilation of a corpus of Dutch contact varieties, CoVaCo, will offer new and interesting possibilities for research. Paragraph 2 gives an overview of Dutch contact varieties and the texts available in these varieties, digitally or in printed form. This proves that building CoVaCo is feasible. Paragraph 3 presents a number of limited case studies to show the research potential of CoVaCo. Finally, in paragraph 4, I ask researchers for practical support in building CoVaCo.

 1. Dutch fluoride concentration in perspective; Nederlandse fluoridenconcentratie in perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoekstra, B. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van Dijk, C. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Van Doorn, W. [Royal Haskoning, Nijmegen (Netherlands)

  2009-08-15

  Recent jurisprudence shows that in grant permitting the non legal aspects of air quality requirements for fluorides should be expressly taken into account. During the decision-making process careful considerations should be made about emissions, background concentrations and possible effects of fluorides [mk]. [Dutch] Uit recente jurisprudentie is gebleken dat bij vergunningverlening nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de niet-wettelijke luchtkwaliteitseisen voor fluoriden. Bij besluitvorming dient een zorgvuldige afweging en motivering plaats te vinden over emissies, achtergrondconcentraties en mogelijke effecten van fluoriden.

 2. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 3. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 12

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, F.

  1974-01-01

  A number of species and varieties are mentioned as new to the adventitious flora of the Netherlands, viz. Zingeria trichopoda (Boiss.) P. Smirn.; Poa trivialis L. var. silvicola (Guss.) Hack.; Galium floribundum Sibth. & Sm., G. murale All.; Lallemantia iberica (Bieb.) Fisch. & Mey.; Veronica cf. gr

 4. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse bastaardschorpioenen (Arachnida, Pseudoscorpionida)

  NARCIS (Netherlands)

  Hammen, van der L.

  1969-01-01

  Over de bastaardschorpioenen van Nederland zijn slechts enkele verspreide gegevens gepubliceerd ; deze gegevens moeten bovendien bijna alle nog eens op juistheid van determinatie worden gecontroleerd. Ik meen dat een naamlijst die als basis kan dienen voor verder faunistisch onderzoek (afgezien van

 5. De problematische internationalisering van de Nederlandse jaren zestig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niek Pas

  2009-01-01

  Full Text Available The Problematic Internationalization of 1960s NetherlandsThe grand narrative of the 1960s is of a worldwide, socio-cultural movement with a reform agenda. The year ‘1968’ plays a central role in the discourse about the ‘Sixties worldwide’. This doubles up as a reference to a socio-cultural reality on the one hand and a metaphor for change on the other. The Netherlands also had to face an expanding, selfaware youth culture, rowdy student movements, alternative lifestyles and calls for emancipation. These developments, both historically and historiographically, do not necessarily run parallel with the concept of the Global Sixties. This paper traces the progress of the study of the Netherlands in the 1960s, which was carried out from a national perspective, and examines how the research associated with it relates to the international context mentioned earlier.

 6. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 7. Neuroschistosomiasis. Een onverwachte bevinding bij een Nederlandse vrouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwhuis, J.W.; Ven, A.J.A.M. van der; Gijtenbeek, J.M.M.; Wesseling, P.; Sauerwein, R.W.; Beckers, P.J.A.

  2009-01-01

  A 67-year-old Dutch woman presented with neurological symptoms of several months duration. MRI scans of the brain showed intracerebral lesions. Brain biopsy revealed granulomatous inflammation and remnants of worm eggs. Eggs of Schistosoma mansoni were found in the stools and serological tests were

 8. De maat genomen. De Nederlandse economie in de negentiende eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.T. Griffiths

  2002-01-01

  Full Text Available Taking Stock. The Dutch economy in the Nineteenth CenturyThe publication entitled Nederland, 1780-1914. Staat, Instituties en Economische Ontwikkeling [The Netherlands, 1780-1914. The State, Institutions and Economic Development] is the culmination of a large-scale project called the Reconstruction of the Dutch National Accounts. The analyses are based on new data generated by the project. The results confirm firstly the occurrence of economic growth during the first half of the 19th century and, secondly, that the process of modern economic growth originated around 1860. Furthermore, the book stands out for its analysis of the interaction between politics and the economy. However, there are mistakes and inconsistencies in the way the statistics, on which the analyses are based, are presented. Also, the absence of any international comparisons in the book represents a missed opportunity.

 9. Cymothoide Isopoden van de Nederlandse kust en de Zuidelijke Noordzee

  NARCIS (Netherlands)

  Holthuis, L.B.

  1978-01-01

  In het in 1956 uitgegeven deel betreffende de Isopoda in de serie „Fauna van Nederland" (Holthuis, 1956) werden van de familie Cymothoidae twee genera (Aega en Eurydice) voor Nederland genoemd, met drie soorten (Aega rosacea Risso, Aega psora (L.) en Eurydice pulchra Leach). Volgens moderne opvattin

 10. Innovatieprestatie in Nederlandse Topsectoren = Innovation performance in Dutch top sectors

  NARCIS (Netherlands)

  Montalvo Corral, C.; Moghayer, S.M.; Boonman, H.J.

  2015-01-01

  Een van de hoofddoelstellingen van de Europese Commissie is het behalen van 3% groei in het bruto binnenlands product omtrent 2020. Dit zou naar schatting 3.7 miljoen banen kunnen creëren binnen de Europese Unie. Deze doelstelling resulteerde in de oprichting van de ‘Innovatie-Unie’: een strategie v

 11. De problematische internationalisering van de Nederlandse jaren zestig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niek Pas

  2009-01-01

  Full Text Available The Problematic Internationalization of 1960s NetherlandsThe grand narrative of the 1960s is of a worldwide, socio-cultural movement with a reform agenda. The year ‘1968’ plays a central role in the discourse about the ‘Sixties worldwide’. This doubles up as a reference to a socio-cultural reality on the one hand and a metaphor for change on the other. The Netherlands also had to face an expanding, selfaware youth culture, rowdy student movements, alternative lifestyles and calls for emancipation. These developments, both historically and historiographically, do not necessarily run parallel with the concept of the Global Sixties. This paper traces the progress of the study of the Netherlands in the 1960s, which was carried out from a national perspective, and examines how the research associated with it relates to the international context mentioned earlier.

 12. Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte van Emstede

  2015-09-01

  Full Text Available The purpose of this research is to discover the needs a value assessment and the preceding research should fulfill, so that they may serve as a useful framework for the development and reviewing of a conservation plan for a monument. This objective has been prompted by recent developments in Dutch conservation practice and the demand resulting from this for a new understanding and process of valuation for built heritage. In the Netherlands, but also elsewhere, the development of the valuation of monuments kept pace with the emergence, development and institutionalization of built heritage conservation. Various social, political, economic and scientific developments, inside and outside the field of conservation, led up to the emergence of value assessment, in the sense of explicitly naming the values of a monument and methodically founding a value-based judgment as the basis for the monument’s conservation. Social, political and economic developments still influence the discussion about the how and why of value assessment. In addition, new insights and ideas from the art historical and architectural disciplines, and from other professional and academic fields related to the conservation of cultural heritage, are reflected in the way value assessment is approached and such an assessment is used in heritage conservation. To arrive at a contemporary approach to value assessment, it is important to look back at the past of values, valuation and value assessment, on the results it yielded us so far and the direction where it can or should go. Therefore, this thesis focuses on why and how value assessment emergence, how it developed, how it was used in the practice of built heritage conservation and which demands are currently made on the content and the procedural embedding of a value assessment and its preceding research. To that purpose, the following research questions are formulated:What was the reason for the emergence of the instrument value assessment and how did it develop?How was a value assessment research carried out, and to what result? How was a value assessment used in developing and reviewing a conservation plan for a monument, and to what result? What does the design of a value assessment research and the use of a value assessment in the past teach us on how this can be done in the future for the benefit of built heritage conservation? How can a value assessment meet the issues raised in the current practice of built heritage conservation? The structure of this thesis reflects the purpose of the research to come to a better understanding of the emergence, development and practical application of a value assessment, in order to make recommendations for a design of a value assessment research and deployment of a value assessment that meets the current assignments in the practice of built heritage conservation. Part I - The emergence and development of value assessment Part I of this thesis focuses on the emergence and development of value assessment and on the sorts of value assessment research this produced. Chapter 1 deals with the recent history of value assessment of monuments, in the period 1981-2009. This is done by analyzing the discourse regarding value assessment and how this was conducted within institutionalized conservation, in theoretical writings, policy documents, and in guidelines and regulations for research and preservation of monuments. Chapter 2 deals with the design and application of value assessment in other fields of cultural heritage, such as archaeology and art restoration. This chapter also looks at possible points of departure the design and use of value assessing research in art restoration offers for value assessment for the benefit of built heritage conservation. Part II - The application of value assessment in conservation practice, 1981-2009 Part II of this thesis contains the multiple case study and covers the chapters 3 to 7. Using five cases from the period 1981-2009, this part examines how a value assessment is used in the processes of developing and executing conservation plans for different types of monuments. The cases are: the adaptive re-use of the Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Veere (1989-2005, the rebuilding of castle Nederhemert in Nederhemert South (1991-2005, the renovation and restoration of the Justus van Effen complex in Rotterdam (1983-1989; 2001-2012, the restoration and the adaptive re-use of the Van Nelle factory in Rotterdam (1981-1994; 1995-2005 and the redevelopment of the Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder (1992-2004. The five cases illustrate the historical development of value assessment research. In addition, they clarify how value assessment research was carried out, the value assessments this led to, how the value assessment was used in the development and reviewing of a conservation plan for the monument and to what end result. Part III - The design of a value assessment research and the deployment of a value assessment in the current conservation practice Part III of this thesis covers the chapters 8 to 11. This section is devoted to the further determination of the requirements, with regard to content and procedural embedding, a value assessment needs to meet. Chapter 8 provides a reflection on the multiple case study. This section provides further insight into how a value assessment can be complemented so that it meets the needs and wishes of the current conservation practice. In that chapter we once again looked at the design and application of value assessment in art restoration, because this approach offers clues to how value assessment of built heritage could be customized. The approach that is common in the art restoration, cannot simply be transferred to the conservation practice of built heritage. Therefore, chapters 9 and 10 respectively go into the requirements, with regard to the content and procedural embedding of a value assessment, that specifically arise from the design and review processes for built heritage conservation. The final chapter of this thesis, chapter 11, presents the conclusions of this thesis. It presents recommendations that may contribute to a higher efficiency and better embedding of value assessment and it preceding research in the conservation of monuments. This final chapter also presents a model for a customized manner of value assessment. The main conclusion of this research is that it is important that, beside information on the various historical values, a value assessment also provides information on architectural, spatial and social aspects of a building or site. It is also important that the named values be related to material and physical aspects of a building or site. In this way, a value assessment can be used effectively in the processes of developing and reviewing a conservation plan. In order to meet these information needs, it is crucial that, besides building archaeological, architectural historical and / or cultural historical research, also an architectural and cultural analysis may be undertaken as part of the value assessment research. This doctoral research has shown that such a multidisciplinary value assessment research for built heritage can, to a large extent, follow the procedure for value assessment research in art restoration. This research presents new knowledge about the history of value assessment and its design and practical use within the Dutch practice of built heritage conservation. In line with its conclusions, this research advocates the approach of heritage conservation as an assignment in which next to the art historical and cultural historical heritage values of a building, an equally important role is reserved for its social and technical aspects and its aesthetic and architectural qualities. This study therefore emphatically supports a multidisciplinary approach to the conservation of built heritage. This study also shows how aforementioned additional aspects can be incorporated into a value assessment research, so that the resulting value assessment can be used more effectively in the conservation of monuments.

 13. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 2

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  This paper contains acquisitions to the Netherlands adventitious flora from the year 1960. 1. Trifolium alexandrinum L., a species originally known only cultivated from the eastern part of North Africa, was found as an alien in an onion field at Poortvliet, near a wool factory at Tilburg, and along

 14. Mexico 1975 : 15e Internationale wegencongres, de Nederlandse bijdragen.

  NARCIS (Netherlands)

  1975-01-01

  The papers of the Dutch delegation at the PIARC conference are given as preprints in Dutch. The main headings are: Planning and construction of highways; flexible pavements; rigid pavements; roads and motorways; urban roads; the road within the environment; economic questions; and low cost roads,

 15. US GAAP en de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, R.; Vergoossen, R.G.A.

  2004-01-01

  De laatste jaren heeft een groot aantal geruchtmakende zaken gespeeld waarin frauduleuze jaarrekeningen zijn opgemaakt. Een van de gevolgen daarvan is een sterke vermindering van het vertrouwen dat het publiek heeft in het optreden van de controlerend accountant. Het is dan ook niet verwonderlijk da

 16. Geneesmiddelen en drugs in het Nederlandse verkeer : resultaten van het Europese onderzoeksproject DRUID die relevant zijn voor het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S. & Hagenzieker, M.P.

  2013-01-01

  Medicines and drugs in Dutch traffic : results of the European research project DRUID that are relevant for road safety policy in the Netherlands. Driving under the influence of alcohol, psychoactive medicines and drugs is one of the major factors in road crashes. An estimate by the European Commiss

 17. Joods-Nederlandse lexicografie [Review of: J. van de Kamp, J. van der Wijk Koosjer Nederlands : Joodse woorden in de Nederlandse taal

  NARCIS (Netherlands)

  den Besten, H.

  2008-01-01

  'Koosjer Nederlands' (KN) attempts to cover the full range of Jewish words in Dutch texts since the 16th century, including. i.a. Hebrew-Aramaic words according to two pronunciation systems and lexical items from Yiddish and Judeo-Portuguese. Unlike its predecessors, KN is rigidly based on textual e

 18. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is

 19. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is th

 20. De waarde van PiPS voor de Nederlandse bouwsector verklaard

  NARCIS (Netherlands)

  van Duren, J.M.A.

  2013-01-01

  In the first decade of this century, many initiatives were taken to improve the cooperation between client and contractor, to decrease failure costs and to professionalize the construction industry. Together with the ‘PSiBouw’ program and ‘Regieraad Bouw,’ the Performance information Procurement Sys

 1. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.

  2008-01-01

  Op 16, 17, 24 en 25 juni 2008 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld voor de analyse van minimaal 40 alikruiken op intersex. Deze exemplaren zijn na onderzocht te zijn voorbewerkt ten behoeve van analyse op organotin (organische tin) verbindingen. Dit jaar werd in geen enkel exemplaar i

 2. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.

  2007-01-01

  Op 12 juni en 14 juni 2007 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld voor de analyse van 40 alikruiken op intersex. Deze exemplaren zijn na onderzocht te zijn voorbewerkt ten behoeve van analyse op organotin verbindingen. In de monsters van drie locaties werd een geringe mate van intersex

 3. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.; Poelman, M.

  2006-01-01

  In de periode van 20 juni 2006 tot 27 juni 2006 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld. Op iedere locatie zijn alikruiken verzameld voor de analyse van 40 alikruiken op intersex en voor de chemische analyse van alikruiken op organotin verbindingen. In tegenstelling tot eerdere waarnemin

 4. Het gedrag van het herbicide ATRAZINE in kolommen met twee onverzadigde Nederlandse bodemprofielen

  NARCIS (Netherlands)

  Loch; J.P.G.; Gestel; C.A.M.van; Lagas; P.; Wegman; R.C.C.

  1985-01-01

  Het gedrag van atrazine en metabolieten in de bodem is onderzocht m.b.v. 110 cm lange grondkolommen. De kolommen bevatten profielen van een kamppodzol- en een enkeerdgrond, met een grondwaterspiegel op 1 m diepte. Atrazine werd in de bovenste 2 cm van elke kolom ingemengd. Beregening van de kol

 5. Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, Maria Wilhelmina Anna

  1998-01-01

  This study focuses on the rules for sexual behaviour in conduct books, published in the Netherlands between 1780 and 1870. The analysis is based on two types of conduct books: the marriage manual and the conduct book for young adults. At the end of the eighteenth century, both types of books are

 6. Op Spaanse leest geschoeid. Het verleden van de Republiek in zeventiende-eeuwse Nederlandse romans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Rodríguez Pérez

  2013-12-01

  Full Text Available Literature is an excellent vehicle for the celebration of the collective past. Although the seventeenth-century novel is a genre not as well explored as poetry or the theatre, it was also used to recreate national narratives. In the context of the founding myths of the Dutch Republic, the actions of the Spaniards during the first phase of the revolt offered a very useful template. A telling example is provided by G. de Bay's The Spanish Amsterdammer (1671, which was presented as a pseudo-translation from Spanish. Following Spanish picaresque models, De Bay stresses the historical continuity between the beginnings of the Revolt and figures like the Duke of Alba on the one hand, and the offspring of the powerful Dutch Republic on the other.

 7. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2010 92 businesses were approached. 61 businesses sent back filled in questionnaires. Compared to 2009, all types of businesses show a decrease in their energy use per kilogram. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of the businesses). More than half of the (51%) uses a high efficiency boiler. In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (41%). The share of sustainable energy (including green electricity) is 7.8%. The avoided CO2 emission in 2010 is 4.970 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms in 2010 amounted to 171g CO2/kg, which is a decrease of 15% compared to 2005 and 3% lower than in 2009 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2010 zijn 92 bedrijven aangeschreven. Van 61 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen. In vergelijking met 2009 is er voor alle bedrijfstypen een afname van het energieverbruik per kilogram. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Meer dan de helft (51%) van de bedrijven maakt gebruik van een HR-ketel. Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (41%). Het aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) is 7.8%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2010 berekend op 3.970 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2010 uitgekomen op 171g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van 15%, en 3% lager dan in 2009.

 8. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 9. Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten

  NARCIS (Netherlands)

  Vrieler, J.A.

  2007-01-01

  'The poetic accent. Three literary genres in seventeenth-century Dutch pamphlets' focuses on the way the conviction works, by studying pamphlets containing sonnets, songs and echo-poetry. I distinguish between structural and affective functions of poetry. Within the composition of a pamphlet, poetry

 10. D21: Literatuurstudie : onderzoek naar 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Lutters, Jeroen; Beek-Geertse, Marlies ter; Bruggen, Bas van der; Oldeboom, Bruno; Petersen, Hans; Potters, Olga

  2015-01-01

  Wereldwijd wordt onderwijs gezien als een sleutel om goed voorbereid de toekomst in te gaan. Nieuwe technologieën en bevolkingsgroei hebben overal invloed op cultuur en aard van arbeidsprocessen. In Nederland wordt steeds vaker de roep gehoord om jongeren toe te rusten met de zogenoemde 21e eeuwse v

 11. Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.

  NARCIS (Netherlands)

  Drukker, Jan Willem

  1990-01-01

  Dit boek bevat een nieuwe visie op de economische ontwikkeling van ons land in de crisisjaren na 1929. Dat ons land heftiger en langduriger door de crisis van de jaren dertig werd getroffen, wordt - in navolging van Keesing - doorgaans verklaard uit het handhaven van de gouden standaard tot in de he

 12. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the GMF

 13. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of t

 14. In opdracht van de tijd? (De Nederlandse cultuur in Europese context 1650-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Davids

  2002-01-01

  Full Text Available D. Fokkema, F. Grijzenhout, Rekenschap 1650-2000RekenschapKarel DavidsWhat value does the 'benchmarking' concept (IJkpunten bring to Dutch history? Can the selection of the first 'benchmark' and the subsequent benchmark-years convincingly be defended and if so, on what grounds? What do the results of these inquiries on benchmark-years tell us about the specific features of Dutch culture? These three key questions form the basis of the review of the IJkpunten-project as a whole. The author argues that the implementation of the project has in part been more satisfactory than its defective theoretical base would have led us to expect, but that the series as a whole also shows a number of glaring shortcomings, such as an inadequate justification of the choice of the benchmark-years and insufficient communication between the various authors concerning the use of crucial terms and concepts. Although 'specific' features of Dutch culture are hinted at, a systematic, comparative analysis of these matters has not been pursued. Finally, it is suggested that the volumes of IJkpunten-project, considering their manifest focus on the importance of harmony, consensus, consultation and candid debate in Dutch history and their relative disregard for the role of coercion, violence, conflicts and tensions between different groups in Dutch society, can be taken as a quintessential product of the prevailing beliefs and opinions in the Netherlands in the 1990s.

 15. De Nederlandse Empathie Quotiënt (EQ) en Systematiseren Quotiënt (SQ)

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Yvonne; Fuermaier, Anselm B.M.; den Heijer, Anne E.; Tucha, Oliver; Althaus, Monika

  2016-01-01

  De Empathie Quotiënt (EQ) en de Systematiseren Quotiënt (SQ) zijn wereldwijd gebruikte vragenlijsten om de cognitieve stijl van personen te meten. In een recent gepubliceerde studie [Groen, Y., Fuermaier, A.B.M.,Den Heijer, A.E., Tucha, O., & Althaus, M. (2015). Journal of Autism and Developmental

 16. Welke Slag aan de Somme? Oorlog en neutraliteit in Nederlandse bioscopen, 1914-1918

  NARCIS (Netherlands)

  W. Groot; K. Dibbets

  2009-01-01

  While the Dutch government tried to maintain neutrality during World War I, the belligerent nations closely watched the Netherlands and its public opinion. At the same time, the French, English, and German authorities used propaganda to influence Dutch public opinion. The famous documentary film The

 17. Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, N. van den; Deutz, M.H.F.; Franken, A.; Cillessen, A.H.N.

  2017-01-01

  Ondanks dat theoretisch en empirisch bewijs aantoont dat Amerikaanse en Australische adolescenten risicogedrag vertonen om sociale status te verwerven, is er weinig bekend over de relatie tussen risicogedrag en sociale status bij Europese adolescenten. De huidige studie onderzocht deze relatie

 18. Samenvatting tussenresultaten van het project: verbeteren van de gezondheidsstatus van de Nederlandse varkenshouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Eijck, I.A.J.M.

