WorldWideScience

Sample records for kommunernes administrative lederskab

 1. Kommunernes administrative lederskab efter kommunalreformen.Et kortfattet signalement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  I denne rapport er der først og fremmest tale om en beskrivende analyse af kommunernes administrative lederskab, suppleret med vurderinger og spørgsmål til diskussion. Hovedkonklusionerne af den beskrivende analyse er sammenfattet nedenfor. Social baggrund, køn og alder: Den gennemsnitlige...

 2. Administrative organisationsforandringer i kommunerne efter krisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghin, Eva Camilla Moll

  2017-01-01

  I denne artikel undersøges det ved hjælp af et sammenlignende casestudie af fem danske kommuner, hvordan krisen og den strammere statslige styring af kommunernes økonomi har bidraget til administrative organisationsforandringer i kommunerne. Der argumenteres for, at krisen og sanktionslovgivninge...

 3. Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Sune Welling; Houlberg, Kurt

  KORA har undersøgt kommunernes administrative personaleforbrug i perioden fra 2010 til 2012. Resultaterne viser, at antallet af administrative medarbejdere og personaleudgifterne er faldet over tidsperioden, og at reduktionen i antallet af medarbejdere overvejende har fundet sted blandt...... administrative chefer, særligt decentrale ledere. Antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver er derimod steget. Fra 2010 til 2012 har kommunerne gennemsnitligt reduceret antallet af administrative medarbejdere med halvanden til to procent årligt, opgjort i antallet af medarbejdere per 1.000 indbyggere. Det...... viser beregninger baseret på personale- og løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Reduktionen har overvejende fundet sted blandt administrative chefer, særligt decentrale ledere, mens antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver omvendt er steget. Undersøgelsen viser også...

 4. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 5. Benchmarking af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Fra 2007 skal Ankestyrelsen gennemføre benchmarking af kommuernes sagsbehandlingskvalitet. Formålet med benchmarkingen er at udvikle praksisundersøgelsernes design med henblik på en bedre opfølgning og at forbedre kommunernes sagsbehandling. Dette arbejdspapir diskuterer metoder for benchmarking...

 6. Landskabskaraktermetoden og kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Caspersen, Ole H.; Føns, Christina; Ginsbak, Anette

  2010-01-01

  Seks sydjyske kommuner, By- og Landskabsstyrelsen, KL samt Skov & Landskab har i 2010 gennemført et projekt med henblik på videre udvikling og tilpasning af landskabskaraktermetoden. Målet var at tilpasse metoden til kommunernes behov og at gøre den mere operationel og overskuelig. Dette videnbla...... er det første af fire, der redegør for resultaterne fra projektet....

 7. Krisen og ’koncernmodellen’ i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foged, Søren Kjær; Sørensen, Eva Moll

  2016-01-01

  Kommunerne er i de senere år blevet stillet over for krav om stram økonomisk styring. I denne artikel stilles der skarpt på de organisatoriske forandringer, der har gjort kommunerne i stand til at honorere dette krav. Vi undersøger, hvilken rolle krisen har spillet som forandringsfaktor, og hvorv...

 8. Benchmarking af kommunernes førtidspensionspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Ole

  Hvert år udgiver Den Sociale Ankestyrelse statistikken over afgørelser i sager om førtidspension. I forbindelse med årsstatistikken udgives resultater fra en benchmarking model, hvor antal tilkendelser i den enkelte kommune sammenlignes med et forventet antal tilkendelser, hvis kommunen havde haft...... samme afgørelsespraksis, som den "gennemsnitlige kommune", når vi korrigerer for den sociale struktur i kommunen. Den hidtil anvendte benchmarking model er dokumenteret i Ole Gregersen (1994): Kommunernes Pensionspraksis, Servicerapport, Socialforskningsinstituttet. I dette notat dokumenteres en...

 9. Forhandlinger af mangfoldighed i danske kommunernes kostpolitikker for dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Warrer, Sarah; Leer, Jonatan

  2018-01-01

  Artiklen præsenterer en diskurs analytisk undersøgelse af danske kommuners kostpolitikker. Formålet med studiet er at kortlægge kommunernes forhandling af mangfoldighed og den måltidspædagogiske opgave, hvilket udgør et arbejdsredskab for pædagogerne i kommunale dagtilbud. Studiet er baseret på e...

 10. EU-retlige og forvaltningsretlige aspekter ved kommunernes tilsyn med taxiførere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Henning Fuglsang

  2011-01-01

  Afhandlingen gennemgår taxilovens krav til kommunernes tilsyn med førere af taxier, herunder særligt de eu-retlige og forvaltningsretlige problemer i dette tilsyn.......Afhandlingen gennemgår taxilovens krav til kommunernes tilsyn med førere af taxier, herunder særligt de eu-retlige og forvaltningsretlige problemer i dette tilsyn....

 11. Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordin, Lone Lindegard; Madsen, Katrine Dahl; Andersen, Tanja Thinggaard

  Denne rapport præsenterer en landsdækkende undersøgelse af kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. Undersøgelsen er udført i efteråret 2013 i Forskningscenter for sundhedsfremmende bæredygtig skoleudvikling ved DPU, Aarhus Universitet. Formålet m...

 12. Et nyt lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2016-01-01

  Den danske befolkning er ikke tilstrækkelig opmærksom på vigtigheden af OSCE for hele Europas fremtid. Men organisationen rummer vigtige instrumenter for sikring af fred, stabilitet og ytringsfrihed.......Den danske befolkning er ikke tilstrækkelig opmærksom på vigtigheden af OSCE for hele Europas fremtid. Men organisationen rummer vigtige instrumenter for sikring af fred, stabilitet og ytringsfrihed....

 13. Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen handler om den praksis, vi kalder administration. Vi er i den offentlige sektor i Danmark hos kontorfolkene med deres sagsmapper, computere, telefoner,, lovsamlinger,, retningslinier og regneark. I bogen udfoldes en mangfoldighed af konkrete historier om det administrative arbejde fra...... forskellige områder i den offentlige sektor. Hensigten er at forstå den praksis og faglighed der knytter sig til det administrative arbejde...

 14. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  , hvor mening og værdiskabende processer er i centrum. De centrale grunddimensioner for denne form for coachende dialog ligger i et fokus på værdier, i muligheder for meningsskabelse og i det narrativ-samskabende perspektiv. På dette grundlag kan tredje generations coaching være inspiration i forhold til...

 15. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 16. Kravene til lederskab og business excellence for fremtidens ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlgaard, Jens Jørn; Larsen, Heine Zahll; Nørgaard, Anders

  1997-01-01

  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lærende organisationer og Human Resource Management er begreber, som i de senere år har været omtalt meget i ledelsesmæssige sammenhænge. Alle giver de deres forskellige bud på, hvilke strategiske perspektiver virksomheder bør have, når man...

 17. Administrating Solr

  CERN Document Server

  Mohan, Surendra

  2013-01-01

  A fast-paced, example-based guide to learning how to administrate, monitor, and optimize Apache Solr.""Administrating Solr"" is for developers and Solr administrators who have a basic knowledge of Solr and who are looking for ways to keep their Solr server healthy and well maintained. A basic working knowledge of Apache Lucene is recommended, but this is not mandatory.

 18. Administrative Synergy

  Science.gov (United States)

  Hewitt, Kimberly Kappler; Weckstein, Daniel K.

  2012-01-01

  One of the biggest obstacles to overcome in creating and sustaining an administrative professional learning community (PLC) is time. Administrators are constantly deluged by the tyranny of the urgent. It is a Herculean task to carve out time for PLCs, but it is imperative to do so. In this article, the authors describe how an administrative PLC…

 19. Administrative Circulars

  CERN Document Server

  Département des Ressources humaines

  2004-01-01

  Administrative Circular N° 2 (Rev. 2) - May 2004 Guidelines and procedures concerning recruitment and probation period of staff members This circular has been revised. It cancels and replaces Administrative Circular N° 2 (Rev. 1) - March 2000. Administrative Circular N° 9 (Rev. 3) - May 2004 Staff members contracts This circular has been revised. It cancels and replaces Administrative Circular N° 9 (Rev. 2) - March 2000. Administrative Circular N° 26 (Rev. 4) - May 2004 Procedure governing the career evolution of staff members This circular has also been revised. It Administrative Circulars Administrative Circular N° 26 (Rev. 3) - December 2001 and brings up to date the French version (Rev. 4) published on the HR Department Web site in January 2004. Operational Circular N° 7 - May 2004 Work from home This circular has been drawn up. Operational Circular N° 8 - May 2004 Dealing with alcohol-related problems...

 20. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 1. Administrative Reform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plum, Maja

  Through the example of a Danish reform of educational plans in early childhood education, the paper critically addresses administrative educational reforms promoting accountability, visibility and documentation. Drawing on Foucaultian perspectives, the relation between knowledge and governing...... of administrative technology, tracing how the humanistic values of education embed and are embedded within ‘the professional nursery teacher' as an object and subject of administrative practice. Rather than undermining the humanistic potential of education, it is argued that the technology of accounting...

 2. Offentlig administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elof Nellemann; Rehr, Preben René

  En undervisningsbog der henvender sig til administrationsbacheloruddannelsen. Kapitlerne er inddelt efter modulerne på uddannelsen og indeholder derfor elementer af administration, forvaltning, økonomistyring, innovation, samfundsvidenskabelige metoder og politisk styrede organisationer.......En undervisningsbog der henvender sig til administrationsbacheloruddannelsen. Kapitlerne er inddelt efter modulerne på uddannelsen og indeholder derfor elementer af administration, forvaltning, økonomistyring, innovation, samfundsvidenskabelige metoder og politisk styrede organisationer....

 3. SAT administrator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Havas, A.

  1998-01-01

  SAT Administrator is the Information System for Nuclear Power Plant Personnel Training Program Design. It supports the design of training programs in the following phases: job analysis; task analysis; competency analysis; task competency association; definition of learning objectives to competencies; training program design; definition of test items. The general structure of the database and management software supports application of the SAT Administrator in any nuclear power installation

 4. Administrative circular

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  • N° 21 - August 2003 Special leave This circular has been amended. Copies of this circular are available in the Divisional Secretariats. In addition, administrative and operational circulars, as well as the lists of those in force, are available for consultation on the Web at: http://cern.ch/hr-div/internal/admin_services/admincirc/listadmincirc.asp Human Resources Division Tel. 74128

 5. Database Administrator

  Science.gov (United States)

  Moore, Pam

  2010-01-01

  The Internet and electronic commerce (e-commerce) generate lots of data. Data must be stored, organized, and managed. Database administrators, or DBAs, work with database software to find ways to do this. They identify user needs, set up computer databases, and test systems. They ensure that systems perform as they should and add people to the…

 6. Administrative IT

  Science.gov (United States)

  Grayson, Katherine, Ed.

  2006-01-01

  When it comes to Administrative IT solutions and processes, best practices range across the spectrum. Enterprise resource planning (ERP), student information systems (SIS), and tech support are prominent and continuing areas of focus. But widespread change can also be accomplished via the implementation of campuswide document imaging and sharing,…

 7. Political Leadership - Future Challenges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  2013-01-01

  Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark...

 8. Administrative contracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vukićević-Petković Milica

  2015-01-01

  Full Text Available Administrative contracts are a special type of contract where usually one of the contracting parties is a public law body and which is concluded for the performance of public service and the realization of a public interest. They go a long way since its inception to its eventual final acceptance of all the legal systems. One of the enduring characteristics of this type of contract is their disquised or unnoticed existence. This is why only monitoring their development may lead to a complete understanding of the importance and essence of this institution as well as the need for its complete legal regulation.

 9. Administrative contracts

  OpenAIRE

  Vukićević-Petković Milica

  2015-01-01

  Administrative contracts are a special type of contract where usually one of the contracting parties is a public law body and which is concluded for the performance of public service and the realization of a public interest. They go a long way since its inception to its eventual final acceptance of all the legal systems. One of the enduring characteristics of this type of contract is their disquised or unnoticed existence. This is why only monitoring their development may lead to a complete u...

 10. ADMINISTRATIVE CIRCULARS

  CERN Multimedia

  Division des ressources humaines

  2000-01-01

  N° 2 (Rev. 1) - March 2000Guidelines and procedures concerning recruitment and probation period of staff membersN° 9 (Rev. 2) - March 2000Staff members contractsN° 16 (Rev. 2) - January 2000TrainingN° 30 (Rev. 1) - January 2000Indemnities and reimbursements upon taking up appointment and termination of contractN° 32 - February 2000Principles and procedures governing complaints of harassmentThese circular have been amended (No 2, N° 9, N° 16 and N° 30) or drawn up (N° 32).Copies are available in the Divisional Secretariats.Note:\tAdministrative and operational circulars, as well as the lists of those in force, are available for consultation in the server SRV4_Home in the Appletalk zone NOVELL (as GUEST or using your Novell username and password), volume PE Division Data Disk.The Word files are available in the folder COM, folder Public, folder ADM.CIRC.docHuman Resources DivisionTel. 74128

 11. Administrative Appeals and ADR in Danish Administrative Law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Conradsen, Inger Marie; Gøtze, Michael

  2014-01-01

  Administrative Appeals, review, administrative tribunals, ombudsman, alternative dispute resolution......Administrative Appeals, review, administrative tribunals, ombudsman, alternative dispute resolution...

 12. Administrative Data Repository (ADR)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The Administrative Data Repository (ADR) was established to provide support for the administrative data elements relative to multiple categories of a person entity...

 13. EPA Administrative Enforcement Dockets

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The EPA Administrative Enforcement Dockets database contains the electronic dockets for administrative penalty cases filed by EPA Regions and Headquarters. Visitors...

 14. Philippines - Revenue Administration Reform

  Data.gov (United States)

  Millennium Challenge Corporation — The Millennium Challenge Account-Philippines' (MCA-P) implementation of the Revenue Administration Reform Project (RARP) is expected to improve tax administration,...

 15. The administrative contract asimilated to administrative acts in administrative litigation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia GORIUC

  2018-03-01

  Full Text Available An administrative contract is the will between a public authority either a person empowe¬red by it, and one or more natural or legal persons, whether private or public, pursuing the realization of a public interest and to which a special scheme of administrative law applies. The typology of administrative contracts is very varied, depending on the evolution of the society’s needs. Thus, they are currently included in the category of administrative contracts: concession contracts and public procurement contracts, contracts for the use of public goods, public management contracts, public-private partnership contracts, public lending contracts and constitutive documents of the associative structures of public authorities.

 16. FRACTAL PROPERTY OF ADMINISTRATION

  OpenAIRE

  Zlatko Brnjas

  2014-01-01

  To understand the constant increase in administration, we need a new approach to the administration. For many years, the administration has intensified as a closed science, associated only with economics, law and political science. However, this approach did not bring anything good, because almost nothing in the administration has improved. Therefore, it is necessary to connect the administration with the natural sciences which give the best description of the world around us. Because of this...

 17. Case of administrative dispute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xhemazie Ibraimi

  2015-11-01

  Full Text Available The activity of administrative bodies includes big numbers of various acts and actions, through which the will of public administration is formed. The will of public administration bodies, expressed in administrative individual and normative acts, in administrative contracts and real acts, finds its reflection in the Constitution, laws and other provisions of legal character. All this activity is not inerrant and therefore, it is not uncontrollable. The supervision of executive activity is subject to political control of administrative acts through authorities designated for this purpose, as well as internal control and the judicial control. The institution of judicial control of administrative acts and actions appears as very important and widely treated in the legal doctrine. The protection of constitutional and legal rights of private persons is accomplished by subjecting administrative activity both to internal administrative control, as well as to the judicial control in accordance with legal provisions. The judicial control of administrative acts represents a constitutional guarantee for citizens to protect their rights through public and fair trial by an independent and impartial court. In this way, the Constitution empowers the common administrative court that invalidates an action or administrative act, but not all administrative acts may be subject to administrative dispute, with the exception of cases against which the administrative conflict cannot be carried out (negative enumeration.

 18. Behavioral Public Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grimmelikhuijsen, Stephan; Jilke, Sebastian; Olsen, Asmus Leth

  2017-01-01

  on theories and methods from psychology and related fields and point to research in public administration that could benefit from further integration. An analysis of public administration topics through a psychological lens can be useful to confirm, add nuance to, or extend classical public administration...... theories. As such, behavioral public administration complements traditional public administration. Furthermore, it could be a two-way street for psychologists who want to test the external validity of their theories in a political-administrative setting. Finally, four principles are proposed to narrow......Behavioral public administration is the analysis of public administration from the micro-level perspective of individual behavior and attitudes by drawing on insights from psychology on the behavior of individuals and groups. The authors discuss how scholars in public administration currently draw...

 19. ADMINISTRATIVE CONTRACTS. DELIMITATIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liana Teodora PASCARIU

  2016-12-01

  Full Text Available Article examines whether all contracts of public persons are administrative contracts; in other words, if the administration may conclude contracts that, according to their legal nature, are not administrative. If we start from the definition of administrative contracts as it appears in Law no. 554/2004, these include contracts by public authorities which concern the enhancement of public property execution of works of public interest, public services, public procurement and other administrative contracts provided by special laws and subject to the jurisdiction of the administrative courts.

 20. Administration of Anesthesia

  Medline Plus

  Full Text Available ... OMSs) are trained in all aspects of anesthesia administration. Following dental school, they complete at least four ... complications and emergencies that may arise during the administration of anesthesia. Before your surgery, your OMS will ...

 1. Administration of Anesthesia

  Science.gov (United States)

  ... OMSs) are trained in all aspects of anesthesia administration. Following dental school, they complete at least four ... complications and emergencies that may arise during the administration of anesthesia. Before your surgery, your OMS will ...

 2. Drug Enforcement Administration

  Science.gov (United States)

  ... de informacin confidencial --> DEA NEWS The Drug Enforcement Administration and Discovery Education name grand winner of Operation ... JUN 15 (Washington) The United States Drug Enforcement Administration, DEA Educational Foundation and Discovery Education awarded Porter ...

 3. Cloudera administration handbook

  CERN Document Server

  Menon, Rohit

  2014-01-01

  An easy-to-follow Apache Hadoop administrator's guide filled with practical screenshots and explanations for each step and configuration. This book is great for administrators interested in setting up and managing a large Hadoop cluster. If you are an administrator, or want to be an administrator, and you are ready to build and maintain a production-level cluster running CDH5, then this book is for you.

 4. NASA, NOAA administrators nominated

  Science.gov (United States)

  Richman, Barbara T.

  President Ronald Reagan recently said he intended to nominate James Montgomery Beggs as NASA Administrator and John V. Byrne as NOAA Administrator. These two positions are key scientific posts that have been vacant since the start of the Reagan administration on January 20. The President also said he intends to nominate Hans Mark as NASA Deputy Administrator. At press time, Reagan had not designated his nominee for the director of the Office of Science and Technology Policy.

 5. Lesotho - Land Administration Reform

  Data.gov (United States)

  Millennium Challenge Corporation — Michigan State University was assigned to design the impact evaluation (IE) of the Land Administration Reform Project (LARP) funded under the Millennium Challenge...

 6. Understanding land administration systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  P. Williamson, Ian; Enemark, Stig; Wallace, Judy

  2008-01-01

  This paper introduces basic land administration theory and highlights four key concepts that are fundamental to understanding modern land administration systems - firstly the land management paradigm and its influence on the land administration framework, secondly the role that the cadastre plays...... in contributing to sustainable development, thirdly the changing nature of ownership and the role of land markets, and lastly a land management vision that promotes land administration in support of sustainable development and spatial enablement of society. We present here the first part of the paper. The second...

 7. Security Administration Reports Application

  Data.gov (United States)

  Social Security Administration — Contains SSA Security Reports that allow Information Security Officers (ISOs) to access, review and take appropriate action based on the information contained in the...

 8. Veterans Administration Databases

  Science.gov (United States)

  The Veterans Administration Information Resource Center provides database and informatics experts, customer service, expert advice, information products, and web technology to VA researchers and others.

 9. Administrative Data Repository (ADR)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — ADR provides an authoritative data store for shared administrative, demographic, enrollment, and eligibility information which is managed as a corporate asset. This...

 10. Understanding land administration systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  P. Williamson, Ian; Enemark, Stig; Wallace, Judy

  2008-01-01

  This paper introduces basic land administration theory and highlights four key concepts that are fundamental to understanding modern land administration systems. Readers may recall the first part of the paper in October issue of Coordinates. Here is the concluding part that focuses on the changing...

 11. ADMINISTRATIVE RULEMAKING IN ETHIOPIA:

  African Journals Online (AJOL)

  MLR

  and the theoretical issues in relation to administrative legislation are discussed followed ..... that “laws properly so called” must be distinguished from morals and other ..... 44 William Wade, (1988), Administrative Law (Oxford University Press), p. .... 66 Rule 320, Rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha.

 12. Centos system administration essentials

  CERN Document Server

  Mallett, Andrew

  2014-01-01

  If you are a Linux administrator who is looking to gain knowledge that differentiates yourself from the crowd, then this is the book for you. Beginners who have a keen interest to learn more about Linux administration will also progress quickly with this resourceful learning guide.

 13. The Art of Administration.

  Science.gov (United States)

  Borelli, Frank L.

