WorldWideScience

Sample records for linnamaastiku muutumine tnapeva

 1. Rahvastiku haridustase ja selle muutumine / Kersti Eesmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Eesmets, Kersti

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Social trends. - Tallinn, 2004, nr. 3, lk. 19-29. Haridus on olnud Eestis traditsiooniliselt kõrgelt väärtustatud, mis peaks looma head eeldused tööjõu paindlikuks rakendamiseks ning vajadusel ka ümberõppeks, leiab autor. Tabelid. Diagrammid. Graafikud

 2. Rahvastiku haridustase ja selle muutumine / Kersti Eesmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Eesmets, Kersti

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Social trends. - Tallinn, 2004, nr. 3, lk. 19-29. Haridus on olnud Eestis traditsiooniliselt kõrgelt väärtustatud, mis peaks looma head eeldused tööjõu paindlikuks rakendamiseks ning vajadusel ka ümberõppeks, leiab autor. Tabelid. Diagrammid. Graafikud

 3. Kas Eesti meelsuse muutumine on võimalik? / Margarita Tshernogorova

  Index Scriptorium Estoniae

  Tšernogorova, Margarita, 1933-

  2007-01-01

  Integratsiooniprogrammide kriitikast ning Kodurahufoorumite töögruppide ülesannetest ja eesmärkidest. Lisa: Kodurahufoorumi töögrupid töötasid välja mõned konkreetsed ettepanekud kriisi ületamiseks

 4. Ainuke püsiv asi on muutumine / Anneliis Aunapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Aunapuu, Anneliis

  2008-01-01

  Taani audiovideotehnikat disainivast firmast Jacob Jensen Design. Jacob Jenseni (sünd. 1926) asutatud büroo loomingut tutvustab tema poeg Timothy Jacob Jensen (sünd. 1962). Eesti disaini tasemest, Jaapani disainitoodangust. Esikaanel ja lk. B3 fotod Timothy Jacob Jensenist

 5. Ainuke püsiv asi on muutumine / Anneliis Aunapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Aunapuu, Anneliis

  2008-01-01

  Taani audiovideotehnikat disainivast firmast Jacob Jensen Design. Jacob Jenseni (sünd. 1926) asutatud büroo loomingut tutvustab tema poeg Timothy Jacob Jensen (sünd. 1962). Eesti disaini tasemest, Jaapani disainitoodangust. Esikaanel ja lk. B3 fotod Timothy Jacob Jensenist

 6. Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir : tekkimine, muutumine, taastamine / Mart Nutt

  Index Scriptorium Estoniae

  Nutt, Mart, 1962-

  2010-01-01

  Piiriküsimuse taustast. Eesti riigipiiri küsimus tõstatus 1918. aastal 24. veebruari manifestiga, mis sisaldas ka loetelu Eesti maakondadest. Piir jäi täpselt kindlaks määramata kuni Vabadussõja lõpuni. Riigipiir demarkeeriti aastail 1920-1923. Eesti-Vene piir muudeti 1944. aastal Eesti teistkordse okupeerimise järel ühepoolselt Vene NFSV kasuks. Piiriküsimuse tõstatumisest seoses Eesti taasiseseisvumisega. Eesti ja Venemaa seisukohtadest riigipiiri küsimuses. Piiriküsimuste käsitlemisest. Piiriküsimusest Eesti liitumisel Euroopa Liidu ja NATO-ga

 7. Kodakondsus, identiteet ja kuuluvus : erinevad tõlgendusviisid ning nende muutumine Eesti avalikkuses / Piia Tammpuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammpuu, Piia

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Media reflections on integration concept: monitoring of Estonian media 1999-2003. - Tartu, 2004, lk. 27-38; Raznoobrazije podhodov k integratsii v SMI: integratsionnõi mediamonitoring 1999-2003. - Tartu, 2004, lk. 28-40. Ülevaade, kuidas mitte-eestlaste integratsiooni kontekstis on mõtestatud kodakondsuse, identiteedi ja kuuluvuse seosed. Analüüsi aluseks on meediamonitooringu tulemused aastatest 1999-2003. Graafikud. Tabel

 8. Puiatu Erikooli õpilaste isiksuse karakteristikute muutumine sotsiaalsete oskuste treeningu käigus / Mairis Minka

  Index Scriptorium Estoniae

  Minka, Mairis

  2001-01-01

  Uuringust Puiatu Erikooli 12-16-aastaste õpilaste seas, kes osalesid sotsiaalsete oskuste treeningus. Uuringu eesmärgiks oli kindlaks teha õpilaste mina-pildi erinevad aspektid ja tekkinud muutused sotsiaalsete oskuste treeningu käigus. Lisaks uuriti treeningus osalejate kogemusi lapse väärkohtlemise vallas

 9. Eesti päevalehtede muutumine Esimese maailmasõja ajal 1914-1917 / Roosmarii Kurvits

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurvits, Roosmarii, 1969-

  2015-01-01

  Eesti kesksete päevalehtede analüüs näitab, et ajalehtede sisu ja vorm muutusid kohe sõja alguses, sõjainfo sai valdavaks ja hakkas paiguti lehenumbris ka domineerima. Samas uudisžanri struktuur muutus vähe

