WorldWideScience

Sample records for lapse toimetulek koolis

 1. Andeka lapse arengukeskkond ja toimetulek koolis / Helle Sikka

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  Andekuse mõistest ja selle arengust, andeka lapse isiksuseomadustest. 1998-2000.a. läbi viidud küsitlusuuringust, mille eesmärgiks oli selgitada andekate laste koolimeeldivust, hinnanguid õpetajatele, õpilaste asendit kaaslaste seas, õpilaste arvamusi oma isiksuseomaduste kohta ning andekate harrastusi ja huvisid

 2. Andeka lapse arengukeskkond ja toimetulek koolis / Helle Sikka

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  Andekuse mõistest ja selle arengust, andeka lapse isiksuseomadustest. 1998-2000.a. läbi viidud küsitlusuuringust, mille eesmärgiks oli selgitada andekate laste koolimeeldivust, hinnanguid õpetajatele, õpilaste asendit kaaslaste seas, õpilaste arvamusi oma isiksuseomaduste kohta ning andekate harrastusi ja huvisid

 3. Töötu abirahast lapsesõbraliku koolini / Mare Leino

  Leino, Mare, 1961-

  2005-01-01

  Projekti "Kooli õpikeskkond ja õpilaste toimetulek" raames anketeeriti 2004. a. Eesti üldhariduskoolides 3838 õpilast. Tabelid: Suhtumine kooli; õpitulemused (protsentides); Suhtumine õpetajatesse (protsentides); Enesekohased andmed (protsentides)

 4. Ka New Yorgi Eesti Kooli lapsed valisid presidendiks T.H.Ilvese / Urmas Kärner

  Kärner, Urmas

  2006-01-01

  New Yorgi Eesti Koolis 23. septembril 2006 korraldatud valimisdebatist, kus presidendikandidaat Arnold Rüütlit kehastas õppejõud Toomas Sõrra ja Toomas Hendrik Ilvest kooli teatrijuht Urmas Kärner

 5. Kolmsada külalisõpetajat tagasi koolis / Kristi Helme

  Helme, Kristi

  2009-01-01

  23. veebruaril toimus "Tagasi kooli" päev, kus 121 koolis andis tundi mitusada külalisõpetajat, sealhulgas president Toomas Hendrik Ilves. "Tagasi kooli" projekti algatasid 2007. a. Vabariigi President ja sihtasutus Noored Kooli

 6. Soome kooli kitsaskohad / Mare Leino

  Leino, Mare, 1961-

  2016-01-01

  Helsingi ülikooli professorite Liisa Keltikangas-Järvineni ja Sari Mullola raamatust "Maailma parim kool?" (ilmunud 2016. aastal Mare Leino tõlkes ka Eestis), kus Soome kooli puudusi päevavalgele tuuakse

 7. Kooli roll sotsiaalses stratifikatsioonis / Silvia Kaugia

  Kaugia, Silvia, 1963-

  2004-01-01

  Kooli rollist inimeste sotsialiseerijana ning sellest, kuidas õpilaste selekteerimine mõjutab nende edasist elu taastootes edukaid ja edutuid ühiskonnakihte olenemata õpilase tegelikest vaimsetest jm võimetest. Kooli ja hariduse rollist kaasaegses ühiskonnas. Artikli autor on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor ja sotsioloogiamagister

 8. Kooli roll sotsiaalses stratifikatsioonis / Silvia Kaugia

  Kaugia, Silvia, 1963-

  2004-01-01

  Kooli rollist inimeste sotsialiseerijana ning sellest, kuidas õpilaste selekteerimine mõjutab nende edasist elu taastootes edukaid ja edutuid ühiskonnakihte olenemata õpilase tegelikest vaimsetest jm võimetest. Kooli ja hariduse rollist kaasaegses ühiskonnas. Artikli autor on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor ja sotsioloogiamagister

 9. Vajame arengut toetavat kooli / Raivo Juurak

  Juurak, Raivo, 1949-

  2012-01-01

  Suurbritannia haridusprogrammist, kus õpilase arengut koolis maksimaalselt toetakse. Canterbury ülikooli haridusteaduskonna programmi „Kvaliteet õppe toetamisel” ehk QiSS (Quality in Study Support) direktori Linda Leith'i intervjuu põhjal

 10. Tallinna 21. kooli ehitamine neelab 106 miljonit krooni / Urmas Seaver

  Seaver, Urmas

  2003-01-01

  2001. a. alustatud ning ligi aasta algselt kavandatust pikemaks veniv Tallinna 21. kooli ehitamine neelab kuni 106 miljonit krooni, sealjuures on linnal kooli lõpuniehitamiseks praegu puudu ligi 12 miljonit krooni

 11. Tallinna kooli kogutud teosed / Triin Ojari

  Ojari, Triin, 1974-

  2008-01-01

  Näitus "Keskkonnad, projektid, kontseptsioonid. Tallinna kooli arhitektid 1972-1985" Eesti Arhitektuurimuuseumis 28. 06-24. 08. 2008. Näituse ja kataloogi koostajad Andres Kurg ja Mari Laanemets, näituse kujundaja Raul Kalvo, kataloogi kujundaja Indrek Sirkel. Tekstid kataloogis: M. Kurg, M. Laaanemets, Georg Schöllhammer, Juhani Pallasmaa. Loetletud 1982. a. näitusel osalejad

 12. Mehelik kooliõpe? / Maria Savisaar

  Savisaar, Maria, 1980-

  2002-01-01

  Selgituseks artikli juurde : Eelrand, Helen. Naisminister kavandab mehelikku kooliõpet // Eesti Päevaleht (2002) 20. veebr. Haridusminister Mailis Rand tahab koolid muuta senisest poistekesksemaks, et reaalainete ja praktiliste katsete osatähtsust suurendades vältida poiste sagedast koolist väljalangemist

 13. Miks koolis diskrimineeritakse poisse? / Raivo Juurak

  Juurak, Raivo, 1949-

  2015-01-01

  Eelmisel aastal peetud soolise võrdõiguslikkuse konverentsi sõnumiks on, et Eesti koolis diskrimineerivad õpetajad poisse. Küsimusele, kuidas poisid tüdrukutele järele aidata, vastavad Tallinna prantsuse lütseumi õpetaja Anneli Oidsalu, TLÜ kasvatusteaduste õppejõud Tiiu Kuurme, psühholoog Tiia Lister, haridustöötaja Enn Veesalu ja õpetaja Lembit Jakobson

 14. Noormees paneb Kanepi kooli tantsima / Milvi Hirvlaane

  Hirvlaane, Milvi

  2006-01-01

  Tantsupedagoog Aare Laine tegevusest Kanepi gümnaasiumis, kus ta on lapsed esimesest kuni viimase klassini tantsima pannud. Tema viimaseid tantsuhitte "Chicken Power" teenis Koolitantsu finaalis eripreemia

 15. Noormees paneb Kanepi kooli tantsima / Milvi Hirvlaane

  Hirvlaane, Milvi

  2006-01-01

  Tantsupedagoog Aare Laine tegevusest Kanepi gümnaasiumis, kus ta on lapsed esimesest kuni viimase klassini tantsima pannud. Tema viimaseid tantsuhitte "Chicken Power" teenis Koolitantsu finaalis eripreemia

 16. Peeter Kreitzberg : võtame vaestelt lapsed ära! / Peeter Kreitzberg ; interv. Helen Urbanik

  Kreitzberg, Peeter, 1948-2011

  2001-01-01

  Endine haridusminister tuli märtsi keskel konverentsil "Teine võimalus hariduses" välja ettepanekuga, et lastele peaks koolis käimine olema kohustuslik 18. eluaastani, riigi pansionidesse ja internaatidesse tuleks panna need lapsed, kelle pered ei jaksa neid üleval pidada. Autori täiendus 3. mai Eesti Ekspressi kirjade rubriigis (lk. A6) pealkirja all: Pakkusin vanematele võimalust, mitte vaeste laste konfiskeerimist. Autor: Keskerakond. Parlamendisaadik

 17. Peeter Kreitzberg : võtame vaestelt lapsed ära! / Peeter Kreitzberg ; interv. Helen Urbanik

  Kreitzberg, Peeter, 1948-2011

  2001-01-01

  Endine haridusminister tuli märtsi keskel konverentsil "Teine võimalus hariduses" välja ettepanekuga, et lastele peaks koolis käimine olema kohustuslik 18. eluaastani, riigi pansionidesse ja internaatidesse tuleks panna need lapsed, kelle pered ei jaksa neid üleval pidada. Autori täiendus 3. mai Eesti Ekspressi kirjade rubriigis (lk. A6) pealkirja all: Pakkusin vanematele võimalust, mitte vaeste laste konfiskeerimist. Autor: Keskerakond. Parlamendisaadik

 18. Vasakukäeliste laste õpiraskused koolis / Pilvi Kula

  Kula, Pilvi, 1962-

  2006-01-01

  Uuringust Tallinna ja Harjumaa koolides, milles küsitleti vasakukäelisi lapsi ja nende õpetajaid. Vasakukäeliste laste toimetulekust koolis ja enam esinevatest õpiraskustest õpetajate ja laste enda hinnangul

 19. Ühiskond vajab kooli / Kaia Iva

  Iva, Kaia, 1964-

  2009-01-01

  Kavandatavast uuest põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest Eestis. Lasteaedade muutumisest lapsesõbralikumaks. Ka Eurostati 2008. a. valminud analüüsist ja tulevikuprognoosist lasteaia vanuserühmade suuruse kohta riigiti, mis hõlmab ka Eestit

 20. Ühiskond vajab kooli / Kaia Iva

  Iva, Kaia, 1964-

  2009-01-01

  Kavandatavast uuest põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest Eestis. Lasteaedade muutumisest lapsesõbralikumaks. Ka Eurostati 2008. a. valminud analüüsist ja tulevikuprognoosist lasteaia vanuserühmade suuruse kohta riigiti, mis hõlmab ka Eestit

 1. Kooli innovatsiooni mudelid maakoolide näitel (KIMA) / Anita Kärner

  Kärner, Anita, 1956-

  2014-01-01

  Ülevaade Eduko analüüsigrandi toetusel nelja Lõuna-Eesti maakonna kooli baasil Tartu Ülikoolis läbi viidud uuringust, mille eesmärgiks oli selgitada, millised on kooli organisatsiooni sisemised ja väliskeskkonna tegurid uuenduste algatamisel ja elluviimisel, millised on koolis muutusi soodustavad ja takistavad tegurid

 2. Igal lapsel on õigus õppida tervist edendavas koolis / Ina Borup, Kädi Lepp

  Borup, Ina

  2002-01-01

  Suitsetavatest õpilastest. Et luua tingimused tervislikuks ning suitsuvabaks kooliühiskonnaks, vähendada suitsetamise levikut kooliõpilaste hulgas ja suurendada teadlikkust suitsetamise ja terviseohtude seostest, rahastas Euroopa Liit 15 Eesti kooli haarava Eesti-Taani ühisprojekti "Tervislikud koolid" suitsuprii koolikeskkonna loomiseks

 3. Kooli peetakse tänavast kaks korda ohtlikumaks / Kadri Ibrus

  Ibrus, Kadri

  2007-01-01

  Tallinna Ülikooli uuringust "Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek", mille tarvis küsitleti 3838 õpilast, 624 õpetajat ja 2048 lapsevanemat. Uuringu tulemusi võttis kokku üks autoritest, TLÜ professor Marika Veisson, selgitusi jagas ka Ene-Silvia Sarv

 4. Koolipsühholoogi roll koolis / Kadri Järv

  Järv, Kadri

  2007-01-01

  Audentese Erakooli psühholoog, Eesti Koolipsühholoogia Ühingu esinaine räägib, kuidas koolipsühholoogi hea koostöö õpetaja ja kooli juhtkonnaga hoiab ära nii mõnegi probleemi või leitakse koostöös kiiremini lahendusi

 5. Koolipsühholoogi roll koolis / Kadri Järv

  Järv, Kadri

  2007-01-01

  Audentese Erakooli psühholoog, Eesti Koolipsühholoogia Ühingu esinaine räägib, kuidas koolipsühholoogi hea koostöö õpetaja ja kooli juhtkonnaga hoiab ära nii mõnegi probleemi või leitakse koostöös kiiremini lahendusi

 6. Õpilasakadeemia : diskuteerivad kooliõpilased laboris / Kaili Kaseorg

  Kaseorg, Kaili, 1975-

  2007-01-01

  Saksamaa Vähiuuringute Instituudi eestvedamisel Tartu Ülikoolis toiminud kooliõpilastele suunatud teadusprojektist, mille raames oli kolmekümnel gümnaasiumiõpilasel Saksamaalt Heidelbergist ja Eestist võimalik teha veidi uurimistööd Tartu Ülikooli Biomeedikumi, Füüsika- ja Keemiateaduskonna ning Tehnoloogiainstituudi laborites

 7. Püüdlus intelligentse kooli poole / Sirje Priks

  Priks, Sirje

  2002-01-01

  25.-26. okt.`2001 toimus Tartus Briti Nõukogu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli koostööna üleriigiline rahvusvaheline kooliarenduse konverents. Cambridge`i Homerton Kolledz`i külalisprofessori ja vabakutselise hariduskonsultandi Kate Myersi ettekandest, mis põhines raamatul "The intelligent School" (kaasautorid Barbara MacGilchrist, Jane Reed)

 8. 21. kooli lühtrite peale tormijooks / Piret Peensoo

  Peensoo, Piret

  2003-01-01

  21. koolist remondi käigus välja praagitud lühtreid on säästva renoveerimise infokeskusest küsinud mitukümmend huvilist, teiste seas kooli muuseumitoa sisustamisest huvitatud vilistlaskogu ja arhitektuurimuuseum

 9. Suurlinnad 21. sajandi kooli rahast ilma / Mirko Ojakivi

  Ojakivi, Mirko

  2003-01-01

  21. sajandi kooli projekti esialgse rahajaotuse järgi jäävad suurlinnad Tallinn ja Tartu 2003. a. täiendavatest haridusinvesteeringutest ilma, sest ministeerium soovib alustada raskemas olukorras väikekoolide remondiga. Õppevahendite ostuks saavad 2003. a. enim raha Ida-Virumaa, Harjumaa ja Pärnumaa

 10. Püüdlus intelligentse kooli poole / Sirje Priks

  Priks, Sirje

  2002-01-01

  25.-26. okt.`2001 toimus Tartus Briti Nõukogu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli koostööna üleriigiline rahvusvaheline kooliarenduse konverents. Cambridge`i Homerton Kolledz`i külalisprofessori ja vabakutselise hariduskonsultandi Kate Myersi ettekandest, mis põhines raamatul "The intelligent School" (kaasautorid Barbara MacGilchrist, Jane Reed)

 11. Kolga koolis andsid tunde hiinlased / Ülle Tamm

  Tamm, Ülle

  2016-01-01

  Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituudi neli õppejõudu - Zhuoya Wu, Xiuping Huang, Sandra Sainio ja Kristiina Kraft viisid Kolga koolis toimunud Hiina päeval läbi töötubasid ja loenguid hiina keelest ja kultuurist

 12. Tänane heategevuskontsert toetab ka Kiigemetsa kooli / Vaike Käosaar

  Käosaar, Vaike

  2007-01-01

  Heategevuskontserdist "Ma olen eriline" Põltsamaa lossihoovis, kus esinevad mitmed Eestimaa tuntud muusikud ja mille tulusid kasutatakse samasuguse pealkirjaga raamatu kirjastamise toetuseks, et aidata peresid, kus kasvab autistlikke lapsi ning Kiigemetsa Kooli, kus õpetatakse teiste seas ka autismipuudega lapsi

 13. Virumaa kooliõpetajast koduloolane August Martin ja Kaukaasia eestlased / Aivar Jürgenson

  Jürgenson, Aivar, 1969-

  2017-01-01

  Virumaa kooliõpetaja ja rahvapärimuse ning kultuuriloo koguja August Martini tegevust Kaukaasia eestlaste organiseerimisel, Kaukaasia eesti asunduste sidemete tugevdamisel emamaa Eestiga ja Kaukaasia eestlaste asustusloo ning muu pärimuse kogumisel

 14. Tänane heategevuskontsert toetab ka Kiigemetsa kooli / Vaike Käosaar

  Käosaar, Vaike

  2007-01-01

  Heategevuskontserdist "Ma olen eriline" Põltsamaa lossihoovis, kus esinevad mitmed Eestimaa tuntud muusikud ja mille tulusid kasutatakse samasuguse pealkirjaga raamatu kirjastamise toetuseks, et aidata peresid, kus kasvab autistlikke lapsi ning Kiigemetsa Kooli, kus õpetatakse teiste seas ka autismipuudega lapsi

 15. Plasma adiabatic lapse rate

  Amendt, Peter; Wilks, Scott

  2012-01-01

  The plasma analog of an adiabatic lapse rate (or temperature variation with height) in atmospheric physics is obtained. A new source of plasma temperature gradient in a binary ion species mixture is found that is proportional to the concentration gradient and difference in average ionization states . Application to inertial-confinement-fusion implosions indicates a potentially strong effect in plastic (CH) ablators that is not modeled with mainline (single-fluid) simulations. An associated plasma thermodiffusion coefficient is derived, and charge-state diffusion in a single-species plasma is also predicted.

 16. Lapse Rate Modeling

  De Giovanni, Domenico

  prepayment models for mortgage backed securities, this paper builds a Rational Expectation (RE) model describing the policyholders' behavior in lapsing the contract. A market model with stochastic interest rates is considered, and the pricing is carried out through numerical approximation...... of the corresponding two-space-dimensional parabolic partial differential equation. Extensive numerical experiments show the differences in terms of pricing and interest rate elasticity between the ACC and RE approaches as well as the sensitivity of the contract price with respect to changes in the policyholders...

 17. Lapse rate modeling

  De Giovanni, Domenico

  2010-01-01

  prepayment models for mortgage backed securities, this paper builds a Rational Expectation (RE) model describing the policyholders' behavior in lapsing the contract. A market model with stochastic interest rates is considered, and the pricing is carried out through numerical approximation...... of the corresponding two-space-dimensional parabolic partial differential equation. Extensive numerical experiments show the differences in terms of pricing and interest rate elasticity between the ACC and RE approaches as well as the sensitivity of the contract price with respect to changes in the policyholders...

 18. Lapse rate modeling

  De Giovanni, Domenico

  2010-01-01

  prepayment models for mortgage backed securities, this paper builds a Rational Expectation (RE) model describing the policyholders' behavior in lapsing the contract. A market model with stochastic interest rates is considered, and the pricing is carried out through numerical approximation......The surrender option embedded in many life insurance products is a clause that allows policyholders to terminate the contract early. Pricing techniques based on the American Contingent Claim (ACC) theory are often used, though the actual policyholders' behavior is far from optimal. Inspired by many......' behavior....

 19. A-3 Construction Time Lapse

  2009-01-01

  A time lapse from start to finish of steel erection for the 235-foot tall A-3 Test Stand. Ground work for the stand was broken in August 2008 and the final structural steel beam was placed April 9, 2009.

 20. Suigu lapsed poseerivad Inglismaa pereajakirjas / Veste Roosaar

  Roosaar, Veste, 1960-

  2009-01-01

  Inglismaal Bornemouthi kunstiinstituudi lõpetanud fotograaf Katrina Tang tegi koos stilisti Natalie Chestermaniga pildiseeria "Tagasi kooli", mis tutvustas Inglismaa moodi eesti laste seljas. Tang pildistas Suigu lapsi, kellede pilte võib näha Inglismaa ajakirja Junior septembrinumbris

 1. Suigu lapsed poseerivad Inglismaa pereajakirjas / Veste Roosaar

  Roosaar, Veste, 1960-

  2009-01-01

  Inglismaal Bornemouthi kunstiinstituudi lõpetanud fotograaf Katrina Tang tegi koos stilisti Natalie Chestermaniga pildiseeria "Tagasi kooli", mis tutvustas Inglismaa moodi eesti laste seljas. Tang pildistas Suigu lapsi, kellede pilte võib näha Inglismaa ajakirja Junior septembrinumbris

 2. "Arvuti koolis" ja arvutiõpetus õppekavas / Helen Vanganen, Jevgeni Košelev

  Vanganen, Helen

  2002-01-01

  Ligi 1500 aineõpetajat osales 2001/2002 õppeaastal kursusel "Arvuti koolis". Õpetajad tutvusid Oxfordi Ülikooli jätkukursusega - originaalprogramm kannab nime "Intelʼ Teach to the Future", mis on otseselt seotud infotehnoloogia rakendamisega õppekavas

 3. Kooli innovatsiooni mudelid maakoolide näitel / Anita Kärner

  Kärner, Anita, 1956-

  2011-01-01

  Eduko programmi analüüsigrandi toel läbiviidud uuringust nelja Lõuna-Eesti maakonna kooli baasil, et selgitada välja, kuidas käsitlevad maakoolid innovatsiooni ning missugused on seda soodustavad ja takistavad tegurid

 4. Mis tõmbab õpetaja kooli tagasi? / Aivar Jalandi, Caterina Kosk

  Jalandi, Aivar

  2009-01-01

  Paljud õpetajad on läinud koolist mujale tööle, kuid hiljem tagasi tulnud. Miks? Vastavad Mõniste kooli kunstiõpetuse ja poiste tööõpetuse õpetaja Aivar Jalandi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Catarina Kosk

 5. Kooli seksuaalhariduse mõjust Eestis / Kai Part, Kai Haldre, Eva Palm ... [jt.

  2011-01-01

  Artikkel on osa UNESCO, Hollandi Radboudi ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös läbi viidud uurimusest, mille eesmärk oli hinnata kooli seksuaalhariduse kulusid ning mõju kuues eri elatustaseme ja geopoliitilise asendiga riigis. Käesolevas artiklis antakse ülevaade Eesti andmetest

 6. Kooliõpilased lähevad põlengut kustutama / Agnes Kuus

  Kuus, Agnes

  2006-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 26. juuli, lk. 2. Vastusena päästetöötajate palvele tulla Ida-Virumaale Kurtna maastikukaitseala metsapõlengu kustutustöödele, läheb vabatahtlikuna sinna appi mõnikümmend Tallinna kooliõpilast

 7. Kooli seksuaalhariduse mõjust Eestis / Kai Part, Kai Haldre, Eva Palm ... [jt.

  2011-01-01

  Artikkel on osa UNESCO, Hollandi Radboudi ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös läbi viidud uurimusest, mille eesmärk oli hinnata kooli seksuaalhariduse kulusid ning mõju kuues eri elatustaseme ja geopoliitilise asendiga riigis. Käesolevas artiklis antakse ülevaade Eesti andmetest

 8. "Arvuti koolis" ja arvutiõpetus õppekavas / Helen Vanganen, Jevgeni Košelev

  Vanganen, Helen

  2002-01-01

  Ligi 1500 aineõpetajat osales 2001/2002 õppeaastal kursusel "Arvuti koolis". Õpetajad tutvusid Oxfordi Ülikooli jätkukursusega - originaalprogramm kannab nime "Intelʼ Teach to the Future", mis on otseselt seotud infotehnoloogia rakendamisega õppekavas

 9. [Mida väärtustada ja arendada koolis...] / Maria Tiro

  Tiro, Maria

  2009-01-01

  Mida väärtustada ja arendada koolis ajal, mil Eesti paljudes paikades õpilaste arv väheneb ning inimesed koonduvad linnade ümbrusesse? Rae valla näite põhjal Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro

 10. Tallinna Kooli kroonika = Chronicle of the Tallinn school / interv. Andres Kurg, Mari Laanemets

  2008-01-01

  Näitusel osalejad vastavad küsimustele: 1.Millised märksõnad seostuvad teil Tallinna Kooliga? 2. Milline teie enda töödest väljendab seda mentaliteeti kõige paremini? 3. Millist projekti/ehitist/teost Tallinna Kooli arhitektide töödest sellele lisaks peate ajastu manifestiks? 4. Millal ja kuidas formeerus Tallinna Kool ning millal ja mis asjaoludel teie sellega liitusite?

 11. Tallinna Kooli kroonika = Chronicle of the Tallinn school / interv. Andres Kurg, Mari Laanemets

  2008-01-01

  Näitusel osalejad vastavad küsimustele: 1.Millised märksõnad seostuvad teil Tallinna Kooliga? 2. Milline teie enda töödest väljendab seda mentaliteeti kõige paremini? 3. Millist projekti/ehitist/teost Tallinna Kooli arhitektide töödest sellele lisaks peate ajastu manifestiks? 4. Millal ja kuidas formeerus Tallinna Kool ning millal ja mis asjaoludel teie sellega liitusite?

 12. Presidendipaar külastas New Yorgi Eesti Kooli / Kärt Ulman ; fotod: Riina Sõrra

  Ulman, Kärt

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves külastasid 25. septembril 2010 New Yorgi Eesti Kooli. Õhtusel vastuvõtul kohalikele eestlastele tutvustas president programmi "Talendid koju". Proua Evelin Ilvesel oli võimalus USA presidendi abikaasa Michelle Obama kutsel külastada mahefarmi Stone Barnsis. Töövisiit Ameerika Ühendriikidesse 20.-27.09.2010

 13. Presidendipaar külastas New Yorgi Eesti Kooli / Kärt Ulman ; fotod: Riina Sõrra

  Ulman, Kärt

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves külastasid 25. septembril 2010 New Yorgi Eesti Kooli. Õhtusel vastuvõtul kohalikele eestlastele tutvustas president programmi "Talendid koju". Proua Evelin Ilvesel oli võimalus USA presidendi abikaasa Michelle Obama kutsel külastada mahefarmi Stone Barnsis. Töövisiit Ameerika Ühendriikidesse 20.-27.09.2010

 14. Turvalist kooliaastat - koolis, tänaval ja internetis / Jüri Pihl

  Pihl, Jüri, 1954-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 1. sept. lk. 4-5, Sakala 2. sept., lk. 2, Virumaa Teataja 2. sept., lk. 11, Oma Saar 2. sept., lk. 5, Tartu Postimees 2. sept., lk. 2, Hiiu Leht 2. sept., lk. 2, Pärnu Postimees 2. sept., lk. 15, Koit 2. sept. lk. 6, Sõnumitooja 3. sept. lk. 2, Vooremaa 4. sept. lk. 2. Siseminister Jüri Pihl esitab kolm suuremat probleemi, mis vähendavad turvalisust koolis ja kooliteel: ohud liikluses, kasvav meelemürkide tarvitamine ning koolivägivald

 15. Turvalist kooliaastat - koolis, tänaval ja internetis / Jüri Pihl

  Pihl, Jüri, 1954-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 1. sept. lk. 4-5, Sakala 2. sept., lk. 2, Virumaa Teataja 2. sept., lk. 11, Oma Saar 2. sept., lk. 5, Tartu Postimees 2. sept., lk. 2, Hiiu Leht 2. sept., lk. 2, Pärnu Postimees 2. sept., lk. 15, Koit 2. sept. lk. 6, Sõnumitooja 3. sept. lk. 2, Vooremaa 4. sept. lk. 2. Siseminister Jüri Pihl esitab kolm suuremat probleemi, mis vähendavad turvalisust koolis ja kooliteel: ohud liikluses, kasvav meelemürkide tarvitamine ning koolivägivald

 16. Suur teatriõhtu 2005 Kuressaare Gümnaasiumis ehk Uhke on olla sellise kooli õpilane! / Sofia Hratkevitsh, Liina Reinart

  Hratkevitš, Sofia

  2005-01-01

  Tänavune üritus oli juba seitsmes ning pühendatud Mati Undi ja teiste 60. aastate autorite loomingule. Hindajaiks olid kooli vilistlased. Oma muljeid jagavad vilistlased Aarne Mägi, Krõõt Tarkmeel, Märt Käesel, Raul Vinni, Toomas Takkis ja Marit Tarkin

 17. Suur teatriõhtu 2005 Kuressaare Gümnaasiumis ehk Uhke on olla sellise kooli õpilane! / Sofia Hratkevitsh, Liina Reinart

  Hratkevitš, Sofia

  2005-01-01

  Tänavune üritus oli juba seitsmes ning pühendatud Mati Undi ja teiste 60. aastate autorite loomingule. Hindajaiks olid kooli vilistlased. Oma muljeid jagavad vilistlased Aarne Mägi, Krõõt Tarkmeel, Märt Käesel, Raul Vinni, Toomas Takkis ja Marit Tarkin

 18. Eesti kooliõpilaste väärtushinnanguist ja huvialadest / Ingrid Rüütel, Ene-Margit Tiit

  Rüütel, Ingrid, 1935-

  2005-01-01

  Artiklis analüüsitakse 2004. a. Eesti koolides läbi viidud ankeetküsitlusi teemal "Kooliõpilaste väärtushinnangud ja huvialad". Küsitleti 12-19-aastasi eestikeelsete koolide õpilasi kogu Eestist. Kokku vastas küsitlusele 345 õpilast

 19. Eesti kooliõpilaste väärtushinnanguist ja huvialadest / Ingrid Rüütel, Ene-Margit Tiit

  Rüütel, Ingrid, 1935-

  2005-01-01

  Artiklis analüüsitakse 2004. a. Eesti koolides läbi viidud ankeetküsitlusi teemal "Kooliõpilaste väärtushinnangud ja huvialad". Küsitleti 12-19-aastasi eestikeelsete koolide õpilasi kogu Eestist. Kokku vastas küsitlusele 345 õpilast

 20. Õpilased kaotavad koolis hääleõiguse / Jaanika Oper, Kaidi-Kerli Kärner

  Oper, Jaanika

  2004-01-01

  Haridus- ja teadusministeerium plaanib seadusemuudatust, mis annab üldhariduskoolide hoolekogudele suurema võimu, kuid kaotab samas õpilaste ainukese võimaluse otsustada koolis toimuva üle. Uue seaduse järgi saaksid õpilased küll hoolekogu koosolekul arvamust avaldada, kuid otsustamisõigust neile ei anta

 1. Kuidas muuta laste käitumist? / Kristiina Tropp

  Tropp, Kristiina

  2008-01-01

  Tartu Ülikooli haridusteaduskonna kahepäevasest koolitusseminarist "Kuidas muuta laste käitumist? Toimetulek probleemsete lastega lasteaias ja koolis", kus jagas oma teadmisi ja kogemusi Eesti lasteaia- ja kooliõpetajatele austraalia pedagoog ja hariduskonsultant Bill Rogers

 2. Kuidas muuta laste käitumist? / Kristiina Tropp

  Tropp, Kristiina

  2008-01-01

  Tartu Ülikooli haridusteaduskonna kahepäevasest koolitusseminarist "Kuidas muuta laste käitumist? Toimetulek probleemsete lastega lasteaias ja koolis", kus jagas oma teadmisi ja kogemusi Eesti lasteaia- ja kooliõpetajatele austraalia pedagoog ja hariduskonsultant Bill Rogers

 3. Haridus - iga lapse õigus / Gerd Tarand

  Tarand, Gerd, 1985-

  2009-01-01

  MTÜ Mondo alustas veebruaris maailmaharidusprojektiga „Haridus - iga lapse õigus“, mille üldine eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna, eriti noorte huvi arengumaade vastu ning teadmisi ja arusaamist arengumaade haridusega seonduvatest probleemidest

 4. Nähtamatud lapsed / Margit Tõnson

  Tõnson, Margit, 1978-

  2006-01-01

  UNICEFi palvel valmistasid kaheksa tuntud režissööri kassett-filmi maailma kannatavatest lastest "Kõik nähtamatud lapsed" ("All the Invisible Children") : Prantsusmaa - Itaalia 2005. Film on Sõpruse kino kavas

 5. Nähtamatud lapsed / Margit Tõnson

  Tõnson, Margit, 1978-

  2006-01-01

  UNICEFi palvel valmistasid kaheksa tuntud režissööri kassett-filmi maailma kannatavatest lastest "Kõik nähtamatud lapsed" ("All the Invisible Children") : Prantsusmaa - Itaalia 2005. Film on Sõpruse kino kavas

 6. Haridus - iga lapse õigus / Gerd Tarand

  Tarand, Gerd, 1985-

  2009-01-01

  MTÜ Mondo alustas veebruaris maailmaharidusprojektiga „Haridus - iga lapse õigus“, mille üldine eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna, eriti noorte huvi arengumaade vastu ning teadmisi ja arusaamist arengumaade haridusega seonduvatest probleemidest

 7. Time-lapse seismic within reservoir engineering

  Oldenziel, T.

  2003-01-01

  Time-lapse 3D seismic is a fairly new technology allowing dynamic reservoir characterisation in a true volumetric sense. By investigating the differences between multiple seismic surveys, valuable information about changes in the oil/gas reservoir state can be captured. Its interpretation involves different disciplines, of which the main three are: reservoir management, rock physics, and seismics. The main challenge is expressed as "How to optimally benefit from time-lapse seismic". The chall...

 8. Kaotatud geeniused: Kuidas lapse annet toita? / Sirje Rattus

  Rattus, Sirje

  2014-01-01

  Eesti koolisüsteemis jääb andekus tihti märkamata ning ei toetata nende arengut. Sageli peetakse andekaid lapsi hoopis aspergeri sündroomi või tähelepanuhäirete all kannatajateks. Tegelikult peaks selliste laste ära tundmine olema õppenõustamiskeskuse kompetentsi kuuluv

 9. Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast / Ants Nõmper

  Nõmper, Ants, 1977-

  2000-01-01

  Kriminaalasjast, kus süüdistati arste meditsiinilise abi osutamata jätmises lapsele, kelle vanemad ei nõustunud vereülekandega. Arsti ravikohustusest, lapse enesemääramisõigusest, vanemlike õiguste piiridest. Arstieetika koodeksitest. Arstiabi mitteandmise kriminaalmenetlusest Saksamaal

 10. Time-lapse seismic within reservoir engineering

  Oldenziel, T.

  2003-01-01

  Time-lapse 3D seismic is a fairly new technology allowing dynamic reservoir characterisation in a true volumetric sense. By investigating the differences between multiple seismic surveys, valuable information about changes in the oil/gas reservoir state can be captured. Its interpretation involves d

 11. Time-lapse seismic within reservoir engineering

  Oldenziel, T.

  2003-01-01

  Time-lapse 3D seismic is a fairly new technology allowing dynamic reservoir characterisation in a true volumetric sense. By investigating the differences between multiple seismic surveys, valuable information about changes in the oil/gas reservoir state can be captured. Its interpretation involves d

 12. Time-lapse seismic within reservoir engineering

  Oldenziel, T.

  2003-01-01

  Time-lapse 3D seismic is a fairly new technology allowing dynamic reservoir characterisation in a true volumetric sense. By investigating the differences between multiple seismic surveys, valuable information about changes in the oil/gas reservoir state can be captured. Its interpretation involves

 13. Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast / Ants Nõmper

  Nõmper, Ants, 1977-

  2000-01-01

  Kriminaalasjast, kus süüdistati arste meditsiinilise abi osutamata jätmises lapsele, kelle vanemad ei nõustunud vereülekandega. Arsti ravikohustusest, lapse enesemääramisõigusest, vanemlike õiguste piiridest. Arstieetika koodeksitest. Arstiabi mitteandmise kriminaalmenetlusest Saksamaal

 14. Lapse varajastest sotsialiseerumisvõimalustest / Inna Järva

  Järva, Inna

  1998-01-01

  Suhtlemine oma ema või täiskasvanutega on lapse üldise psüühilise arengu tähtsaim faktor. Ema ja lapse suhted sotsiaalsete teooriate valguses, lapse varajased sotsialiseerumise võimalused väikelaste mängukoolide kaudu (Ave Kumpase väikelapse mängukool)

 15. Lapse varajastest sotsialiseerumisvõimalustest / Inna Järva

  Järva, Inna

  1998-01-01

  Suhtlemine oma ema või täiskasvanutega on lapse üldise psüühilise arengu tähtsaim faktor. Ema ja lapse suhted sotsiaalsete teooriate valguses, lapse varajased sotsialiseerumise võimalused väikelaste mängukoolide kaudu (Ave Kumpase väikelapse mängukool)

 16. Lapse resistance in the verbal letter reporting task.

  Arditi, Aries

  2006-04-01

  Lapses, or misreporting errors, can affect accuracy of threshold measurements. Assumptions about lapse rate, especially in untrained observers, have consequently guided the design of at least one clinical psychophysical test. Lapse rate was assessed using a verbal letter identification paradigm like that used in visual acuity and letter contrast sensitivity testing. Subjects occasionally made slip-of-the tongue errors but spontaneously corrected them. Lapse rate (excluding such errors) was 0-3 errors per 1,536 (average rate of 0.0005). In this common clinical paradigm, in which observers set their reporting pace, and where opportunity to amend responses is available, lapse rate is negligible.

 17. Suhtlusstrateegiad eesti-soome kakskeelsust omandava lapse segakoodis

  Kristiina Teiss

  2006-05-01

  Full Text Available Artiklis käsitletakse lapse lähedaste isikute suhtlusstrateegiaid lapse kahe keele (eesti, soome omandamises, samuti kakskeelse lapse keelevalikuid suhtlussituatsioonides. Uurimuse aluseks on helisalvestused ja päevikumärkmed lapse vanusest 2;4–2;10 eluaastat. Lapse kolmas eluaasta on mitmete autorite kakskeelsust ja keele omandamist käsitlevates töödes tõstetud esile olulise vanusena, mil laps hakkab keelte omandamist teadvustama ja kahte keelt eraldama (nt Vihman 1985, Lanza 1992.

 18. Time-lapse photogrammetry in geomorphic studies

  Eltner, Anette; Kaiser, Andreas

  2017-04-01

  Image based approaches to reconstruct the earth surface (Structure from Motion - SfM) are establishing as a standard technology for high resolution topographic data. This is amongst other advantages due to the comparatively ease of use and flexibility of data generation. Furthermore, the increased spatial resolution led to its implementation at a vast range of applications from sub-mm to tens-of-km scale. Almost fully automatic calculation of referenced digital elevation models allows for a significant increase of temporal resolution, as well, potentially up to sub-second scales. Thereby, the setup of a time-lapse multi-camera system is necessary and different aspects need to be considered: The camera array has to be temporary stable or potential movements need to be compensated by temporary stable reference targets/areas. The stability of the internal camera geometry has to be considered due to a usually significantly lower amount of images of the scene, and thus redundancy for parameter estimation, compared to more common SfM applications. Depending on the speed of surface change, synchronisation has to be very accurate. Due to the usual application in the field, changing environmental conditions important for lighting and visual range are also crucial factors to keep in mind. Besides these important considerations much potential is comprised by time-lapse photogrammetry. The integration of multi-sensor systems, e.g. using thermal cameras, enables the potential detection of other processes not visible with RGB-images solely. Furthermore, the implementation of low-cost sensors allows for a significant increase of areal coverage and their setup at locations, where a loss of the system cannot be ruled out. The usage of micro-computers offers smart camera triggering, e.g. acquiring images with increased frequency controlled by a rainfall-triggered sensor. In addition these micro-computers can enable on-site data processing, e.g. recognition of increased surface

 19. Kuidas teie koolis tähistati õpetajate päeva? / Inna Lamp, Tõnu Soop, Jüri Toit ... [jt.

  2011-01-01

  Küsimusele vastasid Pala kooli huvijuht Inna Lamp, Kärdla ühisgümnaasiumi õpetaja Tõnu Soop, Jõgeva ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit, Juuru gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar, Muhu põhikooli muusikaõpetaja Leena Peegel

 20. Kuidas teie koolis tähistati õpetajate päeva? / Inna Lamp, Tõnu Soop, Jüri Toit ... [jt.

  2011-01-01

  Küsimusele vastasid Pala kooli huvijuht Inna Lamp, Kärdla ühisgümnaasiumi õpetaja Tõnu Soop, Jõgeva ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit, Juuru gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar, Muhu põhikooli muusikaõpetaja Leena Peegel

 1. The tropical lapse rate steepened during the Last Glacial Maximum

  Loomis, S.E.; Russell, J.M.; Verschuren, D.; Morrill, C.; De Cort, G.; Sinninghe Damsté, J.S.; Olago, D.; Eggermont, H.; Street-Perrott, F.A.; Kelly, M.A.

  2017-01-01

  The gradient of air temperature with elevation (the temperature lapse rate) in the tropics is predicted to become lesssteep during the coming century as surface temperature rises, enhancing the threat of warming in high-mountainenvironments. However, the sensitivity of the lapse rate to climate

 2. The tropical lapse rate steepened during the Last Glacial Maximum

  Loomis, Shannon E; Russell, James M; Verschuren, Dirk; Morrill, Carrie; De Cort, Gijs; Sinninghe Damsté, Jaap S|info:eu-repo/dai/nl/07401370X; Olago, Daniel; Eggermont, Hilde; Street-Perrott, F Alayne; Kelly, Meredith A

  The gradient of air temperature with elevation (the temperature lapse rate) in the tropics is predicted to become less steep during the coming century as surface temperature rises, enhancing the threat of warming in high-mountain environments. However, the sensitivity of the lapse rate to climate

 3. Lapse ülalpidamise hind / Ene-Margit Tiit

  Tiit, Ene-Margit, 1934-

  2005-01-01

  Tutvustav artikkel sotsiaalministeeriumi tellimusel läbiviidud uuringust, mille eesmärgiks oli välja töötada lapse kõikidest vajadustest lähtuv ühtne metoodika lapse ülalpidamiskulude arvutamiseks ühes kuus. Tabelid. Diagrammid. Vt. ka lk. 15-16: Kaplan, Signe. Metoodika kasutamisvõimalusi

 4. Lapse ülalpidamise hind / Ene-Margit Tiit

  Tiit, Ene-Margit, 1934-

  2005-01-01

  Tutvustav artikkel sotsiaalministeeriumi tellimusel läbiviidud uuringust, mille eesmärgiks oli välja töötada lapse kõikidest vajadustest lähtuv ühtne metoodika lapse ülalpidamiskulude arvutamiseks ühes kuus. Tabelid. Diagrammid. Vt. ka lk. 15-16: Kaplan, Signe. Metoodika kasutamisvõimalusi

 5. Choosing the best embryo by time lapse versus standard morphology.

  Kirkegaard, Kirstine; Ahlström, Aishling; Ingerslev, Hans Jakob; Hardarson, Thorir

  2015-02-01

  Within the past few years the morphological evaluation of in vitro fertilized embryos has been extended to include continuous surveillance, enabled by the introduction of time-lapse incubators developed specifically for IVF treatment. As a result time-lapse monitoring has been implemented in many clinics worldwide. The proposed benefits compared with culture in a standard incubator and fixed time-point evaluation are uninterrupted culture, a flexible workflow in the laboratory, and improved embryo selection. The latter is based on the reasonable assumption that more frequent observations will provide substantially more information on the relationship between development, timing, and embryo viability. Several retrospective studies have confirmed a relationship between time-lapse parameters and embryo viability evaluated by developmental competence, aneuploidy, and clinical pregnancy. Furthermore a much anticipated randomized study has shown improved pregnancy rates (PRs) after culture in a time-lapse incubator combined with selection using a hierarchical time-lapse selection model. At present this is the only randomized study on possible benefits of time lapse in human embryology. Strict evidence may still seem too weak to introduce time lapse in routine clinical setting. This aim of this review is therefore to perform a balanced discussion of the evidence for time-lapse monitoring. Copyright © 2015 American Society for Reproductive Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. A NEW INVERSION METHOD OF TIME-LAPSE SEISMIC

  2005-01-01

  Time-Lapse Seismic improves oil recovery ratio by dynamic reservoir monitoring. Because of the large number of seismic explorations in the process of time-lapse seismic inversion, traditional methods need plenty of inversion calculations which cost high computational works. The method is therefore inefficient. In this paper, in order to reduce the repeating computations in traditional, a new time-lapse seismic inversion method is put forward. Firstly a homotopy-regularization method is proposed for the first time inversion. Secondly, with the first time inversion results as the initial value of following model, a model of the second time inversion is rebuilt by analyzing the characters of time-lapse seismic and localized inversion method is designed by using the model. Finally, through simulation, the comparison between traditional method and the new scheme is given. Our simulation results show that the new scheme could save the algorithm computations greatly.

 7. The tropical lapse rate steepened during the Last Glacial Maximum.

  Loomis, Shannon E; Russell, James M; Verschuren, Dirk; Morrill, Carrie; De Cort, Gijs; Sinninghe Damsté, Jaap S; Olago, Daniel; Eggermont, Hilde; Street-Perrott, F Alayne; Kelly, Meredith A

  2017-01-01

  The gradient of air temperature with elevation (the temperature lapse rate) in the tropics is predicted to become less steep during the coming century as surface temperature rises, enhancing the threat of warming in high-mountain environments. However, the sensitivity of the lapse rate to climate change is uncertain because of poor constraints on high-elevation temperature during past climate states. We present a 25,000-year temperature reconstruction from Mount Kenya, East Africa, which demonstrates that cooling during the Last Glacial Maximum was amplified with elevation and hence that the lapse rate was significantly steeper than today. Comparison of our data with paleoclimate simulations indicates that state-of-the-art models underestimate this lapse-rate change. Consequently, future high-elevation tropical warming may be even greater than predicted.

 8. The tropical lapse rate steepened during the Last Glacial Maximum

  Loomis, Shannon E.; Russell, James M.; Verschuren, Dirk; Morrill, Carrie; De Cort, Gijs; Sinninghe Damsté, Jaap S.; Olago, Daniel; Eggermont, Hilde; Street-Perrott, F. Alayne; Kelly, Meredith A.

  2017-01-01

  The gradient of air temperature with elevation (the temperature lapse rate) in the tropics is predicted to become less steep during the coming century as surface temperature rises, enhancing the threat of warming in high-mountain environments. However, the sensitivity of the lapse rate to climate change is uncertain because of poor constraints on high-elevation temperature during past climate states. We present a 25,000-year temperature reconstruction from Mount Kenya, East Africa, which demonstrates that cooling during the Last Glacial Maximum was amplified with elevation and hence that the lapse rate was significantly steeper than today. Comparison of our data with paleoclimate simulations indicates that state-of-the-art models underestimate this lapse-rate change. Consequently, future high-elevation tropical warming may be even greater than predicted. PMID:28138544

 9. 77 FR 38396 - Agency Information Collection (Notice of Lapse-Government Life Insurance) Activities Under OMB...

  2012-06-27

  ... AFFAIRS Agency Information Collection (Notice of Lapse--Government Life Insurance) Activities Under OMB... INFORMATION: Titles: a. Notice of Lapse--Government Life Insurance, VA Form 29-389. b. Application for... government life insurance has lapsed or will lapse due to nonpayment of premiums. The claimant must...

 10. Põhiharidus on oluline / Kristjan Paas, Kaire Tamm

  Paas, Kristjan

  2003-01-01

  Seosed haridustaseme ja majandusliku aktiivsuse vahel; põhihariduseta inimeste kooli tagasitoomise probleeme. Tab.: tööealise elanikkona majanduslik seisund hariduse ja vanuse järgi, sissetuleku liikide osakaal keskmises netosissetulekus haridustaseme lõikes, täiskasvanute gümnaasiumi ja eelkutseõppe õpilaste toimetulek

 11. Noorteadlased kaitsesid doktoritöid

  2002-01-01

  13. sept. 2002.a. kaitsesid TPÜ-s doktoritöid Mare Leino ("Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek" ja Maaris Raudsepp ("Loodussäästlikkus kui regulatiivne idee: sotsiaal-psühholoogiline analüüs")

 12. EEG-based lapse detection with high temporal resolution.

  Davidson, Paul R; Jones, Richard D; Peiris, Malik T R

  2007-05-01

  A warning system capable of reliably detecting lapses in responsiveness (lapses) has the potential to prevent many fatal accidents. We have developed a system capable of detecting lapses in real-time with second-scale temporal resolution. Data was from 15 subjects performing a visuomotor tracking task for two 1-hour sessions with concurrent electroencephalogram (EEG) and facial video recordings. The detector uses a neural network with normalized EEG log-power spectrum inputs from two bipolar EEG derivations, though we also considered a multichannel detector. Lapses, identified using a combination of video rating and tracking behavior, were used to train our detector. We compared detectors employing tapped delay-line linear perceptron, tapped delay-line multilayer perceptron (TDL-MLP), and long short-term memory (LSTM) recurrent neural networks operating continuously at 1 Hz. Using estimates of EEG log-power spectra from up to 4 s prior to a lapse improved detection compared with only using the most recent estimate. We report the first application of a LSTM to an EEG analysis problem. LSTM performance was equivalent to the best TDL-MLP network but did not require an input buffer. Overall performance was satisfactory with area under the curve from receiver operating characteristic analysis of 0.84 +/- 0.02 (mean +/- SE) and area under the precision-recall curve of 0.41 +/- 0.08.

 13. Kohtu loal lapse nimel tehingute tegemine krediidiasutuses : [magistritöö] / Merily Saar ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Triin Göttig

  Saar, Merily, 1987-

  2013-01-01

  Varahooldusõigusest tulenevast lapse vara säilitamise kohustusest, perekonnaseadusest tulenevatest piirangutest vanema poolt lapse esindajana tehingute tegemisel, lapse nimel väärtpaberitehingute tegemisest

 14. Lapse parimate huvide kaitse lapseröövi menetluses : [magistritöö] / Reeli Tambek ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Maarja Torga

  Tambek, Reeli

  2012-01-01

  Lapse parimatest huvidest, kahe Euroopa suurima kohtu erinevast praktikast ja sellest tingitud ohtudest, õige tasakaalu saavutamise vajadusest ning viisidest lapse parimate huvide ja lapse tagastamise kohustuse vahel

 15. Kohtu loal lapse nimel tehingute tegemine krediidiasutuses : [magistritöö] / Merily Saar ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Triin Göttig

  Saar, Merily, 1987-

  2013-01-01

  Varahooldusõigusest tulenevast lapse vara säilitamise kohustusest, perekonnaseadusest tulenevatest piirangutest vanema poolt lapse esindajana tehingute tegemisel, lapse nimel väärtpaberitehingute tegemisest

 16. Time-lapse microscopy using smartphone with augmented reality markers.

  Baek, Dongyoub; Cho, Sungmin; Yun, Kyungwon; Youn, Keehong; Bang, Hyunwoo

  2014-04-01

  A prototype system that replaces the conventional time-lapse imaging in microscopic inspection for use with smartphones is presented. Existing time-lapse imaging requires a video data feed between a microscope and a computer that varies depending on the type of image grabber. Even with proper hardware setups, a series of tedious and repetitive tasks is still required to relocate to the region-of-interest (ROI) of the specimens. In order to simplify the system and improve the efficiency of time-lapse imaging tasks, a smartphone-based platform utilizing microscopic augmented reality (μ-AR) markers is proposed. To evaluate the feasibility and efficiency of the proposed system, a user test was designed and performed, measuring the elapse time for a trial of the task starting from the execution of the application software to the completion of restoring and imaging of an ROI saved in advance. The results of the user test showed that the average elapse time was 65.3 ± 15.2 s with 6.86 ± 3.61 μm of position error and 0.08 ± 0.40 degrees of angle error. This indicates that the time-lapse imaging task was accomplished rapidly with a high level of accuracy. Thus, simplification of both the system and the task was achieved via our proposed system. Copyright © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 17. Arengukeskkonna mõju lapse intelligentsuse arengule / Marika Veisson, Kristina Nugin

  Veisson, Marika

  2002-01-01

  Uuringust, mille eesmärgiks oli määratleda 3-4-aastaste laste kasvukeskkonna faktorite mõju lapse intelligentsuse arengule, eraldi on vaadeldud intelligentsuse erinevaid komponente. Uuritavateks olid 1996-2002.a. longituuduuringus osalenud lapsed. Alates 1999.a. võrreldi nende laste arengu näitajaid kontrollgrupiga, mille moodustasid tavalasteaia ja Hea Alguse programmis osalenud lapsed

 18. 40 CFR 60.2655 - How do I renew my lapsed operator qualification?

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 6 2010-07-01 2010-07-01 false How do I renew my lapsed operator... or Before November 30, 1999 Model Rule-Operator Training and Qualification § 60.2655 How do I renew my lapsed operator qualification? You must renew a lapsed operator qualification by one of the...

 19. 40 CFR 62.14615 - How do I renew my lapsed operator qualification?

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 8 2010-07-01 2010-07-01 false How do I renew my lapsed operator qualification? 62.14615 Section 62.14615 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED... I renew my lapsed operator qualification? You must renew a lapsed operator qualification by one...

 20. 40 CFR 60.3018 - How do I renew my lapsed operator qualification?

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 6 2010-07-01 2010-07-01 false How do I renew my lapsed operator... Model Rule-Operator Training and Qualification § 60.3018 How do I renew my lapsed operator qualification? You must renew a lapsed operator qualification by one of the two methods specified in paragraphs...

 1. 40 CFR 60.2909 - How do I renew my lapsed operator qualification?

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 6 2010-07-01 2010-07-01 false How do I renew my lapsed operator qualification? 60.2909 Section 60.2909 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR... Qualification § 60.2909 How do I renew my lapsed operator qualification? You must renew a lapsed...

 2. TimeLapseAnalyzer: Multi-target analysis for live-cell imaging and time-lapse microscopy

  Huth, Johannes; Buchholz, Malte; Kraus, Johann M.;

  2011-01-01

  , we developed TimeLapseAnalyzer. Apart from general purpose image enhancements and segmentation procedures, this extensible, self-contained, modular cross-platform package provides dedicated modalities for fast and reliable analysis of multi-target cell tracking, scratch wound healing analysis, cell...

 3. "Ega need loteriivõidud meile taevast alla ei kuku" : Eesti Kooli jõulupidu pole enem mägede taga / Katrin Käärik ; foto: Katrin Käärik

  Käärik, Katrin, 1950-

  2006-01-01

  lapsevanemad Tiina Baugus-Hörnstam, Aime Mölder ja Mart Klaar on need, kes on võtnud Stockholmi Eesti Kooli jõululoterii korraldamise töö ja rõõmu endi kanda. Annetamise võimalustest ja tähtaegadest

 4. Calibrating vadose zone models with time-lapse gravity data

  Christiansen, Lars; Binning, Philip John; Rosbjerg, Dan

  2011-01-01

  The vadose zone plays an important role in the hydrologic cycle. Various geophysical methods can determine soil water content variations in time and space in volumes ranging from a few cubic centimeters to several cubic meters. In contrast to the established methods, time-lapse gravity measurements...... of changes in soil water content do not rely on a petrophysical relationship between the measured quantity and the water content but give a direct measure of the mass change in the soil. Only recently has the vadose zone been systematically incorporated when ground-based gravity data are used to infer...... hydrologic information. In this study, changes in the soil water content gave rise to a measurable signal in a forced infiltration experiment on a 107-m2 grassland area. Time-lapse gravity data were able to constrain the van Genuchten soil hydraulic parameters in both a synthetic example and a field...

 5. Seismic imaging of reservoir flow properties: Time-lapse pressurechanges

  Vasco, Don W.

  2003-04-08

  Time-lapse fluid pressure and saturation estimates are sensitive to reservoir flow properties such as permeability. In fact, given time-lapse estimates of pressure and saturation changes, one may define a linear partial differential equation for permeability variations within the reservoir. The resulting linear inverse problem can be solved quite efficiently using sparse matrix techniques. An application to a set of crosswell saturation and pressure estimates from a CO{sub 2} flood at the Lost Hills field in California demonstrates the utility of this approach. From the crosswell estimates detailed estimates of reservoir permeability are produced. The resulting permeability estimates agree with a permeability log in an adjacent well and are in accordance with water and CO{sub 2} saturation changes in the interwell region.

 6. Time-lapse seismic imaging of the Reykjanes geothermal reservoir

  Weemstra, Cornelis; Obermann, Anne; Blanck, Hanna; Verdel, Arie; Paap, Bob; Árni Guðnason, Egill; Páll Hersir, Gylfi; Jousset, Philippe; Sigurðsson, Ómar

  2016-04-01

  We report on the results obtained from a dense seismic deployment over a geothermal reservoir. The reservoir has been producing continuously for almost a decade and is located on the tip of the Reykjanes peninsula, SW Iceland. The seismic stations on top of the reservoir have continuously recorded the ambient seismic wavefield between April 2014 and September 2015. The density of the seismic network makes the data well suited for time-lapse seismic imaging of the reservoir. To that end we compute time-lapse responses through the application of seismic interferometry. These interferometric lapse responses are obtained by simple crosscorrelation of the seismic noise recorded by the different seismic stations. We subsequently evaluate the temporal variation of the coda of these crosscorrelations. The term coda refers to the later arriving, multiple scattered waves. The multiple scattering implies that these waves have sampled the subsurface very densely and hence become highly sensitive to tiny mechanical and structural changes in that subsurface. This sensitivity allows one, in principle at least, to monitor the geothermal reservoir. Preliminary results indeed suggest a relation between the temporal variation of the coda waves and the reservoir. Ultimately, this method may lead to a means to monitor a geothermal reservoir in both space and time.

 7. Time-lapse microscopy of lung endothelial cells under hypoxia

  Mehrvar, Shima; Ghanian, Zahra; Kondouri, Ganesh; Camara, Amadou S.; Ranji, Mahsa

  2017-02-01

  Objective: This study utilizes fluorescence microscopy to assess the effect of the oxygen tension on the production of reactive oxygen species (ROS) in mitochondria of fetal pulmonary artery endothelial cells (FPAECs). Introduction: Hypoxia is a severe oxygen stress, which mostly causes irreversible injury in lung cells. However, in some studies, it is reported that hypoxia decreases the severity of injuries. In this study, ROS production level was examined in hypoxic FPAECs treated with pentachlorophenol (PCP, uncoupler). This work was accomplished by monitoring and quantifying the changes in the level of the produced ROS in hypoxic cells before and after PCP treatment. Materials and methods: The dynamic of the mitochondrial ROS production in two groups of FPAECs was measured over time using time-lapse microscopy. For the first group, cells were incubated in 3% hypoxic condition for 2 hours and then continuously were exposed to hypoxic condition for imaging as well. For the second group, cells were incubated in normal oxygen condition. Time lapse images of the cells loaded with Mito-SOX (ROS indicator) were acquired, and the red fluorescence intensity profile of the cells was calculated. Changes in the level of the fluorescence intensity profile while they are treated with PCP indicates the dynamics of the ROS level. Results: The intensity profiles of the PCP-treated cells in the first group showed 47% lower ROS production rate than the PCP-treated cells in the second group. Conclusion: Time lapse microscopy revealed that hypoxic cells have lower ROS generation while treated with PCP. Therefore, this result suggests that hypoxia decreased electron transport chain activity in uncoupled chain.

 8. Identification of biogeochemical hot spots using time-lapse hydrogeophysics

  Franz, T. E.; Loecke, T.; Burgin, A.

  2016-12-01

  The identification and monitoring of biogeochemical hot spots and hot moments is difficult using point based sampling techniques and sensors. Without proper monitoring and accounting of water, energy, and trace gas fluxes it is difficult to assess the environmental footprint of land management practices. One key limitation is optimal placement of sensors/chambers that adequately capture the point scale fluxes and thus a reasonable integration to landscape scale flux. In this work we present time-lapse hydrogeophysical imaging at an old agricultural field converted into a wetland mitigation bank near Dayton, Ohio. While the wetland was previously instrumented with a network of soil sensors and surface chambers to capture a suite of state variables and fluxes, we hypothesize that time-lapse hydrogeophysical imaging is an underutilized and critical reconnaissance tool for effective network design and landscape scaling. Here we combine the time-lapse hydrogeophysical imagery with the multivariate statistical technique of Empirical Orthogonal Functions (EOF) in order to isolate the spatial and temporal components of the imagery. Comparisons of soil core information (e.g. soil texture, soil carbon) from around the study site and organized within like spatial zones reveal statistically different mean values of soil properties. Moreover, the like spatial zones can be used to identify a finite number of future sampling locations, evaluation of the placement of existing sensors/chambers, upscale/downscale observations, all of which are desirable techniques for commercial use in precision agriculture. Finally, we note that combining the EOF analysis with continuous monitoring from point sensors or remote sensing products may provide a robust statistical framework for scaling observations through time as well as provide appropriate datasets for use in landscape biogeochemical models.

 9. Interferometric full-waveform inversion of time-lapse data

  Sinha, Mrinal

  2017-08-17

  One of the key challenges associated with time-lapse surveys is ensuring the repeatability between the baseline and monitor surveys. Non-repeatability between the surveys is caused by varying environmental conditions over the course of different surveys. To overcome this challenge, we propose the use of interferometric full waveform inversion (IFWI) for inverting the velocity model from data recorded by baseline and monitor surveys. A known reflector is used as the reference reflector for IFWI, and the data are naturally redatumed to this reference reflector using natural reflections as the redatuming operator. This natural redatuming mitigates the artifacts introduced by the repeatability errors that originate above the reference reflector.

 10. 77 FR 22069 - Proposed Information Collection (Notice of Lapse-Government Life Insurance); Comment Request

  2012-04-12

  ... AFFAIRS Proposed Information Collection (Notice of Lapse--Government Life Insurance); Comment Request... Life Insurance policy. DATES: Written comments and recommendations on the proposed collection of... use of other forms of information technology. Titles a. Notice of Lapse--Government Life Insurance,...

 11. 40 CFR 60.2090 - How do I renew my lapsed operator qualification?

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 6 2010-07-01 2010-07-01 false How do I renew my lapsed operator qualification? 60.2090 Section 60.2090 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR... Training and Qualification § 60.2090 How do I renew my lapsed operator qualification? You must renew...

 12. Exploring Time-Lapse Photography as a Means for Qualitative Data Collection

  Persohn, Lindsay

  2015-01-01

  Collecting information via time-lapse photography is nothing new. Scientists and artists have been using this kind of data since the late 1800s. However, my research and experiments with time-lapse have shown that great potential may lie in its application to educational and social scientific research methods. This article is part history, part…

 13. Distress Tolerance Treatment for Early-Lapse Smokers: Rationale, Program Description, and Preliminary Findings

  Brown, Richard A.; Palm, Kathleen M.; Strong, David R.; Lejuez, Carl W.; Kahler, Christopher W.; Zvolensky, Michael J.; Hayes, Steven C.; Wilson, Kelly G.; Gifford, Elizabeth V.