  2006-01-01

  Met het project “Verbeteren van de gezondheidsstatus op Varkensbedrijven” wordt kennis ontwikkeld, en worden handvatten aangereikt, waarmee een varkenshouder ondersteund wordt in de beslissing of de overstap naar een “hogere gezondheidsstatus” perspectief biedt voor zijn eigen bedrijfssituatie. In

 19. Het zelfbeeld van reclamemakers in de Nederlandse reclamevakpers, 1967-1972

  NARCIS (Netherlands)

  Schreurs, Wilbert

  2014-01-01

  abstractThis article discusses the self-image of Dutch advertisers in the 1960s and 1970s, with the views of Dutch advertisers on what was then a new phenomenon, television advertisements, as the starting point. Articles from the Dutch specialist publications for advertising show that tv advertiseme

 20. Het paviljoen van porselein : Nederlandse literaire chinoiserie en het westerse beeld van China (1250-2007)

  NARCIS (Netherlands)

  Pos, Arie

  2008-01-01

  The thesis analyses the development of Western images of China from the first Franciscan missions to the Mongol court (c. 1250) up to 2007 and against that background discusses the development of Dutch views on China expressed in literary works (prose, poetry and theatre) and their relationship with

 1. Brouwen, branden en bedienen. Werkende vrouwen in de Nederlandse dranknijverheid, 1500-1800

  NARCIS (Netherlands)

  van Dekken, M.

  2009-01-01

  Brewing was always one of the household activities women performed. Some of them brewed more than needed for their own family and sold the surplus to others. During the Middle Ages commercial brewing in Dutch towns evolved and in a short period brewing industry became to be dominated by men.

 2. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 3. Het effect van het gebruik van Engels op websites voor Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dasselaar, L.; Meurs, F. van; Pair, R.G. le; Korzilius, H.P.L.M.

  2005-01-01

  The use of English in advertising aimed at non-native speakers of English is claimed to enhance image and text evaluation and to have no negative impact on comprehension. We tested these claims using promotional websites aimed at Dutch youngsters. Dutch secondary school pupils evaluated a completely

 4. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of chole

 5. Das „Algemeen Nederlandse Woordenboek" (ANW) und "elexiko" - ein Vergleich

  NARCIS (Netherlands)

  Moerdijk, F.; Klosa, A.

  2008-01-01

  The ANW and 'elexiko' represent a new generation of scholarly online dictionaries: they are no digitalised copies of existing printed dictionaries, but they are, as far as content and technology is concerned, developed from scratch as brand-new products. First a short overview is given of the main s

 6. Die Nederlandse skoolidentiteitshandhawing en die betekenis daarvan vir Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.A. Rens

  1995-03-01

  Full Text Available The maintaining of identity in the Netherlands and the relevance for South AfricaThis article focuses on two questions: The way in which the issue of identity has been handled in the Netherlands since the 16th century and which perspectives the history of Dutch education provides for the issue of identity in South African education in a post-apartheid dispensation. It is indicated that the process/history of maintaining the identity of the Christian school in the Netherlands was one of continuous conflict between the Christian and the neutral (secular school. In 1920 the first phase of the conflict was resolved fairly satisfactorily with the "De Visserwet" (act, which granted parents the right to organise own schools. Since then all schools have been funded on an equal base by the state. As South Africa is currently trying to find solutions to certain educational problems, solutions resulting from the Dutch situation could possibly be applied partially to the South African situation. The main advantage would be that a variety of groups with different life views would be able to exist in harmony and to organise and support own schools receiving equal state support.

 7. Wij vermarkten de Nederlandse kennis van en expertise over aquacultuur (interview met Arjo Rothuis)

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der H.; Rothuis, A.J.

  2012-01-01

  IMARES, het Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, is onderdeel van Wageningen UR en hét expertisecentrum over visserij en aquacultuur binnen Nederland. Arjo Rothuis houdt zich er bezig met het ontwikkelen en managen van projecten in het niet-Europese buitenland. Hij is daarnaast een

 8. Drugs in rurale gebieden : GHB-gebruik en -handel op het Nederlandse platteland

  NARCIS (Netherlands)

  Nabben, T.; Korf, D.J.

  2016-01-01

  GHB is an anaesthetic that in Netherlands since the 1990s is used as a drug by various groups. Although GHB is often defined as a ‘party drug’, particularly in rural areas it is also used in street cultures. GHB is mainly used recreationally, but a minority uses the drug frequently and/or becomes

 9. Gebruik van rofecoxib in de Noord-Nederlandse huisartspraktijk, 2000-2004 : achtergronden en gevolgen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, W.J.; van der Werf, G.T.

  2006-01-01

  OBJECTIVE: To gain insight into the trends in the prescription ofrofecoxib, the medication and disease histories of rofecoxib users, and the occurrence of cardiac complications during the follow-up. DESIGN: Longitudinal comparative study in family practice. METHOD: Based on the data from family prac

 10. Het Woord is aan het beeld : vijf Nederlandse beelden na 1960

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, M J.C.

  2012-01-01

  This thesis is about the special relationship that the spectator enters into with sculpture. ‘Sculpture’ here means: immobile objects or three- dimensional bodies in one or more parts, deliberately made inside the domain of the visual arts. This thesis argues how sculpture, in the first moment, make

 11. ’n Vergelyking tussen die teologie van die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Heidelbergse Kategismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Engelbrecht

  1989-01-01

  Full Text Available A comparison between the theology of the Belgian Confession and the Catechism of Heidelberg The history of its origins shows that both emerge from the same mainstream of the calvinistic reformation and that both, in a certain sense, go back to Calvin himself. Their main differences therefore do not lie in their contents but in their form, determined by the circumstances in which they were born and by their intentions. The main motive of the Belgian Confession is polemic with the emphasis on doctrine; that of the Catechism of Heidelberg is catechetic with the emphasis on instruction aiming on consolation and the founding of faith. This article expounds and compares both the corresponding material and the ‘own’ material of each Confession.

 12. De tweetalige ontwikkeling van dove kinderen in de Nederlandse gebarentaal en het Nederlands : een meervoudige casusstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kolen, Esther

  2009-01-01

  Many deaf children in the Netherlands grow up learning Sign Language of the Netherlands (SLN), spoken Dutch and/or a combination of both languages. A relevant question is what the language proficiency of the children is in these languages. Besides, it is important to know in what way the children us

 13. Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890

  OpenAIRE

  Tilburg, Maria Wilhelmina Anna

  1998-01-01

  This study focuses on the rules for sexual behaviour in conduct books, published in the Netherlands between 1780 and 1870. The analysis is based on two types of conduct books: the marriage manual and the conduct book for young adults. At the end of the eighteenth century, both types of books are already well established. At this point in time, however, a variation within the last type is developing: the conduct book for young women. Central to the analysis is the question how the rules for se...

 14. Roadmap Dutch paper and cardboard industry; Routekaart Nederlandse papier- en kartonindustrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  In 2004, the VNP launched an energy program with the aim to halve energy consumption in 2020 throughout the paper and cardboard chain in the Netherlands. From 2011 to 2030 the VNP aims at two developing themes: (1) Sustainability: the efficient use of energy and materials for cost reduction and sustainability, and (2) Innovative products and services with high added value [Dutch] In 2004 is de VNP gestart met een energietransitieprogramma met als doel het energieverbruik in de gehele papier- en kartonketen te halveren in 2020. Vanaf 2011 tot 2030 zet de VNP in op twee ontwikkelthema's: (1) Duurzaamheid: het efficient omgaan met energie en materialen ten behoeve van kostenreductie en verduurzaming; en (2) Innovatieve producten en diensten met hoge toegevoegde waarde.

 15. Modellen in de Nederlandse literatuur : De jaren 1900-1920. Een inleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Dorleijn, Gillis; Verstraeten, Pieter; de Geest, Dirk

  2014-01-01

  In Dutch literary history, the timespan between 1900 and 1920 has often been conceived of as a period of relative calm and stability in contrast to the preceding fin-de-siècle years and the years following World War I. Recent publications, however, broadening their scope from the canonical literary

 16. De oecologische groepen in de Standaardlijst van de Nederlandse flora 1975

  NARCIS (Netherlands)

  Arnolds, E.

  1979-01-01

  The first standard-list for the Dutch flora for the year 1970, including indications for distribution frequency and socio-ecological group for all recognized native vascular plant species (VAN DER MAAREL, 1971) was followed by a second edition for 1975, which resulted from discussions amongst Dutch

 17. Ontwikkelingen in de leefstijl van de Nederlandse bevolking (1987-1999) en de effecten van preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, J.; Schram, D.; Maas, I.A.M.; Klabbers, A.J.P.A.

  2001-01-01

  In het eerste artikel in dit tweeluik over leefstijlfactoren is de aanzienlijke gezondheidswinst beschreven die nog te behalen valt door interventies op leefstijlfactoren. Dit artikel gaat in op ontwikkelingen in leefstijlfactoren en plaatst deze naast een overzicht van preventieactiviteiten en hun

 18. De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914

  NARCIS (Netherlands)

  Zanden, van J.L.

  1985-01-01

  The development of agricultural production and productivity is measured and explained with reference to the theories of 'modern economic growth' caused by specialization and technical change (S. Kuznets), and of 'traditional economic growth' induced by population growth (E. Boserup). In the first ha

 19. Kunst & klant in de Nederlandse podiumkunsten : naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek

  NARCIS (Netherlands)

  Joostens, Kim Sarah

  2012-01-01

  Theatres and concert halls have too little grasp of who their public is and who they could turn into regular visitors. This results in their not taking the public’s wishes into account as well as they should, according to research by Kim Joostens on the marketing policies of medium-sized venues in

 20. Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) : interviewstudie onder vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  2004-01-01

  Many road safety experts regard Intelligent Speed Adaptation (ISA) as a powerful instrument for regulating safe driving speeds and achieving more safety. In short, ISA ensures that, while it is in motion, the vehicle `receives' information about the speed limit that applies where it is. When driving

 1. De ontwikkelingsgeschiedenis van Rein van Bemmelens (1904-1983 undatietheorie: veertig jaar Nederlandse geologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willemjan Barzilay

  2009-03-01

  Full Text Available The development of Rein van Bemmelens (1904-1983 undation theory: Forty years of Dutch geology The Dutch geologist Rein van Bemmelen was the greatest opponent of plate tectonics in the Netherlands. He lived and worked during an important period in the history of earth sciences. He had studied geology when Wegeners theory was introduced and enthusiastically received in the Netherlands and he worked as a geologists during the period in which, after Wegeners theory was rejected in the Netherlands, several Dutch geologists came with their own theories to explain the origin of continents and oceans and in which plate tectonics was introduced in the Netherlands. He had proposed his own theory, the undation theory, at the beginning of the 1930s and kept on developing it during the following years. He continued to do so until his death in 1983. The history of the undation theory thus sheds light on the history of geology in the Netherlands. I will trace the history of geology in the Netherlands using Rein van Bemmelen and his undation theory as a lense.

 2. Geruisloos inwilligen : argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994.

  NARCIS (Netherlands)

  Walaardt Sacré van Lummel, Tycho

  2012-01-01

  Authorities in Western countries, like the Netherlands, believe that after thorough investigation it is possible to separate genuine refugees from non-genuine refugees. Members of the first group deserve admission, because they had a well-founded fear of persecution in their countries of origin.

 3. Identieke resistentiegenen en plasmiden in Escherichia coli van Nederlandse patiënten, pluimvee en kippenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Leverstein-van Hall, M.A.; Dierikx, C.M.; Cohen Stuart, J.; Voets, G.M.; Munckhof, Van den T.P.; Platteel, T.N.; Fluit, A.C.; Sande-Bruinsma, Van de N.; Bonten, M.J.M.; Mevius, D.J.

  2011-01-01

  Doel Bepalen welke ‘extended’-spectrum-bètalactamase(ESBL)-genen en plasmiden aanwezig zijn in Escherichia coli in vleeskuikens en vers kippenvlees uit Nederland en tevens in een voor Nederland representatieve collectie van klinische E. coli isolaten van patiënten. Opzet Beschrijvend. Methoden ESBL-

 4. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 5. Al sietmen de lui…: Perspektiewe op boere en boerejolyt in enkele Nederlandse en Afrikaanse gedigte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. van Zyl

  2001-08-01

  Full Text Available Though one sees the people… (one does not therefore know them: Perspectives on farmers and boorish festivity in a number of Dutch and Afrikaans poems A selection of a few Dutch and Afrikaans poems from, inter alia, the seventeenth, nineteenth and early twentieth century, share so many characteristics in their combination of the subjects “farmer” (“boer” and “feast”, that in this article the question is raised whether these stereotypes form part of a relatively fixed traditional topic or “storehouse” of conventions. Each poem utilizes colloquial language, diminutives and nicknames in the depiction of a dance party in a rural setting – an event characterized by immoderate behaviour, particularly regarding love-making and the use of liquor. More recent Afrikaans poems (written within a context where the initially negative term “Boer” has been transfigured positively due to the expansion of Afrikaner-Nationalist power satirize other aspects, like status and wealth instead of backwardness, but it seems as if excess and transgression are still associated with “boer” in combination with festivity. The concept of farmer often functions as the Other in these poems, in binary opposition to the narrator.

 6. De invloed van kleine contexten op homonegatieve houdingen onder Nederlandse middelbare scholieren

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauw, J.; Ultee, W.C.

  2016-01-01

  Effects of small-scale settings on homonegativity among Dutch secondary school students. We model three forms of homonegativity among Dutch secondary school students: overall deprecation of same-sex love, dislike of kissing in public between two persons of the same sex, and keeping homosexuals at a

 7. Alexander Numan (1780-1852 en de veredeling van de Nederlandse schapenrassen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Oldenburger

  2015-10-01

  Full Text Available Alexander Numan and the improvement of the Dutch sheep breedsAlexander Numan’s life and work provide a splendid illustration of the early nineteenth-century Dutch scientist’s view of the role of science and scientists in society. As a professor at the Utrecht veterinary school he spent a substantial part of his time on a practical endeavour: the improvement of the wool quality of the Dutch sheep breeds. He did not confine his activities to the scientific aspects only, but aimed to obtain the active involvement of all relevant stakeholders in his project: the government, the sheep farmers and the wool industry.In the literature, Numan’s project is seen as a failure: the stakeholders were skeptical about his project from the beginning, as wool improvement was seen as a misguided aim. The Dutch wool industry was perfectly satisfied with the quality of the Dutch wool, and the trend among sheep breeders was to improve their sheeps’ meat meat quality rather than their wool. Eventually, the government withdrew its indispensable support.Nevertheless, Numan clung doggedly to the aim he had set himself, and the question we want to answer is this paper is why. We argue that the answer is to be found in Numan’s view of the role of science in society. His motives were not merely economic, but, first and foremost, of a moral nature. Wool quality, for him, was a measure of the level of civilization a country had reached. Social and cultural progress went hand in hand with the availability of higher quality clothing, the raw materials for which the Dutch sheep were as yet unable to provide. By providing these materials Numan was convinced to contribute directly to the well-being and cultural enhancement of the Dutch population, an objective that was characteristic of the self-fashioned private and public persona of the early nineteenth-century Dutch scientist.

 8. De culturele economie van literaire fantijdschriften: fanzines en distinctielogica's in de moderne Nederlandse literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Franssen, G.; de Rond, Z.

  2014-01-01

  Fanzines focusing on one particular literary author appear to have a contradictory nature: though both editors and contributors often present themselves as fans and engage in fan behavior, they express a distinct unease at being seen as ‘fans’. This article analyses this contradiction by considering

 9. Nederlandse animatiefilm in de periode 1991-2011 De animatiefilm vindt zichzelf opnieuw uit

  NARCIS (Netherlands)

  Gloudemans, Ton

  2013-01-01

  abstractThe Netherlands has a rich animation culture. More than 1200 cartoons were createdin the period 1991-2011: short, unlicensed films, student films, television series, applied animation and the occasional feature film. The production of animated films soared after the turn of the century.

 10. Hoe de Nederlandse wetenschap beter te maken. [Improving the health of scientific research in The netherlands.

  NARCIS (Netherlands)

  Clevers, J.C.

  2005-01-01

  Biomedical science in the Netherlands and other continental European countries is lagging behind scientific research in English-speaking countries. A comparison between the two systems reveals several crucial differences. Although levels of government funding of scientific research are approximately

 11. Fysisch onderzoek naar de samenstelling van het Nederlandse huishoudelijke afval RESULTATEN 1993

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Oh KMM; Otte PF; LAE

  1994-01-01

  The Section of Measuring of the Laboratory of Waste Materials and Emissions analyses the composition of domestic waste in the Netherlands. This report presents the results of 1993. The composition of domestic waste varies, due to socio-economic and regional differences. Therefore eleven districts

 12. Onderzoek naar het aandeel verpakkingen in gescheiden ingezameld papier en karton uit Nederlandse huishoudens 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Otte PF; LAE

  1995-01-01

  This report presents the results of sorting analyses of paper and cardboard waste, collected house-to-house or derived from communal paper containers. Analyses took place in early 1995 in the framework of activities defined in an agreement between the Dutch Government and the packaging industry, the

 13. ‘Konstige tanden’. Gebitsprothesen van bot en ivoor in Nederlandse collecties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marloes Rijkelijkhuizen

  2016-05-01

  Full Text Available ‘Konstige tanden’ – False teeth made of bone and ivory from Dutch collectionsDental healthcare in the past was not as advanced as nowadays. Most people who suffered from caries (or worse had no other option than to have the ‘bad’ tooth extracted. A set of false teeth was only an option the rich could afford. Finding a suitable material for these prostheses was a struggle for the manufacturers. For a long period ivory, and sometimes bone, was the only option.The aim of this study was to examine more than one hundred false teeth made of bone and ivory from archaeological and museum collections, with the purpose to identify the used materials and to investigate the development of these dentures. Archaeological examples were the oldest false teeth recovered, the oldest dating to the 17th century.A persistent misinterpretation is the use of walrus ivory for the manufacture of false teeth in the time under investigation. Both walrus and hippopotamus ivory have been misidentified for a long time mainly because both species have been named ‘seahorse’. Of all the examined dentures 71% was made of hippopotamus ivory, 18% of walrus ivory, 8% of elephant ivory and only 3% of bone. Before the discovery of vulcanised rubber in the mid-19th century hippopotamus ivory was the best material to manufacture false teeth, because of the hard enamel layer which retained its white colour much longer than other materials. Archaeological finds show that hippopotamus ivory was imported for only one purpose: the manufacture of false teeth.These false teeth were probably made more often by ivory workers rather than by ‘tooth masters’. Although ivory false teeth were a good solution for esthetical reasons and to regain speech and chewing abilities, the lack of hygiene must have caused a lot of pain and trouble to their rich wearers.

 14. Procesgericht organiseren in de praktijk: Procesgericht organiseren in de ziekenhuissector en bij de Nederlandse politie

  NARCIS (Netherlands)

  de Bruine, P.B.; Jansen, W.; 's- Gravemade-Frijters, M.

  2008-01-01

  This working paper is a sequel to the working paper (2006-08) in which we addressed the question of the relation between process management and organisational structure. In our first working paper we presented a typology of integrative solutions for process management in relation to the situational

 15. Trends and variations in Dutch wind availability; Trends en variaties in het Nederlandse windaanbod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, A. [KNMI, Bilthoven (Netherlands)

  2012-04-15

  To register the wind supply in the Netherlands, Statistics Netherlands (CBS) is using Windex-CBS, derived from the production data of wind turbines. It thus illustrates the monthly and annual electricity production compared to the long-term average, independent of the installed capacity. The low values of Windex-CBS are in line with the decreasing tendency that has been observed over the last two decades. The question remains whether the trend and the very low values of the reported Windex-CBS should be fully ascribed to the calm weather conditions. To estimate the future wind supply, it is essential to have insight in what is causing the observed trends and variation. [Dutch] Voor de registratie van het windaanbod in Nederland maakt het CBS gebruik van Windex-CBS, afgeleid van productiegegevens van windturbines. Daarmee worden de maandelijkse en jaarlijkse elektriciteitsproductie weergegeven ten opzichte van het langjarige gemiddelde, onafhankelijk van het geinstalleerde vermogen. De lage waarden van deze Windex-CBS passen zeer goed in het beeld van de dalende trend van ongeveer 1% per jaar die al ruim twee decennia wordt waargenomen. Het is echter de vraag of de trend en de zeer lage waarden van de gerapporteerde Windex-CBS volledig zijn toe te schrijven aan de kalmere windomstandigheden. Voor het schatten van toekomstig windaanbod is het van essentieel belang om inzicht te hebben in de oorzaken van de waargenomen trends en variatie.

 16. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel o

 17. Loonsverlaging of reductie van het personeelsbestand in de economische crisis? Rapportage van Duitse en Nederlandse werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  K. Tijdens; M. van Klaveren; R. Bispinck; H. Dribbusch; F. Öz

  2014-01-01

  Wage or workforce adjustments in the crisis? How do organisations respond if the crisis affects their business? Do they adjust wages or workforce? Using data from a continuous employee web-survey firm-level responses to the economic crisis in Germany and the Netherlands are investigated. Workforce a

 18. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het gebruik van paragnosten door de Nederlandse politie.

  NARCIS (Netherlands)

  Hal, van P.; Kemp, van der J.J.

  2013-01-01

  Abstract In many police investigations a psychic turns up to help the investigation with his extraordinary knowledge of the crime and the crime scene. Little is known about how the Dutch police deals with psychics and their information. We conducted research into this phenomenon via interviews with

 19. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het gebruik van paragnosten door de Nederlandse politie.

  OpenAIRE

  Hal, Van; Kemp, van der, J.J.

  2013-01-01

  Abstract In many police investigations a psychic turns up to help the investigation with his extraordinary knowledge of the crime and the crime scene. Little is known about how the Dutch police deals with psychics and their information. We conducted research into this phenomenon via interviews with experts, a review of the legal literature and an online questionnaire for police practitioners. Although a guideline by the public prosecutor’s office state psychics are not to be consulted without...

