WorldWideScience

Sample records for lapse sndroomile kirjanduse

 1. Järgmised kirjandusüritused

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  13. apr. esitleb P. I. Filimonov Tartu Kirjanduse Majas oma romaani "Mitteeukleidilise geomeetria tsoon", 14. apr. toimub Tallinna Kirjanike Majas rühmituse Purpurmust (Eia Uus, Martin Ellermaa, Hanna Kangro, Carolina Pihelgas, Allar Lepa) kirjandusõhtu

 2. Portugalikeelse kirjanduse retseptsioon Eestis / Mele Pesti

  Index Scriptorium Estoniae

  Pesti, Mele, 1979-

  2011-01-01

  Portugalikeelse kirjanduse tõlgetest ja nende vastuvõtust alates esimese tõlke ilmumisest 1890. aastal kuni 2005. aastani ning retseptsiooni pärssinud teguritest. Ülevaade kahe olulisema tõlkija Aita Kurfeldti ja Ain Kaalepi tööst

 3. Hall kirjandus võrgustunud maailmas / Anneli Kuiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuiv, Anneli

  2003-01-01

  1997. aasta määratluse kohaselt on hall kirjandus "kirjandus, mida toodetakse kõikidel tasanditel valitsus- ja teadusasutuste, äri- ja tootmisringkondade poolt nii trükituna kui ka elektroonselt, kuid mis ei ole kirjastustööstuse kontrolli all"

 4. Algas vene kirjanduse nädal / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2008-01-01

  22. septembril algas Tartu Linnaraamatukogus vene kirjanduse nädal Inga Ivanova raamatu "Kadunud koerte saladus" esitlusega; 24. sept. toimub Igor Kotjuhi autoriõhtu; 26.-28. toimub Tartu Ülikoolis vene kirjandusele pühendatud rahvusvaheline teaduskonverents. Raamatukogust saab osta ka venekeelseid raamatuid

 5. Hispaania kirjanduse elav keha / Jüri Talvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Talvet, Jüri, 1945-

  1996-01-01

  Keha ja kehatus hispaania kirjanduses (Cervantese Dulcinea, Sancho Panza, don Quijote) ja maailmakirjanduses esinevate tegelaskujude näiteil : Ka Tõnu Õnnepalu Joonatanist romaanis 'Hind'. Ilmunud ka kogumikus: Talvet, Jüri. Tõrjumatu äär. Tartu : Ilmamaa, 2005, lk. 469-473

 6. Kirjanduse kohandumisi 1990. aastatel ehk kauboikapitalismi kultuuriloogika / Piret Viires

  Index Scriptorium Estoniae

  Viires, Piret, 1963-

  2002-01-01

  Summary: Conformity in the literature of the 1990s, or the cultural logic of cowboy capitalism. Lk. 365; Eesti kultuurisituatsioonist 1990-ndatel vastavalt F. Jamesoni postmodernismi käsitlusele, kus postmodernism oli eesti kirjanduses valitsev diskursus. Vt. ka: Viires, Piret. Postmodernism Eesti kirjanduskultuuris : doktoritöö artiklid ; I. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006

 7. Väikeste rahvaste suur kirjandus / Arvo Valton

  Index Scriptorium Estoniae

  Valton, Arvo

  2007-01-01

  Soome-ugri rahvaste kirjanduste tõlgetest eesti keelde: sarjast "Soome-ugri luuleklassikat" (kogumikud "Enne koitu", "Kevadhommik", "Suvepäev", "Kuum öö"); soome-ugri klassika naisluule sarjast ("Neli marilannat", "Neli komilannat", "Neli mordvalannat", "Neli udmurditari") ning sarjast "Väikeste rahvaste suur kirjandus". Ka eesti keeles ilmunud soome-ugri kirjanike autorikogumikest

 8. Vene kirjanduse õpik lõhestab kirjanikud headeks ja pahadeks / Vaapo Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vaapo, 1945-

  2003-01-01

  Arvustus: XX sajandi vene kirjandus. I, Luule / [koostanud Katrin Kalamees ja Maritsa Lens. Tallinn] : Avita, 2002; XX sajandi vene kirjandus. II, Proosa / [koostanud Katrin Kalamees ja Maritsa Lens. Tallinn] : Avita, 2002. Vastukajad: Tuch, Boris. Dva toma oshibok // Estonija (2003) 28. apr., lk. 9 ; Kalamees, Katrin ; Lens, Maritsa. Vastuseid Vaapo Vaheri küsimistele // Eesti Päevaleht (2003) 2. mai, lk. 17

 9. Varemed ja aiad : barokk-kirjanduse esteetika Bernard Kangro Tartu-romaanides / Maarja Hollo

  Index Scriptorium Estoniae

  Hollo, Maarja

  2014-01-01

  Tuuakse välja barokk-kirjanduse ja Bernard Kangro romaanide olulisemad ühisjooned ning peatutakse Walter Benjamini allegooriakäsitlustel, mille valguses analüüsitakse Tartu-romaanides esinevaid allegoorilisi stseene

 10. Tekst ja loodus. Eesti Kirjanduse Selts, 170 lk / Valle-Sten Maiste

  Index Scriptorium Estoniae

  Maiste, Valle-Sten, 1972-

  2001-01-01

  Tekst ja loodus : [seminaride "Kultuur ja loodus" (1996 ; 1999, Tartu) ning "Tekst ja loodus" (1997 ; 1998, Tartu) ettekanded / koostanud ja toimetanud Timo Maran ning Kadri Tüür]. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2000

 11. Eestimaa Kirjanduse Ühingu Muuseum (Provintsiaalmuuseum) 1842-1940 / Vello Kuldna

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuldna, Vello

  2002-01-01

  Eesti Ajaloomuuseumi kujunemisest, mille alguseks loetakse 1842. aastat, kui loodi Eestimaa Kirjanduse Ühing. Ajaloomuuseumi ühe väärtuslikuma osa moodustab Tallinna raeapteekri Johannes Burchardi erakollektsioon Mon Faible

 12. Lapse rate modeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Giovanni, Domenico

  2010-01-01

  prepayment models for mortgage backed securities, this paper builds a Rational Expectation (RE) model describing the policyholders' behavior in lapsing the contract. A market model with stochastic interest rates is considered, and the pricing is carried out through numerical approximation...

 13. Lapse Rate Modeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Giovanni, Domenico

  prepayment models for mortgage backed securities, this paper builds a Rational Expectation (RE) model describing the policyholders' behavior in lapsing the contract. A market model with stochastic interest rates is considered, and the pricing is carried out through numerical approximation...

 14. Baltisaksa kirjanduse breviaar : põhilaad, erijooned, esindajad / Jaan Undusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Jaan, 1958-

  2008-01-01

  Baltisaksa kirjanduse esindajaid: Barbara Juliane von Krüdener (1764-1824), Carl Gustav Jochmann (1789-1830), Karl Ernst von Baer (1792-1876), Alexander von Ungern-Sternberg (1806-1868), Victor Hehn (1813-1890), Carl Schirren (1826-1910), Eduard von Keyserling (1855-1918), Wilhelm Ostwald (1853-1932), Jakob von Uexküll (1864-1944), Hermann Keyserling (1880-1946), Werner Bergengruen (1892-1964), Alfred Rosenberg (1893-1946), Edzard Schaper (1908-1984). Ajalookirjutajatest: Läti Henriku (u. 1188-pärast 1259) Liivimaa kroonikast ja Balthasar Russowi (u. 1535-1600) Liivimaa kroonikast, Garlieb Helwig Merkel (1769-1859). Eesti- ja Liivimaaga seotud kirjanikest: Paul Fleming (1609-1640), Jacob Michael Reinhold Lenz (1751-1792), August von Kotzebue (1761-1819). Riiast Baltikumi 18. saj.kultuuripealinnana. Autorist lk. 250

 15. Eesti kirjandus suure ilma äärel / Jüri Talvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Talvet, Jüri, 1945-

  1999-01-01

  Eesti kirjanduse esindatusest teatmeteoses "Encyclopedia of world literature in the 20th century" (St. James Press, 1999) ja "Der Literatur Brockhaus" (München... [jt.] : B. I. Taschenbuchverlag, 1995). Ilmunud ka kogumikus: Talvet, Jüri. Ameerika märkmed, ehk, Kaemusi Eestist. Tartu : Ilmamaa, 2000, lk. 121-124

 16. Kirjanduse ajalugu ja ühiskonna murrang / Pertti Lassila ; tlk. Katrin Raid

  Index Scriptorium Estoniae

  Lassila, Pertti

  1998-01-01

  Bibl. lk. 276. Kokkuvõte inglise k. lk. 317. Talve- ja Jätkusõja põhjustatud kriisist Soome ühiskonnas, mis lõpetas rahvusromantismi saja-aastase valitsusaja soome kirjanduses ja tõi kaasa 1950. a.-te modernismi.

 17. Eestimaa Kirjanduse Ühingu mündikogu kujunemisest / Ivar Leimus

  Index Scriptorium Estoniae

  Leimus, Ivar, 1953-

  2013-01-01

  Eesti Kirjanduse Ühingu mündikogu oli vanem kui muuseum ja asutati 1844. aastal. Mündikogu oli ühingu kõige kiiremini kasvavaid kollektsioone. Kogu haruldustest. Algusest peale oli EKÜ numismaatikakogu kaasaegse Europa tasemel või sellest isegi eespool

 18. Kui kirjandus jäi aega kinni: sõjast ja kirjandusest Johannes Semperi loomingus / Marit Karelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Karelson, Marit

  2015-01-01

  Artiklis keskendutakse muutustele, mida Esimene maailmasõda tõi kaasa Johannes Semperi arusaamades kirjanduse ja aja koostoimimisest ning käsitletakse kirjaniku ideed ilukirjanduse rütmist, mis on eri perioodidel erinev

 19. A-3 Construction Time Lapse

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  A time lapse from start to finish of steel erection for the 235-foot tall A-3 Test Stand. Ground work for the stand was broken in August 2008 and the final structural steel beam was placed April 9, 2009.

 20. Hüpped modernismi poole II : 20. sajandi eesti kirjandusteadus Euroopa kirjandusteaduse taustal. 4. loeng : Eesti kirjandus ja selle uurimine 19. sajandil : romantilise idealismi aeg / Tiit Hennoste

  Index Scriptorium Estoniae

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2006-01-01

  Ka eesti 19. sajandi kirjanduslugudest: Dietrich Heinrich Jürgensoni "Kurze Geschichte der ehstnischen Literatur" (1843-44), August Ahlqvisti "Viron nykyisemmästä kirjallisuudesta" (1855), Karl August Hermanni "Eesti kirjanduse ajalugu esimesest algusest meie ajani" (1898) ja Tõnu Sanderi "Eesti kirjanduse ajalugu" (1. osa 1899, 2. osa 1901)

 1. Kohanenud kirjandus : tänase kirjaniku - ja ka tema lugeja elu sisu määravad majanduslikud argumendid, mitte moraalsed valikud / Kärt Hellerma

  Index Scriptorium Estoniae

  Hellerma, Kärt, 1956-

  2005-01-01

  Arvustus: Delerm, Philippe. Väikesed naudingud. Tallinn : Varrak, 2004 ; Nothomb, Amélie. Jumala lapsepõlv. Tallinn : Varrak, 2004 ; Darrieussecq, Marie. Minu beebi. Tallinn : Varrak, 2005. Ilmunud ka kogumikus: Hellerma, Kärt. Kohanenud kirjandus : valik kirjanduskriitikat 1987-2006. Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn, 2006. Lk. 189-195, pealk. Kohanenud kirjandus

 2. Selective neuronal lapses precede human cognitive lapses following sleep deprivation.

  Science.gov (United States)

  Nir, Yuval; Andrillon, Thomas; Marmelshtein, Amit; Suthana, Nanthia; Cirelli, Chiara; Tononi, Giulio; Fried, Itzhak

  2017-12-01

  Sleep deprivation is a major source of morbidity with widespread health effects, including increased risk of hypertension, diabetes, obesity, heart attack, and stroke. Moreover, sleep deprivation brings about vehicle accidents and medical errors and is therefore an urgent topic of investigation. During sleep deprivation, homeostatic and circadian processes interact to build up sleep pressure, which results in slow behavioral performance (cognitive lapses) typically attributed to attentional thalamic and frontoparietal circuits, but the underlying mechanisms remain unclear. Recently, through study of electroencephalograms (EEGs) in humans and local field potentials (LFPs) in nonhuman primates and rodents it was found that, during sleep deprivation, regional 'sleep-like' slow and theta (slow/theta) waves co-occur with impaired behavioral performance during wakefulness. Here we used intracranial electrodes to record single-neuron activities and LFPs in human neurosurgical patients performing a face/nonface categorization psychomotor vigilance task (PVT) over multiple experimental sessions, including a session after full-night sleep deprivation. We find that, just before cognitive lapses, the selective spiking responses of individual neurons in the medial temporal lobe (MTL) are attenuated, delayed, and lengthened. These 'neuronal lapses' are evident on a trial-by-trial basis when comparing the slowest behavioral PVT reaction times to the fastest. Furthermore, during cognitive lapses, LFPs exhibit a relative local increase in slow/theta activity that is correlated with degraded single-neuron responses and with baseline theta activity. Our results show that cognitive lapses involve local state-dependent changes in neuronal activity already present in the MTL.

 3. Nähtamatud lapsed / Margit Tõnson

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõnson, Margit, 1978-

  2006-01-01

  UNICEFi palvel valmistasid kaheksa tuntud režissööri kassett-filmi maailma kannatavatest lastest "Kõik nähtamatud lapsed" ("All the Invisible Children") : Prantsusmaa - Itaalia 2005. Film on Sõpruse kino kavas

 4. Õppevara kaudu iseseisvalt mõtlema! : iseseisva mõtlemise arendamise võimalusi põhikooli kirjanduse õppevaras / Monica-Linde Klemet

  Index Scriptorium Estoniae

  Klemet, Monica-Linde

  2011-01-01

  Artikkel põhineb uurimusel, mille eesmärk oli selgitada välja iseseisva mõtlemise õpetamise võimalused põhikooli III astme kirjandusõpetuses õppekomplektide "Sõna võlu", "Sõna vägi", "Sõna lugu" ja "Labürint I-III" näitel

 5. Power-law-lapse time gauges

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jantzen, R.T.

  1988-01-01

  The choice of time function for cosmological solutions of gravitational field equations is related to the action of the group of independent scale transformations of the unit of length along orthogonal spatial directions. This is accomplished by the introduction of lapse functions which depend explicitly on the spatial metric in an appropriately defined power-law fashion. The resulting power-law-lapse time gauges are the key to producing nearly all exact solutions of the class of models for which the field equations reduce to ordinary differential equations

 6. Lapse varajastest sotsialiseerumisvõimalustest / Inna Järva

  Index Scriptorium Estoniae

  Järva, Inna

  1998-01-01

  Suhtlemine oma ema või täiskasvanutega on lapse üldise psüühilise arengu tähtsaim faktor. Ema ja lapse suhted sotsiaalsete teooriate valguses, lapse varajased sotsialiseerumise võimalused väikelaste mängukoolide kaudu (Ave Kumpase väikelapse mängukool)

 7. Predicting the Initial Lapse Using a Mobile Health Application after Alcohol Detoxification

  Science.gov (United States)

  Chih, Ming-Yuan

  2013-01-01

  The prediction and prevention of the initial lapse--which is defined as the first lapse after a period of abstinence--is important because the initial lapse often leads to subsequent lapses (within the same lapse episode) or relapse. The prediction of the initial lapse may allow preemptive intervention to be possible. This dissertation reports on…

 8. Predictors of smoking lapse in a human laboratory paradigm.

  Science.gov (United States)

  Roche, Daniel J O; Bujarski, Spencer; Moallem, Nathasha R; Guzman, Iris; Shapiro, Jenessa R; Ray, Lara A

  2014-07-01

  During a smoking quit attempt, a single smoking lapse is highly predictive of future relapse. While several risk factors for a smoking lapse have been identified during clinical trials, a laboratory model of lapse was until recently unavailable and, therefore, it is unclear whether these characteristics also convey risk for lapse in a laboratory environment. The primary study goal was to examine whether real-world risk factors of lapse are also predictive of smoking behavior in a laboratory model of smoking lapse. After overnight abstinence, 77 smokers completed the McKee smoking lapse task, in which they were presented with the choice of smoking or delaying in exchange for monetary reinforcement. Primary outcome measures were the latency to initiate smoking behavior and the number of cigarettes smoked during the lapse. Several baseline measures of smoking behavior, mood, and individual traits were examined as predictive factors. Craving to relieve the discomfort of withdrawal, withdrawal severity, and tension level were negatively predictive of latency to smoke. In contrast, average number of cigarettes smoked per day, withdrawal severity, level of nicotine dependence, craving for the positive effects of smoking, and craving to relieve the discomfort of withdrawal were positively predictive of number of cigarettes smoked. The results suggest that real-world risk factors for smoking lapse are also predictive of smoking behavior in a laboratory model of lapse. Future studies using the McKee lapse task should account for between subject differences in the unique factors that independently predict each outcome measure.

 9. Time-Lapse Measurement of Wellbore Integrity

  Science.gov (United States)

  Duguid, A.

  2017-12-01

  Well integrity is becoming more important as wells are used longer or repurposed. For CO2, shale gas, and other projects it has become apparent that wells represent the most likely unintended migration pathway for fluids out of the reservoir. Comprehensive logging programs have been employed to determine the condition of legacy wells in North America. These studies provide examples of assessment technologies. Logging programs have included pulsed neutron logging, ultrasonic well mapping, and cement bond logging. While these studies provide examples of what can be measured, they have only conducted a single round of logging and cannot show if the well has changed over time. Recent experience with time-lapse logging of three monitoring wells at a US Department of Energy sponsored CO2 project has shown the full value of similar tools. Time-lapse logging has shown that well integrity changes over time can be identified. It has also shown that the inclusion of and location of monitoring technologies in the well and the choice of construction materials must be carefully considered. Two of the wells were approximately eight years old at the time of study; they were constructed with steel and fiberglass casing sections and had lines on the outside of the casing running to the surface. The third well was 68 years old when it was studied and was originally constructed as a production well. Repeat logs were collected six or eight years after initial logging. Time-lapse logging showed the evolution of the wells. The results identified locations where cement degraded over time and locations that showed little change. The ultrasonic well maps show clearly that the lines used to connect the monitoring technology to the surface are visible and have a local effect on cement isolation. Testing and sampling was conducted along with logging. It provided insight into changes identified in the time-lapse log results. Point permeability testing was used to provide an in-situ point

 10. Keisrikultus Rooma riigis Juliuste-Claudiuste ja 1. Flaviuste dünastia valitsusajal ning selle võimalikud kajastused algkristlikus kirjanduses / Jaan Lahe, Ergo Naab

  Index Scriptorium Estoniae

  Lahe, Jaan, 1971-

  2014-01-01

  Keisrikultuse tekkimisest. Keisrikultusest üksikute keisrite valitsusajal. Keisrikultuse pühadest, templitest, ohvritest ja preestritest. Keisrikultusest kui religioossest ja sotsiaalsest fenomenist. Keisrikultuse võimalikest kajastustest algkristlikus kirjanduses. Jeesuse ülendamismotiivist Pauluse autentsetes kirjades. Jeesuse ülendamisest ja viimsest vaenlasest. Jeesuse ülendamismotiivist Pauluse koolkonna kirjutistes. Ülendamismotiivist kirjas koloslastele. Jeesusele omistatud Kyrios-tiitli arengujoontest ja võimalikest kontrastidest keisrikultusega

 11. Lapse in Institutional Animal Care and Use Committee Continuing Reviews.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Min-Fu Tsan

  Full Text Available The United States federal animal welfare regulations and the Public Health Service Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals require that institutional animal care and use committees (IACUCs conduct continuing reviews of all animal research activities. However, little is known about the lapse rate of IACUC continuing reviews, and how frequently investigators continue research activities during the lapse. It is also not clear what factors may contribute to an institution's lapse in IACUC continuing reviews. As part of the quality assurance program, the Department of Veterans Affairs (VA has collected performance metric data for animal care and use programs since 2011. We analyzed IACUC continuing review performance data at 74-75 VA research facilities from 2011 through 2015. The IACUC continuing review lapse rates improved from 5.6% in 2011 to 2.7% in 2015. The rate of investigators continuing research activities during the lapse also decreased from 47.2% in 2012 to 7.4% in 2015. The type of IACUCs used and the size of animal research programs appeared to have no effect in facility's rates of lapse in IACUC continuing reviews. While approximately 80% of facilities reported no lapse in IACUC continuing reviews, approximately 14% of facilities had lapse rates of >10% each year. Some facilities appeared to be repeat offenders. Four facilities had IACUC lapse rates of >10% in at least 3 out of 5 years, suggesting a system problem in these facilities requiring remedial actions to improve their IACUC continuing review processes.

 12. The tropical lapse rate steepened during the Last Glacial Maximum

  NARCIS (Netherlands)

  Loomis, S.E.; Russell, J.M.; Verschuren, D.; Morrill, C.; De Cort, G.; Sinninghe Damsté, J.S.; Olago, D.; Eggermont, H.; Street-Perrott, F.A.; Kelly, M.A.

  2017-01-01

  The gradient of air temperature with elevation (the temperature lapse rate) in the tropics is predicted to become lesssteep during the coming century as surface temperature rises, enhancing the threat of warming in high-mountainenvironments. However, the sensitivity of the lapse rate to climate

 13. Lapse ülalpidamise hind / Ene-Margit Tiit

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiit, Ene-Margit, 1934-

  2005-01-01

  Tutvustav artikkel sotsiaalministeeriumi tellimusel läbiviidud uuringust, mille eesmärgiks oli välja töötada lapse kõikidest vajadustest lähtuv ühtne metoodika lapse ülalpidamiskulude arvutamiseks ühes kuus. Tabelid. Diagrammid. Vt. ka lk. 15-16: Kaplan, Signe. Metoodika kasutamisvõimalusi

 14. The tropical lapse rate steepened during the Last Glacial Maximum

  NARCIS (Netherlands)

  Loomis, Shannon E; Russell, James M; Verschuren, Dirk; Morrill, Carrie; De Cort, Gijs; Sinninghe Damsté, Jaap S; Olago, Daniel; Eggermont, Hilde; Street-Perrott, F Alayne; Kelly, Meredith A

  The gradient of air temperature with elevation (the temperature lapse rate) in the tropics is predicted to become less steep during the coming century as surface temperature rises, enhancing the threat of warming in high-mountain environments. However, the sensitivity of the lapse rate to climate

 15. Time-Lapse Videos for Physics Education: Specific Examples

  Science.gov (United States)

  Vollmer, Michael; Möllmann, Klaus-Peter

  2018-01-01

  There are many physics experiments with long time scales such that they are usually neither shown in the physics class room nor in student labs. However, they can be easily recorded with time-lapse cameras and the respective time-lapse videos allow qualitative and/or quantitative analysis of the underlying physics. Here, we present some examples…

 16. Susceptibility of memory consolidation during lapses in recall.

  Science.gov (United States)

  Marra, Vincenzo; O'Shea, Michael; Benjamin, Paul R; Kemenes, Ildikó

  2013-01-01

  Memories that can be recalled several hours after learning may paradoxically become inaccessible for brief periods after their formation. This raises major questions about the function of these early memory lapses in the structure of memory consolidation. These questions are difficult to investigate because of the lack of information on the precise timing of lapses. However, the use of a single-trial conditioning paradigm in Lymnaea solves this problem. Here we use electrophysiological and behavioural experiments to reveal lapses in memory recall at 30 min and 2 h post conditioning. We show that only during these lapses is consolidation of long-term memory susceptible to interruption by external disturbance. These shared time points of memory lapse and susceptibility correspond to transitions between different phases of memory that have different molecular requirements. We propose that during periods of molecular transition memory recall is weakened, allowing novel sensory cues to block the consolidation of long-term memory.

 17. Time-lapse videos for physics education: specific examples

  Science.gov (United States)

  Vollmer, Michael; Möllmann, Klaus-Peter

  2018-05-01

  There are many physics experiments with long time scales such that they are usually neither shown in the physics class room nor in student labs. However, they can be easily recorded with time-lapse cameras and the respective time-lapse videos allow qualitative and/or quantitative analysis of the underlying physics. Here, we present some examples from thermal physics (melting, evaporation, cooling) as well as diffusion processes

 18. Susceptibility of memory consolidation during lapses in recall

  Science.gov (United States)

  Marra, Vincenzo; O’Shea, Michael; Benjamin, Paul R.; Kemenes, Ildikó

  2013-01-01

  Memories that can be recalled several hours after learning may paradoxically become inaccessible for brief periods after their formation. This raises major questions about the function of these early memory lapses in the structure of memory consolidation. These questions are difficult to investigate because of the lack of information on the precise timing of lapses. However, the use of a single-trial conditioning paradigm in Lymnaea solves this problem. Here we use electrophysiological and behavioural experiments to reveal lapses in memory recall at 30 min and 2 h post conditioning. We show that only during these lapses is consolidation of long-term memory susceptible to interruption by external disturbance. These shared time points of memory lapse and susceptibility correspond to transitions between different phases of memory that have different molecular requirements. We propose that during periods of molecular transition memory recall is weakened, allowing novel sensory cues to block the consolidation of long-term memory. PMID:23481386

 19. Lapse parimate huvide kaitse lapseröövi menetluses : [magistritöö] / Reeli Tambek ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Maarja Torga

  Index Scriptorium Estoniae

  Tambek, Reeli

  2012-01-01

  Lapse parimatest huvidest, kahe Euroopa suurima kohtu erinevast praktikast ja sellest tingitud ohtudest, õige tasakaalu saavutamise vajadusest ning viisidest lapse parimate huvide ja lapse tagastamise kohustuse vahel

 20. Kohtu loal lapse nimel tehingute tegemine krediidiasutuses : [magistritöö] / Merily Saar ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Triin Göttig

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Merily, 1987-

  2013-01-01

  Varahooldusõigusest tulenevast lapse vara säilitamise kohustusest, perekonnaseadusest tulenevatest piirangutest vanema poolt lapse esindajana tehingute tegemisel, lapse nimel väärtpaberitehingute tegemisest

 1. The influence of lapses of attention on working memory capacity.

  Science.gov (United States)

  Unsworth, Nash; Robison, Matthew K

  2016-02-01

  In three experiments, the influence of lapses of attention on working memory (WM) capacity measures was examined. Participants performed various change detection tasks while also reporting whether they were focused on the current task or whether they were unfocused and mind-wandering. Participants reported that they were mind-wandering roughly 27% of the time, and when participants reported mind-wandering, their performance was worse compared to when they reported being on-task. Low WM capacity individuals reported more mind-wandering and lapses of attention than high WM capacity individuals, and mind-wandering and filtering abilities were shown to make independent contributions to capacity estimates. These results provide direct support for the notion that the ability to focus attention on-task and prevent lapses of attention is an important contributor to performance on measures of WM capacity.

 2. TimeLapseAnalyzer: Multi-target analysis for live-cell imaging and time-lapse microscopy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huth, Johannes; Buchholz, Malte; Kraus, Johann M.

  2011-01-01

  The direct observation of cells over time using time-lapse microscopy can provide deep insights into many important biological processes. Reliable analyses of motility, proliferation, invasive potential or mortality of cells are essential to many studies involving live cell imaging and can aid in...... counting and tube formation analysis in high throughput screening of live-cell experiments. TimeLapseAnalyzer is freely available (MATLAB, Open Source) at http://www.informatik.uniulm. de/ni/mitarbeiter/HKestler/tla......., we developed TimeLapseAnalyzer. Apart from general purpose image enhancements and segmentation procedures, this extensible, self-contained, modular cross-platform package provides dedicated modalities for fast and reliable analysis of multi-target cell tracking, scratch wound healing analysis, cell...

 3. Time-lapse controlled-source electromagnetics using interferometry

  NARCIS (Netherlands)

  Hunziker, J.W.; Slob, E.C.; Wapenaar, C.P.A.

  In time-lapse controlled-source electromagnetics, it is crucial that the source and the receivers are positioned at exactly the same location at all times of measurement. We use interferometry by multidimensional deconvolution (MDD) to overcome problems in repeatability of the source location.

 4. Andeka lapse arengukeskkond ja toimetulek koolis / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  Andekuse mõistest ja selle arengust, andeka lapse isiksuseomadustest. 1998-2000.a. läbi viidud küsitlusuuringust, mille eesmärgiks oli selgitada andekate laste koolimeeldivust, hinnanguid õpetajatele, õpilaste asendit kaaslaste seas, õpilaste arvamusi oma isiksuseomaduste kohta ning andekate harrastusi ja huvisid

 5. Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiad

  Index Scriptorium Estoniae

  1998-01-01

  Proosa : Toomas Vint. Lõppematu maastik (25 000 kr.). Luule : Kalju Lepik. Pihlakamarja rist (25 000 kr.). Laste- ja noorsookirjandus : Leelo Tungal ja Karel Korp. Kollitame! Kummitame! ehk Kollikooli kasvandike juhtumisi tänapäeval (15 000 ja 10 000 kr.). Esseistika : Ilmar Laaban. Marsyase nahk (25 000 kr.); Hasso Krull. Katkestuse kultuur (25 000 kr.). Ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde : Maie-Merike Pau. Umberto Eco romaani 'Roosi nimi' tõlge itaalia keelest (12 500 kr.). Ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde ('Via Estica') : Olga Nael (Rudneva). Karl Ristikivi romaanide 'Lohe hambad' ja 'Rõõmulaul' tõlked vene keelde (12 500 kr.).

 6. Vikergallup : Eesti kirjandus 2006

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  19 arvustaja vastus küsimusele, milline oli 2006. aasta parim uudisraamat ja debüütteos. Ära nimetati Hasso Krulli luulekogu "Talv", Jan Kausi romaan "Tema", Madis Kõivu "Näidendid I", Jaan Pehki luulekogu "Tuigu kui tuled", Tarmo Tedre romaan "Onanistid", Kristiina Ehini romaan "Pillipuhujanaine ja pommipanijanaine", Marko Kompuse luulekogu "Vallaliste jõgede tõkkejooksja", Mathura luulekogu "Kohalolu", Rein Põdra romaan "Eike", Indrek Ryytle luulekogu "Inglid rokijaamas", Triin Soometsa "Väljas" ja Ervin Õunapuu romaan "Meie igapäevane jää". Debüütteostest mainiti Kaupo Meieli luulekogu "Polügrafisti käsiraamat", Anti Saare romaani "Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin", Andra Teede luulekogu "Takso Tallinna taevas", Maarja Kangro luulekogu "Kurat õrnal lumel", Andrus Elbingu luulekogu "Siin Beebilõust, tere!", Tiina Ilvese juturaamat "Augustihambad", Indrek Koffi luulekogu "Vana laul", Eliina Kortsu luulekogu "Lööklaused murravad metsi", Carolina Pihelga luulekogu "Sõrmemuster" ja Paavo Piigi luulekogu "Kummuli linnad"

 7. Vikergallup : Eesti kirjandus 2007

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  23 arvustaja vastus küsimusele, milline oli 2007. aasta parim uudisraamat ja debüütteos. Mainiti järgnevaid autoreid ja nende teoseid: Jaan Kaplinski "Seesama jõgi" (parim uudisteos), Andrus Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu", Aare Pilv "Näoline", Mehis Heinsaar "Rändaja õnn", Kivisildnik "Sumo", Mihkel Mutt "Siseemigrant", Doris Kareva "Lõige", Ene Mihkelson "Katkuhaud", Veiko Märka "Lendas üle marmortahvli", Andra Teede "Saage üle", Maria Lee "Äramõte", Edvin Aedma "Inimene ja draakon", Andres Anvelt "Punane elavhõbe", Kerle Arula "Paplitüdruku talv", Jim Ashilevi "Nagu poisid vihma käes", Urmas Nimetu "Langemine alla nulli"; parimad debüütteosed olid Epp Annuse "Sina, Matilda" ja Peeter Helme "Puudutus"

 8. Eesti kirjandus 1997

  Index Scriptorium Estoniae

  1998-01-01

  Aut.: Märt Väljataga, Mart Velsker, Barbi Pilvre, Indrek Särg, Tarmo Vahter, Piret Viires, Tõnu Kaalep, Janika Kronberg, Lauri Sommer, Sven Kivisildnik, Eve Annuk, Aarne Ruben, Jan Kaus, Karl Martin Sinijärv, Jüri Ehlvest, Hasso Krull

 9. Kirjanduse periodiseerimisest / Tiit Hennoste

  Index Scriptorium Estoniae

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2003-01-01

  Järg: Akadeemia, 2003, nr. 6, lk. 1146-1172. Bibliograafia lk. 1170-1172. Ilmunud ka kogumikus: Hennoste, Tiit. Eurooplaseks saamine : kõrvalkäija altkulmupilk. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003, lk. 57-107

 10. Are lapsed donors willing to resume blood donation, and what determines their motivation to do so?

  Science.gov (United States)

  van Dongen, Anne; Abraham, Charles; Ruiter, Robert A C; Schaalma, Herman P; de Kort, Wim L A M; Dijkstra, J Anneke; Veldhuizen, Ingrid J T

  2012-06-01

  This study investigated the possibility of rerecruiting lapsed blood donors. Reasons for donation cessation, motivation to restart donation, and modifiable components of donation motivation were examined. We distinguished between lapsed donors who had passively withdrawn by merely not responding to donation invitations and donors who had contacted the blood bank to actively withdraw. A cross-sectional survey was sent to 400 actively lapsed donors and to 400 passively lapsed donors, measuring intention to restart donation and psychological correlates of restart intention. The data were analyzed using multiple regression analyses. The response rate among actively lapsed donors was higher than among passively lapsed donors (37% vs. 25%). Actively lapsed donors typically ceased donating because of physical reactions, while passively lapsed donors quit because of a busy lifestyle. Nonetheless, 51% of actively lapsed responders and 80% of passively lapsed responders were willing to restart donations. Multiple regression analysis showed that, for passively lapsed donors, cognitive attitude was the strongest correlate of intention to donate in the future (β=0.605, pattitude (β=0.239, pattitude was also the strongest correlate of intention (β=0.601, pattitude (β=0.345, pattitudes and self-efficacy could further raise such intentions. © 2011 American Association of Blood Banks.

 11. Calibrating vadose zone models with time-lapse gravity data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Lars; Binning, Philip John; Rosbjerg, Dan

  2011-01-01

  The vadose zone plays an important role in the hydrologic cycle. Various geophysical methods can determine soil water content variations in time and space in volumes ranging from a few cubic centimeters to several cubic meters. In contrast to the established methods, time-lapse gravity measurements...... of changes in soil water content do not rely on a petrophysical relationship between the measured quantity and the water content but give a direct measure of the mass change in the soil. Only recently has the vadose zone been systematically incorporated when ground-based gravity data are used to infer...... hydrologic information. In this study, changes in the soil water content gave rise to a measurable signal in a forced infiltration experiment on a 107-m2 grassland area. Time-lapse gravity data were able to constrain the van Genuchten soil hydraulic parameters in both a synthetic example and a field...

 12. Definition of "banner clouds" based on time lapse movies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. Schween

  2007-01-01

  Full Text Available Banner clouds appear on the leeward side of a mountain and resemble a banner or a flag. This article provides a comprehensive definition of "banner clouds". It is based primarily on an extensive collection of time lapse movies, but previous attempts at an explanation of this phenomenon are also taken into account. The following ingredients are considered essential: the cloud must be attached to the mountain but not appear on the windward side; the cloud must originate from condensation of water vapour contained in the air (rather than consist of blowing snow; the cloud must be persistent; and the cloud must not be of convective nature. The definition is illustrated and discussed with the help of still images and time lapse movies taken at Mount Zugspitze in the Bavarian Alps.

 13. Definition of "banner clouds" based on time lapse movies

  OpenAIRE

  Schween , J. H.; Kuettner , J.; Reinert , D.; Reuder , J.; Wirth , V.

  2007-01-01

  International audience; Banner clouds appear on the leeward side of a mountain and resemble a banner or a flag. This article provides a comprehensive definition of "banner clouds". It is based primarily on an extensive collection of time lapse movies, but previous attempts at an explanation of this phenomenon are also taken into account. The following ingredients are considered essential: the cloud must be attached to the mountain but not appear on the windward side; the cloud must originate ...

 14. Findings of negligence followed communication lapses in BC aneurysm case

  OpenAIRE

  Capen, K

  1997-01-01

  Negligence is sometimes established on the basis of lapses in communication and patient care management that, in hindsight, could have been avoided. A recent BC court case concerned a patient who died because of a ruptured aneurysm. A Supreme Court judge found that some of the physicians involved had failed in their duty to diagnose the patient's condition properly, or failed to communicate to one another significant signs of the patient's illness, and failed to refer him in time to the medic...

 15. Time-lapse Raman imaging of osteoblast differentiation

  Science.gov (United States)

  Hashimoto, Aya; Yamaguchi, Yoshinori; Chiu, Liang-Da; Morimoto, Chiaki; Fujita, Katsumasa; Takedachi, Masahide; Kawata, Satoshi; Murakami, Shinya; Tamiya, Eiichi

  2015-07-01

  Osteoblastic mineralization occurs during the early stages of bone formation. During this mineralization, hydroxyapatite (HA), a major component of bone, is synthesized, generating hard tissue. Many of the mechanisms driving biomineralization remain unclear because the traditional biochemical assays used to investigate them are destructive techniques incompatible with viable cells. To determine the temporal changes in mineralization-related biomolecules at mineralization spots, we performed time-lapse Raman imaging of mouse osteoblasts at a subcellular resolution throughout the mineralization process. Raman imaging enabled us to analyze the dynamics of the related biomolecules at mineralization spots throughout the entire process of mineralization. Here, we stimulated KUSA-A1 cells to differentiate into osteoblasts and conducted time-lapse Raman imaging on them every 4 hours for 24 hours, beginning 5 days after the stimulation. The HA and cytochrome c Raman bands were used as markers for osteoblastic mineralization and apoptosis. From the Raman images successfully acquired throughout the mineralization process, we found that β-carotene acts as a biomarker that indicates the initiation of osteoblastic mineralization. A fluctuation of cytochrome c concentration, which indicates cell apoptosis, was also observed during mineralization. We expect time-lapse Raman imaging to help us to further elucidate osteoblastic mineralization mechanisms that have previously been unobservable.

 16. Distinct coping strategies differentially predict urge levels and lapses in a smoking cessation attempt.

  Science.gov (United States)

  Brodbeck, Jeannette; Bachmann, Monica S; Znoj, Hansjörg

  2013-06-01

  This study analysed mechanisms through which stress-coping and temptation-coping strategies were associated with lapses. Furthermore, we explored whether distinct coping strategies differentially predicted reduced lapse risk, lower urge levels, or a weaker association between urge levels and lapses during the first week of an unassisted smoking cessation attempt. Participants were recruited via the internet and mass media in Switzerland. Ecological momentary assessment (EMA) with mobile devices was used to assess urge levels and lapses. Online questionnaires were used to measure smoking behaviours and coping variables at baseline, as well as smoking behaviour at the three-month follow-up. The sample consisted of 243 individuals, aged 20 to 40, who reported 4199 observations. Findings of multilevel regression analyses show that coping was mainly associated with a reduced lapse risk and not with lower urge levels or a weaker association between urge levels and lapses. 'Calming down' and 'commitment to change' predicted a lower lapse risk and also a weaker relation between urge levels and lapses. 'Stimulus control' predicted a lower lapse risk and lower urge levels. Conversely, 'task-orientation' and 'risk assessment' were related to higher lapse risk and 'risk assessment' also to higher urge levels. Disengagement coping i.e. 'eating or shopping', 'distraction', and 'mobilising social support' did not affect lapse risk. Promising coping strategies during the initial stage of smoking cessation attempt are targeted directly at reducing the lapse risk and are characterised by engagement with the stressor or one's reactions towards the stressor and a focus on positive consequences instead of health risks. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Predictors of lapse in first week of smoking abstinence in PTSD and non-PTSD smokers.

  Science.gov (United States)

  Beckham, Jean C; Calhoun, Patrick S; Dennis, Michelle F; Wilson, Sarah M; Dedert, Eric A

  2013-06-01

  Retrospective research suggests smokers with posttraumatic stress disorder (PTSD) lapse more quickly after their quit date. Ecological momentary assessment (EMA) research is needed to confirm the presence of early smoking lapse in PTSD and form conceptualizations that inform intervention. Smokers with (n = 55) and without (n = 52) PTSD completed alarm-prompted EMA of situational and psychiatric variables the week before and after a quit date, and self-initiated EMA following smoking lapses. Blood samples at baseline and on the quit date allowed assessment of dehydroepiandrosterone (DHEA) and dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA(S)). PTSD was related to shorter time to lapse (hazard ratio [HR] = 1.677, 95% CI: 1.106-2.544). Increased smoking abstinence self-efficacy was related to longer time to lapse (HR = 0.608, 95% CI: 0.430-0.860). Analyses of participants' real-time reports revealed that smokers with PTSD were more likely to attribute first-time lapses to negative affect ( = 5.412, p = .020), and trauma reminders (Fisher's exact p = .003**). Finally, the quit date decrease in DHEA(S) was related to shorter time to lapse (HR = 1.009, 95% CI: 1.000-1.018, p smoking lapse in PTSD, and add to evidence that early lapse occasions are more strongly related to trauma reminders, negative affect, and cravings in smokers with PTSD.

 18. Interferometric full-waveform inversion of time-lapse data

  KAUST Repository

  Sinha, Mrinal

  2017-08-17

  One of the key challenges associated with time-lapse surveys is ensuring the repeatability between the baseline and monitor surveys. Non-repeatability between the surveys is caused by varying environmental conditions over the course of different surveys. To overcome this challenge, we propose the use of interferometric full waveform inversion (IFWI) for inverting the velocity model from data recorded by baseline and monitor surveys. A known reflector is used as the reference reflector for IFWI, and the data are naturally redatumed to this reference reflector using natural reflections as the redatuming operator. This natural redatuming mitigates the artifacts introduced by the repeatability errors that originate above the reference reflector.

 19. Predictive modeling of addiction lapses in a mobile health application.

  Science.gov (United States)

  Chih, Ming-Yuan; Patton, Timothy; McTavish, Fiona M; Isham, Andrew J; Judkins-Fisher, Chris L; Atwood, Amy K; Gustafson, David H

  2014-01-01

  The chronically relapsing nature of alcoholism leads to substantial personal, family, and societal costs. Addiction-comprehensive health enhancement support system (A-CHESS) is a smartphone application that aims to reduce relapse. To offer targeted support to patients who are at risk of lapses within the coming week, a Bayesian network model to predict such events was constructed using responses on 2,934 weekly surveys (called the Weekly Check-in) from 152 alcohol-dependent individuals who recently completed residential treatment. The Weekly Check-in is a self-monitoring service, provided in A-CHESS, to track patients' recovery progress. The model showed good predictability, with the area under receiver operating characteristic curve of 0.829 in the 10-fold cross-validation and 0.912 in the external validation. The sensitivity/specificity table assists the tradeoff decisions necessary to apply the model in practice. This study moves us closer to the goal of providing lapse prediction so that patients might receive more targeted and timely support. © 2013.

 20. Exploring Time-Lapse Photography as a Means for Qualitative Data Collection

  Science.gov (United States)

  Persohn, Lindsay

  2015-01-01

  Collecting information via time-lapse photography is nothing new. Scientists and artists have been using this kind of data since the late 1800s. However, my research and experiments with time-lapse have shown that great potential may lie in its application to educational and social scientific research methods. This article is part history, part…

 1. Capturing change: the duality of time-lapse imagery to acquire data and depict ecological dynamics

  Science.gov (United States)

  Brinley Buckley, Emma M.; Allen, Craig R.; Forsberg, Michael; Farrell, Michael; Caven, Andrew J.

  2017-01-01

  We investigate the scientific and communicative value of time-lapse imagery by exploring applications for data collection and visualization. Time-lapse imagery has a myriad of possible applications to study and depict ecosystems and can operate at unique temporal and spatial scales to bridge the gap between large-scale satellite imagery projects and observational field research. Time-lapse data sequences, linking time-lapse imagery with data visualization, have the ability to make data come alive for a wider audience by connecting abstract numbers to images that root data in time and place. Utilizing imagery from the Platte Basin Timelapse Project, water inundation and vegetation phenology metrics are quantified via image analysis and then paired with passive monitoring data, including streamflow and water chemistry. Dynamic and interactive time-lapse data sequences elucidate the visible and invisible ecological dynamics of a significantly altered yet internationally important river system in central Nebraska.

 2. Capturing change: the duality of time-lapse imagery to acquire data and depict ecological dynamics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emma M. Brinley Buckley

  2017-09-01

  Full Text Available We investigate the scientific and communicative value of time-lapse imagery by exploring applications for data collection and visualization. Time-lapse imagery has a myriad of possible applications to study and depict ecosystems and can operate at unique temporal and spatial scales to bridge the gap between large-scale satellite imagery projects and observational field research. Time-lapse data sequences, linking time-lapse imagery with data visualization, have the ability to make data come alive for a wider audience by connecting abstract numbers to images that root data in time and place. Utilizing imagery from the Platte Basin Timelapse Project, water inundation and vegetation phenology metrics are quantified via image analysis and then paired with passive monitoring data, including streamflow and water chemistry. Dynamic and interactive time-lapse data sequences elucidate the visible and invisible ecological dynamics of a significantly altered yet internationally important river system in central Nebraska.

 3. Application of Machine Learning to Predict Dietary Lapses During Weight Loss.

  Science.gov (United States)

  Goldstein, Stephanie P; Zhang, Fengqing; Thomas, John G; Butryn, Meghan L; Herbert, James D; Forman, Evan M

  2018-05-01

  Individuals who adhere to dietary guidelines provided during weight loss interventions tend to be more successful with weight control. Any deviation from dietary guidelines can be referred to as a "lapse." There is a growing body of research showing that lapses are predictable using a variety of physiological, environmental, and psychological indicators. With recent technological advancements, it may be possible to assess these triggers and predict dietary lapses in real time. The current study sought to use machine learning techniques to predict lapses and evaluate the utility of combining both group- and individual-level data to enhance lapse prediction. The current study trained and tested a machine learning algorithm capable of predicting dietary lapses from a behavioral weight loss program among adults with overweight/obesity (n = 12). Participants were asked to follow a weight control diet for 6 weeks and complete ecological momentary assessment (EMA; repeated brief surveys delivered via smartphone) regarding dietary lapses and relevant triggers. WEKA decision trees were used to predict lapses with an accuracy of 0.72 for the group of participants. However, generalization of the group algorithm to each individual was poor, and as such, group- and individual-level data were combined to improve prediction. The findings suggest that 4 weeks of individual data collection is recommended to attain optimal model performance. The predictive algorithm could be utilized to provide in-the-moment interventions to prevent dietary lapses and therefore enhance weight losses. Furthermore, methods in the current study could be translated to other types of health behavior lapses.

 4. Time-lapse video sysem used to study nesting gyrfalcons

  Science.gov (United States)

  Booms, Travis; Fuller, Mark R.

  2003-01-01

  We used solar-powered time-lapse video photography to document nesting Gyrfalcon (Falco rusticolus) food habits in central West Greenland from May to July in 2000 and 2001. We collected 2677.25 h of videotape from three nests, representing 94, 87, and 49% of the nestling period at each nest. The video recorded 921 deliveries of 832 prey items. We placed 95% of the items into prey categories. The image quality was good but did not reveal enough detail to identify most passerines to species. We found no evidence that Gyrfalcons were negatively affected by the video system after the initial camera set-up. The video system experienced some mechanical problems but proved reliable. The system likely can be used to effectively document the food habits and nesting behavior of other birds, especially those delivering large prey to a nest or other frequently used site.

 5. Calibrating Vadose Zone Models with Time-Lapse Gravity Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Lars; Hansen, A. B.; Looms, M. C.

  2009-01-01

  A change in soil water content is a change in mass stored in the subsurface. Given that the mass change is big enough, the change can be measured with a gravity meter. Attempts have been made with varying success over the last decades to use ground-based time-lapse gravity measurements to infer...... hydrogeological parameters. These studies focused on the saturated zone with specific yield as the most prominent target parameter. Any change in storage in the vadose zone has been considered as noise. Our modeling results show a measureable change in gravity from the vadose zone during a forced infiltration...... experiment on 10m by 10m grass land. Simulation studies show a potential for vadose zone model calibration using gravity data in conjunction with other geophysical data, e.g. cross-borehole georadar. We present early field data and calibration results from a forced infiltration experiment conducted over 30...

 6. Combined time-lapse cinematography and immuno-electron microscopy.

  Science.gov (United States)

  Balfour, B M; Goscicka, T; MacKenzie, J L; Gautam, A; Tate, M; Clark, J

  1990-04-01

  A method was developed to record interactions between mobile non-adherent immunocytes by time-lapse cinematography and then to study the same cells by immuno-electron microscopy, using monoclonal antibodies against surface components. For this purpose a modified stage was designed to fit an inverted microscope. The attachment included a device to cool the culture chamber with N2 gas, a micro-injector for monoclonal antibody and immuno-gold treatment, and two pairs of washing needles to change the medium without disturbance. The technique was first employed to study the formation of aggregates around the antigen-presenting cells in cultures containing cells from hyper-immunized animals. Recently peripheral blood cells from normal subjects and patients with immune deficiency syndromes were stimulated with pokeweed mitogen, cluster formation was recorded, and the cells were processed for immuno-electron microscopy.

 7. A Prototype System for Time-Lapse Electrical Resistivity Tomographies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raffaele Luongo

  2012-01-01

  Full Text Available A prototype system for time-lapse acquisition of 2D electrical resistivity tomography (ERT and time domain reflectometry (TDR measurements was installed in a test site affected by a landslide in Basilicata region (southern Italy. The aim of the system is to monitor in real-time the rainwater infiltration into the soil and obtain information about the variation of the water content in the first layers of the subsoil and the possible influence of this variation on landslide activity. A rain gauge placed in the test site gives information on the rainfall intensity and frequency and suggests the acquisition time interval. The installed system and the preliminary results are presented in this paper.

 8. Embryo selection: the role of time-lapse monitoring.

  Science.gov (United States)

  Kovacs, Peter

  2014-12-15

  In vitro fertilization has been available for over 3 decades. Its use is becoming more widespread worldwide, and in the developed world, up to 5% of children have been born following IVF. It is estimated that over 5 million children have been conceived in vitro. In addition to giving hope to infertile couples to have their own family, in vitro fertilization has also introduced risks as well. The risk of multiple gestation and the associated maternal and neonatal morbidity/mortality has increased significantly over the past few decades. While stricter transfer policies have eliminated the majority of the high-order multiples, these changes have not yet had much of an impact on the incidence of twins. A twin pregnancy can be avoided by the transfer of a single embryo only. However, the traditionally used method of morphologic embryo selection is not predictive enough to allow routine single embryo transfer; therefore, new screening tools are needed. Time-lapse embryo monitoring allows continuous, non-invasive embryo observation without the need to remove the embryo from optimal culturing conditions. The extra information on the cleavage pattern, morphologic changes and embryo development dynamics could help us identify embryos with a higher implantation potential. These technologic improvements enable us to objectively select the embryo(s) for transfer based on certain algorithms. In the past 5-6 years, numerous studies have been published that confirmed the safety of time-lapse technology. In addition, various markers have already been identified that are associated with the minimal likelihood of implantation and others that are predictive of blastocyst development, implantation potential, genetic health and pregnancy. Various groups have proposed different algorithms for embryo selection based on mostly retrospective data analysis. However, large prospective trials are needed to study the full benefit of these (and potentially new) algorithms before their

 9. The association of positive emotion and first smoking lapse: An ecological momentary assessment study.

  Science.gov (United States)

  Vinci, Christine; Li, Liang; Wu, Cai; Lam, Cho Y; Guo, Lin; Correa-Fernández, Virmarie; Spears, Claire A; Hoover, Diana S; Etcheverry, Paul E; Wetter, David W

  2017-11-01

  Individuals attempting to quit smoking typically have poor success rates, and the majority fail to maintain long-term abstinence. Although a large body of evidence documents the impact of negative affect on reducing abstinence, there is a much smaller body of research on positive emotions, which could be an important mechanism that is associated with successful cessation. As such, this study examined positive emotions in real-time via ecological momentary assessment (EMA) to determine whether discrete positive emotions were uniquely related to 2 cessation milestones: quit day lapse and first lapse. Participants were 391 smokers who received tobacco cessation treatment. EMAs were completed pre- and postquit, and positive emotion was assessed with 3 items (enthusiastic, happy, and relaxed) rated on 5-point Likert scales. Analyses examined the associations of the means and slopes of each emotion on the current day with the likelihood of lapse on the following day. When controlling for relevant covariates, prequit positive emotions were not related to quit day lapse. However, postquit positive emotions were associated with first lapse. Specifically, high levels of happiness and relaxation, as well as increasing levels of enthusiasm, happiness, and relaxation were related to a lower likelihood of next day lapse. These are some of the first real-time, real-world data to demonstrate that distinct positive emotions are associated with a lower risk of lapse during the postquit period among smokers attempting to quit. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 10. Time-lapse imaging of neural development: zebrafish lead the way into the fourth dimension.

  Science.gov (United States)

  Rieger, Sandra; Wang, Fang; Sagasti, Alvaro

  2011-07-01

  Time-lapse imaging is often the only way to appreciate fully the many dynamic cell movements critical to neural development. Zebrafish possess many advantages that make them the best vertebrate model organism for live imaging of dynamic development events. This review will discuss technical considerations of time-lapse imaging experiments in zebrafish, describe selected examples of imaging studies in zebrafish that revealed new features or principles of neural development, and consider the promise and challenges of future time-lapse studies of neural development in zebrafish embryos and adults. Copyright © 2011 Wiley-Liss, Inc.

 11. First-order symmetrizable hyperbolic formulations of Einstein's equations including lapse and shift as dynamical fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alvi, Kashif

  2002-01-01

  First-order hyperbolic systems are promising as a basis for numerical integration of Einstein's equations. In previous work, the lapse and shift have typically not been considered part of the hyperbolic system and have been prescribed independently. This can be expensive computationally, especially if the prescription involves solving elliptic equations. Therefore, including the lapse and shift in the hyperbolic system could be advantageous for numerical work. In this paper, two first-order symmetrizable hyperbolic systems are presented that include the lapse and shift as dynamical fields and have only physical characteristic speeds

 12. Near-surface air temperature lapse rates in Xinjiang, northwestern China

  Science.gov (United States)

  Du, Mingxia; Zhang, Mingjun; Wang, Shengjie; Zhu, Xiaofan; Che, Yanjun

  2018-02-01

  Lapse rates of near-surface (2 m) air temperature are important parameters in hydrologic and climate simulations, especially for the mountainous areas without enough in-situ observations. In Xinjiang, northwestern China, the elevations range from higher than 7000 m to lower than sea level, but the existing long-term meteorological measurements are limited and distributed unevenly. To calculate lapse rates in Xinjiang, the daily data of near-surface air temperature ( T min, T ave, and T max) were measured by automatic weather stations from 2012 to 2014. All the in situ observation stations were gridded into a network of 1.5° (latitude) by 1.5° (longitude), and the spatial distribution and the daily, monthly, seasonal variations of lapse rates for T min, T ave, and T max in Xinjiang are analyzed. The Urumqi River Basin has been considered as a case to study the influence of elevation, aspect, and the wet and dry air conditions to the T min, T ave, and T max lapse rates. Results show that (1) the lapse rates for T min, T ave, and T max vary spatially during the observation period. The spatial diversity of T min lapse rates is larger than that of T ave, and that of T max is the smallest. For each season, T max lapse rates have more negative values than T ave lapse rates which are steeper than T min lapse rates. The weakest spatial diversity usually appears in July throughout a year. (2) The comparison for the three subregions (North, Middle, and South region) exhibits that lapse rates have similar day-to-day and month-to-month characteristics which present shallower values in winter months and steeper values in summer months. The T ave lapse rates in North region are shallower than those in Middle and South region, and the steepest T ave lapse rates of the three regions all appear in April. T min lapse rates are shallower than T max lapse rates. The maximum medians of T min and T max lapse rates for each grid in the three regions all appear in January, whereas the

 13. Effect of oxygen concentration on human embryo development evaluated by time-lapse monitoring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Hans Jakob; Hindkjær, Johnny Juhl; Kirkegaard, Kirstine

  2012-01-01

  recently demonstrated to occur from first cleavage cycle in mice using time-lapse microscopy, with the largest impact on the pre-compaction stages. However, embryonic development in mice differs in many aspects from human embryonic development. The objective of this retrospective, descriptive study...... was to evaluate the influence of oxygen tension on human pre-implantation development using time-lapse monitoring. Materials and methods: Human embryos were cultured to the blastocyst stage in a time-lapse incubator (EmbryoScope™) in 20% O2 (group 1), 20% O2 for 24 hours followed by culture in 5% O2 (group 2......) or in 5% O2 (group 3). Eligible were patients with age 8 oocytes retrieved. Group 1 consisted of 120 IVF/ICSI embryos from 26 patients recruited to a study conducted to evaluate the safety of the time-lapse incubator by randomising 1:1 embryos from a patient to culture...

 14. Atmospheric Surface Layer Characterization: Preliminary Desert Lapse Rate Study 22-25 August 2000

  National Research Council Canada - National Science Library

  Elliott, Doyle

  2003-01-01

  Results of the August 2000 Desert Lapse Rate (DLR) Experiment are presented. The DLR Experiment was performed to document the night-to-day transition effects on the desert Atmospheric Surface Layer (ASL...

 15. Determinants of return behavior: a comparison of current and lapsed donors.

  Science.gov (United States)

  Germain, Marc; Glynn, Simone A; Schreiber, George B; Gélinas, Stéphanie; King, Melissa; Jones, Mike; Bethel, James; Tu, Yongling

  2007-10-01

  There is a need to identify factors explaining why some people stop donating blood. A random mail survey of first-time (FT) and repeat (RPT) current (donating within 6 months before survey) and lapsed (donating >2 years prior) donors was conducted. The self-administered questionnaire included questions on personal, social, and behavioral characteristics. Among 1280 current and 1672 lapsed donors with valid addresses, the participation rate was 66.8 and 39.2 percent, respectively. In FT donors, the odds of lapsing increased with education (odds ratio [OR], 2.18; 95% confidence interval [CI], 1.34-3.55 for college or higher vs. Grade 12 or less education). Lapsed FT donors were more often asked to donate (OR, 1.89; 95% CI, 1.32-2.70) and had less interest in incentives (p marketing strategies that appeal solely to altruistic values need to be further evaluated for their effectiveness.

 16. Lapse käsi Riigikogu käes / Aivar Jarne

  Index Scriptorium Estoniae

  Jarne, Aivar, 1965-

  2003-01-01

  Rahvastikuprobleemidega toimetulekuks peab kogu lääne kultuuripiirkond ja iga maa omaette mõtlema, kuidas stimuleerida sündimust, suurendada lapse väärtust perekonnas ja vanemate jaoks, tõdeb autor

 17. Network Analysis of Time-Lapse Microscopy Recordings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik eSmedler

  2014-09-01

  Full Text Available Multicellular organisms rely on intercellular communication to regulate important cellular processes critical to life. To further our understanding of those processes there is a need to scrutinize dynamical signaling events and their functions in both cells and organisms. Here, we report a method and provide MATLAB code that analyzes time-lapse microscopy recordings to identify and characterize network structures within large cell populations, such as interconnected neurons. The approach is demonstrated using intracellular calcium (Ca2+ recordings in neural progenitors and cardiac myocytes, but could be applied to a wide variety of biosensors employed in diverse cell types and organisms. In this method, network structures are analyzed by applying cross-correlation signal processing and graph theory to single-cell recordings. The goal of the analysis is to determine if the single cell activity constitutes a network of interconnected cells and to decipher the properties of this network. The method can be applied in many fields of biology in which biosensors are used to monitor signaling events in living cells. Analyzing intercellular communication in cell ensembles can reveal essential network structures that provide important biological insights.

 18. History matching of time-lapse crosswell data using ensemble kalman filtering

  KAUST Repository

  de Matos Ravanelli, Fabio Miguel

  2015-09-03

  Data from crosswell seismic surveys is processed to provide crosswell time-lapse data to map fluid changes in a reservoir where time-lapse or 4D seismic data is unavailable or unreliable, such as in onshore reservoirs. The resultant processing results provide quantitative information for history matching purposes using a probabilistic approach to take in account uncertainties in the geological model and reduce uncertainties in reservoir production forecasts.

 19. Momentary factors during marijuana use as predictors of lapse during attempted abstinence in young adults.

  Science.gov (United States)

  Shrier, Lydia A; Sarda, Vishnudas; Jonestrask, Cassandra; Harris, Sion Kim

  2018-08-01

  Young adults using marijuana heavily often try multiple times to quit on their own. We sought to identify momentary experiences during marijuana use that could aid in predicting lapse when young adults subsequently attempt abstinence. Young adults (N=34) age 18-25 using marijuana ≥5days/week and planning to quit completed a survey of sociodemographic characteristics, substance use, marijuana expectancies, use motives, perceived social support, and confidence to abstain. They completed ecological momentary assessment (EMA) smartphone reports several times/day for two weeks prior to, then during two weeks of attempted abstinence. Use period EMA reports assessed affect, craving, accessibility, situational permissibility, use, and motivation to abstain. Baseline survey and EMA data were examined in relation to subsequent lapse during attempted abstinence. Nearly 3 in 4 participants (73.5%) reported lapsing during attempted abstinence from marijuana. On bivariate analyses, lower baseline dependence severity score, negative effect expectancies, perceived family support, and confidence to abstain were each associated with lapse. Of the use period EMA variables, greater percent of days with marijuana use, reports of easy accessibility, and reports of situational permissibility were each associated with lapse. Modeled together, negative effect expectancies, perceived family support, confidence to abstain, and situational permissibility during use were highly accurate in predicting lapse during attempted abstinence. Momentary factors may add to conventionally-surveyed characteristics to enhance prediction of lapse during attempted abstinence among young adults with heavy marijuana use. Momentary assessment prior to a quit attempt may thus enable more effective personalized approaches to preventing lapse. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Time-lapse seismic attribute analysis for a water-flooded reservoir

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jin, Long; Sen, M K; Stoffa, P L; Seif, R K

  2008-01-01

  One of the goals of time-lapse seismic monitoring is the direct detection of the fluid front and two-phase contact area. However, several factors affect the quality of time-lapse seismic difference data and decrease detectability. One of these factors is random noise. In this paper, we propose five different methods aimed at improving the quality and detectability of noisy time-lapse seismic difference data. Common to these methods is the transform of the differences to a domain where the time-lapse signal and random noise are well separated. Our proposed methods include direct Fourier transform based spectral decomposition, bispectra, wavelet transform, singular value decomposition and hybrid methods. We also propose a method that combines multiple time-lapse difference data and gives a final difference which enhances the common part and attenuates the differences of the multiple difference images resulting in a better detectability than the original images. A synthetic time-lapse model is used to demonstrate the feasibility of our proposed methods

 1. Sardiinia kirjandus kui hea idee

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Toimetuse artikkel Elsbeth Gut Bozzetti artikli "Vana maailm ja uus laine" (Alte Welt und neue Welle. - Neue Zürcher Zeitung 16.12. 2006) ning internetis avaldatud materjali põhjal. Gavino Ledda, Salvatore Satta, Salvatore Niffoi jt.

 2. Kirjandus ja riigikirjand / Maia Madisso

  Index Scriptorium Estoniae

  Madisso, Maia

  2001-01-01

  2001.a. riigieksami kirjandite analüüs, milles vaadeldakse, kuivõrd on töödes tuginetud kirjandusteostele. 2001.a. riigikirjand oli esimene omataoline, mille puhul kirjandusele toetumine ei olnud ühegi teema puhul obligatoorne. Analüüsiks kasutati 279 kirjandist koosnevat juhuslikku valikut.

