WorldWideScience

Sample records for learning poj tangamchit

 1. Percepcja pojęcia rachunkowość kreatywna przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Hołda

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest porównanie definicji rachunkowości kreatywnej wypracowanej przez autorów z zakresu rachunkowości z postrzeganiem tego pojęcia przez opinię publiczną oraz profesjonalnych księgowych. Przedstawiono definicje rachunkowości kreatywnej akcentujące zarówno jej negatywny, jak i pozytywny aspekt, podając również własne rozumienie tego pojęcia. Następnie dokonano analizy ilościowej donie- sień medialnych celem ustalenia, jak pojęcie rachunkowości kreatywnej jest postrzegane w Polsce przez opinię publiczną; przedstawiono także wyniki badań ankietowych profesjonalnych księgowych, których celem było poznanie rozumienia rachunkowości kreatywnej przez praktyków księgowości.

 2. Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2016-09-01

  Full Text Available Każda teoria wyjaśniająca zjawiska rzeczywistego świata ma za podstawę pojęcia pierwotne i fundamen-talne zasady oraz definicje podstawowych koncepcji, które następnie są materią do formułowania stwier-dzeń orzekających, przy zastosowaniu logiki i postępowania naukowego. Powstaje zatem pytanie, czy ten podstawowy zbiór pojęć dla wiedzy zwanej rachunkowością pokrywa się z odpowiednikiem z zakresu ekonomii. Analiza tej kwestii jest bezsprzecznie zasadna, ponieważ już kategoria kapitału ma w rachun-kowości nierzadko inne znaczenie niż w ekonomii czy w naukach o zarządzaniu. Rozważania prowadzą do wniosku, że podstawowy układ pojęć konstytuujący teorię rachunkowości jest jednoznacznie określo-ny, natomiast ten stan niekoniecznie występuje w innych naukach ekonomicznych. Różnią się też kon-cepcje i podejścia do kategorii wartości, co powoduje, że dyscypliny nauk ekonomicznych są w małym stopniu komplementarne.

 3. Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Buczkowski

  2017-06-01

  Full Text Available Gender as the historical category: Relations between the medical conception of the body and the notion of gender The article touches on the relation between gender and the medical conception of the body in the context of historical changes. The oldest European conception of gender was linked to ontic inequality, which corresponded to one-gender idea of the body in medicine. From the eighteenth century on, the medical conception of the body started to change, and the idea of two-gender body started spreading. The body of women started to be perceived as the different “other.” That change was accompanied by social and cultural shift and one of its consequences was the emergence of women’s group identity. The latest medical idea is personalized medicine, and the body is an element of the culture of individualization. Judging by the recent changes in the medical conception of the body, we are probably witnessing a change in the idea of gender – namely its dispersion.   Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej Artykuł dotyczy relacji pomiędzy pojęciem płci kulturowej a medyczną koncepcją ciała w kontekście zmian historycznych. Najstarsza w kulturze europejskiej koncepcja płci kulturowej wiązana była z nierównością ontyczną, co odpowiadało jednopłciowej koncepcji ciała w medycynie. Zmiana zaczęła następować od osiemnastego wieku, gdy w medycynie zaczęła się rozpowszechniać koncepcja ciała dwupłciowego, w którym kobiece ciało było traktowane jako inne. Tej zmianie towarzyszyły szerokie zmiany społeczne oraz w konsekwencji powstanie grupowej tożsamości kobiet. Najnowsze koncepcje medycyny personalizowanej wskazują na indywidualizację ciała. Towarzyszy temu zmiana kulturowa polegająca na coraz wyraźniejszym akcentowaniu indywidualności ciała. Przyjmując za punkty wyjścia zmiany pojmowania ciała w medycynie, prawdopodobnie

 4. Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohsen Laabidi

  2014-01-01

  Full Text Available Nowadays learning technologies transformed educational systems with impressive progress of Information and Communication Technologies (ICT. Furthermore, when these technologies are available, affordable and accessible, they represent more than a transformation for people with disabilities. They represent real opportunities with access to an inclusive education and help to overcome the obstacles they met in classical educational systems. In this paper, we will cover basic concepts of e-accessibility, universal design and assistive technologies, with a special focus on accessible e-learning systems. Then, we will present recent research works conducted in our research Laboratory LaTICE toward the development of an accessible online learning environment for persons with disabilities from the design and specification step to the implementation. We will present, in particular, the accessible version “MoodleAcc+” of the well known e-learning platform Moodle as well as new elaborated generic models and a range of tools for authoring and evaluating accessible educational content.

 5. Urojone-nic. Pojęcie zasady w Être, Monde, Imaginaire Stanislasa Bretona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin POLAK

  2012-12-01

  Full Text Available A philosophical study of the concept of the principle was conducted by Stanislas Breton inhis two books: Du principe and Être, Monde Imaginaire, the first of which was dominated byits analytical and abstract style, while the second was speculative and imaginary. This articleundertakes the task of reconstructing the idea of the principle contained in the latter position.In the first part of the article the author presents two currents of thought concerning theprinciple: the ontological, which is based on the category of logos, and the ontomythological,for which the leading category is mythos. After discussing the differences between these twofields of thought and their corresponding fields of being, the author undertakes an attempt atdescribing the absolute source of reality – imaginary-nothing. The attempt is accompanied bya presentation of the way in which the ineffable principle produces the Word, whose originalexpression is prattle. The article concludes with an analysis of fable as the original form of expressionof the imaginary-nothing, from which arise the two trunks of rationality mentionedabove: the ontological and the ontomythological.

 6. Charakteristika poptávky po energetických nápojích

  OpenAIRE

  Derevjanko, Jevgenij

  2009-01-01

  Characteristics of demand for energy drinks. Mainly consumer approach. Determine consumer preferences. Determination of the target group. Analysis of a new type of perspective energy drinks. Determination of price elasticity of demand for the current type of energy drinks and potential approval.

 7. Pojęcie bezpieczeństwa kulturowego – próba systematyzacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Łapińska

  2014-12-01

  Full Text Available The article is a review of the national literature devoted to the issue of cultural security in determining the scope of meaning of the term. Cultural security is rarely the subject of research in the studies of national security. However, the contemporary threats justify dealing with this problem. Discussing the term cultural security, the author emphasizes the value of semantic concepts such as "culture", "cultural identity" and recognizes the impact of the so-called. Copenhagen School (Barry Buzan in the formulation of the modern understanding of cultural safety.

 8. Charakteristika poptávky po energetických nápojích

  OpenAIRE

  Svoboda, David

  2017-01-01

  Abstract: This thesis deals with the demand for energy drinks. The aim of this paper is to examine the characteristics of the demand. The theoretical part will deal with the explanation of the terms and describe the basic factors that determine the demand. The theoretical part will also include the marketing mix, which is a function of the demand and the practical part of this work. In the practical part I will try to analyze current demand for energy drinks by means of a questionnaire.

 9. Learning How to Learn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Karen M.; Lauridsen, Ole

  Ole Lauridsen, Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University, Denmark Karen M. Lauridsen, Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University, Denmark Learning Styles in Higher Education – Learning How to Learn Applying learning styles (LS) in higher education...... by Constructivist learning theory and current basic knowledge of how the brain learns. The LS concept will thus be placed in a broader learning theoretical context as a strong learning and teaching tool. Participants will be offered the opportunity to have their own LS preferences established before...... teaching leads to positive results and enhanced student learning. However, learning styles should not only be considered a didactic matter for the teacher, but also a tool for the individual students to improve their learning capabilities – not least in contexts where information is not necessarily...

 10. Learning to Learn.

  Science.gov (United States)

  Weiss, Helen; Weiss, Martin

  1988-01-01

  The article reviews theories of learning (e.g., stimulus-response, trial and error, operant conditioning, cognitive), considers the role of motivation, and summarizes nine research-supported rules of effective learning. Suggestions are applied to teaching learning strategies to learning-disabled students. (DB)

 11. Learning Styles.

  Science.gov (United States)

  Missouri Univ., Columbia. Coll. of Education.

  Information is provided regarding major learning styles and other factors important to student learning. Several typically asked questions are presented regarding different learning styles (visual, auditory, tactile and kinesthetic, and multisensory learning), associated considerations, determining individuals' learning styles, and appropriate…

 12. Learning Networks, Networked Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Sloep, Peter; Berlanga, Adriana

  2010-01-01

  Sloep, P. B., & Berlanga, A. J. (2011). Learning Networks, Networked Learning [Redes de Aprendizaje, Aprendizaje en Red]. Comunicar, XIX(37), 55-63. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3916/C37-2011-02-05

 13. Learning Problems

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Learning Problems KidsHealth / For Kids / Learning Problems What's in ... for how to make it better. What Are Learning Disabilities? Learning disabilities aren't contagious, but they ...

 14. Learning about Learning

  Science.gov (United States)

  Siegler, Robert S.

  2004-01-01

  The field of children's learning was thriving when the Merrill-Palmer Quarterly was launched; the field later went into eclipse and now is in the midst of a resurgence. This commentary examines reasons for these trends, and describes the emerging field of children's learning. In particular, the new field is seen as differing from the old in its…

 15. Learning to Learn Differently

  Science.gov (United States)

  Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone; Filstad, Cathrine

  2018-01-01

  Purpose: This paper aims to investigate whether the formal and informal learning patterns of community health-care nurses changed in the wake of a reform that altered their work by introducing new patient groups, and to explore whether conditions in the new workplaces facilitated or impeded shifts in learning patterns. Design/methodology/approach:…

 16. Distance Learning

  National Research Council Canada - National Science Library

  Braddock, Joseph

  1997-01-01

  A study reviewing the existing Army Distance Learning Plan (ADLP) and current Distance Learning practices, with a focus on the Army's training and educational challenges and the benefits of applying Distance Learning techniques...

 17. Blended learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2016-01-01

  Blended Learning has been implemented, evaluated and researched for the last decades within different educational areas and levels. Blended learning has been coupled with different epistemological understandings and learning theories, but the fundamental character and dimensions of learning...... in blended learning are still insufficient. Moreover, blended learning is a misleading concept described as learning, despite the fact that it fundamentally is an instructional and didactic approach (Oliver & Trigwell, 2005) addressing the learning environment (Inglis, Palipoana, Trenhom & Ward, 2011......) instead of the learning processes behind. Much of the existing research within the field seems to miss this perspective. The consequence is a lack of acknowledgement of the driven forces behind the context and the instructional design limiting the knowledge foundation of learning in blended learning. Thus...

 18. Zintegrowana komunikacja marketingowa. Nowe podejście - propozycja uporządkowania pojęć

  OpenAIRE

  Rydel, Maciej

  2004-01-01

  Integrated Marketing Communications (IMC) is something more than Marketing Communications and Promotion. IMC integrates not only traditional (formal) Marketing Communications elements: Advertising, Public Relations, Sales Promotion, Personal Selling and Sponsoring. It integrates all communicates being sent to market environment. The new task of a company, is to manage and integrate all kinds of communicates. The proposed definition is that of H. Fill which states: IMC it is managing dialogue ...

 19. Nieskończoność w matematyce. Zmagania z potrzebnym, acz kłopotliwym pojęciem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Murawski

  2014-06-01

  Full Text Available Infinity has appeared in mathematics since the very beginning. Moreover the mathematical concept of infinity was and is connected with philosophical and theological concepts. The aim of the paper is to show how mathematicians struggled with this concept and how they tried to bring it under control.

 20. Tożsamość człowieka a pojęcie narracji (Human Identity and Narration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Baszczak

  2011-06-01

  Full Text Available In this study I take a closer look at the relationship between human identity and the term of narration. Firstly, I want to analyse the psychological paradigm of narration and its implication to human identity. Next, I try to show Heidegger’s concept of the Dasein as an inspiration to discussion of the philosophical paradigm of narration.Finally, this study concerns the relation between human identity and narration in Charles Taylor’s moral philosophy.

 1. Learn, how to learn

  Science.gov (United States)

  Narayanan, M.

  2002-12-01

  Ernest L. Boyer, in his 1990 book, "Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professorate" cites some ground breaking studies and offers a new paradigm that identifies the need to recognize the growing conversation about teaching, scholarship and research in the Universities. The use of `ACORN' model suggested by Hawkins and Winter to conquer and mastering change, may offer some helpful hints for the novice professor, whose primary objective might be to teach students to `learn how to learn'. Action : It is possible to effectively change things only when a teaching professor actually tries out a new idea. Communication : Changes are successful only when the new ideas effectively communicated and implemented. Ownership : Support for change is extremely important and is critical. Only strong commitment for accepting changes demonstrates genuine leadership. Reflection : Feedback helps towards thoughtful evaluation of the changes implemented. Only reflection can provide a tool for continuous improvement. Nurture : Implemented changes deliver results only when nurtured and promoted with necessary support systems, documentation and infrastructures. Inspired by the ACORN model, the author experimented on implementing certain principles of `Total Quality Management' in the classroom. The author believes that observing the following twenty principles would indeed help the student learners how to learn, on their own towards achieving the goal of `Lifelong Learning'. The author uses an acronym : QUOTES : Quality Underscored On Teaching Excellence Strategy, to describe his methods for improving classroom teacher-learner participation. 1. Break down all barriers. 2. Create consistency of purpose with a plan. 3. Adopt the new philosophy of quality. 4. Establish high Standards. 5. Establish Targets / Goals. 6. Reduce dependence on Lectures. 7. Employ Modern Methods. 8. Control the Process. 9. Organize to reach goals. 10. Prevention vs. Correction. 11. Periodic Improvements. 12

 2. Intentional Learning Vs Incidental Learning

  OpenAIRE

  Shahbaz Ahmed

  2017-01-01

  This study is conducted to demonstrate the knowledge of intentional learning and incidental learning. Hypothesis of this experiment is intentional learning is better than incidental learning, participants were demonstrated and were asked to learn the 10 non sense syllables in a specific sequence from the colored cards in the end they were asked to recall the background color of each card instead of non-sense syllables. Independent variables of the experiment are the colored cards containing n...

 3. Posthuman learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasse, Cathrine

  This book shall explore the concept of learning from the new perspective of the posthuman. The vast majority of cognitive, behavioral and part of the constructionist learning theories operate with an autonomous individual who learn in a world of separate objects. Technology is (if mentioned at all......) understood as separate from the individual learner and perceived as tools. Learning theory has in general not been acknowledging materiality in their theorizing about what learning is. A new posthuman learning theory is needed to keep up with the transformations of human learning resulting from new...... technological experiences. One definition of learning is that it is a relatively permanent change in behavior as the result of experience. During the first half of the twentieth century, two theoretical approaches dominated the domain of learning theory: the schools of thought commonly known as behaviorism...

 4. Learning e-Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel ZAMFIR

  2009-01-01

  Full Text Available What You Understand Is What Your Cognitive Integrates. Scientific research develops, as a native environment, knowledge. This environment consists of two interdependent divisions: theory and technology. First division occurs as a recursive research, while the second one becomes an application of the research activity. Over time, theories integrate methodologies and technology extends as infrastructure. The engine of this environment is learning, as the human activity of knowledge work. The threshold term of this model is the concepts map; it is based on Bloom’ taxonomy for the cognitive domain and highlights the notion of software scaffolding which is grounded in Vygotsky’s Social Development Theory with its major theme, Zone of Proximal Development. This article is designed as a conceptual paper, which analyzes specific structures of this type of educational research: the model reflects a foundation for a theory and finally, the theory evolves as groundwork for a system. The outcomes of this kind of approach are the examples, which are, theoretically, learning outcomes, and practically exist as educational objects, so-called e-learning.

 5. Blended Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Baaren, John

  2009-01-01

  Van der Baaren, J. (2009). Blended Learning. Presentation given at the Mini symposium 'Blended Learning the way to go?'. November, 5, 2009, The Hague, The Netherlands: Netherlands Defence Academy (NDLA).

 6. Interface learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorhauge, Sally

  2014-01-01

  "Interface learning - New goals for museum and upper secondary school collaboration" investigates and analyzes the learning that takes place when museums and upper secondary schools in Denmark work together in local partnerships to develop and carry out school-related, museum-based coursework...... for students. The research focuses on the learning that the students experience in the interface of the two learning environments: The formal learning environment of the upper secondary school and the informal learning environment of the museum. Focus is also on the learning that the teachers and museum...... professionals experience as a result of their collaboration. The dissertation demonstrates how a given partnership’s collaboration affects the students’ learning experiences when they are doing the coursework. The dissertation presents findings that museum-school partnerships can use in order to develop...

 7. Learning Disabilities

  Science.gov (United States)

  ... books. While his friends were meeting for pickup soccer games after school, he was back home in ... sometimes thought to contribute to learning disabilities. Poor nutrition early in life also may lead to learning ...

 8. Workplace learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warring, Niels

  2005-01-01

  In November 2004 the Research Consortium on workplace learning under Learning Lab Denmark arranged the international conference “Workplace Learning – from the learner’s perspective”. The conference’s aim was to bring together researchers from different countries and institutions to explore...... and discuss recent developments in our understanding of workplace and work-related learning. The conference had nearly 100 participants with 59 papers presented, and among these five have been selected for presentation is this Special Issue....

 9. Children's Learning

  Science.gov (United States)

  Siegler, Robert S.

  2005-01-01

  A new field of children's learning is emerging. This new field differs from the old in recognizing that children's learning includes active as well as passive mechanisms and qualitative as well as quantitative changes. Children's learning involves substantial variability of representations and strategies within individual children as well as…

 10. Blended Learning

  Science.gov (United States)

  Imbriale, Ryan

  2013-01-01

  Teachers always have been and always will be the essential element in the classroom. They can create magic inside four walls, but they have never been able to create learning environments outside the classroom like they can today, thanks to blended learning. Blended learning allows students and teachers to break free of the isolation of the…

 11. Transformative Learning

  Science.gov (United States)

  Wang, Victor C. X.; Cranton, Patricia

  2011-01-01

  The theory of transformative learning has been explored by different theorists and scholars. However, few scholars have made an attempt to make a comparison between transformative learning and Confucianism or between transformative learning and andragogy. The authors of this article address these comparisons to develop new and different insights…

 12. Blended Learning

  OpenAIRE

  Bauerová, Andrea

  2013-01-01

  This thesis is focused on a new approach of education called blended learning. The history and developement of Blended Learning is described in the first part. Then the methods and tools of Blended Learning are evaluated and compared to the traditional methods of education. At the final part an efficient developement of the educational programs is emphasized.

 13. Just Learning

  Science.gov (United States)

  Larsen-Freeman, Diane

  2017-01-01

  In this "First Person Singular" essay, the author describes her education, teaching experience, and interest in understanding the learning of language. Anyone reading this essay will not be surprised to learn that the author's questions about language learning and optimal teaching methods were only met with further questions, and no…

 14. Learning Networks for Lifelong Learning

  OpenAIRE

  Sloep, Peter

  2009-01-01

  Presentation in a seminar organized by Christopher Hoadley at Penn State University, October 2004.Contains general introduction into the Learning Network Programme and a demonstration of the Netlogo Simulation of a Learning Network.

 15. Learning organisations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabina Jelenc Krašovec

  2000-12-01

  Full Text Available A vast array of economical, social, political, cultural and other factors influences the transformed role of learning and education in the society, as well as the functioning of local community and its social and communication patterns. The influences which are manifested as global problems can only be successfully solved on the level of local community. Analogously with the society in general, there is a great need of transforming a local community into a learning, flexible and interconnected environment which takes into account different interests, wishes and needs regarding learning and being active. The fundamental answer to changes is the strategy of lifelong learning and education which requires reorganisation of all walks of life (work, free time, family, mass media, culture, sport, education and transforming of organisations into learning organisations. With learning society based on networks of knowledge individuals are turning into learning individuals, and organisations into learning organisations; people who learn take the responsibility of their progress, learning denotes partnership among learning people, teachers, parents, employers and local community, so that they work together to achieve better results.

 16. Learning Opportunities for Group Learning

  Science.gov (United States)

  Gil, Alfonso J.; Mataveli, Mara

  2017-01-01

  Purpose: This paper aims to analyse the impact of organizational learning culture and learning facilitators in group learning. Design/methodology/approach: This study was conducted using a survey method applied to a statistically representative sample of employees from Rioja wine companies in Spain. A model was tested using a structural equation…

 17. Mimetic Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christoph Wulf

  2008-03-01

  Full Text Available Mimetic learning, learning by imitation, constitutes one of the most important forms of learning. Mimetic learning does not, however, just denote mere imitation or copying: Rather, it is a process by which the act of relating to other persons and worlds in a mimetic way leads to an en-hancement of one’s own world view, action, and behaviour. Mimetic learning is productive; it is related to the body, and it establishes a connection between the individual and the world as well as other persons; it creates practical knowledge, which is what makes it constitutive of social, artistic, and practical action. Mimetic learning is cultural learning, and as such it is crucial to teaching and education (Wulf, 2004; 2005.

 18. Deep learning

  CERN Document Server

  Goodfellow, Ian; Courville, Aaron

  2016-01-01

  Deep learning is a form of machine learning that enables computers to learn from experience and understand the world in terms of a hierarchy of concepts. Because the computer gathers knowledge from experience, there is no need for a human computer operator to formally specify all the knowledge that the computer needs. The hierarchy of concepts allows the computer to learn complicated concepts by building them out of simpler ones; a graph of these hierarchies would be many layers deep. This book introduces a broad range of topics in deep learning. The text offers mathematical and conceptual background, covering relevant concepts in linear algebra, probability theory and information theory, numerical computation, and machine learning. It describes deep learning techniques used by practitioners in industry, including deep feedforward networks, regularization, optimization algorithms, convolutional networks, sequence modeling, and practical methodology; and it surveys such applications as natural language proces...

 19. Learning Disabilities and ADHD

  Science.gov (United States)

  ... of illnesses and disabilities Learning disabilities and ADHD Learning disabilities and ADHD Learning disabilities affect how you ... ADHD. Learning disabilities Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Learning disabilities top Having a learning disability does not ...

 20. Informal learning.

  Science.gov (United States)

  Callanan, Maureen; Cervantes, Christi; Loomis, Molly

  2011-11-01

  We consider research and theory relevant to the notion of informal learning. Beginning with historical and definitional issues, we argue that learning happens not just in schools or in school-aged children. Many theorists have contrasted informal learning with formal learning. Moving beyond this dichotomy, and away from a focus on where learning occurs, we discuss five dimensions of informal learning that are drawn from the literature: (1) non-didactive, (2) highly socially collaborative, (3) embedded in meaningful activity, (4) initiated by learner's interest or choice, and (5) removed from external assessment. We consider these dimensions in the context of four sample domains: learning a first language, learning about the mind and emotions within families and communities, learning about science in family conversations and museum settings, and workplace learning. Finally, we conclude by considering convergences and divergences across the different literatures and suggesting areas for future research. WIREs Cogni Sci 2011 2 646-655 DOI: 10.1002/wcs.143 For further resources related to this article, please visit the WIREs website. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 1. Machine Learning

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2017-01-01

  Machine learning, which builds on ideas in computer science, statistics, and optimization, focuses on developing algorithms to identify patterns and regularities in data, and using these learned patterns to make predictions on new observations. Boosted by its industrial and commercial applications, the field of machine learning is quickly evolving and expanding. Recent advances have seen great success in the realms of computer vision, natural language processing, and broadly in data science. Many of these techniques have already been applied in particle physics, for instance for particle identification, detector monitoring, and the optimization of computer resources. Modern machine learning approaches, such as deep learning, are only just beginning to be applied to the analysis of High Energy Physics data to approach more and more complex problems. These classes will review the framework behind machine learning and discuss recent developments in the field.

 2. Doing learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, John Bang; Koch, Christian

  2014-01-01

  Purpose: To investigate how learning occurs in a systems development project, using a company developing wind turbine control systems in collaboration with customers as case. Design/methodology/approach: Dewey’s approach to learning is used, emphasising reciprocity between the individual...... learning processes and that the interchanges between materiality and systems developers block the learning processes due to a customer with imprecise demands and unclear system specifications. In the four cases discussed, learning does occur however. Research limitations/implications: A qualitative study...... focusing on individual systems developers gives limited insight into whether the learning processes found would occur in other systems development processes. Practical implications: Managers should ensure that constitutive means, such as specifications, are available, and that they are sufficiently...

 3. Metric learning

  CERN Document Server

  Bellet, Aurelien; Sebban, Marc

  2015-01-01

  Similarity between objects plays an important role in both human cognitive processes and artificial systems for recognition and categorization. How to appropriately measure such similarities for a given task is crucial to the performance of many machine learning, pattern recognition and data mining methods. This book is devoted to metric learning, a set of techniques to automatically learn similarity and distance functions from data that has attracted a lot of interest in machine learning and related fields in the past ten years. In this book, we provide a thorough review of the metric learnin

 4. Learning to learn in MOOCs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milligan, Sandra; Ringtved, Ulla Lunde

  This paper outlines one way of understanding what it is about learning in MOOCs that is so distinctive, and explores the implications for the design of MOOCs. It draws on an ongoing research study into the nature of learning in MOOCs at the University of Melbourne.......This paper outlines one way of understanding what it is about learning in MOOCs that is so distinctive, and explores the implications for the design of MOOCs. It draws on an ongoing research study into the nature of learning in MOOCs at the University of Melbourne....

 5. Learning Cultures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lauge Baungaard

  1998-01-01

  the article present different concepts and modelsof learning. It discuss some strutural tendenciesof developing environmental management systemsand point out alternatives to increasing formalization of rules.......the article present different concepts and modelsof learning. It discuss some strutural tendenciesof developing environmental management systemsand point out alternatives to increasing formalization of rules....

 6. Blended learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staugaard, Hans Jørgen

  2012-01-01

  Forsøg på at indkredse begrebet blended learning i forbindelse med forberedelsen af projekt FlexVid.......Forsøg på at indkredse begrebet blended learning i forbindelse med forberedelsen af projekt FlexVid....

 7. Reflective Learning

  African Journals Online (AJOL)

  dell

  The main intent of this study was to identify the impact of using learning log as a learning strategy on the academic performance of university students. Second year psychology students were included as subjects of this study. In the beginning of the study, the students were divided into two: experimental group (N = 60) and ...

 8. Perceptual learning.

  Science.gov (United States)

  Seitz, Aaron R

  2017-07-10

  Perceptual learning refers to how experience can change the way we perceive sights, sounds, smells, tastes, and touch. Examples abound: music training improves our ability to discern tones; experience with food and wines can refine our pallet (and unfortunately more quickly empty our wallet), and with years of training radiologists learn to save lives by discerning subtle details of images that escape the notice of untrained viewers. We often take perceptual learning for granted, but it has a profound impact on how we perceive the world. In this Primer, I will explain how perceptual learning is transformative in guiding our perceptual processes, how research into perceptual learning provides insight into fundamental mechanisms of learning and brain processes, and how knowledge of perceptual learning can be used to develop more effective training approaches for those requiring expert perceptual skills or those in need of perceptual rehabilitation (such as individuals with poor vision). I will make a case that perceptual learning is ubiquitous, scientifically interesting, and has substantial practical utility to us all. Copyright © 2017. Published by Elsevier Ltd.

 9. Pervasive Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Larsen, Lasse Juel

  2009-01-01

  , it is not a specific place where you can access scarce information. Pervasive or ubiquitous communication opens up for taking the organizing and design of learning landscapes a step further. Furthermore it calls for theoretical developments, which can open up for a deeper understanding of the relationship between...... emerging contexts, design of contexts and learning....

 10. Flipped Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  I FLIPPED LEARNING – FLIP MED VIDEO kan du læse om, hvordan du som underviser kommer godt i gang med at implementere video i undervisning, der har afsæt i tankerne omkring flipped learning. Bogen indeholder fire dele: I Del 1 fokuserer vi på det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen...

 11. Flipped Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hachmann, Roland; Holmboe, Peter

  arbejde med faglige problemstillinger gennem problembaserede og undersøgende didaktiske designs. Flipped Learning er dermed andet og mere end at distribuere digitale materialer til eleverne forud for undervisning. Flipped Learning er i lige så høj grad et syn på, hvordan undervisning med digitale medier...

 12. Situating learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ribeiro, Gustavo; Georg, Susse; Finchman, Rob

  2004-01-01

  This paper looks at learning experiences in South Africa and Thailand by highlighting the role of context and culture in the learning process. The authors are based at Danish and South African higher education institutions and have contributed to DUCED's TFS programme in the positions of overall...

 13. Embodied Learning

  Science.gov (United States)

  Stolz, Steven A.

  2015-01-01

  This article argues that psychological discourse fails miserably to provide an account of learning that can explain how humans come to understand, particularly understanding that has been grasped meaningfully. Part of the problem with psychological approaches to learning is that they are disconnected from the integral role embodiment plays in how…

 14. Distance learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarina Pucelj

  2006-12-01

  Full Text Available I would like to underline the role and importance of knowledge, which is acquired by individuals as a result of a learning process and experience. I have established that a form of learning, such as distance learning definitely contributes to a higher learning quality and leads to innovative, dynamic and knowledgebased society. Knowledge and skills enable individuals to cope with and manage changes, solve problems and also create new knowledge. Traditional learning practices face new circumstances, new and modern technologies appear, which enable quick and quality-oriented knowledge implementation. The centre of learning process at distance learning is to increase the quality of life of citizens, their competitiveness on the workforce market and ensure higher economic growth. Intellectual capital is the one, which represents the biggest capital of each society and knowledge is the key factor for succes of everybody, who are fully aware of this. Flexibility, openness and willingness of people to follow new IT solutions form suitable environment for developing and deciding to take up distance learning.

 15. Legitimate Learning.

  Science.gov (United States)

  Stevenson, John

  1997-01-01

  What is considered legitimate learning is culturally and contextually specific, depending on what values are involved. Different values are engaged depending on whether legitimate learning is considered transformation of the individual in relation to self, in relation to society, or in relation to the workplace. (SK)

 16. Machine Learning.

  Science.gov (United States)

  Kirrane, Diane E.

  1990-01-01

  As scientists seek to develop machines that can "learn," that is, solve problems by imitating the human brain, a gold mine of information on the processes of human learning is being discovered, expert systems are being improved, and human-machine interactions are being enhanced. (SK)

 17. Blended Learning as Transformational Institutional Learning

  Science.gov (United States)

  VanDerLinden, Kim

  2014-01-01

  This chapter reviews institutional approaches to blended learning and the ways in which institutions support faculty in the intentional redesign of courses to produce optimal learning. The chapter positions blended learning as a strategic opportunity to engage in organizational learning.

 18. "Learned Helplessness" or "Learned Incompetence"?

  Science.gov (United States)

  Sergent, Justine; Lambert, Wallace E.

  Studies in the past have shown that reinforcements independent of the subjects actions may induce a feeling of helplessness. Most experiments on learned helplessness have led researchers to believe that uncontrollability (non-contingency of feedback upon response) was the determining feature of learned helplessness, although in most studies…

 19. Teacher learning as workplace learning

  NARCIS (Netherlands)

  Imants, J.; Van Veen, K.

  2010-01-01

  Against the background of increasing attention in teacher professional development programs for situating teacher learning in the workplace, an overview is given of what is known in general and in educational workplace learning literature on the characteristics and conditions of the workplace.