  2008-01-01

  A significant percentage of individuals attempting smoking cessation lapse within a matter of days, and very few are able to recover to achieve long-term abstinence. This observation suggests that many smokers may have quit-attempt histories characterized exclusively by early lapses to smoking following quit attempts. Recent negative-reinforcement…

 14. Exploring Time-Lapse Photography as a Means for Qualitative Data Collection

  Persohn, Lindsay

  2015-01-01

  Collecting information via time-lapse photography is nothing new. Scientists and artists have been using this kind of data since the late 1800s. However, my research and experiments with time-lapse have shown that great potential may lie in its application to educational and social scientific research methods. This article is part history, part…

 15. Methylphenidate significantly reduces lapses of attention during on-road highway driving in patients with ADHD

  Verster, Joris C; Roth, Thomas

  2014-01-01

  Lapses of attention are characteristic for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and as such may impair performance of daily activities. Data from an on-road driving study were reanalyzed to determine lapses in patients with ADHD after treatment with methylphenidate and placebo.A total of

 16. Lapsed peavad süüa saama! / Ken-Marti Vaher

  Vaher, Ken-Marti, 1974-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Sakala 7. august lk. 2, Põhjarannik ; Severnoje Poberezhje 6. august lk. 2, Koit 6. august lk. 6, Lääne Elu 8. aug. lk. 4, Vali Uudised 9. august lk. 5, Vooremaa 8. august lk. 2, Järva Teataja 9. august lk. 2, Meie Maa 9. august lk. 2,Virumaa Teataja 17. august lk. 11. Res Publica pakub välja lahenduseks koolisööklate hügieeninõuetele mittevastamise probleemile ehitada tsentraalne söökla. Autor: Res Publica

 17. Combined time-lapse cinematography and immuno-electron microscopy.

  Balfour, B M; Goscicka, T; MacKenzie, J L; Gautam, A; Tate, M; Clark, J

  1990-04-01

  A method was developed to record interactions between mobile non-adherent immunocytes by time-lapse cinematography and then to study the same cells by immuno-electron microscopy, using monoclonal antibodies against surface components. For this purpose a modified stage was designed to fit an inverted microscope. The attachment included a device to cool the culture chamber with N2 gas, a micro-injector for monoclonal antibody and immuno-gold treatment, and two pairs of washing needles to change the medium without disturbance. The technique was first employed to study the formation of aggregates around the antigen-presenting cells in cultures containing cells from hyper-immunized animals. Recently peripheral blood cells from normal subjects and patients with immune deficiency syndromes were stimulated with pokeweed mitogen, cluster formation was recorded, and the cells were processed for immuno-electron microscopy.

 18. A Prototype System for Time-Lapse Electrical Resistivity Tomographies

  Raffaele Luongo

  2012-01-01

  Full Text Available A prototype system for time-lapse acquisition of 2D electrical resistivity tomography (ERT and time domain reflectometry (TDR measurements was installed in a test site affected by a landslide in Basilicata region (southern Italy. The aim of the system is to monitor in real-time the rainwater infiltration into the soil and obtain information about the variation of the water content in the first layers of the subsoil and the possible influence of this variation on landslide activity. A rain gauge placed in the test site gives information on the rainfall intensity and frequency and suggests the acquisition time interval. The installed system and the preliminary results are presented in this paper.

 19. Time-lapse microscopy patent upheld in Europe.

  Pearce, David

  2017-02-01

  A case for revoking Stanford University's European patent 2430454 on time-lapse microscopy was set out in Reproductive BioMedicine Online by Sterckx et al. in 2014, on the grounds that the patent claimed a method of diagnosis that was excluded under a provision of the European Patent Convention. An opposition at the European Patent Office in which this ground was raised has recently concluded with a decision that the patent is not excluded from patentability under European patent law and is to be upheld. An appeal from this decision has been filed, but the possibility of the decision being overturned is, in this author's opinion, very limited. Copyright © 2016 Reproductive Healthcare Ltd. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Cross-sectional and Longitudinal Analyses of Everyday Memory Lapses in Older Adults

  McAlister, Courtney; Schmitter-Edgecombe, Maureen

  2016-01-01

  Everyday memory lapses experienced by older adults (OA) were examined using a daily-diary checklist and retrospective questionnaire. In Experiment 1, 138 younger and 138 OAs indicated the frequency of forgetting of 16 memory lapses, and whether each occurred daily during the course of a week. OAs reported more memory lapses on the questionnaire, but not the daily diary. OAs reported more frequently forgetting names and words, while younger adults had more difficulty with appointments and personal dates. Fewer memory lapses on the daily diary were related to better performance on a laboratory-memory measure for OAs. In Experiment 2, 62 OAs returned for a five-year follow-up and endorsed experiencing more memory lapses on the daily diary compared to baseline, specifically forgetting more names and words, but not the retrospective questionnaire. Daily checklist memory lapses again correlated with the laboratory-memory measure. A daily checklist may be a viable way to assess everyday memory lapses. PMID:26810777

 1. Work Predictors of Lapse in Patients under Treatment of ‎Methadone Maintenance Therapy

  Ramin Mehrdad

  2015-12-01

  Full Text Available Background: Addiction to narcotics ‎can cause serious problems and ‎monetary losses. Therapeutic ‎success can be predicted ‎through identifying lapse risk ‎factors.‎Objective: Determining Job Risk ‎Factor of Lapse.‎Methods: This was a cross ‎sectional study on 351 addicts ‎visiting five methadone clinics. A ‎Data collection sheet consisting ‎of questions on demographic ‎and job information was filled up ‎through direct interviews. ‎Information relating to lapse in ‎the first month was analyzed.‎Results: The mean (SD age of ‎the participants was 40(12 ‎years; of them, 74% were ‎employed, of whom 34% had ‎lapsed. A relationship was ‎noticed between education ‎qualification (secondary school ‎compared with higher and lower ‎education and lapse (p = .04, ‎and also between type of drug ‎abuse (amphetamine and lapse ‎‎(p = .001.‎Conclusion:‎‏ ‏‎ Lapse was more ‎dependent on type of drug abused, ‎and employment had a protective role, ‎with no correlation with the type of ‎job and other job conditions. Non-‎work factors mediated/suppressed the ‎role of occupational conditions.‎

 2. Predictors of smoking lapse during a 48-hour laboratory analogue smoking cessation attempt.

  Muench, Christine; Juliano, Laura M

  2017-06-01

  Many individuals who attempt to quit smoking experience a smoking lapse early on in the quitting process, with most lapses resulting in a return to regular smoking. Using a novel laboratory model, this study sought to investigate baseline predictors of smoking lapse during a brief, simulated smoking quit attempt. Self-report baseline measures were completed by 81 smokers, who also smoked a cigarette in the laboratory to equate recent smoke exposure. Participants were then given brief face-to-face smoking-cessation counseling along with monetary incentives to abstain from smoking for 48 hr (i.e., $40). Participants returned to the laboratory after 24 hr and 48 hr for assessment of smoking behavior. By 48 hr, 25 participants lapsed, with rates equivalent among men and women (31% vs. 31%). Higher rates of delay discounting and a preference for menthol cigarettes significantly predicted greater odds of lapsing. Shorter time to first cigarette after waking (TTFC) was associated with greater lapse risk at trend levels. No effects were observed for demographic variables, cigarettes per day, prequit abstinence self-efficacy, or depressive symptoms. Future research examining predictors of early lapse and underlying mechanisms is needed, and laboratory analogue models offer a controlled time- and cost-effective framework in which to investigate smoking cessation processes. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 3. Time-lapse imaging of neural development: zebrafish lead the way into the fourth dimension.

  Rieger, Sandra; Wang, Fang; Sagasti, Alvaro

  2011-07-01

  Time-lapse imaging is often the only way to appreciate fully the many dynamic cell movements critical to neural development. Zebrafish possess many advantages that make them the best vertebrate model organism for live imaging of dynamic development events. This review will discuss technical considerations of time-lapse imaging experiments in zebrafish, describe selected examples of imaging studies in zebrafish that revealed new features or principles of neural development, and consider the promise and challenges of future time-lapse studies of neural development in zebrafish embryos and adults.

 4. Near-surface air temperature lapse rates in Xinjiang, northwestern China

  Du, Mingxia; Zhang, Mingjun; Wang, Shengjie; Zhu, Xiaofan; Che, Yanjun

  2017-01-01

  Lapse rates of near-surface (2 m) air temperature are important parameters in hydrologic and climate simulations, especially for the mountainous areas without enough in-situ observations. In Xinjiang, northwestern China, the elevations range from higher than 7000 m to lower than sea level, but the existing long-term meteorological measurements are limited and distributed unevenly. To calculate lapse rates in Xinjiang, the daily data of near-surface air temperature (T min, T ave, and T max) were measured by automatic weather stations from 2012 to 2014. All the in situ observation stations were gridded into a network of 1.5° (latitude) by 1.5° (longitude), and the spatial distribution and the daily, monthly, seasonal variations of lapse rates for T min, T ave, and T max in Xinjiang are analyzed. The Urumqi River Basin has been considered as a case to study the influence of elevation, aspect, and the wet and dry air conditions to the T min, T ave, and T max lapse rates. Results show that (1) the lapse rates for T min, T ave, and T max vary spatially during the observation period. The spatial diversity of T min lapse rates is larger than that of T ave, and that of T max is the smallest. For each season, T max lapse rates have more negative values than T ave lapse rates which are steeper than T min lapse rates. The weakest spatial diversity usually appears in July throughout a year. (2) The comparison for the three subregions (North, Middle, and South region) exhibits that lapse rates have similar day-to-day and month-to-month characteristics which present shallower values in winter months and steeper values in summer months. The T ave lapse rates in North region are shallower than those in Middle and South region, and the steepest T ave lapse rates of the three regions all appear in April. T min lapse rates are shallower than T max lapse rates. The maximum medians of T min and T max lapse rates for each grid in the three regions all appear in January, whereas the

 5. Network Analysis of Time-Lapse Microscopy Recordings

  Erik eSmedler

  2014-09-01

  Full Text Available Multicellular organisms rely on intercellular communication to regulate important cellular processes critical to life. To further our understanding of those processes there is a need to scrutinize dynamical signaling events and their functions in both cells and organisms. Here, we report a method and provide MATLAB code that analyzes time-lapse microscopy recordings to identify and characterize network structures within large cell populations, such as interconnected neurons. The approach is demonstrated using intracellular calcium (Ca2+ recordings in neural progenitors and cardiac myocytes, but could be applied to a wide variety of biosensors employed in diverse cell types and organisms. In this method, network structures are analyzed by applying cross-correlation signal processing and graph theory to single-cell recordings. The goal of the analysis is to determine if the single cell activity constitutes a network of interconnected cells and to decipher the properties of this network. The method can be applied in many fields of biology in which biosensors are used to monitor signaling events in living cells. Analyzing intercellular communication in cell ensembles can reveal essential network structures that provide important biological insights.

 6. Peeter Kreitzberg : võtame vaestelt lapsed ära! / Peeter Kreitzberg ; vahendas Helen Urbanik

  Kreitzberg, Peeter, 1948-2011

  2001-01-01

  Intervjuu Keskerakonna presidendikandidaadi Peeter Kreitzbergiga : Peeter Kreitzbergi ettekanne konverentsil "Teine võimalus hariduses" sisaldas ettepanekut koguda probleemsete ja ebasoodsas keskkonnas elavate perekondade hooletusse jäetud lapsed riigi pansionidesse

 7. Towards a LAPSE Theory of Teacher Preparation in English as a Second Language

  Alatis, James E.

  1974-01-01

  'LAPSE' is an organising acronym for the kinds of courses that should be included in any teacher education programme in English for speakers of other languages. The letters stand for Linguistics, Anthropology, Psychology, Sociolinguistics, English (and Education). (Author)

 8. Lapse käsi Riigikogu käes / Aivar Jarne

  Jarne, Aivar, 1965-

  2003-01-01

  Rahvastikuprobleemidega toimetulekuks peab kogu lääne kultuuripiirkond ja iga maa omaette mõtlema, kuidas stimuleerida sündimust, suurendada lapse väärtust perekonnas ja vanemate jaoks, tõdeb autor

 9. Informing hydrological models with ground-based time-lapse relative gravimetry: potential and limitations

  Bauer-Gottwein, Peter; Christiansen, Lars; Rosbjerg, Dan

  2011-01-01

  Coupled hydrogeophysical inversion emerges as an attractive option to improve the calibration and predictive capability of hydrological models. Recently, ground-based time-lapse relative gravity (TLRG) measurements have attracted increasing interest because there is a direct relationship between ...

 10. Lapse käsi Riigikogu käes / Aivar Jarne

  Jarne, Aivar, 1965-

  2003-01-01

  Rahvastikuprobleemidega toimetulekuks peab kogu lääne kultuuripiirkond ja iga maa omaette mõtlema, kuidas stimuleerida sündimust, suurendada lapse väärtust perekonnas ja vanemate jaoks, tõdeb autor

 11. Discrimination between phase and amplitude attributes in time-lapse seismic streamer data

  Spetzler, J.; Kvam, O.

  2006-01-01

  Time-lapse seismic experiments aim to obtain information about production-related effects in hydrocarbon reservoirs to increase the recovery percentage. However, nonrepeatability problems such as acquisition differences, overburden effects, and noise are often significantly stronger than the imprint

 12. Peeter Kreitzberg : võtame vaestelt lapsed ära! / Peeter Kreitzberg ; vahendas Helen Urbanik

  Kreitzberg, Peeter, 1948-2011

  2001-01-01

  Intervjuu Keskerakonna presidendikandidaadi Peeter Kreitzbergiga : Peeter Kreitzbergi ettekanne konverentsil "Teine võimalus hariduses" sisaldas ettepanekut koguda probleemsete ja ebasoodsas keskkonnas elavate perekondade hooletusse jäetud lapsed riigi pansionidesse

 13. Coupled hydrogeophysical inversion using time-lapse magnetic resonance sounding and time-lapse gravity data for hydraulic aquifer testing: Will it work in practice?

  Herckenrath, Daan; Auken, Esben; Christiansen, Lars

  2012-01-01

  Temporal changes in water content can be directly related to the time-lapse signals retrieved using magnetic resonance sounding (TL-MRS) and relative gravimetry (TL-RG). Previous studies suggest that TL-RG measurements can potentially provide accurate estimates of aquifer characteristics in an aq......Temporal changes in water content can be directly related to the time-lapse signals retrieved using magnetic resonance sounding (TL-MRS) and relative gravimetry (TL-RG). Previous studies suggest that TL-RG measurements can potentially provide accurate estimates of aquifer characteristics...

 14. History matching of time-lapse crosswell data using ensemble kalman filtering

  de Matos Ravanelli, Fabio Miguel

  2015-09-03

  Data from crosswell seismic surveys is processed to provide crosswell time-lapse data to map fluid changes in a reservoir where time-lapse or 4D seismic data is unavailable or unreliable, such as in onshore reservoirs. The resultant processing results provide quantitative information for history matching purposes using a probabilistic approach to take in account uncertainties in the geological model and reduce uncertainties in reservoir production forecasts.

 15. Speaking up: using OSTEs to understand how medical students address professionalism lapses

  Constance R. Tucker

  2016-11-01

  Full Text Available Background: Objective-structured teaching encounters (OSTEs are used across many disciplines to assess teaching ability. The OSTE detailed in this paper assesses 191 fourth-year medical students’ (M4 ability to identify and address lapses in professionalism based on Association of American Medical Colleges’ professionalism competencies. The research questions addressed are• How frequently do M4s address professionalism lapses observed during an OSTE?• What factors influence whether M4s provide feedback when they observe professionalism lapses in an OSTE? Methods: Standardized patients (SPs and standardized learners (SLs were recruited and trained to participate in a standardized encounter with specific cognitive, social, and behavioral errors, including professionalism lapses. M4s viewed this encounter and then offered feedback to the SL, while remotely observed by faculty. Post-encounter, the SL and faculty completed identical checklists to assess both teaching readiness and ability to address professionalism concerns. Results: An analysis of frequencies showed that six of the Association of American Medical Colleges’ nine professional competencies were addressed in the checklist and/or discussed in the focus group. Analysis of transcribed debriefing sessions confirmed that M4s did not consistently address professionalism lapses by their peers. Conclusions: In focus groups, M4s indicated that, while they noticed professionalism issues, they were uncomfortable discussing them with the SLs. Findings of the current study suggest how medical educators might support learners’ ability to address lapses in professionalism as well as topics for future research.

 16. Speaking up: using OSTEs to understand how medical students address professionalism lapses.

  Tucker, Constance R; Choby, Beth A; Moore, Andrew; Parker, Robert Scott; Zambetti, Benjamin R; Naids, Sarah; Scott, Jillian; Loome, Jennifer; Gaffney, Sierra

  2016-01-01

  Objective-structured teaching encounters (OSTEs) are used across many disciplines to assess teaching ability. The OSTE detailed in this paper assesses 191 fourth-year medical students' (M4) ability to identify and address lapses in professionalism based on Association of American Medical Colleges' professionalism competencies. The research questions addressed are How frequently do M4s address professionalism lapses observed during an OSTE? What factors influence whether M4s provide feedback when they observe professionalism lapses in an OSTE? Standardized patients (SPs) and standardized learners (SLs) were recruited and trained to participate in a standardized encounter with specific cognitive, social, and behavioral errors, including professionalism lapses. M4s viewed this encounter and then offered feedback to the SL, while remotely observed by faculty. Post-encounter, the SL and faculty completed identical checklists to assess both teaching readiness and ability to address professionalism concerns. An analysis of frequencies showed that six of the Association of American Medical Colleges' nine professional competencies were addressed in the checklist and/or discussed in the focus group. Analysis of transcribed debriefing sessions confirmed that M4s did not consistently address professionalism lapses by their peers. In focus groups, M4s indicated that, while they noticed professionalism issues, they were uncomfortable discussing them with the SLs. Findings of the current study suggest how medical educators might support learners' ability to address lapses in professionalism as well as topics for future research.

 17. [Embryo selection in IVF/ICSI cycles using time-lapse microscopy and the clinical outcomes].

  Chen, Minghao; Huang, Jun; Zhong, Ying; Quan, Song

  2015-12-01

  To compare the clinical outcomes of embryos selected using time-lapse microscopy and traditional morphological method in IVF/ICSI cycles and evaluate the clinical value of time-lapse microscopy in early embryo monitoring and selection. e retrospectively analyzed the clinical data of 139 IVF/ICSI cycles with embryo selection based on time-lapse monitoring (TLM group, n=68) and traditional morphological method (control group, n=71). The βHCG-positive rate, clinical pregnancy rate and embryo implantation rate were compared between the 2 groups. Subgroup analysis was performed in view of female patients age and the fertilization type. The βHCG-positive rate, clinical pregnancy rate and implantation rate were 66.2%, 61.8% and 47.1% in TLM group, significantly higher than those in the control group (47.9%, 43.7% and 30.3%, respectively; P<0.05). Compared with patients below 30 years of age, patients aged between 31 and 35 years benefited more from time-lapse monitoring with improved clinical outcomes. time-lapse monitoring significantly increased the βHCG-positive rate, clinical pregnancy rate and implantation rate for patients undergoing IVF cycles, but not for those undergoing ICSI or TESA cycles. Compared with those selected using traditional morphological method, the embryos selected with time-lapse microscopy have better clinical outcomes, especially in older patients (31-35 years of age) and in IVF cycles.

 18. E-kool kergendab vanemate elu / Helen Eelrand

  Eelrand, Helen

  2003-01-01

  Paljude Tallinna kooliõpilaste vanemad saavad septembrist oma laste kohta kogu õppeinfo internetist, sest 33 õppeasutust on otsustanud ühineda e-kooli projektiga. Arvutist näeb lapse õppeedukust ja võimalikke puudumisi. Väljastpoolt Tallinna pole koolid e-kooli projektiga seni liitunud

 19. Distinct neural correlates for attention lapses in patients with schizophrenia and healthy participants.

  Ryan C. Phillips

  2015-10-01

  Full Text Available Momentary lapses in attention are common in healthy populations. This phenomenon has recently received increased investigation, particularly in relationship to the default mode network (DMN. Previous research has suggested that these lapses may be due to intrusive task-irrelevant thoughts. The study of this phenomenon in schizophrenia, which is characterized by a wide variety of cognitive deficits including deficits in attention, has not previously been explored. We used the AX Continuous Performance Task to investigate attention lapses in healthy participants as well as patients with schizophrenia. We found distinct patterns of network activation between these two groups. Lapses in healthy participants were associated with default mode network activation, while in patients, the same behavioral phenomenon was associated with deactivations in frontal-parietal control network (FPCN regions. When considered in contrast to the results observed in healthy participants, these results suggest an additional origin of attention lapses in patients derived from a loss of task context, rather than intrusive task-irrelevant thoughts.

 20. Acoustic startle and prepulse inhibition predict smoking lapse in posttraumatic stress disorder.

  Vrana, Scott R; Calhoun, Patrick S; Dennis, Michelle F; Kirby, Angela C; Beckham, Jean C

  2015-10-01

  Most smokers who attempt to quit lapse within the first week and are ultimately unsuccessful in their quit attempt. Nicotine withdrawal exacerbates cognitive and attentional problems and may be one factor in smoking relapse. The startle reflex response and prepulse inhibition (PPI) of the response are sensitive to arousal and early attentional dysregulation. The current study examined whether startle response and PPI are related to early smoking lapse, and if this differs in people with and without posttraumatic stress disorder (PTSD). Participants with (N = 34) and without (N = 57) PTSD completed a startle reflex and PPI assessment during (1) ad lib smoking (2) on the first day of abstinence during a quit attempt. Most (88%) participants lapsed within the first week of the quit attempt. PTSD status predicted shorter time to lapse. Larger startle magnitude and greater PPI predicted a longer duration before smoking lapse. When diagnostic groups were examined separately, greater PPI predicted a longer successful quit attempt only in participants with a PTSD diagnosis. The startle reflex response and PPI may provide an objective, neurophysiological evaluation of regulation of arousal and early attentional processes by nicotine, which are important factors in smoking cessation success. © The Author(s) 2015.

 1. Physical activity adoption to adherence, lapse, and dropout: a self-determination theory perspective.

  Kinnafick, Florence-Emilie; Thøgersen-Ntoumani, Cecilie; Duda, Joan L

  2014-05-01

  Grounded in Self-Determination Theory, we aimed to explore and identify key motivational processes involved in the transition from a physically inactive to an active lifestyle, and the processes involved in lapse and dropout behavior within a walking program. We implemented a qualitative, longitudinal case study method, using semistructured interviews and theoretical thematic analyses. Fifteen women were interviewed over 10 months and three profiles were generated: (a) nonadherence, (b) lapse/readoption of physical activity, and (c) adherence. Internalization of walking behavior was key to adherence. Satisfaction of the needs for competence and relatedness were central for participation during exercise at the adoption stages, and autonomy was particularly pertinent in facilitating adherence. Those who lapsed and restarted physical activity experienced feelings of autonomy at the point of readoption. Sources of support were driving forces in the adoption and adherence phases.

 2. Global dynamics of selective attention and its lapses in primary auditory cortex.

  Lakatos, Peter; Barczak, Annamaria; Neymotin, Samuel A; McGinnis, Tammy; Ross, Deborah; Javitt, Daniel C; O'Connell, Monica Noelle

  2016-12-01

  Previous research demonstrated that while selectively attending to relevant aspects of the external world, the brain extracts pertinent information by aligning its neuronal oscillations to key time points of stimuli or their sampling by sensory organs. This alignment mechanism is termed oscillatory entrainment. We investigated the global, long-timescale dynamics of this mechanism in the primary auditory cortex of nonhuman primates, and hypothesized that lapses of entrainment would correspond to lapses of attention. By examining electrophysiological and behavioral measures, we observed that besides the lack of entrainment by external stimuli, attentional lapses were also characterized by high-amplitude alpha oscillations, with alpha frequency structuring of neuronal ensemble and single-unit operations. Entrainment and alpha-oscillation-dominated periods were strongly anticorrelated and fluctuated rhythmically at an ultra-slow rate. Our results indicate that these two distinct brain states represent externally versus internally oriented computational resources engaged by large-scale task-positive and task-negative functional networks.

 3. Inter and intra-observer variability of time-lapse annotations

  Sundvall Germeys, Linda Karin M; Ingerslev, Hans Jakob; Knudsen, Ulla Breth;

  already: The commonly employed method used to assess embryos in IVF treatments is based on static evaluation of morphology in a microscope, but this is limited by substantial intra- and inter-observer variation. Time-lapse imaging has been proposed as a method to refine embryo selection by adding new......-lapse recordings. One observer performed the assessment twice. Twenty-five parameters were annotated and the inter- and intra-observer agreement was assessed by calculating Intra-class correlation coefficients (ICC). Main results and the role of chance: Extremely close agreement (ICC 0.99) was found for dynamic...

 4. A non-strictly hyperbolic system for the Einstein equations with arbitrary lapse and shift

  Abrahams, A M; Choquet-Bruhat, Y; York, J W; Abrahams, Andrew; Anderson, Arlen; Choquet-Bruhat, Yvonne; York, James W

  1996-01-01

  We obtain a system for the spatial metric and extrinsic curvature of a spacelike slice that is hyperbolic non-strict in the sense of Leray and Ohya and is equivalent to the Einstein equations. Its characteristics are the light cone and the normal to the slice for any choice of lapse and shift functions, and it admits a well-posed causal Cauchy problem in a Gevrey class of index \\alpha=2. The system becomes quasidiagonal hyperbolic if we posit a certain wave equation for the lapse function, and we can then relate the results to our previously obtained first order symmetric hyperbolic system for general relativity.

 5. Determining changes in CO2 saturation from time-lapse measurements using ghost reflections retrieved by seismic interferometry

  Draganov, D.S.; Ghose, R.; Angelov, P.; Arts, R.

  2013-01-01

  One of the targets of time-lapse seismic monitoring of CO2 sequestration is to determine the parts of the reservoir reached by the injected CO2 and to estimate their saturation. Such information could be extracted from the time-lapse measurement using AVO or impedance information. But

 6. Determining changes in CO2 saturation from time-lapse measurements using ghost reflections retrieved by seismic interferometry

  Draganov, D.S.; Ghose, R.; Angelov, P.; Arts, R.

  2013-01-01

  One of the targets of time-lapse seismic monitoring of CO2 sequestration is to determine the parts of the reservoir reached by the injected CO2 and to estimate their saturation. Such information could be extracted from the time-lapse measurement using AVO or impedance information. But non-repeatabil

 7. A randomized clinical trial comparing embryo culture in a conventional incubator with a time-lapse incubator

  Kirkegaard, Kirstine; Hindkjaer, Johnny Juhl; Grøndahl, Marie Louise;

  2012-01-01

  Time-lapse monitoring allows for a flexible embryo evaluation and potentially provides new dynamic markers of embryo competence. Before introducing time-lapse monitoring in a clinical setting, the safety of the instrument must be properly documented. Accordingly, the aim of this study...

 8. Lapses in Sustained Attention and Their Relation to Executive Control and Fluid Abilities: An Individual Differences Investigation

  Unsworth, Nash; Redick, Thomas S.; Lakey, Chad E.; Young, Diana L.

  2010-01-01

  A latent variable analysis was conducted to examine the nature of individual differences in lapses of attention and their relation to executive and fluid abilities. Participants performed a sustained attention task along with multiple measures of executive control and fluid abilities. Lapses of attention were indexed based on the slowest reaction…

 9. Full waveform inversion of repeating seismic events to estimate time-lapse velocity changes

  Kamei, R.; Lumley, D.

  2017-05-01

  Seismic monitoring provides valuable information regarding the time-varying changes in subsurface physical properties caused by natural or man-made processes. However, the resulting changes in the earth's subsurface properties are often small both in terms of magnitude and spatial extent, leading to minimal time-lapse differences in seismic amplitude or traveltime. In order to better extract information from the time-lapse data, we show that exploiting the full seismic waveform information can be critical. In this study, we develop and test methods of full waveform inversion that estimate an optimal subsurface model of time-varying elastic properties in order to fit the observed time-lapse seismic data with predicted waveforms based on numerical solutions of the wave equation. Time-lapse full waveform inversion is nonlinear and non-unique, and depends on the knowledge of the baseline velocity model before a change, and (non-)repeatability of earthquake source and sensor parameters, and of ambient and cultural noise. We propose to use repeating earthquake data sets acquired with permanent arrays of seismic sensors to enhance the repeatability of source and sensor parameters. We further develop and test time-lapse parallel, double-difference and bootstrapping inversion strategies to mitigate the dependence on the baseline velocity model. The parallel approach uses a time-invariant full waveform inversion method to estimate velocity models independently of the different source event times. The double-difference approach directly estimates velocity changes from time-lapse waveform differences, requiring excellent repeatability. The bootstrapping approach inverts for velocity models sequentially in time, implicitly constraining the time-lapse inversions, while relaxing an explicit requirement for high data repeatability. We assume that prior to the time-lapse inversion, we can estimate the true source locations and the origin time of the events, and also we can also

 10. Dynamic Association between Negative Affect and Alcohol Lapses following Alcohol Treatment

  Witkiewitz, Katie; Villarroel, Nadia Aracelliz

  2009-01-01

  Clinical research has found a strong association between negative affect and returning to alcohol use after a period of abstinence. Yet little is known about the probability of a lapse given a particular level of negative affect or whether there is a reciprocal relationship between negative affect and alcohol use across time. The goal of the…

 11. Using Student-Produced Time-Lapse Plant Movies to Communicate Concepts in Plant Biology

  Marcia Harrison-Pitaniello

  2013-01-01

  Full Text Available Why do students think plants are “boring”?  One factor may be that they do not see plant movement in real (i.e., their time.  This attitude may negatively impact their understanding of plant biology.  Time-lapse movies of plants allow students to see the sophistication of movements involved in both organ development and orientation.  The objective of this project was to develop simple methods to capture image sequences for lab analysis and for converting into movies.  The technology for making time-lapse movies is now easily attainable and fairly inexpensive, allowing its use for skill levels from grade school through college undergraduates.  Presented are example time-lapse movie exercises from both an undergraduate plant physiology course and outreach activities.  The time-lapse plant exercises are adaptable to explore numerous topics that incorporate science standards core concepts, competencies, and disciplinary practices as well as to integrate higher order thinking skills and build skills in hypothesis development and communicating results to various audiences.

 12. Construction of an 8-mm time-lapse camera for biological research

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — This report covers the construction of an 8mm camera for biological research. A time-lapse camera for use in biological research can be constructed from a super 8-mm...

 13. Determination of Optimum Frame Rates for Observation of Construction Operations from Time-Lapse Movies

  Y. M. Ibrahim

  2012-07-01

  Full Text Available Construction professionals have been using time-lapse movies in monitoring construction operations. However, some amount of detail is always lost in the interval between two consecutive frames in a time-lapse movie. This poses the question: By how much can the frame rate be lowered from the standard 30fps (frames per second to allow for the accurate observation of construction operations from a time-lapse movie? This paper addresses the problem by establishing the optimum frame rates for observation of activities related to mortar mixing and block handling. The activities were first recorded at the standard rate of 30fps. Using the Adobe Premier Pro video editing software, the records were then segregated into still images from which 15 different time-lapse movies of various time intervals were generated. The movies were then shown to 25 Construction Managers. A structured questionnaire was employed to capture the level of accuracy with which Construction Managers could interpret the job site situation from each movie. The results suggest that 1fpm (frame per minute is sufficient for the accurate tracking of labourers involved in mortar mixing while 1 frame in every 20 seconds is sufficient for accurate identification of number of cement bags used. However, for tracking number of blocks off-loaded, and those damaged, 1 frame in every 2 seconds is required.

 14. Lapse of time effects on tax evasion in an agent-based econophysics model

  Seibold, Götz; Pickhardt, Michael

  2013-05-01

  We investigate an inhomogeneous Ising model in the context of tax evasion dynamics where different types of agents are parameterized via local temperatures and magnetic fields. In particular, we analyze the impact of lapse of time effects (i.e. backauditing) and endogenously determined penalty rates on tax compliance. Both features contribute to a microfoundation of agent-based econophysics models of tax evasion.

 15. Exploiting the airwave for time-lapse reservoir monitoring with CSEM on land

  Wirianto, M.; Mulder, W.A.; Slob, E.C.

  2011-01-01

  In the application of controlled source electromagnetics for reservoir monitoring on land, repeatability errors in the source will mask the time-lapse signal due to hydrocarbon production when recording surface data close to the source. We demonstrate that at larger distances, the airwave will still

 16. The footprints of a wandering mind: Further examination of the time course of an attentional lapse.

  Smallwood, Jonathan

  2011-06-01

  Recently, understanding the sequence of events that precedes an attentional lapse has become an important question in cognitive neuroscience. To examine the processes which lead to such errors, participants performed a simple go/no-go task used for measuring attentional failure. To study the role of internal distraction, the participants' tendency to daydreaming was assessed via a questionnaire. Principal components analysis (PCA) was used to decompose the response time (RT) course into the underlying components. Analysis identified three components that made up 54% of the data collected. One factor indicated the overall magnitude of the RT in a given block. This factor showed a significant negative weighting prior to an error. A second factor indicating that RT shifted from slow to fast was also identified. The parity of this factor was predictive of error for individuals high on daydreaming, indicating that errors in individuals with a rich, imaginative mental life showed a shift from slow to fast responding prior to an attentional lapse. This analysis provides further evidence that attentional lapses can result from events that took place many seconds before the mistake and that the elements of the default mode may be involved in these lapses.

 17. 37 CFR 1.317 - Lapsed patents; delayed payment of balance of issue fee.

  2010-07-01

  ... payment of balance of issue fee. 1.317 Section 1.317 Patents, Trademarks, and Copyrights UNITED STATES... Processing Provisions Allowance and Issue of Patent § 1.317 Lapsed patents; delayed payment of balance of... is required at the time the issue fee is paid, any remaining balance of the issue fee is to be...

 18. Feasibility of monitoring gas hydrate production with time-lapse VSP

  Kowalsky, M.B.; Nakagawa, S.; Moridis, G.J.

  2009-11-01

  In this work we begin to examine the feasibility of using time-lapse seismic methods-specifically the vertical seismic profiling (VSP) method-for monitoring changes in hydrate accumulations that are predicted to occur during production of natural gas.

 19. Time-lapse motion picture technique applied to the study of geological processes

  Miller, R.D.; Crandell, D.R.

  1959-01-01

  Light-weight, battery-operated timers were built and coupled to 16-mm motion-picture cameras having apertures controlled by photoelectric cells. The cameras were placed adjacent to Emmons Glacier on Mount Rainier. The film obtained confirms the view that exterior time-lapse photography can be applied to the study of slow-acting geologic processes.

 20. An Investigation of Relationships Among Question Level, Response Level and Lapse Time

  Arnold, Daniel S.; And Others

  1973-01-01

  Studied relationships among questioning lapse time'' and the cognitive levels of teachers' questions and youngsters' responses, using Bloom's taxonomy and tape recordings in student teaching. Concluded that teachers' questions above the memory level could serve as a mechanism for promoting youngsters' learning at higher cognitive levels. (CC)

 1. Full waveform inversion of repeating seismic events to estimate time-lapse velocity changes

  Kamei, R.; Lumley, D.

  2017-02-01

  Seismic monitoring provides valuable information regarding the time-varying changes in subsurface physical properties caused by natural or man-made processes. However, the resulting changes in the earth's subsurface properties are often small both in terms of magnitude and spatial extent, leading to minimal time-lapse differences in seismic amplitude or traveltime. In order to better extract information from the time-lapse data, we show that exploiting the full seismic waveform information can be critical. In this study, we develop and test methods of full waveform inversion that estimate an optimal subsurface model of time-varying elastic properties in order to fit the observed time-lapse seismic data with predicted waveforms based on numerical solutions of the wave equation. Time-lapse full waveform inversion is non-linear and non-unique, and depends on the knowledge of the baseline velocity model before a change, and (non-)repeatability of earthquake source and sensor parameters, and of ambient and cultural noise. We propose to use repeating earthquake data sets acquired with permanent arrays of seismic sensors to enhance the repeatability of source and sensor parameters. We further develop and test time-lapse parallel, double-difference and bootstrapping inversion strategies to mitigate the dependence on the baseline velocity model. The parallel approach uses a time-invariant full waveform inversion method to estimate velocity models independently of the different source event times. The double-difference approach directly estimates velocity changes from time-lapse waveform differences, requiring excellent repeatability. The bootstrapping approach inverts for velocity models sequentially in time, implicitly constraining the time-lapse inversions, while relaxing an explicit requirement for high data repeatability. We assume that prior to the time-lapse inversion, we can estimate the true source locations and the origin time of the events, and also we can also

 2. Long-term time-lapse live imaging reveals extensive cell migration during annelid regeneration.

  Zattara, Eduardo E; Turlington, Kate W; Bely, Alexandra E

  2016-03-23

  Time-lapse imaging has proven highly valuable for studying development, yielding data of much finer resolution than traditional "still-shot" studies and allowing direct examination of tissue and cell dynamics. A major challenge for time-lapse imaging of animals is keeping specimens immobile yet healthy for extended periods of time. Although this is often feasible for embryos, the difficulty of immobilizing typically motile juvenile and adult stages remains a persistent obstacle to time-lapse imaging of post-embryonic development. Here we describe a new method for long-duration time-lapse imaging of adults of the small freshwater annelid Pristina leidyi and use this method to investigate its regenerative processes. Specimens are immobilized with tetrodotoxin, resulting in irreversible paralysis yet apparently normal regeneration, and mounted in agarose surrounded by culture water or halocarbon oil, to prevent dehydration but allowing gas exchange. Using this method, worms can be imaged continuously and at high spatial-temporal resolution for up to 5 days, spanning the entire regeneration process. We performed a fine-scale analysis of regeneration growth rate and characterized cell migration dynamics during early regeneration. Our studies reveal the migration of several putative cell types, including one strongly resembling published descriptions of annelid neoblasts, a cell type suggested to be migratory based on "still-shot" studies and long hypothesized to be linked to regenerative success in annelids. Combining neurotoxin-based paralysis, live mounting techniques and a starvation-tolerant study system has allowed us to obtain the most extensive high-resolution longitudinal recordings of full anterior and posterior regeneration in an invertebrate, and to detect and characterize several cell types undergoing extensive migration during this process. We expect the tetrodotoxin paralysis and time-lapse imaging methods presented here to be broadly useful in studying

 3. Developing an EEG based On-line Closed-loop Lapse Detection and Mitigation System

  Yu-Te eWang

  2014-10-01

  Full Text Available In America, sixty percent of adults reported that they have driven a motor vehicle while feeling drowsy, and at least 15-20% of fatal car accidents are fatigue-related. This study translates previous laboratory-oriented neurophysiological research to design, develop, and test an On-line Closed-loop Lapse Detection and Mitigation (OCLDM System featuring a mobile wireless dry-sensor EEG headgear and a cell-phone based real-time EEG processing platform. Eleven subjects participated in an event-related lane-keeping task, in which they were instructed to manipulate a randomly deviated, fixed-speed cruising car on a 4-lane highway. This was simulated in a 1st person view with an 8-screen and 8-projector immersive virtual-realty environment. When the subjects experienced lapses or failed to respond to events during the experiment, auditory feedback was delivered to rectify the performance decrements. However, the arousing auditory signals were not always effective. The EEG spectra exhibited statistically significant differences between effective and ineffective arousing signals, suggesting that EEG spectra could be used as a countermeasure of the efficacy of arousing signals. In this on-line pilot study, the proposed OCLDM System was able to continuously detect EEG signatures of fatigue, deliver arousing feedback to subjects suffering momentary cognitive lapses, and assess the efficacy of the feedback in near real-time to rectify cognitive lapses. The on-line testing results of the OCLDM System validated the efficacy of the arousing signals in improving subjects' response times to the subsequent lane-departure events. This study may lead to a practical on-line lapse detection and mitigation system in real-world environments.

 4. Dualistlikud juhid : edukas toimetulek paradoksidega / Paul A. L Evans

  Evans, Paul A. L

  2001-01-01

  INSEAD'i juhtimisprofessor väidab, et juhtidele esitatud väljakutse seisneb vastandite vahel manööverdamises. Juhtimise 11 paradoksi. Artikkel tõlgitud raamatust "Management 21C: Someday we'll all manage this way", 2000

 5. Omastehooldajate hoolduskoormus ja toimetulek / Krista Tammsaar, Lauri Leppik, Taimi Tulva

  Tammsaar, Krista

  2012-01-01

  Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut koos Helsinki Arcada kõrgkooliga viisid aastatel 2009-2011 läbi projekti "Omastehooldajate ja hooldatavate toetamine Eestis ja Soomes", mille eesmärk oli välja selgitada eakate pereliikmete hooldajate elukvaliteet ning toetusvajadus, koolitada omastehooldajaid ja arendada nende tugisüsteemi

 6. Omastehooldajate hoolduskoormus ja toimetulek / Krista Tammsaar, Lauri Leppik, Taimi Tulva

  Tammsaar, Krista

  2012-01-01

  Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut koos Helsinki Arcada kõrgkooliga viisid aastatel 2009-2011 läbi projekti "Omastehooldajate ja hooldatavate toetamine Eestis ja Soomes", mille eesmärk oli välja selgitada eakate pereliikmete hooldajate elukvaliteet ning toetusvajadus, koolitada omastehooldajaid ja arendada nende tugisüsteemi

 7. Dualistlikud juhid : edukas toimetulek paradoksidega / Paul A. L Evans

  Evans, Paul A. L

  2001-01-01

  INSEAD'i juhtimisprofessor väidab, et juhtidele esitatud väljakutse seisneb vastandite vahel manööverdamises. Juhtimise 11 paradoksi. Artikkel tõlgitud raamatust "Management 21C: Someday we'll all manage this way", 2000

 8. Using Digital Time-Lapse Videos to Teach Geomorphic Processes to Undergraduates

  Clark, D. H.; Linneman, S. R.; Fuller, J.

  2004-12-01

  We demonstrate the use of relatively low-cost, computer-based digital imagery to create time-lapse videos of two distinct geomorphic processes in order to help students grasp the significance of the rates, styles, and temporal dependence of geologic phenomena. Student interviews indicate that such videos help them to understand the relationship between processes and landform development. Time-lapse videos have been used extensively in some sciences (e.g., biology - http://sbcf.iu.edu/goodpract/hangarter.html, meteorology - http://www.apple.com/education/hed/aua0101s/meteor/, chemistry - http://www.chem.yorku.ca/profs/hempsted/chemed/home.html) to demonstrate gradual processes that are difficult for many students to visualize. Most geologic processes are slower still, and are consequently even more difficult for students to grasp, yet time-lapse videos are rarely used in earth science classrooms. The advent of inexpensive web-cams and computers provides a new means to explore the temporal dimension of earth surface processes. To test the use of time-lapse videos in geoscience education, we are developing time-lapse movies that record the evolution of two landforms: a stream-table delta and a large, natural, active landslide. The former involves well-known processes in a controlled, repeatable laboratory experiment, whereas the latter tracks the developing dynamics of an otherwise poorly understood slope failure. The stream-table delta is small and grows in ca. 2 days; we capture a frame on an overhead web-cam every 3 minutes. Before seeing the video, students are asked to hypothesize how the delta will grow through time. The final time-lapse video, ca. 20-80 MB, elegantly shows channel migration, progradation rates, and formation of major geomorphic elements (topset, foreset, bottomset beds). The web-cam can also be "zoomed-in" to show smaller-scale processes, such as bedload transfer, and foreset slumping. Post-lab tests and interviews with students indicate that

 9. DVD-d / Rain Kooli

  Kooli, Rain

  2008-01-01

  Uued DVD-d USA filmidest : põnevik "Laskur" ("Shooter"; režii Antoine Fuqua), joonisfilm "Üle heki" ("Over the Hedge", režii Tim Johnson, Karey Kirkpatrick), ulmefilm "Transformerid" ("Transformers", režii Michael Bay) ja dokfilm "Laulev revolutsioon" ("The Singing Revolution"; režii James Tusty, Maureen Castle Tusty)

 10. DVD-d / Rain Kooli

  Kooli, Rain

  2008-01-01

  Uued DVD-d USA filmidest : põnevik "Laskur" ("Shooter"; režii Antoine Fuqua), joonisfilm "Üle heki" ("Over the Hedge", režii Tim Johnson, Karey Kirkpatrick), ulmefilm "Transformerid" ("Transformers", režii Michael Bay) ja dokfilm "Laulev revolutsioon" ("The Singing Revolution"; režii James Tusty, Maureen Castle Tusty)

 11. Time-Lapse Acoustic Impedance Inversion in CO2 Sequestration Study (Weyburn Field, Canada)

  Wang, Y.; Morozov, I. B.

  2016-12-01

  Acoustic-impedance (AI) pseudo-logs are useful for characterising subtle variations of fluid content during seismic monitoring of reservoirs undergoing enhanced oil recovery and/or geologic CO2 sequestration. However, highly accurate AI images are required for time-lapse analysis, which may be difficult to achieve with conventional inversion approaches. In this study, two enhancements of time-lapse AI analysis are proposed. First, a well-known uncertainty of AI inversion is caused by the lack of low-frequency signal in reflection seismic data. To resolve this difficulty, we utilize an integrated AI inversion approach combining seismic data, acoustic well logs and seismic-processing velocities. The use of well logs helps stabilizing the recursive AI inverse, and seismic-processing velocities are used to complement the low-frequency information in seismic records. To derive the low-frequency AI from seismic-processing velocity data, an empirical relation is determined by using the available acoustic logs. This method is simple and does not require subjective choices of parameters and regularization schemes as in the more sophisticated joint inversion methods. The second improvement to accurate time-lapse AI imaging consists in time-variant calibration of reflectivity. Calibration corrections consist of time shifts, amplitude corrections, spectral shaping and phase rotations. Following the calibration, average and differential reflection amplitudes are calculated, from which the average and differential AI are obtained. The approaches are applied to a time-lapse 3-D 3-C dataset from Weyburn CO2 sequestration project in southern Saskatchewan, Canada. High quality time-lapse AI volumes are obtained. Comparisons with traditional recursive and colored AI inversions (obtained without using seismic-processing velocities) show that the new method gives a better representation of spatial AI variations. Although only early stages of monitoring seismic data are available, time-lapse

 12. Feeding behavior of lactating dairy cows as measured by time-lapse photography.

  Vasilatos, R; Wangsness, P J

  1980-03-01

  Evaluation of feeding behavior of ad libitum-fed lactating dairy cows by time-lapse photography revealed 68% of the total feeding activity occurred between the daylight hours of 0600 and 1800. Cows consumed an average of 12.1 meals/day, each 20.9 min in duration. Only 58% of the total defined meal time actually was spent eating, or 253.6 min/cow per day. Estimated meal size and rate of eating, as well as total daily time spent eating, were greater for cows as compared to animals with lower energy demand. Certain feeding characteristics, such as meal frequency and duration, were variable among animals, suggesting that these behaviors may be characteristics of individual cows. Results by time-lapse photography compared well with direct measurement by weigh-cell apparatus.

 13. Time-lapse microgravity study of the Strengbach catchment (Vosges mountains, France)

  Masson, Frédéric; Viville, Daniel; Pierret, Marie-Claire; Mouyen, Maxime; Hecker, Louis; Chabaux, François

  2012-06-01

  Time-lapse microgravity measurements can be used to monitor underground water storage changes. For the first time, this method has been applied to a relatively steeply sloped and forested watershed in a temperate climate. Spatial and temporal measurements were performed on the small granitic Strengbach catchment (Vosges Mountains, France) during the unusually dry spring of 2011. The survey consisted of 11 relative gravimeter measurements for 13 gravity stations from February to June 2011. Temporal variations are significantly different from one station to the other. Nevertheless, the variations have a clearly observable spatial consistency, which could be related to the climatology, the characteristics of the bedrocks and/or the topography. This preliminary result highlights the potential capacity of time-lapse microgravimetry in understanding and constraining the water mass movement within a complex watershed.

 14. Slips, lapses and mistakes inthe use of equipment by nurses in an intensive care unit

  Gabriella da Silva Rangel Ribeiro

  2016-06-01

  Full Text Available Abstract OBJECTIVE Toidentify the occurrence of errors in the use of equipment by nurses working in intensive careandanalyzing them in the framework of James Reason's theory of human error. METHOD Qualitative field study in the intensive care unit of a federal hospital in the city of Rio de Janeiro. Observation and interviews were conductedwith eight nurses, from March to December 2014. Content analysis was used for the interviews, as well as the description of the scenes observed. RESULTS Lapses of memory and attention were identified in the handling of infusion pumps, as well as planning failures during the programming of monitors. CONCLUSION Errors cause adverse events that compromise patient safety. The authors propose creation of an instrument for daily checking of equipment, with checks throughout the work process in the programming of infusion pumps and monitors, in order to reduce failures and memory lapses.

 15. Time-Lapse Monitoring of Subsurface Fluid Flow using Parsimonious Seismic Interferometry

  Hanafy, Sherif

  2017-04-21

  A typical small-scale seismic survey (such as 240 shot gathers) takes at least 16 working hours to be completed, which is a major obstacle in case of time-lapse monitoring experiments. This is especially true if the subject that needs to be monitored is rapidly changing. In this work, we will discuss how to decrease the recording time from 16 working hours to less than one hour of recording. Here, the virtual data has the same accuracy as the conventional data. We validate the efficacy of parsimonious seismic interferometry with the time-lapse mentoring idea with field examples, where we were able to record 30 different data sets within a 2-hour period. The recorded data are then processed to generate 30 snapshots that shows the spread of water from the ground surface down to a few meters.

 16. Rapid antimicrobial susceptibility testing of clinical isolates by digital time-lapse microscopy

  Fredborg, M; Rosenvinge, F S; Spillum, E

  2015-01-01

  Rapid antimicrobial susceptibility testing (AST) is essential for early and appropriate therapy. Methods with short detection time enabling same-day treatment optimisation are highly favourable. In this study, we evaluated the potential of a digital time-lapse microscope system, the oCelloScope s......Rapid antimicrobial susceptibility testing (AST) is essential for early and appropriate therapy. Methods with short detection time enabling same-day treatment optimisation are highly favourable. In this study, we evaluated the potential of a digital time-lapse microscope system, the o...... (168 antimicrobial agent-organism combinations) demonstrated 3.6 % minor, no major and 1.2 % very major errors of the oCelloScope system compared to conventional susceptibility testing, as well as a rapid and correct phenotypic detection of strains with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA...

 17. Commitment and Lapse Behavior in Long-Term Insurance: A Case Study

  Pinquet, Jean; Guillén, Montserrat; Ayuso, Mercedes

  2011-01-01

  International audience; This paper presents a case study of a portfolio of individual long-term insurance contracts sold by a Spanish mutual company. We describe the risk levels, the rating structure and the implied cross-subsidies on a portfolio of policies providing health, life and long-term care insurance. We show evidence of reclassification risk through the history of disability spells. We also analyze the lapse behavior and seek to provide a rationale for the portfolio's dynamics. Last...

 18. Calixarenes and cations: a time-lapse photography of the big-bang.

  Casnati, Alessandro

  2013-08-07

  The outstanding cation complexation properties emerging from the pioneering studies on calixarene ligands during a five-year period in the early 1980s triggered a big-bang burst of publications on such macrocycles that is still lasting at a distance of more than 30 years. A time-lapse photography of this timeframe is proposed which allows the readers to pinpoint the contributions of the different research groups.

 19. Lapsed kapsapõldudel mehe eest väljas / Anne Oja

  Oja, Anne, 1970-

  2006-01-01

  Kadarbiku talu peremees Ants Pak kasutab oma põldudel 8-12-aastaste laste tööd. Vt. samas: Vanemad tohivad lapsi tööle panna vaid oma tallu ja pereettevõttesse. Vt. samas Gert D Hankewitz interv. talu peremehe Ants Pakìga: Vanem ise sokutab lapse meile. Kommenteerivad Alar Tamm, Tarmo Kriis, Mailis Reps, Juhan Salum, Janno Järve, Aivo Tamm, Dmitri Jegorov ja Liivi Lents

 20. Analysis of the repeatability of time-lapse 3d vsp multicomponent surveys, delhi field

  Carvalho, Mariana Fernandes de

  Delhi Field is a producing oil field located in northeastern Louisiana. In order to monitor the CO2 sweep efficiency, time-lapse 3D seismic data have been acquired in this area. Time-lapse studies are increasingly used to evaluate changes in the seismic response induced by the production of hydrocarbons or the injection of water, CO2 or steam into a reservoir. A 4D seismic signal is generated by a combination of production and injection effects within the reservoir as well as non-repeatability effects. In order to get reliable results from time-lapse seismic methods, it is important to distinguish the production and injection effects from the non-repeatability effects in the 4D seismic signal. Repeatability of 4D land seismic data is affected by several factors. The most significant of them are: source and receiver geometry inaccuracies, differences in seismic sources signatures, variations in the immediate near surface and ambient non-repeatable noise. In this project, two 3D multicomponent VSP surveys acquired in Delhi Field were used to quantify the relative contribution of each factor that can affect the repeatability in land seismic data. The factors analyzed in this study were: source and receiver geometry inaccura- cies, variations in the immediate near surface and ambient non-repeatable noise. This study showed that all these factors had a significant impact on the repeatability of the successive multicomponent VSP surveys in Delhi Field. This project also shows the advantages and disadvantages in the use of different repeata- bility metrics, normalized-root-mean-square (NRMS) difference and signal-to-distortion ratio (SDR) attribute, to evaluate the level of seismic repeatability between successive time-lapse seismic surveys. It is observed that NRMS difference is greatly influenced by time-shifts and that SDR attribute combined with the time-shift may give more distinct and representative repeatability information than the NRMS difference.

 1. Seismic time-lapse imaging using Interferometric least-squares migration

  Sinha, Mrinal

  2016-09-06

  One of the problems with 4D surveys is that the environmental conditions change over time so that the experiment is insufficiently repeatable. To mitigate this problem, we propose the use of interferometric least-squares migration (ILSM) to estimate the migration image for the baseline and monitor surveys. Here, a known reflector is used as the reference reflector for ILSM. Results with synthetic and field data show that ILSM can eliminate artifacts caused by non-repeatability in time-lapse surveys.

 2. Unscented Kalman filter assimilation of time-lapse self-potential data for monitoring solute transport

  Cui, Yi-an; Liu, Lanbo; Zhu, Xiaoxiong

  2017-08-01

  Monitoring the extent and evolution of contaminant plumes in local and regional groundwater systems from existing landfills is critical in contamination control and remediation. The self-potential survey is an efficient and economical nondestructive geophysical technique that can be used to investigate underground contaminant plumes. Based on the unscented transform, we have built a Kalman filtering cycle to conduct time-lapse data assimilation for monitoring the transport of solute based on the solute transport experiment using a bench-scale physical model. The data assimilation was formed by modeling the evolution based on the random walk model and observation correcting based on the self-potential forward. Thus, monitoring self-potential data can be inverted by the data assimilation technique. As a result, we can reconstruct the dynamic process of the contaminant plume instead of using traditional frame-to-frame static inversion, which may cause inversion artifacts. The data assimilation inversion algorithm was evaluated through noise-added synthetic time-lapse self-potential data. The result of the numerical experiment shows validity, accuracy and tolerance to the noise of the dynamic inversion. To validate the proposed algorithm, we conducted a scaled-down sandbox self-potential observation experiment to generate time-lapse data that closely mimics the real-world contaminant monitoring setup. The results of physical experiments support the idea that the data assimilation method is a potentially useful approach for characterizing the transport of contamination plumes using the unscented Kalman filter (UKF) data assimilation technique applied to field time-lapse self-potential data.

 3. Time-lapse AVO fluid inversion for dynamic reservoir characterization in Delhi Field, Louisiana

  Putri, Indah Hermansyah

  In the development stage, CO2 injection is becoming more widely used in enhanced oil recovery (EOR). Delhi Oil Field is part of Phases XIII and XIV of the Reservoir Characterization Project (RCP) Colorado School of Mines. The focus of these phases is to monitor the effectiveness of the CO 2 injection in Delhi Field by using multicomponent time-lapse seismic data. In this study, I analyze the amplitude versus offset (AVO) response of the time-lapse P-wave seismic data in order to quantify the fluid probability in the field. RCP acquired four square miles of multicomponent time-lapse seismic in Delhi Field to characterize the field dynamically. RCP's two surveys, monitor 1 and monitor 2, were shot in 2010 and 2011 after the start of CO2 injection in November 2009. Time-lapse AVO modeling was performed. The modeling results show that both the top Tuscaloosa and Paluxy Formations are class III AVO, and change toward class IV AVO by increasing the CO2 saturation in the reservoir. In addition, the Paluxy Formation shows a consistent result between the synthetic and real data, however, the Tuscaloosa Formation is not consistent as it is affected by tuning. AVO fluid inversion (AFI) was performed on both the Tuscaloosa and Paluxy Formations in order to quantify the fluid probability in these formations. The inversion results are confirmed by the pseudo gamma ray model, the porosity model, the permeability model, the pressure model, and the production data. In the Tuscaloosa and Paluxy Formations, oil and CO2 are located in the good quality, high porosity, and high permeability sandstones. The presence of CO2 is also confirmed by the pressure interpretation. Furthermore, production data from both Tuscaloosa and Paluxy Formations confirm the fluid presence in the reservoir.

 4. Probabilistic 3-D time-lapse inversion of magnetotelluric data: Application to an enhanced geothermal system

  Rosas-Carbajal, Marina; Linde, Nicolas; Peacock, Jared R.; Zyserman, F. I.; Kalscheuer, Thomas; Thiel, Stephan

  2015-01-01

  Surface-based monitoring of mass transfer caused by injections and extractions in deep boreholes is crucial to maximize oil, gas and geothermal production. Inductive electromagnetic methods, such as magnetotellurics, are appealing for these applications due to their large penetration depths and sensitivity to changes in fluid conductivity and fracture connectivity. In this work, we propose a 3-D Markov chain Monte Carlo inversion of time-lapse magnetotelluric data to image mass transfer following a saline fluid injection. The inversion estimates the posterior probability density function of the resulting plume, and thereby quantifies model uncertainty. To decrease computation times, we base the parametrization on a reduced Legendre moment decomposition of the plume. A synthetic test shows that our methodology is effective when the electrical resistivity structure prior to the injection is well known. The centre of mass and spread of the plume are well retrieved.We then apply our inversion strategy to an injection experiment in an enhanced geothermal system at Paralana, South Australia, and compare it to a 3-D deterministic time-lapse inversion. The latter retrieves resistivity changes that are more shallow than the actual injection interval, whereas the probabilistic inversion retrieves plumes that are located at the correct depths and oriented in a preferential north-south direction. To explain the time-lapse data, the inversion requires unrealistically large resistivity changes with respect to the base model. We suggest that this is partly explained by unaccounted subsurface heterogeneities in the base model from which time-lapse changes are inferred.

 5. Efficiency of time-lapse intervals and simple baits for camera surveys of wild pigs

  Williams, B.L.; Holtfreter, R.W.; Ditchkoff, S.S.; Grand, J.B.

  2011-01-01

  Growing concerns surrounding established and expanding populations of wild pigs (Sus scrofa) have created the need for rapid and accurate surveys of these populations. We conducted surveys of a portion of the wild pig population on Fort Benning, Georgia, to determine if a longer time-lapse interval than had been previously used in surveys of wild pigs would generate similar detection results. We concurrently examined whether use of soured corn at camera sites affected the time necessary for pigs to locate a new camera site or the time pigs remained at a site. Our results suggest that a 9-min time-lapse interval generated dependable detection results for pigs and that soured corn neither attracted pigs to a site any quicker than plain, dry, whole-kernel corn, nor held them at a site longer. Maximization of time-lapse interval should decrease data and processing loads, and use of a simple, available bait should decrease cost and effort associated with more complicated baits; combination of these concepts should increase efficiency of wild pig surveys. ?? 2011 The Wildlife Society.

 6. Measuring fast gene dynamics in single cells with time-lapse luminescence microscopy

  Mazo-Vargas, Anyimilehidi; Park, Heungwon; Aydin, Mert; Buchler, Nicolas E.

  2014-01-01

  Time-lapse fluorescence microscopy is an important tool for measuring in vivo gene dynamics in single cells. However, fluorescent proteins are limited by slow chromophore maturation times and the cellular autofluorescence or phototoxicity that arises from light excitation. An alternative is luciferase, an enzyme that emits photons and is active upon folding. The photon flux per luciferase is significantly lower than that for fluorescent proteins. Thus time-lapse luminescence microscopy has been successfully used to track gene dynamics only in larger organisms and for slower processes, for which more total photons can be collected in one exposure. Here we tested green, yellow, and red beetle luciferases and optimized substrate conditions for in vivo luminescence. By combining time-lapse luminescence microscopy with a microfluidic device, we tracked the dynamics of cell cycle genes in single yeast with subminute exposure times over many generations. Our method was faster and in cells with much smaller volumes than previous work. Fluorescence of an optimized reporter (Venus) lagged luminescence by 15–20 min, which is consistent with its known rate of chromophore maturation in yeast. Our work demonstrates that luciferases are better than fluorescent proteins at faithfully tracking the underlying gene expression. PMID:25232010

 7. Age Differences in Attention Lapses Mask Age Differences in Memory Failures: A Methodological Note on Suppression

  James Allan Cheyne

  2013-03-01

  Full Text Available Although objective measures of memory performance typically indicate memory declines with age, self-reported memory failures often show no relation to age. In contrast, self-reported attention failures are reliably negatively correlated with age. This contrast suggests the possibility that age-related awareness and reporting of memory failures might be masked by a concurrent decrease in attention failures, which would reduce encoding failures with age and hence reduce perceived memory failures. Self-reported problems of attention and memory were evaluated in two samples with the ages spanning eight decades. Initial analysis indicated that attention failures significantly decreased with age, whereas memory problems did not to differ across age. The association of self-reported memory failures became significantly positive, however, when residualized on attention lapses. In contrast, the correlation between attention lapses and age was modestly affected when memory failures were controlled. These results highlight the close relation of attention lapses and memory problems and, beyond the implications of individual differences in attention for memory research, suggest the advisability of assessing attention failures for a full evaluation of memory problems.

 8. Numerical Relativity for Inspiraling Binaries in Co-Rotating Coordinates: Test Bed for Lapse and Shift Equations

  Thorne, Kip S.

  1998-01-01

  Gravitational-wave data analysis requires a detailed understanding of the highly relativistic, late stages of inspiral of neutron-star and black-hole binaries. A promising method to compute the late inspiral and its emitted waves is numerical relativity in co-rotating coordinates. The coordinates must be kept co-rotating via an appropriate choice of numerical relativity's lapse and shift functions. This article proposes a model problem for testing the ability of various lapse and shift prescr...

 9. The application of time-lapse photography for the observation of snow processes in mountainous catchments

  Garvelmann, J.; Pohl, S.; Weiler, M.

