WorldWideScience

Sample records for magnetycznej relaksacji jadrowej

 1. The freezing of water bonded in the wheat (Triticum aestivum L.) grain studied by means protons magnetic relaxation method; Zamarzanie wody zwiazanej w ziarnach pszenicy (Triticum aestivum L.) badane metoda relaksacji magnetycznej dla protonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haranczyk, H.; Jasinski, G. [Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland); Strzalka, K. [Inst. Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  Some biological aspects of water freezing in the wheat grain have been studied using NMR methods. Measuring of the relaxation times for freezing and liquid water shown absence of T{sub 2}{approx}100 {mu}s and T{sub 2}{approx}1 ms separated components what pointed for some different way of water bonding. 7 refs, 12 figs, 2 tabs.

 2. Study of bark of chestnut tree Aesculus hippocastanum L. by two-dimensional decomposition of nuclear relax application; Badanie kory kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) metoda dwuwymiarowej dekompozycji funkcji relaksacji jadrowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weglarz, W.; Haranczyk, H. [Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  Water bound in the bark of Aesculus hippocastanum L. was studied by two-dimensional decomposition of nuclear relaxation function. The aim of the work was to increase accuracy of relaxation function measurement. The work shows three components of relaxation function. 6 refs, 4 figs, 4 tabs.

 3. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 4. The chaos and order in nuclear molecular dynamics; Chaos i porzadek w jadrowej dynamice molekularnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Srokowski, T. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1995-12-31

  The subject of the presented report is role of chaos in scattering processes in the frame of molecular dynamics. In this model, it is assumed that scattering particles (nuclei) consist of not-interacted components as alpha particles or {sup 12}C, {sup 16}O and {sup 20}Ne clusters. The results show such effects as dynamical in stabilities and fractal structure as well as compound nuclei decay and heavy-ion fusion. The goal of the report is to make the reader more familiar with the chaos model and its application to nuclear phenomena. 157 refs, 40 figs.

 5. A vision for the second fifty years of nuclear energy. Vision and strategies; Wizja drugiego piecdziesieciolecia energetyki jadrowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hori, M. [International Nuclear Societies Council (Poland)] [and others

  1997-12-31

  The paper is the Polish issue of the report worked out by International Nuclear Societies Council published in 1996. The report contains the experts opinion on development of nuclear energy and applications of radiation techniques and sources worldwide during the next 50 years. The worldwide energy demand prognosis as well as needs of different branches of industry, agriculture, medicine, etc. have been taken into account. The broad spectrum of aspects (safety assurance, economy, environmental impacts) connected with nuclear technology utilization has been also discussed. Transl., 24 refs, 6 figs, 6 tabs.

 6. Annual Report on Scientific Activities in 1997 of Department of Physics and Nuclear Techniques, Academy of Mining and Metallurgy, Cracow; Sprawozdanie z dzialalnosci naukowej w roku 1997, Wydzial Fizyki i Techniki Jadrowej, Akademia Gorniczo-Hutnicza, Cracow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolny, J.; Olszynska, E. [eds.

  1998-12-31

  The Annual Report 1997 is the review of scientific activities of the Department of Nuclear Physics and Techniques (DNPT) of the Academy of Mining and Metallurgy, Cracow. The studies connected with: radiometric analysis, nuclear electronics, solid state physics, elementary particle and detectors, medical physics, physics of environment, theoretical physics, nuclear geophysics, energetic problems, industrial radiometry and tracer techniques have been broadly presented. The fill list of works being published and presented at scientific conferences in 1997 by the staff of DNPT are also included.

 7. Condition to be fulfill for nuclear energetics to be competitive on the base of 16. Congress WEC in Tokyo, Seminar NG NPP`96 in Warsaw and Conference ENS TOPNUX`96 in Paris; Warunki ekonomicznej konkurencyjnosci energetyki jadrowej w swietle materialow 16. Kongresu WEC w Tokio, Seminarium NG NPP`96 w Warszawie oraz Konferencji ENS TOPNUX`96 w Paryzu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marecki, J. [Politechnika Gdanska, Gdansk (Poland)

  1997-12-31

  The state and developing trends of nuclear energetics have been presented for the period 1970-1990. The economical analysis taking into account actual prices and predicted for near future has been done. The investment and exploitation costs have been discussed and compared with classic methods of energy generation. It has been concluded that nuclear energetics will be one of the most promising options for future development of world energetics when all aspects (economic, technical, ecological) of the problem have been taken into consideration. 10 refs, 6 figs, 6 tabs.