 20. Learning, Learning Organisations and the Global Enterprise

  Science.gov (United States)

  Manikutty, Sankaran

  2009-01-01

  The steadily increasing degree of globalisation of enterprises implies development of many skills, among which the skills to learn are among the most important. Learning takes place at the individual level, but collective learning and organisational learning are also important. Learning styles of individuals are different and learning styles are…

 1. Can machine learning explain human learning?

  NARCIS (Netherlands)

  Vahdat, M.; Oneto, L.; Anguita, D.; Funk, M.; Rauterberg, G.W.M.

  2016-01-01

  Learning Analytics (LA) has a major interest in exploring and understanding the learning process of humans and, for this purpose, benefits from both Cognitive Science, which studies how humans learn, and Machine Learning, which studies how algorithms learn from data. Usually, Machine Learning is

 2. Evaluation of learning materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Hansen, Thomas Illum

  2011-01-01

  This paper presents a holistic framework for evaluating learning materials and designs for learning. A holistic evaluation comprises investigations of the potential learning potential, the actualized learning potential, and the actual learning. Each aspect is explained and exemplified through...

 3. Learning Spaces

  CERN Document Server

  Falmagne, Jean-Claude

  2011-01-01

  Learning spaces offer a rigorous mathematical foundation for practical systems of educational technology. Learning spaces generalize partially ordered sets and are special cases of knowledge spaces. The various structures are investigated from the standpoints of combinatorial properties and stochastic processes. Leaning spaces have become the essential structures to be used in assessing students' competence of various topics. A practical example is offered by ALEKS, a Web-based, artificially intelligent assessment and learning system in mathematics and other scholarly fields. At the heart of A

 4. Supportive Learning: Linear Learning and Collaborative Learning

  Science.gov (United States)

  Lee, Bih Ni; Abdullah, Sopiah; Kiu, Su Na

  2016-01-01

  This is a conceptual paper which is trying to look at the educational technology is not limited to high technology. However, electronic educational technology, also known as e-learning, has become an important part of today's society, which consists of a wide variety of approaches to digitization, components and methods of delivery. In the…

 5. Learning to learn: self-managed learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús Miranda Izquierdo

  2006-09-01

  Full Text Available Thi is article analyzes the potentialities and weaknesses that non directive Pedagogy presents, an example of the so called self managed pedagogy, whose postulates are good to analyze for the contributions that this position can make to the search of new ways of learning.

 6. Machine Learning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chikkagoudar, Satish; Chatterjee, Samrat; Thomas, Dennis G.; Carroll, Thomas E.; Muller, George

  2017-04-21

  The absence of a robust and unified theory of cyber dynamics presents challenges and opportunities for using machine learning based data-driven approaches to further the understanding of the behavior of such complex systems. Analysts can also use machine learning approaches to gain operational insights. In order to be operationally beneficial, cybersecurity machine learning based models need to have the ability to: (1) represent a real-world system, (2) infer system properties, and (3) learn and adapt based on expert knowledge and observations. Probabilistic models and Probabilistic graphical models provide these necessary properties and are further explored in this chapter. Bayesian Networks and Hidden Markov Models are introduced as an example of a widely used data driven classification/modeling strategy.

 7. Learning Leadership

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel, Frederik; Fast, Alf Michael

  2018-01-01

  Is leadership a result of inheritance or is it something one learns during formal learning in e.g. business schools? This is the essential question addressed in this article. The article is based on a case study involving a new leader in charge of a group of profession practitioners. The leader...... promotes his leadership as a profession comparable to the professions of practitioners. This promotion implies that leadership is something one can and probably must learn during formal learning. The practitioners on the other hand reject this comprehension of leadership and long for a fellow practitioner...... to lead the organization. While asked they are unable to describe how, where and when they think a practitioner develops leadership skills necessary for leading fellows. In the following we will start analysing the case in order to comprehend and discuss both the professional leaders and the practitioners...

 8. Group learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pimentel, Ricardo; Noguira, Eloy Eros da Silva; Elkjær, Bente

  The article presents a study that aims at the apprehension of the group learning in a top management team composed by teachers in a Brazilian Waldorf school whose management is collective. After deciding to extend the school, they had problems recruiting teachers who were already trained based...... on the Steiner´s ideas, which created practical problems for conducting management activities. The research seeks to understand how that group of teachers collectively manage the school, facing the lack of resources, a significant heterogeneity in the relationships, and the conflicts and contradictions......, and they are interrelated to the group learning as the construction, maintenance and reconstruction of the intelligibility of practices. From this perspective, it can be said that learning is a practice and not an exceptional phenomenon. Building, maintaining and rebuilding the intelligibility is the group learning...

 9. Learning Disabilities

  Science.gov (United States)

  ... NICHD) See all related organizations Publications Problemas de aprendizaje Order NINDS Publications Patient Organizations CHADD - Children and ... NICHD) See all related organizations Publications Problemas de aprendizaje Order NINDS Publications Definition Learning disabilities are disorders ...

 10. Reflective Learning

  African Journals Online (AJOL)

  dell

  The experimental group students used learning log on a weekly basis while the control group did not. ... The term “memory” in psychology usually denotes an interest in the retention ... activities that contribute to information being remembered.

 11. Interorganizational learning systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette

  1999-01-01

  The occurrence of organizational and interorganizational learning processes is not only the result of management endeavors. Industry structures and market related issues have substantial spill-over effects. The article reviews literature, and it establishes a learning model in which elements from...... organizational environments are included into a systematic conceptual framework. The model allows four types of learning to be identified: P-learning (professional/craft systems learning), T-learning (technology embedded learning), D-learning (dualistic learning systems, where part of the labor force is exclude...... from learning), and S-learning (learning in social networks or clans). The situation related to service industries illustrates the typology....

 12. Lifelong Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Lone; Jensen, Annie Aarup

  2010-01-01

  Master education for adults has become a strategy for Lifelong Learning among many well-educated people in Denmark. This type of master education is part of the ‘parallel education system' in Denmark. As one of the first Danish universities who offered this type of Master education, Aalborg...... the intended as well as the unintended effects (personal and professional) of the master education. The data have been gathered among graduates from a specific master education, Master in Learning Processes, and the paper will draw on results from a quantitative survey based on a questionnaire answered by 120...

 13. Learning SPARQL

  CERN Document Server

  DuCharme, Bob

  2011-01-01

  Get hands-on experience with SPARQL, the RDF query language that's become a key component of the semantic web. With this concise book, you will learn how to use the latest version of this W3C standard to retrieve and manipulate the increasing amount of public and private data available via SPARQL endpoints. Several open source and commercial tools already support SPARQL, and this introduction gets you started right away. Begin with how to write and run simple SPARQL 1.1 queries, then dive into the language's powerful features and capabilities for manipulating the data you retrieve. Learn wha

 14. Deep Learning in Open Source Learning Streams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Thomas

  2016-01-01

  This chapter presents research on deep learning in a digital learning environment and raises the question if digital instructional designs can catalyze deeper learning than traditional classroom teaching. As a theoretical point of departure the notion of ‘situated learning’ is utilized...... and contrasted to the notion of functionalistic learning in a digital context. The mechanism that enables deep learning in this context is ‘The Open Source Learning Stream’. ‘The Open Source Learning Stream’ is the notion of sharing ‘learning instances’ in a digital space (discussion board, Facebook group......, unistructural, multistructural or relational learning. The research concludes that ‘The Open Source Learning Stream’ can catalyze deep learning and that there are four types of ‘Open Source Learning streams’; individual/ asynchronous, individual/synchronous, shared/asynchronous and shared...

 15. Mastering machine learning with scikit-learn

  CERN Document Server

  Hackeling, Gavin

  2014-01-01

  If you are a software developer who wants to learn how machine learning models work and how to apply them effectively, this book is for you. Familiarity with machine learning fundamentals and Python will be helpful, but is not essential.

 16. Transforming learning?

  Science.gov (United States)

  1999-09-01

  A new Learning and Skills Council for post-16 learning is the latest proposal from the UK Government in its attempt to ensure a highly skilled workforce for the next century. Other aims will be to reduce the variability in standards of the existing post-16 system, coordination and coherence between further education and training, and a reduction in the duplication and layers in contracting and funding. The proposals include: a national Learning and Skills Council, with 40-50 local Learning and Skills Councils to develop local plans; a strengthened strategic role for business in education and training, influencing a budget of #5bn a radical new youth programme entitled `Connexions', with dedicated personal advisors for young people; greater cooperation between sixth forms and colleges; and the establishment of an independent inspectorate covering all work-related learning and training, to include a new role for Ofsted in inspecting the provision for 16-19 year-olds in schools and colleges. It is hoped that this programme will build on the successes of the previous systems and that savings of at least #50m can be achieved through streamlining and the reduction in bureaucracy. The intentions are set out in a White Paper, Learning to Succeed, which is available from the Stationery Office and bookshops, as well as on the website www.dfee.gov.uk/post16. Published in addition to the White Paper was `School Sixth form funding: a consultation paper' (available from DfEE publications, Prolog, PO Box 5050, Sherwood Park, Annesley, Nottingham NG15 0DJ) and `Transition plan for the post-16 education and training and for local delivery of support for small firms' (available from Trevor Tucknutt, TECSOP Division, Level 3, Department for Education and Employment, Moorfoot, Sheffield S1 4PQ). The deadline for comments on both the sixth form consultation document and the White Paper is 15 October 1999. Almost simultaneously with the announcement of the above proposals came the

 17. Deepening Learning through Learning-by-Inventing

  OpenAIRE

  Apiola, Mikko; Tedre, Matti

  2013-01-01

  It has been shown that deep approaches to learning, intrinsic motivation, and self-regulated learning have strong positive effects on learning. How those pedagogical theories can be integrated in computing curricula is, however, still lacking empirically grounded analyses. This study integrated, in a robotics-based programming class, a method of learning-by-inventing, and studied its qualitative effects on students’ learning through 144 interviews. Five findings were related with learning the...

 18. Learning and Behavior

  Science.gov (United States)

  ... List About PPMD Events News Login By Area Learning & Behavior Attention, Listening & Learning Autism Spectrum Disorder (ASD) ... Care Guidelines ❯ By Area ❯ Learning & Behavior Share Print Learning & Behavior Facts to Remember People with Duchenne may ...

 19. Learning via Query Synthesis

  KAUST Repository

  Alabdulmohsin, Ibrahim

  2017-01-01

  Active learning is a subfield of machine learning that has been successfully used in many applications. One of the main branches of active learning is query synthe- sis, where the learning agent constructs artificial queries from scratch in order

 20. Managing Learning for Performance.

  Science.gov (United States)

  Kuchinke, K. Peter

  1995-01-01

  Presents findings of organizational learning literature that could substantiate claims of learning organization proponents. Examines four learning processes and their contribution to performance-based learning management: knowledge acquisition, information distribution, information interpretation, and organizational memory. (SK)

 1. Learning Object Repositories

  Science.gov (United States)

  Lehman, Rosemary

  2007-01-01

  This chapter looks at the development and nature of learning objects, meta-tagging standards and taxonomies, learning object repositories, learning object repository characteristics, and types of learning object repositories, with type examples. (Contains 1 table.)

 2. Blocking in Category Learning

  OpenAIRE

  Bott, Lewis; Hoffman, Aaron B.; Murphy, Gregory L.

  2007-01-01

  Many theories of category learning assume that learning is driven by a need to minimize classification error. When there is no classification error, therefore, learning of individual features should be negligible. We tested this hypothesis by conducting three category learning experiments adapted from an associative learning blocking paradigm. Contrary to an error-driven account of learning, participants learned a wide range of information when they learned about categories, and blocking effe...

 3. Learned Helplessness

  Science.gov (United States)

  Hooker, Carol E.

  1976-01-01

  Learned helplessness--the belief that a person's actions have no influence on the outcome of an event--is similar in many respects to the crisis state and depression. The author shows how this impaired social and psychological functioning occurs and identifies techniques that the social worker can use to prevent it. (Author)

 4. Learning Disabilities.

  Science.gov (United States)

  Neuwirth, Sharyn

  This booklet uses hypothetical case examples to illustrate the definition, causal theories, and specific types of learning disabilities (LD). The cognitive and language performance of students with LD is compared to standard developmental milestones, and common approaches to the identification and education of children with LD are outlined.…

 5. Learning Together

  Science.gov (United States)

  Kaufman, Sherry

  2014-01-01

  In spring 2012, Sherry Kaufman, a consultant at Francis W. Parker School in Chicago, was asked to support kindergarten teachers in deepening their practice of constructivism and exploring the Reggio Emilia approach to early childhood education. Central to such an approach is the belief that all learning is socially constructed through interaction…

 6. Learning Mongoid

  CERN Document Server

  Rege, Gautam

  2013-01-01

  A step-by-step tutorial with focused examples that will help you build scalable, high performance Rails web applications with Mongoid.If you are an application developer who wants to learn how to use Mongoid in a Rails application, this book will be great for you. You are expected to be familiar with MongoDB and Ruby.

 7. Learning Lichens

  Science.gov (United States)

  Thorne, Sarah

  2017-01-01

  The lichen is an ideal subject for student study because it is omnipresent in school yards, easily collected and observed year-round, a pioneer of evolution on land, and a bioindicator of air pollution. After doing fieldwork on this unusual composite organism as an apprentice with a team of lichenologists, Sarah Thorne developed Learning Lichens.…

 8. Learning Ionic

  CERN Document Server

  Ravulavaru, Arvind

  2015-01-01

  This book is intended for those who want to learn how to build hybrid mobile applications using Ionic. It is also ideal for people who want to explore theming for Ionic apps. Prior knowledge of AngularJS is essential to complete this book successfully.

 9. Supervised Learning

  Science.gov (United States)

  Rokach, Lior; Maimon, Oded

  This chapter summarizes the fundamental aspects of supervised methods. The chapter provides an overview of concepts from various interrelated fields used in subsequent chapters. It presents basic definitions and arguments from the supervised machine learning literature and considers various issues, such as performance evaluation techniques and challenges for data mining tasks.

 10. Learning Analytics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Duval

  2012-06-01

  Full Text Available This paper provides a brief introduction to the domain of ‘learning analytics’. We first explain the background and idea behind the concept. Then we give a brief overview of current research issues. We briefly list some more controversial issues before concluding.

 11. Learning Ansible

  CERN Document Server

  Mohaan, Madhurranjan

  2014-01-01

  If you want to learn how to use Ansible to automate an infrastructure, either from scratch or to augment your current tooling with Ansible, then this is the book for you. It has plenty of practical examples to help you get to grips with Ansible.

 12. Learning Physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cohen, E.

  2005-01-01

  Full Text:The issue of Teaching physics vs Learning physics in our institutions of higher learning will be discussed. Physics is taught mainly by frontal lectures an old (and proven) method. The great advancements of the Information Age are introduced by exposing the students to vast amounts of computerized information and directing them to numerical problem solving by interacting with the computer. These modern methods have several drawbacks: 1. Students get the impression of easy material acquisition while in fact it becomes superficial. 2. There is little integration of topics that are taught in different courses. 3. Insufficient interest is built among undergraduate students to pursue studies that involve deeper thinking and independent research (namely, studies towards a doctoral degree). Learning physics is a formative process in the education of physicists, natural scientists and engineers. It must be based on discussions and exchange of ideas among the students, since understanding the studied material means being able to explain it to a colleague. Some universities in the US initiated programs of learning physics by creating an environment in which small groups of students are engaged in discussing material, jointly solving problems and jointly conducting simulated experiments. This is done under the supervision of a mentor. Suggestions for implementing this method in Israel will be discussed

 13. Influences of Formal Learning, Personal Learning Orientation, and Supportive Learning Environment on Informal Learning

  Science.gov (United States)

  Choi, Woojae; Jacobs, Ronald L.

  2011-01-01

  While workplace learning includes formal and informal learning, the relationship between the two has been overlooked, because they have been viewed as separate entities. This study investigated the effects of formal learning, personal learning orientation, and supportive learning environment on informal learning among 203 middle managers in Korean…

 14. From learning objects to learning activities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2005-01-01

  This paper discusses and questions the current metadata standards for learning objects from a pedagogical point of view. From a social constructivist approach, the paper discusses how learning objects can support problem based, self-governed learning activities. In order to support this approach......, it is argued that it is necessary to focus on learning activities rather than on learning objects. Further, it is argued that descriptions of learning objectives and learning activities should be separated from learning objects. The paper presents a new conception of learning objects which supports problem...... based, self-governed activities. Further, a new way of thinking pedagogy into learning objects is introduced. It is argued that a lack of pedagogical thinking in learning objects is not solved through pedagogical metadata. Instead, the paper suggests the concept of references as an alternative...

 15. How we learn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Knud

  How We Learn, deals with the fundamental issues of the processes of learning, critically assessing different types of learning and obstacles to learning. It also considers a broad range of other important questions in relation to learning such as: modern research into learning and brain functions......, self-perception, motivation and competence development, teaching, intelligence and learning style, learning in relation to gender and life age. The book provides a comprehensive introduction to both traditional learning theory and the newest international research into learning processes, while...... at the same time being an innovative contribution to a new and more holistic understanding of learning including discussion on school-based learning, net-based learning, workplace learning and educational politics. How We Learn examines all the key factors that help to create a holistic understanding of what...

 16. Using Learning Games to Meet Learning Objectives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Thomas Duus

  2013-01-01

  This paper addresses the question on how learning games can be used to meet with the different levels in Bloom’s and the SOLO taxonomy, which are commonly used for evaluating the learning outcome of educational activities. The paper discusses the quality of game-based learning outcomes based on a...... on a case study of the learning game 6Styles....

 17. Still to Learn from Vicarious Learning

  Science.gov (United States)

  Mayes, J. T.

  2015-01-01

  The term "vicarious learning" was introduced in the 1960s by Bandura, who demonstrated how learning can occur through observing the behaviour of others. Such social learning is effective without the need for the observer to experience feedback directly. More than twenty years later a series of studies on vicarious learning was undertaken…

 18. Learning Effectiveness of a Strategic Learning Course

  Science.gov (United States)

  Burchard, Melinda S.; Swerdzewski, Peter

  2009-01-01

  The effectiveness of a postsecondary strategic learning course for improving metacognitive awareness and regulation was evaluated through systematic program assessment. The course emphasized students' awareness of personal learning through the study of learning theory and through practical application of specific learning strategies. Students…

 19. Social Media and Seamless Learning: Lessons Learned

  Science.gov (United States)

  Panke, Stefanie; Kohls, Christian; Gaiser, Birgit

  2017-01-01

  The paper discusses best practice approaches and metrics for evaluation that support seamless learning with social media. We draw upon the theoretical frameworks of social learning theory, transfer learning (bricolage), and educational design patterns to elaborate upon different ideas for ways in which social media can support seamless learning.…

 20. Deep Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Morten Bornø; Bahnsen, Chris Holmberg; Nasrollahi, Kamal

  2018-01-01

  I løbet af de sidste 10 år er kunstige neurale netværk gået fra at være en støvet, udstødt tekno-logi til at spille en hovedrolle i udviklingen af kunstig intelligens. Dette fænomen kaldes deep learning og er inspireret af hjernens opbygning.......I løbet af de sidste 10 år er kunstige neurale netværk gået fra at være en støvet, udstødt tekno-logi til at spille en hovedrolle i udviklingen af kunstig intelligens. Dette fænomen kaldes deep learning og er inspireret af hjernens opbygning....

 1. Learning Java

  CERN Document Server

  Niemeyer, Patrick

  2005-01-01

  Version 5.0 of the Java 2 Standard Edition SDK is the most important upgrade since Java first appeared a decade ago. With Java 5.0, you'll not only find substantial changes in the platform, but to the language itself-something that developers of Java took five years to complete. The main goal of Java 5.0 is to make it easier for you to develop safe, powerful code, but none of these improvements makes Java any easier to learn, even if you've programmed with Java for years. And that means our bestselling hands-on tutorial takes on even greater significance. Learning Java is the most widely sou

 2. Learning Raspbian

  CERN Document Server

  Harrington, William

  2015-01-01

  This book is intended for developers who have worked with the Raspberry Pi and who want to learn how to make the most of the Raspbian operating system and their Raspberry Pi. Whether you are a beginner to the Raspberry Pi or a seasoned expert, this book will make you familiar with the Raspbian operating system and teach you how to get your Raspberry Pi up and running.

 3. Guided discovery learning in geometry learning

  Science.gov (United States)

  Khasanah, V. N.; Usodo, B.; Subanti, S.

  2018-03-01

  Geometry is a part of the mathematics that must be learned in school. The purpose of this research was to determine the effect of Guided Discovery Learning (GDL) toward geometry learning achievement. This research had conducted at junior high school in Sukoharjo on academic years 2016/2017. Data collection was done based on student’s work test and documentation. Hypothesis testing used two ways analysis of variance (ANOVA) with unequal cells. The results of this research that GDL gave positive effect towards mathematics learning achievement. GDL gave better mathematics learning achievement than direct learning. There was no difference of mathematics learning achievement between male and female. There was no an interaction between sex differences and learning models toward student’s mathematics learning achievement. GDL can be used to improve students’ mathematics learning achievement in geometry.

 4. Learning to Learn Together with CSCL Tools

  Science.gov (United States)

  Schwarz, Baruch B.; de Groot, Reuma; Mavrikis, Manolis; Dragon, Toby

  2015-01-01

  In this paper, we identify "Learning to Learn Together" (L2L2) as a new and important educational goal. Our view of L2L2 is a substantial extension of "Learning to Learn" (L2L): L2L2 consists of learning to collaborate to successfully face L2L challenges. It is inseparable from L2L, as it emerges when individuals face problems…

 5. Technology, Learning, and Individual Differences

  Science.gov (United States)

  Bear, Anne A. Ghost

  2012-01-01

  The learning needs for adults that result from the constant increase in technology are rooted in the adult learning concepts of (a) andragogy, (b) self-directed learning, (c) learning-how-to-learn, (d) real-life learning, and (e) learning strategies. This study described the learning strategies that adults use in learning to engage in an online…

 6. Human Machine Learning Symbiosis

  Science.gov (United States)

  Walsh, Kenneth R.; Hoque, Md Tamjidul; Williams, Kim H.

  2017-01-01

  Human Machine Learning Symbiosis is a cooperative system where both the human learner and the machine learner learn from each other to create an effective and efficient learning environment adapted to the needs of the human learner. Such a system can be used in online learning modules so that the modules adapt to each learner's learning state both…

 7. Machine-Learning Research

  OpenAIRE

  Dietterich, Thomas G.

  1997-01-01

  Machine-learning research has been making great progress in many directions. This article summarizes four of these directions and discusses some current open problems. The four directions are (1) the improvement of classification accuracy by learning ensembles of classifiers, (2) methods for scaling up supervised learning algorithms, (3) reinforcement learning, and (4) the learning of complex stochastic models.

 8. Targeted Learning

  CERN Document Server

  van der Laan, Mark J

  2011-01-01

  The statistics profession is at a unique point in history. The need for valid statistical tools is greater than ever; data sets are massive, often measuring hundreds of thousands of measurements for a single subject. The field is ready to move towards clear objective benchmarks under which tools can be evaluated. Targeted learning allows (1) the full generalization and utilization of cross-validation as an estimator selection tool so that the subjective choices made by humans are now made by the machine, and (2) targeting the fitting of the probability distribution of the data toward the targe

 9. Learning Vaadin

  CERN Document Server

  Frankel, Nicolas

  2011-01-01

  This book begins with a tutorial on Vaadin 7, followed by a process of planning, analyzing, building, and deploying a fully functional RIA while covering troubleshooting details along the way, making it an invaluable resource for answers to all your Vaadin questions. If you are a Java developer with some experience in Java web development and want to enter the world of Rich Internet Applications this technology and book are ideal for you. Learning Vaadin will be perfect as your next step towards building eye-candy dynamic web applications on a Java-based platform.

 10. Learning Cypher

  CERN Document Server

  Panzarino, Onofrio

  2014-01-01

  An easy-to-follow guide full of tips and examples of real-world applications. In each chapter, a thorough example will show you the concepts in action, followed by a detailed explanation.This book is intended for those who want to learn how to create, query, and maintain a graph database, or who want to migrate to a graph database from SQL. It would be helpful to have some familiarity with Java and/or SQL, but no prior experience is required.

 11. Learning Perl

  CERN Document Server

  Schwartz, Randal; Phoenix, Tom

  2011-01-01

  If you're just getting started with Perl, this is the book you want-whether you're a programmer, system administrator, or web hacker. Nicknamed "the Llama" by two generations of users, this bestseller closely follows the popular introductory Perl course taught by the authors since 1991. This 6th edition covers recent changes to the language up to version 5.14. Perl is suitable for almost any task on almost any platform, from short fixes to complete web applications. Learning Perl teaches you the basics and shows you how to write programs up to 128 lines long-roughly the size of 90% of the Pe

 12. Learning scikit-learn machine learning in Python

  CERN Document Server

  Garreta, Raúl

  2013-01-01

  The book adopts a tutorial-based approach to introduce the user to Scikit-learn.If you are a programmer who wants to explore machine learning and data-based methods to build intelligent applications and enhance your programming skills, this the book for you. No previous experience with machine-learning algorithms is required.

 13. Technology Enhanced Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Klemke, Roland; Specht, Marcus

  2013-01-01

  Klemke, R., & Specht, M. (2013, 26-27 September). Technology Enhanced Learning. Presentation at the fourth international conference on eLearning (eLearning 2013), Belgrade, Serbia. http://econference.metropolitan.ac.rs/

 14. Mobile Inquiry Based Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Specht, Marcus

  2012-01-01

  Specht, M. (2012, 8 November). Mobile Inquiry Based Learning. Presentation given at the Workshop "Mobile inquiry-based learning" at the Mobile Learning Day 2012 at the Fernuniversität Hagen, Hagen, Germany.

 15. Learning and Memory

  OpenAIRE

  1999-01-01

  Under various circumstances and in different species the outward expression of learning varies considerably, and this has led to the classification of different categories of learning. Just as there is no generally agreed on definition of learning, there is no one system of classification. Types of learning commonly recognized are: Habituation, sensitization, classical conditioning, operant conditioning, trial and error, taste aversion, latent learning, cultural learning, imprinting, insight ...

 16. Toward Learning Teams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoda, Rashina; Babb, Jeff; Nørbjerg, Jacob

  2013-01-01

  to sacrifice learning-focused practices. Effective learning under pressure involves conscious efforts to implement original agile practices such as retrospectives and adapted strategies such as learning spikes. Teams, their management, and customers must all recognize the importance of creating learning teams......Today's software development challenges require learning teams that can continuously apply new engineering and management practices, new and complex technical skills, cross-functional skills, and experiential lessons learned. The pressure of delivering working software often forces software teams...

 17. Greedy Deep Dictionary Learning

  OpenAIRE

  Tariyal, Snigdha; Majumdar, Angshul; Singh, Richa; Vatsa, Mayank

  2016-01-01

  In this work we propose a new deep learning tool called deep dictionary learning. Multi-level dictionaries are learnt in a greedy fashion, one layer at a time. This requires solving a simple (shallow) dictionary learning problem, the solution to this is well known. We apply the proposed technique on some benchmark deep learning datasets. We compare our results with other deep learning tools like stacked autoencoder and deep belief network; and state of the art supervised dictionary learning t...

 18. Learning Networks for Professional Development & Lifelong Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Sloep, Peter

  2009-01-01

  Sloep, P. B. (2009). Learning Networks for Professional Development & Lifelong Learning. Presentation at a NeLLL seminar with Etienne Wenger held at the Open Universiteit Nederland. September, 10, 2009, Heerlen, The Netherlands.

 19. Use of blended learning in workplace learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Georgsen, Marianne; Løvstad, Charlotte Vange

  2014-01-01

  -based teaching materials. This paper presents the experiences of this particular project, and goes on to discuss the following points: • The blended learning design – use of IT for teaching, learning and communication • Digital learning materials – principals of design and use • Work place learning and learning......In 2014, a new system has been put in place for the inspection and approval of social welfare institutions in Denmark. In as little as 10 weeks, 330 new employees in five regional centres participated in an introductory course, designed as work place learning with extensive use of e-learning and IT...... from work – the interplay between experiences of the learner and the curriculum of the program •The approach taken to customising the e-learning design to the needs and demands of a particular case....

 20. Learning Design Development for Blended Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Saltoft

  Learning design development for blended learning We started implementing Blackboard at Aarhus University in 2013. At the Health Faculty Blackboard replaced AULA which was a LMS with functionality for file distribution and only a vague focus on learning tools. Most teachers therefore had...... no experiences with blended leaning and technology supported out-of-class activities. At the pedagogical unit at the Health faculty we wanted to follow the Blackboard implementation with pedagogical tools for learning design to evolve the pedagogical use of the system. We needed to make development of blended...... learning courses easier for the teachers and also ensure quality in the courses. This poster describes the process from development of the learning design to implementation of the learning design at the faculty: 1. How to place demands on a learning design-model and how to develop and use such a model. 2...

 1. Judgments of Learning in Collaborative Learning Environments

  NARCIS (Netherlands)

  Helsdingen, Anne

  2010-01-01

  Helsdingen, A. S. (2010, March). Judgments of Learning in Collaborative Learning Environments. Poster presented at the 1st International Air Transport and Operations Symposium (ATOS 2010), Delft, The Netherlands: Delft University of Technology.

 2. Learning design guided learning analytics in MOOCs

  NARCIS (Netherlands)

  Brouns, Francis; Firssova, Olga

  2016-01-01

  Poster presentation for our paper Brouns, F., & Firssova, O. (2016, October).The role of learning design and learning analytics in MOOCs. Paper presented at 9th EDEN Research Workshop, Oldenburg, Germany.

 3. Networked professional learning

  NARCIS (Netherlands)

  Sloep, Peter

  2013-01-01

  Sloep, P. B. (2013). Networked professional learning. In A. Littlejohn, & A. Margaryan (Eds.), Technology-enhanced Professional Learning: Processes, Practices and Tools (pp. 97–108). London: Routledge.

 4. Resonant learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2013-01-01

  -experience and personal therapy in training, first and foremost from the students’ perspective. The author focuses on presenting the qualitative part of her research which namely addresses the students’ experiences. Semi-structured qualitative interviews and qualitative music analyses were conducted, using a hermeneutic...... approach. The informants were nine music therapy students from Aalborg University, enrolled in the fifth year of their Master’s degree training programme. They were asked to bring a recording of an improvisation of their own choice to the interview. The qualitative data collection of text and music......The article presents a part of the authors PhD-study in music therapy about self-experiential training and the development of music therapeutic competencies. One of the purposes of the study was to explore and generate understanding and insight into the phenomena of learning through self...

 5. Blended Learning: An Innovative Approach

  Science.gov (United States)

  Lalima; Dangwal, Kiran Lata

  2017-01-01

  Blended learning is an innovative concept that embraces the advantages of both traditional teaching in the classroom and ICT supported learning including both offline learning and online learning. It has scope for collaborative learning; constructive learning and computer assisted learning (CAI). Blended learning needs rigorous efforts, right…

 6. Brain Research: Implications for Learning.

  Science.gov (United States)

  Soares, Louise M.; Soares, Anthony T.