 3. Vene kirjanduse detektiivitehas / Ilona Martson

  Index Scriptorium Estoniae

  Martson, Ilona, 1970-

  2003-01-01

  Arvustus: Akunin, Boriss. Azazel. Tallinn : Tänapäev, 2003. Ülevaade Boriss Akunini (õieti Grigori Tshhartishvili) krimikirjanduslikust loomingust (Erast Fandorini, Pelageja- ja Nicolas Fandorini sarjast)

 4. y eesti kirjanduses / Mart Velsker

  Index Scriptorium Estoniae

  Velsker, Mart, 1966-

  2001-01-01

  Artikli aluseks on Käärikul soome-eesti kontrastiivseminaril 31. 05. 2001 peetud ettekanne. Autor vaatleb y kasutamist Johannes Aaviku, Uku Masingu ja Johnny B. Isotamme kirjutistes, samuti nooremate autorite loomingus (Merca [Merle Jääger], Liisi Ojamaa)

 5. Inter- and intra-observer variability of time-lapse annotations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundvall, Linda; Ingerslev, Hans Jakob; Breth Knudsen, Ulla

  2013-01-01

  . This provides the basis for further investigation of embryo assessment and selection by time-lapse imaging in prospective trials. Study funding/competing interest(s): Research at the Fertility Clinic was funded by an unrestricted grant from Ferring and MSD. The authors have no competing interests to declare.......Study question: How consistent is the time-lapse annotation of dynamic and static morphologic parameters of embryo development, within and between observers? Summary answer: The assessment of dynamic parameters is characterized by almost perfect agreement within and between observers. What is known...... already: The commonly employed method used to assess embryos in IVF treatments is based on static evaluation of morphology in a microscope, but this is limited by substantial intra- and inter-observer variation. Time-lapse imaging has been proposed as a method to refine embryo selection by adding new...

 6. Physical activity adoption to adherence, lapse, and dropout: a self-determination theory perspective.

  Science.gov (United States)

  Kinnafick, Florence-Emilie; Thøgersen-Ntoumani, Cecilie; Duda, Joan L

  2014-05-01

  Grounded in Self-Determination Theory, we aimed to explore and identify key motivational processes involved in the transition from a physically inactive to an active lifestyle, and the processes involved in lapse and dropout behavior within a walking program. We implemented a qualitative, longitudinal case study method, using semistructured interviews and theoretical thematic analyses. Fifteen women were interviewed over 10 months and three profiles were generated: (a) nonadherence, (b) lapse/readoption of physical activity, and (c) adherence. Internalization of walking behavior was key to adherence. Satisfaction of the needs for competence and relatedness were central for participation during exercise at the adoption stages, and autonomy was particularly pertinent in facilitating adherence. Those who lapsed and restarted physical activity experienced feelings of autonomy at the point of readoption. Sources of support were driving forces in the adoption and adherence phases.

 7. How does blastomere removal affect embryonic development? : A time-lapse analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Kirstine; Hindkjær, Johnny Juhl; Ingerslev, Hans Jakob

  of the 6-10 cell embryo. It has been argued that blastomere removal does not affect embryonic development, but few studies have focussed on safety of the procedure. Recently, time-lapse studies on mice have suggested that blastomere removal affects embryonic development. The present study was conducted...... to evaluate the effect of blastomere biopsy on early human embryonic development using time-lapse analysis. Materials and methods: Couples undergoing IVF treatment or PGD were requested permission to include embryos in the project. The diagnosis healthy/diseased was made by analysis of a single blastomere....... For PGD 56 human embryos were biopsied 68 hours after fertilisation, the majority at the eight cell stage. As controls 43 non-biopsied embryos at the 6-8 cell stage were selected. All embryos were cultured until 5 days after fertilisation in a time-lapse incubator (EmbryoScope™). Key events such as time...

 8. Global dynamics of selective attention and its lapses in primary auditory cortex.

  Science.gov (United States)

  Lakatos, Peter; Barczak, Annamaria; Neymotin, Samuel A; McGinnis, Tammy; Ross, Deborah; Javitt, Daniel C; O'Connell, Monica Noelle

  2016-12-01

  Previous research demonstrated that while selectively attending to relevant aspects of the external world, the brain extracts pertinent information by aligning its neuronal oscillations to key time points of stimuli or their sampling by sensory organs. This alignment mechanism is termed oscillatory entrainment. We investigated the global, long-timescale dynamics of this mechanism in the primary auditory cortex of nonhuman primates, and hypothesized that lapses of entrainment would correspond to lapses of attention. By examining electrophysiological and behavioral measures, we observed that besides the lack of entrainment by external stimuli, attentional lapses were also characterized by high-amplitude alpha oscillations, with alpha frequency structuring of neuronal ensemble and single-unit operations. Entrainment and alpha-oscillation-dominated periods were strongly anticorrelated and fluctuated rhythmically at an ultra-slow rate. Our results indicate that these two distinct brain states represent externally versus internally oriented computational resources engaged by large-scale task-positive and task-negative functional networks.

 9. Air and wet bulb temperature lapse rates and their impact on snowmaking in a Pyrenean ski resort

  Science.gov (United States)

  López-Moreno, Juan Ignacio; Navarro-Serrano, F.; Azorín-Molina, C.; Sánchez-Navarrete, P.; Alonso-González, E.; Rico, I.; Morán-Tejeda, E.; Buisan, S.; Revuelto, J.; Pons, M.; Vicente-Serrano, S. M.

  2018-03-01

  A set of 17 air temperature and relative humidity sensors were used to analyze the temporal variability of surface air temperature (Tair), wet bulb temperature (Twb), and daily snowmaking hours (SM, number of hours per day with Twb identical temporal fluctuations. The Twb exhibited average lapse rates that were slightly steeper (- 5.2 °C/km) than those observed for Tair (- 4.9 °C/km). The less steep lapse rates and most thermal inversions were observed in December. Days having less (more) steep Tair and Twb lapse rates were observed under low (high) wind speeds and high (low) relative humidity and air pressure. The temporal dynamics of the SM lapse rates was more complex, as this involved consideration of the average Tair in the ski resort, in addition to the driving factors of the spatio-temporal variability of Twb. Thus, on a number of cold (warm) days, snowmaking was feasible at all elevations at the ski resort, independently of the slopes of the lapse rates. The SM exhibited an average daily lapse rate of 8.2 h/km, with a progressive trend of increase from December to March. Weather types over the Iberian Peninsula tightly control the driving factors of the Tair, Twb, and SM lapse rates (wind speed, relative humidity, and Tair), so the slopes of the lapse rates and the frequency of inversions in relation to elevation for the three variables are very dependent on the occurrence of specific weather types. The less steep lapse rates occurred associated with advections from the southeast, although low lapse rates also occurred during advections from the east and south, and under anticyclonic conditions. The steepest Tair and Twb lapse rates were observed during north and northwest advections, while the steepest rates for SM were observed during days of cyclonic circulation and advections from the northeast.

 10. Automatic segmentation of time-lapse microscopy images depicting a live Dharma embryo.

  Science.gov (United States)

  Zacharia, Eleni; Bondesson, Maria; Riu, Anne; Ducharme, Nicole A; Gustafsson, Jan-Åke; Kakadiaris, Ioannis A

  2011-01-01

  Biological inferences about the toxicity of chemicals reached during experiments on the zebrafish Dharma embryo can be greatly affected by the analysis of the time-lapse microscopy images depicting the embryo. Among the stages of image analysis, automatic and accurate segmentation of the Dharma embryo is the most crucial and challenging. In this paper, an accurate and automatic segmentation approach for the segmentation of the Dharma embryo data obtained by fluorescent time-lapse microscopy is proposed. Experiments performed in four stacks of 3D images over time have shown promising results.

 11. Advances in interpretation of subsurface processes with time-lapse electrical imaging

  Science.gov (United States)

  Singha, Kaminit; Day-Lewis, Frederick D.; Johnson, Tim B.; Slater, Lee D.

  2015-01-01

  Electrical geophysical methods, including electrical resistivity, time-domain induced polarization, and complex resistivity, have become commonly used to image the near subsurface. Here, we outline their utility for time-lapse imaging of hydrological, geochemical, and biogeochemical processes, focusing on new instrumentation, processing, and analysis techniques specific to monitoring. We review data collection procedures, parameters measured, and petrophysical relationships and then outline the state of the science with respect to inversion methodologies, including coupled inversion. We conclude by highlighting recent research focused on innovative applications of time-lapse imaging in hydrology, biology, ecology, and geochemistry, among other areas of interest.

 12. A randomized clinical trial comparing embryo culture in a conventional incubator with a time-lapse incubator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Kirstine; Hindkjaer, Johnny Juhl; Grøndahl, Marie Louise

  2012-01-01

  Time-lapse monitoring allows for a flexible embryo evaluation and potentially provides new dynamic markers of embryo competence. Before introducing time-lapse monitoring in a clinical setting, the safety of the instrument must be properly documented. Accordingly, the aim of this study...

 13. Application of a linear finite-frequency theory to time-lapse crosswell tomography in ultrasonic and numerical experiments

  NARCIS (Netherlands)

  Spetzler, J.; Sijacic, D.; Wolf, K.H.A.A.

  2007-01-01

  Time-lapse seismic monitoring is the geophysical discipline whereby multiple data sets recorded at the same location but at different times are used to locate and quantify temporal changes in the elastic parameters of the subsurface. We validate a time-lapse monitoring method by crosswell tomography

 14. Aasta keeleteoks tunnistati "Lapse keelelist arengut toetavad mängud" / Mari Klein

  Index Scriptorium Estoniae

  Klein, Mari, 1979-

  2014-01-01

  Emakeelepäeval toimus Kuressaares Saaremaa Ühisgümnaasiumis 2013. aasta parima keeleteo konkursi lõpuüritus, kus tunnustati võitjaid. Peaauhinna võitsid Tallinna Ülikooli eesti keele professor Reili Argus ja Rocca al Mare Kooli eelkooliõpetaja Cattre Hein veebimänguga "Lapse keelelist arengut toetavad mängud"

 15. FY2014 Appropriations Lapse and the Department of Homeland Security: Impact and Legislation

  Science.gov (United States)

  2013-10-24

  and Programs Directorate (NPPD) • Office of Biometric Identity Management • Federal Protective Service Under the Federal Emergency Management...performance of excepted work during the period of the appropriations lapse. After appropriations are enacted, payroll centers will pay all excepted...four hours of work completely dedicated to de- activating a function, such as securing documents, completing payroll , etc.12 Presidential appointees

 16. Time-Lapse and Slow-Motion Tracking of Temperature Changes: Response Time of a Thermometer

  Science.gov (United States)

  Moggio, L.; Onorato, P.; Gratton, L. M.; Oss, S.

  2017-01-01

  We propose the use of a smartphone based time-lapse and slow-motion video techniques together with tracking analysis as valuable tools for investigating thermal processes such as the response time of a thermometer. The two simple experimental activities presented here, suitable also for high school and undergraduate students, allow one to measure…

 17. Probabilistic 3-D time-lapse inversion of magnetotelluric data: application to an enhanced geothermal system

  Science.gov (United States)

  Rosas-Carbajal, M.; Linde, N.; Peacock, J.; Zyserman, F. I.; Kalscheuer, T.; Thiel, S.

  2015-12-01

  Surface-based monitoring of mass transfer caused by injections and extractions in deep boreholes is crucial to maximize oil, gas and geothermal production. Inductive electromagnetic methods, such as magnetotellurics, are appealing for these applications due to their large penetration depths and sensitivity to changes in fluid conductivity and fracture connectivity. In this work, we propose a 3-D Markov chain Monte Carlo inversion of time-lapse magnetotelluric data to image mass transfer following a saline fluid injection. The inversion estimates the posterior probability density function of the resulting plume, and thereby quantifies model uncertainty. To decrease computation times, we base the parametrization on a reduced Legendre moment decomposition of the plume. A synthetic test shows that our methodology is effective when the electrical resistivity structure prior to the injection is well known. The centre of mass and spread of the plume are well retrieved. We then apply our inversion strategy to an injection experiment in an enhanced geothermal system at Paralana, South Australia, and compare it to a 3-D deterministic time-lapse inversion. The latter retrieves resistivity changes that are more shallow than the actual injection interval, whereas the probabilistic inversion retrieves plumes that are located at the correct depths and oriented in a preferential north-south direction. To explain the time-lapse data, the inversion requires unrealistically large resistivity changes with respect to the base model. We suggest that this is partly explained by unaccounted subsurface heterogeneities in the base model from which time-lapse changes are inferred.

 18. Vähihaiged lapsed jäädvustasid halli haiglaelu piltidele / Madis Filippov

  Index Scriptorium Estoniae

  Filippov, Madis

  2011-01-01

  Tallinna Lastehaigla onkoloogiaosakonnas ravitavate laste fotoringi näitus "Pildid teevad head" Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses. Natalja Rogova, Kristen Saar ja Ralf Põllukivi räägivad oma fotodest ja elust haiglas. Samal teemal "Uus pilk elule: vähihaiged lapsed avasid fotonäituse" lk. 1

 19. A Typology of University Ethical Lapses: Types, Levels of Seriousness, and Originating Location

  Science.gov (United States)

  Kelley, Patricia C.; Chang, Pepe Lee

  2007-01-01

  Scandals ranging from National Collegiate Athletic Association (NCAA) violations to falsified research results have fueled criticism of America's universities. Sports violations, research manipulation, gender discrimination, and other ethical lapses affect an entire institution as they have a spillover effect on its reputation. The results of…

 20. CellProfiler Tracer: exploring and validating high-throughput, time-lapse microscopy image data.

  Science.gov (United States)

  Bray, Mark-Anthony; Carpenter, Anne E

  2015-11-04

  Time-lapse analysis of cellular images is an important and growing need in biology. Algorithms for cell tracking are widely available; what researchers have been missing is a single open-source software package to visualize standard tracking output (from software like CellProfiler) in a way that allows convenient assessment of track quality, especially for researchers tuning tracking parameters for high-content time-lapse experiments. This makes quality assessment and algorithm adjustment a substantial challenge, particularly when dealing with hundreds of time-lapse movies collected in a high-throughput manner. We present CellProfiler Tracer, a free and open-source tool that complements the object tracking functionality of the CellProfiler biological image analysis package. Tracer allows multi-parametric morphological data to be visualized on object tracks, providing visualizations that have already been validated within the scientific community for time-lapse experiments, and combining them with simple graph-based measures for highlighting possible tracking artifacts. CellProfiler Tracer is a useful, free tool for inspection and quality control of object tracking data, available from http://www.cellprofiler.org/tracer/.

 1. Lapse of time effects on tax evasion in an agent-based econophysics model

  Science.gov (United States)

  Seibold, Götz; Pickhardt, Michael

  2013-05-01

  We investigate an inhomogeneous Ising model in the context of tax evasion dynamics where different types of agents are parameterized via local temperatures and magnetic fields. In particular, we analyze the impact of lapse of time effects (i.e. backauditing) and endogenously determined penalty rates on tax compliance. Both features contribute to a microfoundation of agent-based econophysics models of tax evasion.

 2. Exploiting the airwave for time-lapse reservoir monitoring with CSEM on land

  NARCIS (Netherlands)

  Wirianto, M.; Mulder, W.A.; Slob, E.C.

  2011-01-01

  In the application of controlled source electromagnetics for reservoir monitoring on land, repeatability errors in the source will mask the time-lapse signal due to hydrocarbon production when recording surface data close to the source. We demonstrate that at larger distances, the airwave will still

 3. Time-Lapse Monitoring of Subsurface Fluid Flow using Parsimonious Seismic Interferometry

  KAUST Repository

  Hanafy, Sherif; Li, Jing; Schuster, Gerard T.

  2017-01-01

  of parsimonious seismic interferometry with the time-lapse mentoring idea with field examples, where we were able to record 30 different data sets within a 2-hour period. The recorded data are then processed to generate 30 snapshots that shows the spread of water

 4. Inter and intra-observer variability of time-lapse annotations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundvall Germeys, Linda Karin M; Ingerslev, Hans Jakob; Knudsen, Ulla Breth

  . This provides the basis for further investigation of embryo assessment and selection by time-lapse imaging in prospective trials. Study funding/competing interest(s): Research at the Fertility Clinic was funded by an unrestricted grant from Ferring and MSD. The authors have no competing interests to declare....

 5. Latest time-lapse seismic data from Sleipner yield new insights into CO2 plume development

  NARCIS (Netherlands)

  Chadwick, R.A.; Noy, D.; Arts, R.; Eiken, O.

  2009-01-01

  Since its inception in 1996, the CO2 injection operation at Sleipner has been monitored by 3D time-lapse seismic surveys. Striking images of the CO2 plume have been obtained, showing a multi-tier feature of high reflectivity, interpreted as arising from a number of thin layers of CO2 trapped beneath

 6. Time-lapse misorientation maps for the analysis of electron backscatter diffraction data from evolving microstructures

  NARCIS (Netherlands)

  Wheeler, J.; Cross, A.; Drury, M.; Hough, R.M.; Mariani, E.; Piazolo, S.; Prior, D.J.

  2011-01-01

  A “time-lapse misorientation map” is defined here as a map which shows the orientation change at each point in an evolving crystalline microstructure between two different times. Electron backscatter diffraction data from in situ heating experiments can be used to produce such maps, which then

 7. Respiratory problems and anxiety sensitivity in smoking lapse among treatment seeking smokers.

  Science.gov (United States)

  Zvolensky, Michael J; Rodríguez-Cano, Rubén; Paulus, Daniel J; Kotov, Roman; Bromet, Evelyn; Gonzalez, Adam; Manning, Kara; Luft, Benjamin J

  2017-12-01

  The current study examined whether the interaction of lower respiratory symptoms and anxiety sensitivity is related to smoking lapse in the context of smoking cessation. Participants were adult daily smokers (N=60) exposed to the World Trade Center (WTC) disaster who were in a smoking cessation treatment program (75.0% male, 50.6years old [SD=9.2], and current smoking rate was 17.6 cigarettes per day (SD=10.6). Results indicated that the interaction between lower respiratory symptoms and anxiety sensitivity was a significant predictor of greater risk for lapse (i.e., lower survival time; B=0.005, OR=1.01, p=0.039). Follow-up analysis showed that greater respiratory symptoms were a significant predictor of lapse risk among those with high (B=0.116, OR=1.12, p=0.025), but not those with low (B=-0.048, OR=0.95, p=0.322), levels of anxiety sensitivity. The findings from the current study suggest that smokers with greater respiratory symptoms and higher levels of anxiety sensitivity may be associated with early lapse to smoking following smoking cessation treatment. Future work has the potential to inform the development of tailored cessation interventions for smokers who experience varying levels of lower respiratory symptoms and anxiety sensitivity. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Developing an EEG based On-line Closed-loop Lapse Detection and Mitigation System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu-Te eWang

  2014-10-01

  Full Text Available In America, sixty percent of adults reported that they have driven a motor vehicle while feeling drowsy, and at least 15-20% of fatal car accidents are fatigue-related. This study translates previous laboratory-oriented neurophysiological research to design, develop, and test an On-line Closed-loop Lapse Detection and Mitigation (OCLDM System featuring a mobile wireless dry-sensor EEG headgear and a cell-phone based real-time EEG processing platform. Eleven subjects participated in an event-related lane-keeping task, in which they were instructed to manipulate a randomly deviated, fixed-speed cruising car on a 4-lane highway. This was simulated in a 1st person view with an 8-screen and 8-projector immersive virtual-realty environment. When the subjects experienced lapses or failed to respond to events during the experiment, auditory feedback was delivered to rectify the performance decrements. However, the arousing auditory signals were not always effective. The EEG spectra exhibited statistically significant differences between effective and ineffective arousing signals, suggesting that EEG spectra could be used as a countermeasure of the efficacy of arousing signals. In this on-line pilot study, the proposed OCLDM System was able to continuously detect EEG signatures of fatigue, deliver arousing feedback to subjects suffering momentary cognitive lapses, and assess the efficacy of the feedback in near real-time to rectify cognitive lapses. The on-line testing results of the OCLDM System validated the efficacy of the arousing signals in improving subjects' response times to the subsequent lane-departure events. This study may lead to a practical on-line lapse detection and mitigation system in real-world environments.

 9. Developing an EEG-based on-line closed-loop lapse detection and mitigation system.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yu-Te; Huang, Kuan-Chih; Wei, Chun-Shu; Huang, Teng-Yi; Ko, Li-Wei; Lin, Chin-Teng; Cheng, Chung-Kuan; Jung, Tzyy-Ping

  2014-01-01

  In America, 60% of adults reported that they have driven a motor vehicle while feeling drowsy, and at least 15-20% of fatal car accidents are fatigue-related. This study translates previous laboratory-oriented neurophysiological research to design, develop, and test an On-line Closed-loop Lapse Detection and Mitigation (OCLDM) System featuring a mobile wireless dry-sensor EEG headgear and a cell-phone based real-time EEG processing platform. Eleven subjects participated in an event-related lane-keeping task, in which they were instructed to manipulate a randomly deviated, fixed-speed cruising car on a 4-lane highway. This was simulated in a 1st person view with an 8-screen and 8-projector immersive virtual-reality environment. When the subjects experienced lapses or failed to respond to events during the experiment, auditory warning was delivered to rectify the performance decrements. However, the arousing auditory signals were not always effective. The EEG spectra exhibited statistically significant differences between effective and ineffective arousing signals, suggesting that EEG spectra could be used as a countermeasure of the efficacy of arousing signals. In this on-line pilot study, the proposed OCLDM System was able to continuously detect EEG signatures of fatigue, deliver arousing warning to subjects suffering momentary cognitive lapses, and assess the efficacy of the warning in near real-time to rectify cognitive lapses. The on-line testing results of the OCLDM System validated the efficacy of the arousing signals in improving subjects' response times to the subsequent lane-departure events. This study may lead to a practical on-line lapse detection and mitigation system in real-world environments.

 10. Slope Environmental Lapse Rate (SELR of Temperature in the Monsoon Regime of the Western Himalaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renoj J. Thayyen

  2018-06-01

  Full Text Available The interplay of moisture, temperature, and precipitation forced through the orographic processes sustain and regulate the Himalayan cryospheric system. However, factors influencing the Slope Environmental Lapse Rate (SELR of temperature along the Himalayan mountain slopes and an appropriate modeling solution remain as a key knowledge gaps. The present study evaulates the SELR variations in the monsoon regime of the western Himalaya and proposes a modeling solution for the valley scale SELR assessment. SELR of selected station pairs in the Sutlej and Beas basins ranging between the elevation of 662–3,130 m a.s.l. and that of Garhwal Himalaya between 770 and 3,820 m a.s.l. were assessed in this study. Results suggest that the moisture–temperature interplay is not only forcing the seasonal variations, but also the elevation-depended variability of the temperature SELR. Temperature lapse rate constrianed to the nival–glacier regime is found to be comparable to the saturated adiabatic lapse rate (SALR and lower than the valley scale SELR. The study also suggests that the bi-modal pattern of the annual temperature lapse rates earlier observed in the Nepal Himalaya is extended up to upper Ganga, Sutlej, and Beas basins in the western Himalaya. This seasonal variability of SELR is found to be closly linked with the seasonal variations in the lifting condensation levels (LCLs over the region. Inter-annual variation in SELR of the nival–glacier regime are found to be significant while that of the valley scale SELR are more stable. We propose a simple preliminary but robust model for deriving the valley scale SELR of monsoon regime modifying the equation governing pseudo adiabatic lapse rate. The SELR modeling solution is achieved by deriving monthly SELR indices using the data of two station pairs in the Sutlej and Beas basins during the 1986–2005 period through K-fold cross validation. The model sucessfully captures seasonal SELR variations

 11. Effect of oxygen concentration on human embryo development evaluated by time-lapse monitoring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Hans Jakob; Hindkjær, Johnny Juhl; Kirkegaard, Kirstine

  2012-01-01

  -points for each cell division and blastocyst stages were registered until 120 hours after oocyte retrieval. Only 2PN embryos completing the first cleavage were evaluated. The groups were compared using one-way ANOVA or Kruskall-Wallis test. Estimates are reported as medians with 95% confidence intervals. Time......Introduction: Data from a number of studies indicate -but not unequivocally- that culture of embryos in 5% O2 compared to 20% O2 improves blastocyst formation in humans and various animal species and may yield better pregnancy rates in IVF. The detrimental effects of atmospheric oxygen were...... was to evaluate the influence of oxygen tension on human pre-implantation development using time-lapse monitoring. Materials and methods: Human embryos were cultured to the blastocyst stage in a time-lapse incubator (EmbryoScope™) in 20% O2 (group 1), 20% O2 for 24 hours followed by culture in 5% O2 (group 2...

 12. Time-Lapse Monitoring of Subsurface Fluid Flow using Parsimonious Seismic Interferometry

  KAUST Repository

  Hanafy, Sherif

  2017-04-21

  A typical small-scale seismic survey (such as 240 shot gathers) takes at least 16 working hours to be completed, which is a major obstacle in case of time-lapse monitoring experiments. This is especially true if the subject that needs to be monitored is rapidly changing. In this work, we will discuss how to decrease the recording time from 16 working hours to less than one hour of recording. Here, the virtual data has the same accuracy as the conventional data. We validate the efficacy of parsimonious seismic interferometry with the time-lapse mentoring idea with field examples, where we were able to record 30 different data sets within a 2-hour period. The recorded data are then processed to generate 30 snapshots that shows the spread of water from the ground surface down to a few meters.

 13. Capturing tissue repair in zebrafish larvae with time-lapse brightfield stereomicroscopy.

  Science.gov (United States)

  Lisse, Thomas S; Brochu, Elizabeth A; Rieger, Sandra

  2015-01-31

  The zebrafish larval tail fin is ideal for studying tissue regeneration due to the simple architecture of the larval fin-fold, which comprises of two layers of skin that enclose undifferentiated mesenchyme, and because the larval tail fin regenerates rapidly within 2-3 days. Using this system, we demonstrate a method for capturing the repair dynamics of the amputated tail fin with time-lapse video brightfield stereomicroscopy. We demonstrate that fin amputation triggers a contraction of the amputation wound and extrusion of cells around the wound margin, leading to their subsequent clearance. Fin regeneration proceeds from proximal to distal direction after a short delay. In addition, developmental growth of the larva can be observed during all stages. The presented method provides an opportunity for observing and analyzing whole tissue-scale behaviors such as fin development and growth in a simple microscope setting, which is easily adaptable to any stereomicroscope with time-lapse capabilities.

 14. Near-surface temperature lapse rates in a mountainous catchment in the Chilean Andes

  Science.gov (United States)

  Ayala; Schauwecker, S.; Pellicciotti, F.; McPhee, J. P.

  2011-12-01

  In mountainous areas, and in the Chilean Andes in particular, the irregular and sparse distribution of recording stations resolves insufficiently the variability of climatic factors such as precipitation, temperature and relative humidity. Assumptions about air temperature variability in space and time have a strong effect on the performance of hydrologic models that represent snow processes such as accumulation and ablation. These processes have large diurnal variations, and assumptions that average over longer time periods (days, weeks or months) may reduce the predictive capacity of these models under different climatic conditions from those for which they were calibrated. They also introduce large uncertainties when such models are used to predict processes with strong subdiurnal variability such as snowmelt dynamics. In many applications and modeling exercises, temperature is assumed to decrease linearly with elevation, using the free-air moist adiabatic lapse rate (MALR: 0.0065°C/m). Little evidence is provided for this assumption, however, and recent studies have shown that use of lapse rates that are uniform in space and constant in time is not appropriate. To explore the validity of this approach, near-surface (2 m) lapse rates were calculated and analyzed at different temporal resolution, based on a new data set of spatially distributed temperature sensors setup in a high elevation catchment of the dry Andes of Central Chile (approx. 33°S). Five minutes temperature data were collected between January 2011 and April 2011 in the Ojos de Agua catchment, using two Automatic Weather Stations (AWSs) and 13 T-loggers (Hobo H8 Pro Temp with external data logger), ranging in altitude from 2230 to 3590 m.s.l.. The entire catchment was snow free during our experiment. We use this unique data set to understand the main controls over temperature variability in time and space, and test whether lapse rates can be used to describe the spatial variations of air

 15. Freeze core sampling to validate time-lapse resistivity monitoring of the hyporheic zone.

  Science.gov (United States)

  Toran, Laura; Hughes, Brian; Nyquist, Jonathan; Ryan, Robert

  2013-01-01

  A freeze core sampler was used to characterize hyporheic zone storage during a stream tracer test. The pore water from the frozen core showed tracer lingered in the hyporheic zone after the tracer had returned to background concentration in collocated well samples. These results confirmed evidence of lingering subsurface tracer seen in time-lapse electrical resistivity tomographs. The pore water exhibited brine exclusion (ion concentrations in ice lower than source water) in a sediment matrix, despite the fast freezing time. Although freeze core sampling provided qualitative evidence of lingering tracer, it proved difficult to quantify tracer concentration because the amount of brine exclusion during freezing could not be accurately determined. Nonetheless, the additional evidence for lingering tracer supports using time-lapse resistivity to detect regions of low fluid mobility within the hyporheic zone that can act as chemically reactive zones of importance in stream health. © 2012, The Author(s). GroundWater © 2012, National Ground Water Association.

 16. Impact of densitized lapse slicings on evolutions of a wobbling black hole

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sperhake, Ulrich; Smith, Kenneth L.; Kelly, Bernard; Laguna, Pablo; Shoemaker, Deirdre

  2004-01-01

  We present long-term stable and convergent evolutions of an excised wobbling black hole. Our results clearly demonstrate that the use of a densitized lapse function extends the lifetime of simulations dramatically. We also show the improvement in the stability of single static black holes when an algebraic densitized lapse condition is applied. In addition, we introduce a computationally inexpensive approach for tracking the location of the singularity suitable for mildly distorted black holes. The method is based on investigating the fall-off behavior and asymmetry of appropriate grid variables. This simple tracking method allows one to adjust the location of the excision region to follow the coordinate motion of the singularity

 17. Metoodika lapse emotsionaalse väärkohtlemise hindamiseks institutsionaalses keskkonnas / Triin Edovald

  Index Scriptorium Estoniae

  Edovald, Triin

  2001-01-01

  Uurimusest, mille eesmärgiks oli lapse emotsionaalse väärkohtlemise hindamise metoodika kohandamine lastekodu tingimustele. Uurimus viidi läbi ühes Tartu lastekodus, intervjueerides kuut kasvatajat ja vaadeldes kuue lastekodulapse ja tema usalduskasvataja vahelist suhtlemist ja tegevust eesmärgiga sisse viia võimalikud täpsustused ja muutused emotsionaalse väärkohtlemise hindamise metoodikasse kohandades seda lastekodu tingimustele

 18. Informing hydrological models with ground-based time-lapse relative gravimetry: potential and limitations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bauer-Gottwein, Peter; Christiansen, Lars; Rosbjerg, Dan

  2011-01-01

  parameter uncertainty decreased significantly when TLRG data was included in the inversion. The forced infiltration experiment caused changes in unsaturated zone storage, which were monitored using TLRG and ground-penetrating radar. A numerical unsaturated zone model was subsequently conditioned on both......Coupled hydrogeophysical inversion emerges as an attractive option to improve the calibration and predictive capability of hydrological models. Recently, ground-based time-lapse relative gravity (TLRG) measurements have attracted increasing interest because there is a direct relationship between...

 19. Assessment of Time-Lapse in Visible and Thermal Face Recognition

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Farokhi, Sajad; Shamsuddin, Siti Mariyam; Flusser, Jan; Sheikh, Usman Ullah

  2012-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2012), s. 181-186 R&D Projects: GA ČR GAP103/11/1552 Institutional support: RVO:67985556 Keywords : face recognition * moment invariants * Zernike moments Subject RIV: JD - Computer Applications, Robotics http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/ZOI/flusser-assessment of time-lapse in visible and thermal face recognition -j.pdf

 20. Seismic time-lapse imaging using Interferometric least-squares migration

  KAUST Repository

  Sinha, Mrinal

  2016-09-06

  One of the problems with 4D surveys is that the environmental conditions change over time so that the experiment is insufficiently repeatable. To mitigate this problem, we propose the use of interferometric least-squares migration (ILSM) to estimate the migration image for the baseline and monitor surveys. Here, a known reflector is used as the reference reflector for ILSM. Results with synthetic and field data show that ILSM can eliminate artifacts caused by non-repeatability in time-lapse surveys.

 1. Unscented Kalman filter assimilation of time-lapse self-potential data for monitoring solute transport

  Science.gov (United States)

  Cui, Yi-an; Liu, Lanbo; Zhu, Xiaoxiong

  2017-08-01

  Monitoring the extent and evolution of contaminant plumes in local and regional groundwater systems from existing landfills is critical in contamination control and remediation. The self-potential survey is an efficient and economical nondestructive geophysical technique that can be used to investigate underground contaminant plumes. Based on the unscented transform, we have built a Kalman filtering cycle to conduct time-lapse data assimilation for monitoring the transport of solute based on the solute transport experiment using a bench-scale physical model. The data assimilation was formed by modeling the evolution based on the random walk model and observation correcting based on the self-potential forward. Thus, monitoring self-potential data can be inverted by the data assimilation technique. As a result, we can reconstruct the dynamic process of the contaminant plume instead of using traditional frame-to-frame static inversion, which may cause inversion artifacts. The data assimilation inversion algorithm was evaluated through noise-added synthetic time-lapse self-potential data. The result of the numerical experiment shows validity, accuracy and tolerance to the noise of the dynamic inversion. To validate the proposed algorithm, we conducted a scaled-down sandbox self-potential observation experiment to generate time-lapse data that closely mimics the real-world contaminant monitoring setup. The results of physical experiments support the idea that the data assimilation method is a potentially useful approach for characterizing the transport of contamination plumes using the unscented Kalman filter (UKF) data assimilation technique applied to field time-lapse self-potential data.

 2. Evaluating four-dimensional time-lapse electrical resistivity tomography for monitoring DNAPL source zone remediation.

  Science.gov (United States)

  Power, Christopher; Gerhard, Jason I; Karaoulis, Marios; Tsourlos, Panagiotis; Giannopoulos, Antonios

  2014-07-01

  Practical, non-invasive tools do not currently exist for mapping the remediation of dense non-aqueous phase liquids (DNAPLs). Electrical resistivity tomography (ERT) exhibits significant potential but has not yet become a practitioner's tool due to challenges in interpreting the survey results at real sites. This study explores the effectiveness of recently developed four-dimensional (4D, i.e., 3D space plus time) time-lapse surface ERT to monitor DNAPL source zone remediation. A laboratory experiment demonstrated the approach for mapping a changing NAPL distribution over time. A recently developed DNAPL-ERT numerical model was then employed to independently simulate the experiment, providing confidence that the DNAPL-ERT model is a reliable tool for simulating real systems. The numerical model was then used to evaluate the potential for this approach at the field scale. Four DNAPL source zones, exhibiting a range of complexity, were initially simulated, followed by modeled time-lapse ERT monitoring of complete DNAPL remediation by enhanced dissolution. 4D ERT inversion provided estimates of the regions of the source zone experiencing mass reduction with time. Results show that 4D time-lapse ERT has significant potential to map both the outline and the center of mass of the evolving treated portion of the source zone to within a few meters in each direction. In addition, the technique can provide a reasonable, albeit conservative, estimate of the DNAPL volume remediated with time: 25% underestimation in the upper 2m and up to 50% underestimation at late time between 2 and 4m depth. The technique is less reliable for identifying cleanup of DNAPL stringers outside the main DNAPL body. Overall, this study demonstrates that 4D time-lapse ERT has potential for mapping where and how quickly DNAPL mass changes in real time during site remediation. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 3. Peeter Kreitzberg : võtame vaestelt lapsed ära! / Peeter Kreitzberg ; interv. Helen Urbanik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreitzberg, Peeter, 1948-2011

  2001-01-01

  Endine haridusminister tuli märtsi keskel konverentsil "Teine võimalus hariduses" välja ettepanekuga, et lastele peaks koolis käimine olema kohustuslik 18. eluaastani, riigi pansionidesse ja internaatidesse tuleks panna need lapsed, kelle pered ei jaksa neid üleval pidada. Autori täiendus 3. mai Eesti Ekspressi kirjade rubriigis (lk. A6) pealkirja all: Pakkusin vanematele võimalust, mitte vaeste laste konfiskeerimist. Autor: Keskerakond. Parlamendisaadik

 4. Time-lapse electrical surveys to locate infiltration zones in weathered hard rock tropical areas

  Science.gov (United States)

  Wubda, M.; Descloitres, M.; Yalo, N.; Ribolzi, O.; Vouillamoz, J. M.; Boukari, M.; Hector, B.; Séguis, L.

  2017-07-01

  In West Africa, infiltration and groundwater recharge processes in hard rock areas are depending on climatic, surface and subsurface conditions, and are poorly documented. Part of the reason is that identification, location and monitoring of these processes is still a challenge. Here, we explore the potential for time-lapse electrical surveys to bring additional information on these processes for two different climate situations: a semi-arid Sahelian site (north of Burkina and a humid Sudanian site (north of Benin), respectively focusing on indirect (localized) and direct (diffuse) recharge processes. The methodology is based on surveys in dry season and rainy season on typical pond or gully using Electrical Resistivity Tomography (ERT) and frequency electromagnetic (FEM) apparent conductivity mapping. The results show that in the Sahelian zone an indirect recharge occurs as expected, but infiltration doesn't takes place at the center of the pond to the aquifer, but occurs laterally in the banks. In Sudanian zone, the ERT survey shows a direct recharge process as expected, but also a complicated behavior of groundwater dilution, as well as the role of hardpans for fast infiltration. These processes are ascertained by groundwater monitoring in adjacent observing wells. At last, FEM time lapse mapping is found to be difficult to quantitatively interpreted due to the non-uniqueness of the model, clearly evidenced comparing FEM result to auger holes monitoring. Finally, we found that time-lapse ERT can be an efficient way to track infiltration processes across ponds and gullies in both climatic conditions, the Sahelian setting providing results easier to interpret, due to significant resistivity contrasts between dry and rain seasons. Both methods can be used for efficient implementation of punctual sensors for complementary studies. However, FEM time-lapse mapping remains difficult to practice without external information that renders this method less attractive for

 5. Probabilistic 3-D time-lapse inversion of magnetotelluric data: Application to an enhanced geothermal system

  Science.gov (United States)

  Rosas-Carbajal, Marina; Linde, Nicolas; Peacock, Jared R.; Zyserman, F. I.; Kalscheuer, Thomas; Thiel, Stephan

  2015-01-01

  Surface-based monitoring of mass transfer caused by injections and extractions in deep boreholes is crucial to maximize oil, gas and geothermal production. Inductive electromagnetic methods, such as magnetotellurics, are appealing for these applications due to their large penetration depths and sensitivity to changes in fluid conductivity and fracture connectivity. In this work, we propose a 3-D Markov chain Monte Carlo inversion of time-lapse magnetotelluric data to image mass transfer following a saline fluid injection. The inversion estimates the posterior probability density function of the resulting plume, and thereby quantifies model uncertainty. To decrease computation times, we base the parametrization on a reduced Legendre moment decomposition of the plume. A synthetic test shows that our methodology is effective when the electrical resistivity structure prior to the injection is well known. The centre of mass and spread of the plume are well retrieved.We then apply our inversion strategy to an injection experiment in an enhanced geothermal system at Paralana, South Australia, and compare it to a 3-D deterministic time-lapse inversion. The latter retrieves resistivity changes that are more shallow than the actual injection interval, whereas the probabilistic inversion retrieves plumes that are located at the correct depths and oriented in a preferential north-south direction. To explain the time-lapse data, the inversion requires unrealistically large resistivity changes with respect to the base model. We suggest that this is partly explained by unaccounted subsurface heterogeneities in the base model from which time-lapse changes are inferred.

 6. Time-lapse seismic - repeatability versus usefulness and 2D versus 3D

  Science.gov (United States)

  Landro, M.

  2017-12-01

  Time-lapse seismic has developed rapidly over the past decades, especially for monitoring of oil and gas reservoirs and subsurface storage of CO2. I will review and discuss some of the critical enabling factors for the commercial success of this technology. It was early realized that how well we are able to repeat our seismic experiment is crucial. However, it is always a question of detectability versus repeatability. For marine seismic, there are several factors limiting the repeatability: Weather conditions, positioning of sources and receivers and so on. I will discuss recent improvements in both acquisition and processing methods over the last decade. It is well known that repeated 3D seismic data is the most accurate tool for reservoir monitoring purposes. However, several examples show that 2D seismic data may be used for monitoring purposes despite lower repeatability. I will use examples from an underground blow out in the North Sea, and repeated 2D seismic lines acquired before and after the Tohoku earthquake in 2011 to illustrate this. A major challenge when using repeated 2D seismic for subsurface monitoring purposes is the lack of 3D calibration points and significantly less amount of data. For marine seismic acquisition, feathering issues and crossline dip effects become more critical compared to 3D seismic acquisition. Furthermore, the uncertainties arising from a non-ideal 2D seismic acquisition are hard to assess, since the 3D subsurface geometry has not been mapped. One way to shed more light on this challenge is to use 3D time lapse seismic modeling testing various crossline dips or geometries. Other ways are to use alternative data sources, such as bathymetry, time lapse gravity or electromagnetic data. The end result for all time-lapse monitoring projects is an interpretation associated with uncertainties, and for the 2D case these uncertainties are often large. The purpose of this talk is to discuss how to reduces and control these

 7. Calixarenes and cations: a time-lapse photography of the big-bang.

  Science.gov (United States)

  Casnati, Alessandro

  2013-08-07

  The outstanding cation complexation properties emerging from the pioneering studies on calixarene ligands during a five-year period in the early 1980s triggered a big-bang burst of publications on such macrocycles that is still lasting at a distance of more than 30 years. A time-lapse photography of this timeframe is proposed which allows the readers to pinpoint the contributions of the different research groups.

 8. Time-lapse misorientation maps for the analysis of electron backscatter diffraction data from evolving microstructures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wheeler, J.; Cross, A.; Drury, M.; Hough, R.M.; Mariani, E.; Piazolo, S.; Prior, D.J.

  2011-01-01

  A 'time-lapse misorientation map' is defined here as a map which shows the orientation change at each point in an evolving crystalline microstructure between two different times. Electron backscatter diffraction data from in situ heating experiments can be used to produce such maps, which then highlight areas of microstructural change and also yield statistics indicative of how far different types of boundary (with different misorientations) have moved.

 9. Lapsed kapsapõldudel mehe eest väljas / Anne Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Anne, 1970-

  2006-01-01

  Kadarbiku talu peremees Ants Pak kasutab oma põldudel 8-12-aastaste laste tööd. Vt. samas: Vanemad tohivad lapsi tööle panna vaid oma tallu ja pereettevõttesse. Vt. samas Gert D Hankewitz interv. talu peremehe Ants Pakìga: Vanem ise sokutab lapse meile. Kommenteerivad Alar Tamm, Tarmo Kriis, Mailis Reps, Juhan Salum, Janno Järve, Aivo Tamm, Dmitri Jegorov ja Liivi Lents

 10. Seismic time-lapse imaging using Interferometric least-squares migration

  KAUST Repository

  Sinha, Mrinal; Schuster, Gerard T.

  2016-01-01

  One of the problems with 4D surveys is that the environmental conditions change over time so that the experiment is insufficiently repeatable. To mitigate this problem, we propose the use of interferometric least-squares migration (ILSM) to estimate the migration image for the baseline and monitor surveys. Here, a known reflector is used as the reference reflector for ILSM. Results with synthetic and field data show that ILSM can eliminate artifacts caused by non-repeatability in time-lapse surveys.

 11. Inversion of time-domain induced polarization data based on time-lapse concept

  Science.gov (United States)

  Kim, Bitnarae; Nam, Myung Jin; Kim, Hee Joon

  2018-05-01

  Induced polarization (IP) surveys, measuring overvoltage phenomena of the medium, are widely and increasingly performed not only for exploration of mineral resources but also for engineering applications. Among several IP survey methods such as time-domain, frequency-domain and spectral IP surveys, this study introduces a noble inversion method for time-domain IP data to recover the chargeability structure of target medium. The inversion method employs the concept of 4D inversion of time-lapse resistivity data sets, considering the fact that measured voltage in time-domain IP survey is distorted by IP effects to increase from the instantaneous voltage measured at the moment the source current injection starts. Even though the increase is saturated very fast, we can consider the saturated and instantaneous voltages as a time-lapse data set. The 4D inversion method is one of the most powerful method for inverting time-lapse resistivity data sets. Using the developed IP inversion algorithm, we invert not only synthetic but also field IP data to show the effectiveness of the proposed method by comparing the recovered chargeability models with those from linear inversion that was used for the inversion of the field data in a previous study. Numerical results confirm that the proposed inversion method generates reliable chargeability models even though the anomalous bodies have large IP effects.

 12. An ecological momentary intervention for smoking cessation: The associations of just-in-time, tailored messages with lapse risk factors.

  Science.gov (United States)

  Hébert, Emily T; Stevens, Elise M; Frank, Summer G; Kendzor, Darla E; Wetter, David W; Zvolensky, Michael J; Buckner, Julia D; Businelle, Michael S

  2018-03-01

  Smartphone apps can provide real-time, tailored interventions for smoking cessation. The current study examines the effectiveness of a smartphone-based smoking cessation application that assessed risk for imminent smoking lapse multiple times per day and provided messages tailored to current smoking lapse risk and specific lapse triggers. Participants (N=59) recruited from a safety-net hospital smoking cessation clinic completed phone-based ecological momentary assessments (EMAs) 5 times/day for 3 consecutive weeks (1week pre-quit, 2weeks post-quit). Risk for smoking lapse was estimated in real-time using a novel weighted lapse risk estimator. With each EMA, participants received messages tailored to current level of risk for imminent smoking lapse and self-reported presence of smoking urge, stress, cigarette availability, and motivation to quit. Generalized linear mixed model analyses determined whether messages tailored to specific lapse risk factors were associated with greater reductions in these triggers than messages not tailored to specific triggers. Overall, messages tailored to smoking urge, cigarette availability, or stress corresponded with greater reductions in those triggers than messages that were not tailored to specific triggers (p's=0.02 to <0.001). Although messages tailored to stress were associated with greater reductions in stress than messages not tailored to stress, the association was non-significant (p=0.892) when only moments of high stress were included in the analysis. Mobile technology can be used to conduct real-time smoking lapse risk assessment and provide tailored treatment content. Findings provide initial evidence that tailored content may impact users' urge to smoke, stress, and cigarette availability. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Inter-laboratory agreement on embryo classification and clinical decision: Conventional morphological assessment vs. time lapse.

  Science.gov (United States)

  Martínez-Granados, Luis; Serrano, María; González-Utor, Antonio; Ortíz, Nereyda; Badajoz, Vicente; Olaya, Enrique; Prados, Nicolás; Boada, Montse; Castilla, Jose A

  2017-01-01

  The aim of this study is to determine inter-laboratory variability on embryo assessment using time-lapse platform and conventional morphological assessment. This study compares the data obtained from a pilot study of external quality control (EQC) of time lapse, performed in 2014, with the classical EQC of the Spanish Society for the Study of Reproductive Biology (ASEBIR) performed in 2013 and 2014. In total, 24 laboratories (8 using EmbryoScope™, 15 using Primo Vision™ and one with both platforms) took part in the pilot study. The clinics that used EmbryoScope™ analysed 31 embryos and those using Primo Vision™ analysed 35. The classical EQC was implemented by 39 clinics, based on an analysis of 25 embryos per year. Both groups were required to evaluate various qualitative morphological variables (cell fragmentation, the presence of vacuoles, blastomere asymmetry and multinucleation), to classify the embryos in accordance with ASEBIR criteria and to stipulate the clinical decision taken. In the EQC time-lapse pilot study, the groups were asked to determine, as well as the above characteristics, the embryo development times, the number, opposition and size of pronuclei, the direct division of 1 into 3 cells and/or of 3 into 5 cells and false divisions. The degree of agreement was determined by calculating the intra-class correlation coefficients and the coefficient of variation for the quantitative variables and the Gwet index for the qualitative variables. For both EmbryoScope™ and Primo Vision™, two periods of greater inter-laboratory variability were observed in the times of embryo development events. One peak of variability was recorded among the laboratories addressing the first embryo events (extrusion of the second polar body and the appearance of pronuclei); the second peak took place between the times corresponding to the 8-cell and morula stages. In most of the qualitative variables analysed regarding embryo development, there was almost

 14. Inter-laboratory agreement on embryo classification and clinical decision: Conventional morphological assessment vs. time lapse.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Martínez-Granados

  Full Text Available The aim of this study is to determine inter-laboratory variability on embryo assessment using time-lapse platform and conventional morphological assessment. This study compares the data obtained from a pilot study of external quality control (EQC of time lapse, performed in 2014, with the classical EQC of the Spanish Society for the Study of Reproductive Biology (ASEBIR performed in 2013 and 2014. In total, 24 laboratories (8 using EmbryoScope™, 15 using Primo Vision™ and one with both platforms took part in the pilot study. The clinics that used EmbryoScope™ analysed 31 embryos and those using Primo Vision™ analysed 35. The classical EQC was implemented by 39 clinics, based on an analysis of 25 embryos per year. Both groups were required to evaluate various qualitative morphological variables (cell fragmentation, the presence of vacuoles, blastomere asymmetry and multinucleation, to classify the embryos in accordance with ASEBIR criteria and to stipulate the clinical decision taken. In the EQC time-lapse pilot study, the groups were asked to determine, as well as the above characteristics, the embryo development times, the number, opposition and size of pronuclei, the direct division of 1 into 3 cells and/or of 3 into 5 cells and false divisions. The degree of agreement was determined by calculating the intra-class correlation coefficients and the coefficient of variation for the quantitative variables and the Gwet index for the qualitative variables. For both EmbryoScope™ and Primo Vision™, two periods of greater inter-laboratory variability were observed in the times of embryo development events. One peak of variability was recorded among the laboratories addressing the first embryo events (extrusion of the second polar body and the appearance of pronuclei; the second peak took place between the times corresponding to the 8-cell and morula stages. In most of the qualitative variables analysed regarding embryo development, there

 15. Rock Slope Monitoring from 4D Time-Lapse Structure from Motion Analysis

  Science.gov (United States)

  Kromer, Ryan; Abellan, Antonio; Chyz, Alex; Hutchinson, Jean

  2017-04-01

  Structure from Motion (SfM) photogrammetry has become an important tool for studying earth surface processes because of its flexibility, ease of use, low cost and its capability of producing high quality 3-D surface models. A major benefit of SfM is that model accuracy is fit for purpose and surveys can be designed to meet a large range of spatial and temporal scales. In the Earth sciences, research in time-lapse SfM photogrammetry or videogrammetry is an area that is difficult to undertake due to complexities in acquiring, processing and managing large 4D datasets and represents an area with significant advancement potential (Eltner et al. 2016). In this study, we investigate the potential of 4D time-lapse SfM to monitor unstable rock slopes. We tested an array of statically mounted cameras collecting time-lapse photos of a limestone rock slope located along a highway in Canada. Our setup consisted of 8 DSLR cameras with 50 mm prime lenses spaced 2-3 m apart at a distance of 10 m from the slope. The portion of the rock slope monitored was 20 m wide and 6 m high. We collected data in four phases, each having 50 photographs taken simultaneously by each camera. The first phase of photographs was taken of the stable slope. In each successive phase, we gradually moved small, discrete blocks within the rock slope by 5-15 mm, simulating pre-failure deformation of rockfall. During the last phase we also removed discrete rock blocks, simulating rockfall. We used Agisoft Photoscan's 4D processing functionality and timeline tools to create 3D point clouds from the time-lapse photographs. These tools have the benefit of attaining better accuracy photo alignments as a greater number of photos are used. For change detection, we used the 4D filtering and calibration technique proposed by Kromer et al. (2015), which takes advantage of high degrees of spatial and temporal point redundancy to decrease measurement uncertainty. Preliminary results show that it is possible to attain

 16. Time-lapse refraction seismic tomography for the detection of ground ice degradation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Hilbich

  2010-07-01

  Full Text Available The ice content of the subsurface is a major factor controlling the natural hazard potential of permafrost degradation in alpine terrain. Monitoring of changes in ice content is therefore similarly important as temperature monitoring in mountain permafrost. Although electrical resistivity tomography monitoring (ERTM proved to be a valuable tool for the observation of ice degradation, results are often ambiguous or contaminated by inversion artefacts. In theory, the sensitivity of P-wave velocity of seismic waves to phase changes between unfrozen water and ice is similar to the sensitivity of electric resistivity. Provided that the general conditions (lithology, stratigraphy, state of weathering, pore space remain unchanged over the observation period, temporal changes in the observed travel times of repeated seismic measurements should indicate changes in the ice and water content within the pores and fractures of the subsurface material. In this paper, a time-lapse refraction seismic tomography (TLST approach is applied as an independent method to ERTM at two test sites in the Swiss Alps. The approach was tested and validated based on a the comparison of time-lapse seismograms and analysis of reproducibility of the seismic signal, b the analysis of time-lapse travel time curves with respect to shifts in travel times and changes in P-wave velocities, and c the comparison of inverted tomograms including the quantification of velocity changes. Results show a high potential of the TLST approach concerning the detection of altered subsurface conditions caused by freezing and thawing processes. For velocity changes on the order of 3000 m/s even an unambiguous identification of significant ice loss is possible.

 17. Time-Lapse Electrical Geophysical Monitoring of Amendment-Based Biostimulation.

  Science.gov (United States)

  Johnson, Timothy C; Versteeg, Roelof J; Day-Lewis, Frederick D; Major, William; Lane, John W

  2015-01-01

  Biostimulation is increasingly used to accelerate microbial remediation of recalcitrant groundwater contaminants. Effective application of biostimulation requires successful emplacement of amendment in the contaminant target zone. Verification of remediation performance requires postemplacement assessment and contaminant monitoring. Sampling-based approaches are expensive and provide low-density spatial and temporal information. Time-lapse electrical resistivity tomography (ERT) is an effective geophysical method for determining temporal changes in subsurface electrical conductivity. Because remedial amendments and biostimulation-related biogeochemical processes often change subsurface electrical conductivity, ERT can complement and enhance sampling-based approaches for assessing emplacement and monitoring biostimulation-based remediation. Field studies demonstrating the ability of time-lapse ERT to monitor amendment emplacement and behavior were performed during a biostimulation remediation effort conducted at the Department of Defense Reutilization and Marketing Office (DRMO) Yard, in Brandywine, Maryland, United States. Geochemical fluid sampling was used to calibrate a petrophysical relation in order to predict groundwater indicators of amendment distribution. The petrophysical relations were field validated by comparing predictions to sequestered fluid sample results, thus demonstrating the potential of electrical geophysics for quantitative assessment of amendment-related geochemical properties. Crosshole radar zero-offset profile and borehole geophysical logging were also performed to augment the data set and validate interpretation. In addition to delineating amendment transport in the first 10 months after emplacement, the time-lapse ERT results show later changes in bulk electrical properties interpreted as mineral precipitation. Results support the use of more cost-effective surface-based ERT in conjunction with limited field sampling to improve spatial

 18. A state-space Bayesian framework for estimating biogeochemical transformations using time-lapse geophysical data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, J.; Hubbard, S.; Williams, K.; Pride, S.; Li, L.; Steefel, C.; Slater, L.

  2009-04-15

  We develop a state-space Bayesian framework to combine time-lapse geophysical data with other types of information for quantitative estimation of biogeochemical parameters during bioremediation. We consider characteristics of end-products of biogeochemical transformations as state vectors, which evolve under constraints of local environments through evolution equations, and consider time-lapse geophysical data as available observations, which could be linked to the state vectors through petrophysical models. We estimate the state vectors and their associated unknown parameters over time using Markov chain Monte Carlo sampling methods. To demonstrate the use of the state-space approach, we apply it to complex resistivity data collected during laboratory column biostimulation experiments that were poised to precipitate iron and zinc sulfides during sulfate reduction. We develop a petrophysical model based on sphere-shaped cells to link the sulfide precipitate properties to the time-lapse geophysical attributes and estimate volume fraction of the sulfide precipitates, fraction of the dispersed, sulfide-encrusted cells, mean radius of the aggregated clusters, and permeability over the course of the experiments. Results of the case study suggest that the developed state-space approach permits the use of geophysical datasets for providing quantitative estimates of end-product characteristics and hydrological feedbacks associated with biogeochemical transformations. Although tested here on laboratory column experiment datasets, the developed framework provides the foundation needed for quantitative field-scale estimation of biogeochemical parameters over space and time using direct, but often sparse wellbore data with indirect, but more spatially extensive geophysical datasets.

 19. The contribution of attentional lapses to individual differences in visual working memory capacity.

  Science.gov (United States)

  Adam, Kirsten C S; Mance, Irida; Fukuda, Keisuke; Vogel, Edward K

  2015-08-01

  Attentional control and working memory capacity are important cognitive abilities that substantially vary between individuals. Although much is known about how attentional control and working memory capacity relate to each other and to constructs like fluid intelligence, little is known about how trial-by-trial fluctuations in attentional engagement impact trial-by-trial working memory performance. Here, we employ a novel whole-report memory task that allowed us to distinguish between varying levels of attentional engagement in humans performing a working memory task. By characterizing low-performance trials, we can distinguish between models in which working memory performance failures are caused by either (1) complete lapses of attention or (2) variations in attentional control. We found that performance failures increase with set-size and strongly predict working memory capacity. Performance variability was best modeled by an attentional control model of attention, not a lapse model. We examined neural signatures of performance failures by measuring EEG activity while participants performed the whole-report task. The number of items correctly recalled in the memory task was predicted by frontal theta power, with decreased frontal theta power associated with poor performance on the task. In addition, we found that poor performance was not explained by failures of sensory encoding; the P1/N1 response and ocular artifact rates were equivalent for high- and low-performance trials. In all, we propose that attentional lapses alone cannot explain individual differences in working memory performance. Instead, we find that graded fluctuations in attentional control better explain the trial-by-trial differences in working memory that we observe.

 20. Time-lapse electrical geophysical monitoring of amendment-based biostimulation

  Science.gov (United States)

  Johnson, Timothy C.; Versteeg, Roelof J.; Day-Lewis, Frederick D.; Major, William; Lane, John W.

  2015-01-01

  Biostimulation is increasingly used to accelerate microbial remediation of recalcitrant groundwater contaminants. Effective application of biostimulation requires successful emplacement of amendment in the contaminant target zone. Verification of remediation performance requires postemplacement assessment and contaminant monitoring. Sampling-based approaches are expensive and provide low-density spatial and temporal information. Time-lapse electrical resistivity tomography (ERT) is an effective geophysical method for determining temporal changes in subsurface electrical conductivity. Because remedial amendments and biostimulation-related biogeochemical processes often change subsurface electrical conductivity, ERT can complement and enhance sampling-based approaches for assessing emplacement and monitoring biostimulation-based remediation.Field studies demonstrating the ability of time-lapse ERT to monitor amendment emplacement and behavior were performed during a biostimulation remediation effort conducted at the Department of Defense Reutilization and Marketing Office (DRMO) Yard, in Brandywine, Maryland, United States. Geochemical fluid sampling was used to calibrate a petrophysical relation in order to predict groundwater indicators of amendment distribution. The petrophysical relations were field validated by comparing predictions to sequestered fluid sample results, thus demonstrating the potential of electrical geophysics for quantitative assessment of amendment-related geochemical properties. Crosshole radar zero-offset profile and borehole geophysical logging were also performed to augment the data set and validate interpretation.In addition to delineating amendment transport in the first 10 months after emplacement, the time-lapse ERT results show later changes in bulk electrical properties interpreted as mineral precipitation. Results support the use of more cost-effective surface-based ERT in conjunction with limited field sampling to improve spatial

 1. Time-lapse 3D imaging of calcite precipitation in a microporous column

  Science.gov (United States)

  Godinho, Jose R. A.; Withers, Philip J.

  2018-02-01

  Time-lapse X-ray computed tomography is used to image the evolution of calcite precipitation during flow through microporous quartz over the course of 400 h. The growth rate decreases by more than seven times, which is linked to the clogging of flow paths that restricts flow to some regions of the column. Fewer precipitates are observed as a function of column depth, which is found to be related to a differential nucleation density along the sample. A higher nucleation density closer to the inlet implies more crystal volume increase per unit of time without affecting the rate if normalized to the surface area of crystals. Our overall growth rates measured in porous media are orders of magnitude slower than growth rates derived from traditional precipitation experiments on free surfaces. Based on our time-lapse results we hypothesize a scenario where the evolving distribution of precipitates within a pore structure during precipitation progressively modifies the local transport through the pores. Within less permeable regions the saturation index may be lower than along the main flow paths. Therefore, the reactive crystal surfaces within those regions grow at a slower rate than that expected from the bulk fluid composition. Since the amount of reactive surface area within these less permeable regions increases over time, the overall growth rate decreases without a necessary significant change of the bulk fluid composition along more permeable flow paths. In conclusion, the overall growth rates in an evolving porous media expected from bulk fluid compositions alone can be overestimated due to the development of stagnant sub-regions where the reactive surface area is bath by a solution with lower saturation index. In this context we highlight the value of time-lapse 3D studies for understanding the dynamics of mineral precipitation in porous media.

 2. Soil Contamination, Advanced integrated characterisation and time-lapse Monitoring, SoilCAM project highlights

  Science.gov (United States)

  French, H. K.; Van Der Zee, S. E.; Wehrer, M.; Godio, A.; Pedersen, L. B.; Tsocano, G.

  2013-12-01

  The SoilCAM project (2008- 2012, EU-FP7-212663) aimed at improving methods for monitoring subsurace contaminant distribution and biodegradation. Two test sites were chosen, Oslo airport Gardermoen, Norway where de-icing agents infiltrate the soil during snowmelt and the Trecate site in Italy where an inland crude oil spill occurred in 1994. A number of geophysical investigation techniques were combined with soil and water sampling techniques. Data obtained from time-lapse measurements were further analysed by numerical modelling of flow and transport at different scales in order to characterise transport processes in the unsaturated and saturated zones. Laboratory experiments provided physical and biogeochemical data for model parameterisation and to select remediation methods. The geophysical techniques were used to map geological heterogeneities and to conduct time-lapse measurements of processes in the unsaturated zone. Both cross borehole and surface electrodes were used for electrical resistivity and induced polarisation surveys. Results showed clear indications of areas highly affected by de-icing chemicals along the runway at Oslo airport. The time lapse measurements along the runway at the airport showed infiltration patterns during snowmelt and were used to validate 2D unsaturated flow and transport simulations using SUTRA. The simulations illustrate the effect of layering geological structures and membranes, buried parallel to the runway, on the flow pattern. Complex interaction between bio-geo-chemical processes in a 1D vertical profile along the runway were described with the ORCHESTRA model. Smaller scale field site measurements revealed increase of iron and manganese during degradation of de-icing chemicals. At the Trecate site a combination of georadar, electrical resistivity and radio magneto telluric provided a broad outline of the geology down to 50 m. Anomalies in the Induced polarisation and electrical resistivity data from the cross borehole

 3. Imaging the developing heart: synchronized time-lapse microscopy during developmental changes

  Science.gov (United States)

  Nelson, Carl J.; Buckley, Charlotte; Mullins, John J.; Denvir, Martin A.; Taylor, Jonathan

  2018-02-01

  How do you use imaging to analyse the development of the heart, which not only changes shape but also undergoes constant, high-speed, quasi-periodic changes? We have integrated ideas from prospective and retrospective optical gating to capture long-term, phase-locked developmental time-lapse videos. In this paper we demonstrate the success of this approach over a key developmental time period: heart looping, where large changes in heart shape prevent previous prospective gating approaches from capturing phase- locked videos. We use the comparison with other approaches to in vivo heart imaging to highlight the importance of collecting the most appropriate data for the biological question.

 4. A software solution for recording circadian oscillator features in time-lapse live cell microscopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salmon Patrick

  2010-07-01

  Full Text Available Abstract Background Fluorescent and bioluminescent time-lapse microscopy approaches have been successfully used to investigate molecular mechanisms underlying the mammalian circadian oscillator at the single cell level. However, most of the available software and common methods based on intensity-threshold segmentation and frame-to-frame tracking are not applicable in these experiments. This is due to cell movement and dramatic changes in the fluorescent/bioluminescent reporter protein during the circadian cycle, with the lowest expression level very close to the background intensity. At present, the standard approach to analyze data sets obtained from time lapse microscopy is either manual tracking or application of generic image-processing software/dedicated tracking software. To our knowledge, these existing software solutions for manual and automatic tracking have strong limitations in tracking individual cells if their plane shifts. Results In an attempt to improve existing methodology of time-lapse tracking of a large number of moving cells, we have developed a semi-automatic software package. It extracts the trajectory of the cells by tracking theirs displacements, makes the delineation of cell nucleus or whole cell, and finally yields measurements of various features, like reporter protein expression level or cell displacement. As an example, we present here single cell circadian pattern and motility analysis of NIH3T3 mouse fibroblasts expressing a fluorescent circadian reporter protein. Using Circadian Gene Express plugin, we performed fast and nonbiased analysis of large fluorescent time lapse microscopy datasets. Conclusions Our software solution, Circadian Gene Express (CGE, is easy to use and allows precise and semi-automatic tracking of moving cells over longer period of time. In spite of significant circadian variations in protein expression with extremely low expression levels at the valley phase, CGE allows accurate and

 5. 3-D time-lapse electrical resistivity monitoring of injected CO2 in a shallow aquifer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Doetsch, Joseph A. J.A.; Auken, Esben; Christiansen, Anders Vest C A.V.C.