 10. Organisatsiooni ja juhtimise valdkonna paradigma ja selle muutumine sõltuvalt edu-uskumusest / Heinrich Ausmees

  Index Scriptorium Estoniae

  Ausmees, Heinrich, 1941-

  2004-01-01

  Autori väitel uus edu-uskumus eeldab, et kui me oleme suutelised looma metafoore toimuvatest protsessidest, siis oleme võimelised, või vähemalt oleme loonud eeldused selleks, et valdkonnas tegutseda ja muutusi esile kutsuda

 11. Organisatsiooni ja juhtimise valdkonna paradigma ja selle muutumine sõltuvalt edu-uskumusest / Heinrich Ausmees

  Index Scriptorium Estoniae

  Ausmees, Heinrich, 1941-

  2004-01-01

  Autori väitel uus edu-uskumus eeldab, et kui me oleme suutelised looma metafoore toimuvatest protsessidest, siis oleme võimelised, või vähemalt oleme loonud eeldused selleks, et valdkonnas tegutseda ja muutusi esile kutsuda

 12. Eraõiguslik sotsiaalõigus: vastutuse muutumine sotsiaalse rehabilitatsiooni õigussuhete kolmnurgas / Mari-Liis Viirsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Viirsalu, Mari-Liis

  2017-01-01

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni erasektorile üleandmisega kaasnenud muudatustest riigi vastutuse struktuuris. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise õiguslikust mudelist, sotsiaalse rehabilitatsiooni elementide vastavusest avaliku ülesande tunnustele ja sotsiaalse rehabilitatsiooniga seotud tagamiskohustusest

 13. Kultuurid sümbolismi kultuuris : ajalooline muutumine ja vendade Raudade modernism / Mart Kivimäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimäe, Mart, 1951-

  2008-01-01

  Sümbolismi mõjudest ja selle kriitikast Eestis, historismi ja sümbolismi diskussioonist, modernismiajastu filosoofidest ja kunstnikest Lääne-Euroopas ning nende mõjutustest vendade Raudade, eriti Kristjan Raua loomingule, ka tema loomingu tõlgendamisest erinevatel aegadel. Kirjanduse loetelu lk. 48-51

 14. Juhuslik urbanism / Keiti Kljavin, Kaie Kuldkepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Kljavin, Keiti

  2011-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia urbanistika ja linnamaastiku õppetooli koostööna 14.-17. aprillini peetud 8. urbanistika ja linnamaastiku päevadest. Rahvusvahelisest konverentsist "Juhuslik urbanism" ("Incidental Urbanism"). Klaske Haviku, Alan Prohmi, Maro Krivý ja Lieven Ameeli ettekannetest. Näitusest projektiruumis März. Ettevõtmistest linnas ja linnast väljas

 15. Juhuslik urbanism / Keiti Kljavin, Kaie Kuldkepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Kljavin, Keiti

  2011-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia urbanistika ja linnamaastiku õppetooli koostööna 14.-17. aprillini peetud 8. urbanistika ja linnamaastiku päevadest. Rahvusvahelisest konverentsist "Juhuslik urbanism" ("Incidental Urbanism"). Klaske Haviku, Alan Prohmi, Maro Krivý ja Lieven Ameeli ettekannetest. Näitusest projektiruumis März. Ettevõtmistest linnas ja linnast väljas

 16. Käitumishälvikute erikooli ja tavakooli antisotsiaalse käitumisega õpilaste isiksuse karakteristikute muutumine sotsiaalsete oskuste treeningu käigus / Mairis Minka

  Index Scriptorium Estoniae

  Minka, Mairis

  2002-01-01

  Uurimusest, mille eesmärgiks oli tähelepanu pöörata käitumishälvikute erikooli ja tavakooli antisotsiaalse käitumise õpilaste isiksuse karakteristikute ja mina-pildi muutumisele sotsiaalsete oskuste treeningu käigus. Treeningus osalesid Puiatu Erikooli 12-16-aastased antisotsiaalse käitumisega suurte käitumisprobleemidega noormehed ja Põlva Keskkooli 12-14-aastased antisotsiaalse käitumisega noormehed. Uurimistöös kasutati kolme meetodit : küsimustik lapse väärkohtlemise erinavate liikide esinemissageduse kindlaksmääramiseks, küsimustik isiksuse karakteristikute uurimiseks ja Q-sorteerimine mina-pildi uurimiseks

 17. Eesti Panga staatus ning selle muutumine seoses euro kasutuselevõtuga : [bakalaureusetöö] / Ursula Laido ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Madis Kallion

  Index Scriptorium Estoniae

  Laido, Ursula

  2005-01-01

  Eesti Panga ajalugu, õiguslik staatus, juhtimine, ülesanded, pädevus, Euroopa Liit kui Euroopa Majandus- ja Rahaliit, keskpankade süsteem, euro, eurole üleminek ja sellest tulenevad muudatused Eesti Panga jaoks

 18. Keha tähenduse ja rolli muutumine: käsitlused eesti uue vaimsuse õpetustes ja nende järgijate seas

  OpenAIRE

  Marko Uibu

  2015-01-01

  As an ongoing tendency in Western cultures the body has gained more importance both in mundane and transcendent issues. Contrary to the Christian (and, in Estonian context, especially Lutheran) understandings of body and flesh as obstacles, “spiritual approach makes the body itself the site of the sacred: the contemporary person relates to transcendence and the divine on the basis of the experience of his/her own body” (Giordan 2009: 233). Physical dimension is also an important element for E...