  Brain research has illuminated several areas of the learning process: (1) learning as association; (2) learning as reinforcement; (3) learning as perception; (4) learning as imitation; (5) learning as organization; (6) learning as individual style; and (7) learning as brain activity. The classic conditioning model developed by Pavlov advanced…

 7. Blended Learning in Personalized Assistive Learning Environments

  Science.gov (United States)

  Marinagi, Catherine; Skourlas, Christos

  2013-01-01

  In this paper, the special needs/requirements of disabled students and cost-benefits for applying blended learning in Personalized Educational Learning Environments (PELE) in Higher Education are studied. The authors describe how blended learning can form an attractive and helpful framework for assisting Deaf and Hard-of-Hearing (D-HH) students to…

 8. LEARNING ABOUT LEARNING, A CONFERENCE REPORT.

  Science.gov (United States)

  BRUNER, JEROME

  TO EXPLORE THE NATURE OF THE LEARNING PROCESS, THREE IMPORTANT PROBLEM AREAS WERE STUDIED. STUDIES IN THE FIRST AREA, ATTITUDINAL AND AFFECTIVE SKILLS, ARE CONCERNED WITH INDUCING A CHILD TO LEARN AND SUSTAINING HIS ATTENTION. STUDIES IN THE SECOND AREA, COGNITIVE SKILLS, SOUGHT TO DISCOVER WHETHER GENERAL IDEAS AND SKILLS CAN BE LEARNED IN SUCH A…

 9. When Learning Analytics Meets E-Learning

  Science.gov (United States)

  Czerkawski, Betul C.

  2015-01-01

  While student data systems are nothing new and most educators have been dealing with student data for many years, learning analytics has emerged as a new concept to capture educational big data. Learning analytics is about better understanding of the learning and teaching process and interpreting student data to improve their success and learning…

 10. Learning Networks for Professional Development & Lifelong Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Brouns, Francis; Sloep, Peter

  2009-01-01

  Brouns, F., & Sloep, P. B. (2009). Learning Networks for Professional Development & Lifelong Learning. Presentation of the Learning Network Programme for a Korean delegation of Chonnam National University and Dankook University (researchers dr. Jeeheon Ryu and dr. Minjeong Kim and a Group of PhD and

 11. Stimulating Deep Learning Using Active Learning Techniques

  Science.gov (United States)

  Yew, Tee Meng; Dawood, Fauziah K. P.; a/p S. Narayansany, Kannaki; a/p Palaniappa Manickam, M. Kamala; Jen, Leong Siok; Hoay, Kuan Chin

  2016-01-01

  When students and teachers behave in ways that reinforce learning as a spectator sport, the result can often be a classroom and overall learning environment that is mostly limited to transmission of information and rote learning rather than deep approaches towards meaningful construction and application of knowledge. A group of college instructors…

 12. Learning Analytics for Networked Learning Models

  Science.gov (United States)

  Joksimovic, Srecko; Hatala, Marek; Gaševic, Dragan

  2014-01-01

  Teaching and learning in networked settings has attracted significant attention recently. The central topic of networked learning research is human-human and human-information interactions occurring within a networked learning environment. The nature of these interactions is highly complex and usually requires a multi-dimensional approach to…

 13. Facilitating Learning Organizations. Making Learning Count.

  Science.gov (United States)

  Marsick, Victoria J.; Watkins, Karen E.

  This book offers advice to facilitators and change agents who wish to build systems-level learning to create knowledge that can be used to gain a competitive advantage. Chapter 1 describes forces driving companies to build, sustain, and effectively use systems-level learning and presents and links a working definition of the learning organization…

 14. Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné

  OpenAIRE

  Procházka, Václav

  2013-01-01

  Steviolglykosidy jsou přírodní sladivé látky Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni), které příznivě působí na lidské zdraví a jejich relativní sladivost je 300krát vyšší než sladivost sacharózy. Jsou proto využívány ke slazení komerčních výrobků. Vzhledem k jejich potenciálním vlastnostem je výhodné mít vhodnou metodu pro jejich sledování. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je založena na principu rozdělování analytu mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze pomocí vysokotlakého čerpad...

 15. Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2015-01-01

  Roč. 30, č. 1 (2015), s. 107-123 ISSN 1508-6305 R&D Projects: GA AV ČR KJB9056305 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : The Prague School * Doležel, Lubomír * Vodička, Felix * literary theory Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 16. Synonim – pojęcie zapomniane. O dżokeryzacji współczesnego języka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Kryżan-Stanojević

  2015-08-01

  Full Text Available Forgetting synonyms: on the “jokerization” of everyday language The democratization of social relations can bring about linguistic liberalization, where the effectiveness and speed of transmitting information are of utmost importance. Wherever possible, information is presented in a condensed form, as an icon or a gesture. When speaking, we increasingly rely on a limited vocabulary, using very polysemous and broad terms. Such terms undergo jokerization – they begin functioning as wild cards in a card game, being able to represent any other cards depending on the current needs. In addition to internationalisms, which appear as jokers as a matter of course (e.g. Polish super ‘great’ and ekstra ‘great’, native words may also be used as jokers. In this case, in addition to their core meaning, they develop a new joker meaning signaled by new formal features, such as loss of inflections (cf. Croatian mrak lit. ‘dark’, joker ‘great’; guba lit. ‘leprosy’, joker ‘great’. When used in this way, they may form new derivational chains, becoming, in a way, less universal and resisting analytic tendencies. By the same token, derivational morphemes may also acquire joker meanings (e.g. the Croatian naj-. Jokerization, which is based on replacing a synonym chain with a single all-encompassing word, does not prevent communication, but does impoverish it. It is an intermediate stage between verbal and non-verbal communication. This process, common in spoken language, is examined, and illustrations are drawn from computer blogs and forums.

 17. Klíčové aspekty pojímání konkurence ve strategickém řízení konkurenceschopnosti firmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Zich

  2013-11-01

  Full Text Available Problem of definition of competition is crucial from the strategic management view of company competitiveness. Definition of term competition is not question of looking for the only correct explanation. It is about finding of common topics interconnected with strategic management of competitiveness. Economic, managerial and legal delimitations are just starting points for next discussion.

 18. Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fořt, Bohumil

  2015-01-01

  Roč. 30, č. 1 (2015), s. 51-61 ISSN 1508-6305 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : literary theory * structuralism * Jan Mukařovský * mereological thinking Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 19. O konwencjonalnym charakterze pojęcia jednoczesności w Szczególnej Teorii Względności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Pabjan

  2005-12-01

  Full Text Available To be able to determine the simultaneity of distant events, one has to make use of a convention. Einstein's famous definition of simultaneity, which sets e=1/2 , is a case of such a convention. The problem, dealt with in this paper, is to answer the question of whether the choice of such a convention is obligatory or not. The partisans of conventionality of simultaneity argue, that the standard synchronization procedure of clocks, based on the Einstein's definition, is not necessitated by facts concerning the physical universe, but can be replaced by any procedure originating from the definition of simultaneity, given 0 < e < 1. The present article contains some arguments in favor of, as well as against, the conventionality of simultaneity. Apart from Einstein's standard synchronization procedure, special attention is paid to Reichenbach's definition of simultaneity and Malament's theorem. Some attempts at giving an absolute definition of simultaneity are also presented. Finally, an argument from the rationality of the world is formulated.

 20. Online transfer learning with extreme learning machine

  Science.gov (United States)

  Yin, Haibo; Yang, Yun-an

  2017-05-01

  In this paper, we propose a new transfer learning algorithm for online training. The proposed algorithm, which is called Online Transfer Extreme Learning Machine (OTELM), is based on Online Sequential Extreme Learning Machine (OSELM) while it introduces Semi-Supervised Extreme Learning Machine (SSELM) to transfer knowledge from the source to the target domain. With the manifold regularization, SSELM picks out instances from the source domain that are less relevant to those in the target domain to initialize the online training, so as to improve the classification performance. Experimental results demonstrate that the proposed OTELM can effectively use instances in the source domain to enhance the learning performance.

 1. Professional learning versus interprofessional learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Cathrine Sand

  2014-01-01

  to improve quality in the Danish healthcare system (1). Cooperation between patients and professionals is challenged when patients are transferred between department, hospitals or sectors (2). Sharing and developing knowledge inter-professionally and in particular across sectors is inadequate (3......, which is necessary for development of the future undergraduate health professional education programmes. The PhD project intends to generate knowledge of: - the contributions of InterTværs to the quality of future health professional education programmes and to the future healthcare system....... The transition challenges in the healthcare system do not seem to only affect patients and knowledge, but also the students and learning. References: (1) Institute for Quality and Accreditation in Healthcare. 2012. The Danish Healthcare Quality Programme. Accreditation Standards for Hospitals (2) Siemsen IMD...

 2. When does social learning become cultural learning?

  Science.gov (United States)

  Heyes, Cecilia

  2017-03-01

  Developmental research on selective social learning, or 'social learning strategies', is currently a rich source of information about when children copy behaviour, and who they prefer to copy. It also has the potential to tell us when and how human social learning becomes cultural learning; i.e. mediated by psychological mechanisms that are specialized, genetically or culturally, to promote cultural inheritance. However, this review article argues that, to realize its potential, research on the development of selective social learning needs more clearly to distinguish functional from mechanistic explanation; to achieve integration with research on attention and learning in adult humans and 'dumb' animals; and to recognize that psychological mechanisms can be specialized, not only by genetic evolution, but also by associative learning and cultural evolution. © 2015 John Wiley & Sons Ltd.

 3. Records for learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binder, Thomas

  2005-01-01

  The article present and discuss findings from a participatory development of new learning practices among intensive care nurses, with an emphasize on the role of place making in informal learning activities.......The article present and discuss findings from a participatory development of new learning practices among intensive care nurses, with an emphasize on the role of place making in informal learning activities....

 4. Mobile Learning Platform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Annan, Nana Kofi; Ofori-Dwumfou, George; Falch, Morten

  2012-01-01

  on the first experiences gained by both teachers and students by asking the following questions: What are the perceptions of teachers on m-learning? What are the effects of m-learning on students? What does m-learning contribute to face-to-face teaching and learning? Questionnaires were administered...

 5. Students Engaged in Learning

  Science.gov (United States)

  Ismail, Emad A.; Groccia, James E.

  2018-01-01

  Engaging students in learning is a basic principle of effective undergraduate education. Outcomes of engaging students include meaningful learning experiences and enhanced skills in all learning domains. This chapter reviews the influence of engaging students in different forms of active learning on cognitive, psychomotor, and affective skill…

 6. Cultural Learning Redux

  Science.gov (United States)

  Tomasello, Michael

  2016-01-01

  M. Tomasello, A. Kruger, and H. Ratner (1993) proposed a theory of cultural learning comprising imitative learning, instructed learning, and collaborative learning. Empirical and theoretical advances in the past 20 years suggest modifications to the theory; for example, children do not just imitate but overimitate in order to identify and…

 7. Teaching for Deep Learning

  Science.gov (United States)

  Smith, Tracy Wilson; Colby, Susan A.

  2007-01-01

  The authors have been engaged in research focused on students' depth of learning as well as teachers' efforts to foster deep learning. Findings from a study examining the teaching practices and student learning outcomes of sixty-four teachers in seventeen different states (Smith et al. 2005) indicated that most of the learning in these classrooms…

 8. Culture and Organizational Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Cook, N.; Yanow, D.

  2011-01-01

  Traditionally, theories of organizational learning have taken one of two approaches that share a common characterization of learning but differ in focus. One approach focuses on learning by individuals in organizational contexts; the other, on individual learning as a model for organizational

 9. Active Learning Methods

  Science.gov (United States)

  Zayapragassarazan, Z.; Kumar, Santosh

  2012-01-01

  Present generation students are primarily active learners with varied learning experiences and lecture courses may not suit all their learning needs. Effective learning involves providing students with a sense of progress and control over their own learning. This requires creating a situation where learners have a chance to try out or test their…

 10. Algorithms for Reinforcement Learning

  CERN Document Server

  Szepesvari, Csaba

  2010-01-01

  Reinforcement learning is a learning paradigm concerned with learning to control a system so as to maximize a numerical performance measure that expresses a long-term objective. What distinguishes reinforcement learning from supervised learning is that only partial feedback is given to the learner about the learner's predictions. Further, the predictions may have long term effects through influencing the future state of the controlled system. Thus, time plays a special role. The goal in reinforcement learning is to develop efficient learning algorithms, as well as to understand the algorithms'

 11. Rethinking e-learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Jørgen; Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  “Technology alone does not deliver educational success. It only becomes valuable in education if learners and teachers can do something useful with it” (E-Learning: The Partnership Challenge, 2001, p. 24). This quotation could be used as a bon mot for this chapter. Our main goal is to rethink e-learning...... by shifting the focus of attention from learning resources (learning objects) to learning activities, which also implies a refocusing of the pedagogical discussion of the learning process.Firstly, we try to identify why e-learning has not been able to deliver the educational results as expected five years ago...

 12. Lessons Learned

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amanda Phelan BNS, MSc, PhD

  2015-03-01

  Full Text Available The public health nurses’ scope of practice explicitly includes child protection within their role, which places them in a prime position to identify child protection concerns. This role compliments that of other professions and voluntary agenices who work with children. Public health nurses are in a privileged position as they form a relationship with the child’s parent(s/guardian(s and are able to see the child in its own environment, which many professionals cannot. Child protection in Ireland, while influenced by other countries, has progressed through a distinct pathway that streamlined protocols and procedures. However, despite the above serious failures have occurred in the Irish system, and inquiries over the past 20 years persistently present similar contributing factors, namely, the lack of standardized and comprehensive service responses. Moreover, poor practice is compounded by the lack of recognition of the various interactional processes taking place within and between the different agencies of child protection, leading to psychological barriers in communication. This article will explore the lessons learned for public health nurses practice in safeguarding children in the Republic of Ireland.

 13. Learning tinnitus

  Science.gov (United States)

  van Hemmen, J. Leo

  Tinnitus, implying the perception of sound without the presence of any acoustical stimulus, is a chronic and serious problem for about 2% of the human population. In many cases, tinnitus is a pitch-like sensation associated with a hearing loss that confines the tinnitus frequency to an interval of the tonotopic axis. Even in patients with a normal audiogram the presence of tinnitus may be associated with damage of hair-cell function in this interval. It has been suggested that homeostatic regulation and, hence, increase of activity leads to the emergence of tinnitus. For patients with hearing loss, we present spike-timing-dependent Hebbian plasticity (STDP) in conjunction with homeostasis as a mechanism for ``learning'' tinnitus in a realistic neuronal network with tonotopically arranged synaptic excitation and inhibition. In so doing we use both dynamical scaling of the synaptic strengths and altering the resting potential of the cells. The corresponding simulations are robust to parameter changes. Understanding the mechanisms of tinnitus induction, such as here, may help improving therapy. Work done in collaboration with Julie Goulet and Michael Schneider. JLvH has been supported partially by BCCN - Munich.

 14. Learning after acquired brain injury. Learning the hard way

  NARCIS (Netherlands)

  Boosman, H.

  2015-01-01

  Background: When the brain has suffered damage, the learning process can be considerably disturbed. Brain damage can influence what is learned, but also how learning takes place. What patients can learn can be viewed in terms of ‘learning ability’ and how patients learn in terms of ‘learning style’.

 15. Interpretable Active Learning

  OpenAIRE

  Phillips, Richard L.; Chang, Kyu Hyun; Friedler, Sorelle A.

  2017-01-01

  Active learning has long been a topic of study in machine learning. However, as increasingly complex and opaque models have become standard practice, the process of active learning, too, has become more opaque. There has been little investigation into interpreting what specific trends and patterns an active learning strategy may be exploring. This work expands on the Local Interpretable Model-agnostic Explanations framework (LIME) to provide explanations for active learning recommendations. W...

 16. e-Learning Mathematics

  OpenAIRE

  Almanasreh, Hasan

  2017-01-01

  This study concerns the use of e-learning in the educational system shedding the light on its advantages and disadvantages, and analyzing its applicability either partially or totally. From mathematical perspectives, theories are developed to test the courses tendency to online transformation. This leads to a new trend of learning, the offline-online-offline learning (fnf-learning), it merges e-learning mode with the traditional orientation of education. The derivation of the new trend is bas...

 17. Learning Theories In Instructional Multimedia For English Learning

  OpenAIRE

  Farani, Rizki

  2016-01-01

  Learning theory is the concept of human learning. This concept is one of the important components in instructional for learning, especially English learning. English subject becomes one of important subjects for students but learning English needs specific strategy since it is not our vernacular. Considering human learning process in English learning is expected to increase students' motivation to understand English better. Nowadays, the application of learning theories in English learning ha...

 18. Designing Learning Resources in Synchronous Learning Environments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2015-01-01

  Computer-mediated Communication (CMC) and synchronous learning environments offer new solutions for teachers and students that transcend the singular one-way transmission of content knowledge from teacher to student. CMC makes it possible not only to teach computer mediated but also to design...... and create new learning resources targeted to a specific group of learners. This paper addresses the possibilities of designing learning resources within synchronous learning environments. The empirical basis is a cross-country study involving students and teachers in primary schools in three Nordic...... Countries (Denmark, Sweden and Norway). On the basis of these empirical studies a set of design examples is drawn with the purpose of showing how the design fulfills the dual purpose of functioning as a remote, synchronous learning environment and - using the learning materials used and recordings...

 19. Multimodal sequence learning.

  Science.gov (United States)

  Kemény, Ferenc; Meier, Beat

  2016-02-01

  While sequence learning research models complex phenomena, previous studies have mostly focused on unimodal sequences. The goal of the current experiment is to put implicit sequence learning into a multimodal context: to test whether it can operate across different modalities. We used the Task Sequence Learning paradigm to test whether sequence learning varies across modalities, and whether participants are able to learn multimodal sequences. Our results show that implicit sequence learning is very similar regardless of the source modality. However, the presence of correlated task and response sequences was required for learning to take place. The experiment provides new evidence for implicit sequence learning of abstract conceptual representations. In general, the results suggest that correlated sequences are necessary for implicit sequence learning to occur. Moreover, they show that elements from different modalities can be automatically integrated into one unitary multimodal sequence. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Transformative learning spaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maslo, Elina

  Despite rapid development of learning theory in general and language learning theory in particular in the last years, we still cannot provide an unequivocal answer on the question “why do individuals who presumably possess similar cognitive capacities for second language learning achieve such var......, Leo (2010). The ecology of language learning: Practice to theory, theory to practice. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier......., social, personal, cultural, and historical world they live in (van Lier, 2000). People can learn when they discover possibilities for learning, which appear in this complex world – so called affordances (Gibson, 1979). This happens in the interaction between people and their environment on the basis...... to the different ways of interaction of cognitive, affective and social factors by different individuals. Learning stories, where multilingual individuals are telling about their subjective experiences in language learning in particular and learning in general, are constructed by using a special developed...

 1. Scikit-learn: Machine Learning in Python

  OpenAIRE

  Pedregosa, Fabian; Varoquaux, Gaël; Gramfort, Alexandre; Michel, Vincent; Thirion, Bertrand; Grisel, Olivier; Blondel, Mathieu; Prettenhofer, Peter; Weiss, Ron; Dubourg, Vincent; Vanderplas, Jake; Passos, Alexandre; Cournapeau, David; Brucher, Matthieu; Perrot, Matthieu

  2011-01-01

  International audience; Scikit-learn is a Python module integrating a wide range of state-of-the-art machine learning algorithms for medium-scale supervised and unsupervised problems. This package focuses on bringing machine learning to non-specialists using a general-purpose high-level language. Emphasis is put on ease of use, performance, documentation, and API consistency. It has minimal dependencies and is distributed under the simplified BSD license, encouraging its use in both academic ...

 2. Scikit-learn: Machine Learning in Python

  OpenAIRE

  Pedregosa, Fabian; Varoquaux, Gaël; Gramfort, Alexandre; Michel, Vincent; Thirion, Bertrand; Grisel, Olivier; Blondel, Mathieu; Louppe, Gilles; Prettenhofer, Peter; Weiss, Ron; Dubourg, Vincent; Vanderplas, Jake; Passos, Alexandre; Cournapeau, David; Brucher, Matthieu

  2012-01-01

  Scikit-learn is a Python module integrating a wide range of state-of-the-art machine learning algorithms for medium-scale supervised and unsupervised problems. This package focuses on bringing machine learning to non-specialists using a general-purpose high-level language. Emphasis is put on ease of use, performance, documentation, and API consistency. It has minimal dependencies and is distributed under the simplified BSD license, encouraging its use in both academic and commercial settings....

 3. Assessing learning at the workplace

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, Arnoud

  2018-01-01

  • Defining learning at the workplace • Assessing learning at the workplace • Facilitating learning at the workplace: - Structure - Culture - Leadership - Personal factors • Conclusions • Discussion

 4. Mobile learning in medicine

  Science.gov (United States)

  Serkan Güllüoüǧlu, Sabri

  2013-03-01

  This paper outlines the main infrastructure for implicating mobile learning in medicine and present a sample mobile learning application for medical learning within the framework of mobile learning systems. Mobile technology is developing nowadays. In this case it will be useful to develop different learning environments using these innovations in internet based distance education. M-learning makes the most of being on location, providing immediate access, being connected, and acknowledges learning that occurs beyond formal learning settings, in places such as the workplace, home, and outdoors. Central to m-learning is the principle that it is the learner who is mobile rather than the device used to deliver m learning. The integration of mobile technologies into training has made learning more accessible and portable. Mobile technologies make it possible for a learner to have access to a computer and subsequently learning material and activities; at any time and in any place. Mobile devices can include: mobile phone, personal digital assistants (PDAs), personal digital media players (eg iPods, MP3 players), portable digital media players, portable digital multimedia players. Mobile learning (m-learning) is particularly important in medical education, and the major users of mobile devices are in the field of medicine. The contexts and environment in which learning occurs necessitates m-learning. Medical students are placed in hospital/clinical settings very early in training and require access to course information and to record and reflect on their experiences while on the move. As a result of this paper, this paper strives to compare and contrast mobile learning with normal learning in medicine from various perspectives and give insights and advises into the essential characteristics of both for sustaining medical education.

 5. Pervasive Learning Environments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper; Helms, Niels Henrik

  2006-01-01

  The potentials of pervasive communication in learning within industry and education are right now being explored through different R&D projects. This paper outlines the background for and the possible learning potentials in what we describe as pervasive learning environments (PLE). PLE?s differ...... from virtual learning environments (VLE) primarily because in PLE?s the learning content is very much related to the actual context in which the learner finds himself. Two local (Denmark) cases illustrate various aspects of pervasive learning. One is the eBag, a pervasive digital portfolio used...

 6. Transnational Learning Processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nedergaard, Peter

  This paper analyses and compares the transnational learning processes in the employment field in the European Union and among the Nordic countries. Based theoretically on a social constructivist model of learning and methodologically on a questionnaire distributed to the relevant participants......, a number of hypotheses concerning transnational learning processes are tested. The paper closes with a number of suggestions regarding an optimal institutional setting for facilitating transnational learning processes.Key words: Transnational learning, Open Method of Coordination, Learning, Employment......, European Employment Strategy, European Union, Nordic countries....

 7. Learning to Innovate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mei, Maggie

  the relationship between organizational learning and innovation creation in an organizational context. Taking a nuanced view of organizational learning, the dissertation investigates how three different organizational learning processes could affect innovation creation at the firm level and project level...... to the understanding of managing organizational learning for innovation creation at firms. The three studies in this dissertation show how three prominent organizational learning processes impact on firms’ innovation performance. Furthermore, the studies in this dissertation emphasize that there are limitation...... and boundary conditions for different organizational learning processes....

 8. e-Learning for Lifelong Learning in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Andreasen, Lars Birch

  2010-01-01

  The chapter on 'e-Learning for Lifelong Learning in Denmark' is part of an international White Paper, focusing on educational systems, describing status and characteristics and highlighting specific cases of e-learning and of lifelong learning....

 9. Lessons Learned

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dougan, A.D.; Blair, S.

  2006-01-01

  LLNL turned in 5 Declaration Line Items (DLI's) in 2006. Of these, one was declared completed. We made some changes to streamline our process from 2005, used less money, time and fewer team members. This report is a description of what changes we made in 2006 and what we learned. Many of our core review team had changed from last year, including our Laboratory Director, the Facility safety and security representatives, our Division Leader, and the OPSEC Committee Chair. We were able to hand out an AP Manual to some of them, and briefed all newcomers to the AP process. We first went to the OPSEC Committee and explained what the Additional Protocol process would be for 2006 and solicited their help in locating declarable projects. We utilized the 'three questions' from the AP meeting last year. LLNL has no single place to locate all projects at the laboratory. We talked to Resource Managers and key Managers in the Energy and Environment Directorate and in the Nonproliferation Homeland and International Security Directorate to find applicable projects. We also talked to the Principal Investigators who had projects last year. We reviewed a list of CRADA's and LDRD projects given to us by the Laboratory Site Office. Talking to the PI's proved difficult because of vacation or travel schedules. We were never able to locate one PI in town. Fortunately, collateral information allowed us to screen out his project. We had no problems in downloading new versions of the DWA and DDA. It was helpful for both Steve Blair and Arden Dougan to have write privileges. During the time we were working on the project, we had to tag-team the work to allow for travel and vacation schedules. We had some difficulty locating an 'activities block' in the software. This was mentioned as something we needed to fix from our 2005 declaration. Evidently the Activities Block has been removed from the current version of the software. We also had trouble finding the DLI Detail Report, which we included

 10. Stealth Learning: Unexpected Learning Opportunities through Games

  Science.gov (United States)

  Sharp, Laura A.

  2012-01-01

  Educators across the country struggle to create engaging, motivating learning environments for their Net Gen students. These learners expect instant gratification that traditional lectures do not provide. This leaves educators searching for innovative ways to engage students in order to encourage learning. One solution is for educators to use…

 11. From E-learning to Blended Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Line Skov; Hansen, Ole

  2013-01-01

  . The project uses a ?capacity building strategy where new practice and skills are built through pedagogical interventions mostly designed as courses based on blended learning with a dialogue oriented and practice related team-work as an important part. Through this work the team learns how to use a specific...

 12. Generative Learning: Adults Learning within Ambiguity

  Science.gov (United States)

  Nicolaides, Aliki

  2015-01-01

  This study explored the extent to which ambiguity can serve as a catalyst for adult learning. The purpose of this study is to understand learning that is generated when encountering ambiguity agitated by the complexity of liquid modernity. "Ambiguity," in this study, describes an encounter with an appearance of reality that is at first…

 13. LEARNING HOW TO LEARN A LANGUAGE

  CERN Multimedia

  Language Training; Tel. 73127; Andrée Fontbonne; Tel. 72844

  2001-01-01

  This bilingual seminar is for anyone who would like to develop learning strategies and skills for learning a foreign language. Languages: French and English. Length: 3 days, 7 hours per day. Dates: 4, 5, 6 March 2002. Price: 460 CHF per person (for a group of 8 people). If you are interested, please enrol through our Web pages: http://cern.ch/Training

 14. LEARNING HOW TO LEARN A LANGUAGE

  CERN Multimedia

  Language Training; Tel. 73127; Andrée Fontbonne; Tel. 72844

  2001-01-01

  This bilingual seminar is for anyone who would like to develop learning strategies and skills for learning a foreign language. Languages: French and English. Length: 3 days, 7 hours per day. Dates: 5, 6, 7 November 2001. Price: 460 CHF per person (for a group of 8 people). If you are interested, please enrol through our Web pages: http://cern.ch/Training

 15. Constructivist learning theories and complex learning environments

  NARCIS (Netherlands)

  R-J. Simons; Dr. S. Bolhuis

  2004-01-01

  Learning theories broadly characterised as constructivist, agree on the importance to learning of the environment, but differ on what exactly it is that constitutes this importance. Accordingly, they also differ on the educational consequences to be drawn from the theoretical perspective. Cognitive

 16. Transformative Learning: Personal Empowerment in Learning Mathematics

  Science.gov (United States)

  Hassi, Marja-Liisa; Laursen, Sandra L.

  2015-01-01

  This article introduces the concept of personal empowerment as a form of transformative learning. It focuses on commonly ignored but enhancing elements of mathematics learning and argues that crucial personal resources can be essentially promoted by high engagement in mathematical problem solving, inquiry, and collaboration. This personal…

 17. Facilitating "Organisational Learning" in a "Learning Institution"

  Science.gov (United States)

  Lawler, Alan; Sillitoe, James

  2013-01-01

  The term "organisational learning" was popularised by Peter Senge in "The Fifth Discipline", his seminal book from 1990. Since then, the term has become widely accepted among those interested in organisational learning and change management. However, partly due to the somewhat ambiguous situation which arises in a university…

 18. Cooperative Learning as a Democratic Learning Method

  Science.gov (United States)

  Erbil, Deniz Gökçe; Kocabas, Ayfer

  2018-01-01

  In this study, the effects of applying the cooperative learning method on the students' attitude toward democracy in an elementary 3rd-grade life studies course was examined. Over the course of 8 weeks, the cooperative learning method was applied with an experimental group, and traditional methods of teaching life studies in 2009, which was still…

 19. Learning about Allergies

  Science.gov (United States)

  ... Videos for Educators Search English Español Learning About Allergies KidsHealth / For Kids / Learning About Allergies What's in ... in the spring. Why Do Some Kids Get Allergies? People may be born with a genetic (say: ...

 20. Pervasive Learning Environments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper; Helms, Niels Henrik

  in schools. The other is moreover related to work based learning in that it foresees a community of practitioners accessing, sharing and adding to knowledge and learning objects held within a pervasive business intelligence system. Limitations and needed developments of these and other systems are discussed......Abstract: The potentials of pervasive communication in learning within industry and education are right know being explored through different R&D projects. This paper outlines the background for and the possible learning potentials in what we describe as pervasive learning environments (PLE). PLE......'s differ from virtual learning environments (VLE) primarily because in PLE's the learning content is very much related to the actual context in which the learner finds himself. Two local (Denmark) cases illustrate various aspects of pervasive learning. One is the eBag, a pervasive digital portfolio used...

 1. Learning by Doing.

  Science.gov (United States)

  Schettler, Joel

  2002-01-01

  Suggests that, as people become the key differentiation of competitive advantage, companies are turning to experiential learning programs to foster work force collaboration and cooperation. Discusses the history of experiential learning and its application in the workplace. (JOW)

 2. Learning Networks Distributed Environment

  NARCIS (Netherlands)

  Martens, Harrie; Vogten, Hubert; Koper, Rob; Tattersall, Colin; Van Rosmalen, Peter; Sloep, Peter; Van Bruggen, Jan; Spoelstra, Howard

  2005-01-01

  Learning Networks Distributed Environment is a prototype of an architecture that allows the sharing and modification of learning materials through a number of transport protocols. The prototype implements a p2p protcol using JXTA.

 3. Learning about Proteins

  Science.gov (United States)

  ... Fitness Diseases & Conditions Infections Drugs & Alcohol School & Jobs Sports Expert Answers (Q&A) Staying Safe Videos for Educators Search English Español Learning About Proteins KidsHealth / For Kids / Learning About Proteins What's in ...

 4. Learning in Practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helth, Poula

  on theories of aesthetic performance and transformative learning, and on empirical studies through interventive methods within action research and ethnography. Transformative learning in my study has been developed based on aesthetic performance addressing leaders’ learning in practice. This kind of learning......The thesis presents the essence of my study of how leaders transform their practice through aesthetic performance. The background of the study is leaders' need for learning in and through practice, as an alternative to learning in classrooms and to leadership education programs. The study is based...... happens when leaders become aware of the potential for transformation of their leadership practice when they experiment with aesthetic performance integrated in a learning process. The greatest impact in relation to organisational transformation is, when leaders base their learning on a collective...