  2013-01-01

  and 10 m and monitored its migration using 320 surface electrodes on a 126 m × 20 m grid. A fully automated acquisition system continuously collected data and uploaded it into an online database. The large amount of data allows for time-series analysis for data quality and noise estimation. A baseline...... inversion reveals the geology at the site consisting of aeolian sands near the surface and glacial sands below 5 m depth. Time-lapse inversions clearly image the dissolved CO2 plume with decreased electrical resistivity values. We can follow the CO2 plume as it spreads and moves with the groundwater...

 6. Segmentation Method of Time-Lapse Microscopy Images with the Focus on Biocompatibility Assessment

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Soukup, Jindřich; Císař, P.; Šroubek, Filip

  2016-01-01

  Roč. 22, č. 3 (2016), s. 497-506 ISSN 1431-9276 R&D Projects: GA ČR GA13-29225S Grant - others:GA MŠk(CZ) LO1205; GA UK(CZ) 914813/2013; GA UK(CZ) SVV-2016-260332; CENAKVA(CZ) CZ.1.05/2.1.00/01.0024 Institutional support: RVO:67985556 Keywords : phase contrast microscopy * segmentation * biocompatibility assessment * time-lapse * cytotoxicity testing Subject RIV: JD - Computer Applications, Robotics Impact factor: 1.891, year: 2016 http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/ZOI/soukupj-0460642.pdf

 7. Time-lapse reveals that osteoclasts can move across the bone surface while resorbing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søe, Kent; Delaissé, Jean-Marie

  2017-01-01

  , clear real-time observations are still lacking. Herein, we used specific markers and time-lapse to monitor live the spatiotemporal generation of resorption events by osteoclasts cultured on bone slices. In accordance with the current view, we found alternating episodes of resorption and migration...... trenches. Compared to pit events, trench events show properties enabling higher aggressiveness: long duration (days), high erosion speed (two times faster) and long-distance erosion (several 100 µm). Simultaneous resorption and migration reflect a unique situation where epithelial/secretory and mesenchymal....../migratory characteristics are integrated into just one cell phenotype, and deserves attention in future research....

 8. A software solution for recording circadian oscillator features in time-lapse live cell microscopy.

  Science.gov (United States)

  Sage, Daniel; Unser, Michael; Salmon, Patrick; Dibner, Charna

  2010-07-06

  Fluorescent and bioluminescent time-lapse microscopy approaches have been successfully used to investigate molecular mechanisms underlying the mammalian circadian oscillator at the single cell level. However, most of the available software and common methods based on intensity-threshold segmentation and frame-to-frame tracking are not applicable in these experiments. This is due to cell movement and dramatic changes in the fluorescent/bioluminescent reporter protein during the circadian cycle, with the lowest expression level very close to the background intensity. At present, the standard approach to analyze data sets obtained from time lapse microscopy is either manual tracking or application of generic image-processing software/dedicated tracking software. To our knowledge, these existing software solutions for manual and automatic tracking have strong limitations in tracking individual cells if their plane shifts. In an attempt to improve existing methodology of time-lapse tracking of a large number of moving cells, we have developed a semi-automatic software package. It extracts the trajectory of the cells by tracking theirs displacements, makes the delineation of cell nucleus or whole cell, and finally yields measurements of various features, like reporter protein expression level or cell displacement. As an example, we present here single cell circadian pattern and motility analysis of NIH3T3 mouse fibroblasts expressing a fluorescent circadian reporter protein. Using Circadian Gene Express plugin, we performed fast and nonbiased analysis of large fluorescent time lapse microscopy datasets. Our software solution, Circadian Gene Express (CGE), is easy to use and allows precise and semi-automatic tracking of moving cells over longer period of time. In spite of significant circadian variations in protein expression with extremely low expression levels at the valley phase, CGE allows accurate and efficient recording of large number of cell parameters, including

 9. Lapse in embryo transfer training does not negatively affect clinical pregnancy rates for reproductive endocrinology and infertility fellows.

  Science.gov (United States)

  Kresowik, Jessica; Sparks, Amy; Duran, Eyup H; Shah, Divya K

  2015-03-01

  To compare rates of clinical pregnancy (CPR) and live birth (LBR) following embryo transfer (ET) performed by reproductive endocrinology and infertility (REI) fellows before and after a prolonged lapse in clinical training due to an 18-month research rotation. Retrospective cohort study. Not applicable. All women undergoing in vitro fertilization (IVF) and IVF-intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles with ET performed by REI fellows from August 2003 to July 2012. Eighteen-month lapse in clinical training of REI fellows. CPR and LBR before and after the lapse in clinical training were calculated and compared per fellow and as a composite group. Alternating logistic regression models were used to calculate the odds of clinical pregnancy and live birth following transfers performed before and after the lapse in training. Unadjusted odds of clinical pregnancy and live birth were similar between the two time periods both for individual fellows and for the composite group. Alternate logistic regression analysis revealed no significant difference in CPR (odds ratio [OR] 0.94, 95% confidence interval [CI] 0.83-1.07) or LBR (OR 1.05, 95% CI 0.94-1.18) after the lapse in training compared with before. A research rotation is common in REI fellowship training programs. This prolonged departure from clinical training does not appear to negatively affect pregnancy outcome following fellow ET. Copyright © 2015 American Society for Reproductive Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Attention lapses in children with spina bifida and hydrocephalus and children with attention-deficit/hyperactivity disorder.

  Science.gov (United States)

  De la Torre, Gabriel G; Martin, Alba; Cervantes, Elizabeth; Guil, Rocio; Mestre, Jose M

  2017-08-01

  Attentional lapses are usually defined as temporary and often brief shifts of attention away from some primary task to unrelated internal information processing. This study addressed the incidence of attention lapses and differences in attentional functioning in 30 children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), 26 healthy children, and 29 children with spina bifida myelomeningocele and hydrocephalus (SBH). Assessments were conducted using computerized tonic and phasic attention tests, the Symbol Digit Modalities Test (SDMT), and the Trail Making Test Form B (TMT-B). The group with SBH differed from normal controls on cognitive measures of attention and executive functions. The ADHD group obtained lower scores than the SBH group and healthy children. ANOVA results showed that there was an effect of shunt revisions and shunt-related infections on neuropsychological performance. Lapses of attention together with reaction time may thus represent important factors for the understanding of cognitive deficits in SBH.

 11. Attention failures versus misplaced diligence: separating attention lapses from speed-accuracy trade-offs.

  Science.gov (United States)

  Seli, Paul; Cheyne, James Allan; Smilek, Daniel

  2012-03-01

  In two studies of a GO-NOGO task assessing sustained attention, we examined the effects of (1) altering speed-accuracy trade-offs through instructions (emphasizing both speed and accuracy or accuracy only) and (2) auditory alerts distributed throughout the task. Instructions emphasizing accuracy reduced errors and changed the distribution of GO trial RTs. Additionally, correlations between errors and increasing RTs produced a U-function; excessively fast and slow RTs accounted for much of the variance of errors. Contrary to previous reports, alerts increased errors and RT variability. The results suggest that (1) standard instructions for sustained attention tasks, emphasizing speed and accuracy equally, produce errors arising from attempts to conform to the misleading requirement for speed, which become conflated with attention-lapse produced errors and (2) auditory alerts have complex, and sometimes deleterious, effects on attention. We argue that instructions emphasizing accuracy provide a more precise assessment of attention lapses in sustained attention tasks. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Time lapse imaging: is it time to incorporate this technology into routine clinical practice?

  Science.gov (United States)

  Bhide, Priya; Maheshwari, Abha; Cutting, Rachel; Seenan, Susan; Patel, Anita; Khan, Khalid; Homburg, Roy

  2017-06-01

  Time-lapse imaging (TLI) systems for embryo incubation, assessment and selection are a novel technology available to in vitro fertilization (IVF) clinics. However, there is uncertainty about their clinical and cost-effectiveness and insufficient good quality evidence to warrant their routine use. Despite this, enthusiastic commercial marketing and slipping clinical equipoise have led to the widespread hasty introduction of this technology into practice, often at a considerable expense to the patient. We have reviewed the published literature and aim to summarize the strengths, weaknesses, opportunities and threats of these systems. These specialized incubators provide undisturbed embryo culture conditions and, by almost continuous monitoring of embryo development, generate morphokinetic parameters to aid embryo selection. They are thus hypothesized to improve outcomes following IVF. Although literature reports improved reproductive outcomes, these outcomes are largely surrogate and there is a paucity of studies reporting live births. The use of time lapse systems may reduce early pregnancy loss, increase elective single embryo transfers and limit multiple pregnancies through better embryo selection. However, the quality of the studies and hence the evidence so far, is low to moderate quality. We recommend further research producing robust high-quality evidence for and against the use of these systems.

 13. Attentional Lapses in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Blank Rather Than Wandering Thoughts.

  Science.gov (United States)

  Van den Driessche, Charlotte; Bastian, Mikaël; Peyre, Hugo; Stordeur, Coline; Acquaviva, Éric; Bahadori, Sara; Delorme, Richard; Sackur, Jérôme

  2017-10-01

  People with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) have difficulties sustaining their attention on external tasks. Such attentional lapses have often been characterized as the simple opposite of external sustained attention, but the different types of attentional lapses, and the subjective experiences to which they correspond, remain unspecified. In this study, we showed that unmedicated children (ages 6-12) with ADHD, when probed during a standard go/no-go task, reported more mind blanking (a mental state characterized by the absence of reportable content) than did control participants. This increase in mind blanking happened at the expense of both focused and wandering thoughts. We also found that methylphenidate reverted the level of mind blanking to baseline (i.e., the level of mind blanking reported by control children without ADHD). However, this restoration led to mind wandering more than to focused attention. In a second experiment, we extended these findings to adults who had subclinical ADHD. These results suggest that executive functions impaired in ADHD are required not only to sustain external attention but also to maintain an internal train of thought.

 14. Time-lapse nanoscopy of friction in the non-Amontons and non-Coulomb regime.

  Science.gov (United States)

  Ishida, Tadashi; Sato, Takaaki; Ishikawa, Takahiro; Oguma, Masatsugu; Itamura, Noriaki; Goda, Keisuke; Sasaki, Naruo; Fujita, Hiroyuki

  2015-03-11

  Originally discovered by Leonard da Vinci in the 15th century, the force of friction is directly proportional to the applied load (known as Amontons' first law of friction). Furthermore, kinetic friction is independent of the sliding speed (known as Coulomb's law of friction). These empirical laws break down at high normal pressure (due to plastic deformation) and low sliding speed (in the transition regime between static friction and kinetic friction). An important example of this phenomenon is friction between the asperities of tectonic plates on the Earth. Despite its significance, little is known about the detailed mechanism of friction in this regime due to the lack of experimental methods. Here we demonstrate in situ time-lapse nanoscopy of friction between asperities sliding at ultralow speed (∼0.01 nm/s) under high normal pressure (∼GPa). This is made possible by compressing and rubbing a pair of nanometer-scale crystalline silicon anvils with electrostatic microactuators and monitoring its dynamical evolution with a transmission electron microscope. Our analysis of the time-lapse movie indicates that superplastic behavior is induced by decrystallization, plastic deformation, and atomic diffusion at the asperity-asperity interface. The results hold great promise for a better understanding of quasi-static friction under high pressure for geoscience, materials science, and nanotechnology.

 15. Tracking tracer breakthrough in the hyporheic zone using time‐lapse DC resistivity, Crabby Creek, Pennsylvania

  Science.gov (United States)

  Nyquist, Jonathan E.; Toran, Laura; Fang, Allison C.; Ryan, Robert J.; Rosenberry, Donald O.

  2010-01-01

  Characterization of the hyporheic zone is of critical importance for understanding stream ecology, contaminant transport, and groundwater‐surface water interaction. A salt water tracer test was used to probe the hyporheic zone of a recently re‐engineered portion of Crabby Creek, a stream located near Philadelphia, PA. The tracer solution was tracked through a 13.5 meter segment of the stream using both a network of 25 wells sampled every 5–15 minutes and time‐lapse electrical resistivity tomographs collected every 11 minutes for six hours, with additional tomographs collected every 100 minutes for an additional 16 hours. The comparison of tracer monitoring methods is of keen interest because tracer tests are one of the few techniques available for characterizing this dynamic zone, and logistically it is far easier to collect resistivity tomographs than to install and monitor a dense network of wells. Our results show that resistivity monitoring captured the essential shape of the breakthrough curve and may indicate portions of the stream where the tracer lingered in the hyporheic zone. Time‐lapse resistivity measurements, however, represent time averages over the period required to collect a tomographic data set, and spatial averages over a volume larger than captured by a well sample. Smoothing by the resistivity data inversion algorithm further blurs the resulting tomograph; consequently resistivity monitoring underestimates the degree of fine‐scale heterogeneity in the hyporheic zone.

 16. Time-Lapse Electrical Resistivity Investigations for Imaging the Grouting Injection in Shallow Subsurface Cavities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Farooq

  2014-01-01

  Full Text Available The highway of Yongweol-ri, Muan-gun, south-western part of the South Korean Peninsula, is underlain by the abandoned of subsurface cavities, which were discovered in 2005. These cavities lie at shallow depths with the range of 5∼15 meters below the ground surface. Numerous subsidence events have repeatedly occurred in the past few years, damaging infrastructure and highway. As a result of continuing subsidence issues, the Korean Institute of Geosciences and Mineral Resources (KIGAM was requested by local administration to resolve the issue. The KIGAM used geophysical methods to delineate subsurface cavities and improve more refined understanding of the cavities network in the study area. Cement based grouting has been widely employed in the construction industry to reinforce subsurface ground. In this research work, time-lapse electrical resistivity surveys were accomplished to monitor the grouting injection in the subsurface cavities beneath the highway, which have provided a quasi-real-time monitoring for modifying the subsurface cavities related to ground reinforcement, which would be difficult with direct methods. The results obtained from time-lapse electrical resistivity technique have satisfactory imaged the grouting injection experiment in the subsurface cavities beneath the highway. Furthermore, the borehole camera confirmed the presence of grouting material in the subsurface cavities, and hence this procedure increases the mechanical resistance of subsurface cavities below the highway.

 17. Using a time lapse microgravity model for mapping seawater intrusion around Semarang

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Supriyadi,, E-mail: supriyadi@mail.unnes.ac.id; Khumaedi [Physics Department, Semarang State University (UNNES), D7 Building 2nd Floor FMIPA Sekaran Gunungpati (Indonesia); Yusuf, M. [Badan Meteologi Klimatologi Goefisika (BMKG), Jl.Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta Pusat (Indonesia); Agung, W. [Physics Department, Diponegoro University (UNDIP), Jl. Prof. Soedharto, Tembalang, Semarang (Indonesia)

  2016-03-11

  A modeling of time-lapse microgravity anomaly due to sea water intrusion has been conducted. It used field data of aquifer cross section, aquifer thickness and lithology of research area. Those data were then processed using Grav3D and Surfer. Modeling results indicated that the intrusion of sea water resulting in a time-lapse microgravity anomalies of 0.12 to 0.18 mGal, at soil layer density of 0.15 g/cm{sup 3} to 0.3 g/cm{sup 3} and at depth of 30 to 100 m. These imply that the areas experiencing seawater intrusion were Tanjung Mas, SPBE Bandarharjo, Brass, Old Market Boom and Johar as the microgravity measured there were in the range of 0.12 to 0.18 mGal and the density contrast were at 0.15 g/cm{sup 3} to 0.28 g/cm{sup 3}. Areas that experienced fluid reduction were Puri Anjasmoro, Kenconowungu and Puspowarno with microgravity changes from -0.06 mGal to -0.18 mGal.

 18. Stochastic modeling of oligodendrocyte generation in cell culture: model validation with time-lapse data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noble Mark

  2006-05-01

  Full Text Available Abstract Background The purpose of this paper is two-fold. The first objective is to validate the assumptions behind a stochastic model developed earlier by these authors to describe oligodendrocyte generation in cell culture. The second is to generate time-lapse data that may help biomathematicians to build stochastic models of cell proliferation and differentiation under other experimental scenarios. Results Using time-lapse video recording it is possible to follow the individual evolutions of different cells within each clone. This experimental technique is very laborious and cannot replace model-based quantitative inference from clonal data. However, it is unrivalled in validating the structure of a stochastic model intended to describe cell proliferation and differentiation at the clonal level. In this paper, such data are reported and analyzed for oligodendrocyte precursor cells cultured in vitro. Conclusion The results strongly support the validity of the most basic assumptions underpinning the previously proposed model of oligodendrocyte development in cell culture. However, there are some discrepancies; the most important is that the contribution of progenitor cell death to cell kinetics in this experimental system has been underestimated.

 19. Time-lapse crystallography snapshots of a double-strand break repair polymerase in action.

  Science.gov (United States)

  Jamsen, Joonas A; Beard, William A; Pedersen, Lars C; Shock, David D; Moon, Andrea F; Krahn, Juno M; Bebenek, Katarzyna; Kunkel, Thomas A; Wilson, Samuel H

  2017-08-15

  DNA polymerase (pol) μ is a DNA-dependent polymerase that incorporates nucleotides during gap-filling synthesis in the non-homologous end-joining pathway of double-strand break repair. Here we report time-lapse X-ray crystallography snapshots of catalytic events during gap-filling DNA synthesis by pol μ. Unique catalytic intermediates and active site conformational changes that underlie catalysis are uncovered, and a transient third (product) metal ion is observed in the product state. The product manganese coordinates phosphate oxygens of the inserted nucleotide and PP i . The product metal is not observed during DNA synthesis in the presence of magnesium. Kinetic analyses indicate that manganese increases the rate constant for deoxynucleoside 5'-triphosphate insertion compared to magnesium. The likely product stabilization role of the manganese product metal in pol μ is discussed. These observations provide insight on structural attributes of this X-family double-strand break repair polymerase that impact its biological function in genome maintenance.DNA polymerase (pol) μ functions in DNA double-strand break repair. Here the authors use time-lapse X-ray crystallography to capture the states of pol µ during the conversion from pre-catalytic to product complex and observe a third transiently bound metal ion in the product state.

 20. The time-lapse AVO difference inversion for changes in reservoir parameters

  Science.gov (United States)

  Longxiao, Zhi; Hanming, Gu; Yan, Li

  2016-12-01

  The result of conventional time-lapse seismic processing is the difference between the amplitude and the post-stack seismic data. Although stack processing can improve the signal-to-noise ratio (SNR) of seismic data, it also causes a considerable loss of important information about the amplitude changes and only gives the qualitative interpretation. To predict the changes in reservoir fluid more precisely and accurately, we also need the quantitative information of the reservoir. To achieve this aim, we develop the method of time-lapse AVO (amplitude versus offset) difference inversion. For the inversion of reservoir changes in elastic parameters, we apply the Gardner equation as the constraint and convert the three-parameter inversion of elastic parameter changes into a two-parameter inversion to make the inversion more stable. For the inversion of variations in the reservoir parameters, we infer the relation between the difference of the reflection coefficient and variations in the reservoir parameters, and then invert reservoir parameter changes directly. The results of the theoretical modeling computation and practical application show that our method can estimate the relative variations in reservoir density, P-wave and S-wave velocity, calculate reservoir changes in water saturation and effective pressure accurately, and then provide reference for the rational exploitation of the reservoir.

 1. Time lapse seismic observations and effects of reservoir compressibility at Teal South oil field

  Science.gov (United States)

  Islam, Nayyer

  One of the original ocean-bottom time-lapse seismic studies was performed at the Teal South oil field in the Gulf of Mexico during the late 1990's. This work reexamines some aspects of previous work using modern analysis techniques to provide improved quantitative interpretations. Using three-dimensional volume visualization of legacy data and the two phases of post-production time-lapse data, I provide additional insight into the fluid migration pathways and the pressure communication between different reservoirs, separated by faults. This work supports a conclusion from previous studies that production from one reservoir caused regional pressure decline that in turn resulted in liberation of gas from multiple surrounding unproduced reservoirs. I also provide an explanation for unusual time-lapse changes in amplitude-versus-offset (AVO) data related to the compaction of the producing reservoir which, in turn, changed an isotropic medium to an anisotropic medium. In the first part of this work, I examine regional changes in seismic response due to the production of oil and gas from one reservoir. The previous studies primarily used two post-production ocean-bottom surveys (Phase I and Phase II), and not the legacy streamer data, due to the unavailability of legacy prestack data and very different acquisition parameters. In order to incorporate the legacy data in the present study, all three post-stack data sets were cross-equalized and examined using instantaneous amplitude and energy volumes. This approach appears quite effective and helps to suppress changes unrelated to production while emphasizing those large-amplitude changes that are related to production in this noisy (by current standards) suite of data. I examine the multiple data sets first by using the instantaneous amplitude and energy attributes, and then also examine specific apparent time-lapse changes through direct comparisons of seismic traces. In so doing, I identify time-delays that, when

 2. Analysis of compaction initiation in human embryos by using time-lapse cinematography.

  Science.gov (United States)

  Iwata, Kyoko; Yumoto, Keitaro; Sugishima, Minako; Mizoguchi, Chizuru; Kai, Yoshiteru; Iba, Yumiko; Mio, Yasuyuki

  2014-04-01

  To analyze the initiation of compaction in human embryos in vitro by using time-lapse cinematography (TLC), with the goal of determining the precise timing of compaction and clarifying the morphological changes underlying the compaction process. One hundred and fifteen embryos donated by couples with no further need for embryo-transfer were used in this study. Donated embryos were thawed and processed, and then their morphological behavior during the initiation of compaction was dynamically observed via time-lapse cinematography (TLC) for 5 days. Although the initiation of compaction occurred throughout the period from the 4-cell to 16-cell stage, 99 (86.1 %) embryos initiated compaction at the 8-cell stage or later, with initiation at the 8-cell stage being most frequent (22.6 %). Of these 99 embryos, 49.5 % developed into good-quality blastocysts. In contrast, of the 16 (13.9 %) embryos that initiated compaction prior to the 8-cell stage, only 18.8 % developed into good-quality blastocysts. Embryos that initiated compaction before the 8-cell stage showed significantly higher numbers of multinucleated blastomeres, due to asynchronism in nuclear division at the third mitotic division resulting from cytokinetic failure. The initiation of compaction primarily occurs at the third mitotic division or later in human embryos. Embryos that initiate compaction before the 8-cell stage are usually associated with aberrant embryonic development (i.e., cytokinetic failure accompanied by karyokinesis).

 3. Possible mechanism of polyspermy block in human oocytes observed by time-lapse cinematography.

  Science.gov (United States)

  Mio, Yasuyuki; Iwata, Kyoko; Yumoto, Keitaro; Kai, Yoshiteru; Sargant, Haruka C; Mizoguchi, Chizuru; Ueda, Minako; Tsuchie, Yuka; Imajo, Akifumi; Iba, Yumiko; Nishikori, Kyoko

  2012-09-01

  To analyze the fertilization process related to polyspermy block in human oocytes using an in vitro culturing system for time-lapse cinematography. We had 122 oocytes donated for this study from couples that provided informed consent. We recorded human oocytes at 2,000 to 2,800 frames every 10 s during the fertilization process and thereafter every 2 min using a new in vitro culture system originally developed by the authors for time-lapse cinematography. We displayed 30 frames per second for analysis of the polyspermy block during fertilization. Three oocytes showed the leading and following sperm within the zona pellucida in the same microscopic field. The dynamic images obtained during the fertilization process using this new system revealed that once a leading sperm penetrated the zona pellucida and attached to the oocyte membrane, a following sperm was arrested from further penetration into the zona pellucida within 10 s. The present results strongly suggest the existence of a novel mechanism of polyspermy block that takes place at the zona pellucida immediately after fertilization. These findings are clearly different from previous mechanisms describing polyspermy block as the oocyte membrane block to sperm penetration and the zona reaction. The finding presented herein thus represents a novel discovery about the highly complicated polyspermy block mechanism occurring in human oocytes.

 4. Time Lapse Electrical Resistivity to Connect Evapotranspiration and Groundwater Fluxes in the Critical Zone

  Science.gov (United States)

  Jarvis, S. K.; Harmon, R. E.; Barnard, H. R.; Randall, J.; Singha, K.

  2017-12-01

  The critical zone (CZ)—an open system extending from canopy top to the base of groundwater—is a highly dynamic and heterogeneous environment. In forested terrain, trees make up a large component of the CZ. This work aims to quantify the connection between vegetation and subsurface water storage at a hillslope scale within a forested watershed in the H.J. Andrews Experimental Forest, Oregon. To identify the mechanism(s) controlling the connection at the hillslope scale, we observe patterns in electrical conductivity using 2D-time lapse-DC resistivity. To compare inversions through time a representative error model was determined using L-curve criterion. Inverted data show high spatial variability in ground electrical conductivity and variation at both diel and seasonal timescales. These changes are most pronounced in areas corresponding to dense vegetation. The diel pattern in electrical conductivity is also observed in monitored sap flow sensors, water-level gauges, tensiometers, and sediment thermal probes. To quantify the temporal connection between these data over the course of the growing season a cross correlation analysis was conducted. Preliminary data show that over the course of the growing season transpiration becomes decoupled from both groundwater and soil moisture. Further decomposition of the inverted time lapse data will highlight spatial variability in electrical conductivity providing insight into the where, when, and how(s) of tree-modified subsurface storage.

 5. Bayesian Markov chain Monte Carlo Inversion of Time-Lapse Geophysical Data To Characterize the Vadose Zone

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scholer, Marie; Irving, James; Zibar, Majken Caroline Looms

  Geophysical methods have the potential to provide valuable information on hydrological properties in the unsaturated zone. In particular, time-lapse geophysical data, when coupled with a hydrological model and inverted stochastically, may allow for the effective estimation of subsurface hydraulic...... parameters and their corresponding uncertainties. In this study, we use a Bayesian Markov-chain-Monte-Carlo (MCMC) inversion approach to investigate how much information regarding vadose zone hydraulic properties can be retrieved from time-lapse crosshole GPR data collected at the Arrenaes field site...

 6. Time-lapse seismic waveform modelling and attribute analysis using hydromechanical models for a deep reservoir undergoing depletion

  Science.gov (United States)

  He, Y.-X.; Angus, D. A.; Blanchard, T. D.; Wang, G.-L.; Yuan, S.-Y.; Garcia, A.

  2016-04-01

  Extraction of fluids from subsurface reservoirs induces changes in pore pressure, leading not only to geomechanical changes, but also perturbations in seismic velocities and hence observable seismic attributes. Time-lapse seismic analysis can be used to estimate changes in subsurface hydromechanical properties and thus act as a monitoring tool for geological reservoirs. The ability to observe and quantify changes in fluid, stress and strain using seismic techniques has important implications for monitoring risk not only for petroleum applications but also for geological storage of CO2 and nuclear waste scenarios. In this paper, we integrate hydromechanical simulation results with rock physics models and full-waveform seismic modelling to assess time-lapse seismic attribute resolution for dynamic reservoir characterization and hydromechanical model calibration. The time-lapse seismic simulations use a dynamic elastic reservoir model based on a North Sea deep reservoir undergoing large pressure changes. The time-lapse seismic traveltime shifts and time strains calculated from the modelled and processed synthetic data sets (i.e. pre-stack and post-stack data) are in a reasonable agreement with the true earth models, indicating the feasibility of using 1-D strain rock physics transform and time-lapse seismic processing methodology. Estimated vertical traveltime shifts for the overburden and the majority of the reservoir are within ±1 ms of the true earth model values, indicating that the time-lapse technique is sufficiently accurate for predicting overburden velocity changes and hence geomechanical effects. Characterization of deeper structure below the overburden becomes less accurate, where more advanced time-lapse seismic processing and migration is needed to handle the complex geometry and strong lateral induced velocity changes. Nevertheless, both migrated full-offset pre-stack and near-offset post-stack data image the general features of both the overburden and

 7. Optimization of a Time-Lapse Gravity Network for Carbon Sequestration

  Science.gov (United States)

  Appriou, D.; Strickland, C. E.; Ruprecht Yonkofski, C. M.

  2017-12-01

  The objective of this study is to evaluate what could be a comprehensive and optimal state of the art gravity monitoring network that would meet the UIC class VI regulation and insure that 90% of the CO2 injected remain underground. Time-lapse gravity surveys have a long history of effective applications of monitoring temporal density changes in the subsurface. For decades, gravity measurements have been used for a wide range of applications. The interest of time-lapse gravity surveys for monitoring carbon sequestration sites started recently. The success of their deployment in such sites depends upon a combination of favorable conditions, such as the reservoir geometry, depth, thickness, density change over time induced by the CO2 injection and the location of the instrument. In most cases, the density changes induced by the CO2 plume in the subsurface are not detectable from the surface but the use of borehole gravimeters can provide excellent results. In the framework of the National Assessment and Risk Partnership (NRAP) funded by the Department of Energy, the evaluation of the effectiveness of the gravity monitoring of a CO2 storage site has been assessed using multiple synthetic scenarios implemented on a community model developed for the Kimberlina site (e.g., fault leakage scenarios, borehole leakage). The Kimberlina carbon sequestration project was a pilot project located in southern San Joaquin Valley, California, aimed to safely inject 250,000 t CO2/yr for four years. Although the project was cancelled in 2012, the site characterization efforts resulted in the development of a geologic model. In this study, we present the results of the time-lapse gravity monitoring applied on different multiphase flow and reactive transport models developed by Lawrence Berkeley National Laboratory (i.e., no leakage, permeable fault zone, wellbore leakage). Our monitoring approach considers an ideal network, consisting of multiple vertical and horizontal instrumented

 8. Active and passive electrical and seismic time-lapse monitoring of earthen embankments

  Science.gov (United States)

  Rittgers, Justin Bradley

  In this dissertation, I present research involving the application of active and passive geophysical data collection, data assimilation, and inverse modeling for the purpose of earthen embankment infrastructure assessment. Throughout the dissertation, I identify several data characteristics, and several challenges intrinsic to characterization and imaging of earthen embankments and anomalous seepage phenomena, from both a static and time-lapse geophysical monitoring perspective. I begin with the presentation of a field study conducted on a seeping earthen dam, involving static and independent inversions of active tomography data sets, and self-potential modeling of fluid flow within a confined aquifer. Additionally, I present results of active and passive time-lapse geophysical monitoring conducted during two meso-scale laboratory experiments involving the failure and self-healing of embankment filter materials via induced vertical cracking. Identified data signatures and trends, as well as 4D inversion results, are discussed as an underlying motivation for conducting subsequent research. Next, I present a new 4D acoustic emissions source localization algorithm that is applied to passive seismic monitoring data collected during a full-scale embankment failure test. Acoustic emissions localization results are then used to help spatially constrain 4D inversion of collocated self-potential monitoring data. I then turn to time-lapse joint inversion of active tomographic data sets applied to the characterization and monitoring of earthen embankments. Here, I develop a new technique for applying spatiotemporally varying structural joint inversion constraints. The new technique, referred to as Automatic Joint Constraints (AJC), is first demonstrated on a synthetic 2D joint model space, and is then applied to real geophysical monitoring data sets collected during a full-scale earthen embankment piping-failure test. Finally, I discuss some non-technical issues related to

 9. Minds “At Attention”: Mindfulness Training Curbs Attentional Lapses in Military Cohorts

  Science.gov (United States)

  Jha, Amishi P.; Morrison, Alexandra B.; Dainer-Best, Justin; Parker, Suzanne; Rostrup, Nina; Stanley, Elizabeth A.

  2015-01-01

  We investigated the impact of mindfulness training (MT) on attentional performance lapses associated with task-unrelated thought (i.e., mind wandering). Periods of persistent and intensive demands may compromise attention and increase off-task thinking. Here, we investigated if MT may mitigate these deleterious effects and promote cognitive resilience in military cohorts enduring a high-demand interval of predeployment training. To better understand which aspects of MT programs are most beneficial, three military cohorts were examined. Two of the three groups were provided MT. One group received an 8-hour, 8-week variant of Mindfulness-based Mind Fitness Training (MMFT) emphasizing engagement in training exercises (training-focused MT, n = 40), a second group received a didactic-focused variant emphasizing content regarding stress and resilience (didactic-focused MT, n = 40), and the third group served as a no-training control (NTC, n = 24). Sustained Attention to Response Task (SART) performance was indexed in all military groups and a no-training civilian group (CIV, n = 45) before (T1) and after (T2) the MT course period. Attentional performance (measured by A’, a sensitivity index) was lower in NTC vs. CIV at T2, suggesting that performance suffers after enduring a high-demand predeployment interval relative to a similar time period of civilian life. Yet, there were significantly fewer performance lapses in the military cohorts receiving MT relative to NTC, with training-focused MT outperforming didactic-focused MT at T2. From T1 to T2, A’ degraded in NTC and didactic-focused MT but remained stable in training-focused MT and CIV. In sum, while protracted periods of high-demand military training may increase attentional performance lapses, practice-focused MT programs akin to training-focused MT may bolster attentional performance more than didactic-focused programs. As such, training-focused MT programs should be further examined in cohorts experiencing

 10. Minds "at attention": mindfulness training curbs attentional lapses in military cohorts.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amishi P Jha

  Full Text Available We investigated the impact of mindfulness training (MT on attentional performance lapses associated with task-unrelated thought (i.e., mind wandering. Periods of persistent and intensive demands may compromise attention and increase off-task thinking. Here, we investigated if MT may mitigate these deleterious effects and promote cognitive resilience in military cohorts enduring a high-demand interval of predeployment training. To better understand which aspects of MT programs are most beneficial, three military cohorts were examined. Two of the three groups were provided MT. One group received an 8-hour, 8-week variant of Mindfulness-based Mind Fitness Training (MMFT emphasizing engagement in training exercises (training-focused MT, n = 40, a second group received a didactic-focused variant emphasizing content regarding stress and resilience (didactic-focused MT, n = 40, and the third group served as a no-training control (NTC, n = 24. Sustained Attention to Response Task (SART performance was indexed in all military groups and a no-training civilian group (CIV, n = 45 before (T1 and after (T2 the MT course period. Attentional performance (measured by A', a sensitivity index was lower in NTC vs. CIV at T2, suggesting that performance suffers after enduring a high-demand predeployment interval relative to a similar time period of civilian life. Yet, there were significantly fewer performance lapses in the military cohorts receiving MT relative to NTC, with training-focused MT outperforming didactic-focused MT at T2. From T1 to T2, A' degraded in NTC and didactic-focused MT but remained stable in training-focused MT and CIV. In sum, while protracted periods of high-demand military training may increase attentional performance lapses, practice-focused MT programs akin to training-focused MT may bolster attentional performance more than didactic-focused programs. As such, training-focused MT programs should be further examined in cohorts

 11. Growth Rate and Morphology of a Single Calcium Carbonate Crystal on Polysulfone Film Measured with Time Lapse Raman Micro Spectroscopy

  NARCIS (Netherlands)

  Liszka, B.; Lenferink, Aufrid T.M.; Otto, Cornelis

  2016-01-01

  The growth of single, self- nucleated calcium carbonate crystals on a polysulfone (PSU) film was investigated with high resolution, time lapse Raman imaging. The Raman images were acquired on the interface of the polymer with the crystal. The growth of crystals could thus be followed in time. PSU is

 12. Time-Lapse Joint Inversion of Cross-Well DC Resistivity and Seismic Data: A Numerical Investigation

  Science.gov (United States)

  Time-lapse joint inversion of geophysical data is required to image the evolution of oil reservoirs during production and enhanced oil recovery, CO2 sequestration, geothermal fields during production, and to monitor the evolution of contaminant plumes. Joint inversion schemes red...

 13. Micromechanical Time-Lapse X-ray CT Study of Fatigue Damage in Uni-Directional Fibre Composites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Kristine Munk; Lowe, Tristan; Withers, Philip J.

  2015-01-01

  . The geometry of the cut-out is similar to that which will be used in the time-lapse study. As the micro-mechanical damage mechanisms are small features, it is necessary to obtain a high scan resolution which sets a limit to how large the field of view can be. Therefore, it is necessary to perform several scans...

 14. Land time-lapse CSEM : Collecting, modeling and inversion of CSEM data for a steam-injected oil field

  NARCIS (Netherlands)

  Schaller, A.M.

  2018-01-01

  Geophysical methods are widely used for hydrocarbon exploration and time-lapse measurements. One method that can be applied in place of or in addition to the routinely used seismic method, is the Controlled-Source ElectroMagnetic (CSEM) method. The work described in this thesis explores various

 15. Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kytýř, Daniel; Fenclová, Nela; Zlámal, Petr; Kumpová, Ivana; Fíla, Tomáš; Koudelka_ml., Petr; Gantar, A.; Novak, S.

  2017-01-01

  Roč. 51, č. 3 (2017), s. 397-402 ISSN 1580-2949 Institutional support: RVO:68378297 Keywords : bone scaffold * gellan gum * time-lapse micro CT * digital volume correlation Subject RIV: JJ - Other Materials OBOR OECD: Materials engineering Impact factor: 0.436, year: 2016 http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit173/kytyr.pdf

 16. Mass conservative three-dimensional water tracer distribution from MCMC inversion of time-lapse GPR data

  NARCIS (Netherlands)

  Lalov, E.; Linde, N.; Vrugt, J.A.

  2012-01-01

  Time-lapse geophysical measurements are widely used to monitor the movement of water and solutes through the subsurface. Yet commonly used deterministic least squares inversions typically suffer from relatively poor mass recovery, spread overestimation, and limited ability to appropriately estimate

 17. Joint inversion of time-lapse VSP data for monitoring CO2 injection at the Farnsworth EOR field in Texas

  Science.gov (United States)

  Zhang, M.; Gao, K.; Balch, R. S.; Huang, L.

  2016-12-01

  During the Development Phase (Phase III) of the U.S. Southwest Regional Partnership on Carbon Sequestration (SWP), time-lapse 3D vertical seismic profiling (VSP) data were acquired to monitor CO2 injection/migration at the Farnsworth Enhanced Oil Recovery (EOR) field, in partnership with the industrial partner Chaparral Energy. The project is to inject a million tons of carbon dioxide into the target formation, the deep oil-bearing Morrow Formation in the Farnsworth Unit EOR field. Quantitative time-lapse seismic monitoring has the potential to track CO2 movement in geologic carbon storage sites. Los Alamos National Laboratory (LANL) has recently developed new full-waveform inversion methods to jointly invert time-lapse seismic data for changes in elastic and anisotropic parameters in target monitoring regions such as a CO2 reservoir. We apply our new joint inversion methods to time-lapse VSP data acquired at the Farnsworth EOR filed, and present some preliminary results showing geophysical properties changes in the reservoir.

 18. Calibrating vadose zone models with time-lapse gravity data: a forced infiltration experiment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Lars; Hansen, Allan Bo; Zibar, Majken Caroline Looms

  A change in soil water content is a change in mass stored in the subsurface, and when large enough, can be measured with a gravity meter. Over the last few decades there has been increased use of ground-based time-lapse gravity measurements to infer hydrogeological parameters. These studies have...... focused on the saturated zone, with specific yield as the most prominent target parameter and with few exceptions, changes in storage in the vadose zone have been considered as noise. Here modeling results are presented suggesting that gravity changes will be measureable when soil moisture changes occur...... in the unsaturated zone. These results are confirmed by field measurements of gravity and georadar data at a forced infiltration experiment conducted over 14 days on a grassland area of 10 m by 10 m. An unsaturated zone infiltration model can be calibrated using the gravity data with good agreement to the field data...

 19. Slow speed—fast motion: time-lapse recordings in physics education

  Science.gov (United States)

  Vollmer, Michael; Möllmann, Klaus-Peter

  2018-05-01

  Video analysis with a 30 Hz frame rate is the standard tool in physics education. The development of affordable high-speed-cameras has extended the capabilities of the tool for much smaller time scales to the 1 ms range, using frame rates of typically up to 1000 frames s-1, allowing us to study transient physics phenomena happening too fast for the naked eye. Here we want to extend the range of phenomena which may be studied by video analysis in the opposite direction by focusing on much longer time scales ranging from minutes, hours to many days or even months. We discuss this time-lapse method, needed equipment and give a few hints of how to produce respective recordings for two specific experiments.

 20. Using time-lapse gravity for groundwater model calibration: An application to alluvial aquifer storage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Lars; Binning, Philip John; Rosbjerg, Dan

  2011-01-01

  hydrogeophysical inversion to decrease parameter correlation in groundwater models. This is demonstrated for a model of riverbank infiltration where combined inversion successfully constrains hydraulic conductivity and specific yield in both an analytical and a numerical groundwater model. A sensitivity study...... shows that time-lapse gravity data are especially useful to constrain specific yield. Furthermore, we demonstrate that evapotranspiration, and riverbed conductance are better constrained by coupled inversion to gravity and head data than to head data alone. When estimating the four parameters...... simultaneously, the six correlation coefficients were reduced from unity when only head data were employed to significantly lower values when gravity and head data were combined. Our analysis reveals that the estimated parameter values are not very sensitive to the choice of weighting between head and gravity...

 1. Time-lapse seismic analysis of the North Sea Fulmar Field

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnston, David H.; McKenny, Robert S.; Burkhart, Tucker D.

  1998-12-31

  Time-lapse seismic analysis has been applied to two 3-D seismic surveys acquired over the central North Sea Fulmar field in a pre-production survey shot in 1977, reprocessed in 1987, and a survey in 1992. The Upper Jurassic reservoirs in the field have been under production since 1982. Differences in averaged impedance between the 1977 and 1992 surveys clearly show the effects of water influx and pressure decline. The changes observed in the seismic data are overall consistent with predictions obtained from a full-field, history-matched simulation. Differences in details may suggest areas of bypassed oil. Dta quality is not sufficient to serve as the sole basis for drilling decisions. 1 ref., 6 figs.

 2. A poly(dimethylsiloxane)-based device enabling time-lapse imaging with high spatial resolution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hirano, Masahiko; Hoshida, Tetsushi; Sakaue-Sawano, Asako; Miyawaki, Atsushi

  2010-01-01

  We have developed a regulator-free device that enables long-term incubation of mammalian cells for epi-fluorescence imaging, based on a concept that the size of sample to be gassed and heated is reduced to observation scale. A poly(dimethylsiloxane) block stamped on a coverslip works as a long-lasting supplier of CO 2 -rich gas to adjust bicarbonate-containing medium in a tiny chamber at physiological pH, and an oil-immersion objective warms cells across the coverslip. A time-lapse imaging experiment using HeLa cells stably expressing fluorescent cell-cycle indicators showed that the cells in the chamber proliferated with normal cell-cycle period over 2 days.

 3. Time-lapse cinematography in living Drosophila tissues: preparation of material.

  Science.gov (United States)

  Davis, Ilan; Parton, Richard M

  2006-11-01

  The fruit fly, Drosophila melanogaster, has been an extraordinarily successful model organism for studying the genetic basis of development and evolution. It is arguably the best-understood complex multicellular model system, owing its success to many factors. Recent developments in imaging techniques, in particular sophisticated fluorescence microscopy methods and equipment, now allow cellular events to be studied at high resolution in living material. This ability has enabled the study of features that tend to be lost or damaged by fixation, such as transient or dynamic events. Although many of the techniques of live cell imaging in Drosophila are shared with the greater community of cell biologists working on other model systems, studying living fly tissues presents unique difficulties in keeping the cells alive, introducing fluorescent probes, and imaging through thick hazy cytoplasm. This protocol outlines the preparation of major tissue types amenable to study by time-lapse cinematography and different methods for keeping them alive.

 4. Time-lapse cinematography of the capillary tube cell migration inhibition test.

  Science.gov (United States)

  Bray, M A

  1980-01-01

  The kinetics of human and guinea pig cell migration inhibition have been studied using time-lapse cinematography of cells migrating from capillary tubes. Guinea pig and human cells exhibit markedly different kinetics in the absence of inhibitors. Specific antigen causes a dose-related inhibition of migration for up to 60 h using guinea pig cells and a peak of inhibition after 18 h using the human leucocyte system. The timing of measurement of maximum activity more critical for the latter test. The kinetics of lymphokine generation have been examined and the migration inhibitory activity of the plant mitogen (PHA), a Kurloff cell product and a continuous cell line supernatant have been compared with the inhibitory profiles of lymphokine preparations and specific antigen.

 5. Time-lapse cinematography of dynamic changes occurring during in vitro development of human embryos.

  Science.gov (United States)

  Mio, Yasuyuki; Maeda, Kazuo

  2008-12-01

  The purpose of this study was to clarify developmental changes of early human embryos by using time-lapse cinematography (TLC). For human ova, fertilization and cleavage, development of the blastocyst, and hatching, as well as consequent changes were repeatedly photographed at intervals of 5-6 days by using an inverse microscope under stabilized temperature and pH. Photographs were taken at 30 frames per second and the movies were studied. Cinematography has increased our understanding of the morphologic mechanisms of fertilization, development, and behavior of early human embryos, and has identified the increased risk of monozygotic twin pregnancy based on prolonged incubation in vitro to the blastocyst stage. Using TLC, we observed the fertilization of an ovum by a single spermatozoon, followed by early cleavages, formation of the morula, blastocyst hatching, changes in the embryonic plates, and the development of monozygotic twins from the incubated blastocysts.

 6. Low-cost motility tracking system (LOCOMOTIS for time-lapse microscopy applications and cell visualisation.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam E Lynch

  Full Text Available Direct visualisation of cells for the purpose of studying their motility has typically required expensive microscopy equipment. However, recent advances in digital sensors mean that it is now possible to image cells for a fraction of the price of a standard microscope. Along with low-cost imaging there has also been a large increase in the availability of high quality, open-source analysis programs. In this study we describe the development and performance of an expandable cell motility system employing inexpensive, commercially available digital USB microscopes to image various cell types using time-lapse and perform tracking assays in proof-of-concept experiments. With this system we were able to measure and record three separate assays simultaneously on one personal computer using identical microscopes, and obtained tracking results comparable in quality to those from other studies that used standard, more expensive, equipment. The microscopes used in our system were capable of a maximum magnification of 413.6×. Although resolution was lower than that of a standard inverted microscope we found this difference to be indistinguishable at the magnification chosen for cell tracking experiments (206.8×. In preliminary cell culture experiments using our system, velocities (mean µm/min ± SE of 0.81 ± 0.01 (Biomphalaria glabrata hemocytes on uncoated plates, 1.17 ± 0.004 (MDA-MB-231 breast cancer cells, 1.24 ± 0.006 (SC5 mouse Sertoli cells and 2.21 ± 0.01 (B. glabrata hemocytes on Poly-L-Lysine coated plates, were measured and are consistent with previous reports. We believe that this system, coupled with open-source analysis software, demonstrates that higher throughput time-lapse imaging of cells for the purpose of studying motility can be an affordable option for all researchers.

 7. Low-cost motility tracking system (LOCOMOTIS) for time-lapse microscopy applications and cell visualisation.

  Science.gov (United States)

  Lynch, Adam E; Triajianto, Junian; Routledge, Edwin

  2014-01-01

  Direct visualisation of cells for the purpose of studying their motility has typically required expensive microscopy equipment. However, recent advances in digital sensors mean that it is now possible to image cells for a fraction of the price of a standard microscope. Along with low-cost imaging there has also been a large increase in the availability of high quality, open-source analysis programs. In this study we describe the development and performance of an expandable cell motility system employing inexpensive, commercially available digital USB microscopes to image various cell types using time-lapse and perform tracking assays in proof-of-concept experiments. With this system we were able to measure and record three separate assays simultaneously on one personal computer using identical microscopes, and obtained tracking results comparable in quality to those from other studies that used standard, more expensive, equipment. The microscopes used in our system were capable of a maximum magnification of 413.6×. Although resolution was lower than that of a standard inverted microscope we found this difference to be indistinguishable at the magnification chosen for cell tracking experiments (206.8×). In preliminary cell culture experiments using our system, velocities (mean µm/min ± SE) of 0.81 ± 0.01 (Biomphalaria glabrata hemocytes on uncoated plates), 1.17 ± 0.004 (MDA-MB-231 breast cancer cells), 1.24 ± 0.006 (SC5 mouse Sertoli cells) and 2.21 ± 0.01 (B. glabrata hemocytes on Poly-L-Lysine coated plates), were measured and are consistent with previous reports. We believe that this system, coupled with open-source analysis software, demonstrates that higher throughput time-lapse imaging of cells for the purpose of studying motility can be an affordable option for all researchers.

 8. Low-Cost Motility Tracking System (LOCOMOTIS) for Time-Lapse Microscopy Applications and Cell Visualisation

  Science.gov (United States)

  Lynch, Adam E.; Triajianto, Junian; Routledge, Edwin

  2014-01-01

  Direct visualisation of cells for the purpose of studying their motility has typically required expensive microscopy equipment. However, recent advances in digital sensors mean that it is now possible to image cells for a fraction of the price of a standard microscope. Along with low-cost imaging there has also been a large increase in the availability of high quality, open-source analysis programs. In this study we describe the development and performance of an expandable cell motility system employing inexpensive, commercially available digital USB microscopes to image various cell types using time-lapse and perform tracking assays in proof-of-concept experiments. With this system we were able to measure and record three separate assays simultaneously on one personal computer using identical microscopes, and obtained tracking results comparable in quality to those from other studies that used standard, more expensive, equipment. The microscopes used in our system were capable of a maximum magnification of 413.6×. Although resolution was lower than that of a standard inverted microscope we found this difference to be indistinguishable at the magnification chosen for cell tracking experiments (206.8×). In preliminary cell culture experiments using our system, velocities (mean µm/min ± SE) of 0.81±0.01 (Biomphalaria glabrata hemocytes on uncoated plates), 1.17±0.004 (MDA-MB-231 breast cancer cells), 1.24±0.006 (SC5 mouse Sertoli cells) and 2.21±0.01 (B. glabrata hemocytes on Poly-L-Lysine coated plates), were measured and are consistent with previous reports. We believe that this system, coupled with open-source analysis software, demonstrates that higher throughput time-lapse imaging of cells for the purpose of studying motility can be an affordable option for all researchers. PMID:25121722

 9. Evaluating time-lapse ERT for monitoring DNAPL remediation via numerical simulation

  Science.gov (United States)

  Power, C.; Karaoulis, M.; Gerhard, J.; Tsourlos, P.; Giannopoulos, A.

  2012-12-01

  Dense non-aqueous phase liquids (DNAPLs) remain a challenging geoenvironmental problem in the near subsurface. Numerous thermal, chemical, and biological treatment methods are being applied at sites but without a non-destructive, rapid technique to map the evolution of DNAPL mass in space and time, the degree of remedial success is difficult to quantify. Electrical resistivity tomography (ERT) has long been presented as highly promising in this context but has not yet become a practitioner's tool due to challenges in interpreting the survey results at real sites where the initial condition (DNAPL mass, DNAPL distribution, subsurface heterogeneity) is typically unknown. Recently, a new numerical model was presented that couples DNAPL and ERT simulation at the field scale, providing a tool for optimizing ERT application and interpretation at DNAPL sites (Power et al., 2011, Fall AGU, H31D-1191). The objective of this study is to employ this tool to evaluate the effectiveness of time-lapse ERT to monitor DNAPL source zone remediation, taking advantage of new inversion methodologies that exploit the differences in the target over time. Several three-dimensional releases of chlorinated solvent DNAPLs into heterogeneous clayey sand at the field scale were generated, varying in the depth and complexity of the source zone (target). Over time, dissolution of the DNAPL in groundwater was simulated with simultaneous mapping via periodic ERT surveys. Both surface and borehole ERT surveys were conducted for comparison purposes. The latest four-dimensional ERT inversion algorithms were employed to generate time-lapse isosurfaces of the DNAPL source zone for all cases. This methodology provided a qualitative assessment of the ability of ERT to track DNAPL mass removal for complex source zones in realistically heterogeneous environments. In addition, it provided a quantitative comparison between the actual DNAPL mass removed and that interpreted by ERT as a function of depth below

 10. Quantifying Effusion Rates at Active Volcanoes through Integrated Time-Lapse Laser Scanning and Photography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neil Slatcher

  2015-11-01

  Full Text Available During volcanic eruptions, measurements of the rate at which magma is erupted underpin hazard assessments. For eruptions dominated by the effusion of lava, estimates are often made using satellite data; here, in a case study at Mount Etna (Sicily, we make the first measurements based on terrestrial laser scanning (TLS, and we also include explosive products. During the study period (17–21 July 2012, regular Strombolian explosions were occurring within the Bocca Nuova crater, producing a ~50 m-high scoria cone and a small lava flow field. TLS surveys over multi-day intervals determined a mean cone growth rate (effusive and explosive products of ~0.24 m3·s−1. Differences between 0.3-m resolution DEMs acquired at 10-minute intervals captured the evolution of a breakout lava flow lobe advancing at 0.01–0.03 m3·s−1. Partial occlusion within the crater prevented similar measurement of the main flow, but integrating TLS data with time-lapse imagery enabled lava viscosity (7.4 × 105 Pa·s to be derived from surface velocities and, hence, a flux of 0.11 m3·s−1 to be calculated. Total dense rock equivalent magma discharge estimates are ~0.1–0.2 m3·s−1 over the measurement period and suggest that simultaneous estimates from satellite data are somewhat overestimated. Our results support the use of integrated TLS and time-lapse photography for ground-truthing space-based measurements and highlight the value of interactive image analysis when automated approaches, such as particle image velocimetry (PIV, fail.

 11. Gliding motility of Babesia bovis merozoites visualized by time-lapse video microscopy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masahito Asada

  Full Text Available BACKGROUND: Babesia bovis is an apicomplexan intraerythrocytic protozoan parasite that induces babesiosis in cattle after transmission by ticks. During specific stages of the apicomplexan parasite lifecycle, such as the sporozoites of Plasmodium falciparum and tachyzoites of Toxoplasma gondii, host cells are targeted for invasion using a unique, active process termed "gliding motility". However, it is not thoroughly understood how the merozoites of B. bovis target and invade host red blood cells (RBCs, and gliding motility has so far not been observed in the parasite. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Gliding motility of B. bovis merozoites was revealed by time-lapse video microscopy. The recorded images revealed that the process included egress of the merozoites from the infected RBC, gliding motility, and subsequent invasion into new RBCs. The gliding motility of B. bovis merozoites was similar to the helical gliding of Toxoplasma tachyzoites. The trails left by the merozoites were detected by indirect immunofluorescence assay using antiserum against B. bovis merozoite surface antigen 1. Inhibition of gliding motility by actin filament polymerization or depolymerization indicated that the gliding motility was driven by actomyosin dependent process. In addition, we revealed the timing of breakdown of the parasitophorous vacuole. Time-lapse image analysis of membrane-stained bovine RBCs showed formation and breakdown of the parasitophorous vacuole within ten minutes of invasion. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: This is the first report of the gliding motility of B. bovis. Since merozoites of Plasmodium parasites do not glide on a substrate, the gliding motility of B. bovis merozoites is a notable finding.

 12. Vanemate töötamine välismaal - kuidas see mõjutab lapse elu : laste ja spetsialistide tõlgendused / Helen Pärna, Karmen Lai, Taimi Tulva

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärna, Helen, 1983-

  2008-01-01

  Artikkel tugineb Helen Pärna magistriuurimusele. Ülevaade uurimustulemustest, mis puudutavad välismaale tööle läinud lapsevanemate lapse toimetulekut argieluga ning arutletakse selle üle, kuidas lapse lahusolek vanematest võib mõjutada lapse ja vanema vahelisi suhteid

 13. Eesti kirjandus teisel pool merd ja piire

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Islandi keeles ilmus Kätlin Kaldmaa lasteraamat "Lugu Keegi Eikellegitütre isast", Arvo Valton pälvis Venemaa kirjandusauhinna Dmitri Mizgulini raamatu "Kui päike oli jumalaks" 2015. a. parima tõlke eest ja Inglise luuleajakiri "Modern Poetry in Translation" andis välja antoloogia "Centres of Cataclysm", milles on avaldatud Kristiina Ehini luuletus"Merest tulevad lehmad"

 14. Noor eesti kirjandus ja meedia / Jaanika Palm

  Index Scriptorium Estoniae

  Palm, Jaanika, 1973-

  2006-01-01

  Noorsookirjandusest ja noortekirjanikest, sellest, kuidas meedia mõjutab tänapäeval noorsookirjanduse levikut ja sihtgrupini jõudmist. Ettekanne on esitatud algupärase lastekirjanduse päeval Tartus 12. aprillil 2006

 15. Inimsuhete kujutamisest uuemas heebrea kirjanduses / Kalle Kasemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasemaa, Kalle, 1942-

  2003-01-01

  Artiklis on käsitletud järgmisi autoreid: Amos Oz, Abraham B. Jehoshua, Sami Michael, Dorit Rabinjan, Shifra Horn, Ronit Matalon, Judit Katzir, Tsruja Shalev, Klil Zisapel, Benjamin Tammuz, Michal Shalev, Edna Mazja

 16. [Eesti Kultuurikapitali aastapreemia 2007 - kirjandus] / Mari Peegel

  Index Scriptorium Estoniae

  Peegel, Mari, 1978-

  2008-01-01

  Eesti Kultuurikapitali aastapreemia said 17. saj. Tartu juhuluule kogumiku "O Dorpat, urbs addictissima musis" koostajad Kristi Viiding, Jana Orion, Janika Päll (Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007). Sisaldab nimekirja. Vt. ka Postimees, 16. jaan., lk. 4-5 ; Sirp, 18. jaan., lk. 2-3

 17. Eesti kirjandus ungari ja inglise keeles

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  16. detsembril esitleti Budapestis ajakirja Nagyvilag Eesti numbrit. Ajakiri kannab alapealkirja "Maarjamaa, Jumala jalgealune". Londoni kirjastus Dalkey Archive Press andis välja Mati Undi romaani "Öös on asju" inglisekeelse tõlke "Things in the night"

 18. Põlvkonnaromaan saksa nooremas kirjanduses / Peeter Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Peeter, 1978-

  2006-01-01

  Ülevaade järgmistest teostest: Christian Krachti "Faserland" (1995), Florian Illiesi ""Golfi" generatsioon" (2001), Annegret Kunkeli (tegel. Sophie Dannenberg) "Revolutsiooni pleekinud süda", Uwe Tellkampi "Jäälind", Karen Duve "See ei ole armastuslaul", Andreas Maieri "Kirillov"

 19. Monotoring of CO2 Sequestration at Sleipner Using Full Waveform Inversion in Time-lapse Mode.

  Science.gov (United States)

  Gosselet, A.; Singh, S. C.

  2007-12-01

  It is now widely admitted that recent increase of CO2 in the atmosphere is due to human activities. The consecutive greenhouse effect is a major ecological concern. Geological storage is one proposed way to reduce atmosphere CO2 emissions. The Sleipner methane field, North Sea, is the very first site where CO2 has been injected back into a deep saline aquifer. In 1996, the Norwegian company Statoil and its partners began the production of the methane. The extracted methane contains a relatively high ratio of CO2, between 4% and 9%, that has to be reduced below 2.5% before delivering into the pipeline. An environmental tax introduced in Norway as early as 1991 prompted the company to store the separated CO2 instead of releasing it into the atmosphere as usually done. The CO2 is injected at the base of the Utsira sands. This water bearing formation lies at a depth between 800 and 1000m and is sealed by a thick shale layer. Seismic monitoring is a key tool in this strategy from a security standpoint and for sequestration optimization itself. Consequently, 3D seismic data were acquired before injection in 1994 and after injection in 1999, 2001, 2002, 2004 and 2006. Well-log revealed that the reservoir is crossed by thin shale layers that are 1 to 10m thick. CO2 rises up and is confined vertically by the shale layers, favouring horizontal gas migration and creating gas bearing thin beds. Seismic imaging of the gas pockets is therefore a challenging problem because large velocity variations occur on very short distance. Classical processing of time-lapse data consists in subtracting repeated survey seismic traces from the pre- injection baseline traces to exhibit changes within the reservoir. This approach remains qualitative, providing only the shape and extent of the gas cloud. Instead, we propose to compare elastic models of the subsurface computed through 2D full wave form inversion, an advanced seismic imaging technique. This method is based on the wave equation

 20. In-situ, time-lapse study of extracellular polymeric substance discharge in Streptococcus mutans biofilm.

  Science.gov (United States)

  Liu, Bernard Haochih; Yu, Li-Chieh

  2017-02-01

  Streptococcus mutans is one of the main pathogens that cause tooth decay. By metabolizing carbohydrates, S. mutans emits extracellular polymeric substance (EPS) that adheres to the tooth surface and forms layers of biofilm. Periodontal disease occurs due to the low pH environment created by S. mutans biofilm, and such an acidic environment gradually erodes tooth enamel. Since the existence of EPS is essential in the formation of biofilm, the in-situ investigation of its generation and distribution in real time is the key to the control and suppression of S. mutans biofilm. Prior studies of the biofilm formation process by fluorescence microscope, scanning electron microscope, or spectroscope have roughly divided the mechanism into three stages: (1) initial attachment; (2) microcolonies; and (3) maturation. However, these analytical methods are incapable to observe real-time changes in different locations of the extracellular matrix, and to analyze mechanical properties for single bacteria in micro and nanoscale. Since atomic force microscopy (AFM) operates by precise control of tip-sample interaction forces in liquid and in air, living microorganisms can be analyzed under near-physiological conditions. Thus, analytical techniques based on AFM constitute powerful tools for the study of biological samples, both qualitatively and quantitatively. In this study, we used AFM to quantitatively track the changes of multiple nanomechanical properties of S. mutans, including dissipation energy, adhesion force, deformation, and elastic modulus at different metabolic stages. The data revealed that the bacterial extracellular matrix has a gradient distribution in stickiness, in which different stickiness indicates the variation of EPS compositions, freshness, and metabolic stages. In-situ, time-lapse AFM images showed the local generation and distribution of EPS at different times, in which the highest adhesion distributed along sides of the S. mutans cells. Through time-lapse

 1. TLM-Tracker: software for cell segmentation, tracking and lineage analysis in time-lapse microscopy movies.

  Science.gov (United States)

  Klein, Johannes; Leupold, Stefan; Biegler, Ilona; Biedendieck, Rebekka; Münch, Richard; Jahn, Dieter

  2012-09-01

  Time-lapse imaging in combination with fluorescence microscopy techniques enable the investigation of gene regulatory circuits and uncovered phenomena like culture heterogeneity. In this context, computational image processing for the analysis of single cell behaviour plays an increasing role in systems biology and mathematical modelling approaches. Consequently, we developed a software package with graphical user interface for the analysis of single bacterial cell behaviour. A new software called TLM-Tracker allows for the flexible and user-friendly interpretation for the segmentation, tracking and lineage analysis of microbial cells in time-lapse movies. The software package, including manual, tutorial video and examples, is available as Matlab code or executable binaries at http://www.tlmtracker.tu-bs.de.

 2. On the possibility of time-lapse ultrahigh-resolution optical coherence tomography for bladder cancer grading

  Science.gov (United States)

  Yuan, Zhijia; Chen, Bai; Ren, Hugang; Pan, Yingtian

  2009-09-01

  It has been recently demonstrated that the cellular details of bladder epithelium embedded in speckle noise can be uncovered with time-lapse ultrahigh-resolution optical coherence tomography (TL-uOCT) by proper time-lapse frame averaging that takes advantage of cellular micromotion in fresh biological tissue ex vivo. Here, spectral-domain 3-D TL-uOCT is reported to further improve the image fidelity, and new experimental evidence is presented to differentiate normal and cancerous nuclei of rodent bladder epithelia. Results of animal cancer study reveal that despite a slight overestimation (e.g., cancerous (e.g., high-grade DN''~13 μm) urothelia, which may potentially be very useful for enhancing the diagnosis of nonpapillary bladder cancer. More animal study is being conducted to examine the utility to differentiate hyperplasia, dysplasia, and carcinoma in situ.

 3. Sit still and pay attention: Using the Wii Balance-Board to detect lapses in concentration in children during psychophysical testing.

