WorldWideScience

Sample records for leena vainio mehmet

 1. Elamismudelite otsingul / Leena Torim, Rene Valner

  Index Scriptorium Estoniae

  Torim, Leena

  2009-01-01

  Arhitektid Leena Torim ja Rene Valner on mitu aastat tegelnud lihtsate, tervislike ja keskkonnasõbralike eluasemete projekteerimise ja ehitamisega. Nende eesmärk on luua esmajoones elukvaliteeti ja alles seejärel arhitektuuri. Omadustest, mis peavad olema heal majal. Tulevikuarhitektuurist

 2. Leena delta rännujutud / Riho Västrik

  Index Scriptorium Estoniae

  Västrik, Riho, 1965-

  2010-01-01

  Reisikiri Leena jõest filmi tegeva filmimeeskonna matkast Leena jõe delta tundras, kus satuti ka 1879. aastal purjelaeval "Jeannette" põhjapoolust vallutama tulnud ameerika polaaruurija DeLongi matmispaiga ja mälestusmärgi juurde

 3. Põhja-Küprose liider soovib isolatsiooni lõppemist / Mehmet Ali Talat ; interv. Erkki Bahovski

  Index Scriptorium Estoniae

  Talat, Mehmet Ali

  2004-01-01

  Põhja-Küprose liidri väitel soovib türklaste kogukond diplomaatilise tunnustuse asemel isolatsiooni lõppemist. Intervjuus käsitletavad teemad: Küprose saare tulevik, liitumine Euroopa Liiduga, Türgi liitumine euroliiduga. Lisad: Kahe kogukonna - kreeklaste ja türklaste - vahel lõhestatud Küpros; Mehmet Ali Talat

 4. MEHMET AKİF AS A POET OF COMPASSION BİR MERHAMET ŞAİRİ OLARAK MEHMET AKİF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma BAŞ

  2012-06-01

  Full Text Available One of the interesting themes covered in Turkish poetry is compassion. Events experienced by poor, homeless, ill or desperate people in their daily lives, miseries felt or unfair situations encountered by people are covered within the scope of a sense of pity and compassion. The period in which this theme, which almost came to be a trend, was widely covered coincides with Servet-i Fünûn period. Mehmet Âkif Ersoy is one of the poets dealing with the theme of compassion, which maintained its attraction even after Constitutionalist period. These kinds of poems, which were collected by him particularly in the first book of Safahat, are the ones that made him famous and that are liked most. This study will evaluate the theme of compassion, which became one of the dominant elements of art of Mehmet Akif, in terms of factors leading poet to this theme and the manner in which this theme is covered in his poems Türk şiirinde ele alınan dikkat çekici konulardan biri merhamet temidir. Yoksul, kimsesiz, hasta, çaresiz insanların gündelik hayatında yaşadığı olaylar, halkın çektiği ıstıraplar ya da karşılaştığı haksız durumlar, acıma ve merhamet duygusu etrafında işlenir. Neredeyse bir moda halini alan bu temin konu edildiği tarih, Servet-i Fünûn dönemine rastlar. Meşrutiyet sonrasında da cazibesini sürdüren merhamet temini ele alanlardan biri de Mehmet Âkif Ersoy’dur. Özellikle Safahat’ın birinci kitabında toplanan bu tarz şiirler, şaire şöhret kazandıran ve aynı zamanda onun en beğenilen şiirleri arasında yer alır. Bu çalışmada Mehmet Akif’in sanatının hâkim unsurlarından biri haline gelen merhamet temi; şairi bu konuya yönelten etkenler ve bu temin onun şiirlerinde nasıl ele alındığı yönleriyle değerlendirilecektir.

 5. RUSSIA AND RUSSIAN PEOPLES IN MEHMET ÂKIF’S WORKS MEHMET ÂKİF’İN ESERLERİNDE RUSYA VE RUSLAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selahattin ÇİTÇİ

  2010-07-01

  Full Text Available Mehmet Âkif’s view to Russians is negative because of Panslavist-emperialist policies that carried out by Russian Tsars and the long-term Ottoman Russian Wars in 19th century. The Central Asia, Caucasia and Balkan nations of problems and sorrows that suffered from Russians, have been expressed usually in the falling period of Ottoman State’s in Âkif’s poems. But expressing these, Âkif did not become an enemy of Russian peoples. He only opposed to Russian State’s policy in that time. Âkif who adopts (appropriates “justice” as the most important principle during his life, has expressed his admiration to Russian literature and art in any case. Âkif loved and respected Russian painters Feldman, Jewish origin Russian pianist Leopold Godowsky and Mari Mençenko that looked after himself at the last days of his life. 19. yüzyılda Rus Çarlarının yürüttüğü Panslavist-emperyalist politikalardan ve uzun süren Osmanlı-Rus Savaşlarından dolayı Mehmet Âkif’in Ruslara bakışı olumsuzdur. Âkif’in şiirlerinde genellikle Osmanlı Devleti’nin yıkılış döneminde sahipsiz kalan Orta Asya, Kafkasya ve Balkan milletlerinin Ruslardan çektiği sıkıntılar ve acılar dile getirilir. Fakat Âkif, bunları dile getirirken Rus halkına düşmanlık beslememiş, sadece Rus devletinin o zaman yürüttüğü politikalara karşı çıkmıştır. Hayatı boyunca hakkaniyeti kendisine en önemli şiar edinen Âkif, her fırsatta Rus edebiyatına ve sanatına olan hayranlığını da ifade etmiştir. Rus ressam Feldman ve Yahudi asıllı Rus piyanist Leopold Godowsky ve son günlerinde ona bakan hastabakıcı Mari Mançenko Âkif’in sevdiği ve saygı duyduğu Ruslardır.

 6. Kas õpilaste stress on viimase kümmekonna aastaga suurenenud? / Marit Tarkin, Enda Trubok, Kersti Rohtmets, Leena Arras, Kaie Lõhmus

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Küsimusele vastavad Kuressaare gümnaasiumi õpetaja Marit Tarkin, Albu põhikooli õpetaja Enda Trubok, Audru keskkooli direktor Kersti Rohtmets, Tallinna Pääsküla gümnaasiumi direktor Leena Arras, C. R. Jakobsoni nim gümnaasiumi õppealajuhataja Kaie Lõhmus

 7. The Assessment of Anthropometric Measurements of the Students Attending Fatih Sultan Mehmet Primary School

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruhusen Kutlu

  2008-06-01

  Full Text Available BACKGROUND: We aimed to evaluate the anthropometric measurements and nutrition and physical activity habits of the students attending Fatih Sultan Mehmet Primary School in the district of Meram, Konya. METHODS: This cross-sectional study was carried out among 368 children attending Fatih Sultan Mehmet Primary School. RESULTS: The students were in 11-14 age groups and were attending to 5th-8th grades. The students were classified according to height, weight and waist circumference (WC based on an age and sex-specific percentile curves. Of all 368 students, 174 (47.3% were male, 194 (52.7% female, the number of sibling was 2. There was no milk consumption habit among 222 students (60.3%. 52.7% (n=210 reported that they had made sportive activity 2-7 hours a week. The frequency of watching TV was 2 hours and under daily among 210 students (57.1%. Among the girls, the highest rate of the overweight was found as 7.7% and the highest rate of the obesity was found as 1.9% among 14 years olds. We found that waist circumference (WC increased with age both in boys and girls. The increase of the WC was greater in boys than the girls in 11 age group (p=0.020. BMI was statistically greater in girls than boys in 13 and 14 age groups (p=0.009, p=0.027, respectively. Malnutrition was found at the highest level as 17.1% in boys at the age of 13 and as 17.9% in girls at the age of 13. CONCLUSION: In this study, the frequency of malnutrition was found higher than obesity. It was necessary that nutrition and the regulations of the habits should be taken into account during the school health programs. [TAF Prev Med Bull 2008; 7(3.000: 205-212

 8. Meşrutiyet Devri Tarih Eğitimine Dair Bir Kaynak: Fatihli Mehmet Tevfik Paşa Ve Eseri “Osmanlı Tarihi”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galip Çağ

  2012-10-01

  Full Text Available Özet: Meşrutiyet devri tarih ders kitapları, gerek devrin yönetiminin tarihe olan bakış açısını yansıtması gerekse de bu devirde yetişen ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran nesillerin zihnindeki tarih algısının şekillenmesindeki etkileriyle oldukça önemli, ilk elden kaynaklardır. Bu nedenle meşrutiyet devri ders kitaplarının incelenmesi ve muhtevalarının bilinmesi ciddi bir önem arz eder. Çalışmamız, bu bağlamda meşrutiyet devrinde uzun yıllar askeri idadilerde ders kitabı olarak okutulan bir “Osmanlı Tarihi”ni ve yazarı Fatihli Mehmet Tevfik Paşa’yı tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Fatihli Mehmet Tevfik Paşa’nın eserini, askeri idadilerde okutulması nedeniyle dönemin diğer tarih ders kitaplarından ayrı tutmak gerekir. Çünkü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere askeri idadilerde yetişen, Türkiye Cumhuriyeti’ne yön veren birçok isim Fatihli Mehmet Tevfik Paşa’nın eseriyle tarihi öğrenmiştir. Fatihli Mehmet Tevfik Paşa ile Atatürk’ün yolu bir noktada daha kesişmektedir. Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisi’ndeki tarih öğretmenin adı Mehmet Tevfik Bilge’dir. Atatürk’ün kendisinden övgüyle bahsettiği, Türk Tarih Kurumu’nun üyeliğine atadığı ve bir dönem mebusluk da yaptırdığı Mehmet Tevfik Bilge isim benzerliği nedeniyle Mehmet Tevfik Paşa ile karıştırılmıştır. Birçok araştırmada Mehmet Tevfik Bilge’ye atfedilen Osmanlı Tarihi adlı eserin aslında Mehmet Tevfik Paşa’ya ait olduğunun izahı çalışmamızın diğer ana temasıdır. Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Tarih, Osmanlı, Fatihli Mehmet Tevfik, Tarih Öğretimi Abstract: Meşrutiyet era history textboks are importance reliable resources not only they reflect the understanding of the Meşrutiyet by the state but also of the effects of these boks on generations who later founded the republic. Therefore making research about these textbooks have great

 9. HARP EDEBİYATI BAĞLAMINDA MEHMET EMİN YURDAKUL’UN ŞİİR DİLİ / THE POETRY LANGUAGE OF MEHMET EMIN YURDAKUL THROUGH THE WAR LITERATURE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Münteha GÜL AKMAZ

  2016-04-01

  Full Text Available Through the history of huminty, the wars, broke out because of different reasons between different societies; are among the sources which supply the literature from the age of legend to modern literature age. So, a new area which consists of works about different dimensions of wars called “war literature” has occured. Mehmet Emin Yurdakul is one of the names come to when thinking about Turkish War Literature. He was born to wars put on end to Ottoman Empire and he grew up with these wars. The poet, witnessed the social, pyschological and economic troubles because of Ottoman-Greek War, The Balkans War, First Word War and Independence War, expressed the thoughts and the senses of Turkish society from the beginning of his firs work, due to the family structure he belongs to, growing up and life style, sensitive character and he gave examples from his life. At this point, he has some characteristics in common with some man of letters who are at the same age. The aspect differs him from the others is that he tells the life, the thoughts and the senses of Turkish society with the pure Turkish and syllabic meter which formed by Turks. So, he was called “National Poet”, “the Poet of Folk”, as he formed a national wholeress in both contents and shape in his poems. Mehmet Emin Yurdakul, who has an important role in Turkish literature, is discussed in many works related to from his period to today. In these works, his poor technics of poems and poetics are the top critics to his works. However, these critics seem unfair by taking into consideration his poetics and the term when these poets were written. The only aim of the poet who shaped his works in the most depressed period of Turks lived, is not to reach the pure poem, his aim is not only express the pains but also encourage the Turkish folk by reminding the values of them. At the same time, the poet trying to shape the future by the help of the national senses and aims, struggles with the

 10. Making sense of personal and global problems: an analysis of the writings and lectures of Rauni-Leena Luukanen-Kilde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tommy Ramstedt

  2012-01-01

  Full Text Available Rauni-Leena Luukanen-Kilde (b. 1939 is a well-known figure in the Finnish alternative spiritual milieu. She is an author and lecturer on parapsychology and ufology and has been a guest on several talk shows in the Nordic countries. The topics discussed by Luukanen-Kilde range from the psychic abilities of mankind to visitations from extraterrestrial beings. Since the mid-1980s Luukanen-Kilde has developed conspiracy theories about an elite group governing the world in secret. Luukanen-Kilde is a bestselling author and draws audiences of several hundreds to her talks. Her conspiracy theory view of the world offers explanations for all kinds of personal, national, as well as global problems and disasters. Personal health problems, tragic incidents such as school shootings, economic crises and unemployment, earthquakes and floods can, according to her belief system, all be attributed to a single cause; namely to the actions of a clandestine, malevolent group. The popularity of Luukanen-Kilde’s books and lectures can be seen as an example of how people in late modernity are seeking alternative interpretations of themselves and of world events.

 11. Kütahya Milletvekili Mehmet Somer’in 1936 Yılında Urfa Vilayeti ’ne Dair Hazırladığı Rapor

  OpenAIRE

  ÖZTÜRK, Gülin

  2015-01-01

  ÖzetKış konferansları için Urfa’ya gönderilen Kütahya milletvekili Mehmet SomerUrfa’daki araştırma ve incelemeleri hakkında bir rapor kaleme almıştır. Bu raporundaUrfa’nın sosyal, kültürel, hayvancılık, sağlık, bayındırlık, kaçakçılık, Halkevive belediye ile ilgili ayrıntılı olarak hazırladığı raporu 10 Mart 1936 tarihindeCHP Genel Sekreterliği’ne takdim etmiştir. Bu raporunda yukarıda ifade edilenhususlarla ilgili olarak o dönemdeki mevcut durumu ortaya koymuş ve alınmasıgereken tedbirlerin ...

 12. THE AWARENESS AND SUGGESTIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT THE PROBLEMS OF TURKISH (MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSTY SAMPLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇENİN YAŞADIĞI SORUNLARA YÖNELİK FARKINDALIKLARI VE ÖNERİLERİ (MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan BAĞCI

  2012-01-01

  Full Text Available The main goal of both foreign language education and mother tongue education is develop individuals language skills (reading, listening, visual, reading, writing, speech and visual presentation. The mother tongue is carrier of emotions, thoughts, and culture that make up the most strong ties between the individual and society. In the echelon of primary education when base, love, and awareness of native language are formed teacher is the person who will furnish students with the love and sensitivity for mother tongue. At first Primary school teachers and other all teachers should develop and internalize this kind of sensitivity and awareness prior to graduation.This study has been completed through survey model in order to determine candidate teachers’ awareness of, sensitivity for, and opinions and suggestions regarding their mother tongue. Research universe consists of students studying at Turkish Language Teaching Department, English language Teaching Department, Elemantry Education Department, Elemantry Education Program and Social Sciences Education Program, Faculty of Education at Mehmet Akif Ersoy University while research sample is composed of senior students studying at the same program.This study is limited with the answers given by senior students who Faculty of Education at Mehmet Akif Ersoy University in the relevant sections of the spring semester of 2010-2011 academic year consisting of an open ended questions in the questionnaire. Open ended questions in the questionnaire have been analyzed through descriptive analysis method; and findings have been depicted quantitatively Gerek ana dili gerekse yabancı dil eğitiminin temel hedefi bireylerin dil becerilerini (okuma, dinleme, görsel okuma, yazma, konuşma ve görsel sunu geliştirmektir. Ana dil, bireyle toplum arasında en güçlü bağları oluşturan duygu, düşünce ve kültürün taşıyıcısıdır. Ana dili eğitiminin temellerinin atıldığı, ana dili sevgisi ve

 13. Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması: Vergiye Farklı Bir Başkaldırı Örneği(The Riot of Atçalı Kel Mehmet: An Example of a Different Opposition to Taxing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Rıza GÖKBUNAR

  2004-01-01

  Full Text Available In most socities, there has been incidences of rebellion against severe tax burden during throughout history. After these insurgencies, either socities have declared their indepencies or they have received certain privilagees from the central states. However, in none of these cases, insurgents have collected taxes according to current laws and handed to central state. Therefore, the Atçalı Kel Mehmet Case exhibits a special case in fiscal literature.This paper studies the Atçalı Kel Mehmet Case, which present a different example of tax related insurgencies in the history.

 14. Produção de metabólitos bioativos pelo líquen Cladonia substellata Vainio Production of bioactive metabolites from lichen Cladonia substellata Vainio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheyla Mara Ribeiro

  2006-06-01

  Full Text Available Objetivando comparar a atividade antimicrobiana de extratos brutos de Cladonia substellata, proveniente dos Estados de Minas Gerais e Pará, Brasil, utilizou-se o método de difusão em meio sólido. Extratos etéreo, clorofórmico e acetônico foram testados contra patógenos humanos e fitopatógenos na concentração de 1,0 mg/mL, 0,1 mg/mL e 0,01 mg/mL. Os extratos foram submetidos à cromatografia em camada delgada, e o princípio ativo atribuído através de biocromatografia. Os resultados demonstraram que as sete espécies de fungos testadas foram resistentes aos extratos de C. substellata procedente do Pará, porém, quatro destas espécies mostraram-se sensíveis aos extratos etéreo e clorofórmico da amostra de Minas Gerais. Todos os extratos foram ativos contra as mesmas espécies de bactérias, entretanto os extratos da amostra procedente de Minas Gerais demonstraram melhor atividade. Das bactérias inibidas, Staphylococcus aureus mostrou-se a menos sensível, ao contrário das fitopatógenas que apresentaram grande sensibilidade. Os testes cromatográficos revelaram a presença de ácido úsnico em todos os extratos, porém, em maior quantidade na amostra do Pará. O biocromatograma revelou este ácido como princípio ativo da espécie, além de sua ação sinérgica com o ácido norestíctico, na amostra de Minas Gerais, justificando sua maior atividade.This work purposed to make a comparison between antimicrobial activity of crude extracts from Cladonia substellata, collected at Minas Gerais and Pará States, Brazil, using the diffusion solid medium methods. Ether, chloroform, and acetone extracts, at 1 mg/mL, 0.1 mg/mL, and 0.01 mg/mL, were tested against human pathogens and phytopathogens. The extracts were submitted to thin layer chromatography and their active principles attributed by biochromatography. The results demonstrated that the seven fungi species tested were no sensitive to extracts from C. substellata from Pará. On the other hand, four of these microorganisms were inhibited by C. substellata extracts from Minas Gerais. All extracts were active to the same bacteria species, but samples from Minas Gerais showed the highest activity. Among the inhibited bacteria Staphylococcus aureus was the less sensitive, with an opposite behavior to phytopathogen ones, that showed the highest sensitivity. Chromatographic assays revealed the presence of usnic acid in all extracts, thus in the most content in Pará samples. The biochromatograms reveals usnic acid as active principle of the species, and a synergic action to norstictic acid found in Minas Gerais samples, what justify its highest activity.

 15. Vambola Hurt in memoriam / Hillar Tuiskvere ; foto: Leena Hurt

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuiskvere, Hillar, 1930-2014

  2008-01-01

  järelehüüe eestlaste poolt rajatud ettevõtte AB Misomex kauaaegsele tegevdirektorile, Eesti Filateelia kataloogi ühele autorile, AS Linette'i nõukogu esimehele ja nõustajale, ainulaadse huumorimeelega Vambola Hurtile

 16. Imavere Sawmill is Stora Ensos Jewel in the Region / Seppo Vainio ; interv. Toivo Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Vainio, Seppo

  2004-01-01

  Skandinaavia metsanduskontserni Stora Enso Timberi tegevuse juht Baltikumis vastab küsimustele, mis puudutavad Eesti suurima metsatööstuse Sylvesteri ostu 2003. aastal, Baltikumi üksuste osa Stora Enso tegevuses, Imavere saeveski valimist aasta välisinvestoriks. Vt. samas: Imavere saeveski eile ja täna. Tabel: "Välisinvestor 2004" nominendid

 17. Mähe aedlinn = Mähe Garden Suburb / Leena Torim

  Index Scriptorium Estoniae

  Torim, Leena

  2005-01-01

  Tallinna üldplaneeringus on Mähe jagatud kaheks: aedlinn ja elamupiirkond. Aedlinna käsitletakse kui eramualaks rekonstrueeritavat suvilapiirkonda. Elamupiirkonnast ja aedlinnast, mille rekonstrueerimisel on põhiküsimuseks see, kuidas olemasolevatesse rohelistesse raamidesse luua kaasaegne eeslinn. 5 värv. ill

 18. Nime võimust : naine või artishokk / Leena Kurvet-Käosaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurvet-Käosaar, Leena, 1969-

  2003-01-01

  Tagasivaade naisrežissööride filmifestivalile Helsingis. Lähemalt 4 mängufilmist : itaallanna Monica Stambrini "Benzina" (2001), inglanna Lynne Ramsay "Morvern Callar" (2002), prantslanna Sophie Tatscheffi "Baarilett" (1997) ja iraani päritolu rootsi režissööri Susan Taslimi "All Hell Let Loose" (2002)

 19. Kunstniku portree väikese tüdrukuna / Leena Kurvet-Käosaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurvet-Käosaar, Leena, 1969-

  2007-01-01

  Viivi Luige "Seitsmes rahukevad" (Tallinn : Eesti Raamat, 1985) ja Aino Kallase "Katinka Rabe" (Tartus : Eesti Kirjanduse Selts, 1930) kui autobiograafilised romaanid, vaadeldakse peategelasi, nende suhteid lähedastega, naislooja subjektsuse kujutamist

 20. Onko kaularenkailla kotipaikkaa? : Kuusi hopeista kaularengasta suomen kansallismuseon kokoelmista / Leena Toamterä

  Index Scriptorium Estoniae

  Toamterä, Leena

  2008-01-01

  Kuuest kaelavõrust pärinevad neli pärinevad Lapimaalt (leitud 2003. aastal), ja kaks Karjalast Laadoga põhjarannikult. Kaelavõrude kirjeldused. Kaelavõrude omavahelistest erinevustest, nende hõbedasisaldusest

 1. Short outlines of books by Estonian authors / Leena Kurvet-Käosaar, Brita Melts, Rutt Hinrikus and Janika Kronberg

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Arvustus: Nurklik, Siim. Kas ma olen nüüd elus. Tallinn : S. Nurklik, 2010 ; Lintrop, Aado. Annapurna. Tartu : Ilmamaa, 2010 ; Lintrop, Aado. Õhtud sõidavad õue. Tartu : Ilmamaa, 2011 ; Saar, Anti. Tekste siledast ruumist. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009 ; Hvostov, Andrei. Sillamäe passioon. Tartu : Petrone Print, 2011 ; Nõu, Helga. Valetaja. Tallinn : Eesti Ajalehed, 2011 ; Malin, Jaan. Alati vahe. Tallinn : Tuum, 2010 ; Jõerüüt, Jaak. Muutlik. Tallinn : Tuum, 2010 ; Luik, Viivi. Varjuteater. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010

 2. Mehmet Akıncı, Türk Muhafazakârlarığı: Çok Partili Siyasal Hayattan 12 Eylüle

  OpenAIRE

  ZAMANTIL, BERKE

  2013-01-01

  maneuvers did not reject his demand but kept him on hold, as Lord Kitchener recommended not alienating the Arabs (p.61). Not informing Hussein, Britain made a secret agreement with France; Sykes-Picot Agreement regarding the division of the Middle East (p.63). On the other hand, for the negotiations

 3. İlhan OTAĞ1, Serkan AKKOYUN1,*, Yaşar TAŞTEMUR2, Mehmet ÇİMEN2

  OpenAIRE

  OTAĞ, ilhan; AKKOYUN, Serkan; TAŞTEMUR, Yaşar; ÇİMEN, Mehmet

  2015-01-01

  Abstract. Boehler’s angle has a great importance in diagnosis and treatment of calcaneus bones fractures. In this study, Boehler’s angle was estimated by using artificial neural network method. This angle was obtained from 51 well-preserved calcaneus bones which was previously measured in anatomy laboratory at Cumhuriyet University. The data values for estimation belonging to these 51 different calcaneus bones are maximum anteroposterior length, maximum height, cuboidal facet height, body hei...

 4. İlhan OTAĞ1, Serkan AKKOYUN1,*, Yaşar TAŞTEMUR2, Mehmet ÇİMEN2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ilhan OTAĞ

  2015-03-01

  Full Text Available Abstract. Boehler’s angle has a great importance in diagnosis and treatment of calcaneus bones fractures. In this study, Boehler’s angle was estimated by using artificial neural network method. This angle was obtained from 51 well-preserved calcaneus bones which was previously measured in anatomy laboratory at Cumhuriyet University. The data values for estimation belonging to these 51 different calcaneus bones are maximum anteroposterior length, maximum height, cuboidal facet height, body height and load arm length. By using this five different parameters, ANN estimation on Boehler’s angle was performed. It is clearly seen from the results that the method is capable for the estimation.

 5. Kuus kandidaati Finlandia auhinnale : [Elisabeth Nordgreni ettekandest] / Rein Põder

  Index Scriptorium Estoniae

  Põder, Rein, 1943-

  1995-01-01

  Joenpelto, Eeva. Kohtunik Müller (1994.a. Finlandia preemia); Fagerholm, Monika. Kaunid naised rannal; Rintala, Paavo. Maria armastus; Turkka, Jouko. Häbi; Kiiskinen, Jyrki. Soomees; Lander, Leena. Las tulla torm

 6. Näitused / Mari Sobolev

  Index Scriptorium Estoniae

  Sobolev, Mari, 1968-

  1998-01-01

  Raatuse galerii: Taave Tuutma "Maailma rikkaimate toetamise fond"; Draakoni galerii: Aivo Blum "Arter"; Rahvusraamatukogu: "Eesti nüüdisgraafika" ja "Uus elu" (E: Wiiralti galerii ennistustöödest Rahvusraamatukogus); Strand hotell: Leena Kuutma skulptuurid (kilest).

 7. Täna kell 16 avatakse EKA galeriis grupinäitus "Kiht"

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Osalevad ajavahemikus 1996-2004 EKA lõpetanud skulptorid Leena Kuutma, Lea Armväärt, Kirke Kangro, Isabel Aaso, Iris Jurma, Eneken Maripuu, Marju Vaher, Kristiina Järvelaid, Heigo Eeriksoo ja Malle Remmel

 8. Uurali mütoloogiate avaköide tutvustab komide maailmapilti / Nikolay Kuznetsov

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuznetsov, Nikolay

  2006-01-01

  Arvustus: Komi Mythology : Encyclopaedia of Uralic Mythologies. 1. / toim. Vladimir Napolskikh, Anna-Leena Siikala, Mihály Hoppál. Budapest : Akadémiai Kiadó ; Helsinki : Finnish Literature Society, 2003

 9. Eesti psühhopaat rapib Hollywoodi õudusfilmis / Rain Pruul

  Index Scriptorium Estoniae

  Pruul, Rain

  2009-01-01

  Stsenarist David Johnson kirjutas stsenaariumi õudusfilmile "Orb" (USA-Kanada-Saksa-Prantsuse, 2009), režissöör Jaume Collet-Serra. Filmi antikangelane on Eestist pärit orb Esther ehk Leena Klammer

 10. Naisautori päevik, rahutu paik / Lea Rojola ; tlk. Krista Mits

  Index Scriptorium Estoniae

  Rojola, Lea, 1952-

  2007-01-01

  Arvustus: Kurvet-Käosaar, Leena. Embodied Subjectivity in the Diaries of Virginia Woolf, Aino Kallas and Anais Nin. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis ; 6)

 11. Vesilinnu teekonnalt maailma otsa / Juhani Püttsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Püttsepp, Juhani, 1964-

  2011-01-01

  Vassili Sarana dokumentaalfilmidest "Suur jõgi: Retk Leena lättele" ja "Delta", produtsent, helioperaator, jutustaja Riho Västrik ja monteerija Liina Triškina. Vestlusest dokumentalist Vahur Laiapeaga

 12. Raamat, mis on sündinud suutmatusest nutta / Alvar Loog

  Index Scriptorium Estoniae

  Loog, Alvar

  2002-01-01

  Rets.: Emil Mihai Cioran. Lagunemise lühikursus. Prantsuse keelest tõlkinud Leena Tomasberg. Tallinn : Vagabund, 2002 (Avatud Eesti Raamat). Ciorani mõttemaailma kirjeldus, selle erinevus Shopenhauerist, Nietzschest ja Augustinusest

 13. Synthesis and characterization of conducting poly (1 ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  -aminonaphthalene) and poly (aniline-co-1-aminonaphthalene). BIDHAN C ROY, MAYA DUTTA GUPTA, LEENA BHOWMIK and JAYANTA K RAY*. Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Kharagpur 721 302, India.

 14. Kilde soome proosa kuldajast / Ann-Christine Snickars ; rootsikeelsest käsikirjast tõlkinud Anu Saluäär

  Index Scriptorium Estoniae

  Snickars, Ann-Christine

  2007-01-01

  Soome proosast, mehe ja naise rollist kirjanduses, ajaloo mõjust soome proosale. Näiteid soome prosaistidest Kari Hotakaisest, Frederik Långist, Kjell Westöst, Pirkko Saisiolist, Asko Sahlbergist, Pirjo Hassisest, Monika Fagerholmist, Anja Snellmanist, Leena Landerist, Anna-Leena Härkösest, Mari Möröst, Heidi Köngäsest, Riitta Jalosest, Kreetta Onkelist, Sofi Oksasest, Henrikka Ringbomist, Sanna Tahvasest, Malin Kivelöst, Lars Sundist, Susanne Ringellist ja Petri Tammisest

 15. Mehmet Akif Ersoy’a Göre Doğu’nun Geri Kalmışlığının, Batının Gelişmişliğinin Eğitim-Öğretim İle İlişkisi

  OpenAIRE

  KESKİN, Mustafa

  2005-01-01

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu kolay olmamıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra neredeyse bütün ümitleri tükenmiş bir durumda olan Türk halkına yeni bir heyecan ve ruh kazandırmak için bazı fikir adamlarımız birtakım çözüm önerileri sunmuşlardır. Bunlardan birisi, millî şair ve düşünürümüz M. Âkif ERSOY’dur. M. A. Ersoy, “Fatih Kürsüsünde” adlı eserinde, bilime bigane kalmış, ümitsizlik girdabına düşmüş, yoksulluk ve fakirlik içinde yorgun ve dermansız kalmış, kısaca yok olmak üzer...

 16. Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  ... Refresher Courses · Symposia · Live Streaming. Home; Journals; Journal of Genetics; Volume 84; Issue 1. Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA sequence mining. Mehmet Karaca Mehmet Bilgen A. Naci Onus Ayse Gul Ince Safinaz Y. Elmasulu. Research Article Volume 84 Issue 1 April 2005 ...

 17. Sadhana | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. Mehmet A Yurdusev. Articles written in Sadhana. Volume 30 Issue 6 December 2005 pp 723-734. Assessment of retention basin volume and outlet capacity in urban stormwater drainage systems with respect to water quality · Mehmet A Yurdusev Ahmet A Kumanlioğlu Bekir Solmaz · More Details ...

 18. Journal of Genetics | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  pp 49-54 Research Article. Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA sequence mining · Mehmet Karaca Mehmet Bilgen A. Naci Onus Ayse Gul Ince Safinaz Y. Elmasulu · More Details Abstract Fulltext PDF. Exact Tandem Repeats Analyzer 1.0 (E-TRA) combines sequence motif searches with ...

 19. Arzu Barsgan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Journal of Genetics. Arzu Barsgan. Articles written in Journal of Genetics. Volume 86 Issue 3 December 2007 pp 195-201 Research Article. Mutations in the gene region of hepatitis B virus genotype in Turkish patients · Mehmet Özaslan Ersan Özaslan Arzu Barsgan Mehmet Koruk · More Details ...

 20. Journal of Genetics | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  ... Refresher Courses · Symposia · Live Streaming. Home; Journals; Journal of Genetics; Volume 84; Issue 1. Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA sequence mining. Mehmet Karaca Mehmet Bilgen A. Naci Onus Ayse Gul Ince Safinaz Y. Elmasulu. Research Article Volume 84 Issue 1 April 2005 ...

 1. Effects of zinc exposure on the accumulation, haematology and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effects of zinc exposure on the accumulation, haematology and immunology of Mozambique tilapia, Oreochromis mossambicus. Ekrem Şanver Çelik, Hasan Kaya, Sevdan Yilmaz, Mehmet Akbulut, Arınç Tulgar ...

 2. Risk analysis in construction business

  OpenAIRE

  Ersarı, Mehmet Ali

  1996-01-01

  Ankara : The Department of Management and the Graduate School of Business Administration of Bilkent Univ., 1996. Thesis (Master's) -- Bilkent University, 1996. Includes bibliographical references (leaves 56-57). Ersarı, Mehmet Ali M.S.

 3. Minisatellites as DNA markers to classify bermudagrasses (Cynodon ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Minisatellites as DNA markers to classify bermudagrasses. (Cynodon spp.): confirmation of minisatellite in amplified products. MEHMET KARACA* and AYSE GUL INCE. Faculty of Agriculture, Akdeniz University, Antalya 07059, Turkey. Introduction. Hyper variable repetitive DNA sequences such as microsatel-.

 4. Abdominal blockage of iliohypogastric and ilio-inguinal nerves for ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abdominal blockage of iliohypogastric and ilio-inguinal nerves for management of post-caesarean pain: A novel method. Abdullah Boztosun, Cevdet Duger, Mehmet Ilkay Kosar, Ismail Salk, Sinan Gursoy, Iptisam Ipek Muderris, Ali Yanik ...

 5. Solid Acid Catalysts in Green Chemistry

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 12; Issue 10. Solid Acid Catalysts in Green Chemistry - Some Practical Examples. Leena Rao. General Article Volume 12 Issue 10 October 2007 pp 30-36. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link:

 6. Solid Acid Catalysts in Green Chemistry

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 12; Issue 8. Solid Acid Catalysts in Green Chemistry - Emerging Eco-Friendly Practices in Chemical Industry. Leena Rao. General Article Volume 12 Issue 8 August 2007 pp 65-75 ...

 7. Res Cover Oct 07

  Indian Academy of Sciences (India)

  Green chemistry. Solid Acid Catalysts in Green Chemistry. 2. Some Practical Examples. Leena Rao. 1 Emerging Eco-Friendly Prac- tices in Chemical Industry, Reso- nance, Vol.12, No.8, ... that are important principles of Green Chemistry. 1. ... mixture is purged and maintained in a nitrogen gas atmosphere. At the end of the ...

 8. Journal of Biosciences | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  pp 177-182 Articles. Ultraviolet irradiation initiates ectopic foot formation in regenerating hydra and promotes budding · Saroj S Ghaskadbi Leena Shetye Shashi Chiplonkar Surendra Ghaskadbi · More Details Abstract Fulltext PDF. We have studied the effects of ultraviolet-C (UVC) and Ultraviolet-B (UVB) on growth and ...

 9. Medicinal Uses of Inorganic Compounds - 2

  Indian Academy of Sciences (India)

  Inorganic drugs, chelation therapy, radiopharmaceuticals, contrast agents. B S Sekhon and Leena Gandhi. In the first part of this article, we described medicinal uses of inorganic compounds relating to cancer care, infection and diabetic control, neurological, cardiovascular and in- flammatory diseases. This article contains ...

 10. Fulltext PDF

  Indian Academy of Sciences (India)

  GENERAL ARTICLES. 06 The Enigma of Cosmic Rays – 1. Biman Nath. 18 Theorema Aureum – 2. Shivam Kumar. 30 Solid Acid Catalysts in Green Chemistry. Some Practical Examples. Leena Rao. 37 Silicon Photonics. Silicon Raman Lasers. P K Basu. 47 Genetic Engineering of Insects. R Asokan. 57 Odd Behaviour of ...

 11. 2. Home 3. Journals 4. Resonance–Journal of Science Education 5 ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  41 Special Relativity, Causality and Quantum. Mechanics - 1. Guruprasad Kar, Samir Kunkri and Sujit K Choudhary. 53 Solution of the Cubic. A Simple Version of Cardano's Formula. Jasbir 5 Chahal. 62 Medicinal Uses of Inorganic Compounds - 2. B 5 Sekhon and Leena Gandhi. 69 From Purgatorlus ceraftJps to HDmD ...

 12. Eesti Vabaõhumuuseumi külastuskeskus - ennistuskoda Kanut - Tallinna muuseumide ühishoidla arhitektuurne ideevõistlus = Estonian Open Air Museum Visitor Centre - Kanut Restoration Centre - Joint Depository for Tallinn museums : an Idea Competitio

  Index Scriptorium Estoniae

  Põdra, Laila, 1967-

  2007-01-01

  Ideekonkursi eesmärgist, I preemia pälvinud tööst "Raudjas" (autorid: Siiri Vallner, Imdrek Peil), ostupreemia pälvinud töödest "Leevike" (autor AB Kosmos: Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Villem Tomiste) ja "Vurr" (autorid: Leena Torim, Maia Tüür, Veronika Valk)

 13. Iharus iseenda järele / Vaapo Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vaapo, 1945-

  2006-01-01

  Tutvustus: Gide, André. Surra, et elada / tlk. Leena Tomasberg. Tallinn : Varrak, 2006 ; Soosaar, Martti. Lase vareseid! Tallinn : Tänapäev, 2006 ; Otsides : Juhan Peegel. Meenutusi pikalt teelt / koost. Maarja Lõhmus. Tallinn : Tänapäev, 2006 ; Steffenson, Jakob. Meie, ruhnlased. Tartu : A. Tuulberg, 2006

 14. Kultuur kummitab linnas / Rain Tolk

  Index Scriptorium Estoniae

  Tolk, Rain, 1977-

  1998-01-01

  Tallinna linnakultuuri festivalil 6.-7. nov. Eesti Kunstiakadeemias moetudengite moeshow. Stilistid-lavastajad Reet Ulfsak, Inessa Josing. Projekti 'Backdoor Media - kunst ja presentatsioonid' ettekannete, videodokumentide, presentatsioonide loetelu. Festivali raames esinevad kunstiakadeemias ja Von Krahli Teatris oma projektidega Kiwa, Leena Kuutma, Marko Laimre, ha.so.tif, Martin Pedanik, Mark Raidpere, Taave Tuutma

 15. Soovitan raamatut ja filme / Mari-Liis Viljur

  Index Scriptorium Estoniae

  Viljur, Mari-Liis

  2013-01-01

  Juhan Lepasaare Alutaguse maastikke ning loomi tutvustava raamatu "Sooradadel" teise trüki, universumi, Maa ja elu tekkest jutustava Alain Sarde filmi "Tekkelugu" (Genesis) ning Riho Västriku ja Vasili Sarana Leena jõest jutustava kahe osalise filmi "Suur jõgi" tutvustused

 16. 2. Home 3. Journals 4. Resonance–Journal of Science Education 5 ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mechanics - 1. Guruprasad Kar, Samir Kunkri and Sujit K Choudhary. 53 Solution of the Cubic. A Simple Version of Cardano's Formula. Jasbir 5 Chahal. 62 Medicinal Uses of Inorganic Compounds - 2. B 5 Sekhon and Leena Gandhi. 69 From Purgatorlus ceraftJps to HDmD sapiens. Human Evolution. Sindhu Radhakrishna.

