WorldWideScience

Sample records for likumsakarbas uz latvij

 1. Starptautiska uzņēmuma uzņēmējdarbības iespējas Latvijā

  OpenAIRE

  Čačka, Jānis

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Starptautiska uzņēmuma uzņēmējdarbības iespējas Latvijā”. Darba mērķis ir iepazīties ar jēdzienu uzņēmējdarbības vide, analizēt Latvijas uzņēmējdarbības vidi, kā arī pētīt starptautiska mēbeļu furnitūras tirgotāja biznesa uzsākšanu Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek aplūkots un noskaidrots uzņēmējdarbības vides jēdziens. Analītiskajā daļā tiek analizēta Latvijas uzņēmējdarbības vide. Praktiskajā daļā...

 2. Sociālo tiklu izmantošana tūrisma uzņēmumos Latvijā.

  OpenAIRE

  Medne, Egija

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sociālo tīklu izmantošana tūrisma uzņēmumos Latvijā”. Sociālo tīklu ietekme uz mūsdienu sabiedrības ikdienas dzīvi un biznesa vidi kļūst aizvien lielāka. Darba mērķis bija noskaidrot, cik pilnvērtīgi tūrisma uzņēmumi Latvijā izmanto sociālo tīklu vidi un kādas ir būtiskākās problēmas, ko tie pieļauj savā darbībā un kā tās veiksmīgāk novērst. Atslēgvārdi: tūrisma uzņēmums, sociālo mediju mārketings, sociālie tīkli, uzņēmuma biznesa lapa, sekotāju skaits, divvirzien...

 3. E-mārketinga pielietojuma efektivitāte uzņēmējdarbībai Latvijā.

  OpenAIRE

  Šalkovska, Līga

  2012-01-01

  Maģistra darbā autors pēta E-mārketinga pielietojuma efektivitāti uzņēmējdarbībai Latvijā. Definēts e-mārketings, analizēta motivācijas teorija, apskatīts e-mārketinga pielietojums e-biznesā, veikts e–mārketinga kompleksa elementu raksturojums – prece, cena, sadale, virzīšana tirgū, apskatītas klientu piesaistes metodes e-mārketingā, veikts pētījums par iepirkšanos interneta veikalos, veikts otrs pētījums par e-mārketinga pielietojumu interneta veikalos, piedāvātas metodes kā efektīvi pieliet...

 4. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā un labklājības veicināšana bāreņiem, uzsākot dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes.

  OpenAIRE

  Stupeņa, Linda

  2015-01-01

  Diplomdarbs izstrādāts ar mērķi izpētīt sociālās uzņēmējdarbības ietekmi uz pilngadību sasniegušajiem bāreņiem kā sociāli neaizsargātu sabiedrības grupu. Maģistra darba galvenais uzdevums bija pētīt pilngadību sasniegušo bāreņus atbalsta mehānismus pēc ārpusģimenes aprūpes Latvijā un sociālās uzņēmējdarbības kā komercdarbības ietekmi kopumā. Analīzes rezultātā tiek secināts, ka ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību var risināt sociālās problēmas, taču, sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir ...

 5. CIGUN Latvijā

  OpenAIRE

  Šandibins, Dmitrijs

  2012-01-01

  Ķīniešu cilvēka spēju un attīstības sistēma Cigun gadu laikā izplatījusies visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Sākotnēji bijis budisma un daoisma reliģisko prakšu sastāvdaļa, Cigun ir pārtapis par ērtu elementu vai līdzekli, uz kura pamata balstoties tiek veidotas jaunas reliģiskās tehnikas un priekšstati. Pētniecības darbs "Cigun Latvijā" veltīts to Cigun teoriju un prakšu analīzei, kas visvairāk izplatītas tieši Latvijas Cigun kopienās, kā arī šo teoriju salīdzinājumam ar sākotnējo reliģiskā...

 6. Vikka Latvijā

  OpenAIRE

  Šandibina, Jana

  2013-01-01

  Dotajā darbā autors apskata Vikkas rašanos teoriju un vēsturi, kā arī tās attīstību. Tiek apskatītas uz doto brīdi arī populārākās Vikkas tradīcijas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Vikkai Latvijā. Izvirzot tēzi par to, ka : “Latvijas Vikka uzrāda savu daudzveidību, kā arī aktīvu formēšanās procesu, kura gaidāmais rezultāts ir jauna ar latviešu nacionāliem elementiem apgādāta Vikka tradīcija” autors veic lauka pētījumu un nonāk pie ievada, ka lielākoties Latvijas vikāņu ir attiec...

 7. Darba tirgus problēmas Latvijā

  OpenAIRE

  Kūka, Zane

  2008-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izpētīt faktorus, kas ietekmē darbaspēka tirgu Latvijā un, balstoties uz darbā veikto analīzi, sniegt iespējamos risinājumus darba tirgus problēmu novēršanai. Maģistra darbā tiek veikta teorijas analīze par darba tirgus lomu labklājības paaugstināšanā, un valsts spēju ietekmēt darba tirgu. Tiek analizēti darba tirgus ietekmējošie faktori, tādi kā nodarbinātība, demogrāfiskā situācija un migrācija. Saskaņā ar to, ka darba samaksa ir viens no galvenajiem rādītājiem, ...

 8. Transnacionālo kompāniju darbība Latvijā

  OpenAIRE

  Eiduks, Roberts

  2013-01-01

  Globalizācijas process ietekmē ne tikai konkurences palielināšanos starp uzņēmumiem, bet arī starp dažādām valstīm. Lai uzņēmumi kļūtu konkurētspējīgāki, tie apvienojas kā rezultātā veidojas dažādas starpvalstu uzņēmumu apvienības. Viena no tām ir transnacionālās korporācijas, kuru loma pasaules ekonomiskajos procesos arvien pieaug. Pētījuma mērķis ir analizēt transnacionālo kompāniju darbību Latvijā. Galvenie uzdevumi ir apskatīt teoriju un praktiski izanalizēt transnacionālās kompānij...

 9. UZ Colloid Transport Model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  M. McGraw

  2000-04-13

  The UZ Colloid Transport model development plan states that the objective of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the development of a model for simulating unsaturated colloid transport. This objective includes the following: (1) use of a process level model to evaluate the potential mechanisms for colloid transport at Yucca Mountain; (2) Provide ranges of parameters for significant colloid transport processes to Performance Assessment (PA) for the unsaturated zone (UZ); (3) Provide a basis for development of an abstracted model for use in PA calculations.

 10. Sociālo tīklu attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Ābols, Jānis

  2013-01-01

  Darba tēma ir “Sociālo tīklu attīstība Latvijā”. Darba mērķis ir izpētīt, vai latvijas iedzīvotāj – sociālo tīklu lietotāji ir pietiekami augsti integrēti sociālajos tīklos, lai uz tiem iedarbotos uzņēmumu reklāmas un veiktās kampaņas sociālajos tīklos. Darba pirmajā daļā lasītāji tiek iepazīstināti ar tradicionālajām mārketinga metodēm, kas tiek lietot arī mūsdienu uzņēmējdarbībā. Tiek apskatīta mārketinga būtība un pasākumu komplekss, ko ieteicams jāveic uzņēmumiem uzskākot darbību. ...

 11. UZ Flow Models and Submodels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Dixon

  2004-02-11

  The purpose of this Model Report is to document the unsaturated zone (UZ) fluid flow and tracer transport models and submodels as well as the flow fields generated utilizing the UZ Flow and Transport Model of Yucca Mountain (UZ Model), Nevada. This work was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Section 1.10, Work Package AUZM06). The UZ Model has revised, updated, and enhanced the previous UZ Flow Model REV 00 ICN 01 (BSC 2001 [158726]) by incorporation of the conceptual repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These 3-D UZ flow fields are used directly by Performance Assessment (PA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, this Model Report supports several PA activities, including abstractions, particle-tracking transport simulations, and the UZ Radionuclide Transport Model.

 12. Tematiskie parki Latvijā un to veidošanās kultūrģeogrāfiskie aspekti

  OpenAIRE

  Irbe, Austra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā “Tematiskie parki Latvijā un to veidošanās kultūrģeogrāfiskie aspekti” aplūkotas un analizētas mūsdienu tematisko parku veidošanās un attīstības īpatnības Latvijā, uzmanību vēršot tieši uz tematiskajiem parkiem, kas veidojušies pēdējo 20 gadu laikā. Lai gūtu dziļāku ieskatu pētāmajā jautājumā, veiktas vietas studijas Kristus Karaļa kalnā un Vienkoču parkā, kas ir krasi atšķirīgi tematiskie parki. Galvenie pētījuma rezultāti norāda uz ciešo tematisko parku veidošanās saikni ar ...

 13. UZ Flow Models and Submodels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Y. Wu

  2004-11-01

  The purpose of this report is to document the unsaturated zone (UZ) flow models and submodels, as well as the flow fields that have been generated using the UZ flow model(s) of Yucca Mountain, Nevada. In this report, the term ''UZ model'' refers to the UZ flow model and the several submodels, which include tracer transport, temperature or ambient geothermal, pneumatic or gas flow, and geochemistry (chloride, calcite, and strontium) submodels. The term UZ flow model refers to the three-dimensional models used for calibration and simulation of UZ flow fields. This work was planned in the ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 1.2.7). The table of included Features, Events, and Processes (FEPs), Table 6.2-11, is different from the list of included FEPs assigned to this report in the ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Table 2.1.5-1), as discussed in Section 6.2.6. The UZ model has revised, updated, and enhanced the previous UZ model (BSC 2001 [DIRS 158726]) by incorporating the repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates, and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These three-dimensional UZ flow fields are used directly by Total System Performance Assessment (TSPA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test hypotheses of flow and transport at different scales, and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, the limitations of the UZ model are discussed in Section 8.11.

 14. Faktoringa izmantošanas iespēju teorētiskā un praktiskā izpēte Latvijā

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Faktoringa izmantošanas iespēju teorētiskā un praktiskā izpēte Latvijā”. Daudzi uzņēmumi saskaras ar informācijas trūkumu par faktoringa piedāvājumiem Latvijas tirgū, tāpēc autore šajā darbā ir izpētījusi un salīdzinājusi Latvijas galveno faktoringa devēju piedāvājumus. Darba mērķis ir noteikt uzņēmumam izdevīgāko faktoringa devēju, veicot Latvijas faktoringa tirgus analīzi. Darba rezultātā secināts, ka faktorings dod iespēju uzņēmumam paātrināt naudas līdzekļu ...

 15. Kvalitātes vadības sistēma mazumtirdzniecības uzņēmumā

  OpenAIRE

  Mūrniece, Anda

  2009-01-01

  Kvalitātes vadības sistēma ir līdzeklis, kas nodrošina visu uzņēmuma iekšējo procesu efektivitāti, to prasību izpildi, kas tiek pieprasītas, gaidītas no uzņēmuma vadības puses. Kvalitātes vadības sistēma uzņēmumā ievieš skaidrību darbinieku vidū pienākumu un atbildību sadalījumā. Diplomdarbā tiek izpētīta mazumtirdzniecības nozare šobrīd Latvijā, tās attīstības tendences un pastāvošā konkurence. Tiek dots novērtējums tam, kāda nozīme ir kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai mazumtirdznie...

 16. Mārketinga koncepcijas izveide Wi-Fi pakalpojumam Latvijā

  OpenAIRE

  Zauers, Mārtiņš 

  2008-01-01

  Maģistra darbā Wi-Fi mārketinga koncepcijas izveide Latvijā autors apkopo teoriju par mārketingu un tā koncepcijas izveidi, analizē tehnisko literatūru par Wi-Fi, Wi-Fi vēsturi, izveidošanos Latvijā un apkopo datus par Wi-Fi tirgus attīstību Latvijā, kā arī Lattelecom Wi-Fi pakalpojumu. Pētījuma mērķis ir analizēt un vērtēt Lattelecom Wi-Fi pakalpojuma pieejamību Latvijā un izstrādāt tā mārketinga koncepciju. Analizējot Wi-Fi pakalpojuma tirgu Latvijā, pētījuma daļā autors izveido Wi-Fi p...

 17. Smagā metāla mūzikas tēls metalhead subkultūrā Latvijā (2012)

  OpenAIRE

  Rakickis, Edvīns

  2012-01-01

  Darba tēma ir „Smagā metāla mūzikas tēls metalhead subkultūrā Latvijā (2012)”. Darbā tiek pētīts šī mūzikas žanra tēls „metalhead” subkultūrā, kā arī subkultūras pārstāvju attieksme pret to. Pētījums balstīts uz K. Mertena (Claus Merten) tēla teoriju un iegūtie dati analizēti, izmantojot Č. Osguda (Charles Osgood) semantisko diferenciāli. Darbā izklāstīta kultūras, populārās kultūras un K. Mertena tēla teorija, kā arī aplūkoti populārās mūzikas, subkultūras un smagā metāla m...

 18. Valdības komunikācija ar sabiedrību par eiro ieviešanu Latvijā

  OpenAIRE

  Šopa, Elīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma - „Valdības komunikācija ar sabiedrību par eiro ieviešanu Latvijā”. Darba aktualitāte saistīta ar to, ka sabiedrības informēšana par eiro ieviešanu ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai pārejai no latiem uz eiro. Komunikācijas galvenais mērķis ir veicināt eiro ieviešanas procesa veiksmīgu norisi. Šobrīd varam izvērtēt, vai valdības komunikācija ar sabiedrību eiro ieviešanas procesa laikā līdz šim bijusi veiksmīga, vai notika ieklausīšanās sabiedriskajā domā, vai daudzi...

 19. Olympus新长炮C-760UZ

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Boris; 梁兆伦

  2005-01-01

  Olympus 于 PMA 除了公布了 C-8080外,它亦不忘照顾入门级的用家,据知 Ultra Zoom(简称 UZ)系列会推出 C-760、C-765和 C-770三部相机。然而,本期介绍的 C-760将会首先推出市面,现在就和大家一起看过究竟吧!

 20. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni

  OpenAIRE

  Putniņš, Dairis

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni” šobrīd sabiedrībā ir aktuāla, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir svarīga ienākumu sastāvdaļa gan Latvijas valsts budžetā, gan arī pašiem iedzīvotājiem. Visi nodokļi Latvijā tiek balstīti uz vienotu nodokļu politiku, kas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem valsts ekonomikas attīstības veidošanā un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā. Šobrīd priekšroka gan tiek dota tam, lai tiktu palielināti budžeta ...

 1. Mūžizglītības iespējas sievietes dzīves kvalitātes nodrošināšanai Latvijā

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Judītes Emsiņas bakalaura darbs pedagoģijā „Mūžizglītības iespējas sievietes dzīves kvalitātes nodrošināšanai Latvijā” ir izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā. Mūžizglītības un pieaugušo izglītības tendences Eiropas kopējā izglītības telpā nosaka pētījuma aktualitāti. Pētījums ir vērsts uz sievietes dzīves kvalitāti, jo sievietes savu konkurētspēju nereti zaudē dzīves laikā, ilgāku laika periodu atrodoties ārpus karjeras un ak...

 2. Parastās egles Picea abies L. ietekme uz mālsmilts augsnes virskārtas īpašībām bijušajās lauksaimniecībā izmantojamā zemē Taurenes apkārtnē

  OpenAIRE

  Ševčuka, Aleksandra

  2016-01-01

  Latvijā, kā arī citās Eiropas valstīs pēc 1990. gada strauji palielinājās pamesto lauksaimniecībā izmantojamo zemju(LIZ) platības. Zemju neapsaimniekošanas dēļ uz bijušajām LIZ attīstījās sekundārā sukcesija un apmežošanas process. Apmežošanas izraisa veģetācijas, mikroklimata un augsnes īpašību izmaiņas uz bijušajām LIZ zemēm. Pētījuma mērķis ir noskaidrot egles (Picea abies L.) ietekmi uz augsnes īpašībām (ķīmiskajām, morfoloģiskajām, fizikālajām) Taurenes apkārtnē, Vidzemē. Bakalaura darbā...

 3. Features, Events, and Processes in UZ Flow and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.E. Houseworth

  2001-04-10

  Unsaturated zone (UZ) flow and radionuclide transport is a component of the natural barriers that affects potential repository performance. The total system performance assessment (TSPA) model, and underlying process models, of this natural barrier component capture some, but not all, of the associated features, events, and processes (FEPs) as identified in the FEPs Database (Freeze, et al. 2001 [154365]). This analysis and model report (AMR) discusses all FEPs identified as associated with UZ flow and radionuclide transport. The purpose of this analysis is to give a comprehensive summary of all UZ flow and radionuclide transport FEPs and their treatment in, or exclusion from, TSPA models. The scope of this analysis is to provide a summary of the FEPs associated with the UZ flow and radionuclide transport and to provide a reference roadmap to other documentation where detailed discussions of these FEPs, treated explicitly in TSPA models, are offered. Other FEPs may be screened out from treatment in TSPA by direct regulatory exclusion or through arguments concerning low probability and/or low consequence of the FEPs on potential repository performance. Arguments for exclusion of FEPs are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from the UZ flow and transport models does not necessarily imply that the FEP is excluded from the TSPA. Similarly, in the treatment of included FEPs, only the way in which the FEPs are included in the UZ flow and transport models is discussed in this document. This report has been prepared in accordance with the technical work plan for the unsaturated zone subproduct element (CRWMS M&O 2000 [153447]). The purpose of this report is to document that all FEPs are either included in UZ flow and transport models for TSPA, or can be excluded from UZ flow and transport models for TSPA on the basis of low probability or low consequence. Arguments for exclusion are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from UZ flow and

 4. Lapu dārzeņu ražošanas uzņēmuma izveide Rīgā, Berģos

  OpenAIRE

  Dupuža, Sigita

  2016-01-01

  Maģistra darba „Lapu dārzeņu ražošanas uzņēmuma izveide Rīgā, Berģos” mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar Latvijā audzētu svaigu dārzeņu sortimenta dažādību visu gadu. Darba mērķa sasniegšanai autore veica Latvijas dārzeņkopības nozares esošās situācijas izpēti, noteica nozares attīstību ietekmējošās problēmas. Dārzeņiem ir svarīga loma ikdienas ēdienkartē un tie veido lielāko daļu no veselīga uztura elementiem. Pieaug iedzīvotāju vēlme lietot uzturā svaigus sezonas dārzeņus visu ga...

 5. Mājsaimniecību Ietekme uz Klimatu Latvijā: Oglekļa Pēdas Rādītājs

  Science.gov (United States)

  Brizga, J.; Kudreņickis, I.

  2009-01-01

  People more and more recognize climate change as one of the main environmental problems and the term `carbon footprint' (CF) has become popular and is now in widespread use. In this paper, the CF concept has been applied to analyse average per capita household Greenhouse Gas (GHG) emissions in Latvia. We explore household CF in housing (heating and electricity consumption), transport, food and goods and service sectors, which are the main household environmental pressure areas. This paper provides an understanding of both direct and indirect (embodied) GHG emissions. Results from the study suggest that the average Latvian exceeds its global fair share of GHG emissions - the average per capita GHG in 2006 was 4.35 t CO2e. The highest household emissions arise from housing (37%), mobility (26%) and food consumption (25%), goods and services together account only for 12% of total household GHG emissions. This study, however, does not cover capital investments in infrastructure (roads, public buildings etc.) which could increase total emission by almost a ton. The study emphasizes that attention must be paid to the lifestyles, infrastructure and institutions that result in considerable amounts of carbon being locked up in the household activities through which people meet their everyday needs. The findings also indicate that policies should be targeted at the segments in society responsible for the highest carbon footprints, ie. housing, food and mobility.

 6. Uzņēmuma informatīvais stends

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Uzņēmuma informatīvais stends” ir tīmekļa lietojumprogrammatūra, kas nodrošina uzņēmuma SIA TestDevLab reprezentāciju dažādās izstādēs un prezentācijās, kā, piemēram, universitāšu rīkotās karjeras dienās. “Uzņēmuma informatīvais stends” sniedz iespēju pārvaldīt noteiktu stenda sadaļu saturu, izmantojot TDL Stenda pārvaldības vietni, kā arī nodrošina šī satura attēlošanu TDL Stenda prezentācijas skatos.

 7. Elektroniskā balsošana vēlēšanās Latvijā.

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Elektroniskā balsošana vēlēšanās Latvijā”. Darba mērķis ir izvērtēt iespēju Latvijā vēlēšanās izmantot elektronisko balsošanu. Darbā tiek pievērsta uzmanība elektroniskās balsošanas piemērošanai praksē Latvijā ņemot vērā vēlētāju reģistrāciju, elektronisko balsošanu un balsu skaitīšanu. Tāpat tiek apskatīta un vērtēta dažādu valstu pieredze elektroniskajā balsošanā vēlēšanās. Darbā galvenā uzmanība tiek pievērsta iespējai Latvijā vēlēšanās izmantot elektronisko b...

 8. Tranzīta attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Dolģis, Armands

  2010-01-01

  Bakalaura darba „Tranzīta attīstība Latvijā” mērķis ir izpētīt tranzīta nozari Latvijā un noteikt tranzīta attīstību tuvākajos gados. Darbā tika pielietotas statistiskās prognozēšanas metodes un veikta ekspertaptauja, lai noteiktu pārvadājumu apjomu prognozes tuvākajiem 3 gadiem. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 3 nodaļām. 1.nod. ir aprakstīts jēdziens „tranzīts”, pētījumā pielietotās prognozēšanas metodes, dots Latvijas tranzīta nozares raksturojums. 2. Nod. ir apskatīti svar...

 9. Features, Events and Processes in UZ Flow and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Persoff

  2005-08-04

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either Included or Excluded, is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 173273]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA.

 10. Tasumatrols U-Z, taxane diterpene esters from Taxus sumatrana.

  Science.gov (United States)

  Shen, Ya-Ching; Wang, Shih-Sheng; Chien, Ching-Te; Kuo, Yao-Haur; Khalil, Ashraf Taha

  2008-04-01

  Phytochemical investigation of the leaves and twigs of Taxus sumatrana afforded six new taxane diterpene esters, tasumatrols U-Z ( 1- 6). Compounds 2 and 5 contained a rare five-membered lactone ring at C-8, C-9, C-10, and C-19. The structures were established on the basis of detailed spectroscopic analyses, particularly HRESIMS and 2D NMR techniques. Compound 5 showed cytotoxicity against a human hepatoma (Hep2) cell line.

 11. AngularJS lietotnes migrācija uz Angular

  OpenAIRE

  Andrucis, Edgars

  2017-01-01

  Darbā tiek aprakstītas un apkopotas dažādas stratēģijas un pieejas “AngularJS” projektu migrācijai uz jauno “Angular” ietvaru. Tai skaitā dažādi migrāciju priekšdarbi un stratēģijas, kā lielā sprādziena migrācijas stratēģija un inkrementālā migrācijas stratēģija. Šīs stratēģijas tiek novērtētas aprakstot to trūkumus un priekšrocības. Balstoties uz tā, darba autors veica tīmekļa pieteikumu formu “AngularJS” lietotnes migrāciju uz jauno “Angular” ietvaru. Pēc kā tas novērtēja apkopoto informāci...

 12. Development of numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Dobson

  2004-08-31

  This report describes the methods used to develop numerical grids of the unsaturated hydrogeologic system beneath Yucca Mountain, Nevada. Numerical grid generation is an integral part of the development of the unsaturated zone (UZ) flow and transport model, a complex, three-dimensional (3-D) model of Yucca Mountain. This revision contains changes made to improve the clarity of the description of grid generation. The numerical grids, developed using current geologic, hydrogeologic, and mineralogic data, provide the necessary framework to: (1) develop calibrated hydrogeologic property sets and flow fields, (2) test conceptual hypotheses of flow and transport, and (3) predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions. The technical scope, content, and management for the current revision of this report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 2). Grids generated and documented in this report supersede those documented in Revision 00 of this report, ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2001 [DIRS 159356]). The grids presented in this report are the same as those developed in Revision 01 (BSC 2003 [DIRS 160109]); however, the documentation of the development of the grids in Revision 02 has been updated to address technical inconsistencies and achieve greater transparency, readability, and traceability. The constraints, assumptions, and limitations associated with this report are discussed in the appropriate sections that follow.

 13. Features, Events, and Processes in UZ and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Persoff

  2004-11-06

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either ''Included'' or ''Excluded'', is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 156605]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA.

 14. Mineralogic variation in drill core UE-25 UZ{number_sign}16, Yucca Mountain, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chipera, S.J.; Vaniman, D.T.; Carlos, B.A.; Bish, D.L.

  1995-02-01

  Quantitative X-ray powder diffraction methods have been used to analyze 108 samples from drill core UE-25 UZ{number_sign}16 at Yucca Mountain, Nevada. This drill hole, located within the imbricate fault zone east of the potential Yucca Mountain repository site, confirms the authors` previous knowledge of gross-scale mineral distributions at Yucca Mountain and provides insight into possible shallow pathways for hydrologic recharge into the potential host rock. Analyses of samples from UE-25 UZ{number_sign}16 have shown that the distribution of major zeolitized horizons, of silica phases, and of glassy tuffs are similar to those noted in nearby drill cores. However, the continuous core and closer sample spacing in UE-25 UZ{number_sign}16 provide a more exact determination of mineral stratigraphy, particularly in hydrologically important units such as the Paintbrush bedded tuffs above the Topopah Spring Tuff and in the upper vitrophyre of the Topopah Spring Tuff. The discovery of matrix zeolitization in the devitrified Topopah Spring Tuff of UE25 UZ{number_sign}16 shows that some unexpected mineralogic features can still be encountered in the exploration of Yucca Mountain and emphasizes the importance of obtaining a more complete three-dimensional model of Yucca Mountain mineralogy.

 15. Koplietota kalendāra ieviešana uzņēmumā

  OpenAIRE

  Smilga, Signe

  2012-01-01

  Jebkura uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir lietderīga laika izmantošana, kuras realizēšanai nepieciešams veikt uzņēmuma darbu plānošanu. Bieži vien uzņēmumos netiek nodrošināta centralizēta datu apmaiņa starp darba devēju un darbinieku un tas rada risku, ka noteiktie uzdevumi netiek veikti kvalitatīvi un noteiktajā laikā. Lai risinātu šādas problēmas, daudzu uzņēmumu vadītāji spiesti meklēt kvalificētus speciālistus šādas darbu plānošanas programmatūras izstrādei vai arī iegādāties kādus ...

 16. Ekstrēmais sports kā subkultūra Latvijā: veikborda piemērs

  OpenAIRE

  Grundmane, Evija

  2010-01-01

  Pētījuma nosaukums ir „Ekstrēmais sports kā subkultūra Latvijā: veikborda piemērs.” Pētījuma mērķis ir noskaidrot vai ekstrēmā sporta veidam (veikbordam) ir subkultūrai raksturīgas pazīmes un vai to var identificēt kā subkultūru. Pētījuma teorētiskajā daļā tiek aplūkotas subkultūras un post subkultūras teorijas, pētījumi par ekstrēmā sporta subkultūrām, dzīves stils un ekstrēmais sports. Pētījuma metode ir daļēji strukturēta, padziļināta intervija. Secinājumi rāda to, ka ekstrēmais sports ...

 17. Homeopātija – starp alternatīvo un biomedicīnas nozari Latvijā

  OpenAIRE

  Sirsone, Vita

  2015-01-01

  Homeopātija ir viena no populārākajām alternatīvās medicīnas praksēm Latvijā. Homeopātija ir ārstu papildspecialitāte, tāpēc visiem homeopātiem ir biomedicīnas izglītība. Pētījumā tiek pievērsta uzmanība ārstiem homeopātiem, kas apvieno biomedicīnu ar alternatīvo ārstniecības praksi, tādā veido tuvinot homeopātiju biomedicīnai. Pētījuma teorētiskajā daļā pētu robežas, kuras, apvienojot dažādās medicīnas specialitātes, tiek pārkonstruētas. Robežas tiek skatītas epistemioloģiskajā, leģitimitāte...

 18. Problems of Cardioembolic Stroke Primary and Secondary Prevention in the Latvian Population / Kardioemboliska Cerebrāla Infarkta Primārās un Sekundārās Profilakses Problēmas Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurjāns Kristaps

  2015-09-01

  Full Text Available Pētījuma mērķis bija izvērtēt perorālo antikoagulantu lietošanu cerebrālā infarkta pacientiem ar ātriju fibrilāciju. Ātriju fibrilācija ir viens no biežākajiem cerebrāla infarkta riska faktoriem. Perorālo antikoagulantu lietošana ir vienīgā uz pierādījumiem balstītā metode kardioembolisku notikumu riska samazināšanai. Perorālo antikoagulantu nozīmēšanas vadlīnijas ir pieejamas kopš 2012. gada, diemžēl mūsu pētījumā iegūtie dati liecina, ka no 550 pacientiem, kas ārstēti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā Neiroloģijas nodaļā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 1 jūlijam, 247 (45% diagnosticēta mirdzaritmija. Tikai 8,5% pacientu pirms akūtā notikuma lietojuši perorālos antikoagulantus. Mirstība stacionārā bijusi relatīvi augsta - 11%. Savukārt mirstība 180 dienas pēc izrakstīšanās no slimnīcas šokējoši augsta - 40,4%. Kā galvenie nāves iemesli jāmin komplikācijas dziļā neiroloģiskā deficīta dēļ un atkārtoti kardioemboliski notikumi. Sešus mēnešus pēc izrakstīšanās no stacionāra, izdzīvojuši 111 (44,9% pacientu, no tiem 5 (4,5% nelieto nekādus antitrombotiskus medikamentus, 27 (24,3% lieto antiagregantus, 54 (48,6% vitamīna K antagonistus (warfarin un 25 (24,3% jaunos perorālos antikoagulantus. Mirstība bijusi augstāka pacientiem, kuri lietojuši antiagregantus vai nav lietojuši nekādus antirombotiskus medikamentus, salīdzinot ar pacientiem, kuri lietojuši perorālos antikoagulantus. Latvijā perorālo antikoagulantu lietošana primāra insulta profilaksei ir nepietiekoša. Ņemot vērā augsto kardioembolisko insultu mirstību 180 dienu laikā, ir nepieciešams informēt pacientus, kā arī medicīnas pārstāvjus par šo saslimšanu, apzināties riska faktorus un lietot atbilstošus medikamentus, lai samazinātu kardioembolisku notikumu risku.

 19. Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

  OpenAIRE

  Penēze, Aija

  2015-01-01

  Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SI...

 20. History of Academic Neurology in Latvia / Akadēmiskās Neiroloģijas Vēsture Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balta Anita

  2015-09-01

  Full Text Available Raksts sniedz īsu ieskatu akadēmiskās neiroloģijas attīstībā Latvijā dažādos laika periodos, sākot no tās pirmsākumiem neilgi pēc Latvijas Republikas dibināšanas, līdz pat šim brīdim, kā arī par izcilākajām personībām neiroloģijā, kuru devums attiecīgajā zinātnes jomā ir bijis visievērojamākais.

 1. Primjenjivost kognitivno-bihevioralnog pristupa u tretmanu problema vezanih uz poremećaj rodnog identiteta

  OpenAIRE

  Antičević, Vesna

  2011-01-01

  Ovim prikazom klijentice nastoji se ohrabriti primjena bihevioralno-kognitivnih intervencija u tretmanu poteškoća vezanih uz Poremećaj rodnog identiteta (PRI). Primjena KB tehnika u radu s klijenticom pokazala se učinkovitom u smanjivanju psiholoških i interpersonalnih posljedica života sa PRI. Pozitivni ishodi tretmana upućuju na potrebu daljnjih istraživanja o mogućnostima integracije KB pristupa u ostvarenju općih ciljeva tretmana predloženih u Standardima skrbi za PRI i specifičnih cil...

 2. The internationalization of health care: the UZ Brussel model for international partnerships.

  Science.gov (United States)

  Noppen, Marc

  2012-01-01

  Globalization of health care, flat medicine, cross-boarder health care, medical tourism, are all terms describing some, but not all, aspects of a growing trend: patients seeking health care provision abroad, and health care providers travelling abroad for temporary or permanent health care delivery services. This trend is a complex, bilateral and multifaceted phenomenon, which in our opinion, cannot be sustained in a single, comprehensive description. Individual hospitals have the unique opportunity to develop a model for appropriate action. The specific model created by the university hospital UZ Brussel is presented here.

 3. Internās medicīnas zinātniskā skola Latvijā

  OpenAIRE

  Janmere, Iveta

  2013-01-01

  Mūsdienās zinātne un medicīna strauji ir gājusi uz priekšu dažādu tehnoloģiju ziņā, kas padara ārsta darbu ērtāku, precīzāku un pacienta riskus mazākus, komfortu lielāku, izveseļošanos ātrāku. Farmakoloģija šodien piedāvā nesalīdzināmi lielāks iespējas un dažkārt arī mazāku zāļu toksicitāti nekā tas bija 100 gadus atpakaļ. Tomēr nekāds tehniskais progress nevar aizstāt nepieciešamību pēc īsta ārsta attieksmes, stājas un domāšanas, pēc tāda ārsta, kuru redzot gribas teikt: Dievam līdzī...

 4. Facebook ietekme uz draudzības konceptu mūsdienu jauniešiem

  OpenAIRE

  Učaikina, Margarita

  2013-01-01

  Politiskā un sociālā situācija laika gaitā ir ietekmējusi draudzības sapratni un nozīmi. Neskatoties uz to, ka neeksistē viena konkrēta draudzības definīcija, draudzība ir viens no svarīgākajiem sakaru veidiem starp cilvēkiem. Īpašu nozīmi tā ietver jauniešu vecumā, kad emocionālie sakari starp draugiem ir īpaši intensīvi und stipri. Mūsdienu jauniešus var nosaukt par digitālo paaudzi, viņi ikdienā izmanto vairākus sociālos tīklus, kuros vārds draugs tiek izmantots tehniskajā kontekstā. Visli...

 5. Latvijā radīto notikumu nozīme mediju attiecību veidošanā

  OpenAIRE

  Zaldāte, Dace

  2008-01-01

  Darba tēma ir “Latvijā radīto notikumu nozīme mediju attiecību veidošanā.” Galvenā pētījuma problēma – radīto notikumu nozīme un pielietojums Latvijas pētnieciskajā vidē ir neapzināta. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot radīto notikumu lomu efektīvai ziņojuma nodošanai masu medijiem. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un radošās. Teorētiskajā daļā apskatīti radītie notikumi un citi sabiedrisko attiecību un mārketinga prakses notikumi, kā arī komunikācijas kanāli. Empīriskā daļa balstī...

 6. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Science.gov (United States)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 7. Uzņēmuma SIA "Taupi" ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

  OpenAIRE

  Kižlo, Anastasija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „ Uzņēmuma SIA „TAUPI” ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde”. Veiksmīgas stratēģijas pamatā ir rūpīgi veikta analīze, kuras rezultātā rodas iespēja ātri reaģēt uz notiekošajām ārējās vides pārmaiņām un, izmantojot iekšējo uzņēmuma potenciālu, novērst iespējamos riskus un optimizēt uzņēmuma darbību. Darba mērķis ir izpētīt stratēģiskās vadīšanas procesa lomu uzņēmumā, analizēt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, izstrādāt stratēģiskos priekšlikumus. Darba gai...

 8. Projekts: Specializētā olīveļļas vairumtirdzniecības uzņēmuma izveide

  OpenAIRE

  Voitenko, Dainis

  2016-01-01

  Maģistra darbā “Projekts: Specializētā olīveļļas vairumtirdzniecības uzņēmuma izveide” ir izstrādāts biznesa plāns jauna specializēta vairumtirdzniecības uzņēmuma dibināšanai. Projekta ideja ir nodibināt uzņēmumu, izveidojot jaunu zīmolu SIA “Olive Gold”, kura saimnieciskā darbība balstīsies uz ekoloģiski tīrās un cilvēka organismam veselīgās olīveļļas vairumtirdzniecību. Ideja veidot šādu uzņēmumu radās, jo, neskatoties uz to, ka mūsdienu cilvēka uzturu lielā mērā raksturo pārmērīga kaloriju...

 9. Uzņēmuma tirgus pozīcijas stiprināšana pasaules datortirgū

  OpenAIRE

  Čodars, Uldis

  2010-01-01

  Bakalaura darba „Uzņēmuma tirgus pozīcijas stiprināšana pasaules datortirgū” mērķis ir izpētīt uzņēmuma iespējas spēcīgas konkurences un ekonomikas recesijas apstākļos uzlabot savu pozīciju pasaules personālo datoru tirgū. Pētījuma pirmajā nodaļā autors no ekonomikas teorijas viedokļa raksturo konkurētspējas būtību un to ietekmējošos faktorus, kā arī konkurences formas, to priekšrocības un trūkumus. Pētījuma otrā nodaļa veltīta uz statistikas datiem balstītam pasaules personālo datoru t...

 10. [Moyse Charas, apothecary and medical doctor (Uzés 1619 - Paris 1698)].

  Science.gov (United States)

  Felix, Fred W

  2002-01-01

  Some new information, based on many unedited documents is presented, in order to complete the biography of Moyse Charas, as published in this revue by Dorveaux (1929) and Bouvet (1949). The origin of the protestant family Charas lies in Pont-Saint-Espirt, from where the parents of Moyse Charas, passing Uzés, moved to Orange, where he took up the profession of apothecary and was declared Master by Frederick Henry, prince of Orange. Later, in Paris, he had contacts with the Dutch diplomat Constantijn Huygens and his son, the scientist Christiaan Huygens, and with the English physician and philosopher John Locke. After shorter visits to London and the Royal Society he lived there for a certain time, being called to contribute to cure King Charles II. He revisited Orange to get his promotion as a doctor of medicine. After having practised for some time in Holland he went to Spain for five years, as a physician of the embassy of the States General in Madrid and later in Galice. The last six months he suffered imprisonment by the Inquisition. Liberated after his conversion to Catholicism, he could finally return to Paris.

 11. Starptautiskā uzņēmuma RED BULL mārketinga komunikāciju analīze klientu piesaistes kontekstā.

  OpenAIRE

  Litaunieks, Raimonds

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Starptautiskā uzņēmuma Red Bull mārketinga komunikāciju analīze klientu piesaistes kontekstā”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām un mērķgrupas aptaujas rezultātiem, izpētīt mārketinga stratēģijas kompleksu uzņēmumā Red Bull klientu piesaistes kontekstā. Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo uzņēmums Red Bull radīja enerģijas dzērienu tirgu un pašlaik ir tirgus līderis, kā arī uzņēmums ieguvis atpazīstamību, ne tikai pateicoties Red Bu...

 12. Mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA Rimi Latvia noieta veicināšanas pasākumi Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Atāla, Vineta

  2010-01-01

  Vineta Atāla „Mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA „Rimi Latvia” noieta veicināšanas pasākumi Latvijas tirgū”. Bakalaura darbā tiek pētīti un analizēti SIA „Rimi Latvia” noieta veicināšanas pasākumi Latvijas tirgum. Bakalaura darba tēma šobrīd ir aktuāla, jo pasliktinoties valsts ekonomiskajai situācijai uzņēmējiem ir intensīvāk jāpielieto noieta veicināšanas veidi, lai palielinātu pārdošanas apjomus un piesaistītu jaunus klientus, kā arī nodrošinātu veiksmīgu uzņēmējdarbību. Bakalaura darba...

 13. Uzņēmuma SIA "Intra Serviss" tirdzniecības paplašināšana izmantojot internetu

  OpenAIRE

  Nikolajevs, Artūrs

  2013-01-01

  Diplomdarba tēmas nosaukums ir „Uzņēmuma Intra Serviss tirdzniecības paplašināšana izmantojot internetu”. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar preču tirdzniecību arvien biežāk sāk izmantot internetu, lai reklamētu un izplatītu savu produkciju, jo tas sniedz daudz priekšrocību un ļauj ietaupīt līdzekļus. Diplomdarba izpētes daļā tiek analizētas produktu reklamēšanas metodes internetā un internetveikalu darbības principi, ar mērķi praktiskajā daļa izstrādāt uzņēmuma internetveikala projektu. Darba i...

 14. 环Z2+uZ2+u2Z2上的斜循环码%Skew cyclic codes over the ring Z2 +uZ2 +u2Z2

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李锦; 朱士信

  2011-01-01

  文章研究的是环R=Z2 +uZ2 +u2Z2上一类广义的循环码——斜循环码;首先利用环R构造了一个非交换的多项式环R[x,θ],然后讨论了R上斜循环码与Rn=R[X,θ]/(Xn-1)左理想的关系,给出了斜循环码的生成多项式,以及环R上斜循环码是可逆码的充要条件,并考虑了斜循环码的对偶码.%This paper studies a class of generalized cyclic codes over the ring R=Z2+uZ2+m2Z2, which are called skew cyclic codes. The ring R is used to construct a noncommutative skew polynomial ring R[x,θ]. Then the relation between the skew cyclic codes over the ring R and the left ideal as Rn=R [X,θ]/(Xn - 1) is studied, and the generator polynomial of the skew cyclic codes is given. The necessary and sufficient condition for a skew cyclic code to be a reversible code is introduced,and the dual codes of the skew cyclic codes are discussed.

 15. Bezdarbs, tā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību laika posmā no 2004.-2012.gadam

  OpenAIRE

  Poikāne, Laima

  2012-01-01

  Bezdarbs un tā apmērs konkrētā valstī, reģionā kādā noteiktā laika vienībā ir viens no svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, jo tas rada virkni nelabvēlīgu ekonomisku un sociālu zaudējumu. Tā kā bezdarba līmenis pēdējo gadu laikā un arī šobrīd ir viena no aktuālākajām problēmām Latvijas sabiedrībai, šajā darbā tika veikta bezdarba ietekmējošo faktoru analīze laika posmā no 2004. – 2012. gadam. Šie faktori tika atlasīti, balstoties gan uz makroekonomikas pētnieku, gan arī uz Latvijas m...

 16. Binaurālo pukstu ietekme uz EEG un stājas stabilitāti

  OpenAIRE

  Miglinieks, Emīls

  2016-01-01

  Pētījums attiecas uz aktuālu klīniskās fizioloģijas un neirozinātnes problēmu, kura ir saistīta ar dažādu eksogēnu stimulu spēju ietekmēt gan cilvēka smadzeņu darbību, gan stājas stabilitāti. Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot binaurālo pukstu (BP) stimulācijas ietekmi uz pieaugušu jaunu cilvēku nomoda elektroencefalogrammu (EEG) un stājas stabilitātes parametriem, kā arī savstarpēji salīdzinoši novērtēt vairākus objektīvus un subjektīvus BP sensitivitātes kritērijus. Binaurālo pukstu tūlītē...

 17. CMMI un AGILE metodoloģijas ieviešana uzņēmumā

  OpenAIRE

  Grīnhofs, Artūrs

  2010-01-01

  Darba mērķis ir veikt SIA „HC” un SIA „HC Latvia” uzņēmumu programmatūras izstrādes un sistēmu uzturēšanas procesu analīzi, atspoguļojot un novērtējot visus CMMI (Capability Maturity Model Integration) pārvaldības brieduma līmeņus un spējās metodes. Teorētiskajā daļā ir detalizēti aprakstīti CMMI un spējās pārvaldības principi. Tiek novērtēta savstarpēja procesu modeļu mijiedarbība, veicot arī pielietoto rīku apskatu, aprakstīti saistītie moduļi un funkcionalitāte. Analizējot uzņēmuma procesu...

 18. Projekts: Siltumsūkņu tirdzniecības uzņēmuma izveidošana

  OpenAIRE

  Kulakovs, Aleksandrs

  2009-01-01

  Projekta ideja ir piedāvāt Latvijas tirgū mūsdienīgi aktuālas, ekoloģiski tīras apkures iekārtas, kuras pasaulē iegūst arvien lielāku popularitāti – situmsūkņus. Projekta mērķis ir izstrādāt projekta plānu uzņēmuma dibināšanai, plānot uzņēmuma darbību tā, lai nākotnē varētu paplašināt tā tirgus daļu. Siltumsūknis ir apkures iekārta, ko tāpat kā šķidrā kurināmā, malkas vai gāzes katlus izmanto ēku apkurei un patēriņa ūdens sagatavošanai. SIA „Siltumsūkņu Centrs” piedāvā dažāda veida ...

 19. Komunikācijas studentu interneta un televīzijas lietošanas paradumi un izvēles motīvi Latvijā no 2005. līdz 2007.gadam

  OpenAIRE

  Koscinkevičs, Ilvars

  2007-01-01

  Bakalaura darbs “Komunikācijas studentu interneta un televīzijas lietošanas paradumi un izvēles motīvi Latvijā no 2005. līdz 2007.gadam” mērķis ir noskaidrot, ko, kā un kāpēc medijos – televīzija un internets - saistošu atrod komunikācijas students un vai to lietošana rada apmierinājumu un spēj aizstāt interpersonālo komunikāciju. Pētījuma teorētiskā daļā analizēta lietojuma un apmierinājuma teorija, ietverot mediju lietošanas strukturālo un ekspektāciju-vērtību modeli. Teorija par jaunieš...

 20. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite uzņēmumā SIA „Auto”

  OpenAIRE

  Rusiņa, Ance

  2015-01-01

  Darba temats ir Apgrozāmo līdzekļu uzskaite uzņēmumā SIA „Auto”. Darba mērķis ir izpētīt apgrozāmo līdzekļu uzskaites teorētiskos aspektus un uz tā pamata izanalizēt uzņēmuma SIA „Auto” apgrozāmo līdzekļu uzskaiti, kā arī atklāt nepilnības un trūkumus, un izstrādāt priekšlikumus to novēršanai. Darba rezultātā autore ir izpētījusi uzņēmuma SIA „Auto” apgrozāmo līdzekļu uzskaiti, un secinājusi, kādas ir problēmas un trūkumi apgrozāmo līdzekļu uzskaitē, un izstrādājusi priekšlikumus to uzl...

 1. Latvijas tekstilrūpniecības nozares uzņēmuma attīstības perspektīvu analīze

  OpenAIRE

  Peņkova, Marina

  2008-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizētas Latvijas Tekstilrūpniecības nozares uzņēmuma attīstības perspektīvas. Pētāmais uzņēmums ir neliels un diezgan jauns, tāpēc šī problēma tam ir īpaši aktuāla. Darbā tiek noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi ārējā vidē; tiek analizēta Latvijas Tekstilrūpniecības nozare un prognozēta tās turpmākā attīstība; tiek sastādītas prognozes pētāmā uzņēmuma produkcijas realizācijai 2008. gada pirmajam pusgadam. Bakalaura darba apjoms ir 71 lappuses ...

 2. Bāriņtiesu institūts Latvijā: tiesiskais regulējums un realitāte

  OpenAIRE

  Dzene, Rebeka

  2017-01-01

  Ģimenes institūta analizēšana no privātā un publiskā aspekta ir aktuāla, jo ģimenes institūta neaizskaramības robežas, valsts iejaukšanās apjoma robežas un iejaukšanās pamatotība nav nepārprotami noteikta. Pētījumā iejaukšanās nepieciešamība ģimenes tiesiskajās attiecībās tiek vērtēta no bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības viedokļa, to vērtējot no ģimenes tiesību uz privātautonomiju aspekta. Pētījumā tiek analizēta bāriņtiesu loma bērnu tiesību nodrošināšanā un iejaukšanās robežas...

 3. Zīmolvedības ietekme uz patērētāju izvēli

  OpenAIRE

  Kozlovska-Zilvestere, Anete

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Zīmolvedība un Coca – Cola zīmola ietekme uz patērētāju”. Bakalaura darba mērķis ir salīdzināt Coca – Cola zīmola ietekmi Latvijas Universitātes un Rostokas Universitātes, Vācijā, studentu vidū ar Pepsi zīmola ietekmi; izstrādāt priekšlikumus zīmola veiksmīgākai virzīšanai šajās valstīs, atbilstoši zīmolvedības pamatprincipiem.

 4. Drilling, logging, and testing information from borehole UE-25 UZ{number_sign}16, Yucca Mountain, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thamir, F.; Thordarson, W.; Kume, J.; Rousseau, J. [Geological Survey, Denver, CO (United States). Yucca Mountain Project Branch; Long, R. [Dept. of Energy, Las Vegas, NV (United States); Cunningham, D.M. Jr. [Science Applications International Corp., Las Vegas, NV (United States)

  1998-09-01

  Borehole UE-25 UZ{number_sign}16 is the first of two boreholes that may be used to determine the subsurface structure at Yucca Mountain by using vertical seismic profiling. This report contains information collected while this borehole was being drilled, logged, and tested from May 27, 1992, to April 22, 1994. It does not contain the vertical seismic profiling data. This report is intended to be used as: (1) a reference for drilling similar boreholes in the same area, (2) a data source on this borehole, and (3) a reference for other information that is available from this borehole. The reference information includes drilling chronology, equipment, parameters, coring methods, penetration rates, completion information, drilling problems, and corrective actions. The data sources include lithology, fracture logs, a list of available borehole logs, and depths at which water was recorded. Other information is listed in an appendix that includes studies done after April 22, 1994.

 5. HAZARDS, VULNERABILITY AND ASSOCIATED HYDROLOGICAL RISKS IN THE HYDROGRAPHICAL BASIN OF THE RIVER UZ, TRIBUTARY OF THE RIVER TROTUŞ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MIFTODE IOANA DELIA

  2015-03-01

  Full Text Available As a consequence of the climatic change that has occurred in the last decade, the number of occurrences of extreme phenomena, follows an increasing trend with material and human casualties. The prevention of flash floods requires the complex and paramount importance action of responsible agencies. The river Uz is one of the most important tributaries of the Trotuş River; its basin has a high density hydrographical network. Using the data from the Basin Water Administration, Siret – Bacău, it has been possible to establish the flash floods’ occurrence frequency, as well as their tendencies. Based on this information, the hazard maps were drawn together with the risk and vulnerability involved, thus fulfilling the objectives of the study; it substantiates that the flood risks increases in proportion with the decrease in altitude of the landscape, the densely populated zones are especially vulnerable.

 6. Breeding of Lactic Acid High Producing Bacillus UZ-3-15 by UV Mutation%芽孢杆菌乳酸高产菌株UZ3-15的紫外线诱变选育

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李红亚; 李术娜; 王全; 朱宝成

  2011-01-01

  为了获得乳酸的高产菌株,以实验室前期筛选获得的产乳酸芽孢杆菌Z-3-1为出发菌株,通过紫外线诱变来选育乳酸高产菌株,紫外线诱变条件为30 W紫外灯,30 cm辐照距离,诱变时间为150 s.采用溶钙圈法对诱变后的菌株进行初步筛选,得到在MRS-CaCO3培养基上产生透明圈直径较大的菌株19株.通过对菌株的发酵液进行乳酸含量滴定对初筛到的19株菌进行复筛,得到了一株乳酸高产菌株UZ-3-15.在NB培养基中,该菌株产乳酸的能力较出发菌株提高了7倍多.%In order to obtain lactic acid high producing strains, the study used Bacillus Z-3-1 which was obtained before as original strain for stepwise mutation by UV irradiation was carried out. Conditions for mutagenesis were 30 W UV lamp, 30 cm irradiation distance and irradiation dose of 150 s. In the experiment, the preliminary screening of mutant strains was implemented first through calcium-dissolving, and 19 strains with bigger transparent circle diameters in the MRS-CaCO3 medium were obtained in the preliminary screening. Then the secondary screening of 19 strains was done, and one lactic acid high producing strain named UZ-3-15 was obtained by the titration method for determination of lactic acid in the fermented broth, which produced 7 times more lactic acid than its parent strain in the NB medium.

 7. Augsnes faktora ietekme uz ainavu ekoloģisko sukcesiju neapsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

  OpenAIRE

  Bebriša, Agnese

  2010-01-01

  Šajā pētījumā ir aprakstīti augsnes veidošanās ietekmējošie vides faktori, kā arī analizēta augsnes faktora ietekme uz ainavu ekoloģisko sukcesiju neapsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs Ieriķu apkaimē. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktora ietekmi uz ainavekoloģisko sukcesiju attīstības sākotnējo stadiju neapsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Darbā ir aprakstītas likumsakarības starp augsnes fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām un ainavu ekolo...

 8. Kolonijās ligzdojošo putnu ietekme uz Kaņiera ezera salu augšņu mikroartropodiem

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Bakalaura darbā ir veikts pētījums par koloniju putnu ietekmi uz apkārtējo vidi Kaņiera ezera salu biotopos. Apkopoti materiāli par invazīvās putnu sugas jūras kraukļa Phalacrocorax carbo iedzīvošanos Latvijas teritorijā, kolonijās ligzdojošo putnu atstāto iespaidu uz veģetāciju, augsni un veģetācijas izmaiņām to ietekmētajās teritorijās. Pētījuma mērķis ir noskaidrot kādu iespaidu kolonijās ligzdojošie jūras kraukļi atstāj uz augsnes mikroartropodiem - kolembolām un augsnes ērcēm nelielās ez...

 9. Interneta mārketinga rīku izmantošana Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos

  OpenAIRE

  Škutāns, Mārtiņš

  2013-01-01

  Uzņēmumu konkurētspējas palielināšana ir tieši saistīta ar efektīvu resursu sadali kā arī izmantošanu un 21. gadsimtā efektīva interneta mārketinga rīku resursu izmantošana pozitīvi ietekmē gan apgrozījuma rādītājus, gan komunikāciju ar klientiem. Darbā pētāmā problēma un piedāvātie tās risinājumi ir saistīti ar to, kā Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi izmanto šos rīkus. Darbā tika izvirzīti divi mērķi. Pirmais-izpētīt interneta mārketinga rīku izmantošanu Latvijas mazos un vidējos uzņēm...

 10. Darbaspēka motivācija un to faktoru nozīme uzņēmējdarbībā

  OpenAIRE

  Artamonova, Liene

  2012-01-01

  Bakalaura darbā ˮDarbaspēka motivācija un to faktoru nozīme uzņēmējdarbībāˮ ir noteikti motivācijas faktori darbaspēka un uzņēmējdarbības efektīvai darbībai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā apskatīta teorija par motivācijas būtību, tās raksturojumu un svarīgākajiem darbaspēka motivēšanas faktoriem. Vācijas un Japānas motivēšanas sistēmas faktoru analīze veikta otrajā nodaļā. Trešajā nodaļā veikta Latvijas darbaspēka motivējošo faktoru analīze uzņēmēj...

 11. Vērtības rakstveida biznesa diskursā: Eiropas uzņēmumu misijas paziņojumi

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Bakalaura darba “Vērtības rakstveida biznesa diskursā: Eiropas uzņēmumu misijas paziņojumi” mērķis ir saskatīt vērtības uzņēmumu misijas paziņojumos, kā arī pārbaudīt vai reālie misijas paziņojumi sakrīt ar to žanra apraksta vadlīnijām. Darba autore apkopoja informāciju par rakstveida biznesa diskursa žanriem, pilnveidoto Švarca universālo vērtību teoriju un kvalitatīvo satura analīzi, lai analizētu 50 Eiropas uzņēmumu misijas paziņojumus. Pētījumā noskaidrojās, ka paša virzītas darbības, sas...

 12. Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas uzņēmumā SIA "Food Leaders"

  OpenAIRE

  Masterova, Olga

  2012-01-01

  Bakalaura darbs "Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas uzņēmumā SIA "Food Leaders". Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās attīstīšanai. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir veltīta konkurences un konkurētspējas teorētiskiem aspektiem: konkurences un konkurētspējas definīcijas, konkurētspējīgās priekšrocības radīšanas un attīstīšanas priekšnosacījumi un vērtēšanas metodes. Darba otrajā ir dots detalizēts uzņēmuma apraksts, pētīta nozares ...

 13. SIA "JDL" uzņēmējdarbība un tās attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir raksturot apzaļumošanas pakalpojumu tirgus situāciju un noteikt uzņēmuma SIA „JLD” darbības pilnveidošanas un attīstības iespējas. Analizējot apzaļumošanas pakalpojumu tirgu, tā dalībniekus un nosakot SIA „JLD” vietu konkurentu vidū, autore nonākusi pie secinājuma, ka ir nepieciešams pircējus aktīvāk informēt par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un popularizēt zīmolu, lai varētu veiksmīgāk darboties konkurences apstākļos. Atslēgas vārdi: apzaļumošana, uzņēmē...