  Science.gov (United States)

  Jones, Pete R

  2018-05-16

  During psychophysical testing, a loss of concentration can cause observers to answer incorrectly, even when the stimulus is clearly perceptible. Such lapses limit the accuracy and speed of many psychophysical measurements. This study evaluates an automated technique for detecting lapses based on body movement (postural instability). Thirty-five children (8-11 years of age) and 34 adults performed a typical psychophysical task (orientation discrimination) while seated on a Wii Fit Balance Board: a gaming device that measures center of pressure (CoP). Incorrect responses on suprathreshold catch trials provided the "reference standard" measure of when lapses in concentration occurred. Children exhibited significantly greater variability in CoP on lapse trials, indicating that postural instability provides a feasible, real-time index of concentration. Limitations and potential applications of this method are discussed.

 4. Estimation of soil hydraulic parameters in the field by integrated hydrogeophysical inversion of time-lapse ground-penetrating radar data

  KAUST Repository

  Jadoon, Khan; Weihermü ller, Lutz; Scharnagl, Benedikt; Kowalsky, Michael B.; Bechtold, Michel; Hubbard, Susan S.; Vereecken, Harry; Lambot, Sé bastien

  2012-01-01

  An integrated hydrogeophysical inversion approach was used to remotely infer the unsaturated soil hydraulic parameters from time-lapse ground-penetrating radar (GPR) data collected at a fixed location over a bare agricultural field. The GPR model

 5. Conservatism predicts lapses from vegetarian/vegan diets to meat consumption (through lower social justice concerns and social support).

  Science.gov (United States)

  Hodson, Gordon; Earle, Megan

  2018-01-01

  Lapses from vegetarian and vegan (i.e., veg*n) food choices to meat consumption are very common, suggesting that sustaining veg*nism is challenging. But little is known about why people return to eating animals after initially deciding to avoid meat consumption. Several potential explanatory factors include personal inconvenience, meat cravings, awkwardness in social settings, or health/nutrition concerns. Here we test the degree to which political ideology predicts lapsing to meat consumption. Past research demonstrates that political ideology predicts present levels of meat consumption, whereby those higher in right-wing ideologies eat more animals, even after controlling for their hedonistic liking of meat (e.g., Dhont & Hodson, 2014). To what extent might political ideology predict whether one has lapsed from veg*n foods back to meat consumption? In a largely representative US community sample (N = 1313) of current and former veg*ns, those higher (vs. lower) in conservatism exhibited significantly greater odds of being a former than current veg*n, even after controlling for age, education, and gender. This ideology-lapsing relation was mediated (i.e., explained) by those higher (vs. lower) in conservatism: (a) adopting a veg*n diet for reasons less centered in justice concerns (animal rights, environment, feeding the poor); and (b) feeling socially unsupported in their endeavor. In contrast, factors such as differential meat craving or lifestyle inconvenience played little mediational role. These findings demonstrate that ideology and justice concerns are particularly relevant to understanding resilience in maintaining veg*n food choices. Implications for understanding why people eat meat, and how to develop intervention strategies, are discussed. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. Model-Based Generation of Synthetic 3D Time-Lapse Sequences of Motile Cells with Growing Filopodia

  OpenAIRE

  Sorokin , Dmitry ,; Peterlik , Igor; Ulman , Vladimír ,; Svoboda , David; Maška , Martin

  2017-01-01

  International audience; The existence of benchmark datasets is essential to objectively evaluate various image analysis methods. Nevertheless, manual annotations of fluorescence microscopy image data are very laborious and not often practicable, especially in the case of 3D+t experiments. In this work, we propose a simulation system capable of generating 3D time-lapse sequences of single motile cells with filopodial protrusions, accompanied by inherently generated ground truth. The system con...

 7. How to connect time-lapse recorded trajectories of motile microorganisms with dynamical models in continuous time

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jonas Nyvold; Li, Liang; Gradinaru, Cristian

  2016-01-01

  We provide a tool for data-driven modeling of motility, data being time-lapse recorded trajectories. Several mathematical properties of a model to be found can be gleaned from appropriate model-independent experimental statistics, if one understands how such statistics are distorted by the finite...... of these effects that are valid for any reasonable model for persistent random motion. Our findings are illustrated with experimental data and Monte Carlo simulations....

 8. Time-lapse three-dimensional inversion of complex conductivity data using an active time constrained (ATC) approach

  Science.gov (United States)

  Karaoulis, M.; Revil, A.; Werkema, D.D.; Minsley, B.J.; Woodruff, W.F.; Kemna, A.

  2011-01-01

  Induced polarization (more precisely the magnitude and phase of impedance of the subsurface) is measured using a network of electrodes located at the ground surface or in boreholes. This method yields important information related to the distribution of permeability and contaminants in the shallow subsurface. We propose a new time-lapse 3-D modelling and inversion algorithm to image the evolution of complex conductivity over time. We discretize the subsurface using hexahedron cells. Each cell is assigned a complex resistivity or conductivity value. Using the finite-element approach, we model the in-phase and out-of-phase (quadrature) electrical potentials on the 3-D grid, which are then transformed into apparent complex resistivity. Inhomogeneous Dirichlet boundary conditions are used at the boundary of the domain. The calculation of the Jacobian matrix is based on the principles of reciprocity. The goal of time-lapse inversion is to determine the change in the complex resistivity of each cell of the spatial grid as a function of time. Each model along the time axis is called a 'reference space model'. This approach can be simplified into an inverse problem looking for the optimum of several reference space models using the approximation that the material properties vary linearly in time between two subsequent reference models. Regularizations in both space domain and time domain reduce inversion artefacts and improve the stability of the inversion problem. In addition, the use of the time-lapse equations allows the simultaneous inversion of data obtained at different times in just one inversion step (4-D inversion). The advantages of this new inversion algorithm are demonstrated on synthetic time-lapse data resulting from the simulation of a salt tracer test in a heterogeneous random material described by an anisotropic semi-variogram. ?? 2011 The Authors Geophysical Journal International ?? 2011 RAS.

 9. Impact of Twitter intensity, time, and location on message lapse of bluebird's pursuit of fleas in Madagascar.

  Science.gov (United States)

  Da'ar, Omar B; Yunus, Faisel; Md Hossain, Nassif; Househ, Mowafa

  The recent outbreak of bubonic plague in Madagascar reminds us of the continuing public health challenges posed by such deadly diseases in various parts of the world years after their eradication. This study examines the role of Twitter in public health disease surveillance with special focus on how Twitter intensity, time, and location issues explain Twitter plague message delay. We retrospectively analyzed the Twitter feeds of the 2014 bubonic plague outbreak in Madagascar. The analyses are based on the plague-related data available in the public domain between November 19th and 27th 2014. The data were compiled in March 2015. We calculated the time differential between the tweets and retweets, and analyzed various characteristics of the Tweets including Twitter intensity of the users. A total of 6873 Twitter users were included in the study, of which 52% tweeted plague-related information during the morning hours (before mid-day), and 87% of the tweets came from the west of the epicenter of the plague. More importantly, while session of tweet lease and relative location had effect on message lapse, absolute location did not. Additionally, we found no evidence of differential effect of location on message lapse based on relative location i.e. tweets from west or east nor number of following. However, there is evidence that more intense Twitter use appears to have significant effect on message lapse such that as the number of tweets became more intense, time differential between the tweets and retweets increased while higher number of retweets diminished message lapse. This study affirms that Twitter can play an important role in ongoing disease surveillance and the timely dissemination of information during public health emergencies independent of the time and space restrictions. Further ways should be explored to embed social media channels in routine public health practice. Copyright © 2017 King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences. Published by

 10. Thermal erosion of a permafrost coastline: Improving process-based models using time-lapse photography

  Science.gov (United States)

  Wobus, C.; Anderson, R.; Overeem, I.; Matell, N.; Clow, G.; Urban, F.

  2011-01-01

  Coastal erosion rates locally exceeding 30 m y-1 have been documented along Alaska's Beaufort Sea coastline, and a number of studies suggest that these erosion rates have accelerated as a result of climate change. However, a lack of direct observational evidence has limited our progress in quantifying the specific processes that connect climate change to coastal erosion rates in the Arctic. In particular, while longer ice-free periods are likely to lead to both warmer surface waters and longer fetch, the relative roles of thermal and mechanical (wave) erosion in driving coastal retreat have not been comprehensively quantified. We focus on a permafrost coastline in the northern National Petroleum Reserve-Alaska (NPR-A), where coastal erosion rates have averaged 10-15 m y-1 over two years of direct monitoring. We take advantage of these extraordinary rates of coastal erosion to observe and quantify coastal erosion directly via time-lapse photography in combination with meteorological observations. Our observations indicate that the erosion of these bluffs is largely thermally driven, but that surface winds play a crucial role in exposing the frozen bluffs to the radiatively warmed seawater that drives melting of interstitial ice. To first order, erosion in this setting can be modeled using formulations developed to describe iceberg deterioration in the open ocean. These simple models provide a conceptual framework for evaluating how climate-induced changes in thermal and wave energy might influence future erosion rates in this setting.

 11. Monitoring of In-Situ Remediation By Time Lapse 3D Geo-Electric Measurements

  Science.gov (United States)

  Kanli, A. I.; Tildy, P.; Neducza, B.; Nagy, P.; Hegymegi, C.

  2017-12-01

  Injection of chemical oxidant solution to degrade the subsurface contaminants can be used for hydrocarbon contamination remediation. In this study, we developed a non-destructive measurement strategy to monitor oxidative in-situ remediation processes. The difficulties of the presented study originate from the small volume of conductive solution that can be used due to environmental considerations. Due to the effect of conductive groundwater and the high clay content of the targeted layer and the small volume of conductive solution that can be used due to environmental considerations, a site specific synthetic modelling is necessary for measurement design involving the results of preliminary 2D ERT measurements, electrical conductivity measurements of different active agents and expected resistivity changes calculated by soil resistivity modelling. Because of chemical biodegradation, the results of soil resistivity modelling have suggested that the reagent have complex effects on contaminated soils. As a result the plume of resistivity changes caused by the injected agent was determined showing strong fracturing effect because of the high pressure of injection. 3D time-lapse geo-electric measurements were proven to provide a usable monitoring tool for in-situ remediation as a result of our sophisticated tests and synthetic modelling.

 12. ESIAC: A data products system for ERTS imagery (time-lapse viewing and measuring)

  Science.gov (United States)

  Evans, W. E.; Serebreny, S. M.

  1974-01-01

  An Electronic Satellite Image Analysis Console (ESIAC) has been developed for visual analysis and objective measurement of earth resources imagery. The system is being employed to process imagery for use by USGS investigators in several different disciplines studying dynamic hydrologic conditions. The ESIAC provides facilities for storing registered image sequences in a magnetic video disc memory for subsequent recall, enhancement, and animated display in monochrome or color. The unique feature of the system is the capability to time-lapse the ERTS imagery and/or analytic displays of the imagery. Data products have included quantitative measurements of distances and areas, brightness profiles, and movie loops of selected themes. The applications of these data products are identified and include such diverse problem areas as measurement of snowfield extent, sediment plumes from estuary dicharge, playa inventory, phreatophyte and other vegetation changes. A comparative ranking of the electronic system in terms of accuracy, cost effectiveness and data output shows it to be a viable means of data analysis.

 13. Time-lapse analysis of potential cellular responsiveness to Johrei, a Japanese healing technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moore Dan

  2005-01-01

  Full Text Available Abstract Background Johrei is an alternative healing practice which involves the channeling of a purported universal healing energy to influence the health of another person. Despite little evidence to support the efficacy of such practices the use of such treatments is on the rise. Methods We assessed cultured human cancer cells for potential responsiveness to Johrei treatment from a short distance. Johrei treatment was delivered by practitioners who participated in teams of two, alternating every half hour for a total of four hours of treatment. The practitioners followed a defined set of mental procedures to minimize variability in mental states between experiments. An environmental chamber maintained optimal growth conditions for cells throughout the experiments. Computerized time-lapse microscopy allowed documentation of cancer cell proliferation and cell death before, during and after Johrei treatments. Results Comparing eight control experiments with eight Johrei intervention experiments, we found no evidence of a reproducible cellular response to Johrei treatment. Conclusion Cell death and proliferation rates of cultured human cancer cells do not appear responsive to Johrei treatment from a short distance.

 14. Non-rigid estimation of cell motion in calcium time-lapse images

  Science.gov (United States)

  Hachi, Siham; Lucumi Moreno, Edinson; Desmet, An-Sofie; Vanden Berghe, Pieter; Fleming, Ronan M. T.

  2016-03-01

  Calcium imaging is a widely used technique in neuroscience permitting the simultaneous monitoring of electro- physiological activity of hundreds of neurons at single cell resolution. Identification of neuronal activity requires rapid and reliable image analysis techniques, especially when neurons fire and move simultaneously over time. Traditionally, image segmentation is performed to extract individual neurons in the first frame of a calcium sequence. Thereafter, the mean intensity is calculated from the same region of interest in each frame to infer calcium signals. However, when cells move, deform and fire, this segmentation on its own generates artefacts and therefore biased neuronal activity. Therefore, there is a pressing need to develop a more efficient cell tracking technique. We hereby present a novel vision-based cell tracking scheme using a thin-plate spline deformable model. The thin-plate spline warping is based on control points detected using the Fast from Accelerated Segment Test descriptor and tracked using the Lucas-Kanade optical flow. Our method is able to track neurons in calcium time-series, even when there are large changes in intensity, such as during a firing event. The robustness and efficiency of the proposed approach is validated on real calcium time-lapse images of a neuronal population.

 15. Monitoring the snowpack volume in a sinkhole on Mount Lebanon using time lapse Photogrammetry

  Science.gov (United States)

  Abou Chakra, C.; Gascoin, S.; Somma, J.; Drapeau, L.; Fanise, P.

  2017-12-01

  Lebanon is one of the richest country in the Middle East for water resources, thanks to its mountain ranges that trigger precipitation from the moist air masses coming from the Mediterranean Sea. Snowpack acts as natural water storage in winter and supply fresh water during spring and summer. Yet, Lebanon is facing a serious water scarcity problem due to: i) decreasing amount of precipitation and climate change; ii) major growth of population of original residence and large number of refugees during regional wars. Therefore, continuous and systematic monitoring of the Lebanese water resources is becoming crucial. The Mount Lebanon is made of karstic depressions named "sinkholes". It is important to monitor the snowmelt process inside these sinkholes because of their key role as "containers" of seasonal snow. By isolating the snowpack from sun radiation and wind, they slow down the natural melting process and sublimation, thus delaying as well the low water flow period. An observatory is set up to monitor the snowpack evolution in a pilot sinkhole located in Mount Lebanon. The system uses three time-lapse cameras and structure-from-motion principles to reconstruct the snow volume within the sinkhole. The approach is validated by standard topographic surveys. The results indicate that snow depth can be retrieved with an accuracy between 20 and 60 cm (residuals standard deviation) and a low bias of 50 cm after coregistration of the digital elevation models.

 16. Untangling cell tracks: Quantifying cell migration by time lapse image data analysis.

  Science.gov (United States)

  Svensson, Carl-Magnus; Medyukhina, Anna; Belyaev, Ivan; Al-Zaben, Naim; Figge, Marc Thilo

  2018-03-01

  Automated microscopy has given researchers access to great amounts of live cell imaging data from in vitro and in vivo experiments. Much focus has been put on extracting cell tracks from such data using a plethora of segmentation and tracking algorithms, but further analysis is normally required to draw biologically relevant conclusions. Such relevant conclusions may be whether the migration is directed or not, whether the population has homogeneous or heterogeneous migration patterns. This review focuses on the analysis of cell migration data that are extracted from time lapse images. We discuss a range of measures and models used to analyze cell tracks independent of the biological system or the way the tracks were obtained. For single-cell migration, we focus on measures and models giving examples of biological systems where they have been applied, for example, migration of bacteria, fibroblasts, and immune cells. For collective migration, we describe the model systems wound healing, neural crest migration, and Drosophila gastrulation and discuss methods for cell migration within these systems. We also discuss the role of the extracellular matrix and subsequent differences between track analysis in vitro and in vivo. Besides methods and measures, we are putting special focus on the need for openly available data and code, as well as a lack of common vocabulary in cell track analysis. © 2017 International Society for Advancement of Cytometry. © 2017 International Society for Advancement of Cytometry.

 17. Direct prediction of spatially and temporally varying physical properties from time-lapse electrical resistance data

  Science.gov (United States)

  Hermans, Thomas; Oware, Erasmus; Caers, Jef

  2016-09-01

  Time-lapse applications of electrical methods have grown significantly over the last decade. However, the quantitative interpretation of tomograms in terms of physical properties, such as salinity, temperature or saturation, remains difficult. In many applications, geophysical models are transformed into hydrological models, but this transformation suffers from spatially and temporally varying resolution resulting from the regularization used by the deterministic inversion. In this study, we investigate a prediction-focused approach (PFA) to directly estimate subsurface physical properties with electrical resistance data, circumventing the need for classic tomographic inversions. First, we generate a prior set of resistance data and physical property forecast through hydrogeological and geophysical simulations mimicking the field experiment. We reduce the dimension of both the data and the forecast through principal component analysis in order to keep the most informative part of both sets in a reduced dimension space. Then, we apply canonical correlation analysis to explore the relationship between the data and the forecast in their reduced dimension space. If a linear relationship can be established, the posterior distribution of the forecast can be directly sampled using a Gaussian process regression where the field data scores are the conditioning data. In this paper, we demonstrate PFA for various physical property distributions. We also develop a framework to propagate the estimated noise level in the reduced dimension space. We validate the results by a Monte Carlo study on the posterior distribution and demonstrate that PFA yields accurate uncertainty for the cases studied.

 18. A clustering approach applied to time-lapse ERT interpretation - Case study of Lascaux cave

  Science.gov (United States)

  Xu, Shan; Sirieix, Colette; Riss, Joëlle; Malaurent, Philippe

  2017-09-01

  The Lascaux cave, located in southwest France, is one of the most important prehistoric cave in the world that shows Paleolithic paintings. This study aims to characterize the structure of the weathered epikarst setting located above the cave using Time-Lapse Electrical Resistivity Tomography (ERT) combined with local hydrogeological and climatic environmental data. Twenty ERT profiles were carried out for two years and helped us to record the seasonal and spatial variations of the electrical resistivity of the hydraulic upstream area of the Lascaux cave. The 20 interpreted resistivity models were merged into a single synthetic model using a multidimensional statistical method (Hierarchical Agglomerative Clustering). The individual blocks from the synthetic model associated with a similar resistivity variability were gathered into 7 clusters. We combined the resistivity temporal variations with climatic and hydrogeological data to propose a geo-electrical model that relates to a conceptual geological model. We provide a geological interpretation for each cluster regarding epikarst features. The superficial clusters (no 1 & 2) are linked to effective rainfall and trees, probably a fractured limestone. Another two clusters (no 6 & 7) are linked to detrital formations (sand and clay respectively). The cluster 3 may correspond to a marly limestone that forms a non-permeable horizon. Finally, the electrical behavior of the last two clusters (no 4 & 5) is correlated with the variation of flow rate; they may be a privileged feed zone of the flow in the cave.

 19. Environmental Monitoring Of Leaks Using Time Lapsed Long Electrode Electrical Resistivity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rucker, D.F.; Fink, J.B.; Loke, M.H.; Myers, D.A.

  2009-01-01

  Highly industrialized areas pose significant challenges for surface based electrical resistivity characterization and monitoring due to the high degree of metallic infrastructure. The infrastructure is typically several orders of magnitude more conductive than the desired targets, preventing the geophysicist from obtaining a clear picture of the subsurface. These challenges may be minimized if steel-cased wells are used as long electrodes. We demonstrate a method of using long electrodes in a complex nuclear waste facility to monitor a simulated leak from an underground storage tank. The leak was simulated by injecting high conductivity fluid in a perforated well and the resistivity measurements were made before and after the leak test. The data were processed in four dimensions, where a regularization procedure was applied in both the time and space domains. The results showed a lowered resistivity feature develop south of the injection site. The time lapsed regularization parameter had a strong influence on the differences in inverted resistivity between the pre and post datasets, potentially making calibration of the results to specific hydrogeologic parameters difficult.

 20. Impaired sustained attention and lapses are present in patients with mild obstructive sleep apnea.

  Science.gov (United States)

  Luz, Gabriela Pontes; Guimarães, Thais Moura; Weaver, Terri E; Nery, Luiz E; E Silva, Luciana Oliveira; Badke, Luciana; Coelho, Glaury; Millani-Carneiro, Aline; Tufik, Sergio; Bittencourt, Lia

  2016-05-01

  Severe obstructive sleep apnea (OSA) directly affects the quality of life, mood, and sustained attention of individuals, but it has not yet been established in the literature, if these changes also affect patients with mild OSA. The purpose of this study was to investigate such negative effects on the parameters described above. A controlled study was held at the Universidade Federal de Sao Paulo, Department of Psychobiology. Thirty-nine mild OSA patients and 25 controls were included. Volunteers could be of both genders with body mass index (BMI) ≤35 kg/m(2) and age between 18 and 65 years. Both groups were subjected to full-night polysomnography (PSG), the subjective assessment of mood (Beck Inventory of Anxiety and Depression), Functional Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ), and the psychomotor vigilance task (PVT) five times during the day. We considered mild OSA patients those with apnea-hypopnea index (AHI) score between 5 and 15. The control group included subjects with AHI scores attention lapses compared with normal subjects.

 1. Exploring reflective 'critical incident' documentation of professionalism lapses in a medical undergraduate setting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  McLachlan John C

  2009-07-01

  Full Text Available Abstract Background Measuring professionalism in undergraduate medical students is a difficult process, and no one method has currently emerged as the definitive means of assessment in this field. Student skills in reflection have been shown to be highly important in the development of professional behaviours. By studying student reflections on lapses in professional judgement, recorded as 'critical incidents', it is possible to explore themes which are significant for the development of professional behaviour in an undergraduate setting. Methods We examined critical incident reporting combined with optional written student reflection as a method for exploring professionalism in undergraduate medical students. 228 students split between Year 1 and 2 of one academic year of undergraduate medicine were studied retrospectively and a grounded theory approach to analysis was employed. Results This year generated 16 critical incident reports and corresponding student reflections, all of which were considered. In addition to identifying the nature of the critical incidents, 3 principal themes emerged. These were the impact and consequences of the report having been made, student reactions to the events (both positive and negative, and student responses regarding future actions. Conclusion This study indicates that unprofessional behaviour can be identified and challenged by both the faculty and the students involved, and suggests that positive behavioural changes might be made with the aim of preventing future occurrences. We provide a low cost approach of measuring and recording professional behaviour.

 2. Observation of human embryonic behavior in vitro by high-resolution time-lapse cinematography.

  Science.gov (United States)

  Iwata, Kyoko; Mio, Yasuyuki

  2016-07-01

  Assisted reproductive technology (ART) has yielded vast amounts of information and knowledge on human embryonic development in vitro; however, still images provide limited data on dynamic changes in the developing embryos. Using our high-resolution time-lapse cinematography (hR-TLC) system, we were able to describe normal human embryonic development continuously from the fertilization process to the hatched blastocyst stage in detail. Our hR-TLC observation also showed the embryonic abnormality of a third polar body (PB)-like substance likely containing a small pronucleus being extruded and resulting in single-pronucleus (1PN) formation, while our molecular biological investigations suggested the possibility that some 1PN embryos could be diploid, carrying both maternal and paternal genomes. Furthermore, in some embryos the extruded third PB-like substance was eventually re-absorbed into the ooplasm resulting in the formation of an uneven-sized, two-PN zygote. In addition, other hR-TLC observations showed that cytokinetic failure was correlated with equal-sized, multi-nucleated blastomeres that were also observed in the embryo showing early initiation of compaction. Assessment combining our hR-TLC with molecular biological techniques enables a better understanding of embryonic development and potential improvements in ART outcomes.

 3. Metamorphosis revealed: time-lapse three-dimensional imaging inside a living chrysalis.

  Science.gov (United States)

  Lowe, Tristan; Garwood, Russell J; Simonsen, Thomas J; Bradley, Robert S; Withers, Philip J

  2013-07-06

  Studies of model insects have greatly increased our understanding of animal development. Yet, they are limited in scope to this small pool of model species: a small number of representatives for a hyperdiverse group with highly varied developmental processes. One factor behind this narrow scope is the challenging nature of traditional methods of study, such as histology and dissection, which can preclude quantitative analysis and do not allow the development of a single individual to be followed. Here, we use high-resolution X-ray computed tomography (CT) to overcome these issues, and three-dimensionally image numerous lepidopteran pupae throughout their development. The resulting models are presented in the electronic supplementary material, as are figures and videos, documenting a single individual throughout development. They provide new insight and details of lepidopteran metamorphosis, and allow the measurement of tracheal and gut volume. Furthermore, this study demonstrates early and rapid development of the tracheae, which become visible in scans just 12 h after pupation. This suggests that there is less remodelling of the tracheal system than previously expected, and is methodologically important because the tracheal system is an often-understudied character system in development. In the future, this form of time-lapse CT-scanning could allow faster and more detailed developmental studies on a wider range of taxa than is presently possible.

 4. Agency, lapse in condom use and relationship intimacy among female sex workers in Jamaica.

  Science.gov (United States)

  Bailey, Althea E; Figueroa, John Peter

  2018-05-01

  This paper explores barriers to consistent condom use among female sex workers in Jamaica in a qualitative study using grounded theory. Multiple perspectives were sought through 44 in-depth interviews conducted with female sex workers, clients, the partners of sex workers and facilitators of sex work. Poverty and lack of education or skills, severely limited support systems as well as childhood abuse served to push the majority of participants into sex work and created vulnerability to HIV and other STIs. Despite these constraints, women found ways to exercise agency, ensure condom use, adopt protective measures and gain economic advantage in various aspects of the Jamaican sex trade. Perceived relationship intimacy between sex workers and their clients and/or their main partners emerged as the main factor contributing to reduced risk perception and inconsistent condom use. Relationship intimacy, with associated trust and affirmation of self, is the most important factor influencing sexual decision-making with respect to lapse in condom use among female sex workers in Jamaica. Study findings provide important insights that can enhance individual psychosocial, interpersonal and community-based interventions as well as inform environmental, structural and policy interventions to reduce risk and vulnerability among female sex workers.

 5. Reservoir characterization using production data and time-lapse seismic data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dadashpour, Mohsen

  2009-12-15

  The most commonly encountered, and probably the most challenging task in reservoir engineering, is to describe the reservoir accurately and efficiently. An accurate description of a reservoir is crucial to the management of production and efficiency of oil recovery. Reservoir modeling is an important step in a reservoir's future performance, which is in direct proportion to reservoir management, risk analysis and making key economic decisions. The purpose of reservoir modeling is to not only build a model that is consistent with currently available data, but to build one that gives a good prediction of its future behavior. Updating a reservoir model to behave as closely as possible to the real reservoir is called history matching, and the estimation of reservoir properties using this method is known as parameter estimation problem, which is an inversion process. Parameter estimation is a time consuming and non-unique problem with a large solution space. Saturation and pressure changes, and porosity and permeability distributions are the most common parameters to estimate in the oil industry. These parameters must be specified in every node within a petroleum reservoir simulator. These parameters will be adjusted until the model prediction data match the observation data to a sufficient degree. The solution space reduction in this project is done by adding time-lapse seismic data as a new set of dynamic data to the traditional production histories. Time-lapse (or 4D) seismic consists of two or more 3D seismic surveys shot at different calendar times. Time-lapse seismic surveys produce images at different times in a reservoir's history. The seismic response of a reservoir may change due to changes in pressure, fluid saturation and temperature. These changes in seismic images due to a variation in saturation and pressure can be used as additional observation data. Time-lapse seismic data are dynamical measurements which have a high resolution in the

 6. Aberrant behavior of mouse embryo development after blastomere biopsy as observed through time-lapse cinematography.

  Science.gov (United States)

  Ugajin, Tomohisa; Terada, Yukihiro; Hasegawa, Hisataka; Velayo, Clarissa L; Nabeshima, Hiroshi; Yaegashi, Nobuo

  2010-05-15

  To analyze whether blastomere biopsy affects early embryonal growth as observed through time-lapse cinematography. Comparative prospective study between embryos in which a blastomere was removed and embryos in which a blastomere was not removed. An experimental laboratory of the university. We calculated the time between blastocele formation and the end of hatching, the time between the start and end of hatching, the number of contractions and expansions between blastocyst formation and the end of hatching, and the maximum diameter of the expanded blastocyst. In blastomere removal embryos, compaction began at the six-cell stage instead of at the eight-cell stage. We also found that hatching was delayed in these embryos as compared with matched controls. Moreover, the frequency of contraction and expansion movements after blastocyst formation was significantly higher in the blastomere removal group as compared with the control group. Finally, the maximum diameter of the expanded blastocyst just before hatching was not significantly different between both groups. These findings suggested that blastomere removal has an adverse effect on embryonic development around the time of hatching. Thus, future developments in preimplantation genetic diagnosis and screening should involve further consideration and caution in light of the influence of blastomere biopsy on embryonal growth. Copyright 2010 American Society for Reproductive Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Mathematical analysis of endothelial sibling pair cell-cell interactions using time-lapse cinematography data.

  Science.gov (United States)

  Brown, L M; Ryan, U S; Absher, M; Olazabal, B M

  1982-01-01

  The sibling pairs from two different endothelial cell cultures were analysed by time-lapse cinematography. It was shown that wounded and regular (low density seeded) cultures differed in the behaviour patterns of their siblings. The cultures differed most significantly in the minimum interdivision time (IDT) which was 27% lower for the wounded culture. In the wounded culture there was a greater correlation of IDT values between sibling pairs. IDT values recorded both for paired and for unpaired cells were shorter for the wounded than for the regular culture. The mean IDT for unpaired cells was longer than the mean IDT for paired cells in the regular culture. Thus paired cells in the regular culture, had shorter IDTs, but not as short as in the wounded culture. It was significant that in the wounded culture the first generation of siblings were very close (less than 150 microns apart) at division. Overall the behaviour differences between the two cultures resulted in a higher rate of increase in cell numbers, and thus faster repair, of the wounded monolayer.

 8. Prediction of in-vitro developmental competence of early cleavage-stage mouse embryos with compact time-lapse equipment.

  Science.gov (United States)

  Pribenszky, Csaba; Losonczi, Eszter; Molnár, Miklós; Lang, Zsolt; Mátyás, Szabolcs; Rajczy, Klára; Molnár, Katalin; Kovács, Péter; Nagy, Péter; Conceicao, Jason; Vajta, Gábor

  2010-03-01

  Single blastocyst transfer is regarded as an efficient way to achieve high pregnancy rates and to avoid multiple pregnancies. Risk of cancellation of transfer due to a lack of available embryos may be reduced by early prediction of blastocyst development. Time-lapse investigation of mouse embryos shows that the time of the first and second cleavage (to the 2- and 3-cell stages, respectively) has a strong predictive value for further development in vitro, while cleavage from the 3-cell to the 4-cell stage has no predictive value. In humans, embryo fragmentation during preimplantation development has been associated with lower pregnancy rates and a higher incidence of developmental abnormalities. Analysis of time-lapse records shows that most fragmentation is reversible in the mouse and is resorbed in an average of 9 h. Daily or bi-daily microscopic checks of embryo development, applied routinely in human IVF laboratories, would fail to detect 36 or 72% of these fragmentations, respectively. Fragmentation occurring in a defined time frame has a strong predictive value for in-vitro embryo development. The practical compact system used in the present trial, based on the 'one camera per patient' principle, has eliminated the usual disadvantages of time-lapse investigations and is applicable for the routine follow-up of in-vitro embryo development. Copyright 2009 Reproductive Healthcare Ltd. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. A Versatile Time-Lapse Camera System Developed by the Hawaiian Volcano Observatory for Use at Kilauea Volcano, Hawaii

  Science.gov (United States)

  Orr, Tim R.; Hoblitt, Richard P.

  2008-01-01

  Volcanoes can be difficult to study up close. Because it may be days, weeks, or even years between important events, direct observation is often impractical. In addition, volcanoes are often inaccessible due to their remote location and (or) harsh environmental conditions. An eruption adds another level of complexity to what already may be a difficult and dangerous situation. For these reasons, scientists at the U.S. Geological Survey (USGS) Hawaiian Volcano Observatory (HVO) have, for years, built camera systems to act as surrogate eyes. With the recent advances in digital-camera technology, these eyes are rapidly improving. One type of photographic monitoring involves the use of near-real-time network-enabled cameras installed at permanent sites (Hoblitt and others, in press). Time-lapse camera-systems, on the other hand, provide an inexpensive, easily transportable monitoring option that offers more versatility in site location. While time-lapse systems lack near-real-time capability, they provide higher image resolution and can be rapidly deployed in areas where the use of sophisticated telemetry required by the networked cameras systems is not practical. This report describes the latest generation (as of 2008) time-lapse camera system used by HVO for photograph acquisition in remote and hazardous sites on Kilauea Volcano.

 10. A time-series method for automated measurement of changes in mitotic and interphase duration from time-lapse movies.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frederic D Sigoillot

  Full Text Available Automated time-lapse microscopy can visualize proliferation of large numbers of individual cells, enabling accurate measurement of the frequency of cell division and the duration of interphase and mitosis. However, extraction of quantitative information by manual inspection of time-lapse movies is too time-consuming to be useful for analysis of large experiments.Here we present an automated time-series approach that can measure changes in the duration of mitosis and interphase in individual cells expressing fluorescent histone 2B. The approach requires analysis of only 2 features, nuclear area and average intensity. Compared to supervised learning approaches, this method reduces processing time and does not require generation of training data sets. We demonstrate that this method is as sensitive as manual analysis in identifying small changes in interphase or mitotic duration induced by drug or siRNA treatment.This approach should facilitate automated analysis of high-throughput time-lapse data sets to identify small molecules or gene products that influence timing of cell division.

 11. Exploring the use patterns of a mobile health application for alcohol addiction before the initial lapse after detoxification.

  Science.gov (United States)

  Chih, Ming-Yuan

  2014-01-01

  How patients used Addiction-Comprehensive Health Enhancement Support System (A-CHESS)1, a mobile health intervention, while quitting drinking is worthy exploring. This study is to explore A-CHESS use patterns prior to the initial lapse reported after discharge from inpatient detoxification programs. 142 patients with alcohol addiction from two treatment agencies in the U.S. were included. A comprehensive set of A-CHESS use measures were developed based on a three-level system use framework and three A-CHESS service categories. In latent profile analyses, three A-CHESS system use patterns-inactive, passive, and active users-were found. Compared to the passive users (with the highest chance of the initial lapse), the active users (with the lowest chance of such behavior) participated more in online social activities, used more sessions, viewed more pages, and used A-CHESS longer. However, the chances of the initial lapse between A-CHESS user profiles were not statistically different. Implications of this finding were provided.

 12. Lapse time and frequency-dependent attenuation of coda waves in the Zagros continental collision zone in Southwestern Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rahimi, H; Hamzehloo, H

  2008-01-01

  The coda Q, Q c , were estimated for the Zagros continental collision zone in southwestern Iran by analyzing the coda waves of 51 local earthquakes recorded on the three stations of the Iranian National Seismic Network (INSN) with magnitudes of between 3.1 and 4.9 recorded in the region during March and April 2006. Most of the analyzed events are foreshocks and aftershocks of the Darb-e-Astane earthquake which occurred on 31 March 2006 with a magnitude of 6.1 (IIEES). The earthquakes had an epicentral distance of between 120 and 200 km and a focal depth of about 18 km. The Q c values were computed at nine central frequencies of 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 12.0, 16.0 and 20.0 Hz through eight lapse time windows from 25 to 60 s starting at double the time of the primary S-wave from the origin time using the time-domain coda-decay method of a single backscattering model. In this study the collected data were compared between the events that occurred before and after the main event (foreshocks and aftershocks). The analysis showed a significant variation in the value of coda, Q, for the study region in different lapse times and frequencies. The variation of the quality factor, Q c , before and after the main event was estimated at different lapse time windows to observe its effect with depth. The estimated average frequency-dependent relation of Q c for foreshocks varies from Q c = (144 ± 24)f (0.42±0.23) at 25 s to Q c = (85 ± 10)f (0.92±0.11) at 60 s lapse window time length, respectively. For aftershocks, it varies from Q c = (121 ± 55)f (0.97±0.26) at 25 s to Q c = (212 ± 59)f (0.82±0.15) at 60 s. The averages of Q c in all stations and lapse times window are obtained as Q c = 99f 0.84 and Q c = 178f 0.86 for foreshocks and aftershocks, respectively. The Q frequency relationship for foreshocks is similar to that for the South Carolina, Koyna, western Anatolia and Aleutian earthquakes, whereas for aftershocks it is similar to the Kumaun, NW Himalaya and

 13. STUDY OF TIME LAPSE IN FOREIGN BODY ASPIRATION IN RELATION TO CHEST X - RAY AND TYPE OF FOREIGN BODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salma

  2015-10-01

  Full Text Available INTRODUCTI ON: Foreign body aspiration in pediatrics is a potentially fatal accident which will continue until children explore their surroundings with their hand and mouth. Pediatric aspirations will persist until mankind exists. Not all foreign body aspirations are witnessed hence chances of delay in diagnosing an aspiration are high. Delay in diagnosis depends on site and character of foreign body aspirated. The chest x - ray findings and type of foreign body extracted vary depending on the duration the foreign body remains in airway . OBJECTIVE: To study the X - ray finding in pediatric airway aspiration and its relation to time lapse, the type and site of lodgment of foreign body extracted via bronchoscopy. The type of foreign body in relation to time lapse in aspiration. MATERIAL AND METHODS: This was a prospective study done in Bapuji child health institute and research center, JJM Medical College, Davangere . History and pre bronchoscopy x - Ray finding were noted for 65 children who were posted for suspicious bronchoscopy from August 2011 to September 2013. 11 children were excluded from study as they showed no foreign body on bronchoscopy. Time lapse in aspir ation and seeking medical care was noted. The bronchoscopic findings regarding site of foreign body lodgment and type of foreign body were recorded. The type of foreign body and variation of x - ray picture in relation to time lapse in aspiration were noted. Data collected was analyzed using descriptive statistics. RESULT: It was observed that mean age was 28 months. About 80% of the cases were between 1 to 3 years age. 82% (n=53/54 were radio lucent foreign body, only 1.5% (n=1/54 were radio o paque. Site of lodgment of foreign body was right main bronchus in 48% (n=26/54, left main bronchus 46% (n=25/54 , tracheal 1.85% (n=1/54, subglottic 1.85% (n=1/54, carinal 1.85% (n=1/54, multiple site i.e. left bronchus +right bronchus+ carinal 1.85% (n=1/54. Groundnut was most common

 14. Time lapse photography as an approach to understanding glide avalanche activity

  Science.gov (United States)

  Hendrikx, Jordy; Peitzsch, Erich H.; Fagre, Daniel B.

  2012-01-01

  Avalanches resulting from glide cracks are notoriously difficult to forecast, but are a recurring problem for numerous avalanche forecasting programs. In some cases glide cracks are observed to open and then melt away in situ. In other cases, they open and then fail catastrophically as large, full-depth avalanches. Our understanding and management of these phenomena are currently limited. It is thought that an increase in the rate of snow gliding occurs prior to full-depth avalanche activity so frequent observation of glide crack movement can provide an index of instability. During spring 2011 in Glacier National Park, Montana, USA, we began an approach to track glide crack avalanche activity using a time-lapse camera focused on a southwest facing glide crack. This crack melted in-situ without failing as a glide avalanche, while other nearby glide cracks on north through southeast aspects failed. In spring 2012, a camera was aimed at a large and productive glide crack adjacent to the Going to the Sun Road. We captured three unique glide events in the field of view. Unfortunately, all of them either failed very quickly, or during periods of obscured view, so measurements of glide rate could not be obtained. However, we compared the hourly meteorological variables during the period of glide activity to the same variables prior to glide activity. The variables air temperature, relative humidity, air pressure, incoming and reflected long wave radiation, SWE, total precipitation, and snow depth were found to be statistically different for our cases examined. We propose that these are some of the potential precursors for glide avalanche activity, but do urge caution in their use, due to the simple approach and small data set size. It is hoped that by introducing a workable method to easily record glide crack movement, combined with ongoing analysis of the associated meteorological data, we will improve our understanding of when, or if, glide avalanche activity will ensue.

 15. Attentional Lapses of Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Tasks of Sustained Attention.

  Science.gov (United States)

  Gmehlin, Dennis; Fuermaier, Anselm B M; Walther, Stephan; Tucha, Lara; Koerts, Janneke; Lange, Klaus W; Tucha, Oliver; Weisbrod, Matthias; Aschenbrenner, Steffen

  2016-06-01

  Adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) show attentional dysfunction such as distractibility and mind-wandering, especially in lengthy tasks. However, fundamentals of dysfunction are ambiguous and relationships of neuropsychological test parameters with self-report measures of ADHD symptoms are marginal. We hypothesize that basic deficits in sustaining attention explain more complex attentional dysfunction in persons with ADHD and relate to ADHD symptoms. Attentional function was analyzed by computing ex-Gaussian parameters for 3 time Blocks in a 20 min test of sustained alertness. Changes in performance across these blocks were analyzed by comparing adult persons with ADHD (n = 24) with healthy matched controls (n = 24) and correlated with neuropsychological measures of selective and divided attention as well as self-report measures of ADHD symptoms. We found a significantly steeper increase in the number of slow responses (ex-Gaussian parameter τ) in persons with ADHD with time on task in basic sustained alertness. They also performed significantly worse in tasks of sustained selective and divided attention. However, after controlling for an increase in τ during the alertness task, significant differences between groups disappeared for divided and partly selective attention. Increases in τ in the sustained alertness task correlated significantly with self-report measures of ADHD symptoms. Our results provide evidence that very basic deficits in sustaining attention in adults with ADHD are related to infrequent slow responses (=attentional lapses), with changes over time being relevant for more complex attentional function and experienced ADHD symptoms in everyday life. © The Author 2016. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 16. Spatio-Temporal Variation and Monsoon Effect on the Temperature Lapse Rate of a Subtropical Island

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ching-An Chiu

  2014-01-01

  Full Text Available Temperature lapse rate (TLR has been widely used in the prediction of mountain climate and vegetation and in many ecological models. The aims of this paper are to explore the spatio-temporal variations and monsoon effects on the TLR in the subtropical island of Taiwan with its steep Central Mountain Region (CMR. A TLR analysis using the 32-year monthly mean air temperatures and elevations from 219 weather stations (sea level to 3852 m a.s.l. was performed based on different geographical regions and monsoon exposures. The results revealed that the average TLR for all of Taiwan is -5.17°C km-1, with a general tendency to be steeper in summer and shallower in winter. The results are also shallower than the typical or global average TLR of -6.5°C km-1. During the prevailing northeast monsoon season (winter, the TLR exhibits a contrast between the windward side (steeper, -5.97°C km-1 and the leeward side (shallower, -4.51°C km-1. From the diagnosis on spatial characteristics of monthly cloud amount and vertical atmospheric profiles, this contrasting phenomenon may be explained by the warming effect of onshore stratus clouds (500 - 2500 m depth on cold and dry Siberian monsoon air on the windward side of the CMR. On the southwestern leeward side of the CMR, the low-level (1500 m, the weak ventilation atmosphere and temperature inversion make the TLR shallower than on the windward side.

 17. The altitudinal temperature lapse rates applied to high elevation rockfalls studies in the Western European Alps

  Science.gov (United States)

  Nigrelli, Guido; Fratianni, Simona; Zampollo, Arianna; Turconi, Laura; Chiarle, Marta

  2018-02-01

  Temperature is one of the most important aspects of mountain climates. The relationships between air temperature and rockfalls at high-elevation sites are very important to know, but are also very difficult to study. In relation to this, a reliable method to estimate air temperatures at high-elevation sites is to apply the altitudinal temperature lapse rates (ATLR). The aims of this work are to quantify the values and the variability of the hourly ATLR and to apply this to estimated temperatures at high-elevation sites for rockfalls studies. To calculate ATLR prior the rockfalls, we used data acquired from two automatic weather stations that are located at an elevation above 2500 m. The sensors/instruments of these two stations are reliable because subjected to an accurate control and calibration once for year and the raw data have passed two automatic quality controls. Our study has yielded the following main results: (i) hourly ATLR increases slightly with increasing altitude, (ii) it is possible to estimate temperature at high-elevation sites with a good level of accuracy using ATLR, and (iii) temperature plays an important role on slope failures that occur at high-elevation sites and its importance is much more evident if the values oscillate around 0 °C with an amplitude of ±5 °C during the previous time-period. For these studies, it is not enough to improve the knowledge on air temperature, but it is necessary to develop an integrated knowledge of the thermal conditions of different materials involved in these processes (rock, debris, ice, water). Moreover, this integrated knowledge must be acquired by means of sensors and acquisition chains with known metrological traceability and uncertainty of measurements.

 18. Variation in Phenometric Lapse Rates in Pasture Resources across Four Rayons in Kyrgyzstan

  Science.gov (United States)

  Henebry, G. M.; Tomaszewska, M. A.; Kelgenbaeva, K.

  2017-12-01

  High elevation pasture resources form the foundation of agro-pastoralist livelihoods in Kyrgyzstan and elsewhere in montane Central Asia. We explore the temporal and the topographical variation in phenometric lapse rates (PLRs: the change in a phenometric as a function of elevation) across four rayons in two oblasts of the Kyrgyz Republic—Alay, At-Bashy, Chong Alay, and Naryn—with the aim of identifying and quantifying robust generic patterns in the PLRs. We evaluate two fundamental phenometrics derived from the downward convex quadratic model of land surface phenology that links the NDVI to accumulated growing degree-day (AGDD). The peak height (PH) is the maximum NDVI value obtained from the fitted model. The thermal time to peak (TTP) is the amount of AGDD required to reach the PH. We fitted sixteen years of Landsat NDVI data at 30 m spatial resolution to annual AGDD progressions derived from MODIS land surface temperature time series at 1 km spatial resolution, yielding maps for each phenometric. If the coefficient of determination was less than 0.5, then the model fit was deemed a failure. We classified the reliability of pasture resources into five classes based on the number of years of successful model fit: very persistent (14-16 y); persistent (11-13 y); marginal (7-10 y); occasional (4-6); and rare (1-3). We explore the interactive roles of elevation, slope, aspect, latitude, and rayon on the PLRs and pasture resource persistence to identify critical areas for resource management.

 19. Tracking snowmelt in the subsurface: time-lapse electrical resistivity imaging on an alpine hill slope.

  Science.gov (United States)

  Thayer, D.; Parsekian, A.; Hyde, K.; Beverly, D.; Speckman, H. N.; Ewers, B. E.

  2015-12-01

  In the mountain West region the winter snowpack provides more than 70% of our annual water supply. Modeling and predicting the timing and magnitude of snowmelt-driven water yield is difficult due to the complexities of hydrologic systems that move meltwater from snow to rivers. Particular challenges are understanding the temporal and spatial domain of subsurface hydraulic processes at relevant scales, which range from points to catchments. Subsurface characterization often requires borehole instrumentation, which is expensive and extremely difficult to install in remote, rugged terrain. Advancements in non-invasive geophysical methods allow us to monitor changes in geophysical parameters over time and infer changes in hydraulic processes. In the No-Name experimental catchment in the Medicine Bow National Forest in Wyoming, we are conducting a multi-season, time-lapse electrical resistivity imaging survey on a sub-alpine hill slope. This south-facing, partially forested slope ranges from 5 degrees to 35 degrees in steepness and consists of a soil mantle covering buried glacial talus deposits of unknown depth. A permanent grid of down-slope and cross-slope electrode arrays is monitored up to four times a day. The arrays span the entire vertical distance of the slope, from an exposed bedrock ridge to a seasonal drainage below, and cover treed and non-treed areas. Geophysical measurements are augmented by temperature and moisture time-series instrumented below the surface in a contiguous 3 meter borehole. A time-series of multiple resistivity models each day from May to July shows the changing distribution of subsurface moisture during a seasonal drying sequence punctuated by isolated rain events. Spatial patterns of changing moisture indicate that soil and gravel in the top two meters drain into a saturated layer parallel to the slope which overlies less saturated material. These results suggest that water from snowmelt and rain events tends to move down-slope beneath

 20. ENVIRONMENTAL MONITORING OF LEAKS USING TIME LAPSED LONG ELECTRODE ELECTRICAL RESISTIVITY

  International Nuclear Information System (INIS)

  Myers, D.A.; Rucker, D.F.; Fink, J.B.; Loke, M.H.

  2009-01-01

  Highly industrialized areas pose challenges for surface electrical resistivity characterization due to metallic infrastructure. The infrastructure is typically more conductive than the desired targets and will mask the deeper subsurface information. These challenges may be minimized if steel-cased wells are used as long electrodes in the area near the target. We demonstrate a method of using long electrodes to electrically monitor a simulated leak from an underground storage tank with both synthetic examples and a field demonstration. The synthetic examples place a simple target of varying electrical properties beneath a very low resistivity layer. The layer is meant to replicate the effects of infrastructure. Both surface and long electrodes are tested on the synthetic domain. The leak demonstration for the field experiment is simulated by injecting a high conductivity fluid in a perforated well within the S tank farm at Hanford, and the resistivity measurements are made before and after the leak test. All data are processed in four dimensions, where a regularization procedure is applied in both the time and space domains. The synthetic test case shows that the long electrode ERM could detect relative changes in resistivity that are commensurate with the differing target properties. The surface electrodes, on the other hand, had a more difficult time matching the original target's footprint. The field results shows a lowered resistivity feature develop south of the injection site after cessation of the injections. The time lapsed regularization parameter has a strong influence on the differences in inverted resistivity between the pre and post injection datasets, but the interpretation of the target is consistent across all values of the parameter. The long electrode ERM method may provide a tool for near real-time monitoring of leaking underground storage tanks.

 1. Applications of quantitative time lapse holographic imaging to the development of complex pharmaceutical nano formulations

  Science.gov (United States)

  Luther, Ed; Mendes, Livia; Pan, Jiayi; Costa, Daniel; Sarisozen, Can; Torchilin, Vladimir

  2018-02-01

  We rely on in vitro cellular cultures to evaluate the effects of the components of multifunctional nano-based formulations under development. We employ an incubator-adapted, label-free holographic imaging cytometer HoloMonitor M4® (Phase Holographic Imaging, Lund, Sweden) to obtain multi-day time-lapse sequences at 5- minute intervals. An automated stage allows hand-free acquisition of multiple fields of view. Our system is based on the Mach-Zehnder interferometry principle to create interference patterns which are deconvolved to produce images of the optical thickness of the field of view. These images are automatically segmented resulting in a full complement of quantitative morphological features, such as optical volume, thickness, and area amongst many others. Precise XY cell locations and the time of acquisition are also recorded. Visualization is best achieved by novel 4-Dimensional plots, where XY position is plotted overtime time (Z-directions) and cell-thickness is coded as color or gray scale brightness. Fundamental events of interest, i.e., cells undergoing mitosis or mitotic dysfunction, cell death, cell-to-cell interactions, motility are discernable. We use both 2D and 3D models of the tumor microenvironment. We report our new analysis method to track feature changes over time based on a 4-sample version of the Kolmogorov-Smirnov test. Feature A is compared to Control A, and Feature B is compared to Control B to give a 2D probability plot of the feature changes over time. As a result, we efficiently obtain vectors quantifying feature changes over time in various sample conditions, i.e., changing compound concentrations or multi-compound combinations.

 2. Effect of time lapse on the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography for detection of vertical root fractures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eskandarloo, Amir; Shokri, Abbas, E-mail: Dr.a.shokri@gmail.com [Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan (Iran, Islamic Republic of); Asl, Amin Mahdavi [Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan (Iran, Islamic Republic of); Jalalzadeh, Mohsen [Department of Endodontics, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan (Iran, Islamic Republic of); Tayari, Maryam [Department of Pedodontics, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan (Iran, Islamic Republic of); Hosseinipanah, Mohammad [Department of Anatomy, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan (Iran, Islamic Republic of); Fardmal, Javad [Research Center for Health Sciences and Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan (Iran, Islamic Republic of)

  2016-01-15

  Accurate and early diagnosis of vertical root fractures (VRFs) is imperative to prevent extensive bone loss and unnecessary endodontic and prosthodontic treatments. The aim of this study was to assess the effect of time lapse on the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography (CBCT) for VRFs in endodontically treated dog’s teeth. Forty eight incisors and premolars of three adult male dogs underwent root canal therapy. The teeth were assigned to two groups: VRFs were artificially induced in the first group (n=24) while the teeth in the second group remained intact (n=24). The CBCT scans were obtained by NewTom 3G unit immediately after inducing VRFs and after one, two, three, four, eight, 12 and 16 weeks. Three oral and maxillofacial radiologists blinded to the date of radiographs assessed the presence/absence of VRFs on CBCT scans. The sensitivity, specificity and accuracy values were calculated and data were analyzed using SPSS v.16 software and ANOVA. The total accuracy of detection of VRFs immediately after surgery, one, two, three, four, eight, 12 and 16 weeks was 67.3%, 68.7%, 66.6%, 64.6%, 64.5%, 69.4%, 68.7%, 68% respectively. The effect of time lapse on detection of VRFs was not significant (p>0.05). Overall sensitivity, specificity and accuracy of CBCT for detection of VRFs were 74.3%, 62.2%, 67.2% respectively. Cone beam computed tomography is a valuable tool for detection of VRFs. Time lapse (four months) had no effect on detection of VRFs on CBCT scans. (author)

 3. Near real-time imaging of molasses injections using time-lapse electrical geophysics at the Brandywine DRMO, Brandywine, Maryland

  Science.gov (United States)

  Versteeg, R. J.; Johnson, T.; Major, B.; Day-Lewis, F. D.; Lane, J. W.

  2010-12-01

  Enhanced bioremediation, which involves introduction of amendments to promote biodegradation, increasingly is used to accelerate cleanup of recalcitrant compounds and has been identified as the preferred remedial treatment at many contaminated sites. Although blind introduction of amendments can lead to sub-optimal or ineffective remediation, the distribution of amendment throughout the treatment zone is difficult to measure using conventional sampling. Because amendments and their degradation products commonly have electrical properties that differ from those of ambient soil, time-lapse electrical geophysical monitoring has the potential to verify amendment emplacement and distribution. In order for geophysical monitoring to be useful, however, results of the injection ideally should be accessible in near real time. In August 2010, we demonstrated the feasibility of near real-time, autonomous electrical geophysical monitoring of amendment injections at the former Defense Reutilization and Marketing Office (DRMO) in Brandywine, Maryland. Two injections of about 1000 gallons each of molasses, a widely used amendment for enhanced bioremediation, were monitored using measurements taken with borehole and surface electrodes. During the injections, multi-channel resistance data were recorded; data were transmitted to a server and processed using a parallel resistivity inversion code; and results in the form of time-lapse imagery subsequently were posted to a website. This process occurred automatically without human intervention. The resulting time-lapse imagery clearly showed the evolution of the molasses plume. The delay between measurements and online delivery of images was between 45 and 60 minutes, thus providing actionable information that could support decisions about field procedures and a check on whether amendment reached target zones. This experiment demonstrates the feasibility of using electrical imaging as a monitoring tool both during amendment emplacement

 4. Spatiotemporal monitoring of soil water content profiles in an irrigated field using probabilistic inversion of time-lapse EMI data

  KAUST Repository

  Moghadas, Davood

  2017-10-17

  Monitoring spatiotemporal variations of soil water content (θ) is important across a range of research fields, including agricultural engineering, hydrology, meteorology and climatology. Low frequency electromagnetic induction (EMI) systems have proven to be useful tools in mapping soil apparent electrical conductivity (σa) and soil moisture. However, obtaining depth profile water content is an area that has not been fully explored using EMI. To examine this, we performed time-lapse EMI measurements using a CMD mini-Explorer sensor along a 10 m transect of a maize field over a 6 day period. Reference data were measured at the end of the profile via an excavated pit using 5TE capacitance sensors. In order to derive a time-lapse, depth-specific subsurface image of electrical conductivity (σ), we applied a probabilistic sampling approach, DREAM(ZS), on the measured EMI data. The inversely estimated σ values were subsequently converted to θ using the Rhoades et al. (1976) petrophysical relationship. The uncertainties in measured σa, as well as inaccuracies in the inverted data, introduced some discrepancies between estimated σ and reference values in time and space. Moreover, the disparity between the measurement footprints of the 5TE and CMD Mini-Explorer sensors also led to differences. The obtained θ permitted an accurate monitoring of the spatiotemporal distribution and variation of soil water content due to root water uptake and evaporation. The proposed EMI measurement and modeling technique also allowed for detecting temporal root zone soil moisture variations. The time-lapse θ monitoring approach developed using DREAM(ZS) thus appears to be a useful technique to understand spatiotemporal patterns of soil water content and provide insights into linked soil moisture vegetation processes and the dynamics of soil moisture/infiltration processes.

 5. Spatiotemporal monitoring of soil water content profiles in an irrigated field using probabilistic inversion of time-lapse EMI data

  Science.gov (United States)

  Moghadas, Davood; Jadoon, Khan Zaib; McCabe, Matthew F.

  2017-12-01

  Monitoring spatiotemporal variations of soil water content (θ) is important across a range of research fields, including agricultural engineering, hydrology, meteorology and climatology. Low frequency electromagnetic induction (EMI) systems have proven to be useful tools in mapping soil apparent electrical conductivity (σa) and soil moisture. However, obtaining depth profile water content is an area that has not been fully explored using EMI. To examine this, we performed time-lapse EMI measurements using a CMD mini-Explorer sensor along a 10 m transect of a maize field over a 6 day period. Reference data were measured at the end of the profile via an excavated pit using 5TE capacitance sensors. In order to derive a time-lapse, depth-specific subsurface image of electrical conductivity (σ), we applied a probabilistic sampling approach, DREAM(ZS) , on the measured EMI data. The inversely estimated σ values were subsequently converted to θ using the Rhoades et al. (1976) petrophysical relationship. The uncertainties in measured σa, as well as inaccuracies in the inverted data, introduced some discrepancies between estimated σ and reference values in time and space. Moreover, the disparity between the measurement footprints of the 5TE and CMD Mini-Explorer sensors also led to differences. The obtained θ permitted an accurate monitoring of the spatiotemporal distribution and variation of soil water content due to root water uptake and evaporation. The proposed EMI measurement and modeling technique also allowed for detecting temporal root zone soil moisture variations. The time-lapse θ monitoring approach developed using DREAM(ZS) thus appears to be a useful technique to understand spatiotemporal patterns of soil water content and provide insights into linked soil moisture vegetation processes and the dynamics of soil moisture/infiltration processes.

 6. Effect of time lapse on the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography for detection of vertical root fractures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eskandarloo, Amir; Shokri, Abbas; Asl, Amin Mahdavi; Jalalzadeh, Mohsen; Tayari, Maryam; Hosseinipanah, Mohammad; Fardmal, Javad

  2016-01-01

  Accurate and early diagnosis of vertical root fractures (VRFs) is imperative to prevent extensive bone loss and unnecessary endodontic and prosthodontic treatments. The aim of this study was to assess the effect of time lapse on the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography (CBCT) for VRFs in endodontically treated dog’s teeth. Forty eight incisors and premolars of three adult male dogs underwent root canal therapy. The teeth were assigned to two groups: VRFs were artificially induced in the first group (n=24) while the teeth in the second group remained intact (n=24). The CBCT scans were obtained by NewTom 3G unit immediately after inducing VRFs and after one, two, three, four, eight, 12 and 16 weeks. Three oral and maxillofacial radiologists blinded to the date of radiographs assessed the presence/absence of VRFs on CBCT scans. The sensitivity, specificity and accuracy values were calculated and data were analyzed using SPSS v.16 software and ANOVA. The total accuracy of detection of VRFs immediately after surgery, one, two, three, four, eight, 12 and 16 weeks was 67.3%, 68.7%, 66.6%, 64.6%, 64.5%, 69.4%, 68.7%, 68% respectively. The effect of time lapse on detection of VRFs was not significant (p>0.05). Overall sensitivity, specificity and accuracy of CBCT for detection of VRFs were 74.3%, 62.2%, 67.2% respectively. Cone beam computed tomography is a valuable tool for detection of VRFs. Time lapse (four months) had no effect on detection of VRFs on CBCT scans. (author)

 7. A multimethod Global Sensitivity Analysis to aid the calibration of geomechanical models via time-lapse seismic data

  Science.gov (United States)

  Price, D. C.; Angus, D. A.; Garcia, A.; Fisher, Q. J.; Parsons, S.; Kato, J.

  2018-03-01

  Time-lapse seismic attributes are used extensively in the history matching of production simulator models. However, although proven to contain information regarding production induced stress change, it is typically only loosely (i.e. qualitatively) used to calibrate geomechanical models. In this study we conduct a multimethod Global Sensitivity Analysis (GSA) to assess the feasibility and aid the quantitative calibration of geomechanical models via near-offset time-lapse seismic data. Specifically, the calibration of mechanical properties of the overburden. Via the GSA, we analyse the near-offset overburden seismic traveltimes from over 4000 perturbations of a Finite Element (FE) geomechanical model of a typical High Pressure High Temperature (HPHT) reservoir in the North Sea. We find that, out of an initially large set of material properties, the near-offset overburden traveltimes are primarily affected by Young's modulus and the effective stress (i.e. Biot) coefficient. The unexpected significance of the Biot coefficient highlights the importance of modelling fluid flow and pore pressure outside of the reservoir. The FE model is complex and highly nonlinear. Multiple combinations of model parameters can yield equally possible model realizations. Consequently, numerical calibration via a large number of random model perturbations is unfeasible. However, the significant differences in traveltime results suggest that more sophisticated calibration methods could potentially be feasible for finding numerous suitable solutions. The results of the time-varying GSA demonstrate how acquiring multiple vintages of time-lapse seismic data can be advantageous. However, they also suggest that significant overburden near-offset seismic time-shifts, useful for model calibration, may take up to 3 yrs after the start of production to manifest. Due to the nonlinearity of the model behaviour, similar uncertainty in the reservoir mechanical properties appears to influence overburden

 8. Spatiotemporal monitoring of soil water content profiles in an irrigated field using probabilistic inversion of time-lapse EMI data

  KAUST Repository

  Moghadas, Davood; Jadoon, Khan Zaib; McCabe, Matthew

  2017-01-01

  Monitoring spatiotemporal variations of soil water content (θ) is important across a range of research fields, including agricultural engineering, hydrology, meteorology and climatology. Low frequency electromagnetic induction (EMI) systems have proven to be useful tools in mapping soil apparent electrical conductivity (σa) and soil moisture. However, obtaining depth profile water content is an area that has not been fully explored using EMI. To examine this, we performed time-lapse EMI measurements using a CMD mini-Explorer sensor along a 10 m transect of a maize field over a 6 day period. Reference data were measured at the end of the profile via an excavated pit using 5TE capacitance sensors. In order to derive a time-lapse, depth-specific subsurface image of electrical conductivity (σ), we applied a probabilistic sampling approach, DREAM(ZS), on the measured EMI data. The inversely estimated σ values were subsequently converted to θ using the Rhoades et al. (1976) petrophysical relationship. The uncertainties in measured σa, as well as inaccuracies in the inverted data, introduced some discrepancies between estimated σ and reference values in time and space. Moreover, the disparity between the measurement footprints of the 5TE and CMD Mini-Explorer sensors also led to differences. The obtained θ permitted an accurate monitoring of the spatiotemporal distribution and variation of soil water content due to root water uptake and evaporation. The proposed EMI measurement and modeling technique also allowed for detecting temporal root zone soil moisture variations. The time-lapse θ monitoring approach developed using DREAM(ZS) thus appears to be a useful technique to understand spatiotemporal patterns of soil water content and provide insights into linked soil moisture vegetation processes and the dynamics of soil moisture/infiltration processes.

 9. Analysis of Zebrafish Kidney Development with Time-lapse Imaging Using a Dissecting Microscope Equipped for Optical Sectioning.

  Science.gov (United States)

  Perner, Birgit; Schnerwitzki, Danny; Graf, Michael; Englert, Christoph

  2016-04-07

  In order to understand organogenesis, the spatial and temporal alterations that occur during development of tissues need to be recorded. The method described here allows time-lapse analysis of normal and impaired kidney development in zebrafish embryos by using a fluorescence dissecting microscope equipped for structured illumination and z-stack acquisition. To visualize nephrogenesis, transgenic zebrafish (Tg(wt1b:GFP)) with fluorescently labeled kidney structures were used. Renal defects were triggered by injection of an antisense morpholino oligonucleotide against the Wilms tumor gene wt1a, a factor known to be crucial for kidney development. The advantage of the experimental setup is the combination of a zoom microscope with simple strategies for re-adjusting movements in x, y or z direction without additional equipment. To circumvent focal drift that is induced by temperature variations and mechanical vibrations, an autofocus strategy was applied instead of utilizing a usually required environmental chamber. In order to re-adjust the positional changes due to a xy-drift, imaging chambers with imprinted relocation grids were employed. In comparison to more complex setups for time-lapse recording with optical sectioning such as confocal laser scanning or light sheet microscopes, a zoom microscope is easy to handle. Besides, it offers dissecting microscope-specific benefits such as high depth of field and an extended working distance. The method to study organogenesis presented here can also be used with fluorescence stereo microscopes not capable of optical sectioning. Although limited for high-throughput, this technique offers an alternative to more complex equipment that is normally used for time-lapse recording of developing tissues and organ dynamics.