  1984-01-01

  Presents ten guidelines for human relations skills that can help elevate the practice of student personnel administration to an art form. Administrators need to develop and perfect leadership skills including respect for individual differences, consistency, listening skills, instinct, being a role model, and establishment of realistic performance…

 14. Postmodern Public Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogason, Peter

  2005-01-01

  Discussion of the trends towards more uses of postmodern analysis within the discipline of public administration, particularly in the USA......Discussion of the trends towards more uses of postmodern analysis within the discipline of public administration, particularly in the USA...

 15. Alaska Administrative Manual

  Science.gov (United States)

  Search the Division of Finance site DOF State of Alaska Finance Home Content Area Accounting Charge Cards Division of Finance is to provide accounting, payroll, and travel services for State government Top Department of Administration logo Alaska Department of Administration Division of Finance Search

 16. Webmin administrator's cookbook

  CERN Document Server

  Karzynski, Michal

  2014-01-01

  Written in a cookbook format with practical recipes this book helps you to perform various administrative tasks using Webmin and enables you to perform common jobs more efficiently.This book is perfect for System administrators who want to learn more advanced concepts of Webmin and how it can help to set up a server for development, testing or deployment.

 17. Land Administration Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2014-01-01

  Land administration systems are the operational tool for conceptualizing rights, restrictions and responsibilities (RRRs) in land. Each of the rights, restrictions and responsibilities encompasses a human rights dimension that relates to the overall national land policies and should be unfolded...... as more than just rhetoric. This paper attempts to analyse the aspects of human rights in relation to land administration systems with a special focus on developing countries struggling to build adequate systems for governing the rights, restrictions and responsibilities in land. Human rights....... This relates to national political arrangements and standards for good governance and land administration systems are highly instrumental in this regard. This paper introduces the relation between land administration and human rights. It is argued that human rights and land administration are closely linked...

 18. Home - Defense Technology Security Administration

  Science.gov (United States)

  by @dtsamil Defense Technology Security Administration Mission, Culture, and History Executive Official seal of Defense Technology Security Administration Official seal of Defense Technology Security Administration OFFICE of the SECRETARY of DEFENSE Defense Technology Security Administration

 19. BRAZILIAN ADMINISTRATION, ADMINISTRATIVE REFORM AND THE NEW STATE: THE ROLE OF ADMINISTRATIVE APPARATUS IN VARGAS ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emerson Moura

  2016-07-01

  Full Text Available The role played by the administrative apparatus through the Department of Administrative Services in the Government policy Vargas is the object put in debate. Analyzes the theme from the the investigation of patrimonial, authoritarian and inefficient context which marks the formation and development of administrative bureaucracy, the tenders of professionalization and efficiency brought by the administrative reforms of the 1930s and 1940s with the contrast of the limitations of the import of the Weberian model in the Brazilian context and analysis of the establishment of the New State DASP and their assignments. Search the work demonstrate the control position he held directly and through the State Departments in the Brazilian Public Administration ensuring centralized and developmental policy of the government. For this is adopted as the research method of approach structuralism in order to identify the deconstruction of the phenomenon - of administrative reforms - in the superficial perception - the proposed impersonality and efficiency as the best way of achieving the public interest - its invariant structure - the search for the adequacy of the administrative apparatus and bureaucracy for pursuit of political ends pursued by the Government.

 20. Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyssegaard, Camilla Brørup; Baviskar, Siddhartha; Lausten, Mette

  Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet "Dokumentationsprojektet", løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013.......Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet "Dokumentationsprojektet", løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013....

 1. Pro Linux System Administration

  CERN Document Server

  Turnbull, James

  2009-01-01

  We can all be Linux experts, provided we invest the time in learning the craft of Linux administration. Pro Linux System Administration makes it easy for small to medium--sized businesses to enter the world of zero--cost software running on Linux and covers all the distros you might want to use, including Red Hat, Ubuntu, Debian, and CentOS. Authors, and systems infrastructure experts James Turnbull, Peter Lieverdink, and Dennis Matotek take a layered, component--based approach to open source business systems, while training system administrators as the builders of business infrastructure. If

 2. Administration and Jurisdictional Policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Hernando Nieto

  2009-06-01

  Full Text Available To what extent does studying jurisdictional politics need the knowledge of different administrative theories in general and the science of public administration in particular? This small text proposes such reflection and comes to the conclusion that it is impossible to propose a new approximation to this topic without considering the administrative theory, for that the specialists and thinkers will get more with the contact of this discipline from what it is called a multidisciplinary approach.

 3. Administration of radioisotope production

  International Nuclear Information System (INIS)

  1964-01-01

  Current developments in atomic energy, and the administrative problems to which they give rise, were surveyed in a seminar on 'Atomic Energy for Atomic Energy Administrators' held at IAEA headquarters from 30 September to 4 October 1963. The ground covered included protection against radiation, isotopes and radiation sources, research reactors, nuclear power, legal matters, technical and scientific administration, the role of the universities, and the Agency's part in assistance to developing countries. The possibilities and limitations of radioisotope production from research reactors were discussed by Dr. G. B. Cook, of the Division of Research and Laboratories, IAEA in this paper.

 4. Administration of radioisotope production

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1964-01-15

  Current developments in atomic energy, and the administrative problems to which they give rise, were surveyed in a seminar on 'Atomic Energy for Atomic Energy Administrators' held at IAEA headquarters from 30 September to 4 October 1963. The ground covered included protection against radiation, isotopes and radiation sources, research reactors, nuclear power, legal matters, technical and scientific administration, the role of the universities, and the Agency's part in assistance to developing countries. The possibilities and limitations of radioisotope production from research reactors were discussed by Dr. G. B. Cook, of the Division of Research and Laboratories, IAEA in this paper.

 5. Administrative Circulars Rev.

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Administrative Circular N° 19 (Rev. 3) - April 2003 Subsistence indemnity - Other expenses necessarily incurred in the course of duty travelAdministrative Circular N° 25 (Rev. 2) - April 2003 Shift work - Special provisions for the Fire and Rescue Service - These circulars have been revised. Human Resources Division Tel. 74128Copies of these circulars are available in the Divisional Secretariats. In addition, administrative and operational circulars, as well as the lists of those in force, are available for consultation on the Web at: http://humanresources.web.cern.ch/humanresources/internal/admin_services/admincirc/listadmincirc.asp

 6. Publication of administrative circular

  CERN Multimedia

  HR Department

  2009-01-01

  ADMINISTRATIVE CIRCULAR NO. 23 (REV. 2) – SPECIAL WORKING HOURS Administrative Circular No. 23 (Rev. 2) entitled "Special working hours", approved following discussion in the Standing Concertation Committee on 9 December 2008, will be available on the intranet site of the Human Resources Department as from 19 December 2008: http://cern.ch/hr-docs/admincirc/admincirc.asp It cancels and replaces Administrative Circular No. 23 (Rev. 1) entitled "Stand-by duty" of April 1988. A "Frequently Asked Questions" information document on special working hours will also be available on this site. Paper copies of this circular will shortly be available in Departmental Secretariats. Human Resources Department Tel. 78003

 7. PUBLICATION OF ADMINISTRATIVE CIRCULAR

  CERN Multimedia

  HR Department

  2008-01-01

  ADMINISTRATIVE CIRCULAR NO. 23 (REV. 2) – SPECIAL WORKING HOURS Administrative Circular No. 23 (Rev. 2) entitled "Special working hours", approved following discussion in the Standing Concertation Committee meeting of 9 December 2008, will be available on the intranet site of the Human Resources Department as from 19 December 2008: http://cern.ch/hr-docs/admincirc/admincirc.asp It cancels and replaces Administrative Circular No. 23 (Rev. 1) entitled "Stand-by duty" of April 1988. A "Frequently Asked Questions" information document on special working hours will also be available on this site. Paper copies of this circular will shortly be available in departmental secretariats. Human Resources Department Tel. 78003

 8. Administration of Anesthesia

  Medline Plus

  Full Text Available ... Anesthesia Evaluation Part V Broad Access to Care, Patient Safety and Comfort Oral and maxillofacial surgeons (OMSs) are trained in all aspects of anesthesia administration. Following dental ... evaluate patients for anesthesia, deliver the anesthetic and monitor post- ...

 9. Transportation Security Administration

  Science.gov (United States)

  ... content Official website of the Department of Homeland Security Transportation Security Administration A - Z Index Blog What Can I ... Search form Search the Site Main menu Travel Security Screening Special Procedures TSA Pre✓® Passenger Support Travel ...

 10. Administration of Anesthesia

  Medline Plus

  Full Text Available ... OMSs) are trained in all aspects of anesthesia administration. Following dental school, they complete at least four years of training in a hospital-based surgical residency program alongside medical residents in ...

 11. Spatially enabled land administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2006-01-01

  enabling of land administration systems managing tenure, valuation, planning, and development will allow the information generated by these activities to be much more useful. Also, the services available to private and public sectors and to community organisations should commensurably improve. Knowledge....... In other words: Good governance and sustainable development is not attainable without sound land administration or - more broadly – sound land management. The paper presents a land management vision that incorporates the benefits of ICT enabled land administration functions. The idea is that spatial...... the communication between administrative systems and also establish more reliable data due to the use the original data instead of copies. In Denmark, such governmental guidelines for a service-oriented ITarchitecture in support of e-government are recently adopted. Finally, the paper presents the role of FIG...

 12. Humanism, Administration and Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plum, Maja

  2012-01-01

  are not restricted to the administrative practices, but are part of education and its humanistic legacy as well. As such, the administrative demand of documentation becomes possible and recognisable through its reproductive elements. Elements that are constituted in a transformative conjunction in which......Abstract Through the example of a Danish reform of educational plans in early childhood education, this paper analyses the emergence of a new pedagogical desire related to administrative educational reforms promoting accountability, visibility and documentation. Two arguments are made: first......, it is argued that the changes in administrative practices during the last decade constitute a transformation, but also a reproduction of relations between knowledge and governing that goes back to the big expansion of the welfare state. Second, it is argued that these relations between knowledge and governing...

 13. Scientists vs. the administration

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Article denouncing the supposed impartiality of signatories of a report released by the Union of Concerned Scientists (UCS), which accused the Bush administration of systemically suborning objective science to a political agenda (1 page).

 14. Veterans Health Administration (VHA)

  Data.gov (United States)

  Social Security Administration — The purpose of this agreement is for SSA to verify SSNs and other identifying information for the Department of Veterans Affairs, VHA. DVA will use the information...

 15. SELinux policy administration

  CERN Document Server

  Vermeulen, Sven

  2013-01-01

  A step-by-step guide to learn how to set up security on Linux servers by taking SELinux policies into your own hands.Linux administrators will enjoy the various SELinux features that this book covers and the approach used to guide the admin into understanding how SELinux works. The book assumes that you have basic knowledge in Linux administration, especially Linux permission and user management.

 16. Learning Cassandra for administrators

  CERN Document Server

  Parthasarathy, Vijay

  2013-01-01

  This book is a practical, hands-on guide, taking the reader from the basics of using Cassandra though to the installation and the running.Learning Cassandra for Administrators is for administrators who manage a large deployment of Cassandra clusters, and support engineers who would like to install the monitoring tools and who are also in charge of making sure the cluster stays the same, ensuring that the service is always up and running.

 17. Human factoring administrative procedures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grider, D.A.; Sturdivant, M.H.

  1991-01-01

  In nonnuclear business, administrative procedures bring to mind such mundane topics as filing correspondence and scheduling vacation time. In the nuclear industry, on the other hand, administrative procedures play a vital role in assuring the safe operation of a facility. For some time now, industry focus has been on improving technical procedures. Significant efforts are under way to produce technical procedure requires that a validated technical, regulatory, and administrative basis be developed and that the technical process be established for each procedure. Producing usable technical procedures requires that procedure presentation be engineered to the same human factors principles used in control room design. The vital safety role of administrative procedures requires that they be just as sound, just a rigorously formulated, and documented as technical procedures. Procedure programs at the Tennessee Valley Authority and at Boston Edison's Pilgrim Station demonstrate that human factors engineering techniques can be applied effectively to technical procedures. With a few modifications, those same techniques can be used to produce more effective administrative procedures. Efforts are under way at the US Department of Energy Nuclear Weapons Complex and at some utilities (Boston Edison, for instance) to apply human factors engineering to administrative procedures: The techniques being adapted include the following

 18. Åben innovation i virksomhedsnetværk: Et spørgsmål om lederskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goduscheit, René Chester

  2007-01-01

  form af eksempelvis virksomhedsnetværk, er således stigende. Det viser sig bare, at det ikke er nok at ringe til nogle relevante virksomheder og bede dem om at komme og 'hjælpe dem med at lave noget innovation'. Alt for mange netværk lider en hurtig død - ressourcerne i de enkelte virksomheder og...... synergien mellem dem realiseres kun i meget begrænset omfang. Netværksmøderne bliver blot hyggelige sammenrend uden et konkret udbytte i form af nye produkter, services etc. Artiklen beskriver, hvordan virksomheder, som ønsker at skabe og udvikle et virk-somhedsnetværk omkring innovation, kan lede netværket...

 19. Educational Administration and the Social, Policy, and Administrative Sciences.

  Science.gov (United States)

  Kirkpatrick, Samuel A.

  1983-01-01

  The politics of education has been ignored in educational administration programs; it has been not enough taught in American programs for educational administrators and not enough emphasized in discussions of administrative roles. Administration increasingly includes political as well as rational decisions. Thus, administrators need a unified…

 20. Linux System Administration

  CERN Document Server

  Adelstein, Tom

  2007-01-01

  If you're an experienced system administrator looking to acquire Linux skills, or a seasoned Linux user facing a new challenge, Linux System Administration offers practical knowledge for managing a complete range of Linux systems and servers. The book summarizes the steps you need to build everything from standalone SOHO hubs, web servers, and LAN servers to load-balanced clusters and servers consolidated through virtualization. Along the way, you'll learn about all of the tools you need to set up and maintain these working environments. Linux is now a standard corporate platform with user

 1. Pro Python System Administration

  CERN Document Server

  Sileika, R

  2010-01-01

  As time goes on, system administrators are presented with increasingly complicated challenges. In the early days, a team of engineers might have had to look after one or two systems. These days, one engineer can administer hundreds or thousands of systems. System administrators are gradually replacing their tools with more advanced and flexible ones. One of the choices is Python. Structurally, Python is a modern, high-level language with a very clean syntax. Python comes with many built-in libraries that can make automation tasks easier. It also has extensive set of third-party libraries and a

 2. Computer hardware fault administration

  Science.gov (United States)

  Archer, Charles J.; Megerian, Mark G.; Ratterman, Joseph D.; Smith, Brian E.

  2010-09-14

  Computer hardware fault administration carried out in a parallel computer, where the parallel computer includes a plurality of compute nodes. The compute nodes are coupled for data communications by at least two independent data communications networks, where each data communications network includes data communications links connected to the compute nodes. Typical embodiments carry out hardware fault administration by identifying a location of a defective link in the first data communications network of the parallel computer and routing communications data around the defective link through the second data communications network of the parallel computer.

 3. Practical JIRA Administration

  CERN Document Server

  Doar, Matthew

  2011-01-01

  If you're familiar with JIRA for issue tracking, bug tracking, and other uses, you know it can sometimes be tricky to set up and manage. In this concise book, software toolsmith Matt Doar clarifies some of the more confusing aspects by answering difficult and frequently asked questions about JIRA administration. Practical JIRA Administration shows you how JIRA is intended to be used, making it an ideal supplement to the extensive documentation already available. The book's chapters are loosely connected, so you can go straight to the information that best serves your needs. Understand the di

 4. River basin administration

  Science.gov (United States)

  Management of international rivers and their basins is the focus of the Centre for Comparative Studies on (International) River Basin Administration, recently established at Delft University of Technology in the Netherlands. Water pollution, sludge, and conflicting interests in the use of water in upstream and downstream parts of a river basin will be addressed by studying groundwater and consumption of water in the whole catchment area of a river.Important aspects of river management are administrative and policy aspects. The Centre will focus on policy, law, planning, and organization, including transboundary cooperation, posing standards, integrated environmental planning on regional scale and environmental impact assessments.

 5. Educational Administration's Weber.

  Science.gov (United States)

  Gronn, Peter

  1994-01-01

  Discusses Max Weber's importance in Greenfield's work, particularly in Greenfield and Ribbins'"Greenfield on Educational Administration" (1993). In concentrating on human actors' subjective understanding, Greenfield was a faithful Weberian. However, he deviated from Weber by disavowing structural explanations of social and organizational…

 6. Tax administration good governance

  NARCIS (Netherlands)

  Végh, Gyöngyi; Gribnau, Hans

  2018-01-01

  There is no doubt that tax administration is a complex matter. It is institutionalised by a governance framework which is strongly influenced by legal traditions, state governance approaches, historical developments, and norms and values of society. While there are many common aspects of national

 7. Ethics in Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. Arjeta Hallunovi

  2014-06-01

  Full Text Available The goal of this study is to deal with some ethical causes in the public administration, that aim the avoidance of negative phenomenon’s as theft, corruption, etc. In this direction, the debates about ethics are becoming more and more a global tendency, as an implement through which would be found the way to get out of the crisis. The success in the reforms of the public administrations in major part depends, on the public functionaries and their willingness to make fundamental changes in the way they work. In this direction, the State should strengthen and modernize the public service, should realize an employment system, which should reflect more the merits on its service. For this reason, the government’s attempts should be concentrated on the construction of a positive image for the state and its administration as professional objective, which is oriented to the services. Being aware for the practical restrictions of this study, we firstly chose to concentrate on the local public administrations ethics. The study will be focused on the practical comparative analysis of the city of Shkodra and Durres by the realization of a questionnaire by each of these municipalities and the Agency of Legalization and Urbanization of Informal Zones (ALUIZNI in Shkodra.

 8. Hospital Library Administration.

  Science.gov (United States)

  Cramer, Anne

  The objectives of a hospital are to improve patient care, while the objectives of a hospital library are to improve services to the staff which will support their efforts. This handbook dealing with hospital administration is designed to aid the librarian in either implementing a hospital library, or improving services in an existing medical…

 9. Enterprise Mac administrators guide

  CERN Document Server

  Smith, William

  2015-01-01

  IT departments everywhere will be integrating Macs and Mac OS X into their IT infrastructure and this book will tell them how to do it. It will serve as an authoritative, useful and frequently referenced book on Mac OS X administration.

 10. Administrative circular No. 12

  CERN Document Server

  HR Department

  2006-01-01

  On the recommendation of the Standing Concertation Committee, the Director-General has approved the amounts used for the reimbursements mentioned in Administrative Circular No. 12 as follows: The figures, effective from 1 September 2006, are: Paragraph 8a: 17 Swiss francs Paragraph 9a: 682 Swiss francs Paragraph 9b: 34 Swiss francs Human Resources Department Tel. 79257/72862

 11. A Treatise on Administration.

  Science.gov (United States)

  Moore, Thomas R.

  1988-01-01

  Expands Henri Fayol's definition of the administrative process to include a humanistic approach involving planning, organizing, implementing, controlling, evaluating, and satisfying functions. This empirical definition differs from some theoretical approaches by looking beyond resource consumption to consider ecological effects on the environment…

 12. Administrators Confront Student "Sexting"

  Science.gov (United States)

  Manzo, Kathleen Kennedy

  2009-01-01

  Cellphone-savvy students have created instructional and disciplinary challenges for educators for years. But the recent emergence of "sexting" by adolescents over their mobile phones caught many school administrators off guard, and the practice is prompting efforts around the country to craft policy responses. Students' sharing of nude or…

 13. Refinement for administrative policies

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, M.A.C.; Etalle, S.; Jonker, W.; Petkovic, M.

  2007-01-01

  Flexibility of management is an important requisite for access control systems as it allows users to adapt the access control system in accordance with practical requirements. This paper builds on earlier work where we defined administrative policies for a general class of RBAC models. We present a

 14. ICMS tributary administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Santana de Souza

  2007-12-01

  Full Text Available This work aims to analyze the essential tools for the management of the ICMS (Value-Added Tax on Sales and Services. It was developed a calculation proce­dure of this tax which permits to demonstrate the importance of correctly perform fiscal and accounting entries. In order to demonstrate this calculation procedure, it was used Financial Mathematics concepts of simple interest and simple trade discount together with article 33, 1989 of ICMS Law of the State of São Paulo. It was concluded that it is essential to have a precise ICMS tributary administration, in order to firstly avoid contentious administrative tributary which would imply ad­ditional and unnecessary costs to the organization and secondly to use tax evasion correctly in order to avoid excessive taxes payment. Thus, the appropriate use of both instruments will reflect into a positive cash flow for the organization.

 15. ATLAS TDAQ System Administration:

  CERN Document Server

  Lee, Christopher Jon; The ATLAS collaboration; Bogdanchikov, Alexander; Ballestrero, Sergio; Contescu, Alexandru Cristian; Dubrov, Sergei; Fazio, Daniel; Korol, Aleksandr; Scannicchio, Diana; Twomey, Matthew Shaun; Voronkov, Artem

  2015-01-01

  The ATLAS Trigger and Data Acquisition (TDAQ) system is responsible for the online processing of live data, streaming from the ATLAS experiment at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. The online farm is composed of ̃3000 servers, processing the data readout from ̃100 million detector channels through multiple trigger levels. During the two years of the first Long Shutdown (LS1) there has been a tremendous amount of work done by the ATLAS TDAQ System Administrators, implementing numerous new software applications, upgrading the OS and the hardware, changing some design philosophies and exploiting the High Level Trigger farm with different purposes. During the data taking only critical security updates are applied and broken hardware is replaced to ensure a stable operational environment. The LS1 provided an excellent opportunity to look into new technologies and applications that would help to improve and streamline the daily tasks of not only the System Administrators, but also of the scientists who wil...

