WorldWideScience

Sample records for kvindedominerede administrative arbejde

 1. Seniorers frivillige arbejde i idrætten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Bjarne

  2013-01-01

  Seniorers frivillige arbejde i idrætten. Hvor mange arbejder frivilligt, udviklingen deri, politiske forventninger til de frivillige mv.......Seniorers frivillige arbejde i idrætten. Hvor mange arbejder frivilligt, udviklingen deri, politiske forventninger til de frivillige mv....

 2. Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen handler om den praksis, vi kalder administration. Vi er i den offentlige sektor i Danmark hos kontorfolkene med deres sagsmapper, computere, telefoner,, lovsamlinger,, retningslinier og regneark. I bogen udfoldes en mangfoldighed af konkrete historier om det administrative arbejde fra...... forskellige områder i den offentlige sektor. Hensigten er at forstå den praksis og faglighed der knytter sig til det administrative arbejde...

 3. Hvilken organisation arbejder du for?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Obed Madsen, Søren

  2014-01-01

  Et interview med Michael Ziegler viser at KL og offentlige ansatte medarbejdere ikke har det samme syn på, hvilken organisation, de arbejder for. Hvis det ikke skal føre til konflikter, kræver det oversættelse mellem de to verdener.......Et interview med Michael Ziegler viser at KL og offentlige ansatte medarbejdere ikke har det samme syn på, hvilken organisation, de arbejder for. Hvis det ikke skal føre til konflikter, kræver det oversættelse mellem de to verdener....

 4. Det fleksible arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Csonka, Agi Eva

  Det er en udbredt antagelse, at arbejdet er under forandring i disse år. Det forventes, at flere og flere lønmodtagere får et mere fleksibelt arbejde kendetegnet ved større selvbestemmelse, mere varierede arbejdsopgaver og flere faglige og personlige udviklingsmuligheder. Men er det fleksible arb...

 5. Det tværprofessionelle arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tofteng, Ditte Maria Børglum; Bladt, Mette

  2017-01-01

  Tværprofessionelt samarbejde er tidens løsen på komplekse sociale problemstillinger. Den moderne velfærdsstats borgerindsatser synes at kræve et særligt samkoordineret arbejde mellem professioner. Men nogle gange ser det ud til, at det tværprofessionelle ender med at stå i vejen for en sagsgang o....... The article shows that the inter-professional sometimes become the systems answer to problems created by the organizational structures of the system....... it looks like, the inter-professional work end up being in the way of an administration and effort, which is timely and professional sound. Based on a long term action research project the article will, be focused on how the inter-professional work sometimes becomes a trip up for problem solving...

 6. Prekarisering og akademisk arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gleerup, Janne; Nielsen, Birger Steen; Olsén, Peter

  2018-01-01

  Artiklen fremlægger resultater fra et forskningsprojekt, der handler om de subjektive sider af prekarisering. Den empiriske del fokuserer på en udvalgt gruppe af akademikere, der er ramt af prekarisering på det danske arbejdsmarked, og hvordan de oplever og lever med midlertidige og usikre arbejd...

 7. Sproget på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  2009-01-01

  Der argumenteres for at undervisningen i dansk som andetsprog på arbejde udgør en udfrodring for den kommunikative undervisning fordi den må udvide sit sprog- og læringssyn for at kunne give learnerne de sproglige kompetencer de har brug for på arbejdspladsen, og at dette også er en udfrodring fo...

 8. Lærere arbejder med landskabsdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YOUtube videoklip. Valg af arbejdsform: Lærere der er igang med at afprøve praktisk undersøgende arbejde med danske landskabsformer. Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Ultrakort videoklip valgt så 1) lærerne kan dele med kolleger, 2) øvrige...

 9. Administration i politisk styrede organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steen Juul

  2017-01-01

  At redegøre for hvad administration i politisk styrede organisationer er og forklare relevante teorier og begreber, der kan bruges til at analysere og forstå administrativt arbejde i politisk styrede organisationer.......At redegøre for hvad administration i politisk styrede organisationer er og forklare relevante teorier og begreber, der kan bruges til at analysere og forstå administrativt arbejde i politisk styrede organisationer....

 10. Vil de gerne have et arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren; Madsen, Mikkel Bo; Filges, Trine

  Undersøgelsen her belyser arbejdsmarkedsparate lediges arbejdsmotivation og fleksibilitet. Samtidig er virksomheder og sagsbehandlere blevet spurgt, hvordan de oplever de lediges motivation. Et flertal af de arbejdsmarkedsparate ledige vil gerne have et arbejde. De fleste vil gerne hurtigt i gang...

 11. Det ufærdige arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mogens

  for hændelsesforløbet, og derved fremmes muligheden for at anvende den som heuristik. Samtidig kan der være behov for at fokusere i arbejdet med fortællingerne, og her kan teorier og begreber fra faglig side anvendes, da de peger på de vigtige sider af fortællingerne. Til sidst skitseres hvordan man kan arbejde i...

 12. Anerkendende arbejde i skoler -at skabe fælles trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen handler om at arbejde med hele klasser , skoler og nærsamfund og bruge interview og systemisk konstruktionistiske teorier og AI til konkret praksis også imod mobning. Bogen har dansk forord og noter, der er tilpasset den danske kontekst....

 13. Europæisk Kerne Kompetenceramme for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  . European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet er udviklet i et samarbejde mellem 26 universiteter og andre højere læreanstalter som en del af European Later Life Active Network (ELLAN). ELLANs Lifelong Learning Programme er...... mod en bedre kvalitet i de videregående professionsuddannelser, hvor de færdiguddannede kan arbejde med ydelser til ældre mennesker i social- og sundhedssektoren. Hovedresultatet er udarbejdelsen af European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden...... for hos professionelle, der arbejder med ældre mennesker ved at gennemføre et litteraturstudie, gennemføre kvalitative studier blandt de ældre i seks forskellige lande samt gennemføre kvantitative studier blandt professionelle. Disse forskningsprojekter dannede baggrunden for udvikling af European Core...

 14. 'Hvis vi bare ku' få fred til at passe vores arbejde...'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter

  2008-01-01

  Artiklen handler om mening og meningsskabelse i arbejdet - som forudsætning for de ansattes deltagelse og engagement i at forandre og forbedre deres arbejde. Resultater fra forskningsprojektet VISS præsenteres. 14 virksomheder arbejdede med at forbedre deres psykiske arbejdsmiljø, men mange misly...

 15. Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordin, Lone Lindegard; Madsen, Katrine Dahl; Andersen, Tanja Thinggaard

  Denne rapport præsenterer en landsdækkende undersøgelse af kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. Undersøgelsen er udført i efteråret 2013 i Forskningscenter for sundhedsfremmende bæredygtig skoleudvikling ved DPU, Aarhus Universitet. Formålet m...

 16. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012: Foreløbige analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Skov Henriksen, Lars; Qvist, Hans-Peter

  at belyse ændringer i den danske befolknings frivillige indsats siden 2004, hvor den første omfattende undersøgelse blev gennemført i regi af det internationale Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Sector Project (Koch-Nielsen m.fl., 2005). Den aktuelle undersøgelse har været gennemført som et...... followup-studie af Johns Hopkins undersøgelsen med de definitioner af frivilligt arbejde og klassifikationer af organisationsområder, der var gældende for denne undersøgelse. Undersøgelsen er således gennemført med identiske metoder med henblik på at sikre en så stor grad af sammenlignelighed mellem de......, og som har tilstrækkelige danskkundskaber til at interviewet kunne gennemføres på dansk, deltog i denne del af undersøgelsen. SFI-Survey har stået for dataindsamlingen i begge tilfælde. Spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsens analyser, kan se på forskernetværket CiFri’s hjemmeside: www...

 17. Hvordan får vi øje på magten? Om at kaste et kritisk reflekterende blik på sit pædagogiske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Margrethe

  2014-01-01

  Dette kapitel præsenterer et kritisk reflekterende blik på den pædagogiske praksis. Det er nødvendigt at vi som pædagoger har viden og de redskaber, der skal til, for at vi kan være kritisk bevidste om de metoder, vi anvender, og den måde vi vælger at anvende det pædagogiske arbejde på.Indledning...

 18. Relationer mellem teori og praksis i pædagogisk og lærerfagligt arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  måder, og de hver af disse understøtter bestemte opfattelser af pædagogik og undervisning. Denne bog forsøger derfor give svar på, hvordan du kan forstå og omsætte relationerne mellem teori og praksis i dine pædagogiske studier og aktiviteter. Bogen giver dig viden om: • Hvordan og hvorfor teori og......Forbindelsen mellem teori og praksis er en grundlægende udfordring. Det gælder alle fag og professioner men ikke mindst for lærer- og pædagogstuderende, som netop formidler viden og som denne bog derfor adresserer. Den grundlæggende idé er, at teori og praksis kan relateres på flere forskellige...... praksis relaterer sig til hinanden som forskellige vidensformer, og hvordan disse forskellige former for viden ofte knytter sig til den kultur, som de optræder i. • Hvordan du kan analysere og syntetisere den måde, du i dit eget pædagogiske arbejde relaterer teori og praksis på, så du dermed også kan...

 19. Hvordan understøttes hg-elevers kompetenceudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejgaard, Karin Løvenskjold; Hansen, Jens Ager; Karmark, Ole

  Publikationen handler om, hvordan hg-elever arbejder og dermed lærer og udvikler kvalifikationer og kompetencer i de undervisnings- og arbejdsformer, de indgår i. Indholdet er baseret på observationer af elever i klasseundervisning, gruppearbejde eller individuel arbejde i forlængelse af klasseun......Publikationen handler om, hvordan hg-elever arbejder og dermed lærer og udvikler kvalifikationer og kompetencer i de undervisnings- og arbejdsformer, de indgår i. Indholdet er baseret på observationer af elever i klasseundervisning, gruppearbejde eller individuel arbejde i forlængelse af...

 20. Norsk inspiration til uddannelse og job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; Thomsen, Rie; Buhl, Rita

  2017-01-01

  Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job......Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job...

 1. Interdisciplinarity and Scientific Creativity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2014-01-01

  En undersøgelse af forskellige måder hvorpå tværvidenskabeligt arbejde kan fremme videnskabelig kreativitet, sammenholdt med de mulige ulemper og omkostninger ved at arbejde tværvidenskabeligt...

 2. Inquiry i naturfags undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harlen, Wynne; Guldager, Ida; Auning, Claus

  Hvordan arbejde med en IBSE tilgang til undervisningen og beskrivelse af erfaringer fra Fibonacci Projektet i Danmark......Hvordan arbejde med en IBSE tilgang til undervisningen og beskrivelse af erfaringer fra Fibonacci Projektet i Danmark...

 3. Introduktion til Modul 12 på Ergoterapeutuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Fungerer som de studerendes forberedelse til introduktionen, samt til at arbejde interaktivt. De studerende arbejder interaktivt i de 3 lektioner som undervisningen forløber over, mhp. at inddrage de studerende i viden om modulets indhold....

 4. Sammenhæng mellem luftvejssygdomme i den tidlige barndom og astma hos unge. International forskning, udvalgt og kommenteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, P.A.

  1994-01-01

  Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994......Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994...

 5. Design is an Attitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kaare Riise

  2005-01-01

  Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden.......Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden....

 6. Perspectivas para la lexicografía especializada en Cuba

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  1995-01-01

  En diskussion af muligheder for at udvikle et fagleksikografisk arbejde på Cuba og i det øvrige Latinamerika......En diskussion af muligheder for at udvikle et fagleksikografisk arbejde på Cuba og i det øvrige Latinamerika...

 7. Efterforskningens grænser på internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2018-01-01

  Efterforskning på internettet er stadig mere central i politiets arbejde, men der mangler bestemmelser, som konkret regulerer, hvad politiet må og ikke må. Retsplejelovens regulering af politiets arbejde skal gentænkes, diskuteres og fastlægges på ny....

 8. Epilogue: Art and Business for European Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Darsø, Lotte

  2008-01-01

  Epilog med case study af Miha Pogacnik og hans visioner og arbejde med musik som indgang til transformation Udgivelsesdato: Nov. 2008......Epilog med case study af Miha Pogacnik og hans visioner og arbejde med musik som indgang til transformation Udgivelsesdato: Nov. 2008...

 9. Introduction: Voluntary work, unemployment, and the changing welfare state

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2015-01-01

  Introduktionen lægger op til at diskutere spørgsmål og problemer, som er knyttet til frivilligt arbejde.......Introduktionen lægger op til at diskutere spørgsmål og problemer, som er knyttet til frivilligt arbejde....

 10. Foto og dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2011-01-01

  Et kapitel der giver eksempler på hvordan fotografi anvendes som en form for dokumentation i pædagogisk arbejde, samtidig med at kapitlet kaster et kritisk lys over hvad der menes med dokumentation og hvorvidt fotografi kan dokumentere pædagogisk arbejde og institutionsliv...

 11. Digitalisering af arbejdet og digitale platforme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ilsøe, Anna; Madsen, Louise Weber

  2017-01-01

  Halvdelen af de erhvervsaktive i Danmark bruger i udstrakt grad computere eller andre digitale devices i deres arbejde, mens hver femte bruger computerstyrede maskiner. Flere end 100.000 danskere tjener penge via digitale arbejds- eller kapitalplatforme. Det viser den hidtil største undersøgelse ...

 12. Mentoring - et bidrag til bedre samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kim

  2004-01-01

  Diskussion af mentoring som bidrag til at understøtte og styrke samspillet mellem efteruddannelse og arbejde. Artiklen inddrager erfaringer fra konkret forløb med mentoring og diskuterer forløbene i lyset af teorier om mentoring baseret på international litteratur. Artiklen udspringer af arbejde...

 13. Stræk og slip

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Trine Kjær; Virén Riise, Dorte

  Bogen indeholder ideer til, hvordan du kan integrere afspænding i den almindelige undervisning, og der er særlige programmer til at arbejde med hovedpine og nakkesmerter, som erfaringsmæssigt fylder meget i den daglige undervisning, når man arbejder med udsatte mennesker...

 14. Precarisation, Social Work, and Social Ethics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeller, Jörg

  2011-01-01

  Prækarisering af arbejds- og livsforhold stiller forøgede krav til socialarbejde og stiller socialarbejdere for individuelt uløselige dilemmaer.......Prækarisering af arbejds- og livsforhold stiller forøgede krav til socialarbejde og stiller socialarbejdere for individuelt uløselige dilemmaer....

 15. Ole Worm-Liv og videnskabTidstavle

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  hæftet indeholder syv artikler om Ole Worms liv, videnskab, museum, slægtsportrætter, antikvariske arbejder og om installationen Room One......hæftet indeholder syv artikler om Ole Worms liv, videnskab, museum, slægtsportrætter, antikvariske arbejder og om installationen Room One...

 16. E-TV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ingelise

  2008-01-01

  Materialet er en serie dvd-udgivelser + en lærervejledning med forslag til, hvordan man kan arbejde med filmen, filmscript samt kopiark til elevernes arbejde. Et supplement til den daglige undervisning i engelsk, som gør formidlingen af fremmedsproget kultur levende for eleverne, samtidig med at de...

 17. Formal and Informal Volunteering in a Nordic Context: the Case of Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov; Rosdahl, David; Koch-Nielsen, Inger

  2008-01-01

  På baggrund af data fra den nationale kortlægning af frivilligt arbejde i Danmark sammenlignes tre former for civilt engagemenet: formelt frivilligt arbejde, uformel praktisk hjælp og økonomisk bistand. Betydningen af forskellige former for personlige og sociale ressourcer undersøges i en multiva...

 18. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie

   I artiklen beskrives af forandringer i arbejdsmiljøarbejdet. Hvilke tiltag er der på lovgivningsniveau? Hvilke nye policy-strategier kan iagttages indenfor arbejdsmiljø, politik og ledelse, som kan have betydning for, hvordan forståelse af arbejde og arbejdsmiljøarbejde har ændret sig? Herunder ...

 19. Den faustiske maske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuhlmann, Annelis

  2008-01-01

  Reflektioner over instruktøren Sam Besekows (1911-2001) iscenesættelse af sig selv i sit kunstneriske arbejde. I sin "maskering" af sig selv knytter han sig til udvalgte mytologiske figurer og derved skaber han billeder, der dels tjener som inspiration i skuespillernes arbejde, dels afslører...

 20. Vibrational Quantum Transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, Mads

  Denne afhandling beskriver teoretisk og numerisk arbejde, som undersøger indflydelsen af vibrationer på varmetransport og strøm i realistiske nanoskala systemer. Den vigtigste og mest tidskrævende del af dette arbejde har været at designe og implementere en praktisk metode til at beregne vibratio...

 1. Youth work as Social work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Torben Bechmann

  2009-01-01

  omhandler dansk social arbejde generelt, men særligt med vægt på en diskussion af ungdomsbegrebet, den stadigt mere populære opdeling mellem frivilligt og professionelt socialt arbejde samt "professionaliseringen" af hverdagslivets socialiet. Mange af bidragene fra antologien kan ses som indgående i en...

 2. SOLO-taksonomi – et muligt redskab i læringsmålstyret matematikundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rune

  2015-01-01

  SOLO-taksonomien beskrives som værende et muligt redskab til at stilladsere lærerens arbejde med faglig målsætning i matematikundervisningen.......SOLO-taksonomien beskrives som værende et muligt redskab til at stilladsere lærerens arbejde med faglig målsætning i matematikundervisningen....

 3. Mindfulness på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svalgaard, Lotte

  2011-01-01

  organisationer, hvor fokus er på følelser, kultur, mindfulness, negativ formåen og mobning. •Ledelse, hvor postmoderne ledelsesmetoder bringes frem, beskrives og analyseres i forhold til selvstyrende grupper, mentalisering, teamorienteret ledelse og kønsperspektivet på ledelse. •Konsulentperspektivet, som...

 4. Uniformer på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leilund, Helle

  i feltarbejde udført på tre danske arbejdspladser - DSB, Gentofte Hospital og Post Danmark - undersøges, analyseres og diskuteres det , hvordan ensartet arbejdstøj indgår og gøres på forskellige måder i de forskellige virksomheders og medarbejderes praksisser . Der anvendes en analysestrategi som......, teoretisk og metodisk trækker afhandlingen på indsigter fra dragt - og beklædnings forskning, Science Technology Studies (STS) og Aktør - Netværks teori (ANT ) og kommer med et nyt bud på hvordan man kan analysere og forstå uniformt eller ensartet arbejdstøj som særligt beklædningsfænomen, dels i...

 5. Socialt arbejde og hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Bertel Dam

  2002-01-01

  Background Chronic drug abusers are a challenge in treatment as well as in relation to the social welfare system. Only few research studies address the social implications of drug abuse but focus on the abuse and treatment of it as the central theme. The purpose of this study was to examine day...... life of drug abusers in order to clarify their present and future need for public service related to health and social problems. The study was carried out in Korsoer, a minor town of 20.00 inhabitants with an extraordinary large number of drug abusers. Method Hypothesising that traditional interviewing...... of selected drug abusers would not suffice to obtain the presupposed detailed information of their everyday life, two supplementary methods were used. Thus the study consisted of the following parts: 1. An initial structured interview with each of 24 methadone users. They were selected on the basis...

 6. Historien på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2009-01-01

  Der var engang... Sådan starter mange eventyrlige fortællinger, men på storytelling-konferencen StoryAtWork, der fandt sted 1. og 2. oktober 2008 på Copenhagen Business School, lærer deltagerne andet og mere end at fortælle historier blot som ren fornøjelse......Der var engang... Sådan starter mange eventyrlige fortællinger, men på storytelling-konferencen StoryAtWork, der fandt sted 1. og 2. oktober 2008 på Copenhagen Business School, lærer deltagerne andet og mere end at fortælle historier blot som ren fornøjelse...

 7. Tiden arbejder for os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Chris Holmsted

  Fra 1965 til 1975 rasede en af de blodigste konflikter under hele den kolde krig, Vietnamkrigen. Konflikten fik varige konsekvenser for hele den vestlige verden, og faldt sammen med et turbulent årti præget af ungdomsoprør og venstredrejning. Denne bog handler om krigens indtog i det danske samfu...

 8. Arbejde, innovation og projekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grex, Sara

  studies indicate that project management is not the best way to manage and support innovative work. Hence there was a need for looking further in to this in preparation for developing ways of organizing that can overcome problems within the project frame and contributing to support the process....... The objective of the project is to investigate the organizational possibilities for developing ways of organizing so that innovative processes in project-oriented companies can be supported. The problem is answered through a literature review of theories within innovation, project management, and project...... organizing and two qualitative studies. One study is a multiple case study based on qualitative interviews in four different companies focusing on problems and challenges that participants in innovative processes experience in relation to the way innovative work is organized in projects. The other study...

 9. Linguists and lawyers. Issues we confront : Arbeiten zu Sprache und Recht. Ed. by Jan Engberg, Anna Trosborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, Jan; Trosborg, Anna

  Bogen er et samleværk, der bygger på bidrag til en større international konference om sprog og jura, afholdt ved HHÅ i august 1994. Bidragene er skrevet dels af jurister, der arbejder med forbedring og effektivisering af sprogbrugen inden for det juridiske område, dels af lingvister, der arbejder...

 10. En rejse i hverdagen - de små skridt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Trine Mønsted

  Projektet konkluderer, at der er potentiale for alle små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i at arbejde aktivt med bæredygtighed som en del af deres forretningsudvikling. Rapporten indeholder resultater om, hvordan SMV'er arbejder med bæredygtighed, hvilken værdi de får ud af indsatsen og hvil...

 11. Der skal gang i robotterne - fra Lego til LocoKit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jørgen Christian

  2014-01-01

  Hvis robotter i fremtiden skal udføre slidsomt og kedeligt arbejde i vores hverdag, bør robotterne have ben. Robotingeniøren Jørgen Christian Larsen fortæller her om sit arbejde med at udvikle et byggesæt, der skal gøre vejen til gående robotter kortere....

 12. Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  En antologi om tværprofessionelt arbejde. Mange professionelle inden for det pædagogiske område bliver i dag bedt om at arbejde tværprofessionelt i forbindelse med inklusion i skole og dagtilbud, i arbejdet med udsatte børn og unge og/eller i arbejdet med unge med uddannelsesudfordringer. Men hvad...

 13. Empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Maja Lundemark

  2015-01-01

  et inspirationspapir om empowerment som tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde - især til regioner og kommuner og med henblik på samarbejde mellem professionelle og borgere......et inspirationspapir om empowerment som tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde - især til regioner og kommuner og med henblik på samarbejde mellem professionelle og borgere...

 14. Steen Høyer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen viser og samler for første gang Steen Høyers arbejder fra de første udstillinger med skulpturelle installationer i 1960'erne over mange års arbejde med collager, mail art og fotografier af by og landskaber, til den lange række af idé-, skitse- og konkurrenceprojekter fra 1970'erne til idag...

 15. Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Lærke; Ejbye-Ernst, Niels; Bentsen, Peter

  2016-01-01

  Denne artikel er målrettet lærere, pædagoger og skoleledere, der arbejder eller vil i gang med at arbejde med udeskole. Artiklen byder på en indsigt i udeskole-vante elevers perspektiver på udeskole og bidrager således til henholdsvis at understøtte og underminere de forestillinger, som lærere...

 16. Transformation af nydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ljungdalh, Anders Kruse

  2013-01-01

  Det overordnede emne for dette essay er de teknikker og praksisser som kan tages i anvendelse når mennesker skal eller vil forandre sin smag. Der fokuseres derfor ikke på selve den subjektive lyst, men derimod på det praktisk-tekniske arbejde det er at transformere måden at nyde på. Dette arbejde...

 17. Social innovation og Muhammad Yunus i en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?......Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?...

 18. Blindhedens akustiske horisonter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  2007-01-01

  Inspireret af de få pionerende sanseantropologers arbejde, der især har berørt lyd i de etnografiske arbejder, præsenterer forfatteren sit forskningsarbejde i blinde fællesskaber - for derved at gøre opmærksom på lyd, lydskab, lyd-viden og lyd-kundskaber. Artiklen tager udgangspunkt i det empiris...

 19. Effektfulde indsatser i boligområder til at øge børns trivsel og forbedre forældres kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Holger Jørgensen, Rune Christian; Kjer, Mikkel Giver

  SFI har samlet internationale studier, der viser positive effekter af indsatser, der skal øge børns trivsel og forbedre forældrenes kompetencer i udsatte boligområder. Formålet med rapporten er at bidrage med inspiration til det boligsociale arbejde i Danmark og bringe større fokus på at arbejde ...

 20. Læreplanernes blinde vinkler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe

  2014-01-01

  Kapitlet belyser, hvordan arbejdet med læreplaner kan forstærke en opdeling i, hvad der tæller som pædagogisk arbejde, og hvad der regnes som praktisk eller omsorgsmæssigt arbejde. Det betyder, at en stor del af institutionshverdagen udgrænses fra pædagogiske diskussioner, og at man overser, hvor...

 1. Cases om organisation og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sinding, Knud; Bøllingtoft, Anne

  Cases gør det muligt at øve sig og giver mange forskellige problemstillinger at arbejde med, end de fleste kommer i nærheden af i deres arbejde. Samlingen her passer til en bred vifte af organisationsfag. Der er navnløse og navngivne, store og små, offentlige og private, kendte og ukendte. Casene...

 2. Antikken på film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krasilnikoff, Jens

  2012-01-01

  Review af forskning om den græsk-romerske oldtid på film. Dertil en skitse til videre arbejde med antikken på film ud fra et historiefagligt og kulturhistorisk udgangspunkt.......Review af forskning om den græsk-romerske oldtid på film. Dertil en skitse til videre arbejde med antikken på film ud fra et historiefagligt og kulturhistorisk udgangspunkt....

 3. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 4. Fra viden til velfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Virker skolernes målstyrede undervisning? • Giver det mening at arbejde med iPads i børnehaven? • Hvordan fungerer det tværfaglige samarbejde i sundhedsvæsenet? De spørgsmål, og mange andre, arbejder UCC’s forsknings- og udviklingsprojekter på at besvare. Forskning i UCC tager afsæt i de udfordri...

 5. Moving images as a tool for the Architecture of a New Time

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn, Niels Carlo

  Artikel om hvordan film kan lære om rumpræsentation til arkitekter, som i deres arbejde med at formidle arkitektur bl.a. i konkurrencer, benytter sig af computeranimationer......Artikel om hvordan film kan lære om rumpræsentation til arkitekter, som i deres arbejde med at formidle arkitektur bl.a. i konkurrencer, benytter sig af computeranimationer...

