WorldWideScience

Sample records for maisjumu gatavoanas procesa

 1. PRENOVA PROCESA PRIDOBITVE HIPOTEKARNEGA KREDITA

  OpenAIRE

  KLJUČANIN, CARMEN

  2017-01-01

  Diplomsko delo obravnava proces pridobitve hipotekarnega kredita v Novi Ljubljanski banki, d. d. Problem obstoječega procesa pridobitve hipotekarnega kredita predstavljajo aktivnosti na posameznih oddelkih, ki jih je mogoče združiti z istočasnim izvajanjem, zato se diplomsko delo osredotoča na prenovo obstoječega postopka. V prvem delu predstavim problem procesa, cilje in namen diplomskega dela. V drugem delu predstavim teoretično podlago, da bi bolje razumeli poslovni proces. Opisa...

 2. PRENOVA SIMULACIJSKEGA MODELA TEHNOLOŠKEGA PROCESA

  OpenAIRE

  Makarić, Igor

  2011-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo prenovo simulacijskega modela proizvodnje betonskih cevi, ki je bil realiziran z 2D simulacijskim orodjem ProModel. ProModel je zastarelo simulacijsko orodje, ki ima določene pomanjkljivosti kot npr. neprijazen uporabniški vmesnik, težavno povezljivost z zunanjimi viri podatkov ipd. Obstoječ simulacijski model smo zaradi omenjenih slabosti prenesli v sodobnejše orodje za 3D simulacijo — Flexsim, z namenom izboljšave pedagoškega procesa ter nazornejše predstavitve...

 3. IZBOLJŠAVA STATISTIČNEGA NADZORA PROCESA V PODJETJU VIP - VIRANT D.O.O.

  OpenAIRE

  Dolžan, Tomaž

  2014-01-01

  Tema diplomske naloge so kabelski snopi oziroma povezave, ki se uporabljajo v namen avtomobilske industrije. Pri obravnavanih kabelskih snopih gre za problematiko statističnega nadzora proizvodnega procesa. V nalogi smo se ukvarjali z izboljšavo dosedanjega statističnega nadzora proizvodnega procesa in pri tem dobili tudi konkretne podatke za dva parametra, katera smo merili. Meritve smo opravljali na podlagi jemanja vzorcev iz proizvodnega procesa. Opisali smo preteklo stanje statističnega n...

 4. Kinetika i optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom

  OpenAIRE

  Ivanović, Jasna Z.

  2011-01-01

  Cilj ove doktorske disertacije bio je ispitivanje kinetike izolacije ekstrakata sa jakim antibakterijskim delovanjem iz biljnog materijala primenom različitih postupaka ekstrakcije. Za izolaciju bioaktivnih supstanci korišćena je natkritična ekstrakcija sa ugljenik(IV)-oksidom, hidrodestilacija i ekstrakcija etanolom sa i bez primene ultrazvuka. Predmetom istraživanja ove doktorske disertacije obuhvaćena je analiza i optimizacija različitih procesa izolacije, kao i ispitivanje sad...

 5. IZBOLJŠANJE PROCESA VZDRŽEVANJA V PODJETJU ELEKTRODE JESENICE D.O.O.

  OpenAIRE

  Filipov, Slobodan

  2016-01-01

  V podjetju Elektrode Jesenice, d. o. o., se soočajo s pomanjkljivim in neučinkovitim vzdrževanjem. Glavni namen diplomskega dela je izboljšanje procesa vzdrževanja v podjetju, saj je trenutno stanje precej neurejeno, učinkovito vzdrževanje pa je eden od pomembnih dejavnikov uspešnosti podjetja. V prvem delu diplomskega dela smo predstavili nekaj načinov vzdrževanja, ki jih podjetja dandanes najpogosteje uporabljajo. Osredotočili smo se na preventivno vzdrževanje in za vlečno-rezalno lini...

 6. Analiza kvalitete procesa sušenja u klasičnim komornim sušionicama

  OpenAIRE

  Sedlar, Tomislav; Pervan, Stjepan

  2010-01-01

  U radu su dani rezultati ispitivanja kvalitete sušenja u klasičnoj komornoj sušionici. Ispitivanje se temelji na novoj metodologiji kojom se prikazuje razina uspješnosti procesa sušenja na temelju analize kvalitete tog procesa u klasičnoj komornoj sušionici, korištenjem znanstveno unaprijeđene verzije liste provjere u svakodnevnoj praktičnoj primjeni. Za verificiranje nove metodologije ispitivanja izabrano je poduzeće koje se specijaliziralo za izradu lamel parketa i klasičnog parketa. U s...

 7. Rakstīšanas procesa izmantošana angļu valodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Zdanovska, Ināra

  2012-01-01

  Darbs veltīts rakstīšanas procesa izmantošanai angļu valodas mācīšanā pamatskolā. Izpētes mērķis ir izpētīt procesa rakstīšanas pieejas teorijas, procesa rakstīšanas modeļus, pielāgot piemērotāko modeli atbilstoši skolēnu vajadzībām un izmēģināt to angļu valodas stundās. Lai izpētītu adoptētā procesa rakstīšanas modeļa efektivitāti, tika pielietota atsevišķa gadījuma izpētes metode. Tā ietvēra adaptētā procesa rakstīšanas modeļa izmēģināšanu, skolēnu testēšanu, aptaujas, novērošanu, datu vākš...

 8. Tehnološko projektovanje pretovarno-skladišnih procesa / Technological design of loading/unloading and warehousing processes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Momčilo Miljuš

  2004-05-01

  Full Text Available Tehnološko projektovanje logističkih sistema karakteriše veoma visok stepen kompleksnosti, a od njegovog kvaliteta u znatnoj meri zavisi i efikasnost i ekonomičnost realizacije logističkih procesa u praksi. Pretovarno-skladišne procese (PSP u okviru odgovarajućih logističkih podsistema, a posebno u okviru realizacije tokova materijala, karakteriše niz specifičnosti koje u znatnoj meri usložavaju tipične PSP. Da bi se ostvarili preduslovi za adekvatno realizovanje PSP, u ovom radu je dat pregled metodologije tehnološkog projektovanja ovih sistema. / Design of technological processes is one of the most complex tasks in the field of design in general. This type of design is also involved in logistic system design as these systems are typically very complex so that quality of design solution has a great influence on efficiency and economical level of logistic processes efficiency in practice. Loading/unloading and warehousing processes (LUWP within some logistics systems, especially in material flows require specific efforts which complicate typical LUWP. Aiming to consider adequate realization of LUWP, this paper shows the methodology of design of these systems.

 9. Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze

  OpenAIRE

  Aksjonova, Viktorija

  2015-01-01

  Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze. Aksjonova V., zinātniskā vadītāja: docente Dr.chem. Osīte A.. Bakalaura darbs, 28 lpp., 7 attēli, 25 literatūras avoti, 6 pielikumi, latviešu valodā. Darbā veikta ar stronciju aizvietotu hidroksilapatītu un hidroksilapatītu sintēze, sintezēto paraugu hidrotermāla apstrāde un iegūto paraugu raksturošana ar XRD un FTIR metodēm. Bakalaura darbā apkopota literatūra par hidroksilapatītu, stroncija hidrok...

 10. Mogućnost povratnog procesa racionalizacije

  OpenAIRE

  Glavočić, Tia

  2016-01-01

  Racionalizacija je jedno od ključnih obilježja modernog društva. Teoriju racionalizacije formulirao je Max Weber, definirajući je kao vladanje stvarima putem proračuna. Paradigmatski primjer racionalizacije za njega je bila birokracija. George Ritzer iznosi suvremenu interpretaciju racionalizacijske teorije, koju prema usporedbi s funkcioniranjem fast-food restorana naziva mekdonaldizacija. Weber je smatrao da je racionalizacija neizbježan proces, a njezino širenje nezaustavljivo. Pribojavao ...

 11. VPLIV OPTIMIZACIJE NABAVNEGA PROCESA NA USPEŠNOST NABAVNEGA MANAGEMENTA

  OpenAIRE

  Štraus, Nataša

  2015-01-01

  Vloga nabavne funkcije se je od njenih začetkov pa do danes močno spremenila. V današnjem poslovnem okolju nabava ni več le podporna funkcija, ampak ima pomembno strateško vlogo v podjetju. Odgovorna je za nemoteno oskrbo materialov in storitev, upravljanje zalog, odnose z dobavitelji, za etično in družbeno odgovorno ravnanje podjetja. Tesno je povezana z logistiko in njenimi strategijami. Pomembno vpliva na stroške vhodnih materialov, na konkurenčnost podjetja in posledično tudi na dobiček ...

 12. Prikazi procesa poučavanja vjerojatnosti posredstvom igre

  OpenAIRE

  Gürbüz, Ramazan; Erdem, Emrullah; Uluat, Bedrettin

  2014-01-01

  The aim of this study is to determine what happens when the subject of probability is taught via educational games. Participants in the research were fourth-grade students (N= 24, aged 9-10) who were taught for 3 class hours (each 40 minutes) by their teacher. The designed games were played among groups of 3-4 students. Data was gathered from 8 selected students’ responses to semi-structured interviews, the teacher’s views about the process, researchers’ evaluations of students’ reflections, ...

 13. Cijene prometnih usluga u funkciji integracijskih procesa u Evropi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Bogović

  2012-10-01

  Full Text Available Owing to some specific aspects of the transport service market there has always been present a minor or major impact of the state upon the fixing of transport service costs or the policy of investments into the traffic infrastructure. Currently we have the processes of deregulation going on, on one hand, and strengthening of the market functions on the other. In such circumstances one should expect in the future that the fixing of transport service rates is more and more affected by the economic factor which means that as with the costs/prices of goods and services in other industries the fares/transport service charges will be subject to a permanent impact of numerous market factors acting within the scope of the national market yet more and more with respective reflections of all regional and global economic trends.

 14. Application of slurries in rationalization of blasting technology. Primjena emulzija radi racionalizacije procesa miniranja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kljucanin, T.; Dzindic, M. (Rudarski Institut, Tuzla (Yugoslavia))

  1990-01-01

  Emphasizes the advantages of using slurry-type explosives in surface coal mines. Outputs achieved at the Potocari surface coal mine with vitezit, amonal, kamniktit, nitrol and anfex explosives (90 mm cartridge diameter) are compared with output achieved using the slurry-type vitomex explosive (171 mm and 249 mm diameter). In two experimental detonations, 12,636 and 13,720 m[sup 3] of rocky material were blasted using multirow blasting. Average consumption of explosives when blasting with vitomex was 0.32 kg/m[sup 3] and 0.36 kg/m[sup 3]. When blasting with conventional explosives the average consumption of explosives ranged from 0.18 to 0.26 kg/m[sup 3]. Owing to its lower price (YUD 6.7/kg), use of vitomex brings about significant savings in operating costs (average price of conventional explosives is YUD 12/kg), in addition to technological advantages. Recommendations are made for further experimental blasting by means of weakened explosive charges. Use of hole cylinders, made of inert salt, put around explosive cartridges, is recommended as a measure for obtaining better fracturing of blasted material. 3 refs.

 15. Konstitucinės justicijos procesas Lietuvoje: optimalaus modelio paieška

  OpenAIRE

  Pūraitė-Andrikienė, Dovilė

  2017-01-01

  The dissertation systematically analyzes the preconditions for optimising the existing constitutional justice model, i.e. whether the current model meets the expectations of Lithuanian society and the legal community, corresponds to the capabilities of the legal system, and is in line with the tendencies of constitutional justice in European states, identifies the problematic aspects of the existing constitutional justice model and brings forward proposals regarding how the legal regulation c...

 16. Study of the heavy water regeneration processes; Studija procesa za regeneraciju teske vode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cavcic, E [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-11-15

  Experience derived from heavy water reactor operation showed degradation and dilution of heavy water to be inevitable depends on the type of reactor. Dilution of heavy water during operation of the RA and the RB reactors is shown in this report. Principles and procedures of heavy water regeneration by electrolysis, fractional distillation, cleaning, prevention of tritium contamination are described as well as separation columns.

 17. Simulacija procesa in gospodarnosti izločanja ogljikovega dioksida iz dimnih plinov termoelektrarn

  OpenAIRE

  Kekec, Primož

  2012-01-01

  V diplomskem delu je bil obravnavan proces za izločanje ogljikovega dioksida (CO2) iz dimnih plinov termoelektrarn, angleško imenovan »Calcium Looping« [7,21]. Ta proces je ena od možnih rešitev v sklopu tehnologij za tako imenovani CCS. Kar je angleška kratica za »Carbon Capture and Storage« in v prevodu pomeni zajem in shramba ogljika. Pri teh tehnologijah je CO2 izločen iz dimnih plinov, očiščen, utekočinjen, transportiran in shranjen na geološko primerni lokaciji. Cilj teh tehnologij je z...

 18. ¿Cómo procesa el cerebro los gestos icónicos?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iván Sánchez Borges

  2018-05-01

  Full Text Available Las personas cuando se comunican están constantemente recibiendo información que no siempre viene solo del lenguaje verbal. La comunicación no verbal también colabora en cómo se produce y comprende dicha información. Un claro ejemplo es la dificultad que tienen los oradores para comunicar acciones. Por ejemplo, es difícil explicar cómo atarse los zapatos si no va acompañado por gestos. Diversos estudios recientes con medidas electrofisiológicas de la respuesta cerebral han comprobado que los gestos icónicos implican procesos semánticos similares a las palabras o las imágenes, y que además pueden modular, facilitar y enriquecer el procesamiento del lenguaje.

 19. Kreiranje i razvijanje sistema mera performansi aktivnosti i procesa preduzeća u lancu snabdevanja

  OpenAIRE

  Cvetković, Miodrag

  2016-01-01

  The basic characteristic of the modern business environment is dynamic changes in business conditions. In these new conditions have changed the way of competition, the way of business organization and management. Modern business context inevitably leads every company that wants to succeed at linking with other companies. Competition is no longer isolated place between companies, but between their supply chains. Supply chain to efficiently connect all phases and aspects of the process with the...

 20. Stochastic processes analysis in nuclear reactor using ARMA models; Analiza stohastichkih procesa u nuklearnom reaktoru korishcjenjem ARMA modela

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zavaljevski, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric VINCA, Belgrade (Yugoslavia)

  1990-07-01

  The analysis of ARMA model derived from general stochastic state equations of nuclear reactor is given. The dependence of ARMA model parameters on the main physical characteristics of RB nuclear reactor in Vinca is presented. Preliminary identification results are presented, observed discrepancies between theory and experiment are explained and the possibilities of identification improvement are anticipated. (author)

 1. Toplinska analiza procesa - I. Sinteza mreže izmjenjivača topline pinch-postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matijašević, Lj.

  2006-10-01

  Full Text Available In the last twenty-five years in the chemical process industry an important point of interest has been, how to minimize total costs, i.e. capital and operating costs expressed as annual charges.Pinch method is thermodynamically oriented method for the synthesis of heat exchanger networks with extended to combined heat and power system, separation schemes, integrated distillation columns and general process design. There have been two schools of the heat exchanger network synthesis. One relies on thermodynamic principles where the designer manually or interactively if software is available, synthesizes the network.The heat exchanger network of a nitric acid plant has been studied and it was found that it is possible to reduce requirements for cooling water and medium pressure steam. In order to enable these savings, three heat exchangers should be replaced with new ones. Energy consumption insteam power system increases slightly. However, the final result is a reduction of energy costs and a payback time of 14.5 months.The other approach relies on mathematical methods like linear and nonlinear programming. In this work thermodynamically oriented method is presented for the synthesis of heat exchanger network.

 2. Study of the changes of uranium dioxide properties resulting from sintering; Izucavanje procesa sinterovanja urandioksida sa gledista promene karakteristicnih osobina

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ristic, M M [Institute of Nuclear Sciences Vinca, Laboratorija za reaktorske materijale, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-12-15

  Uranium dioxide powder used for studying the sintering process having grain size 63 {mu}. Sintering was performed in the temperature interval from 1000 - 1300 deg C in argon atmosphere. The O/U ratio of the used uranium dioxide was 2.07. Densities obtained by sintering under the mentioned conditions were not higher than 91% TG (theoretical density). This showed that the mentioned conditions were optimal, but the uranium dioxide obtained could be used for studying the radiation damage of fuel.

 3. Susitarimo dėl papildomų darbo sutarties sąlygų procesas : LAT praktika

  OpenAIRE

  Bendikienė, Irena; Pipinienė, Vilhelmina; Šalkauskienė, Ligita

  2009-01-01

  In this work, referring to the norms of Labour code and other legal acts, the concept, features of additional conditions of labour contracts are defined, examples of those conditions are provided, additional labour contract conditions are delimitated from compulsory conditions of labour contract, the change order of labour contract conditions, the order of solving disputes relating to conditions of labour contract are analyzed. During research the analysis of Lithuanian and foreign countries ...

 4. Analysis of possible energy efficiency increasing of the cogeneration process in EL-TO Zagreb; Analiza mogucnosti povecanja energetske ucinkovitosti spojnog procesa EL-TO Zagreb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stanisa, B [Tehnicki fakultet, Rijeka (Croatia); Krivak, B [Hrvatska elektroprivreda, Zagreb (Croatia)

  1997-12-31

  In the erection planing of new generation capacity, besides the profitability, there is need to taken in account the rational consumption of primary energy, and the environmental protection. The main rules could have cogenerations of the heat and power. In power plant EL-TO Zagreb there are analysed generating capacity of the cogeneration process. There is considered reconstruction and revitalisation`s of existing generating units, and erections of new one, all in the purpose to meet the growing heat demand. The district heating system is considered from the point as opportunity in energy saving capacity in the cogeneration of heat and power. For the amount of the energy saved there is need for less primary energy to be consumed, and this in finally means that for the some energy demands it has the some effect as the natural energy resources are expanded. (author). 9 figs., 7 tabs., 12 refs.

 5. Development and utilization of bitumen immobilizing process for radioactive waste materials; Razvoj i primena procesa imobilizacije radioaktivnog otpadnog materijala bitumenskim postupkom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peric, A; Plecas, I; Kostadinovic, A [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia)

  1988-07-01

  Bitumenization is one of the relevant methods for solidification of radioactive waste materials in nuclear technology, today. Bitumenization of R.A. wastes can be obtained either with batch or continual process. In 'IBK', mixer-evaporator vessel for batch process, with continual feeder of process influents, was developed. From the several R.A. materials, that can be solidified into bitumen, ion-exchanged resins, used in NPP Krsko, were chosen and treated, at the various ranges of pH and T. Researches and experiments pointed and verified on use of Yugoslav produced bitumens, as a matrix media for immobilizing the solid R.A. (author)

 6. Optimizacija tehnološkog procesa proizvodnje namaza sa visokim sadržajem omega masnih kiselina upotrebom pogače semena uljane tikve golice

  OpenAIRE

  Radočaj, Olgica

  2011-01-01

  Cilj istraţivanja u okviru ove teze je bio da se ispita mogušnost upotrebe pogače uljane tikve golice, nusproizvoda pri proizvodnji devičanskog ulja, za proizvodnju namaza sličnom kikiriki maslacu, kako po spoljašnjem izgledu i teksturi, tako i po reološkoj stabilnosti. Namazi su formulisani tako da imaju visok sadrţaj omega-6 i omega-3 masnih kiselina, uz njihov izbalansirani odnos prema principima kvalitetne ishrane i preporukama nutricionista, prijatna senzorska svojst...

 7. Sintetski glikokonjugati: model za proučavanje biomolekularnih procesa i šećerima potaknutih neenzimskih preobrazbi peptida/proteina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horvat, Š.

  2007-03-01

  Full Text Available Although the biological and medical importance of complex carbohydrates and glycoconjugates is firmly established, many of the molecular details of how these intriguing compounds accomplish their functions are not understood well. Unraveling these molecular mechanisms is very important since our understanding of the role of glycoconjugates in nature has traditionally fallen far behind the accumulated knowledge on other biopolymers such as proteins and nucleic acids.The synthesis of pure, well-defined glycoconjugates of bioactive peptides is essential to the study of the biological processes that they mediate. This paper covers the methods for glycoconjugate assembly and biological activity screening. Within this context, the impact of the carbohydrate moiety on receptor selectivity, chemical and metabolic stability will be addressed.The diversity and complexity of nonenzymatic glycation products found in naturally occurring peptides/proteins hasten the need to clarify the sequence of reactions that carbohydrate adducts undergo and to find biomarkers of specific sugar-peptide structures. Addressing these issues, it is demonstrated how the structure of the sugar moiety controls the formation of glycation products from the endogenous opioid peptide, Leu-enkephalin. It is shown that the information gained from carbohydrate-peptide model systems provides a novel mechanism for the generation of the glycation (Maillard reaction intermediates under physiological conditions and better insights into the damage to endogenous peptides as a result of glycation by reducing sugars in vivo.

 8. Landfill site selection using GIS technology and the analytic hierarchy process / Методы ГИС технологии аналитического иерархического процесса при определении местоположения свалок / Određivanje lokacije deponije primenom GIS tehnologije i analitičkog hijerarhijskog procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragoljub J. Sekulović

  2016-07-01

  jedan od najčešćih načina odlaganja otpada. Izbor lokacije deponije je komplikovan i dug proces koji uključuje zakonske regulative, ekološke, ekonomske i socijalne parametre radi smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Izbor test-područja pogodne lokacije za deponiju na području opštine Nevesinje (Republika Srpska izvršen je primenom analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP i GIS tehnologije. Analizirano je 8 kriterijuma: geologija, udaljenost od naselja, udaljenost od putne mreže, udaljenost od reka, vegetacija, nagiba terena, nadmorske visine i ekspozicija. Primenom AHP definisani su relativni težinski faktori za svaki kriterijum, a njihovom linearnom kombinacijom s rangom svake ćelije određen je indeks pogodnosti. On je reklasifikovan u pet klasa pogodnosti, pri čemu 67,0% prostora pripada području zabrane, 11,0% niske pogodnosti, 6,1% umerene pogodnosti, 5,9% visoke pogodnosti i 10,0% području veoma visoke pogodnosti. Predložene su dve potencjalne lokacije za izgradnju deponije, ali pre donošenja konačne odluke potrebno je izvršiti obilazak lokacije i analizirati dodatne parametre.

 9. Optimizacija procesnih parametrov za stabilizacijo in izboljšanje sposobnosti struženja

  OpenAIRE

  Mlinar, Andrej

  2017-01-01

  Magistrska naloga obravnava proizvodni proces izdelka z ozkim tolerančnim območjem. V procesu izdelave se je pojavil problem nestabilnosti obdelovalnega procesa. Pred analizo obdelovalnega procesa smo najprej z metodo analize merilnega sistema preverili merilni proces. Po preverjanju ustreznosti merilnega procesa smo v nadaljevanju preverili obstoječi obdelovalni proces. Iz analize statistične kontrole procesa obstoječega stanja smo ugotovili, da je proces potrebno stabilizirati. Za stabiliza...

 10. Vērtības izglītības sistēmas tiesību aktos un izglītības procesa dalībnieku izpratnē

  OpenAIRE

  Bokta, Rūta

  2016-01-01

  Latvijas valsts vērtības ir deklarētas LR Satversmē. Izglītībā svarīgākās vērtības ir minētas Izglītības likumā. Izglītības saturā tās aktualizē izglītības standarti. Pētījuma mērķis bija izpētīt, cik lielā mērā Satversmes un Izglītības likuma vērtības ir iekļautas izglītības standartos, kā tās izprot skolēni un kā skolotāji tās piedāvā skolēniem mācību procesā. Tika veikta literatūras un dokumentu analīze, kā arī veikts pētījums, lai noskaidrotu skolotāju un skolēnu personiskās vērtības, mā...

 11. Study on the share of energy consumption by components of the technological process with aim of reducing total energy consumption. Principijelno razmatranje energetskog ucesca pojedinih komponenti tehnoloskog procesa u smislu iznalazenja rjesenja sa najmanjim energetskim ucescem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kljucanin, T. (Institut za Rudarska Istrazivanja, Tuzla (Yugoslavia))

  1989-01-01

  Analyzes individual phases of coal excavation in surface mines from the viewpoint of energy consumption. Equipment operation with unnecessary lifting of loosened overburden or coal on mine benches during bulk loading into dump trucks, onto belt conveyors or during transportation is pointed out. Energy consumption calculations showed that unnecessary bulk lifting by equipment configurations results in annual energy losses, both fuel or electricity. A mathematical formula for calculating energy losses is provided. A calculation example with surface mining operations is given, demonstrating that 55 MWh per excavator may be saved over a 25 year period if lifting height of overburden were reduced by 22 m. Overburden removal equipment employed consists of the PH-1900 shovel excavator, 60 to 155 t capacity dump trucks and inclined belt conveyor system. 1 ref.

 12. Značaj emisije polikloriranih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana iz procesa proizvodnje željeza i čelika (Importance of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans Emissions from Iron and Steel Production Processes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šmit, Z.