 14. Datorprogrammēšanas uzņēmuma darbības nepārtrauktības vadīšana

  OpenAIRE

  Beļavska, Jūlija

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Datorprogrammēšanas uzņēmuma darbības nepārtrauktības vadīšana” problēmas būtība ir noskaidrot iespējamus riskus uzņēmuma saimnieciskai darbībai un izstrādāt iespējamo risku mazināšanas pasākumus. Bakalaura darbā autore analizēja risku klasifikāciju, finanšu risku novērtēšanas metodes, izstrādāja bankrota riska prognozēšanas modeli, kā arī izstrādāja mazināšanas pasākumus uzņēmuma iekšējiem riskiem. Pētījuma mērķis ir analizēt iespējamus finanšu riskus un bankrota ris...

 15. Konstrukce uzávěru s tuhnutím pracovní látky

  OpenAIRE

  ZEMAN, Radek

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem uzávěru s tuhnutím pracovní látky pro jaderná zařízení z hlediska výpočtového i konstrukčního. Úvodem jsou stručně popsány technologie jaderných reaktorů na rychlých neutronech a reaktorů s palivem rozpuštěným v taveninách fluoridových solí. Autor zdůrazňuje výhody jejich použití, díky kterým se mohou v budoucnu stát důležitou součástí jaderné energetiky. Pracovní látky použité pro výpočet jsou převzaty z těchto reaktorů – kapalný sodík a smě...

 16. Globalizācijas ietekme uz Indijas ekonomiku pēdējā desmitgadē

  OpenAIRE

  Kapusta, Diāna

  2009-01-01

  Darba tēma ir "Globalizācijas ietekme uz Indijas ekonomiku pēdējā desmitgadē", kuras aktualitāti nosaka Indijas pilnvērtīga iesaistīšanās pasaules globalizācijas procesos. Par darba pētāmo problēmjautājumu kā darba hipotēze tiek izvirzīta: "Globalizācija ir pozitīvi ietekmējusi Indijas ekonomiku pēdējā desmitgadē". Darba mērķis ir analizēt, kā globalizācija Indijā izpaužas, ar kādu risku un iespējām tā saistīta un kā šīs iespējas izmantot Indijas ekonomiskās attīstības mērķu sasniegšanai. ...

 17. Cilvēku tirdzniecība un tās apkarošanas iespējas un īpatnības Latvijā

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Aivars

  2011-01-01

  Darba nosaukums: „Cilvēku tirdzniecība un tās apkarošanas iespējas un īpatnības Latvijā”; Darba autors: Aivars Ozoliņš; Darba saturs: Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu problēma, kuras vēsture stiepjas daudzu gadsimtu garumā. Mūsdienu globalizētajā pasaulē cilvēku tirdzniecība ir sāpīga problēma, kas visiem spēkiem ir jācenšas novērst. Darbā kopumā ir veikts ieskats cilvēku tirdzniecības vēsturē un jēdzienā, kā arī atbildības par cilvēku tirdzniecību tiesiskajā regulējumā. ...

 18. Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)”. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas interneta sociālo tīklu vidi kā potenciāli augošu un reklāmai piemērotu, kā arī izpētīt pamanāmākos reklāmas gadījumus šajos portālos. Teorijas daļā tiek apskatīta Web 2.0 ēra, interneta reklāmas un sociālo mediju mārketinga īpatnības, sociālo tīklu fenomens un teorijas, Latvijas reklāmas tirgus un auditorija, kā arī sociāl...

 19. The View to Oğuz Kağan Epic in the Context of Intertextual Relations / Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Emin BARS

  2013-12-01

  Full Text Available Oğuzlar who found the great states in history and have a rich oral tradition, give verbal cultural products known as Oğuzname as a gift to cultural history. Oğuzname’s that is about the glorious history of the Oğuz, told by the folk poet from village to village , town to town by gone around. The idea of Turks directing the world and founding the world state are involved In Oğuzname’s. Oğuz epic assures important contribution to shaping Turkish epic tradition after itself, too. Oğuz Kağan Epic is the epic version of Oğuz Epic which thought as written by the alphabet of Uyghur before 14. century. Oğuzname which prepared by vizier and doctor of İlhanlı Reşideddin is the first version of called as annual version. In this article, intertextual relationship between the first annual version of Reşideddin’s Oğuzname and being first and unique manuscript with Uyghur character Oğuz Kağan Epic is analyzed. Tarihte büyük devletler kuran ve zengin bir sözlü geleneğe sahip olan Oğuzlar, Oğuzname adıyla bilinen sözlü kültür ürünlerini kültür tarihine armağan etmişlerdir. Oğuzların şanlı tarihini anlatan bu Oğuznameler, ozanlar tarafından köy köy, kasaba kasaba gezilip anlatılmıştır. Oğuznamelerde Türklerin cihan devleti kurma öyküsü ile dünyayı yönetme düşüncesi yer almaktadır. Oğuz Destanı’nın kendisinden sonraki Türk destan geleneğinin şekillenmesine de önemli katkıları olmuştur. Oğuz Destanı’nın epik varyantı Uygur alfabesi ile 14. yüzyıldan önce yazıldığı düşünülen Oğuz Kağan Destanı’dır. İlhanlı veziri ve hekimi olan Reşideddin tarafından hazırlanan Oğuzname ise salname olarak adlandırılan varyantların ilkidir. Bu makalede ilk salname varyantı olan Reşideddin Oğuzname’si ile ilk ve tek yazma olan Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı arasındaki metinlerarası ilişkiler incelenmiştir.

 20. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geipele I.

  2015-08-01

  Full Text Available Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un plānotajiem attīstības virzieniem.

 1. Naudas plūsmas pārskata izmantošana uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Džeina

  2016-01-01

  Katra uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir rūpīga tā uzraudzība, kas balstās uz precīzas informācijas bāzes. Lai pierādītu naudas plūsmas nozīmību uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā, tika nosprausts mērķis: izmantojot piecpadsmit Latvijas Republikā likvidētu un stabilu uzņēmumu finanšu pārskatu datus, izvērtēt naudas plūsmas pārskata nozīmīgumu un izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot naudas plūsmas pārskata sniegto informāciju. Darba gait...

 2. Uzņēmuma dokumentu pārvaldība kā vadības sistēmas komponents

  OpenAIRE

  Prohorenko, Lida

  2015-01-01

  Maģistra darbā „Uzņēmuma dokumentu pārvaldība kā vadības sistēmas komponents” pievērsta uzmanība tam, ka, veidojot elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu, ir jāņem vērā uzņēmuma korporatīvā kultūra, jo tā ir vide, kur tiek ieviesta sistēma, vērtējotdarbinieku paradumus, tādējādi nodrošinot lietotāju un sistēmas mijiedarbību. Risinot problēmsituāciju, tiek sniegts apskats par teorijām, kas ir saistītas ar EDPS izmantošanu un lietotāju apmierinātības noteikšanu, ir analizēti citu autoru...

 3. Sinocentrisma ideja un tās ietekme uz Ķīnas kontaktiem ar Eiropu Min dinastijas laikā

  OpenAIRE

  Pavlova, Ekaterina

  2014-01-01

  Maģistra darbs „Sinocentrisma ideja un tās ietekme uz Ķīnas kontaktiem ar Eiropu Min dinastijas laikā” ir veltīts tradicionālā ķīniešu pasaules skatījuma pamatiezīmēm, kas noteica Vidusvalsts politisko, intelektuālo un sociālo attīstību, kā arī iespaidam kādu tās atstāja uz saskarsmi ar eiropiešiem 16.-17. gadsimtos. Pētniecībā ar sinocentrismu tiek saprasts priekšstatu kopums, saskaņa ar kuru Ķīna aizņem centrālo vietu pasaulē, pārāko par visiem pārējiem. Dotā darba uzdevumi ir izpētīt šī...

 4. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 5. Eimeria uz ura Single Oocyst Isolation and Amplification in Young Quails%日本鹌鹑艾美耳球虫单卵囊分离及雏鹑扩增研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张敏; 韩琼琼; 李清州; 王芳; 梁楠; 张龙现; 菅复春; 宁长申

  2014-01-01

  To obtain a large number of pure-bred E .uz ura ,quails’ coccidia oocysts were collected using the saturated brine flotation method and cultured at 26 ℃ .According to morphological identification , single sporulated oocyst of E .uzurawas separated and amplified in young quails .The results showed that sporulation of oocysts occurred for 14 h at 26 ℃ .seven-day-old artificially-reared coccidian-free quails were inoculated orally with 1 and 200 sporulated oocysts of E .uz ura ,the prepatent period was 6 d and 5 d ,and discharge of oocysts continued for 8-10 d and 11 d ,respectively .%为获取大量纯种日本鹌鹑艾美耳球虫(E .uz ura),采用饱和食盐水漂浮法收集某场鹌鹑的球虫卵囊,26℃恒温培养至孢子化后,对据形态学鉴定为 E .uz ura的分离株进行单卵囊分离和雏鹑扩增试验。结果显示,26℃条件下卵囊孢子化时间为14 h ;单卵囊感染7日龄雏鹑,其潜隐期6 d ,显露期8~10 d;以200个卵囊感染7日龄雏鹑,其潜隐期为5 d ,显露期为11 d。

 6. Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšanas un tās uzlabošanas iespējas

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma – „Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšana un tās uzlabošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis-pamatojoties uz teorētiskām atziņām par konkurenci un konkurētspēju, izpētīt SIA McDonalds konkurētspēju tirgū un tās pilnveidošanas iespējas balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investīciju nozares analīzes datu rezultātiem, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus SIA McDonalds konkurētspējas uzlabošanai. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore ir izstr...

 7. E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Ovčiņņikova, Anna

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma “E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos”. Mūsdienās viens no lielākajiem ienākuma avotiem uzņēmumiem ir spēja pārdod savus produktus, lai iegūtu vislielāko peļņu. Priekš tā tiek izmantoti dažādi mārketinga paņēmieni un mārketinga kanāli. Laba mārketinga stratēģija var panākt to ka produkts sevi pardod, bet papildus pirmreizējam pirkumam ir jāpanāk tas, lai tiktu veikts arī atkārtotais pirkums. Tā kā mūsdienās uzņēmumos ir ļoti sīva ...

 8. Psihosociālo risku ietekme uz nodarbinātajiem izglītības iestādē. Preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Reine, Inga

  2013-01-01

  Maģistra darbs,, Psihosociālo risku ietekme uz izglītības nozarē strādājošajiem. Preventīvie pasākumi” izstrādāts ar mērķi analizēt psihosociālos riskus Latvijas izglītības sistēmā kopumā un to ietekmi uz pedagoga arodveselību un darbaspējām.Darbā apkopota informācija un dažādu autoru teorētiskās nostādnes par psihosociālajiem riskiem, pētīta stresa ietekme uz cilvēka veselību un darba kvalitāti.Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta Rīgas Centra sākumskolas pedagogu kolektīva darba vi...

 9. Automātiskas grāmatvedības uzskaites sistēma maziem un vidējiem uzņēmumiem

  OpenAIRE

  Bendrups, Alfrēds

  2013-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstīta automātiskas grāmatvedības uzskaites sistēmas izveide. Aprakstītā sistēma ir tīmekļa vietne, kas ļauj cilvēkiem vienkāršotā viedā uzturēt divkāršā ieraksta grāmatvedību priekš vairākiem uzņēmumiem. Sistēmas izstrādei ir izvēlēta Node.js vide Javascript programmēšanas valodā, papildinot to ar “Locomative.js” MVC ietvaru. Kā HTML veidņu dzinējs izvēlēts “Jade”. Datubāzēi izvēlēts mySql, papildinot to ar “Sequelize.js” ORM bibliotēku....

 10. Eiropas un starptautiskie standarti cilvēku tirdzniecības apkarošanai un to ietekme uz Gruzijas likumdošanu un praksi

  OpenAIRE

  Kukhianidze, Ketevan

  2010-01-01

  Katru dienu vairāki tūkstoši cilvēku dodas uz dažādām valstīm labākas dzīves meklējumos. Mūsdienās verdzība un cilvēku tirdzniecība atspoguļo nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus. Tā ir problēma, kas ietver sociālos, politiskos un demogrāfiskos aspektus, dzimumu un etnisko noslāņošanos, organizēto transnacionālo noziedzību un cilvēktiesību pārkāpumus, un iesaista valsts un supranacionālas institūcijas, lai tās efektīvi cīnītos ar šīm problēmām. Maģistra darbā „Eiropas un starptautiskie stand...

 11. Projektu vadības biroja loma IT uzņēmumu ražošanas procesā

  OpenAIRE

  Siksna, Juris

  2016-01-01

  Projektu vadības birojs ir pārvaldības struktūra, kas standartizē un sekmē ar projektiem saistītos pārvaldības procesus. Darbā aprakstīta projektu vadības biroja loma, funkcijas un modeļi, kā arī pētīta prakse projektu vadības biroja ieviešanā IT uzņēmumos. Šajā darbā tiek izvirzīts mērķis izanalizēt projektu pārvaldības centralizācijas iespējas IT organizācijas projektiem, izmantojot projektu vadības biroju kā pārvaldības formu. Darbā ir aprakstīta autora pieredze projektu pārvaldības briedu...

 12. Adenīna limitācijas ietekme uz maizes rauga Saccharomyces cerevisiae šūnu fizioloģiju un morfoloģiju

  OpenAIRE

  Ķibilds, Juris

  2013-01-01

  Audzējot barotnē ar ierobežotu adenīna daudzumu adenīna auksotrofu un prototrofu maizes rauga celmu, tika izpētīta adenīna limitācijas ietekme uz rauga šūnu morfoloģiskajiem parametriem. Tika novērots, ka pēc adenīna izsīkšanas barotnē auksotrofās šūnas pārstāj augt, taču turpinās kultūras optiskā blīvuma un sausā svara pieaugums. Reizē ar adenīna limitācijas iestāšanos šūnas sāk pastiprināti uzkrāt trehalozi, kā arī pieaug to izmēri. Salīdzinot šūnu izdzīvotību adenīna, leicīna un slāpekļa i...

 13. 大麦矮秆基因uz的SSR标记%SSR Marker Tagging of the Dwarfing Gene uz in Barley (Hordeum vulgare L.)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张京

  2003-01-01

  @@ 矮秆是大麦育种的重要目标性状之一.uz和denso分别是亚洲和欧洲大麦育种中利用最为广泛的2个矮秆基因,均位于3H染色体长臂之上.Barua等(1993)利用RAPD和RFLP技术,将denso基因确定在OPH7-H800和WG110所标记的染色体区段之间,距WG110约12.8 cM,可解释80%以上的株高遗传变异[1].系谱分析和等位测验表明,我国大麦育种中主要使用的尺八大麦、萧山立夏黄、沧州裸大麦、矮秆齐、浙皮1号和盐辐矮早3等6个矮源品种,前4个携带相同的矮秆基因uz[2].而且,uz基因作为易突变位点,在我国的原始农家大麦品种中普遍存在[3].本文采用SSR分析技术,对该基因进行分子标记.

 14. Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

  OpenAIRE

  Krastiņa, Elīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globalizācijas procesi un to izraisītās blakusparādības. Darba ietvaros apskatītas vairākas pieejas globalizācijas jēdziena skaidrojumam, kā arī apskatītas globalizācijas ietekmes un sekas – kultūras globalizācija, kosmopolītisms u. c...

 15. Tālākizglītības un profesionnālās pilnveides nodrošinājums kā motivācijas veidošanās nosacījums uzņēmumā "X "

  OpenAIRE

  Buša, Kitija

  2008-01-01

  Maģistra darba tēmu „Tālākizglītības un profesionālās pilnveides nodrošinājums kā personāla motivācijas veidošanās nosacījums uzņēmumā X” autore izvēlējās, lai noteiktu uzņēmuma X darbinieku attieksmi pret mācībām kā motivējošu faktoru un izstrādātu priekšlikumus uzņēmuma X mācību procesa pilnveidošanai. Maģistra darba mērķis: analizēt un pētīt mācības kā darbinieku motivācijas līdzekli uzņēmumā X un piedāvāt ieteikumus mācību procesa pilnveidošanai. Darba autore secina, ka uzņēmumā X i...

 16. Mineral Composition and Morphology of Dolocretes of the Devonian Burtnieki and Amata Formations, Latvia / Devona Burtnieku un Amatas svītas dolokrētu minerālais sastāvs un morfoloģija Latvijā

  OpenAIRE

  Pipira Daiga; Kostjukovs Juris; Stinkulis Ģirts

  2015-01-01

  Latvijā plaši sastopamie devona Burtnieku un Amatas svītas klastiskie nogulumi (smilšakmeņi, aleirolīti un māli) daudzviet satur dolomīta ieslēgumus. Šo dolomīta veidojumu izplatība ģeoloģiskajā griezumā, morfoloģiskās īpatnības un minerālais sastāvs norāda, ka tie ir dolokrēti, kas veidojušies virszemei tuvos apstākļos subaerālās atsegšanās epizodēs Burtnieku un Amatas laikposmos. Mālainas Burtnieku svītas slāņkopas augšējo daļu Veczemju klintīs veido pedogēnas izcelsmes brekčijveida dolokrē...

 17. Patiesība par 15 minūšu slavu populārajā kultūrā: televīzijas realitātes šovu slavenības Latvijā pēdējo piecu gadu laikā (2008. gada 1. janvāris–2012. gada 31. decembris)

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Bakalaura darba „Patiesība par 15 minūšu slavu populārajā kultūrā: televīzijas realitātes šovu slavenības Latvijā pēdējo piecu gadu laikā (2008. gada 1. janvāris–2012. gada 31. decembris)” autore kā darba mērķi izvirzīja noskaidrot to cik ilgi ilgst televīzijas realitātes šovu slavenību 15 slavas minūtes un kādā kontekstā šīs slavenības tiek pozicionētas presē. Bakalaura darbs ir izstrādāts trīs daļās: teorētiskajā, metodoloģiskajā un empīriskajā. Teorētiskā daļa sevī ietver teorētiskā...

 18. Effects of Enzymatic Biofertiliser on Growth and Yield of Lentil Genotypes under Deficit Irrigation/ Enzimatisko Biomçslojumu Ietekme Uz Daþâdu Lçcu Genotipu Augðanu Un Raþu Irigâcijas Trûkuma Apstâkïos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janmohammadi Mohsen

  2014-08-01

  Full Text Available Tika pçtîta enzimatisko biomçslojumu ietekme uz astoòu lçcu (Lens culinaris Medic. genotipu morfoloìiskajâm pazîmçm un raþas elementiem irigâcijas trûkuma apstâkïos. Daþâdi genotipi atðíirîgi reaìç uz biomçslojuma lietoðanu, tomçr kopumâ morfoloìiskâs pazîmes uz to reaìç vâjâk nekâ raþas elementi. Optimâlais biomçslojuma efekts nav sasniedzams ûdens deficîta apstâkïos

 19. Mineralogic variation in drill holes USW NRG-6, NRG-7/7a, SD-7, SD-9, SD-12, and UZ{number_sign}14: New data from 1996--1997 analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chipera, S.J.; Vaniman, D.T.; Bish, D.L.; Carey, J.W.

  1997-05-30

  New quantitative X-ray diffraction (QXRD) mineralogic data have been obtained for samples from drill holes NRG-6, NRG-7/7A, SD-7, SD-9, SD- 12, and UZ{number_sign}14. In addition, new QXRD analyses were obtained on samples located in a strategic portion of drill hole USW H-3. These data improve our understanding of the mineral stratigraphy at Yucca Mountain, and they further constrain the 3-D Mineralogic Model of Yucca Mountain. Some of the unexpected findings include the occurrence of the zeolite chabazite in the vitric zone of USW SD-7, broad overlap of vitric and zeolitic horizons (over vertical ranges up to 70 m), and the previously unrecognized importance of the bedded tuft beneath the Calico Hills Formation as a subunit with generally more extensive zeolitization than the Calico Hills Formation in the southern part of the potential repository area. Reassessment of data from drill hole USW H-5 suggests that the zeolitization of this bedded unit occurs in the northwestern part of the repository exploration block as well. Further analyses of the same interval in USW H-3, however, have not permitted the same conclusion to be reached for the southwestern part of the repository block because of the much poorer quality of the cuttings in H-3 compared with those from H-5. X-ray fluorescence (XRF) chemical data for drill holes USW SD-7, 9, and 12 show that the zeolitic horizons provide a >10 million year record of retardation of Sr transport, although the data also show that simplistic models of one-dimensional downward flow in the unsaturated zone (UZ) are inadequate. Complex interstratification of zeolites and glass, with highly variable profiles between drill cores, point to remaining problems in constructing detailed mineral stratigraphies. However, the new data in this report provide important information for constructing bounding models of zeolite stratigraphy for transport calculations.

 20. Evaluation of Thermal Rating Methods Based on the Transmission Line Model / Termisko Jaudas Metožu Novērtējums, Balstoties Uz Esošo Elektropārvades Līnijas Modeli

  Science.gov (United States)

  Berjozkina, S.; Sauhats1, A.; Banga, A.; Jakusevics, I.

  2013-08-01

  Electric power consumption has been growing continuously, especially in the last years. Therefore, implementation of new advanced technologies such as the overhead line thermal monitoring is topical for improvement of the existing transmission line network in order to increase its throughput capacity and reliability of power supply. In general, the real-time thermal monitoring systems are designed based on the existing methods using the limiting conditions for ampacity determination of high-voltage overhead lines. The paper considers commonly used methods for thermal rating estimation which include computation of the conductor temperature and of the conductor sag. Comparative analysis was performed for the measured and calculated steady-state conductor temperatures and line sagging, based on which the thermal rating methods were tested. The experimental measurements were conducted for three cases using special monitoring equipment. The study has been carried out based on the existing line model of the Latvian transmission grid Elektroenerģijas patēriņš nepārtraukti pieaug, īpaši šī tendence novērojama pēdējos gados. Tādējādi jaunu progresīvu tehnoloģiju ieviešana, piemēram, tādu kā elektropārvades līnijas termiskās monitoringa sistēmas, ir viens no aktuāliem risinājumiem, kas ļautu uzlabot esošo pārvades tīklu, palielinot tā caurlaides spēju, kā arī elektroapgādes drošumu. Vispārējā gadījumā reālā laika režīma monitoringa sistēmas balstās uz pastāvošajām metodēm, izmantojot ierobežojošos nosacījumus jaudas noteikšanai augstsprieguma gaisvadu līnijām. Līdz ar to visbiežāk izmantojamo termisko jaudas metožu novērtējums, kas ietver vada temperatūras un nokares aprēķinu, ir diezgan aktuāls jautājums, kas jāizskata detalizētāk. Darbs atspoguļo izmērītās un aprēķinātās vada temperatūras un nokares salīdzinošo analīzi, balsoties uz kurām tika veikta termisko jaudas metožu test

 1. Sociālā tīkla Facebook.com un mikroemuāra vietnes Twitter.com pielietojums telekomunikāciju uzņēmuma "Bite" sabiedriskajās attiecībās

  OpenAIRE

  Kvedaroviča, Sintija

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma:Sociālā tīkla Facebook.com un mikroemuāra vietnes Twitter.com pielietojums telekomunikāciju uzņēmuma "Bite" sabiedriskajās attiecībās. Darbā tiek apskatīta teorija par sabiedriskajām attiecībām un to nozīmi uzņēmumā, kā arī teorija par sociālajiem tīkliem un to nozīmi un lomu sabiedriskajās attiecībās. Metodoloģiskajā daļā tiek skaidrots, kas ir intervija, aptauja un kontenta analīze. Darba mērķis ir noteikt, kuram no četriem Gruniga un Hanta sabiedrisko attiecību...

 2. THE FORMATION AND CHARACTERISTICS OF MEDICAL LANGUAGE IN OLD OGHUZ TURKISH ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİNDE TIP DİLİNİN OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şaban DOĞAN

  2010-01-01

  Full Text Available Exclusive language are the languages which are shaped according to the class, age and particularly profession of an individual in certain societies. It is of no doubt that amidst exclusive languages, language of profession is the one that attracts utmost attention since it is mostly based on terms, quotes and wise words. An evaluation of Ottoman Turkish works that succeeds Old Oghuz Turkish within the context of exclusive languages might reveal some interesting findings concerning the use of language in particular periods. Under the light of original medical compilations and translations written in the 14th and 15th centuries, present study shall make deductions and evaluations about medical language and its characteristics that were shaped within the body of Old Oghuz Turkish. Özel diller, toplumda bireyin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle de mesleğe göre şekillenen dillerdir. Daha çok terimler, alıntı kullanımlar ve bilgin sözcüklerine dayanması bakımından özel diller içerisinde en dikkat çekici olanları hiç şüphesiz meslek dilleridir. Eski Oğuz Türkçesi ve onun devamı olan Osmanlı Türkçesi eserlerinin de özel diller açısından değerlendirilmesi bahse konu dönemlerin dil kullanımı üzerine ilginç sonuçlar verebilir. Bu çalışmada 14. ve 15. yüzyıllarda kaleme alınmış telif ve tercüme ilk tıp metinleri ışığında Eski Oğuz Türkçesi bünyesinde şekillenen tıp dili ve özellikleri üzerine tespit ve değerlendirmeler yapılacaktır.

 3. Edvarda de Bono radošās domāšanas metodes izmantošana uzņēmējspēju attīstīšanai sociālo zinību stundās 9.klasē

  OpenAIRE

  Šimens, Uldis Tomass

  2011-01-01

  Autors ir izstrādājis diplomdarbu „Edvarda de Bono radošās domāšanas metodes izmantošana uzņēmējspēju attīstīšanai sociālo zinību stundās 9. klasē”, kura mērķis - izpētīt 9. klašu skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanas iespējas sociālo zinību stundās izmantojot Edvarda de Bono radošās domāšanas metodi. Darbā analizēta literatūra par uzņēmējspēju attīstīšanu, radošo domāšanu, E. de Bono radošās domāšanas metodi, kā arī sociālo zinību standartu un mācību paraugprogrammas satura analīze sociālajās zi...

 4. LGBT tiesības ES tiesībās un to ietekme uz tiesību aktiem un politiku Melnkalnē, kā ES kandidātvalsti

  OpenAIRE

  Raković, Vladana

  2012-01-01

  Lesbietes, geji, biseksuāli cilvēki un transpersonas gadu gaitā ir kļuvušas par diskriminācijas upuriem visā pasaulē. Slikta vai nepietiekama likumdošanas un politikas īstenošana ir izraisījusi šo iedzīvotāju neapskaužamo stāvokli sabiedrībā. Lai arī situācija dažās Eiropas daļās ir mainījusies, daudzviet ir nepieciešami ievērojami uzlabojumi. Šī darba mērķis ir novērot, salīdzināt un analizēt likumus un cilvēktiesības LGBT cilvēku jomā. Uzmanība tiek vērsta uz Eiropas Savienību kā unikālu ek...

 5. "Facebook" "patīk" un "dalīties" reklāmas: auditorijas pētījums un uzņēmuma "Drogas" un "Adrenaline Tan" pieredze

  OpenAIRE

  Caune, Signija

  2015-01-01

  Bakalaura darbs “ “Facebook” “patīk” un “dalīties” reklāmas: auditorijas pētījums un uzņēmuma “Drogas” un “Adrenaline Tan” pieredze” sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas un pētījumā pierāda, ka lietotāji piedalās konkursos, tikai, lai iegūtu vēlamo balvu. Bakalaura darba teorētisko daļu veido sociālie tīkli, sociālo tīklu lietotāji, sociālo tīklu mārketings, iesaistīšanās, interaktivitāte un motivācija. Darba mērķi ir saprast lietotāju motivāciju piedalīties “Facebo...

 6. Aripiprazola un olanzapīna ietekme uz kognitīvajām funkcijām apomorfīna uzvedības modelī

  OpenAIRE

  Dzenis, Kristaps

  2014-01-01

  Šizofrēniju ārstē ar antipsihotiskām vielām, kuru blaknes ir kognitīvo funkciju pasliktināšanās, kas ir ļoti nozīmīga problēma šizofrēnijas slimnieku sociālās aprūpes iznākumā. Tādēļ tiek meklēti jauni antipsiohotiskie līdzekļi, kas neietekmētu kognīciju. Aripiprazols un olanzapīns ir jaunās paaudzes antipsihotiskās vielas, kas varētu būt pārākas par citiem aģentiem, ja neietekmētu kognitīvo funkciju. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt aripiprazola un olanzapīna ietekmi uz kognitīvajām funkci...

 7. Inovāciju veidotāju - zinātnes un rūpniecības uzņēmumu sadarbības loma un industriālās politikas kontekstā

  OpenAIRE

  Akmene, Anna

  2013-01-01

  Darbā tiek apskatīta industriālās un inovāciju politikas loma valsts ekonomiskajā politikā,konkurētspēja,Triple Helix modeļa teorētiskais pamatojums kā arī apskatīts labās prakses piemērs - Somija,kas ir uz zināšanām balstītas ekonomikas piemērs pasaulei,teicami parādot valsts lomu pārmaiņu veikšanā un Triple Helix modeļa realizāciju attīstības politikā.Tāpat darbā tiek identificētas līdzšinējās zinātnes un rūpniecības sadarbības problēmas kā arī tiek piedāvāts risinājums Somijas politikas u...

 8. MacWilliams identity and self-dual codes of linear codes over Z2a +uZ2a%Z2a+uZ2a上线性码的MacWilliams恒等式及自对偶码

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  宋贤梅; 熊蕾

  2016-01-01

  考虑环 R =Z2a +uZ2a上的线性码,其中 u2=u。研究了环 R 上线性码的完全 Gray 权估计的 MacWilliams 恒等式。给出了环 R 上的自对偶码的生成矩阵及环 Z23+uZ23上长为偶数 n 的自对偶码的数量公式。讨论了环 R上的挠码,得到挠码的生成矩阵及挠码与剩余码的关系。%The linear codes over R =Z2a +uZ2a with u2 =u are discussed.MacWilliams identity for the complete Gray weight enumerator is investigated firstly.Then,the generator matrices of self-dual codes over R and the number of dis-tinct self-dual codes of even length n over Z23 +uZ23 are given.The torsion codes over R are discussed and the genera-tor matrices of torsion codes and the relationship between the torsion codes and the residue codes are also obtained.

 9. Lietiska etika uz personibu orienteta profesionalaja darbiba

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Britta

  2014-01-01

  practice as existing in a field colored by several interests and values, each of them having an influence on this practice and each of them with different demands and values. Professional work focused on the citizen and the individual can be understood as on one hand colored by ideals as ethics...... cuts, and as a teacher and practitioner in the field for many years it is quite natural to see a certain non-simultaneity between values and views of the teacher and those of the students. I therefore see some cross-pressures exposing education to even more dilemmas related to applied ethics, and I try...... to illustrate these cross-pressures in this article, and at the end of the article I illustrate it with a figure. The question is among others to what degree education plays a role in developing what I consider as necessary professional ethics. My motivation for this article is my experience as a teacher trying...

 10. THE CONTINUANCE AND RE-CONSTRUCTION OF THE COLLECTIVE CONSCIOUSNESS FROM EPIC TO MODERN POETRY: A READING PRACTICE OF YAHYA KEMAL’S O RÜZGÂR (THAT WIND AND OĞUZ KAĞAN DESTANI (THE EPIC OF OGHUZ KAGAN DESTANDAN MODERN ŞİİRE KOLEKTİF BİLİNCİN SÜREKLİLİĞİ VE YENİDEN İNŞASI: OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE YAHYA KEMAL’İN O RÜZGÂR ŞİİRİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cafer GARİPER

  2011-09-01

  Full Text Available Following the traces of collective subconscious on the base of literal works from pre-Islam period to modern period will at the same time mean to follow the traces of the maintenance that is changing according to the duration of the existence of the nation. It is possible to relate the mythological work of tribal period The Epic of Oghuz Kagan and Yahya Kemal‟s poem O Rüzgâr (That Wind in the frame of collective sense. In this essay, The Epic of Oghuz Kagan and Yahya Kemal‟s O Rüzgâr (That Wind will be analysed with the inter-texts method. İslâm öncesi dönemden modern döneme edebî eser düzleminde kolektif bilinçaltının izini sürmek, aynı zamanda millet varlığının zamana bağlı olarak değişim ve dönüşüm içerisindeki sürekliliğinin izini sürmek anlamına gelecektir. Kavmî dönemin mitolojik eseri Oğuz Kağan Destanı ile Yahya Kemal‟in O Rüzgâr şiiri arasında kolektif duyuş ve düşünüş çerçevesinde kendini gösteren metinlerarası ilişkiler ağı kurmak mümkündür. Bu yazıda arketipçi eleştiri ve metinlerarasılık yöntemiyle Oğuz Kağan Destanı ile O Rüzgâr şiiri çözümlenecektir.

 11. Sabiedrisko attiecību un citu komunikācijas praktiķu kompetenču pašvērtējums un uzskati par līdzdalību komunikācijas stratēģiskā vadībā Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Okmane, Dita

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir ”Sabiedrisko attiecību un citu komunikācijas praktiķu kompetenču pašvērtējums un uzskati par līdzdalību komunikācijas stratēģiskā vadībā Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmumos”, jo dažāda profesionālā līmeņa praktiķu pienākumi pieprasa arvien jaunas kompetences un līdzdalību komunikācijas stratēģiskā vadībā. Mērķis: noskaidrot Latvijas pārtikas ražošanas nozares uzņēmumu komunikācijas praktiķu kompetenču pašvērtējumu, uzskatus par to pielietošanu un līdzdalību komunikāci...

 12. Pirmsskolas vecuma bērnu agrīnas attīstības novērtēšanas un korekcijas iespējas speciālajā pedagoģijā, pamatojoties uz Marijas Montesori pedagoģijas pamatprincipiem

  OpenAIRE

  Baumane, Inguna

  2007-01-01

  Hipotēze. Agrīni novērtējot četrus piecus gadus vecus bērnus ar psihomotorās attīstības aizturi, ir iespējams pamatīgāk un savlaicīgāk plānot un realizēt aizkavēto prasmju un iemaņu attīstības korekciju, šai procesā izmantojot M.Montesori pedagoģiju. Mērķis. Pamatojoties uz teorētiskās literatūras un pedagoģiskās pieredzes analīzi, izstrādāt četrus piecus gadus vecu bērnu attīstības novērtēšanas skrīningtestus un korekcijas iespējas, izmantojot M. Montesori pedagoģiju. Teorētiskajā d...

 13. Influence of Nitrogen Fertiliser on Winter Wheat Wholemeal Rheological Properties/ Slâpekïa Mçslojuma Ietekme Uz Ziemas Kvieðu Pilgraudu Miltu Reoloìiskajâm Îpaðîbâm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liniņa Anda

  2014-08-01

  Full Text Available Izmçìinâjuma mçríis bija analizçt ziemas kvieðu pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçju un mîklas fizikâlo îpaðîbu izmaiòas atkarîbâ no ðíirnes, slâpekïa (N papildmçslojuma (N60, N90, N120, N150 un laika apstâkïiem (2010. un 2011. gadâ tikko nokultiem graudiem un tos uzglabâjot (60, 120 un 360 dienas. Izmçìinâjumâ iekïautas ziemas kvieðu ðíirnes ‘Bussard’ un ‘Zentos’, kuras raksturojas ar augstas kvalitâtes pârtikas kvieðu graudiem. Ar Brabendera farinogrâfu (ICC 115/1 noteikta pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçja un mîklas fizikâlâs îpaðîbas: mîklas veidoðanâs laiks, mîklas stabilitâtes laiks un mîklas izplûstamîbas pakâpe. Izmçìinâjumâ noskaidrots, ka pilngraudu miltu ûdens absorbcijas spçju un mîklas fizikâlâs îpaðîbas bûtiski ietekmç ðíirne, slâpekïa mçslojums un graudu uzglabâðanas laiks. Graudiem ar augstâku proteîna saturu ir labâkas pilngraudu mîklas fizikâlâs îpaðîbas. Bûtiskas atðíirîbas starp abu izmçìinâjuma gadu meteoroloìisko apstâkïu ietekmi uz ziemas kvieðu pilngraudu mîklas fizikâlajiem râdîtâjiem netika konstatçtas. Graudus uzglabâjot 60-360 dienas, bûtiski palielinâjâs pilngraudu mîklas veidoðanâs un stabilitâtes laiks, kâ arî palielinâjâs mîklas izplûstamîbas pakâpe, bet ûdens absorbcijas spçja bûtiski samazinâjâs. Ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem bija augstâka ûdens absorbcijas spçja, garâka mîklas stabilitâte un îsâka mîklas izplûstamîbas pakâpe. Farinogrâfa lîknes liecina, ka ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs/ilgs, mîklas stabilitâte ilga/teicama. Savukârt ‘Zentos’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs, bet stabilitâte ilga. Vçrtçjot abu ðíiròu pilgraudu miltus pçc ûdens absorbcijas spçjas, tie ir stipri. Abâm izmçìinâjumâ iekïautajâm ðíirnçm proteîna saturs pilngraudu

 14. Axel Olrik’in Epik Yasaları Işığında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış A Glance At Oghuz Khagan Saga In The Light Of Axel Olrik’s Epic Laws

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferhat ÇİFTÇİ

  2013-07-01

  üzündeki varlığını, toplumsal bir mutabakat ile mümkün kılmıştır. Bu mutabakatın belli görüngüleri vardır ve bunlar daha çok kültürel formlarla karşımıza çıkar. Milletlerin toplumsal varlıklarını ortaya koymada karşımıza çıkan ilk verileri ve anlam yüklenmelerini destanlar temerküz eder. Bu bakımdan, destanlara milletlerin toplumsal hafızasının kodları olarak odaklanmak gerekir. İnsanoğlunun ilk atasından bu yana yeryüzünde ortaya koyduğu çabanın birtakım ana amaçlar ve temalar etrafında söz konusu olduğu bir gerçektir. Bu yüzden, barındırdığı arketipler bakımından destanların önemi büyüktür. Bu arketiplerin sadece geçmişi okumakla kalmayıp günümüze de ışık tutacak birtakım içermelere sahip olduğu bilinmektedir. Bu da, milletlerin ve toplumların kültürel görüngülerinin köklerine ulaşmak açısından bazı imkânlar oluşturmaktadır. Türk destanlarına bakıldığında, milletleşme yolunda önemli bir adım sayılacak Oğuz Kağan Destanı’nın bizleri karşıladığı görülür. Destanları anlamak ve anlamlandırmak için bazı farklı yöntemler söz konusu edilmektedir. Bu yöntemlerden birini, Tarihi-Coğrafi Fin Okulunun yöntemlerinden biri olan Axel Olrik’in “Epik Kanunlar Teorisi” oluşturmaktadır. Bu teori, mitolojik ürünlere evrensel bir standardizasyonla yaklaşmaya çalışmakta ve onları belli ilkeler çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu makale, Türk tarihinin mitolojik uzantıları açısından sembolik olarak oldukça yüklü olan Oğuz Kağan Destanı’nı, Axel Olrik’in söz konusu epik yasaları ışığında okumayı amaçlamakta olup elde edilen bulguları, destan ve mahiyeti bağlamında tartışmaya çalışmaktadır.

 15. 长焦悍将OLYMPUS SP-510UZ

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  虽然各家厂商推出的长焦相机并不多,便是每款都非常有特色,如Ganon的S3IS,Nikon的S10、Kodak的Z710等,细看之下,这几款相机有一个共同的特点,除了S3IS的焦段为36mm-432mm外,其余的焦段都是30mm-380mm.可见这几乎是长焦镜头的标配焦段了。

 16. Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija

  OpenAIRE

  Jovanović, Neven

  2012-01-01

  The library of the Faculty of Theology, University of Split, holds a book that once belonged to Marko Marulić. It is a copy of Poetae Christiani veteres, printed in Venice by Manuzio in two volumes, 1501-1502. Marulić’s handwritten catalogue of books from his library, annexed to his testament, listed this book as Sedulius, Juvencus, Arator &c. The book from the Faculty of Theology was first identified as Marulić’s in 2000, by Mladen Parlov; Parlov also found that two Manuzio volumes of Poetae...

 17. Ordeni Estonije, Latvije i Litve Nándora (Ferdinanda) Taróczyja-Szmazsenke

  OpenAIRE

  Prister, Boris

  2015-01-01

  U Hrvatskom povijesnom muzeju čuvaju se odlikovanja i diplome kojima je odlikovan mađarski državljanin Nándor Taróczy-Szmazsenka, zagonetna osoba iz vojno-obavještajne sredine. Rodio se u Debrecenu 20. prosinca 1874. U Prvom svjetskom ratu dvaput je ranjen te je pošteđen službe na bojištu i premješten u administrativnu službu na okupiranim područjima Srbije, Poljske i Italije. Od sloma Austro-Ugarske Monarhije (1918.) do 1928. godine služio je vojsku Kraljevine Mađarske, a zati...

 18. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  OpenAIRE

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 19. Magento un Latvijas Eksprespasta integrācijas modulis

  OpenAIRE

  Sinkeviča, Ilga

  2014-01-01

  Latvijā arvien plašāk izplatās elektroniskā komercija, cilvēki aizvien vairāk iepērkas internetā, līdz ar to tirgotājam arī jādomā par to kā pasūtījumu nogādāt pircējam, ja tas nevar ierasties tam pakaļ personīgi. Kvalifikācijas darbā „Magento un Latvijas Eksprespasta integrācijas modulis” izstrādāts eksprespasta piegādes modulis, kas paredzēts internetveikaliem, kuri strādā uz Magento elektroniskās komercijas platformas. Šis modulis nodrošina veikala administratoram iespēju konfigurēt mod...

 20. E-komercija: tendences un attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Jevstigņejevs, Artjoms

  2014-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir „E-komercija: tendences un attīstība Latvija”. Bakalaura darba mērķi ir izpētīt e-komercijas vēsturi, tā attīstību, analizēt e-komercijas teorētisko būtību, e-komercijas attīstību Latvijas Republika, ka ari perspektīvas nākotne. Bakalaura darbs ir sadalīts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā autors apskata e-komercijas būtību, analizējot tās attīstību, jēdzienu, elektroniskās komercijas dalībniekus, priekšrocības un trūkumus. Otrajā nodaļā autors pēta pēdējo gadu elektro...

 1. Uvodna riječ uz tematski broj časopisa o obitelji i promjenama spolnih uloga

  OpenAIRE

  Marinović Jerolimov, Dinka

  2016-01-01

  Tijekom druge polovice dvadesetog stoljeća, a posebice tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, naša iskustva i razumijevanje obitelji i rodnih uloga znatno su se izmijenili. Pojave nezamislive našim djedovima i bakama danas su znatno vidljivije i društveno prihvatljive: razvod, ponovno sklapanje braka nakon razvoda, izvanbračna zajednica, eksperimentalni odnosi, homoseksualni brakovi ili partnerstva sa ili bez djece, jednoroditeljske obitelji, demokratskiji odnosi između roditelja i djece, z...

 2. “Tog sretnog dana...” – Uz 440. obljetnicu Lepantske bitke

  OpenAIRE

  Kužić, Krešimir

  2011-01-01

  Autor se u prvom dijelu radu osvrnuo na djela domaćih suvremenika s temom Lepantske bitke. U drugom dijelu prikazan je razlog okupljanja flote Svete lige, njena taktika i stanje pojedinih eskadri prije polaska iz Messine. Nakon toga je rekonstruiran učinak pojedinih galija iz hrvatskih krajeva, zbivanja tijekom bitke, a revidirane su i zasluge glavnih zapovjednika. Na kraju je dan ispravak i dopuna oznaka, tzv. imena, pod kojima su se borile galije iz hrvatskih gradova.

 3. Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā

  OpenAIRE

  Skribans, V.

  2002-01-01

  The paper comprises three parts: description of the forecasting conception, classification of forecasting methods, and the general forecasting model. The first part deals with the definition of business forecasting, the second classifies and deals in more detail with the most frequently practiced forecasting methods and comes up with recommendations how to apply them in specific situations. The third part present the analysis of newly established forecasting model.

 4. Seismic risk assessment for Poiana Uzului (Romania) buttress dam on Uz river

  Science.gov (United States)

  Moldovan, Iren-Adelina; Toma-Danila, Dragos; Paerele, Cosmin Marian; Emilian Toader, Victorin; Petruta Constantin, Angela; Ghita, Cristian

  2017-04-01

  The most important specific requirements towards dams' safety is the seismic risk assessment. This objective will be accomplished by rating the dams into seismic risk classes using the theory of Bureau and Ballentine, 2002, and Bureau (2003), taking into account the maximum expected peak ground motions at dams' site, the structures vulnerability and the downstream risk characteristics. The maximum expected values for ground motions at dams' site have been obtained using probabilistic seismic hazard assessment approaches. The structural vulnerability was obtained from dams' characteristics (age, high, water volume) and the downstream risk was assessed using human, economical, touristic, historic and cultural heritage information from the areas that might be flooded in the case of a dam failure. A couple of flooding scenarios have been performed. The results of the work consist of local and regional seismic information, specific characteristics of dam, seismic hazard values for different return periods and risk classes. The studies realized in this paper have as final goal to provide in the near future the local emergency services with warnings of a potential dam failure and ensuing flood as a result of a large earthquake occurrence, allowing further public training for evacuation. Acknowledgments This work was partially supported by the Partnership in Priority Areas Program - PNII, under MEN-UEFISCDI, DARING Project no. 69/2014 and the Nucleu Program - PN 16-35, Project no. 03 01 and 01 06.

 5. Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā

  OpenAIRE

  2002-01-01

  The paper comprises three parts: description of the forecasting conception, classification of forecasting methods, and the general forecasting model. The first part deals with the definition of business forecasting, the second classifies and deals in more detail with the most frequently practiced forecasting methods and comes up with recommendations how to apply them in specific situations. The third part present the analysis of newly established forecasting model.

 6. Maruli Evangelistarium – vetera & nova: uz petstoljetnicu izdanja (1516-2016)

  OpenAIRE

  Jozić, Branko

  2017-01-01

  Marulićev je Evanđelistar priručnik za čestit i blažen, odnosno istinski kršćanski život kao i drugo mu djelo – Institucija. Tematski zamišljen kao trolist vjere, nade i ljubavi, razgranao se u kompleksno izlaganje kojem je cilj ideal kršćanske pobožnosti pretočiti u praksu, u krepostan život, u djelatnu ljubav. Protkan je mislima općeljudske, klasične i svetopisamske mudrosti pa se na pitanje o njegovoj aktualnosti danas može odgovoriti: tolle, lege. Petstota obljetnica njegova prvog sač...

 7. RESEARCH OF ENGINEERING TRAFFIC IN COMPUTER UZ NETWORK USING MPLS TE TECHNOLOGY

  OpenAIRE

  V. M. Pakhomovа

  2015-01-01

  Цель. На железнодорожном транспорте Украины необходимым является применение компьютерных сетей различных технологий: Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI и других. В объединенных компьютерных сетях на железнодорожном транспорте рациональным является использование технологии коммутации пакетов в многопротокольных сетях MPLS (MultiProtocol Label Switching), которая основана на использовании меток. Сети с коммутацией пакетов должны передавать различные виды трафика с заданным качеством обслужив...

 8. 26X的诱惑——试用奥林巴斯SP 590 UZ

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘仁洲

  2009-01-01

  焦距越来越长.性能越来越好,这是各大厂商近年来竞争大变焦数码一体机的一大焦点。奥林巴斯SP-590UZ具有26倍最大光学变焦比,最长焦距676mm.被誉为“天下第一长”,也荣登最大变焦比的榜首,成为一台远近适宜的全能数码相机,令人刮目相看。

 9. 重回长焦市场Olympus SP-500 UZ

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2005-01-01

  很久以前,Olympus在长焦相机市场上可谓一枝独秀,但是不知为什么,后来却逐渐退出了,而这次其新推出的这款10倍光学变焦相机不但提供了全手动操控功能,而且还提供了直接输出为RAW格式文件的功能,并提供了21种场景模式和143区AF功能,功能之强大令人咋舌。

 10. Sastav arome topljenih sireva proizvedenih uz primjenu prirodnih aroma Cheddar sira i Parmezana

  OpenAIRE

  Kulić, Ljiljana; Hardi, Jovica; Carić, Marijana

  1991-01-01

  U industriji prerade mlijeka prirodne arome sira mogu da se koriste za dobivanje specifične arome pri proizvodnji topljenih sireva, jogurta, pavlake, maslaca, sira u prahu i raznih imitacija mliječnih proizvoda. Prednosti njihove primjene jesu: povećan intenzitet arome, ujednačenost i stalna kvaliteta te niža cijena u odnosu na odgovarajući sir. U ovom radu je praćen sastav arome topljenih sireva za mazanje proizvedenih primjenom prirodnih aroma sira (proizvođač International Flavors and Fran...

 11. Comparative Studies of Gasoline Samples Used in Nigeria *1U.Z ...

  African Journals Online (AJOL)

  IR Analysis. The Shimadzu 4800S FTIR machine was turn on and ... signals with the help of “IR solution” software installed into the ... usage. Result of the boiling point characteristics of the samples (Table 2) shows all the samples have initial.

 12. Mārketinga komunikācija jauno auto tirgū: „Skandi Motors” piemērs (2006─2007)

  OpenAIRE

  Zarovska, Linda

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēma ir Mārketinga komunikācija jauno auto tirgū: „Skandi Motors” piemērs (2006-2007). Darbā tika pētīts un novērtēts SIA „Skandi Motors”- Hyundai automašīnu vadošā dīlera Latvijā - mārketinga komunikācijas process, plānošana, vadīšana un efektivitāte, kas ir nozīmīgi pie aizvien augošās konkurences auto nozarē. Tika izdarīti secinājumi un izveidoti priekšlikumi uzņēmuma mārketinga komunikācijas efektivitātes uzlabošanai, kas sniegtu iespēju noturēt esošās pozīcijas tirgū ...

 13. Nekustamā īpašuma vērtēšanas procesa analīze

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar teorētiskajiem aspektiem un profesionālo pieredzi nekustamo īpašumu vērtēšanā un pamatojoties uz pieejamās informācijas par nekustamo īpašumu vērtēšanas procesu, veikt nekustamo īpašumu vērtēšanas analīzi, sagatavot secinājumus un izstrādāt priekšlikumus vērtēšanas procesa pilnveidošanai Latvijā. Darba struktūra veidota atbilstoši izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. Darbs sastāv no 3 (trīs) nodaļām 84 (astoņdsmit četru) lappušu apjomā, tajā ir ievieto...

 14. Enerģijas dzērienu zīmolu atpazīstamība un lojalitāte: Red Bull, Shark un Burn gadījums

  OpenAIRE

  Vaņkova, Lauma

  2011-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Enerģijas dzērienu zīmolu atpazīstamība un lojalitāte: Red Bull, Shark un Burn gadījums.” Darba mērķis ir noskaidrot, cik informēta ir jauniešu auditorija par Latvijā pieejamiem enerģijas dzērienu zīmoliem, kā arī noskaidrot iemeslus, kādēļ viņi izvēlas konkrētos zīmolus. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta teorija par zīmola jēdzienu un funkcijām, zīmolvedību, kā arī zīmola komunikācijas aspektiem, un, pamatojoties uz teorētiskajām nostādnēm, tiek analizē...

 15. HACCP sistēmas ieviešana kautuvē "X".

  OpenAIRE

  Šķestere, Ineta

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „HACCP sistēmas ieviešana kautuvē „X” ”. Šajā darbā tiek apskatīts viens no veidiem, kā pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmumiem sakārtot savu darbību atbilstoši Eiropas Savienībā un Latvijā pastāvošās likumdošanas prasībām. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts: Kas ir pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma HACCP, Kāpēc būtu jāievieš šī sistēma un kādus ieguvumus tā dod. Otrajā nodaļā tiek apskatīts: Vispārējās higiē...

 16. Attīstības stratēģijas pilnveidošana jūras kravu pārvadājumos

  OpenAIRE

  Ļudinovska, N; Vasiļjeva, L

  2009-01-01

  Šī raksta pētāmais objekts ir pasaulē lielākā konteineru pārvadātāj līnija Maersk Line.Šī raksta pētāmais priekšmets ir jūras konteineru pārvadājumi.Maersk Latvija SIA ir šīs līnijas oficiālā pārstāvniecība Latvijā un gadu gaitā ir iekarojusi ievērojamu konteineru pārvadājumu tirgus daļu. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo pēdējo gadu laikā Latvijas tirgū jūtama izteikta konkurence par līdera pozīcijām konteineru kravu pārvadājumu tirgū. Darba ietvaros autores analizē un izvērtē uzņēmuma stiprās ...

 17. Sociālo tīklu izmantošana konkurences priekšrocību gūšanai: parfimērijas interneta veikalu reklāmas komunikācijas novērtējums

  OpenAIRE

  Tizika, Evita

  2012-01-01

  Bakalaura darba “Sociālo tīklu izmantošana konkurences priekšrocību gūšanai: parfimērijas interneta veikalu reklāmas komunikācijas novērtējums” mērķis ir noteikt parfimērijas interneta veikalu konkurences priekšrocības, ko tie gūst no darbības sociālajos tīklos. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās, metodoloģiskās un analītiskās. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta Web 2.0 ēra, reklāmas internetā, sociālo mediju mārketings, internets Latvijā, tā auditorija, uzņēmumi kā interneta lietotāji, in...

 18. Ģimenes ārstu un speciālistu nozīmēto H.pylori eradikācijas shēmu salīdzinājums; to atbilstība vadlīnijām un efektivitāte

  OpenAIRE

  Krampāne, Santa

  2016-01-01

  Helicobacter pylori kolonizē kuņģa gļotādu vairāk nekā pusei pasaules iedzīvotāju. Pasaules Veselības organizācija ir pasludinājusi H. pylori par 1. grupas kancerogēno vielu. Latvijā H. pylori eradikācijas shēmas nozīmē atbilstoši Māstrihtas IV vadlīnijām. Pētījuma mērķis – salīdzīnāt ģimenes ārstu un speciālistu nozīmēto H. pylori eradikācijas shēmu efektivitāti un atbilstību vadlīnijām. Pētījumā piedalījās 550 pacienti, kuri bija ieradušies uz eradikācijas efektivitātes testa veikšanu. Ģim...

 19. Mārketinga komunikācijas augstas klases viesnīcā: "Hotel Grand Palace".

  OpenAIRE

  Liepiņš, Lauris

  2014-01-01

  Autors ir izpētījis un izanalizējis mārketinga komunikācijas darbību augstas klases viesnīcā, balstoties ne tikai uz teorētiskajām, bet arī praktiskajām zināšanām, par piemēru ņemot 5 zvaigžņu viesnīcu „Grand Palace”. Darba praktiskajai daļai izvēlētā viesnīca „Grand Palace” ir viena no dārgākajām viesnīcām Latvijā, kas pārsvarā apkalpo biznesa ceļotājus un augsta līmeņa tūristus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti mārketinga kom...

 20. IKT ieviešana mācību saturā pamatizglītības sākumposmā

  OpenAIRE

  Freimanis, Raivo

  2015-01-01

  Diplomdarba mērķis ir izpētīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mācību satura ieviešanas iespējas pamatizglītības sākumposmā, jeb 1. – 4. klasēs. Lai to sasniegtu autors iepazīstina ar izmantoto terminoloģiju. Balsoties uz vairāku teorētiķu atziņām, raksturo konkrēto vecumposmu. Analizē pašreizējo IKT apguves situāciju Latvijā un tās iespējas nākotnē, izmantojot arī citu Eiropas valstu pieredzi. Praktiskajā diplomdarba daļā autors veic pētījumu, par skolēnu IKT lietojumu un intervē iz...

 1. Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā

  OpenAIRE

  Skribans, V.

  2000-01-01

  In work are analysed situation in Latvian building, building material producing, in real estate market. Show on building material producing influential factors. Analysed statistic about building material produce and using in Latvia. Work out matrix, which help to develop produces and building material branch.

 2. Prostitūcijas Latvijā kā sociāltiesiskas parādības raksturojums

  OpenAIRE

  Kaupuže, Laila

  2007-01-01

  Šajā zinātniskajā darbā autore ir pētījusi prostitūciju kā sociāltiesisku parādību. Darbā tiek analizēts problēmjautājums par prostitūcijas tiesisko regulējumu, kas būtiski ietekmē prostitūcijas novēršanas un apkarošanas veidus. Šī jautājuma izpētē autore savā zinātniskajā darbā ir analizējusi trīs galvenos aspektus, kurus jāņem vērā meklējot iespējamo risinājumu darbā izvirzītajai problēmai. šie aspekti ir -prostitūcijas teorētiskie aspekti; -prostitūcijas tiesiskie aspekti; -pr...