 5. MOOC Blended learning ontwikkelen

  NARCIS (Netherlands)

  Verjans, Steven

  2015-01-01

  Presentatie over het ontwerpen van leeractiviteiten (learning design) tijdens de zesde live sessie van de MOOC Blended learning ontwikkelen. Met gebruikmaking van presentatiematerialen van Diana Laurillard, Grainne Conole, Helen Beetham, Jos Fransen, Pieter Swager, Helen Keegan, Corinne Weisgerber.

 6. Social Structures for Learning

  NARCIS (Netherlands)

  I.M. Bogenrieder (Irma); B. Nooteboom (Bart)

  2001-01-01

  textabstractThis article investigates what learning groups there are in organizations, other than the familiar 'communities of practice'. It first develops an interdisciplinary theoretical framework for identifying, categorizing and understanding learning groups. For this, it employs a

 7. Learning about Carbohydrates

  Science.gov (United States)

  ... Videos for Educators Search English Español Learning About Carbohydrates KidsHealth / For Kids / Learning About Carbohydrates Print en ... source of energy for the body. What Are Carbohydrates? There are two major types of carbohydrates (or ...

 8. Preventing Learned Helplessness.

  Science.gov (United States)

  Hoy, Cheri

  1986-01-01

  To prevent learned helplessness in learning disabled students, teachers can share responsibilities with the students, train students to reinforce themselves for effort and self control, and introduce opportunities for changing counterproductive attitudes. (CL)

 9. Teaming up for learning

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen, Jos

  2012-01-01

  Fransen, J. (2012). Teaming up for learning: Team effectiveness in collaborative learning in higher education (Doctoral dissertation). November, 16, 2012, Open University in the Netherlands (CELSTEC), Heerlen, The Netherlands.

 10. Teachability in Computational Learning

  OpenAIRE

  Shinohara, Ayumi; Miyano, Satoru

  1990-01-01

  This paper considers computationai learning from the viewpoint of teaching. We introduce a notion of teachability with which we establish a relationship between the learnability and teachability. We also discuss the complexity issues of a teacher in relation to learning.

 11. The sign learning theory

  African Journals Online (AJOL)

  KING OF DAWN

  The sign learning theory also holds secrets that could be exploited in accomplishing motor tasks. ... Introduction ... In his classic work: Cognitive Map in Rats and Men (1948),Tolman talked about five groups of experiments viz: latent learning ...

 12. Efficient Learning Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godsk, Mikkel

  This paper presents the current approach to implementing educational technology with learning design at the Faculty of Science and Technology, Aarhus University, by introducing the concept of ‘efficient learning design’. The underlying hypothesis is that implementing learning design is more than...... engaging educators in the design process and developing teaching and learning, it is a shift in educational practice that potentially requires a stakeholder analysis and ultimately a business model for the deployment. What is most important is to balance the institutional, educator, and student...... perspectives and to consider all these in conjunction in order to obtain a sustainable, efficient learning design. The approach to deploying learning design in terms of the concept of efficient learning design, the catalyst for educational development, i.e. the learning design model and how it is being used...

 13. Pervasive Learning Environments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Hundebøl, Jesper

  2006-01-01

  The potentials of pervasive communication in learning within industry and education are right know being explored through different R&D projects. This paper outlines the background for and the possible learning potentials in what we describe as pervasive learning environments (PLE). PLE's differ...... from virtual learning environments (VLE) primarily because in PLE's the learning content is very much related to the actual context in which the learner finds himself. Two local (Denmark) cases illustrate various aspects of pervasive learning. One is the eBag, a pervasive digital portfolio used...... in schools. The other is moreover related to work based learning in that it foresees a community of practitioners accessing, sharing and adding to knowledge and learning objects held within a pervasive business intelligence system. Limitations and needed developments of these and other systems are discussed...

 14. Learning Design Tools

  NARCIS (Netherlands)

  Griffiths, David; Blat, Josep; Garcia, Rocío; Vogten, Hubert; Kwong, KL

  2005-01-01

  Griffiths, D., Blat, J., Garcia, R., Vogten, H. & Kwong, KL. (2005). Learning Design Tools. In: Koper, R. & Tattersall, C., Learning Design: A Handbook on Modelling and Delivering Networked Education and Training (pp. 109-136). Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.

 15. Genetic Science Learning Center

  Science.gov (United States)

  Genetic Science Learning Center Making science and health easy for everyone to understand Home News Our Team What We Do ... Collaboration Conferences Current Projects Publications Contact The Genetic Science Learning Center at The University of Utah is a ...

 16. Mobile Informal Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Glahn, Christian; Börner, Dirk

  2010-01-01

  Glahn, C., & Börner, D. (2009). Mobile Informal Learning. Presented at Mobile Learning in Context Symposium at the Open University of the Netherlands. September, 11, 2009, Heerlen, The Netherlands: Open University of the Netherlands.

 17. Making Learning Meaningful.

  Science.gov (United States)

  Odom, A. Louis; Kelly, Paul V.

  1998-01-01

  Discusses two theories of cognitive development, Ausubel's theory of verbal learning and Piaget's development theory. Illustrates that both concept mapping and the learning cycle are rooted in these two theories. (DDR)

 18. New learning : three ways to learn in a new balance

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, P.R.J.

  2000-01-01

  Because people are learning all the time, we need criteria that can help us distinguish between better and worse kinds of learning. Organizations and societies as well as the psychology of learning ask for new learning outcomes, new learning processes and new forms of instruction. New learning

 19. Learning about Learning: A Conundrum and a Possible Resolution

  Science.gov (United States)

  Barnett, Ronald

  2011-01-01

  What is it to learn in the modern world? We can identify four "learning epochs" through which our understanding of learning has passed: a metaphysical view; an empirical view; an experiential view; and, currently, a "learning-amid-contestation" view. In this last and current view, learning has its place in a world in which, the more one learns,…

 20. Effects of Cooperative E-Learning on Learning Outcomes

  Science.gov (United States)

  Yeh, Shang-Pao; Fu, Hsin-Wei

  2014-01-01

  This study aims to discuss the effects of E-Learning and cooperative learning on learning outcomes. E-Learning covers the dimensions of Interpersonal communication, abundant resources, Dynamic instruction, and Learning community; and, cooperative learning contains three dimensions of Cooperative motive, Social interaction, and Cognition…

 1. Learning, Play, and Your Newborn

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Learning, Play, and Your Newborn KidsHealth / For Parents / Learning, ... Some Other Ideas Print What Is My Newborn Learning? Play is the chief way that infants learn ...

 2. Supervised Learning for Dynamical System Learning.

  Science.gov (United States)

  Hefny, Ahmed; Downey, Carlton; Gordon, Geoffrey J

  2015-01-01

  Recently there has been substantial interest in spectral methods for learning dynamical systems. These methods are popular since they often offer a good tradeoff between computational and statistical efficiency. Unfortunately, they can be difficult to use and extend in practice: e.g., they can make it difficult to incorporate prior information such as sparsity or structure. To address this problem, we present a new view of dynamical system learning: we show how to learn dynamical systems by solving a sequence of ordinary supervised learning problems, thereby allowing users to incorporate prior knowledge via standard techniques such as L 1 regularization. Many existing spectral methods are special cases of this new framework, using linear regression as the supervised learner. We demonstrate the effectiveness of our framework by showing examples where nonlinear regression or lasso let us learn better state representations than plain linear regression does; the correctness of these instances follows directly from our general analysis.

 3. Immersive Learning Technologies

  Science.gov (United States)

  2009-08-20

  Immersive Learning Technologies Mr. Peter Smith Lead, ADL Immersive Learning Team 08/20/2009 Report Documentation Page Form ApprovedOMB No. 0704...to 00-00-2009 4. TITLE AND SUBTITLE Immersive Learning Technologies 5a. CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR...unclassified c. THIS PAGE unclassified Standard Form 298 (Rev. 8-98) Prescribed by ANSI Std Z39-18 Why Immersive Learning Technologies

 4. Learning a Second Language

  OpenAIRE

  Murphy, Caroline; Hermann, Charlotte; Andersen, Signe Hvalsøe; Grigalauskyte, Simona; Tolsgaard, Mads; Holmegaard, Thorbjørn; Hajaya, Zaedo Musa

  2013-01-01

  This study examines the concept of second language learning in Denmark with focus on how second language learners negotiate their identities in relation to language learning and integration. By investigating three language learners’ acquisition of Danish through key theories on the field of second language learning, focus is centred on the subjects’ lived experiences of the learning process within their everyday lives and in the classroom. Through interviews and observations it can be conclud...

 5. Social Structures for Learning

  OpenAIRE

  Bogenrieder, I.M.; Nooteboom, B.

  2001-01-01

  textabstractThis article investigates what learning groups there are in organizations, other than the familiar 'communities of practice'. It first develops an interdisciplinary theoretical framework for identifying, categorizing and understanding learning groups. For this, it employs a constructivist, interactionist theory of knowledge and learning. It employs elements of transaction cost theory and of social theory of trust. Transaction cost economics neglects learning and trust, but element...

 6. Pervasive e-learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper; Helms, Niels Henrik

  2009-01-01

  This article falls within planning, production and delivery of innovative learning resources. The establishment of pervasive learning environments is based on the successful combination and re-configuration of inter-connected sets of learning objects, databases and data-streams. The text presents...... a definition of Pervasive Learning Environments and discusses the pedagogical potentials and challenges in developing such environments with emphasis on context, new didactics, content and affordances....

 7. Evolving to organizational learning.

  Science.gov (United States)

  Bechtold, B L

  2000-02-01

  To transform in stride with the business changes, organizations need to think of development as "organizational learning" rather than "training." Companies need to manage learning as a strategic competitive advantage for current and future business rather than as a perk for individuals. To position themselves for success in a dynamic business environment, companies need to reframe their concept of learning and development to a mindset of organizational learning.

 8. LEADING THE LEARNING ORGANIZATION

  OpenAIRE

  Sapna Rijal

  2009-01-01

  Researchers have identified leadership as being one of the most important factors that influence the development of learning organization. They suggest that creating a collective vision of the future, empowering and developing employees so that they are better able to handle environmental challenges, modeling learning behavior and creating a learning environment, are crucial skills for leaders of learning organization. These roles are suitable to a transformational leader. Despite the potenti...

 9. Social learning in fish

  OpenAIRE

  Atton, Nicola

  2010-01-01

  Social learning is known to be a common phenomenon in fish, which they utilise under many different contexts, including foraging, mate-choice and migration. Here I review the literature on social learning in fish and present two studies. The first examines the ability of threespined sticklebacks to use social learning in the enhancement of food preferences. The second study examines the ability of both threespined sticklebacks and ninespined sticklebacks to use social learning in the avoidanc...

 10. Learning from prescribing errors

  OpenAIRE

  Dean, B

  2002-01-01

  

 The importance of learning from medical error has recently received increasing emphasis. This paper focuses on prescribing errors and argues that, while learning from prescribing errors is a laudable goal, there are currently barriers that can prevent this occurring. Learning from errors can take place on an individual level, at a team level, and across an organisation. Barriers to learning from prescribing errors include the non-discovery of many prescribing errors, lack of feedback to th...

 11. Microsoft Azure machine learning

  CERN Document Server

  Mund, Sumit

  2015-01-01

  The book is intended for those who want to learn how to use Azure Machine Learning. Perhaps you already know a bit about Machine Learning, but have never used ML Studio in Azure; or perhaps you are an absolute newbie. In either case, this book will get you up-and-running quickly.

 12. My Teaching Learning Philosophy

  Science.gov (United States)

  Punjani, Neelam Saleem

  2014-01-01

  The heart of teaching learning philosophy is the concept of nurturing students and teaching them in a way that creates passion and enthusiasm in them for a lifelong learning. According to Duke (1990) education is a practice of artful action where teaching learning process is considered as design and knowledge is considered as colours. Teaching…

 13. Enhancing learning with technology

  NARCIS (Netherlands)

  Specht, Marcus; Klemke, Roland

  2013-01-01

  Specht, M., & Klemke, R. (2013, 26-27 September). Enhancing Learning with Technology. In D. Milosevic (Ed.), Proceedings of the fourth international conference on eLearning (eLearning 2013) (pp. 37-45). Belgrade Metropolitan University, Belgrade, Serbia. http://econference.metropolitan.ac.rs/

 14. Deep Learning Policy Quantization

  NARCIS (Netherlands)

  van de Wolfshaar, Jos; Wiering, Marco; Schomaker, Lambertus

  2018-01-01

  We introduce a novel type of actor-critic approach for deep reinforcement learning which is based on learning vector quantization. We replace the softmax operator of the policy with a more general and more flexible operator that is similar to the robust soft learning vector quantization algorithm.

 15. Games for Learning

  Science.gov (United States)

  Gee, James Paul

  2013-01-01

  Today there is a great deal of interest in and a lot of hype about using video games in schools. Video games are a new silver bullet. Games can create good learning because they teach in powerful ways. The theory behind game-based learning is not really new, but a traditional and well-tested approach to deep and effective learning, often…

 16. Learning Probabilistic Decision Graphs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jaeger, Manfred; Dalgaard, Jens; Silander, Tomi

  2004-01-01

  efficient representations than Bayesian networks. In this paper we present an algorithm for learning PDGs from data. First experiments show that the algorithm is capable of learning optimal PDG representations in some cases, and that the computational efficiency of PDG models learned from real-life data...

 17. A learning space Odyssey

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Ronald

  2016-01-01

  This dissertation addresses the alignment of learning space with higher education learning and teaching. Significant changes in higher education the past decades, such as increased information and communication technology (ICT) and new learning theories have resulted in the dilemma whether higher

 18. Learning in Organization

  Science.gov (United States)

  Palos, Ramona; Veres Stancovici, Vesna

  2016-01-01

  Purpose: This study aims at identifying the presence of the dimensions of learning capabilities and the characteristics of a learning organization within two companies in the field of services, as well as identifying the relationships between their learning capability and the organizational culture. Design/methodology/approach: This has been a…

 19. Learning Outcomes Report

  NARCIS (Netherlands)

  Stoyanov, Slavi; Spoelstra, Howard; Burgoyne, Louise; O’Tuathaigh, Colm

  2018-01-01

  Aim of the study The learning outcomes study, conducted as part of WP3 of the BioApp project, has as objectives: (a) generating a comprehensive list of the learning outcomes; (b) reaching an agreement on the scope and priority of the learning outcomes, and (c) making suggestions for the further

 20. Action Learning in China

  Science.gov (United States)

  Marquardt, Michael J.

  2015-01-01

  Action learning was introduced into China less than 20 years ago, but has rapidly become a valuable tool for organizations seeking to solve problems, develop their leaders, and become learning organizations. This article provides an historical overview of action learning in China, its cultural underpinnings, and five case studies. It concludes…

 1. Invited Reaction: Influences of Formal Learning, Personal Learning Orientation, and Supportive Learning Environment on Informal Learning

  Science.gov (United States)

  Cseh, Maria; Manikoth, Nisha N.

  2011-01-01

  As the authors of the preceding article (Choi and Jacobs, 2011) have noted, the workplace learning literature shows evidence of the complementary and integrated nature of formal and informal learning in the development of employee competencies. The importance of supportive learning environments in the workplace and of employees' personal learning…

 2. KARATE WITH CONSTRUCTIVE LEARNING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srikrishna Karanam

  2012-02-01

  Full Text Available Any conventional learning process involves the traditional hierarchy of garnering of information and then recall gathered information. Constructive learning is an important research area having wide impact on teaching methods in education, learning theories, and plays a major role in many education reform movements. It is observed that constructive learning advocates the interconnection between emotions and learning. Human teachers identify the emotions of students with varying degrees of accuracy and can improve the learning rate of the students by motivating them. In learning with computers, computers also should be given the capability to recognize emotions so as to optimize the learning process. Image Processing is a very popular tool used in the process of establishing the theory of Constructive Learning. In this paper we use the Optical Flow computation in image sequences to analyze the accuracy of the moves of a karate player. We have used the Lucas-Kanade method for computing the optical flow in image sequences. A database consisting of optical flow images by a group of persons learning karate is formed and the learning rates are analyzed in order to main constructive learning. The contours of flow images are compared with the standard images and the error graphs are plotted. Analysis of the emotion of the amateur karate player is made by observing the error plots.

 3. Repurposing learning object components

  NARCIS (Netherlands)

  Verbert, K.; Jovanovic, J.; Gasevic, D.; Duval, E.; Meersman, R.

  2005-01-01

  This paper presents an ontology-based framework for repurposing learning object components. Unlike the usual practice where learning object components are assembled manually, the proposed framework enables on-the-fly access and repurposing of learning object components. The framework supports two

 4. Canadian Chefs' Workplace Learning

  Science.gov (United States)

  Cormier-MacBurnie, Paulette; Doyle, Wendy; Mombourquette, Peter; Young, Jeffrey D.

  2015-01-01

  Purpose: This paper aims to examine the formal and informal workplace learning of professional chefs. In particular, it considers chefs' learning strategies and outcomes as well as the barriers to and facilitators of their workplace learning. Design/methodology/approach: The methodology is based on in-depth, face-to-face, semi-structured…

 5. Learning: An Evolutionary Analysis

  Science.gov (United States)

  Swann, Joanna

  2009-01-01

  This paper draws on the philosophy of Karl Popper to present a descriptive evolutionary epistemology that offers philosophical solutions to the following related problems: "What happens when learning takes place?" and "What happens in human learning?" It provides a detailed analysis of how learning takes place without any direct transfer of…

 6. Guided Learning at Work.

  Science.gov (United States)

  Billett, Stephen

  2000-01-01

  Guided learning (questioning, diagrams/analogies, modeling, coaching) was studied through critical incident interviews in five workplaces. Participation in everyday work activities was the most effective contributor to workplace learning. Organizational readiness and the efficacy of guided learning in resolving novel tasks were also important. (SK)

 7. Adult Learning Assumptions

  Science.gov (United States)

  Baskas, Richard S.

  2011-01-01

  The purpose of this study is to examine Knowles' theory of andragogy and his six assumptions of how adults learn while providing evidence to support two of his assumptions based on the theory of andragogy. As no single theory explains how adults learn, it can best be assumed that adults learn through the accumulation of formal and informal…

 8. Learning analytics dashboard applications

  NARCIS (Netherlands)

  Verbert, K.; Duval, E.; Klerkx, J.; Govaerts, S.; Santos, J.L.

  2013-01-01

  This article introduces learning analytics dashboards that visualize learning traces for learners and teachers. We present a conceptual framework that helps to analyze learning analytics applications for these kinds of users. We then present our own work in this area and compare with 15 related

 9. Innovazione nel mobile learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Immaculada Arnedillo-Sànchez

  2008-01-01

  Full Text Available Descrizione, da una prospettiva europea, dell’innovazione nel settore del mobile learning e l’utilizzabilita’ del mobile learning in contesti educativi. Vengono illustrate i principali progetti europei di m-learning e si esamina le prospettive pedagogiche e teoriche relative al campo.

 10. Under Threes' Mathematical Learning

  Science.gov (United States)

  Franzén, Karin

  2015-01-01

  The article focuses on mathematics for toddlers in preschool, with the aim of challenging a strong learning discourse that mainly focuses on cognitive learning. By devoting more attention to other perspectives on learning, the hope is to better promote children's early mathematical development. Sweden is one of few countries to have a curriculum…

 11. Learning from Errors

  Science.gov (United States)

  Metcalfe, Janet

  2017-01-01

  Although error avoidance during learning appears to be the rule in American classrooms, laboratory studies suggest that it may be a counterproductive strategy, at least for neurologically typical students. Experimental investigations indicate that errorful learning followed by corrective feedback is beneficial to learning. Interestingly, the…

 12. Learning from Errors

  OpenAIRE

  Martínez-Legaz, Juan Enrique; Soubeyran, Antoine

  2003-01-01

  We present a model of learning in which agents learn from errors. If an action turns out to be an error, the agent rejects not only that action but also neighboring actions. We find that, keeping memory of his errors, under mild assumptions an acceptable solution is asymptotically reached. Moreover, one can take advantage of big errors for a faster learning.

 13. Learning from Failed Decisions

  Science.gov (United States)

  Nutt, Paul C.

  2010-01-01

  The consequences and dilemmas posed by learning issues for decision making are discussed. Learning requires both awareness of barriers and a coping strategy. The motives to hold back information essential for learning stem from perverse incentives, obscure outcomes, and the hindsight bias. There is little awareness of perverse incentives that…

 14. E-Learning Agents

  Science.gov (United States)

  Gregg, Dawn G.

  2007-01-01

  Purpose: The purpose of this paper is to illustrate the advantages of using intelligent agents to facilitate the location and customization of appropriate e-learning resources and to foster collaboration in e-learning environments. Design/methodology/approach: This paper proposes an e-learning environment that can be used to provide customized…

 15. How People Learn in an Asynchronous Online Learning Environment: The Relationships between Graduate Students' Learning Strategies and Learning Satisfaction

  Science.gov (United States)

  Choi, Beomkyu

  2016-01-01

  The purpose of this study was to examine the relationships between learners' learning strategies and learning satisfaction in an asynchronous online learning environment. In an attempt to shed some light on how people learn in an online learning environment, one hundred and sixteen graduate students who were taking online learning courses…

 16. A Flow of Entrepreneurial Learning Elements in Experiential Learning Settings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsgaard, Michael Breum; Christensen, Marie Ernst

  This paper explored the concept of learning in an experiential learning setting and whether the learning process can be understood as a flow of learning factors influencing the outcome. If many constituting factors lead to the development of learning outcomes, there might need to be developed...... that are a part of experiential learning settings and curriculum development....... a differentiated approach to facilitate experiential learning. Subsequently the paper investigated how facilitators of learning processes can design a learning space where the boundary of what is expected from the learner is challenged. In other words the aim was to explore the transformative learning processes...

 17. Learning in context

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2007-01-01

  This article offers a re-description of the concept of learning context. Drawing on Niklas Luhmann and Gregory Bateson it suggests an alternative to situated, social learning and activity theory. The conclusion is that learning context designates an individual's reconstruction of the environment...... through contingent handling of differences and that the individual emerge as learning through the actual construction. Selection of differences is influenced by the learner's actual knowledge, the nature of the environment and the current horizon of meaning in which the current adaptive perspective...... becomes a significant factor. The re-description contributes to didaktik  through renewed understandings of participants' background in teaching and learning....

 18. Political learning among youth

  DEFF Research Database (Denmark)

  Solhaug, Trond; Kristensen, Niels Nørgaard

  2014-01-01

  This article focuses on students’ first political learning and explores the research question, what dynamic patterns of political learning can be explored among a selection of young, diverse Danish students’ first political interests? The authors use theories of learning in their analytical......, but are active constructors of their political life. Their emotions and social environment are highly important for their political orientation. It is recommended that further research focus on dynamic learning and on arenas for political learning rather than on “single agent studies.” Recommendations...

 19. Quantum machine learning.

  Science.gov (United States)

  Biamonte, Jacob; Wittek, Peter; Pancotti, Nicola; Rebentrost, Patrick; Wiebe, Nathan; Lloyd, Seth

  2017-09-13

  Fuelled by increasing computer power and algorithmic advances, machine learning techniques have become powerful tools for finding patterns in data. Quantum systems produce atypical patterns that classical systems are thought not to produce efficiently, so it is reasonable to postulate that quantum computers may outperform classical computers on machine learning tasks. The field of quantum machine learning explores how to devise and implement quantum software that could enable machine learning that is faster than that of classical computers. Recent work has produced quantum algorithms that could act as the building blocks of machine learning programs, but the hardware and software challenges are still considerable.

 20. Rethinking expansive learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte; Lundh Snis, Ulrika

  Abstract: This paper analyses an online community of master’s students taking a course in ICT and organisational learning. The students initiated and facilitated an educational design for organisational learning called Proactive Review in the organisation where they are employed. By using an online...... discussion forum on Google groups, they created new ways of reflecting and learning. We used netnography to select qualitative postings from the online community and expansive learning concepts for data analysis. The findings show how students changed practices of organisational learning...

 1. Machine learning with R

  CERN Document Server

  Lantz, Brett

  2013-01-01

  Written as a tutorial to explore and understand the power of R for machine learning. This practical guide that covers all of the need to know topics in a very systematic way. For each machine learning approach, each step in the process is detailed, from preparing the data for analysis to evaluating the results. These steps will build the knowledge you need to apply them to your own data science tasks.Intended for those who want to learn how to use R's machine learning capabilities and gain insight from your data. Perhaps you already know a bit about machine learning, but have never used R; or

 2. Learning Analytics for Supporting Seamless Language Learning Using E-Book with Ubiquitous Learning System

  Science.gov (United States)

  Mouri, Kousuke; Uosaki, Noriko; Ogata, Hiroaki

  2018-01-01

  Seamless learning has been recognized as an effective learning approach across various dimensions including formal and informal learning contexts, individual and social learning, and physical world and cyberspace. With the emergence of seamless learning, the majority of the current research focuses on realizing a seamless learning environment at…

 3. FLIPPED LEARNING: PRACTICAL ASPECTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olena Kuzminska

  2016-03-01

  Full Text Available The article is devoted to issues of implementation of the flipped learning technology in the practice of higher education institutions. The article defines the principles of technology and a model of the educational process, it notes the need to establish an information support system. The article defines online platforms and resources; it describes recommendations for the design of electronic training courses and organization of the students in the process of implementing the proposed model, as well as tools for assessing its effectiveness. The article provides a description of flipped learning implementation scenario and formulates suggestions regarding the use of this model as a mechanism to improve the efficiency of the learning process in the ICT-rich environment of high school: use of learning management systems (LMS and personal learning environments (PLE of participants in a learning process. The article provides an example of implementation of the flipped learning model as a part of the Information Technologies course in the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULES. The article gives examples of tasks, resources and services, results of students’ research activity, as well as an example of the personal learning network, established in the course of implementation of the flipped learning model and elements of digital student portfolios. It presents the results of the monitoring of learning activities and students’ feedback. The author describes cautions against the mass introduction of the flipped learning model without monitoring of readiness of the participants of the educational process for its implementation

 4. Learning and memory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. A. J. Ryke

  1989-03-01

  Full Text Available Under various circumstances and in different species the outward expression of learning varies considerably, and this has led to the classification of different categories of learning. Just as there is no generally agreed on definition of learning, there is no one system of classification. Types of learning commonly recognized are: Habituation, sensitization, classical conditioning, operant conditioning, trial and error, taste aversion, latent learning, cultural learning, imprinting, insight learning, learning-set learning and instinct. The term memory must include at least two separate processes. It must involve, on the one hand, that of learning something and on the other, at some later date, recalling that thing. What lies between the learning and (he remembering must be some permanent record — a memory trace — within the brain. Memory exists in at least two forms: memory for very recent events (short-term which is relatively labile and easily disruptable; and long-term memory, which is much more stable. Not everything that gets into short-term memory becomes fixed in the long-term store; a filtering mechanism selects things that might be important and discards the rest.

 5. Approximate kernel competitive learning.

  Science.gov (United States)

  Wu, Jian-Sheng; Zheng, Wei-Shi; Lai, Jian-Huang

  2015-03-01

  Kernel competitive learning has been successfully used to achieve robust clustering. However, kernel competitive learning (KCL) is not scalable for large scale data processing, because (1) it has to calculate and store the full kernel matrix that is too large to be calculated and kept in the memory and (2) it cannot be computed in parallel. In this paper we develop a framework of approximate kernel competitive learning for processing large scale dataset. The proposed framework consists of two parts. First, it derives an approximate kernel competitive learning (AKCL), which learns kernel competitive learning in a subspace via sampling. We provide solid theoretical analysis on why the proposed approximation modelling would work for kernel competitive learning, and furthermore, we show that the computational complexity of AKCL is largely reduced. Second, we propose a pseudo-parallelled approximate kernel competitive learning (PAKCL) based on a set-based kernel competitive learning strategy, which overcomes the obstacle of using parallel programming in kernel competitive learning and significantly accelerates the approximate kernel competitive learning for large scale clustering. The empirical evaluation on publicly available datasets shows that the proposed AKCL and PAKCL can perform comparably as KCL, with a large reduction on computational cost. Also, the proposed methods achieve more effective clustering performance in terms of clustering precision against related approximate clustering approaches. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. Motion Learning Based on Bayesian Program Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cheng Meng-Zhen

  2017-01-01

  Full Text Available The concept of virtual human has been highly anticipated since the 1980s. By using computer technology, Human motion simulation could generate authentic visual effect, which could cheat human eyes visually. Bayesian Program Learning train one or few motion data, generate new motion data by decomposing and combining. And the generated motion will be more realistic and natural than the traditional one.In this paper, Motion learning based on Bayesian program learning allows us to quickly generate new motion data, reduce workload, improve work efficiency, reduce the cost of motion capture, and improve the reusability of data.

 7. Blended Learning or E-learning?

  OpenAIRE

  Tayebinik, Maryam; Puteh, Marlia

  2013-01-01

  ICT or Information and Communication Technology has pervaded the fields of education.In recent years the term e-learning has emerged as a result of the integration of ICT in the education fields. Following the application this technology into teaching, some pitfalls have been identified and this have led to the Blended learning phenomenon.However the preference on this new method has been debated quite extensively.The aim of this paper is to investigate the advantages of blended learning over...

 8. Evaluation and Policy Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borrás, Susana; Højlund, Steven

  2015-01-01

  This article examines how evaluation induces policy learning – a question largely neglected by the scholarly literature on evaluation and policy learning. Following a learner's perspective, the article attempts to ascertain who the learners are, and what, and how, learners actually learn from...... evaluations. In so doing, it focuses on what different types of learners actually learn within the context of the evaluation framework (the set of administrative structures defining the evaluation goals and process). Taking the empirical case of three EU programme evaluations, the patterns of policy learning...... emanating from them are examined. The findings are that only two types of actors involved in the evaluation are actually learning (programme units and external evaluators), that learners learn different things (programme overview, small-scale programme adjustments, policy change and evaluation methods...

 9. Introduction to machine learning.

  Science.gov (United States)

  Baştanlar, Yalin; Ozuysal, Mustafa

  2014-01-01

  The machine learning field, which can be briefly defined as enabling computers make successful predictions using past experiences, has exhibited an impressive development recently with the help of the rapid increase in the storage capacity and processing power of computers. Together with many other disciplines, machine learning methods have been widely employed in bioinformatics. The difficulties and cost of biological analyses have led to the development of sophisticated machine learning approaches for this application area. In this chapter, we first review the fundamental concepts of machine learning such as feature assessment, unsupervised versus supervised learning and types of classification. Then, we point out the main issues of designing machine learning experiments and their performance evaluation. Finally, we introduce some supervised learning methods.

 10. Semantic Learning Service Personalized

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yibo Chen

  2012-02-01

  Full Text Available To provide users with more suitable and personalized service, personalization is widely used in various fields. Current e-Learning systems search for learning resources using information search technology, based on the keywords that selected or inputted by the user. Due to lack of semantic analysis for keywords and exploring the user contexts, the system cannot provide a good learning experiment. In this paper, we defined the concept and characteristic of the personalized learning service, and proposed a semantic learning service personalized framework. Moreover, we made full use of semantic technology, using ontologies to represent the learning contents and user profile, mining and utilizing the friendship and membership of the social relationship to construct the user social relationship profile, and improved the collaboration filtering algorithm to recommend personalized learning resources for users. The results of the empirical evaluation show that the approach is effectiveness in augmenting recommendation.