 20. Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind. Monarchomachistische import of product van eigen bodem?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2005-01-01

  Full Text Available The establishment of a government by the States. An original Dutch idea or the fruit of Monarchomachist inspiration?Dutch historians generally take it for granted that, after Leicester’s departure from the Netherlands, Oldenbarnevelt and his fellow-regents decided in 1587 to commit the government of the rebellious provinces to the assembly of the States-General. In their view, this solution was the natural outcome of a long, historical process. I oppose this view. If Balthazar Gerard’s attempt on the 10th of July 1584 upon William of Orange’s life — just three weeks before the prince’s inauguration as Count of Holland — had failed, then Dutch history would have taken a different turn. The inauguration would have inevitably led to the establishment of a constitutional monarchy in the rebellious provinces. The answer to the question why Oldenbarnevelt and his friends decided to settle the constitutional issue along republican lines three years later is, as I see it, primarily due to the fact that between 1572 and 1587 they adopted the monarchomachist view of kings as the natural oppressors of the people. The tyrannical propensity of kings could only be kept in check by them as members of the assemblies of the lower magistrates, the meetings of States-Generals and Parliaments. This fact alone greatly enhanced the Dutch regents’ already exalted view of representative institutions and themselves as the guardians of the Dutch political order. It was their duty to protect society against the tyranny of kings from above and the chaos of democracy from below. Democracy had become especially dangerous in the great towns of Flanders and Brabant and, by 1587, also in Utrecht where the gullible common man had become an easy target for the radical Calvinist ministers and their theocratic ideas. This situation differed greatly from the one that prevailed in the decades preceding the Revolt. Then the States-General of the Netherlands lived in great fear for its existence which led to bouts of obstructionism when Charles V and Philip II needed their support in their ongoing struggle with the king of France, which again widened the gulf between them and their rulers. However, in 1587, armed with the aristocratic ideology of monarchomachism, the regents around Oldenbarnevelt were able to envisage the republican alternative as the best solution for the political and military problems which the rebellious provinces had to deal with.

 1. Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Kooij

  2002-01-01

  Full Text Available R. Kunst, Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland; A. van der Schoor, N. Schadee, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813; P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw; R.E. de Bruin, 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht.The shape of the city. An evaluation of recent historical studies on Dutch townsUrban history in the Netherlands started roundabout 1970. It was initially promoted by mainly economic and social historians who used concepts derived from geography which centred on town and country relations, urban networks, and migration. The spatial factor was considered to be a core feature, also inside the towns and cities. An alternative view, however, argued that a completely introspective urban history, focussing on one city, would result in more integration. This hypothesis has been proved in a number of recent, more or less integral urban histories, commissioned by several independent municipal authorities in individual cities. They show that a combination of internal and external elements offers the best results with regard to integration.

 2. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel o

 3. Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: stand van zaken en blik op de toekomst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alice van Kalsbeek

  2014-10-01

  Full Text Available This article discusses aspects of academic literacy. It first focuses on academic language in general, highlighting its characteristics and the process of academic language acquisition by university students. A review is given of the problems with academic language proficiency of students at Dutch universities and initiatives to improve this proficiency. In the second part, the relation between language and culture in the academic context is the point of focus. Some of the problems with the social and cultural integration of students into the academic world are identified and suggestions for further research are given.

 4. Wij psychologen. Retorica en demarcatie in de geschiedenis van de Nederlandse psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Derksen, Maarten

  1997-01-01

  Psychologen beklagen zich dikwijls over een gebrek aan waardering voor hun vak en over het feit dat leken een verkeerd beeld hebben van de psychologie. De oorzaak zoeken ze vaak bij een concurrerende soort kennis die onder andere 'alledaagse psychologie' en 'common sense' wordt genoemd. Leken verwer

 5. Nederlandse animatiefilm in de periode 1991-2011 De animatiefilm vindt zichzelf opnieuw uit

  NARCIS (Netherlands)

  Gloudemans, Ton

  2013-01-01

  abstractThe Netherlands has a rich animation culture. More than 1200 cartoons were createdin the period 1991-2011: short, unlicensed films, student films, television series, applied animation and the occasional feature film. The production of animated films soared after the turn of the century. Targ

 6. Canonieke Icoonfoto's: de rol van (pers)foto's in de Nederlandse geschiedschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  M. Kleppe (Martijn)

  2013-01-01

  textabstractHet Vietnamese meisje vluchtend voor de napalmbommen of de Chinese man die een tank stopt op het Plein voor de Hemelse Vrede - bijna iedereen kent deze beelden. Omdat deze foto's voor meer staan dan wat letterlijk is afgebeeld, zijn het icoonfoto's die keer op keer gepubliceerd worden.

 7. Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemanse, C.W.

  2008-01-01

  In the early modern period pamphlets constituted the most important medium to influence public opinion in the Netherlands. The thesis Rap van tong, scherp van pen (Glib tongues, sharp pens) focuses on the literary and rhetorical aspects of a remarkable type of pamphlet called praatje (small-talk), w

 8. Intentie tot exploratie, sociale binding en delinquent gedrag van Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Luijpers, E.T.H.

  2001-01-01

  The scientific literature indicates that the majority of adolescents have committed one or two offences in the past. However, most of the offences committed involve petty crime. The main questions that this study addresses are: why is there an increase from early to middle adolescence in the numbe

 9. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of

 10. Hoe de Nederlandse wetenschap beter te maken. [Improving the health of scientific research in The netherlands.

  NARCIS (Netherlands)

  Clevers, J.C.

  2005-01-01

  Biomedical science in the Netherlands and other continental European countries is lagging behind scientific research in English-speaking countries. A comparison between the two systems reveals several crucial differences. Although levels of government funding of scientific research are approximately

 11. Stenen in het mozaïek: de vroegmoderne Nederlandse roman als internationaal fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  van Gemert, L.

  2008-01-01

  This article discusses the position of Dutch seventeenth-century prose fiction in European perspective. Internationally knowns novels like Amadis de Gaule, Argenis, Don Quijote and Lazarillo de Tormes were translated and adapted in the Dutch Republic too. But there were many more prose stories and m

 12. Nederlandse Kranswieren 2. Boomglanswieren – Groot boomglanswier [Tolypella prolifera (Ziz ex A. Braun) Leonhardi

  NARCIS (Netherlands)

  Raam, van J.C.; Maier, E.X.

  1990-01-01

  A characteristic species of small ephemeric waters in the Dutch riverclay area is Tolypella prolifera. The distribution of this species is most likely restricted to Europe, with an optimal occurrence in the Netherlands. Due to the pollution of the river Rhine many localities of this species have dis

 13. Nederlandse Kranswieren 3. Vertakt boomglanswier [Tolypella intricata (Trentepohl ex Roth) Leonhardi

  NARCIS (Netherlands)

  Raam, van J.C.; Maier, E.X.

  1992-01-01

  The rare stonewort Tolypella intricata, up to 1988 known from only 18 localities in the Netherlands, has since then been collected in 8 widely dispersed new localities. Descriptions of known localities are given and data on ecology and phytosociology are presented. [Article 1 in this series has been

 14. Identieke resistentiegenen en plasmiden in Escherichia coli van Nederlandse patiënten, pluimvee en kippenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Leverstein-van Hall, M.A.; Dierikx, C.M.; Cohen Stuart, J.; Voets, G.M.; Munckhof, Van den T.P.; Platteel, T.N.; Fluit, A.C.; Sande-Bruinsma, Van de N.; Bonten, M.J.M.; Mevius, D.J.

  2011-01-01

  Doel Bepalen welke ‘extended’-spectrum-bètalactamase(ESBL)-genen en plasmiden aanwezig zijn in Escherichia coli in vleeskuikens en vers kippenvlees uit Nederland en tevens in een voor Nederland representatieve collectie van klinische E. coli isolaten van patiënten. Opzet Beschrijvend. Methoden

 15. Het zelfbeeld van reclamemakers in de Nederlandse reclamevakpers, 1967-1972

  NARCIS (Netherlands)

  Schreurs, Wilbert

  2014-01-01

  abstractThis article discusses the self-image of Dutch advertisers in the 1960s and 1970s, with the views of Dutch advertisers on what was then a new phenomenon, television advertisements, as the starting point. Articles from the Dutch specialist publications for advertising show that tv advertiseme

 16. Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemanse, C.W.

  2008-01-01

  In the early modern period pamphlets constituted the most important medium to influence public opinion in the Netherlands. The thesis Rap van tong, scherp van pen (Glib tongues, sharp pens) focuses on the literary and rhetorical aspects of a remarkable type of pamphlet called praatje (small-talk),

 17. De invloed van kleine contexten op homonegatieve houdingen onder Nederlandse middelbare scholieren

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauw, J.; Ultee, W.C.

  2016-01-01

  Effects of small-scale settings on homonegativity among Dutch secondary school students. We model three forms of homonegativity among Dutch secondary school students: overall deprecation of same-sex love, dislike of kissing in public between two persons of the same sex, and keeping homosexuals at a

 18. In de ban van een beter verleden : Het Nederlandse fascisme 1923-1945

  NARCIS (Netherlands)

  Huberts, Willy Sjoerd

  2017-01-01

  'Under the spell of a better past' offers a complete survey of the rise, the flourishing and fall of almost all (over 60) fascist political parties in the Netherlands during the period 1923-1945. It discusses the entire spectrum: from the foundation in 1923 of the Union of Actualists to the fall of

 19. Scenario's voor de West en de betekenis daarvan voor de Nederlandse defensie

  NARCIS (Netherlands)

  Vrolijk, Cassandra

  2009-01-01

  In 2010 the Kingdom of the Netherlands will undergo an important political change. One of the three countries of the Kingdom, The Netherlands Antilles, will be dissolved. This political revision is a new step in the ongoing, often laborious process of decolonisation of the former Dutch possessions

 20. En wat doen we online? : Crossmediale dilemma's op de Nederlandse nieuwsredactie

  NARCIS (Netherlands)

  Tameling, Klaske

  2015-01-01

  What about online? Cross-media dilemmas at Dutch newsrooms Established news media have embraced media convergence - the cooperation between (formerly separated) media platforms - in response to technological, economical and cultural changes in the current media landscape. The main research question

 1. Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemanse, C.W.

  2008-01-01

  In the early modern period pamphlets constituted the most important medium to influence public opinion in the Netherlands. The thesis Rap van tong, scherp van pen (Glib tongues, sharp pens) focuses on the literary and rhetorical aspects of a remarkable type of pamphlet called praatje (small-talk), w

 2. Verkeersonveiligheid van gemeenten vergeleken. Consult in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Minnen, J. van

  1985-01-01

  During recent years an increasing interest has developed in traffic safety on a local and regional level and in particular in local and regional traffic safety policy. The royal dutch touring club ANWB would like to stimulate this and is considering the introduction of a traffic safety award for

 3. Terugblikken: De Nederlandse non-fictiefilms van rond de eeuwwisseling (I)

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, Ivo

  2015-01-01

  abstractIn addition to the well-known and well-restored early biographical Dutch films, Ivo Blom researches another series of early 'views' of the Netherlands, hitherto hardly researched by Dutch historians. These films include street shots of Amsterdam and Rotterdam, and recordings of media events

 4. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2008; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2009-09-15

  1450 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2008. The response rate was 56%. A comparison with the energy use of 2007 or 2006 proved to be of little use due to the differences between the various databases. The calculated energy use data per crop in 2008 are suitable as reference values for the monitoring up to 2011. The Energy Efficiency Index of 2008 was set at 100. 25 energy saving measures have been examined in the monitoring to see to what extent they are used. Strikingly, only 11% of the businesses used the ethylene analyzer. Insulation of the cold store, frequency-controlled ventilators and rounded outlets in the system wall were used relatively often (by respectively 70%, 50% and 38% of the businesses). In forcing, energy shields, façade insulation and pre-growing/multi-layer cultivation score relatively high (respectively 55%, 53% and 24%). Deployment of the climate computer in growing and forcing also scores relatively high at 65%. The most frequently used measure is deployment of a high efficiency condensing boiler (77%). Sustainable energy is used in nearly 20% of the businesses, deployment of hot greenhouse air for drying being the most frequently used measure (76 businesses). Green electricity is the second sustainable energy source (purchased by nearly 5% of businesses). The share of sustainable energy is thus 2.3%. The CO2 emission resulting from direct use of fossil fuels at 495 of the monitored businesses was calculated to amount to 30,541 tons in cultivation (drying and storage) and 25.002 in forcing (greenhouse heating). The total amount is thus 55.544 tons. [Dutch] Voor de Energiemonitor 2008 zijn 1450 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 56%. Een vergelijking met het energieverbruik in 2007 of in 2006 is door de afwijkende samenstellingen van de verschillende databases weinig zinvol gebleken. De berekende energieverbruikscijfers per gewas van 2008 zijn wel goed bruikbaar als referentiewaarden voor de verdere monitoring t/m 2011. De Energie Efficientie Index van 2008 wordt dan op 100 gesteld. Voor 25 energiebesparende maatregelen is in de monitoring nagegaan in hoeverre deze werden toegepast, Opvallend hierbij is dat slechts op 11% van de bedrijven de ethyleen analyser wordt toegepast. Isolatie van de bewaarcel, frequentie-geregelde ventilatoren en de afgeronde uitblaasopening in de systeemwand worden relatief veel toegepast (door respectievelijk 70%, 50% en 38% van de bedrijven). In de broeierij scoren energieschermen, gevel-isolatie en voortrekken/meerlagenteelt relatief hoog (respectievelijk 55%, 53% en 24 %). Ook het toepassen van de klimaatcomputer in teelt en broei scoort met ruim 65% hoog. Meest toegepaste maatregel is het gebruik van HR:ketels (77%). Duurzame energie wordt op bijna 20% van de bedrijven toegepast, waarbij het gebruik van warme kaslucht voor drogen het meest toegepast wordt (door 76 bedrijven). Groene stroom is de tweede duurzame energiebron (aangekocht door bijna 5% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt hiermee op 2,3%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen van de 495 gemonitorde bedrijven is berekend op 30.541 ton bij de teelt (drogen en bewaren) en 25.003 bij de broei (kasverwarming). In totaal 55.544 ton.

 5. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  1313 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2010. The response rate was 60%. Compared to 2008, the energy use per hectare decreased with 6.6% in 2010. The energy use per 1000 forced bulbs has decreased with 18.0%. Energy saving measures were implemented at a larger scale compared to 2009. What is most striking is the strong increase in deployment of a lower circulation standard and multi-layer cultivation. The purchase of green electricity is the most frequently used deployment of sustainable energy for electricity (9.2% of the businesses). Deployment of hot air from the greenhouse for drying purposes is the most frequently used deployment of sustainable thermal energy (18.1% of the businesses). The share of sustainable energy amounts to 2.2%. The CO2 emission from direct use of fossil fuels has decreased with 11.8% compared to 2008 [Dutch] Voor de Energiemonitor 2010 zijn 1313 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 60%. T.o.v. 2008 is het energieverbruik per hectare in 2010 met 6,6% afgenomen. Het energieverbruik per 1000 stuks broeibollen is met 18,0% afgenomen. Energiebesparende maatregelen werden iets meer toegepast dan in 2009. Opvallend is de sterke toename van het toepassen van een lagere circulatienorm en van meerlagenteelt. Aankoop van groene stroom is de meest toegepaste benutting van duurzame energie voor elektra (9,2% van de bedrijven). Het toepassen van warme kaslucht voor het drogen is de meest toegepaste benutting van duurzame thermische energie (18,1% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt op 2,2%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen is t.o.v. 2008 met 11,8% afgenomen.

 6. Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973

  OpenAIRE

  van der Vegt, Q.J.

  2013-01-01

  There has been little academic focus on the build-up of the Dutch Air Force after the Second World War. The aim of this study is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors shaped these developments. This study describes that process from the perspectives of foreign policy, domestic policy and the institutional perspective. At the level of multilateral dynamics, the Cold...

 7. Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vegt, Q.J.|info:eu-repo/dai/nl/327931558

  2013-01-01

  There has been little academic focus on the build-up of the Dutch Air Force after the Second World War. The aim of this study is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors

 8. Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: Stand van zaken en blik op de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  A. van Kalsbeek; F. Kuiken

  2014-01-01

  This article discusses aspects of academic literacy. It first focuses on academic language in general, highlighting its characteristics and the process of academic language acquisition by university students. A review is given of the problems with academic language proficiency of students at Dutch u

 9. Energy conservation in Dutch offices of listed companies; Energiebesparing in Nederlandse kantoren bij beursgenoteerde bedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, J.; Remmers, J.; Verstappen, R.

  2012-11-15

  Results are presented of a qualitative study of the ambitions of companies in the implementation of energy savings, and the extent to which they are reported. It appears that companies deal differently with taking energy saving measures and reporting on energy savings and CO2 emissions [Dutch] De resultaten worden gepresenteerd van een kwalitatief onderzoek naar de ambities van bedrijven bij de uitvoering van energiebesparingen, en de mate waarin hierover wordt gerapporteerd. Het blijkt dat bedrijven verschillend omgaan met het nemen van energiebesparende maatregelen en met het rapporteren over energie en CO2-emissies.

 10. Individualisme en collectivisme in de adolescentie studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Huiberts, A.M.P.

  2003-01-01

  This dissertation aimed to investigate cultural values connected with the individualism-collectivism dimension in several samples of adolescents from diverse ethnic populations (minimum N = 51). We included autochtonous Dutch adolescents and allochtonous adolescents with Turkish and Moroccan backgro

 11. Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, N. van den; Deutz, M.H.F.; Franken, A.; Cillessen, A.H.N.

  2017-01-01

  Ondanks dat theoretisch en empirisch bewijs aantoont dat Amerikaanse en Australische adolescenten risicogedrag vertonen om sociale status te verwerven, is er weinig bekend over de relatie tussen risicogedrag en sociale status bij Europese adolescenten. De huidige studie onderzocht deze relatie daaro

 12. "Varroamijt dé plaag voor Nederlandse honingbij" (interview met T. Blacquière)

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquière, T.; Smith, W.H.

  2009-01-01

  WAGENINGEN — Een wereldwijde sterfte van bijen houdt de gemoederen bezig. Terwijl de varroamijt de grootste lastpost lijkt, wijzen Spaanse wetenschappers daarnaast een andere Aziatische parasiet als boosdoener aan. Over de bestrijding zijn ze enthousiast. De mysterieuze bijenverdwijnziekte,

 13. Vermoeidheid in het verkeer : prevalentie en statusonderkenning bij automobilisten en vrachtautochauffeurs : een vragenlijststudie onder Nederlandse rijbewijsbezitters.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Davidse, R.J. Mesken, J. & Hoekstra, A.T.G.

  2011-01-01

  Driver fatigue: prevalence and state awareness of drivers of passenger cars and trucks; A questionnaire study among driving licence holders in the Netherlands. A questionnaire study of driver fatigue among driving licence holders in the Netherlands was carried out to accomplish a more detailed elabo

 14. Het monitoren van blootstelling aan weekmakers van de Nederlandse bevolking. Een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen EHJM

  1992-01-01

  Based on data from literature, an evaluation was made wether it is possible to monitore the exposure of weakeners to the general Dutch population as urinary metabolites. The exposure, which mainly occurred by food, could only be estimated with data from foreign countries and by a number of assumpti

 15. Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, Maria Wilhelmina Anna

  1998-01-01

  This study focuses on the rules for sexual behaviour in conduct books, published in the Netherlands between 1780 and 1870. The analysis is based on two types of conduct books: the marriage manual and the conduct book for young adults. At the end of the eighteenth century, both types of books are alr

 16. Een luisterend oor. Het interne meldsysteem integriteit binnen de Nederlandse overheid

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, de G.; Lasthuizen, K.M.

  2013-01-01

  Er is momenteel veel discussie over het melden van misstanden binnen de overheid en hoe daarmee wordt en moet worden omgegaan. In deze discussie spelen klokkenluiders die naar buiten zijn getreden en externe meldpunten een grote rol; het functioneren van interne meldsystemen blijft vaak onderbelicht

 17. Die 19de-eeuse Nederlandse skoolstryd in ’n filosofiese en ideologiese kragveld1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. van der Walt

  1994-03-01

  Full Text Available During the 19th century the history of education and schooling in the Netherlands was characterized by a struggle by various religious and church groups for the freedom to erect and support own schools. This history also included the struggle to obtain equal financial support for these ‘particular’schools. The course of the struggle was largely determined by the philosophies, ideologies and commitments of the various participants in the struggle. These philosophical/ideological positions entailed mainly the following: Enlightenment thinking (Rationalism in its various forms, Deism, Romanticism, revolutionary thinking, Classical Humanism, Socialism, Modernism, the Réveil (re-awakening, and ethical thinking. In this article each of these philosophical/ideological positions is briefly outlined and its impact on the education struggle and the personalities involved is indicated.

 18. Publiek-private samenwerking in de Nederlandse energiesector: vorm en legitimiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Sanders, Maurits Philippus Thomas

  2013-01-01

  The Dutch government has high expectations for the developments around green gas. Green gas is the name given in the energy industry to biomass that is converted into biogas and then refined into natural gas quality. The government cooperates with private initiatives to realize green gas projects. T

 19. Fabricage van verschillen : Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, G.J.

  2001-01-01

  In 1960 the industrial psychologist Johannes Heskes carried out a survey among 87 senior managers at the Philips Light Bulb Company to ascertain why certain work was carried out by men, while other work was performed by women. Heskes constructed the following typology, based on this survey: men’s wo

 20. Het roodwier Thorea ramosissima Bory (Rhodophyta) nieuw voor de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, G.M.

  1994-01-01

  Specimens of the freshwater red alga Thorea ramosissima were recently found at two nearby localities in the river Meuse in the Netherlands. The plants were epilithically growing 10-30 cm below the water surface. A description of the thallus of this alga is given, completed with some taxonomic

 1. Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind. Monarchomachistische import of product van eigen bodem?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2005-01-01

  Full Text Available The establishment of a government by the States. An original Dutch idea or the fruit of Monarchomachist inspiration?Dutch historians generally take it for granted that, after Leicester’s departure from the Netherlands, Oldenbarnevelt and his fellow-regents decided in 1587 to commit the government of the rebellious provinces to the assembly of the States-General. In their view, this solution was the natural outcome of a long, historical process. I oppose this view. If Balthazar Gerard’s attempt on the 10th of July 1584 upon William of Orange’s life — just three weeks before the prince’s inauguration as Count of Holland — had failed, then Dutch history would have taken a different turn. The inauguration would have inevitably led to the establishment of a constitutional monarchy in the rebellious provinces. The answer to the question why Oldenbarnevelt and his friends decided to settle the constitutional issue along republican lines three years later is, as I see it, primarily due to the fact that between 1572 and 1587 they adopted the monarchomachist view of kings as the natural oppressors of the people. The tyrannical propensity of kings could only be kept in check by them as members of the assemblies of the lower magistrates, the meetings of States-Generals and Parliaments. This fact alone greatly enhanced the Dutch regents’ already exalted view of representative institutions and themselves as the guardians of the Dutch political order. It was their duty to protect society against the tyranny of kings from above and the chaos of democracy from below. Democracy had become especially dangerous in the great towns of Flanders and Brabant and, by 1587, also in Utrecht where the gullible common man had become an easy target for the radical Calvinist ministers and their theocratic ideas. This situation differed greatly from the one that prevailed in the decades preceding the Revolt. Then the States-General of the Netherlands lived in great fear for its existence which led to bouts of obstructionism when Charles V and Philip II needed their support in their ongoing struggle with the king of France, which again widened the gulf between them and their rulers. However, in 1587, armed with the aristocratic ideology of monarchomachism, the regents around Oldenbarnevelt were able to envisage the republican alternative as the best solution for the political and military problems which the rebellious provinces had to deal with.