 17. Skulptorid raiusid suve kivisse Kesklinna silla juures / Katrin Nielsen

  Index Scriptorium Estoniae

  Nielsen, Katrin

  2001-01-01

  Rait Pärgi korraldatud Pärnu skulptuuripäevadel osalesid lätlane Karlis Alainis, laplane Teuvo Tuomivaara, Leena Kuutma, Ekke Väli, Vergo Vernik, Margus Tiitsma (Sorge), Marianne Männi. Valminud dolomiitkujud jäävad kaunistama Rannaparki rajatavat skulptuuride alleed

 18. Veerand õpetajaist ei pääse raha pärast täienduskoolitusele / Sirje Pärismaa ; kommenteerinud Kristi Mikiver

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  Väljavõtteid Haridus- ja teadusministeeriumi tellitud uuringust „Õpetajate täiendusõppe vajadused”. Küsimusele, kuidas olete rahul täiendusõppega, vastavad Audentese erakooli emakeeleõpetaja Anu Petermann, Lähte Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Leena Punga ning Krabi põhikooli ja Varstu keskkooli direktor Ale Sprenk

 19. Bio-decolourization of textile effluent containing Reactive Black-B by ...

  African Journals Online (AJOL)

  STORAGESEVER

  2008-09-17

  Sep 17, 2008 ... Full Length Research Paper. Bio-decolourization of textile effluent containing. Reactive Black-B by effluent-adapted and non-adapted bacteria. Leena, R. and Selva Raj, D.*. Department of Post Graduate studies and Research in Zoology, Scott Christian College (Autonomous), Nagercoil – 629. 003, India.

 20. 10.-21. VI toimub Ruhnu saarel keskkondliku skulptuuri workshop

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Läti ja Eesti kolmeetapilise koostööprojekti eesmärk on rikastada ja väärtustada Roja, Ruhnu ja Salacgriva keskkonda. Osalejad: Vilnis Titans, Girts Burvis, Maris Sarshuns Lätist, Eneken Maripuu, Rait Pärg, Leena Kuutma, Peeter Pajo Eestist

 1. Kuidas teie koolis tähistati õpetajate päeva? / Inna Lamp, Tõnu Soop, Jüri Toit ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Küsimusele vastasid Pala kooli huvijuht Inna Lamp, Kärdla ühisgümnaasiumi õpetaja Tõnu Soop, Jõgeva ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit, Juuru gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar, Muhu põhikooli muusikaõpetaja Leena Peegel

 2. Greetings from London / August Künnapu

  Index Scriptorium Estoniae

  Künnapu, August, 1978-

  2004-01-01

  Juunis 2004 Londonis toimunud näitusest võttis soome arhitektuuribüroo Casagrande Laboratory koosseisus osa August Künnapu. Ajalehele "Human" tegid kaastööd arhitektid Leena Torim, Vilen Künnapu ja jurist Tim Kolk

 3. Mutational landscape of the human Y chromosome-linked genes ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  in patients with hypogonadism. Deepali Pathak, Sandeep Kumar Yadav, Leena Rawal and Sher Ali. J. Genet. 94, 677–687. Table 1. Details showing age, sex, karyotype, clinical features and diagnosis results of the patients with H. Hormone profile. Patient. Fertility. T. LH. FSH study ID. Karyotype. Clinical features status.

 4. Journal of Genetics | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Journal of Genetics. Deepali Pathak. Articles written in Journal of Genetics. Volume 94 Issue 4 December 2015 pp 677-687 Research Article. Mutational landscape of the human Y chromosome-linked genes and loci in patients with hypogonadism · Deepali Pathak Sandeep Kumar Yadav Leena Rawal Sher ...

 5. A systematic review and meta-analysis of Harmonic technology compared with conventional techniques in mastectomy and breast-conserving surgery with lymphadenectomy for breast cancer

  OpenAIRE

  Clymer, Jeffrey; Cheng,Hang; Ferko,Nicole; Patel,Leena; Soleas,Ireena M; Cameron,Chris G; Hinoul,Piet

  2016-01-01

  Hang Cheng,1 Jeffrey W Clymer,1 Nicole C Ferko,2 Leena Patel,2 Ireena M Soleas,2 Chris G Cameron,2 Piet Hinoul1 1Ethicon Inc., Cincinnati, OH, USA; 2Cornerstone Research Group, Burlington, ON, Canada Background: Mastectomy and breast-conserving surgery (BCS) are important treatment options for breast cancer patients. A previous meta-analysis demonstrated that the risk of certain complications can be reduced with the Harmonic technology compared with conventional methods in mastectomy. However...

 6. Soome kriminullide tõlkimise võistluse võitis Jüri Valge

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Soome kriminaalkirjanduse tõlkevõistluse võitis Jüri Valge, teise koha pälvis Ave Leek, kolmandat kohta jagavad Anne Kütt, Annus Raud ja Meri-Liis Laherand. Tõlgitavateks autoriteks olid Leena Lehtolainen ja Reijo Mäki. Vt. ka Sirp, 2003, 14. nov., lk. 18; Eesti Päevaleht : Arkaadia, 14. nov., lk. 14. Vt. ka Looming, 2003, nr. 11, lk. 1750

 7. Eestlased kujundasid Londoni linnapilti

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Juunis toimus Londonis näitus "Greetings From London". Kümme rahvusvahelist arhitektuuribürood (loetletud) panid Selfridges'i kaubamaja vaateakendel Oxfordi tänaval välja Londoni-teemalisi installatsioone. Helsingi büroo Casagrande Laboratory ridades osales Eestist August Künnapu. Tasuta ajalehele Human tegid Eestist koostööd arhitektid Leena Torim ja Vilen Künnapu ning jurist Tim Kolk

 8. Res Nov 07 Print

  Indian Academy of Sciences (India)

  B, Vol.106, pp.1380–1385, 2002. [11] S S Han, W –Q Deng and W A Goddard III, Angew. Chem. Int. Ed. Engl.,. Vol.46, pp.6289–6292, 2007. [12] Leena Rao, Resonance, Vol.12, No.10, pp.30–36, 2007. [13] T D Hamilton and L R MacGillivray, Crystal Growth and Design, Vol.4, pp.419–430, 2004. [14] J S Seo, D Whang, ...

 9. Kiasmas saab ülevaate kaasaegse kunsti (ja elu) problemaatikast / Rael Artel

  Index Scriptorium Estoniae

  Artel, Rael, 1980-

  2005-01-01

  Seppo Renvalli retrospektiiv Taidehallis. Eksponeeritud 1990-ndate algul tehtud pinhole-säritusi, paar fotoseeriat, üle kümne 16mm kinofilmi ja video aastatest 1991-2005, installatsioon "The Ball Show" (1998-2001). Poliitilise kaasaegse kunsti väljapanek "Fractures of Life" Kiasma kollektsioonidest. Kuraatorid Tuula Karjalainen, Marja Sakari, Eija Aarnio, Leena-Maija Rossi, Erkki Berndson. Eesti kunstnike loomingust oli väljas Jaan Toomiku video "Untitled" (2001). Santiago Serra teosest

 10. Reseña Película: Parched, una primavera para las mujeres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Isabel Menéndez Menéndez

  2017-06-01

  Full Text Available Directora: Leena Yadav.                  Productora: Ashlee Films, Blue Waters Motion Pictures. Guión: Supratik Sen, Leena Yadav.       La película de la directora india Leena Yadav es un retrato coral sobre la vida femenina y la desigualdad en que viven las mujeres en sociedades altamente patriarcales y misóginas como la India rural contemporánea. A través de la interacción entre cuatro personajes, el filme se convierte en una crítica social sobre las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres: desde el matrimonio forzado de niñas al maltrato conyugal pasando por las agresiones sexuales. Las vidas entrelazadas de la viuda Rani, la maltratada Lajjo, la artista prostituta Bijli y la mujer niña casada a la fuerza, Janiki, realizan un retrato demoledor sobre la sociedad india. Se trata, no obstante, de un filme luminoso, con una excepcional fotografía, iluminación, guión, ritmo, trabajo actoral y banda sonora; un juego musical, visual y emocional que en ningún momento pierde su carácter de denuncia social y que pone en primer plano el valor esencial de la amistad femenina.

 11. Cyclooxygenases; Proliferation and differentiation

  African Journals Online (AJOL)

  sayeh

  2012-11-08

  Nov 8, 2012 ... Cyclooxygenase-1 (cox-1) is a constitutively expressed enzyme in most mammalian tissues and maintains normal cellular physiological. *Corresponding author. E-mail: hamidr.ahmadi@yahoo.com. Tel: +98(912) 8055498. functions, such as platelet aggregation and gastric cytoprotection (Mehmet et al., ...

 12. Synergetic action of doping and coating on electrochemical ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  HALIL SAHAN1,∗. , MEHMET NURULLAH ATES2, FATMA KILIÇ DOKAN1, AHMET ÜLGEN1 and SABAN PATAT1. 1Department of Chemistry, Faculty of Science, Erciyes University, 38039 Kayseri, Turkey. 2Northeastern University Center for Renewable Energy Technology, Department of Chemistry and Chemical Biology,.

 13. Coxeter groups A4, B4 and D4 for two-qubit systems

  Indian Academy of Sciences (India)

  physics pp. 247–260. Coxeter groups A4, B4 and D4 for two-qubit systems. RAMAZAN KOÇ1,∗. , M YAKUP HACIIBRAHIMO ˇGLU1 and MEHMET KOCA2 ... reflection matrices. The von Neumann entropy of each reduced density matrix is calculated. It is shown that these unitary matrix representations are naturally related to ...

 14. psha of van province for performance assessment using spectrally ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  30

  Page 1. PSHA OF VAN PROVINCE FOR PERFORMANCE ASSESSMENT. USING SPECTRALLY MATCHED STRONG GROUND MOTION. RECORDS. Mustafa Kutanis1, Hakan Ulutaş2, Ercan Işık3✉. 1 Civil Engineer, TR-54100 Sakarya- Turkey. 1 Mehmet Akif University, Civil Engineering Dept. TR-17100 Burdur- Turkey.

 15. Journal of Chemical Sciences | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Journal of Chemical Sciences; Volume 121; Issue 2. Voltammetric behaviour of levodopa and its quantification in pharmaceuticals using a -cyclodextrine doped poly (2,5-diaminobenzenesulfonic acid) modified electrode. Mehmet Aslanoglu Aysegul Kutluay Sultan Goktas Serpil Karabulut. Full Papers ...

 16. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Ramazan Koç1 M Yakup Haciibrahimoğlu1 Mehmet Koca2. Department of Physics, Faculty of Engineering, University of Gaziantep, 27310 Gaziantep, Turkey; Department of Physics, College of Science, Sultan Qaboos University, P.O. Box 36, Al-Khoud 123, Muscat, Oman ...

 17. The 'Ottoman-German Jihad': Lessons for the Contemporary 'Area Studies' Controversy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Dietrich

  2014-01-01

  it in perspective. It looks more closely at a debate between two founding fathers of Islamic studies. After the Ottoman Sultan Mehmet V declared jihad against the Entente powers in 1914, Christiaan Snouck Hurgronje and Carl-Heinrich Becker disputed the role allegedly played by German Orientalists in this affair...

 18. Young Child. [SITE 2002 Section].

  Science.gov (United States)

  Yelland, Nicola, Ed.; DeVoogd, Glenn, Ed.

  This document contains the following papers on the young child from the SITE (Society for Information Technology & Teacher Education) 2002 conference: (1) "Young Children's Computer Use: Perspectives of Early Childhood Teacher Educators" (Mehmet Buldu); (2) "Using Technology To Support Preschool Teachers' Professional Development" (Julie Hirschler…

 19. "Vasha" on mitme lõpuga film / Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Laks, Tiiu, 1984-

  2009-01-01

  Hannu Saloneni uuest mängufilmist "Vasha" (endine tööpealkiri "Kid ja Killer"), Eesti, Soome, Saksa ja Iiri koostööfilmist, kus kesksetes osades on türklane Mehmet Kurtulus, eestlastest Mart Müürisepp, Rein Oja, Jan Uuspõld jt

 20. Metaphors of Turkish Preservice Teachers about the Concept of "Literature"

  Science.gov (United States)

  Bagci, Hasan

  2013-01-01

  This research has been done for the purpose of searching out the perceptions of the Turkish preservice teachers related to the term of "Literature" by the help of the concept of metaphors. 230 students have been participated to the study who have studied at Mehmet Akif Ersoy University(Turkey),Faculty of Education, Department of Turkish…

 1. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Issue, Title. Vol 9, No 34 (2010), Breeding properties of Esox lucius (L., 1758) living in Kapulukaya Dam Lake (Kirikkale, Turkey), Abstract PDF. Semra Benzer, Ali Gül, Mehmet Yilmaz. Vol 7, No 22 (2008), Breeding system and pollination biology of the semidomesticated fruit tree, Tamarindus indica L. (Leguminosae: ...

 2. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Items 751 - 800 of 3107 ... Abderrahman Elhjouji, Lamine Jaiteh, Ahmed Bounaim, Abdelmounaim Aitali, Khalid Sair. Vol 24, No 1 (2016), Does gallbladder angle affect gallstone formation? Abstract PDF. Bekir Sanal, Mehmet Korkmaz, Sezgin Zeren, Fatma Can, Ferhan Elmali, Zulfu Bayhan. Vol 10 (2011), Don't be scared: ...

 3. Prion protein gene polymorphisms in Turkish native goat breeds

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. HASAN MEYDAN1 ERKAN PEHL˙IVAN2 MUSTAFA MUHIP ÖZKAN2 MEHMET ALI YILDIZ2 WILFRED GOLDMANN3. Department of Agricultural Biotechnology, Akdeniz University, 07058, Antalya, Turkey; Department of Animal Sciences, Ankara University, 06110, Ankara, Turkey; The Roslin Institute and ...

 4. Tropical Journal of Pharmaceutical Research - Vol 15, No 5 (2016)

  African Journals Online (AJOL)

  Anti-biofilm and antimicrobial activity of Mentha pulegium L essential oil against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii · EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. Uğur Tutar, Cem Çelik, İsa Karaman, Mehmet Ataş, Ceylan Hepokur, 1039-1046.

 5. Images in medicine

  African Journals Online (AJOL)

  ebutamanya

  2016-01-08

  Jan 8, 2016 ... TSH secreting adenoma: a rare cause of severe headache. Serdar Olt1,&, Mehmet Şirik2. 1Adıyaman University Medical Faculty Department of Internal Medicine, Adıyaman, Turkey, 2Adıyaman University Medical Faculty Department of. Radiology, Adıyaman, Turkey. &Corresponding author: Serdar Olt, ...

 6. The Feasibility of Ottomanism as a Nationalist Project: the View of Albanian Young Turk Ismail Kemal

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Taglia, Stefano

  2016-01-01

  Roč. 56, 3-4 (2016), s. 336-358 ISSN 0043-2539 Institutional support: RVO:68378009 Keywords : nationalism * Ottomanism *  İsmail Kemal * Committee of Union and Progress *  Sultan Abdülhamid II * Mehmet Sabahettin * Albania * Ahmet Rıza Subject RIV: AB - History

 7. Multiscale expansions in discrete world

  Indian Academy of Sciences (India)

  Multiscale expansions in discrete world. ÖMER ÜNSAL, FILIZ TASCAN. ∗ and MEHMET NACI ÖZER. Eskisehir Osmangazi University, Art-Science Faculty, Department of Mathematics and Computer. Sciences, Eskisehir-Türkiye. ∗. Corresponding author. E-mail: ftascan@ogu.edu.tr. MS received 12 April 2013; accepted 16 ...

 8. Journal of Earth System Science | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Depositional conditions of the coal-bearing Hirka Formation beneath Late Miocene explosive volcanic products in NW central Anatolia, Turkey · Mehmet Şener · More Details Abstract Fulltext PDF. This work focuses on the relationship between the coal deposition and explosive volcanism of the Miocene basin, NW central ...

 9. The Impact of Watching Subtitled Animated Cartoons on Incidental Vocabulary Learning of ELT Students

  Science.gov (United States)

  Karakas, Ali; Sariçoban, Arif

  2012-01-01

  This study aimed to find out whether watching subtitled cartoons influences incidental vocabulary learning. The study was conducted with 42 first grade English Language Teaching (ELT) department students at the University of Mehmet Akif Ersoy, Burdur. To collect data from the subjects, a 5-point vocabulary knowledge scale was used and 18 target…

 10. Physiological and Psychological Characteristics of Successful Combat Controller Trainees

  Science.gov (United States)

  2010-12-01

  and women entering the U.S. Army: 1978- 1998. Medicine and Science in Sports and Exercise . 34:356– 363. 16. Gulbin, N., Faik, V., & Mehmet Zeki, O... Medicine and Science in Sports and Exercise . 36:278-285. 18. Maud, PJ., and Schultz, BB. (1989). Norms for the Wingate anerobic test with comparisons

 11. Journal of Genetics | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Journal of Genetics. WILFRED GOLDMANN. Articles written in Journal of Genetics. Volume 96 Issue 2 June 2017 pp 299-305 RESEARCH ARTICLE. Prion protein gene polymorphisms in Turkish native goat breeds · HASAN MEYDAN ERKAN PEHL˙IVAN MUSTAFA MUHIP ÖZKAN MEHMET ALI YILDIZ ...

 12. Journal of Genetics, Volume 84, 2005

  Indian Academy of Sciences (India)

  ). 85. Fruitflies and the fountain of youth (Book review: Methu- selah flies: a case study in the evolution of aging, edited by. Michael R. Rose and others). 347. Kalisch, W.-E. see Ashadevi, J. S.. Karaca, Mehmet. Exact Tandem Repeats Analyzer ...

 13. Assessment of retention basin volume and outlet capacity in urban ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mehmet A Yurdusev et al. The level of contaminants transported from the cities to such water bodies is monitored by installing small retention basins in stormwater drain systems connected to the outlets. The idea here is to allow some amount of rain water to overflow from the outlets and the rest to be led either to treatment ...

 14. EKL osales AIAP/IAA Ida- ja Lääne-Euroopa komitee taasasutamiskonverentsil / Jaan Elken

  Index Scriptorium Estoniae

  Elken, Jaan, 1954-

  2001-01-01

  21.-23. IX toimus Bratislavas AIAP/IAA (Association Internationale des Arts Plastiques - AIAP UNESCO) Euroopa komitee taasasutamiskonverents. Ida-Euroopa komitee juhatuse presidendiks valiti Mehmet Gyleryuz, Lääne-Euroopa komitee presidendiks Werner Schaub. Euroopa IAA kongress toimub Heidelbergis mais 2002 (kaasneval portreenäitusel esindavad Eestit Mall Nukke, Maria-Kristiina Ulas), maailmakongress Ateenas septembris 2002.

 15. DETERMINATION OF MULTI ELEMENT LEVELS IN LEAVES AND ...

  African Journals Online (AJOL)

  Preferred Customer

  ICP-OES (Spectro Analytical Instruments, Kleve, Germany) was used for the determination of elements. The operating parameters of ..... We here by thank to. Fatih Mehmet Kosar for language support and www.academicproofreading.com for proof reading. REFERENCES. 1. AL-oud, S.S. Pak. J. Biol. Sci. 2003, 6, 208.

 16. Sadhana | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. Bekir Solmaz. Articles written in Sadhana. Volume 30 Issue 6 December 2005 pp 723-734. Assessment of retention basin volume and outlet capacity in urban stormwater drainage systems with respect to water quality · Mehmet A Yurdusev Ahmet A Kumanlioğlu Bekir Solmaz · More Details ...

 17. Fulltext PDF

  Indian Academy of Sciences (India)

  Tugba Esk˙Isar1,∗, Senol ¨Ozyalin2, Mehmet Kuruoglu3 and H Recep Yilmaz1. 1Ege University, Department of Civil Engineering, Geotechnics Division, 35100 Bornova, ˙Izmir, Turkey. 2Dokuz Eylül University, Department of Geophysics, 35160 Buca, ˙Izmir, Turkey. 3Dokuz Eylül University, Department of Civil Engineering, ...

 18. African Journal of Biotechnology - Vol 3, No 9 (2004)

  African Journals Online (AJOL)

  Temperature profiles of Agaricus bisporus in composting stages and effects of different composts formulas and casing materials on yield · EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. Mehmet Colak, 456-462 ...

 19. The Kurdish Nationalist Movement and External Influences.

  Science.gov (United States)

  1980-12-01

  of Iraq was the action of the consul at Kermanshah in Persia. He was able to induce (by payment), Persian Kurdish Sinjabi tribes to cross the border...forces, Kurdish hopes in that area grew and on 27 September 1941 Mehmet (Hama) Reshid of the Baneh tribe rose in Kermanshah . This rising was accompanied

 20. Sadhana | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. Ahmet A Kumanlioğlu. Articles written in Sadhana. Volume 30 Issue 6 December 2005 pp 723-734. Assessment of retention basin volume and outlet capacity in urban stormwater drainage systems with respect to water quality · Mehmet A Yurdusev Ahmet A Kumanlioğlu Bekir Solmaz.

 1. Kucukoner et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2013) 10(1 ...

  African Journals Online (AJOL)

  AJTCAM

  dx.doi.org/10.4314/ajtcam.v10i1.4. 21. COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE USAGE IN CANCER PATIENTS IN. SOUTHEAST OF TURKEY. Mehmet Kucukoner1, Zulfikar Bilge2, Abdurrahman Isıkdogan1, M. Ali Kaplan1, Ali Inal1 ...

 2. The investigation of 0+↔ 0− β decay in some spherical nuclei

  Indian Academy of Sciences (India)

  Necla Cakmak1 Kaan Manisa2 Serdar Unlu3 Cevad Selam4. Department of Physics, Karabuk University, Karabuk, Turkey; Department of Physics, Dumlupinar University, Kutahya, Turkey; Department of Physics, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey; Department of Physics, Anadolu University, Eskisehir, Turkey ...

 3. Electro-optical properties, decomposition pathways and the ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Bulletin of Materials Science; Volume 40; Issue 5. Electro-optical properties, decomposition pathways and the hydrostatic pressure-dependent behaviours of a double-cation hydrogen storage material of Al 3 Li 4 (BH 4 ) 13. MEHMET SIMSEK. Volume 40 Issue 5 September 2017 pp 907-915 ...

 4. Bulletin of Materials Science | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Bulletin of Materials Science; Volume 40; Issue 5. Electro-optical properties, decomposition pathways and the hydrostatic pressure-dependent behaviours of a double-cation hydrogen storage material of Al 3 Li 4 (BH 4 ) 13. MEHMET SIMSEK. Volume 40 Issue 5 September 2017 pp 907-915 ...

 5. 15-00115_SI_NP.doc

  Indian Academy of Sciences (India)

  E,2E)-bis[1-(4-nitrophenyl)ethylidene] hydrazine. SAID TIGHADOUINI1, SMAAIL RADI*,1, LOIC TOUPET2, MUHAMMAD SIRAJUDDIN*,3, TAIBI BEN HADDA*,4, MEHMET AKKURT5, ISMAIL WARAD6, YAHIA MABKHOT7 and SAQIB ALI8.

 6. Pheophytin analogues from the medicinal lichen Usnea diffracta.

  Science.gov (United States)

  Xu, Hong-Bo; Yang, Tong-Hua; Xie, Pei; Liu, Shi-Jun; Liang, Yan-Ni; Zhang, Yu; Song, Zhong-Xing; Tang, Zhi-Shu

  2018-05-01

  A new pheophytin, (13 2 S, 17S, 18S)-13 2 -hydroxy-20-chloro-ethylpheophorbide a (3), along with two known analogues (1-2) were isolated from the lichen Usnea diffracta Vainio (Parmeliaceae). Among them, compound 3 was a rare C-20-chloro type pheophytin obtained from lichens. Their structures were elucidated by extensive spectroscopic analysis, and all the compounds were obtained for the first time from U. diffracta. Compounds (1-3) were evaluated for their xanthine oxidase (XO) inhibitory activities in vitro, and the results showed that 1-3 possessed significant enzyme inhibitory actions with IC 50 values of 46.9 ± 3.8, 75.9 ± 7.4 and 42.1 ± 1.7 μg/mL, respectively.

 7. Elagu manhattaniseerumine! = Long Live Manhattanisation! / Panu Lehtovuori

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtovuori, Panu, 1968-

  2006-01-01

  Maakri kvartali arhitektuurikonkursist. Võistlustööd vajavad veel edasist läbitöötamist ja seetõttu on vajalik võistluse II etapp. Töödest "Galileo", autorid Tõnu Laigu, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla (QP Arhitektid), "Urban Village", autor Kalle Komissarov, "Parkour'32", autorid Kadri Tamre, Indrek Tiigi, Ülar Mark (Urban Mark), "Parabool", autorid Leena Torim, Veronika Valk, Tõnis Arjus, Kadri Klementi, Eerik Kändler (Zizi & Yoyo), "Trident", autorid Ott Kadarik, Villem Tomiste, Mihkel Tüür (Kosmos)

 8. Enneolematu kunstibuum Pärnus / Ants Juske

  Index Scriptorium Estoniae

  Juske, Ants, 1956-2016

  2009-01-01

  Ivi ja Jüri Arraku maalide ja joonistuste näitus "Naine ning mees", Karin Kalmani keraamikanäitus ning Lauri Lihten-Haaveli linoollõigete näitus Pärnu Uue Kunsti Muuseumis. Tõnis Laanemaa maalide ja aktijoonistuste ning Leena Horma akvarellide näitus Pärnu Kunstnike majas. Pärnu moodsa kunsti näitus "Lippude all" (kuraator Andrus Joonas) Pärnu Kunstihallis. Sirje Protsin-Peterseni ja Per William Peterseni maalinäitus "1+1 on rohkem kui 2", Heli Tamburi maalinäitus "Minu päikesemaad" Pärnu Linnagaleriis

 9. Musiikki osana masennusprosessia : Produktina Viivin tarina -musiikkinäytelmän musiikit

  OpenAIRE

  Reinilä, Leena; Kesäniemi, Eeva

  2012-01-01

  TIIVISTELMÄ Kesäniemi, Eeva & Reinilä, Leena. Musiikki osana masennusprosessia: produktina Viivin tarina -musiikkinäytelmän musiikit. Diak Etelä Kauniainen, kevät 2012, 96 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyömme tavoitteena oli ottaa selvää ja jäsentää musiikin ja masennuksen vaikutuksia toisiinsa, ete...

 10. Tanith Lee's "Wolfland" and Suzy McKee Charnas's "Boobs" - Modern Tales of Magic

  OpenAIRE

  VILJANEN, EEVA

  2005-01-01

  Hakutermit: feministinen satu, Punahilkka, ihmissusi, fantasia, gotiikka, groteski Tämän pro gradu ­tutkielman tavoitteena on tarkastella kahta novellia, Tanith Leen ”Wolfland” ja Suzy McKee Charnasin ”Boobs”(Leena Peltosen suomennos ”Tissit” 1990) feministisen sadunkirjoitusperinteen näkökulmasta. Pyrin analysoimaan kirjailijoiden tapaa käyttää fantasian, gotiikan ja groteskin kuvastoa merkityksiä luodessaan. ”Wolfland” perustuu Perault’n ja Grimmin veljesten klassiseen satuun P...

 11. Laste kehaline karistamine tuleb keelata / Raivo Juurak

  Index Scriptorium Estoniae

  Juurak, Raivo, 1949-

  2009-01-01

  ÜRO peaassamblee on 2006. aastast alates taotlenud, et hiljemalt 2009. a. lõpuks oleks laste kehaline karistamine kõigis riikides nii koolis, karistusasutuses kui ka perekonnas täielikult keelatud. Kuidas on olukord Eestis, arutavad inimõiguste instituudi juhatuse liige Merle Haruoja, sisekaitseakadeemia kriminoloogia õppejõud Uno Traat, Lõuna politseiprefektuuri preventsioonitalituse vanemkomissar Marina Paddar, Pääsküla gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Leena Arras, rahvusvahelise programmi "Eluväärtuste haridus" Eesti koordinaator Kalle Laane ja Audentese erakooli psühholoog Ann-Liis Ojaots

 12. Punanahklusest: Majakovskist indiaanlasteni / Vaapo Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vaapo, 1945-

  2011-01-01

  Tutvustus: Jangfeldt, Bengt. Mäng elu peale : Vladimir Majakovski ja tema lähikond / tõlkinud Anu Saluäär. Tallinn : Varrak, 2011 ; Céline, Louis-Ferdinand. Reis öö lõppu / tõlkinud Heli Allik. Tallinn : Varrak, 2010 ; Simone, Claude. Flandria tee / tõlkinud Leena Tomasberg. Tallinn : Eesti Raamat, 2011 ; Härm, Tiiu. Jää voolab : Eesti polaarränduri August Masiku maailm. Tallinn : Eesti Raamat, 2010 ; Page, Jake. Suure vaimu rüpes : Ameerika indiaanlaste 20 000-aastane ajalugu / tõlkinud Matti Piirimaa. Tallinn : Tänapäev, 2011

 13. Browse Author Index

  African Journals Online (AJOL)

  Items 9151 - 9200 of 10679 ... Saoudi, Sarah · Saoudi, Sarra · Saoudi, Sofia Hassani · Saoussane, Kharmoum · Sara, Taleb · Sarf, I · Sargin, MA · Sargin, Mehmet Akif · Sari, E · Sarr, Alioune · Sarr, Fatou Rachel · Sarr, Fatou Seck · Sarr, Gaston Ndéné · Sarr, M · Sarr, Mamadou · Sarr, Mamadou Moustapha · Sarr, Moustapha

 14. Ortodoks Kilisesinde Paskalya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Münir Yıldırım

  2015-11-01

  Full Text Available 5 AA. McArthur, “Easteı”, A Dictionary of Liturgy and Worship, Edt. John Davies, London 1972, 168; ayrıca bkz. Mehmet Katar, “Hıristiyanlıkta Kilise Takviminin (Kilise İçerisindeki Anma ve Kutlama Devrelerinin Oluşması”, Dini Araştırmalar; Cilt: 3, Sayı: 8, Eylül-Aralık 2000, 27

 15. Intravitreal bevacizumab for macular edema due to branch retinal vein occlusion: 12-month results

  OpenAIRE

  Demir M; Oba E; Gulkilik G; Odabasi M; Ozdal E

  2011-01-01

  Mehmet Demir, Ersin Oba, Gökhan Gulkilik, Mahmut Odabasi, Erhan OzdalSisli Etfal Training and Research Hospital, Eye Clinic, Sisli, Istanbul, TurkeyPurpose: To present the functional and anatomic changes after intravitreal bevacizumab in eyes with macular edema (ME) due to branch retinal vein occlusion (BRVO).Design: The study was a retrospective study.Materials and methods: The study included 31 patients with ME due to BRVO. We compared the examination findings of patients with ME b...

 16. Hemispheric lateralization in an analysis of speech sounds. Left hemisphere dominance replicated in Japanese subjects.

  Science.gov (United States)

  Koyama, S; Gunji, A; Yabe, H; Oiwa, S; Akahane-Yamada, R; Kakigi, R; Näätänen, R

  2000-09-01

  Evoked magnetic responses to speech sounds [R. Näätänen, A. Lehtokoski, M. Lennes, M. Cheour, M. Huotilainen, A. Iivonen, M. Vainio, P. Alku, R.J. Ilmoniemi, A. Luuk, J. Allik, J. Sinkkonen and K. Alho, Language-specific phoneme representations revealed by electric and magnetic brain responses. Nature, 385 (1997) 432-434.] were recorded from 13 Japanese subjects (right-handed). Infrequently presented vowels ([o]) among repetitive vowels ([e]) elicited the magnetic counterpart of mismatch negativity, MMNm (Bilateral, nine subjects; Left hemisphere alone, three subjects; Right hemisphere alone, one subject). The estimated source of the MMNm was stronger in the left than in the right auditory cortex. The sources were located posteriorly in the left than in the right auditory cortex. These findings are consistent with the results obtained in Finnish [R. Näätänen, A. Lehtokoski, M. Lennes, M. Cheour, M. Huotilainen, A. Iivonen, M.Vainio, P.Alku, R.J. Ilmoniemi, A. Luuk, J. Allik, J. Sinkkonen and K. Alho, Language-specific phoneme representations revealed by electric and magnetic brain responses. Nature, 385 (1997) 432-434.][T. Rinne, K. Alho, P. Alku, M. Holi, J. Sinkkonen, J. Virtanen, O. Bertrand and R. Näätänen, Analysis of speech sounds is left-hemisphere predominant at 100-150 ms after sound onset. Neuroreport, 10 (1999) 1113-1117.] and English [K. Alho, J.F. Connolly, M. Cheour, A. Lehtokoski, M. Huotilainen, J. Virtanen, R. Aulanko and R.J. Ilmoniemi, Hemispheric lateralization in preattentive processing of speech sounds. Neurosci. Lett., 258 (1998) 9-12.] subjects. Instead of the P1m observed in Finnish [M. Tervaniemi, A. Kujala, K. Alho, J. Virtanen, R.J. Ilmoniemi and R. Näätänen, Functional specialization of the human auditory cortex in processing phonetic and musical sounds: A magnetoencephalographic (MEG) study. Neuroimage, 9 (1999) 330-336.] and English [K. Alho, J. F. Connolly, M. Cheour, A. Lehtokoski, M. Huotilainen, J. Virtanen, R. Aulanko

 17. Kunstiakadeemia lõpetajad 2005 / Karin Paulus, Tanel Veenre, Tõnu Kaalep

  Index Scriptorium Estoniae

  Paulus, Karin, 1975-

  2005-01-01

  Valik Eesti Kunstiakadeemia bakalaureusetöid: Elize Hiiobi "Nimeta ehe", Anton Kooviti uued kirjatüübid, Raili Ilmsalu kipsskulptuur "Eva", Aleksei Aljoshini "Futuristlik spordirõivas", Merle Kasoneni töö "Võimalused", Leena Lüteri draakon "Isiklik kaitsja", Ave Maseri miniatuurid "Teised", Kärt Põldmani "Punased kingad", Riho Tiiveli vetelpäästesüsteem, Ester Kannelmäe rõivakollektsioon "Ahistab", töö "Eesti rahvalaulud", Helena Vaidla mosaiik "Veesilm", Merike Estna kineetiline maal "Punamütsike: I am the Prettiest Girl in the World", Eilve Mangluse käeobjektid, Annike Oldre maal "Üksi", Eliisa Ehini töö "Närviimpulsside liikumine ajus", Veiko Vaine terrassitool "Miinimum"

 18. Comparing measurement errors for formants in synthetic and natural vowels.

  Science.gov (United States)

  Shadle, Christine H; Nam, Hosung; Whalen, D H

  2016-02-01

  The measurement of formant frequencies of vowels is among the most common measurements in speech studies, but measurements are known to be biased by the particular fundamental frequency (F0) exciting the formants. Approaches to reducing the errors were assessed in two experiments. In the first, synthetic vowels were constructed with five different first formant (F1) values and nine different F0 values; formant bandwidths, and higher formant frequencies, were constant. Input formant values were compared to manual measurements and automatic measures using the linear prediction coding-Burg algorithm, linear prediction closed-phase covariance, the weighted linear prediction-attenuated main excitation (WLP-AME) algorithm [Alku, Pohjalainen, Vainio, Laukkanen, and Story (2013). J. Acoust. Soc. Am. 134(2), 1295-1313], spectra smoothed cepstrally and by averaging repeated discrete Fourier transforms. Formants were also measured manually from pruned reassigned spectrograms (RSs) [Fulop (2011). Speech Spectrum Analysis (Springer, Berlin)]. All but WLP-AME and RS had large errors in the direction of the strongest harmonic; the smallest errors occur with WLP-AME and RS. In the second experiment, these methods were used on vowels in isolated words spoken by four speakers. Results for the natural speech show that F0 bias affects all automatic methods, including WLP-AME; only the formants measured manually from RS appeared to be accurate. In addition, RS coped better with weaker formants and glottal fry.