 19. Eesti Panga staatus ning selle muutumine seoses euro kasutuselevõtuga : [bakalaureusetöö] / Ursula Laido ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Madis Kallion

  Index Scriptorium Estoniae

  Laido, Ursula

  2005-01-01

  Eesti Panga ajalugu, õiguslik staatus, juhtimine, ülesanded, pädevus, Euroopa Liit kui Euroopa Majandus- ja Rahaliit, keskpankade süsteem, euro, eurole üleminek ja sellest tulenevad muudatused Eesti Panga jaoks

 20. Tööandja brand'i eesmärk on tööotsijale ihaldatavaks muutumine / Ege Heeringas

  Index Scriptorium Estoniae

  Heeringas, Ege

  2007-01-01

  TTÜ tudengi Kadi Tamkõrve magistritöö teemaks oli tööandja brand ja selle loomine. Vt samas lk. 21-22 intervjuud reklaamifirma Kontuur Leo Burnett juhi Jane Oblikasega. Tööandjad alahindavad tööotsijate emotsionaalset poolt

 1. Tallinna tulevik - iseorganiseeruv metropol = Future of Tallinn - the self-organising metropolis / Panu Lehtovuori

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtovuori, Panu, 1968-

  2009-01-01

  Väljavõtteid Eesti Kunstiakadeemia 6. urbanistika ja linnamaastiku päevadel "Timewide" konverentsil peetud aruteludest Tallinna linnaehitusliku tuleviku teemadel. Arvamust avaldasid Masayo Ave (Jaapan), Tomas Jonsson (Kanada) ja Kalle Komissarov, vestlusringi juhtis Andres Kurg

 2. Tallinna tulevik - iseorganiseeruv metropol = Future of Tallinn - the self-organising metropolis / Panu Lehtovuori

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtovuori, Panu, 1968-

  2009-01-01

  Väljavõtteid Eesti Kunstiakadeemia 6. urbanistika ja linnamaastiku päevadel "Timewide" konverentsil peetud aruteludest Tallinna linnaehitusliku tuleviku teemadel. Arvamust avaldasid Masayo Ave (Jaapan), Tomas Jonsson (Kanada) ja Kalle Komissarov, vestlusringi juhtis Andres Kurg

 3. Lepingu aluseks olnud asjaolude muutumine majanduskriisi tulemusel ja kinnisasja müügilepingust taganemisõigus VÕS § 97 alusel : [bakalaureusetöö] / Marko Laur ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Anton Sigal, Irene Kull

  Index Scriptorium Estoniae

  Laur, Marko

  2010-01-01

  Kohustuste vahekorra muutumist tõendavatest asjaoludest majanduskriisi tingimustes. Lepingupoole subjektiivsetest võimalustest arvestada majanduskriisi mõjuga lepinguliste kohustuuste tasakaalule, lepingupoolte kokkulepetest taganemisõiguse kohta asjaolude muutumisel

 4. Lepingu aluseks olnud asjaolude muutumine majanduskriisi tulemusel ja kinnisasja müügilepingust taganemisõigus VÕS § 97 alusel : [bakalaureusetöö] / Marko Laur ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Anton Sigal, Irene Kull

  Index Scriptorium Estoniae

  Laur, Marko

  2010-01-01

  Kohustuste vahekorra muutumist tõendavatest asjaoludest majanduskriisi tingimustes. Lepingupoole subjektiivsetest võimalustest arvestada majanduskriisi mõjuga lepinguliste kohustuuste tasakaalule, lepingupoolte kokkulepetest taganemisõiguse kohta asjaolude muutumisel

 5. Rahvastik ja asustus / Mihkel Meidla, Ragne Kasesalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Meidla, Mihkel

  2007-01-01

  Rahvastikuprotsessidest Järvamaal läbi aegade. Rahvaloendused ja rahvaarvu muutumine. Sündimus, suremus, ränne, asustus, sooline, vanuseline ja rahvuslik koosseis, haridustase, tööhõive. Lisatud tabelid ja diagrammid

 6. Valgustid - trend ja meeleolu / Ülle Jõks

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõks, Ülle, 1966-

  2008-01-01

  AS Hektor-Light tegevjuht valgustite arendusest, valgustist kui meeleolutootest, valgustite trendidest (vormi muutumine skulpturaalsemaks, värvide võidukäik, suurenenud mõõtmed), materjalidest, luksuslikest valgustitest

 7. Eesti Post sätib konkurentide ootuses sihte / Ahti Kallaste

  Index Scriptorium Estoniae

  Kallaste, Ahti, 1958-

  2008-01-01

  2009. aastast avaneva postituru valguses tõdeb Eesti Posti juhatuse esimees, et jätkusuutlikumaks muutumine võib tähendada ka postkontorite uusi sulgemisi, ning tutvustab naaberriikide postiettevõtteid. Kaart: Eesti Post ja naabrid

 8. Valgustid - trend ja meeleolu / Ülle Jõks

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõks, Ülle, 1966-

  2008-01-01

  AS Hektor-Light tegevjuht valgustite arendusest, valgustist kui meeleolutootest, valgustite trendidest (vormi muutumine skulpturaalsemaks, värvide võidukäik, suurenenud mõõtmed), materjalidest, luksuslikest valgustitest