 2. Op weg naar een accreditatiesysteem van Nederlandse ziekenhuizen [Towards an accreditation system of Dutch hospitals

  NARCIS (Netherlands)

  Gennip, E.M.S.J. van; Linnebank, F.; Sillevis Smitt, P.A.E.; Geldof, C.A.

  1999-01-01

  The development of the Netherlands system for accreditation of hospitals started in 1989 in the Pilotproject Accreditation (PACE). This resulted in the establishment of the Netherlands Institute for Accreditation of Hospitals (NIAH) early 1999, by the Dutch Association of Hospitals, the Dutch Associ

 3. �n Ewolusion�re perspektief op Die Nederlandse Geloofsbelydenis: Sistematies teologiese verkenning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel J. Dreyer

  2013-02-01

  Full Text Available An evolutionary perspective on the Confessio Belgica: A systematical-theological exploration. The aim of this study is to point out that the Confessio Belgica creates the opportunity to listen to both the voices of the natural sciences (especially in regard to the process of evolution and the findings of the historical sciences. The important point of this discussion is that the human being is an evolutionary part of the process of creation. Man can no longer be seen as the ruler of creation in a personal and static sense. In the light of this we have to truly listen again to the witness of the Bible and the way in which it is formulated in the confessions of the church. The views of Wentzel van Huyssteen, Rob Bell and N.T. Wright are examples of how to respond, against the background of the science-theology debate, to the questions: �Who was Jesus?� and �What did He do?� Their insights might help us to proclaim the cosmic meaning of the message of the Gospel with integrity in a modern and postmodern world.

 4. In opdracht van de tijd? (De Nederlandse cultuur in Europese context 1650-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Davids

  2002-01-01

  Full Text Available D. Fokkema, F. Grijzenhout, Rekenschap 1650-2000RekenschapKarel DavidsWhat value does the 'benchmarking' concept (IJkpunten bring to Dutch history? Can the selection of the first 'benchmark' and the subsequent benchmark-years convincingly be defended and if so, on what grounds? What do the results of these inquiries on benchmark-years tell us about the specific features of Dutch culture? These three key questions form the basis of the review of the IJkpunten-project as a whole. The author argues that the implementation of the project has in part been more satisfactory than its defective theoretical base would have led us to expect, but that the series as a whole also shows a number of glaring shortcomings, such as an inadequate justification of the choice of the benchmark-years and insufficient communication between the various authors concerning the use of crucial terms and concepts. Although 'specific' features of Dutch culture are hinted at, a systematic, comparative analysis of these matters has not been pursued. Finally, it is suggested that the volumes of IJkpunten-project, considering their manifest focus on the importance of harmony, consensus, consultation and candid debate in Dutch history and their relative disregard for the role of coercion, violence, conflicts and tensions between different groups in Dutch society, can be taken as a quintessential product of the prevailing beliefs and opinions in the Netherlands in the 1990s.

 5. Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten

  NARCIS (Netherlands)

  Vrieler, J.A.

  2007-01-01

  'The poetic accent. Three literary genres in seventeenth-century Dutch pamphlets' focuses on the way the conviction works, by studying pamphlets containing sonnets, songs and echo-poetry. I distinguish between structural and affective functions of poetry. Within the composition of a pamphlet, poetry

 6. Klachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking, prevalenties, consequenties en risicogroepen

  NARCIS (Netherlands)

  Picavet HSJ; Gils HWV van; Schouten JSAG; Centraal Bureau voor de; Universiteit van Maastricht, Capaciteitsgroep; CZE

  2000-01-01

  Musculoskeletal complaints represent a big public health problem however data on the total population are scarce.Using cross-sectional data from a national population-based study on persons of 25 years and olderw we give estimates on prevalences of different musculoskeletal complaints, their consequ

 7. Das „Algemeen Nederlandse Woordenboek" (ANW) und "elexiko" - ein Vergleich

  NARCIS (Netherlands)

  Moerdijk, F.; Klosa, A.

  2008-01-01

  The ANW and 'elexiko' represent a new generation of scholarly online dictionaries: they are no digitalised copies of existing printed dictionaries, but they are, as far as content and technology is concerned, developed from scratch as brand-new products. First a short overview is given of the main

 8. Fysisch onderzoek naar de samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk afval ; Resultaten 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Otte PF; LAE

  1996-01-01

  The (residual) household waste collected from 1000 households in the Netherlands, was investigated for physical composition. Waste from these selected households was found to give a fairly accurate picture of the waste collected nationwide.This report gives detailed information on 15 main components

 9. Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk afval. RESULTATEN 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Beker D; LAE

  1998-01-01

  The (residual) household waste collected from 1000 households in the Netherlands, was investigated for physical composition. Waste from these selected households was found to give a fairly accurate picture of the waste collected nationwide.This report gives detailed information on 15 main components

 10. Gewetenloze kapitalisten, handige fiscalisten, strategische huisvaders of gedisciplineerde calvinisten? De Nederlandse Republiek als casestudy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. 't Hart

  2006-01-01

  Full Text Available J. Glete, War and the state in early modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military states, 1500-1660 L. Greenfeld, The spirit of capitalism. Nationalism and economic growth Ph.S. Gorski, The disciplinary revolution. Calvinism and the rise of the state in early modern Europe J. Adams, The familial state. Ruling families and merchant capitalism in early modern Europe. Marjolein ’t Hart, Ruthless capitalists, skilful fiscalists, strategic fathers or disciplinedCalvinists? The Dutch Republic as a case studyThis article discusses four recent works by historical sociologists that use the Dutch Republic as a case-study in their comparative work. In studying large-scale processes such as state formation, economic growth and military development they highlight the importance of the interaction between central and local levels of government. The ‘bottom-up’ approach adopted by Adams (familial networks, Gorski (church disciplining, Greenfeld (orientation of entrepreneurs and Glete (interests of local elites and organizations is once again placed high of the research agenda. The Dutch Republic serves quite well as an interesting case from a comparative perspective.

 11. Industrie en diensten in beeld: kwantitatieve fase van een SWOT analyse van de Nederlandse industrie

  NARCIS (Netherlands)

  de Nooij, M.; Felsö, F.; Baarsma, B.

  2004-01-01

  In de media wordt gesteld dat de industrie in een aantal jaren grotendeels uit Nederland zou verdwijnen. Het zou dan met name gaan om de verplaatsing van de industrie (en R&D activiteiten) naar Midden- en Oost-Europa respectievelijk Azië. Deze uitspraken lijken niet altijd even genuanceerd en zijn

 12. Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk restafval resultaten 1998 en 1999

  NARCIS (Netherlands)

  Beker D; LAE

  2002-01-01

  Knowledge on the composition of household waste is essential to enable support and evaluation of the governmental policy on waste materials. For that purpose yearly analyses of the composition of residual household waste are carried out. Residual household waste here is understood as household wast

 13. De Outcome Rating Scale en de Session Rating Scale. De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versies

  NARCIS (Netherlands)

  Boezen-Hilberdink, L.; Janse, P.D.; Dijk, M.K. van; Verbraak, M.J.P.M.

  2014-01-01

  Patiënten, therapeuten, maar ook managers en zorgverzekeraars hebben allemaal belang bij een doelmatige en efficiënte behandeling. In dit kader is het van belang dat er gewerkt kan worden met instrumenten die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Uit uitgebreid Amerikaans onderzoek blijkt dat het in

 14. Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, Maria Wilhelmina Anna

  1998-01-01

  This study focuses on the rules for sexual behaviour in conduct books, published in the Netherlands between 1780 and 1870. The analysis is based on two types of conduct books: the marriage manual and the conduct book for young adults. At the end of the eighteenth century, both types of books are alr

 15. Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vegt, Q.J.

  2013-01-01

  There has been little academic focus on the build-up of the Dutch Air Force after the Second World War. The aim of this study is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors sha

 16. Engels in commercials op de Nederlandse televisie: Frequentie, uitspraak, attitude en begrip

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, M.; Korzilius, H.P.L.M.; Meurs, W.F.J. van; Gijsbers, I.

  1999-01-01

  In dit artikel tonen we aan dat 1/3e van de commercials op de Nederland 1 Engels bevat, dat er Nederlands Engels naar Amerikaans model in wordt gesproken en dat het Engels vooral om imago en financiële redenen wordt gebruikt. Op basis van een onderzoek onder 60 Nederlanders gelijkelijk verdeeld over

 17. Keurmerken en labels voor verse Nederlandse vis : een wegwijzer voor kenniskringen in de visserij

  NARCIS (Netherlands)

  Melissant, C.; Vos, de B.I.; Zaalmink, W.

  2014-01-01

  Het project Kenniskringen in de Visserij is gericht op het beantwoorden van kennisvragen die door vissers samen met wetenschappers worden geformuleerd en die gerelateerd zijn aan verduurzaming van de visserij. Vanuit verschillende kenniskringen, en specifiek de kenniskring Flyshoot-visserij, kwam de

 18. Hylis foveicollis (Coleoptera: Eucnemidae), een dood-houtkever nieuw voor de Nederlandse fauna

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.; Burgers, J.; Vorst, O.

  2003-01-01

  Hylis foveicollis is een in Europa zeldzame keversoort die recent op meerdere lokaties in Nederland is gevonden. De larven ontwikkelen zich in dood hout, maar dat moet wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Een aangepast, natuurgericht bosbeheer met meer dood hout lijkt vruchten af te werpenHylis f

 19. Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde. Onderzoek onder Nederlandse consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Haaster-de Winter, van M.A.; Ruissen, A.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 20. Wetenschap van gene zijde : geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Kloosterman, I.E.

  2016-01-01

  The attempts from the end of the 19th century onwards to scientifically investigate ‘paranormal phenomena’ have intrigued both cultural historians and historians of science. Internationally, the history of parapsychology has received ample scholarly attention in the last decades. Surprisingly, this

 1. De verkeersonveiligheid van hulpverleningsvoertuigen. Consult ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1986-01-01

  Drivers on emergency vehicles (ambulances, fire engines, police cars) which have to fulfil an urgent task and which make use of particular competencies, show often a driving behaviour with an increased risk. Each year more than hundred victims are killed or injured in accidents in which emergency ve

 2. Geruisloos inwilligen : argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994.

  NARCIS (Netherlands)

  Walaardt Sacré van Lummel, Tycho

  2012-01-01

  Authorities in Western countries, like the Netherlands, believe that after thorough investigation it is possible to separate genuine refugees from non-genuine refugees. Members of the first group deserve admission, because they had a well-founded fear of persecution in their countries of origin. Non

 3. Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Glas, G.H.

  1986-01-01

  The present distribution of bats (Chiroptera) in The Netherlands is documented and discussed. For each species a map is given illustrating the distribution before and after 1970. Where available, data are presented on migration, population trends, nursing colonies, roosts and hibernation sites, repr

 4. George Sand en de Nederlandse negentiende-eeuwse pers. Het belang van computerondersteund tijdschriftonderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzan van Dijk

  2010-09-01

  Full Text Available  Twentieth-century book and literary historians have tended to seriously underestimate women‟s participation in the nineteenth-century literary field. Thanks to different digital and online tools it becomes now possible to get a better understanding of their presence as authors. This is demonstrated in the present article, where the case „George Sand as received in nineteenth-century Netherlands‟ is used as an example. In particular it is shown that there has been, up to recently, too much reliance on critical articles published in the nineteenth-century literary press. Dutch critics publishing negative comments on George Sand‟s works will most often have had the intention to combat her actual success with Dutch readers and her possible influence on them. And those literary reviews refraining from publishing articles on her work show, by the frequency of their mentioning Sand‟s name, that she was in fact very present in the cultural repertoire of the nineteenth-century Netherlands.

 5. Verdorven grensplaatsen : Ontmoetingen tussen moslims en niet-moslims in de Nederlandse literatuur (1990-2005)

  NARCIS (Netherlands)

  Moenandar, Sjoerd Jeroen

  2012-01-01

  Influential authors fashioned a pessimistic take on society in Dutch literature between 1990 and 2005, in which the ‘West’ and ‘Islam’ almost automatically collide. In their work and in their columns, interviews and other contributions to the public debate, they sketch a seemingly unbridgeable

 6. 'Hollandsche vecht-suffragettes'? Een kwestie uit de geschiedenis van het Nederlandse feminisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Aerts

  2009-01-01

  Full Text Available ‘Holland’s Militant Suffragettes’? A Theme from the History of Dutch FeminismThe historiography of feminism is bristling with international comparative surveys. It is precisely because of this that the use of national frameworks has been acknowledged, albeit unintentionally and indirectly. Nevertheless, this paper adopts the opposite stance, and argues that both national and internal affairs, as well as international and foreign affairs, can be viewed as categories which serve certain political agendas, thereby making it possible to distinguish between friends and foes in the political struggle. Historians should not reproduce such a differentiation but analyze it instead. To give an example of such an analysis, this paper outlines how the customary distinction between a moderate Dutch and a radical English electoral feminism gained an important impetus at a key moment: when in 1907 the discordant entanglement of political and personal contacts between feminists on both sides of the Channel eventually led to a schism in the Dutch Society for Women’s Right to Vote.

 7. Het gedrag van het herbicide ATRAZINE in kolommen met twee onverzadigde Nederlandse bodemprofielen

  NARCIS (Netherlands)

  Loch; J.P.G.; Gestel; C.A.M.van; Lagas; P.; Wegman; R.C.C.

  1985-01-01

  Het gedrag van atrazine en metabolieten in de bodem is onderzocht m.b.v. 110 cm lange grondkolommen. De kolommen bevatten profielen van een kamppodzol- en een enkeerdgrond, met een grondwaterspiegel op 1 m diepte. Atrazine werd in de bovenste 2 cm van elke kolom ingemengd. Beregening van de

 8. Het Nederlandse beleid voor de creatieve economie: te veel vliegen in één klap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Floor Basten

  2009-02-01

  Full Text Available Dutch policy for the creative economy: aiming for too many birds with one stone? Creative economy is a subject that enjoys a lot of attention from Dutch governments, from local to state. It is assumed that creative economy results in a positive image, safety and money. In the Netherlands, the writings of Richard Florida have become prominent in policy making. Florida characterises the creative class as value driven. Values are individuality, tolerance, and meritocracy. Cities that score high on Technology, Talent and Tolerance attract the creative class. The Dutch policy for this economy often coincides with urban renewal. Moreover, the Dutch government has a desire to define what successful creativity is. This has some side-effects that might harm the tolerant atmosphere that is essential to the creative class, as it excludes groups of people from the public domain. In this contribution, I present a project that wants to resist the homogenization and zero tolerance policies in the public domain. In the project Maximum Tolerance Zone all parties concerned negotiate the quality of ‘their’ public sphere and the rules needed to advance this quality. The MTZ-project does not assume a social intervention in which the government imposes norms one has to learn to adapt to, but a social-administrative intervention in which a joint learning process takes place. This is not an easy, but still a necessary assignment for all parties concerned, the government included.

 9. Kindersekstoeristen : Een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van (Nederlandse) daders

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, A.; Rijksen-van, Dijke L.

  2016-01-01

  Child sex tourism is a growing problem and a relatively new challenge for the Dutch national police, which is faced with the task of combatting child sexual abuse by Dutch citizens abroad. Little is known about travelling child sex offenders. In this literature review, information from

 10. De vette jaren: de Commissie-Casimir en het Nederlandse wetenschapsbeleid 1957-1970

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Baneke

  2012-11-01

  Full Text Available The Years of Abundance: the Casimir Committee and Dutch Science Policy 1957–1970 In October 1958, a committee of six prominent Dutch scientists and industrial managers presented a brief report in which they requested a major increase of the science budget. This report has been described as a turning point in the history of science in the Netherlands, signaling the beginning of a decade of rapid growth of funding for ‘pure’ research. Surprisingly little is known about the backgrounds of this report, however. In this paper, I analyze its origin, its relation to contemporary higher education policy, and its consequences. As it turns out, the report was less revolutionary than is usually assumed: it mostly reinforced developments that had already begun earlier. Furthermore, Sputnik and the Cold War were not as important as is often claimed. This paper also suggests a reinterpretation of the justification of the government spending on academic research after the Second World War. Producing skilled researchers for industry was at least as important as produc- ing new knowledge.

 11. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel

 12. Johannes Franck (1854-1914: de eerste hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde in het Duitse taalgebied

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaap Grave

  2013-01-01

  Full Text Available Johannes Franck (1854–1914: the first Professor of Dutch Language and Literature in the German-speaking Countries. Johannes Franck (1854–1914 was the first Professor of Dutch language and literature in the German-speaking countries. Born Jewish but not a practising Jew, he found it impossible to get a chair in German language and literature because of the prevailing anti-Semitism in Prussia, Saxony and Bavaria at the time. In this article I will focus on his struggle to get a full professorship in Germany and the obvious but concealed anti-Semitism in Germany. I will then proceed to describe Franck’s study at Leiden University and his judgement on his colleagues in Germany and the Netherlands before dilating upon the ‘Berlin School’ he belonged to.

 13. De graafwesp Passaloecus brevilabris nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Crabronidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Rond, de J.

  2003-01-01

  The diggerwasp Passaloecus brevilabris new to the Dutch fauna (Hymenoptera: Crabronidae) In the summer of 2002 a new diggerwasp for the Netherlands was found by the author, north of Herkenbosch (province of Limburg) at the edge of a forest consisting mainly of pine Pinus sylvestris and oak Quercus r

 14. De kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Raemakers, I.

  2004-01-01

  Sphecodes majalis, a new bee species for the Netherlands (Hymenoptera: Apidae) A population of Sphecodes majalis was found on a limestone grassland near Maastricht (Limburg). On several occasions more than 10 female and several male specimen were observed. Sphecodes majalis is a parasite of Lasioglo

 15. Een kwantitatieve analyse van Nederlandse bijdragen aan internationaal arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  de Dreu, C.K.W.

  2010-01-01

  The author reports a quantitative analysis of the absolute and relative numbers of publications in six high-ranking journals on work and organisational psychology, (co-)authored by scientists with a Dutch, German, or British affiliation. In contrast to Germany and Great Britain, analyses reveal a

 16. Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890

  OpenAIRE

  Tilburg, Maria Wilhelmina Anna

  1998-01-01

  This study focuses on the rules for sexual behaviour in conduct books, published in the Netherlands between 1780 and 1870. The analysis is based on two types of conduct books: the marriage manual and the conduct book for young adults. At the end of the eighteenth century, both types of books are already well established. At this point in time, however, a variation within the last type is developing: the conduct book for young women. Central to the analysis is the question how the rules for se...

 17. Open Educational Resources en MOOC’s in het Nederlandse Hoger Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  B. Janssen; R. Schuwer

  2017-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor gebruik van open leermaterialen en open online cursussen sterk gegroeid. Met name de Massive Open Online Courses (MOOC’s) hebben deze belangstelling aangewakkerd. Medio 2015 heeft minister Bussemaker in haar strategische agenda “HO2025, de waarde(n) va

 18. "Heel Euroop zal zich terstond vereenen" : Europa in de Nederlandse Waterlooliteratuur

  NARCIS (Netherlands)

  Weijermars, Johanna

  2016-01-01

  Throughout the centuries, the self-image of Europe and Europeans has been subject to change, and different opinions on this matter have existed simultaneously. Nevertheless, the Battle of Waterloo has offered a communal point of referencein European consciousness for both his supporters and opponent

 19. Market for domotics in the Netherlands. Major or minor?; Nederlandse domoticamarkt. In majeur of mineur?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uythof, B. [Invenit, Domotica Platform Nederland, Amsterdam (Netherlands)

  2003-10-01

  A brief overview is given of new developments in the market for automation systems for houses (domotics), in particular the option to make use of broadband technology. [Dutch] De klassieke domoticasystemen, waarbij via bussystemen zaken als verwarming, verlichting en veiligheid worden geregeld, staan onder druk door wensen van consumenten. Zij willen af van het grote aantal netwerkjes met bijbehorende bedrading in huis. Ook zoekt deze groep naar een verdergaande integratie van diensten en producten in zijn woning. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat deze consumenten al een bepaald voorzieningsniveau op internetgebied, zoals breedband, in huis hebben. De huidige breedbandtechniek maakt het mogelijk via een bussysteem, of zelfs draadloos, apparaten te bedienen en mee te communiceren. Toepassingen waar veel van wordt verwacht. Het is daarom zaak voor de 'klassieke' domotica om allianties aan te gaan met de moderne vormen van domotica- en breedbandontwikkelingen.

 20. 'Hollandsche vecht-suffragettes'? Een kwestie uit de geschiedenis van het Nederlandse feminisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Aerts

  2009-01-01

  Full Text Available ‘Holland’s Militant Suffragettes’? A Theme from the History of Dutch FeminismThe historiography of feminism is bristling with international comparative surveys. It is precisely because of this that the use of national frameworks has been acknowledged, albeit unintentionally and indirectly. Nevertheless, this paper adopts the opposite stance, and argues that both national and internal affairs, as well as international and foreign affairs, can be viewed as categories which serve certain political agendas, thereby making it possible to distinguish between friends and foes in the political struggle. Historians should not reproduce such a differentiation but analyze it instead. To give an example of such an analysis, this paper outlines how the customary distinction between a moderate Dutch and a radical English electoral feminism gained an important impetus at a key moment: when in 1907 the discordant entanglement of political and personal contacts between feminists on both sides of the Channel eventually led to a schism in the Dutch Society for Women’s Right to Vote.

 1. De bevoegdheden van werkgevers en werknemers om een pensioenuitvoerder te kiezen: zeggenschap in het Nederlandse pensioenstelsel

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, S.

  2013-01-01

  This working paper discusses to what extend an employer and an employee are entitled under the law of the Netherlands to choose a pension provider. The basic principle is that the employer chooses. In an employment contract an employee can, in theory, be given the right to choose a pension provider.