 16. [Expectations of hospital administrators about administrative functions of nurses].

  Science.gov (United States)

  Melo, M R; Fávero, N; Trevizan, M A; Hayashida, M

  1996-01-01

  The objective of the present study was to investigate hospital administrator's expectations about the administrative role played by nurses, utilizing functions proposed by the Neoclassical Theory of Administration: planning, organization, direction, and control as theoretical references. An instrument established in TREVIZAN (1989) was applied to 11 hospital administrators. The results showed they expect the four functions to be done by nurses. Therefore, the interaction between nurses and hospital administrators is critical to improve the patient's assistance.

 17. Moodle administration essentials

  CERN Document Server

  Henrick, Gavin

  2015-01-01

  If you are an experienced system administrator and know how to manage servers and set up web environments but now want to explore Moodle, this book is perfect for you. You'll get to grips with the basics and learn to manage Moodle quickly, focusing on essential tasks. Having prior knowledge of virtual learning environments would be beneficial, but is not mandatory to make the most of this book.

 18. Flexible Land Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2014-01-01

  Security of tenure is widely considered to be the missing piece of the puzzle when it comes to eradication of poverty. And, as explained in the previous issue of Geoinformatics, the European Union is now placing land rights at the heart of EU development policy. This article presents a way forwar...... in terms of building flexible and "fit-for-purpose" land administration systems in developing countries. This will ensure security of tenure for all and sustainable management of the use of land....

 19. IPv6 Network Administration

  CERN Document Server

  Murphy, Niall Richard

  2009-01-01

  This essential guide explains what works, what doesn't, and most of all, what's practical about IPv6--the next-generation Internet standard. A must-have for network administrators everywhere looking to fix their network's scalability and management problems. Also covers other IPv6 benefits, such as routing, integrated auto-configuration, quality-of-services (QoS), enhanced mobility, and end-to-end security.

 20. Administrative Circular N° 12

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Following a recommendation by the Standing Concertation Committee, the Director-General has approved the amounts used for the reimbursements mentioned in Administrative Circular N° 12 as follows : The figures, effective from 1 September 2003, are : § 8a : 16.50 Swiss francs (previously 16.- Swiss francs) § 9a : 663 Swiss francs (previously 640.- Swiss francs) § 9b : 33 Swiss francs (previously 32.- Swiss francs) Human Resources Division Tel. 72862/74474

 1. Contracts in Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka GRZESIOK-HOROSZ

  2011-03-01

  Full Text Available Objectives: The present makes a contribution to the discussion on contracts in administration under Polish law. It concentrates on theoretical issues, but ones of considerable practical significance. Prior Work though relatively poorly explored, field. This paper is a result of academic considerations on the classical institution of civil law, namely a bilateral juridical act significance of this area may be demonstrated by the fact that one scientific conference and a collection of papers have been devoted to contracts in administration. as research method, the analysis of jurisprudence and doctrinal writings referring to law currently in force. The paper discusses as well the draft of the administrative law, and includes comparative remarks. put forward certain comments pertainin legislation. The authors formulate as well outline theses interesting but complicated matters. As a voice in the doctrinal dispute it can als useful for law students. Value composition. Starting from gener the binding law and proposed amendments. The functioning in foreign countries and proposals of regulatory solutions.

 2. 7. Administrative structures.

  Science.gov (United States)

  2014-05-01

  The basic systems of any society rarely can operate independently. Instead, they are dependent and often interdependent upon other entities. Such entities control the resources within their respective systems. Thus, coordination and control agencies require contracts or memoranda of understanding with these entities in order to assure access to the resources required during a crisis. These administrative structures include: (1) governmental institutions and agencies, including the military; (2) intergovernmental organisations; (3) nongovernmental organisations; (4) commercial private sector organisations; and (5) academic institutions. These dependencies create potential barriers to the provision of coordination and control including: (1) the complexity of the administrative structures with which coordination and control must interact; (2) the location of resources; (3) finding responsible person(s); (4) the competence and compatibility; (5) methods of access; (6) payment; (7) contracts and memoranda of understanding; (8) inventories of accessible resources; (9) competition for the mandate, power, and resources; and (10) jealousy. The need for potential interactions between administrative structures requires that agreements for the sharing of resources during crises be reached as part of planning and preparedness. Gaining an understanding of these relationships is an important area for research.

 3. Enterprise Mac Administrator's Guide

  CERN Document Server

  Edge, Charles; Hunter, Beau

  2009-01-01

  Charles Edge, Zack Smith, and Beau Hunter provide detailed explanations of the technology required for large-scale Mac OS X deployments and show you how to integrate it with other operating systems and applications. Enterprise Mac Administrator's Guide addresses the growing size and spread of Mac OS X deployments in corporations and institutions worldwide. In some cases, this is due to the growth of traditional Mac environments, but for the most part it has to do with "switcher" campaigns, where Windows and/or Linux environments are migrating to Mac OS X. However, there is a steep cu

 4. Behavioral Public Administration : Combining Insights from Public Administration and Psychology

  NARCIS (Netherlands)

  Grimmelikhuijsen, S.G.|info:eu-repo/dai/nl/313875405; Jilke, Sebastian; Leth Olsen, Asmus; Tummers, L.G.|info:eu-repo/dai/nl/341028274

  2016-01-01

  Behavioral public administration is the analysis of public administration from the micro-perspective of individual behavior and attitudes by drawing upon insights from psychology on behavior of individuals and groups. We discuss how scholars in public administration currently draw on theories and

 5. General administrative activities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Silver, E.G.

  1984-01-01

  General Administrative Activities summarizes events that are related to safety but are not covered elsewhere in Nuclear Safety. Included in this issue are events reported during May and June 1984. Among the topics discussed are reports from the Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS) on several safety issues, the DOE plans to aid in the completion of nuclear power plants and its long-term mission plan for the disposal of high-level waste, action by New York City to delay shipment of Brookhaven waste through its streets, a federal Court ruling on emergency evacuation exercises, and changes in NRC rules on spent-fuel shipments. Also included is the report on an address by DOE Secretary Hodel, a summary of two speeches by NRC Commissioner Gilinsky, and a number of other noteworthy items with significance for nuclear safety

 6. Occupational Safety and Health Administration

  Science.gov (United States)

  ... Twitter Instagram RSS Subscribe Occupational Safety and Health Administration English | Spanish MENU OSHA English | Spanish Search A ... STATES DEPARTMENT OF LABOR Occupational Safety and Health Administration 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210 800- ...

 7. Administrative Aspects of Human Experimentation.

  Science.gov (United States)

  Irvine, George W.

  1992-01-01

  The following administrative aspects of scientific experimentation with human subjects are discussed: the definition of human experimentation; the distinction between experimentation and treatment; investigator responsibility; documentation; the elements and principles of informed consent; and the administrator's role in establishing and…

 8. The interpretation of administrative contracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cătălin-Silviu SĂRARU

  2014-06-01

  Full Text Available The article analyzes the principles of interpretation for administrative contracts, in French law and in Romanian law. In the article are highlighted derogations from the rules of contract interpretation in common law. Are examined the exceptions to the principle of good faith, the principle of common intention (willingness of the parties, the principle of good administration, the principle of extensive interpretation of the administrative contract. The article highlights the importance and role of the interpretation in administrative contracts.

 9. MOTIVATION OF ADMINISTRATIVE ACTS – GUARANTEE OF GOOD ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adelin Mihai ZĂGĂRIN

  2018-05-01

  Full Text Available The present article deals with the aspects of motivating administrative acts, both doctrinaire and practical, of jurisprudence. The duty of the administration to motivate its decisions is submitted in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, art. 41. In the current European legal order, the rationale for administrative acts is considered and refers to one of the most important conditions of validity of the administrative act. The Romanian Constitution ensures and emphasizes the motivation, as it is imposed by the Charter. The realization of this fundamental right to motivate administrative acts is possible by calling upon a set of values from the administration, such as transparency, professionalism and the imposition of high quality standards. Motivation is achieved where we have a good administration, and whether citizens are, among other things, respected fundamental rights and freedoms, access to information is guaranteed and motivated their decisions. Although administrative normative acts are motivated by the administration, examples that show that individual ones are unmotivated or incompletely motivated are enough, which made the various employers legally answer for the non-motivation of their decisions to terminate work relationships with several of the employees. The motivation of administrative acts is necessary, mandatory and must be done with rigor. It is highlighted that inadequate, incomplete or vicious reasoning may result in suspension or even annulment of the administrative act by the court.

 10. Administrative litigation systems in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cătălin-Silviu Săraru

  2017-06-01

  Full Text Available The article, analyzing the administrative litigation in the comparative law, groups the existing types of administrative litigation into four major systems, namely: a States with administrative jurisdictions who have the State Council on top, administrative body with consultative and judicial role (the French system; b States with administrative jurisdictions completely separated from the active and consultative administrations (the German system; c States with administrative jurisdictions included in the judicial system; d States with no administrative jurisdiction (English system. The administrative contentious systems analyzed have developed in line with historical evolution and legal traditions and have been continually adapted to the realities existing in each state. The manner in which the administrative contentious is regulated in a State reflects the degree of democratization of that country, the extent to which the citizen enjoys legal safeguards to defend himself against abuses by public authorities. The scientific novelty of this article is to capture the latest trends in the evolution of the administrative contentious systems analyzed. This study aims to provide an easy working tool for reforming administrative litigation on comparative law in states with young democracy. In the research we used the comparative method, the historical and the logical method.

 11. The Future of Public Administration.

  Science.gov (United States)

  Cleveland, Harlan

  Past approaches to public administration, the diminishing distinctions between foreign and domestic policy, the role of the public administrator, and leadership qualities are discussed. As a relatively young discipline, public administration first focused on scientific management (1920's). It then shifted to the art and science of getting things…

 12. RBAC Administration in Distributed Systems

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, M.A.C.; Crampton, J.; Etalle, Sandro

  2007-01-01

  Despite a large body of literature on the administration of RBAC policies in centralized systems, the problem of the administration of a distributed system has hardly been addressed. We present a formal system for modelling a distributed RBAC system and its administration. We define two basic

 13. Contemporary Education for Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Koprić

  2007-01-01

  Full Text Available The paper examines the development of contemporary administrative education, as a crucial criterion without which it is not possible to achieve professionalism in public administration. While the term professionalism has a variety of meanings, today it is largely deemed that specific educational preparation is a foundation without which other elements of professionalism in public administration cannot be achieved. The level of professionalism, competence, education and knowledge thus become critical variables of administration reforms in transitional countries. Afterwards, the author examines the trends in the development of contemporary administrative education, pointing particularly to the importance of establishing a coherent, vertically passable system, i.e. a system which encompasses all levels of education – from secondary school education to doctoral studies. In this matter, one of the most important features in the development of administrative studies is their diversification, with simultaneous strengthening of the general administrative profile. Thus, the general administrative profile becomes modified, updated and extended by new teaching disciplines. In the final section of the paper, the author addresses the performance of administrative education in Croatia, pointing to its underdevelopment. Indeed, the author suggests that there are no sustainable results of reforms without the training of staff for administration.

 14. Judicial review of administrative silence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radošević Ratko S.

  2015-01-01

  Full Text Available Administrative silence is a situation in which the competent authority, within the statutory deadline, has not issued an administrative act at the request of the party. In the case of administrative silence, given the fact that the citizens are unable to protect their rights and legal interests without an administrative act, they are provided with legal protection. In this case, the same legal relationship is created, directly on the basis of the statute, as in the situation in which the party's request is rejected. This means that the party may, under the conditions prescribed by the statute, initiate the procedure of judicial review of administrative silence. In the paper, the author explains the conditions under which the judicial review of administrative silence can be initiated and the role of the court in this judicial procedure.

 15. Metronidazole distribution following intraarterial administration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konoplyannikov, A.G.; Grigor'ev, A.N.; Zubov, O.G.

  1984-01-01

  An attempt to achieve a high local concentration of metronidazole in tissues at intraarterial administration in experiments with dogs is made. Intraarterial administration makes it possible to ''saturate'' with a radiosensitizer first of all tissues fed by an artery in question. Administration of the drug to a vessel feeding the tumor would, probably, result in a sharp increase in its concentration in the malignant neoplasm as compared with the rest organs and tissues, which should amplify the radiosensitizing effect

 16. Perspectives on academic veterinary administration.

  Science.gov (United States)

  Gelberg, H B; Gelberg, S

  2001-09-15

  It is important for veterinary administrators to apply knowledge bases from other fields to their own unique administrative needs. For example, although some resources are written for business managers, the discussions of four key management competency areas, guidelines for mastering these skills, organizational assessment tools, and other self-help tools may provide interesting food-for-thought for veterinary administrators.(76) In developing their own administrative styles, administrators should seek to apply those principles that seem to intuitively fit with their personal research styles, work situations, managerial styles, administrative preferences, and unique organizational culture. Through strengthening their liaisons with community and university business programs, counseling agencies, employee assistance programs, and psychology researchers, administrators can continue to be exposed to and benefit from new paradigms for consideration in veterinary medical environments. Through these liaisons, the unique needs of veterinary medical environments are also communicated to individuals within the fields of psychology and business, thus stimulating new research that specifically targets veterinary medical environment leadership issues. Each field has unique contributions to help veterinary administrators work toward creating veterinary medical environments that are creative, energetic, visionary, pragmatic, and highly marketable in order to help administrators recruit and nurture the best and brightest veterinary researchers, teachers, and clinicians.

 17. Administrative Training Needs of Community Service Agency Administrators, c. 1976.

  Science.gov (United States)

  Chamberlain, Petra E.

  The demographic data and model survey instruments used in a study of 444 Wisconsin administrators of schools, universities, hospitals, correction institutions, and governmental agencies are described. A taxonomy of 58 desired competencies grouped by (1) general management techniques, (2) personnel administration, (3) legal requirements, (4)…

 18. Behavioral Public Administration: Connecting Psychology with European Public Administration Research

  NARCIS (Netherlands)

  Leth Olsen, Asmus; Tummers, L.G.|info:eu-repo/dai/nl/341028274; Grimmelikhuijsen, S.G.|info:eu-repo/dai/nl/313875405; Jilke, Sebastian

  2017-01-01

  Well-known public administration scholars have stressed the importance of psychological research for the study of public administration. Neighboring disciplines such as economics and political science, have witnessed the emergence of the psychology-informed subfields of behavioral economics and

 19. Women in Higher Education Administration.

  Science.gov (United States)

  Association of American Colleges, Washington, DC. Project on the Status and Education of Women.

  Two papers are presented that examine the barriers to women in academic decision making and identify a variety of effective strategies for improving the status of women in higher education administration. "Strategies for Advancing Women in Higher Education Administration," by Garry D. Hays, proposes that commitment to increasing the…

 20. Public Finance Administration. Second Edition.

  Science.gov (United States)

  Reed, B. J.; Swain, John W.

  This book is intended for the nonexpert in finance who has a public administration background. It opens with a broad introduction to public finance administration and how this job is related to public budgeting, the practice of public-sector accounting, and the economic concepts of money and value. Issues surrounding public revenue, its sources,…

 1. Principals' Values in School Administration

  Science.gov (United States)

  Aslanargun, Engin

  2012-01-01

  School administration is value driven area depending on the emotions, cultures, and human values as well as technique and structure. Over the long years, educational administration throughout the world have experienced the influence of logical positivism that is based on rational techniques more than philosophical consideration, ignored values and…

 2. Sustainable Administrative Reform Movements Policy in Joko Widodo's Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yogi Suprayogi Sugandi

  2017-05-01

  Full Text Available Joko Widodo (Jokowi is a leader that is widely expected to transform Indonesia into a better country. Hopes and wishes were rising when he was elected as the president of Indonesia. This paper will describe various innovations undertaken before and after his presidential inauguration as well as the assorted innovations made in reforming the administration of his cabinet. As the president of Indonesia, Joko Widodo is required to realize the aspirations of the people in freeing the government from corruption, collusion, and nepotism. The management of ministerial and non-ministerial institutions becomes the very first crucial issue undertaken by Joko Widodo. This led to a polemic in regards to reducing or increasing the number of institutions, as the Jokowi administration actually increased the amount. In Susilo Bambang Yudhoyono's administration, several policies were made systematically and based on legislations that had been approved by the lagislature. Joko Widodo's administration in more partial in nature. The administrative reform program that is highly anticipated is the continuation of the Public Service Act. This law is a step forward from the administrative reform program that aims at the creation of good governance. Changes is career path, salary system, pension and benefits for civil servants, performance-based staffing are various efforts of sustainability carried out by Joko Widodo's administration.

 3. Virtual Reality and Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  István TÓZSA

  2013-02-01

  Full Text Available This study serves as an introduction to how virtual reality systems could be applied in public administration and what research tasks would be necessary to accomplish a project. E-government solutions began to emerge in public administration approximately a decade ago all over the developed world. Administration service facilities via the Internet did not attract many customers, because of the digital divide. E-government solutions were extended to mobile devices as well, but the expected breakthrough of usage has not ensued. The virtual reality form of public administration services recommended in this study has the most attractive outlay and the simplest navigation tools if compared to ‘traditional’ Internet based e-government. Thus, in accordance with the worldwide amazingly quick spread of the virtual reality systems of Second Life and 3 D types of entertainment, virtual reality applications in public administration could rely on a wide range of acceptance as well.

 4. [Administration: practices, myths and ideologies].

  Science.gov (United States)

  Spinelli, Hugo

  2017-01-01

  Administration in the social field is examined based on an analysis of its practices, the rationalist myth and its ideological dimensions. In this way, the article discusses the most frequently utilized concepts (administration, management, gerencia, gestión) and their etymologies; the limitations of teaching administration; the complexity of a practice marked by the dimensions of science, art and the social game; and the ideological question underlying the great thought factory that the general theory of administration has been since the start of the 19th century. The article reflects upon the need to construct a theory based in practice contextualized in the global south that goes beyond the classic frames of reference and, above all, to transform administration into a problem to be discussed outside of the knowledge that recognizes it as a technical practice.

 5. 78 FR 9771 - Federal Highway Administration

  Science.gov (United States)

  2013-02-11

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Highway Administration Notice of Final Federal Agency Action on Proposed Transportation Project in Illinois and Indiana AGENCY: Federal Highway Administration...., Acting Division Administrator, Federal Highway Administration, 3250 Executive Park Drive, Springfield...

 6. CONSTITUTIONALIZATION OF ADMINISTRATIVE LAW AND REVIEWABILITY OF THE ADMINISTRATIVE DISCRETION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Henrique Urquhart Cademartori

  2016-07-01

  Full Text Available The aim of this article is to conduct an analysis of the constitutionalization of Administrative Law, which results from changes in the rule of law and, under a theoretical standpoint, from the paradigm shift of legal exegesis followed by the advent of neo-constitutionalism, which poses the Constitution as the parameter for the interpretation of the other legal branches. Within this context, considering that the concept of administrative discretion goes through interpretation changes and that administrative activity is performed within the boundaries of discretion, this power/duty must always be used with substantial regulatory criteria in order to get the maximum effectiveness of the constitutional rules, thus being subjected to review. In this sense, it is demonstrated that a public official cannot in any way deviate from the realization of the fundamental rights guaranteed by the Constitution, hence stating the reviewability of the administrative discretion.

 7. Environmental recordkeeping: The administrative record

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sprouse, B.S.

  1991-08-01

  This document provides information on an environmental records management system. It includes information on environmental recordkeeping; environmental regulations with emphasis on the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (CERCLA); and the administrative record including a case study of the Hanford Site's administrative record system. This paper will focus on the following objectives: (1) Identify resources that can be used as reference tools; (2) understand the reasons for developing and maintaining an administrative record; and, (3) evaluate an existing system and identify means of complying with the regulations. 15 refs., 2 figs

 8. Transcultural perspectives in nursing administration.

  Science.gov (United States)

  Andrews, M M

  1998-11-01

  Population demographics are reshaping the healthcare work force with respect to race, ethnicity, gender, national origin, sexual orientation, age, handicap, disability, and related factors as national sensitivity to various forms of diversity grows. Given the demographic trends, it is inevitable that nurse administrators will need skill in transcultural administration as they manage diversity and identify the cultural origins of conflict in the multicultural workplace. Culture influences the manner in which administrators, staff and patients perceive, identify, define and solve problems. In this article, the complex and interrelated factors that influence workplace diversity are examined.

 9. Environmental recordkeeping: The administrative record

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sprouse, B.S.

  1991-08-01

  This document provides information on an environmental records management system. It includes information on environmental recordkeeping; environmental regulations with emphasis on the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (CERCLA); and the administrative record including a case study of the Hanford Site's administrative record system. This paper will focus on the following objectives: (1) Identify resources that can be used as reference tools; (2) understand the reasons for developing and maintaining an administrative record; and, (3) evaluate an existing system and identify means of complying with the regulations. 15 refs., 2 figs.

 10. Mozambique - National Land Administration Interventions

  Data.gov (United States)

  Millennium Challenge Corporation — The objective of this study is to establish a baseline for the impact evaluation of the institutional strengthening of the land administration system in Mozambique,...

 11. Office of Grants Administration (OGA)

  Science.gov (United States)

  OGA manages all NCI business-related activities associated with the negotiation, award, and administration of NCI grants and cooperative agreements to help financially support cancer research activities throughout the United States and around the world.