 11. Infant Statistical Learning

  Science.gov (United States)

  Saffran, Jenny R.; Kirkham, Natasha Z.

  2017-01-01

  Perception involves making sense of a dynamic, multimodal environment. In the absence of mechanisms capable of exploiting the statistical patterns in the natural world, infants would face an insurmountable computational problem. Infant statistical learning mechanisms facilitate the detection of structure. These abilities allow the infant to compute across elements in their environmental input, extracting patterns for further processing and subsequent learning. In this selective review, we summarize findings that show that statistical learning is both a broad and flexible mechanism (supporting learning from different modalities across many different content areas) and input specific (shifting computations depending on the type of input and goal of learning). We suggest that statistical learning not only provides a framework for studying language development and object knowledge in constrained laboratory settings, but also allows researchers to tackle real-world problems, such as multilingualism, the role of ever-changing learning environments, and differential developmental trajectories. PMID:28793812

 12. Exploitative Learning by Exporting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Golovko, Elena; Lopes Bento, Cindy; Sofka, Wolfgang

  Decisions on entering foreign markets are among the most challenging but also potentially rewarding strategy choices managers can make. In this study, we examine the effect of export entry on the firm investment decisions in two activities associated with learning about new technologies...... and learning about new markets ? R&D investments and marketing investments, in search of novel insights into the content and process underlying learning by exporting. We draw from organizational learning theory for predicting changes in both R&D and marketing investment patterns that accompany firm entry......, it is predominantly the marketing-related investment decisions associated with starting to export that lead to increases in firm productivity. We conclude that learning-by-exporting might be more properly characterized as ?learning about and exploiting new markets? rather than ?learning about new technologies...

 13. Learning as Negotiating Identities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kenneth Mølbjerg; Keller, Hanne Dauer

  The paper explores the contribution of Communities of Practice (COP) to Human Resource Development (HRD). Learning as negotiating identities captures the contribution of COP to HRD. In COP the development of practice happens through negotiation of meaning. The learning process also involves modes...... of belonging constitutive of our identities. We suggest that COP makes a significant contribution by linking learning and identification. This means that learning becomes much less instrumental and much more linked to fundamental questions of being. We argue that the COP-framework links learning with the issue...... of time - caught in the notion of trajectories of learning - that integrate past, present and future. Working with the learners' notion of time is significant because it is here that new learning possibilities become visible and meaningful for individuals. Further, we argue that the concept of identity...

 14. Lessons learned bulletin

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-05-01

  During the past four years, the Department of Energy -- Savannah River Operations Office and the Westinghouse Savannah River Company (WSRC) Environmental Restoration (ER) Program completed various activities ranging from waste site investigations to closure and post closure projects. Critiques for lessons learned regarding project activities are performed at the completion of each project milestone, and this critique interval allows for frequent recognition of lessons learned. In addition to project related lessons learned, ER also performs lessons learned critiques. T'he Savannah River Site (SRS) also obtains lessons learned information from general industry, commercial nuclear industry, naval nuclear programs, and other DOE sites within the complex. Procedures are approved to administer the lessons learned program, and a database is available to catalog applicable lessons learned regarding environmental remediation, restoration, and administrative activities. ER will continue to use this database as a source of information available to SRS personnel

 15. Is mobile learning a substitute for electronic learning?

  OpenAIRE

  Sitthiworachart, Jirarat; Joy, Mike

  2008-01-01

  Mobile learning is widely regarded as the next generation of learning technologies, and refers to the use of mobile devices in education to enhance learning activities. The increasing use of mobile devices has encouraged research into the capabilities of mobile learning systems. Many questions arise about mobile learning, such as whether mobile learning can be a substitute for electronic learning, what the potential benefits and problems of utilizing mobile devices in education are, and what ...

 16. Emergent learning and learning ecologies in Web 2.0

  OpenAIRE

  Williams, Roy; Karousou, Regina; Mackness, J.

  2011-01-01

  This paper describes emergent learning and situates it within learning networks and systems and the broader learning ecology of Web 2.0. It describes the nature of emergence and emergent learning and the conditions that enable emergent, self-organised learning to occur and to flourish. Specifically, it explores whether emergent learning can be validated and self-correcting and whether it is possible to link or integrate emergent and prescribed learning. It draws on complexity theory, commu...

 17. Workplaces as Transformative Learning Spaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maslo, Elina

  2010-01-01

  some other examples on “successful learning” from the formal, informal and non-formal learning environments, trying to prove those criteria. This presentation provides a view on to new examples on transformative learning spaces we discovered doing research on Workplace Learning in Latvia as a part......Abstract to the Vietnam Forum on Lifelong Learning: Building a Learning Society Hanoi, 7-8 December 2010 Network 2: Competence development as Workplace Learning Title of proposal: Workplaces as Transformative Learning Spaces Author: Elina Maslo, dr. paed., University of Latvia, elina@latnet.lv Key...... words: learning, lifelong learning, adult learning, workplace learning, transformative learning spaces During many years of research on lifelong foreign language learning with very different groups of learners, we found some criteria, which make learning process successful. Since then we tried to find...

 18. Flexible learning intinerary vs. linear learning itinerary

  OpenAIRE

  Martín San José, Juan Fernando; Juan Lizandra, María Carmen; Gil Gómez, Jose Antonio; Rando, Noemí

  2014-01-01

  The latest video game and entertainment technology and other technologies are facilitating the development of new and powerful e-Learning systems. In this paper, we present a computer-based game for learning about five historical ages. The objective of the game is to reinforce the events that mark the transition from one historical age to another and the order of the historical ages. Our game incorporates natural human-computer interaction based on video game technology, Frontal Projection, a...

 19. LEARNING HOW TO LEARN A LANGUAGE

  CERN Multimedia

  Language Training; Tel. 73127; Andrée Fontbonne; Tel. 72844

  2001-01-01

  This bilingual seminar is for anyone who would like to develop learning strategies and skills for learning a foreign language. Languages: French and English. Length: 3 days, 7 hours per day. Dates: 7, 8, 9 March 2001. Price: 462 CHF per person (for a group of 8 people). If you are interested, please enrol through our Web pages: http://training.web.cern.ch/Training/LANG/lang0_F.html

 20. LEARNING HOW TO LEARN A LANGUAGE

  CERN Multimedia

  Moniek Laurent

  2002-01-01

  This bilingual seminar is for anyone who would like to develop learning strategies and skills for learning a foreign language. Languages: French and English. Length: 3 days, 7 hours per day. Dates: 4, 5, 6 March 2002. Price: 460 CHF per person (for a group of 8 people). If you are interested, please enrol through our Web pages: http://cern.ch/Training   Language Training Moniek Laurent Tel. 78582 moniek.laurent@cern.ch

 1. LEARNING HOW TO LEARN A LANGUAGE

  CERN Multimedia

  Formation en Langues; Andrée Fontbonne - Tél. 72844; Language Training; Françoise Benz - Tel. 73127; Andrée Fontbonne - Tel. 72844

  2000-01-01

  This bilingual seminar is for anyone who would like to develop learning strategies and skills for learning a foreign language. It is particularly recommended for those wishing to sign up for a 3-month self-study session in the Resource Centre. Languages: French and English. Length: 5 hours a day for one week. Dates: 27 November to December 2000. Price: 490 CHF per person (for a group of 8 people). If you are interested, please enrol through our Web pages.

 2. Learning to practice: Practicing to learn

  OpenAIRE

  McBride, F.

  2005-01-01

  There is clearly a lack of consensus regarding the terminology used to describe the APStraciJ eXp 0jtatjon of knowledge in an organisational context. The theory of knowledge exploitation is bound up in various concepts, the most familiar being Organisational Learning, Knowledge Management and the Learning Organisation. This report is an enquiry into the applicability of these concepts to the design led architectural practice. Implicit within this study is a suggestion that the firm can be suc...

 3. CULTURAL VARIATIONS IN LEARNING AND LEARNING STYLES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pegah OMIDVAR,, Putra University, MALAYSIA

  2012-08-01

  Full Text Available The need for cross-cultural understanding of the relationship between culture and learning style is becoming increasingly important because of the changing cultural mix of classrooms and society at large. The research done regarding the two variables is mostly quantitative. This review summarizes results of the existing research on cultural variations in learning styles. Limitations of the existing studies are discussed and some suggestion for future research is proposed.

 4. Learning from neural control.

  Science.gov (United States)

  Wang, Cong; Hill, David J

  2006-01-01

  One of the amazing successes of biological systems is their ability to "learn by doing" and so adapt to their environment. In this paper, first, a deterministic learning mechanism is presented, by which an appropriately designed adaptive neural controller is capable of learning closed-loop system dynamics during tracking control to a periodic reference orbit. Among various neural network (NN) architectures, the localized radial basis function (RBF) network is employed. A property of persistence of excitation (PE) for RBF networks is established, and a partial PE condition of closed-loop signals, i.e., the PE condition of a regression subvector constructed out of the RBFs along a periodic state trajectory, is proven to be satisfied. Accurate NN approximation for closed-loop system dynamics is achieved in a local region along the periodic state trajectory, and a learning ability is implemented during a closed-loop feedback control process. Second, based on the deterministic learning mechanism, a neural learning control scheme is proposed which can effectively recall and reuse the learned knowledge to achieve closed-loop stability and improved control performance. The significance of this paper is that the presented deterministic learning mechanism and the neural learning control scheme provide elementary components toward the development of a biologically-plausible learning and control methodology. Simulation studies are included to demonstrate the effectiveness of the approach.

 5. Theoretical Foundations of Active Learning

  Science.gov (United States)

  2009-05-01

  I study the informational complexity of active learning in a statistical learning theory framework. Specifically, I derive bounds on the rates of...convergence achievable by active learning , under various noise models and under general conditions on the hypothesis class. I also study the theoretical...advantages of active learning over passive learning, and develop procedures for transforming passive learning algorithms into active learning algorithms

 6. The Army Learning Organisation Workshop

  Science.gov (United States)

  2013-06-01

  learning • Sharing information • Learning resulting in purposeful action • Creating environments that promote learning • Technology and resources...individual and collective learning • Exploiting and investing in technology to facilitate learning (i.e. blended and E- learning ) • Lifelong or...opportunities provided by training and education programs. More significantly, participants noted the multi-layered nature of informal and formal learning

 7. Active Learning Through Discussion in E-Learning

  OpenAIRE

  Daru Wahyuningsih

  2016-01-01

  Active learning is generally made by a lecturer in learning face to face. In the face to face learning, lecturer can implement a variety of teaching methods to make students actively involved in learning. This is different from learning that is actuating in e-learning. The main characteristic of e-learning is learning that can take place anytime and anywhere. Special strategies are needed so that lecturer can make students play an active role in the course of e-learning. Research in order to ...

 8. Zero Learning: Case explorations of barriers to organizational learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Frances; S., Jacob

  2003-01-01

  that the existence of learning barriers may not only inhibit on-going learning process, but also lead to a negative cycle of non-learning in the organization. The implications of a "zero learning" cycle caused by learning barriers are discussed and insights are provided as to how barriers may be resolved so...

 9. Seamless Language Learning: Second Language Learning with Social Media

  Science.gov (United States)

  Wong, Lung-Hsiang; Chai, Ching Sing; Aw, Guat Poh

  2017-01-01

  This conceptual paper describes a language learning model that applies social media to foster contextualized and connected language learning in communities. The model emphasizes weaving together different forms of language learning activities that take place in different learning contexts to achieve seamless language learning. it promotes social…

 10. Learning "While" Working: Success Stories on Workplace Learning in Europe

  Science.gov (United States)

  Lardinois, Rocio

  2011-01-01

  Cedefop's report "Learning while working: success stories on workplace learning in Europe" presents an overview of key trends in adult learning in the workplace. It takes stock of previous research carried out by Cedefop between 2003 and 2010 on key topics for adult learning: governance and the learning regions; social partner roles in…

 11. Can Social Learning Increase Learning Speed, Performance or Both?

  NARCIS (Netherlands)

  Heinerman, J.V.; Stork, J.; Rebolledo Coy, M.A.; Hubert, J.G.; Eiben, A.E.; Bartz-Beielstein, Thomas; Haasdijk, Evert

  2017-01-01

  Social learning enables multiple robots to share learned experiences while completing a task. The literature offers contradicting examples of its benefits; robots trained with social learning reach a higher performance, an increased learning speed, or both, compared to their individual learning

 12. Toward a Social Approach to Learning in Community Service Learning

  Science.gov (United States)

  Cooks, Leda; Scharrer, Erica; Paredes, Mari Castaneda

  2004-01-01

  The authors describe a social approach to learning in community service learning that extends the contributions of three theoretical bodies of scholarship on learning: social constructionism, critical pedagogy, and community service learning. Building on the assumptions about learning described in each of these areas, engagement, identity, and…

 13. Deep learning: Using machine learning to study biological vision

  OpenAIRE

  Majaj, Najib; Pelli, Denis

  2017-01-01

  Today most vision-science presentations mention machine learning. Many neuroscientists use machine learning to decode neural responses. Many perception scientists try to understand recognition by living organisms. To them, machine learning offers a reference of attainable performance based on learned stimuli. This brief overview of the use of machine learning in biological vision touches on its strengths, weaknesses, milestones, controversies, and current directions.

 14. Blended learning in anatomy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Gert Værge; Brogner, Heidi Marie

  behind DBR is that new knowledge is generated through processes that simultaneously develop, test and improve a design, in this case, an educational design (1) The main principles used in the project is blended learning and flipped learning (2). …"I definitely learn best in practice, but the theory...... in working with the assignments in the classroom."... External assesor, observer and interviewer Based on the different evaluations, the conclusion are that the blended learning approach combined with the ‘flipped classroom’ is a very good way to learn and apply the anatomy, both for the students......The aim of the project was to bridge the gap between theory and practice by working more collaboratively, both peer-to-peer and between student and lecturer. Furthermore the aim was to create active learning environments. The methodology of the project is Design-Based Research (DBR). The idea...

 15. Cultural dimensions of learning

  Science.gov (United States)

  Eyford, Glen A.

  1990-06-01

  How, what, when and where we learn is frequently discussed, as are content versus process, or right brain versus left brain learning. What is usually missing is the cultural dimension. This is not an easy concept to define, but various aspects can be identified. The World Decade for Cultural Development emphasizes the need for a counterbalance to a quantitative, economic approach. In the last century poets also warned against brutalizing materialism, and Sorokin and others have described culture more recently in terms of cohesive basic values expressed through aesthetics and institutions. Bloom's taxonomy incorporates the category of affective learning, which internalizes values. If cultural learning goes beyond knowledge acquisition, perhaps the surest way of understanding the cultural dimension of learning is to examine the aesthetic experience. This can use myths, metaphors and symbols, and to teach and learn by using these can help to unlock the human potential for vision and creativity.

 16. Learning through reactions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasse, Cathrine

  2007-01-01

  Universities can from the student?s point of view be seen as places of learning an explicit curriculum of a particular discipline. From a fieldwork among physicist students at the Niels Bohr Institute in Denmark, I argue that the learning of cultural code-curricula in higher educational...... institutions designate in ambiguous ways. I argue claim that students also have to learn institutional cultural codes, which are not the explicit curricula presented in textbooks, but a socially designated cultural code-curricula learned through everyday interactions at the university institutes. I further...... argue that this code-curriculum is learned through what I shall term indefinite learning processes, which are mainly pre-discursive to the newcomer...

 17. Cultural Learning Redux.

  Science.gov (United States)

  Tomasello, Michael

  2016-05-01

  M. Tomasello, A. Kruger, and H. Ratner (1993) proposed a theory of cultural learning comprising imitative learning, instructed learning, and collaborative learning. Empirical and theoretical advances in the past 20 years suggest modifications to the theory; for example, children do not just imitate but overimitate in order to identify and affiliate with others in their cultural group, children learn from pedagogy not just episodic facts but the generic structure of their cultural worlds, and children collaboratively co-construct with those in their culture normative rules for doing things. In all, human children do not just culturally learn useful instrumental activities and information, they conform to the normative expectations of the cultural group and even contribute themselves to the creation of such normative expectations. © 2016 The Author. Child Development © 2016 Society for Research in Child Development, Inc.

 18. Problem Based Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  de Graaff, Erik; Guerra, Aida

  , the key principles remain the same everywhere. Graaff & Kolmos (2003) identify the main PBL principles as follows: 1. Problem orientation 2. Project organization through teams or group work 3. Participant-directed 4. Experiental learning 5. Activity-based learning 6. Interdisciplinary learning and 7...... model and in general problem based and project based learning. We apply the principle of teach as you preach. The poster aims to outline the visitors’ workshop programme showing the results of some recent evaluations.......Problem-Based Learning (PBL) is an innovative method to organize the learning process in such a way that the students actively engage in finding answers by themselves. During the past 40 years PBL has evolved and diversified resulting in a multitude in variations in models and practices. However...

 19. Deep learning with Python

  CERN Document Server

  Chollet, Francois

  2018-01-01

  DESCRIPTION Deep learning is applicable to a widening range of artificial intelligence problems, such as image classification, speech recognition, text classification, question answering, text-to-speech, and optical character recognition. Deep Learning with Python is structured around a series of practical code examples that illustrate each new concept introduced and demonstrate best practices. By the time you reach the end of this book, you will have become a Keras expert and will be able to apply deep learning in your own projects. KEY FEATURES • Practical code examples • In-depth introduction to Keras • Teaches the difference between Deep Learning and AI ABOUT THE TECHNOLOGY Deep learning is the technology behind photo tagging systems at Facebook and Google, self-driving cars, speech recognition systems on your smartphone, and much more. AUTHOR BIO Francois Chollet is the author of Keras, one of the most widely used libraries for deep learning in Python. He has been working with deep neural ...

 20. Pattern recognition & machine learning

  CERN Document Server

  Anzai, Y

  1992-01-01

  This is the first text to provide a unified and self-contained introduction to visual pattern recognition and machine learning. It is useful as a general introduction to artifical intelligence and knowledge engineering, and no previous knowledge of pattern recognition or machine learning is necessary. Basic for various pattern recognition and machine learning methods. Translated from Japanese, the book also features chapter exercises, keywords, and summaries.

 1. Formalized Informal Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin Tweddell; Sørensen, Birgitte Holm

  2013-01-01

  are examined and the relation between network society competences, learners’ informal learning strategies and ICT in formalized school settings over time is studied. The authors find that aspects of ICT like multimodality, intuitive interaction design and instant feedback invites an informal bricoleur approach....... When integrated into certain designs for teaching and learning, this allows for Formalized Informal Learning and support is found for network society competences building....

 2. Deep learning relevance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lioma, Christina; Larsen, Birger; Petersen, Casper

  2016-01-01

  train a Recurrent Neural Network (RNN) on existing relevant information to that query. We then use the RNN to "deep learn" a single, synthetic, and we assume, relevant document for that query. We design a crowdsourcing experiment to assess how relevant the "deep learned" document is, compared...... to existing relevant documents. Users are shown a query and four wordclouds (of three existing relevant documents and our deep learned synthetic document). The synthetic document is ranked on average most relevant of all....

 3. Professional Learning and Collaboration

  OpenAIRE

  Greer, Janet Agnes

  2012-01-01

  The American education system must utilize collaboration to meet the challenges and demands our culture poses for schools. Deeply rooted processes and structures favor teaching and learning in isolation and hinder the shift to a more collaborative paradigm. Professional learning communities (PLCs) support continuous teacher learning, improved efficacy, and program implementation. The PLC provides the framework for the development and enhancement of teacher collaboration and teacher collaborat...

 4. Introduction to machine learning

  OpenAIRE

  Baştanlar, Yalın; Özuysal, Mustafa

  2014-01-01

  The machine learning field, which can be briefly defined as enabling computers make successful predictions using past experiences, has exhibited an impressive development recently with the help of the rapid increase in the storage capacity and processing power of computers. Together with many other disciplines, machine learning methods have been widely employed in bioinformatics. The difficulties and cost of biological analyses have led to the development of sophisticated machine learning app...

 5. Learning Mathematics through Programming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Misfeldt, Morten; Ejsing-Duun, Stine

  2015-01-01

  In this paper we explore the potentials for learning mathematics through programming by a combination of theoretically derived potentials and cases of practical pedagogical work. We propose a model with three interdependent learning potentials as programming which can: (1) help reframe the students...... to mathematics is paramount. Analyzing two cases, we suggest a number of ways in which didactical attention to epistemic mediation can support learning mathematics....

 6. Learning Motivation and Achievements

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  冯泽野

  2016-01-01

  It is known to all that motivation is one of the most important elements in EFL learning.This study analyzes the type of English learning motivations and learning achievements within non-English majors’ students (Bilingual program in Highway School and Architecture) in Chang’an University, who has been considered English as the foreign language. This thesis intends to put forward certain strategies in promoting foreign language teaching.

 7. Learning Perforce SCM

  CERN Document Server

  Cowham, Robert

  2013-01-01

  Learning Perforce SCM is written in a friendly and practical style with a focus on getting you started with Perforce efficiently and effectively. The book provides plenty of examples and screenshots to guide you through the process of learning.""Learning Perforce SCM"" is for anyone who wants to know how to adeptly manage software development activities using Perforce. Experience with other version control tools is a plus but is not required.

 8. Budgeted Interactive Learning

  Science.gov (United States)

  2017-06-15

  2, and 3). The selection scheme is implemented and released as an open-source active learning package. They have studied theories for designing...We have studied theories for designing algorithms for interactive learning with batch-like feedback (for 1) and algorithms for online digestion of... necessity on pre-training. The new idea provides layer-wise cost estimation with auxiliary nodes, and is applicable to a wider range of deep learning

 9. Neuromorphic Deep Learning Machines

  OpenAIRE

  Neftci, E; Augustine, C; Paul, S; Detorakis, G

  2017-01-01

  An ongoing challenge in neuromorphic computing is to devise general and computationally efficient models of inference and learning which are compatible with the spatial and temporal constraints of the brain. One increasingly popular and successful approach is to take inspiration from inference and learning algorithms used in deep neural networks. However, the workhorse of deep learning, the gradient descent Back Propagation (BP) rule, often relies on the immediate availability of network-wide...

 10. Learning dialog act processing

  OpenAIRE

  Wermter, Stefan; Löchel, Matthias

  1996-01-01

  In this paper we describe a new approach for learning dialog act processing. In this approach we integrate a symbolic semantic segmentation parser with a learning dialog act network. In order to support the unforeseeable errors and variations of spoken language we have concentrated on robust data-driven learning. This approach already compares favorably with the statistical average plausibility method, produces a segmentation and dialog act assignment for all utterances in a robust manner,...

 11. Lifelong Open and Flexible Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Jørgen

  2006-01-01

  and Flexible (LOF) learning embracing characteristics as: open learning, distance learning, e-learning, online learning, open accessibility, multimedia support, virtual mobility, learning communities, dual mode (earn & learn) approaches, and the like.In my presentation I will focus on the EADTU strategies...... for creating a synergy network in e-learning – eventually leading to a European Learning Space that supports virtual mobility of students, staff and courses, adds an e-dimension to the Bologa process and facilitates collaboration between universities and the corporate sector....

 12. Feature Inference Learning and Eyetracking

  Science.gov (United States)

  Rehder, Bob; Colner, Robert M.; Hoffman, Aaron B.

  2009-01-01

  Besides traditional supervised classification learning, people can learn categories by inferring the missing features of category members. It has been proposed that feature inference learning promotes learning a category's internal structure (e.g., its typical features and interfeature correlations) whereas classification promotes the learning of…

 13. Develop a Professional Learning Plan

  Science.gov (United States)

  Journal of Staff Development, 2013

  2013-01-01

  A professional learning plan establishes short-and long-term plans for professional learning and implementation of the learning. Such plans guide individuals, schools, districts, and states in coordinating learning experiences designed to achieve outcomes for educators and students. Professional learning plans focus on the program of educator…

 14. The Organization of Informal Learning

  Science.gov (United States)

  Rogoff, Barbara; Callanan, Maureen; Gutiérrez, Kris D.; Erickson, Frederick

  2016-01-01

  Informal learning is often treated as simply an alternative to formal, didactic instruction. This chapter discusses how the organization of informal learning differs across distinct settings but with important commonalities distinguishing informal learning from formal learning: Informal learning is nondidactic, is embedded in meaningful activity,…

 15. Readiness of Adults to Learn Using E-Learning, M-Learning and T-Learning Technologies

  Science.gov (United States)

  Vilkonis, Rytis; Bakanoviene, Tatjana; Turskiene, Sigita

  2013-01-01

  The article presents results of the empirical research revealing readiness of adults to participate in the lifelong learning process using e-learning, m-learning and t-learning technologies. The research has been carried out in the framework of the international project eBig3 aiming at development a new distance learning platform blending virtual…

 16. Holistic evaluations of learning materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Hansen, Thomas Illum

  2011-01-01

  The aim of this paper is to present a holistic framework for evaluating learning materials and designs for learning. A holistic evaluation of learning material comprises investigations of - the potential learning potential, i.e. the affordances and challenges of the learning material...

 17. Formative assessment and learning analytics

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelaar, D.T.; Heck, A.; Cuypers, H.; van der Kooij, H.; van de Vrie, E.; Suthers, D.; Verbert, K.; Duval, E.; Ochoa, X.

  2013-01-01

  Learning analytics seeks to enhance the learning process through systematic measurements of learning related data, and informing learners and teachers of the results of these measurements, so as to support the control of the learning process. Learning analytics has various sources of information,

 18. Researching workplace learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Warring, Niels

  2007-01-01

  This article presents a theoretical and methodological framework for understanding and researching learning in the workplace. The workplace is viewed in a societal context and the learner is viewed as more than an employee in order to understand the learning process in relation to the learner......'s life history.Moreover we will explain the need to establish a 'double view' by examining learning in the workplace both as an objective and as a subjective reality. The article is mainly theoretical, but can also be of interest to practitioners who wish to understand learning in the workplace both...

 19. Recommender Systems for Learning

  CERN Document Server

  Manouselis, Nikos; Verbert, Katrien; Duval, Erik

  2013-01-01

  Technology enhanced learning (TEL) aims to design, develop and test sociotechnical innovations that will support and enhance learning practices of both individuals and organisations. It is therefore an application domain that generally covers technologies that support all forms of teaching and learning activities. Since information retrieval (in terms of searching for relevant learning resources to support teachers or learners) is a pivotal activity in TEL, the deployment of recommender systems has attracted increased interest. This brief attempts to provide an introduction to recommender systems for TEL settings, as well as to highlight their particularities compared to recommender systems for other application domains.

 20. Learning efficient correlated equilibria

  KAUST Repository

  Borowski, Holly P.; Marden, Jason R.; Shamma, Jeff S.

  2014-01-01

  The majority of distributed learning literature focuses on convergence to Nash equilibria. Correlated equilibria, on the other hand, can often characterize more efficient collective behavior than even the best Nash equilibrium. However, there are no existing distributed learning algorithms that converge to specific correlated equilibria. In this paper, we provide one such algorithm which guarantees that the agents' collective joint strategy will constitute an efficient correlated equilibrium with high probability. The key to attaining efficient correlated behavior through distributed learning involves incorporating a common random signal into the learning environment.

 1. Learning and Communicative Rationality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  The paper is an attempt to outline Habermas' contributions to a theory of learning. Such contributions are found in his work on individual learning and socialization, the constitution and reproduction of lifeworlds, the character of social evolution, the processes of public delibearation...... and democracy and the idea and role of universities. A "theory of learning" is not taken in a very formalised sense, rather the idea is to identify themes where Habermas' theoretical framework provide the opportunity for locating important aspects of learning in modern society....

 2. Strengths-based Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  -being. The Ph.D.-project in Strength-based learning took place in a Danish school with 750 pupils age 6-16 and a similar school was functioning as a control group. The presentation will focus on both the aware-explore-apply processes and the practical implications for the schools involved, and on measurable......Strength-based learning - Children͛s Character Strengths as Means to their Learning Potential͛ is a Ph.D.-project aiming to create a strength-based mindset in school settings and at the same time introducing strength-based interventions as specific tools to improve both learning and well...

 3. The interprofessional learning experience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Flemming; Morcke, Anne Mette; Hansen, Torben Baek

  2017-01-01

  in a safe and challenging learning environment. The shift to the outpatient setting was strongly and practically supported by the management. This study indicates that student learning can be shifted to the outpatient clinic setting if there is supportive management and dedicated supervisors who establish...... a challenging yet safe interprofessional learning environment....... who worked in an interprofessional outpatient orthopaedic clinic from March 2015 to January 2016. The interviews were transcribed and analysed using systematic text condensation. The students’ self-reported learning experience in this outpatient clinic was characterised by direct patient contact...

 4. Perspectives on ontology learning

  CERN Document Server

  Lehmann, J

  2014-01-01

  Perspectives on Ontology Learning brings together researchers and practitioners from different communities − natural language processing, machine learning, and the semantic web − in order to give an interdisciplinary overview of recent advances in ontology learning.Starting with a comprehensive introduction to the theoretical foundations of ontology learning methods, the edited volume presents the state-of-the-start in automated knowledge acquisition and maintenance. It outlines future challenges in this area with a special focus on technologies suitable for pushing the boundaries beyond the c

 5. Learning efficient correlated equilibria

  KAUST Repository

  Borowski, Holly P.

  2014-12-15

  The majority of distributed learning literature focuses on convergence to Nash equilibria. Correlated equilibria, on the other hand, can often characterize more efficient collective behavior than even the best Nash equilibrium. However, there are no existing distributed learning algorithms that converge to specific correlated equilibria. In this paper, we provide one such algorithm which guarantees that the agents\\' collective joint strategy will constitute an efficient correlated equilibrium with high probability. The key to attaining efficient correlated behavior through distributed learning involves incorporating a common random signal into the learning environment.

 6. Editorial: Advanced learning technologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu-Ju Lan

  2012-03-01

  Full Text Available Recent rapid development of advanced information technology brings high expectations of its potential to improvement and innovations in learning. This special issue is devoted to using some of the emerging technologies issues related to the topic of education and knowledge sharing, involving several cutting edge research outcomes from recent advancement of learning technologies. Advanced learning technologies are the composition of various related technologies and concepts such as mobile technologies and social media towards learner centered learning. This editorial note provides an overview of relevant issues discussed in this special issue.

 7. Machine Learning for Hackers

  CERN Document Server

  Conway, Drew

  2012-01-01

  If you're an experienced programmer interested in crunching data, this book will get you started with machine learning-a toolkit of algorithms that enables computers to train themselves to automate useful tasks. Authors Drew Conway and John Myles White help you understand machine learning and statistics tools through a series of hands-on case studies, instead of a traditional math-heavy presentation. Each chapter focuses on a specific problem in machine learning, such as classification, prediction, optimization, and recommendation. Using the R programming language, you'll learn how to analyz

 8. Learning in Ressource Mangement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birgitte; Agger, Annika

  2005-01-01

  This paper explores the roles of NGOs as intermediaries in societal learning processes. The key question is how NGOs facilitate learning in the water sector, and the paper explores the notion of critical friends to grasp their dual position as both partner in the development and critical...... strategies and finally in relation to changes of the water management discourse. Developing the notion ‘critical friend’ the paper discusses how the NGO facilitates learning processes. Traditional approaches to learning are often based on the ‘petrol station pedagogy’ in which knowledge figuratively ‘are...