 9. Kolm murdepunkti Eesti sisepoliitikas 1918-1934 / Ago Pajur

  Index Scriptorium Estoniae

  Pajur, Ago, 1962-

  2008-01-01

  Parlamentaarse demokraatia perioodi murdepunktidest. Esimene murdepunkt : 1920. aasta põhiseadus. Teine murdepunkt : kommunistide putšikatse. Kolmas murdepunkt : Suur depressioon. Tabelid: Erakondade esindatus Riigikogu teises, kolmandas ja neljandas koosseisus ; V Riigikogu erakondliku koosseise muutumine (kohtade arv)

 10. Täiend(us)koolituse kitsaskohtadest / Tiiu Hazak

  Index Scriptorium Estoniae

  Hazak, Tiiu

  2002-01-01

  Ilmunud ka: ; Buhgalterskije Novosti nr. 4, lk. 10-12. Probleemidest täiendkoolituses - vastuolu haridusseaduse ja tulumaksuseaduse vahel ning täienduskoolituse muutumine kaubaks, mistõttu pakutavad õppekavad ei pruugi vastata inimeste tegelikele vajadustele

 11. Eesti Post sätib konkurentide ootuses sihte / Ahti Kallaste

  Index Scriptorium Estoniae

  Kallaste, Ahti, 1958-

  2008-01-01

  2009. aastast avaneva postituru valguses tõdeb Eesti Posti juhatuse esimees, et jätkusuutlikumaks muutumine võib tähendada ka postkontorite uusi sulgemisi, ning tutvustab naaberriikide postiettevõtteid. Kaart: Eesti Post ja naabrid

 12. Muutuvad identiteedid Eestis ja Euroopas / Marika Kirch, Aksel Kirch

  Index Scriptorium Estoniae

  Kirch, Marika, 1951-

  2004-01-01

  Autorite hinnangul on avaliku arvamuse positiivsemaks muutumine EL-i suhtes avaneva ühiskonna, teiseneva identiteedi ning sellega tihedalt seotud uute väärtushinnangute ja sotsiaalsete normide koosmõju tulemus. Diagrammid

 13. Meediamontooring ning reklaamide loovlahenduste monitoorig / Esta Kaal, Mari-Liis Eensalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaal, Esta, 1962-

  2001-01-01

  Reklaamikulutuste ning reklaamide loovlahenduste monitooring. Diagrammid: reklaamipanuste sesoonsus jäätiseturul aastal 2000; jäätisemarkide reklaamipanuste dünaamika aastal 2000; reklaamimahu sesoonne muutumine Eesti telekanalites aastal 2000

 14. Täiend(us)koolituse kitsaskohtadest / Tiiu Hazak

  Index Scriptorium Estoniae

  Hazak, Tiiu

  2002-01-01

  Ilmunud ka: ; Buhgalterskije Novosti nr. 4, lk. 10-12. Probleemidest täiendkoolituses - vastuolu haridusseaduse ja tulumaksuseaduse vahel ning täienduskoolituse muutumine kaubaks, mistõttu pakutavad õppekavad ei pruugi vastata inimeste tegelikele vajadustele

 15. Tänavast. Sotsiaalselt / Katrin Koov

  Index Scriptorium Estoniae

  Koov, Katrin, 1973-

  2010-01-01

  22.-23. septembril 2010 toimunud Eesti Kunstiakadeemia 7. urbanistika ja linnamaastiku päevade 2. osast, rahvusvahelisest konverentsist "Sotsiaalne tänav". Peaesinejad: Lars Gemzøe (Taani), Dago Antov, Sabine Knierbein (Austria), Zane Bērziņa (Läti/Saksamaa). Lisaprogrammis näidati arhitektuuriüliõpilaste poolt rahvusvahelise workshop'i CinemArchitecture raames tehtud linnateemalisi lühifilme

 16. Tänavast. Sotsiaalselt / Katrin Koov

  Index Scriptorium Estoniae

  Koov, Katrin, 1973-

  2010-01-01

  22.-23. septembril 2010 toimunud Eesti Kunstiakadeemia 7. urbanistika ja linnamaastiku päevade 2. osast, rahvusvahelisest konverentsist "Sotsiaalne tänav". Peaesinejad: Lars Gemzøe (Taani), Dago Antov, Sabine Knierbein (Austria), Zane Bērziņa (Läti/Saksamaa). Lisaprogrammis näidati arhitektuuriüliõpilaste poolt rahvusvahelise workshop'i CinemArchitecture raames tehtud linnateemalisi lühifilme

 17. Viimsi poolsaare maastikuline mitmekeseisus ja selle muutumine 20. ja 21. sajandil = The diversity and changes of the landscape of the Viimsi Peninsula during the 20th and 21st Century : III koht bakalaureusetööde kategoorias / Karolin Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Karolin

  2009-01-01

  Töö eesmärgiks oli iseloomustada Viimsi poolsaare looduslikke ja inimmõjulisi komponente, selgitada välja poolsaare maastikuline mitmekesisus ning tuua välja maakattes esinevad muutused 20. sajandi algusest kuni tänapäevani ning nende seos sotsiaal-majanduslike tingimustega

 18. Viimsi poolsaare maastikuline mitmekeseisus ja selle muutumine 20. ja 21. sajandil = The diversity and changes of the landscape of the Viimsi Peninsula during the 20th and 21st Century : III koht bakalaureusetööde kategoorias / Karolin Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Karolin