  2012-04-01

  For the forecast of snowmelt flood events in mountainous catchments it is very important to know the spatial distribution and temporal evolution of the snowcover. Topography and vegetation have the most important influence on the spatio-temporal variability of the snowcover. In order to accomplish a continuous observation of the quantity and the status of the snowcover, an extensive measurement network consisting of numerous standalone snow and meteorological sensors and time-lapse photography was established in three catchments in the Black Forest, a typical mid latitude medium elevation mountain range. Catchments with different topographic characteristic and areal extent were specifically chosen for this study. Within the catchments, a stratified sampling design was used to cover a wide range of altitudes and exposures. In order to investigate the influence of a vegetation cover on the snow processes beneath sensors and cameras have been installed under the forest canopy and on adjacent open field sites, respectively. In the presented study the application of spatially distributed time-lapse cameras for the observation of snow processes and snowcover properties at the catchment scale will be discussed. Image analysis software was applied to extract information about snowdepth, snow albedo and canopy interception from the digital images. A measurement scale with a black/white board was installed in the focus of every camera to allow a determination of the snowdepth at every camera location while the black/white board was used to provide a white balance for the albedo estimation. The albedo provides important information about the status of the snowcover and its temporal evolution is a crucial factor for the snowmelt energy balance. Furthermore the time-lapse images provided a continuous observation of the forest canopy allowing the estimation of the interception efficiency and the temporal evolution of the snow interception for different topographic situations

 10. Rock Slope Monitoring from 4D Time-Lapse Structure from Motion Analysis

  Kromer, Ryan; Abellan, Antonio; Chyz, Alex; Hutchinson, Jean

  2017-04-01

  Structure from Motion (SfM) photogrammetry has become an important tool for studying earth surface processes because of its flexibility, ease of use, low cost and its capability of producing high quality 3-D surface models. A major benefit of SfM is that model accuracy is fit for purpose and surveys can be designed to meet a large range of spatial and temporal scales. In the Earth sciences, research in time-lapse SfM photogrammetry or videogrammetry is an area that is difficult to undertake due to complexities in acquiring, processing and managing large 4D datasets and represents an area with significant advancement potential (Eltner et al. 2016). In this study, we investigate the potential of 4D time-lapse SfM to monitor unstable rock slopes. We tested an array of statically mounted cameras collecting time-lapse photos of a limestone rock slope located along a highway in Canada. Our setup consisted of 8 DSLR cameras with 50 mm prime lenses spaced 2-3 m apart at a distance of 10 m from the slope. The portion of the rock slope monitored was 20 m wide and 6 m high. We collected data in four phases, each having 50 photographs taken simultaneously by each camera. The first phase of photographs was taken of the stable slope. In each successive phase, we gradually moved small, discrete blocks within the rock slope by 5-15 mm, simulating pre-failure deformation of rockfall. During the last phase we also removed discrete rock blocks, simulating rockfall. We used Agisoft Photoscan's 4D processing functionality and timeline tools to create 3D point clouds from the time-lapse photographs. These tools have the benefit of attaining better accuracy photo alignments as a greater number of photos are used. For change detection, we used the 4D filtering and calibration technique proposed by Kromer et al. (2015), which takes advantage of high degrees of spatial and temporal point redundancy to decrease measurement uncertainty. Preliminary results show that it is possible to attain

 11. A Modular and Affordable Time-Lapse Imaging and Incubation System Based on 3D Printed Parts, a Smartphone, and Off-The-Shelf Electronics

  Hernández Vera, Rodrigo; Schwan, Emil; Fatsis-Kavalopoulos, Nikos; Kreuger, Johan

  2016-01-01

  Time-lapse imaging is a powerful tool for studying cellular dynamics and cell behavior over long periods of time to acquire detailed functional information. However, commercially available time-lapse imaging systems are expensive and this has limited a broader implementation of this technique in low-resource environments. Further, the availability of time-lapse imaging systems often present workflow bottlenecks in well-funded institutions. To address these limitations we have designed a modul...

 12. A state-space Bayesian framework for estimating biogeochemical transformations using time-lapse geophysical data

  Chen, Jinsong; Hubbard, Susan S.; Williams, Kenneth H.; Pride, Steve; Li, Li; Steefel, Carl; Slater, Lee

  2009-08-01

  We develop a state-space Bayesian framework to combine time-lapse geophysical data with other types of information for quantitative estimation of biogeochemical parameters during bioremediation. We consider characteristics of end products of biogeochemical transformations as state vectors, which evolve under constraints of local environments through evolution equations, and consider time-lapse geophysical data as available observations, which could be linked to the state vectors through petrophysical models. We estimate the state vectors and their associated unknown parameters over time using Markov chain Monte Carlo sampling methods. To demonstrate the use of the state-space approach, we apply it to complex resistivity data collected during laboratory column biostimulation experiments that were poised to precipitate iron and zinc sulfides during sulfate reduction. We develop a petrophysical model based on sphere-shaped cells to link the sulfide precipitate properties to the time-lapse geophysical attributes and estimate volume fraction of the sulfide precipitates, fraction of the dispersed, sulfide-encrusted cells, mean radius of the aggregated clusters, and permeability over the course of the experiments. Results of the case study suggest that the developed state-space approach permits the use of geophysical data sets for providing quantitative estimates of end-product characteristics and hydrological feedbacks associated with biogeochemical transformations. Although tested here on laboratory column experiment data sets, the developed framework provides the foundation needed for quantitative field-scale estimation of biogeochemical parameters over space and time using direct, but often sparse wellbore data with indirect, but more spatially extensive geophysical data sets.

 13. Time-lapse 3D ground-penetrating radar during plot-scale infiltration experiments

  Allroggen, Niklas; Jackisch, Conrad; Tronicke, Jens

  2016-04-01

  In electrical resistive soils, surface-based ground-penetrating radar (GPR) is known as the geophysical tool providing the highest spatial resolution. Thus, 2D and 3D GPR surveys are commonly used for imaging subsurface structures or estimating soil moisture content. Due to its sensitivity to soil moisture and its non-invasive character, GPR provides a large potential to monitor soil moisture variation at high temporal and spatial resolution. As shown in previous experiments, the acquisition of time-lapse GPR data under field conditions requires a high data quality in terms of repeatability as well as spatial and temporal resolution. We present hydrogeophysical field experiments at the plot scale (1m x 1m), during which we record time-lapse 3D GPR. For GPR data acquisition, we use a pulseEKKO PRO GPR system equipped with a pair of 500 MHz antennas in combination with a specially designed metal-free measuring platform. Additionally, we collect tracer and soil moisture data, which are used to improve the interpretation of the GPR data with special focus on preferential flow paths and their structured advective flow field. After an accurate time-lapse GPR data processing, we compare 3D reflection events before and after infiltration and quantitatively interpret their relative time-shift in terms of soil moisture variations. Thereby, we are able to account for basically all of the infiltrated water. The first experiments demonstrate the general applicability of our experimental approach but are limited by the number of acquired time steps and measurement during the sprinkling period (the time of the highest temporal dynamics) are not possible at all. Based on this experience we redesign our experimental setup to continuously collect GPR data during irrigation and infiltration. Thereby, we strongly increase the temporal resolution of our measurements, improve the interpretability of the GPR data, and monitor the temporal and spatial dynamics of shallow subsurface

 14. Time-lapse camera studies of sea-disposed chemical munitions in Hawaii

  Edwards, Margo H.; Fornari, Daniel J.; Rognstad, Mark R.; Kelley, Christopher D.; Mah, Christopher L.; Davis, Logan K.; Flores, Kyle R. M.; Main, Erin L.; Bruso, Natalie L.

  2016-06-01

  The interactions between fauna and sea-disposed munitions provide important evidence regarding whether munitions constituents affect the health of the ocean environment and its inhabitants. To date few studies of these interactions have been conducted at deep-water disposal sites; typically observations of fauna in the vicinity of sea-disposed munitions are limited to the few minutes or hours required to collect physical samples at a specific location. During the 2012 Hawaii Undersea Military Munitions Assessment (HUMMA) field program we deployed two deep-sea time-lapse camera systems with the objectives of cataloging the diversity of fauna visiting sea-disposed chemical munitions and observing faunal behavior and physiology. Over the 1- and 3-day deployments we recorded 28 different species of fishes, crustaceans, mollusks, cnidarians, and echinoderms at the two sites. Both cameras captured the previously undocumented behavior of brisingid sea stars repositioning themselves along chemical munitions casings. Despite the fact that brisingid sea stars are able to move, for the duration of both time-lapse experiments they remained on chemical munitions casings. We interpret this result to indicate that the advantages of residing on a hard substrate slightly elevated above the seafloor outweigh the effects of chemical munitions constituents for brisingid sea stars. One type of physiological anomaly observed on several arms of the brisingid sea stars at the time-lapse sites led to the collection and examination of six specimens. As reported by Mah (2015. Deep Sea Res. II, 2015, XX-XX), these physiological features are the result of parasitic crustaceans and are not caused by chemical munitions constituents.

 15. The contribution of attentional lapses to individual differences in visual working memory capacity.

  Adam, Kirsten C S; Mance, Irida; Fukuda, Keisuke; Vogel, Edward K

  2015-08-01

  Attentional control and working memory capacity are important cognitive abilities that substantially vary between individuals. Although much is known about how attentional control and working memory capacity relate to each other and to constructs like fluid intelligence, little is known about how trial-by-trial fluctuations in attentional engagement impact trial-by-trial working memory performance. Here, we employ a novel whole-report memory task that allowed us to distinguish between varying levels of attentional engagement in humans performing a working memory task. By characterizing low-performance trials, we can distinguish between models in which working memory performance failures are caused by either (1) complete lapses of attention or (2) variations in attentional control. We found that performance failures increase with set-size and strongly predict working memory capacity. Performance variability was best modeled by an attentional control model of attention, not a lapse model. We examined neural signatures of performance failures by measuring EEG activity while participants performed the whole-report task. The number of items correctly recalled in the memory task was predicted by frontal theta power, with decreased frontal theta power associated with poor performance on the task. In addition, we found that poor performance was not explained by failures of sensory encoding; the P1/N1 response and ocular artifact rates were equivalent for high- and low-performance trials. In all, we propose that attentional lapses alone cannot explain individual differences in working memory performance. Instead, we find that graded fluctuations in attentional control better explain the trial-by-trial differences in working memory that we observe.

 16. Time-Lapse Electrical Geophysical Monitoring of Amendment-Based Biostimulation

  Johnson, Timothy C.; Versteeg, Roelof; Day-Lewis, Frederick D.; Major, William; Lane, John W.

  2015-12-02

  Biostimulation is increasingly used to accelerate microbial remediation of recalcitrant groundwater contaminants. Effective application of biostimulation requires successful emplacement of amendment in the contaminant target zone. Verification of remediation performance requires postemplacement assessment and contaminant monitoring. Sampling based approaches are expensive and provide low-density spatial and temporal information. Time-lapse electrical resistivity tomography (ERT) is an effective geophysical method for determining temporal changes in subsurface electrical conductivity. Because remedial amendments and biostimulation-related biogeochemical processes often change subsurface electrical conductivity, ERT can complement and enhance sampling-based approaches for assessing emplacement and monitoring biostimulation-based remediation. Field studies demonstrating the ability of time-lapse ERT to monitor amendment emplacement and behavior were performed during a biostimulation remediation effort conducted at the Department of Defense Reutilization and Marketing Office (DRMO) Yard, in Brandywine, Maryland, United States. Geochemical fluid sampling was used to calibrate a petrophysical relation in order to predict groundwater indicators of amendment distribution. The petrophysical relations were field validated by comparing predictions to sequestered fluid sample results, thus demonstrating the potential of electrical geophysics for quantitative assessment of amendment-related geochemical properties. Crosshole radar zero-offset profile and borehole geophysical logging were also performed to augment the data set and validate interpretation. In addition to delineating amendment transport in the first 10 months after emplacement, the time-lapse ERT results show later changes in bulk electrical properties interpreted as mineral precipitation. Results support the use of more cost-effective surfacebased ERT in conjunction with limited field sampling to improve spatial

 17. Time-lapse refraction seismic tomography for the detection of ground ice degradation

  C. Hilbich

  2010-07-01

  Full Text Available The ice content of the subsurface is a major factor controlling the natural hazard potential of permafrost degradation in alpine terrain. Monitoring of changes in ice content is therefore similarly important as temperature monitoring in mountain permafrost. Although electrical resistivity tomography monitoring (ERTM proved to be a valuable tool for the observation of ice degradation, results are often ambiguous or contaminated by inversion artefacts. In theory, the sensitivity of P-wave velocity of seismic waves to phase changes between unfrozen water and ice is similar to the sensitivity of electric resistivity. Provided that the general conditions (lithology, stratigraphy, state of weathering, pore space remain unchanged over the observation period, temporal changes in the observed travel times of repeated seismic measurements should indicate changes in the ice and water content within the pores and fractures of the subsurface material. In this paper, a time-lapse refraction seismic tomography (TLST approach is applied as an independent method to ERTM at two test sites in the Swiss Alps. The approach was tested and validated based on a the comparison of time-lapse seismograms and analysis of reproducibility of the seismic signal, b the analysis of time-lapse travel time curves with respect to shifts in travel times and changes in P-wave velocities, and c the comparison of inverted tomograms including the quantification of velocity changes. Results show a high potential of the TLST approach concerning the detection of altered subsurface conditions caused by freezing and thawing processes. For velocity changes on the order of 3000 m/s even an unambiguous identification of significant ice loss is possible.

 18. Epikarstic storage and doline structural characterization with time-lapse geophysics (seismic refraction & electrical resistivity)

  Valois, R.; Galibert, P.; Guérin, R.; Mendes, M.; Plagnes, V.

  2011-12-01

  Karst formations are one of the most challenging environments in terms of groundwater, engineering and environmental issues. Geophysical methods can provide useful subsurface information in karst regions concerning groundwater vulnerability assessment, exploitation or hazard estimation. First, dolines are studied as preferential pathways for the protection of karstic aquifer in south France. Geophysics helps to characterize lateral and underground morphologies of such objects and is able to detect doline hidden by the soil cover too. Electrical resistivity and seismic refraction tomographies provide information about dolines filling and could help to propose a genesis scenario. Time-lapse resistivity measurements show that the studied doline is more vulnerable to infiltration on its sides than at its centre. The epikarst could be defined as a perched aquifer above the massive carbonate rocks; it constitutes a highly fractured zone, which water stock capacities. So, the epikarst was investigated with 3D seismic refraction and results show an important velocity anisotropy linked to the fracturing and weathering of the dolostone. The 3D model presents also some large heterogeneities: a corridor with highly weathered dolostone and an unweathered pinnacle. The corridor is probably situated on vertical joints, which have conducted aggressive water. The associated weathering with residual weathered-rock keeping its initial volume could create a "ghost-rock" corridor. So, the epikarst in the dolostones of the Causse du Larzac (France) seems to be composed by "ghost-rock" developed around a specific direction of fractures. Time-lapse electrical resistivity and seismic refraction velocity were carried out on this epikarst to observe the influence of water saturation on the measurements. The results show important variations for both seismic and electrical methods and are localized in the first 6 m: in the weathered zone. So, time-lapse measurements could more easily identify

 19. Sensitivity of MJO to the CAPE lapse time in the NCAR CAM3

  LIU, P.; Wang, B.; Meehl, Gerald, A.

  2007-09-05

  Weak and irregular boreal winter MJO in the NCAR CAM3 corresponds to very low CAPE background, which is caused by easy-to-occur and over-dominant deep convection indicating the deep convective scheme uses either too low CAPE threshold as triggering function or too large consumption rate of CAPE to close the scheme. Raising the CAPE threshold from default 70 J/kg to ten times large only enhances the CAPE background while fails to noticeably improve the wind mean state and the MJO. However, lengthening the CAPE lapse time from one to eight hours significantly improved the background in CAPE and winds, and salient features of the MJO. Variances, dominant periods and zonal wave numbers, power spectra and coherent propagating structure in winds and convection associated with MJO are ameliorated and comparable to the observations. Lengthening the CAPE lapse time to eight hours reduces dramatically the cloud base mass flux, which prevents effectively the deep convection from occurring prematurely. In this case, partitioning of deep to shallow convection in MJO active area is about 5:4.5 compared to over 9:0.5 in the control run. Latent heat is significantly enhanced below 600 hPa over the central Indian Ocean and the western Pacific. Such partitioning of deep and shallow convection is argued necessary for simulating realistic MJO features. Although the universal eight hours lies in the upper limit of that required by the quasi-equilibrium theory, a local CAPE lapse time for the parameterized cumulus convection will be more realistic.

 20. Lapsed, joonistama!

  2003-01-01

  Päästeameti mõttest kutsuda kõiki päästeasutusi korraldama ühist laste loominguvõistlust. Konkursi eesmärk on anda lastele võimalus arutleda tuleohutuse üle ja propageerida päästetöötaja elukutset. Võistlustööd võivad olla joonistused, kollaazid, esseed või luuletused

 1. 3D Time-lapse Imaging and Quantification of Mitochondrial Dynamics

  Sison, Miguel; Chakrabortty, Sabyasachi; Extermann, Jérôme; Nahas, Amir; James Marchand, Paul; Lopez, Antonio; Weil, Tanja; Lasser, Theo

  2017-02-01

  We present a 3D time-lapse imaging method for monitoring mitochondrial dynamics in living HeLa cells based on photothermal optical coherence microscopy and using novel surface functionalization of gold nanoparticles. The biocompatible protein-based biopolymer coating contains multiple functional groups which impart better cellular uptake and mitochondria targeting efficiency. The high stability of the gold nanoparticles allows continuous imaging over an extended time up to 3000 seconds without significant cell damage. By combining temporal autocorrelation analysis with a classical diffusion model, we quantify mitochondrial dynamics and cast these results into 3D maps showing the heterogeneity of diffusion parameters across the whole cell volume.

 2. A software solution for recording circadian oscillator features in time-lapse live cell microscopy

  Salmon Patrick

  2010-07-01

  Full Text Available Abstract Background Fluorescent and bioluminescent time-lapse microscopy approaches have been successfully used to investigate molecular mechanisms underlying the mammalian circadian oscillator at the single cell level. However, most of the available software and common methods based on intensity-threshold segmentation and frame-to-frame tracking are not applicable in these experiments. This is due to cell movement and dramatic changes in the fluorescent/bioluminescent reporter protein during the circadian cycle, with the lowest expression level very close to the background intensity. At present, the standard approach to analyze data sets obtained from time lapse microscopy is either manual tracking or application of generic image-processing software/dedicated tracking software. To our knowledge, these existing software solutions for manual and automatic tracking have strong limitations in tracking individual cells if their plane shifts. Results In an attempt to improve existing methodology of time-lapse tracking of a large number of moving cells, we have developed a semi-automatic software package. It extracts the trajectory of the cells by tracking theirs displacements, makes the delineation of cell nucleus or whole cell, and finally yields measurements of various features, like reporter protein expression level or cell displacement. As an example, we present here single cell circadian pattern and motility analysis of NIH3T3 mouse fibroblasts expressing a fluorescent circadian reporter protein. Using Circadian Gene Express plugin, we performed fast and nonbiased analysis of large fluorescent time lapse microscopy datasets. Conclusions Our software solution, Circadian Gene Express (CGE, is easy to use and allows precise and semi-automatic tracking of moving cells over longer period of time. In spite of significant circadian variations in protein expression with extremely low expression levels at the valley phase, CGE allows accurate and

 3. Quantification of erosion and sedimentation using time-lapse gravimetry and Lidar in southern Taiwan

  Mouyen, Maxime; Steer, Philippe; Croissant, Thomas; Le Moigne, Nicolas; Hwang, Cheinway; Cheng, Ching-Chung; Masson, Frédéric; Davy, Philippe; Lague, Dimitri; Longuevergne, Laurent

  2016-04-01

  After the 2009 Morakot typhoon, which triggered numerous large landslides in Taiwan, Mouyen et al. (2013) showed for the first time the potential of time-lapse gravity survey to infer the mass of sediments transferring by landsliding or through rivers. By providing an integrated measurement of masses, gravimetry might thus be complementary to common methods used to assess the sediments discharge of rivers. But the masses of rocks displaced by Morakot were exceptionally large as a result of the record-breaking rainfalls brought by this typhoon and one might wonder to what extent time-lapse gravimetry could record such sediment transfers. In order to better assess the capabilities of this method, we set a time-lapse gravity network dedicated to the monitoring of such sediments transfers in Paolai village (south-central Taiwan). Paolai is located near the large Laonong river where temporary alluvial deposits of sediments exist and face steep mountain slopes likely to experience landslides. Both features are considered as potential source of mass transfers, and in turn of temporal gravity changes. The first base gravity measurements were done in November 2015, using absolute and relative gravimeters, and will be repeated every year, before and after the typhoon season. In the same time, we also use a terrestrial lidar to scan the geometry of both the river and the mountain slopes, hence providing a detailed topographical survey of the studied area. Adding Lidar measurements is an efficient strategy to solve for the non-uniqueness of gravity solutions. Meanwhile, we use the Eros morphodynamic model, that combine landsliding and flooding models, to investigate various scenarios of landsliding and subsequent sediment transport and compute the gravity changes on a virtual network of gravimeters. This gives us insights on the expected order of magnitudes for these surface sediment transfers, which are useful to unravel the induced gravity signal from others sources such as

 4. 3-D time-lapse electrical resistivity monitoring of injected CO2 in a shallow aquifer

  Doetsch, Joseph A. J.A.; Auken, Esben; Christiansen, Anders Vest C A.V.C.;

  2013-01-01

  Contamination of potable groundwater by leaking CO2 is a potential risk of carbon sequestration. With the help of a field experiment, we investigate if surface electrical resistivity tomography (ERT) can detect dissolved CO2 in a shallow aquifer. For this purpose, we injected CO2 at a depth of 5...... inversion reveals the geology at the site consisting of aeolian sands near the surface and glacial sands below 5 m depth. Time-lapse inversions clearly image the dissolved CO2 plume with decreased electrical resistivity values. We can follow the CO2 plume as it spreads and moves with the groundwater...

 5. Moist-entropic vertical adiabatic lapse rates: the standard cases and some lead towards inhomogeneous conditions

  Geleyn, Jean-François

  2014-01-01

  Adiabatic lapse rates $\\Gamma_{ns}$ and $\\Gamma_{sw}$ are derived in Marquet and Geleyn (2013) for non-saturated ($\\Gamma_{ns}$) or saturated ($\\Gamma_{sw}$) parcel of moist-air. They are computed in terms of the vertical derivative of the moist-air entropy potential temperature $\\theta_s$ defined in Marquet (2011). The saturated value $\\Gamma_{sw}$ is rewritten in this note so that a more compact formulation is obtained. The new formulation for $\\Gamma_{sw}$ is expressed in term of a weighting factor $C$. This factor may represent the proportion of an air parcel being in saturated conditions.

 6. Time-lapse and slow-motion tracking of temperature changes: response time of a thermometer

  Moggio, L.; Onorato, P.; Gratton, L. M.; Oss, S.

  2017-03-01

  We propose the use of a smartphone based time-lapse and slow-motion video techniques together with tracking analysis as valuable tools for investigating thermal processes such as the response time of a thermometer. The two simple experimental activities presented here, suitable also for high school and undergraduate students, allow one to measure in a simple yet rigorous way the response time of an alcohol thermometer and show its critical dependence on the properties of the surrounding environment giving insight into instrument characteristics, heat transfer and thermal equilibrium concepts.

 7. Soil Contamination, Advanced integrated characterisation and time-lapse Monitoring, SoilCAM project highlights

  French, H. K.; Van Der Zee, S. E.; Wehrer, M.; Godio, A.; Pedersen, L. B.; Tsocano, G.

  2013-12-01

  The SoilCAM project (2008- 2012, EU-FP7-212663) aimed at improving methods for monitoring subsurace contaminant distribution and biodegradation. Two test sites were chosen, Oslo airport Gardermoen, Norway where de-icing agents infiltrate the soil during snowmelt and the Trecate site in Italy where an inland crude oil spill occurred in 1994. A number of geophysical investigation techniques were combined with soil and water sampling techniques. Data obtained from time-lapse measurements were further analysed by numerical modelling of flow and transport at different scales in order to characterise transport processes in the unsaturated and saturated zones. Laboratory experiments provided physical and biogeochemical data for model parameterisation and to select remediation methods. The geophysical techniques were used to map geological heterogeneities and to conduct time-lapse measurements of processes in the unsaturated zone. Both cross borehole and surface electrodes were used for electrical resistivity and induced polarisation surveys. Results showed clear indications of areas highly affected by de-icing chemicals along the runway at Oslo airport. The time lapse measurements along the runway at the airport showed infiltration patterns during snowmelt and were used to validate 2D unsaturated flow and transport simulations using SUTRA. The simulations illustrate the effect of layering geological structures and membranes, buried parallel to the runway, on the flow pattern. Complex interaction between bio-geo-chemical processes in a 1D vertical profile along the runway were described with the ORCHESTRA model. Smaller scale field site measurements revealed increase of iron and manganese during degradation of de-icing chemicals. At the Trecate site a combination of georadar, electrical resistivity and radio magneto telluric provided a broad outline of the geology down to 50 m. Anomalies in the Induced polarisation and electrical resistivity data from the cross borehole

 8. Live-streaming: Time-lapse video evidence of novel streamer formation mechanism and varying viscosity.

  Parvinzadeh Gashti, Mazeyar; Bellavance, Julien; Kroukamp, Otini; Wolfaardt, Gideon; Taghavi, Seyed Mohammad; Greener, Jesse

  2015-07-01

  Time-lapse videos of growing biofilms were analyzed using a background subtraction method, which removed camouflaging effects from the heterogeneous field of view to reveal evidence of streamer formation from optically dense biofilm segments. In addition, quantitative measurements of biofilm velocity and optical density, combined with mathematical modeling, demonstrated that streamer formation occurred from mature, high-viscosity biofilms. We propose a streamer formation mechanism by sudden partial detachment, as opposed to continuous elongation as observed in other microfluidic studies. Additionally, streamer formation occurred in straight microchannels, as opposed to serpentine or pseudo-porous channels, as previously reported.

 9. The Extreme Ice Survey: Capturing and Conveying Glacial Processes Through Time-Lapse Imagery and Narration

  Balog, J. D.; Box, J. E.; Pfeffer, W. T.; Hood, E. W.; Fagre, D. B.; Anker, C.; O'Neel, S.

  2010-12-01

  The Extreme Ice Survey (EIS) uses time-lapse photography, conventional photography, and video to document rapid change in the Earth's glacial ice. The EIS team currently has 38 time-lapse cameras at sites in Greenland, Iceland, Alaska, the Rocky Mountains and Nepal. EIS supplements this ongoing record with annual repeat photography in British Columbia, Iceland, the Alps, and Bolivia. EIS imagery supplies basic knowledge in glacier dynamics to the science community, as well as compelling, engaging narratives to the general public about the immediacy of the Anthropocene and climate change. Visual materials from EIS have impacted more than 150 million people, ranging from White House staff, the U. S. Congress and government agency officials to globally influential corporate officers and all age strata of the general public. Media products include a National Geographic/NOVA special, two National Geographic magazine articles, a feature in Parade magazine (circulation 71 million), and numerous presentations on CNN, NBC, BBC and National Public Radio. Columbia Glacier, Alaska, June 2006, May 2007, June 2008 terminus indicated.

 10. Time-Lapse Electrical Resistivity Investigations for Imaging the Grouting Injection in Shallow Subsurface Cavities

  Muhammad Farooq

  2014-01-01

  Full Text Available The highway of Yongweol-ri, Muan-gun, south-western part of the South Korean Peninsula, is underlain by the abandoned of subsurface cavities, which were discovered in 2005. These cavities lie at shallow depths with the range of 5∼15 meters below the ground surface. Numerous subsidence events have repeatedly occurred in the past few years, damaging infrastructure and highway. As a result of continuing subsidence issues, the Korean Institute of Geosciences and Mineral Resources (KIGAM was requested by local administration to resolve the issue. The KIGAM used geophysical methods to delineate subsurface cavities and improve more refined understanding of the cavities network in the study area. Cement based grouting has been widely employed in the construction industry to reinforce subsurface ground. In this research work, time-lapse electrical resistivity surveys were accomplished to monitor the grouting injection in the subsurface cavities beneath the highway, which have provided a quasi-real-time monitoring for modifying the subsurface cavities related to ground reinforcement, which would be difficult with direct methods. The results obtained from time-lapse electrical resistivity technique have satisfactory imaged the grouting injection experiment in the subsurface cavities beneath the highway. Furthermore, the borehole camera confirmed the presence of grouting material in the subsurface cavities, and hence this procedure increases the mechanical resistance of subsurface cavities below the highway.

 11. The time-lapse AVO difference inversion for changes in reservoir parameters

  Longxiao, Zhi; Hanming, Gu; Yan, Li

  2016-12-01

  The result of conventional time-lapse seismic processing is the difference between the amplitude and the post-stack seismic data. Although stack processing can improve the signal-to-noise ratio (SNR) of seismic data, it also causes a considerable loss of important information about the amplitude changes and only gives the qualitative interpretation. To predict the changes in reservoir fluid more precisely and accurately, we also need the quantitative information of the reservoir. To achieve this aim, we develop the method of time-lapse AVO (amplitude versus offset) difference inversion. For the inversion of reservoir changes in elastic parameters, we apply the Gardner equation as the constraint and convert the three-parameter inversion of elastic parameter changes into a two-parameter inversion to make the inversion more stable. For the inversion of variations in the reservoir parameters, we infer the relation between the difference of the reflection coefficient and variations in the reservoir parameters, and then invert reservoir parameter changes directly. The results of the theoretical modeling computation and practical application show that our method can estimate the relative variations in reservoir density, P-wave and S-wave velocity, calculate reservoir changes in water saturation and effective pressure accurately, and then provide reference for the rational exploitation of the reservoir.

 12. Time lapse seismic observations and effects of reservoir compressibility at Teal South oil field

  Islam, Nayyer

  One of the original ocean-bottom time-lapse seismic studies was performed at the Teal South oil field in the Gulf of Mexico during the late 1990's. This work reexamines some aspects of previous work using modern analysis techniques to provide improved quantitative interpretations. Using three-dimensional volume visualization of legacy data and the two phases of post-production time-lapse data, I provide additional insight into the fluid migration pathways and the pressure communication between different reservoirs, separated by faults. This work supports a conclusion from previous studies that production from one reservoir caused regional pressure decline that in turn resulted in liberation of gas from multiple surrounding unproduced reservoirs. I also provide an explanation for unusual time-lapse changes in amplitude-versus-offset (AVO) data related to the compaction of the producing reservoir which, in turn, changed an isotropic medium to an anisotropic medium. In the first part of this work, I examine regional changes in seismic response due to the production of oil and gas from one reservoir. The previous studies primarily used two post-production ocean-bottom surveys (Phase I and Phase II), and not the legacy streamer data, due to the unavailability of legacy prestack data and very different acquisition parameters. In order to incorporate the legacy data in the present study, all three post-stack data sets were cross-equalized and examined using instantaneous amplitude and energy volumes. This approach appears quite effective and helps to suppress changes unrelated to production while emphasizing those large-amplitude changes that are related to production in this noisy (by current standards) suite of data. I examine the multiple data sets first by using the instantaneous amplitude and energy attributes, and then also examine specific apparent time-lapse changes through direct comparisons of seismic traces. In so doing, I identify time-delays that, when

 13. Prevalence of lapses in academic integrity in two Pakistani medical colleges.

  Shukr, Irfan; Roff, Sue

  2015-05-01

  To determine prevalence of professionalism lapses related to academic integrity by students Pakistani medical colleges. 520 students. Cross sectional. A validated and customized version of Dundee Polyprofessional Inventory-1 for use in Pakistani medical schools was used. The students' perceptions on 47 behaviors were explored. The response rate of students was 92%. Ninety percent or more than 90% of student agreed that 30 of the 47 listed behaviors were wrong. Different percentages of the students admitted doing 44 (94%), out of 47 behaviors. Students thought that fellow students were doing dishonest behaviors far more frequently than they themselves were. The commonest dishonest behaviors admitted were proxy attendance (308, 64%), receiving information about the paper from a student who has already sat in the exam, or themselves providing information about a paper who have yet to sit in it (297, 62%), completing work for another student 291 (61%). There are significant issues related to academic integrity in Pakistani medical schools that require remedy. The Dundee Polyprofessional Inventory-1 as customized for use in Pakistan is a useful tool to measure professionalism lapses related to academic integrity.

 14. An Analytical Formula for Potential Water Vapor in an Atmosphere of Constant Lapse Rate

  Ali Varmaghani

  2012-01-01

  Full Text Available Accurate calculation of precipitable water vapor (PWV in the atmosphere has always been a matter of importance for meteorologists. Potential water vapor (POWV or maximum precipitable water vapor can be an appropriate base for estimation of probable maximum precipitation (PMP in an area, leading to probable maximum flood (PMF and flash flood management systems. PWV and POWV have miscellaneously been estimated by means of either discrete solutions such as tables, diagrams or empirical methods; however, there is no analytical formula for POWV even in a particular atmospherical condition. In this article, fundamental governing equations required for analytical calculation of POWV are first introduced. Then, it will be shown that this POWV calculation relies on a Riemann integral solution over a range of altitude whose integrand is merely a function of altitude. The solution of the integral gives rise to a series function which is bypassed by approximation of saturation vapor pressure in the range of -55 to 55 degrees Celsius, and an analytical formula for POWV in an atmosphere of constant lapse rate is proposed. In order to evaluate the accuracy of the suggested equation, exact calculations of saturated adiabatic lapse rate (SALR at different surface temperatures were performed. The formula was compared with both the diagrams from the US Weather Bureau and SALR. The results demonstrated unquestionable capability of analytical solutions and also equivalent functions.

 15. An Analytical Formula for Potential Water Vapor in an Atmosphere of Constant Lapse Rate

  Ali Varmaghani

  2012-01-01

  Full Text Available Accurate calculation of precipitable water vapor (PWV in the atmosphere has always been a matter of importance for meteorologists. Potential water vapor (POWV or maximum precipitable water vapor can be an appropriate base for estimation of probable maximum precipitation (PMP in an area, leading to probable maximum flood (PMF and flash flood management systems. PWV and POWV have miscellaneously been estimated by means of either discrete solutions such as tables, diagrams or empirical methods; however, there is no analytical formula for POWV even in a particular atmospherical condition. In this article, fundamental governing equations required for analytical calculation of POWV are first introduced. Then, it will be shown that this POWV calculation relies on a Riemann integral solution over a range of altitude whose integrand is merely a function of altitude. The solution of the integral gives rise to a series function which is bypassed by approximation of saturation vapor pressure in the range of -55 to 55 degrees Celsius, and an analytical formula for POWV in an atmosphere of constant lapse rate is proposed. In order to evaluate the accuracy of the suggested equation, exact calculations of saturated adiabatic lapse rate (SALR at different surface temperatures were performed. The formula was compared with both the diagrams from the US Weather Bureau and SALR. The results demonstrated unquestionable capability of analytical solutions and also equivalent functions.

 16. Possible mechanism of polyspermy block in human oocytes observed by time-lapse cinematography.

  Mio, Yasuyuki; Iwata, Kyoko; Yumoto, Keitaro; Kai, Yoshiteru; Sargant, Haruka C; Mizoguchi, Chizuru; Ueda, Minako; Tsuchie, Yuka; Imajo, Akifumi; Iba, Yumiko; Nishikori, Kyoko

  2012-09-01

  To analyze the fertilization process related to polyspermy block in human oocytes using an in vitro culturing system for time-lapse cinematography. We had 122 oocytes donated for this study from couples that provided informed consent. We recorded human oocytes at 2,000 to 2,800 frames every 10 s during the fertilization process and thereafter every 2 min using a new in vitro culture system originally developed by the authors for time-lapse cinematography. We displayed 30 frames per second for analysis of the polyspermy block during fertilization. Three oocytes showed the leading and following sperm within the zona pellucida in the same microscopic field. The dynamic images obtained during the fertilization process using this new system revealed that once a leading sperm penetrated the zona pellucida and attached to the oocyte membrane, a following sperm was arrested from further penetration into the zona pellucida within 10 s. The present results strongly suggest the existence of a novel mechanism of polyspermy block that takes place at the zona pellucida immediately after fertilization. These findings are clearly different from previous mechanisms describing polyspermy block as the oocyte membrane block to sperm penetration and the zona reaction. The finding presented herein thus represents a novel discovery about the highly complicated polyspermy block mechanism occurring in human oocytes.

 17. Analysis of compaction initiation in human embryos by using time-lapse cinematography.

  Iwata, Kyoko; Yumoto, Keitaro; Sugishima, Minako; Mizoguchi, Chizuru; Kai, Yoshiteru; Iba, Yumiko; Mio, Yasuyuki

  2014-04-01

  To analyze the initiation of compaction in human embryos in vitro by using time-lapse cinematography (TLC), with the goal of determining the precise timing of compaction and clarifying the morphological changes underlying the compaction process. One hundred and fifteen embryos donated by couples with no further need for embryo-transfer were used in this study. Donated embryos were thawed and processed, and then their morphological behavior during the initiation of compaction was dynamically observed via time-lapse cinematography (TLC) for 5 days. Although the initiation of compaction occurred throughout the period from the 4-cell to 16-cell stage, 99 (86.1 %) embryos initiated compaction at the 8-cell stage or later, with initiation at the 8-cell stage being most frequent (22.6 %). Of these 99 embryos, 49.5 % developed into good-quality blastocysts. In contrast, of the 16 (13.9 %) embryos that initiated compaction prior to the 8-cell stage, only 18.8 % developed into good-quality blastocysts. Embryos that initiated compaction before the 8-cell stage showed significantly higher numbers of multinucleated blastomeres, due to asynchronism in nuclear division at the third mitotic division resulting from cytokinetic failure. The initiation of compaction primarily occurs at the third mitotic division or later in human embryos. Embryos that initiate compaction before the 8-cell stage are usually associated with aberrant embryonic development (i.e., cytokinetic failure accompanied by karyokinesis).

 18. Using a time lapse microgravity model for mapping seawater intrusion around Semarang

  Supriyadi, Khumaedi, Yusuf, M.; Agung, W.

  2016-03-01

  A modeling of time-lapse microgravity anomaly due to sea water intrusion has been conducted. It used field data of aquifer cross section, aquifer thickness and lithology of research area. Those data were then processed using Grav3D and Surfer. Modeling results indicated that the intrusion of sea water resulting in a time-lapse microgravity anomalies of 0.12 to 0.18 mGal, at soil layer density of 0.15 g/cm3 to 0.3 g/cm3 and at depth of 30 to 100 m. These imply that the areas experiencing seawater intrusion were Tanjung Mas, SPBE Bandarharjo, Brass, Old Market Boom and Johar as the microgravity measured there were in the range of 0.12 to 0.18 mGal and the density contrast were at 0.15 g/cm3 to 0.28 g/cm3. Areas that experienced fluid reduction were Puri Anjasmoro, Kenconowungu and Puspowarno with microgravity changes from -0.06 mGal to -0.18 mGal.

 19. Very-High-Resolution Time-Lapse Photography for Plant and Ecosystems Research

  Mary H. Nichols

  2013-09-01

  Full Text Available Premise of the study: Traditional photography is a compromise between image detail and area covered. We report a new method for creating time-lapse sequences of very-high-resolution photographs to produce zoomable images that facilitate observation across a range of spatial and temporal scales. Methods and Results: A robotic camera mount and software were used to capture images of the growth and movement in Brassica rapa every 15 s in the laboratory. The resultant time-lapse sequence (http://timemachine.gigapan.org/wiki/Plant_Growth captures growth detail such as circumnutation. A modified, solar-powered system was deployed at a remote field site in southern Arizona. Images were collected every 2 h over a 3-mo period to capture the response of vegetation to monsoon season rainfall (http://timemachine.gigapan.org/wiki/Arizona_Grasslands. Conclusions: A technique for observing time sequences of both individual plant and ecosystem response at a range of spatial scales is available for use in the laboratory and in the field.

 20. Noise-free accurate count of microbial colonies by time-lapse shadow image analysis.

  Ogawa, Hiroyuki; Nasu, Senshi; Takeshige, Motomu; Funabashi, Hisakage; Saito, Mikako; Matsuoka, Hideaki

  2012-12-01

  Microbial colonies in food matrices could be counted accurately by a novel noise-free method based on time-lapse shadow image analysis. An agar plate containing many clusters of microbial colonies and/or meat fragments was trans-illuminated to project their 2-dimensional (2D) shadow images on a color CCD camera. The 2D shadow images of every cluster distributed within a 3-mm thick agar layer were captured in focus simultaneously by means of a multiple focusing system, and were then converted to 3-dimensional (3D) shadow images. By time-lapse analysis of the 3D shadow images, it was determined whether each cluster comprised single or multiple colonies or a meat fragment. The analytical precision was high enough to be able to distinguish a microbial colony from a meat fragment, to recognize an oval image as two colonies contacting each other, and to detect microbial colonies hidden under a food fragment. The detection of hidden colonies is its outstanding performance in comparison with other systems. The present system attained accuracy for counting fewer than 5 colonies and is therefore of practical importance.

 1. Time-lapse 3D VSP monitoring of a carbon dioxide injection project at Delhi Field, Louisiana

  Lubis, Muhammad Husni Mubarak

  Delhi Field is a producing oil field located in northeastern Louisiana. The estimated original oil in place (OOIP) is 357 mmbo and approximately 54% of OOIP has been produced through the primary production and water-flooding. A CO2-EOR program has been implemented since November 2009 to recover an additional 17% of OOIP. Reservoir surveillance using time-lapse 3D seismic data has been conducted to monitor the CO2 sweep efficiency. The goal of this study is to monitor the CO2 flow-path in the area around the injector using time-lapse 3D VSP data. For this purpose, two 3D VSPs acquired in June 2010 and again in August 2011 were processed together. Fluid substitution and VSP modeling were performed to understand the influence of pore-fluid saturation change on VSP records. A cross-equalization was performed to improve the similarity of the datasets. This step is important to reduce the ambiguity in time-lapse observation. The splice of a 3D VSP image into the surface seismic data becomes the key point in determining the reflector of the reservoir. By integrating the observation from the modeling and the splice of 3D VSP image to surface seismic, the CO2 flow-path from injector 164-3 can be identified from 3D time-lapse VSP data. The CO2 was not radially distributed around the injector, but moved toward southwest direction. This finding is also consistent with the flow-path interpreted from surface seismic. This consistency implies that time-lapse 3D VSP surveys at Delhi Field confirm and augment the time-lapse interpretation from surface seismic data.

 2. Robust joint full-waveform inversion of time-lapse seismic data sets with total-variation regularization

  Maharramov, Musa

  2014-01-01

  We present a technique for reconstructing subsurface velocity model changes from time-lapse seismic survey data using full-waveform inversion (FWI). The technique is based on simultaneously inverting multiple survey vintages, with model difference regularization using the total variation (TV) seminorm. We compare the new TV-regularized time-lapse FWI with the $L_2$-regularized joint inversion proposed in our earlier work, using synthetic data sets that exhibit survey repeatability issues. The results demonstrate clear advantages of the proposed TV-regularized joint inversion over alternatives methods for recovering production-induced model changes that are due to both fluid substitution and geomechanical effects.

 3. Selected time-lapse movies of the east rift zone eruption of KĪlauea Volcano, 2004–2008

  Orr, Tim R.

  2011-01-01

  Since 2004, the U.S. Geological Survey's Hawaiian Volcano Observatory has used mass-market digital time-lapse cameras and network-enabled Webcams for visual monitoring and research. The 26 time-lapse movies in this report were selected from the vast collection of images acquired by these camera systems during 2004–2008. Chosen for their content and broad aesthetic appeal, these image sequences document a variety of flow-field and vent processes from Kīlauea's east rift zone eruption, which began in 1983 and is still (as of 2011) ongoing.

 4. Time-lapse seismic waveform modelling and attribute analysis using hydromechanical models for a deep reservoir undergoing depletion

  He, Y.-X.; Angus, D. A.; Blanchard, T. D.; Wang, G.-L.; Yuan, S.-Y.; Garcia, A.

  2016-04-01

  Extraction of fluids from subsurface reservoirs induces changes in pore pressure, leading not only to geomechanical changes, but also perturbations in seismic velocities and hence observable seismic attributes. Time-lapse seismic analysis can be used to estimate changes in subsurface hydromechanical properties and thus act as a monitoring tool for geological reservoirs. The ability to observe and quantify changes in fluid, stress and strain using seismic techniques has important implications for monitoring risk not only for petroleum applications but also for geological storage of CO2 and nuclear waste scenarios. In this paper, we integrate hydromechanical simulation results with rock physics models and full-waveform seismic modelling to assess time-lapse seismic attribute resolution for dynamic reservoir characterization and hydromechanical model calibration. The time-lapse seismic simulations use a dynamic elastic reservoir model based on a North Sea deep reservoir undergoing large pressure changes. The time-lapse seismic traveltime shifts and time strains calculated from the modelled and processed synthetic data sets (i.e. pre-stack and post-stack data) are in a reasonable agreement with the true earth models, indicating the feasibility of using 1-D strain rock physics transform and time-lapse seismic processing methodology. Estimated vertical traveltime shifts for the overburden and the majority of the reservoir are within ±1 ms of the true earth model values, indicating that the time-lapse technique is sufficiently accurate for predicting overburden velocity changes and hence geomechanical effects. Characterization of deeper structure below the overburden becomes less accurate, where more advanced time-lapse seismic processing and migration is needed to handle the complex geometry and strong lateral induced velocity changes. Nevertheless, both migrated full-offset pre-stack and near-offset post-stack data image the general features of both the overburden and

 5. Minds "at attention": mindfulness training curbs attentional lapses in military cohorts.

  Amishi P Jha

  Full Text Available We investigated the impact of mindfulness training (MT on attentional performance lapses associated with task-unrelated thought (i.e., mind wandering. Periods of persistent and intensive demands may compromise attention and increase off-task thinking. Here, we investigated if MT may mitigate these deleterious effects and promote cognitive resilience in military cohorts enduring a high-demand interval of predeployment training. To better understand which aspects of MT programs are most beneficial, three military cohorts were examined. Two of the three groups were provided MT. One group received an 8-hour, 8-week variant of Mindfulness-based Mind Fitness Training (MMFT emphasizing engagement in training exercises (training-focused MT, n = 40, a second group received a didactic-focused variant emphasizing content regarding stress and resilience (didactic-focused MT, n = 40, and the third group served as a no-training control (NTC, n = 24. Sustained Attention to Response Task (SART performance was indexed in all military groups and a no-training civilian group (CIV, n = 45 before (T1 and after (T2 the MT course period. Attentional performance (measured by A', a sensitivity index was lower in NTC vs. CIV at T2, suggesting that performance suffers after enduring a high-demand predeployment interval relative to a similar time period of civilian life. Yet, there were significantly fewer performance lapses in the military cohorts receiving MT relative to NTC, with training-focused MT outperforming didactic-focused MT at T2. From T1 to T2, A' degraded in NTC and didactic-focused MT but remained stable in training-focused MT and CIV. In sum, while protracted periods of high-demand military training may increase attentional performance lapses, practice-focused MT programs akin to training-focused MT may bolster attentional performance more than didactic-focused programs. As such, training-focused MT programs should be further examined in cohorts

 6. Active and passive electrical and seismic time-lapse monitoring of earthen embankments

  Rittgers, Justin Bradley

  In this dissertation, I present research involving the application of active and passive geophysical data collection, data assimilation, and inverse modeling for the purpose of earthen embankment infrastructure assessment. Throughout the dissertation, I identify several data characteristics, and several challenges intrinsic to characterization and imaging of earthen embankments and anomalous seepage phenomena, from both a static and time-lapse geophysical monitoring perspective. I begin with the presentation of a field study conducted on a seeping earthen dam, involving static and independent inversions of active tomography data sets, and self-potential modeling of fluid flow within a confined aquifer. Additionally, I present results of active and passive time-lapse geophysical monitoring conducted during two meso-scale laboratory experiments involving the failure and self-healing of embankment filter materials via induced vertical cracking. Identified data signatures and trends, as well as 4D inversion results, are discussed as an underlying motivation for conducting subsequent research. Next, I present a new 4D acoustic emissions source localization algorithm that is applied to passive seismic monitoring data collected during a full-scale embankment failure test. Acoustic emissions localization results are then used to help spatially constrain 4D inversion of collocated self-potential monitoring data. I then turn to time-lapse joint inversion of active tomographic data sets applied to the characterization and monitoring of earthen embankments. Here, I develop a new technique for applying spatiotemporally varying structural joint inversion constraints. The new technique, referred to as Automatic Joint Constraints (AJC), is first demonstrated on a synthetic 2D joint model space, and is then applied to real geophysical monitoring data sets collected during a full-scale earthen embankment piping-failure test. Finally, I discuss some non-technical issues related to

 7. Time-lapse cinematography in living Drosophila tissues: preparation of material.

  Davis, Ilan; Parton, Richard M

  2006-11-01

  The fruit fly, Drosophila melanogaster, has been an extraordinarily successful model organism for studying the genetic basis of development and evolution. It is arguably the best-understood complex multicellular model system, owing its success to many factors. Recent developments in imaging techniques, in particular sophisticated fluorescence microscopy methods and equipment, now allow cellular events to be studied at high resolution in living material. This ability has enabled the study of features that tend to be lost or damaged by fixation, such as transient or dynamic events. Although many of the techniques of live cell imaging in Drosophila are shared with the greater community of cell biologists working on other model systems, studying living fly tissues presents unique difficulties in keeping the cells alive, introducing fluorescent probes, and imaging through thick hazy cytoplasm. This protocol outlines the preparation of major tissue types amenable to study by time-lapse cinematography and different methods for keeping them alive.

 8. Time-lapse cinematography of the capillary tube cell migration inhibition test.

  Bray, M A

  1980-01-01

  The kinetics of human and guinea pig cell migration inhibition have been studied using time-lapse cinematography of cells migrating from capillary tubes. Guinea pig and human cells exhibit markedly different kinetics in the absence of inhibitors. Specific antigen causes a dose-related inhibition of migration for up to 60 h using guinea pig cells and a peak of inhibition after 18 h using the human leucocyte system. The timing of measurement of maximum activity more critical for the latter test. The kinetics of lymphokine generation have been examined and the migration inhibitory activity of the plant mitogen (PHA), a Kurloff cell product and a continuous cell line supernatant have been compared with the inhibitory profiles of lymphokine preparations and specific antigen.

 9. Effect of oxygen concentration on human embryo development evaluated by time-lapse monitoring

  Ingerslev, Hans Jakob; Hindkjær, Johnny Juhl; Kirkegaard, Kirstine

  2012-01-01

  -points are given as hours after fertilisation Results: The timing of the first two cleavage cycles resulting in a 4-cell embryo was not significantly different between the groups. The timing of the third cleavage cycle, i.e. division to 5, 6, 7 and 8 cells was delayed for embryos cultured in 20% oxygen (P5cell =0......Introduction: Data from a number of studies indicate -but not unequivocally- that culture of embryos in 5% O2 compared to 20% O2 improves blastocyst formation in humans and various animal species and may yield better pregnancy rates in IVF. The detrimental effects of atmospheric oxygen were...... recently demonstrated to occur from first cleavage cycle in mice using time-lapse microscopy, with the largest impact on the pre-compaction stages. However, embryonic development in mice differs in many aspects from human embryonic development. The objective of this retrospective, descriptive study...

 10. Time-lapse cinematographic analysis of beryllium--lung fibroblast interactions.

  Absher, M; Sylwester, D; Hart, B A

  1983-02-01

  The proliferative response to beryllium chloride of cells in a population of human lung fibroblasts was quantitatively assessed using time-lapse cinematography. A dose of 0.02 microgram Be/ml, known to decrease the growth rate of fibroblasts, affects an estimated 75% of the cells in the population, increasing their interdivision time (IDT) by approximately 5 hr. The differences in mean 1n(IDT) between treated and control cells were essentially constant for comparable culture sizes ranging from 25 to 250 cells. There was no correlation between mother and daughter cell IDTs in control or treated culture at any culture size. IDTs of sister pairs were highly correlated in control cultures at selected culture sizes while sister pair IDTs of treated cultures were not. The data suggest that while beryllium alters the IDT of fibroblasts, an effect not related to culture size, any given cell affected by beryllium does not impart effects of the mineral to its progeny.

 11. Time-lapse seismic analysis of the North Sea Fulmar Field

  Johnston, David H.; McKenny, Robert S.; Burkhart, Tucker D.

  1998-12-31

  Time-lapse seismic analysis has been applied to two 3-D seismic surveys acquired over the central North Sea Fulmar field in a pre-production survey shot in 1977, reprocessed in 1987, and a survey in 1992. The Upper Jurassic reservoirs in the field have been under production since 1982. Differences in averaged impedance between the 1977 and 1992 surveys clearly show the effects of water influx and pressure decline. The changes observed in the seismic data are overall consistent with predictions obtained from a full-field, history-matched simulation. Differences in details may suggest areas of bypassed oil. Dta quality is not sufficient to serve as the sole basis for drilling decisions. 1 ref., 6 figs.

 12. Automatic cloud top height determination using a cost-effective time-lapse camera system

  H. M. Schulz

  2014-03-01

  Full Text Available A new method for the determination of cloud top heights from the footage of a time-lapse camera is presented. Contact points between cloud tops and underlying terrain are automatically detected in the camera image based on differences in the brightness, texture and movement of cloudy and non-cloudy areas. The height of the detected cloud top positions is determined by comparison with a digital elevation model projected to the view of the camera. The technique has been validated using data about the cloud immersion of a second camera as well as via visual assessment. The validation shows a high detection quality, especially regarding the requirements for the validation of satellite cloud top retrieval algorithms.

 13. Estimation of temperature lapse rate based on remote sensing snow cover data

  Zhang, Fan; Zhang, Hongbo; Ye, Ming; Tian, Lide; Liu, Jingshi

  2013-04-01

  In alpine regions, snow cover runoff simulation plays a key role in watershed water budget management. Temperature is one of the most important variables used to simulate the evolution of snow cover during snowmelt modeling. However, meteorological station networks rarely have enough spatial density for model application in high mountain catchments. In order to overcome the meteorological data shortage, this study develops a method to estimate daily temperature lapse rate (TLR) when multi-altitudinal temperature measurements are not available. TLR is calculated as the normalized temperature difference between the snow cover edge elevation at which temperature is assumed to be the critical snow fall temperature and a lower elevation at which a meteorological station locates. The daily snow cover edge elevation data were derived from MODIS data on board Terra and Aqua platforms. The method proves to be useful to mitigate the hydrological modeling difficulties regarding a high mountain catchment in south Tibet with data scarcity.

 14. Electron microscopic time-lapse visualization of surface pore filtration on particulate matter trapping process.

  Sanui, Ryoko; Hanamura, Katsunori

  2016-09-01

  A scanning electron microscope (SEM) was used to dynamically visualize the particulate matter (PM) trapping process on diesel particulate filter (DPF) walls at a micro scale as 'time-lapse' images corresponding to the increase in pressure drop simultaneously measured through the DPF. This visualization and pressure drop measurement led to the conclusion that the PM trapping in surface pores was driven by PM bridging and stacking at constricted areas in porous channels. This caused a drastic increase in the pressure drop during PM accumulation at the beginning of the PM trapping process. The relationship between the porous structure of the DPF and the depth of the surface pore was investigated in terms of the porosity distribution and PM penetration depth near the wall surface with respect to depth. The pressure drop calculated with an assumed surface pore depth showed a good correspondence to the measured pressure drop.

 15. Time-lapse cinematography of dynamic changes occurring during in vitro development of human embryos.

  Mio, Yasuyuki; Maeda, Kazuo

  2008-12-01

  The purpose of this study was to clarify developmental changes of early human embryos by using time-lapse cinematography (TLC). For human ova, fertilization and cleavage, development of the blastocyst, and hatching, as well as consequent changes were repeatedly photographed at intervals of 5-6 days by using an inverse microscope under stabilized temperature and pH. Photographs were taken at 30 frames per second and the movies were studied. Cinematography has increased our understanding of the morphologic mechanisms of fertilization, development, and behavior of early human embryos, and has identified the increased risk of monozygotic twin pregnancy based on prolonged incubation in vitro to the blastocyst stage. Using TLC, we observed the fertilization of an ovum by a single spermatozoon, followed by early cleavages, formation of the morula, blastocyst hatching, changes in the embryonic plates, and the development of monozygotic twins from the incubated blastocysts.

 16. Iceberg Calving and Flow Dynamics at Helheim Glacier, East Greenland, from Time-Lapse Photography

  Hamilton, G. S.; Khan, S. A.; Schild, K. M.; Stearns, L. A.; Nettles, M.; Ahlstrøm, A. P.; Andersen, M. L.; Davis, J. L.; Ekström, G.; Elósegui, P.; Forsberg, R.; de Juan, J.; Larsen, T. B.; Stenseng, L.

  2008-12-01

  Helheim Glacier in East Greenland is the focus of coordinated studies aimed at understanding tidewater outlet-glacier dynamics and kinematics, and their link to glacial earthquakes. As part of this effort, we installed three time-lapse cameras overlooking the calving terminus of the glacier during the Arctic summer of 2008. Images were captured every five minutes during the mostly unattended period of operation. Several interesting aspects of the glacier's behavior are observed in the image sequences, including vertical displacement of the glacier terminus by ocean tides, and very large calving events. These observations, in combination with simultaneous measurements of ice flow, ocean tides (including tsunamis) and seismic activity, contribute to our understanding of the dynamics of Helheim Glacier and the source mechanism of glacial earthquakes.

 17. In vivo amyloid aggregation kinetics tracked by time-lapse confocal microscopy in real-time.

  Villar-Piqué, Anna; Espargaró, Alba; Ventura, Salvador; Sabate, Raimon

  2016-01-01

  Amyloid polymerization underlies an increasing number of human diseases. Despite this process having been studied extensively in vitro, aggregation is a difficult process to track in vivo due to methodological limitations and the slow kinetics of aggregation reactions in cells and tissues. Herein we exploit the amyloid properties of the inclusions bodies (IBs) formed by amyloidogenic proteins in bacteria to address the kinetics of in vivo amyloid aggregation. To this aim we used time-lapse confocal microscopy and a fusion of the amyloid-beta peptide (A β42) with a fluorescent reporter. This strategy allowed us to follow the intracellular kinetics of amyloid-like aggregation in real-time and to discriminate between variants exhibiting different in vivo aggregation propensity. Overall, the approach opens the possibility to assess the impact of point mutations as well as potential anti-aggregation drugs in the process of amyloid formation in living cells.

 18. Generalized focusing of time-lapse changes with applications to direct current and time-domain induced polarization inversions

  Fiandaca, Gianluca; Doetsch, Joseph; Vignoli, Giulio; Auken, Esben

  2015-11-01

  Often in geophysical monitoring experiments time-lapse inversion models vary too smoothly with time, owing to the strong imprint of regularization. Several methods have been proposed for focusing the spatiotemporal changes of the model parameters. In this study, we present two generalizations of the minimum support norm, which favour compact time-lapse changes and can be adapted to the specific problem requirements. Inversion results from synthetic direct current resistivity models that mimic developing plumes show that the focusing scheme significantly improves size, shape and magnitude estimates of the time-lapse changes. Inversions of the synthetic data also illustrate that the focused inversion gives robust results and that the focusing settings are easily chosen. Inversions of full-decay time-domain induced polarization (IP) field data from a CO2 monitoring injection experiment show that the focusing scheme performs well for field data and inversions for all four Cole-Cole polarization parameters. Our tests show that the generalized minimum support norms react in an intuitive and predictable way to the norm settings, implying that they can be used in time-lapse experiments for obtaining reliable and robust results.

 19. Social Cognitive Analysis of Recovery from a Lapse after Smoking Cessation: Comment on Haaga and Stewart (1992).

  Devins, Gerald M.

  1992-01-01

  Responds to previous article by Haaga and Stewart on perceived self-efficacy for recovery of abstinence from smoking after lapse and success in maintaining abstinence. Identifies and addresses issues regarding application of social cognitive theory to such areas as smoking cessation. Examines distinctions between efficacy and outcome beliefs,…

 20. In the heat of the moment: Alcohol consumption and smoking lapse and relapse among adolescents who have quit smoking

  Zundert, R.M.P. van; Kuntsche, E.N.; Engels, R.C.M.E.

  2012-01-01

  Background: The present study tested the co-occurrence of alcohol use and the first lapse and relapse into smoking among daily smoking adolescents who quit smoking. Methods: In this ecological momentary assessment study, participants completed web-based questionnaires three times a day during one we

 1. Bayesian Markov chain Monte Carlo Inversion of Time-Lapse Geophysical Data To Characterize the Vadose Zone

  Scholer, Marie; Irving, James; Zibar, Majken Caroline Looms;

  Geophysical methods have the potential to provide valuable information on hydrological properties in the unsaturated zone. In particular, time-lapse geophysical data, when coupled with a hydrological model and inverted stochastically, may allow for the effective estimation of subsurface hydraulic...

 2. Joint inversion of time-lapse VSP data for monitoring CO2 injection at the Farnsworth EOR field in Texas

  Zhang, M.; Gao, K.; Balch, R. S.; Huang, L.

  2016-12-01

  During the Development Phase (Phase III) of the U.S. Southwest Regional Partnership on Carbon Sequestration (SWP), time-lapse 3D vertical seismic profiling (VSP) data were acquired to monitor CO2 injection/migration at the Farnsworth Enhanced Oil Recovery (EOR) field, in partnership with the industrial partner Chaparral Energy. The project is to inject a million tons of carbon dioxide into the target formation, the deep oil-bearing Morrow Formation in the Farnsworth Unit EOR field. Quantitative time-lapse seismic monitoring has the potential to track CO2 movement in geologic carbon storage sites. Los Alamos National Laboratory (LANL) has recently developed new full-waveform inversion methods to jointly invert time-lapse seismic data for changes in elastic and anisotropic parameters in target monitoring regions such as a CO2 reservoir. We apply our new joint inversion methods to time-lapse VSP data acquired at the Farnsworth EOR filed, and present some preliminary results showing geophysical properties changes in the reservoir.

 3. Mass conservative three-dimensional water tracer distribution from MCMC inversion of time-lapse GPR data

  Lalov, E.; Linde, N.; Vrugt, J.A.