 6. Kritisk-rationel pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydegaard, Torbjørn

  ’Kritisk-rationel pædagogik’ er baseret på Karl Poppers erkendelses- og dannelsesteoretiske tanker. Bogen bygger derfor i lige grad på den kritisk-rationelle metode og på Poppers arbejde imod de totalitære regimer og tendenser i de moderne og senmoderne samfund. Forudsætningen for ethvert...... pædagogisk arbejde med den lærendes erkendelse er den grundlæggende forståelse af læringens natur, det vil sige af hvordan læring foregår inde i hovedet på den lærende. Popper vover at sætte denne proces på formel! Sideløbende med det erkendelsesmæssige arbejde er der et dannelsesmæssigt perspektiv, der...... blandt andet afhænger af den måde undervisningen tilrettelægges på. I denne bog trækkes der især på Poppers arbejde med begreberne individualisme og altruisme som modvægt til den totalitære praksis i fascismen og socialismen. Det er praksisformer, der igen begynder at vise sig i et økonomisk svækket...

 7. Le problème de l’identité des espèces animales et végétales dans les textes arabes et les recherches faites en cette matière par Peter Forsskål (1732-1763)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2013-01-01

  En redegørelse for Peter Forsskåls arbejde med indsamling af arabiske navne på dyre- og plantearter og dettes betydning for forståelsen af naturhistoriske tekster på arabisk.......En redegørelse for Peter Forsskåls arbejde med indsamling af arabiske navne på dyre- og plantearter og dettes betydning for forståelsen af naturhistoriske tekster på arabisk....

 8. Forældresamarbejde styrker social resiliens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2014-01-01

  Artiklen fremlægger og diskuterer forskning i hvordan forældresamarbejde i pædagogisk arbejde kan bidrage til at styrke den sociale resiliens i børns opvækstmiljø......Artiklen fremlægger og diskuterer forskning i hvordan forældresamarbejde i pædagogisk arbejde kan bidrage til at styrke den sociale resiliens i børns opvækstmiljø...

 9. Balanceproblemer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tonboe, Jens

  2007-01-01

  Kommissionens forslag bidrager næppe til bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, men derimod nok til mere arbejde for børnefamilierne - helt i overensstemmelse med regeringens generelle politik på arbejdsmarkedet.......Kommissionens forslag bidrager næppe til bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, men derimod nok til mere arbejde for børnefamilierne - helt i overensstemmelse med regeringens generelle politik på arbejdsmarkedet....

 10. Forpligt velfærdsuddannelserne til digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Silleborg, Ellen

  2014-01-01

  En debatartikel som foreslår, at der kunne arbejdes med en digital taksonomi og med institutionernes udviklingskontrakter - for at sikre en solid digitalisering af studerende på professionshøjskolernes velfærdsuddannelser.......En debatartikel som foreslår, at der kunne arbejdes med en digital taksonomi og med institutionernes udviklingskontrakter - for at sikre en solid digitalisering af studerende på professionshøjskolernes velfærdsuddannelser....

 11. Hitler blev mere populær i de første år ved magten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2018-01-01

  Historisk set. Ønsket om revanche efter Versailles-freden var vigtigt for mange tyskere, men ønsket om arbejde gjorde udslaget. Kommentar i anledning af årsdagen for Hitlers magtovertagelse den 30. januar 1933.......Historisk set. Ønsket om revanche efter Versailles-freden var vigtigt for mange tyskere, men ønsket om arbejde gjorde udslaget. Kommentar i anledning af årsdagen for Hitlers magtovertagelse den 30. januar 1933....

 12. Mulighedernes land?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munck Petersen, Rikke

  2001-01-01

  Kommentar om arbejde med det åbne land i forlængelse af konfencen "Mulighedernes land" og vigtigheden af at landskabsarkitekter går aktivt ind i debatten og arbejdet med landskabets forandring i Danmark.......Kommentar om arbejde med det åbne land i forlængelse af konfencen "Mulighedernes land" og vigtigheden af at landskabsarkitekter går aktivt ind i debatten og arbejdet med landskabets forandring i Danmark....

 13. Komparativität

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2010-01-01

  Artiklen beskriver kort vanskelighederne ved at komparere socialpædagogik i forskellige europæiske lande - bl.a. med betoning af, at professionerne arbejder i nationale og kulturelle kontekster. Samtidig understreges behovet for komparative analyser.......Artiklen beskriver kort vanskelighederne ved at komparere socialpædagogik i forskellige europæiske lande - bl.a. med betoning af, at professionerne arbejder i nationale og kulturelle kontekster. Samtidig understreges behovet for komparative analyser....

 14. 'Making a virtue' of going ill to work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus D.

  2010-01-01

  Hvor megen smerte bør en erhvervsaktiv være klar til at acceptere, når hun udfører sine arbejdsopgaver? Er tilstedeværelsen af symptomer, når man arbejder, et udtryk for sygdom (der er med til at legitimere fravær), eller én af livets betingelser som man må lære at leve med (selv hvis de betyder......, at man har smerter eller ubehag, når man går på arbejde?) Denne artikel argumenterer for, at svaret på dette spørgsmål blandt andet afhænger af social klasse og mere specifikt, hvor 'nødvendigt' det at gå syg på arbejde opleves af hver klasse. For nogle af disse klasser bliver det til en dyd at gå syg på...... arbejde istedet for at være fraværende fordi sidstnævnte vil medføre konsekvenser, der er værre end de smerter man må udholde. Denne idé hentet fra Bourdieu hjælper med at forklare, hvorfor arbejdere har et mere restriktivt syn på, hvornår det er legitimt at tage fravær, når de sammenlignes med...

 15. På jobcentret lærte jeg, at jeg er alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsen, Ane Petrea

  2017-01-01

  Da jeg gik ned med stress, regnede jeg med, at det kommunale jobcenter, ville hjælpe mig med at finde vejen tilbage til mit arbejde. Men jeg tog fejl. Systemet knækkede mig endnu mere.......Da jeg gik ned med stress, regnede jeg med, at det kommunale jobcenter, ville hjælpe mig med at finde vejen tilbage til mit arbejde. Men jeg tog fejl. Systemet knækkede mig endnu mere....

 16. Matematiske billeder, sprog og læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Michael Wahl

  Matematiske billeder sprog og læsning giver et indblik i, hvordan man kan arbejde med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide dem i deres problemløsningsopgaver......Matematiske billeder sprog og læsning giver et indblik i, hvordan man kan arbejde med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide dem i deres problemløsningsopgaver...

 17. Ledelse og arbejde under forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Csonka, Agi Eva

  Inden for såvel dele af arbejdssociologien som blandt managementkonsulenter og virksomhedsledere er det en udbredt opfattelse, at nye organisationsformer er på vej. Virksomheder skal tilpasse sig stadig mere turbulente omgivelser, og der stilles større krav om service og kvalitet. For at sikre op...

 18. Det sociale arbejdes daglige praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mette-Louise

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver, hvordan Udlændingelovens regler om helbredsbetinget opholdstilladelse præger praksisgørelsen af begrebet "empowerment" på et rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge. Der sættes fokus på magtrelationen mellem personale og brugere i en periode, hvor de diagnose...... mellem lovgivning, bureaukratisk forvaltning og empowerment i rehabilitering....

 19. Transfer mellem uddannelse og arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne

  Rapporten sammenfatter eksisterende forskning om faktorer, der bidrager til transfer, altså faktorer som bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation. Forskningsoversigten præsenterer emririsk funderede resultater om, hvad vi ved om transfer. Den t...

 20. Evangelist - på mission i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottfredsen, Rikke

  2009-01-01

  Den kristne missionsforening Evangelist er kendt fra medierne, hvor foreningen ofte fremstilles som hjernevaskende og provokerende. De prædikater glæder Christian Hedegaard, foreningens centrale frontfigur sig over, for det viser at Evangelists arbejde virker, siger han.......Den kristne missionsforening Evangelist er kendt fra medierne, hvor foreningen ofte fremstilles som hjernevaskende og provokerende. De prædikater glæder Christian Hedegaard, foreningens centrale frontfigur sig over, for det viser at Evangelists arbejde virker, siger han....

 1. Da Vinci Linjen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  Afsluttende evalueringsrapport fra følgeforskningen gennem tre år i forbindelse med dety pædagogiske arbejde på Blåbjerggårdskolens Da Vinci Linje for skolemotiverede og underpræsterende elever på 7. til 9. klassetrin.......Afsluttende evalueringsrapport fra følgeforskningen gennem tre år i forbindelse med dety pædagogiske arbejde på Blåbjerggårdskolens Da Vinci Linje for skolemotiverede og underpræsterende elever på 7. til 9. klassetrin....

 2. Interactions between two congeneric gyrodactylids (Gyrodactylus derjavini and G. salaris) with different microhabitats on their common host rainbow trout, Oncorhynchus mykiss

  DEFF Research Database (Denmark)

  Garbøl, Line W.; Jørgensen, Thomas Rohde; Buchmann, Kurt

  2007-01-01

  De to Gyrodactylus arter G. derjavini og G. salaris foretrækker forskellige områder på deres fælles vært. Dette ses både i monkulturer og i blandede kulturer, som dette arbejde belyser eksperimentelt.......De to Gyrodactylus arter G. derjavini og G. salaris foretrækker forskellige områder på deres fælles vært. Dette ses både i monkulturer og i blandede kulturer, som dette arbejde belyser eksperimentelt....

 3. Skal forsvaret revidere ledelses- og uddannelsesbøgerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaplers, Peter

  2010-01-01

  Forsvaret har i mange år brugt Bloom´s taksonomi forståelse. I forhold til uddannelseslæreren arbejder vi med begreber som videns-, færdigheds- og holdningstaksonomier. Vi arbejder i forsvaret med målbeskrivelser som formuleres i krav, vilkår og kriterier og i formuleringen af krav skal man kunne...... læse selve målet eller den viden, færdigheder og holdninger, som uddannelsen skal bibringe de studerende. Men hvorfor udvikler vi os ikke?...

 4. BRAZILIAN ADMINISTRATION, ADMINISTRATIVE REFORM AND THE NEW STATE: THE ROLE OF ADMINISTRATIVE APPARATUS IN VARGAS ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emerson Moura

  2016-07-01

  Full Text Available The role played by the administrative apparatus through the Department of Administrative Services in the Government policy Vargas is the object put in debate. Analyzes the theme from the the investigation of patrimonial, authoritarian and inefficient context which marks the formation and development of administrative bureaucracy, the tenders of professionalization and efficiency brought by the administrative reforms of the 1930s and 1940s with the contrast of the limitations of the import of the Weberian model in the Brazilian context and analysis of the establishment of the New State DASP and their assignments. Search the work demonstrate the control position he held directly and through the State Departments in the Brazilian Public Administration ensuring centralized and developmental policy of the government. For this is adopted as the research method of approach structuralism in order to identify the deconstruction of the phenomenon - of administrative reforms - in the superficial perception - the proposed impersonality and efficiency as the best way of achieving the public interest - its invariant structure - the search for the adequacy of the administrative apparatus and bureaucracy for pursuit of political ends pursued by the Government.

 5. Efter mindfulness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernholm, Ole; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden.......Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden....

 6. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 7. Centralisering af FM organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 8. The administrative contract asimilated to administrative acts in administrative litigation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia GORIUC

  2018-03-01

  Full Text Available An administrative contract is the will between a public authority either a person empowe¬red by it, and one or more natural or legal persons, whether private or public, pursuing the realization of a public interest and to which a special scheme of administrative law applies. The typology of administrative contracts is very varied, depending on the evolution of the society’s needs. Thus, they are currently included in the category of administrative contracts: concession contracts and public procurement contracts, contracts for the use of public goods, public management contracts, public-private partnership contracts, public lending contracts and constitutive documents of the associative structures of public authorities.

 9. Administrative Appeals and ADR in Danish Administrative Law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Conradsen, Inger Marie; Gøtze, Michael

  2014-01-01

  Administrative Appeals, review, administrative tribunals, ombudsman, alternative dispute resolution......Administrative Appeals, review, administrative tribunals, ombudsman, alternative dispute resolution...

 10. Elevers læring og progression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Der er flere digitale elevdata i skolen end nogensinde før, men spørgsmålet er, hvordan man bedst kan håndtere al den digitale information? Denne rapport redegør for processer og resultater fra et udviklingsprojekt om brugen af elevdata i folkeskolen. Formålet med projektet er at give videns- og ......, datatyper og datakvalitet i forbindelse med visualisering, kompetencebehov i forbindelse med fagprofessionelles arbejde med visualisering og de fagprofessionelles adgang til og arbejde med elevdata. Projektet er igangsat og finansieret af Undervisningsministeriet i samarbejde med KL og...

 11. Professional Identitites, Subjectivity, and Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Henning Salling

  2007-01-01

  Artiklen fremlægger en livshistorisk tilgang til forskning i professionsidentitet og professionelles læring. På baggrund af empiriske studier i en række professioner opstilles en søgemodel for samspillet mellem arbejde, teorifelt og de professionelles subjektive engagement. Der præsenteres analys......Artiklen fremlægger en livshistorisk tilgang til forskning i professionsidentitet og professionelles læring. På baggrund af empiriske studier i en række professioner opstilles en søgemodel for samspillet mellem arbejde, teorifelt og de professionelles subjektive engagement. Der...

 12. Lærer-elev-relationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Per Fibæk; Nielsen, Anne Maj

  2015-01-01

  I kapitlet belyser vi relationskompetence i forholdet mellem lærer og elever og hvordan læreren kan arbejde med forhold til elever og med sin opmærksomhed på relationsarbejdet. Afslutningsvis ser vi på hvordan lærere fortsat kan udvikle deres relationskompetence.......I kapitlet belyser vi relationskompetence i forholdet mellem lærer og elever og hvordan læreren kan arbejde med forhold til elever og med sin opmærksomhed på relationsarbejdet. Afslutningsvis ser vi på hvordan lærere fortsat kan udvikle deres relationskompetence....

 13. Labor: Free and Unfree

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Peter Fibiger

  2009-01-01

  Denne artikel forsøger at syntetisere vores viden om de forskellige dimensioner af arbejde i antikken, rækkende lige fra overklassens kulturelle hegemoni, til slaveri, bondebrug og mange højt specialiserede håndværkere, der arbejdede i de antikke byers "bazaarer".......Denne artikel forsøger at syntetisere vores viden om de forskellige dimensioner af arbejde i antikken, rækkende lige fra overklassens kulturelle hegemoni, til slaveri, bondebrug og mange højt specialiserede håndværkere, der arbejdede i de antikke byers "bazaarer"....

 14. Akustisk Territorialitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  , ligesom perspektiver for alternative beskrivelseskategorier skitseres. Et væsentligt afsæt for lydmiljøanalysens tradition er komponisten og musikpædagogen R. Murray Schafers arbejde i forbindelse med World Soundscape Project, hvor Schafer udvikler metoder til registrering, beskrivelse, analyse, vurdering...... og design af lydlandskaber. I denne afhandlings kapitel 2 præsenteres en grundig læsning af Schafers udgivelser i forbindelse med World Soundscape Project. Der lægges vægt på at identificere de kulturteoretiske og normativt-æstetiske positioner i Schafers arbejde, i kraft af hvilke soundscapeanalysen...

 15. Infrastrukturel Accountability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ubbesen, Morten Bonde

  Hvordan redegør man troværdigt for noget så diffust som en hel nations udledning af drivhusgasser? Det undersøger denne afhandling i et etnografisk studie af hvordan Danmarks drivhusgasregnskab udarbejdes, rapporteres og kontrolleres. Studiet trækker på begreber og forståelser fra 'Science & Tech...... & Technology Studies', og bidrager med begrebet 'infrastrukturel accountability' til nye måder at forstå og tænke om det arbejde, hvormed højt specialiserede praksisser dokumenterer og redegør for kvaliteten af deres arbejde....

 16. Tværsektorielle udfordringer – en analyse af et bureaukratisk felts arbejde med mental sundhed for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnesen, Hege; Lejre Nielsen, Christina; Delica, Kristian Nagel

  2014-01-01

  field analytical interviews with bureaucrats from various parts of the City of Copenhagen’s administration as well as an historical analysis of documents, reports and evaluations from different governmental agencies. The historical analysis provides a frame for contextualizing the data gathered...

 17. Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Faglærte har en betydningsfuld plads på det danske arbejdsmarked, men hvad er egentlig fag - og hvilken fremtid har de? Artiklen giver bud på afklaringen af det mangetydige begreb fag for at præcisere, hvad der kendetegner erhvervsfag. Det diskuteres desuden, hvad der adskiller erhvervsfag fra pr...

 18. Mit sprog - mit arbejde - mit liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  2006-01-01

  Med inspiration fra et økologisk perspektiv på sproglæring diskuteres mulighederne for videreudvikling af en kommunikativ pædagogik inden for arbejdspladsrelateret undervisning i dansk som andetsprog for voksne....

 19. Kroppen i socialpædagogisk arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Mie

  2016-01-01

  Denne artikel handler om de processer - og udfordringer - der er forbundet med at drage omsorg for andre menneskers kroppe, og deres betydning for både professionelle og omsorgsmodtagere. Den bygger på en sociologisk undersøgelse af, hvordan kropslige, interaktive processer og magtrelationer mell...

 20. Muskler arbejder, men hjernen bliver traet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Secher, Niels H; Quistorff, Bjørn; Dalsgaard, Mads K

  2006-01-01

  Central fatigue is the term used to describe when muscle contractions become limited by the ability of the central nervous system to recruit motor neurones. Central fatigue becomes manifest when the effort is intense and is associated not only with reduced strength but also with an inability...... to maintain the contraction. The contractions thereby resemble those developed during partial neuromuscular blockade that mainly affect slow twitch muscle fibres. We suggest that central fatigue also manifests as a reduction in the ratio between the brain's uptake of oxygen relative to that of carbohydrate...

 1. Educational Administration and the Social, Policy, and Administrative Sciences.

  Science.gov (United States)

  Kirkpatrick, Samuel A.

  1983-01-01

  The politics of education has been ignored in educational administration programs; it has been not enough taught in American programs for educational administrators and not enough emphasized in discussions of administrative roles. Administration increasingly includes political as well as rational decisions. Thus, administrators need a unified…

 2. Kompetencestrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drejer, Anders; Riis, Jens Ove

  fortæller, hvordan man kan arbejde med virksomheders kompetencer i dialog med produkt-markedsområdet. For at give en mere detaljeret forståelse af, hvad kompetencer består af, beskriver forfatterne fire indholdselementer til en bred definition af kompetenceer som et samspil mellem mennesker, teknologi......, organisation og kultur. Bogen placerer kompetencer i deres rette, strategiske sammenhæng og giver svar på centrale spørgsmål om, hvordan man arbejder med virksomhedens kompetenceer i praksis. Bogen giver en ramme for en bred behandling af virksomheders kompetence og anviser modeller og metoder til...

 3. Grønt regnskab for boligområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, O.M.

  Grønne regnskaber har vundet indpas i virksomheder, kommuner og boligområder. Med denne rapport foreligger der en model og en metode for opstilling af et grønt regnskab, der kan anvendes på alle typer af boliger, boligbebyggelser og boligområder. Et tilhørende regneark kan hjemtages på SBI´s hjem......´s hjemmeside 'www.sbi.dk', eller det kan opstilles ved hjælp af anvisningerne i rapporten. Rapporten henvender sig til alle, der arbejder med energiledelse, boligforvaltning, økologisk boligbyggeri, byfornyelse, miljødebat og Agenda 21-arbejde....

 4. Ebolaudbruddet kan dræbe mange flere end de smittede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lise Rosendal

  2014-01-01

  Udbruddets voldsomhed kræver et her og nu-fokus på at stoppe smittekæden, men efter flere års arbejde med og forskning i sundhedssystemer i Vestafrika er det mindst lige så bekymret med de langsigtede konsekvenser af udbruddet. Ebola risikerer at underminere befolkningens tillid til sundhedssyste......Udbruddets voldsomhed kræver et her og nu-fokus på at stoppe smittekæden, men efter flere års arbejde med og forskning i sundhedssystemer i Vestafrika er det mindst lige så bekymret med de langsigtede konsekvenser af udbruddet. Ebola risikerer at underminere befolkningens tillid til...

 5. Motivation, løn og lønsystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Flemming

  2008-01-01

  Artiklen gennemgår psykologiske, sociologiske og økonomiske teorier om sammenhængen mellem arbejde, løn og motivation og gennemgår derefter udviklingen i nye lønsystemer og lønformer i den private og offentlige sektor i Danmark i de senere år......Artiklen gennemgår psykologiske, sociologiske og økonomiske teorier om sammenhængen mellem arbejde, løn og motivation og gennemgår derefter udviklingen i nye lønsystemer og lønformer i den private og offentlige sektor i Danmark i de senere år...

 6. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 7. Stephen Schwartz og den folkelige lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2013-01-01

  Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR.......Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR....

 8. Tværkommunalt samarbejde om landskabskaraktermetoden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kisbye, Gitte; Mærsk-Møller, Lisbeth; Caspersen, Ole H.

  2010-01-01

  De specielle erfaringer, som er forbundet med samarbejde på tværs af kommunegrænsen, når man arbejder med landskabskaraktermetoden, gennemgås i dette videnblad. Videnbladet er nr. 2 i en serie på fire, der redegør for videreudvikling af landskabskaraktermetoden.......De specielle erfaringer, som er forbundet med samarbejde på tværs af kommunegrænsen, når man arbejder med landskabskaraktermetoden, gennemgås i dette videnblad. Videnbladet er nr. 2 i en serie på fire, der redegør for videreudvikling af landskabskaraktermetoden....

 9. Flow Game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jesper Lind

  2003-01-01

  Flow Game er et dialogspil, der kan bruges som ledelsesværktøj, ledertræning, samtaletræning, coachingtræning og ideudvikling m.m. Gennem dilemmakort provokeres en dialog og teori-U inspireret afklaring- og udviklingsproces, hvor der enten arbejdes på en gruppes eller et individs vision/innovatio......Flow Game er et dialogspil, der kan bruges som ledelsesværktøj, ledertræning, samtaletræning, coachingtræning og ideudvikling m.m. Gennem dilemmakort provokeres en dialog og teori-U inspireret afklaring- og udviklingsproces, hvor der enten arbejdes på en gruppes eller et individs vision...

 10. MOTIVATION OF ADMINISTRATIVE ACTS – GUARANTEE OF GOOD ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adelin Mihai ZĂGĂRIN

  2018-05-01

  Full Text Available The present article deals with the aspects of motivating administrative acts, both doctrinaire and practical, of jurisprudence. The duty of the administration to motivate its decisions is submitted in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, art. 41. In the current European legal order, the rationale for administrative acts is considered and refers to one of the most important conditions of validity of the administrative act. The Romanian Constitution ensures and emphasizes the motivation, as it is imposed by the Charter. The realization of this fundamental right to motivate administrative acts is possible by calling upon a set of values from the administration, such as transparency, professionalism and the imposition of high quality standards. Motivation is achieved where we have a good administration, and whether citizens are, among other things, respected fundamental rights and freedoms, access to information is guaranteed and motivated their decisions. Although administrative normative acts are motivated by the administration, examples that show that individual ones are unmotivated or incompletely motivated are enough, which made the various employers legally answer for the non-motivation of their decisions to terminate work relationships with several of the employees. The motivation of administrative acts is necessary, mandatory and must be done with rigor. It is highlighted that inadequate, incomplete or vicious reasoning may result in suspension or even annulment of the administrative act by the court.

 11. Behavioral Public Administration:Combining Insights from Public Administration and Psychology

  OpenAIRE

  Grimmelikhuijsen, Stephan; Jilke, Sebastian; Olsen, Asmus Leth; Tummers, Lars

  2017-01-01

  We propose behavioral public administration as a designated subfield in public administration which explicitly deals with the integration of theories and methods from psychology into the study of public administration. We discuss how scholars in public administration currently draw on both methodological and theoretical innovations in psychology and point to research questions in public administration which could benefit from further integration. Behavioral public administration cannot, and s...

 12. [Expectations of hospital administrators about administrative functions of nurses].

  Science.gov (United States)

  Melo, M R; Fávero, N; Trevizan, M A; Hayashida, M

  1996-01-01

  The objective of the present study was to investigate hospital administrator's expectations about the administrative role played by nurses, utilizing functions proposed by the Neoclassical Theory of Administration: planning, organization, direction, and control as theoretical references. An instrument established in TREVIZAN (1989) was applied to 11 hospital administrators. The results showed they expect the four functions to be done by nurses. Therefore, the interaction between nurses and hospital administrators is critical to improve the patient's assistance.

 13. Administrative Circulars

  CERN Document Server

  Département des Ressources humaines

  2004-01-01

  Administrative Circular N° 2 (Rev. 2) - May 2004 Guidelines and procedures concerning recruitment and probation period of staff members This circular has been revised. It cancels and replaces Administrative Circular N° 2 (Rev. 1) - March 2000. Administrative Circular N° 9 (Rev. 3) - May 2004 Staff members contracts This circular has been revised. It cancels and replaces Administrative Circular N° 9 (Rev. 2) - March 2000. Administrative Circular N° 26 (Rev. 4) - May 2004 Procedure governing the career evolution of staff members This circular has also been revised. It Administrative Circulars Administrative Circular N° 26 (Rev. 3) - December 2001 and brings up to date the French version (Rev. 4) published on the HR Department Web site in January 2004. Operational Circular N° 7 - May 2004 Work from home This circular has been drawn up. Operational Circular N° 8 - May 2004 Dealing with alcohol-related problems...

 14. Nyt koncept forebygger sundhedsproblemer i mælkeproduktionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothmann Holm, Janne

  2017-01-01

  Overvågning: Ved brug af HACCP konceptet kan landmænd opdage og løse sundhedsproblemer hos køer på et tidligt tidspunkt. I EU projektet GplusE arbejder man på at tilpasse HACCP konceptet til brug for overvågning af sundheden i mælkeproduktionen.......Overvågning: Ved brug af HACCP konceptet kan landmænd opdage og løse sundhedsproblemer hos køer på et tidligt tidspunkt. I EU projektet GplusE arbejder man på at tilpasse HACCP konceptet til brug for overvågning af sundheden i mælkeproduktionen....

 15. Skrot Amok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Lis; Lund Jensen, Birgitte

  Bogen henvender sig især til pædagoger og lærere og studerende indenfor det pædagogiske felt. Her uddybes hvordan læring og udvikling kan finde sted gennem arbejdet med praktisk formgivning. Med inspiration fra kunsten giver vi eksempler på kreativt arbejde med genbrug og skrot.......Bogen henvender sig især til pædagoger og lærere og studerende indenfor det pædagogiske felt. Her uddybes hvordan læring og udvikling kan finde sted gennem arbejdet med praktisk formgivning. Med inspiration fra kunsten giver vi eksempler på kreativt arbejde med genbrug og skrot....

 16. D for deltagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reusch, Charlotte

  2017-01-01

  D som forlyden til du, dyr, damp og drik - og som i deltagelse og didaktik. Hvis børn skal godt i gang med at udvikle deres læse- og skrivekompetencer, skal der tidligt arbejdes med sproglig opmærksomhed, med bogstavers lyd, navn og form med ordkendskab og ordforråd.......D som forlyden til du, dyr, damp og drik - og som i deltagelse og didaktik. Hvis børn skal godt i gang med at udvikle deres læse- og skrivekompetencer, skal der tidligt arbejdes med sproglig opmærksomhed, med bogstavers lyd, navn og form med ordkendskab og ordforråd....