 9. Georgia - Improved Learning Environment

  Data.gov (United States)

  Millennium Challenge Corporation — The school rehabilitation activity seeks to decrease student and teacher absenteeism, increase students’ time on task, and, ultimately, improve learning and labor...

 10. What is Social Learning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark S. Reed

  2010-12-01

  between individual and wider social learning. Many unsubstantiated claims for social learning exist, and there is frequently confusion between the concept itself and its potential outcomes. This lack of conceptual clarity has limited our capacity to assess whether social learning has occurred, and if so, what kind of learning has taken place, to what extent, between whom, when, and how. This response attempts to provide greater clarity on the conceptual basis for social learning. We argue that to be considered social learning, a process must: (1 demonstrate that a change in understanding has taken place in the individuals involved; (2 demonstrate that this change goes beyond the individual and becomes situated within wider social units or communities of practice; and (3 occur through social interactions and processes between actors within a social network. A clearer picture of what we mean by social learning could enhance our ability to critically evaluate outcomes and better understand the processes through which social learning occurs. In this way, it may be possible to better facilitate the desired outcomes of social learning processes.

 11. Manifold Regularized Reinforcement Learning.

  Science.gov (United States)

  Li, Hongliang; Liu, Derong; Wang, Ding

  2018-04-01

  This paper introduces a novel manifold regularized reinforcement learning scheme for continuous Markov decision processes. Smooth feature representations for value function approximation can be automatically learned using the unsupervised manifold regularization method. The learned features are data-driven, and can be adapted to the geometry of the state space. Furthermore, the scheme provides a direct basis representation extension for novel samples during policy learning and control. The performance of the proposed scheme is evaluated on two benchmark control tasks, i.e., the inverted pendulum and the energy storage problem. Simulation results illustrate the concepts of the proposed scheme and show that it can obtain excellent performance.

 12. Learner Managed Learning: Managing To Learn or Learning To Manage?

  Science.gov (United States)

  Harrison, Roger

  2000-01-01

  In the discourse of learner self-management, learners must take responsibility for learning and are offered the possibility of individual autonomy and control. A critical perspective reveals that environmental constraints inhibit the success of technical-rational self-management techniques. An alternative view is the entrepreneurial self, a…

 13. Learning about Learning: Action Learning in Times of Organisational Change

  Science.gov (United States)

  Hill, Robyn

  2009-01-01

  This paper explores the conduct and outcomes of an action learning activity during a period of intense organisational change in a medium-sized vocational education and training organisation in Victoria, Australia. This organisation was the subject of significant change due to government-driven and statewide amalgamation, downsizing and sector…

 14. Organizational learning viewed from a social learning perspective

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elkjær, Bente; Brandi, Ulrik

  2011-01-01

  This chapter reviews the literature on organizational learning through the lens of a social learning perspective. We start with an individual learning perspective, before moving on to a social learning perspective with a particular focus upon pragmatism. The literature review covers the following...... four issues: the content of learning, the process of learning, the relation between individual and organization, and the concept of organization. An important separator between individual and social learning perspectives is the different emphasis on learning as acquisition of skills and knowledge......, versus learning as encompassing development of identities and socialization to organizational work and life. A pragmatist social learning perspective emphasizes both learning as acquisition through experience and inquiry, and learning as development of identities and socialization through individuals...

 15. Learned-Helplessness Theory: Implications for Research in Learning Disabilities.

  Science.gov (United States)

  Canino, Frank J.

  1981-01-01

  The application of learned helplessness theory to achievement is discussed within the context of implications for research in learning disabilities. Finally, the similarities between helpless children and learning disabled students in terms of problems solving and attention are discussed. (Author)

 16. Challenges of Implementing Mobile Learning in Distance Learning ...

  African Journals Online (AJOL)

  Challenges of Implementing Mobile Learning in Distance Learning in Tanzania. ... A sample of 450 students were interviewed by using both questionnaire and ... the biggest advantage of M-learning technology- when used, is that it can be ...

 17. Involvement in Learning Revisited: Lessons We Have Learned.

  Science.gov (United States)

  Astin, Alexander W.

  1996-01-01

  Discusses interconnections between the following two national reports: (1) Involvement in Learning; and (2) The Student Learning Imperative. Reviews recent research on student development in order to demonstrate how student affairs professionals can use this information to enhance learning. (SNR)

 18. E-LEARNING-IMPLICATIONS FOR ADULT LEARNING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roxana CRIU

  2013-04-01

  Full Text Available If a few decades ago, the education received in school could be in most of the cases enough to go with for the rest of one’s entire life, today the situation has changed dramatically. The individual has to be prepared for a new type of life and training, namely lifelong learning. The individual’s survival in society could depend on his capacity to learn, to re-qualify, to forget what he once learned and to train for the future in an entirely different manner. Within this context, e-learning and distance education can be viable alternatives for the necessary and imperative adaptation process. Modern man’s education has to go beyond the stage of level oriented education (limited in terms of trainee number and training duration and advance towards continuous education, which is able to train the individual irrespective of his location and with no limitations in terms of time. The passage towards the information society involves mutations in the object of the activities, mainly in terms of selecting, storing, preserving, managing and protecting information. Against this extremely fluctuant background, a relevant question rises: is the adult capable of coping, both individually and socially, with the challenge of e-learning?

 19. Learning environment, learning styles and conceptual understanding

  Science.gov (United States)

  Ferrer, Lourdes M.

  1990-01-01

  In recent years there have been many studies on learners developing conceptions of natural phenomena. However, so far there have been few attempts to investigate how the characteristics of the learners and their environment influence such conceptions. This study began with an attempt to use an instrument developed by McCarthy (1981) to describe learners in Malaysian primary schools. This proved inappropriate as Asian primary classrooms do not provide the same kind of environment as US classrooms. It was decided to develop a learning style checklist to suit the local context and which could be used to describe differences between learners which teachers could appreciate and use. The checklist included four dimensions — perceptual, process, self-confidence and motivation. The validated instrument was used to determine the learning style preferences of primary four pupils in Penang, Malaysia. Later, an analysis was made regarding the influence of learning environment and learning styles on conceptual understanding in the topics of food, respiration and excretion. This study was replicated in the Philippines with the purpose of investigating the relationship between learning styles and achievement in science, where the topics of food, respiration and excretion have been taken up. A number of significant relationships were observed in these two studies.

 20. Mobile learning for teacher professional learning: benefits, obstacles and issues

  OpenAIRE

  Aubusson, Peter; Schuck, Sandy; Burden, Kevin

  2009-01-01

  This paper reflects on the role of mobile learning in teachers’ professional learning. It argues that effective professional learning requires reflection and collaboration and that mobile learning is ideally suited to allow reflection-inaction and to capture the spontaneity of learning moments. The paper also argues for the value of collaborations between teachers and students in professional learning. It suggests that authentic artefacts and anecdotes, captured through mobile technologies, c...

 1. Effective Learning Environments in Relation to Different Learning Theories

  OpenAIRE

  Guney, Ali; Al, Selda

  2012-01-01

  There are diverse learning theories which explain learning processes which are discussed within this paper, through cognitive structure of learning process. Learning environments are usually described in terms of pedagogical philosophy, curriculum design and social climate. There have been only just a few studies about how physical environment is related to learning process. Many researchers generally consider teaching and learning issues as if independent from physical environment, whereas p...

 2. Does peer learning or higher levels of e-learning improve learning abilities?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worm, Bjarne Skjødt; Jensen, Kenneth

  2013-01-01

  The fast development of e-learning and social forums demands us to update our understanding of e-learning and peer learning. We aimed to investigate if higher, pre-defined levels of e-learning or social interaction in web forums improved students' learning ability....

 3. From Learning Object to Learning Cell: A Resource Organization Model for Ubiquitous Learning

  Science.gov (United States)

  Yu, Shengquan; Yang, Xianmin; Cheng, Gang; Wang, Minjuan

  2015-01-01

  This paper presents a new model for organizing learning resources: Learning Cell. This model is open, evolving, cohesive, social, and context-aware. By introducing a time dimension into the organization of learning resources, Learning Cell supports the dynamic evolution of learning resources while they are being used. In addition, by introducing a…

 4. Learning Science, Learning about Science, Doing Science: Different Goals Demand Different Learning Methods

  Science.gov (United States)

  Hodson, Derek

  2014-01-01

  This opinion piece paper urges teachers and teacher educators to draw careful distinctions among four basic learning goals: learning science, learning about science, doing science and learning to address socio-scientific issues. In elaboration, the author urges that careful attention is paid to the selection of teaching/learning methods that…

 5. Learning to learn in the European Reference Framework for lifelong learning

  NARCIS (Netherlands)

  Pirrie, Anne; Thoutenhoofd, Ernst D.

  2013-01-01

  This article explores the construction of learning to learn that is implicit in the document Key Competences for Lifelong LearningEuropean Reference Framework and related education policy from the European Commission. The authors argue that the hallmark of learning to learn is the development of a

 6. The Future of Learning: From eLearning to mLearning.

  Science.gov (United States)

  Keegan, Desmond

  The future of electronic learning was explored in an analysis that viewed the provision of learning at a distance as a continuum and traced the evolution from distance learning to electronic learning to mobile learning in Europe and elsewhere. Special attention was paid to the following topics: (1) the impact of the industrial revolution, the…

 7. The Relationship among Self-Regulated Learning, Procrastination, and Learning Behaviors in Blended Learning Environment

  Science.gov (United States)

  Yamada, Masanori; Goda, Yoshiko; Matsuda, Takeshi; Kato, Hiroshi; Miyagawa, Hiroyuki

  2015-01-01

  This research aims to investigate the relationship among the awareness of self-regulated learning (SRL), procrastination, and learning behaviors in blended learning environment. One hundred seventy nine freshmen participated in this research, conducted in the blended learning style class using learning management system. Data collection was…

 8. From Self-Regulation to Learning to Learn: Observations on the Construction of Self and Learning

  Science.gov (United States)

  Thoutenhoofd, Ernst D.; Pirrie, Anne

  2015-01-01

  The purpose of this article is to clarify the epistemological basis of self-regulated learning. The authors note that learning to learn, a term that has pervaded education policy at EU and national levels in recent years is often conflated with self-regulated learning. As a result, there has been insufficient attention paid to learning as social…

 9. Teaching Problem Based Learning as Blended Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte; Nortvig, Anne-Mette

  2018-01-01

  Problem-based and project organized learning (PBL) was originally developed for collaboration between physically present students, but political decisions at many universities require that collaboration, dialogues, and other PBL activities take place online as well. With a theoretical point...... of departure in Dewey and a methodological point of departure in netnography, this study focuses on an online module at Aalborg University where teaching is based on PBL. With the research question ‘How can teachers design for PBL online,’ this study explores the teacher’s role in a six weeks’ blended learning...... program, and we present suggestions for designs for blended learning PBL based on case studies from two PBL courses...

 10. Web-Based Instruction, Learning Effectiveness and Learning Behavior: The Impact of Relatedness

  Science.gov (United States)

  Shieh, Chich-Jen; Liao, Ying; Hu, Ridong

  2013-01-01

  This study aims to discuss the effects of Web-based Instruction and Learning Behavior on Learning Effectiveness. Web-based Instruction contains the dimensions of Active Learning, Simulation-based Learning, Interactive Learning, and Accumulative Learning; and, Learning Behavior covers Learning Approach, Learning Habit, and Learning Attitude. The…

 11. The learning environment and learning styles: a guide for mentors.

  Science.gov (United States)

  Vinales, James Jude

  The learning environment provides crucial exposure for the pre-registration nursing student. It is during this time that the student nurse develops his or her repertoire of skills, knowledge, attitudes and behaviour in order to meet competencies and gain registration with the Nursing and Midwifery Council. The role of the mentor is vital within the learning environment for aspiring nurses. The learning environment is a fundamental platform for student learning, with mentors key to identifying what is conducive to learning. This article will consider the learning environment and learning styles, and how these two essential elements guide the mentor in making sure they are conducive to learning.

 12. E-Learning 2.0: Learning Redefined

  OpenAIRE

  Kumar, Rupesh

  2009-01-01

  The conventional e-learning approach emphasizes a learning system more than a learning environment. While traditional e-learning systems continue to be significant, there is a new set of services emerging, embracing the philosophy of Web 2.0. Known as e-learning 2.0, it aims to create a personalized learning environment. E-learning 2.0 combines the use of discrete but complementary tools and web services to support the creation of ad-hoc learning communities. This paper discusses the influenc...

 13. Evaluating the Stage Learning Hypothesis.

  Science.gov (United States)

  Thomas, Hoben

  1980-01-01

  A procedure for evaluating the Genevan stage learning hypothesis is illustrated by analyzing Inhelder, Sinclair, and Bovet's guided learning experiments (in "Learning and the Development of Cognition." Cambridge: Harvard University Press, 1974). (Author/MP)

 14. Collaborations in Open Learning Environments

  NARCIS (Netherlands)

  Spoelstra, Howard

  2015-01-01

  This thesis researches automated services for professionals aiming at starting collaborative learning projects in open learning environments, such as MOOCs. It investigates the theoretical backgrounds of team formation for collaborative learning. Based on the outcomes, a model is developed

 15. Minimax bounds for active learning

  NARCIS (Netherlands)

  Castro, R.M.; Nowak, R.

  2008-01-01

  This paper analyzes the potential advantages and theoretical challenges of "active learning" algorithms. Active learning involves sequential sampling procedures that use information gleaned from previous samples in order to focus the sampling and accelerate the learning process relative to "passive

 16. The VREST learning environment.

  Science.gov (United States)

  Kunst, E E; Geelkerken, R H; Sanders, A J B

  2005-01-01

  The VREST learning environment is an integrated architecture to improve the education of health care professionals. It is a combination of a learning, content and assessment management system based on virtual reality. The generic architecture is now being build and tested around the Lichtenstein protocol for hernia inguinalis repair.

 17. Welding. Student Learning Guide.

  Science.gov (United States)

  Palm Beach County Board of Public Instruction, West Palm Beach, FL.

  This student learning guide contains 30 modules for completing a course in welding. It is designed especially for use in secondary schools in Palm Beach County, Florida. Each module covers one task, and consists of a purpose, performance objective, enabling objectives, learning activities keyed to resources, information sheets, student self-check…

 18. Learning and Active Aging

  Science.gov (United States)

  Boulton-Lewis, Gillian M.; Buys, Laurie; Lovie-Kitchin, Jan

  2006-01-01

  Learning is an important aspect of aging productively. This paper describes results from 2645 respondents (aged from 50 to 74+ years) to a 165-variable postal survey in Australia. The focus is on learning and its relation to work; social, spiritual, and emotional status; health; vision; home; life events; and demographic details. Clustering…

 19. Hypnosis and Language Learning.

  Science.gov (United States)

  Hammerman, Myrna Lynn

  A thorough investiqation is attempted of efforts to apply hypnosis and suggestive learning techniques to education in general and specifically to second language learning. Hypnosis is discussed in terms of its dangers, its definition, and its application. Included in this discussion is a comparison of auto- and hetero-hypnosis, an overview of the…

 20. Human Learning and Memory

  Science.gov (United States)

  Lieberman, David A.

  2012-01-01

  This innovative textbook is the first to integrate learning and memory, behaviour, and cognition. It focuses on fascinating human research in both memory and learning (while also bringing in important animal studies) and brings the reader up to date with the latest developments in the subject. Students are encouraged to think critically: key…

 1. Learning Curve? Which One?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Prochno

  2004-07-01

  Full Text Available Learning curves have been studied for a long time. These studies provided strong support to the hypothesis that, as organizations produce more of a product, unit costs of production decrease at a decreasing rate (see Argote, 1999 for a comprehensive review of learning curve studies. But the organizational mechanisms that lead to these results are still underexplored. We know some drivers of learning curves (ADLER; CLARK, 1991; LAPRE et al., 2000, but we still lack a more detailed view of the organizational processes behind those curves. Through an ethnographic study, I bring a comprehensive account of the first year of operations of a new automotive plant, describing what was taking place on in the assembly area during the most relevant shifts of the learning curve. The emphasis is then on how learning occurs in that setting. My analysis suggests that the overall learning curve is in fact the result of an integration process that puts together several individual ongoing learning curves in different areas throughout the organization. In the end, I propose a model to understand the evolution of these learning processes and their supporting organizational mechanisms.

 2. CONCEPT OF MOBILE LEARNING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Г О Дуйсеева

  2016-12-01

  Full Text Available This article deals with the definition and the description of mobile learning. Ten years’ experience of the latest mobile technologies use and devices in educational process abroad is analyzed. Prospects and the possibilities of application of these technologies are considered. The basic concepts and development of mobile learning which proposed by scientists for the last years have been given.

 3. Allergy, living and learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chivato, T; Valovirta, E; Dahl, R

  2012-01-01

  Allergy Living and Learning (ALL) is a European initiative designed to increase knowledge and understanding of people living with allergies in order to improve respiratory allergy care.......Allergy Living and Learning (ALL) is a European initiative designed to increase knowledge and understanding of people living with allergies in order to improve respiratory allergy care....

 4. Learning for Life

  Science.gov (United States)

  Robotham, Dan

  2011-01-01

  People working in the field of education know well the positive effects adult and community learning can have on mental health and wellbeing. Participating in adult and community learning can help to widen social networks and improve life and employment chances; it makes for better general health; and can strengthen the learner's self-confidence,…

 5. Towards Smart City Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehm, Matthias; Stan, Catalin; Wøldike, Niels Peter

  2015-01-01

  , the concept of smart city learning is exploited to situate learning about geometric shapes in concrete buildings and thus make them more accessible for younger children. In close collaboration with a local school a game for 3rd graders was developed and tested on a field trip and in class. A mixed measures...

 6. Games for learning

  NARCIS (Netherlands)

  Slussareff, Michaela; Braad, Eelco; Wilkinson, Philip; Strååt, Björn; Dörner, Ralf; Göbel, Stefan; Kickmeier-Rust, Michael; Masuch, Maic; Zweig, Katharina

  This chapter discusses educational aspects and possibilities of serious games. For researchers as well as game designers we describe key learning theories to ground their work in theoretical framework. We draw on recent metareviews to offer an exhaustive inventory of known learning and affective

 7. Learning and Cognition

  Science.gov (United States)

  Gr ver Aukrust, Vibeke, Ed.

  2011-01-01

  This collection of 58 articles from the recently-published third edition of the International Encyclopedia of Education focuses on learning, memory, attention, problem solving, concept formation, and language. Learning and cognition is the foundation of cognitive psychology and encompasses many topics including attention, memory, categorization,…

 8. Profiling & Utilizing Learning Style.

  Science.gov (United States)

  Keefe, James W., Ed.

  The purpose of the National Association of Secondary School Principals (NASSP) Learning Style Profile is to provide educators with a well-validated and easy-to-use instrument for diagnosing the cognitive styles, perceptual response tendencies, and study/instructional preferences of middle level and senior high school students. The Learning Style…

 9. Learning, Working and Living

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke

  In the recent years, learning and knowing have emerged as key issues in understanding work organizations. Identifying ways in which learning can be supported in the workplace has been a long standing concern for organization studies and education. The book presents new ways of thinking about...

 10. scikit-learn cookbook

  CERN Document Server

  Hauck, Trent

  2014-01-01

  If you're a data scientist already familiar with Python but not Scikit-Learn, or are familiar with other programming languages like R and want to take the plunge with the gold standard of Python machine learning libraries, then this is the book for you.

 11. Machine Learning in Medicine.

  Science.gov (United States)

  Deo, Rahul C

  2015-11-17

  Spurred by advances in processing power, memory, storage, and an unprecedented wealth of data, computers are being asked to tackle increasingly complex learning tasks, often with astonishing success. Computers have now mastered a popular variant of poker, learned the laws of physics from experimental data, and become experts in video games - tasks that would have been deemed impossible not too long ago. In parallel, the number of companies centered on applying complex data analysis to varying industries has exploded, and it is thus unsurprising that some analytic companies are turning attention to problems in health care. The purpose of this review is to explore what problems in medicine might benefit from such learning approaches and use examples from the literature to introduce basic concepts in machine learning. It is important to note that seemingly large enough medical data sets and adequate learning algorithms have been available for many decades, and yet, although there are thousands of papers applying machine learning algorithms to medical data, very few have contributed meaningfully to clinical care. This lack of impact stands in stark contrast to the enormous relevance of machine learning to many other industries. Thus, part of my effort will be to identify what obstacles there may be to changing the practice of medicine through statistical learning approaches, and discuss how these might be overcome. © 2015 American Heart Association, Inc.

 12. Participation in adult learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Desjardins, Richard

  2010-01-01

  This entry presents an internationally comparative overview of adult learning patterns. Emphasis is placed on who is participating in adult learning and the observed unequal chances to participate. The entry covers three overarching questions that are central to participation research: a) What...

 13. Lifelong Learning: An Overview.

  Science.gov (United States)

  MacLean, Janet R.

  Lifelong learning encompasses those experiences in any setting, nurtured by any motivation, which improve capabilities for developing one's personality and for integrating one's lifestyle with the human, natural, and social environments in which one chooses to live. Some predicted changes will challenge those interested in lifelong learning. The…

 14. Problem Based Learning Online

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2018-01-01

  “How do two online learning designs affect student engagement in the PBL online modules?” The empirical data were collected and analyzed using a netnographic approach. The study finds that concepts such as self-directed learning and active involvement may be perceived very differently from the students...

 15. Entrepreneurial learning requires action

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Tove; Madsen, Svend Ole

  2014-01-01

  that is enhanced by essential large-scale industry players and other SME managers are required to create action and value in learning. An open-mindedness to new learning approaches by SME managers and an open-mindedness to multi- and cross-disciplinary collaboration with SME managers by facilitators is required....

 16. Introducere in Action Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Søren Witzel

  In these years action learning has become an increasing aspect of qualifying in service training of teachers in Western European countries. In this article the model of action learning which has been developed by teachers at VIA University College and introduced to the teachers at the SCAN...

 17. Learning Visual Basic NET

  CERN Document Server

  Liberty, Jesse

  2009-01-01

  Learning Visual Basic .NET is a complete introduction to VB.NET and object-oriented programming. By using hundreds of examples, this book demonstrates how to develop various kinds of applications--including those that work with databases--and web services. Learning Visual Basic .NET will help you build a solid foundation in .NET.

 18. Fostering teachers' team learning

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwmans, Machiel; Runhaar, Piety; Wesselink, Renate; Mulder, Martin

  2017-01-01

  The implementation of educational innovations by teachers seems to benefit from a team approach and team learning. The study's goal is to examine to what extent transformational leadership is associated with team learning, and to investigate the mediating roles of participative decision-making,

 19. Problem-based learning

  NARCIS (Netherlands)

  Loyens, Sofie; Kirschner, Paul A.; Paas, Fred

  2010-01-01

  Loyens, S. M. M., Kirschner, P. A., & Paas, F. (2011). Problem-based learning. In S. Graham (Editor-in-Chief), A. Bus, S. Major, & L. Swanson (Associate Editors), APA educational psychology handbook: Vol. 3. Application to learning and teaching (pp. 403-425). Washington, DC: American Psychological

 20. Designing Creative Learning Environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Cochrane

  2015-05-01

  Full Text Available Designing creative learning environments involves not only facilitating student creativity, but also modeling creative pedagogical practice. In this paper we explore the implementation of a framework for designing creative learning environments using mobile social media as a catalyst for redefining both lecturer pedagogical practice, as well as redesigning the curriculum around student generated m-portfolios.

 1. Supporting Seamless Learning Experiences

  NARCIS (Netherlands)

  Rusman, Ellen; Specht, Marcus; Klemke, Roland; Ternier, Stefaan; Tan, Esther; Firssova, Olga; Stracke, Christian M.; Suarez, Angel; Van Dijk, Guido

  2017-01-01

  Elevator pitch about Seamless learning for the Board of the Open University of the Netherlands. People increasingly learn in different (physical and social) settings with less effort than 50 years ago, as both technological as well as physical infrastructures allow them to do so. Learners easily

 2. Emotion, Motivation, and Learning.

  Science.gov (United States)

  Boekaerts, Monique, Ed.

  1988-01-01

  Nine papers on the interrelationship between emotion, motivation, and learning are presented. Articles focusing on motivation were presented at the Second Conference of the European Association of Learning and Instruction in Tubingin, West Germany. Three other papers focus on anxiety, optimism-pessimism, stress, coping, and social support. (TJH)

 3. Metaphysics and Learning

  Science.gov (United States)

  Verran, Helen

  2007-01-01

  Is it possible to learn and simultaneously articulate the metaphysical basis of that learning? In my contribution to the forum I tell of how I came to recognise that bilingual Yoruba children could articulate the contrasting metaphysical framings of Yoruba and English numbering. The story introduces an arena I call "ontics" that recognises the…

 4. Learning through Discussions

  Science.gov (United States)

  Ellis, Robert A.; Calvo, Rafael; Levy, David; Tan, Kelvin

  2004-01-01

  Students studying a third-year e-commerce subject experienced face-to-face and online discussions as an important part of their learning experience. The quality of the students' experiences of learning through those discussions is investigated in this study. This study uses qualitative approaches to investigate the variation in the students'…

 5. Machine Learning in Medicine

  Science.gov (United States)

  Deo, Rahul C.

  2015-01-01

  Spurred by advances in processing power, memory, storage, and an unprecedented wealth of data, computers are being asked to tackle increasingly complex learning tasks, often with astonishing success. Computers have now mastered a popular variant of poker, learned the laws of physics from experimental data, and become experts in video games – tasks which would have been deemed impossible not too long ago. In parallel, the number of companies centered on applying complex data analysis to varying industries has exploded, and it is thus unsurprising that some analytic companies are turning attention to problems in healthcare. The purpose of this review is to explore what problems in medicine might benefit from such learning approaches and use examples from the literature to introduce basic concepts in machine learning. It is important to note that seemingly large enough medical data sets and adequate learning algorithms have been available for many decades – and yet, although there are thousands of papers applying machine learning algorithms to medical data, very few have contributed meaningfully to clinical care. This lack of impact stands in stark contrast to the enormous relevance of machine learning to many other industries. Thus part of my effort will be to identify what obstacles there may be to changing the practice of medicine through statistical learning approaches, and discuss how these might be overcome. PMID:26572668

 6. Understanding Learning Cultures

  Science.gov (United States)

  Hodkinson, Phil; Biesta, Gert; James, David

  2007-01-01

  This paper sets out an explanation about the nature of learning cultures and how they work. In so doing, it directly addresses some key weaknesses in current situated learning theoretical writing, by working to overcome unhelpful dualisms, such as the individual and the social, and structure and agency. It does this through extensive use of some…

 7. Pervasive e-learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Hundebøl, Jesper

  2009-01-01

  The establishment of pervasive learning environments is based on the successful combination and re-configuration of inter-connected sets of activities and contexts. This chapter presents a definition of Pervasive (e) Learning Environments and discusses the pedagogical potentials and challenges...

 8. Globalisation and lifelong learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle Damkjær

  2006-01-01

  The paper discusses how concepts and practises of lifelong learning interact with the multiple processes of globalisation that characterise the present. Three types of interaction are discussed: the role of international organisations in educational policies, the development of international...... educational markets and the unintended consequences of globalisation for education and learning....

 9. Lesson Learning at JPL

  Science.gov (United States)

  Oberhettinger, David

  2011-01-01

  A lessons learned system is a hallmark of a mature engineering organization A formal lessons learned process can help assure that valuable lessons get written and published, that they are well-written, and that the essential information is "infused" into institutional practice. Requires high-level institutional commitment, and everyone's participation in gathering, disseminating, and using the lessons

 10. Learning Analytics Considered Harmful

  Science.gov (United States)

  Dringus, Laurie P.

  2012-01-01

  This essay is written to present a prospective stance on how learning analytics, as a core evaluative approach, must help instructors uncover the important trends and evidence of quality learner data in the online course. A critique is presented of strategic and tactical issues of learning analytics. The approach to the critique is taken through…

 11. Social Learning Analytics

  Science.gov (United States)

  Buckingham Shum, Simon; Ferguson, Rebecca

  2012-01-01

  We propose that the design and implementation of effective "Social Learning Analytics (SLA)" present significant challenges and opportunities for both research and enterprise, in three important respects. The first is that the learning landscape is extraordinarily turbulent at present, in no small part due to technological drivers.…

 12. Towards effective learning strategies

  NARCIS (Netherlands)

  Bergstra, Anouk Simone

  2015-01-01

  To become self-regulative in learning, students should be able to deploy various learning strategies in a flexible way. For this, they require specific knowledge and skills, referred to as metacognition. Metacognition is a complex concept that is difficult for teachers to teach to their students.

 13. Aesthetics and Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.; Sørensen, Merete

  This paper is built on our book "Aesthetics and Learning", Hans Reizels Publishers, Copenhagen 2010. In this book we describe the relationship between aesthetic creative activities and children’s development and learning, based on among other the theories of Malcolm Ross (1988), Hansjörg Hohr (2000...

 14. Machine learning with R

  CERN Document Server

  Lantz, Brett

  2015-01-01

  Perhaps you already know a bit about machine learning but have never used R, or perhaps you know a little R but are new to machine learning. In either case, this book will get you up and running quickly. It would be helpful to have a bit of familiarity with basic programming concepts, but no prior experience is required.

 15. Prime Time for Learning.

  Science.gov (United States)

  Leidy, Vivian; And Others

  1981-01-01

  Five elementary teachers explain how they orient pupils and get learning started on the first day of school--whether or not their supplies or textbooks have arrived--by building learning activities around a common interest like dogs, earthworms, football, or the Statue of Liberty. (Editor/SJL)

 16. Learning Space Service Design

  Science.gov (United States)

  Felix, Elliot

  2011-01-01

  Much progress has been made in creating informal learning spaces that incorporate technology and flexibly support a variety of activities. This progress has been principally in designing the right combination of furniture, technology, and space. However, colleges and universities do not design services within learning spaces with nearly the same…

 17. Mobile Informal Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Börner, Dirk; Glahn, Christian; Specht, Marcus

  2009-01-01

  Börner, D., Glahn, C., & Specht, M. (2009). Mobile Informal Learning. Presentation for the Education in the Wild: contextual and location-based mobile learning in action workshop at the STELLAR Alpine Rendez-Vous 2009. November, 30-December, 3, 2009, Garmisch-Partenkirchen, Germany.

 18. Orchestrating Inquiry Learning

  Science.gov (United States)

  Littleton, Karen, Ed.; Scanlon, Eileen, Ed.; Sharples, Mike, Ed.

  2011-01-01

  There is currently a rapidly growing interest in inquiry learning and an emerging consensus among researchers that, particularly when supported by technology, it can be a significant vehicle for developing higher order thinking skills. Inquiry learning methods also offer learners meaningful and productive approaches to the development of their…

 19. Robots Learn Writing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huan Tan

  2012-01-01

  Full Text Available This paper proposes a general method for robots to learn motions and corresponding semantic knowledge simultaneously. A modified ISOMAP algorithm is used to convert the sampled 6D vectors of joint angles into 2D trajectories, and the required movements for writing numbers are learned from this modified ISOMAP-based model. Using this algorithm, the knowledge models are established. Learned motion and knowledge models are stored in a 2D latent space. Gaussian Process (GP method is used to model and represent these models. Practical experiments are carried out on a humanoid robot, named ISAC, to learn the semantic representations of numbers and the movements of writing numbers through imitation and to verify the effectiveness of this framework. This framework is applied into training a humanoid robot, named ISAC. At the learning stage, ISAC not only learns the dynamics of the movement required to write the numbers, but also learns the semantic meaning of the numbers which are related to the writing movements from the same data set. Given speech commands, ISAC recognizes the words and generated corresponding motion trajectories to write the numbers. This imitation learning method is implemented on a cognitive architecture to provide robust cognitive information processing.