 3. Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

  OpenAIRE

  Vītola, A; Judrupa, I; Baltiņa, I; Ādamsone, L

  2013-01-01

  Laika posmā no 2012.gada 27.jūnija līdz 2012.gada 21.oktobrim INTERREG IVC projekta „MICROPOL – attālinātie darba centri ārpus metropoļu reģioniem” ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Tautsaimniecības un reģionālas ekonomikas institūts, sadarbojoties ar Limbažu un Balvu pašvaldībām, īstenoja aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par attālinātā darba izmantošanas iespējām, it īpaši novērtējot šādas darba formas attīstības iespējas Limbažu un Balvu novados....

 4. Res-E Support Policies in the Baltic States: Electricity Price Aspect (Part II)

  Science.gov (United States)

  Bobinaite, V.; Priedite, I.

  2015-04-01

  Increasing volumes of electricity derived from renewable energy sources (RES-E) affect the electricity market prices and the prices for final electricity consumers in the Baltic States. The results of a multivariate regression analysis show that in 2013 the RES-E contributed to decreasing the electricity market prices in the Baltic States. However, the final electricity consumers pay for the promotion of RES-E through the approved RES-E component which has a tendency to increase. It is estimated that in 2013 the net benefits from the wind electricity promotion were achieved in Lithuania and Latvia while the net cost - in Estonia. This suggests that the economic efficiency of the wind electricity support scheme based on the application of feed-in tariffs was higher than that based on the feed-in premium. Rakstā analizēta elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem (AER-E) palielināšanas ietekme uz elektroenerģijas tirgus cenu un gala cenu elektroenerģijas lietotājiem Baltijas valstīs. Daudzfaktoru regresijas analīzes rezultāti atklāja, ka AER-E 2013. gadā varētu samazināt elektroenerģijas tirgus cenas Baltijas valstīs. Tomēr jāņem vērā, ka elektroenerģijas lietotāja gala cenā ir iekļauta AER-E atbalsta komponente, kurai ir raksturīgi palielināties. Aprēķināts, ka no vēja elektroenerģijas ražošanas Latvijā un Lietuvā tika iegūta tīrā peļņa, bet Igaunijā tikai nosedza pašizmaksu. Tas liecina, ka vēja elektroenerģijas atbalsta shēmai, kas balstīta uz obligātā iepirkuma atbalsta principu, ir augstāka ekonomiskā efektivitāte, nekā atbalsta shēmai, kas balstīta uz piemaksu par no AER saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 5. Određivanje deformacijskog ponašanja polimera uz djelovanje medija na primjeru poliamida 6:

  OpenAIRE

  Smolčić Žerdik, Zora; ŠPANIČEK, Đurđica

  1996-01-01

  Za praćenje deformacijskog ponašanja u uvjetima trajnog statičkog opterećenja konstruiran je uređaj koji omogućuje i istovremeno djelovanje medija. Ispitivani su materijali iz skupine poliamida 6 tj. iste kemijske osnove (?$\\epsilon$?kaprolaktam), ali različitih svojstava zbog različitih morfoloških struktura uvjetovanih postupcima dobivanja i kondicioniranja. Snimljene krivulje puzanja na zraku i u vodi ukazuju da medij, usprkos srodnosti ispitivanih materijala, različito djeluje na pomak kr...

 6. 21倍光变长焦机 奥林巴斯SP-620UZ

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZX

  2012-01-01

  重新规划产品线后,奥林巴斯S系列长焦相机包含有SP、SZ以及SH三条产品线。其中传统长焦相机SP系列(即ultrazoom,UZ)以更务实的姿态延续着自己的生命力。SP-620UZ是奥林巴斯在年初CES2012期间发布的新品,配置不算高,但是实用性却一点不打折。

 7. Interaktīva uzņēmuma darba pienākumu ziņošanas lietotne

  OpenAIRE

  Bušs, Konrāds

  2016-01-01

  „Interaktīva uzņēmuma darba pienākumu ziņošanas lietotne” ir mobilā telefona lietotne, kas paredzēta priekš iOS platformas ierīcēm. Sistēmas lietotājiem ir iespēja apskatīt, kuram no kolēģiem ir jāveic kāds ikdienas pienākums. Lietotnē ir integrēta spēle, kas nodrošina lietotājam iespēju aktīvi iesaistītas un vēlāk salīdzināt savu rezultātus ar kolēģiem. Projekts realizēts izmantojot spējās izstrādes metodoloģijas elementus. Programatūras izstrādes pr...

 8. Briefing package for the Yucca Flat pre-emptive review, including overview, UZ model, SZ volcanics model and summary and conclusions sections

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kwicklis, Edward Michael [Los Alamos National Laboratory; Keating, Elizabeth H [Los Alamos National Laboratory

  2010-12-02

  Much progress has been made in the last several years in modeling radionuclide transport from tests conducted both in the unsaturated zone and saturated volcanic rocks of Yucca Flat, Nevada. The presentations to the DOE NNSA pre-emptive review panel contained herein document the progress to date, and discuss preliminary conclusions regarding the present and future extents of contamination resulting from past nuclear tests. The presentations also discuss possible strategies for addressing uncertainty in the model results.

 9. THE EWES WITHOUT LAMBS AND LAMBS COOKED IN E-UZ-GA,"THE PRIVATE HOUSE OF KINGS",IN THE DREHEM ARCHIVES

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  1996-01-01

  Heimpel(BSA Ⅶ,115-160) and Steinkeller (BSA Ⅷ,1995, 49-70)both discuss the sheep and goat terminology in Ur Ⅲ texts and we aregrateful to them for giving us a clearer picture of small cattle in AncientMesopotamia.However, as to u8-sila4-nú(ná)/nu-a Steinkeller(p.55, 4.2)and Heimpel differ in opinion: "Rejecting the long-accepted interpretation of nú/nu-a sila4/más as"pregnant(with)a lamb/kid",Heimpel now proposes the translation"infertile",taking nú/nu-a to mean "without".In my view, this interpretation is extremelyunlikely,primarily because this description is very common at Drehem.…… Ifthe former expression were to mean "infertile", we would be forced to concludethat, at Drehem, infertile animals were regularly identified (by what means and for what purpose?),whereas pregnant ones were not. … As Heimpel's objectionthat it is difficult to think of any rationale for "slaughtering" pregnant animals,it should be pointed put that,at Drehem,the term ba-ús means not only"slaughtered" ,but a

 10. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Uz 150. obljetnicu osnutka akademije i četvrt stoljeća djelovanja njezina Zavoda za znanstveni rad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šanjek, Franjo

  2011-06-01

  Full Text Available L’idée d’instituer l’Académie des sciences et des arts en Croatie concorde avec les débuts de la renaissance nationale (1821.Joseph Georges Strossmayer, évêque de Diacovo et de Syrmie, fidèle à son principe „Avec l’éducation vers la liberté“, soutient financièrement de grands projets nationaux tels la fondation de l’Académie et celle d’une Université moderne dans la capitale croate de Zagreb. Il lance le projet de fondation de l’Académie le 10 décembre 1860 lors de la réunion de conférence banale, en remettant au ban Šokčević une lettre de fondation assortie de 50.000 forints.Ce projet fut officiellement adopté par le Parlement le 29 avril 1861, lorsque Strossmayer lance aux députés : „Messieurs les députés nationaux! Athènes était une petite cité ; la Grèce ancienne un tout petit pays quant à son territoire, et pourtant Athènes et la Grèce ancienne, par leurs forces intellectuelles et morales, se sont couvertes dans le monde entier d’une célébrité qui jamais ne ternira (... La Rome antique a depuis longtemps disparu, mais jamais la gloire de la Rome antique ne disparaîtra“. Pour Strossmayer par le biais de son Académie et de son Université Zagreb représente la porte de l’Europe pour les Slaves du sud.Dès son établissement, l’Académie croate – intitulée officiellement „Academia scienciarum et artium Slavorum meridionalium“ – s’occupe des recherches et des publications concernant la contribution croate au développement de la culture, de l’art et des sciences.Au sujet de l’actuel grand projet de l’Académie croate, intitulé „La Croatie et l’Europe: culture, sciences et arts“, conçu en cinq volumes et publié en trois langues: croate, anglais et français, le célèbre médiéviste Jacques le Goff nous accorde quelques observations fort intéressants:„Elle (c-à-d. la Croatie s’est convertie au christianisme latin, la première des peuples slaves, ce qui l’a placée sur la frontière conflictuelle (on le voit encore aujourd’hui du christianisme grec orthodoxe, mais qui l’a intégrée, d’une façon qui devrait être mieux reconnue aujourd’hui, à la chrétienté latine, berceau de l’Europe. Elle a su, tout en étant „la région la plus orientale de l’Europe ou la langue et l’alphabet latins furent utilisés dans la pratique diplomatique“, unir le latin écrit au cyrillique et, surtout au niveau de la liturgie, au glagolitique, ce que le pape Innocent IV finit par accepter au milieu du XIIIe siècle. Aussi le pape Paul VI a-t-il pu dire qu’elle appartient aux „territoires de rencontre et de dialogue“.L’institut pour la recherche scientifique de Varaždin, institué en 1983, encourage, coordonne, publie et organise les activités de recherche scientifique dans le nord-ouest de la Croatie.

 11. Eiropas Savienības agrārpolitikas ietekme uz lauku ainavas attīstību paugurotā reljefā

  OpenAIRE

  Rasiņa, Kristīne

  2011-01-01

  Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs liela nozīme ir ES Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), kas ietekmē gan tautsaimniecības attīstību, gan arī zemes izmantošanu un lauku ainavu. Pēc 2013.gada ir paredzēta KLP reforma, kas mainīs atbalsta saņemšanas kritērijus, tāpēc pētījuma mērķis bija noskaidrot ES agrārpolitikas nozīmi lauku ainavas attīstībā Taurenes pagastā. Pētījuma ietvaros tika veikts Taurenes pagasta lauksaimniecības zemju apsekojums, VPM un MLA atbalsta telpiskā sadalījuma a...

 12. RESTful tīmekļa servisa izstrāde apdrošināšanas uzņēmumam

  OpenAIRE

  Šipenko, Mārtiņš

  2017-01-01

  Izstrādātā tīmekļa servisa galvenā funkcija ir pieņemt no citas sistēmas augšupielādētos attēlus, saglabāt tos datņu krātuvē, un nodot trešajai pusei attēlā redzamā objekta atpazīšanai. Lietotne ir daļa no uzņēmuma KASKO informācijas sistēmas, tās uzdevums ir būt par mediatoru starp citām uzņēmuma sistēmām un trešo pušu sistēmām. Pakalpojuma izstrādē izmantota programmēšanas valoda PHP 7.1 un ietvars Laravel 5.4. Dati tiek glabāti MySQL savietojamā ...

 13. Implicitni izvori u Marulićevu Tumaču uz natpise starih: Niccolò Perotti, Pomponio Leto i drugi

  OpenAIRE

  Lučin, Bratislav

  2012-01-01

  U radu se najprije daju opći podatci o Marulićevu djelu In epigrammata priscorum commentarius i opisuje se žanrovski okoliš u kojem se ono pojavljuje. Budući da u svojim tumačenjima antičkih natpisa Marulić pokazuje prilično temeljito i raznovrsno poznavanje starine, valja se zapitati otkud potječu takva njegova znanja. Dio izvora sam je izrijekom naveo, pa ih ovdje nazivamo eksplicitnima: ima ih ukupno 35, od kojih 31 pripada poganskoj antici, a 4 su kršćanska. Pokazalo se, međutim, da iz ek...

 14. 名门双姝Esoteric(深奥)SZ-1 SACD播放机/UZ-1通用型播放机

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  向升

  2006-01-01

  @@ Esoteric的Hi-End血统说起Esoteric(深奥)这个音响品牌,好多初哥们恐怕要犯迷糊了,多半会认为它是个不甚出名的新兴品牌,对其来龙去脉更是一无所知.这样想可就大错特错了!实际上,Esoteric倒的确像是一块试金石、一试便可以试出音响发烧友的发烧深度和广度来.

 15. 建筑结构加固设计软件YI-UZ-2008——增大截面加固与软件设计

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黄振华; 方东; 陈斌; 罗洪辉

  2010-01-01

  根据《混凝土结构加固设计规范》简述了钢筋混凝土受弯构件正截面加固设计算原理,应用delphi软件编制了计算机的程序YHJZ-2008,本文介绍YHJz-2008结构加固软件增大截面受力模块加固的计算方法并利用实例进行剖析。

 16. POVEZANOST ČIMBENIKA VEZANIH UZ POTICANJE SAMOPOŠTOVANJA PREDŠKOLSKE DJECE U DJEČJEM VRTIĆU

  OpenAIRE

  Sindik, Joško; Frančešević, Dijana; Vojnović, Narcisa; Šimunović, Ida

  2010-01-01

  Samopoštovanje, važan aspekt samopoimanja, termin je kojim se izražava globalno vrednovanje sebe. Koordinirano stimuliranje razvoja djetetova samopoštovanja djece od strane roditelja i predškolske ustanove, važan je preduvjet djetetova cjelokupnog psihofizičkog razvoja. Cilj ovog rada odnosi se na utvrđivanje interkorelacija unutar skupova varijabli te kroskorelacija između skupova varijabli: vrsta informacija koje roditelji dobivaju od odgojiteljica u vrtiću, pomoći vrtića u razvoju samopošt...

 17. Assessment of Wind Shear and Wind Energy Potential in the Baltic Sea Region of Latvia

  Science.gov (United States)

  Bezrukovs, V.; Bezrukovs, Vl.; Zacepins, A.; Komashilovs, V.

  2015-04-01

  The paper is devoted to the investigation into the wind energy potential based on long-term observations of the wind speed and energy density fluctuations at heights from 10 to 160 m on the Baltic Sea coast of Latvia. During the observations (2004 - 2013), the wind speed and direction values were measured, and the statistical database was accumulated using a LOGGER 9200 Symphonie measuring systems mounted on 60 m masts - one on the western coast and another on the north-east of Latvia. From June 2011 to May 2012, these measurements were complemented with the data for the heights from 40 to 160 m obtained by means of a ZephIR lidar and with the metrological data provided by "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" for the same period. The graphs of seasonal fluctuations in the wind speed were obtained for the heights up to 160 m by measurements over the period of 2007 - 2013. The results of the research on the wind speed distribution up to 200 m are promising for evaluation of the wind energy potential of Latvia and will be helpful in assessment of prospective sites for construction of WPPs. Zinātniskais raksts ir veltīts pētījumam par vēja enerģijas potenciālu Latvijas teritorijā, Baltijas jūras piekrastē, balstoties uz ilgtermiņa vēja ātruma un vēja enerģijas blīvuma svārstību novērojumiem no 10 līdz 160 metriem augstumā. Vēja ātruma un vēja virziena mērījumu dati tika iegūti un apkopoti statistiskajā datubāzē laika periodā no 2004 līdz 2013. gadam, izmantojot mērīšanas sistēmu LOGGER 9200 Symphonie, kas bija ierīkotā uz 60 metru augsta masta - viena rietumu piekrastē un otra Latvijas ziemeļu-austrumos. No 2011. gada jūnija līdz 2012. gada maijam mērījumu datubāze tika papildināta ar datiem, kas tika iegūti ar lidaruZephIR augstumos no 40 līdz 160 metriem, un datiem no "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" tam pašam laika periodam. Analizējot mērījumus 2007. g.-2013. g., grafiki ar

 18. The Cyprus Peace Dividend Revisited A productivity and sectoral approach

  OpenAIRE

  Mullen, Fiona; Apostolides, Alexander; Besim, Mustafa

  2014-01-01

  In the day after series published between 2008 and 2010, Mullen, Antoniadou Kyriacou and Oğuz-Çilsal made the first substantive attempt to quantify the commercial opportunities of a Cyprus settlement. these included the recurring (permanent) benefits (Mullen, Oğuz, & Antoniadou Kyriacou, 2008); the combined recurring and solution-related benefits(Antoniadou Kyriacou, oğuz, & Mullen, 2009); and the benefits that would accrue to turkey and Greece (oğuz-Çilsal, Antoniadou Kyriacou, & Mullen, ...

 19. The program {sup L}ight for everyone{sup :} assessment in a rural community; O programa {sup L}uz para todos{sup :} avaliacao em um assentamento rural

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borges Neto, Manuel Rangel [Universidade Federal do Ceara (UFC), Fortaleza, CE (Brazil). Programa de Pos Graduacao em Engenharia Eletrica]. E-mail: UFC.rangelb@ig.com.br; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Lopes, Luiz Carlos Nascimento; Lima, Aureo Cezar de; Ribeiro, Joao Tercio Fontele [Centro Federal de Educacao Tecnologica (CEFET), Petrolina, CE (Brazil)

  2006-07-01

  This paper brings an evaluation of the results obtained by the program 'Luz Para Todos' in a rural community at Petrolina-PE County. At first an energetic consumption profile were done when they were not grid connected and after the grid connection a new profile were done. Besides satisfactory results, were detected some actions that should be improved. (author)

 20. Sraštenost prstiju uz istodobnu višestruku nerazvijenost mekuši na sve četiri noge sa sekundarnom kontrakturom duboke fleksorne tetive u šteneta.

  OpenAIRE

  Rodríguez-Alarcón, Carlos A.; Beristain-Ruiz, Diana M.; Itzá, Mateo F.; Rivera-Barreno, Ramón

  2014-01-01

  U radu je iznesen opis i procjena stanja u dvomjesečnog, 7 kg teškog šteneta, belgijskog Malinois ovčara, s jednostavnom i potpunom sraštenošću prstiju, nerazvijenim metakarpalnim/metatarzalnim mekušina na sve 4 noge te s kontrakturama duboke digitalne fleksorne tetive na lijevoj prednjoj i desnoj stražnjoj nozi. U slučaju prve lijeve noge obavljeno je presjecanje duboke digitalne fleksorne tetive (2. do 5. prsta) na razini gornje i srednje falange. Operacija stražnje noge nije obavljena jer ...

 1. Metaboličke osobitosti četveroglavog bedrenog mišića (m. quadriceps femoris) u ovaca pasmine Lička pramenka hranjenih uz dodatak plemenite pečurke (Agaricus bisporus).

  OpenAIRE

  Špiranec, Katarina; Popović, Maja; Živković, Mario; Špoljarić, Daniel; Vlahović, Ksenija; Brzica, Hrvoje; Mršić, Gordan; Mihelić, Damir

  2016-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti prisutnost oksidativnih enzima u četveroglavom bedrenom mišiću (m. quadriceps femoris) ovaca pasmine Lička pramenka te procijeniti učinak u hranu dodanog pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus (A. bisporus) na histokemijske i morfološke karakteristike mišića. Četrnaest jednogodišnjih ovaca bilo je nasumično odabrano i podijeljeno u dvije skupine (kontrolna i pokusna skupina) s po sedam životinja. Pokus je bio proveden tijekom 6 tjedana hranjenja...

 2. Power Dynamics in Applied Theatre: Interrogating the Power of the University-Based TfD Facilitator--the UZ Theatre and CARE Zimbabwe's Zvishavane/Mberengwa NICA Project and SSFP as Case Study

  Science.gov (United States)

  Seda, Owen; Chivandikwa, Nehemiah

  2014-01-01

  One of the central tenets in applied theatre is the ability to confront issues of "power" and "powerlessness." Indeed, success or lack thereof in applied theatre projects is often adjudged against the ability or the extent to which these projects are, or have been able to "empower" the "powerless." In this…

 3. Ecology and Diversity of Urban Pine Forest Soil Invertebrates in Rīga, Latvia / Augsnes Bezmugurkaulnieku Bioloģiskā Daudzveidība Urbānajos Priežu Mežos Rīgā, Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Telnov Dmitry

  2015-08-01

  Full Text Available Rīgas pilsētā septiņos priežu vai priežu-jaukto mežu parauglaukumos veikts augsnes bezmugurkaulnieku bioloģiskās daudzveidības pētījums. Kopumā ievākti 98 augsnes paraugi, kuros konstatēti 40 426 īpatņi, no kuriem 25 237 noteikti līdz sugai, bet pārējie - līdz kārtas vai dzimtas līmenim. Pētījumā apskatīta dažādu augsnes bezmugurkaulnieku sabiedrības raksturojošo lielumu, kā piemēram, īpatņu skaita, sugu skaita, sabiedrību līdzību u.c. rādītāju saistība ar Rīgas pilsētas urbāno mežu biotopiem.

 4. High-Risk Human Papillomavirus Infection in Latvian Male Kidney Transplant Recipients / Augsta Riska Cilvēka Papilomas Vīrusa Infekcija Vīriešu Dzimuma Nieru Transplantāta Saņēmējiem Latvijā

  National Research Council Canada - National Science Library

  Maksims Čistjakovs; Alina Sultanova; Olga Jermakova; Svetlana Čapenko; Baiba Lesiņa-Korne; Rafails Rozentāls; Modra Murovska; Ieva Ziediņa

  2016-01-01

  Kidney transplant recipients have higher incidence of human papillomavirus (HPV)-related malignancies, but studies on the natural history of HPV infection are insufficient, especially regarding in male recipients...

 5. Microbiological Quality of Ready-To-Eat Products and Potential Risks for Consumers in Latvia / Ēšanai Gatavu Produktu Mikrobioloģiskā Kvalitāte Un Iespējamais Risks Patērētājiem Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciekure Elīna

  2016-08-01

  Full Text Available Ready-to-eat (RTE foods are challenging for food business operators as they need to remain qualitative and safe for consumers. However, consumers tend to choose them more and more often because of fast and easy handling. The highest risk from RTE foods is microbiological contamination, particularly for vulnerable groups like children, elderly, and pregnant women. The aim of the research was to assess the microbiological quality of RTE meat and fish products to highlight possible risks for consumers. A total of 15 984 analyses performed on RTE meat and fish products were included in this study. It was found that RTE meat and fish product samples representative of the market in Latvia in the period 2012-2015 had high microbiological quality and only in rare cases was contamination with hygiene indicatororganisms (coliforms and Escherichia coli and pathogens (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, and sulphite-reducing clostridia detected. However, it is important to pay attention to customer habits of cooking and preparing RTE foods as well - thermal processing for products intended to be used cooked, use before expiration date and adequate storage rules for products, as these have important regarding microbiological risks for health.

 6. Kratki pojmovnik o moru, ribarstvu i pomorstvu

  OpenAIRE

  Braica, Silvio

  2015-01-01

  Kratki pojmovnik o moru, ribarstvu i pomorstvu obrađuje pojmove i nedovoljno poznate izraze vezane uz teme života uz more i na moru. Većina izraza koji se ovdje objašnjavaju su lokalnoga podrijetla, vezani uz stoljećima dominantni talijanski jezik, a opet s karakterističnim lokalnim (jezičnim) pečatom.

 7. NaturAnalogs for the Unsaturated Zone

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  A. Simmons; A. Unger; M. Murrell

  2000-03-08

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document natural and anthropogenic (human-induced) analog sites and processes that are applicable to flow and transport processes expected to occur at the potential Yucca Mountain repository in order to build increased confidence in modeling processes of Unsaturated Zone (UZ) flow and transport. This AMR was prepared in accordance with ''AMR Development Plan for U0135, Natural Analogs for the UZ'' (CRWMS 1999a). Knowledge from analog sites and processes is used as corroborating information to test and build confidence in flow and transport models of Yucca Mountain, Nevada. This AMR supports the Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR) and the Yucca Mountain Site Description. The objectives of this AMR are to test and build confidence in the representation of UZ processes in numerical models utilized in the UZ Flow and Transport Model. This is accomplished by: (1) applying data from Boxy Canyon, Idaho in simulations of UZ flow using the same methodologies incorporated in the Yucca Mountain UZ Flow and Transport Model to assess the fracture-matrix interaction conceptual model; (2) Providing a preliminary basis for analysis of radionuclide transport at Pena Blanca, Mexico as an analog of radionuclide transport at Yucca Mountain; and (3) Synthesizing existing information from natural analog studies to provide corroborating evidence for representation of ambient and thermally coupled UZ flow and transport processes in the UZ Model.

 8. RADIONUCLIDE TRANSPORT MODELS UNDER AMBIENT CONDITIONS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  S. Magnuson

  2004-11-01

  The purpose of this model report is to document the unsaturated zone (UZ) radionuclide transport model, which evaluates, by means of three-dimensional numerical models, the transport of radioactive solutes and colloids in the UZ, under ambient conditions, from the repository horizon to the water table at Yucca Mountain, Nevada.

 9. Extended self-similarity in moment-generating-functions in wall-bounded turbulence at high Reynolds number

  Science.gov (United States)

  Yang, X. I. A.; Meneveau, C.; Marusic, I.; Biferale, L.

  2016-08-01

  In wall-bounded turbulence, the moment generating functions (MGFs) of the streamwise velocity fluctuations develop power-law scaling as a function of the wall normal distance z /δ . Here u is the streamwise velocity fluctuation, + indicates normalization in wall units (averaged friction velocity), z is the distance from the wall, q is an independent variable, and δ is the boundary layer thickness. Previous work has shown that this power-law scaling exists in the log-region 3 Reτ0.5≲z+,z ≲0.15 δ where Reτ is the friction velocity-based Reynolds number. Here we present empirical evidence that this self-similar scaling can be extended, including bulk and viscosity-affected regions 30 reference value, qo. ESS also improves the scaling properties, leading to more precise measurements of the scaling exponents. The analysis is based on hot-wire measurements from boundary layers at Reτ ranging from 2700 to 13 000 from the Melbourne High-Reynolds-Number-Turbulent-Boundary-Layer-Wind-Tunnel. Furthermore, we investigate the scalings of the filtered, large-scale velocity fluctuations uzL and of the remaining small-scale component, uzS=uz-uzL . The scaling of uzL falls within the conventionally defined log region and depends on a scale that is proportional to l+˜Reτ1/2 ; the scaling of uzS extends over a much wider range from z+≈30 to z ≈0.5 δ . Last, we present a theoretical construction of two multiplicative processes for uzL and uzS that reproduce the empirical findings concerning the scalings properties as functions of z+ and in the ESS sense.

 10. Ni-Al Protective Coating of Steel Electrodes in Dc Electrolysis for Hydrogen Production / Ni-Al Pārklājuma Ietekme Uz Tērauda Elektrodiem Līdzstrāvas Elektrolīzē Ūdeņraža Ražošanai

  Science.gov (United States)

  Aizpurietis, P.; Vanags, M.; Kleperis, J.; Bajars, G.

  2013-04-01

  Hydrogen can be a good alternative to fossil fuels under the conditions of world's crisis as an effective energy carrier derived from renewable resources. Among all the known methods of hydrogen production, water electrolysis gives the ecologically purest hydrogen, so it is of importance to maximize the efficiency of this process. The authors consider the influence of plasma sprayed Ni-Al protective coating of 316L steel anode-cathode electrodes in DC electrolysis. In a long-term (24 h) process the anode corrodes strongly, losing Cr and Ni ions which are transferred to the electrolyte, while only minor corrosion of the cathode occurs. At the same time, the composition of anode and cathode electrodes protected by Ni-Al coating changes only slightly during a prolonged electrolysis. As the voltammetry and Tafel plots evidence, the Ni-Al coating protects both the anode and cathode from the corrosion and reduces the potential of hydrogen evolution. The results obtained show that such a coating works best in the case of steel electrodes. Darbā pētīts, kā līdzstrāvas elektrolīzē tērauda 316L elektrodus (anods un katods) ietekmē ar plazmas izputināšanas metodi iegūts Ni-Al pārklājums. Tikko uznestam pārklājumam ir mikrostrukturēta virsma, kas kodināšanas laikā mainās, gan pēc reljefa, gan elementu sastāva. Veicot ilgstošu (24 stundas elektrolīzi), atrasts, ka tikai tērauda elektrods anoda lomā intensīvi korodē un zaudē hroma un niķeļa jonus, kas pāriet elektrolītā, turpretī katods mainās relatīvi maz. Pārklājums Ni-Al pēc uznešanas tiek kodināts karstā sārmā, kad tiek izšķīdināta daļa sastāvā esošo elementu (Al, Si, Cd), bet ilgstošas elektrolīzes laikā pārklājuma sastāvs mainās maz gan anodam, gan katodam. Elektrodu elektroķīmiskie raksturlielumi noteikti ar voltamperometrijas un Tāfeļa līkņu analīzes metodēm. Atrasts, ka Ni-Al pārklājums aizsargā gan anodu, gan katodu no korozijas un samazina ūdeņraža izdalīšanās potenciālu, lai gan ilgstošas elektrolīzes laikā katoda pārklājumā parādās plaisas. No iegūtajiem rezultātiem ieteikts reālai elektrolīzes šūnai par anodu un katodu izmantot tēraudu, kas pārklāts ar plazmas izputināšanas metodē iegūtu Ni-Al aizsargpārklājumu.

 11. Numerical Analysis of the Forming Process of Head Toothing in Rolling Extrusion on a Shaft from Aluminum Alloy 7075 / Analiza Numeryczna Kształtowania Uzębienia Czołowego W Procesie Przepychania Obrotowego Na Wałku Ze Stopu Aluminium 7075

  OpenAIRE

  Bartnicki J.; Tomczak J.

  2015-01-01

  This paper presents the forming method of head toothing with the application of rolling extrusion technology. Tools numerical models were used in numerical calculations. The presented numerical results concern metals flow kinematics, distributions of stresses and strains. Determined in the process technological parameters of head toothing forming allow foreseeing real material flow in the experiment planned for conducting.

 12. Evaluation Of The Impact Of Chemical And Biological Fertiliser Application On Agronomical Traits Of Safflower (Carthamus Tinctorius L. / Íîmiskâ Un Bioloìiskâ Mçslojuma Pielietojuma Ietekme Uz Saflora (Carthamus Tinctorius L. Agronomiskâm Pazîmçm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janmohammadi Mohsen

  2015-12-01

  Full Text Available In order to investigate the influence of biological and chemical fertilisers on morphological traits, yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L., a field experiment was conducted in Maragheh (37°23' N; 46°16' E, in north western Iran, for one year in the 2014 growing season. The effect of seven treatments was evaluated: T1 - control (no fertiliser application, T2 - seed inoculation with P biofertiliser (contains phosphate solubilising bacteria; Pantoea agglomerans strain P5 and Pseudomonas putida strain P13, T3 - seed inoculation with N biofertiliser (contains Azotobacter vinelandii strain O4, T4 - foliar application of iron chelate, T5 - soil application of complete NPK, T6: foliar application of manganese chelate, and T7 - foliar application of zinc sulphate. The result showed that although application of N biofertiliser did not have a significant effect on the evaluated traits, P biofertiliser slightly improved grain yield. However, the application of complete NPK fertiliser improved most of the traits, compared to the control and biofertiliser treatment. The best performance was obtained by foliar application of manganese chelate and zinc sulphate. The results showed that micronutrient-deficiencies have to be managed to unlock the potential yield of safflower in semiarid production systems.

 13. Numerical Analysis of the Forming Process of Head Toothing in Rolling Extrusion on a Shaft from Aluminum Alloy 7075 / Analiza Numeryczna Kształtowania Uzębienia Czołowego W Procesie Przepychania Obrotowego Na Wałku Ze Stopu Aluminium 7075

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartnicki J.

  2015-12-01

  Full Text Available This paper presents the forming method of head toothing with the application of rolling extrusion technology. Tools numerical models were used in numerical calculations. The presented numerical results concern metals flow kinematics, distributions of stresses and strains. Determined in the process technological parameters of head toothing forming allow foreseeing real material flow in the experiment planned for conducting.

 14. Influence of Sampling Season and Sampling Protocol on Detection of Legionella Pneumophila Contamination in Hot Water / Paraugu Ņemšanas Sezonalitātes Un Paraugu Ņemšanas Metodes Ietekme Uz Legionella Pneumophila Kontaminācijas Noteikšanu Karstajš Ūdenī

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pūle Daina

  2016-08-01

  Full Text Available Legionella pneumophila is an environmental pathogen of engineered water systems that can cause different forms of legionellosis - from mild fever to potentially lethal pneumonia. Low concentrations of legionellae in natural habitats can increase markedly in engineered hot water systems where water temperatures are below 55 °C. In the current study, we aimed to investigate the influence of sampling season, hot water temperature and sampling protocol on occurrence of L. pneumophila. A total of 120 hot water samples from 20 apartment buildings were collected in two sampling periods - winter 2014 (n = 60 and summer 2015 (n = 60. Significantly higher occurrence of L. pneumophila was observed in summer 2015. Significant differences in temperature for negative and positive samples were not observed, which can be explained by low water temperatures at the point of water consumption. Temperature above 55 °C was observed only once, for all other sampling events it ranged from 14 °C to 53 °C.

 15. Vardarbīgo datorspēļu spēlēšanas ietekme uz jauniešu agresīvām un prosociālām kognīcijām

  OpenAIRE

  Limonovs, Mihails

  2016-01-01

  Šī bakalaura darba pētījuma mērķis ir noskaidrot vai jauniešiem, kuri spēlēs vardarbīgo datorspēli ar prosociālo elementu, būs zemāki agresijas rādītāji un augstāki prosociālas spriešanas rādītāji, nekā jauniešiem, kuri spēlēs vardarbīgo datorspēli bez prosociāliem elementiem. Lai sasniegtu šo mērķi tika iesaistīti 46 dalībnieki, kuri nejaušības kārtā tika sadalīti divās grupās: dalībnieki, kuri spēlēja vardarbīgo datorspēli bez prosociāla elementa (n=23) un dalībnieki, kuri spēlēka vardarbīg...

 16. Mājmācība kā alternatīvs izglītības ieguves veids bērniem

  OpenAIRE

  Kokina, Laine Marija

  2014-01-01

  Bakalaura darbs „Mājmācība kā altneratīvs izglītības ieguves veids bērniem” ir pētījums par mājmācības kustību Latvijā, ietverot tajā ģimeņu prakses mācot bērnus mājās, kā arī pievēršoties skolas un valsts lomai mājskološanas kontekstā. Šobrīd Latvijā mājmācības kustība ir salīdzinoši jauna un tikai pēdējos gadus aiz vien aktīvāk tiek runāts par bērnu mācīšanu mājās kā alternatīvu izglītības formu. Pētījuma mērķis ir noskaidrot mājmācības iespējas Latvijā un, kāpēc ģimenes izvēlas šadu mod...

 17. Latvijas elektroenerģijas patēriņa ilgtermiņa prognozēšana

  OpenAIRE

  Bērziņš, Aivars

  2007-01-01

  Maģistra darbā apskatīti elektroenerģijas patēriņu raksturojošie rādītāji, veikta datu analīze, pētīti un analizēti elektroenerģijas patēriņu ietekmējošie faktori Latvijā, apskatītas pasaulē un Latvijā pielietojamās ilgtermiņa prognozēšanas metodes, analizētas konkrētas prognozes Latvijā. Veikta ekspertu aptauja, kā rezultātā iegūts ekspertu vidējais prognozētais elektroenerģijas patēriņš atskaites gados. Ar nelineārās daudzfaktoru eksponenciālās regresijas modeli aprēķināta Latvijas elektroe...

 18. Steady state fractionation of heavy noble gas isotopes in a deep unsaturated zone

  Science.gov (United States)

  Seltzer, Alan M.; Severinghaus, Jeffrey P.; Andraski, Brian; Stonestrom, David A.

  2017-01-01

  To explore steady state fractionation processes in the unsaturated zone (UZ), we measured argon, krypton, and xenon isotope ratios throughout a ∼110 m deep UZ at the United States Geological Survey (USGS) Amargosa Desert Research Site (ADRS) in Nevada, USA. Prior work has suggested that gravitational settling should create a nearly linear increase in heavy-to-light isotope ratios toward the bottom of stagnant air columns in porous media. Our high-precision measurements revealed a binary mixture between (1) expected steady state isotopic compositions and (2) unfractionated atmospheric air. We hypothesize that the presence of an unsealed pipe connecting the surface to the water table allowed for direct inflow of surface air in response to extensive UZ gas sampling prior to our first (2015) measurements. Observed isotopic resettling in deep UZ samples collected a year later, after sealing the pipe, supports this interpretation. Data and modeling each suggest that the strong influence of gravitational settling and weaker influences of thermal diffusion and fluxes of CO2 and water vapor accurately describe steady state isotopic fractionation of argon, krypton, and xenon within the UZ. The data confirm that heavy noble gas isotopes are sensitive indicators of UZ depth. Based on this finding, we outline a potential inverse approach to quantify past water table depths from noble gas isotope measurements in paleogroundwater, after accounting for fractionation during dissolution of UZ air and bubbles.

 19. Steady state fractionation of heavy noble gas isotopes in a deep unsaturated zone

  Science.gov (United States)

  Seltzer, Alan M.; Severinghaus, Jeffrey P.; Andraski, Brian J.; Stonestrom, David A.

  2017-04-01

  To explore steady state fractionation processes in the unsaturated zone (UZ), we measured argon, krypton, and xenon isotope ratios throughout a ˜110 m deep UZ at the United States Geological Survey (USGS) Amargosa Desert Research Site (ADRS) in Nevada, USA. Prior work has suggested that gravitational settling should create a nearly linear increase in heavy-to-light isotope ratios toward the bottom of stagnant air columns in porous media. Our high-precision measurements revealed a binary mixture between (1) expected steady state isotopic compositions and (2) unfractionated atmospheric air. We hypothesize that the presence of an unsealed pipe connecting the surface to the water table allowed for direct inflow of surface air in response to extensive UZ gas sampling prior to our first (2015) measurements. Observed isotopic resettling in deep UZ samples collected a year later, after sealing the pipe, supports this interpretation. Data and modeling each suggest that the strong influence of gravitational settling and weaker influences of thermal diffusion and fluxes of CO2 and water vapor accurately describe steady state isotopic fractionation of argon, krypton, and xenon within the UZ. The data confirm that heavy noble gas isotopes are sensitive indicators of UZ depth. Based on this finding, we outline a potential inverse approach to quantify past water table depths from noble gas isotope measurements in paleogroundwater, after accounting for fractionation during dissolution of UZ air and bubbles.

 20. Particle Tracking Model and Abstraction of Transport Processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  B. Robinson

  2004-10-21

  The purpose of this report is to document the abstraction model being used in total system performance assessment (TSPA) model calculations for radionuclide transport in the unsaturated zone (UZ). The UZ transport abstraction model uses the particle-tracking method that is incorporated into the finite element heat and mass model (FEHM) computer code (Zyvoloski et al. 1997 [DIRS 100615]) to simulate radionuclide transport in the UZ. This report outlines the assumptions, design, and testing of a model for calculating radionuclide transport in the UZ at Yucca Mountain. In addition, methods for determining and inputting transport parameters are outlined for use in the TSPA for license application (LA) analyses. Process-level transport model calculations are documented in another report for the UZ (BSC 2004 [DIRS 164500]). Three-dimensional, dual-permeability flow fields generated to characterize UZ flow (documented by BSC 2004 [DIRS 169861]; DTN: LB03023DSSCP9I.001 [DIRS 163044]) are converted to make them compatible with the FEHM code for use in this abstraction model. This report establishes the numerical method and demonstrates the use of the model that is intended to represent UZ transport in the TSPA-LA. Capability of the UZ barrier for retarding the transport is demonstrated in this report, and by the underlying process model (BSC 2004 [DIRS 164500]). The technical scope, content, and management of this report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Transport Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 171282]). Deviations from the technical work plan (TWP) are noted within the text of this report, as appropriate. The latest version of this document is being prepared principally to correct parameter values found to be in error due to transcription errors, changes in source data that were not captured in the report, calculation errors, and errors in interpretation of source data.

 1. AcEST: BP918505 [AcEST

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 9938 P... 37 0.51 tr|Q3UZ76|Q3UZ76_MOUSE Putative uncharacterized protein (Fragmen... 37 0.67 tr|A2ADH4|A2ADH4_MOUSE Alpha thalassemi...IK 208 >tr|A2ADH4|A2ADH4_MOUSE Alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked homolog (Human) OS=Mus

 2. A Dirac Type Condition for Heavy Cycles in Weighted Graphs%赋权图中重圈的Dirac型条件

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李萍

  2007-01-01

  In this paper we give a Dirac type condition for heavy cycles in a 3-connected weighted graph, reading that if dw(v) ≥ d for all v ∈ V(G)\\{x} and w(uz) = w(vz), when uz, vz ∈ E(G) and uv (∈) E(G). Then G contains either an (x, y)-cycle of weight at least 2d or a Hamilton cycle.

 3. Holistiskā izglītība un personības attīstība

  OpenAIRE

  Uršuļska, Edīte

  2009-01-01

  Ši bakalaura darba tema ir “Holistiska izglitiba un personibas izaugsme”. Ši darba autore analize galvenas Holistiskas izglitibas ipatnibas. Darba autore peta Holistiskas izglitibas ietekmi uz berna personibas attistibu ta agrinaja izglitibas perioda. Ši darba autore uzsver Holistiskas izglitibas pozitivo ietekmi uz ikvienas personibas iedzimtajiem unikalajiem talantiem un to attistibu. Darba autore analize galvenas vadlinijas, pec kuram butu javadas pirmskolas izglitibas ie...

 4. Genetic diversity in four populations of Nguni (Zulu sheep assessed by microsatellite analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nokuthula W. Kunene

  2014-02-01

  Full Text Available Zulu sheep are found mainly in the rural KwaZulu-Natal province and the numbers are declining due to indiscriminate inbreeding. There is thus a need for phenotypic and genetic characterisation as a first phase for planning conservation strategies. Zulu sheep populations sampled were from Makhathini research station (MS (n=33, University of Zululand (UZ (n=21, a community at KwaMthethwa (KM (n=32 and from Msinga (EM (n=33. One European breed Appen - ninica (AP was used as out group. Microsatellite analysis using 29 microsatellite loci was used in this study. Among the Zulu sheep, the mean number of alleles per locus was the lowest (3.86 in UZ and the highest (6.24 was realised in EM. The mean values of observed and expected heterozygosity were 0.57 and 0.61, respectively. Neighbour-joining tree showed two main Zulu sheep clusters: the UZ, KM and MS sheep populations clustered together and the second cluster included only representatives from the EM population. The STRUCTURE analysis showed that KM, AP and EM were founded in separate clusters, whereas UZ and MS clustered together. The study demonstrated that there was a common origin of the population from the research stations (MS and UZ populations. It also demonstrated that the EM had a different history for the other three populations. This work suggests that exchange of rams could be useful in reducing inbreeding when considering conservation breeding programmes.

 5. Latvijas vieglatlētikas attīstības vēsture 20. gadsimta 20. - 30. gados

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Sports sabiedrības dzīvē ieņem tikpat nozīmīgu vietu kā citas kultūras izpausmes: dejas, glezniecība, mūzika, teātris. Šis pētījums ir veltīts Latvijas vieglatlētikas vēsturei starpkaru periodā. Latvijā vieglatlētikas vēsture ir maz pētīts jautājums, lai arī vieglatlēti guva visvairāk un vislielākos panākumus Latvijas sportam 20. gs. 20. un 30. gados. Pastāvošā literatūrā par vieglatlētiku Latvijā nav problēmorientēta, bet galvenokārt aprobežojas ar rezultātu atspoguļošanu un uzskaitījumu....

 6. SIA “Doktora Mileika Klīnika" mārketinga kompleksa analīze.

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts „Doktora Mileika klīnikas” „7P” modeļa marketinga kompleksa analīzei. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mārketinga kompleksu pakalpojuma sfērā, uz intervijas un klientu aptaujas rezultātiem, izanalizēt „Doktora Mileika klīnika” mārketinga kompleksa elementu priekšrocības un trūkumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus mārketinga kompleksa pilnveidošanai uzņēmumā. Pirmajā nodaļā izskatīti mārketinga kompleksa „7P” elementi ar medicīnas ...

 7. Palača pjesnika Marka Marulića u Splitu

  OpenAIRE

  Bužančić, Radoslav

  2012-01-01

  Autor određuje položaj Marulićevih kuća u Splitu u prvoj polovici XVI. st. i to nekretninu uz krstionicu u vlasništvu Marka Marulića i njegova brata Aleksandra, te određuje položaj palače Marulić u bloku između današnje Bajamontijeve i Bosanske ulice temeljem nalaza Marulićeva grba. Marulićev život uz katedralu povezuje uz neku od bratimskih kuća upoređujući pjesnikov egzil s onim u Nečujmu na Šolti.

 8. A General Approach to Performance Analysis and Optimization of Asynchronous Circuits

  Science.gov (United States)

  1995-01-01

  Zo� dTq ¨oSONaSO¨Y�-tB°\\Z$Q��-¯UTZµN]RT¯U°fÍÎQÄQ<tZTÑQ�-N °8Z� R-¯UN]�cShNcP`UZ.Q$¯U��_Z<NPI¨YR�UZd® Ë TgT`]R(k4N­ShN �ot�-P_Z<�ITZQ$P...TsN]R�\\Z<�SORf�aSOQShN]�UZ: É S/®HZ-®he ó ËgShN_ z�! e\\P`]ZXçIè TZ$PÑQ�-NUN]RdPI°\\Z�¨«R�UZ$tOZ�­� dTq �Y�_Z$�8Z$PSOPS;jZ1VqIè4Í[T&8T

 9. Calibrated Properties Model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  C. Ahlers; H. Liu

  2000-03-12

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the ''AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00. These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions.

 10. 单分量地面记录地震波场分离的非线性滤波方法研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  耿建华; 马在田; 等

  2002-01-01

  单分量反射地震勘探地面记录的垂直位移分量uz应表示为纵波位移分量uzP和横波位移分量uzP之和。对反射地震数据进行精确处理必须从垂直位移分量uz中分离出独立的纵波位移分量uzP和横波位移分量uzS或者其他的波场分量,例如瑞雷波。现有的地面记录的纵横波分离方法建立在多分量记录基础上,而分离瑞雷波是基于波传播视速度差异的特性,其中隐含了数据观测面是弹性自由边界的假设,这和实际的地面观测条件是有差别的。文中设地面为一非弹性自由边界,利用非弹性自由边界上的应力条件,给出了从单分量垂直位移记录uz中分离纵波垂直位移分量uzP和横波垂直位移分量uzS的非线性滤波方法。当边界为自由弹性时,该非线性滤波退化为线性视速度滤波。最后讨论了该滤方法用于反射纵波和频散瑞雷波场分离的可能性。

 11. GRMLJAVINSKE OLUJE, UDARI GROMA I VATRA SV. NIKOLE U HRVATSKIM PRIMORSKIM KRAJEVIMA (14.-18. st.)

  OpenAIRE

  Kužić, K.

  2014-01-01

  U radu je prikazano 113 grmljavinskih oluja, udara groma i pojava vatre sv. Nikole zabilježenih uz obalu i na Jadranskom moru u razdoblju od 1395. do 1794. godine. Navedene fenomene zabilježili su brodski putnici, ljetopisci i vrlo malim dijelom službene osobe. Grom je posvuda smatran sredstvom viših sila, pa je tako i puk u hrvatskim primorskim krajevima uz njegovu pojavu povezivao likove iz kršćanstva (Biblije) ili zla bića, kao vragove i vještice. Znanstvenici su u početku svoje prosudbe d...

 12. Geometrija za analitike učenja

  OpenAIRE

  Divjak, Blaženka; Maretić, Marcel

  2016-01-01

  Analitike učenja usredotočene su na obrazovne izazove vezane uz postizanje svrsishodnog učenja. Vrednovanje postizanja ishoda učenja izrazito utječe na učenje. Međutim, podaci o procesu vrednovanja vrlo rijetko se koriste u postojećim analitikama učenja. Nadalje, postojeće implementacije i analize procesa istorazinskog (vršnjačkog) vrednovanja nisu zadovoljavajuće. Ovaj rad predstavlja izradu i upotrebu matematičkog modela za opis i računanje vezano uz istorazinsko vrednovanje. Razvijeni mode...

 13. Probing the (empirical quantum structure embedded in the periodic table with an effective Bohr model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wellington Nardin Favaro

  2013-01-01

  Full Text Available The atomic shell structure can be observed by inspecting the experimental periodic properties of the Periodic Table. The (quantum shell structure emerges from these properties and in this way quantum mechanics can be explicitly shown considering the (semi-quantitative periodic properties. These periodic properties can be obtained with a simple effective Bohr model. An effective Bohr model with an effective quantum defect (u was considered as a probe in order to show the quantum structure embedded in the Periodic Table. u(Z shows a quasi-smoothed dependence of Z, i.e., u(Z ≈ Z2/5 - 1.

 14. Uvod u ZigBee protokol za bežične mreže upravljanja i nadzora

  OpenAIRE

  Taradi, T.; Kukec, Mihael

  2010-01-01

  Ovaj rad uvodi nas u osnove bežične komunikacije putem ZigBee protokola, uz primjer ZigBee protokolnog stoga tvrtke Microchip. U njemu su opisani osnovni pojmovi vezani uz ZigBee protokol, slojevi protokolnog stoga, te je objašnjeno na koji se način šalju i primaju poruke. Na kraju je opisan hardver potreban za izradu Microchipovog ZigBee uređaja, čime je stvorena podloga za konkretnu primjenu ovog protokola, što je ujedno i cilj ovog rada.

 15. PERTURBATIONS OF ZEROS OF SOLUTIONS TO SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH POLYNOMIAL COEFFICIENTS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Michael Gil'

  2012-01-01

  Let P(z) and (P)(z) be polynomials of the same degree. We consider the equations u" =P(z)u and (u)" =(P)(z)(u) (z ∈ C) whose solutions are u(z) and (u)(z),respectively.Let zk(u) and zk((u)),k =1,2,…,be the zeros of u(z) and (u)(z),respectively.We derive bounds for the quantitysup j inf k[1/zk(u)-//zj((u))

 16. Effect of Magnetic Field on the Deposition of Transparent Diamond-Like Carbon ( DLC ) Films by RF-PCVD

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HOU Hui-jun; ZhU Xia-gao; LIN Song-sheng; YUAN Zhen-hai; DAI Da-huang

  2004-01-01

  In order to deposit transparent and hard DLC films, magnetic field was introduced to enhance the plasma density of radiofrequency plasma chemical vapor deposition (RF-PCVD). In this paper, the configuration and computation of external magnetic field B are introduced. The restriction effect of magnetic field B on the charged particles and the effect of magnetic field B on the primary parameters-nonindependent power Pf and self-bias Uz were also studied. The mechanism of how magnetic field B affects self-bias Uz was analyzed.

 17. Kvaliteta slavonskih šunki na 3. nacionalnoj šunkijadi

  OpenAIRE

  Senčić, Đuro; Butko, Danijela

  2008-01-01

  Slavonska šunka je tradicionalni hrvatski suhomesnati proizvod. Za ocjenjivanje je prijavljeno 19 šunki različitih i, uglavnom, tržnih proizvođača. Osim organoleptičkih (senzornih) svojstava, utvrđena je pH vrijednost mesa šunki (M. semimembranosus), uz pomoć pH-metra Mettler Toledo, kao i parametri boje mesa („L“ i „a“ vrijednost), uz pomoć chromometra Minolta CR-410. Rezultati ocjenjivanja ukazuju na varijabilnost kvalitete slavonske šunke. Utvrđena je visoka i značajna povezanost senzornih...

 18. Sistemske poslovne konstelacije - novi alat učenja poduzetništva

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Doživljajno učenje uz individualizirani pristup potrebama poduzetnika snažan je i moćan način ovladavanja sposobnostima i vještinama pokretanja i vođenja poduzetničkih pothvata i biznisa. Sistemske poslovne konstelacije danas su jedan od najnaprednijih alata za mapiranje dinamika poduzetničkih i poslovnih situacija. Uz brz, jednostavan i transparentan rad omogućuju dijagnostičko istraživanje postojećih poduzetničkih poslovnih struktura i trenutnih odnosa. Simuliranom provjerom posljedica namj...

 19. Computer Program for Calculation of Separated Turbulent Flows on Axisymmetric Afterbodies

  Science.gov (United States)

  1977-06-01

  94~4.~-~*332~.*3e36e~eE ~C" ~ , 3 S ~ E - P 2 1 , & 2 ~ AX UTAU CELTA O~LST T ~ T A CF UE/UZ CP OELST+R OX HTR 0 , ~ 4 6 8 ~ 0 , ~ 3 1 3...3eZqG2 _ .. AX . . . . . . . . . UTA U . . . . . . . . . CELTA DELST THETA CF UE/UZ CP DELST+~ OX HTP 5,9952¢E" Ot T , r Z 3 ~ 5 E C1 S , C 5 2

 20. THE PIE ROOT *H2EMG,H- ‘BIND’ IN THE SLAVIC LANGUAGES. A R E L A T I V E C H R O N O L O G Y O F T H E E M E R G E N C E OF T H E RELATIONSHIP QZ- : *(U%Z- ‘BIND, ETC. ’ THE PIE ROOT *H2EMG,H- ‘BIND’ IN THE SLAVIC LANGUAGES. A R E L A T I V E C H

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Furlan

  2015-01-01

  Full Text Available The PIE root *H2em g ’h- ‘bind’ (cf. Lat. ango ‘press, tie’, Gr. Аухю ‘strangle’, Hitt. hamank-/hamenk- ‘bind; promise’, Skt. amhu- ‘narrow’, etc. is represented in the Slavic languages with the expected Slavic o ablaut grade (cf. *gzbkb adj., *gzlb m., *gziti, *<^ь f., etc. and also in the “unexpected” e ablaut grade (cf. *u-qz-ti, *u-qzati, *u-qzh f., etc.. This article presents arguments leading to the conclusion that the “unexpected” e ablaut grade may also be of Indo-European origin and that the emergence of the “unexpected” prothetic u- may predate the Proto-Slavic system. An analysis of individual members of the word family *uqz(ati when compared with the word-formationally equivalent members of the Slavic word families *melsti ‘milk’ and *set’i ‘cut’ shows that nouns of the type *uqza with the old acute root toneme and certain unexpected signs of the old acute root in *gzlb (Cro., Cro. Cakavian, Cz., Pol. and *gza (Cro. Cakavian, Rus. can be explained if it is assumed that the PSl. verb *uqsti uqzeSh originally belonged to the same group of verbs as *melsti melzeSh ^  *mhlzeSh and expressed the altered PIE acrostatic present *H2i m g ’h-  mi : *H2e m g ’h-%ti; that is, *H2Smg’h-mi : *H2mg’h-enti. The unexpected initial *u- before *q is of hiatus origin [Vondrak  1924, I: 209] and could be explained as pre-Proto-Slavic positionally conditioned phonetics in which syntactic contacts of the type *nu H2i m g ’h-ti/*nu H2m g ’h-enti ‘and he bind/ties /  they bind/tie’ resulted in a hiatus with the loss of the laryngeal that was then filled with the semivowel *u > PSl. *u just as in intervocalic sequences of the type PSl. *zhrnbue < *-uu-es < *-u.-es < PIE *-uH2-es [Pedersen 1909-1913, I:  177].

 1. The role of porous matrix in water flow regulation within a karst unsaturated zone: an integrated hydrogeophysical approach

  Science.gov (United States)

  Carrière, Simon D.; Chalikakis, Konstantinos; Danquigny, Charles; Davi, Hendrik; Mazzilli, Naomi; Ollivier, Chloé; Emblanch, Christophe

  2016-05-01

  Some portions of the porous rock matrix in the karst unsaturated zone (UZ) can contain large volumes of water and play a major role in water flow regulation. The essential results are presented of a local-scale study conducted in 2011 and 2012 above the Low Noise Underground Laboratory (LSBB - Laboratoire Souterrain à Bas Bruit) at Rustrel, southeastern France. Previous research revealed the geological structure and water-related features of the study site and illustrated the feasibility of specific hydrogeophysical measurements. In this study, the focus is on hydrodynamics at the seasonal and event timescales. Magnetic resonance sounding (MRS) measured a high water content (more than 10 %) in a large volume of rock. This large volume of water cannot be stored in fractures and conduits within the UZ. MRS was also used to measure the seasonal variation of water stored in the karst UZ. A process-based model was developed to simulate the effect of vegetation on groundwater recharge dynamics. In addition, electrical resistivity tomography (ERT) monitoring was used to assess preferential water pathways during a rain event. This study demonstrates the major influence of water flow within the porous rock matrix on the UZ hydrogeological functioning at both the local (LSBB) and regional (Fontaine de Vaucluse) scales. By taking into account the role of the porous matrix in water flow regulation, these findings may significantly improve karst groundwater hydrodynamic modelling, exploitation, and sustainable management.