  2006-12-01

  Full Text Available Metals and metallic products are fundamental to a large number of modern industries and steel is certainly one of the most significant metallurgical products. Steel and steel castings as universal production material, that provided the grounds for the contemporary industrialization process,will have a continuously irreplaceable role in the future, regardless of the fact that nowadays steel materials are often replaced by other materials (ceramics, polymers, etc., whenever it is technically required and cost-justified.The development of metallurgy and metallurgical processes is accompanied by pollution of the environment that directly or indirectly endangered the health of humans, certain animal and plant species, water resources systems, and soil. It also lead to increased erosion of material goodsand caused many other adverse social and economy-related effects.The integral steelworks concept has, for example, set off a significant increase in the number of emission sources and the increase of harmful substances concentration in the environment. The largest polluters have always been coking plants, iron ore agglomeration facilities, blast furnaces, steel mills, foundries and thermal energy plants.Numerous fundamental scientific research works have proven a series of adverse effects caused by uncontrolled emissions of harmful substances from these plants. Beside the considerable quantities of usual and well-known polluting substances such as sulfur and carbon oxides, fluorides,ammonia, benzene, heavy metals, phenols, cyanides, oil and grease, slag, used refractory material, metallic scrapings, sludge, dust, and scale, there are also relatively small pollutions with long-lasting effects that are hazardous even in their low concentrations and they rarely receivedue attention.This polluting substance group consists of persistent organic pollutions represented by polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH, polychlorinated biphenyls (PCBs, polychlorinated dibenzo-p-dioxins(PCDDs, and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs. These compounds are the least explored of all known pollutions generated in the metallurgical processes, in terms of the impact of their emissions to the environment.The paper provides elementary toxicity data for these compounds and a survey of reference data on the currently completed listings of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans in the world and in Croatia, illustrating that the metallurgical process account for most of the total emission of these compounds into the environment.Based on the experience of the developed countries that are at the same time the largest iron and steel producers, we calculated an estimate of potential emissions of dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans from metallurgical processes in Croatia. The calculation took into account the coking processes, iron ore sintering processes, pig iron production, cast iron, openhearth steel and EAF steel production.The estimated total emission of dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans from metallurgical processes to the environment in the time period between 1990 and 2000 in Croatia was m = 3.987 g I-TEQ and annual emission in the same period ranged from QI-TEQ= 1.284 g a-1 in 1990 to QI-TEQ = 0.153 g a-1 in 1995.Emissions of these compounds from metallurgical processes that were active in less recent past were also calculated and the values in the time period between 1960 and 2000 ranged from m =2.888 g I-TEQ in 1980 to m = 0.153 g I-TEQ in 1995.Based on the data on the existing facilities for steel production in electric arc furnaces we estimated that annual emission of dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans could amount to QI-TEQ ~ 0.260 g a-1, whereas the future emission of these compounds from the existing cast iron facilities could be QI-TEQ ~ 0.100 g a-1.In the research follow-up for the impact of metallurgical processes on the overall emission of these compounds to the environment, it is required to measure their emissions from all active metallurgical processes. For the sake of better comprehension of emission flows of dibenzo-p-dioxins andpolychlorinated dibenzofurans from metallurgical processes it is necessary to determine the contents of these compounds in all kinds of waste generated in the observed metallurgical processes and to select technical solutions to improve each individual process and to reduce their emissions to the environment.

 13. Reprocessing of spent nuclear fuel, Annex 2: Chemical-technology study of the modified 'Purex' process Chemical and radiochemical control analyses; Prerada isluzenog nuklearnog goriva, Prilog 2: Hemijsko tehnolosko ispitivanje modifikovanog 'purex' procesa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gal, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Laboratorija za hemiju visoke aktivnosti, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-12-15

  The objective of this task was testing of the modified purex process in the constructed separation cell, and verification of the reliability and efficiency of the process. Extractors used were 1BX, 1BS and 1C. testing was done with syntetic solutions.

 14. GLOBALNO GOSPODARSTVO I GLOBALIZACIJA

  OpenAIRE

  Staničić, Mladen

  2000-01-01

  Povijest procesa globalizacije veoam je usko povezana s poviješću nastanka analize međunarodnih gospodarskih odnosa kao zanstvene discipline ekonomske znanosti koja se razlikuje od ekonomike međunarodne razmjene. Fenomen globalizacije često se poistovjećuje sa globalnim gospodarstvom, ali analiza procesa povezivanja svjetskoga gospodarstva pokazuje da to ipak nije jedinstveni fenomen.

 15. Irradiated uranium reprocessing, Final report I-VI, Part V - report on development of laboratory extraction procedure for separation of U, Pu, and FP on the tracer level; Prerada ozracenog urana. Zavrani izvestaj - I-VI, V Deo - Izvestaj o razradi laboratorijskog procesa ekstrakcije za odvajanje U, Pu i FP na nivou obelezavaca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gal, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Odeljenje za eksploataciju nuklearnog goriva, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  A laboratory extraction procedure was developed for separation of uranium, plutonium and fission products from the nitric solution. The procedure would be applied for uranium and spent fuel from the RA reactor in Vinca. This is a Purex type of procedure adapted for laboratory purposes. Experimental data are obtained by using syntetic nitric uranium solutions with Pu and fission products additions as tracers. A device for completing the process was constructed.

 16. Fabrication and testing of the sintered ceramic UO{sub 2} fuel - I - III, Part III - testing of sintered uranium dioxide properties dependent on the fabrication procedure; Izrada i ispitivanje keramickog goriva na bazi UO{sub 2}- I-III, III Deo - Ispitivanje osobina sinterovanog urandioksida u zavisnosti od procesa dobijanja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Novakovic, M; Ristic, M M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Laboratorija za termotehniku reaktora, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  The objective of this task was testing the influence of some parameters on the properties of sintered UO{sub 2}. The influence of parameters tested were as follows: adhesives; pressure in the pressing procedure; temperature of sintering of the UO{sub 2} powder. Other parameters were chosen according to the theoretical study. Sintering was done in argon atmosphere. Characterization of the UO{sub 2} powder was performed meaning determining the needed chemical, physical and physico-chemical properties. Some new methods were developed within this task: SET method for measuring the specific surfaces, DTA, TGA, high-temperature torsion.

 17. PRODUKCIJA DOKUMENTARNIH FILMOV O ŽIVALIH

  OpenAIRE

  Vrabec, Petra

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje produkcijo dokumentarnega filma o živalih in bralca vodi skozi potek produkcijskega procesa. Z diplomskim delom želimo ugotoviti standarde za doseganje visokokakovostnih dokumentarnih filmih o živalih. Lotili smo se pregleda predprodukcijskega procesa, elementov, vključenih v fazo planiranja, in kaj je pri tem potrebno upoštevati. Pogledali smo produkcijske pristope in opremo ter situacije, v katerih se uporablja. Prikazujemo, kaj je pomembno v zaključni fazi postproduk...

 18. Expert system for managing logistic processes / Экспертная система менаджмента в логистическом процессе / Ekspertski sistem za menadžiranje logističkih procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drage T. Petreski

  2016-07-01

  Full Text Available The management of resources is one of the three most important areas of management in defense, besides the information management and the human resources management. By defining the concepts of Information Systems, decision support systems, expert systems, as well as their component parts, the possibilities they offer and the way of their functioning, we have made an attempt to present the Logistics Information System as an Expert System. The growing importance and the need for fast, timely and continuous logistic support of military units imposes the need for introducing a computer automated system which will increase the work efficiency and will save time to managers and decision makers at all levels of the Command and Control in the Ministry of Defense of the Republic of Macedonia. Having accurate information in appropriate time, especially regarding the availability of material resources, is a prerequisite for effectively managing logistic processes and for successfully performing tasks by military units. / Менеджмент ресурсов наряду с информационным менеджментом и менеджментом персонала является одной из важнейших областей управления в системе обороны. В результате определения таких понятий как: информационная система, система поддержки принятия решений, модульная система экспериментов, и их составляющих, а также в результате исследований их возможностей и эффективности, предпринята попытка преобразования логистической информационной системы в экпертную систему управления. Для быстрой, своевременной и бесперебойной логистической поддержки военных подразделений большое значение играет автоматизированная информационная система, повышающая эффективность работы и экономящая время менеджерам и командующим на принятия решений и мониторинг в Министерстве обороны Республики Македония. Своевременное получение точной информации о наличии материальных ресурсов является главным условием эффективного управления логистическим процессом и успешного выполнения поручений, выданных воинскими подразделениями. / Menadžment resursa predstavlja jednu od tri najvažnije oblasti za menadžment u odbrani, između informatičkog menadžmenta i menadžmenta ljudskim resursima. Preko definisanja pojmova informatički sistem, sistem za podršku odlučivanju, sistem za eksperimentisanje, kao i komponente koje ih sačinjavaju, mogućnosti koje nude i način njihovog funkcionisanja, učinjen je pokušaj da se prevede logistički informatički sistem u ekspertski sistem. Veliki značaj za brzu, pravovremenu i kontinuiranu logističku podršku vojnih jedinica nameće potrebu za uvođenjem informatički automatizovanog sistema koji će da poveća efikasnost u radu i uštedi vreme menadžerima i donosiocima odluka komandovanja i kontrole u Ministarstvu odbrane Republike Makedonije. Pravovremeno raspolaganje tačnim informacijama koje se odnose na raspoloživost materijalnih resursa predstavlja preduslov za efikasno upravljanje logističkim procesima i uspešno izvršavanje zadataka vojnih jedinica.

 19. Analiza rizika i sustav osiguranja sigurnosti hrane u proizvodnji polutrajnih kobasica

  OpenAIRE

  Uršulin-Trstenjak, Natalija; Vahčić, Nada; Medić, Helga; Vidaček, Sanja; Šabić, Srđan

  2010-01-01

  Mesnoj industriji cilj je proizvodnja sigurnih i kvalitetnih proizvoda uz optimalno korištenje svojih sveukupnih resursa. Stoga su po- duzete sve mjere u osiguranju sigurnosti proizvoda, te se započelo s primjenom analize rizika i nadzora nad kritičnim kontrolnim točkama kako bi se sustavno analizirali svi koraci proizvodnog procesa i uvele prevencijske mjere, u cilju kontrole cjelokupnog proiz- vodnog procesa i stvorila zaštita potrošača s obzirom na prisutnost patogena i potencijal...

 20. Primjena suvremenih statističkih metoda u kontroli kvalitete kamene vune

  OpenAIRE

  Bukovčan, Nedeljko

  2016-01-01

  U radu je opisan značaj statističke kontrole kvalitete s posebnim naglaskom na primjenu kontrolnih karata i analize sposobnosti procesa u njenoj primjeni u praksi. Definirane su vrste kontrolnih karata i opisan postupak odabira odgovarajuće kontrolne karte. Detaljno su razrađene značajke i analiza kontrolnih karata za mjerljive karakteristike i kartu. Definirani su i uvjeti koje proces mora zadovoljiti prije postupka procjene sposobnosti procesa, razrađen sam postupak procjene,...

 1. Strategy theories implication in lithuanian aerospace enterprises

  OpenAIRE

  Rudminaitis, Vytautas

  2006-01-01

  Dėl nuolat augančios konkurencijos ir aplinkos dinamiškumo strateginio planavimo svarba pastaruoju metu labai išaugo. Strategija – tai priemonė, padedanti pasiruošti pokyčiams ir numatyti artimesnius bei tolimesnius žingsnius. Todėl strategijos formavimo procesas turi būti neatsiejama kiekvienos įmonės valdymo dalis, kadangi sėkmingas strateginio planavimo pritaikymas ne maža dalimi nulemia įmonės sėkmingą veiklą Tyrimo objektas yra strategijos formavimo procesas Lietuvos aeronautikos įmonėse...

 2. Model integrating the processes of consumer perceived value creation and consumer relationship development

  OpenAIRE

  Vaitkienė, Rimgailė; Pilibaitytė, Vestina

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojamos vertės vartotojui kūrimo bei santykių vystymo procesų sąsajos. Jame apžvelgiama santykių nauda, kaip vertės vartotojui dedamoji, santykių su vartotojais vystymo procesas bei jo etapai, vertės vartotojui kūrimo procesas santykių marketingo kontekste bei pateikiamas vertės vartotojui kūrimo ir santykių su vartotojais vystymo procesus integruojantis modelis. The article analyses the links between the consumer perceived value creation and relationship development proc...

 3. Primerjalna analiza ključnih dejavnikov tržnega uspeha novih izdelkov v slovenskih predelovalnih panogah

  OpenAIRE

  Muster, Aleksandra

  2016-01-01

  Namen raziskave je bil na vzorcu podjetij slovenske predelovalne industrije ugotoviti, kako dejavniki kot so odzivna tržna naravnanost, organizacijsko učenje, proaktivna tržna naravnanost in inovativna organizacijska kultura vplivajo na tržni uspeh novih izdelkov ob pogojih uporabe sodobnih metod v okviru procesa razvoja novih izdelkov, tržnih in tehnoloških sprememb in uporabe zunanjih virov za inovacije v okviru procesa razvoja novih izdelkov. Večina ugotovitev iz empirične raziskave na ...

 4. Nacionalna sigurnost iz perspektive geoekonomije: slučaj Republike Hrvatske

  OpenAIRE

  Grubić, Aleksandra

  2014-01-01

  U današnjem su svijetu nacionalna i međunarodna sigurnost uvelike pod utjecajem ekonomske domene. Kako bi se pružio analitički pregled ovih procesa, rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio obuhvaća teorijsku pozadinu procesa unutar kojeg geoekonomija ne zamjenjuje, već nadopunjuje geopolitičke kalkulacije. Drugi dio stavlja naglasak na proširenje i preračunavanje koncepta nacionalne sigurnosti u kontekstu kretanja od geopolitike prema geoekonomiji, proširujući tradicionalno promatranu pol...

 5. Uporaba zabojnikov v procesu neprekinjene dostave informacijskih rešitev

  OpenAIRE

  Kohek, Christian

  2016-01-01

  Diplomsko delo predstavlja tehnologije virtualizacije na nivoju operacijskega sistema in jih primerja s klasično virtualizacijo. Podrobneje so opisani implementacija zabojnikov Docker in orodja, ki tvorijo celovito platformo za delo z zabojniki. Uporaba zabojnikov je predstavljena skozi pregled procesa neprekinjene integracije, dostave in namestitve informacijskih rešitev. Pri tem je izpostavljena uporaba mikrostoritev in njihova dostava v zabojnikih. V praktičnem delu smo prikazali neprekinj...

 6. The analysis of strategic planning in transport

  OpenAIRE

  Išoraitė, Margarita

  2006-01-01

  Strategic planning is a process whish brings to life the mission and vision of an enterprise. The article analyses the following issues: 1. Concepts of strategy. 2. Components of strategic planning. 3. The basis of strategic planning. 4. Formal strategic planning. 5. Tools used in strategy development. 6. Problems of strategic planning. Strateginis planavimas yra procesas, kurio metu įgyvendinami įmonės tikslai. Šiame straipsnyje nagrinėjama: strategijos sąvoka; strateginio planavimo kompo...

 7. Reliģijas makdonaldizācija

  OpenAIRE

  Siliņš, Toms

  2012-01-01

  Bakalaura darbā apskatītas makdonaldizācijas procesa izpausmes Latvijas reliģisko organizāciju darbībā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot makdonaldizācijas izpausmes Latvijas reliģiskajās organizācijās, tādēļ izvirzīti pētījuma jautājumi – kādas ir liecības par makdonaldizācijas procesa ietekmi uz reliģiskajām organizācijām Latvijā un kā vērtējama makdonaldizācijas procesa ietekme uz reliģiskajām organizācijām Latvijā. Pētījuma ietvaros veiktas divas ekspertu intervijas, kuru analīzes rezultātā i...

 8. Parásitos en aguas del arroyo Naposta, aguas de recreación y de consumo en la ciudad de Bahia Blanca (Provincia de Buenos Aires, Argentina)

  OpenAIRE

  COSTAMAGNA, SIXTO RAÚL; VISCIARELLI, ELENA; LUCCHI, LEANDRO D; BASUALDO, JUAN A

  2005-01-01

  El objetivo del presente trabajo fue detectar la presencia de parásitos de importancia sanitaria para el hombre, en el arroyo Napostá, en aguas recreacionales (piscinas públicas) y de consumo en Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) Argentina. Se recolectaron 24.000 litros de agua de diferentes sectores del arroyo Napostá, 2.000 litros de cada una de las tres piscinas públicas y 8.000 litros de agua de consumo, mediante filtros de poro de una micra de diámetro (Cuno Micro Wind). El procesa...

 9. Mokinių laisvalaikio organizavimo edukaciniai ir socialiniai aspektai

  OpenAIRE

  Dulaitienė, Rasa

  2009-01-01

  Rekreacija – sudėtingas procesas, kuriame tiesiogiai dalyvauja žmogus, siekiantis atgauti fizines jėgas, psichologinę pusiausvyrą, dvasinę emocinę būseną, siekiantis jausti pasitenkinimą, tam tikslui tinkamoje, pritaikytoje, sukurtoje ar specialiai pasirinktoje aplinkoje. Rekreacija – tai ir asmenybės ugdymas. Rinkos pokyčiai, globalizacijos procesai sparčiai besivystančioje visuomenėje lemia, jog vaikui, jo interesų supratimui tenka vis mažiau dėmesio. Nors šeima yra esminis visuomenės e...

 10. Sistema de recomendación para un uso inclusivo del lenguaje

  OpenAIRE

  Fuentes Fort, Maria; Padró Cirera, Lluís; Padró Cirera, Montserrat; Turmo Borrás, Jordi; Carrera, Jordi

  2009-01-01

  Sistema que procesa un texto escrito en castellano detectando usos del lenguaje no inclusivos. Para cada sintagma nominal sospechoso el sistema propone una serie de alternativas. El sistema permite también la adquisición automática de ejemplos positivos a partir de documentos que hagan un uso inclusivo del lenguaje. Estos ejemplos seran usados, junto a su contexto, en la presentación de sugerencias. System to detect exclusive language in Spanish documents. For each noun phrase detected as ...

 11. Recomendador t-incluye para un uso inclusivo del lenguaje

  OpenAIRE

  Fuentes Fort, Maria; Padró, Lluís; Turmo Borras, Jorge

  2008-01-01

  Sistema que procesa un texto escrito en castellano detectando usos del lenguaje no inclusivos. Para cada sintagma nominal sospechoso el sistema propone una serie de alternativas. El sistema permite también la adquisición automática de ejemplos positivos a partir de documentos que hagan un uso inclusivo del lenguaje. Éstos ejemplos seran usados, junto a su contexto, en la presentación de sugerencias. System to detect exclusive language in spanish documents. For each noun phrase detected as ...

 12. Sistema de recomendación para un uso inclusivo del lenguaje

  OpenAIRE

  Fuentes Fort, Maria; Padró, Lluís; Padró Cirera, Montserrat; Turmo Borras, Jorge; Carrera, Jordi

  2009-01-01

  Sistema que procesa un texto escrito en castellano detectando usos del lenguaje no inclusivos. Para cada sintagma nominal sospechoso el sistema propone una serie de alternativas. El sistema permite también la adquisición automática de ejemplos positivos a partir de documentos que hagan un uso inclusivo del lenguaje. Estos ejemplos serán usados, junto a su contexto, en la presentación de sugerencias. Abstract: System to detect exclusive language in spanish documents. For each ...

 13. Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti

  OpenAIRE

  Javornik, Pia

  2017-01-01

  V magistrskem delu smo raziskali izzive, s katerimi se srečujejo osebe z disleksijo skozi celoten razvojni potek od otroštva do odraslosti. V teoretičnem delu smo povzeli nekatere definicije ter teoretične razlage disleksije in njeno izražanje skozi različna razvojna obdobja, vezana na potek znotraj izobraževalnega sistema. Predstavili smo zakonodajne možnosti prilagajanja vzgojno izobraževalnega procesa osebam z disleksijo v slovenskem prostoru. V nadaljevanju smo se osredotočili na značilno...

 14. UČINEK OSEMTEDENSKE AEROBNE VADBE PLAVALCEV V STAROSTI OD PETNAJSTEGA DO OSEMNAJSTEGA LETA

  OpenAIRE

  Majhen, Domen

  2011-01-01

  Plavanje je predvsem aerobni šport. Vadba vzdržljivosti ima v plavanju velik pomen, saj so tekmovalne discipline, (z izjemo 50 metrskih disciplin) in s tem napori, daljši od 30 sekund. Z daljšanjem tekmovalnih razdalj so vedno bolj prisotni aerobni energijski procesi. Proces treninga je sestavljen iz treh faz: planiranje, izvajanje in vodenje procesa treninga ter nadzor. Testirani plavalci so opravili 15-tedenski makrocikel, ki smo ga razdelili na 5 mezociklov. Merjenja in napredek smo spreml...

 15. UPRAVLJANJE IN OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA V BANKI

  OpenAIRE

  Coklin, Tanja

  2010-01-01

  Banke se pri svojem poslovanju srečujejo s številnimi tveganji. Ker je ena od njihovih osnovnih dejavnosti dajanje kreditov, so najbolj izpostavljene kreditnemu tveganju. Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Kreditnemu tveganju se ni mogoče izogniti, ga pa je mogoče zmanjšati. S tem namenom banke upravljajo in obvladujejo kreditno tveganje, ki so mu izpostavljene. Pri tem so omejene z zakonskimi predpisi. Oba procesa morata poteka...

 16. IZVEDBA METODE SPREMLJANJA SKUPNE UČINKOVITOSTI OPREME V PROIZVODNEM PROCESU

  OpenAIRE

  Lubej, Sandi

  2010-01-01

  Z optimalnim izkoriščanjem delovne opreme je mogoče drage začetne naložbe za opremo prevesti v smiselne investicije, ki prinašajo dobiček, zato mora vsako podjetje posvečati temu vidiku poslovnega procesa veliko pozornosti, če želi biti konkurenčno. Tej problematiki je posvečeno tudi pričujoče diplomsko delo. Kratkemu uvodu, v katerem so opredeljeni problemi, namen in cilj ter omejitve diplomskega dela, sledi obravnava metode celovitega produktivnega vzdrževanja. Poseben poudarek je na me...

 17. ULOGA DEBRIDMANA U LIJEČENJU KRONIČNIH RANA

  OpenAIRE

  HULJEV, DUBRAVKO; GAJIĆ, ALEKSANDAR; TRILLER, CIRIL; KECELJ LESKOVEC, NADA

  2013-01-01

  Debridement je proces uklanjanja mrtvog tkiva iz rane. Struktura, boja i neugodni mirisi devitaliziranog tkiva se razlikuju. osim toga, devitalizirano tkivo može biti suho ili sa secernacijom. Devitalizirano tkivo usporava ili u potpunosti onemogućuje zarastanje rane te je indicirano da ga se u okviru liječenja rana mora odstraniti. Cilj debridmana je pretvaranje kronične rane u stanje akutne rane i iniciranje procesa zaraštavanja. Debridement je osnovni postupak u liječenju svake rane, ali i...

 18. DEBRIDEMENT – KRUCIJALNI POSTUPAK U LIJEČENJU KRONIČNIH RANA

  OpenAIRE

  HULJEV, DUBRAVKO

  2014-01-01

  Debridement je proces uklanjanja mrtvog tkiva iz rane. Devitalizirano tkivo usporava ili u potpunosti onemogućava zarastanje rane. Cilj debridmana je pretvaranje kronične rane u stanje akutne rane i iniciranje procesa zaraštavanja. Debridement je osnovni postupak u liječenju svake rane, ali i tretman koji se mora ponavljati u zavisnosti o stvaranju nekrotičnog tkiva. Postoji više načina debridmana. To su mehanički, autolitički, kemijski, enzimski, biološki i novi načini debridmana. Napredovan...

 19. MANAGEMENT PROJEKTOV UVAJANJ POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV CRM

  OpenAIRE

  Prah, Luka

  2013-01-01

  Projektni management je apliciranje znanja, veščin, orodji in tehnik na aktivnosti projekta, da dosežemo ali presežemo potrebe in pričakovanja interesne skupine. Projektni managerjem ni cilj samo doseganje specifičnega časa, stroškov in kvalitete projekta, temveč tudi organiziranje celotnega procesa, da le ta dosega pričakovanja ljudi, ki so vključeni v projekt ali le ta vpliva na njih. Projekt je dejansko začasno prizadevanje kreacije edinstvenega produkta ali storitve, ki poteka zunaj vsako...

 20. LAS NEURONAS DEL SEPTUM LATERAL MODIFICAN LA ACTIVIDAD DE LAS NEURONAS DEL NUCLEO TUBEROMAMILAR DEL HIPOTALAMO

  OpenAIRE

  FARIAS RODRIGUEZ, PAULA ANDREA; FARIAS RODRIGUEZ, PAULA ANDREA

  2012-01-01

  El septum lateral (SL), es un núcleo del cerebro anterior, que, procesa la información sensorial afectiva procedente del hipocampo y dirige sus respuestas, importantes para la supervivencia, hacia las zonas del hipotálamo importantes para la motivación, como lo es el núcleo tuberomamilar del hipotálamo (TMN). El TMN contiene las neuronas histaminérgicas en el cerebro, la cual relacionamos con la vigilia y alerta en conductas motivadas y así puede dirigir y reforzar el comportamiento. El TM...

 1. Model angažovanja jedinica ABH službe prilikom hemijskog udesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan R. Inđić

  2014-02-01

  Full Text Available Hemijski udesi kao neminovnost savremenog tehnološkog razvoja društva prouzrokuju brojne posledice na ljude, materijalna dobra i životnu sredinu. Jedinice atomsko-biološko-hemijske (ABH službe, kao specijalizovane jedinice Vojske Srbije, izvršavaju određene zadatke u okviru otklanjanja posledica hemijskih udesa. U radu je prikazano modeliranje efekata hemijskog udesa i jedan od načina za izbor jedinice ABH službe za angažovanje na otklanjanju posledica hemijskog udesa, korišćenjem metode analitičkih hijerarhijskih procesa.

 2. Mogućnosti zbrinjavanje vegetabilne vode nastale procesom ekstrakcije maslinovog ulja

  OpenAIRE

  Palčić, Igor; Benčić, Đani; Moslavac, Tihomir

  2009-01-01

  Maslinarstvo Republike Hrvatske u snažnom je usponu. Razlog su tome prirodne blagodati koje omogućuju proizvodnju ekstra djevičanskih maslinovih ulja visoke kakvoće. Površine pod kulturom masline rastu iz godine u godinu. Kako se većina plodova masline prerađuju u maslinovo ulje, porastom količine prerađenih plodova raste i količina dobivenih nusprodukata tijekom procesa ekstrakcije maslinovog ulja. Nusprodukti su u prvom redu komina i vegetabilna voda. U Hrvatskoj se godišnje prema gruboj pr...