 10. The Potential Impact of Biofield Treatment on Human Brain Tumor Cells: A Time-Lapse Video Microscopy

  OpenAIRE

  Trivedi, Mahendra

  2015-01-01

  Study background: Glioblastoma (GBM) is the most common subtype of primary brain tumor in adults. The aim was to evaluate the impact of biofield treatment potential on human GBM and non-GBM brain cells using two time-lapse video microscopy technique. Methods: The human brain tumor, GBM cultured cells were divided into two groups viz. GBM control and GBM treatment. Similarly, human normal brain cultured cells (non-GBM) were taken and divided into two groups viz. non- GBM control and non-GB...

 11. A Dynamic Programming Model for Optimizing Frequency of Time-Lapse Seismic Monitoring in Geological CO2 Storage

  Science.gov (United States)

  Bhattacharjya, D.; Mukerji, T.; Mascarenhas, O.; Weyant, J.

  2005-12-01

  Designing a cost-effective and reliable monitoring program is crucial to the success of any geological CO2 storage project. Effective design entails determining both, the optimal measurement modality, as well as the frequency of monitoring the site. Time-lapse seismic provides the best spatial coverage and resolution for reservoir monitoring. Initial results from Sleipner (Norway) have demonstrated effective monitoring of CO2 plume movement. However, time-lapse seismic is an expensive monitoring technique especially over the long term life of a storage project and should be used judiciously. We present a mathematical model based on dynamic programming that can be used to estimate site-specific optimal frequency of time-lapse surveys. The dynamics of the CO2 sequestration process are simplified and modeled as a four state Markov process with transition probabilities. The states are M: injected CO2 safely migrating within the target zone; L: leakage from the target zone to the adjacent geosphere; R: safe migration after recovery from leakage state; and S: seepage from geosphere to the biosphere. The states are observed only when a monitoring survey is performed. We assume that the system may go to state S only from state L. We also assume that once observed to be in state L, remedial measures are always taken to bring it back to state R. Remediation benefits are captured by calculating the expected penalty if CO2 seeped into the biosphere. There is a trade-off between the conflicting objectives of minimum discounted costs of performing the next time-lapse survey and minimum risk of seepage and its associated costly consequences. A survey performed earlier would spot the leakage earlier. Remediation methods would have been utilized earlier, resulting in savings in costs attributed to excessive seepage. On the other hand, there are also costs for the survey and remedial measures. The problem is solved numerically using Bellman's optimality principal of dynamic

 12. 3D time-lapse analysis of Rab11/FIP5 complex: spatiotemporal dynamics during apical lumen formation.

  Science.gov (United States)

  Mangan, Anthony; Prekeris, Rytis

  2015-01-01

  Fluorescent imaging of fixed cells grown in two-dimensional (2D) cultures is one of the most widely used techniques for observing protein localization and distribution within cells. Although this technique can also be applied to polarized epithelial cells that form three-dimensional (3D) cysts when grown in a Matrigel matrix suspension, there are still significant limitations in imaging cells fixed at a particular point in time. Here, we describe the use of 3D time-lapse imaging of live cells to observe the dynamics of apical membrane initiation site (AMIS) formation and lumen expansion in polarized epithelial cells.

 13. Characterization for capillary barriers effects in a sand box test using time-lapsed GPR measurements

  Science.gov (United States)

  Kuroda, S.; Ishii, N.; Morii, T.

  2017-12-01

  Capillary barriers have been known as the method to protect subsurface regions against infiltration from soil surface. It is caused by essentially heterogeneous structure in permeability or soil physical property and produce non-uniform infiltration process then, in order to estimate the actual situation of the capillary barrier effect, the site-characterization with imaging technique like geophysical prospecting is effective. In this study, we examine the applicability of GPR to characterization for capillary barriers. We built a sand box with 90x340x90cm in which a thin high-permeable gravel layer was embedded as a capillary barrier. We conducted an infiltration test in the sand box using porous tube array for irrigation. It is expected to lead to non-uniform flow of soil water induced by capillary barrier effects. We monitored this process by various types of GPR measurements, including time-lapsed common offset profiling (COP) with multi- frequency antenna and transmission measurements like cross-borehole radar. At first, we conducted GPR common-offset survey. It could show the depth of capillary barrier in sand box. After that we conducted the infiltration test and GPR monitoring for infiltration process. GPR profiles can detect the wetting front and estimate water content change in the soil layer above the capillary barrier. From spatial change in these results we can estimate the effect of capillary barrier and the zone where the break through occur or not. Based on these results, we will discuss the applicability of GPR for monitoring the phenomena around the capillary barrier of soil. At first, we conducted GPR common-offset survey. It could show the depth of capillary barrier in sand box. After that we conducted the infiltration test and GPR monitoring for infiltration process. GPR profiles can detect the wetting front and estimate water content change in the soil layer above the capillary barrier. From spatial change in these results we can estimate the

 14. A Novel Methodology for Characterizing Cell Subpopulations in Automated Time-lapse Microscopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Hattab

  2018-02-01

  Full Text Available Time-lapse imaging of cell colonies in microfluidic chambers provides time series of bioimages, i.e., biomovies. They show the behavior of cells over time under controlled conditions. One of the main remaining bottlenecks in this area of research is the analysis of experimental data and the extraction of cell growth characteristics, such as lineage information. The extraction of the cell line by human observers is time-consuming and error-prone. Previously proposed methods often fail because of their reliance on the accurate detection of a single cell, which is not possible for high density, high diversity of cell shapes and numbers, and high-resolution images with high noise. Our task is to characterize subpopulations in biomovies. In order to shift the analysis of the data from individual cell level to cellular groups with similar fluorescence or even subpopulations, we propose to represent the cells by two new abstractions: the particle and the patch. We use a three-step framework: preprocessing, particle tracking, and construction of the patch lineage. First, preprocessing improves the signal-to-noise ratio and spatially aligns the biomovie frames. Second, cell sampling is performed by assuming particles, which represent a part of a cell, cell or group of contiguous cells in space. Particle analysis includes the following: particle tracking, trajectory linking, filtering, and color information, respectively. Particle tracking consists of following the spatiotemporal position of a particle and gives rise to coherent particle trajectories over time. Typical tracking problems may occur (e.g., appearance or disappearance of cells, spurious artifacts. They are effectively processed using trajectory linking and filtering. Third, the construction of the patch lineage consists in joining particle trajectories that share common attributes (i.e., proximity and fluorescence intensity and feature common ancestry. This step is based on patch finding

 15. A Modular and Affordable Time-Lapse Imaging and Incubation System Based on 3D-Printed Parts, a Smartphone, and Off-The-Shelf Electronics.

  Science.gov (United States)

  Hernández Vera, Rodrigo; Schwan, Emil; Fatsis-Kavalopoulos, Nikos; Kreuger, Johan

  2016-01-01

  Time-lapse imaging is a powerful tool for studying cellular dynamics and cell behavior over long periods of time to acquire detailed functional information. However, commercially available time-lapse imaging systems are expensive and this has limited a broader implementation of this technique in low-resource environments. Further, the availability of time-lapse imaging systems often present workflow bottlenecks in well-funded institutions. To address these limitations we have designed a modular and affordable time-lapse imaging and incubation system (ATLIS). The ATLIS enables the transformation of simple inverted microscopes into live cell imaging systems using custom-designed 3D-printed parts, a smartphone, and off-the-shelf electronic components. We demonstrate that the ATLIS provides stable environmental conditions to support normal cell behavior during live imaging experiments in both traditional and evaporation-sensitive microfluidic cell culture systems. Thus, the system presented here has the potential to increase the accessibility of time-lapse microscopy of living cells for the wider research community.

 16. A Modular and Affordable Time-Lapse Imaging and Incubation System Based on 3D-Printed Parts, a Smartphone, and Off-The-Shelf Electronics

  Science.gov (United States)

  Schwan, Emil; Fatsis-Kavalopoulos, Nikos; Kreuger, Johan

  2016-01-01

  Time-lapse imaging is a powerful tool for studying cellular dynamics and cell behavior over long periods of time to acquire detailed functional information. However, commercially available time-lapse imaging systems are expensive and this has limited a broader implementation of this technique in low-resource environments. Further, the availability of time-lapse imaging systems often present workflow bottlenecks in well-funded institutions. To address these limitations we have designed a modular and affordable time-lapse imaging and incubation system (ATLIS). The ATLIS enables the transformation of simple inverted microscopes into live cell imaging systems using custom-designed 3D-printed parts, a smartphone, and off-the-shelf electronic components. We demonstrate that the ATLIS provides stable environmental conditions to support normal cell behavior during live imaging experiments in both traditional and evaporation-sensitive microfluidic cell culture systems. Thus, the system presented here has the potential to increase the accessibility of time-lapse microscopy of living cells for the wider research community. PMID:28002463

 17. Highway driving safety the day after using sleep medication: the direction of lapses and excursions out-of-lane in drowsy drivers.

  Science.gov (United States)

  Verster, Joris C; Mooren, Loes; Bervoets, Adriana C; Roth, Thomas

  2017-10-24

  The primary outcome measure of the on-road driving test is the Standard Deviation of Lateral Position. However, other outcome measures, such as lapses and excursions out-of-lane, also need to be considered as they may be related to crash risk. The aim of this study was to determine the direction of lapses and excursions out-of-lane (i.e. towards/into the adjacent traffic lane or towards/into the road shoulder). In total, data from 240 driving tests were re-analysed, and 628 lapses and 401 excursions out-of-lane were identified. The analyses revealed that lapses were made equally frequently over left (49.4%) and over right (43.3%). In contrast, excursions out-of-lane were almost exclusively directed over right into the (safer) road shoulder (97.3%). These findings suggest that drivers are unaware of having lapses, whereas excursions out-of-lane are events where the driver is aware of loss of vehicle control. © 2017 The Authors. Journal of Sleep Research published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of European Sleep Research Society.

 18. Examining the information content of time-lapse crosshole GPR data collected under different infiltration conditions to estimate unsaturated soil hydraulic properties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scholer, M.; Irving, J.; Zibar, Majken Caroline Looms

  2013-01-01

  Time-lapse geophysical data acquired during transient hydrological experiments are being increasingly employed to estimate subsurface hydraulic properties at the field scale. In particular, crosshole ground-penetrating radar (GPR) data, collected while water infiltrates into the subsurface either...... by natural or artificial means, have been demonstrated in a number of studies to contain valuable information concerning the hydraulic properties of the unsaturated zone. Previous work in this domain has considered a variety of infiltration conditions and different amounts of time-lapse GPR data...... of time-lapse zero-offset-profile (ZOP) GPR traveltime data, collected under three different infiltration conditions, for the estimation of van Genuchten–Mualem (VGM) parameters in a layered subsurface medium. Specifically, we systematically analyze synthetic and field GPR data acquired under natural...

 19. Blunted striatal response to monetary reward anticipation during smoking abstinence predicts lapse during a contingency-managed quit attempt.

  Science.gov (United States)

  Sweitzer, Maggie M; Geier, Charles F; Denlinger, Rachel; Forbes, Erika E; Raiff, Bethany R; Dallery, Jesse; McClernon, F J; Donny, Eric C

  2016-03-01

  Tobacco smoking is associated with dysregulated reward processing within the striatum, characterized by hypersensitivity to smoking rewards and hyposensitivity to non-smoking rewards. This bias toward smoking reward at the expense of alternative rewards is further exacerbated by deprivation from smoking, which may contribute to difficulty maintaining abstinence during a quit attempt. We examined whether abstinence-induced changes in striatal processing of rewards predicted lapse likelihood during a quit attempt supported by contingency management (CM), in which abstinence from smoking was reinforced with money. Thirty-six non-treatment-seeking smokers participated in two functional MRI (fMRI) sessions, one following 24-h abstinence and one following smoking as usual. During each scan, participants completed a rewarded guessing task designed to elicit striatal activation in which they could earn smoking and monetary rewards delivered after the scan. Participants then engaged in a 3-week CM-supported quit attempt. As previously reported, 24-h abstinence was associated with increased striatal activation in anticipation of smoking reward and decreased activation in anticipation of monetary reward. Individuals exhibiting greater decrements in right striatal activation to monetary reward during abstinence (controlling for activation during non-abstinence) were more likely to lapse during CM (p reward. These results are consistent with a growing number of studies indicating the specific importance of disrupted striatal processing of non-drug reward in nicotine dependence and highlight the importance of individual differences in abstinence-induced deficits in striatal function for smoking cessation.

 20. Determination of residual oil saturation from time-lapse pulsed neutron capture logs in a large sandstone reservoir

  International Nuclear Information System (INIS)

  Syed, E.V.; Salaita, G.N.; McCaffery, F.G.

  1991-01-01

  Cased hole logging with pulsed neutron tools finds extensive use for identifying zones of water breakthrough and monitoring oil-water contacts in oil reservoirs being depleted by waterflooding or natural water drive. Results of such surveys then find direct use for planning recompletions and water shutoff treatments. Pulsed neutron capture (PNC) logs are useful for estimating water saturation changes behind casing in the presence of a constant, high-salinity environment. PNC log surveys run at different times, i.e., in a time-lapse mode, are particularly amenable to quantitative analysis. The combined use of the original open hole and PNC time-lapse log information can then provide information on remaining or residual oil saturations in a reservoir. This paper reports analyses of historical pulsed neutron capture log data to assess residual oil saturation in naturally water-swept zones for selected wells from a large sandstone reservoir in the Middle East. Quantitative determination of oil saturations was aided by PNC log information obtained from a series of tests conducted in a new well in the same field

 1. MitoGen: A Framework for Generating 3D Synthetic Time-Lapse Sequences of Cell Populations in Fluorescence Microscopy.

  Science.gov (United States)

  Svoboda, David; Ulman, Vladimir

  2017-01-01

  The proper analysis of biological microscopy images is an important and complex task. Therefore, it requires verification of all steps involved in the process, including image segmentation and tracking algorithms. It is generally better to verify algorithms with computer-generated ground truth datasets, which, compared to manually annotated data, nowadays have reached high quality and can be produced in large quantities even for 3D time-lapse image sequences. Here, we propose a novel framework, called MitoGen, which is capable of generating ground truth datasets with fully 3D time-lapse sequences of synthetic fluorescence-stained cell populations. MitoGen shows biologically justified cell motility, shape and texture changes as well as cell divisions. Standard fluorescence microscopy phenomena such as photobleaching, blur with real point spread function (PSF), and several types of noise, are simulated to obtain realistic images. The MitoGen framework is scalable in both space and time. MitoGen generates visually plausible data that shows good agreement with real data in terms of image descriptors and mean square displacement (MSD) trajectory analysis. Additionally, it is also shown in this paper that four publicly available segmentation and tracking algorithms exhibit similar performance on both real and MitoGen-generated data. The implementation of MitoGen is freely available.

 2. Estimation of soil hydraulic parameters by integrated hydrogeophysical inversion of time-lapse GPR data measured at Selhausen, Germany

  KAUST Repository

  Jadoon, Khan

  2012-06-01

  We present an integrated hydrogeophysical inversion approach that uses time-lapse off-ground ground-penetrating radar (GPR) data to estimate soil hydraulic parameters, and apply it to a dataset collected in the field. Off-ground GPR data are mainly sensitive to the near-surface water content profile and dynamics, and are thus related to soil hydraulic parameters, such as the parameters of the hydraulic conductivity and water retention functions. The hydrological simulator HYDRUS 1-D was used with a two-layer single- and dual-porosity model. To monitor the soil water content dynamics, time-lapse GPR and time domain reflectometry (TDR) measurements were performed, whereby only GPR data was used in the inversion. The dual porosity model provided better results compared to the single porosity model for describing the soil water dynamics, which is supported by field observations of macropores. Furthermore, the GPR-derived water content profiles reconstructed from the integrated hydrogeophysical inversion were in good agreement with TDR observations. These results suggest that the proposed method is promising for non-invasive characterization of the shallow subsurface hydraulic properties and monitoring water dynamics at the field scale.

 3. Medical students' experiences of professional lapses and patient rights abuses in a South African health sciences faculty.

  Science.gov (United States)

  Vivian, Lauraine M H; Naidu, Claudia S; Keikelame, Mpoe J; Irlam, James

  2011-10-01

  To elicit South African medical students' experiences of witnessing patient rights abuses and professional lapses during their clinical training in order to inform an appropriate and effective response. During June and July 2009 at the University of Cape Town Faculty of Health Sciences, the authors surveyed 223 fourth-, fifth-, and sixth-year medical students in selected clinical rotations concerning abuses they had observed. Volunteers were later interviewed individually. The authors coded interview transcripts for key themes using a constant-comparative grounded theory approach. Of 223 students surveyed, 183 (82%) responded, 130 (71%) of whom reported witnessing patient rights abuses and professional lapses, including physical abuse (38%), verbal abuse (37%), disrespect for patients' dignity (25%), and inadequately informing patients about their treatment (25%). Students attributed abuse to stressed health workers, overburdened facilities, and disempowered patients. Most students who witnessed abuse (59%) did not actively respond, and 64% of survey respondents felt unprepared or uncertain about challenging abuses in the future. Interviews with 28 students yielded detailed accounts of the abuses witnessed and of students' emotional reactions, coping strategies, and responses. Most students did not report abuses; they feared reprisal or doubted it would make a difference. This study demonstrates the disjunction between what these students were taught about human rights and ethics and what they witnessed in clinical settings. The high prevalence of patient rights abuses experienced by these students highlights the need to align medical ethics and human rights with medico-legal protocols in theory and clinical practice.

 4. A comparison of the cytotoxic activity of eosinophils and other cells by 51chromium release and time lapse microcinematography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanderson, C.J.; Thomas, J.A.

  1978-01-01

  Antibody dependent cytotoxicity of chicken erythrocytes by purified rat eosinophils, neutrophils, macrophages and K cells has been compared by 51 Cr release and time lapse microcinematography. Techniques have been developed for purifying these effector cell types. Both eosinophils and neutrophils caused rapid release of 51 Cr from erythrocytes. Time lapse observations indicated that this was the result of phagocytosis. Eosinophils showed rapid membrane movement and repeatedly engulfed and regurgitated the erythrocytes. On the other hand, neutrophils became quiescent after phagocytosing erythrocytes, and remained quiescent until the remains of the cell were expelled. Neutrophils presumably have a mechanism for the release of soluble material, as 51 Cr was released rapidly. Macrophages showed a similar quiescence after phagocytosis, but in these cells there was apparently no rapid mechanism to expel material, as there was no significant 51 Cr release over 20 h. K cells appeared to damage chicken erythrocytes more slowly than they destroyed tumour cells. Mast cells caused antibody-independent cytotoxicity which can be attributed to the release of toxic materials. None of these effector cells produced the type of lysis seen with antibody and complement. (author)

 5. Financial Barriers and Lapses in Treatment and Care of HIV-Infected Adults in a Southern State in the United States.

  Science.gov (United States)

  Wohl, David A; Kuwahara, Rita K; Javadi, Kamran; Kirby, Christine; Rosen, David L; Napravnik, Sonia; Farel, Claire

  2017-11-01

  Antiretroviral (ARV) adherence has largely been considered from the perspective of an individual's behavior with less attention given to potential structural causes for lapses in treatment, such as the cost of medications and care. HIV medication expense is typically covered by third party payers. However, private insurance premiums and deductibles may rise, or policies terminated such as with a change in employment. Likewise, a patient's eligibility for publicly funded coverage like state AIDS Drug Assistance Programs (ADAP) or Medicaid can also be lost. We conducted a one-time survey of a sample of 300 patients receiving HIV care at a single large academic center in the south of United States to examine lapses in HIV therapy due to financial reasons. We found that during the prior year, financial issues including medication cost or coverage led to a lapse in ARVs in 10% (n = 31) of participants. However, of the 42% (n = 125) participants who had been enrolled in ADAP at any time during the prior year, 21% (n = 26) reported an ARV lapse due to problems with ADAP or medication cost. Respondents cited ADAP's required semi-annual renewal process and other administrative issues as the cause of ARV lapses. The median duration of missed ARVs was 2 weeks (range of financial burdens to care by respondents. In conclusion, although conducted at a single medical center and one state, this study suggests that a significant minority of HIV-infected patients encounter financial barriers to ARV access, and this is paradoxically more common among those enrolled in the state ADAP. Streamlining, supporting, and simplifying ADAP renewal procedures will likely reduce lapses in ARV adherence and persistence.

 6. Intense dust episodes in the Mediterranean and possible effects on atmospheric lapse rates

  Science.gov (United States)

  Hatzianastassiou, Nikos; Gkikas, Antonis; Papadimas, Christos D.; Gavrouzou, Maria

  2016-04-01

  Dust aerosols are major contributor to the atmospheric particulate matter, having significant effects on climate and weather patterns as well as on human health, not to mention others like agriculture or ocean chlorophyll. Moreover, these effects are maximized under conditions of massive dust concentration in the atmosphere, namely dust episodes or events. Such events are caused by uplifting and transport of dust from arid and semi-arid areas under favorable synoptic conditions. The Mediterranean basin, nearby to the greatest world deserts of North Africa and Middle East, frequently undergoes dust episodes. During such Mediterranean episodes, the number and mass concentration of dust is high, due to the proximity of its source areas. The dust episodes, through the direct interaction of dust primarily withthe shortwave but also with longwave radiation can lead to strong local warming in the atmosphere, possibly causing temperature inversion during daytime. The existence of such temperature inversions, associated with intense dust episodes in the Mediterranean, is the focus in this study. The methodology followed to achieve the scientific goal of the study consists in the use of a synergy of different data. This synergy enables: (i) the determination of intense dust episodes over the Mediterranean, (ii) the investigation and specification of temperature lapse rates and inversions during the days of dust episodes and (iii) the identification of vertical distribution of aerosols in the atmosphere over specific locations during the days of the episodes. These objectives are achieved through the use of data from: (i) the AERosol Robotic NETwork (AERONET) network, (ii) the Upper Air Observations (radiosondes) database of the University of Wyoming (UoW) and (iii) the European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET) database. The study period spans the years from 2000 to 2013, constrained by the data availability of the databases. A key element of the methodology is the

 7. Highlights from the SoilCAM project: Soil Contamination, Advanced integrated characterisation and time-lapse Monitoring

  Science.gov (United States)

  French, H. K.; van der Zee, S. E. A. T. M.; Wehrer, M.; Godio, A.; Pedersen, L. B.; Toscano, G.

  2012-04-01

  The SoilCAM project (Soil Contamination, Advanced integrated characterisation and time-lapse Monitoring 2008-2012, EU-FP7-212663) is aimed at improving current methods for monitoring contaminant distribution and biodegradation in the subsurface. At two test sites, Oslo airport Gardermoen in Norway and the Trecate site in Italy, a number of geophysical techniques, lysimeter and other soil and water sampling techniques as well as numerical flow and transport modelling have been combined at different scales in order to characterise flow transport processes in the unsaturated and saturated zones. Laboratory experiments have provided data on physical and bio-geo-chemical parameters for use in models and to select remediation methods. The geophysical techniques were used to map geological heterogeneities and also conduct time-lapse measurements of processes in the unsaturated zone. Both cross borehole and surface electrodes were used for electrical resistivity and induced polarisation surveys. The geophysical surveys showed clear indications of areas highly affected by de-icing chemicals along the runway at Oslo airport. The time lapse measurements along the runway at the airport show infiltration patterns during snowmelt and are used to validate 2D unsaturated flow and transport simulations using SUTRA. The Orchestra model is used to describe the complex interaction between bio-geo-chemical processes in a 1D profile along the runway. The presence of installations such as a membrane along the runway highly affects the flow pattern and challenges the capacity of the numerical code. Smaller scale field site measurements have revealed the increase of iron and manganese during degradation of de-icing chemicals. The use of Nitrate to increase red-ox potential was tested, but results have not been analysed yet. So far it cannot be concluded that degradation process can be quantified indirectly by geophysical monitoring. At the Trecate site a combination of georadar, electrical

 8. Separating climate change signals into thermodynamic, lapse-rate and circulation effects: theory and application to the European summer climate

  Science.gov (United States)

  Kröner, Nico; Kotlarski, Sven; Fischer, Erich; Lüthi, Daniel; Zubler, Elias; Schär, Christoph

  2017-05-01

  Climate models robustly project a strong overall summer warming across Europe showing a characteristic north-south gradient with enhanced warming and drying in southern Europe. However, the processes that are responsible for this pattern are not fully understood. We here employ an extended surrogate or pseudo-warming approach to disentangle the contribution of different mechanisms to this response pattern. The basic idea of the surrogate technique is to use a regional climate model and apply a large-scale warming to the lateral boundary conditions of a present-day reference simulation, while maintaining the relative humidity (and thus implicitly increasing the specific moisture content). In comparison to previous studies, our approach includes two important extensions: first, different vertical warming profiles are applied in order to separate the effects of a mean warming from lapse-rate effects. Second, a twin-design is used, in which the climate change signals are not only added to present-day conditions, but also subtracted from a scenario experiment. We demonstrate that these extensions provide an elegant way to separate the full climate change signal into contributions from large-scale thermodynamic (TD), lapse-rate (LR), and circulation and other remaining effects (CO). The latter in particular include changes in land-ocean contrast and spatial variations of the SST warming patterns. We find that the TD effect yields a large-scale warming across Europe with no distinct latitudinal gradient. The LR effect, which is quantified for the first time in our study, leads to a stronger warming and some drying in southern Europe. It explains about 50 % of the warming amplification over the Iberian Peninsula, thus demonstrating the important role of lapse-rate changes. The effect is linked to an extending Hadley circulation. The CO effect as inherited from the driving GCM is shown to further amplify the north-south temperature change gradient. In terms of mean summer

 9. Time-lapse culture with morphokinetic embryo selection improves pregnancy and live birth chances and reduces early pregnancy loss: a meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Pribenszky, Csaba; Nilselid, Anna-Maria; Montag, Markus

  2017-11-01

  Embryo evaluation and selection is fundamental in clinical IVF. Time-lapse follow-up of embryo development comprises undisturbed culture and the application of the visual information to support embryo evaluation. A meta-analysis of randomized controlled trials was carried out to study whether time-lapse monitoring with the prospective use of a morphokinetic algorithm for selection of embryos improves overall clinical outcome (pregnancy, early pregnancy loss, stillbirth and live birth rate) compared with embryo selection based on single time-point morphology in IVF cycles. The meta-analysis of five randomized controlled trials (n = 1637) showed that the application of time-lapse monitoring was associated with a significantly higher ongoing clinical pregnancy rate (51.0% versus 39.9%), with a pooled odds ratio of 1.542 (P loss (15.3% versus 21.3%; OR: 0.662; P = 0.019) and a significantly increased live birth rate (44.2% versus 31.3%; OR 1.668; P = 0.009). Difference in stillbirth was not significant between groups (4.7% versus 2.4%). Quality of the evidence was moderate to low owing to inconsistencies across the studies. Selective application and variability were also limitations. Although time-lapse is shown to significantly improve overall clinical outcome, further high-quality evidence is needed before universal conclusions can be drawn. Copyright © 2017 The Author(s). Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 10. Stimulant Treatment Reduces Lapses in Attention among Children with ADHD: The Effects of Methylphenidate on Intra-Individual Response Time Distributions

  Science.gov (United States)

  Spencer, Sarah V.; Hawk, Larry W., Jr.; Richards, Jerry B.; Shiels, Keri; Pelham, William E., Jr.; Waxmonsky, James G.

  2009-01-01

  Recent research has suggested that intra-individual variability in reaction time (RT) distributions of children with ADHD is characterized by a particularly large rightward skew that may reflect lapses in attention. The purpose of the study was to provide the first randomized, placebo-controlled test of the effects of the stimulant methylphenidate…

 11. Monitoring channel head erosion processes in response to an artificially induced abrupt base level change using time-lapse photography 2301

  Science.gov (United States)

  Headcut and channel extension in response to an abrupt base level change in 2004 of approximately 1m was studied in a 1.29 ha semiarid headwater drainage on the Walnut Gulch Experimental Watershed (WGEW) in southeastern Arizona, USA. Field observations and time-lapse photography were coupled with hy...

 12. Time-lapse analysis of methane quantity in Mary Lee group of coal seams using filter-based multiple-point geostatistical simulation

  Science.gov (United States)

  Karacan, C. Özgen; Olea, Ricardo A.

  2013-01-01

  Coal seam degasification and its success are important for controlling methane, and thus for the health and safety of coal miners. During the course of degasification, properties of coal seams change. Thus, the changes in coal reservoir conditions and in-place gas content as well as methane emission potential into mines should be evaluated by examining time-dependent changes and the presence of major heterogeneities and geological discontinuities in the field. In this work, time-lapsed reservoir and fluid storage properties of the New Castle coal seam, Mary Lee/Blue Creek seam, and Jagger seam of Black Warrior Basin, Alabama, were determined from gas and water production history matching and production forecasting of vertical degasification wellbores. These properties were combined with isotherm and other important data to compute gas-in-place (GIP) and its change with time at borehole locations. Time-lapsed training images (TIs) of GIP and GIP difference corresponding to each coal and date were generated by using these point-wise data and Voronoi decomposition on the TI grid, which included faults as discontinuities for expansion of Voronoi regions. Filter-based multiple-point geostatistical simulations, which were preferred in this study due to anisotropies and discontinuities in the area, were used to predict time-lapsed GIP distributions within the study area. Performed simulations were used for mapping spatial time-lapsed methane quantities as well as their uncertainties within the study area.

 13. A time-lapse gravity survey of the Coso geothermal field, China Lake Naval Air Weapons Station, California

  Science.gov (United States)

  Phelps, Geoffrey; Cronkite-Ratcliff, Collin; Blake, Kelly

  2018-04-19

  We have conducted a gravity survey of the Coso geothermal field to continue the time-lapse gravity study of the area initiated in 1991. In this report, we outline a method of processing the gravity data that minimizes the random errors and instrument bias introduced into the data by the Scintrex CG-5 relative gravimeters that were used. After processing, the standard deviation of the data was estimated to be ±13 microGals. These data reveal that the negative gravity anomaly over the Coso geothermal field, centered on gravity station CER1, is continuing to increase in magnitude over time. Preliminary modeling indicates that water-table drawdown at the location of CER1 is between 65 and 326 meters over the last two decades. We note, however, that several assumptions on which the model results depend, such as constant elevation and free-water level over the study period, still require verification.

 14. Visualization of conduit-matrix conductivity differences in a karst aquifer using time-lapse electrical resistivity

  Science.gov (United States)

  Meyerhoff, Steven B.; Karaoulis, Marios; Fiebig, Florian; Maxwell, Reed M.; Revil, André; Martin, Jonathan B.; Graham, Wendy D.

  2012-12-01

  In the karstic upper Floridan aquifer, surface water flows into conduits of the groundwater system and may exchange with water in the aquifer matrix. This exchange has been hypothesized to occur based on differences in discharge at the Santa Fe River Sink-Rise system, north central Florida, but has yet to be visualized using any geophysical techniques. Using electrical resistivity tomography, we conducted a time-lapse study at two locations with mapped conduits connecting the Santa Fe River Sink to the Santa Fe River Rise to study changes of electrical conductivity during times of varying discharge over a six-week period. Our results show conductivity differences between matrix, conduit changes in resistivity occurring through time at the locations of mapped karst conduits, and changes in electrical conductivity during rainfall infiltration. These observations provide insight into time scales and matrix conduit conductivity differences, illustrating how surface water flow recharged to conduits may flow in a groundwater system in a karst aquifer.

 15. Assessing Uncertainty and Repeatability in Time-Lapse VSP Monitoring of CO2 Injection in a Brine Aquifer, Frio Formation, Texas (A Case Study)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nazari, Siamak [Univ. of California, Berkeley, CA (United States). Dept. of Civil and Environmental Engineering; Daley, Thomas M. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States). Earth Sciences Division

  2013-02-07

  This study was done to assess the repeatability and uncertainty of time-lapse VSP response to CO2 injection in the Frio formation near Houston Texas. A work flow was built to assess the effect of time-lapse injected CO2 into two Frio brine reservoir intervals, the ‘C’ sand (Frio1) and the ‘Blue sand’ (Frio2). The time-lapse seismic amplitude variations with sensor depth for both reservoirs Frio1 and Frio2 were computed by subtracting the seismic response of the base survey from each of the two monitor seismic surveys. Source site 1 has been considered as one of the best sites for evaluating the time-lapse response after injection. For site 1, the computed timelapse NRMS levels after processing had been compared to the estimated time-lapse NRMS level before processing for different control reflectors, and for brine aquifers Frio1, and Frio2 to quantify detectability of amplitude difference. As the main interest is to analyze the time-lapse amplitude variations, different scenarios have been considered. Three different survey scenarios were considered: the base survey which was performed before injection, monitor1 performed after the first injection operation, and monitor2 which was after the second injection. The first scenario was base-monitor1, the second was basemonitor2, and the third was monitor1-monitor2. We considered three ‘control’ reflections above the Frio to assist removal of overburden changes, and concluded that third control reflector (CR3) is the most favorable for the first scenario in terms of NRMS response, and first control reflector (CR1) is the most favorable for the second and third scenarios in terms of NRMS response. The NRMS parameter is shown to be a useful measure to assess the effect of processing on time-lapse data. The overall NRMS for the Frio VSP data set was found to be in the range of 30% to 80% following basic processing. This could be considered as an estimated baseline in assessing the utility

 16. OPTICAL FLOW APPLIED TO TIME-LAPSE IMAGE SERIES TO ESTIMATE GLACIER MOTION IN THE SOUTHERN PATAGONIA ICE FIELD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Lannutti

  2016-06-01

  Full Text Available In this work, we assessed the feasibility of using optical flow to obtain the motion estimation of a glacier. In general, former investigations used to detect glacier changes involve solutions that require repeated observations which are many times based on extensive field work. Taking into account glaciers are usually located in geographically complex and hard to access areas, deploying time-lapse imaging sensors, optical flow may provide an efficient solution at good spatial and temporal resolution to describe mass motion. Several studies in computer vision and image processing community have used this method to detect large displacements. Therefore, we carried out a test of the proposed Large Displacement Optical Flow method at the Viedma Glacier, located at South Patagonia Icefield, Argentina. We collected monoscopic terrestrial time-lapse imagery, acquired by a calibrated camera at every 24 hour from April 2014 until April 2015. A filter based on temporal correlation and RGB color discretization between the images was applied to minimize errors related to changes in lighting, shadows, clouds and snow. This selection allowed discarding images that do not follow a sequence of similarity. Our results show a flow field in the direction of the glacier movement with acceleration in the terminus. We analyzed the errors between image pairs, and the matching generally appears to be adequate, although some areas show random gross errors related to the presence of changes in lighting. The proposed technique allowed the determination of glacier motion during one year, providing accurate and reliable motion data for subsequent analysis.

 17. Time-lapse ERT and DTS for seasonal and short-term monitoring of an alpine river hyporheic zone

  Science.gov (United States)

  Boaga, Jacopo; Laura, Busato; Mariateresa, Perri; Giorgio, Cassiani

  2016-04-01

  The hyporheic zone (HZ) is the area located beneath and adjacent to rivers and streams, where the interactions between surface water and groundwater take place. This complex physical domain allows the transport of several substances from a stream to the unconfined aquifer below, and vice versa, thus playing a fundamental role in the river ecosystem. The importance of the hyporheic zone makes its characterization a goal shared by several disciplines, which range from applied geophysics to biogeochemistry, from hydraulics to ecology. The frontier field of HZ characterization stays in applied non-invasive methodologies as Electrical Resistivity Tomography - ERT - and Distributed Temperature Sensing - DTS. ERT is commonly applied in cross-well configuration or with a superficial electrodes deployment while DTS is used in hydro-geophysics in the last decade, revealing a wide applicability to the typical issues of this field of study. DTS for hydro-geophysics studies is based on Raman scattering and employs heat as tracer and uses a fiber-optic cable to acquire temperature values. We applied both techniques for an alpine river case studies located in Val di Sole, TN, Italy. The collected measurements allow high-resolution characterization of the hyporheic zone, overcoming the critical problem of invasive measurements under riverbeds. In this work, we present the preliminary results regarding the characterization of the hyporheic zone of the alpine river obtained combining ERT and DTS time-lapse measurements. The data collection benefits from an innovative instrumentation deployment, which consists of both an ERT multicore cable and a DTS fiber-optic located in two separated boreholes drilled 5m under the watercourse and perpendicular to it. In particular we present the first year monitoring results and a short time-lapse monitoring experiment conducted during summer 2015. The site and the results here described are part of the EU FP7 CLIMB (Climate Induced Changes on the

 18. Automated Ground-based Time-lapse Camera Monitoring of West Greenland ice sheet outlet Glaciers: Challenges and Solutions

  Science.gov (United States)

  Ahn, Y.; Box, J. E.; Balog, J.; Lewinter, A.

  2008-12-01

  Monitoring Greenland outlet glaciers using remotely sensed data has drawn a great attention in earth science communities for decades and time series analysis of sensory data has provided important variability information of glacier flow by detecting speed and thickness changes, tracking features and acquiring model input. Thanks to advancements of commercial digital camera technology and increased solid state storage, we activated automatic ground-based time-lapse camera stations with high spatial/temporal resolution in west Greenland outlet and collected one-hour interval data continuous for more than one year at some but not all sites. We believe that important information of ice dynamics are contained in these data and that terrestrial mono-/stereo-photogrammetry can provide theoretical/practical fundamentals in data processing along with digital image processing techniques. Time-lapse images over periods in west Greenland indicate various phenomenon. Problematic is rain, snow, fog, shadows, freezing of water on camera enclosure window, image over-exposure, camera motion, sensor platform drift, and fox chewing of instrument cables, and the pecking of plastic window by ravens. Other problems include: feature identification, camera orientation, image registration, feature matching in image pairs, and feature tracking. Another obstacle is that non-metric digital camera contains large distortion to be compensated for precise photogrammetric use. Further, a massive number of images need to be processed in a way that is sufficiently computationally efficient. We meet these challenges by 1) identifying problems in possible photogrammetric processes, 2) categorizing them based on feasibility, and 3) clarifying limitation and alternatives, while emphasizing displacement computation and analyzing regional/temporal variability. We experiment with mono and stereo photogrammetric techniques in the aide of automatic correlation matching for efficiently handling the enormous

 19. Preliminary observations on polar body extrusion and pronuclear formation in human oocytes using time-lapse video cinematography.

  Science.gov (United States)

  Payne, D; Flaherty, S P; Barry, M F; Matthews, C D

  1997-03-01

  In this study, we have used time-lapse video cinematography to study fertilization in 50 human oocytes that had undergone intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Time-lapse recording commenced shortly after ICSI and proceeded for 17-20 h. Oocytes were cultured in an environmental chamber which was maintained under standard culture conditions. Overall, 38 oocytes (76%) were fertilized normally, and the fertilization rate and embryo quality were not significantly different from 487 sibling oocytes cultured in a conventional incubator. Normal fertilization followed a defined course of events, although the timing of these events varied markedly between oocytes. In 35 of the 38 fertilized oocytes (92%), there were circular waves of granulation within the ooplasm which had a periodicity of 20-53 min. The sperm head decondensed during this granulation phase. The second polar body was then extruded, and this was followed by the central formation of the male pronucleus. The female pronucleus formed in the cytoplasm adjacent to the second polar body at the same time as, or slightly after, the male pronucleus, and was subsequently drawn towards the male pronucleus until the two abutted. Both pronuclei then increased in size, the nucleoli moved around within the pronuclei and some nucleoli coalesced. During pronuclear growth, the organelles contracted from the cortex towards the centre of the oocyte, leaving a clear cortical zone. The oocyte decreased in diameter from 112 to 106 microm (P cinematography is an excellent tool for studying fertilization and early embryo development, and have demonstrated that human fertilization comprises numerous complex dynamic events.

 20. Characteristics of liquid product from the pyrolysis of waste plastic mixture at low and high temperatures: influence of lapse time of reaction.

  Science.gov (United States)

  Lee, Kyong-Hwan; Shin, Dae-Hyun

  2007-01-01

  Pyrolysis of a waste plastic mixture (high-density polyethylene: low-density polyethylene: polypropylene: polystyrene = 3:2:3:1) into a liquid product was carried out in a stirred semi-batch reactor at low (350 degrees C) and high (400 degrees C) temperatures. The effect of lapse time of reaction in the reactor and also degradation temperature on the characteristics of the liquid product from pyrolysis of the mixture was investigated. Liquid products were described by cumulative amount distribution, paraffin, olefin, naphthene and aromatic (PONA) distribution and molecular weight distribution. Their characteristic was quite differed with a lapse time of reaction and also at a low and high degradation temperatures, because of the different physicochemical properties of the plastic types in the mixture. With increase of lapse time of reaction, the order for the main products in PONA components obtained at 350 degrees C was firstly aromatic products and then olefin products, while at 400 degrees C the order was firstly aromatic products, then olefin products and finally paraffin products. The experiments also showed from the molecular weight distribution of liquid PONA components that the paraffin and olefin products had a wide distribution by mainly random scission of polymer, but in the case of olefin products were produced by an end-chain scission mechanism as well as random scission mechanism, as evidenced by much more light olefin products. This phenomenon was evident at a higher degradation temperature. Also, both the light olefin and naphthene products with a molecular weight of around 120, as a main product, showed a similar trend as a function of lapse time, which had a maximum fraction at 343 min (at 350 degrees C) and 83 min (at 400 degrees C). Among PONA components, the highest concentrations of aromatic products were obtained with a molecular weight of around 100 at the fastest lapse time of reaction, regardless of degradation temperature. It was

 1. Characteristics of liquid product from the pyrolysis of waste plastic mixture at low and high temperatures: Influence of lapse time of reaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Kyong-Hwan; Shin, Dae-Hyun

  2007-01-01

  Pyrolysis of a waste plastic mixture (high-density polyethylene: low-density polyethylene: polypropylene: polystyrene = 3:2:3:1) into a liquid product was carried out in a stirred semi-batch reactor at low (350 deg. C) and high (400 deg. C) temperatures. The effect of lapse time of reaction in the reactor and also degradation temperature on the characteristics of the liquid product from pyrolysis of the mixture was investigated. Liquid products were described by cumulative amount distribution, paraffin, olefin, naphthene and aromatic (PONA) distribution and molecular weight distribution. Their characteristic was quite differed with a lapse time of reaction and also at a low and high degradation temperatures, because of the different physicochemical properties of the plastic types in the mixture. With increase of lapse time of reaction, the order for the main products in PONA components obtained at 350 deg. C was firstly aromatic products and then olefin products, while at 400 deg. C the order was firstly aromatic products, then olefin products and finally paraffin products. The experiments also showed from the molecular weight distribution of liquid PONA components that the paraffin and olefin products had a wide distribution by mainly random scission of polymer, but in the case of olefin products were produced by an end-chain scission mechanism as well as random scission mechanism, as evidenced by much more light olefin products. This phenomenon was evident at a higher degradation temperature. Also, both the light olefin and naphthene products with a molecular weight of around 120, as a main product, showed a similar trend as a function of lapse time, which had a maximum fraction at 343 min (at 350 deg. C) and 83 min (at 400 deg. C). Among PONA components, the highest concentrations of aromatic products were obtained with a molecular weight of around 100 at the fastest lapse time of reaction, regardless of degradation temperature. It was concluded that the

 2. Time-lapse gravity and levelling in the sinkhole-endangered urban area of Bad Frankenhausen, Germany

  Science.gov (United States)

  Kobe, Martin; Gabriel, Gerald; Weise, Adelheid; Krawczyk, Charlotte; Vogel, Detlef

  2017-04-01

  Sinkholes, resulting from subrosion in the subsurface, can reach diameters of several hundred meters and thus pose a severe hazard for infrastructure and inhabitants in urban areas. Subrosion is the leaching of readily-soluble rocks, such as rock salt, gypsum, anhydrite and limestone by ground or meteoric water and leads to mass transport and relocation. Two scenarios of sinkhole evolution are conceivable: First, the surface subsides continuously in order to compensate for the mass loss. Second, the mass relocation leads to development of subsurface cavities. If they reach a critical size and the cover layers are not supported anymore, the surface collapses abruptly. To improve the understanding of subrosion processes and the related surface deformation a case study is conducted in Bad Frankenhausen, Germany, where subrosion leaches the Zechstein evaporates of the Permian. One part of the study is to analyse the spatiotemporal development of sinkholes by applying time-lapse observations. Therefore, we established a monitoring network consisting of 15 gravity and additional levelling points covering the main sinkhole areas in the city centre. In March 2014, the baseline survey was carried out. Since then, quarterly measurement campaigns are performed. In each campaign four different gravity meters are used to collect a statistical significant amount of data and to control the plausibility of our data. The gravity measurements are complemented by levelling surveys. The rectification of the time-lapse gravity data comprises the correction for jumps and systematic errors, as well as for well calculable influences, such as earth tides and air pressure changes. Furthermore, special interest was applied to seasonal changes of hydrological parameters such as soil moisture or groundwater level. We found the hydrological influence to be in the single digit up to the lower two-digit µGal range, depending on the season and the station. The standard deviations of the adjusted

 3. Analysis of embryo morphokinetics, multinucleation and cleavage anomalies using continuous time-lapse monitoring in blastocyst transfer cycles.

  Science.gov (United States)

  Desai, Nina; Ploskonka, Stephanie; Goodman, Linnea R; Austin, Cynthia; Goldberg, Jeffrey; Falcone, Tommaso

  2014-06-20

  Time-lapse imaging combined with embryo morphokinetics may offer a non-invasive means for improving embryo selection. Data from clinics worldwide are necessary to compare and ultimately develop embryo classifications models using kinetic data. The primary objective of this study was to determine if there were kinetic differences between embryos with limited potential and those more often associated with in vitro blastocyst formation and/or implantation. We also wanted to compare putative kinetic markers for embryo selection as proposed by other laboratories to what we were observing in our own laboratory setting. Kinetic data and cycle outcomes were retrospectively analyzed in patients age 39 and younger with 7 or more zygotes cultured in the Embryoscope. Timing of specific events from the point of insemination were determined using time-lapse (TL) imaging. The following kinetic markers were assessed: time to syngamy (tPNf), t2, time to two cells (c), 3c (t3), 4c ( t4), 5c (t5), 8c (t8), morula (tMor), start of blastulation (tSB); tBL, blastocyst (tBL); expanded blastocyst (tEBL). Durations of the second (cc2) and third (cc3) cell cycles, the t5-t2 interval as well as time to complete synchronous divisions s1, s2 and s3 were calculated. Incidence and impact on development of nuclear and cleavage anomalies were also assessed. A total of 648 embryos transferred on day 5 were analyzed. The clinical pregnancy and implantation rate were 72% and 50%, respectively. Morphokinetic data showed that tPNf, t2,t4, t8, s1, s2,s3 and cc2 were significantly different in embryos forming blastocysts (ET or frozen) versus those with limited potential either failing to blastulate or else forming poor quality blastocysts ,ultimately discarded. Comparison of embryo kinetics in cycles with all embryos implanting (KID+) versus no implantation (KID-) suggested that markers of embryo competence to implant may be different from ability to form a blastocyst. The incidence of multinucleation

 4. An effective assay for high cellular resolution time-lapse imaging of sensory placode formation and morphogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Das Raman M

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background The vertebrate peripheral nervous system contains sensory neurons that arise from ectodermal placodes. Placodal cells ingress to move inside the head to form sensory neurons of the cranial ganglia. To date, however, the process of placodal cell ingression and underlying cellular behavior are poorly understood as studies have relied upon static analyses on fixed tissues. Visualizing placodal cell behavior requires an ability to distinguish the surface ectoderm from the underlying mesenchyme. This necessitates high resolution imaging along the z-plane which is difficult to accomplish in whole embryos. To address this issue, we have developed an imaging system using cranial slices that allows direct visualization of placode formation. Results We demonstrate an effective imaging assay for capturing placode development at single cell resolution using chick embryonic tissue ex vivo. This provides the first time-lapse imaging of mitoses in the trigeminal placodal ectoderm, ingression, and intercellular contacts of placodal cells. Cell divisions with varied orientations were found in the placodal ectoderm all along the apical-basal axis. Placodal cells initially have short cytoplasmic processes during ingression as young neurons and mature over time to elaborate long axonal processes in the mesenchyme. Interestingly, the time-lapse imaging data reveal that these delaminating placodal neurons begin ingression early on from within the ectoderm, where they start to move and continue on to exit as individual or strings of neurons through common openings on the basal side of the epithelium. Furthermore, dynamic intercellular contacts are abundant among the delaminating placodal neurons, between these and the already delaminated cells, as well as among cells in the forming ganglion. Conclusions This new imaging assay provides a powerful method to analyze directly development of placode-derived sensory neurons and subsequent ganglia

 5. Bayesian Markov-Chain-Monte-Carlo inversion of time-lapse crosshole GPR data to characterize the vadose zone at the Arrenaes Site, Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scholer, Marie; Irving, James; Zibar, Majken Caroline Looms

  2012-01-01

  We examined to what extent time-lapse crosshole ground-penetrating radar traveltimes, measured during a forced infiltration experiment at the Arreneas field site in Denmark, could help to quantify vadose zone hydraulic properties and their corresponding uncertainties using a Bayesian Markov...... distributions compared with the corresponding priors, which in turn significantly improves knowledge of soil hydraulic properties. Overall, the results obtained clearly demonstrate the value of the information contained in time-lapse GPR data for characterizing vadose zone dynamics.......-chain-Monte-Carlo inversion approach with different priors. The ground-penetrating radar (GPR) geophysical method has the potential to provide valuable information on the hydraulic properties of the vadose zone because of its strong sensitivity to soil water content. In particular, recent evidence has suggested...

 6. Prevalence of human immunodeficiency virus RNA and antibody in first-time, lapsed, and repeat blood donations across five international regions and relative efficacy of alternative screening scenarios.

  Science.gov (United States)

  Bruhn, Roberta; Lelie, Nico; Custer, Brian; Busch, Michael; Kleinman, Steven

  2013-10-01

  Twenty-one blood organizations from five geographical regions provided HIV individual donation (ID)-NAT and serology data on 11,787,610 donations. Infections were classified as anti-HIV-/RNA+ window period (WP), anti-HIV+/RNA+ concordant positive (CP) or anti-HIV+/RNA- elite controller (EC). Residual risk and efficacy of several screening scenarios were estimated for first time, lapsed and repeat donations. WP residual risk estimates assumed a 50% infectious dose of 3.16 virions and a 50% detection limit of 2.7 HIV RNA copies/mL for ID-NAT and 10,000 copies/mL for p24Ag. Infectivity for CP (100%) and EC (2.2%) donations was estimated based on viral load distributions and 100-fold reduced infectivity by antibody neutralization as reported elsewhere. Efficacy was calculated as proportion of transmission risk removed from baseline (i.e. in absence of any screening). There was no significant difference in transmission risk between lapsed and repeat donations in any region. Risk was 3.8-fold higher in first time than combined lapsed/repeat donations in South Africa but not in other regions. Screening strategies were most efficacious at interdicting infectious transfusions in first time (98.7-99.8%) followed by lapsed (97.6-99.7%) and repeat (86.8-97.7%) donations in all regions combined. In each donor category the efficacy of ID-NAT alone (97.7-99.8%) was superior to that of minipool (MP)-NAT/anti-HIV (95.0-99.6%) and p24 Ag/anti-HIV (89.8-99.1%). Efficacy patterns were similar by donor/donation status in each region despite large differences in HIV prevalence and transmission risk. As similar data become available for HBV and HCV, this modeling may be useful in cost effectiveness analyses of alternative testing scenarios. © 2013 American Association of Blood Banks.

 7. Lapses, infidelities, and creative adaptations: lessons from evaluation of a participatory market development approach in the Andes.

  Science.gov (United States)

  Horton, Douglas; Rotondo, Emma; Paz Ybarnegaray, Rodrigo; Hareau, Guy; Devaux, André; Thiele, Graham

  2013-08-01

  Participatory approaches are frequently recommended for international development programs, but few have been evaluated. From 2007 to 2010 the Andean Change Alliance evaluated an agricultural research and development approach known as the "Participatory Market Chain Approach" (PMCA). Based on a study of four cases, this paper examines the fidelity of implementation, the factors that influenced implementation and results, and the PMCA change model. We identify three types of deviation from the intervention protocol (lapses, creative adaptations, and true infidelities) and five groups of variables that influenced PMCA implementation and results (attributes of the macro context, the market chain, the key actors, rules in use, and the capacity development strategy). There was insufficient information to test the validity of the PMCA change model, but results were greatest where the PMCA was implemented with highest fidelity. Our analysis suggests that the single most critical component of the PMCA is engagement of market agents - not just farmers - throughout the exercise. We present four lessons for planning and evaluating participatory approaches related to the use of action and change models, the importance of monitoring implementation fidelity, the limits of baseline survey data for outcome evaluation, and the importance of capacity development for implementers. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. The Relationship between Cell Number, Division Behavior and Developmental Potential of Cleavage Stage Human Embryos: A Time-Lapse Study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiangyi Kong

  Full Text Available Day 3 cleavage embryo transfer is routine in many assisted reproductive technology centers today. Embryos are usually selected according to cell number, cell symmetry and fragmentation for transfer. Many studies have showed the relationship between cell number and embryo developmental potential. However, there is limited understanding of embryo division behavior and their association with embryo cell number and developmental potential. A retrospective and observational study was conducted to investigate how different division behaviors affect cell number and developmental potential of day 3 embryos by time-lapse imaging. Based on cell number at day 3, the embryos (from 104 IVF/intracytoplasmic sperm injection (ICSI treatment cycles, n = 799 were classified as follows: less than 5 cells (10C; n = 42. Division behavior, morphokinetic parameters and blastocyst formation rate were analyzed in 5 groups of day 3 embryos with different cell numbers. In 10C embryos increased compared to 7-8C embryos (45.8%, 33.3% vs. 11.1%, respectively. In ≥5C embryos, FR and DC significantly reduced developmental potential, whereas 10C. In NB embryos, the cell cycle elongation or shortening was the main cause for abnormally low or high cell number, respectively. After excluding embryos with abnormal division behaviors, the developmental potential, implantation rate and live birth rate of day 3 embryos increased with cell number.

 9. Through the Looking Glass: Time-lapse Microscopy and Longitudinal Tracking of Single Cells to Study Anti-cancer Therapeutics.

  Science.gov (United States)

  Burke, Russell T; Orth, James D

  2016-05-14

  The response of single cells to anti-cancer drugs contributes significantly in determining the population response, and therefore is a major contributing factor in the overall outcome. Immunoblotting, flow cytometry and fixed cell experiments are often used to study how cells respond to anti-cancer drugs. These methods are important, but they have several shortcomings. Variability in drug responses between cancer and normal cells, and between cells of different cancer origin, and transient and rare responses are difficult to understand using population averaging assays and without being able to directly track and analyze them longitudinally. The microscope is particularly well suited to image live cells. Advancements in technology enable us to routinely image cells at a resolution that enables not only cell tracking, but also the observation of a variety of cellular responses. We describe an approach in detail that allows for the continuous time-lapse imaging of cells during the drug response for essentially as long as desired, typically up to 96 hr. Using variations of the approach, cells can be monitored for weeks. With the employment of genetically encoded fluorescent biosensors numerous processes, pathways and responses can be followed. We show examples that include tracking and quantification of cell growth and cell cycle progression, chromosome dynamics, DNA damage, and cell death. We also discuss variations of the technique and its flexibility, and highlight some common pitfalls.

 10. A Sparse Bayesian Imaging Technique for Efficient Recovery of Reservoir Channels With Time-Lapse Seismic Measurements

  KAUST Repository

  Sana, Furrukh

  2016-06-01

  Subsurface reservoir flow channels are characterized by high-permeability values and serve as preferred pathways for fluid propagation. Accurate estimation of their geophysical structures is thus of great importance for the oil industry. The ensemble Kalman filter (EnKF) is a widely used statistical technique for estimating subsurface reservoir model parameters. However, accurate reconstruction of the subsurface geological features with the EnKF is challenging because of the limited measurements available from the wells and the smoothing effects imposed by the \\\\ell _{2} -norm nature of its update step. A new EnKF scheme based on sparse domain representation was introduced by Sana et al. (2015) to incorporate useful prior structural information in the estimation process for efficient recovery of subsurface channels. In this paper, we extend this work in two ways: 1) investigate the effects of incorporating time-lapse seismic data on the channel reconstruction; and 2) explore a Bayesian sparse reconstruction algorithm with the potential ability to reduce the computational requirements. Numerical results suggest that the performance of the new sparse Bayesian based EnKF scheme is enhanced with the availability of seismic measurements, leading to further improvement in the recovery of flow channels structures. The sparse Bayesian approach further provides a computationally efficient framework for enforcing a sparse solution, especially with the possibility of using high sparsity rates through the inclusion of seismic data.

 11. A derivative-free approach for the estimation of porosity and permeability using time-lapse seismic and production data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dadashpour, Mohsen; Kleppe, Jon; Landrø, Martin; Echeverria Ciaurri, David; Mukerji, Tapan

  2010-01-01

  In this study, we apply a derivative-free optimization algorithm to estimate porosity and permeability from time-lapse seismic data and production data from a real reservoir (Norne field). In some circumstances, obtaining gradient information (exact and/or approximate) can be problematic e.g. derivatives are not available from a commercial simulator, or results are needed within a very short time frame. Derivative-free optimization approaches can be very time consuming because they often require many simulations. Typically, one iteration roughly needs as many simulations as the number of optimization variables. In this work, we propose two ways to significantly increase the efficiency of an optimization methodology in model inversion problems. First, by principal component analysis we decrease the number of optimization variables while keeping geostatistical consistency, and second, noticing that some optimization methods are very amenable to being parallelized, we apply them within a distributed computing framework. If we combine all this, the model inversion approach can be robust, fairly efficient and very simple to implement. In this paper, we apply the methodology to two cases: a semi-synthetic model with noisy data, and a case based entirely on field data. The results show that the derivative-free approach presented is robust against noise in the data

 12. Comparative effects of ionizing radiation on cycle time and mitotic duration. A time-lapse cinematography study

  International Nuclear Information System (INIS)

  D'Hooghe, M.C.; Hemon, D.; Valleron, A.J.; Malaise, E.P.

  1980-01-01

  The effects of 60 Co γ rays on the length of the intermitotic period, the duration of mitosis, and the division probability of EMT6 cells have been studied in vitro using time-lapse cinematography. Irradiation increases the duration of the mitosis and of the cycle in comparable proportions: both parameters are practically doubled by a dose of 10 Gy. When daughters of irradiated cells die, the mitotic delay and lengthening of mitosis of their mother cells are longer than average. Mitotic delay and lengthening of mitosis depend on the age of cells at the moment of irradiation. The mitotic delay increases progressively when cells are irradiated during the first 8 h of their cycle (i.e., before the transition point), whereas mitosis is slightly prolonged. On the other hand, when the cells are irradiated after this transition point the mitotic delay decreases markedly, whereas the lengthening of mitosis increases sharply. These results tend to indicate that two different mechanisms are responsible for mitotic delay and prolongation of mitosis observed after irradiation

 13. A Sparse Bayesian Imaging Technique for Efficient Recovery of Reservoir Channels With Time-Lapse Seismic Measurements

  KAUST Repository

  Sana, Furrukh; Ravanelli, Fabio; Al-Naffouri, Tareq Y.; Hoteit, Ibrahim

  2016-01-01

  Subsurface reservoir flow channels are characterized by high-permeability values and serve as preferred pathways for fluid propagation. Accurate estimation of their geophysical structures is thus of great importance for the oil industry. The ensemble Kalman filter (EnKF) is a widely used statistical technique for estimating subsurface reservoir model parameters. However, accurate reconstruction of the subsurface geological features with the EnKF is challenging because of the limited measurements available from the wells and the smoothing effects imposed by the \\ell _{2} -norm nature of its update step. A new EnKF scheme based on sparse domain representation was introduced by Sana et al. (2015) to incorporate useful prior structural information in the estimation process for efficient recovery of subsurface channels. In this paper, we extend this work in two ways: 1) investigate the effects of incorporating time-lapse seismic data on the channel reconstruction; and 2) explore a Bayesian sparse reconstruction algorithm with the potential ability to reduce the computational requirements. Numerical results suggest that the performance of the new sparse Bayesian based EnKF scheme is enhanced with the availability of seismic measurements, leading to further improvement in the recovery of flow channels structures. The sparse Bayesian approach further provides a computationally efficient framework for enforcing a sparse solution, especially with the possibility of using high sparsity rates through the inclusion of seismic data.

 14. Technical note: Stage and water width measurement of a mountain stream using a simple time-lapse camera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Leduc

  2018-01-01

  Full Text Available Remote sensing applied to river monitoring adds complementary information useful for understanding the system behaviour. In this paper, we present a method for visual stage gauging and water surface width measurement using a ground-based time-lapse camera and a fully automatic image analysis algorithm for flow monitoring at a river cross section of a steep, bouldery channel. The remote stage measurement was coupled with a water level logger (pressure transducer on site and shows that the image-based method gives a reliable estimate of the water height variation and daily flow record when validated against the pressure transducer (R = 0.91. From the remotely sensed pictures, we also extracted the water width and show that it is possible to correlate water surface width and stage. The images also provide valuable ancillary information for interpreting and understanding flow hydraulics and site weather conditions. This image-based gauging method is a reliable, informative and inexpensive alternative or adjunct to conventional stage measurement especially for remote sites.

 15. Comparative effects of ionizing radiation on cycle time and mitotic duration. A time-lapse cinematography study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  D' Hooghe, M.C. (Institut de Recherches sur le Cancer, Lille, France); Hemon, D.; Valleron, A.J.; Malaise, E.P.

  1980-03-01

  The effects of /sup 60/Co ..gamma.. rays on the length of the intermitotic period, the duration of mitosis, and the division probability of EMT6 cells have been studied in vitro using time-lapse cinematography. Irradiation increases the duration of the mitosis and of the cycle in comparable proportions: both parameters are practically doubled by a dose of 10 Gy. When daughters of irradiated cells die, the mitotic delay and lengthening of mitosis of their mother cells are longer than average. Mitotic delay and lengthening of mitosis depend on the age of cells at the moment of irradiation. The mitotic delay increases progressively when cells are irradiated during the first 8 h of their cycle (i.e., before the transition point), whereas mitosis is slightly prolonged. On the other hand, when the cells are irradiated after this transition point the mitotic delay decreases markedly, whereas the lengthening of mitosis increases sharply. These results tend to indicate that two different mechanisms are responsible for mitotic delay and prolongation of mitosis observed after irradiation.

 16. The sexual phase of the diatom Pseudo-nitzschia multistriata: cytological and time-lapse cinematography characterization.

  Science.gov (United States)

  Scalco, Eleonora; Amato, Alberto; Ferrante, Maria Immacolata; Montresor, Marina

  2016-11-01

  Pseudo-nitzschia is a thoroughly studied pennate diatom genus for ecological and biological reasons. Many species in this genus, including Pseudo-nitzschia multistriata, can produce domoic acid, a toxin responsible for amnesic shellfish poisoning. Physiological, phylogenetic and biological features of P. multistriata were studied extensively in the past. Life cycle stages, including the sexual phase, fundamental in diatoms to restore the maximum cell size and avoid miniaturization to death, have been well described for this species. P. multistriata is heterothallic; sexual reproduction is induced when strains of opposite mating type are mixed, and proceeds with cells producing two functionally anisogamous gametes each; however, detailed cytological information for this process is missing. By means of confocal laser scanning microscopy and nuclear staining, we followed the nuclear fate during meiosis, and using time-lapse cinematography, we timed every step of the sexual reproduction process from mate pairing to initial cell hatching. The present paper depicts cytological aspects during gametogenesis in P. multistriata, shedding light on the chloroplast behaviour during sexual reproduction, finely describing the timing of the sexual phases and providing reference data for further studies on the molecular control of this fundamental process.

 17. 2D Time-lapse Resistivity Monitoring of an Organic Produced Gas Plume in a Landfill using ERT.