 12. State Lands by Administrator - Forestry

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — DNR land ownership and administrative interest mapped to the PLS forty level. This layer merges the DNR Control Point Generated PLS layer with IBM mainframe-based...

 13. Case and Administrative Support Tools

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — Case and Administrative Support Tools (CAST) is the secure portion of the Office of General Counsel (OGC) Dashboard business process automation tool used to help...

 14. State Lands by Administrator - Wildlife

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — DNR land ownership and administrative interest mapped to the PLS forty level. This layer merges the DNR Control Point Generated PLS layer with IBM mainframe-based...

 15. State Lands by Administrator - Fisheries

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — DNR land ownership and administrative interest mapped to the PLS forty level. This layer merges the DNR Control Point Generated PLS layer with IBM mainframe-based...

 16. Nigeria Journal of Business Administration

  African Journals Online (AJOL)

  The Nigeria Journal of Business Administration has as its principal goal the promotion ... Determinants of financial intermediation returns in Nigerian retail banks ... Impact of accounting on human behaviour: implications for organizations and ...

 17. Managerial Techniques in Educational Administration.

  Science.gov (United States)

  Lane, John J.

  1983-01-01

  Management techniques developed during the past 20 years assume the rational bureaucratic model. School administration requires contingent techniques. Quality Circle, Theory Z, and the McKenzie 7-Framework are discussed as techniques to increase school productivity. (MD)

 18. State Lands by Administrator - County

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — DNR land ownership and administrative interest mapped to the PLS forty level. This layer merges the DNR Control Point Generated PLS layer with IBM mainframe-based...

 19. US Fire Administration Fire Statistics

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — The U.S. Fire Administration collects data from a variety of sources to provide information and analyses on the status and scope of the fire problem in the United...

 20. Administration for Children and Families

  Science.gov (United States)

  ... 9 (San Francisco) Region 10 (Seattle) Social sharing Administration for Children and Families Search form Search Main navigation Home About Expand What We Do Vision, Mission & Values Leadership Offices Budget Freedom of Information Act (FOIA) ...

 1. The Land Administration Domain Model

  NARCIS (Netherlands)

  Lemmen, C.; Van Oosterom, P.J.M.; Bennett, R.

  2015-01-01

  Societal drivers including poverty eradication, gender equality, indigenous recognition, adequate housing, sustainable agriculture, food security, climate change response, and good governance, influence contemporary land administration design. Equally, the opportunities provided by technological

 2. NAICS Sector 92: Public Administration

  Science.gov (United States)

  Find the public administration industries EPA regulations affect, with their North American Industry Classification System (NAICS) code. On those pages you can find a list of laws and regulations that affect your industry as well as compliance information

 3. Medicare Administrative Contractor Performance Evaluation

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) has compiled a summary of overall Medicare Administrative Contractor (MAC) performance information as measured...

 4. HUD Administrative Law Judges Decisions

  Data.gov (United States)

  Department of Housing and Urban Development — This site contains substantive and precedential decisions issued by the Office of Administrative Law Judges. The site does not contain subsequent rulings or...

 5. Treasury Administrator | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  The Administrator records all banking transactions in the financial system and ... Ensures that key payment information, i.e. beneficiary bank information has not ... This position monitors and maintains all accounting business processes for ...

 6. Administrative skills for academy physicians.

  Science.gov (United States)

  Aluise, J J; Schmitz, C C; Bland, C J; McArtor, R E

  To function effectively within the multifaceted environment of the academic medical center, academic physicians need to heighten their understanding of the economics of the health care system, and further develop their leadership and managerial skills. A literature base on organizational development and management education is now available, which addresses the unique nature of the professional organization, including academic medical centers. This article describes an administration development curriculum for academic physicians. Competency statements, instructional strategies, and references provide health care educators with a model for developing administrative skills programs for academic physicians and other health care professionals. The continuing success of the academic medical center as a responsive health care system may depend on the degree to which academic physicians and their colleagues in other fields gain sophistication in self-management and organizational administration. Health care educators can apply the competencies and instructional strategies offered in this article to administrative development programs for physicians and other health professionals in their institutions.

 7. Administration i politisk styrede organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steen Juul

  2017-01-01

  At redegøre for hvad administration i politisk styrede organisationer er og forklare relevante teorier og begreber, der kan bruges til at analysere og forstå administrativt arbejde i politisk styrede organisationer.......At redegøre for hvad administration i politisk styrede organisationer er og forklare relevante teorier og begreber, der kan bruges til at analysere og forstå administrativt arbejde i politisk styrede organisationer....

 8. PostgreSQL administration essentials

  CERN Document Server

  Schönig, Hans-Jürgen

  2014-01-01

  If you are a database administrator who needs to get to grips with PostgreSQL quickly and efficiently, then this book is for you. This book will also be highly beneficial if you are a project leader or a developer who is interested in knowing more about database systems or bottleneck detection, as it will enable you to work more closely and cooperatively with your administrators.

 9. Meritocratic administration and democratic stability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cornell, Agnes; Lapuente, Victor

  2014-01-01

  , in democracies with meritocratic administrations, incumbents are credibly constrained from undertaking partial policies because their hands are tied in terms of managing the staff policy of the state apparatus. Consequently, countries with meritocratic bureaucracies have greater prospects for democratic...... stability. Empirically, we illustrate the mechanisms with two well-documented cases of democratic transitions that enshrined a politicized administration – Spain (1876–1936) and Venezuela (1958–1998) – and one transition that kept a meritocratic bureaucracy, Spain (1975–)....

 10. Administrative bias in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E S Nwauche

  2005-01-01

  Full Text Available This article reviews the interpretation of section 6(2(aii of the Promotion of Administrative Justice Act which makes an administrator “biased or reasonably suspected of bias” a ground of judicial review. In this regard, the paper reviews the determination of administrative bias in South Africa especially highlighting the concept of institutional bias. The paper notes that inspite of the formulation of the bias ground of review the test for administrative bias is the reasonable apprehension test laid down in the case of President of South Africa v South African Rugby Football Union(2 which on close examination is not the same thing. Accordingly the paper urges an alternative interpretation that is based on the reasonable suspicion test enunciated in BTR Industries South Africa (Pty Ltd v Metal and Allied Workers Union and R v Roberts. Within this context, the paper constructs a model for interpreting the bias ground of review that combines the reasonable suspicion test as interpreted in BTR Industries and R v Roberts, the possibility of the waiver of administrative bias, the curative mechanism of administrative appeal as well as some level of judicial review exemplified by the jurisprudence of article 6(1 of the European Convention of Human Rights, especially in the light of the contemplation of the South African Magistrate Court as a jurisdictional route of judicial review.

 11. Towards a definition of "sport administration"

  OpenAIRE

  清水, 紀宏

  1994-01-01

  In this paper, the concept of "sport administration" was defined. Sport administration is a specialized field of sport sciences as well as a part of the field of business administration classified by each industry. In previous studies on sport administration, there has not been a common understanding of the concept of sport administration among researchers. Accordingly the nature and meanings of sport administration as a special field of business administration was examined in this paper by r...

 12. Capacity Building in Land Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig; Williamson, I

  2004-01-01

  Capacity building increasingly seen as a key component of land administration projects in developing and countries in transition undertaken by the international development banks and individual country development assistance agencies. However, the capacity building concept is often used within...... infrastructures for implementing land policies in a sustainable way. Where a project is established to create land administration infrastructures in developing or transition countries, it is critical that capacity building is a mainstream component, not as an add-on, which is often the case. In fact such projects...... should be dealt with as capacity building projects in themselves.    The article introduces a conceptual analytical framework that provides some guidance when dealing with capacity building for land administration in support of a broader land policy agenda....

 13. 47 CFR 54.715 - Administrative expenses of the Administrator.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... auditing contributors of support recipients. (b) All officers and employees of the Administrator may be... an amount not to exceed the rate of basic pay in effect for Level I of the Executive Schedule under 5... employee's rate of pay exceeds Level I of the Executive Schedule does not include life insurance benefits...

 14. 5 CFR 831.101 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 831.101 Section 831.101 Administrative Personnel OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT (CONTINUED) CIVIL SERVICE REGULATIONS (CONTINUED) RETIREMENT Administration and General Provisions § 831.101 Administration. (a) OPM has charge of the...

 15. 7 CFR 56.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 56.3 Section 56.3 Agriculture... EGGS Grading of Shell Eggs General § 56.3 Administration. The Administrator shall perform, for and... administration of the provisions of the Act and the regulations in this part. The Administrator is authorized to...

 16. 45 CFR 1336.71 - Administrative costs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 45 Public Welfare 4 2010-10-01 2010-10-01 false Administrative costs. 1336.71 Section 1336.71... Administrative costs. Reasonable administrative costs of the RLF may be paid out of the loan fund. The grant award agreement between the Loan Administrator and ANA will set forth the allowable administrative costs...

 17. Information in the system of state administration

  OpenAIRE

  Kalytych, G.; Litosh, G.

  2009-01-01

  The article analyses the approaches to the notions of "information", "state administration system", "administrative information". The article considers the importance of of information for the whole state administration system and reveals the criteria which provide the information with administrative status. Special attention is paid to making of administrative decisions on the level of the sate which are based on effective information management.

 18. 5 CFR 179.307 - Administrative offset.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administrative offset. 179.307 Section 179.307 Administrative Personnel OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT CIVIL SERVICE REGULATIONS CLAIMS COLLECTION STANDARDS Administrative Offset § 179.307 Administrative offset. (a) If the debtor does not...

 19. Administration in an operating plant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Staebler, K.

  1977-01-01

  The importance of strict administrative procedures in the daily work is being demonstrated by commenting on events that occured in the operation of German nuclear power plants. The procedure for working in an area of the plant (pressurized medium, high-radioactive level, explosive of flammable mediums), where special measures for safe working have to be taken, is discussed in detail. The administrative problems during refuelling time are further on mentioned, especially the problems connected with administering more than 1,000 people with respect to health protection and sabotage protection. Some general comments on the influences from external causes (authorities, courts, etc.) are given. (orig./ORU) [de

 20. Professional SQL Server 2005 administration

  CERN Document Server

  Knight, Brian; Snyder, Wayne; Armand, Jean-Claude; LoForte, Ross; Ji, Haidong

  2007-01-01

  SQL Server 2005 is the largest leap forward for SQL Server since its inception. With this update comes new features that will challenge even the most experienced SQL Server DBAs. Written by a team of some of the best SQL Server experts in the industry, this comprehensive tutorial shows you how to navigate the vastly changed landscape of the SQL Server administration. Drawing on their own first-hand experiences to offer you best practices, unique tips and tricks, and useful workarounds, the authors help you handle even the most difficult SQL Server 2005 administration issues, including blockin

 1. Energy policy and public administration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daneke, G.A.; Lagassa, G.K. (eds.)

  1980-01-01

  At the 1979 conference of the American Society for Public Administration, each editor chaired a separate panel on the administrative dimensions of energy policy. Both panels revealed the importance of involvement in energy decision making by all levels of government. It turns out that energy policy makers are confronted with unrealistic, and therefore paralyzing, choices between two rather extreme sets of energy stategies and futures: large-scale, centralized technologies vs. small-scale, decentralized, appropriate technologies. The nineteen chapters selected and compiled here represent the basic policy issues that must be confronted along whichever path that is chosen. A separate abstract was prepared for each chapter.

 2. Theories and stories in African public administration

  NARCIS (Netherlands)

  Itika, J.; Ridder, de K.; Tollenaar, A.

  2011-01-01

  Public administration in developing countries is administration in transformation. The main concepts that guide this transformation are universal. Yet those concepts are most often presented in Western literature, embedded in Western administrative practice. This book provides an overview of these

 3. 76 FR 77302 - Federal Transit Administration

  Science.gov (United States)

  2011-12-12

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Transit Administration FY 2011 Discretionary Sustainability... Administration (FTA), DOT. ACTION: FTA Sustainability Program Funds: Announcement of Project Selections. SUMMARY: The U.S. Department of Transportation's (DOT) Federal Transit Administration (FTA) announces the...

 4. 76 FR 78966 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2011-12-20

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Approval of Noise Compatibility Program for Kona International Airport at Keahole, Keahole, North Kona, HI AGENCY: Federal Aviation Administration, DOT. ACTION: Notice. SUMMARY: The Federal Aviation Administration (FAA) announces its findings on...

 5. 75 FR 6433 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2010-02-09

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Notice of Availability of a Draft... 9, West Chicago, IL AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of... Surveillance Radar, Model 9, West Chicago, Illinois. SUMMARY: The Federal Aviation Administration (FAA...

 6. 76 FR 45621 - Employment and Training Administration

  Science.gov (United States)

  2011-07-29

  ... DEPARTMENT OF LABOR Employment and Training Administration Comment Request for Extension of... Administration. ACTION: Notice. SUMMARY: The Department of Labor (Department), as part of its continuing effort..., the Employment and Training Administration (ETA) is soliciting comments concerning the extension of...

 7. 78 FR 25524 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Notice of Request To Release Airport Property AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of Intent to Rule on Request to... address: Lynn D. Martin, Airports Compliance Specialist, Federal Aviation Administration, Airports...

 8. 75 FR 12809 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2010-03-17

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Notice of Intent To Rule on Request...: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of Request to Release Airport Property. SUMMARY... Nicely, Manager, Federal Aviation Administration, Southwest Region, Airports Division, Texas Airports...

 9. 76 FR 5212 - Employment and Training Administration

  Science.gov (United States)

  2011-01-28

  ... DEPARTMENT OF LABOR Employment and Training Administration Comment Request for Information...): Extension With Revisions AGENCY: Employment and Training Administration (ETA), Department of Labor. ACTION... Training Administration is soliciting comments concerning the Office of Unemployment Insurance's collection...

 10. 75 FR 18014 - Federal Highway Administration

  Science.gov (United States)

  2010-04-08

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Highway Administration AGENCY: Federal Highway Administration (FHWA), DOT. ACTION: Notice of Availability regarding a Finding of No Significant Impact (FONSI): U.S.... FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Federal Highway Administration, Kentucky Division: Mr. Greg Rawlings...

 11. 76 FR 2142 - Employee Benefits Security Administration

  Science.gov (United States)

  2011-01-12

  ... DEPARTMENT OF LABOR Employee Benefits Security Administration Hearing on Definition of ``Fiduciary'' AGENCY: Employee Benefits Security Administration, Labor. ACTION: Notice of hearing and extension of comment period. SUMMARY: Notice is hereby given that the Employee Benefits Security Administration will...

 12. Grant Administration Officer | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Job Summary The Grant Administration Officer is responsible to oversee all ... The incumbent provides administrative and financial advice throughout the life ... and the Chief, External Funds Management (EFM), the administrative and financial ...

 13. Toward an Applied Administrative Science.

  Science.gov (United States)

  Dunbar, Roger L. M.

  1983-01-01

  A study of 65 articles from the 1981 volumes of "Administrative Science Quarterly" and "Harvard Business Review," using smallest space analysis, found that the few studies adopting subjective (instead of objective) approaches to analyzing organizational change were most likely to provide a basis for an applied administrative…

 14. Radioactive Waste Repositories Administration - SURAO

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kucerka, M.

  1998-01-01

  The Atomic Act specifies, among other things, responsibilities of the government in the field of safe disposal of radioactive wastes. To satisfy this responsibility, the Ministry of Industry and Trade has established the Radioactive Waste Repositories Administration (SURAO). SURAO's major responsibilities include: (a) the preparation, construction, commissioning, operation, and decommissioning of radioactive waste repositories and the monitoring of their environmental impacts; (b) radioactive waste management; (c) spent or irradiated nuclear fuel processing into a form suitable for storage/disposal or reuse; (d) record-keeping of received radioactive wastes and their producers; (e) administration of fund transfers as stipulated by the Atomic Act, Article 27; (f) development of proposals for specification of fees to be paid to the Nuclear Account; (g) responsibility for and coordination of research and development in the field of radioactive waste handling and management; (h) supervision of licensees' margin earmarked for the decommissioning of their facilities; (i) providing services in radioactive waste handling and management; (j) handling and management of radioactive wastes that have been transferred to the Czech Republic from abroad and cannot be sent back; (k) interim administration of radioactive wastes that have become state property. The Statute of the Administration is reproduced in full. (P.A.)

 15. Ethical Dilemmas for School Administrators

  Science.gov (United States)

  Denig, Stephen J.; Quinn, Terrence

  2001-01-01

  Schools are ethical organizations. The daily schedule of educational administrators is filled with ethical dilemmas and moral decisions. As reflective practitioners, school leaders know that the decisions that are made and the values that underlie those decisions are filled with moral implications for the entire school community. In this paper,…

 16. Financial Management in School Administration.

  Science.gov (United States)

  Tronc, Keith, Ed.

  Because Australian school principals are being given increasing autonomy, knowledge of basic accounting principles and skill in elementary financial management are becoming more necessary. This book attempts to supply school administrators with information needed to handle new accounting duties and to lay a foundation for future fuller involvement…

 17. Administrative Leadership in Organised Anarchies.

  Science.gov (United States)

  Enderud, Harald

  1980-01-01

  An alternative conceptual framework to the traditional hierarchical bureaucratic picture of organizations is the "organized anarchy." How collective decisions are made, what university administrators can do to influence the input, process, and outcome of anarchic decision making, and points of leverage are discussed. (Author/MLW)

 18. Educational Administration and Social Justice

  Science.gov (United States)

  Bates, Richard

  2006-01-01

  After observing that texts in educational administration have largely failed to address the problem of the justice and fairness of social and educational arrangements, this article goes on to examine the necessary relationships between ethical leadership, community and the notion of social justice. Such relationships are argued to be necessarily…

 19. CONTRACT ADMINISTRATIVE TRACKING SYSTEM (CATS)

  Science.gov (United States)

  The Contract Administrative Tracking System (CATS) was developed in response to an ORD NHEERL, Mid-Continent Ecology Division (MED)-recognized need for an automated tracking and retrieval system for Cost Reimbursable Level of Effort (CR/LOE) Contracts. CATS is an Oracle-based app...

 20. Baicalein administration protects against pentylenetetrazole ...

  African Journals Online (AJOL)

  Purpose: To investigate the protective effect of baicalein against chronic seizures in pentylenetetrazole induced epilepsy in a rat model. Methods: A rat model of chronic epilepsy was prepared by administration of pentylenetetrazole at a dose of 35 mg/kg to Sprague-Dawley rats. The animals were divided into 6 groups (5 ...

 1. Women Administrators as Instructional Leaders

  Science.gov (United States)

  Horner, Beth A.

  2013-01-01

  Women are under-represented in educational research and are much less likely to hold administrative positions than are men. This study, using the Liberal Feminist Theory and Structural Barrier Theory, proffers possible explanations for this phenomenon. Four women leaders were interviewed to gain insight into their instructional leadership…

 2. Administrative Computing in Continuing Education.

  Science.gov (United States)

  Broxton, Harry

  1982-01-01

  Describes computer applications in the Division of Continuing Education at Brigham Young University. These include instructional applications (computer assisted instruction, computer science education, and student problem solving) and administrative applications (registration, payment records, grades, reports, test scoring, mailing, and others).…

 3. Brasilia’s Database Administrators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jane Adriana

  2016-06-01

  Full Text Available Database administration has gained an essential role in the management of new database technologies. Different data models are being created for supporting the enormous data volume, from the traditional relational database. These new models are called NoSQL (Not only SQL databases. The adoption of best practices and procedures, has become essential for the operation of database management systems. Thus, this paper investigates some of the techniques and tools used by database administrators. The study highlights features and particularities in databases within the area of Brasilia, the Capital of Brazil. The results point to which new technologies regarding database management are currently the most relevant, as well as the central issues in this area.

 4. Bureaucratic Administration in Modern Society

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goga Gina Livioara

  2009-06-01

  Full Text Available In the European states, a responsible administration, from a political point of view,coordinated by law, competent and professional and neutral from a public point of view, has been thebasis for the European state for a long time and a dominant model of this type of administration isrepresented by the Weberian bureaucratic model, which emphasized the value of efficiency, consistency,continuity and predictability. Bureaucracy is indispensable in any state and very important in thedemocratic regimes. Weber asserted that the bureaucratic organisation obtained power in virtue of thedecrease of the economical and social differences. The modern state depends on a bureaucratic basis,but once established, bureaucracy is among the social structures that are most difficult to eliminate. Theemergence and development of the bureaucratic mechanisms has become a monster of the modernsociety, because the bureaucracy works in the opposite direction from democracy.

 5. IBM Sametime 852 Administration Guide

  CERN Document Server

  Davis, Gabriella; Duff, Thomas

  2011-01-01

  The IBM Lotus Sametime 8.5.2 Administration Guide uses a practical, no-nonsense approach to give you the essential information you need. Using realistic scenarios, you learn how to configure and maintain your environment to meet your needs and take advantage of the flexibility offered in Sametime 8.5.2. If you are responsible for installing and administering Sametime 8.5.2, then this book is for you. If you're completely new to Sametime administration, this book will serve as your roadmap. If you're making the jump from a prior version of Sametime, then you'll see how Sametime 8.5.2 differs an

 6. Case and Administrative Support Tools

  Science.gov (United States)

  Case and Administrative Support Tools (CAST) is the secure portion of the Office of General Counsel (OGC) Dashboard business process automation tool used to help reduce office administrative labor costs while increasing employee effectiveness. CAST supports business functions which rely on and store Privacy Act sensitive data (PII). Specific business processes included in CAST (and respective PII) are: -Civil Rights Cast Tracking (name, partial medical history, summary of case, and case correspondance). -Employment Law Case Tracking (name, summary of case). -Federal Tort Claims Act Incident Tracking (name, summary of incidents). -Ethics Program Support Tools and Tracking (name, partial financial history). -Summer Honors Application Tracking (name, home address, telephone number, employment history). -Workforce Flexibility Initiative Support Tools (name, alternative workplace phone number). -Resource and Personnel Management Support Tools (name, partial employment and financial history).