 2. Het beeld van Midden- en Oost-Europa in Nederlandse literaire non-fictie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sterckx Jo

  2014-07-01

  Full Text Available Over the last 20 years, literary nonfiction has become increasingly popular among the Dutch reading public. Thanks to increasing sales, translations and literary awards the genre achieved a strong position in Dutch literature. This article analyzes the image of Central and Eastern European countries in Dutch literary nonfiction of the last ten years (2004-14. It searches for characteristics of an orientalist and balkanist discourse and the presence of the imagological centre-periphery model in the works of Geert Mak, Jelle Brandt Corstius, Olaf Koens, Joop Verstraten and Jan Brokken. Contemporary Dutch literary nonfiction contains a euro-orientalist discourse. Characteristics such as underdevelopment, hedonism, obscurity and authenticity are projected on Central and Eastern Europe, which is put in the periphery of Western Europe.

 3. De leerervaringen en oogst van Greenport Holland International

  NARCIS (Netherlands)

  Hoes, A.C.; Groot, de N.S.P.

  2014-01-01

  Ervaringen uit het recente verleden tonen aan dat het een uitdaging is om de Nederlandse tuinbouw te internationaliseren. Hoewel Nederlandse tuinbouwproducten (zoals bloemen) ver over de Nederlandse grenzen worden geëxporteerd, is dit niet het geval voor de Nederlandse tuinbouwexpertise. Het Busines

 4. Nederlandse rapportage SARTRE 2 : resultaten van de tweede enquête `Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe SARTRE' uit 1996, vergeleken met de Nederlandse resultaten uit andere Europese landen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  1997-01-01

  In this report the Dutch data from the second Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe (SARTRE) study conducted in 1996, are described. The opinions of Dutch motorists concerning various subjects appear to have changed little if at all. Both in 1991 (the first SARTRE study) and in 1996 there

 5. Olieslachtoffers op de Nederlandse Kust, 2010/2011 = Oiled Seabirds Washing Ashore in the Netherlands, 2010/2011

  NARCIS (Netherlands)

  Camphuysen, K.C.J.

  2011-01-01

  This report presents the proportion of dead oiled birds washed ashore in TheNetherlands of the total number of birds washing ashore as a result of beachedbird surveys conducted by volunteers of the Dutch Seabird Group (NZG/NSO).Apart from the survey results for winter 2010/11, a summary is provided

 6. Die Reg van die Kind op Kontak met Beide Ouers: Opmerkings na Aanleiding van Onlangse Ontwikkelinge in die Nederlandse Reg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A van der Linde

  2011-04-01

  Full Text Available THE RIGHT OF THE CHILD TO HAVE CONTACT WITH BOTH PARENTS:COMMENTS IN VIEW OF RECENT DEVELOPMENTS IN DUTCH LAWThis contribution discusses the amendment to section 1: 377a lid 1 BW of 1 March 2009, in Dutch law. According to this provision a child has the right to have contact with both parents as well as with those who have sufficient close personal links with the child. The parent who is not responsible for the physical care of the child has the right and obligation to have contact with the child. The question whether the South African law, through the provisions of section 28 of the Constitution and the Children's Act, provides such a right and obligation, is investigated. Even though the conclusion is reached that the South African law indirectly provides such right and obligation, it is argued that the explicit recognition thereof in the Children's Act would provide a statutory legal duty on parents to have and maintain contact with their child. This would enhance legal certainty. Attention is also given to the enforcementof such right of the child.

 7. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor a

 8. Volksonderwijs en Leerplicht: een historisch sociologisch onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse leerplicht 1860-1900

  NARCIS (Netherlands)

  T.W.M. Veld (Theo)

  1987-01-01

  textabstractOur generation regards compulsary full-time education as an accomplishment of progressive forces in the 19th century. At the same time there is uncertainty about further raising the school reaving age and handling the growing number of school drop-outs. These various opinions raise quest

 9. Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht. Over de inpassing van de fundamentele rechtsschending in het Nederlandse burgerlijk recht

  NARCIS (Netherlands)

  Emaus, J.M.

  2013-01-01

  This PhD thesis focuses on how Dutch liability and damages law can contribute to the enforcement of ECHR rights, assuming as a starting point that liability and damages law should be constitutionalised. In other words, the question is how ECHR rights should be enforced through liability and damages

 10. Nederlandse consumptie en energiegebruik in 2030, een verkennende basis van twee lange termijn scenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Vringer K; Aalbers TG; Drissen E; Hoevenagel R; Bertens CAW; Rood GA; Ros JPM; Annema JA; LAE

  2001-01-01

  In de agenda van het vierde Nationale Milieu Beleidsplan (NMP4) (VROM, 1999) staat duurzaamheid en kwaliteit van leven centraal. Kwaliteit van leven wordt beinvloed door consumptie, maar ook door de daaruit volgende milieudruk. De milieudruk die wordt veroorzaakt door de consumptie van personen

 11. An outline of the Dutch Waste sector and its market structure; Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reezigt, M.J.A.

  2009-03-15

  The research question of this study is: is the current situation in the waste industry in the Netherlands reason to implement new regulations to improve the market in this sector? After the introduction and a view on the governmental policy follows a survey of the market and an overview of recent developments in the industry. Then follows an elaboration of the specific sub-sectors. These are separately analyzed on the basis of the SCP-model (Structure-Conduct-Performance framework) of Bain (1951), which provides information about the structural elements of the sector specific markets [Dutch] De onderzoeksvraag van deze studie luidt: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche? Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid volgt een verkenning van de markt en een overzicht van recente ontwikkelingen binnen de branche. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model (Structuur-Gedrag-Resultaatschema) van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke markten.

 12. Wie schrijft ons nieuws? Een analyse van voorverpakt nieuws en brontransparantie in binnenlandse nieuwsonderwerpen in vier Nederlandse en Vlaamse kwaliteitskranten

  NARCIS (Netherlands)

  Hijmans, E.J.S.; Schafraad, P.H.J.; Buijs, C.M.; d'Haenens, L.S.J.

  2011-01-01

  Newssources and quality in journalism. An exploration of domestic newsitems in Flemish and Dutch newspapers. This article analyzes domestic news in four Flemish and Dutch quality newspapers in terms of source transparency and the role of pre-packaged information. The purpose of the study is to provi

 13. Indicatoren voor risicodetectie in het Nederlandse onderwijs : Kwaliteitszorg, financiële ratio’s en verticale integratie

  NARCIS (Netherlands)

  J.J.H. Verkroost (Jos)

  2016-01-01

  markdownabstractSchool boards in the Netherlands are private entities with public funding and a large autonomy. Supervision is done by the Education Inspectorate of the Ministry of Education and involves both the educational and the financial performance. This supervision is risk-oriented, based on

 14. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 15. Simulation of building performance. Recent Dutch developments and applications. Special issue; Gebouwprestatiesimulatie. Recente Nederlandse ontwikkelingen en toepassing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hensen, J. [Knowledge Center Building and Systems, TNO en Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands); Yu, B.; Luscuere, P.G.; Ruchti, J.P. [Raadgevend Technisch Bureau van Heugten, Nijmegen (Netherlands); Den Boer, D.J.; Mertens, J.J.; Van Oerle, N.J. [Peutz, Mook (Netherlands); Eimermann, M. [Smits van Burgst, Zoetermeer (Netherlands); Slockers, A.M. [Admea, Zoetermeer (Netherlands); Van Maarschalkerwaard, A. [Colt Technology, Delft (Netherlands); Houtenbos, R.J. [Imtech Utiliteit West, Capelle a/d IJssel (Netherlands); Wisse, C.J.; Buitenhuis, J.J.; Boot, F.; Karels, M. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands); Maassen, W.; Wijsman, A. [TNO Bouw, Delft (Netherlands); Plokker, W. [Vereniging voor Automatisering in de Bouw en Installatietechniek VABI, Delft (Netherlands); Van Paassen, A.H.C. [Technische Universiteit Delft, Faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, Energietechnologie, Delft (Netherlands); Rooijakkers, E.G. [Halmos Adviesbureau Elektrotechniek, Den Haag (Netherlands)

  2004-09-01

  In 11 articles this issue is dedicated to recent developments and applications of programmes and tools to simulate of building performance in the Netherlands. The subjects of the articles concern the use of Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation of an atrium in a hospital and ventilation systems in parking lots and tunnels, the use of CFD in wind engineering, simulation of building performance in the industry, the choice between using CFD or test rooms, the comfort, control and use of concrete core activation, the simulation of energy systems in combination with asphalt collectors, an overview of simulation models on the internet, and the use of building simulations as a communication tool. [Dutch] In 11 artikelen wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen en toepassingen van programma's en gereedschappen om de restaties van gebouwen te simuleren. De onderwerpen van de artikelen betreffen Gebouwsimulaties als communicatiemiddel; de opzet van een via internet beschikbaar Simulatiemodellenboek; Simuleren van energiesystemen met asfaltcollectoren; Dynamische simulatie van een schoollokaal met betonkernactivering; BetonKernActivering in VA114 Gebouwsimulatie; Comfort en regelbaarheid van betonkernactivering; de keuze tussen het gebruik van Proefkamers of CFD (Computational Fluid Dynamics); Simulatie van gebouwprestatie in de industrie; het gebruik van CFD in Wind Engineering; CFD bij dimensionering van ventilatiesystemen in parkeergarages en tunnels; en CFD-simulatie van een atrium in een ziekenhuis onder wintercondities.

 16. Bijdrage van leefstijlfactoren aan kanker : SECUNDAIRE ANALYSE VAN NEDERLANDSE GEGEVENS VOOR 2010 MET EEN VOORSPELLING VOOR 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; de Vroome, E.M.M.; Elias, S.G.; v.d. Brandt, P.A.; van Leeuwen, F.E.; Kampman, E.; Kiemeny, L.A.; Peeters, P.H.M.; de Vries, E.; Bausch-Goldbohm, S.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To calculate the proportion of cancer cases in the Netherlands in 2010 that were attributable to lifestyle factors by using the most recent data. DESIGN: Secondary analysis. METHOD: Lifestyle risk factors studied were tobacco smoking, alcohol consumption, overweight, lack of physical

 17. Milieubeleid onder dak? Beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970-1990; nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei.

  NARCIS (Netherlands)

  Tatenhove, van J.P.M.

  1993-01-01

  The main subject of this study are the changes which have taken place in Dutch environmental policy during the period 1979-1990.Central questions in this study are:- How did the environmental policy field develop in relation to other policy fields in the period 1970-1990- In what way have environmen

 18. Sterrenkunde en eindtijdverwachting tijdens de Nederlandse opstand: Albertus Leoninus en de theorieën van Copernicus

  NARCIS (Netherlands)

  Vermij, Rienk

  2004-01-01

  This article discusses the astronomical work of the Dutch humanist Albert van Leeuwen, or Albertus Leoninus (1543-1614). Leoninus came from a very prominent Utrecht family and took a doctorate in law from the university of Siena. However, during the Dutch Revolt, his family lost its position in

 19. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 20. De last van het verleden : De Nederlandse verwerking van het koloniaal verleden en de plaats van Soekarno daarin

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, Johannes

  1996-01-01

  The Dutch felt it hard to cope emotionally with the los of their biggest colony and beared a special grudge against Sukarno. This Indonesian nationalist leader and president was seen as main initiator of the Indonesian struggle of independence.

 1. Milieubeleid onder dak? : beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970 - 1990 : nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei

  NARCIS (Netherlands)

  Tatenhove, van J.

  1993-01-01

  The main subject of this study are the changes which have taken place in Dutch environmental policy during the period 1979-1990.
  Central questions in this study are:
  - How did the environmental policy field develop in relation to other policy fields in the period

 2. CQ-index Stomazorg: kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiënten.

  NARCIS (Netherlands)

  Triemstra, M.; Asmoredjo, J.

  2013-01-01

  Mensen met een stoma zijn positief over de zorg. Zij beoordelen de stomazorg gemiddeld met een 8,6. De stomazorg is beter dan tien jaar geleden. Maar er zijn duidelijke verschillen tussen ziekenhuizen. Wat vinden mensen met een stoma belangrijk in de zorg die ze krijgen in een ziekenhuis? Wat zijn

 3. ‘Dutchman, lazier than any other race of mankind’. Joseph Banks bezoekt de Nederlandse Republiek (1773

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renée Schilling

  2015-10-01

  Full Text Available ‘Dutchman, Lazier than any other race of mankind’: Joseph Banks in the Dutch Republic.In 1773, the British scientist and explorer Joseph Banks (1743-1820 visited the Dutch Republic for a short holiday. By request of his sister Sarah, Banks kept a journal in which he wrote about his experiences in the Republic. These descriptions are remarkably negative about the Dutch, their culture and their scientific knowledge. It also gives a good insight in Banks’s personality. This article tries to answer the question why Banks is having such a bad time in the Dutch Republic. The article contains a short summary of the journal, an account of Banks’s earlier journey to Batavia with James Cook and a comparative analysis of other British travel accounts of the Dutch Republic in the eighteenth century.

 4. Pleitbezorgers, procesmanagers en participanten : Interactief beleid en de rolverdeling tussen overheid en burgers in de Nederlandse democratie

  NARCIS (Netherlands)

  Arend, S.H. van der

  2007-01-01

  This book describes the history of 'interactive planning', i.e. the idea, method and practice of organising citizen participation that emerged and developed since the early 1990s in Dutch environmental policy. The book adds to previous accounts on the subject, by employing a critical perspective on

 5. Die 19de-eeuse Nederlandse skoolstryd in ’n filosofiese en ideologiese kragveld1

  OpenAIRE

  1994-01-01

  During the 19th century the history of education and schooling in the Netherlands was characterized by a struggle by various religious and church groups for the freedom to erect and support own schools. This history also included the struggle to obtain equal financial support for these ‘particular’schools. The course of the struggle was largely determined by the philosophies, ideologies and commitments of the various participants in the struggle. These philosophical/ideological positions enta...

 6. Indicatoren voor risicodetectie in het Nederlandse onderwijs : Kwaliteitszorg, financiële ratio’s en verticale integratie

  NARCIS (Netherlands)

  J.J.H. Verkroost (Jos)

  2016-01-01

  markdownabstractSchool boards in the Netherlands are private entities with public funding and a large autonomy. Supervision is done by the Education Inspectorate of the Ministry of Education and involves both the educational and the financial performance. This supervision is risk-oriented, based on

 7. Veranderingen in de lijst van Nederlandse snuitkevers: Simo hirticornis vervalt voor onze fauna en S. variegates wordt toegevoegd (Coleoptera: Curculionidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, T.

  2002-01-01

  Changes to the Dutch list of weevils: Simo hirticornis to be deleted and S. variegatus to be added (Coleoptera: Curculionidae). Some years ago Palm (1995) discovered that the weevil ‘Simo hirticornis’ was a mixture of two species: S. hirticornis en S. variegatus. Dutch material from institutional co

 8. Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht. Over de inpassing van de fundamentele rechtsschending in het Nederlandse burgerlijk recht

  NARCIS (Netherlands)

  Emaus, J.M.

  2013-01-01

  This PhD thesis focuses on how Dutch liability and damages law can contribute to the enforcement of ECHR rights, assuming as a starting point that liability and damages law should be constitutionalised. In other words, the question is how ECHR rights should be enforced through liability and damages

 9. God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van Nederlands-Indië en Nederlands Suriname

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. de Beus

  2001-01-01

  Full Text Available God has nothing to do with decolonization: A criticism of Dutch historiography on the demise of the Dutch East Indies and Dutch SurinamInevitably, there is a moral side to decolonisation. In the Netherlands, the focus on this aspect has been encouraged by the culture of gospel preaching: that curious constant which permeates the history of the Netherlands. More specifically, however, we have identified an important trend stemming from the 1960s whereby many politicians and influential people placed pressure on historians to bear witness to this aspect. This fitted in with the general pattern of moralizing history, alongside tracing the history of morality. This jarred with the professional self-image of historians who, during the 1960s, had in fact shaken off the roles of moralist, educator of the common man and keeper of souls. Yet, generally speaking, the historiography of the colonies still has a touch of national self-purging about it: various authors still write about decolonization in a judgmental tone.Despite the unmistakable scientific merits of this wave of Dutch East Indian studies and Surinam studies, the effect of this moralising is rather futile: it has not resulted in any great consensus of opinion, nor to any visible demonstration of being able to cope with the past or public reconciliation (as far as historical moralism is actually capable of achieving this. Thisis all the more reason for us to ask ourselves to explain why the art of moralising continues. The reasons for can be attributed to a variety of factors, partly of a professional nature and partly social. With respect to the former, this demonstrates a contrived battle between different schools of thought, a fixation on everything that is Dutch and a lack of interesting historiography from the Indonesian and Caribbean side. As far as the latter is concerned, this centres around afear of losing momentum in a society that is not retrospective, coupled with the post-colonial complex of awkwardness, shame and guilt. This fits in with the more general historical policy of governments: a cult of apologies, commemoration and compensation. In the Netherlands too this policy would greatly benefit from stronger and feistier politics and academic discussions and confrontations, as well as from a greater counterbalance of political parties, fora of historians and parliaments against the monopoly of those speaking on behalf of the victims. In this type of situation, historians might win back some of the ground that they now appear to have lost by delving more deeply into aspects of analytical ethics

 10. Twee leeuwen, een kruis : De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

  NARCIS (Netherlands)

  Dagnino, R.

  2013-01-01

  Which were the cultural borders of the Dutch-speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch Ca

 11. Twee leeuwen, een kruis : de rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

  NARCIS (Netherlands)

  Dagnino, Roberto

  2013-01-01

  Which were the cultural borders of the Dutch-speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch Ca

 12. Ventilation of Dutch schools. An integral approach to improve design; Ventilatie van Nederlandse scholen. Integrale benadering voor ontwerpverbetering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Boxem, G. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2008-04-15

  Indoor air quality and thermal climate are very important in schools as they have a direct relation to the health and performance of the pupils. The status quo in the Netherlands is presented (e.g. average CO2 levels in schools, quality of ventilation). The goal of a first study was to evaluate the performance of exhaust-only ventilation systems. The performance was rather disappointing: there were many problems and unsatisfactory situations were encountered. In subsequent years, several Master students worked with the staff of Eindhoven University of Technology to research different aspects of the problem and to seek potential solutions. In a follow-up study six schools with different ventilation systems were studied. The main conclusions from these studies were that IAQ in the evaluated schools did not meet the requirements, and that more ventilation was essential for a better IAQ. A new, integrated approach to design suitable solutions for the ventilation of school buildings was developed. This paper describes the initial design results. [Dutch] Binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality or IAQ) en thermisch klimaat in scholen is erg belangrijk, omdat het een directe relatie heeft met de gezondheid en prestatie van leerlingen. De status-quo in Nederland wordt gepresenteerd (b.v. gemiddelde CO2-niveau's in scholen, kwaliteit van ventilatie). Het doel van een eerste onderzoek was om de prestatie van ventilatiesystemen te beoordelen waarbij de lucht alleen wordt afgevoerd. De prestatie was nogal teleurstellend: er zijn veel problemen en ontoereikende situaties aangetroffen. In de jaren daarna zijn verschillende aspecten van het probleem onderzocht en is er geprobeerd nieuwe oplossingen te vinden. Zo zijn in een volgend onderzoek nog zes scholen met verschillende ventilatiesystemen onderzocht. De voornaamste conclusies van deze onderzoeken zijn: de binnenluchtkwaliteit in de beoordeelde gebouwen voldeed niet aan de eisen en meer ventilatie was essentieel voor een betere binnenluchtkwaliteit. Een nieuwe integrale benadering is ontwikkeld om adequate oplossingen te ontwerpen voor ventilatie van schoolgebouwen. Eerste resultaten van de integrale ontwerpbenadering worden in dit artikel beschreven.

 13. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor

 14. Landschap met een accent, landschapsplannen in Frankrijk en Zwitserland : inventarisatie van nationaal beleid en aanbevelingen voor een Nederlandse stimuleringsregeling

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, R.R.G.; Jonkhof, J.F.

  2009-01-01

  Frankrijk en Zwitserland hebben een planningssysteem met verplichte ruimtelijke plannen en vrijwillige landschapsplannen. Landschap is er een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen. Landschapsplannen worden vaak gemaakt in een samenwerking van meerdere lokale overheden. Ze worden aan het begin

 15. Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse metaalindustrie : een enquête-onderzoek naar de functies van werkvoorbereider en onderhoudsmonteur

  NARCIS (Netherlands)

  Alders, B.C.M.; Christis, J.; Bilderbeek, R.H.

  1992-01-01

  Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder

 16. De relaties tussen Nederlandse astronomen en hun Sovjetcollega’s tijdens de Koude Oorlog: tussen pragmatisme en idealisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astrid Elbers

  2012-06-01

  Full Text Available Between pragmatism and idealism: relations between Dutch astronomers and their Soviet colleagues during the Cold WarDuring the Cold War, outstanding astronomical research was conducted in the Netherlands, as well as in the Soviet Union. As there was a considerable overlap in research themes, astronomers in both countries stood to benefit from an exchange of ideas. During the Cold War, however, Soviet scientists were forced to withdraw from several international scientific organisations; foreign visits were minimised, and publication in foreign languages was forbidden. Moreover, several Soviet astronomers made highly derogatory statements about Western science. Nevertheless, communication and co-operation between Dutch and Soviet astronomers did not come to a halt in this period. Dutch astronomers even undertook considerable efforts to enable some of their Soviet colleagues to come to the West. Their reasons to do so varied, but ‘pragmatic internationalism’ seems to have been the mainspring motive. The Leiden astronomer Jan Hendrik Oort was the most prominent example of this movement. In some cases however, idealism was also a motive to involve the Soviets. For the Utrecht astronomer Marcel Minnaert, for example, co-operation with Soviet astronomers was in accordance with his ideal of international science. Contrary to what might have been expected in the Cold War period, the Dutch government was remarkably absent in this matter and did not interfere in the relations between Dutch and Soviet astronomers. This was most probably due the fact that the government considered astronomy a rather harmless field in science.