 2. Environmental Data Collection Using Autonomous Wave Gliders

  Science.gov (United States)

  2014-12-01

  relationship for the surface roughness length as 2 * 0 c uz g α= (8) where cα is a constant called the Charnock parameter; *u is frictional velocity...Fulmar features a 2000lb A-frame that the crew used for hoisting the SHARC into and out of the water. These evolutions are dynamic and challenging

 3. the repair-workshop theory: supervising anatomical research

  African Journals Online (AJOL)

  2015-12-18

  Dec 18, 2015 ... leadership strategies is crucial to unlocking the anatomical research potential. The importation of ... contextual constraints and has significant implications for managing unclear research goals in African anatomy ... the organisation, and allows activities to be ..... inflationary cost pressures, of which the UZ.

 4. Radionuclide Transport Models Under Ambient Conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  G. Moridis; Q. Hu

  2001-12-20

  The purpose of Revision 00 of this Analysis/Model Report (AMR) is to evaluate (by means of 2-D semianalytical and 3-D numerical models) the transport of radioactive solutes and colloids in the unsaturated zone (UZ) under ambient conditions from the potential repository horizon to the water table at Yucca Mountain (YM), Nevada.

 5. RESEARCH ANNOUNCEMENTS On a Spectrum Problem for Analytic Function

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  @@ 1 Introduction Let Ω be the unit disk {z: |z| < 1} in the complex plane C. In this paper, we consider the following boundary value problem: Find out a λ and the analytic function u(z) in the unit disk Ω such that they satisfy the boundary condition

 6. Atmosfēras piesārņojuma radītā riska novērtējums A/S „Ventamonjaks” ietekmes zonā

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Amonjaka piesārņojums atmosfērā pilsētās saistīts ne tikai ar rūpniecisko uzņēmumu aktivitātēm, bet arī atkritumu apsaimniekošanu un autotransportu, tomēr nenoliedzami augstāka bīstamība piemīt tieši rūpnieciskajiem uzņēmumiem, kuri netīši avārijas rezultātā var radīt pat cilvēku dzīvībai bīstamas situācijas. Šādu uzņēmumu apzināšana un avārijriska novērtēšana ir viens no labas vides pārvaldības prakses pamatprincipiem. Tik lielā uzņēmumā kā A/S „Ventamonjaks” ir jābūt mobilizētam darīt vi...

 7. Simulation of Net Infiltration for Present-Day and Potential Future Climates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  D. Levitt

  2004-11-09

  The purpose of this model report is to document the infiltration model used to estimate upper-bound, mean, and lower-bound spatially-distributed average annual net infiltration rates for present-day and potential future climates at Yucca Mountain, Nevada. Net infiltration is the component of infiltrated precipitation, snowmelt, or surface water run-on that has percolated below the zone of evapotranspiration as defined by the depth of the effective root zone. The estimates of net infiltration are primarily used for defining the upper boundary condition for the site-scale three-dimensional unsaturated zone (UZ) model. The UZ flow model is one of several process models abstracted by the total system performance assessment (TSPA) model used to evaluate performance of the repository at Yucca Mountain, Nevada. The net-infiltration model is important for assessing repository-system performance because output from this model provides the upper boundary condition for the UZ flow model used to generate flow fields; water percolating downward from the UZ will be the principal means by which radionuclides are potentially released to the saturated zone (SZ). The SZ is the principal pathway to the biosphere where the reasonably maximally exposed individual (RMEI) is exposed to radionuclides.

 8. A Baltic presence at the League of Nations / Zigurds L. Zile

  Index Scriptorium Estoniae

  Zile, Zigurds L.

  1998-01-01

  Läti astumine Rahvasteliitu ja osalemine töös. - Sama läti keeles: "Baltijas valstis liktengriežos : politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskas sadarbidas problemas uz XXI gadu simtena slieksna : rakstu krajums / redakcija Talava Jundza. Riga: Latvijas Zinatnu akademija, 1998, lk. 379-393

 9. Kravas pārvadātāja korporatīvās vietnes pilnveidošana

  OpenAIRE

  Plankā, Līga

  2013-01-01

  Diplomdarbs ir pētījums par uzņēmuma SIA „LDz Cargo” korporatīvo intranet vietni Cargo, kas veic informatīvās funkcijas, korporatīvās komunikācijas uzturēšanas funkcijas un palīgfunkcijas uzņēmuma darbiniekiem. Strauji augošās tehnoloģiskās iespējas un dinamiskais uzņēmuma ritms, kā arī augošās lietotāju prasības vietnei pieprasa, lai tā tiktu pastāvīgi uzlabota un pilnveidota. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt risinājumus SIA „LDz Cargo” uzņēmuma korporatīvās vietnes funkcionalitātes un pā...

 10. Hydrophilic acrylic intraocular lens opacification after descemet stripping automated endothelial keratoplasty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Norouzpour

  2016-01-01

  Conclusion: In an eye with UZS and iatrogenic aniridia, IOL opacification may result from direct contact between the IOL surface and exogenous air. Aniridia can be a risk factor for development of IOL opacification after DSAEK. Further studies are required to confirm this hypothesis.

 11. A Baltic presence at the League of Nations / Zigurds L. Zile

  Index Scriptorium Estoniae

  Zile, Zigurds L.

  1998-01-01

  Läti astumine Rahvasteliitu ja osalemine töös. - Sama läti keeles: "Baltijas valstis liktengriežos : politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskas sadarbidas problemas uz XXI gadu simtena slieksna : rakstu krajums / redakcija Talava Jundza. Riga: Latvijas Zinatnu akademija, 1998, lk. 379-393

 12. Units in Z_2(C_2 × D_infinity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kanchan Joshi

  2012-12-01

  Full Text Available In this paper we consider the group algebra R(C_2 ×D_infinity. It is shown that R(C_2 ×D_infinity can be represented by a 4 × 4 block circulant matrix. It is also shown that U(Z_2(C_2 × D_infinity isinfinitely generated

 13. The role of porous matrix in water flow regulation within a karst unsaturated zone: an integrated hydrogeophysical approach

  Science.gov (United States)

  Carrière, Simon D.; Chalikakis, Konstantinos; Danquigny, Charles; Davi, Hendrik; Mazzilli, Naomi; Ollivier, Chloé; Emblanch, Christophe

  2016-11-01

  Some portions of the porous rock matrix in the karst unsaturated zone (UZ) can contain large volumes of water and play a major role in water flow regulation. The essential results are presented of a local-scale study conducted in 2011 and 2012 above the Low Noise Underground Laboratory (LSBB - Laboratoire Souterrain à Bas Bruit) at Rustrel, southeastern France. Previous research revealed the geological structure and water-related features of the study site and illustrated the feasibility of specific hydrogeophysical measurements. In this study, the focus is on hydrodynamics at the seasonal and event timescales. Magnetic resonance sounding (MRS) measured a high water content (more than 10 %) in a large volume of rock. This large volume of water cannot be stored in fractures and conduits within the UZ. MRS was also used to measure the seasonal variation of water stored in the karst UZ. A process-based model was developed to simulate the effect of vegetation on groundwater recharge dynamics. In addition, electrical resistivity tomography (ERT) monitoring was used to assess preferential water pathways during a rain event. This study demonstrates the major influence of water flow within the porous rock matrix on the UZ hydrogeological functioning at both the local (LSBB) and regional (Fontaine de Vaucluse) scales. By taking into account the role of the porous matrix in water flow regulation, these findings may significantly improve karst groundwater hydrodynamic modelling, exploitation, and sustainable management.

 14. Performance Appraisal System Impact on University Academic Staff Job Satisfaction and Productivity

  Science.gov (United States)

  Ndambakuwa, Yustina; Mufunda, Jacob

  2006-01-01

  The University of Zimbabwe (UZ) introduced a performance appraisal system (PAS) designed to improve performance indicators across the board in Public Service including academic/faculty staff at the University of Zimbabwe as part of a nation wide strategy. The Public service is a body responsible for all civil workers including academic staff,…

 15. Linkage Map of the Long Arm of Barley Chromosome 3 Using C-Bands and Marker Genes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linde-Laursen, Ib

  1982-01-01

  locations. No recombination was observed between the two proximal C-band locations whereas the two distal locations recombined with a frequency of 12 2 per cent. The three C-band locations were linked with loci cer-zd, uz, and cer-zn, but not with the tightly linked loci Est-1 and Est-4. The order...

 16. Testing of self-similarity and helical symmetry in vortex generator flow simulations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fernández-Gámiz, Unai; Velte, Clara Marika; Réthoré, Pierre-Elouan;

  2016-01-01

  Vortex generators (VGs) are used increasingly by the wind turbine industry as flow control devices to improve rotor bladeperformance. According to experimental observations, the vortices generated by VGs have previously been observed to beself-similar for both the axial (uz) and azimuthal (u...

 17. New Baade-Wesselink distances and radii for four metal-rich Galactic Cepheids

  NARCIS (Netherlands)

  Pedicelli, S.; Lemasle, B.; Groenewegen, M.; Romaniello, M.; Bono, G.; Laney, C. D.; Francois, P.; Buonanno, R.; Caputo, F.; Lub, J.; Pel, J. W.; Primas, F.; Pritchard, J.

  2010-01-01

  Aims. We provide accurate estimates of distances, radii, and iron abundances of four metal-rich Cepheids, namely V340 Ara, UZ Sct, AV Sgr, and VY Sgr. The main aim of this investigation is to constrain their pulsation properties and their location across the Galactic inner disk. Methods. We adopted

 18. The rest-frame optical colours of 99 000 Sloan Digital Sky Survey galaxies

  NARCIS (Netherlands)

  Smolcic, V.; Ivezic, Z.; Gacesa, M.; Rakos, K.; Pavlovski, K.; Ilijic, S.; Obric, M.; Lupton, R. H.; Schlegel, D.; Kauffmann, G.; Tremonti, C.; Brinchmann, J.; Charlot, S.; Heckman, T. M.; Knapp, G. R.; Gunn, J. E.; Brinkmann, J.; Csabai, I.; Fukugita, M.; Loveday, J.

  2006-01-01

  We discuss the colours of 99 088 galaxies selected from the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) Data Release 1 'main' spectroscopic sample (a flux-limited sample, r(Pet) <17.77, for 1360 deg(2)) in the rest-frame Stromgren system (uz, vz, bz, yz). This narrow-band (similar to 200 angstrom) photometric s

 19. Monitoring the safety of antiepileptic medication in a child with Brugada syndrome.

  NARCIS (Netherlands)

  Gorp, V. Van; Danschutter, D.; Huyghens, L.; Hachimi-Idrissi, S.; Sarkozy, A.; Chierchia, G.B.; Henkens, S.; Brugada, P.

  2010-01-01

  We report the case of an 8 year old boy presenting with episodes of decreased consciousness. As the boy's father died of a sudden cardiac death (SCD) at the age of 31 years, among other causes a Brugada syndrome (BS) was suspected. The boy was further examined at the UZ Brussels Heart Rhythm Managem

 20. Steady-State Problems of Nonlinear Electro-Magneto-Thermo-Elasticity.

  Science.gov (United States)

  1986-01-01

  Lipschitz continuous graph. Moreover, we require that...e,h,z), is strictly monotone. This condition prohibits certain kinds of nonuniqueness . Since hysteresis frequently is associated with nonuniqueness ...closure of a domain in R3. We assume that 38 -.- has a locally Lipschitz continuous graph. A typical point in B is denoted z. Let u(z) =

 1. A Comparative Study of Entrepreneurship Curriculum Development and Review at the University of Zimbabwe and Botho University, Botswana

  Science.gov (United States)

  Munyanyiwa, Takaruza; Svotwa, Douglas; Rudhumbu, Norman; Mutsau, Morgen

  2016-01-01

  The purpose of this research was to make comparative study of the development and review process of the entrepreneurship curriculum at the University of Zimbabwe (UZ) Faculty of Commerce and Botho University, (BU) Faculty of Business and Accounting in Gaborone, Botswana. The study focused on the processes and influences of curriculum development…

 2. Military Manpower Statistics, August 1980, FY80.

  Science.gov (United States)

  1980-08-01

  0D N toC-C ’ N ’ N f s c O A0 ’ 0’ N N 0 - Ib o 0 ) . 00 W N 3 z DC OD’ 0 N ’CD0 to ’’ ’ t O f - -~ -m r, (Iq ’ 0. - N’ N t - hizo .) 0 UZ0 YLhi 0) m

 3. Toxicity Studies of the Crude Aqueous Root Extract of Albizzia ...

  African Journals Online (AJOL)

  acer

  F.C. Nwachukwu, L.S. Bilbis, U.Z. Faruk. * and A.Y. Abbas ... Twigs pubescent with 20-40 pairs leaflets each. (Houerou ..... 31:1862-1867. Dahanukar, S.A., Kulkarni, R.A. and Rege N.N. .... London; 3-44; 117-132; 154-159. Uriyo, A. P. and ...

 4. Experiment list: SRX100489 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available treatment description=1 h with 0.02% Dimethyl sufloxide (DMSO) (Myers) || controlid=SL1882 || labexpid=SL208...uz Biotech || antibody vendorid=sc-6553 || treatment=DMSO_0.02pct || treatment description=1 h with 0.02% DMSO (Myers...one 15-cycle round of PCR (Myers) || controlid=SL1882 || labexpid=SL1880 || repli

 5. Experiment list: SRX573061 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n starved wild-type Hela Cells || antibody=RNAPII rabbit polyclonal N20 (Santa Cr...uz, sc-899) || source=IP with Ab RNAPII rabbit polyclonal N20 (Santa Cruz, sc-899) || sample type=ChIP-seq h

 6. Groundwater recharge mechanism in an integrated tableland of the Loess Plateau, northern China: insights from environmental tracers

  Science.gov (United States)

  Huang, Tianming; Pang, Zhonghe; Liu, Jilai; Ma, Jinzhu; Gates, John

  2017-05-01

  Assessing groundwater recharge characteristics (recharge rate, history, mechanisms (piston and preferential flow)) and groundwater age in arid and semi-arid environments remains a difficult but important research frontier. Such assessments are particularly important when the unsaturated zone (UZ) is thick and the recharge rate is limited. This study combined evaluations of the thick UZ with those of the saturated zone and used multiple tracers, such as Cl, NO3, Br, 2H, 18O, 13C, 3H and 14C, to study groundwater recharge characteristics in an integrated loess tableland in the Loess Plateau, China, where precipitation infiltration is the only recharge source for shallow groundwater. The results indicate that diffuse recharge beneath crops, as the main land use of the study area, is 55-71 mm yr-1 based on the chloride mass balance of soil profiles. The length of time required for annual precipitation to reach the water table is 160-400 yrs. The groundwater is all pre-modern water and paleowater, with corrected 14C age ranging from 136 to 23,412 yrs. Most of the water that eventually becomes recharge originally infiltrated in July-September. The Cl and NO3 contents in the upper UZ are considerably higher than those in the deep UZ and shallow groundwater because of recent human activities. The shallow groundwater has not been in hydraulic equilibrium with present near-surface boundary conditions. The homogeneous material of the UZ and relatively old groundwater age imply that piston flow is the dominant recharge mechanism for the shallow groundwater in the tableland.

 7. In Situ Field Testing of Processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J. Wang

  2001-12-14

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to update and document the data and subsequent analyses from ambient field-testing activities performed in underground drifts of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This revision updates data and analyses presented in the initial issue of this AMR. This AMR was developed in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' and ''Technical Work Plan for UZ Flow, Transport, and Coupled Processes Process Model Report. These activities were performed to investigate in situ flow and transport processes. The evaluations provide the necessary framework to: (1) refine and confirm the conceptual model of matrix and fracture processes in the unsaturated zone (UZ) and (2) analyze the impact of excavation (including use of construction water and effect of ventilation) on the UZ flow and transport processes. This AMR is intended to support revisions to ''Conceptual and Numerical Models for UZ Flow and Transport'' and ''Unsaturated Zone Flow and Transport Model Process Model Report''. In general, the results discussed in this AMR are from studies conducted using a combination or a subset of the following three approaches: (1) air-injection tests, (2) liquid-release tests, and (3) moisture monitoring using in-drift sensors or in-borehole sensors, to evaluate the impact of excavation, ventilation, and construction-water usage on the surrounding rocks. The liquid-release tests and air-injection tests provide an evaluation of in situ fracture flow and the competing processes of matrix imbibition. Only the findings from testing and data not covered in the ''Seepage Calibration Model and Seepage Testing Data'' are analyzed in detail in the AMR.

 8. Commentary on: "Enzalutamide monotherapy in hormone-naive prostate cancer: primary analysis of an open-label, single-arm, phase 2 study." Tombal B, Borre M, Rathenborg P, Werbrouck P, Van Poppel H, Heidenreich A, Iversen P, Braeckman J, Heracek J, Baskin-Bey E, Ouatas T, Perabo F, Phung D, Hirmand M, Smith MR. Institut de Recherche Clinique, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium. Electronic address: bertrand.tombal@uclouvain.be. Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark. Herlev Hospital, Herlev, Denmark. AZ Groeninge Kortrijk, Kortrijk, Belgium. UZ Leuven, Leuven, Belgium. Klinik und Poliklinik für Urologie, RWTH University Aachen, Aachen, Germany. Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. UZ Brussel, Brussels, Belgium. Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic. Astellas Pharma Global Development, Leiden, Netherlands. Astellas Pharma Global Development, Northbrook, IL, USA. Medivation Inc, San Francisco, CA, USA. Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, MA, USA: Lancet Oncol. 2014 May;15(6):592-600; doi: 10.1016/S1470-2045(14)70129-9. [Epub 2014 Apr 14].

  Science.gov (United States)

  Trump, Donald

  2016-05-01

  The androgen receptor inhibitor enzalutamide is approved for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer that has progressed on docetaxel. Our aim was to assess the activity and safety of enzalutamide monotherapy in men with hormone-naive prostate cancer. This trial is an ongoing open-label, single-arm, phase 2 study, done across 12 European sites. Men aged over 18 years with hormone-naive prostate cancer for whom hormone therapy was indicated, and who had noncastration levels of testosterone and prostate-specific antigen (PSA) of 2ng/mL or greater at screening, and an Eastern Cooperative Oncology Group score of 0, received oral enzalutamide 160mg/day. The primary outcome was the proportion of patients with an 80% or greater decline in PSA at week 25. All analyses included all patients who had received at least one dose of the study drug. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01302041. 67 men were enrolled into the study. 62 patients (92.5%, 95% CI: 86.2-98.8) had a decline in PSA of 80% or greater at week 25. The most commonly reported treatment-emergent adverse events up to week 25 were gynaecomastia (n = 24), fatigue (n = 23), nipple pain (n = 13), and hot flush (n = 12), all of which were of mild to moderate severity. Overall, 9 patients had a treatment-emergent adverse event of grade 3 or higher, most of which were reported in one patient each, except for pneumonia (grade 3, two patients) and hypertension (grade 3, four patients). Five patients reported serious adverse events, none of which were deemed to be treatment related. Our findings suggest that enzalutamide monotherapy in men with hormone-naive prostate cancer of varying severity provides a level of disease suppression and was generally well tolerated. These findings provide a rationale for further investigation of clinical response and outcomes with enzalutamide in noncastrated men with prostate cancer. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. The Development and Design of Engineering Economic Indicator System for Nanotechnology Industry Product Manufacturing: A Case Study of Latvia / Inženierekonomisko Rādītāju Sistēmas Attīstība Un Izveide Nanotehnoloģiju Industrijas Produktu Ražošanai: Latvijas Pieredze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geipele I.

  2015-10-01

  Full Text Available Zinātniskā publikācija ir sagatavota kā turpinājums nanotehnoloģiju industrijas produktu komercializācijas pētījumam Latvijā. Lai izveidotu inženierekonomisko rādītāju sistēmu daudzfunkcionālajām nano-pārklājumu tehnoloģijām tiek izmantoti zinātniskie indikatori, to teorētiskais pamatojums, kā arī Latvijas inovatīvo daudzfunkcionālo materiālu ražotāju aptaujas un ekspertinterviju rezultāti.

 10. Starpkaru Latvijas zemes reformas tiesiskās īaptnības

  OpenAIRE

  Stabulniece, Zane

  2014-01-01

  Darbā analizēta zemes reformu vēsture starpkaru periodā Latvijā. Šajā laikā zemes reformas sakarā pastāvēja divi projekti. Autore bakalaura darbā izvirza tēzes, ka: 1. īstenotā zemes reforma nelabvēlīgi ietekmēja Latvijas ekonomisko attīstību, jo, tā kā iedzīvotājiem tika liegts veidot lielsaimniecības, bija atņemta arī iespēja veidot konkurētspējīgu tirgus ekonomiku. 2. Andrieva Niedras tā arī nerealizētais projekts, paredzēja saglabāt lielsaimniecības un atteikties no lielgruntnieku zeme...

 11. Kopējā organiskā oglekļa noteikšana tīrīšanas validācijas vajadzībām farmaceitiskajā ražošanā

  OpenAIRE

  Svarinskis, Artūrs

  2007-01-01

  Ir apskatīti mūsdienu analizatoru darbības principi un atšķirības. Kā piemērus izmantojot aktīvās farmaceitiskās vielas mildronāts, ciklodols un digoksīns, ir salīdzinātas specifiskās analīzes metodes un kopējā organiskā oglekļa noteikšana. Visi salīdzinājumi un secinājumi ir balstīti uz statistiskiem aprēķiniem. Ir izpētīta savienojuma ķīmiskās struktūras ietekme uz organiskā oglekļa noteikšanas efektivitāti. Ir sniegti sīki visu veikto analīžu apraksti un rezultāti....

 12. Dollar Summary of Federal Supply Classification and Service Category by Company. Section 2: Research and Development. Fiscal Year 1993. (AA92 RDTE/Other Agriculture-Exploratory Development-RDTE/Other Research and Development-Mgmt & S). Part 3

  Science.gov (United States)

  1994-03-01

  s-x 60C 0 4 1-~ W- "-aC 00 InCLJW 0.1 wbw- m W w WLWW EZw (nO.- w .U0O w(ao U U. UU C- M I.- CwZ.CL" acI <Wl- ý 60 C UO.1 ce ZO . zcnz CUZ < " W...01- 1D --- U Z~l.J1Il = = 4Z01 >>>>>I- o 0 ux CLwx =ww uJ = 01 W40W-.4.4 4W ýýn 0 .- N -m M> 1 1-1 zwE w ")IJ41 .- =U= m WzUz M Z wwc wUZ . ~w I-I-- 4I-- I- m m m F -i V) J4 0-’ ~ ~ 01 144 C 4JUf.-n U ~O )) ~ ->>~ (

 13. All Prime Contract Awards by State or Country, Place and Contractor. Part 3. (Lemon Grove, California-San Bruno, California)

  Science.gov (United States)

  1989-01-01

  fa N PC -4 M0000* to in In -4 go P->E I M-4o 11 UZZ uz uz Uzz Ozzz OZ>->-ZZZZ>->->->->->->- Q z O)w Palma ) 11 zz z z zz zzz zzzzzzzzzzzzzz zCO.. z 1...11 If C. 1 I II If 141,: " 11z Ii C1N >- Z>- >- )-ZZ>- 2LL- : Zz Z~zZZzzz ZZ2ZZZZZ ZZZzzzoz z t < IZ i oleo is INJ N~J’ NIII NIS.NNNNNS. NNNNNNNN I...11 Oul INN IN II 11 oleo It If 0100 11 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 It Q Cl) It 4 O Q O a 4000 000444 00444444C> C)CL) -I M IX)1 , CC0 0 0Q< 4~ 444

 14. Pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai

  OpenAIRE

  Paltovs, Deniss

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba pamatā ir pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai - PythonReports, kura ļauj Python izstrādātajiem no datiem un šablona izveidot izdruku uz ekrāna vai printera. Gala produkts ir vizuālais redaktors, kurš ļauj ērti un uzskatāmi veidot un rediģēt PythonReports šablonus, izmantojot mūsdienu lietotāju saskarnes tehnoloģijas operētājsistēmās ar grafisku lietotāja saskarni. Kvalifikācijas darbs balstās uz iepriekšējo pieredzi, iegūto izmantojot līdzīgus rīkus citās sist...

 15. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 16. Komercbanku loma ekonomikā

  OpenAIRE

  Kušnere, Inese

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma: “Komercbanku loma ekonomikā”. Tēma ir aktuāla, jo parāda komercbanku nozīmi ekonomikā, kā arī komercbanku pakalpojumu pieprasījumu privātpersonu un juridisku personu ikdienā. Darbā tiek apskatīti un salīdzināti trīs lielāko universālo Latvijas komercbanku (AS “Swedbank”, AS “SEB bankas”, AS “Bankas Citadele”) piedāvātie pakalpojumi, kuru mērķa tirgus ir rezidenti. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz teoriju pamatot komercbanku lomu un tās ietekmi uz Latvijas ekonomik...

 17. Komercbanku darbības analīze

  OpenAIRE

  Sileniece, Elīna

  2013-01-01

  Darba autors uzskata, ka bakalaura darba temats „Komercbanku darbības analīze” ir aktuāls, jo nereti bankas tiek salīdzinātas ar tautsaimniecības sirdi, kurām jānodrošina visa tautsaimniecība ar naudu. Lai tās pietiktu saimniecisko darījumu kārtošanai un ekonomikas augšupejai, un uzsākot uzņēmējdarbību - ir jāizvēlas banka. Temats ir aktuāls gan fiziskām, gan juridiskām personām. Jo katram ir dota iespēja pārvaldīt sev pieejamos naudas līdzekļus. Komercbanku darbības rezultāti atstāj iespa...

 18. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 19. Jaunas dabas takas izveide Veclaicenē

  OpenAIRE

  Jukāma, Ieva

  2016-01-01

  Autore sava diplomdarba izstrādei ir izvēlējusies tēmu par jaunas dabas takas izveidi Veclaicenes novadā, kuras maršruts aptvertu divu valstu teritoriju- Latvijas un Igaunijas, un šī dabas taka būtu saistoša abu valstu iedzīvotājiem. Darba mērķis ir apkopot un izanalizēt pieejamo informāciju par šādas dabas takas izveidi, kā arī, izstrādāt ieteikumus šādas takas izveidei un piemērotas vietas izvēle, balstoties uz apkopotajiem datiem. Darba gaitā autore ar aptaujas anketas palīdzību, centās uz...

 20. Kortikosterona līmeņa izmaiņas Parkinsona slimības modeļa žurku asinīs

  OpenAIRE

  Jukova, Karina

  2011-01-01

  Kortikosterona līmeņa asinīs mērījumi Parkinsona slimības modeļdzīvniekiem tika veikti pēc neirotoksīna 6 hidroksidopamīna (6-OHDA) ievadīšanas, kas izraisa dopamīna neironu bojāeju un pēc žurku ārstēšanas ar L-dopa. Iegūtie dati liecina, ka pirms ārstēšanas uzsākšanas nenovērojām, ka 6-OHDA izmainītu kortikosterona koncentrāciju žurku asinīs. L-dopa paaugstināja kortikosterona līmeni, bet jauns sintētiskais savienojums D3-72 bloķēja L-dopa efektu uz kortikosterona koncentrācijas paaugstin...

 1. Massively parallel computing simulation of fluid flow in the unsaturated zone of Yucca Mountain, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang, Keni; Wu, Yu-Shu; Bodvarsson, G.S.

  2001-08-31

  This paper presents the application of parallel computing techniques to large-scale modeling of fluid flow in the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain, Nevada. In this study, parallel computing techniques, as implemented into the TOUGH2 code, are applied in large-scale numerical simulations on a distributed-memory parallel computer. The modeling study has been conducted using an over-one-million-cell three-dimensional numerical model, which incorporates a wide variety of field data for the highly heterogeneous fractured formation at Yucca Mountain. The objective of this study is to analyze the impact of various surface infiltration scenarios (under current and possible future climates) on flow through the UZ system, using various hydrogeological conceptual models with refined grids. The results indicate that the one-million-cell models produce better resolution results and reveal some flow patterns that cannot be obtained using coarse-grid modeling models.

 2. Simbolu interpretācija romantisma un simbolisma perioda tēlotāja mākslā

  OpenAIRE

  Rudzīte, Paula

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir simbolu interpretācija romantisma un simbolisma glezniecībā, balstoties uz Zigmunda Freida sapņu interpretācijas teoriju. Freida sapņu interpretāciju simbolu skaidrošanai glezniecībā ļauj izmantot Freida apgalvojums, ka mākslas darbi var tikt skaidroti tāpat kā sapņi. Balstoties uz Freida sapņu interpretācijas teoriju, tika izstrādāts interdisciplinārs pētījums, kura mērķis ir piedāvāt lasītājam izmantot šādu mākslas darbu simbolu skaidrošanas metodi un ar tās palī...

 3. Gas Dynamic Simulations of Inner Regions of Protoplanetary Disks in Young Binary Stars

  Science.gov (United States)

  Fateeva, A. M.; Bisikalo, D. V.; Kaygorodov, P. V.; Sytov, A. Y.

  2012-04-01

  We have carried out 2D and 3D numerical simulations (Kaigorodov et al 2010, Fateeva et al. 2011, Sytov et al. 2011) of accretion processes in binary T Tauri stars (TTSs) DQ Tau, UZ Tau E, V4046 Sgr, GW Ori, RoXs 42C using a finite-difference Roe-Osher-Einfeld TVD scheme. The morphology of the flow pattern for UZ Tau E is shown in Fig. 1 (left panel). The flow structure includes accretion disks surrounding the components, bow-shocks in front of both the components, a shock wave (``bridge'') between the circumstellar accretion disks and a gap containing rarefied gas in the inner part of the protoplanetary disk.

 4. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 5. Refrakcijas izmaiņas ortokeratoloģijā

  OpenAIRE

  Zēberga, Liene

  2009-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, datorsalikumā uz 49 lapām, satur 22 attēlus, 1 tabulu, 31 grafiku un 19 atsauces uz literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: miopija, ortokeratoloģija (OK), radzenes priekšējais liekuma rādiuss (R), radzenes topogrāfija. Mērķis: Izpētīt ortokeratoloģijas efekta veidošanos un tā noturīgumu dienas laikā. Subjekti: 15 miopijas pacienti, kuri lieto ortokeratoloģiskās kontaktlēcas. Metode: Tika izmantoti dati no OK lēcu lietotāju pacientu ka...

 6. Analysis of Local Variations in Free Field Seismic Ground Motion.

  Science.gov (United States)

  1981-01-01

  bw Im .4-P 44൒ 4! . q’S ,W*4* &te r WW -4.. *𔃻 -, ~ ~ ~ ~ ~ ~ o- q*~ 9*v q.*qm -* 1 iq~ 444l * 4-4 q0WFv EPr.4 a% qw * A144 SAP 0 ft 60 q4tow P...All materials with V >11,000 fps may be treated as linear elastic materials. bI old CL C, 23 c. A material vith 3000 fPs<V<llOOO fps is treated as a...W U , Uz -Uz I U xz T , zz azz I I at z - -H: T - 0, a 22 0 Incident SV-Wave From the Base By setting A1 a 0 and normalizing all coefficients by BI

 7. On The Fekete-Szegö Problem for Generalized Class Mα,γ(β Defined By Differential Operator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fethiye Müge SAKAR

  2016-11-01

  Full Text Available In this study the classical Fekete-Szegö problem was investigated. Given f(z=z+a2z2+a3z3+...  to be an analytic standartly normalized function in the open unit disk U={z ∈ C : |z|<1}. For |a3-μa22|, a sharp maximum value is provided through the classes of S*α,γ(β order β and type α under the condition of μ≥1.

 8. Interference of tonic muscle activity on the EEG: A single motor unit study

  OpenAIRE

  Gizem eYilmaz; Pekcan eUngan; Oguz eSebik; Paulius eUgincius; KEMAL SITKI TURKER

  2014-01-01

  ORIGINAL RESEARCHARTICLE published: 11July2014 doi: 10.3389/fnhum.2014.00504 InterferenceoftonicmuscleactivityontheEEG:asinglemotorunitstudy GizemYilmaz1, PekcanUngan1, Og˘ uz Sebik1, PauliusUgin˘cius2 and KemalS.Türker1* 1 KoçUniversitySchoolofMedicine,Sariyer,Istanbul,Turkey 2 InstituteofPhysiologyandPharmacology,MedicalAcademy,LithuanianUniversityofHealthSciences,Kaunas,Lithuania Editedby: Guillaume A.Rousselet,University of Glasgow,UK Reviewedby: Marco Bui...

 9. Praćenje ostataka sulfonilurea u zemljištu u realnim uslovima primenom visoko-pritisne tečne hromatografije

  OpenAIRE

  Grahovac, Nada

  2016-01-01

  U okviru doktorske disertacije razvijena je brza i selektivna metoda zaodređivanje i praćenje ostataka herbicida na bazi sulfonilurea (nikosulfuron,oksasulfuron, tribenuron metil, tritosulfuron, triasulfuron, rimsulfuron iprosulfuron) u zemljištu primenom visoko pritisne tečne hromatografije saUV detektor sa nizom fotoosetljivih dioda (HPLC-UV-DAD). Razdvajanjesulfonilurea je izvedeno uz primenu Zorbax Eclipse XDB-C18 kolone. U ciljudefinisanja odgovarajućih uslova analize, ispitan je ...

 10. Environmental Compliance Assessment and Management Program

  Science.gov (United States)

  1994-04-01

  reared in captivity or not, including any mammal, fish, bird, amphibian, reptile, mollusk, crustacean, arthropod, or other invertebrate and includes...Densebeaked Whale Mesoplodon densirostris Killer Whale Orcinus orca False Killer Whale Pseudorca crassidens Pygmy Killer Whale Feresa atenuata Melon...account the economic, social, and environmental costs and benefits of the use of the pesticide. 7.37. Uz - any act of handling or release of a pesticide

 11. The Universal Kolyvagin Recursion Implies the Kolyvagin Recursion

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yi OUYANG

  2007-01-01

  Let (u)z be the universal norm distribution and M a fixed power of prime p. By using the double complex method employed by Anderson, we study the universal Kolyvagin recursion occurring in the canonical basis in the cohomology group H0(Gz,(u)z/M(u)z). We furthermore show that the universal Kolyvagin recursion implies the Kolyvagin recursion in the theory of Euler systems. One certainly hopes this could lead to a new way to find new Euler systems.

 12. Operational Research in Northwest Europe, the Work of No. 2 Operational Research Section with 21 Army Group

  Science.gov (United States)

  1945-07-01

  eoW In his retreat.. I. detailed .gxuinatton or Whe bridges Ord thelit aprzachas from LA. PUt=~D to the sea is set eat beloo. - M IE-Ma- lUz (51165) Cm...were coind et one or other at thle wqzasins. Imnoringi these Shots oni * SUMA Ontifi eOi f thle rcoAinIng 70 to have boom cined a~t the gun position

 13. Helicopter Icing Review.

  Science.gov (United States)

  1980-09-01

  c CD 4- Z~L ~ ~L)~ u)z ~ ~ -4 z 4~ - -Ia. LnCD 9- CD C. Ln -i L.. L. c0 000 - -4 0000 0 0 o 00 CL -4- CD CDC CDUz 9- V) ) -cc C oL CD r 0LiDr- uDI L...protection system involved. o Icing conditions frequently occur in very moist air masses blowing inland from warmer seas, such as the Gulf of Mexico , the

 14. Integral Representation of Harmonic Function in a Half-Plane

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LI Hong Wei; DENG Guan Tie

  2009-01-01

  In this article, we consider the integral representation of harmonic functions. Using a property of the modified Poisson kernel in a half plane, we prove that a harmonic function u(z) in a half plane with its positive part u+(z)=max{u(z), 0} satisfying a slowly growing condition can be represented by its integral of a measure on the boundary of the half plan.

 15. O liturgijskom ruhu u fundusu Gradskog muzeja Varaždin

  OpenAIRE

  Mesek, Ariana

  2012-01-01

  U ovome radu autorica donosi pregled razvoja i mijene oblika liturgijskog ruha kroz povijest, simboliku liturgijskih boja, govori o svilenim tkaninama u liturgiji te osnovnim uzrocima njihova propadanja. Nadalje, daje pregled razvoja tekstilne proizvodnje i dekorativne motivike od samih početaka proizvodnje na europskom tlu. Na pregledan način donosi tipologiju motiva prisutnih na tkaninama od kojih je izrađeno liturgijsko ruho koje se nalazi u fundusu Gradskog muzeja Varaždin uz opis svakog ...

 16. Stjecanje međunarodnopravne osobnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Davorin Rudolf

  2013-04-01

  Full Text Available Nastanak Republike Hrvatske kao subjekta međunarodnog prava nije vezan uz njezino međunarodno priznanje, nego uz proglašenje neovisnosti, može se reći uz stjecanje onih prava i dužnosti na njezinu teritoriju koje imaju sve suverene države. Pitanje kada je Republika Hrvatska postala subjektom međunarodnoga prava se tako svodi na pitanje datuma proglašenja i stjecanja pune suverenosti, ili - što je važnije - na pitanje o efektivnosti ostvarivanja neovisne vlasti. Prema našemu mišljenju je Republika Hrvatska kao subjekt međunarodnoga prava nastala 25. lipnja 1991. donošenjem državnopravnih akata o suverenosti i samostalnosti, implicitno i neovisnosti, uz faktičnu efektivnost vlasti. Brijunskom deklaracijom, 7. srpnja 1991., je Predsjednik Republike Hrvatske preuzeo međunarodnu obvezu o odgodi primjene tih akata na rok od 3 mjeseca. Sabor, koji je isključivo nadležan o tome donijeti odluku, odgodu nije nikada usvojio. Ovdje se radi o sudaru međunarodne pravne obveze i internoga prava. Skloni smo prednost dati međunarodnom pravu i usvojiti gledište da je primjena odluka zaista bila i odgođena. Brijunskom deklaracijom nisu stavljeni izvan snage državotvorni akti doneseni 25. lipnja 1991. Učinak te deklaracije se može promatrati dvojako: nastao je povratak na ranije stanje i gubitak međunarodne pravne osobnosti Republike Hrvatske. Poništio se učinak akata o neovisnosti države, Hrvatska se vratila u status federalne jedinice SFRJ. Prema drugome gledištu su i nadalje ostvarivane puna suverenost i neovisnost, proklamirane 25. lipnja - neovisnost je u kontinuitetu, bez prekida.

 17. SIA "Saldumu tirdzniecība" saimnieciskās darbības analīze un attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  Leščova, Olga

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma „SIA „Saldumu Tirdzniecības” saimnieciskas darbības analīze un attīstības perspektīvas” uzņēmuma vadītājam nepārtraukti ir jāpieņem dažādi lēmumi gan operatīvie, gan stratēģiskie un lai šie lēmumi pozitīvi ietekmētu uzņēmuma darbību, ir jāzina kādas darbības ir jāveic lēmumu pieņemšanas procesā. Svarīgākais posms lēmumu pieņemšanas procesā ir problēmas analīze, cēloņu meklēšana. Tas tiek veikts analizējot uzņēmuma rīcībā esošo informāciju ar dažādu metožu palīdzību. Viena ...

 18. "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze

  OpenAIRE

  Cekuls, Oskars

  2009-01-01

  Darba virsraksts – "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze. Darbs kopumā izklāstīts uz 88 lappusēm, tajā iekļauti 2 attēli, 1 tabula. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba mērķis izpētīt zīmola vispārējos aspektus, kā arī viena konkrēta uzņēmuma “Coca–Cola” virzības stratēģijas un pozicionēšanas pieredzi tirgū un uzņēmuma zīmola komunikāciju ar sabiedrību. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, 6 nodaļām ar apakšn...

 19. PepsiCo un to piedāvāto produktu virzišanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Bičihina, Justīne

  2016-01-01

  Bakalaura darba „PepsiCo un to piedāvāto produktu virzīšanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas” mērķis ir - pamatojoties uz teorētiskām atziņām un autores veiktā pētījuma rezultātiem, izpētīt uzņēmuma darbību un tā izmantotos mārketinga komunikāciju veidus, ņemot vēra PepsiCo plašo zīmolu produktu skaitu, ko piedāvā uzņēmums, kā arī atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas ietver mārketinga komunikāciju uzskaiti un...

 20. Naudas plūsmas analīze un tās izmantošana saimnieciskajā darbībā

  OpenAIRE

  Grišāne, Vija

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir uz naudas plūsmas un tās ietekmējošo faktoru analīzes pamata, izstrādāt priekšlikumus naudas plūsmas un tās pārvaldības uzlabošanai kokapstrādes uzņēmumā. Maģistra darbā ir četras nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek analizēta uzņēmuma naudas plūsmas būtība, naudas plūsmas jēdziena skaidrojums Grāmatvedības standartos un dažādu autoru interpretācijā, kā arī skaidrotas atšķirības starp naudas plūsmas ieņēmumiem un izdevumiem un peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumiem un i...

 1. Sensitivity Analysis of Hydrological Parameters in Modeling Flow and Transport in the Unsaturated Zone of Yucca Mountain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  K. Zhang; Y.S. Wu; J.E. Houseworth

  2006-03-21

  The unsaturated fractured volcanic deposits at Yucca Mountain have been intensively investigated as a possible repository site for storing high-level radioactive waste. Field studies at the site have revealed that there exist large variabilities in hydrological parameters over the spatial domain of the mountain. This paper reports on a systematic analysis of hydrological parameters using the site-scale 3-D unsaturated zone (UZ) flow model. The objectives of the sensitivity analyses are to evaluate the effects of uncertainties in hydrologic parameters on modeled UZ flow and contaminant transport results. Sensitivity analyses are carried out relative to fracture and matrix permeability and capillary strength (van Genuchten a), through variation of these parameter values by one standard deviation from the base-case values. The parameter variation results in eight parameter sets. Modeling results for the eight UZ flow sensitivity cases have been compared with field observed data and simulation results from the base-case model. The effects of parameter uncertainties on the flow fields are discussed and evaluated through comparison of results for flow and transport. In general, this study shows that uncertainties in matrix parameters cause larger uncertainty in simulated moisture flux than corresponding uncertainties in fracture properties for unsaturated flow through heterogeneous fractured rock.

 2. Sensitivity Analysis Of Hydrological Parameters In Modeling FlowAnd Transport In The Unsaturated Zone Of Yucca Mountain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang, Keni; Wu, Yu-Shu; Houseworth, James E

  2006-02-01

  The unsaturated fractured volcanic deposits at Yucca Mountain in Nevada, USA, have been intensively investigated as a possible repository site for storing high-level radioactive waste. Field studies at the site have revealed that there exist large variabilities in hydrological parameters over the spatial domain of the mountain. Systematic analyses of hydrological parameters using a site-scale three-dimensional unsaturated zone (UZ) flow model have been undertaken. The main objective of the sensitivity analyses was to evaluate the effects of uncertainties in hydrologic parameters on modeled UZ flow and contaminant transport results. Sensitivity analyses were carried out relative to fracture and matrix permeability and capillary strength (van Genuchten {alpha}) through variation of these parameter values by one standard deviation from the base-case values. The parameter variation resulted in eight parameter sets. Modeling results for the eight UZ flow sensitivity cases have been compared with field observed data and simulation results from the base-case model. The effects of parameter uncertainties on the flow fields were evaluated through comparison of results for flow and transport. In general, this study shows that uncertainties in matrix parameters cause larger uncertainty in simulated moisture flux than corresponding uncertainties in fracture properties for unsaturated flow through heterogeneous fractured rock.

 3. Vadības sistēmas pilnveidošana SIA "Water Ser"

  OpenAIRE

  Strods, Jānis

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Vadības sistēmas pilnveidošana SIA „WATER SER””. Darba pētījuma mērķis ir SIA „WATER SER” uz ilgtermiņa attīstību balstītas vadības sistēmas pilnveidošanas pasākumu definēšana, izstrāde, un ieviešanas plāna prezentēšana. Darba pirmā nodaļa ir veltīta populārāko vadības sistēmu teorētiskajam aprakstam. Otrā nodaļa ir veltīta būvniecības nozares raksturojumam. Darba trešā nodaļa ir veltīta pētāmā uzņēmuma raksturošanai. Ceturtajā nodaļā, balstoties uz veikto datu anal...

 4. The experience of two European preimplantation genetic diagnosis centres on human leukocyte antigen typing.

  Science.gov (United States)

  Van de Velde, Hilde; De Rycke, Martine; De Man, Caroline; De Hauwere, Kim; Fiorentino, Francesco; Kahraman, Semra; Pennings, Guido; Verpoest, Willem; Devroey, Paul; Liebaers, Inge

  2009-03-01

  Two European centres report on human leukocyte antigen (HLA) typing of preimplantation embryos for haematopoietic stem cell (HSC) transplantation: 'UZ Brussel' in Brussels and 'Genoma' in Rome. Both centres have 6 years' experience with technical and clinical aspects of this type of genetic analysis on single blastomeres. Both centres apply a similar technique for preimplantation HLA typing using short tandem repeats linked to the HLA locus in multiplex PCR for haplotyping. At present, a conclusive HLA diagnosis could be assured in 92.8% and 90.3% of the embryos at UZ Brussel and at Genoma, respectively. The implantation rates were 32.4% and 28.2%, respectively, and the birth rates per cycle were 9.4% and 18.6%, respectively. The HLA programme at UZ Brussel and at Genoma resulted in the birth of 9 babies and 3 successful HSC transplantations, and 42 babies and 7 successful HSC transplantations, respectively, so far. Drastic embryo selection for preimplantation HLA typing (in theory 1/4 for HLA, 1/8 for HLA in combination with sexing for X-linked recessive diseases, 3/16 for HLA in combination with autosomal recessive disorders) resulted overall in the birth of 51 babies (15.9% live birth rate per started cycle) in two European centres.

 5. 4-羟基环孢菌素A衍生物[γHyMeLeu4]CyA生产菌的接合转移%Conjugation of [γHyMeLeu4] CyA-Producing Strain

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘静; 戴梦; 章丽; 赵颖; 郑桂珍; 张佳; 王富强

  2013-01-01

  The recombinant vector pZMW-tsr,which could be integrated into S. erythraea chromosome,was transformed to Escherichia coli ET12567 (pUZ8002). Gene tsr was transformed to the [γHyMeLeu*]CyA-pro ducing strain Nonomuraea sp. CYA4OH by conjugation method using Escherichia coli ET12567 (pUZ8002, pZMW-tsr) as a conjugal donor. PCR Identification showed that gene tsr was integrated into the chromosome of CYA4OH. It was confirmed that pZMW could express exogenous genes effectively in rare actinomycete Nono muraea sp..%将染色体整合型糖多孢红霉菌表达载体pZMW-tsr转入大肠杆菌ET12567 (oUZ8002);以其作为供体,采用接合转移的方法将硫链丝菌素抗性基因tsr转入4-羟基环孢菌素A衍生物[γHyMeLeu4] CyA生产菌野野村菌CYA4OH.PCR结果表明,tsr基因已经整合到CYA4OH基因组上.研究表明pZMW载体能够在稀有放线菌野野村菌中有效表达外源基因.

 6. Physical and stable-isotope evidence for formation of secondary calcite and silica in the unsaturated zone, Yucca Mountain, Nevada

  Science.gov (United States)

  Whelan, J.F.; Paces, J.B.; Peterman, Z.E.

  2002-01-01

  Calcite and silica form coatings on fracture footwalls and cavity floors in the welded tuffs at Yucca Mountain, the potential site of a high-level radioactive waste repository. These secondary mineral deposits are heterogeneously distributed in the unsaturated zone (UZ) with fewer than 10% of possible depositional sites mineralized. The paragenetic sequence, compiled from deposits throughout the UZ, consists of an early-stage assemblage of calcite??fluorite??zeolites that is frequently capped by chalcedony??quartz. Intermediate- and late-stage deposits consist largely of calcite, commonly with opal on buried growth layers or outermost crystal faces of the calcite. Coatings on steep-dipping fractures usually are thin (??? 3 mm) with low-relief outer surfaces whereas shallow-dipping fractures and lithophysal cavities typically contain thicker, more coarsely crystalline deposits characterized by unusual thin, tabular calcite blades up to several cms in length. These blades may be capped with knobby or corniced overgrowths of late-stage calcite intergrown with opal. The observed textures in the fracture and cavity deposits are consistent with deposition from films of water fingering down fracture footwalls or drawn up faces of growing crystals by surface tension and evaporated at the crystal tips. Fluid inclusion studies have shown that most early-stage and some intermediate-stage calcite formed at temperatures of 35 to 85??C. Calcite deposition during the past several million years appears to have been at temperatures < 30??C. The elevated temperatures indicated by the fluid inclusions are consistent with temperatures estimated from calcite ??18O values. Although others have interpreted the elevated temperatures as evidence of hydrothermal activity and flooding of the tuffs of the potential repository, the authors conclude that the temperatures and fluid-inclusion assemblages are consistent with deposition in a UZ environment that experienced prolonged heat input from

 7. IN SITU FIELD TESTING OF PROCESSES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.S.Y. YANG

  2004-11-08

  The purpose of this scientific analysis report is to update and document the data and subsequent analyses from ambient field-testing activities performed in underground drifts and surface-based boreholes through unsaturated zone (UZ) tuff rock units. In situ testing, monitoring, and associated laboratory studies are conducted to directly assess and evaluate the waste emplacement environment and the natural barriers to radionuclide transport at Yucca Mountain. This scientific analysis report supports and provides data to UZ flow and transport model reports, which in turn contribute to the Total System Performance Assessment (TSPA) of Yucca Mountain, an important document for the license application (LA). The objectives of ambient field-testing activities are described in Section 1.1. This report is the third revision (REV 03), which supercedes REV 02. The scientific analysis of data for inputs to model calibration and validation as documented in REV 02 were developed in accordance with the Technical Work Plan (TWP) ''Technical Work Plan for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2004 [DIRS 167969]). This revision was developed in accordance with the ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 1.2.4) for better integrated, consistent, transparent, traceable, and more complete documentation in this scientific analysis report and associated UZ flow and transport model reports. No additional testing or analyses were performed as part of this revision. The list of relevant acceptance criteria is provided by ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654]), Table 3-1. Additional deviations from the TWP regarding the features, events, and processes (FEPs) list are discussed in Section 1.3. Documentation in this report includes descriptions of how, and under what

 8. Geostatistical and Stochastic Study of Flow and Transport in the Unsaturated Zone at Yucca Mountain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ye, Ming; Pan, Feng; Hu, Xiaolong; Zhu, Jianting

  2007-08-14

  Yucca Mountain has been proposed by the U.S. Department of Energy as the nation’s long-term, permanent geologic repository for spent nuclear fuel or high-level radioactive waste. The potential repository would be located in Yucca Mountain’s unsaturated zone (UZ), which acts as a critical natural barrier delaying arrival of radionuclides to the water table. Since radionuclide transport in groundwater can pose serious threats to human health and the environment, it is important to understand how much and how fast water and radionuclides travel through the UZ to groundwater. The UZ system consists of multiple hydrogeologic units whose hydraulic and geochemical properties exhibit systematic and random spatial variation, or heterogeneity, at multiple scales. Predictions of radionuclide transport under such complicated conditions are uncertain, and the uncertainty complicates decision making and risk analysis. This project aims at using geostatistical and stochastic methods to assess uncertainty of unsaturated flow and radionuclide transport in the UZ at Yucca Mountain. Focus of this study is parameter uncertainty of hydraulic and transport properties of the UZ. The parametric uncertainty arises since limited parameter measurements are unable to deterministically describe spatial variability of the parameters. In this project, matrix porosity, permeability and sorption coefficient of the reactive tracer (neptunium) of the UZ are treated as random variables. Corresponding propagation of parametric uncertainty is quantitatively measured using mean, variance, 5th and 95th percentiles of simulated state variables (e.g., saturation, capillary pressure, percolation flux, and travel time). These statistics are evaluated using a Monte Carlo method, in which a three-dimensional flow and transport model implemented using the TOUGH2 code is executed with multiple parameter realizations of the random model parameters. The project specifically studies uncertainty of unsaturated

 9. Konkordances izmantojums vārdkopu mācīšanā

  OpenAIRE

  Grāvīte, Ieva

  2009-01-01

  Maģistra darbs iztirzā vārdu krājuma vietu angļu valodas sistēmā, kā arī apskata jaunākās tendences konkordanču un to krājumu izmantošanā valodas mācīšanas un mācīšanās procesā. Vairāki autori kā Sinklērs (Sinclair), Makārtijs (McCarthy), Luiss (Lewis), Kārters (Carter) un citi jau ir pastiprinājuši konkordanču nozīmību valodu mācīšanas un mācīšanās procesā, to aprakstot savos zinātniskajos darbos. Tomēr Latvijā šī pieeja ir ļoti jauna un neapgūta. Maģistra darba izstrādē pirmkārt tika pē...

 10. Latvijas karbonātiežu izmantošanas iespējas kaļķu saistvielu ražošanai

  OpenAIRE

  Krāģe, L; Kiriloviča, I; Rozenštrauha, I; Sidraba, I

  2012-01-01

  Darbā aprakstīti kaļķu saistvielu klasifikācijas principi, saistvielu iedalījums un reglamentētās īpašības atbilstoši saistošajiem standartiem. Raksturoti kaļķu saistvielu ražošanai Latvijā pieejamie nogulumiežu derīgo izrakteņu resursi. Izvērtējot eksperimentālās izpētes datus, savstarpēji salīdzināta romāncementa iegūšanas iespējas no dolomītmerģeļa un mākslīgā dolomīta-mālu izejvielu maisījuma. Secināts, ka no dolomīta-mālu maisījuma iespējams iegūt līdzvērtīgu saistvi...

 11. Lietotāju apkalpošanas kvalitātes novērtēšana publiskajās bibliotēkās izmantojot SERVQUAL metodi

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Maģistra darbā raksturota lietotāju apkalpošanas kvalitātes novērtēšana publiskajās bibliotēkās, par pamatu izmantojot SERVQUAL kvalitātes novērtēšanas metodi. Bibliotēkas nepietiekami bieži izvērtē savu darbību. Tāpēc ir nepieciešams novērtēt bibliotēku pakalpojumu piedāvājumu, kā arī izzināt esošās atšķirības sniegtajos pakalpojumos starp lietotāju vēlmēm, interesēm un reāli saņemtajiem pakalpojumiem. Lai novērtētu patreizējo apkalpošanu publiskajās bibliotēkās Latvijā, praktiskajā pētī...

 12. Sieviete un sabiedrība 20. gs. L.Muktupāvelas romānā „Mīla. Benjamiņa”

  OpenAIRE

  Tropa, Zane

  2011-01-01

  Darbā „Sieviete un sabiedrība 20. gs. L. Muktupāvelas romānā „Mīla Benjamiņa” tiek aplūkots sievietes emancipācija 20. gadsimta latviešu sabiedrībā. Lai gūtu plašāku ieskatu feminisma kustības attīstībai Latvijā, teorētiskajā daļā tiek aplūkota feminisma vēsture pasaulē, kā arī sniegts ieskats feminisma sākotnējām tradīcijām latviešu literatūrā un literatūrzinātnē. Savukārt praktiskajā daļā no feminisma teorijas pieredzes tiek interpretēta L. Muktupāvelas romāna „Mīla. Benjamiņa” galvenā ...

 13. Autolīzinga kompānijas AS "mogo" reklāmas kampaņu izstrāde, izmantojot Facebook reklāmas rīkus

  OpenAIRE

  Ābeltiņš, Elvis

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir “Autolīzinga kompānijas AS “mogo” reklāmas kampaņu izstrāde, izmantojot Facebook reklāmas rīkus”. Vadošais sociālais tīkls Facebook nodrošina plašas reklāmas izvietošanas iespējas un tā auditorijas apjoms ir sasniedzis tradicionālajiem medijiem līdzvērtīgu izmēru. Darba analītiskajā daļā tiek kategorizētas digitālā mārketinga metodes, kā arī apkopota sociālo tīklu lietotāju statistika Latvijā un pasaulē. Projekta daļā autors salīdzina un analizē Facebook reklāmas izvietoša...