  2009-01-01

  Töö eesmärgiks oli iseloomustada Viimsi poolsaare looduslikke ja inimmõjulisi komponente, selgitada välja poolsaare maastikuline mitmekesisus ning tuua välja maakattes esinevad muutused 20. sajandi algusest kuni tänapäevani ning nende seos sotsiaal-majanduslike tingimustega

 19. Töötu abiraha jääb võimuliidu tahtel 400 krooni peale / Kai Kalamees

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalamees, Kai

  2005-01-01

  Töötuabiraha suurus jääb ka järgmisel aastal samaks, selle püsimist sellisel tasemel korvab aktiivne tööhõivepoliitika ning töötukassa reeglite muutumine, sõnab sotsiaalminister Jaak Aab. Lisa: Töötus kahanes rekordväikseks

 20. Raamat / Matis Rodin

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodin, Matis

  2012-01-01

  Tutvustus: Kalm, Mart. Rannalinn, seenrõdu ja viinakapp : Pärnu linnaarhitekt Olev Siinmaa. Eesti Arhitektuurimuuseum : Eesti Kunstiakadeemia, 2012; Olander, Aare. Kadunud vaated : Tallinna muutumine enam kui 400 fotol. Tänapäev, 2012; Mälestiste restaureerimine : enne ja pärast 2005-2011 / koostanud Britta Lainevool ja Ülo Puustak. Muinsuskaitseamet, 2011

 1. Laiatarbekauba tootjalt võetakse äri käest / Jeff Callander

  Index Scriptorium Estoniae

  Callander, Jeff

  2011-01-01

  Lõhe tarbekaupade ning lisandväärtusega toodete ja teenuste vahel kasvab pidevalt, samal ajal on laiatarbekaubaks muutumine loomulik protsess igas tooteharus. Ettevõtja peab tundma oma turgu mõistmaks, mida kliendid ootavad, milliste omaduste eest on nad valmis maksma kõrgemat hinda

 2. Tööline / Sidney Pollard ; tõlk. Heete Sahkai

  Index Scriptorium Estoniae

  Pollard, Sidney

  2003-01-01

  Töölisklassi esilekerkimine ja muutumine oluliseks ühiskonnaosaks Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal. Neli töölisklassi põhirühma: käsitöölised, kodutööndajad, vabrikutöölised, spetsialiseerumata töölised

 3. Kogumispension - kas kohustuslik vaesumine? / Monika Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Salu, Monika, 1968-

  2001-01-01

  Demograafilise olukorra mõjurid pensionisüsteemi ümberkorraldamisel. Tabelid ja diagrammid: Elanikkonna koosseis Eestis aastail 1996-2050; töötajate ja pensioniealiste arvu muutumine ning keskmise pensioni suhe keskmisse palka Eestis 1996-2050

 4. Rajangu, omandireform ja inimkehad / Ellu Maar

  Index Scriptorium Estoniae

  Maar, Ellu

  2007-01-01

  Raul Rajangu näitus "Kuldne kodu. Muldne kodu" Vaal galeriis. Sepakunsti, ehtekunsti ning skulptuuri õppivate tudengite (juhendajad Anu Juurak, Jüri Ojaver) ja Raoul Kurvitza näitus "Luik, haug ja vähk" Kunstihoone galeriis. Eesti Maalikunstnike Liidu näitus "Keha muutumine" ArtDepo Galeriis, kuraator Ado Lill. Loetletud osavõtjaid

 5. Põllumajandussaaduste eksport ja import Eestis 1995. aastal / Ene Maadvere

  Index Scriptorium Estoniae

  Maadvere, Ene, 1948-

  1996-01-01

  Tabelid: Kaupade eksport ja import Eestis; Põhiliste kaubagruppide osatähtsuse muutumine toidukaupade ekspordis; Hinnad; Mõnede toidukaupade eksport 1995.a. võrreldes 1994.a.; Imporditud toidukaupade struktuur võrreldes 1995.a.; Nisuhind Chicago börsil. Diagrammid: Liha-piima tootmine, tarbimine, eksport ja tonnides; Põllumajandussaaduste eksport 1995.a. riikide lõikes

 6. Eesti arhitektuur Eesti kultuurifestivalil Pariisis / Margit Mutso

  Index Scriptorium Estoniae

  Mutso, Margit, 1966-

  2011-01-01

  25. ja 26. novembril Pariisi Belleville'i arhitektuurikõrgkoolis (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Belleville) toimunud seminaridest teemadel "Ehitada kaitsealusesse piirkonda", "Tööstussadamate muutumine", "Noored arhitektid. Võistlus kui meetod". Avati Eesti eramajade näitus "50 maja"

 7. 30ndad aastad Euroopa rõivamoes / Ene Lamp

  Index Scriptorium Estoniae

  Lamp, Ene

  1984-01-01

  Mood tegeles peamiselt naisega. Moekunsti inspireeris kujutav ja rahvakunst. Ameerika moe mõju, moe muutumine demokraatlikumaks, iluideaalid, elulaad, soengud, kübarad, jalanõud, tekstiilid, moevärvid, siluetid, lihtsus ja luksus 30. aastate I poole moes, sõja mõjud moes jm.