 17. God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van Nederlands-Indië en Nederlands Suriname

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. de Beus

  2001-01-01

  Full Text Available God has nothing to do with decolonization: A criticism of Dutch historiography on the demise of the Dutch East Indies and Dutch SurinamInevitably, there is a moral side to decolonisation. In the Netherlands, the focus on this aspect has been encouraged by the culture of gospel preaching: that curious constant which permeates the history of the Netherlands. More specifically, however, we have identified an important trend stemming from the 1960s whereby many politicians and influential people placed pressure on historians to bear witness to this aspect. This fitted in with the general pattern of moralizing history, alongside tracing the history of morality. This jarred with the professional self-image of historians who, during the 1960s, had in fact shaken off the roles of moralist, educator of the common man and keeper of souls. Yet, generally speaking, the historiography of the colonies still has a touch of national self-purging about it: various authors still write about decolonization in a judgmental tone.Despite the unmistakable scientific merits of this wave of Dutch East Indian studies and Surinam studies, the effect of this moralising is rather futile: it has not resulted in any great consensus of opinion, nor to any visible demonstration of being able to cope with the past or public reconciliation (as far as historical moralism is actually capable of achieving this. Thisis all the more reason for us to ask ourselves to explain why the art of moralising continues. The reasons for can be attributed to a variety of factors, partly of a professional nature and partly social. With respect to the former, this demonstrates a contrived battle between different schools of thought, a fixation on everything that is Dutch and a lack of interesting historiography from the Indonesian and Caribbean side. As far as the latter is concerned, this centres around afear of losing momentum in a society that is not retrospective, coupled with the post-colonial complex of awkwardness, shame and guilt. This fits in with the more general historical policy of governments: a cult of apologies, commemoration and compensation. In the Netherlands too this policy would greatly benefit from stronger and feistier politics and academic discussions and confrontations, as well as from a greater counterbalance of political parties, fora of historians and parliaments against the monopoly of those speaking on behalf of the victims. In this type of situation, historians might win back some of the ground that they now appear to have lost by delving more deeply into aspects of analytical ethics

 18. 'Afgekyk van en nagepraat na …': Nederlandse tekste in 'Vroue van Vermeer' van T.T. Cloete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Nel

  2002-08-01

  Full Text Available 'Afgekyk van en nagepraat na…': Dutch texts in 'Vroue van Vermeer' by T.T. Cloete This article focuses on T.T. Cloete’s poem “Vroue van Vermeer” (Driepas as the product of idiolectic transformation. The first and most obvious original text or frame is the work of the Dutch painter Johannes Vermeer, with the poems and poetical writings of Martinus Nijhoff as a second frame. The third frame consists of texts from the work of J.H. Leopold. Special attention is given to what happens to the text adapted as a transformation, and in what way the source texts are dealt with in the final text. The visual focus of the poem corresponds with that of the paintings, i.e. the figure of the woman, space as constituent of the figure, and the dominating play with light. Cloete depicts his “Umwertung” of the perceived reality in his poem and at the same time models his own poetical concept that corresponds with the poetical views of Nijhoff. The poetical concept includes views regarding the texts, some views of reality and the so-called objectification theory.

 19. Maatgevende normen in de Nederlandse richtlijnen voor wegontwerp : actualisatie van de norm-mens en het ontwerpvoertuig.

  NARCIS (Netherlands)

  Schermers, G. Stelling, A. & Duivenvoorden, C.W.A.E.

  2015-01-01

  Normative standards in the Dutch guidelines for road design; Actualization of the normative human being and design vehicle. Roads are designed according to guidelines for road design. These guidelines are based on certain benchmark standards: after all, it is stands to reason that a road is designed

 20. Verkeersborden, bebakening en verkeersveiligheid. In opdracht van de Nederlandse Vereniging van fabrikanten van Verkeersborden en bebakeningsmateriaal NVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C. & Hagenzieker, M.P.

  1996-01-01

  This report gives an overview of knowledge about the relationship between traffic signs, carriageway markings and road safety. Traffic signs and carriageway markings are intended to convey their messages as effectively as possible. The road environment has a major influence on whether or not road

 1. Nederland - Amerika : enige beschouwingen over verschillen in verkeersonveiligheid en verklaringen daarvoor. Consult in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemann, P.

  1984-01-01

  American traffic looks more quiet, more disciplined and less aggressive than dutch traffic according to some people. This could be explained by differences in the nature of the car fleet, traffic composition, traffic regulations and driver behaviour. If these impressions of quietness and disciplin

 2. Psychiatrie in meervoud. De wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het interbellum (1918-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joost Vijselaar

  2010-09-01

  Full Text Available Psychiatry in multiplicity According to a widespread interpretation, the history of psychiatry is characterized by a strong opposition between biological and psychological paradigms, which would dominate consecutive periods in history. The image of a swinging pendulum is a popular metaphor to describe this idea. The culture of Dutch psychiatry in the interwar years (1918-1940 seems to gainsay this image. Psychological, biological and socials models of explanation and therapy were used alongside each other without apparent debate and conflict. Influential professors of psychiatry like H.C. Rümke (Utrecht University even pleaded for a conscious integration of these approaches. Some historians have interpreted this stance as a sign of scientific ‘vagueness’ and ‘anarchy’. Analyzing the work of three major representatives of Dutch psychiatry in the Interbellum (Leendert Bouman, Han Rümke and Lammert van der Horst, the authors (former students of the master Historical and Comparative Studies of the Sciences and the Humanities shed light on the psychiatric climate of this era, dealing with themes like the openness of psychiatry to other sciences, the interactions of psychiatry and literature, and the relationship between theory and clinical practice. As a result a further qualification of the image of the pendulum is argued for.

 3. Opzien tegen modernisering. Denkbeelden over Amerika en Nederlandse identiteit in het publieke debat over media, 1919-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoef, J.

  2017-01-01

  This thesis analyzes depictions of America and the construction of Dutch identity in Dutch public debates between 1919 and 1989. It focuses on debates on media, for the twentieth century not only was ‘the American century’, but also a media century—both were intertwined. I describe how the Dutch

 4. Pleitbezorgers, procesmanagers en participanten : Interactief beleid en de rolverdeling tussen overheid en burgers in de Nederlandse democratie

  NARCIS (Netherlands)

  Arend, S.H. van der

  2007-01-01

  This book describes the history of 'interactive planning', i.e. the idea, method and practice of organising citizen participation that emerged and developed since the early 1990s in Dutch environmental policy. The book adds to previous accounts on the subject, by employing a critical perspective on

 5. Vlas 2000 : structuur en afzetperspectieven van de vlassector in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Riensema, C.J.; Koster, R.A.C.; Hutten, T.J.H.M.

  1990-01-01

  Beschrijving van de structuur van de Nederlandse vlassector met bijbehorende relaties met vlasverwerkende bedrijven in het buitenland. Daarnaast zijn de afzetperspectieven van Nederlands lijnzaad en de Nederlandse vlasvezel geinventariseerd. Tevens volgt een overzicht van de handel in vlasprodukten

 6. Voordeel extensief bedrijf. Wageningen Universiteit brengt invloeden van klimaatverandering op de melkveehouderij in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Deusings, J.; Berentsen, Paul

  2008-01-01

  Een stijgende temperatuur en periodes met veel neerslag. Welke invloed heeft dat op de Nederlandse melkveehouderij? Wagenings onderzoek brengt effecten van klimaatverandering in beeld en bekijkt de economische consequenties. Om de economische gevolgen van de klimaatverandering voor Nederlandse melkv

 7. Migration of Pu, Am, Np en Tc in aquifers, K-d values and geochemical aspects

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk H; Prins M; Pennders RMJ; Frissel MJ

  1988-01-01

  Het Nederlandse onderzoek naar de opslag van radioactief afval in geologische lagen wordt gecoordineerd door de commissie (OPberging te LAnd). Opslag in ondergrondse zoutformaties lijkt voor de Nederlandse situatie de meest geschikte oplossing. Mogelijke terugkeer van de radionucliden in de

 8. Incidence of gastric carcinoma in Dutch Tervueren shepherd dogs born between 1991 and 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Lubbes, D.; Mandigers, P.J.J.; Heuven, H.C.M.; Teske, E.

  2009-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om via retrospectief onderzoek bij Nederlandse veterinaire pathologische laboratoria, specialisten interne geneeskunde van gezelschapsdieren en fokkers aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden, een inschatting te maken van de incidentie

 9. Computer gevoed.

  NARCIS (Netherlands)

  Zwartz, J.A.

  1990-01-01

  Verslag van een symposium dat georganiseerd werd door de Nederlandse Vereniging van Dietisten en de Nederlandse Vereniging voor Voedingsleer en Levensmiddelentechnologie. De verschillende aspecten van electronische informatie over voeding en de daarbij benodigde soft- en hardware werden belicht

 10. Notes on Dutch Cryptophagidae (Coleoptera).

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, O.; Johnson, C.

  2008-01-01

  Aantekeningen over Nederlandse Cryptophagidae (Coleoptera) Zeven soorten cryptophagiden worden hier voor het eerst gemeld voor de Nederlandse fauna. Van twee soorten is duidelijk dat ze hier al geruime tijd voorkomen. Zo werd het enige Nederlandse exemplaar van Atomaria atra al in 1949 verzameld,

 11. Dutch Anthropometry for Vehicle Design and Evaluation

  Science.gov (United States)

  2008-10-01

  Nederlands antropometrisch bestand (NedScan) en van lichaamsafmetingen van goedgekeurde K.L rekruten. De grenswaarden omvatten 95% van dat Nederlandse ...TNO Defence, Security and Safety Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied...parties E 2008 TNO 20090213220 fdl-of-d^ 2/17 Nederlandse antropometrie voor voertuigontwerp en -evaluaties Probleemstelling Thans staan we aan de

 12. Minder verspilling van voedingsmiddelen door slimme sensor tag

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.

  2013-01-01

  De Nederlandse landbouw- en voedingsmiddelenindustrie is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Hij draagt met 32 procent bij aan het Nederlandse handelsoverschot. Innovatie speelt een grote rol in deze sector om competitief te blijven, en conditionering en tracking en tracing (T&T) zijn hi

 13. Grondwet en eerlijk proces: Een onderzoek naar de eventuele meerwaarde van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet

  NARCIS (Netherlands)

  B.J. Leeuw (Bas)

  2013-01-01

  textabstractHistorically the right to a fair trial has not been part of the catalogue of fundamental rights in the Dutch Constitution. This thesis deals with the question what the added value of incorporating such a right in the Constitution could be. In order to answer this question an analysis is

 14. Tussen Reich en Empire : De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot Brittannië en België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929 1936

  NARCIS (Netherlands)

  H.A.M. Klemann (Hein)

  1990-01-01

  textabstractIn dit proefschrift wordt uiteengezet hoe Nederland zich in de jaren ’30 economisch staande hield. Daartoe wordt eerst Nederlands monetaire ontwikkeling – de gouden standaardpolitiek – maar ook die van Duitsland, Groot-Brittannië en België bezien, evenals de consequenties daarvan voor de

 15. Gebitstoestand van 7- en 11-jarige Nederlandse kinderen in Rotterdam 1980 [Dental condition of 7 and 11 year old children in Rotterdam 1980

  NARCIS (Netherlands)

  Flach, M.; Linden, H.; Klingenberg, I.

  1980-01-01

  Relation between the condition of childrens' teeth, dental facilities and other factors that are supposed to influence the condition of teeth. Children: ( 11 years of age ) visits to dentist / instructions of dentist / fear of dentist. Parents: care of own teeth now and in the past / experiences / f

 16. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  OpenAIRE

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrative

  Self fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent this is, because the real world is always more complex than any narrative describes. If we stick too long to a certain narrative, increasing tension will be felt betwe...

 17. Netwerken als Levend Weefsel. Een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrative

  Self fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent thi

 18. Hermeneutisch competent - een Nederlandse bijdrage Voor de Fakulteit Teologie van de Universiteit van Pretoria naar aanleiding van het mij op 18 april 2008 door deze universiteit uitgereikte eredoctoraat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Heitink

  2008-05-01

  Full Text Available From metaphysics to hermeneutics: in this way one could describe the turn which took place in Western culture on account of the growth of modernity, ever since the Enlightenment. This philosophical expression also touches on religion, and especially theology. To use the words of the philosopher Gianni Vattimo (2006:49, we live in �het tijdperk van de interpretatie� (the age of interpretation. Against this background, it is not a strange thing that hermeneutical competence is generally judged to be the primary skill of the minister. In this article, I aim to set down my views on the far-reaching consequences which the choice of hermeneutical competence as primary skill entails. This I will do by way of the question: If one chooses theology and ministry, how does one become hermeneutically competent?

 19. Practical experiences with a CO2/R410A cascade system in a Dutch supermarket; Praktijkervaringen met CO2/R410A cascadesysteem in Nederlandse supermarkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jans, R. [Adviseur Consultancy, Breda (Netherlands)

  2009-07-15

  In spite of a few minor start-up problems the general experiences with the CO2/R410A cascade system are positive. The calculated and expected saving of 15% on the power consumption of the compressors was nearly realized. Evaluation after one-year operation resulted in a 12% reduction of the energy consumption by the compressors. [Dutch] Behoudens enkele aanloopproblemen zijn de ervaringen met het CO2/R410A cascadesysteem positief te noemen. De op voorhand bepaalde besparingen van 15% op het energiegebruik van de compressoren worden redelijk benaderd. Evaluatie na een jaar bedrijf resulteerde in een energiebesparing van 12% op het opgenomen compressorvermogen.

 20. Ervaringen met ontwikkelingsgerichte zorg voor te vroeg geboren kinderen in een Nederlandse setting [Experience with developmental care for children born preterm in a Dutch setting

  NARCIS (Netherlands)

  Pal, S.M. van der; Walther, F.J.

  2008-01-01

  Objective and design. The Leiden Developmental Care Project explored the effects of the basic elements of developmental care (DC: the use of incubator covers and nests) and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with individual behavior observations for very

 1. Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van Nederland : naar een watersysteembenadering voor landschapsplanning, toegespitst op de ruimtelijke problematiek van de Nederlandse zandgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Buuren, van M.

  1997-01-01

  Landscape planning and hydrological systems in the pleistocene sandy areas of the Netherlands

  The main theme of this doctoral thesis is the relationship between landscape architecture and hydrology. Knowledge of hydrological processes - with the stress

 2. Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen: Ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van patiënten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Helene Herweijer-van Gelder

  2016-04-01

  Full Text Available SubjectEvidence-Based Design in hospitals.ProblemWhat role can Evidence-Based Design have in the design of better hospitals?PurposeTo determine spatial (or: concrete qualities, scientifically proven to have a positive influence on the health and well being of patients and staff, in order to offer the architect a helping hand for designing better hospitals. These measures are drawn from research that has been done in the framework of Evidence-Based Design (EBD, which can be perceived as the scientific variant of the healing environment.RelevanceIn the Dutch media the term healing environment is often used by architects, representatives of hospitals and researchers. Everyone provides their own content (colour, nature, treatment, hospitality, etc. to this collective concept. The determination of concrete design elements, with a proven positive effect for patients, can contribute to the design of better care environments.Method and approachLiterature research and case studies.EBD → elements → checklist → case studies in field research↑ ---------- analysis ---------- ↑Spatial measures were selected from scientific articles from Evidence-Based Design research that are applicable for an architect. Only those measures were selected for which the effect has been proven sufficiently. The selection was based on scientific articles that have been validated by EBD expert teams. The measures in this study cover waiting rooms, consultation rooms, nursing departments, patient rooms and day treatment areas.The measures have an effect on:A positive contribution to the health of patients (chapter 3;A positive contribution to the well being (less anxiety, stress of patients (chapter 4;A positive contribution to the efficiency and effectiveness of staff (chapter 5. The literature research gives information on how physical environmental interventions can contribute to the problems of the patient (such as lack of sleep. The selected measures are gathered in a checklist. This checklist gives an overview of all the validated spatial measures (from chapters 3, 4, 5. In the checklist it becomes clear which spatial measure can contribrute to which positive effects. Some aspects are more significant than others because they contribute to many problems (such as the one-person patient room; others appear just once and contribute to just one aspect. The application of EBD in recently built Dutch Hospitals has been studied using this checklist in the case studies. In the field research (chapter 7 nine recently built Dutch hospitals (Orbis Medisch Centrum Sittard, Isala Klinieken Zwolle, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, Flevoziekenhuis Almere, Maasziekenhuis Boxmeer, Deventer Ziekenhuis Deventer, Bright Sites VUMC Amsterdam, Alexander Monro Kliniek Bilthoven were visited. Using the checklist the analysis is carried out as to whether EBD elements are used and if so how they are applied.The goals of the case studies are to gain understanding of:The degree to which, and the way in which, the selected measures are applied;The consequences for the architectonical quality.The case studies want to answer the following questions:Does the frequent use of terms such as healing environment indeed reflect the application of design elements that have been scientifically proven?If certain aspects derived from EBD are applied, in which way is this done?This study has disregarded the extent to which the aimed effects of the measures, as attributed in the literature, are evident when these measures are applied in reality in the hospitals.A characteristic of this study is the fact that it has been done from the field of architecture.Design qualities are studied. For each case study the design drawings from the architect were retrieved and studied, and the hospital was visited. Also for every case study an interview was held with a staff member of the hospital and with the architect. The media was searched for each hospital from the field research to determine whether the hospital or architect mentions the healing environment. In chapter 8 all the gathered data from the cases are compared.The question about architectural quality is relevant from the perspective of the architect. EBD gives little information about the quality of the architecture for the architect. EBD states that there are too few research studies about design. Most starting points are found in the paragraph ‘interior’ (such as variation and differentiation. Roger Ulrich writes in a few articles about an aesthetically pleasant environment, a hotel-like interior and being well decorated. In this he understates the importance of the quality of the design.Just sometimes he remarks about the use of colour, avoiding cheap furniture and the use of adequate lighting. For the architect design is important. For this reason, during the field research the design of the spaces was also observed: the analysis is not limited to the aspects derived from Evidence-Based Design. Therefore a professional analysis of architectural quality is possible. In chapter 9 the most significant aspects of architectural quality are described. In this part of the case studies vocabulary familiar in architecture and common architectural analytical methods are used. This part of the study gives information about the relationship between Evidence-Based Design and architectural quality.In chapter 8 the conclusion is drawn if and how EBD is applied in recently built Dutch hospitals and the most significant results using the checklist are described.Resultsa checklist with all the physical measures together;the findings of the case studies based on this checklist;conclusions and recommendations.The field research shows that EBD is sparely used in many spaces in hospitals:Daylight and view. It was remarkable that in most hospitals many rooms are walled in, especially consulting rooms in outpatient areas. It also happens frequently that patients in rooms (for example day treatment, due to the interior design or the placement of furniture, cannot look outside.Nature. In almost none of the case studies was there an easy accessible (patio garden that staff and patients can use.Patient room. More than half of the cases have the majority of patient bedrooms with shared bathrooms. Day treatment areas and multi occupancy patient bedrooms have, in almost all cases no design solutions that contribute to privacy, control, positive distraction or social support.Interior. Many spaces in the hospitals from the field research where patients and staff stay a long time have an institutional character. Rooms with an institutional character do not offer the possibility for control or positive distraction to the patient due to a lack of variation and differentiation in colours, materials, lighting and furniture. Also there is in none of the hospitals any art in rooms where patients stay a long time and need positive distraction. It is frequently the case that equipment and necessities do not have an obvious location or that no possibility is offered for putting equipment etc. in a cupboard. This contributes to the fact that many rooms are chaotic and unattractive.From the field research we can learn that EBD gives few concrete measures for design. A few EBD measures are important for architecture but they do not give actual rules for the design. The architect designs the totality of functional, programmatic and esthetic aspects of the brief of requirements. This study shows that the quality of the design is indeed important. EBD stands not in the way of architectural quality and architectural quality is no obstruction for the use of EBD.Commentary and recommendationsThe functional and programmatical measures from EBD provide the architect with information to design better hospitals. The recommendations that EBD provides for design are also valuable. The field research showed that still many measures from EBD are not applied in hospitals. It is recommended that hospitals and architects take note of EBD in order to realise the positive effects for patients.In the field research an often-heard complaint was that the scientific basis of hospital design is insufficient: more EBD is needed. It is recommended that during the design and building process of a hospital attention is given to research (for example Post Occupancy Evaluation in order to contribute to the body of knowledge of the positive effects of the 3. The field research showed that the quality of architecture is important in the experience of users and patients. It is recommended that more attention be given to architectural quality in the hospital environment. I also advise that the client gives more attention and is more involved in the design. The client can play a strong role in creating architectonical quality and making a better hospital environment.

 3. Netwerken als Levend Weefsel. Een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  OpenAIRE

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrativeSelf fulfilling narrativesPeople tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent this is, because the real world is always more complex than any narrative describes. If we stick too long to a certain narrative, increasing tension will be felt between the world we wish to create and the world as it ...

 4. Vaccinations in pig health care in the Netherlands - analysis of a questionnaire among veterinarians = Vaccinaties in de Nederlandse varkensgezondheidszorganalyse van een enquete onder dierenartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de J.; Eijck, I.A.J.M.; Boersma, W.J.A.

  2004-01-01

  Veterinarians specializing in pig health care responded to a questionnaire regarding their experiences with vaccinations. The goal of the questionnaire was to gain insight into a) the reasons for vaccination and b) the factors involved in the effficacy of vaccination. The results indicated that

 5. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrative

  Self fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffu

 6. Vegetatiekundig en oecologisch-geografisch onderzoek van het Quercion robori-petraeae in de Nederlandse zandgebieden ten Zuiden van de Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.G.

  1969-01-01

  In this thesis are given the results of an investigation of the vegetation, habitat and distribution of the Quercion robori petraeae (oak-birch-woods) in the sandy regions of N-Brabant and Limburg and in the ,Rijk van Nijmegen'. Data obtained from literature and from investigations by

 7. Economic feasibility of gasification of sewage sludge for the Dutch situation; Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reitsma, B.; Van den Bulk, J. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van der Giessen, M.; Elizen, M. [HoSt, Enschede (Netherlands)

  2013-05-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 1: economic feasibility [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 1, vaststellen van de economische haalbaarheid omschreven.

 8. Richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers in Nederlandse ggz-instellingen [Guidelines in Dutch mental health institutions for dealing with persons attempting suicide

  NARCIS (Netherlands)

  Verwey, B.; Waarde, J.A. van; Rooij, I.A.L.M. van; Gerritsen, G.; Zitman, F.G.

  2007-01-01

  BACKGROUND: Attempted suicide is a frequent occurrence, even in mental health institutions (mhis). The World Health Organization strongly supports the development and implementation of guidelines for dealing with cases of attempted suicide in mhis. aim To check on the existence, content and quality

 9. 'Een literair fenomeen van de eerste orde'. Evaluaties in de Nederlandse literaire dagbladkritiek, 1955-2005: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Op de Beek, E.A.