 7. Administrative skills for academic physicians.

  Science.gov (United States)

  Aluise, J J; Scmitz, C C; Bland, C J; McArtor, R E

  1989-01-01

  To function effectively within the multifaceted environment of the academic medical center, academic physicians need to heighten their understanding of the economics of the health care system, and further develop their leadership and managerial skills. A literature base on organizational development and management education now exists that addresses the unique nature of the professional organization, including academic medical centers. This article describes an administration development curriculum for academic physicians. Competency statements, instructional strategies and references provide the academic physician with guidelines for expanding their professional expertise to include organizational and management skills. The continuing success of the academic medical center as a responsive health care system may depend upon the degree to which academic physicians gain sophistication in self-management and organizational administration.

 8. Future directions for nursing administration.

  Science.gov (United States)

  Poulin, M A

  1984-03-01

  As the age of centralization wanes, nurse executives must look ahead. The author, noting a terrain obscured by the increasing complexity of nursing practice, points out the advantages of decentralizing decision making and of providing a distinctive nursing stamp to research and administration theory. Nurse executives, trained in management from early in their professional formation, can provide enlightened direction and flexible support for tomorrow's opportunities.

 9. Politicization of the Danish administration

  OpenAIRE

  Mosegaard, Jan; Brudlykke, Ditte Lundkær; Sejr, Katharina Vestergaard; Henning, Josefine Niller; Hjulmand, Kevin Sundin; Al-Omari, Noor Adel Othman

  2016-01-01

  Over the previous years there has been several political scandals, where either government officials or cabinet minister commits serious political defects, which has consequences for the Danish administration. The aftermath of the political scandals which lead to that a codex was written in September 2015. Which specifies the seven guidelines, that government officials are expected to act according to. Furthermore, there has been a change in responsibilities between the cabinet minister and t...

 10. The administration of radioactive substances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bourdillon, P.J.; Godfrey, B.E.; O'Brien, R.

  1983-01-01

  A brief history is given of the evolution of a system to approve the licensing of doctors and dentists to use radioactive medicinal products in man. Currently, the Administration of Radioactive Substances Advisory Committee (ARSAC) is appointed by UK Health Ministers to advise them on the granting, renewal, suspension, revocation and variation of certificates. The type of information requested on the application form for a certificate is outlined. (UK)

 11. Expert Systems in Government Administration

  OpenAIRE

  Weintraub, Joseph

  1989-01-01

  Artificial Intelligence is solving more and more real world problems, but penetration into the complexities of government administration has been minimal. The author suggests that combining expert system technology with conventional procedural computer systems can lead to substantial efficiencies. Business rules can be removed from business-oriented computer systems and stored in a separate but integrated knowledge base, where maintenance will be centralized. Fourteen specific practical appli...

 12. WordPress multisite administration

  CERN Document Server

  Longren, Tyler

  2013-01-01

  This is a simple, concise guide with a step-by-step approach, packed with screenshots and examples to set up and manage a network blog using WordPress.WordPress Multisite Administration is ideal for anyone wanting to familiarize themselves with WordPress Multisite. You'll need to know the basics about WordPress, and having at least a broad understanding of HTML, CSS, and PHP will help, but isn't required.

 13. Agritourism Rural Development Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria MORTAN

  2006-02-01

  Full Text Available For Romania agritourism development represents the opportunity to differentiate between the rural and urban environment, as well as the best way for the preservation of traditions and customs in the rural areas, supplying a sustainable rural development. This work portrays agritourism as an element of rural development and critically analyzes the way in which the public administration should become involved in sustaining rural development in general and in sustaining agritourism development in particular.

 14. Directions in the theory of public administration

  OpenAIRE

  N. Arabadzhiyski

  2014-01-01

  The aim of this development is to provide a brief summary of the main trends in the theory of public administration: the traditional public administration, new public administration (public management and new public management); postmodern global public management and public administration.

 15. 7 CFR 29.51 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 29.51 Section 29.51 Agriculture... INSPECTION Regulations Administration § 29.51 Administration. The Director is charged with the supervision of the Division and the performance of all duties assigned thereto in the administration of the Act...

 16. 7 CFR 23.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 23.2 Section 23.2 Agriculture Office... Administration. (a) Title V will be administered by the Administrators of the Extension Service and the... Act of 1914 and the Hatch Act (as amended), August 11, 1955, the administration of the programs shall...

 17. 7 CFR 29.9231 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 29.9231 Section 29.9231 Agriculture... Tobacco Produced and Marketed in a Quota Area Administration § 29.9231 Administration. The Director... the administration of the act. The conduct of all services and the licensing or employment of...

 18. 9 CFR 354.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 9 Animals and Animal Products 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 354.3 Section 354.3... CERTIFICATION VOLUNTARY INSPECTION OF RABBITS AND EDIBLE PRODUCTS THEREOF Administration § 354.3 Administration... prescribed in the regulations in this part and as the Secretary may require in the administration of the...

 19. 9 CFR 381.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 9 Animals and Animal Products 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 381.3 Section 381.3... CERTIFICATION POULTRY PRODUCTS INSPECTION REGULATIONS Administration; Application of Inspection and Other Requirements § 381.3 Administration. (a) [Reserved] (b) The Administrator may in specific classes of cases...

 20. 7 CFR 253.4 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 253.4 Section 253.4 Agriculture... GENERAL REGULATIONS AND POLICIES-FOOD DISTRIBUTION ADMINISTRATION OF THE FOOD DISTRIBUTION PROGRAM FOR HOUSEHOLDS ON INDIAN RESERVATIONS § 253.4 Administration. (a) Federal administration. Within the Department...

 1. 7 CFR 235.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 235.3 Section 235.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS STATE ADMINISTRATIVE EXPENSE FUNDS § 235.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the program for payment to...

 2. 14 CFR 1201.103 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 5 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1201.103 Section 1201.103 Aeronautics and Space NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION STATEMENT OF ORGANIZATION AND GENERAL INFORMATION Introduction § 1201.103 Administration. (a) NASA is headed by an Administrator, who is appointed...

 3. 7 CFR 30.61 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 30.61 Section 30.61 Agriculture... AND STANDARDS Administration § 30.61 Administration. The Director, Tobacco Division, Agricultural... the Division and the performance of all duties assigned thereto in the administration of the Tobacco...

 4. 24 CFR 511.71 - Administrative costs.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 3 2010-04-01 2010-04-01 false Administrative costs. 511.71... Administration § 511.71 Administrative costs. (a) Maximum amount. Any grantee may use not to exceed 10 percent of... years for administrative costs eligible under paragraphs (b) and (c) of this section. Eligible grantees...

 5. 24 CFR 583.135 - Administrative costs.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 3 2010-04-01 2010-04-01 false Administrative costs. 583.135... Administrative costs. (a) General. Up to five percent of any grant awarded under this part may be used for the purpose of paying costs of administering the assistance. (b) Administrative costs. Administrative costs...

 6. 28 CFR 345.57 - Administrative pay.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 28 Judicial Administration 2 2010-07-01 2010-07-01 false Administrative pay. 345.57 Section 345.57... (FPI) INMATE WORK PROGRAMS Inmate Pay and Benefits § 345.57 Administrative pay. An inmate excused from a job assignment may receive administrative pay for such circumstances as a general recall for an...

 7. 49 CFR 98.12 - Administrative sanctions.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... an administrative sanction against a former employee who, after a final administrative decision under... imposed under subsection (a) of this section are: (1) Prohibiting the former employee from making, on... ACTIVITIES Administrative Sanctions § 98.12 Administrative sanctions. (a) The Secretary, in decisions under...

 8. 28 CFR 36.204 - Administrative methods.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 28 Judicial Administration 1 2010-07-01 2010-07-01 false Administrative methods. 36.204 Section 36... PUBLIC ACCOMMODATIONS AND IN COMMERCIAL FACILITIES General Requirements § 36.204 Administrative methods... standards or criteria or methods of administration that have the effect of discriminating on the basis of...

 9. 7 CFR 800.2 - Administrator.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... which would not impair the objectives of the Act, suspend for period determined by the Administrator any... ADMINISTRATION (FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE), DEPARTMENT OF AGRICULTURE GENERAL REGULATIONS Administration... administration of the United States Grain Standards Act and responsibilities under the Agricultural Marketing Act...

 10. Chronicle 1998, Administrative law/Droit administratif

  NARCIS (Netherlands)

  Bok, A.J.

  1999-01-01

  In this contribution, two recent developments in Dutch administrative law are discussed. The codification of administrative law in a General Administrative Law Act (1994) has contributed much to this field of law, but has also caused additional legal complications for the administration. In 1997 the

 11. Administrative court control in taxation matters

  OpenAIRE

  Nataša Zunić Kovačević

  2016-01-01

  Starting with the current organisation of administrative court control in taxation matters, this paper, after a brief overview of the normative legal framework of control in such matters, provides an analysis of certain indicators of administrative and administrative court control implementation in taxation matters. The experience of the application of administrative control in taxation matters and an analysis of accessible indicators of recent administrative court control in taxation matters...

 12. SolidWorks Administration Bible

  CERN Document Server

  Lombard, Matt

  2009-01-01

  What you need to prepare, install, and maintain SolidWorks. It's not enough to know how to use SolidWorks, if your job also requires you to install or maintain it, train new users, and implement standards. This in-depth guide was written for those of you who have to actually manage your company's SolidWorks system. From hardware selection to helping users to licensing and more, this is the everyday, bread-and-butter SolidWorks administration resource that IT and CAD managers have been seeking.:; SolidWorks is a powerful 3D solid modeling system that is popular with CAD users everywhere, but of

 13. TCP/IP Network Administration

  CERN Document Server

  Hunt, Craig

  2002-01-01

  This complete guide to setting up and running a TCP/IP network is essential for network administrators, and invaluable for users of home systems that access the Internet. The book starts with the fundamentals -- what protocols do and how they work, how addresses and routing are used to move data through the network, how to set up your network connection -- and then covers, in detail, everything you need to know to exchange information via the Internet. Included are discussions on advanced routing protocols (RIPv2, OSPF, and BGP) and the gated software package that implements them, a tutorial

 14. Microsoft Windows Server Administration Essentials

  CERN Document Server

  Carpenter, Tom

  2011-01-01

  The core concepts and technologies you need to administer a Windows Server OS Administering a Windows operating system (OS) can be a difficult topic to grasp, particularly if you are new to the field of IT. This full-color resource serves as an approachable introduction to understanding how to install a server, the various roles of a server, and how server performance and maintenance impacts a network. With a special focus placed on the new Microsoft Technology Associate (MTA) certificate, the straightforward, easy-to-understand tone is ideal for anyone new to computer administration looking t

 15. Optimization of administrative management costs

  OpenAIRE

  Podolchak, N.; Chepil, B.

  2015-01-01

  It is important to determine the optimal level of administrative costs in order to achieve main targets of any enterprise, to perform definite tasks, to implement these tasks and not to worsen condition and motivation of the workers. Also it is essential to remember about strategic goals in the area of HR on the long run. The refore, the main idea in using optimization model for assessing the effectiveness of management costs will be to find the minimum level of expenses within the given l...

 16. Windows Vista Administrator's Pocket Guide

  CERN Document Server

  Stanek, William R

  2007-01-01

  Portable and precise, this pocket-sized guide delivers immediate answers for the day-to-day administration of Windows Vista. Zero in on core support and maintenance tasks using quick-reference tables, instructions, and lists. You'll get the precise information you need to solve problems and get the job done-whether you're at your desk or in the field! Get fast facts to: Install and configure Windows Vista-and optimize the user workspaceMaintain operating system components, hardware devices, and driversCreate user and group accounts-and control rights and permissionsAdminister group policy se

 17. A Logic for Inclusion of Administrative Domains and Administrators in Multi-domain Authorization

  Science.gov (United States)

  Iranmanesh, Zeinab; Amini, Morteza; Jalili, Rasool

  Authorization policies for an administrative domain or a composition of multiple domains in multi-domain environments are determined by either one administrator or multiple administrators' cooperation. Several logic-based models for multi-domain environments' authorization have been proposed; however, they have not considered administrators and administrative domains in policies' representation. In this paper, we propose the syntax, proof theory, and semantics of a logic for multi-domain authorization policies including administrators and administrative domains. Considering administrators in policies provides the possibility of presenting composite administration having applicability in many collaborative applications. Indeed, administrators and administrative domains stated in policies can be used in authorization. The presented logic is based on modal logic and utilizes two calculi named the calculus of administrative domains and the calculus of administrators. It is also proved that the logic is sound. A case study is presented signifying the logic application in practical projects.

 18. Case law and administrative decisions

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-01-01

  Some extracts of case law: ruling of the Supreme Administrative Court on the decision to shut units 3 and 4 of Kozloduy nuclear power plant (Bulgaria), judgement of the County Court of Cherbourg concerning the import of spent fuel to La Hague (France), judgement of the Nagoya High Court on the invalidity of the licence to establish the Monju reactor, judgement of the Mito District Court issuing penalties in respect of the Tokai-Mura accident, the Principle of justification: the application of the Principle to the Manufacture of MOX fuel in the UK, Ruling of the US Court of International trade in relation to the sale of uranium enrichment services in the United States, Commission v Council Accession of the Community to the Convention on nuclear safety, government decision not to appeal court ruling on the continued operation of the Borssele nuclear power plant. (N.C.)

 19. Case law and administrative decisions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2005-01-01

  About the case law we find four parts, one concerns France and the judgement of the council of state on an application for annulment of the decree of 10 january 2003 authorizing Cogema to modify a major nuclear installation, a second one is in relation with the Usa through the ruling in relation to the sale of uranium enrichment services in the united States, decision concerning the Yucca mountain repository, Indiana michigan power company v. United States, natural resources defense council, snake river alliance, confederated tribes and bands of the Yakama indian Nation, Shoshone Bannock Tribes v. Abraham. For the third part devoted to European union it is question of the judgement of the European Court of justice in European union v. UK, the fourth part concerns administrative decisions with the early shutdown of Barsebaeck-2 in Sweden. (N.C.)

 20. Public Administration reforms and results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Helgi Kristinsson

  2014-12-01

  Full Text Available Research on administrative reforms during the past thirty years indicates that reform efforts of countries differ. The Anglo Saxon states were at the forefront of the New Public Management movement while countries on mainland Europe were more hesitant and moved further towards the Neo-Weberian state. Academics have tried to explain different reform efforts within countries by looking at political, historical and cultural issues, values and economic factors to name just a few. Three hypotheses are put forward to explain reform efforts in different states. This research involves analysing the implementation of two different reform trends, New Public Management and the Neo-Weberian tradition. The analysis indicates that countries vary in their commitment to reform rather than in the emphasis on either New Public Management or the Neo-Weberian State. Decentralization, clear objectives and consultation with communities and experts are closely related to national reform efforts. However, Iceland does distinguish itself from Europe and the Nordic countries. The analysis reveals that although decentralization is high in the Icelandic system, autonomy of agencies does not have a strong relation to a varied use of administrative instruments. The second part of the article focuses on the results and achievements of reform programmes. The achievement of reform programmes are examined in relation to theories of bounded rationality, street level bureaucracy (bottom up and consensus decision making. Three hypotheses are presented and tested to explain what causes reforms programmes to be successful in some countries and not in others. The analysis reveals that countries are more likely to succeed if bounded rationality is applied with careful preparation and when stakeholders are consulted.

 1. Association between workarounds and medication administration errors in bar-code-assisted medication administration in hospitals

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, Willem; van den Bemt, Patricia M L A; Wouters, Hans; Bates, David W; Twisk, Jos W R; de Gier, Johan J; Taxis, Katja

  Objective: To study the association of workarounds with medication administration errors using barcode-assisted medication administration (BCMA), and to determine the frequency and types of workarounds and medication administration errors. Materials and Methods: A prospective observational study in

 2. 76 FR 82311 - Food and Drug Administration Transparency Initiative: Food and Drug Administration Report on Good...

  Science.gov (United States)

  2011-12-30

  ...] Food and Drug Administration Transparency Initiative: Food and Drug Administration Report on Good Guidance Practices: Improving Efficiency and Transparency; Availability AGENCY: Food and Drug Administration, HHS. ACTION: Notice of availability; request for comments. SUMMARY: As part of the Transparency...

 3. Some Ethical-Moral Concerns in Administration.

  Science.gov (United States)

  Enns, Frederick

  1981-01-01

  Presents and analyzes moral-ethical issues that arise in administration and concludes that past descriptive, objective, and scientific approaches to administration have failed to take full account of the moral-ethical dimension of human existence. (Author/WD)

 4. Improving Democracy and Accountability Through Administrative ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  This project will document and assess administrative law practices in several ... and legislative interventions to help mainstream administrative law principles in public ... IWRA/IDRC webinar on climate change and adaptive water management.

 5. SIS - Species and Stock Administrative Data Set

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The Species and Stock Administrative data set within the Species Information System (SIS) defines entities within the database that serve as the basis for recording...

 6. 48 CFR 3028.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 7 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 3028.106 Section 3028.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, HOMELAND SECURITY... 3028.106 Administration. ...

 7. 78 FR 25337 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-04-30

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Agency Information Collection Activities: Requests for Comments; Clearance of Renewed Approval of Information Collection: Operations Specifications AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice and request for comments...

 8. 76 FR 2745 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2011-01-14

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Eighty-Fourth Meeting: RTCA Special Committee 159: Global Positioning System (GPS) AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of RTCA Special Committee 159 meeting: Global Positioning System (GPS). SUMMARY: The FAA is...

 9. 77 FR 25678 - International Trade Administration

  Science.gov (United States)

  2012-05-01

  ... DEPARTMENT OF COMMERCE International Trade Administration Antidumping or Countervailing Duty Order..., International Trade Administration, Department of Commerce. Background Every five years, pursuant to section 751...'') and the International Trade Commission automatically initiate and conduct a review to determine...

 10. Manager, Grant Administration | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Assist Grant Administration Officers in the review of project approval ... Coordinate program staff training with respect to financial and administrative aspects of ... structure for the EFPs in consultation with Program Managers and the Chief, EFM.

 11. Manager, Grant Administration | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  ... all activities related to the administration and financial management of grants and ... Assists Administration Officers in reviewing project approval documents for the ... set up in EPIK in consultation with Program Managers and the Chief, EFM.

 12. WWW - Administration and Government Exhibition LEPFest 2000

  CERN Multimedia

  2000-01-01

  Governments communicate world-wide, even from tiny countries. Official information for immigrants or visitors is widely available. Cities construct digital equivalents of their administration for their citizens. CERN's administration is an example of a totally web-based service.

 13. National Archives and Records Administration Employee Locator

  Data.gov (United States)

  National Archives and Records Administration — The National Archives and Records Administration Employee Locator is an online system that provides the name, office symbol, location, room, telephone number, and...

 14. Nations need national land administration infrastructures

  NARCIS (Netherlands)

  Bennett, Rohan; Rajabifard, Abbas; Williamson, Ian; Wallace, Jude

  2012-01-01

  Many nations lack a coherent national approach to land administration. Instead, land information and processes are frequently disaggregated across states, provinces, cantons, counties, and municipalities. This is particularly the case in federated countries. The growing body of land administration

 15. The Bush Administration's Policy on Haitian Migration

  National Research Council Canada - National Science Library

  Baptista, A. L

  1995-01-01

  ... (notably the French and U S Ambassador). Aristide was allowed to leave for exile, setting up a long-running crisis that spanned both the latter half of the Bush Administration and part of the Clinton Administration's tenure The purpose...

 16. Small Business Administration Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2010-12-20

  ... small business concerns owned and controlled by women, and to women wishing to start a small business... Business Administration Semiannual Regulatory Agenda] Part XVII Small Business Administration Semiannual Regulatory Agenda [[Page 79864

 17. Another Look at Administrators: Dodgers to Masters.

  Science.gov (United States)

  Ludewig, Larry M.

  1983-01-01

  Presents a tongue-in-cheek system for classifying educational administrators into four categories (Artful Dodger, Commander in Chief, Leader of the Pack, and Facilitating Master) according to leadership style and administrator characteristics. A brief sampler survey is included. (JAC)

 18. The academic library administrator's field guide

  CERN Document Server

  Nelson, Bryce

  2014-01-01

  The daily administration of an academic library often leaves you needing quick advice on the topic at hand. Nelson, an experienced administrator writing from first-hand knowledge, delivers such advice in 30 topical chapters.

 19. Constitutional Provisions And Administrative Disciplinary Powers ...

  African Journals Online (AJOL)

  Constitutional Provisions And Administrative Disciplinary Powers: The Medical ... and Dental Practitioners Act. This process of administrative adjudication is ... the rights guaranteed to the professionals when they appear before the Tribunal.

 20. Students Union, University Administration and Political Development ...

  African Journals Online (AJOL)

  Students Union, University Administration and Political Development of Nations. ... African Research Review ... resting on the reciprocal determinism of the social learning theory, that students union makes university administration smooth.