  2012-01-01

  Time-lapse geophysical measurements are widely used to monitor the movement of water and solutes through the subsurface. Yet commonly used deterministic least squares inversions typically suffer from relatively poor mass recovery, spread overestimation, and limited ability to appropriately estimate

 4. Quantifying Effusion Rates at Active Volcanoes through Integrated Time-Lapse Laser Scanning and Photography

  Neil Slatcher

  2015-11-01

  Full Text Available During volcanic eruptions, measurements of the rate at which magma is erupted underpin hazard assessments. For eruptions dominated by the effusion of lava, estimates are often made using satellite data; here, in a case study at Mount Etna (Sicily, we make the first measurements based on terrestrial laser scanning (TLS, and we also include explosive products. During the study period (17–21 July 2012, regular Strombolian explosions were occurring within the Bocca Nuova crater, producing a ~50 m-high scoria cone and a small lava flow field. TLS surveys over multi-day intervals determined a mean cone growth rate (effusive and explosive products of ~0.24 m3·s−1. Differences between 0.3-m resolution DEMs acquired at 10-minute intervals captured the evolution of a breakout lava flow lobe advancing at 0.01–0.03 m3·s−1. Partial occlusion within the crater prevented similar measurement of the main flow, but integrating TLS data with time-lapse imagery enabled lava viscosity (7.4 × 105 Pa·s to be derived from surface velocities and, hence, a flux of 0.11 m3·s−1 to be calculated. Total dense rock equivalent magma discharge estimates are ~0.1–0.2 m3·s−1 over the measurement period and suggest that simultaneous estimates from satellite data are somewhat overestimated. Our results support the use of integrated TLS and time-lapse photography for ground-truthing space-based measurements and highlight the value of interactive image analysis when automated approaches, such as particle image velocimetry (PIV, fail.

 5. Low-cost motility tracking system (LOCOMOTIS for time-lapse microscopy applications and cell visualisation.

  Adam E Lynch

  Full Text Available Direct visualisation of cells for the purpose of studying their motility has typically required expensive microscopy equipment. However, recent advances in digital sensors mean that it is now possible to image cells for a fraction of the price of a standard microscope. Along with low-cost imaging there has also been a large increase in the availability of high quality, open-source analysis programs. In this study we describe the development and performance of an expandable cell motility system employing inexpensive, commercially available digital USB microscopes to image various cell types using time-lapse and perform tracking assays in proof-of-concept experiments. With this system we were able to measure and record three separate assays simultaneously on one personal computer using identical microscopes, and obtained tracking results comparable in quality to those from other studies that used standard, more expensive, equipment. The microscopes used in our system were capable of a maximum magnification of 413.6×. Although resolution was lower than that of a standard inverted microscope we found this difference to be indistinguishable at the magnification chosen for cell tracking experiments (206.8×. In preliminary cell culture experiments using our system, velocities (mean µm/min ± SE of 0.81 ± 0.01 (Biomphalaria glabrata hemocytes on uncoated plates, 1.17 ± 0.004 (MDA-MB-231 breast cancer cells, 1.24 ± 0.006 (SC5 mouse Sertoli cells and 2.21 ± 0.01 (B. glabrata hemocytes on Poly-L-Lysine coated plates, were measured and are consistent with previous reports. We believe that this system, coupled with open-source analysis software, demonstrates that higher throughput time-lapse imaging of cells for the purpose of studying motility can be an affordable option for all researchers.

 6. Slips, lapses and mistakes inthe use of equipment by nurses in an intensive care unit.

  Ribeiro, Gabriella da Silva Rangel; Silva, Rafael Celestino da; Ferreira, Márcia de Assunção; Silva, Grazielle Rezende da

  2016-01-01

  Toidentify the occurrence of errors in the use of equipment by nurses working in intensive careandanalyzing them in the framework of James Reason's theory of human error. Qualitative field study in the intensive care unit of a federal hospital in the city of Rio de Janeiro. Observation and interviews were conductedwith eight nurses, from March to December 2014. Content analysis was used for the interviews, as well as the description of the scenes observed. Lapses of memory and attention were identified in the handling of infusion pumps, as well as planning failures during the programming of monitors. Errors cause adverse events that compromise patient safety. The authors propose creation of an instrument for daily checking of equipment, with checks throughout the work process in the programming of infusion pumps and monitors, in order to reduce failures and memory lapses. Identificar a ocorrência de erros na utilização de equipamentos por enfermeiros que atuam na terapia intensiva, analisando-os à luz da teoria do erro humano de James Reason. Pesquisa de campo, qualitativa, na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital federal do Rio de Janeiro. Realizou-se observação e entrevista com oito enfermeiros, de março a dezembro de 2014. Aplicou-se análise de conteúdo nas entrevistas e descrição densa nas cenas observadas. Identificaram-se falhas de memória e de atenção no manuseio das bombas infusoras e falhas de planejamento durante a programação dos monitores. Os erros causam eventos adversos que comprometem a segurança do paciente. Propõe-se um instrumento de verificação diária dos equipamentos, com checagens ao longo do processo de trabalho da programação das bombas infusoras e monitores, no intuito de reduzir as falhas e esquecimentos.

 7. Applicability of time-lapse refraction seismic tomography for the detection of ground ice degradation

  C. Hilbich

  2010-01-01

  Full Text Available The ice content of the subsurface is a major factor controlling the natural hazard potential of permafrost degradation in alpine terrain. Monitoring of changes in ground ice content is therefore similarly important as temperature monitoring in mountain permafrost. Although electrical resistivity tomography monitoring (ERTM has proved to be a valuable tool for the observation of ground ice degradation, results are often ambiguous or contaminated by inversion artefacts. In theory, the P-wave velocity of seismic waves is similarly sensitive to phase changes between unfrozen water and ice. Provided that the general conditions (lithology, stratigraphy, state of weathering, pore space remain unchanged over the observation period, temporal changes in the observed travel times of repeated seismic measurements should indicate changes in the ice and water content within the pores and fractures of the subsurface material. In this paper, the applicability of refraction seismic tomography monitoring (RSTM as an independent and complementary method to ERTM is analysed for two test sites in the Swiss Alps. The development and validation of an appropriate RSTM approach involves a the comparison of time-lapse seismograms and analysis of reproducibility of the seismic signal, b the analysis of time-lapse travel time curves with respect to shifts in travel times and changes in P-wave velocities, and c the comparison of inverted tomograms including the quantification of velocity changes. Results show a high potential of the RSTM approach concerning the detection of altered subsurface conditions caused by freezing and thawing processes. For velocity changes on the order of 3000 m/s even an unambiguous identification of significant ground ice loss is possible.

 8. Low-cost motility tracking system (LOCOMOTIS) for time-lapse microscopy applications and cell visualisation.

  Lynch, Adam E; Triajianto, Junian; Routledge, Edwin

  2014-01-01

  Direct visualisation of cells for the purpose of studying their motility has typically required expensive microscopy equipment. However, recent advances in digital sensors mean that it is now possible to image cells for a fraction of the price of a standard microscope. Along with low-cost imaging there has also been a large increase in the availability of high quality, open-source analysis programs. In this study we describe the development and performance of an expandable cell motility system employing inexpensive, commercially available digital USB microscopes to image various cell types using time-lapse and perform tracking assays in proof-of-concept experiments. With this system we were able to measure and record three separate assays simultaneously on one personal computer using identical microscopes, and obtained tracking results comparable in quality to those from other studies that used standard, more expensive, equipment. The microscopes used in our system were capable of a maximum magnification of 413.6×. Although resolution was lower than that of a standard inverted microscope we found this difference to be indistinguishable at the magnification chosen for cell tracking experiments (206.8×). In preliminary cell culture experiments using our system, velocities (mean µm/min ± SE) of 0.81 ± 0.01 (Biomphalaria glabrata hemocytes on uncoated plates), 1.17 ± 0.004 (MDA-MB-231 breast cancer cells), 1.24 ± 0.006 (SC5 mouse Sertoli cells) and 2.21 ± 0.01 (B. glabrata hemocytes on Poly-L-Lysine coated plates), were measured and are consistent with previous reports. We believe that this system, coupled with open-source analysis software, demonstrates that higher throughput time-lapse imaging of cells for the purpose of studying motility can be an affordable option for all researchers.

 9. Gliding motility of Babesia bovis merozoites visualized by time-lapse video microscopy.

  Masahito Asada

  Full Text Available BACKGROUND: Babesia bovis is an apicomplexan intraerythrocytic protozoan parasite that induces babesiosis in cattle after transmission by ticks. During specific stages of the apicomplexan parasite lifecycle, such as the sporozoites of Plasmodium falciparum and tachyzoites of Toxoplasma gondii, host cells are targeted for invasion using a unique, active process termed "gliding motility". However, it is not thoroughly understood how the merozoites of B. bovis target and invade host red blood cells (RBCs, and gliding motility has so far not been observed in the parasite. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Gliding motility of B. bovis merozoites was revealed by time-lapse video microscopy. The recorded images revealed that the process included egress of the merozoites from the infected RBC, gliding motility, and subsequent invasion into new RBCs. The gliding motility of B. bovis merozoites was similar to the helical gliding of Toxoplasma tachyzoites. The trails left by the merozoites were detected by indirect immunofluorescence assay using antiserum against B. bovis merozoite surface antigen 1. Inhibition of gliding motility by actin filament polymerization or depolymerization indicated that the gliding motility was driven by actomyosin dependent process. In addition, we revealed the timing of breakdown of the parasitophorous vacuole. Time-lapse image analysis of membrane-stained bovine RBCs showed formation and breakdown of the parasitophorous vacuole within ten minutes of invasion. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: This is the first report of the gliding motility of B. bovis. Since merozoites of Plasmodium parasites do not glide on a substrate, the gliding motility of B. bovis merozoites is a notable finding.

 10. Assessment of Saturation Patterns on Agricultural Land Using Time-lapse Photography

  Silasari, R.; Bloeschl, G.

  2015-12-01

  Agricultural land generates overland flow differently from natural environment due to features from anthropogenic activities such as cultivated soil layer and tile drain pipe. During rainfall events, the formation of overland flow may happen from infiltration excess and/or saturation excess according to the threshold processes which are influenced by rainfall characteristics and soil hydraulic parameters. The dynamics of threshold processes in varying rainfall and soil hydraulic conditions will affect the surface runoff response which can be inversely analyzed by visually observing the generated saturation patterns. This study aims to explore the use of time-lapse photographs of saturated plot during rainfall events to observe and understand the threshold processes of overland flow generation. The observation was conducted at Hydrological Open Air Laboratory (HOAL) in Lower Austria with a 2 megapixels surveillance camera overlooking a 1.8 ha tile-drained agricultural field situated on a hillslope. The main tile drain pipe extends from the higher ground into the riparian area - creating a depression line which generates the main saturation track. The time-lapse photographs are able to capture the spatial and temporal dynamics of 0.1 ha saturated plot (117 m long and 10 m wide in average) during three big rainfall events in 2014 which produced measurable overland flow. The photographs also manage to capture the behavior of overland flow on tractor tracks which were generated faster than on the main saturated plot - due to the more compacted soil - and contribute significantly to the overall overland flow discharge and movements. Comparison of the photographs with on-field manual plotting shows good accuracy of the captured saturation plot and the possibility of calculating the plot area digitally. This method gives opportunity to observe overland flow generation on visual basis as a complement of the customary discharge measurements.

 11. On the Resolvability of Steam Assisted Gravity Drainage Reservoirs Using Time-Lapse Gravity Gradiometry

  Elliott, E. Judith; Braun, Alexander

  2017-08-01

  Unconventional heavy oil resource plays are important contributors to oil and gas production, as well as controversial for posing environmental hazards. Monitoring those reservoirs before, during, and after operations would assist both the optimization of economic benefits and the mitigation of potential environmental hazards. This study investigates how gravity gradiometry using superconducting gravimeters could resolve depletion areas in steam assisted gravity drainage (SAGD) reservoirs. This is achieved through modelling of a SAGD reservoir at 1.25 and 5 years of operation. Specifically, the density change structure identified from geological, petrological, and seismic observations is forward modelled for gravity and gradients. Three main parameters have an impact on the resolvability of bitumen depletion volumes and are varied through a suitable parameter space: well pair separation, depth to the well pairs, and survey grid sampling. The results include a resolvability matrix, which identifies reservoirs that could benefit from time-lapse gravity gradiometry monitoring. After 1.25 years of operation, during the rising phase, the resolvable maximum reservoir depth ranges between the surface and 230 m, considering a well pair separation between 80 and 200 m. After 5 years of production, during the spreading phase, the resolvability of depletion volumes around single well pairs is greatly compromised as the depletion volume is closer to the surface, which translates to a larger portion of the gravity signal. The modelled resolvability matrices were derived from visual inspection and spectral analysis of the gravity gradient signatures and can be used to assess the applicability of time-lapse gradiometry to monitor reservoir density changes.

 12. Spectral-element simulations of carbon dioxide (CO2) sequestration time-lapse monitoring

  Morency, C.; Luo, Y.; Tromp, J.

  2009-12-01

  Geologic sequestration of CO2, a green house gas, represents an effort to reduce the large amount of CO2 generated as a by-product of fossil fuels combustion and emitted into the atmosphere. This process of sequestration involves CO2 storage deep underground. There are three main storage options: injection into hydrocarbon reservoirs, injection into methane-bearing coal beds, or injection into deep saline aquifers, that is, highly permeable porous media. The key issues involve accurate monitoring of the CO2, from the injection stage to the prediction & verification of CO2 movement over time for environmental considerations. A natural non-intrusive monitoring technique is referred to as ``4D seismics'', which involves 3D time-lapse seismic surveys. The success of monitoring the CO2 movement is subject to a proper description of the physics of the problem. We propose to realize time-lapse migrations comparing acoustic, elastic, and poroelastic simulations of 4D seismic imaging to characterize the storage zone. This approach highlights the influence of using different physical theories on interpreting seismic data, and, more importantly, on extracting the CO2 signature from the seismic wave field. Our simulations are performed using a spectral-element method, which allows for highly accurate results. Biot's equations are implemented to account for poroelastic effects. Attenuation associated with the anelasticity of the rock frame and frequency-dependent viscous resistance of the pore fluid are accommodated based upon a memory variable approach. The sensitivity of observables to the model parameters is quantified based upon finite-frequency sensitivity kernels calculated using an adjoint method.

 13. Monitoring channel head erosion processes in response to an artificially induced abrupt base level change using time-lapse photography

  Nichols, M. H.; Nearing, M.; Hernandez, M.; Polyakov, V. O.

  2016-07-01

  Gullies that terminate at a vertical-wall are ubiquitous throughout arid and semiarid regions. Multi-year assessments of gully evolution and headcut advance are typically accomplished using traditional ground surveys and aerial photographs, with much recent research focused on integrating data collected at very high spatial resolutions using new techniques such as aerial surveys with blimps or kites and ground surveys with LiDar scanners. However, knowledge of specific processes that drive headcut advance is limited due to inadequate observation and documentation of flash floods and subsequent erosion that can occur at temporal resolutions not captured through repeat surveys. This paper presents a method for using very-high temporal resolution ground-based time-lapse photography to capture short-duration flash floods and gully head evolution in response. In 2004, a base level controlling concrete weir was removed from the outlet of a 1.29 ha semiarid headwater drainage on the Walnut Gulch Experimental Watershed in southeastern Arizona, USA. During the ten year period from 2004 to 2014 the headcut migrated upchannel a total of 14.5 m reducing the contributing area at the headwall by 9.5%. Beginning in July 2012, time-lapse photography was employed to observe event scale channel evolution dynamics. The most frequent erosion processes observed during three seasons of time-lapse photography were plunge pool erosion and mass wasting through sidewall or channel headwall slumping that occurred during summer months. Geomorphic change during the ten year period was dominated by a single piping event in August 2014 that advanced the channel head 7.4 m (51% of the overall advance) and removed 11.3 m3 of sediment. High temporal resolution time-lapse photography was critical for identifying subsurface erosion processes, in the absence of time-lapse images piping would not have been identified as an erosion mechanism responsible for advancing the gully headwall at this site.

 14. Time-Lapse Video Microscopy for Assessment of EYFP-Parkin Aggregation as a Marker for Cellular Mitophagy.

  Di Sante, Gabriele; Casimiro, Mathew C; Pestell, Timothy G; Pestell, Richard G

  2016-05-04

  Time-lapse video microscopy can be defined as the real time imaging of living cells. This technique relies on the collection of images at different time points. Time intervals can be set through a computer interface that controls the microscope-integrated camera. This kind of microscopy requires both the ability to acquire very rapid events and the signal generated by the observed cellular structure during these events. After the images have been collected, a movie of the entire experiment is assembled to show the dynamic of the molecular events of interest. Time-lapse video microscopy has a broad range of applications in the biomedical research field and is a powerful and unique tool for following the dynamics of the cellular events in real time. Through this technique, we can assess cellular events such as migration, division, signal transduction, growth, and death. Moreover, using fluorescent molecular probes we are able to mark specific molecules, such as DNA, RNA or proteins and follow them through their molecular pathways and functions. Time-lapse video microscopy has multiple advantages, the major one being the ability to collect data at the single-cell level, that make it a unique technology for investigation in the field of cell biology. However, time-lapse video microscopy has limitations that can interfere with the acquisition of high quality images. Images can be compromised by both external factors; temperature fluctuations, vibrations, humidity and internal factors; pH, cell motility. Herein, we describe a protocol for the dynamic acquisition of a specific protein, Parkin, fused with the enhanced yellow fluorescent protein (EYFP) in order to track the selective removal of damaged mitochondria, using a time-lapse video microscopy approach.

 15. Vanemate töötamine välismaal - kuidas see mõjutab lapse elu : laste ja spetsialistide tõlgendused / Helen Pärna, Karmen Lai, Taimi Tulva

  Pärna, Helen, 1983-

  2008-01-01

  Artikkel tugineb Helen Pärna magistriuurimusele. Ülevaade uurimustulemustest, mis puudutavad välismaale tööle läinud lapsevanemate lapse toimetulekut argieluga ning arutletakse selle üle, kuidas lapse lahusolek vanematest võib mõjutada lapse ja vanema vahelisi suhteid

 16. Vanemate töötamine välismaal - kuidas see mõjutab lapse elu : laste ja spetsialistide tõlgendused / Helen Pärna, Karmen Lai, Taimi Tulva

  Pärna, Helen, 1983-

  2008-01-01

  Artikkel tugineb Helen Pärna magistriuurimusele. Ülevaade uurimustulemustest, mis puudutavad välismaale tööle läinud lapsevanemate lapse toimetulekut argieluga ning arutletakse selle üle, kuidas lapse lahusolek vanematest võib mõjutada lapse ja vanema vahelisi suhteid

 17. Tahaks eestlaseks saada / Erika Klaats

  Klaats, Erika, 1954-

  2000-01-01

  Vt. ka Molodjozh Estonii : Subbota Sep/2 lk. 10. Venelased panevad lapse eesti kooli, kuid ei arvesta sellega, et võõras keeles õppides ei pruugi laps koolis edukalt edasi jõuda. Lisa: Eesti koolid, kus saab õppida vene keeles

 18. Lapsevanemate osalemine koolielus ja rahulolu kooliga / Eda Heinla, Ene Pill

  Heinla, Eda, 1953-

  2008-01-01

  Artikkel analüüsib lapsevanemate koostööd kooliga, hinnanguid koolitöös osalemise võimalustele, nägemusi kooli hoolekogu ülesannetest ning rahulolu lapse kooli suhtes. Artikkel põhineb Tallinna üldhariduskoolide õpilaste vanemate küsitlusel

 19. Koolid jätsid murepoisi ukse taha / Merje Pors

  Pors, Merje

  2010-01-01

  Lääne-Virumaalt Tallinnasse 9. klassi õppima asuda soovinud poissi ei võetud vastu seitsmes koolis, kuigi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on kool kohustatud lapse vastu võtma, kui koolis on vabu kohti

 20. Mõtlemise areng ja õppekava / Aaro Toomela

  Toomela, Aaro

  2004-01-01

  Inimese mõtlemine areneb kvalitatiivselt erinevate staadiumidena, ilma et ühtki neist oleks võimalik vahele jätta. Laps tuleb kooli valdavalt tavamõistelise mõtlemisega. Kooli ülesanne on arendada lapse mõtlemine süsteemseks mõtlemiseks, mis saab toimuda ainult teadusmõistelise mõtlemise etapi kaudu

 1. Lapsevanemate osalemine koolielus ja rahulolu kooliga / Eda Heinla, Ene Pill

  Heinla, Eda, 1953-

  2008-01-01

  Artikkel analüüsib lapsevanemate koostööd kooliga, hinnanguid koolitöös osalemise võimalustele, nägemusi kooli hoolekogu ülesannetest ning rahulolu lapse kooli suhtes. Artikkel põhineb Tallinna üldhariduskoolide õpilaste vanemate küsitlusel

 2. Kakskeelse ja oraalse õppemeetodi mõju kurtide laste keelekasutusele / Kadri Hein

  Hein, Kadri

  2009-01-01

  Artiklis vaadeldakse, kuidas mõjutavad kakskeelne ja oraalne õppemeetod kurtide keelekasutust. Küsitletud on Tallinna Heleni Kooli ja Tartu Hiie Kooli õpilasi. Uuriti, kuidas lapsed suhtlevad pereliikmete ja sõpradega, kuidas suheldakse väljaspool kodu, mis keelt peavad õpilased oma emakeeleks ning mis tasemel nad viipekeelt ja eesti keelt oskavad

 3. Mõtlemise areng ja õppekava / Aaro Toomela

  Toomela, Aaro

  2004-01-01

  Inimese mõtlemine areneb kvalitatiivselt erinevate staadiumidena, ilma et ühtki neist oleks võimalik vahele jätta. Laps tuleb kooli valdavalt tavamõistelise mõtlemisega. Kooli ülesanne on arendada lapse mõtlemine süsteemseks mõtlemiseks, mis saab toimuda ainult teadusmõistelise mõtlemise etapi kaudu

 4. Kakskeelse ja oraalse õppemeetodi mõju kurtide laste keelekasutusele / Kadri Hein

  Hein, Kadri

  2009-01-01

  Artiklis vaadeldakse, kuidas mõjutavad kakskeelne ja oraalne õppemeetod kurtide keelekasutust. Küsitletud on Tallinna Heleni Kooli ja Tartu Hiie Kooli õpilasi. Uuriti, kuidas lapsed suhtlevad pereliikmete ja sõpradega, kuidas suheldakse väljaspool kodu, mis keelt peavad õpilased oma emakeeleks ning mis tasemel nad viipekeelt ja eesti keelt oskavad

 5. Time-lapse electrical resistivity tomography: a powerful tool for landslide monitoring?

  Perrone, A.

  2011-12-01

  The extreme rainfall events and the quick snowmelt occurrences play an important role in the triggering of the landslides. The occurrence of one of these factors can determine the variation of water content in the first layers of the subsoil and as a consequence a quick soil saturation inducing both an increase in pore-water pressures and the overloaded of the slopes progressively collapsing. The electrical resistivity, self-potential, electromagnetic induction and GPR methods can be considered as the most appropriate for assessing the presence of water in the underground. Such methods allow us to study the behavior of water content over much wider and deeper areas than those offered by traditional methods (thermo-gravimetric, tensiometric, TDR, etc) based on spot measures and concerning small volumes. In particular, the Electrical Resistivity Tomography (ERT), which has already proved to be a powerful tool both for the geometrical reconstruction of a landslide body (location of sliding surface, estimation of the thickness of the slide material) and the individuation of high water content areas, can be considered as an alternative tool to be employed for a qualitative and quantitative water content monitoring in the first layers of the subsoil. Indeed, time-lapse 2D ERT can be tested in order to gather information on the temporal and spatial patterns of water infiltration processes and water content variation. This work reports the preliminary results from a new prototype system planned to obtain time-lapse 2D ERTs, TDR and precipitation measurements in two landslide areas located in the Southern Apennine chain (Italy). The system was planned with the aim to estimate the variation of the resistivity parameter on a long period considering the water content variation, the rain water infiltration and the seasonal changes. The prototype system, linked to a pc used for storing data and managing the time interval acquisition, consists of: a resistivimeter connected to a

 6. Personaal-sotsiaalne haridusprogramm / Mare Leino

  Leino, Mare, 1961-

  1999-01-01

  Inglismaa Harwichi kooli õppekorraldusest ja projektist "Pojad ja tütred tööle" ning Eesti Avatud Meele Instituudi haridusprojektidest : pedagoogiline tõde on kuskil akadeemilise ja lapsesõbraliku vahepeal

 7. Saaremaa naiskodukaitsjad valisid maakonna aasta ema / Rita Loel

  Loel, Rita, 1966-2012

  2007-01-01

  Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna eestvedamisel valiti esimest korda Saare maakonna aasta ema, kelleks sai Kihelkonna kooli õpetaja ja kolme lapse ema Monica Kallas. Lisa: Saare maakonna aasta ema/aasta isa statuut

 8. Noodist või kuke moodi / A. Vahter, H. Kaljuste, Ü. Pajur ... [jt.

  2011-01-01

  Missugused on kooli ülesanded lapse muusikalisel kasvatamisel, millised edusammud ja raskused on selles töös. Selle arutamiseks kutsus toimetus vestlusringi A. Vahteri, H. Kaljuste, Ü. Pajuri, V. Toomi, E. Liiksaare, T. Loitme

 9. Milline ruum soosib õppimist, milline lõõgastumist? / Grete Arro

  Arro, Grete, 1982-

  2017-01-01

  Kooli renoveerimisel ja kooliruumi muudatuste kavandamisel on oluline, et lähtutaks õppekeskkonna kujundamisel õpilase vajadustest ja sellest, millises keskkonnas ja kuidas lapse aju kõige paremini uut informatsiooni talletab

 10. Noodist või kuke moodi / A. Vahter, H. Kaljuste, Ü. Pajur ... [jt.

  2011-01-01

  Missugused on kooli ülesanded lapse muusikalisel kasvatamisel, millised edusammud ja raskused on selles töös. Selle arutamiseks kutsus toimetus vestlusringi A. Vahteri, H. Kaljuste, Ü. Pajuri, V. Toomi, E. Liiksaare, T. Loitme

 11. Geoelectrical time-lapse analysis for improved interpretation of data in a contaminated area

  Chitea, Florina; Serban, Adrian; Ioane, Dumitru; Georgescu, Paul

  2014-05-01

  Non invasive geoelectrical studies are useful in the preliminary assessment of areas suspected to be contaminated but also in the investigation stage. Correctly adapted to the site specific situation, they are used to detect and investigate buried sources of pollution, to characterize the geology of the area, to detect the contaminated plume or to study the attenuation of pollution in case the appliance of an site-specific remediation techniques. Despite the improved technological acquisition techniques and the optimized inversion data algorithms, interpretation of geoelectrical data in still a challenging task, especially in a contaminated hydrogeological context. Beside the soil physical properties (composition, porosity, texture, etc.), moisture content and chemical composition of the pollutant are also influencing the measured parameter. Apparent electrical resistivity method was use in an area located near an Oil Refinery. Electrical measurements performed on profiles (transverse and along the direction of water flow -according to hydrological data) revealed the presence of contaminants by means of high resistivity anomalies. Using the same acquisition technique (Schlumberger array, same VES points, injection - AB - and voltage - MN - lines extension), measurements were repeated during time, along the same profiles. On the resulted electrical sections from 2006 to 2013, a dynamic situation regarding the pollution plume was observed. Time - lapse analysis, based on the calculation of resistivity differences between sets of data acquired along the same profile was applied, and data interpretation was made using the resulted sections. Significant variation between data sets (> 17% of apparent resistivity normalized differences) observed along the main profile were mainly ranging from the near surface (1.5 m) to an approximated depth (AB/2) of 10m. Using the time-lapse method, changes in the lateral and in depth extension of polluted areas could be observed and

 12. Fast history matching of time-lapse seismic and production data for high resolution models

  Jimenez Arismendi, Eduardo Antonio

  Integrated reservoir modeling has become an important part of day-to-day decision analysis in oil and gas management practices. A very attractive and promising technology is the use of time-lapse or 4D seismic as an essential component in subsurface modeling. Today, 4D seismic is enabling oil companies to optimize production and increase recovery through monitoring fluid movements throughout the reservoir. 4D seismic advances are also being driven by an increased need by the petroleum engineering community to become more quantitative and accurate in our ability to monitor reservoir processes. Qualitative interpretations of time-lapse anomalies are being replaced by quantitative inversions of 4D seismic data to produce accurate maps of fluid saturations, pore pressure, temperature, among others. Within all steps involved in this subsurface modeling process, the most demanding one is integrating the geologic model with dynamic field data, including 4Dseismic when available. The validation of the geologic model with observed dynamic data is accomplished through a "history matching" (HM) process typically carried out with well-based measurements. Due to low resolution of production data, the validation process is severely limited in its reservoir areal coverage, compromising the quality of the model and any subsequent predictive exercise. This research will aim to provide a novel history matching approach that can use information from high-resolution seismic data to supplement the areally sparse production data. The proposed approach will utilize streamline-derived sensitivities as means of relating the forward model performance with the prior geologic model. The essential ideas underlying this approach are similar to those used for high-frequency approximations in seismic wave propagation. In both cases, this leads to solutions that are defined along "streamlines" (fluid flow), or "rays" (seismic wave propagation). Synthetic and field data examples will be used

 13. Three dimensional time lapse imaging of live cell mitochondria with photothermal optical lock-in optical coherence microscopy (Conference Presentation)

  Sison, Miguel; Chakrabortty, Sabyasachi; Extermann, Jerome; Nahas, Amir; Pache, Christophe; Weil, Tanja; Lasser, Theo

  2016-03-01

  The photothermal optical lock-in optical coherence microscope (poli-OCM) introduced molecular specificity to OCM imaging, which is conventionally, a label-free technique. Here we achieve three-dimensional live cell and mitochondria specific imaging using ~4nm protein-functionalized gold nanoparticles (AuNPs). These nanoparticles do not photobleach and we demonstrate they're suitability for long-term time lapse imaging. We compare the accuracy of labelling with these AuNPs using classical fluorescence confocal imaging with a standard mitochondria specific marker. Furthermore, time lapse poli-OCM imaging every 5 minutes over 1.5 hours period was achieved, revealing the ability for three-dimensional monitoring of mitochondria dynamics.

 14. Subcellular in vivo time-lapse imaging and optical manipulation of Caenorhabditis elegans in standard multiwell plates.

  Rohde, Christopher B; Yanik, Mehmet Fatih

  2011-01-01

  High-resolution in vivo time-lapse assays require repeated immobilization and imaging of whole animals. Here we report a technology for screening Caenorhabditis elegans at cellular resolution over its entire lifespan inside standard multiwell plates using repeated immobilization, imaging and optical manipulation. Our system does not use any fluidic or mechanical components, and can operate for tens of thousands of cycles without failure. It is also compatible with industrial high-throughput screening platforms and robotics, and it allows both chemical, and forward and reverse genetic screens. We used this technology to perform subcellular-resolution femtosecond laser microsurgery of single neurons in vivo, and to image the subsequent regeneration dynamics at subcellular resolution. Our single-neuron in vivo time-lapse analysis shows that neurite regrowth occurring over short time windows is significantly greater than that predicted by ensemble averaging over many animals.

 15. How to connect time-lapse recorded trajectories of motile microorganisms with dynamical models in continuous time

  Pedersen, Jonas N.; Li, Liang; Grǎdinaru, Cristian; Austin, Robert H.; Cox, Edward C.; Flyvbjerg, Henrik

  2016-12-01

  We provide a tool for data-driven modeling of motility, data being time-lapse recorded trajectories. Several mathematical properties of a model to be found can be gleaned from appropriate model-independent experimental statistics, if one understands how such statistics are distorted by the finite sampling frequency of time-lapse recording, by experimental errors on recorded positions, and by conditional averaging. We give exact analytical expressions for these effects in the simplest possible model for persistent random motion, the Ornstein-Uhlenbeck process. Then we describe those aspects of these effects that are valid for any reasonable model for persistent random motion. Our findings are illustrated with experimental data and Monte Carlo simulations.

 16. Harmonic Oscillator in Heat Bath: Exact simulation of time-lapse-recorded data, exact analytical benchmark statistics

  Norrelykke, Simon F

  2011-01-01

  The stochastic dynamics of the damped harmonic oscillator in a heat bath is simulated with an algorithm that is exact for time steps of arbitrary size. Exact analytical results are given for correlation functions and power spectra in the form they acquire when computed from experimental time-lapse recordings. Three applications are discussed: (i) Effects of finite sampling-rate and -time, described exactly here, are similar for other stochastic dynamical systems-e.g. motile micro-organisms and their time-lapse recorded trajectories. (ii) The same statistics is satisfied by any experimental system to the extent it is interpreted as a damped harmonic oscillator at finite temperature-such as an AFM cantilever. (iii) Three other models of fundamental interest are limiting cases of the damped harmonic oscillator at finite temperature; it consequently bridges their differences and describes effects of finite sampling rate and sampling time for these models as well. Finally, we give a brief discussion of nondimensio...

 17. Mathematical analysis of endothelial sibling pair cell-cell interactions using time-lapse cinematography data.

  Brown, L M; Ryan, U S; Absher, M; Olazabal, B M

  1982-01-01

  The sibling pairs from two different endothelial cell cultures were analysed by time-lapse cinematography. It was shown that wounded and regular (low density seeded) cultures differed in the behaviour patterns of their siblings. The cultures differed most significantly in the minimum interdivision time (IDT) which was 27% lower for the wounded culture. In the wounded culture there was a greater correlation of IDT values between sibling pairs. IDT values recorded both for paired and for unpaired cells were shorter for the wounded than for the regular culture. The mean IDT for unpaired cells was longer than the mean IDT for paired cells in the regular culture. Thus paired cells in the regular culture, had shorter IDTs, but not as short as in the wounded culture. It was significant that in the wounded culture the first generation of siblings were very close (less than 150 microns apart) at division. Overall the behaviour differences between the two cultures resulted in a higher rate of increase in cell numbers, and thus faster repair, of the wounded monolayer.

 18. Time-Lapse Dynamics of the Mouse Oocyte Chromatin Organisation during Meiotic Resumption

  Martina Belli

  2014-01-01

  Full Text Available In the mammalian oocyte, distinct patterns of centromeres and pericentromeric heterochromatin localisation correlate with the gamete’s developmental competence. Mouse antral oocytes display two main types of chromatin organisation: SN oocytes, with a ring of Hoechst-positive chromatin surrounding the nucleolus, and NSN oocytes lacking this ring. When matured to MII and fertilised, only SN oocytes develop beyond the 2-cell, and reach full term. To give detailed information on the dynamics of the SN or NSN chromatin during meiosis resumption, we performed a 9 hr time-lapse observation. The main significant differences recorded are: (1 reduction of the nuclear area only in SN oocytes; (2 ~17 min delay of GVBD in NSN oocytes; (3 chromatin condensation, after GVBD, in SN oocytes; (4 formation of 4-5 CHCs in SN oocytes; (5 increase of the perivitelline space, ~57 min later in NSN oocytes; (6 formation of a rosette-like disposition of CHCs, ~84 min later in SN oocytes; (7 appearance of the MI plate ~40 min later in NSN oocytes. Overall, we described a pathway of transition from the GV to the MII stage that is punctuated of discrete recordable events showing their specificity and occurring with different time kinetics in the two types of oocytes.

 19. Landslide Monitoring in Southwestern China via Time-lapse Electrical Resistivity Tomography

  Xu, D.; Hu, X.; Shan, C.

  2016-12-01

  The dynamic monitoring of landslides in engineering geology has focused on the correlation among landslide stability, rainwater infiltration, and subsurface hydrogeology. However, the understanding of this complicated correlation is still poor and inadequate. Thus, in this study, we investigated a typical landslide in southwestern China via time-lapse electrical resistivity tomography (TLERT) in November 2013, August 2014 and May 2016. From the data, shallow sediments showed short-term resistivity variability due to evaporation and rainfall, whereas deep zone exhibited seasonal fluctuations related to dry season, rainy season and snow melting during springtime. We also studied landslide mechanisms based on the spatiotemporal characteristics of surface water infiltration and flow within the landslide body. Combined with borehole data, inverted resistivity models accurately defined the interface between Quaternary sediments and bedrock. Preferential flow pathways attributed to fracture zones and fissures were also delineated. In addition, we found that surface water permeates through these pathways into the slipping mass and drains away as fissure water in the fractured bedrock, probably causing the weakly weathered layer to gradually soften and erode, eventually leading to a landslide. Clearly, TLERT dynamic monitoring can provide precursory information of critical sliding and can be used in landslide stability analysis and prediction.

 20. Attentional Lapses of Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Tasks of Sustained Attention.

  Gmehlin, Dennis; Fuermaier, Anselm B M; Walther, Stephan; Tucha, Lara; Koerts, Janneke; Lange, Klaus W; Tucha, Oliver; Weisbrod, Matthias; Aschenbrenner, Steffen

  2016-06-01

  Adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) show attentional dysfunction such as distractibility and mind-wandering, especially in lengthy tasks. However, fundamentals of dysfunction are ambiguous and relationships of neuropsychological test parameters with self-report measures of ADHD symptoms are marginal. We hypothesize that basic deficits in sustaining attention explain more complex attentional dysfunction in persons with ADHD and relate to ADHD symptoms. Attentional function was analyzed by computing ex-Gaussian parameters for 3 time Blocks in a 20 min test of sustained alertness. Changes in performance across these blocks were analyzed by comparing adult persons with ADHD (n = 24) with healthy matched controls (n = 24) and correlated with neuropsychological measures of selective and divided attention as well as self-report measures of ADHD symptoms. We found a significantly steeper increase in the number of slow responses (ex-Gaussian parameter τ) in persons with ADHD with time on task in basic sustained alertness. They also performed significantly worse in tasks of sustained selective and divided attention. However, after controlling for an increase in τ during the alertness task, significant differences between groups disappeared for divided and partly selective attention. Increases in τ in the sustained alertness task correlated significantly with self-report measures of ADHD symptoms. Our results provide evidence that very basic deficits in sustaining attention in adults with ADHD are related to infrequent slow responses (=attentional lapses), with changes over time being relevant for more complex attentional function and experienced ADHD symptoms in everyday life.

 1. Time lapse investigation of antibiotic susceptibility using a microfluidic linear gradient 3D culture device.

  Hou, Zining; An, Yu; Hjort, Karin; Hjort, Klas; Sandegren, Linus; Wu, Zhigang

  2014-09-01

  This study reports a novel approach to quantitatively investigate the antibacterial effect of antibiotics on bacteria using a three-dimensional microfluidic culture device. In particular, our approach is suitable for studying the pharmacodynamics effects of antibiotics on bacterial cells temporally and with a continuous range of concentrations in a single experiment. The responses of bacterial cells to a linear concentration gradient of antibiotics were observed using time-lapse photography, by encapsulating bacterial cells in an agarose-based gel located in a commercially available microfluidics chamber. This approach generates dynamic information with high resolution, in a single operation, e.g., growth curves and antibiotic pharmacodynamics, in a well-controlled environment. No pre-labelling of the cells is needed and therefore any bacterial sample can be tested in this setup. It also provides static information comparable to that of standard techniques for measuring minimum inhibitory concentration (MIC). Five antibiotics with different mechanisms were analysed against wild-type Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella Typhimurium. The entire process, including data analysis, took 2.5-4 h and from the same analysis, high-resolution growth curves were obtained. As a proof of principle, a pharmacodynamic model of streptomycin against Salmonella Typhimurium was built based on the maximal effect model, which agreed well with the experimental results. Our approach has the potential to be a simple and flexible solution to study responding behaviours of microbial cells under different selection pressures both temporally and in a range of concentrations.

 2. Thermal erosion of a permafrost coastline: Improving process-based models using time-lapse photography

  Wobus, C.; Anderson, R.; Overeem, I.; Matell, N.; Clow, G.; Urban, F.

  2011-01-01

  Coastal erosion rates locally exceeding 30 m y-1 have been documented along Alaska's Beaufort Sea coastline, and a number of studies suggest that these erosion rates have accelerated as a result of climate change. However, a lack of direct observational evidence has limited our progress in quantifying the specific processes that connect climate change to coastal erosion rates in the Arctic. In particular, while longer ice-free periods are likely to lead to both warmer surface waters and longer fetch, the relative roles of thermal and mechanical (wave) erosion in driving coastal retreat have not been comprehensively quantified. We focus on a permafrost coastline in the northern National Petroleum Reserve-Alaska (NPR-A), where coastal erosion rates have averaged 10-15 m y-1 over two years of direct monitoring. We take advantage of these extraordinary rates of coastal erosion to observe and quantify coastal erosion directly via time-lapse photography in combination with meteorological observations. Our observations indicate that the erosion of these bluffs is largely thermally driven, but that surface winds play a crucial role in exposing the frozen bluffs to the radiatively warmed seawater that drives melting of interstitial ice. To first order, erosion in this setting can be modeled using formulations developed to describe iceberg deterioration in the open ocean. These simple models provide a conceptual framework for evaluating how climate-induced changes in thermal and wave energy might influence future erosion rates in this setting.

 3. Time-Lapse Dynamics of the Mouse Oocyte Chromatin Organisation during Meiotic Resumption

  Redi, Carlo Alberto; Zuccotti, Maurizio

  2014-01-01

  In the mammalian oocyte, distinct patterns of centromeres and pericentromeric heterochromatin localisation correlate with the gamete's developmental competence. Mouse antral oocytes display two main types of chromatin organisation: SN oocytes, with a ring of Hoechst-positive chromatin surrounding the nucleolus, and NSN oocytes lacking this ring. When matured to MII and fertilised, only SN oocytes develop beyond the 2-cell, and reach full term. To give detailed information on the dynamics of the SN or NSN chromatin during meiosis resumption, we performed a 9 hr time-lapse observation. The main significant differences recorded are: (1) reduction of the nuclear area only in SN oocytes; (2) ~17 min delay of GVBD in NSN oocytes; (3) chromatin condensation, after GVBD, in SN oocytes; (4) formation of 4-5 CHCs in SN oocytes; (5) increase of the perivitelline space, ~57 min later in NSN oocytes; (6) formation of a rosette-like disposition of CHCs, ~84 min later in SN oocytes; (7) appearance of the MI plate ~40 min later in NSN oocytes. Overall, we described a pathway of transition from the GV to the MII stage that is punctuated of discrete recordable events showing their specificity and occurring with different time kinetics in the two types of oocytes. PMID:24864231

 4. Time-lapse analysis of potential cellular responsiveness to Johrei, a Japanese healing technique

  Moore Dan

  2005-01-01

  Full Text Available Abstract Background Johrei is an alternative healing practice which involves the channeling of a purported universal healing energy to influence the health of another person. Despite little evidence to support the efficacy of such practices the use of such treatments is on the rise. Methods We assessed cultured human cancer cells for potential responsiveness to Johrei treatment from a short distance. Johrei treatment was delivered by practitioners who participated in teams of two, alternating every half hour for a total of four hours of treatment. The practitioners followed a defined set of mental procedures to minimize variability in mental states between experiments. An environmental chamber maintained optimal growth conditions for cells throughout the experiments. Computerized time-lapse microscopy allowed documentation of cancer cell proliferation and cell death before, during and after Johrei treatments. Results Comparing eight control experiments with eight Johrei intervention experiments, we found no evidence of a reproducible cellular response to Johrei treatment. Conclusion Cell death and proliferation rates of cultured human cancer cells do not appear responsive to Johrei treatment from a short distance.

 5. ENVIRONMENTAL MONITORING OF LEAKS USING TIME LAPSED LONG ELECTRODE ELECTRICAL RESISTIVITY

  RUCKER DF; FINK JB; LOKE MH; MYERS DA

  2009-11-05

  Highly industrialized areas pose significant challenges for surface based electrical resistivity characterization and monitoring due to the high degree of metallic infrastructure. The infrastructure is typically several orders of magnitude more conductive than the desired targets, preventing the geophysicist from obtaining a clear picture of the subsurface. These challenges may be minimized if steel-cased wells are used as long electrodes. We demonstrate a method of using long electrodes in a complex nuclear waste facility to monitor a simulated leak from an underground storage tank. The leak was simulated by injecting high conductivity fluid in a perforated well and the resistivity measurements were made before and after the leak test. The data were processed in four dimensions, where a regularization procedure was applied in both the time and space domains. The results showed a lowered resistivity feature develop south of the injection site. The time lapsed regularization parameter had a strong influence on the differences in inverted resistivity between the pre and post datasets, potentially making calibration of the results to specific hydrogeologic parameters difficult.

 6. Landslide monitoring in southwestern China via time-lapse electrical resistivity tomography

  Xu Dong; Hu Xiang-Yun; Shan Chun-Ling; Li Rui-Heng

  2016-01-01

  The dynamic monitoring of landslides in engineering geology has focused on the correlation among landslide stability, rainwater infiltration, and subsurface hydrogeology. However, the understanding of this complicated correlation is still poor and inadequate. Thus, in this study, we investigated a typical landslide in southwestern China via time-lapse electrical resistivity tomography (TLERT) in November 2013 and August 2014. We studied landslide mechanisms based on the spatiotemporal characteristics of surface water infi ltration andfl ow within the landslide body. Combined with borehole data, inverted resistivity models accurately defined the interface between Quaternary sediments and bedrock. Preferential fl ow pathways attributed to fracture zones andfi ssures were also delineated. In addition, we found that surface water permeates through these pathways into the slipping mass and drains away asfi ssure water in the fractured bedrock, probably causing the weakly weathered layer to gradually soften and erode, eventually leading to a landslide. Clearly, TLERT dynamic monitoring can provide precursory information of critical sliding and can be used in landslide stability analysis and prediction.

 7. DIFFERENT SECURITY MECHANISMS FOR DIFFERENT TYPE OF SECURITY LAPSES IN WMN- A REVIEW

  Narender Singh

  2012-02-01

  Full Text Available The wireless mesh network(WMN is a wide network over globe . It is a multi-hop network which is made of static as well as the Mobile nodes which are connected with each other via special node called routers and Backbone gateways. As the infrastructure of WMN is large and it is multi-hop . It is difficult to provide security easily at different communications links. WMN is made up of many type communication media such as wired such as co-axial cable to optical fiber and Wireless Media such as low length WI-FI to high range and capacity Wimax. So it is heterogonous in nature. Due to heterogeneity, security lapses are much more over WMN. There my be several type of attacks which affects the data unlawfully. There are many security mechanisms are deployed which according to transmission media provide adequate security and make WMN a safe network fordata transmission. We discussed threats and there possible solution using security mechanisms This paper serves a baseline for developing a secured, full-proof WMN which takes care of all types of attacks.

 8. Exploring reflective 'critical incident' documentation of professionalism lapses in a medical undergraduate setting

  McLachlan John C

  2009-07-01

  Full Text Available Abstract Background Measuring professionalism in undergraduate medical students is a difficult process, and no one method has currently emerged as the definitive means of assessment in this field. Student skills in reflection have been shown to be highly important in the development of professional behaviours. By studying student reflections on lapses in professional judgement, recorded as 'critical incidents', it is possible to explore themes which are significant for the development of professional behaviour in an undergraduate setting. Methods We examined critical incident reporting combined with optional written student reflection as a method for exploring professionalism in undergraduate medical students. 228 students split between Year 1 and 2 of one academic year of undergraduate medicine were studied retrospectively and a grounded theory approach to analysis was employed. Results This year generated 16 critical incident reports and corresponding student reflections, all of which were considered. In addition to identifying the nature of the critical incidents, 3 principal themes emerged. These were the impact and consequences of the report having been made, student reactions to the events (both positive and negative, and student responses regarding future actions. Conclusion This study indicates that unprofessional behaviour can be identified and challenged by both the faculty and the students involved, and suggests that positive behavioural changes might be made with the aim of preventing future occurrences. We provide a low cost approach of measuring and recording professional behaviour.

 9. Time lapse 3D geoelectric measurements for monitoring of in-situ remediation

  Tildy, Péter; Neducza, Boriszláv; Nagy, Péter; Kanli, Ali Ismet; Hegymegi, Csaba

  2017-01-01

  In the last decade, different kinds of in-situ methods have been increasingly used for hydrocarbon contamination remediation due to their effectiveness. One of these techniques operates by injection of chemical oxidant solution to remove (degrade) the subsurface contaminants. Our aim was to develop a surface (non-destructive) measurement strategy to monitor oxidative in-situ remediation processes. The difficulties of the presented study originate from the small volume of conductive solution that can be used due to environmental considerations, the effect of conductive groundwater and the high clay content of the targeted layer. Therefore a site specific synthetic modelling was necessary for measurement design involving the results of preliminary 2D ERT measurements, electrical conductivity measurements of different active agents and expected resistivity changes calculated by soil resistivity modelling. The results of soil resistivity modelling have suggested that the reagent have complex effects on contaminated soils because of chemical biodegradation. As a result the plume of resistivity changes caused by the injected agent was determined showing strong fracturing effect because of the high pressure of injection. Based on the sophisticated tests and synthetic modelling 3D time-lapse geo-electric measurements were proven to provide a usable monitoring tool for in-situ remediation to help in-field design of such techniques.

 10. Segmentation Method of Time-Lapse Microscopy Images with the Focus on Biocompatibility Assessment.

  Soukup, Jindřich; Císař, Petr; Šroubek, Filip

  2016-06-01

  Biocompatibility testing of new materials is often performed in vitro by measuring the growth rate of mammalian cancer cells in time-lapse images acquired by phase contrast microscopes. The growth rate is measured by tracking cell coverage, which requires an accurate automatic segmentation method. However, cancer cells have irregular shapes that change over time, the mottled background pattern is partially visible through the cells and the images contain artifacts such as halos. We developed a novel algorithm for cell segmentation that copes with the mentioned challenges. It is based on temporal differences of consecutive images and a combination of thresholding, blurring, and morphological operations. We tested the algorithm on images of four cell types acquired by two different microscopes, evaluated the precision of segmentation against manual segmentation performed by a human operator, and finally provided comparison with other freely available methods. We propose a new, fully automated method for measuring the cell growth rate based on fitting a coverage curve with the Verhulst population model. The algorithm is fast and shows accuracy comparable with manual segmentation. Most notably it can correctly separate live from dead cells.

 11. Live time-lapse dataset of in vitro wound healing experiments.

  Zaritsky, Assaf; Natan, Sari; Kaplan, Doron; Ben-Jacob, Eshel; Tsarfaty, Ilan

  2015-01-01

  The wound healing assay is the common method to study collective cell migration in vitro. Computational analyses of live imaging exploit the rich temporal information and significantly improve understanding of complex phenomena that emerge during this mode of collective motility. Publicly available experimental data can allow application of new analyses to promote new discoveries, and assess algorithms' capabilities to distinguish between different experimental conditions. A freely-available dataset of 31 time-lapse in vitro wound healing experiments of two cell lines is presented. It consists of six different experimental conditions with 4-6 replicates each, gathered to study the effects of a growth factor on collective cell migration. The raw data is available at 'The Cell: an Image Library' repository. This Data Note provides detailed description of the data, intermediately processed data, scripts and experimental validations that have not been reported before and are currently available at GigaDB. This is the first publicly available repository of live collective cell migration data that includes independent replicates for each set of conditions. This dataset has the potential for extensive reuse. Some aspects in the data remain unexplored and can be exploited extensively to reveal new insight. The dataset could also be used to assess the performance of available and new quantification methods by demonstrating phenotypic discriminatory capabilities between the different experimental conditions. It may allow faster and more elaborated, reproducible and effective analyses, which will likely lead to new biological and biophysical discoveries.

 12. Time-lapse-Embryomonitoring und Oozytenvitrifikation: Neue Verfahren in der Reproduktionsmedizin aus ethischer Sicht

  Kreß H

  2013-01-01

  Full Text Available Zurzeit zeigt sich der stetige technische Fortschritt der Reproduktionsmedizin an zwei neuen Verfahren. Es geht um die Möglichkeit, außerkörperlich erzeugte Embryonen in neuartigen Inkubatorsystemen zu beobachten (Time-lapse-Monitoring, und um die Kryokonservierung von Eizellen (Oozytenvitrifikation. Das Einfrieren von Eizellen kann in Frage kommen, wenn eine Frau einen Kinderwunsch aus persönlichen oder sozialen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchte („social egg freezing“ oder wenn sie sich aus Krankheitsgründen einer keimzellschädigenden Behandlung aussetzen lassen muss (medizinisch indizierte Vitrifikation. Der Artikel beleuchtet diese unterschiedlichen Handlungsoptionen unter ethischen Aspekten. Er wägt jeweils ihre normative Verträglichkeit, ihre Humanverträglichkeit und ihre Sozialverträglichkeit ab und hält sie – bei manchen Differenzen, die im Einzelnen bestehen – insgesamt für ethisch vertretbar. Für konkrete Entscheidungen kommt es auf den Einzelfall und auf die Einzelumstände an.

 13. Imaging Rainfall Infiltration Processes with the Time-Lapse Electrical Resistivity Imaging Method

  Zhang, Gang; Zhang, Gui-Bin; Chen, Chien-chih; Chang, Ping-Yu; Wang, Tzu-Pin; Yen, Horng-Yuan; Dong, Jia-Jyun; Ni, Chuen-Fa; Chen, Su-Chin; Chen, Chao-Wei; Jia, Zheng-yuan

  2016-06-01

  Electrical Resistivity Imaging (ERI) was carried out continuously for 10 days to map the subsurface resistivity distribution along a potentially hazardous hillslope at the Jieshou Junior High School in Taoyuan, Taiwan. The reliability of the inverted resistivity structures down to about 25 m depth was examined with synthetic modeling using the same electrode arrangements installed on land surface as in field surveys, together with a DOI (depth-of-investigation) index calculated from the ERI data. The subsurface resistivity distribution is consistent with results from well logging. These ERI recordings were taken daily and provided highly resolved imagery of the resistivity distribution underground and illustrated the dynamical fluid-flow behavior due to heavy rainfall infiltration. Using Archie's law, the resistivity distribution was transformed into a map of relative water saturation (RWS), which is strongly correlated with the rainfall infiltration process. We then found that the averaged RWS is significantly correlated with daily precipitation. Our observations indicate that time-lapse ERI is effective in monitoring subterraneous rainfall infiltration; moreover, the preferential flow paths can be delineated according to the changes in averaged RWS derived from the ERI data.

 14. Time-lapse crosswell seismic and VSP monitoring of injected CO2 ina brine aquifer

  Daley, Thomas M.; Myer, Larry R.; Peterson, J.E.; Majer, E.L.; Hoversten,G.M.

  2006-05-30

  Seismic surveys successfully imaged a small scale C02injection (1,600 tons) conducted in a brine aquifer of the Frio Formationnear Houston, Texas. These time-lapse bore-hole seismic surveys,crosswell and vertical seismic profile (VSP), were acquired to monitorthe C02 distribution using two boreholes (the new injection well and apre-existing well used for monitoring) which are 30 m apart at a depth of1500 m. The crosswell survey provided a high-resolution image of the C02distribution between the wells via tomographic imaging of the P-wavevelocity decrease (up to 500 mls). The simultaneously acquired S-wavetomography showed little change in S-wave velocity, as expected for fluidsubstitution. A rock physics model was used to estimate C02 saturationsof 10-20 percent from the P-wave velocity change. The VSP survey resolveda large (-70 percent) change in reflection amplitude for the Friohorizon. This C02 induced reflection amplitude change allowed estimationof the C02 extent beyond the monitor well and on 3 azimuths. The VSPresult is compared with numerical modeling of C02 saturations and isseismically modeled using the velocity change estimated in the crosswellsurvey.

 15. Time-lapse microscopy studies of bystander effects induced by photosensitization

  Chen, Yin-Chu; Redmond, Robert W.

  2006-02-01

  Reactive oxygen species (ROS) are involved in the pathogenesis of many critical diseases and are also utilized as cytotoxic agents in a variety of treatments for eradication of diseased tissue, including cancer. Oxidative stress ensues when the level of ROS in a system exceeds the antioxidant capacity. Oxidative stress can have local (direct) and long-range (bystander) effects in cells and tissue and this research was carried out to determine the spatial and temporal nature of the photosensitized bystander effect using time-lapse fluorescence microscopy. By initiating photosensitization in only a portion of the microscopic imaging field it was possible to differentiate direct from bystander effects in EMT-6 murine breast cancer cells in 6-well plates. Elevated ROS levels are seen immediately following photodynamic treatment in direct cells with a delayed increase in oxidative stress observed in bystander cells. Cytotoxicity is also seen at earlier times in direct cells and occurs in bystander cells in a delayed fashion. These studies confirm the existence of a bystander effect following photosensitization and implicate mediators capable of diffusing in an intercellular manner from directly photosensitized cells to bystander cells and also implicate increased oxidative stress as a mechanistic factor in generating damage in bystander cells.

 16. A clustering approach applied to time-lapse ERT interpretation - Case study of Lascaux cave

  Xu, Shan; Sirieix, Colette; Riss, Joëlle; Malaurent, Philippe

  2017-09-01

  The Lascaux cave, located in southwest France, is one of the most important prehistoric cave in the world that shows Paleolithic paintings. This study aims to characterize the structure of the weathered epikarst setting located above the cave using Time-Lapse Electrical Resistivity Tomography (ERT) combined with local hydrogeological and climatic environmental data. Twenty ERT profiles were carried out for two years and helped us to record the seasonal and spatial variations of the electrical resistivity of the hydraulic upstream area of the Lascaux cave. The 20 interpreted resistivity models were merged into a single synthetic model using a multidimensional statistical method (Hierarchical Agglomerative Clustering). The individual blocks from the synthetic model associated with a similar resistivity variability were gathered into 7 clusters. We combined the resistivity temporal variations with climatic and hydrogeological data to propose a geo-electrical model that relates to a conceptual geological model. We provide a geological interpretation for each cluster regarding epikarst features. The superficial clusters (no 1 & 2) are linked to effective rainfall and trees, probably a fractured limestone. Another two clusters (no 6 & 7) are linked to detrital formations (sand and clay respectively). The cluster 3 may correspond to a marly limestone that forms a non-permeable horizon. Finally, the electrical behavior of the last two clusters (no 4 & 5) is correlated with the variation of flow rate; they may be a privileged feed zone of the flow in the cave.

 17. Time-lapse characterization of hydrothermal seawater and microbial interactions with basaltic tephra at Surtsey Volcano

  Jackson, M. D.; Gudmundsson, M. T.; Bach, W.; Cappelletti, P.; Coleman, N. J.; Ivarsson, M.; Jónasson, K.; Jørgensen, S. L.; Marteinsson, V.; McPhie, J.; Moore, J. G.; Nielson, D.; Rhodes, J. M.; Rispoli, C.; Schiffman, P.; Stefánsson, A.; Türke, A.; Vanorio, T.; Weisenberger, T. B.; White, J. D. L.; Zierenberg, R.; Zimanowski, B.

  2015-12-01

  A new International Continental Drilling Program (ICDP) project will drill through the 50-year-old edifice of Surtsey Volcano, the youngest of the Vestmannaeyjar Islands along the south coast of Iceland, to perform interdisciplinary time-lapse investigations of hydrothermal and microbial interactions with basaltic tephra. The volcano, created in 1963-1967 by submarine and subaerial basaltic eruptions, was first drilled in 1979. In October 2014, a workshop funded by the ICDP convened 24 scientists from 10 countries for 3 and a half days on Heimaey Island to develop scientific objectives, site the drill holes, and organize logistical support. Representatives of the Surtsey Research Society and Environment Agency of Iceland also participated. Scientific themes focus on further determinations of the structure and eruptive processes of the type locality of Surtseyan volcanism, descriptions of changes in fluid geochemistry and microbial colonization of the subterrestrial deposits since drilling 35 years ago, and monitoring the evolution of hydrothermal and biological processes within the tephra deposits far into the future through the installation of a Surtsey subsurface observatory. The tephra deposits provide a geologic analog for developing specialty concretes with pyroclastic rock and evaluating their long-term performance under diverse hydrothermal conditions. Abstracts of research projects are posted at http://surtsey.icdp-online.org.

 18. Time lapse seismic signal analysis for Cranfield, MS, EOR and CCS site

  Ditkof, J.; Caspari, E.; Pevzner, R.; Urosevic, M.; Meckel, T. A.; Hovorka, S. D.

  2012-12-01

  The Cranfield field located in Southwest Mississippi is an EOR and CCS project which has been under continuous CO2 injection by Denbury Onshore LLC since 2008. To date, more than 3 million tons of CO2 remain in the subsurface. In 2007 and 2010, 3D seismic surveys were shot and an initial 4D seismic response was characterized showing coherent amplitude anomalies in some areas which received large amounts of CO2, but not in others. Previous work used Gassmann fluid substitution at two different wells, 31F-2 observation well and the 28-1 injection well to predict a post-injection saturation curves and acoustic impedance change through the reservoir. Since this writing, a second injection well, the 44-2 well, was added to the analysis to improve the practically unconstrained inversion. The two seismic volumes were cross-equalized with an appropriate correlation coefficient through well ties. Acoustic impedance inversions were carried out on each survey resulting with higher acoustic impedance changes than predicted by Gassmann for the 28-1 and 44-2 injection wells. The time-lapse acoustic impedance however is similar to the difference calculated from a time-delay along a horizon below the reservoir.

 19. Tracking neural stem cells in time-lapse microscopy image sequences

  Althoff, Karin; Degerman, Johan; Gustavsson, Tomas

  2005-04-01

  This paper describes an algorithm for tracking neural stem/progenitor cells in a time-lapse microscopy image sequence. The cells were segmented in a semiautomatic way using dynamic programming. Since the interesting cells were identified by fluorescent staining at the end of the sequence, the tracking was performed backwards. The number of detected cells varied throughout the sequence: cells could appear or disappear at the image boundaries or at cell clusters, some cells split, and the segmentation was not always correct. To solve this asymmetric assignment problem, a modified version of the auction algorithm by Bertsekas was used. The assignment weights were calculated based on distance, correlation and size between possible matching cells. Cell splits are of special interest, therefore tracks without a matching cell were divided into two groups: 1. Merging cells (splitting cells, moving forward in time) and 2. Non-merging cells. These groups were separated based on difference in size of the involved cells, and difference in image intensity of the contour and interior of the possibly merged cell. The tracking algorithm was evaluated using a sequence consisting of 57 images, each image containing approximately 50 cells. The evaluation showed that 99% of the cell-to-cell associations were correct. In most cases, only one association per track was incorrect so in total 55 out of 78 different tracks in the sequence were tracked correctly. Further improvements will be to apply interleaved segmentation and tracking to produce a more reliable segmentation as well as better tracking results.