 17. Orientering og banelægning med Google Earth og Condes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Piaster, Thomas Gabriel

  2011-01-01

  Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme.......Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme....

 18. Når elever producerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper; Hansen, Rune; Slot, Marie Falkesgaard

  2017-01-01

  Dette kapitel præsenterer centrale resultater fra studiet Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede der blandt andet rummer den første større kvantitative undersøgelse af opgavedidaktik og elevers produktive arbejde i den danske grundskole. Studiet omfatter også en kvalitativ del, og i...... undersøgelsen præsenteres og diskuteres gennem en række konkrete eksempler fra de berørte fag. I forhold til elevers produktive arbejde peger undersøgelsens resultater både på potentialer og særlige barrierer i forbindelse med at udvikle en kompetenceorienteret undervisning. I kapitlet argumenteres desuden...

 19. Behavioral Public Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grimmelikhuijsen, Stephan; Jilke, Sebastian; Olsen, Asmus Leth

  2017-01-01

  on theories and methods from psychology and related fields and point to research in public administration that could benefit from further integration. An analysis of public administration topics through a psychological lens can be useful to confirm, add nuance to, or extend classical public administration...... theories. As such, behavioral public administration complements traditional public administration. Furthermore, it could be a two-way street for psychologists who want to test the external validity of their theories in a political-administrative setting. Finally, four principles are proposed to narrow......Behavioral public administration is the analysis of public administration from the micro-level perspective of individual behavior and attitudes by drawing on insights from psychology on the behavior of individuals and groups. The authors discuss how scholars in public administration currently draw...

 20. ADMINISTRATIVE CONTRACTS. DELIMITATIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liana Teodora PASCARIU

  2016-12-01

  Full Text Available Article examines whether all contracts of public persons are administrative contracts; in other words, if the administration may conclude contracts that, according to their legal nature, are not administrative. If we start from the definition of administrative contracts as it appears in Law no. 554/2004, these include contracts by public authorities which concern the enhancement of public property execution of works of public interest, public services, public procurement and other administrative contracts provided by special laws and subject to the jurisdiction of the administrative courts.

 1. Administrative Synergy

  Science.gov (United States)

  Hewitt, Kimberly Kappler; Weckstein, Daniel K.

  2012-01-01

  One of the biggest obstacles to overcome in creating and sustaining an administrative professional learning community (PLC) is time. Administrators are constantly deluged by the tyranny of the urgent. It is a Herculean task to carve out time for PLCs, but it is imperative to do so. In this article, the authors describe how an administrative PLC…

 2. Administrating Solr

  CERN Document Server

  Mohan, Surendra

  2013-01-01

  A fast-paced, example-based guide to learning how to administrate, monitor, and optimize Apache Solr.""Administrating Solr"" is for developers and Solr administrators who have a basic knowledge of Solr and who are looking for ways to keep their Solr server healthy and well maintained. A basic working knowledge of Apache Lucene is recommended, but this is not mandatory.

 3. Øjet springer over muren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh-Müller, Grethe

  2010-01-01

  artiklen omhandler "rummet som den tredje pædagog". Her beskrives, hvordan man i det pædagogiske arbejde i Reggio Emilia i Italien lægger vægt på indrette gode læringsmiljøer for børn. Der er en beskrivelse af, hvordan læring tænkes og tilrettelægges ud fra et konstruktivistisk grundlag, hvor der...... lægges vægt på en forståelse af, at barnet aktivt konstruerer sin viden. Endelig kan der læses om den kritik, som Loris Malaguzzi, en af grundlæggerne af og inspirator for det pædagogiske arbejde i Reggio Emilie, har givet af traditionel skoleundervisning....

 4. Mening i arbejdslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2008-01-01

  begrebet, hvorfor det defineres her: Et fænomen giver mening, når man indser, hvordan det indgår i en større sammenhæng. Mening i arbejdslivet gives da af oplevelsen af, at man gennem sit arbejde indgår i en større sammenhæng. En konceptualisering med fire delfaktorer udledes, der tilsammen skønnes at give...... mening i arbejdslivet: 1. Styrkerealisering: Den enkelte bruger sine styrker og talenter; 2. Værdiskabelse: Ens arbejdsplads skaber reel værdi og livskvalitet for kunder og brugere. 3. Bidrag: Man oplever at yde et vigtigt bidrag gennem sit arbejde. 4. Fællesskab: Man indgår i et produktivt fællesskab...

 5. Digital dannelse i literacypraksis i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydendahl, Jette Aabo

  2016-01-01

  De digitale medier har i det sidste årti fået en omfattende udbredelse og anvendelse i både skole og dagtilbud. Mange dagtilbud har i dag en pæn maskinpark af iPads, tablets, digitale tavler og forskellige spilkonsoller. Når man skal arbejde mediepædagogisk i dagtilbud, er det nødvendigt at forho......De digitale medier har i det sidste årti fået en omfattende udbredelse og anvendelse i både skole og dagtilbud. Mange dagtilbud har i dag en pæn maskinpark af iPads, tablets, digitale tavler og forskellige spilkonsoller. Når man skal arbejde mediepædagogisk i dagtilbud, er det nødvendigt...

 6. Coaching - fokus på samtalen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coaching – fokus på samtalen præsenterer forskellige filosofiske og teoretiske perspektiver på coachingsamtalen og indeholder desuden analyser af autentiske coachingsamtaler, som finder sted i en organisatorisk kontekst. Bogens kapitler beskæftiger sig med forskellige tilgange til coaching, som de...... i coachingsamtalen. Coaching – fokus på samtalen er den tredje bog i serien om Organisatorisk Coaching. Den er skrevet af konsulenter, ledere og forskere, som arbejder med coaching i private og offentlige organisationer. Coaching – fokus på samtalen kan bruges på mellemlange og videregående...... uddannelser og henvender sig samtidig til ledere, konsulenter og andre forandringsagenter, der arbejder med coaching i en organisatorisk praksis....

 7. Grøn Open Access i Praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Open Access indikatoren påviste et uudnyttet potentiale på ca 60%, men hvorfor er der så ikke mere Open Access indhold?. I det konkrete arbejde med forskningsregistrering og registrering af post-prints støder bibliotekerne på en række udfordringer, som vanskeliggør institutionernes muligheder...... for at nå de nationale Open Access mål. Det er for eksempel inden for områderne rettigheder og licenser, tilladte Open Access versioner, embargoperioder m.m., at vi støder på problemer. Det er disse meget konkrete udfordringer, der arbejdes med i det kommende DEFF projekt ”Grøn Open Access i praksis”....

 8. Sustainable Administrative Reform Movements Policy in Joko Widodo's Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yogi Suprayogi Sugandi

  2017-05-01

  Full Text Available Joko Widodo (Jokowi is a leader that is widely expected to transform Indonesia into a better country. Hopes and wishes were rising when he was elected as the president of Indonesia. This paper will describe various innovations undertaken before and after his presidential inauguration as well as the assorted innovations made in reforming the administration of his cabinet. As the president of Indonesia, Joko Widodo is required to realize the aspirations of the people in freeing the government from corruption, collusion, and nepotism. The management of ministerial and non-ministerial institutions becomes the very first crucial issue undertaken by Joko Widodo. This led to a polemic in regards to reducing or increasing the number of institutions, as the Jokowi administration actually increased the amount. In Susilo Bambang Yudhoyono's administration, several policies were made systematically and based on legislations that had been approved by the lagislature. Joko Widodo's administration in more partial in nature. The administrative reform program that is highly anticipated is the continuation of the Public Service Act. This law is a step forward from the administrative reform program that aims at the creation of good governance. Changes is career path, salary system, pension and benefits for civil servants, performance-based staffing are various efforts of sustainability carried out by Joko Widodo's administration.

 9. Semantic Modeling of Administrative Procedures from a Spanish Regional Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco José Hidalgo López

  2018-02-01

  Full Text Available Over the past few years, Public Administrations have been providing systems for procedures and files electronic processing to ensure compliance with regulations and provide public services to citizens. Although each administration provides similar services to their citizens, these systems usually differ from the internal information management point of view since they usually come from different products and manufacturers. The common framework that regulations demand, and that Public Administrations must respect when processing electronic files, provides a unique opportunity for the development of intelligent agents in the field of administrative processes. However, for this development to be truly effective and applicable to the public sector, it is necessary to have a common representation model for these administrative processes. Although a lot of work has already been done in the development of public information reuse initiatives and common vocabularies standardization, this has not been carried out at the processes level. In this paper, we propose a semantic representation model of both processes models and processes for Public Administrations: the procedures and administrative files. The goal is to improve public administration open data initiatives and help to develop their sustainability policies, such as improving decision-making procedures and administrative management sustainability. As a case study, we modelled public administrative processes and files in collaboration with a Regional Public Administration in Spain, the Principality of Asturias, which enabled access to its information systems, helping the evaluation of our approach.

 10. A Logic for Inclusion of Administrative Domains and Administrators in Multi-domain Authorization

  Science.gov (United States)

  Iranmanesh, Zeinab; Amini, Morteza; Jalili, Rasool

  Authorization policies for an administrative domain or a composition of multiple domains in multi-domain environments are determined by either one administrator or multiple administrators' cooperation. Several logic-based models for multi-domain environments' authorization have been proposed; however, they have not considered administrators and administrative domains in policies' representation. In this paper, we propose the syntax, proof theory, and semantics of a logic for multi-domain authorization policies including administrators and administrative domains. Considering administrators in policies provides the possibility of presenting composite administration having applicability in many collaborative applications. Indeed, administrators and administrative domains stated in policies can be used in authorization. The presented logic is based on modal logic and utilizes two calculi named the calculus of administrative domains and the calculus of administrators. It is also proved that the logic is sound. A case study is presented signifying the logic application in practical projects.

 11. PC'eren på arbejde. 3. udgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård

  En generel og ikke-programspecifik introduktion til edb-området med speciel fokus på pc'er og pc-programmel.......En generel og ikke-programspecifik introduktion til edb-området med speciel fokus på pc'er og pc-programmel....

 12. Behavioral Public Administration : Combining Insights from Public Administration and Psychology

  NARCIS (Netherlands)

  Grimmelikhuijsen, S.G.|info:eu-repo/dai/nl/313875405; Jilke, Sebastian; Leth Olsen, Asmus; Tummers, L.G.|info:eu-repo/dai/nl/341028274

  2016-01-01

  Behavioral public administration is the analysis of public administration from the micro-perspective of individual behavior and attitudes by drawing upon insights from psychology on behavior of individuals and groups. We discuss how scholars in public administration currently draw on theories and

 13. Social work and disability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2018-01-01

  Anmeldelsen sammenligner indledningvist dansk og britisk socialpædagogisk arbejde med udviklingshæmmede, pointerer nogle ligheder og forskelle og diskuterer derefter bogens teoretiske grundlag og praktiske perspektiver....

 14. Case of administrative dispute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xhemazie Ibraimi

  2015-11-01

  Full Text Available The activity of administrative bodies includes big numbers of various acts and actions, through which the will of public administration is formed. The will of public administration bodies, expressed in administrative individual and normative acts, in administrative contracts and real acts, finds its reflection in the Constitution, laws and other provisions of legal character. All this activity is not inerrant and therefore, it is not uncontrollable. The supervision of executive activity is subject to political control of administrative acts through authorities designated for this purpose, as well as internal control and the judicial control. The institution of judicial control of administrative acts and actions appears as very important and widely treated in the legal doctrine. The protection of constitutional and legal rights of private persons is accomplished by subjecting administrative activity both to internal administrative control, as well as to the judicial control in accordance with legal provisions. The judicial control of administrative acts represents a constitutional guarantee for citizens to protect their rights through public and fair trial by an independent and impartial court. In this way, the Constitution empowers the common administrative court that invalidates an action or administrative act, but not all administrative acts may be subject to administrative dispute, with the exception of cases against which the administrative conflict cannot be carried out (negative enumeration.

 15. Cloudera administration handbook

  CERN Document Server

  Menon, Rohit

  2014-01-01

  An easy-to-follow Apache Hadoop administrator's guide filled with practical screenshots and explanations for each step and configuration. This book is great for administrators interested in setting up and managing a large Hadoop cluster. If you are an administrator, or want to be an administrator, and you are ready to build and maintain a production-level cluster running CDH5, then this book is for you.

 16. Learning and recognition in health and care work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer betydningen af anerkendelse i læreprocesser blandt kvindelige sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter, som arbejder med mennesker der lider af demens eller andre aldersrelaterede sygdomme....

 17. Administrative Reform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plum, Maja

  Through the example of a Danish reform of educational plans in early childhood education, the paper critically addresses administrative educational reforms promoting accountability, visibility and documentation. Drawing on Foucaultian perspectives, the relation between knowledge and governing...... of administrative technology, tracing how the humanistic values of education embed and are embedded within ‘the professional nursery teacher' as an object and subject of administrative practice. Rather than undermining the humanistic potential of education, it is argued that the technology of accounting...

 18. System administrator`s guide to CDPS. Version 1.0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Didier, B.T.; Portwood, M.H.

  1994-05-01

  The System Administrator`s Guide to CDPS is intended for those responsible for setting up and maintaining the hardware and software of a Common Mapping Standard (CMS) Date Production System (CDPS) installation. This guide assists the system administrator in performing typical administrative functions. It is not intended to replace the Ultrix Documentation Set that should be available for a DCPS installation. The Ultrix Documentation Set will be required to provide details on referenced Ultrix commands as well as procedures for performing Ultrix maintenance functions. There are six major sections in this guide. Section 1 introduces the system administrator to CDPS and describes the assumptions that are made by this guide. Section 2 describes the CDPS platform configuration. Section 3 describes the platform preparation that is required to install the CDPS software. Section 4 describes the CPS software and its installation procedures. Section 5 describes the CDS software and its installation procedures. Section 6 describes various operation and maintenance procedures. Four appendices are also provided. Appendix A contains a list of used acronyms. Appendix B provides a terse description of common Ultrix commands that are used in administrative functions. Appendix C provides sample CPS and CDS configuration files. Appendix D provides a required list and a recommended list of Ultrix software subsets for installation on a CDPS platform.

 19. En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ambrosia Hansen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

  Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU som i september 2003 kunne præsentere sine visioner og målsætninger for den videre udvikling af e-læring på SDU. Denne artikel giver eksempler på, hvordan universitetet med forskellige initiativer arbejder på at efterleve strategiens visioner og målsætninger.

 20. Havearbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jordt Jørgensen, Nanna

  2006-01-01

  Folk bliver nødt til at gå i gang med at arbejde. Måske er det bare at anlægge en have eller at sælge æbler foran huset, men det forandrer noget. Man bliver selvstændig og selvforsynende, man ved, at man er på rette vej. Folk skal holde op med at være bivogne, der bare læner sig op ad andre. De s...... skal stå på egne ben og hjælpe sig selv. Vi må holde op med at skyde skylden på apartheid, det er på høje tid, at vi begynder at arbejde for os selv! (ansat i en sydafrikansk ngo)....

 1. Pædagogiske eksperimenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Grosspietsch, Michael; Nedergård Johansen, Ole

  2017-01-01

  På Pilegårdsskolen i Tårnby har vi siden august 2016 arbejdet med udvikling af læring i fællesskaber, hvor PLC-teamet samarbejder med lærer-teams. Fokus har rettet sig mod at arbejde med multimodale læringsformater samt at etablere nye samarbejds- og læringsformer mellem PLC og det pædagogiske...... personale. Vi er optaget af at udvikle en mediebaseret praksis, hvor vi arbejder med digitale teknologier, der understøtter elevernes kreative og innovative kompetencer. Vi ønsker samtidig at belyse, hvorledes PLC kan udvikles som en strategisk udviklingsenhed – som en del af skolekulturen. Her beskrives...... samarbejdet mellem PLC-teamet og et lærer-team på 5. klassetrin....

 2. Modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Om genopførelsen af Palle Nielsens (f. 1942) værk Modellen fra 1968: en kæmpe legeplads til børn i museet, hvor de kan boltre sig frit: klatre i tove, kravle i trækonstruktioner, arbejde med værktøjer, kaste sig ud i skumgummipuder, male med fingermaling og klæde sig ud i kostumer......Om genopførelsen af Palle Nielsens (f. 1942) værk Modellen fra 1968: en kæmpe legeplads til børn i museet, hvor de kan boltre sig frit: klatre i tove, kravle i trækonstruktioner, arbejde med værktøjer, kaste sig ud i skumgummipuder, male med fingermaling og klæde sig ud i kostumer...

 3. Teachers' and Administrators' Perceptions of Knowledge Management Competence of High School Administrators

  Science.gov (United States)

  Memisoglu, Salih Pasa

  2016-01-01

  This study aims to determine the teachers' and administrators' perceptions of knowledge management competence in high school administration. The study was conducted using the screening model and the study group consisted of 162 teachers and 35 administrators working at eight high schools in Turkey. Administrators' knowledge management competence…

 4. Land Administration Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2014-01-01

  Land administration systems are the operational tool for conceptualizing rights, restrictions and responsibilities (RRRs) in land. Each of the rights, restrictions and responsibilities encompasses a human rights dimension that relates to the overall national land policies and should be unfolded...... as more than just rhetoric. This paper attempts to analyse the aspects of human rights in relation to land administration systems with a special focus on developing countries struggling to build adequate systems for governing the rights, restrictions and responsibilities in land. Human rights....... This relates to national political arrangements and standards for good governance and land administration systems are highly instrumental in this regard. This paper introduces the relation between land administration and human rights. It is argued that human rights and land administration are closely linked...

 5. FRACTAL PROPERTY OF ADMINISTRATION

  OpenAIRE

  Zlatko Brnjas

  2014-01-01

  To understand the constant increase in administration, we need a new approach to the administration. For many years, the administration has intensified as a closed science, associated only with economics, law and political science. However, this approach did not bring anything good, because almost nothing in the administration has improved. Therefore, it is necessary to connect the administration with the natural sciences which give the best description of the world around us. Because of this...

 6. Appetit på mere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2014-01-01

  Anmeldelse af Steen Elsborg & Steen Høyrup Pedersens "Folkeoplysning og motivation for livslang læring..", hvor modeller for kortuddannedes ønske om mere uddannelse præsenteres på baggrund af empiriske arbejder...

 7. Corneal pharmacokinetics of the 2% diacerein eye drops between multiple administration and single administration

  OpenAIRE

  Ke Yang; Shi-Wei Chen; Xin-Yan Dou; Zhi-Rui Zhang; Xin Jin; Hong-Min Zhang

  2018-01-01

  AIM: To compare the pharmacokinetic differences of the 2% diacerein eye drops between conjunctival sac multiple administration and single administration in the cornea, and to provide the experimental basis for clinicians to use the conjunctival sac multiple administration.METHODS: Male Kunming mice were randomly divided into the multiple administration group and the single administration group. The multiple administration group were given diacerein eye drop every 2min(3 times in total). The c...

 8. Contemporary Development Trends in Administrative-Legal Relations in the System of Administrative Justice

  Science.gov (United States)

  Abdikerimova, Aynur A.

  2016-01-01

  The purpose of the study is to determine the main contemporary development trends in administrative-legal relations in the field of administrative justice. In order to examine theoretical and practical issues of modern administrative justice, normative legal acts identifying the relations in the system of administrative justice in the Republic in…

 9. World Class Facilities Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmstrøm, Ole Emil; Jensen, Per Anker

  2013-01-01

  Alle der med entusiasme arbejder med Facilities Management drømmer om at levere World Class. DFM drømmer om at skabe rammer og baggrund for, at vi i Danmark kan bryste os at være blandt de førende på verdensplan. Her samles op på, hvor tæt vi er på at nå drømmemålet.......Alle der med entusiasme arbejder med Facilities Management drømmer om at levere World Class. DFM drømmer om at skabe rammer og baggrund for, at vi i Danmark kan bryste os at være blandt de førende på verdensplan. Her samles op på, hvor tæt vi er på at nå drømmemålet....

 10. Administrative Behaviors and Emotional and Social Competences of Higher Education Administrators: A Cross-Cultural Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman Ferda BEYTEKİN

  2012-01-01

  Full Text Available In this study, higher education administrators, administrative behaviors; as educator, leader and manager, emotional competency; as self awareness and self management and social competency; as social awareness and social skills were compared according to two different cultures. The data was collected by inventories from 165 educators, and head of the departments Istanbul, and Helsinki Universities in 2008-2009 educational year. Elkins' administrative behaviors of higher education administrators inventory and Goleman's emotional and social competence inventory were conducted to test the differences. The manager behaviors of Istanbul University administrators are significantly higher than University of Helsinki administrators. The emotional competences of University of Helsinki administrators are significantly higher than the administrators of Istanbul University in the dimensions of self-awareness, self management, emotional selfcontrol, achievement orientation and positive outlook. The social competencies of University of Helsinki administrators are significantly higher than the administrators of Istanbul University in the dimensions of social awareness, empathy, and conflict management. On the other hand, the social competencies of Istanbul University administrators are significantly higher than the administrators of University of Helsinki in the dimensions of organizational awareness, coach and mentor, influence and teamwork. There is a significant positive relationship between the leadership behaviors and emotional and social competencies administrators in both Istanbul University and University of Helsinki. Significant differences are found between faculties and administrators about the administrative behaviors and emotional and social competences of administrators both at İstanbul University and University of Helsinki.

 11. Language Works. Sprogvidenskabeligt studentertidsskrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartling, Anna Sofie; Nørreby, Thomas Rørbeck; Skovse, Astrid Ravn

  2016-01-01

  Sproget virker! og med dette nye initiativ vil vi gerne give mange flere studerende mulighed for at præsentere deres sprogvidenskabelige arbejder for hinanden, for det videnskabelige miljø og for alle andre interesserede....

 12. 5 CFR 831.101 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 831.101 Section 831.101 Administrative Personnel OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT (CONTINUED) CIVIL SERVICE REGULATIONS (CONTINUED) RETIREMENT Administration and General Provisions § 831.101 Administration. (a) OPM has charge of the...

 13. Behavioral Public Administration: Connecting Psychology with European Public Administration Research

  NARCIS (Netherlands)

  Leth Olsen, Asmus; Tummers, L.G.|info:eu-repo/dai/nl/341028274; Grimmelikhuijsen, S.G.|info:eu-repo/dai/nl/313875405; Jilke, Sebastian

  2017-01-01

  Well-known public administration scholars have stressed the importance of psychological research for the study of public administration. Neighboring disciplines such as economics and political science, have witnessed the emergence of the psychology-informed subfields of behavioral economics and

 14. Offentlig administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elof Nellemann; Rehr, Preben René

  En undervisningsbog der henvender sig til administrationsbacheloruddannelsen. Kapitlerne er inddelt efter modulerne på uddannelsen og indeholder derfor elementer af administration, forvaltning, økonomistyring, innovation, samfundsvidenskabelige metoder og politisk styrede organisationer.......En undervisningsbog der henvender sig til administrationsbacheloruddannelsen. Kapitlerne er inddelt efter modulerne på uddannelsen og indeholder derfor elementer af administration, forvaltning, økonomistyring, innovation, samfundsvidenskabelige metoder og politisk styrede organisationer....

 15. Biologi og/eller engineering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugbjerg, Peer

  2018-01-01

  Engineering i skolen er en anvendelsesorienteret og problemløsende undervisning, hvor eleverne lærer at udvikle konkrete løsninger på praktiske problemer. I elevernes arbejde indgår faglig viden og teknologi...

 16. Administrative litigation systems in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cătălin-Silviu Săraru

  2017-06-01

  Full Text Available The article, analyzing the administrative litigation in the comparative law, groups the existing types of administrative litigation into four major systems, namely: a States with administrative jurisdictions who have the State Council on top, administrative body with consultative and judicial role (the French system; b States with administrative jurisdictions completely separated from the active and consultative administrations (the German system; c States with administrative jurisdictions included in the judicial system; d States with no administrative jurisdiction (English system. The administrative contentious systems analyzed have developed in line with historical evolution and legal traditions and have been continually adapted to the realities existing in each state. The manner in which the administrative contentious is regulated in a State reflects the degree of democratization of that country, the extent to which the citizen enjoys legal safeguards to defend himself against abuses by public authorities. The scientific novelty of this article is to capture the latest trends in the evolution of the administrative contentious systems analyzed. This study aims to provide an easy working tool for reforming administrative litigation on comparative law in states with young democracy. In the research we used the comparative method, the historical and the logical method.

 17. Decision-making in administrative proceeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lončar Zoran J.

  2015-01-01

  Full Text Available Administrative decision-making by official who conducting the administrative procedure may have a number of advantages over the decisionmaking by the senior official which manages by the administrative authority. However, to make that such a novelty have positive effects, it is necessary, next to the amendments to the Law on Administrative Procedure, to create a number of legal and factual assumptions, on whom are based highly politicized and professionalised administrative systems today. In order to create the legal conditions for the introduction of innovations in administrative proceedings in the Republic of Serbia, it is necessary to appropriately modify, firstly certain provisions of the Law on Public Administration, as the basic systemic regulation in this area, and then the Law on Civil Servants, as the basic status regulation, so the civil servant career become less dependent on the will of officials who manage by the administrative authorities. Also, it is essential to solve a number of other issues on a proper legal way, such as way of harmonizing administrative practice within the same administrative authority, a way of solving the appeals in the case of first instance decisions made by independent administrative authority, different rules for conflict of interest with the state officers who may be authorized officials in administrative proceedings, etc.

 18. CONSTITUTIONALIZATION OF ADMINISTRATIVE LAW AND REVIEWABILITY OF THE ADMINISTRATIVE DISCRETION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Henrique Urquhart Cademartori

  2016-07-01

  Full Text Available The aim of this article is to conduct an analysis of the constitutionalization of Administrative Law, which results from changes in the rule of law and, under a theoretical standpoint, from the paradigm shift of legal exegesis followed by the advent of neo-constitutionalism, which poses the Constitution as the parameter for the interpretation of the other legal branches. Within this context, considering that the concept of administrative discretion goes through interpretation changes and that administrative activity is performed within the boundaries of discretion, this power/duty must always be used with substantial regulatory criteria in order to get the maximum effectiveness of the constitutional rules, thus being subjected to review. In this sense, it is demonstrated that a public official cannot in any way deviate from the realization of the fundamental rights guaranteed by the Constitution, hence stating the reviewability of the administrative discretion.

 19. Effective environmental protection by the reform of the administrative procedures and administrative legal rights

  International Nuclear Information System (INIS)

  Breuer, R.

  1978-01-01

  The 52nd German Lawyers Meeting will be concerned in its legal department with the question of whether, from the points of view of the guaranteeing of the necessary environmental protection, additional regulations in the administrative procedures and administrative legal rights should be recommended. Here one is concerned, above all, with the problem of whether an administrative legal associations sueing or associations participation in administrative legal procedures is desirable in the interests of environmental protection. A negative answer must be given to this question. Discussion should concentrate on the problematical administrative legal interests, on the strengthening of administrative participation of popular opinion or interests in legal processes, on other improvements in administrative processes and on the legal control by Parliament of environmental protection. (orig.) [de

 20. 7 CFR 56.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 56.3 Section 56.3 Agriculture... EGGS Grading of Shell Eggs General § 56.3 Administration. The Administrator shall perform, for and... administration of the provisions of the Act and the regulations in this part. The Administrator is authorized to...