 19. Hakem Kurulu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2014-08-01

  Full Text Available KILIÇ (Atatürk Ü., Kadir KINAR (ERÜ, Mehmet KINIK (Fatih Ü., Ferdi KOÇ (ERÜ, M. Akif KOÇ (Ankara Ü., Turan KOÇ (İstanbul Sabahattin Zaim Ü., Himmet KONUR (Dokuz Eylül Ü., Mehmet KORKMAZ (ERÜ, Ali KOZAN (Nevşehir Ü., İsmail KÖKSAL (Fırat Ü., Saffet KÖSE (Selçuk Ü., Mustafa KÖYLÜ (Ondokuzmayıs Ü., Sönmez KUTLU (Ankara Ü., Ali KUŞAT (ERÜ, Cenan KUVANCI (ERÜ, Kasım KÜÇÜKALP (Uludağ Ü., Habil NAZLIGÜL (ERÜ, A. Yaşar OCAK (Hacettepe Ü., Ejder OKUMUŞ (Eskişehir Osmangazi Ü., Mesut OKUMUŞ (Hitit Ü., Muhittin OKUMUŞLAR (Selçuk Ü., Cihan OKUYUCU (Fatih Ü., Fahrettin OLGUNER (Marmara Ü., Ahmet ÖNKAL (Selçuk Ü., Talip OZDEŞ (Cumhuriyet Ü., Salim ÖZER (ERÜ, Kadir ÖZKÖSE (Cumhuriyet Ü., Muzaffer ÖZLİ (Fırat Ü., Halim OZNURHAN (ERÜ, Ayhan OZTURK (ERÜ, Mustafa ÖZTÜRK (Çukurova Ü., Erdoğan PAZARBAŞI (ERÜ, Selahattin POLAT (ERÜ, Hakan POYRAZ (Sakarya Ü., Talat SAKALLI (Süleyman Demirel Ü., Sabahattin SAMUR (ERÜ, Muammer SARIKAYA (ERÜ, Murat SERDAR (ERÜ, Şefaattin SEVERCAN (ERÜ, Selahattin SONMEZSOY (Yüzüncü Yıl Ü., Bünyamin SOLMAZ(Selçuk Ü., Murat SÜLÜN (Marmara Ü., Musa ŞAŞMAZ (Niğde Ü., Mehmet ŞEKER (Dokuz Eylül Ü., İdris ŞENGUL (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü., Mehmet Ali ŞİMŞEK (Cumhuriyet Ü., M. Sait ŞİMŞEK (Selçuk Ü., Abdulvahap TAŞTAN (ERÜ, Burhanettin TATAR (Ondokuzmayıs Ü., Mustafa TEKİN (İstanbul Ü., Ümit TOKATLI (ERÜ, Ali TOKSARI (ERÜ, Korkut TUNA (İstanbul Ü., Nurettin TURGAY (Dicle Ü., Celal TÜRER (Ankara Ü., Mümtaz’er TÜRKÖNE (Gazi Ü., Mehmet ÜMİT (Hitit Ü., İ. Hakkı ÜNAL(Ankara Ü., Mustafa ÜNAL (ERÜ, Tacettin UZUN (Selçuk Ü., Salih YALIN (ERÜ, Ahmet YAMAN (Akdeniz Ü., Asım YAPICI (Çukurova Ü., Cafer Sadık YARAN (İstanbul Ü., Mehmet YAVUZ (İstanbul Ü., Temel YEŞİLYURT (ERÜ, Ahmet YILDIZ (ERÜ, Ali YILMAZ (Cumhuriyet Ü., İbrahim YILMAZ (Nevşehir Ü., M. Selim YILMAZ (Karabük Ü.

 20. Evaluation of oxidant, antioxidant, and S100B levels in patients with conversion disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Büyükaslan H

  2016-07-01

  Full Text Available Hasan Büyükaslan,1 Sultan Basmacı Kandemir,2 Mehmet Asoğlu,3 Halil Kaya,4 Mehmet Tahir Gökdemir,1 İbrahim Fatih Karababa,3 Fatih Güngörmez,5 Fethiye Kılıçaslan,6 Emin Şavik7 1Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Harran University, 2Department of Psychiatry, Balıklıgöl State Hospital, 3Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Harran University, Sanliurfa, 4Bursa Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, 5Department of Emergency Medicine, Mehmet Akif İnan Research Hospital, 6Department of Child and Adolescent Psychiatry, 7Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Harran University, Sanliurfa, Turkey Introduction: Various psychodynamic, neurobiological, genetic, and sociocultural factors are believed to be involved in the etiology of conversion disorder (CD. Oxidative metabolism has been shown to deteriorate in association with many health problems and psychiatric disorders. We evaluated oxidative metabolism and S100B levels in the context of this multifactorial disease.Methods: Thirty-seven patients with CD (25 females and 12 males and 42 healthy volunteers (21 females and 21 males, all matched for age and sex, were included in this study. The total oxidant status, total antioxidant status, oxidative stress index, and S100B levels were compared between the two groups.Results: The total oxidant status, oxidative stress index, and S100B levels were significantly higher in patients with CD than in the control group, whereas the total antioxidant status was significantly lower.Conclusion: CD is associated with deterioration of oxidative metabolism and increased neuronal damage. Keywords: conversion disorder, oxidative stress, S100B

 1. Reflections of the Loss of Rumeli on the Turkish Poetry

  OpenAIRE

  GÜNEŞ, Mehmet

  2016-01-01

  Losing the land of Rumeli has had significant reflections on the Turkish poetry. Poets such as Rıza Tevfik, Mehmet Âkif, Aka Gündüz, Arif Nihat, etc. wrote poems on how much the sudden loss of Rumeli, which had long been under the Turkish rule, influenced the feelings of the Turkish people quite negatively. They harshly criticized the negligence and the incompetence of the rulers which accelerated the loss of the land during the Balkan War. One can easily observe the dramatic style in such p...

 2. "Reflections of the Loss of Rumeli on the Turkish Poetry"

  OpenAIRE

  GÜNEŞ, Mehmet

  2011-01-01

  Losing the land of Rumeli has had significant reflections on the Turkish poetry. Poets such as Rıza Tevfik, Mehmet kif, Aka Gündüz, Arif Nihat, etc. wrote poems on how much the sudden loss of Rumeli, which had long been under the Turkish rule, influenced the feelings of the Turkish people quite negatively. They harshly criticized the negligence and the incompetence of the rulers which accelerated the loss of the land during the Balkan War. One can easily observe the dramatic style in such po...

 3. Pie II, Lettre au sultan Mahomet II et autres textes.

  OpenAIRE

  GAILLARDON , Paul; Salliot , Natacha; Vigliano , Tristan

  2010-01-01

  Pie II, Lettre au Sultan Mahomet II, dans l’édition de Bibliander (Alchoran, Bâle, Oporin, 1550), t. 3, sig. ee 6 r° – ii 2 v°, et Pierre Crespet L’Instruction de la foy chrestienne, Paris, La Noue, 1589, extraits choisis.; La lettre de Pie II à Mehmet II : texte latin, avec la traduction française du P. Crespet en vis-à-vis, extraite de L'Instruction de la foy chrestienne.

 4. Multikultuurne testimeeskond / Elver Loho

  Index Scriptorium Estoniae

  Loho, Elver

  2008-01-01

  Tööst multikultuurses kollektiivis räägivad Videobeti Tallinna kontoris töötavad Mehmet Özekinci, Peter Cercone, Vivek Tyagi, Hua Zhong, Mati Parv ja Karpo Korõtko. Videobet on Playtech Groupi kuuluv rahvusvaheline tarkvarafirma, mis on spetsialiseerunud mänguterminalide ning vastavate haldusrakenduste loomisele. Vt. samas: Quebeclane, kes elab Soomes ja töötab Eestis. Artec Groupis äriarendusjuhina töötavast Martin-Eric Racine'ist. Täielikult Eesti kapitalil põhinev Artec tegeleb spetsiifiliste riistvaralahenduste loomisega

 5. Neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios: are they useful for predicting gestational diabetes mellitus during pregnancy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sargın MA

  2016-04-01

  Full Text Available Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Bilge Dogan Taymur, Ayhan Celik, Emrah Ergun, Niyazi Tug Department of Obstetrics and Gynecology, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey Objective: We aimed to investigate whether the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR could be utilized to screen for gestational diabetes mellitus (GDM.Subjects and methods: NLR and PLR were assessed by retrospective analysis of 762 healthy and pregnant women with GDM. The patients were stratified into four groups, as follows: GDM (n=144, impaired glucose tolerance (n=76, only screen positive (n=238, and control (n=304.Results: The leukocyte, neutrophil, and lymphocyte counts were significantly higher in the study groups compared with the control group (P=0.001; P<0.01. There were no statistically significant differences between the groups with respect to the NLR and PLR (P>0.05.Conclusion: We do not recommend that blood NLR and PLR can be used to screen for GDM. However, increase in the leukocyte count is an important marker for GDM as it provides evidence of subclinical inflammation. Keywords: inflammation, lymphocytes, neutrophils, platelets, pregnancy

 6. Predictive values of D-dimer assay, GRACE scores and TIMI scores for adverse outcome in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Satilmisoglu MH

  2017-03-01

  Full Text Available Muhammet Hulusi Satilmisoglu,1 Sinem Ozbay Ozyilmaz,1 Mehmet Gul,1 Hayriye Ak Yildirim,2 Osman Kayapinar,3 Kadir Gokturk,4 Huseyin Aksu,1 Korhan Erkanli,5 Abdurrahman Eksik1 1Department of Cardiology, 2Department of Biochemistry, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, 3Department of Cardiology, Duzce University Faculty of Medicine, Duzce, 4Department of Infectious Diseases, 5Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey Purpose: To determine the predictive values of D-dimer assay, Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE and Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI risk scores for adverse outcome in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI.Patients and methods: A total of 234 patients (mean age: 57.2±11.7 years, 75.2% were males hospitalized with NSTEMI were included. Data on D-dimer assay, GRACE and TIMI risk scores were recorded. Logistic regression analysis was conducted to determine the risk factors predicting increased mortality.Results: Median D-dimer levels were 349.5 (48.0–7,210.0 ng/mL, the average TIMI score was 3.2±1.2 and the GRACE score was 90.4±27.6 with high GRACE scores (>118 in 17.5% of patients. The GRACE score was correlated positively with both the D-dimer assay (r=0.215, P=0.01 and TIMI scores (r=0.504, P=0.000. Multivariate logistic regression analysis revealed that higher creatinine levels (odds ratio =18.465, 95% confidence interval: 1.059–322.084, P=0.046 constituted the only significant predictor of increased mortality risk with no predictive values for age, D-dimer assay, ejection fraction, glucose, hemoglobin A1c, sodium, albumin or total cholesterol levels for mortality.Conclusion: Serum creatinine levels constituted the sole independent determinant of mortality risk, with no significant values for D

 7. Effect of electromagnetic fields and antioxidants on the trace element content of rat teeth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dogan MS

  2017-05-01

  Full Text Available Mehmet Sinan Dogan,1 Mehmet Cihan Yavas,2 Yasemin Yavuz,3 Sait Erdogan,4 İsmail Yener,4 İbrahim Simsek,1 Zeki Akkus,5 Veysel Eratilla,6 Abdulsamet Tanik,7 Mehmet Zulkuf Akdag2 1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Harran University, Şanliurfa, 2Department of Biophysics, Faculty of Medicine, 3Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, 4Department of Chemistry, Faculty of Science, 5Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, 6Department of Prosthodontics, 7Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Dicle University, Diyarbakir, Turkey Abstract: The purpose of this study was to examine the possible effect of extremely low-frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs, from a high-voltage source, on rat teeth in terms of changes in trace elements (TEs and the effect of antioxidants (melatonin [MLT] and Ganoderma lucidum [GL] in counteracting these effects. We used adult male Wistar albino rats with a mean weight of 250–300 g and divided the rats into eight groups. The groups were subjected to an ELF-EMF that was applied with a high-voltage line for 8 hours/day for 26 days (Groups I, II, and III or 52 days (Groups V, VI, and VII. Groups IV and VIII were the 26- and 52-day control/sham groups, respectively. Groups II and VI were treated with GL, and Groups III and VII were treated with MLT. MLT and GL were administered daily based on the weight of the animals and appropriate standards. At the end of the study, the rats were euthanized, and their anterior teeth were extracted. The teeth were preserved in pure water before evaluating the major TEs. At the end of the study, TE concentrations (in mg/kg were assessed in the control and test groups. Compared with Group V, statistically significant differences in the concentrations of zinc (Zn and strontium (Sr were found for Group VII (ELF-EMF + MLT (P<0.05. Therefore, ELF-EMF exposure can change the content of certain TEs in teeth and, after

 8. Comment on “Short-term effects of relaxation music on patients suffering from primary open-angle glaucoma”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaya A

  2015-12-01

  Full Text Available Abdullah Kaya,1 Yakup Aksoy,2 Mehmet Koray Sevinç,3 Oktay Diner41Department of Ophthalmology, Anittepe Military Dispansery, Ankara, Turkey; 2Department of Ophthalmology, Girne Military Hospital, Girne, Cyprus; 3Department of Ophthalmology, Beytepe Military Hospital, Ankara, 4Department of Ophthalmology, Erzurum Military Hospital, Erzurum, TurkeyWe read the current study “Short-term effects of relaxation music on patients suffering from primary open-angle glaucoma” by Bertelmann and Strempel, with great interest. The authors investigated if relaxation music had a positive effect on glaucoma.We congratulate the authors for this innovative study and want to make some contributions that may widen the impression area of this study.  View original article by Bertelmann and Strempel.

 9. İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS

  OpenAIRE

  Aralık 2015, Cilt 6, Sayı 24, Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg

  2015-01-01

  ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLEBireye Özgü Optimum Beslenme Çizelgesinin Yapay Atom Algoritması Kullanılarak Hazırlanması Ayse Erdogan Yildirim, Ali KarciPreparing Personalized Optimum Nutrition Plan Using Artificial Atom Algorithm……………….........1-11Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin Doğum Şekline Yönelik Tercihleri Ve Bunları Etkileyen FaktörlerBeril Yuksel, Murat Polat, Ali Seven, Suna Kabil Kucur, Halime Sencan, Nuh Mehmet Erbakirci, Nadi...

 10. Transmural dispersion of repolarization and atrial electromechanical coupling: complementary indices for quantifying cardiac electrical heterogeneity in patients with conversion disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tokatli A

  2015-07-01

  Full Text Available Alptug Tokatli,1 Omer Yiginer,2 Gokhan Degirmencioglu,2 Fethi Kilicaslan,3 Mehmet Uzun2 1Department of Cardiology, Golcuk Military Hospital, Kocaeli, 2Department of Cardiology, GATA Haydarpasa Hospital, 3Department of Cardiology, Medipol University, Istanbul, TurkeyWe read with great interest the article entitled “P-wave and QT dispersion in patients with conversion disorder” by Izci et al1 in Therapeutics and Clinical Risk Management. In this well designed research, Izci et al studied QT dispersion (QTd and P-wave dispersion (Pd in patients with conversion disorder (CD. In conclusion, they reported that corrected QT (QTc and QTd values were significantly altered in patients with CD when compared to healthy controls, but that there was no significant difference in terms of Pd.Read the original article

 11. Thermal and bonding properties of nano size carbon black filled PDMS

  CSIR Research Space (South Africa)

  Chen, H

  2009-12-01

  Full Text Available is compared to PDMS/CF/PPy and PDMS-Pth composites in the literature5.6. For example, in PDMS-CB composites the weight loss is only 10 – 15% at ~ 500 ºC, which is better as compared to 18% weight loss at 399 ºC in PDMS-CF/PPy compsites5. Also in the case... of PDMS-Pth composite, Mehmet Sankir et al6 reported a derivative peak due to solvent loss at 75 ºC. We do not have any such solvent loss low temperature peak for our samples (see Fig 3). Further in PDMS-Pth composite the onset of degradation starts...

 12. Isparta ve Civarındaki Aktif Tüberkülozla Olgular ve Tüberküloz İlaçlarına Direnç Durumu

  OpenAIRE

  Akkaya, Ahmet; Benli, Abdullah; Ünlü, Mehmet

  2009-01-01

  Isparta ve Civarındaki Aktif Tüberkülozla Olgular ve Tüberküloz İlaçlarına Direnç Durumu Ahmet Akkaya Abdullah Benli Mehmet Ünlü Özet Çalışma Isparta ve civarındaki 1982 ile 1994 yıllan arasında tedavi gören aktif akciğer tüberkülozdu hastalar üzerinde yapıldı. Olgular tedavi alan hasta sayısı, ölüm sayısı, kültür ve rezistans sonuçlan yönünden retrospektif olarak incelendi Antibiyogram sonuçlarına bakıldığında toplam duyarlılık oranı % 51.5 olarak bul...

 13. Akciğer rezeksiyonu sonrası gelişen ampiyem ve septik şok tablosu (Olgu sunumu)

  OpenAIRE

  Gürsu, Soner; Sırmalı, Mehmet; Aydın, Ertan; Yazıcı, Ülkü; Güven, Tayfun; Fındık, Göktürk; Kaya, Sadi

  2009-01-01

  SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Aralık; 10(4) Akciğer rezeksiyonu sonrası gelişen ampiyem ve septik şok tablosu (Olgu sunumu) Soner Gürsu, Mehmet Sırmalı, Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Tayfun Güven, Göktürk Fındık, Sadi Kaya, Özet Onaltı yaşında bronşektazi tanısıyla sol alt lobektomi ve lingulektomi uygulanan olgu taburculuğundan 19 gün sonra ateş, nefes darlığı ve ağızdan kötü koku gelmesi şikayetleriyle başvurdu. Hastaneye yatır...

 14. The Case of Dr. Oz: Ethics, Evidence, and Does Professional Self-Regulation Work?

  Science.gov (United States)

  Tilburt, Jon C; Allyse, Megan; Hafferty, Frederic W

  2017-02-01

  Dr. Mehmet Oz is widely known not just as a successful media personality donning the title "America's Doctor ® ," but, we suggest, also as a physician visibly out of step with his profession. A recent, unsuccessful attempt to censure Dr. Oz raises the issue of whether the medical profession can effectively self-regulate at all. It also raises concern that the medical profession's self-regulation might be selectively activated, perhaps only when the subject of professional censure has achieved a level of public visibility. We argue here that the medical profession must look at itself with a healthy dose of self-doubt about whether it has sufficient knowledge of or handle on the less visible Dr. "Ozes" quietly operating under the profession's presumptive endorsement. © 2017 American Medical Association. All Rights Reserved.

 15. Factors associated with successful vaginal birth after cesarean section and outcomes in rural area of Anatolia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Senturk MB

  2015-07-01

  Full Text Available Mehmet Baki Senturk,1 Yusuf Cakmak,2 Halit Atac,2 Mehmet Sukru Budak3 1Department of Obstetrics and Gynecology, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey; 2Department of Obstetrics and Gynecology, Batman State Hospital, Batman, Turkey; 3Department of Obstetrics and Gynecology, Diyarbakir Research Hospital, Diyarbakir, Turkey Abstract: Successful vaginal birth after cesarean section is more comfortable than repeat emergency or elective cesarean section. Antenatal examinations are important in selection for trial of labor, while birth management can be difficult when the patients present at emergency condition. But there is an increased chance of vaginal birth with advanced cervical dilation. This study attempts to evaluate factors associated with success of vaginal birth after cesarean section and to compare the maternal and perinatal outcomes between vaginal birth after cesarean section and intrapartum cesarean section in patients who were admitted to hospital during the active or second stage of labor. A retrospective evaluation was made from the results of 127 patients. Cesarean section was performed in 57 patients; 70 attempted trial of labor. The factors associated with success of vaginal birth after cesarean section were investigated. Maternal and neonatal outcomes were compared between the groups. Vaginal birth after cesarean section was successful in 55% of cases. Advanced cervical opening, effacement, gravidity, parity, and prior vaginal delivery were factors associated with successful vaginal birth. The vaginal birth group had more complications (P<0.01, but these were minor. The rate of blood transfusion and prevalence of changes in hemoglobin level were similar in both groups (P>0.05. In this study, cervical opening, effacement, gravidity, parity, and prior vaginal delivery were important factors for successful vaginal birth after cesarean section. The patients’ requests influenced outcome. Trial of

 16. Suicides by Jumping Off Istanbul Bridges Linking Asia and Europe.

  Science.gov (United States)

  Yurtseven, Ayşe; Üzün, İbrahim; Arslan, Murat Nihat

  2017-06-01

  The aim of this study was to determine the injury spectrum and characteristics of people who committed suicide by jumping into water from the July 15th Martyrs Bridge and Fatih Sultan Mehmet Bridges in Istanbul, Turkey. This study included all of the jumpers from the July 15th Martyrs Bridge and Fatih Sultan Mehmet Bridge who were autopsied by the Council of Forensic Medicine, Istanbul Morgue Department, between 2000 and 2013. All of the data were collected from archived case files. Trauma scores were calculated from the traumatic findings of the autopsy reports using the New Injury Severity Score (NISS). A total of 80 jumping suicides were identified. The male-to-female ratio was 9:1, and the mean age was 34.06 ± 9.6 years. Most suicides occurred in 2009. The suicide rates were higher in the winter, particularly in December. The most frequent injuries were skin lesions, rib fractures, and lung lacerations. In 12% of the cases, the trauma was minor (NISS range, 0-14; mean, 7 ± 5.67), and in 88% of the cases, it was major (NISS range, 17-66; mean NISS, 44.5 ± 12.46). The sociodemographic features of the jumpers who committed suicide were quite similar to those reported in previous studies. Preventative measures (installation of barriers or banning pedestrian access to bridges) reduced the suicide rate but were not completely effective. Establishing early warning systems and rescue strategies could save the lives of jumpers who have minor trauma.

 17. Action plans for COPD: strategies to manage exacerbations and improve outcomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jalota L

  2016-06-01

  Full Text Available Leena Jalota,1 Vipul V Jain1,2 1Department of Internal Medicine, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of California, San Francisco, 2Chronic Lung Disease Program, UCSF-Fresno, Community Regional Medical Center, Fresno, CA, USA Abstract: COPD is the third-largest killer in the world, and certainly takes a toll on the health care system. Recurrent COPD exacerbations accelerate lung-function decline, worsen mortality, and consume over US$50 billion in health care spending annually. This has led to a tide of payment reforms eliciting interest in strategies reducing preventable COPD exacerbations. In this review, we analyze and discuss the evidence for COPD action plan-based self-management strategies. Although action plans may provide stabilization of acute symptomatology, there are several limitations. These include patient-centered attributes, such as comprehension and adherence, and nonadherence of health care providers to established guidelines. While no single intervention can be expected independently to translate into improved outcomes, structured together within a comprehensive integrated disease-management program, they may provide a robust paradigm. Keywords: exacerbations, self-management, integrated disease-management program

 18. 2008. aasta tõlkeilukirjandus / Kätlin Kaldmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaldmaa, Kätlin, 1970-

  2009-01-01

  Ülevaade 2008. aastal Eestis ilmunud tõlkeilukirjandusest. Pikemalt käsitletakse järgmisi autoreid ja nende teoseid: Margaret Atwood "Ebakõlad", William Faulkner "Absalom! Absalom!", Cormac McCarthy "Tee", Halldór Laxness "Islandi kell", T. H. White "Kunagine ja tulevane kuningas", Guillermo Martínez "Märkamatud mõrvad", Charlotte Weitze "Pimeduse pärusmaa", Daniel Kehlmann "Maailma mõõtmine", Milorad Pavić "Tuule sisemine pool, ehk, Romaan Herost ja Leandrosest", Michel Houellebecq "Elementaarosakesed", Marguerite Duras "Põhja-Hiina armuke", Haruki Murakami "Kafka mererannas", Anne Birkefeldt Radge "Berliini paplid", "Erakvähid" ja "Rohelised aasad", Linn Ullmann "Õnnistatud laps", Lars Saabye Christensen "Modell", Jon Fosse "See on Ales", Peter Høeg "Vaikne tüdruk", Leena Krohn "Matemaatilised olendid", Käbi Laretei "Kuhu kadus kõik see armastus?", E. M. Forster "Teekond Indiasse", Rudyard Kipling "Lispeth", Asha Miró ja Anna Soler-Pont "Sandlipuu jäljed", Khaled Hosseini "Lohejooksja", Billy Collins "Allegooria surm", Wisława Szymborska "Oma aja lapsed", Zbigniew Herbert "Valitud luuletused", Carlos Vitale "Kohaühtsus", Jüri Talvet (koostaja) "Ameerika luule antoloogia", Marjane Satrapi "Persepolis", Hergé "Sinine lootos" ja "Vaarao sigar", Sinikka Nopola "Risto Räppar ja kohutav vorst" ja "Risto Räppar ja viimane hoiatus", Espen Fyksen ja Øyvind Rune Stålen "Elias, väike päästekaater", Hannu Mäkelä "Miisa uus pere", Timo Parvela "Kiigelaud", Nick Hornby "Maoli", Pierre Bayard "Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud", Milan Kundera "Eesriie", Georges Perec "Mõelda/liigitada ja teisi tekste"

 19. The investigation of factors related to suicide attempts in Southeastern Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Okan Ibiloglu A

  2016-02-01

  Full Text Available Aslihan Okan Ibiloglu, Abdullah Atli, Suleyman Demir, Mehmet Gunes, Mehmet Cemal Kaya, Mahmut Bulut, Aytekin Sir Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey Background: Suicide is an important health problem in Turkey as it is in all regions of the world. Suicidal behavior has multiple causes, which are broadly divided into those related to proximal stressors and those due to predisposition. Suicide statistics may be associated with mental health disorders, which are among the foremost predictors of suicide attempts. More than 90% of patients who commit suicide have a diagnosable psychiatric disorder, usually a major depressive disorder. Other major risk factors for suicide attempts are history of suicide attempts in the family, stressful life events, sleep disturbances, poor income, unemployment, severity of symptoms of depression, and anxiety. Sleep is a complex phenomenon. Sleep disturbances can therefore be contributed to the emergence of suicidal behavior allowing for the possibility of predicting future suicides. Methods: We evaluated 106 patients who were admitted after suicide attempts to the Department of Psychiatry at Dicle University Faculty of Medicine. The recruited subjects were assessed by Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I disorders, and the intensity of symptoms was evaluated using the Beck Anxiety Inventory, Hamilton Depression Rating Scale, and Pittsburgh Sleep Quality Index. The mean values of the subjects attempting multiple and single suicides were compared using appropriate inferential statistical tests. Results: Most suicide attempts are believed to be preventable. Our results revealed that a great variety of risk factors are associated with an increased risk for multiple suicide attempts. Most of these attempts appeared to be spontaneous and impulsive rather than planned. In particular, this study highlights the importance of previous suicide attempts, history of

 20. Effects of bariatric surgery on urinary incontinence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bulbuller N

  2017-01-01

  Full Text Available Nurullah Bulbuller,1 Mani Habibi,1,2 Mustafa Yuksel,3 Onur Ozener,1 Mehmet Tahir Oruc,1 Osman Zekai Oner,1 Mehmet Altug Kazak1 1General Surgery Department, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, 2General Surgery Department, Esenler Maternity and Child Health Hospital, Istanbul, 3Urology Department, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey Introduction: Obesity is an important modifiable etiological factor associated with several diseases. There is strong evidence that urinary incontinence (UI is positively correlated with body mass index (BMI. Aim: One of the many benefits experienced by obese patients after bariatric surgery is decrease in UI. To investigate this correlation, we aimed to examine the effects of weight loss on UI in female patients who had undergone laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG. Materials and methods: Obese female patients (n=120, ≥18 years of age, and planning to undergo LSG were included in this prospective study. We administered the International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence-Short Form (ICIQ-UI-SF and Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7 to the patients prior to surgery and 6 months after the surgery. Using the collected data, we determined the incidence of UI and examined the relationship between the preoperative and postoperative BMI and UI values. Results: The mean age of the patients was 39.19 (standard deviation [SD] =9.94 years and the mean preoperative BMI was 46.17 (SD =5.35. Of the 120 patients, 72 (60% complained of UI preoperatively. Among these 72 patients, 23 (31.95% described urge incontinence, 18 (25% stress incontinence, and 31 (43.05% mixed-type incontinence. At 6 months postoperatively, the percentage of excess weight loss was 70.33% (SD =14.84%. For all three UI subtypes, the 6-month postoperative ICIQ-UI-SF and IIQ-7 scores decreased significantly compared to the preoperative scores (P<0.05. Conclusion: LSG results in a clinically

 1. Neutrophil–lymphocyte ratio in patients with major depressive disorder undergoing no pharmacological therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demir S

  2015-08-01

  Full Text Available Süleyman Demir,1 Abdullah Atli,1 Mahmut Bulut,1 Aslihan Okan İbiloğlu,1 Mehmet Güneş,1 Mehmet Cemal Kaya,1 Özlem Demirpençe,2 Aytekin Sir1 1Department of Psychiatry, Dicle University, Diyarbakir, 2Department of Biochemistry, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey Abstract: Studies attempting to clarify the relationship between major depressive disorder (MDD and the immune system have been increasing in recent years. It was reported that increased production of the main proinflammatory cytokines, such as interleukin-1, interleukin-6, and tumor necrosis factor-alpha, and that of acute phase reactants may play a role in the etiopathogenesis of depression. Stress and depression were reported to increase leukocyte and neutrophil counts and to decrease lymphocyte count. Biological determinants affecting the diagnosis, therapy, and prognosis of depression are quite limited. Therefore, new etiological models are needed to explain the pathophysiology of depression. In recent years, neutrophil–lymphocyte ratio (NLR was determined to be a good indicator of inflammatory status. There is no study in the literature investigating NLR in MDD. This study aims to examine the role of inflammation in the etiology of depression based on the NLR in MDD patients who are undergoing no pharmacological therapy. A total of 41 patients diagnosed with MDD, who received no antidepressant therapy within the past 1 month, were included in the study, which took place between January and March 2015. The control group consisted of 47 healthy subjects with no psychiatric disorders. A sociodemographic information form and a Beck Depression Scale were administered, and the blood was taken for biochemical analysis. Significant differences were identified in the NLR, neutrophil count, lymphocyte percentage, and leukocyte values of the patient group when compared with the control group (P<0.05. Our study is the first in which NLR was investigated in MDD. The findings of the

 2. The effects of amlodipine and platelet rich plasma on bone healing in rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atalay Y

  2015-04-01

  Full Text Available Yusuf Atalay,1 Mehmet Fatih Bozkurt,2 Yucel Gonul,3 Omer Cakmak,4 Kamil Serkan Agacayak,5 Ibrahim Köse,6 Omer Hazman,7 Hikmet Keles,2 Ozan Turamanlar,3 Mehmet Eroglu8 1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey; 2Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey; 3Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey; 4Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey; 5Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Dicle University, Diyarbakir, Turkey; 6Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey; 7Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey; 8Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of calcium channel blocker (CCB amlodipine (AML, platelet rich plasma (PRP, and a mixture of both materials on bone healing.Materials and methods: Fifty-six male Wistar rats were randomly divided into four groups: group A, tibia defect model with no treatment; group B, tibia defect model treated with AML, 0.04 mg daily by oral gavage; group C, tibia defect model treated with local PRP; group D, tibia defect model treated with local PRP and AML, 0.04 mg daily by oral gavage.Results: At day 21, bone healing was significantly better in groups C and D compared to group A (P<0.05, but comparisons showed no statistically significant difference in group B (P>0.05. At day 30, groups B and C showed no statistically significant difference (P>0.05 compared to group A, but bone healing in group D was significantly better than in group A (P<0.05. Statistically, AML did not affect alkaline

 3. Outcomes of trochanteric femoral fractures treated with proximal femoral nail: an analysis of 100 consecutive cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Korkmaz MF

  2014-04-01

  Full Text Available Mehmet Fatih Korkmaz,1 Mehmet Nuri Erdem,2 Zeliha Disli,3 Engin Burak Selcuk,4 Mustafa Karakaplan,1 Abdullah Gogus5 1Department of Orthopedics and Traumatology, Inonu University School of Medicine, Malatya, Turkey; 2Department of Orthopedics and Traumatology, Nisantasi University School of Medicine, Istanbul, Turkey; 3Department of Anesthesiology, Malatya Government Hospital, Malatya, Turkey; 4Department of Family Medicine, Inonu University School of Medicine, Malatya, Turkey; 5Department of Orthopedics and Traumatology, Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey Purpose: In this study, we aimed to report the results of a retrospective study carried out at our institute regarding cases of patients who had suffered proximal femoral fractures between January 2002 and February 2007, and who were treated with a proximal femoral nail. Materials and methods: One hundred consecutive cases were included in the study. A case documentation form was used to obtain intraoperative data including age, sex, mechanism of injury, type of fracture according to Association for Osteosynthesis/Association for the Study of Internal Fixation (AO/ASIF classification and the American Society of Anesthesiologists' (ASA physical status classification (ASA grade. Clinical and radiographic examinations were performed at the time of admission and at the 6th week; subsequent visits were organized on the 3rd month, 6th month, and 12th month, and in patients with longer follow-up and annually postoperatively. The Harris score of hip function was used, and any change in the position of the implants and the progress of the fracture union, which was determined radiologically, was noted. Results: The mean age of the patients was 77.66 years (range: 37–98 years, and the sex distribution was 32 males and 68 females. Seventy-three fractures were reduced by closed means, whereas 27 needed limited open reduction. The mean follow-up time for the study group was 31.3 months (range

 4. Association between sequence variations of the Mediterranean fever gene and the risk of migraine: a case–control study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coşkun S

  2016-08-01

  Full Text Available Salih Coşkun,1 Sefer Varol,2 Hasan H Özdemir,2 Sercan Bulut Çelik,3 Metin Balduz,4 Mehmet Akif Camkurt,5 Abdullah Çim,1 Demet Arslan,2 Mehmet Uğur Çevik2 1Department of Medical Genetics, 2Department of Neurology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, 3Family Health Center, Batman, 4Department of Neurology, Şanlıurfa Education and Research Hospital, Şanlıurfa, 5Department of Psychiatry, Afsin State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey Abstract: Migraine pathogenesis involves a complex interaction between hormones, neurotransmitters, and inflammatory pathways, which also influence the migraine phenotype. The Mediterranean fever gene (MEFV encodes the pyrin protein. The major role of pyrin appears to be in the regulation of inflammation activity and the processing of the cytokine pro-interleukin-1β, and this cytokine plays a part in migraine pathogenesis. This study included 220 migraine patients and 228 healthy controls. Eight common missense mutations of the MEFV gene, known as M694V, M694I, M680I, V726A, R761H, K695R, P369S, and E148Q, were genotyped using real-time polymerase chain reaction with 5' nuclease assays, which include sequence specific primers, and probes with a reporter dye. When mutations were evaluated separately among the patient and control groups, only the heterozygote E148Q carrier was found to be significantly higher in the control group than in the patient group (P=0.029, odds ratio [95% confidence interval] =0.45 [0.21–0.94]. In addition, the frequency of the homozygote and the compound heterozygote genotype carrier was found to be significantly higher in patients (n=8, 3.6% than in the control group (n=1, 0.4% (P=0.016, odds ratio [95% confidence interval] =8.57 [1.06–69.07]. However, there was no statistically significant difference in the allele frequencies of MEFV mutations between the patients and the healthy control group (P=0.964. In conclusion, the results of the present study suggest that

 5. Protective effects of L-glutamine against toxicity of deltamethrin in the cerebral tissue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Varol S

  2016-04-01

  Full Text Available Sefer Varol, Hasan Hüseyin Özdemir, Mehmet Uğur Çevik, Yaşar Altun, Ibrahim Ibiloğlu, Aysun Ekinci, Aslıhan Okan Ibiloğlu, Metin Balduz, Demet Arslan, Recep Tekin, Fesih Aktar, Mehmet Ufuk Aluçlu Department of Neurology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey Background: Deltamethrin (DLM is a broad-spectrum synthetic dibromo-pyrethroid pesticide that is widely used for agricultural and veterinary purposes. However, human exposure to the pesticide leads to neurotoxicity. Glutamine is one of the principal, free intracellular amino acids and may also be an antioxidant. This study was undertaken in order to examine the neuroprotective and antioxidant potential of L-glutamine against DLM toxicity in female Wistar albino rats. Materials and methods: The rats were divided into the following groups (n=10: Group I: control (distilled water; 10 mL/kg, po one dose, Group II: L-glutamine (1.5 g/kg, po one dose, Group III: DLM (35 mg/kg, po one dose, and Group IV: DLM (35 mg/kg, po one dose and L-glutamine (1.5 g/kg, po one dose after 4 hours. Total oxidant status (TOS, total antioxidant status (TAS, tumor necrosis factor-α, interleukin (IL-1β, and IL-6 levels and apoptosis were evaluated in brain tissue. Results: DLM-treated animals had a significant increase in brain biochemical parameters, as well as TOS and TAS. Furthermore, the histopathological examination showed neuronal cell degeneration in the cerebral tissue. L-Glutamine treatment decreased the elevated brain levels of TOS and neuronal cell degeneration. There was no difference in tumor necrosis factor-α, IL-1β, and IL-6 levels between the groups. Conclusion: L-Glutamine may reduce the toxic effects of DLM in the cerebral tissue through antioxidant properties. Keywords: deltamethrin, L-glutamine, rat

 6. Unilateral transient mydriasis and ptosis after botulinum toxin injection for a cosmetic procedure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akkaya S

  2015-02-01

  Full Text Available Sezen Akkaya,1 Hatice Kübra Kökcen,1 Tuğba Atakan2 1Fatih Sultan Mehmet Education and Training Hospital, Ophthalmology Clinics, Bostanci, Istanbul, 2Aksaray Hospital, Ophthalmology Clinics, Konya, Turkey Abstract: We report a case of unilateral transient mydriasis and ptosis after botulinum toxin injection applied by a medical doctor for a cosmetic procedure. A 36-year-old nurse was referred to our eye clinic with unilateral mydriasis and ptosis in the right eye 3 days after botulinum toxin injection for a cosmetic procedure. Botulinum toxin was applied to her eye by a doctor at her hospital who was not an ophthalmologist. She was treated with topical apraclonidine 0.5% ophthalmic solution. Her ptosis decreased to 2 mm with apraclonidine and her visual axis improved. Mydriasis was present for 3 weeks and then disappeared. Mild ptosis continued for 3 months, then resolved completely. Patients seeking treatment with botulinum toxin A for cosmetic purposes should be warned about the possibility of ptosis and mydriasis after injection. If these side effects are seen, the patient must be referred to an ophthalmologist for appropriate management. Keywords: botulinum toxin, mydriasis, ptosis

 7. Intermittent negative pressure wound therapy with instillation for the treatment of persistent periprosthetic hip infections: a report of two cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Söylemez MS