  2014-01-01

  This dissertation concerns the evaluations of critics in literary book reviewing in Dutch newspapers between 1955 and 2005. Analyses of literary evaluation in its literary-historical context have so far tended to concentrate on specific case studies – the reception of a single book or author, the po

 10. Checklist and distribution data of Dutch brambles (Rubus L. subgenus Rubus) = Naamlijst en verspreidingsgegevens van de Nederlandse bramen (Rubus L. subgenus Rubus)

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de B.; Bijlsma, R.J.; Haveman, R.; Meijer, K.; Ronde, I.D.; Troelstra, A.; Weeda, E.J.

  2014-01-01

  In Noordwest-Europa is de taxonomie van bramen (Rubus.L. subgenus Rubus) goed op orde en de verspreiding van bramen in de verschillende landen goed bekend dankzij herbarium- en veldonderzoek vanaf de jaren 1970. In Nederland dateert onderzoek aan bramen pasvan na 1900 met een actieve periode na de T

 11. Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van Nederland; naar een watersysteembenadering voor landschapsplanning toegespitst op de ruimtelijke problematiek van de Nederlandse zandgebieden.

  NARCIS (Netherlands)

  Buuren, van M.

  1997-01-01

  Landscape planning and hydrological systems in the pleistocene sandy areas of the NetherlandsThe main theme of this doctoral thesis is the relationship between landscape architecture and hydrology. Knowledge of hydrological processes - with the stress on the resulting spatial and te

 12. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2014-01-01

  Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen, specifiek tributyltinverbindingen (TBT), vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn algengrazers en in vergelijking met andere gastropoden vrij ongevoelig voor TBT.

 13. Nuclear fission and diplomacy. Kernsplijting en diplomatie; De Nederlandse politiek ten aanzien van de vreedzame toepassing van kernenergie, 1939-1957

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Splunter, J.M. (Vakgroep Internationale Betrekkingen en Volkenrecht, Faculteit PSCW, Univ. van Amsterdam (Netherlands))

  1993-01-01

  The title study, based on archive investigations in the Netherlands, the United States and Great Britain, deals with early phase of Dutch involvement in nuclear energy, that is up to the signing of the Euratom treaty in 1957. It concentrates upon the international aspects of Dutch activities in nuclear energy, especially upon relations with other countries active in the field. In chapter two the Dutch government policy regarding the strategic materials uranium and thorium is discussed. Attention is paid to the interest of the United States for such materials. It is explained why the Dutch government kept it a secret that they possessed a certain amount of uranium and why they negotiated the thorium reserves which were mined in the Netherlands East Indies (now Indonesia). In chapter three the Dutch policy in the United Nations regarding the so-called Baruch plan, being the USA-proposal for international control and management of the use of nuclear energy, and the counter proposal of the USSR, the Gromyko plan, in the period 1946-152 is outlined. In chapter four an overview is given of how the Dutch nuclear energy research in the first ten years after the Second World War was set up and organized. As a result of US president Eisenhower's 'Atoms for Peace' speech, held in December 1953, the Americans offered to cooperate with Western European countries, already involved in research on peaceful applications of nuclear energy. This change in the US-policy of secrecy is described in chapter five. The consequences of that speech are dealt with in chapter six. It resulted, amongst other things in the foundation of the Reactor Centre Netherlands (RCN), now Netherlands Energy Research Foundation (ECN). It is concluded that only in the last years of the period, studied in this thesis, the Netherlands reconciled itself to American supremacy, partly explained by the weakly developed political structure in the Netherlands regarding the nuclear energy policy. 17 ills., 137 refs.

 14. Algemene Periodieke keuring (APK) van personenauto's en bestelwagens : een overzicht van Nederlandse en buitenlandse literatuur. Consult ten behoeve van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1985-01-01

  A review of recent literature on general motor vehicle inspection is presented. Accidents caused by technical defects of motor vehicles, the influence of the age of the car on accidents, and the countermeasures to prevent this kind of accident are considered. A general periodical motor vehicle ins

 15. Geschillen in de jaarrekening : Verwerking en vermelding van risico's in verband met claims, juridische geschillen en rechtsgedingen volgens het Nederlandse jaarrekeningenrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, Johannes

  2016-01-01

  9 Litigation in the financial statements summary, conclusions and recommendations 9.1 Summary This dissertation investigated how to deal with contingencies in the financial statements in reporting practice: uncertain events resulting from present operations with possible future financial impact. Thi

 16. Het voorkomen van aflatoxine M1 in babyvoedingsmiddelen bereid op basis van melk(producten) ; Nederlandse monsters getrokken in 1989 en 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  Twee series babyvoedingsmiddelen bereid op basis van melkproducten werden onderzocht op het voorkomen van aflatoxine M1. 46 monsters waren verzameld in de maand september 1989 en 34 monsters waren verzameld in de periode februari - maart 1994. Een nieuwe HPLC analysemethode, waarin extracten

 17. Militaire misstappen van de Nederlandse Leeuw : een vergelijkende analyse van oorlogsplannen en oorlogvoering in Nederland en Nederlands-Indië, 1825-1950

  NARCIS (Netherlands)

  Hoff, Maarten Clement; Roitero, Domenico Luziano

  1995-01-01

  This is a book about failing military operations on the battlefield, that is to say the non-fulfilment of assignments of military units. The problem reads as follows: which aspects of synergy, freedom of action and appropriate acting had been neglected by the military management through which their

 18. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrative

  Self fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become

 19. Resultaten van de in 1986 uitgevoerde activiteitsmetingen van Po-210 en andere natuurlijke radionucliden in gecentrifugeerd water en zwevend slib, afkomstig uit de Nederlandse kust- en binnenwateren

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; Mattern FCM; Koster HW

  1989-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultaten van de in 1986 uitgevoerde activiteitsmetingen van Pb-210, Ra-226, Th-230, Th-228 en Th-232 in gecentrifugeerd water en zwevend slib (residu van de centrifugatie), afkomstig uit de Nederlanse kust- en binnenwateren. Het Po-210 gehalte van de watermonsters (Bq/m

 20. De beste stuurgroep staat aan wal. Een antwoord op kritische opmerkingen van Karel Davids en anderen over het prioriteitsprogramma 'De Nederlandse cultuur in Europese context'

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Fokkema

  2002-01-01

  Full Text Available Douwe Fokkema, Frans GrijzenhoutThe authors take issue with the critical remarks that were levelled at the research project 'Dutch Culture in its European Context' and, in particular, those made about the series entitled Rekenschap: 1650-2000 which they edited. They maintain that Dutch culture was correctly depicted as a 'debating culture' ; one in which consensus was actively pursued and which in turn led to compromises being reached. Open debates were feasible because of the small-scale nature of the discussions and the absence of a powerful aristocracy or any other strict hierarchical social structure, for example in ecclesiastical quarters. The project focussed on the cultural exchange with other nations rather than on giving a description of the cultural identity of the Netherlands. It was inspired by the idea of a united Europe.

 1. Milieuconvenanten gehandhaafd : Een juridisch onderzoek naar handhaafbaarheid en handhaving van Nederlandse milieuconvenanten en in het bijzonder van klimaatconvenanten in het licht van de democratische rechtsstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Jagt, J.A.J. van der

  2006-01-01

  Whether a voluntary environmental agreement succeeds is partly determined by the possibility of legally enforcing the obligations which it establishes. Despite the fact that the importance of enforcing voluntary agreements is underlined by the Dutch government, enforcement of these agreements is not

 2. Geschillen in de jaarrekening : Verwerking en vermelding van risico's in verband met claims, juridische geschillen en rechtsgedingen volgens het Nederlandse jaarrekeningenrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, Johannes

  2016-01-01

  9 Litigation in the financial statements summary, conclusions and recommendations 9.1 Summary This dissertation investigated how to deal with contingencies in the financial statements in reporting practice: uncertain events resulting from present operations with possible future financial impact. Thi

 3. Vegetatiekundig en oecologisch-geografisch onderzoek van het Quercion robori-petraeae in de Nederlandse zandgebieden ten Zuiden van de Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.G.

  1969-01-01

  In this thesis are given the results of an investigation of the vegetation, habitat and distribution of the Quercion robori petraeae (oak-birch-woods) in the sandy regions of N-Brabant and Limburg and in the ,Rijk van Nijmegen'. Data obtained from literature and from investigations by t

 4. Het oorlogsschip als varend bedrijf. Schrijvers, administratie en logistiek aan boord van Nederlandse marineschepen in de 17de en 18de eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Alphen, Marcus Anthonius van (Marc)

  2014-01-01

  The subject of the thesis is the administration and logistics on board Dutch men-of-war during the 17th and 18th centuries. The sailor or ship's clerk who was in charge with this shipboard activities was the so called (scheeps)schrijver. His background, appointment, work, earnings and importance for

 5. Ervaringen met ontwikkelingsgerichte zorg voor te vroeg geboren kinderen in een Nederlandse setting [Experience with developmental care for children born preterm in a Dutch setting

  NARCIS (Netherlands)

  Pal, S.M. van der; Walther, F.J.

  2008-01-01

  Objective and design. The Leiden Developmental Care Project explored the effects of the basic elements of developmental care (DC: the use of incubator covers and nests) and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with individual behavior observations for very pr

 6. Sea Basing Logistiek

  Science.gov (United States)

  2007-11-01

  iets wat nu voor zware goederen niet mogeljk is met de middelen binnen de Nederlandse krijgsmachit. Nederland heeft bijvoorbeeld (nog) geen specifieke...weer gevechtsklaar zijn. Nederlandse troepen voeren de reconstitute fase in het algemeen uit in Nederland . [Kang&Gue] A special concern in sea based...besluit Nederland zelf in te grijpen. De Nederlandse vredesmissie bevindt zich nabij de kust. maar ver van de grens met buurlanden. De operatie kan niet

 7. Homeopathische middelen in de melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der Y.

  2001-01-01

  In de Nederlandse melkveehouderij worden diergeneesmiddelen toegepast ter voorkoming en behandeling van uierproblemen. Naast de gangbare antibiotica komen ook andere behandelingswijzen steeds meer in opmars.

 8. Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, A.; Haan, de M.

  2001-01-01

  In dit artikel volgen we de geldstroom van netto bedrijfsresultaat naar netto kasstroom op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf dat qua omvang en intensiteit vergelijkbaar is met het lagekostenbedrijf.

 9. Technical change incorporated in the profit function: an empirical assessment of an exogenous and an endogenous approach.

  NARCIS (Netherlands)

  Gardebroek, C.; Abler, D.G.; Thijssen, G.J.

  1998-01-01

  De invloed van technologische vooruitgang op de winstfunctie van landbouwbedrijven heeft men getracht in een econometisch model te gieten, met gebruikmaking van gegevens uit de Nederlandse landbouwsector

 10. [Foreign dentists].

  Science.gov (United States)

  Eijkman, M A J

  2015-09-01

  In het jaar 2015, zo is de verwachting, worden er in het BIG-register meer buitenlandse tandartsen ingeschreven dan dat er jonge Nederlandse tandartsen afstuderen. Voorts verwacht men dat de instroom van buitenlandse tandartsen in Nederland ook in de toekomst nog zal blijven toenemen. Het is van velen van hen onduidelijk wat het niveau van hun kennis en vaardigheden is, of zij zich tijdelijk of blijvend in Nederland vestigen of zij genoeg kennis hebben van zowel de Nederlandse wet - en regelgeving als van de specifieke manier van samenwerken met mondhygiënisten in de Nederlandse mondzorgpraktijken en of zij de Nederlandse taal voldoende beheersen.

 11. Waardekaarten van: Haisborough, Hammond & Winterton, North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef

  NARCIS (Netherlands)

  Hintzen, N.T.

  2017-01-01

  Langs de Engelse kust staan een aantal gebieden op de UK Natura 2000 agenda voor sluiting voor de Nederlandse demersale vloot. Wageningen Marine Research bestudeerde in hoeverre de Nederlandse vloot actief was in dit gebied en hoe de voorgenomen te sluiten gebieden overlappen met voor de visserij

 12. Yankees, cookies en dollars : De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 13. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 14. De syntaxis in het moedertaalonderwijs op de lagere school

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Uilkje Jeltje

  1960-01-01

  Het eerste deel van deze studie omvat een historisch overzicht van grammaticale stromingen binnen en buiten het nederlandse taalgebied, die onze traditie hebben gevormd. Dit gedeelte beoogt: zeker niet een uitputtende en zuiver filologische beschrijving van de geschiedenis der nederlandse taalkunde

 15. Living with gulls : Trading off food and predation in the sandwich tern Sterna sandvicensis

  NARCIS (Netherlands)

  Stienen, Eric Willem Maria

  2006-01-01

  Halverwege de vorige eeuw broedde driekwart van de Europese populatie van de grote stern Sterna sandvicensis langs de Nederlandse kust. Na een lekkage van gifstoffen in de Nederlandse en Duitse kustwateren liep het aantal broedparen dramatisch terug; van 35 duizend in de jaren vijftig naar slechts 8

 16. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Bij een verdere groei van de Nederlandse wijn is het zeer belangrijk om de kwaliteit en voedselveiligheid van de wijn te borgen. Deze ontwikkeling is kwetsbaar en mogelijke ‘fouten ’ zullen funest zijn voor het Nederlandse wijnimago en ontwikkeling van de wijnbouw. Er liggen kansen voor een verdere

 17. Exposure assessment of Dutch nursing infants to brominated flame retardants via breast milk

  NARCIS (Netherlands)

  de Winter-Sorkina R; Bakker MI; Baumann RA; Hoogerbrugge R; Zeilmaker MJ; SIR

  2004-01-01

  De blootstelling van Nederlandse zuigelingen aan polybroomhoudende bifenylethers (PBDEs) via moedermelk is berekend. Dit is gedaan met behulp van gemeten concentraties PBDEs in moedermelk die in 1998 bij Nederlandse vrouwen verzameld is en met gegevens over de melkinname van zuigelingen, hun lichaa

 18. Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.P.; Farla, J.C.M.

  2010-01-01

  De economische vitaliteit van de Nederlandse glastuinbouw staat onder druk door toenemende concurrentie uit het buitenland. Innovaties zijn hard nodig om de competitieve positie, de reputatie en de duurzaamheid van de sector te waarborgen. In het streven naar een vitale en duurzame Nederlandse glast

 19. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 20. A survey of wind and water erosion in the Netherlands and a inventory of Dutch erosion research

  NARCIS (Netherlands)

  Eppink, L.A.A.J.

  1982-01-01

  Samenvatting van een inventarisatie (op grond van literatuurgegevens) van de omvang van erosie-problemen in de Nederlandse landbouw (waaruit blijkt dat watererosie te verwaarlozen is en winderosie alleen van lokaal belang is) en van de onderzoeksinspanningen wat betreft erosie door Nederlandse inste

 1. Op naar meerwaarde! eHealth-monitor 2014.

  NARCIS (Netherlands)

  Krijgsman, J.; Peeters, J.; Burghouts, A.; Brabers, A.; Jong, J. de; Beenkens, F.; Friele, R.; Gennip, L. van

  2014-01-01

  Nederlandse patiënten zijn in vergelijking met vorig jaar beter op de hoogte van het bestaan van eHealth-mogelijkheden bij hun zorgverleners. Voorbeelden zijn online herhaalrecepten aanvragen of vragen stellen aan de dokter via e-mail. Nederlandse artsen maken in vergelijking met vorig jaar nog meer

 2. Beleid rondom mentale gezondheid in de werksetting

  NARCIS (Netherlands)

  Pas LW; Busch MLM; Proper KI; P& V; V& Z

  2014-01-01

  Nederlandse werkgevers vinden de mentale gezondheid van hun werknemers belangrijk. Acht van de tien werkgevers beschouwen het als belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Hier tegenover staat dat ongeveer vier van de tien Nederlandse bedrijven (continu of vaak) daadwerkelijk preventiem

 3. Vezelvlassector in opmars; Een analyse van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Janssens, S.R.M.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse vlassector ten opzichte van België en Frankrijk. Met behulp van een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van en de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse vlasteelt en -verwerking in kaart gebracht. Door de middel van een

 4. Migration of Pu, Am, Np en Tc in aquifers, K-d values and geochemical aspects

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk H; Prins M; Pennders RMJ; Frissel MJ

  1988-01-01

  Het Nederlandse onderzoek naar de opslag van radioactief afval in geologische lagen wordt gecoordineerd door de commissie (OPberging te LAnd). Opslag in ondergrondse zoutformaties lijkt voor de Nederlandse situatie de meest geschikte oplossing. Mogelijke terugkeer van de radionucliden in de bios

 5. Migration of Pu, Am, Np en Tc in aquifers, K-d values and geochemical aspects

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk H; Prins M; Pennders RMJ; Frissel MJ

  1988-01-01

  Het Nederlandse onderzoek naar de opslag van radioactief afval in geologische lagen wordt gecoordineerd door de commissie (OPberging te LAnd). Opslag in ondergrondse zoutformaties lijkt voor de Nederlandse situatie de meest geschikte oplossing. Mogelijke terugkeer van de radionucliden in de bios

 6. Toepassing van uitsluitdiagnostiek voor klassieke varkenspest bij a-specifieke klinische problemen op varkensbedrijven: een enquete onder varkenshouders en dierenartsen.

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Gorgievski-Duijvesteijn, M.J.; Velden, P.G.; Loeffen, W.L.A.

  2007-01-01

  In het voorjaar van 2006 zijn er klassieke varkenspest (KVP)-uitbraken) geweest in Duitsland op korte afstand van de Nederlandse grens. Vervolgens werd de mogelijkheid gecreëerd voor Nederlandse varkenshouders m bij aspecifieke klinische problemen, of bij toepassen van een koppelbehandeling, bloedmo

 7. Beleid rondom mentale gezondheid in de werksetting

  NARCIS (Netherlands)

  Pas LW; Busch MLM; Proper KI; P& V; V& Z

  2014-01-01

  Nederlandse werkgevers vinden de mentale gezondheid van hun werknemers belangrijk. Acht van de tien werkgevers beschouwen het als belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Hier tegenover staat dat ongeveer vier van de tien Nederlandse bedrijven (continu of vaak) daadwerkelijk preventiem

 8. Spiegelreflex : Culturele sporen van de koloniale ervaring, van Susan Legêne

  NARCIS (Netherlands)

  Wekker, G.D.

  2010-01-01

  Ik wil prof. Legêne feliciteren met dit indrukwekkende, voor de Nederlandse historiografie vernieuwende, en toegankelijk geschreven boek, waarin een impuls gegeven wordt aan een project dat van groot belang is voor een inclusiever, en dus realistischer, herschrijving van de Nederlandse cultuur en ge

 9. A level playing field on the Dutch electricity market. A tariff structure for the use of the grid; Een level playing field op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Een tariefstructuur voor het netgebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aalbers, R.F.T.; Bressers, D.L.F.; Dijkgraaf, E.; Hoogendoorn, P.J.; De Klerk, S.C.

  1999-03-18

  In the first months of 1999 a bill to amend the Electricity Law 1998 is under discussion in the Dutch parliament. The amendment concerns the proposal for a new tariff structure for the transportation of electricity, the so-called cascade system. In a former issue of this magazine the advantages and disadvantages of the cascade system, compared to the so-called level playing field system, were discussed. However, a well-founded choice between the two systems can not be made without insight into the quantitative effects. In this report it is discussed to what extent the systems lead to different electricity transportation tariffs. In the cascade system costs are calculated for three types of consumers: high voltage, medium voltage and low voltage consumers. In a level playing field system the rule is that who causes the costs, pays the costs. 2 refs.

 10. Carbon in soils as an option for climate policy. Carbon stock in Dutch soils and influence options; Koolstof in de bodem als optie voor klimaatbeleid. Voorraad koolstof in Nederlandse bodem en beinvloedingsmogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuikman, P.J.; De Groot, W.J.M.; Hendriks, R.F.A.; Verhagen, J.; De Vries, F. [Alterra, Green World Research, Wageningen (Netherlands)

  2003-10-01

  Considerations are presented for the choice of options to calculate and monitor stocks of C in all soils and emissions of CO2 from agricultural soils in the Netherlands for the Kyoto 1990 baseline and following years. The objective of the study was to prepare data for a national submission according to the Common Reporting Format for C stocks on specific land uses, land use changes en C fluxes according to article 5.2 in the Kyoto Protocol. In this article we report on the whereabouts of the C stocks in order to be geographically explicit, discuss the uncertainties in the inventory and analyse future inventory options. Modeling approaches (e.g. CESAR) where other parameters, process-oriented (fluxes), uncertainty measure can be added are discussed. [Dutch] Milieukundigen rekenen er sinds het Kyoto-protocol op dat de bodem ook als opsIagplaats van koolstof kan dienen. Veeial gaat men er als vanzelfsprekend van uit dat de opsiag van koolstof in bodems van bossen blijvend is en er onbeperkte voorraden kunnen worden aangelegd. Dat is onterecht. In Nederland is onlangs een eerste berekening gemaakt van de voorraad koolstof.

 11. Implementation of climate policy within Dutch municipalities. State-of-the-art in the second half of 2009; Invulling van het klimaatbeleid binnen Nederlandse gemeenten. Stand van zaken tweede helft 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zwang, J.W.; Westerink, C.M.; Verhagen, R.

  2009-12-15

  In the period September and October 2009 a survey was held among Dutch municipalities to establish to what extent they expect to meet the local and national climate targets and to find out if municipalities feel that the government should take further action to realize the national climate targets. [Dutch] In de periode september en oktober 2009 is een enquete gehouden onder gemeenten om te bepalen in hoeverre zij verwachten de eigen en landelijke klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren en om te bepalen of gemeenten vinden dat de Rijksoverheid meer actie moet ondernemen om de landelijke klimaatdoelstellingen gerealiseerd te krijgen.

 12. High-grade use of waste propane streams in the Dutch chemical industry. An exploratory study in the context of the Chemical Industry Roadmap; Hoogwaardig gebruik van reststromen propaan in de Nederlandse chemische industrie. Een verkenning binnen de Routekaart Chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Buck, A.; Afman, M.R.; Croezen, H.J.; Van Lieshout, M.