 1. SAT administrator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Havas, A.

  1998-01-01

  SAT Administrator is the Information System for Nuclear Power Plant Personnel Training Program Design. It supports the design of training programs in the following phases: job analysis; task analysis; competency analysis; task competency association; definition of learning objectives to competencies; training program design; definition of test items. The general structure of the database and management software supports application of the SAT Administrator in any nuclear power installation

 2. Drug Enforcement Administration

  Science.gov (United States)

  ... de informacin confidencial --> DEA NEWS The Drug Enforcement Administration and Discovery Education name grand winner of Operation ... JUN 15 (Washington) The United States Drug Enforcement Administration, DEA Educational Foundation and Discovery Education awarded Porter ...

 3. Administration of Anesthesia

  Science.gov (United States)

  ... OMSs) are trained in all aspects of anesthesia administration. Following dental school, they complete at least four ... complications and emergencies that may arise during the administration of anesthesia. Before your surgery, your OMS will ...

 4. Corneal pharmacokinetics of the 2% diacerein eye drops between multiple administration and single administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ke Yang

  2018-04-01

  Full Text Available AIM: To compare the pharmacokinetic differences of the 2% diacerein eye drops between conjunctival sac multiple administration and single administration in the cornea, and to provide the experimental basis for clinicians to use the conjunctival sac multiple administration.METHODS: Male Kunming mice were randomly divided into the multiple administration group and the single administration group. The multiple administration group were given diacerein eye drop every 2min(3 times in total. The concentrations of the metabolites of diacerein in the cornea were measured by high performance liquid chromatography after given eye drop 5, 15, 30, 60, 120, and 180min. The pharmacokinetic parameters were calculated by pharmacokinetic software(DAS2.1.1. RESULTS: The metabolites of diacerein, rhein, was detected in the cornea at each time point. The concentration of the metabolite of diacerein in the cornea was 318.678±40.88, 210.02±25.66, 188.83±31.74, 112.24±11.70, 90.28±22.01 and 57.67±13.71μg/g after given eye drop 5, 15, 30, 60, 120, and 180min in the multiple administration group. The concentration in the single administration group was 145.17±19.29, 97.95±10.49, 71.18±18.70, 39.11±2.44, 18.10±2.34 and 9.08±2.04μg/g respectively. The concentration of rhein in the cornea was the highest at 5min after the administration in the two groups. The concentration of the multiple administration group was higher than that in the single administration group at 5, 15, 30, 60, 120, and 180min(PCONCLUSION: Compared with the single administration, the conjunctival sac multiple administration has the advantages of high drug concentration and long duration. Therefor the conjunctival sac multiple administration is a more effective method to treat acute infectious corneal diseases.

 5. Vitalisering og lærerarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  Melanie Kleins objektrelationsteori. De empiriske analyser i afhandlingen omfatter undervisningspraksis, vitaliseringsmåder ud fra et selvpsykologisk og et objektrelationsteoretisk perspektiv, forholdet mellem vitaliseringsmåder og mulighederne for anerkendelse i det konkrete arbejde samt forholdet mellem...

 6. NASA, NOAA administrators nominated

  Science.gov (United States)

  Richman, Barbara T.

  President Ronald Reagan recently said he intended to nominate James Montgomery Beggs as NASA Administrator and John V. Byrne as NOAA Administrator. These two positions are key scientific posts that have been vacant since the start of the Reagan administration on January 20. The President also said he intends to nominate Hans Mark as NASA Deputy Administrator. At press time, Reagan had not designated his nominee for the director of the Office of Science and Technology Policy.

 7. Administrative Training Needs of Community Service Agency Administrators, c. 1976.

  Science.gov (United States)

  Chamberlain, Petra E.

  The demographic data and model survey instruments used in a study of 444 Wisconsin administrators of schools, universities, hospitals, correction institutions, and governmental agencies are described. A taxonomy of 58 desired competencies grouped by (1) general management techniques, (2) personnel administration, (3) legal requirements, (4)…

 8. Home - Defense Technology Security Administration

  Science.gov (United States)

  by @dtsamil Defense Technology Security Administration Mission, Culture, and History Executive Official seal of Defense Technology Security Administration Official seal of Defense Technology Security Administration OFFICE of the SECRETARY of DEFENSE Defense Technology Security Administration

 9. Administration of Anesthesia

  Medline Plus

  Full Text Available ... OMSs) are trained in all aspects of anesthesia administration. Following dental school, they complete at least four ... complications and emergencies that may arise during the administration of anesthesia. Before your surgery, your OMS will ...

 10. Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schelde, Jacob; Authried, Georg; Madsen, Helle Dall

  2015-01-01

  Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica t...

 11. Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schelde, Jacob; Authried, Georg; Madsen, Helle Dall

  2015-01-01

  Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica t...... triggers an inflammatory response when phagocytosed which eventually causes fibrosis. We present a 45-year-old male Danish sand-blaster who developed silicosis, and due to rapid decline in lung function received a lung transplant with an excellent result....

 12. Børnebogsforfatteren i det litteraturpædagogiske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  2011-01-01

  . Fairy tales teach that a devalued person may come to be valued, that danger has to be faced and dealt with, and most importantly of all that the fears that seep into your dreams at night and that hide in the dark shadows under our beds can be conquered. [1] (Harrison, 2008) (Læsning er vigtig fordi du...

 13. Tilblivelse og bedømmelse af videnskabeligt arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rømer, Thomas Aastrup

  2010-01-01

  This article distinguishes between a traditional and a post-modern view of the emergence and assessment of scientific texts. The traditional view is characterised by dialogue, tradition, and emotionality, all of which are protected by a meta-narrative. Postmodern science, on the other hand......, is characterized by antagonisms, battles and sudden appearances. It is argued that the activity of assessment turns out differently in the two kinds of science. In traditional science, assessment is liked to organic formative feedbacks, which may have tacit dimensions. In postmodernity, it is argued, assessment...... is not really possible at all. Only the content-oriented and hard working criticism is possible. In this way, postmodern assessment somehow returns to a more traditional view....

 14. Det indre og ydre liv på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2006-01-01

  I denne artikel introduceres to psykoanalytiske positioner – den engelske Tavistock tradition og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi. De repræsenterer avancerede analyser af det moderne ar-bejdsliv og har en væsentlig indflydelse i den danske forskningsverden, i praktisk organisationsar......-skridende forståelser af det moderne arbejdsliv? I begge teorier tages livtag med det komplicerede samspil mellem individ, arbejdsliv og samfund, som forstås som inter-subjektive og intra-subjektive processer under påvirkning af det ubevidste. Tavistock traditionens styrke er et stærkt fokus på or-ganisationen og...

 15. IT, arbejde og køn i anvendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Sidsel Lond

  , og hvilke konsekvenser har disse samproduktioner for medarbejderne? Spørgsmålet besvares gennem afhandlingens kapitler, hvor begrebsapparatet og analysestrategien først afklares. Derefter bringes det i anvendelse i analysen af en jobcentercase og en case fra en produktionsafdeling i en bank. På...

 16. European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Kirsten

  2011-01-01

  Rapporten er en status over arebjdet med anerkendelse af realkomptencer i Danmark, om nationale perspektiver, organisationelle perspektiver, og perspektiver på anerkednelse af realkompetncer set ud fra et individperspektiv. Endeligt beskrives arbejdet med kvalitetssikring, det konkrete arbejde me...

 17. Plagiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Gina

  2008-01-01

  Om Deff-projektet: Webtutorial om plagiering. Projektet har til formål at producere en webtutorial om plagiering til brug for universitetsstuderende. Referat fra symposium november 2007 om plagiering arrangeret af Udvalget til Benyttelsen af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)...

 18. Administrative Circulars Rev.

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Administrative Circular N° 19 (Rev. 3) - April 2003 Subsistence indemnity - Other expenses necessarily incurred in the course of duty travelAdministrative Circular N° 25 (Rev. 2) - April 2003 Shift work - Special provisions for the Fire and Rescue Service - These circulars have been revised. Human Resources Division Tel. 74128Copies of these circulars are available in the Divisional Secretariats. In addition, administrative and operational circulars, as well as the lists of those in force, are available for consultation on the Web at: http://humanresources.web.cern.ch/humanresources/internal/admin_services/admincirc/listadmincirc.asp

 19. Sociale problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anders Bøggild; Rasmussen, Tove; Bundesen, Peter Verner

  Sociale problemer kan betragtes som selve udgangspunktet for socialt arbejde, hvor ambitionen er at råde bod på problemerne og sikre, at udsatte borgere får en bedre tilværelse. Det betyder også, at diskussionen af sociale problemer er afgørende for den sociale grundfaglighed. I denne bog sætter en...... række fagfolk på tværs af det danske socialfaglige felt fokus på sociale problemer. Det diskuteres, hvad vi overhovedet forstår ved sociale problemer, hvordan de opstår, hvilke konsekvenser de har, og ikke mindst hvordan man som fagprofessionel håndterer sociale problemer i det daglige arbejde. Bogen er...... skrevet som lærebog til professionsuddannelser, hvor sociale problemer udgør en dimension, bl.a. socialrådgiver-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne....

 20.  Mode, Mediation og Fortætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommerlund, Julie; Jespersen, Astrid Pernille; Jantzen, Laura Sophie

  empirisk kontekst; mode specifikt og det æstetisk-kulturelle felt generelt. Artiklen introducerer begrebet "mediation" (Hennion 1997, 2007) som en indgang til at diskutere teoretiske forbindelser mellem modens æstetik, socialitet og materialitet. Antoine Hennion tilhører en gruppe af post...... og æstetik - i samme empiriske studie - som både eksisterende objekter, og som medierende processer. Mediationsbegrebet peger på denne dobbelthed, men udpeger ikke konkrete måder at begribe relationen mellem de to sider af mediation. I denne sammenhæng afsøger artiklen om en kombination af Hennions......-kommunikation. Forfatterne er p.t. alle involverede i empirisk arbejde i forbindelse med et projekt ("Mediating Fashion" ved Danmarks Designskole) om modekommunikationens socio-materielle praksis. Artiklen vil trække på en række eksempler fra dette empiriske arbejde....

 1. Postmodern Public Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogason, Peter

  2005-01-01

  Discussion of the trends towards more uses of postmodern analysis within the discipline of public administration, particularly in the USA......Discussion of the trends towards more uses of postmodern analysis within the discipline of public administration, particularly in the USA...

 2. Federal Administrative Court recognizes foreclosure of demurer in administrative proceedings, too

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1980-01-01

  In its decision of July 17, 1980, the Federal Administrative Court dismissed the appeal lodged by the community S. against the dismissal by the administrative court concerning the action to set aside the license granted for the Wyhl reactor. In doing so, and by giving full reasons, the effectiveness of the foreclosure of demurers in administrative proceedings has been recognized and the notion of demurer has been defined. The amount in litigation was fixed at 50000 DM for the proceedings of appeal. (HSCH) [de

 3. 7 CFR 800.2 - Administrator.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... which would not impair the objectives of the Act, suspend for period determined by the Administrator any... ADMINISTRATION (FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE), DEPARTMENT OF AGRICULTURE GENERAL REGULATIONS Administration... administration of the United States Grain Standards Act and responsibilities under the Agricultural Marketing Act...

 4. The Europeanization of Public Administration through the General Principles of Good Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasilica NEGRUŢ

  2011-08-01

  Full Text Available The general objective of the paper is based on an extremely present theme of real interest. Using the content analysis, through a descriptive documentary research, the present study aims at identifying the dimensions of the general principles of good administration, in the context of changes at European an implicitly at national level. To this purpose, an analisys of the specific objectives will be made: the concept of good administration, the national dimensions of the right to be heard, the right to access personal files as well as the motivation of administrative acts and the general principles regulated by the European Code of Good Administration will be underlined, in the context of institutional change determined by the Lisbon Treaty. Good administration defines the way in which institutions function, this being possible by ensuring the right to access information, a more efficient protection of fundamental rights as well as the right to defense, publication of acts and their motivation. Good administration is strongly connected to good government, the relation being in our opinion, from part to whole. The final purpose of good government and implicitly of good administration aims at accomplishing the general interest. The two concepts need a higher degree of transparency and responsibility in the public process. If governing represents the modality of exerting power, good government entails the imperative of the consensus of those governed regarding the objectives and methods of government, the responsibility of those governing, the efficiency of governing and the citizens’ right to be informed regarding the use and the distribution of the financial resources in the governing process. This new concept takes into account the implication of the citizens in the decision - making process, allowing a more efficient use of material, human, and financial resources. We assert thus that by applying the general principles of good administration

 5. Understanding land administration systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  P. Williamson, Ian; Enemark, Stig; Wallace, Judy

  2008-01-01

  This paper introduces basic land administration theory and highlights four key concepts that are fundamental to understanding modern land administration systems - firstly the land management paradigm and its influence on the land administration framework, secondly the role that the cadastre plays...... in contributing to sustainable development, thirdly the changing nature of ownership and the role of land markets, and lastly a land management vision that promotes land administration in support of sustainable development and spatial enablement of society. We present here the first part of the paper. The second...

 6. 7 CFR 253.4 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 253.4 Section 253.4 Agriculture... GENERAL REGULATIONS AND POLICIES-FOOD DISTRIBUTION ADMINISTRATION OF THE FOOD DISTRIBUTION PROGRAM FOR HOUSEHOLDS ON INDIAN RESERVATIONS § 253.4 Administration. (a) Federal administration. Within the Department...

 7. 7 CFR 30.61 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 30.61 Section 30.61 Agriculture... AND STANDARDS Administration § 30.61 Administration. The Director, Tobacco Division, Agricultural... the Division and the performance of all duties assigned thereto in the administration of the Tobacco...

 8. Contemporary Education for Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Koprić

  2007-01-01

  Full Text Available The paper examines the development of contemporary administrative education, as a crucial criterion without which it is not possible to achieve professionalism in public administration. While the term professionalism has a variety of meanings, today it is largely deemed that specific educational preparation is a foundation without which other elements of professionalism in public administration cannot be achieved. The level of professionalism, competence, education and knowledge thus become critical variables of administration reforms in transitional countries. Afterwards, the author examines the trends in the development of contemporary administrative education, pointing particularly to the importance of establishing a coherent, vertically passable system, i.e. a system which encompasses all levels of education – from secondary school education to doctoral studies. In this matter, one of the most important features in the development of administrative studies is their diversification, with simultaneous strengthening of the general administrative profile. Thus, the general administrative profile becomes modified, updated and extended by new teaching disciplines. In the final section of the paper, the author addresses the performance of administrative education in Croatia, pointing to its underdevelopment. Indeed, the author suggests that there are no sustainable results of reforms without the training of staff for administration.

 9. Samtalen i sprogpædagogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Basse, Lena

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på hvordan pædagoger kan udvikle deres sprogpædagogik ved arbejde med forskellige samtalegenrer. Det belyses hvor sproglige interaktioner støtter både sprogtilegnelse, relationer og læring....

 10. Målgrupper i Region Syddanmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geyti, Anna-Maj Stride

  2010-01-01

  Projekt 'Videre med uddannelse' arbejder for at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som er vanskelige at nå via traditionelle vejledningsstrategier og kommunikationsformer. Temahæftet præsenterer evalueringsresultater og erfaringer fra projektet....

 11. 9 CFR 381.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 9 Animals and Animal Products 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 381.3 Section 381.3... CERTIFICATION POULTRY PRODUCTS INSPECTION REGULATIONS Administration; Application of Inspection and Other Requirements § 381.3 Administration. (a) [Reserved] (b) The Administrator may in specific classes of cases...

 12. 14 CFR 1201.103 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 5 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1201.103 Section 1201.103 Aeronautics and Space NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION STATEMENT OF ORGANIZATION AND GENERAL INFORMATION Introduction § 1201.103 Administration. (a) NASA is headed by an Administrator, who is appointed...

 13. Alaska Administrative Manual

  Science.gov (United States)

  Search the Division of Finance site DOF State of Alaska Finance Home Content Area Accounting Charge Cards Division of Finance is to provide accounting, payroll, and travel services for State government Top Department of Administration logo Alaska Department of Administration Division of Finance Search

 14. 7 CFR 29.51 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 29.51 Section 29.51 Agriculture... INSPECTION Regulations Administration § 29.51 Administration. The Director is charged with the supervision of the Division and the performance of all duties assigned thereto in the administration of the Act...

 15. 7 CFR 29.9231 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 29.9231 Section 29.9231 Agriculture... Tobacco Produced and Marketed in a Quota Area Administration § 29.9231 Administration. The Director... the administration of the act. The conduct of all services and the licensing or employment of...

 16. 7 CFR 235.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 235.3 Section 235.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS STATE ADMINISTRATIVE EXPENSE FUNDS § 235.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the program for payment to...

 17. 9 CFR 354.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 9 Animals and Animal Products 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 354.3 Section 354.3... CERTIFICATION VOLUNTARY INSPECTION OF RABBITS AND EDIBLE PRODUCTS THEREOF Administration § 354.3 Administration... prescribed in the regulations in this part and as the Secretary may require in the administration of the...

 18. At skabe sikkerhed, effektivitet og tryghed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Meier, Ninna

  Operationsassisterende arbejde er komplekst og foregår i et dynamisk og teknologisk medieret teamsamarbejde, som formes af en lang række faktorer: patientens diagnose, specialets og indgrebets risici, operationsprogrammet, kommunikationsformen i teamet og med personaler uden for stuen, teknologie...

 19. Lærernes vilkår gør det svært at lykkes med inklusion og differentieret undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte; Grumløse, Sine Penthin

  2017-01-01

  Debatindlæg i Skoleliv Politiken om sammenhængen mellem læreres vilkår for at arbejde inkluderende med særligt fokus på organisatoriske betingelser for samarbejde og fælles forberedelse med andre faggrupper....

 20. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 1. Projektpædagogik, cyberspace og individualiserede pædagogiske relationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John

  2002-01-01

  John Krejsler diskuterer, hvorledes individualisering og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) indebærer nye krav til kompetencer, som individet må tilegne sig for at mestre sit arbejds-, borger- og fritidsliv. Dette betyder nye krav til uddannelse og professionalisering. Artiklen tager ...

 2. 7 CFR 23.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 23.2 Section 23.2 Agriculture Office... Administration. (a) Title V will be administered by the Administrators of the Extension Service and the... Act of 1914 and the Hatch Act (as amended), August 11, 1955, the administration of the programs shall...

 3. Exploring Careers in Hospital and Health Administration: An Invitation to a Career in Health Administration.

  Science.gov (United States)

  Health Resources Administration (DHEW/PHS), Bethesda, MD. Bureau of Health Manpower.

  This guide to career possibilities in hospital and health administration describes some of the skills required of a health or hospital administrator--interpersonal skills and managerial abilities; and also some of the varied tasks that such an administrator performs. It provides biographical sketches of several health administrators which…

 4. Perspectives on academic veterinary administration.

  Science.gov (United States)

  Gelberg, H B; Gelberg, S

  2001-09-15

  It is important for veterinary administrators to apply knowledge bases from other fields to their own unique administrative needs. For example, although some resources are written for business managers, the discussions of four key management competency areas, guidelines for mastering these skills, organizational assessment tools, and other self-help tools may provide interesting food-for-thought for veterinary administrators.(76) In developing their own administrative styles, administrators should seek to apply those principles that seem to intuitively fit with their personal research styles, work situations, managerial styles, administrative preferences, and unique organizational culture. Through strengthening their liaisons with community and university business programs, counseling agencies, employee assistance programs, and psychology researchers, administrators can continue to be exposed to and benefit from new paradigms for consideration in veterinary medical environments. Through these liaisons, the unique needs of veterinary medical environments are also communicated to individuals within the fields of psychology and business, thus stimulating new research that specifically targets veterinary medical environment leadership issues. Each field has unique contributions to help veterinary administrators work toward creating veterinary medical environments that are creative, energetic, visionary, pragmatic, and highly marketable in order to help administrators recruit and nurture the best and brightest veterinary researchers, teachers, and clinicians.

 5. Complex administrative procedures between administrative efficiency and the obligation to protect individual rights

  International Nuclear Information System (INIS)

  Steinberg, R.

  1982-01-01

  Due to their structural premise, administrative procedures possess an inordinate amount of influence, especially in complex situations of judicial decision making, to arrive at the ''right decision'' during the passing of binding regulatory ordinances. Since their system of organization is primarily subject to legislative influence, they are governed by the rules of administrative efficiency in the sense of extensive usage of performance - oriented governmental effectuation of constitutional rights. The demands for adequate judicial protection, of which wide administrative court procedure controls are part, will also serve the goal of reaching the ''right administrative decisions.'' (orig.) [de

 6. Towards a definition of "sport administration"

  OpenAIRE

  清水, 紀宏

  1994-01-01

  In this paper, the concept of "sport administration" was defined. Sport administration is a specialized field of sport sciences as well as a part of the field of business administration classified by each industry. In previous studies on sport administration, there has not been a common understanding of the concept of sport administration among researchers. Accordingly the nature and meanings of sport administration as a special field of business administration was examined in this paper by r...

 7. The Relationship between Job Involvement and School Administrative Effectiveness as Perceived by Administration Teachers

  Science.gov (United States)

  Lin, Ruilin; Xie, Jingchen; Jeng, Yoau-Chau; Wang, Zheng-Hong

  2011-01-01

  The purpose of this study is to explore the relationships between "job involvement" and "school administrative effectiveness" as perceived by junior high school administration teachers. The findings are as follows. (1) The current status of "job involvement" and "school administrative effectiveness" as…

 8. 78 FR 29245 - U.S. General Services Administration Federal Property Management Regulations; Administrative Wage...

  Science.gov (United States)

  2013-05-20

  ... Federal Property Management Regulations; Administrative Wage Garnishment AGENCY: Office of the Chief... the U.S. General Services Administration Property Management Regulation (GSPMR) to remove information... Administrative Wage Garnishment Code of Federal Regulations (CFR) Parts affected are as follows: 41 CFR part 105...

 9. 5 CFR 179.307 - Administrative offset.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administrative offset. 179.307 Section 179.307 Administrative Personnel OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT CIVIL SERVICE REGULATIONS CLAIMS COLLECTION STANDARDS Administrative Offset § 179.307 Administrative offset. (a) If the debtor does not...

 10. Philippines - Revenue Administration Reform

  Data.gov (United States)

  Millennium Challenge Corporation — The Millennium Challenge Account-Philippines' (MCA-P) implementation of the Revenue Administration Reform Project (RARP) is expected to improve tax administration,...

 11. Episteme, techne og phronesis: Marketing i et aristotelisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Esbjerg, Lars

  2005-01-01

  Som disciplin opfattes marketing af nogle som "one of the least self-reflective and, seemingly, most self-satisfied" ledelsesdiscipliner (Alvesson & Willmott, 1996, p. 119). Et praksisorienteret ledelsesperspektiv - en overbevisning om at den primære opgave for akademisk arbejde er at forbedre...

 12. Ud over skole-centrisme: talent i erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Suna Møller

  2015-01-01

  I artiklen argumenteres der for, at erhvervsfagene deler et empirisk begreb om talent, som rummer en kritisk kommentar til velkendte, hierarkiserede og hierarkiserende dikotomier mellem viden og kunnen. Erhvervsskolernes arbejde med at udvikle markører for talent og tilrettelægge undervisning...

 13. On activity theory in cognitive systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abolfazlian, Ali Reza Kian

  Theory' (Virksomhedsteori). Virksomhedsteori er den dominante teori i den sovjetiske tradition af social psykologi. Virksomhedsteori startede med Vygotskys arbejde og fortsatte sin vækst under vejledningen af forskere som Leontiev og Luria. Med sit erkendelsesteoretiske program baseret på interaktion med...

 14. Dagslyset som arkitekturens alfa og omega

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Merete

  2006-01-01

  Artiklen pointerer vigtigheden af, at arkitekter, belysningsrådgivere og ingeniører arbejder sammen om planlægningen af god og hensigtsmæssig dagslysudnyttelse fra et meget tidligt tidspunkt i projektfasen, fordi de tidligste beslutninger om bebyggelsesplan, facadeudformning og rumlig disponering...

 15. Forskerland.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Valg af materiale/medie/form: Digital materiale på internettet med emner inden for Naturområder, Livets udvikling, Forskernes hus, Himmelrummet, Ekspeditioner og Naturkatastrofer. Valg af arbejdsform: Internet-udgave, som giver elever mulighed for at arbejde individuelt med forskellige emner. Beg...

 16. EPA Administrative Enforcement Dockets

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The EPA Administrative Enforcement Dockets database contains the electronic dockets for administrative penalty cases filed by EPA Regions and Headquarters. Visitors...

 17. Human factoring administrative procedures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grider, D.A.; Sturdivant, M.H.

  1991-01-01

  In nonnuclear business, administrative procedures bring to mind such mundane topics as filing correspondence and scheduling vacation time. In the nuclear industry, on the other hand, administrative procedures play a vital role in assuring the safe operation of a facility. For some time now, industry focus has been on improving technical procedures. Significant efforts are under way to produce technical procedure requires that a validated technical, regulatory, and administrative basis be developed and that the technical process be established for each procedure. Producing usable technical procedures requires that procedure presentation be engineered to the same human factors principles used in control room design. The vital safety role of administrative procedures requires that they be just as sound, just a rigorously formulated, and documented as technical procedures. Procedure programs at the Tennessee Valley Authority and at Boston Edison's Pilgrim Station demonstrate that human factors engineering techniques can be applied effectively to technical procedures. With a few modifications, those same techniques can be used to produce more effective administrative procedures. Efforts are under way at the US Department of Energy Nuclear Weapons Complex and at some utilities (Boston Edison, for instance) to apply human factors engineering to administrative procedures: The techniques being adapted include the following

 18. Webmin administrator's cookbook

  CERN Document Server

  Karzynski, Michal

  2014-01-01

  Written in a cookbook format with practical recipes this book helps you to perform various administrative tasks using Webmin and enables you to perform common jobs more efficiently.This book is perfect for System administrators who want to learn more advanced concepts of Webmin and how it can help to set up a server for development, testing or deployment.

 19. 45 CFR 1336.71 - Administrative costs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 45 Public Welfare 4 2010-10-01 2010-10-01 false Administrative costs. 1336.71 Section 1336.71... Administrative costs. Reasonable administrative costs of the RLF may be paid out of the loan fund. The grant award agreement between the Loan Administrator and ANA will set forth the allowable administrative costs...