  2016-02-01

  Full Text Available Mehmet Salih Söylemez,1 Korhan Özkan,2 Bülent Kılıç,3 Samet Erinç41Department of Orthopaedics and Traumatology, Bingöl State Hospital, Bingöl, 2Department of Orthopaedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Medeniyet University, Istanbul, 3Department of Orthopaedics and Traumatology, Orthopaedic Surgery Clinic, Istanbul Gelişim University, Tekirdağ, 4Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, TurkeyAbstract: Intermittent negative pressure wound therapy with instillation (NPWTi is starting to be used successfully to treat early periprosthetic infections of endoprostheses. However, few articles have reported the outcome of treatment with intermittent NPWTi for late persistent periprosthetic infections of the hip. In this study, we report two cases who underwent several rounds of radical wound debridement for the treatment of a late persistent periprosthetic infection of the hip. Intermittent NPWTi was used in both cases. Patients were treated successfully and there was no recurrence after 3 and 1 years of follow-up, respectively.Keywords: negative pressure, vacuum-assisted, periprosthetic infection, hip

 8. Clinical management of a challenging malignancy, osteoblastoma-like osteosarcoma: a report of four cases and a review of the literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ozger H

  2016-08-01

  Full Text Available Harzem Ozger,1 Bugra Alpan,1 Mehmet Salih Söylemez,2 Korhan Ozkan,3 Ahmet Salduz,4 Bilge Bilgic,5 Basak Kumbasar Sirin6 1Department of Orthopaedics and Traumatology, Maslak Acıbadem Hospital, Istanbul, 2Department of Orthopaedics and Traumatology, Bingöl State Hospital, Bingöl, 3Department of Orthopaedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet University, 4Department of Orthopaedics and Traumatology, 5Department of Pathology, Faculty of Medicine, Istanbul University, 6Department of Radiology, Maslak Acıbadem Hospital, Istanbul, Turkey Abstract: Osteoblastoma-like osteosarcoma, a rare form of osteosarcoma, is a malignant lesion associated with risks of both local recurrence and distant metastasis. The differential diagnosis of osteoblastoma-like osteosarcoma from osteoblastoma and aggressive osteoblastoma remains controversial and challenging. Previous studies suggest that these three types of tumor are distinct entities. However, working out a precise diagnosis may not always be possible immediately on the basis of initial clinical, radiological, and histopathological features. On the other hand, the importance of a correct diagnosis cannot be overemphasized since the treatment strategies change dramatically according to the nature of the lesion. In all of our cases, initial Tru-Cut biopsies revealed osteoblastic features with minimal atypia, but further biopsies confirmed malignancy. A high index of suspicion and considerable experience are prerequisites for accurate diagnosis in case of clinicopathological and radiological discordance. Keywords: osteoblastoma-like osteosarcoma, differential diagnosis, biopsy

 9. The role of NMDAR antibody in the etiopathogenesis of schizophrenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timucin D

  2016-09-01

  Full Text Available Damla Timucin,1 Osman Ozdemir,2 Mehmet Parlak3 1Department of Psychiatry, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van, 2Department of Psychiatry, 3Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey Abstract: Many authors have reported the presence of serum NMDAR antibodies in varying proportions of patients with schizophrenia; however, many others have not been able to confirm this. Because of the contradictory findings reported in various studies, more definitive research on this issue is required. Hence, we have investigated the NR1 subunit of NMDAR antibodies in patients with schizophrenia (n=49 and healthy controls (n=48. None of the investigated patients with schizophrenia and none of the healthy controls showed positive antibody against the NR1 subunit of the NMDAR. On the basis of this result, we conclude that the NR1 subunit of the NMDAR antibodies does not seem to have a role in schizophrenia. Keywords: schizophrenia, N-acetyl d-aspartate receptor, glutamate, antibody

 10. Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması: Müzik, Resim ve Beden Eğitimi Comparison Of Self Efficacy Perceptions Of The Teacher Candidates: Music, Art And Physical Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hatice EKİNCİ

  2013-03-01

  Full Text Available Teachers, to fulfill the required qualifications of the teachingprofession, which could deal with the duties and responsibilitiesassociated with their self efficacy perceptions.This research aims to determine of the perceptions of self efficacythe teacher candidates of Mehmet Akif Ersoy University Faculty ofEducation Music, Art and Physical Education Teaching Department.Also it aims to relate of the perceptions of self efficacy in terms of class,gender and department variables.To determine teacher candidates’ perceptions of self-efficacy of theMusic, Art and Physical Education Department important todemonstrate an adequate and effective performance of their professionallife. In addition, the research, is thought to be important for thedevelopment of the results-oriented solutions.Research was conducted on a total of 224 teacher candidates ofthe Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Music, Art andPhysical Education Department, attending the license of II, III and IV.classrooms.“Teachers' Self Efficacy Scale" is used as a data collection tool,whisch developed by Tschannen-Moran and Hoy (2001, made by Çapa,Çakıroğlu and Sarıkaya (2005, validity and reliability study for Turkishand attempted to describe teachers' perceptions of self-competence.The data was analyzed by using SPSS (version 20.0 ( SPSS Inc.,Chicago, USA. Frequency, percentage, correlation and MANOVAstatistics were used for the analysis of research findings.According to the findings from the research, there isn’t asignificant difference between levels of teacher candidates self efficacyaccording to the variables. In addition, teacher candidates findthemselves 75 percent of theself-sufficient have been identified. Öğretmenlerin özyeterlik algıları, öğretmenlik mesleğiningerektirdiği yeterlikleri yerine getirmeleri, görev ve sorumluluklarınınüstesinden gelebileceklerine olan inançları ile yakından ilişkilidir.Bu araştırma, Mehmet Akif Ersoy

 11. Logical thinking and cognitive development levels of pre-service science teachers [Fen bilgisi öğretmen adaylarının mantıksal düşünme ve bilişsel gelişim düzeyleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selda BAKIR

  2015-04-01

  Full Text Available The aim of this study is to determine logical thinking and cognitive development levels of pre-service science teachers. The sample of this survey study consists of 241 pre-service science teachers attending the 1st, 2nd, 3rd and 4th grade of the Science Teaching Program, at the Faculty of Education of Mehmet Akif Ersoy University, Turkey, selected through the proportional stratified sampling method. As for data collection, Group Assessment of Logical Thinking Test (GALT was used, which includes 21 items and was developed by Roadrangka, Yeany and Padilla (1982 Cited in: Aksu, Berberoğlu, Martin & Paykoç, 1990 and adapted into Turkish by Aksu et al. (1990. Cronbach’s Alpha reliability coefficient of the tool is calculated as .64 for this study. In analysis of the data, descriptive statistics, t-test and ANOVA test were used. According to the results of the study, it was determined that 38.17% of pre-service science teachers are in concrete operations stage, 61.41% of them are in transitional stage and 0.42% of them are in formal operations stage; and that in general, they are in transitional stage with an average of 9.25 points. Besides, it was determined that logical thinking levels of pre-service science teachers do not vary by gender; in contrast, they statistically differ according to grade level and type of graduated high school.

 12. 12TH SEPTEMBER REVOLUTION IN TURKISH NOVEL / TÜRK ROMANINDA 12 EYLÜL DARBESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Macit BALIK (M.A.H.

  2009-01-01

  Full Text Available Stendhal’s “the mirror hold up to the street” fact,which’s valid more than two hundred years, defines thevein of literature and life. This definition of novel evolvesto reflex innerworld in modernist period. Besides beingthe soul constitutive identity, literary work ofnationalities demonstrates very important signs fromsocial and politics way of life. Since administrativereforms Turkish literature has close contact to politics insome stages. Therefore, social and politics readingtendency can clearly be seen in literature analysis. Fromthe first generation of administrative reforms to therepublic period, many different kinds of literary worksabout the three military revolutions, collectivist realistictendency manner and about worker’s life that migrate toGermany, has been written. These mentioned periodscould be an indication to the fact that Turkish literatureis within the politics.The reflection of 12th September militaryrevolution seen clearly in novel is one of the periods inwhich the dose of politics in literature increased. AdaletAğaoğlu’s Hayır… (No…, Kaan Arslanoğlu’s Devrimciler(Revolutionaries, Mehmet Eroğlu’s Yüz: 1981 (Face:1981, Ahmet Altan’s Sudaki Đz (Trace in Water, OrhanPamuk’s Sessiz Ev (Silent House are among the fewnovels that reflect this period without engaging it to theideologies. This article is an attempt for contrastively andanalytically evaluation of the 12th September revolution’sreflections on Turkish Literature using above mentionedexamples.

 13. Effektive representasjoner? Forventninger til og bekymringer for forskning på befruktede egg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Auensen Antonsen

  2011-05-01

  Full Text Available I Norge har vi hatt kontroverser omkring regulering avhumanmedisinsk bioteknologi siden 1980-tallet. Denneartikkelen analyserer et lite utsnitt av disse reguleringsdebattene,nærmere bestemt kontroversen omkring forskningpå befruktede egg. Med utgangspunkt i skriftlig materialeknyttet til tre reguleringsrunder (1994, 2003/2004 og2008 undersøker vi her hvordan ulike aktører arbeidet forå ramme inn denne kontroversen, bl.a. ved hjelp av ulikevitenskapelige og politiske representasjoner av det befruktedeegget.Vi finner at det i perioden 1987–2007 ble arbeidet medulike innramminger som utgangspunkt for retoriske ogpolitiske strategier: På den ene siden ser vi forsøk på å innrammekontroversen i et risikorammeverk som først ogfremst fokuserte på de potensielle negative sidene vedhumanmedisinsk bioteknologi, og som spesielt vektlarespekten for det ufødte liv. På den andre siden ser vi atman arbeidet med en forventningsinnramming som lahovedvekten på håpet om nye behandlingsregimer foralvorlig syke mennesker.Forbudet mot forskning på befruktede egg som ble vedtatti 1987, ble opprettholdt i 1994 og 2003. Med lovendringeni 2008 fikk vi imidlertid et markant brudd i dennorske lovgivningspraksisen, da forskning på befruktedeegg ble tillatt på visse premisser. Vi argumenterer for at den viktigste årsaken til denne lovendringen var Mehmet-saken, en sak som medførtesåkalte «oversvømmelser» (Callon 1998 i begge innrammingsforsøkenesom er omtalt ovenfor. Mehmet-saken eksponerte samtidig et generelt demokratiskdilemma. Saken illustrerte hvor sårbare lovregler og etiske prinsippkan være for det som for allmennheten fremstår som helt urimelig, og dennesaken etterspør slik sett mer hybride måter å tenke forholdet mellom det universelleog det partikulære, mellom prinsipiell etikk og lekmannsskjønn, mellomfakta og verdier som utgangspunkt for politikkutforming.Nøkkelord: humanmedisinsk bioteknologi, forskning på befruktede egg

 14. AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN İLK ROMANLARINDA MISIR VE MISIRLILAR

  OpenAIRE

  KORKMAZ, Ferhat; Korkmaz, Ferhat

  2011-01-01

  Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami’den sonra ikinci telif romanı yazan Türk romancısıdır. Osmanlı Devleti açısından 18. Yüzyıldan itibaren başlayan Mısır sorunu, 19. Yüzyılda özellikle Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde en karmaşık halini alır. 1517’de fethedilen; ancak 1882’de Osmanlı Devleti’nin elinden çıkan Mısır bu ilk romancılarımızın ilgisini çekmiş ve Tanzimat dönemi romanlarında bu ülkeye ait kimi konular işlenmiştir. Tanzimat romanında Mısır coğrafyası mekân olarak kullanılmış, rom...

 15. Utilization of arm span instead of height in body mass index calculation in elderly subjects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yilmaz O

  2016-03-01

  Full Text Available Ozlem Yilmaz, Fatih Tufan, Gulistan Bahat, Mehmet Akif Karan Department of Geriatrics, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Fatih, Istanbul, TurkeyWe read with interest the article by Falsarella et al.1 The authors investigated the relationship between body composition and frailty in community-dwelling elderly individuals aged 65 years or older. The findings of this study have considerable importance in terms of evolving preventive, diagnostic, and treatment measures for frailty in the elderly population. We would like to make a comment on this well-designed study. For calculating body mass index (BMI, using arm span instead of height would be more accurate.2 Conditions such as kyphosis and asymptomatic vertebral fractures are commonly seen in elderly individuals (especially in frail ones, and calculation of BMI using height may result in overestimation of BMI in these circumstances. In this way, subjects with low BMI may be considered to have normal BMI, and this may result in underestimation of malnutrition, which is an important contributor to frailty phenotype.View original paper by Falsarella and colleagues.

 16. Lidocaine and tenoxicam effectiveness for pain relief during Pipelle: Non-randomised double-blind placebo-controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Sargin, Mehmet Akif; Yassa, Murat; Celik, Ayhan; Ergun, Emrah; Tug, Niyazi

  2017-04-01

  To compare the effectiveness of intrauterine lidocaine infusion with lidocaine and intravenous tenoxicam for decreasing the pain levels associated with endometrial biopsy. This double-blind, placebo-controlled trial was conducted at Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey, from May to November 2015, and comprised patients undergoing endometrial biopsy with Pipelle. Intrauterine lidocaine infusion, paracervical block with lidocaine, intravenous tenoxicam or 4ml intravenous normal saline administered prior to biopsy. The main outcome measure was pain intensity immediately afterwards and 30minutes after biopsy, determined by a visual analogue scale score. Number Cruncher Statistical System 2007 was used for statistical analyses. Of the 232 participants, intrauterine lidocaine infusion group had 59(25.4%) patients, 57(24.6%) were controls while paracervical block group and intravenous tenoxicam group each had 58(25%) patients. Both visual analogue scale 0 and 30 scores of the control group were significantly higher than the other three groups (p<0.05). Also, the scores of intravenous tenoxicam group were significantly higher than both intrauterine lidocaine infusion and paracervical block with lidocaine groups (p<0.05 each). Intravenous tenoxicam had a significantly lower effect than intrauterine lidocaine infusion and paracervical block with lidocaine during the early period after the procedure.

 17. [The comparison of the two Ottoman books of anatomy (17-19th centuries) with regard to the circulatory system].

  Science.gov (United States)

  Ulucam, E; Gokce, N

  2000-01-01

  17th and 19th centuries were particularly important for the development of te Ottoman medicine. Westernization which had already started in the 17th century continued along the 19th and the early 20th centuries. Turkish physicians began to contact with their European colleagues and in this period Latin medical terminology began to appear in the Ottoman medical literature. Sirvanli Semseddin Itaki's work of the 17th century, the Teşrihü'l Ebdan ve Tercüman-i Kibale-i Feylesufan, is the first illustrated Turkish manuscript of anatomy. The illustrations are qualified as developed examples, compared with the medical literature and knowledge of the period. In the 19th century, Sanizade Mehmet Ataullah Efendi (1771-1826) wrote a modern book of anatomy for the Ottoman medical doctors. Miyarü'l Etibba was one of the earliest printed medical books in Turkish. The second volume of Sanizade's Hamse, Miratü'l Ebdan fi Tesrih-i-Azai'l Insan is the first printed Ottoman book on anatomy. In Usulü't-Tabia, the third volume of Hamse, the circulatory system is discussed. In this article, we studied the circulatory system described in Semseddin Itaki's Teşrih-ül Ebdan ve Tercüman-i-Kibale-i Feylesufan and in Sanizade's Usulü't-Tabia and compared them.

 18. CONFERENCE REVIEW:V. International Educational Technology Symposium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reviewed by Mubin KIYICI

  2005-10-01

  Full Text Available 167V. International Educational Technology SymposiumWas held in Sakarya UniversityBetween 21 – 23 September 2005Reviewed by Mubin KIYICISakarya Universitymkiyici@anadolu.edu.trV. International Educational Technology Symposium was held in Sakarya University heldbetween 21 – 23 September 2005 by cooperation with Eastern Mediterranean University,Louisiana State University, Governors State University and Ohio University, and TOJET(The Turkish Online Journal of Educational Technology journal, at Sakarya UniversityCampus. Assoc. Prof. Dr. Aytekin ISMAN who was conference coordinator and Editor inchief of TOJET spoke at the opening ceremony of symposium. His speech was related todiffusion of distance education and diffusion of usage educational technology. And thenProf. Dr. Mehmet DURMAN who is Rector of Sakarya University, talked about aapplications of Distance Education which is applied by Sakarya University and educationaltechnology applications in Tukey. His Speech is here:168Dear GuestsWelcome to the “5th International Educational Technology ConferenceIETC/EGİTEK 2005. It is an international educational activity for academics,teachers and educators. This conference is now a well known educationaltechnology event and the number of paper submissions and attendeesincrease every year.This year, IETC-2005 received 268 applications. The conference academicadvisory board accepted 209 applications.IETC-2005 promotes the development and dissemination of theoreticalknowledge, conceptual research, and professional knowledge throughconference activities, the conference proceeding book, and the TurkishOnline Journal of Educational Technology (TOJET. Its focus is to create anddisseminate knowledge about the use instructional technology for learningand teaching in education.The main theme of IETC-2005 is distance education. Distance education is adelivery system of teaching and learning, when the teacher and the studentare separated by physical distance

 19. Case study on perspicacity of collaborative learning experiences

  Science.gov (United States)

  Abdullah, Fadzidah; Majid, Noor Hanita Abdul; Numen, Ibrahim; Kesuma Azmin, Aida; Abd. Rahim, Zaiton; Denan, Zuraini; Emin Sisman, Muhammet

  2017-12-01

  In the attempt to relate to the architectural practice, architectural education today has augmented the development of collaborative learning environment in the campus scenario. Presently, collaborative work among students from the same program and university is considered common. Hence, attempts of collaboration is extended into having learning and teaching collaboration by means of inter-universities. The School of Architecture, at the International Islamic University Malaysia (IIUM) has explored into having collaboration across the continent with Fatih Sultan Mehmet Waqf University (FSMWU), among faculty members and students of the two (2) universities This paper explicates the empirical study on students’ perspicacity of their collaborative learning experiences; in term of effectiveness, generative behaviour, and teamwork. Survey with three (3) open-ended questions are distributed to students to express their opinions on learning collaboration that they have had during the execution of the Joint Summer School Program (JSSP). Feedback on their perspicacity is obtained and organised into numerical and understandable data display, using qualitative data processing software. Albeit the relevancy of collaborative learning, students gave both positive and negative feedbacks on their experiences. Suggestions are given to enhance the quality of collaborative learning experience for future development

 20. A case of a retained intralenticular foreign body for two years

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mete Guler

  2010-08-01

  Full Text Available Mete Güler1, Turgut Yilmaz2, Mehmet Yigit2, Gülsen Ülkü2, Sermal Arslan21Department of Ophthalmology, Elazig Harput State Hospital, Turkey; 2Departmant of Ophthalmology, Elazig Education and Research HospitalAbstract: We report a case of a missed metallic intraocular foreign body retained in the lens over a two-year period without causing inflammatory reaction, which presented with cataract later. A 24-year-old man presented with a progressive blurring of vision in the left eye for two years. He had had a history of metal-on-metal activity two years before. He had pain for one day in left eye and it was healed by the following day. Biomicroscopic examination revealed cataract, an intralenticular foreign body, and a corneal scar at seven o’clock meridian of the cornea in the left eye. Best-corrected visual acuity was 20/200 in the left eye. Intralenticular foreign body removal, phacoemulsification, and an intraocular lens implantation was performed under local anesthesia. The intralenticular foreign body was metallic and its size was about 2 × 2 mm. Two weeks after the operation best corrected visual acuity was 20/20 in left eye. A retained foreign body should be considered in each patient with a history of penetrating ocular trauma and all efforts must be made to exclude presumptive diagnosis of intraocular foreign body.Keywords: cataract, intralenticular foreign body, penetrating intraocular injury

 1. The Historical Development of the Turkish Intelligence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eray GÖÇ

  2013-12-01

  Full Text Available The purpose of this study is to give information about historical development of Turkish intelligence especially from last periods of ottoman to nowadays. It has studied the effects on services in stage of history and has given information about roles played by them in forming of today’s community structure. This study contains information about a-thousand-year effect of a sequence began by secret service of ottoman and continued by union and progress, MAH (national labor service, JİTEM (gendarmes intelligence and anti terror unit, ÖHD (special operations department and MİT (national intelligence service over Anatolia lands, besides some resources such as book, magazine and article, in this study, there is an interview of Mehmet ELKATMIŞ who is the president of Susurluk commission of investigation and has several studies on this subject, of Şamil Tayyar who is the deputy of justice and development party (Ak Party and of journalist Nasuhi Güngür on this subject. The study examines. On the other hand, the problem that intelligence services give maneuver stepping out of line of law to the state. Could the state try to adopt illegality as a principle on behalf of its continuity by means of intelligence services, could it be possible? Or, could intelligence services perform unconventional behaviors occasionally by saying “in the name of the state”? These questions have been examined.

 2. Haghia Sophia in Trabzon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İsmail Köse

  2012-12-01

  Full Text Available Haghia Sophia is a small Church located to the North East of Turkey. Because of its dimensions when compared with Haghia Sophia in Istanbul it is called also “Small Haghia Sophia”. When Sultan Mehmet the Conqueror added Trabzon in the Ottoman Borders, He converted the main cathedral of city into a Mosque. However, he did not converted Haghia Sophia into a Mosque though it was the most beautiful building of Comnens. About one hundred years after the conquest, Haghia Sophia was converted into a mosque after it served as a church over 300 years and used as a mosque until the Russian occupation in 1916. The period of usage as a mosque was longer than that as a church. After the foundation of modern Turkish Republic, Haghia Sophia continued to be used as a mosque for a while, and all frescos during this time were under white wash except some cleaned by Russian Archeologist Uspensky during Russian Occupation. The most beautiful carvings of Haghia Sophia are placed on the southern narthex, the frizzes showing the creation of Adam and Eva. The Bell Tower about 200 years younger than the main complex also includes elaborate paintings in the small cell at the middle.

 3. RELATION BETWEEN THE PHYSICAL WORKING CAPACITY (PWC170 AND STATIC RELATIVE STRENGTH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdulla Elezi

  2012-09-01

  Full Text Available Determining the relationship within the segments, and establish the correlation between the functional and motor areas may be important for programming load both in education and in sports and recreation. For this reason we set goals and work this year. The main objective of this research is to determine association and motor characteristics impact on functional ability (physical work capacity. The sample is defined as a sample of 263 respondents drawn from the population of secondary schools: Gymnasium Zenel Hajdini; Marin Barleti and Mehmet Isai in city of Gjilan. Nine tests were used to estimate motoric capabilities and a test of functional capacity of aerobic-type (physical work capacity. To determine the relation between the predictor (motor variables and criterion variables (physical working capacity - PWC170 it is prepared the regression analysis of the manifest space. Analyses were made to the program SPSS 12.0 for Windows. The connection of the entire system of variables static relative strength with a score of Physics working capacity (PWC170 on a bicycle ergo meter as aerobic type variable explains the coefficient of multiple correlations, which is RO 0.394. Regression analysis indicates that the better results on a bicycle ergo meter will have respondents who score better in tests of static relative strength of the leg (at the test isometric muscle contraction quadriceps thighs and static tests of the relative strength of arm and shoulder area (at the test of isometric contraction triceps muscle circumference.

 4. 1948 LONDON OLYMPICS GAMES IN TURKISH PRESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selami Özsoy

  2017-10-01

  Full Text Available The 14th Olympic Games in London that could not be held in 1940 and 1944 due to the World War II became a milestone in the history of the Turkish sport with the success of the Turkish wrestlers. The London Olympics in which the Turkish national team got the sixth place among 59 countries by winning 12 medals had widespread media coverage in the Turkish press. The success of the Turkish wrestlers in the Olympics made a nation, which did not enter the war but was exceedingly affected both politically and economically and the face of which did not smile for years burst into joy. That Nasuh Akar won the gold medal in freestyle, Gazanfer Bilge, Celal Atik, and Yaşar Doğu, Greco-roman Mehmet Oktav and Ahmet Kireççi from Mersin won the gold medal in the Olympics was announced under the headlines of “we became world champion” on the front pages of the newspapers. The newspapers sent reporters to London to follow the Olympics and conveyed the developments day by day with photographs. The fixtures of the Turkish wrestlers that ended with a victory were narrated with minute details. Hürriyet newspaper, which sent a photojournalist to London, tripled its circulation with its publications on the Olympics. In this study, the news, commentaries, and photos related to the 1948 London Olympics in Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan, and Ulus newspapers are examined.

 5. CHANGES IN SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YOUTH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdulla Elezi

  2012-09-01

  Full Text Available Determining of two different youth groups in terms anthropometric variable measured twenty years ago and now is the goal of this research. The testing sample has been defined as a sample taken out of the researched middle school students such from Gymansium ‘Zenel Hajdini’ Middle School of Economy ‘Marin Barleti’ and Middle Technical School ‘Mehmet Isai’ from Gjilan. In this sample 263 female students have been included aged 18 (six months older or younger. Out of the same number of students of male gender aged 18 (six months older or younger form the same middle schools in the same measuring conditions, an investigation has been done in 1991 by the same author. Twelve anthropometric variables have been used. The T-test has been applied in order to certify weather it does or does not exist difference between the groups’ measures done in 2011 and the group of students in 1991. Considering the arithmetic average results of each variable the results are quite obvious particularly with the first group measured in 2011. The biggest difference has bee noticed with the measures in terms of body length, extremities and measures for assessing body weight.

 6. IARC Monographs: 40 Years of Evaluating Carcinogenic Hazards to Humans

  Science.gov (United States)

  Blair, Aaron; Vineis, Paolo; Ahrens, Wolfgang; Andersen, Aage; Anto, Josep M.; Armstrong, Bruce K.; Baccarelli, Andrea A.; Beland, Frederick A.; Berrington, Amy; Bertazzi, Pier Alberto; Birnbaum, Linda S.; Brownson, Ross C.; Bucher, John R.; Cantor, Kenneth P.; Cardis, Elisabeth; Cherrie, John W.; Christiani, David C.; Cocco, Pierluigi; Coggon, David; Comba, Pietro; Demers, Paul A.; Dement, John M.; Douwes, Jeroen; Eisen, Ellen A.; Engel, Lawrence S.; Fenske, Richard A.; Fleming, Lora E.; Fletcher, Tony; Fontham, Elizabeth; Forastiere, Francesco; Frentzel-Beyme, Rainer; Fritschi, Lin; Gerin, Michel; Goldberg, Marcel; Grandjean, Philippe; Grimsrud, Tom K.; Gustavsson, Per; Haines, Andy; Hartge, Patricia; Hansen, Johnni; Hauptmann, Michael; Heederik, Dick; Hemminki, Kari; Hemon, Denis; Hertz-Picciotto, Irva; Hoppin, Jane A.; Huff, James; Jarvholm, Bengt; Kang, Daehee; Karagas, Margaret R.; Kjaerheim, Kristina; Kjuus, Helge; Kogevinas, Manolis; Kriebel, David; Kristensen, Petter; Kromhout, Hans; Laden, Francine; Lebailly, Pierre; LeMasters, Grace; Lubin, Jay H.; Lynch, Charles F.; Lynge, Elsebeth; ‘t Mannetje, Andrea; McMichael, Anthony J.; McLaughlin, John R.; Marrett, Loraine; Martuzzi, Marco; Merchant, James A.; Merler, Enzo; Merletti, Franco; Miller, Anthony; Mirer, Franklin E.; Monson, Richard; Nordby, Karl-Cristian; Olshan, Andrew F.; Parent, Marie-Elise; Perera, Frederica P.; Perry, Melissa J.; Pesatori, Angela Cecilia; Pirastu, Roberta; Porta, Miquel; Pukkala, Eero; Rice, Carol; Richardson, David B.; Ritter, Leonard; Ritz, Beate; Ronckers, Cecile M.; Rushton, Lesley; Rusiecki, Jennifer A.; Rusyn, Ivan; Samet, Jonathan M.; Sandler, Dale P.; de Sanjose, Silvia; Schernhammer, Eva; Costantini, Adele Seniori; Seixas, Noah; Shy, Carl; Siemiatycki, Jack; Silverman, Debra T.; Simonato, Lorenzo; Smith, Allan H.; Smith, Martyn T.; Spinelli, John J.; Spitz, Margaret R.; Stallones, Lorann; Stayner, Leslie T.; Steenland, Kyle; Stenzel, Mark; Stewart, Bernard W.; Stewart, Patricia A.; Symanski, Elaine; Terracini, Benedetto; Tolbert, Paige E.; Vainio, Harri; Vena, John; Vermeulen, Roel; Victora, Cesar G.; Ward, Elizabeth M.; Weinberg, Clarice R.; Weisenburger, Dennis; Wesseling, Catharina; Weiderpass, Elisabete; Zahm, Shelia Hoar

  2015-01-01

  , Cardis E, Cherrie JW, Christiani DC, Cocco P, Coggon D, Comba P, Demers PA, Dement JM, Douwes J, Eisen EA, Engel LS, Fenske RA, Fleming LE, Fletcher T, Fontham E, Forastiere F, Frentzel-Beyme R, Fritschi L, Gerin M, Goldberg M, Grandjean P, Grimsrud TK, Gustavsson P, Haines A, Hartge P, Hansen J, Hauptmann M, Heederik D, Hemminki K, Hemon D, Hertz-Picciotto I, Hoppin JA, Huff J, Jarvholm B, Kang D, Karagas MR, Kjaerheim K, Kjuus H, Kogevinas M, Kriebel D, Kristensen P, Kromhout H, Laden F, Lebailly P, LeMasters G, Lubin JH, Lynch CF, Lynge E, ‘t Mannetje A, McMichael AJ, McLaughlin JR, Marrett L, Martuzzi M, Merchant JA, Merler E, Merletti F, Miller A, Mirer FE, Monson R, Nordby KC, Olshan AF, Parent ME, Perera FP, Perry MJ, Pesatori AC, Pirastu R, Porta M, Pukkala E, Rice C, Richardson DB, Ritter L, Ritz B, Ronckers CM, Rushton L, Rusiecki JA, Rusyn I, Samet JM, Sandler DP, de Sanjose S, Schernhammer E, Seniori Costantini A, Seixas N, Shy C, Siemiatycki J, Silverman DT, Simonato L, Smith AH, Smith MT, Spinelli JJ, Spitz MR, Stallones L, Stayner LT, Steenland K, Stenzel M, Stewart BW, Stewart PA, Symanski E, Terracini B, Tolbert PE, Vainio H, Vena J, Vermeulen R, Victora CG, Ward EM, Weinberg CR, Weisenburger D, Wesseling C, Weiderpass E, Zahm SH. 2015. IARC Monographs: 40 years of evaluating carcinogenic hazards to humans. Environ Health Perspect 123:507–514; http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1409149 PMID:25712798

 7. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Ngandu, Tiia; Lehtisalo, Jenni; Solomon, Alina; Levälahti, Esko; Ahtiluoto, Satu; Antikainen, Riitta; Bäckman, Lars; Hänninen, Tuomo; Jula, Antti; Laatikainen, Tiina; Lindström, Jaana; Mangialasche, Francesca; Paajanen, Teemu; Pajala, Satu; Peltonen, Markku; Rauramaa, Rainer; Stigsdotter-Neely, Anna; Strandberg, Timo; Tuomilehto, Jaakko; Soininen, Hilkka; Kivipelto, Miia

  2015-06-06

  total score per year was 0·022 (95% CI 0·002-0·042, p=0·030). 153 (12%) individuals dropped out overall. Adverse events occurred in 46 (7%) participants in the intervention group compared with six (1%) participants in the control group; the most common adverse event was musculoskeletal pain (32 [5%] individuals for intervention vs no individuals for control). Findings from this large, long-term, randomised controlled trial suggest that a multidomain intervention could improve or maintain cognitive functioning in at-risk elderly people from the general population. Academy of Finland, La Carita Foundation, Alzheimer Association, Alzheimer's Research and Prevention Foundation, Juho Vainio Foundation, Novo Nordisk Foundation, Finnish Social Insurance Institution, Ministry of Education and Culture, Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation, Axa Research Fund, EVO funding for University Hospitals of Kuopio, Oulu, and Turku and for Seinäjoki Central Hospital and Oulu City Hospital, Swedish Research Council, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, and af Jochnick Foundation. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Political Economy of Tradeable Permits. Competitiveness, Co-operation and Market Power

  International Nuclear Information System (INIS)

  Convery, F.J.; Dunne, L.; Redmond, L.; Ryan, L.B.

  2003-01-01

  There is a consistent pre-occupation in the research literature on emissions trading with what configurations of trading arrangements are likely to be economically efficient both statically and dynamically, and - to a lesser extent - what is likely to be fair - who are the winners and the losers. Issues of environmental effectiveness are also addressed in this context. Conversely, amongst the policy practitioners, there is little overt interest in economic efficiency, and not much treatment of fairness. There is a strong interest in implementability, and in environmental effectiveness. The presentations at the workshops reflected these parallel pre-occupations, and attempts were made by some to make a bridge between them. In this paper we review some of the papers and associated other literature that address these issues in political economy, with a particular emphasis on insights emerging as regards competitiveness, co-operation and market power. Much of the relevant research emerging at the workshops was animated by either ex post analysis of existing programmes, or an ex ante analysis of 'new' emissions trading proposals, such as the proposal by the European Commission for a European Union (EU) wide scheme. At our first workshop in Venice, in December 2001, Zapfel and Vainio (2001) presented a paper - 'Pathways to European Greenhouse Gas Emission Trading' - which mapped the at times surprising evolution of the emissions trading idea in Europe, the misconceptions that in the past and still to this day complicate progress, and conclude with a presentation of a coherent case for the creation of an EU wide greenhouse gas emissions trading scheme. They both work with the European Commission in DG Environment, and continue to be heavily involved in moving the emissions trading agenda forward. The Commission had released its proposals just two months earlier, in October 2001, following an intensive consultation process. This co-incidence of occurrence of the initiation

 9. A systematic review and meta-analysis of Harmonic technology compared with conventional techniques in mastectomy and breast-conserving surgery with lymphadenectomy for breast cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cheng H

  2016-07-01

  Full Text Available Hang Cheng,1 Jeffrey W Clymer,1 Nicole C Ferko,2 Leena Patel,2 Ireena M Soleas,2 Chris G Cameron,2 Piet Hinoul1 1Ethicon Inc., Cincinnati, OH, USA; 2Cornerstone Research Group, Burlington, ON, Canada Background: Mastectomy and breast-conserving surgery (BCS are important treatment options for breast cancer patients. A previous meta-analysis demonstrated that the risk of certain complications can be reduced with the Harmonic technology compared with conventional methods in mastectomy. However, the meta-analysis did not include studies of BCS patients and focused on a subset of surgical complications. The objective of this study was to compare Harmonic technology and conventional techniques for a range of clinical outcomes and complications in both mastectomy and BCS patients, including axillary lymph node dissection.Methods: A comprehensive literature search was performed for randomized controlled trials comparing Harmonic technology and conventional methods in breast cancer surgery. Outcome measures included blood loss, drainage volume, total complications, seroma, necrosis, wound infections, ecchymosis, hematoma, hospital length of stay, and operating time. Risk of bias was analyzed for all studies. Meta-analysis was performed using random-effects models for mean differences of continuous variables and a fixed-effects model for risk ratios of dichotomous variables.Results: Twelve studies met the inclusion criteria. Across surgery types, compared to conventional techniques, Harmonic technology reduced total complications by 52% (P=0.002, seroma by 46% (P<0.0001, necrosis by 49% (P=0.04, postoperative chest wall drainage by 46% (P=0.0005, blood loss by 38% (P=0.0005, and length of stay by 22% (P=0.007. Although benefits generally appeared greatest in mastectomy patients with lymph node dissection, ­Harmonic technology showed significant reductions in complications in the BCS study subgroup.Conclusion: In this meta-analysis of both mastectomy and

 10. Outcome of therapeutic penetrating keratoplasty in a tertiary eye care center in Nepal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bajracharya L

  2015-12-01

  Full Text Available Leena Bajracharya, Reeta Gurung Department of Cornea, Tilganga Institute of Ophthalmology, Kathmandu, Nepal Background: Corneal ulcer is an important cause of blindness in developing countries. Therapeutic keratoplasty for infective keratitis is a frequently performed surgery in these countries.Objective: To find out the outcome of therapeutic keratoplasty for infective keratitis.Methods: Records of 5 years were reviewed of patients who underwent therapeutic keratoplasty from 2006 to 2010. Data collected included demographic parameters, indications for surgery, microbiology of the ulcers, type of surgery performed, and donor tissue details. In the follow-up period, ocular status was evaluated in terms of eradication of disease, anatomic success, graft clarity, visual acuity, and development of glaucoma and cataract.Results: In all, 180 eyes of 180 patients were enrolled in the study; 59.4% of the patients were male. Average age was 44.4±16.7 years. Overall, 71% of infective keratitis was perforated. A total of 101 (56% eyes were positive for organisms of which 49 showed pure fungus and 49 showed pure bacteria. The commonest fungus and bacteria isolated were Aspergillus and Streptococcus, respectively. Average follow-up period was 29±23 months. Overall cure rate of infection was 88.8%, anatomical success rate was 89.5%, and graft clarity was 37.2%. Overall, 43.4% had secondary glaucoma. In the postoperative course, 65.8% of phakic eyes had developed cataract. In all, 38.6% of graft had endothelial failure and 24% of the graft failed due to late infective keratitis. Overall functional success with a visual acuity above 6/60 was 25.4%. Bacterial keratitis had a significantly higher cure rate, anatomical success, and graft clarity compared to fungal keratitis.Conclusion: Therapeutic keratoplasty is an important procedure to save the eye and preserve vision in severe infective keratitis. There is a high incidence of postoperative glaucoma

 11. Affinity of estrogens for human progesterone receptor A and B monomers and risk of breast cancer: a comparative molecular modeling study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarique N Hasan