  2012-09-15

  In the context of the Dutch chemical industry's Roadmap the industry is actively seeking concrete ways of improving the efficiency of its products and processes. One option is to make higher-grade use of current waste streams, as feedstocks for other products, for example. This study focuses on propane waste streams from the oil and gas processing industry. Today these are used partly as fuel (fuel gas) but there are no technical barriers to converting propane to propylene, which can then be used as a feedstock. Higher-grade use of this particular waste stream leads to CO2 emission reductions in the production chain. Given the high market price of propylene, such a move may also be economically attractive. The study focuses on the Rotterdam region, because propane suppliers and companies seeking propylene are in closest proximity there [Dutch] In het kader van de Routekaart Chemie is de chemische industrie actief op zoek naar concrete opties om in haar processen en producten de efficiency te verhogen. Een route is daarbij om reststromen hoogwaardiger te benutten en in te zetten als grondstof voor andere producten. Dit onderzoek richt zich op reststromen propaan uit de olie- en gasverwerkende industrie. Deze worden nu deels als brandstof (stookgas) ingezet maar technisch is het mogelijk propaan om te zetten in propeen, dat als grondstof voor de chemische industrie kan worden gebruikt. Door het hoogwaardiger benutten van deze reststroom wordt in de keten een reductie van CO2 gerealiseerd. Tegelijk kan het economisch interessant zijn, vanwege de hoge marktprijzen van propeen. De studie focust op de regio Rotterdam, omdat leveranciers van propaan en afnemers van propeen daar het meest dichtbij elkaar gevestigd zijn.

 13. Ratio en revelatio : een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de philo

  NARCIS (Netherlands)

  Swagerman, Pieter

  1967-01-01

  This study is a theological-critical investigation of the argument for the existence of God and the doctrine of God from the human reason and the relation between natural theology and revealed theology in the works of some Dutch professors of theology or philosophy from 1650 to 1750. In this period

 14. Green growth and natural capital in the Dutch economy. An elaboration of the agrifood- and recreational sector; Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie. Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brouwer, F.; Smits, M.J.

  2013-05-15

  Ecosystem services provide the social benefits of natural capital. Control of the supply of these ecosystems services is required in order to maintain the available natural capital in the longer term. This is part of a 'green growth' strategy, in which is a long-term development of the economy is linked to the preservation of the available natural capital [Dutch] Ecosysteemdiensten leveren de maatschappelijke baten van natuurlijk kapitaal. Sturing op de levering van deze ecosystemendiensten is nodig om op de langere termijn het beschikbare natuurlijk kapitaal in stand te kunnen houden. Dit maakt deel uit van een 'groene groei' strategie, waarbij een lange-termijn ontwikkeling van de economie gekoppeld is aan de instandhouding van het beschikbare natuurlijk kapitaal.

 15. Gepraktiseerde religie thuis en sociale limieten : een vergelijkende studie van de opvoeding en houding van jongeren bij gereformeerd vrijgemaakte, hindoe-, joodse, islamitische en seculiere gezinnen in de Nederlandse samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Mousavi Torshezi, Sayed Hassan

  2009-01-01

  The present research has been conducted as an additional contribution to the international Reaction Pattern Research (RPR). So far religion and its influence on the rearing and attitude of juveniles with respect to social limits have not received a place of their own within the RPR. The present rese

 16. Elfde Politie-verkeersleergang : verslag van de bijeenkomst te Rotterdam op 19 november 1969 georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en de Centrale Politie VerkeersCommissie (C.P.V.C.)

  NARCIS (Netherlands)

  Frei-Sulzer, M. Nelemans, F.A. Asmussen, E. Froentjes, W.

  1969-01-01

  Papers presented are: Lezingen: Frei-Sulzer. M.: Doorrijden na een verkeersongeval; Nelemans, F.A.: Alkohol in het verkeer; Asmussen, E.: Alkohol in het verkeer; Froentjes, W.: Enkele Aspecten van de Gerechtelijke Bewijsvoering bij Alkohol-Verkeersdelicten. The working methods of one of the most imp

 17. 'Contraflows' in de literaire journalistiek? Een vergelijkende analyse van de aandacht voor niet-westerse schrijvers uit binnen- en buitenland in Amerikaanse, Duitse, Franse en Nederlandse dagbladen, 1955-2005

  NARCIS (Netherlands)

  P.P.L. Berkers (Pauwke); M.S.S.E. Janssen (Susanne); M.N.M. Verboord (Marc)

  2009-01-01

  textabstractIn contrast to most studies on cultural globalization, this article examines the dynamics of cross-cultural exchange between and within (western) nation-states. Through content analysis, we examine the extent and composition of the newspaper coverage given to literary authors of non-west

 18. HFK's en het (H)CFK-reductiebeleid in relatie tot het beleid inzake Nederlandse emissies van broeikasgassen. Scenario's voor mondiaal en Nederlands gebruik van gehydrogeneerde fluorkoolwaterstoffen en hun relatie met het broeikas-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Olivier JGJ; Kroeze C; Matthijsen AJCM; Woerd HJ van der; LAE; LLO

  1994-01-01

  Hydrofluorocarbons (HFCs) and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) are important substitutes for chlorofluorocarbons (CFCs) and halons. HCFCs have a lower Ozone Depleting Potential (ODP) than CFCs and halons, and are therefore considered temporary substitutes, while HFCs have zero ODP. In addition to O

 19. Beschadigingen van voorruiten van personenauto's : een onderzoek naar de invloed van beschadigingen van voorruiten op beperking van het uitzicht. Consult ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren NVVA.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1987-01-01

  In the light of the legislation of periodical vehicle inspection, windscreens are examined to see if they fulfil the specifications. Damage to windscreens can cause a decrease of vision and/or crack. On parking places 840 cars were studied at random for such damage. The number of laminated glass win

 20. Natural gas in the 21st century. Part 1. Rock-solid trust in the future of the Dutch natural gas trading company Nederlandse Gasunie; Gas in de 21ste eeuw. Deel 1. Rotsvast vertrouwen in de toekomst van Gasunie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krikke, R. [ed.

  2000-03-01

  In this first part of a new series experts in the field of the natural gas market in the Netherlands are interviewed about their opinion on the consequences of and developments after the new Dutch Natural Gas Law ('Gaswet') has come into effect. In this article the general manager of the natural gas trading company Gasunie answers questions on the natural gas market and the position of Gasunie in that market. He also expresses his personal interest in domotics.

 1. Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2003 - National Inventory Report 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Goldewijk K; Olivier JGJ; Peters JAHW; Coenen PWHG; Vreuls HHJ; MNP; KMD

  2005-01-01

  Dit jaarlijkse rapport over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies is geschreven om te voldoen aan de rapportageverplichtingen van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. In 2003 waren de totale broei

 2. Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-1996: Updated methodology

  NARCIS (Netherlands)

  Spakman J; Olivier JGJ; van Loon MMJ; LAE

  1997-01-01

  Met deze rapportage van Nederlandse broeikasgasemissies, gemaakt op basis van de IPCC richtlijnen, wordt voldaan aan de verplichtingen van het monitoring mechanisme van de Europese Unie inzake broeikasgasemissies en van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Indien ozonlaagaantastende stoffen

 3. Costs and effectiveness of extended vaccination strategies against pertussis and pneumococcal disease

  NARCIS (Netherlands)

  Rozenbaum, Mark Hermannes

  2013-01-01

  Omdat het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma al intensief is en de gezondheidszorg kampt met gelimiteerde budgetten, zijn de mogelijkheden voor opname van nieuwe vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma beperkt. Naast vele andere factoren, hebben doelmatigheidsuitkomsten een groot effect op de besl

 4. Some mossmites new for the Netherlands (Acari: Oribatida)

  NARCIS (Netherlands)

  Siepel, H.; Dimmers, W.J.

  2010-01-01

  Bestudering van materiaal uit enkele Alterra projecten leverde negen soorten mosmijten op die nog niet waren opgenomen in de recent gepubliceerde Nederlandse naamlijst. Het totaal aantal soorten voor Nederland komt hiermee op 327.

 5. Onderzoeksrapportage duurzaam koelen : EOS Renewable Cooling

  NARCIS (Netherlands)

  Broeze, J.; Sluis, van der S.; Wissink, E.

  2010-01-01

  Dit onderzoeksproject is gericht op de vraag welke alternatieve koelmethoden (die geen of substantieel minder gebruik maken van fossiele energie) wereldwijd beschikbaar zijn en betekenis deze kunnen hebben in de Nederlandse situaties (uitgaande van de specifieke klimaatcondities en belangrijkste toe

 6. EARSS: European Antimicrobial Resistance Surveillance System; data from the Netherlands .Incidence and resistance rates for Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus

  NARCIS (Netherlands)

  Goettsch WG; de Neeling AJ; CIE; LIO

  2001-01-01

  Gevoeligheid voor antimicrobiele middelen in Streptococcus pneumoniae en Staphylococcus aureus werd bepaald in 1999 in Nederland binnen het raamwerk van het European antomicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Het EARSS project had in Nederland een dekkingsgraad van 40% van de Nederlandse

 7. Veelkleurig Aziatisch lieveheerstbeestje verovert de boomgaard

  NARCIS (Netherlands)

  Winkler, K.; Berchon, A.; Helsen, H.H.M.

  2007-01-01

  Een nieuw lieveheersbeestje is in de Nederlandse boomgaarden te vinden. Het goede is dat deze soort graag luizen en perenbladvlooien eet. Verschillende soorten lieveheersbeestjes kunnen in de boomgaard een nuttige rol spelen bij de bestrijding van bladluizen, kommaschildluizen en perenbladvlooien

 8. Elektrisch verdoven van pluimvee : evaluatie van de praktijk situatie in Nederland : onderzoek naar elektrisch alternatieven = Electrical water bath stunning of poultry : an evaluation of the present situation in Dutch slaughterhouses and alternative electrical stunning methods

  NARCIS (Netherlands)

  Hindle, V.A.; Lambooij, E.; Reimert, H.G.M.; Workel, L.D.; Gerritzen, M.A.

  2009-01-01

  Inventarisatie van de huidige situatie in Nederlandse pluimveeslachterijen is uitgevoerd. De effectiviteit van de in de praktijk toegepaste instellingen (voltage en frequentie) zijn op individueel dierniveau getoetst. Effectiviteit van de toegepaste parameters of bewusteloosheid, duur van bewusteloo

 9. Kostprijsontwikkeling varkensvlees; Productiekosten in 1999 en verwachting voor 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Hoste, R.; Boone, J.A.; Wisman, J.H.; Backus, G.B.C.

  2001-01-01

  De Nederlandse varkenshouderij wil voortdurend zicht houden op haar concurrentiepositie. Productiekosten zijn hierbij een belangrijke factor. In dit onderzoek is de kostprijs van varkensvlees in Nederland vergeleken met die in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Spanje. Tevens zijn de kostprijsversc

 10. Een index voor vleesproduktie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.; Dommerholt, J.; Korver, S.; Meijering, A.; Oldenbroek, J.K.

  1982-01-01

  Verslag van een onderzoek (op grond van literatuurgegevens en praktijkervaringen) naar mogelijke fokwaarde-kriteria (groei, voederconversie, bevleesdheid) in verband met een fokprogramma voor het verbeteren van de vleeskenmerken van de Nederlandse melkveerassen

 11. How upward seepage of alkaline groundwater sustains plant species diversity of mesotrophic meadows

  NARCIS (Netherlands)

  Cirkel, D.G.

  2014-01-01

  Door kwelwater gevoede natte hooilanden, zoals blauwgraslanden, worden wel beschouwd als de Nederlandse kroonjuwelen van biodiversiteit. Ze zijn de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan, zowel in oppervlakte als in botanische kwaliteit. Tegenwoordig vindt men deze laagproductieve hooilanden alleen no

 12. Meer vis en garnalen uit Azië

  NARCIS (Netherlands)

  Beukers, R.

  2012-01-01

  Nederlandse importeurs van vis, schaal- en schelpdieren uit Azië zien graag meer aanbod van kwaliteitsgarnalen en duurzame tonijn uit de regio. LEI Wageningen UR onderzocht hoe dat aanbod zou kunnen groeien.

 13. Bloedzuigers in pluimveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.; Mullens, B.A.; Koenraadt, C.J.M.

  2009-01-01

  Wageningen UR en Universiteit Amsterdam werken aan mogelijke maatregelen tegen de vogelmijt, Dermanyssus gallinae, in Nederlandse legpluimveestallen. Ook is uitbreiding van een ander vogelmijt-type gesignaleerd: de noordelijke vogelmijt, of Ornithonyssus sylviarum

 14. Gespuis in de nacht : bloedluizen: wees er op tijd bij

  NARCIS (Netherlands)

  Fiks, T.G.C.M.; Emous, van R.A.; Mul, M.F.

  2004-01-01

  Bloedluizen (vogelmijten) zijn een groot probleem in de legpluimveehouderij. Om explosieve vermeerdering te voorkomen is tijdig ingrijpen noodzakelijk. PV is een onderzoek gestart en houdt o.a. een enquete onder alle Nederlandse legpluimveehouders

 15. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 16. Minder eten in de vuilnisbak

  NARCIS (Netherlands)

  Waarts, Y.R.

  2010-01-01

  Nederlandse burgers, boeren, restaurants en supermarkten gooien samen dertig tot veertig procent van het voedsel weg. Dat moet anders, vindt minister Gerda Verburg van LNV. Door minder weg te gooien komen onder meer klimaatdoelstellingen dichterbij

 17. Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Meijden, R.; Odé, B.; Groen, C.L.G.; Witte, J.P.M.; Bal, D.

  2000-01-01

  Zeldzaamheid en bedreiging van plantensoorten uit vijf taxonomische klassen: wolfsklauwen en biesvarens, paardenstaarten, varens, naaktzadigen en bloemplanten (Lycopsida, Equisetopsida, Pteropsida, Pinopsida, Magnoliopsida). Dit mondt uit in een voorstel voor de rode lijst van de Nederlandse vaatpla

 18. Mitigatie van effecten van uitheemse grondels: kansen voor natuurvriendelijke oevers en uitgekiende kunstwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Kessel, van N.; Kranenbarg, J.; Dorenbosch, M.; Bruin, de A.; Nagelkerke, L.A.J.; Velde, van der G.; Leuven, R.S.E.W.

  2013-01-01

  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier Ponto-Kaspische grondelsoorten, namelijk de marmergrondel (Proterorhinus semilunaris), zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), Kesslers grondel (Ponticola kessleri) en Pontische stroomgrondel (Neogobius fluv

 19. Recreatie en biodiversiteit in balans : een ruimtelijke benadering van functiecombinaties

  NARCIS (Netherlands)

  Pouwels, R.; Vos, C.C.

  2001-01-01

  Het Nederlandse beleid is erop gericht natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor recreatieve doeleinden. Het combineren van recreatieve en natuurkwaliteitsdoelstellingen vraagt om een goede balans. In deze studie is een ruimtelijke populatiedynamische benadering gevolgd. De effecten van

 20. Handel heeft baat bij nieuwe centra

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, J.J.

  2011-01-01

  Voor versterking van de marktpositie van de Nederlandse verssector in Europa, zijn internationale handelscentra nodig. Omdat supermarkten bestellingen graag snel en vaak ontvangen, kun je niet vanuit bijvoorbeeld Venlo direct Oost-Europa bedienen.

 1. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 2. Microbiologisch onderzoek destructoren 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg JJHC; in ' t Veld PH; van de Giessen AW; MGB

  1997-01-01

  Bij de twee Nederlandse destructiebedrijven werd in 1996 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de autoclaveringsprocessen en de microbiologische gesteldheid van eindproducten. Daartoe werden monsters halfproduct, genomen direct na autoclaveren, onderzocht op sporen van Clostridium

 3. Nederlanders in de poolwinter

  NARCIS (Netherlands)

  Hacquebord, Louwrens; Leinenga, Jur R.; Korte, Ko de

  1989-01-01

  Contents: Preface Hacquebord, L. De overwintering op Nova Zembla Hacquebord, L. Drie zeventiende‐eeuwse overwinteringen. Leinenga, J.R. Een koud verblijf in Groenland en Canada Korte, K. de Nederlandse Spitsbergen expeditie

 4. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende bestuursniveau

 5. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan gekensc

 6. Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Heijting, S.; Kessel, G.J.T.; Michielsen, J.G.P.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van dose

 7. Optimization for high fidelity imaging with aperture array telescopes

  NARCIS (Netherlands)

  Noorishad, Parisa

  2013-01-01

  ASTRON, het Nederlandse instituut voor radiosterrenkunde, heeft LOFAR ontwikkeld en gerealiseerd; een instrument met een onconventioneel ontwerp: fasegestuurde antennes. Dit ontwerp maakt het een stuk goedkoper en sneller om een grote telescoop op te bouwen. Ook zijn de wetenschappelijke toepassinge

 8. Toeristisch beleid blijft voorlopig in publieke handen; stoelendans met projectontwikkelaars.

  NARCIS (Netherlands)

  Philipsen, J.F.B.

  1989-01-01

  Het toeristisch-recreatieve beleid van de Nederlandse overheid wordt de laatste jaren gekenmerkt door twee (mogelijk) tegenstrijdige doelstellingen. De eerste impliceert dat de diversiteit en kwaliteit van recreatievoorzieningen gewaarborgd moeten worden en dat kansarme groepen aandacht moeten krijg

 9. Toeristisch beleid blijft voorlopig in publieke handen; stoelendans met projectontwikkelaars.

  NARCIS (Netherlands)

  Philipsen, J.F.B.

  1989-01-01

  Het toeristisch-recreatieve beleid van de Nederlandse overheid wordt de laatste jaren gekenmerkt door twee (mogelijk) tegenstrijdige doelstellingen. De eerste impliceert dat de diversiteit en kwaliteit van recreatievoorzieningen gewaarborgd moeten worden en dat kansarme groepen aandacht moeten

 10. De grabbelton van De Beus of uit de ivoren toren. Een reactie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Locher-Scholten

  2001-01-01

  Full Text Available Reaction at Jos de Beus, ‘God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van  Nederlands-Indie en Nederlands Suriname’, BMGN 116:3 (2001 307-324

 11. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland; verslagjaar 2006-2008

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Oostenbrug MWM; Zwakhals SLN; Drijfhout IH; de Hoogh PAAM; de Melker HE; EPI

  2008-01-01

  De vaccinatiegraad in Nederland is hoog. Dat is nodig om de bevolking tegen uitbraken van infectieziekten te beschermen (groepsimmuniteit). Continue aandacht en gezamenlijke inspanning van alle bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) betrokken partijen blijft echter essentieel om de Nederlandse bev

 12. Alleen met een brandend geduld

  NARCIS (Netherlands)

  Staak, C.P.F. van der

  2008-01-01

  Verkorte afscheidsrede. De beroepsopleiding van psychologen in de Nederlandse gezondheidszorg kreeg de afgelopen 25 jaar gestalte. In vervolg op de universitaire studie psychologie zijn de duale beroepsopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog gerealiseerd. De bouw van deze br

 13. Gulzige vreters en irriterende brandharen

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2006-01-01

  Hoewel de eikenprocessierupsen vaak als eerste het nieuws halen, veroorzaakt een voorjaarstrio van groene eikenbladroller en de kleine en de grote wintervlinder de meeste schade bij Nederlandse bomen. Een overzicht van opvallende vreters en irriterende brandharen

 14. Evaluatie VMS Veiligheidsprogramma: parenterale toediening kan beter.

  NARCIS (Netherlands)

  Schilp, J.; Blok, C. de; Wagner, C.

  2014-01-01

  De meeste medicatiefouten ontstaan bij het klaarmaken en toedienen van parenteralia (injecties). Het VMS Veiligheidsprogramma leverde een praktijkgids met toedieningsstappen. In dit onderzoek werden negen daarvan geëvalueerd in negentien Nederlandse ziekenhuizen. Er bleek grote variatie tussen indiv

 15. Samenstelling van gescheiden ingezamelde kunststof-verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden Van Velzen, E.U.; Brouwer, M.T.

  2014-01-01

  De samenstelling van de Nederlandse gescheiden ingezamelde kunststofverpakkingen is voor 23 verschillende gemeenten in de tijdsperiode 2010-2013 bepaald. In dit rapport wordt er een gewogen gemiddelde samenstelling berekend uit de eerder bepaalde samenstellingsanalyses per gemeente. De belangrijkste

 16. Kwetsbaarheid van personeel voor verschervende munitie

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, T.L.A.; Ham, J.H. van den; Hoogendoorn, H.A.

  2003-01-01

  Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt

 17. Bewaarproef diepgevroren boter en vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk-Bokslag, van D.M.; Labrijn, J.; Cazemier, G.; Stegeman, H.; Bakker, R.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Uit een vrieshuis werden een beperkt aantal, gedurende verschillende tijden bewaarde, monsters boter en stierenvlees betrokken. De steekproefgrootte is niet toereikend voor een generaliserend oordeel hoe de situatie in de Nederlandse diepvrieshuizen is. De monsters werden chemisch, sensorisch en in

 18. Zijn gescheiden mensen oververtegenwoordigd in de geestelijke gezondheidszorg?

  NARCIS (Netherlands)

  Langwerden, R.J.; Derksen, J.J.L.; Özbekler-Aslan, D.; Rooijakkers, L.

  2016-01-01

  Met deze pilotstudie is onderzocht of, en in hoeverre, gescheiden mensen oververtegenwoordigd zijn in een psychologenpraktijk in de regio Overbetuwe Oost (de regionale populatie is representatief voor de algemene Nederlandse bevolking vanwege de demografische gelijkenissen). De verwachting is dat de

 19. Have a water crisis? Time to call the Dutch

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ledden, M.; Verwey, A.; Nauta, T.

  2012-01-01

  In het najaar van 2011 is Thailand zwaar getroffen door overstromingen, met meer dan 800 dodelijke slachtoffers en ongeveer 45 miljard dollar directe schade. Nederlandse expertise werd ingeroepen voor het crisismanagement om de schade te beperken.

 20. Eliminatie van virussen, Cryptosporidium en Giardia door drinkwaterzuiveringsprocessen

  NARCIS (Netherlands)

  Medema GJ; Theunissen J; MGB

  1996-01-01

  Betreft een kwantitatieve beschrijving van de virus- en protozoaverwijderingscapaciteit van de verschillende processtappen die (gaan) worden toegepast voor de zuivering van Nederlands oppervlaktewater, op basis van Nederlandse en buitenlandse onderzoekgegevens. Daarbij wordt beschreven welke inv