 1. Corneal pharmacokinetics of the 2% diacerein eye drops between multiple administration and single administration

  OpenAIRE

  Ke Yang; Shi-Wei Chen; Xin-Yan Dou; Zhi-Rui Zhang; Xin Jin; Hong-Min Zhang

  2018-01-01

  AIM: To compare the pharmacokinetic differences of the 2% diacerein eye drops between conjunctival sac multiple administration and single administration in the cornea, and to provide the experimental basis for clinicians to use the conjunctival sac multiple administration.METHODS: Male Kunming mice were randomly divided into the multiple administration group and the single administration group. The multiple administration group were given diacerein eye drop every 2min(3 times in total). The c...

 2. Behavioral Public Administration:Combining Insights from Public Administration and Psychology

  OpenAIRE

  Grimmelikhuijsen, Stephan; Jilke, Sebastian; Olsen, Asmus Leth; Tummers, Lars

  2017-01-01

  We propose behavioral public administration as a designated subfield in public administration which explicitly deals with the integration of theories and methods from psychology into the study of public administration. We discuss how scholars in public administration currently draw on both methodological and theoretical innovations in psychology and point to research questions in public administration which could benefit from further integration. Behavioral public administration cannot, and s...

 3. Power Subscription Strategy: Administrator`s Record of Decision.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  United States. Bonneville Power Administration

  1998-12-01

  The Bonneville Power Administration (BPA) has decided to adopt a Power Subscription Strategy for entering into new power sales contracts with its Pacific Northwest customers. The Strategy equitably distributes the electric power generated by the Federal Columbia River Power System (FCRPS) within the framework of existing law. The Power Subscription Strategy addresses the availability of power; describes power products; lays out strategies for pricing, including risk management; and discusses contract elements. In proceeding with this Subscription Strategy, BPA is guided by and committed to the Fish and Wildlife funding Principles for the BPA announced by the Vice President of the US in September 1998. This Record of Decision (ROD) addresses the issues raised by commenters who responded to BPA`s Power Subscription Strategy Proposal during and after the comment period that began with the release of the Proposal on September 18, 1998. The ROD is organized in approximately the same way as the Proposal and the Power Subscription Strategy that BPA developed based on the comments received. Abbreviations of party names used in citations appear in the section just preceding this introduction; a list of all the commenters follows the text of the ROD.

 4. Decision-making in administrative proceeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lončar Zoran J.

  2015-01-01

  Full Text Available Administrative decision-making by official who conducting the administrative procedure may have a number of advantages over the decisionmaking by the senior official which manages by the administrative authority. However, to make that such a novelty have positive effects, it is necessary, next to the amendments to the Law on Administrative Procedure, to create a number of legal and factual assumptions, on whom are based highly politicized and professionalised administrative systems today. In order to create the legal conditions for the introduction of innovations in administrative proceedings in the Republic of Serbia, it is necessary to appropriately modify, firstly certain provisions of the Law on Public Administration, as the basic systemic regulation in this area, and then the Law on Civil Servants, as the basic status regulation, so the civil servant career become less dependent on the will of officials who manage by the administrative authorities. Also, it is essential to solve a number of other issues on a proper legal way, such as way of harmonizing administrative practice within the same administrative authority, a way of solving the appeals in the case of first instance decisions made by independent administrative authority, different rules for conflict of interest with the state officers who may be authorized officials in administrative proceedings, etc.

 5. Informal administrative acts in public economic law

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bauer, H.

  1987-01-01

  The article deals with agreements between the administration and citizens, which play a considerable part in public commercial law and in atomic energy law. The legal basis can be the doctrine of administrative legal relationship, which clarifies the reciprocity and multilaterality of the legal relationship. In the future informal administrative acts will have an increasing meaning. (CW) [de

 6. Attitudes toward Women School Administrators in Turkey

  Science.gov (United States)

  Celikten, Mustafa

  2010-01-01

  There is a shortage of women in educational administration. Women represent a majority of teachers, yet men occupy most administrative positions. Although the numbers of women in administrative positions have been increasing during the last two decades, women are still reported as facing barriers and being discriminated against while reaching…

 7. Database Administration: Concepts, Tools, Experiences, and Problems.

  Science.gov (United States)

  Leong-Hong, Belkis; Marron, Beatrice

  The concepts of data base administration, the role of the data base administrator (DBA), and computer software tools useful in data base administration are described in order to assist data base technologists and managers. A study of DBA's in the Federal Government is detailed in terms of the functions they perform, the software tools they use,…

 8. Influence of Soy Lecithin Administration on Hypercholesterolemia

  OpenAIRE

  Mourad, Amouni Mohamed; de Carvalho Pincinato, Eder; Mazzola, Priscila Gava; Sabha, Maricene; Moriel, Patricia

  2010-01-01

  Recent studies suggest that lecithin-rich diet can modify cholesterol homeostasis and hepatic lipoprotein metabolism. Considering the phytotherapeutic impact of lecithin, this work hypothesizes that lecithin administration in hypercholesterolemic patients may reduce cholesterol concentrations by increasing biliary secretion. Total cholesterol and LDL were evaluated after soy lecithin administration in hypercholesterolemic patients. One soy lecithin capsule (500 mg/RP-Sherer) was administrated...

 9. 7 CFR 250.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 250.2 Section 250.2 Agriculture... TERRITORIES AND POSSESSIONS AND AREAS UNDER ITS JURISDICTION General § 250.2 Administration. (a) Delegation to FNS. Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the...

 10. 7 CFR 634.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 634.3 Section 634.3 Agriculture... AGRICULTURE LONG TERM CONTRACTING RURAL CLEAN WATER PROGRAM General § 634.3 Administration. At the national.... The Secretary of Agiculture has delegated responsibility for administration of the program (43 FR 8252...

 11. 7 CFR 57.10 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 57.10 Section 57.10 Agriculture... PRODUCTS INSPECTION ACT) Regulations Governing the Inspection of Eggs General § 57.10 Administration. The... require in the enforcement or administration of the provisions of the act and the regulations in this part...

 12. 7 CFR 225.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 225.3 Section 225.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM General § 225.3 Administration. (a) Responsibility within the Department. FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. (b...

 13. 33 CFR 5.07 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 1 2010-07-01 2010-07-01 false Administration. 5.07 Section 5.07... § 5.07 Administration. Any authority vested in the Commandant by this part may be delegated by him to... appropriate for the functioning, organization, and internal administration of the Auxiliary. ...

 14. 7 CFR 210.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 210.3 Section 210.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM General § 210.3 Administration. (a) FNS. FNS will act on behalf of the Department in the administration of the Program. Within FNS, the CND will be...

 15. 50 CFR 401.1 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 50 Wildlife and Fisheries 7 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 401.1 Section 401.1... INTERIOR AND NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE, NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, DEPARTMENT..., DEVELOPMENT AND ENHANCEMENT § 401.1 Administration. The Director of the U.S. Fish and Wildlife Service and the...

 16. 7 CFR 220.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 220.3 Section 220.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS SCHOOL BREAKFAST PROGRAM § 220.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program covered by this part. Within...

 17. 78 FR 69133 - Drug Enforcement Administration

  Science.gov (United States)

  2013-11-18

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Manufacturer of Controlled Substances..., California 94085, made application by renewal to the Drug Enforcement Administration (DEA) to be registered... Diversion Control, Drug Enforcement Administration. [FR Doc. 2013-27486 Filed 11-15-13; 8:45 am] BILLING...

 18. 7 CFR 633.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 633.3 Section 633.3 Agriculture... AGRICULTURE LONG TERM CONTRACTING WATER BANK PROGRAM § 633.3 Administration. (a) The regulations in this part... administration and related policy matters. No determination by the State Technical Committee shall compel the...

 19. 48 CFR 243.204 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 3 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 243.204... OF DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT CONTRACT MODIFICATIONS Change Orders 243.204 Administration. Follow the procedures at PGI 243.204 for administration of change orders. [75 FR 48277, Aug. 10, 2010] ...

 20. 7 CFR 1467.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1467.2 Section 1467.2 Agriculture... AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS WETLANDS RESERVE PROGRAM § 1467.2 Administration. (a) The... organizations in program administration. No determination by these agencies or organizations shall compel NRCS...

 1. 7 CFR 281.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 281.2 Section 281.2 Agriculture... FOOD STAMP AND FOOD DISTRIBUTION PROGRAM ADMINISTRATION OF THE FOOD STAMP PROGRAM ON INDIAN RESERVATIONS § 281.2 Administration. (a) Qualification. (1) The appropriate ITO of an established Indian...

 2. 7 CFR 70.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 70.3 Section 70.3 Agriculture... PRODUCTS AND RABBIT PRODUCTS Grading of Poultry Products and Rabbit Products General § 70.3 Administration... Secretary may require in the enforcement or administration of the provisions of the Act and the regulations...

 3. 7 CFR 226.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 226.3 Section 226.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM General § 226.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. (b...

 4. 20 CFR 416.105 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 2 2010-04-01 2010-04-01 false Administration. 416.105 Section 416.105 Employees' Benefits SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME FOR THE AGED, BLIND, AND DISABLED Introduction, General Provisions and Definitions § 416.105 Administration. The Supplemental...

 5. 7 CFR 246.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 246.3 Section 246.3 Agriculture... § 246.3 Administration. (a) Delegation to FNS. Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. Within FNS, SFPD and the Regional Offices are responsible...

 6. 77 FR 64837 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2012-10-23

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Fourth Meeting: RTCA Special Committee 227, Standards of Navigation Performance AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2012-26034 Filed 10-22-12; 8:45 am] BILLING CODE...

 7. 7 CFR 760.1301 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.1301 Section 760.1301 Agriculture... Administration. (a) This subpart establishes, subject to the availability of funds, the terms and conditions... Administration, and Related Agencies Appropriations Act, 2010 (2010 Agriculture Appropriations Bill, Pub. L. 111...

 8. 7 CFR 631.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 631.3 Section 631.3 Agriculture... AGRICULTURE LONG TERM CONTRACTING GREAT PLAINS CONSERVATION PROGRAM General Provisions § 631.3 Administration. (a) NRCS is responsible for the administration of the Great Plains Conservation Program (GPCP). (b...

 9. 7 CFR 249.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 249.3 Section 249.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS SENIOR FARMERS' MARKET NUTRITION PROGRAM (SFMNP) General § 249.3 Administration. (a) Delegation to FNS. Within FNS, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of...

 10. 20 CFR 628.310 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 3 2010-04-01 2010-04-01 false Administration. 628.310 Section 628.310 Employees' Benefits EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR PROGRAMS UNDER TITLE II OF THE JOB TRAINING PARTNERSHIP ACT State Programs § 628.310 Administration. Funds provided to the...

 11. 7 CFR 760.1101 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.1101 Section 760.1101 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE... Administration. (a) This program is administered under the general supervision of the Administrator, Farm Service...

 12. 7 CFR 12.6 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 12.6 Section 12.6 Agriculture Office....6 Administration. (a) General. A determination of ineligibility for benefits in accordance with the... making such determinations, as provided in this section. (b) Administration by FSA. (1) The provisions of...

 13. 78 FR 32470 - Employment and Training Administration

  Science.gov (United States)

  2013-05-30

  ... DEPARTMENT OF LABOR Employment and Training Administration Investigations Regarding Eligibility To... and Training Administration, has instituted investigations pursuant to Section 221 (a) of the Act. The... Training Administration, U.S. Department of Labor, Room N-5428, 200 Constitution Avenue NW., Washington, DC...

 14. 78 FR 41183 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-07-09

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Meeting: RTCA Program Management Committee AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Department of Transportation (DOT). ACTION... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2013-16464 Filed 7-8-13; 8:45 am] BILLING CODE...

 15. 42 CFR 403.512 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 2 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 403.512 Section 403.512 Public Health CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES GENERAL... Administration. (a) General. Administration of grants will be in accordance with the provisions of this subpart...

 16. 4 CFR 83.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 4 Accounts 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 83.2 Section 83.2 Accounts GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE RECORDS PRIVACY PROCEDURES FOR PERSONNEL RECORDS § 83.2 Administration. The administration of this part is the duty and responsibility of the Director, Personnel, U.S. Government...

 17. 7 CFR 227.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 227.3 Section 227.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS NUTRITION EDUCATION AND TRAINING PROGRAM General § 227.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. (b...

 18. 10 CFR 725.24 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 10 Energy 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 725.24 Section 725.24 Energy DEPARTMENT OF ENERGY PERMITS FOR ACCESS TO RESTRICTED DATA Permits § 725.24 Administration. With respect to each permit... designate a DOE or National Nuclear Security Administration office which will: (a) Process all personnel...

 19. 7 CFR 1415.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1415.2 Section 1415.2 Agriculture... AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS GRASSLANDS RESERVE PROGRAM § 1415.2 Administration. (a) The... administration of GRP. This authority cannot be further delegated. No provision of this part which is required by...

 20. 7 CFR 251.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 251.2 Section 251.2 Agriculture... Administration. (a) Food and Nutrition Service. Within the United States Department of Agriculture (the... this section, any information on changes in program administration, including any changes resulting...

 1. 7 CFR 215.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 215.3 Section 215.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS SPECIAL MILK PROGRAM FOR CHILDREN § 215.3 Administration. (a) Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of the Program. Within FNS, CND...

 2. 78 FR 13395 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-02-27

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Notice of Availability of Draft...: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of availability and request for comments... 4. U.S. Mail: Leslie Grey--AAL-614, Federal Aviation Administration, Airports Division, 222 West 7th...

 3. 7 CFR 248.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 248.3 Section 248.3 Agriculture... CHILD NUTRITION PROGRAMS WIC FARMERS' MARKET NUTRITION PROGRAM (FMNP) General § 248.3 Administration. (a) Delegation to FNS. Within the Department, FNS shall act on behalf of the Department in the administration of...

 4. 22 CFR 226.47 - Contract administration.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Contract administration. 226.47 Section 226.47 Foreign Relations AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF ASSISTANCE AWARDS TO U.S. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Post-award Requirements Procurement Standards § 226.47 Contract administration. A...

 5. Training School Administrators in Computer Use.

  Science.gov (United States)

  Spuck, Dennis W.; Bozeman, William C.

  1988-01-01

  Presents results of a survey of faculty members in doctoral-level educational administration programs that examined the use of computers in administrative training programs. The present status and future directions of technological training of school administrators are discussed, and a sample curriculum for a course in technology and computing is…

 6. Use of administrative data in healthcare research.

  Science.gov (United States)

  Mazzali, Cristina; Duca, Piergiorgio

  2015-06-01

  Health research based on administrative data and the availability of regional or national administrative databases has been increasing in recent years. We will discuss the general characteristics of administrative data and specific aspects of their use for health research purposes, indicating their advantages and disadvantages. Some fields of application will be discussed and described through examples.

 7. 7 CFR 1465.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1465.2 Section 1465.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... § 1465.2 Administration. (a) Administration and implementation of AMA's conservation provisions for the...

 8. Administrative rulemaking in Ethiopia: normative and institutional ...

  African Journals Online (AJOL)

  The meaning of and the theoretical issues in relation to administrative legislation are discussed followed by the basic procedures and principles that should harness discretion and abuse of authority. Keywords: Administrative law, Administrative rulemaking, FDRE Constitution, Ethiopia MIZAN LAW REVIEW, Vol. 7 No.1 ...

 9. THE NEW PUBLIC ADMINISTRATION PARADIGM DIRECTIONS

  OpenAIRE

  CHERVYAKOVA OLHA VOLODYMYRIVNA

  2017-01-01

  This article presents aspects of public administration paradigm of using disciplinary matrix, a public management model based on a feedback mechanism in the subject-subject interaction, which is the basis of theoretical and methodological establishment in public administration science (Public administration) in Ukraine.

 10. 78 FR 46309 - Rules of Administrative Finality

  Science.gov (United States)

  2013-07-31

  ...-772-1213 or TTY 1-800-325-0778, or visit our Internet site, Social Security Online, at http://www... SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION 20 CFR Parts 404 and 416 [Docket No. SSA 2013-0011] Rules of Administrative Finality AGENCY: Social Security Administration (SSA) ACTION: Notice and request for comments...

 11. Academic Administration: Are There Differences That Matter?

  Science.gov (United States)

  Fincher, Cameron

  1982-01-01

  The differences between academic administration and business management and the distinctions between academic administration and public administration are addressed. Attention is directed to differences in purpose and internal organization; decisions and conflict resolution; environmental relations and internal affairs; and recruitment, selection,…

 12. Reforming Administrator Training: Here We Go Again!

  Science.gov (United States)

  Drury, William R.

  1989-01-01

  The National Policy Board for Educational Administration report ("Improving the Preparation of School Administrators: An Agenda for Reform") reiterates the need for program improvements for educational administrators. Obstacles to any real change occurring in the near future are pointed out. (six references) (SI)

 13. Administrative Management in NIE. A Report.

  Science.gov (United States)

  Kirk, Irwin

  The purpose of this report is to recommend certain administrative management policies and procedures for the National Institute of Education (NIE). Administrative management activities for NIE are personnel, budget, finance, general services, contracts and grants, and overall administrative management. Management information is included in this…

 14. College & University Business Administration. Third Edition.

  Science.gov (United States)

  National Association of College and University Business Officers, Washington, DC.

  This text presents indepth coverage of five areas of college and university business administration, including administrative management, business management, fiscal management, and financial accounting and reporting. The section on administrative management encompasses institutional planning, management information systems and data processing,…

 15. Program on Administration in Higher Education.

  Science.gov (United States)

  Karadima, Oscar

  The importance of developing a university level program on administration in higher education in Latin America is discussed. The objective of such a program would provide training to faculty and higher level education and administrative staff in matters related to administration. The program would offer the necessary guidelines in dealing with…

 16. Accounts Payable Administrator | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Job Summary An Accounts Payable Administrator is responsible for the processing of supplier invoices and grant payment requests (from the Grant Administration Division and regional offices for institutional recipients, participants, scholars, fellows and other awardees). Each Administrator looks after internal cost centers, ...

 17. Motivating administrative acts - doctrinal and jurisprudential issues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihai Cristian APOSTOLACHE

  2014-06-01

  Full Text Available The article approaches the topic of administrative acts motivation, analyzed from the doctrinal and jurisprudential perspective. If at first, motivation was considered merely a formal condition of the administrative act, as a result of the national and European, doctrinal and jurisprudential evolution, motivation is now regarded as one of the most important conditions of validity for the administrative act. Motivating administrative acts represents also a manifestation of the right to information, sealed by the Romanian Constitution, and a dimension of the right to a good administration, as stipulated in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

 18. Microsoft Windows 7 Administration Instant Reference

  CERN Document Server

  Panek, William

  2010-01-01

  An on-the-spot reference for Windows 7 administrators. Hundreds of thousands of IT administrators, network administrators, and IT support technicians work daily with Windows 7. This well-organized, portable reference covers every facet of Windows 7, providing no-nonsense instruction that is readily accessible when you need it. Designed for busy administrators, it features thumb tabs and chapter outlines to make answers easy to find.: Windows 7 administrative and support personnel need quick answers to situations they confront each day; this Instant Reference is designed to provide information,

 19. Energy provision under Obama administration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gale, J. [IEA Greenhouse Gas R & D Programme, Cheltenham (United Kingdom)

  2009-03-15

  The new bill before the Senate, the American Recovery and Reinvestment Act of 2009, allows for an additional amount for 'Fossil Energy Research and Development' of $4.6 billion, to be available until 30 September 2010 and that $2 billion of that is available for one or more near zero emissions power plant(s). Two further provisions allow for an additional $1 billion for the Department's Clean Coal Power Initiative Round III and a further $1.5 billion for a competitive solicitations for projects that demonstrate carbon capture from industrial sources. Awards for such projects may include plant efficiency improvements for integration with carbon capture technology. The press seems to be divided whether this money will help revive the FutureGen project. The financial commitment should help the G8 achieve its objective of seeing 20 CCS demonstration projects around the world by 2020. An economic stimulus package proposed by the incoming Barack Obama administration include $150 billion to be spent over 10 years to spur next generation biofuels, plug in hybrid vehicles, a new digital electrical grid and new low emission coal plants. The proposal is intended to create jobs and address critical infrastructure in the US.

 20. Contemporary Development Trends in Administrative-Legal Relations in the System of Administrative Justice

  Science.gov (United States)

  Abdikerimova, Aynur A.

  2016-01-01

  The purpose of the study is to determine the main contemporary development trends in administrative-legal relations in the field of administrative justice. In order to examine theoretical and practical issues of modern administrative justice, normative legal acts identifying the relations in the system of administrative justice in the Republic in…

 1. Exploring Careers in Hospital and Health Administration: An Invitation to a Career in Health Administration.

  Science.gov (United States)

  Health Resources Administration (DHEW/PHS), Bethesda, MD. Bureau of Health Manpower.