 20. Aberrant behavior of mouse embryo development after blastomere biopsy as observed through time-lapse cinematography.

  Ugajin, Tomohisa; Terada, Yukihiro; Hasegawa, Hisataka; Velayo, Clarissa L; Nabeshima, Hiroshi; Yaegashi, Nobuo

  2010-05-15

  To analyze whether blastomere biopsy affects early embryonal growth as observed through time-lapse cinematography. Comparative prospective study between embryos in which a blastomere was removed and embryos in which a blastomere was not removed. An experimental laboratory of the university. We calculated the time between blastocele formation and the end of hatching, the time between the start and end of hatching, the number of contractions and expansions between blastocyst formation and the end of hatching, and the maximum diameter of the expanded blastocyst. In blastomere removal embryos, compaction began at the six-cell stage instead of at the eight-cell stage. We also found that hatching was delayed in these embryos as compared with matched controls. Moreover, the frequency of contraction and expansion movements after blastocyst formation was significantly higher in the blastomere removal group as compared with the control group. Finally, the maximum diameter of the expanded blastocyst just before hatching was not significantly different between both groups. These findings suggested that blastomere removal has an adverse effect on embryonic development around the time of hatching. Thus, future developments in preimplantation genetic diagnosis and screening should involve further consideration and caution in light of the influence of blastomere biopsy on embryonal growth. Copyright 2010 American Society for Reproductive Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. 4D inversion of time-lapse magnetotelluric data sets for monitoring geothermal reservoir

  Nam, Myung Jin; Song, Yoonho; Jang, Hannuree; Kim, Bitnarae

  2017-06-01

  The productivity of a geothermal reservoir, which is a function of the pore-space and fluid-flow path of the reservoir, varies since the properties of the reservoir changes with geothermal reservoir production. Because the variation in the reservoir properties causes changes in electrical resistivity, time-lapse (TL) three-dimensional (3D) magnetotelluric (MT) methods can be applied to monitor the productivity variation of a geothermal reservoir thanks to not only its sensitivity to the electrical resistivity but also its deep depth of survey penetration. For an accurate interpretation of TL MT-data sets, a four-dimensional (4D) MT inversion algorithm has been developed to simultaneously invert all vintage data considering time-coupling between vintages. However, the changes in electrical resistivity of deep geothermal reservoirs are usually small generating minimum variation in TL MT responses. Maximizing the sensitivity of inversion to the changes in resistivity is critical in the success of 4D MT inversion. Thus, we further developed a focused 4D MT inversion method by considering not only the location of a reservoir but also the distribution of newly-generated fractures during the production. For the evaluation of the 4D MT algorithm, we tested our 4D inversion algorithms using synthetic TL MT-data sets.

 2. Distortion effects in a switch array UWB radar for time-lapse imaging of human heartbeats

  Brovoll, Sverre; Berger, Tor; Aardal, Åyvind; Lande, Tor S.; Hamran, Svein-Erik

  2014-05-01

  Cardiovascular diseases (CVD) are a major cause of deaths all over the world. Microwave radar can be an alternative sensor for heart diagnostics and monitoring in modern healthcare that aids early detection of CVD symptoms. In this paper measurements from a switch array radar system are presented. This UWB system operates below 3 GHz and does time-lapse imaging of the beating heart inside the human body. The array consists of eight fat dipole elements. With a switch system, every possible sequence of transmit/receive element pairs can be selected to build a radar image from the recordings. To make the radar waves penetrate the human tissue, the antenna array is placed in contact with the body. Removal of the direct signal leakage through the antennas and body surface are done by high-pass (HP) filtering of the data prior to image processing. To analyze the results, measurements of moving spheres in air and simulations are carried out. We see that removal of the direct signal introduces amplitude distortion in the images. In addition, the effect of small target motion between the collection times of data from the individual elements is analyzed. With low pulse repetition frequency (PRF) this motion will distort the image. By using data from real measurements of heart motion in simulations, we analyze how the PRF and the antenna geometry influence this distortions.

 3. Image-based characterization of thrombus formation in time-lapse DIC microscopy.

  Brieu, Nicolas; Navab, Nassir; Serbanovic-Canic, Jovana; Ouwehand, Willem H; Stemple, Derek L; Cvejic, Ana; Groher, Martin

  2012-05-01

  The characterization of thrombus formation in time-lapse DIC microscopy is of increased interest for identifying genes which account for atherothrombosis and coronary artery diseases (CADs). In particular, we are interested in large-scale studies on zebrafish, which result in large amount of data, and require automatic processing. In this work, we present an image-based solution for the automatized extraction of parameters quantifying the temporal development of thrombotic plugs. Our system is based on the joint segmentation of thrombotic and aortic regions over time. This task is made difficult by the low contrast and the high dynamic conditions observed in vivo DIC microscopic scenes. Our key idea is to perform this segmentation by distinguishing the different motion patterns in image time series rather than by solving standard image segmentation tasks in each image frame. Thus, we are able to compensate for the poor imaging conditions. We model motion patterns by energies based on the idea of dynamic textures, and regularize the model by two prior energies on the shape of the aortic region and on the topological relationship between the thrombus and the aorta. We demonstrate the performance of our segmentation algorithm by qualitative and quantitative experiments on synthetic examples as well as on real in vivo microscopic sequences.

 4. Time-lapse three-dimensional inversion of complex conductivity data using an active time constrained (ATC) approach

  Karaoulis, M.; Revil, A.; Werkema, D.D.; Minsley, B.J.; Woodruff, W.F.; Kemna, A.

  2011-01-01

  Induced polarization (more precisely the magnitude and phase of impedance of the subsurface) is measured using a network of electrodes located at the ground surface or in boreholes. This method yields important information related to the distribution of permeability and contaminants in the shallow subsurface. We propose a new time-lapse 3-D modelling and inversion algorithm to image the evolution of complex conductivity over time. We discretize the subsurface using hexahedron cells. Each cell is assigned a complex resistivity or conductivity value. Using the finite-element approach, we model the in-phase and out-of-phase (quadrature) electrical potentials on the 3-D grid, which are then transformed into apparent complex resistivity. Inhomogeneous Dirichlet boundary conditions are used at the boundary of the domain. The calculation of the Jacobian matrix is based on the principles of reciprocity. The goal of time-lapse inversion is to determine the change in the complex resistivity of each cell of the spatial grid as a function of time. Each model along the time axis is called a 'reference space model'. This approach can be simplified into an inverse problem looking for the optimum of several reference space models using the approximation that the material properties vary linearly in time between two subsequent reference models. Regularizations in both space domain and time domain reduce inversion artefacts and improve the stability of the inversion problem. In addition, the use of the time-lapse equations allows the simultaneous inversion of data obtained at different times in just one inversion step (4-D inversion). The advantages of this new inversion algorithm are demonstrated on synthetic time-lapse data resulting from the simulation of a salt tracer test in a heterogeneous random material described by an anisotropic semi-variogram. ?? 2011 The Authors Geophysical Journal International ?? 2011 RAS.

 5. The Lapse of Common Fishery Right and the Compensated : Two Judicial Precedents on the Distribution of Compensation Money

  田平, 紀男; タビラ, ノリオ; TABIRA, Norio

  1981-01-01

  A Fishermen's Cooperative Association is ordinarily the subject of common fishery right. The members of the Cooperative Association who have the qualification prescribed in the Exercise Regulation for Fishery Right, shall have the right of operating fisheries within the scope of thecommon fishery right owned by the Cooperative Association. It has not been clear which of theCooperative Association and the members shall be compensated for the loss caused by the lapse of the common fishery right...

 6. Conservatism predicts lapses from vegetarian/vegan diets to meat consumption (through lower social justice concerns and social support).

  Hodson, Gordon; Earle, Megan

  2017-08-30

  Lapses from vegetarian and vegan (i.e., veg*n) food choices to meat consumption are very common, suggesting that sustaining veg*nism is challenging. But little is known about why people return to eating animals after initially deciding to avoid meat consumption. Several potential explanatory factors include personal inconvenience, meat cravings, awkwardness in social settings, or health/nutrition concerns. Here we test the degree to which political ideology predicts lapsing to meat consumption. Past research demonstrates that political ideology predicts present levels of meat consumption, whereby those higher in right-wing ideologies eat more animals, even after controlling for their hedonistic liking of meat (e.g., Dhont & Hodson, 2014). To what extent might political ideology predict whether one has lapsed from veg*n foods back to meat consumption? In a largely representative US community sample (N = 1313) of current and former veg*ns, those higher (vs. lower) in conservatism exhibited significantly greater odds of being a former than current veg*n, even after controlling for age, education, and gender. This ideology-lapsing relation was mediated (i.e., explained) by those higher (vs. lower) in conservatism: (a) adopting a veg*n diet for reasons less centered in justice concerns (animal rights, environment, feeding the poor); and (b) feeling socially unsupported in their endeavor. In contrast, factors such as differential meat craving or lifestyle inconvenience played little mediational role. These findings demonstrate that ideology and justice concerns are particularly relevant to understanding resilience in maintaining veg*n food choices. Implications for understanding why people eat meat, and how to develop intervention strategies, are discussed. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 7. OPTICAL FLOW APPLIED TO TIME-LAPSE IMAGE SERIES TO ESTIMATE GLACIER MOTION IN THE SOUTHERN PATAGONIA ICE FIELD

  E. Lannutti; Lenzano, M. G.; Toth, C; L. Lenzano; Rivera, A.

  2016-01-01

  In this work, we assessed the feasibility of using optical flow to obtain the motion estimation of a glacier. In general, former investigations used to detect glacier changes involve solutions that require repeated observations which are many times based on extensive field work. Taking into account glaciers are usually located in geographically complex and hard to access areas, deploying time-lapse imaging sensors, optical flow may provide an efficient solution at good spatial and te...

 8. Prospective Memory in Substance Abusers at Treatment Entry: Associations with Education, Neuropsychological Functioning, and Everyday Memory Lapses

  WEINBORN, MICHAEL; Woods, Steven Paul; O'Toole, Stephanie; Kellogg, Emily J.; Moyle, Jonson

  2011-01-01

  Individuals with substance use disorders (SUDs) commonly report lapses in prospective memory (PM) in their daily lives; however, our understanding of the profile and predictors of laboratory-based PM deficits in SUDs and their associations with everyday PM failures is still very preliminary. The current study examined these important questions using well-validated measures of self-report and laboratory-based PM in a mixed cohort of 53 SUD individuals at treatment entry and 44 healthy adults. ...

 9. A time-series method for automated measurement of changes in mitotic and interphase duration from time-lapse movies.

  Frederic D Sigoillot

  Full Text Available BACKGROUND: Automated time-lapse microscopy can visualize proliferation of large numbers of individual cells, enabling accurate measurement of the frequency of cell division and the duration of interphase and mitosis. However, extraction of quantitative information by manual inspection of time-lapse movies is too time-consuming to be useful for analysis of large experiments. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Here we present an automated time-series approach that can measure changes in the duration of mitosis and interphase in individual cells expressing fluorescent histone 2B. The approach requires analysis of only 2 features, nuclear area and average intensity. Compared to supervised learning approaches, this method reduces processing time and does not require generation of training data sets. We demonstrate that this method is as sensitive as manual analysis in identifying small changes in interphase or mitotic duration induced by drug or siRNA treatment. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: This approach should facilitate automated analysis of high-throughput time-lapse data sets to identify small molecules or gene products that influence timing of cell division.

 10. STUDY OF TIME LAPSE IN FOREIGN BODY ASPIRATION IN RELATION TO CHEST X - RAY AND TYPE OF FOREIGN BODY

  Salma

  2015-10-01

  Full Text Available INTRODUCTI ON: Foreign body aspiration in pediatrics is a potentially fatal accident which will continue until children explore their surroundings with their hand and mouth. Pediatric aspirations will persist until mankind exists. Not all foreign body aspirations are witnessed hence chances of delay in diagnosing an aspiration are high. Delay in diagnosis depends on site and character of foreign body aspirated. The chest x - ray findings and type of foreign body extracted vary depending on the duration the foreign body remains in airway . OBJECTIVE: To study the X - ray finding in pediatric airway aspiration and its relation to time lapse, the type and site of lodgment of foreign body extracted via bronchoscopy. The type of foreign body in relation to time lapse in aspiration. MATERIAL AND METHODS: This was a prospective study done in Bapuji child health institute and research center, JJM Medical College, Davangere . History and pre bronchoscopy x - Ray finding were noted for 65 children who were posted for suspicious bronchoscopy from August 2011 to September 2013. 11 children were excluded from study as they showed no foreign body on bronchoscopy. Time lapse in aspir ation and seeking medical care was noted. The bronchoscopic findings regarding site of foreign body lodgment and type of foreign body were recorded. The type of foreign body and variation of x - ray picture in relation to time lapse in aspiration were noted. Data collected was analyzed using descriptive statistics. RESULT: It was observed that mean age was 28 months. About 80% of the cases were between 1 to 3 years age. 82% (n=53/54 were radio lucent foreign body, only 1.5% (n=1/54 were radio o paque. Site of lodgment of foreign body was right main bronchus in 48% (n=26/54, left main bronchus 46% (n=25/54 , tracheal 1.85% (n=1/54, subglottic 1.85% (n=1/54, carinal 1.85% (n=1/54, multiple site i.e. left bronchus +right bronchus+ carinal 1.85% (n=1/54. Groundnut was most common

 11. Overland flow dynamics through visual observation using time-lapse photographs

  Silasari, Rasmiaditya; Blöschl, Günter

  2016-04-01

  Overland flow process on agricultural land is important to be investigated as it affects the stream discharge and water quality assessment. During rainfall events the formation of overland flow may happen through different processes (i.e. Hortonian or saturation excess overland flow) based on the governing soil hydraulic parameters (i.e. soil infiltration rate, soil water capacity). The dynamics of the soil water state and the processes will affect the surface runoff response which can be analyzed visually by observing the saturation patterns with a camera. Although visual observation was proven useful in laboratory experiments, the technique is not yet assessed for natural rainfall events. The aim of this work is to explore the use of time-lapse photographs of naturally occurring-saturation patterns in understanding the threshold processes of overland flow generation. The image processing produces orthographic projection of the saturation patterns which will be used to assess the dynamics of overland flow formation in relation with soil moisture state and rainfall magnitude. The camera observation was performed at Hydrological Open Air Laboratory (HOAL) catchment at Petzenkirchen, Lower Austria. The catchment covers an area of 66 ha dominated with agricultural land (87%). The mean annual precipitation and mean annual flow at catchment outlet are 750 mm and 4 l/s, respectively. The camera was set to observe the overland flow along a thalweg on an arable field which was drained in 1950s and has advantages of: (1) representing agricultural land as the dominant part of the catchment, (2) adjacent to the stream with clear visibility (no obstructing objects, such as trees), (3) drained area provides extra cases in understanding the response of tile drain outflow to overland flow formation and vice versa, and (4) in the vicinity of TDT soil moisture stations. The camera takes a picture with 1280 x 720 pixels resolution every minute and sends it directly in a PC via fiber

 12. Using electromagnetic conductivity imaging to generate time-lapse soil moisture estimates.

  Huang, Jingyi; Scuderio, Elia; Corwin, Dennis; Triantafilis, John

  2015-04-01

  Irrigated agriculture is crucial to the agricultural productivity of the Moreno valley. To maintain profitability, more will need to be done by irrigators with less water, owing to competing demands from rapidly expanding urbanisation in southern California. In this regard, irrigators need to understand the spatial and temporal variation of soil moisture to discern inefficiencies. However, soil moisture is difficult to measure and monitor, unless a large bank of soil sensors are installed and at various depths in the profile. In order to value add to the limited amount of information, geophysical techniques, such as direct current resisivity (DCR) arrays are used to develop electrical resistivity images (ERI). Whilst successful the approach is time consuming and labour intensive. In this research we describe how equivalent data can be collected using a proximal sensing electromagnetic (EM) induction instrument (i.e. DUALEM-421) and inversion software (EM4Soil) to generate EM conductivity images (EMCI). Figure 1 shows the EMCI generated from DUALEM-421 data acquired at various days of a time-lapse experiment and including; day a) 0, b) 1, c) 2, d) 3, e) 5, f) 7 and g) 11. We calibrate the estimates of true electrical conductivity (sigma - mS/m) with volumetric moisture content and show with good accuracy the spatial and temporal variation of soil moisture status and over 12 day period. The results show clearly that the pivot sprinkler irrigation system is effective at providing sufficient amounts of water to the top 0.5 m of a Lucerne crop (i.e. red shaded areas of high sigma). However, in some places faulty sprinklers are evident owing to the lack of wetting (i.e. blue shaded areas of low sigma). In addition, and over time, our approach shows clearly the effect the Lucerne crop has in drying the soil profile and using the soil moisture.

 13. Microfluidics-integrated time-lapse imaging for analysis of cellular dynamics.

  Albrecht, Dirk R; Underhill, Gregory H; Resnikoff, Joshua; Mendelson, Avital; Bhatia, Sangeeta N; Shah, Jagesh V

  2010-06-01

  An understanding of the mechanisms regulating cellular responses has recently been augmented by innovations enabling the observation of phenotypes at high spatio-temporal resolution. Technologies such as microfluidics have sought to expand the throughput of these methods, although assimilation with advanced imaging strategies has been limited. Here, we describe the pairing of high resolution time-lapse imaging with microfluidic multiplexing for the analysis of cellular dynamics, utilizing a design selected for facile fabrication and operation, and integration with microscopy instrumentation. This modular, medium-throughput platform enables the long-term imaging of living cells at high numerical aperture (via oil immersion) by using a conserved 96-well, approximately 6 x 5 mm(2) imaging area with a variable input/output channel design chosen for the number of cell types and microenvironments under investigation. In the validation of this system, we examined fundamental features of cell cycle progression, including mitotic kinetics and spindle orientation dynamics, through the high-resolution parallel analysis of model cell lines subjected to anti-mitotic agents. We additionally explored the self-renewal kinetics of mouse embryonic stem cells, and demonstrate the ability to dynamically assess and manipulate stem cell proliferation, detect rare cell events, and measure extended time-scale correlations. We achieved an experimental throughput of >900 cells/experiment, each observed at >40x magnification for up to 120 h. Overall, these studies illustrate the capacity to probe cellular functions and yield dynamic information in time and space through the integration of a simple, modular, microfluidics-based imaging platform.

 14. Time lapse inversion of 2D ERT data for monitoring river water infiltration

  Wallin, E. L.; Johnson, T. C.; Greenwood, W. J.

  2011-12-01

  Uranium transport in the 300 area is driven by both the chemical and physical effects of stage fluctuations in the Columbia River and resulting river water, ground water interaction. Because river water is less conductive than groundwater, it serves as a natural tracer that can be imaged using surface ERT. We've monitored 4 lines for 4 months over the high stage spring runoff interval to identify preferred flowpaths for river water intrusion. The four lines overlay former waste disposal sites including the processing ponds and sanitary leach trenches. We have used this ERT data set to investigate two methods of time lapse inversion, sequential and all-at-once. Each technique is a model difference approach as opposed to a data difference inversion approach. Both use a regularized inversion with model constraints that regularize spatially and temporally. For the sequential inversion, the starting and reference models are taken from the previous inversion. Both starting and reference models are taken from the first inversion for the all-at-once method. In either case an inversion is triggered if data misfit from the starting model exceeds the chi-squared convergence criteria. It was found that starting with a relatively smooth model provided better visualization of temporal conductivity changes when inverting all data sets with the same initial model, while an initial model exhibiting smaller data misfit may be used successfully as the starting point for sequential inversion. Inland conductivity changes within model cells were found to be highly correlated with river stage, and when paired with the characterization model, provide evidence of waste trenches, the processing pond, as well as the existence of a paleo-channel incised into the Ringold Formation and dipping structures on the Hanford-Ringold contact that provide preferred pathways for river water intrusion.

 15. ENVIRONMENTAL MONITORING OF LEAKS USING TIME LAPSED LONG ELECTRODE ELECTRICAL RESISTIVITY

  MYERS DA; RUCKER DF; FINK JB; LOKE MH

  2009-12-16

  Highly industrialized areas pose challenges for surface electrical resistivity characterization due to metallic infrastructure. The infrastructure is typically more conductive than the desired targets and will mask the deeper subsurface information. These challenges may be minimized if steel-cased wells are used as long electrodes in the area near the target. We demonstrate a method of using long electrodes to electrically monitor a simulated leak from an underground storage tank with both synthetic examples and a field demonstration. The synthetic examples place a simple target of varying electrical properties beneath a very low resistivity layer. The layer is meant to replicate the effects of infrastructure. Both surface and long electrodes are tested on the synthetic domain. The leak demonstration for the field experiment is simulated by injecting a high conductivity fluid in a perforated well within the S tank farm at Hanford, and the resistivity measurements are made before and after the leak test. All data are processed in four dimensions, where a regularization procedure is applied in both the time and space domains. The synthetic test case shows that the long electrode ERM could detect relative changes in resistivity that are commensurate with the differing target properties. The surface electrodes, on the other hand, had a more difficult time matching the original target's footprint. The field results shows a lowered resistivity feature develop south of the injection site after cessation of the injections. The time lapsed regularization parameter has a strong influence on the differences in inverted resistivity between the pre and post injection datasets, but the interpretation of the target is consistent across all values of the parameter. The long electrode ERM method may provide a tool for near real-time monitoring of leaking underground storage tanks.

 16. Assessing spatial and temporal snowpack evolution and melt with time-lapse photography

  Bush, C. E.; Ewers, B. E.; Beverly, D.; Speckman, H. N.; Hyde, K.; Ohara, N.

  2015-12-01

  Snowpack supplies and stores water for many ecosystems of the greater Rocky Mountain region. In Wyoming the snowpack supplies water to 18 states east and west of the Continental Divide. The spatial variability in physical and biological processes creates a heterogeneous pattern of snow evolution. Understanding these processes within individual plots and throughout the entire watershed increases the predictive power of snow distribution, melt rates and contribution to streamflow. However, on site sampling of snow can be an expensive and arduous process. The objective of this experiment was to quantify spatial and temporal patterns of snowpack evolution and melt rates while minimizing perturbations to snowpack through the use of time-lapse photography via trail cameras. Field cameras were assessed as a method to quantify snow depths throughout the 120 ha No Name watershed at approximately 3000 m elevation in central Wyoming. RGB trail cameras were installed at three systematically chosen sites within the watershed to correlate physical and biological drivers of snow distribution. Five stakes were placed in each site in heterogeneous spots that remained in the frame of the camera. Stakes were divided into five centimeter increments, alternating black and white bars, with red bars denoting each half meter. Images were then taken at two-hour intervals over a period of three-months and analyzed with the ImageJ program. Snowpack distributions, as well as melt rates, were variable at both the plot and watershed scales. Meteorological and physical drivers, primarily topography and radiation, accounted for the greatest variability when comparing among plot across the watershed; however, LAI and soil and air temperature were the most significant drivers within plots. Snow-melt rate increased as soils and course woody debris became exposed increasing ground and soil temperature. These data will improve process model predictions of streamflow from the watershed.

 17. The altitudinal temperature lapse rates applied to high elevation rockfalls studies in the Western European Alps

  Nigrelli, Guido; Fratianni, Simona; Zampollo, Arianna; Turconi, Laura; Chiarle, Marta

  2017-02-01

  Temperature is one of the most important aspects of mountain climates. The relationships between air temperature and rockfalls at high-elevation sites are very important to know, but are also very difficult to study. In relation to this, a reliable method to estimate air temperatures at high-elevation sites is to apply the altitudinal temperature lapse rates (ATLR). The aims of this work are to quantify the values and the variability of the hourly ATLR and to apply this to estimated temperatures at high-elevation sites for rockfalls studies. To calculate ATLR prior the rockfalls, we used data acquired from two automatic weather stations that are located at an elevation above 2500 m. The sensors/instruments of these two stations are reliable because subjected to an accurate control and calibration once for year and the raw data have passed two automatic quality controls. Our study has yielded the following main results: (i) hourly ATLR increases slightly with increasing altitude, (ii) it is possible to estimate temperature at high-elevation sites with a good level of accuracy using ATLR, and (iii) temperature plays an important role on slope failures that occur at high-elevation sites and its importance is much more evident if the values oscillate around 0 °C with an amplitude of ±5 °C during the previous time-period. For these studies, it is not enough to improve the knowledge on air temperature, but it is necessary to develop an integrated knowledge of the thermal conditions of different materials involved in these processes (rock, debris, ice, water). Moreover, this integrated knowledge must be acquired by means of sensors and acquisition chains with known metrological traceability and uncertainty of measurements.

 18. Time Lapse Gravity and Seismic Monitoring of CO2 Injection at the West Hastings Field, Texas

  Ferguson, J. F.; Richards, T.; Klopping, F.; MacQueen, J.; Hosseini, S. A.

  2015-12-01

  Time lapse or 4D gravity and seismic reflection surveys are being conducted at the West Hastings Field near Houston, Texas to monitor the progress of CO2 injection. This Department of Energy supported CO2 sequestration experiment is conducted in conjunction with a Denbury Onshore, LLC tertiary recovery project. The reservoir is at a depth of 1.8 km in the Oligocene Frio sands and has been produced since the 1930s. Goals are an accounting and mapping of the injected CO2 and to determine if migration occurs along intra-reservoir faults. An integrated interpretation of the geophysical surveys will be made together with well logs and engineering data. Gravity monitoring of water versus gas replacement has been very successful, but liquid phase CO2 monitoring is problematic due to the smaller density contrast with respect to oil and water. This reservoir has a small volume to depth ratio and hence only a small gravity difference signal is expected on the surface. New borehole gravity technology introduced by Micro-g-Lacoste can make gravity measurements at near reservoir depths with a much higher signal to noise ratio. This method has been successfully evaluated on a simulation of the Hastings project. Field operations have been conducted for repeated surface and borehole gravity surveys beginning in 2013. The surface survey of 95 stations covers an area of 3 by 5 km and 22 borehole gravity logs are run in the interval above the Frio formation. 4D seismic reflection surveys are being made at 6 month intervals on the surface and in 3 VSP wells. CO2 injection into the targeted portion of the reservoir only began in early 2015 and monitoring will continue into 2017. To date only the baseline reservoir conditions have been assessed. The overall success of the gravity monitoring will not be determined until 2017.

 19. Composite time-lapse computed tomography and micro finite element simulations: A new imaging approach for characterizing cement flows and mechanical benefits of vertebroplasty.

  Stadelmann, Vincent A; Zderic, Ivan; Baur, Annick; Unholz, Cynthia; Eberli, Ursula; Gueorguiev, Boyko

  2016-02-01

  Vertebroplasty has been shown to reinforce weak vertebral bodies and reduce fracture risks, yet cement leakage is a major problem that can cause severe complications. Since cement flow is nearly impossible to control during surgery, small volumes of cement are injected, but then mechanical benefits might be limited. A better understanding of cement flows within bone structure is required to further optimize vertebroplasty and bone augmentation in general. We developed a novel imaging method, composite time-lapse CT, to characterize cement flow during injection. In brief, composite-resolution time-lapse CT exploits the qualities of microCT and clinical CT. The method consists in overlaying low-resolution time-lapse CT scans acquired during injection onto pre-operative high-resolution microCT scans, generating composite-resolution time-lapse CT series of cement flow within bone. In this in vitro study, composite-resolution time-lapse CT was applied to eight intact and five artificially fractured cadaveric vertebrae during vertebroplasty. The time-lapse scans were acquired at one-milliliter cement injection steps until a total of 10 ml cement was injected. The composite-resolution series were then converted into micro finite element models to compute strains distribution under virtual axial loading. Relocation of strain energy density within bone structure was observed throughout the progression of the procedure. Interestingly, the normalized effect of cement injection on the overall stiffness of the vertebrae was similar between intact and fractured specimens, although at different orders of magnitude. In conclusion, composite time-lapse CT can picture cement flows during bone augmentation. The composite images can also be easily converted into finite element models to compute virtual strain distributions under loading at every step of an injection, providing deeper understanding on the biomechanics of vertebroplasty.

 20. Variogram-based inversion of time-lapse electrical resistivity data: development and application to a thermal tracing experiment

  Hermans, Thomas; Nguyen, Frédéric

  2015-04-01

  Electrical resistivity tomography (ERT) has become a popular imaging methodology in a broad range of applications given its large sensitivity to subsurface parameters and its relative simplicity to implement. More particularly, time-lapse ERT is now increasingly used for monitoring purposes in many contexts such as water content, permafrost, landslide, seawater intrusion, solute transport or heat transport experiments. Specific inversion schemes have been developed for time-lapse data sets. However, in contrast with static inversions for which many techniques including geostatistical, minimum support or structural inversion are commonly applied, most of the methodologies for time-lapse inversion still rely on non-physically based spatial and/or temporal smoothing of the parameters or parameter changes. In this work, we propose a time-lapse ERT inversion scheme based on the difference inversion scheme. We replace the standard smoothness-constraint regularization operator by the parameter change covariance matrix. The objective function can be expressed as ψdiff(Δm ) = ||Wd [d - d0 + f(m0)- f(m )]||2 + λ ||||C-Δ0m.5Δm ||||2 where Wd is the data weighting matrix, d and d0 are the data sets corresponding to the considered time-step and to the background, f() is the forward operator, m and m0 are the models corresponding to the considered time-step and to the background, Δm is the parameter change (resistivity), CΔm is the parameter change covariance matrix and λ the regularization parameter. This operator takes into account the correlation between changes in resistivity at different locations through a variogram computed using independent data (e.g., electromagnetic logs). It may vary for subsequent time-steps if the correlation length is time-dependent. The methodology is first validated and compared to the standard smoothness-constraint inversion using a synthetic benchmark simulating the injection of a conductive tracer into a homogeneous aquifer inducing

 1. Summer-time Mass Balance of Wolverine Glacier, Alaska, Derived from Ground-based Time-lapse Microgravity Measurements

  Young, E. V.; Muto, A.; Babcock, E.

  2016-12-01

  Monitoring the mass balance of alpine glaciers is important because alpine glaciers presently account for about half of the cryospheric contribution to the global sea-level rise. Mass balance measurements of alpine glaciers have predominantly relied upon glaciological and hydrological methods. However, these methods can be logistically costly and have potential extrapolation errors. Remote sensing approaches, such as gravimetric methods using data from GRACE satellite missions, have provided monthly mass-balance estimates of aggregates of alpine glaciers but their spatial resolution is far too large for studying a single glacier. On the other hand, ground-based time-lapse microgravity geophysical measurements can potentially circumvent some of the disadvantages of the glaciological and hydrological methods. It may detect the change in a single glacier's mass and its spatial distribution. We conducted ground-based time-lapse microgravity surveys on Wolverine Glacier, Alaska, in May and August of 2016, using a Scintrex CG-5 Autograv gravimeter. We collected data at seventy-nine individual stations on the glacier, roughly five stations per square kilometer. We included repeat-station and base-station measurements made at least twice a day for instrumental drift control. The uncertainty of our gravity measurements is better than 0.03 mGal, which is about 0.7 meters water equivalent of surface mass balance. Our summer-time mass balance of Wolverine Glacier determined from the time-lapse gravity measurements is independent of that derived from the stake-network or stream-gauge measurements, and could provide spatial insight into the mass balance process on Wolverine Glacier and similar glaciers.

 2. Near real-time imaging of molasses injections using time-lapse electrical geophysics at the Brandywine DRMO, Brandywine, Maryland

  Versteeg, R. J.; Johnson, T.; Major, B.; Day-Lewis, F. D.; Lane, J. W.

  2010-12-01

  Enhanced bioremediation, which involves introduction of amendments to promote biodegradation, increasingly is used to accelerate cleanup of recalcitrant compounds and has been identified as the preferred remedial treatment at many contaminated sites. Although blind introduction of amendments can lead to sub-optimal or ineffective remediation, the distribution of amendment throughout the treatment zone is difficult to measure using conventional sampling. Because amendments and their degradation products commonly have electrical properties that differ from those of ambient soil, time-lapse electrical geophysical monitoring has the potential to verify amendment emplacement and distribution. In order for geophysical monitoring to be useful, however, results of the injection ideally should be accessible in near real time. In August 2010, we demonstrated the feasibility of near real-time, autonomous electrical geophysical monitoring of amendment injections at the former Defense Reutilization and Marketing Office (DRMO) in Brandywine, Maryland. Two injections of about 1000 gallons each of molasses, a widely used amendment for enhanced bioremediation, were monitored using measurements taken with borehole and surface electrodes. During the injections, multi-channel resistance data were recorded; data were transmitted to a server and processed using a parallel resistivity inversion code; and results in the form of time-lapse imagery subsequently were posted to a website. This process occurred automatically without human intervention. The resulting time-lapse imagery clearly showed the evolution of the molasses plume. The delay between measurements and online delivery of images was between 45 and 60 minutes, thus providing actionable information that could support decisions about field procedures and a check on whether amendment reached target zones. This experiment demonstrates the feasibility of using electrical imaging as a monitoring tool both during amendment emplacement

 3. Analysis of Zebrafish Kidney Development with Time-lapse Imaging Using a Dissecting Microscope Equipped for Optical Sectioning.

  Perner, Birgit; Schnerwitzki, Danny; Graf, Michael; Englert, Christoph

  2016-04-07

  In order to understand organogenesis, the spatial and temporal alterations that occur during development of tissues need to be recorded. The method described here allows time-lapse analysis of normal and impaired kidney development in zebrafish embryos by using a fluorescence dissecting microscope equipped for structured illumination and z-stack acquisition. To visualize nephrogenesis, transgenic zebrafish (Tg(wt1b:GFP)) with fluorescently labeled kidney structures were used. Renal defects were triggered by injection of an antisense morpholino oligonucleotide against the Wilms tumor gene wt1a, a factor known to be crucial for kidney development. The advantage of the experimental setup is the combination of a zoom microscope with simple strategies for re-adjusting movements in x, y or z direction without additional equipment. To circumvent focal drift that is induced by temperature variations and mechanical vibrations, an autofocus strategy was applied instead of utilizing a usually required environmental chamber. In order to re-adjust the positional changes due to a xy-drift, imaging chambers with imprinted relocation grids were employed. In comparison to more complex setups for time-lapse recording with optical sectioning such as confocal laser scanning or light sheet microscopes, a zoom microscope is easy to handle. Besides, it offers dissecting microscope-specific benefits such as high depth of field and an extended working distance. The method to study organogenesis presented here can also be used with fluorescence stereo microscopes not capable of optical sectioning. Although limited for high-throughput, this technique offers an alternative to more complex equipment that is normally used for time-lapse recording of developing tissues and organ dynamics.

 4. Effect of Time Lapse on the Diagnostic Accuracy of Cone Beam Computed Tomography for Detection of Vertical Root Fractures.

  Eskandarloo, Amir; Asl, Amin Mahdavi; Jalalzadeh, Mohsen; Tayari, Maryam; Hosseinipanah, Mohammad; Fardmal, Javad; Shokri, Abbas

  2016-01-01

  Accurate and early diagnosis of vertical root fractures (VRFs) is imperative to prevent extensive bone loss and unnecessary endodontic and prosthodontic treatments. The aim of this study was to assess the effect of time lapse on the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography (CBCT) for VRFs in endodontically treated dog's teeth. Forty-eight incisors and premolars of three adult male dogs underwent root canal therapy. The teeth were assigned to two groups: VRFs were artificially induced in the first group (n=24) while the teeth in the second group remained intact (n=24). The CBCT scans were obtained by NewTom 3G unit immediately after inducing VRFs and after one, two, three, four, eight, 12 and 16 weeks. Three oral and maxillofacial radiologists blinded to the date of radiographs assessed the presence/absence of VRFs on CBCT scans. The sensitivity, specificity and accuracy values were calculated and data were analyzed using SPSS v.16 software and ANOVA. The total accuracy of detection of VRFs immediately after surgery, one, two, three, four, eight, 12 and 16 weeks was 67.3%, 68.7%, 66.6%, 64.6%, 64.5%, 69.4%, 68.7%, 68% respectively. The effect of time lapse on detection of VRFs was not significant (p>0.05). Overall sensitivity, specificity and accuracy of CBCT for detection of VRFs were 74.3%, 62.2%, 67.2% respectively. Cone beam computed tomography is a valuable tool for detection of VRFs. Time lapse (four months) had no effect on detection of VRFs on CBCT scans.

 5. Effect of time lapse on the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography for detection of vertical root fractures

  Eskandarloo, Amir; Shokri, Abbas, E-mail: Dr.a.shokri@gmail.com [Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan (Iran, Islamic Republic of); Asl, Amin Mahdavi [Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan (Iran, Islamic Republic of); Jalalzadeh, Mohsen [Department of Endodontics, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan (Iran, Islamic Republic of); Tayari, Maryam [Department of Pedodontics, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan (Iran, Islamic Republic of); Hosseinipanah, Mohammad [Department of Anatomy, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan (Iran, Islamic Republic of); Fardmal, Javad [Research Center for Health Sciences and Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan (Iran, Islamic Republic of)

  2016-01-15

  Accurate and early diagnosis of vertical root fractures (VRFs) is imperative to prevent extensive bone loss and unnecessary endodontic and prosthodontic treatments. The aim of this study was to assess the effect of time lapse on the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography (CBCT) for VRFs in endodontically treated dog’s teeth. Forty eight incisors and premolars of three adult male dogs underwent root canal therapy. The teeth were assigned to two groups: VRFs were artificially induced in the first group (n=24) while the teeth in the second group remained intact (n=24). The CBCT scans were obtained by NewTom 3G unit immediately after inducing VRFs and after one, two, three, four, eight, 12 and 16 weeks. Three oral and maxillofacial radiologists blinded to the date of radiographs assessed the presence/absence of VRFs on CBCT scans. The sensitivity, specificity and accuracy values were calculated and data were analyzed using SPSS v.16 software and ANOVA. The total accuracy of detection of VRFs immediately after surgery, one, two, three, four, eight, 12 and 16 weeks was 67.3%, 68.7%, 66.6%, 64.6%, 64.5%, 69.4%, 68.7%, 68% respectively. The effect of time lapse on detection of VRFs was not significant (p>0.05). Overall sensitivity, specificity and accuracy of CBCT for detection of VRFs were 74.3%, 62.2%, 67.2% respectively. Cone beam computed tomography is a valuable tool for detection of VRFs. Time lapse (four months) had no effect on detection of VRFs on CBCT scans. (author)

 6. Blunted striatal response to monetary reward anticipation during smoking abstinence predicts lapse during a contingency-managed quit attempt

  Sweitzer, Maggie M.; Geier, Charles F.; Denlinger, Rachel; Forbes, Erika E.; Raiff, Bethany R.; Dallery, Jesse; McClernon, F.J.; Donny, Eric C.

  2017-01-01

  Rationale Tobacco smoking is associated with dysregulated reward processing within the striatum, characterized by hypersensitivity to smoking rewards and hyposensitivity to non-smoking rewards. This bias toward smoking reward at the expense of alternative rewards is further exacerbated by deprivation from smoking, which may contribute to difficulty maintaining abstinence during a quit attempt. Objective We examined whether abstinence-induced changes in striatal processing of rewards predicted lapse likelihood during a quit attempt supported by contingency management (CM), in which abstinence from smoking was reinforced with money. Methods Thirty-six non-treatment seeking smokers participated in two fMRI sessions, one following 24-hr abstinence and one following smoking as usual. During each scan, participants completed a rewarded guessing task designed to elicit striatal activation in which they could earn smoking and monetary rewards delivered after the scan. Participants then engaged in a 3-week CM-supported quit attempt. Results As previously reported, 24-hr abstinence was associated with increased striatal activation in anticipation of smoking reward and decreased activation in anticipation of monetary reward. Individuals exhibiting greater decrements in right striatal activation to monetary reward during abstinence (controlling for activation during non-abstinence) were more likely to lapse during CM (p<.05), even when controlling for other predictors of lapse outcome (e.g., craving); no association was seen for smoking reward. Conclusions These results are consistent with a growing number of studies indicating the specific importance of disrupted striatal processing of non-drug reward in nicotine dependence, and highlight the importance of individual differences in abstinence-induced deficits in striatal function for smoking cessation. PMID:26660448

 7. Time-lapse and UAV Thermal Imaging of Glacial and Periglacial Environments in the Peruvian Andes (Cordillera Blanca, Peru)

  McKenzie, J. M.; Wigmore, O.; Aubry-Wake, C.; Mark, B. G.; Hellstrom, R. A.; Lautz, L.

  2015-12-01

  In the tropics, the acquisition of high-resolution geospatial data of high-mountain glacial and periglacial systems presents unique challenges due to remote site access and very high elevations. For glaciers and hydrologic systems, a key variable of interest is surface temperature as it constrains glacier melt rates, traces hydrologic processes, and is needed for the calibration of energy budget models. We present results from two studies that acquired high resolution temperature data from the Cuchillacocha Glacier, Peru (9.24°S, 77.21°W). The glacier resides on the western drainage of the Cordillera Blanca with an elevation range of 4700 to 6096 m. In the first study we use high resolution time-lapse infrared imagery (5-10 minute interval over 3 days; 0.6 m2 pixel size) to observe diel changes in the surface energy budget of the glacier and to demonstrate how radiation from bare rock adjacent to the glacier may affect melt rates. In the second study we use a newly developed, inexpensive unmanned aerial vehicle (UAV) for high resolution multispectral mapping of the glacier (2 cm resolution orthomosaic and 5 cm resolution DEM). We present results showing how the time-lapse and the high-resolution UAV imagery can be combined to further strengthen our understanding of the Cuchillacocha Glacier's energy budget and possible insights about turbulent heat fluxes. While the new instruments provide unprecedented data acquisition capabilities, there is an outstanding need for proper data correction. Spatial/thermal control points and post-processing algorithms are needed to produce quantifiable datasets. For example, our post-processed time-lapse imagery has an r2 > 0.9 after emissivity, transmissivity and offset corrections.

 8. Time-lapse electromagnetic induction surveys under olive tree canopies reveal soil moisture dynamics and controls

  Martínez, Gonzalo; Giraldez Cervera, Juan Vicente; Vanderlinden, Karl

  2015-04-01

  Soil moisture (θ) is a critical variable that exerts an important control on plant status and development. Soil sampling, neutron attenuation and electromagnetic methods such as TDR or FDR have been used widely to measure θ and provide point data at a possible range of temporal resolutions. However, these methods require either destructive sampling or permanently installed devices with often limiting measurement depths, or are extremely time-consuming. Moreover, the small support of such measurements compromises its value in heterogeneous soils. To overcome such limitations electromagnetic induction (EMI) can be tested to monitor θ at different spatial and temporal scales. This work investigates the potential of EMI to characterize the spatio-temporal variability of soil moisture from apparent electrical conductivity (ECa) under the canopy of individual olive trees. During one year we measured θ with a frequency of 5 min and ECa on an approximately weekly basis along transects from the tree trunk towards the inter-row area. CS-616 soil moisture sensors where horizontally installed in the walls of a trench at depths of 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 m at five locations along the transect, with a separation of 0.8 m. The Dualem-21S sensor was used to measure weekly the ECa at 0.2 m increments, from the tree trunk to a distance of 4.4 m. The results showed similar drying and wetting patterns for θ and ECa. Both variables showed a decreasing pattern from the tree trunk towards the drip line, followed by a sharp increment and constant values towards the center of the inter-row space. This pattern reflects clearly the influence of root-zone water uptake under the tree canopy and higher θ values in the inter-row area where root-water uptake is smaller. Time-lapse ECa data responded to evaporation and infiltration fluxes with the highest sensitivity for the 1 and 1.5 m ECa signals, as compared to the 0.5 and 3.0 m signals. Overall these preliminary results revealed the

 9. Penicillin induced persistence in Chlamydia trachomatis: high quality time lapse video analysis of the developmental cycle.

  Rachel J Skilton

  Full Text Available BACKGROUND: Chlamydia trachomatis is a major human pathogen with a unique obligate intracellular developmental cycle that takes place inside a modified cytoplasmic structure known as an inclusion. Following entry into a cell, the infectious elementary body (EB differentiates into a non-infectious replicative form known as a reticulate body (RB. RBs divide by binary fission and at the end of the cycle they redifferentiate into EBs. Treatment of C.trachomatis with penicillin prevents maturation of RBs which survive and enlarge to become aberrant RBs within the inclusion in a non-infective persistent state. Persistently infected individuals may be a reservoir for chlamydial infection. The C.trachomatis genome encodes the enzymes for peptidoglycan (PG biosynthesis but a PG sacculus has never been detected. This coupled to the action of penicillin is known as the chlamydial anomaly. We have applied video microscopy and quantitative DNA assays to the chlamydial developmental cycle to assess the effects of penicillin treatment and establish a framework for investigating penicillin induced chlamydial persistence. PRINCIPAL FINDINGS: Addition of penicillin at the time of cell infection does not prevent uptake and the establishment of an inclusion. EB to RB transition occurs but bacterial cytokinesis is arrested by the second binary fission. RBs continue to enlarge but not divide in the presence of penicillin. The normal developmental cycle can be recovered by the removal of penicillin although the large, aberrant RBs do not revert to the normal smaller size but remain present to the completion of the developmental cycle. Chromosomal and plasmid DNA replication is unaffected by the addition of penicillin but the arrest of bacterial cytokinesis under these conditions results in RBs accumulating multiple copies of the genome. CONCLUSIONS: We have applied video time lapse microscopy to the study of the chlamydial developmental cycle. Linked with accurate

 10. Developmental pathway of somatic embryogenesis in Picea abies as revealed by time-lapse tracking.

  Filonova, L H; Bozhkov, P V; von Arnold, S

  2000-02-01

  Several coniferous species can be propagated via somatic embryogenesis. This is a useful method for clonal propagation, but it can also be used for studying how embryo development is regulated in conifers. However, in conifers it is not known to what extent somatic and zygotic embryos develop similarly, because there has been little research on the origin and development of somatic embryos. A time-lapse tracking technique has been set up, and the development of more than 2000 single cells and few-celled aggregates isolated from embryogenic suspension cultures of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) and embedded in thin layers of agarose has been traced. Experiments have shown that somatic embryos develop from proembryogenic masses which pass through a series of three characteristic stages distinguished by cellular organization and cell number (stages I, II and III) to transdifferentiate to somatic embryos. Microscopic inspection of different types of structures has revealed that proembryogenic masses are characterized by high interclonal variation of shape and cellular constitution. In contrast, somatic embryos are morphologically conservative structures, possessing a distinct protoderm-like cell layer as well as embryonal tube cells and suspensor. The lack of staining of the arabinogalactan protein epitope recognized by the monoclonal antibody JIM13 was shown to be an efficient marker for distinguishing proembryogenic masses from somatic embryos. The vast majority of cells in proembryogenic masses expressed this epitope and none of cells in the early somatic embryos. The conditions that promote cell proliferation (i.e. the presence of exogenous auxin and cytokinin), inhibit somatic embryo formation; instead, continuous multiplication of stage I proembryogenic masses by unequal division of embryogenic cells with dense cytoplasm is the prevailing process. Once somatic embryos have formed, their further development to mature forms requires abscisic acid and shares a

 11. Globally referenced real time monitoring of mass movements using monoscopic time-lapse photography.

  Kenner, Robert; Phillips, Marcia; Buchroithner, Manfred

  2016-04-01

  The creep movement of a rock glacier was monitored in daily resolution using images of an automatic in-situ time-lapse camera (AC). Displacements were calculated between the images in 2D image coordinates using the imaging velocimetry algorithm of Roesgen and Totaro, 1995. To georeference and scale these displacements, a creep velocity field captured once by a terrestrial laser scan (TLS) repeat measurement was used. The laser scan point cloud and the creep velocity vector field were projected in image coordinates of the AC to obtain a georeferencing mask, a scale mask and an azimuth mask for the 2D displacements calculated between two images. The scale mask was obtained by comparing the TLS derived displacement vectors with those of the AC, referring to a common measurement period. The automatic procedure includes the following work steps: 1. Offsets between two images are identified and corrected based on image parts representing unchanged terrain. 2. 2D displacements are calculated between all chronological image sequences. 3. Faulty displacement vectors are eliminated based on a predefined threshold for spatial direction differences. 4. The remaining displacements are georeferenced, scaled and attributed with individual displacement directions (azimuths) in global coordinates. 5. In addition to the displacement values, displacement velocities and accelerations are calculated using the date of the images. 6. For chronologically successive displacement vector fields, the spatial mean of the relative velocity is defined and expressed as a percentage of the first displacement velocity in the series. The time series of the relative velocities is expressed in chart form. 7. The spatial resolution of all georeferenced output data sets is homogenized, as they were influenced by the central projection of the photos. The described procedure proved to be a reliable, low cost method to monitor mass wasting processes. Even under difficult conditions, like thin snow coverage

 12. Soundscape and Noise Exposure Monitoring in a Marine Protected Area Using Shipping Data and Time-Lapse Footage.

  Merchant, Nathan D; Pirotta, Enrico; Barton, Tim R; Thompson, Paul M

  2016-01-01

  We review recent work that developed new techniques for underwater noise assessment that integrate acoustic monitoring with automatic identification system (AIS) shipping data and time-lapse video, meteorological, and tidal data. Two sites were studied within the Moray Firth Special Area of Conservation (SAC) for bottlenose dolphins, where increased shipping traffic is expected from construction of offshore wind farms outside the SAC. Noise exposure varied markedly between the sites, and natural and anthropogenic contributions were characterized using multiple data sources. At one site, AIS-operating vessels accounted for total cumulative sound exposure (0.1-10 kHz), suggesting that noise modeling using the AIS would be feasible.

 13. Sotsiaaltöö koolis / Mare Leino

  Leino, Mare, 1961-

  2000-01-01

  Rets. rmt. : Leino, Mare. Õpetaja sotsiaaltöö tegijana : sotsiaalpedagoogika : monograafia = Teacher as a social worker : social pedagogic : a monograph / Mare Leino ; Tallinna Pedagoogikaülikool. Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2000. 146 lk. : ill. - (Acta Universitatis Scientiarum Socialium et Artis Educandi Tallinnensis. A, Humaniora =Proceedings of the Tallinn University of Social and Educational Sciences. A, Humaniora = Tallinna Pedagoogikaülikooli toimetised. A, Humaniora, 1023-1064 ; 18). Bibliogr. lk. 136-146. Kokkuv. inglise keeles

 14. Tuld Eesti kooli pihta! / Tõnis Lukas

  Lukas, Tõnis, 1962-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Lääne Elu, 4. mai 2004, lk. 2; Hiiu Leht, 4. mai 2004, lk. 2; Sakala, 29. apr. 2004, lk. 2; Põhjarannik, 30. apr. 2004, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 30. apr. 2004, lk. 2; Meie Maa, 30. apr. 2004, lk. 2; Koit, 6. mai 2004, lk. 6; Nädaline, 6. mai 2004, lk. 4. Res Publica haridusprogrammi "21. sajandi haridus" kriitika

 15. Sotsiaaltöö koolis / Mare Leino

  Leino, Mare, 1961-

  2000-01-01

  Rets. rmt. : Leino, Mare. Õpetaja sotsiaaltöö tegijana : sotsiaalpedagoogika : monograafia = Teacher as a social worker : social pedagogic : a monograph / Mare Leino ; Tallinna Pedagoogikaülikool. Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2000. 146 lk. : ill. - (Acta Universitatis Scientiarum Socialium et Artis Educandi Tallinnensis. A, Humaniora =Proceedings of the Tallinn University of Social and Educational Sciences. A, Humaniora = Tallinna Pedagoogikaülikooli toimetised. A, Humaniora, 1023-1064 ; 18). Bibliogr. lk. 136-146. Kokkuv. inglise keeles

 16. Time-lapse walkaway VSP imaging using reverse-time migration in the angle domain for monitoring CO2 injection at the SACROC EOR field

  Huang, L.; Huang, H.

  2012-12-01

  Time-lapse walkaway vertical seismic profiling (VSP) surveys can reveal important reservoir changes caused by CO2 injection. We study the capability of time-lapse walkaway VSP imaging using reverse-time migration in the angle-domain for monitoring CO2 injection. During the Phase II project of the Southwest Regional Partnership on Carbon Sequestration, one baseline and one repeat walkaway VSP surveys were conducted in 2008 and 2009, respectively, at the SACROC enhanced oil recovery (EOR) field for monitoring CO2 injection. The datasets were acquired by Baker Atlas in collaboration with Kinder Morgan. In this study, we apply reverse-time migration in the angle domain to the time-lapse walkaway VSP datasets from the SACROC EOR field, and conduct detailed analyses of common-image gathers. Our migration results demonstrate that reverse-time migration in the angle domain produces images of time-lapse walkaway VSP data with a better image quality compared to those obtained using conventional reverse-time migration. The time-lapse image difference along the bottom of the reservoir where CO2 is injected is much more significant than that along the top of the reservoir. This is partially because we use the same baseline velocity model for migrations of both datasets. The reservoir velocity decreases during CO2 injection, leading to slightly change in the migration image location along the bottom of the reservoir for the repeat VSP data.

 17. A Modular and Affordable Time-Lapse Imaging and Incubation System Based on 3D-Printed Parts, a Smartphone, and Off-The-Shelf Electronics.

  Hernández Vera, Rodrigo; Schwan, Emil; Fatsis-Kavalopoulos, Nikos; Kreuger, Johan

  2016-01-01

  Time-lapse imaging is a powerful tool for studying cellular dynamics and cell behavior over long periods of time to acquire detailed functional information. However, commercially available time-lapse imaging systems are expensive and this has limited a broader implementation of this technique in low-resource environments. Further, the availability of time-lapse imaging systems often present workflow bottlenecks in well-funded institutions. To address these limitations we have designed a modular and affordable time-lapse imaging and incubation system (ATLIS). The ATLIS enables the transformation of simple inverted microscopes into live cell imaging systems using custom-designed 3D-printed parts, a smartphone, and off-the-shelf electronic components. We demonstrate that the ATLIS provides stable environmental conditions to support normal cell behavior during live imaging experiments in both traditional and evaporation-sensitive microfluidic cell culture systems. Thus, the system presented here has the potential to increase the accessibility of time-lapse microscopy of living cells for the wider research community.

 18. A Modular and Affordable Time-Lapse Imaging and Incubation System Based on 3D-Printed Parts, a Smartphone, and Off-The-Shelf Electronics

  Schwan, Emil; Fatsis-Kavalopoulos, Nikos; Kreuger, Johan

  2016-01-01

  Time-lapse imaging is a powerful tool for studying cellular dynamics and cell behavior over long periods of time to acquire detailed functional information. However, commercially available time-lapse imaging systems are expensive and this has limited a broader implementation of this technique in low-resource environments. Further, the availability of time-lapse imaging systems often present workflow bottlenecks in well-funded institutions. To address these limitations we have designed a modular and affordable time-lapse imaging and incubation system (ATLIS). The ATLIS enables the transformation of simple inverted microscopes into live cell imaging systems using custom-designed 3D-printed parts, a smartphone, and off-the-shelf electronic components. We demonstrate that the ATLIS provides stable environmental conditions to support normal cell behavior during live imaging experiments in both traditional and evaporation-sensitive microfluidic cell culture systems. Thus, the system presented here has the potential to increase the accessibility of time-lapse microscopy of living cells for the wider research community. PMID:28002463

 19. IP4DI: A software for time-lapse 2D/3D DC-resistivity and induced polarization tomography

  Karaoulis, M.; Revil, A.; Tsourlos, P.; Werkema, D. D.; Minsley, B. J.

  2013-04-01

  We propose a 2D/3D forward modelling and inversion package to invert direct current (DC)-resistivity, time-domain induced polarization (TDIP), and frequency-domain induced polarization (FDIP) data. Each cell used for the discretization of the 2D/3D problems is characterized by a DC-resistivity value and a chargeability or complex conductivity for TDIP/FDIP problems, respectively. The governing elliptic partial differential equations are solved with the finite element method, which can be applied for both real and complex numbers. The inversion can be performed either for a single snapshot of data or for a sequence of snapshots in order to monitor a dynamic process such as a salt tracer test. For the time-lapse inversion, we have developed an active time constrained (ATC) approach that is very efficient in filtering out noise in the data that is not correlated over time. The forward algorithm is benchmarked with simple analytical solutions. The inversion package IP4DI is benchmarked with three tests, two including simple geometries. The last one corresponds to a time-lapse resistivity problem for cross-well tomography during enhanced oil recovery. The algorithms are based on MATLAB® code package and a graphical user interface (GUI).

 20. Lapse-time-dependent coda-wave depth sensitivity to local velocity perturbations in 3-D heterogeneous elastic media

  Obermann, Anne; Planès, Thomas; Hadziioannou, Céline; Campillo, Michel

  2016-10-01

  In the context of seismic monitoring, recent studies made successful use of seismic coda waves to locate medium changes on the horizontal plane. Locating the depth of the changes, however, remains a challenge. In this paper, we use 3-D wavefield simulations to address two problems: first, we evaluate the contribution of surface- and body-wave sensitivity to a change at depth. We introduce a thin layer with a perturbed velocity at different depths and measure the apparent relative velocity changes due to this layer at different times in the coda and for different degrees of heterogeneity of the model. We show that the depth sensitivity can be modelled as a linear combination of body- and surface-wave sensitivity. The lapse-time-dependent sensitivity ratio of body waves and surface waves can be used to build 3-D sensitivity kernels for imaging purposes. Second, we compare the lapse-time behaviour in the presence of a perturbation in horizontal and vertical slabs to address, for instance, the origin of the velocity changes detected after large earthquakes.

 1. Lapse-time dependent coda-wave depth sensitivity to local velocity perturbations in 3-D heterogeneous elastic media

  Obermann, Anne; Planès, Thomas; Hadziioannou, Céline; Campillo, Michel

  2016-07-01

  In the context of seismic monitoring, recent studies made successful use of seismic coda waves to locate medium changes on the horizontal plane. Locating the depth of the changes, however, remains a challenge. In this paper, we use 3-D wavefield simulations to address two problems: firstly, we evaluate the contribution of surface and body wave sensitivity to a change at depth. We introduce a thin layer with a perturbed velocity at different depths and measure the apparent relative velocity changes due to this layer at different times in the coda and for different degrees of heterogeneity of the model. We show that the depth sensitivity can be modelled as a linear combination of body- and surface-wave sensitivity. The lapse-time dependent sensitivity ratio of body waves and surface waves can be used to build 3-D sensitivity kernels for imaging purposes. Secondly, we compare the lapse-time behavior in the presence of a perturbation in horizontal and vertical slabs to address, for instance, the origin of the velocity changes detected after large earthquakes.

 2. A laboratory validation study of the time-lapse oscillatory pumping test for leakage detection in geological repositories

  Sun, Alexander Y.; Lu, Jiemin; Islam, Akand

  2017-05-01

  Geologic repositories are extensively used for disposing byproducts in mineral and energy industries. The safety and reliability of these repositories are a primary concern to environmental regulators and the public. Time-lapse oscillatory pumping test (OPT) has been introduced recently as a pressure-based technique for detecting potential leakage in geologic repositories. By routinely conducting OPT at a number of pulsing frequencies, an operator may identify the potential repository anomalies in the frequency domain, alleviating the ambiguity caused by reservoir noise and improving the signal-to-noise ratio. Building on previous theoretical and field studies, this work performed a series of laboratory experiments to validate the concept of time-lapse OPT using a custom made, stainless steel tank under relatively high pressures. The experimental configuration simulates a miniature geologic storage repository consisting of three layers (i.e., injection zone, caprock, and above-zone aquifer). Results show that leakage in the injection zone led to deviations in the power spectrum of observed pressure data, and the amplitude of which also increases with decreasing pulsing frequencies. The experimental results are further analyzed by developing a 3D flow model, using which the model parameters are estimated through frequency domain inversion.

 3. Estimation of soil hydraulic parameters by integrated hydrogeophysical inversion of time-lapse GPR data measured at Selhausen, Germany

  Jadoon, Khan

  2012-06-01

  We present an integrated hydrogeophysical inversion approach that uses time-lapse off-ground ground-penetrating radar (GPR) data to estimate soil hydraulic parameters, and apply it to a dataset collected in the field. Off-ground GPR data are mainly sensitive to the near-surface water content profile and dynamics, and are thus related to soil hydraulic parameters, such as the parameters of the hydraulic conductivity and water retention functions. The hydrological simulator HYDRUS 1-D was used with a two-layer single- and dual-porosity model. To monitor the soil water content dynamics, time-lapse GPR and time domain reflectometry (TDR) measurements were performed, whereby only GPR data was used in the inversion. The dual porosity model provided better results compared to the single porosity model for describing the soil water dynamics, which is supported by field observations of macropores. Furthermore, the GPR-derived water content profiles reconstructed from the integrated hydrogeophysical inversion were in good agreement with TDR observations. These results suggest that the proposed method is promising for non-invasive characterization of the shallow subsurface hydraulic properties and monitoring water dynamics at the field scale.

 4. Towards monitoring transport of single cargos across individual nuclear pore complexes by time-lapse atomic force microscopy.

  Huang, Ning-Ping; Stubenrauch, Mike; Köser, Joachim; Taschner, Nicole; Aebi, Ueli; Stolz, Martin

  2010-08-01

  A new preparation procedure was developed for the stable adsorption of either the cytoplasmic or the nuclear face of native (i.e. in physiological buffer without detergent extraction and in the absence of chemical fixatives) Xenopus oocyte nuclear envelopes (NEs) onto silicon (Si) surfaces. This yields optimal structural preservation of the nuclear pore complexes (NPCs) without compromising their functional properties. The functional viability of thus prepared NPCs was documented by time-lapse atomic force microscopy (AFM) of the reversible calcium-mediated opening (i.e. +Ca(2+)) and closing (i.e. -Ca(2+)) of the iris diaphragm-like distal ring topping the NPCs' nuclear baskets. Moreover, site-specific single colloidal gold particle detection was documented by AFM imaging one and the same NPC before and after immuno-gold labeling the sample with a nucleoporin-specific antibody. With this new preparation protocol at hand, we should eventually be able to follow by time-lapse AFM transport of single gold-conjugated cargos across individual NPCs.

 5. Medical students' experiences of professional lapses and patient rights abuses in a South African health sciences faculty.