 20. Ole Søndergaards skriftdesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejlers, Steen Erik

  2005-01-01

  Grafikeren Ole Søndergaard (f. 1937) er oprindeligt uddannet som skiltemaler. Senere blev han elev af navnkundige skriftformgiver, Kunstakademiets første designprofessor, arkitekturen Gunnar Biilmann Petersen. I 1970'erne etablerede Ole Søndergaard, efter nogle år som medarbejder på Naur Klints...... tegnestue, egen tegnestue i Helsingør. Tegnestuen har i årenes løb stået for mangfoldige grafiske arbejder, hvor Ole Søndergaard ofte selv har tegnet de anvendte logo- og skilteskrifter. Skriftfamilien FF Signa, der fra 2000 er blevet udgivet på FontShop International, er Søndergaards første komplette...... digitale skriftfamilie - med mangfoldige anvendelsemuligheder. Forud ligger adskillige års arbejde, bl.a. støttet af Statens Kunstfond. Artiklen beskriver Biilmanns skole, Ole Søndergaards "før-digitale" alfabeter til bl.a. Helsingør Kommune og Knud Rasmussen-monumentet (på Strandvejen ved Klampenborg nord...

 1. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  i 120 dagtilbud. Programmet har udviklet innovative strategier for professionelles kompetenceudvikling, dvs. et kompetenceudviklingsprogram, der tilbyder deltagerne muligheder for selv at arbejde eksperimenterende med viden om kvalitetsudvikling i dagtilbud, samt værktøjer til at omsætte denne viden...... (uddannelse), og her planlægges innovative strategier for implementering gennem eksperimenter (i praksis). Antagelsen bag programmet er, at en længerevarende og dybtgående tilgang til professionel kompetenceudvikling med fokus på et innovativt perspektiv vil kunne føre til varige fornyelser i dagtilbud og...... undersøgelse af, om modellen for forandring og fornyelse opnår effekt. Resultater viser, at der opnås positive virkninger af professionelles kompetenceudvikling målt på implementering af nye innovative strategier i det pædagogiske arbejde. Teoretisk diskuteres resultaterne i lyset af en begrebsliggørelse om...

 2. Styrket feedback gennem studerendes selvevaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bo

  2016-01-01

  Studerende er ofte utilfredse med såvel kvaliteten som kvantiteten af feedback på skriftligt arbejde. Ligeledes kan det som underviser være svært at afgive feedback, der tager udgangspunkt i de studerendes respektive læringssituationer, hvis man ikke har andet afsæt end opgavetekster. Denne artikel...... beskriver derfor to eksperimenter med brug af selvevaluering som kvalificerende mellemled i ekstern feedback på skriveøvelser. Eksperimenternes formål er at styrke den formative læring ved skriftligt arbejde. I det første eksperiment bestod feedbacken af underviser-feedback, mens det andet eksperiment...... indebar peer-feedback og fælles feedback. I begge tilfælde blev selvevalueringen foretaget med udgangspunkt i en kriteriebaseret retteguide. Eksperimenterne medførte, at den eksterne feedback blev målrettet og kvalificeret i forhold til den enkelte studerende, mens selve skriveprocessen mod forventning...

 3. Administrative Data Repository (ADR)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The Administrative Data Repository (ADR) was established to provide support for the administrative data elements relative to multiple categories of a person entity...

 4. MACEDONIAN ADMINISTRATIVE JUDICIAL SYSTEM FOR SOLVING ADMINISTRATIVE DISPUTES COMPARABLE TO EUROPEAN SYSTEMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sladjana Eftimova

  2015-07-01

  Full Text Available The structure of the legal system, through history until today mostly depends on law and policy which is conducted by the country. In European countries, there is position for historical and cultural conceptions for administrative judicature, differences and similarity that leave mark for solving administrative disputes. The obligation – an internal judicial reform to be established in legal system, is conducted by each of the countries after the breaking down and division of Social Federative Republic of Yugoslavia or SFRY due to following the European law for constitution of legitimacy and constitutionality of acts as well as implementing of independent administrative judicature. Analyze of the current condition regarding the independency and objectiveness of the judicature is necessary in our country and it is important to be seen how the conditions for working of the administrative judicature can be improved.

 5. Judicial review of administrative silence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radošević Ratko S.

  2015-01-01

  Full Text Available Administrative silence is a situation in which the competent authority, within the statutory deadline, has not issued an administrative act at the request of the party. In the case of administrative silence, given the fact that the citizens are unable to protect their rights and legal interests without an administrative act, they are provided with legal protection. In this case, the same legal relationship is created, directly on the basis of the statute, as in the situation in which the party's request is rejected. This means that the party may, under the conditions prescribed by the statute, initiate the procedure of judicial review of administrative silence. In the paper, the author explains the conditions under which the judicial review of administrative silence can be initiated and the role of the court in this judicial procedure.

 6. 20 CFR 418.3610 - Is there administrative or judicial review for administrative actions that are not initial...

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... Administrative Review Process § 418.3610 Is there administrative or judicial review for administrative actions... reviewed by us, but they are not subject to the administrative or judicial review process as provided by... 20 Employees' Benefits 2 2010-04-01 2010-04-01 false Is there administrative or judicial review...

 7. 78 FR 9771 - Federal Highway Administration

  Science.gov (United States)

  2013-02-11

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Highway Administration Notice of Final Federal Agency Action on Proposed Transportation Project in Illinois and Indiana AGENCY: Federal Highway Administration...., Acting Division Administrator, Federal Highway Administration, 3250 Executive Park Drive, Springfield...

 8. 20 CFR 416.105 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 2 2010-04-01 2010-04-01 false Administration. 416.105 Section 416.105 Employees' Benefits SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME FOR THE AGED, BLIND, AND DISABLED Introduction, General Provisions and Definitions § 416.105 Administration. The Supplemental...

 9. 7 CFR 1465.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1465.2 Section 1465.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... § 1465.2 Administration. (a) Administration and implementation of AMA's conservation provisions for the...

 10. Association between workarounds and medication administration errors in bar-code-assisted medication administration in hospitals

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, Willem; van den Bemt, Patricia M L A; Wouters, Hans; Bates, David W; Twisk, Jos W R; de Gier, Johan J; Taxis, Katja

  Objective: To study the association of workarounds with medication administration errors using barcode-assisted medication administration (BCMA), and to determine the frequency and types of workarounds and medication administration errors. Materials and Methods: A prospective observational study in

 11. Administration and Jurisdictional Policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Hernando Nieto

  2009-06-01

  Full Text Available To what extent does studying jurisdictional politics need the knowledge of different administrative theories in general and the science of public administration in particular? This small text proposes such reflection and comes to the conclusion that it is impossible to propose a new approximation to this topic without considering the administrative theory, for that the specialists and thinkers will get more with the contact of this discipline from what it is called a multidisciplinary approach.

 12. 48 CFR 243.204 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 3 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 243.204... OF DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT CONTRACT MODIFICATIONS Change Orders 243.204 Administration. Follow the procedures at PGI 243.204 for administration of change orders. [75 FR 48277, Aug. 10, 2010] ...

 13. 7 CFR 760.1101 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.1101 Section 760.1101 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE... Administration. (a) This program is administered under the general supervision of the Administrator, Farm Service...

 14. 7 CFR 251.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 251.2 Section 251.2 Agriculture... Administration. (a) Food and Nutrition Service. Within the United States Department of Agriculture (the... this section, any information on changes in program administration, including any changes resulting...

 15. Research knowledge production and educational activity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaiklin, Seth

  2013-01-01

  Den første del er en analytisk gennemgang om forhold i mellem pædagogisk forskning og pædagogisk praksis. Den anden del fremlægger en metodologisk perspektiv for hvordan man kan arbejde med at bruge forskning i forhold til praksis....

 16. Biodegradation of xenobiotic organic compounds in wastewater treatment plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Press-Kristensen, Kåre

  analysemetode til simultan ekstraktion og måling af modelstofferne i komplekse spildevandsmatricer. Det blev klarlagt hvilke procesparametre, der skal justeres ved optimering af renseanlæggene. Dette arbejde forventes forsat efter projektets afslutning. Perspektivet er en model for nedbrydning af miljøfremmede...

 17. Konspirationsteorier og alternative forklaringer i historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Louise Alberg

  2017-01-01

  , nemlig historiebrug og kildearbejde. Til slut illustreres ud fra en konkret case, nemlig konspirationsteorien om ’Eurabia’, som vi bl.a. kender fra Anders Breiviks manifest, hvorledes eleverne kan arbejde problemorienteret, forholde sig kildekritisk og afdække væsentlige aspekter omkring historiebrug....

 18. The illegal economy in the restaurant sector in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår former for økonomisk kriminalitet i restaurantsektoren, herunder moms- og skatteunddragelse, sort arbejde m.v., og omfanget estimeres. Effekterne for turismeproduktets kvalitet diskuteres. Der er forskellige metoder til at hindre illegale aktivitet, og iværksættelsen af disse k...

 19. Mening eller måling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruse, Tove Elisabeth

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer med udgangspunkt i regeringens universitetspolitiske strategi og tiltag , hvad der motiverer mennesker, der arbejder på et universitet, og hvad der giver deres arbejdsliv mening, og argumenterer for, at de stadigt mere udbredte præstationsmålinger, der ensretter og sammenligne...

 20. A stakeholder approach to green innovation management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm

  Artiklen handler om interessentledelse: hvordan virksomhedsledere hele tiden må arbejde med de mange krav og forventninger, der stilles til dem fra forskellige interne og eksterne interessenter. Der præsenteres en analytisk metode (SPOT-analysen), som behandler, hvordan ledelsen med fordel kan in...

 1. The hunt for authentic tradition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejlers, Steen

  2000-01-01

  Professor Gunnar Biilmann Petersen var en del af the Scandinavian Design Group, der rådgav den irske stat vedr designudvikling i efterkrigstidens Irland. Artiklen beskriver hvorledes dette arbejde førte til hans engagement i flere "typisk irske" designprojekter, keltisk inspirerede souvenirs og...

 2. Brugerens arme og ben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  2006-01-01

  Omsorgsarbejde, det praktiske, sociale og emotionelle arbejde omsorgsarbejdere udfører i samspil med omsorgsmodtagere, har både diskursive og praktiske elementer. Disse er tæt forbundne via arbejdets mellemmenneskelige karakter. I denne artikel er det samspillet mellem diskurs og plejepraksis i h...

 3. Sudden death in asymptomatic aortic stenosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Nicolaj Lyhne; Carter-Storch, Rasmus; Bakkestrøm, Rine

  2016-01-01

  En aktiv 68-årig mand med asymptomatisk svær aortastenose og normal arbejdskapacitet ved konventionel arbejdstest fik foretaget en hæmodynamisk undersøgelse under fysisk belastning med højre hjertekaterisation og simultan ekkokardiografi. Under arbejde udviklede patienten pulmonal hypertension og...

 4. Perception, adfærd og oplevet arkitektonisk kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorson Fich, Lars; Harder, Henrik; Suenson, Valinka

  2011-01-01

  Dette paper beskriver, hvordan man med udgangspunkt i en RFID baseret kortlægning af menneskers adfærd i bygningsrum teoretisk og praktisk kan arbejde evidensbaseret med perception i betydningen af "menneskers opfattelse og fortolkning af deres omgivelser". Paperet opbygger gennem en kombination af...

 5. Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  Bogen, der er en publiceret ph.d.-afhandling, analyserer en række komplekse spørgsmål om medarbejdernes retsstilling, når den virksomhed, de arbejder i, overtages af en udenlandsk virksomhed gennem majoritetsovertagelse, virksomhedsoverdragelse, fusion eller spaltning. Afhandlingen behandler over...

 6. Skolerne på reformarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Humle, Didde Maria

  2016-01-01

  Skolerne arbejder i disse år med at leve op til de nye krav i skolereformen. Men det er ikke så enkelt at omsætte reformen til praksis, viser et projekt, der har fulgt en række skoler i tiden efter reformen....

 7. Philosophical counselling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  I artiklen giver jeg en beskrivelse af en front inden for canadisk vejledningsforskning, der arbejder med den eksistentielle dimension i karrierevejledning. Jeg kalder det "det tredje skridt" i vejledningsforskningen, idet vi ser en bevægelse fra en empirisk-analytisk tilgang over en socialkonstr...

 8. Omvendt undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eijgendaal, Anne; Petersen, Kim Bach

  2015-01-01

  Artiklen beskriver eksperimenter med omvent undervisning - flipped classroom. Teksten deler erfaringer med at vende undervisningen om - Så de studerende arbejder indgående med stoffet inden de møder op - og undervisningen ikke bliver undervisning i traditionel forstand, men bliver et samarbejde om...

 9. En nedstigning i blikkenes malstrøm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Brian Han

  2015-01-01

  Artiklen fremviser to aktuelle eksempler på håndtering af arbejdet med video i uddannelsesforskningen, hvoraf det ene baserer sig på forfatterens eget arbejde. Fokus for udlægningen er etik i videobaseret forskning. Der introduceres til autoetnografisk videonarratologi (AVN), hvis innovative...

 10. Semi-Inversion of Functional Parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Torben Ægidius

  2008-01-01

  Semi-invertering er en generalisering af invertering: Et programs semi-inverse tager nogle af dets inddata og nogen af dets uddata og returnerer de resterende ind- og uddata. Tidligere arbejder har beskrevet semi-invertering af et førsteordens funktionssprog. Vi udvider nu med funktionelle...

 11. Rend og Hop på Jellingmonumenterne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Nørregaard; Larsen, Lars Kjær

  Bogen indeholder en række forslag til matematik- og historielege tilpasset pædagogers arbejde og Monumentområdet ved Nationalmuseet Kongernes Jelling. Legene er blevet til i et samarbejde mellem Pædagogstuderende UCL, Nationalmuseet Kongernes Jelling og HistorieLab-Nationalt videncenter for Histo...

 12. The new Administrative Procedure and Administrative Process Law (Law 1.437 of 2011)

  OpenAIRE

  Expósito Vélez, Juan Carlos

  2011-01-01

  The new Administrative Procedure and Administrative Process Law (Law 1.437 of 2011) require a deep analysis, because it brings a new perception of old models of the Administrative Colombian Law: nullity, nullity and reestablishment of rights and the controversies relative to public contracts. El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1.437 de 2.011) requiere de un análisis profundo, debido al nuevo alcance que trae a figuras tradicionales del ...

 13. Spatially enabled land administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2006-01-01

  enabling of land administration systems managing tenure, valuation, planning, and development will allow the information generated by these activities to be much more useful. Also, the services available to private and public sectors and to community organisations should commensurably improve. Knowledge....... In other words: Good governance and sustainable development is not attainable without sound land administration or - more broadly – sound land management. The paper presents a land management vision that incorporates the benefits of ICT enabled land administration functions. The idea is that spatial...... the communication between administrative systems and also establish more reliable data due to the use the original data instead of copies. In Denmark, such governmental guidelines for a service-oriented ITarchitecture in support of e-government are recently adopted. Finally, the paper presents the role of FIG...

 14. Humanism, Administration and Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plum, Maja

  2012-01-01

  are not restricted to the administrative practices, but are part of education and its humanistic legacy as well. As such, the administrative demand of documentation becomes possible and recognisable through its reproductive elements. Elements that are constituted in a transformative conjunction in which......Abstract Through the example of a Danish reform of educational plans in early childhood education, this paper analyses the emergence of a new pedagogical desire related to administrative educational reforms promoting accountability, visibility and documentation. Two arguments are made: first......, it is argued that the changes in administrative practices during the last decade constitute a transformation, but also a reproduction of relations between knowledge and governing that goes back to the big expansion of the welfare state. Second, it is argued that these relations between knowledge and governing...

 15. 5 CFR 2421.9 - Administrative Law Judge.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... Administrative Law Judge. Administrative Law Judge means the Chief Administrative Law Judge or any Administrative Law Judge designated by the Chief Administrative Law Judge to conduct a hearing in cases under 5 U.S.C... 5 Administrative Personnel 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administrative Law Judge. 2421.9 Section...

 16. The interpretation of administrative contracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cătălin-Silviu SĂRARU

  2014-06-01

  Full Text Available The article analyzes the principles of interpretation for administrative contracts, in French law and in Romanian law. In the article are highlighted derogations from the rules of contract interpretation in common law. Are examined the exceptions to the principle of good faith, the principle of common intention (willingness of the parties, the principle of good administration, the principle of extensive interpretation of the administrative contract. The article highlights the importance and role of the interpretation in administrative contracts.

 17. NEITHER FISH NOR FOWL: ADMINISTRATIVE JUDGES IN THE MODERN ADMINISTRATIVE STATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Russell L. Weaver

  2010-10-01

  Full Text Available This article examines the role of administrative adjudication in the United States constitutional system. It begins by noting that such adjudication fits uncomfortably within a system of divided powers. Administrative judges, including administrative law judges [ALJs] (who have the highest level of protection and status, are considerably more circumscribed than ordinary Article III judges. Indeed, administrative judges are usually housed in the agencies for which they decide cases, rather than in independent adjudicative bodies, and they do not always have the final say regarding the cases they decide. In many instances, the agency can appeal an adverse administrative judge’s decision directly to the head of the agency, and the agency head retains broad power to overrule the administrative judge’s determinations. In other words, the agency can substitute its judgment for that of the administrative judge regarding factual determinations, legal determinations, and policy choices. As a result, many administrative adjudicative structures involve difficult tradeoffs between independence, political control, and accountability. This article examines issues related to the status and power of administrative judges, as well as the constraints that have been imposed on administrative adjudicative authority, and explores whether those constraints continue to serve the purposes for which they were originally imposed. Cet article examine le rôle du règlement de différends dans le domaine administratif dans le cadre du système constitutionnel des États-Unis. Il note d’abord qu’une telle façon de régler les différends cadre difficilement avec un système où les pouvoirs sont divisés. Les juges administratifs, y inclus les juges de droit administratif (qui jouissent du niveau le plus élevé de protection et de statut, sont considérablement plus restreints que les juges ordinaires sous l’Article III. En effet, les juges administratifs sont

 18. SELinux policy administration

  CERN Document Server

  Vermeulen, Sven

  2013-01-01

  A step-by-step guide to learn how to set up security on Linux servers by taking SELinux policies into your own hands.Linux administrators will enjoy the various SELinux features that this book covers and the approach used to guide the admin into understanding how SELinux works. The book assumes that you have basic knowledge in Linux administration, especially Linux permission and user management.

 19. 7 CFR 1467.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1467.2 Section 1467.2 Agriculture... AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS WETLANDS RESERVE PROGRAM § 1467.2 Administration. (a) The... organizations in program administration. No determination by these agencies or organizations shall compel NRCS...

 20. 7 CFR 281.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 281.2 Section 281.2 Agriculture... FOOD STAMP AND FOOD DISTRIBUTION PROGRAM ADMINISTRATION OF THE FOOD STAMP PROGRAM ON INDIAN RESERVATIONS § 281.2 Administration. (a) Qualification. (1) The appropriate ITO of an established Indian...

 1. 7 CFR 760.1301 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.1301 Section 760.1301 Agriculture... Administration. (a) This subpart establishes, subject to the availability of funds, the terms and conditions... Administration, and Related Agencies Appropriations Act, 2010 (2010 Agriculture Appropriations Bill, Pub. L. 111...

 2. 7 CFR 631.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 631.3 Section 631.3 Agriculture... AGRICULTURE LONG TERM CONTRACTING GREAT PLAINS CONSERVATION PROGRAM General Provisions § 631.3 Administration. (a) NRCS is responsible for the administration of the Great Plains Conservation Program (GPCP). (b...

 3. 20 CFR 628.310 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 3 2010-04-01 2010-04-01 false Administration. 628.310 Section 628.310 Employees' Benefits EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR PROGRAMS UNDER TITLE II OF THE JOB TRAINING PARTNERSHIP ACT State Programs § 628.310 Administration. Funds provided to the...

 4. 42 CFR 403.512 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 2 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 403.512 Section 403.512 Public Health CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES GENERAL... Administration. (a) General. Administration of grants will be in accordance with the provisions of this subpart...

 5. 4 CFR 83.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 4 Accounts 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 83.2 Section 83.2 Accounts GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE RECORDS PRIVACY PROCEDURES FOR PERSONNEL RECORDS § 83.2 Administration. The administration of this part is the duty and responsibility of the Director, Personnel, U.S. Government...

 6. RBAC Administration in Distributed Systems

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, M.A.C.; Crampton, J.; Etalle, Sandro

  2007-01-01

  Despite a large body of literature on the administration of RBAC policies in centralized systems, the problem of the administration of a distributed system has hardly been addressed. We present a formal system for modelling a distributed RBAC system and its administration. We define two basic

 7. Administrative court control in taxation matters

  OpenAIRE

  Nataša Zunić Kovačević

  2016-01-01

  Starting with the current organisation of administrative court control in taxation matters, this paper, after a brief overview of the normative legal framework of control in such matters, provides an analysis of certain indicators of administrative and administrative court control implementation in taxation matters. The experience of the application of administrative control in taxation matters and an analysis of accessible indicators of recent administrative court control in taxation matters...

 8. 7 CFR 634.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 634.3 Section 634.3 Agriculture... AGRICULTURE LONG TERM CONTRACTING RURAL CLEAN WATER PROGRAM General § 634.3 Administration. At the national.... The Secretary of Agiculture has delegated responsibility for administration of the program (43 FR 8252...

 9. 7 CFR 225.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 225.3 Section 225.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM General § 225.3 Administration. (a) Responsibility within the Department. FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. (b...

 10. 33 CFR 5.07 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 1 2010-07-01 2010-07-01 false Administration. 5.07 Section 5.07... § 5.07 Administration. Any authority vested in the Commandant by this part may be delegated by him to... appropriate for the functioning, organization, and internal administration of the Auxiliary. ...

 11. 50 CFR 401.1 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 50 Wildlife and Fisheries 7 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 401.1 Section 401.1... INTERIOR AND NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE, NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, DEPARTMENT..., DEVELOPMENT AND ENHANCEMENT § 401.1 Administration. The Director of the U.S. Fish and Wildlife Service and the...

 12. 7 CFR 633.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 633.3 Section 633.3 Agriculture... AGRICULTURE LONG TERM CONTRACTING WATER BANK PROGRAM § 633.3 Administration. (a) The regulations in this part... administration and related policy matters. No determination by the State Technical Committee shall compel the...

 13. 7 CFR 249.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 249.3 Section 249.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS SENIOR FARMERS' MARKET NUTRITION PROGRAM (SFMNP) General § 249.3 Administration. (a) Delegation to FNS. Within FNS, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of...

 14. 7 CFR 12.6 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 12.6 Section 12.6 Agriculture Office....6 Administration. (a) General. A determination of ineligibility for benefits in accordance with the... making such determinations, as provided in this section. (b) Administration by FSA. (1) The provisions of...

 15. 7 CFR 227.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 227.3 Section 227.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS NUTRITION EDUCATION AND TRAINING PROGRAM General § 227.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. (b...

 16. The Future of Public Administration.

  Science.gov (United States)

  Cleveland, Harlan

  Past approaches to public administration, the diminishing distinctions between foreign and domestic policy, the role of the public administrator, and leadership qualities are discussed. As a relatively young discipline, public administration first focused on scientific management (1920's). It then shifted to the art and science of getting things…

 17. Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Sune Welling; Houlberg, Kurt

  KORA har undersøgt kommunernes administrative personaleforbrug i perioden fra 2010 til 2012. Resultaterne viser, at antallet af administrative medarbejdere og personaleudgifterne er faldet over tidsperioden, og at reduktionen i antallet af medarbejdere overvejende har fundet sted blandt...... administrative chefer, særligt decentrale ledere. Antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver er derimod steget. Fra 2010 til 2012 har kommunerne gennemsnitligt reduceret antallet af administrative medarbejdere med halvanden til to procent årligt, opgjort i antallet af medarbejdere per 1.000 indbyggere. Det...... viser beregninger baseret på personale- og løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Reduktionen har overvejende fundet sted blandt administrative chefer, særligt decentrale ledere, mens antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver omvendt er steget. Undersøgelsen viser også...

 18. 49 CFR 98.12 - Administrative sanctions.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... an administrative sanction against a former employee who, after a final administrative decision under... imposed under subsection (a) of this section are: (1) Prohibiting the former employee from making, on... ACTIVITIES Administrative Sanctions § 98.12 Administrative sanctions. (a) The Secretary, in decisions under...

 19. Chronicle 1998, Administrative law/Droit administratif

  NARCIS (Netherlands)

  Bok, A.J.

  1999-01-01

  In this contribution, two recent developments in Dutch administrative law are discussed. The codification of administrative law in a General Administrative Law Act (1994) has contributed much to this field of law, but has also caused additional legal complications for the administration. In 1997 the

 20. 7 CFR 250.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 250.2 Section 250.2 Agriculture... TERRITORIES AND POSSESSIONS AND AREAS UNDER ITS JURISDICTION General § 250.2 Administration. (a) Delegation to FNS. Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the...

 1. 7 CFR 57.10 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 57.10 Section 57.10 Agriculture... PRODUCTS INSPECTION ACT) Regulations Governing the Inspection of Eggs General § 57.10 Administration. The... require in the enforcement or administration of the provisions of the act and the regulations in this part...

 2. 7 CFR 210.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 210.3 Section 210.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM General § 210.3 Administration. (a) FNS. FNS will act on behalf of the Department in the administration of the Program. Within FNS, the CND will be...

 3. 7 CFR 220.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 220.3 Section 220.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS SCHOOL BREAKFAST PROGRAM § 220.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program covered by this part. Within...

 4. 7 CFR 70.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 70.3 Section 70.3 Agriculture... PRODUCTS AND RABBIT PRODUCTS Grading of Poultry Products and Rabbit Products General § 70.3 Administration... Secretary may require in the enforcement or administration of the provisions of the Act and the regulations...

 5. 7 CFR 226.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 226.3 Section 226.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM General § 226.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. (b...

 6. 7 CFR 246.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 246.3 Section 246.3 Agriculture... § 246.3 Administration. (a) Delegation to FNS. Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. Within FNS, SFPD and the Regional Offices are responsible...

 7. 10 CFR 725.24 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 10 Energy 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 725.24 Section 725.24 Energy DEPARTMENT OF ENERGY PERMITS FOR ACCESS TO RESTRICTED DATA Permits § 725.24 Administration. With respect to each permit... designate a DOE or National Nuclear Security Administration office which will: (a) Process all personnel...

 8. 7 CFR 1415.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1415.2 Section 1415.2 Agriculture... AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS GRASSLANDS RESERVE PROGRAM § 1415.2 Administration. (a) The... administration of GRP. This authority cannot be further delegated. No provision of this part which is required by...

 9. 7 CFR 215.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 215.3 Section 215.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS SPECIAL MILK PROGRAM FOR CHILDREN § 215.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. Within FNS, CND...

 10. 7 CFR 248.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 248.3 Section 248.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS WIC FARMERS' MARKET NUTRITION PROGRAM (FMNP) General § 248.3 Administration. (a) Delegation to FNS. Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of...

 11. 28 CFR 36.204 - Administrative methods.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 28 Judicial Administration 1 2010-07-01 2010-07-01 false Administrative methods. 36.204 Section 36... PUBLIC ACCOMMODATIONS AND IN COMMERCIAL FACILITIES General Requirements § 36.204 Administrative methods... standards or criteria or methods of administration that have the effect of discriminating on the basis of...