 3. Oценка и улучшение качества сканированных карт (на базе Adobe Photoshop)

  OpenAIRE

  Bautrėnas, Artūras; Konstantinova, Jana; Pileckas, Marijus

  2006-01-01

  Nagrinėjamas kartografinių kūrinių vertimas skaitmeniniais skenuojant; gautų rastrinių žemėlapių kokybės vertinimo ir gerinimo bei įvairių defektų šalinimo, taikant Adobe PhotoShop programą, procesas; pateikiamas rastrinio žemėlapio rengimo numatytai paskirčiai algoritmas. Methodological guidelines for preparing raster maps using Adobe PhotoShop software are presented. The questions analysed: digitising maps through scanning, estimating and improving the quality of gathered raster maps, pr...

 4. Globalizacija migracija

  OpenAIRE

  Mesić, Milan

  2002-01-01

  Članak dokazuje da su suvremene međunarodne migracije konstitutivni dio globalizacijskih procesa. Nakon određenja pojmova globalizacije i globalizacije migracija, raspravlja se o šest ključnih tema, koje povezuju globalizaciju i međunarodne migracije (»globalni gradovi«; obujam migracija; diverzifikacija migracijskih tokova; globalizacija znanosti i obrazovanja; međunarodne migracije i državljanstvo; iseljeničke zajednice i novi identiteti). Prvo, slijedeći Saskiu Sassen, odbacuje se rašireno...

 5. Procesni pristup pisanju kao oblikovanju teksta

  OpenAIRE

  Nikčević-Milković, Anela

  2008-01-01

  novije je vrijeme u okviru kognitivističkih pristupa, interes istraživača usmjeren na procese pisanja kao oblikovanja teksta. Model kognitivnih procesa pisanja Flowera i Hayesa (1984) nastoji objasniti te procese. Prema tom modelu, autori tekstova obrađuju informacije slično onome kako to opisuje Trostupanjski model pamćenja i učenja kao obrade informacija Atkinsona i Schiffrina (1968). Obradu informacija autora tekstova također možemo objasniti i Modelom dubine obrade informacija Craika i Lo...

 6. Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

  OpenAIRE

  Aleksandar Ž. Drenovac; Bratislav Ž. Drenovac; Dušan M. Drenovac

  2013-01-01

  Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u ...

 7. TERMODINAMIČNI PRERAČUN VIJAČNEGA IN BATNEGA KOMPRESORJA

  OpenAIRE

  Zorko, Bojan

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava termodinamični pregled procesa kompresije zraka v vijačnem in batnem kompresorju. Izračunane veličine so osnovane na izmerjenih vrednostih skozi večletno obdobje obratovanja in kažejo realno sliko delovanja takšnih kompresorjev. V termodinamičnem procesu pri obeh tipih kompresorjev prihaja do manjše razlike, ki pa je v prid batnemu kompresorju. Kljub temu zaključujem, da zaradi konstrukcijskih razlik, ki jih imata obravnavana primera, vijačni kompresor vseeno predstav...

 8. Vzpostavitev proizvodnje prezračevanih kuhinjskih stropov

  OpenAIRE

  Bučar, Primož

  2014-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen nov koncept kuhinjskega stropa, ki z odprtinami za prezračevanje omogoča uporabo zavržene toplote in predstavlja ogromen potencial za prihranek energije iz večjih kuhinj. V prvem delu diplome so predstavljeni rezultati numerične simulacije toka v realni kuhinji in opravljena analiza učinkovitosti odsesavanja kuhinjskih par z inovativno obliko kuhinjskega stropa. V drugem delu diplome je pripravljen zagonski elaborat za vzpostavitev proizvodnega procesa ku...

 9. Vocational education teachers’ attitude towards development of assessment skills

  OpenAIRE

  Miliušienė, Monika; Teresevičienė, Margarita

  2009-01-01

  Šiame straipsnyje aptariamas mokymosi pasiekimų vertinimo procesas, daugiausia dėmesio skiriama profesijos mokytojų gebėjimų vertinti nustatymui. Keičiantis vertinimo koncepcijai, t. y. pereinant nuo vien tik žiniomis paremto vertinimo prie mokymosi pasiekimų vertinimo, keičiasi vertinimo eigai keliami reikalavimai ir ypač aktualus tampa profesijos mokytojų gebėjimų vertinti tobulinimas. This article discusses learning achievement assessment process, focusing on identification of VET teach...

 10. Efekti i mehanizmi delovanja interleukina-17 na funkcije mezenhimskih i endotelskih ćelija

  OpenAIRE

  Kocić, Jelena S.

  2012-01-01

  Interleukin (IL) 17 familija citokina se smatra najmanje istraženom citokinskom familijom sa značajnom ulogom u procesu inflamacije. Ubikvitarna rasprostranjenost receptora za IL-17 omogućava ovom citokinu mnogobrojne biološke efekte u organizmu, poput važne uloge u imunskom odgovoru i regulaciji procesa hematopoeze, ali i u progresiji različitih bolesti, uključujući inflamatorna, autoimunska i maligna oboljenja. IL-17 ima ulogu u ćelijskim procesima poput proliferacije i difer...

 11. Análisis, diseño e implementación de un sistema de control de ingreso de vehículos basado en visión artificial y reconocimiento de placas en el parqueadero de la Universidad Politécnica Salesiana - Sede Cuenca

  OpenAIRE

  Álvarez Durán, Mayra Alejandra

  2014-01-01

  El presente trabajo consiste en un sistema de reconocimiento de placas vehiculares que utiliza algoritmos de Reconocimiento Óptico de Caracteres ROC o OCR, mediante las librerías OPENCV, está desarrollado en lenguaje JAVA y se encuentra basado en Inteligencia Artificial, esta herramienta recepta y procesa las imágenes desde una cámara de video que se encuentra al ingresar al parqueadero de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. This work consists of recognition system license p...

 12. Content marketing principles based corporate brand development: “Cozywood” case

  OpenAIRE

  Vabalaitė, Auksė

  2017-01-01

  Šio baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus korporatyvinio prekės ženklo „Cozywood“ vizualaus turinio komunikaciją socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram, pateikti rekomendacijas įmonės „Cozywood“ esamo identiteto vystymui ir vizualinei komunikacijai. Teorinėje darbo dalyje analizuojama korporatyvinio prekės ženklo samprata ir vystymo procesas, išskiriant istorijų pasakojimo įrankį, kaip vieną iš esminių turinio marketingo formų, siekiant sėkmingo korporatyvinio prekės ženklo vystymo....

 13. Nadzor trošenja reznog alata upotrebom otpornih slojeva

  OpenAIRE

  Sadílek, Marek; Kratochvíl, Jiří; Petrů, Jana; Čep, Robert; Zlámal, Tomáš; Stančeková, Dana

  2014-01-01

  Članak se bavi problemima nadzora procesa rezanja u stvarnom vremenu. Usmjeren je na trošenje alata pomoću otpornih slojeva primjenjenih na keramičkim pločicama. U eksperimentalnom dijelu postupak rezanja se prati pomoću mjerenja električnog otpora. Rezultati su uspoređeni i verificirani pomoću mjerenja temperature rezanja i trošenja alata. Ispitivanje impedancijskih slojeva je prihvatljivo uglavnom za dijagnostiku rezne oštrice. Širina tog sloja određuje dodatak zbog trošenja (trošenje straž...

 14. TRGOVINA Z LJUDMI SKOZI VIDIK ČLOVEKOVIH PRAVIC

  OpenAIRE

  Skutnik, Saša

  2011-01-01

  Vse premalo se zavedamo obstoja trgovine z ljudmi, njenih pasti in nevarnosti. To je globalno zakoreninjen pojav, prisoten v različnih oblikah že od nastanka civilizacij, danes pa pereč problem v skoraj vseh državah sveta. Je oblika organiziranega kriminala , ki prinaša enormne dobičke na račun grobih, neopravičljivih kršitev več temeljnih človekovih pravic. Dejansko gre za nelegalno gospodarsko dejavnost kupo-prodajnega procesa, kjer blago predstavljajo ljudje. Ocenjujejo jo na tretjo na...

 15. Projektas "Auga"

  OpenAIRE

  Cimnolonskaitė, Rūta

  2014-01-01

  Mus supanti aplinka, joje esantys daiktai, baldai ir kiti objektai, daro didžiulę įtaką kiekvieno žmogaus gyvenimo procesams. O kiekvienas žmogaus atliekamas procesas turi atitinkamas priežastis. Lygiai taip pat yra ir su aplinka, kuri supa kiekvieną iš mūsų. Daiktas nėra tik paprastas objektas/aplinkos sudedamoji dalis. Kiekvieno iš jų atsiradimo priežastis pasąmoningai paaiškinamos noru, o pastarąjį formuoja atitinkamas poreikis. Poreikis – pats savaime yra vidinio psichologinio ar socialin...

 16. ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

  OpenAIRE

  Radišić, Nikola

  2011-01-01

  Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema uporabljena je metoda modeliranja večkriterijskega odločitvenega modela v DEXi-ju, kjer so za slučaj gostinskega lokala "Flirt Sushi Longue" ovrednoteni pet variant (ponudnikov GIS-ov v Sloveniji). Rezultat diplomskega dela je a...

 17. STUDIJA SLUČAJA "SUSRETA KULTURA": HRVATSKA PIVOVARA U VLASNIŠTVU STRANIH ULAGAČA

  OpenAIRE

  TOPOLČIĆ, Davor

  2007-01-01

  Ova studija slučaja opisuje dimenzije susreta hrvatske i "zapadne" kulture u poduzetništvu. Karlovačka pivovara bila je privlačna akvizicija za strane investitore, unatoč boljkama većine socijalističkih poduzeća – relativno zastarjeloj tehnologiji i prevelikom broju zaposlenika. Tendencija je da se pozornost usredotoči na osobine lokalne kompanije i postsocijalističkoga institucionalnog konteksta, međutim nakon preuzimanja za tijek integracijskoga procesa vrlo su važne i...

 18. Ranonovovjekovna melioracija, protomoderne migracije i ekonomski razvoj vranskog posjeda

  OpenAIRE

  Mlinarić, Dubravka; Župarić-Iljić, Drago

  2017-01-01

  U radu se autori fokusiraju na lokalne i prekogranične migracijske procese u sjevernoj Dalmaciji i njihov utjecaj na razvoj vranskog feuda tijekom 17. i 18. stoljeća. Nakon kvalitativne analize demografske, crkvene i kartografske arhivske građe uspostavljena je veza između ekonomskih i okolišnih procesa i razvoja u nizinskome močvarnom pograničju, u odnosu spram prirodne osnove, geostrateške pozicije te komunikacijsko-komercijalnoga i (i)migracijskog potencijala prostora. U radu se pokušava o...

 19. JANJCI MESOŽDERI? O kršćanskoj vjeri i nasilju u suvremenom svijetu

  OpenAIRE

  Volf, Miroslav

  1994-01-01

  Suočen s pitanjem potiče li kršćanska vjera nasilje autor najprije propituje odnos nasilja i procesa civilizacije (nasilje ostaje bitnim sastojkom suvremenih društava), a potom ulogu religija u suvremenom društvu (kontinuirana relevantnost religije uzrokuje raznolikost uporabe religioznih simbola). Suprotstavljajući se interpretaciji Gilles Deleuza po kome Isus Krist kao primjer nesebične ljubavi zapravo samo priprema put za teror nebeskoga Gospodara (kozmički teror sprov...

 20. 2.5D Animacija

  OpenAIRE

  Rođak, Bruno

  2016-01-01

  Tema ovog rada je 2.5D animacija i primjena te tehnike animiranja pri izradi kratkometražnog animiranog filma. Kroz pisani dio ovog rada pokrivaju se svi koraci uključeni u izradu animiranog filma. Obrada se pažnja na korake tog procesa raširene kroz pretprodukciju, produkciju i postprodukciju. Realizacija praktičnog djela rada je napravljena pomodu programa Adobe After Effects, Adobe Photoshop-a, Blendera i Adobe Premiera Pro. Realizacija kroz navedene programe de bit detaljno opisana korak ...

 1. Obračun različnih vrst osebnih prejemkov s praktičnimi primeri

  OpenAIRE

  Zafošnik, Albina

  2018-01-01

  Množica zakonskih in podzakonskih predpisov tako ali drugače posredno in neposredno posega na področje obračunavanja plač, nadomestil, povračil in drugih vrst plačil ter prispevkov in davkov. Toda relativno zapleten sistem obračunavanja prejemkov v Sloveniji povzroča napake, nerazumevanje, v nekaterih primerih celo prevelike stroške in včasih nepotrebne napetosti med udeleženci delovnega procesa. Za obračune osebnih prejemkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja imajo podjetja na voljo r...

 2. Aplicación de Algoritmos de Visión Artificial para el Control de Robots Cooperativos Móviles Dentro De Espacios Semi Estructurados

  OpenAIRE

  Pérez Checa, Aníbal Roberto

  2016-01-01

  Este trabajo presenta la aplicación de algoritmos de visión artificial para el control de dos agentes robóticos que mediante su operación en forma cooperativa desplazan al objeto dentro del espacio semi estructurado desde un punto de partida hasta un punto de llegada. El sistema funciona en base de una cámara cenital que captura la imagen que es transmitida a un computador personal el mismo que está provisto de Matlab R2013a, en el cual se procesa la información y determina las acciones de co...

 3. ISPITIVANJE BIORAZGRADNJE DIZELSKOG I BIODIZELSKOG GORIVA

  OpenAIRE

  Bobić, Vedranka; Beer-Romac, Iva; Štajduhar, Luka

  2015-01-01

  Najveći problem vezan uz područje mikrobiologije goriva jest što mikrobiološke infekcije uzrokuju gubitak kvalitete proizvoda, formiranje muljeva, naslage na filtrima, cijevima i ventilima, oštećenja cjevovoda i spremnika goriva u rafinerijama zbog procesa biokorozije i time visoke troškove popravaka ili zamjene dijelova opreme, promjene u radu motora i, na kraju, gubitak ugleda (korisnici govore o problemima). U radu su prikazani rezultati ispitivanja potencijala autohtone mikrobne populacij...

 4. DISEÑO MECANICO DE UN PROTOTIPO DE SEMBRADORA DE MAIZ MECHANICAL DESIGN OF A PROTOTYPE CORN SOWER

  OpenAIRE

  Salvador Barragán G; Orlando Ramos H; Gilberto Villalobos Ll; Sergio Llamas Z; Cesar A Ortega V; José M Garibay C

  2006-01-01

  La agricultura mexicana es un sector estratégico para el desarrollo nacional. El maíz desempeña un papel importante en la industria, ya que se procesa derivando una gran cantidad de productos y subproductos. En la actualidad hay campesinos que siembran en terrenos irregulares como cerros o terrenos de superficie inclinada; este tipo de siembra la mayoría de las veces es agricultura de subsistencia, pero no por eso menos importante que la comercial. La siembra en este tipo de terrenos se reali...

 5. DISEÑO MECANICO DE UN PROTOTIPO DE SEMBRADORA DE MAIZ

  OpenAIRE

  Barragán G,Salvador; Ramos H,Orlando; Villalobos Ll,Gilberto; Llamas Z,Sergio; Ortega V,Cesar A; Garibay C,José M

  2006-01-01

  La agricultura mexicana es un sector estratégico para el desarrollo nacional. El maíz desempeña un papel importante en la industria, ya que se procesa derivando una gran cantidad de productos y subproductos. En la actualidad hay campesinos que siembran en terrenos irregulares como cerros o terrenos de superficie inclinada; este tipo de siembra la mayoría de las veces es agricultura de subsistencia, pero no por eso menos importante que la comercial. La siembra en este tipo de terrenos se reali...

 6. Upravljanje zaposlenicima starije životne dobi – model djelotvornog upravljanja u hrvatskim organizacijama

  OpenAIRE

  Pološki Vokić, Nina; Grgurić, Lana

  2011-01-01

  Starenje stanovništva jedan je od demografskih procesa koji obilježava suvremeno društvo, zbog čega je potrebno, kako na razini nacija tako i organizacija, prepoznati važnost upravljanja zaposlenicima starije životne dobi, dakle važnost skrbi o njima i osnaživanja njihovog doprinosa stvaranju dodatne vrijednosti. U radu je problematici upravljanja zaposlenicima starije životne dobi pristupljeno i teorijski i empirijski. U teorijskom dijelu rada određen je pojam upravljanja zaposlenicima stari...

 7. Oprijemljivi vmesniki pri učenju prostorske orientacije

  OpenAIRE

  KOMPARA, ROK

  2015-01-01

  Diplomsko delo zajema vse faze procesa izdelave oprijemljivega uporabniškega vmesnika in aplikacije za učenje prostorske orientacije predšolskih otrok. Poleg tehničnega dela je teorija podkrepljena tudi s pedagoškimi pogledi na tehnologijo in njeno uporabno vrednost kot pripomoček za učenje. Praktičen del obsega načrtovanje, prototipiranje in izdelavo oprijemljivega vmesnika, ki je podprt z rezultati testiranja, opravljenega v enem izmed vrtcev v Novi Gorici. Končni izdelek z imenom Moj...

 8. PWR core design calculations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trkov, A; Ravnik, M; Zeleznik, N [Inst. Jozef Stefan, Ljubljana (Slovenia)

  1992-07-01

  Functional description of the programme package Cord-2 for PWR core design calculations is presented. Programme package is briefly described. Use of the package and calculational procedures for typical core design problems are treated. Comparison of main results with experimental values is presented as part of the verification process. (author) [Slovenian] Opisali smo programski paket CORD-2, ki se uporablja pri projektnih izracunih sredice pri upravljanju tlacnovodnega reaktorja. Prikazana je uporaba paketa in racunskih postopkov za tipicne probleme, ki nastopajo pri projektiranju sredice. Primerjava glavnih rezultatov z eksperimentalnimi vrednostmi je predstavljena kot del preveritvenega procesa. (author)

 9. Nezaposlenost i socijalna isključenost: longitudinalna studija

  OpenAIRE

  Maslić Seršić, Darja; Galić, Zvonimir; Šverko, Branimir

  2006-01-01

  U ovom radu istražujemo utjecaj produžene nezaposlenosti na ostale sastavnice procesa socijalnog isključivanja – ekonomsku deprivaciju i socijalnu izolaciju te vjerojatnost zapošljavanja osoba različitih obilježja. Podaci su prikupljeni longitudinalnim istraživanjem, provedenim u dva navrata (2003. i 2004. godine), na uzorku nezaposlenih osoba u Hrvatskoj. Od ukupno 601 sudionika istraživanja, koji su bili nezaposleni u prvom ispitivanju, 394 ostalo je nezaposleno godinu dana kasnije, a 207 u...

 10. Industrija 4.0 - pravac razvoja tekstilne i odjevne industrije

  OpenAIRE

  2017-01-01

  Četvrta industrijska revolucija, ili kako se danas uglavnom naziva industijom 4.0, nije potaknuta nekim posebnim izumom poput prethodne tri. Njenim iniciranje od strane Njemačke 2011. dobiven je poticaj razvoja industrije i automatizacije procesa proizvodnje korištenjem svih modernih proizvodnih sredstava koja su objedinjena pod nazivom kibernetičko-fizički sustavi (CPS- Cyber-Physical System). Oni integriraju računalnu tehniku, prijenos i obradu podataka te suvremene mehaničke sustave. Suvre...

 11. Nepilngadīgās personas tiesības administratīvajā procesā.

  OpenAIRE

  Rubīna-Šinkuna, Gita

  2011-01-01

  Darba tēma – „Nepilngadīgās personas tiesības administratīvajā procesā.” Darba mērķis bija izpētīt nepilngadīgās personas tiesības administratīvā procesa tiesisko regulējumu, kā arī pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidošanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai autore izvirzīja šādus darba uzdevumus: 1. Noskaidrot un analizēt nepilngadīgās personas tiesības administratīvā procesa normatīvo regulējumu; 2. Noskaidrot nepilngadīgās personas proc...

 12. Pseudo-istorija/arheologija i globalizacija: primer ex Yu prostora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Manojlović Nikolić

  2017-01-01

  Full Text Available U radu se diskutuje povezanost procesa globalizacije i pseudonaučnih tumačenja prošlosti. Istaknuta je dvostruka veza između efekata procesa globalizacije i pseudoistorijskog/pseudoarheološkog izmišljanja prošlosti. Prva je tendencija da se nezadovoljstvo kulturnom globalizacijom kompenzuje verovanjem u drugačiju i lepšu prošlost, dok se druga odnosi na upotrebu savremenih sredstava komunikacije u prenošenju pseudonaučnih tumačenja prošlosti širokoj javnosti. Pomoću primera sa područja bivše SFR Jugoslavije ukazano je da proces tranzicije ka globalnom društvu, koji se desio posle perioda eskalacije nacionalizama, doprinosi osećaju krize nacionalnih, regionalnih i lokalnih identiteta i prouzrokuje težnju ka stvaranju izmišljenih prošlosti. Takođe, skrenuta je pažnja da pseudoistoričari i pseudoarheolozi obilato koriste globalna sredstva masovne komunikacije, pre svega internet, čime njihova tumačenja postaju dostupna velikom broju ljudi i prete da postanu jedan od glavnih (iako zabludnih izvora za oblikovanje stavova o prošlosti i sadašnjosti.

 13. Fraccionamiento de aserrín de pino destinado a una biorrefinería forestal

  OpenAIRE

  Stoffel, Romina

  2016-01-01

  El cuidado del medio ambiente se ha transformado en un factor que agrega valor a la producción industrial, haciéndola más competitiva mediante la utilización de recursos renovables y tecnologías avanzadas. La biorrefinería forestal procesa biomasa lignocelulósica proveniente de la industrialización de la madera (aserrín, viruta, trozos de madera) para producir energía, productos químicos y biomateriales, en forma similar a las refinerías de petróleo. El aserrín de pino y eucalipto es uno de l...

 14. ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA KLASIČNE ŠKOLE STRATEŠKOG MENADŽMENTA U PODUZEĆIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

  OpenAIRE

  Jelenc, Lara

  2005-01-01

  Znanstvenici i menadžeri proces strateškog menadžmenta promatraju, kao osnovni predmet izučavanja strateškog menadžmenta, na disperzan i pomalo kontradiktoran način. Različito pristupaju osmišljavanju procesa strateškoga menadžmenta, stvarajući mnogobrojne kombinacije, sugestije i nudeći recepte uspjeha strategija u praksi. Osim toga, postoje i različiti pogledi na razvitak discipline strateškog menadžmenta. Škole strateškog menadžmenta, osobito klasična škola, pokušaji su sinteze tih ideja i...

 15. Jauna tehniskā lignīna degradācijas produktu pētīšana

  OpenAIRE

  Ponomarenko, Jevgenija

  2006-01-01

  Darbā ir veikta parastās egles (Picea abies) koksnes lignīnu analīze, kas ir iegūti Zviedrijas Lundas Universitātes bioetanola ražošanas pilotiekārtā kā cieti atlikumi dažādās procesa stadijās. Salīdzināšanai ir izmantots egles koksnes Bjorkmana lignīns. Lignīnu pētīšanai ir izmantotas oksidatīvas degradācijas un analītiskās pirolīzes metodes. Produktu sadalīšanai un identifikācijai ir izmantotas gāzes hromatogrāfijas un masspektrometrijas metodes. Nitrobenzola oksidēšanas rezultātā kā galven...

 16. Nuotolinio mokymo(si) elektroninės vizualinės terpės dizainas

  OpenAIRE

  Cygankova, Daiva

  2007-01-01

  Nuotolinio mokymo(si) dizainas kaip vizualios informacijos pateikimo forma atlieka svarbų vaidmenį naujos informacinės visuomenės kūrimesi, naujų, netradicinių mokymo(si) formų, būdų atsiradime, jų vystymosi procese. Dalyko mokytojo pamokos atsiranda elektroninės erdvės terpėje. Pedagogui rūpi kaip ir kokiais būdais pateikti tą informaciją, kad sėkmingai vyktų realus ir kokybiškas mokymo(si) procesas. ). Kūrėjui būtina įvertinti būsimo mokinio tiek poreikius, tiek aplinką, tiek tos aplinko...

 17. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part V, Establishment of Monte Carlo method for solving the integral transport equation; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-V, V Deo, Postavljanje Monte Carlo metode za resavanje integralnog oblika transportne jednacine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  General mathematical Monte Carlo approach is described with the elements which enable solution of specific problems (verification was done by estimation of a simple integral). Special attention was devoted to systematic presentation which demanded explanation of fundamental topics of statistics and probability. This demands a procedure for modelling the stochastic process i.e. Monte Carlo method. Dat je matematicki prilaz Monte Carlo metodi uopste, a po elementima koji dozvoljavaju konkretno resavanje izvesnih problema. (Provera je izvrsena na estimiranju prostog integrala). Narocito je vodjeno racuna o sistematicnosti izlaganja materije sto je mestimicno zahtevalo tretiranje i osnovnih pojmova, statistike i verovatnoce, a sve to skupa zahteva postupak modeliranja stohastickog procesa odnosno Monte Carlo metod (author)

 18. Meninės veiklos elementų taikymas mikčiojimui įveikti

  OpenAIRE

  Krutulienė, Rita; Makauskienė, Vilma

  2012-01-01

  Straipsnyje analizuojamos meninės veiklos elementų panaudojimo galimybės, ugdant ikimokyklinio amžiaus mikčiojančius vaikus. Atlikta teorinė ikimokyklinio amžiaus mikčiojančių vaikų ugdymo menine veikla analizė parodė, kad mikčiojantiems vaikams neretai sunku žodžiais išreikšti savo mintis, poreikius, emocijas ir jausmus. Bendraudami jie dažniausiai kalba trumpais sakiniais, retai inicijuoja pokalbį. Kūrybinis procesas skatina mikčiojančių vaikų spontaniškumą, o kūrybinės iniciatyvos skatinim...