 8. Raamat / Matis Rodin

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodin, Matis

  2012-01-01

  Tutvustus: Kalm, Mart. Rannalinn, seenrõdu ja viinakapp : Pärnu linnaarhitekt Olev Siinmaa. Eesti Arhitektuurimuuseum : Eesti Kunstiakadeemia, 2012; Olander, Aare. Kadunud vaated : Tallinna muutumine enam kui 400 fotol. Tänapäev, 2012; Mälestiste restaureerimine : enne ja pärast 2005-2011 / koostanud Britta Lainevool ja Ülo Puustak. Muinsuskaitseamet, 2011

 9. Põllumajandussaaduste eksport ja import Eestis 1995. aastal / Ene Maadvere

  Index Scriptorium Estoniae

  Maadvere, Ene, 1948-

  1996-01-01

  Tabelid: Kaupade eksport ja import Eestis; Põhiliste kaubagruppide osatähtsuse muutumine toidukaupade ekspordis; Hinnad; Mõnede toidukaupade eksport 1995.a. võrreldes 1994.a.; Imporditud toidukaupade struktuur võrreldes 1995.a.; Nisuhind Chicago börsil. Diagrammid: Liha-piima tootmine, tarbimine, eksport ja tonnides; Põllumajandussaaduste eksport 1995.a. riikide lõikes

 10. Planeeringust, teosest ja autorist veidi täpsemalt = About the plan, the work and the author in a little more detail / Toomas Tammis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammis, Toomas, 1969-

  2011-01-01

  Eestis levinud planeerimise praktikast. Planeeringust kui iseseisvast teosest. Autorsusest, autorist, planeerijast, planeeringust, arhitektuurist, loodud süsteemide avatusest ja paindlikkusest. Vähesest, kuid ometi mõjusast sekkumisest linnaruumi (festival LIFT11, linnafoorumid, linna muutumine nö rohujuure tasandil). Laiema visiooni loomisest ja üldisemast kavandamisest

 11. Töötajad / Ille Einmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Einmann, Ille

  2004-01-01

  Ilmunud ka: 2003 : annual report : [Eesti Raudtee]. - Tallinn, 2004, lk. 42-43; 2003 : godovoi ottshjot : [Eesti Raudtee]. - Tallinn, 2004, lk. 42-43. AS-i Eesti Raudtee töötajate keskmine arv oli 2003. aastal 2 961 ning keskimine kuupalk 7 772 krooni. Graafik: Töötajate keskmise arvu ja keskmise kuupalga muutumine (aastail 1998-2003)

 12. Korteriühistu - mida on oodata uuelt seaduselt / Grete Lüüs

  Index Scriptorium Estoniae

  Lüüs, Grete

  2014-01-01

  2018. aastal täies mahus jõustuvast korteriomandi- ja korteriühistu seadusest, mille olulisemad muudatused on korteriühistu vormi kohustuslikuks muutumine ning korteriühistu asutamise võimalus ilma põhikirja ja juhatuseta

 13. Laiatarbekauba tootjalt võetakse äri käest / Jeff Callander

  Index Scriptorium Estoniae

  Callander, Jeff

  2011-01-01

  Lõhe tarbekaupade ning lisandväärtusega toodete ja teenuste vahel kasvab pidevalt, samal ajal on laiatarbekaubaks muutumine loomulik protsess igas tooteharus. Ettevõtja peab tundma oma turgu mõistmaks, mida kliendid ootavad, milliste omaduste eest on nad valmis maksma kõrgemat hinda

 14. Kas euro uppumissurm solgipanges? / Margo Kokerov

  Index Scriptorium Estoniae

  Kokerov, Margo, 1978-

  1999-01-01

  Euro kasutuselevõtmine Euroopa riikides. Euro ajalugu. Tabelid: töötuse määr ja sisemajanduse koguprodukti muutumine kvartaalselt USA-s, Jaapanis ja Euroopa Liidu 11 riigis; euro-dollari kurss jaanuar-juuni 1999

 15. Planeeringust, teosest ja autorist veidi täpsemalt = About the plan, the work and the author in a little more detail / Toomas Tammis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammis, Toomas, 1969-

  2011-01-01

  Eestis levinud planeerimise praktikast. Planeeringust kui iseseisvast teosest. Autorsusest, autorist, planeerijast, planeeringust, arhitektuurist, loodud süsteemide avatusest ja paindlikkusest. Vähesest, kuid ometi mõjusast sekkumisest linnaruumi (festival LIFT11, linnafoorumid, linna muutumine nö rohujuure tasandil). Laiema visiooni loomisest ja üldisemast kavandamisest

 16. Ilmalik maalikunst / Pia Ehasalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehasalu, Pia, 1964-

  2005-01-01

  17.-18. sajandil Eestis. Uued teemad, stiilide muutumine, esindusportree. Rootsi kuninganna Kristiina täisfiguurportree (Johannes Bannier?, 1650). Rootsi kuninga Karl XI noorpõlvepoetree (David Klöcker Ehrenstrahl). Privaatportree Huecki maja portreekogu näitel. Ernst Wilhelm Londicer. Tallinna Mustpeade vennaskonna jt. korporatsioonide portreekogud. Erakogud 16.-18. sajandil Tallinna näitel. Bibliograafia lk. 448-450

 17. George Soros : sõda terroriga on kohutav viga / George Soros ; interv. Külli-Riin Tigasson

  Index Scriptorium Estoniae

  Soros, George, 1930-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Infopress 15. dets. nr. 50 lk. 149. Miljardär ja filantroop George Soros vastab küsimustele, mis puudutavad tema raamatus "Ekslikkuse ajastu. Sõda terroriga ja selle tagajärjed" esitatud seisukohti. Ta leiab, et sõjakuulutamine terrorismile oli vale reaktsioon 11. septembri rünnakutele. George W. Bushi kursi muutumine Iraagiga seoses on tulnud liiga hilja. USA peab naasma oma traditsioonilise rolli juurde maailmas ja tegelema inimkonna suurimate probleemidega