 12. Pro Linux System Administration

  CERN Document Server

  Turnbull, James

  2009-01-01

  We can all be Linux experts, provided we invest the time in learning the craft of Linux administration. Pro Linux System Administration makes it easy for small to medium--sized businesses to enter the world of zero--cost software running on Linux and covers all the distros you might want to use, including Red Hat, Ubuntu, Debian, and CentOS. Authors, and systems infrastructure experts James Turnbull, Peter Lieverdink, and Dennis Matotek take a layered, component--based approach to open source business systems, while training system administrators as the builders of business infrastructure. If

 13. 24 CFR 511.71 - Administrative costs.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 3 2010-04-01 2010-04-01 false Administrative costs. 511.71... Administration § 511.71 Administrative costs. (a) Maximum amount. Any grantee may use not to exceed 10 percent of... years for administrative costs eligible under paragraphs (b) and (c) of this section. Eligible grantees...

 14. 24 CFR 583.135 - Administrative costs.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 3 2010-04-01 2010-04-01 false Administrative costs. 583.135... Administrative costs. (a) General. Up to five percent of any grant awarded under this part may be used for the purpose of paying costs of administering the assistance. (b) Administrative costs. Administrative costs...

 15. 28 CFR 345.57 - Administrative pay.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 28 Judicial Administration 2 2010-07-01 2010-07-01 false Administrative pay. 345.57 Section 345.57... (FPI) INMATE WORK PROGRAMS Inmate Pay and Benefits § 345.57 Administrative pay. An inmate excused from a job assignment may receive administrative pay for such circumstances as a general recall for an...

 16. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 17. Assertive Community Treatment (ACT) – metodebeskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Kirkedal Nielsen, Ian; Møller, mikkel Stamp

  2017-01-01

  arbejde med ACT-metoden over for en målgruppe med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug i en dansk kommunal kontekst. Denne manual beskriver således vigtige elementer i Assertive Community Treatment (ACT) metoden henvendt til personer med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, som det har...

 18. Om begreberne moral og etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2016-01-01

  Denne artikel er et bidrag til det begrebsafklarende arbejde med at forstå betydningen af og forskellene på begreberne "etik" og "moral". Artiklen giver en kort, begrebshistorisk oversigt over nogle af de vigtigste skridt i etik- og moralbegrebets udvikling. Der findes formodentlig ikke én korrekt...

 19. En usleben diamant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Helle Nordentoft; Guldmann Jensen, Mads Emil

  2017-01-01

  I denne artikel udforsker vi, hvordan video bidrager til at udvikle masterstude-rendes kritisk refleksive blik på egen vejledningspraksis. Omdrejningspunktet er det didaktiske og dialogiske arbejde med video på modul 3, Master i Vejled-ning, DPU. Artiklen er baseret på de studerendes individuelle...

 20. Vision for IT Audit 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthing, Hans Henrik

  Denne præsentation inddrager dele af resultatet som arbejdsgruppe IT Assurance Task force nedsat af ISACA Knowledge board er kommet frem til i løbet af gruppens arbejde 2013-2014 med henblik på at finde trends og tendenser for IT revision i 20220...

 1. Udvikling af vaccine mod dyr tarmsygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jungersen, Gregers

  2012-01-01

  DTU Veterinærinstituttet arbejder på at udvikle en effektiv vaccine mod bakterien Lawsonia intracellularis, der forårsager den antibiotikakrævende tarmsygdom proliferativ enteritis. Bakterien driller i laboratoriet, så forskerne må finde innovative veje til vaccinen. Målet er, at vaccinens...

 2. Talent, det kan jeg tørre røv i!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon

  2011-01-01

  Danmark har rettet blikket mod talenterne. I dag afleverer undervisnings­ministeriets arbejds­gruppe til talentudvikling deres anbefalinger. Også videnskabsministeren har proklameret, at talenterne skal hyldes. Men virkelige kraftpræstationer kommer ikke fra folk, der vil hyldes og bæres frem. De...

 3. Could we just measure you? wow, that´s so great!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dybbroe, Betina; Aamann, Iben Charlotte

  2018-01-01

  Samtidig med indførelsen af New Public Health, har New Public Management forandret sundhedsplejen. Det er sket igennem skabelsen af resultatkontrakter omkring det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, fokus på opgaver der er de rigtige og andre der er mindre rigtige, og med introduktionen af...

 4. "Brugerens arme og ben"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  Omsorgspraksis, det praktiske, sociale og emotionelle arbejde omsorgsydere udfører i samspil med omsorgsmodtagere, har både diskursive og ikke-diskursive elementer. Disse er imidlertid tæt forbundne via arbejdets mellem-menneskelige karakter. I dette paper er det samspillet mellem diskurs og plej...

 5. Danske undersøgelser om anbringelse af etniske minoritetsbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2003-01-01

  Døgninstitutioner og opholdssteder har ingen dokumentation for, hvordan deres arbejde med anbragte minoritetsunge foregår mest optimalt. Nok findes der masser af viden i praktikernes hoveder, men intet er skrevet ned om deres erfaringer.Det viser denne indsamling af viden og erfaringer fra praksi...

 6. Improvisationens mellemspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jens Skou

  2014-01-01

  Inspireret af musik-improvisationens dialogformer udforsker denne artikel en alternativ måde at arbejde med feedback, som kan supplere og kvalificere den systematiske feedbacks strategiske asymmetri. Artiklen konkluderer med afsæt i Heideggers begrebsapparat om at bygge og bo, at vi som et supple...

 7. SCI- databasen - En klinisk rygmarvsskade database

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibjerg, Jørgen; Østergaard, Niels; Hagen, Ellen Merete

  2015-01-01

  SCI- databasen - En klinisk rygmarvsskade database Målet med databasen er at indsamle vigtige data for rygmarvskadede patienter med henblik på at sikrer information der kan bruges til fremtidig forskning. Målet er desuden at kunne bruge databasen i et fremtidig klinisk arbejde, der som et...

 8. Effect Documentation on the Agenda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konrad, Ingelise

  2012-01-01

  Artiklen retter sig mod behovet for at professioner udvikler kompetencer til at kunne dokumentere effekten af deres arbejde. Udgangspunktet er et projekt med en række biblioteker i Region Hovedstaden med afsæt i virkningsevaluering, prgramteori og narrative metoder. Projektets fokus er at udvikle...

 9. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 10. At filme en lille nisse, der rejste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Bak

  2010-01-01

  Udviklingsarbejde, hvor en skoleklasse i Lemvig medvirkede i undersøgelsen af, hvordan man kan arbejde med digitale medier i billedkunstundervisning. Forarbejde til arbejdsformen anvendt på Læreruddannelsen i Nr. Nissum i programmet Teaching Lab, hvor lærerstuderende laver særlige studier i udval...

 11. Indigenous religions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2009-01-01

  Dette essay diskuterer en publikation af James L. Cox med titlen From Primitive to Indigenous (2007). Bogen analyserer forskellige forfatteres holdninger til studiet af indfødte kulturers religioner. Cox's analyser tages op i dette essay og de problematiseres i forhold til mit eget arbejde....

 12. Når troen bliver til sang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2009-01-01

  I anmeldelsen fremhæver jeg, at Selander i denne artikelsamling både beskæftiger sig med salmeteksterne og med melodierne. Denne dobbeltkompetence er usædvanlig hos en litteraturforsker. Artiklerne giver et fint indblik i svensk salmetradition samt i komponisternes arbejde med melodierne. Selande...

 13. Sex er kommet for at blive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Lind, Unni

  2012-01-01

  Redaktionel indledning (som fokusansvarlig) om fokus på seksualitet i Vera nr. 60. Tidsskriftet satte i dette nr. fokus på viden om børn, unges og udvik,lingshæmmedes seksualitet og de udfordringer, det kan stille det pædagogiske arbejde over for....

 14. Etiske betragtninger ved supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard; Agerskov, Kirsten

  2007-01-01

  Kapitlet præsenterer nogle etiske betragtninger ved supervision. Mens der længe har eksisteret etiske retningslinjer for psykoterapeutisk arbejde, har der overraskende nok manglet tilsvarende vejledninger på supervisionsområdet. Det betyder imidlertid ikke, at de ikke er relevante. I kapitlet gøres...

 15. Social work and artefacts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høybye-Mortensen, Line Matilde

  2015-01-01

  Socialarbejderes brug af artefakter—altså objekter såsom papir, computer og plastikmodeller—i klientrelationer bliver sjældent undersøgt. Som oftest fokuserer forskningen på interpersonelle relationer, målgrupper, professionelle kompetencer og indsatstyper samt metoder i socialt arbejde. I en und...

 16. Socio-Statistical Research on the Internalization of European Administrative Space Principles in the Romanian Public Administration

  OpenAIRE

  Matei, Ani; Matei, Lucica; Iancu, Diana-Camelia

  2011-01-01

  The authors propose an analysis of the public administration reform in Romania by assessing whether the Romanian civil servants perform their duties according to the regulations of the European Administrative Space. The paper offers a socio-statistic perspective on the internalization of the European Administrative Space principles, namely, the rule of law, openness towards citizens, and public administration responsibility in a Romanian context, after the European Union accession. Designed w...

 17. Mathematical Modeling, Simulation and Optimization for Selected Robotic Processes related to Manufacturing of Unique Concrete Elements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortsen, Jens

  Denne afhandling præsenterer vores arbejde i det danske projekt Unique Concrete Structures (Unikabeton) and EU projekt TailorMade Concrete Structures (TailorCrete) med at automatisere udvalgte processer for konstruktion af unike beton bygninger. Vi har primært fokus på robotfræsning af komplekse...... dobbeltkurvede armerings gitter med to samarbejdende robotter, hvor delprocesserne er bøjning, transportering og binding af ameringsstænger. Robotinstallationen er baseret på et off-line simuleringsprogram med dynamisk simulerings support for stangnedbøjning og samtidigt robot control for at reducere...... produktionstiden. De to mindre processer som varmetråd skæring af EPS blokke før fræsning og sprøjtning af slipmiddel på de færdige formwork blokke er også præsenteret efter de to hoved processer. Til sidst præsenterer vi en række af real life betonstrukturer baseret på vores arbejde i denne afhandling...

 18. Digital produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen sætter fokus på digital produktion, som er en stærk læringsform, der faciliterer elevernes læreprocesser og kvalificerer elevernes faglige læringsresultater. Det sker når lærerne udarbejder didaktiske rammedesign, hvor eleverne arbejder selvstændigt inden for dette rammedesign, og hvor mål og...... procesevaluering stilladserer elevernes faglige proces. I digitale produktionsprocesser arbejder eleverne iterativt, de udvikler ejerskab til produktionen og fastholder selv deres læreprocesser. It’s multimodalitet, elevernes kollaborative tilgange, videndeling mellem eleverne og elevernes uformelle lege- og...... elevernes digitale produktion er lærernes didaktiske rammesætning og stilladserende tilgange. Her lægger lærerne op til, at eleverne som didaktiske designere i relation til rammesætningen skal organisere og planlægge deres læreprocesser, inddrages i målsætning, evaluering og valg af digitale ressourcer...

 19. Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2010-01-01

  Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en skoleudviklingssammenh......Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en...... skoleudviklingssammenhæng og dernæst til et såkaldt 2.0-læringsspil, hvor deltagerne skaber læringsspillets indhold, mens de spiller spillet. Erfaringer fra brug af læringsspillet peger på, at 1) 2.0 læringsspil tager markant mere tid at anvende, 2) deltagerne udvikler en produktiv forståelse for den underliggende teori...

 20. IT Project Portfolio Management: Vertical and Horizontal Work Design Problems in a Public Organization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kristian

  2013-01-01

  arbejder på at forbedre dens IT PPM praksisser. Undersøgelsen anvender Work Design Teori til at analysere kommunens IT PPM praksisser på tværs af hierarkiske niveauer og organisatoriske enheder i bestræbelsen på, at besvare følgende tre forskningsspørgsmål:(1) Hvordan udfører en offentlig organisation...... and Van De Ven’s (2005) Work Design Teori, der sondrer mellem vertikal- og horisontal arbejdsdeling. Vertikal deling af arbejde bliver betragtet som fordelingen af autoritet, viden og resurser, hvilket undersøgelsen finder værende delt ud på fire hierarkiske niveauer: (1) det politiske niveau med den...... af det andet forskningsspørgsmål anvendes Work Design Teori til at identificere problemer indenfor tre relaterede problemområder: hierarkiske dekompositions problemer, modularitets problemer og komplekse netværks problemer. De identificerede problemer er sammenfattet i en model bestående af 14...

 1. IT Project Portfolio Management: Vertical and Horizontal Work Design Problems in a Public Organization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kristian

  dansk kommune, der arbejder på at forbedre dens IT PPM praksisser. Undersøgelsen anvender Work Design Teori til at analysere kommunens IT PPM praksisser på tværs af hierarkiske niveauer og organisatoriske enheder i bestræbelsen på, at besvare følgende tre forskningsspørgsmål:(1) Hvordan udfører en...... at trække på Sinha and Van De Ven’s (2005) Work Design Teori, der sondrer mellem vertikal- og horisontal arbejdsdeling. Vertikal deling af arbejde bliver betragtet som fordelingen af autoritet, viden og resurser, hvilket undersøgelsen finder værende delt ud på fire hierarkiske niveauer: (1) det politiske...... kommunens IT projektgrupper. I besvarelsen af det andet forskningsspørgsmål anvendes Work Design Teori til at identificere problemer indenfor tre relaterede problemområder: hierarkiske dekompositions problemer, modularitets problemer og komplekse netværks problemer. De identificerede problemer er...

 2. PET

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mariager, Rasmus Mølgaard; Schmidt, Regin; Heiberg, Morten Rievers

  PET handler om den hemmelige tjenestes arbejde under den kolde krig 1945-1989. Her fortæller Regin Schmidt, Rasmus Mariager og Morten Heiberg om de mest dramatiske og interessante sager fra PET's arkiv. PET er på flere måder en udemokratisk institution, der er sat til at vogte over demokratiet....... Dens virksomhed er skjult for offentligheden, den overvåger borgernes aktiviteter, og den registrerer følsomme personoplysninger. Historien om PET rejser spørgsmålet om, hvad man skal gøre, når befolkningen i et demokrati er kritisk indstillet over for overvågningen af lovlige politiske aktiviteter......, mens myndighederne mener, at det er nødvendigt for at beskytte demokratiet. PET er på en gang en fortælling om konkrete aktioner og begivenheder i PET's arbejde og et stykke Danmarkshistorie. Det handler om overvågning, spioner, politisk ekstremisme og international terrorisme.  ...

 3. Motivations og mestringsprojekt på en skole - set i psykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  2014-01-01

  Motivation og mestrings projekt på en skole – set i et psykologisk perspektiv. Overvejelser om hvordan man laver Danmarks bedste folkeskole, hvad der skal til for at skabe trivsel og læring for alle børn, hvordan vi arbejder med inklusion, hvordan vi gør undervisningen udbytterig for både drenge og...... piger og gør dem robuste og livsduelige var en del af de spørgsmål, som vi - skolens ledelse og jeg selv stillede på Gladsaxe Skole. Opstarten blev et mindre pilotprojekt omkring Motivation og Mestring , hvor resultaterne blev så positive, at man i skoleåret 2012/2013 valgte at involvere alle skolens...... 750 elever og 80 lærere og pædagoger i projektet og hvor nærværende artikel vil beskrive de teoretiske overvejelser omkring motivation og mestring samt uddybe et enkelt af fokusområderne nemlig det spændende arbejde med børns karakterstyrker....

 4. Motivation og refleksion i e-learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver; Thisted, Anni

  2009-01-01

  , spilelementer (serious gaming) og opslugthed (flow) og dermed et grundlag for at stimulere refleksion og motivation. Målet med artiklen er at give inspiration til praktikere, som udvikler e-learning til individuelt brug, og som ønsker at gøre e-learning engagerende og motiverende og samtidig opnå væsentlig...... læringsdybde.   Artiklen giver en introduktion til udvalgte teoretikere, som arbejder med motivation og opslugthed og er krydret med eksempler fra en undersøgelse af en individuel e-learning-applikation fra den finansielle sektor, som understøtter social stimulation. Applikationen er udviklet med henblik på......Hvad sker der med motivation og refleksion, når individuel læring understøttes af digitale medier? Individuel læring giver en række begrænsninger på grund af manglende samspil med andre kursister, men samtidig giver digitale læringsmedier muligheder for bevidst at arbejde med læringsstile...

 5. Understanding land administration systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  P. Williamson, Ian; Enemark, Stig; Wallace, Judy

  2008-01-01

  This paper introduces basic land administration theory and highlights four key concepts that are fundamental to understanding modern land administration systems. Readers may recall the first part of the paper in October issue of Coordinates. Here is the concluding part that focuses on the changing...

 6. [Administration: practices, myths and ideologies].

  Science.gov (United States)

  Spinelli, Hugo

  2017-01-01

  Administration in the social field is examined based on an analysis of its practices, the rationalist myth and its ideological dimensions. In this way, the article discusses the most frequently utilized concepts (administration, management, gerencia, gestión) and their etymologies; the limitations of teaching administration; the complexity of a practice marked by the dimensions of science, art and the social game; and the ideological question underlying the great thought factory that the general theory of administration has been since the start of the 19th century. The article reflects upon the need to construct a theory based in practice contextualized in the global south that goes beyond the classic frames of reference and, above all, to transform administration into a problem to be discussed outside of the knowledge that recognizes it as a technical practice.

 7. Administration of radioisotope production

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1964-01-15

  Current developments in atomic energy, and the administrative problems to which they give rise, were surveyed in a seminar on 'Atomic Energy for Atomic Energy Administrators' held at IAEA headquarters from 30 September to 4 October 1963. The ground covered included protection against radiation, isotopes and radiation sources, research reactors, nuclear power, legal matters, technical and scientific administration, the role of the universities, and the Agency's part in assistance to developing countries. The possibilities and limitations of radioisotope production from research reactors were discussed by Dr. G. B. Cook, of the Division of Research and Laboratories, IAEA in this paper.

 8. Administration of radioisotope production

  International Nuclear Information System (INIS)

  1964-01-01

  Current developments in atomic energy, and the administrative problems to which they give rise, were surveyed in a seminar on 'Atomic Energy for Atomic Energy Administrators' held at IAEA headquarters from 30 September to 4 October 1963. The ground covered included protection against radiation, isotopes and radiation sources, research reactors, nuclear power, legal matters, technical and scientific administration, the role of the universities, and the Agency's part in assistance to developing countries. The possibilities and limitations of radioisotope production from research reactors were discussed by Dr. G. B. Cook, of the Division of Research and Laboratories, IAEA in this paper.

 9. Administrative corruption from sociology perspective and the relationship between administrative corruption and social security

  OpenAIRE

  Mohsen Zarei Jlyany; Gholam Reza Sharafi; Mustafa Tavani; Mansour Haghighatian; Moslem Tavani

  2014-01-01

  certain principles Observance and non- Observance on organizing a social system will have Indisputable effect at the Organization. And administrative systems are not exempt from this, also the selection of the Administration components and also How to Place the components together can affect its performance. Meanwhile, the government's role in the prevalence or no-prevalence, the extent type and the way of administrative corruption influence, in this article, researchers wants to explore the ...

 10. 5 CFR 179.309 - Additional administrative procedures.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Additional administrative procedures. 179.309 Section 179.309 Administrative Personnel OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT CIVIL SERVICE REGULATIONS CLAIMS COLLECTION STANDARDS Administrative Offset § 179.309 Additional administrative procedures. Nothing...

 11. 76 FR 82311 - Food and Drug Administration Transparency Initiative: Food and Drug Administration Report on Good...

  Science.gov (United States)

  2011-12-30

  ...] Food and Drug Administration Transparency Initiative: Food and Drug Administration Report on Good Guidance Practices: Improving Efficiency and Transparency; Availability AGENCY: Food and Drug Administration, HHS. ACTION: Notice of availability; request for comments. SUMMARY: As part of the Transparency...

 12. Centos system administration essentials

  CERN Document Server

  Mallett, Andrew

  2014-01-01

  If you are a Linux administrator who is looking to gain knowledge that differentiates yourself from the crowd, then this is the book for you. Beginners who have a keen interest to learn more about Linux administration will also progress quickly with this resourceful learning guide.

 13. The Art of Administration.

  Science.gov (United States)

  Borelli, Frank L.

  1984-01-01

  Presents ten guidelines for human relations skills that can help elevate the practice of student personnel administration to an art form. Administrators need to develop and perfect leadership skills including respect for individual differences, consistency, listening skills, instinct, being a role model, and establishment of realistic performance…

 14. Microsoft Windows 7 Administration Instant Reference

  CERN Document Server

  Panek, William

  2010-01-01

  An on-the-spot reference for Windows 7 administrators. Hundreds of thousands of IT administrators, network administrators, and IT support technicians work daily with Windows 7. This well-organized, portable reference covers every facet of Windows 7, providing no-nonsense instruction that is readily accessible when you need it. Designed for busy administrators, it features thumb tabs and chapter outlines to make answers easy to find.: Windows 7 administrative and support personnel need quick answers to situations they confront each day; this Instant Reference is designed to provide information,

 15. La bonne administration en droit communautaire et le Code européen de bonne conduite administrative

  NARCIS (Netherlands)

  Mendes, J.

  2009-01-01

  The Code of Good Administrative Behaviour is an important source for understandingthe principle and concept of good administration in European administrative law, since itencompasses certain aspects that tend to be overlooked by the case law of the European Courts andEuropean law scholars.

 16. ADMINISTRATIVE RULEMAKING IN ETHIOPIA:

  African Journals Online (AJOL)

  MLR

  and the theoretical issues in relation to administrative legislation are discussed followed ..... that “laws properly so called” must be distinguished from morals and other ..... 44 William Wade, (1988), Administrative Law (Oxford University Press), p. .... 66 Rule 320, Rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha.

 17. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 18. Mellem engagement og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe; Nielsen, Birger Steen; Schmidt, Camilla

  Bogen præsenterer resultaterne fra udviklings- og forskningsprojektet "BUPL-tillidsrepræsentanten. Nye udfordringer - nye svar". Den giver et fyldigt indblik i tillidsrepræsentanternes arbejde, deres engagement, vanskeligheder og forhåbninger. På baggrund af et større værkstedsarbejde fremlægges...

 19. Flipped Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hachmann, Roland; Holmboe, Peter

  arbejde med faglige problemstillinger gennem problembaserede og undersøgende didaktiske designs. Flipped Learning er dermed andet og mere end at distribuere digitale materialer til eleverne forud for undervisning. Flipped Learning er i lige så høj grad et syn på, hvordan undervisning med digitale medier...

 20. Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Inge Mette

  arkitekterne anvender for at designe tilgængeligt, fx hvordan de anvender referencer, eksempler, begreber og erfaringer eller viden om regler og love. I elleve kvalitative interview fortæller arkitekter og landskabsarkitekter om, hvordan de arbejder med tilgængelighed, og om den viden, de anvender, herunder...

 1. Processer og procesledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Benedicte

  Bogen udfolder, nuancerer og konkretiserer procesledelse ift. mentale, relationelle og organisatoriske processer. Eksempler på kapitel-overskrifter: Procesbegrebet, Rammesætning, Kontraktredskabet, Mødeledelse, Samtaler, Reflekterende positioner og processer, Konflikthåndtering og teamudvikling......, Invitation til det dialogiske rum - om at arbejde over og under stregen, og Mentale omstruktureringer....

 2. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 3. Control, flexibility and rhythms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvid, Helge Søndergaard; Lund, Henrik Lambrecht; Pejtersen, Jan

  2008-01-01

  Baseret på fire casestudier argumenteres det for, at højt belastede jobs, som de er defineret i krav-kontrolmodellen, ikke kun findes under tayloristiske og bureaukratiske arbejdsbetingelser, men også i post-bureaukratisk arbejde. Der er derfor behov for at udvikle begreber om det post-bureaukrat...

 4. Internationalisering i klasseværelset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottlieb, Susanne; Petersen, Kjeld Secher; Sørensen, Dorte

  På fire tekniske skolers teknisk designafdelinger har man eksperimenteret med forløb, der på hver sin måde indeholder internationaliseringsaspekter. Hæftet indeholder overvejelser om, hvordan man som underviser kan arbejde med internationalisering i undervisningsforløb. Det er en pointe i hæftet,...

 5. Under pres for at tilgive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gade, Christian B.N.

  2013-01-01

  Efter afslutningen på apartheid i sydafrika etablerede landets nye parlament en sandheds- og forsoningskommission, hvor ofre for apartheid fik mulighed for at fortælle deres historier under offentlige høringer i kommissions komité for menneskerettighedskrænkelser. I løbet af kommissionens arbejde...

 6. Selectively Modified Cyclodextrins as Artificial Glycosidases

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jeannette; Bols, Mikael

  2008-01-01

  I proceedingen beskrives forfatterens og gruppens arbejde med at skabe kunstige glycosidaser baseret på beta-cyclodextrin. Vha. selektiv modificering af 1-2 alkohol-grupper på den primære rand af beta-cyclodextrin, er syntetiseret en række kunstige glycosidaser. Disse cyclodextrin-baserede glycos...

 7. Menneskehandel i rengøringsbranchen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsby, Trine Mygind

  Denne rapport fokuserer på migrations-, arbejds- og levevilkårene for udenlandske arbejdere i den danske rengøringssektor. Formålet med rapporten er at afdække, hvorvidt der indenfor dette område forekommer tvangsarbejde, menneskehandel eller menneskehandelslignende forhold, samt at kortlægge nog...

 8. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den fo...

 9. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2013-01-01

  Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i ...

 10. Wii i Trige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aarhus, Rikke; Cedergren, Anni; Grönvall, Erik

  2010-01-01

  Projekt Wii-i-Trige (feb.-juli 2009) blev igangsat i forbindelse med Konsortiet for Brugerdreven Sundhedsinnovations arbejde med ældre og teknologi. Undersøgelsen har haft fokus på ældres anvendelse af Nintendo Wii, samt på hvorvidt computerspil med fysisk interaktion kan motivere og bidrage til ...

 11. Grant Administration Officer | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Job Summary The Grant Administration Officer is responsible to oversee all ... The incumbent provides administrative and financial advice throughout the life ... and the Chief, External Funds Management (EFM), the administrative and financial ...