 19. Što ispitujemo testovima pamćenja? Odnos metamemorije i objektivnih mjera pamćenja

  OpenAIRE

  Vranić, Andrea; Tonković, Mirjana

  2011-01-01

  Metamemorija se odnosi na naše znanje o pamćenju općenito, poznavanje vlastitih procesa i pamćenja te zadovoljstvo svojim pamćenjem. Područje mjerenja metamemorije relativno je novo, a ovaj je rad prilog raspravi o važnosti uključivanja metamemorije u procjenu nečijeg pamćenja, te nedostacima zaključivanja o kvaliteti ili poteškoćama nečijeg pamćenja isključivo na osnovi uratka u objektivnim zadacima pamćenja. Na uzorku od 247 sudionika, raspona dobi od 13 do 78 godina, ispitivali smo odnos m...

 20. Exploración del potencial de aprovechamiento de residuos de lulo (solanum quitoense) para la producción de biopolímeros

  OpenAIRE

  López Narvaez, Jimmy Alexander; Vanegas Mahecha, Pedro

  2014-01-01

  El lulo es una fruta que crece de forma espontánea en la zona Andina y parte de la producción se procesa en grandes plantas generando residuos sin un uso definido. En la cáscara del lulo y en todas las partes aéreas de las plantas superiores se encuentra la cutícula compuesta de cutina, un polímero formado por ácidos grasos de 16 y 18 carbonos (Peschel et al., 2007) haciendo parte de la cutícula en una proporción entre 40% y 80% en peso (Heredia, 2003). Existen varios estudios sobre caracteri...

 1. Kontrola tačnosti rezultata u simulacijama Monte Karlo / Accuracy control in Monte Carlo simulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nebojša V. Nikolić

  2010-04-01

  Full Text Available U radu je demonstrirana primena metode automatizovanog ponavljanja nezavisnih simulacionih eksperimenata sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa, u dostizanju i kontroli tačnosti simulacionih rezultata u simulaciji sistema masovnog opsluživanja Monte Karlo. Metoda se zasniva na primeni osnovnih stavova i teorema matematičke statistike i teorije verovatnoće. Tačnost simulacionih rezultata dovedena je u direktnu vezu sa brojem ponavljanja simulacionih eksperimenata. / The paper presents an application of the Automated Independent Replication with Gathering Statistics of the Stochastic Processes Method in achieving and controlling the accuracy of simulation results in the Monte Carlo queuing simulations. The method is based on the application of the basic theorems of the theory of probability and mathematical statistics. The accuracy of the simulation results is linked with a number of independent replications of simulation experiments.

 2. Simulacioni model rešavanja taktičkih situacija i etičkih izazova u toku marševanja jedinice / Simulation model for solving tactical situations and ethical challenges during marching of military units

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srećko Kuzmanović

  2009-04-01

  Full Text Available Simulacioni modeli imaju veliku perspektivu primene u osposobljavanju pojedinaca, jedinica i komandi Vojske Srbije tokom procesa školovanja i obuke. U članku je ponuđen jedan od mogućih oblika primene simulacionog modela u toku marševanja jedinice, u kojem se rešavaju taktičke situacije i etički izazovi, a koji može biti primenljiv u toku školovanja i obuke oficirskog kadra Vojske Srbije. / Simulation models can be widely applied in training individuals, units and commanding units of the Serbian Army during the process of military education and training. The simulation model offered in the paper can be applied during marching of military units in order to solve tactical situations and ethical challenges. It can be also used for military education and training of the officers of the Serbian Army.

 3. Reformatio in peius administratīvo pārkāpumu procesā

  OpenAIRE

  Berķis, Kaspars

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir pētīta reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanas problemātika administratīvo pārkāpumu procesā. Darba gaitā ir analizētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Administratīvā procesa likuma un kriminālprocesuālās tiesību normas, kas satur reformatio in peius aizlieguma principu. Darba ietvaros īpaša uzmanība pievērsta administratīvo tiesu prakses izpētei attiecībā uz reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietu izsk...

 4. Žene i rad u suvremenom društvu – značaj “orodnjenog” rada

  OpenAIRE

  Galić, Branka

  2011-01-01

  Promjene na poslu i obitelji daju zamaha promjenama u rodnim odnosima i obrnuto. Upravo kao što se životi žena i muškaraca mijenjaju, mijenjaju se i odnosi na tržištu rada i u obitelji. Ulazak žena na tržište rada kasnog 20. i početka 21. stoljeća značajno je pogodilo globalnu ekonomiju i označio početak procesa feminizacije rada širom globusa. Međutim, upliv žena u javnu sferu rada nije rezultirao socioekonomskim jednakostima između dviju rodnih grupa, muškaraca i žena. Različiti autori ukaz...

 5. Twenty years of chemistry associated with the needs and utilization of nuclear reactors at the 'Boris Kidric' Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia; Dvadeset godina hemije vezane za potrebe i koriscenje nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris kidric' i Vinci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1969-07-01

  This publication covers nine review papers on the following topics related to the needs and utilization of nuclear reactors in the Boris Kidric Institute of nuclear sciences during previous twenty years: radiochemistry, hot atom chemistry, isotope production, spent nuclear fuel reprocessing, chemistry of transuranium elements; liquid radioactive waste processing, purification of reactor coolant water by inorganic ion exchangers, research related to deuterium concentration processes, and chemical dosimetry at the RA reactor. [Serbo-Croat] Ova publikacija obuhvata devet radova, po sledecim naslovima, a odnose se na potrebe i uslove nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' tokom prethodnih dvadeset godina: radiohemija, hemija vruceg atoma, proizvodnja radioaktivnih izotopa, prerada isluzenog nuklearnog goriva, hemija transuranskih elemenata, obrada radioaktivnih otpadnih voda, preciscavanje vode za hladjenje nuklearnih reaktora pomocu neorganskih jonoizmenjivaca, istrazivanje procesa za koncentrovanje deuterijuma i hemijska dozimetrija reaktora RA.

 6. Irradiation and study of irradiated full elements and sintered UO{sub 2} fuel; Ozracivanje i ispitivanje ozracenih gorivnih elemenata i goriva na bazi sinterovanog UO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stevanovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1966-11-15

  This review contains the activities related to the development of UO{sub 2} fuel elements, based on study of the processes in the fuel. This work was done during development, irradiation and testing of certain type of fuel rods and fuel assemblies. A feasibility study for irradiation of fuel elements in our country or abroad was done by analysing the defined problem and our capabilities in this field. Izlozen je pregled potrebnih radova na ozracivanju vezanih za razvoj gorivnih elemenata sa UO{sub 2} gorivom, prikazan kroz rad na osnovnim usmerenim istrazivanjima procesa i pojave u gorivu, kroz razvoj odredjenog tipa gorivnih elemenata ozracivanjem i ispitivanjem ozracenih gorivnih sipki i sklopova gorivnih elemenata. Na osnovu tako postavljenog problema i nasih mogucnosti za rad na ovom polju izvrsena je analiza celishodnosti ozracivanja gorivnih elemenata (goriva) kod nas, odnosno u inostranstvu (author)

 7. Internet y la sociedad de la información

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavio Islas

  2015-01-01

  Full Text Available Caracteriza a nuestro tiempo moderno la velocidad con que se genera, transmite y procesa la información. Internet es el medio de comunicación que expresa en su admirable complejidad y perfección, el sentido de lo que representa la convergencia tecnológica, instalándonos en una versión más avanzada de la "aldea global". El desarrollo del Internet ha definido las posibilidades de innovación de nuevas industrias: la informática, la electrónica, la robótica, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la realidad virtual.

 8. Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā

  OpenAIRE

  Vāķis, Andris

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā”. Darba mērķis ir noskaidrot un izpētīt pastāvošās problēmas kriminālprocesu izbeigšanas atbilstošo normu piemērošanu kriminālvajāšanā. Darba mērķa sasniegšanai ir izmantota vēsturisko un salīdzinošo metožu, normatīvo aktu un pirmstiesas procesa pabeigšanas veidu, jēdziena, vispārīgo un īpašo pamatu izpēte, statistikas dati. Bakalaura darba apjoms ir 50.lpp. un 2. pielikumi. Darbā izmantoti Latvijas Republikas un s...

 9. La evaluación del idioma inglés en el Ecuador

  OpenAIRE

  Mejía Carpio, Alex Wilian

  2016-01-01

  El presente trabajo académico expone una nueva manera de evaluación de las destrezas del idioma inglés en el Ecuador a través de conocer: la forma en la que el cerebro procesa la información y su relación con el conocimiento y la información; una explicación de las destrezas del idioma inglés y su interrelación para alcanzar el dominio de esta segunda lengua. Este posicionamiento establece una crítica de la situación actual del idioma haciendo referencia al sistema de calificaciones basado en...

 10. Development of geoportal for landslide monitoring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sladić Dubravka

  2012-01-01

  Full Text Available The paper presents the implementation of geoportal for landslide monitoring which which includes two subsystems: a system for acquisition, storage and distribution of data on landslides and real time alert system. System for acquisition, storage and distribution of data on landslides include raster and vector spatial data on landslides affected areas, as well as metadata. Alert system in real time is associated with a sensor for detecting displacement, which performs constant measurements and signals in case of exceeding the reference value. The system was developed in accordance with the standards in the field of GIS: ISO 19100 series of standards and OpenGIS Consortium and is based on service-oriented architecture and principles of spatial data infrastructures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR37017: Modeliranje stanja i strukture padinskih procesa primenom GNSS i tehnologija skeniranja laserom i georadarom

 11. „X“ banko darbuotojų socializacijos organizacijoje tyrimas

  OpenAIRE

  Guzevičienė, Julija

  2013-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas naujų darbuotojų socializacijos procesas, įvertinti konkrečios stambios finansinės institucijos naujų darbuotojų socializacijos trūkumai bei privalumai, pateikiamos išvados bei siūlymai organizacijai. Darbe iškelta problema – dažna darbuotojų kaita Lietuvos organizacijose, kuriai turi įtakos prasta naujų darbuotojų socializacija bei nepakankamas dėmesys šiam procesui, kuris privalo būti sistemiškai nukreiptas į visapusišką darbuotojų įsiliejimą į gamy...

 12. Evaluación y modificación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Planta de Matanza del ITCR en Santa Clara, San Carlos

  OpenAIRE

  Deloya Martínez, Alma

  2006-01-01

  La planta de matanza de ganado vacuno y porcino del ITCR, Sede San Carlos, en Santa Clara, procesa en promedio 23 reses y 11 cerdos por día. El caudal de aguas residuales promedio generado durante el proceso de matanza varió de un máximo de 72 m3/día hasta un mínimo de 12 m3/día. Las aguas residuales son tratadas en un sistema de tratamiento biológico anaerobio, para controlar la contaminación del agua, según el Reglamento de vertido y reúso de aguas residuales. El sistema original consistió ...

 13. Automatizovani sistem podrške odlučivanju u procesima javne nabavke / Automatic automatic decision support in a tender process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siniša Borović

  2004-01-01

  Full Text Available U poslednjoj fazi procesa javne nabavke komisija se susreće sa problemom izbora naboljeg ponuđača, odnosno onog čija ponuda u najvećoj meri ispunjava zahteve i uslove koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji. Mora se doneti odluka uz uvažavanje više različitih, a često i protivrečnih kriterijuma. Za rešavanje ovakvih i sličnih problema razvijen je čitav niz metoda koje pripadaju oblasti višekriterijumske analize i rangiranja. Uzimajući u obzir karakteristike problema izbora ponuđača u procesu javne nabavke, iz skupa navedenih metoda izdvojena je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa (AHP, kao osnovna metoda za rangiranje ponuđača. Za eventualnu kontrolu izvršenog rangiranja predlaže se familija metoda PROMETHEE I-II. / In the last phase of a tender process, the Commission has a problem with choosing the best bidder, i.e. the one whose offer meets the highest requirements in the Tender documentation. A decision has to be made taking into account many different, and very often contradictory, criteria. For solving this one as well as similar problems, numerous methods, belonging to the multicriteria analysis and ranking, are developed. Taking in to account the characteristics of a problem imposed by choosing the bidder in a Tender process, one of the mentioned methods, the method of analytical hierarchy process (AHP has been chosen as a basic method for ranking bidders. For the performed ranking control, the PROMETHEE I-II, method family is proposed.

 14. Usos y comercialización de desechos sólidos industriales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Salas Jiménez

  2005-05-01

  Full Text Available El Centro de Investigación en Protección Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIPA, mediante el proyecto “Gestión Integral de manejo de desechos en el Parque Industrial de Cartago” ha logrado desarrollar un mercado de materiales recuperados a nivel nacional. Los materiales que se reciben, después de pasar por un proceso de selección y clasificación, de acuerdo con la codificación establecida, permite reintegrar estos materiales al sistema productivo del país, por medio de más de 200 empresas que los adquieren en el Centro de Transferencia y Transformación de Materiales (CTTM, nombre con el cual se ha denominado la sección operativa del proyecto. El CTTM se encuentra ubicado estratégicamente en el parque industrial de Cartago, cerca de las empresas que producen los desechos que procesa para, posteriormente, comercializarlos.

 15. Finanšu pārskata revīzijas process lielai sabiedrībai

  OpenAIRE

  Špoģe, Sarmīte

  2018-01-01

  Finanšu pārskata revīzijas process ir svarīgs temats, jo pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Darba mērķis: apkopot un analizēt finanšu pārskata revīzijas procesu lielā sabiedrībā, noteikt revīzijas riskus, izstrādāt priekšlikumus revīzijas procesa uzlabošanai. Izvirzīto mērķu sasniegšanai autore pētīja un apkopoja informāciju par finanšu pārska...

 16. One procedure for determination of the neutron flux in the nuclear reactor fuel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulovic, V; Krtil, J; Maksimovic, Z; Martinc, R [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1979-09-15

  Possibility of determination of the neutron flux in the fuel of a heavy water reactor has been examined. In determination of the flux an iterative procedure was used to compare calculated and measured contents of several fission products. The former contents were determined by calculation of the burning process balance and the latter by non-destructive gamma-spectrometric analysis of fuel. The obtained results prove the possibility of such determination of not only the average value of the flux but also of the change of its intensity during utilization of fuel (author) U radu je ispitivana mogucnost odredjivanja fluksa neutrona u gorivu teskovodnog nuklearnog reaktora. Pri odredjivanju fluksa koriscen je iterativni postupak, u kome se porede izracunati i izmereni sadrzaji nekoliko gama-radioaktivnih fisionih produkata. Prvi sadrzaji su odredjivani preko proracuna bilansa procesa sagorevanja, a drugi - nedestruktivnom gama-spektrometrijskom analizom goriva. Dobijeni rezultati potvrdjuju mogucnost ovakvog odredjivanja ne samo srednje vrednosti fluksa, vec i promene njegovog intenziteta u toku koriscenja goriva (author)

 17. Wear Calculation for Sliding Friction Pairs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Springis G.

  2014-04-01

  Full Text Available ums Mūsdienu ražošanas procesa viens no pamatmērķiem ir produkcijas kvalitātes līmeņa paaugstināšana, tas nozīmē arī dažādu izstrādājumu nepieciešamā kalpošanas laika nodrošināšanu un nodilumizturības palielināšanu. Svarīga loma šī uzdevuma sasniegšanā ir salāgojamo detaļu kalpošanas laika prognozēšanai, kas ir ļoti aktuāls jautājums, jo attīstoties dažādām ražošanas, kā arī mēriekārtu tehnoloģijām, kļūst iespējams arvien precīzāk noteikt nepieciešamos datus, kuri vēlāk tiek izmantoti arī analītiskajos aprēķinos.

 18. Simulacioni model višelamelastih frikcionih sklopova / Simulation model of multiple plate friction clutches and brakes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandar Grkić

  2009-01-01

  Full Text Available Višelamelasti frikcioni sklopovi koriste se za promenu stepena prenosa u planetarnim menjačkim prenosnicima motornih vozila. Razvijeni simulacioni model frikcione spojnice i kočnice omogućava simulaciju rada menjačkog prenosnika pri promeni stepena prenosa. Primenom razvijenog modela moguće je na bazi simulacije analizirati prelazni proces pri promeni stepena prenosa i obezbediti identifikaciju relevantnih parametara bez izrade većeg broja fizičkih prototipova. Na taj način obezbeđuje se smanjenje troškova i skraćenje procesa razvoja novih prenosnika snage, uz poboljšanje upotrebnog kvaliteta. Simulacioni model može da se koristi i pri razvoju upravljačkog sistema menjačkog prenosnika za definisanje potrebnih karakteristika njegovih komponenata. / Multiple plate friction clutches and brakes are used for gear shifting within planetary gear trains of motor vehicles. The developed simulation model of the friction clutch and brake enables the simulation and the analysis of the planetary gear train transitional processes during gear shifting and provides identification of relevant parameters without making numerous physical prototypes. Costs are thus reduced and time for developing new gear trains shortened, while the product quality is increased. The simulation model can be use additionally in developing steering systems of planetary gear trains for defining characteristics of their components.

 19. Computerized information system of support to the electric energy losses control; Sistema de informacion computarizado de apoyo al control de perdidas de energia electrica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barba Mar, Alvaro R; Perez Ortega, Joaquin; Rodriguez Ortiz, Guillermo; Rodriguez Cano, Rene; Zapata Garcia, Juan Antonio [Instituto de Investigaciones Electricas, Cuernavaca (Mexico)

  1996-12-31

  The energy losses are due to several reasons, among others, to the same nature of the generation, transmission, and distribution processes. The purpose of this paper is to describe in a general manner a decentralized system that processes the information of the energy and demand meters, to obtain the energy balances and losses indexes at national level. Additionally, the main services offered by the functional model and of the data base, the adopted policies for the energy interchanges among responsibility areas and the concepts of use, are described; next, the data sources of the system are described, the fragmentation and corresponding replication to the database are described and its architecture of software and hardware is shown. [Espanol] Las perdidas de energia se deben a varias razones, entre otras, a la naturaleza misma de los procesos de generacion, transmision y distribucion de la electricidad. El proposito de este articulo es describir de manera general un sistema descentralizado que procesa la informacion de los medidores de energia y demanda, para la obtencion de balances de energia e indices de perdidas a nivel nacional. Ademas, se describen los principales servicios que ofrece, el modelo funcional y el de la base de datos, las politicas adoptadas para los intercambios de energia entre areas de responsabilidad y los conceptos de uso; despues se describen las fuentes de datos del sistema, la fragmentacion y replicacion correspondiente a la base de datos y se muestra su arquitectura de hardware y software.

 20. Klausīšanās mācīšana angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Rudzīte, Jana

  2009-01-01

  Šis bakalaura darbs ir veltīts klausīšanās apmacīšanai angļu valodas stundās un pēta klausīšanās vingrinājumus un to ierakstu veidus un īpatnības. Darba teorētiskā daļa sniedz pārskatu par klausīšanās procesa apguvi un teksta izpratni, informācijas apstrādi klausīšanās laikā; pētījums apraksta klausīšanās vingrinājumu sadalīšanu svarīguma pakāpēs un demonstrē dažādus klausīšanās materiāla veidu raksturojumus un klausīšanās ierakstu galvenos faktorus, kuri palīdz vai traucē klausīšanās...

 1. Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ljiljana Gavrilović

  2017-01-01

  Full Text Available U radu se raspravlja o tradicionalnim tehnologijama kao nematerijalnom kulturnom nasleđu i iznosi se etnografija koja je rezultat rada na projektu pripreme dokumentacije za predlog upisa tehnologije proizvodnje sjeničkog sira u nacinalnu Listu nematerijalnih kulturnih dobara. U okviru toga razmotrena je tradicionalna tehnologija proizvodnje sjeničkog sira, kao i nastojanja lokalnih aktera da tu tehnologiju zaštite i sačuvaju. Zatim sledi analiza građe prikupljene u razgovorima s ispitanicima, pripadnicima lokalne zajednice – od samih proizvođača, pa do pojedinaca koji zauzimaju različite upravljačke pozicije. U ovom segmentu fokus je stavljen na svest i spoznaju koju sami lokalni akteri imaju o značaju proizvoda koji nastoje da zaštite i, kako oni sami kažu, „brendiraju“, ali pre svega na probleme sa kojima se suočavaju u tom procesu. Na kraju, analizirane su potencijalne mogućnosti realizacije projekta izrade aplikacije na osnovu koje bi sjenički sir bio upisan na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. U tom segmentu, fokus je stavljen na delovanje menadžmenta lokalne zajednice, kao i mogućnosti profesionalnih antropologa da pomognu u realizaciji tog procesa.

 2. Histamine and Antihistamines / Histamin i antihistamini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojković Nikola

  2015-03-01

  Full Text Available Poslednjih godina beleži se kontinuirani rast prevalencije alergijskih oboljenja. Alergijski imunski odgovor predstavlja jednu kompleksnu mrežu ćelijskih događaja u kojoj učestvuju mnogobrojne imunske ćelije i medijatori. On predstavlja interakciju urođenog i stečenog imunskog odgovora. Ključnu ulogu u imunološkoj kaskadi zauzima histamin, prirodni sastojak tela, koga u alergijskom inflamatornom odgovoru oslobađaju mastociti i bazofili. Cilj ovog rada bio je naglasiti ulogu histamina u alergijskim imunološkim događajima, njegov efekat na Th1 i Th2 subpopulaciju limfocita i produkciju odgovarajućih citokina, kao i ulogu blokatora histamina u tretmanu ovih stanja. Histamin ostvaruje svoj efekat vezivanjem za četiri tipa svojih receptora koji su široko distribuirani u organizmu. Blokatori histamina blokiraju mnogobrojne efekte histamina vezivanjem za ove receptore. Cetirizin, visoko selektivni antihistaminik druge generacije, ne ostvaruje svoje efekte samo vezivanjem za H1 receptore već dovodi do atenuisanja mnogobrojnih zbivanja tokom inflamacijskog procesa. Dobro poznavanje efekata histaminskih blokatora, među njima i cetirizina, može dovesti do pravog odabira terapije u tretmanu alergijskih oboljenja.

 3. Spajanja i preuzimanja trgovačkih društava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko Novak

  2000-01-01

  Full Text Available Rad obrađuje problematiku spajanja i preuzimanja trgovačkih društava, te ukazuje na veličinu i dinamiku ovog procesa u svjetskim okvirima. Posebno se obrađuje način spajanja i preuzimanja, mogućnosti financiranja ovih transakcija te prednosti i nedostaci pojedinih vrsta financiranja. Rad ukazuje na skupinu činitelja koji utječu na cijenu dionica kod preuzimanja. Sva se istraživanja spajanja i preuzimanja u radu svrstavaju u istraživanje događaja i istraživanje učinaka. Brojna istraživanja događaja spajanja i preuzimanja pokazuju da u ovim transakcijama dioničari preuzetih tvrtki ostvaruju značajnu premiju iznad tržišne cijene u trenutku spajanja i preuzimanja. Znanstvena istraživanja utjecaja spajanja i preuzimanja daju nejasne zaključke u pogledu utjecaja transakcije na efikasnost poslovanja nakon izvršene transakcije. Istraživanja revizorskih i konzultantskih tvrtki upućuju na relativno nezadovoljavajuće rezultate nakon što se izvrše preuzimanja i spajanja, budući da većina transakcija ne povećava vrijednost za dioničare. U radu se ujedno ukazuje na postupke koji mogu bitno utjecati na uspješnost ili neuspješnost izvršenih transakcija.

 4. O morfematskoj alternaciju talijanskom glagolu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekavčić Tekavčić

  1972-12-01

  Full Text Available U studiji pod tim naslovom autor razmatra postanak i razvoj tzv. Smjene ili alternacije morfema (tal. alternanza morfematica, engl. morphemic alternance u prezentu talijanskih glagola, od starotalijanskog do suvremenog talijanskog jezika. Dok u starom talijanslmm jeziku opažamo bujnost i koegzistenciju različitih tipova alternacije, suvremeni ju je jezik u velikom broju glagola ukinuo (generalizacijom jednog alomorfa. J edan od bitnih faktora ne samo postanka morfematske alternacije nego i njezina ukidanja jest i analogija, tj. težnja prema predvidivosti ili pretkazivosti glagolskih oblika na osnovu morfematskog sistema. Autor razlikuje tri tipa analogičkih utjecaja: utjecaj jednog člana neke paradigme na druge (intraparadigmatski u., utjecaj odrectenih članova jedne paradigme na članove druge paradigme istoga glagola (interparadigmatski u. i napokon utjecaj određenih oblika jednog glagola na oblike drugog glagola (interverbalni u.. U razvoju prezentskih obliika talijanskog glagola zastupana su sva tri tipa. Za razliku od nekih lingvista, autor razlikuje samo dva tipa morfematske alternacije: automatsku alternaciju, određenu mogućnostima fonematskog sistema i prema torne predvidivu, i leksičku alternaciju, tj. onu koja nije podređena restrikcijama fonematskog sistema i zbog toga nije predvidiva, odnosno predvidiva je samo nakon što prethodno utvrdimo odsječke leksika (u konkretnom slučaju glagole u kojima dolazi. Morfematska alternacija obaju tipova sudjeluje u izraža vanju morfosintaktiičkih opozicija, ali ona nije o njima ovisna u smislu predvidivosti, jer ne dolazi u s vi m glagolima. U glavnom dijelu priloga autor studira najprije one morfematske alternacije koje se osnivaju na alternaoiji vokala (altemanza, vocalica, što je opet posljedica nekih fonematskih procesa (diftongacije vokala /e/, /o/, razvoja diftonga /aw/, zaobljivanje nenaglašenoga fonema /e/ u dodiru s labijalnim konsonantima itd.. Morfematske alternacije

 5. Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām

  OpenAIRE

  Šmitenbergs, Oskars

  2006-01-01

  Bakalaura darbs „Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām” ir sistēmas Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešanas procesa apraksts IT uzņēmumā SIA „UNITREE”. Darbs sniedz ieskatu sistēmas ieviešanas nepieciešamības cēloņos vidēja lieluma un lielos uzņēmumos. Kā viena no problēmu cēloņu novēršanas iespējām tiek piedāvāta Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešana uzņēmumā, tāpēc darbā galvenokārt tiek apskatīta biznesa pārvaldības iespējas, izmanto...