 20. Are Learning Organizations Pragmatic?

  Science.gov (United States)

  Cavaleri, Steven A.

  2008-01-01

  Purpose: The purpose of this paper is to evaluate the future prospects of the popular concept known as the learning organization; to trace the influence of philosophical pragmatism on the learning organization and to consider its potential impact on the future; and to emphasize how pragmatic theories have shaped the development of Deming's total…

 1. Sustainable Learning Organizations

  Science.gov (United States)

  Velazquez, Luis E.; Esquer, Javier; Munguia, Nora E.; Moure-Eraso, Rafael

  2011-01-01

  Purpose: The purpose of this paper is to debate how companies may better become a sustainable learning organization by offering the most used and insightful concepts of sustainability. Design/methodology/approach: Through literature review, learning organization and sustainability perspectives are explored and compared. Findings: Learning…

 2. The Future of Learning Institute

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chemi, Tatiana

  2009-01-01

  this article describes Harvard University’s learning institute, which focuses on several fundamental issues on the future of learning. Specific focus is given to the effect og globalising, digitalising and brain research on learning and education.......this article describes Harvard University’s learning institute, which focuses on several fundamental issues on the future of learning. Specific focus is given to the effect og globalising, digitalising and brain research on learning and education....

 3. The Convergent Learning Space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter; Kjærgaard, Hanne Wacher

  networks are still more prominently expected by students. Against this backdrop, an action research project has worked with the definition and testing of the hypothesized constituents of the Convergent Learning Space and how it challenges our traditional conceptions of learning spaces. The article...... describes this pilot study involving teachers in conscious, documented reflection on methods, approaches, and procedures conducive to learning processes in this new learning space. As a perspective, the article briefly outlines an intervention study aimed at investigating how students benefit from......The concept of the Convergent Learning Space has been hypothesized and explored in an ongoing action research project carried out at undergraduate level in select bachelor programs at a Danish University College, where classrooms are technology rich and students bring their own devices. The changes...

 4. Learning Content Management Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tache JURUBESCU

  2008-01-01

  Full Text Available The paper explains the evolution of e-Learning and related concepts and tools and its connection with other concepts such as Knowledge Management, Human Resources Management, Enterprise Resource Planning, and Information Technology. The paper also distinguished Learning Content Management Systems from Learning Management Systems and Content Management Systems used for general web-based content. The newest Learning Content Management System, very expensive and yet very little implemented is one of the best tools that helps us to cope with the realities of the 21st Century in what learning concerns. The debates over how beneficial one or another system is for an organization, can be driven by costs involved, efficiency envisaged, and availability of the product on the market.

 5. Learning During Stressful Times

  Science.gov (United States)

  Shors, Tracey J.

  2012-01-01

  Stressful life events can have profound effects on our cognitive and motor abilities, from those that could be construed as adaptive to those not so. In this review, I discuss the general notion that acute stressful experience necessarily impairs our abilities to learn and remember. The effects of stress on operant conditioning, that is, learned helplessness, as well as those on classical conditioning procedures are discussed in the context of performance and adaptation. Studies indicating sex differences in learning during stressful times are discussed, as are those attributing different responses to the existence of multiple memory systems and nonlinear relationships. The intent of this review is to highlight the apparent plasticity of the stress response, how it might have evolved to affect both performance and learning processes, and the potential problems with interpreting stress effects on learning as either good or bad. An appreciation for its plasticity may provide new avenues for investigating its underlying neuronal mechanisms. PMID:15054128

 6. Deep Learning in Neuroradiology.

  Science.gov (United States)

  Zaharchuk, G; Gong, E; Wintermark, M; Rubin, D; Langlotz, C P

  2018-02-01

  Deep learning is a form of machine learning using a convolutional neural network architecture that shows tremendous promise for imaging applications. It is increasingly being adapted from its original demonstration in computer vision applications to medical imaging. Because of the high volume and wealth of multimodal imaging information acquired in typical studies, neuroradiology is poised to be an early adopter of deep learning. Compelling deep learning research applications have been demonstrated, and their use is likely to grow rapidly. This review article describes the reasons, outlines the basic methods used to train and test deep learning models, and presents a brief overview of current and potential clinical applications with an emphasis on how they are likely to change future neuroradiology practice. Facility with these methods among neuroimaging researchers and clinicians will be important to channel and harness the vast potential of this new method. © 2018 by American Journal of Neuroradiology.

 7. Unsupervised Learning and Generalization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kai; Larsen, Jan

  1996-01-01

  The concept of generalization is defined for a general class of unsupervised learning machines. The generalization error is a straightforward extension of the corresponding concept for supervised learning, and may be estimated empirically using a test set or by statistical means-in close analogy ...... with supervised learning. The empirical and analytical estimates are compared for principal component analysis and for K-means clustering based density estimation......The concept of generalization is defined for a general class of unsupervised learning machines. The generalization error is a straightforward extension of the corresponding concept for supervised learning, and may be estimated empirically using a test set or by statistical means-in close analogy...

 8. Varieties of perceptual learning.

  Science.gov (United States)

  Mackintosh, N J

  2009-05-01

  Although most studies of perceptual learning in human participants have concentrated on the changes in perception assumed to be occurring, studies of nonhuman animals necessarily measure discrimination learning and generalization and remain agnostic on the question of whether changes in behavior reflect changes in perception. On the other hand, animal studies do make it easier to draw a distinction between supervised and unsupervised learning. Differential reinforcement will surely teach animals to attend to some features of a stimulus array rather than to others. But it is an open question as to whether such changes in attention underlie the enhanced discrimination seen after unreinforced exposure to such an array. I argue that most instances of unsupervised perceptual learning observed in animals (and at least some in human animals) are better explained by appeal to well-established principles and phenomena of associative learning theory: excitatory and inhibitory associations between stimulus elements, latent inhibition, and habituation.

 9. The Materiality of Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Estrid

  or postgraduate students interested in a variety of fields, including educational studies, educational psychology, social anthropology, and STS. Original ethnographic descriptions showing the fine details of how materials influence the learning process Introduces the advanced and complex Actor-Network Theory......The field of educational research lacks a methodology for the study of learning that does not begin with humans, their aims, and their interests. The Materiality of Learning seeks to overcome this human-centered mentality by developing a novel spatial approach to the materiality of learning....... Drawing on science and technology studies (STS), Estrid Sørensen compares an Internet-based 3D virtual environment project in a fourth-grade class with the class's work with traditional learning materials, including blackboards, textbooks, notebooks, pencils, and rulers. Taking into account pupils...

 10. Learning Management Systems on Blended Learning Courses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuran, Mehmet Şükrü; Pedersen, Jens Myrup; Elsner, Raphael

  2017-01-01

  LMSes, Moodle, Blackboard Learn, Canvas, and Stud.IP with respect to these. We explain how these features were utilized to increase the efficiency, tractability, and quality of experience of the course. We found that an LMS with advanced features such as progress tracking, modular course support...

 11. Learning Machine Learning: A Case Study

  Science.gov (United States)

  Lavesson, N.

  2010-01-01

  This correspondence reports on a case study conducted in the Master's-level Machine Learning (ML) course at Blekinge Institute of Technology, Sweden. The students participated in a self-assessment test and a diagnostic test of prerequisite subjects, and their results on these tests are correlated with their achievement of the course's learning…

 12. Leadership for Learning: Tasks of Learning Culture

  Science.gov (United States)

  Corrigan, Joe

  2012-01-01

  This is a comparative analysis of leadership related to organizational culture and change that occurred at a large Canadian university during a twenty year period 1983-2003. From an institutional development perspective, leadership is characterized as a culture creation and development responsibility. By centering on the tasks of learning culture,…

 13. Blended learning – integrating E-learning with traditional learning methods in teaching basic medical science

  OpenAIRE

  J.G. Bagi; N.K. Hashilkar

  2014-01-01

  Background: Blended learning includes an integration of face to face classroom learning with technology enhanced online material. It provides the convenience, speed and cost effectiveness of e-learning with the personal touch of traditional learning. Objective: The objective of the present study was to assess the effectiveness of a combination of e-learning module and traditional teaching (Blended learning) as compared to traditional teaching alone to teach acid base homeostasis to Phase I MB...

 14. Circuit mechanisms of sensorimotor learning

  Science.gov (United States)

  Makino, Hiroshi; Hwang, Eun Jung; Hedrick, Nathan G.; Komiyama, Takaki

  2016-01-01

  SUMMARY The relationship between the brain and the environment is flexible, forming the foundation for our ability to learn. Here we review the current state of our understanding of the modifications in the sensorimotor pathway related to sensorimotor learning. We divide the process in three hierarchical levels with distinct goals: 1) sensory perceptual learning, 2) sensorimotor associative learning, and 3) motor skill learning. Perceptual learning optimizes the representations of important sensory stimuli. Associative learning and the initial phase of motor skill learning are ensured by feedback-based mechanisms that permit trial-and-error learning. The later phase of motor skill learning may primarily involve feedback-independent mechanisms operating under the classic Hebbian rule. With these changes under distinct constraints and mechanisms, sensorimotor learning establishes dedicated circuitry for the reproduction of stereotyped neural activity patterns and behavior. PMID:27883902

 15. Transfer Learning beyond Text Classification

  Science.gov (United States)

  Yang, Qiang

  Transfer learning is a new machine learning and data mining framework that allows the training and test data to come from different distributions or feature spaces. We can find many novel applications of machine learning and data mining where transfer learning is necessary. While much has been done in transfer learning in text classification and reinforcement learning, there has been a lack of documented success stories of novel applications of transfer learning in other areas. In this invited article, I will argue that transfer learning is in fact quite ubiquitous in many real world applications. In this article, I will illustrate this point through an overview of a broad spectrum of applications of transfer learning that range from collaborative filtering to sensor based location estimation and logical action model learning for AI planning. I will also discuss some potential future directions of transfer learning.

 16. What's space to learning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsen, Rie

  As “space […] works on its occupants” (Pouler cited in Scheer & Preiser 1994, p. 175), both students and teachers are influenced by the physical contexts in which learning occurs. However, so far focus on the furnishing of classrooms (and built environment as a whole) in universities as being of ...... and practices for technology supported physical learning spaces (JELS). Learning Sciences Research Institute at Nottingham University. Temple, P. (2008). Learning spaces in higher education: an under-researched topic. London Review of Education, 6(3), 229-41......As “space […] works on its occupants” (Pouler cited in Scheer & Preiser 1994, p. 175), both students and teachers are influenced by the physical contexts in which learning occurs. However, so far focus on the furnishing of classrooms (and built environment as a whole) in universities as being...... of importance to the student learning experience has not been overwhelming (Temple 2008). In this paper preliminary findings from a small-scale research project are presented aiming at investigating the influence of spatial conditions on teachers’ views on teaching and learning. Not to evaluate if any given...

 17. Phonological Concept Learning.

  Science.gov (United States)

  Moreton, Elliott; Pater, Joe; Pertsova, Katya

  2017-01-01

  Linguistic and non-linguistic pattern learning have been studied separately, but we argue for a comparative approach. Analogous inductive problems arise in phonological and visual pattern learning. Evidence from three experiments shows that human learners can solve them in analogous ways, and that human performance in both cases can be captured by the same models. We test GMECCS (Gradual Maximum Entropy with a Conjunctive Constraint Schema), an implementation of the Configural Cue Model (Gluck & Bower, ) in a Maximum Entropy phonotactic-learning framework (Goldwater & Johnson, ; Hayes & Wilson, ) with a single free parameter, against the alternative hypothesis that learners seek featurally simple algebraic rules ("rule-seeking"). We study the full typology of patterns introduced by Shepard, Hovland, and Jenkins () ("SHJ"), instantiated as both phonotactic patterns and visual analogs, using unsupervised training. Unlike SHJ, Experiments 1 and 2 found that both phonotactic and visual patterns that depended on fewer features could be more difficult than those that depended on more features, as predicted by GMECCS but not by rule-seeking. GMECCS also correctly predicted performance differences between stimulus subclasses within each pattern. A third experiment tried supervised training (which can facilitate rule-seeking in visual learning) to elicit simple rule-seeking phonotactic learning, but cue-based behavior persisted. We conclude that similar cue-based cognitive processes are available for phonological and visual concept learning, and hence that studying either kind of learning can lead to significant insights about the other. Copyright © 2015 Cognitive Science Society, Inc.

 18. Time and Associative Learning.

  Science.gov (United States)

  Balsam, Peter D; Drew, Michael R; Gallistel, C R

  2010-01-01

  In a basic associative learning paradigm, learning is said to have occurred when the conditioned stimulus evokes an anticipatory response. This learning is widely believed to depend on the contiguous presentation of conditioned and unconditioned stimulus. However, what it means to be contiguous has not been rigorously defined. Here we examine the empirical bases for these beliefs and suggest an alternative view based on the hypothesis that learning about the temporal relationships between events determines the speed of emergence, vigor and form of conditioned behavior. This temporal learning occurs very rapidly and prior to the appearance of the anticipatory response. The temporal relations are learned even when no anticipatory response is evoked. The speed with which an anticipatory response emerges is proportional to the informativeness of the predictive cue (CS) regarding the rate of occurrence of the predicted event (US). This analysis gives an account of what we mean by "temporal pairing" and is in accord with the data on speed of acquisition and basic findings in the cue competition literature. In this account, learning depends on perceiving and encoding temporal regularities rather than stimulus contiguities.

 19. Mobile and contextual learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes Kukulska-Hulme

  2009-12-01

  Full Text Available Is mobile learning just a part of everyday learning? This is a relevant question in an age when most people throughout the world now have access to mobile phones and mobility is increasingly taken for granted. In one sense, mobile learning is no different to carrying a textbook or learning through conversations at home, as part of formal education or in the workplace. The technology may be more engaging, but is the learning any different? Despite the ubiquity of mobile phones, smartphones, mp3 players and, increasingly, access to Wi-Fi connections and GPS navigation, the reasons for using mobile and wireless technologies in education are not yet widely known. There is significant specialist expertise, built from ten years of research (and more recently, reflective practice to demonstrate the unique characteristics of mobile learning, which include orchestrating shared learning with personal devices across formal and informal settings, providing immediately useful information, offering timely revision and reflection, connecting real and virtual locations, and enriching field trips and cultural visits. This knowledge needs to be disseminated and examined from new perspectives.

 20. Machine Learning and Radiology

  Science.gov (United States)

  Wang, Shijun; Summers, Ronald M.

  2012-01-01

  In this paper, we give a short introduction to machine learning and survey its applications in radiology. We focused on six categories of applications in radiology: medical image segmentation, registration, computer aided detection and diagnosis, brain function or activity analysis and neurological disease diagnosis from fMR images, content-based image retrieval systems for CT or MRI images, and text analysis of radiology reports using natural language processing (NLP) and natural language understanding (NLU). This survey shows that machine learning plays a key role in many radiology applications. Machine learning identifies complex patterns automatically and helps radiologists make intelligent decisions on radiology data such as conventional radiographs, CT, MRI, and PET images and radiology reports. In many applications, the performance of machine learning-based automatic detection and diagnosis systems has shown to be comparable to that of a well-trained and experienced radiologist. Technology development in machine learning and radiology will benefit from each other in the long run. Key contributions and common characteristics of machine learning techniques in radiology are discussed. We also discuss the problem of translating machine learning applications to the radiology clinical setting, including advantages and potential barriers. PMID:22465077

 1. Machine learning and radiology.

  Science.gov (United States)

  Wang, Shijun; Summers, Ronald M

  2012-07-01

  In this paper, we give a short introduction to machine learning and survey its applications in radiology. We focused on six categories of applications in radiology: medical image segmentation, registration, computer aided detection and diagnosis, brain function or activity analysis and neurological disease diagnosis from fMR images, content-based image retrieval systems for CT or MRI images, and text analysis of radiology reports using natural language processing (NLP) and natural language understanding (NLU). This survey shows that machine learning plays a key role in many radiology applications. Machine learning identifies complex patterns automatically and helps radiologists make intelligent decisions on radiology data such as conventional radiographs, CT, MRI, and PET images and radiology reports. In many applications, the performance of machine learning-based automatic detection and diagnosis systems has shown to be comparable to that of a well-trained and experienced radiologist. Technology development in machine learning and radiology will benefit from each other in the long run. Key contributions and common characteristics of machine learning techniques in radiology are discussed. We also discuss the problem of translating machine learning applications to the radiology clinical setting, including advantages and potential barriers. Copyright © 2012. Published by Elsevier B.V.

 2. Learning how to learn: Meta-learning strategies for the challenges of learning pharmacology.

  Science.gov (United States)

  Alton, Suzanne

  2016-03-01

  Nursing students have difficulty with pharmacology courses because of the complicated nomenclature and the difficulty of applying drug information to actual patient care. As part of a new pharmacology course being created, meta-learning strategies designed to diminish the difficulties of learning this difficult content were part of the course pedagogy. Strategies were demonstrated, reviewed in class, and implemented through homework assignments. The setting was an Academic Health Center's School of Nursing in the southern United States. Participants were third-year nursing students in an undergraduate nursing program. Surveys of students' opinions of learning gains were conducted at the end of the course over several semesters. In addition, pharmacology scores on a standardized exit exam were compared prior to implementing the course and after. Students reported learning dry material more easily, having greater confidence, and finding substantial value in the learning strategies. Students indicated the most helpful strategies, in descending order, as follows: making charts to compare and contrast drugs and drug classes, writing out drug flash cards, making or reviewing creative projects, prioritizing information, making or using visual study aids, and using time and repetition to space learning. Implementation of the new course improved pharmacology scores on a standardized exit exam from 67.0% to 74.3%. Overall response to learning strategies was positive, and the increase in the pharmacology standardized exit exam scores demonstrated the effectiveness of this instructional approach. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. Designing Professional Learning Communities through Understanding the Beliefs of Learning

  Science.gov (United States)

  Ke, Jie; Kang, Rui; Liu, Di

  2016-01-01

  This study was designed to initiate the process of building professional development learning communities for pre-service math teachers through revealing those teachers' conceptions/beliefs of students' learning and their own learning in China. It examines Chinese pre-service math teachers' conceptions of student learning and their related…

 4. Learning How to Learn: Implications for Non Traditional Adult Students

  Science.gov (United States)

  Tovar, Lynn A.

  2008-01-01

  In this article, learning how to learn for non traditional adult students is discussed with a focus on police officers and firefighters. Learning how to learn is particularly relevant for all returning non-traditional adults; however in the era of terrorism it is critical for the public safety officers returning to college after years of absence…

 5. Analyzing Learning in Professional Learning Communities: A Conceptual Framework

  Science.gov (United States)

  Van Lare, Michelle D.; Brazer, S. David

  2013-01-01

  The purpose of this article is to build a conceptual framework that informs current understanding of how professional learning communities (PLCs) function in conjunction with organizational learning. The combination of sociocultural learning theories and organizational learning theories presents a more complete picture of PLC processes that has…

 6. Mobile Affordances and Learning Theories in Supporting and Enhancing Learning

  Science.gov (United States)

  MacCallum, Kathryn; Day, Stephanie; Skelton, David; Verhaart, Michael

  2017-01-01

  Mobile technology promises to enhance and better support students' learning. The exploration and adoption of appropriate pedagogies that enhance learning is crucial for the wider adoption of mobile learning. An increasing number of studies have started to address how existing learning theory can be used to underpin and better frame mobile learning…

 7. Effective Learning Environments in Relation to Different Learning Theories

  NARCIS (Netherlands)

  Guney, A.; Al, S.

  2012-01-01

  There are diverse learning theories which explain learning processes which are discussed within this paper, through cognitive structure of learning process. Learning environments are usually described in terms of pedagogical philosophy, curriculum design and social climate. There have been only just

 8. Understanding Learning Style by Eye Tracking in Slide Video Learning

  Science.gov (United States)

  Cao, Jianxia; Nishihara, Akinori

  2012-01-01

  More and more videos are now being used in e-learning context. For improving learning effect, to understand how students view the online video is important. In this research, we investigate how students deploy their attention when they learn through interactive slide video in the aim of better understanding observers' learning style. Felder and…

 9. Blending Formal and Informal Learning Networks for Online Learning

  Science.gov (United States)

  Czerkawski, Betül C.

  2016-01-01

  With the emergence of social software and the advance of web-based technologies, online learning networks provide invaluable opportunities for learning, whether formal or informal. Unlike top-down, instructor-centered, and carefully planned formal learning settings, informal learning networks offer more bottom-up, student-centered participatory…

 10. Learning Progressions as Tools for Assessment and Learning

  Science.gov (United States)

  Shepard, Lorrie A.

  2018-01-01

  This article addresses the teaching and learning side of the learning progressions literature, calling out for measurement specialists the knowledge most needed when collaborating with subject-matter experts in the development of learning progressions. Learning progressions are one of the strongest instantiations of principles from "Knowing…

 11. What if Learning Analytics Were Based on Learning Science?

  Science.gov (United States)

  Marzouk, Zahia; Rakovic, Mladen; Liaqat, Amna; Vytasek, Jovita; Samadi, Donya; Stewart-Alonso, Jason; Ram, Ilana; Woloshen, Sonya; Winne, Philip H.; Nesbit, John C.

  2016-01-01

  Learning analytics are often formatted as visualisations developed from traced data collected as students study in online learning environments. Optimal analytics inform and motivate students' decisions about adaptations that improve their learning. We observe that designs for learning often neglect theories and empirical findings in learning…

 12. Challenges of Using Learning Analytics Techniques to Support Mobile Learning

  Science.gov (United States)

  Arrigo, Marco; Fulantelli, Giovanni; Taibi, Davide

  2015-01-01

  Evaluation of Mobile Learning remains an open research issue, especially as regards the activities that take place outside the classroom. In this context, Learning Analytics can provide answers, and offer the appropriate tools to enhance Mobile Learning experiences. In this poster we introduce a task-interaction framework, using learning analytics…

 13. Learning Process Questionnaire Manual. Student Approaches to Learning and Studying.

  Science.gov (United States)

  Biggs, John B.

  This manual describes the theory behind the Learning Process Questionnaire (LPQ) used in Australia and defines what the subscale and scale scores mean. The LPQ is a 36-item self-report questionnaire that yields scores on three basic motives for learning and three learning strategies, and on the approaches to learning that are formed by these…

 14. Workplace Learning by Action Learning: A Practical Example.

  Science.gov (United States)

  Miller, Peter

  2003-01-01

  An action learning approach to help managers enhance learning capacity involved a performance management seminar, work by action learning sets, implementation of a new performance management instrument with mentoring by action learning facilitators, and evaluation. Survey responses from 392 participants revealed satisfaction with managerial…

 15. Self-Regulated Learning: A Motivational Approach for Learning Mathematics

  Science.gov (United States)

  K., Abdul Gafoor; Kurukkan, Abidha

  2016-01-01

  Self-regulated learning is identified as a fruitful learning strategy as evidenced from the increase in the number of researches in academic self-regulation since year 2000. Knowing to manage one's own learning is helpful in attaining the goals. This analysis of literature on self-regulated learning focuses on the factors that affect…

 16. Using IMS Learning Design to model collaborative learning activities

  NARCIS (Netherlands)

  Tattersall, Colin

  2006-01-01

  IMS Learning Design provides a counter to the trend towards designing for lone-learners reading from screens. It guides staff and educational developers to start not with content, but with learning activities and the achievement of learning objectives. It recognises that learning can happen without

 17. [Anaesthetists learn--do institutions also learn? Importance of institutional learning and corporate culture in clinics].

  Science.gov (United States)

  Schüpfer, G; Gfrörer, R; Schleppers, A

  2007-10-01

  In only a few contexts is the need for substantial learning more pronounced than in health care. For a health care provider, the ability to learn is essential in a changing environment. Although individual humans are programmed to learn naturally, organisations are not. Learning that is limited to individual professions and traditional approaches to continuing medical education is not sufficient to bring about substantial changes in the learning capacity of an institution. Also, organisational learning is an important issue for anaesthesia departments. Future success of an organisation often depends on new capabilities and competencies. Organisational learning is the capacity or processes within an organisation to maintain or improve performance based on experience. Learning is seen as a system-level phenomenon as it stays in the organisation regardless of the players involved. Experience from other industries shows that learning strategies tend to focus on single loop learning, with relatively little double loop learning and virtually no meta-learning or non-learning. The emphasis on team delivery of health care reinforces the need for team learning. Learning organisations make learning an intrinsic part of their organisations and are a place where people continually learn how to learn together. Organisational learning practice can help to improve existing skills and competencies and to change outdated assumptions, procedures and structures. So far, learning theory has been ignored in medicine, due to a wide variety of complex political, economic, social, organisational culture and medical factors that prevent innovation and resist change. The organisational culture is central to every stage of the learning process. Learning organisations move beyond simple employee training into organisational problem solving, innovation and learning. Therefore, teamwork and leadership are necessary. Successful organisations change the competencies of individuals, the systems

 18. Consideration on Singularities in Learning Theory and the Learning Coefficient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miki Aoyagi

  2013-09-01

  Full Text Available We consider the learning coefficients in learning theory and give two new methods for obtaining these coefficients in a homogeneous case: a method for finding a deepest singular point and a method to add variables. In application to Vandermonde matrix-type singularities, we show that these methods are effective. The learning coefficient of the generalization error in Bayesian estimation serves to measure the learning efficiency in singular learning models. Mathematically, the learning coefficient corresponds to a real log canonical threshold of singularities for the Kullback functions (relative entropy in learning theory.

 19. Working memory supports inference learning just like classification learning.

  Science.gov (United States)

  Craig, Stewart; Lewandowsky, Stephan

  2013-08-01

  Recent research has found a positive relationship between people's working memory capacity (WMC) and their speed of category learning. To date, only classification-learning tasks have been considered, in which people learn to assign category labels to objects. It is unknown whether learning to make inferences about category features might also be related to WMC. We report data from a study in which 119 participants undertook classification learning and inference learning, and completed a series of WMC tasks. Working memory capacity was positively related to people's classification and inference learning performance.

 20. Learning DHTMLX suite UI

  CERN Document Server

  Geske, Eli

  2013-01-01

  A fast-paced, example-based guide to learning DHTMLX.""Learning DHTMLX Suite UI"" is for web designers who have a basic knowledge of JavaScript and who are looking for powerful tools that will give them an extra edge in their own application development. This book is also useful for experienced developers who wish to get started with DHTMLX without going through the trouble of learning its quirks through trial and error. Readers are expected to have some knowledge of JavaScript, HTML, Document Object Model, and the ability to install a local web server.

 1. Building global learning communities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Averill Gordon

  2013-09-01

  Full Text Available Within the background where education is increasingly driven by the economies of scale and research funding, we propose an alternative online open and connected framework (OOC for building global learning communities using mobile social media. We critique a three year action research case study involving building collaborative global learning communities around a community of practice of learning researchers and practitioners. The results include the development of a framework for utilising mobile social media to support collaborative curriculum development across international boundaries. We conclude that this framework is potentially transferrable to a range of educational contexts where the focus is upon student-generated mobile social media projects.

 2. Blended Learning on Campus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Nielsen, Jørgen Lerche

  2004-01-01

  On the basis of a large-scale project implementing information and communication technology at Roskilde University, Denmark, this paper discusses ways of introducing technology-based blended learning in academic life. We examine some examples of use of systems for computer-mediated collabora......-tive learning and work in Danish Open University education as well as in courses on campus. We further suggest some possi-bilities for using technology in innovative ways, arguing that innovation is to be found, not in isolated instantiations of sys-tems, but in the form of a deliberate integration of all...... relevant ICT-features as a whole into the learning environment....

 3. Machine learning systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forsyth, R

  1984-05-01

  With the dramatic rise of expert systems has come a renewed interest in the fuel that drives them-knowledge. For it is specialist knowledge which gives expert systems their power. But extracting knowledge from human experts in symbolic form has proved arduous and labour-intensive. So the idea of machine learning is enjoying a renaissance. Machine learning is any automatic improvement in the performance of a computer system over time, as a result of experience. Thus a learning algorithm seeks to do one or more of the following: cover a wider range of problems, deliver more accurate solutions, obtain answers more cheaply, and simplify codified knowledge. 6 references.

 4. Learning Space Service Design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elliot Felix

  2011-12-01

  Full Text Available Much progress has been made in creating informal learning spaces that incorporate technology and flexibly support a variety of activities. This progress has been principally in designing the right combination of furniture, technology, and space. However, colleges and universities do not design services within learning spaces with nearly the same level of sophistication or integration. Nor do they adequately assess their services. This paper calls for a focus on designing services to facilitate better learning experiences. It describes the fundamentals of service design practice, a selection of exemplary spaces, and the implications for design, budgeting, and staffing.

 5. "Experience and Learning"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Henning Salling

  2007-01-01

  to the understanding of knowledge, based on examples from the author's research into professional learning (general practitioners). The pivotal role of language use and language socialisation is explained in brief, developing a psychodynamic complement to a language game concept of language use.......Taking it's point of departure in some critical remarks to some of the most important recent theorizing of learning in the workplace, this chapter presents an alternative framework for theorizing learning as a subjective process in a social and societal context, based in life history research. Key...

 6. Learn Grammar in Games

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孟静

  2007-01-01

  Grammar learning has often been regarded as a structure based activity .Grammar games which are worth paying attention to and implementing in the classroom can help learner to learn and recall a grammar material in a pleasant, entertaining way and motivate learners,promote the communicative competence and generate the fluency. In this essay, the author compares the use of games in learning grammar with some traditional techniques for grammar presentation and revision, in order to find the advantages of using games. Also the author discusses how to choose appropriate games and when to use games.

 7. KNOWLEDGE IN LEARNING COMPANIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandrina Cristina VASILE

  2016-05-01

  Full Text Available Changes are the only constant value in the current unpredictable economy. Under these circumstances leaders and employees must manage the external and internal environment and bring profitability for their companies. This paper gives an introductory approach to different perspective over learning companies in international literature. Different theoretical aspects, models and theories are taken into account for having a higher visibility to the complex concept of learning companies from leadership side to multiculturalism as the firm profitability should be the final goal of each economic system. The article concludes that not the process of learning is important but the adaptability to every different environment must be seen as vital.

 8. Creativity in Machine Learning

  OpenAIRE

  Thoma, Martin

  2016-01-01

  Recent machine learning techniques can be modified to produce creative results. Those results did not exist before; it is not a trivial combination of the data which was fed into the machine learning system. The obtained results come in multiple forms: As images, as text and as audio. This paper gives a high level overview of how they are created and gives some examples. It is meant to be a summary of the current work and give people who are new to machine learning some starting points.

 9. eLEARNING

  OpenAIRE

  Hamburg, Ileana; Lindecke, Christiane; Terstriep, Judith

  2005-01-01

  eLearning through its flexibility and facility of access is seen as a major enabler of lifelong learning (LLL), as a catalyst of change and a chance for small and medium-sized enterprises (SMEs) to improve their business and to integrate into European market. But so far eLearning in the context of vocational educational training mainly has been adopted by large enterprises, while only little activity can be observed in SMEs. The question arises what the chances and challenges for SMEs are and...