  Vivian, Lauraine M H; Naidu, Claudia S; Keikelame, Mpoe J; Irlam, James

  2011-10-01

  To elicit South African medical students' experiences of witnessing patient rights abuses and professional lapses during their clinical training in order to inform an appropriate and effective response. During June and July 2009 at the University of Cape Town Faculty of Health Sciences, the authors surveyed 223 fourth-, fifth-, and sixth-year medical students in selected clinical rotations concerning abuses they had observed. Volunteers were later interviewed individually. The authors coded interview transcripts for key themes using a constant-comparative grounded theory approach. Of 223 students surveyed, 183 (82%) responded, 130 (71%) of whom reported witnessing patient rights abuses and professional lapses, including physical abuse (38%), verbal abuse (37%), disrespect for patients' dignity (25%), and inadequately informing patients about their treatment (25%). Students attributed abuse to stressed health workers, overburdened facilities, and disempowered patients. Most students who witnessed abuse (59%) did not actively respond, and 64% of survey respondents felt unprepared or uncertain about challenging abuses in the future. Interviews with 28 students yielded detailed accounts of the abuses witnessed and of students' emotional reactions, coping strategies, and responses. Most students did not report abuses; they feared reprisal or doubted it would make a difference. This study demonstrates the disjunction between what these students were taught about human rights and ethics and what they witnessed in clinical settings. The high prevalence of patient rights abuses experienced by these students highlights the need to align medical ethics and human rights with medico-legal protocols in theory and clinical practice.

 6. Time-lapse geophysical technology-based study on overburden strata changes induced by modern coal mining

  Wenfeng Du; Suping Peng; Guowei Zhu; Feng Yang

  2014-01-01

  To study the impact of modern coal mining on overlying strata and its water bearing conditions, integrated time-lapse geophysical prospecting integrating 3D seismic, electrical and ground penetrating radar method were used. Through observing and analyzing the geophysical data variations of all stages of pre-mining, mining and post-mining as well as post-mining deposition stable period, impacts of coal mining on stratigraphic structure and its water bearing were studied and modern coal mining induced stratigraphic change pattern was summarized. The research result shows that the stratigraphic structure and the water bearing of surface layer during modern coal mining have self-healing pattern with mining time;the self-healing capability of near-surface strata is relatively strong while the roof weak;water bearing self-healing of near-surface strata is relatively high while the roof strata adjacent to mined coal beds low. Due to integrated time-lapse geophysical prospecting technology has extra time dimension which makes up the deficiency of static analysis of conventional geophysical methods, it can better highlight the dynamic changes of modern coal mining induced over-burden strata and its water bearing conditions.

 7. Time-lapse Confocal Imaging of Migrating Neurons in Organotypic Slice Culture of Embryonic Mouse Brain Using In Utero Electroporation.

  Wiegreffe, Christoph; Feldmann, Svenja; Gaessler, Simeon; Britsch, Stefan

  2017-07-25

  In utero electroporation is a rapid and powerful approach to study the process of radial migration in the cerebral cortex of developing mouse embryos. It has helped to describe the different steps of radial migration and characterize the molecular mechanisms controlling this process. To directly and dynamically analyze migrating neurons they have to be traced over time. This protocol describes a workflow that combines in utero electroporation with organotypic slice culture and time-lapse confocal imaging, which allows for a direct examination and dynamic analysis of radially migrating cortical neurons. Furthermore, detailed characterization of migrating neurons, such as migration speed, speed profiles, as well as radial orientation changes, is possible. The method can easily be adapted to perform functional analyses of genes of interest in radially migrating cortical neurons by loss and gain of function as well as rescue experiments. Time-lapse imaging of migrating neurons is a state-of-the-art technique that once established is a potent tool to study the development of the cerebral cortex in mouse models of neuronal migration disorders.

 8. Optical Flow Applied to Time-Lapse Image Series to Estimate Glacier Motion in the Southern Patagonia Ice Field

  Lannutti, E.; Lenzano, M. G.; Toth, C.; Lenzano, L.; Rivera, A.

  2016-06-01

  In this work, we assessed the feasibility of using optical flow to obtain the motion estimation of a glacier. In general, former investigations used to detect glacier changes involve solutions that require repeated observations which are many times based on extensive field work. Taking into account glaciers are usually located in geographically complex and hard to access areas, deploying time-lapse imaging sensors, optical flow may provide an efficient solution at good spatial and temporal resolution to describe mass motion. Several studies in computer vision and image processing community have used this method to detect large displacements. Therefore, we carried out a test of the proposed Large Displacement Optical Flow method at the Viedma Glacier, located at South Patagonia Icefield, Argentina. We collected monoscopic terrestrial time-lapse imagery, acquired by a calibrated camera at every 24 hour from April 2014 until April 2015. A filter based on temporal correlation and RGB color discretization between the images was applied to minimize errors related to changes in lighting, shadows, clouds and snow. This selection allowed discarding images that do not follow a sequence of similarity. Our results show a flow field in the direction of the glacier movement with acceleration in the terminus. We analyzed the errors between image pairs, and the matching generally appears to be adequate, although some areas show random gross errors related to the presence of changes in lighting. The proposed technique allowed the determination of glacier motion during one year, providing accurate and reliable motion data for subsequent analysis.

 9. A surge of the glaciers Skobreen–Paulabreen, Svalbard, observed by time-lapse photographs and remote sensing data

  Lene Kristensen

  2012-11-01

  Full Text Available We present observations of a surge of the glaciers Skobreen–Paulabreen, Svalbard, during 2003–05, including a time-lapse movie of the frontal advance during 2005, Advanced Spaceborne Thermal Emission (ASTER imagery and oblique aerial photographs. The surge initiated in Skobreen, and then propagated downglacier into the lower parts of Paulabreen. ASTER satellite images from different stages of the surge are used to evaluate the surge progression. Features on the glacier surface advanced 2800 m over 2.4 yr, averaging 3.2 m/day, while the front advanced less (ca. 1300 m due to contemporaneous calving. The surge resulted in a lateral displacement of the medial moraines of Paulabreen of ca. 600 m at the glacier front. The time-lapse movie captured the advance of the frontal part of the glacier, and dramatically illustrates glacier dynamic processes in an accessible way. The movie documents a range of processes such as a plug-like flow of the glacier, proglacial thrusting, incorporation of old, dead ice at the margin, and calving into the fjord. The movie provides a useful resource for researchers, educators seeking to teach and inspire students, and those wishing to communicate the fascination of glacier science to a wider public.

 10. Examining the information content of time-lapse crosshole GPR data collected under different infiltration conditions to estimate unsaturated soil hydraulic properties

  Scholer, M.; Irving, J.; Zibar, Majken Caroline Looms

  2013-01-01

  by natural or artificial means, have been demonstrated in a number of studies to contain valuable information concerning the hydraulic properties of the unsaturated zone. Previous work in this domain has considered a variety of infiltration conditions and different amounts of time-lapse GPR data......Time-lapse geophysical data acquired during transient hydrological experiments are being increasingly employed to estimate subsurface hydraulic properties at the field scale. In particular, crosshole ground-penetrating radar (GPR) data, collected while water infiltrates into the subsurface either...... subsurface hydraulic properties as a function of depth, with forced infiltration offering the greatest potential for VGM parameter refinement because of the higher stressing of the hydrological system. Considering greater amounts of time-lapse data in the inversion procedure is also found to help refine VGM...

 11. Intense dust episodes in the Mediterranean and possible effects on atmospheric lapse rates

  Hatzianastassiou, Nikos; Gkikas, Antonis; Papadimas, Christos D.; Gavrouzou, Maria

  2016-04-01

  Dust aerosols are major contributor to the atmospheric particulate matter, having significant effects on climate and weather patterns as well as on human health, not to mention others like agriculture or ocean chlorophyll. Moreover, these effects are maximized under conditions of massive dust concentration in the atmosphere, namely dust episodes or events. Such events are caused by uplifting and transport of dust from arid and semi-arid areas under favorable synoptic conditions. The Mediterranean basin, nearby to the greatest world deserts of North Africa and Middle East, frequently undergoes dust episodes. During such Mediterranean episodes, the number and mass concentration of dust is high, due to the proximity of its source areas. The dust episodes, through the direct interaction of dust primarily withthe shortwave but also with longwave radiation can lead to strong local warming in the atmosphere, possibly causing temperature inversion during daytime. The existence of such temperature inversions, associated with intense dust episodes in the Mediterranean, is the focus in this study. The methodology followed to achieve the scientific goal of the study consists in the use of a synergy of different data. This synergy enables: (i) the determination of intense dust episodes over the Mediterranean, (ii) the investigation and specification of temperature lapse rates and inversions during the days of dust episodes and (iii) the identification of vertical distribution of aerosols in the atmosphere over specific locations during the days of the episodes. These objectives are achieved through the use of data from: (i) the AERosol Robotic NETwork (AERONET) network, (ii) the Upper Air Observations (radiosondes) database of the University of Wyoming (UoW) and (iii) the European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET) database. The study period spans the years from 2000 to 2013, constrained by the data availability of the databases. A key element of the methodology is the

 12. Understanding infiltration and groundwater flow at an artificial recharge facility using time-lapse gravity data

  Kennedy, Jeffrey

  Groundwater provides a fundamental resource for modern life. Throughout the world, groundwater is managed by storing (recharging) it underground in natural aquifers for future withdrawal and consumptive use. In Arizona, over 4 million people benefit from managed aquifer storage, but little effort is made to track the movement of recharged water through the subsurface. Motivated by current limitations in our ability to monitor percolation and groundwater movement at the scale of a recharge facility, an effort to collect time-lapse gravity data was carried out at the Southern Avra Valley Storage and Recovery Project (SAVSARP) operated by the City of Tucson, Arizona. In addition to collecting water-level data 12 wells, there were three primary gravity experiments: (1) five continuously-recording gravity meters (2 iGrav superconducting gravity meters and 3 gPhone gravity meters) were installed semi-permanently in control buildings adjacent to the recharge basins, (2) absolute gravity measurements were made at nine locations over a 17 month period, and (3) three relative-gravity campaigns were carried out on a network of 70 stations. This large-scale controlled experiment, with known infiltration and pumping rates, resulted in one of the most comprehensive datasets of its kind. Gravity data led to several hydrologic insights, both through direct measurement and modeling. First, the infiltration rate could be estimated accurately based on the initial rate of gravity change during infiltration, regardless of the specific yield. Using two gravity meters, the depth, and therefore speed, of the wetting front beneath a recharge basin was observed, including the time at which the water table was reached. Spatial maps of gravity change from relative gravity surveys show areas where infiltration efficiency is highest, and where groundwater accumulates; storage accumulated preferentially to the west of the recharge basins, away from pumping wells. Such information would be

 13. Separating climate change signals into thermodynamic, lapse-rate and circulation effects: theory and application to the European summer climate

  Kröner, Nico; Kotlarski, Sven; Fischer, Erich; Lüthi, Daniel; Zubler, Elias; Schär, Christoph

  2016-07-01

  Climate models robustly project a strong overall summer warming across Europe showing a characteristic north-south gradient with enhanced warming and drying in southern Europe. However, the processes that are responsible for this pattern are not fully understood. We here employ an extended surrogate or pseudo-warming approach to disentangle the contribution of different mechanisms to this response pattern. The basic idea of the surrogate technique is to use a regional climate model and apply a large-scale warming to the lateral boundary conditions of a present-day reference simulation, while maintaining the relative humidity (and thus implicitly increasing the specific moisture content). In comparison to previous studies, our approach includes two important extensions: first, different vertical warming profiles are applied in order to separate the effects of a mean warming from lapse-rate effects. Second, a twin-design is used, in which the climate change signals are not only added to present-day conditions, but also subtracted from a scenario experiment. We demonstrate that these extensions provide an elegant way to separate the full climate change signal into contributions from large-scale thermodynamic (TD), lapse-rate (LR), and circulation and other remaining effects (CO). The latter in particular include changes in land-ocean contrast and spatial variations of the SST warming patterns. We find that the TD effect yields a large-scale warming across Europe with no distinct latitudinal gradient. The LR effect, which is quantified for the first time in our study, leads to a stronger warming and some drying in southern Europe. It explains about 50 % of the warming amplification over the Iberian Peninsula, thus demonstrating the important role of lapse-rate changes. The effect is linked to an extending Hadley circulation. The CO effect as inherited from the driving GCM is shown to further amplify the north-south temperature change gradient. In terms of mean summer

 14. Separating climate change signals into thermodynamic, lapse-rate and circulation effects: Theory and application to the European summer climate

  Kroener, Nico; Kotlarski, Sven; Fischer, Erich; Lüthi, Daniel; Zubler, Elias; Schär, Christoph

  2016-04-01

  Climate models robustly project a strong overall summer warming across Europe showing a characteristic north-south gradient with enhanced warming and drying in southern Europe. However, the processes that are responsible for this pattern are not fully understood. We here employ an extended surrogate or pseudo-warming approach to disentangle the contribution of different mechanisms to this response pattern. The basic idea of the surrogate technique is to use a regional climate model and apply a large-scale warming to the lateral boundary conditions of a present-day reference simulation, while maintaining the relative humidity (and thus implicitly increasing the specific moisture content). In comparison to previous studies, our approach includes two important extensions: First, different vertical warming profiles are applied in order to separate the effects of a mean warming from lapse-rate effects. Second, a twin-design is used, in which the temperature change signal is not only added to present-day conditions, but also subtracted from a scenario experiment. We use the regional climate model COSMO-CLM with a grid spacing of approximately 50 km (EURO-CORDEX EUR-44 setup) using transient simulations (1950-2100) with the RCP8.5 emissions scenario. We demonstrate that the aforementioned extensions provide an elegant way to separate the full climate change signal into contributions from large-scale thermodynamics (LST), lapse-rate (LR) and large-scale circulation (LSC). In our framework the LSC effect also includes effects due to changes in land-sea contrast and the spatial variations of the SST warming pattern. We find that the LST effect yields a large-scale warming across Europe without any distinct latitudinal gradient. The LR effect, which is quantified for the first time in our study, leads to a stronger warming and some drying in Southern Europe. It explains about 50% of the warming amplification over the Iberian Peninsula, thus demonstrating the important role of

 15. Entropy-Bayesian Inversion of Time-Lapse Tomographic GPR data for Monitoring Dielectric Permittivity and Soil Moisture Variations

  Hou, Z; Terry, N; Hubbard, S S; Csatho, B

  2013-02-12

  In this study, we evaluate the possibility of monitoring soil moisture variation using tomographic ground penetrating radar travel time data through Bayesian inversion, which is integrated with entropy memory function and pilot point concepts, as well as efficient sampling approaches. It is critical to accurately estimate soil moisture content and variations in vadose zone studies. Many studies have illustrated the promise and value of GPR tomographic data for estimating soil moisture and associated changes, however, challenges still exist in the inversion of GPR tomographic data in a manner that quantifies input and predictive uncertainty, incorporates multiple data types, handles non-uniqueness and nonlinearity, and honors time-lapse tomograms collected in a series. To address these challenges, we develop a minimum relative entropy (MRE)-Bayesian based inverse modeling framework that non-subjectively defines prior probabilities, incorporates information from multiple sources, and quantifies uncertainty. The framework enables us to estimate dielectric permittivity at pilot point locations distributed within the tomogram, as well as the spatial correlation range. In the inversion framework, MRE is first used to derive prior probability distribution functions (pdfs) of dielectric permittivity based on prior information obtained from a straight-ray GPR inversion. The probability distributions are then sampled using a Quasi-Monte Carlo (QMC) approach, and the sample sets provide inputs to a sequential Gaussian simulation (SGSim) algorithm that constructs a highly resolved permittivity/velocity field for evaluation with a curved-ray GPR forward model. The likelihood functions are computed as a function of misfits, and posterior pdfs are constructed using a Gaussian kernel. Inversion of subsequent time-lapse datasets combines the Bayesian estimates from the previous inversion (as a memory function) with new data. The memory function and pilot point design takes

 16. Entropy-Bayesian Inversion of Time-Lapse Tomographic GPR data for Monitoring Dielectric Permittivity and Soil Moisture Variations

  Hou, Zhangshuan; Terry, Neil C.; Hubbard, Susan S.

  2013-02-22

  In this study, we evaluate the possibility of monitoring soil moisture variation using tomographic ground penetrating radar travel time data through Bayesian inversion, which is integrated with entropy memory function and pilot point concepts, as well as efficient sampling approaches. It is critical to accurately estimate soil moisture content and variations in vadose zone studies. Many studies have illustrated the promise and value of GPR tomographic data for estimating soil moisture and associated changes, however, challenges still exist in the inversion of GPR tomographic data in a manner that quantifies input and predictive uncertainty, incorporates multiple data types, handles non-uniqueness and nonlinearity, and honors time-lapse tomograms collected in a series. To address these challenges, we develop a minimum relative entropy (MRE)-Bayesian based inverse modeling framework that non-subjectively defines prior probabilities, incorporates information from multiple sources, and quantifies uncertainty. The framework enables us to estimate dielectric permittivity at pilot point locations distributed within the tomogram, as well as the spatial correlation range. In the inversion framework, MRE is first used to derive prior probability density functions (pdfs) of dielectric permittivity based on prior information obtained from a straight-ray GPR inversion. The probability distributions are then sampled using a Quasi-Monte Carlo (QMC) approach, and the sample sets provide inputs to a sequential Gaussian simulation (SGSIM) algorithm that constructs a highly resolved permittivity/velocity field for evaluation with a curved-ray GPR forward model. The likelihood functions are computed as a function of misfits, and posterior pdfs are constructed using a Gaussian kernel. Inversion of subsequent time-lapse datasets combines the Bayesian estimates from the previous inversion (as a memory function) with new data. The memory function and pilot point design takes advantage of

 17. Highlights from the SoilCAM project: Soil Contamination, Advanced integrated characterisation and time-lapse Monitoring

  French, H. K.; van der Zee, S. E. A. T. M.; Wehrer, M.; Godio, A.; Pedersen, L. B.; Toscano, G.

  2012-04-01

  The SoilCAM project (Soil Contamination, Advanced integrated characterisation and time-lapse Monitoring 2008-2012, EU-FP7-212663) is aimed at improving current methods for monitoring contaminant distribution and biodegradation in the subsurface. At two test sites, Oslo airport Gardermoen in Norway and the Trecate site in Italy, a number of geophysical techniques, lysimeter and other soil and water sampling techniques as well as numerical flow and transport modelling have been combined at different scales in order to characterise flow transport processes in the unsaturated and saturated zones. Laboratory experiments have provided data on physical and bio-geo-chemical parameters for use in models and to select remediation methods. The geophysical techniques were used to map geological heterogeneities and also conduct time-lapse measurements of processes in the unsaturated zone. Both cross borehole and surface electrodes were used for electrical resistivity and induced polarisation surveys. The geophysical surveys showed clear indications of areas highly affected by de-icing chemicals along the runway at Oslo airport. The time lapse measurements along the runway at the airport show infiltration patterns during snowmelt and are used to validate 2D unsaturated flow and transport simulations using SUTRA. The Orchestra model is used to describe the complex interaction between bio-geo-chemical processes in a 1D profile along the runway. The presence of installations such as a membrane along the runway highly affects the flow pattern and challenges the capacity of the numerical code. Smaller scale field site measurements have revealed the increase of iron and manganese during degradation of de-icing chemicals. The use of Nitrate to increase red-ox potential was tested, but results have not been analysed yet. So far it cannot be concluded that degradation process can be quantified indirectly by geophysical monitoring. At the Trecate site a combination of georadar, electrical

 18. Validation of snow depth reconstruction from lapse-rate webcam images against terrestrial laser scanner measurements in centrel Pyrenees

  Revuelto, Jesús; Jonas, Tobias; López-Moreno, Juan Ignacio

  2015-04-01

  Snow distribution in mountain areas plays a key role in many processes as runoff dynamics, ecological cycles or erosion rates. Nevertheless, the acquisition of high resolution snow depth data (SD) in space-time is a complex task that needs the application of remote sensing techniques as Terrestrial Laser Scanning (TLS). Such kind of techniques requires intense field work for obtaining high quality snowpack evolution during a specific time period. Combining TLS data with other remote sensing techniques (satellite images, photogrammetry…) and in-situ measurements could represent an improvement of the available information of a variable with rapid topographic changes. The aim of this study is to reconstruct daily SD distribution from lapse-rate images from a webcam and data from two to three TLS acquisitions during the snow melting periods of 2012, 2013 and 2014. This information is obtained at Izas Experimental catchment in Central Spanish Pyrenees; a catchment of 33ha, with an elevation ranging from 2050 to 2350m a.s.l. The lapse-rate images provide the Snow Covered Area (SCA) evolution at the study site, while TLS allows obtaining high resolution information of SD distribution. With ground control points, lapse-rate images are georrectified and their information is rasterized into a 1-meter resolution Digital Elevation Model. Subsequently, for each snow season, the Melt-Out Date (MOD) of each pixel is obtained. The reconstruction increases the estimated SD lose for each time step (day) in a distributed manner; starting the reconstruction for each grid cell at the MOD (note the reverse time evolution). To do so, the reconstruction has been previously adjusted in time and space as follows. Firstly, the degree day factor (SD lose/positive average temperatures) is calculated from the information measured at an automatic weather station (AWS) located in the catchment. Afterwards, comparing the SD lose at the AWS during a specific time period (i.e. between two TLS

 19. Imaging subsurface migration of dissolved CO2 in a shallow aquifer using 3-D time-lapse electrical resistivity tomography

  Auken, Esben; Doetsch, Joseph; Fiandaca, Gianluca

  2014-01-01

  of aeolian and glacial sands near the surface and marine sands below 10m depth. 3-D time-lapse ERT inversions clearly image the dissolved CO2 plume with decreased electrical resistivity values. We can image the geochemical changes induced by the dissolved CO2 until the end of the acquisition, 120days after......Contamination of groundwater by leaking CO2 is a potential risk of carbon sequestration. With the help of a field experiment in western Denmark, we investigate to what extent surface electrical resistivity tomography (ERT) can detect and image dissolved CO2 in a shallow aquifer. For this purpose......, we injected CO2 at a depth of 5 and 10m and monitored its migration using 320 electrodes on a 126m×25m surface grid. A fully automated acquisition system continuously collected data and uploaded it into an online database. The large amount of data allows for time-series analysis using geostatistical...

 20. Large-scale time-lapse microscopy of Oct4 expression in human embryonic stem cell colonies.

  Bhadriraju, Kiran; Halter, Michael; Amelot, Julien; Bajcsy, Peter; Chalfoun, Joe; Vandecreme, Antoine; Mallon, Barbara S; Park, Kye-Yoon; Sista, Subhash; Elliott, John T; Plant, Anne L

  2016-07-01

  Identification and quantification of the characteristics of stem cell preparations is critical for understanding stem cell biology and for the development and manufacturing of stem cell based therapies. We have developed image analysis and visualization software that allows effective use of time-lapse microscopy to provide spatial and dynamic information from large numbers of human embryonic stem cell colonies. To achieve statistically relevant sampling, we examined >680 colonies from 3 different preparations of cells over 5days each, generating a total experimental dataset of 0.9 terabyte (TB). The 0.5 Giga-pixel images at each time point were represented by multi-resolution pyramids and visualized using the Deep Zoom Javascript library extended to support viewing Giga-pixel images over time and extracting data on individual colonies. We present a methodology that enables quantification of variations in nominally-identical preparations and between colonies, correlation of colony characteristics with Oct4 expression, and identification of rare events.

 1. Micromechanical Time-Lapse X-ray CT Study of Fatigue Damage in Uni-Directional Fibre Composites

  Jespersen, Kristine Munk; Lowe, Tristan; Withers, Philip J.

  2015-01-01

  This study considers fatigue damage evolution in a uni-directional (UD) glass fibre composite used for wind turbine blades which is manufactured from a non-crimp fabric. It is the initial part of a time-lapse study where the damage progression is followed in a sample during a fatigue test....... In the current study 3D X-ray Computed Tomography (XCT) is used to characterise the fatigue damage in the material at three different stages of the fatigue life of a tension-tension fatigue test. 3D XCT is performed on rectangular samples (4x4x110mm) cut out from pre-fatigued full-size fatigue test specimens...

 2. Remote estimation of the hydraulic properties of a sand using full-waveform integrated hydrogeophysical inversion of time-lapse, off-ground GPR data

  Lambot, S.; Slob, E.; Rhebergen, J.B.; Lopera, O.; Jadoon, K.Z.; Vereecken, H.

  2009-01-01

  We used integrated hydrogeophysical inversion of time-lapse, proximal ground penetrating radar (GPR) data to remotely infer the unsaturated soil hydraulic properties of a laboratory sand during an infiltration event. The inversion procedure involved full-waveform modeling of the radar signal and one

 3. Diferentes modelos de video Time-Lapse y su aplicación en las clínicas de reproducción asistida

  Fanjul González, Paula

  2013-01-01

  TFM del Máster de Biología y Tecnología de la Reproducción sobre los distintos modelos de video Time-Lapse que se pueden utilizar para la valoración embrionaria en una clínica de reproducción asistida

 4. Monitoring channel head erosion processes in response to an artificially induced abrupt base level change using time-lapse photography 2301

  Headcut and channel extension in response to an abrupt base level change in 2004 of approximately 1m was studied in a 1.29 ha semiarid headwater drainage on the Walnut Gulch Experimental Watershed (WGEW) in southeastern Arizona, USA. Field observations and time-lapse photography were coupled with hy...

 5. Time-lapse analysis of methane quantity in Mary Lee group of coal seams using filter-based multiple-point geostatistical simulation

  Karacan, C. Özgen; Olea, Ricardo A.

  2013-01-01

  Coal seam degasification and its success are important for controlling methane, and thus for the health and safety of coal miners. During the course of degasification, properties of coal seams change. Thus, the changes in coal reservoir conditions and in-place gas content as well as methane emission potential into mines should be evaluated by examining time-dependent changes and the presence of major heterogeneities and geological discontinuities in the field. In this work, time-lapsed reservoir and fluid storage properties of the New Castle coal seam, Mary Lee/Blue Creek seam, and Jagger seam of Black Warrior Basin, Alabama, were determined from gas and water production history matching and production forecasting of vertical degasification wellbores. These properties were combined with isotherm and other important data to compute gas-in-place (GIP) and its change with time at borehole locations. Time-lapsed training images (TIs) of GIP and GIP difference corresponding to each coal and date were generated by using these point-wise data and Voronoi decomposition on the TI grid, which included faults as discontinuities for expansion of Voronoi regions. Filter-based multiple-point geostatistical simulations, which were preferred in this study due to anisotropies and discontinuities in the area, were used to predict time-lapsed GIP distributions within the study area. Performed simulations were used for mapping spatial time-lapsed methane quantities as well as their uncertainties within the study area.

 6. Preliminary observations on polar body extrusion and pronuclear formation in human oocytes using time-lapse video cinematography.

  Payne, D; Flaherty, S P; Barry, M F; Matthews, C D

  1997-03-01

  In this study, we have used time-lapse video cinematography to study fertilization in 50 human oocytes that had undergone intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Time-lapse recording commenced shortly after ICSI and proceeded for 17-20 h. Oocytes were cultured in an environmental chamber which was maintained under standard culture conditions. Overall, 38 oocytes (76%) were fertilized normally, and the fertilization rate and embryo quality were not significantly different from 487 sibling oocytes cultured in a conventional incubator. Normal fertilization followed a defined course of events, although the timing of these events varied markedly between oocytes. In 35 of the 38 fertilized oocytes (92%), there were circular waves of granulation within the ooplasm which had a periodicity of 20-53 min. The sperm head decondensed during this granulation phase. The second polar body was then extruded, and this was followed by the central formation of the male pronucleus. The female pronucleus formed in the cytoplasm adjacent to the second polar body at the same time as, or slightly after, the male pronucleus, and was subsequently drawn towards the male pronucleus until the two abutted. Both pronuclei then increased in size, the nucleoli moved around within the pronuclei and some nucleoli coalesced. During pronuclear growth, the organelles contracted from the cortex towards the centre of the oocyte, leaving a clear cortical zone. The oocyte decreased in diameter from 112 to 106 microm (P cinematography is an excellent tool for studying fertilization and early embryo development, and have demonstrated that human fertilization comprises numerous complex dynamic events.

 7. Scattering and anelastic attenuation of seismic energy in Northeast India using the multiple lapse time window analysis

  Padhy, S.

  2010-12-01

  We investigated the intrinsic dissipation and scattering properties of the lithosphere beneath the northeast India by using the seismic waves recorded by a network of ten broadband stations in the region with hypocentral distances ranging from 31 to 200 km. First, we determined coda Q from the amplitude decay rate of the S-wave coda envelopes in five frequency bands from 1.5 to 24 Hz based on single scattering theory and QS by means of the coda normalization method. Assuming a frequency dependent power-law of the form , we found a low Q0 (Q0 India is seismically active and heterogeneous. Then we applied the multiple lapse time window (MLTW) analysis in the hypothesis of velocity and scattering coefficients constant with depth. We calculated the variation of integrated spectral energy with hypocentral distance for three consecutive lapse time windows (0-15, 15-30, 30-45 sec), starting from the onset of the S-wave arrival. The spectral energies over an octave bandwidth with central frequencies at 1.5, 3, 6, 12 and 24 Hz were calculated to obtain the frequency dependence of attenuation parameters. The results show that intrinsic absorption dominates over scattering in the attenuation process at high frequencies. However, in the hypothesis of uniform medium, the estimates of scattering attenuations obtained by MLTW analysis are overestimated. So the present results are correct to a first order approximation. To obtain more reliable and unbiased estimates of the attenuation parameters and their frequency dependences by considering the probable influence of crustal-mantel heterogeneities, we analyze the events by using the depth dependent MLTW method.

 8. Grain-scale deformation in granular materials: time-lapse XCT-imaging of a deforming reservoir sandstone

  Hangx, Suzanne; Cordonnier, Benoît; Pijnenburg, Ronald; Renard, François; Spiers, Christopher

  2017-04-01

  Relating macroscopic deformation of granular media to grain-scale processes, such as grain fracturing, has been a focus of many studies. Understanding these processes is key for predicting surface subsidence and induced seismicity caused by hydrocarbon depletion, the hydraulic fracturing response of geothermal reservoirs, and post-seismic crustal deformation. With the development of state-of-the-art techniques, such as time-lapse X-ray tomography imaging during triaxial deformation, new avenues to investigate the operating mechanisms have opened up. As a first step to understanding grain-scale deformation processes, we performed a deformation experiment on highly porous sandstone, obtained from a depleting gas reservoir, using a novel small-scale triaxial deformation apparatus coupled to high-resolution 4D X-ray tomography, available at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble) and Université Grenoble Alpes. This state-of-the-art apparatus allows for 3D time-lapse imaging of samples, while deforming at pressure, temperature and fluid flow conditions relevant for geological reservoirs. We performed our experiment at relevant in-situ reservoir conditions (T = 100˚ C, 10 MPa pore pressure, 40 MPa effective confining pressure). Axial stress was increased step-wise until failure occurred, while continuously imaging deformation. This enables us to monitor progressive grain failure, and strain localisation, during deformation in real-time. Though the vast amount of data obtained from even a single test poses challenges for data analysis, this presentation will address the first results obtained from this experiment.

 9. Technical Note: Semi-automated effective width extraction from time-lapse RGB imagery of a remote, braided Greenlandic river

  Gleason, C. J.; Smith, L. C.; Finnegan, D. C.; LeWinter, A. L.; Pitcher, L. H.; Chu, V. W.

  2015-06-01

  River systems in remote environments are often challenging to monitor and understand where traditional gauging apparatus are difficult to install or where safety concerns prohibit field measurements. In such cases, remote sensing, especially terrestrial time-lapse imaging platforms, offer a means to better understand these fluvial systems. One such environment is found at the proglacial Isortoq River in southwestern Greenland, a river with a constantly shifting floodplain and remote Arctic location that make gauging and in situ measurements all but impossible. In order to derive relevant hydraulic parameters for this river, two true color (RGB) cameras were installed in July 2011, and these cameras collected over 10 000 half hourly time-lapse images of the river by September of 2012. Existing approaches for extracting hydraulic parameters from RGB imagery require manual or supervised classification of images into water and non-water areas, a task that was impractical for the volume of data in this study. As such, automated image filters were developed that removed images with environmental obstacles (e.g., shadows, sun glint, snow) from the processing stream. Further image filtering was accomplished via a novel automated histogram similarity filtering process. This similarity filtering allowed successful (mean accuracy 79.6 %) supervised classification of filtered images from training data collected from just 10 % of those images. Effective width, a hydraulic parameter highly correlated with discharge in braided rivers, was extracted from these classified images, producing a hydrograph proxy for the Isortoq River between 2011 and 2012. This hydrograph proxy shows agreement with historic flooding observed in other parts of Greenland in July 2012 and offers promise that the imaging platform and processing methodology presented here will be useful for future monitoring studies of remote rivers.

 10. Time-lapse ERT and DTS for seasonal and short-term monitoring of an alpine river hyporheic zone

  Boaga, Jacopo; Laura, Busato; Mariateresa, Perri; Giorgio, Cassiani

  2016-04-01

  The hyporheic zone (HZ) is the area located beneath and adjacent to rivers and streams, where the interactions between surface water and groundwater take place. This complex physical domain allows the transport of several substances from a stream to the unconfined aquifer below, and vice versa, thus playing a fundamental role in the river ecosystem. The importance of the hyporheic zone makes its characterization a goal shared by several disciplines, which range from applied geophysics to biogeochemistry, from hydraulics to ecology. The frontier field of HZ characterization stays in applied non-invasive methodologies as Electrical Resistivity Tomography - ERT - and Distributed Temperature Sensing - DTS. ERT is commonly applied in cross-well configuration or with a superficial electrodes deployment while DTS is used in hydro-geophysics in the last decade, revealing a wide applicability to the typical issues of this field of study. DTS for hydro-geophysics studies is based on Raman scattering and employs heat as tracer and uses a fiber-optic cable to acquire temperature values. We applied both techniques for an alpine river case studies located in Val di Sole, TN, Italy. The collected measurements allow high-resolution characterization of the hyporheic zone, overcoming the critical problem of invasive measurements under riverbeds. In this work, we present the preliminary results regarding the characterization of the hyporheic zone of the alpine river obtained combining ERT and DTS time-lapse measurements. The data collection benefits from an innovative instrumentation deployment, which consists of both an ERT multicore cable and a DTS fiber-optic located in two separated boreholes drilled 5m under the watercourse and perpendicular to it. In particular we present the first year monitoring results and a short time-lapse monitoring experiment conducted during summer 2015. The site and the results here described are part of the EU FP7 CLIMB (Climate Induced Changes on the

 11. Automated Ground-based Time-lapse Camera Monitoring of West Greenland ice sheet outlet Glaciers: Challenges and Solutions

  Ahn, Y.; Box, J. E.; Balog, J.; Lewinter, A.

  2008-12-01

  Monitoring Greenland outlet glaciers using remotely sensed data has drawn a great attention in earth science communities for decades and time series analysis of sensory data has provided important variability information of glacier flow by detecting speed and thickness changes, tracking features and acquiring model input. Thanks to advancements of commercial digital camera technology and increased solid state storage, we activated automatic ground-based time-lapse camera stations with high spatial/temporal resolution in west Greenland outlet and collected one-hour interval data continuous for more than one year at some but not all sites. We believe that important information of ice dynamics are contained in these data and that terrestrial mono-/stereo-photogrammetry can provide theoretical/practical fundamentals in data processing along with digital image processing techniques. Time-lapse images over periods in west Greenland indicate various phenomenon. Problematic is rain, snow, fog, shadows, freezing of water on camera enclosure window, image over-exposure, camera motion, sensor platform drift, and fox chewing of instrument cables, and the pecking of plastic window by ravens. Other problems include: feature identification, camera orientation, image registration, feature matching in image pairs, and feature tracking. Another obstacle is that non-metric digital camera contains large distortion to be compensated for precise photogrammetric use. Further, a massive number of images need to be processed in a way that is sufficiently computationally efficient. We meet these challenges by 1) identifying problems in possible photogrammetric processes, 2) categorizing them based on feasibility, and 3) clarifying limitation and alternatives, while emphasizing displacement computation and analyzing regional/temporal variability. We experiment with mono and stereo photogrammetric techniques in the aide of automatic correlation matching for efficiently handling the enormous

 12. Pembina Cardium CO2-EOR monitoring project: Integrated surface seismic and VSP time-lapse seismic analysis

  Alshuhail, A. A.

  2009-12-01

  In the Pembina field in west-central Alberta, Canada, approximately 40,000 tons of supercritical CO2 was injected into the 1650 m deep, 20 m thick upper-Cretaceous Cardium Fm. between March 2005 and 2007. A time-lapse seismic program was designed and incorporated into the overall measurement, monitoring and verification program. The objectives were to track the CO2 plume within the reservoir, and to evaluate the integrity of storage. Fluid replacement modeling predicts a decrease in the P-wave velocity and bulk density in the reservoir by about 4% and 1%, respectively. Synthetic seismograms show subtle reflectivity changes at the Cardium Fm. and a traveltime delay at the later high-amplitude Viking event of less than 1 ms. The time-lapse datasets, however, show no significant anomalies in the P-wave seismic data that can be attributed to supercritical CO2 injected into the Cardium Fm. (Figure 1). The converted-wave (P-S) data, on the other hand, showed small traveltime anomalies. The most coherent results were those obtained by the fixed-array VSP dataset (Figure 2) due to higher frequency bandwidth and high signal to noise ratio. The amplitude and traveltime changes observed in the VSP dataset are small but are consistent in magnitude with those predicted from rock physics modeling. The analysis suggests that the inability to clearly detect the CO2 plume in surface seismic data is likely due to the CO2 being contained in thin permeable sandstone members of the Cardium Formation. The seismic signature of the Cardium Fm. in this area may also be degraded by multiples and strong attenuation involving the shallow Ardley coals. However, the lack of a 4D seismic changes above the reservoir indicates that the injected CO2 is not migrating through the caprock into shallower formations.

 13. Analysis of Snow Line and Albedo Conditions By Means of Time-Lapse Photography on Tapado Glacier, Chile

  Vivero, S.; MacDonell, S.; McPhee, J. P.

  2014-12-01

  In the semiarid Coquimbo Region of Chile, high-altitude glaciers and seasonal snow are important sources of freshwater for irrigated agriculture and urban consumption. Due to the aridity of the environment, losses due to sublimation are large which means that accurate melt modelling is essential in order to reliably estimate streamflow. Since 2008, the CEAZA glaciology group has been studying the energy and mass balance of the largest glacier in the catchment, the Tapado Glacier using field and remote sensing measurements, and numerical modelling. The Tapado glacier system (30°08' S, 69°55' W) is a complex assemblage of uncovered and debris-covered ice located at the head of the Elqui basin between 4500 and 5536 m a.s.l. Energy balance modelling studies at the site have been limited in scope due to the development of ice pinnacles or penitentes on snow and ice surfaces. These features complicate energy distribution across the surface, due to modifications of parameters such as albedo. In this paper, we use time-lapse photography and automatic weather station (AWS) measurements to investigate how the development of penitentes impacts the spatial and temporal variability of albedo across the glacier surface and whether terrestrial photography is appropriate for use at such locations. Oblique photographs obtained from a high vantage point were georeferenced using a high resolution digital elevation model available for the entire glacier and its environs. By comparing the photographic data with point albedo measurements made at an AWS, distributed albedo maps were produced. Preliminary results suggest that distributed albedo values may be underestimated by the formation and development of penitentes during the ablation season. Moreover, it was observed that the evolution of the snow line during summer was not only topographically controlled but also modified by occasional convective snowfalls. Time-lapse photography provided to be a cost-effective tool for monitoring

 14. Spatial-temporal variation of near-surface temperature lapse rates over the Tianshan Mountains, central Asia

  Shen, Yan-Jun; Shen, Yanjun; Goetz, Jason; Brenning, Alexander

  2016-12-01

  Adequate estimates of near-surface temperature lapse rate (γlocal) are needed to represent air temperature in remote mountain regions with sparse instrumental records such as the mountains of central Asia. To identify the spatial and temporal variations of γlocal in the Tianshan Mountains, long-term (1961-2011) daily maximum, mean, and minimum temperature (Tmax, Tmean, and Tmin) data from 17 weather stations and 1 year of temperature logger data were analyzed considering three subregions: northern slopes, Kaidu Basin, and southern slopes. Simple linear regression was performed to identify relationships between elevation and temperature, revealing spatial and seasonal variations in γlocal. The γlocal are higher on the southern slopes than the northern slopes due to topography and regional climate conditions. Seasonally, γlocal are more pronounced higher in the summer than in the winter months. The γlocal are generally higher for Tmax than Tmean and Tmin. The Kaidu Basin shows similar seasonal variability but with the highest γlocal for Tmean and Tmin occurring in the spring. Formation of γlocal patterns is associated with the interactions of climate factors in different subregions. Overall, annual mean γlocal for Tmax, Tmean, and Tmin in the study's subregions are lower than the standard atmospheric lapse rate (6.5°C km-1), which would therefore be an inadequate choice for representing the near-surface temperature conditions in this area. Our findings highlight the importance of spatial and temporal variations of γlocal in hydrometeorological research in the data-sparse Tianshan Mountains.

 15. TIME-LAPSE MICROSCOPY ROLE IN IMPROVING THE OUTCOME OF IVF/ICSI CYCLES BY MONITORING AND SELECTION OF EARLY EMBRYO

  Gabriela SIMIONESCU

  2016-12-01

  Full Text Available In vitro fertilization (IVF and intracytoplasmatic sperm injection (ICSI are well-established assisted reproductive biotechnologies used to overcome infertility in couples. Time-lapse monitoring is an imagistic technology which was elaborated to fulfill the need for observing the dynamics of the mammalian embryonic development in a continuous, non-invasive manner, without removing the embryos from the optimal culturing conditions. This technology offers unique information regarding the cleavage process, as well as morphological and structural modifications thus enabling the embryologists to select the embryos with elevated implantation potential. Aim of the study: to identify, evaluate and summarize the available data regarding the role of time-lapse microscopy in improving the outcome of IVF and ICSI by monitoring and selection of early embryos Material and methods: we systematically reviewed the available evidence regarding the assessment of embryo quality through both conventional monitoring and time-lapse microscopy for couples undergoing in vitro fertilization (IVF or intracytoplasmic sperm injection (ICSI. The meta analysis included randomized trials and published data encountered on ISI Web of Knowledge Science, MedLine and Pubmed using the following keywords: time-lapse microscopy, IVF, ICSI, embryo, outcome, pregnancy. As criteria of differentiation, only studies that reported information regarding the implantation rate, aspects regarding clinical pregnancy or live birth were considered for analysis. Results: the info from the studies was extracted and included in the meta-analysis. A part of the retrospective studies conducted after 2010 have highlighted a correlation between time-lapse parameters and embryo viability as defined by the developmental competence and subsequently by the confirmation of clinical pregnancy. Other authors undertook a critical appraisal on potential benefit time-lapse monitoring may bring to ART. Conclusion

 16. Toimetulek mitmekesisusega - paluks uutmoodi lähenemist! / Kurt A April

  April, Kurt A

  2005-01-01

  Kaplinna Ülikooli ja Rotterdami Juhtimiskooli (School of Management) professori essee rahvusvahelise koostöö ja kultuuridevahelise suhtlemise teemal. Mitmekesisuse e diversiteedi juhtimisest. Autor ei pea mitmekesisust lahendamist vajavaks probleemiks, vaid baasiks uutele organisatsioonilistele vormidele

 17. The sexual phase of the diatom Pseudo-nitzschia multistriata: cytological and time-lapse cinematography characterization.

  Scalco, Eleonora; Amato, Alberto; Ferrante, Maria Immacolata; Montresor, Marina

  2016-11-01

  Pseudo-nitzschia is a thoroughly studied pennate diatom genus for ecological and biological reasons. Many species in this genus, including Pseudo-nitzschia multistriata, can produce domoic acid, a toxin responsible for amnesic shellfish poisoning. Physiological, phylogenetic and biological features of P. multistriata were studied extensively in the past. Life cycle stages, including the sexual phase, fundamental in diatoms to restore the maximum cell size and avoid miniaturization to death, have been well described for this species. P. multistriata is heterothallic; sexual reproduction is induced when strains of opposite mating type are mixed, and proceeds with cells producing two functionally anisogamous gametes each; however, detailed cytological information for this process is missing. By means of confocal laser scanning microscopy and nuclear staining, we followed the nuclear fate during meiosis, and using time-lapse cinematography, we timed every step of the sexual reproduction process from mate pairing to initial cell hatching. The present paper depicts cytological aspects during gametogenesis in P. multistriata, shedding light on the chloroplast behaviour during sexual reproduction, finely describing the timing of the sexual phases and providing reference data for further studies on the molecular control of this fundamental process.

 18. Time-lapse analysis reveals different modes of primordial germ cell migration in the medaka Oryzias latipes.

  Kurokawa, Hiromi; Aoki, Yumiko; Nakamura, Shuhei; Ebe, Youko; Kobayashi, Daisuke; Tanaka, Minoru

  2006-04-01

  Previous studies have shown that medaka primordial germ cells (PGC) are first distinguishable by olvas expression during late gastrulation, and that they migrate to the gonadal region through the lateral plate mesoderm. Here, we demonstrate that medaka nanos expression marks the germ line at early gastrulation stage. By marking the germ line with green fluorescent protein (GFP) fused to the nanos 3' untranslated region, we were able to visualize the behavior of PGC using time-lapse imaging. We show that there are three distinct modes of PGC migration that function at different stages of development. At early gastrulation stage, PGC actively migrate towards the marginal zone, a process that requires the function of a chemokine receptor, CXCR4. However, at late gastrulation stage, PGC change the mode and direction of their movement, as they are carried towards the midline along with somatic cells undergoing convergent movements. After aligning bilaterally, PGC actively migrate to the posterior end of the lateral plate mesoderm. This posterior movement depends on the activity of both HMGCoAR and a ligand of CXCR4, SDF-1a. These results demonstrate that PGC undergo different modes of migration to reach the prospective gonadal region of the embryo.

 19. Measuring bacterial adaptation dynamics at the single-cell level using a microfluidic chemostat and time-lapse fluorescence microscopy.

  Long, Zhicheng; Olliver, Anne; Brambilla, Elisa; Sclavi, Bianca; Lagomarsino, Marco Cosentino; Dorfman, Kevin D

  2014-10-21

  We monitored the dynamics of cell dimensions and reporter GFP expression in individual E. coli cells growing in a microfluidic chemostat using time-lapse fluorescence microscopy. This combination of techniques allows us to study the dynamical responses of single bacterial cells to nutritional shift-down or shift-up for longer times and with more precision over the chemical environment than similar experiments performed on conventional agar pads. We observed two E. coli strains containing different promoter-reporter gene constructs and measured how both their cell dimensions and the GFP expression change after nutritional upshift and downshift. As expected, both strains have similar adaptation dynamics for cell size rearrangement. However, the strain with a ribosomal RNA promoter dependent reporter has a faster GFP production rate than the strain with a constitutive promoter reporter. As a result, the mean GFP concentration in the former strain changes rapidly with the nutritional shift, while that in the latter strain remains relatively stable. These findings characterize the present microfluidic chemostat as a versatile platform for measuring single-cell bacterial dynamics and physiological transitions.

 20. Improving snow process modeling with satellite-based estimation of near-surface-air-temperature lapse rate

  Wang, Lei; Sun, Litao; Shrestha, Maheswor; Li, Xiuping; Liu, Wenbin; Zhou, Jing; Yang, Kun; Lu, Hui; Chen, Deliang

  2016-10-01

  In distributed hydrological modeling, surface air temperature (Tair) is of great importance in simulating cold region processes, while the near-surface-air-temperature lapse rate (NLR) is crucial to prepare Tair (when interpolating Tair from site observations to model grids). In this study, a distributed biosphere hydrological model with improved snow physics (WEB-DHM-S) was rigorously evaluated in a typical cold, large river basin (e.g., the upper Yellow River basin), given a mean monthly NLRs. Based on the validated model, we have examined the influence of the NLR on the simulated snow processes and streamflows. We found that the NLR has a large effect on the simulated streamflows, with a maximum difference of greater than 24% among the various scenarios for NLRs considered. To supplement the insufficient number of monitoring sites for near-surface-air-temperature at developing/undeveloped mountain regions, the nighttime Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer land surface temperature is used as an alternative to derive the approximate NLR at a finer spatial scale (e.g., at different elevation bands, different land covers, different aspects, and different snow conditions). Using satellite-based estimation of NLR, the modeling of snow processes has been greatly refined. Results show that both the determination of rainfall/snowfall and the snowpack process were significantly improved, contributing to a reduced summer evapotranspiration and thus an improved streamflow simulation.

 1. Prospective Memory in Substance Abusers at Treatment Entry: Associations with Education, Neuropsychological Functioning, and Everyday Memory Lapses

  Weinborn, Michael; Woods, Steven Paul; O'Toole, Stephanie; Kellogg, Emily J.; Moyle, Jonson

  2011-01-01

  Individuals with substance use disorders (SUDs) commonly report lapses in prospective memory (PM) in their daily lives; however, our understanding of the profile and predictors of laboratory-based PM deficits in SUDs and their associations with everyday PM failures is still very preliminary. The current study examined these important questions using well-validated measures of self-report and laboratory-based PM in a mixed cohort of 53 SUD individuals at treatment entry and 44 healthy adults. Consistent with prior research, the SUD group endorsed significantly more self-cued and environmentally based PM failures in their daily lives. Moreover, the SUD group demonstrated significantly lower time-based PM performance, driven largely by cue detection errors. The effect of SUDs on PM was particularly strong among participants with fewer years of education. Within the SUD cohort, time-based PM was correlated with clinical measures assessing executive functions, retrospective memory, and psychomotor speed. Importantly, time-based PM was uniquely associated with elevated PM failures in daily lives of the SUD participants, independent of current affective distress and other neurocognitive deficits. Findings suggest that individuals with SUD are vulnerable to deficits in PM, which may in turn increase their risk for poorer everyday functioning outcomes (e.g., treatment non-compliance). PMID:21903701

 2. Automated segmentation and tracking of non-rigid objects in time-lapse microscopy videos of polymorphonuclear neutrophils.

  Brandes, Susanne; Mokhtari, Zeinab; Essig, Fabian; Hünniger, Kerstin; Kurzai, Oliver; Figge, Marc Thilo

  2015-02-01

  Time-lapse microscopy is an important technique to study the dynamics of various biological processes. The labor-intensive manual analysis of microscopy videos is increasingly replaced by automated segmentation and tracking methods. These methods are often limited to certain cell morphologies and/or cell stainings. In this paper, we present an automated segmentation and tracking framework that does not have these restrictions. In particular, our framework handles highly variable cell shapes and does not rely on any cell stainings. Our segmentation approach is based on a combination of spatial and temporal image variations to detect moving cells in microscopy videos. This method yields a sensitivity of 99% and a precision of 95% in object detection. The tracking of cells consists of different steps, starting from single-cell tracking based on a nearest-neighbor-approach, detection of cell-cell interactions and splitting of cell clusters, and finally combining tracklets using methods from graph theory. The segmentation and tracking framework was applied to synthetic as well as experimental datasets with varying cell densities implying different numbers of cell-cell interactions. We established a validation framework to measure the performance of our tracking technique. The cell tracking accuracy was found to be >99% for all datasets indicating a high accuracy for connecting the detected cells between different time points.

 3. Lapses, infidelities, and creative adaptations: lessons from evaluation of a participatory market development approach in the Andes.

  Horton, Douglas; Rotondo, Emma; Paz Ybarnegaray, Rodrigo; Hareau, Guy; Devaux, André; Thiele, Graham

  2013-08-01

  Participatory approaches are frequently recommended for international development programs, but few have been evaluated. From 2007 to 2010 the Andean Change Alliance evaluated an agricultural research and development approach known as the "Participatory Market Chain Approach" (PMCA). Based on a study of four cases, this paper examines the fidelity of implementation, the factors that influenced implementation and results, and the PMCA change model. We identify three types of deviation from the intervention protocol (lapses, creative adaptations, and true infidelities) and five groups of variables that influenced PMCA implementation and results (attributes of the macro context, the market chain, the key actors, rules in use, and the capacity development strategy). There was insufficient information to test the validity of the PMCA change model, but results were greatest where the PMCA was implemented with highest fidelity. Our analysis suggests that the single most critical component of the PMCA is engagement of market agents - not just farmers - throughout the exercise. We present four lessons for planning and evaluating participatory approaches related to the use of action and change models, the importance of monitoring implementation fidelity, the limits of baseline survey data for outcome evaluation, and the importance of capacity development for implementers. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Analysis of the temperature dynamics of a proglacial river using time-lapse thermal imaging and energy balance modeling

  Cardenas, M. Bayani; Doering, Michael; Rivas, Denny S.; Galdeano, Carlos; Neilson, Bethany T.; Robinson, Christopher T.

  2014-11-01

  Understanding the temperature dynamics of rivers is critical for their management and for ecological and biogeochemical aquatic processes. In proglacial rivers, there is typically a paucity of thermal observations which in turn limits the understanding of these sensitive and evolving environments. Here we collected ground-based thermal images, with approximately meter resolution and imaged every half hour for 24 h, of a proglacial river and 2 km2 of its floodplain and interpret the observations using a numerical energy balance model. The images revealed the longitudinal thermal pattern of the Urbach River in Switzerland - there was gradual cooling in the upstream half of the study section and then warming in the remaining downstream portion. This pattern persisted through the diurnal warming and cooling cycle. The spatio-temporal thermal pattern was explained by a model that included distributed thermal inputs of cooler water in the upstream half coming from alluvial fans and warmer water in the downstream half running off steep cliffs that warm snowmelt. The warm inputs from the cliffs were confirmed by the thermal imaging. These data and the associated modeling illustrated that distributed inflows can overwhelm the influence of atmospheric fluxes, and that their knowledge is critical for understanding stream temperatures. The combination of modeling and detailed time-lapse thermal imaging allowed for identification and quantification of processes critical to in-stream temperature dynamics in a proglacial river.

 5. Improved reservoir modelling with time-lapse seismic data in a Gulf of Mexico gas condensate reservoir

  Waggoner, J.R.; Seymour, R.H.; Cominelli, A. [ENI/Agip Div., Milan (Italy); Stradiotti, A. [Agip Petroleum, Houston, TX (United States)

  2003-07-01

  Time-lapse 3D- or 4D-seismic data have been tried in several fields to date, with some good case studies published to demonstrate the utility of the 4D seismic information. While another 4D case study would be useful, this paper describes two novel aspects of a recent application in the Gulf of Mexico. First, the target reservoir contains a gas condensate fluid under primary depletion, so pressure, rather than saturation, changes create the observed 4D acoustic response. Further, the primary impact of the pressure change is to the fluid composition as the initially dense gas phase lightens as condensate drops out below the dew point. The result was a 2.8% change in acoustic impedance predicted in the feasibility study. Second, the 4D seismic result was used to constrain an optimized history-matching procedure, along with the production data. After describing the method used, the paper will discuss the changes to the reservoir model that resulted. While the results should not be considered unique, they do give some insight into the structure of the reservoir that should be considered for optimal reservoir management. (Author)

 6. The Relationship between Cell Number, Division Behavior and Developmental Potential of Cleavage Stage Human Embryos: A Time-Lapse Study.

  Kong, Xiangyi; Yang, Shuting; Gong, Fei; Lu, Changfu; Zhang, Shuoping; Lu, Guangxiu; Lin, Ge

  2016-01-01

  Day 3 cleavage embryo transfer is routine in many assisted reproductive technology centers today. Embryos are usually selected according to cell number, cell symmetry and fragmentation for transfer. Many studies have showed the relationship between cell number and embryo developmental potential. However, there is limited understanding of embryo division behavior and their association with embryo cell number and developmental potential. A retrospective and observational study was conducted to investigate how different division behaviors affect cell number and developmental potential of day 3 embryos by time-lapse imaging. Based on cell number at day 3, the embryos (from 104 IVF/intracytoplasmic sperm injection (ICSI) treatment cycles, n = 799) were classified as follows: less than 5 cells (10C; n = 42). Division behavior, morphokinetic parameters and blastocyst formation rate were analyzed in 5 groups of day 3 embryos with different cell numbers. In 10C embryos increased compared to 7-8C embryos (45.8%, 33.3% vs. 11.1%, respectively). In ≥5C embryos, FR and DC significantly reduced developmental potential, whereas division behaviors. In NB embryos, the blastocyst formation rate increased with cell number from 7.4% (10C). In NB embryos, the cell cycle elongation or shortening was the main cause for abnormally low or high cell number, respectively. After excluding embryos with abnormal division behaviors, the developmental potential, implantation rate and live birth rate of day 3 embryos increased with cell number.

 7. Time-Lapse Observation of Electrolysis of Copper Sulfate with a Full-Field X-ray Fluorescence Imaging Microscope

  Ohigashi, Takuji; Aota, Tatsuya; Watanabe, Norio; Takano, Hidekazu; Yokosuka, Hiroki; Aoki, Sadao

  2008-06-01

  The time-lapse observation of the electrodeposition of copper in copper sulfate solution was performed by imaging X-ray fluorescence from the copper deposition. The X-ray fluorescence was directly imaged with a full-field Wolter mirror microscope, which was constructed at the Photon Factory. Controlling the electric current in the solution from 0 to 71.7 µA, the deposition of copper on a Pt cathode was directly observed by imaging its X-ray fluorescence. One exposure time for obtaining an X-ray fluorescence image was 80 s. Then, it was 17 min later from the beginning of the electrolysis when the X-ray fluorescence image of the electrodeposition is observed for the first time. At this exposure time, the detection limit of the mass of copper was estimated to be 0.60 pg/image, which was calculated using test samples of 1.00×10-3-1.00 mol/l copper sulfate solutions.

 8. A Sparse Bayesian Imaging Technique for Efficient Recovery of Reservoir Channels With Time-Lapse Seismic Measurements

  Sana, Furrukh

  2016-06-01

  Subsurface reservoir flow channels are characterized by high-permeability values and serve as preferred pathways for fluid propagation. Accurate estimation of their geophysical structures is thus of great importance for the oil industry. The ensemble Kalman filter (EnKF) is a widely used statistical technique for estimating subsurface reservoir model parameters. However, accurate reconstruction of the subsurface geological features with the EnKF is challenging because of the limited measurements available from the wells and the smoothing effects imposed by the \\\\ell _{2} -norm nature of its update step. A new EnKF scheme based on sparse domain representation was introduced by Sana et al. (2015) to incorporate useful prior structural information in the estimation process for efficient recovery of subsurface channels. In this paper, we extend this work in two ways: 1) investigate the effects of incorporating time-lapse seismic data on the channel reconstruction; and 2) explore a Bayesian sparse reconstruction algorithm with the potential ability to reduce the computational requirements. Numerical results suggest that the performance of the new sparse Bayesian based EnKF scheme is enhanced with the availability of seismic measurements, leading to further improvement in the recovery of flow channels structures. The sparse Bayesian approach further provides a computationally efficient framework for enforcing a sparse solution, especially with the possibility of using high sparsity rates through the inclusion of seismic data.

 9. Prospective memory in substance abusers at treatment entry: associations with education, neuropsychological functioning, and everyday memory lapses.

  Weinborn, Michael; Woods, Steven Paul; O'Toole, Stephanie; Kellogg, Emily J; Moyle, Jonson

  2011-12-01

  Individuals with substance use disorders (SUDs) commonly report lapses in prospective memory (PM) in their daily lives; however, our understanding of the profile and predictors of laboratory-based PM deficits in SUDs and their associations with everyday PM failures is still very preliminary. The current study examined these important questions using well-validated measures of self-report and laboratory-based PM in a mixed cohort of 53 SUD individuals at treatment entry and 44 healthy adults. Consistent with prior research, the SUD group endorsed significantly more self-cued and environmentally based PM failures in their daily lives. Moreover, the SUD group demonstrated significantly lower time-based PM performance, driven largely by cue detection errors. The effect of SUDs on PM was particularly strong among participants with fewer years of education. Within the SUD cohort, time-based PM was correlated with clinical measures assessing executive functions, retrospective memory, and psychomotor speed. Importantly, time-based PM was uniquely associated with elevated PM failures in daily lives of the SUD participants, independent of current affective distress and other neurocognitive deficits. Findings suggest that individuals with SUD are vulnerable to deficits in PM, which may in turn increase their risk for poorer everyday functioning outcomes (e.g., treatment non-compliance).

 10. In situ monitoring of corrosion mechanisms and phosphate inhibitor surface deposition during corrosion of zinc-magnesium-aluminium (ZMA) alloys using novel time-lapse microscopy.

  Sullivan, James; Cooze, Nathan; Gallagher, Callum; Lewis, Tom; Prosek, Tomas; Thierry, Dominique

  2015-01-01

  In situ time-lapse optical microscopy was used to examine the microstructural corrosion mechanisms in three zinc-magnesium-aluminium (ZMA) alloy coated steels immersed in 1% NaCl pH 7. Preferential corrosion of MgZn(2) lamellae within the eutectic phases was observed in all the ZMA alloys followed by subsequent dissolution of Zn rich phases. The total extent and rate of corrosion, measured using time-lapse image analysis and scanning vibrating electrode technique (SVET) estimated mass loss, decreased as Mg and Al alloying additions were increased up to a level of 3 wt% Mg and 3.7 wt% Al. This was probably due to the increased presence of MgO and Al(2)O(3) at the alloy surface retarding the kinetics of cathodic oxygen reduction. The addition of 1 × 10(-2) mol dm(-3) Na(3)PO(4) to 1% NaCl pH 7 had a dramatic influence on the corrosion mechanism for a ZMA with passivation of anodic sites through phosphate precipitation observed using time-lapse image analysis. Intriguing rapid precipitation of filamentous phosphate was also observed and it is postulated that these filaments nucleate and grow due to super saturation effects. Polarisation experiments showed that the addition of 1 × 10(-2) mol dm(-3) Na(3)PO(4) to the 1% NaCl electrolyte promoted an anodic shift of 50 mV in open circuit potential for the ZMA alloy with a reduction in anodic current of 2.5 orders of magnitude suggesting that it was acting primarily as an anodic inhibitor supporting the inferences from the time-lapse investigations. These phosphate additions resulted in a 98% reduction in estimated mass loss as measured by SVET demonstrating the effectiveness of phosphate inhibitors for this alloy system.

 11. Analyse de "Time Lapse" optiques stéréo et d'images radar satellitaires : application à la mesure du déplacement de glaciers

  Pham, Ha Thai

  2015-01-01

  Earth observation by image acquisition systems allows the survey of temporal evolution of natural phenomena such as earthquakes, volcanoes or gravitational movements. Various techniques exist including satellite imagery, terrestrial photogrammetry and in-situ measurements. Image time series from automatic cameras (Time Lapse) are a growing source of information since they offer an interesting compromise in terms of spatial coverage and observation frequency in order to measure surface motion ...

 12. Double-Difference Waveform Inversion with a Modified Total-Variation Regularization Scheme: Application to Time-Lapse Walkaway VSP Data

  Lin, Y.; Huang, L.