 6. SitDF: sistema informático de apoyo a la toma de decisiones en fundición

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lourdes M. García-Pujadas

  2003-03-01

  Full Text Available En el taller de fundición de la Empresa Mecánica del Níquel, de la ciudad de Moa, provincia de Holguín, la creación y control de las normas de consumo de materiales para la producción de piezas, se realiza actualmente de forma manual, lo que resulta un proceso lento y en ocasiones impreciso. En este trabajo se propone un software que sistematiza y agiliza, partiendo de la documentación y de los registros de información, el procesamiento de la información técnico-económica de la fundición, que resulta de gran utilidad en la toma de decisiones a partir de un análisis científico-técnico de la información que se procesa. El diseño y desarrollo del software se basa en la utilización de las metodologías de análisis y diseño estructurado de sistemas informáticos, y la programación orientada a objeto mediante las herramientas de programación de Borland Delphi versión 5.0. Puede ser utilizado en talleres de fundición que se dediquen a producir y reparar piezas para la industria mecánica en Cuba.

 7. Description of execution time dynamics for a set of concurrent real-time tasks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Guevara López

  2011-01-01

  Full Text Available Un Sistema en Tiempo Real (STR implantado en una computadora digital, interactúa con el mundo físico a través del acondicionamiento de variables (sensores, actuadores convertidores Analógico/Digital A/D y Digital/ Analógico D/A y procesa sus peticiones mediante tareas en tiempo real (Ji: i¿Z+. Cada Ji está formada por un conjunto de instancias {ji,k: i, k¿Z+, i es el índice de la tarea, k es el índice de la instancia} con al menos tres restricciones temporales: tiempo de arribo, tiempo de ejecución y plazo (Li,k, Ci,k, Di,k. En este sentido, es importante proponer un modelo para reconstruir el comportamiento de los tiempos de ejecución Ci,k. El modelo propuesto es un ARMA con un estimador de parámetros basado en la variable instrumental. Los tiempos de ejecución fueron medidos experimentalmente en QNX Neutrino 6.5 utilizando un procesador Intel Core i7 de 2.66 GHz. Se presentan los antecedentes teóricos del modelado de tareas en tiempo real, las mediciones de tiempo de ejecución, el modelo de tiempos de ejecución, el estimador de parámetros con variable instrumental, la experimentación y los resultados.

 8. Augsnes un zemes kvalitātes novērtējuma karšu digitizēšana

  OpenAIRE

  Stalīdzāns, Didzis

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir nodrošināt augšņu agroķīmiskās izpētes izstrādes procesa kartogrāfiskā materiāla lietošanas efektivitātes pieaugumu. Maģistra darbā tiek aprakstīts līdzšinējais augšņu agroķīmiskās izstrādes process Valsts augu aizsardzības dienestā un digitālo augšņu karšu izmantošanas iespējas. Pamatojoties uz darbā veiktās izpētes rezultātiem ir definēta problēma: augšņu agroķīmiskās kartes nav pieejamas telpisko datu formātā. Problēmas risinājumam tiek piedāvātas projekta alternat...

 9. Editorial Dossier: Ingeniería y Agro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Cadena Gómez

  2011-06-01

  Full Text Available La agricultura es mucho más que producir un cultivo o criar animales. Por el contrario, la agricultura debería ser definida como la industria de los alimentos, dado que incluye todo lo relacionado con la producción de los alimentos y las fibras que necesitamos para sobrevivir, así como también los productos deseados para disfrutar del bienestar que proporcionan. La agricultura se extiende desde los recursos naturales como el suelo, el agua, el aire hasta las actividades para cultivar plantas y ganados, el arte del cultivo y explotación de la tierra, y además, la industria que procesa las materias primas en productos para el consumo. Incluye también las actividades de almacenamiento, transporte, distribución y mercadeo de esos productos tanto a nivel nacional como internacional; al mismo tiempo, los temas de financiación, seguridad de los alimentos y protección del medio ambiente con el objeto de obtener productos con fines humanos o con destino a los animales domésticos [1].

 10. CUENTAS NACIONALES Y SU NÚCLEO CONCEPTUAL. ELEMENTOS PARA UNA CRÍTICA AL DOCUMENTO SNA- 1993 DE LA ONU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilio José Chaves Márquez

  2003-01-01

  Full Text Available La metodología que procesa los datos primarios usados para elaborar las Cuentas Nacionales se aborda desde tres lados: 1 La fórmula del PIB de Kuznets y las Tablas Insumo-Producto de Leontief; 2 El documento SNA- 93 de las Naciones Unidas (System of National Accounts, versión 1993 y 3 Una propuesta alterna de manejo. El análisis es proyectado a las cifras empíricas oficiales de Colombia en 1990. Se cuestionan los conceptos que subyacen el modelo implícito en el SNA-93. La propuesta alternativa de Cuentas Nacionales de Insumo-Producto incluye entre otros elementos: 1 el retorno al concepto de Valor-Agregado clásico, 2 la eliminación del PIB y el Output en el análisis, 3 disminución del número de precios, variables, ajustes y cuadros empleados, 4 manejo homogéneo contable para todos los sectores, basado en flujos de ingresos y pagos a precios reales de mercado.

 11. Implementacija javnih politika kao operativno upravljanje:analiza transformacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anka Kekez-Koštro

  2012-01-01

  Full Text Available U članku se razmatra transformacija procesa implementacije politike prema osobama s invaliditetom (OSI u Hrvatskoj, koja je posljedica transformacije modela kreiranja politike prema OSI – iz medicinskog u socijalni, s tendencijom prema razvoju modela ljudskih prava. S obzirom na procesnu usmjerenost analize, implementacija se sagledava na temelju koncepta javnog upravljanja te se koristi teorijski okvir višerazinskog upravljanja Michaela Hilla i Petera Hupea, koji implementaciju shvaćaju kao operativno upravljanje. Konceptualiziraju se i analiziraju promjene aktivnosti operativnog upravljanja na razini sustava, organizacije i pojedinca kao posljedica spomenute transformacije modela. Analizom intervjua aktera politike i provedbenih dokumenata, kao dijela interdisciplinarnog istraživačkog projekta, autorice pokazuju da je u hrvatskoj politici prema OSI došlo do neujednačene transformacije na različitim razinama implementacije (sustav/organizacija/pojedinac. Tako je na razini sustava utvrđena prisutnost socijalnog modela s tendencijom daljnjeg razvoja okvira implementacije prema modelu ljudskih prava. Razinu međuorganizacijskih odnosa obilježava socijalni model, a na razini pojedinca tek se događa izlazak iz medicinskog modela.

 12. Renealmia alpinia (Rottb.: Maas (Zingiberaceae: planta comestible de la Sierra Norte de Puebla (México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Macía, Manuel J.

  2002-06-01

  Full Text Available The edible fruits of Renealmia alpinia are highly valued in the Sierra Norte de Puebla (México where they are managed at a household level. The plant is wild in the región, although a rare species. The aril of the fruit is the edible part. After harvesting, the aril is extracted fresh and processed for local consumption. Sometimes the fruits are commercialized in tradicional markets. Only 19% of the total weight of the fruits is used for food.Los frutos comestibles de Renealmia alpinia son muy apreciados en la Sierra Norte de Puebla (México, en donde son manejados a nivel familiar. La planta crece silvestre en la región, aunque es una especie poco frecuente. La parte comestible es el arilo de los frutos. Tras la cosecha, se extrae en fresco el arilo y se procesa para su consumo familiar. Ocasionalmente los frutos se comercializan en los mercados tradicionales. Solamente el 19 % del peso total de los frutos se aprovecha para alimentación.

 13. Computerized information system of support to the electric energy losses control; Sistema de informacion computarizado de apoyo al control de perdidas de energia electrica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barba Mar, Alvaro R.; Perez Ortega, Joaquin; Rodriguez Ortiz, Guillermo; Rodriguez Cano, Rene; Zapata Garcia, Juan Antonio [Instituto de Investigaciones Electricas, Cuernavaca (Mexico)

  1995-12-31

  The energy losses are due to several reasons, among others, to the same nature of the generation, transmission, and distribution processes. The purpose of this paper is to describe in a general manner a decentralized system that processes the information of the energy and demand meters, to obtain the energy balances and losses indexes at national level. Additionally, the main services offered by the functional model and of the data base, the adopted policies for the energy interchanges among responsibility areas and the concepts of use, are described; next, the data sources of the system are described, the fragmentation and corresponding replication to the database are described and its architecture of software and hardware is shown. [Espanol] Las perdidas de energia se deben a varias razones, entre otras, a la naturaleza misma de los procesos de generacion, transmision y distribucion de la electricidad. El proposito de este articulo es describir de manera general un sistema descentralizado que procesa la informacion de los medidores de energia y demanda, para la obtencion de balances de energia e indices de perdidas a nivel nacional. Ademas, se describen los principales servicios que ofrece, el modelo funcional y el de la base de datos, las politicas adoptadas para los intercambios de energia entre areas de responsabilidad y los conceptos de uso; despues se describen las fuentes de datos del sistema, la fragmentacion y replicacion correspondiente a la base de datos y se muestra su arquitectura de hardware y software.

 14. Kvalitet u funkciji maksimizacije borbene gotovosti / Quality in the function of combat readiness maximization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenko Brkljač

  2006-07-01

  Full Text Available U sistemu opremanja Vojske sredstvima NVO sistemu menadžmenta kvalitetom mora biti podređena čitava organizacija, kao i opredeljenje najvišeg rukovodstva i zaposlenih. Neophodni preduslovi za uspostavljanje efikasnog (racionalnog sistema sadržani su u primeni suvremenih pristupa obezbeđenju kvaliteta, koji isključuju eklektički pristup pitanju "dokumentovanosti", koja je samo jedan u nizu velikog broja elemenata (složenih procesa za obezbeđenje kvaliteta, koje treba oživotvoriti da bi se kreirala, kao krajnji rezultat, maksimalna borbena gotovost. / In order to achieve top combat readiness, it is necessary that military system provision top management recognize need for quality management system establishment based on 'process approach'. Whole organization and orientation of top management and employee must be subjected to quality management system. For efficient (rational quality management system consolidation it is necessary to assure contemporary approach quality assurance, excluding eclectic approach to 'documentation'. 'Documentation' is only one condition among many difficult elements (process for quality assurance which is necessary to create top combat readiness, as a final result.

 15. Síntesis y evaluación de un DSP empotrado en una FPGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Raúl Rodríguez Suárez

  2010-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 En el trabajo se utiliza el procesador MicroBlaze, como módulo IP (Intellectual Property empotrado en la tarjeta Spartan-3E de la compañía Xilinx, para realizar aplicaciones de Procesamiento Digital de Señales (PDS tales como filtros del tipo FIR (Finite Impulse Response, IIR (Infinite Impulse Response, y de análisis espectral como la FFT (Fast Fourier Transform; debido a que esta tarjeta no posee embebido un procesador digital. Para ello se genera una señal a través del software Matlab, es enviada hacia la tarjeta Spartan-3E, se procesa con una de las aplicaciones, y los resultados son devueltos a Matlab, donde son comprobados mediante la comparación con los resultados de las funciones existentes en dicho software relativas a las aplicaciones dadas. La comunicación entre la PC (Personal Computer y la tarjeta se hace a través del puerto serie. Los resultados de todas las aplicaciones producidas con MicroBlaze coinciden con los de Matlab

 16. Las emociones del espectador en una experiencia, fotográfica, pictórica y cinematográfica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco de Paula Contreras Albornoz

  2016-07-01

  Full Text Available En el presente artículo se exponen los resultados del análisis comparativo de tres estudios: The Science of Art: A Neurological Theory of Aesthetic Experience (1999, Neural Correlates of Beauty (2004 y Neurocinematics: the Neuroscience of Film (2008. Cada una de las investigaciones señaladas examina la actividad neuronal de un grupo participantes que observa fotografías, pinturas o filmes. Se consideró que las experiencias expuestas permiten comprender el alcance y objeto del neurocinema. El método de la investigación fue revisión documental y el enfoque analítico. Se diseñaron tablas para sistematizar la revisión de los textos y se elaboraron tablas descriptivas basadas en resúmenes analíticos RAE. Se concluye que dos de los estudios tuvieron en común que los participantes presentaron actividad neuronal en el área del sistema límbico, la región del cerebro que procesa las emociones.

 17. „ORACLE E-BUSINESS SUITE” MIGRĀCIJA STARP DAŽĀDĀM VERSIJĀM

  OpenAIRE

  Dansone, Linda

  2008-01-01

  Maģistra darbā analizēta uzņēmumu resursu pārvaldības sistēmās "Oracle E-Business Suite" migrācija starp dažādām versijām. Darba gaitā izpētīti ieteikumi „Oracle E-Business Suite” migrācijai, apskatīta Oracle E-Business Suite standartfunkcionalitāte un arhitektūra, izanalizēta uzņēmuma pieredze šīs sistēmas migrēšanā, apzināti ieteikumi un rekomendācijas šī procesa uzlabošanā, apskatīta risku pārvaldība, apskatīts COBIT standarts, izanalizēti riski, veikta pieteikumu analīze pirms migrāci...

 18. Determination of reactor parameters in a simulated RA reactor lattice by measuring the reactivity level of heavy water in D{sub 2}O moderated RB reactor; Odredjivanje reaktorskih parametara u simuliranoj resetki reaktora RA merenjem reaktivnosti nivoa teske vode u D{sub 2}O moderiranom reaktoru RB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Takac, S M; Markovic, H D; Dimitrijevic, Z B [Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1974-07-01

  Direct method for experimental determination of the neutron age {tau} in the reactor lattice is not developed. Fermi theory for determining {tau} by measuring the reactivity level of the heavy water can be applied for a limited number of reactor lattices. An attempt was made to apply this approach for a complex reactor core with side and upper reflector. As expected the obtained results were not satisfactory, and {tau} was determined by Dessauer formula which gives more realistic estimation of thermalization in the reactor cell. major discrepancies are resulting from the fact that the lower reflector was neglected. But it is possible to to determine {tau} for reactor core with reflectors by additional measurements of axial distribution and other experimental data for {tau}. This is quite tedious numerical procedure. Obtained experimental data for a number of reactor parameters are compared to the initial data of the RA reactor core showing very good agreement. [Serbo-Croat] Ekspeimentalna metoda za direktno odredjivanje starosti neutrona {tau}, u resetki reaktora do danas nije razvijena. Primenjena Fermijeova teorija za odredjivanje {tau} preko merenja reaktivnosti nivoa teske vode, ocigledno se moze koristiti samo na ogranicen spektar reaktorskih resetki. U ovom radu pokusano je da se vidi primenljivost iste u slozenom - bocno i odozdo - reflektovanom jezgru reaktora. Naravno dobijeni rezultati nisu zadovoljili, sto se i moglo ocekivati, pa je {tau} odredjen preko Dessauer-ove formule, sto daje daleko blizu sliku stvarnog stanja procesa termalizacije u celiji reaktora. Ocigledno vece neslaganje primenjene teorije dolazi od zanemarivanja donjeg reflektora u jezgru reaktora. Medjutim, dopnskim merenjem aksijalne raspodele i na osnovu ostalih eksperimentalnih podataka za {tau}, moguce je odrediti eksperimentalno reflektorski koeficijent za visestruko reflektovano jezgro reaktora, sto numericki predstavlja mukotrpan i dugotrajan rad na racunaru. Dobijeni

 19. El procesamiento cognitivo en una app educativa con electroencefalograma y «Eye Tracking»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2017-07-01

  Full Text Available El empleo de apps en educación es cada vez más frecuente. Sin embargo, no se han estudiado suficientemente los mecanismos de atención y procesamiento de sus contenidos y sus consecuencias en el aprendizaje. El objetivo de este trabajo es analizar cómo se procesa y aprende la información y qué tipo de atención visual se le presta. También se investiga la posible existencia de diferencias de género. Sobre un total de 22 jóvenes se analizan las respuestas de «Eye Tracking» y electroencefalograma (EEG frente a 15 estímulos de una app de educación en salud. También se analiza el recuerdo y agrado de los estímulos por parte de los sujetos. Las características de las imágenes son evaluadas por expertos. Los resultados indican que existe un patrón de actividad visual diferente entre hombres y mujeres el cual no incide sobre el recuerdo posterior. El recuerdo viene determinado por el valor emocional de la imagen y su simplicidad: las imágenes más complejas absorben más tiempo de fijación visual pero son recordadas menos. Las respuestas del EEG confirman la importancia del aspecto lúdico sobre el recuerdo. La conclusión es que la conducta frente a una app de este tipo se asemeja a la conducta de bajo compromiso propio de la publicidad.

 20. Sistema de reconocimiento automático del habla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hugo L. Rufiner

  2004-01-01

  Full Text Available Este trabajo es el resultado de un emprendimiento multidisciplinario en el que se utilizaron herramientas de fonética, fisiología del oído y de la percepción auditiva, lingüística, gramática, redes neuronales, modelización, electrónica analógica y digital, computación e inteligencia artificial. Los objetivos principales fueron la investigación y el desarrollo de sistemas de reconocimiento automático del habla en idioma español, capaces de brindar una salida de texto escrito para ser utilizada en un procesador de textos o como entrada de comandos en programas convencionales o interfaces gráficas. Un sistema completo para el reconocimiento automático del habla puede ser dividido en una etapa de procesamiento de la señal, una de clasificación de fonemas y una de modelado del lenguaje. El primer bloque realiza un procesamiento de la señal de habla, acondicionándola y haciendo un análisis espectral-temporal. Luego, la etapa de clasificación procesa la secuencia de espectros para devolver una cadena de símbolos que corresponden a la secuencia de fonemas o dífonos emitidos. El último módulo consiste en un analizador destinado a descifrar las palabras y frases contenidas en las cadenas de símbolos pseudo fonéticos emitidas por el módulo anterior. En este artículo se revisan las diversas líneas investigadas en torno a esos tres módulos básicos.

 1. Análisis cinético de indicadores difusos en tobillo y rodilla para clasificar la marcha hemipléjica espástica utilizando diagrama de flujo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ubaldo Padilla Liendo

  2016-08-01

  Full Text Available Esta investigación pretende modelar características difusas de indicadores cinéticos en tobillo y rodilla de pacientes hemipléjicos espásticos por parálisis cerebral. Estos indicadores son consistentes con los utilizados por los especialistas, en la interpretación clásica para clasificar la hemiplejia, propuesta por el Dr. Gage. Cumpliendo los protocolos del Hospital Ortopédico Infantil en Caracas, Venezuela, se procesan los registros de 178 pacientes hemipléjicos. A través de análisis de varianza (ANOVA se determina cuales indicadores son apropiados para clasificar patrones. Se calcula la media, desviación estándar y umbral de separación en aquellos indicadores determinados. La función de membresía describe los rangos de pertenencia a grupos específicos. Basado en los parámetros calculados y la información obtenida, se construye un modelo difuso sobre un diagrama de flujo para discriminar entre los tipos hemipléjicos, comparable a la interpretación clásica. Se procesa el 75% de los registros y el 25% restante validan los resultados, según el grado de pertenencia y sensibilidad. Se obtiene una sensibilidad de 83,33% para el tipo 1; 75% para el tipo 2; 62,5% para el tipo 3 y 85,7% para el tipo 4. Los indicadores son descritos para todos los especialistas a través de un lenguaje médico apropiado.

 2. MODELO PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS (NOACH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yudit Coromoto Sánchez Meza

  2018-01-01

  Full Text Available La permanente evolución tecnológica, los complejos patrones de tráfico y altos niveles de disponibilidad y calidad que caracterizan a los sistemas de telecomunicaciones, aunado a los riesgos e incertidumbre inherentes a las tecnologı́as, redundan en una gran complejidad en la evaluación y análisis para cumplir con los múltiples criterios y requerimientos técnicos y económicos, que marcan la toma de decisiones para uso óptimo de los recursos en un proyecto de telecomunicaciones. En este artículo, se desarrolla el sistema Noach, un Modelo para la Evaluación y Gestión de Proyectos Tecnológicos, basado en las mejores prácticas del Grupo de Conocimientos en Administración de Proyectos, Librería de Infraestructura de Tecnologı́as de Información e Integración de Modelos de Madurez de Capacidades para Desarrollo. Se trata de una herramienta computacional desarrollada en software libre, usando arquitectura de tres capas, que captura y procesa los datos asociados a diferentes factores y variables de alta incertidumbre y riesgo, para evaluar proyectos tecnológicos. La estructura de Noach es adaptable a la amplia gama de tecnologı́as de telecomunicaciones y genera generar diferentes escenarios que se podrı́an presentar en el desarrollo del proyecto y contempla el cálculo de los recursos asignados, relación costos/precios, análisis de mercado y calendario de trabajo.

 3. Visualisation of a mathematical model of blast furnace operation for distance learning purposes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Babich, A.

  2005-12-01

  Full Text Available Advanced educational technologies like Virtual Laboratories are being developed and launched in order to equip customers from higher education institutions, research and industry with efficient tools, supporting their work and operating new skills-training methods. Visual Model "Blast Furnace" based on a mathematical balance model of the blast furnace process has been developed for distance learning (DL purposes. It processes entered parameters and outputs both operating and learning results. The model simulates also sinter and pellets manufacture as well as operation of hot stove. The teacher and learners can interact with each other using software interface which allows to monitor the activity of the learners, answer their questions, and analyse the learning results. The model is an ingredient of the "Virtual Lab Ironmaking".

  Se desarrollan y presentan tecnologías avanzadas de educación, como los Laboratorios Virtuales, para suministrar a los clientes de las instituciones de educación superior, investigación e industria, en apoyo de su trabajo, nuevos y eficientes métodos de operación y técnicas especiales de adiestramiento. Se ha desarrollado el Modelo Visual de "Horno Alto" basado en un modelo matemático del balance del proceso del horno alto, para fines de educación a distancia. Procesa los parámetros de entrada y salida en operación y los resultados de la enseñanza. El modelo también simula la fabricación de sinter y pelets, además de la operación de las estufas. El profesor y alumnos pueden interactuar entre sí usando un software que permite seguir la marcha de la actividad de los alumnos, responder a sus preguntas y analizar los resultados del aprendizaje. El modelo es parte del "Laboratorio Virtual de Fabricación de Arrabio".

 4. Mejoramiento de la eficiencia energética en los procesos de extrusión de tuberías plásticas; Improve of the energy efficiency in the processes of plastic pipe extrusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Jiménez Ramos

  2015-06-01

  Full Text Available El presente trabajo, muestra el desarrollo de una herramienta, para el mejoramiento energético, de los procesos de extrusión de tuberías plásticas, mediante la modelación del proceso de transferencia de calor, en estado transitorio, empleando para la solución el software Wolfram Mathematica 8.0. La herramienta desarrollada, posibilita en breve tiempo, la toma de decisiones para mantener un proceso optimizado, en función de las propiedades físicas, de las materias primas utilizadas, aumentando las producciones, con la consiguiente reducción de los índices de consumo, sin afectar la calidad del producto terminado. Esta herramienta posibilita además, conocer el comportamiento del equipamiento que procesa estas producciones ya que se definen los tiempos óptimos de enfriamiento, a partir de la temperatura, lo que posibilita ajustes rápidos y eficaces, por lo cual, se ahorran materias primas y puede actuarse, sobre posibles defectos técnicos del equipamiento, en los cuales intervienen las distintas especialidades destinadas a estas misiones.This paper shows the development of a tool for energetic improve of plastic pipes extrusion processes by heat transference processes transients using the Wolfram Mathematica7 software. With this tool may take decisions quickly to keep an optimized process in function of the material properties used to increasing the productions and to reduce the consumption without quality affectations of end product. Further, with this tool is possible to know the equipment behavior because it is defined that the optimal cooling time from temperature what enables rapid adjustment and effective, saving materials and enable the actions before technical faults of the equipment, in which there are interventions of different technicians.

 5. La Directísima en los Alpes, Austria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schmidt, Wilhelm

  1979-06-01

  Full Text Available This article deals with the construction procesa of the «straight» expressway through the Tauern AIps, where several engineering works deserve special mention: — The Tauern Tunnel, 6.4 km In length. — The Katschberg Tunnel, 5.4 km In length. — The Eben-Pongan cloverleaf. — The Liesertal stretch, 75 per 100 of its length being tunnels and viaducts. The most important of this Is the Tauern Tunnel where, owing to the serious problems encountered in the brittle character of the soil, the Austrian tunnel excavation process was used, this method consisting in tensing the mountain soil in order to be able to counteract the high pressures occurring. This tunnel has a 600 m long, 11 m diameter ventilation shaft, the largest of its kind in the World.

  Se trata, en este artículo, del proceso de construcción de la Autopista de Tauern, La Directísima, en los Alpes, en la que destacan varias obras: — Túnel de Tauern, de 6,4 km de longitud. — Túnel de Katschberg, de 5,4 km de longitud. — Punto de enlace Eben-Pongau. — Tramo de Liesertal, realizado en un 75 por 100 mediante viaductos y túneles. La obra más importante es el túnel de Tauern donde, debido a los grandes problemas surgidos por la naturaleza quebradiza del terreno, hubo de emplearse un método austríaco de perforación de túneles consistente en poner en tensión la montaña para, de esta manera, contrarrestar las altas presiones que se producen. Este túnel tiene un pozo de ventilación de 600 m de longitud y 11 m de diámetro de perforación. Es el pozo vertical más grande del mundo.