  This guide to career possibilities in hospital and health administration describes some of the skills required of a health or hospital administrator--interpersonal skills and managerial abilities; and also some of the varied tasks that such an administrator performs. It provides biographical sketches of several health administrators which…

 2. Teachers' and Administrators' Perceptions of Knowledge Management Competence of High School Administrators

  Science.gov (United States)

  Memisoglu, Salih Pasa

  2016-01-01

  This study aims to determine the teachers' and administrators' perceptions of knowledge management competence in high school administration. The study was conducted using the screening model and the study group consisted of 162 teachers and 35 administrators working at eight high schools in Turkey. Administrators' knowledge management competence…

 3. Administrative Behaviors and Emotional and Social Competences of Higher Education Administrators: A Cross-Cultural Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman Ferda BEYTEKİN

  2012-01-01

  Full Text Available In this study, higher education administrators, administrative behaviors; as educator, leader and manager, emotional competency; as self awareness and self management and social competency; as social awareness and social skills were compared according to two different cultures. The data was collected by inventories from 165 educators, and head of the departments Istanbul, and Helsinki Universities in 2008-2009 educational year. Elkins' administrative behaviors of higher education administrators inventory and Goleman's emotional and social competence inventory were conducted to test the differences. The manager behaviors of Istanbul University administrators are significantly higher than University of Helsinki administrators. The emotional competences of University of Helsinki administrators are significantly higher than the administrators of Istanbul University in the dimensions of self-awareness, self management, emotional selfcontrol, achievement orientation and positive outlook. The social competencies of University of Helsinki administrators are significantly higher than the administrators of Istanbul University in the dimensions of social awareness, empathy, and conflict management. On the other hand, the social competencies of Istanbul University administrators are significantly higher than the administrators of University of Helsinki in the dimensions of organizational awareness, coach and mentor, influence and teamwork. There is a significant positive relationship between the leadership behaviors and emotional and social competencies administrators in both Istanbul University and University of Helsinki. Significant differences are found between faculties and administrators about the administrative behaviors and emotional and social competences of administrators both at İstanbul University and University of Helsinki.

 4. Fundamentals of the administrative decentralization process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Lupăncescu

  2017-12-01

  Full Text Available Public administration, as an activity carried out by the administrative authorities, can be achieved through several forms of organization. In this sense, centralization, deconcentration and decentralization, together with its corollary, local autonomy, constitute in organizational regimes of an administrative nature, more or less democratic, and with characteristics that vary according to the degree of dependence between the authorities of the public administration institutions at the central level and local public administration authorities.There is no single form of organization that incorporates the characteristics of a particular regime. The complex expectations of modern society have led to the blending of features of different forms of organization in order to create a balance of activity within the public administration, in order to exercise the functions of executive power for the benefit of citizens, not by conferring unlimited autonomy but by considering the fundamental principle of legality.

 5. Philanthropic dilemmas and the nurse administrator role.

  Science.gov (United States)

  Klein, Tracy

  2014-01-01

  Nurse administrators are in a position to encounter ethical dilemmas when evaluating philanthropic proposals. Nurses may have little formal training in ethics, or they may be most experienced with ethical frameworks that apply primarily to clinical patient encounters. Gifts of goods, services, education, or other benefits to nurses may create ethical dilemmas. Philanthropic ethics and potential dilemmas are discussed in nonnursing professions such as medicine and nonprofit administration but rarely explored in the nursing administration context. Nurse administrators in a position to evaluate generous offers of philanthropy should identify key components to fully assess the ethics of their receipt. A survey of several resources is done to provide nurse administrators with the foundation to develop policies related to philanthropy if they are absent, preferably in advance of the offer. Recommendations for assessment and evaluation of philanthropic proposals are provided to aid nurse administrators in their synthesis and application of ethical principles from multiple sources.

 6. Pharmacokinetics of Alternative Administration Routes of Melatonin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zetner, D.; Andersen, L. P.H.; Rosenberg, J.

  2016-01-01

  Background: Melatonin is traditionally administered orally but has a poor and variable bioavailability. This study aims to present an overview of studies investigating the pharmacokinetics of alternative administration routes of melatonin. Methods: A systematic literature search was performed...... and included experimental or clinical studies, investigating pharmacokinetics of alternative administration routes of melatonin in vivo. Alternative administration routes were defined as all administration routes except oral and intravenous. Results: 10 studies were included in the review. Intranasal....... Subcutaneous injection of melatonin displayed a rapid absorption rate compared to oral administration. Conclusion: Intranasal administration of melatonin has a large potential, and more research in humans is warranted. Transdermal application of melatonin has a possible use in a local application, due to slow...

 7. UNIX and Linux system administration handbook

  CERN Document Server

  Nemeth, Evi; Hein, Trent R; Whaley, Ben; Mackin, Dan; Garnett, James; Branca, Fabrizio; Mouat, Adrian

  2018-01-01

  Now fully updated for today’s Linux distributions and cloud environments, it details best practices for every facet of system administration, including storage management, network design and administration, web hosting and scale-out, automation, configuration management, performance analysis, virtualization, DNS, security, management of IT service organizations, and much more. For modern system and network administrators, this edition contains indispensable new coverage of cloud deployments, continuous delivery, Docker and other containerization solutions, and much more.

 8. Radiation recommendation series: administratively required dental radiographs

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-09-01

  Administrative requirements for radiographs are found in many segments of the United States health care system. This document presents an FDA radiation recommendation on administratively required dental x-ray examinations. In general, such examinations are not requested to further the patient's dental health, but rather as a means of monitoring claims. However, the administrative use of radiographs that have been taken in the normal course of patient care is usually appropriate, as long as the patient's right to privacy is respected

 9. Nuclear export policy of the Reagan Administration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pilat, J F; Donnelly, W H [Library of Congress, Washington, DC (USA)

  1983-06-01

  The Reagan Administration maintains the Carter Administration's objective of non-proliferation of nuclear weapons as being fundamental to US nuclear export policy. However, it sees the USA as having another important role to play in influencing the use of nuclear power and the trading of related goods and technologies in other countries. While the Administration believes its policies will prove beneficial to the USA, there is concern that trade considerations are being given priority over preventing the proliferation of nuclear weapons.

 10. Federal radiation initiatives wane in Reagan administration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Linton, O.W.

  1981-01-01

  A series of administrative initiatives undertaken by the Carter Administration in response to public concerns about harmful effects of exposures to ionizing radiation in various settings has been abandoned by the Reagan Administration. The decision to discard the Radiation Policy Council, the coordinating agency established in 1980, leaves the federal government with no overall focus or overall budget for radiation research and protection activities. The line agencies with direct radiation responsibilities, including the Department of Energy, Nuclear Regulatory Commission, Department of Defense, Food and Drug Administration's Bureau of Radiological health, and Department of Labor, continue with somewhat contradictory and uncoordinated programs

 11. 5 CFR 2421.9 - Administrative Law Judge.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... Administrative Law Judge. Administrative Law Judge means the Chief Administrative Law Judge or any Administrative Law Judge designated by the Chief Administrative Law Judge to conduct a hearing in cases under 5 U.S.C... 5 Administrative Personnel 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administrative Law Judge. 2421.9 Section...

 12. China Dimensions Data Collection: Bibliography of Chinese Administrative Geography

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Bibliography of Chinese Administrative Geography is a historical collection of bibliographic information on 75 published books describing the administrative...

 13. 29 CFR 541.200 - General rule for administrative employees.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... REGULATIONS DEFINING AND DELIMITING THE EXEMPTIONS FOR EXECUTIVE, ADMINISTRATIVE, PROFESSIONAL, COMPUTER AND OUTSIDE SALES EMPLOYEES Administrative Employees § 541.200 General rule for administrative employees. (a...

 14. A Domain Standard for Land Administration

  NARCIS (Netherlands)

  Lemmen, C.; Van Oosterom, P.; Van der Molen, P.

  2013-01-01

  This paper presents the design of a Domain Model for Land Administration (LA). As a result a formal International Standard is available: ISO 19152 Geographic Information – Land Administration Domain Model (LADM) (ISO, 2012). Domain specific standardisation is needed to capture the semantics of the

 15. Introduction to Standardization Administration of China

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2004-01-01

  @@ Brief Introduction of SAC Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC) was established in April 2001 and authorized by the State Council to exercise administrative responsibilities by undertaking unified management, supervision and overall coordination of standardization works in China.

 16. Review of the Modular Administrative Structure.

  Science.gov (United States)

  Grand Valley State Colleges, Allendale, MI. Office of Institutional Analysis.

  The modular administrative structure implemented at Grand Valley State Colleges in 1973 is described as a system in which administrative affairs are divided into functional self-contained units called modules, each of which has a head or acting head who is responsible for the management of the functions contained within the module. A long-range…

 17. 10 CFR 451.10 - Administrative appeals.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 10 Energy 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administrative appeals. 451.10 Section 451.10 Energy DEPARTMENT OF ENERGY ENERGY CONSERVATION RENEWABLE ENERGY PRODUCTION INCENTIVES § 451.10 Administrative... application in whole or in part shall appeal, on or before 45 days from date of the notice issued by the DOE...

 18. Neo-Taylorism in Educational Administration?

  Science.gov (United States)

  Gronn, Peter C.

  1982-01-01

  Reviews eight recent observational studies of school administrators and criticizes the studies' use of "time and motion" assumptions drawn from Frederick Winslow Taylor's ideas. Outlines an alternate approach based on "thick" description of administrators' work, including their talk, as exemplified in James Boswell's biography…

 19. 32 CFR 1602.2 - Administrative classification.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 6 2010-07-01 2010-07-01 false Administrative classification. 1602.2 Section 1602.2 National Defense Other Regulations Relating to National Defense SELECTIVE SERVICE SYSTEM DEFINITIONS § 1602.2 Administrative classification. A reclassification action relating to a registrant's claim...

 20. Naturalism and Educational Administration: New Directions

  Science.gov (United States)

  Evers, Colin W.; Lakomski, Gabriele

  2015-01-01

  The purpose of this paper is to outline some new developments in a mature research program that sees administrative theory as cohering with natural science and uses a coherence theory of epistemic justification to shape the content and structure of administrative theory. Three main developments are discussed. First, the paper shows how to deal…

 1. 7 CFR 1400.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1400.2 Section 1400.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... SUBSEQUENT CROP, PROGRAM, OR FISCAL YEARS General Provisions § 1400.2 Administration. (a) The regulations in...

 2. 7 CFR 1412.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1412.2 Section 1412.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... REVENUE ELECTION PROGRAM FOR THE 2008 AND SUBSEQUENT CROP YEARS General Provisions § 1412.2 Administration...

 3. 7 CFR 792.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 792.2 Section 792.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE PROVISIONS COMMON TO MORE THAN ONE PROGRAM DEBT SETTLEMENT POLICIES AND PROCEDURES § 792.2 Administration...

 4. 7 CFR 252.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 252.3 Section 252.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FOOD AND NUTRITION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE... Administration. (a) Role of FNS. The Secretary will designate those commodities which will be available under the...

 5. 33 CFR 174.103 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 2 2010-07-01 2010-07-01 false Administration. 174.103 Section 174.103 Navigation and Navigable Waters COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED....103 Administration. The State casualty reporting system must be administered by a State agency that...

 6. 7 CFR 1466.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1466.2 Section 1466.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... § 1466.2 Administration. (a) The funds, facilities, and authorities of the Commodity Credit Corporation...

 7. 7 CFR 1430.501 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1430.501 Section 1430.501 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF....501 Administration. (a) The provisions of §§ 1430.351, 1430.352, 1430.354, 1430.355, and 1430.360...

 8. 7 CFR 625.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 625.3 Section 625.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE WATER RESOURCES HEALTHY FORESTS RESERVE PROGRAM § 625.3 Administration. (a) The regulations in...

 9. 7 CFR 1424.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1424.2 Section 1424.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS BIOENERGY PROGRAM § 1424.2 Administration. This part shall...

 10. 32 CFR 383a.8 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 2 2010-07-01 2010-07-01 false Administration. 383a.8 Section 383a.8 National Defense Department of Defense (Continued) OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE (CONTINUED) ORGANIZATIONAL CHARTERS DEFENSE COMMISSARY AGENCY (DeCA) § 383a.8 Administration. (a) The Director and Deputy Director(s...

 11. 7 CFR 782.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 782.3 Section 782.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS END-USE CERTIFICATE PROGRAM General § 782.3 Administration. The end-use certificate...

 12. 7 CFR 27.100 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 27.100 Section 27.100 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards, Inspections, Marketing... Administration. The details of the method of carrying out the provisions of this subpart in each bona fide spot...

 13. 7 CFR 1435.4 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1435.4 Section 1435.4 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS SUGAR PROGRAM General Provisions § 1435.4 Administration...

 14. 7 CFR 1423.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1423.2 Section 1423.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Administration. On behalf of CCC, the Farm Service Agency (FSA) will administer this part under the supervision...

 15. 7 CFR 783.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 783.2 Section 783.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS TREE ASSISTANCE PROGRAM § 783.2 Administration. (a) The program will be administered...

 16. 75 FR 61552 - Federal Railroad Administration

  Science.gov (United States)

  2010-10-05

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Railroad Administration Notice of Informational Filing In accordance with Section 236.913 of Title 49 of the Code of Federal Regulations (CFR), notice is hereby given that the Federal Railroad Administration (FRA) has received an informational filing from the Northeast...

 17. 7 CFR 701.1 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 701.1 Section 701.1 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE... ADMINISTERED UNDER THIS PART § 701.1 Administration. (a) Subject to the availability of funds, this part...

 18. 7 CFR 760.900 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.900 Section 760.900 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS INDEMNITY PAYMENT PROGRAMS 2005-2007 Livestock Indemnity Program § 760.900 Administration...

 19. 4 CFR 81.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 4 Accounts 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 81.2 Section 81.2 Accounts GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE RECORDS PUBLIC AVAILABILITY OF GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE RECORDS § 81.2 Administration. The Chief Quality Officer administers this part and may promulgate such supplemental rules or...

 20. 42 CFR 483.75 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 483.75 Section 483.75 Public Health CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) STANDARDS... Care Facilities § 483.75 Administration. A facility must be administered in a manner that enables it to...

 1. 7 CFR 1434.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1434.2 Section 1434.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... FOR HONEY § 1434.2 Administration. (a) The regulations of this part shall be administered under the...

 2. 7 CFR 760.1200 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.1200 Section 760.1200 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS INDEMNITY PAYMENT PROGRAMS 2005-2007 Catfish Grant Program § 760.1200 Administration. FSA...

 3. 7 CFR 636.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 636.2 Section 636.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LONG TERM CONTRACTING WILDLIFE HABITAT INCENTIVES PROGRAM § 636.2 Administration. (a) The...

 4. 7 CFR 760.1 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.1 Section 760.1 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE... Administration. This indemnity payment program will be carried out by FSA under the direction and supervision of...

 5. 48 CFR 228.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 3 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 228.106 Section 228.106 Federal Acquisition Regulations System DEFENSE ACQUISITION REGULATIONS SYSTEM, DEPARTMENT OF DEFENSE GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds 228.106 Administration. ...

 6. 48 CFR 1228.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 1228.106 Section 1228.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF TRANSPORTATION GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds and Other Financial Protections 1228.106 Administration. ...

 7. 7 CFR 81.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 81.2 Section 81.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... PROGRAMS PRUNE/DRIED PLUM DIVERSION PROGRAM § 81.2 Administration. The program will be administered under...

 8. 7 CFR 1421.301 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1421.301 Section 1421.301 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... 2012 Crop of Wheat, Barley, Oats, and Triticale § 1421.301 Administration. (a) This subpart shall be...

 9. 7 CFR 784.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 784.2 Section 784.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS 2004 EWE LAMB REPLACEMENT AND RETENTION PAYMENT PROGRAM § 784.2 Administration. (a) This...

 10. 7 CFR 735.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 735.2 Section 735.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE... Administration. (a) FSA will administer all provisions and activities regulated under the Act under the general...

 11. 7 CFR 23.10 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 23.10 Section 23.10 Agriculture Office of the Secretary of Agriculture STATE AND REGIONAL ANNUAL PLANS OF WORK Regional Program § 23.10 Administration. (a) The Regional Programs will be administered through four Regional Rural Development Centers...

 12. 7 CFR 1421.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1421.2 Section 1421.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... ASSISTANCE LOANS AND LOAN DEFICIENCY PAYMENTS FOR 2008 THROUGH 2012 General § 1421.2 Administration. (a) The...

 13. 7 CFR 20.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 20.2 Section 20.2 Agriculture Office of the Secretary of Agriculture EXPORT SALES REPORTING REQUIREMENTS § 20.2 Administration. The regulations of this part will be administered by the Foreign Agricultural Service (FAS) under the general...

 14. 7 CFR 786.101 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 786.101 Section 786.101 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS DAIRY DISASTER ASSISTANCE PAYMENT PROGRAM (DDAP-III) § 786.101 Administration. (a) DDAP...

 15. Research Contributions towards Guidelines for Land Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stubkjær, Erik

  . Recently, the issue of the core of the cadastral system was addressed. The presentation will summarise the research outcome, and relate it to development needs in European land administration, as illustrated by the Land Administration Guidelines. Comments on long-term capacity building and on terminology...

 16. 48 CFR 1028.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 1028.106 Section 1028.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF THE TREASURY GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds 1028.106 Administration. ...

 17. 7 CFR 82.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 82.2 Section 82.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... PROGRAMS CLINGSTONE PEACH DIVERSION PROGRAM § 82.2 Administration. The program will be administered under...

 18. 7 CFR 1403.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1403.2 Section 1403.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE GENERAL REGULATIONS AND POLICIES DEBT SETTLEMENT POLICIES AND PROCEDURES § 1403.2 Administration...

 19. 7 CFR 1427.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1427.2 Section 1427.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... § 1427.2 Administration. (a) The marketing assistance loan and loan deficiency payment programs shall be...

 20. 7 CFR 735.400 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 735.400 Section 735.400 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE... Administration. This subpart sets forth the regulations under which DACO may authorize one or more electronic...

 1. 32 CFR 631.10 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 4 2010-07-01 2010-07-01 true Administration. 631.10 Section 631.10 National Defense Department of Defense (Continued) DEPARTMENT OF THE ARMY (CONTINUED) LAW ENFORCEMENT AND CRIMINAL... Disciplinary Control Boards § 631.10 Administration. (a) Commanders are authorized to acquire, report, process...

 2. 7 CFR 1427.161 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1427.161 Section 1427.161 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS COTTON Recourse Seed Cotton Loans § 1427.161 Administration...

 3. 7 CFR 1430.601 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1430.601 Section 1430.601 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Program II (DDAP-II) § 1430.601 Administration. (a) DDAP-II shall be administered under the general...

 4. 7 CFR 1430.301 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1430.301 Section 1430.301 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Program § 1430.301 Administration. (a) The 2004 Dairy Disaster Assistance Payment Program shall be...

 5. 7 CFR 760.801 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 760.801 Section 760.801 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SPECIAL PROGRAMS INDEMNITY PAYMENT PROGRAMS 2005-2007 Crop Disaster Program § 760.801 Administration. (a...

 6. 7 CFR 1430.201 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1430.201 Section 1430.201 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Administration. (a) This program is administered under the general supervision of the Executive Vice President...

 7. 7 CFR 7.1 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 7.1 Section 7.1 Agriculture Office of the Secretary of Agriculture SELECTION AND FUNCTIONS OF AGRICULTURAL STABILIZATION AND CONSERVATION STATE, COUNTY AND COMMUNITY COMMITTEES § 7.1 Administration. (a) The regulations of this part are...

 8. 7 CFR 1412.71 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1412.71 Section 1412.71 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF...) Program § 1412.71 Administration. (a) All of the provisions of this part apply to this subpart. To the...

 9. 48 CFR 828.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 828.106 Section 828.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds and Other Financial Protections 828.106 Administration. ...

 10. 7 CFR 1425.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1425.2 Section 1425.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS COOPERATIVE MARKETING ASSOCIATIONS § 1425.2 Administration...

 11. 48 CFR 2828.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 6 2010-10-01 2010-10-01 true Administration. 2828.106 Section 2828.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF JUSTICE General Contracting Requirements BONDS AND INSURANCE Bonds 2828.106 Administration. ...

 12. 7 CFR 1416.3 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1416.3 Section 1416.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... General Provisions for 2006 Emergency Agricultural Disaster Assistance Programs § 1416.3 Administration...

 13. 38 CFR 51.210 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 2 2010-07-01 2010-07-01 false Administration. 51.210 Section 51.210 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (CONTINUED) PER DIEM FOR NURSING HOME CARE OF VETERANS IN STATE HOMES Standards § 51.210 Administration. A facility must be...

 14. 24 CFR 3285.1 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 5 2010-04-01 2010-04-01 false Administration. 3285.1 Section 3285.1 Housing and Urban Development Regulations Relating to Housing and Urban Development (Continued... DEVELOPMENT MODEL MANUFACTURED HOME INSTALLATION STANDARDS General § 3285.1 Administration. (a) Scope. These...

 15. 48 CFR 428.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 4 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 428.106 Section 428.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF AGRICULTURE GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds and Other Financial Protections 428.106 Administration. ...

 16. 48 CFR 1328.106 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Administration. 1328.106 Section 1328.106 Federal Acquisition Regulations System DEPARTMENT OF COMMERCE GENERAL CONTRACTING REQUIREMENTS BONDS AND INSURANCE Bonds and Other Financial Protections 1328.106 Administration. ...

 17. 7 CFR 1410.1 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1410.1 Section 1410.1 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE LOANS, PURCHASES, AND OTHER OPERATIONS CONSERVATION RESERVE PROGRAM § 1410.1 Administration. (a...

 18. 48 CFR 53.242 - Contract administration.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 2 2010-10-01 2010-10-01 false Contract administration. 53.242 Section 53.242 Federal Acquisition Regulations System FEDERAL ACQUISITION REGULATION (CONTINUED) CLAUSES AND FORMS FORMS Prescription of Forms 53.242 Contract administration. ...