  Science.gov (United States)

  Amaral, N. D.; Mendonça, C. A.; Doherty, R.

  2014-12-01

  This project has the objective to study a landfill located on the margins of Tietê River, in São Paulo, Brazil, using the electroresistivity tomography method (ERT). Due to huge organic matter concentrations in the São Paulo Basin quaternary sediments, there is subsurface depth related biogas accumulation (CH4 and CO2), induced by anaerobic degradation of the organic matter. 2D resistivity sections were obtained from a test area since March 2012, a total of 7 databases, being the last one dated from October 2013. The studied line has the length of 56m, the electrode interval is of 2m. In addition, there are two boreholes along the line (one with 3 electrodes and the other one with 2) in order to improve data quality and precision. The boreholes also have a multi-level sampling system that indicates the fluid (gas or water) presence in relation to depth. With our results it was possible to map the gas plume position and its area of extension in the sections as it is a positive resistivity anomaly, with the gas level having approximately 5m depth. With the time-lapse analysis (Matlab script) between the obtained 2D resistivity sections from the site, it was possible to map how the biogas volume and position change in the landfill in relation to time. Our preliminary results show a preferential gas pathway through the subsurface studied area. A consistent relation between the gas depth and obtained microbiological data from archea and bacteria population was also observed.

 18. SEGMENTATION OF ENVIRONMENTAL TIME LAPSE IMAGE SEQUENCES FOR THE DETERMINATION OF SHORE LINES CAPTURED BY HAND-HELD SMARTPHONE CAMERAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Kröhnert

  2017-09-01

  Full Text Available The relevance of globally environmental issues gains importance since the last years with still rising trends. Especially disastrous floods may cause in serious damage within very short times. Although conventional gauging stations provide reliable information about prevailing water levels, they are highly cost-intensive and thus just sparsely installed. Smartphones with inbuilt cameras, powerful processing units and low-cost positioning systems seem to be very suitable wide-spread measurement devices that could be used for geo-crowdsourcing purposes. Thus, we aim for the development of a versatile mobile water level measurement system to establish a densified hydrological network of water levels with high spatial and temporal resolution. This paper addresses a key issue of the entire system: the detection of running water shore lines in smartphone images. Flowing water never appears equally in close-range images even if the extrinsics remain unchanged. Its non-rigid behavior impedes the use of good practices for image segmentation as a prerequisite for water line detection. Consequently, we use a hand-held time lapse image sequence instead of a single image that provides the time component to determine a spatio-temporal texture image. Using a region growing concept, the texture is analyzed for immutable shore and dynamic water areas. Finally, the prevalent shore line is examined by the resultant shapes. For method validation, various study areas are observed from several distances covering urban and rural flowing waters with different characteristics. Future work provides a transformation of the water line into object space by image-to-geometry intersection.

 19. Impact of Time Lapse on ASCP Board of Certification Medical Laboratory Scientist (MLS) and Medical Laboratory Technician (MLT) Examination Scores.

  Science.gov (United States)

  Brown, Karen A; Fenn, JoAnn P; Freeman, Vicki S; Fisher, Patrick B; Genzen, Jonathan R; Goodyear, Nancy; Houston, Mary Lunz; O'Brien, Mary Elizabeth; Tanabe, Patricia A

  2015-01-01

  Research in several professional fields has demonstrated that delays (time lapse) in taking certification examinations may result in poorer performance by examinees. Thirteen states and/or territories require licensure for laboratory personnel. A core component of licensure is passing a certification exam. Also, many facilities in states that do not require licensure require certification for employment or preferentially hire certified individuals. To analyze examinee performance on the American Society for Clinical Pathology (ASCP) Board of Certification (BOC) Medical Laboratory Scientist (MLS) and Medical Laboratory Technician (MLT) certification examinations to determine whether delays in taking the examination from the time of program completion are associated with poorer performance. We obtained examination data from April 2013 through December 2014 to look for changes in mean (SD) exam scaled scores and overall pass/fail rates. First-time examinees (MLS: n = 6037; MLT, n = 3920) were divided into 3-month categories based on the interval of time between date of program completion and taking the certification exam. We observed significant decreases in mean (SD) scaled scores and pass rates after the first quarter in MLS and MLT examinations for applicants who delayed taking their examination until the second, third, and fourth quarter after completing their training programs. Those who take the ASCP BOC MLS and MLT examinations are encouraged to do so shortly after completion of their educational training programs. Delays in taking an exam are generally not beneficial to the examinee and result in poorer performance on the exam. Copyright© by the American Society for Clinical Pathology (ASCP).

 20. Near-surface air temperature lapse rate in a humid mountainous terrain on the southern slopes of the eastern Himalayas

  Science.gov (United States)

  Kattel, Dambaru Ballab; Yao, Tandong; Panday, Prajjwal Kumar

  2018-05-01

  Based on climatic data from 18 stations on the southern slopes of the eastern Himalayas in Bhutan for the period from 1996 to 2009, this paper investigates monthly characteristics of the near-surface air temperature lapse rate (TLR). The station elevations used in this study range from 300 to 2760 m a. s. l. TLRs were evaluated using a linear regression model. The monthly values of maximum TLRs were always smaller than those of the minimum TLRs, which is in contrast to results from the surrounding mountainous regions. In this study, annual patterns of TLRs were somewhat consistent, particularly in the summer; during the other seasons, patterns contrasted to results from the southeastern Tibetan Plateau (China) and were almost comparable to results from Nepal. The shallowest observed values for TLRs in summer are due to intense latent heating at the higher elevation, associated with water vapor condensation from moist convection and evapotranspiration, and decreasing sensible heating at lower elevation, due to heavier rainfall, cloud, and forest cover. When compared to summer, the steeper TLRs in the non-monsoon season are due to sensible heating at the lower elevations, corresponding to dry and clear weather seasons, as well as increasing cooling at higher elevations, particularly in winter due to snow and cloud cover. Owing to lower albedo and higher aerodynamic roughness of forested areas, the TLRs were considerably reduced in daytime because of the dissipation of sensible heat to the atmospheric boundary layer. The distinct variation in diurnal TLR range is due to the diurnal variation in net radiation associated with reduced turbulent heating in the day and increased turbulent heating in the night, in addition to the effect of moisture and cloud cover. The shallower values of TLRs in this study when compared with the surrounding mountainous regions are due to high humidity, as well as the differing elevations and local climates.

 1. Time-lapse Mise-á-la-Masse measurements and modeling for tracer test monitoring in a shallow aquifer

  Science.gov (United States)

  Perri, Maria Teresa; De Vita, Pantaleone; Masciale, Rita; Portoghese, Ivan; Chirico, Giovanni Battista; Cassiani, Giorgio

  2018-06-01

  The main goal of this study is to evaluate the reliability of the Mise-á-la-Masse (MALM) technique associated with saline tracer tests for the characterization of groundwater flow direction and velocity. The experimental site is located in the upper part of the Alento River alluvial plain (Campania Region, Southern Italy). In this paper we present the hydrogeological setting, the experimental setup and the relevant field results. Subsequently, we compare those data against the simulated results obtained with a 3D resistivity model of the test area, coupled with a model describing the Advection - Dispersion equation for continuous tracer injection. In particular, we calculate a series of 3D forward solutions starting from a reference model, all derived from electrical tomography results, but taking into consideration different values of mean flow velocity and directions. Each electrical resistivity 3D model is used to produce synthetic voltage maps for MALM surveys. Finally, the synthetic MALM voltage maps are compared with the ones measured in the field in order to assess the information content of the MALM dataset with respect to the groundwater field characteristics. The results demonstrate that the information content of the MALM data is sufficient to define important characteristics of the aquifer geometry and properties. This work shows how a combination of three-dimensional time-lapse modeling of flow, tracer transport and electrical current can substantially contribute towards a quantitative interpretation of MALM measurements during a saline tracer test. This approach can thus revive the use of MALM as a practical, low cost field technique for tracer test monitoring and aquifer hydrodynamic characterization.

 2. ViCAR: An Adaptive and Landmark-Free Registration of Time Lapse Image Data from Microfluidics Experiments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Hattab

  2017-05-01

  Full Text Available In order to understand gene function in bacterial life cycles, time lapse bioimaging is applied in combination with different marker protocols in so called microfluidics chambers (i.e., a multi-well plate. In one experiment, a series of T images is recorded for one visual field, with a pixel resolution of 60 nm/px. Any (semi-automatic analysis of the data is hampered by a strong image noise, low contrast and, last but not least, considerable irregular shifts during the acquisition. Image registration corrects such shifts enabling next steps of the analysis (e.g., feature extraction or tracking. Image alignment faces two obstacles in this microscopic context: (a highly dynamic structural changes in the sample (i.e., colony growth and (b an individual data set-specific sample environment which makes the application of landmarks-based alignments almost impossible. We present a computational image registration solution, we refer to as ViCAR: (Visual (Cues based (Adaptive (Registration, for such microfluidics experiments, consisting of (1 the detection of particular polygons (outlined and segmented ones, referred to as visual cues, (2 the adaptive retrieval of three coordinates throughout different sets of frames, and finally (3 an image registration based on the relation of these points correcting both rotation and translation. We tested ViCAR with different data sets and have found that it provides an effective spatial alignment thereby paving the way to extract temporal features pertinent to each resulting bacterial colony. By using ViCAR, we achieved an image registration with 99.9% of image closeness, based on the average rmsd of 4.10−2 pixels, and superior results compared to a state of the art algorithm.

 3. Single-cell time-lapse analysis of depletion of the universally conserved essential protein YgjD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ackermann Martin

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background The essential Escherichia coli gene ygjD belongs to a universally conserved group of genes whose function has been the focus of a number of recent studies. Here, we put ygjD under control of an inducible promoter, and used time-lapse microscopy and single cell analysis to investigate the phenotypic consequences of the depletion of YgjD protein from growing cells. Results We show that loss of YgjD leads to a marked decrease in cell size and termination of cell division. The transition towards smaller size occurs in a controlled manner: cell elongation and cell division remain coupled, but cell size at division decreases. We also find evidence that depletion of YgjD leads to the synthesis of the intracellular signaling molecule (pppGpp, inducing a cellular reaction resembling the stringent response. Concomitant deletion of the relA and spoT genes - leading to a strain that is uncapable of synthesizing (pppGpp - abrogates the decrease in cell size, but does not prevent termination of cell division upon YgjD depletion. Conclusions Depletion of YgjD protein from growing cells leads to a decrease in cell size that is contingent on (pppGpp, and to a termination of cell division. The combination of single-cell timelapse microscopy and statistical analysis can give detailed insights into the phenotypic consequences of the loss of essential genes, and can thus serve as a new tool to study the function of essential genes.

 4. Pre-stack estimation of time-lapse seismic velocity changes : an example from the Sleipner CO2-sequestration project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghaderi, A.; Landro, M.; Ghaderi, A.

  2005-01-01

  Carbon dioxide (CO 2 ) is being injected into a shallow sand formation at around a 1,000 metre depth at the Sleipner Field located in the North Sea. It is expected that the CO 2 injected in the bottom of the formation, will form a plume consisting of CO 2 accumulating in thin lenses during migration up through the reservoir. Several studies have been published using stacked seismic data from 1994, 1999, 2001 and 2002. A thorough analysis of post-stack seismic data from the Sleipner CO2-Sequestration Pilot Project was conducted. Interpretation of seismic data is usually done on post-stack data. For a given subsurface reflection point, seismic data are acquired for various incidence angles, typically 40 angles. These 40 seismic signals are stacked together in order to reduce noise. The term pre-stack refers to seismic data prior to this step. For hydrocarbon-related 4-dimensional seismic studies, travel time shift estimations have been used. This paper compared pre-stack and post-stack estimation of average velocity changes based on measured 4-dimensional travel time shifts. It is more practical to compare estimated velocity changes than the actual travel time changes, since the time shifts vary with offset for pre-stack time-lapse seismic analysis. It was concluded that the pre-stack method gives smaller velocity changes when estimated between two key horizons. Therefore, pre-stack travel time analysis in addition to conventional post-stack analysis is recommended. 6 refs., 12 figs

 5. Segmentation of Environmental Time Lapse Image Sequences for the Determination of Shore Lines Captured by Hand-Held Smartphone Cameras

  Science.gov (United States)

  Kröhnert, M.; Meichsner, R.

  2017-09-01

  The relevance of globally environmental issues gains importance since the last years with still rising trends. Especially disastrous floods may cause in serious damage within very short times. Although conventional gauging stations provide reliable information about prevailing water levels, they are highly cost-intensive and thus just sparsely installed. Smartphones with inbuilt cameras, powerful processing units and low-cost positioning systems seem to be very suitable wide-spread measurement devices that could be used for geo-crowdsourcing purposes. Thus, we aim for the development of a versatile mobile water level measurement system to establish a densified hydrological network of water levels with high spatial and temporal resolution. This paper addresses a key issue of the entire system: the detection of running water shore lines in smartphone images. Flowing water never appears equally in close-range images even if the extrinsics remain unchanged. Its non-rigid behavior impedes the use of good practices for image segmentation as a prerequisite for water line detection. Consequently, we use a hand-held time lapse image sequence instead of a single image that provides the time component to determine a spatio-temporal texture image. Using a region growing concept, the texture is analyzed for immutable shore and dynamic water areas. Finally, the prevalent shore line is examined by the resultant shapes. For method validation, various study areas are observed from several distances covering urban and rural flowing waters with different characteristics. Future work provides a transformation of the water line into object space by image-to-geometry intersection.

 6. Documentation of normal and leukemic myelopoietic progenitor cells with high-resolution phase-contrast time-lapse cinematography.

  Science.gov (United States)

  Boll, I T

  2001-08-01

  The high-resolution phase-contrast, time-lapse cinematography using oil immersion lenses and 16-mm film demonstrates the kinetic cell events as maturation, locomotion, mitosis, and apoptosis of cells cultivated at 37 degrees C for up to 10 days. 0.5 v/v frozen-thawed sera with presumably high cytokine concentrations were added to the plasma or agar clot. Vital progenitor cells from human bone marrow and blood have a large, bright, unstructured nucleus with a large nucleolus and a narrow rim of cytoplasm (nuclear/cytoplasmic volume ratio = 0.7). Their nuclei are 6-14 micrometer in diameter and double their volume within 8 h. Many (70%) move at a mean speed of 2 micrometer/min, and many (30%) multiply with alpha-2alpha mitoses, generating progenitor cell families. Various disturbances during the course of mitosis lead to the formation of polyploid cells, thereby yielding the megakaryocytic cell line. Some of the progenitor cells undergo asymmetric alpha-alphan mitoses: One of the two initially identical daughter cells remains a progenitor cell in the morphological sense, whereas the other daughter cell - depending on the size of its mother cell - matures in the same culture medium to form a granulocytopoietic, monocytopoietic or erythrocytopoietic cell line. - In acute myeloid leukemias (AML), the blasts and their nuclei are slightly larger than the corresponding progenitor cells and move faster (5 micrometer/min). Symmetric alpha-2alpha mitoses permit unlimited multiplication of the leukemic blasts if contact with cytotoxic lymphocytes does not render them apoptotic. This results in more stromal cells than normal. Granulocytopenia, monocytopenia, and anemia occur due to the genetic impairment of signaling control for asymmetric alpha-alphan mitoses, and thrombocytopenia occurs due to the reduction in polyploidization. Copyright 2001 S. Karger GmbH, Freiburg

 7. Proliferation of pulmonary endothelial cells: time-lapse cinematography of growth to confluence and restitution of monolayer after wounding.

  Science.gov (United States)

  Ryan, U S; Absher, M; Olazabal, B M; Brown, L M; Ryan, J W

  1982-01-01

  A fundamental characteristic of vascular endothelium is that it exists as a monolayer, a condition that must be met in both vascular growth and repair. Maintenance of the monolayer is important both for the exchange of nutrients and for interactions between blood solutes and endothelial enzymes and transport systems. We have used time-lapse cinematography to compare proliferative behavior of bovine pulmonary endothelial cells in (1) establishment of a monolayer from a low-density seed (7.5 X 10(4) cells in a 60 mm dish) and (2) restitution of a confluent monolayer (approx. 2.9 x 10(6) cells in a 60 mm dish) following a mechanical wound (removal of cells from an area 5 x 15 mm by scraping). Culture 2 was not refed after wounding. In culture 2, approx. 30% of the cells accounted for repopulation (confluence in 40 hr). In culture 1, all cells entered into division. Participating cells of culture 2 began division immediately (69 divisions/filmed area in 10 hr, vs. four divisions in culture 1). Interdivision times (IDT) were longer and relatively constant in culture 1 until near confluence; none were less than 10 h, whereas in 2, 24% of the IDT's were less than or equal to 10 hr. Remarkably, IDTs of culture 2 decreased steadily until confluence was re-established. Cell migration in culture 1 was multidirectional while direction of migration in culture 2 was always into the wound area. Mean migration rate (MIG) in culture 2 was related to the site of origin of the cells, those dividing farthest from the unwounded area had fastest MIGs. Neither culture formed more than a single layer of cells. Although the cell kinetics of cultures 1 and 2 differed, the same goal, confluence, was achieved in either case.

 8. Estimation of soil hydraulic parameters in the field by integrated hydrogeophysical inversion of time-lapse ground-penetrating radar data

  KAUST Repository

  Jadoon, Khan

  2012-01-01

  An integrated hydrogeophysical inversion approach was used to remotely infer the unsaturated soil hydraulic parameters from time-lapse ground-penetrating radar (GPR) data collected at a fixed location over a bare agricultural field. The GPR model combines a full-waveform solution of Maxwell\\'s equations for three-dimensional wave propaga- tion in planar layered media together with global reflection and transmission functions to account for the antenna and its interactions with the medium. The hydrological simu- lator HYDRUS-1D was used with a two layer single- and dual-porosity model. The radar model was coupled to the hydrodynamic model, such that the soil electrical properties (permitivity and conductivity) that serve as input to the GPR model become a function of the hydrodynamic model output (water content), thereby permiting estimation of the soil hydraulic parameters from the GPR data in an inversion loop. To monitor the soil water con- tent dynamics, time-lapse GPR and time domain reflectometry (TDR) measurements were performed, whereby only GPR data was used in the inversion. Significant effects of water dynamics were observed in the time-lapse GPR data and in particular precipitation and evaporation events were clearly visible. The dual porosity model provided betier results compared to the single porosity model for describing the soil water dynamics, which is sup- ported by field observations of macropores. Furthermore, the GPR-derived water content profiles reconstructed from the integrated hydrogeophysical inversion were in good agree- ment with TDR observations. These results suggest that the proposed method is promising for non-invasive characterization of the shallow subsurface hydraulic properties and moni- toring water dynamics at the field scale. © Soil Science Society of America.

 9. Time-lapse changes of P- and S-wave velocities and shear wave splitting in the first year after the 2011 Tohoku earthquake, Japan: shallow subsurface

  Science.gov (United States)

  Sawazaki, Kaoru; Snieder, Roel

  2013-04-01

  We detect time-lapse changes in P- and S-wave velocities (hereafter, VP and VS, respectively) and shear wave splitting parameters associated with the 2011 Tohoku earthquake, Japan, at depths between 0 and 504 m. We estimate not only medium parameters but also the 95 per cent confidence interval of the estimated velocity change by applying a new least squares inversion scheme to the deconvolution analysis of KiK-net vertical array records. Up to 6 per cent VS reduction is observed at more than half of the analysed KiK-net stations in northeastern Japan with over 95 per cent confidence in the first month after the main shock. There is a considerable correlation between the S-wave traveltime delay and the maximum horizontal dynamic strain (MDS) by the main shock motion when the strain exceeds 5 × 10- 4 on the ground surface. This correlation is not clearly observed for MDS at the borehole bottom. On the contrary, VP and shear wave splitting parameters do not show systematic changes after the Tohoku earthquake. These results indicate that the time-lapse change is concentrated near the ground surface, especially in loosely packed soil layers. We conclude that the behaviour of VP, VS and shear wave splitting parameters are explained by the generation of omnidirectional cracks near the ground surface and by the diffusion of water in the porous subsurface. Recovery of VS should be related to healing of the crack which is proportional to the logarithm of the lapse time after the main shock and/or to decompaction after shaking.

 10. Time-Lapse Monitoring of an Engineering Scaled Excavation at Federal District, Brazil by Passive Ambient NoiseInterferometry

  Science.gov (United States)

  Cárdenas-Soto, M., Sr.; Hussain, Y.; Martinez-Carvajal, H., Sr.; Martino, S., Sr.; Rocha, M., Sr.

  2016-12-01

  gave Rayleigh wave velocity changes (dv/v=-dt/t). These changes correlated well with initiation and propagation of fracture at the face of this normal slope. It is concluded that cost effective technique, PANI has a good potential for the monitoring of time lapse changes of evolving fractures.

 11. Soovimatud lapsed / Jaak Lõhmus

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõhmus, Jaak

  2007-01-01

  60-nda Cannes'i filmifestivali filme : Christian Mungiu "Neli kuud, kolm nädalat ja kaks päeva" (Rumeenia) ; Ethan ja Joel Coen'i "Pole maad vanadele meestele" ("No Country for Old Men" ; Ameerika Ühendriigid), Andrei Zvjagintsevi "Pagendus" (Izgnanije" ; muusika Arvo Pärdilt ; Venemaa) ; Kadri Kõusaare "Magnus"

 12. Tõlkija kui nähtamatu maag: näiteid hispaaniakeelse kirjanduse tõlgetest Jüri Talveti tõlkemõtte valguses / Translator as an Invisible Magician: Some Examples of Spanish Literature Translations in the Light of Jüri Talvet’s Translational Thought

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaarika Kaldjärv

  2016-12-01

  Full Text Available Teesid: Tõlkimine Eestis olnud seotud isiksuste ja missiooniga, eesti keele ja kirjanduse arendamisega, lugeja valgustamise ja harimisega. Tõlkimise oluline roll eesti kirjakeele ja omakirjanduse arengus on vastavalt ajalooperioodile mõjutanud valitseva tõlkemeetodi kujunemist. Jüri Talveti kui ühe olulisema kultuurivahendaja tõlkemõte on tõlget ikka vaadelnud osana üleüldisest kirjandustegevusest, tõlkekirjandust osana maailmakirjanduses, tõlkivaid väikerahvaid maailmakirjanduse loojana. Talveti ideaalne tõlkija-isiksus teeb tõlkest suurepärase teose ilma, et sellesse jääks jälge tema kunstilistest seisukohtadest, see isiksus muutub tõlketekstis ise nähtamatuks ja võimaldab tõlkel sulanduda vastuvõtva kirjanduse osaks.   The importance of translation and translated literature in Estonian culture and literature does not need to be stressed, yet the recording of Estonian translation history is still in its early stage and, among other topics, it requires seeking answers to questions of why translation is as it is, why the translator deemed it necessary to emphasize certain qualities of a literary work and allowed others to get “lost in translation” and what these absent qualities could mean to the reader forming their opinion of the work and its author. As one of the most influential cultural mediators, Jüri Talvet has always seen translation as part of general literary activity, literary translations as part of world literature, and the translating small nations as creators of world literature. Talvet’s attention has been drawn to the translator’s personality and the problem of their visibility and invisibility. While Talvet admits that the work of many literary translators has remained undeservedly unrecognized, he still argues that the matter of translators’ invisibility does not justify the attention it has received. Translator’s visibility can only be guaranteed by their role as a cultural

 13. Application of Time-Lapse Seismic Monitoring for the Control and Optimization of CO2 Enhanced Oil Recovery Operations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brian Toelle

  2008-11-30

  This project, 'Application of Time-Lapse Seismic Monitoring for the Control and Optimization of CO{sub 2} Enhanced Oil Recovery Operations', investigated the potential for monitoring CO{sub 2} floods in carbonate reservoirs through the use of standard p-wave seismic data. This primarily involved the use of 4D seismic (time lapse seismic) in an attempt to observe and map the movement of the injected CO{sub 2} through a carbonate reservoir. The differences between certain seismic attributes, such as amplitude, were used for this purpose. This technique has recently been shown to be effective in CO{sub 2} monitoring in Enhanced Oil Recovery (EOR) projects, such as Weyborne. This study was conducted in the Charlton 30/31 field in the northern Michigan Basin, which is a Silurian pinnacle reef that completed its primary production in 1997 and was scheduled for enhanced oil recovery using injected CO{sub 2}. Prior to injection an initial 'Base' 3D survey was obtained over the field and was then processed and interpreted. CO{sub 2} injection within the main portion of the reef was conducted intermittently during 13 months starting in August 2005. During this time, 29,000 tons of CO{sub 2} was injected into the Guelph formation, historically known as the Niagaran Brown formation. By September 2006, the reservoir pressure within the reef had risen to approximately 2000 lbs and oil and water production from the one producing well within the field had increased significantly. The determination of the reservoir's porosity distribution, a critical aspect of reservoir characterization and simulation, proved to be a significant portion of this project. In order to relate the differences observed between the seismic attributes seen on the multiple 3D seismic surveys and the actual location of the CO{sub 2}, a predictive reservoir simulation model was developed based on seismic attributes obtained from the base 3D seismic survey and available well data. This

 14. Kirjandus- ja kultuuritegelased Pärnu Alevi kalmistul / Gerda Kuum

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuum, Gerda

  2007-01-01

  Jutukirjanik Suve Jaan, kodanikunimega Sommer Johann Friedrich (1777-1851); baltisaksa kirjamees ja pastor Johann Heinrich Rosenplänter (1782-1846); kirjamees ja köster Caspar Franz Lorenzsonn (1811-1880); köster Heinrich Gottlieb Lorenzsonn (1803-1847); trükkal ja kirjastaja Friedrich Wilhelm Bonn (1812-1881); linnapead Oskar Alexander Brackmann (1841-1927) ja Jaan Leesment (1870-1941)

 15. Eesti kirjandus on suurem kui paistab / Pille-Riin Larm

  Index Scriptorium Estoniae

  Larm, Pille-Riin, 1981-

  2015-01-01

  Tartu Ülikoolis kaitstud Kairit Kauri, Mart Velskeri ja Aija Sakova-Merivee kirjandusalastest doktoritöödest. Lähemalt Aija Sakova-Merivee saksakeelsest dissertatsioonist "Väljakaevamine ja mäletamine. Mälutöö ja moraalse tunnistamise mõttepildid Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanides". Tartu, 2014

 16. Eesti kirjandus läks üle piiri

  Index Scriptorium Estoniae

  2015-01-01

  Ingliskeelse kirjandusliku veebiajakirja "Words Without Borders" (http://www.wordswithoutborders.org/) oktoobrinumber oli pühendatud eesti kirjandusele. USA kirjastuselt "Dalkey Archive Press" ilmus Mihkel Muti romaani "Kooparahvas läheb ajalukku" tõlge

 17. Vikergallup : eesti kirjandus 2001 : [vastused Vikerkaare küsitlusele

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Aut.: Vahur Afanasjev, Veiko Belials, Piret Jaaks, Jan Kaus, Janek Kraavi, Priit Kruus, Leo Luks, Ilona Martson, Hedda Maurer, Anneli Mihkelev, Jürgen Rooste, Aarne Ruben, Mihkel Samarüütel, François Serpent, Ivar Sild, Karl Martin Sinijärv, Lauri Sommer, Jaak Urmet, Berk Vaher. 2001. a. parima uudisraamatu tiitlit jagasid Mehis Heinsaare "Härra Pauli kroonikad", Jan Kausi "Maailm ja mõni" ning Ene Mihkelsoni "Ahasveeruse uni"; parimaks esikraamatuks valiti Mehis Heinsaare "Vanameeste näppaja"

 18. Vikergallup : eesti kirjandus 2000 : [vastused Vikerkaare küsimustele

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Aut.: Epp Annus, Andres Aule, Veiko Belials, Jan Kaus, Andrus Kivirähk, Leo Luks, Hedda Maurer, Anneli Mihkelev, Marko Mägi, Aare Pilv, Jürgen Rooste, Aarne Ruben, Mihkel Samarüütel, François Serpent, Ivar Sild, Karl Martin Sinijärv, Jaak Urmet. 2000. a. parimaks uudisraamatuks tunnistati Andrus Kivirähu "Rehepapp ehk November" ja parimaks esikraamatuks Wimbergi [Jaak Urmet] "Maaaraamat"

 19. Kuninglik eesti kirjandus : hommage a Cornelius Hasselblatt / Jaan Undusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Jaan, 1958-

  2007-01-01

  Kõne Cornelius Hasselblatti raamatu "Geschichte der estnischen Literatur. Von den Anfängen bis zum Gegenwart" / Berlin ; New-York : Walter de Gruyter, 2006) esitlusel 1. veebruaril 2007 Tallinna Kirjanike Majas

 20. Under tõi kirjanduse juurde ka Ilvese / Jaanus Kulli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kulli, Jaanus, 1955-

  2009-01-01

  Sirje Kiini raamatust "Marie Under : elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt" (Tallinn : Tänapäev, 2009), mille esitlus toimus 10. dets. Kirjanike Majas Tallinnas. Sõnavõtuga esines ka president Toomas Hendrik Ilves

 1. Gallup : kirjandus, kirjanik, kriitika ja kriitik : [küsitlus

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Küsimustele vastavad: Jan Kaus, Arne Merilai, Aarne Ruben, Peeter Sauter, Asta Põldmäe, Aare Pilv, Arvo Valton, Lauri Sommer, Mari Laaniste, Toomas Raudam, Ivar Sild, Olev Remsu, Kalle Kurg, Fagira D Morti, Eeva Park, Neeme Lopp, Valle-Sten Maiste, Sirli Ojaste, Ene-Reet Soovik, Märt Väljataga, Indrek Mesikepp

 2. Vikergallup : eesti kirjandus 1999 : [ajakirja Vikerkaar küsitlus

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Aut.: Epp Annus, Tõnu Kaalep, Jan Kaus, Vilja Kiisler, Andrus Kivirähk, Valle-Sten Maiste, Hedda Maurer, Anneli Mihkelev, Mihkel Nummert, Aarne Ruben, Olavi Ruitlane, Mihkel Samarüütel, Franȯis Serpent, Karl Martin Sinijärv, Kadri Tüür, Jaak Urmet, Berk Vaher, Andreas Walden, Mart Velsker. 1999. a. parimaks uudisraamatuks tunnistati küsitluse põhjal Jaan Isotamme "Ma olin Johnny B" (Ilmamaa) ja parimaks esikteoseks Kalju Kruusa "Meeleolu" (Erakkond)

 3. Akna varastamine : eesti Y-kirjandus / Berk Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Berk, 1975-

  2014-01-01

  Valdur Mikita, Erkki Luuk'i, Kiwa, Kaspari ja kirjanike rühmituse “14 NÜ” (Mait Laas, Paavo Matsin, Marko Mägi, Erkki Kadarik, Marianne Ravi, Maarja Vaino, Trip Jarvis, Johannes Üksi) loomingust

 4. Kirjandus ja vabamüürlus / Paavo Matsin

  Index Scriptorium Estoniae

  Matsin, Paavo, 1970-

  2009-01-01

  Loetletakse vabamüürlastest kirjanikke (pikemalt Jules Verne'ist, Gustav Meyrinkist, Rudyard Kiplingist ja Mait Metsanurgast) ning vabamüürlikke tegelasi või motiive kasutanud kirjanikke (Lev Tolstoi, Fjodor Dostojevski, Mihhail Bulgakov, Edgar Allan Poe)

 5. Proosa 1977. Kirjanduse argipäev / Mall Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Mall, 1947-

  2008-01-01

  Sisaldab joonealuseid märkusi ja bibliograafiat. - Varem ilmunud Looming 1978, nr. 2. - Ülevaade 1977. aastal ilmunud eesti proosast. Käsitletakse järgmisi autoreid ja nende teoseid: Ustav Mikelsaar "Ohver", Lembit Kivisaar "Vana diivan", Albert Uustulnd "Avali väraval", Asta Põldmäe "Me", Lilli Promet "Tüdrukud taevast", Nikolai Baturin "Leiud kajast", Aadu Hint "Oma saar", Paul Kuusberg "Linnukesega", Aimée Beekman "Sugupuu", Mari Saat "Mida teha emaga?", Veera Saar "Isa niinepuu", Villem Gross "Vaikimise motiivid", Jüri Tuulik "Meretagune asi", Aira Kaal "Teedla Riia aknas põleb tuli", Tõnis Lehtmets "Tume laas", Väino Ilus "Kinsli peremehed", Einar Maasik "Hispaania tants", Aino Müür "Linnuvere lugu", Jaan Kross "Kolme katku vahel" 3. osa, Endel Nirk "Kaanekukk", Paul Kuusberg "Võõras või õige mees", Toomas Vint "Perekondlikud mängud", Ine Viiding "Kümme käsku kaaskodanikele", Mats Traat "Irdinimene. Türgi oad", Teet Kallas "Õhtuvalgus", Teet Kallas "Insener Paberiti juhtum", Einar Maasik "Üksinda detsembris", Enn Vetemaa "Hõbedaketrajad", Herta Laipaik "Kummitus muusikatoas. Doktor Vallaku mõistatus", Raimond Kaugver "Külalisteraamat"

 6. Eestlased läti kirjanduses / Contra ; kommenteerinud Hannes Korjus

  Index Scriptorium Estoniae

  Contra, pseud., 1974-

  2011-01-01

  Artikkel põhineb tõlkija ja ajakirjaniku Hannes Korjuse uurimustel ja käsitleb Gunars Janovskise, Märt Lapi (alias Mārtiņš Lapas), Augusts Deglavsi, Zigmunds Skujiņši, Auseklise (Miķelis Krogzemis) loomingut

 7. Time-lapse 3-D measurements of a glucose biosensor in multicellular spheroids by light sheet fluorescence microscopy in commercial 96-well plates.

  Science.gov (United States)

  Maioli, Vincent; Chennell, George; Sparks, Hugh; Lana, Tobia; Kumar, Sunil; Carling, David; Sardini, Alessandro; Dunsby, Chris

  2016-11-25

  Light sheet fluorescence microscopy has previously been demonstrated on a commercially available inverted fluorescence microscope frame using the method of oblique plane microscopy (OPM). In this paper, OPM is adapted to allow time-lapse 3-D imaging of 3-D biological cultures in commercially available glass-bottomed 96-well plates using a stage-scanning OPM approach (ssOPM). Time-lapse 3-D imaging of multicellular spheroids expressing a glucose Förster resonance energy transfer (FRET) biosensor is demonstrated in 16 fields of view with image acquisition at 10 minute intervals. As a proof-of-principle, the ssOPM system is also used to acquire a dose response curve with the concentration of glucose in the culture medium being varied across 42 wells of a 96-well plate with the whole acquisition taking 9 min. The 3-D image data enable the FRET ratio to be measured as a function of distance from the surface of the spheroid. Overall, the results demonstrate the capability of the OPM system to measure spatio-temporal changes in FRET ratio in 3-D in multicellular spheroids over time in a multi-well plate format.

 8. Assessment of human embryo development using morphological criteria in an era of time-lapse, algorithms and 'OMICS': is looking good still important?

  Science.gov (United States)

  Gardner, David K; Balaban, Basak

  2016-10-01

  With the worldwide move towards single embryo transfer there has been a renewed focus on the requirement for reliable means of assessing embryo viability. In an era of 'OMICS' technologies, and algorithms created through the use of time-lapse microscopy, the actual appearance of the human embryo as it progresses through each successive developmental stage to the blastocyst appears to have been somewhat neglected in recent years. Here we review the key features of the human preimplantation embryo and consider the relationship between morphological characteristics and developmental potential. Further, the impact of the culture environment on morphological traits, how key morphological qualities reflect aspects of embryo physiology, and how computer-assisted analysis of embryo morphology may facilitate a more quantitative approach to selection are discussed. The clinical introduction of time-lapse systems has reopened our eyes and given us a new vantage point from which to view the beauty of the initial stages of human life. Rather than a future in which the morphology of the embryo is deemed irrelevant, we propose that key features, such as multinucleation, cell size and blastocyst differentiation should be included in future iterations of selection/deselection algorithms. © The Author 2016. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of Human Reproduction and Embryology. All rights reserved.For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 9. In-vivo third-harmonic generation microscopy at 1550nm three-dimensional long-term time-lapse studies in living C. elegans embryos

  Science.gov (United States)

  Aviles-Espinosa, Rodrigo; Santos, Susana I. C. O.; Brodschelm, Andreas; Kaenders, Wilhelm G.; Alonso-Ortega, Cesar; Artigas, David; Loza-Alvarez, Pablo

  2011-03-01

  In-vivo microscopic long term time-lapse studies require controlled imaging conditions to preserve sample viability. Therefore it is crucial to meet specific exposure conditions as these may limit the applicability of established techniques. In this work we demonstrate the use of third harmonic generation (THG) microscopy for long term time-lapse three-dimensional studies (4D) in living Caenorhabditis elegans embryos employing a 1550 nm femtosecond fiber laser. We take advantage of the fact that THG only requires the existence of interfaces to generate signal or a change in the refractive index or in the χ3 nonlinear coefficient, therefore no markers are required. In addition, by using this wavelength the emitted THG signal is generated at visible wavelengths (516 nm) enabling the use of standard collection optics and detectors operating near their maximum efficiency. This enables the reduction of the incident light intensity at the sample plane allowing to image the sample for several hours. THG signal is obtained through all embryo development stages, providing different tissue/structure information. By means of control samples, we demonstrate that the expected water absorption at this wavelength does not severely compromise sample viability. Certainly, this technique reduces the complexity of sample preparation (i.e. genetic modification) required by established linear and nonlinear fluorescence based techniques. We demonstrate the non-invasiveness, reduced specimen interference, and strong potential of this particular wavelength to be used to perform long-term 4D recordings.

 10. Time-Lapse Analysis of Methane Quantity in the Mary Lee Group of Coal Seams Using Filter-Based Multiple-Point Geostatistical Simulation.

  Science.gov (United States)

  Karacan, C Özgen; Olea, Ricardo A

  2013-08-01

  Coal seam degasification and its success are important for controlling methane, and thus for the health and safety of coal miners. During the course of degasification, properties of coal seams change. Thus, the changes in coal reservoir conditions and in-place gas content as well as methane emission potential into mines should be evaluated by examining time-dependent changes and the presence of major heterogeneities and geological discontinuities in the field. In this work, time-lapsed reservoir and fluid storage properties of the New Castle coal seam, Mary Lee/Blue Creek seam, and Jagger seam of Black Warrior Basin, Alabama, were determined from gas and water production history matching and production forecasting of vertical degasification wellbores. These properties were combined with isotherm and other important data to compute gas-in-place (GIP) and its change with time at borehole locations. Time-lapsed training images (TIs) of GIP and GIP difference corresponding to each coal and date were generated by using these point-wise data and Voronoi decomposition on the TI grid, which included faults as discontinuities for expansion of Voronoi regions. Filter-based multiple-point geostatistical simulations, which were preferred in this study due to anisotropies and discontinuities in the area, were used to predict time-lapsed GIP distributions within the study area. Performed simulations were used for mapping spatial time-lapsed methane quantities as well as their uncertainties within the study area. The systematic approach presented in this paper is the first time in literature that history matching, TIs of GIPs and filter simulations are used for degasification performance evaluation and for assessing GIP for mining safety. Results from this study showed that using production history matching of coalbed methane wells to determine time-lapsed reservoir data could be used to compute spatial GIP and representative GIP TIs generated through Voronoi decomposition

 11. Application of RVA and Time-Lapse Photography to Explore Effects of Extent of Chlorination, Milling Extraction Rate, and Particle-Size Reduction of Flour on Cake-Baking Functionality

  Science.gov (United States)

  Three factors (extent of chlorination, milling extraction rate and particle-size reduction) in the cake-bakeing functionality of Croplan 594W flour were explored by Rapid Visco-Analyzer (RVA) and time-lapse photography. The extent of chlorination and milling extraction rate showed dramatic effects,...

 12. Raputatud lapse sündroomi mõiste, olemus, tuvastamine ja ennetamine : [bakalaureusetöö] / Hettel Varik ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Endla Ülviste

  Index Scriptorium Estoniae

  Varik, Hettel

  2006-01-01

  Raputatud lapse sündroomi (RLS) mõiste, olemus ja probleemi teadvustamine, RLS-i põhjustanud tegevuse kui kuriteo tuvastamine, süüteo subjektiivse koosseisu sisustamine, kohtulahendid, RLS-i vältimise võimalikkusest, RLS-i tekitaja karistamine

 13. Time-lapse cinematography study of the germinal vesicle behaviour in mouse primary oocytes treated with activators of protein kinases A and C.

  Science.gov (United States)

  Alexandre, H; Mulnard, J

  1988-12-01

  A passive erratic movement of the germinal vesicle (GV), already visible in small incompetent oocytes, is followed by an active scalloping of the nuclear membrane soon before GV breakdown (GVBD) in cultured competent oocytes. Maturation can be inhibited by activators of protein kinase A (PK-A) and protein kinase C (PK-C). Our time-lapse cinematography analysis allowed us to describe an unexpected behaviour of the GV when PK-C, but not PK-A, is activated: GV undergoes a displacement toward the cortex according to the same biological clock which triggers the programmed translocation of the spindle in control oocytes. It is concluded that, when oocytes become committed to undergo maturation, the cytoplasm acquires a PK-A-controlled "centrifugal displacement property" which is not restricted to the spindle.

 14. Improvements of a COMS Land Surface Temperature Retrieval Algorithm Based on the Temperature Lapse Rate and Water Vapor/Aerosol Effect

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A-Ra Cho

  2015-02-01

  Full Text Available The National Meteorological Satellite Center in Korea retrieves land surface temperature (LST by applying the split-window LST algorithm (CSW_v1.0 to Communication, Ocean, and Meteorological Satellite (COMS data. Considerable errors were detected under conditions of high water vapor content or temperature lapse rates during validation with Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS LST because of the too simplified LST algorithm. In this study, six types of LST retrieval equations (CSW_v2.0 were developed to upgrade the CSW_v1.0. These methods were developed by classifying “dry,” “normal,” and “wet” cases for day and night and considering the relative sizes of brightness temperature difference (BTD values. Similar to CSW_v1.0, the LST retrieved by CSW_v2.0 had a correlation coefficient of 0.99 with the prescribed LST and a slightly larger bias of −0.03 K from 0.00K; the root mean square error (RMSE improved from 1.41 K to 1.39 K. In general, CSW_v2.0 improved the retrieval accuracy compared to CSW_v1.0, especially when the lapse rate was high (mid-day and dawn and the water vapor content was high. The spatial distributions of LST retrieved by CSW_v2.0 were found to be similar to the MODIS LST independently of the season, day/night, and geographic locations. The validation using one year’s MODIS LST data showed that CSW_v2.0 improved the retrieval accuracy of LST in terms of correlations (from 0.988 to 0.989, bias (from −1.009 K to 0.292 K, and RMSEs (from 2.613 K to 2.237 K.

 15. MONITORING EROSION OF STONE SURFACES USING TIME-LAPSE AND PTM PHOTOGRAPHY: FIELD STUDY OF A 14TH CENTURY MONASTERY IN YORKSHIRE

  Science.gov (United States)

  Doehne, E.; Pinchin, S.

  2009-12-01

  Evaluating stone weathering rates and their relationship to environmental fluctuations is an important challenge in understanding the critical zone and also in efforts to prevent the loss of important cultural heritage in stone, such as monuments, sculpture and archaeological sites. Repeat photography has been widely used to evaluate geological processes such as the retreat of glaciers and the weathering of stone surfaces. However, a fundamental difficulty is that the images are often shot under differing lighting conditions, making the interpretation of stone surface loss particularly challenging. Two developments in photographic documentation show promise for improving the situation. One is the use of digital time-lapse methods to provide more frequent images to correlate stone surface loss with ongoing environmental changes. The other is a relatively new method known as polynomial transform mapping (PTM), which integrates multiple photographs taken at different angles to document more comprehensively the texture of stone surfaces. Using Java-based software, the viewer can control the precise angle of the light source in an interpolated, high-quality image. PTM can produce raking light images from any angle, as well as images with ‘normal’ illumination. We present here results based on several years of macro-photography, time-lapse imaging, and PTM imaging of rapidly eroding stone surfaces at the site of Howden Minster in Yorkshire, UK, which suffers from salt weathering. The images show that surface loss is episodic rather than continuous and in some cases is related to unusual environmental conditions, such as high winds and condensation events. Damage was also found to be synchronous, with surface change (flaking, granular disintegration, and loss of flakes) occurring at the same time in different stone blocks. Crystallization pressure from phase transitions in magnesium sulfate salts appears to be the main cause of the loss of stone surfaces.

 16. Three-dimensional quantification of orthodontic root resorption with time-lapsed imaging of micro-computed tomography in a rodent model.

  Science.gov (United States)

  Yang, Chongshi; Zhang, Yuanyuan; Zhang, Yan; Fan, Yubo; Deng, Feng

  2015-01-01

  Despite various X-ray approaches have been widely used to monitor root resorption after orthodontic treatment, a non-invasive and accurate method is highly desirable for long-term follow up. The aim of this study was to build a non-invasive method to quantify longitudinal orthodontic root resorption with time-lapsed images of micro-computed tomography (micro-CT) in a rodent model. Twenty male Sprague Dawley (SD) rats (aged 6-8 weeks, weighing 180-220 g) were used in this study. A 25 g orthodontic force generated by nickel-titanium coil spring was applied to the right maxillary first molar for each rat, while contralateral first molar was severed as a control. Micro-CT scan was performed at day 0 (before orthodontic load) and days 3, 7, 14, and 28 after orthodontic load. Resorption of mesial root of maxillary first molars at bilateral sides was calculated from micro-CT images with registration algorithm via reconstruction, superimposition and partition operations. Obvious resorption of mesial root of maxillary first molar can be detected at day 14 and day 28 at orthodontic side. Most of the resorption occurred in the apical region at distal side and cervical region at mesiolingual side. Desirable development of molar root of rats was identified from day 0 to day 28 at control side. The development of root concentrated on apical region. This non-invasive 3D quantification method with registration algorithm can be used in longitudinal study of root resorption. Obvious root resorption in rat molar can be observed three-dimensionally at day 14 and day 28 after orthodontic load. This indicates that registration algorithm combined with time-lapsed images provides clinic potential application in detection and quantification of root contour.

 17. Noninferiority, randomized, controlled trial comparing embryo development using media developed for sequential or undisturbed culture in a time-lapse setup.

  Science.gov (United States)

  Hardarson, Thorir; Bungum, Mona; Conaghan, Joe; Meintjes, Marius; Chantilis, Samuel J; Molnar, Laszlo; Gunnarsson, Kristina; Wikland, Matts

  2015-12-01

  To study whether a culture medium that allows undisturbed culture supports human embryo development to the blastocyst stage equivalently to a well-established sequential media. Randomized, double-blinded sibling trial. Independent in vitro fertilization (IVF) clinics. One hundred twenty-eight patients, with 1,356 zygotes randomized into two study arms. Embryos randomly allocated into two study arms to compare embryo development on a time-lapse system using a single-step medium or sequential media. Percentage of good-quality blastocysts on day 5. Percentage of day 5 good-quality blastocysts was 21.1% (standard deviation [SD] ± 21.6%) and 22.2% (SD ± 22.1%) in the single-step time-lapse medium (G-TL) and the sequential media (G-1/G-2) groups, respectively. The mean difference (-1.2; 95% CI, -6.0; 3.6) between the two media systems for the primary end point was less than the noninferiority margin of -8%. There was a statistically significantly lower number of good-quality embryos on day 3 in the G-TL group [50.7% (SD ± 30.6%) vs. 60.8% (SD ± 30.7%)]. Four out of the 11 measured morphokinetic parameters were statistically significantly different for the two media used. The mean levels of ammonium concentration in the media at the end of the culture period was statistically significantly lower in the G-TL group as compared with the G-2 group. We have shown that a single-step culture medium supports blastocyst development equivalently to established sequential media. The ammonium concentrations were lower in the single-step media, and the measured morphokinetic parameters were modified somewhat. NCT01939626. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Modeling of time-lapse multi-scale seismic monitoring of CO2 injected into a fault zone to enhance the characterization of permeability in enhanced geothermal systems

  Science.gov (United States)

  Zhang, R.; Borgia, A.; Daley, T. M.; Oldenburg, C. M.; Jung, Y.; Lee, K. J.; Doughty, C.; Altundas, B.; Chugunov, N.; Ramakrishnan, T. S.

  2017-12-01

  Subsurface permeable faults and fracture networks play a critical role for enhanced geothermal systems (EGS) by providing conduits for fluid flow. Characterization of the permeable flow paths before and after stimulation is necessary to evaluate and optimize energy extraction. To provide insight into the feasibility of using CO2 as a contrast agent to enhance fault characterization by seismic methods, we model seismic monitoring of supercritical CO2 (scCO2) injected into a fault. During the CO2 injection, the original brine is replaced by scCO2, which leads to variations in geophysical properties of the formation. To explore the technical feasibility of the approach, we present modeling results for different time-lapse seismic methods including surface seismic, vertical seismic profiling (VSP), and a cross-well survey. We simulate the injection and production of CO2 into a normal fault in a system based on the Brady's geothermal field and model pressure and saturation variations in the fault zone using TOUGH2-ECO2N. The simulation results provide changing fluid properties during the injection, such as saturation and salinity changes, which allow us to estimate corresponding changes in seismic properties of the fault and the formation. We model the response of the system to active seismic monitoring in time-lapse mode using an anisotropic finite difference method with modifications for fracture compliance. Results to date show that even narrow fault and fracture zones filled with CO2 can be better detected using the VSP and cross-well survey geometry, while it would be difficult to image the CO2 plume by using surface seismic methods.

 19. Interpretaion of synthetic seismic time-lapse monitoring data for Korea CCS project based on the acoustic-elastic coupled inversion

  Science.gov (United States)

  Oh, J.; Min, D.; Kim, W.; Huh, C.; Kang, S.

  2012-12-01

  Recently, the CCS (Carbon Capture and Storage) is one of the promising methods to reduce the CO2 emission. To evaluate the success of the CCS project, various geophysical monitoring techniques have been applied. Among them, the time-lapse seismic monitoring is one of the effective methods to investigate the migration of CO2 plume. To monitor the injected CO2 plume accurately, it is needed to interpret seismic monitoring data using not only the imaging technique but also the full waveform inversion, because subsurface material properties can be estimated through the inversion. However, previous works for interpreting seismic monitoring data are mainly based on the imaging technique. In this study, we perform the frequency-domain full waveform inversion for synthetic data obtained by the acoustic-elastic coupled modeling for the geological model made after Ulleung Basin, which is one of the CO2 storage prospects in Korea. We suppose the injection layer is located in fault-related anticlines in the Dolgorae Deformed Belt and, for more realistic situation, we contaminate the synthetic monitoring data with random noise and outliers. We perform the time-lapse full waveform inversion in two scenarios. One scenario is that the injected CO2 plume migrates within the injection layer and is stably captured. The other scenario is that the injected CO2 plume leaks through the weak part of the cap rock. Using the inverted P- and S-wave velocities and Poisson's ratio, we were able to detect the migration of the injected CO2 plume. Acknowledgment This work was financially supported by the Brain Korea 21 project of Energy Systems Engineering, the "Development of Technology for CO2 Marine Geological Storage" program funded by the Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (MLTM) of Korea and the Korea CCS R&D Center (KCRC) grant funded by the Korea government (Ministry of Education, Science and Technology) (No. 2012-0008926).

 20. Forcing Mechanisms for the Variations of Near-surface Temperature Lapse Rates along the Himalayas, Tibetan Plateau (HTP) and Their Surroundings

  Science.gov (United States)

  Kattel, D. B.; Yao, T.; Ullah, K.; Islam, G. M. T.

  2016-12-01

  This study investigates the monthly characteristics of near-surface temperature lapse rates (TLRs) (i.e., governed by surface energy balance) based on the 176 stations 30-year (1980 to 2010) dataset covering a wide range of topography, climatic regime and relief (4801 m) in the HTP and its surroundings. Empirical analysis based on techniques in thermodynamics and hydrostatic system were used to obtain the results. Steepest TLRs in summer is due to strong dry convection and shallowest in winter is due to inversion effect is the general pattern of TLR that reported in previous studies in other mountainous region. Result of this study reports a contrast variation of TLRs from general patterns, and suggest distinct forcing mechanisms in an annual cycle. Shallower lapse rate occurs in summer throughout the regions is due to strong heat exchange process within the boundary layer, corresponding to the warm and moist atmospheric conditions. There is a systematic differences of TLRs in winter between the northern and southern slopes the Himalayas. Steeper TLRs in winter on the northern slopes is due to intense cooling at higher elevations, corresponding to the continental dry and cold air surges, and considerable snow-temperature feedback. The differences in elevation and topography, as well as the distinct variation of turbulent heating and cooling, explain the contrast TLRs (shallower) values in winter on the southern slopes. Distinct diurnal variations of TLRs and its magnitudes between alpine, dry, humid and coastal regions is due to the variations of adiabatic mixing during the daytime in the boundary layer i.e., associated with the variations in net radiations, elevation, surface roughness and sea surface temperature. The findings of this study is useful to determine the temperature range for accurately modelling in various field such as hydrology, glaciology, ecology, forestry, agriculture, as well as inevitable for climate downscaling in complex mountainous terrain.

 1. Automated profiling of individual cell-cell interactions from high-throughput time-lapse imaging microscopy in nanowell grids (TIMING).

  Science.gov (United States)

  Merouane, Amine; Rey-Villamizar, Nicolas; Lu, Yanbin; Liadi, Ivan; Romain, Gabrielle; Lu, Jennifer; Singh, Harjeet; Cooper, Laurence J N; Varadarajan, Navin; Roysam, Badrinath

  2015-10-01

  There is a need for effective automated methods for profiling dynamic cell-cell interactions with single-cell resolution from high-throughput time-lapse imaging data, especially, the interactions between immune effector cells and tumor cells in adoptive immunotherapy. Fluorescently labeled human T cells, natural killer cells (NK), and various target cells (NALM6, K562, EL4) were co-incubated on polydimethylsiloxane arrays of sub-nanoliter wells (nanowells), and imaged using multi-channel time-lapse microscopy. The proposed cell segmentation and tracking algorithms account for cell variability and exploit the nanowell confinement property to increase the yield of correctly analyzed nanowells from 45% (existing algorithms) to 98% for wells containing one effector and a single target, enabling automated quantification of cell locations, morphologies, movements, interactions, and deaths without the need for manual proofreading. Automated analysis of recordings from 12 different experiments demonstrated automated nanowell delineation accuracy >99%, automated cell segmentation accuracy >95%, and automated cell tracking accuracy of 90%, with default parameters, despite variations in illumination, staining, imaging noise, cell morphology, and cell clustering. An example analysis revealed that NK cells efficiently discriminate between live and dead targets by altering the duration of conjugation. The data also demonstrated that cytotoxic cells display higher motility than non-killers, both before and during contact. broysam@central.uh.edu or nvaradar@central.uh.edu Supplementary data are available at Bioinformatics online. © The Author 2015. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 2. The time lapse experiment in Al Wasse water pumping field in Saudi Arabia by an ultra-stable seismic source (ACROSS)

  Science.gov (United States)

  AlAnezi, Ghunaim; Kasahara, Junzo; AlDamegh, Khaled S.; Lafouza, Omar; AlYousef, Khaled; Almalki, Fahad; Nishiyama, Eichiro

  2015-04-01

  We have developed the time lapse technology for EOR (enhanced oil recovery) and CCS (Carbon Capture and Storage) using a very stable and continuous seismic source called ACROSS (Accurately Controlled Routinely Operated Signal System) with multi-geophones. Since 2011, we have tested this technology in the context of carbonate rocks in Saudi Arabia. The Al Wasee water pumping site approximately 120 km east of Riyadh city has been selected as a trail-site. The intention is to observe the changes in aquifers induced by pumping operations. One ACROSS source unit was installed at the Al Wasee site in December 2011 and we are continuing the field test. The instrument has been operated from 10 to 50 Hz with 40 tons-f at 50 Hz. Using alternatively clockwise and counter-clockwise rotations we can synthesize vertical and horizontal forces, respectively. 31 3C-geophones in 2 km x 3 km area and four nearby 3Cgeophones have been used to monitor the seismic changes from pumping the water. The one and half month data between December 2012 and February 2013 show continuous and clear change of observed waveforms for all 31 stations while the source signature did not change. The change is closest and fastest at the station #42. The cause of continuous change with time is interpreted as pumping of water by 64 wells located in this field.

 3. Live Cells as Dynamic Laboratories: Time Lapse Raman Spectral Microscopy of Nanoparticles with Both IgE Targeting and pH-Sensing Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristy L. Nowak-Lovato

  2012-01-01

  Full Text Available This review captures the use of live cells as dynamic microlaboratories through implementation of labeled nanoparticles (nanosensors that have both sensing and targeting functions. The addition of 2,4-ε-dinitrophenol-L-lysine (DNP as a FcεRI targeting ligand and 4-mercaptopyridine (4-MPy as a pH-sensing ligand enables spatial and temporal monitoring of FcεRI receptors and their pH environment within the endocytic pathway. To ensure reliability, the sensor is calibrated in vivo using the ionophore nigericin and standard buffer solutions to equilibrate the external [H+] concentration with that of the cell compartments. This review highlights the nanosensors, ability to traffic and respond to pH of receptor-bound nanosensors (1 at physiological temperature (37°C versus room temperature (25°C, (2 after pharmacological treatment with bafilomycin, an H+ ATPase pump inhibitor, or amiloride, an inhibitor of Na+/H+ exchange, and (3 in response to both temperature and pharmacological treatment. Whole-cell, time lapse images are demonstrated to show the ability to transform live cells into dynamic laboratories to monitor temporal and spatial endosomal pH. The versatility of these probes shows promise for future applications relevant to intracellular trafficking and intelligent drug design.

 4. Revelation of Different Nanoparticle-Uptake Behavior in Two Standard Cell Lines NIH/3T3 and A549 by Flow Cytometry and Time-Lapse Imaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Jochums

  2017-07-01

  Full Text Available The uptake of nanomaterials into different cell types is a central pharmacological issue for the determination of nanotoxicity as well as for the development of drug delivery strategies. Most responses of the cells depend on their intracellular interactions with nanoparticles (NPs. Uptake behavior can be precisely investigated in vitro, with sensitive high throughput methods such as flow cytometry. In this study, we investigated two different standard cell lines, human lung carcinoma (A549 and mouse fibroblast (NIH/3T3 cells, regarding their uptake behavior of titanium dioxide NPs. Cells were incubated with different concentrations of TiO2 NPs and samples were taken at certain time points to compare the uptake kinetics of both cell lines. Samples were analyzed with the help of flow cytometry by studying changes in the side and forward scattering signal. To additionally enable a detection via fluorescence, NPs were labeled with the fluorescent dye fluorescein isothiocyanate (FITC and propidium iodide (PI. We found that NIH/3T3 cells take up the studied NPs more efficiently than A549 cells. These findings were supported by time-lapse microscopic imaging of the cells incubated with TiO2 NPs. Our results confirm that the uptake behavior of individual cell types has to be considered before interpreting any results of nanomaterial studies.

 5. Association of Depressive Symptoms with Lapses in Antiretroviral Medication Adherence Among People Living with HIV: A Test of an Indirect Pathway.

  Science.gov (United States)

  Babowitch, Jacklyn D; Sheinfil, Alan Z; Woolf-King, Sarah E; Vanable, Peter A; Sweeney, Shannon M

  2018-03-23

  Viral suppression, a critical component of HIV care, is more likely when individuals initiate antiretroviral therapy (ART) early in disease progression and maintain optimal levels of adherence to ART regimens. Although several studies have documented the negative association of depressive symptoms with ART adherence, less is known about how depressed mood relates to intentional versus unintentional lapses in adherence as well as the mechanisms underlying this association. The purpose of the current study was to examine the association of depressive symptoms with ART adherence, assessed as a multidimensional construct. Secondarily, this study conducted preliminary indirect path models to determine if medication self-efficacy could explain the depressed mood-adherence relationship. Depressive symptoms were not associated with 95% ART taken, self-reported viral load, deliberate adjustments to ART regimens or skipped ART doses. However, the indirect association of depressive symptoms via decrements in medication self-efficacy was significant for 95% ART taken, self-reported viral load and skipped ART doses, but not deliberate changes to ART regimens. In this sample of HIV-positive outpatients, there is evidence to support medication self-efficacy as a potential mechanism underlying the association between depressive symptoms and ART adherence. Additional longitudinal studies are needed to formally examine medication taking self-efficacy as a mediator.

 6. Serotonergic neurotransmission and lapses of attention in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: availability of tryptophan influences attentional performance.

  Science.gov (United States)

  Zepf, Florian D; Gaber, Tilman J; Baurmann, David; Bubenzer, Sarah; Konrad, Kerstin; Herpertz-Dahlmann, Beate; Stadler, Christina; Poustka, Fritz; Wöckel, Lars

  2010-08-01

  Deficiencies in serotonergic (5-HT) neurotransmission have frequently been linked to altered attention and memory processes. With attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) being associated with impaired attention and working memory, this study investigated the effects of a diminished 5-HT turnover achieved by rapid tryptophan depletion (RTD) on attentional performance in children and adolescents with ADHD. Twenty-two male patients with ADHD (aged 9-15 yr) received the RTD procedure Moja-De and a tryptophan (Trp)-balanced placebo (Pla) in a randomized, double-blind, within-subject crossover design on two separate study days. Lapses of attention (LA) and phasic alertness (PA) were assessed within the test battery for attentional performance under depleted and sham-depleted conditions 120 (T1), 220 (T2) and 300 (T3) min after intake of RTD/Pla. At T1 there was a significant main effect for RTD, indicating more LA under intake of a Trp-balanced Pla compared to diminished 5-HT neurotransmission. For T2/T3 there were no such effects. PA was not affected by the factors RTD/Pla and time. Interactions of 5-HT with other neurotransmitters as possible underlying neurochemical processes could be subject to further investigations involving healthy controls as regards altered attentional performance in children and adolescents.

 7. Proliferation kinetics of cultured cells after irradiation with X-rays and 14 MeV neutrons studied by time-lapse cinematography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kooi, M.W.; Stap, J.; Barendsen, G.W. (Amsterdam Univ. (Netherlands). Lab. for Radiobiology)

  1984-06-01

  Exponentially growing cells of an established line derived from a mouse osteosarcoma (MOS) have been studied by time-lapse cinematography after irradiation with 3 Gy of 200 kV X- rays or 1.5 Gy of 14 MeV neutrons. The results show that the radiation doses applied cause an equal elongation of the mean cell cycle time Tsub(c), which is largest in the irradiated cells but persists in the three subsequent generations. After 3 Gy of X-rays, mitotic delay is largest in cells irradiated in later stages of the cycle, but this difference is not observed after 1.5 Gy of 14 MeV neutrons. In subsequent generations the Tsub(c) values show larger variations among descendents of cells treated in the same stage of the cycle as compared to controls but this variation is equal for the doses of X-rays and neutrons applied. Division probability was significantly reduced in irradiated cells as well as in subsequent generations, whereas with neutrons as compared to X-rays the damage is expressed in earlier generations, with less variation as a function of the cell cycle.

 8. New algorithm to determine true colocalization in combination with image restoration and time-lapse confocal microscopy to MAP kinases in mitochondria.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Ignacio Villalta

  Full Text Available The subcellular localization and physiological functions of biomolecules are closely related and thus it is crucial to precisely determine the distribution of different molecules inside the intracellular structures. This is frequently accomplished by fluorescence microscopy with well-characterized markers and posterior evaluation of the signal colocalization. Rigorous study of colocalization requires statistical analysis of the data, albeit yet no single technique has been established as a standard method. Indeed, the few methods currently available are only accurate in images with particular characteristics. Here, we introduce a new algorithm to automatically obtain the true colocalization between images that is suitable for a wide variety of biological situations. To proceed, the algorithm contemplates the individual contribution of each pixel's fluorescence intensity in a pair of images to the overall Pearsońs correlation and Manders' overlap coefficients. The accuracy and reliability of the algorithm was validated on both simulated and real images that reflected the characteristics of a range of biological samples. We used this algorithm in combination with image restoration by deconvolution and time-lapse confocal microscopy to address the localization of MEK1 in the mitochondria of different cell lines. Appraising the previously described behavior of Akt1 corroborated the reliability of the combined use of these techniques. Together, the present work provides a novel statistical approach to accurately and reliably determine the colocalization in a variety of biological images.