 14. Pircēju rīcības izpēte Latvijas nekustamo īpašumu tirgū.

  OpenAIRE

  Leonoviča, Indra

  2009-01-01

  Indra Leonoviča. Bakalaura darbs „Pircēju rīcības izpēte Latvijas nekustamo īpašumu tirgū”. Bakalaura darbā analizēta pircēju rīcība nekustamo īpašumu tirgū un pirkšanu ietekmējošie faktori ekonomiskās krīzes apstākļos. Pirmajā daļā pētīti pircēju rīcības patēriņa tirgū teorētiskie aspekti, otrajā daļā raksturots nekustamo īpašumu tirgus Latvijā, tirgus dinamika, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.Portera modeli, PEST un SVID analīzes. Trešajā nodaļā apkopoti nekustamo īpašumu pirc...

 15. Kukuļņemšanas krimināltiesiskais raksturojums

  OpenAIRE

  Soroka, Darja

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma - “Kukuļņemšanas krimināltiesiskais raksturojums”. Maģistra darba mērķis ir kukuļņemšanas krimināltiesiskā regulējuma detalizēta analīze, lai pētījuma beigās apkopotu secinājumus un ierosinātu priekšlikumus Latvijas normatīvajos aktos konstatēto trūkumu vai nepilnību novēršanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: noskaidrot kukuļņemšanas izcelsmi, aplūkot tiesiskā regulējuma vēsturisko attīstību Latvijā, sniegt izsmeļošu kukuļņemšanas sastāva krimināltiesi...

 16. Stresa pārvarēšanas stratēģiju saistība ar pašcieņu

  OpenAIRE

  Ošuroka, Anete

  2016-01-01

  Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot vai pastāv statistiski nozīmīga saistība starp pašcieņu un stresa pārvarēšanas stratēģiju izvēli. Pētījumā kopumā piedalījās 62 respondenti, vecumā no 19 – 45 gadiem (M = 24,29; SD = 5,22). Pašcieņa, tika mērīta izmantojot Rozenberga pašcieņas skalu (Rosenberg self-esteem scale, Rosenberg, 1965), Latvijā adaptējusi Anika Miltuze, 1996. gadā. Savukārt stresa pārvarēšanas stratēģijas, tika mērītas ar Stresa pārvarēšanas stratēģiju aptauju (The Coping Orientati...

 17. Grūtnieču viedoklis par dzemdībām ūdenī

  OpenAIRE

  Zaburdajeva, Ksenija

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma – „Grūtnieču viedoklis par dzemdībām ūdenī”. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka, lai atvieglotu dzemdību procesu, arvien vairāk māmiņu izvēlas maigāku piedzimšanas veidu – dzemdības ūdenī, kas Latvijā vēl arvien tiek pieskaitīts pie netradicionālajiem dzemdību veidiem. Patiesībā gadsimtiem ilgi daudzviet tas ir bijis tradicionāls piedzimšanas veids un sievietes visā pasaulē kā atsāpinošu līdzekli dzemdībās izmantojušas ūdeni. Darba mērķis ir noskaidrot grūtnieču vied...

 18. Materiālu izstrāde padziļinātai matemātikas apguvei 8. klasei atbilstoši matemātikas mācību priekšmeta programmai

  OpenAIRE

  Porahoņko, Alīna

  2016-01-01

  Maģistra darba “Materiālu izstrāde padziļinātai matemātikas apguvei 8. klasei atbilstoši matemātikas mācību priekšmeta programmai” pamatā ir paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumu krājums 8. klasei, kura pamatā ir Latvijas un citu valstu matemātikas olimpiāžu uzdevumi pamatskolai. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti matemātikas mācību priekšmeta mērķi un sasniedzamie rezultāti 8. klasei. Otrajā nodaļā aprakstīta matemātikas sacensību sistēma Latvijā, uzdevumu risināšan...

 19. Sabiedrisko attiecību stratēģiskās plānošanas kompetence tiešās valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienībās (2006-2007)

  OpenAIRE

  Helmane, Dace

  2007-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Sabiedrisko attiecību stratēģiskās plānošanas kompetence tiešās valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienībās (2006-2007)”, un tā tika izvēlēta, jo Latvijā līdz šim nav pētīta sabiedrisko attiecību stratēģiskā plānošana un tai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Maģistra darba mērķis ir sniegt ieskatu sabiedrisko attiecību stratēģiskajā plānošanā Latvijas tiešās valsts pārvaldes iestādēs un noskaidrot šo iestāžu komunikācijas struktūrvienību vispārējo komp...

 20. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" pedagoģiskais process (1988-2010)

  OpenAIRE

  Pormale, Indra

  2012-01-01

  Diplomdarba mērķis ir izzināt un analizēt Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģisko procesu no 1988. gada līdz 2010. gadam. Metodes: literatūras analīze, atmiņu pierakstu analīze, intervijas. Šis darbs varētu interesēt speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājus un tos, kuriem interesē pirmsskolas izglītības iestādes vēsture un tās attīstības gaita. Diplomdarba autore ir apkopojusi savāktos materiālus par Latvijas bērnudārzu veidošanās vēsturi Latvijā un Ol...

 1. Mācību metožu un līdzekļu izmantošana sporta stundā skolēniem ar redzes traucējumiem

  OpenAIRE

  Kļaviņš, Edgars

  2015-01-01

  Diplomdarbs ir par mācību metožu un līdzekļu izvēli sporta stundas organizēšanā skolēniem ar redzes traucējumiem, ņemot vērā skolēnu psihiskās un fiziskās attīstības īpatnības. LR Izglītības un Zinātnes Ministrija vēlas integrēt skolēnus ar redzes traucējumiem vispārējās izglītības iestādēs, taču Latvijā līdz šim nav pētīta sporta stundas organizēšana skolēniem ar redzes traucējumiem, kas noteica diplomdarba tēmas izvēli. Darbā ir veikta teorētiskās literatūras un pētījumu izpēte un ana...

 2. Atkāpes no normām latviešu valodā: plašsaziņas līdzekļu valoda

  OpenAIRE

  Dominiece-Diasa, Baiba

  2009-01-01

  Šī pētnieciskā darba mērķis ir analizēt Latvijā drukāto plašsaziņas līdzekļu valodu. Darbā ir apkopota informācija par mēdiju attīstību, kā arī to valodas galvenās iezīmes. Īpaši plaši tika pētīta mēdiju vēsture, senās komunikāciju metodes un komunikācijas veidu attīstība. Liela daļa pētnieciskā darba tika veltīta reklāmas nozarei. Autore pētija reklāmas vēsturi un dažādo metožu attīstību līdz mūsdienām un analizēja reklāmas presē. Ar teorētiskajā daļā apkopotās informācijas palīdzību ti...

 3. Aptiekā gatavojamo zāļu formu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze, derīguma termiņa izvērtēšana atkarībā no iegūtajiem rezultātiem

  OpenAIRE

  Mickeviča, Sintija

  2012-01-01

  Šajā bakalaura darbā tiek pētīta viena no būtiskākajām farmācijas problēmām par aptiekā gatavojamām zāļu formām (turpmāk tekstā arī ekstemporālā receptūra). Aptiekās nav pieejama vienota informācija par zāļu gatavošanu, uzglabāšanu, stabilitāti un derīguma termiņa novērtēšanu, informācija ir novecojusi un neatbilst mūsdienu prasībām. Latvijā ir saglabājušies padomju laiku (turpmāk tekstā PSRS) priekšraksti, pēc kuriem vadīties zāļu gatavošanā, tiek izmantotas vairākas citu valstu farmakop...

 4. Reklāmas kampaņas izstrādāšana, īstenošana un komunikācijas problēmas: kinoteātra "Cinamon" gadījums (2008. gada oktobris - 2009. gada februāris)

  OpenAIRE

  Zvejniece, Zane

  2009-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Reklāmas kampaņas izstrādāšana, īstenošana un komunikācijas problēmas: kinoteātra „Cinamon” gadījums (2008. gada oktobris – 2009. gada februāris)” Kinoteātris „Cinamon” atvērts 2008. gada novembrī. Otrā daudzzāļu kinoteātra ienākšana Latvijā bija nozīmīgs notikums. Ienākot tirgū, liela nozīme ir rūpīgi izplānotai reklāmas kampaņai. Darbā izvirzīta hipotēze: ienākot tirgū un veidojot reklāmas kampaņu, kinoteātris „Cinamon” saskārās ar komunikācijas problēmām, ka...

 5. Jaunas neinvazīvas metodes izstrāde plaušu vēža diagnostikai

  OpenAIRE

  Hmeļņicka, Jevgeņija

  2013-01-01

  Latvijā plaušu vēzis ir trešajā vietā biežāk diagnosticēto audzēju sarakstā. Vairākumam pacientu plaušu vēzis tiek diagnosticēts vēlīnās stadijās, tādēļ tiek meklētas metodes, ar kuru palīdzību varētu agrīni un lēti indentificēt minēto patoloģiju. Mūsu pētījuma mērķis bija izpētīt mākslīgā ožas sensora “ Cyranose” pielietojamību plaušu vēža diagnostikā. Pētījuma uzdevumos ietilpa - veikt pēc iespējas vairāk izelpas gaisa mērījumus ar mākslīgo ožas sensoru “ Cyranose 320” gan pacientiem ar ...

 6. Skolotāja tēls 19.gadsimta otrajā pusē latviešu daiļliteratūrā

  OpenAIRE

  Polmane, Ramona

  2008-01-01

  Viens no pētniecības virzieniem pedagoģijas vēsturē un mūsdienu pedagoģijā kā pasaulē, tā arī Latvijā ir skolotāja tēls, skolotāja personība, taču samērā maz skolotāja tēls ir pētīts tādā aspektā kā latviešu daiļliteratūra, tāpēc bakalaura darba mērķis ir izpētīt skolotāja tēlu 19.gadsimta otrajā pusē latviešu daiļliteratūrā. Pētījuma pirmajā nodaļā tiek izanalizēts jēdziens „skolotāja tēls” zinātniskajā literatūrā, otrajā nodaļā tiek izzināts un izpētīts konkrēts laika periods – 19.gadsi...

 7. Pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanas un audzināšanas vēsturiskā pieredze 20. gadsimta 20. - 30. gados

  OpenAIRE

  Spēlmane, Inguna

  2008-01-01

  Maģistra darbā ir atklātas un pētītas pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās iespējas neatkarīgajā Latvijā (pirmskola, bērnudārzs, mājmācība) un audzināšanas vēsturiskā pieredze 20. gs. 20. - 30. gados (K. Dēķens, A. Dauge un M. Štāls). Maģistra darba: 1. nodaļā ir atklātas kādas bija mācību un audzināšanas iestādes un iespējas, un to attīstība Latvijas Republikas laikā. 2. nodaļā ir runāts par pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanu, tās nozīmību. A. Dauge, K. Dēķens un M. Štāls ir tie ne...

 8. Modeling non-steady state radioisotope transport in the vadose zone - A case study using uranium isotopes at Peña Blanca, Mexico

  Science.gov (United States)

  Ku, T. L.; Luo, S.; Goldstein, S. J.; Murrell, M. T.; Chu, W. L.; Dobson, P. F.

  2009-10-01

  Current models using U- and Th-series disequilibria to study radioisotope transport in groundwater systems mostly consider a steady-state situation. These models have limited applicability to the vadose zone (UZ) where the concentration and migratory behavior of radioisotopes in fluid are often transitory. We present here, as a first attempt of its kind, a model simulating the non-steady state, intermittent fluid transport in vadose layers. It provides quantitative constraints on in-situ migration of dissolved and colloidal radioisotopes in terms of retardation factor and rock-water interaction (or water transit) time. For uranium, the simulation predicts that intermittent flushing in the UZ leads to a linear relationship between reciprocal U concentration and 234U/ 238U ratio in percolating waters, with the intercept and slope bearing information on the rates of dissolution and α-recoil of U isotopes, respectively. The general validity of the model appears to be borne out by the measurement of uranium isotopes in UZ waters collected at various times over a period during 1995-2006 from a site in the Peña Blanca mining district, Mexico, where the Nopal I uranium deposit is located. Enhanced 234U/ 238U ratios in vadose-zone waters resulting from lengthened non-flushing time as prescribed by the model provide an interpretative basis for using 234U/ 238U in cave calcites to reconstruct the regional changes in hydrology and climate. We also provide a theoretical account of the model's potential applications using radium isotopes.

 9. Use of flow cytometry for analysis of phage-mediated killing of Enterobacter aerogenes.

  Science.gov (United States)

  Verthé, Kristof; Verstraete, Willy

  2006-09-01

  In this study, the use of flow cytometry to analyze phage-mediated killing of Enterobacter aerogenes under varying conditions of temperature and nutrient availability was assessed. Bacteriophage UZ1, specific for an E. aerogenes strain, was applied at a multiplicity of infection (MOI) of 1 and 1000 to a Teflon surface, artificially infected with its host at a level of 4.5 log cells. After incubation for 20 h, bacteriophages were quantified using the soft agar layer method. For the quantification of bacterial cells, plate counting and flow cytometric analysis of live/dead stained cells were performed in parallel. At an MOI of 1, phage treatment was successful only after incubation under nutrient-rich conditions at 37 degrees C: E. aerogenes cells were not detected and a tenfold increase in phage UZ1 was observed. At a MOI of 1000, no E. aerogenes cells could be cultured after incubation at 37 and 4 degrees C. However, flow cytometric analysis revealed that lysis did not occur at 4 degrees C but was achieved during subsequent plate culture. In conclusion, the use of flow cytometry enabled identification of culture-based bias during plate culture. The flow cytometric assay used in this study proved to be rapid, as this culture-independent method does not require lengthy incubation periods post-sampling. The bacteriophage-mediated killing of E. aerogenes cells on Teflon surfaces indicated that disinfection of E. aerogenes with bacteriophage UZ1 can be successful when high MOIs are achieved, while at low multiplicities of infection conditions favorable for phage replication are required.

 10. The limiting form of symmetric instability in geophysical flows

  Science.gov (United States)

  Griffiths, Stephen

  2017-04-01

  The stability of parallel flow with vertical shear, density stratification and background rotation is of fundamental importance in geophysical fluid dynamics. For a flow with vertical shear Uz and buoyancy frequency N, the dominant instability is typically a symmetric instability (sometimes known as slantwise convection) when 1/4 linear stability problem has been well studied for the case of constant Uz and N, and has some interesting mathematical properties (e.g., non-separable governing PDE, an absence of normal mode solutions in rectangular domains). Here, for the first time, a general theory of symmetric instability is given when Ri varies smoothly with height, thinking of the more realistic case where an unstable layer with Ri 1. The mathematical theory is developed for horizontally periodic disturbances to a basic state with arbitrary smooth N(z), but constant Uz. An asymptotic analysis is used to derive expressions for the most unstable mode, which occurs in the limit of large cross-isentropic wavenumber and takes the form of solutions trapped within the unstable layer; the same result is derived using an interesting generalised parcel dynamics argument, which explicitly shows how the trapping is linked to vertical variations of the potential vorticity. A separate asymptotic analysis is given for the small wavenumber limit, where only one such trapped mode may exist, as expected from the spectral theory of the Schrödinger equation. These two limiting results are shown to be consistent with an exact solution of the linear stability problem that can be obtained for a special choice of N(z). The asymptotic analysis can be extended to allow for weak diffusion at arbitrary Prandtl number, yielding an explicit diffusive scale selection at large wavenumber. Numerical simulations show that these weakly diffusive modes dominate the early stages of the nonlinear evolution of the symmetric instability.

 11. Modeling non-steady state radioisotope transport in the vadose zone--A case study using uranium isotopes at Pena Blanca, Mexico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ku, T. L.; Luo, S.; Goldstein, S. J.; Murrell, M. T.; Chu, W. L.; Dobson, P. F.

  2009-06-01

  Current models using U- and Th-series disequilibria to study radioisotope transport in groundwater systems mostly consider a steady-state situation. These models have limited applicability to the vadose zone (UZ) where the concentration and migratory behavior of radioisotopes in fluid are often transitory. We present here, as a first attempt of its kind, a model simulating the non-steady state, intermittent fluid transport in vadose layers. It provides quantitative constraints on in-situ migration of dissolved and colloidal radioisotopes in terms of retardation factor and rock-water interaction (or water transit) time. For uranium, the simulation predicts that intermittent flushing in the UZ leads to a linear relationship between reciprocal U concentration and {sup 234}U/{sup 238}U ratio in percolating waters, with the intercept and slope bearing information on the rates of dissolution and {alpha}-recoil of U isotopes, respectively. The general validity of the model appears to be borne out by the measurement of uranium isotopes in UZ waters collected at various times over a period during 1995-2006 from a site in the Pena Blanca mining district, Mexico, where the Nopal I uranium deposit is located. Enhanced {sup 234}U/{sup 238}U ratios in vadose-zone waters resulting from lengthened non-flushing time as prescribed by the model provide an interpretative basis for using {sup 234}U/{sup 238}U in cave calcites to reconstruct the regional changes in hydrology and climate. We also provide a theoretical account of the model's potential applications using radium isotopes.

 12. U traganju za povijesnim, kulturnim i umjetničkim identitetom umjetnika Schiavona: crtice iz povijesti njihove recepcije u 16. i 17. stoljeću

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Prijatelj Pavičić

  2014-12-01

  Full Text Available Autorica pokazuje kako su uz trojicu poznatih likovnih umjetnika Schiavona, Andreu Meldolu (Andriju Medulića, Nicolu dell'Arca i Julija Klovića, u historiografiji i književnosti XVI. i XVII. stoljeća bili povezivani neki od identitetskih stereotipa koji su se i inače tada u književnosti i historiografiji povezivali uz Slavene, Ilire, Dalmatince, Morlake i Hrvate. Primjerice, kvalifikativ „barbarski“ koji se u bolonjskoj historiografiji XVI. st. povezuje uz Nicolu dell'Arca, predstavlja jednu od takvih nekoć uvriježenih stereotipnih skjavonskih karakteristike. U prvom dijelu rada autorica se bavi interpretacijama hrvatskog i makedonskog identiteta (porijekla slavnoga minijaturiste Julija Klovića u XVI. st., u djelima Klovićevih suvremenika poput Giorgia Vasarija i Francisca de Holande, te tijekom XIX. i XX. st, u radovima Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, Ivana Goluba i Milana Pelca. Posebna se pažnja posvećuje danas dominantnoj hipotezi da bi „makedonstvo“ Julija Klovića moglo biti izmišljeno s ciljem posvjedočenja njegove umjetničke i rodne ukorijenjenosti u antičko tlo. U drugom se dijelu obrađuju zapisi o Andrei Meldoli i Nicoli dell'Arca u djelima talijanskih historiografa Girolama Borsellija, Cherubina Cherardaccija, Carla Ridolfija i Marca Boschinija, koji su pokušavali stilske specifičnosti kod ove dvojice umjetnika tumačiti kao posljedicu njihovog genotipa i fenotipa. Autorica se posebice osvrće na pojavu ideologema o barbarskom karakteru Nicole dell'Arca u zapisima Girolama Borsellija (kraj XV. st. i Cherubina Cherardaccija (XVI. st..

 13. Evolution of the Intranet in the University Hospital of Gent.

  Science.gov (United States)

  Fiers, T; De Moor, G; Daneels, F

  1997-01-01

  The explosive development of the internet in recent years has lead to the production of massive collections of web-based tools and development know-how. Implementing an Intranet solution within a health care environment offers tremendous advantages for internal information management, distribution and collaborative computing. Easy adaptability, scalability and the low development cost allow easy integration into existing health care structures. A key aspect of the UZ Gent Intranet is its transparent interaction with the currently implemented HIS thus providing an open gateway to the future.

 14. PROCJENA POTRESNOG RIZIKA OSJEČKIH DJEČJIH VRTIĆA

  OpenAIRE

  Antičević, Anita

  2015-01-01

  Potresni rizik se odnosi na očekivane gubitke za zadani element izloženosti riziku, tijekom određenog budućeg razdoblja. Rizik se može mjeriti očekivanim gospodarskim gubitkom, brojem izgubljenih života ili veličinom fizičke štete na imovini. Za zgrade dječjih vrtića u Osijeku, njih 21, prikupljeni su podatci vezani uz godinu izgradnje, visinu odnosno broj etaža, vrstu konstrukcijskog sustava, ukupnu površinu, broj djece, osoblja, itd. Nakon prikupljene baze podataka, provedena je strategija ...

 15. Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2012 (Annual Report to Congress)

  Science.gov (United States)

  2012-05-01

  avionics , and supercruise-capable engines. China is upgrading its B-6 bomber fleet (originally adapted from the Soviet Tu-16 BADGER) with a new, longer...G as P ip el in es 40 b illi on cu bic m et er s/ ye ar St ra it of H or m uz : 4 0% Am er ica s: 8% St ra it of M ala cc a: 82 % S un da...S tr ait : 1 % As ia, n ot v ia M ala cc a/ Su nd a: 4% Ru ss ia Se ab or ne : 1 % G ul f o f A de

 16. Comparison of Different Analytic Solutions to Axisymmetric Squeezing Fluid Flow between Two Infinite Parallel Plates with Slip Boundary Conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamid Khan

  2012-01-01

  Full Text Available We investigate squeezing flow between two large parallel plates by transforming the basic governing equations of the first grade fluid to an ordinary nonlinear differential equation using the stream functions ur(r,z,t=(1/r(∂ψ/∂z and uz(r,z,t=−(1/r(∂ψ/∂r and a transformation ψ(r,z=r2F(z. The velocity profiles are investigated through various analytical techniques like Adomian decomposition method, new iterative method, homotopy perturbation, optimal homotopy asymptotic method, and differential transform method.

 17. Nakladničke studije: što još?

  OpenAIRE

  Legendre, Bertrand

  2015-01-01

  Namjera je rada repozicionirati nakladničke studije u sklop dugog procesa koji se proteže od početka povijesti knjige do suvremenih istraživanja kulturnih industrija. Rad postavlja pitanja o interdisciplinarnosti i mogućnosti da se nakladništvo razmatra neovisno o drugim sektorima medija i kulturne ponude. Nakladništvo je dio širokog industrijskog spektra, a analize istodobno postaju sve segmentiranije prema sektorima proizvodnje i znanstvenim područjima. Iz perspektive struke, uz probleme ko...

 18. SIMULATION OF NET INFILTRATION FOR MODERN AND POTENTIAL FUTURE CLIMATES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.A. Heveal

  2000-06-16

  This Analysis/Model Report (AMR) describes enhancements made to the infiltration model documented in Flint et al. (1996) and documents an analysis using the enhanced model to generate spatial and temporal distributions over a model domain encompassing the Yucca Mountain site, Nevada. Net infiltration is the component of infiltrated precipitation, snowmelt, or surface water run-on that has percolated below the zone of evapotranspiration as defined by the depth of the effective root zone, the average depth below the ground surface (at a given location) from which water is removed by evapotranspiration. The estimates of net infiltration are used for defining the upper boundary condition for the site-scale 3-dimensional Unsaturated-Zone Ground Water Flow and Transport (UZ flow and transport) Model (CRWMS M&O 2000a). The UZ flow and transport model is one of several process models abstracted by the Total System Performance Assessment model to evaluate expected performance of the potential repository at Yucca Mountain, Nevada, in terms of radionuclide transport (CRWMS M&O 1998). The net-infiltration model is important for assessing potential repository-system performance because output from this model provides the upper boundary condition for the UZ flow and transport model that is used to generate flow fields for evaluating potential radionuclide transport through the unsaturated zone. Estimates of net infiltration are provided as raster-based, 2-dimensional grids of spatially distributed, time-averaged rates for three different climate stages estimated as likely conditions for the next 10,000 years beyond the present. Each climate stage is represented using a lower bound, a mean, and an upper bound climate and corresponding net-infiltration scenario for representing uncertainty in the characterization of daily climate conditions for each climate stage, as well as potential climate variability within each climate stage. The set of nine raster grid maps provide spatially

 19. DC篇

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  卡西欧Z60 最便宜的卡片机 要价1900元;松下FZ7 12倍长焦机3450元;理光GR-D 复古感觉 4850元;奥林巴斯SP-500UZ 10倍长焦2850元;索尼W100家用旗舰3050元;佳能A700价格接近2000元。

 20. Učinak fluoridirane paste za zube na remineralizaciju cakline i mikrotvrdoću nakon demineralizacije in vitro

  OpenAIRE

  Ambarkova, Vesna; Goršeta, Kristina; Glavina, Domagoj; Škrinjarić, Ilija

  2011-01-01

  Svrha: Svrha rada bila je procijeniti utjecaj komercijalnih pasta za zube s različitom formulom fluorida na remineralizaciju površine cakline. Materijali i metode: Pripremljeni su caklinski blokovi te, uz hlađenje vodom, polirani karborundnim diskovima različite finoće (320, 600 i 1200 grita). Nakon toga su nasumce podijeljeni u sedam skupina. Uzorci su bili izvrgnuti svakodnevnom režimu koji se sastojao od dvaju jednominutnih četkanja – jednim nakon šestosatne demineralizacije i drugim nakon...

 1. Eksperimentalno ispitivanje svojstava tetrafluoretilena za izradu dentalnih implantata

  OpenAIRE

  1983-01-01

  Ispitivana je reakcija tkiva na tetrafluoretilen, s namjerom da se istraži mogućnost njegove upotrebe za konstrukciju dentalnih implantata. Pokusi su vršeni na miševima, kojima je uz bedrenu kost usađen implantat. Životinje su usmrćene u određenim vremenskim razmacima, a komadići tkiva koji su okruživali implantat pripremljeni su za histološku analizu. Kontrastnost Teflona ispitana je rendgenološki na izvađenim ljudskim zubima u koje je bio ugrađen implantat. Rezultati su pokazali da je Teflo...

 2. Bitka Hrvata – bitka na Krbavskom polju 1493. godine

  OpenAIRE

  Kužić, Krešimir

  2014-01-01

  Autor u radu daje prikaz čimbenika koji su u interakciji doveli do najvećeg poraza hrvatske vojske u sukobima s Osmanskim Carstvom. Prikazan je jedan do sada neiskorišteni zapis o bitki, a zatim je napravljen osvrt na vojni ustroj Osmanlija čiji je izdanak bio Jakub-paša Hadum. Na hrvatskoj strani nije bilo ni jedinstva, ni naoružanja, ni uvježbane vojske, a ni osigurane opskrbe. Kad se tome pridoda naivna taktika bana Derencsényija, uz takve okolnosti poraz Hrvata bio je jedini mogući ishod....

 3. Prilog poznavanju naseljenosti Vinkovaca i okolice u starijem željeznom dobu

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Razdoblje starijega željeznog doba na prostoru Vinkovaca i okolice obilježile su svojim pojavama daljska, bosutska i srijemska kultura. Na početku starijega željeznog doba primjetni su utjecaji s prostora dolenjske i grupe Martijanec - Kaptol, uz koje se povezuju slučajni nalazi fibula iz Vinkovaca i Orolika te pojava tumula u Starim Jankovcima, Ilači i Gabošu. Utjecaji ovih grupa kao i s prostora glasinačkoga kulturnoga kruga prisutni su i u mlađoj fazi starijega željeznog doba kojoj prip...

 4. Koncept “borbene demokracije” u SR Njemačkoj

  OpenAIRE

  Velički, Damir

  2007-01-01

  Kao rezultat povijesnoga iskustva s Weimarskom Republikom, u novi ustav Savezne Republike Njemačke – Temeljni zakon – ugrađena su neka nepromjenljiva ustavna načela. Autori Temeljnoga zakona su se umjesto pozitivističkoga i formalističkoga shvaćanja demokracije Weimarskoga ustava odlučili za koncept tzv. “borbene demokracije”, demokracije koja je čvrsto vezana uz određene vrijednosti. Koncept “borbene demokracije” pronalazi se u nizu članaka Temeljnoga zakona SR Njemačke, a riječ je o prev...

 5. Utjecaj praška Spiruline platensis na mikrofloru jogurta i acidofilnog mlijeka

  OpenAIRE

  Guldas, Metin; Irkin, Reyhan

  2010-01-01

  Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitivanje utjecaja dodatka praškastog Cyanobacterium Spirulina platensis u jogurt te jogurt obogaćen s Lactobacillus acidophilus na preživljavanje mikroorganizama tijekom čuvanja u hladnjaku. Ispitivano je preživljavanje starter kulture jogurta (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Streptococcus salivarius ssp. thermophilus) te Lactobacillus acidophilus u uzorcima pripremljenim uz dodatak 0,5 % ili 1 % (w/w) te bez dodatka spiruline, nakon čuvan...

 6. Čelične tunelske oplate

  OpenAIRE

  Andrić, Ante; Tešović, Snježana

  2008-01-01

  Opisano je postrojenje za betoniranje sekundarne tunelske obloge. Postrojenje ima tri dijela: plašt, transporter s vlastitim pogonom i sustav opskrbe betonom. Uz tehničke karakteristike i funkcije postrojenja opisana je i tehnologija rada te problematika konstruiranja, projektiranja i prenamjene za trotračnu i četverotračnu oplatu. Opisana je i prikazana konstrukcija oplate portala, čelne oplate i tunelske niše te montaža dvotračne oplate po fazama kao i distribucija betona.

 7. Prime Contract Awards Alphabetically by Contractor, by State or Country, and Place, Fiscal Year 1985. Part 2 (Amkor A&E Inc/SAC Intl Ltd(JV) - Bay Oak Construction).

  Science.gov (United States)

  1985-01-01

  coro -H< •oo «<<z M c c...CMOCM in coo co<m COCO CO ocooo Oinvn< ooo oo in r~ooo coot* ZtO’tO o<oo M<OC0 MOZO < Oinenf MCMCOhv ZCMOCM 3 OCQO Ör~ocM oo win oo<o...IM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM OOOO-I oooo< oooot- o ujuJ UJH- co o> ro oo uu<uz o OOOOM coro -Hro>- Minin^in«c "—•Of IO

 8. Selektivna i osjetljiva metoda određivanja metoprolola u humanoj plazmi tekućinskom kromatografijom spregnutom s masenom spektrometrijom

  OpenAIRE

  2010-01-01

  U radu je opisano određivanje metoprolola u humanoj plazmi tekućinskom kromatografijom visoke učinkovitosti spregnutom s masenom spektrometrijom. Analit i interni standard, nevirapin, ekstrahirani su iz plazme etil-acetatom. Kromatografsko odjeljivanje provedeno je na C-18 koloni uz mobilnu fazu sljedećeg sastava: 10 mmol L–1 amonijev acetat (pH 5,0)/acetonitril 15:85 (V/V). Ionizacija uzoraka provedena je pri atmosferskom tlaku. Povećanje selektivnosti postignuto je spregnutom masenom spektr...

 9. Technical Work Plan for: Near Field Environment: Engineered System: Radionuclide Transport Abstraction Model Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.D. Schreiber

  2006-12-08

  This technical work plan (TWP) describes work activities to be performed by the Near-Field Environment Team. The objective of the work scope covered by this TWP is to generate Revision 03 of EBS Radionuclide Transport Abstraction, referred to herein as the radionuclide transport abstraction (RTA) report. The RTA report is being revised primarily to address condition reports (CRs), to address issues identified by the Independent Validation Review Team (IVRT), to address the potential impact of transport, aging, and disposal (TAD) canister design on transport models, and to ensure integration with other models that are closely associated with the RTA report and being developed or revised in other analysis/model reports in response to IVRT comments. The RTA report will be developed in accordance with the most current version of LP-SIII.10Q-BSC and will reflect current administrative procedures (LP-3.15Q-BSC, ''Managing Technical Product Inputs''; LP-SIII.2Q-BSC, ''Qualification of Unqualified Data''; etc.), and will develop related Document Input Reference System (DIRS) reports and data qualifications as applicable in accordance with prevailing procedures. The RTA report consists of three models: the engineered barrier system (EBS) flow model, the EBS transport model, and the EBS-unsaturated zone (UZ) interface model. The flux-splitting submodel in the EBS flow model will change, so the EBS flow model will be validated again. The EBS transport model and validation of the model will be substantially revised in Revision 03 of the RTA report, which is the main subject of this TWP. The EBS-UZ interface model may be changed in Revision 03 of the RTA report due to changes in the conceptualization of the UZ transport abstraction model (a particle tracker transport model based on the discrete fracture transfer function will be used instead of the dual-continuum transport model previously used). Validation of the EBS-UZ interface model

 10. MOUNTAIN-SCALE COUPLED PROCESSES (TH/THC/THM)MODELS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Y.S. Wu

  2005-08-24

  This report documents the development and validation of the mountain-scale thermal-hydrologic (TH), thermal-hydrologic-chemical (THC), and thermal-hydrologic-mechanical (THM) models. These models provide technical support for screening of features, events, and processes (FEPs) related to the effects of coupled TH/THC/THM processes on mountain-scale unsaturated zone (UZ) and saturated zone (SZ) flow at Yucca Mountain, Nevada (BSC 2005 [DIRS 174842], Section 2.1.1.1). The purpose and validation criteria for these models are specified in ''Technical Work Plan for: Near-Field Environment and Transport: Coupled Processes (Mountain-Scale TH/THC/THM, Drift-Scale THC Seepage, and Drift-Scale Abstraction) Model Report Integration'' (BSC 2005 [DIRS 174842]). Model results are used to support exclusion of certain FEPs from the total system performance assessment for the license application (TSPA-LA) model on the basis of low consequence, consistent with the requirements of 10 CFR 63.342 [DIRS 173273]. Outputs from this report are not direct feeds to the TSPA-LA. All the FEPs related to the effects of coupled TH/THC/THM processes on mountain-scale UZ and SZ flow are discussed in Sections 6 and 7 of this report. The mountain-scale coupled TH/THC/THM processes models numerically simulate the impact of nuclear waste heat release on the natural hydrogeological system, including a representation of heat-driven processes occurring in the far field. The mountain-scale TH simulations provide predictions for thermally affected liquid saturation, gas- and liquid-phase fluxes, and water and rock temperature (together called the flow fields). The main focus of the TH model is to predict the changes in water flux driven by evaporation/condensation processes, and drainage between drifts. The TH model captures mountain-scale three-dimensional flow effects, including lateral diversion and mountain-scale flow patterns. The mountain-scale THC model evaluates TH effects on

 11. Layer Stripping Solutions of Inverse Seismic Problems.

  Science.gov (United States)

  1985-03-21

  55’- 133t 10.J d2(t) 1 u(t)0 di(t) \\\\uz(t) ( d’(0 ( U (t) C tN (t) 5S uN(t) rN..- +1 N+1Basement 3. 3 Notation for up going and downgoing waves at...rni:ax-cabs (rn 22) i f ( roo . 9t . rrnax) rniax PHI ceI=cnplx.( 1 / rrna ,p0.) ITI22 =n1722 *e 171 roi P=rli 170 con~tinul.e r ’p =-11:21/rn22 retu. rn

 12. Sindromi prenaprezanja na potkoljenici i stopalu

  OpenAIRE

  Smerdelj, Miroslav; Madjarević, Mladen; OREMUŠ, KREŠIMIR

  2002-01-01

  U radu autori opisuju i objašnjavaju nastanak bolnih sindroma u području potkoljenice i stopala, vezanih uz profesiju odnosno sportsku aktivnost. Iznose se zapažanja i iskustva iz svakodnevne liječničke prakse, a i podaci iz novije medicinske literature. Značenje se daje liječenju koje je obično konzervativno, a od kirurških metoda naglasak se daje na nove manje invazivne metode. U radu su opisani najčešći sindromi prenaprezanja u području potkoljenice kao što su trkačka potkoljenica, sindrom...

 13. UTJECAJ SELENA NA PROIZVODNA OBILJEŽJA I BIOKEMIJSKE POKAZATELJE U KRVI NESILICA

  OpenAIRE

  Gajčević, Zlata; Kralik, Gordana; Šperanda, Marcela; Škrtić, Zoran; Matanić, Ivica

  2008-01-01

  Selen je esencijalni mikroelement potreban životinjama za rast i održavanje normalnih biokemijskih funkcija. Deficit selena u ptica, osobito uz paralelni nedostatak vitamina E, uzrokuje pojavu eksudativne dijateze i encefalomalacije, a utvrđen je i pad otpornosti, smanjenje proizvodnje, opločenosti i valivosti jaja, slabije operjavanje pilića i porast embrionalne smrtnosti. Istraživanjem je obuhvaćeno 480 nesilica hibrida Hy Line Brown u dobi od 26. do 30. tjedna, podijeljenih u četiri skupin...

 14. Self-similarity and helical symmetry in vortex generator flow simulations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fernandez, U.; Velte, Clara Marika; Réthoré, Pierre-Elouan;

  2012-01-01

  According to experimental observations, the vortices generated by vortex generators have previously been observed to be self-similar for both the axial (uz) and azimuthal (u) velocity profiles. Further, the measured vortices have been observed to obey the criteria for helical symmetry...... is to investigate how well the simulations can reproduce the physics of the flow and if the same analytical model can be applied. Using this model, parametric studies can be significantly reduced and, further, reliable simulations can substantially reduce the costs of the parametric studies themselves....

 15. Self-Similarity and helical symmetry in vortex generator flow simulations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fernandez, U.; Velte, Clara Marika; Réthoré, Pierre-Elouan;

  2014-01-01

  According to experimental observations, the vortices generated by vortex generators have previously been observed to be self-similar for both the axial (uz) and azimuthal (uӨ) velocity profiles. Further, the measured vortices have been observed to obey the criteria for helical symmetry...... is to investigate how well the simulations can reproduce the physics of the flow and if the same analytical model can be applied. Using this model, parametric studies can be significantly reduced and, further, reliable simulations can substantially reduce the costs of the parametric studies themselves....

 16. Kornati na starim geografskim i pomorskim kartama

  OpenAIRE

  Faričić, Josip; Simičić, Zdenko

  2005-01-01

  U radu se na temelju analize kartografskih izvora analizira historijsko-geografski razvitak Kornatskih otoka, koji čine najbrojniju skupinu među hrvatskim otocima. Stare se karte koriste ponajprije kao sredstvo geografskih istraživanja, koje u nužnoj korelaciji s istovremenim povijesnim pisanim izvorima te modernim topografskim i pomorskim kartama čine osnovu za oblikovanje istraživačke platforme na kojoj se mogu graditi relevantni znanstveni rezultati. Na temelju starih karata moguće je, uz ...

 17. Enhancements and Algorithms for Avionic Information Processing System Design Methodology.

  Science.gov (United States)

  1982-06-16

  scheduling theory. Generally speaking , a set of tasks is to be scheduled on one or more machines, in order to optimize some performance criterion...0 P 0 4.• efl I I2 0" I I a z - "" K 01) a OR - Uz u4 II u.s;s ) I ; -. Z X 0 V2 I. ?- S 1z -- -’A- - - f. i. A 0o00l Kc mg ii g O~U 00 C u I- Z 11 1

 18. Pedeset godina tiazida i tiazidima sličnih diuretika

  OpenAIRE

  Ivanuša, Mario

  2009-01-01

  Tiazidi i tiazidima slični diuretici predstavljaju antihipertenzivne lijekove koji se koriste u monoterapiji ili u kombiniranom liječenju arterijske hipertenzije (AH) već pola stoljeća. U osoba s nekompliciranim AH-om ova skupina lijekova djelotvorno smanjuje kardiovaskularnu smrtnost, učestalost srčanog zatajivanja i moždanog udara, uz cijenu metaboličkih nuspojava čija učestalost ipak ovisi i o primijenjenom predstavniku klase.

 19. Utjecaj ekstraezofagealnog refluksa na učestalost komplikacija i kvalitetu glasa bolesnika s govornom protezom [Influence of extraesophageal reflux on the occurrence of voice prosthesis complications and voice quality after total laryngectomy and voice prosthesis implantation

  OpenAIRE

  Đanić Hadžibegović, Ana

  2013-01-01

  Uvod i cilj istraživanja Traheoezofagealni govor pomoću GP danas je zlatni standard u govornoj rehabilitaciji laringektomiranih bolesnika. Međutim, kvalitetu glasa kao i kvalitetu života značajno narušavaju komplikacije GP koje mogu biti posljedica pojedinih kirurških postupaka tijekom laringektomije i formiranja TEF ili su vezane uz TEF i samu GP. Nekoliko je rizičnih čimbenika koji pridonose razvoju komplikacija GP, a posljednjih pet godina mali broj studija proučavalo je utjecaj EER na ...

 20. VIDEOASISTIRANA EKSTIRPACIJA FIBROADENOMA DOJKE S NEPOSREDNIM OBOSTRANIM POVEĆANJEM DOJKI – PRIKAZ BOLESNICE

  OpenAIRE

  Gverić, Tugomir; Šemanjski, Kristina; Barić, Marko; Adanić, Zrnka; Pintar, Miljana; Zdilar, Boris; Huljev, Dubravko; Krstonijević, Zoran; GORSKI, Dinko; Gverić-Ahmetašević, Snježana

  2011-01-01

  Pozadina: Od sredine 1990-ih godina razvila se videoasistirana kirurgija dojke (VABS) za liječenje dobroćudnih i zloćudnih bolesti dojke. Prema studijama koje su provedene uglavnom u Japanu, ova je tehnika sigurna i lako se uči, a njezina je glavna prednost izvrstan kozmetski rezultat poslijeoperacijskog izgleda dojki koji se ne može postići standardnim kirurškim tehnikama. Cilj: Prikazati prvi slučaj videoasistirane kirurgije dojke u Hrvatskoj primijenjene u liječenju fibroadenoma dojke uz n...

 1. Pretprotetička rehabilitacija donje čeljusti nakon kompleksne dentoalveolarne traume s multiplom avulzijom zubi - prikaz bolesnika

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Traumatski gubitak zubi s defektom kosti u donjoj čeljusti težak je problem u protetskoj reha-bilitaciji. U ovome radu prikazuje se mogući način rehabilitacije nakon složene dentoalveolarne traume s gubitkom svih četiriju sjekutića, očnjaka, obaju pretkutnjaka i prvoga kutnjaka u desnoj strani donje čeljusti te gubitka alveolarne kosti, uz poremećene anatomsko morfološke odnose u tome području. Da bi se zadovoljila stabilnost, funkcija i estetika pro-tetskoga nadomjestka te prevenirala atrofi...

 2. A Muslim Woman Officer in the Soviet Army During the Soviet-Afghan War. A Soviet “Anti-Hero”

  OpenAIRE

  Ducloux, Anne

  2016-01-01

  This research note based on an anthropological fieldwork retraces the life of Mamura, an Uzbek woman who became a hero among her peers, Afghan war veterans. Born in the 1960s in Southern Uzbekistan, into the Muslim faith, Mamura was a Komsomol and volunteered for Afghanistan, where she served in particular as an army censor. She became a legend, albeit not for her military deeds, but thanks to her love story with a Russian officer. Mamura’s story casts a special light on several aspects of Uz...

 3. Utjecaj korištenja probiotika i prebiotika na aromatske spojeve i teksturalna i senzorska svojstva simbiotskog kozjeg sira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özer Kınık

  2017-02-01

  Full Text Available U ovom radu istražen je utjecaj probiotika, te inulina i oligofruktoze, na simbiotski kozji sir tijekom zrenja. U kontrolnoj grupi su utvrđene najniže koncentracije aromatskih spojeva, dok je dodatak probiotika u proizvodnji sira povećao koncentraciju aromatskih spojeva. Također, u sirevima iz kontrolne grupe su utvrđene najveće vrijednosti čvrstoće. Dodatak probiotika i prebiotika je signifikantno utjecao na teksturalne karakteristike sira. Sirevi koji su ocjenjeni kao najbolji, proizvedeni su uz dodatak E. facium i oligofruktoze.

 4. Je li kronični sindrom bolne prepone bermudski trokut sportske medicine?

  OpenAIRE

  Šebečić, Božidar; Japjec, Mladen; Janković, Saša; Čuljak, Vencel; Dojčinović, Bojan; Starešinić, Mario

  2014-01-01

  Kronični sindrom bolne prepone je jedno od najsloženijih stanja u sportskoj medicini. Konzervativno liječenje je dugotrajno, ishod liječenja neizvjestan uz brojne recidive, a sve to djeluje frustrirajuće na sportaša i na liječnika koji ga liječi. Zbog brojnih nejasnoća oko etiologije i liječenja kronični sindrom bolne prepone neki nazivaju i bermudskim trokutom sportske medicine. U prospektivoj studiji kroz 7 godina 114 sportaša s kroničnim sindromom bolne prepone otpornim na konzervativnu te...

 5. Efekat ekspresije gena za protein-kinazu 1 duvana (NPK1) kod transformisanih biljaka karfiola (Brassica oleracea L. var. botrytis) na razvoj tolerancije prema povišenim koncentracijama NaCI in vitro

  OpenAIRE

  Pavlović, Suzana M.

  2015-01-01

  Biljke su neprekidno izloţene razliĉitim vrstama stresa iz spoljašnje sredine, koji nepovoljno utiĉu na njihov rast i razviće. Povećan salinitet zemljišta je jedan od faktora spoljašnje sredine, koji u velikoj meri ograniĉava produktivnost gajenih biljaka. Karfiol (Brassica oleracea L. var. botrytis), je znaĉajna povrtarska kultura koja je, kao i ostale povrtarske kupusnjaĉe, podloţna uticaju razliĉitih stresnih faktora, pa i povećanom salinitetu usled intenzivnog zalivanja. Uz klasiĉne metod...

 6. Seši u Plitvičkim jezerima

  OpenAIRE

  Pasarić, Miroslava; Slaviček, Lasta

  2016-01-01

  Poduzeta su visokofrekventna mjerenja razine vode u dva najveća plitvička jezera, u Prošću i u Kozjaku, kako bi se istražili seši. Mjerenja su rađena s intervalom uzorkovanja od 1 minute tijekom perioda od 46 dana i to na dva suprotna kraja u svakom jezeru, što je dalo informaciju i o međusobnom odnosu faza. Izračunati su spektri snage kako bi se odredili periodi vlastitih modova. Opaženi maksimimi su interpretirani uz pomoć teorijskih rezultata, dobivenih jednostavnom numeričkom metodom Defa...

 7. Percepcija utjecaja medija na sliku tijela kod djevojaka i mladića u adolescenciji

  OpenAIRE

  Erceg Jugović, Inja; Kuterovac Jagodić, Gordana

  2016-01-01

  Sredstva javnog informiranja poput tiska i vizualnih medija imaju veliku moć u prijenosu sociokulturalnih ideala te isticanju (ne)poželjnosti određenih tjelesnih karakteristika utječući na sliku tijela, posebice kod adolescenata koji čine osjetljivu skupinu zbog ranjivog razdoblja u kojem se nalaze. Slika tijela je subjektivna reprezentacija vlastitog tjelesnog izgleda koja odražava doživljaje, misli i osjećaje osobe vezane uz svoje tijelo. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati rodne razlik...

 8. Osiguravanje međuoperabilnosti za Internet stvari: iskustvo s testiranjem CoAP protokola

  OpenAIRE

  Chen, Nanxing; Viho, César; Baire, Anthony; Huang, Xiaohong; Zha, Jiexi

  2014-01-01

  Constrained Application Protocol (CoAP) je specijalizirani prijenosni protokol, dizajniran za realizaciju međuoperabilnosti uz ograničene mrežame i čvorove za primjene poput pametne energije, automatizacije u zgradarstvu itd. Kao važan i sveprisutan protokol za Internet stvari CoAP bi mogao biti implementiran kod velikog broja pametnih uređaja kako bi se ostvarile kooperativne usluge. Zbog toga je od velike važnosti postic´i visoku razinu međuoperabilnosti CoAP implementacija. U tom kontekstu...

 9. LITTERAE OLIM IN MARMORE INSCULPTAE: HUMANISTIČKA EPIGRAFIJA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA DO MARULIĆEVA DOBA

  OpenAIRE

  Lučin, Bratislav

  2015-01-01

  U radu se uvodno daju opće naznake o mjestu epigrafie u humanizmu i o stanju istraživanja hrvatske humanističke epigrafie. Nakon kratka osvrta na interes za antičke natpise u srednjem vijeku, slijedi opširniji prikaz humanista epigrafiara koji su djelovali na Apeninskom poluotoku; naročita se pozornost posvećuje njihovim vezama s Dalmacijom i Dubrovnikom. Uz Cirijaka iz Ancone, koji je bio povezan s humanistima u Zadru, Trogiru i Dubrovniku, čini se da je važnu i dosad nepoznatu ulogu u Sp...

 10. Romi u Podravini (1880. - 1941.)

  OpenAIRE

  Vojak, Danijel

  2005-01-01

  Na temelju analize popisa stanovništva, rukopisa u Arhivu za narodni život i običaje, dokumenata Odjela za unutarnje poslove zemaljske vlade istražio sam povijest romske manjine od 1880. do 1941. godine na području Podravine. Analiza je bila usmjerena na istraživanje njihova načina života, zanimanja i običaja te odnosa prema domicilno stanovništvo. Na području Podravine živjelo je nekoliko romskih plemena, najbrojniji su bili Romi Koritari, a uz njih su živjeli Kolompari i Drobni kovači ili J...

 11. Percepcije biciklističkog prometa na području Zagreba: razlike u odnosu na dob, rod i članstvo u udruzi Sindikat biciklista

  OpenAIRE

  Sindik, Joško; Halgota, Vladimir; Kirac, Mislav; Šarić, Tena; Gregović, Marko

  2013-01-01

  Prometovanje biciklom danas predstavlja raširen oblik prometovanja, ali uvjeti za vožnju bicikla u Zagrebu, premda unaprijeđeni, još uvijek nisu zadovoljavajući. Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi rodne razlike, kao i razlike u percepcijama članova udruge Sindikat biciklista s »tipičnim« zagrebačkim biciklistima, po pitanju različitih čimbenika vezanih uz problematiku vožnje bicikla u Zagrebu. Ispitana je povezanost istih percepcija s dobi sudionika. Ispitano je preko 3.000 članova Udruge...

 12. Kožne promjene kod bolesnika s dijabetesom u Karlovačkoj županiji

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Cilj: Istražiti proporciju dermatoza koja su vezane uz diabetes mellitus (DM) i onih koje su nepovezane s njime, proporciju pojedinih skupina u odnosu na ukupan broj dermatoza povezanih s dijabetesom, proporciju s obzirom na spol i proporciju s obzirom na vrstu dijabetesa u pojedinim skupinama. Bolesnici i metode: Retrogradnom studijom obuhvaćeni su bolesnici dijabetološke ambulante pregledani 2007. godine, a imali su kožne promjene i bili na pregledu u dermatološkoj poliklinici. Uku...

 13. Radio emission from rapidly-rotating cool giant stars

  Science.gov (United States)

  Drake, Stephen A.; Walter, Frederick M.; Florkowski, David R.

  1990-01-01

  The results of a VLA program are reported to examine the radio continuum emission from 11 rapidly-rotating cool giant stars, all of which were originally believed to be single stars. Six of the 11 stars were detected as radio sources, including FK Com and HR 9024, for which there exist multifrequency observations. HD 199178, UZ Lib (now known to be a binary system), and HD 82558, for which there is only 6-cm data. The radio properties of these stars are compared with those of the active, rapidly rotating evolved stars found in the RS CVn binary systems.

 14. Uloga konzumacije alkohola u razumijevanju prilagodbe i akademskog uspjeha studenata

  OpenAIRE

  Marijanović, Kristijana

  2016-01-01

  Cilj ovoga istraživanja bio je predložiti i testirati model koji uključuje odnose prilagodbe studenata, socijalne podrške, učestalosti konzumacije alkohola, problema povezanih s konzumacijom alkohola te uspjeha, uz kontrolu neuroticizma. Ujedno su predloženi i testirani navedeni odnosi za modele prema społu sudionika. Istraživanje je provedeno u okviru projekta "Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata na 490 studenata Sveučilišta u Rijeci. Instrumentar...

 15. RAČUNALO- KOMUNIKACIJSKI IZAZOV DJECI PREDŠKOLSKE DOBI

  OpenAIRE

  Tatković, Nevenka; Ružić-Baf, Maja

  2011-01-01

  U radu se polazi od spoznaje da je računalo obrazovno-tehnološka inovacija čiji potencijali prelaze mogućnosti drugih medija. Uvodeći ga u domove, predškolske institucije i škole, ono postaje intelektualna alatka koja nosi obilježje vremena u kojem živimo. Uz teorijsko razmatranje teme, u radu su predstavljeni i rezultati empirijskog istraživanja stavova roditelja predškolske djece o učestalosti i aspektima primjene računala u predškolskoj dobi.

 16. Growth Estimates for a Class of Subharmonic Functions in the Half Plane%半平面中一类次调和函数的增长估计

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  潘国双; 邓冠铁

  2011-01-01

  该文证明了半平面中一类由修正核表示的次调和函数在无穷远处有增长估计u(z)=o(y1-α|z|m+α),推广了解析函数与调和函数的结果.%A class of subharmonic functions represented by the modified kernels is proved tohave the growth estimates u(z) = o(y1-a|z|m+a) at infinity in the upper half plane C+, whichgeneralizes the growth properties of analytic functions and harmonic functions.

 17. Patent Abstract Digest. Volume I.

  Science.gov (United States)

  1979-04-30

  Abraham . Ketterig. both of Ohio Kuhn (𔃽[ Assignee The United States of America as [57] ABSTRACT represented by the Secretary of the Thermooxidatively and... Pelee . Nalibth het United States Gees..wa, an sy Pe... acting en behalf ef the United States Goernent~e satetes any liebility resulting Its. he se ef the...r Abraham Ci.. Dayton, Ohi,, 45414 Dun,,vyAn tw i -oehE uzRoc Kr 121 pp N U,78(57] ABSTRACT 1211AppiNo ~A graphic curve ditizer is disclosed

 18. Taksonomsko-faunistička studija leptira (Insecta : Lepidoptera) Fruške Gore

  OpenAIRE

  Stojanović, Dejan V.

  2012-01-01

  U studiji je dat prikaz jedanaestogodišnjih istraţivanja insekata iz reda Lepidoptera na Fruškoj gori. Registrovane su 934 vrste leptira i moljaca. Za 382 vrste Lepidoptera ili 40,89% od ukupnog broja vrsta izvršena je taksonomska verifikacija analizom hitinskih armatura genitalnih aparata. U periodu od 2001. do 2011. godine sakupljani su leptiri i moljci uglavnom uz pomoć svetlosne klopke (ţivine sijalice TEŢ WTF od 250 W, “Philips Ml“ od 100, 160, 250 i 400 W i petromaks lampe o...

 19. Obogaćivanje ekstrudiranih proizvoda proteinima sirutke

  OpenAIRE

  Brnčić, Mladen; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Tripalo, Branko; Ježek, Damir; Cugelj, Ivana; Obradović, Valentina

  2008-01-01

  Proizvodi uz dodatak sirutkinih proteina najčešće se odnose na aromatizirane napitke, aromatizirane proteinske pločice i razne dijetetske pripravke. Posljednjih godina sve više se za proizvodnju prehrambenih proizvoda koristi proces ekstruzije. Ovaj proces se, između ostalog, koristi za dobivanje direktno ekspandiranih proizvoda, dakle onih koji se nakon mehaničko-termičke obrade u ekstruderu odmah, ili nakon kraćeg dosušivanja, pakiraju i šalju na tržište. Jedna od takve vrste hrane je «Snac...

 20. DARC servis konvencionalne FM radio-difuzije / DARC service conventional FM radio broadcasting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladen Manjak

  2006-07-01

  Full Text Available Konvencionalna FM radio-difuzija može ponuditi dodatne servise uz pomoć podnosioca smještenih u slobodnom dijelu osnovnog opsega multipleksiranog signala. U radu su prikazane osnovne karakteristike DARC servisa FM radio-difuzije i njegove moguće primjene. / Conventional FM radio broadcasting can offer additional services by means of a subcarrier placed in a clear part of the beseband multiplex signal. This paper contains elementary characteristics of DARC service conventional FM radio broadcasting and possible applications.

 1. Trends in building materials

  CSIR Research Space (South Africa)

  Mapiravana, Joseph

  2012-07-01

  Full Text Available in Construction Materials? Dr. Joe Mapiravana BSc (UZ); MScTech.(Sheffield); PhD (Leeds); EDP(UNISA-SBL) Principal Researcher and Construction Materials Research Group Leader, CSIR ABSTRACT This paper was motivated by the need to identify trends... reinforcement of mud bricks and their characterisation. Rammed earth construction has been extensively and successfully used and accepted in Australia for 2 to 3 storey buildings but the technology had not made headway in South Africa. 3.5 Timber Only...