  2014-12-01

  Quantifying reservoir changes is crucial for safe and long-term geologic carbon storage. We develop a new double-difference waveform inversion method with a modified total-variation regularization scheme to jointly invert time-lapse seismic data for geophysical properties changes in reservoirs/target monitoring regions. Our new method avoids the non-differentiability of the total-variation regularization scheme, and improves the robustness of waveform inversion. We use time-lapse seismic data for joint inversion to reduce inversion artifacts outside target monitoring regions. Two walkaway vertical seismic profiling (VSP) datasets were acquired at the SACROC enhanced-oil-recovery (EOR) field in Texas in 2008 and 2009 for monitoring CO2 injection and migration. We apply our new double-difference waveform inversion method to the SACROC time-lapse VSP datasets. Our joint inversion result reveals a region with seismic-wave velocities lower than the other regions in the reservoir. This velocity decrease is caused by CO2 injection and migration.

 13. Regularized focusing inversion of time-lapse electrical resistivity data: an approach to parametrize the minimum gradient support functional

  Nguyen, Frédéric; Hermans, Thomas

  2015-04-01

  Inversion of time-lapse resistivity data allows obtaining 'snapshots' of changes occurring in monitored systems for applications such as aquifer storage, geothermal heat exchange, site remediation or tracer tests. Based on these snapshots, one can infer qualitative information on the location and morphology of changes occurring in the subsurface but also quantitative estimates on the degree of changes in certain property such as temperature or total dissolved solid content. Analysis of these changes can provide direct insight into flow and transport and associated processes and controlling parameters. However, the reliability of the analysis is dependent on survey geometry, measurement schemes, data error, and regularization. Survey design parameters may be optimized prior to the monitoring survey. Regularization, on the other hand, may be chosen depending on available information collected during the monitoring. Common approaches consider smoothing model changes both in space and time but it is often needed to obtain a sharp temporal anomaly, for example in fractured aquifers. We here propose to use the alternative regularization approach based on minimum gradient support (MGS) (Zhdanov, 2002) for time-lapse surveys which will focus the changes in tomograms snapshots. MGS will limit the occurrences of changes in electrical resistivity but will also restrict the variations of these changes inside the different zones. A commonly encountered difficulty by practitioners in this type of regularization is the choice of an additional parameter, the so-called β, required to define the MGS functional. To the best of our knowledge, there is no commonly accepted or standard methodology to optimize the MGS parameter β. The inversion algorithm used in this study is CRTomo (Kemna 2000). It uses a Gauss-Newton scheme to iteratively minimize an objective function which consists of a data misfit functional and a model constraint functional. A univariate line search is performed

 14. Application of time-lapse ERT to Characterize Soil-Water-Disease Interactions of Citrus Orchard - Case Study

  Peddinti, S. R.; Kbvn, D. P.; Ranjan, S.; Suradhaniwar, S.; J, P. A.; R M, G.

  2015-12-01

  Vidarbha region in Maharashtra, India (home for mandarin Orange) experience severe climatic uncertainties resulting in crop failure. Phytopthora are the soil-borne fungal species that accumulate in the presence of moisture, and attack the root / trunk system of Orange trees at any stage. A scientific understanding of soil-moisture-disease relations within the active root zone under different climatic, irrigation, and crop cycle conditions can help in practicing management activities for improved crop yield. In this study, we developed a protocol for performing 3-D time-lapse electrical resistivity tomography (ERT) at micro scale resolution to monitor the changes in resistivity distribution within the root zone of Orange trees. A total of 40 electrodes, forming a grid of 3.5 m x 2 m around each Orange tree were used in ERT survey with gradient and Wenner configurations. A laboratory test on un-disturbed soil samples of the region was performed to plot the variation of electrical conductivity with saturation. Curve fitting techniques were applied to get the modified Archie's model parameters. The calibrated model was further applied to generate the 3-D soil moisture profiles of the study area. The point estimates of soil moisture were validated using TDR probe measurements at 3 different depths (10, 20, and 40 cm) near to the root zone. In order to understand the effect of soil-water relations on plant-disease relations, we performed ERT analysis at two locations, one at healthy and other at Phytopthora affected Orange tree during the crop cycle, under dry and irrigated conditions. The degree to which an Orange tree is affected by Phytopthora under each condition is evaluated using 'grading scale' approach following visual inspection of the canopy features. Spatial-temporal distribution of moisture profiles is co-related with grading scales to comment on the effect of climatic and irrigation scenarios on the degree and intensity of crop disease caused by Phytopthora.

 15. 2D Time-lapse Resistivity Monitoring of an Organic Produced Gas Plume in a Landfill using ERT.

  Amaral, N. D.; Mendonça, C. A.; Doherty, R.

  2014-12-01

  This project has the objective to study a landfill located on the margins of Tietê River, in São Paulo, Brazil, using the electroresistivity tomography method (ERT). Due to huge organic matter concentrations in the São Paulo Basin quaternary sediments, there is subsurface depth related biogas accumulation (CH4 and CO2), induced by anaerobic degradation of the organic matter. 2D resistivity sections were obtained from a test area since March 2012, a total of 7 databases, being the last one dated from October 2013. The studied line has the length of 56m, the electrode interval is of 2m. In addition, there are two boreholes along the line (one with 3 electrodes and the other one with 2) in order to improve data quality and precision. The boreholes also have a multi-level sampling system that indicates the fluid (gas or water) presence in relation to depth. With our results it was possible to map the gas plume position and its area of extension in the sections as it is a positive resistivity anomaly, with the gas level having approximately 5m depth. With the time-lapse analysis (Matlab script) between the obtained 2D resistivity sections from the site, it was possible to map how the biogas volume and position change in the landfill in relation to time. Our preliminary results show a preferential gas pathway through the subsurface studied area. A consistent relation between the gas depth and obtained microbiological data from archea and bacteria population was also observed.

 16. Proliferation of pulmonary endothelial cells: time-lapse cinematography of growth to confluence and restitution of monolayer after wounding.

  Ryan, U S; Absher, M; Olazabal, B M; Brown, L M; Ryan, J W

  1982-01-01

  A fundamental characteristic of vascular endothelium is that it exists as a monolayer, a condition that must be met in both vascular growth and repair. Maintenance of the monolayer is important both for the exchange of nutrients and for interactions between blood solutes and endothelial enzymes and transport systems. We have used time-lapse cinematography to compare proliferative behavior of bovine pulmonary endothelial cells in (1) establishment of a monolayer from a low-density seed (7.5 X 10(4) cells in a 60 mm dish) and (2) restitution of a confluent monolayer (approx. 2.9 x 10(6) cells in a 60 mm dish) following a mechanical wound (removal of cells from an area 5 x 15 mm by scraping). Culture 2 was not refed after wounding. In culture 2, approx. 30% of the cells accounted for repopulation (confluence in 40 hr). In culture 1, all cells entered into division. Participating cells of culture 2 began division immediately (69 divisions/filmed area in 10 hr, vs. four divisions in culture 1). Interdivision times (IDT) were longer and relatively constant in culture 1 until near confluence; none were less than 10 h, whereas in 2, 24% of the IDT's were less than or equal to 10 hr. Remarkably, IDTs of culture 2 decreased steadily until confluence was re-established. Cell migration in culture 1 was multidirectional while direction of migration in culture 2 was always into the wound area. Mean migration rate (MIG) in culture 2 was related to the site of origin of the cells, those dividing farthest from the unwounded area had fastest MIGs. Neither culture formed more than a single layer of cells. Although the cell kinetics of cultures 1 and 2 differed, the same goal, confluence, was achieved in either case.

 17. Documentation of normal and leukemic myelopoietic progenitor cells with high-resolution phase-contrast time-lapse cinematography.

  Boll, I T

  2001-08-01

  The high-resolution phase-contrast, time-lapse cinematography using oil immersion lenses and 16-mm film demonstrates the kinetic cell events as maturation, locomotion, mitosis, and apoptosis of cells cultivated at 37 degrees C for up to 10 days. 0.5 v/v frozen-thawed sera with presumably high cytokine concentrations were added to the plasma or agar clot. Vital progenitor cells from human bone marrow and blood have a large, bright, unstructured nucleus with a large nucleolus and a narrow rim of cytoplasm (nuclear/cytoplasmic volume ratio = 0.7). Their nuclei are 6-14 micrometer in diameter and double their volume within 8 h. Many (70%) move at a mean speed of 2 micrometer/min, and many (30%) multiply with alpha-2alpha mitoses, generating progenitor cell families. Various disturbances during the course of mitosis lead to the formation of polyploid cells, thereby yielding the megakaryocytic cell line. Some of the progenitor cells undergo asymmetric alpha-alphan mitoses: One of the two initially identical daughter cells remains a progenitor cell in the morphological sense, whereas the other daughter cell - depending on the size of its mother cell - matures in the same culture medium to form a granulocytopoietic, monocytopoietic or erythrocytopoietic cell line. - In acute myeloid leukemias (AML), the blasts and their nuclei are slightly larger than the corresponding progenitor cells and move faster (5 micrometer/min). Symmetric alpha-2alpha mitoses permit unlimited multiplication of the leukemic blasts if contact with cytotoxic lymphocytes does not render them apoptotic. This results in more stromal cells than normal. Granulocytopenia, monocytopenia, and anemia occur due to the genetic impairment of signaling control for asymmetric alpha-alphan mitoses, and thrombocytopenia occurs due to the reduction in polyploidization.

 18. PFLOTRAN-E4D: A parallel open source PFLOTRAN module for simulating time-lapse electrical resistivity data

  Johnson, Timothy C.; Hammond, Glenn E.; Chen, Xingyuan

  2017-02-01

  Time-lapse electrical resistivity tomography (ERT) is finding increased application for remotely monitoring processes occurring in the near subsurface in three-dimensions (i.e. 4D monitoring). However, there are few codes capable of simulating the evolution of subsurface resistivity and corresponding tomographic measurements arising from a particular process, particularly in parallel and with an open source license. Herein we describe and demonstrate an electrical resistivity tomography module for the PFLOTRAN subsurface simulation code, named PFLOTRAN-E4D. The PFLOTRAN-E4D module operates in parallel using a dedicated set of compute cores in a master-slave configuration. At each time step, the master processes receives subsurface states from PFLOTRAN, converts those states to bulk electrical conductivity, and instructs the slave processes to simulate a tomographic data set. The resulting multi-physics simulation capability enables accurate feasibility studies for ERT imaging, the identification of the ERT signatures that are unique to a given process, and facilitates the joint inversion of ERT data with hydrogeological data for subsurface characterization. PFLOTRAN-E4D is demonstrated herein using a field study of stage-driven groundwater/river water interaction ERT monitoring along the Columbia River, Washington, USA. Results demonstrate the complex nature of changes subsurface electrical conductivity, in both the saturated and unsaturated zones, arising from water table changes and from river water intrusion into the aquifer. The results also demonstrate the sensitivity of surface based ERT measurements to those changes over time. PFLOTRAN-E4D is available with the PFLOTRAN development version with an open-source license at https://bitbucket.org/pflotran/pflotran-dev .

 19. PFLOTRAN-E4D: A parallel open source PFLOTRAN module for simulating time-lapse electrical resistivity data

  Johnson, Timothy C.; Hammond, Glenn E.; Chen, Xingyuan

  2017-02-01

  Time-lapse electrical resistivity tomography (ERT) is finding increased application for remotely monitoring processes occurring in the near subsurface in three-dimensions (i.e. 4D monitoring). However, there are few codes capable of simulating the evolution of subsurface resistivity and corresponding tomographic measurements arising from a particular process, particularly in parallel and with an open source license. Herein we describe and demonstrate an electrical resistivity tomography module for the PFLOTRAN subsurface flow and reactive transport simulation code, named PFLOTRAN-E4D. The PFLOTRAN-E4D module operates in parallel using a dedicated set of compute cores in a master-slave configuration. At each time step, the master processes receives subsurface states from PFLOTRAN, converts those states to bulk electrical conductivity, and instructs the slave processes to simulate a tomographic data set. The resulting multi-physics simulation capability enables accurate feasibility studies for ERT imaging, the identification of the ERT signatures that are unique to a given process, and facilitates the joint inversion of ERT data with hydrogeological data for subsurface characterization. PFLOTRAN-E4D is demonstrated herein using a field study of stage-driven groundwater/river water interaction ERT monitoring along the Columbia River, Washington, USA. Results demonstrate the complex nature of subsurface electrical conductivity changes, in both the saturated and unsaturated zones, arising from river stage fluctuations and associated river water intrusion into the aquifer. The results also demonstrate the sensitivity of surface based ERT measurements to those changes over time. PFLOTRAN-E4D is available with the PFLOTRAN development version with an open-source license at https://bitbucket.org/pflotran/pflotran-dev.

 20. Bacterial trajectories tracked with time-lapse video-microscopy reveal the impact of manganese biomineralization on bacterial sedimentation.

  Kerboas, Camille; Pena, Jasquelin; De Anna, Pietro

  2017-04-01

  In aquatic and subsurface environments, sedimentation may influence bacterial transport. Microorganisms that carry out biomineralization reactions may exhibit distinct transport properties from non-biomineralizing organisms due an apparent increase in density caused by biomineral production. For several decades, the biomineralization of manganese (Mn) has been recognized to be a major environmental process, whereby Mn oxide (MnO2(s)) minerals participate in a plethora of biogeochemical processes including contaminant adsorption, organic matter oxidation. Typically, manganese biomineralization proceeds through the enzymatic oxidation of aqueous Mn2+ to Mn4+ and precipitation of MnO2(s) in a biofilm matrix outside the bacterial cell. Here, we present a study of the impact of biomineralization on the sedimentation properties of bacteria at small scales (over mm distances) under hydrostatic conditions. We hypothesize that bacteria will sediment faster when biomineralization is active due to encrustation of the organisms by mineral particles. To test this hypothesis, we tracked the vertical notion of individual bacteria (Pseudomonas putida GB-1) using time-lapse video-microscopy. We compared the sedimentation velocity of bacteria in the case where significant biomineralization had occurred, as inferred from bulk measurements of solid phase Mn, with the sinking velocity of bacteria grown without Mn. We calibrated the proposed method by comparing velocity measurements of sinking polystyrene micro-sphere of known density and size with Stokes law, obtaining results that were accurate within 1% of the theoretical value (29.4 nm/s). We also measured a diffusion coefficient of 7x10-13 m2/s for the particles. Following this approach, we measured the sedimentation velocity of P. putida with and without MnO2(s). Our results show that biomineralization leads to faster sedimentation of the bacteria. In natural environments, biomineralization reactions may increase the sinking

 1. In vivo time-lapse imaging of skin burn wound healing using second-harmonic generation microscopy

  Yasui, Takeshi; Tanaka, Ryosuke; Hase, Eiji; Fukushima, Shu-ichiro; Araki, Tsutomu

  2014-02-01

  Wound healing is a process to repair the damaged tissue caused by thermal burn, incised wound, or stab wound. Although the wound healing has many aspects, it is common for dynamics of collagen fiber, such as decomposition, production, or growth, to be closely related with wound healing. If such the healing process can be visualized as a timelapse image of the collagen fiber in the same subject, one may obtain new findings regarding biological repairing mechanisms in the healing process. In this article, to investigate the temporal modoification of dermal collagen fiber in the burn wound healing, we used second-harmonic-generation (SHG) microscopy, showing high selectivity and good image contrast to collagen molecules as well as high spatial resolution, optical three-dimensional sectioning, minimal invasiveness, deep penetration, the absence of interference from background light, and in vivo measurement without additional staining. Since SHG light arises from a non-centrosymmetric triple helix of three polypeptide chains in the collagen molecule, SHG intensity sensitively reflects the structure maturity of collagen molecule and its aggregates. A series of time-lapse SHG images during the wound healing process of 2 weeks clearly indicated that condensation and melting of dermal collagen fibers by the deep dermal burn, decomposition of the damaged collagen fibers in the inflammation phase, production of new collagen fibers in the proliferation phase, and the growth of the new collagen fibers in the remodeling phase. These results show a high potential of SHG microscopy for optical assessment of the wound healing process in vivo.

 2. A study on 4D inversion of time-lapse magnetotelluric data sets for monitoring geothermal reservoir

  Jang, H.; Nam, M. J.; Song, Y.

  2015-12-01

  The productivity of geothermal reservoir, which is function of pore-space and fluid-flow path of the reservoir, varies since the properties of reservoir changes with geothermal electricity generation. The variation in the reservoir properties causes changes in electrical resistivity, time-lapse (TL) three-dimensional (3D) magnetotelluric (MT) methods can be applied to monitor the productivity variation of geothermal reservoir thanks to its sensitive to the electrical resistivity of deep subsurface. For an accurate interpretation of TL 3D MT data, a 4D MT inversion algorithm has been developed to simultaneously invert all vintage data in a time-coupled way. However, the changes in electrical resistivity of deep geothermal reservoirs are usually small generating minimum variation in TL MT responses. In order to reduce TL inversion artifacts emphasizing the TL changes, we upgrade the TL coupling of the original 4D inversion algorithm with active time constraint (ATC), which has been verified to be efficient for resistivity monitoring based on TL electrical resistivity surveys. In order to maximize the sensitivity to reservoir-region resistivity changes, we further developed a focused 4D MT inversion method by considering the distribution of reservoir fractures. To analyze the validity of the 4D algorithms, we make 4D MT inversion of synthetic TL data sets applying ATC and focusing methods, respectively, and compare their results those from the original 4D algorithm. The numerical tests find that ATC 4D inversion can be useful for conventional geothermal reservoirs, while the focused inversion algorithm can be better for monitoring engineering geothermal system (EGS) reservoir, within which new fracture can be actively developed by fluid circulation during production. This work is supported by KETEP granted by MOTIE, KOREA (NO. 20133030000220).

 3. Segmentation of Environmental Time Lapse Image Sequences for the Determination of Shore Lines Captured by Hand-Held Smartphone Cameras

  Kröhnert, M.; Meichsner, R.

  2017-09-01

  The relevance of globally environmental issues gains importance since the last years with still rising trends. Especially disastrous floods may cause in serious damage within very short times. Although conventional gauging stations provide reliable information about prevailing water levels, they are highly cost-intensive and thus just sparsely installed. Smartphones with inbuilt cameras, powerful processing units and low-cost positioning systems seem to be very suitable wide-spread measurement devices that could be used for geo-crowdsourcing purposes. Thus, we aim for the development of a versatile mobile water level measurement system to establish a densified hydrological network of water levels with high spatial and temporal resolution. This paper addresses a key issue of the entire system: the detection of running water shore lines in smartphone images. Flowing water never appears equally in close-range images even if the extrinsics remain unchanged. Its non-rigid behavior impedes the use of good practices for image segmentation as a prerequisite for water line detection. Consequently, we use a hand-held time lapse image sequence instead of a single image that provides the time component to determine a spatio-temporal texture image. Using a region growing concept, the texture is analyzed for immutable shore and dynamic water areas. Finally, the prevalent shore line is examined by the resultant shapes. For method validation, various study areas are observed from several distances covering urban and rural flowing waters with different characteristics. Future work provides a transformation of the water line into object space by image-to-geometry intersection.

 4. Water content dynamics at plot scale - comparison of time-lapse electrical resistivity tomography monitoring and pore pressure modelling

  Zieher, Thomas; Markart, Gerhard; Ottowitz, David; Römer, Alexander; Rutzinger, Martin; Meißl, Gertraud; Geitner, Clemens

  2017-01-01

  Physically-based dynamic modelling of shallow landslide susceptibility rests on several assumptions and simplifications. However, the applicability of physically-based models is only rarely tested in the field at the appropriate scale. This paper presents results of a spray irrigation experiment conducted on a plot of 100 m2 on an Alpine slope susceptible to shallow landsliding. Infiltrating precipitation applied at a constant rate (27.5 mm/h for 5.3 h) was monitored by means of 2D time-lapse electrical resistivity tomography, combined with time-domain reflectometry sensors installed at various depths. In addition, regolith characteristics were assessed by dynamic cone penetration tests using a light-weight cone penetrometer. The spray irrigation experiment resulted in a vertically progressing wetting front to a depth of 80-100 cm. Below that, the unconsolidated material was already saturated by rainfall in the previous days. The observed mean resistivity reduction attributed to infiltrating water during irrigation was scaled to pressure head. Mean variations in pore pressure were reproduced by a linear diffusion model also used in physically-based dynamic landslide susceptibility modelling. Sensitive parameters (hydraulic conductivity and specific storage) were tested over selected value ranges and calibrated. Calibrated parameter values are within published and experimentally derived ranges. The results of the comparison of observations and model results suggest that the model is capable of reproducing mean changes of pore pressure at a suitable scale for physically-based modelling of shallow landslide susceptibility. However, small-scale variations in pore pressure that may facilitate the triggering of shallow landslides are not captured by the model.

 5. Single-cell time-lapse analysis of depletion of the universally conserved essential protein YgjD

  Ackermann Martin

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background The essential Escherichia coli gene ygjD belongs to a universally conserved group of genes whose function has been the focus of a number of recent studies. Here, we put ygjD under control of an inducible promoter, and used time-lapse microscopy and single cell analysis to investigate the phenotypic consequences of the depletion of YgjD protein from growing cells. Results We show that loss of YgjD leads to a marked decrease in cell size and termination of cell division. The transition towards smaller size occurs in a controlled manner: cell elongation and cell division remain coupled, but cell size at division decreases. We also find evidence that depletion of YgjD leads to the synthesis of the intracellular signaling molecule (pppGpp, inducing a cellular reaction resembling the stringent response. Concomitant deletion of the relA and spoT genes - leading to a strain that is uncapable of synthesizing (pppGpp - abrogates the decrease in cell size, but does not prevent termination of cell division upon YgjD depletion. Conclusions Depletion of YgjD protein from growing cells leads to a decrease in cell size that is contingent on (pppGpp, and to a termination of cell division. The combination of single-cell timelapse microscopy and statistical analysis can give detailed insights into the phenotypic consequences of the loss of essential genes, and can thus serve as a new tool to study the function of essential genes.

 6. Integrating Terrestrial Time-Lapse Photography with Laser Scanning to Distinguish the Drivers of Movement at Sólheimajökull, Iceland

  How, P.; James, M. R.; Wynn, P.

  2014-12-01

  Glacier movement is attributed to a sensitive configuration of driving forces. Here, we present an approach designed to evaluate the drivers of movement at Sólheimajökull, an outlet glacier from the Myrdalsjökull ice cap, Iceland, through combining terrestrial time-lapse photography and laser scanning (TLS). A time-lapse camera (a dSLR with intervalometer and solar-recharged battery power supply) collected hourly data over the summer of 2013. The data are subject to all the difficulties that are usually present in long time-lapse sequences, such as highly variable illumination and visibility conditions, evolving surfaces, and camera instabilities. Feature-tracking software [1] was used to: 1) track regions of static topography (e.g. the skyline) from which camera alignment could be continuously updated throughout the sequence; and 2) track glacial surface features for velocity estimation. Absolute georeferencing of the image sequence was carried out by registering the camera to a TLS survey acquired at the beginning of the monitoring period. A second TLS survey (July 2013) provided an additional 3D surface. By assuming glacial features moved in approximately planimetrically straight lines between the two survey dates, combining the two TLS surfaces with the monoscopic feature tracking allows 3D feature tracks to be derived. Such tracks will enable contributions from different drivers (e.g. surface melting) to be extracted, even in imagery that is acquired not perpendicular to glacier motion. At Sólheimajökull, our aim is to elucidate any volcanic contribution to the observed movement.[1] http://www.lancaster.ac.uk/staff/jamesm/software/pointcatcher.htm

 7. Estimation of soil hydraulic parameters in the field by integrated hydrogeophysical inversion of time-lapse ground-penetrating radar data

  Jadoon, Khan

  2012-01-01

  An integrated hydrogeophysical inversion approach was used to remotely infer the unsaturated soil hydraulic parameters from time-lapse ground-penetrating radar (GPR) data collected at a fixed location over a bare agricultural field. The GPR model combines a full-waveform solution of Maxwell\\'s equations for three-dimensional wave propaga- tion in planar layered media together with global reflection and transmission functions to account for the antenna and its interactions with the medium. The hydrological simu- lator HYDRUS-1D was used with a two layer single- and dual-porosity model. The radar model was coupled to the hydrodynamic model, such that the soil electrical properties (permitivity and conductivity) that serve as input to the GPR model become a function of the hydrodynamic model output (water content), thereby permiting estimation of the soil hydraulic parameters from the GPR data in an inversion loop. To monitor the soil water con- tent dynamics, time-lapse GPR and time domain reflectometry (TDR) measurements were performed, whereby only GPR data was used in the inversion. Significant effects of water dynamics were observed in the time-lapse GPR data and in particular precipitation and evaporation events were clearly visible. The dual porosity model provided betier results compared to the single porosity model for describing the soil water dynamics, which is sup- ported by field observations of macropores. Furthermore, the GPR-derived water content profiles reconstructed from the integrated hydrogeophysical inversion were in good agree- ment with TDR observations. These results suggest that the proposed method is promising for non-invasive characterization of the shallow subsurface hydraulic properties and moni- toring water dynamics at the field scale. © Soil Science Society of America.

 8. Erivajadustega lapsed / Marika Veisson

  Veisson, Marika, 1949-

  2008-01-01

  Vaimupuudega laste arengu ja kasvatuse iseärasustest, ülevaade ka lastest, kellele on pandud Downi sündroomi ja autismi diagnoos ning tserebraalparalüüsi, tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsusega lastest

 9. Erivajadustega lapsed / Marika Veisson

  Veisson, Marika, 1949-

  2008-01-01

  Vaimupuudega laste arengu ja kasvatuse iseärasustest, ülevaade ka lastest, kellele on pandud Downi sündroomi ja autismi diagnoos ning tserebraalparalüüsi, tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsusega lastest

 10. Paberist lapsed / Johannes Saar

  Saar, Johannes, 1965-

  2000-01-01

  Urmas Viigi näitus 'Ruth hingab. Anna hingab' Tallinnas Rotermanni soolalaos on palulapselise isa perekonnalugu. Näitusesaal on täis riputatud pabermassist nukke. Up close and personal nagu Anthony Gormleyl

 11. Time-Lapse Monitoring of an Engineering Scaled Excavation at Federal District, Brazil by Passive Ambient NoiseInterferometry

  Cárdenas-Soto, M., Sr.; Hussain, Y.; Martinez-Carvajal, H., Sr.; Martino, S., Sr.; Rocha, M., Sr.

  2016-12-01

  gave Rayleigh wave velocity changes (dv/v=-dt/t). These changes correlated well with initiation and propagation of fracture at the face of this normal slope. It is concluded that cost effective technique, PANI has a good potential for the monitoring of time lapse changes of evolving fractures.

 12. Analysis of one year time-lapse electrical data to unravel hydrological processes acting on a clayey landslide

  Gance, J.; Sailhac, P.; Malet, J.; Supper, R.; Jochum, B.; Ottowitz, D.; Grandjean, G.

  2013-12-01

  Movements of water in the topsoil (infiltration, run-off and evaporation) influence changes in slope stability which is the main controlling factor of landslide triggering (e.g. van Asch et al., 1999). Among the petrophysical parameters that can provide time-lapse sections of the topsoil, we consider the electrical conductivity for its sensitivity to soil water contents. Based on recent works which showed the possibility of monitoring the hydrological response of a clay-shale slope to a controlled rainfall experiment (Travelletti et al., 2012), we installed a permanent electrical monitoring experiment at the Super-Sauze landslide for long-term monitoring (one year) of natural meteorological events. We used the GEOMON4D resistivimeter, developed by the Austrian Geological Survey (Vienna, Austria) for experiments needing high rate of data acquisition, records of full signal samples for noise detection, remote controlled management and automatic data transfer (Supper et al., 2002, 2003 & 2004). The electrode positions varying with time, we installed two terrestrial optical cameras to characterize the changes in dipole geometry. Several hydrological sensors were installed along the profile to measure soil temperature, water temperature and conductivity, ground water level and soil humidity in the vadose zone. The main challenge is the processing of ca. 4.2 million of electrical resistivity data. In this difficult context, the potential factors influencing electrical resistivity with time without modification of soil saturation are the relative changes in the dipole geometry (linked to the displacement of the electrodes), changes in soil and water temperature, change in material porosity due to compaction/dilatation caused by the landslide movement. Therefore, before any inversion of data, we verify the presence of possible 3D effects, and assess the measurement accuracy and uncertainty. An apparent resistivity variation threshold, from which a modification of the

 13. Oriented cell divisions and cellular morphogenesis in the zebrafish gastrula and neurula: a time-lapse analysis.

  Concha, M L; Adams, R J

  1998-03-01

  We have taken advantage of the optical transparency of zebrafish embryos to investigate the patterns of cell division, movement and shape during early stages of development of the central nervous system. The surface-most epiblast cells of gastrula and neurula stage embryos were imaged and analysed using a computer-based, time-lapse acquisition system attached to a differential interference contrast (DIC) microscope. We find that the onset of gastrulation is accompanied by major changes in cell behaviour. Cells collect into a cohesive sheet, apparently losing independent motility and integrating their behaviour to move coherently over the yolk in a direction that is the result of two influences: towards the vegetal pole in the movements of epiboly and towards the dorsal midline in convergent movements that strengthen throughout gastrulation. Coincidentally, the plane of cell division becomes aligned to the surface plane of the embryo and oriented in the anterior-posterior (AP) direction. These behaviours begin at the blastoderm margin and propagate in a gradient towards the animal pole. Later in gastrulation, cells undergo increasingly mediolateral-directed elongation and autonomous convergence movements towards the dorsal midline leading to an enormous extension of the neural axis. Around the equator and along the dorsal midline of the gastrula, persistent AP orientation of divisions suggests that a common mechanism may be involved but that neither oriented cell movements nor shape can account for this alignment. When the neural plate begins to differentiate, there is a gradual transition in the direction of cell division from AP to the mediolateral circumference (ML). ML divisions occur in both the ventral epidermis and dorsal neural plate. In the neural plate, ML becomes the predominant orientation of division during neural keel and nerve rod stages and, from late neural keel stage, divisions are concentrated at the dorsal midline and generate bilateral progeny

 14. Application of Time-Lapse Seismic Monitoring for the Control and Optimization of CO2 Enhanced Oil Recovery Operations

  Brian Toelle

  2008-11-30

  This project, 'Application of Time-Lapse Seismic Monitoring for the Control and Optimization of CO{sub 2} Enhanced Oil Recovery Operations', investigated the potential for monitoring CO{sub 2} floods in carbonate reservoirs through the use of standard p-wave seismic data. This primarily involved the use of 4D seismic (time lapse seismic) in an attempt to observe and map the movement of the injected CO{sub 2} through a carbonate reservoir. The differences between certain seismic attributes, such as amplitude, were used for this purpose. This technique has recently been shown to be effective in CO{sub 2} monitoring in Enhanced Oil Recovery (EOR) projects, such as Weyborne. This study was conducted in the Charlton 30/31 field in the northern Michigan Basin, which is a Silurian pinnacle reef that completed its primary production in 1997 and was scheduled for enhanced oil recovery using injected CO{sub 2}. Prior to injection an initial 'Base' 3D survey was obtained over the field and was then processed and interpreted. CO{sub 2} injection within the main portion of the reef was conducted intermittently during 13 months starting in August 2005. During this time, 29,000 tons of CO{sub 2} was injected into the Guelph formation, historically known as the Niagaran Brown formation. By September 2006, the reservoir pressure within the reef had risen to approximately 2000 lbs and oil and water production from the one producing well within the field had increased significantly. The determination of the reservoir's porosity distribution, a critical aspect of reservoir characterization and simulation, proved to be a significant portion of this project. In order to relate the differences observed between the seismic attributes seen on the multiple 3D seismic surveys and the actual location of the CO{sub 2}, a predictive reservoir simulation model was developed based on seismic attributes obtained from the base 3D seismic survey and available well data. This

 15. Heterogeneous cell-cycle behavior in response to UVB irradiation by a population of single cancer cells visualized by time-lapse FUCCI imaging.

  Miwa, Shinji; Yano, Shuya; Kimura, Hiroaki; Yamamoto, Mako; Toneri, Makoto; Murakami, Takashi; Hayashi, Katsuhiro; Yamamoto, Norio; Fujiwara, Toshiyoshi; Tsuchiya, Hiroyuki; Hoffman, Robert M

  2015-01-01

  The present study analyzed the heterogeneous cell-cycle dependence and fate of single cancer cells in a population treated with UVB using a fluorescence ubiquitination-based cell-cycle (FUCCI) imaging system. HeLa cells expressing FUCCI were irradiated by 100 or 200 J/m(2) UVB. Modulation of the cell-cycle and apoptosis were observed by time-lapse confocal microscopy imaging every 30 min for 72 h. Correlation between cell survival and factors including cell-cycle phase at the time of the irradiation of UVB, mitosis and the G1/S transition were analyzed using the Kaplan-Meier method along with the log rank test. Time-lapse FUCCI imaging of HeLa cells demonstrated that UVB irradiation induced cell-cycle arrest in S/G2/M phase in the majority of the cells. The cells irradiated by 100 or 200 J/m(2) UVB during G0/G1 phase had a higher survival rate than the cells irradiated during S/G2/M phase. A minority of cells could escape S/G2/M arrest and undergo mitosis which significantly correlated with decreased survival of the cells. In contrast, G1/S transition significantly correlated with increased survival of the cells after UVB irradiation. UVB at 200 J/m(2) resulted in a greater number of apoptotic cells.

 16. Separation of the lapse rate and the cold point tropopauses in the tropics and the resulting impact on cloud top-tropopause relationships

  Munchak, Leigh A.; Pan, Laura L.

  2014-07-01

  Four years of temperature profiles from Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere, and Climate GPS satellite retrievals are used to examine the difference between the World Meteorological Organization lapse rate definition and the cold point definition of the tropopause in the tropics. The separation between the cold point tropopause (CPT) and lapse rate tropopause (LRT) heights is quantified in seasonal averages and with the frequency of occurrence. In seasonal averages, small separations, structures in the December-January-February (DJF) and June-July-August (JJA) seasons. Case studies indicate that breaking Rossby waves and their effects extending into the equatorial region are responsible for the longitudinal structure in the DJF season. The seasonal average CPT-LRT separation therefore identifies the regions of the tropical upper troposphere-lower stratosphere that are controlled by extratropical forcing. Examination of individual profiles shows that a small yet significant fraction (~12%) of temperature profiles has CPT-LRT separations of 1 km or larger in the region of small seasonal average separation. These large separations are produced by wave perturbations of the upper tropospheric temperature structure. The impact of tropopause separation on the cloud top-tropopause relationship is examined using colocated CALIPSO cloud top data. We find that the frequency of clouds above the tropopause is reduced by approximately 50% if the CPT is used instead of LRT. The occurrence of clouds above the CPT is nevertheless significant, especially over the western Pacific in the DJF season and over the Asian monsoon region in the JJA season.

 17. The type of GnRH analogue used during controlled ovarian stimulation influences early embryo developmental kinetics: a time-lapse study.

  Muñoz, Manuel; Cruz, María; Humaidan, Peter; Garrido, Nicolás; Pérez-Cano, Inmaculada; Meseguer, Marcos

  2013-06-01

  To explore if the GnRH analogue used for controlled ovarian stimulation (COS) and the ovulation triggering factor (GnRH agonist + hCG triggering versus GnRH antagonist + GnRH agonist triggering) affect embryo development and kinetics. In a retrospective cohort study in the Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) Alicante and the Instituto Universitario-IVI Valencia, Spain, 2817 embryos deriving from 400 couples undergoing oocyte donation were analysed. After controlled ovarian stimulation and IVF/intracytoplamic sperm injection, the timing of embryonic cleavages was assessed by a video time-lapse system. The results were analysed using Student's t test for comparison of timings (hours) and Chi-squared test for comparison of proportions. A p-value < 0.05 was considered to be statistically significant. Embryos from cycles co-treated with GnRH antagonist + GnRH agonist (n = 2101) cleaved faster than embryos deriving from patients co-treated with GnRH agonist + hCG (n = 716): these differences were significant at the first stages of development but they disappeared as long as the embryo developed. Assessing embryo quality in terms of morphokinetic characteristics, we did not find significant differences between the two groups. By adopting a time-lapse video system, we can suggest that the type of protocol used for controlled ovarian stimulation influences embryo kinetics of development but these variations are not reflected in embryo quality. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 18. Study of time-lapse processing for dynamic hydrologic conditions. [electronic satellite image analysis console for Earth Resources Technology Satellites imagery

  Serebreny, S. M.; Evans, W. E.; Wiegman, E. J.

  1974-01-01

  The usefulness of dynamic display techniques in exploiting the repetitive nature of ERTS imagery was investigated. A specially designed Electronic Satellite Image Analysis Console (ESIAC) was developed and employed to process data for seven ERTS principal investigators studying dynamic hydrological conditions for diverse applications. These applications include measurement of snowfield extent and sediment plumes from estuary discharge, Playa Lake inventory, and monitoring of phreatophyte and other vegetation changes. The ESIAC provides facilities for storing registered image sequences in a magnetic video disc memory for subsequent recall, enhancement, and animated display in monochrome or color. The most unique feature of the system is the capability to time lapse the imagery and analytic displays of the imagery. Data products included quantitative measurements of distances and areas, binary thematic maps based on monospectral or multispectral decisions, radiance profiles, and movie loops. Applications of animation for uses other than creating time-lapse sequences are identified. Input to the ESIAC can be either digital or via photographic transparencies.

 19. Time-lapse 3-D measurements of a glucose biosensor in multicellular spheroids by light sheet fluorescence microscopy in commercial 96-well plates

  Maioli, Vincent; Chennell, George; Sparks, Hugh; Lana, Tobia; Kumar, Sunil; Carling, David; Sardini, Alessandro; Dunsby, Chris

  2016-11-01

  Light sheet fluorescence microscopy has previously been demonstrated on a commercially available inverted fluorescence microscope frame using the method of oblique plane microscopy (OPM). In this paper, OPM is adapted to allow time-lapse 3-D imaging of 3-D biological cultures in commercially available glass-bottomed 96-well plates using a stage-scanning OPM approach (ssOPM). Time-lapse 3-D imaging of multicellular spheroids expressing a glucose Förster resonance energy transfer (FRET) biosensor is demonstrated in 16 fields of view with image acquisition at 10 minute intervals. As a proof-of-principle, the ssOPM system is also used to acquire a dose response curve with the concentration of glucose in the culture medium being varied across 42 wells of a 96-well plate with the whole acquisition taking 9 min. The 3-D image data enable the FRET ratio to be measured as a function of distance from the surface of the spheroid. Overall, the results demonstrate the capability of the OPM system to measure spatio-temporal changes in FRET ratio in 3-D in multicellular spheroids over time in a multi-well plate format.

 20. Evaluation of human embryo development in in vitro fertilization- and intracytoplasmic sperm injection-fertilized oocytes: A time-lapse study.

  Kim, Hyung Jun; Yoon, Hye Jin; Jang, Jung Mi; Lee, Won Don; Yoon, San Hyun; Lim, Jin Ho

  2017-06-01

  We investigated whether the insemination method (in vitro fertilization [IVF] or intracytoplasmic sperm injection [ICSI]) affected morphokinetic events and abnormal cleavage events in embryonic development. A total of 1,830 normal fertilized embryos were obtained from 272 IVF and ICSI cycles that underwent ovum retrieval culture using a time-lapse system (Embryoscope) from June 2013 to March 2015. All embryos were investigated by a detailed time-lapse analysis that measured the developmental events in the hours after IVF or ICSI insemination. No significant differences were observed between the two groups regarding clinical outcomes (p>0.05). ICSI-derived embryos showed significantly faster morphokinetics than those derived from conventional IVF, from the time to pronuclear fading to the time to 6 cells (p0.05). There were no differences in abnormal cleavage events between the two groups (p>0.05); they showed the same rates of direct cleavage from 1 to 3 cells, 2 multinucleated cells, 2 uneven cells, and reverse cleavage. The morphokinetics of embryo development was found to vary between IVF- and ICSI-fertilized oocytes, at least until the 6-cell stage. However, these differences did not affect the clinical outcomes of the embryo. Additionally, no significant differences in abnormal cleavage events were found according to the fertilization method.

 1. Mapping of the fate of cell lineages generated from cells that express the Wnt4 gene by time-lapse during kidney development.

  Shan, Jingdong; Jokela, Tiina; Skovorodkin, Ilya; Vainio, Seppo

  2010-01-01

  The Wnt4 gene encodes a secreted signaling molecule controlling the development of several organs, such as the kidney, adrenal gland, ovary, mammary gland and pituitary gland. It is thought to act in the embryonic kidney as an auto-inducer of nephrogenesis controlling mesenchyme-to-epithelium transition, and Wnt4-deficient mice die soon after birth, probably of kidney failure. Given the requirement for Wnt4 signaling in the control of organogenesis, the targeting of Cre recombinase under the control of the Wnt4 promoter would provide a valuable tool for fate mapping and functional genomics. We report here on the generation and characterization of a Wnt4(EGFPCre) knock-in allele where the EGFPCre fusion cDNA and Neo selection cassette were targeted into the Wnt4 locus. EGFP-derived fluorescence was observed in the pretubular aggregates of the E14.5 embryonic kidney that normally express Wnt4 mRNA. Characterization of the pattern of recombination of the floxed Rosa26(LacZ) reporter with the Wnt4(EGFPCre) allele revealed that in addition to the embryonic kidney, reporter-derived staining was observed in the embryonic gonad, spinal cord, lung and adrenal gland, i.e. the sites of Wnt4 gene expression. Time-lapse fate mapping of the Wnt4(EGFPCre)-activated yellow fluorescent protein (YFP) from the Rosa26 locus in organ culture revealed that the cells that had expressed the Wnt4 gene contributed to the nephrons, some of the cells around the stalk of the developing ureter and also certain presumptive medullary stromal cells. Moreover, the time-lapse movies suggested that the first few pretubular cell aggregates may not mature into nephrons but instead appear to disintegrate. In association with this, Rosa26(YFP)-positive stromal cells emerge around these disintegrating structures. Such cells may be transient, since their derivatives are neither detected later in the more mature kidney nor is there an overlap of the Wnt4(EGFPCre); Rosa26(LacZ)-marked cells with those of the

 2. Time-lapse cinematography study of the germinal vesicle behaviour in mouse primary oocytes treated with activators of protein kinases A and C.

  Alexandre, H; Mulnard, J

  1988-12-01

  A passive erratic movement of the germinal vesicle (GV), already visible in small incompetent oocytes, is followed by an active scalloping of the nuclear membrane soon before GV breakdown (GVBD) in cultured competent oocytes. Maturation can be inhibited by activators of protein kinase A (PK-A) and protein kinase C (PK-C). Our time-lapse cinematography analysis allowed us to describe an unexpected behaviour of the GV when PK-C, but not PK-A, is activated: GV undergoes a displacement toward the cortex according to the same biological clock which triggers the programmed translocation of the spindle in control oocytes. It is concluded that, when oocytes become committed to undergo maturation, the cytoplasm acquires a PK-A-controlled "centrifugal displacement property" which is not restricted to the spindle.

 3. Time lapse imaging analysis of the effect of ER stress modulators on apoptotic cell assessed by caspase3/7 activation in NG108-15 cells

  Ayako Saito

  2016-03-01

  Full Text Available This paper reports the data from the long term time lapse imaging of neuronal cell line NG108-15 that were treated with apoptosis inducer or various ER stress inducers. Use of the fluorescent reporter for activated caspase3/7 in combination with the conventional light microscope allowed us to investigate the time course of apoptosis induction at the single cell level. Quantitative as well as qualitative data are presented here to show the effect of two different ER stress modulating chemical compounds on caspase3/7-dependent apoptosis in neuronal cell line NG108-15 cells. Additional results and interpretation of our data concerning ER stress and apoptosis in NG108-15 cells can be found in Suga et al. (2015 [1] and in Suga et al. (2015 [2].

 4. Bayesian Markov-Chain-Monte-Carlo inversion of time-lapse crosshole GPR data to characterize the vadose zone at the Arrenaes Site, Denmark

  Scholer, Marie; Irving, James; Zibar, Majken Caroline Looms

  2012-01-01

  We examined to what extent time-lapse crosshole ground-penetrating radar traveltimes, measured during a forced infiltration experiment at the Arreneas field site in Denmark, could help to quantify vadose zone hydraulic properties and their corresponding uncertainties using a Bayesian Markov......-chain-Monte-Carlo inversion approach with different priors. The ground-penetrating radar (GPR) geophysical method has the potential to provide valuable information on the hydraulic properties of the vadose zone because of its strong sensitivity to soil water content. In particular, recent evidence has suggested...... that the stochastic inversion of crosshole GPR traveltime data can allow for a significant reduction in uncertainty regarding subsurface van Genuchten–Mualem (VGM) parameters. Much of the previous work on the stochastic estimation of VGM parameters from crosshole GPR data has considered the case of steady...

 5. Similarities and differences between mind-wandering and external distraction: a latent variable analysis of lapses of attention and their relation to cognitive abilities.

  Unsworth, Nash; McMillan, Brittany D

  2014-07-01

  The current study examined the extent to which task-unrelated thoughts represent both vulnerability to mind-wandering and susceptibility to external distraction from an individual difference perspective. Participants performed multiple measures of attention control, working memory capacity, and fluid intelligence. Task-unrelated thoughts were assessed using thought probes during the attention control tasks. Using latent variable techniques, the results suggested that mind-wandering and external distraction reflect distinct, yet correlated constructs, both of which are related to working memory capacity and fluid intelligence. Furthermore, the results suggest that the common variance shared by mind-wandering, external distraction, and attention control is what primarily accounts for their relation with working memory capacity and fluid intelligence. These results support the notion that lapses of attention are strongly related to cognitive abilities. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Time-lapse imagery of the breaching of Marmot Dam, Oregon, and subsequent erosion of sediment by the Sandy River, October 2007 to May 2008

  Major, Jon J.; Spicer, Kurt R.; Collins, Rebecca A.

  2010-01-01

  In 2007, Marmot Dam on the Sandy River, Oregon, was removed and a temporary cofferdam standing in its place was breached, allowing the river to flow freely along its entire length. Time-lapse imagery obtained from a network of digital single-lens reflex cameras placed around the lower reach of the sediment-filled reservoir behind the dam details rapid erosion of sediment by the Sandy River after breaching of the cofferdam. Within hours of the breaching, the Sandy River eroded much of the nearly 15-m-thick frontal part of the sediment wedge impounded behind the former concrete dam; within 24-60 hours it eroded approximately 125,000 m3 of sediment impounded in the lower 300-meter-reach of the reservoir. The imagery shows that the sediment eroded initially through vertical incision, but that lateral erosion rapidly became an important process.

 7. The use of a human patient simulator in the evaluation of and development of a remedial prescription for an anesthesiologist with lapsed medical skills.

  Rosenblatt, Meg A; Abrams, Kenneth J

  2002-01-01

  The New York State Society of Anesthesiologists' Committee on Continuing Medical Education and Remediation has been charged by the Office of Professional Medical Conduct of the New York State Department of Health to develop a remediation program for individuals ordered into retraining. We describe the development of an anesthesiology-specific evaluation to identify areas of deficiency to both determine a candidate's suitability, as well as to facilitate the creation of an appropriate prescription for retraining. A human patient simulator was used to aid in the gathering of information during the evaluation process. Specifically, the use of simulation allowed the exploration of a candidate's preparation, approach to clinical situations, technical abilities, response to clinical problems, ability to problem solve, and accuracy of medical record keeping. Human patient simulation should be considered a valuable tool in the process of evaluating physicians with lapsed medical skills.

 8. Raputatud lapse sündroomi mõiste, olemus, tuvastamine ja ennetamine : [bakalaureusetöö] / Hettel Varik ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Endla Ülviste

  Varik, Hettel

  2006-01-01

  Raputatud lapse sündroomi (RLS) mõiste, olemus ja probleemi teadvustamine, RLS-i põhjustanud tegevuse kui kuriteo tuvastamine, süüteo subjektiivse koosseisu sisustamine, kohtulahendid, RLS-i vältimise võimalikkusest, RLS-i tekitaja karistamine

 9. Application of RVA and Time-Lapse Photography to Explore Effects of Extent of Chlorination, Milling Extraction Rate, and Particle-Size Reduction of Flour on Cake-Baking Functionality

  Three factors (extent of chlorination, milling extraction rate and particle-size reduction) in the cake-bakeing functionality of Croplan 594W flour were explored by Rapid Visco-Analyzer (RVA) and time-lapse photography. The extent of chlorination and milling extraction rate showed dramatic effects,...

 10. Raputatud lapse sündroomi mõiste, olemus, tuvastamine ja ennetamine : [bakalaureusetöö] / Hettel Varik ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Endla Ülviste

  Varik, Hettel

  2006-01-01

  Raputatud lapse sündroomi (RLS) mõiste, olemus ja probleemi teadvustamine, RLS-i põhjustanud tegevuse kui kuriteo tuvastamine, süüteo subjektiivse koosseisu sisustamine, kohtulahendid, RLS-i vältimise võimalikkusest, RLS-i tekitaja karistamine

 11. Indications of Coupled Carbon and Iron Cycling at a Hydrocarbon-Contaminated Site from Time-Lapse Magnetic Susceptibility (MS) Profiles

  Lund, A.; Slater, L. D.; Atekwana, E. A.; Rossbach, S.; Ntarlagiannis, D.; Bekins, B. A.

  2015-12-01

  Magnetic susceptibility (MS) data acquired at hydrocarbon contaminated sites have documented enhanced MS within the smear zone (zone of water table fluctuation at hydrocarbon contaminated location) coincident with the free phase (mobile or free liquids moving down through the unsaturated zone independent of the direction of flow of the groundwater or surface water) hydrocarbon plume These studies suggest that magnetic susceptibility can be used as a tool to: (1) infer regions of hydrocarbon contamination, and (2) investigate intrinsic bioremediation by iron reducing bacteria. We performed a campaign of time-lapse MS monitoring at the National Crude Oil Spill Fate and Natural Attenuation Research Site (Bemidji, MN) between July 2011 and August 2015. This highly instrumented site has multiple boreholes installed through the free phase, dissolved phase and uncontaminated portions of the aquifer impacted by an oil spill resulting from a pipeline rupture in 1979. Magnetic susceptibility (MS) data acquired in 2011 showed that MS values in the smear zone are higher than in the dissolved phase plume and background, leading to the hypothesis that MS measurements could be used to monitor the long-term progress of biodegradation at the site. However, repeated MS data acquired in 2014 and 2015 showed strong changes in the character of the MS signal in the smear zone with multiple free phase contamination locations showing a strong suppression of the signal relative to that observed in 2011. Other locations in the dissolved phase of the plume show evidence for vertical migration of the zone of enhanced MS, possibly due to changes in the redox profiles driven by hydrology. Such changes in the MS signal are hypothesized to result from either variations in Fe(II)/Fe(III) ratios in the magnetite or changes in the magnetite concentration associated with coupled carbon and iron biogeochemistry. This work is generating a unique time-lapse geophysical dataset providing information on

 12. Computerized video time-lapse (CVTL) analysis of cell death kinetics in human bladder carcinoma cells (EJ30) X-irradiated in different phases of the cell cycle.

  Chu, Kenneth; Leonhardt, Edith A; Trinh, Maxine; Prieur-Carrillo, Geraldine; Lindqvist, Johan; Albright, Norman; Ling, C Clifton; Dewey, William C

  2002-12-01

  The purpose of this study was to quantify the modes and kinetics of cell death for EJ30 human bladder carcinoma cells irradiated in different phases of the cell cycle. Asynchronous human bladder carcinoma cells were observed in multiple fields by computerized video time-lapse (CVTL) microscopy for one to two cell divisions before irradiation (6 Gy) and for 6-11 days afterward. By analyzing time-lapse movies collected from these fields, pedigrees were constructed showing the behaviors of 231 cells irradiated in different phases of the cell cycle (i.e. at different times after mitosis). A total of 219 irradiated cells were determined to be non-colony-forming over the time spans of the experiments. In these nonclonogenic pedigrees, cells died primarily by necrosis either without entering mitosis or over 1 to 10 postirradiation generations. A total of 105 giant cells developed from the irradiated cells or their progeny, and 30% (31/105) divided successfully. Most nonclonogenic cells irradiated in mid-S phase (9-12 h after mitosis) died by the second generation, while those irradiated either before or after this short period in mid-S phase had cell deaths occurring over one to nine postirradiation generations. The nonclonogenic cells irradiated in mid-S phase also experienced the longest average delay before their first division. Clonogenic cells (11/12 cells) divided sooner after irradiation than the average nonclonogenic cells derived from the same phase of the cell cycle. The early death and long division delay observed for nonclonogenic cells irradiated in mid-S phase could possibly result from an increase in damage induced during the transition from the replication of euchromatin to the replication of heterochromatin.

 13. Forcing Mechanisms for the Variations of Near-surface Temperature Lapse Rates along the Himalayas, Tibetan Plateau (HTP) and Their Surroundings

  Kattel, D. B.; Yao, T.; Ullah, K.; Islam, G. M. T.

  2016-12-01

  This study investigates the monthly characteristics of near-surface temperature lapse rates (TLRs) (i.e., governed by surface energy balance) based on the 176 stations 30-year (1980 to 2010) dataset covering a wide range of topography, climatic regime and relief (4801 m) in the HTP and its surroundings. Empirical analysis based on techniques in thermodynamics and hydrostatic system were used to obtain the results. Steepest TLRs in summer is due to strong dry convection and shallowest in winter is due to inversion effect is the general pattern of TLR that reported in previous studies in other mountainous region. Result of this study reports a contrast variation of TLRs from general patterns, and suggest distinct forcing mechanisms in an annual cycle. Shallower lapse rate occurs in summer throughout the regions is due to strong heat exchange process within the boundary layer, corresponding to the warm and moist atmospheric conditions. There is a systematic differences of TLRs in winter between the northern and southern slopes the Himalayas. Steeper TLRs in winter on the northern slopes is due to intense cooling at higher elevations, corresponding to the continental dry and cold air surges, and considerable snow-temperature feedback. The differences in elevation and topography, as well as the distinct variation of turbulent heating and cooling, explain the contrast TLRs (shallower) values in winter on the southern slopes. Distinct diurnal variations of TLRs and its magnitudes between alpine, dry, humid and coastal regions is due to the variations of adiabatic mixing during the daytime in the boundary layer i.e., associated with the variations in net radiations, elevation, surface roughness and sea surface temperature. The findings of this study is useful to determine the temperature range for accurately modelling in various field such as hydrology, glaciology, ecology, forestry, agriculture, as well as inevitable for climate downscaling in complex mountainous terrain.

 14. Time-lapse imaging as a tool to investigate contractility of the epididymal duct--effects of cGMP signaling.

  Andrea Mietens

  Full Text Available The well orchestrated function of epididymal smooth muscle cells ensures transit of spermatozoa through the epididymal duct during which spermatozoa acquire motility and fertilizing capacity. Relaxation of smooth muscle cells is mediated by cGMP signaling and components of this pathway are found within the male reproductive tract. Whereas contractile function of caudal parts of the rat epididymal duct can be examined in organ bath studies, caput and corpus regions are fragile and make it difficult to mount them in an organ bath. We developed an ex vivo time-lapse imaging-based approach to investigate the contractile pattern in these parts of the epididymal duct. Collagen-embedding allowed immobilization without impeding contractility or diffusion of drugs towards the duct and therefore facilitated subsequent movie analyses. The contractile pattern was made visible by placing virtual sections through the acquired image stack to track wall movements over time. By this, simultaneous evaluation of contractile activity at different positions of the observed duct segment was possible. With each contraction translating into a spike, drug-induced alterations in contraction frequency could be assessed easily. Peristaltic contractions were also detectable and throughout all regions in the proximal epididymis we found regular spontaneous contractile activity that elicited movement of intraluminal contents. Stimulating cGMP production by natriuretic peptide ANP or inhibiting degradation of cGMP by the phosphodiesterase 5 inhibitor sildenafil significantly reduced contractile frequency in isolated duct segments from caput and corpus. RT-PCR analysis after laser-capture microdissection localized the corresponding molecules to the smooth muscle layer of the duct. Our time-lapse imaging approach proved to be feasible to assess contractile function in all regions of the epididymal duct under near physiological conditions and provides a tool to evaluate acute

 15. Realtime infiltration process monitoring in macroporous soil - a plot-scale experiment accompanied by high-resolution time-lapse 3D GPR

  Jackisch, Conrad; Allroggen, Niklas

  2016-04-01

  Infiltration and quick vertical redistribution of event water through rapid subsurface flow in soil structures is one of the key issues in hydrology. Although the importance of preferential flow is broadly recognised, our theories, observation techniques and modelling approaches lose grounds when the assumption of well-mixed states in REVs collapses. To characterise the combination of advective and diffusive flow is especially challenging. We have shown in earlier studies that a combination of TDR monitoring, dye- and salt-tracer recovery and time-lapse 3D GPR in irrigation experiments provides means to characterise infiltration dynamics at the plot- and hillslope-scale also in highly structured soils. We pinpointed that the spatial and temporal resolution requires special attention and improvement - particularly owing to the facts of high velocity (10-3 ms-1) of advective flow and small scale (10-2 m) of the respective flow structures. We present insights from a novel technique of continuous high-resolution time-lapse 3D GPR measurements during and after a plot-scale (1 m x 1 m) irrigation experiment. Continuous TDR soil moisture measurements, dye tracer excavation and salt-tracer samples are used as qualitative and quantitative references. While classical infiltration experiments either look at spatial patterns or temporal dynamics at singular gauges, we highlight the advantage of combining both to achieve a more complete image of the infiltration process. Although operating at the limits of the techniques this setup enables non-invasive observation of preferential flow processes in the field and allows to explore and characterise macropore matrix exchange.

 16. Improvements of a COMS Land Surface Temperature Retrieval Algorithm Based on the Temperature Lapse Rate and Water Vapor/Aerosol Effect

  A-Ra Cho

  2015-02-01

  Full Text Available The National Meteorological Satellite Center in Korea retrieves land surface temperature (LST by applying the split-window LST algorithm (CSW_v1.0 to Communication, Ocean, and Meteorological Satellite (COMS data. Considerable errors were detected under conditions of high water vapor content or temperature lapse rates during validation with Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS LST because of the too simplified LST algorithm. In this study, six types of LST retrieval equations (CSW_v2.0 were developed to upgrade the CSW_v1.0. These methods were developed by classifying “dry,” “normal,” and “wet” cases for day and night and considering the relative sizes of brightness temperature difference (BTD values. Similar to CSW_v1.0, the LST retrieved by CSW_v2.0 had a correlation coefficient of 0.99 with the prescribed LST and a slightly larger bias of −0.03 K from 0.00K; the root mean square error (RMSE improved from 1.41 K to 1.39 K. In general, CSW_v2.0 improved the retrieval accuracy compared to CSW_v1.0, especially when the lapse rate was high (mid-day and dawn and the water vapor content was high. The spatial distributions of LST retrieved by CSW_v2.0 were found to be similar to the MODIS LST independently of the season, day/night, and geographic locations. The validation using one year’s MODIS LST data showed that CSW_v2.0 improved the retrieval accuracy of LST in terms of correlations (from 0.988 to 0.989, bias (from −1.009 K to 0.292 K, and RMSEs (from 2.613 K to 2.237 K.

 17. MONITORING EROSION OF STONE SURFACES USING TIME-LAPSE AND PTM PHOTOGRAPHY: FIELD STUDY OF A 14TH CENTURY MONASTERY IN YORKSHIRE

  Doehne, E.; Pinchin, S.

  2009-12-01

  Evaluating stone weathering rates and their relationship to environmental fluctuations is an important challenge in understanding the critical zone and also in efforts to prevent the loss of important cultural heritage in stone, such as monuments, sculpture and archaeological sites. Repeat photography has been widely used to evaluate geological processes such as the retreat of glaciers and the weathering of stone surfaces. However, a fundamental difficulty is that the images are often shot under differing lighting conditions, making the interpretation of stone surface loss particularly challenging. Two developments in photographic documentation show promise for improving the situation. One is the use of digital time-lapse methods to provide more frequent images to correlate stone surface loss with ongoing environmental changes. The other is a relatively new method known as polynomial transform mapping (PTM), which integrates multiple photographs taken at different angles to document more comprehensively the texture of stone surfaces. Using Java-based software, the viewer can control the precise angle of the light source in an interpolated, high-quality image. PTM can produce raking light images from any angle, as well as images with ‘normal’ illumination. We present here results based on several years of macro-photography, time-lapse imaging, and PTM imaging of rapidly eroding stone surfaces at the site of Howden Minster in Yorkshire, UK, which suffers from salt weathering. The images show that surface loss is episodic rather than continuous and in some cases is related to unusual environmental conditions, such as high winds and condensation events. Damage was also found to be synchronous, with surface change (flaking, granular disintegration, and loss of flakes) occurring at the same time in different stone blocks. Crystallization pressure from phase transitions in magnesium sulfate salts appears to be the main cause of the loss of stone surfaces.

 18. Automatic detection and analysis of cell motility in phase-contrast time-lapse images using a combination of maximally stable extremal regions and Kalman filter approaches.

  Kaakinen, M; Huttunen, S; Paavolainen, L; Marjomäki, V; Heikkilä, J; Eklund, L

  2014-01-01

  Phase-contrast illumination is simple and most commonly used microscopic method to observe nonstained living cells. Automatic cell segmentation and motion analysis provide tools to analyze single cell motility in large cell populations. However, the challenge is to find a sophisticated method that is sufficiently accurate to generate reliable results, robust to function under the wide range of illumination conditions encountered in phase-contrast microscopy, and also computationally light for efficient analysis of large number of cells and image frames. To develop better automatic tools for analysis of low magnification phase-contrast images in time-lapse cell migration movies, we investigated the performance of cell segmentation method that is based on the intrinsic properties of maximally stable extremal regions (MSER). MSER was found to be reliable and effective in a wide range of experimental conditions. When compared to the commonly used segmentation approaches, MSER required negligible preoptimization steps thus dramatically reducing the computation time. To analyze cell migration characteristics in time-lapse movies, the MSER-based automatic cell detection was accompanied by a Kalman filter multiobject tracker that efficiently tracked individual cells even in confluent cell populations. This allowed quantitative cell motion analysis resulting in accurate measurements of the migration magnitude and direction of individual cells, as well as characteristics of collective migration of cell groups. Our results demonstrate that MSER accompanied by temporal data association is a powerful tool for accurate and reliable analysis of the dynamic behaviour of cells in phase-contrast image sequences. These techniques tolerate varying and nonoptimal imaging conditions and due to their relatively light computational requirements they should help to resolve problems in computationally demanding and often time-consuming large-scale dynamical analysis of cultured cells.