 6. Viscosidad y conductividad de escorias típicas en la producción de ferroníquel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Raúl Pérez Villamil

  2010-12-01

  Full Text Available Cerro Matoso S.A. procesa mineral  laterítico de níquel.Sus  actividades  involucran:  explotación minera, reducción,  fusión vía Arco Eléctrico y  refinación en hornos  tipo  cuchara.  El  producto  ferroníquel  es exportado en su  totalidad. La operación de fusión se realiza en un horno eléctrico, y una de las variables de control de proceso más importante es  la  temperatura de la escoria, que depende de las relaciones de SIO2 y magnesia (MgO, S/M, y de los porcentajes de alúmina(AL2O3. Cuando  la relación S/M es baja, o en  los casos  de  alúminas muy  altas,  las  propiedades  de  la escoria,  como  viscosidad  y  resistividad,  cambian ostensiblemente  y  resulta muy  complicado drenarla del  horno. Con  valores  calculados  de  viscosidad  y conductividad  eléctrica,  a partir  de una  herramienta diseñada  por  la  empresa,  se  procede  a  ubicarcomposiciones  de  escoria  típicas  en  un  diagrama modelo resultante de la operación en el año 2006.

 7. Estado Sanitario de las Leches que Llegan a las Plantas Procesadoras de la Ciudad de Medellín

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ortega G. Antonio

  1971-09-01

  Full Text Available Con el objeto de conocer las condiciones sanitarias de las leches que llegan a las plataformas de recibo de las tres plantas procesadoras existentes en la ciudad de Medellín, se analizaron seiscientas una muestras de leche cruda procedentes de distintas regiones del Departamento de Antioquia y pertenecientes a quinientos cuarenta y cinco proveedores. A cada muestra se le tomó la temperatura de llegada a la planta y se le hicieron análisis de densidad, acidez, sedimentación y tiempo de reducción del azul de metileno. Además de los análisis anteriores, se hicieron otros para detectar adición de bicarbonato a ciento ochenta muestras y se practicó el conteo directo de microorganismos por el método de Breed a doscientas siete muestras de leche. Los resultados de este estudio muestran que la calidad de la leche cruda que se procesa en Medellín es muy baja. Es así, que el 100% de las muestras analizadas llegó a la planta procesadora con temperaturas superiores a 109C; un 5.32% demostró una densidad menor de 1.027; un 5.48% resultó ácido; solamente un 12.48% presentó una sedimentación menor de 0.5 mgs, por botella de leche; tan solo un 9.32% tuvo un tiempo de reducción del azul de metileno mayor de 3 horas; un 3.3% resultó positivo a la prueba de bicarbonato y un 67% de las leches examinadas tuvo más de 2.000.000 de bacterias por c.c.

 8. EMPRENDEDORISMO TECNOLÓGICO Y GÉNERO EN LA ARGENTINA: FACTORES DETERMINANTES EN LA PERCEPCIÓN DE AUTO-EFICACIA EMPRENDEDORA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUISA DE LOS ANGELES MAYORAL

  2014-01-01

  Full Text Available Este artículo es continuación de la línea de trabajo desarrollada por las autoras acerca de la existen - cia de diferencias de género en la relación entre tres variables centrales del emprendedorismo: auto- eficacia emprendedora, inteligencia emocional y satisfacción vital. El objetivo del presente trabajo es establecer si las variables psico-sociales (inteligencia emocional y satisfacción vital influyen en las dimensiones que conforman la auto-eficacia emprendedora de los hombres y las mujeres argentinos en el sector de las TIC. Se realizó una investigación exploratorio-descriptiva y transversal, con una muestra de 329 emprendedores, utilizando encuestas on-line. Los datos obtenidos fueron procesa - dos y sometidos a análisis de regresión, surgiendo notables diferencias entre hombres y mujeres, especialmente en la variable satisfacción vital. Particularmente, en el caso de los hombres se observa que la inteligencia emocional es determinante para desarrollar nuevos productos y oportunidades de mercado, mientras que la inteligencia emocional y la satisfacción vital influyen en el resto de las dimensiones (gestión de recursos humanos, nuevas relaciones con inversores, creación de entornos innovadores y trabajo bajo estrés. Estos hallazgos difieren en el caso de las mujeres, donde se apre - cia que sólo la inteligencia emocional influye en la totalidad de las dimensiones que conforman la auto-eficacia emprendedora.

 9. Menedžment projektov in finančna dodana vrednost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Brcar

  2017-03-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: Ali obstajajo statistično značilne povezave med dejavniki planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja in finančno dodano vrednostjo gradbenih projektov. Namen: Namen raziskave je bil opraviti empirično raziskavo o vplivu dejavnikov menedžment projektov na finančno dodano vrednost v izbranih slovenskih gradbenih podjetjih ter podati predloge za izboljšanje stanja. Metoda: V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 77 anketirancev iz slovenskih gradbenih podjetij, med katerimi je bila večina menedžerjev projektov. Rezultati: Na podlagi raziskave je razvidno, da imajo natančneje planirani gradbeni projekti statistično značilen vpliv na finančno dodano vrednost projektov, pri čemer imata največji vpliv ustrezno planiranje in preverjanje ciljev ter obvladovanje sprememb na projektu. Organizacija: Izidi raziskave bodo lahko v praktično pomoč vsem tistim, ki se ukvarjajo s področjem gradbenih projektov in njihovo uspešnostjo. Empirične ugotovitve iz raziskave naj bi spodbudile podjetja in druge organizacije, da bodo več časa namenila planiranju projekta. Originalnost: Prispevek raziskave k menedžerski znanosti in stroki je opravljena empirična raziskava in analiza vpliva dejavnikov menedžmenta na finančno dodano vrednost projekta, saj v zadnjih desetih letih v gradbeništvu ni bilo podobne raziskave. Omejitve: V raziskavi smo se omejili le na finančno dodano vrednost projektov, nismo se osredotočali na ostale dejavnike učinkovitosti projektov, na primer kakovost proizvoda ali procesa, zadovoljstvo uporabnika, zadovoljstvo odjemalcev in podobno.

 10. Kaizen koncept i njegova primena u logistici / Kaizen concept and its application in logistics / Применение практики Кайдзен при решении логистических задач

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Predrag J. Pešić

  2015-04-01

  Full Text Available Kaizen je japanska filozofija koja se fokusira na kontinualno poboljšanje, pojednostavljenje i ubrzanje procesa, smanjenjem ili eliminisanjem rasipanja, trošeći minimum potrebnih resursa, a pri tome isporučuje najbolji mogući kvalitet proizvoda ili usluga. To je proces koji, kada se uradi pravilno, humanizuje radno mesto, eliminiše preterano težak rad i uči ljude kako da vrše ispitivanja sopstvenog rada (koristeći naučne metode, eliminišući škart u procesu poslovanja. Mnoge vojne organizacije prepoznale se prednosti Kaizena i implementirale ga u svoju praksu. Kaizen je jedna od najprihvatljivijih metoda kontinualnog unapređenja procesa u logistici. Omogućava inkrementalno poboljšanje procesa, jeftin je i fleksibilan. Istovremeno, pruža mogućnost organima logistike da brzo, efektno i efikasno reaguju na sve promene u njenom turbulentnom i složenom okruženju. / Kaizen is a Japanese philosophy that focuses on continuous improvement, simplification and acceleration of processes, by reducing or eliminating waste and by spending a minimum of resources needed, while delivering the best possible quality products and services. It is a process that, when done correctly, humanizes the workplace, eliminates overly hard work and teaches people how to perform tests of their own work (using scientific methods and eliminating scrap in the business process. Many military organizations have recognized the benefits of Kaizen and implemented it into their practice. Kaizen is one of the most acceptable methods of continuous process improvement in logistics. It is cost effective and flexible and allows incremental process improvement. At the same time, it provides logistics with quick, effective and efficient responses to any changes in its turbulent and complex environment. / Кайдзен, кайдзэн (яп. 改善 – японская философия или практика, которая фокусируется на не

 11. La violencia intrafamiliar, el uso de drogas en la pareja, desde la perspectiva de la mujer maltratada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa G. Vaiz Bonifaz

  Full Text Available El presente estudio tiene la finalidad de visibilizar la violencia que afecta a las mujeres, teniendo como principales elementos precipitantes de la actitud violenta del agresor la ingesta de alcohol y/o drogas. Los objetivos del presente estudio son: conocer los significados que la mujer le atribuye a la violencia; reconocer los diferentes factores relacionados a la ocurrencia de la violencia intrafamiliar e identificar como se procesa el consumo de drogas en la pareja. El tipo de estudio es exploratorio y descriptivo, se utilizó la metodología cualitativa, el recorte empírico lo constituyeron seis mujeres, quienes acudieron a realizar su denuncia a la Comisaria de Mujeres de Lima. Los hallazgos muestran que el tiempo de unión osciló entre dos meses y dieciocho años, ocurriendo el maltrato en casi todo el tiempo de unión. Con respecto al tipo de violencia sufrida la de mayor magnitud fue la física; de forma más sutil la psicológica, la violencia sexual no fue referida, el dinero y celos fueron referidos como focos desencadenantes de las discusiones, las que están asociados al uso de alcohol y droga en el agresor. Las categorías establecidas fueron: el tipo de violencia sufrida por las mujeres, el contexto de la violencia, la repercusión de la violencia sufrida por la mujer en su salud y la reacción de violencia sufrida por medio de la denuncia. Como principales conclusiones tenemos que la violencia contra las mujeres se revela como tema social y sanitario, con repercusiones en la morbi-mortalitad y en términos de calidad de vida de las mujeres., en el campo de la salud, es necesario reconocer a las mujeres en situación de violencia, considerar como factores de riesgo para la pareja el uso de alcohol y drogas, las mujeres ocultan por vergüenza la problemática que viven, el personal de salud debe ser capaz de diagnosticar la violencia en sus diferentes formas, expresadas por quejas o dolores crónicos sin causas aparentes.

 12. Darbo metu susenėjusių ir po suvirinimo termiškai apdorotų plieno 5 % Cr-0,5 % Mo virintinių jungčių struktūra ir savybės

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vigantas KUMŠLYTIS

  2012-06-01

  Full Text Available Straipsnyje nagrinėjamos suvirintos ir termiškai apdorotos chromo ir molibdeno (5 % Cr – 0,5 % Mo grupės plieno vamzdžių jungtys. Taip pat pateikiami ir palyginami ilgą laiką aukštoje temperatūroje eksploatuoto ir naujo chromo ir molibdeno plieno vamzdžio struktūra ir mechaninių savybių tyrimai. Eksploatuoto metalo tyrimams buvo panaudotas 530 °C temperatūroje 100 000 valandų dirbęs plieninis vamzdis. Tyrimais siekiama nustatyti 5 % Cr – 0,5% Mo grupės plienų suvirintųjų jungčių mechaninių savybių ir terminio apdorojimo parametrų tarpusavio priklausomybes. Atlikti suvirintų bandinių struktūros radiografiniai, mechaninių savybių, lūžių analizės ir mikrostruktūrų tyrimai. Nustatyta, kad chromo ir molibdeno plienų virintinių jungčių vidiniams įtempiams mažinti turi būti taikomas tik terminis apdorojimas. Kiti įtempių mažinimo metodai šiems plienams yra nepriimtini. Nustatyta, kad 5 % Cr – 0,5 % Mo plienų virintinių jungčių terminio apdorojimo temperatūros ir laiko parametro P reikšmė neturi viršyti 20,5. Viršijus šią reikšmę vyksta struktūros degradacijos procesas, karbidai pamažu transformuojasi į M23C6 karbidus, koaguliuoja ferito grūdelių ribose, sudaro karbidų kolonijas ar jungiasi į ilgus vientisus junginius. Smulkių, dispersiškų karbidų struktūroje nelieka. Taip pat mažėja jungties metalo takumo stipris ir smūginis tąsumas.DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.18.2.1911

 13. La palabra corporizada The embodied word

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Porter

  2010-08-01

  Full Text Available La capacidad creativa está íntimamente relacionada con las formas en que el cerebro procesa y archiva el lenguaje. Las metáforas y sus etimologías son nuestras huellas del pasado, el DNA de nuestro pensamiento. La neurociencia ha hecho descubrimientos relevantes acerca de cómo funciona nuestro cerebro lingüísticamente demostrando que toda persona utiliza un registro particular determinado por la oferta de metáforas que ha acumulado a lo largo de la vida orientando los caminos de su imaginación. La idea de que los conceptos están enraizados físicamente, contrasta con la idea del racionalismo que sostiene que los conceptos son abstracciones descorporizadas, completamente separadas del sistema motor sensorial. Esta nueva forma de ver el lenguaje, abre una nueva conceptualización del cuerpo humano. Integrando los hallazgos de la ciencia con la dimensión artística de las metáforas, damos un paso adelante para estimular un pensamiento y una visión poética en la educación.Creative capacity is intimately related to the ways in which the brain processes and stores language. Metaphors and their etymologies are footprints of the past, the DNA of our thoughts. Recent findings in neuroscience concerning the way in which the brain works linguistically have shown that people make use of a particular register determined by the supply of metaphors that they have accumulated throughout their lives to guide their imaginative pathways. The idea that concepts are physically rooted contrasts with the idea of rationalism, which holds the statement that concepts are bodiless abstractions, completely separate from the sensory motor system. This new way of regarding language, therefore, gives rise to a new conceptualization of the human body. By putting the findings of science and the artistic dimensions of metaphors together, we take a step toward encouraging poetic seeing and thinking in education.

 14. Distribucijske greške u procesu procjene performansi zaposlenih/Distribution errors in the employee performance evaluation process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesko M. Lukovac

  2014-10-01

  Full Text Available Racionalno angažovanje, usmjeravanje i razvoj, motivisanje i nagrađivanje, unapređenje organizacijske efikasnosti i poslovanja teško se može ostvariti ukoliko se ne vrši ocjenjivanje kvaliteta rada zaposlenih. U literaturi o manadžmentu ova tehnika je poznata pod nazivom 'procjena performansi zaposlenih'. Performansa ili učinak može biti bilo neki mjerljiv rezultat koji je ostvaren, bilo ponašanje ili lične karakteristike neophodne za obavljanje određene aktivnosti u definisanom periodu. U poslednje vrijeme razvija se poseban menadžerski pristup - 'upravljanje uspješnošću' (Performance Management sa ciljem da se procjena performansi i upotreba rezultata procjene u rukovođenju, čiji je cilj unapređenje performansi - uspješnosti zaposlenih, integrišu. S obzirom na to da je procjena performansi zaposlenog najčešće rezultat subjektivnog suda procjenjivača o kvalitetu njegovog rada, mora se voditi računa o mogućim greškama koje karakterišu takav način prosuđivanja. Postoji više tipova grešaka koje procjenjivači mogu počiniti prilikom procesa procjene performansi zaposlenih, a u ovom radu prikazan je pristup identifikaciji i umanjenju distribucijskih grešaka procjenjivača, kao najrasprostranjenijih u organizacijama sa većim brojem zaposlenih. / It is difficult to achieve rational engagement, directing and developing, motivating, rewarding, and improving organizational efficiency, without the evaluation of the quality of job performance of employees. In management literature, this technique is known as 'employee performance evaluation'. Performance or productivity may be either a measurable result that has been achieved, or behaviour or personal characteristics necessary for performing certain activities in a defined period of time. Recently, a special management approach 'performance management' has been developed, in order to integrate the performance evaluation and the use of assessment results in management

 15. La violencia intrafamiliar, el uso de drogas en la pareja, desde la perspectiva de la mujer maltratada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaiz Bonifaz Rosa G.

  2004-01-01

  Full Text Available El presente estudio tiene la finalidad de visibilizar la violencia que afecta a las mujeres, teniendo como principales elementos precipitantes de la actitud violenta del agresor la ingesta de alcohol y/o drogas. Los objetivos del presente estudio son: conocer los significados que la mujer le atribuye a la violencia; reconocer los diferentes factores relacionados a la ocurrencia de la violencia intrafamiliar e identificar como se procesa el consumo de drogas en la pareja. El tipo de estudio es exploratorio y descriptivo, se utilizó la metodología cualitativa, el recorte empírico lo constituyeron seis mujeres, quienes acudieron a realizar su denuncia a la Comisaria de Mujeres de Lima. Los hallazgos muestran que el tiempo de unión osciló entre dos meses y dieciocho años, ocurriendo el maltrato en casi todo el tiempo de unión. Con respecto al tipo de violencia sufrida la de mayor magnitud fue la física; de forma más sutil la psicológica, la violencia sexual no fue referida, el dinero y celos fueron referidos como focos desencadenantes de las discusiones, las que están asociados al uso de alcohol y droga en el agresor. Las categorías establecidas fueron: el tipo de violencia sufrida por las mujeres, el contexto de la violencia, la repercusión de la violencia sufrida por la mujer en su salud y la reacción de violencia sufrida por medio de la denuncia. Como principales conclusiones tenemos que la violencia contra las mujeres se revela como tema social y sanitario, con repercusiones en la morbi-mortalitad y en términos de calidad de vida de las mujeres., en el campo de la salud, es necesario reconocer a las mujeres en situación de violencia, considerar como factores de riesgo para la pareja el uso de alcohol y drogas, las mujeres ocultan por vergüenza la problemática que viven, el personal de salud debe ser capaz de diagnosticar la violencia en sus diferentes formas, expresadas por quejas o dolores crónicos sin causas aparentes.

 16. DISEÑO MECANICO DE UN PROTOTIPO DE SEMBRADORA DE MAIZ MECHANICAL DESIGN OF A PROTOTYPE CORN SOWER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Barragán G

  2006-08-01

  Full Text Available La agricultura mexicana es un sector estratégico para el desarrollo nacional. El maíz desempeña un papel importante en la industria, ya que se procesa derivando una gran cantidad de productos y subproductos. En la actualidad hay campesinos que siembran en terrenos irregulares como cerros o terrenos de superficie inclinada; este tipo de siembra la mayoría de las veces es agricultura de subsistencia, pero no por eso menos importante que la comercial. La siembra en este tipo de terrenos se realiza por medio de herramientas rústicas debido al difícil acceso de maquinaria moderna y los pocos recursos económicos para conseguirla; este tipo de herramienta representa un gran esfuerzo físico y jornadas muy largas de trabajo para el campesino. En el presente proyecto se propone una máquina para sembrar maíz, la cual evitaría los problemas anteriormente expuestos, además de realizar la actividad en menor tiempo y de manera económica, rentable y segura.Mexican agriculture is a strategic sector for national development. Corn has an important role in the industry due to the fact that it is processed into a great variety of products and by-products. There are some agricultural workers that sow in irregular grounds such as hills and sloping surfaces. This kind of sowing is often for their own consumption, but it is not less important than the industrial counterpart. Sowing in this type of grounds is done with rustic tools owing to lack of access to modern equipment, due to its cost and other reasons. The use of rustic tools is hard work and time-consuming for the workers. In this project, a proposal to make this job easier on sloping grounds is presented. This proposal consists of a machine that reduces the physical exertion and time required of the workers, by increasing the sowing speed, making the operation less expensive, safer and more efficient.

 17. CREDERE I KREDIT: DVA SRODNA ILI SUPROTSTAVLJENA POJMA?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabrijela Mihelčić

  2016-01-01

  Full Text Available Proučavajući ugovore o kreditu osigurane stvarnopravnim osiguranjima, a koji se u praksi većinom sklapaju u potrošačkim odnosno B2C odnosima, autorice u radu dolaze do spoznaja o mnogobrojnim problemima u hrvatskoj sudskoj praksi, ali i zakonodavstvu. Isti su primarno posljedica kompleksnog procesa usklađivanja izvornih nacionalnih odredaba s europskim acquisom u tom području, a koji pored ispravnog preuzimanja EU propisa u nacionalno zakonodavstvo zahtijeva i ispravnu primjenu i ujednačeno tumačenje harmo- niziranog nacionalnog prava sukladno istima. U tom smislu, poteškoće nastu- paju već samim određenjem ugovornih strana, odnosno glede pitanja tko je potrošač, a tko trgovac odnosno vjerovnik u B2C ugovorima o kreditu. Isti se nastavljaju u određenju predmeta ugovora, odnosno pronalaženju odgovora na pitanje, što je potrošački kredit te na kreditiranje čega se on točno odnosi. Nejasnoće postoje i o pitanju određenja bitnih sastojaka ugovora o potrošačkom kreditu, glede kojih jasne odgovore ne daje ni praksa Suda EU-a, niti domaća sudska praksa. Problemi postoje i u razumijevanju same dužnosti sudova i drugih primjenjivača prava o tumačenju i primjeni pozitivnoga nacionalnog prava sukladno acquisu odnosno u načinu provedbe iste dužnosti u praksi. Sva navedena pitanja dodatno se usložnjavaju kada su tražbine takvih kredita stvarnopravno osigurane. Imajući u vidu osobite poteškoće u tumačenju i praktičnoj primjeni harmoniziranih nacionalnih odredaba koje se odnose na potrošačko kreditiranje i pravo potrošača općenito, autorice u radu nastoje dati jasne i koncizne odgovore na brojna ključna pitanja o kojima ovisi ispravna primjena spomenutog zakonodavstva.

 18. Kvantitativna analiza utjecaja porasta razine Jadranskog mora na hrvatsku obalu: GIS pristup

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fran Domazetović

  2017-01-01

  Full Text Available Procjene za prosječan porast morske razine na globalnoj razini do kraja 21. stoljeća najčešće variraju od 0,18 m do ≥ 1 m u odnosu na današnju razinu. Ako se razmatraju procjene koje obuhvaćaju i otapanje grenlandskog i antarktičkog ledenog pokrova, tada se može očekivati porast morske razine od 5 i više m. Sukladno s globalnim promjenama, razina Jadranskog mora također je u porastu. Radi analize potencijalne ugroženosti hrvatske obale od porasta morske razine, izrađena su tri modela porasta razine Jadranskog mora (od 1 m, 3 m i 6 m. Na temelju modela analizira se utjecaj porasta morske razine na različite socioekonomske segmente obalnog prostora. Cilj je istraživanja definirati najugroženije dijelove hrvatske obale. Kako bi se mogli diferencirati najugroženiji dijelovi, izrađen je Indeks ugroženosti obalnih općina ( . U izradi Indeksa koristili su se analizom utjecaja dobiveni kvantitativni podaci o prostornom obuhvatu poplavnih zona te ugroženosti stanovništva i prometne infrastrukture obalne zone. Navedenim su varijablama s pomoću Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP pridruženi različiti težinski koeficijenti, ovisno o važnosti varijable. Pri analizi svih triju modela uočeno je kako se Zadar i njegova okolica ističu kao najugroženije područje hrvatske obale. Zbog toga je na primjeru Zadra izvršena znatno detaljnija analiza mikrolokacijskog utjecaja porasta morske razine. Podaci dobiveni analizom različitih modela pokazuju kako je gotovo cijela hrvatska obala ugrožena, ali i da postoji velik nerazmjer u razini ugroženosti pojedinih dijelova hrvatske obale. Važnost je ovog istraživanja u tome što ono predstavlja temelj za pravovremenu adaptaciju na negativne utjecaje budućeg porasta razine Jadranskog mora.

 19. LA EMOCIÓN Y LA CIRCULARIDAD: CATEGORÍAS INNOVADORAS DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS FORTALECEDORAS DE PROCESOS COGNITIVOS EN LA MATEMÁTICA ESCOLAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresita de Lourdes Bernal Romero

  2007-01-01

  Full Text Available Este artículo sintetiza los resultados de la investigación de la Universidad Santo Tomás “Más allá de las cuentas 2”. Esta tiene como objetivo describir y comprender las prácticas pedagógicas innovadoras, alrededor de las clases matemáticas, que fortalecen los procesos de razonamiento, creatividad y metacognición en niños de primara. Conceptualmente esta investigación utiliza referentes de la matemática educativa, de la psicología y de la pedago- gía en un ejercicio intrerdisciplinar. Se utiliza una investigación de tipo cualitativo, desde elementos de la etnografía educativa. Las estrategias investigativas usadas son: la observación participante y la entrevista a profundidad. La información se procesa a través de un análisis de contenido de tipo categorial. Las categorías a priori de la práctica pedagógica son: acciones secuenciadas, marcos de referencia e interacciones entre maestro y estudiante. En la investigación participan maestras de primaria de 10 colegios de Bogotá. Las instituciones educativas en las que ellas trabajan presentan, un alto desempeño en el área de matemáticas. El proceso de esta investigación consta decuatro etapas: construcción del problema de investigación, aplicación, sistematización de la información, construc- ción de informes y socialización de la información. Los resultados arrojan que en las prácticas pedagógicas innovadoras se usan componentes del enfoque de formula- ción y resolución de problemas. Un elemento constante es la forma de preguntar y el objeto mismo de la pregunta, el cual trasciende el resultado de la operación matemática. Por otra parte las categorías mencionadas se conectan a su interior y entre ellas desde la circularidad. Finalmente la conclusión central apunta a que las acciones secuenciadas, los marcos de referencia y las interacciones, de la práctica pedagógica innovadora en las matemáticas escolares en primaria, están atravesados por la

 20. Evaluación y modificación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Planta de Matanza del ITCR en Santa Clara, San Carlos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alma Deloya Martínez

  2006-05-01

  Full Text Available La planta de matanza de ganado vacuno y porcino del ITCR, Sede San Carlos, en Santa Clara, procesa en promedio 23 reses y 11 cerdos por día. El caudal de aguas residuales promedio generado durante el proceso de matanza varió de un máximo de 72 m3/día hasta un mínimo de 12 m3/día. Las aguas residuales son tratadas en un sistema de tratamiento biológico anaerobio, para controlar la contaminación del agua, según el Reglamento de vertido y reúso de aguas residuales. El sistema original consistió en un tanque de aireación y un sedimentador integrado al tanque de aireación. La aireación se suministraba por rotores mecánicos. Durante el desarrollo del proyecto, se encontró que el principal problema en la operación y control del sistema eran los sólidos suspendidos totales y los sólidos sedimentables, no presentándose problemas de calidad del efluente en términos de DBO, DQO y otros parámetros. Para solucionar el problema de los sólidos, en el efluente del sistema de tratamiento se modificó el sistema aerobio existente a un sistema anaerobio (para reducir la producción de sólidos, usando como ayuda del tratamiento un compuesto biológico, que actúa como floculante y coagulante, lo que mejora la sedimentación de los sólidos. Con la modificación del sistema, se alcanzaron eficiencias de remoción de los sólidos sedimentables en un 95%, de la demanda bioquímica de oxígeno DBO en un 83% y la DQO en un 75%, cumpliéndose con la normativa para todos los parámetros exigidos por el Ministerio de Salud.