 12. Publication of administrative circular

  CERN Multimedia

  HR Department

  2009-01-01

  ADMINISTRATIVE CIRCULAR NO. 23 (REV. 2) – SPECIAL WORKING HOURS Administrative Circular No. 23 (Rev. 2) entitled "Special working hours", approved following discussion in the Standing Concertation Committee on 9 December 2008, will be available on the intranet site of the Human Resources Department as from 19 December 2008: http://cern.ch/hr-docs/admincirc/admincirc.asp It cancels and replaces Administrative Circular No. 23 (Rev. 1) entitled "Stand-by duty" of April 1988. A "Frequently Asked Questions" information document on special working hours will also be available on this site. Paper copies of this circular will shortly be available in Departmental Secretariats. Human Resources Department Tel. 78003

 13. PUBLICATION OF ADMINISTRATIVE CIRCULAR

  CERN Multimedia

  HR Department

  2008-01-01

  ADMINISTRATIVE CIRCULAR NO. 23 (REV. 2) – SPECIAL WORKING HOURS Administrative Circular No. 23 (Rev. 2) entitled "Special working hours", approved following discussion in the Standing Concertation Committee meeting of 9 December 2008, will be available on the intranet site of the Human Resources Department as from 19 December 2008: http://cern.ch/hr-docs/admincirc/admincirc.asp It cancels and replaces Administrative Circular No. 23 (Rev. 1) entitled "Stand-by duty" of April 1988. A "Frequently Asked Questions" information document on special working hours will also be available on this site. Paper copies of this circular will shortly be available in departmental secretariats. Human Resources Department Tel. 78003

 14. The New Epidemiology--A Challenge to Health Administration. Issues in Epidemiology for Administration.

  Science.gov (United States)

  Crichton, Anne, Ed.; Neuhauser, Duncan, Ed.

  The role of epidemiology in health administration is considered in 11 articles, and three course descriptions and a bibliography are provided. Titles and authors include the following: "The Need for Creative Managerial Epidemiology" (Gary L. Filerman); "The Growing Role of Epidemiology in Health Administration" (Maureen M.…

 15. Pædagogisk arbejde med børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miðskarð, Jóhannes

  2008-01-01

  concepts from traditional, stage focused theories of development such as that of Piaget and Leslie's »Theory of Mind«. The heavy emphasis on cognition is discussed and other venues of understanding are presented. Billington (2000) and Meyer (2003) maintain that autism is better understood as either......Working with autistic children, and studying psychology made the author wonder abt. the terms used to describe autism and their consequences. Adhering to Burman's definition of deconstruction (1994), he discusses the problem of trying to understand the development of the autistic child, using...

 16. Et dansk regime for overgang fra uddannelse til arbejde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2008-01-01

  I dette kapitel vil jeg først gennemgå en række forskningstilgange som på forskellig måde kan begribe de særlige træk ved unges overgang i Danmark i det man kan kalde et dansk 'regime for overgang' (transition regime). Dernæst følger en mere beskrivende gennemgang af det danske uddannelsessystem ...

 17. Evidens og professionelle valg i lærerens arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin

  2009-01-01

  Kravene om evidens - videnskabelige beviser for, hvad der virker - har bredt sig til det danske uddannelsessystem. Men hvad er evidens egentligt? Hvilke interesser knytter der sig til kravene om evidens, og hvordan harmonerer evidensen med de kvalificerede valg, som de professionelle lærere skal ...

 18. Fysisk belastende arbejde øger risikoen for langtidssygefravaer--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Thomas; Labriola, Merete; Christensen, Karl Bang

  2006-01-01

  -term sickness absence was increased by extreme bending or twisting of the neck or back, working mainly standing or squatting, lifting or carrying loads, and pushing or pulling loads. Three significant interactions of physical and psychosocial work environment risk factors were found among women. Udgivelsesdato...

 19. Manualer og reproduktion af viden i sygeplejerskers kliniske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm Larsen, Niels

  2010-01-01

  I artiklen refereres fund fra afhandlingen ”Sygepleje mellem pakker og personer”, som viser at kliniske standarder og andre strukturerende dokumenter er kilder til reproduktion af viden. Strukturerende dokumenter er et relativ underbelyst område indenfor professionsforskning, som bør udforskes yd...

 20. Virtual Reality and Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  István TÓZSA

  2013-02-01

  Full Text Available This study serves as an introduction to how virtual reality systems could be applied in public administration and what research tasks would be necessary to accomplish a project. E-government solutions began to emerge in public administration approximately a decade ago all over the developed world. Administration service facilities via the Internet did not attract many customers, because of the digital divide. E-government solutions were extended to mobile devices as well, but the expected breakthrough of usage has not ensued. The virtual reality form of public administration services recommended in this study has the most attractive outlay and the simplest navigation tools if compared to ‘traditional’ Internet based e-government. Thus, in accordance with the worldwide amazingly quick spread of the virtual reality systems of Second Life and 3 D types of entertainment, virtual reality applications in public administration could rely on a wide range of acceptance as well.

 1. 22 CFR 128.2 - Administrative Law Judge.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Administrative Law Judge. 128.2 Section 128.2... § 128.2 Administrative Law Judge. The Administrative Law Judge referred to in this part is an Administrative Law Judge appointed by the Department of State. The Administrative Law Judge is authorized to...

 2. 76 FR 77302 - Federal Transit Administration

  Science.gov (United States)

  2011-12-12

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Transit Administration FY 2011 Discretionary Sustainability... Administration (FTA), DOT. ACTION: FTA Sustainability Program Funds: Announcement of Project Selections. SUMMARY: The U.S. Department of Transportation's (DOT) Federal Transit Administration (FTA) announces the...

 3. 76 FR 78966 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2011-12-20

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Approval of Noise Compatibility Program for Kona International Airport at Keahole, Keahole, North Kona, HI AGENCY: Federal Aviation Administration, DOT. ACTION: Notice. SUMMARY: The Federal Aviation Administration (FAA) announces its findings on...

 4. 75 FR 6433 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2010-02-09

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Notice of Availability of a Draft... 9, West Chicago, IL AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of... Surveillance Radar, Model 9, West Chicago, Illinois. SUMMARY: The Federal Aviation Administration (FAA...

 5. 75 FR 12809 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2010-03-17

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Notice of Intent To Rule on Request...: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of Request to Release Airport Property. SUMMARY... Nicely, Manager, Federal Aviation Administration, Southwest Region, Airports Division, Texas Airports...

 6. 75 FR 18014 - Federal Highway Administration

  Science.gov (United States)

  2010-04-08

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Highway Administration AGENCY: Federal Highway Administration (FHWA), DOT. ACTION: Notice of Availability regarding a Finding of No Significant Impact (FONSI): U.S.... FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Federal Highway Administration, Kentucky Division: Mr. Greg Rawlings...

 7. 78 FR 25524 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Notice of Request To Release Airport Property AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of Intent to Rule on Request to... address: Lynn D. Martin, Airports Compliance Specialist, Federal Aviation Administration, Airports...

 8. 77 FR 64837 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2012-10-23

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Fourth Meeting: RTCA Special Committee 227, Standards of Navigation Performance AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2012-26034 Filed 10-22-12; 8:45 am] BILLING CODE...

 9. 78 FR 41183 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-07-09

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Meeting: RTCA Program Management Committee AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Department of Transportation (DOT). ACTION... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2013-16464 Filed 7-8-13; 8:45 am] BILLING CODE...

 10. 78 FR 13395 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-02-27

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Notice of Availability of Draft...: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of availability and request for comments... 4. U.S. Mail: Leslie Grey--AAL-614, Federal Aviation Administration, Airports Division, 222 West 7th...

 11. College & University Business Administration. Third Edition.

  Science.gov (United States)

  National Association of College and University Business Officers, Washington, DC.

  This text presents indepth coverage of five areas of college and university business administration, including administrative management, business management, fiscal management, and financial accounting and reporting. The section on administrative management encompasses institutional planning, management information systems and data processing,…

 12. Information in the system of state administration

  OpenAIRE

  Kalytych, G.; Litosh, G.

  2009-01-01

  The article analyses the approaches to the notions of "information", "state administration system", "administrative information". The article considers the importance of of information for the whole state administration system and reveals the criteria which provide the information with administrative status. Special attention is paid to making of administrative decisions on the level of the sate which are based on effective information management.

 13. Financial and Managerial Accounting for School Administrators: Superintendents, School Business Administrators, and Principals.

  Science.gov (United States)

  Everett, R. E.; And Others

  This book updates the classic text "Public School Fund Accounting Principles and Procedures" (Tidwell 1960). The book is designed to be used primarily as a textbook at the graduate level with students training to be school administrators, school business administrators, or principals. A list of topics covered include an overview of school…

 14. Linux System Administration

  CERN Document Server

  Adelstein, Tom

  2007-01-01

  If you're an experienced system administrator looking to acquire Linux skills, or a seasoned Linux user facing a new challenge, Linux System Administration offers practical knowledge for managing a complete range of Linux systems and servers. The book summarizes the steps you need to build everything from standalone SOHO hubs, web servers, and LAN servers to load-balanced clusters and servers consolidated through virtualization. Along the way, you'll learn about all of the tools you need to set up and maintain these working environments. Linux is now a standard corporate platform with user

 15. THE NEW PUBLIC ADMINISTRATION PARADIGM DIRECTIONS

  OpenAIRE

  CHERVYAKOVA OLHA VOLODYMYRIVNA

  2017-01-01

  This article presents aspects of public administration paradigm of using disciplinary matrix, a public management model based on a feedback mechanism in the subject-subject interaction, which is the basis of theoretical and methodological establishment in public administration science (Public administration) in Ukraine.

 16. 78 FR 69133 - Drug Enforcement Administration

  Science.gov (United States)

  2013-11-18

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Manufacturer of Controlled Substances..., California 94085, made application by renewal to the Drug Enforcement Administration (DEA) to be registered... Diversion Control, Drug Enforcement Administration. [FR Doc. 2013-27486 Filed 11-15-13; 8:45 am] BILLING...

 17. Accounts Payable Administrator | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Job Summary An Accounts Payable Administrator is responsible for the processing of supplier invoices and grant payment requests (from the Grant Administration Division and regional offices for institutional recipients, participants, scholars, fellows and other awardees). Each Administrator looks after internal cost centers, ...

 18. ORDER SECURITY – NATIONAL SECURITY ADMINISTRATION. NATIONAL SECURITY DEFENSE AS SPECIAL ADMINISTRATION

  OpenAIRE

  Zoltán BALLA

  2009-01-01

  National security administration is the special executivedisposal activity of the national security agencies, the section of the state administration that helps the governmental work by reconnoitering and preventing with secret-servicing methods of the risks that shall harm or endanger the national security’s interests. The main operational principles of national security governing are the followings among others: - controlling the operation of national security organization belongs to the ex...

 19. Fundamentals of the administrative decentralization process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Lupăncescu

  2017-12-01

  Full Text Available Public administration, as an activity carried out by the administrative authorities, can be achieved through several forms of organization. In this sense, centralization, deconcentration and decentralization, together with its corollary, local autonomy, constitute in organizational regimes of an administrative nature, more or less democratic, and with characteristics that vary according to the degree of dependence between the authorities of the public administration institutions at the central level and local public administration authorities.There is no single form of organization that incorporates the characteristics of a particular regime. The complex expectations of modern society have led to the blending of features of different forms of organization in order to create a balance of activity within the public administration, in order to exercise the functions of executive power for the benefit of citizens, not by conferring unlimited autonomy but by considering the fundamental principle of legality.

 20. On the Effects of Research and Development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck, Mathias; Junge, Martin; Kaiser, Ulrich

  Litteraturstudiet er udarbejdet som oplæg til det kommende arbejde i det tværministerielle udvalg og giver et overblik over den eksisterende forskningsviden. Forskningen peger ret entydigt på, at både private og offentlige forskningsinvesteringer skaber innovation og høje økonomiske afkast. Det s...

 1. Large Scale Integration of Carbon Nanotubes in Microsystems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerde, Kjetil

  2007-01-01

  Kulstof nanorør har mange egenskaber der kunne anvendes i kombination med traditionelle mikrosystemer, her især overlegne mekaniske og elektriske egenskaber. I dette arbejde bliver metoder til stor-skala integration av kulstof nanorør i mikrosystemer undersøgt, med henblik på anvendelse som mekan...

 2. Nye Byggesten i Byfornyelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulfstjerne, Michael Alexander

  Publikationen ’Nye Byggesten i Byfornyelsen’ henvender sig primært til kommunale praktikere, der arbejder indenfor området af boligplacering og integration af ygtninge. Vi tager afsæt i det faktum, at grupper af mennesker placeres - i første omgang midlertidigt - i danske yderområder. Publikation...

 3. MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høst, Jeppe Engset

  2014-01-01

  Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornsho...

 4. Ledelse og Arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Per Langå

  2006-01-01

  Der har i de seneste decennier været en øget interesse for at fastholde medarbejdere gennem udvikling af arbejdet. Dette præger bl.a. retorikken omkring virksomheders strategi. I virksomhederne er der flere afdelinger, udvalg o. lign. der arbejder med dette. Særlig interessant i denne forbindelse...

 5. L'Abbaye cistercienne de Morimond. Histoire et rayonnement", Ed. Georges Viard. Association des Amis de l'Abbaye de Morimond, 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  McGuire, Brian Patrick

  2007-01-01

  Et vigtigt bidrag til middelalderens klosterhistorie. Morimond var et af de første datterklostre af Cîteaux og dermed en vigtig bidragyder til cistercienserordenens vækst og udvidelse i 1100-tallet. Alligevel har Morimonds historie været meget lidt kendt og derfor er dette arbejde mere end velkom...

 6. Inkluderende elevplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2016-01-01

  Dette kapitel handler om rådgivning af lærere, der arbejder med elever med generelle læringsvanskeligheder. Kapitlet indledes med en afklaring af, hvad generelle læringsvanskeligheder vil sige. Ud fra denne definition vil jeg beskrive forskellige tilgange til inklusion og specialpædagogik og vil ...

 7. Det kulturelle aspekt i socialpædagogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2013-01-01

  Kapitlet diskuterer, hvordan forskellige typer af kulturforståelse kan påvirke synet på borgere med minoritetsetnisk baggrund i socialpædagogisk arbejde. Desuden påpeges, at indvandrere og efterkommere på statistisk niveau har ganske forskellige socioøkonomiske levekår end borgere med dansk oprin...

 8. Inspiration fra New York - udforskende læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Lone Tang

  2017-01-01

  for tilrettelæggelse af læreprocesserne. Med udgangspunkt i Deweys ideer om skolen, baseret på den eksperimentelle metode, præsenteres Paula Rogovins arbejde på Manhattan New School i New York som et eksempel på, hvordan arbejdet med udforskende læreprocesser kan tilrettelægges....

 9. Kom bare tæt på. Et videoethnomethodologisk studie af mobile telefoner i sygeplejepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  Dette ph.d.-studie har til formål at undersøge mobile telefoners betydning for sygeplejepraksis. Formålet undersøges fra et ethnomethodologisk perspektiv med Nexus Analyse som metodologisk ramme. Studiets data består af ca. 120 timers videooptagelser af sygeplejerskers arbejde på en dansk...

 10. Kom bare tæt på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  Dette ph.d.-studie har til formål at undersøge mobile telefoners betydning for sygeplejepraksis. Formålet undersøges fra et ethnomethodologisk perspektiv med Nexus Analyse som metodologisk ramme. Studiets data består af ca. 120 timers videooptagelser af sygeplejerskers arbejde på en dansk...

 11. Elevers læring gennem undersøgelse og faglig læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Negendahl, Kim; Daugbjerg, Peer

  2014-01-01

  Med afsæt i Prof. Jens Rasmussens (2013) argumenter for undervisningsdifferentiering vha. præstationsstandarder behandles differentiering af naturfagsundervisnings målsætning for alle skolens elever. Fokus vil være på læreres arbejde med undervisningsplaner og opstillede mål i forhold til undervi...

 12. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 13. Future competence needs in public libraries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konrad, Ingelise

  2010-01-01

  Fremtidens biblioteker har behov for ledere, der løbende kan arbejde med forandrings- og udviklingsprocesser i samspil med organisationen og dens omverden samt for medarbejdere, der kan tage ledelse på sig i forhold til projekter mv. Det forudsætter medarbejdere og ledere med stærke metakompetencer...

 14. Fra turistkort version 1.0 til 2.0. og videre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2008-01-01

  Post doc Niels Chr. Nielsen fortæller i denne artikel om formidling af geografisk information henvendt til turister og rejsende. Artiklen er den første i en serie, der skal give indblik i danske forskeres arbejde - og som begynder med historiske turistkort fra Danmark. Udgivelsesdato: september...

 15. Exit Prostitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Theresa Dyrvig; Mehlsen, Line; Kjær, Agnete Aslaug

  Fra 2012 til 2016 har man i Aalborg, Aarhus, København og Odense afprøvet metoden Critical Time Intervention (CTI) inden for prostitutionsområdet. Denne rapport evaluerer resultaterne. CTI har tidligere vist positive resultater i socialt arbejde med udsatte grupper, som fx hjemløse. På baggrund a...

 16. General practitioners' barriers on talking about alcohol with their patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, S.

  1998-01-01

  En spørgeskemaundersøgelse besvaret af 304 alment praktisrende læger viser, at de er interesserede i at udføre mere forbyggende arbejde. Alkoholproblemer anses for vigtige, men samtidig de vanskeligste problemer at tage op. Der er adskillige barrierer, men vigtigst er manglen på overbevisende dok...

 17. Forskningscirklen: Inkluderende undervisningsmetoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark; Ehlers, Pernille; Welinder, Carin

  I dette inspirationskatalog gives både konkrete eksempler på hvordan man kan arbejde med inkluderende undervisning og nogle meta teoretiske reflektionsmuligheder, der kan bidrage til at stille spørgsmål ved egen praksis og lade sig inspirere til tænke i inkluderende undervisningsmetoder, fx: Hvad...

 18. Effektfulde indsatser i boligområder til at forbedre børns skolegang og uddannelse og forældres arbejdsmarkedsparathed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel Giver; Holger Jørgensen, Rune Christian; Mehlsen, Line

  SFI har samlet internationale studier, der viser positive effekter af indsatser, der skal forbedre børns skolegang og uddannelse og voksnes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder. Formålet med rapporten er at bidrage med inspiration til det boligsociale arbejde i Danmark og bringe større f...

 19. Etisk mestring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2009-01-01

  Antropologisk forskning spænder over en kløft mellem det personlige engagement, som skabes ude i felten, og det analytiske arbejde, der venter antropologen hjemme. Denne dobbeltrolle som feltarbejder og skrivebordsarbejder er forbundet med en række etiske dilemmaer, som kommer for dagens lys, når...

 20. Eros and phronesis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  Artiklen ser særlig nærmere på Hubert Dreyfus syn på phronesis-dimensionen i ekspertens arbejde og jeg kritiserer ham for at have et for ensidigt eksistentialistisk syn på phronesis-begrebet gennem Hannah Arendt læsning, der vægter den eksistensfilosofiske "meaning-receiving" dimension....

 1. Relationel poesi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Martin Glaz

  Den relationelle poesis manifestationer er meget forskelligartede, men de har alle visse elementer til fælles: det reportageagtige, forsøget på at udvide det æstetiske rum og det politiske potentiale, denne gestus rummer, samt en processuel form der på forskellig vis arbejder med tidslig udstrakt...

 2. Voksnes læring i virtuelle omgivelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jørgen Lerche

  2005-01-01

  kommunikation, hvor deltagere på samme tid via tekst (som i chat og 'instant messaging') eller via lyd samtaler online (fx via et voice IP system som Skype). Endelig demonstreres mulighederne for at arbejde med portfolio - det være sig løbende arbejdsportfolio eller produkt-præsentationsportfolio, hvor...

 3. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 4. I begyndelsen var bevægelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskind, Mia

  2005-01-01

  Denne rapport er baseret på forskningsprojekt, der blev initieret i forbindelse med Learning Labs arbejde med Guldguiden 2003- 2004 (Kvalitet i dagtilbud, daværende socialmisisterium). LLD ønskede i forbindelse med evaluering af 21 daginstitutionsprojekter, at sætte særligt fokus på kropslighed o...

 5. Se verden i realtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koumaditi, Evangelia; Laursen, Camilla Nørskov; Arjomand Kermani, Nasrin

  2018-01-01

  Iværksættervirksomheden ParticleTech arbejder på at skabe et måleinstrument baseret på billedteknologi, der i realtid kan støtteindustrien til at forbedre deres procesoptimering. Dermed åbner der sig en anderledes fremtid for fødevare-, medicinal- og biotekindustrien: Billedanalyse til procesmoni...

 6. Metronidazole distribution following intraarterial administration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konoplyannikov, A.G.; Grigor'ev, A.N.; Zubov, O.G.

  1984-01-01

  An attempt to achieve a high local concentration of metronidazole in tissues at intraarterial administration in experiments with dogs is made. Intraarterial administration makes it possible to ''saturate'' with a radiosensitizer first of all tissues fed by an artery in question. Administration of the drug to a vessel feeding the tumor would, probably, result in a sharp increase in its concentration in the malignant neoplasm as compared with the rest organs and tissues, which should amplify the radiosensitizing effect

 7. Directions in the theory of public administration

  OpenAIRE

  N. Arabadzhiyski

  2014-01-01

  The aim of this development is to provide a brief summary of the main trends in the theory of public administration: the traditional public administration, new public administration (public management and new public management); postmodern global public management and public administration.

 8. 22 CFR 226.47 - Contract administration.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Contract administration. 226.47 Section 226.47 Foreign Relations AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF ASSISTANCE AWARDS TO U.S. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Post-award Requirements Procurement Standards § 226.47 Contract administration. A...

 9. Administrative Management in NIE. A Report.

  Science.gov (United States)

  Kirk, Irwin

  The purpose of this report is to recommend certain administrative management policies and procedures for the National Institute of Education (NIE). Administrative management activities for NIE are personnel, budget, finance, general services, contracts and grants, and overall administrative management. Management information is included in this…

 10. 48 CFR 3028.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 7 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 3028.106 Section 3028.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, HOMELAND SECURITY... 3028.106 Administration. ...

 11. Administrative bias in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E S Nwauche

  2005-01-01

  Full Text Available This article reviews the interpretation of section 6(2(aii of the Promotion of Administrative Justice Act which makes an administrator “biased or reasonably suspected of bias” a ground of judicial review. In this regard, the paper reviews the determination of administrative bias in South Africa especially highlighting the concept of institutional bias. The paper notes that inspite of the formulation of the bias ground of review the test for administrative bias is the reasonable apprehension test laid down in the case of President of South Africa v South African Rugby Football Union(2 which on close examination is not the same thing. Accordingly the paper urges an alternative interpretation that is based on the reasonable suspicion test enunciated in BTR Industries South Africa (Pty Ltd v Metal and Allied Workers Union and R v Roberts. Within this context, the paper constructs a model for interpreting the bias ground of review that combines the reasonable suspicion test as interpreted in BTR Industries and R v Roberts, the possibility of the waiver of administrative bias, the curative mechanism of administrative appeal as well as some level of judicial review exemplified by the jurisprudence of article 6(1 of the European Convention of Human Rights, especially in the light of the contemplation of the South African Magistrate Court as a jurisdictional route of judicial review.

 12. Fit-For-Purpose Land Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig; McLaren, Robin

  2017-01-01

  This paper looks at implementing Fit-For-Purpose land administration solutions at county level. This will require a country specific strategy drawing from the recent GLTN publication on “Fit-For-Purpose Land Administration – Guiding Principles for Country Implementation”. The Fit...... administration; 4) Designing the country specific FFP spatial / legal / institutional frameworks; 5) Capacity development; 6) Country specific instruction manuals; and 7) Economic benefits analysis. Finally, the paper presents some experiences and reflections from a case study on implementing the FFP approach...

 13. Occupational Safety and Health Administration

  Science.gov (United States)

  ... Twitter Instagram RSS Subscribe Occupational Safety and Health Administration English | Spanish MENU OSHA English | Spanish Search A ... STATES DEPARTMENT OF LABOR Occupational Safety and Health Administration 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210 800- ...

 14. Land administration in Ecuador; Current situation and opportunities with adoption of fit-for-purpose land administration approach

  NARCIS (Netherlands)

  Todorovski, D.; Salazar, Rodolfo; Jacome, Ginella; Bermeo, Antonio; Orellana, Esteban; Zambrano, Fatima; Teran, Andrea; Mejia, Raul

  2018-01-01

  The aim of this paper is to explore current land administration situation in Ecuador and identify opportunities for fit-for-purpose (FFP) land administration approach that could improve the land administration functions for the country and its citizens. In this paper, initially literature about land

 15. THE DECISIONAL TRANSPARENCY IN PUBLIC ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  OCTAVIA MARIA CILIBIU

  2011-04-01

  Full Text Available The principle of decisional transparency is one of the principles of good administration, fundamental principles of public administration and it is enshrined in the law of many European Union member states, including our country. In their work the public authorities must show transparency reflected by the active involvement of citizens in administrative decision as its primary beneficiary. The citizen information, consultation and his stimulation to participate actively in the elaboration of draft normative acts for their preparation and before that by bringing them to public knowledge, are tasks of the public authorities which exceed the limit of the obligations imposed by internal rules and are significant efforts to modernize the public administration and rallying to the administrative structures.

 16. 42 CFR 417.124 - Administration and management.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... program, administrative and management aspects of the HMO. (3) At a minimum, management by an executive... Administration and management. (a) General requirements. Each HMO must have administrative and managerial... 42 Public Health 3 2010-10-01 2010-10-01 false Administration and management. 417.124 Section 417...

 17. 48 CFR 2828.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 6 2010-10-01 2010-10-01 true Administration. 2828.106 Section 2828.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF JUSTICE General Contracting Requirements BONDS AND INSURANCE Bonds 2828.106 Administration. ...

 18. Practical JIRA Administration

  CERN Document Server

  Doar, Matthew

  2011-01-01

  If you're familiar with JIRA for issue tracking, bug tracking, and other uses, you know it can sometimes be tricky to set up and manage. In this concise book, software toolsmith Matt Doar clarifies some of the more confusing aspects by answering difficult and frequently asked questions about JIRA administration. Practical JIRA Administration shows you how JIRA is intended to be used, making it an ideal supplement to the extensive documentation already available. The book's chapters are loosely connected, so you can go straight to the information that best serves your needs. Understand the di

 19. 77 FR 20826 - Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff; Food and Drug Administration and...

  Science.gov (United States)

  2012-04-06

  ...] Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff; Food and Drug Administration and Industry... Administration (FDA) is announcing the availability of the guidance entitled ``Guidance for Industry and Food and... written requests for single copies of the guidance document entitled ``Guidance for Industry and Food and...

 20. Training School Administrators in Computer Use.

  Science.gov (United States)

  Spuck, Dennis W.; Bozeman, William C.

  1988-01-01

  Presents results of a survey of faculty members in doctoral-level educational administration programs that examined the use of computers in administrative training programs. The present status and future directions of technological training of school administrators are discussed, and a sample curriculum for a course in technology and computing is…

 1. Program on Administration in Higher Education.

  Science.gov (United States)

  Karadima, Oscar

  The importance of developing a university level program on administration in higher education in Latin America is discussed. The objective of such a program would provide training to faculty and higher level education and administrative staff in matters related to administration. The program would offer the necessary guidelines in dealing with…

 2. Measurement issues associated with using survey data matched with administrative data from the Social Security Administration.