  2011-03-01

  Full Text Available Tarique N Hasan1,4, Leena Grace B2, Tariq A Masoodi3,5, Gowhar Shafi4 , Ali A. Alshatwi4, P Sivashanmugham31Department of Biotechnology, Bharathiar University, Coimbator, TN, India; 2Department of Biotechnology, V. M. K. V. College of Engineering, Salem, TN, India; 3Department of Bioinformatics, Jamal Mohammed College, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, India; 4Molecular Cancer Biology Laboratory, Department of Food Science and Nutrition, College of Food and Agricultural Sciences; 5Department of Community Health Sciences, College of Applied Medical Sciences, King Saud University, Saudi ArabiaBackground: The human progesterone receptor (hPR belongs to the steroid receptor family. It may be found as monomers (A and B and or as a dimer (AB. hPR is regarded as the prognostic biomarker for breast cancer. In a cellular dimer system, AB is the dominant species in most cases. However, when a cell coexpresses all three isoforms of hPR, the complexity of the action of this receptor increases. For example, hPR A suppresses the activity of hPR B, and the ratio of hPR A to hPR B may determine the physiology of a breast tumor. Also, persistent exposure of hPRs to nonendogenous ligands is a common risk factor for breast cancer. Hence we aimed to study progesterone and some nonendogenous ligand interactions with hPRs and their molecular docking.Methods and results: A pool of steroid derivatives, namely, progesterone, cholesterol, testosterone, testolectone, estradiol, estrone, norethindrone, exemestane, and norgestrel, was used for this in silico study. Dockings were performed on AutoDock 4.2. We found that estrogens, including estradiol and estrone, had a higher affinity for hPR A and B monomers in comparison with the dimer, hPR AB, and that of the endogenous progesterone ligand. hPR A had a higher affinity to all the docked ligands than hPR B.Conclusion: This study suggests that the exposure of estrogens to hPR A as well as hPR B, and more

 12. Otizm Tanılı Çocuklara Uygulanan “Resimlerle Duyguların Öğretimi Programı”nın Etkililiğinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alev Girli

  2011-01-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, Asperger sendromu ve yüksek fonksiyonlu otizm (YFO tanısı almış üç çocuğa uygulanan “resimlerle duygu öğretimi programı”nın etkililiğini incelemektir. Araştırmada, tek denekli araştırma modellerinden toplu yoklama evreli davranışlar arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışma, ikisi Asperger sendromu, biri yüksek fonksiyonlu otizm tanılı, ilköğretime devam eden, üç erkek öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, uygulanan programın etkili olduğunu göstermiştir. Birinci denek Ali siyah-beyaz fotoğraflardaki yüz ifadelerinden dört temel duygu olan mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş duygularını tanımayı, ikinci denek Ahmet şematik çizimlerdeki yüz ifadelerinden aynı dört temel duyguyu tanımayı, üçüncü denek Mehmet, şematik çizimlerdeki karakterin isteklerinin gerçekleşip gerçekleşmemesi ile ilgili mutlu ve üzgün duygularını tanımayı öğrenmiştir. Öğrencilerin, hedef davranışları farklı araç setlerinde genellemiş oldukları ve 15 gün sonra yapılan izleme oturumunda büyük oranda korudukları belirlenmiştir. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of an instructional program that teaches emotions through pictures to three children diagnosed with high functional autism and Asperger Syndrome. The research employed one of the single-subject survey methods namely multiple probe model with probe conditions across behaviors. The research was conducted with 3 male students, one of whom was diagnosed with high functional autism and two others with Asperger Syndrome. They are elementary school students attending mainstreaming classes. The research findings showed that the educational program was proved to be effective for all three subjects in teaching target emotions. The first subject Ali learned to recognize four basic emotions namely sad, angry, happy and afraid which were showed to him in

 13. Osmanlı Devleti’nde Okutulan İlk Fizik Ders Kitabı: Usûl-i Hikmet-i Tabiiye (Doğa Felsefesine Giriş

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seval Yinilmez Akagündüz

  2013-08-01

  Full Text Available Bu makalede modernleşmenin eğitim üstündeki etki ve sonuçları paralelinde Osmanlı Devleti’nde modern bilimlere ve fizik eğitimine nasıl bakıldığı,  dönemin ilk fizik ders kitabı olan Usûl-ü Hikmet-i Tabiiye (Doğa Felsefesine Giriş aracılığıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Modernleşmenin anahtarı olan eğitsel gelişmeler, ülkede eski eğitim kurumlarının yanı sıra yeni eğitim kurumlarının açılmasına da öncülük etmiştir. Söz konusu yeni eğitim kurumlarının materyal ihtiyacı yeni ders kitaplarını bir zorunluluk haline getirmiştir. Usûl-ü Hikmet-i Tabiiye bu ders kitaplarından birisidir. 1885 yılında ilk baskısı yapılan kitabın yazarı Mehmet Emin Derviş Paşa’dır. Mühendishanelerde okutulmak için hazırlanan eser, yalın anlatımı ve ele aldığı konuların çeşitliliği, fotoğraflarla zenginleştirilmiş içeriği bakımından da değerlidir. Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Eğitim, Felsefe, Doğa Felsefesi, Fizik The First Physics Textbook in Ottoman State: Usûl-ü Hikmet-i Tabiiye (Introduction to the Philosophy of NatureAbstract: In this article how modern sciences and physics education was perceived in the Ottoman Empire in parallel with the effects and results of modernization on education is tried to be explained through the era’s the first physics textbook called Usûl-ü Hikmet-i Tabiiye (Introduction to the Philosophy of Nature. “Education”, being the key to the modernization, pioneered to the foundation of new educational institutions as well as the older educational institutions. The material need of the new educational institutions in question necessitated the use of new textbooks. In this respect, Usûl-ü Hikmet-i Tabiiye is one of these textbooks. The author of the book, whose first publication was in 1885, is Mehmet Emin Derviş Paşa. This work, prepared to be taught in engineer schools, is valuable for its plain expression, variety of subjects

 14. EXPRESSIONS FROM REZMÎ DİVAN REZMÎ DİVANI’NDA DEYİMLER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet GÜRBÜZ

  2012-01-01

  Full Text Available Expressions and proverbs are language structures which received production of savings from past to today imagination and memory of society. Poets benefit from these possibilities of language to enhance their definitions on their poems and to make interest or to be clear and understandable abstract dreams which they have into brains more or less. Expressions were already formed with art understanding has an important role at this preference.Expressions are in Divan of Safiye Sultanzade Mehmet Rezmî who lived second half of 17th century and first quarter of 18th century and use of these expressions will be tackled in our study. Remzi was a poet who used usually elements belong to Ottoman’s society daily life and concerning daily life expressions, phrases. Because he had sophisticated identity, was a member of Ottoman Empire, took education in palace and assigned during his life, it is noticeable that he used deeply concerning life elements in this way. Deyimler ve atasözleri, toplum hafızasının ve muhayyilesinin geçmişten günümüze elde ettiği birikiminin üretimi olan dil yapılarıdır. Şairler, şiirlerinde anlatımı güçlendirmek ve ilgi çekici bir hale getirmek ya da kurdukları soyut hayâlleri daha açık ve anlaşılır kılmak amacıyla dilin bu ifade imkânlarından az ya da çok mutlaka yararlanırlar. Deyimlerin zaten sanatlı bir anlayışla meydana getirilmiş olması bu tercihte önemli bir yer tutmuştur. Çalışmada 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış Safiye Sultanzade Mehmet Rezmî’nin Divanı’nda yer alan deyimlerle bu deyimlerin kullanımı ele alınacaktır. Rezmî, Osmanlı toplumunun gündelik hayatına ait unsurları ve günlük diline ilişkin deyimleri, tabirleri sıklıkla kullanmış bir şairdir. Çok yönlü sanatçı bir kimliğe sahip olan şairin Osmanlı hanedanına mensup olması, sarayda eğitim görüp bütün hayatı boyunca sarayda görevler alm

 15. THE MODERN APPROACH TO A GHAZAL BY HAFIZ AND ITS APPLICATION HÂFIZ’IN BİR GAZELİNE MODERN YAKLAŞIMLA AÇIMLAMA (ŞERH/TAHLİL UYGULAMA DENEMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömer İNCE

  2009-09-01

  Full Text Available As it is known, one of the significant issues of Divan Literature is the issue of annotating a text. Especially, the lack of a common method in traditional text annotations led many researchers to the quest of new methods. Such names as Ali Nihat Tarlan, Haluk İpekten, Cem Dilçin, Tunca Kortantamer not only attached importance to traditional text annotation but also did studies that fed from our present time literary theories and supported studies in this context. Studies on modern text analysis have not become widespread in the field of classical Turkish Literature. Thus the Classical Turkish Literature was unable to form an "annotation method" applied in text annotation studies using together the traditional and modern approaches. Poem analysis method that began with Mehmet Kaplan in the field of New Turkish Literature continues with new searches in our present time. One of the names that continue these searches is Prof. Dr. Nurullah Çetin “The Poem Analysis Method" suggested by him will be applied on a ghazal of Hafız and the method in question will be carried out. Bilindiği gibi Divan Edebiyatının önemli konularından bir metin şerhi meselesidir. Özellikle geleneksel metin şerhlerinde ortak bir metodun olmayışı birçok araştırmacıyı yeni yöntem arayışlarına yöneltmiştir. Ali Nihat Tarlan, Haluk İpekten, Cem Dilçin, Tunca Kortantamer gibi isimler geleneksel metin şerhine önem vermenin yanında günümüz edebiyat kuramlarından da yararlanan çalışmalar yapmışlar bu yönde yapılan çalışmaları desteklemişlerdir. Klâsik Türk Edebiyatı alanında modern metin inceleme çalışmaları yeterince yaygınlaşamamıştır. Bunun için de Klâsik Edebiyatı metin şerhi çalışmalarında uygulanan, gelenek ve modern yaklaşımları birlikte kullanan bir “şerh metodu” da oluşturulamıştır. Yeni Türk Edebiyatı alanında Mehmet Kaplan’la başlayan şiir tahlilleri metodu günümüzde yeni aray

 16. Investigation of PON1 activity and MDA levels in patients with epilepsy not receiving antiepileptic treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dönmezdil N

  2016-04-01

  Full Text Available Nilüfer Dönmezdil, Mehmet Uğur Çevik, Hasan Hüseyin Özdemir, Muhterem Taşin Department of Neurology, Dicle University, Diyarbakır, Turkey Purpose: There are many studies dedicated to researching the etiopathogenesis of epilepsy. In such research, oxidative and antioxidant indicators of etiopathogenesis have also been examined under the scope. Drawing on a group of patients with epilepsy who were receiving no treatment, we have tried to evaluate whether or not an increase in oxidative indicators is linked directly with the disorder, independent of epileptic medicaments.Methods: Thirty people in good health and 30 newly diagnosed with epilepsy and who received ambulatory treatment in the polyclinic of the Neurology Department took part in the study. The tests relating to serum malondialdehyde (MDA levels and paraoxonase 1 (PON1 activity were carried out in the biochemistry laboratory.Results: Even though the levels of MDA in the patient group (14.34±3.59 nmol/mL were found to be high compared to those of the control group, which consisted of people in good health (13.53±3.56 nmol/mL, there was no statistically significant difference. PON1 activity in the serum taken from people in the patient group (0.65±0.17 was lower in comparison to that observed in the serum of the control group (0.71±0.17 U/L. Nonetheless, it was not so low as to have significance from a statistical point of view.Conclusion: We conclude that such a high level of oxidative parameters should have been related to the disease and that statistically significant findings that emerged in some other studies could have been related to an antiepileptic treatment. Keywords: epilepsy, paraoxonase 1, malondialdehyde, oxidative stress, epilepsy, biochemical marker

 17. Female Sexual Dysfunction in the Late Postpartum Period Among Women with Previous Gestational Diabetes Mellitus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sargin, M. A.; Yassa, M.; Taymur, B. D.; Akca, G.; Tug, N.; Taymur, B.

  2017-01-01

  Objective: To compare the status of female sexual dysfunction (FSD) between women with a history of previous gestational diabetes mellitus (GDM) and those with follow-up of a healthy pregnancy, using the female sexual function index (FSFI) questionnaire. Study Design: Cross-sectional study. Place and Duration of Study: Department of Obstetrics and Gynecology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey, from September to December 2015. Methodology: Healthy sexually active adult parous females were included. Participants were asked to complete the validated Turkish versions of the FSFI and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaires. Student's t-test was used for two-group comparisons of normally distributed variables and quantitative data. Mann-Whitney U-test was used for two-group comparisons of non-normally distributed variables. Pearson's chi-squared test, the Fisher-Freeman-Halton test, Fisher's exact test, and Yates' continuity correction test were used for comparison of qualitative data. Results: The mean FSFI scores of the 179 participants was 23.50 +- 3.94. FSFI scores and scores of desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, and pain were not statistically significantly different (p>0.05), according to a history of GDM and types of FSD (none, mild, severe). HADS scores and anxiety and depression types did not statistically significantly differ according to the history of GDM (p>0.05). Conclusion: An association could not be found in FSFI scores between participants with both the history of previous GDM and with healthy pregnancy; subclinical sexual dysfunction may be observed in the late postpartum period among women with a history of previous GDM. This may adversely affect their sexual health. (author)

 18. Machine learning and statistical methods for the prediction of maximal oxygen uptake: recent advances

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abut F

  2015-08-01

  Full Text Available Fatih Abut, Mehmet Fatih AkayDepartment of Computer Engineering, Çukurova University, Adana, TurkeyAbstract: Maximal oxygen uptake (VO2max indicates how many milliliters of oxygen the body can consume in a state of intense exercise per minute. VO2max plays an important role in both sport and medical sciences for different purposes, such as indicating the endurance capacity of athletes or serving as a metric in estimating the disease risk of a person. In general, the direct measurement of VO2max provides the most accurate assessment of aerobic power. However, despite a high level of accuracy, practical limitations associated with the direct measurement of VO2max, such as the requirement of expensive and sophisticated laboratory equipment or trained staff, have led to the development of various regression models for predicting VO2max. Consequently, a lot of studies have been conducted in the last years to predict VO2max of various target audiences, ranging from soccer athletes, nonexpert swimmers, cross-country skiers to healthy-fit adults, teenagers, and children. Numerous prediction models have been developed using different sets of predictor variables and a variety of machine learning and statistical methods, including support vector machine, multilayer perceptron, general regression neural network, and multiple linear regression. The purpose of this study is to give a detailed overview about the data-driven modeling studies for the prediction of VO2max conducted in recent years and to compare the performance of various VO2max prediction models reported in related literature in terms of two well-known metrics, namely, multiple correlation coefficient (R and standard error of estimate. The survey results reveal that with respect to regression methods used to develop prediction models, support vector machine, in general, shows better performance than other methods, whereas multiple linear regression exhibits the worst performance

 19. The Problem of Homosexuality: Desire-in-Uneasiness, Friendship, Family, Freedom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brian Bergen-Aurand

  2016-02-01

  Full Text Available Zenne Dancer is a 2011 Turkish film written by Caner Alper and directed by Alper and Mehmet Binay. It is inspired by the story of Ahmet Yildiz, a gay Kurdish Turk allegedly murdered by his father in 2008 for dishonoring his family. Through its depiction of the unlikely friendship between three men, the film addresses the problem of homosexuality, the desire-in-uneasiness evoked by men being together, and the complex social structures of honor killings. In its address of honor killings, Zenne Dancer follows in a prestigious line of some of the best of Turkish and world cinema. Importantly, though, there are differences here as Zenne Dancer reimagines the relationships involved in crimes of honor. First, Zenne Dancer deploys the story of a father killing his son, rather than his daughter, to save the family honor, which is threatened by homosexual desire rather than the loss of virginity or illegitimate pregnancy. Second, rather than pitting the modern state against religion, tradition, or pre-modern culture, Zenne Dancer’s critique of honor killing implicates both the police and the military in the violence done in the name of tradition (not religion. Islam plays a much smaller part than economic deprivation or the trauma of war in this film. Third, the film complicates gendered expectations through its deployment of female characters—mothers, sisters, lovers—who all have their own relationships with and perspectives on these men. The film depicts heteropatriarchy as a system harmful to women and men and shows men and women enforcing and resisting that harm. In the end, Zenne Dancer connects these thematic concerns through a mixture of realist story, dance video, daydream, fairytale, and melodrama in a film ultimately concerned with the care of the self and the meaning of liberation. Thus, it resists falling into fictional “realist anthropology” or simplistic assertions of repression in confronting the complexities of honor killings

 20. Treatment approaches and antibiotic use for emergency dental treatment in Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaptan RF

  2013-11-01

  Full Text Available Rabia Figen Kaptan,1 Faruk Haznedaroglu,2 Fatima Betul Basturk,3 Mehmet Baybora Kayahan11Department of Endodontics, Yeditepe University, 2Department of Endodontics, Istanbul University, 3Department of Endodontics, Marmara University, Istanbul, TurkeyAbstract: The purpose of this study was to gather information about Turkish general dental practitioners' treatment approaches towards endodontic emergencies, antibiotic-prescribing habits, and their participation in lifelong learning programs. Questionnaires were given to dentists who attended the 16th National Congress organized by the Turkish Dental Association. From 1,400 questionnaires distributed, 589 (43% were deemed usable in this study. This survey dealt with questions that were subdivided into two main topics: dental emergency treatment approaches, and antibiotic prescription and information on lifelong learning program participation. The statistical analysis was conducted with a Χ2 test at a significance level of P<0.05. For irreversible pulpitis cases in vital teeth, most of the dental practitioners (65.3% preferred single-visit root canal treatments. For teeth presenting a periapical lesion, the preferred treatment approach was root canal treatment (91.5%. The rate of prescription of analgesics and antibiotics was 21.7% in untreated acute apical periodontitis cases and 41% in acute apical abscess cases. Frequently prescribed antibiotics were amoxicillin–clavulanate (61.8% and amoxicillin (46.5%. There was a tendency for practitioners to attend congresses as their years of professional practice increased (P<0.0001. There have been discrepancies between taught and observed practice. Educational initiatives are needed to prevent inappropriate prescription of antibiotics.Keywords: antibiotic prescription, endodontic emergency, survey, Turkey

 1. Un informe otomano de Salomón Usque (1595

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jordi Canals

  2003-01-01

  Full Text Available Salomón Usque era hijo de judíos portugueses que la diáspora llevó a Ferrara. Su padre fue tal vez Abraham Usque, tipógrafo de la Biblia de Ferrara en ladino (1553. Documentamos su paso por Venecia entre 1560 y 1567, alternando con estancias en Constantinopla. En febrero de 1595, en la capital otomana, está fechado el informe italiano que editamos. Es el último documento, del que tengamos noticia, escrito por el judío lusitano. En él proporciona numerosos datos de primera mano relativos a la muerte del sultán Amurates III, acaecida pocas semanas antes, y la sucesión en el trono del primogénito Mahoma III.Salomón Usque was the son of Portuguese jews led to Ferrara during the Diáspora. His father was possibly Abraham Usque typographer of the Ferrara Bible (1553 written in ladino. We have evidence of his passing through Venice between 1560 and 1567, alternating stays in Constantinople. The report written in italian is dated February 1595, in the Ottoman capital. This is the last document of which we have evidence written by the Lusitan jew. In it he provides numerous first hand data related to the death of the Sultán hñurat III, which occurred a few weeks prior to the completion of the document, and the succession to the throne of his eldest son, Mehmet III.

 2. One-year follow-up in patients with brainstem infarction due to large-artery atherothrombosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kolukısa M, Ozdemir Gültekin T

  2015-02-01

  Full Text Available Mehmet Kolukisa,1 Tugce Ozdemir Gültekin,1 Gozde Eryigit Baran,1 Ayse Aralasmak,2 Gülsen Kocaman,1 Azize Esra Gürsoy,1 Talip Asil1 1Department of Neurology, 2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey Background: Posterior circulation infarction accounts for approximately 25% of the ischemic strokes. A number of different conditions may be associated with the development of brainstem infarction. Prognosis and recurrence rate of brainstem infarction due to large-artery atherothrombosis is still controversial. Methods: A total of 826 patients with ischemic stroke were admitted to our clinic during a 15-month period. Patients with clinical and radiological evidence of brainstem infarction were comprehensively assessed with appropriate vascular imaging modalities and for cardiological causes. Subjects with an established diagnosis of large-artery atherothrombosis were followed up for 1 year in terms of prognosis and recurrence rates. Results: Of the 101 patients with an established brainstem infarction, the diagnostic work-up indicated the presence of large-artery atherothrombosis as the causative factor in 53. A recurrent stroke was detected in the posterior circulation within the first 3 months in 5.8% and within 1 year in 9.8% of these individuals. The 1-year mortality rate was 11.7%. All patients with recurrent stroke had intracranial vascular narrowing at baseline. Conclusion: Our findings demonstrate a particularly high rate of recurrence and mortality at 1 year among patients who have a brainstem infarction due to intracranial arterial stenosis. Keywords: posterior circulation, intracranial arteries, extracranial arteries, stroke, vertebral artery, basilar artery

 3. Female Sexual Dysfunction in the Late Postpartum Period Among Women with Previous Gestational Diabetes Mellitus.

  Science.gov (United States)

  Sargin, Mehmet Akif; Yassa, Murat; Taymur, Bilge Dogan; Taymur, Bulent; Akca, Gizem; Tug, Niyazi

  2017-04-01

  To compare the status of female sexual dysfunction (FSD) between women with a history of previous gestational diabetes mellitus (GDM) and those with follow-up of a healthy pregnancy, using the female sexual function index (FSFI) questionnaire. Cross-sectional study. Department of Obstetrics and Gynecology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey, from September to December 2015. Healthy sexually active adult parous females were included. Participants were asked to complete the validated Turkish versions of the FSFI and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaires. Student's t-test was used for two-group comparisons of normally distributed variables and quantitative data. Mann-Whitney U-test was used for two-group comparisons of non-normally distributed variables. Pearson's chi-squared test, the Fisher-FreemanHalton test, Fisher's exact test, and Yates' continuity correction test were used for comparison of qualitative data. The mean FSFI scores of the 179 participants was 23.50 ±3.94. FSFI scores and scores of desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, and pain were not statistically significantly different (p>0.05), according to a history of GDM and types of FSD (none, mild, severe). HADS scores and anxiety and depression types did not statistically significantly differ according to the history of GDM (p>0.05). An association could not be found in FSFI scores between participants with both the history of previous GDM and with healthy pregnancy; subclinical sexual dysfunction may be observed in the late postpartum period among women with a history of previous GDM. This may adversely affect their sexual health.

 4. Uncontrolled hypertension secondary to leukemic cell infiltration of kidneys in a hemodialysis patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kultigin Turkmen

  2010-06-01

  Full Text Available Kultigin Turkmen1, Lutfullah Altintepe2, Ibrahim Guney2, Ismet Aydogdu3, Osman Koc4, Mehmet Ali Erkut5, Halil Zeki Tonbul11Department of Nephrology, Meram School of Medicine, Selcuk University, 2Meram Training and Research Hospital, Selcuk University, 3Department of Hematology, Meram School of Medicine, Selcuk University, 4Department of Radiology, Meram School of Medicine, Selcuk University, 5Department of Hematology, Meram Training and Research Hospital, Selcuk UniversityAbstract: Leukemic infiltration of the kidney is usually silent, and the admission of the patients with renal dysfunction or acute kidney injury is uncommon. We present a 34-year old hemodialysis patient with new onset of uncontrolled hypertension, erythropoietin-resistant anemia, thrombocytopenia, and Bell’s palsy. On admission, his blood pressure (BP was 210/110 mmHg and he had petechiae and purpura at upper and lower extremities. Renal ultrasonography (USG showed bilaterally enlarged kidneys without hydronephrosis, unlike his previous USG, which determined bilaterally atrophic kidneys. Acute lymphoblastic leukemia, hypertensive crisis due to bilateral leukemic cell infiltration of kidneys, tumor lysis syndrome, and leukemic involvement of the facial nerve were diagnosed. Despite intense antihypertensive management, his BP was not controlled. After prednisolone, daunorubicine, and vincristine therapy, the size of kidneys diminished and his BP dropped under normal range. In conclusion, pathological findings such as uncontrolled hypertension, flank pain, skin rashes, and abnormal blood count should be considered carefully, even in patients with end-stage renal disease receiving renal replacement therapy.Keywords: leukemic cell infiltration, uncontrolled hypertension, hemodialysis

 5. Are Turkish University Students Autonomous or Not?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Büşra Kırtık

  2017-01-01

  Full Text Available The present study tried to determine Turkish learners’ attitudes, and the Turkish education system’s approach towards learner autonomy with regard to three main points: 1 whether Turkish university students are aware of learner autonomy or not 2 whether Turkish university students have the characteristics of autonomous learners (whether they are autonomous learners or not, and 3 if the Turkish education system is suitable for fostering learner autonomy or not from the viewpoint of the participants. Participants were 50 second grade learners in the English Language Teaching Departments of Hacettepe University (N=10, Mehmet Akif Ersoy University (N=10, and Uludag University (N=30 who had already taken courses about learner autonomy.  The data were collected by means of a questionnaire which had two Likert-scale sections and an open-ended questions section. The first Likert-scale section contained 15 characteristics of autonomous learners each of which was rated by the participants in a scale from strongly disagree to agree, from 1 to 5. In the second Likert-scale section, the participants were asked to rate the Turkish education system’s five basic elements such as school curriculums, course materials, approaches used by the teachers in classrooms, learning activities, and classroom settings. Additionally, learners’ opinions about their awareness and understanding of learner autonomy were gathered by five open ended questions. The results proposed that the participants were aware of learner autonomy, and had the characteristics of autonomous learners. On the other hand, results showed that the Turkish education system was not suitable for autonomous learners and did not foster learner autonomy. The findings suggested that the Turkish education system should be designed again in such a way to support the autonomous learners and to foster learner autonomy in all sections of the education.

 6. Effectiveness of etofenamate for treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Güner S

  2016-11-01

  Full Text Available Savaş Güner,1 Mehmet Ata Gökalp,1 Abdurrahim Gözen,1 Seyyid Şerif Ünsal,1 Şükriye İlkay Güner2 1Department of Trauma and Orthopedic Surgery, Medical School, Yuzuncu Yil University, 2School of Health, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey Abstract: The intramuscular application of etofenamate in the treatment of knee osteoarthritis was not observed in the existing English language literature. The objectives of this study were to compare the efficacy of etofenamate versus hyaluronic acid (HA in reducing joint pain and functional improvement for mild to moderate knee osteoarthritis. The patients were randomly divided into etofenamate (n=29 and HA (n=30 groups. Intramuscular etofenamate injection was administered as a series of seven intramuscular injections at intervals of 1 day. Intra-articular HA injection was administered as a series of three intra-articular injections at intervals of 1 week. Clinical evaluation was made before the first injection and again both 6 and 12 months after the last injection. The evaluation consisted of patient-assessed pain on a visual analog scale (VAS and on the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC. Statistical significance was found for the etofenamate group when comparing preinjection with 12 months postinjection VAS scores (P<0.05. Statistical significance was also found for the HA group when comparing preinjection with 12 months postinjection VAS and WOMAC scores (P<0.05. However, there was no significant difference between the etofenamate and HA groups in terms of VAS or WOMAC scores measured at 12 months after injection (P>0.05. Results from this study indicated that, etofenamate treatment was not significantly more effective than HA treatment. However, both methods were effective and successful in treating knee osteoarthritis. Keywords: knee osteoarthritis, arthralgia, treatment, etofenamate, nonsteroidal anti-inflammatory drugs

 7. Westing in New Poems and three Persons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Doğu

  2008-06-01

  Full Text Available Turkısh literature completes a long period effected by İslamic culture and cıvılızatıon in 19th century when it has tendency to west. Like empire, poets and writers also focus on west. They benefits from west in terms of literature and culture. In this way, they realize innovations in the field of literature and culture as beuracracy realizes in military, financial, administrative and maarif fields. This group of people who interest in the private journal sector in cultural field, French literature styles in literature and some sozcial topics evaluate “west issue” in the perspective of current political and social developments. In this context, Tevfik Fikret is in the favour of extention of borders related to westernism. He thinks of adopting west not only in terms of science, art and techniques but also in all social institutions. With the awakening of nation and nationalism, in the perod of National Literature emerging after II. Mesrutiyet besides the rejection of westernism (alafranga, westernism called civilization (muasırlaşma is also emphized. In this article west is evaluated from the point of view of Ziya Gökalp. According to Ziya Gökalp, west is a civilization circle which should be included in. Turkısh people should take their place in this circle by protecting national culture. Mehmet Akif, living in the same period and follwing Islamic style in his works, emphasizes that there should be limitations on the ınnovations taken from west. According to M. Akif, west can only be a model only in terms of science, art and technique. After 1912, M. Akif criticises west more severely

 8. İLİM IN ZÂTÎ’S POEMS / ZÂTÎ’NİN SİİRLERİNDE İLİM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nagehan EKE (M.A.H.

  2009-04-01

  Full Text Available Đlim is an infinitive derived from the verb “alime”in Arabic, which means “to know”. It is defined as“knowledge, to know, news” and “understand somethingin its original form” in different dictionaries. Today it isgenerally used instead of science. Ignorance is theantonym of it. It is generally used in the sense of“knowledge” and “science” in Classical Turkish Poetry.Zâtî (died in 953/1546 is one of the important names inthe subject of kaside, gazel and mesnevi in ClassicalTurkish Literature. He was from Balıkesir. Bahsı orSatılmıs was the real name of he poet. With theinspiration of his name’s short form, Satı, he chose Zâtîas his pen name. Although it is a rumor, in some sourcesit is recorded that his real name is Đvaz, as it is assignedto his birth year in ebced calculation -the first of severalmnemonic formulas designed to help one learn thenumerical values assigned to the letters of the Arabicalphabet. His first job was boot making just like hisfather’s. Zâtî, having no systematic education, earned aliving by writing poems and telling fortune. His remilshop in Bâyezid Camii’s courtyard, a shop wherefortunetellers tell fortune to the customers, became ahaunt for young poets like Bâki, Yahya Bey and Fazlî. Hebecame a teacher for lots of poets in his era.In this paper, starting from the couplets achievedby a systematic scanning of gazels’ part in Zâtî’s Divan(first two volumes are edited by Ali Nihad Tarlan and thethird volume is edited by Mehmed Çavusoğlu andMehmet Ali Tanyeri , the reflections and contributions ofscientific and unscientific studies of knowledge to thepoet’s poems and poetry are explored.

 9. The efficacy of the semi-blind approach of transversus abdominis plane block on postoperative analgesia in patients undergoing inguinal hernia repair: a prospective randomized double-blind study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salman AE

  2013-01-01

  Full Text Available A Ebru Salman,1 Fahri Yetisir,2 Banu Yürekli,3 Mustafa Aksoy,1 Murat Yildirim,2 Mehmet Kiliç21Anesthesiology and Reanimation Department, 2General Surgery Department, Atatürk Research and Training Hospital, Ankara, Turkey; 3Endocrinology Department, Bozyaka Research and Training Hospital, Izmir, TurkeyPurpose: In this prospective, randomized, double-blind study, our aim was to compare the analgesic efficacy of the semi-blind approach of transversus abdominis plane (TAP block with a placebo block in patients undergoing unilateral inguinal hernia repair.Methods: After receiving hospital ethical committee approval and informed patient consents, American Society of Anesthesiologists (ASA I–III patients aged 18–80 were enrolled in the study. Standard anesthesia monitoring was applied to all patients. After premedication, spinal anesthesia was administered to all patients with 3.5 mL heavy bupivacaine at the L3-L4 subarachnoid space. Patients were randomly allocated into 2 groups. Group I (n = 32 received a placebo block with 20 mL saline, Group II (n = 32 received semi-blind TAP block with 0.25% bupivacaine in 20 mL with a blunt regional anesthesia needle into the neurofascial plane via the lumbar triangle of Petit near the midaxillary line before fascial closure. At the end of the operation, intravenous (IV dexketoprofen was given to all patients. The verbal analog scale (VAS was recorded at 2, 4, 6, 12, and 24 hours postoperatively. Paracetamol IV was given to patients if their VAS score > 3. A rescue analgesic of 0.05 mg/kg morphine IV was applied if VAS > 3. Total analgesic consumption and morphine requirement in 24 hours were recorded.Results: TAP block reduced VAS scores at all postoperative time points (P < 0.001. Postoperative analgesic and morphine requirement in 24 hours was significantly lower in group II (P < 0.01.Conclusion: Semi-blind TAP block provided effective analgesia, reducing total 24-hour postoperative analgesic

 10. Psychiatric comorbidity distribution and diversities in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder: a study from Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yüce M

  2013-11-01

  Full Text Available Murat Yüce,1 Süleyman Salih Zoroglu,2 Mehmet Fatih Ceylan,3 Hasan Kandemir,4 Koray Karabekiroglu5 1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey; 2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Medical Faculty of Istanbul, Istanbul University, Istanbul, Turkey; 3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dr Sami Ulus Children's Hospital, Ankara, Turkey; 4Department of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Harran University, Sanliurfa, Turkey; 5Department of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey Objective: We aimed to determine distribution and diversities of psychiatric comorbidities in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD in terms of age groups, sex, and ADHD subtype. Materials and methods: The sample included 6–18 year old children and adolescents from Turkey (N=108; 83 boys, 25 girls diagnosed with ADHD. All comorbid diagnoses were determined based on the Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version assessment. Results: 96.3% of the cases were found to have at least one psychiatric comorbid diagnosis. The most frequent psychiatric comorbid disorder was oppositional defiant disorder (69.4% followed by anxiety disorders (49% and elimination disorders (27.8%. Disruptive behavior disorders were more common in ADHD-combined type. Depression and anxiety disorders were more common in girls. Separation anxiety disorder and elimination disorder were more common in children, whereas depression, bipolar disorder, obsessive–compulsive disorder, and social phobia were more common in the adolescents. Conclusion: According to our results, when a diagnostic tool was used to assess the presence of comorbid psychiatric disorders in children and adolescents diagnosed with ADHD, almost all cases had at least one

 11. Validation of the Revised Illness Perception Questionnaire in Turkish epilepsy patients and the effects of earthquake experience on perception of disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keskin Güler S

  2017-02-01

  Full Text Available Selda Keskin Güler,1 Sertac Güler,2 Burcu Gökçe Çokal,1 Nalan Gunes,1 Mehmet İlker Yon,1 Tahir Kurtulus Yoldas1 1Department of Neurology, 2Department of Emergency Medicine, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey Objective: The aims of this study were to investigate the reliability of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R in Turkish patients with epilepsy (PWE and to determine the effects of earthquake experience on the perception of disease in patients.Materials and methods: The sample was composed of 48 PWE, who were affected by the 2011 earthquake (n=21 or who had never had any earthquake experience (n=27. The interview form, IPQ-R, and Beck Depression Scale (BDS were applied.Results: The study was carried out on PWE whose mean age was 20.9 years (±8.1 years and who had been diagnosed within the last 10 years (±6.9 years. IPQ-R consisted of three parts: illness identity, attributions concerning the disease, and probable causes. In the part of illness identity, the most frequently met manifestations were fatigue (76.6% and headache (72.9%. Regarding attributions concerning the disease and probable causes, the test was determined to be reliable (reliability coefficient 0.715–0.814. In terms of personal control, timeline (acute/chronic, emotional representations, illness coherence, consequences, treatment control, and timeline subscales, which were investigated at the dimension about attributions concerning the disease, and psychological causal attributions, risk factors, and immunity subscales, which were investigated at the dimension about probable causes, no significant differences were found between groups (P>0.05. No difference was determined in terms of BDS scores (z=−0.895, P>0.05.Conclusion: The results of this study demonstrated that IPQ-R could be used reliably in the Turkish PWE. A severe life event such as an earthquake did not change IPQ-R scores in PWE. Keywords: epilepsy, Revised Illness

 12. An ex vivo RT-qPCR-based assay for human peripheral leukocyte responsiveness to glucocorticoids in surgically induced inflammation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gråberg T

  2015-08-01

  Full Text Available Truls Gråberg,1 Lovisa Strömmer,1 Erik Hedman,2 Mehmet Uzunel,3 Ewa Ehrenborg,4 Ann-Charlotte Wikström5 1Division of Surgery, Department of Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC, Karolinska Institutet, 2Department of Clinical Pharmacology, Karolinska University Hospital, 3Division of Therapeutic Immunology, Department of Laboratory Medicine, 4Atherosclerosis Research Unit, Department of Medicine, Solna, 5Unit of Translational Immunology, Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Introduction: An assay to determine glucocorticoid (GC responsiveness in humans could be used to monitor GC non-responsiveness in states of GC insufficiency and could provide a tool to adapt GC treatment to individual patients. We propose an ex vivo assay to test GC responsiveness in peripheral leukocytes. The assay was evaluated in a human experimental model of surgery-induced inflammation. Patients and methods: Changes in expression of the GC-regulated genes GILZ, IL1R2, FKBP5, and HLA-DR and glucocorticoid receptor alpha (GRα were determined by reverse transcriptase quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR in peripheral leukocytes from surgical patients and healthy blood donors (total n=60 in response to low (1 nM and high (1 µM dexamethasone (DEX. The final selection of a suitable endogenous control gene was based on the studies of stability during DEX treatment and inflammation. Correlations between pre- and postoperative GC-induced gene expression, the postoperative systemic inflammatory and metabolic response (CRP, IL-6, white blood cell count, cytokines, resistin, free fatty acids, glucose, insulin, and adiponectin, and the clinical outcome were analyzed. The length of stay in the intensive care unit (ICU-LOS, the length of stay in the hospital, and postoperative complications were used to measure clinical outcome. Results: When the blood donors were compared to the patients, there were no significant

 13. Dietary arginine silicate inositol complex increased bone healing: histologic and histomorphometric study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yaman F

  2016-06-01

  Full Text Available Ferhan Yaman,1 Izzet Acikan,1 Serkan Dundar,2 Sercan Simsek,3 Mehmet Gul,4 İbrahim Hanifi Ozercan,3 James Komorowski,5 Kazim Sahin6 1Department of Oral-Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Dicle University, Diyarbakir, Turkey; 2Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Firat University, Elazig, Turkey; 3Department of Pathology, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey; 4Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Dicle University, Diyarbakir, Turkey; 5Nutrition 21, LLC, Purchase, NY, USA; 6Department of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Firat University, Elazig, Turkey Background: Arginine silicate inositol complex (ASI; arginine 49.5%, silicon 8.2%, and inositol 25% is a novel material that is a bioavailable source of silicon and arginine. ASI offers potential benefits for vascular and bone health. Objective: The aim of this study was to evaluate the potential effects of ASI complex on bone healing of critical-sized defects in rats. Methods: The rats were randomly assigned to two groups of 21 rats each. The control group was fed a standard diet for 12 weeks; after the first 8 weeks, a calvarial critical-sized defect was created, and the rats were sacrificed 7, 14, and 28 days later. The ASI group was fed a diet containing 1.81 g/kg of ASI for 12 weeks; after the first 8 weeks, a calvarial critical-sized defect was created, and the rats were sacrificed 7, 14, and 28 days later. The calvarial bones of all the rats were then harvested for evaluation. Results: Osteoblasts and osteoclasts were detected at higher levels in the ASI group compared with the control group at days 7, 14, and 28 of the calvarial defect (P<0.05. New bone formation was detected at higher levels in the ASI group compared with the controls at day 28 (P<0.05. However, new bone formation was not detected at days 7 and 14 in both the groups (P>0.05. Conclusion: ASI supplementation significantly improved bone tissue