 18. Kohaliku esindusvõimu erakonnastumine / Anu Toots

  Index Scriptorium Estoniae

  Toots, Anu, 1959-

  2003-01-01

  Parteide osalusest 2002. aasta kohalikel valimistel, valimisstatistika ja volikogude liikmete hinnangute võrdlus parteide rolli kohta volikogude töös. Diagrammid: Erakonnanimekirjade arvu kasv kohalikel valimistel 1993-2002; Toetus erakondadele kohalike ja Riigikogu valimiste tulemuste ning avaliku arvamuse küsitluse järgi.Tabelid: Nimekirjade ja üksikkandidaatide arvu muutumine; Konkurentsitihedus ja osavõtt 2002. aasta volikogude valimistest

 19. Tudengid kirjutasid Evelin Ilvesest kaks magistritööd / Kristi Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Kristi

  2010-01-01

  Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi kommunikatsiooni eriala magistrant Kairit Kalvik kaitses magistritöö pealkirjaga "Presidendiproua Evelin Ilvese kuvandi muutumine ajakirja Kroonika näitel". Magistrant Piret Perdi töö kannab pealkirja "Eesti Vabariigi presidendi abikaasa Evelin Ilvese kuvandi analüüs soo aspektist". Lühisõnumina ilmunud ka: Õhtuleht 8. juuni 2010, lk. 2, pealk.: Lõputöö Evelin Ilvese põhjal

 20. Kohaliku esindusvõimu erakonnastumine / Anu Toots

  Index Scriptorium Estoniae

  Toots, Anu, 1959-

  2003-01-01

  Parteide osalusest 2002. aasta kohalikel valimistel, valimisstatistika ja volikogude liikmete hinnangute võrdlus parteide rolli kohta volikogude töös. Diagrammid: Erakonnanimekirjade arvu kasv kohalikel valimistel 1993-2002; Toetus erakondadele kohalike ja Riigikogu valimiste tulemuste ning avaliku arvamuse küsitluse järgi.Tabelid: Nimekirjade ja üksikkandidaatide arvu muutumine; Konkurentsitihedus ja osavõtt 2002. aasta volikogude valimistest

 1. George Soros : sõda terroriga on kohutav viga / George Soros ; interv. Külli-Riin Tigasson

  Index Scriptorium Estoniae

  Soros, George, 1930-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Infopress 15. dets. nr. 50 lk. 149. Miljardär ja filantroop George Soros vastab küsimustele, mis puudutavad tema raamatus "Ekslikkuse ajastu. Sõda terroriga ja selle tagajärjed" esitatud seisukohti. Ta leiab, et sõjakuulutamine terrorismile oli vale reaktsioon 11. septembri rünnakutele. George W. Bushi kursi muutumine Iraagiga seoses on tulnud liiga hilja. USA peab naasma oma traditsioonilise rolli juurde maailmas ja tegelema inimkonna suurimate probleemidega

 2. Globaliseerumine : oht või võimalus? / Andres Arrak

  Index Scriptorium Estoniae

  Arrak, Andres

  2007-01-01

  Globaliseerumise ja võrgustumise muutumine võimaluseks või ohuks sõltub konkreetse riigi majanduse ja tööturu kohanemisvõimest. Globaalsete finantsvoogude kirjeldus, kapitali ja Eestisse tulevate rahavoogude analüüs ning hinnang Eesti tööturu paindlikkusele ja ettevõtjate innovatiivsusele. Graafikud: Otse- ja portfelliinvesteeringute ning laenude sissevool Eestisse 1992-2006; Diagramm: Eesti tööjõuturg sammub Ameerika jälgedes. Vt. samas: Andres Saarniit. Raha ei ole kuhugi kadunud

 3. Jürgen Ligi : inimestel tuleb mõelda koolitusele / Jürgen Ligi

  Index Scriptorium Estoniae

  Ligi, Jürgen, 1959-

  2008-01-01

  Riigikogu rahanduskomisjoni esimees vastab küsimustele, kuidas hinnata riigieelarve eelnõu ja kui tõenäoline on selle muutumine menetluse käigus, kui suur on võimalus, et eelarvet tuleb veelgi kärpida, kuidas mõjutab maailma majanduses valitsev rahutus ja mure Eestit. Ilmunud ka: Tallinna Teataja : Nõmme ja Mustamäe okt. lk. 5; Tallinna Teataja : Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinn okt. lk. 5; Eesti Teataja : Harju- ja Raplamaa okt. lk. 5

 4. Globaliseerumine : oht või võimalus? / Andres Arrak

  Index Scriptorium Estoniae

  Arrak, Andres, 1958-2017

  2007-01-01

  Globaliseerumise ja võrgustumise muutumine võimaluseks või ohuks sõltub konkreetse riigi majanduse ja tööturu kohanemisvõimest. Globaalsete finantsvoogude kirjeldus, kapitali ja Eestisse tulevate rahavoogude analüüs ning hinnang Eesti tööturu paindlikkusele ja ettevõtjate innovatiivsusele. Graafikud: Otse- ja portfelliinvesteeringute ning laenude sissevool Eestisse 1992-2006; Diagramm: Eesti tööjõuturg sammub Ameerika jälgedes. Vt. samas: Andres Saarniit. Raha ei ole kuhugi kadunud