  Science.gov (United States)

  Davies, Paul S; Fisher, T Lynn

  2009-01-01

  Researchers using survey data matched with administrative data benefit from the rich demographic and economic detail available from survey data combined with detailed programmatic data from administrative records. The research benefits of using these matched data are too numerous to mention. But there are drawbacks as well, and those drawbacks have received less systematic attention from researchers. We focus on survey data matched with administrative data from the Social Security Administration and address the strengths and weaknesses of each in four specific areas: (1) program participation and benefits, (2) disability and health information, (3) earnings, and (4) deferred compensation. We discuss the implications of these strengths and weaknesses for decisions that researchers must make regarding the appropriate data source and definition for the concepts in question. From this discussion, some general conclusions are drawn about measurement issues associated with using matched survey and administrative data for research, policy evaluation, and statistics.

 3. PostgreSQL administration essentials

  CERN Document Server

  Schönig, Hans-Jürgen

  2014-01-01

  If you are a database administrator who needs to get to grips with PostgreSQL quickly and efficiently, then this book is for you. This book will also be highly beneficial if you are a project leader or a developer who is interested in knowing more about database systems or bottleneck detection, as it will enable you to work more closely and cooperatively with your administrators.

 4. 48 CFR 1028.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 1028.106 Section 1028.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF THE TREASURY GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds 1028.106 Administration. ...

 5. 49 CFR 386.54 - Administrative Law Judge.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administrative Law Judge. 386.54 Section 386.54... General Rules and Hearings § 386.54 Administrative Law Judge. (a) Powers of an Administrative Law Judge. The Administrative Law Judge may take any action and may prescribe all necessary rules and regulations...

 6. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke hand...

 7. Fra kundedata til datakunde - Digitalisering kræver ny kundeindsigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Andersen, Henrik

  præsenteres i denne guide. Forskningsprojektet er støttet af Industriens Fond. Guiden har til formål at give dig anvisninger på, hvordan du på struktureret vis kan arbejde med at udbygge kundeindsigten i din virksomhed i en tid, hvor kundeuniverset grundet den omsiggribende digitalisering er under konstant...

 8. Tendenser inden for den nyere fagsprogsforskning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Engberg, Jan

  1995-01-01

  I artiklen præsenteres hovedtendenserne i den fagsproglige forskning, der er foregået specielt med rod i handelshøjskolerne i Danmark i de seneste 25 år. Efter en indledning om fagsprogsbegreber og rammerne for fagsproglig forskning i Danmark præsenteres fagsproglige arbejder inden for områderne ...

 9. Landskabets transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munck Petersen, Rikke

  2010-01-01

  konstruktion de selv er en del af. Projektet og afhandlingen tager dermed et dybt skridt og formår både at beskrive og vise, hvordan sådanne transformationer foregår, og vise perspektiver for generelle og specifikke træk ved arkitekters videnskabelse og generative arbejde. Forskningsprojektet og afhandlingen...

 10. CINARK10

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  CINARK10 giver et overblik over de mange typer aktiviteter, forskningsprojekter og personer der har tegnet CINARKs virke gennem de sidste ti år – fra centrets etablering i 2004 til i dag. Materialet vi har samlet viser kun et udsnit de arbejder og de forskellige sammenhænge CINARKs medarbejdere har...

 11. Omsorg og etnicitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostgaard, Tine; Bjerre, Liv; Munkholt Sørensen, Kresta

  Flere nationale kampagner og initiativer har de senere år fokuseret på at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at arbejde i ældreplejen. Denne rapport afdækker, dels hvordan man bedst rekrutterer og ikke mindst fastholder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, dels hvilke k...

 12. Meningsskabelse og meningstab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter; Hagedorn-Rasmussen, Peter

  2008-01-01

  Meningsfulde forandringsprocesser i arbejdslivet kræver, at der skabes rum til at fokusere på både indhold og betingelser i arbejdet. At man mestrer arbejdet, og at arbejde og produkt har kvalitet og nytte, er omdrejningspunkt i en positiv oplevelse af arbejdet - og drivkraft i ny meningsskabelse...

 13. May I come to visit you at work?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Bodil

  2016-01-01

  Artiklen beskriver faglige oplevelser fra et længerevarende studiebesøg, hvor en lektor har fulgt en praktiker - "shadowing". I dette tilfælde en irsk pædagog, der arbejder hos YAPS: Youth Action Project Sligo, der er et samarbejde mellem politiet og sociale myndigheder i forhold til unge mellem ...

 14. Danish Crown Anno 1891?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kurt

  2007-01-01

  I 1890-1891 var man tæt på at fusionere de private og de andelsejede slagterier i Danmark. Af forskellige grunde sprang andelssiden i målet og C. F. Tietgens store arbejde med at formidle samarbejdet var spildt. Der knyttes an til Alfred Chandlers begrebsapparat, som findes delvis anvendeligt til...

 15. Perspektiver på Moderne Arbejdsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Den informationsteknologi, der understøtter sta­digt flere menneskers arbejde, tilbyder os en frihed fra det fysiske rums grænser og begrænsninger. Hvad betyder det, at kontorbygningen skifter fra at være et funktionsbestemt sted, der giver rammer for arbejdsudstyr og kontakt med kollegaer, til a...

 16. Handicap og beskæftigelse i 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgelund, Jan; Larsen, Brian; Kløft Schademan, Helle

  Denne rapport giver ny viden om beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Den viser, at personer med handicap er lige så tilfredse med deres arbejde, som personer uden handicap, og at de oplever at de har de samme jobkrav og de samme muligheder for indflydelse og udvikling, og de har s...

 17. Digitale forskydninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2009-01-01

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 18. Drømmejobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrebye, Silas

  2012-01-01

  Medarbejdere vil i fremtiden også kunne arbejde, mens de sover. Virksomheder tilbyder snart deres ansatte interne kurser i ‘lucid dreaming’. Disse giver mulighed for, at man i sine drømme bliver bevidst om, at man drømmer og således kan manipulere dem. Det skal nu udnyttes. Management...

 19. På byens kant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund Mortensen, Peder

  2004-01-01

  Artiklen beskriver det innovative arbejde med boligens form som udføres i VM-huset i Ørestaden, i Pærehaven i Ølby, Kirsebærparken i Trekroner og i Vejle hhv. Sandegraven og Grejsdalsparken. Det er boliger med fortolkningsmuligheder, "grundrum" og et socialt program udfoldet i boligtyper og fælle...

 20. Analyzing Mathematics Teachers? Classroom Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2004-01-01

  In: Matematik og Sprog, edited by Svensk forening for matematikdidaktisk forskning. MADIF4, Malmö Högskola. 2004 Kort beskrivelse Man kan ikke overvurdere vigtigheden af formidling af matematisk læring og tænkning. Når matematiklæreren arbejder med problemløsning i matematiktimen, så er det vigti...

 1. Den moderne bevidstheds katedral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld Pedersen, Simon

  2002-01-01

  Interview med idéhistorikeren Dorthe Jørgensen der under overskriften ”Den moderne bevidstheds katedral” blotlægger hendes mangeårige arbejde med Hegel, og hvor hun giver en række relevante bud på en aktualiserende Hegel-læsning centreret omkring felter som metafysik, historiefilosofi og æstetik....

 2. Aktionslæringens DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Benedicte

  Aktionslæringen DNA giver en række redskaber til læring i fællesskaber, uanset om der arbejdes med individuelle eller kollektive projekter i offentlig eller privat regi. Metoden danner modvægt til de mere individuelistiske traditioner inden for voksenpædagogikken. DNA-metaforen bruges bogen igennem...

 3. Kapitalismens ånd og den kreative etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stephensen, Jan Løhmann

  Chiapellos tese om kapitalismens permanente behov for ny legitimering analyserer Jan Løhmann Stephensen nutidens koblinger mellem arbejde, kreativitet og økonomi som et svar på de kritikker af kapitalismen og lønarbejdet, som blev fremsat i anden halvdel af det 20. århundrede, typisk med den unge Karl Marx...

 4. Modular co-ordination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blach, K.

  Notatet er på engelsk, idet det er lavet som et oplæg til den internationale standardiseringsorganisations (ISO) arbejde med målkoordinering i byggeriet. Materialet har også været forelagt ekspertgrupperne i CIB W24 og i International Modular Group. Det i notatet præsenterede materiale er blevet...

 5. Når alderen indhenter én

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Krogh

  Afhandlingen handler om, på hvilken måde alder spiller en rolle i idrætslæreres arbejdsliv og faglige identitet. I afhandlingen arbejdes der med alder og aldring som samfunds- og kulturanalytiske kategorier, der indgår i betydningsdannelsen i idrætsfaget. Afhandlingen tager udgangspunkt i to empi...

 6. Bæredygtighed og 'smarte løsninger' i Aalborg Øst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, Lars A.; Buch, Sven

  , kommune og energi-forsyningsselskab for at skabe synergi mellem energioptimering på bygningsniveau og på energisystemniveau i retning af tankerne bag Smart Grid og Smart City. Rapporten skal ikke læses som en manual, men som et problem- og inspirationskatalog for andre aktører, der arbejder med at skabe...

 7. It og udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hachmann, Roland; Carlsen, Dorthe

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på fagteamets arbejde med at udvikle fagene med fokus på it og digitale læremidler. Der gives, gennem konkrete modeller og værktøjer, eksempler på hvordan fagteamet kan gøre en indsats i forhold til deres nuværende praksis....

 8. Personlig kommunikation og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  Materialet er udviklet specielt til faget 'Personlig kommunikation og IT' på 4. sem. BA, spansk. Det er udviklet på basis af forskning inden for netværksstøttet sproglig læring. Undervisningen tilrettelægges i et differentieret perspektiv, hvilket bl.a. arbejde med web-baserede materialer og...

 9. Den planlagte by I + II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abraham, Anders

  2008-01-01

  Udstillingskatalog, som dokumenterer det forskningsmæssige arbejde i Institut 1's værksteder, der blev udstillet på Kunstakademiets Arkitektskole i Galleriet 9. - 27. juni 2008.Der indgår tekster og fotografier af de 8 værker samt fotografier af udstillingen. Temaet er urban form med Ørestaden som...

 10. Indvandrere i job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders; Skovgaard Møller, Simon

  Som for andre langtidsledige danskere er det svært for langtidsledige med ikkevestlig baggrund at bryde mønsteret og komme i arbejde. Men indvandrere og efterkommere har ofte nogle yderligere problemer i form af fx utilstrækkeligt kendskab til det danske arbejdsmarked og til det danske sprog. I d...

 11. Sandhedens time

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas; Klint, Lise Vejse

  2001-01-01

  Artiklen indleder med: de danske designuddannelser har længe været under en eller anden form for evaluering og omstrukturering. Især for designskolerne i København og Kolding har tiden været turbulent, præget af overflytninge fra Undervisnings- til Kulturministeriet og af et langstrakt arbejde fo...

 12. iPads og undervisningsdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  Artiklen er blevet til på baggrund af udviklingsprojektet med iPad i Odder Kommune. Den generaliserer på baggrund af en række eksempler herfra og peger på at med iPad'en drejer det sig om at udnytte mulighederne for at lade eleverne arbejde producerende, kollaborativt og fagligt meningsfuldt...

 13. Dalton Trumbo - en fortælling til skræk og advarsel!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, Christian Isak

  2016-01-01

  I godt 10 år måtte manuskriptforfatteren Dalton Trumbo arbejde enten anonymt eller under dæknavne, fordi han var blevet blacklistet af den amerikanske filmbranche. Angsten for at en af de mægtigste kulturindustrier var infiltreret af kommunistiske agenter delte Hollywood i to – de som fortsat kunne...

 14. Institution, profession og samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Henning Salling; Warring, Niels; Nielsen, Steen Baagøe

  2014-01-01

  Artiklen introducerer en sociologisk forståelse af institutioner som både et konkret sted og en samfundsmæssig byggesten. De pædagogiske institutioners udvikling med samfundsmæssige transformationer danner rammen om en historisk og funktionel beskrivelse af det pædagogiske arbejde, og det spændin...

 15. Tegn på god inklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Engsig, Thomas Thyrring; Qvortrup, Lars

  inklusion. Vi håber og forventer, at listen kan bruges som inspiration for inklusionsarbejdet i mange andre skoler og dagtilbud i Danmark, først og fremmest i arbejdet med at man selv udarbejder tegn på god inklusion som grundlag for det fortsatte arbejde med og samarbejde om vellykkede inklusionsindsatser....

 16. Bag gårdsleddet. Arkæologiske studier af den middelalderlige bondegård i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Mette Svart

  2007-01-01

  imidlertid, at resultaterne er behæftet med en så stor usikkerhed, at de kun med store forbehold kan danne grundlag for synteser i nutidig forskning. Da en stor del af vores viden om den middelalderlige bebyggelse stammer fra Steensbergs arbejder, må det give anledning til en generel revurdering af vores...

 17. Narrativ dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard Hansen, Janne

  2009-01-01

  Artiklen omhandler metoden 'narrativ dokumentation' som er en metode til dokumentation og udvikling af pædagogisk arbejde i skoler og institutioner. Metoden sætter særligt fokus på den professionelles faglige selvforståelse og dennes betydning for børn og brugeres udviklings- og læringsmuligheder...

 18. Nature and scope of public administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uchem, R.O.

  2013-03-01

  Full Text Available The success and survival of any organizations be they government or not is contingent upon group efforts and cooperation to achieve set goals. This paper discusses the nature and scope of public administration to say that in modern day societies, any administration in the public interest transcends beyond government circles and finds expression in other spheres of human endeavors including the church, mosques, postal services as well as international relations and diplomacy, respectively. The paper discusses the concepts of administration and public administration thereby creating a distinction between the two concepts. Furthermore, the understanding of the scope of administration through the various schools of thought have also been captured, the essence of which is to generate a clearer understanding of the discourse under review. The paper ends with conclusions.

 19. Transcultural perspectives in nursing administration.

  Science.gov (United States)

  Andrews, M M

  1998-11-01

  Population demographics are reshaping the healthcare work force with respect to race, ethnicity, gender, national origin, sexual orientation, age, handicap, disability, and related factors as national sensitivity to various forms of diversity grows. Given the demographic trends, it is inevitable that nurse administrators will need skill in transcultural administration as they manage diversity and identify the cultural origins of conflict in the multicultural workplace. Culture influences the manner in which administrators, staff and patients perceive, identify, define and solve problems. In this article, the complex and interrelated factors that influence workplace diversity are examined.

 20. Environmental recordkeeping: The administrative record

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sprouse, B.S.

  1991-08-01

  This document provides information on an environmental records management system. It includes information on environmental recordkeeping; environmental regulations with emphasis on the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (CERCLA); and the administrative record including a case study of the Hanford Site's administrative record system. This paper will focus on the following objectives: (1) Identify resources that can be used as reference tools; (2) understand the reasons for developing and maintaining an administrative record; and, (3) evaluate an existing system and identify means of complying with the regulations. 15 refs., 2 figs

 1. Performance Analysis of the Romanian Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Constantin PROFIROIU

  2013-10-01

  Full Text Available The performance of public administration is one of the top priorities of the national governments worldwide, not only for Romania. The role of a performing management system at the level of public administration is to ensure a high quality and efficiency of the adopted policies and strategies, of the provided public services and of the administrative act itself, and to guarantee the advantage of a competitive and efficient administration both in relation to its own citizens, and in competition with other cities and countries throughout Europe and all around the world. Following these considerations, and based upon an empirical research conducted with the aid of a survey regarding ‘The analysis of the performance level of the Romanian public administration’ the article aims to (1 identify modern management tools that determine and influence the performance of Romanian public institutions, (2 analyze the effects of using project management as organizational capacity development instruments by public administration in Romania, and (3 determine the influence and effects of the external factors on the performance and development of Romanian public administration.

 2. 48 CFR 228.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 3 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 228.106 Section 228.106 Federal Acquisition Regulations System DEFENSE ACQUISITION REGULATIONS SYSTEM, DEPARTMENT OF DEFENSE GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds 228.106 Administration. ...

 3. 48 CFR 1228.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 1228.106 Section 1228.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF TRANSPORTATION GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds and Other Financial Protections 1228.106 Administration. ...

 4. 48 CFR 828.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 828.106 Section 828.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds and Other Financial Protections 828.106 Administration. ...

 5. 48 CFR 428.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 4 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 428.106 Section 428.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF AGRICULTURE GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds and Other Financial Protections 428.106 Administration. ...

 6. 48 CFR 1328.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 1328.106 Section 1328.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF COMMERCE GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds and Other Financial Protections 1328.106 Administration. ...

 7. Administrative Aspects of Human Experimentation.

  Science.gov (United States)

  Irvine, George W.

  1992-01-01

  The following administrative aspects of scientific experimentation with human subjects are discussed: the definition of human experimentation; the distinction between experimentation and treatment; investigator responsibility; documentation; the elements and principles of informed consent; and the administrator's role in establishing and…

 8. 7. Administrative structures.

  Science.gov (United States)

  2014-05-01

  The basic systems of any society rarely can operate independently. Instead, they are dependent and often interdependent upon other entities. Such entities control the resources within their respective systems. Thus, coordination and control agencies require contracts or memoranda of understanding with these entities in order to assure access to the resources required during a crisis. These administrative structures include: (1) governmental institutions and agencies, including the military; (2) intergovernmental organisations; (3) nongovernmental organisations; (4) commercial private sector organisations; and (5) academic institutions. These dependencies create potential barriers to the provision of coordination and control including: (1) the complexity of the administrative structures with which coordination and control must interact; (2) the location of resources; (3) finding responsible person(s); (4) the competence and compatibility; (5) methods of access; (6) payment; (7) contracts and memoranda of understanding; (8) inventories of accessible resources; (9) competition for the mandate, power, and resources; and (10) jealousy. The need for potential interactions between administrative structures requires that agreements for the sharing of resources during crises be reached as part of planning and preparedness. Gaining an understanding of these relationships is an important area for research.

 9. 7 CFR 1435.4 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1435.4 Section 1435.4 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS SUGAR PROGRAM General Provisions § 1435.4 Administration...

 10. 7 CFR 82.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 82.2 Section 82.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... PROGRAMS CLINGSTONE PEACH DIVERSION PROGRAM § 82.2 Administration. The program will be administered under...

 11. 7 CFR 1403.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1403.2 Section 1403.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE GENERAL REGULATIONS AND POLICIES DEBT SETTLEMENT POLICIES AND PROCEDURES § 1403.2 Administration...

 12. 7 CFR 1425.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1425.2 Section 1425.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS COOPERATIVE MARKETING ASSOCIATIONS § 1425.2 Administration...

 13. 7 CFR 1416.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1416.3 Section 1416.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... General Provisions for 2006 Emergency Agricultural Disaster Assistance Programs § 1416.3 Administration...

 14. 7 CFR 1410.1 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1410.1 Section 1410.1 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS CONSERVATION RESERVE PROGRAM § 1410.1 Administration. (a...

 15. 7 CFR 1470.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1470.2 Section 1470.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF....2 Administration. (a) The regulations in this part will be administered under the general...

 16. 7 CFR 1580.501 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1580.501 Section 1580.501 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE TRADE ADJUSTMENT ASSISTANCE FOR FARMERS § 1580.501 Administration. (a) The application process...

 17. Public Administration and the Crisis of the State. ESA844, Administrative Context of Schooling.

  Science.gov (United States)

  Bates, Richard

  This volume is part of a series of monographs from Australia devoted to outlining an alternative approach, based on neo-Marxist concepts, to educational administration. Beginning with a discussion of the contested relationship between the individual and the state, the politics of administration is set within the debate over liberalism, Marxism and…

 18. River basin administration

  Science.gov (United States)

  Management of international rivers and their basins is the focus of the Centre for Comparative Studies on (International) River Basin Administration, recently established at Delft University of Technology in the Netherlands. Water pollution, sludge, and conflicting interests in the use of water in upstream and downstream parts of a river basin will be addressed by studying groundwater and consumption of water in the whole catchment area of a river.Important aspects of river management are administrative and policy aspects. The Centre will focus on policy, law, planning, and organization, including transboundary cooperation, posing standards, integrated environmental planning on regional scale and environmental impact assessments.

 19. Ethics in Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. Arjeta Hallunovi

  2014-06-01

  Full Text Available The goal of this study is to deal with some ethical causes in the public administration, that aim the avoidance of negative phenomenon’s as theft, corruption, etc. In this direction, the debates about ethics are becoming more and more a global tendency, as an implement through which would be found the way to get out of the crisis. The success in the reforms of the public administrations in major part depends, on the public functionaries and their willingness to make fundamental changes in the way they work. In this direction, the State should strengthen and modernize the public service, should realize an employment system, which should reflect more the merits on its service. For this reason, the government’s attempts should be concentrated on the construction of a positive image for the state and its administration as professional objective, which is oriented to the services. Being aware for the practical restrictions of this study, we firstly chose to concentrate on the local public administrations ethics. The study will be focused on the practical comparative analysis of the city of Shkodra and Durres by the realization of a questionnaire by each of these municipalities and the Agency of Legalization and Urbanization of Informal Zones (ALUIZNI in Shkodra.

 20. TAX ADMINISTRATION: SOME ISSUES AND TRENDS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MOGOIU CARMEN MIHAELA

  2018-02-01

  Full Text Available This paper presents a series of practices of tax administrations in different countries of the world, focusing on their functions, mission and responsibilities. Analyzing the main features of tax administrations across the globe, from emerging to top-level, allows self-assessments of their organizations' strengths and weaknesses to describe the current level and identify the steps needed to move to a new level of maturity but I believe that the applicability of best practice should be made after a rigorous analysis of the expected impact and there must be taken into account the differences in national institutional systems, customs, technological progress and the natural resources. A modern and performing tax administration must pay particular attention to the practice of self-evaluation and voluntary compliance, cost reduction and burden diminuation for taxpayers to provide the goods and services needed to increase the standard of living of citizens and ensure economic prosperity. The tax administration plays an important role in developing and modifying fiscal policies by working with other state institutions to monitor the positive or negative impact of fiscal policy and legislation on tax administration, recommending the necessary changes. Studying the best practices of tax administrations around the world can lead to the achievement and maintenance of a high degree of self-assessment and voluntary compliance of taxpayers' tax obligations - the primary objective of any tax administration.

 1. 29 CFR 457.17 - Administrative Law Judge.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Administrative Law Judge to conduct a hearing in cases under 5 U.S.C. 7120 or 22 U.S.C. 4117 as implemented by... 29 Labor 2 2010-07-01 2010-07-01 false Administrative Law Judge. 457.17 Section 457.17 Labor... GENERAL Meaning of Terms as Used in This Chapter § 457.17 Administrative Law Judge. Administrative Law...

 2. Pharmacokinetics of Alternative Administration Routes of Melatonin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zetner, D.; Andersen, L. P.H.; Rosenberg, J.

  2016-01-01

  Background: Melatonin is traditionally administered orally but has a poor and variable bioavailability. This study aims to present an overview of studies investigating the pharmacokinetics of alternative administration routes of melatonin. Methods: A systematic literature search was performed...... and included experimental or clinical studies, investigating pharmacokinetics of alternative administration routes of melatonin in vivo. Alternative administration routes were defined as all administration routes except oral and intravenous. Results: 10 studies were included in the review. Intranasal....... Subcutaneous injection of melatonin displayed a rapid absorption rate compared to oral administration. Conclusion: Intranasal administration of melatonin has a large potential, and more research in humans is warranted. Transdermal application of melatonin has a possible use in a local application, due to slow...

 3. Neo-Taylorism in Educational Administration?

  Science.gov (United States)

  Gronn, Peter C.

  1982-01-01

  Reviews eight recent observational studies of school administrators and criticizes the studies' use of "time and motion" assumptions drawn from Frederick Winslow Taylor's ideas. Outlines an alternate approach based on "thick" description of administrators' work, including their talk, as exemplified in James Boswell's biography…

 4. 7 CFR 1400.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1400.2 Section 1400.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... SUBSEQUENT CROP, PROGRAM, OR FISCAL YEARS General Provisions § 1400.2 Administration. (a) The regulations in...

 5. 7 CFR 1412.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1412.2 Section 1412.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... REVENUE ELECTION PROGRAM FOR THE 2008 AND SUBSEQUENT CROP YEARS General Provisions § 1412.2 Administration...

 6. 33 CFR 174.103 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 2 2010-07-01 2010-07-01 false Administration. 174.103 Section 174.103 Navigation and Navigable Waters COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED....103 Administration. The State casualty reporting system must be administered by a State agency that...

 7. 7 CFR 1466.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1466.2 Section 1466.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... § 1466.2 Administration. (a) The funds, facilities, and authorities of the Commodity Credit Corporation...

 8. 7 CFR 625.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 625.3 Section 625.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE WATER RESOURCES HEALTHY FORESTS RESERVE PROGRAM § 625.3 Administration. (a) The regulations in...

 9. 7 CFR 1424.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1424.2 Section 1424.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS BIOENERGY PROGRAM § 1424.2 Administration. This part shall...

 10. 7 CFR 782.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 782.3 Section 782.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS END-USE CERTIFICATE PROGRAM General § 782.3 Administration. The end-use certificate...

 11. 7 CFR 783.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 783.2 Section 783.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS TREE ASSISTANCE PROGRAM § 783.2 Administration. (a) The program will be administered...

 12. 7 CFR 760.900 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.900 Section 760.900 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS INDEMNITY PAYMENT PROGRAMS 2005-2007 Livestock Indemnity Program § 760.900 Administration...

 13. 7 CFR 760.1200 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.1200 Section 760.1200 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS INDEMNITY PAYMENT PROGRAMS 2005-2007 Catfish Grant Program § 760.1200 Administration. FSA...

 14. 7 CFR 636.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 636.2 Section 636.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LONG TERM CONTRACTING WILDLIFE HABITAT INCENTIVES PROGRAM § 636.2 Administration. (a) The...

 15. 7 CFR 81.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 81.2 Section 81.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... PROGRAMS PRUNE/DRIED PLUM DIVERSION PROGRAM § 81.2 Administration. The program will be administered under...

 16. 7 CFR 786.101 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 786.101 Section 786.101 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS DAIRY DISASTER ASSISTANCE PAYMENT PROGRAM (DDAP-III) § 786.101 Administration. (a) DDAP...

 17. 7 CFR 1427.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1427.2 Section 1427.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... § 1427.2 Administration. (a) The marketing assistance loan and loan deficiency payment programs shall be...

 18. 7 CFR 1427.161 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1427.161 Section 1427.161 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS COTTON Recourse Seed Cotton Loans § 1427.161 Administration...

 19. 7 CFR 1430.301 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1430.301 Section 1430.301 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Program § 1430.301 Administration. (a) The 2004 Dairy Disaster Assistance Payment Program shall be...

 20. 7 CFR 760.801 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.801 Section 760.801 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS INDEMNITY PAYMENT PROGRAMS 2005-2007 Crop Disaster Program § 760.801 Administration. (a...