 9. CellDyM: A room temperature operating cryogenic cell for the dynamic monitoring of snow metamorphism by time-lapse X-ray microtomography

  Science.gov (United States)

  Calonne, N.; Flin, F.; Lesaffre, B.; Dufour, A.; Roulle, J.; Puglièse, P.; Philip, A.; Lahoucine, F.; Geindreau, C.; Panel, J.-M.; Roscoat, S. Rolland; Charrier, P.

  2015-05-01

  Monitoring the time evolution of snow microstructure in 3-D is crucial for a better understanding of snow metamorphism. We, therefore, designed a cryogenic cell that precisely controls the experimental conditions of a sample while it is scanned by X-ray tomography. Based on a thermoelectrical regulation and a vacuum insulation, the cell operates at room temperature. It is, thus, adaptable to diverse scanners, offering advantages in terms of imaging techniques, resolution, and speed. Three-dimensional time-lapse series were obtained under equitemperature and temperature gradient conditions at a 7.8 μm precision. The typical features of each metamorphism and the anisotropic faceting behavior between the basal and prismatic planes, known to occur close to -2°C, were observed in less than 30 h. These results are consistent with the temperature fields expected from heat conduction simulations through the cell. They confirm the cell's accuracy and the interest of relatively short periods to study snow metamorphism.

 10. Time-lapse camera observations of gas piston activity at Pu‘u ‘Ō‘ō, Kīlauea volcano, Hawai‘i

  Science.gov (United States)

  Orr, Tim R.; Rea, James

  2012-01-01

  Gas pistoning is a type of eruptive behavior described first at Kīlauea volcano and characterized by the (commonly) cyclic rise and fall of the lava surface within a volcanic vent or lava lake. Though recognized for decades, its cause continues to be debated, and determining why and when it occurs has important implications for understanding vesiculation and outgassing processes at basaltic volcanoes. Here, we describe gas piston activity that occurred at the Pu‘u ‘Ō‘ō cone, in Kīlauea’s east rift zone, during June 2006. Direct, detailed measurements of lava level, made from time-lapse camera images captured at close range, show that the gas pistons during the study period lasted from 2 to 60 min, had volumes ranging from 14 to 104 m3, displayed a slowing rise rate of the lava surface, and had an average gas release duration of 49 s. Our data are inconsistent with gas pistoning models that invoke gas slug rise or a dynamic pressure balance but are compatible with models which appeal to gas accumulation and loss near the top of the lava column, possibly through the generation and collapse of a foam layer.

 11. Mobility Effect on Poroelastic Seismic Signatures in Partially Saturated Rocks With Applications in Time-Lapse Monitoring of a Heavy Oil Reservoir

  Science.gov (United States)

  Zhao, Luanxiao; Yuan, Hemin; Yang, Jingkang; Han, De-hua; Geng, Jianhua; Zhou, Rui; Li, Hui; Yao, Qiuliang

  2017-11-01

  Conventional seismic analysis in partially saturated rocks normally lays emphasis on estimating pore fluid content and saturation, typically ignoring the effect of mobility, which decides the ability of fluids moving in the porous rocks. Deformation resulting from a seismic wave in heterogeneous partially saturated media can cause pore fluid pressure relaxation at mesoscopic scale, thereby making the fluid mobility inherently associated with poroelastic reflectivity. For two typical gas-brine reservoir models, with the given rock and fluid properties, the numerical analysis suggests that variations of patchy fluid saturation, fluid compressibility contrast, and acoustic stiffness of rock frame collectively affect the seismic reflection dependence on mobility. In particular, the realistic compressibility contrast of fluid patches in shallow and deep reservoir environments plays an important role in determining the reflection sensitivity to mobility. We also use a time-lapse seismic data set from a Steam-Assisted Gravity Drainage producing heavy oil reservoir to demonstrate that mobility change coupled with patchy saturation possibly leads to seismic spectral energy shifting from the baseline to monitor line. Our workflow starts from performing seismic spectral analysis on the targeted reflectivity interface. Then, on the basis of mesoscopic fluid pressure diffusion between patches of steam and heavy oil, poroelastic reflectivity modeling is conducted to understand the shift of the central frequency toward low frequencies after the steam injection. The presented results open the possibility of monitoring mobility change of a partially saturated geological formation from dissipation-related seismic attributes.

 12. Proliferation kinetics of cultured cells after irradiation with X-rays and 14 MeV neutrons studied by time-lapse cinematography.

  Science.gov (United States)

  Kooi, M W; Stap, J; Barendsen, G W

  1984-06-01

  Exponentially growing cells of an established line derived from a mouse osteosarcoma (MOS) have been studied by time-lapse cinematography after irradiation with 3 Gy of 200 kV X-rays or 1.5 Gy of 14 MeV neutrons. Cell cycle times (Tc) of individual cells and their progeny in three subsequent generations as well as the occurrence of aberrant mitosis have been determined to evaluate the variation in expression of damage in relation to the stage in the intermitotic cycle and the radiation quality. The results show that the radiation doses applied cause an equal elongation of the mean Tc, which is largest in the irradiated cells but persists in the three subsequent generations. After 3 Gy of X-rays, mitotic delay is largest in cells irradiated in later stages of the cycle, but this difference is not observed after 1.5 Gy of 14 MeV neutrons. In subsequent generations the Tc values show larger variations among descendents of cells treated in the same stage of the cycle as compared to controls but this variation is equal for the doses of X-rays and neutrons applied. Division probability was significantly reduced in irradiated cells as well as in subsequent generations, whereby with neutrons as compared to X-rays the damage is expressed in earlier generations, with less variation as a function of the cell cycle.

 13. Visualization of living terminal hypertrophic chondrocytes of growth plate cartilage in situ by differential interference contrast microscopy and time-lapse cinematography.

  Science.gov (United States)

  Farnum, C E; Turgai, J; Wilsman, N J

  1990-09-01

  The functional unit within the growth plate consists of a column of chondrocytes that passes through a sequence of phases including proliferation, hypertrophy, and death. It is important to our understanding of the biology of the growth plate to determine if distal hypertrophic cells are viable, highly differentiated cells with the potential of actively controlling terminal events of endochondral ossification prior to their death at the chondro-osseous junction. This study for the first time reports on the visualization of living hypertrophic chondrocytes in situ, including the terminal hypertrophic chondrocyte. Chondrocytes in growth plate explants are visualized using rectified differential interference contrast microscopy. We record and measure, using time-lapse cinematography, the rate of movement of subcellular organelles at the limit of resolution of this light microscopy system. Control experiments to assess viability of hypertrophic chondrocytes include coincubating organ cultures with the intravital dye fluorescein diacetate to assess the integrity of the plasma membrane and cytoplasmic esterases. In this system, all hypertrophic chondrocytes, including the very terminal chondrocyte, exist as rounded, fully hydrated cells. By the criteria of intravital dye staining and organelle movement, distal hypertrophic chondrocytes are identical to chondrocytes in the proliferative and early hypertrophic cell zones.

 14. Proliferation kinetics of cultured cells after irradiation with X-rays and 14 MeV neutrons studied by time-lapse cinematography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kooi, M.W.; Stap, J.; Barendsen, G.W.

  1984-01-01

  Exponentially growing cells of an established line derived from a mouse osteosarcoma (MOS) have been studied by time-lapse cinematography after irradiation with 3 Gy of 200 kV X- rays or 1.5 Gy of 14 MeV neutrons. The results show that the radiation doses applied cause an equal elongation of the mean cell cycle time Tsub(c), which is largest in the irradiated cells but persists in the three subsequent generations. After 3 Gy of X-rays, mitotic delay is largest in cells irradiated in later stages of the cycle, but this difference is not observed after 1.5 Gy of 14 MeV neutrons. In subsequent generations the Tsub(c) values show larger variations among descendents of cells treated in the same stage of the cycle as compared to controls but this variation is equal for the doses of X-rays and neutrons applied. Division probability was significantly reduced in irradiated cells as well as in subsequent generations, whereas with neutrons as compared to X-rays the damage is expressed in earlier generations, with less variation as a function of the cell cycle. (author)

 15. Gigavision - A weatherproof, multibillion pixel resolution time-lapse camera system for recording and tracking phenology in every plant in a landscape

  Science.gov (United States)

  Brown, T.; Borevitz, J. O.; Zimmermann, C.

  2010-12-01

  retrieved at bi-weekly intervals. Our longer-term goal is to make gigapixel time-lapse datasets available online in an interactive interface that layers plant-level phenology data with gigapixel resolution images, genomic sequence data from individual plants with weather and other abitotic sensor data. Co-visualization of all of these data types provides researchers with a powerful new tool for examining complex ecological interactions across scales from the individual to the ecosystem. We will present detailed phenostage data from more than 100 plants of multiple species from our Gigavision timelapse camera at our “Big Blowout East” field site in the Indiana Dunes State Park, IN. This camera has been recording three to four 700 million pixel images a day since February 28, 2010. The camera field of view covers an area of about 7 hectares resulting in an average image resolution of about 1 pixel per centimeter over the entire site. We will also discuss some of the many technological challenges with developing and maintaining these types of hardware systems, collecting quantitative data from gigapixel resolution time-lapse data and effectively managing terabyte-sized datasets of millions of images.

 16. The use of computerized video time lapse to study cell death in rat embryo cells transfected with c-ha-ras or c-myc

  International Nuclear Information System (INIS)

  Forrester, H.B.; Vidair, C.A.; Dewey, W.C.; Ling, C.C.

  1998-01-01

  Full text: Individual rat embryo fibroblasts that had been transfected with the c-myc (REC:myc) or c-Ha ras (REC:ras) oncogene were followed after irradiation using a computer video time lapse (CVTL) system in order to quantify the lethal events that resulted in loss of clonogenic survival after irradiation. By followed the cells for 2 to 3 generations before irradiation we were able to determine where they were in the cell cycle at the time of irradiation for cell cycle analysis. After irradiation, the individual cells and their progeny were followed in multiple fields for 5-6 days Then, pedigrees for individual irradiated cells were determined by noting the times of divisions fusions, and cell death. After X-irradiation, the clonogenic survival values for these two cell lines are similar. However, by using computerized video time lapse (CVTL) to follow individual cells we found that the loss of clonogenic survival was due to two different processes, cell death and a senescent-like process. The loss of clonogenic survival of x-irradiated (9.5 and 4 Gy) REC:myc cells was attributed almost entirely to the cells dying by apoptosis (∼99 and 90%). In contrast, approximately 60% of the x-irradiated (9.5 Gy) non-clonogenic REC:ras cells died by apoptosis (with a very small amount of necrosis), and the other 40% underwent a senescent-type process in which some of the cells and their progeny stopped dividing but remained as viable cells throughout 140 hours of observation. Both processes usually occurred after the cells had divided and continued to occur in the cells' progeny for up to five divisions after irradiation. The mode of cell death in the progeny of a non-clonogenic cell can be determined only by using CVTL and can not be determined by conventional clonogenic survival experiments. Also, only by following the individual cells and their progeny can the true amount of apoptosis be determined. The cumulative percentage of apoptosis scored in whole populations

 17. 4-D imaging of seepage in earthen embankments with time-lapse inversion of self-potential data constrained by acoustic emissions localization

  Science.gov (United States)

  Rittgers, J. B.; Revil, A.; Planes, T.; Mooney, M. A.; Koelewijn, A. R.

  2015-02-01

  New methods are required to combine the information contained in the passive electrical and seismic signals to detect, localize and monitor hydromechanical disturbances in porous media. We propose a field experiment showing how passive seismic and electrical data can be combined together to detect a preferential flow path associated with internal erosion in a Earth dam. Continuous passive seismic and electrical (self-potential) monitoring data were recorded during a 7-d full-scale levee (earthen embankment) failure test, conducted in Booneschans, Netherlands in 2012. Spatially coherent acoustic emissions events and the development of a self-potential anomaly, associated with induced concentrated seepage and internal erosion phenomena, were identified and imaged near the downstream toe of the embankment, in an area that subsequently developed a series of concentrated water flows and sand boils, and where liquefaction of the embankment toe eventually developed. We present a new 4-D grid-search algorithm for acoustic emissions localization in both time and space, and the application of the localization results to add spatially varying constraints to time-lapse 3-D modelling of self-potential data in the terms of source current localization. Seismic signal localization results are utilized to build a set of time-invariant yet spatially varying model weights used for the inversion of the self-potential data. Results from the combination of these two passive techniques show results that are more consistent in terms of focused ground water flow with respect to visual observation on the embankment. This approach to geophysical monitoring of earthen embankments provides an improved approach for early detection and imaging of the development of embankment defects associated with concentrated seepage and internal erosion phenomena. The same approach can be used to detect various types of hydromechanical disturbances at larger scales.

 18. Fighting for territories: time-lapse analysis of dental pulp and dental follicle stem cells in co-culture reveals specific migratory capabilities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Schiraldi

  2012-11-01

  Full Text Available Stem cell migration is a critical step during the repair of damaged tissues. In order to achieve appropriate cell-based therapies for tooth and periodontal ligament repair it is necessary first to understand the dynamics of tissue-specific stem cell populations such as dental pulp stem cells (DPSC and dental follicle stem cells (DFSC. Using time-lapse imaging, we analysed migratory and proliferative capabilities of these two human stem cell lines in vitro. When cultured alone, both DPSC and DFSC exhibited low and irregular migration profiles. In co-cultures, DFSC, but not DPSC, spectacularly increased their migration activity and velocity. DFSC rapidly surrounded the DPSC, thus resembling the in vivo developmental process, where follicle cells encircle both dental epithelium and pulp. Cell morphology was dependent on the culture conditions (mono-culture or co-culture and changed over time. Regulatory genes involved in dental cell migration and differentiation such as TWIST1, MSX1, RUNX2, SFRP1 and ADAM28, were also evaluated in co-cultures. MSX1 up-regulation indicates that DPSC and DFSC retain their odontogenic potential. However, DPSC lose their capacity to differentiate into odontoblasts in the presence of DFSC, as suggested by RUNX2 up-regulation and TWIST1 down-regulation. In contrast, the unchanged levels of SFRP1 expression suggest that DFSC retain their potential to form periodontal tissues even in the presence of DPSC. These findings demonstrate that stem cells behave differently according to their environment, retain their genetic memory, and compete with each other to acquire the appropriate territory. Understanding the mechanisms involved in stem cell migration may lead to new therapeutic approaches for tooth repair.

 19. The turbulent life of juvenile icebergs: Observations from an array of high-rate time-lapse cameras in LeConte Bay, Alaska

  Science.gov (United States)

  Kienholz, C.; Amundson, J. M.; Jackson, R. H.; Motyka, R. J.; Nash, J. D.; Sutherland, D.

  2017-12-01

  Tidewater glacier behavior is driven by poorly understood processes occurring at the ice-ocean interface, including sedimentation and erosion, iceberg calving, and submarine melting. These processes are inherently difficult to observe, calling for innovative field techniques and numerical models. As part of a multi-year field effort to constrain ocean-glacier heat and mass exchange, we deployed an array of high-rate time-lapse cameras (sampling intervals between 15 seconds and 2 minutes) to monitor the terminus of LeConte Glacier and its proglacial fjord. The camera array has operated continuously for more than a year. Our high sampling rates enable tracking of iceberg motion with optical flow algorithms, which have been used widely in computer vision but less so in glaciology and oceanography. Such algorithms track individual features (e.g., corners of icebergs), which is ideal for iceberg-rich fjords, where motion can vary substantially over short temporal and spatial scales (e.g., due to complex surface currents or different iceberg sizes). We process our data to quantify subdaily to seasonal patterns in surface currents and relate them to forcing from tides, wind, and glacier runoff. Flow is most variable close to the glacier terminus due to frequent calving events and turbulent plume dynamics. Farther down fjord, more consistent patterns emerge, driven by tides, wind, and runoff and altered by fjord geometry. Our tracking results compare favorably to and complement our Acoustic Doppler Current Profiler measurements from boats and moorings. Given their high spatial and temporal resolution, our observations will place important surface constraints on forthcoming hydrodynamic modeling efforts. The deployment of the cameras in a harsh environment and the corresponding image processing provided an opportunity to test hardware and software thoroughly, which will prove useful for similar systems at other glaciers.

 20. Understanding leachate flow in municipal solid waste landfills by combining time-lapse ERT and subsurface flow modelling - Part II: Constraint methodology of hydrodynamic models.

  Science.gov (United States)

  Audebert, M; Oxarango, L; Duquennoi, C; Touze-Foltz, N; Forquet, N; Clément, R

  2016-09-01

  Leachate recirculation is a key process in the operation of municipal solid waste landfills as bioreactors. To ensure optimal water content distribution, bioreactor operators need tools to design leachate injection systems. Prediction of leachate flow by subsurface flow modelling could provide useful information for the design of such systems. However, hydrodynamic models require additional data to constrain them and to assess hydrodynamic parameters. Electrical resistivity tomography (ERT) is a suitable method to study leachate infiltration at the landfill scale. It can provide spatially distributed information which is useful for constraining hydrodynamic models. However, this geophysical method does not allow ERT users to directly measure water content in waste. The MICS (multiple inversions and clustering strategy) methodology was proposed to delineate the infiltration area precisely during time-lapse ERT survey in order to avoid the use of empirical petrophysical relationships, which are not adapted to a heterogeneous medium such as waste. The infiltration shapes and hydrodynamic information extracted with MICS were used to constrain hydrodynamic models in assessing parameters. The constraint methodology developed in this paper was tested on two hydrodynamic models: an equilibrium model where, flow within the waste medium is estimated using a single continuum approach and a non-equilibrium model where flow is estimated using a dual continuum approach. The latter represents leachate flows into fractures. Finally, this methodology provides insight to identify the advantages and limitations of hydrodynamic models. Furthermore, we suggest an explanation for the large volume detected by MICS when a small volume of leachate is injected. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. Spatial and temporal variations of thaw layer thickness and its controlling factors identified using time-lapse electrical resistivity tomography and hydro-thermal modeling

  Science.gov (United States)

  Tran, Anh Phuong; Dafflon, Baptiste; Bisht, Gautam; Hubbard, Susan S.

  2018-06-01

  Quantitative understanding of controls on thaw layer thickness (TLT) dynamics in the Arctic peninsula is essential for predictive understanding of permafrost degradation feedbacks to global warming and hydrobiochemical processes. This study jointly interprets electrical resistivity tomography (ERT) measurements and hydro-thermal numerical simulation results to assess spatiotemporal variations of TLT and to determine its controlling factors in Barrow, Alaska. Time-lapse ERT measurements along a 35-m transect were autonomously collected from 2013 to 2015 and inverted to obtain soil electrical resistivity. Based on several probe-based TLT measurements and co-located soil electrical resistivity, we estimated the electrical resistivity thresholds associated with the boundary between the thaw layer and permafrost using a grid search optimization algorithm. Then, we used the obtained thresholds to derive the TLT from all soil electrical resistivity images. The spatiotemporal analysis of the ERT-derived TLT shows that the TLT at high-centered polygons (HCPs) is smaller than that at low-centered polygons (LCPs), and that both thawing and freezing occur earlier at the HCPs compared to the LCPs. In order to provide a physical explanation for dynamics in the thaw layer, we performed 1-D hydro-thermal simulations using the community land model (CLM). Simulation results showed that air temperature and precipitation jointly govern the temporal variations of TLT, while the topsoil organic content (SOC) and polygon morphology are responsible for its spatial variations. When the topsoil SOC and its thickness increase, TLT decreases. Meanwhile, at LCPs, a thicker snow layer and saturated soil contribute to a thicker TLT and extend the time needed for TLT to freeze and thaw. This research highlights the importance of combination of measurements and numerical modeling to improve our understanding spatiotemporal variations and key controls of TLT in cold regions.

 2. Remotely Measuring Trash Fluxes in the Flood Canals of Megacities with Time Lapse Cameras and Computer Vision Algorithms - a Case Study from Jakarta, Indonesia.

  Science.gov (United States)

  Sedlar, F.; Turpin, E.; Kerkez, B.

  2014-12-01

  As megacities around the world continue to develop at breakneck speeds, future development, investment, and social wellbeing are threatened by a number of environmental and social factors. Chief among these is frequent, persistent, and unpredictable urban flooding. Jakarta, Indonesia with a population of 28 million, is a prime example of a city plagued by such flooding. Yet although Jakarta has ample hydraulic infrastructure already in place with more being constructed, the increasingly severity of the flooding it experiences is not from a lack of hydraulic infrastructure but rather a failure of existing infrastructure. As was demonstrated during the most recent floods in Jakarta, the infrastructure failure is often the result of excessive amounts of trash in the flood canals. This trash clogs pumps and reduces the overall system capacity. Despite this critical weakness of flood control in Jakarta, no data exists on the overall amount of trash in the flood canals, much less on how it varies temporally and spatially. The recent availability of low cost photography provides a means to obtain such data. Time lapse photography postprocessed with computer vision algorithms yields a low cost, remote, and automatic solution to measuring the trash fluxes. When combined with the measurement of key hydrological parameters, a thorough understanding of the relationship between trash fluxes and the hydrology of massive urban areas becomes possible. This work examines algorithm development, quantifying trash parameters, and hydrological measurements followed by data assimilation into existing hydraulic and hydrological models of Jakarta. The insights afforded from such an approach allows for more efficient operating of hydraulic infrastructure, knowledge of when and where critical levels of trash originate from, and the opportunity for community outreach - which is ultimately needed to reduce the trash in the flood canals of Jakarta and megacities around the world.

 3. Vapor flux and recrystallization during dry snow metamorphism under a steady temperature gradient as observed by time-lapse micro-tomography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. R. Pinzer

  2012-10-01

  Full Text Available Dry snow metamorphism under an external temperature gradient is the most common type of recrystallization of snow on the ground. The changes in snow microstructure modify the physical properties of snow, and therefore an understanding of this process is essential for many disciplines, from modeling the effects of snow on climate to assessing avalanche risk. We directly imaged the microstructural changes in snow during temperature gradient metamorphism (TGM under a constant gradient of 50 K m−1, using in situ time-lapse X-ray micro-tomography. This novel and non-destructive technique directly reveals the amount of ice that sublimates and is deposited during metamorphism, in addition to the exact locations of these phase changes. We calculated the average time that an ice volume stayed in place before it sublimated and found a characteristic residence time of 2–3 days. This means that most of the ice changes its phase from solid to vapor and back many times in a seasonal snowpack where similar temperature conditions can be found. Consistent with such a short timescale, we observed a mass turnover of up to 60% of the total ice mass per day. The concept of hand-to-hand transport for the water vapor flux describes the observed changes very well. However, we did not find evidence for a macroscopic vapor diffusion enhancement. The picture of {temperature gradient metamorphism} produced by directly observing the changing microstructure sheds light on the micro-physical processes and could help to improve models that predict the physical properties of snow.

 4. Blastocyst development in single medium with or without renewal on day 3: a prospective cohort study on sibling donor oocytes in a time-lapse incubator.

  Science.gov (United States)

  Costa-Borges, Nuno; Bellés, Marta; Meseguer, Marcos; Galliano, Daniela; Ballesteros, Agustin; Calderón, Gloria

  2016-03-01

  To evaluate the efficiency of using a continuous (one-step) protocol with a single medium for the culture of human embryos in a time-lapse incubator (TLI). Prospective cohort study on sibling donor oocytes. University-affiliated in vitro fertilization (IVF) center. Embryos from 59 patients. Culture in a TLI in a single medium with or without renewal of the medium on day-3. Embryo morphology and morphokinetic parameters, clinical pregnancy, take-home baby rate, and perinatal outcomes. The blastocyst rates (68.3 vs. 66.8%) and the proportion of good-quality blastocysts (transferred plus frozen) obtained with the two-step (80.0%) protocol were statistically significantly similar to those obtained in the one-step protocol (72.2%). Similarly, morphokinetic events from early cleavage until late blastocyst stages were statistically significantly equivalent between both groups. No differences were found either in clinical pregnancy rates when comparing pure transfers performed with embryos selected from the two-step (75.0%), one-step (70.0%, respectively), and mixed (57.1%) groups. A total of 55 out of 91 embryos transferred implanted successfully (60.4%), resulting in a total of 37 newborns with a comparable birth weight mean among groups. Our findings support the idea that in a TLI with a controlled air purification system, human embryos can be successfully cultured continuously from day 0 onward in single medium with no need to renew it on day-3. This strategy does not affect embryo morphokinetics or development to term and offers more stable culture conditions for embryos as well as practical advantages and reduced costs for the IVF laboratory. Copyright © 2016 American Society for Reproductive Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Reduction of nocturnal slow-wave activity affects daytime vigilance lapses and memory encoding but not reaction time or implicit learning.

  Science.gov (United States)

  Van Der Werf, Ysbrand D; Altena, Ellemarije; Vis, José C; Koene, Teddy; Van Someren, Eus J W

  2011-01-01

  Total sleep deprivation in healthy subjects has a profound effect on the performance on tasks measuring sustained attention or vigilance. We here report how a selective disruption of deep sleep only, that is, selective slow-wave activity (SWA) reduction, affects the performance of healthy well-sleeping subjects on several tasks: a "simple" and a "complex" vigilance task, a declarative learning task, and an implicit learning task despite unchanged duration of sleep. We used automated electroencephalogram (EEG) dependent acoustic feedback aimed at selective interference with-and reduction of-SWA. In a within-subject repeated measures crossover design, performance on the tasks was assessed in 13 elderly adults without sleep complaints after either SWA-reduction or after normal sleep. The number of vigilance lapses increased as a result of SWA reduction, irrespective of the type of vigilance task. Recognition on the declarative memory task was also affected by SWA reduction, associated with a decreased activation of the right hippocampus on encoding (measured with fMRI) suggesting a weaker memory trace. SWA reduction, however, did not affect reaction time on either of the vigilance tasks or implicit memory task performance. These findings suggest a specific role of slow oscillations in the subsequent daytime ability to maintain sustained attention and to encode novel declarative information but not to maintain response speed or to build implicit memories. Of particular interest is that selective SWA reduction can mimic some of the effects of total sleep deprivation, while not affecting sleep duration. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Time-lapse cinematography-compatible polystyrene-based microwell culture system: a novel tool for tracking the development of individual bovine embryos.

  Science.gov (United States)

  Sugimura, Satoshi; Akai, Tomonori; Somfai, Tamás; Hirayama, Muneyuki; Aikawa, Yoshio; Ohtake, Masaki; Hattori, Hideshi; Kobayashi, Shuji; Hashiyada, Yutaka; Konishi, Kazuyuki; Imai, Kei

  2010-12-01

  We have developed a polystyrene-based well-of-the-well (WOW) system using injection molding to track individual embryos throughout culture using time-lapse cinematography (TLC). WOW culture of bovine embryos following in vitro fertilization was compared with conventional droplet culture (control). No differences between control- and WOW-cultured embryos were observed during development to the blastocyst stage. Morphological quality and inner cell mass (ICM) and trophectoderm (TE) cell numbers were not different between control- and WOW-derived blastocysts; however, apoptosis in both the ICM and TE cells was reduced in WOW culture (P < 0.01). Oxygen consumption in WOW-derived blastocysts was closer to physiological level than that of control-derived blastocysts. Moreover, WOW culture improved embryo viability, as indicated by increased pregnancy rates at Days 30 and 60 after embryo transfer (P < 0.05). TLC monitoring was performed to evaluate the cleavage pattern and the duration of the first cell cycle of embryos from oocytes collected by ovum pickup; correlations with success of pregnancy were determined. Logistic regression analysis indicated that the cleavage pattern correlated with success of pregnancy (P < 0.05), but cell cycle length did not. Higher pregnancy rates (66.7%) were observed for animals in which transferred blastocysts had undergone normal cleavage, identified by the presence of two blastomeres of the same size without fragmentation, than among those with abnormal cleavage (33.3%). These results suggest that our microwell culture system is a powerful tool for producing and selecting healthy embryos and for identifying viability biomarkers.

 7. Monitoring the evolution and migration of a methane gas plume in an unconfined sandy aquifer using time-lapse GPR and ERT.

  Science.gov (United States)

  Steelman, Colby M; Klazinga, Dylan R; Cahill, Aaron G; Endres, Anthony L; Parker, Beth L

  2017-10-01

  Fugitive methane (CH 4 ) leakage associated with conventional and unconventional petroleum development (e.g., shale gas) may pose significant risks to shallow groundwater. While the potential threat of stray (CH 4 ) gas in aquifers has been acknowledged, few studies have examined the nature of its migration and fate in a shallow groundwater flow system. This study examines the geophysical responses observed from surface during a 72day field-scale simulated CH 4 leak in an unconfined sandy aquifer at Canadian Forces Base Borden, Canada, to better understand the transient behaviour of fugitive CH 4 gas in the subsurface. Time-lapse ground-penetrating radar (GPR) and electrical resistivity tomography (ERT) were used to monitor the distribution and migration of the gas-phase and assess any impacts to groundwater hydrochemistry. Geophysical measurements captured the transient formation of a CH 4 gas plume emanating from the injector, which was accompanied by an increase in total dissolved gas pressure (P TDG ). Subsequent reductions in P TDG were accompanied by reduced bulk resistivity around the injector along with an increase in the GPR reflectivity along horizontal bedding reflectors farther downgradient. Repeat temporal GPR reflection profiling identified three events with major peaks in reflectivity, interpreted to represent episodic lateral CH 4 gas release events into the aquifer. Here, a gradual increase in P TDG near the injector caused a sudden lateral breakthrough of gas in the direction of groundwater flow, causing free-phase CH 4 to migrate much farther than anticipated based on groundwater advection. CH 4 accumulated along subtle permeability boundaries demarcated by grain-scale bedding within the aquifer characteristic of numerous Borden-aquifer multi-phase flow experiments. Diminishing reflectivity over a period of days to weeks suggests buoyancy-driven migration to the vadose zone and/or CH 4 dissolution into groundwater. Lateral and vertical CH 4

 8. Time lapse survey plan on the first offshore methane hydrate production test in 2013 around the eastern Nankai Trough area by multi-component OBC seismic tool

  Science.gov (United States)

  Inamori, T.; Hayashi, T.; Asakawa, E.; Takahashi, H.; Saeki, T.

  2011-12-01

  We are planning to conduct the multi-component ocean bottom cable (hereafter OBC) seismic survey to monitor the methane hydrate dissociation zone at the 1st offshore methane hydrate production test site in the eastern Nankai Trough, Japan, in 2013. We conducted the first OBC survey in the methane hydrate concentrated zone around the eastern Nankai Trough area in 2006 by RSCS which we developed. We obtained to the good image of methane hydrate bearing layer by P-P section as similar as the conventional surface seismic survey. However, we could not obtain the good image from P-S section compared with P-P section. On the other hand, we studied the sonic velocity distribution at the Mallik 2nd production test before and after in 2007, by the sonic tool data. We could clearly delineate the decrease of S-wave velocity, however, we could not detect the decrease of P-wave velocity because of the presence of the dissociated methane gas from methane hydrate. From these reason we guess the S-wave data is more proper to delineate the condition of the methane hydrate zone at the methane hydrate production tests than P-wave data. We are now developing the new OBC system, which we call Deep-sea Seismic System (hereafter DSS). The sensor of the DSS will install three accelerometers and one hydrophone. A feasibility study to detect the methane hydrate dissociation with the DSS was carried out and we found that the methane hydrate dissociation could be detected with the DSS depending on the zone of the dissociation. And the baseline survey will be held at the 1st offshore methane hydrate production test site in summer 2012. Two monitoring surveys are planned after the methane hydrate production test in 2013. We believe that we will get the good images to delineate the methane hydrate dissociated zone from this time lapse survey. The Authors would like to thank METI, MH21 consortium and JOGMEC for permissions to publish this paper.

 9. Application of quantitative time-lapse imaging (QTLI) for evaluation of Mrp2-based drug–drug interaction induced by liver metabolites

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nakanishi, Takeo; Ikenaga, Miho; Fukuda, Hajime; Matsunaga, Norikazu; Tamai, Ikumi, E-mail: tamai@p.kanazawa-w.ac.jp

  2012-09-01

  We previously reported a quantitative time-lapse imaging (QTLI)-based analysis method to assess drug–drug interactions (DDI) at multidrug resistance-associated protein 2 (Mrp2) in rat sandwich-cultured hepatocyte (SCH) system, utilizing the fluorescent Mrp2 substrate, 5-(and 6)-carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein (CDF). Here, we aimed to examine the feasibility of using QTLI to evaluate DDI involving drug metabolite(s) generated in hepatocytes. We used estradiol (E2) and bilirubin as model compounds; both are not substrates of MRP2, whereas their hepatic metabolites, estradiol-17β-glucuronide (E17G) or bilirubin glucuronides, are known to be its substrates as well as inhibitors. When rat SCHs were pre-exposed with E2, fluorescence of CDF accumulated in bile canaliculi decreased depending upon both the duration of pre-exposure and the concentration of extracellular E2. The decrease corresponded with the increase in intracellular concentration of E17G in hepatocytes. Furthermore, cytotoxicity of vinblastine, a substrate of MRP2, was enhanced in SCHs treated with E2. Similarly, CDF accumulated in bile canaliculi was significantly reduced in rat SCHs pre-exposed with bilirubin. In conclusion, these results suggest that phase II biotransformation of a competitor is reflected in alteration of MRP2-mediated CDF transport detected in QTLI. The QTLI might provide a convenient platform to evaluate transporter-based DDIs involving hepatic metabolites of drug candidates without the need to identify the metabolites. -- Highlights: ► Mrp2-mediated CDF transport is inhibited by E2, but not E17G in vesicle study. ► Both E2 and E17G do not compromise CDF formation from CDFDA in hepatocytes. ► CDF accumulation in bile canaliculi is inhibited by E2 or E17G in QTLI. ► Increasing exposure to E2 decreases CDF accumulation in bile canaliculi in QTLI. ► QTLI is feasible to assess Mrp2-based DDI involving drug metabolite in hepatocytes.

 10. Application of quantitative time-lapse imaging (QTLI) for evaluation of Mrp2-based drug–drug interaction induced by liver metabolites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakanishi, Takeo; Ikenaga, Miho; Fukuda, Hajime; Matsunaga, Norikazu; Tamai, Ikumi

  2012-01-01

  We previously reported a quantitative time-lapse imaging (QTLI)-based analysis method to assess drug–drug interactions (DDI) at multidrug resistance-associated protein 2 (Mrp2) in rat sandwich-cultured hepatocyte (SCH) system, utilizing the fluorescent Mrp2 substrate, 5-(and 6)-carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein (CDF). Here, we aimed to examine the feasibility of using QTLI to evaluate DDI involving drug metabolite(s) generated in hepatocytes. We used estradiol (E2) and bilirubin as model compounds; both are not substrates of MRP2, whereas their hepatic metabolites, estradiol-17β-glucuronide (E17G) or bilirubin glucuronides, are known to be its substrates as well as inhibitors. When rat SCHs were pre-exposed with E2, fluorescence of CDF accumulated in bile canaliculi decreased depending upon both the duration of pre-exposure and the concentration of extracellular E2. The decrease corresponded with the increase in intracellular concentration of E17G in hepatocytes. Furthermore, cytotoxicity of vinblastine, a substrate of MRP2, was enhanced in SCHs treated with E2. Similarly, CDF accumulated in bile canaliculi was significantly reduced in rat SCHs pre-exposed with bilirubin. In conclusion, these results suggest that phase II biotransformation of a competitor is reflected in alteration of MRP2-mediated CDF transport detected in QTLI. The QTLI might provide a convenient platform to evaluate transporter-based DDIs involving hepatic metabolites of drug candidates without the need to identify the metabolites. -- Highlights: ► Mrp2-mediated CDF transport is inhibited by E2, but not E17G in vesicle study. ► Both E2 and E17G do not compromise CDF formation from CDFDA in hepatocytes. ► CDF accumulation in bile canaliculi is inhibited by E2 or E17G in QTLI. ► Increasing exposure to E2 decreases CDF accumulation in bile canaliculi in QTLI. ► QTLI is feasible to assess Mrp2-based DDI involving drug metabolite in hepatocytes.

 11. Monitoring snowmelt and solute transport at Oslo airport by combining time-lapse electrical resistivity, soil water sampling and tensiometer measurements

  Science.gov (United States)

  Bloem, E.; French, H. K.

  2013-12-01

  Monitoring contaminant transport at contaminated sites requires optimization of the configuration of a limited number of samplings points combined with heterogeneous flow and preferential flowpaths. Especially monitoring processes in the unsaturated zone is a major challenge due to the limited volume monitored by for example suction cups and their risk to clog in a highly active degradation zone. To make progress on soil contamination assessment and site characterization there is a strong need to integrate field-sale extensively instrumented tools, with non-invasive (geophysical) methods which provide spatially integrated measurements also in the unsaturated zone. Examples of sites that might require monitoring activities in the unsaturated zone are airports with winter frost where large quantities of de-icing chemicals are used each winter; salt and contaminant infiltration along roads; constructed infiltration systems for treatment of sewerage or landfill seepage. Electrical resistivity methods have proved to be useful as an indirect measurement of subsurface properties and processes at the field-scale. The non-uniqueness of the interpretation techniques can be reduced by constraining the inversion through the addition of independent geophysical measurements along the same profile. Or interpretation and understanding of geophysical images can be improved by the combination with classical measurements of soil physical properties, soil suction, contaminant concentration and temperatures. In our experiment, at the research field station at Gardermoen, Oslo airport, we applied a degradable de-icing chemical and an inactive tracer to the snow cover prior to snowmelt. To study the solute transport processes in the unsaturated zone time-lapse cross borehole electrical resistivity tomography (ERT) measurements were conducted at the same time as soil water samples were extracted at multiple depths with suction cups. Measurements of soil temperature, and soil tension were

 12. Constraining the depth of the time-lapse changes of P- and S-wave velocities in the first year after the 2011 Tohoku earthquake, Japan

  Science.gov (United States)

  Sawazaki, K.; Kimura, H.; Uchida, N.; Takagi, R.; Snieder, R.

  2012-12-01

  Using deconvolutions of vertical array of KiK-net (nationwide strong-motion seismograph digital network in Japan) records and applying coda wave interferometry (CWI) to Hi-net (high-sensitivity seismograph network in Japan; collocated with a borehole receiver of KiK-net) borehole records, we constrain the responsible depth of the medium changes associated with the 2011 Tohoku earthquake (MW9.0). There is a systematic reduction in VS up to 6% in the shallow subsurface which experienced strong dynamic strain by the Tohoku earthquake. In contrast, both positive and negative changes are observed for VP, which are less than 2% for both directions. We propose that this discrepancy between the changes of VS and VP is explained by the behavior of shear and bulk moduli of a porous medium exposed to an increase of excess pore fluid pressure. At many stations, VS recovers proportional to logarithm of the lapse time after the mainshock, and mostly recovers to the reference value obtained before the mainshock in one year. However, some stations that have been exposed by additional strong motions of aftershocks and/or other earthquakes take much longer time for the recovery. The CWI technique applied to horizontal components of S-coda reveals a velocity reduction up to 0.2% widely along the coastline of northeastern Japan. For the vertical component of P-coda, however, the velocity change is mostly less than 0.1% at the same region. From single scattering model including P-S and S-P conversion scatterings, we verify that both components are sensitive to VS change around the source, but the vertical component of P-coda is sensitive to VP change around the receiver. Consequently, the difference in velocity changes revealed from the horizontal and vertical components represents the difference of VS and VP changes near the receiver. As the conclusion, VS reduction ratio in the deep lithosphere is smaller than that at the shallow ground by 1 to 2 orders.

 13. A low-cost landslide displacement activity assessment from time-lapse photogrammetry and rainfall data: Application to the Tessina landslide site

  Science.gov (United States)

  Gabrieli, F.; Corain, L.; Vettore, L.

  2016-09-01

  Acquiring useful and reliable displacement data from a complex landslide site is often a problem because of large, localized and scattered erosive processes and deformations; the inaccessibility of the site; the high cost of instrumentation and maintenance. However, these data are of fundamental importance not only to hazard assessments but also to understanding the processes at the basis of slope evolution. In this framework, time-lapse photogrammetry can represent a good compromise; the low accuracy is compensated for by the wide-ranging and dense spatial displacement information that can be obtained with inexpensive equipment. Nevertheless, when large displacement monitoring data sets become available, the problem becomes the choice of the most suitable statistical model to describe the probability of movement and adequately simplify the complexity of a scattered, intermittent, and spatially inhomogeneous displacement field. In this paper, an automated displacement detection method, which is based on the absolute image differences and digital correlations from a sequence of photos, was developed and applied to a photographic survey activity at the head of the Tessina landslide (northeastern Italy). The method allowed us to simplify and binarize the displacement field and to recognize the intermittent activity and the peculiar behaviours of different parts of the landslide, which were identified and classified by combining geomorphological and geological information. Moreover, for the first time, sliding correlations between these areas were quantitatively estimated using time-series-based binary logistic regression and the definition of a probability-based directed graph of displacement occurrence that connected the source zones to the lower depletion basin and the main collector channel. Using rainfall data, event-based logistic and Poisson regression models were applied to the upper zones of the landslide to estimate the probability of movement of each scarp

 14. Lapsed ja digikultuur / Katrin Kuusik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusik, Katrin

  2015-01-01

  Vestlusest TLÜ BFMi koolitusjuhi ja laste filmikooli juhendajaga tema poolt laste ja õpetajatega läbi viidud hariduslikest projektidest, mille eesmärgiks on tutvustada ja rakendada erinevaid filmi ja animatsiooni nippe koolitöös

 15. Lapse tervise ABC / Eva Mere

  Index Scriptorium Estoniae

  Mere, Eva

  2000-01-01

  Enamesinevaid lastehaigusi. Järgneb nov., lk. 54, dets., lk. 44-45 ; 2001, veebr., lk. 54-55, märts, lk. 58-59, apr., lk. 58, mai, lk. 62, juuni, lk. 60-61, juuli, lk. 50, aug., lk. 64, sept., lk. 57, okt., lk. 61-62, nov., lk. 76-77, dets., lk. 60-61

 16. Quantitative monitoring of CO2 injection at Sleipner using seismic full waveform inversion in the time lapse mode and rock physics modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Queisser, M.P.

  2012-01-01

  Carbon capture and sequestration is a technology to achieve a considerable deceleration of CO 2 emission promptly. Since 1996 one of the largest CO 2 storage projects is taking place at Sleipner in the Norwegian North Sea. In order to monitor injected CO 2 , time lapse seismic monitoring surveys have been carried out. Estimating subsurface parameters from the Sleipner seismic data is a challenging problem due to the specific geology of the storage reservoir, which is further complicated by injected CO 2 . Most seismic imaging methods enable only qualitative insights into the subsurface. Motivated by the need for a quantitative seismic monitoring of the injected CO 2 , I have applied 2D seismic full waveform inversion to seismic data sets from Sleipner from 1994 (baseline), 1999 and 2006 along three seismic lines to infer subsurface parameters and parameter changes in the storage reservoir. The P-wave velocity is the major parameter, as it is the most sensitive to CO 2 injection. An energy preconditioning of the gradient has been implemented. The usual source wavelet calibration did not prove to be reliable. An alternative source calibration has been successfully applied. By comparing seismic images with inversion results, I found that using seismic images to locate CO 2 accumulations in the subsurface may be misleading. The quantitative imaging approach using full waveform inversion resulted in a consistent evolution of the model parameter with time. Major reductions in P-wave velocity and hence the CO 2 accumulations could be quantitatively imaged down to a resolution of 10 m. Observed travel time shifts due to CO 2 injection are comparable to those derived from the inversion result. In order to estimate CO 2 saturations, rock physical concepts have been combined and extended to arrive at a rock physical formulation of the subsurface at Sleipner. I used pseudo Monte Carlo rock physics modeling to assess the influence of lithologic heterogeneity on the CO 2

 17. Utilizing time-lapse micro-CT-correlated bisphosphonate binding kinetics and soft tissue-derived input functions to differentiate site-specific changes in bone metabolism in vivo.

  Science.gov (United States)

  Tower, R J; Campbell, G M; Müller, M; Glüer, C C; Tiwari, S

  2015-05-01

  The turnover of bone is a tightly regulated process between bone formation and resorption to ensure skeletal homeostasis. This process differs between bone types, with trabecular bone often associated with higher turnover than cortical bone. Analyses of bone by micro-computed tomography (micro-CT) reveal changes in structure and mineral content, but are limited in the study of metabolic activity at a single time point, while analyses of serum markers can reveal changes in bone metabolism, but cannot delineate the origin of any aberrant findings. To obtain a site-specific assessment of bone metabolic status, bisphosphonate binding kinetics were utilized. Using a fluorescently-labeled bisphosphonate, we show that early binding kinetics monitored in vivo using fluorescent molecular tomography (FMT) can monitor changes in bone metabolism in response to bone loss, stimulated by ovariectomy (OVX), or bone gain, resulting from treatment with the anabolic bone agent parathyroid hormone (PTH), and is capable of distinguishing different, metabolically distinct skeletal sites. Using time-lapse micro-CT, longitudinal bone turnover was quantified. The spine showed a significantly greater percent resorbing volume and surface in response to OVX, while mice treated with PTH showed significantly greater resorbing volume per bone surface in the spine and significantly greater forming surfaces in the knee. Correlation studies between binding kinetics and micro-CT suggest that forming surfaces, as assessed by time-lapse micro-CT, are preferentially reflected in the rate constant values while forming and resorbing bone volumes primarily affect plateau values. Additionally, we developed a blood pool correction method which now allows for quantitative multi-compartment analyses to be conducted using FMT. These results further expand our understanding of bisphosphonate binding and the use of bisphosphonate binding kinetics as a tool to monitor site-specific changes in bone metabolism in

 18. Visualizing and quantifying movement from pre-recorded videos: The spectral time-lapse (STL algorithm [v1; ref status: indexed, http://f1000r.es/2qo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christopher R Madan

  2014-01-01

  Full Text Available When studying animal behaviour within an open environment, movement-related data are often important for behavioural analyses. Therefore, simple and efficient techniques are needed to present and analyze the data of such movements. However, it is challenging to present both spatial and temporal information of movements within a two-dimensional image representation. To address this challenge, we developed the spectral time-lapse (STL algorithm that re-codes an animal’s position at every time point with a time-specific color, and overlays it with a reference frame of the video, to produce a summary image. We additionally incorporated automated motion tracking, such that the animal’s position can be extracted and summary statistics such as path length and duration can be calculated, as well as instantaneous velocity and acceleration. Here we describe the STL algorithm and offer a freely available MATLAB toolbox that implements the algorithm and allows for a large degree of end-user control and flexibility.

 19. Comparative effects of 60Co γ-rays and neon and helium ions on cycle duration and division probability of EMT 6 cells. A time-lapse cinematography study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collyn-d'Hooghe, M.; Hemon, D.; Gilet, R.

  1981-01-01

  Exponentially growing cultures of EMT 6 cells were irradiated in vitro with neon ions, helium ions or 60 Co γ-rays. Time-lapse cinematography allowed the determination, for individual cells, of cycle duration, success of the mitotic division and the age of the cell at the moment of irradiation. Irradiation induced a significant mitotic delay increasing proportionally with the delivered dose. Using mitotic delay as an endpoint, the r.b.e. for neon ions with respect to 60 Co γ-rays was 3.3 +- 0.2 while for helium ions it was 1.2 +- 0.1. Mitotic delay was greatest in those cells that had progressed furthest in their cycle at the time of irradiation. No significant mitotic delay was observed in the post-irradiation generation. Division probability was significantly reduced by irradiation both in the irradiated and in the post-irradiated generation. The reduction in division probability obtained with 3 Gy of neon ions was similar to that obtained after irradiation with 6 Gy of helium ions or 60 Co γ-rays. (author)

 20. Comparative effects of 60Co gamma-rays and neon and helium ions on cycle duration and division probability of EMT 6 cells. A time-lapse cinematography study.

  Science.gov (United States)

  Collyn-d'Hooghe, M; Hemon, D; Gilet, R; Curtis, S B; Valleron, A J; Malaise, E P

  1981-03-01

  Exponentially growing cultures of EMT 6 cells were irradiated in vitro with neon ions, helium ions or 60Co gamma-rays. Time-lapse cinematography allowed the determination, for individual cells, of cycle duration, success of the mitotic division and the age of the cell at the moment of irradiation. Irradiation induced a significant mitotic delay increasing proportionally with the delivered dose. Using mitotic delay as an endpoint, the r.b.e. for neon ions with respect to 60Co gamma-rays was 3.3 +/- 0.2 while for helium ions it was 1.2 +/- 0.1. Mitotic delay was greatest in those cells that had progressed furthest in their cycle at the time of irradiation. No significant mitotic delay was observed in the post-irradiation generation. Division probability was significantly reduced by irradiation both in the irradiated and in the post-irradiated generation. The reduction in division probability obtained with 3 Gy of neon ions was similar to that obtained after irradiation with 6 Gy of helium ions or 60Co gamma-rays.

 1. Vikergallup : eesti kirjandus 2008 / Peeter Helme, Ott Kilusk, Igor Kotjuh... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  21 arvustaja vastus küsimusele, milline oli 2008. aasta parim uudisteos ja debüüt. Ära nimetati fs-i luulekogu "Alasti ja elus", Andrei Hvostovi proosaraamatut "Võõrad lood", Maarja Kangro luulekogu "Heureka", Kalju Kruusa luulekogu "Pilvedgi mindgi liigutavadgi", Asko Künnapi luulekogu "Su ööd on loetud", Elo Viidingu proosaraamatut "Püha Maama", Mart Juure luulekogu "Pane Eesti peale tagasi", Jaan Kaplisnki luulekogu "Teiselpool järve", Mart Kivastiku proosaraamatut "Kurb raamat", Leo Kunnase romaani "Gort Ashryn I", Andres Langemetsa luulekogu "Vooder", Erkki Luugi "Valitud luuletusi", Rein Põdra romaani "Juba olnud", Rein Raua lühiromaani "Vend" ja Jaan Tangsoo romaani "Méduse'i parv". Parima debüüdina mainiti Andrus Kasemaa luulekogu "Poeedirahu", Barthol Lo Mejori proosaraamatut "Popdada" ja Chaneldiori proosaraamatut "Kontrolli alt väljas", Lauri Saatpalu laulutekstiraamatut "Nähtused ja tehtused", Tamur Kusnetsi romaani "Hundipäikese aeg" ja Jaanika Merilo luulekogu "Rütmist väljas"

 2. Lammasinimene, liblikmees ja karunaine: maagilisest realismist eesti kirjanduse näitel / Andrus Org

  Index Scriptorium Estoniae

  Org, Andrus, 1974-

  2011-01-01

  Artikkel tutvustab maagilise realismi teooriat ning käsitleb põhjalikumalt selle valguses kolme eesti kirjanikku: Karl Rumorit, Nikolai Baturinit ja Mehis Heinsaart. Rumori ja Baturini alapeatükid on antud kogumikus artiklist välja jäetud

 3. Mütoloogia, ajalugu, kaasaeg : uuskreeka kirjandus eesti keeles Kalle Kasemaa vahendusel / Kaarina Rein

  Index Scriptorium Estoniae

  Rein, Kaarina

  2008-01-01

  Käsitletakse Nikos Kazantzakise, Pandelis Prevelakise, Odisseas Elitise, Ilias Venezise, Dido Sotiriu, Manolis Karagatsise, Menis Kumandarease, Aleksandros Papadiamandise, Kostas Asimakopulose, Nikos Kavvadiase loomingut

 4. XI Põhjamaade kunsti ja kirjanduse festival "Les Boréales" / Katrin Talts

  Index Scriptorium Estoniae

  Talts, Katrin

  2002-01-01

  Festival toimub 22.-30. nov. Prantsusmaal Caenis. Kirjanduslikel debattidel tutvustatakse Tõnu Õnnepalu, Jaan Kaplinski, Mati Undi, Eva Koffi ja Arvo Valtoni loomingut. Festivali teemaks on "Territoorium ja identiteet"

 5. "Lihtsate eestlaste ebausukombed" ja Johann Wolfgang Boecleri tagasitulek. Lisandusi kiriku, kirjanduse ja kommete ajaloole / Aivar Põldvere

  Index Scriptorium Estoniae

  Põldvere, Aivar

  2008-01-01

  Johann Wolfgang Boeckleri (Heinrich Gösekeni väimehe) värvikast elukäigust. Kas Johann Heinrich Boeckler võis olla tema onu? "Lihtsate eestlaste ebausukommete" retseptsioonist. Eeestlaste kommetest ja usust. J. W. Boeckleri sidemetest Thomas Hiärnega. Boeckleri ilmumata jäänud eestlaste ajalugu käsitlenud raamatust. Boeckleri oletatavast spioonikarjäärist, tema kõikumisest luterluse ja katoliikluse vahel. Lisa : Johann Wolfgang Boeckleri bibliograafia

 6. Eestlane ja sakslane eesti kirjanduses = Esten und deutsche im Spiegel der estnischen Literatur / Janika Kronberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kronberg, Janika, 1963-

  2006-01-01

  Kuidas on mõjutanud saksa kultuur (ka baltisaksa kultuur) eesti kirjandust. Vaadeldakse sügavamalt Tammsaare romaani "Ma armastasin sakslast", Maimu Bergi romaani "Ma armastasin venelast" ja Valev Uibopuu romaani "Keegi ei kuule meid"

 7. Tartumurdelise kirjanduse ettejõudmine ; Parandatud kirikukeele ja rahvaraamatute poole / Gustav Suits

  Index Scriptorium Estoniae

  Suits, Gustav, 1883-1956

  1999-01-01

  Varem ilmunud: Suits, Gustav. Eesti kirjanduslugu I. Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1953. Lõunaeestikeelne "Meie Issanda Jesusse Kristusse Wastne Testament" (Riia, 1686). Eeltöödest põhjaeestikeelse piibli väljaandmiseks

 8. Vene kirjandus venestusaja eesti koolides. Russian Literature in the Estonian Schools of the Russification Era

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ülle Pärli

  2012-04-01

  Full Text Available This article aims to give an overview of literary instruction in schools of the russification era at the beginning of the 20th century in Estonia; this was likewise the curriculum of literary study offered to the generation of educated youth which included the Young Estonians. Based on official documents, archival materials, and memoirs, and through analyses of anthologies, literary histories, and teaching methods in use at the time, we attempt to reconstruct the outlines of literary reading and requirements for students in various types of schools. When, as a result of school reform, Russian became the language of instruction; lessons in Russian became central in the curriculum, alongside the word of God; selections from Russian literature were read in the original language. In the lower grades, teaching was by the so-called ”natural method”, intended to guarantee swift achievement of fluency in ”living Russian language”; this was later replaced by systematic textual analysis, which distinguished between belles lettres and other types of texts. However, the study of literature was always subordinated to the goals of language instruction. In institutions of secondary education, study of Russian literature was separate from language instruction. Indeed, Russian literature was the only literature systematically studied in high schools (though one must keep in mind that not all schools completely followed the official program. Private schools were especially noticeable for their greater freedom, though all of them had to take general curriculum directives into account. Reading of literary texts connected with other languages thus had to remain almost purely illustrative. In view of the above, in the upper grades of elementary school and high school, students obtained a thorough introduction to the Russian classics. According to the official school curriculum, Russian literary history ended with Nikolai Gogol. Attempts were made to ignore more modern authors altogether (to the point of banning them – this applied especially to the works of Fjodor Dostojevski. However, a good command of Russian made it possible to read those works not approved by the school, and to keep abreast of more recent Russian literature. Young Estonians took conspicuous interest in turn-of-the-century Russian literary life. Over time the split between ”anthologized” and real Russian literature continued to deepen, as did the conflict between the works and their official interpretations in schoolbooks. This tendency coincided with processes of renewal in Estonian literature. In the interim, knowledge of classical Russian literature acquired in school remained at the level of passive coexistence in the culture, a kind of backdrop to newer undertakings. Thus it is interesting to note that articles on Aleksandr Pushkin published in the 1920s Estonian press were addressed to the reader assumed to be knowledgeable both about his works and his biography. Reminiscences of school in the memoirs of several Estonian authors serve as evidence that learning about Russian literature, particularly poetry, was perhaps their only bright memory of school in the russification era.

 9. Vikergallup : eesti kirjandus 2009 / Vahur Afanasjev, Ott Heinapuu, Peeter Helme... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  24 arvustaja vastus küsimusele, milline oli 2009. aasta parim uudisteos ja debüüt. Parimaks debüüdina nimetati enim Mart Kanguri luulekogu "Kuldne põli" ja Triin Tasuja luulekogu "Provintsiluule", samuti märgiti mitme arvustaja poolt ära Jüri Kolgi luulekogu "Barbar Conan peeglitagusel maal" ning Birgit Renseri ja Terje Toomistu reisiromaan "Seitse maailma". Parima uudisteosena nimetati enim Jan Kausi romaani "Hetk" ning Hasso Krulli luulekogu "Neli korda neli"

 10. Lammasinimene, liblikmees ja karunaine : maagilisest realismist eesti kirjanduse näitel / Andrus Org

  Index Scriptorium Estoniae

  Org, Andrus

  2007-01-01

  Maagilisest realismist kolme eesti romaani põhjal: Karl Rumori "Krutsifiks" (Tallinn : Eesti Raamat, 1989), Mehis Heinsaare "Härra Pauli kroonikad" (Tallinn : Perioodika, 2001), Nikolai Baturini triloogia "Karu süda" (Tallinn : Eesti Raamat, 1989), "Kartlik Nikas, lõvilakkade kammija" (Tallinn : Eesti Raamat, 1993), "Kentaur" (Tallinn : Eesti Raamat, 2003)

 11. 12. IV avati Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  15. IV 1935. a. Washingtonis allakirjutatud Roerichi ja Rahu Lipu paktile pühendatud näitus "Rahu kultuuri kaudu". Eestis loodud pakti alalisse initsiatiivkomiteesse kuulusid E. Taska, A. Starkopf, J. Greenberg jt. Näitusel on väljas paktiga seotud raamatuid, marke ja postkaarte

 12. Eesti kirjandus Prantsusmaal 2002 : jälle ebaharilikult priske saak / Marek Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamm, Marek, 1973-

  2003-01-01

  2002. a. ilmus prantsuse keeles neli eesti kirjandusteost: Antoine Chalvini koostatud novellivalimik "Les hirondelles" ("Pääsukesed"); Eva Koffi näidend " Meie isa" ("Notre père", tõlkija Eva Toulouze); Jaan Kaplinski tõlkekogu "Le désir de la poussière" ("Tolmu igatsus", koostaja ja tõlkija Antoine Chalvin); Karl Ristikivi "Inimese teekond" ("Chemin terrestre", tõlkija Tarah Montbélialtz, pseud.)

 13. Tumedad ained kirjanduses ja päriselt / Mare Müürsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Müürsepp, Mare

  2007-01-01

  Analüüsitud on Philip Pullmani triloogiasse "Tema tumedad ained" kuuluvaid romaane : Pullman, Philip. Kuldne kompass. Tallinn : Tiritamm, 2002; Pullman, Philip. Inglite torn. Tallinn : Tiritamm, 2004; Pullman, Philip. Vaigust kiiker. Tallinn : Tiritamm, 2005

 14. Selgusid kirjanduse aastapreemiate saajad / Rein Veidemann ; komment. Karl Martin Sinijärv, Viivi Luik

  Index Scriptorium Estoniae

  Veidemann, Rein, 1946-

  2006-01-01

  Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad: Kristiina Ehini luulekogu "Kaitseala" ja Jürgen Rooste luulekogu "Ilusaks inimeseks", Piret Raud "Sanna ja salakütid", Merle Karusoo näidend "Misjonärid", Madis Kõivu artiklikogumik "Luhta-minek". Tõlkepreemiad tõlkijatele Anu Saluäär, Heili Einasto, Lembi Loigu, Veronika Kivisilla, Risto Järv. Vabaauhind Käbi Laretei. Artiklipreemia Aare Pilv. Venekeelse autori kirjandusauhind Gohar Markosjan-Käsper, Svetlan Semenenko

 15. Eesti kirjandus Moskvas : ajutine vaikus : [intervjuu] / Vera Ruber, Aleksandr Tomberg ; üles kirjut. Triin Parts

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruber, Vera, 1925-2011

  1997-01-01

  Emil Tode (T. Õnnepalu) 'Piiririik' ilmub Vera Ruberi tõlkes ajakirja 'Druzhba Narodov' detsembrinumbris. Aleksandr Tombergil on valmis romaani 'Hind' tõlge, kuid seni puuduvad avaldamisvõimalused

 16. Vikergallup : eesti kirjandus 2015 / Oliver Berg, Evelyn Fridolin, Sveta Grigorjeva ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Kriitikute arvamus 2015. aastal Eestis ilmunud nüüdiskirjandusest. Aasta parimaks uudisteoseks nimetati Paša Matšinovi (Paavo Matsin) romaan "Gogoli disko", parimaks debüüdiks Silvia Urgase luulekogu "Siht/koht", parimate tõlkeraamatuna tõsteti esile Péter Nádasi romaan "Mälestuste raamat"

 17. "Popi ja Huhuu" ning tema eelkäija eesti kirjanduses / Pille-Riin Larm

  Index Scriptorium Estoniae

  Larm, Pille-Riin, 1981-

  2012-01-01

  Friedebert Tuglase novelli "Popi ja Huhuu" kõrvutatakse 1881. aasta Meelejahutajas ilmunud anonüümse ajaviitejutuga "Ahvi armastus ja kättemaksmine". - Jutuke "Ahwi armastus ja kättemaksmine" sisaldub artikli lisas lk. 750-754

 18. Saksa kirjandus Noor-Eesti ajal. Young Estonia and German Literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liina Lukas

  2012-04-01

  Full Text Available Impelled by a desire to free themselves from the German influence that had dominated the development of Estonian literature, and from the one-sided relation of cultural dependence that had lasted several hundred years, the Young Estonia movement sought to modernize Estonian literature through borrowing from other European literatures, in particular from French, Scandinavian, and Finnish. This article seeks to clarify the relative importance and selection criteria of translations from German literature for the literary field of the Young Estonia era. Further, I seek to elucidate Young Estonia’s contribution to the renewal of these selection criteria in the first, but more importantly the second decade of the 20th century. The long list of translations from German to Estonian at the beginning of the century speaks of the ”light Muse” of German family newspapers, with an admixture of the following: naturalist light fiction with a social theme and social drama; the historical novel (great favourite of the era of historicism, trendy fiction for both feminine and masculine audiences, and an overwhelming proportion of ”Heimatskunst” (literature of local colour. In the first and second decade of the new century, new names appear on the Estonian literary scene that signal a change in taste. For example, naturalist authors (Kretzer, Hauptmann, Halbe, Dehmel crop up sporadically amidst texts meant for leisure reading. Although the first translations of Nietzsche only appeared in 1901, already in 1902 critics had reason to speak of ”Nietzsche in Estonian literature”. 1910 marked the breakthrough of Viennese modernism in the Estonian literary field (Schnitzler, Altenberg, Bahr. Under the influential protection of the Young Estonians (Suits, Kallas, and published by the Young Estonia Publishing House, Baltic German novellawriter Eduard Keyserling enters the Estonian literary scene. Though ”mass consumption” literature from Germany continued to be disseminated through serialization in Estonian newspapers, thus continuing to mold the taste of the Estonian petite bourgeoisie, Young Estonia’s authors, critics, and publications introduced the Estonian public to new directions and names in German letters. At first the choice of translations did not coincide with Young Estonia’s program of ”art for art’s sake”. Young Estonia’s ideal, symbolist literature was connected in Germany primarily with names such as Rilke, Hofmannsthal, and George. During the Young Estonia era, these writers do not figure significantly in the Estonian literary field, though George emerges as a great model for newer Baltic-German poetry. Translations of these poets do not appear until the 1920s. However, the preparatory work done by Young Estonia should not be underestimated. Due to the circulation of literary influences throughout Europe, it is difficult to ascertain specific influences of German modernism on the authors connected to Young Estonia. The reliance on German sources in the literary criticism of the first decades of the 20th century, Young Estonia included, is striking. A. H. Tammsaare’s reading notes locate the sources of his philosophical foundation and sensibility primarily in German modernism. More generally speaking, Nietzsche’s shaping role is crucial, as was true more generally, both in European and Russian literature; Otto Weininger also had considerable influence on Estonian literature. The elective affinity of Jaan Oks with German expressionism is striking as well –an affinity so early and so spontaneous that this is probably not a case of direct influence. The German expressionist avant-garde, which began to define itself through declarations, theses, programs and groupings around 1910, become an important source of impulses in the Estonian literary field in the 1920s, especially through the mediation of Marie Under.