 2. Deepen Practical Cooperation And Uphold Peace and Stability Address at the 10th Meeting of the Council of Heads of member States of the Shanghai Cooperation Organization%深化务实合作维护和平稳定在上海合作组织成员国元首理事会第十次会议上讲话

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  胡锦涛

  2010-01-01

  @@ Your Excellency President Karimov, Dear colleagues, It gives me great pleasure to meet you all in Tashkent, a city with a history of several thousand years. Since assuming the chairmanship of the Shanghai Co-operation Organization (SCO), Uzbekistan has done a large amount of effective work for the development of this organization. China highly appreciates its efforts.I wish to express heartfelt thanks to President Karimov and the government of Uz-bekistan for the thoughtful reparations and arrangements for this meeting.

 3. Mutation and Breeding of the Strain Producing Tobramycin%妥布霉素高产菌的诱变育种

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈小红; 周孝琼

  2007-01-01

  以黑暗链霉菌HA-1为出发菌株,应用紫外线诱变和紫外线复合吖啶噔诱变并结合自身产物梯度平板筛选的方法获得两株高产菌株UZ-90和UAZ-121.它们的总效价分别比出发菌株提高了60%和80%;产物中妥布霉素的含量分别比出发菌株提高了26%和35%.

 4. 具有记忆项的基尔霍夫型梁方程在非线性边界条件下的整体解%Global Solution in Non-linear Boundary Conditions for Kirchhoff-beam Equation with Memory Term

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张鸿; 王旦霞

  2015-01-01

  利用Galerkin方法,研究一个具有非线性边界条件的梁的振动方程模型,uu十uxxxx-∫k(t-τ)uxxxx-dτ-M(∫L 0|uz| 2dx)uxx=0在[0,L]×R+,这个梁的振动模型具有固定端x=0和非线性支撑端x=L,通过在x=L处添加阻尼结构来研究该方程的整体解.

 5. 风应力系数与波高熵关系的研究初探

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  戚建华; 孙孚; 郭佩芳

  1996-01-01

  @@ 1风应力关系式 海面风应力系数CD定义为 CD=(U*/Uz)2=[k/ln(z/z0)]2, (1) 其中Uz为海平面上高度z处的风速,U*是摩擦风速,κ是Karman常数,z0为海面粗糙度.风应力系数CD一般认为随海面风速增加,而且与海面状况有关,不过CD增加的速率因不同的研究而有很大的变化[1].

 6. 物联网核心芯片技术助力工业发展

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2012-01-01

  近日,由科技部“中国亚太经合组织合作基金”资助、重庆邮电大学与台湾达盛电子股份有限公司成功研发的支持三大国际工业无线标准的物联网核心芯片-渝“芯”一号(UZ/CY2420)在渝正式发布。

 7. Stabilnost ugovora vs. mobilnost igrača

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrijana Bilić

  2011-12-01

  Full Text Available U radu autorica razmatra problem usklađivanja ugovorne stabilnosti profesionalnih nogometaša i njihove slobode kretanja kao radnika. Nakon prikaza i analize koncepta međunarodne mobilnosti profesionalnih nogometaša, a posebice njegovog ograničenja u vidu sustava transfera uspostavljenog od strane FIFA-e, autorica ukazuje na najčešće probleme koji se javljaju, a vezani su uz definiranje statusa igrača, opciju jednostranog produljenja ugovora te jednostrani raskid ugovora i u tom smislu daje rješenja de lege ferenda.

 8. 亚纯函数系数的高阶微分方程的解与其小函数的增长性%The Growth of Solutions of Meromorphic Funtion Coefficients of Higher Order Differential Equations with Functions of Small Growth

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  金瑾

  2012-01-01

  研究了高阶线性齐次微分方程f(k)Ak-1(z)f(k-1)+…+A1(z)f′+A0(z)e(uz)f=0解的增长性,其中,Aj(z)(≠)0是亚纯函数,σ(Aj)<1(j=0,1,2,…,k-1),a为非零复常数,得到了方程解的一阶导数、二阶导数、微分多项式与小函数之间的关系.

 9. Analiza mogućnosti smanjenja emisija čađe i NOx na suvremenim sporohodnim dizelskim dvotaktnim motorima

  OpenAIRE

  Senčić, Tomislav

  2010-01-01

  Smanjenje emisija dušikovih oksida i čađe uz povećanje stupnja djelovanja glavni su ciljevi kod razvoja suvremenih dizelskih motora. Proizvođači velikih brodskih motora razvijaju sustave koji omogućuju veliku fleksibilnost u radu i različite strategije koje omogućuju postizanje spomenutih ciljeva. U tu svrhu se osim mjerenja koriste kompjutorske simulacije. Za proračun tvorbe štetnih tvari najprikladnije su 3D numeričke simulacije. Veliki brodski motor specifičan je zbog svo...

 10. NEKI PROBLEMI KRETSKO-VENECIJANSKOG SLIKARSTVA U DALMACIJI

  OpenAIRE

  Demori-Staničić, Zoraida

  1991-01-01

  Na primjeru novo uočene ikone s prikazom Sv. Trojstva u obliku Prijestolja milosti iz crkve Uspenja Bogorodice u Drnišu dopunjuju se rasprave o problemima kretsko-venecijanskog slikarstva. Na ovoj se ikoni primjećuje utjecaj venecijanskog slikarstva Trecenta i bizantskog slikarstva, što rezultira neobičnim karakterističnim stilskim govorom. Uz ovu ikonu analizira se i ikona I m a g o P i e t a t i s iz crkve sv. Spiridiona u Skradinu, a obje se datiraju u sam početak 15. stoljeća. Zaklj...

 11. MathSciNet i kemija

  OpenAIRE

  Dravec-Braun, J.

  2006-01-01

  MathSciNet je svjetski poznata bibliografska i citatna baza matematièkih publikacija. Ona je elektronièka inaèica referativnog èasopisa Mathematical Reviews i Current mathematical publications koje izdaje American Mathematical Society. SadrÞi bibliografske podatke publikacija izdanih u razdoblju od 1940. do danas. Veæina èlanaka i drugih publikacija recenzirana je, pa se uz bibliografske referencije nalazi kritièki prikaz, saÞetak (Review Text).

 12. Development of an Interactive Control Engineering Computer Analysis Package (ICECAP) for Discrete and Continuous Systems. Volume I.

  Science.gov (United States)

  1982-12-01

  and Full-State Feedback Controller Design via Pole-Placement Methods (3) 2.3.1.26 Z-Domain Stability Analysis (2) 2.3.1.26.1 Jury- Blanchard Test (2...0 0 C) tn EM- ’-I- raz E rzru I-iIV 0 4.1 0 02 Uz0 󈧭 $0 4 94a 00 E-4’ U 0LIII-4 C,0 M STRUCTURE CHARTS 0 H I 044 z 0 E-40 :0. 1.4 A-14 STRUCTURE...featuring AC analysis, transient analysis, DC, noise, sensitivity, driving point impedance, Fourier, temperature , distortion, transfer characteristics

 13. Kako poopćiti Talesov teorem?

  OpenAIRE

  Weiss, Gunter; Gruber, Franz

  2009-01-01

  Klasičan Talesov teorem moguće je poopćiti – ovisno o interpretaciji – na nekoliko elementarnih i apstraktnih načina. U ovom se radu pokušava, ne zahtijevajući potpunost, klasificirati te generalizacije. Svojom strukturom rad je prilagođen obrazovnim svrhama s naglaskom na matematičkom istraživanju. Uz više ili manje poznate činjenice, predstavljamo nove uvide i pristupe jednom od najznačajnijih teorema geometrije.

 14. Ocjena točnosti državne topografske karte mjerila 1 : 25 000 : Evaluation of accuracy of state topographic map scale 1:25 000

  OpenAIRE

  Slobodanka Ključanin; Dušan Petrovič; Muhamed Vajnaga

  2011-01-01

  U Bosni i Hecegovini 2002. godine, pokrenut je projekt - izrada digitalne topografske karte M=1:25000 (TK 25) uz financijsku i stručnu pomoć Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Projekt je završen krajem 2005. godine. Federalna uprava za geodeteske i imovinsko-pravne poslove, 2007. godine započela je s projektom ažuriranja postojećih TK25. Projekt teče sporo i sukcesivno (zavisno od prikupljenih financijskih sredstava). Do danas ni jedan list TK25 nije u potpunosti završen (od č...

 15. Molecular Cloning of the Human Genes(s) Directing the Synthesis of Nervous System Cholinesterases.

  Science.gov (United States)

  1985-12-01

  it . ad tmir k ! , U.Z. Littaer, Y. Dudai, I. Dilwn, V.I. Taidtiirg and Z. %tgsl, Edo. pp. 201-215. Johnr wiley and Scm, Now York. 40. Razon , N...681-695. 41. Gurwitz, D., Razon , N., Sdoolovsky, M. and Soreq, H. (1984) Ja ren of muscarinic receptor in primary brain tumors. Dev. Brain ese. 14...growth factor receptors in human brairki ttumors. Canc~er Res. 44, 753-760. 69. Soreq, H., Zevin-Sorin, D. and Razon , N. (1984) Eqpressicn of cho

 16. Global Solutions to the Initial Boundary Value Problems of a Class of Nonlinear Integro-Partial Differential Equations%一类非线性积分偏微分方程初边值问题的整体解

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郭艾

  1999-01-01

  讨论初边值问题{uu-auxx-p(uz)x-∫λ(l-s)q(ux)xds=f(x,t),0<x<1,t>0/u|x=0=0,u|x=1=0,t≥0,/u|l=1=φ(x),0≤x≤1,整体经典解的存在性.在p'(s) ≥0,|p'(s)-q'(s)| ≤const.的条件下,用Galerkin方法证明了该问题整体经典解的存在唯一性.

 17. DEKUBITUS - ŠTO JE NOVO?

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Dekubitus se defi nira kao rana koja nastaje kao posljedica ishemije tkiva zbog kontinuiranog duljeg pritiska na prominirajuće dijelove tijela. Najčešće su zahvaćeni sakrum i pertrohanterne regije, pete, područja vanjskih dijelova gležnja, a nerijetko se pojavljuju i drugim dijelovima tijela poput uški, koljena i različitih dijelova glave. U mjerama prevencije uz postavljanje plana, korištenje ljestvica za procjene rizika i praćenja stanja koristimo se već dokazanim metodama i pomagalima, a u...

 18. ZNAČENJE PRIPREME OKOLNE KOŽE TLAČNOG VRIJEDA PRIJE PRIMJENE OBLOGA

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Tlačni vrijed ili dekubitus razvija se kao posljedica brojnih čimbenika pri kojima dominiraju pritisak, vlačne sile i ishemija uz nepokretnost i inkontinenciju. Ciljane i osmišljene preventivne mjere smanjuju učestalost i komplikacije tlačnog vrijeda od kojih je najznačajnija infekcija. Značajna preventivna mjera je zaštita okoline kože, a prije primjene potpornih obloga. Prema promjenama na koži potrebno je primijeniti određeni neutralni pripravak za njegu, a prema dermatološkom statusu kože...

 19. Kriptovalūtas, to realizācija un to pielietojumi

  OpenAIRE

  Simanovskis, Edgars

  2014-01-01

  Pieaugot kriptovalūtu popularitātei, ir nepieciešams saprast, ka tām pamatā ir inovatīvi koncepti, un iespējas, kas ļauj norēķināties ar naudu, neuztraucoties par drošību. Tāpēc darbā tiek apskatīti protokoli, uz kā balstās šīs sistēmas, un tiek mēģināts izveidot savu kriptovalūtas versiju.

 20. Magnetostatic-Wave Propagation in a Finite YIG-Loaded Rectangular Waveguide.

  Science.gov (United States)

  1984-11-01

  bias mag7neti c f’ield 3 r mao - ta ICo( i, -’I’ t ’TLp sef modes uare (iori: -a eA rt< ecc ’ 271t:<f -22- passband and magnetic bias tunability. The...expressed as follows: 2(x,z) I ’ (x Uz’ s) +0(, (x,z)U(z Z c) , (4.4) where J2 (x,z) and ’ oK zX,5; aj the homo (,eneous p~artial differen- Ii tial

 1. Fotolitička i fotokatalitička razgradnja odabranih herbicida u vodenoj sredini

  OpenAIRE

  Despotović, Vesna

  2014-01-01

  Ispitana je kinetika i mehanizam fotokatalitičke razgradnje herbicida kvinmeraka i klomazona u prisustvu UV/TiO2  Degussa P25, odnosno piklorama i  klopiralida primenom UV/TiO2  Wackherr pri različitim eksperimentalnim uslovima. Praćena je i kinetika razgradnje odabranih herbicida direktnom fotolizom uz primenu sunčevog, UV i vidljivog zračenja, kao i u odsustvu svetlosti. Pored toga, upoređena je efikasnost UV/TiO2  Degussa P25, odn...

 2. Fotokatalitička aktivnost dopovanog titan(IV)-oksida u razgradnji nekih pesticida

  OpenAIRE

  Šojić, Daniela

  2009-01-01

  Kao što je poznato, RS-2-(4-hlor-o-toliloksi)propionska kiselina (MCPP), (4-hlor-2-metilfenoksi)sirćetna kiselina (MCPA) i 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina  (klopiralid) su herbicidi sa veoma širokim spektrom dejstva, a pored toga su rastvorljivi u vodi, teško biorazgradljivi i prema literaturnim podacima su, nažalost, veoma često prisutni herbicidi u pijaćoj vodi. Proces heterogene fotokatalize uz primenu TiO2i UV zračenja se pokazao kao ...

 3. On the Periodic Solutions of the Five-Dimensional Lorenz Equation Modeling Coupled Rosby Waves and Gravity Waves

  Science.gov (United States)

  Carvalho, Tiago; Llibre, Jaume

  2017-06-01

  Lorenz studied the coupled Rosby waves and gravity waves using the differential system U˙ = -VW + bVZ,V˙ = UW - bUZ,Ẇ = -UV,Ẋ = -Z,Ż = bUV + X. This system has the two first integrals H1 = U2 + V2,H 2 = V2 + W2 + X2 + Z2. Our main result shows that in each invariant set {H1 = h1 > 0}∩{H2 = h2 > 0} there are at least four (resp., 2) periodic solutions of the differential system with b≠0 and h2 > h1 (resp., h2 < h1).

 4. Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti

  OpenAIRE

  OBRADOVIĆ, Josip; Čudina-Obradović, Mira

  2003-01-01

  U svome se radu daje prikaz suvremenih psiholoških znanstvenih spoznaja o pojmu roditeljstva u okviru ekološkog shvaćanja obitelji, kao sustava interaktivnih podsustava majke, oca i djece. U okviru kontekstualnog modela roditeljskih odgojnih utjecaja (Darling i Steinberg, 1993.) iznose se istraživački rezultati o doživljaju roditeljstva kao zavisne i nezavisne varijable, o roditeljskom stilu i njegovu utjecaju na ponašanje djece, uz upozorenja na moguće međukulturne razlike, te se razmatra ko...

 5. Onihomikozes diagnostika un ārstēšana

  OpenAIRE

  Grečaņuka, Viktorija

  2013-01-01

  Onihomikozes paaugstinātas izplatīšanās dēļ ir nepieciešams rūpēties par nagu veselību, jo nevērīgas attieksmes dēļ nagu sēnītes infekcija var augt un izplatīties uz veselajiem ādas rajoniem apkārt nagam, tāpēc ja ir aizdomas par nagu sēnīti ir savlaicīgi jāvēršās pie ārsta, lai viņš diagnosticētu sēnītes sugu un sāktu pareizo ārstēšanas kursu.Bakalura darba mērķis ir izpētīt inficētā naga paņemtos materiālus uz sēnīti un apstiprināt to laboratoriski, kā arī izanalizēt pretsēnīšu preparātu ap...

 6. Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru reputācijas dimensiju vērtējums

  OpenAIRE

  Ņikitina, Jūlija

  2014-01-01

  Maģistra darba „Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru reputācijas dimensiju vērtējums” pētījuma problēma ir Latvijas SA aģentūru nozares kvalitatīvu reputācijas pētījumu trūkums šo uzņēmumu mērķauditoriju vidū. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā aprakstīts reputācijas jēdziens, tās pielietojums balstoties uz Čārlza Fombruna izstrādāto RepTrak reputācijas pētniecības modeli. Metodoloģijas daļā aprakstīta jauktā metodoloģija  daļēji...

 7. Sabiedrisko attiecību novērtēšanas zinātne un prakse: Rietumu un Latvijas salīdzinājums

  OpenAIRE

  Blaune, Inese

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir„Sabiedrisko attiecību novērtēšanas zinātne un prakse: Rietumu un Latvijas salīdzinājums”. Bakalaura darba ietvaros ir izvirzīta pētnieciskā problēma – uz teorētiskās un empīriskās informācijas pamata veikt Rietumu un Latvijas SA novērtēšanas prakses salīdzinājumu. Pētījuma objekts ir Rietumu un Latvijas SA joma, pētījuma priekšmets – SA novērtēšana zinātnē un praksē. Pētījuma mērķis ir izpētīt uzstādīto pētījuma problēmu – uz teorētiskās un empīriskās informācijas ...

 8. The FK Comae candidate UX Librae

  Science.gov (United States)

  Bopp, B. W.; Goodrich, B. D.; Africano, J. L.; Noah, P. V.; Meredith, R. J.; Palmer, L. H.; Quigley, R. J.

  1984-01-01

  New optical spectroscopic and photometric data are presented for the active chromosphere FK Com candidate UZ Lib. The star is shown to have an extremely large photometric amplitude in V of 0.35 mag, and its rotation period is established as 4.75 + or - 0.01 days. The optical spectrum is that of an early K giant, broadened by a rotation velocity of approximately 65 km/s. H-alpha is visible as a very broad emission feature, with a profile resembling that seen in FK Com. The emission intensity and profile are variable over the rotation period, with the strongest emission present at photometric minimum, in accord with dark starspot models. The photospheric absorption line profiles show variable asymmetries and distortions which are interpreted as due to the effects of the dark starspot rotating across the line of sight. New radial velocity measures are combined with published data to demonstrate the UZ Lib is a member of a binary system in synchronous rotation with a secondary of mass approximately 0.5 solar masses. This information is considered in light of the conflicting models for the origin of the optical and spectral variability of the FK Com stars, as well as their uncertain evolutionary status.

 9. Google AdWords meklētāja reklāmas efektivitāte starp imārketings klientiem.

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Mārcis Ūdris. Bakalaura darbs "Google AdWords meklētāja reklāmas efektivitāte starp iMārketings klientiem" Darba mērķis ir pamatojoties uz teorijā apskatītajām interneta mārketinga kanālu īpatnībām un to efektivitātes mērīšanas kritērijiem, izpētīt Google AdWords meklētāja reklāmas kampaņu efektivitāti un salīdzināt to ar citiem izmantotajiem kanāliem starp uzņēmuma iMārketings klientiem, atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba 1. nodaļā ir aprakstīta internet...

 10. The deletion of TonB-dependent receptor genes is part of the genome reduction process that occurs during adaptation of Pseudomonas aeruginosa to the cystic fibrosis lung.

  Science.gov (United States)

  Dingemans, Jozef; Ye, Lumeng; Hildebrand, Falk; Tontodonati, Francesca; Craggs, Michael; Bilocq, Florence; De Vos, Daniel; Crabbé, Aurélie; Van Houdt, Rob; Malfroot, Anne; Cornelis, Pierre

  2014-06-01

  Chronic Pseudomonas aeruginosa infections are the main cause of morbidity among patients with cystic fibrosis (CF) due to persistent lung inflammation caused by interaction between this bacterium and the immune system. Longitudinal studies of clonally related isolates of a dominant CF clone have indicated that genome reduction frequently occurs during adaptation of P. aeruginosa in the CF lung. In this study, we have evaluated the P. aeruginosa population structure of patients attending the Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) CF reference center using a combination of genotyping methods. Although the UZ Brussel P. aeruginosa CF population is characterized by the absence of a dominant CF clone, some potential interpatient transmissions could be detected. Interestingly, one of these clones showed deletion of the alternative type I ferripyoverdine receptor gene fpvB. Furthermore, we found that several other TonB-dependent receptors are deleted as well. The genome of one potentially transmissible CF clone was sequenced, revealing large deleted regions including all type III secretion system genes and several virulence genes. Remarkably, a large number of deleted genes are shared between the P. aeruginosa CF clone described in this study and isolates belonging to the dominant Copenhagen CF DK2 clone, suggesting parallel evolution. © 2014 Federation of European Microbiological Societies. Published by John Wiley & Sons Ltd. All rights reserved.

 11. Skolēnu pētniecisko prasmju attīstības process vidusskolā

  OpenAIRE

  Kumskis, Linards

  2010-01-01

  Pasaulē ir daudz jautājumu, uz kuriem ir jārod atbildes, un problēmu, kuras jāatrisina. Ir dažādas stratēģijas, lai atbildētu un atrisinātu izvirzītās problēmas; pētījums ir domāšanas veids, tas rod atbildes uz jautājumiem drošā veidā, un tā ir galvenā pazīme, kas raksturo šo noteikto izziņas veidu. Kā kļūt par veiksmīgu pētnieku? Diplomdarbā „Skolēnu pētniecisko prasmju attīstības process vidusskolā” autors mēģina izzināt pētniekiem nepieciešamās prasmes un kāds ir pētniecisko prasmju attīst...

 12. Datortehnikas ražotāja produkta un vizuālās identitātes vizuāli stilistiskie aspekti

  OpenAIRE

  Everts, Artūrs

  2016-01-01

  Šī diplomdarba mērķis ir uzzināt vizuālās identitātes vizuāli stilistiskās īpašības datortehnikas uzņēmumiem, kas specializējas datorkorpusu ražošanā, kā arī izstrādāt vizuālo identitāti un produkta dizainu datorkorpusu ražotājkompānijai „Vulcan”. Darbā tiek izklāstīta vizuālās identitātes vēsture un attīstība līdz mūsdienām; tiek aprakstīta koloristikas, burtveidola, logotipa un stila grāmatas nozīme uzņēmuma zīmolam. Darba pētījumā tiek izmantota kvantitatīvā un kvalitatīvā analīzes metode...

 13. Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens Opacification after Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty

  Science.gov (United States)

  Norouzpour, Amir; Zarei-Ghanavati, Siamak

  2016-01-01

  Purpose: To report hydrophilic acylic intraocular lens (IOL) opacification after Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK) in an eye with multiple prior intraocular surgeries and iatrogenic aniridia. Case Report: A 34-year-old woman with history of penetrating keratoplasty (PKP) for advanced keratoconus and subsequent Urrets-Zavalia Syndrome (UZS) underwent phacoemulsification and hydrophilic acrylic IOL implantation for her cataract. In order to control post-PKP glaucoma, multiple glaucoma surgeries including two glaucoma drainage implants were performed. As the original corneal graft failed, the patient subsequently underwent re-PKP. Four years later, she underwent DSAEK for treatment of the second graft failure. Ten months after DSAEK, a double semi-circular pattern of IOL opacification was observed on the anterior surface of the IOL. The patient did not report any complaints and we decided not to exchange the IOL. Conclusion: In an eye with UZS and iatrogenic aniridia, IOL opacification may result from direct contact between the IOL surface and exogenous air. Aniridia can be a risk factor for development of IOL opacification after DSAEK. Further studies are required to confirm this hypothesis. PMID:27413506

 14. Darba devēju un darbinieku atbildības tiesiskais regulējums darba aizsardzībā

  OpenAIRE

  Lapuška, Baiba

  2012-01-01

  Bakalaura darba „Darba devēju un darbinieku atbildības tiesiskais regulējums darba aizsardzībā” mērķis ir izpētīt normatīvo regulējumu, kas attiecas uz darba devēja un darbinieka tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā, kā arī vērst uzmanību uz problēmjautājumiem, kas skar darba devēja atbildību par darba aizsardzības neievērošanu. Autore uzskata, ka tiesu praksē nav pievērsta pietiekama uzmanība darba devēja un darbinieka atbildības tiesiskajam regulējumam darba aizsardzībā. Šis tema...

 15. Iepakojuma direktīvas reforma: plastmasas iepirkumu maisiņu regulējums

  OpenAIRE

  Tukiša, Liene

  2014-01-01

  Plastmasas iepirkumu maisiņi un to izturība pret noārdīšanos rada vides ilgtspējas problēmas, atstāj ietekmi uz sabiedrības veselību un valstu ekonomiku. Eiropas Savienības līmenī nav tiesību akta, kas īpaši attiektos uz plastmasas iepirkumu maisiņiem, taču šis ir būtisks jautājums vides aizsardzības jomā, kam nepieciešams regulējums. Pētījuma mērķis ir analizēt pašreizējo tiesisko regulējumu un Iepakojuma direktīvas grozījumu projektu, kā arī izvērtēt iespējamos variantus plastmasas iepirkum...

 16. „ORACLE E-BUSINESS SUITE” MIGRĀCIJA STARP DAŽĀDĀM VERSIJĀM

  OpenAIRE

  Dansone, Linda

  2008-01-01

  Maģistra darbā analizēta uzņēmumu resursu pārvaldības sistēmās "Oracle E-Business Suite" migrācija starp dažādām versijām. Darba gaitā izpētīti ieteikumi „Oracle E-Business Suite” migrācijai, apskatīta Oracle E-Business Suite standartfunkcionalitāte un arhitektūra, izanalizēta uzņēmuma pieredze šīs sistēmas migrēšanā, apzināti ieteikumi un rekomendācijas šī procesa uzlabošanā, apskatīta risku pārvaldība, apskatīts COBIT standarts, izanalizēti riski, veikta pieteikumu analīze pirms migrāci...

 17. Projekts: Piena produktu bērniem ražotnes izveide Rīgā

  OpenAIRE

  Šakina, Natālija

  2010-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Projekts: Piena produktu bērniem ražotnes izveide Rīgā”. Maģistra darba mērķis-no 2010.gada 5.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim uzcelt uzņēmumu SIA „Mazulis” un sākot ar 2011.gada 2.janvāri uzsākt piena un skābpiena produktu bērniem ražošanu ar jaudu 10 tonnas produkcijas maiņā, nepārtērējot 2010.gadā projekta realizēšanai atvēlētos naudas līdzekļus 1250000 Ls apmērā, lai nodrošinātu Latvijas zīdaiņus un pirmskolas vecuma bērnus ar kvalitatīvu bērnu pār...

 18. Pieeja nelielu tīmekļa lietojumu izstrādei – teorija un prakse

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Darbā tiek apskatīta izejvielu un iekārtu vairumtirdzniecības uzņēmuma „Unimix” tīmekļa vietnes izstrāde. Tiek analizēta izstrādes gaita un, balstoties uz izdarītajiem secinājumiem, tiek izstrādāta pieeja efektīvai un ātrai nelielu tīmekļa lietojumu izstrādei. Šīs pieejas izstrādes gaitā tiek apskatīts jautājums par piemērotākā dzīves cikla modeļa izvēli, nelielu tīmekļu lietojumu dokumentēšanu, kā arī par izstrādei piemērotāko tehnoloģiju izvēli.

 19. Spatiotemporal Impacts of Climate, Land Cover Change and Direct Human Activities on Runoff Variations in the Wei River Basin, China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yunyun Li

  2016-05-01

  Full Text Available Previous studies that quantified variations in runoff have mainly focused on the combined impacts of climate and human activities or climate and land cover change. Few have separated land cover change from human activities, which is critical for effective management of water resources. This study aims to investigate the impact of changing environmental conditions on runoff using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT model; we examined three categories: climate, land cover change and direct human activities. The study area was the Wei River Basin, a typical arid to semi-arid basin that was divided into five sub-zones (UZ, MZ, DZ, JZ and BZ. Our results showed the following: (1 the calibrated SWAT model produced satisfactory monthly flow processes over the baseline period from 1978 to 1986; (2 compared to the baseline period, the impact of climatic variations decreased and the impact of direct human activities increased from the 1990s to the 2000s, while the impact of land cover change was generally stable; and (3 climatic variations were the main cause of runoff declines over the entire basin during the 1990s and in the UZ, MZ and JZ areas during the 2000s, while direct human activities were most important in the DZ and BZ areas during the 2000s.

 20. Anna Kareņina mūsdienu literatūrā: no anekdotes līdz romānam-apgreidam

  OpenAIRE

  Vinčugova, Natālija

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Anna Kareņina mūsdienu literatūrā: no anekdotes līdz romānam – apgreidam” – ir mēģinājums uz Annas Kareņinas tēla piemēra izanalizēt „klasisko” daiļdarbu popularitāti starp mūsdienu autoriem, kuru uztveres un izpratnes problēma mūsdienu sabiedrībā ir ļoti aktuāla. Pētījums tiek veikts uz anekdošu teksta analīzes, kuri subjekta vai objekta lomā izmanto Annas Kareņinas tēlu, kā arī Ļva Nikolajeviča „Anna Kareņina” un Lilijas Kim „Aņa Kareņina” romānu pamata. Darbā arī ir ...

 1. "LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos

  OpenAIRE

  Mickēvičs, Rihards

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „"LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos” aplūkots mērķa grupas kopējās interneta un sociālo mediju patēriņa tendences, komunikācijas rīku lietojums, vietnes „LinkedIn” loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas aspektā un sava personīgā sociālā zīmola apzināšanās. Darbs balstīts uz četrām galvenajām daļām – teorētisko, metodoloģisko, empīrisko un rezultātu. Pamatojoties uz pieejamo teorētisko bāzi saistībā ar attiecīgo tēmu, tika veikta fok...

 2. Mazumtirdzniecības tīkla "Narvesen" komunikācija sociālajos medijos "twitter" un "facebook"

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Kristaps

  2015-01-01

  Bakalaura darbs „Mazumtirdzniecības tīkla “Narvesen” komunikācija sociālajos medijos “twitter” un “facebook” ” sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, un pētījumā pierādās, ka auditorija seko uzņēmuma sociālo mediju kontiem, jo iepriekš ir piedalījušies kādā no piedāvātajiem konkursiem, kā arī tāpēc, lai iegūtu informāciju par jauniem un aktuāliem piedāvājumiem. Iemesli, kāpēc neseko, galvenokārt, ir tādi, ka nepiesaista uzņēmuma komunikācijas veids un piedāvātais saturs. ...

 3. Sociālo spēļu izstrāde un publicēšana

  OpenAIRE

  Grīnvalds, Edgars

  2012-01-01

  Ar jēdzienu „Sociālās spēles” apzīmē tādas videospēles, kas piedāvā spēlētājiem sacensties vai sadarboties vienam ar otru. Sākotnēji sociālās spēles bija pieejamas tikai globālā tīmekļa pārlūkprogrammās, turklāt spēlēm varēja piekļūt tikai caur sociālo portālu, tomēr attīstoties tehnoloģijām tās ir pieejamas uz mobilajām ierīcēm un drīzumā arī uz televizoriem. Maģistra darbs ir izdalīts trīs daļās. Darba pirmajā daļā ir apkopota informācija par videospēļu attīstību un saikni ar sociālajiem...

 4. Izglītības nozīme Latvijas un Eiropas Savienības ekonomikas attīstībā

  OpenAIRE

  Trence, Signe

  2011-01-01

  Diplomdarba “Izglītības nozīme Latvijas un Eiropas Savienības ekonomikas attīstībā” mērķis ir raksturot un analizēt valstu ekonomisko attīstību caur izglītības dimensiju. Mūsdienu mainīgajā pasaulē, kad attīstās zinātne un tehnoloģijas, sabiedrībai ir nepieciešamība nemitīgi atjaunināt iegūtās zināšanas un prasmes. 21. gs. Eiropā iezīmējas pāreja uz sabiedrību un ekonomiku, kas balstās uz zināšanām. Cilvēks kļūst par informācijas un zināšanu nesēju un glabātāju, galveno ekonomikas izaugsme...

 5. Automašīnu valsts reģistrācijas numuru atpazīšana Android operētājsistēmā

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Autoceļu, auto stāvvietu un automobiļu drošību un efektivitāti iespējams uzlabot ar automātisko valsts reģistrācijas numuru atzīšanu. Šāda sistēma ir efektīva uzņēmumos, kuri veic autotransporta pārraudzību un inspekcijas, lai ātri identificētu automašīnu pēc tās numura. Sistēmas mobilitāte un spēja darboties uz planšetdatora vai viedtālruņa ļautu palielināt tās efektivitāti. Šī darba mērķis ir izpētīt šajā jomā pieejamus risinājumus un rīkus, salīdzināt tos, kā arī izstrādāt savu risinājumu,...

 6. Anharmonic oscillators in the complex plane, $\\mathcal{PT}$-symmetry, and real eigenvalues

  CERN Document Server

  Shin, Kwang C

  2010-01-01

  For integers $m\\geq 3$ and $1\\leq\\ell\\leq m-1$, we study the eigenvalue problems $-u^{\\prime\\prime}(z)+[(-1)^{\\ell}(iz)^m-P(iz)]u(z)=\\lambda u(z)$ with the boundary conditions that $u(z)$ decays to zero as $z$ tends to infinity along the rays $\\arg z=-\\frac{\\pi}{2}\\pm \\frac{(\\ell+1)\\pi}{m+2}$ in the complex plane, where $P$ is a polynomial of degree at most $m-1$. We provide asymptotic expansions of the eigenvalues $\\lambda_{n}$. Then we show that if the eigenvalue problem is $\\mathcal{PT}$-symmetric, then the eigenvalues are all real and positive with at most finitely many exceptions. Moreover, we show that when $\\gcd(m,\\ell)=1$, the eigenvalue problem has infinitely many real eigenvalues if and only if its translation or itself is $\\mathcal{PT}$-symmetric. Also, we will prove some other interesting direct and inverse spectral results.

 7. Binaurālo pukstu identificēšanas iespējas nomoda elektroencefalogrammā

  OpenAIRE

  Miglinieks, Emīls

  2014-01-01

  Pētījums attiecas uz aktuālu neirozinātnes problēmu, saistītu ar eksogēnu un endogēnu ritmisku stimulu spēju ietekmēt cilvēka smadzeņu (t.sk. lielo pusložu garozas) darbību un, līdz ar to, arī cilvēka uzvedību un intelektuālās darbaspējas. Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot binaurāli disonējošu skaņu stimulu, kuru parametri atbilst binaurālo pukstu izraisīšanas kritērijiem, ietekmi uz pieaugušu, jaunu cilvēku nomoda elektroencefalogrammu (turpmāk EEG). Pētījuma ietvaros izstrādāta metodik...

 8. Valodas kļūdas studentu zinātnisko darbu anotācijās

  OpenAIRE

  Deksne , Daiga

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda veida valodas kļūdas pieļauj dažādu nozaru studenti, rakstot zinātniskos darbus, un izveidot kļūdu klasifikācijas sistēmu, kā arī piedāvāt iespējamos kļūdu labojumus. Šāds apkopojums palīdzētu vērst studentu uzmanību tieši uz nozarei specifisku kļūdu pārbaudi. Lai šo mērķi sasniegtu, tiek analizēti dažādu autoru pētījumi par valodas kļūdām, kas tiek pieļautas rakstu valodā. Balstoties uz iegūtajām zināšanām, tiek izveidota kļūdu klasifikācijas sistēm...

 9. Anna Kareņina mūsdienu literatūrā: no anekdotes līdz romānam-apgreidam

  OpenAIRE

  Vinčugova, Natālija

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Anna Kareņina mūsdienu literatūrā: no anekdotes līdz romānam – apgreidam” – ir mēģinājums uz Annas Kareņinas tēla piemēra izanalizēt „klasisko” daiļdarbu popularitāti starp mūsdienu autoriem, kuru uztveres un izpratnes problēma mūsdienu sabiedrībā ir ļoti aktuāla. Pētījums tiek veikts uz anekdošu teksta analīzes, kuri subjekta vai objekta lomā izmanto Annas Kareņinas tēlu, kā arī Ļva Nikolajeviča „Anna Kareņina” un Lilijas Kim „Aņa Kareņina” romānu pamata. Darbā arī ir ...

 10. 线性耦合Oregonator振子中的Echo波%ECHO WAVES IN THE LINEARLY COUPLED OREGONATORS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周天寿; 张锁春

  2001-01-01

  给出了耦合Oregonator振子中的Echo波的存在条件及相应周期的精确表达式, 并发现该系统 中存在两种类型的Echo波,其中一种满足漂亮的关系式:x1(t)+x2(t)=2u+,z1(t) +z2(t)=2u+(这里u+是该系统的均匀正定态的一个分量).%This paper gives the conditions of existence of echo wave and the accurate expre ssion of the relative period in the coupled Oregonators and finds that in this s ystem there are two types of echo waves,one of which satisfies the pretty relati ons x1(t)+x2(t)=2u+,z1(t)+z2(t)=2u+ (where u+ is a compone nt of the homogeneous positive steady state of the system).

 11. Simulation of flow in the unsaturated zone beneath Pagany Wash, Yucca Mountain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kwicklis, E.M.; Healy, R.W. [Geological Survey, Lakewood, CO (United States); Flint, A.L. [Geological Survey, Mercury, NV (United States)

  1994-12-31

  A one-dimensional numerical model was created to simulate water movement beneath Pagany Wash, Yucca Mountain, Nevada. Model stratigraphy and properties were based on data obtained from boreholes UE-25 UZ No. 4 and UE-25 UZ No. 5, which was drilled in the alluvial channel and bedrock sideslope of Pagany Wash. Although unable to account for multidimensional or preferential flowpaths beneath the wash, the model proved a useful conceptual tool with which to develop hypotheses and, in some cases, provide bounding calculations. The model indicated that liquid flux decreases with depth in the upper 120 m beneath the wash, with fluxes of several tens mm/yr in the nonwelded base of the Tiva Canyon Member and fluxes on the order of a tenth mm/yr in the upper Topopah Spring Member. Capillary barrier effects were indicated by the model to significantly delay the entry of large fluxes into the potential repository horizon during periods of increasing net infiltration, and to inhibit rapid drainage of water from the nonwelded and bedded intervals into the potential repository horizon during periods of moisture redistribution. Lateral moisture redistribution can be expected to be promoted by these effects.

 12. Simulation of flow in the unsaturated zone beneath Pagany Wash, Yucca Mountain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thamir, F.; Kwicklis, E.M. [Geological Survey, Denver, CO (United States); Hampson, D. [Foothills Engineering Consultants Inc., Golden, CO (United States); Anderton, S. [ROCKTECH, West Jordan, UT (United States)

  1994-12-31

  A one-dimensional numerical model was created simulate water movement beneath Pagany Wash, Yucca Mountain, Nevada. Model stratigraphy and properties were on data obtained from boreholes UE-25 UZ {number_sign}4 UE-25 UZ {number_sign}5, which were drilled in the alluvial channel and bedrock sideslope of Pagany Wash. Although unable to account for multidimensional or preferential flowpaths beneath the wash, the model proved a useful conceptual tool with which to develop hypotheses and, in some cases, provide bounding calculations. The model indicated that liquid flux decreases with depth in the upper 120 m beneath the wash, with fluxes of several tens mm/yr in the nonwelded base of the Tiva Canyon Member and fluxes on the order of a tenth mm/yr in the upper Topopah Spring Member. Capillary barrier effects were indicated by the model to significantly delay the entry of large fluxes into the potential repository horizon during periods of increasing net infiltration, and to inhibit rapid drainage of water from the nonwelded and bedded intervals into the potential repository horizon during periods of moisture redistribution. Lateral moisture redistribution can be expected to be promoted by these effects.

 13. Isotopic data of pore water extracted from unsaturated-zone cores at Yucca Mountain, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yang, I.C.

  1997-12-01

  Isotopic compositions of unsaturated-zone (UZ) ground water ({delta}{sup 18}O, {delta}D, {delta}{sup 13}C and {sup 14}C) at Yucca Mountain, Nevada, the site of a potential permanent national nuclear waste repository, can be used to infer the origins of water, residence times of the water, water flux, climatic and evaporative history of water, flow paths and velocities. These data can also be used as indicators of transport properties or water-rock interaction. The lack of long-term direct measurements of infiltration requires proxy indicators of water movement through the unsaturated zone to extend the record into the past. This report will discuss {delta}D and {delta}{sup 18}O data obtained from pore water, along with the {delta}{sup 13}C and {sup 14}C data of gas and water obtained from four boreholes dry-drilled through all UZ lithologic units to infer the existence of nonvertical flowpaths through the mountain and residence times of pore water.

 14. Viesnīcas „Hanza Hotel” klientu apmierinātības vērtēšana .

  OpenAIRE

  Seļiščeva, Anna

  2012-01-01

  Maģistra darbā, pielietojot piemērotākās un efektīvākās pētīšanas metodes, tiek novērtēta klientu apmierinātība ar trīszvaigžņu viesnīcas „Hanza Hotel” sniegtajiem pakalpojumiem. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiek izstrādātas rekomendācijas sniegto pakalpojumu pilnveidošanai un klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanai, lai sekmētu uzņēmuma veiksmīgu attīstību. Maģistra darba pirmā nodaļa tiek raksturota viesnīcu pakalpojumu specifika, kā arī veikta viesnīcu tirgus attīstības an...

 15. U-Pb Ages of Secondary Silica at Yucca Mountain, Nevada: Implications for the Paleohydrology of the Unsaturated Zone

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  L.A. Neymark; Y. Amelin; J.B. Paces; Z.E. Peterman

  2001-08-20

  U, Th, and Pb isotopes were analyzed in layers of opal and chalcedony from individual millimeter- to centimeter-thick calcite and silica coatings at Yucca Mountain, Nevada, USA, a site that is being evaluated for a potential high-level nuclear waste repository. These calcite and silica coatings on fractures and in lithophysal cavities in Miocene-age tuffs in the unsaturated zone (UZ) precipitated from descending water and record a long history of percolation through the UZ. Opal and chalcedony have high concentrations of U (10 to 780 ppm) and low concentrations of common Pb as indicated by large values of {sup 206}Pb/{sup 204}Pb (up to 53,806), thus making them suitable for U-Pb age determinations. Interpretations of U-Pb isotopes in opal samples at Yucca Mountain are complicated by the incorporation of excess {sup 234}U at the time of mineral formation, resulting in reverse discordance of U-Pb ages. However, the {sup 207}Pb/{sup 235}U ages are much less affected by deviation from initial secular equilibrium and provide reliable ages of most silica deposits between 0.6 and 9.8 Ma. For chalcedony subsamples showing normal age discordance, these ages may represent minimum times of deposition. Typically, {sup 207}Pb/{sup 235}U ages are consistent with the microstratigraphy in the mineral coating samples, such that the youngest ages are for subsamples from outer layers, intermediate ages are from inner layers, and oldest ages are from innermost layers. {sup 234}U and {sup 230}Th in most silica layers deeper in the coatings are in secular equilibrium with {sup 238}U, which is consistent with their old age and closed system behavior during the past 0.5 m.y. U-Pb ages for subsamples of silica layers from different microstratigraphic positions in individual calcite and silica coating samples collected from lithophysal cavities in the welded part of the Topopah Spring Tuff yield slow long-term average depositional rates of 1 to 5 mm/m.y. These data imply that the deeper

 16. STORIES ABOUT THE GOOD FOR NOTHING ‘WAITING FOR THE FEAR’ TUTUNAMAYANLARIN HİKÂYELERİ ‘KORKUYU BEKLERKEN’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih SAKALLI

  2011-01-01

  Full Text Available Oguz Atay should be evaluated with his story book named ‘Waiting for the Fear’ within the Turkish stories after 70s. He has tried to tell the depression ironically, which Turkish people experienced after the 70s, in the stories in his storybook published in 1975 using criticism and humor elements. The stories and characters in the stories of Atay, who is considered as one of the first postmodernist authors of Turkish literature, are parallel with his novels and characters in novels. These guys, called as ‘good for nothing’ in many sources and definition, have been at the forefront in the stories of the author as well in his other works. In this article titles of postmodernızm and Oguz Atay, surrealism and Oguz Atay after that Kafka and Atay, Dostoyevski and Atay under titles mentioned on influence of current, concept and persons of Atay novels and stories. After that the events in the stories of Oguz Atay are mentioned briefly and then the concepts he focused are elaborated. In the conclusion section, a judgment is tried to be set forth about the story-telling of Oguz Atay, based on these concepts. Oğuz Atay, ‘Korkuyu Bekleyen’ adını taşıyan hikâye kitabıyla 70 sonrası Türk hikâyesi içerisinde değerlendirilmelidir. 1975 yılında yayımlanan hikâye kitabındaki öykülerde, 70 sonrası Türk insanının yaşadığı bunalımı eleştiri ve mizah unsurlarını kullanarak ironik bir şekilde anlatmaya çalışmıştır. Türk edebiyatının ilk postmodernist yazarlarından biri olarak kabul edilen Atay’ın hikâyeleri ve hikâyelerindeki kahramanları romanları ve romanlarındaki kahramanlarla paralellik gösterir. Birçok kaynakta ve tanımlamada ‘tutunamayan’ olarak adlandırılan bu tipler, yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi hikâyelerinde de ön planda yer alırlar. Makalede postmodernizm ve Oğuz Atay, gerçeküstücülük ve Oğuz Atay başlıklarından sonra Kafka ve Atay, Dostoyevski ve Atay ba

 17. Analytical Treatment of Forecasts of Electric Energy Consumption in Latvia

  Science.gov (United States)

  Balodis, M.; Gavars, V.; Andersons, J.

  2014-06-01

  In the paper, the changes in electric energy consumption are analyzed as associated with structural changes in the Latvian economy of postsocialistic period. To the analysis, a particular approach is applied, which consists in comparison of the basic and specific electricity consumption indices in West-, Central-, and East-European states for the time span of 1990-2010, with differences and tendencies of changes revealed. Tendencies of the type are determined for the electric energy consumption in Latvia, and recommendations are given for the use of such indices in the relevant forecasts. Rakstā apskatītas elektroenerģijas patēriņa izmaiņas, kas saistītas ar Latvijas postsociālisma perioda ekonomikas strukturālām izmaiņām. Rakstā dota Latvijas galveno elektroenerģijas patēriņa indikatoru analīze, lietojot īpašu pieeju - Rietumeiropas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu indikatoru salīdzinājumu. Analizēts periods no 1990. gada līdz 2010. gadam. Salīdzināti Eiropas valstu grupu īpatnējie elektroenerģijas patēriņa indikatori un noskaidrotas to atšķirības un izmaiņu tendences. Noteiktas elektroenerģijas patēriņa izmaiņu tendences Latvijā. Dotas rekomendācijas par šo indikatoru izmantošanu elektroenerģijas patēriņa prognozēšanā. 07.05.2014.

 18. Azerbaycan Türkçesi İle Doğu Anadolu Ağızlarındaki Ortaklıklar Üzerine On The Common Traits Of The Azerbaijan Turkish And The Eastern Anatolia Dialects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Engin GÖKÇÜR

  2012-12-01

  Full Text Available We call Oghuz Turkish spoken from Central Asia to Baghdad, the capital of the Abbasid Empire, since 11th century, as the Western Turkic. This period is divided into two branches in time. One of them is the Eastern Oghuz branch covering Eastern Anatolia and Azerbaijani and the other one is the Western Oghuz branch covering Ottoman field. The Eastern Oghuz branch covering Eastern Anatolia and Azerbaijani, and the Western Oghuz branch covering Ottoman field are represented by a single written language named as “Western Turkish” till 16thCentury. Azerbaijan and the Ottoman writing languages separated fromeach other in the 16th century as a result of the fact that the Azerbaijanterritory was dominated by Karakoyunlu and Akkoyunlu in the 15thCentury and Safavid Empire in the 16th century. For that reason,Western Turkic reaches the present day from the 16th century with twowriting languages including some phonetic and morphologic differences.Although the East Anatolian dialects have been in the Western Oghuzbranch, they still have the traits of the Eastern Oghuz branch in termsof phonetics and morphology.In studies of language products in the provinces of EasternAnatolia it is seen that the dialects of the region are in the domain ofAzerbaijan Turkish. So in this article, the studies of the dialects of theEastern Anatolia Region (Erzurum, Elazığ, Erzincan, Kars, Iğdır,Ardahan, Muş, Bitlis ve Van are examined; and the phonetic andmorphological similarities of this studies with Azerbaijani Turkic areidentified. 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan Abbasi Devleti'nin başkenti Bağdat’a kadar olan bölgede konuşulan Oğuz Türkçesine Batı Türkçesi denilmektedir. Bu dönem zamanla iki kola ayrılmıştır. Bunlardan biri Azerbaycan ve Doğu Anadolu sahasını içine alan Doğu Oğuz kolu, diğeri Osmanlı sahasını içine alan Batı Oğuz koludur. Azerbaycan ve Doğu Anadolu sahasının içinde bulunduğu Doğu Oğuz kolu ile Osmanl

 19. Mountain-Scale Coupled Processes (TH/THC/THM)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Dixon

  2004-02-09

  The purpose of this Model Report is to document the development of the Mountain-Scale Thermal-Hydrological (TH), Thermal-Hydrological-Chemical (THC), and Thermal-Hydrological-Mechanical (THM) Models and evaluate the effects of coupled TH/THC/THM processes on mountain-scale UZ flow at Yucca Mountain, Nevada. This Model Report was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Section 1.12.7), and was developed in accordance with AP-SIII.10Q, Models. In this Model Report, any reference to ''repository'' means the nuclear waste repository at Yucca Mountain, and any reference to ''drifts'' means the emplacement drifts at the repository horizon. This Model Report provides the necessary framework to test conceptual hypotheses for analyzing mountain-scale hydrological/chemical/mechanical changes and predict flow behavior in response to heat release by radioactive decay from the nuclear waste repository at the Yucca Mountain site. The mountain-scale coupled TH/THC/THM processes models numerically simulate the impact of nuclear waste heat release on the natural hydrogeological system, including a representation of heat-driven processes occurring in the far field. The TH simulations provide predictions for thermally affected liquid saturation, gas- and liquid-phase fluxes, and water and rock temperature (together called the flow fields). The main focus of the TH Model is to predict the changes in water flux driven by evaporation/condensation processes, and drainage between drifts. The TH Model captures mountain-scale three dimensional (3-D) flow effects, including lateral diversion at the PTn/TSw interface and mountain-scale flow patterns. The Mountain-Scale THC Model evaluates TH effects on water and gas chemistry, mineral dissolution/precipitation, and the resulting impact to UZ hydrological properties, flow and transport. The THM Model addresses changes

 20. Sea Level Rise Impacts on Precipitation-Induced Flooding

  Science.gov (United States)

  Buzzanga, B. A.

  2016-12-01

  Global sea level rise (SLR) is one of the most immediate impacts of climate change, and poses a significant threat to low-lying coastal communities worldwide. The metropolitan region of Hampton Roads in Southeastern Virginia is one such community, and one where knowledge surrounding SLR is rapidly accumulating. However, most of the research is focused exclusively on surface water processes despite the presence of a shallow groundwater table closely connected to them. SLR will continue to cause the groundwater table to increase in tidally influenced areas of Hampton Road, and thereby decrease storage capacity of the unsaturated zone (UZ). This study investigates how reduced unsaturated storage changes the rainfall-runoff relationship and the resulting areal-flood hazard spectrum. We choose a tidal watershed in Hampton Roads to conduct a conceptual yet realistic simulation of the hydrologic cycle using ten years of historical precipitation data with SLR scenarios from 0 m (current) to 2 m in 0.3048 m intervals. Groundwater infiltration from the land surface, recharge, and evapotranspiration are simulated using the Unsaturated-Zone Flow package with MODFLOW-NWT.Groundwater rise is simulated by increasing the stage of the tidal stream that drains the watershed. Precipitation and overland runoff are simulated using the surface water model SWMM. The two models are coupled to permit the exchange of boundary condition values at each time step. An ensemble approach is taken to test model sensitivity to parameters configurations and determine the contribution of SLR to runoff generation. The primary result of this study quantifies the relationship between SLR and runoff which enables decision makers to more effectively plan for, minimize risk of, and adapt to flooding hazards. This investigation also assesses how water content in the UZ changes in response to precipitation for different SLR scenarios. This result has widespread importance, such as decisions in crop choice or

 1. Tīmeklī bāzēta skolvadības sistēma

  OpenAIRE

  Kokorīts, Krišjānis

  2011-01-01

  Tīmeklī bāzēta skolvadības sistēma ir skolai domāta sistēma, kuras galvenais mērķis ir pārvaldīt skolēnu atzīmes, pārbaudes darbus un mājasdarbus. Sistēma ir realizēta php programmēšanas valodā, par pamatu izmantojot uz Model-View-Controller strukturēšanas principiem balstīto palīgfunkciju bibliotēku „CodeIgniter”. Sistēma ir izstrādāta pēc spējās (Agile) pieejas.

 2. Numerical Methods Based on Additive Splittings for Hyperbolic Partial Differential Equations,

  Science.gov (United States)

  1981-10-01

  exp(kAoO7) exp(I kAfO ) u(z, t) (2.1) for the solution of ut = Au. , (A1 + A,)u, with 11A.11 < IIA/11. Up until section 7 we will deal only with the...A/ and A. commute then the splitting (2.1) is exact. Otherwise we define the splitting error 4 operator E/’,PHL(k) by LSp tE1 (k) = exp(! kAfO )Pexp(kAO...is Qf(k/2)Q(k)Qf(k/2) = (exp(I kAfO ) + E1 (k/2))(exp(kA.O,)) + E,(k)) x (exp(t1kA1 i) + E1 (k/2)) - exp( kAO ) exp(kA.aO,) exp( 1kA1 i).) + E.(k

 3. Anizeikonijas testu pielietojums klīniskajā praksē

  OpenAIRE

  Aleksejeva, Diāna

  2013-01-01

  Māģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 42lappusēm.Tas satur 19attēlus,6 tabulas,1pielikumu un 26literatūras avotus.Darba mērķis ir novērtēt dažādu testu pielietojumu anizeikonijas noteikšanā pacientiem ar anizometropiju.Dalībnieki un metode:Pētījumā piedalījās 20dalībnieki ar anizometropiju,kuriem tika novērtēta anizeikonija ar 5testiem:polarizētais tests,aizklāšanas tests,dubultattēlu tests,Brečera tests un Mailza tests.Rezultāti:Polarizētais tests uzrādīja vidēji ciešu lineāru sakarīb...

 4. Radionuclide Transport Models Under Ambient Conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  G. Moridis; Q. Hu

  2000-03-12

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to evaluate (by means of 2-D semianalytical and 3-D numerical models) the transport of radioactive solutes and colloids in the unsaturated zone (UZ) under ambient conditions from the potential repository horizon to the water table at Yucca Mountain (YM), Nevada. This is in accordance with the ''AMR Development Plan U0060, Radionuclide Transport Models Under Ambient Conditions'' (CRWMS M and O 1999a). This AMR supports the UZ Flow and Transport Process Model Report (PMR). This AMR documents the UZ Radionuclide Transport Model (RTM). This model considers: the transport of radionuclides through fractured tuffs; the effects of changes in the intensity and configuration of fracturing from hydrogeologic unit to unit; colloid transport; physical and retardation processes and the effects of perched water. In this AMR they document the capabilities of the UZ RTM, which can describe flow (saturated and/or unsaturated) and transport, and accounts for (a) advection, (b) molecular diffusion, (c) hydrodynamic dispersion (with full 3-D tensorial representation), (d) kinetic or equilibrium physical and/or chemical sorption (linear, Langmuir, Freundlich or combined), (e) first-order linear chemical reaction, (f) radioactive decay and tracking of daughters, (g) colloid filtration (equilibrium, kinetic or combined), and (h) colloid-assisted solute transport. Simulations of transport of radioactive solutes and colloids (incorporating the processes described above) from the repository horizon to the water table are performed to support model development and support studies for Performance Assessment (PA). The input files for these simulations include transport parameters obtained from other AMRs (i.e., CRWMS M and O 1999d, e, f, g, h; 2000a, b, c, d). When not available, the parameter values used are obtained from the literature. The results of the simulations are used to evaluate the transport of radioactive

 5. Satura pārvaldības sistēmas Joomla! paplašinājumu izstrāde

  OpenAIRE

  Zariņa, Evita

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darbā tika izstrādāti Joomla paplašinājumi. Viens no tiem bija notikumu kalendārs, kas tika veidots SIA „Datorikas institūts DIVI” un AS „Latvijas valsts meži” sadarbības līguma „Par satura pārvaldības sistēmas un WEB portāla izstrādi, izvietošanu un 3 gadu uzturēšanu” ietvaros. Tā izveidošanā tika izmantots atklātā pirmkoda paplašinājums „PHP Quick Calendar E”, kura pirmkodā tika veiktas izmaiņas, balstoties uz GNU Vispārējo publisko licenci. Izstrādātais paplašinājums ļauj ad...