 8. Executive Summary - Our mission

  International Nuclear Information System (INIS)

  2007-01-01

  Full text: The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics (Instytut Fizyki Jadrowej im. Henryka Niewodniczanskiego, IFJ PAN) is currently the largest research institution of the Polish Academy of Sciences (Polska Akademia Nauk). The research activity of the Academy is financed mainly from the State budget via the Ministry of Science and Higher Education. The mission of IFJ PAN is stated in its Charter. According to Paragraphs 5, 6, and 7 of the 2004 Charter, the Institute's duty is to carry out research activities in the following areas: 1. High energy and elementary particle physics (including astrophysics), 2. Nuclear physics and strong interaction, 3. Condensed matter physics, 4. Interdisciplinary research, in particular: in radiation and environmental biology, environmental physics, medical physics, dosimetry, nuclear geophysics, radiochemistry and material engineering. The main tasks of the Institute are: 1. To perform research in the above disciplines, 2. To promote the development of scientists and of specialists qualified to carry out research in these disciplines, 3. To organize a Post-Graduate Study Course, 4. To permit, through agreements with national and foreign research institutions, external scholars to train and gain academic qualifications in the Institute's laboratories, 5. To collaborate with national and local authorities in providing them with expertise in the Institute's research topics, especially concerning radiation protection. These tasks are fulfilled by: 1. Performing individual and coordinated research through individual and collective research grant projects, 2. Initiating and maintaining cooperation with laboratories, organizations and institutions performing similar activities, in Poland and abroad, 3. Conferring scientific degrees and titles, 4. Distributing research results obtained, through peer-reviewed publications and other public media, 5. Organizing scientific meetings, conferences, symposia, training workshops, etc

 9. Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze = The benefits of regular physical activity for the elderly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  U. Kaźmierczak

  2015-01-01

  3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: regularna aktywność fizyczna, osoby starsze.   Keywords: regular physical activity, elderly.   Abstrakt W państwach rozwiniętych i rozwijających się coraz większą grupę społeczeństw stanowią seniorzy. Świadomość problemu spowodowała podjęcie powszechnej dyskusji ekspertów i praktyków z dziedzin medycznych na temat konieczności działań niezbędnych dla zapewnienia społeczeństwom pomyślnej starości. Od dawna wskazuje się, że brak aktywności ruchowej jest dla zdrowia niebezpieczny. Starzeniu się układu sercowo-naczyniowego towarzyszy dużo niekorzystnych zmian strukturalnych, czynnościowych i biochemicznych. Za typowe dla tego okresu zmiany uważa się osłabienie możliwości relaksacji włókien mięśniowych, co może być przyczyną rozkurczowej niewydolności serca. Trening zdrowotny – jest rodzajem aktywności fizycznej wykonywanej z powodów medycznych. Celem jest uzyskanie efektów fizycznych oraz psychicznych przeciwdziałających zmniejszaniu się zdolności adaptacyjnych organizmu. Eksperci przekonują osoby starsze o korzyściach płynących z aktywnego fizycznie stylu życia. Bogate piśmiennictwo poruszające tematykę medycznych aspektów procesu starzenia, mówi o niezaprzeczalnym znaczeniu ruchu dla toczących się w ludzkim ciele procesów inwolucyjnych. Aktywność fizyczna odpowiednio dozowana jest w stanie wyraźnie zmniejszyć negatywny wpływ tych zmian i jak najdłużej pozwolić utrzymać zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Zauważono, że systematycznie dozowany wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób np. cukrzycy, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca. Liczne badania naukowe i bogate piśmiennictwo gerontologiczne przedstawiają najnowsze doniesienia specjalistów o tym, jak należy prawidłowo przygotować i prowadzić trening fizyczny z osobami starszymi