 5. Kirikusisustus / Krista Kodres

  Index Scriptorium Estoniae

  Kodres, Krista, 1957-

  2005-01-01

  Luteri kirikus Eestis 16.-18. sajandil. Kantsel, arhitektoonika ja teoloogiline sõnum. Eesti vanimad kantslid (Rannu, Jämaja). Tallinna Püha Vaimu kiriku kantsel. Evangelisti-ja apostliprogrammid. Pildiseeriatega programmid -Tallinna Niguliste kiriku kantsel (T. Heintze, 1624), Kaarma kiriku kantsel (J. Jakobson, 1645), Kolga-Jaani kiriku kantsel (u. 1680.-90. aastad). Teksti osa kantsli kujunduses. Töökojad ja stiilide muutumine. Ristimisnõu, triumfikrutsifiks, pihitool, pingid, väärid, orelirõdud, lühtrid. Bilbiograafia lk. 457-458

 6. SUUNTA JA MUUTOS. HAVAINTOJA VIRON JA SUOMEN LIIKEVERBEISTÄ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hannu Tommola

  2010-01-01

  Full Text Available Suund ja muutumine. Tähelepanekuid eesti ja soome liikumisverbidest. Käesolevas artiklis püütakse selgitada eesti ja soome keele kõige sagedasemate liikumisverbide polüfunktsionaalsust. Soome keele tulla vastab küll põhitähenduses eesti verbile tulema, kuid ei väljenda lahkumist – seda väljendatakse soome keeles verbiga lähteä. Samuti erinevad meie keeled inhoatiivi väljendamises: soome keele kõige tavalisem muutumisverb on tulla, eesti keeles aga saama. Soome keele verbi jäädä ja eesti keele verbi jääma on vaadeldud liikumisverbidena nende võimaliku muutuse presupositsiooni tõttu. Jääma väljendab siiski ka seisundi tekkimise tähendust. See tähendus esineb soome verbil jääda vaid idioomides. Eesti keele jääma on näide polüseemia tüübist, mida on nimetatud enantioseemiaks (ühel ja samal lekseemil on vastandtähendused. Üks läänemeresoome liikumisverbide omapära näiteid on verb käydä/käima, mis võimaldab väljendada kahesuunalist liikumist. Soome ja eesti verbide põhitähendused on sarnased, aga kõigis kasutustes käydä ja käima ei kattu, sest käydä esineb ka muutumisverbina, eesti verbil see tähendus puudub. Lõpuks käsitletakse lühidalt idiomaatilisi väljendeid, nt. tuli kuntoon / meni pieleen ning läks korda/viltu.

 7. Ef fect of Tradition and Innovation on an Actor’s Work Over Time: The example of Salme Reek. Traditsiooni ja uuenduse mõju näitlejaloomingule läbi aja: Salme Reegi näide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eike Värk

  2012-04-01

  Full Text Available Ühiskondliku situatsiooni muutumine toob kaasa muutused teatri repertuaaris, väljendusvahendite valikus, esteetilistes tõekspidamistes jne. Ajas muutub ka näitleja osa, tema olemus, tähendus ning näitleja-vaataja suhe teatriprotsessis. Näitlejale on oluline näha teatrit dünaamilises arengus ja ise uuega kaasa minna. Jälgin kahe vastandliku jõu – traditsiooni ja uuenduse – mõju näitleja loomingule eesti teatri ühe legendi Salme Reegi (1907–1996 teatritee näitel. Selle nimega seostub ligi seitse aastakümmet eesti kutselise teatri saja-aastasest ajaloost. Reegi näitlejaks kujunemine algas Draamastuudios (1927–1930, kus ta sai traditsiooniliseks peetava realistliku, läbielamiskunstil põhineva näitlejakoolituse. See oli baas toimetulekuks erinevate teatristiilidega, traditsioonilises ja uuenduslikus teatris, erineva tinglikkuseastmega lavastustes, nii „läbielamisteatris“ kui ka „etendamisteatris“. Kooli lõpetamise järel asus ta tööle Eesti Draamateatrisse, kuhu jäi kuni oma surmani. Reegi teatriaja esimene aastakümme kulges elulähedust ja eesti kultuuri eripära väärtustavas teatris. Neil aastail oli tal sageli võimalus mängida paralleelselt väikesi lapsi ja vanu naisi. Poisterollidest kujunes tema kui näitleja fenomen. Arvukatele vanaeiderollidedele andis ta sageli groteskse värvingu. Nõukogude okupatsioon ja sõjajärgne aeg tõi Reegile mitmeid lapskangelaste rolle. 1960ndate teisel poolel ja 1970ndail pidi Reek kohanema uusi vorme otsiva mängulise teatriga. 1962. aastal sündis Ibseni „Peer Gyntis“ legendaarne ema Åse, mille loomisel oli olulisel kohal näitleja füüsiline eneseväljendus, selle seos sisemise vaimsuse ning näitleja enese ereda isikupära esiletoomisega. 1970ndate lõpul sai seitsmekümnendates eluaastates, kuid särav ja suurepärase plastilise liikumisega Reek võimaluse näitlemiseks teatraalsemas ja koomilisemas laadis Ago-Endrik Kerge lavastustes. 1980. aastate