 6. Use of Groundwater Chemistry to Evaluate Subsurface Flow at Yucca Mountain, Nevada

  Science.gov (United States)

  Coleman, N. M.; Dam, W. L.

  2001-12-01

  Yucca Mountain, Nevada is a potential site for the disposal of high-level nuclear wastes. Groundwater at the site occurs in Tertiary volcanic tuffs and in Quaternary valley fill alluvium at lower elevations in the Amargosa Desert. Groundwater seeps downward to the water table through a thick unsaturated zone (UZ), then flows south and southeasterly from Yucca Mountain toward Fortymile Wash. The wash is a highly ephemeral watercourse that drains Fortymile Canyon and Jackass Flats southward. The wash crosses Highway 95 just west of Lathrop Wells, Nevada. Water table contours in Jackass Flats show that groundwater flow strongly converges on the axis of Fortymile Wash, indicating that the same structural conditions that cause topographic lows in the area also enhance the southerly flow of groundwater. Groundwater chemistry is being used to evaluate flow conditions at local and regional scales, and to help resolve technical issues concerning UZ and saturated zone (SZ) flow conditions and dilution processes. A number of perched zones have been found beneath Yucca Mt. in five different wells (Patterson et al., 1998). The major element chemistry of perched water is distinct from pore water chemistry in the UZ and more similar to the water chemistry of the SZ. The perched water is more dilute than the UZ pore waters, with generally lower chloride concentrations. The lower chloride concentration suggests that a fraction of the perched water is recharge that moves downward from the surface through fractures, and has less interaction with the host rock than pore waters. However, only 1 of 5 wells yielded perched water with bomb-pulse levels of tritium. Deuterium and O-18 stable isotope chemistry indicates that perched water has an intermediate composition when compared to SZ groundwater. It is isotopically heavier (less negative) than SZ water beneath Yucca Mountain, but lighter than groundwater from wells along Fortymile Wash where significant recharge occurs. The heaviest

 7. Radon concentration measurements in bituminous coal mines.

  Science.gov (United States)

  Fisne, Abdullah; Okten, Gündüz; Celebi, Nilgün

  2005-01-01

  Radon measurements were carried out in Kozlu, Karadon and Uzülmez underground coal mines of Zonguldak bituminous coal basin in Turkey. Passive-time integrating method, which is the most widely used technique for the measurement of radon concentration in air, was applied by using nuclear etched track detectors (CR-39) in the study area. The radon concentration measurements were performed on a total of 42 points in those three mines. The annual exposure, the annual effective dose and lifetime fatality risk, which are the important parameters for the health of workers, were estimated based on chronic occupational exposure to the radon gas, which is calculated using UNCEAR-2000 and ICRP-65 models. The radon concentrations at several coal production faces are higher than the action level of 1000 Bq m(-3). It is suggested that the ventilation rates should be rearranged to reduce the radon concentration.

 8. Dollar Summary of Federal Supply Classification and Service Category by Company, FY 85. Part 5 (Z119-Z299).

  Science.gov (United States)

  1985-01-01

  4 4 4 4 4 hA~ L 00) U)z . .0 .0 0 0 0 0 . . . . . .0.0 0 0 00ft 0 0 0 00.4 DIII hAz 0 1h A W hA h A h h A W W W hA h A h A A h A 0111-1 04 1- 0 C. 0...11 044 4 4044 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x41-4w4 4 Ř 4 . W.. 0’I W wi 0 w x 0 LI IJ W i W < 0~ =~ i I.- w w I0 W w zUL I- - 2 1 1 14z j j w l- Ř 14> W

 9. Pasta servera “Zimbra” ieviešana mazā birojā

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Andis

  2016-01-01

  Kvalifikācijas darba “Pasta servera Zimbra ieviešana mazā birojā” mērķis ir aizvietot birojā esošo pasta serveri un tā vietā ieviest pasta serveri Zimbra. Lai šo mērķi īstenotu, darba gaitā tika izpētīta Zimbras dokumentācija, tika veikta servera un tīkla sagatavošana Zimbras uzstādīšanai, tika uzstādīts un konfigurēts pasta serveris Zimbra, tika veikta lietotāju migrācija no esošā pasta servera uz pasta serveri Zimbra, kā arī tika izveidoti risinājumi Zimbras rezerves kopiju veidošanai un si...

 10. Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā

  OpenAIRE

  Hvoraks, Antons

  2007-01-01

  Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, kuras ir sadalītas 20 apakšnodaļās, un no noslēguma daļas ar secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti klasiskās jogas uzskati par Visumu un cilvēku, par iespējām sasniegt atbrīvošanu un jogas kustības lielo izplatību. Otrajā nodaļā aprakstīti tantrisma uzs...

 11. 一汽丰田兰德酷路泽电路图

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王林

  2008-01-01

  兰德酷路泽(LAND CRUISER200)是一汽丰田近期推出的一款SUV,该车措载了2款发动机,分别是1GR-FE型发动机(V64.0L)和2UZ-FE型发动机(V84.7L)。该车还采用了Crawl Comrol低速巡航驾驶辅助系统和KDSS动力调节悬架系统,从而实现了在各种路况的良好行驶稳定性。相对于改款之前的车型,

 12. Diskursīvie marķieri GENRE un STYLE franču valodas Parīzes sarunvalodā: semantiskā un funkcionālā analīze

  OpenAIRE

  Tabola, Edita

  2012-01-01

  Šis pētījums ir veltīts diskursīvo marķieru(DM)genreunstylesemantikai un to izmantošanasanalīzei franču valodas Parīzes sarunvalodā. Pētījuma pirmajā daļā tiek aplūkots DM teorētiskais ietvars, kurā ir piedāvāta to definīcijas, ir noteiktas to funkcijas, klasifikācijas un raksturojumi. Pētījuma otrā daļa veltīta DM genre un style semantiskajai, funkcionālajai un prosodijas analīzei, kas balstās uz franču Parīzes sarunvalodas korpusa ar nosaukumu Discours sur la ville.Pētījuma nobeigumāapkopot...

 13. Hadoop platformas tehnoloģiju izpēte liela apjoma datu (BigData) apstrādei

  OpenAIRE

  Jurjāns, Atis

  2014-01-01

  Datu apjoma pieaugums un tā apstrāde, analīze mūsdienās ir strauji pieaugoša problēma. Veiksmīgas datu analīzes dod priekšrocību jaunu tendenču ieviešanai, un tirgus analīzei, kas ir svarīgi jebkuram uzņēmumam. Darba mērķis ir izprast kā darbojas liela apjoma datu apstrāde Hadoop platformā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti tādi darba uzdevumi kā liela apjoma datu jēdziena izpēte un informācijas apkopošana, Hadoop tehnoloģiju pielietojuma izpēte, praktiska Hadoop platformas pielietojuma i...

 14. Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijan Bradanović

  2012-12-01

  Full Text Available Na dosad slabo poznatom i sa stajališta povijesti umjetnosti još posve neobrađenom primjeru Dobrinja na otoku Krku, raspravlja se o razvitku naselja na kvarnerskim otocima. Uz isticanje štetnosti dosad prevladavajućih uopćavanja, karakteristični položaj i razvitak Dobrinja tumače se u širem, komparativnom kontekstu. Analiziraju se prostiranje i obilježja pojedinih dijelova ovog naselja, a naglasak je na vremenu kasnog srednjeg i ranijeg novog vijeka. Tada je najuži dio povijesnog središta Dobrinja poprimio čvrstu, na tlorisnoj osnovi i danas, usprkos opsežnim pregradnjama i arhitektonskim preinakama, jasno uočljivu, urbanu fizionomiju.

 15. Job Language Performance Requirements for MOS 75B, Personnel Administration Specialist, Reference Soldier’s Manual Dated 22 May 1979.

  Science.gov (United States)

  1979-05-22

  8217-. Classroom ’. Open Areas (live firefield- mark-up terrain) . Large enclosed area (bleacher sites) (Warehouse size) * .>. Other Styles of Co-munication...LL L1 -0.mu tz is0 -a o .a 1 -4 :3 2 A41 4: . n 9L A -4 -6- Il 4 -a .4 -0~ -. - .4 40 44 I OfA f’. V O a s, I-AI g-em.tS . t* * .2 u C 43 - - - - - U...l a 4n UA - 4 -4 - 1. A. L.!: ~ .: 4 L)’.~4.)-. UZ UJ JU 4? > e. I’-~ - 44 W. 4." 4.7 G. In - Clil Lai- el mv’ Dom E1110 - IL m cu - s-I LIIJ -di

 16. Trikalcija fosfāta sintēze cietā fāzē, reakcijas gaitas noteikšana mērot hidroksilgrupu daudzumu

  OpenAIRE

  Paass, Edijs

  2016-01-01

  Trikalcija fosfāta sintēze cietā fāzē, reakcijas gaitas noteikšana mērot hidroksilgrupu daudzumu. Paass E., zinātniskais vadītājs Dr. inž., asoc. prof Gross K.A., Dr. ķīm., prof. Arturs Vīksna. Maģistra darbs. 51 lappuses, 29 attēli, 9 tabulas, 49 literatūras avoti, 5 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā apskatīta informācija par kalcija fosfātiem, uzsvaru liekot uz trikalcija fosfātu un tā iegūšanu cietfāzes reakcijās. Darba eksperimentālajā daļā veikta cietfāzes reakcija starp hidroksilapatīt...

 17. Parâmetros de fermentação de silagens de cana-de-açúcar submetidas a diferentes tratamentos Fermentation parameters of sugar cane silages submitted to different treatments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.G. Castro Neto

  2008-10-01

  Full Text Available Os valores de materia seca (MS, pH, teores de N-NH3/NT, ácidos orgânicos e etanol, de silagens de cana-de-açúcar foram determinados, em delineamento experimental em blocos ao acaso. Os tratamentos aplicados à silagens foram: sem aditivo, testemunha (T; 0,5% de uréia (U; 0,5% de zeólita (Z; 0,5% de uréia mais 0,5% de zeólita (U+Z; inoculante bacteriano/enzimático Bio Max® cana (IBB e inoculante bacteriano Silobac® (IBS. As silagens foram analisadas aos 56 dias após ensilagem. Os tratamentos U e U+Z apresentaram concentrações médias de ácido lático mais altas que o T, respectivamente 8,9 e 4,7g%. Os teores de etanol das silagens aditivadas foram semelhantes aos do tratamento T, respectivamente 12,4 e 12,9g%, sugerindo que não houve redução da fermentação alcoólica no material tratado. Com exceção da uréia, nenhum dos outros aditivos utilizados neste experimento promoveu melhoria de parâmetros qualitativos das silagens avaliadas. O efeito benéfico da uréia sobre a qualidade da silagem de cana parece ter sido limitado, não suprimindo a ocorrência do processo de fermentação alcoólica no material.The values of dry matter (DM, pH, amoniacal nitrogen/total nitrogen (N-NH3/NT, organic acids, and ethanol of sugar cane silages were determined using a randomized blocks design. The treatment were: no addtitive (control; 0.5% urea (U; 0.5% zeolite (Z; 0.5% urea plus 0.5% zeolite (U+Z; Bio Max® (IBB, and Silobac® (IBS. Silages were analyzed on the 56th day after ensiling. The U and U+Z treatments showed high latic acid concentrations in relation to control, respectively 8.9 and 4.7g%. The average ethanol contents of the treated silages were similar to control, respectively 12.4 and 12.9g%, suggesting no reduction of the alcoholic fermentation process in treated materials. Additives used in this experiment did not enhance the qualitative parameters of the silages except for urea treated silages. It was concluded that the

 18. Practical Implementation of Multiple Model Adaptive Estimation Using Neyman-Pearson Based Hypothesis Testing and Spectral Estimation Tools

  Science.gov (United States)

  1996-09-01

  i- = I - K kH k )jk(i[) -(I - KjH 1 (j ) K (k -Kj )Z~i 1 =(I - K kH k )[Okiek(ti-l*) .Bu As 1 U = (I - Kk Hi )4fk(t,.) - (I - KjHj )41 i1(t,1...K 1’H1 )]B k u(t,1) - AKkjz(ti) =(I - KjH 1 )4’jAEjk(tl 1) *AKkjz(t 1 ) Kj[1 H1 - KkHk k ktt1 - I K H -H K kH k IB k U~t - KkHk )[’k -k( ti- 1* Bk uz

 19. ZDRAVSTVENO STANJE DRVEĆA U GRADU PAKRACU S POSEBNIM OSVRTOM NA BOLESTI I ŠTETNIKE LIŠĆA

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Postanak urbanog zelenila na području grada Pakraca vezan je uz kraj 19. stoljeća. Višegodišnji utjecaj različitih štetnih biotičkih i abiotičkih čimbenika odrazio se višestruko na zdravstveno stanje parkova i drvoreda u gradu. Posljedica toga utjecaja vidljiva je u slabljenju ili odumiranju pojedinih stabala. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi postojeće stanje drveća zelenih površina grada Pakraca s posebnim osvrtom na uzročnike bolesti i štetnike lišća, te njihovom utjecaju na zdrav...

 20. Alpha List of Prime Contract Awards. Oct 92-Sep 93. FY93. (Food Services INc. - Greenbay Supply Co. Inc.). Part 8

  Science.gov (United States)

  1994-03-01

  0 V0 0 m0000000000000000 a 000(0 0 N 10.-i0NO z U2 =m = = ==UZ Z Lac a.S z~ = LUZ N I coo cN 03 z 1 = 1 .94444444-------- 0= 0)zz =Z M Z Z 01~ a: -4...ow( ((D4 waOOv)Ic co cv)c’v) cocto -4 N 41 1I ow 1 000.1-~-i4.4- -1I 0.-4 1 00000000 1 N 1 0.0 IL -4 f,-116 of1114N0 0 0 0 0 0 In N U. I cIne ~0 1I1 l

 1. Adhesive Bonded Joint With Improved Cyclic Fatigue Life for Alumina- Ceramic Cylinders and Hemispheres. Fourth Generation Housings

  Science.gov (United States)

  1993-08-01

  236) 40(58) 2 (473) 11(433) 17 (670) 30(111) WATR % ASTM C373 -72 0 0 0 0 0 0,A11SORIPTIOFN GAS PERM. -- 0 0 0 C 0 0 COLOR _ - WHOM! WHT• WHITE...296(43) 303 44) 372(54) 316356) SHE" MODULUS GD (ps. - 10’) 96t14) 117(17) 117(17) 124(18) 1,.2)2) 158i ) BULK MOOULUS GPa (P ( I0D) ASTM C84-78 138...10.3 9.9 UZ x 10.3 POISSO’S RATIO - 0.22 022 0.21 0.2t 0.22 0.22 STIFFNESSIWEIGPT 2 GPAiwgcc - 65 77 00 aI 96 97 COMPRESSIVE 20oC MPa akm,) ASTM C773

 2. Školska klima i sukobi u školi

  OpenAIRE

  Puzić, Saša; Baranović, Branislava; Doolan, Karin

  2012-01-01

  Promatrajući sukobe među učenicima iz ekološko-razvojne perspektive u tekstu se prezentiraju rezultati istraživanja učeničke, nastavničke i ravnateljske percepcije školske klime vezano uz pojavu i rješavanje sukoba među učenicima. Istraživanje je provedeno na uzorku 370 učenika osmih razreda deset zagrebačkih osnovnih škola, 29 nastavnika i 5 ravnatelja. U istraživanju su korištene mješovite metode istraživanja: anketno ispitivanje učenika, fokus grupe s nastavnicima i intervjui s ravnateljim...

 3. Mikroservisu arhitektūras realizācijas grūtību risināšana

  OpenAIRE

  Lučanskis, Daņiils

  2016-01-01

  Maģistra darba ietvaros ir dots priekšstats par mikroservisu arhitektūras būtību salīdzinājumā ar citām plaši izmantojamām arhitektūrām, definēti šķērsli, kas radās, programmatūras izstrādē izvēloties pielietot mikroservisu arhitektūru, un piedāvāta katra šķēršļa novēršanas stratēģija, kā arī tās pielietošanas apraksts uz darba ietvaros izstrādātas parauga sistēmas pamata.

 4. Search for Flavor Changing Neutral Current in Top Production and Decays

  CERN Document Server

  Kim, Tae Jeong

  2016-01-01

  Searches for flavor changing neutral currents in top production and decay using data collected by the Compact Muon Solenoid (CMS) experiment at $\\sqrt{s}$ = 7 and 8 TeV are presented, corresponding to an integrated luminosity of around 5 fb$^{-1}$ and 20 fb$^{-1}$. FCNC searches are conducted to probe $tqZ$, $tq\\gamma$, $tqH$, and $tgq$ interactions in various channels. By the time of the 38$^{th}$ ICHEP conference in 2016, the upper limits on $\\mathcal{B}(t \\to u\\gamma)$ $<$ 0.013%, $\\mathcal{B}(t \\to ug)$ $<$ 0.036%, $\\mathcal{B}(t \\to uZ)$ $<$ 0.05% and $\\mathcal{B}(t \\to uH)$ $<$ 0.42% at the 95% confidence level had been obtained by the CMS collaboration.

 5. Reforma studija geodezije na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : Reform of the study of geodesy at the Department of geodesy of Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Džanina Omićević

  2011-12-01

  Full Text Available U ovom radu prikazane su aktivnosti i ciljevi vezani uz implementaciju Bolonjskog procesa na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prvi puta su predstavljeni novi programi studija geodezije organizovana u tri ciklusa: dodiplomski, diplomski i doktorski studij. Cilj je da sažeto iznesemo osnovne informacije o reformskom procesu, koji je u toku, a koji bi trebalo da dugoročno promijeni evropski visokoškolski sistem. : This paper presents activities and goals related with the implementation of the Bologna process at the Department of Geodesy of Civil Engineering, University of Sarajevo. For the first time, new curricula study of geodesy which are organized into three cycles: bachelor, master and postgraduete doctoral study are presented. The goal of this paper is to present basic informacion about ongoing reform proces, and that should change the long-term European university system.

 6. Torsional Performance of Wind Turbine Blades

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berring, Peter; Branner, Kim; Berggreen, Christian

  2007-01-01

  The complete 3D static responses of two different eight meter long wind turbine blade sections were tested. To experimentally investigate the 3D response, an advanced 3D digital optical deformation measuring system (ARAMIS 2M and 4M) was applied in this work. This system measures the full......-field displacements (ux, uy and uz) of the blade surface. A least squares algorithm was developed, which fits a plane through each deformed cross section, and defines a single set of displacements and rotations (three displacements and rotations) per cross section. This least squares algorithm was also used...... to accommodate problems with a flexible boundary condition by determining the displacements and rotations for a cross section near the boundary. These displacements and rotations are subtracted from all other cross sections along the blade and thereby making the blade section fully fixed at the chosen cross...

 7. Oblique derivative problem for general Chaplygin-Rassias equations

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  The present paper deals with the oblique derivative problem for general second order equations of mixed (elliptic-hyperbolic) type with the nonsmooth parabolic degenerate line K1(y)uxx+|K2(x)|uyy+a(x,y)ux+b(x, y)uy+c(x,y)u=-d(x,y) in any plane domain D with the boundary D=Γ∪L1∪L2∪L3∪L4, whereΓ(■{y>0})∈Cμ2 (0<μ<1) is a curve with the end points z=-1,1. L1, L2, L3, L4 are four characteristics with the slopes -H2(x)/H1(y), H2(x)/H1(y),-H2(x)/H1(y), H2(x)/H1(y)(H1(y)=|k1(y)|1/2, H2(x)=|K2(x)|1/2 in {y<0}) passing through the points z=x+iy=-1,0,0,1 respectively. And the boundary condition possesses the form 1/2 u/v=1/H(x,y)Re[λuz]=r(z), z∈Γ∪L1∪L4, Im[λ(z)uz]|z=zl=bl, l=1,2, u(-1)=b0, u(1)=b3, in which z1, z2 are the intersection points of L1, L2, L3, L4 respectively. The above equations can be called the general Chaplygin-Rassias equations, which include the Chaplygin-Rassias equations K1(y)(M2(x)ux)x+M1(x)(K2(y)uy)y+r(x,y)u=f(x,y), in D as their special case. The above boundary value problem includes the Tricomi problem of the Chaplygin equation: K(y)uxx+uyy=0 with the boundary condition u(z)=φ(z) onΓ∪L1∪L4 as a special case. Firstly some estimates and the existence of solutions of the corresponding boundary value problems for the degenerate elliptic and hyperbolic equations of second order are discussed. Secondly, the solvability of the Tricomi problem, the oblique derivative problem and Frankl problem for the general Chaplygin- Rassias equations are proved. The used method in this paper is different from those in other papers, because the new notations W(z)=W(x+iy)=uz=[H1(y)ux-iH2(x)uy]/2 in the elliptic domain and W(z)=W(x+jy)=uz=[H1(y)ux-jH2(x)uy]/2 in the hyperbolic domain are introduced for the first time, such that the second order equations of

 8. ASV ārpolitika pret Ziemeļkoreju pēc Aukstā kara beigām

  OpenAIRE

  Pēterhens-Pētersons, Miks

  2015-01-01

  Maģistra darbā tiek aplūkotas ASV un Ziemeļkorejas attiecības pēc Aukstā kara, pievēršot uzmanību ASV prezidenta administrāciju negatīvo priekšstatu lomai par Ziemeļkoreju, veidojot ārpolitiku pret to. Lai noskaidrotu, vai ASV veidoja savu ārpolitiku pret Ziemeļkoreju, balstoties uz šiem priekšstatiem, par darba teorētisko ietvaru izvēlēts neoreālisms un tā apakšteorijas – defensīvais un ofensīvais reālisms, kā arī neoreālista Roberta Džervisa uztveres teorija. Empīriskajā daļā izmantoti ASV ...

 9. Editorial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuruüzüm-Uz A

  2011-05-01

  Full Text Available Ayse Kuruüzüm-UzHacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Ankara, TurkeyWelcome to the first edition of Botanics: Targets and Therapy. This completely open access journal focuses on the discovery and development of active compounds naturally occurring in the plant kingdom which may have therapeutic potential in any disease state. The aim of the journal is to publish articles on specific topics such as pharmacognosy, identification and isolation of new agents with novel or improved mechanisms of action, clinical utility, and comparison with established or biologic agents, toxicology and tolerability, industrial production; critical evaluation of herbal medicines, patient perspectives, acceptability and satisfaction assessment, and health economics.

 10. Erotski crteži i grafike Milivoja Uzelca (1917-1920.)

  OpenAIRE

  Dulibić, Frano

  2001-01-01

  Istražene su tri skupine Uzelčevih erotskih i opscenih crteža i grafika nastalih u Pragu i Zagrebu izmedu 1917. i 1920. godine. Prva skupina radova nazvana Cirkus Eros nedavno je pronađena u Pragu, a crteži iz nekadašnje zbirke Vilima Svečnjaka i mapa Grčka proljeća do sada nisu bili predmetom cjelovita istraživanja. Likovnom analizom i komparacijom s crtežima sačuvanim u Zagrebu, te uz pomoć sačuvanih podataka potvrdeno je Uzelčevo autorstvo novopronađenih grafika i crteža. Razmatrane su oko...

 11. A Twin Study of Perthes Disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Metcalfe, David; Van Dijck, Stephanie; Parsons, Nicolas

  2016-01-01

  and genetic associations with LCPD. METHODS: We extracted all twin pairs from the Danish Twin Registry (DTR) in which at least 1 individual had LCPD. The DTR captures every twin pair born alive in Denmark, and those with LCPD were identified by using health record linkage. Probanwise concordance.......00-0.18) for the dizygotic, and 0.18 (95% CI: 0.00-0.40) for the UZ twin pairs. CONCLUSIONS: This study found evidence of familial clustering in LCPD but did not show a genetic component. The absolute risk that a co-twin of an affected individual will develop LCPD is low, even in the case of monozygotic twin pairs.......BACKGROUND: Legg-Calvé-Perthes disease (LCPD) is an idiopathic avascular necrosis of the femoral head. Its etiology is poorly understood, although previous studies have implicated low birth weight and possible genetic determinants. The aim of this study was to identify potential birth weight...

 12. Veselīga dzīvesveida vēstījumi masu medijos: auditorijas attieksmes un uzvedība

  OpenAIRE

  Judeika, Linda

  2009-01-01

  Latviešu dzīvesveids kopumā ir neveselīgs, bet tam raksturīga tendence uzlaboties. Masu mediji piedāvā veselīga dzīvesveida ieteikumus, taču to ietekme uz auditoriju nav zināma. Bakalaura darbs "VESELĪGA DZĪVESVEIDA VĒSTĪJUMI MASU MEDIJOS: AUDITORIJAS ATTIEKSMES UN UZVEDĪBA" ir unikāls, jo līdz šim nav pētīts, vai Rīgas iedzīvotāji vairāk ietekmējas no medijiem, nekā pašu attieksmes un citu sev svarīgo viedokļa, izvēloties veselīgi ēst un sportot; kādu auditoriju mediji ietekmē vairāk; kuri i...

 13. VizieR Online Data Catalog: ugriz colors of RR Lyrae stars in SDSS Stripe 82 (Ngeow+, 2017)

  Science.gov (United States)

  Ngeow, C.-C.; Kanbur, S. M.; Bhardwaj, A.; Schrecengost, Z.; Singh, H. P.

  2017-07-01

  The ugriz band photometric light-curve data for RR Lyraes in the SDSS Stripe 82 region was adopted from Sesar+ (2010, J/ApJ/708/717), who found 483 RR Lyrae based on observations that spanned from 1998 September to 2007 November. Median numbers of data points per light curve are 55 and 56 in uz bands and gri bands, respectively. This set of RR Lyraes includes 379 fundamental mode RRab stars and 104 first overtone RRc stars. In addition to the light-curve data, Sesar+ (2010, J/ApJ/708/717) also provided the ugriz band template light curves for RR Lyraes. We adopted these template light curves to derive the amplitudes and colors at maximum and minimum light for each RR Lyrae in the sample. (1 data file).

 14. Modeling studies of mountain-scale radionuclide transport in the unsaturated zone at Yucca Mountain, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moridis, George J.; Seol, Yongkoo; Wu, Yu-Shu

  2003-04-29

  We investigate radionuclide transport from a high-level nuclear waste repository to be situated in the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain (YM), Nevada. Several radioactive solutes (that cover the range of sorption behavior) and colloids of various sizes are studied. The results of the study indicate the importance of the subsurface geology and site hydrology, i.e., the presence of faults (they dominate and control transport), fractures (the main migration pathways), and the relative distribution of zeolitic and vitric tuffs. The effects of the climatic conditions, diffusion, and sorption (for solutes) or infiltration (for colloids) onto the matrix are discussed. The influence of the colloid size on transport is also investigated.

 15. A reverse Denjoy theorem Ⅲ

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  FENTON; P.; C.; ROSSI; John

  2010-01-01

  Suppose that C 1 and C 2 are two simple curves joining 0 to ∞, non-intersecting in the finite plane except at 0 and enclosing a domain D which is such that, for all large r, the set {θ : re iθ∈ D} has measure at most 2α, where 0 < α < π. Suppose also that u is a non-constant subharmonic function in the plane such that u(z) = Φ(|z|) for all large z ∈ C 1 ∪ C 2 ∪~D, where Φ(|z|) is a convex, non-decreasing function of |z| and ~D is the complement of D. Let A D (r, u) = inf{u(z) : z ∈ D and |z| = r}. It is shown that if A D (r, u) = O(1) then lim inf r→∞ B(r, u)/r π/(2α) > 0.

 16. Rehabilitation of a Female Patient after Corrective Surgery for Tetralogy of Fallot

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cvetković Jovana

  2015-12-01

  Full Text Available Prikazana je bolesnica stara 25 godina sa tetralogijom Fallot. Ova urođena srčana mana nije tako česta, ali je najčešća među manama sa cijanozom. Lečenje bolesnica sa tetralogijom Fallot je hirurško i može biti palijativno i korektivno. Bolesnica koju smo prikazali imala je palijativnu operaciju, definitivnu korekciju i ponovnu operaciju zbog insuficijencije pulmonalne valvule. Tokom kardiovaskularne rehabilitacije bolesnica je bila ritmički stabilna uz odličnu toleranciju fizičkog napora. Imajući u vidu da se radi o mlađoj ženskoj osobi koja je tokom proteklih godina imala dva spontana abortusa, trudnoća nije apsolutno kontraindikovana, mada su spontani abortusi i komplikacije trudnoće češći kod ovih bolesnica.

 17. All Prime Contract Awards by State or Country, Place, and Contractor, FY 88. Part 3. (Lomita, California-San Bernardino, California).

  Science.gov (United States)

  1988-01-01

  m 0 cl 0 0 N N IQ In W W W W W W CLIMO -i I<Q <<<MMM<< <m <IMO-i jx< X<-i-i X< w I MO-4 1 a 00LI-W1.1-00 0 noooo-)-IzzzzzzzzzzzzZZZL U-WWL WL w 8...4 I:r(A-)(D(DWOOOOOOOOOOOOCOQOQOo < Ln 0 0 CLIMO 4 lw-4 0000000000000000000 ::Do << < I MO--q I O(D 0 -1 -1 -j -i -i -i -i -j -j -j -j -i uz MIMO--4

 18. Varas un seksualitātes mijiedarbe: nepilngadīgo grūtnieču gadījums

  OpenAIRE

  Mileiko, Ilze

  2009-01-01

  Darba nosaukums - Varas un seksualitātes mijiedarbe: nepilngadīgo grūtnieču gadījums. Darbā analizēts, kādos veidos diskursīvā vara saistīta ar seksualitātes politiku un skatīts, kā varas attiecības sabiedrībā ietekmē politiku, kas orientēta uz pusaudzēm grūtniecēm. Pētījuma metode – mediju rakstu, komentāru un normatīvo aktu diskursīva analīze. Secinājumi. Diskursu pusaudžu grūtniecību veido seši diskursīvie ietvari, kas katrs pozicionē to no atšķirīga skata punkta. Katra ietvara satu...

 19. Lunfardo fenomens kā valodu kontaktu piemērs

  OpenAIRE

  Rižņikova, Vera

  2014-01-01

  Maģistra darbs „Lunfardo fenomens kā valodu kontaktu piemērs” pēta to, kas patiesībā ir šis piemītošs Argentīnas lingvistiskai realitātei fenomens, ko sauc par lunfardo. Vai tas ir dialekts, žargons, valoda, īpašas leksikas saraksts? Vai tas ir marginālu un noziedznieku leksika? Strādnieku, Buenosairesa iedzīvotāju vai visu argentīniešu valoda? Spāņu valodas deformācija, pretestības forma attiecībā pret standarta valodu? Vai tas ir vienkārši lingvistiskā spēle? Lai atbildētu uz šiem jautāj...

 20. Raznolikosti kliničke slike bazocelularnog karcinoma

  OpenAIRE

  Buljan, Marija; Bulat, Vedrana; Šitum, Mirna; Lugović Mihić, Liborija; Stanić-Duktaj, Sandra

  2008-01-01

  Bazocelularni karcinom (bazaliom, BCC) je najčešći zloćudni tumor kože i najčešći zloćudni tumor u ljudi, a njegova učestalost u stalnom je porastu. U većini slučajeva BCC nastaje na kronično osunčanoj koži u odraslih osoba, najčešće u području glave i vrata. Uz kronično izlaganje UV zrakama u rizične čimbenike za nastanak BCC spadaju uporaba solarija, pozitivna obiteljska anamneza tumora kože, tip kože I i II, sklonost nastanku pjegavosti u djetinjstvu, imunosupresija, prethodna radioterapij...

 1. Biometriskās identitātes pārbaudes sistēmas izmantošana organizācijās

  OpenAIRE

  Uzulēna, Zane

  2015-01-01

  Piekļuves kontroles sistēmu izmantošana uzņēmumos ir kļuvusi par ierastu parādību. Vairumā organizāciju ieviestas klasiskās identifikācijas tehnoloģijas, personāla plūsmu regulējot ar dažādiem palīglīdzekļiem, piemēram, elektronisko atslēgu, viedkarti un pieejas kodu. Tajā pašā laikā lielāku popularitāti iemantojušas biometriskās personas atpazīšanas metodes, kas izmanto unikālus, katram indivīdam piemītošus, parametrus, piemēram, pirkstu nospiedumu, sejas, acs varavīksnenes attēlu un balsi, ...

 2. Stability of Entropy Solution to the Cauchy Problem for a Nonlinear Hyperbolic-Parabolic Equation%一类非线性双曲抛物方程熵解的稳定性

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈淑琴; 詹华税

  2011-01-01

  考虑抛物-双曲方程:uz+a(x,t)/2.▽xu2=△u+,t>0,其中α是向量值函数,div α≤0,且u+= max{u,0}.该方程在[u<0]上是双曲方程,在[u>0]上是抛物方程.证明了若该方程的熵解在x→∞时不超过线性增长,那么它在加权的空间中解具有稳定性.同时,说明了线性增长条件对于它的解的唯一性成立时已经是最优化的条件了.

 3. Kratka studija aktivizma europskog suda kroz presude o slobodi kretanja radnika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petar Bačić

  2014-02-01

  Full Text Available Omogućavanje slobode kretanja radnika unutar Europske unije u funkciji stvaranja i jačanja unutarnjeg tržišta te realizacije bitnih ciljeva socijalne politike jedan je od temelja europskog projekta još od samog njegova oživotvorenja 1957. godine. Snažnu potporu takvoj politici omogućavala je aktivistička orijentacija Europskog suda koji je kroz svoj case-law s vremenom izvršio izuzetno veliki utjecaj na razvoj ovog prava i brojnih s njim povezanih pitanja. U ovom ćemo radu stoga pokušati osvijetliti aktivističku poziciju Europskog suda u specifičnom području – slobodi kretanja radnika i ostalim pojmovima vezanima uz rad.

 4. EMOCIONALNO NASILJE U OBITELJI ADOLESCENTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Urbanc

  2002-11-01

  Full Text Available U radu je izneseno nekoliko problema vezanih uz teorijsko obrađivanje pojma emocionalnog zlostavljanja s obzirom na poteškoće definiranja ovog, prema nekim autorima, najsloženijeg oblika zlostavljanja, te s obzirom na poteškoće razgraničavanja, "mjerenja" i kategoriziranja pojedinih pojavnih oblika roditeljskog ponašanja koja možemo opisati kao emocionalno zlostavljanje. Osim toga u radu su iznesene neke osobitosti emocionalnog zlostavljanja u obiteljima adolescenata, kao i mehanizmi obrane selfa prilikom zlostavljanja djece i adolescenata. Na kraju autor govori o nekim aspektima uloge profesionalnih pomagača u radu s roditeljima čiji odnos s adolescentima ima obilježja emocionalnog zlostavljanja.

 5. CRTICE IZ POVIJESTI SOCIJALNOG RADA S DJECOM I MLADIMA U RIZIČNIM OKOLNOSTIMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijana Majdak

  2006-10-01

  Full Text Available U okviru dvogodišnjeg projekta „Povijest socijalnog rada u Istočnoj Europi od 1900. do 1960.“ Izučavana je povijest socijalnog rada u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na skrb o djeci i mladima. Izvori podataka za djecu i mlade u rizičnim okolnostima u Hrvatskoj u razdoblju 1900.-1960. bili su dokumentacija i literatura Državnog arhiva, Gradskog arhiva grada Zagreba, arhive ustanova za djecu i omladinu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica te razgovor sa živućim osobama koje su sudjelovale u radu s tom populacijom. Ovdje je dan prikaz glavnih problema u društvu vezanih uz područje skrbi za djecu i mlade s rizičnim ponašanjima, te zakonske regulative prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela.

 6. O predstavkama i pritužbama Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Juras

  2013-10-01

  Full Text Available U radu se, uz navođenje statističkih podataka, daje prikaz zakonodavstva kojim je regulirano podnošenje i ispitivanje predstavki i pritužbi na rad i ponašanje zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Autor posebno ukazuje na potrebu zaštite zaposlenika od zlonamjernih neosnovanih podnesaka kojima ih se proziva za kršenje zakona i na potrebu jasnije i preciznije regulacije postupka provjere te prava zaposlenika tijekom i po okončanju tog postupka. Kao posebnu vrijednost u zakonodavstvu, ističe se uvođenje dvaju stupnjeva odlučivanja o pritužbama, pri čemu u drugom stupnju odluku donosi Povjerenstvo, koje čine jedan policijski službenik i dvoje predstavnika javnosti koje imenuje nadležni parlamentarni Odbor.

 7. Research on algorithm about data decoding in GPS data real time communication%GPS数据实时通讯中数据解码问题的算法研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张显云; 张勤; 王利; 赵胜光

  2009-01-01

  在GPS测量工作中,经常需将测量数据进行实时的传输和处理.然而,GPS测量数据的实时处理是以其正确解码为前提的.在分析串口通讯中数据传统解码算法的基础上,提出了一种直接基于字节数据的实用算法.通过对Ashtech UZ-12型GPS接收机实时传输数据解码试验,证明此算法是一种简单、高效、易于通过编程实现的GPS数据解码算法.

 8. Ustrojstvo javnih službi u europskom pravnom poretku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Klarić

  2011-04-01

  Full Text Available Predmet ovog rada je novo ustrojstvo javnih službi u europskim pravnim sustavima, do kojeg dolazi sukladno odredbama Sporazuma o uspostavi Europske Unije. U radu se analizira postupna transformacija postojećeg modela javnih služb, i uspostava novog koncepta javnih službi, koji se očituje u stvaranju tzv. „službi od općeg gospodarskog interesa“. U radu će se posvetiti pozornost stajalištu Europske Komisije vezanim uz novi koncept službi od općeg gospodarskog interesa, a koje je prezentirano kroz više objavljanih dokumenata. Posvetiti će se pozornost i stajalištu Europskog Suda Pravde, koji je kroz sudsku praksu postavio parametre za razlikovanje gospodarskih od negospodarskih javnih službi.

 9. Ustav Republike Hrvatske i najviše vrednote ustavnog poretka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arsen Bačić

  2012-03-01

  Full Text Available Ustavne vrednote su kao ekstenzije javnog razuma (public reason na odlučujući način odredile razvitak, prirodu i život klasične i suvremene ustavnosti. Pozicionirane kao ''ustavne suštine'' (constitutional essentials s integrativnom funkcijom one ne prestaju biti predmetom ekstenzivnog i ostrašćenog tumačenja. U tekstu autor iznosi i razmatra vezu između konstitucionalizma i ustavnih vrednota uz prethodne nužne napomene koje se tiču osnovnih pitanja o vrednotama, njihovom značaju u razvitku komparativnog konstitucionalizma, te posebno o njihovom mjestu, ulozi i smislu njihovog postojanja u kontekstu suvremenog transnacionalnog i nacionalnog ustavnog prava.

 10. 同轴旋转圆台间定态解的不存在性%On the non-existence of a steady solution of the flow between two rotating conical cylinders

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  文普; 许兰喜

  2009-01-01

  柱坐标系下Taylor-Couette流存在形如u=uψ (r)eψ,p=p(r)的定态解.对于两无限长同轴旋转圆台的情形,应用反证法证明了不存在形如u=ur (r)er+uψ (r)eψ+uz (r)ez,p=p(r)这种更一般的定态解.随后在窄缝的条件下忽略圆台上下两端边界的影响,采用数值模拟方法并统计出沿z轴切面上的平均压力p是与z有关的函数,从而验证了这种解的不存在性.

 11. Lopudski oltari Miha Pracata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Fisković

  2012-12-01

  Full Text Available Raspravlja se podrijetlo, morfologija i ikonografija najreprezentativnijeg drvorezbarenog i oslikanog oltara iz doba renesanse na hrvatskoj obali. Umjetnina se nalazi u zbornoj crkvi Gospe od Šunja na Lopudu, pa se stavlja u korelaciju s mjesnom poviješću 16. stoljeća, uz učvršćenje prijedloga za atribuciju inače izuzetno široko ocrtanoj radionici znamenitog mletačkog drvokipara Paola Campse. S proizvodnjom te dugotrajuće manufakture povezuju se još dva drvena kipa s istoga otoka kako bi se pomoću njihova dokumentiranog datiranja očitao čitav splet historizacije identiteta samosvjesnog brodovlasnika i novčara Miha Pracata kao mogućeg donatora svih tih višestrano značajnih djela.

 12. Analysis of consolidation of underlying soft layer of ground by partially penetrated sand drain%未打穿砂井地基下卧层固结研究分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张玉国; 谢康和; 王哲; 庄迎春

  2005-01-01

  利用平均固结度普遍解,将未打穿砂井地基转化为等效双层地基,给出了下卧层一维固结解析解,进而求出下卧层的平均固结度.根据该解和现有解,编制计算机程序,给出了几幅考虑c值和土性参数对固结的影响曲线图,评估各解的适用性.研究表明,该解满足工程要求,特别是在PTPB排水条件下能够较好地反映Uz-Tv曲线的真实变化.

 13. Načela poslovne etike i korporacijske društvene odgovornosti u području računovodstva, revizije, financija i bankarstva

  OpenAIRE

  Krkač, Kristijan; Volarević, Hrvoje; Josipović, Martina

  2011-01-01

  U članku autori pregledno prikazuju temeljna načela poslovne etike i korporacijske odgovornosti u područjima računovodstva, revizije, financija i bankarstva. Uz načela ističu i temeljne poteškoće i probleme koji se najčešće pojavljuju u navedenim područjima. Kako bi ovo što zornije prikazali, donose i kratke opise nekoliko slučajeva. Članak je podijeljen na uvodni dio o racionalnosti, zaključak u kojem se sažimaju glavni problemi u spomenutim područjima i dva središnja dijela, koja navedene t...

 14. Iskorištenje topline otpadnih procesnih plinova u reaktoru za proizvodnju uljno-pećnih čađa

  OpenAIRE

  Zečević, N.; Barta, D.; Bosak, Z.

  2011-01-01

  Otpadni procesni plinovi niske donje toplinske vrijednosti koji nastaju kao sporedni proizvod industrijske proizvodnje uljno-pećnih čađa mogu se energetski učinkovito iskoristiti prije konačnog ispuštanja u atmosferu. Osim što se upotrebljavaju za sušenje mokro granulirane uljno-pećne čađe, proizvodnju pare i električne energije te se spaljuju na baklji, učinkovito se mogu iskoristiti i kao zamjena goriva u reaktorima za proizvodnju uljno-pećnih čađa uz povećanje iskorištenja ugljikovodične s...

 15. Selektivna oksidacija "mekih" tipova uljno-pećnih čađa amonijevim nitratom

  OpenAIRE

  Zečević, N.

  2007-01-01

  Obrada površine "mekih" tipova čađa kao što su N660 i N772 koji se proizvode uljno-pećnim postupkom zahtijeva poseban naknadni tretman, budući da se adekvatna kvaliteta iste ne može postići konvencionalnim putem. Radi toga je razvijena metoda eliminiranja zaostalog neizreagiranog ulja s površine "mekih" tipova čađa uz pomoć njezine selektivne oksidacije. "Meki" tipovi čađa sa niskim vrijednostima obojenja otapala miješani su s vodenim otopinama masene koncentracije 1,25 do 10,00 g L-1 amon...

 16. Dijagnostičke metode za rano otkrivanje osteoporoze u stomatologiji

  OpenAIRE

  Knezović Zlatarić, Dubravka; Pandurić, Josip; Koršić, Mirko; Dodig, Damir

  2007-01-01

  Osteoporoza, široko rasprostanjena i učestala koštana bolest odmakle životne dobi, obilježena je gubitkom koštane mase i dotrajalošću mikroarhitekture koštanoga tkiva, uz posljedično slabljenje tvrde koštane strukture te povećanje rizika pojave prijeloma. U radu su navedeni sistemski i lokalni čimbenici odgovorni za gubitak koštanoga tkiva čeljusti. Najčešći sistemski čimbenici povezani s gubitkom koštane mase čeljusti, su osteoporoza, bubrežne bolesti, hormonski poremećaji, prehrana, ali i u...

 17. Grafiskie izteiksmes līdzekļi spēļu kāršu dizainā

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Diplomdarba autors: Dainis Misiņš Diplomdarba tēma: Grafiskie izteiksmes līdzekļi spēļu kāršu dizainā Dizaina produkts: Spēļu kāršu izveide Diplomdarba apjoms: 61 lapaspuses, 26 attēli Informācijas avotu skaits: 22 Diplomdarbs sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem, 4 pielikumiem Diplomdarba mērķis: Izpētīt spēļu kāršu dizaina paraugus un rast veiksmīga dizaina risinājuma formulu, kas balstās uz konkrētiem spēļu kāršu dizaina izveides nosacījumiem, kompozīcijas risināju...

 18. Marijas Montesori metodiskie materiāli 1,5-2 gadus veciem bērniem uztveres attīstībai

  OpenAIRE

  Gailīte, Iveta

  2014-01-01

  Darba nosaukums: Marijas Montesori metodiskie materiāli 2-3 gadus veciem bērniem uztveres attīstībai. Darba autors: Iveta Gailīte Darba zinātniskais vadītājs: dr.paed. Ērika Vugule Darba apjoms: 44 lpp. Bibliogrāfiskie nosaukumi: 38 Pielikumi: 28 Pētījuma mērķis: pētīt M. Montesori metodiskā materiāla nozīmi uztveres attīstīšanā 2- 3 gadus veciem bērniem. Darba teorētiskās atziņas balstītas uz Montesori M., Draviņas K., Prudnikovas I., Helmingas H. darbiem. Pēt...

 19. Urbani život i prepoznavanje društva

  OpenAIRE

  Pusić, Ljubinko

  2009-01-01

  Autor u radu polazi od činjenice kako danas nije moguće promišljati ni o jednom isječku svagdašnjice, a da se kao potka ne pojave značenja urbanog. Prepoznavanje tih značenja pretpostavlja kako je: (a) riječ o kvaziteorijskoj konstrukciji, (b) istraživanje svagdašnjice pokušaj demistifikacije znanstvenog pogleda na ono, odnosno onoga što ljudi »vide ali ne zamjećuju«, (c) uz pomoć svagdašnjice moguće prepoznati način života na određenom prostoru i (d) kontekstualna rav...

 20. Struktūras elementi Dž.K. Roulingas darbā "Harijs Poters"

  OpenAIRE

  Goškina, Elīna

  2009-01-01

  Nosaukums: Struktūras elementi Dž. K. Roulingas darbā “Harijs Poters”. Pamattēma: Struktūras elementi, intertekstualitāte, tās vēsturiskās attīstības posmi un klasifikācija. Intertekstualitātes nozīme tekstā, lietojot simbolu un kodu sistēmu. Atsauces uz citiem darbiem, lietojot simbolu un kodu sistēmu ar intertekstualitātes palīdzību. Intertekstualitātes veidošanās process. Mērķis: Darba mērķis ir pētīt intertekstualitātes attīstības posmus izmantojot simbolu un kodu sistēmu, sekot...

 1. Fotolitička i fotokatalitička razgradnja odabranih herbicida u vodenoj sredini

  OpenAIRE

  Despotović Vesna

  2014-01-01

  Ispitana je kinetika i mehanizam fotokatalitičke razgradnje herbicida kvinmeraka i klomazona u prisustvu UV/TiO2  Degussa P25, odnosno piklorama i  klopiralida  primenom UV/TiO2  Wackherr pri različitim eksperimentalnim uslovima. Praćena je i kinetika razgradnje odabranih herbicida direktnom fotolizom uz primenu sunčevog, UV i vidljivog zračenja, kao i u odsustvu svetlosti. Pored toga, upoređena je efikasnost  UV/TiO2  Degussa P25, odnosno UV/TiO2  Wackherr sa vidljivim zračenjem, kao i direk...

 2. Conversion of ICD-9 and ICPM Data to ICD-9-CM with Adaptation to DRGs. Appendix F. ICD-9 and ICPM Code by Code Conversion to ICD-9-CM. Part C.

  Science.gov (United States)

  1987-08-31

  UIIU U I0.II a. C6 3VI a0 a0 C6U UzC=o x ,’o wzOz X a 0 40z z5.00.§ 0KK OK 𔃺 4 0 OM aI Mu.0% U-ZO20 * -* 4 wKWoKW 444 44WpW J2 00 A000. :0K .m=4z...Q a- ,g .4. 0:. td .400 00 40zz z ~.2I~ S U ,I~ K - aM a 0000000004A JZZU---K4 .4W’ -0C0 ZZZ ZKK ZZ 44A XW WV 411 z a cc -0 4 4 4 49 KK KZ K ZZ

 3. RAŠČLAMBA TEHNIČKIH ZNAČAJKI I SUSTAVA ODVODNJE POSTOJEĆIH ŠUMSKIH CESTA RADI UTVRĐIVANJA POTREBE NJIHOVE REKONSTRUKCIJE – STUDIJA SLUČAJA ZA G.J. „BELEVINE“ NPŠO ZALESINA

  OpenAIRE

  Papa, Ivica; Pentek, Tibor; Nevečerel, Hrvoje; Lepoglavec, Kruno; Đuka, Andreja; ŠAFRAN, Branimir; Risović, Stjepan

  2015-01-01

  U Republici Hrvatskoj su važeće tehničke značajke za šumske ceste propisane u Tehničkim uvjetima za gospodarske ceste (Šikić i dr. 1989), a za potrebe ovoga rada su osuvremenjene Novim tehničkim značajkama za šumske prometnice (Anon., 2015). Za svaku su kategoriju šumske ceste definirane određene tehničke značajke koje u fazi planiranja treba dobro proučiti i uzeti u obzir, u fazi projektiranja ih treba strogo primjenjivati, a u fazi izgradnje, uz provedbu stručnog nadzora, precizno prenijeti...

 4. Kakav ETIČKI kodeks trebamo?

  OpenAIRE

  Krstović, Jasna

  2010-01-01

  Jasna Krstović proučava različite kodekse vezane uz pedagošku struku. Pritom razlaže pojedine elemente i strukturu etičkih kodeksa analizirajući njihove poveznice. Ova vrlo pomna analiza može poslužiti kao predložak za izradu etičkog kodeksa ponašanja odgajatelja na lokalnoj i nacionalnoj razini. Taj bi kodeks obuhvatio i odgovornost rukovodećeg kadra, etičku odgovornost prema studentima, odgovornost prema osmišljavanju i opremanju vježbaonica za studente, ali i prema samom području odgoja...

 5. SPECIFIČNOSTI UČENJA ZA PODUZETNIŠTVO U ONLINE OKRUŽENJU

  OpenAIRE

  Delač, Darko; Graovac, Petra; Pavlinović, Marta

  2016-01-01

  Živimo u vremenu kada su nove ideje i programi važni kako bi se držao korak sa suvremenizacijom i brzim načinom života. Tako poduzetništvo treba držati korak s potrebama na tržištima i omogućiti zainteresiranim sudionicima, koji nemaju vremena za klasične načine studiranja, alternativni način kako bi se i studijski programi mogli razvijati u skladu s vremenom u kojem živimo te kako bi studenti mogli nastaviti svoje visoko obrazovanje uz svoje ostale životne obveze. U tom pogledu, počeli su se...

 6. Drop Characteristics of non-Newtonian Impinging Jets at High Generalized Bird-Carreau Jet Reynolds Numbers

  Science.gov (United States)

  Sojka, Paul E.; Rodrigues, Neil S.

  2015-11-01

  The current study investigates the drop characteristics of three Carboxymethylcellulose (CMC) sprays produced by the impingement of two liquid jets. The three water-based solutions used in this work (0.5 wt.-% CMC-7MF, 0.8 wt.-% CMC-7MF, and 1.4 wt.-% CMC-7MF) exhibited strong shear-thinning, non-Newtonian behavior - characterized by the Bird-Carreau rheological model. A generalized Bird-Carreau jet Reynolds number was used as the primary parameter to characterize the drop size and the drop velocity, which were measured using Phase Doppler Anemometry (PDA). PDA optical configuration enabled a drop size measurement range of approximately 2.3 to 116.2 μm. 50,000 drops were measured at each test condition to ensure statistical significance. The arithmetic mean diameter (D10) , Sauter mean diameter (D32) , and mass median diameter (MMD) were used as representative diameters to characterize drop size. The mean axial drop velocity Uz -mean along with its root-mean square Uz -rms were used to characterize drop velocity. Incredibly, measurements for all three CMC liquids and reference DI water sprays seemed to follow a single curve for D32 and MMD drop diameters in the high generalized Bird-Carreau jet Reynolds number range considered in this work (9.21E +03

 7. In vitro slow-release urea contained in rice straw-based diets to increase efficiency of rumen microbial protein synthesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dede Kardaya

  2010-06-01

  Full Text Available Effect of slow-release urea on efficiency of rumen microbial protein synthesis (EMPS was examined using an in vitro technique. The objective of this experiment was to reveal the in vitro slow-release urea characteristics of zinc-urea, zeolites-urea, and zeolites-zinc-urea in relation to EMPS observed in different incubation time. The experimental design employed was randomized block design with 4 x 3 factorial plus a control treatment, and conducted in two replications. Factors were various urea sources (urea, zinc-urea, zeolites-urea, and zeolites-zinc-urea and molasses concentrations (0%, 6%, and 12% in rice straw-based diets. The control treatment was the rice straw-based diets containing neither urea nor molasses. Diets consisting of 45% rice straw and 55% concentrates (DM basis were formulated to have similar N and TDN levels. Responses of parameters measured were subjected to MANOVA using the GLM procedure of SPSS 16.00 and differences among mean values, if applicable, were examined using HSD-test. Orthogonal comparisons were used to determine the effects of the control treatment vs. various urea sources. Results indicated that treatment of UZ combined with 6% of molasses showed the highest microbial biomass production (2.71 mg/l at 24 hours fermentation period with its peak production estimation (3.2 mg/l reached at 33.5 hours of fermentation period. Moreover, UZ treatment resulted in the highest microbial protein synthesis (1,381.45 ± 77.1 mg/l at 24 hours fermentation period with its peak microbial protein synthesis estimation (1,756.04 mg/l reached at 33.7 hours of fermentation period. The highest EMPS (25.98 ± 1.21 mg/100 mg OMD was achieved when ration contained 6% of molasses.

 8. Temporal Damping Effect of the Yucca Mountain FracturedUnsaturated Rock on Transient Infiltration Pulses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang, Keni; Wu, Yu-Shu; Pan, Lehua

  2005-05-02

  Performance assessment of the Yucca Mountain unsaturated zone (UZ) as the site for an underground repository of high-level radioactive waste relies on the crucial assumption that water percolation processes in the unsaturated zone can be approximated as a steady-state condition. Justification of such an assumption is based on temporal damping effects of several geological units within the unsaturated tuff formation. In particular, the nonwelded tuff of the Painbrush Group (PTn unit) at Yucca Mountain, because of its highly porous physical properties, has been conceptualized to have a significant capacity for temporally damping transient percolation fluxes. The objective of this study is to investigate these damping effects, using a three-dimensional (3-D) mountain-scale model as well as several one-dimensional (1-D) models. The 3-D model incorporates a wide variety of the updated field data for the highly heterogeneous unsaturated formation at Yucca Mountain. The model is first run to steady state and calibrated using field-measured data and then transient pulse infiltrations are applied to the model top boundary. Subsequent changes in percolation fluxes at the bottom of and within the PTn unit are examined under episodic infiltration boundary conditions. The 1-D model is used to examine the long-term response of the flow system to higher infiltration pulses, while the damping effect is also investigated through modeling tracer transport in the UZ under episodic infiltration condition. Simulation results show the existence of damping effects within the PTn unit and also indicate that the assumption of steady-state flow conditions below the PTn unit is reasonable. However, the study also finds that some fast flow paths along faults exist, causing vertical-flux quick responses at the PTn bottom to the episodic infiltration at the top boundary.