 19. Preliminary Seismic Time-lapse Results of the First Post-injection Monitoring at the Ketzin Pilot Site for CO2 Storage

  Huang, Fei; Monika, Ivandic; Julin, Christopher; Lüth, Stefan; Bergmann, Peter

  2016-04-01

  Time-lapse surface seismic monitoring methods have proven to be notably successful in imaging the development of the CO2 plume injected into the 630-650 meters deep saline aquifer at the Ketzin pilot site. A 3D baseline survey was acquired in the autumn of 2005 prior to CO2 injection, followed by two 3D repeat surveys conducted in the same season of 2009 and 2012 after injection of about 22 and 61 kt of CO2, respectively. These repeat surveys showed that the CO2 plume was concentrated around the injection well with a preferred WNW propagating trend due to reservoir heterogeneity. The CO2 induced amplitude anomaly continued to grow with more CO2 injected into the reservoir. The CO2 injection ended on August 29, 2013 after a total of about 67 kt injected CO2. In the autumn of 2015, a third 3D repeat survey with a nominal fold of 25 was acquired during the post-injection phase. The acquisition was implemented with an identical template scheme and acquisition parameters as in the previous surveys. About 5500 source points were acquired during the 57 days of active acquisition. The same processing steps as used before were carried out from pre-stack to post-stack. In order to minimize changes unrelated to the site operations, cross-calibration was applied to the data. Preliminary results of the time-lapse analysis show that the obtained amplitude anomaly at the reservoir level is smaller in size than the one observed at the time of the second repeat survey. This may indicate that CO2 dissolution is active, especially east of the injection site, where permeability and flow rate appear to be lower. In comparison to the previous surveys, the maximum amplitude anomaly has moved towards the west, which is consistent with the previously observed propagating tendency of the CO2 plume within the reservoir. No CO2 leakage is observed within the overburden.

 20. Erinevaid arvamusi koolivalmiduse kohta / Irma Virkunen

  Virkunen, Irma

  2002-01-01

  Küsitlusuuringust lapsevanemate seas, millega selgitati nende rahulolu lasteaedades tehtava õppe-kasvatustööga. Eraldi küsitleti lapsevanemaid, kelle lapse kooliks ettevalmistus piirdus lasteaias omandatuga ning lapsevanemaid, kelle lapsed osalesid peale lasteaias käimise veel mitmesugustes ringides ja ettevalmistusklassides. Kooliõpetajate arvamuste väljaselgitamiseks esimesse klassi astujate kooliküpsuse kohta viidi läbi ankeetküsitlus

 1. Kuhu kadus 4000 koolilast? / Birgit Püve

  Püve, Birgit, 1978-

  2003-01-01

  Riigikontroll avastas, et haridusministeeriumil pole aimugi, kui paljud lapsed sügiseti kooli ei lähe ja kuse nad selle asemel on. Õpilasregister pidi valmima 1. septembriks, jäi aga andmekaitseseaduse taha endise ministri Mailis Ranna väitel

 2. EFFE 2001 konverents Tallinnas / Tiiu Kuurme

  Kuurme, Tiiu, 1953-

  2001-01-01

  24.- 27. maini 2001 toimub Tallinnas EFFE 2001 (European Forum for Freedom in Education) konverents "Haridus tänases kodanikuühiskonnas". Konverentsi korraldavad Sirje Priimägi ja Tiiu Kuurme. Arutatakse lapse, lapsevanema, õpetaja ja kooli vabaduse teemat. European Forum for Freedom in Education ehk EFFE on üleeuroopaline organisatsioon, mis ühendab alternatiivpedagoogiliste ja humanistlike liikumiste esindajaid

 3. Millal laps tööle panna? / Kristiina Illak

  Illak, Kristiina

  2007-01-01

  Mõni hakkab raha teenima õige varakult, teine ajab tööl käimata ülikooli lõpuni läbi. Kumb tee on õigem? Lapse töötamise ja kooli kõrvalt töötamise üle arutlevad Katrin Peitre, Toomas Kibus, Lynn Veski ja Tiina Laanem

 4. EFFE 2001 konverents Tallinnas / Tiiu Kuurme

  Kuurme, Tiiu, 1953-

  2001-01-01

  24.- 27. maini 2001 toimub Tallinnas EFFE 2001 (European Forum for Freedom in Education) konverents "Haridus tänases kodanikuühiskonnas". Konverentsi korraldavad Sirje Priimägi ja Tiiu Kuurme. Arutatakse lapse, lapsevanema, õpetaja ja kooli vabaduse teemat. European Forum for Freedom in Education ehk EFFE on üleeuroopaline organisatsioon, mis ühendab alternatiivpedagoogiliste ja humanistlike liikumiste esindajaid

 5. Koolisõidust Valgevenes / Eva-Maria Vint-Warmington

  Vint-Warmington, Eva-Maria

  2013-01-01

  Ratsaspordi korraldusest Valgevenes, Valgevene Vabariiklikust Olümpia Ratsaspordi ja Hobusearetuskeskusest ehk Ratomka ratsakeskusest ning seal toimunud CDI3* / CDIJ / CDIYH võistlustest, kus osalesid ka Eesti sportlased Dina Ellermann ja Tiina Kuusman

 6. Postimees küsitles koolijuhte : koolis teada ma sain ...

  2007-01-01

  Koolitulistamise võimalikkusest Eestis. Küsimustele vastavad Tartumaa Alatskivi gümnaasiumi dir. U. Lõhmus, Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi dir. L. Vahtras, Haljala gümnaasiumi dir. K. Kreintaal, Audentese Erakooli põhikooli dir. K. Miil, Tartu Mart Reiniku gümnaasiumi dir. T. Samm, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi dir. A. Laanemets, Pärnu ühisgümnaasiumi dir. M. Kuuskmann, Pärnu Jakobsoni gümnaasiumi dir. E. Järvekülg, Tallinna inglise kolledži dir. T. Kruusimägi, Tartu Kivilinna gümnaasiumi dir. A. Serk, Rannu keskkooli dir. K. Kütt, Tallinna humanitaargümnaasiumi dir. L. Kösler, Georg Otsa nim. Tallinna muusikakeskkooli dir. A. Samuveer, Saaremaa ühisgümnaasiumi dir. V. Aro, Lasnamäe gümnaasiumi õppealajuh. T. Šutova, Pärnu Koidula gümnaasiumi dir. R. Eglon, Tallinna Prantsuse lütseumi dir. L. Leesi, Tallinna Lilleküla gümnaasiumi õppealajuh. A. Luure, Vanalinna hariduskolleegiumi dir. K. Nigesen, Vinni-Pajusti gümnaasiumi õppealajuh. V. Kingsepp, Kunda ühisgümnaasiumi õppealajuh. M. Abroi, Kohtla-Järve vene gümnaasiumi dir. V. Sibrik, Rapla ühisgümnaasiumi dir. A. Pihelgas, Põltsamaa ühisgümnaasiumi dir. A. Arula, Hugo Treffneri gümnaasiumi dir. O. Ojaveer ja Tapa vene gümnaasiumi dir. H. Kallaste

 7. Kooli tehnoloogiaõpetus tuleb atraktiivseks muuta / Ene Lind

  Lind, Ene, 1954-

  2010-01-01

  Üleeuroopalisest tehnoloogiaõppe edendamise projektist "Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education" - UPDATE ("Tehnoloogiaõpetuse arenguvõimaluste mõistmine ning rakendamine"). Jyväskylä Ülikooli juhtimisel tegid koostööd 16 Euroopa haridus- ja teadusasutust, Eestit esindas Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond koos Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liiduga

 8. Mirtel Pohla esimene põlemine / Piret Kooli

  Kooli, Piret

  2007-01-01

  Pirita kloostri varemetes etendus Arthur Honeggeri/Paul Claudeli oratoorium "Jeanne d'Arc tuleriidal", lavastaja Üllar Saaremäe. Nimiosas mängiv Mirtel Pohla kirjeldab esmakogemust. Lisaks dirigent Anu Tali ja lavastaja Üllar Saaremäe kommentaarid Mirtel Pohlast

 9. Postimees küsitles koolijuhte : koolis teada ma sain ...

  2007-01-01

  Koolitulistamise võimalikkusest Eestis. Küsimustele vastavad Tartumaa Alatskivi gümnaasiumi dir. U. Lõhmus, Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi dir. L. Vahtras, Haljala gümnaasiumi dir. K. Kreintaal, Audentese Erakooli põhikooli dir. K. Miil, Tartu Mart Reiniku gümnaasiumi dir. T. Samm, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi dir. A. Laanemets, Pärnu ühisgümnaasiumi dir. M. Kuuskmann, Pärnu Jakobsoni gümnaasiumi dir. E. Järvekülg, Tallinna inglise kolledži dir. T. Kruusimägi, Tartu Kivilinna gümnaasiumi dir. A. Serk, Rannu keskkooli dir. K. Kütt, Tallinna humanitaargümnaasiumi dir. L. Kösler, Georg Otsa nim. Tallinna muusikakeskkooli dir. A. Samuveer, Saaremaa ühisgümnaasiumi dir. V. Aro, Lasnamäe gümnaasiumi õppealajuh. T. Šutova, Pärnu Koidula gümnaasiumi dir. R. Eglon, Tallinna Prantsuse lütseumi dir. L. Leesi, Tallinna Lilleküla gümnaasiumi õppealajuh. A. Luure, Vanalinna hariduskolleegiumi dir. K. Nigesen, Vinni-Pajusti gümnaasiumi õppealajuh. V. Kingsepp, Kunda ühisgümnaasiumi õppealajuh. M. Abroi, Kohtla-Järve vene gümnaasiumi dir. V. Sibrik, Rapla ühisgümnaasiumi dir. A. Pihelgas, Põltsamaa ühisgümnaasiumi dir. A. Arula, Hugo Treffneri gümnaasiumi dir. O. Ojaveer ja Tapa vene gümnaasiumi dir. H. Kallaste

 10. Uusimmigrantide laste integreerumine Eesti kooli / Maris Tuulik, Maia Muldma

  Tuulik, Maris

  2008-01-01

  Analüüsitakse uusimmigrantõpilaste õpetamisega seotud peamisi raskusi ja probleeme. Ankeetküsitlus on läbi viidud 2007.a. veebruaris ühes Tallinna gümnaasiumis, millel on nelja-aastane kogemus uusimmigrantidest laste õpetamisel

 11. Võimalused arendada õpetajakoolitust ja kooli / Sirje Priimägi

  Priimägi, Sirje

  2002-01-01

  Rahvusvaheliste komisjonide ja koolijuhtide kriitikat Eesti õpetajakoolituse õppekavade ja õpetajakoolituse kohta. RWCT projekti ("Reading and writing for critical thinking", eesti keelde tõlgituna algselt "Lugemine ja kirjutamine kriitilise mõtlemise kujundajana", edaspidi "Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtlemise kujundajana") kursustest õpetajatele

 12. "Eesti mõisad" avakontsert toimub Vasalemma koolis / Anneli Remme

  Remme, Anneli, 1968-

  2009-01-01

  Agentuuri Corelli Music korraldatava heategeva sarja "Eesti mõisad 2009" avakontserdist 14. augustil Vasalemma mõisakoolis, kus Johann Sebastian Bachi muusikat esitavad Andres Kaljuste (viiul), Risto Joost (kontratenor) ja ansambli Corelli Consort liikmed Villu Vihermäe (tšello) ning Lembit Orgse (klavessiin). Mõisa ajaloost räägib Jüri Kuuskemaa. Agentuuri Corelli Music suveüritustest

 13. Uusimmigrantide laste integreerumine Eesti kooli / Maris Tuulik, Maia Muldma

  Tuulik, Maris

  2008-01-01

  Analüüsitakse uusimmigrantõpilaste õpetamisega seotud peamisi raskusi ja probleeme. Ankeetküsitlus on läbi viidud 2007.a. veebruaris ühes Tallinna gümnaasiumis, millel on nelja-aastane kogemus uusimmigrantidest laste õpetamisel

 14. Külalised ja kohalikud koolis / Ave Tampere

  Tampere, Ave

  2012-01-01

  Tallinna Inglise kollež avas esimese riikliku koolina Eestis International Baccalaureate'i (IB) programmi õpperühma 2 aastat tagasi, Mõtteid IBst vahendavad õpilased Kadi Vaher, Richard Mäekallas, Kelly Vu Vietnamist ja Paul Kim Lõuna-Koreast

 15. Võimalused arendada õpetajakoolitust ja kooli / Sirje Priimägi

  Priimägi, Sirje

  2002-01-01

  Rahvusvaheliste komisjonide ja koolijuhtide kriitikat Eesti õpetajakoolituse õppekavade ja õpetajakoolituse kohta. RWCT projekti ("Reading and writing for critical thinking", eesti keelde tõlgituna algselt "Lugemine ja kirjutamine kriitilise mõtlemise kujundajana", edaspidi "Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtlemise kujundajana") kursustest õpetajatele

 16. Digitaalsed andmekogujad jõuavad kooli / Anne Lius

  Laius, Anne

  2010-01-01

  Seoses muutustega loodusõpetuse, bioloogia, geograafia, keemia ja füüsika õppekavades on suurnenud koolide vajadus katsevahenditele praktiliste uurimistööde läbiviimiseks. Tiigrihüppe SA hangete kaudu on muretsetud digitaalseid andmekogujaid ja nendega ühilduvaid sensoreid

 17. Benjamin Vasserman edukas Ungaris ja Leedus / Rain Kooli

  Kooli, Rain

  2007-01-01

  Ungaris Györi graafikabienaalil preemia kolme graafilise lehe eest sarjast "Diagnoosid". Vilniuse kuuendal väikegraafika triennaalil teine preemia nelja sarja "Diagnoosid. Peegeldus" digitaalse graafilise lehe eest

 18. Tiiger tegi pai Elva kooli matemaatikaõpetajale / Sirje Pihlap

  Pihlap, Sirje

  2009-01-01

  Tiigrihüppe Sihtasutus tähistas 20. veebruaril 2009 Rahvusooper Estonia kammersaalis oma 12. sünnipäeva konverentsiga "TehnoTiiger on IN". Tiigri Tegija tiitli pälvis Elva gümnaasiumi matemaatikaõpetaja ja Tiigrihüppe SA koolitaja Kally Sild, keda õnnitles Tiigrihüppe SA patroon president Toomas Hendrik Ilves. Ilmunud ka: Õpetajate Leht 13. märts 2009, lk. 15, pealk.: Tiigri tegija 2008 - Kally Sild

 19. Kooliõpilased noppisid filmifestivalil auhindu / Kaarel Aluoja

  Aluoja, Kaarel

  2002-01-01

  1.-27.04.2002 kestnud 37. üleriigilisest amatöörfilmide festivalist. Türi Majandusgümnaasiumi näiteringil Sillus valmis 2001.a. suvel Türi 75. aastapäevaks üheksaminutine lühifilm "Moodsad tuuled" (festivalil linastus pealkirja "Kevad südames" all), mis pärjati ühe žüriiliikme eriauhinnaga ja tõsteti esile nende edukat debüüti

 20. Kooliõpilased pilasid karikatuurivõistlusel / Rein Raudvere

  Raudvere, Rein, 1955-

  2010-01-01

  Eesti koolinoorte meediateemalisest karikatuurivõistlusest "Mida naerad, koolijüts", mida korraldab Tartu Kunstigümnaasium. Võistluse võitis Tartu Kivilinna gümnaasiumi abiturient Liis Petersoo. Osalejate tööde näitus on Tartus Raatuse 22 avatud 30. maini 2010

 1. Ühiselt parema kooli nimel / Eliis Valdma

  Valdma, Eliis

  2007-01-01

  Tallinna Sikupilli Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Pestalozzi koolitusprogrammi raames Londonis toimunud kursustest "Demokraatlike vägivallata koolide Euroopa harta", kus ta Eesti esindajana osales

 2. Pronksist Theodor Pool ilmestab kooli aulat / Silvia Paluoja

  Paluoja, Silvia, 1956-

  2006-01-01

  Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas avasid põllumajandusteadlase ja Eesti esimese põllutööministri tütar Mall Pool ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo Theodor Pooli pronksbüsti, mille autoriks on skulptor Mare Mikof

 3. Benjamin Vasserman edukas Ungaris ja Leedus / Rain Kooli

  Kooli, Rain

  2007-01-01

  Ungaris Györi graafikabienaalil preemia kolme graafilise lehe eest sarjast "Diagnoosid". Vilniuse kuuendal väikegraafika triennaalil teine preemia nelja sarja "Diagnoosid. Peegeldus" digitaalse graafilise lehe eest

 4. Lenderi kooli vaim püsib / Asse Soomets

  Soomets, Asse, 1941-

  2008-01-01

  E. Lenderi Tütarlaste Eragümnaasiumi asutamisest on möödas 100 aastat ja sulgemisest rohkem kui 50 aastat. Vilistlaskogu liikmed edastasid üliõpilastele oma mälestusi direktriss Elfriede Lenderist

 5. "Eesti mõisad" avakontsert toimub Vasalemma koolis / Anneli Remme

  Remme, Anneli, 1968-

  2009-01-01

  Agentuuri Corelli Music korraldatava heategeva sarja "Eesti mõisad 2009" avakontserdist 14. augustil Vasalemma mõisakoolis, kus Johann Sebastian Bachi muusikat esitavad Andres Kaljuste (viiul), Risto Joost (kontratenor) ja ansambli Corelli Consort liikmed Villu Vihermäe (tšello) ning Lembit Orgse (klavessiin). Mõisa ajaloost räägib Jüri Kuuskemaa. Agentuuri Corelli Music suveüritustest

 6. Kooli tehnoloogiaõpetus tuleb atraktiivseks muuta / Ene Lind

  Lind, Ene, 1954-

  2010-01-01

  Üleeuroopalisest tehnoloogiaõppe edendamise projektist "Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education" - UPDATE ("Tehnoloogiaõpetuse arenguvõimaluste mõistmine ning rakendamine"). Jyväskylä Ülikooli juhtimisel tegid koostööd 16 Euroopa haridus- ja teadusasutust, Eestit esindas Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond koos Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liiduga

 7. Koolieeliku hirmudega toimetulek kui oma probleemidega toimetuleku õppimine ja lähedaste abi selles / Merle Taimalu

  Taimalu, Merle

  2001-01-01

  Eestis ja Soomes 1993-1994.a. läbi viidud ühisuurimusest laste turvalisuse kohta, kus üheks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas koolieelikud oma hirmudega toime tulevad ja kuivõrd nad saavad ja kasutavad lähedaste täiskasvanute abi

 8. Krooniliste reumatoloogiliste haigete sotsiaalne toimetulek / Virve-Ines Laidmäe, Maire-Liis Hääl

  Laidmäe, Virve-Ines, 1941-

  2007-01-01

  Krooniliste reumatoloogiliste haigete terviseseisundist, ravi kättesaadavusest ning toimetulekust haiguse ja igapäevaeluga. Uurimuse aluseks on rahvastikuküsitluse "Eesti 2003" ja küsitluse "Kroonilised reumatoloogilised haiged 2006" materjalid

 9. Krooniliste reumatoloogiliste haigete sotsiaalne toimetulek / Virve-Ines Laidmäe, Maire-Liis Hääl

  Laidmäe, Virve-Ines, 1941-

  2007-01-01

  Krooniliste reumatoloogiliste haigete terviseseisundist, ravi kättesaadavusest ning toimetulekust haiguse ja igapäevaeluga. Uurimuse aluseks on rahvastikuküsitluse "Eesti 2003" ja küsitluse "Kroonilised reumatoloogilised haiged 2006" materjalid

 10. Koolieeliku hirmudega toimetulek kui oma probleemidega toimetuleku õppimine ja lähedaste abi selles / Merle Taimalu

  Taimalu, Merle

  2001-01-01

  Eestis ja Soomes 1993-1994.a. läbi viidud ühisuurimusest laste turvalisuse kohta, kus üheks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas koolieelikud oma hirmudega toime tulevad ja kuivõrd nad saavad ja kasutavad lähedaste täiskasvanute abi

 11. Eesti kõrgkoolilõpetajate toimetulek tööturul / Kerly Espenberg, Raul Eamets, Aivi Themas

  Espenberg, Kerly, 1982-

  2011-01-01

  Tuginedes viimase vilistlasuuringu andmetele, otsitakse vastust küsimusele, miks hoolimata riigieelarveliste kohtade vähesusest on sotsiaalteaduste valdkonnas tudengite arv kõrgem kui loodus- ja täppisteadustes

 12. Visualization of living terminal hypertrophic chondrocytes of growth plate cartilage in situ by differential interference contrast microscopy and time-lapse cinematography.

  Farnum, C E; Turgai, J; Wilsman, N J

  1990-09-01

  The functional unit within the growth plate consists of a column of chondrocytes that passes through a sequence of phases including proliferation, hypertrophy, and death. It is important to our understanding of the biology of the growth plate to determine if distal hypertrophic cells are viable, highly differentiated cells with the potential of actively controlling terminal events of endochondral ossification prior to their death at the chondro-osseous junction. This study for the first time reports on the visualization of living hypertrophic chondrocytes in situ, including the terminal hypertrophic chondrocyte. Chondrocytes in growth plate explants are visualized using rectified differential interference contrast microscopy. We record and measure, using time-lapse cinematography, the rate of movement of subcellular organelles at the limit of resolution of this light microscopy system. Control experiments to assess viability of hypertrophic chondrocytes include coincubating organ cultures with the intravital dye fluorescein diacetate to assess the integrity of the plasma membrane and cytoplasmic esterases. In this system, all hypertrophic chondrocytes, including the very terminal chondrocyte, exist as rounded, fully hydrated cells. By the criteria of intravital dye staining and organelle movement, distal hypertrophic chondrocytes are identical to chondrocytes in the proliferative and early hypertrophic cell zones.

 13. Proliferation kinetics of cultured cells after irradiation with X-rays and 14 MeV neutrons studied by time-lapse cinematography.

  Kooi, M W; Stap, J; Barendsen, G W

  1984-06-01

  Exponentially growing cells of an established line derived from a mouse osteosarcoma (MOS) have been studied by time-lapse cinematography after irradiation with 3 Gy of 200 kV X-rays or 1.5 Gy of 14 MeV neutrons. Cell cycle times (Tc) of individual cells and their progeny in three subsequent generations as well as the occurrence of aberrant mitosis have been determined to evaluate the variation in expression of damage in relation to the stage in the intermitotic cycle and the radiation quality. The results show that the radiation doses applied cause an equal elongation of the mean Tc, which is largest in the irradiated cells but persists in the three subsequent generations. After 3 Gy of X-rays, mitotic delay is largest in cells irradiated in later stages of the cycle, but this difference is not observed after 1.5 Gy of 14 MeV neutrons. In subsequent generations the Tc values show larger variations among descendents of cells treated in the same stage of the cycle as compared to controls but this variation is equal for the doses of X-rays and neutrons applied. Division probability was significantly reduced in irradiated cells as well as in subsequent generations, whereby with neutrons as compared to X-rays the damage is expressed in earlier generations, with less variation as a function of the cell cycle.

 14. New algorithm to determine true colocalization in combination with image restoration and time-lapse confocal microscopy to MAP kinases in mitochondria.

  Jorge Ignacio Villalta

  Full Text Available The subcellular localization and physiological functions of biomolecules are closely related and thus it is crucial to precisely determine the distribution of different molecules inside the intracellular structures. This is frequently accomplished by fluorescence microscopy with well-characterized markers and posterior evaluation of the signal colocalization. Rigorous study of colocalization requires statistical analysis of the data, albeit yet no single technique has been established as a standard method. Indeed, the few methods currently available are only accurate in images with particular characteristics. Here, we introduce a new algorithm to automatically obtain the true colocalization between images that is suitable for a wide variety of biological situations. To proceed, the algorithm contemplates the individual contribution of each pixel's fluorescence intensity in a pair of images to the overall Pearsońs correlation and Manders' overlap coefficients. The accuracy and reliability of the algorithm was validated on both simulated and real images that reflected the characteristics of a range of biological samples. We used this algorithm in combination with image restoration by deconvolution and time-lapse confocal microscopy to address the localization of MEK1 in the mitochondria of different cell lines. Appraising the previously described behavior of Akt1 corroborated the reliability of the combined use of these techniques. Together, the present work provides a novel statistical approach to accurately and reliably determine the colocalization in a variety of biological images.

 15. Enabling user-guided segmentation and tracking of surface-labeled cells in time-lapse image sets of living tissues.

  Mashburn, David N; Lynch, Holley E; Ma, Xiaoyan; Hutson, M Shane

  2012-05-01

  To study the process of morphogenesis, one often needs to collect and segment time-lapse images of living tissues to accurately track changing cellular morphology. This task typically involves segmenting and tracking tens to hundreds of individual cells over hundreds of image frames, a scale that would certainly benefit from automated routines; however, any automated routine would need to reliably handle a large number of sporadic, and yet typical problems (e.g., illumination inconsistency, photobleaching, rapid cell motions, and drift of focus or of cells moving through the imaging plane). Here, we present a segmentation and cell tracking approach based on the premise that users know their data best-interpreting and using image features that are not accounted for in any a priori algorithm design. We have developed a program, SeedWater Segmenter, that combines a parameter-less and fast automated watershed algorithm with a suite of manual intervention tools that enables users with little to no specialized knowledge of image processing to efficiently segment images with near-perfect accuracy based on simple user interactions.

 16. Time-lapse imaging reveals symmetric neurogenic cell division of GFAP-expressing progenitors for expansion of postnatal dentate granule neurons.

  Takashi Namba

  Full Text Available Granule cells in the hippocampus, a region critical for memory and learning, are generated mainly during the early postnatal period but neurogenesis continues in adulthood. Postnatal neuronal production is carried out by primary progenitors that express glial fibrillary acidic protein (GFAP and they are assumed to function as stem cells. A central question regarding postnatal dentate neurogenesis is how astrocyte-like progenitors produce neurons. To reveal cell division patterns and the process of neuronal differentiation of astrocyte-like neural progenitors, we performed time-lapse imaging in cultured hippocampal slices from early postnatal transgenic mice with mouse GFAP promoter-controlled enhanced green fluorescent protein (mGFAP-eGFP Tg mice in combination with a retrovirus carrying a red fluorescent protein gene. Our results showed that the majority of GFAP-eGFP+ progenitor cells that express GFAP, Sox2 and nestin divided symmetrically to produce pairs of GFAP+ cells (45% or pairs of neuron-committed cells (45%, whereas a minority divided asymmetrically to generate GFAP+ cells and neuron-committed cells (10%. The present results suggest that a substantial number of GFAP-expressing progenitors functions as transient amplifying progenitors, at least in an early postnatal dentate gyrus, although a small population appears to be stem cell-like progenitors. From the present data, we discuss possible cell division patterns of adult GFAP+ progenitors.

 17. Time-lapse imaging reveals symmetric neurogenic cell division of GFAP-expressing progenitors for expansion of postnatal dentate granule neurons.

  Namba, Takashi; Mochizuki, Hideki; Suzuki, Ryusuke; Onodera, Masafumi; Yamaguchi, Masahiro; Namiki, Hideo; Shioda, Seiji; Seki, Tatsunori

  2011-01-01

  Granule cells in the hippocampus, a region critical for memory and learning, are generated mainly during the early postnatal period but neurogenesis continues in adulthood. Postnatal neuronal production is carried out by primary progenitors that express glial fibrillary acidic protein (GFAP) and they are assumed to function as stem cells. A central question regarding postnatal dentate neurogenesis is how astrocyte-like progenitors produce neurons. To reveal cell division patterns and the process of neuronal differentiation of astrocyte-like neural progenitors, we performed time-lapse imaging in cultured hippocampal slices from early postnatal transgenic mice with mouse GFAP promoter-controlled enhanced green fluorescent protein (mGFAP-eGFP Tg mice) in combination with a retrovirus carrying a red fluorescent protein gene. Our results showed that the majority of GFAP-eGFP+ progenitor cells that express GFAP, Sox2 and nestin divided symmetrically to produce pairs of GFAP+ cells (45%) or pairs of neuron-committed cells (45%), whereas a minority divided asymmetrically to generate GFAP+ cells and neuron-committed cells (10%). The present results suggest that a substantial number of GFAP-expressing progenitors functions as transient amplifying progenitors, at least in an early postnatal dentate gyrus, although a small population appears to be stem cell-like progenitors. From the present data, we discuss possible cell division patterns of adult GFAP+ progenitors.

 18. A functional genomic screen combined with time-lapse microscopy uncovers a novel set of genes involved in dorsal closure of Drosophila embryos.

  Ferenc Jankovics

  Full Text Available Morphogenesis, the establishment of the animal body, requires the coordinated rearrangement of cells and tissues regulated by a very strictly-determined genetic program. Dorsal closure of the epithelium in the Drosophila melanogaster embryo is one of the best models for such a complex morphogenetic event. To explore the genetic regulation of dorsal closure, we carried out a large-scale RNA interference-based screen in combination with in vivo time-lapse microscopy and identified several genes essential for the closure or affecting its dynamics. One of the novel dorsal closure genes, the small GTPase activator pebble (pbl, was selected for detailed analysis. We show that pbl regulates actin accumulation and protrusion dynamics in the leading edge of the migrating epithelial cells. In addition, pbl affects dorsal closure dynamics by regulating head involution, a morphogenetic process mechanically coupled with dorsal closure. Finally, we provide evidence that pbl is involved in closure of the adult thorax, suggesting its general requirement in epithelial closure processes.

 19. Serotonergic neurotransmission and lapses of attention in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: availability of tryptophan influences attentional performance.

  Zepf, Florian D; Gaber, Tilman J; Baurmann, David; Bubenzer, Sarah; Konrad, Kerstin; Herpertz-Dahlmann, Beate; Stadler, Christina; Poustka, Fritz; Wöckel, Lars

  2010-08-01

  Deficiencies in serotonergic (5-HT) neurotransmission have frequently been linked to altered attention and memory processes. With attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) being associated with impaired attention and working memory, this study investigated the effects of a diminished 5-HT turnover achieved by rapid tryptophan depletion (RTD) on attentional performance in children and adolescents with ADHD. Twenty-two male patients with ADHD (aged 9-15 yr) received the RTD procedure Moja-De and a tryptophan (Trp)-balanced placebo (Pla) in a randomized, double-blind, within-subject crossover design on two separate study days. Lapses of attention (LA) and phasic alertness (PA) were assessed within the test battery for attentional performance under depleted and sham-depleted conditions 120 (T1), 220 (T2) and 300 (T3) min after intake of RTD/Pla. At T1 there was a significant main effect for RTD, indicating more LA under intake of a Trp-balanced Pla compared to diminished 5-HT neurotransmission. For T2/T3 there were no such effects. PA was not affected by the factors RTD/Pla and time. Interactions of 5-HT with other neurotransmitters as possible underlying neurochemical processes could be subject to further investigations involving healthy controls as regards altered attentional performance in children and adolescents.

 20. Dispositional Mindfulness Uncouples Physiological and Emotional Reactivity to a Laboratory Stressor and Emotional Reactivity to Executive Functioning Lapses in Daily Life.

  Feldman, Greg; Lavalle, Jayne; Gildawie, Kelsea; Greeson, Jeffrey M

  2016-04-01

  Both dispositional mindfulness and mindfulness training may help to uncouple the degree to which distress is experienced in response to aversive internal experience and external events. Because emotional reactivity is a transdiagnostic process implicated in numerous psychological disorders, dispositional mindfulness and mindfulness training could exert mental health benefits, in part, by buffering emotional reactivity. The present studies examine whether dispositional mindfulness moderates two understudied processes in stress reactivity research: the degree of concordance between subjective and physiological reactivity to a laboratory stressor (Study 1); and the degree of dysphoric mood reactivity to lapses in executive functioning in daily life (Study 2). In both studies, lower emotional reactivity to aversive experiences was observed among individuals scoring higher in mindfulness, particularly non-judging, relative to those scoring lower in mindfulness. These findings support the hypothesis that higher dispositional mindfulness fosters lower emotional reactivity. Results are discussed in terms of implications for applying mindfulness-based interventions to a range of psychological disorders in which people have difficulty regulating emotional reactions to stress.

 1. Live Cells as Dynamic Laboratories: Time Lapse Raman Spectral Microscopy of Nanoparticles with Both IgE Targeting and pH-Sensing Functions

  Nowak-Lovato, Kristy L.; Rector, Kirk D.

  2012-01-01

  This review captures the use of live cells as dynamic microlaboratories through implementation of labeled nanoparticles (nanosensors) that have both sensing and targeting functions. The addition of 2,4-ε-dinitrophenol-L-lysine (DNP) as a FcεRI targeting ligand and 4-mercaptopyridine (4-MPy) as a pH-sensing ligand enables spatial and temporal monitoring of FcεRI receptors and their pH environment within the endocytic pathway. To ensure reliability, the sensor is calibrated in vivo using the ionophore nigericin and standard buffer solutions to equilibrate the external [H+] concentration with that of the cell compartments. This review highlights the nanosensors, ability to traffic and respond to pH of receptor-bound nanosensors (1) at physiological temperature (37°C) versus room temperature (25°C), (2) after pharmacological treatment with bafilomycin, an H+ ATPase pump inhibitor, or amiloride, an inhibitor of Na+/H+ exchange, and (3) in response to both temperature and pharmacological treatment. Whole-cell, time lapse images are demonstrated to show the ability to transform live cells into dynamic laboratories to monitor temporal and spatial endosomal pH. The versatility of these probes shows promise for future applications relevant to intracellular trafficking and intelligent drug design. PMID:22778738

 2. A semi-Markov model for mitosis segmentation in time-lapse phase contrast microscopy image sequences of stem cell populations.

  Liu, An-An; Li, Kang; Kanade, Takeo

  2012-02-01

  We propose a semi-Markov model trained in a max-margin learning framework for mitosis event segmentation in large-scale time-lapse phase contrast microscopy image sequences of stem cell populations. Our method consists of three steps. First, we apply a constrained optimization based microscopy image segmentation method that exploits phase contrast optics to extract candidate subsequences in the input image sequence that contains mitosis events. Then, we apply a max-margin hidden conditional random field (MM-HCRF) classifier learned from human-annotated mitotic and nonmitotic sequences to classify each candidate subsequence as a mitosis or not. Finally, a max-margin semi-Markov model (MM-SMM) trained on manually-segmented mitotic sequences is utilized to reinforce the mitosis classification results, and to further segment each mitosis into four predefined temporal stages. The proposed method outperforms the event-detection CRF model recently reported by Huh as well as several other competing methods in very challenging image sequences of multipolar-shaped C3H10T1/2 mesenchymal stem cells. For mitosis detection, an overall precision of 95.8% and a recall of 88.1% were achieved. For mitosis segmentation, the mean and standard deviation for the localization errors of the start and end points of all mitosis stages were well below 1 and 2 frames, respectively. In particular, an overall temporal location error of 0.73 ± 1.29 frames was achieved for locating daughter cell birth events.

 3. A Framework for Understanding Lapses in Professionalism Among Medical Students: Applying the Theory of Planned Behavior to Fitness to Practice Cases.

  Jha, Vikram; Brockbank, Susannah; Roberts, Trudie

  2016-06-28

  Fitness to practice decisions are often based on a student's digression from the regulations, with limited exploration of the reasoning behind the student's behavior. However, behavior is underpinned by complex, "hidden" variables, including an individual's attitudes and social norms. Examining hidden determinants of professionalism, such as context, interpersonal relationships, social norms, and local cultures, then allows medical educators to develop a richer understanding of unprofessional behavior.In this article, the authors propose the use of the theory of planned behavior (TPB) as a framework to help evaluate unprofessional behavior in students. The TPB is a deliberative processing model that explains how an individual's behavior is underpinned by his or her cognitions, with behavior being primarily dependent on the intention to perform the behavior (behavioral intention). Intention, in turn, is determined by three variables: attitude, subjective norm, and perceived behavioral control.To understand the practical use of the TPB, the authors present four complex, anonymized case studies in which they employed the TPB to help deal with serious professionalism lapses among medical students. The outcomes of these cases as well as the student and program director perspectives, all explained via the TPB variables, are presented. The strengths and limitations of the TPB are discussed.

 4. Time-lapse camera observations of gas piston activity at Pu‘u ‘Ō‘ō, Kīlauea volcano, Hawai‘i

  Orr, Tim R.; Rea, James

  2012-01-01

  Gas pistoning is a type of eruptive behavior described first at Kīlauea volcano and characterized by the (commonly) cyclic rise and fall of the lava surface within a volcanic vent or lava lake. Though recognized for decades, its cause continues to be debated, and determining why and when it occurs has important implications for understanding vesiculation and outgassing processes at basaltic volcanoes. Here, we describe gas piston activity that occurred at the Pu‘u ‘Ō‘ō cone, in Kīlauea’s east rift zone, during June 2006. Direct, detailed measurements of lava level, made from time-lapse camera images captured at close range, show that the gas pistons during the study period lasted from 2 to 60 min, had volumes ranging from 14 to 104 m3, displayed a slowing rise rate of the lava surface, and had an average gas release duration of 49 s. Our data are inconsistent with gas pistoning models that invoke gas slug rise or a dynamic pressure balance but are compatible with models which appeal to gas accumulation and loss near the top of the lava column, possibly through the generation and collapse of a foam layer.

 5. Time-lapse ultrashort pulse microscopy of infection in three-dimensional versus two-dimensional culture environments reveals enhanced extra-chromosomal virus replication compartment formation

  Gibbs, Holly C.; Sing, Garwin; Armas, Juan Carlos González; Campbell, Colin J.; Ghazal, Peter; Yeh, Alvin T.

  2013-03-01

  The mechanisms that enable viruses to harness cellular machinery for their own survival are primarily studied in cell lines cultured in two-dimensional (2-D) environments. However, there are increasing reports of biological differences between cells cultured in 2-D versus three-dimensional (3-D) environments. Here we report differences in host-virus interactions based on differences in culture environment. Using ultrashort pulse microscopy (UPM), a form of two-photon microscopy that utilizes sub-10-fs pulses to efficiently excite fluorophores, we have shown that de novo development of extra-chromosomal virus replication compartments (VRCs) upon murine cytomegalovirus (mCMV) infection is markedly enhanced when host cells are cultured in 3-D collagen gels versus 2-D monolayers. In addition, time-lapse imaging revealed that mCMV-induced VRCs have the capacity to grow by coalescence. This work supports the future potential of 3-D culture as a useful bridge between traditional monolayer cultures and animal models to study host-virus interactions in a more physiologically relevant environment for the development of effective anti-viral therapeutics. These advances will require broader adoption of modalities, such as UPM, to image deep within scattering tissues.

 6. Time-Lapse Seismic Monitoring using a Sparse Seismic Array: Pre-Injection Assessment of Repeatability at the Aquistore CO2 Storage Site

  Roach, L. A.; White, D.; Roberts, B.

  2013-12-01

  Aquistore is a deep saline geological storage project. An estimated 2000 tonnes/day of CO2 will be captured and injected at approximately 3200m - 3350m into a sandstone reservoir. CO2 injection is expected to create a measurable change in the seismic properties within the reservoir. Our goal is to utilize a sparse seismic array to improve cost effectiveness and time-lapse SNR by improved repeatability. A permanent surface seismic array has been deployed at the Aquistore CO2 storage site comprising 630 vertical-component geophones deployed at a depth of 20m over a 2.5 x 2.5 km grid. Receiver lines are spaced at intervals of 144m, with an in-line geophone spacing of 72m and with geophones along adjacent lines staggered by 32m in the in-line direction. To assess the repeatability of seismic data acquired using this sparse seismic array, two 3D seismic surveys were conducted prior to the start of CO2 injection. The baseline survey was acquired in March, 2012 with a subsequent monitor survey in April, 2013. Sources consisted of 1kg dynamite shots detonated at 15m depth over a 3 x 3 km grid, with 12 shot lines spaced at 288m and 144m in-line spacing. The permanent receiver array provided for 100% collocated receiver positions, while 90% of the shot points of the repeat survey were placed within 2m of the shots of the baseline survey. These elements of the survey design serve to reduce the non-repeatability that may be related to acquisition effects and seasonal variations. Before processing, the datasets were matched so that the number of common shots and receivers was 256 and 599 respectively which results in a nominal fold of 40. Our preliminary approach of 3D time-lapse processing was to process each vintage separately while applying identical flows with the same parameters (e.g. mutes and time gates) to the repeat dataset. The normalized root-mean-square (nRMS) of the difference of the two data sets was used as the metric for repeatability in assessing the similarity

 7. Gigavision - A weatherproof, multibillion pixel resolution time-lapse camera system for recording and tracking phenology in every plant in a landscape

  Brown, T.; Borevitz, J. O.; Zimmermann, C.

  2010-12-01

  retrieved at bi-weekly intervals. Our longer-term goal is to make gigapixel time-lapse datasets available online in an interactive interface that layers plant-level phenology data with gigapixel resolution images, genomic sequence data from individual plants with weather and other abitotic sensor data. Co-visualization of all of these data types provides researchers with a powerful new tool for examining complex ecological interactions across scales from the individual to the ecosystem. We will present detailed phenostage data from more than 100 plants of multiple species from our Gigavision timelapse camera at our “Big Blowout East” field site in the Indiana Dunes State Park, IN. This camera has been recording three to four 700 million pixel images a day since February 28, 2010. The camera field of view covers an area of about 7 hectares resulting in an average image resolution of about 1 pixel per centimeter over the entire site. We will also discuss some of the many technological challenges with developing and maintaining these types of hardware systems, collecting quantitative data from gigapixel resolution time-lapse data and effectively managing terabyte-sized datasets of millions of images.

 8. Assessing clogging processes caused by biofilm growth and organic particle accumulation in constructed wetlands using time-lapse electrical resistivity tomography method

  Mahjoub, Himi; Tapias, Josefina C.; Lovera, Raúl; Rivero, Lluís; Font, Xavier; Casas, Albert

  2016-04-01

  Constructed wetlands for removing pollutants from wastewater in small communities are growing rapidly in many regions of the world. The advantages over conventional mechanical sanitation systems, where land availability is not a limiting factor, are low energy requirements, easy operation and maintenance, low sludge production and cost-effectivity. Nevertheless, with time the cleaning process can result in gradual clogging of the porous layer by suspended solids, bacterial film, chemical precipitates and compaction. The clogging development causes decrease of hydraulic conductivity, reduced oxygen supply and further leads to a rapid decrease of the treatment performance. As the investment involved in reversing clogging can represent a substantial fraction of the cost of a new system it is essential to assess in advance the evolution of clogging process and detect potential failures in the system. Since there is a lack of experiences for monitoring the functionality of constructed wetlands time-lapse electrical resistivity tomography studies have been conducted at horizontal sub-surface flow municipal wastewater treatment wetlands of Catalonia (Spain). The results of this research show that electrical resistivity tomography can be a very useful technique for assessing the extent of silting up processes that clog the subsurface flow constructed wetlands through the gravel layer. In the unsaturated zone, the electrical resistivity is greater at the end of the filter, since the pores contains air which is dielectric, while at the beginning of the filter the resistivity is lower because the electrical conduction of organic matter around the mineral grains. Conversely, in the saturated zone, the electrical resistivity is lower at the end of the filter, since pores contain a higher proportion of high ionic conductivity wastewater, while at the beginning of the filter the electrical resistivity is higher because of the lower porosity due to the clogging process.

 9. Time-lapse cinematography-compatible polystyrene-based microwell culture system: a novel tool for tracking the development of individual bovine embryos.

  Sugimura, Satoshi; Akai, Tomonori; Somfai, Tamás; Hirayama, Muneyuki; Aikawa, Yoshio; Ohtake, Masaki; Hattori, Hideshi; Kobayashi, Shuji; Hashiyada, Yutaka; Konishi, Kazuyuki; Imai, Kei

  2010-12-01

  We have developed a polystyrene-based well-of-the-well (WOW) system using injection molding to track individual embryos throughout culture using time-lapse cinematography (TLC). WOW culture of bovine embryos following in vitro fertilization was compared with conventional droplet culture (control). No differences between control- and WOW-cultured embryos were observed during development to the blastocyst stage. Morphological quality and inner cell mass (ICM) and trophectoderm (TE) cell numbers were not different between control- and WOW-derived blastocysts; however, apoptosis in both the ICM and TE cells was reduced in WOW culture (P < 0.01). Oxygen consumption in WOW-derived blastocysts was closer to physiological level than that of control-derived blastocysts. Moreover, WOW culture improved embryo viability, as indicated by increased pregnancy rates at Days 30 and 60 after embryo transfer (P < 0.05). TLC monitoring was performed to evaluate the cleavage pattern and the duration of the first cell cycle of embryos from oocytes collected by ovum pickup; correlations with success of pregnancy were determined. Logistic regression analysis indicated that the cleavage pattern correlated with success of pregnancy (P < 0.05), but cell cycle length did not. Higher pregnancy rates (66.7%) were observed for animals in which transferred blastocysts had undergone normal cleavage, identified by the presence of two blastomeres of the same size without fragmentation, than among those with abnormal cleavage (33.3%). These results suggest that our microwell culture system is a powerful tool for producing and selecting healthy embryos and for identifying viability biomarkers.

 10. Ionomycin-induced calcium influx induces neurite degeneration in mouse neuroblastoma cells: analysis of a time-lapse live cell imaging system.

  Nakamura, Saki; Nakanishi, Ayumi; Takazawa, Minami; Okihiro, Shunsuke; Urano, Shiro; Fukui, Koji

  2016-01-01

  Reactive oxygen species induce neuronal cell death. However, the detailed mechanisms of cell death have not yet been elucidated. Previously, we reported neurite degeneration before the induction of cell death. Here, we attempted to elucidate the mechanisms of neurite degeneration before the induction of cell death using the neuroblastoma N1E-115 cell line and a time-lapse live cell imaging system. Treatment with the calcium ionophore ionomycin induced cell death and neurite degeneration in a concentration- and time-dependent manner. Treatment with a low concentration of ionomycin immediately produced a significant calcium influx into the intracellular region in N1E-115 cells. After 1-h incubation with ionomycin, the fluorescence emission of MitoSOX(TM) increased significantly compared to the control. Finally, analysis using a new mitochondrial specific fluorescence dye, MitoPeDPP, indicated that treatment with ionomycin significantly increased the mitochondrial lipid hydroperoxide production in N1E-115 cells. The fluorescence emissions of Fluo-4 AM and MitoPeDPP were detected in the cell soma and neurite regions in ionomycin-treated N1E-115 cells. However, the emissions of neurites were much lower than those of the cell soma. TBARS values of ionomycin-treated cells significantly increased compared to the control. These results indicate that ionomycin induces calcium influx into the intracellular region and reactive oxygen species production in N1E-115 cells. Lipid hydroperoxide production was induced in ionomycin-treated N1E-115 cells. Calcium influx into the intracellular region is a possible activator of neurite degeneration.

 11. Time-lapse fluorescence imaging of Arabidopsis root growth with rapid manipulation of the root environment using the RootChip.

  Grossmann, Guido; Meier, Matthias; Cartwright, Heather N; Sosso, Davide; Quake, Stephen R; Ehrhardt, David W; Frommer, Wolf B

  2012-07-07

  The root functions as the physical anchor of the plant and is the organ responsible for uptake of water and mineral nutrients such as nitrogen, phosphorus, sulfate and trace elements that plants acquire from the soil. If we want to develop sustainable approaches to producing high crop yield, we need to better understand how the root develops, takes up a wide spectrum of nutrients, and interacts with symbiotic and pathogenic organisms. To accomplish these goals, we need to be able to explore roots in microscopic detail over time periods ranging from minutes to days. We developed the RootChip, a polydimethylsiloxane (PDMS)- based microfluidic device, which allows us to grow and image roots from Arabidopsis seedlings while avoiding any physical stress to roots during preparation for imaging(1) (Figure 1). The device contains a bifurcated channel structure featuring micromechanical valves to guide the fluid flow from solution inlets to each of the eight observation chambers(2). This perfusion system allows the root microenvironment to be controlled and modified with precision and speed. The volume of the chambers is approximately 400 nl, thus requiring only minimal amounts of test solution. Here we provide a detailed protocol for studying root biology on the RootChip using imaging-based approaches with real time resolution. Roots can be analyzed over several days using time lapse microscopy. Roots can be perfused with nutrient solutions or inhibitors, and up to eight seedlings can be analyzed in parallel. This system has the potential for a wide range of applications, including analysis of root growth in the presence or absence of chemicals, fluorescence-based analysis of gene expression, and the analysis of biosensors, e.g. FRET nanosensors(3).

 12. Vapor flux and recrystallization during dry snow metamorphism under a steady temperature gradient as observed by time-lapse micro-tomography

  B. R. Pinzer

  2012-10-01

  Full Text Available Dry snow metamorphism under an external temperature gradient is the most common type of recrystallization of snow on the ground. The changes in snow microstructure modify the physical properties of snow, and therefore an understanding of this process is essential for many disciplines, from modeling the effects of snow on climate to assessing avalanche risk. We directly imaged the microstructural changes in snow during temperature gradient metamorphism (TGM under a constant gradient of 50 K m−1, using in situ time-lapse X-ray micro-tomography. This novel and non-destructive technique directly reveals the amount of ice that sublimates and is deposited during metamorphism, in addition to the exact locations of these phase changes. We calculated the average time that an ice volume stayed in place before it sublimated and found a characteristic residence time of 2–3 days. This means that most of the ice changes its phase from solid to vapor and back many times in a seasonal snowpack where similar temperature conditions can be found. Consistent with such a short timescale, we observed a mass turnover of up to 60% of the total ice mass per day. The concept of hand-to-hand transport for the water vapor flux describes the observed changes very well. However, we did not find evidence for a macroscopic vapor diffusion enhancement. The picture of {temperature gradient metamorphism} produced by directly observing the changing microstructure sheds light on the micro-physical processes and could help to improve models that predict the physical properties of snow.

 13. NeuronGrowth, a software for automatic quantification of neurite and filopodial dynamics from time-lapse sequences of digital images.

  Fanti, Zian; Martinez-Perez, M Elena; De-Miguel, Francisco F

  2011-10-01

  We developed NeuronGrowth, a software for the automatic quantification of extension and retraction of neurites and filopodia, from time-lapse sequences of two-dimensional digital micrographs. NeuronGrowth requires a semiautomatic characterization of individual neurites in a reference frame, which is then used for automatic tracking and measurement of every neurite over the whole image sequence. Modules for sequence alignment, background subtraction, flat field correction, light normalization, and cropping have been integrated to improve the quality of the analysis. Moreover, NeuronGrowth incorporates a deconvolution filter that corrects the shadow-cast effect of differential interference contrast (DIC) images. NeuronGrowth was tested by analyzing the formation of outgrowth patterns by individual leech neurons cultured under two different conditions. Phase contrast images were obtained from neurons plated on CNS homogenates and DIC images were obtained from similar neurons plated on ganglion capsules as substrates. Filopodia were measured from fluorescent growth-cones of chick dorsal root ganglion cells. Quantitative data of neurite extension and retraction obtained by three different users applying NeuronGrowth and two other manually operated software packages were similar. However, NeuronGrowth required less user participation and had a better time performance when compared with the other software packages. NeuronGrowth may be used in general to quantify the dynamics of tubular structures such as blood vessels. NeuronGrowth is a free plug-in for the free software ImageJ and can be downloaded along with a user manual, a troubleshooting section and other information required for its use from http://www.ifc.unam.mx or http://www.ifc.unam.mx/ffm/index.html.

 14. Time-lapse electrical resistivity imaging of the thermally affected zone of a Borehole Thermal Energy Storage system near Torino (Northern Italy)

  Giordano, N.; Arato, A.; Comina, C.; Mandrone, G.

  2017-05-01

  A Borehole Thermal Energy Storage living lab was built up nearby Torino (Northern Italy). This living lab aims at testing the ability of the alluvial deposits of the north-western Po Plain to store the thermal energy collected by solar thermal panels and the efficiency of energy storage systems in this climatic context. Different monitoring approaches have been tested and analyzed since the start of the thermal injection in April 2014. Underground temperature monitoring is constantly undertaken by means of several temperature sensors located along the borehole heat exchangers and within the hydraulic circuit. Nevertheless, this can provide only pointwise information about underground temperature distribution. For this reason, a geophysical approach is proposed in order to image the thermally affected zone (TAZ) caused by the heat injection: surface electrical resistivity measurements were carried out with this purpose. In the present paper, results of time-lapse acquisitions during a heating day are reported with the aim of imaging the thermal plume evolution within the subsoil. Resistivity data, calibrated on local temperature measurements, have shown their potentiality in imaging the heated plume of the system and depicting its evolution throughout the day. Different types of data processing were adopted in order to face issues mainly related to a highly urbanized environment. The use of apparent resistivity proved to be in valid agreement with the results of different inversion approaches. The inversion processes did not significantly improve the qualitative and quantitative TAZ imaging in comparison to the pseudo-sections. This suggested the usefulness of apparent resistivity data alone for a rough monitoring of TAZ in this kind of applications.

 15. Fighting for territories: time-lapse analysis of dental pulp and dental follicle stem cells in co-culture reveals specific migratory capabilities

  C Schiraldi

  2012-11-01

  Full Text Available Stem cell migration is a critical step during the repair of damaged tissues. In order to achieve appropriate cell-based therapies for tooth and periodontal ligament repair it is necessary first to understand the dynamics of tissue-specific stem cell populations such as dental pulp stem cells (DPSC and dental follicle stem cells (DFSC. Using time-lapse imaging, we analysed migratory and proliferative capabilities of these two human stem cell lines in vitro. When cultured alone, both DPSC and DFSC exhibited low and irregular migration profiles. In co-cultures, DFSC, but not DPSC, spectacularly increased their migration activity and velocity. DFSC rapidly surrounded the DPSC, thus resembling the in vivo developmental process, where follicle cells encircle both dental epithelium and pulp. Cell morphology was dependent on the culture conditions (mono-culture or co-culture and changed over time. Regulatory genes involved in dental cell migration and differentiation such as TWIST1, MSX1, RUNX2, SFRP1 and ADAM28, were also evaluated in co-cultures. MSX1 up-regulation indicates that DPSC and DFSC retain their odontogenic potential. However, DPSC lose their capacity to differentiate into odontoblasts in the presence of DFSC, as suggested by RUNX2 up-regulation and TWIST1 down-regulation. In contrast, the unchanged levels of SFRP1 expression suggest that DFSC retain their potential to form periodontal tissues even in the presence of DPSC. These findings demonstrate that stem cells behave differently according to their environment, retain their genetic memory, and compete with each other to acquire the appropriate territory. Understanding the mechanisms involved in stem cell migration may lead to new therapeutic approaches for tooth repair.

 16. Lapsed ja digikultuur / Katrin Kuusik

  Kuusik, Katrin

  2015-01-01

  Vestlusest TLÜ BFMi koolitusjuhi ja laste filmikooli juhendajaga tema poolt laste ja õpetajatega läbi viidud hariduslikest projektidest, mille eesmärgiks on tutvustada ja rakendada erinevaid filmi ja animatsiooni nippe koolitöös

 17. Time-lapse resistivity measurements combined with soil water sampling to characterize solute movement in the unsaturated zone at Oslo airport, Gardermoen

  Bloem, E.; French, H. K.; Binley, A.; Schotanus, D.; Eggen, G.

  2010-12-01

  Pollution of soils is a widespread problem and is an important part of the still to be implemented Soil Directive (EU). To improve risk assessment, monitoring, and treatment strategies for natural attenuation, we require a better understanding of the effect of soil heterogeneity on contaminant movement and methods for monitoring the effects of this heterogeneity at contaminated sites. Geophysical methods provide indirect measurements of subsurface properties over larger volumes than tradition techniques, and are potentially cost-efficient. However, the usefulness of any individual set of geophysical measurements (akin to a snapshot at one point in time) is severely limited by the problem of non-uniqueness or ambiguity when used to study contaminated sites, where the attendant processes vary in space and time. To make progress on soil contamination assessment and site characterization there is a strong need to integrate quasi field-scale, extensively instrumented tools, such as the multi-compartment sampler, with non-invasive (geophysical) and invasive (soil sampling, soil water sampling) methods. We illustrate this approach in an application to solute transport at Oslo airport, Norway. The impact of annual infiltration of large quantities of de-icing chemicals at Oslo airport, Gardermoen, represents common challenge for all airports with winter frost. It is also similar to the challenge posed by de-icing salt application along roads. At the research field station at Gardermoen, a degradable de-icing chemical and an inactive tracer were added to the snow cover prior to snowmelt and to the surface during an irrigation experiment performed after the snowmelt. In order to link geophysical measurements to solute transport processes in the unsaturated zone, time-lapse cross borehole resistivity as well as surface resistivity measurements were conducted at the same time as soil water samples were extracted. Measurements of soil temperature, and tension were also carried

 18. Application of quantitative time-lapse imaging (QTLI) for evaluation of Mrp2-based drug–drug interaction induced by liver metabolites

  Nakanishi, Takeo; Ikenaga, Miho; Fukuda, Hajime; Matsunaga, Norikazu; Tamai, Ikumi, E-mail: tamai@p.kanazawa-w.ac.jp

  2012-09-01

  We previously reported a quantitative time-lapse imaging (QTLI)-based analysis method to assess drug–drug interactions (DDI) at multidrug resistance-associated protein 2 (Mrp2) in rat sandwich-cultured hepatocyte (SCH) system, utilizing the fluorescent Mrp2 substrate, 5-(and 6)-carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein (CDF). Here, we aimed to examine the feasibility of using QTLI to evaluate DDI involving drug metabolite(s) generated in hepatocytes. We used estradiol (E2) and bilirubin as model compounds; both are not substrates of MRP2, whereas their hepatic metabolites, estradiol-17β-glucuronide (E17G) or bilirubin glucuronides, are known to be its substrates as well as inhibitors. When rat SCHs were pre-exposed with E2, fluorescence of CDF accumulated in bile canaliculi decreased depending upon both the duration of pre-exposure and the concentration of extracellular E2. The decrease corresponded with the increase in intracellular concentration of E17G in hepatocytes. Furthermore, cytotoxicity of vinblastine, a substrate of MRP2, was enhanced in SCHs treated with E2. Similarly, CDF accumulated in bile canaliculi was significantly reduced in rat SCHs pre-exposed with bilirubin. In conclusion, these results suggest that phase II biotransformation of a competitor is reflected in alteration of MRP2-mediated CDF transport detected in QTLI. The QTLI might provide a convenient platform to evaluate transporter-based DDIs involving hepatic metabolites of drug candidates without the need to identify the metabolites. -- Highlights: ► Mrp2-mediated CDF transport is inhibited by E2, but not E17G in vesicle study. ► Both E2 and E17G do not compromise CDF formation from CDFDA in hepatocytes. ► CDF accumulation in bile canaliculi is inhibited by E2 or E17G in QTLI. ► Increasing exposure to E2 decreases CDF accumulation in bile canaliculi in QTLI. ► QTLI is feasible to assess Mrp2-based DDI involving drug metabolite in hepatocytes.

 19. Developments and field tests of low-frequency portable acoustic transducers for a mobile exploration and time lapse experiment of a sea-bottom reservoir

  Tsuruga, K.; Kasahara, J.; Hasada, Y.; Kondo, H.

  2013-12-01

  Depth, scale and resolutions of geophysical explorations for mineral resources are controlled by transmitted seismic energy and wavelength (frequency range). Most explorations in marine have been conducted by survey ship system with arrayed acoustic sources whose dominant frequency range is about 10 to 500 Hz. On the other hand, for shallow parts of sea bottom structure survey, some sub-bottom profilers with frequency range around 3.5kHz are used. To monitor a time lapse of a sea bottom reservoir such as an oil, gas, or methane hydrate reservoir as well as to exploit a mobile survey near a sea bottom by AUVs, it is necessary to use a broadband portable acoustic transducer with a dominant frequency range of 500 Hz to 5 kHz. We have been developing several types of portable acoustic transducers and a transmitting and recording system which is accurately controlled by a GPS clock (Tsuruga et al., 2012). In this pater, we report the new broadband acoustic portable transducers which have larger power than the original cylindrical acoustic transducers in a low frequency range (tests at the shallow sea bottom around 32 m deep by means of the transducers and hydrophone receivers array. Each transducer repeatedly transmitted Chirp signals with a unit period of 500 msec in two frequency ranges of 0.5k-4.5kHz and 4k-16kHz . We stacked 500-ms data by 28 times to obtain a transfer function of each source-receiver pair in the time and frequency domains. The preliminary results suggest as the follows: (i) it is successful to broaden the frequency bandwidth (i.e., 2k-10kHz) by extending a geometrical resonance length of a cylindrical acoustic transducers, and (ii) the observation at the sea bottom with accurately controlled timing systems of transmitter and data-logger is very useful to identify the stable and/or unstable seismic phases, that is, waves propagating in a underground and/or in a sea water as well as to reduce random noises caused by ocean waves over the data. In

 20. A low-cost landslide displacement activity assessment from time-lapse photogrammetry and rainfall data: Application to the Tessina landslide site

  Gabrieli, F.; Corain, L.; Vettore, L.

  2016-09-01

  Acquiring useful and reliable displacement data from a complex landslide site is often a problem because of large, localized and scattered erosive processes and deformations; the inaccessibility of the site; the high cost of instrumentation and maintenance. However, these data are of fundamental importance not only to hazard assessments but also to understanding the processes at the basis of slope evolution. In this framework, time-lapse photogrammetry can represent a good compromise; the low accuracy is compensated for by the wide-ranging and dense spatial displacement information that can be obtained with inexpensive equipment. Nevertheless, when large displacement monitoring data sets become available, the problem becomes the choice of the most suitable statistical model to describe the probability of movement and adequately simplify the complexity of a scattered, intermittent, and spatially inhomogeneous displacement field. In this paper, an automated displacement detection method, which is based on the absolute image differences and digital correlations from a sequence of photos, was developed and applied to a photographic survey activity at the head of the Tessina landslide (northeastern Italy). The method allowed us to simplify and binarize the displacement field and to recognize the intermittent activity and the peculiar behaviours of different parts of the landslide, which were identified and classified by combining geomorphological and geological information. Moreover, for the first time, sliding correlations between these areas were quantitatively estimated using time-series-based binary logistic regression and the definition of a probability-based directed graph of displacement occurrence that connected the source zones to the lower depletion basin and the main collector channel. Using rainfall data, event-based logistic and Poisson regression models were applied to the upper zones of the landslide to estimate the probability of movement of each scarp