 1. Radioastronomía: Una Mirada Más Amplia

  Science.gov (United States)

  Bianchi, Viviana

  2004-12-01

  de radio familiar. Una estación emisora está enviando información por medio de ondas de radio. El aparato de radio capta estas ondas mediante su antena, la procesa y el receptor reproduce la información (música, etc.) en forma audible. En el campo de la radioastronomía se pueden realizar observaciones interesantes: Radioestrellas, nebulosas, púlsares, galaxias y estrellas lejanas, radiogalaxias, la Vía Láctea, el Sol, Júpiter, etc.

 2. The balanced scorecard: un sistema de control estratégico para la gestión pública

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ociales The balanced scorecard: un sistema de control estratégico para la gestión pública Germán Guerrero Chaparro

  2000-06-01

  Full Text Available The Balanced Scorecard constituye una herramienta de gestión que incorpora los elementos de un sistema de control estratégico, y por lo tanto, es un aporte teórico y práctico importante que puede contribuirá mejorarla gestión de organizaciones públicas. Masque un sistema de medición y evaluación. Balanced Scorecard es un sistema de gestión estratégico a través del cual se realizan importantes y decisivos procesas de gestión coma: clarificar y traducir la visión y la estrategia; comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos; planificar y establecer objetivos y alinear iniciativas estratégicas, y aumentar el feeback y la formación estratégica Balanced Scorecard permite a las empresas mejorar aquellos aspectos considerados estratégicos mediante la construcción de relaciones causa-efecto entre los objetivos y los indicadores de medición partiendo de cuatro perspectivas básicas: la financiera, la del cliente, la de los procesos internos y la de la formación y crecimiento. Su aplicación en el mundo público puede contribuir a cambiar de forma radical el modelo de gestión burocrático que caracteriza a las Administraciones Públicas, orientándolo hacia un modelo de gestión estratégico basado en la consecución de objetivos estratégicos de largo plazo. Así mismo, el Balanced Scorecard resulta un instrumento valioso para afrontar y responderá la exigencia de gestionar de forma eficiente los recursos financieros cada vez más escasos, proporcionando información cuantitativa y cualitativa que permita asignar, seguir y controlar el presupuesto público. Finalmente, conviene señalar que a pesar de ser un instrumento útil y de aplicabilidad práctica no es la solución a todos los puntos débiles de las organizaciones.

 3. Consideraciones sobre la produccion de frutas en Venezuela

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús Aular

  2011-10-01

  Full Text Available En la presente revisión se presenta información sobre superficie, producción, y rendimiento de los frutales en Venezuela. Además se hacen consideraciones sobre los sistemas de producción, destacando limitaciones, avances y sugerencias. La fruticultura en Venezuela ocupa el 3er. lugar dentro del sector agrícola vegetal. Existen 167.691 Ha de frutales y una producción 2.232.088 TM por año. Se producen comercialmente una docena de rubros frutícolas, siendo los principales: plátano, banano, naranjo y piña. Las áreas de producción van desde zonas bajas y áridas, en donde se obtienen uvas y piñas; hasta zonas altas y húmedas donde se hallan duraznos y fresas. Ha habido reducción de la superficie plantada, con excepción de lechosa, piña y aguacate. El manejo hortícola de los huertos frutícolas es heterogéneo, ya que se observa desde bajo hasta alto nivel de tecnología. La incorrecta aplicación de las prácticas hortícolas origina baja productividad y calidad de fruta. La poscosecha podría mejorarse a través del desarrollo e implementación de normas de clasificación, empaque, embalaje, y cadena de frío. La exportación de frutas venezolanas se ha reducido en los últimos años y se concentra en mango, naranja y lima Tahití. Los principales destinos son Colombia, Europa, Norteamérica y las islas del Caribe. Sólo la naranja se procesa de manera importante en Venezuela. Las perspectivas para la fruticultura venezolana es continuar como una actividad dirigida al mercado interno, no se vislumbra una mayor participación del país en el mercado internacional.

 4. Interconexão entre a história da graduação em enfermagem no Brasil e o pensamento ecossistêmico Interconexión entre la historia de la formación en enfermería en Brasil y el pensamiento ecosistémico Interconnection between the history of Brazilian nursing education and the ecosystem thoughts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danusa Fernandes Severo

  2013-04-01

  Full Text Available Objetivou-se resgatar, por meio de uma abordagem teórico-reflexiva, uma breve história da graduação em enfermagem no Brasil, tecendo uma relação com o pensamento ecossistêmico. Na discussão, procurou-se contextualizar a história da enfermagem brasileira, a perspectiva ecossistêmica, e a inter-relação entre elas. A reflexão permitiu abranger o significado que o elemento sistêmico do ensino superior em enfermagem estabelece com o espaço no qual se insere e como se processa a sua construção e modificações por meio dos princípios ecossistêmicos da integração, cooperação, inter-relação, interdependência e influência entre ambos.El artículo tiene como objetivo recuperar, a través de un abordaje teórico-reflexivo, una breve historia de la graduación en enfermería en Brasil, tejiendo una relación con el pensamiento ecosistémico. En la discusión, se intentó contextualizar la historia de la enfermería brasileña, el enfoque por ecosistémico, y la interrelación entre ellos. Esta reflexión permitió abarcar el sentido de que el elemento sistémico de la educación superior en enfermería proporciona el espacio en el que opera y cómo se procesa su construcción y modificaciones a través de los principios de integración de los ecosistemas, cooperación, interdependencia interrelación e influencia entre ambos.This paper aimed to recover, through a theoretical-reflexive, a brief history of graduate nursing in Brazil, and its relationship with ecosystem thoughts. In the discussion one tried to reflect on the history of Brazilian nursing perspective grounded in the Thought Ecosystem. The reflection allowed to cover the meant that the higher education systemic element provides with the space in which it operates and how it processes its construction and modifications through the principles of ecosystem integration, cooperation, interrelation, interdependence and influence among both.

 5. El obispo Lope de Barrientos y la sociedad judeoconversa : su intervención en el debate doctrinal en torno a la "Sentencia-Estatuto" de Pero Sarmiento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrique Cantera Montenegro

  1997-01-01

  political and ecclesiastic figure of that time, took pan in that debate. In collaboration with other outstanding people (Fernán Díaz de Toledo, Alonso de Cartagena, Juan de Torquemada, Barrientos supported the full integration of the convent jewish in the christian spanish society, as well as the need of tolerance towards the new converts to christianism during the procesa of indoctrination to their new religión. The debate continued along the second half of the XV century, finally won by those who supported the implementation of restrictions for the civil service participation of the new christians. The consequence was the exclusión of the jewish and their descendants from the civil service and the entry into forcé of the «purity of blood protocol», on the eve of the Modernity.

 6. Bases y perspectivas latinoamericanas sobre Medicina y Salud Centradas en la Persona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Wagner

  2015-01-01

  la persona. Se incluyen posibilidades institucionales disponibles para la educación inter-disciplinaria de los profesionales de la salud así como perspectivas educacionales latinoamericanas. Se destaca la importancia de la investigación científica sobre la MCP, abarcando estudios sobre conceptualización, medición y diagnóstico incluyendo la necesidad de elaborar instrumentos narrativos complementarios. Finalmente, se consideran perspectivas sobre políticas de salud centradas en la persona y la comunidad así como aportes y recomendaciones derivados de la experiencia latinoamericana en este tema. Conclusiones: La Medicina Centrada en la Persona valora los avances biológicos, psicológicos y socio-culturales y los procesa dentro del marco de la totalidad de la persona, articulando la ciencia como instrumento esencial y el humanismo como la esencia de la medicina. Frente a formulaciones epistemológicas reduccionistas, la MCP propone una medicina informada por la evidencia y la experiencia y orientada a la persona en su totalidad.

 7. Coagulación de finos en la flotación de la fluorita

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarquís, P. E.

  2011-06-01

  Full Text Available Fluorite, a valuable mineral in the metallurgical industry, can be found together with silicates, carbonates and oxides in ore deposits. Commercial concentrates with more than 95 % of CaF2 are obtained processing the mineral in flotation plants and using oleic acid as fluorite collector. Depressor reagents such as sodium silicate, tannin and sodium carbonate are commonly employed to allow the oleic acid selective performance. These reagents cause a dispersant effect separating the solid-liquid solution on tailing plants. Fine particles in the recovered water enter the circuit and affect the flotation efficiency. The effect of coagulant ions was studied as a method to clarify the returned water. The problem of the presence of these ions is related to its reactions with the collector by the formation of compounds and possibly on the selectivity. Variable quantities of Al3+, Fe3+ and Ca2+ ions were added to the flotation to evaluate its effect on the fluorite recovery, in the selectivity and in solids content in recirculation water. Results show that some ions fail to improve water quality and are detrimental to flotation. On the contrary, some ions contribute to reduce fine content in suspension. Therefore, although there is a recovery reduction, such effect can be counteracted increasing the collector consumption a little.

  La fluorita es un mineral de mucha importancia en la industria metalúrgica. Se presenta acompañada de silicatos, carbonatos y óxidos. Para la obtención de concentrados comerciales, más de 95 % de CaF2, el mineral se procesa en plantas de flotación donde se usa ácido oleico como colector de la fluorita. Para que el ácido oleico actúe selectivamente es común el uso de reactivos depresores: silicato de sodio, tanino y carbonato de sodio. Estos agentes tienen un efecto dispersante que se evidencia en la separación de sólido-líquido sobre las colas de las

 8. Softwood forest thinning as a biomass source for ethanol production: A feasibility study for California

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kadam, Kiran L; Wooley, Robert J; Aden, Andrew; Nguyen, Quang A; Yancey, Mark A; Ferraro, Francis M [Colorado(United States)

  2000-07-01

  hidrolisis de acido diluido de dos etapas para la produccion de etanol a partir de madera de coniferas, y la lignina residual se utiliza para generar vapor y electricidad. Para una planta que procesa 800 toneladas secas por dia de materia prima, el caso de una planta vecina es un concepto economicamente atractivo. El capital total estimado de inversion es de aproximadamente $70 millones en el caso de la instalada una junto a otra. La tasa interna de retorno resultante es de cerca del 24% utilizando un 25% de financiamiento equitativo. Por consiguiente, este tipo de planta de conversion de biomasa a etanol parece ser una proposicion atractiva para California, con el etanol reemplazando gradualmente al eter metil butil-terciario que esta destinado a desaparecer.

 9. Lički i sjevernodalmatinski prostor u kontekstu suvremene regionalizacije Hrvatske

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Magaš

  2016-01-01

  prepoznavanje suvremenih procesa razvitka i prostornih odrednica kod odabira suvremenoga regionalnog ustroja Republike Hrvatske povezano je i sa suvremenim upravnoteritorijalnim, dakle naslijeđenim i tradicionalnim županijskim ustrojem. Jednako je poželjno uskladiti ih i s NUTS regionalizacijom (posebice NUTS-3 razine Europske unije, što je zahtjevan, ali i neodgodiv zadatak radi ravnomjerne raspodjele egzistencijalnih dobara i uravnoteženog, decentraliziranog i što kvalitetnijeg razvitka ličkog i sjevernodalmatinskog prostora, kao i Hrvatske u cjelini, u budućnosti.

 10. Prikaz knjige: Budislav Vukas, ml., Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe: uz 25. godišnjicu prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2017.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Krešić

  2018-01-01

  kontinuiteta, a prijam Republike Hrvatske u Ujedinjene narode i simboličkim završetkom procesa njezina konstituiranja kao samostalne i suverene države.

 11. Design and construction of the prototype of a digital meter of single phase electric energy based in a microcontroller; Diseno y construccion del prototipo de un medidor digital de energia electrica monofasico basado en un microcontrolador

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinez Alonso, Ruben

  2003-10-15

  . Este medidor toma muestras de voltaje y corriente de ondas senoidales y las convierte a digital para realizar el procesamiento en tiempo real. El aparato esta construido en base al microcontrolador PIC16F874 de la tecnologia microchip. Todos los parametros medidos y calculados son visualizados en una pantalla de cristal liquido de 2 X 16 caracteres, tiene un menu donde se selecciona alguno de los parametros a conocer. En caso de falla de suministro de energia electrica, el medidor almacena el consumo de energia en memoria. El voltaje es medido desde 1 a 255 Vrms, la corriente desde 0.1 a 25.5 Arms, la potencia se muestra en 5 digitos desde 0 a 6502.5 watts, la energia se presenta con 5 digitos enteros y 5 decimales, desde 0 hasta 99999.99999 kWh, este valor se visualiza cada segundo, y el costo por el consumo se presenta desde 0 hasta 9999.9 pesos. Para la construccion del aparato se disenaron cuatro tarjetas que son: adquisicion de datos, acondicionamiento de la senal, procesamiento de la senal y presentacion de resultados, que se interconectan entre si para formar el medidor digital de energia electrica. Se desarrollaron rutinas en lenguaje ensamblador que calculan todos los parametros electricos descritos anteriormente y se ensamblaron en el microcontrolador donde se procesa la informacion.

 12. Composition and Bioactive Properties of Yerba Mate (llex paraguariensis A. St.-Hil.: A Review Composición y Propiedades Bioactivas de la Yerba Mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.: Una Revisión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kellie P Burris

  2012-06-01

  Full Text Available Yerba Mate is a popular tea beverage produced and consumed in the South American countries of Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay, and is processed from the leaves and stems of Ilex paraguariensis A. St.-Hil., a perennial shrub from the Aquifoliaceae family. Production occurs in six stages: harvesting older leaves and small stems, roasting by direct fire, drying under hot air, milling to specified size, aging to acquire optimal sensory attributes, and final packaging. While grown and consumed for centuries in South America, its popularity is increasing in the United States because of demand by consumers for healthier, more natural foods, its filling a niche for a different type of tea beverage, and for Yerba Mate's potential health benefits - antimicrobial, antioxidant, antiobesity, anti-diabetic, digestive improvement, stimulant, and cardiovascular properties. Cultivation, production and processing may cause a variation in bioactive compounds biosynthesis and degradation. Recent research has been expanded to its potential use as an antimicrobial, protecting crops and foods against foodborne, human and plant pathogens. Promising results for the use of this botanical in human and animal health has prompted this review. This review focuses on the known chemical composition of Yerba Mate, the effect of cultivation, production and processing may have on composition, along with a specific discussion of those compounds found in Yerba Mate that have antimicrobial properties.Yerba mate es una infusión popular producida y consumida en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se procesa a partir de hojas y tallos de Ilex paraguariensis A. St.-Hil., un arbusto perenne de la familia Aquifoliaceae. El procesamiento ocurre en seis etapas: recolección de hojas maduras y tallos pequenos, tostado por fuego directo, secado por aire caliente, molienda, envejecimiento (dependiendo de los atributos sensoriales requeridos, y embalaje final. Si bien

 13. Adaptação dos adolescentes com cancro na fase de tratamento: uma revisão da literatura Adaptación de los adolescentes con cáncer durante el tratamiento: una revisión de la literatura Adaptation of adolescents with cancer during treatment: a literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel G. H. Gameiro

  2012-12-01

  Full Text Available O cancro na adolescência é uma experiência especialmente crítica. Os adolescentes com cancro têm de enfrentar as exigências do confronto com a ameaça vital e o sofrimento relacionados com a doença e os tratamentos, em simultâneo com os desafios e as condições desenvolvimentais próprios da sua fase etária. Com o propósito central de conhecer “como se caracteriza e se processa a adaptação dos adolescentes com cancro durante o tratamento”, realizámos uma revisão sistemática da literatura empírica indexada em bases de dados online. Foram analisados 15 artigos publicados desde o ano 2000. Dos resultados, salienta-se alguma consistência entre as evidências empíricas geradas, nomeadamente acerca dos mecanismos de confronto e de ajustamento e sobre as respostas adaptativas comuns nesta população. São enunciadas novas perspetivas e evocados outros fenómenos a necessitarem de mais investigação, em particular centrada no processo de adaptação, enquanto transição pessoal. São ainda deduzidas algumas implicações para a prática de enfermagem.El cáncer en la adolescencia es una experiencia especialmente crítica. Los adolescentes con cáncer tienen que enfrentarse a las exigencias de la confrontación con la amenaza vital y el sufrimiento relacionados con la enfermedad y los tratamientos, al mismo tiempo que lo hacen a los desafíos y condiciones de su fase de desarrollo. Con el principal propósito de saber “cómo se caracteriza y se procesa la adaptación de los adolescentes con cáncer durante el tratamiento”, hemos realizado una revisión sistemática de la literatura empírica indexada en bases de datos en línea. Se analizaron 15 artículos publicados desde el año 2000. A partir de los resultados, se destacada una cierta consistencia entre las evidencias empírica generadas, en particular en relación a los mecanismos de confrontación y de ajuste y sobre las respuestas de adaptación comunes en esta poblaci

 14. Ateities įžvalgos kaip e. valdžios plėtros strateginio planavimo sudedamoji dalis: siūlomas įžvalgų tyrimo proceso modelis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rokas Grincevičius

  2013-01-01

  Full Text Available Tikslas – įvertinti įžvalgų poveikį e. valdžios strateginio planavimo procesui, atliekant šią temą nagrinėjančios literatūros bei skirtingų įžvalgų projektų metodikų analizę ir, sintezavus analizės rezultatus, parengti e. valdžios įžvalgų proceso modelį. Metodologija – tyrime taikyti metodai: literatūros apžvalga bei sisteminės analizės metodas. Rezultatai – išnagrinėtas įžvalgų poveikis e. valdžios plėtros procesams, nagrinėjant jį įvairių strateginio planavimo, politinių sprendimų priėmimo dimensijų kontekste, atlikta skirtingų įžvalgų metodikų analizė, remiantis ja, parengtas e. valdžios ateities įžvalgų tyrimo proceso modelis. Tyrimo ribotumas – nepaisant to, kad egzistuoja nemažai bandymų analizuoti e. valdžios strateginį planavimą ir ateities įžvalgas kaip du atskirus fenomenus, tvirtos teorijos, kompleksiškai apimančios abu reiškinius ir atskleidžiančios galimas jų sąveikos ribas, nėra, taigi nėra ir aiškios tyrimo metodologijos. Todėl egzistuoja tam tikra tikimybė, kad, nagrinėjant skirtingas įžvalgų metodikas, galėjo būti parinkti ne visi kintamieji, būtini tiksliam įžvalgų proceso įvertinimui. Praktinė reikšmė – tyrimo rezultatai gali būti taikomi kaip pagrindas organizuojamam įžvalgų proceso projektavimui, jau atlikto tyrimo proceso vertinimui ar siekiant geriau suprasti įžvalgų procesą sudarančius elementus bei jų tarpusavio ryšius. Vertingumas – nepaisant to, kad pasaulinėje prognozavimo praktikoje jau ne pirmus metus egzistuoja priemonės, leidžiančios tinkamai įvertinti ir padėti pasiruošti įvairaus pobūdžio ilgalaikiams iššūkiams, Lietuvoje bei daugelyje kitų Rytų Europos šalių planavimo procesas vis dar vyksta centralizuoto, penkmečiu paremto, planavimo tradicijomis. Dėl šios priežasties buvusio socialistinio bloko valstybės nuo kitų regionų atsilieka e. valdžios ir kitos tematikos ateities

 15. Estimate of projectile initial velocity as a solution of a two-point boundary value problem / Оценка начальной скорости снаряда как решение двухточечной граничной задачи / Procena početne brzine projektila kao rešenje problema granične vrednosti za dve tačke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vadim L. Khaikov

  2018-01-01

  ачального процесса скорости снаряда. Приведен пример математического моделирования задачи определения начальной скорости 57-мм бронебойного снаряда противотанковой пушки ЗИС-2 обр. 1943 г. с использованием программной среды Mathcad. / Procena početne brzine projektila formulisana je u obliku problema granične vrednosti u dve tačke. Za njegovo rešavanje mogu da se koriste podaci dopler radara ili rezultati rešenog Košijevog problema. Proces procene početne brzine projektila v0 zasniva se na numeričkom rešavanju sistema običnih diferencijalnih jednačina i metodi bisekcije. Iterativni računski proces se prekida kada se postignu unapred data tačnost početne brzine projektila, kao i unapred određena vrednost širine intervala pretraživanja brzine. U članku je predstavljen blok-dijagram algoritma procesa početne brzine projektila. Prikazan je kod matematičkog modeliranja u Matkedu, kao i kompjuterska simulacija procesa procene početne brzine 57-milimetarskog pancirnog projektila protivoklopnog topa ZIS-2 iz 1943. godine.

 16. Monitoring the effect of motivation on mastering knowledge and skills in distance learning systems / Влияние мотивации на процессы овладения знаниями, умениями и навыками в системе дистанционного образовани / Praćenje uticaja motivacije na procese apsolviranja znanja i veština u sistemu učenja na daljinu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boža D. Miljković

  2016-10-01

  ыявления основан на наблюдении роста знаний по сравнению с предварительными, так называемыми предзнаниями: 1. профессиональные предзнания и 2. общеобразовательные предзнания, проверенные вступительными тестами и на подготовительных курсах. В результате решения задач по данным вопросам проведен анализ влияния профессиональных предзнаний, общеобразовательных знаний и заинтересованности учащихся на восприятие, понимание и решение задач и достижение результатов. Результаты проведенного анализа показали, что в успешном понимании и решении профессионально-технических задач общеобразовательные предзнания и заинтересованность учащихся играют ключевую роль. / U radu je opisano kako procesi motivacije utiču na slušaoce kursa sa stanovišta apsolviranja znanja, te prenosa i korišćenja znanja i veština u sistemu učenja na daljinu. Istraživanja, u socijalno-kognitivnom okviru, ilustruje prilagodljivost sistema i adekvatno prilagođavanje motivacionih obrazaca. Model motivacionih procesa predstavljen je u funkciji ciljeva učenja slušalaca kursa. Praćenjem uticaja motivacionog faktora na izvršavanje kognitivnih zadatka, te kako se oblikuju reakcije slušalaca kursa, tj. kako motivacioni faktor utiče na uspeh ili neuspeh i kvalitet kognitivnog učinka u procesu učenja, menjan je i prilagođavan metodičko-didaktički pristup nastavi. U ovom radu istraživan je uticaj znanja iz uže stručne oblasti, ali i interesovanja slu

 17. K tematski številki »O knjigi«

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Vogrinčič Č.

  2010-12-01

  ukvarja z vlogo, ki jo je knjiga – kot objekt in subjekt – zavzela v literarni produkciji nemško govorečih pregnancev. T. i. »literarnemu« sklopu sledita prispevka, ki osvetljujeta zgodovinsko oddaljen čas in v ospredje postavljata pomenljivo razmerje med tedanjo rokopisno in tiskano knjižno kulturo. Študija Ivana Lupića pokaže na pomen marginalij oziroma robnih zabeležk, ki se v opisanem primeru izkažejo kot dragocen vir informacij raziskovalcem shakespearijancem; Emma J. Clery pa skozi analizo delovanja prve zasebne britanske založbe in tiskarne – Strawberry Hill Horacea Walepola – tematizira telesnost knjige v širšem kontekstu ustvarjalnega procesa produkcije in potrošnje. Prispevka zaznamujeta prehod od pretežno tekstualnih k zunajbesedilnim vidikom knjige in s tem k zadnjemu vsebinskemu razdelku, ki knjigo predstavi skozi pogled gledalca in ne bralca. Članek Alenke Spacal na primeru del renesančne slikarke Sofonisbe Anguissola knjigo obravnava kot avtoportretni atribut in preučuje njeno spremenljivo sporočilnost, najizraziteje pa onkraj besednega poseže projekt nizozemske oblikovalke Fleur Thio z naslovom New Ways of Reading, ki z domiselnim poigravanjem s klasično knjižno formo ponuja duhovit komentar k sodobnim bralnim praksam. Kot je ob fotografijah svojih del za Ars & Humanitas zapisala avtorica, so »preoblikovane knjige nastale kot posledica mojega preizpraševanja o tem, kaj se zgodi, če malce posežeš v ustaljeno knjižno formo, in ali lahko že drobcena sprememba vpliva na to, kako beremo. Vsaka od petih knjig predstavlja različne bralne profile in vabi k premisleku«. Fotografije s kratko avtorsko razlago – tudi z namenom opozoriti na večrazsežnost fenomena knjige – razločujejo posamične skupine člankov. Tematsko številko Ars & Humanitas o knjigi sklepa besedilo gostujoče urednice, ki ponudi panoramski pregled vse številčnejših knjig o branju (in nebranju ter se ob tem navezuje na nove bralne in knji

 18. Komunikacija u industriji primjenom PROFINET protokola / Communication in industry by using the PROFINET protocol / Обеспечение связи в промышленности посредством применения протокола PROFINET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adnan M. Mulaosmanović

  2015-04-01

  Full Text Available U ovom radu govorit će se o PROFINET komunikaciji koja se koristi u industriji za potrebe komunikacije između različitih elemenata unutar sistema praćenja i regulacije proizvodnih procesa. PROFINET protokol se temelji na industrijskom Ethernetu i omogućava korištenje TCP/IP standarda, čime se omogućavaju velike poslovne pogodnosti u toku životnog ciklusa proizvodnog pogona. Takođe, PROFINET se zasniva na svim iskustvima sa PROFIBUS-om, te ide korak dalje u svojoj fleksibilnosti poboljšavajući performanse. Sa PROFINET-om je omogućena integracija različite upravljačke opreme od pogonskog nivoa pa sve do kontrolnog nivoa. Koncept PROFINET-a zadovoljava sve zahtjeve industrijske automatizacije i može se koristiti za procesnu automatizaciju koja zahtjeva brzo vrijeme reakcije, tj. vremena ispod 100 ms. Za potrebe drugih aplikacija, kao što je sinhronizirana kontrola kretanja, omogućeno je vrijeme reakcije manje od 1 ms, a za potrebe sigurnosnih aplikacija moguće je koristiti PROFIsafe koji je integrisan u PROFINET. / This paper is about the PROFINET communication used in industry for the purposes of communication between different elements within systems of monitoring and control of production processes. The PROFINET protocol is based on industrial Ethernet and allows the use of TCP / IP standards, which allows big business benefits during the life cycle of a manufacturing plant. Also, PROFINET is based on all the experiences with PROFIBUS, and goes a step further in its flexibility, improving performances. PROFINET enables the integration of various control equipment from the factory level to the control level. The concept of PROFINET satisfies all the requirements of industrial automation, and can be used for process automation that requires quick response time, i.e. the time below 100ms. For the purposes of other applications such as synchronized motion control,it enables a response time of less than 1 ms, and for safety

 19. (Invisibilidade do cuidado e da profissão de enfermagem no espaço de relações La (invisibilidad del cuidado y de la profesión de enfermería en el espacio de relaciones The (invisibility of caring and of the profession of nursing in the relations space

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Aparecida Baggio

  2010-01-01

  espacios organizacionales del cuidado y de la práctica de la profesión en sus interconexiones e intercambios, son visibles e invisibles. CONCLUSIÓN: La visibilidad del cuidar de otro y de la profesión de enfermería se procesa en las interacciones e intercambios que suceden en las relaciones con los seres en sus múltiples dimensiones y complejidad organizacional.OBJECTIVE: To understand how the nursing professionals, in a unity of surgical admission of a University Hospital, give meaning to the visibility of caring for others and to the profession of nursing, in their relations space. METHODS: Is a qualitative and interpretative study. The data were collected by means of workshops with the participation of ten professionals of nursing; and the statements were subjected to the content analysis interpreted under the theoretical frame of the complex thought. RESULTS: Were found the following categories: the invisible and visible care of others in the working dimension; the invisible and visible care of others in the familiar dimension; and, the nursing invisibility in his professional category. The relations, interactions and human associations, in the organizational spaces, where the care and the professional practice are performed, remain visible and invisible in his interconnections and exchanges. CONCLUSION: The visibility of caring for others and of the nursing profession is processed in the interactions and exchanges that happen with the beings of relation in his multiple dimensions and in the organizational complexity.