 14. Dietary arginine silicate inositol complex inhibits periodontal tissue loss in rats with ligature-induced periodontitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dundar S

  2016-11-01

  Full Text Available Serkan Dundar,1 Abubekir Eltas,2 Sema S Hakki,3 Sıddık Malkoc,4 M Ozay Uslu,2 Mehmet Tuzcu,5 James Komorowski,6 I Hanifi Ozercan,7 Fatih Akdemir,8 Kazim Sahin9 1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Firat University, Elazig, 2Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Inonu University, Malatya, 3Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Selcuk University, Konya, 4Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Inonu University, Malatya, 5Department of Biology, Faculty of Science, Firat University, Elazig, Turkey; 6Research & Development, Nutrition 21 Inc., Purchase, NY, USA; 7Department of Pathology, Faculty of Medicine, 8Department of Animal Nutrition, Faculty of Fisheries, Inonu University, Malatya, 9Department of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Firat University, Elazig, Turkey Abstract: The purpose of this study was to induce experimental periodontitis in rats previously fed diets containing arginine silicate inositol (ASI complex and examine the biochemical, immunological, and radiological effects. Fifty two 8-week-old female Sprague Dawley rats were equally divided into four groups. The control group included those fed a standard rat diet with no operation performed during the experiment. The periodontitis, ASI I, and ASI II groups were subjected to experimental periodontitis induction for 11 days after being fed a standard rat diet alone, a diet containing 1.81 g/kg ASI complex, or a diet containing 3.62 g/kg ASI complex, respectively, for 8 weeks. Throughout the 11-day duration of periodontitis induction, all rats were fed standard feed. The rats were euthanized on the eleventh day, and their tissue and blood samples were collected. In the periodontitis group, elevated tissue destruction parameters and reduced tissue formation parameters were found, as compared to the ASI groups. Levels of enzymes, cytokines, and mediators associated with periodontal tissue destruction were lower

 15. The impact of synapsin III gene on the neurometabolite level alterations after single-dose methylphenidate in attention-deficit hyperactivity disorder patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Başay Ö

  2016-05-01

  Full Text Available Ömer Başay,1 Burge Kabukcu Basay,1 Huseyin Alacam,2 Onder Ozturk,1 Ahmet Buber,1 Senay Gorucu Yilmaz,3 Yılmaz Kıroğlu,4 Mehmet Emin Erdal,5 Hasan Herken2 1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, 2Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, 3Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Gaziantep University, Gaziantep, 4Department of Radiology, School of Medicine, Pamukkale University, Denizli, 5Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey Objective: To investigate the neurometabolite level changes according to synapsin III gene rs133945G>A and rs133946C>G polymorphisms by using magnetic resonance spectroscopy (MRS in patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD.Methods: Fifty-seven adults diagnosed with ADHD were recruited for the study. The participants were examined by single-voxel 1H MRS when medication naïve and 30 minutes after oral administration of 10 mg methylphenidate (Mph. Those who had been on a stimulant discontinued the medication 48 hours before MRS imaging. Spectra were taken from the anterior cingulate cortex, dorsolateral prefrontal cortex, striatum, and cerebellum, and N-acetylaspartate (NAA, choline, and creatine levels were examined. For genotyping of the synapsin III gene polymorphisms, DNA was isolated from peripheral blood leukocytes. The effects of age, sex, and ADHD subtypes were controlled in the analyses.Results: After a single dose of Mph, choline levels increased significantly in the striatum of rs133945G>A polymorphism-GG genotypes (P=0.020 and NAA levels rose in the anterior cingulate cortex of rs133946C>G polymorphism-CG genotypes (P=0.014. Both rs133945G>A and rs133946C>G polymorphisms were found to statistically significantly affect the alteration of NAA levels in response to Mph in dorsolateral prefrontal cortex with

 16. Hakem Kurulu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2014-08-01

  Full Text Available Celaleddin ÇELİK, (Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi A. Kadir ÇÜÇEN, (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Bahattin DARTMA, (Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nejat DOĞAN, (Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi M. Zeki DUMAN, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İsmail DURMUŞ, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Zülfikar DURMUŞ, (Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Bedri GENCER, (Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Ahmet GÖKBEL, (Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İbrahim GÖRENER, (Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Beşir GÖZÜBENLİ, (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi H. Mehmet GÜNAY, (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Harun GÜNGÖR, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Menderes GÜRKAN, (Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Kenan GÜRSOY, (Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU, (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Kenan HAS, (Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Şükrü Selim HAS, (Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Metin HÜLAGÜ, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Ahmet İNAM, (Prof. Dr., Ortadoğu Teknik Üniversitesi Veli KAYHAN, (Dr., Erciyes Üniversitesi Hasan KESKİN, (Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Recep KILIÇ, (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sadık KILIÇ, (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Celal KIRCA, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Turan KOÇ, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Saffet KÖSE, (Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Sönmez KUTLU, (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi

 17. Hakem Kurulu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2014-08-01

  Full Text Available Ahmet CİHAN, (Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Ahmet COŞKUN, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Ali ÇAVUŞOĞLU, (Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Celaleddin ÇELİK, (Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi A. Kadir ÇÜÇEN, (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Bahattin DARTMA, (Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nejat DOĞAN, (Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi M. Zeki DUMAN, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İsmail DURMUŞ, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Zülfikar DURMUŞ, (Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Bedri GENCER, (Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Ahmet GÖKBEL, (Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İbrahim GÖRENER, (Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Beşir GÖZÜBENLİ, (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi H. Mehmet GÜNAY, (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Harun GÜNGÖR, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Menderes GÜRKAN, (Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Kenan GÜRSOY, (Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU, (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Kenan HAS, (Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Şükrü Selim HAS, (Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Metin HÜLAGÜ, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Ahmet İNAM, (Prof. Dr., Ortadoğu Teknik Üniversitesi Veli KAYHAN, (Dr., Erciyes Üniversitesi Hasan KESKİN, (Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Recep KILIÇ, (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sadık KILIÇ, (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Celal KIRCA, (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi

 18. 27th International Conference on CADCAM, Robotics and Factories of the Future 2014

  Science.gov (United States)

  Karamanoglu, Mehmet; Yang, Xin-She; Zivanovic, Aleksandar; Smith, Martin; Loureiro, Rui

  2014-07-01

  Ashton of IoP Publications for her guidance and help in producing the conference proceedings and online listing. The organisers also recognise the support provided by our sponsors and in particular to Richard Roberts and David Baker from National Instruments, Babak Jahanbani and Phil Holmes from Festo Ltd. Their continued support over the course of the planning period and also during the event itself is very much appreciated. We are also indebted to all the contributors to the conference, particularly the researchers, and practitioners. Professor Mehmet Karamanoglu Conference Chair Further details, including keynote speakers and committees, are available in the PDF

 19. Evaluation of the relationship between corneal biomechanic and HbA1C levels in type 2 diabetes patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yazgan S

  2014-08-01

  Full Text Available Serpil Yazgan,1 Ugur Celik,2 Havva Kaldirim,3 Orhan Ayar,1 Ahmet Elbay,4 Veysel Aykut,2 Burcu Celik,5 Mehmet Taş6 1Department of Ophthalmology, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey; 2Department of Ophthalmology, Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey; 3Department of Ophthalmology, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey; 4Department of Ophthalmology, Pendik Government Hospital, Istanbul, Turkey; 5Department of Ophthalmology, Beyoglu Eye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey; 6Department of Ophthalmology, Malatya State Hospital, Malatya, Turkey Purpose: To evaluate the corneal biomechanical properties due to the glycosylated hemoglobin (HbA1C levels using the ocular response analyzer (ORA in the patients with type 2 diabetes mellitus (DM. Methods: ORA values were obtained from 156 eyes of subjects with type 2 DM and 74 eyes of healthy control subjects with similar age and sex. Subjects were divided into three groups: Group 1, healthy control subjects; Group 2, diabetes patients with HbA1C ≥7%; and Group 3, diabetes patients with HbA1C <7%. Corneal biomechanical parameters: corneal hysteresis (CH, corneal resistance factor (CRF, Goldmann-correlated pressure (IOPg, and corneal-compensated intraocular pressure (IOPcc measurements were obtained using ORA. Ultrasound pachymetry was used for measurement of central corneal thickness (CCT. Results: CH and CRF were significantly different in each of the three groups (P-values for CH respectively; Groups 1 and 2=0.008, Groups 1 and 3, and Groups 2 and 3, <0.001, and for CRF respectively; =0.002, <0.001, <0.001. CCT was significantly different between Groups 1 and 3 and Groups 2 and 3 (P<0.001 but was insignificant between Groups 1 and 2 (P=0.965. IOPcc was not different between Groups 1 and 2 (P=0.524, and Groups 2 and 3 (P=0.115, but was significantly different between Groups 1 and 3 (P=0.003. IOPg was statistically different

 20. 27th International Conference on CADCAM, Robotics and Factories of the Future 2014

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karamanoglu, Mehmet; Yang, Xin-She; Zivanovic, Aleksandar; Smith, Martin; Loureiro, Rui

  2014-01-01

  Ashton of IoP Publications for her guidance and help in producing the conference proceedings and online listing. The organisers also recognise the support provided by our sponsors and in particular to Richard Roberts and David Baker from National Instruments, Babak Jahanbani and Phil Holmes from Festo Ltd. Their continued support over the course of the planning period and also during the event itself is very much appreciated. We are also indebted to all the contributors to the conference, particularly the researchers, and practitioners. Professor Mehmet Karamanoglu Conference Chair Further details, including keynote speakers and committees, are available in the PDF

 1. Outcomes of 23-gauge pars plana vitrectomy and internal limiting membrane peeling with brilliant blue in macular hole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nohutcu A

  2011-08-01

  Full Text Available Huseyin Sanisoglu1, Mehmet Sahin Sevim1, Betul Aktas1, Semra Sevim2, Ahmet Nohutcu11Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Department of Ophthalmology, 2Uskudar State Hospital, Eye Clinic, Istanbul, TurkeyPurpose: The evaluation of anatomic and visual outcomes in macular hole cases treated with internal limiting membrane (ILM peeling, brilliant blue (BB, and 23-gauge pars plana vitrectomy (PPV.Materials and methods: Fifty eyes of 48 patients who presented between July 2007 and December 2009 with the diagnosis of stage 2, 3, or 4 macular holes according to Gass Classification who had undergone PPV and ILM peeling were included in this study. Pre- and postoperative macular examinations were assessed with spectral-domain optical coherence tomography. 23 G sutureless PPV and ILM peeling with BB was performed on all patients.Results: The mean age of patients was 63.34 ± 9.6 years. Stage 2 macular hole was determined in 17 eyes (34%, stage 3 in 24 eyes (48%, and stage 4 in 9 eyes (18%. The mean follow-up time was 13.6 ± 1.09 months. Anatomic closure was detected in 46/50 eyes (92%, whereas, in four cases, macular hole persisted and a second operation was not required due to subretinal fluid drainage. At follow-up after 2 months, persistant macular hole was detected in one case and it was closed with reoperation. At 12 months, an increase in visual acuity in 41 eyes was observed, while it remained at the same level in six eyes. In three eyes visual acuity decreased. There was a postoperative statistically significant increase in visual acuity in stage 2 and 3 cases (P < 0.05, however, no increase in visual acuity in stage 4 cases was observed.Conclusion: PPV and ILM peeling in stage 2, 3, and 4 macular hole cases provide successful anatomic outcomes, however, in delayed cases, due to photoreceptor loss, it has no effect on functional recovery. BB, used for clarity of ILM, may be beneficial due to its low retinal toxicity.Keywords: macular

 2. Sleep quality, depression, and quality of life in elderly hemodialysis patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turkmen K

  2012-10-01

  Full Text Available Kultigin Turkmen,1 Fatih Mehmet Erdur,1 Ibrahim Guney,2 Abduzhappar Gaipov,1 Faruk Turgut,3 Lutfullah Altintepe,2 Mustafa Saglam,1 Halil Zeki Tonbul,1 Emaad M Abdel-Rahman41Division of Nephrology, Meram School of Medicine, Necmettin Erbakan University, Meram, Konya, Turkey; 2Division of Nephrology, Meram Research and Training Hospital, Meram, Konya, Turkey; 3Division of Nephrology, Iskenderun State Hospital, Iskenderun, Hatay, Turkey; 4Division of Nephrology, University of Virginia Health System, Charlottesville, VA, USAObjective: Both the incidence and the prevalence of end-stage renal disease (ESRD in elderly patients are increasing worldwide. Elderly ESRD patients have been found to be more prone to depression than the general population. There are many studies that have addressed the relationship between sleep quality (SQ, depression, and health related quality of life (HRQoL in ESRD patients, but previous studies have not confirmed the association in elderly hemodialysis (HD patients. Therefore, the aim of the present study was to demonstrate this relationship in elderly HD patients.Patients and methods: Sixty-three elderly HD patients (32 females and 31 males aged between 65 and 89 years were included in this cross-sectional study. A modified Post-Sleep Inventory (PSI, the Medical Outcomes Study 36-item short form health survey, and the Beck Depression Inventory (BDI were applied.Results: The prevalence of poor sleepers (those with a PSI total sleep score [PSI-4 score] of 4 or higher was 71% (45/63, and the prevalence of depression was 25% (16/63. Of the 45 poor sleepers, 15 had depression, defined as a BDI score of 17 or higher. Poor sleepers had a significantly higher rate of diabetes mellitus (P = 0.03, significantly higher total BDI scores, and lower Physical Component Scale scores (ie, lower HRQoL than good sleepers. The PSI-4 score correlated negatively with Physical Component Scale (r = −0.500, P < 0.001 and Mental Component Scale

 3. Effects of vitamin C treatment on collar-induced intimal thickening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arun MZ

  2015-12-01

  Full Text Available Mehmet Zuhuri Arun,1 Levent Üstünes,1 Gülnur Sevin,1 Erdener Özer2 1Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Ege University, Izmir, Turkey; 2Department of Pathology, School of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey Abstract: Vitamin C has efficient antioxidant properties and is involved in important physiological processes such as collagen synthesis. As such, vitamin C deficiency leads to serious complications, including vascular diseases. The aim of this study was to investigate the effects of vitamin C treatment on collar-induced intimal thickening. Rabbits were fed a normocholesterolemic diet and a non-occlusive silicon collar was placed around the left carotid artery for 3, 7, and 14 days. The rabbits were treated with or without vitamin C (150 mg/kg/day. Collar-induced intimal thickening became apparent at day 7. The effect of the collar on intimal thickening was more prominent at day 14. Vitamin C treatment significantly inhibited collar-induced intimal thickening at day 14. The placement of the collar around the carotid artery decreased maximum contractile responses against contractile agents (KCl, phenylephrine, 5-hydroxytryptamine. The effect of the collar on contractile responses was enhanced as days elapsed. Decreased contractile responses of collared carotid arteries normalized at day 14 in the vitamin C treatment group. Vitamin C treatment also restored sensitivity to phenylephrine. The collar also significantly decreased acetylcholine-induced relaxations at day 3 and day 7. Acetylcholine-induced relaxations normalized in collared-arteries in the placebo group at day 14. Vitamin C treatment significantly increased acetylcholine-induced relaxations of both normal and collared carotid arteries at day 14. MMP-9 expression increased in collared arteries at day 3 and day 7 but did not change at day 14. MMP-2 expression increased in collared arteries at day 14. However, vitamin C treatment reduced collar

 4. Effects of electromagnetic radiation exposure on bone mineral density, thyroid, and oxidative stress index in electrical workers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kunt H

  2016-02-01

  Full Text Available Halil Kunt,1,* İhsan Şentürk,2,* Yücel Gönül,3,* Mehmet Korkmaz,4 Ahmet Ahsen,5 Ömer Hazman,6 Ahmet Bal,7 Abdurrahman Genç,8 Ahmet Songur3 1Department of Science Education, Faculty of Education, Dumlupinar University, Kütahya, 2Department of Orthopedics and Traumatology, 3Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, 4Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dumlupinar University, Kütahya, 5Department of Nephrology, Faculty of Medicine, 6Department of Biochemistry, Faculty of Science and Arts, 7Department of General Surgery, 8Department of Physiology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey *These authors contributed equally to this work Background: In the literature, some articles report that the incidence of numerous diseases increases among the individuals who live around high-voltage electric transmission lines (HVETL or are exposed vocationally. However, it was not investigated whether HVETL affect bone metabolism, oxidative stress, and the prevalence of thyroid nodule.Methods: Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA bone density measurements, serum free triiodothyronine (FT3, free thyroxine (FT4, RANK, RANKL, osteoprotegerin (OPG, alkaline phosphatase (ALP, phosphor, total antioxidant status (TAS, total oxidant status (TOS, and oxidative stress index (OSI levels were analyzed to investigate this effect.Results: Bone mineral density levels of L1–L4 vertebrae and femur were observed significantly lower in the electrical workers. ALP, phosphor, RANK, RANKL, TOS, OSI, and anteroposterior diameter of the left thyroid lobe levels were significantly higher, and OPG, TAS, and FT4 levels were detected significantly lower in the study group when compared with the control group.Conclusion: Consequently, it was observed that the balance between construction and destruction in the bone metabolism of the electrical workers who were employed in HVETL replaced toward

 5. Zoledronate upregulates MMP-9 and -13 in rat vascular smooth muscle cells by inducing oxidative stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arun MZ

  2016-04-01

  Full Text Available Mehmet Zuhuri Arun,1 Buket Reel,1 Graciela B Sala-Newby,2 Mark Bond,2 Aikaterini Tsaousi,2 Perry Maskell,2 Andrew C Newby21Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Ege University, Izmir, Turkey; 2Bristol Heart Institute, University of Bristol, Bristol Royal Infirmary, Bristol, UK Background: Bisphosphonates, including zoledronate, target osteoclasts and are widely used in the treatment of osteoporosis and other bone resorption diseases, despite side effects that include damaging the stomach epithelium. Beneficial and adverse effects on other organ systems, including the cardiovascular system, have also been described and could impact on the use of bisphosphonates as therapeutic agents. Vascular smooth muscle cells (VSMCs are major constituents of the normal vascular wall and have a key role in intimal thickening and atherosclerosis, in part by secreting MMPs that remodel the extracellular matrix and cleave cell surface proteins or secreted mediators. In this study, we investigated the effects of zoledronate on MMP expression.Methods: Rat VSMCs were stimulated by PDGF (50 ng/mL plus TNF-α (10 ng/mL or left unstimulated for a further 24 hours in serum-free medium. In other series of experiments, cells were pre-treated either with SC-514 (50 µM or with apocynin (20 nM for 2 hours, then zoledronate (100 µM was added into 2% fetal calf serum containing medium for 24 hours.Results and discussion: Using isolated rat VSMCs in culture, zoledronate (100 µM increased MMP-9 and -13 mRNA expressions but inhibited MMP-2 expression. MMP-9 and MMP-13 up-regulation was shown to depend on the NF-κB pathway; and this was activated by zoledronate. Furthermore, zoledronate elevated the levels of reactive oxygen species detected by either dichlorofluorescein in isolated VSMCs or lucigenin enhanced chemiluminescence in rat aortic rings in vitro. Apocynin, an inhibitor of NADPH oxidase, reversed NF-κB activation and MMP-9 and MMP-13 up-regulation by

 6. Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality, in patients with non-seasonal depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ağargün MY

  2013-06-01

  Full Text Available Mehmet Yücel Agargün,1 Gokben Hizli Sayar,2 Hüseyin Bulut,3 Oguz Tan21Medipol University, Department of Psychiatry, Istanbul, Turkey; 2Uskudar University, Neuropsychiatry Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey; 3Büyükçekmece Government Hospital, Department of Psychiatry, Istanbul, TurkeyPurpose: To compare effects of bright light therapy (BLT alone or combined with the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI fluoxetine, on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality, in patients with non-seasonal depression.Patients and methods: Drug-free patients who were administered 10,000 lux of BLT for 30 minutes for 7 days comprised the BLT group (n = 7, while patients who started fluoxetine as an add-on treatment day comprised the SSRI + BLT group (n = 8. The primary outcomes were severity of depression, measured using the Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D and the Beck Depression Inventory (BDI; chronotype, measured using the Morningness Eveningness Questionnaire (MEQ; mood disturbance, measured using the Profile of Mood States (POMS survey; and sleep quality, measured using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI, before and after treatment in both groups.Results: All patients completed the study, and none reported obvious side effects. The mean onset age of depression was 26.1 years ± 5.3 years in the BLT group and 27 years ± 9.5 years in the SSRI + BLT group (P = 0.425. The number of past depressive episodes was 1.29 ± 0.76 in the BLT group, and 1.5 ± 0.8 in the SSRI + BLT group (P = 0.427. The difference between pre- and posttreatment scores revealed no significant difference between groups for the HAM-D scale, BDI, MEQ, POMS survey, and the PSQI.Conclusion: This study suggests that BLT is effective with respect to the severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality, in non-seasonal depression. However, there was no evidence in favor of adjunctive fluoxetine with BLT

 7. Survival analysis in second-line and third-line chemotherapy with irinotecan followed by topotecan or topotecan followed by irinotecan for extensive-stage small-cell lung cancer patients: a single-center retrospective study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aktas G

  2016-04-01

  Full Text Available Gokmen Aktas,1 Tulay Kus,1 Mehmet Emin Kalender,1 Alper Sevinc,1 Celaletdin Camci,1 Seval Kul2 1Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Gaziantep Oncology Hospital, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey; 2Department of Biostatistics, School of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey Purpose: The number of patients who make it to receive third-line chemotherapy is increasing owing to the improvements in adverse-event management of chemotherapy for small-cell lung cancer (SCLC. Sequencing of optimal treatment for SCLC is still a challenge for oncologists. In this paper, we aim to present a different approach to the treatment of SCLC.Methods: Between January 2008 and July 2014, all patients diagnosed with extensive-stage SCLC and treated with third-line chemotherapy at Gaziantep University Oncology Hospital were analyzed retrospectively. Disease control rates and progression-free survival (PFS for first-, second-, and third-line chemotherapy, and overall survival (OS were recorded. Survival analysis was calculated by using Kaplan–Meier method.Results: A total of 255 SCLC patients were screened, and 25 of those patients who received third-line chemotherapy were included in this study. Median age was 57±10.131 years (range: 39–74 years. Disease control rates at first-, second-, and third-line chemotherapy were 92%, 68%, and 44%, respectively. Fourteen patients received irinotecan followed by topotecan, and eleven patients received topotecan followed by irinotecan. Second-line median PFS was statistically better in patients treated with irinotecan at second-line compared with those treated with topotecan (21 vs 12 weeks, P=0.018. Comparison of third-line median PFS of the two groups was not statistically significant (14 vs 12 weeks, P=0.986. Median OS was not statistically significant in patients who received irinotecan followed by topotecan vs those who received topotecan followed by

 8. Çeviri: İslam Ekonomisinin Arzuları ve Gerçekleri Arasındaki Uzaklaşma:Farklılığı Azaltmaya Yönelik Bir Politik Ekonomi Yaklaşımı (Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uğur Uyğun

  2016-12-01

  Full Text Available Orjinal Metin: Nazim Zaman and Mehmet Asutay (2009, "Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide", IIUM Journal of Economics and Management 17, no. 1 (2009: 73-96 © 2009 by The International Islamic University Malaysia.İslam ekonomisi modern anlamda 1960’larda ortaya çıkmasına rağmen, şimdilerde ana akım neoklasik gelişmeye karşı İslami bir alternatif olarak temsil edilen tek tezahürün İslami banka ve finans endüstrisi (İBF olduğunu görüyoruz. İBF endüstrisindeki gelişmeler gösteriyor ki bu endüstri geleneksel finansa doğru yaklaşmıştır. Sonuçta, bu endüstri İslami ekonomik sistemin kurumsal ve politik arzularını yerine getirmekte başarısız olmuştur. Bu makale İslami ekonomik sistemin arzuları ile İBF endüstrisi arasındaki farklılaşmanın nasıl meydana geldiğini açıklamaya çalışmaktadır ve salt ekonomi ve fıkıh düşüncesinin ötesinde olan İslam’ın kavramsal bir gelişme modelini sunmaktadır. Bu makale temel aksiyomların aslında tamamen temel kurumsal uygulamalara dayandığını göstermek için politik ekonomi yaklaşımını önermektedir. Ayrıca bu amacı gerçekleştirmek için politik vizyon, istek ve liderliği de içeren ön koşulları açıklamaktadır.

 9. The effect of ethanol sclerotherapy of 5 minutes duration on cyst diameter and rat ovarian tissue in simple ovarian cysts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şimşek M

  2015-03-01

  Full Text Available Mehmet Şimşek,1 Tuncay Kuloğlu,2 Şehmus Pala,3 Abdullah Boztosun,4 Behzat Can,1 Remzi Atilgan1 1Department of Obstetrics and Gynecology, 2Department of Histology, Firat University School of Medicine, Elazig, Turkey; 3Clinic of Obstetrics and Gynecology, Batman Yasam Hospital, Batman, Turkey; 4Department of Obstetrics and Gynecology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey Objectives: To examine the effect of 95% ethanol sclerotherapy (EST administered over 5 minutes on cyst diameter and ovarian tissue in experimentally induced simple ovarian cysts in a rat model. Materials and methods: In order to induce ovarian cysts, unilateral total salpingectomy was performed in regularly menstruating adult female Wistar albino rats (n=20 between 12 and 14 weeks of age and weighing between 200 and 220 g. One month after the procedure, the abdominal cavity was opened and 14 rats (70% were found to have developed macroscopic cysts. Rats with macroscopic cysts (n=14 were assigned into two groups in a prospective and single-blinded manner: group 1 (G1 (n=7, control rats; and group 2 (G2 (n=7, 5-minute EST 95% group. Cyst diameter was measured and recorded for each rat. In G2, after whole cyst fluid was aspirated the cystic cavity was irrigated with 95% ethanol, approximately equal to half of the aspirated cyst volume, after which an interval of 5 minutes was allowed and same amount was re-aspirated and the abdominal cavity was closed. One month after this procedure, abdominal cavities were reopened and intra-abdominal adhesion scoring was performed in both groups. Cyst diameter was measured for each rat, and the right ovary was removed, fixed in 10% formaldehyde, and transported to the laboratory. A histologic assessment of the ovarian tissues was performed under light microscopy following staining with hematoxylin and eosin. Mann–Whitney U-test was used for statistical analysis. A P-level less than 0.05 was considered significant. Results

 10. Foveal and parafoveal retinal thickness in healthy pregnant women in their last trimester

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demir M

  2011-09-01

  Full Text Available Mehmet Demir, Ersin Oba, Efe Can, Mahmut Odabasi, Semra Tiryaki, Erhan Ozdal, Hakan SensozEye Clinic, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, TurkeyPurpose: The inspection of foveal and parafoveal thickness in healthy pregnant women in the last trimester.Materials and methods: This study included 40 healthy pregnant women in their last trimester (study group: 40 women, 80 eyes and 37 nonpregnant women (control group: 37 women, 74 eyes. Visual acuity, intraocular pressure, slit lamp examination of anterior and posterior segments, and visual field examination with automated perimetry were performed in both groups. Foveal and parafoveal thickness in the four quadrants (upper, nasal, temporal, and inferior parafoveal and peripapillary retinal nerve fiber layer were measured by optical coherence tomography. There were no systemic or ocular problems in either group. Findings were analyzed with statistical software. A P value <0.05 was considered statistically significant.Results: Mean foveal and parafoveal thicknesses in the study group were: foveal 236.12 ± 27.28 µm, upper quadrant 321.31 ± 12.28 µm, temporal quadrant 307.0 ± 12.05 µm, inferior quadrant 317.0 ± 10.58 µm, and nasal quadrant 313.62 ± 14.51 µm. Mean foveal and parafoveal thicknesses in the control group were: foveal 224.62 ± 21.19 µm, upper quadrant 311.62 ± 12.71 µm, temporal quadrant 296.87 ± 13.78 µm, inferior quadrant 305.43 ± 13.25 µm, and nasal quadrant 304.93 ± 13.44 µm. Mean retinal nerve fiber layer thicknesses in the study and control group were 110 ± 12.4 µm and 108 ± 13.1 µm, respectively.Conclusion: Mean retinal thickness in pregnant women was higher than control group in all measurements. Statistically significant difference in thickness was only found in upper, temporal, and inferior parafoveal areas.Keywords: pregnancy, last trimester, foveal and parafoveal thickness, optical coherence tomography

 11. Evaluation of the cardiovascular effects of varenicline in rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selçuk EB

  2015-10-01

  Full Text Available Engin Burak Selçuk,1 Meltem Sungu,2 Hakan Parlakpinar,3 Necip Ermiş,4 Elif Taslıdere,5 Nigar Vardı,5 Murat Yalçinsoy,6 Mustafa Sagır,3 Alaaddin Polat,7 Mehmet Karatas,8 Burcu Kayhan-Tetik11Department of Family Medicine, 2Inonu University Medical Faculty, Malatya, Turkey; 3Department of Pharmacology, 4Department of Cardiology, 5Department of Histology and Embryology, 6Department of Pulmonary Medicine, 7Department of Physiology, 8Department of Medical Ethics, Inonu University Medical Faculty, Malatya, TurkeyBackground: Cardiovascular disease is an important cause of morbidity and mortality among tobacco users. Varenicline is widely used worldwide to help smoking cessation, but some published studies have reported associated cardiovascular events.Objective: To determine the cardiovascular toxicity induced by varenicline in rats.Materials and methods: We randomly separated 34 rats into two groups: 1 the control group (given only distilled water orally, n=10 and the varenicline group (given 9 µg/kg/day varenicline on days 1–3, 9 µg/kg twice daily on days 4–7, and 18 µg/kg twice daily on days 8–90 [total 83 days], n=24. Each group was then subdivided equally into acute and chronic subgroups, and all rats in these groups were euthanized with anesthesia overdose on days 45 and 90, respectively. Body and heart weights, hemodynamic (mean oxygen saturation, mean blood pressure, and heart rate, electrocardiographic (PR, QRS, and QT intervals biochemical (oxidants and antioxidants, and histopathological analyses (including immunostaining were performed.Results: Acute varenicline exposure resulted in loss of body weight, while chronic varenicline exposure caused heart weight loss and decreased mean blood pressure, induced lipid peroxidation, and reduced antioxidant activity. Both acute and chronic varenicline exposure caused impairment of mean oxygen saturation. QT interval was prolonged in the chronic varenicline group, while PR interval

 12. Focusing on a complete blood cell parameter: mean platelet volume levels may be a predictor of coronary slow flow

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yılmaz M

  2017-07-01

  Full Text Available Mücahid Yılmaz,1 Mustafa Necati Dağlı,2 Ökkeş Uku,1 Mehmet Nail Bilen,1 Hasan Korkmaz,2 Kenan Erdem,3 Ertuğrul Kurtoğlu1 1Department of Cardiology, Elazığ Education and Research Hospital, 2Department of Cardiology, FIRAT University School of Medicine, Elazığ, 3Department of Cardiology, Sivas Hospital State, Sivas, Turkey Background: The relationship between increased mean platelet volume (MPV and atherosclerosis is well known. In the present study, MPV in patients with coronary slow flow (CSF and in cases with normal coronary anatomy (NCA was investigated and compared with the aim of identifying the relationship between CSF and MPV. Patients and methods: We studied 40 patients previously determined via coronary angiography as having NCA and 40 patients with CSF in the coronary blood stream, as identified by thrombolysis in myocardial infarction square. Thus, a total of 80 patients from the Elaziğ Education and Research Hospital (Elaziğ, Turkey were included in the present study retrospectively and laboratory and anamnesis information was scanned into their files. The relationship between MPV and CSF was studied. Results: MPV levels were observed to be significantly higher in the CSF group compared to the NCA group (10.05±1.3 and 8.6±0.6, p<0.001. In receiver operating characteristics analyses, it was determined that an MPV >9.05 measured in CSF patients at application had a predictive specificity of 77.5% and sensitivity of 77.5% for CSF (area under the curve: 0.825, 95% confidence interval [CI]: 0.726–0.924, p<0.0001. It was found that MPV level was an independent predictor of CSF (β=−600, p<0.001, 95% CI: −0.383 to −0.176. Conclusion: MPV is increased in patients with CSF when compared to patients with NCA. This finding supports the fact that MPV could be a predictor of CSF. Keywords: coronary slow flow, mean platelet volume, atherosclerosis

 13. White matter alterations related to attention-deficit hyperactivity disorder and COMT val158met polymorphism: children with valine homozygote attention-deficit hyperactivity disorder have altered white matter connectivity in the right cingulum (cingulate gyrus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kabukcu Basay B

  2016-04-01

  Full Text Available Burge Kabukcu Basay,1 Ahmet Buber,1 Omer Basay,1 Huseyin Alacam,2 Onder Ozturk,1 Serkan Suren,3 Ozlem Izci Ay,4 Cengizhan Acikel,5 Kadir Agladioglu,6 Mehmet Emin Erdal,4 Eyup Sabri Ercan,7 Hasan Herken21Child and Adolescent Psychiatry Department, Pamukkale University Medical Faculty, Denizli, 2Psychiatry Department, Pamukkale University Medical Faculty, Denizli, 3Medical Park Samsun Hospital, Samsun, 4Medical Biology and Genetics Department, Mersin University Medical Faculty, Mersin, 5Biostatistics Department, GATA (GMMA, Ankara, 6Radiology Department, Pamukkale University Medical Faculty, Denizli, 7Child and Adolescent Psychiatry Department, Ege University Medical Faculty, Izmir, TurkeyIntroduction: In this article, the COMT gene val158met polymorphism and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD-related differences in diffusion-tensor-imaging-measured white matter (WM structure in children with ADHD and controls were investigated.Patients and methods: A total of 71 children diagnosed with ADHD and 24 controls aged 8–15 years were recruited. Using diffusion tensor imaging, COMT polymorphism and ADHD-related WM alterations were investigated, and any interaction effect between the COMT polymorphism and ADHD was also examined. The effects of age, sex, and estimated total IQ were controlled by multivariate analysis of covariance (MANCOVA.Results: First, an interaction between the COMT val158met polymorphism and ADHD in the right (R cingulum (cingulate gyrus (CGC was found. According to this, valine (val homozygote ADHD-diagnosed children had significantly lower fractional anisotropy (FA and higher radial diffusivity (RD in the R-CGC than ADHD-diagnosed methionine (met carriers, and val homozygote controls had higher FA and lower RD in the R-CGC than val homozygote ADHD patients. Second, met carriers had higher FA and axial diffusivity in the left (L-uncinate fasciculus and lower RD in the L-posterior corona radiata and L

 14. Microribonucleic acid dysregulations in children and adolescents with obsessive–compulsive disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kandemir H

  2015-07-01

  Full Text Available Hasan Kandemir,1 Mehmet Emin Erdal,2 Salih Selek,3 Özlem İzci Ay,2 İbrahim Fatih Karababa,4 Mustafa Ertan Ay,2 Sultan Basmaci Kandemir,5 Şenay Görücü Yılmaz,2 Suat Ekinci,6 Bahar Taşdelen,7 Hüseyin Bayazit41Department of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Harran University, Sanliurfa, Turkey; 2Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey; 3Harris County Psychiatric Center, University of Texas Health Science Center at Houston, TX, USA; 4Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Harran University, Sanliurfa, Turkey; 5Department of Psychiatry, Balikligöl State Hospital, Sanliurfa, Turkey; 6Department of Psychiatry, Balikli Rum Hospital, Istanbul, Turkey; 7Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, TurkeyAim: Obsessive–compulsive disorder (OCD is a disorder characterized by the presence of obsessions and/or compulsions. Although disorder etiology and pathogenesis remains unknown, several theories about OCD development have been proposed, and many researchers believe that it is caused by both genetic and environmental factors. In the current study, our aim was to investigate miRNA levels in OCD.Methods: In the current study, we evaluated miR18a-5p, miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, miR107, miR125b-5p, and miR155a-5p levels in child and adolescent OCD patients. The research sample consisted of a group of 23 OCD patients and 40 healthy volunteer controls.Results: There was no significant difference in age and sex between the two groups (P>0.05.The levels of miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, miR125b-5p, and miR155a-5p were significantly increased in the OCD subjects (P≤0.05. There were no statistically significant differences in miR18a-5p or miR107 levels between groups (P≥0.05.Conclusion: There could be a close relationship between levels of circulating miRNAs and OCD. If we could understand how the signaling pathways arranged by

 15. Differentiation of human stem cells is promoted by amphiphilic pluronic block copolymers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doğan A

  2012-09-01

  Full Text Available Aysegül Doğan,1 Mehmet E Yalvaç,1,2 Fikrettin Şahin,1 Alexander V Kabanov,3–5 András Palotás,6 Albert A Rizvanov71Department of Genetics and BioEngineering, College of Engineering and Architecture, Yeditepe University, Istanbul, Turkey; 2Center for Gene Therapy, Nationwide Children's Hospital, Ohio State University, Columbus, OH, USA; 3Center for Drug Delivery and Nanomedicine, 4Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy, Durham Research Center, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA; 5Laboratory of Chemical Design of Bio-nano-materials, Department of Chemistry, Mikhail V Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 6Asklepios-Med, Szeged, Hungary; 7Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan (Volga Region Federal University, Kazan, RussiaAbstract: Stem cell usage provides novel avenues of tissue regeneration and therapeutics across disciplines. Apart from ethical considerations, the selection and amplification of donor stem cells remain a challenge. Various biopolymers with a wide range of properties have been used extensively to deliver biomolecules such as drugs, growth factors and nucleic acids, as well as to provide biomimetic surface for cellular adhesion. Using human tooth germ stem cells with high proliferation and transformation capacity, we have investigated a range of biopolymers to assess their potential for tissue engineering. Tolerability, toxicity, and their ability to direct differentiation were evaluated. The majority of pluronics, consisting of both hydrophilic and hydrophobic poly(ethylene oxide chains, either exerted cytotoxicity or had no significant effect on human tooth germ stem cells; whereas F68 increased the multi-potency of stem cells, and efficiently transformed them into osteogenic, chondrogenic, and adipogenic tissues. The data suggest that differentiation and maturation of stem cells can be promoted by selecting the appropriate mechanical and chemical