 9. Temporal Damping Effect of the Yucca Mountain Fractured Saturated Rock on Transient Infiltration Pulses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  K. Zhang; Y.S. Wu; L. Pan

  2006-05-02

  Performance assessment of the Yucca Mountain unsaturated zone (UZ) as the site for an underground repository of high-level radioactive waste relies on the crucial assumption that water percolation processes in the unsaturated zone can be approximated as a steady-state condition. Justification of such an assumption is based on temporal damping effects of several geological units within the unsaturated tuff formation. In particular, the nonwelded tuff of the Paintbrush Group (PTn unit) at Yucca Mountain, because of its highly porous nature, has been conceptualized to have a significant capacity for temporally damping transient percolation fluxes. The objective of this study is to investigate these damping effects, using a three-dimensional (3-D) mountain-scale model as well as several one-dimensional (1-D) models. The 3-D model incorporates a wide variety of the updated field data for the highly heterogeneous unsaturated formation at Yucca Mountain. The model is first run to steady state and calibrated using field-measured data and then transient pulse infiltrations are applied to the model top boundary. Subsequent changes in percolation fluxes at the bottom of and within the PTn unit are examined under episodic infiltration boundary conditions. The 1-D model is used to examine the long-term response of the flow system to higher infiltration pulses, while the damping effect is also investigated through modeling tracer transport in the UZ under episodic infiltration condition. Simulation results show the existence of damping effects within the PTn unit and also indicate that the assumption of steady-state flow conditions below the PTn unit is reasonable. However, the study also finds that some fast flow paths along faults exist, causing vertical-flux quick responses at the PTn bottom to the episodic infiltration at the top boundary.

 10. Analysis of Hydrologic Properties Data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  L. Pan

  2004-10-04

  This analysis report describes the methods used to determine hydrologic properties based on the available field data from the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain, Nevada. The technical scope, content, and management of this analysis report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Sections 2, 4, and 8). Fracture and matrix properties are developed by analyzing available survey data from the Exploratory Studies Facility (ESF), the Enhanced Characterization of Repository Block (ECRB) Cross-Drift, and/or boreholes; air-injection testing data from surface boreholes and from boreholes in the ESF; and data from laboratory testing of core samples. In addition, the report ''Geologic Framework Model'' (GFM2000) (BSC 2004 [DIRS 170029]) also serves as a source report by providing the geological framework model of the site. This report is a revision of the model report under the same title (BSC 2003 [DIRS 161773]), which in turn superceded the analysis report under the same title. The principal purpose of this work is to provide representative uncalibrated estimates of fracture and matrix properties for use in the model report Calibrated Properties Model. The term ''uncalibrated'' is used to distinguish the properties or parameters estimated in this report from those obtained from the inversion modeling used in ''Calibrated Properties Model''. The present work also provides fracture geometry properties for generating dual-permeability grids as documented in the scientific analyses report, ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling''.

 11. 纳米TiO2晶型转化机制探讨%Research on changing mechanism of Nano-TiO2's crystal structure

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  唐小红; 尹光福; 郑昌琼; 周大利

  2010-01-01

  根据统计物理学方法推导出锐钛矿型TiO2向金红石型TiO2转化率关系式为lnXA=-v0texp(-2Uz/kT),其中XA为TiO2中锐钛矿型的含量,v0和Uz分别锐钛矿型TiO2原子的振动频率和势函数,t、k和T分别为煅烧时间、玻兹曼常数和煅烧温度.TiO2为三原子分子,理论上v0和Uz计算十分复杂,本文通过在不同温度及时间下煅烧氨水水解TiOSO4产物的方式制备了锐钛矿型、混晶型及金红石型纳米TiO2粉末,将XRD分析所测数据及相应温度、时间条件代入转化率关系式,拟合求得:v0=5.3×1010/s,Uz=2.71×10-12 J.实验所测A-t及XA-T曲线与计算拟合曲线吻合较好,说明用氨水水解TiOSO4产物的方式制备的锐钛矿型纳米TiO2向金红石型纳米TiO2的转化为扩散型转变.

 12. Primer uticaja filtriranja slike u sistemima za praćenje ciljeva primenom termovizije / An example of image filtering in target tracking systems with thermal imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonko M. Radosavljević

  2003-07-01

  Full Text Available U radu je dat primer primene jedne vrste niskofrekventnog filtriranja sa usrednjavanjem, koje se primenjuje u sistemima za detekciju i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru primenom termovizije. Date su dve metode filtriranja slike. Prva metoda koristi niskofrekventno konvoluciono filtriranje a druga usrednjavajući filtar na osnovu srednje vrednosti nivoa sivog. Ovi filtri su primenjeni u sistemima za praćenje uz pomoć infracrvenih senzora. Određivanje nivoa praga filtriranja vrši se uz pomoć statističkih osobina slike. Veoma važan korak u procesu praćenja je određivanje prozora praćenja, koji maze biti, po dimenzijama, fiksan ili adaptibilan. Pogrešna procena o postojanju cilja u prozoru može se doneti u slučaju prisustva šuma pozadine, predpojačavača, detektora, itd. Filtriranje je neophodan korak u ovim sistemima, kao značajan činilac U povećanju brzine i tačnosti praćenja. / A case of image filtering in air target detecting and tracking systems is described in this paper. Two image filtering methods are given. The first method is performed using a low pass convolving filter and the second one uses the mean value of gray level filter. The main goal of the cited filtering is implementation in IR (infra red systems. Some statistical features of the images were used for selecting the threshold level. The next step in the algorithm is the determination of a 'tracking window' that can be fixed or adaptive in size. A false estimation of a target existing in the window may be influenced by the background noise, low noise amplifier detector, etc.

 13. Busted Butte Unsaturated Zone Transport Test: Fiscal Year 1998 Status Report Yucca Mountain Site Characterization Program Deliverable SPU85M4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bussod, G.Y.; Turin, H.J.; Lowry, W.E.

  1999-11-01

  This report describes the status of the Busted Butte Unsaturated Zone Transport Test (UZTT) and documents the progress of construction activities and site and laboratory characterization activities undertaken in fiscal year 1998. Also presented are predictive flow-and-transport simulations for Test Phases 1 and 2 of testing and the preliminary results and status of these test phases. Future anticipated results obtained from unsaturated-zone (UZ) transport testing in the Calico Hills Formation at Busted Butte are also discussed in view of their importance to performance assessment (PA) needs to build confidence in and reduce the uncertainty of site-scale flow-and-transport models and their abstractions for performance for license application. The principal objectives of the test are to address uncertainties associated with flow and transport in the UZ site-process models for Yucca Mountain, as identified by the PA working group in February 1997. These include but are not restricted to: (1) The effect of heterogeneities on flow and transport in unsaturated and partially saturated conditions in the Calico Hills Formation. In particular, the test aims to address issues relevant to fracture-matrix interactions and permeability contrast boundaries; (2) The migration behavior of colloids in fractured and unfractured Calico Hills rocks; (3) The validation through field testing of laboratory sorption experiments in unsaturated Calico Hills rocks; (4) The evaluation of the 3-D site-scale flow-and-transport process model (i.e., equivalent-continuum/dual-permeability/discrete-fracture-fault representations of flow and transport) used in the PA abstractions for license application; and (5) The effect of scaling from lab scale to field scale and site scale.

 14. Low-Temperature Softening Due to Vacancy Orbital with Γ8 Quartet Ground State in Boron-Doped Floating Zone Silicon

  Science.gov (United States)

  Baba, Shotaro; Akatsu, Mitsuhiro; Mitsumoto, Keisuke; Komatsu, Satoru; Horie, Kunihiko; Nemoto, Yuichi; Yamada-Kaneta, Hiroshi; Goto, Terutaka

  2013-08-01

  We have carried out low-temperature ultrasonic measurements using shear-mode ultrasound to clarify the quantum state of a vacancy orbital in boron-doped silicon grown by the floating zone (FZ) method. The elastic constants (C11-C12)/2 and C44 of the transverse mode exhibit considerable softening below 2 and 5 K down to the base temperature of 30 mK, respectively. The elastic constant C44 measured by the three ultrasonic modes (kx,uy), (kz,ux), and (kx,uz) shows the different magnetic field dependences among the configurations under applied magnetic fields along the z-axis. The elastic softening and the magnetic field dependence of the elastic constants are accounted for by the quadrupole susceptibility based on the energy level scheme of the vacancy orbital with a Γ8 quartet ground state and Γ7 doublet excited state located at an energy of 1 K. The difference in C44 between the two ultrasonic modes (kz,ux) and (kx,uz) at fields along the z-axis indicates that the Γ8 quartet ground state is slightly split by local strain in the silicon sample. The quantum state of the vacancy orbital is expected to be sensitive to strain because of the extremely large quadrupole-strain coupling energy of gΓ≈ 105 K due to the extensively spreading orbital radius of r≈ 1 nm. The differences in variation of the low-temperature softening and magnetic field dependence among eight samples cut out from different locations of the present boron-doped FZ silicon ingot evidence the inhomogeneous distribution of the vacancy concentration.

 15. Interação entre reguladores vegetais, épocas do ano e tipos de substrato no enraizamento de estacas caulinares de Sapium glandulatum (Vell. Pax. (pau-de-leite Interactions Between Indolebutyric Acid, Uniconazol and Two Types of Growing Media in the Rooting of Stem Cuttings of Sapium glandulatum (Vell. Pax. (Pau–de–leite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alex Caetano Pimenta

  2011-03-01

  Full Text Available O pau-de-leite (Sapium glandulatum (Vell. Pax., Euphorbiaceae é uma árvore nativa de vários biomas  brasileiros, com grande interesse para a recuperação  de ecossistemas degradados devido à sua rusticidade e ornitocoria intensa. Contudo, sua propagação sexuada é difícil, uma vez que a maioria das flores é masculina  e a porcentagem de germinação das sementes é muito baixa. Durante os anos de 2001 e 2002, foram realizados trabalhos de propagação vegetativa via estaquia na Embrapa Florestas (Colombo-PR, com  estacas semilenhosas de 15 cm de comprimento e  duas metades de folhas, coletadas nas quatro estações  do ano. As bases das estacas foram tratadas com 0, 6000 e 12000 mg L-1 ácido indol butírico (IBA,  sozinho ou associado com 100 mg L-1 de uniconazol  (UZ em solução por 10 segundos. Posteriormente, as  estacas foram plantadas em caixas de polipropileno  contendo vermiculita e casca de arroz carbonizada,  sendo mantidas em casa-de-vegetação com  nebulização por 70 dias. Cada tratamento foi repetido  quatro vezes, com 20 estacas por parcela, num  delineamento inteiramente casualizado em arranjo  fatorial de seis tratamentos aplicados às estacas e dois  ubstratos. Cada época do ano foi analisada  separadamente, perfazendo um total de 960 estacas  por época. Paralelamente, foi realizada uma segunda  análise num delineamento inteiramente casualizado  em arranjo fatorial de três doses de IBA na presença e ausência de UZ. A maior porcentagem de enraizamento  (11,3% ocorreu na primavera de 2001  com 6000 mg L-1 IBA + 100 mg L-1 UZ no substrato  casca de arroz carbonizada. A mortalidade das estacas  foi superior a 88% em todas as épocas e tratamentos  estudados.
  Pau-de-leite (Sapium glandulatum (Vell. Pax., Euphorbiaceae is a native tree of several Brazilian biomes, with great interest for rehabilitation of  degraded ecosystems due to its rusticity and intense seed

 16. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  Science.gov (United States)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  The authors estimate the potential for power generation from water resources of small and medium-sized rivers, which are abundant in Latvia. They propose the algorithm for optimal operation of a small-scale hydropower plant (SHPP) at the chosen optimality criterion in view of the plant's participation in the market. The choice of SHPP optimization algorithm is made based on two mathematical programming methods - dynamic and generalized reduced gradient ones. Approbation of the algorithm is illustrated by an example of optimized SHPP operation. Darbā analizētas tradicionālo un pieejamo vietējo atjaunojamo energoresursu - mazo un vidējo upju hidroresursa izmantošanas iespējas Latvijas enerģētikā. Tiek sniegts faktiskais materiāls šajā jautājumā, kas iegūts, balstoties uz oficiālos avotos publicētiem citu autoru iepriekš veiktajiem pētījumiem. Tiek atzīmēts, ka teritoriju, kas atrodas mazo upju tuvumā un nav ietvertas centralizētās elektroapgādes sistēmā, saimnieciskā apgūšana rada apstākļus patērētāju stimulēšanai izmantot autonomus vietējos energoresursus, ieskaitot hidroenerģiju, izmantojošas mazas jaudas energoiekārtas. Atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un iekārtu pastāvīga attīstība un pilnveidošanās veicinās mazo upju plūsmas izmantošanas elektroenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanos. Mūsdienu enerģētikas attīstības koncepcija, kas balstīta uz viedo tīklu (smart grids) izveidi, ļauj paaugstināt mazās hidroenerģētikas darbības efektivitāti, integrējot to elektroenerģētiskajā sistēmā. Mazo hidroelektrostaciju (MHES) darbības vadības sistēmas intelektualizācijas pamatā jābūt kompleksam algoritmam un programmām, kas ļauj tiešsaistes (online) režīmā nodrošināt izdevīgu MHES darbības grafiku (režīmu) maksimālā ienākuma gūšanai, balstoties uz zināmu elektroenerģijas cenas prognozi attiecīgajam laika periodam (diennaktij). MHES darbības optimiz

 17. Kiglapait magma evolution: mantle to Labrador to lab

  Science.gov (United States)

  Morse, S. A.; Banks, D. C.; Brady, J. B.

  2003-04-01

  Field relations of the Kiglapait Intrusion (KI) show a large (~81 %) troctolitic Lower Zone (LZ) grading upward by addition of augite to a strongly evolving Upper Zone (UZ) culminating in fayalite-ferrohedenbergite-mesoperthite syenite. The simplest hypothesis for the intrusion is emplacement of a single batch of magma and fractionation in a closed system (at ~1.3 Ga and ~3 kb), except for an olivine-rich basal LZ. A successful experimental test for consistency would yield the observed mineral compositions in the observed proportions. We carry out this test for the LZ-LLD (liq. line of descent) using separated minerals and a contact rock from the KI, mixing them in proportions to yield the observed cotectic L(OL, PL), and the observed crystal compositions at the liquidus. LZ experiments were run in graphite at 5 kb in 19-mm piston-cylinder apparatus. The LZ cotectic runs from 1245 to 1203 deg C. Oxygen-norm melt compositions in the AUG-PL-OL ternary run from AUG(5) PL(73) OL(22) to AUG(24) PL(62) OL(14) where AUG saturation occurs. The crystal compositions found run from An67, Fo74 to An53, Fo62. The trend mimics that in Di-An-Fo and runs close to that determined previously from modal data. The cotectic is gently concave toward the PL apex, and its position depends solely on AUG, being indifferent to An, Fo, and minor variations in Ti &P. AUG saturation occurs at the same OL:(OL+AUG) ratio = 0.38 as in the modal data. The lever rule applied to the ternary curve shows AUG+ at 81% solidified, as in the modal result. The experiments are consistent with the simplest hypothesis. & The source region was explored via the liquidus phases found in the bulk composition mix at higher pressures. L(OL,PL) persists to ~11 kb but the cotectic moves slightly toward OL; the Clapeyron slope is 7.75 deg C /kb. At 13 kb, SP, Al-CPX, Al-OPX, and GT all occur with 90%L at 1300 deg C. The SP field is narrow, possibly <2kb wide. The setting of KI and other late troctolitic magmas in the

 18. Immobilization and Survival of Root Nodule Bacterium Rhizobium leguminosarum Biovar viciae / Gumiņbaktērijas Rhizobium leguminosarum biovar viciae imobilizācija un dzīvotspēja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žvagiņa Signe

  2015-11-01

  Full Text Available Rhizobium leguminosarum biovar viciae ir augsnes baktērija, kas spēj veidot gumiņus uz zirņu, pupu, lēcu un vīķu saknēm un saistīt atmosfēras slāpekli simbiozē ar augiem. Gumiņbaktērijas izmanto lauksaimniecībā kā bioloģiskus mēslošanas līdzekļus augu augšanas veicināšanai. Komerciālos gumiņbaktēriju preparātus var iegādāties sausā, šķidrā vai liofilizētā formā. Parasti izmanto sausos sagatavotos mēslošanas līdzekļus uz kūdras bāzes. Šī pētījuma mērķis bija imobilizēt R. leguminosarum un noteikt tās dzīvotspēju šķidrumā un dažādos nesējmateriālos, lai izstrādātu uzlabotus gumiņbaktēriju preparātus. Imobilizēšanai izmantoja piecus sterilizētus materiālus: kūdru, māla pulveri, divu veidu ovālus šūnainās keramikas agregātus un cilindriskas keramikas granulas, kas izgatavotas no Planču depozīta Devona perioda māla. Imobilizāciju veica 2,5 stundu laikā 20 °C temperatūrā. Vēlāk kūdru, pulveri un granulas noberza un sasmalcināja ūdenī ar sterilu piestiņu, lai atdalītu pielipušās baktērijas. Baktēriju kolonijas veidojošo vienību skaitu noteica, izsējot iegūto suspensiju atšķaidījumus Petri traukos ar agarizētu barotni. Dzīvotspēju noteica arī ar LIVE/DEAD epifluorescences metodi. Iegūtie rezultāti parādīja, ka nesējmateriāls ietekmē imobilizācijas sekmes un ka uzglabāšanas temperatūra ietekmē R. leguminosarum dzīvotspēju. Vislabākos rezultātus ieguva, uzglabājot baktērijas suspensijā vai imobilizējot uz kūdras. Rekomendējam uzglabāt R. leguminosarum produktus −18 °C vai 4 °C temperatūrā.

 19. Influence of Light Intensity and Temperature on Cultivation of Microalgae Desmodesmus Communis in Flasks and Laboratory-Scale Stirred Tank Photobioreactor

  Science.gov (United States)

  Vanags, J.; Kunga, L.; Dubencovs, K.; Galvanauskas, V.; Grīgs, O.

  2015-04-01

  Optimization of the microalgae cultivation process and of the bioprocess in general traditionally starts with cultivation experiments in flasks. Then the scale-up follows, when the process from flasks is transferred into a laboratory-scale bioreactor, in which further experiments are performed before developing the process in a pilot-scale reactor. This research was done in order to scale-up the process from a 0.4 1 shake flask to a 4.0 1 laboratory-scale stirred-tank photobioreactor for the cultivation of Desmodesmus (D.) communis microalgae. First, the effect of variation in temperature (21-29 ºC) and in light intensity (200-600 μmol m-2s-1) was studied in the shake-flask experiments. It was shown that the best results (the maximum biomass concentration of 2.72 g 1-1 with a specific growth rate of 0.65 g g-1d-1) can be achieved at the cultivation temperature and light intensity being 25 °C and 300 μmol m2s-1, respectively. At the same time, D. communis cultivation under the same conditions in stirred-tank photobioreactor resulted in average volumetric productivities of biomass due to the light limitation even when the light intensity was increased during the experiment (the maximum biomass productivity 0.25 g 1-1d-1; the maximum biomass concentration 1.78 g 1-1). Mikroaļģu kultivēšanas procesa optimizēšana parasti sākas ar kultivēšanas eksperimentiem kolbās. Tālāk seko procesa pārnese uz laboratorijas mēroga fotobioreaktoru, kurā tiek veikti tālāki eksperimenti, pirms tiek izveidots pilota mēroga reaktors. Šis pētījums tika veikts ar mērķi, pārnest Desmodesmus communis kultivēšanas procesu no 0.4 1 kolbas uz 4.0 1 laboratorijas fotobioreaktoru. Vispirms tika pētīta dažādu temperatūru (21-29 ºC) un gaismas intensitātes (200-600 μmol m-2s-1) ietekme uz aļģu biomasu veicot eksperimentus kolbās. Labākie rezultāti (maksimālā biomasas koncentrācija 2.72 g 1-1; īpatnējais augšanas ātrums 0.65 g g-1d-1) sasniegti, kad

 20. Do different medical curricula influence self-assessed clinical thinking of students?

  Science.gov (United States)

  Gehlhar, Kirsten; Klimke-Jung, Kathrin; Stosch, Christoph; Fischer, Martin R

  2014-01-01

  Zielsetzung: Das klinische Denken ist eine zentrale Grundlage des ärztlichen Handelns und sollte durch das Studium in den humanmedizinischen Studiengängen gefördert werden. Welche Lehr- und Lernformen hierzu vor allem beitragen, ist bis heute allerdings noch nicht abschließend gezeigt. Zur Messung der wissensunabhängigen Komponente des klinischen Denkens wurde das Diagnostic Thinking Inventory (DTI) entwickelt. Die vorliegende Pilotstudie untersucht, ob dieses Instrument dazu geeignet ist, Unterschiede im klinischen Denken von Studierenden in unterschiedlichen Ausbildungsabschnitten dreier medizinischer Curricula aufzuzeigen. Methodik: Das Diagnostic Thinking Inventory (DTI) umfasst 41 Items in zwei Subskalen („Flexibilität des Denkens“ und „Strukturierung des Wissens“). Jedes Item enthält eine Aussage oder Feststellung über das klinische Denken in Form eines Stammes und darunter jeweils eine 6-Punkt-Skala an deren beiden Enden gegensätzliche Aussagen stehen. Zwischen diesen beiden Extremen sollen die Probanden ihr eigenes klinisches Denken einordnen. Die deutsche Übersetzung des DTI wurde von 247 freiwilligen Studierenden aus drei Fakultäten und verschiedenen klinischen Semestern ausgefüllt. In einem quasi experimentellen Design waren 219 Teilnehmer aus Regel- und Modellstudiengängen in Nordrheinwestfalen beteiligt, genauer aus dem 5., 6. und 8. Semester des Modellstudiengangs der Universität Witten/Herdecke (UW/H), aus dem Modell- (7. und 9. Semester) und Regelstudiengang (7. Semester) der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und aus dem Modellstudiengang (9. Semester) der Universität zu Köln (UzK). Die gewonnenen Daten wurden quantitativ ausgewertet.Ergebnisse: Die Reliabilität des Gesamt-Fragebogens war gut (Cronbachs alpha zwischen 0,71 und 0,83); die Reliabilität der Subskalen lag zwischen 0,49 und 0,75. Die unterschiedlichen Gruppen wurden mittels Mann-Whitney Test miteinander verglichen. Dabei wurden signifikante Unterschiede sowohl

 1. Hunting for millimeter flares from magnetic reconnection in pre-main sequence spectroscopic binaries

  Science.gov (United States)

  Kóspál, Á.; Salter, D. M.; Hogerheijde, M. R.; Moór, A.; Blake, G. A.

  2011-03-01

  Context. Recent observations of the low-mass pre-main sequence (PMS), eccentric spectroscopic binaries DQ Tau and V773 Tau A reveal that their millimeter spectrum is occasionally dominated by flares from non-thermal emission processes. The transient activity is believed to be synchrotron in nature, resulting from powerful magnetic reconnection events when the separate magnetic structures of the binary components are briefly capable of interacting and forced to reorganize, typically near periastron. Aims: We conducted the first systematic study of the millimeter variability toward a sample of 12 PMS spectroscopic binaries with the aim to characterize the proliferation of flares amongst sources likely to experience similar interbinary reconnection events. The source sample consists entirely of short-period, close-separation binaries that possess either a high orbital eccentricity (e > 0.1) or a circular orbit (e ≈ 0). Methods: Using the MAMBO2 array on the IRAM 30 m telescope, we carried out continuous monitoring at 1.25 mm (240 GHz) over a 4-night period during which all of the high-eccentricity binaries approached periastron. We also obtained simultaneous optical VRI measurements, since a strong link is often observed between stellar reconnection events (traced via X-rays) and optical brightenings. Results: UZ Tau E is the only source to be detected at millimeter wavelengths, and it exhibited significant variation (F1.25mm = 87-179 mJy); it is also the only source to undergo strong simultaneous optical variability (ΔR ≈ 0.9 mag). The binary possesses the largest orbital eccentricity in the current sample, a predicted factor in star-star magnetic interaction events. With orbital parameters and variable accretion activity similar to DQ Tau, the millimeter behavior of UZ Tau E draws many parallels to the DQ Tau model for colliding magnetospheres. However, on the basis of our observations alone, we cannot determine whether the variability is repetitive, or if it

 2. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  Science.gov (United States)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi novēršanu. T

 3. Establishment and optimization of the conjugal transfer system of fostriecin producer Streptomyces pulveraceus%Fostriecin产生菌Streptomyces pulveraceus 遗传转化体系的建立与优化

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘雪娇; 牛铭山; 邱荣国; 唐莉

  2012-01-01

  [Objective] Establishment and optimization of the gene transfer system of Strepto-myces pulveraceus which produces fostriecin based on normal conjugal transfer method. [Methods] Intergeneric genetic transfer system was based upon integrative plasmid pSET152from donor E. Coli ET12567/pUZ8002 to Streptomyces pulveraceus. [Results] The maximum transformation efficiency of Streptomyces pulveraceus by conjugation was obtained when MS medium containing 15% glycine was used, with the spores heat-shocked at 50 °C for 10 min before mixing with E. Coli, using a final 20 mg/L concentration of apramycin for overlay after incubation of 18 h. Simultaneity, pSET153::gfp was constructed from pSET152 by combining the constitutive ermE+ promoter with green fluorescent protein gene (gfp). Green fluorescent protein gene was expressed. [Conclusion] In summary, intergeneric genetic transfer system was demonstrated and optimized, and glycin can increase the efficiency of exconjugates.%[目的]建立并优化链霉菌Fostriecin产生菌Streptomyces pulveraceus的遗传转化系统.[方法]以整合型质粒pSET152为出发质粒,通过供体菌E.coli ET12567/pUZ8002与受体菌Streptomyces pulveraceus进行接合转移.[结果]确定了链霉菌Streptomyces pulveraceus的最佳接合转移条件:培养基为终浓度含15%甘氨酸的MS培养基;孢子热激条件为50℃ 10 min;阿伯拉霉素覆盖的时间为18h,终浓度为20 mg/L.同时,把组成型启动子ermE+与绿色荧光蛋白基因(gfp)克隆到pSET152载体上,通过接合转移整合到该链霉菌中,gfp获得表达.[结论]建立Fostriecin产生菌的遗传转化系统,并发现甘氨酸能显著提高链霉菌的接合转移效率.

 4. Developed Design for Humeral Head Replacement Using 3D Surface Mapping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salah H. R.

  2014-12-01

  Full Text Available Izmēru un ģeometrisko datu novērtējums, kas attiecas uz pleca kaula galviņas nomaiņas (PKGN objektiem, nepieciešams, lai risinātu virkni reversīvās inženierijas (RI problēmu. Šajā darbā cilvēka pleca kaula galviņas divdimensiju novērtējums tika veikts ar datortomogrāfijas palīdzību (RI ietvaros, un pēc tam objekta divdimensiju attēlojums tika pārveidots trīsdimensiju. Pārveidojums bija sekmīgs, parādot pleca kaula galviņas izmēru un ģeometrijas atšķirības starp 2D un 3D novērtējumiem. Autori izanalizēja un eksperimentāli apstiprināja statistisko informāciju pēc dotā veida anatomiskiem objektiem. Saspiešanas sasprindzinājumi, kuri ietekmē trīsdimensiju virsmas attēlojuma ģeometriju, tika analizēti ar gala-elementu simulācijas metodi, lietojot programmu SolidWorks. Biomehaniskajam PKGN dizainam tika atlasīti piemēroti materiāli. Apspriesta dažādu biomateriālu ar metālisko pamatu reakcija uz mainīgām slodzēm. Tiek piedāvāta pleca kaula galviņas - kā anatomiskas, tā mākslīgas - trīs dimensijas mērīšanas metodoloģijas. Dota datortomogrāfisko precīzo mērījumu rezultātu detalizēta interpretācija.

 5. Behavioural Effects of Short-term Total Food Restriction in Rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selakovic Dragica

  2014-10-01

  Full Text Available Redukcija unosa hrane može dovesti do smanjenja anksioznosti kod pacova. Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita uticaj kratkotrajnog (48 h, potpunog prekida unosa hrane na ponašanje, kao i motoričku koordinaciju i ravnotežu kod pacova. Tri meseca stari, muški Wistar albino pacovi (n=20, težine 350-400 g su podeljeni u kontrolnu grupu (unos hrane i vode ad libitum i eksperimentalnu grupu - potpuni prekid unosa hrane 48 h pre testiranja. Bihejvioralna istraživanja su sprovedena uz korišćenje testova: „otvorenog polja”, „uzdignutog krstastog lavirinta”, Barnsovog lavirinta, „hodanja po gredi”, „izazvanog hodanja po gredi “ i linearnog lokomotornog testa. Ukupno pređeno rastojanje, brzina, kretanje i frekvencija ulazaka u centralnu zonu „otvorenog polja” su bili značajno veći u tretiranoj grupi. Ukupno vreme provedeno u centralnoj zoni „otvorenog polja” se nije značajno povećalo u tretiranoj grupi. Broj ulazaka u otvorene krake, ukupno vreme provedeno u otvorenim kracima i ukupno pređeno rastojanje u „uzdignutom krstastom lavirintu” su bili značajno povećani, dok se brzina nije menjala kod životinja bez unosa hrane. 48 h potpunog prekida unosa hrane nije imalo uticaja na parametre testa Barnsovog lavirinta, kao ni na parametre linearnog lokomotornog testa. Brzina registrovana kod testa „hodanja po gredi” se nije menjala usled restrikcije unosa hrane, ali se brzina registrovana kod testa „ izazvanog hodanja po gredi” značajno smanjila u grupi tretiranih životinja. Sumarno, kratkotrajni potpuni prekid unosa hrane nije izazvao značajne promene fi zičke sposobnosti pacova, ali je na ponašanje ispoljio efekte koji podsećaju na anksiolitičko dejstvo, uz obrasce koji podsećaju na traženje hrane usled povećane motivacije da se obezbedi hrana

 6. THE INFLUENCE OF OGHUZ TURKISH AND USING OF SYNONYM COMPOUND VERB THAT WAS CONSTRUCTED AUXILIARY VERBS KIL- AND ET- ON THE SAYF-I SARAYI’S GULISTAN BI’T-TURKI SEYF-İ SARAYİNİN GÜLİSTAN TERCÜMESİNDE AYNI İSİM UNSURLARININ KIL- VE ET- YARDIMCI FİİLLERİYLE KULLANIMINDAN OLUŞAN EŞ DEĞER BİRLEŞİK FİİLLER VE OĞUZCA ETKİSİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa YILDIZ

  2010-01-01

  Full Text Available Mamluk Kipchak is name of written language which have been used by Kipchak Turks of ın Egypt. Many works have been written this written language with which roughly have been used from in the middle of XIII. century towards at the end of XV. century. One of the argued subject is Oghuz Turkish influence in the works have been written in Mamluk Kipchak. The language of works in this area was replaced with Oghuz Turkish towards the end of the XV. Century.In this article, dealt with 44 synonym verb structure which was formed with same nouns element and ḳıl-/et- auxiliary verbs on the Gülistan bi’t-Turki which is one of the major works of the Mamluk Area. Memluk Kıpçakçası, Mısır’da Kıpçak Türkleri tarafından kullanılmış olan yazı dilinin adıdır. Aşağı yukarı XIII. yüzyılın ortalarından XV. yüzyılın sonuna kadar kullanılmış olan bu yazı dili ile pek çok eser kaleme alınmıştır. Söz konusu Türkçe ile yazılmış olan eserlerin dilinde tartışılan konulardan biri Oğuz Türkçesi tesiridir. Bu sahadaki eserlerin dili XV. yüzyılın sonlarına doğru yerini bütünüyle Oğuz Türkçesine bırakmıştır. Bu yazıda Memluk sahasının temel eserlerinden birisi olan Gülistan Tercümesinin dilinde kıl- ve et- yardımcı fiillerinin aynı isim unsurlarıyla oluşturduğu 44 tane eş değer birleşik fiil yapısı üzerinde durduk.

 7. FORMATION OF ESTIMATED CONDITIONS FOR LIFE CYCLE OF DEFORMATION WORK OF THE RAILWAY TRACK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. O. Bondarenko

  2015-05-01

  Full Text Available Purpose.The purpose of this research is to substantiate the technical limits of the railway track (under reliability status for the formation the regulatory framework for reliability and functional safety of the railway track in Ukraine. Methodology.In order to achieve the goal of research analysis methods of the technical states of elements and trackforms that are typical of operation conditions of the railways in Ukraine were used. Findings.Technical states accordance of elements and trackforms to reliability status under existing regulations was defined. These conditions are based on the track assessments in accordance with the dimensional tape results. The status of each element of the track design affects its deformation work, but the rules are still absent that would connect state of track elements with the state of the track by estimation of the dimensional tape. The reasons on which the limits are not set were established. It was found out which researches are necessary to conduct for their installation. Originality. The classification of the reliability state of a railway track for permitted deviation at the track laying and maintenance was developed. The regulation importance the technical states of ballast section and subgrade for the developed classification was established. Practical value. Ukrzaliznytsia (UZ is a founding member of the Council for Railway Transport of the Commonwealth. This body issued interstate standard State Standard 32192-2013 «Reliability of railway equipment. Basic concepts, terms and definitions». On this basis developed a new interstate standard «Security functional of railway equipment. Terms and definitions». At the same time UZ is a member of the cooperation of railways in International Union of Railway Transport where rules with reliable and safe operation of railways are established in all transport branches. This study will help implement these standards on the railways of Ukraine, improve the

 8. Drift-Scale Coupled Processes (DST and THC Seepage) Models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  E. Sonnenthale

  2001-04-16

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Near-Field Environment (NFE) and Unsaturated Zone (UZ) models used to evaluate the potential effects of coupled thermal-hydrologic-chemical (THC) processes on unsaturated zone flow and transport. This is in accordance with the ''Technical Work Plan (TWP) for Unsaturated Zone Flow and Transport Process Model Report'', Addendum D, Attachment D-4 (Civilian Radioactive Waste Management System (CRWMS) Management and Operating Contractor (M&O) 2000 [1534471]) and ''Technical Work Plan for Nearfield Environment Thermal Analyses and Testing'' (CRWMS M&O 2000 [153309]). These models include the Drift Scale Test (DST) THC Model and several THC seepage models. These models provide the framework to evaluate THC coupled processes at the drift scale, predict flow and transport behavior for specified thermal loading conditions, and predict the chemistry of waters and gases entering potential waste-emplacement drifts. The intended use of this AMR is to provide input for the following: Performance Assessment (PA); Near-Field Environment (NFE) PMR; Abstraction of Drift-Scale Coupled Processes AMR (ANL-NBS-HS-000029); and UZ Flow and Transport Process Model Report (PMR). The work scope for this activity is presented in the TWPs cited above, and summarized as follows: Continue development of the repository drift-scale THC seepage model used in support of the TSPA in-drift geochemical model; incorporate heterogeneous fracture property realizations; study sensitivity of results to changes in input data and mineral assemblage; validate the DST model by comparison with field data; perform simulations to predict mineral dissolution and precipitation and their effects on fracture properties and chemistry of water (but not flow rates) that may seep into drifts; submit modeling results to the TDMS and document the models. The model development, input data, sensitivity and validation

 9. Drift-Scale Coupled Processes (DST and THC Seepage) Models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Dixon

  2004-04-05

  The purpose of this Model Report (REV02) is to document the unsaturated zone (UZ) models used to evaluate the potential effects of coupled thermal-hydrological-chemical (THC) processes on UZ flow and transport. This Model Report has been developed in accordance with the ''Technical Work Plan for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (Bechtel SAIC Company, LLC (BSC) 2002 [160819]). The technical work plan (TWP) describes planning information pertaining to the technical scope, content, and management of this Model Report in Section 1.12, Work Package AUZM08, ''Coupled Effects on Flow and Seepage''. The plan for validation of the models documented in this Model Report is given in Attachment I, Model Validation Plans, Section I-3-4, of the TWP. Except for variations in acceptance criteria (Section 4.2), there were no deviations from this TWP. This report was developed in accordance with AP-SIII.10Q, ''Models''. This Model Report documents the THC Seepage Model and the Drift Scale Test (DST) THC Model. The THC Seepage Model is a drift-scale process model for predicting the composition of gas and water that could enter waste emplacement drifts and the effects of mineral alteration on flow in rocks surrounding drifts. The DST THC model is a drift-scale process model relying on the same conceptual model and much of the same input data (i.e., physical, hydrological, thermodynamic, and kinetic) as the THC Seepage Model. The DST THC Model is the primary method for validating the THC Seepage Model. The DST THC Model compares predicted water and gas compositions, as well as mineral alteration patterns, with observed data from the DST. These models provide the framework to evaluate THC coupled processes at the drift scale, predict flow and transport behavior for specified thermal-loading conditions, and predict the evolution of mineral alteration and fluid chemistry around potential waste emplacement drifts. The

 10. First Experience and the Effectiveness of Immunomodulating Treatment in Inflammatory Demyelinating CNS Diseases: Analysis of Nine Patients / Imūnmodulējošās Terapijas Efektivitāte Centrālās Nervu Sistēmas Iekaisīgu Saslimšanu Gadījumos: Deviņu Pacientu Analīze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vainšteine Lana

  2015-09-01

  Full Text Available Terapeitiska plazmas apmaiņa (TPA tiek lietota noteiktu neiroloģisku saslimšanu gadījumos ar mērķi no organisma izvadīt imūnglobulīnus un citas imunoloģiski aktīvas substances. Pētījumā tika ietverti un izvērtēti pacienti, kas ārstējās Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikā, multiplās sklerozes vienībā ar diagnozēm: multiplo sklerozi (MS, recivējoši remitējošu norisi (balstoties uz 2010. gadā izstrādātajiem McDonald kritērijiem (pieci pacienti, optiskā neiromielīta spektra saslimšanu (trīs pacienti un optisku neiromielītu (viens pacients. Visi slimības saasinājumi tika apstiprināti, balstoties uz atbilstošiem klīniskajiem kritērijiem. Pacientu redzes traucējumus izvērtēja oftalmologs, savukārt neiroloģisko stāvokli - neirologs. Visi pacienti terapijas ietvaros 5-7 dienas saņēma metilprednizonu 1000 mg intravenozi sistēmu veidā. Invaliditātes izvērtēšanas skalas (IIS punktu skaits MS grupā bija 4,0-9,0 un 3,5-6,5 pēc TPA. Pacientiem ar optiskā neiromielīta spektra slimību IIS punktu skaits bija 8,0-8,5 diapazonā stacionēšanas laikā un 6,5-8,0 diapazonā pēc TPA. Vienam pacientam ar NMO spektra slimību bija labs rezultāts pēc TPA, IIS punktu skaits bija 3,5, bet pārējiem diviem bija tikai minimāls uzlabojums līdz 7,5. Optiska neiromielīta pacientam pēc TPA, izvērtējot klīniskos simptomus saasinājuma sākumā un pēc 1 mēneša, uzlabojumu nenovēroja.

 11. EBS Radionuclide Transport Abstraction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  R. Schreiner

  2001-06-27

  The purpose of this work is to develop the Engineered Barrier System (EBS) radionuclide transport abstraction model, as directed by a written development plan (CRWMS M&O 1999a). This abstraction is the conceptual model that will be used to determine the rate of release of radionuclides from the EBS to the unsaturated zone (UZ) in the total system performance assessment-license application (TSPA-LA). In particular, this model will be used to quantify the time-dependent radionuclide releases from a failed waste package (WP) and their subsequent transport through the EBS to the emplacement drift wall/UZ interface. The development of this conceptual model will allow Performance Assessment Operations (PAO) and its Engineered Barrier Performance Department to provide a more detailed and complete EBS flow and transport abstraction. The results from this conceptual model will allow PA0 to address portions of the key technical issues (KTIs) presented in three NRC Issue Resolution Status Reports (IRSRs): (1) the Evolution of the Near-Field Environment (ENFE), Revision 2 (NRC 1999a), (2) the Container Life and Source Term (CLST), Revision 2 (NRC 1999b), and (3) the Thermal Effects on Flow (TEF), Revision 1 (NRC 1998). The conceptual model for flow and transport in the EBS will be referred to as the ''EBS RT Abstraction'' in this analysis/modeling report (AMR). The scope of this abstraction and report is limited to flow and transport processes. More specifically, this AMR does not discuss elements of the TSPA-SR and TSPA-LA that relate to the EBS but are discussed in other AMRs. These elements include corrosion processes, radionuclide solubility limits, waste form dissolution rates and concentrations of colloidal particles that are generally represented as boundary conditions or input parameters for the EBS RT Abstraction. In effect, this AMR provides the algorithms for transporting radionuclides using the flow geometry and radionuclide concentrations

 12. The Skaergaard liquid line of descent revisited

  Science.gov (United States)

  Thy, Peter; Lesher, Charles E.; Tegner, Christian

  2009-06-01

  There is a fundamental conflict between the suggestion that the iron content of Skaergaard liquids increases during Fe-Ti oxide fractionation and the observation that at the same time oxygen fugacity ( f_{{text{O}_{text{2}}}} ) drops by two log-units below the fayalite-magnetite-quartz oxygen buffer (FMQ). A new petrographic study of average Skaergaard gabbros shows that the total modal content of Fe-Ti oxides is about 22% in the early LZc and markedly decreases to below 5% in the UZc. Forward modeling based on these modal constraints, as well as experimental results on Skaergaard-related dikes, predicts that fractionation of troctolitic LZa gabbros drives the derivative liquid towards a high-iron content. Strong iron enrichment continues, together with a small decline in silica, during LZb crystallization due to the appearance of augite as a fractionating phase. The fractionation of Fe-Ti oxides in the LZc initially suppresses iron enrichment and reverses the silica trend to one of slight enrichment. However, continued evolution into the UZ produces liquids with maximum UZc FeO* content of 23-25 wt.% and SiO2 content of 53 wt.% (FeO* is total iron as FeO). The maximum in FeO* is dependent on several factors of which the Fe-Ti oxide mode has the strongest effect. The f_{{text{O}_{text{2}}}} during crystallization of the LZc is widely thought to have been at, or slightly below, the fayalite-magnetite-quartz oxygen buffer (FMQ). Under closed system evolution, incorporation of ferric iron into augite during formation of the LZb restricts the increase in f_{{text{O}_{text{2}}}} to about 0.1 log-units above FMQ (=0.1 ΔFMQ). Likewise, crystallization of the LZc through the UZa, involving Fe-Ti oxide minerals, leads to a decline in f_{{text{O}_{text{2}}}} of less than 0.1 ΔFMQ. Crystallization of the UZb-c gabbros results in oxidation to a maximum of 0.5 ΔFMQ. This behavior can account for the iron-rich character of the UZ gabbros, as well as, the low modal content of

 13. Secondary Mineral Deposits and Evidence of Past Seismicity and Heating of the Proposed Repository Horizon at Yucca Mountain, Nevada

  Science.gov (United States)

  Whelan, Josheph F.

  2004-01-01

  The Drift Degradation Analysis (DDA) (BSC, 2003) for the proposed high-level radioactive waste repository at Yucca Mountain, Nevada, describes model simulations of the effects of pre- and post-closure seismicity and waste-induced heating on emplacement drifts. Based on probabilistic seismic hazard analyses of the intensity and frequency of future seismic events in the region (CRWMS M&O, 1998), the DDA concludes that future seismicity will lead to substantial damage to emplacement drifts, particularly those in the lithophysal tuffs, where some simulations predict complete collapse of the drift walls. Secondary mineral studies conducted by the U.S. Geological Survey since 1995 indicate that secondary calcite and silica have been deposited in some fractures and lithophysal cavities in the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain during at least the past 10 million years (m.y.), and probably since the tuffs cooled to less than 100?C. Tuff fragments, likely generated by past seismic activity, have commonly been incorporated into the secondary mineral depositional sequences. Preliminary observations indicate that seismic activity has generated few, if any, tuff fragments during the last 2 to 4 m.y., which may be inconsistent with the predictions of drift-wall collapse described in the DDA. Whether or not seismicity-induced tuff fragmentation occurring at centimeter to decimeter scales in the fracture and cavity openings relates directly to failure of tuff walls in the 5.5-m-diameter waste emplacement drifts, the deposits do provide a potential record of the spatial and temporal distribution of tuff fragments in the UZ. In addition, the preservation of weakly attached coatings and (or) delicate, upright blades of calcite in the secondary mineral deposits provides an upper limit for ground motion during the late stage of deposition that might be used as input to future DDA simulations. Finally, bleaching and alteration at a few of the secondary mineral sites indicate that

 14. Seepage Model for PA Including Dift Collapse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  G. Li; C. Tsang

  2000-12-20

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the predictions and analysis performed using the Seepage Model for Performance Assessment (PA) and the Disturbed Drift Seepage Submodel for both the Topopah Spring middle nonlithophysal and lower lithophysal lithostratigraphic units at Yucca Mountain. These results will be used by PA to develop the probability distribution of water seepage into waste-emplacement drifts at Yucca Mountain, Nevada, as part of the evaluation of the long term performance of the potential repository. This AMR is in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' (CRWMS M&O 2000 [153447]). This purpose is accomplished by performing numerical simulations with stochastic representations of hydrological properties, using the Seepage Model for PA, and evaluating the effects of an alternative drift geometry representing a partially collapsed drift using the Disturbed Drift Seepage Submodel. Seepage of water into waste-emplacement drifts is considered one of the principal factors having the greatest impact of long-term safety of the repository system (CRWMS M&O 2000 [153225], Table 4-1). This AMR supports the analysis and simulation that are used by PA to develop the probability distribution of water seepage into drift, and is therefore a model of primary (Level 1) importance (AP-3.15Q, ''Managing Technical Product Inputs''). The intended purpose of the Seepage Model for PA is to support: (1) PA; (2) Abstraction of Drift-Scale Seepage; and (3) Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR). Seepage into drifts is evaluated by applying numerical models with stochastic representations of hydrological properties and performing flow simulations with multiple realizations of the permeability field around the drift. The Seepage Model for PA uses the distribution of permeabilities derived from air injection testing in

 15. Café Modra propast

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Rožić

  2013-12-01

  Full Text Available Mamica se opet bavila svojim brkovima, jak miris voska, kovrče pare iznad lonca. Bila je grozno opsjednuta uklanjanjem dlaka; ovo joj je bilo drugi put u tjedan dana. Pribor razbacan po pultu u prednjem dijelu kafea, ljepljive posudice voska među prašnjavim staklenkama za slatkiše, drveni štapići vire iz posude za žličice za kavu. "Uz malo sreće, ti ovo nećeš morati raditi", rekla je nanoseći zlaćanu smjesu iznad gornje usnice. Pogledala se u zrcalu na reklami Coca-Cole koja je visjela na zidu s brodskim podom i pritisnula komad gaze na usta dok se tekućina ne stvrdne. "Vidi me, ja sam Sicilijanka. Prekrivena dlakama koje ne želim, kao Turkinje, kao Grkinje. Ali ti si Irkinja, Majella, i bjelja od toga ne možeš biti. 'Trebaju ti samo dvije generacije da se asimiliraš.' To mi je rekao tvoj stari nono kad si se rodila. 'Sad si Irkinja, Bonfilia. I imaš irsku bambinu kao dokaz.'" Uprla je štapićem u mene. "Ali nisam postala plavuša zbog tebe, je l' da?" Moj je nono sjedio u stražnjem dijelu prostorije, u separeu uz prozor. Ustajao je u četiri svakog jutra, dolazio u gaćama i naopako okrenutom vunenom džemperu i sjedio u kafeu. Nije se micao do osam uvečer, jeo je mliječne kekse i smrdio na pišalinu, kako obično mirišu devedesetogodišnjaci. Ponekad si je umišljao stvari; vikao na ljude kojih nema, bijesno mahao rukama. Mamica je rekla da ponovno proživljava dane u talijanskoj mornarici kada se borio u Španjolskom građanskom ratu. Uopće nije obraćao pažnju na nas jer se u njegovoj šašavoj glavi još nismo ni rodile. Ni mi nismo previše obraćale pažnju na njega, pa zato nismo ni primijetile da je prošli tjedan imao drugi moždani udar.

 16. Sediment quality of the ecoregion Engure, Gulf of Riga, assessed by using ecotoxicity tests and biomarker responses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ieva Putna

  2014-04-01

  Full Text Available Pētījuma mērķis bija novērtēt Engures ekoreģiona (Rīgas līča rietumu piekrastes sedimentu kvalitāti, izmantojot sedimentu ekotoksicitātes testus. Lai noteiktu bioloģiskās atbildes reakcijas uz dažāda veida stresoriem, kā testorganismi pielietotas sānpeldes Monoporeia affinis and Pontogammarus robustoides, un izvēlēti biomarķieri (AChE, GST, GR, CAT, MT, kas noteikti gliemenēs Macoma balthica. Engures ekoreģionu varētu uzskatīt par nepiesārņotu rajonu, jo tā sedimentus raksturo salīdzinoši zemas smago metālu koncentrācijas. Engures ekoreģiona sedimentu ekotoksicitātes testu rezultāti neuzrādīja statistiski būtisku (>20% mirstība toksisko efektu. Testorganismu izdzīvotība bija robežās no 83 līdz 100% un norādīja uz labu testēto sedimentu kvalitāti. Biomarķieru atbildes reakcijas neuzrādīja būtiskas atšķirības starp stacijām un gadiem. Lai gan integrētais biomarķieru indekss uzrādīja lielāku gliemeņu M. balhtica stresu Mērsraga stacijā, biomarķiera MT aktivitāte liecināja par smago metālu paaugstinātu piesārņojumu Engures stacijā. Kopumā smago metālu koncentrācijas, ekotoksicitātes testu un biomarķieru aktivitātes rezultāti norāda, ka Engures ekoreģiona sedimentu kvalitāte ir samērā homogēna un nav pakļauta būtiskai antropogēnai ietekmei.

 17. STUDY ON FIRE-RETARDATION MECHANISM OF FIRE RETARDANT FRW BY THERMOANALYSIS%用热分析法研究木材阻燃剂FRW的阻燃机理

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王清文; 李坚

  2004-01-01

  采用热重(TG)、微商热重(DTG)和差热(DTA)分析法,对木材阻燃剂FRW及其主要组分硼酸和磷酸脒基脲(GUP)、硼酸处理紫椴木材(BZ)、GUP处理紫椴木材(GZ)、FRW处理紫椴木材(FZ)以及未处理紫椴木材(UZ)进行了系统的热解行为研究.TG和DTG分析结果表明,当FRW受热达到分解温度时,其组分的热分解是独立的:硼酸在95和160℃依次分解为偏硼酸和三氧化二硼,GUP在180、285和385℃依次分解为聚磷酸胍(GPP)、聚磷酸铵(APP)和多聚磷酸(PPA).用阻燃剂FRW及其组分处理的木材,其热解均不同于传统的木材热解模式,其中,BZ在较低的温度下(约165℃)即发生明显的失重,说明硼酸的阻燃机理除了传统理论认为的物理覆盖作用以外尚存在化学催化作用(催化脱水);GUP处理使紫椴木材的最大失重速率出现的温度从375℃(UZ)降到314℃(GZ),同时失重率也显著降低,而成炭率升高;FZ的失重率低于其他处理材.此外,与各种药剂TG曲线之间的相互关系不同,FZ曲线不等于BZ曲线与GZ曲线的简单加和,这3条曲线相互交叉,预示着GUP与硼酸之间存在阻燃协同作用.DTA分析支持了上述结果.此外,BZ的DTA曲线在约425℃产生一个放热峰,说明硼酸的分解产物可能在高温下催化木材热解产物的芳构化.

 18. 回纥的构成及其发展(下)--乌古斯和回鹘研究系列之四

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李树辉

  2001-01-01

  Uj(K)ur一词的使用有着悠久的历史,约始于公元4世纪末.该词在不同的历史时期有着不同的汉译形式.其涵义和指谓约经历了三个历史阶段:最初表示的是部落联合体之意,而并非如通常所说的指部落名称,且使用这一名称的部落联合体还不止一个;至公元8世纪初时,发展为封建世袭制性质的汗国(il,e1,εl)名称;至于将该词用于现代意义上的民族称谓则更晚,约始于1933~1934年间.从构成上看,汉文史籍所称之回纥(即Uj(K)ur),包括"十姓回纥"(On Uj(K)Eur)和"九姓乌护"(Toquz O(K)uz)两大支系,分别由乌古部族(O(K) uz Qεbilisi)内的若干部落所组成.最初,前者分布于色楞格河、土拉河一带;后者则分布于东部天山地区.其王统,在唐开元十五年(727年)以前,属"十姓回纥"支系,其后则转属"九姓乌护"支系.导致其王统更迭的原因便是本文所称的"甘凉之变".此外,本文对史学界所谓"内九族"和"外九部"之说亦进行了辨析,认为该说不能够成立,使用这一组概念,非但于史学研究无益,且易混淆许多史实.

 19. Misli i sjećanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catherine Mackintosh

  2010-12-01

  Full Text Available Krenuvši od osobnih početaka u glazbi, vezanih uz komorno muziciranje i pjevanje u obitelji i crkvi te aktivno muziciranje i ples u školskom uzrastu, naglašava se ishodište osobnog interesa za Staru glazbu u kontekstu učenog amaterizma, kvalitetne nastave glazbene umjetnosti u općeobrazovnoj školi te poduke u plesu. Ističe se odlučujući utjecaj tih glazbenih iskustava na kasniji profesionalni razvoj tijekom akademskog studija violine, kao i važnost sinergije kritične mase glazbenika, koji su stekli temelje aktivnog muziciranja u sklopu britanskog sustava glazbene nastave u općeobrazovnim školama, te tako razvili težnju za istraživanjem i eksperimentiranjem, te spontanošću i iskrenošću glazbenog izražavanja. Proizlazi da su pokretačku ulogu odigrale upravo kvalitete, razvijene aktivnim muziciranjem u općeobrazovnoj školi, a ne formalno akademsko glazbeno obrazovanje. Uz to se naglašava i značaj međunarodne razmjene znanja i iskustava među umjetnicima koji su istodobno na raznim geografskim područjima zastupali slične umjetničke stavove. Sve je to rezultiralo, nakon višegodišnjeg ignoriranja, konačnim prihvaćanjem Stare glazbe od strane glazbene struke i akademskih institucija. Time je i iskustvo podučavanja postalo novim snažnim poticajem daljnjeg razvoja, kako na osobnom, tako i na širokom međunarodnom planu. Osnivanjem Međunarodne ljetne škole barokne glazbe i plesa „Aestas Musica“ te suradnjom s Varaždinskim baroknim večerima, taj je razvoj potaknut i u Hrvatskoj. Snažno se zastupa stav da umjetnička naobrazba, temeljena na svestranosti, sinkretizmu i holističkom pristupu, doprinosi razumijevanju glazbe u znatno većoj mjeri nego konvencionalna poduka. Ta je postavka u Hrvatskoj već dala vrijedne rezultate u umjetničkom i pedagoškom radu novog naraštaja glazbenika te se javlja potreba za njenim ugrađivanjem u kurikulum akademskog studija glazbe u Hrvatskoj.

 20. Operative and technological management of super-large united power grids: lessons of major world’s blackouts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brinkis K.

  2014-02-01

  Full Text Available Neskatoties uz sasniegumiem elektroenerģētikas jomā un energosistēmu nepārtrauktu modernizāciju, pasaulē regulāri notiek sabrukumu avārijas. Rakstā apskatīti lielu un superlielu energosistēmu apvienību savstarpējas sinhronas darbības nodrošinājuma prasības un kritēriji, kas pamatojas uz operatīvās un tehnoloģiskās vadības ciešu koordināciju starp energosistēmām. Savstarpējas sinhronas darbības nodrošinājuma prasībām un kritērijiem ir izšķiroša nozīme, lai panāktu elektroapgādes drošumu un stabilitāti katrā energosistēmā, kas darbojas apvienotas energosistēmas sastāvā. Šo prasību un kritēriju ievērošana sekmē totālo avāriju izcelšanās iespēju samazināšanu un to novēršanu. Indijas 2012.gada totālo avāriju un citu analogo avāriju Eiropā un Amerikā analīze un izvērtējums laika posmā no 2003.gada, deva iespēju apkopot un izstrādāt lielu un superlielu energosistēmu operatīvās un tehnoloģiskās vadības principus un metodoloģiju, lai novērstu vai ierobežotu totālo avāriju izcelsmes iemeslus.