 19. Vikergallup : eesti kirjandus 2012 / Vahur Afanasjev, Joanna Ellmann, Peeter Helme ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Erinevate kriitikute arvamus 2012. aastal Eestis ilmunud nüüdiskirjandusest. Aasta parimaks uudisteoseks nimetati Peeter Sauteri "Märkmeid vaeste kirjanike majast", parimaks debüüdiks Mait Vaigu luulekogu "Kõigil on alati õigus", parimaks tõlkeraamatuks Georges Pereci romaan "Elu, kasutusjuhend" ja Pentti Saarikoski koondkogu "Luuletused"

 20. Vikergallup : eesti kirjandus 2013 / Vahur Afanasjev, Joanna Ellmann, Peeter Helme ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2014-01-01

  Kriitikute arvamus 2013. aastal Eestis ilmunud nüüdiskirjandusest. Aasta parimaks uudisteoseks nimetati Valdur Mikita "Lingvistiline mets", parimaks debüüdiks Sveta Grigorjeva luulekogu "Kes kardab Sveta Grigorjevat?", parima tõlkeraamatuna tõsteti esile Michel Houellebeqi romaan "Kaart ja territoorium" ning Andrei Ivanovi romaan "Harbini ööliblikad"

 1. Vikergallup : eesti kirjandus 2010 / Peeter Helme, Sandra Jõgeva, Mihkel Kaevats ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  24 arvustaja vastus küsimusele, milline oli 2010. aasta parim uudisteos ja debüüt. Parima uudisteosena nimetati enim Kalju Kruusa luulekogu "Tühhja", Ene Mihkelsoni luulekogu "Torn" ning Lauri Sommeri proosaraamatut "Kolm yksiklast". Parimaks debüüdiks peeti Siim Nurkliku näidendit "Kas ma olen nüüd elus".

 2. See on sitt, see on nikk. Kust tuleb porno? : [Ropendamine kirjanduses] / Peeter Sauter

  Index Scriptorium Estoniae

  Sauter, Peeter, 1962-

  1995-01-01

  Vastukaja : Tamm, E. Kas eetiline kriis? // Eesti Ekspress. - 1995. - 25.nov. - Lk.A5; Miks me avaldame Peeter Sauterit? // Eesti Ekspress. - 1995. - 25.nov. - Lk.A5. - Allk.: Areeni toimetus; Jaas, Katrin. Kummutagem tabud! // Eesti Ekspress. - 1995. - 1.dets. - Lk.A5; Männard, Tarmo. Virisemine etteantud teemal // Eesti Ekspress. - 1995. - 8.dets. - Lk.A5; Kohv, Hillar. Porno pole UFO // Eesti Ekspress. - 1995. - 8.dets. - Lk.A5; Sirkel, Mati. Tahan tabu tagasi // Eesti Ekspress. - 1995. - 8.dets. - Lk.A5

 3. Maailma-kirjastik / Ants Oras

  Index Scriptorium Estoniae

  Oras, Ants, 1900-1982

  2009-01-01

  Arvustus: Kivi, Aleksis. Seitse venda. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimkond, 1924 ; Leino, Eino. Helkalaulud. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimkond, 1922 ; Aho, Juhani. Vaikne meri. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimkond, 1923 ; Sillanpää, Frans Eemil. Vaga viletsus. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimkond, 1923 ; Molière. Ihnus. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimkond, 1923 ; Chateaubriand, Francios-René de. Atala. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimkond, 1923 ; Flaubert, Gustav. Kolm lugu. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimkond, 1922 ; Schiller, Friedrich. Wilhelm Tell. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimkond, 1924 ; Schiller, Friedrich. Röövlid. Tartus : Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimkond, 1923

 4. Suigu lapsed poseerivad Inglismaa pereajakirjas / Veste Roosaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Roosaar, Veste, 1960-

  2009-01-01

  Inglismaal Bornemouthi kunstiinstituudi lõpetanud fotograaf Katrina Tang tegi koos stilisti Natalie Chestermaniga pildiseeria "Tagasi kooli", mis tutvustas Inglismaa moodi eesti laste seljas. Tang pildistas Suigu lapsi, kellede pilte võib näha Inglismaa ajakirja Junior septembrinumbris

 5. Lapsed järelmaksuga / Reet Roos

  Index Scriptorium Estoniae

  Roos, Reet, 1973-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Hiiumaa, 27. apr. 2004, lk. 2; Vali Uudised, 28. apr. 2004, lk. 2; Meie Maa, 28. apr. 2004, lk. 2; Koit, 29. apr. 2004, lk. 2; Põhjarannik, 4. mai 2004, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 4. mai 2004, lk. 2; Valgamaalane, 15. mai 2004, lk. 2; Pärnu Postimees, 29. mai 2004, lk. 15. Riigikogu liige alimentide maksmisega seonduvatest probleemidest

 6. Ethical Lapses and the Military Profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Crosbie, Thomas Alexander; Kleykamp, Meredith

  2018-01-01

  In a recent issue of this journal, we published an article titled “Fault Lines of the American Military Profession”. Donald S. Travis subsequently wrote a Dipustatio Sine Fine rejoinder that raised a number of criticisms of our piece and suggested several ways forward. For our part, we detect thr...

 7. Dagmari ja Epu ühised lapsed

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Petrone, Epp. Minu Ameerika : reportaaže ja pihtimusi 2003-2006. 1. osa. Tartu : Petrone Print, 2007 ; Petrone, Epp ; Reintam, Dagmar. Õun ära süüa? : [SL Õhtulehe populaarne suvejutt koos epiloogidega ja lisadega. Tallinn] : Pegasus, 2007 ; Reintam, Dagmar. daki.elab.siin. Tartu : Petrone Print, 2007

 8. Lapses haunt Midland A-plant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1983-01-01

  The US's first nuclear cogeneration project (Consumer's Power Co.) broke ground 11 years ago, in Midland, Michigan. From the beginning, it has been plagued by lawsuits, stiff new regulations on safety from the NRC, breakdowns in several quality assurance programs and major foundation problems. The two unit station is getting a new turbine-auxiliary building foundation, at a cost of $250 million, due to poorly compacted soils which caused extensive settlement in some areas

 9. Von Trappi lapsed taas koos / Triin Thalheim

  Index Scriptorium Estoniae

  Thalheim, Triin, 1982-

  2005-01-01

  Muusikali "Helisev muusika" filmiversiooni esilinastumisest on möödas 40 aastat. Kokkuvõtlikult sellest, mis on saanud filmis osalenud näitlejatest. Režissöör Robert Wise : Ameerika Ühendriigid

 10. Vabaduses äraunustatud lapsed / Tiia Lister

  Index Scriptorium Estoniae

  Lister, Tiia

  2004-01-01

  Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni uuringust ilmneb, et Eesti teismelised on vägivaldsemad kui nende eakaaslased Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Selle põhjusena tuuakse vanemate liigset pühendumist tööle ja laste tähelepanuta jätmist

 11. Eesti lapsed õpetasid Euroopa õpetajaid / Epp Alatalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Alatalu, Epp, 1966-

  2014-01-01

  Tallinnas toimunud rahvusvahelisest e-Twinningu seminarist (eTwinning Professional Development Workshop), kus pöörati peatähelepanu programmeerimise õppimisele ja õpetamisele. Osales 120 õpetajat 24 Euroopa riigist, nende seas 20 õpetajat-haridustehnoloogi Eestist

 12. Kuninglikud lapsed keset Mallorcat / Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Laks, Tiiu, 1984-

  2007-01-01

  Kunstnike Yannick (s. 1942) ja Ben (s. 1930) Jakoberi eramuuseumist Hispaanias. Lisaks 16.-19. saj. pärit lasteportreedele sisaldab muuseum moodsa kunsti töid, sealhulgas kunstnike endi tehtud skulptuure ning Domenico Gnolli teoseid. Kodumaja kujundajaks on egiptuse arhitekt Hassan Fathy

 13. Lapsed maalisid oma kodu / Ester Vilgats

  Index Scriptorium Estoniae

  Vilgats, Ester

  2006-01-01

  MTÜ Eesti Elamumessid koraldas ühingule logo leidmiseks Pärnu koolide esimeste klasside õpilastele joonistusvõistluse "Minu kodu Pärnus", osa töödest pandi Endla teatrisse näitusele. Georg Sten Tootsi töö (juhendaja õpetaja Anu Päit) järgi valmis Eesti Elamumesside logo

 14. Indigolapsed - teistmoodi lapsed või lihtsalt lapsed? / Katrin Helend-Aaviku

  Index Scriptorium Estoniae

  Helend-Aaviku, Katrin

  2009-01-01

  Juuru rahvamajas näidati filmiõhtul James Twymani indigolastest rääkivat dokumentaalfilmi "Indigo evolutsioon" (USA, 2005). Filmi ning Lee Carrolli ja Jan Toberi raamatu "Indigolapsed: uus põlvkond on saabunud" põhjal järgnenud arutelust indigolastest koos psühholoog Pille Kuldkepi ja Kalev Veskimäega, kellel on soov luua Paidesse vabakool

 15. Sotsialismi muinasjutt : kui "sotsialistlik" oli Nõukogude Eesti kirjandus / Cornelius Hasselblatt ; inglise keelest tõlkinud Marju Roberts

  Index Scriptorium Estoniae

  Hasselblatt, Cornelius, 1960-

  2015-01-01

  Eesti kirjandusest 1940-1956. Lähemalt järgmistest romaanidest: Erni Krusteni "Pekside raamat" (1946), Osvald Toominga "Pruuni katku aastail" (1950), Aadu Hindi "Tuulise ranna" 1. osa (1956), Johannes Semperi "Punased nelgid"(1955) ja Rudolf Sirge "Maa ja rahvas" (1956)

 16. Rudolf Sirge preislastest ametnike töölaual : eesti kirjanduse välisretseptsiooni kõrvalteid / Cornelius Hasselblatt

  Index Scriptorium Estoniae

  Hasselblatt, Cornelius

  2003-01-01

  Preisimaa Salajase Riigiarhiivi publitseerimisosakond tõlkis 1937. a. lühendatult saksa keelde R. Sirge romaani "Must suvi" (1936). Romaan käsitles 1918. a. Saksa okupatsiooni Eestis. Autor vormistas romaani ainestiku ka näidendina (1937). Lisa: Tõlkija sissejuhatus / tõlge saksa k. C. Hasselblatt, lk. 91

 17. Vikergallup : eesti kirjandus 2002 : vastused Vikerkaare küsimustele / Lauri Eesmaa, Indrek Hargla, Tõnu Kaalep... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  2002. a. parima uudisraamatu tiitlit jagasid Vaino Vahingu "Mängud ja kõnelused", Anton Nigovi "Harjutused", Heiti Kenderi "Lend", Urmas Vadi "Unetute ralli" ja Emil Tode "Raadio"; parimaks esikraamatuks valiti Priit Kruusi "Ring ümber teiste"

 18. Vikergallup: eesti kirjandus 2003 : [vastused Vikerkaare küsimustele] / Vahur Afanasjev, Indrek Hargla, Peeter Helme ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  2003. a. parima uudisraamatu tiitli pälvis Kivisildniku "Päike, mida sa õhtul teed"; parima esikraamatu tiitlit jagasid Asko Künnapi "Ja sisalikud vastasid (kolmes kirjas)" ning Erkki Luugi "Ornitoloogi meelespea"

 19. Kuidas on mujal? : välismaa kirjandus nüüd ja praegu / Krista Kaer

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaer, Krista, 1951-

  2009-01-01

  Lühiülevaade ingliskeelse ilukirjanduse hetkeseisust. Kirjanikest nimetatakse Shirley Hazzardi, Marilynne Robinsoni, W. G. Sebaldit, Peter Matthiessenit, rahvusvahelise Impac Dublini preemia võitnud Rawi Hage'i ja Costa auhinna laureaati Sebastian Barryt

 20. Eesti kirjanikumuuseumide pöördumine : [eesti keele ja kirjanduse tundide arvu vähendamise asjus

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Alla kirjutanud: Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Lydia Koidula Memoriaalmuuseum, Liivi Muuseum, Eduard Vilde Muuseum, SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel, A. H. Tammsaare Muuseum (Kadriorus), Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Oskar Lutsu Majamuuseum, Betti Alveri Muuseum, Muhu Muuseum

 1. Loodushariduskava viib lapsed ja looduse kokku / Külli Kriis

  Index Scriptorium Estoniae

  Kriis, Külli, 1961-

  2007-01-01

  Riikliku looduskaitsekeskuse Ida-Viru regiooni loodushariduskava järgi arendatakse maakonnas välja piisavalt loodusmaju ja -tube ning õpialasid ja matkaradu, mis võimaldavad loodusõpet kõigile lasteaia- ja koolilastele

 2. 26 CFR 25.2704-1 - Lapse of certain rights.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... previously valued under section 2701 to the extent necessary to prevent double taxation (taking into account... right in a corporation or partnership (an “entity”) is a transfer by the individual directly or... extent the value of the interest would have been includible in the gross estate of the individual if the...

 3. Maxillofacial injury: A retrospective analysis of time lapse between ...

  African Journals Online (AJOL)

  2013-11-04

  Nov 4, 2013 ... Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital (CMJAH) in Johannesburg and Groote ... on a Microsoft Excel spreadsheet using a numerical code for ... A careful search of the published literature did not find any similar ...

 4. Lapse õigused esiplaanile / Erik Salumäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Salumäe, Erik, 1970-

  2007-01-01

  Lastekaitsest ja lastega töötamise õigusi piiravast seaduseelnõust. Ilmunud ka Valgamaalane 31. mai 2007, lk. 2 ; Elva Postipoiss 2. juuni 2007, lk. 4 ; Hiiu Leht 1. juuni 2007, lk. 2 ; Koit 31. mai 2007, lk. 6 ; Vooremaa 31. mai 2007, lk. 2 ; Lääne Elu 2. juuni 2007, lk. 2 ; Oma Saar 21. juuni 2007, lk. 5 ; Sakala 28. juuni 2007, lk. 2, pealkiri kujul: pedagoog ja lapsehoidja peavad olema puhta taustaga

 5. Interferometric full-waveform inversion of time-lapse data

  KAUST Repository

  Sinha, Mrinal

  2017-01-01

  surveys. To overcome this challenge, we propose the use of interferometric full waveform inversion (IFWI) for inverting the velocity model from data recorded by baseline and monitor surveys. A known reflector is used as the reference reflector for IFWI

 6. Torupillitalu vägevad isad ja lapsed / Kristel Kirss

  Index Scriptorium Estoniae

  Kirss, Kristel, 1967-

  2008-01-01

  Rahvapillimängija ja pillimeistri Ants Tauli ja Tiiu Tauli Torupilli talust Valgamaal. Saunast, elamust, puhkemajast ja välikäimlast, mille on ehitanud Ants Taul. Hoovi ehib Erna Viitoli skulptuur torupillimängijast. Külalistemaja tugipalkidele nikerdas näod kunstiõpetaja Valev Elerand. Anu ja Triinu Taul isa Ants Taulist, vanaisa Johannes Taulist, oma lapsepõlvest. 9 värv. vaadet

 7. Assessing ground compaction via time lapse surface wave analysis

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dal Moro, Giancarlo; Al-Arifi, N.; Moustafa, S.S.R.

  2016-01-01

  Roč. 13, č. 3 (2016), s. 249-256 ISSN 1214-9705 Institutional support: RVO:67985891 Keywords : Full velocity spectrum (FVS) analysis * ground compaction * ground compaction * phase velocities * Rayleigh waves * seismic data inversion * surface wave dispersion * surface waves Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure Impact factor: 0.699, year: 2016

 8. The publication lapse of papers in Radiochemical and Radioanalytical Letters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Braun, T.; Nagydiosi-Kocsis, Gy.

  1982-01-01

  The time needed for passing through journal editorial and publication processing has been examined for the papers published in Radiochemical and Radioanalytical Letters for the years 1969-1981. (author)

 9. Lapse and relapse following inpatient treatment of opiate dependence.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Smyth, B P

  2010-06-01

  We conducted a prospective follow-up study of consecutive opiate dependent patients admitted to a residential addiction treatment service for detoxification. We measured the rate of relapse following discharge, and sought to identify factors that were associated with early relapse (i.e., a return to daily opiate use). Follow-up interviews were conducted with 109 patients, of whom, 99 (91%) reported a relapse. The initial relapse occurred within one week in 64 (59%) cases. Multivariate survival analysis revealed that earlier relapse was significantly predicted by younger age, greater heroin use prior to treatment, history of injecting, and a failure to enter aftercare. Unexpectedly, those who were in a relationship with an opiate user had significantly delayed relapse. Those who completed the entire six-week inpatient treatment programme also had a significantly delayed relapse. In order to reduce relapse and the associated increased risk of fatal overdose, services providing residential opiate detoxification should prepare people for admission, strive to retain them in treatment for the full admission period and actively support their entry into planned aftercare in order to improve outcome.

 10. Sillarti "lapsed" said käe valgeks / Tarmo Teder

  Index Scriptorium Estoniae

  Teder, Tarmo, 1958-

  2004-01-01

  Eesti Kino Suvepäevade raames esilinastusid 3. juunil TPÜ filmi ja video õppetooli mängufilmi režissööride II kursuse (juhendaja Jüri Sillart) kursusetööd-lühimängufilmid : "2.68" (Tanel Toom), "Teispool vihma" (Margus Paju), "Sünnipäev" (Kaupo Kruusiauk) ja telerežii lõpetanud Anu Auna "Liivakellade parandaja"

 11. Jätaks lapse hoopis ellu / Anti Liiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiv, Anti, 1946-

  2000-01-01

  Miks ei ole sotsiaalminister tänini oma määrusega kehtestanud kohustuslike abinõude loetelu pisendamaks raseduse tellitud katkestamisega kaasnevaid tüsistusi. Autor: Keskerakond. Parlamendisaadik

 12. Tartu linnaraamatukogu ja kunstikuu peakorraldaja Tartu kõrgema kunstikooli koostöös jõuab 27. ja 28. I vanasse kaubamajja kirjandus

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Tartu vanas kaubamajas kohtuvad 27. I lastega raamatu "Seitse mütsikest" autorid kirjanik Lehte Hainsalu ja illustraator Lea Malin. 28. I astuvad kavaga "Kahjulik õhtu" publiku ette fs ja Asko Künnap, heli Heikki Kallelt. Esilinastub Jaan-Jürgen Klausi portreefilm "Erakpoeet Marko Kompus"

 13. Rahvusvaheliselt pärjatud õpivara eesti keeles ja kirjanduses / Helin Puksand, Reet Bobõlski, Margit Ross ; intervjueeris Krista Kerge

  Index Scriptorium Estoniae

  Puksand, Helin, 1970-

  2015-01-01

  Eesti õpivarale antud rahvusvahelised auhinnad: Best European Learning Material Silver Award 2014 Helin Puksandi, Reet Bobõlski ja Margit Rossi eesti keele õpikule "Punkt" (2013) ja Best European Schoolbook Silver Award 2012 samade autorite eesti keele õpikule "Peegel 3" (2011). Best European Schoolbook Bronze Award 2006 Jaanus Vaiksoo, Sirje Toomla ja Kadri Liivese aabitsale "Ilus emakeel" (2005).

 14. 1) Mis teile praeguses eesti kirjanduses ei meeldi? 2) Mida tuleks teha, et asi läheks nii, nagu teile meeldib? : [küsitlus

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Vastavad : Vaapo Vaher, Elo Lindsalu, Olev Remsu, Jüri Ehlvest, François Serpent, Sven Kivisildnik, Linnar Priimägi, Aino Pervik, Mati Unt, Contra, Fagira D. Morti, Aapo Ilves, Aarne Ruben, Juku-Kalle Raid

 15. Galicia ja galeegid / Arturo Casas Vales ; interv. Jüri Talvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Vales, Arturo Casas

  2002-01-01

  Galiitsia kirjandusteoreetiku ja luuletaja ja A. Casas Valesi (sünd. 1958) arvamus eesti ja galeegi kirjanduse ning kultuuri sarnasustest ja erinevustest, galeegi keele sotsiaalsest kohast ja kirjanduse arengust

 16. Eesti, eksiil ja Välis-Eesti : väike mentaliteedilugu / Jaan Undusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Jaan, 1958-

  2008-01-01

  Artiklis on lk. 2274 juttu ka raadiojaama Vaba Euroopa Eesti toimetuse direktori Toomas Hendrik Ilvese poolt 1988. a. väliseesti kirjanduse konverentsil peetud ettekandest teemal "Väliseesti kirjanduse mõistest"

 17. Rass / Kwame Anthony Appiah ; inglise k. tlk. Joonas Kiik

  Index Scriptorium Estoniae

  Appiah, Kwame Anthony

  1997-01-01

  Rahvastevaheliste erinevuste käsitlusest kirjanduses ja kirjandusteaduses (ka William Shakespeare'i 'Tormis', Walter Scotti 'Ivanhoes' ja James Fenimore Cooperi 'Nahksuka juttudes') ning afroameerika kirjanduse reaktsioonist sellele

 18. Arulage arvepidamine / Jaan Puhvel

  Index Scriptorium Estoniae

  Puhvel, Jaan, 1932-

  2007-01-01

  Arvustus: Eesti kirjanduse biograafiline leksikon / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Nirk ja E. Sõgel. Tallinn : Eesti Raamat, 1975. Ilmunud: Books Abroad, 1976, nr. 50, lk. 440-441, pealkirjata

 19. Coupled hydrogeophysical inversion using time-lapse magnetic resonance sounding and time-lapse gravity data for hydraulic aquifer testing: Will it work in practice?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herckenrath, Daan; Auken, Esben; Christiansen, Lars

  2012-01-01

  for the specific yield and hydraulic conductivity when considering a fully penetrating well and minimal data error. Using more conservative TL-RG and TL-MRS data error estimates according our own field experience strongly limited the informative value of the TL-RG data; TL-MRS data was less affected by this....... For a partially penetrating well under anisotropic conditions, parameter uncertainty could be reduced more effectively compared to a fully penetrating well. Delayed drainage effects did not limit the ability of the TL-MRS and TL-RG data to reduce parameter uncertainty significantly. The incorporation...... of representative measurement error correlation in the TL-RG data did not affect its informative value. A local sensitivity analysis showed that observations were most sensitive to the pumping rate and the thickness, specific yield, and hydraulic conductivity of the aquifer. The inclusion of TL-MRS data proved...

 20. Oaasid üksilduse kõrbes / Rein Veidemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Veidemann, Rein, 1946-

  2012-01-01

  Mõtteid seoses 2011. aastal Eesti kultuuriministeeriumis vastu võetud otsusega broneerida osa rahvaraamatukogude raamatute ostuks eraldatavast eelarvelisest rahast kaasaja kirjanduse ja kultuuriajakirjanduse soetamiseks

 1. Kunsti hindamise ontoloogilised ja episteemilised eeldused / Marek Volt

  Index Scriptorium Estoniae

  Volt, Marek

  2006-01-01

  VKT - kunstiteose vahetu kogemuse teesi paikapidavusest. Mentalistlikud monismid. Dualistlikud ontoloogiad. Strawsoni ajalooline dualism. Surrogaadiargumendid. Personalism ja verbaalsed surrogaadid. Kirjandus lk. 67-71

 2. Was verbindet die "Livländische Sammlung" mit Livland? / Helen Kurss

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurss, Helen

  2006-01-01

  Keskalamsaksakeelsest värssjutustusi ja luuletusi sisaldavast "Liivi kogust" Berliini Riigiraamatukogus. Uuritakse selle kogu tähtsust nii keskaegse saksa kirjanduse kui ka Liivimaa kirjandusajaloo kontekstis

 3. В стиле абсента = In the style of absinthe / Оксана Осадчая

  Index Scriptorium Estoniae

  Осадчая, Оксана

  2015-01-01

  Julia Havanskaja uuest rõivakollektsioonist "Absinth". Absindi teemast maalikunstis, kirjanduses, filmikunstis. Charles Baudelaire luuletus "Les Fleurs du mal" ("Kurja lilled") vene ja inglise keeles

 4. К типологии фантастического в литературе (Гоголь - Кафка - Набоков) / Николай Карпов

  Index Scriptorium Estoniae

  Карпов, Николай

  2003-01-01

  Käsitletakse fantastilises kirjanduses esinevat tekstivälist tegelikkuse iseloomustamist Nikolai Gogoli jutustuse "Nina", Franz Kafka "Metamorfoosi" ja Vladimir Nabokovi romaani "Kutse tapalavale" põhjal

 5. Ministr obrazovanija : Russkomu obrazovaniju nitshto ne ugrazhajet / Tõnis Lukas ; interv. Jana Litvinova

  Index Scriptorium Estoniae

  Lukas, Tõnis, 1962-

  2007-01-01

  Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab küsimustele, mis puudutavad hariduse finantseerimist, õpetajate kvalifikatsiooni, vene koolide reforme ja kohustusliku kirjanduse hulka mittesobivaid raamatuid

 6. Jumalaga, ainsus! : (Postmodernismi väljakutse eesti kirjandusele ja kriitikale) / Rein Veidemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Veidemann, Rein, 1946-

  1995-01-01

  Ka Harald Peebu artiklist 'Arvustaja teeristil' (Keel ja Kirjandus, 1993, nr. 10), postmodernismi klassiku Jacques Derrida seisukohtadest, tema terminist 'différance' - 'siirdus' ja kirjanduskriitikast

 7. Hasso Krull: "Luuletus oskab öelda asju, mille peale luuletaja ise poleks kunagi tulnud." / Hasso Krull ; intervjueerinud Jan Kaus

  Index Scriptorium Estoniae

  Krull, Hasso, 1964-

  2010-01-01

  Intervjuu Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2009. aasta luuleauhinna laureaadi Hasso Krulliga, kes sai aastaauhinna luulekogu "Neli korda neli" eest ning oli esseekoguga "Paljusus ja ainulisus" ka esseistika nominent

 8. Juri Lotmani kunstiteksti lugemise õpetus / Ülle Pärli

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärli, Ülle

  2007-01-01

  Ilukirjanduslike tekstide kasutamisest vene keele õpetamisel. Kirjandusteksti analüüsi põhimõtetest Juri Lotmani monograafiates. Lotmani osalusel koostatud kirjandusõpikutest ja kirjanduslikust lugemikust

 9. Ajaloost kirjanduseks ja tagasi : Balthasar Russowi kroonika kirjutamisest, kasutamisest ja ärakasutamisest / Juhan Kreem

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreem, Juhan, 1971-

  2013-01-01

  Vaadeldakse Russowi teksti meieni kandumist, kaardistatakse kroonika kajastusi nii eesti kui baltisaksa kirjanduses ning juureldakse Russowi kroonika elujõulisuse aluseks olevate sisemiste omaduste üle

 10. Confident failures: Lapses of working memory reveal a metacognitive blind spot.

  Science.gov (United States)

  Adam, Kirsten C S; Vogel, Edward K

  2017-07-01

  Working memory performance fluctuates dramatically from trial to trial. On many trials, performance is no better than chance. Here, we assessed participants' awareness of working memory failures. We used a whole-report visual working memory task to quantify both trial-by-trial performance and trial-by-trial subjective ratings of inattention to the task. In Experiment 1 (N = 41), participants were probed for task-unrelated thoughts immediately following 20% of trials. In Experiment 2 (N = 30), participants gave a rating of their attentional state following 25% of trials. Finally, in Experiments 3a (N = 44) and 3b (N = 34), participants reported confidence of every response using a simple mouse-click judgment. Attention-state ratings and off-task thoughts predicted the number of items correctly identified on each trial, replicating previous findings that subjective measures of attention state predict working memory performance. However, participants correctly identified failures on only around 28% of failure trials. Across experiments, participants' metacognitive judgments reliably predicted variation in working memory performance but consistently and severely underestimated the extent of failures. Further, individual differences in metacognitive accuracy correlated with overall working memory performance, suggesting that metacognitive monitoring may be key to working memory success.

 11. SoilCAM: soil contamination: advanced integrated characterisation and time-lapse monitoring

  NARCIS (Netherlands)

  French, H.K.; Zee, van der S.E.A.T.M.; Meju, M.

  2009-01-01

  The SoilCAM project is aimed at improving current methods for monitoring contaminant distribution and biodegradation in the subsurface. Currently proven methods, based on invasive sampling of soil, soil water and gaseous phase, are unable to provide sufficiently accurate data with high enough

 12. Sissevaade lapse hinge ja väljavaade ilma / Mari Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Mari, 1979-

  2014-01-01

  Iko Marani raamatu "Londiste" näitel tuuakse välja kirjaniku rekonstruktsioon väikelapse maailmast ja väikelapse psüühika topeldamisest veelgi väiksema olendi silme läbi. Lastekirjanduse mõjust inimese kognitiivsetele (tunnetuslikele) protsessidele

 13. Neural network control of focal position during time-lapse microscopy of cells.

  Science.gov (United States)

  Wei, Ling; Roberts, Elijah

  2018-05-09

  Live-cell microscopy is quickly becoming an indispensable technique for studying the dynamics of cellular processes. Maintaining the specimen in focus during image acquisition is crucial for high-throughput applications, especially for long experiments or when a large sample is being continuously scanned. Automated focus control methods are often expensive, imperfect, or ill-adapted to a specific application and are a bottleneck for widespread adoption of high-throughput, live-cell imaging. Here, we demonstrate a neural network approach for automatically maintaining focus during bright-field microscopy. Z-stacks of yeast cells growing in a microfluidic device were collected and used to train a convolutional neural network to classify images according to their z-position. We studied the effect on prediction accuracy of the various hyperparameters of the neural network, including downsampling, batch size, and z-bin resolution. The network was able to predict the z-position of an image with ±1 μm accuracy, outperforming human annotators. Finally, we used our neural network to control microscope focus in real-time during a 24 hour growth experiment. The method robustly maintained the correct focal position compensating for 40 μm of focal drift and was insensitive to changes in the field of view. About ~100 annotated z-stacks were required to train the network making our method quite practical for custom autofocus applications.

 14. Maos pesitsev bakter võib olla ka lapse kõrvas / Jaan Lukas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lukas, Jaan, 1964-

  2007-01-01

  TÜ Kliinikumi Kõrvakliinikus esitleti professor Mart Kulli eestvedamisel infrapuna spektomeetrit, mis võimaldab maopõletikke põhjustavat bakterit Helicobacter pylori kindlaks teha väljahingatava õhu kaudu

 15. Time-lapse gravity data for monitoring and modeling artificial recharge through a thick unsaturated zone

  Science.gov (United States)

  Kennedy, Jeffrey R.; Ferre, Ty P.A.; Creutzfeldt, Benjamin

  2016-01-01

  Groundwater-level measurements in monitoring wells or piezometers are the most common, and often the only, hydrologic measurements made at artificial recharge facilities. Measurements of gravity change over time provide an additional source of information about changes in groundwater storage, infiltration, and for model calibration. We demonstrate that for an artificial recharge facility with a deep groundwater table, gravity data are more sensitive to movement of water through the unsaturated zone than are groundwater levels. Groundwater levels have a delayed response to infiltration, change in a similar manner at many potential monitoring locations, and are heavily influenced by high-frequency noise induced by pumping; in contrast, gravity changes start immediately at the onset of infiltration and are sensitive to water in the unsaturated zone. Continuous gravity data can determine infiltration rate, and the estimate is only minimally affected by uncertainty in water-content change. Gravity data are also useful for constraining parameters in a coupled groundwater-unsaturated zone model (Modflow-NWT model with the Unsaturated Zone Flow (UZF) package).

 16. Soil hydraulic material properties and layered architecture from time-lapse GPR

  Science.gov (United States)

  Jaumann, Stefan; Roth, Kurt

  2018-04-01

  Quantitative knowledge of the subsurface material distribution and its effective soil hydraulic material properties is essential to predict soil water movement. Ground-penetrating radar (GPR) is a noninvasive and nondestructive geophysical measurement method that is suitable to monitor hydraulic processes. Previous studies showed that the GPR signal from a fluctuating groundwater table is sensitive to the soil water characteristic and the hydraulic conductivity function. In this work, we show that the GPR signal originating from both the subsurface architecture and the fluctuating groundwater table is suitable to estimate the position of layers within the subsurface architecture together with the associated effective soil hydraulic material properties with inversion methods. To that end, we parameterize the subsurface architecture, solve the Richards equation, convert the resulting water content to relative permittivity with the complex refractive index model (CRIM), and solve Maxwell's equations numerically. In order to analyze the GPR signal, we implemented a new heuristic algorithm that detects relevant signals in the radargram (events) and extracts the corresponding signal travel time and amplitude. This algorithm is applied to simulated as well as measured radargrams and the detected events are associated automatically. Using events instead of the full wave regularizes the inversion focussing on the relevant measurement signal. For optimization, we use a global-local approach with preconditioning. Starting from an ensemble of initial parameter sets drawn with a Latin hypercube algorithm, we sequentially couple a simulated annealing algorithm with a Levenberg-Marquardt algorithm. The method is applied to synthetic as well as measured data from the ASSESS test site. We show that the method yields reasonable estimates for the position of the layers as well as for the soil hydraulic material properties by comparing the results to references derived from ground truth data as well as from time domain reflectometry (TDR).

 17. Lapsed taastavad virtuaalselt vanaisade hävitatud maailma / Annika Matson

  Index Scriptorium Estoniae

  Matson, Annika, 1976-

  2000-01-01

  1930. aastail Saksamaal hävitatud sünagoogidest ning Darmstadti tehnikaülikooli arhitektuuriüliõpilaste poolt professor Manfred Koobi juhtimisel 14 sünagoogi virtuaalsest taastamisest. Idee autor oli üliõpilane Marc Grellert

 18. High-resolution time-lapse tomography of rat vertebrae during compressive loading: deformation response analysis

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fíla, Tomáš; Kytýř, Daniel; Zlámal, Petr; Kumpová, Ivana; Doktor, Tomáš; Koudelka_ml., Petr; Jiroušek, Ondřej

  2014-01-01

  Roč. 9, May (2014), C05054 ISSN 1748-0221. [International workshop on radiation imaging detectors /15./. Paris, 23.06.2013-27.06.2013] R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP105/10/2305; GA MŠk(CZ) LO1219 Institutional support: RVO:68378297 Keywords : image reconstruction in medical imaging * computerized tomography * computed radiography Subject RIV: JJ - Other Materials Impact factor: 1.399, year: 2014 http://iopscience.iop.org/1748-0221/9/05/C05054

 19. A time-lapse lidar survey of the Mam Tor landslide, Derbyshire, UK.

  Science.gov (United States)

  Hodgetts, David; Rutter, Ernest

  2013-04-01

  Since 2004 a terrestrial lidar survey of the Mam Tor landslide in Castleton, Derbyshire, has been undertaken each year. Using a Riegl LMSZ420i laser scanner, the data has been collected during the winter months, while the vegetation is at a minimum, to ensure the surveys record a surface as close to the true geometry of the landslip as possible. These surveys, when combined and viewed in sequence provide an accurate record of the landslides movement over this time. The main challenge in comparing yearly scans of a progressively moving feature (at up to 500mm/year) is to ensure that each year's scan is in the correct place relative to the others, to this end features outside of the landslip are used as reference points to ensure consistent cross referencing of the landslip scans. In addition to this each year the laser scanner is sited in the same position within the study area, to ensure the same areal coverage over consecutive years. In-house software called Virtual Reality Geological Studio (VRGS) is used to interpret and analyse the landslip data (in both point cloud and triangulated mesh form), providing tools for comparing surface elevation, but also to tracking individual features (such as individual boulders) from year to year allowing movement vectors to be mapped across the area of the landslip. These vectors can then be compared with other measurements from total-station surveys to act as a check on the validity of the lidar mapping approach. Topographic sections will be shown through several parts of the slip to facilitate year by year comparison. The landslide itself has formed within the Carboniferous Edale Mudstone Formation, is approximately 900m long, 270 to 300m wide and up to 20m thick. The landslip is estimated to be over 3200 years old.

 20. Time lapse microscopy of temperature control during self-assembly of 3D DNA crystals

  Science.gov (United States)

  Conn, Fiona W.; Jong, Michael Alexander; Tan, Andre; Tseng, Robert; Park, Eunice; Ohayon, Yoel P.; Sha, Ruojie; Mao, Chengde; Seeman, Nadrian C.

  2017-10-01

  DNA nanostructures are created by exploiting the high fidelity base-pairing interactions of double-stranded branched DNA molecules. These structures present a convenient medium for the self-assembly of macroscopic 3D crystals. In some self-assemblies in this system, crystals can be formed by lowering the temperature, and they can be dissolved by raising it. The ability to monitor the formation and melting of these crystals yields information that can be used to monitor crystal formation and growth. Here, we describe the development of an inexpensive tool that enables direct observation of the crystal growth process as a function of both time and temperature. Using the hanging-drop crystallization of the well-characterized 2-turn DNA tensegrity triangle motif for our model system, its response to temperature has been characterized visually.

 1. Age Differences in Attention Lapses Mask Age Differences in Memory Failures: A Methodological Note on Suppression

  OpenAIRE

  James Allan Cheyne; Jonathan S. A. Carriere; Dan eSmilek

  2013-01-01

  Although objective measures of memory performance typically indicate memory declines with age, self-reported memory failures often show no relation to age. In contrast, self-reported attention failures are reliably negatively correlated with age. This contrast suggests the possibility that age-related awareness and reporting of memory failures might be masked by a concurrent decrease in attention failures, which would reduce encoding failures with age and hence reduce perceived memory failure...

 2. Slow Speed--Fast Motion: Time-Lapse Recordings in Physics Education

  Science.gov (United States)

  Vollmer, Michael; Möllmann, Klaus-Peter

  2018-01-01

  Video analysis with a 30 Hz frame rate is the standard tool in physics education. The development of affordable high-speed-cameras has extended the capabilities of the tool for much smaller time scales to the 1 ms range, using frame rates of typically up to 1000 frames s[superscript -1], allowing us to study transient physics phenomena happening…

 3. High resolution time-lapse gravity field from GRACE for hydrological modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Pernille Engelbredt

  Calibration of large scale hydrological models have traditionally been performed using point observations, which are often sparsely distributed. The Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE) mission provides global remote sensing information about mass fluxes with unprecedented accuracy...... than for the mascon only solution, but later than the GLDAS/Noah TWS and the CNES/GRGS SH solutions. The deviations are 10–20 days. From this point of view, the tuning of hydrological models with KBRR data is certainly feasible, though highly time consuming and complicated at the moment. The method...

 4. Lapse koolivalmidus liit- ning ühevanuste rühmas / Lee Kerde

  Index Scriptorium Estoniae

  Kerde, Lee

  2008-01-01

  2006/2007. õppeaastal Tallinna viies lasteaias tehtud uuringust, et selgitada lapsevanemate ning lasteaiaõpetajate suhtumist koolivalmiduse saavutamise ühevanuste ja liitrühmas ning testida laste vaimset koolivalmidust

 5. From time-lapse seismic inversion to history matching of water flooded oil reservoirs

  NARCIS (Netherlands)

  Trani, M.

  2012-01-01

  The world energy demand still increases every year. As a consequence, the demand for fossil fuels, by far the first energy source, is increasing, while easily accessible fossil fuel resources are decreasing. This has stimulated research and development to the optimization of hydrocarbon recovery

 6. Using ground-based time-lapse gravity observations for hydrological model calibration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Lars

  steder vil forværre situationen. Hydrologiske modeller er computerprogrammer, der hjælper os med at forstå vandets vej fra det falder som nedbør og til det igen fordamper til atmosfæren. Modellerne bruges ligeledes til at forudse konsekvenserne af ændringer på alle skalaer. Det kan være alt fra...... vand i jorden er svært at måle, men datatypen er samtidig meget virksom når man kalibrerer modeller. Det er information, som vi ikke kan få fra brønde. De giver os blot udbredelsen af og trykket i grundvandet. I mit forskningsprojekt viser jeg, at vi kan måle ændringer i vandmængden i jorden som lokale...... ændringer i tyngdekraften og bruge dem til at kalibrere hydrologiske modeller med. Når man erstatter luften i jordens porer med vand, så stiger jordens densitet nemlig og dermed også tiltrækningen – eller sagt lidt populært: Du bliver tungere når det regner! I mit forskningsprojekt har jeg undersøgt hvordan...

 7. Direct observation of female mating frequency using time-lapse photography

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Bram; Morrow, Edward H.

  2009-01-01

  One basic condition of postmating sexual selection is that females mate more than once before fertilizing their ova. Knowledge of the frequency and extent of multiple mating in a given population or species is therefore important in order to fully understand the potential for sexual selection, in

 8. Rapid antimicrobial susceptibility testing of clinical isolates by digital time-lapse microscopy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredborg, M; Rosenvinge, F S; Spillum, E

  2015-01-01

  (168 antimicrobial agent-organism combinations) demonstrated 3.6 % minor, no major and 1.2 % very major errors of the oCelloScope system compared to conventional susceptibility testing, as well as a rapid and correct phenotypic detection of strains with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA......-to-result, enabling same-day targeted antimicrobial therapy, facilitating antibiotic stewardship and better patient management. A full-scale validation of the oCelloScope system including more isolates is necessary to assess the impact of using it for AST....

 9. Time-lapse analysis and mathematical characterization elucidate novel mechanisms underlying muscle morphogenesis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chelsi J Snow

  2008-10-01

  Full Text Available Skeletal muscle morphogenesis transforms short muscle precursor cells into long, multinucleate myotubes that anchor to tendons via the myotendinous junction (MTJ. In vertebrates, a great deal is known about muscle specification as well as how somitic cells, as a cohort, generate the early myotome. However, the cellular mechanisms that generate long muscle fibers from short cells and the molecular factors that limit elongation are unknown. We show that zebrafish fast muscle fiber morphogenesis consists of three discrete phases: short precursor cells, intercalation/elongation, and boundary capture/myotube formation. In the first phase, cells exhibit randomly directed protrusive activity. The second phase, intercalation/elongation, proceeds via a two-step process: protrusion extension and filling. This repetition of protrusion extension and filling continues until both the anterior and posterior ends of the muscle fiber reach the MTJ. Finally, both ends of the muscle fiber anchor to the MTJ (boundary capture and undergo further morphogenetic changes as they adopt the stereotypical, cylindrical shape of myotubes. We find that the basement membrane protein laminin is required for efficient elongation, proper fiber orientation, and boundary capture. These early muscle defects in the absence of either lamininbeta1 or laminingamma1 contrast with later dystrophic phenotypes in lamininalpha2 mutant embryos, indicating discrete roles for different laminin chains during early muscle development. Surprisingly, genetic mosaic analysis suggests that boundary capture is a cell-autonomous phenomenon. Taken together, our results define three phases of muscle fiber morphogenesis and show that the critical second phase of elongation proceeds by a repetitive process of protrusion extension and protrusion filling. Furthermore, we show that laminin is a novel and critical molecular cue mediating fiber orientation and limiting muscle cell length.

 10. Influence of the geomembrane on time-lapse ERT measurements for leachate injection monitoring.

  Science.gov (United States)

  Audebert, M; Clément, R; Grossin-Debattista, J; Günther, T; Touze-Foltz, N; Moreau, S

  2014-04-01

  Leachate recirculation is a key process in the operation of municipal waste landfills as bioreactors. To quantify the water content and to evaluate the leachate injection system, in situ methods are required to obtain spatially distributed information, usually electrical resistivity tomography (ERT). However, this method can present false variations in the observations due to several parameters. This study investigates the impact of the geomembrane on ERT measurements. Indeed, the geomembrane tends to be ignored in the inversion process in most previously conducted studies. The presence of the geomembrane can change the boundary conditions of the inversion models, which have classically infinite boundary conditions. Using a numerical modelling approach, the authors demonstrate that a minimum distance is required between the electrode line and the geomembrane to satisfy the good conditions of use of the classical inversion tools. This distance is a function of the electrode line length (i.e. of the unit electrode spacing) used, the array type and the orientation of the electrode line. Moreover, this study shows that if this criterion on the minimum distance is not satisfied, it is possible to significantly improve the inversion process by introducing the complex geometry and the geomembrane location into the inversion tools. These results are finally validated on a field data set gathered on a small municipal solid waste landfill cell where this minimum distance criterion cannot be satisfied. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Security lapses. Critics urge execs to take safety issues more seriously.

  Science.gov (United States)

  Carlson, Joe

  2011-10-17

  Violence in hospitals remains high a year after the Joint Commission's Sentinel Event Alert for it, but experts say CEOs can reduce violence by encouraging staff to report incidents and planning for when the unthinkable strikes. "I think we'd all be better served to give a little more forethought to what you would do if that kind of event takes place," says David Banks, left, of Forida Hospital.

 12. Development and setting of a time-lapse video camera system for the Antarctic lake observation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sakae Kudoh

  2010-11-01

  Full Text Available A submersible video camera system, which aimed to record the growth image of aquatic vegetation in Antarctic lakes for one year, was manufactured. The system consisted of a video camera, a programmable controller unit, a lens-cleaning wiper with a submersible motor, LED lights, and a lithium ion battery unit. Changes of video camera (High Vision System and modification of the lens-cleaning wiper allowed higher sensitivity and clearer recording images compared to the previous submersible video without increasing the power consumption. This system was set on the lake floor in Lake Naga Ike (a tentative name in Skarvsnes in Soya Coast, during the summer activity of the 51th Japanese Antarctic Research Expedition. Interval record of underwater visual image for one year have been started by our diving operation.

 13. Live Cell Imaging of Bacillus subtilis and Streptococcus pneumoniae using Automated Time-lapse Microscopy

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, Imke G. de; Beilharz, Katrin; Kuipers, Oscar P.; Veening, Jan-Willem

  2011-01-01

  During the last few years scientists became increasingly aware that average data obtained from microbial population based experiments are not representative of the behavior, status or phenotype of single cells. Due to this new insight the number of single cell studies rises continuously. However,

 14. Imaging rainfall infiltration processes with the time-lapse electrical resistivity imaging method

  Science.gov (United States)

  Jia, Zhengyuan; Jiang, Guoming; Zhang, Guibin; Zhang, Gang

  2017-04-01

  Electrical Resistivity Imaging (ERI) was carried out continuously for ten days to map the subsurface resistivity distribution along a potentially hazardous hillslope at the Jieshou Junior High School in Taoyuan, Taiwan. The inversions confirm the viability of ERI in tracking the movement of groundwater flow and rainfall infiltration by recording the variation of subsurface resistivity distribution. Meanwhile, relative-water-saturation (RWS) maps can be obtained from ERI images via Archie's Law, which provide a more intuitive reflection of the variation of subsurface rainfall infiltration and a more capable means of estimating the stability of a landslide body. What is more, we then found that the averaged RWS is significantly correlated with daily precipitation. Our observations indicate that real-time ERI is effective in monitoring subterraneous rainfall infiltration, and thereby in estimating the stability of a potential landslide body. When the agglomerate rainfall in the landslide slippage surface was infiltrated quickly without sustaining hydraulic pressure along the landslide slippage surface, the probability of landslides occurring was very low. On the contrary, the probability of landslides occurring could be increased due to the overpressure of pore fluids. Keywords Electrical Resistivity Imaging; Depth-of-Investigation; Archie's Law; Landslide Monitoring; Rainfall Infiltration; Preferential Path

 15. Government Shutdown: Operations of Department of Defense During a Lapse in Appropriations

  Science.gov (United States)

  2011-04-01

  proactive in working with creditors to reschedule debt repayments under these circumstances… c. Military personnel: During a shutdown of DoD activities due...creditors to reschedule debt repayments under these circumstances. The key point that both the creditor and the soldier should remember is that the...including Uniformed Services Treatment Facilities) including doctors, nurses , medical technicians, dentists, and essential support personnel (cooks

 16. History matching of time-lapse crosswell data using ensemble kalman filtering

  KAUST Repository

  de Matos Ravanelli, Fabio Miguel; Hoteit, Ibrahim

  2015-01-01

  results provide quantitative information for history matching purposes using a probabilistic approach to take in account uncertainties in the geological model and reduce uncertainties in reservoir production forecasts.

 17. Küberkiusaja käib varjuna lapse kannul / Sigrid Kõiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõiv, Sigrid

  2008-01-01

  Üle kolmandiku õpilastest on netikiusamist kogenud ja enam kui veerand õpilastest on ise selles osalenud, näitab Tartu Ülikooli magistrandi Karin Naruskovi uurmistöö. Kiusajate kõige menukamateks vahenditeks on MSN ja Rate. Kommenteerib IBM Eesti juht Valdo Randpere

 18. Three-dimensional time-lapse velocity tomography of an underground longwall panel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luxbacher, K.; Westman, E.; Swanson, P.; Karfakis, M. [Virginia Tech., Blacksburg, VA (United States). Dept. of Mining & Minerals Engineering

  2008-06-15

  Three-dimensional velocity tomograms were generated to image the stress redistribution around an underground coal longwall panel to produce a better understanding of the mechanisms that lead to ground failure, especially rockbursts. Mining-induced microseismic events provided passive sources for the three-dimensional velocity tomography. Surface-mounted geophones monitored microseismic activity for 18 days. Eighteen tomograms were generated and high-velocity regions correlated with high abutment stresses predicted by numerical modeling. Additionally, the high-velocity regions were observed to redistribute as the longwall face retreated, indicating that velocity tomography may be an appropriate technology for monitoring stress redistribution in underground mines.

 19. Mööbel, mis äratab meis lapse / Ele Praks

  Index Scriptorium Estoniae

  Praks, Ele

  2004-01-01

  Leidlikke mööbliesemeid maailmast lastetuppa, mille autoriteks Ieva Araja ja Rihards Funts Lätist, Samantha Parsons Austraaliast, Peter Murdoch jt. Artiklis ka kodulehekülgede aadresse, kust leida toredaid istmeid ja laudu

 20. Kõik kuninganna lapsed / Ian Buruma ; tõlkinud Külli-Riin Tigasson

  Index Scriptorium Estoniae

  Buruma, Ian

  2011-01-01

  Monarhia on sageli populaarne vähemuste hulgas, Hollandi kuninganna Beatrix ei tõmba piire oma alamate seas nende rahvuse või usu põhjal. Aristokraatlik tava seista kõrgemal natsionalismi väiklusest võib olla parim argument, miks monarhia säilitamist toetada

 1. Individual cell motility studied by time-lapse video recording: influence of experimental conditions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartmann-Petersen, R; Walmod, P S; Berezin, A

  2000-01-01

  : Of the parameters evaluated, cell motility was most strongly affected by changes in pH and temperature. In general, changes in cell speed were accompanied by alterations in cell morphology and organization of filamentous actin, although no consistent phenotypic characteristics could be demonstrated for cells...

 2. Lapsed ja nende karistamine : kas lüüa või mitte? / Anu Uritam

  Index Scriptorium Estoniae

  Uritam, Anu, 1972-

  2007-01-01

  Ülevaade Eestis kehtivatest õigusaktidest, rahvusvahelistest lepetest ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest, mis käsitlevad laste karistamist ja füüsilist väärkohtlemist. Õiguslikust olukorrast teistes Euroopa riikides

 3. Lapse saamise ajastamine ja laste arv : sündimustrendid Euroopas / Mare Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsaar, Mare, 1966-

  2011-01-01

  Artiklis näidatakse kuidas sündimuse analüüsiks kasutatavad teooriad aitavad seletada väärtuste, normide ja ressursside mõju sündimuskäitumisele. Aluseks empiirilised andmed Euroopa riikides 2006. a. sündimuse kohta läbi viidud Eurobaromeetri uuringust (Testa 2006)

 4. Attentional Lapses of Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Tasks of Sustained Attention

  NARCIS (Netherlands)

  Gmehlin, Dennis; Fuermaier, Anselm B.M.; Walther, Stephan; Tucha, Lara; Koerts, Janneke; Lange, Klaus W.; Tucha, Oliver; Weisbrod, Matthias; Aschenbrenner, Steffen

  Adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) show attentional dysfunction such as distractibility and mind-wandering, especially in lengthy tasks. However, fundamentals of dysfunction are ambiguous and relationships of neuropsychological test parameters with self-report measures of

 5. Automated Functional Analysis of Astrocytes from Chronic Time-Lapse Calcium Imaging Data.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yinxue; Shi, Guilai; Miller, David J; Wang, Yizhi; Wang, Congchao; Broussard, Gerard; Wang, Yue; Tian, Lin; Yu, Guoqiang

  2017-01-01

  Recent discoveries that astrocytes exert proactive regulatory effects on neural information processing and that they are deeply involved in normal brain development and disease pathology have stimulated broad interest in understanding astrocyte functional roles in brain circuit. Measuring astrocyte functional status is now technically feasible, due to recent advances in modern microscopy and ultrasensitive cell-type specific genetically encoded Ca 2+ indicators for chronic imaging. However, there is a big gap between the capability of generating large dataset via calcium imaging and the availability of sophisticated analytical tools for decoding the astrocyte function. Current practice is essentially manual, which not only limits analysis throughput but also risks introducing bias and missing important information latent in complex, dynamic big data. Here, we report a suite of computational tools, called Functional AStrocyte Phenotyping (FASP), for automatically quantifying the functional status of astrocytes. Considering the complex nature of Ca 2+ signaling in astrocytes and low signal to noise ratio, FASP is designed with data-driven and probabilistic principles, to flexibly account for various patterns and to perform robustly with noisy data. In particular, FASP explicitly models signal propagation, which rules out the applicability of tools designed for other types of data. We demonstrate the effectiveness of FASP using extensive synthetic and real data sets. The findings by FASP were verified by manual inspection. FASP also detected signals that were missed by purely manual analysis but could be confirmed by more careful manual examination under the guidance of automatic analysis. All algorithms and the analysis pipeline are packaged into a plugin for Fiji (ImageJ), with the source code freely available online at https://github.com/VTcbil/FASP.

 6. Time-lapse Joint Inversion of Geophysical Data and its Applications to Geothermal Prospecting - GEODE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Revil, Andre [Univ. of Savoy, Chambery (France)

  2015-12-31

  The objectives of this project were to develop new algorithms to decrease the cost of drilling for geothermal targets during the exploration phase of a hydrothermal field and to improve the monitoring of a geothermal field to better understand its plumbing system and keep the resource renewable. We developed both new software and algorithms for geothermal explorations (that can also be used in other areas of interest to the DOE) and we applied the methods to a geothermal field of interest to ORMAT in Nevada.

 7. 26 CFR 1.83-5 - Restrictions that will never lapse.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... value of the stock at some time in the future may be a more accurate measure of the value of the stock...-called “buy-sell” restriction was imposed on a corporation's stock to limit ownership of such stock and...

 8. Õpilaskodu lapse sotsiaalse arengu toetajana / Maie Klaas ; juhendaja Kaja Altermann

  Index Scriptorium Estoniae

  Klaas, Maie

  2012-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris sotsiaalprobleemsete perede 11-17-aastaste laste arvamusi õpilaskodus elamise ja nende sotsiaalses arengus toimunud muutuste kohta

 9. Mida teha, et lapsed koolist ei puuduks? / Triin Tomingas, Hille Hinsberg, Sirje Ess...[jt

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Küsimusele vastavad lapsevanemad Triin Tomingas ja Hille Hinsberg, Saaremaa ühisgümnaasiumi algklasside õppealajuhataja Sirje Ess, Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur, MTÜ Ellu psühholoog-koolitaja Tiia Lister

 10. Narva narkomaanid jätavad oma lapsed nime ja dokumentideta / Tanel Mazur, Mari Kodres

  Index Scriptorium Estoniae

  Mazur, Tanel, 1971-

  2008-01-01

  Probleemidest, mida tõstatas narkomaanide ja alkohoolikute rehabilitatsiooniga tegeleva MTÜ Sind Ei Jäeta Üksi juht Tatjana Magerova kohtumisel Narvas külaskäigul viibinud presidendi Toomas Hendrik Ilvesega. Vabariigi President Ida-Virumaal 19.-20.11.2008. Ilmunud ka Narva Postiljon 22. nov. lk. 1, autor ainult Tanel Mazur

 11. Very high resolution time-lapse photography for plant and ecosystems research

  Science.gov (United States)

  Very high resolution gigapixel photography increasingly is being used to support a broad range of ecosystem and physical process research because it offers an inexpensive means of simultaneously collecting information at a range of spatial scales. Recently, methods have been developed to incorporate...

 12. Studying unsaturated epikarst water storage properties by time lapse surface to depth gravity measurements

  Science.gov (United States)

  Deville, S.; Champollion, C.; chery, J.; Doerflinger, E.; Le Moigne, N.; Bayer, R.; Vernant, P.

  2011-12-01

  The assessment of water storage in the unsaturated zone in karstic areas is particularly challenging. Indeed, water flow path and water storage occur in quite heterogeneous ways through small scale porosity, fractures, joints and large voids. Due to this large heterogeneity, it is therefore difficult to estimate the amount of water circulating in the vadose zone by hydrological means. One indirect method consists to measure the gravity variation associated to water storage and withdrawal. Here, we apply a gravimetric method in which the gravity is measured at the surface and at depth on different sites. Then the time variations of the surface to depth (STD) gravity differences are compared for each site. In this study we attempt to evaluate the magnitude of epikarstic water storage variation in various karst settings using a CG5 portable gravimeter. Surface to depth gravity measurements are performed two times a year since 2009 at the surface an inside caves at different depths on three karst aquifers in southern France : 1. A limestone site on the Larzac plateau with a vadose zone thickness of 300m On this site measurements are done on five locations at different depths going from 0 to 50 m; 2. A dolomitic site on the Larzac plateau (Durzon karst aquifer) with a vadose zone thickness of 200m; Measurements are taken at the surface and at 60m depth 3. A limestone site on the Hortus karst aquifer and "Larzac Septentrional karst aquifer") with a vadose zone thickness of only 35m. Measurements are taken at the surface and at 30m depth Therefore, our measurements are used in two ways : First, the STD differences between dry and wet seasons are used to estimate the capacity of differential storage of each aquifer. Surprisingly, the differential storage capacity of all the sites is relatively invariant despite their variable geological of hydrological contexts. Moreover, the STD gravity variations on site 1 show that no water storage variation occurs beneath 10m depth, suggesting that most of the differential storage is taken by the epikarst. Second, we use STD gravity differences to determine the effective density values for each site. These integrative density values are compared to measured grain densities from core samples in order to obtain the apparent porosity and saturation representative to the investigated volume. We then discuss the relation between the physical characteristic of each non-saturated zone and its water storage capacity. It seems that epikarst water storage variation is only weakly related to lithology. We also discuss the reasons for specific water storage in the epikarst. Because epikarst water storage has been claimed to be a general characteristic of karst system, a gravimetric approach appears to be a promising method to verify quantitatively this hypothesis.

 13. Time-Lapse, in Situ Imaging of Ice Crystal Growth Using Confocal Microscopy.

  Science.gov (United States)

  Marcellini, Moreno; Noirjean, Cecile; Dedovets, Dmytro; Maria, Juliette; Deville, Sylvain

  2016-11-30

  Ice crystals nucleate and grow when a water solution is cooled below its freezing point. The growth velocities and morphologies of the ice crystals depend on many parameters, such as the temperature of ice growth, the melting temperature, and the interactions of solutes with the growing crystals. Three types of morphologies may appear: dendritic, cellular (or fingerlike), or the faceted equilibrium form. Understanding and controlling which type of morphology is formed is essential in several domains, from biology to geophysics and materials science. Obtaining, in situ, three dimensional observations without introducing artifacts due to the experimental technique is nevertheless challenging. Here we show how we can use laser scanning confocal microscopy to follow in real-time the growth of smoothed and faceted ice crystals in zirconium acetate solutions. Both qualitative and quantitative observations can be made. In particular, we can precisely measure the lateral growth velocity of the crystals, a measure otherwise difficult to obtain. Such observations should help us understand the influence of the parameters that control the growth of ice crystals in various systems.

 14. Maailma parimad raamatud ja raamatunäljas lapsed / Mare Müürsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Müürsepp, Mare, 1958-

  2010-01-01

  IBBY kongressil Santiago de Compostelas avalikustatud 2010. a. aunimekirjast, milles on ka Leelo Tungla "Seltsimees laps ja suured inimesed" (2008) ning tõlkija Leelo Märjamaa ameerika lastekirjaniku Kate DiCamillo raamatu "Tiiger virgub" (2008) tõlkimise eest

 15. Optimal Estimation of Diffusion Coefficients from Noisy Time-Lapse-Recorded Single-Particle Trajectories

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Christian Lyngby

  2012-01-01

  . The standard method for estimating diusion coecients from single-particle trajectories is based on leastsquares tting to the experimentally measured mean square displacements. This method is highly inecient, since it ignores the high correlations inherent in these. We derive the exact maximum likelihood...... of diusion coecients of hOgg1 repair proteins diusing on stretched uctuating DNA from data previously analyzed using a suboptimal method. Our analysis shows that the proteins have dierent eective diusion coecients and that their diusion coecients are correlated with their residence time on DNA. These results...

 16. Time-lapse electrical resistivity anomalies due to contaminant transport around landfills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Yang

  2007-06-01

  Full Text Available The extent of landfill leachate can be delineated by geo-electrical imaging as a response to the varying electrical resistivity in the contaminated area. This research was based on a combination of hydrogeological numerical simulation followed by geophysical forward and inversion modeling performed to evaluate the migration of a contaminant plume from a landfill. As a first step, groundwater flow and contaminant transport was simulated using the finite elements numerical modeling software FEFLOW. The extent of the contaminant plume was acquired through a hydrogeological model depicting the distributions of leachate concentration in the system. Next, based on the empirical relationship between the concentration and electrical conductivity of the leachate in the porous media, the corresponding geo-electrical structure was derived from the hydrogeological model. Finally, forward and inversion computations of geo-electrical anomalies were performed using the finite difference numerical modeling software DCIP2D/DCIP3D. The image obtained by geophysical inversion of the electric data was expected to be consistent with the initial hydrogeological model, as described by the distribution of leachate concentration. Numerical case studies were conducted for various geological conditions, hydraulic parameters and electrode arrays, from which conclusions were drawn regarding the suitability of the methodology to assess simple to more complex geo-electrical models. Thus, optimal mapping and monitoring configurations were determined.

 17. Peaminister Parts : lapsed olgu meist targemad / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Intervjuus tunnistab peaminister Juhan Parts end roheliseks poliitikuks, nimetab valitsusliitu parimaks võimalikuks ja soovitab tudengitel kõigepealt õppida ning annab valitsuse 100 päeva hindeks "neli miinus". Kommenteerivad: Evelyn Sepp, Tarmo Loodus, Ivari Padar

 18. Embryonic lineage analysis using three-dimensional, time-lapse in-vivo fluorescent microscopy

  Science.gov (United States)

  Minden, Jonathan; Kam, Zvi; Agard, David A.; Sedat, John W.; Alberts, Bruce

  1990-08-01

  Drosophila melanogaster has become one of the most extensively studied organisms because of its amenability to genetic analysis. Unfortunately, the biochemistry and cell biology ofDrosophila has lagged behind. To this end we have been microinjecting fluorescently labelled proteins into the living embryo and observing the behavior of these proteins to determine their role in the cell cycle and development. Imaging of these fluorescent probes is an extremely important element to this form of analysis. We have taken advantage of the sensitivity and well behaved characteristics of the charge coupled device (CCD) camera in conjunction with digital image enhancement schemes to produce highly accurate images of these fluorescent probes in vivo. One of our major goals is to produce a detailed map of cell fate so that we can understand how fate is determined and maintained. In order produce such a detailed map, protocols for following the movements and mitotic behavior of a large number of cells in three dimensions over relatively long periods of time were developed. We will present our results using fluorescently labelled histone proteins as a marker for nuclear location1. In addition, we will also present our initial results using a photoactivatable analog of fluorescein to mark single cells so that their long range fate can be unambiguously determined.

 19. Time-lapse monitoring of soil water content using electromagnetic conductivity imaging

  Science.gov (United States)

  The volumetric soil water content (VWC) is fundamental to agriculture. Unfortunately, the universally accepted thermogravimetric method is labour intensive and time-consuming to use for field-scale monitoring. Electromagnetic (EM) induction instruments have proven to be useful in mapping the spatio-...

 20. The Contribution of Attentional Lapses to Individual Differences in Visual Working Memory Capacity

  OpenAIRE

  Adam, Kirsten C. S.; Mance, Irida; Fukuda, Keisuke; Vogel, Edward K.

  2015-01-01

  Attentional control and working memory capacity are important cognitive abilities that substantially vary between individuals. Although much is known about how attentional control and working memory capacity relate to each other and to constructs like fluid intelligence, little is known about how trial-by-trial fluctuations in attentional engagement impact trial-by-trial working memory performance. Here, we employ a novel whole-report memory task that allowed us to distinguish between varying...