 16. Synergistic activity of vorinostat combined with gefitinib but not with sorafenib in mutant KRAS human non-small cell lung cancers and hepatocarcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeannot V

  2016-11-01

  Full Text Available Victor Jeannot,1,2 Benoit Busser,1–3 Laetitia Vanwonterghem,1,2 Sophie Michallet,1,2 Sana Ferroudj,1,2 Murat Cokol,4 Jean-Luc Coll,1,2 Mehmet Ozturk,1,2,5 Amandine Hurbin1,2 1INSERM U1209, Department Cancer Targets and Experimental Therapeutics, Grenoble, France; 2University Grenoble Alpes, Institute for Advanced Biosciences, Grenoble, France; 3Department of Biochemistry, Toxicology and Pharmacology, Grenoble University Hospital, Grenoble, France; 4Faculty of Engineering and Natural Sciences, Sabanci University, Istanbul, Turkey; 5Faculty of Medicine, Dokuz Eyul University, Izmir Biomedicine and Genome Center, Izmir, Turkey Abstract: Development of drug resistance limits the efficacy of targeted therapies. Alternative approaches using different combinations of therapeutic agents to inhibit several pathways could be a more effective strategy for treating cancer. The effects of the approved epidermal growth factor receptor (EGFR-tyrosine kinase inhibitor (gefitinib or a multi-targeted kinase inhibitor (sorafenib in combination with a histone deacetylase inhibitor (vorinostat on cell proliferation, cell cycle distribution, apoptosis, and signaling pathway activation in human lung adenocarcinoma and hepatocarcinoma cells with wild-type EGFR and mutant KRAS were investigated. The effects of the synergistic drug combinations were also studied in human lung adenocarcinoma and hepatocarcinoma cells in vivo. The combination of gefitinib and vorinostat synergistically reduced cell growth and strongly induced apoptosis through inhibition of the insulin-like growth factor-1 receptor/protein kinase B (IGF-1R/AKT-dependent signaling pathway. Moreover, the gefitinib and vorinostat combination strongly inhibited tumor growth in mice with lung adenocarcinoma or hepatocarcinoma tumor xenografts. In contrast, the combination of sorafenib and vorinostat did not inhibit cell proliferation compared to a single treatment and induced G2/M cell cycle arrest without

 17. SUFISM IN TURKISH POETRY AFTER TANZİMAT PERIOD TANZİMAT SONRASI TÜRK ŞİİRİNDE TASAVVUF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali YILDIZ

  2010-04-01

  Full Text Available Until Tanzimat period, Sufism has an important place in Turkish poetry tradition. The importance of Sufism starts to diminish since the period of Tanzimat. Şinasi, Ziya Paşa and Namık Kemal's poems, which form the first period of Tanzimat, reveal a duality due to interaction between the existent Western ideas and the concept of Sufism. In the second period of Tanzimat, the influence of Sufism starts fade out in poetry. In Recaizade M. Ekrem's poems, the concepts of Sufism point to the pantheism, where in Abdulhak Hamid's poems, they point to the metaphysical fear. With Servet-i Funun poems, the concepts in Sufism are emptied, and they are filled with opposite ideas. Cenab Sahabeddin does this with an agnostic attitude, and Tevfik Fikret does it with the attitude of an unbeliever. Constitutional Monarchy era poems seem to be in a different attitude about Sufisim. This situation shows that Sufism is no longer a common ground in Turkish poetry. Riza Tevfik follows the foot steps of Abdulhak Hamid and Tevfik Fikret. Because it represents the national past, Yahya Kemal includes Sufism in his poems to revive the past. Mehmet Akif, as a poet committed to the Islamic Mysticism, includes Sufism directly in the initial and the final stages of his poems, and indirectly for the rest of it. The concepts of Sufism are taken off from the content of poetry in the Republic era of Turkey. In a sense, Necip Fazil allows the revival of Sufism in his poems. It is seen that Asaf Halet Celebi, and espeically, Sezai Karakoc have taken this revival to more advanced stages. The form in these poets' poems is new, however they contain the concepts of Sufism. Albeit, Sufism has become animportant integral part of the content of Turkish poetry although it is partial. Türk şiir geleneğinde Tanzimat dönemine kadar tasav¬vufun önemli bir yeri vardır.Tanzimat dönemi edebiyatı¬nın birinci devresini oluşturan, Şinasi, Ziya Paşa ve Na¬mık Kemal’in

 18. SELF EFFICACY PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHER CANDIDATE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNÜK ÖZ YETERLİK ALGILARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan BAĞCI

  2012-06-01

  Full Text Available The main purpose of the study is to investigate Turkish teacher candidates’ self-efficacy levels according to their gender, kind of education, graduated type of high school and academic achievement. In the study data was collected by “Turkish Teacher Candidates’ Self Efficacy Perception Scale” developed by the researchers. The scale consisting of five sub-factors is five-item Likert-type scale. 351 Turkish teacher candidates whose 179 female and 172 male attended to the study. The participants of the study consisted of 4th grade students enrolled in Turkish Teaching Departments of Mehmet Akif Ersoy University, Inönü University, Ondokuz Mayıs University, Sakarya University, Gaziantep University, Dokuz Eylül University and Gazi University Faculties of Education. Data was analysed by using SPSS 15.0 package program. The results of the study indicated that, Turkish teachercandidates’ self-efficacy levels is “good”. Turkish teacher candidates' self-efficacy scores did not show any changes according to their gender, kind of education, graduated type of high school. But it was observed that according to academic achievement Turkish teacher candidates’ self-efficacy scores there was significant relationship. Bu araştırmanın temel amacı Türkçe öğretmeni adaylarının öz yeterlik algılarının cinsiyete, öğretim türüne, mezun olunan lise türüne ve akademik başarı durumlarına göre incelenmesidir. Çalışmadaki veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Beş alt faktörden oluşan ölçek, beşli likert tipi bir ölçme aracıdır.Araştırmaya 179’u kız, 172’si erkekten oluşan 351 Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Katılımcılar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Dokuz Eylül

 19. Türkiye ve Avusturya Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması A Comparative Study Of The Music Teacher Training Programs Of Turkey And Austria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elvan GÜN DURU

  2013-03-01

  Full Text Available This study aims at presenting the comparative study of the musicteacher training programs of Turkey and Austria in deference to the education policies that reserve an important place in the process ofglobal progression. Different data gathering tools will be utilized,including: music education programs in effect: both Mehmet Akif ErsoyUniversity in Turkey and Graz University in Austria. The study hadbeen limited with one university of two countries, because the systemis not central in Austria. The studies made before, had been regardedwhile making comparison. Coupled with the study of relevantdissertations, papers, journals and books. As parameters of comparisonthe program includes constructional adjustments and major areacourses of music.This program will consider various teaching practices in detail. Inview of the findings obtained from the existing research, similarities anddifferences are identified. These similarities and differences existbetween Turkey and Austria for the study of Music at theundergraduate level. The current study will take the existing changesand developments into consideration. It proposes to bring intoprominence researches with regard to the feasibility of national andinternational education policies. It is anticipated that such researchesshall contribute to the improvement of music teacher trainingprograms. Bu çalışmada, küresel gelişim süreci içerisinde önemli bir yer alaneğitim politikalarına bağlı olarak Türkiye ve Avusturya’dauygulanmakta olan müzik öğretmeni yetiştirme programlarınınbenzerlik ve farklılıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın,bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması ve yeni programhazırlama çalışmalarına bir alternatif model sunması açısından önemlive yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışma, konusu gereğikarşılaştırmalı bir eğitim araştırması olup, nitel bir çalışmadır.Doküman analizi ile elde edilen

 20. Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Ali Emiri's Ottoman History And Literature Periodicals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seher ERDOĞAN ÇELTİK

  2013-03-01

  Full Text Available Periodicals are the documents which constitute resources for ourhistory. A kind of literary atmosphere forms around the magazines;feuilleton novel, story, poetry, critics and similar literary works cometogether with the reader via these magazines. Founder of the PublicLibrary, Ali Emirî published two literary periodicals named OttomanHistory and Literature and History and Literature which are thesuccessor to each other. Totally comprising of 36 issues, the first ispublished as 31 and the latter is published as 5 issues. During theirpublication years, the periodical constituted highly literary atmosphereand this atmosphere undertook an encoring mission in youth’s literaryworks.In this study, these periodicals are introduced and theircontributions to our literary and cultural life are mentioned.First of all Ali Emirî published Ottoman History and Literatureand History and Literature with the aim of being useful for his countryand nation. Later he aimed to illuminate the information/sources ofabout Ottoman history and literature and correct document mistakes.He also wanted to replay to the works that were published as anopposition for him through the magazine and, including Mehmet FuatKöprülü he criticized many other people and institutions.Ali Emiri introduces Divanu Lügati't-Türk to Turkish world. Hewho travelled a lot because of his occupation and thus he continuouslycollected new information and documents. As he enlarged Emirisometimes introduced this information to the readers. Ettik şeref-i hizmet-i ecdâdı ferâmûşÂsârına eslâfımızın rağbet olunmazBir gün bilinir kıymeti mecmûamın ammâPek çok aranır ortada mecmûa bulunmazSüreli yayınlar, edebiyat tarihimize kaynaklık eden dokümanlardandır. Dergiler çevresinde genelde edebî bir muhit oluşur; tefrika roman, hikâye, şiir, tenkit ve benzeri gibi edebî ürünler onlar vasıtasıyla okuyucusuyla buluşur. Millet Kütüphanesinin kurucusu olan Ali Emir

 1. Gâzî Hüseyin Paşa’nın Girit’teki Vakıf Eserleri The Consuls And Their Activities In Cyprus Under The Ottoman Administration (1571-1878

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf SAĞIR

  2013-03-01

  Full Text Available Huseyin Paşa was born in Yenişehir- a town of Bursa. After he leftBursa, he went to İstanbul and joined to the woodcutters/baltacılar inthe Ottoman Palace. Then he was praised by Murat the fourth thanks tohis extreme skill in archery, so he started to rise in the palace. While hewas the mirahur, he became the admiral/kaptanıderya having the rankof prime minister/sadrazam. After he had served in many departmants,he was appointed as the adviser/nedim of Murat the fourth. After a while, he was appointed as Anatolian governorin 1638 and as viceprime minister/sadaret kaymakamı in 1639. After Murat the fourthpassed away, in addition to many different areas he served SultanIbrahim as his nedim. But he showed his real success in the conquestof Crete island as the headcommander/serdar. He captured Resmo andsome other castles in the island.Although he surrounded the castleKandiye three times, he couldn’t reach his real aim, but he didpreparation for the conquest by building the castle İnadiye. After he wasfired from his duty, he was appointed as kaptanıderya(1658 andgovernor of Rumeli(1658 but because of some claims about him, hewas killed in Rebilülahir 1069/December-January 1658-1659 inIstanbul as a result of Koprulu Mehmet Paşa’s attempt. While he wastrying to conquer the Crete island, on the other hand he constructedthe island. In this context, he built an eating house/imaret and ascholl/muallimhane in Resmo, and a mosque in Kisamo. At the sametime he had a mosque repaired in Resmo and converted a masjid intothe mosque.He devoted many villages that were given him for thesalaries of the staff and refurbishment of the foundations with theirrevenue. Then he arranged a vakfiye to maintain all these foundationsin a right way in 10 Rebiülahir 1068/ 15 January 1658. Hüseyin Paşa Bursa’ya bağlı Yenişehir’de doğdu. Bursa’danİstanbul’a gelerek, Osmanlı sarayında baltacılar zümresine girdi. Dahasonra ok atmadaki üstün ba

 2. Tuhfetü’l- Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-’Tabîb’in Dili ve Söz Varlığı Language and Vocabulary of Tuhfetü’l- Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-’Tabîb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feyza TOKAT

  2013-03-01

  Full Text Available Every work arises from a society and it naturally reflects the characteristics of the standard language that is the cultural language spoken and written on the basis of a specific cultural dialect of asociety. However, each literal work also has an author or a scribal. Awork bears the stamp of its author’s or scribal’s art, language and style,philosophy of life, intellectual level and even the way of life. Studies thatidentify and demonstrate the different aspects of the author’s orscribal’s work from counterparts and contemporaries, without repeatingthe known general characteristics of the literary or historical period thatthe work belong to, has a special place since they reveal unknowns. Thebook on of the historians of the Sultan IV. Mehmet period, HezarfenHuseyin Efendi’s “Tuhfetu’l- Eribi’n-Nafia li’r-Ruhani ve’t-Tabib” (Usefuland Skilful Gift for Doctors and All Creatures, is a medical manuscriptcommitted to paper at the 17th century. The Ottoman Language has asettled standard language at the 17th century during the rise of theOttoman Empire. The language of the Ottoman Empire spreading to awide area has become a cultural language by taking many elements ofArabic and Persian. Even written in standard language from the 17thcentury Classic Ottoman Turkish, there are elements in “Tuhfetu’l-Eribi’n-Nafia li’r-Ruhani ve’t-Tabib” that Huseyin Efendi preferreddifferent from the standard language. Therefore, in this study, byemphasizing the differences of “Tuhfetu’l- Eribi’n-Nâfia li’r-Ruhani ve’t-Tabib” from Standard Ottoman Turkish in terms of phonology,morphology, spelling and vocabulary, it is aimed to help to overcome thedifficulties encountered in manuscripts of that period. Her eserin içinden çıktığı bir toplum vardır ve eser doğal olarak o toplumun belli bir ağzının temel alınarak konuşulduğu ve yazıldığı kültür dili olan standart dilinin özelliklerini yansıtır. Ancak

 3. Multifractal analysis of 2D gray soil images

  Science.gov (United States)

  González-Torres, Ivan; Losada, Juan Carlos; Heck, Richard; Tarquis, Ana M.

  2015-04-01

  Soil structure, understood as the spatial arrangement of soil pores, is one of the key factors in soil modelling processes. Geometric properties of individual and interpretation of the morphological parameters of pores can be estimated from thin sections or 3D Computed Tomography images (Tarquis et al., 2003), but there is no satisfactory method to binarized these images and quantify the complexity of their spatial arrangement (Tarquis et al., 2008, Tarquis et al., 2009; Baveye et al., 2010). The objective of this work was to apply a multifractal technique, their singularities (α) and f(α) spectra, to quantify it without applying any threshold (Gónzalez-Torres, 2014). Intact soil samples were collected from four horizons of an Argisol, formed on the Tertiary Barreiras group of formations in Pernambuco state, Brazil (Itapirema Experimental Station). The natural vegetation of the region is tropical, coastal rainforest. From each horizon, showing different porosities and spatial arrangements, three adjacent samples were taken having a set of twelve samples. The intact soil samples were imaged using an EVS (now GE Medical. London, Canada) MS-8 MicroCT scanner with 45 μm pixel-1 resolution (256x256 pixels). Though some samples required paring to fit the 64 mm diameter imaging tubes, field orientation was maintained. References Baveye, P.C., M. Laba, W. Otten, L. Bouckaert, P. Dello, R.R. Goswami, D. Grinev, A. Houston, Yaoping Hu, Jianli Liu, S. Mooney, R. Pajor, S. Sleutel, A. Tarquis, Wei Wang, Qiao Wei, Mehmet Sezgin. Observer-dependent variability of the thresholding step in the quantitative analysis of soil images and X-ray microtomography data. Geoderma, 157, 51-63, 2010. González-Torres, Iván. Theory and application of multifractal analysis methods in images for the study of soil structure. Master thesis, UPM, 2014. Tarquis, A.M., R.J. Heck, J.B. Grau; J. Fabregat, M.E. Sanchez and J.M. Antón. Influence of Thresholding in Mass and Entropy Dimension of 3-D

 4. Towards Integrated Marmara Strong Motion Network

  Science.gov (United States)

  Durukal, E.; Erdik, M.; Safak, E.; Ansal, A.; Ozel, O.; Alcik, H.; Mert, A.; Kafadar, N.; Korkmaz, A.; Kurtulus, A.

  2009-04-01

  Istanbul has a 65% chance of having a magnitude 7 or above earthquake within the next 30 years. As part of the preparations for the future earthquake, strong motion networks have been installed in and around Istanbul. The Marmara Strong Motion Network, operated by the Department of Earthquake Engineering of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, encompasses permanent systems outlined below. It is envisaged that the networks will be run by a single entity responsible for technical management and maintanence, as well as for data management, archiving and dissemination through dedicated web-based interfaces. • Istanbul Earthquake Rapid Response and Early Warning System - IERREWS (one hundred 18-bit accelerometers for rapid response; ten 24-bit accelerometers for early warning) • IGDAŞ Gas Shutoff Network (100 accelerometers to be installed in 2010 and integrated with IERREWS) • Structural Monitoring Arrays - Fatih Sultan Mehmet Suspension Bridge (1200m-long suspension bridge across the Bosphorus, five 3-component accelerometers + GPS sensors) - Hagia Sophia Array (1500-year-old historical edifice, 9 accelerometers) - Süleymaniye Mosque Array (450-year-old historical edifice,9 accelerometers) - Fatih Mosque Array (237-year-old historical edifice, 9 accelerometers) - Kanyon Building Array (high-rise office building, 5 accelerometers) - Isbank Tower Array (high-rise office building, 5 accelerometers) - ENRON Array (power generation facility, 4 acelerometers) - Mihrimah Sultan Mosque Array (450-year-old historical edifice,9 accelerometers + tiltmeters, to be installed in 2009) - Sultanahmet Mosque Array, (390-year-old historical edifice, 9 accelerometers + tiltmeters, to be installed in 2009) • Special Arrays - Atakoy Vertical Array (four 3-component accelerometers at 25, 50, 75, and 150 m depths) - Marmara Tube Tunnel (1400 m long submerged tunnel, 128 ch. accelerometric data, 24 ch. strain data, to be installed in 2010) - Air-Force Academy

 5. The Accelerometric Networks in Istanbul

  Science.gov (United States)

  Zulfikar, Can; Alcik, Hakan; Mert, Aydin; Tahtasizoglu, Bahar; Kafadar, Nafiz; Korkmaz, Ahmet; Ozel, Oguz; Erdik, Mustafa

  2010-05-01

  designated GSM network and through a microwave system. A shake map and damage distribution map (using aggregate building inventories and fragility curves) will then be automatically generated using the algorithm developed for this purpose. Loss assessment studies are complemented by a large citywide digital database on the topography, geology, soil conditions, building, infrastructure and lifeline inventory. The shake and damage maps will be conveyed to the governor's and mayor's offices and army headquarters within 3 minutes using radio modem and GPRS communication. Self Organizing Seismic Early Warning Information Network (SOSEWIN) in Atakoy District SOSEWIN sensors were developed by GFZ and Humbold University as part of SAFER project and EDIM project, and with cooperation of KOERI, the sensors were installed in Atakoy district of Istanbul city with Early Warning purpose. The main features of the SOSEWIN system are each sensing unit is comprised of low-cost components, undertakes its own seismological data processing, analysis and archiving, and its self-organizing capability with wireless mesh network communication. Seismic Network in Important Structures Some of the critical structures located in Istanbul city such as Fatih Sultan Mehmet Suspension Bridge which is connecting Asian and European sides of the city, Hagia Sophia Museum and Suleymaniye Mosque which are historical structures with an age of over 1000 years and 450 years respectively, . Kanyon Tower&Mall, Trakya Elektrik (formerly ENRON) and Isbank Tower (ISKULE) are monitorized to observe their seismic behaviors.

 6. The relationships between blood pressure, blood glucose, and bone mineral density in postmenopausal Turkish women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cakmak HA

  2015-10-01

  Full Text Available Huseyin Altug Cakmak,1 Burcu Dincgez Cakmak,2 Ayse Ender Yumru,3 Serkan Aslan,4 Asim Enhos,1 Ali Kemal Kalkan,4 Ebru Inci Coskun,5 Abdullah Serdar Acikgoz,6 Suat Karatas3 1Department of Cardiology, Mustafakemalpasa Government Hospital, Bursa, 2Department of Obstetric and Gynecology, Rize Kackar Government Hospital, Rize, 3Department of Obstetric and Gynecology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, 4Department of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, 5Department of Obstetric and Gynecology, Inonu University, Malatya, 6Department of Obstetric and Gynecology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey Background: Hypertension, diabetes mellitus, and osteoporosis are important comorbidities commonly seen in postmenopausal women. The aim of the present study was to investigate the relationships between blood pressure, blood glucose, and bone mineral density (BMD in postmenopausal Turkish women.Methods: In this cross-sectional study, 270 consecutive patients who were admitted to an outpatient clinic with vasomotor symptoms and/or at least 1 year of amenorrhea were included. The patients were categorized into three groups according to their blood pressure and metabolic status as follows: normotensive, hypertensive nondiabetics, and hypertensive diabetics. The T- and z-scores of the proximal femur and lumbar vertebrae were measured with the dual-energy X-ray absorptiometry method to assess the BMD of the study groups.Results: Lumbar vertebral T-scores (P<0.001, lumbar vertebral z-scores (P<0.003, and proximal femoral T-scores (P<0.001 were demonstrated to be significantly lower in the hypertensive diabetic group compared to the hypertensive nondiabetic and normotensive groups. Systolic blood pressure was significantly inversely correlated with lumbar vertebral T-scores (r=-0.382; P=0.001, lumbar vertebral z-scores (r=-0.290; P=0.001, and

 7. PHOTO REALISTIC 3D MODELING WITH UAV: GEDİK AHMET PASHA MOSQUE IN AFYONKARAHİSAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Uysal

  2013-07-01

  Full Text Available Many of the cultural heritages in the world have been totally or partly destroyed by natural events and human activities such as earthquake, flood and fire until the present day. Cultural heritages are legacy for us as well; it is also a fiduciary for next generation. To deliver this fiduciary to the future generations, cultural heritages have to be protected and registered. There are different methods for applying this registry but Photogrammetry is the most accurate and rapid method. Photogrammetry enables us to registry cultural heritages and generating 3D photo-realistic models. Nowadays, 3D models are being used in various fields such as education and tourism. In registration of complex and high construction by Photogrammetry, there are some problems in data acquisition and processing. Especially for high construction's photographs, some additional equipment is required such as balloon and lifter. In recent years The Unmanned Aerial Vehicles (UAV are commonly started to be used in different fields for different goals. In Photogrammetry, The UAVs are being used for particularly data acquisition. It is not always easy to capture data due to the situation of historical places and their neighbourhood. The use of UAVs for documentation of cultural heritage will make an important contribution. The main goals of this study are to survey cultural heritages by Photogrammetry and to investigate the potential of UAVs in 3D modelling. In this purpose we surveyed Gedik Ahmet Pasha Mosque photogrammetricly by UAV and will produce photorealistic 3D model. Gedik Ahmet Pasha, The Grand Vizier of Fatih Sultan Mehmet, has been in Afyonkarahisar during the campaign to Karaman between the years of 1472–1473. He wanted Architect Ayaz Agha to build a complex of Bathhouse, Mosque and a Madrasah here, Afyon, due to admiration of this city. Gedik Ahmet Pasha Mosque is in the centre of this complex. Gedik Ahmet Pasha Mosque is popularly known as Imaret Mosque among

 8. Photo Realistic 3d Modeling with Uav: GEDİK Ahmet Pasha Mosque in AFYONKARAHİSAR

  Science.gov (United States)

  Uysal, M.; Toprak, A. S.; Polat, N.

  2013-07-01

  Many of the cultural heritages in the world have been totally or partly destroyed by natural events and human activities such as earthquake, flood and fire until the present day. Cultural heritages are legacy for us as well; it is also a fiduciary for next generation. To deliver this fiduciary to the future generations, cultural heritages have to be protected and registered. There are different methods for applying this registry but Photogrammetry is the most accurate and rapid method. Photogrammetry enables us to registry cultural heritages and generating 3D photo-realistic models. Nowadays, 3D models are being used in various fields such as education and tourism. In registration of complex and high construction by Photogrammetry, there are some problems in data acquisition and processing. Especially for high construction's photographs, some additional equipment is required such as balloon and lifter. In recent years The Unmanned Aerial Vehicles (UAV) are commonly started to be used in different fields for different goals. In Photogrammetry, The UAVs are being used for particularly data acquisition. It is not always easy to capture data due to the situation of historical places and their neighbourhood. The use of UAVs for documentation of cultural heritage will make an important contribution. The main goals of this study are to survey cultural heritages by Photogrammetry and to investigate the potential of UAVs in 3D modelling. In this purpose we surveyed Gedik Ahmet Pasha Mosque photogrammetricly by UAV and will produce photorealistic 3D model. Gedik Ahmet Pasha, The Grand Vizier of Fatih Sultan Mehmet, has been in Afyonkarahisar during the campaign to Karaman between the years of 1472-1473. He wanted Architect Ayaz Agha to build a complex of Bathhouse, Mosque and a Madrasah here, Afyon, due to admiration of this city. Gedik Ahmet Pasha Mosque is in the centre of this complex. Gedik Ahmet Pasha Mosque is popularly known as Imaret Mosque among the people of Afyon

 9. Impact of telephonic interviews on persistence and daily adherence to insulin treatment in insulin-naïve type 2 diabetes patients: dropout study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yavuz DG

  2016-05-01

  Full Text Available Dilek Gogas Yavuz,1 Habip Bilen,2 Seda Sancak,3 Tayfun Garip,4 Zeliha Hekimsoy,5 Ibrahim Sahin,6 Murat Yilmaz,7 Hasan Aydin,8 Aysegul Atmaca,9 Murat Sert,10 Pinar Karakaya,11 Dilek Arpaci,4 Aytekin Oguz,12 Nilgun Guvener13 On behalf of the Dropout Study Group 1Department of Endocrinology and Metabolism, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, 2Department of Endocrinology and Metabolism, Ataturk University Faculty of Medicine, Erzurum, 3Clinic of Endocrinology and Metabolism, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, 4Clinic of Endocrinology and Metabolism, Sakarya State Hospital, Sakarya, 5Department of Endocrinology and Metabolism, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, 6Department of Endocrinology and Metabolism, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, 7Department of Endocrinology and Metabolism, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, 8Department of Endocrinology and Metabolism, Yeditepe University Faculty of Medicine, Istanbul, 9Department of Endocrinology and Metabolism, Ondokuzmayis University Faculty of Medicine, Samsun, 10Department of Endocrinology and Metabolism, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, 11Clinic of Endocrinology and Metabolism, Bakirkoy Training and Research Hospital, Istanbul, 12Department of Internal Medicine, Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, 13Department of Endocrinology and Metabolism, Baskent University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey Objective: The objective of this study is to evaluate the impact of sequential telephonic interviews on treatment persistence and daily adherence to insulin injections among insulin-naïve type 2 diabetes patients initiated on different insulin regimens in a 3-month period.Methods: A total of 1,456 insulin-naïve patients with type 2 diabetes (mean [standard deviation, SD] age: 56.0 [12.0] years, 49.1% were females initiated on insulin therapy and consecutively randomized to sequential (n

 10. Niğde Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve İlk Faaliyetleri (1924-1926 The Establishment And First Activities Of Niğde Türk Ocağı (1924-1926

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat TOPAL

  2013-09-01

  Full Text Available “Türk Ocakları” which had been established in 1911 was re-organized after national conflict. “Niğde Türk Ocağı” was one of the establishments organized after national conflict. We evaluated the establisments and first activities of “Ocak” from the news of some newspapers we could obtain which had been published in Niğde. It was impossible to find a full collection of Niğde newspapers in libraries and archives. So, no researches were made about the activities and establishment of “Niğde Türk Ocağı”. It was possible to mark the activities and establishment of “Ocak” from the newspapers and documents that we could obtain by Mehmet Yılmaz Savaşçın who was the son of selected chairman of “Niğde Türk Ocağı” in 1925 Hasan Hüsnü (Savaşçın.According to documents and newspapers we had, “Niğde Türk Ocağı” was established at September 1924. First chairman of administrative board was C. Şehabeddin (Tüzün. There is a misbelief about this person for he can be the famous poet C. Şehabeddin. But in this study it was discovered that Şehabeddin had worked as lawyer in Niğde. The administrative board changed at the congress in January 9 1925 after Şehabettin Bey’s short (about six months regimen. Hasan Hüsnü (Savaşçın was selected as the chairman of second administrative board. According to identity certificate which was only for members of “Türk Ocakları” the first numbered member was Hüsnü Bey. Hüsnü Bey had organized and functionalized the “Ocak” in a short time. “Niğde Türk Ocağı” supported to cultural life of Niğde with its activities. The establishment and first activities of “Niğde Türk Ocağı” was evaluated for the first time by our limited documents. Fiili olarak 1911 senesinde kurulan Türk Ocakları Milli Mücadele sonrasında yeniden teşkilatlanmaya gitmiştir. Niğde Türk Ocağı Milli Mücadele sonrası kurulan teşkilatlardan birisidir. Oca

 11. III Adli Bilimler Kongresi - Posterler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD

  1999-12-01

  Full Text Available POSTER ÖZETLERİ ADLİ ÇOCUK OTOPSİLERİ Y.Mustafa KARAGÖZ*, Mehmet ATILGAN*, Sema (Demirçin KARAGÖZ**, Refik AKMAN*. ÖZET Çocukluk döneminde meydana gelen ölümlerin aydınlatılması, sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesinde olduğu kadar, yasal açıdan da farklı yaklaşımları gerektirdiğinden büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada çocuk otopsilerine ait verilerden yararlanılarak özellikle ölüm orijinleri ve yöresel farklılıklar açısından çocuk ölümlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. 1987-1996 yılları arasındaki 10 yıllık süre içinde Adli Tıp Kurumu Antalya Şube Müdürlüğü’nde otopsisi yapılan 940 olgudan 18 yaş ve altındaki 172 olgu çalışma kapsamına alınarak yaş grupları, cinsiyet, ölüm nedenleri ve orijinler açısından değerlendirilmiştir. Olguların % 58.1’i erkek, % 4l.9’u kadındır. Ölüm orijinleri arasında ilk sırada kazalar (%34.3 bulunmakta, ardından intiharlar (% 19.2 gelmektedir. Kazalarda % 40.6, intiharlarda % 72.8 olmak üzere her iki gruptaki ölüm nedenleri arasında da pestisit intoksikasyonları ilk sıradadır. Doğal ölümler % 16.9 oranında olup solunum sistemi hastalıkları ön plandadır. 0-4, 5-9, ve 10-14 yaş gruplarında kazalar, 15-18 yaş grubunda ise % 36.7 lik bir oranla intihar orijinli ölümler ilk sırada yer almıştır. GÖĞÜS VE BATINA NAFİZ KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARINA BAĞLI ÖLÜMLERİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman GÖREN, Yaşar TIRAŞÇI. ÖZET Kesici delici aletler günümüzde çok yaygın olarak, çeşitli tip ve nitelikte evlerde ve birçok iş yerinde meslek ve sanat icrası için kullanılmaktadır. Bu aletlerin tip ve nitelikleri salt saldırı ve savunma silahı olarak kullanılan aletleri aratmayacak özelliktedir. Bu nedenle bölgedeki kesici delici alet yaralanması ile ölümler ve demografik özellikleri araştırılmaya değer görülmüştür. 1989 - 1996 y

 12. LİVÂYÎ BEY MECMÛ‘ASI / JOURNAL OF LIWAI BEG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Semra TUNÇ

  2015-12-01

  Full Text Available Şiir mecmuaları Klasik Türk edebiyatı için önemli kaynaklardandır. Divanı bulunmayan pek çok şairin şiirlerinin yanı sıra divan sahibi şairlerin, divanlarını tertip ettikten sonra yazdıkları yahut değişik nedenlerle divanlarına almadıkları şiirlerine de mecmualarda rastlamak mümkündür. Diğer taraftan şiir mecmuaları, özellikle nazire mecmuaları sayesinde kimin kimden ne ölçüde etkilendiği, kimin üstat kimin talebe olduğu, kısacası Klasik Türk şiirinin zaman içindeki yürüyüşü daha net görülebilmektedir.Bu çalışmayla, gerek yukarıda işaret etmeye çalıştığımız konularda gerekse daha başka alanlarda edebiyat tarihine katkı sağlayacağı düşünülen bir şiir mecmuası ele alındı. Şair ve kâtip Livâyî tarafından 965/1557’de tertip edilen bu mecmua, Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 182’de kayıtlıdır. Seçme bir nazire mecmuası denebilecek söz konusu derleme;  Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP [1]  uygun tabloyla araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır[1] MESTAP; Prof. Dr. Mehmet  Fatih KÖKSAL’ın teklifi ve örnek çalışmasıyla başlattığı, çeşitli üniversitelerde görevli konuya ilgi duyan  öğretim elemanlarının  gönüllü olarak desteklediği  bir projedir. “Projenin hedefi, öncelikli olarak şiir mecmûaları, nihaî olarak da edebiyatla ilgili –cönkler de dâhil olmak üzere– bütün mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasıdır.” (Köksal 2012b: 422. Projenin hayata geçirilebilmesi maksadıyla Prof. Dr. Köksal’ın önderliğinde  -Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının da destekleriyle- Ankara’da 30 Haziran 2012’de Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler  konulu bir çalıştay düzenlendi.  Türkiye genelinde mecmua ve cönkler hakkında  çalışan/çalışmakta olan 39 bilim insanının katıldığı çalıştayda; konunun

 13. Debris Flow as a Mechanism for Forming Martian Gullies

  Science.gov (United States)

  Conway, S. J.; Balme, M. R.; Murray, J. B.; Towner, M. C.