 20. Implementacija metode automatizovanih nezavisnih ponavljanja u simulaciji sistema masovnog opsluživanja / Implementation of automated independent replications in the simulation of queuing systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nebojša V. Nikolić

  2010-10-01

  Full Text Available U radu je opisana osnovna ideja metode pod nazivom 'Automatizovano ponavljanje nezavisnih simulacionih eksperimenata sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa'. Data je matematička osnova metode i prikazane su preporuke za implementaciju metode u formu algoritma za računarski program. Pregledno su istaknuta potrebna ekspertska znanja za uspešan razvoj konceptualnih i simulacionih modela. Metoda je testirana u istraživanju sistema masovnog opsluživanja. / This paper presents a basic idea of the method entitled 'Automated Independent Replications with Gathering Statistics of Stochastic Processes'. The mathematical foundation of the method is offered, as well as some recommendations for practical implementation of the met hod in the form of a computer program algorithm. A set of different expert knowledge needed for a successful development of conceptual and simulation models is pointed out in a separate review. The method has been tested in the modeling and simulation of queuing systems. Multidisciplinary character of simulation modeling This paper presents a basic idea of the method entitled 'Automated Independent Replications with Gathering Statistics of Stochastic Processes'. A clear review of expert knowledge needed for successful development of a conceptual model as well as a simulation one is offered. Simulation modeling of systems and processes in any military branch assumes a multidisciplinary approach. This is not a consequence of a free choice, but of needs and problems which arise in a research process and which require synchronized use of knowledge from different areas and scientific disciplines. In studies of queuing systems, these disciplines are: queuing theory, probability theory, mathematical statistics, stochastic processes, mathematical analyses, Monte Carlo simulation modeling, computer programming, knowledge about a real system under study, etc. Specific features of real queuing systems Consistency, fidelity or

 1. Characterization of Sugars and Organic Acids in Commercial Varieties of Table Grapes Caracterización de Azúcares y Ácidos Orgánicos en Variedades Comerciales de Uva de Mesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Muñoz-Robredo

  2011-09-01

  los atributos primordiales para su consumo fresco. Sin embargo, la mayor��a de los estudios realizados al respecto se han desarrollado en uva para la producción de vino, la cual crece, se cultiva y se procesa de manera diferente a la uva de mesa. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo se centró en caracterizar los cambios en azúcares y ácidos orgánicos a lo largo de su desarrollo en las variedades ‘Thompson Seedless’, ‘Red Globe’, y ‘Crimson Seedless’, producidas bajo las mismas condiciones agroclimáticas. Para cada variedad se realizaron muestreos semanales desde 2 semanas previas a pinta hasta la cosecha comercial. Los azúcares y ácidos orgánicos fueron cuantificados mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC equipados con detectores evaporativos de dispersión de la luz (ELSD y ultra violeta, respectivamente. El rango de concentraciones de ácidos y azúcares encontrados en uva fueron los siguientes: ácido tartárico, 1,28-7,45 g L-1; ácido málico, 0,38-29,92 g L-1, ácido cítrico trazas-1,03 g L-1; fructosa, 0,15-8,74 g (azúcar 100 g (uva-1; glucosa, 0,19-8,71 g (azúcar 100 g (uva-1 and sacarosa 0.02-0.91 g (azúcar 100 g(uva-1. Entre los azúcares, glucosa fue la más abundante en etapas tempranas y luego disminuyó hasta el período de cosecha, cuando la cantidad de fructosa y glucosa converge en un promedio de 47% para cada azúcar. A pesar de que los ácidos orgánicos alcanzaron un nivel constante entre 3 a 4 semanas antes de su cosecha, existen diferencias importantes en el perfil de ácidos orgánicos entre las variedades, con ‘Thompson Seedless’ mostrando la más baja relación de ácidos tartárico/málico de 1,19. Estas diferencias son un punto importante al considerar el sabor general para cada variedad.

 2. Mathematical modeling and identification of the mathematical model parameters of diesel fuel injection systems / Математическое моделирование и идентификация параметров математической модели системы впрыска топлива дизельных двигателей / Matematičko modeliranje i identifikacija parametara matematikog modela sistema ubrizgavanja goriva kod dizel motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloljub S. Štavljanin

  2017-04-01

  ля идентификации неизвестных параметров модели. В статье представлены экспериментальные результаты наряду с результатами моделирования, а также анализ результатов процесса идентификации неизвестных параметров модели. / Cilj rada je da se istaknu, ako ne sve, a ono bar najvažnije prednosti koje donosi primena matematičkog modeliranja tokom projektovanja novog rešenja ili usavršavanja i optimizacije postojećeg objekta. Izloženi su osnovni principi izrade modela bez iznošenja detaljne matematičke interpretacije procesa iz čega sledi da model sadrži veći broj nepoznatih ili orjentaciono poznatih parametara i da nije moguće realizovati model tipa prozirne kibernetičke kutije. Da bi se ostvarila sinteza modela i eksperimentalnih rezultata neophodna je primena optimizacionih metoda za identifikaciju nepoznatih parametara modela. U radu su navedeni eksperimentalni rezultati uporedo sa rezultatima modeliranja i identifikacije kao i analiza postupka identifikacije nepoznatih parametara modela.

 3. La violencia intrafamiliar, el uso de drogas en la pareja, desde la perspectiva de la mujer maltratada A violência intrafamiliar, o uso da droga no casal, desde a perspectiva da mulher maltratada The violence intrafamiliar, the use of drugs in the couple, from the mistreated woman's perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa G. Vaiz Bonifaz

  2004-04-01

  Full Text Available El presente estudio tiene la finalidad de visibilizar la violencia que afecta a las mujeres, teniendo como principales elementos precipitantes de la actitud violenta del agresor la ingesta de alcohol y/o drogas. Los objetivos del presente estudio son: conocer los significados que la mujer le atribuye a la violencia; reconocer los diferentes factores relacionados a la ocurrencia de la violencia intrafamiliar e identificar como se procesa el consumo de drogas en la pareja. El tipo de estudio es exploratorio y descriptivo, se utilizó la metodología cualitativa, el recorte empírico lo constituyeron seis mujeres, quienes acudieron a realizar su denuncia a la Comisaria de Mujeres de Lima. Los hallazgos muestran que el tiempo de unión osciló entre dos meses y dieciocho años, ocurriendo el maltrato en casi todo el tiempo de unión. Con respecto al tipo de violencia sufrida la de mayor magnitud fue la física; de forma más sutil la psicológica, la violencia sexual no fue referida, el dinero y celos fueron referidos como focos desencadenantes de las discusiones, las que están asociados al uso de alcohol y droga en el agresor. Las categorías establecidas fueron: el tipo de violencia sufrida por las mujeres, el contexto de la violencia, la repercusión de la violencia sufrida por la mujer en su salud y la reacción de violencia sufrida por medio de la denuncia. Como principales conclusiones tenemos que la violencia contra las mujeres se revela como tema social y sanitario, con repercusiones en la morbi-mortalitad y en términos de calidad de vida de las mujeres., en el campo de la salud, es necesario reconocer a las mujeres en situación de violencia, considerar como factores de riesgo para la pareja el uso de alcohol y drogas, las mujeres ocultan por vergüenza la problemática que viven, el personal de salud debe ser capaz de diagnosticar la violencia en sus diferentes formas, expresadas por quejas o dolores crónicos sin causas aparentes

 4. Automation of ride orders for passenger vehicles / Автоматизация выписки путевых листов на легковых автомобилей / Automatizacija putnog naloga za putnička vozila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajko M. Terzić

  2016-07-01

  асходах и пр. созданы реальные условия для эффективного управления деловой системы, контроля финансовых средств, долгосрочного и краткосрочного планирования деятельности, а также для оформления отчетов. Cистема VozlS исключает все нечеткости, неполные заявки и ускоряет технологический процесс работы. Автоматизация повышает качество делопроизводства, координируя всеми участниками деловой системы. В статье ставится акцент на применяемые методы бизнес-анализа и приведены результаты проектирования в области разнарядки путевых листов легковых автомобилей и деловых процессов, связанных с данной областью. / Efikasnost funkcionisanja organizacije zavisi od kvaliteta upravljanja međusobno povezanih i međusobno zavisnih poslovnih procesa. Informacioni sistem VozIS projektovan je tako da obezbedi unos podataka tamo gde oni i nastaju. Evidencijom podataka o službenim vozilima, njihovoj upotrebi i održavanju (poslovnim procesima registracije, osiguranja, servisiranja, putnim nalozima, troškovima vezanim za potrošnju goriva stvaraju se realni uslovi za efikasno upravljanje poslovnim sistemom, kontrolu finansijskih troškova, za izradu dugoročnih i kratkoročnih planova rada i različitih izveštaja. VozIS eliminiše nejasne, nekompletne zahteve i premošćava trenutnu tehnološku zaostalost u radu. Automatizovano rešenje podiže kvalitet poslovanja i koordinira sve aktere u ovom poslovnom sistemu. Težište ovog rada predstavlja prikaz metoda poslovne analize. Navedeni su i

 5. Application of multiple criteria decision making in the selection of digital forensics software / Применение многокритериального принятия решений при выборе программного обеспечения цифровой форензики / Primena višekriterijumskog odlučivanja u izboru softvera digitalne forenzike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan R. Stanivuković

  2016-10-01

  акже их оптимизацию. Целью сравнительного анализа программного обеспечения является определение и сравнение их реальной и сопоставимой производительности. Оптимизация производится с целью определения какое из программных обеспечений цифровой форензики обладает лучшей производительностью. В данной статье представлен один из вариантов выбора программного обеспечения цифровой форензики, при применении последних достижений науки, касательно поддержки принятия решений на основании аналитического иерархического процесса (АНР, и компьютерной программы Expert Choice. / U današnje vreme gotovo da nema krivičnog dela u čijem rasvetljavanju digitalni dokazi nemaju ključnu ulogu. Konstantno povećanje kapaciteta medija na kojima se skladište digitalni podaci neprestano povećava vreme neophodno za identifikaciju i kopiranje (akviziciju digitalnih dokaza. S tim u vezi, izbor adekvatnog softvera digitalne forenzike sve više dobija na značaju. Izbor adekvatnog softvera podrazumeva prethodnu uporednu analizu dva ili više softvera digitalne forenzike i proces optimizacije. Cilj uporedne analize ovih softvera jeste utvrđivanje i međusobno upoređivanje njihovih realnih i uporedivih performansi. Optimizacija ima za cilj da se utvrdi koji od softvera digitalne forenzike ima bolje performanse. U ovom radu prikazana je jedna od mogućih varijanti izbora softvera digitalne forenzike, korišćenjem najsavremenijih naučnih dostignuća u podršci odlučivanju zasnovanih na metodi analitičko-hijerarhijskih procesa

 6. Concept of logistics prevention development in a defence system / Концепт развития профилактических мероприятий в области логистики в системе обороны / Koncept razvoja logističke preventive u sistemu odbrane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor J. Epler

  2017-10-01

  će performanse sistema koji se podržava i njegovih elemenata (objekata delovanja logistike, odnosno koji utiče na unapređenje performansi sistema koji podržava. Logistička preventiva, kao funkcija, podrazumeva sve mere i aktivnosti koje planiraju i organizuju logistički organi, a realizuju logistički organi, jedinice i nelogističko osoblje. One su usmerene na sprečavanje nastupanja pojava i procesa koji negativno deluju na sposobnosti i performanse sistema odbrane. U vremenu intenzivnih organizacionih promena u sistemu odbrane, sistemskom uređenju logističke preventive treba dati adekvatan značaj i posvetiti mu naročitu pažnju. Principi koji se odnose na projektovanje, pripremu i funkcionisanje logistike odbrane u celini odnose se i na projektovanje, pripremu i sprovođenje logističke preventive.

 7. Mogućnosti primene frakcionog računa u modelovanju telekomunikacionog saobraćaja / Possibility of fractional calculus application for telecommunication traffic modelling / Возможность применения метода дробной производной при моделировании телекоммуникационного трафика

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branka D. Mikavica

  2015-04-01

  Full Text Available Frakcioni račun je oblast matematičke analize koja se bavi izučavanjem i primenom izvoda i integrala proizvoljnog reda. Ovom teorijom bavili su se mnogi poznati matematičari među kojima su Ojler, Riman, Liuvil, Abel i Furije. Predloženo je više definicija za izračunavanje izvoda i integrala necelog reda. U ovom radu daje se pregled nekih predloženih definicija, kao i osnovne postavke frakcionog računa sa posebnim naglaskom na mogućnostima njegove primene u domenu modelovanja telekomunikacionog saobraćaja. Činjenica je da frakcioni račun poslednjih decenija nalazi sve veću primenu u raznim naučnim oblastima. Modeli zasnovani na frakcionom računu pokazali su se korisnim u fizici, mehanici, elektrotehnici, biohemiji, medicini, ekonomiji, teoriji verovatnoće. U ovom radu analizira se mogućnost primene frakcionog računa u modelovanju telekomunikacionog saobraćaja. Istraživanja pokazuju da se karakteristike telekomunikacionog saobraćaja na lokalnom i globalnom nivou u mreži, kao što su samosličnost i zavisnost u dugom opsegu, efikasnije mogu opisati pomoću frakcionog računa umesto konvencionalnih stohastičkih procesa. U radu su prikazani predloženi modeli zasnovani na frakcionom računu koji modeluju fenomene prisutne u savremenim telekomunikacionim mrežama. / Fractional calculus is a field of mathematical analysis concerned with research and application of derivatives and integrals of an arbitrary order. Many famous mathematicians studied the theory of fractional calculus such as Euler, Riemann, Liouville, Abel, Fourier and others. There are many proposed definitions for calculating derivatives and integrals of non-integer order. In this paper, several proposed definitions along with basic statements of fractional calculus are presented with an emphasis on a possibility of fractional calculus application in telecommunication traffic modelling. The fact is that fractional calculus is widely used in various scientific

 8. Modeling international nuclear chemical biological defence forces in case of chemical weapons application for terrorist purposes / Моделирование международных войск радиационной, химической и биологической защиты при применении химического оружия в террористических целях / Modelovanje međunarodnih snaga atomsko-biološko-hemijske odbrane prilikom primene hemijskog oružja u terorističke svrhe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan R. Inđić

  2016-10-01

  огической защите. / Ubrzani tehničko-tehnološki razvoj ljudske civilizacije, tokom dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, suštinski je doprineo neravnomernoj podeli ukupnih svetskih resursa. Takva raspodela resursa dovela je do čestih oružanih sukoba koji su imali za posledicu upotrebu konvencionalnog oružja, ali i oružja za masovno uništavanje. Za razliku od konvencionalnog oružja, ovo oružje poseduje jedinstvene karakteristike koje ga čine veoma atraktivnim za upotrebu u terorističke svrhe. Najbolji primer predstavlja teroristički napad u martu 1995. godine, kada je sekta ,,Aum Sinrikjo” u tokijskom metrou primenila sarin (toksičnu hemikaliju iz grupe smrtonosnog hemijskog oružja, zbog čega je umrlo 12, a intoksikovano preko 5.000 lica. Cilj ovog rada je prikaz modela upotrebe međunarodnih snaga atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO u slučaju primene hemijskog oružja u terorističke svrhe. Prilikom određivanja kriterijuma za izbor modela snaga ABHO korišćeno je mišljenje eksperata, a za dobijanje optimalnih rezultata primenjena je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa. Dobijeni rezultati mogu se koristiti, kao polazna osnova, za modelovanje snaga ABHO na međunarodnim vežbama sa sličnim sadržajem.

 9. Some deep caves in Biokovo Mountain (Croatia)

  Science.gov (United States)

  Garasic, Mladen; Garasic, Davor

  2014-05-01

  ., (2006b): "Ekspedicija Velebita 2005", Velebiten 43, pp. 2-21, SO PDS Velebit, Zagreb. Bla\\vsković, I. (1998): The two stages of structural formation of the coastal belt of the External Dinarides, Geologica Croatica, vol 51/1, Zagreb. Bockovac, Ž. (1999): Jama Amfora. Speleo'zin, 12, 7, pp. 14-15, Karlovac. Garašić, M.(1986): Hydrogeology and Morphogenesis of the Caves in Croatin Karst. Ph.D. Thesis, 1-161, University of Zagreb, Faculty of Geology, Zagreb. Garašić, M.(1989): New conception of the morphogenesis and hydrogeology of the speleological objects in karst area in Croatia (Yugoslavia). 10. International Congress of Speleology, Procceedings, vol.1, pp. 234-236, s1.8, Budapest, Hungary. Garašić, M.(1991): Morphological and Hydrogeological Classification of Speleological structures (Caves and Pits) in the Croatian Karst area. Geolo\\vski vjesnik, vol.44, pp. 289-300, Zagreb. Garašić, M.(1995): Speleogeneza u okviru hidrogeologije krša i procesa karstifikacije. 1. Hrvatski geolo\\vski kongres, Opatija, Zbornik radova, Proceedings, 177-182, Zagreb. Garašić, M.(2009a): Izvješće o speleolo\\vskom istraživanju, fotografskom i topografskom snimanju, te hidrogeolo\\vskim opservacijama u novootvorenoj jami (kaverni) u tunelu "Sveti Ilija" (servisna tunelska cijev), na stacionaži km 1+193, na trasi spojne ceste Zagvozd - Ba\\vska voda u Dalmaciji. University of Zagreb. pp. 1-39, Zagreb. Garašić, M.(2009b): Izvješće o speleolo\\vskom istraživanju, fotografskom i topografskom snimanju, te hidrogeolo\\vskim opservacijama u novootvorenoj jami (kaverni) u tunelu "Sveti Ilija" (servisna tunelska cijev), na stacionaži km 1+415, na trasi spojne ceste Zagvozd - Ba\\vska voda u Dalmaciji. University of Zagreb. pp. 1-43, Zagreb. Garašić, M.(2009c): Izvješće o speleolo\\vskom istraživanju, fotografskom i topografskom snimanju, te hidrogeolo\\vskim opservacijama u novootvorenoj jami (kaverni) u tunelu "Sveti Ilija" (servisna tunelska cijev), na stacionaži km

 10. Structure and properties of Ni22Cr10Al1Y coatings deposited by the vacuum plasma spray process / Структура и свойства покрытия Ni22Cr10Al1Y нанесенного методом вакуумного плазменного напыления / Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-04-01

  ценка качества покрытия. / Cilj rada jeste da se vakuum-plazma-sprej procesom deponuju slojevi prevlake Ni22Cr10Al1Y za zaštitu komponenti gasnih turbina od oksidacije i visokotemperaturne korozije. Prevlaka može znatno uticati na svojstva substrata, jer zajedno sa substratom formira kompozit. Vrsta procesa depozicije prevlake i režim termičke obrade prevlake sa substratom bitno utiču na njenu otpornost na visokotemperaturno puzanje. Deponovanje praha Ni22Cr10Al1Y urađeno je vakuum-plazma-sprej sistemom firme Plasma Technik - AG koji koristi komandni pult A-2000 i plazma pištoljem F4. Prevlaka deponovana na substratu od legure INCONEL X-750 termički je obrađena na 11000C u trajanju od 2 sata u zaštitnoj atmosferi argona. Morfologija čestica praha ispitana je metodom skening elektronske mikroskopije. Ispitivanja mikrotvrdoće slojeva rađena su metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom ispitivanja na zatezanje, koja su bila u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Mikrostruktura slojeva prevlake u deponovanom stanju ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Nagrizanje prevlake rađeno je mešanjem azotne kiseline 2,5 ml HNO3 sa 7,5 ml fluorovodonične kiseline HF. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake pre i posle termičke obrade, kao i debljina difuzione zone, izvedena je na svetlosnom mikroskopu, na osnovu čega je ocenjen kvalitet prevlake.

 11. Prikaz knjige Srećka Stopića: Sinteza nanočestica metala ultrazvučnim raspršivanjem u uslovima pirolize / Review of a book by Srećko Stopić: Synthesis of metallic nanosized particles by ultrasonic spray pyrolysis / Обзор книги Сречка Стопича «Синтез наночастиц металлов ультразвуковым распылительным пиролизом»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena D. Stopić

  2015-10-01

  оторого отслеживаются в режиме онлайн. Сбор наночастиц проводится в электростатическом поле. Рост производственных объемов порошковых изделий, изготовленных методом ультразвукового распылительного пиролиза способствовал успешному внедрению данного метода для синтеза порошка серебра из раствора серебра нитрата. / Nanotehnologija pripada ključnim inovativnim tehnologijama za proizvodnju prahova. Raspršivanje prahova ultrazvučnom pirolizom višestruko je korišćeno za formiranje čestica nanoprahova metala, oksida i kompozita. Ovaj rad odnosi se na nanočestice srebra, bakra i zlata, formiranih ultrazvučnom pirolizom korišćenjem horizontalnog i vertikalnog reaktora. Direktna sinteza nanočestica na bazi Ru-TiO2 i RuO2-TiO2 sa strukturom sastavljenom od jezgra i ljuske dalje je ispitivana. Molarni udeli prekursora, tip rastvarača i procesna temperatura imaju odlučujuću ulogu u formiranju čestica sa ovom kombinovanom strukturom. Zatim, ispitivan je uticaj reakcionih parametara (temperatura, vreme zadržavanja, koncentracija rastvora i frekvencija ultrazvuka na morfološke karakteristike pripremanih nanočestica. Uvećanje temperature od 150°C do 1000°C vodi od jednog nepravilnog oblika do proizvodnje sfernih čestica. Nakon toga, bio je predložen model formiranja metalnih nanočestica od kapi aerosola. Korišćenjem procesa raspršivanja preko ultrazvučne pirolize idealno sferne čestice dobijene su na temperaturi ispod tačke topljenja. Uređaj za određivanje raspodele veličine čestica korišćenjem različite pokretljivosti čestica u elektrostatičkom polju korišćen je za on-line analizu tokom proizvodnje čestica. Sakupljanje nanočestica izvršeno je u elektrostatičkom polju. Uve

 12. Kinetics of the non-isothermal desorption of ethanol absorbed onto CMS-3A / Неизотермическая кинетика десорбции этанола, абсорбированного на углеродном молекулярном сите CMS-3А / Neizotermna kinetika desorpcije etanola adsorbovanog na ugljeničnom molekulskom situ CMS-3A

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola S. Jovančić

  2017-04-01

  proučavaju kinetiku desorpcije (brzinu desorpcije etanola sa zeolita Za određivanje kinetike desorpcije u ovom radu je korišćena neizotermna termogravimetrijska tehnika. Ustanovljena je kompleksna zavisnost energije aktivacije od stepena desorpcije, kao i matematički model po kojem se desorpcija odigrava. Ovaj model zasnovan je na kompleksnoj zavisnosti brzine desorpcije od vremena i temperature. Zbog kompleksnosti modela dolazi do promene brzine desorpcije i energije aktivacije sa temperaturom. Matematički model ustanovljen u ovom radu zasniva se na kompleksnoj zavisnosti brzine desorpcije i energije aktivacije od temperature i pokazuje na koji način se desorpcija odigrava u nekoliko stupnjeva. Poznavanje kinetike procesa desorpcije etanola može doprineti boljoj i ekonomičnijoj proizvodnji bioetanola.