 10. Balancing through episodic learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, John Damm

  2013-01-01

  Peter Jarvis’s theory about learning suggests that human beings learn and change as a result of hearing, seeing, smelling, tasting, touching, and feeling. They change and learn by interacting with other humans, things, and events in certain time-space contexts and by reflecting upon these, as well...... as upon wished-for future states or past experiences, knowledge, and history, and upon what these experiences mean to one’s own self and identity. This chapter explores how female top managers have to reflect and find a balance in their work-family lives on the basis of interaction with, and inputs from...

 11. A Coterminous Collaborative Learning Model: Interconnectivity of Leadership and Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilana Margolin

  2012-05-01

  Full Text Available This qualitative ethnographic study examines a collaborative leadership model focused on learning and socially just practices within a change context of a wide educational partnership. The study analyzes a range of perspectives of novice teachers, mentor teachers, teacher educators and district superintendents on leadership and learning. The findings reveal the emergence of a coalition of leaders crossing borders at all levels of the educational system: local school level, district level and teacher education level who were involved in coterminous collaborative learning. Four categories of learning were identified as critical to leading a change in the educational system: learning in professional communities, learning from practice, learning through theory and research and learning from and with leaders. The implications of the study for policy makers as well as for practitioners are to adopt a holistic approach to the educational environment and plan a collaborative learning continuum from initial pre-service programs through professional development learning at all levels.

 12. Organizational Learning: Keeping Pace with Change through Action Learning

  OpenAIRE

  Yeadon-Lee, Annie

  2015-01-01

  In the current climate of economic ‘austerity’, organisational learning has increasingly gained importance, and a need for new ways of transferring learning has been identified. Organisational learning is seen as key to organisational success, ensuring both competitive advantage and organisational longevity. However, in order for organisations to keep pace with change they must not only strive to learn but also pay attention to how they might learn. A dominant view within the field of organis...

 13. Creating a supportive learning environment for students with learning difficulties

  OpenAIRE

  Grah, Jana

  2013-01-01

  Co-building of supporting learning environment for the learners with learning difficulties is one of the 21st century inclusive school’s elements. Since the physical presence of learners with learning difficulties in the classroom does not self-evidently lead to an effective co-operation and implementation of 21st century inclusive school, I have dedicated my doctor thesis to the establishment of supporting learning environment for the learners with learning difficulties in primary school wit...

 14. E-learning and blended learning in orthodontic education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Avinash Kumar

  2017-01-01

  Full Text Available The purpose of this article is to evaluate how effective and efficient e-learning and blended learning is when compared with traditional face-to-face learning in orthodontic education. This article also provides a comparison between face-to-face learning, e-learning, and blended learning. An open PubMed literature search was done from 1980 to 2015, and a total of 23 relevant key articles were reviewed. Information emerging from studies in orthodontic education has indicated that e-learning classes are at least as good as and/or better than face-to-face classroom learning. Till date, only one study stated that the face-to-face conventional learning is better than e-learning. Two studies stated that blended approach using both traditional face-to-face learning and e-learning is the best method. In one study, the advantages of e-learning observed in the theoretical fields of orthodontics were not achieved in learning practical procedures for manual skills. Few studies found improvements in the efficiency of learning with e-learning program. Studies performed through questionnaires showed that student's attitude and acceptance toward the use of e-learning was positive and favorable; however, blended learning was always rated high. Future research should be based on experiences of both faculty and student on a large scale for implementation of e-learning and blended learning in academic institutions. There is also need to provide professional development for faculty who will be teaching both in the physical and virtual environments.

 15. An introduction to machine learning with Scikit-Learn

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2015-01-01

  This tutorial gives an introduction to the scientific ecosystem for data analysis and machine learning in Python. After a short introduction of machine learning concepts, we will demonstrate on High Energy Physics data how a basic supervised learning analysis can be carried out using the Scikit-Learn library. Topics covered include data loading facilities and data representation, supervised learning algorithms, pipelines, model selection and evaluation, and model introspection.

 16. Seamless Language Learning: Second Language Learning with Social Media

  OpenAIRE

  Wong, Lung-Hsiang; Sing-Chai, Ching; Poh-Aw, Guat

  2017-01-01

  This conceptual paper describes a language learning model that applies social media to foster contextualized and connected language learning in communities. The model emphasizes weaving together different forms of language learning activities that take place in different learning contexts to achieve seamless language learning. It promotes social interactions with social media about the learners’ day-to-day life using the targeted second or foreign language. The paper first identifies three ke...

 17. Students’ Motivation for Learning in Virtual Learning Environments

  OpenAIRE

  Beluce, Andrea Carvalho; Oliveira, Katya Luciane de

  2015-01-01

  The specific characteristics of online education require of the student engagement and autonomy, factors which are related to motivation for learning. This study investigated students’ motivation in virtual learning environments (VLEs). For this, it used the Teaching and Learning Strategy and Motivation to Learn Scale in Virtual Learning Environments (TLSM-VLE). The scale presented 32 items and six dimensions, three of which aimed to measure the variables of autonomous motivation, controlled ...

 18. Exploration of Learning Strategies Associated With Aha Learning Moments.

  Science.gov (United States)

  Pilcher, Jobeth W

  2016-01-01

  Educators recognize aha moments as powerful aspects of learning. Yet limited research has been performed regarding how to promote these learning moments. This article describes an exploratory study of aha learning moments as experienced and described by participants. Findings showed use of visuals, scenarios, storytelling, Socratic questions, and expert explanation led to aha learning moments. The findings provide guidance regarding the types of learning strategies that can be used to promote aha moments.

 19. Why & When Deep Learning Works: Looking Inside Deep Learnings

  OpenAIRE

  Ronen, Ronny

  2017-01-01

  The Intel Collaborative Research Institute for Computational Intelligence (ICRI-CI) has been heavily supporting Machine Learning and Deep Learning research from its foundation in 2012. We have asked six leading ICRI-CI Deep Learning researchers to address the challenge of "Why & When Deep Learning works", with the goal of looking inside Deep Learning, providing insights on how deep networks function, and uncovering key observations on their expressiveness, limitations, and potential. The outp...

 20. THE LET ME LEARN PROFESSIONAL LEARNING PROCESS FOR TEACHER TRANSFORMATION

  OpenAIRE

  Calleja, Colin

  2013-01-01

  This research set out to explore how a group of nine educators from a Catholic Church school in Malta, who have attended the Let Me Learn professional Learning process (LMLpLp), experienced personal and professional transformation. This study investigates those factors influencing participants in their transformative learning journey. It also explores the dynamics of transformative learning and whether individual transformation affects the school’s transformative learning experience. More spe...

 1. Enhancing Learning within the 3-D Virtual Learning Environment

  OpenAIRE

  Shirin Shafieiyoun; Akbar Moazen Safaei

  2013-01-01

  Today’s using of virtual learning environments becomes more remarkable in education. The potential of virtual learning environments has frequently been related to the expansion of sense of social presence which is obtained from students and educators. This study investigated the effectiveness of social presence within virtual learning environments and analysed the impact of social presence on increasing learning satisfaction within virtual learning environments. Second Life, as an example of ...

 2. Mobile Assisted Language Learning Experiences

  Science.gov (United States)

  Kim, Daesang; Ruecker, Daniel; Kim, Dong-Joong

  2017-01-01

  The purpose of this study was to investigate the benefits of learning with mobile technology for TESOL students and to explore their perceptions of learning with this type of technology. The study provided valuable insights on how students perceive and adapt to learning with mobile technology for effective learning experiences for both students…

 3. A Model for Learning Development

  Science.gov (United States)

  Kilfoil, W. R.

  2008-01-01

  This article looks at the way in which people perceive learning and the impact of these perceptions on teaching methods within the context of learning development in distance education. The context could, in fact, be any type of teaching and learning environment. The point is to balance approaches to teaching and learning depending on student…

 4. Cooperative Learning: Developments in Research

  Science.gov (United States)

  Gillies, Robyn M.

  2014-01-01

  Cooperative learning is widely recognized as a pedagogical practice that promotes socialization and learning among students from kindergarten through to college level and across different subject areas. Cooperative learning involves students working together to achieve common goals or complete group tasks. Interest in cooperative learning has…

 5. The Rebirth of Children's Learning.

  Science.gov (United States)

  Siegler, Robert S.

  2000-01-01

  Maintains that recent theoretical and methodological advances have sparked renewed interest in studying children's learning. Describes consistent and interesting findings regarding how children learn and intriguing proposals regarding mechanisms underlying learning. Argues that increasing the focus on children's learning promises practical…

 6. Blended Learning over Two Decades

  Science.gov (United States)

  Zhonggen, Yu; Yuexiu, Zhejiang

  2015-01-01

  The 21st century has witnessed vast amounts of research into blended learning since the conception of online learning formed the possibility of blended learning in the early 1990s. The theme of this paper is blended learning in mainstream disciplinary communities. In particular, the paper reports on findings from the last two decades which looked…

 7. Teaching for Different Learning Styles.

  Science.gov (United States)

  Cropper, Carolyn

  1994-01-01

  This study examined learning styles in 137 high ability fourth-grade students. All students were administered two learning styles inventories. Characteristics of students with the following learning styles are summarized: auditory language, visual language, auditory numerical, visual numerical, tactile concrete, individual learning, group…

 8. Learned Helplessness in Exceptional Children.

  Science.gov (United States)

  Brock, Herman B.; Kowitz, Gerald T.

  The research literature on learned helplessness in exceptional children is reviewed and the authors' efforts to identify and retrain learning disabled (LD) children who have characteristics typical of learned helplessness are reported. Twenty-eight elementary aged LD children viewed as "learned helpless" were randomly assigned to one of four…

 9. Putting Learning into Library Planning

  Science.gov (United States)

  Bennett, Scott

  2015-01-01

  This essay notes the emergence of learning as a key factor in academic library planning. It argues for an improved, learning-oriented planning process by noting the dangers that arise from the priority usually given to fixing dysfunctional space and from the traps of mistaking the "things" of learning for learning itself and of thinking…

 10. M-Learning: Implications in Learning Domain Specificities, Adaptive Learning, Feedback, Augmented Reality, and the Future of Online Learning

  Science.gov (United States)

  Squires, David R.

  2014-01-01

  The aim of this paper is to examine the potential and effectiveness of m-learning in the field of Education and Learning domains. The purpose of this research is to illustrate how mobile technology can and is affecting novel change in instruction, from m-learning and the link to adaptive learning, to the uninitiated learner and capacities of…

 11. Cooperative Learning in Elementary Schools

  Science.gov (United States)

  Slavin, Robert E.

  2015-01-01

  Cooperative learning refers to instructional methods in which students work in small groups to help each other learn. Although cooperative learning methods are used for different age groups, they are particularly popular in elementary (primary) schools. This article discusses methods and theoretical perspectives on cooperative learning for the…

 12. Global Trends in Workplace Learning

  Science.gov (United States)

  Lee, Lung-Sheng; Lai, Chun-Chin

  2012-01-01

  The paradigm of human resource development has shifted to workplace learning and performance. Workplace can be an organization, an office, a kitchen, a shop, a farm, a website, even a home. Workplace learning is a dynamic process to solve workplace problems through learning. An identification of global trends of workplace learning can help us to…

 13. Primary Sources and Inquiry Learning

  Science.gov (United States)

  Pappas, Marjorie L.

  2006-01-01

  In this article, the author discusses inquiry learning and primary sources. Inquiry learning puts students in the active role of investigators. Questioning, authentic and active learning, and interactivity are a few of the characteristics of inquiry learning that put the teacher and library media specialist in the role of coaches while students…

 14. 75 FR 20830 - Early Learning

  Science.gov (United States)

  2010-04-21

  ... DEPARTMENT OF EDUCATION Early Learning AGENCY: Office of the Secretary, Department of Education... meetings and written submissions, is seeking input from State agencies responsible for early learning and... assistance providers, researchers of early learning, stakeholders who work with early learning and...

 15. Learning Pulse: Using Wearable Biosensors and Learning Analytics to Investigate and Predict Learning Success in Self-regulated Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Di Mitri, Daniele; Scheffel, Maren; Drachsler, Hendrik; Börner, Dirk; Ternier, Stefaan; Specht, Marcus

  2017-01-01

  The Learning Pulse study aims to explore whether physiological data such as heart rate and step count correlate with learning activity data and whether they are good predictors for learning success during self-regulated learning. To verify this hypothesis an experiment was set up involving eight

 16. Learning Cultures in Further Education

  Science.gov (United States)

  Hodkinson, Phil; Anderson, Graham; Colley, Helen; Davies, Jenny; Diment, Kim; Scaife, Tony; Tedder, Mike; Wahlberg, Madeleine; Wheeler, Eunice

  2007-01-01

  This paper examines the nature of learning cultures in English Further Education (FE), as revealed in the Transforming Learning Cultures in FE (TLC) research project. In it, we describe four characteristics of a generic FE learning culture: the significance of learning cultures in every site; the significance of the tutor in influencing site…

 17. Creating an Innovative Learning Organization

  Science.gov (United States)

  Salisbury, Mark

  2010-01-01

  This article describes how to create an innovative learning (iLearning) organization. It begins by discussing the life cycle of knowledge in an organization, followed by a description of the theoretical foundation for iLearning. Next, the article presents an example of iLearning, followed by a description of the distributed nature of work, the…

 18. Regularization in Matrix Relevance Learning

  NARCIS (Netherlands)

  Schneider, Petra; Bunte, Kerstin; Stiekema, Han; Hammer, Barbara; Villmann, Thomas; Biehl, Michael

  A In this paper, we present a regularization technique to extend recently proposed matrix learning schemes in learning vector quantization (LVQ). These learning algorithms extend the concept of adaptive distance measures in LVQ to the use of relevance matrices. In general, metric learning can

 19. Learning Python testing

  CERN Document Server

  Arbuckle, Daniel

  2014-01-01

  This book is ideal if you want to learn about the testing disciplines and automated testing tools from a hands-on, conversational guide. You should already know Python and be comfortable with Python 3.

 20. Learning Apache Mahout

  CERN Document Server

  Tiwary, Chandramani

  2015-01-01

  If you are a Java developer and want to use Mahout and machine learning to solve Big Data Analytics use cases then this book is for you. Familiarity with shell scripts is assumed but no prior experience is required.

 1. Learning physical space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasse, Cathrine

  2002-01-01

  The article argues that cultural learning is a useful concept in analysing how neophytes learn from reactions and other forms of social designation. Through the newcomers learning process a concrete physical place takes on new cultural meaning. The specific example deals with first year students...... who have to learn that certain physical places, acts and objects are imbued with a cultural significance as the act of sitting on a chair or wearing a short dress takes on a new symbolic meaning in a cultural context where inclusion and exclusion are a constant concern. By following and analysing what...... is involved in the process of becoming ? in this case the becoming of physicist students ? the moral cultural logic behind in- and exclusion from physical places are established....

 2. Facilitating Learning at Conferences

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib; Elsborg, Steen

  2011-01-01

  The typical conference consists of a series of PowerPoint presentations that tend to render participants passive. Students of learning have long abandoned the transfer model that underlies such one-way communication. We propose an al-ternative theory of conferences that sees them as a forum...... for learning, mutual inspiration and human flourishing. We offer five design principles that specify how conferences may engage participants more and hence increase their learning. In the research-and-development effort reported here, our team collaborated with conference organizers in Denmark to introduce...... and facilitate a variety of simple learning techniques at thirty one- and two-day conferences of up to 300 participants each. We present ten of these techniques and data evaluating them. We conclude that if conference organizers allocate a fraction of the total conference time to facilitated processes...

 3. The learning conference

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  little support amongst serious students of learning. The professional conference as a forum for knowledge sharing is in dire need of a new learning theory and a more enlightened practice. The notion of human flourishing is offered as basis for theory, and four simple design principles for the so......The typical one-day conference attended by managers or professionals in search of inspiration is packed with PowerPoint presentations and offers little opportunity for involvement or knowledge sharing. Behind the conventional conference format lurks the transfer model of learning, which finds......-called “learning conference” are proposed: People go to conferences to 1. get concise input, 2. interpret it in the light of their ongoing concerns, 3. talk about their current projects and 4. meet the other attendees and be inspired by them. Six practical techniques that induce attendees to do these things...

 4. Types of Learning Problems

  Science.gov (United States)

  ... Ribbon Commands Skip to main content Turn off Animations Turn on Animations Our Sponsors Log in | Register Menu Log in | ... Article Body Dyslexia Dyslexia is defined as difficulty reading. When children are learning to read and write ...

 5. Learn to manage stress

  Science.gov (United States)

  Stress - managing; Stress - recognizing; Stress - relaxation techniques ... LEARN TO RECOGNIZE STRESS The first step in managing stress is recognizing it in your life. Everyone feels stress in a different way. ...

 6. Learning chest imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pedrozo Pupo, John C. (ed.) [Magdalena Univ., Santa Maria (Colombia). Respire - Inst. for Respiratory Care

  2013-03-01

  Useful learning tool for practitioners and students. Overview of the imaging techniques used in chest radiology. Aid to the correct interpretation of chest X-ray images. Radiology of the thorax forms an indispensable element of the basic diagnostic process for many conditions and is of key importance in a variety of medical disciplines. This user-friendly book provides an overview of the imaging techniques used in chest radiology and presents numerous instructive case-based images with accompanying explanatory text. A wide range of clinical conditions and circumstances are covered with the aim of enabling the reader to confidently interpret chest images by correctly identifying structures of interest and the causes of abnormalities. This book, which will be an invaluable learning tool, forms part of the Learning Imaging series for medical students, residents, less experienced radiologists, and other medical staff. Learning Imaging is a unique case-based series for those in professional education in general and for physicians in prarticular.

 7. Learning From Experience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Visholm, Steen; Beck, Ulla Charlotte

  2014-01-01

  University and NAPSO2). Seen from the horizon of their experience some of the basic concepts in the theories about GRC need clarifying, revision, and development. The GRC is a part of the learning from experience movement and as a consequence it stresses the underlying basis: learning is personal so everyone...... presented and discussed and two later contributions are presented: Barry Palmer's theory (Palmer, 1979) and Junell Silver and Ruthellen Josselson's study (Silver & Josselson, 2010). The learning concepts of the GRCs are found to be too general and too far from organisational life. As an attempt to move......In this paper the learning concept of group relation's conferences are discussed. The authors have worked with group relations conferences (GRC) in different contexts for many years-mainly as a part of educational programmes for managers and consultants (OPU at IGA Copenhagen, MPO at Roskilde...

 8. Logic and Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Gierasimczuk, Nina; de Jong, Dick

  2014-01-01

  Learning and learnability have been long standing topics of interests within the linguistic, computational, and epistemological accounts of inductive in- ference. Johan van Benthem’s vision of the “dynamic turn” has not only brought renewed life to research agendas in logic as the study of inform......Learning and learnability have been long standing topics of interests within the linguistic, computational, and epistemological accounts of inductive in- ference. Johan van Benthem’s vision of the “dynamic turn” has not only brought renewed life to research agendas in logic as the study...... of information processing, but likewise helped bring logic and learning in close proximity. This proximity relation is examined with respect to learning and belief revision, updating and efficiency, and with respect to how learnability fits in the greater scheme of dynamic epistemic logic and scientific method....

 9. Deep Learning from Crowds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodrigues, Filipe; Pereira, Francisco Camara

  Over the last few years, deep learning has revolutionized the field of machine learning by dramatically improving the stateof-the-art in various domains. However, as the size of supervised artificial neural networks grows, typically so does the need for larger labeled datasets. Recently...... networks from crowds. We begin by describing an EM algorithm for jointly learning the parameters of the network and the reliabilities of the annotators. Then, a novel general-purpose crowd layer is proposed, which allows us to train deep neural networks end-to-end, directly from the noisy labels......, crowdsourcing has established itself as an efficient and cost-effective solution for labeling large sets of data in a scalable manner, but it often requires aggregating labels from multiple noisy contributors with different levels of expertise. In this paper, we address the problem of learning deep neural...

 10. Collaborative Learning through Teletutorials.

  Science.gov (United States)

  Idrus, Rozhan

  1993-01-01

  Describes the use of audiographic teleconferencing for distance education courses for adult higher education at the Universiti Sains Malaysia. Telecommunications is discussed, and a collaborative learning strategy is explained that emphasizes the student-teacher relationship. (Contains 18 references.) (LRW)

 11. Learning NHibernate 4

  CERN Document Server

  Chatekar, Suhas

  2015-01-01

  This book targets .NET developers who have never used an ORM before, developers who have used an ORM before but are new to NHibernate, or have used NHibernate sparingly and want to learn more about NHibernate.

 12. Learning Spring application development

  CERN Document Server

  Soni, Ravi Kant

  2015-01-01

  This book is intended for those who are interested in learning the core features of the Spring Framework. Prior knowledge of Java programming and web development concepts with basic XML knowledge is expected.

 13. Lifelong learning and participation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothuizen, Jan Jaap; Molpeceres, Mariangeles; Hansen, Helle Krogh

  2014-01-01

  in involvement of older people in voluntary social work as mentors for young people. The challenge of the ageing societies is quite often discussed as the ‘burden of the elderly’ and discussed as an economic problem. However, the challenge is not only economical. It is also a social and cultural challenge, among...... other things because a unilateral focus on the economic aspects may cause dissolution of the social cohesion and decrease in well-being for far too many people. The HEAR ME project aimed at developing strategies for lifelong learning and new roles for older people based on their competences, network...... and an assumed desire of generativity. Action learning seems to be an appropriate learning concept in relation to keeping older people engaged in the community. The authors thus point at participating and lifelong learning as part of the answers to the demographic challenges, and they suggest what you might call...

 14. Learning Apache Mahout classification

  CERN Document Server

  Gupta, Ashish

  2015-01-01

  If you are a data scientist who has some experience with the Hadoop ecosystem and machine learning methods and want to try out classification on large datasets using Mahout, this book is ideal for you. Knowledge of Java is essential.

 15. Not Utilized Learning Potentials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragelund, Linda

  2007-01-01

    When the Danish Nursing Education in 2002 became a Bachelor Degree the clinical part of the education was reduced. Therefore, it was necessary to optimize learning in practice.       I made a qualitative investigation to describe student nurses' learning processes in non-routine situations where...... they interact with psychiatric patients. The theoretical framework includes primarily P. Jarvis' concept disjuncture and A. Heller's theory about everyday life. The empirical part of the study is primarily based on qualitative semi-structured interviews with, observations of and obser-views with a volunteer......-conscious disjuncture, in development of the concept pseudo-everyday life activities and in a categorizing mo­del for and a theory about student nurses' learning processes. The theory includes relations between 4 types of  disjuncture, 3 types of content in the learning processes, and factors that provoke...

 16. Learning about Autism

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Autism Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research News Features Funding Divisions Funding ...

 17. Learning Grasp Affordance Densities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Detry, Renaud; Kraft, Dirk; Kroemer, Oliver

  2011-01-01

  and relies on kernel density estimation to provide a continuous model. Grasp densities are learned and refined from exploration, by letting a robot “play” with an object in a sequence of graspand-drop actions: The robot uses visual cues to generate a set of grasp hypotheses; it then executes......We address the issue of learning and representing object grasp affordance models. We model grasp affordances with continuous probability density functions (grasp densities) which link object-relative grasp poses to their success probability. The underlying function representation is nonparametric...... these and records their outcomes. When a satisfactory number of grasp data is available, an importance-sampling algorithm turns these into a grasp density. We evaluate our method in a largely autonomous learning experiment run on three objects of distinct shapes. The experiment shows how learning increases success...

 18. Learn More Breathe Better

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a serious lung disease that makes breathing very difficult and can affect your quality of life. Learn the causes of COPD and what you can do to prevent it.

 19. School Gardens and Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due

  2015-01-01

  This paper outlines the changing discourse on school gardens as a learning object as well as a learning environment in urban and rural schools in Denmark and Norway, two small states in Northern Europe. School and community gardens are to be found all over the world, and in Scandinavian...... they are not only regarded as a source of health and fresh food for the students and their families, but also as an alternative arena for learning to cope with issues like sustainability, innovation and democracy. The success of school gardening was always based on dedicated teachers who saw the added value...... of children learning to plant and care for plants in a school garden....

 20. Learning to do Geography?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lene Møller; Nielsen, Thomas Theis

  2013-01-01

  often provides low learning potentials. However, not much empirical research has dealt with this issue within a GIS learning environment. Inspired by research on the value of student-generated questions within science education, the authors take a closer look at the type of student-generated questions......In many higher education curricula, pre-structured step-by-step laboratory exercises in introductory courses in geographical information systems (GIS) are an important part of the training of future geographers. The reasons for this approach to teaching GIS are manifold, such as large numbers...... and their relation to students' self-image of their learning approach in two pre-structured GIS laboratory settings at two Danish universities. They conclude that the vast majority of student-generated questions are of a basic information type and independent of the students' self-image of their learning approach...

 1. The Convergent Learning Space:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Hanne Wacher; Kjeldsen, Lars Peter; Asmussen, Jørgen Bering

  is described as well as the theoretical construct and hypotheses surrounding the emergence of the concept in technology-rich classrooms, where students bring their own devices and involve their personal learning spaces and networks. The need for new ways of approaching concepts like choice, learning resources......This paper describes the concept of “The Convergent Learning Space” as it is being explored in an ongoing action research project carried out at undergraduate level in select bachelor programs at a Danish University College. The background nature, design, and beginning of this work in progress......, trajectories of participation etc. calls for new action and new pedagogies by teachers in order to secure alignment between students’ worlds and expectations and aims and plans of the teacher. Action research methods are being used to define and test the constituents and variables of the convergent learning...

 2. Formalized informal learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Sørensen, Birgitte Holm

  2011-01-01

  and other relevant stakeholders, as well as participant observations in the classroom documented by thick descriptions, formal and informal interviews and focus group interviews. The aim of the study was to explore and identify relations between designs for teaching and learning and the students' learning......This paper presents findings from a large-scale longitudinal, qualitative study - Project ICT and Learning (PIL) - that engaged the participation of eight primary schools in Denmark, and was conducted between 2006 and 2008. The research design was based on action research, involving teachers...... of school subjects within defined learning goals and curricula, along with various implementations of ICT in the pedagogical everyday practice (Levinsen & Sørensen 2008). However, another research strand - the topic of this paper - emerged during the project's life cycle as a consequence of ongoing changes...

 3. Learning about Osteogenesis Imperfecta

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Osteogenesis Imperfecta Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research ...

 4. Learning about Holoprosencephaly (HPE)

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Holoprosencephaly Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research News ...

 5. Learning about Retinitis Pigmentosa

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning about Retinitis Pigmentosa Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research ...

 6. Learning about Phenylketonuria (PKU)

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Phenylketonuria Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research News ...

 7. Learning about Parkinson's Disease

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Parkinson's Disease Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research ...

 8. Learning about Hereditary Hemochromatosis

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Hereditary Hemochromatosis Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research ...

 9. Learning about Neurofibromatosis

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning about Neurofibromatosis Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research News ...

 10. Learning about Klinefelter Syndrome

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Klinefelter Syndrome Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research ...

 11. Learning about Huntington's Disease

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Huntington's Disease Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research ...

 12. Learning and memory.

  Science.gov (United States)

  Brem, Anna-Katharine; Ran, Kathy; Pascual-Leone, Alvaro

  2013-01-01

  Learning and memory functions are crucial in the interaction of an individual with the environment and involve the interplay of large, distributed brain networks. Recent advances in technologies to explore neurobiological correlates of neuropsychological paradigms have increased our knowledge about human learning and memory. In this chapter we first review and define memory and learning processes from a neuropsychological perspective. Then we provide some illustrations of how noninvasive brain stimulation can play a major role in the investigation of memory functions, as it can be used to identify cause-effect relationships and chronometric properties of neural processes underlying cognitive steps. In clinical medicine, transcranial magnetic stimulation may be used as a diagnostic tool to understand memory and learning deficits in various patient populations. Furthermore, noninvasive brain stimulation is also being applied to enhance cognitive functions, offering exciting translational therapeutic opportunities in neurology and psychiatry. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Learning about Turner Syndrome

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Turner Syndrome Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research News Features Funding Divisions Funding ...

 14. Learning about Thalassemia

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Learning About Thalassemia Enter Search Term(s): Español Research Funding An Overview Bioinformatics Current Grants Education and Training Funding Extramural Research News Features Funding Divisions Funding ...

 15. Learning about depression

  Science.gov (United States)

  ... medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000325.htm Learning about depression To use the sharing features on this page, ... trigger or reason. What are the Signs of Depression? You may notice some or all of the ...

 16. Extended Learning on SOAR

  National Research Council Canada - National Science Library

  Laird, John E

  2006-01-01

  The major goal of this project was to develop the science and technology for building autonomous knowledge-rich learning agents - computational systems that have significant competence for performing...

 17. Learn to love exercise

  Science.gov (United States)

  ... well, such as tickets to a concert or movie. Alternative Names Prevention - learn to love exercise; Wellness - ... 23630089 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23630089 . Review Date 5/21/2016 Updated by: Linda J. ...

 18. Blended Learning Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lise

  2015-01-01

  University College Lillebaelt has decided that 30 percent of all educational elements must be generated as blended learning by the end of the year 2015 as part of a modernization addressing following educational needs: 1. Blended learning can help match the expectations of the future students who...... learning. 4. Blended learning can contribute to supporting and improving efficiency of educational efforts. This can for instance be done through programmes for several classes by using video conferencing, allocating traditional face to face teaching to synchronous and asynchronous study activities produce...... digital materials which can be employed didactically and reused by the teachers. This can also mean that the particular competencies which teaches have in Svendborg can be used at other locations in UCL and disseminated to a larger group of students without further costs. Educational Innovation...

 19. Unsupervised learning algorithms

  CERN Document Server

  Aydin, Kemal

  2016-01-01

  This book summarizes the state-of-the-art in unsupervised learning. The contributors discuss how with the proliferation of massive amounts of unlabeled data, unsupervised learning algorithms, which can automatically discover interesting and useful patterns in such data, have gained popularity among researchers and practitioners. The authors outline how these algorithms have found numerous applications including pattern recognition, market basket analysis, web mining, social network analysis, information retrieval, recommender systems, market research, intrusion detection, and fraud detection. They present how the difficulty of developing theoretically sound approaches that are amenable to objective evaluation have resulted in the proposal of numerous unsupervised learning algorithms over the past half-century. The intended audience includes researchers and practitioners who are increasingly using unsupervised learning algorithms to analyze their data. Topics of interest include anomaly detection, clustering,...

 20. Robust Multimodal Dictionary Learning

  Science.gov (United States)

  Cao, Tian; Jojic, Vladimir; Modla, Shannon; Powell, Debbie; Czymmek, Kirk; Niethammer, Marc

  2014-01-01

  We propose a robust multimodal dictionary learning method for multimodal images. Joint dictionary learning for both modalities may be impaired by lack of correspondence between image modalities in training data, for example due to areas of low quality in one of the modalities. Dictionaries learned with such non-corresponding data will induce uncertainty about image representation. In this paper, we propose a probabilistic model that accounts for image areas that are poorly corresponding between the image modalities. We cast the problem of learning a dictionary in presence of problematic image patches as a likelihood maximization problem and solve it with a variant of the EM algorithm. Our algorithm iterates identification of poorly corresponding patches and re-finements of the dictionary. We tested our method on synthetic and real data. We show improvements in image prediction quality and alignment accuracy when using the method for multimodal image registration. PMID:24505674