  2009-04-01

  Gomera cross profile and the Icelandic debris flow compare well to the Mars example in terms of wall-slope and channel shape. The longitudinal profiles are all concave, showing the influence of water on the slope profile. Hillslope profiles influenced by creep are convex up and hillslope profiles and talus slope [8] profiles (formed by mass wasting and rockfall) are of constant gradient (once equilibrium is reached). Ephemeral gullies tend to follow the shape of the hillslope on which they form for the majority of their length [9], as shown by our data from La Gomera. Hence, as hillslope debris flows tend to produce a slightly concave profile [10, 11], as shown in our examples, this seems the best fit for the martian data. Ephemeral gullies are usually v- or square bottomed [12, 13], the La Gomera examples we studied falling into the latter category. However the martian cross-profiles fit better with the examples from Iceland, as there is a suggestion of levees present in some of the Mars examples. Our results tentatively suggest, based on the morphology alone, that debris flow is a plausible mechanism for forming martian gullies. Future work will include analysis of whether there is a slope-area threshold for initiation of incision for martian gullies, and the analysis of along-profile slope-area relationships. Acknowledgments: Support for this work was provided by NERC, the Geological Society, British Society for Geomorphology, the Dudley Stamp Memorial Fund and the Earth and Space Awards. Thanks go to the USGS and Dr. Mehmet Celal Tonoz for providing data. Devrim Akca is gratefully acknowledged for software to analyse LiDAR data. References cited: [1] Malin M. C. and Edgett K. S. (2000) Science, 288, 2330-2335. [2] Malin M. C. et al. (2006) Science, 314, 1573-1577. [3] Decaulne A. et al. (2005) Geogr. Ann. Ser. A-Phys. Geogr., 87A, 487-500. [4] Marquez A. et al. (2005) Icarus, 179, 398-414. [5] Tunusluoglu M. C. et al. (2008) Env. Geol., 54, 9-22. [6] Godt J. W. and

 14. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janet Rodenburg

  1992-04-01

  Full Text Available - Leonard Y. Andaya, H.A. Poeze, Excursies in Celebes; Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1991, 348 pp., P. Schoorl (eds. - Anne Booth, Adrian Clemens, Changing economy in Indonesia Volume 12b; Regional patterns in foreign trade 1911-40. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1992., J.Thomas Lindblad, Jeroen Touwen (eds. - A.P. Borsboom, James F. Weiner, The empty place; Poetry space, and being among the Foi of Papua New Guinea. Bloomington: Indiana University Press, 1991. - Martin van Bruinessen, Ozay Mehmet, Islamic identity and development; Studies of the Islamic periphery. London and New York: Routledge, 1990 (cheap paperback edition: Kula Lumpur: Forum, 1990, 259 pp. - H.J.M. Claessen, Timothy Earle, Chiefdoms: power, economy, and ideology. A school of American research book. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 341 pp., bibliography, maps, figs. - H.J.M. Claessen, Henk Schulte Nordholt, State, village, and ritual in Bali; A historical perspective. (Comparitive Asian studies 7. Amsterdam: VU University press for the centre for Asian studies Amsterdam, 1991. 50 pp. - B. Dahm, Ruby R. Paredes, Philippine colonial democracy. (Monograph series 32/Yale University Southeast Asia studies. New Haven: Yale Center for international and Asia studies, 1988, 166 pp. - Eve Danziger, Bambi B. Schieffelin, The give and take of everyday life; Language socialization of Kaluli children. (Studies in the social and cultural foundations of language 9. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. - Roy Ellen, David Hicks, Kinship and religion in Eastern Indonesia. (Gothenburg studies in social anthropology 12. Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1990, viii 132 pp., maps, figs, tbls. - Paul van der Grijp, Pierre Lemonnier, Guerres et festins; Paix, échanges et competition dans les highlands de Nouvelle

 15. PREFACE: Transport phenomena in proton conducting media Transport phenomena in proton conducting media

  Science.gov (United States)

  Eikerling, Michael

  2011-06-01

  eminently important field of transport phenomena in proton conducting media. Complex dynamics of fluids in disordered and crowded environments contents Electrostatic models of electron-driven proton transfer across a lipid membrane Anatoly Yu Smirnov, Lev G Mourokh and Franco Nori Molecular basis of proton uptake in single and double mutants of cytochrome c oxidase Rowan M Henry, David Caplan, Elisa Fadda and Régis Pomès Proton diffusion along biological membranes E S Medvedev and A A Stuchebrukhov Ab initio molecular dynamics of proton networks in narrow polymer electrolyte pores Mehmet A Ilhan and Eckhard Spohr A simulation study of field-induced proton-conduction pathways in dry ionomers Elshad Allahyarov, Philip L Taylor and Hartmut Löwen Molecular structure and transport dynamics in perfluoro sulfonyl imide membranes Nagesh Idupulapati, Ram Devanathan and Michel Dupuis The kinetics of water sorption in Nafion membranes: a small-angle neutron scattering study Gérard Gebel, Sandrine Lyonnard, Hakima Mendil-Jakani and Arnaud Morin Using 2H labeling with neutron radiography for the study of solid polymer electrolyte water transport properties P Boillat, P Oberholzer, B C Seyfang, A Kästner, R Perego, G G Scherer, E H Lehmann and A Wokaun Spatial distribution and dynamics of proton conductivity in fuel cell membranes: potential and limitations of electrochemical atomic force microscopy measurements E Aleksandrova, S Hink, R Hiesgen and E Roduner A review on phosphate based, solid state, protonic conductors for intermediate temperature fuel cells O Paschos, J Kunze, U Stimming and F Maglia A structural study of the proton conducting B-site ordered perovskite Ba3Ca1.18Ta1.82O8.73 Maarten C Verbraeken, Hermenegildo A L Viana, Philip Wormald and John T S Irvine

 16. Aysun TUNAa,*, Parisa ALİASGHARİ KHABBAZİb, Murat Ertuğrul YAZGANb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aysun TUNA

  2014-11-01

  Full Text Available Türk bahçesi üzerinde Batı etkisinin görülmeye başladığı dönem “lale devri”’dir. İdare ve siyasi yönden bir gerileme başlangıcı olan bu dönem kısalığına rağmen, güzel sanatlar ve peyzaj açısından önemlidir. III. Ahmet başta olmak üzere devlet büyükleri ve zenginlerinin yaptırdıkları, kağıthane vadisinden başlayarak, Haliç ve Boğaz kıyılarına yayılan sayısız sahil-saray, saray, köşk ve yalıların bahçe ve koruları ile İstanbul bir “bahçe ve su şehri” görünümüne bürünmüştür. Avrupa’da Rönesans ve Barok bahçe modası yerini İngiliz natüralist bahçelerine bırakırken, Türk bahçesi Barok bahçelerinin güzellik ve ihtişamı ile büyülenmekte idi. Bu devrin en karakteristik eserleri Topkapı Sarayı bahçeleri ve Üsküdar Sarayları’nın bahçeleri olarak karşımıza çıkmıştır. Osmanlı mimarisinin Avrupa etkilerine açılması, 28. Mehmet Çelebi’nin 1720-1721 yılları arasında Fransa’yı ziyareti ile başlayan bir girişimin dolaylı ürünü olmuştur. Bu devirde şiir, edebiyat ve müzikle birlikte bahçe sanatında da büyük gelişmeler olmuş, saray ekranı İstanbul’da manzaraya hakim güzel yerlerde bahçeli saray, köşk ve yalılar yaptırarak zevkü sefa sürmeye başlamışlar. Bunların arasında Beşiktaş’taki Çırağan Sarayı ile Kağıthane Vadisi’ndeki Sadatabad Sarayı ve Üçyüz Köşk bu döneme ait en önemli örnekler olarak değerlendirilmiştir. Lale devri mimarisinde doğrudan doğruya Batı’dan aktarılan “biçimler” görülmemiş ancak lale devri le birlikte baş gösteren ve genel tasarlama eğiliminde kavranabilen yenilikler olmuştur. Lale devrindeki batıya açılış Türk bahçelerinde de benzer düzenlemelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1720’lerdeki Fransız elçisi aracılığı ile bu ülkeden bahçe düzenleyicileri getirilmiştir. 19. Yüzyılın başında III. Selim’in kızı karde

 17. International Conference on Legal Medicine and Forensic Sciences 8th Cross Channel Conference- Forensic Sciences Recent Developments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin Günay Balcı

  2004-12-01

  şım yanı sıra hatta daha ağırlıklı olarak “Felaket Mağdurlarının Kimlik-lendirilmesi” tartışıldı. Deneyimler paylaşıldı. Pediatrik adli patoloji ağırlıklı olan kongrede 70 sözlü bildiri ve 30 poster bildirisi sunuldu. Belkiça, Ingiltere, Lüksemburg, Hollanda, Yunanistan, Romanya, Almanya, Nijerya, Danimarka, İtalya, İşviçre, Fransa, Finlandiya, Amerika, İspanya, Plindistan, İskoçya, Tunus, Arnavutluk ve Avusturalya'dan katılımcıların olduğu kongreye, Türkiye'den Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yasemin Balcı 3 adet poster bildirisi ile katıldı. Bunlar; Sema Uslu, Setenay Öner, Yasemin Balcı, Muharrem Teyin ve Kazım Özdamar tarafından gerçekleştirilen “Biochemical Changes Related To Postmortem Interval”, Yasemin Balcı, Muharrem Teyin, Sema Uslu, Setenay Öner ve Mine inal tarafından gerçekleştirilen “Postmortem Biochemical Differences Between Traumatic and Nontraumatic Deaths”, Burcu Eşiyok, Yasemin Balcı ve Mehmet Özbay tarafından gerçekleştirilen “Corps in a Well, Septic Tank And Pit etc: What Is The Cause of Death?” idi. Postmortem interval ile ilgili olanı en fazla ilgi gören bildiriler arasında idi. Bu arada, Ekim 2003'de İstanbul'da Adli Tıp Ens-titüsü'nce düzenlenen Avrupa Adli Bilimler Kong-resi'nin ülkemiz ve ülkemizdeki adli bilimciler hakkında çok olumlu izlenimler bırakmış olduğunu da hatırlatmak isterim. Başta Prof.Dr.Sevil Atasoy olmak üzere bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenler ve katılanlara tekrar teşekkürler. Belçika'daki kongreye Türkiye'den katıldığımı öğrenen bir çok katılımcının ilk sorduğu soru “İstanbul'daki kongrede bulunup bulunmadığım” idi. Hemen hepsi kongrenin mükemmel organizasyonundan söz ettiler. Doç.Dr. Yasemin Balcı Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı

 18. List of Posters

  Science.gov (United States)

  . Saturation effects in diffractive scattering at LHC By Oleg Selugin. A nonperturbative expansion method in QCD and R-related quantities By Igor Solovtsov. Z-scaling and high multiplicity particle Production in bar pp/pp & AA collisions at Tevatron and RHIC By Mikhail Tokarev. Scaling behaviour of the reactionsdd - > p↑ /3H and pd - > pd with pT at energy I-2 GeV By Yuri Uzikov. [ADS Note: Title formula can not be rendered correctly in ASCII.] CP violation, rare decays, CKM: Precision Measurements of the Mass of the Top Quark at CDF (Precision Top Mass Measurements at CDF) By Daniel Whiteson. Measurement of the Bs Oscillation at CDF By Luciano Ristori. The Bs mixing phase at LHCb By J. J. van Hunen. ATLAS preparations for precise measurements of semileptonic rare B decays By K. Toms. Hadron spectroscopy & exotics: Searches for radial excited states of charmonium in experiments using cooled antiproton beams By M. Yu. Barabanov. Retardation effects in the rotating string model By Fabien Buisseret and Claude Semay. Final results from VEPP-2M (CMD-2 and SND) By G. V. Fedotovich. Heavy Quark Physics: Prospects for B physics measurements using the CMS detector at the LHC By Andreev Valery. Heavy flavour production at HERA-B By Andrey Bogatyrev. B-Meson subleading form factors in the Heavy Quark Effective Theory (HQET) By Frederic Jugeau. Beyond the Standard Model: Monopole Decay in a Variable External Field By Andrey Zayakin. Two-Loop matching coefficients for the strong coupling in the MSSM By Mihaila Luminita. Test of lepton flavour violation at LHC By Hidaka Keisho. Looking at New Physics through 4 jets and no ET By Maity Manas. Are Preons Dyons? Naturalness of Three Generations By Das Chitta Ranjan. SUSY Dark Matter at Linear Collider By Sezen Sekmen, Mehmet Zeyrek. MSSM light Higgs boson scenario and its test at hadron colliders By Alexander Belyaev. Antiscalar Approach to Gravity and Standard Model By E. Mychelkin. GRID distributed analysis in high energy physics: PAX

 19. EDITORIAL: Focus on Micro- and Nanofluidics FOCUS ON MICRO- AND NANOFLUIDICS

  Science.gov (United States)

  Ajdari, Armand; Stone, Howard A.

  2009-07-01

  -aspect-ratio microchannels Aman Russom, Amit K Gupta, Sunitha Nagrath, Dino Di Carlo, Jon F Edd and Mehmet Toner Capillary instability on a hydrophilic stripe Raymond L Speth and Eric Lauga Universal nanocolloid deposition patterns: can you see the harmonics of a Taylor cone? Xinguang Cheng and Hsueh-Chia Chang Osmotic manipulation of particles for microfluidic applications B Abécassis, C Cottin-Bizonne, C Ybert, A Ajdari and L Bocquet Scaling the drop size in coflow experiments E Castro-Hernández, V Gundabala, A Fernández-Nieves and J M Gordillo Pattern formation during the evaporation of a colloidal nanoliter drop: a numerical and experimental study Rajneesh Bhardwaj, Xiaohua Fang and Daniel Attinger Topology and shape optimization of induced-charge electro-osmotic micropumps M M Gregersen, F Okkels, M Z Bazant and H Bruus Fabrication of multiphasic and regio-specifically functionalized PRINT® particles of controlled size and shape H Zhang, J K Nunes, S E A Gratton, K P Herlihy, P D Pohlhaus and J M DeSimone Using TIRF microscopy to quantify and confirm efficient mass transfer at the substrate surface of the chemistrode Delai Chen, Wenbin Du and Rustem F Ismagilov Nonlinear electrokinetics at large voltages Martin Z Bazant, Mustafa Sabri Kilic, Brian D Storey and Armand Ajdari Interdiffusion of liquids of different viscosities in a microchannel J Dambrine, B Géraud and J-B Salmon Microfluidic fabrication of microparticles with structural complexity using photocurable emulsion droplets Shin-Hyun Kim, Jae Won Shim, Jong-Min Lim, Su Yeon Lee and Seung-Man Yang

 20. editorial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2008-07-01

  approaches will be discussed, such as eLearning ROI-calculators and the concept of total cost of ownership. Furthermore some microeconomic effects referring to localization of distance learning courses are outlined. Finally several unsolved issues in costing distance education are summarized. The eleventh article arrived from Nigeria, which is titled as “Designing E-Education Supports in E-Health Based Systems”, written by Ikhu-Omoregbe, NICHOLAS. This paper presents the experience gained in designing mobile health care applications is used to proffer e-Education functionalities in the design of healthcare systems to enhance their acceptance in the medical domain. The application discussed, uses the Unified Modelling Language, mobile, and Java-based technologies for its development. The application provides a real-time access to medical information at the points of health-care delivery within health care centres. Continuing education centers mainly organize activities for the society in the fields that have gained importance on the improvement of individuals with a view of career building, improving professional knowledge and skills, achieving new skills and supplying individual development needs. Such centers have been established within universities through the principle of making continuing education accessible to everyone as a starting point for a lifelong learning process. These centers which aim at providing continuing education, implement more flexible programs compared to those executed at higher education institutions. Next article is which numbered as 12, from Turkey. Article is entitled as “Structure and Functions of the Continuing Education Centers at Turkish Universities”, written by Mehmet Metin ARSLAN, from Kirikkale University. In this study, the structure and functions of Continuing Education Centers at Turkish Universities are investigated. The scope of the study includes all the centers that have web pages established under state and public

 1. Bilimsel Toplantı Duyuruları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD

  1999-04-01

  -SAMSUN Tel:0-362- 457 60 93 9\t3- Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos - 4 Eylül 1999 Talya Otel-Antalya, İletişim: Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, Travma ve Acil Cerrahi Derneği Millet Cad. Aydın Apt. No.131/10 Çapa 34390 İSTANBUL Tel: 0-212- 531 12 46 10\tV. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi ve II. Estetik Cerrahi Eğitim Kursu 1-4 Eylül 1999, Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Merkez Kampüs Salonları-Ankara İletişim:Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Prof. Dr. Erdem Yormuk, Tunalı Hilmi Cad. No. 105/2 06700 Kavaklıdere-ANKARA Tel:426 31 31 11\t6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-Türkiye’de 2000’e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu 1-4 Eylül 1999, Malatya, İnönü Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. İletişim: Doç. Dr. Erkan Pehlivan, İnönü Üniv. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı AD.-MALATYA Tel: 0-422-341 00 36 12\tDermatopathology in Anatolia: IIIrd Regional Clinicopathological Colloquim & IInd Platform on the Progress of Dermatology and Dermatopathology in Middle- Eastern, Balkanian and Caucasian Countries 3-6 Eylül 1999, Adora Golf Resort Hotel -Antalya İletişim: Dermatopatoloji Derneği. Prof. Dr. Cengizhan Erdem, A. Ü. T. F.Dermatoloji AD. Tel: 324 57 24 13\t35-Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu 6-12 Eylül 1999, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi-Trabzon İletişim: Türkiye Psikiyatri Derneği, Yıd. Doç. Dr. Mustafa Bilici, Karadeniz Teknik Üniv. Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.Trabzon Tel:0-462-325 8011/5495 14\t4th International Symposium Advances in Legal Medicine (ISALM 22-25 September 1999 Information: Congress Secreteıiat, Isalm 1999, Institute of Legal Medicine, Am Pulverturm 3, D-55131 Mainz, Germany Tel: + 49 6131 177387 Fax:+ 49 6131 393183 Http://www. uni-mainz./DE/FB/ Medizin/ Rechtsmedizin /Isalm 15\tXVII. Çocuk Cerrahisi Kongresi 26-\t30 Eylül 1999, Limra Otel-Kemer-Antalya, Türkiye İletişim:

 2. Outcomes From AAS Hack Day at the 227th AAS Meeting

  Science.gov (United States)

  Kohler, Susanna

  2016-01-01

  will be a huge first step.Gender in Astronomy Conferences: Jim Davenport (WWU), Ben Nelson (Northwestern), Mehmet Alpsalan (NASA Ames), and Erin Maier (University of Iowa) analyzed data collected during the conference on the gender breakdown of who asks questions after oral presentations. Now in its third year, one new finding from the study is that women dont ask questions as much as men do, but they tend to ask questions more when the speaker is a woman or the first question-asker is a woman.More from #hackaas at #aas227: Gender of speaker vs. 1st to ask a question for all 3 years of Gender in Astro survey pic.twitter.com/l74D3rSUOD Erin Maier (@fallelujah) January 9, 2016The Early Reference Project: Many pre-1950 publications lack up-to-date citation information because the text is digitally archived as an image. Brendan Wells (UC Santa Cruz) worked with representatives from ADS and Zooniverse to set up a crowd-sourced platform to identify references in these old papers.Glassdome: Ellie Schwab (CUNY) and colleagues Paige Godfrey, Munazza Alam, and Cam Buzzard began work on a website modeled after glassdoor for safely sharing experiences throughout their astronomy careers. Glassdome will feature career path stories, department reviews, and salaries, all optionally anonymous. The site is hosted by ScienceBetter and is under development.Observing Run Sharing: Sometimes near the end of a long night at the telescope you have observed everything you need but still have time left. Short of choosing randomly or hoping a colleague is online in the middle of the night, there is currently no good solution. To address this, Brooke Simmons (UC San Diego) designed a web app that would allow astronomers to submit their favorite night sky targets. The project is still a work in progress.ArXiv Podcast: Ruth Angus (Oxford) started a podcast featuring astronomers summarizing their new papers submitted to astro-ph in one minute. Its like audio astrobites! If youve recently published a

 3. 6th International Symposium on Molecular Allergology (ISMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christiane Hilger

  2016-10-01

  hypoallergenic variant of the major peanut allergen Ara h 2 for allergen-specific immunotherapy Angelika Tscheppe, Dieter Palmberger, Merima Bublin, Christian Radauer, Chiara Palladino, Barbara Gepp, Nina Lengger, Reingard Grabherr, Heimo Breiteneder P36 Mutagenesis of amino acids critical for calcium-binding leads to the generation of a hypoallergenic Phl p 7 variant Marianne Raith, Linda Sonnleitner, Doris Zach, Konrad Woroszylo, Margit Focke-Tejkl, Herbert Wank, Thorsten Graf, Annette Kuehn, Ines Swoboda P37 Are birch pollen allergen immunotherapy induced blocking antibodies protective for cross-reactive allergens? Claudia Asam, Sara Huber, Heidi Hofer, Roland Lang, Thomas Hawranek, Fátima Ferreira, Michael Wallner P38 High success of 58 subcutaneous immunotherapy for pets allergy in a polyallergic cohort of patients: a component resolved individually adapted treatment (CRIAT Fabienne Gay-Crosier P39 Neutrophils are potential antigen presenting cells in IgE- mediated allergy Dominika Polak, Birgit Nagl, Claudia Kitzmüller, Barbara Bohle P40 Characterization of allergen-specific CD8+ T cells in type I allergy Nazanin Samadi, Claudia Kitzmüller, Rene Geyeregger, Barbara Bohle, Beatrice Jahn-Schmid Poster Session 5: Molecular and cellular diagnostic tests P41 Nanofluidic-based biosensors allow quantification of total circulating IgE from a drop of blood in 5 minutes Aurélie Buchwalder, Ariel Gomez, Fabien Rebeaud, Iwan Märki P42 Allergen microarray for the analysis of serum IgE binding profile and allergenic activity Jaana Haka, Liisa Hattara, Marika Heikkinen, Merja H Niemi, Juha Rouvinen, Petri Saviranta, Pekka Mattila, Kristiina Takkinen, Marja-Leena Laukkanen P43 Generation of a well-characterized panel of periplaneta americana allergens for component resolved diagnosis Stephanie Eichhorn, Isabel Pablos, Bianca Kastner, Bettina Schweidler, Sabrina Wildner, Peter Briza, Jung-Won Park, Naveen Arora, Stefan Vieths, Gabriele Gadermaier, Fatima Ferreira P44 Improved

 4. From Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur DEMIRAY

  2012-07-01

  Social Sciences Symbiosis Centre for Distance Learning, Pune, Maharashtra, India. This study explores; the rapid growth of the adult learner population is increasing the demand of distance learning techniques. The demographic study of the learners will help target the adult learner population and proper training will help organizations to develop course materials and techniques appropriately.The first article is from Australia titled as “Developing A Framework For” written by Dr Mahesh JOSHI, RMIT University, Victoria and Alperhan BABACAN from Swinburne University, Australia. The aim of this paper is to analyse and discuss the importance of infusing blogs as a formative assessment tool in university education. After describing the theoretical aims, design, implementation and evaluation of blogging as a formative assessment tool; the paper supports the argument for the educational use and pedagogical importance of blogging.The second article is titled as “Exploiting ICT and E-Learning In Teacher’s Professional Development in Algeria: The Case of English Secondary School Teachers”, written by Boutkhil GUEMIDE and Chellali BENACHAIBA, from University of Bechar, Algeria. This paper explains why e-learning is a crucial factor in teacher development and outlines how both ICTs and E-learning can help English secondary school teachers’ professional development in Algeria through the creation of an effective e-learning web-site.The 3rd article is titled as “A Model for Beliefs, Tool Acceptance Levels and Web Pedagogical Content Knowledge of Science and Technology Preservice Teachers Towards Web Based Instruction”. Written by Mehmet Barıs HORZUM and Ozlem CANAN GUNGOREN, from Sakarya University, TURKEY. The aim of this study is to examine this relation. In accordance with this aim, the study group of the study is consisted of 363 pre-service teachers. The data collected from pre-service teachers under the research were collected with scales of belief, tools

 5. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2011-04-01

  interviews were recorded with a video camera, a transcript of each of the interviews was prepared and the data was analyzed scientifically. In the light of the research findings, it was decided that the synchrony distance education environment helped handicapped person feel more secure and relaxed and for his handicap not to be noticed by others. The last but not least article is written on “The Effects Of Distance Education Materials On The Traditional Accounting Course”, Dr. Mehmet Sinan BOZOK. In this study, under the assumption of the distance education materials used in a traditional accounting course as supporting tools, the effect on the student success is investigated. Results show us positive effect on the student success according to the grades. It is not only beneficial to the students but also to the instructors. One book is reviewed in this issue. In this rewiev indicated that the monograph is consisted of 85 pages covering an introduction followed by six articles. The coordinator, Dr. David Castillo-Merino holds a position as Assistant Lecturer at the Department of Economics and Business of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC. Among the contributors of the monograph are leading scholars and faculty members particularly in the area of economics and business administration, pedagogical consultants and graduate students proficient in different aspects regarding the economics of e-learning and ICT integration. Findings of the project have potential to offer policy implications and help e-learning designers, learners and decision makers to improve their unique e-learning endeavors. Dear readers, you can reach us online either directly at http://tojde.anadolu.edu.tr or by visiting Anadolu University homepage at http://www.anadolu.edu.tr from English version, clicking on Scientific Research button and than goes to the Referred Journals. To receive further information and to send your recommendations and remarks, or to submit articles for consideration, please

 6. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur DEMIRAY

  2011-08-01

  anyone interested in genetics can spend a few minutes, or a few hours, interacting with genetic objects -from simple experiments with peas to the organization of whole genomes. Each of the approximately four dozen activities available in the island’s various areas includes background information, model objects with data sets, and suggestions for data analysis. The eight article is titled article is “Virtual Ethnography Research On Second Life Viırtual Communities”, written by Mehmet FIRAT & Isıl KABAKCI YURDAKUL Department of Computer Education and Instructional Technologies, from Anadolu University, Eskisehir, TURKEY”. In this study, the purpose was to conducted to describe within a holistic perspective, the virtual ethnography research potential in Second Life was investigated vithe the help of a detailed participant observation research conducted by researchers in Second Life and from a holistic perspective. This research was conducted in the fall semester of the 2009-2010 academic years. In this study, researchers in the role of a participant observer conducted 8 observations in ethnographic focus. Also, some important methods and techniques that can be used in doing ethnographic research in Second Life are presented in this study. The 9th article is written by Kadriye KOBAK, Anadolu University, Eskisehir, TURKEY & Yasin OZARSLAN, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, TURKEY who are PhD student. This study investigates higher education students’ perceptions and experiences about Second Life in Educational Software Course at a Turkish State University. The aim of the study is to determine the perceptions, opinions and attitudes of students about use of this virtual environment for educational purposes. The research involved in-depth interviews with fifteen students using a semi-structured interview format. The findings represent student perceptions from a sufficiently diverse range of education faculty and educational software course.The article is

 7. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur DEMIRAY

  2006-04-01

  , USA; Nilgun SECKENand Ozge OZYALCIN OSKAY from Hacettepe University, Faculty of Education, Department of Chemistry Education, Ankara, TURKEY. Their subject is about “Introduction to Complexation and Masking Within a Computer-Enriched Module for Analytical Chemistry”. Their paper pointed out a web-based course was developed in order to improve pre-service teachers’ knowledge concerning complexation and masking in analytical chemistry. So, the effects of web-based learning modules on the achievement and learning levels of students were examined in this study on the subjects of complexation and masking. The result is that the application of computer-assisted learning modules in chemistry education was found to have a positive effect on the students’ achievement and learning levels. The eleventh article reached to TOJDE from a young researcher from USA which is written by Mehmet A. OCAK. He is PhD Candidate at the Department of Educational Theory and Practice, State University of New York, Albany. His paper title is “The Relationship Between Gender And Students’ Attitude And Experience Of Using A Mathematical Software Program (MATLAB”. His paper concerns correlation study examined the relationship between gender and the students’ attitude and prior knowledge of using one of the mathematical software programs (MATLAB. He concluded that the results of the study indicate that there is positive correlation between students’ attitude toward the program and students’ prior knowledge of using the program. Thus, it is clear that students’ familiarity and experience on the use of MATLAB clearly affects students’ motivation. Teachers should use such programs according to students’ expertise on the program and develop new strategies that might catch interest, curiosity and enthusiasm. It seemed clear that effective use of such programs like MATLAB in mathematics classrooms would be expected from all students who have positive attitude and high experience on

 8. From Editor vol 11, No.3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2010-07-01

  virtual CoP evolves and becomes embedded within this organization.The sixth article which is entitled as “Providing Information Communication Technology Support to Distance Education Students: A Case of the University of Ghana, Legon”, written by Beatrice K. AGYEMANG from Presbyterian College of Education and Perpetua DADZIE from Department of Information Studies, University of Ghana, Legon, GHANA. The purpose of their study is to investigate the current state of Information Communication Technology policy of the University of Ghana Distance Education (DE programme and the extent of awareness and use of ICTs in general by the DE learners was carried out. The survey methodology was adopted using questionnaire and interview instruments. Respondents were made up of 120 DE students, the coordinator of the DE programme, and 5 workers at the DE unit. The questionnaires were distributed to all the 120 students while the workers responded to a semi-structured interview. The data was analyzed using descriptive statistics.“Determining The Navigational Aids Use On The Internet: The Information Technologies Teacher Candidates’ Case”, send by Abdullah KUZU and Research Assistant Mehmet FIRAT, from Anadolu University, Eskisehir. TURKEY. In this survey research, Information Technologies Teacher Candidates’ use of navigational aids in Web sites and Web browsers, and the reasons for low use of navigational aids were investigated. The findings of the study revealed that the teacher candidates did not use bookmarks, Web maps, RSS and atom feeds sufficiently. Moreover, it was found out that the use of navigational aids by teacher candidates show variations according to the average Internet use is researched.The eight article is came from Malaysia. Titled article is on INFORMATION VISUALIZATION AND PROPOSING NEW INTERFACE FOR MOVIE RETRIEVAL SYSTEM (IMDB, written by Ronak ETEMADPOUR, Mona MASOOD and Bahari BELATON from Universiti Sains Malaysia. Their paper focuses on development

 9. Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  Internet-based CME.In the 23th article, again from Turkey. Written by Mehmet FIRAT from Department of Distance Education, Anadolu University, Eskisehir, on. In this study, these two conditions faced by digital natives were compared, and some suggestions have been put forward for the digital native learners.The 24th article written by Mohammad Imam FARISI on “OER on The Asian Mega Universities: Developments, Motives, Openness, and Sustainability”, from Faculty of Education, Department of Social Studies Universitas Terbuka - Surabaya Regional Office, INDONESIA. This study focuses on the developments, motives, openness, and sustainability of OER at the six MUs official websites in Asia.12The article 25th is titled as “R Vitual Classroom Participant Views For Effective Synchronous Education Process”, is written by Selçuk KARAMAN, Melike AYDEMIR, Gürkan YILDIRIM from Atatürk University, Erzurum and Sevda KUÇUK from Istanbul University, Istanbul, TURKEY. The aim of this study is to determine the key components which make VC sessions effective in terms of environment and method. Determination of these components and their effects through experiences of VC is important to improve the design and management of VC sessions. In this case study, VC experiences at theology bachelor’s completion degree distance education program are examined.The 27th article is about “Meaningful Engagement in Facebook Learning Environments: Merging Social And Academic Lives” written by Jenny WANG, Chun-Fu C. Lin, Wei-Chieh W. Yu, & Emily Wu, Yuin Taiwan. This study compared the effectiveness of different learning environments between interactive Facebook instructional method and non-Facebook instructional method for undergraduate students. Two outcome dimensions were measured: student grades and learning engagement.Article 27 written by Sangeeta MALIK from Symbiosis Centre for Distance Learning Pune, Maharashtra, INDIA on Distance Educator: A Multiskill Personality, In this article

 10. From The Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2013-01-01

  guidelines training either by traditional or by an Internet-based CME. In the 23th article, again from Turkey. Written by Mehmet FIRAT from Department of Distance Education, Anadolu University, Eskisehir, on. In this study, these two conditions faced by digital natives were compared, and some suggestions have been put forward for the digital native learners. The 24th article written by Mohammad Imam FARISI on “OER on The Asian Mega Universities: Developments, Motives, Openness, and Sustainability”, from Faculty of Education, Department of Social Studies Universitas Terbuka - Surabaya Regional Office, INDONESIA. This study focuses on the developments, motives, openness, and sustainability of OER at the six MUs official websites in Asia. The article 25th is titled as “R Vitual Classroom Participant Views For Effective Synchronous Education Process”, is written by Selçuk KARAMAN, Melike AYDEMIR, Gürkan YILDIRIM from Atatürk University, Erzurum and Sevda KUÇUK from Istanbul University, Istanbul, TURKEY. The aim of this study is to determine the key components which make VC sessions effective in terms of environment and method. Determination of these components and their effects through experiences of VC is important to improve the design and management of VC sessions. In this case study, VC experiences at theology bachelor’s completion degree distance education program are examined. The 27th article is about “Meaningful Engagement in Facebook Learning Environments: Merging Social And Academic Lives” written by Jenny WANG, Chun-Fu C. Lin, Wei-Chieh W. Yu, & Emily Wu, Yuin Taiwan. This study compared the effectiveness of different learning environments between interactive Facebook instructional method and non-Facebook instructional method for undergraduate students. Two outcome dimensions were measured: student grades and learning engagement. Article 27 written by Sangeeta MALIK from Symbiosis Centre for Distance Learning Pune, Maharashtra, INDIA on Distance

 11. Kongre İzlenimleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin Balcı

  2007-12-01

  : 2000-2003 Istanbul-Turkey. Beyhan Ceylan, S. Şebnem Ozean, N. Ziyalar 6-\tReliability of Post-mortem Interval Estimation Using Post-mortem Changes of Putrefied Dead Bodies. B. Aydın, B. Çolak, Y. Balcı, C. Demirüstü 7-\tEvaluation of autopsies in medical malpractice cases by using and audit fall. I. Pakiş, N. Yaycı, M. Kara-pirli, O. Polat 8-\tSuicide by electrocution, case report. EU Akyıldız, A. Ozaslan, F. Yeşiloğlu, I. Pakiş 9-\tMetil alcohol intoxication in a 9 months baby. DT. Arabacı, FI. Boz, G. Ersoy, I. Pakiş 10-\tSudden young death due to cardiac fibroma- “A case report”. M. Demet, A. Ramazan, GM Korkut, B. Gökhan, C Nemci 11-\tPotmortem evaluation of anaphylactic drug reactions. Y. Rıza, Y Özlem, E. Zerrin, E. Gökhan, B. Er-kut, A. Murat Nihat 12-\tAdolescents as homicide victims in Ankara- Turkey. B Demirel, K. Acar 13-\tInjury caused by explosion of abandoned explosive ordnance (Case report. M Melek, M. Can, I. Edirne, U. Biçer 14-\tPosttraumatic stres disorder and disability in motor vehicle accident survivors: A forensic perspective in Turkey. I. Demirbağ, U. Biçer, T. Akar, Ç. Çağlayan, Ö. Kurtaş 15-\tThe considerations of suicide-letters of “The Council of Forensic Medicine” in terms of psychological and cognitive aspects in Turkey. Ö. Kurtaş, U. Boş-gelmez, R. Yalu, Birincioğlu I, L. Mehmet, G. Sibel, S. Yah, Ü. Biçer, T. Aker 16-\tComparing the street children using inhalant in terms of suicide attend. I. Tari, N. Ziyalar 17-\tThe sociodemographical situation of police vocational school students and the examination of their psychological needs. M. Yükseloğlu, E. Hülya Yük-seloğlu, S Şebnem Özcan, M. Özaşçılar, N. Ziyalar, EA. Kalfaoğlu 18-\tPatient safety and gender. UTJ. Atılmış, I. Hot, H. Şen, C. Yorulmaz, Y. Balcı 19-\tAre the IVF/ICSI methods anomaly cause? Case report. U. Biçer, E. Bozat, U. Naci Gündoğmuş, Ö. Kurtaş, B. Çolak. 20-\tPlasma DNA levels fort he scoring of trauma. Al

 12. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2011-10-01

  cost effective method and a better tool for education. The Second article is on ―Teachers' Views On The Potential Use Of Online In-Service Education And Training Activities‖, written by Mehmet KOKOC, Aysenur OZLU, Atilla CIMER and Hasan KARAL from Karadeniz Technical University Fatih Faculty of Education, Trabzon, TURKEY. This study examined teachers’ views on the potential use of online in-service education and training (INSET activities. The study used a qualitative approach. A total of 13 in-service teachers from primary school, vocational school, science and art center, and high school in Trabzon (on the Black Sea coast of Turkey participated in the study. To determine opinions of participants about the potential use of online INSET activities, an online conference was held to determine teachers‘ views. The participants who had experienced traditional and face to face INSET courses discussed their INSET experiences and thoughts about online INSET activities. These views were transcribed and then analyzed using content analysis. The main conclusions are: with online INSET activities, especially time and place dependency can be overcome, and accommodation and transportation issues can be resolved. Teachers feel that online INSET activities can promote effective use of resources. The third article is from, TURKEY. It is on ―Collaborative Learning In Teaching A Second Language Through The Internet‖‖, conducted by Ilknur ISTIFCI, from Anadolu University, Eskisehir and Zeki KAYA from Gazi University, Ankara, TURKEY. In their paper they mentioned how teaching through distance education happens, interaction in teaching through the Internet, collaborative learning, and how collaborative learning occurs in teaching a second language through the Internet. The 4th article is a joint study which is arrived from BANGLADESH an INDIA, prepared on ―Developing Conceptual Framework For Revising Self-Learning Materials (Slms Of The Open School (Os Of Bangladesh Open

 13. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2006-07-01

  Perception Level of Teaching Competency” and written by Mehmet GULTEKIN from Anadolu University, Faculty of Education, Eskisehir, TURKEY. The purpose of this study is to determine the attitudes of preschool teacher candidates studying through distance education approach towards teaching profession and to determine their perception levels of teaching competency. The population and sampling of the study were the senior students of Anadolu University, Open Education Faculty, Preschool Teacher Training Undergraduate Program. The study was conducted through 957 teacher candidates. A survey was used in order to measure the attitudes of teacher candidates towards teaching profession and to determine their perception levels of teaching competency as a data collection instrument for this study. The study revealed that the attitudes of teacher candidates towards teaching profession are quite positive, and their perception levels of teaching competency are very good. Moreover, the teacher candidates consider the program they enrolled in so beneficial for them to gain teaching competencies Two book reviews are published in this issue. They are related wit interaction of people with computed during their educational purposes. The first one is entitled as “AFFECTIVE AND EMOTIONAL ASPECTS OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION: Game-Based and Innovative Learning Approaches”, Edited by Maja PIVEC. The book is reviewed by Dr. A. Askim GULUMBAY, Faculty of Education, Anadolu University, Eskisehir, Turkey. The book consist of that learning process can be seen as an emotional and personal experience that is addictive and leads learners to proactive behavior. New research methods in this field are related to affective and emotional approaches to computer-supported learning and human-computer interactions. Bringing together scientists and research aspects from psychology, educational sciences, cognitive sciences, various aspects of communication and human computer interaction, interface design and

 14. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2006-10-01

  Full Text Available Greetings Dear readers of TOJDE, I am pleased to inform you that in the 7th year of TOJDE is appeared on your screen now as Volume 7, Number: 4. Very much thanks to all of you and TOJDE editorial members once more that we managed to publish TOJDE 25th time, since January 2000. In this issue we published one notes for Editor, 13 articles, two reviews, news and announcements for our readers. 20 authors from seven different countries are placed in this issue. These published articles are from Bangladesh, Germany, Greece, India, Nigeria, South Korea and Turkey.In the “Notes for Editor” section, Dr KURT’s excutive summary is placed via title “Comparative Analysis f Virtual Education Applications”. Dr. Mehmet KURT from Ankara University, Department of Educational Sciences Program of Curriculum and Instruction TURKEY. This summary is his doctorate thesis which is completed on March 2006 at Ankara University. He emphasizes that while in the teaching process they use both synchronous and asynchronous presentation technologies; in order to support course content they use e-mail, web, cd, and course book technologies to provide basic learning environment function; they prefer different environments to cover face to face education needs; they take self learning and collaboration as basis and they take projects and term paper evaluations serious; they mostly prefer multiple choice tests and they usually make virtual courses exams through the internet. Regarding the characteristics of their institutions’ applications, the study group have agreed on mostly to connection and being dependent on connection opportunities. A significant difference between their institutions’ characteristics and the model for developing computer labs, when they had started to provide virtual lessons and presentation technologies used has been found.The first article of this issue is coming from Hellenic Open University, GREECE which is written by Paraskevi VASSALA. In

 15. From Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2013-07-01

  in attitudes toward the use of LMS between distance learning and full time students. The results of the study showed that perceived ease of use and perceived usefulness determine students' attitudes toward the use of LMS. However, this study did not find any significant differences between distance learning and full time students. According to the findings the study recommended that the University should continue using LMS because it is useful for both distance learning and full time students. Further suggestions are made to customize and upgrade the LMS suitable for innovative teaching and learning. 7th article is from from Turkey and titled as “WEBFOLIO APPLICATION IN PRIMARY EDUCATION: Qualities and Usability of Webfolio System”, written by Dr. Sayım AKTAY, as thesis from Giresun University, Faculty of education, Department of Primary Education, Classroom Teaching, and Mehmet GULTEKIN, from Anadolu University, Faculty of Education, Department of Primary Education, Classroom Teaching, Eskisehir, Turkey. They metion that in today’s world, educational establishments should follow and utilize technological developments in order to improve the quality of educational activities. One of the fields that technology can be integrated into educational establishments is evaluation. There is a tendency of process evaluation in today’s evaluation field, and portfolios are among these process evaluation tools. In order to provide a faster and easier process, portfolios have been prepared in electronic settings and transformed into e-portfolios. Moreover, in time, e-portfolios had to be moved into web to improve their efficiency, and web-based-portfolio (Webfolio emerged. The aim of this study is to identify the qualities of products, which came up as a part of webfolio application applied in primary education, and to determine the use of webfolios both by students and teachers. In this study, which aims to determine how effective webfolios are, one of the qualitative