 19. Effective Administrative Support for Able Teachers.

  Science.gov (United States)

  Willing, Delight C.

  1979-01-01

  The continuing education administrator should provide support that will enable teachers to perform effectively. By using Herzberg's motivation-hygiene theory as a framework, the administrator can develop a positive working environment and seek ways of providing motivation to the teacher. (SK)

 20. AIDS: Administrative Decisions and Constitutional Rights.

  Science.gov (United States)

  Greenlaw, Paul S.; Kohl, John P.

  1993-01-01

  Review of case law in educational administration, hospitals, correctional institutions, and the military shows that, when risk of AIDS transmission is high, courts will support public sector administrators' decisions. Low risk means such decisions as mandatory blood testing will usually be struck down. (SK)

 1. Oracle Solaris 11 advanced administration cookbook

  CERN Document Server

  Borges, Alexandre

  2014-01-01

  If you are a Solaris administrator who wants to learn more about administering an Oracle Solaris system and want to go a level higher in utilizing the advanced features of Oracle Solaris, then this book is for you. A working knowledge of Solaris Administration is assumed.

 2. 39 CFR 3002.11 - Administrative Office.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 39 Postal Service 1 2010-07-01 2010-07-01 false Administrative Office. 3002.11 Section 3002.11 Postal Service POSTAL REGULATORY COMMISSION PERSONNEL ORGANIZATION § 3002.11 Administrative Office. (a) The incumbent head of the office is responsible for exercising two executive functions of the...

 3. Evaluation of Agency's Public Personnel Administration

  OpenAIRE

  Neal W. Tamayo

  2017-01-01

  As a consultant for a government agency, this paper will design recommendations and improvements for the agency’s public personnel administration. In order to do this, the consultant has to become familiar with the agency, its departments and also understand the key factors. The department chosen from the government for this paper is the Social Security Administration (Kestenbaum, 2014).

 4. Institute for Communication, General Services, Administration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Legrain, C.

  2007-01-01

  The article describes the key activities of the Institute for Communication, General Services and Administration (CSA) of the Belgian Nuclear Research Centre SCK-CEN. CSA deals with communication and knowledge management and co-ordinates courses on the fundamentals and applications of nuclear research. CSA also comprises the administrative, financial, logistic and central technical services, as well as human resources and ICT

 5. AUTOMATION, ITS MEANING FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION.

  Science.gov (United States)

  National Conference of Professors of Educational Administration.

  A REPORT OF THE TENTH ANNUAL MEETING OF THE NATIONAL CONFERENCE OF PROFESSORS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (NCPEA), WHICH WAS HELD TO DISCUSS AUTOMATION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE PREPARATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS, IS PRESENTED. THE CONFERENCE WAS UNDERTAKEN BECAUSE THE NCPEA BELIEVED THAT AUTOMATION IS SYMBOLIC OF VAST CHANGES AT WORK IN…

 6. 14 CFR 1275.106 - Administrative actions.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 1275.106 Aeronautics and Space NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION RESEARCH MISCONDUCT § 1275... correct the research record. The administrative actions range from minimal restrictions (Group I Actions) to severe restrictions (Group III Actions), and do not include possible criminal sanctions. (1) Group...

 7. Migrant Education Administrative Handbook. Revised April 1973.

  Science.gov (United States)

  North Carolina State Dept. of Public Instruction, Raleigh. Div. of Compensatory Education.

  The revised handbook provides specific references to the legislation and the National Migrant Program Guidelines, while setting forth the administrative procedures required for migrant projects in North Carolina. Specific topics of discussion in migrant program administration cover Public Law 89-750, state and local educational agency…

 8. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration

  Science.gov (United States)

  Click to look up weather forecast by City, State Active Weather Alerts Home NOAA Corporate Finance and NOAA Corporate Finance and Administrative Services Offices Sapelo Island Lighthouse. Sapelo Island . NOAA Corporate Finance and Administrative Services offices strive to deliver quality services to NOAA's

 9. Japanese management. Implications for nursing administration.

  Science.gov (United States)

  Smith, H L; Reinow, F D; Reid, R A

  1984-09-01

  Does Japanese management possess sufficient practical validity to warrant retraining of nursing administrators and their staffs? Can Japanese management really address the complexities of contemporary nursing administration? Before espousing the benefits of Theory Z and implementing quality circles in your hospital, read this analysis of the advantages and disadvantages of Japanese management--the benefits can be substantial but so can the costs!

 10. 7 CFR 1463.101 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1463.101 Section 1463.101 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Payment Program § 1463.101 Administration. (a) The program will be administered under the general...

 11. 7 CFR 1463.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1463.2 Section 1463.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Assessments § 1463.2 Administration. The provisions of this subpart will be administered under the general...

 12. 7 CFR 1468.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1468.2 Section 1468.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Administration. (a) CFO is carried out using Commodity Credit Corporation funds and will be administered on...

 13. 7 CFR 1437.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1437.2 Section 1437.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Provisions § 1437.2 Administration. (a) NAP is administered under the general supervision of the Executive...

 14. 7 CFR 1470.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1470.2 Section 1470.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF....2 Administration. (a) The regulations in this part will be administered under the general...

 15. 7 CFR 1469.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1469.2 Section 1469.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Administration. (a) The regulations in this part will be administered under the general supervision and direction...

 16. 7 CFR 1436.2 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1436.2 Section 1436.2 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) COMMODITY CREDIT CORPORATION, DEPARTMENT OF... Administration. (a) The Farm Storage Facility Loan Program will be administered under the general supervision of...

 17. 7 CFR 1580.501 - Administration.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Administration. 1580.501 Section 1580.501 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE TRADE ADJUSTMENT ASSISTANCE FOR FARMERS § 1580.501 Administration. (a) The application process...

 18. Faculty: Thy Administrator's Keeper? Some Evidence

  Science.gov (United States)

  Cunningham, Brendan M.

  2009-01-01

  Colleges and universities face a principal-agent problem. There are information asymmetries over the actions chosen by administrators. Because non-profit constraints limit the financial stake of trustees there may be insufficient monitoring of administrators and, consequentially, shirking. It is conceivable that faculty will serve as "delegated…

 19. Intravenous voriconazole after toxic oral administration

  NARCIS (Netherlands)

  Alffenaar, J.W.C.; Van Assen, S.; De Monchy, J.G.R.; Uges, D.R.A.; Kosterink, J.G.W.; Van Der Werf, T.S.

  In a male patient with rhinocerebral invasive aspergillosis, prolonged high-dosage oral administration of voriconazole led to hepatotoxicity combined with a severe cutaneous reaction while intravenous administration in the same patient did not. High concentrations in the portal blood precipitate

 20. IBM DB2 97 Advanced Administration Cookbook

  CERN Document Server

  Neagu, Adrian

  2012-01-01

  This cookbook has recipes written in a simple, easy to understand format, with lots of screenshots and insightful tips and hints. If you are a DB2 Database Administrator who wants to understand and get hands on with the underlying aspects of database administration, then this book is for you. This book assumes that you have a basic understanding of DB2 database concepts.

 1. Database Support for Research in Public Administration

  Science.gov (United States)

  Tucker, James Cory

  2005-01-01

  This study examines the extent to which databases support student and faculty research in the area of public administration. A list of journals in public administration, public policy, political science, public budgeting and finance, and other related areas was compared to the journal content list of six business databases. These databases…

 2. Polyuria with sevoflurane administration: a case report.

  Science.gov (United States)

  Schirle, Lori

  2011-02-01

  Polyuria has been reported as a side effect of sevoflurane administration, but because of its relative rarity, many practitioners are not aware of this potential phenomenon. Polyuria in its extreme form can cause undesirable hemodynamic changes. A case study, in an 18-year-old man, is presented highlighting polyuria as a probable side effect of sevoflurane administration.

 3. An Anticorruption Strategy for Revenue Administration

  OpenAIRE

  Das-Gupta, Arindam; Engelschalk, Michael; Mayville, William

  1999-01-01

  The World Bank defines corruption as the abuse of public office for private gain. Corrupt actions include the unilateral theft of public property by its steward and multi-party transactions in which beneficiaries bribe officials. Corruption can exist at all levels of public administration--from the highest officeholder to the lowest functionary. Because tax and customs administration often...

 4. 12 CFR 404.11 - Administrative appeal.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 12 Banks and Banking 4 2010-01-01 2010-01-01 false Administrative appeal. 404.11 Section 404.11 Banks and Banking EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES INFORMATION DISCLOSURE Procedures for Disclosure of Records Under the Freedom of Information Act. § 404.11 Administrative appeal. (a) General...

 5. NOTES ON ADMINISTRATIVE LAW: THE AMERICAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  eliasn

  The US does not have courts specializing in administrative law disputes. Ordinary ... The US Constitution is supreme in relation to any other law. Because of ..... administrative law, social and economic progress promoted by legislation was opposed ... Atiyah, P. S. & Summers, Robert S. (1987), Form and substance in Anglo.

 6. 42 CFR 405.1875 - Administrator review.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... Appeals § 405.1875 Administrator review. (a) Basic rule: Time limit for rendering Administrator decisions... after the date the party making the request received the Board's decision or other reviewable action... decision or other reviewable matter. (ii) Any submission must be limited to the issues accepted for...

 7. Predictors of Burnout among School Administrators.

  Science.gov (United States)

  Sarros, James C.

  1986-01-01

  Defining burnout as a continuous variable comprising emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment failure, this study explores the relationship between job satisfaction and burnout in 128 school administrators in a large western Canadian city. Findings reveal that administrators' dissatisfaction with workload, status and…

 8. Cognitive Perspectives on Educational Administration: An Introduction.

  Science.gov (United States)

  Leithwood, Kenneth A.; Hallinger, Philip

  1993-01-01

  Cognitive perspectives offer important, unique insights about the nature of expert administrative practice, how it develops, and what can be done to assist that development. The five articles making up this issue address cognitive perspectives on educational administration based on three areas of inquiry: human thought and problem-solving…

 9. What Your Administrative Assistant's Role Can Be.

  Science.gov (United States)

  Smiling, Jody

  1995-01-01

  The role of administrative assistant to a manager has changed radically in the past two decades. The skills needed for an administrative assistant today are time management and the abilities to juggle multiple tasks and to prioritize effectively. School business managers should support professional development training for administrative…

 10. Public Administration Programmes in The Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  J.C.N. Raadschelders; F.K.M. van Nispen tot Pannerden (Frans)

  1999-01-01

  textabstractPublic administration in The Netherlands is generally approached as a multi-disciplinary field of inquiry, especially in the social sciences. Some schools attempt a more integrating approach preserving the integrity of Public Administration as an academic discipline. Its focus is on: 1.

 11. Health Ethics Education for Health Administration Chaplains

  Science.gov (United States)

  Porter, Russell; Broussard, Amelia; Duckett, Todd

  2008-01-01

  It is imperative for divinity and health administration programs to improve their level of ethics education for their graduates who work as health administration chaplains. With an initial presentation of the variation of ethical dilemmas presented in health care facilities covering social, organizational, and patient levels, we indicate the need…

 12. 7 CFR 550.33 - Administrative supervision.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Administrative supervision. 550.33 Section 550.33 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE GENERAL ADMINISTRATIVE POLICY FOR NON-ASSISTANCE COOPERATIVE AGREEMENTS Management of Agreements Program Management § 550.33...

 13. Bonneville Power Administration 1998 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  United States. Bonneville Power Administration.

  1998-01-01

  This is the 1998 annual report to the President by the Administrator and Chief Executive Officer of the Bonneville Power Administration. The topics of the report include financial highlights, letter to the President, review of 1998, financial data, management`s discussion and analysis, performance measures, financial statements, BPA executives, BPA offices, BPA profile.

 14. Distributed Administrative Management Information System (DAMIS).

  Science.gov (United States)

  Juckiewicz, Robert; Kroculick, Joseph

  Columbia University's major program to distribute its central administrative data processing to its various schools and departments is described. The Distributed Administrative Management Information System (DAMIS) will link every department and school within the university via micrcomputers, terminals, and/or minicomputers to the central…

 15. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 16. Administration by negotiation in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, O.J.D.M.L.

  2002-01-01

  The legal literature in the Netherlands has been paying a considerable amount of attention for some time now to horizontal administration or administration by negotiation., voluntary agreements, mediation, Alternative Dispute Resolution (ADR) and dispute settlement. The issue is still of continued

 17. Learning mechanisms to limit medication administration errors.

  Science.gov (United States)

  Drach-Zahavy, Anat; Pud, Dorit

  2010-04-01

  This paper is a report of a study conducted to identify and test the effectiveness of learning mechanisms applied by the nursing staff of hospital wards as a means of limiting medication administration errors. Since the influential report ;To Err Is Human', research has emphasized the role of team learning in reducing medication administration errors. Nevertheless, little is known about the mechanisms underlying team learning. Thirty-two hospital wards were randomly recruited. Data were collected during 2006 in Israel by a multi-method (observations, interviews and administrative data), multi-source (head nurses, bedside nurses) approach. Medication administration error was defined as any deviation from procedures, policies and/or best practices for medication administration, and was identified using semi-structured observations of nurses administering medication. Organizational learning was measured using semi-structured interviews with head nurses, and the previous year's reported medication administration errors were assessed using administrative data. The interview data revealed four learning mechanism patterns employed in an attempt to learn from medication administration errors: integrated, non-integrated, supervisory and patchy learning. Regression analysis results demonstrated that whereas the integrated pattern of learning mechanisms was associated with decreased errors, the non-integrated pattern was associated with increased errors. Supervisory and patchy learning mechanisms were not associated with errors. Superior learning mechanisms are those that represent the whole cycle of team learning, are enacted by nurses who administer medications to patients, and emphasize a system approach to data analysis instead of analysis of individual cases.

 18. 15 CFR 990.45 - Administrative record.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ...) NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF COMMERCE OIL POLLUTION ACT REGULATIONS... opened concurrently with the publication of the Notice of Intent to Conduct Restoration Planning. Depending on the nature and extent of the incident and assessment, the administrative record should include...

 19. Nature and scope of public administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uchem, R.O.

  2013-03-01

  Full Text Available The success and survival of any organizations be they government or not is contingent upon group efforts and cooperation to achieve set goals. This paper discusses the nature and scope of public administration to say that in modern day societies, any administration in the public interest transcends beyond government circles and finds expression in other spheres of human endeavors including the church, mosques, postal services as well as international relations and diplomacy, respectively. The paper discusses the concepts of administration and public administration thereby creating a distinction between the two concepts. Furthermore, the understanding of the scope of administration through the various schools of thought have also been captured, the essence of which is to generate a clearer understanding of the discourse under review. The paper ends with conclusions.

 20. THE DECISIONAL TRANSPARENCY IN PUBLIC ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  OCTAVIA MARIA CILIBIU

  2011-04-01

  Full Text Available The principle of decisional transparency is one of the principles of good administration, fundamental principles of public administration and it is enshrined in the law of many European Union member states, including our country. In their work the public authorities must show transparency reflected by the active involvement of citizens in administrative decision as its primary beneficiary. The citizen information, consultation and his stimulation to participate actively in the elaboration of draft normative acts for their preparation and before that by bringing them to public knowledge, are tasks of the public authorities which exceed the limit of the obligations imposed by internal rules and are significant efforts to modernize the public administration and rallying to the administrative structures.

 1. Considerations about an administrative ''margin of prognosis''

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tettinger, P.J.

  1982-01-01

  The investigation is concerned with the limitations of certain judicial concepts, and the descretion of the appropriate administrative authorities to interpret them, especially in the area of necessary precautionary measures with regard to nuclear power plants safety. Thereby the question arises, whether by interpreting undefined judicial concepts (such as ''the status of science and technology'', e.g. section 1 sub-section 2, number 3 of the Atomic Energy Law), administrative authorities should be given a flexible margin of judgement which could not be examined, by the administrative courts, especially in view of risk analysis and risk assessments. Diverging opinions in legal literature and the administration of justice will be presented and critically analyzed. The author argues for an integral administrative procedure. Controlling the licensing of nuclear power plants, which - if need be - should only be limited by a ''plausibility control'' in cases where several security-safety related technical solutions appear acceptable. (WBI) [de

 2. Rules and principles of Mycenaean palace administration and economy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nosch, Marie-Louise Bech

  2008-01-01

  Analysis of the administrative mechanisms shared by various palace administrations at Knossos, Pylos, Thebes, Mycenae......Analysis of the administrative mechanisms shared by various palace administrations at Knossos, Pylos, Thebes, Mycenae...

 3. 7 CFR 1700.53 - Persons serving as Acting Administrator.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ...) Assistant Administrator, Electric Program. (3) Assistant Administrator, Water and Environmental Programs. (4) Assistant Administrator, Telecommunications Programs. (5) Assistant Administrator, Program Accounting and Regulatory Analysis. (6) Community Programs Director of the Rural Development Kentucky State Office. (c...

 4. The Relationship between Job Involvement and School Administrative Effectiveness as Perceived by Administration Teachers

  Science.gov (United States)

  Lin, Ruilin; Xie, Jingchen; Jeng, Yoau-Chau; Wang, Zheng-Hong

  2011-01-01

  The purpose of this study is to explore the relationships between "job involvement" and "school administrative effectiveness" as perceived by junior high school administration teachers. The findings are as follows. (1) The current status of "job involvement" and "school administrative effectiveness" as…

 5. 78 FR 29245 - U.S. General Services Administration Federal Property Management Regulations; Administrative Wage...

  Science.gov (United States)

  2013-05-20

  ... Federal Property Management Regulations; Administrative Wage Garnishment AGENCY: Office of the Chief... the U.S. General Services Administration Property Management Regulation (GSPMR) to remove information... Administrative Wage Garnishment Code of Federal Regulations (CFR) Parts affected are as follows: 41 CFR part 105...

 6. Approaching hospital administration about adopting cooling technologies.

  Science.gov (United States)

  Kirkland, Lisa L; Parham, William M; Pastores, Stephen M

  2009-07-01

  The purpose of this article is to provide intensivists with information and examples regarding cooling technology selection, cost assessment, adaptation, barriers, and presentation to hospital administrators. A review of medical and business literature was conducted using the following search terms: technology assessment, organizational innovation, intensive care, critical care, hospital administration, and presentation to administrators. General recommendations for intensivists are made for assessing cooling technology with descriptions of common new technology implementation stages. A study of 16 hospitals implementing a new cardiac surgery technology is described. A description of successful implementation of an induced hypothermia protocol by one of the authors is presented. Although knowledgeable about the applications of new technologies, including cooling technology, intensivists have little guidance or training on tactics to obtain a hospital administration's funding and support. Intensive care unit budgets are usually controlled by nonintensivists whose interests are neutral, at best, to the needs of intensivists. To rise to the top of the large pile of requisition requests, an intensivist's proposal must be well conceived and aligned with hospital administration's strategic goals. Intensivists must understand the hospital acquisition process and administrative structure and participate on high-level hospital committees. Using design thinking and strong leadership skills, the intensivist can marshal support from staff and administrators to successfully implement cooling technology.

 7. TAX ADMINISTRATION: SOME ISSUES AND TRENDS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MOGOIU CARMEN MIHAELA

  2018-02-01

  Full Text Available This paper presents a series of practices of tax administrations in different countries of the world, focusing on their functions, mission and responsibilities. Analyzing the main features of tax administrations across the globe, from emerging to top-level, allows self-assessments of their organizations' strengths and weaknesses to describe the current level and identify the steps needed to move to a new level of maturity but I believe that the applicability of best practice should be made after a rigorous analysis of the expected impact and there must be taken into account the differences in national institutional systems, customs, technological progress and the natural resources. A modern and performing tax administration must pay particular attention to the practice of self-evaluation and voluntary compliance, cost reduction and burden diminuation for taxpayers to provide the goods and services needed to increase the standard of living of citizens and ensure economic prosperity. The tax administration plays an important role in developing and modifying fiscal policies by working with other state institutions to monitor the positive or negative impact of fiscal policy and legislation on tax administration, recommending the necessary changes. Studying the best practices of tax administrations around the world can lead to the achievement and maintenance of a high degree of self-assessment and voluntary compliance of taxpayers' tax obligations - the primary objective of any tax administration.

 8. SANCTIONING DUPLICATION IN ADMINISTRATIVE AND PENAL AREAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Manuel Cabrera Delgado

  2014-12-01

  Full Text Available This article provides a first approach from the point of view of jurisprudence, to the recurring problem of concurrency sanctions in cases where further intervention of the courts has become necessary for administrative action. In this regard, the main judgments of both the Constitutional Court and the Supreme Court is, that have shaped the decisions that must be applied from the administrative level, in particular by educational inspectors, when it is foreseeable that it can produce a duplication of disciplinary procedures in the two areas, penal and administrative.

 9. SharePoint 2010 Administration Instant Reference

  CERN Document Server

  Williams, Randy

  2011-01-01

  Fast, accurate answers on SharePoint 2010 administration-in an instant If you're a SharePoint administrator and are looking for fast, accurate, easy-to-understand answers and solutions, then this reference is for you. Thumb tabs, secondary and tertiary tables of contents, and special heading treatments ensure quick and easy ways to find practical solutions on the spot. In addition, quick-reference tables, lists, and step-by-step instruction provide even more helpful information on the day-to-day administration of Microsoft's newest collaboration solution.Features invaluable answers and solutio

 10. The Digital Administrative Document: an approximate path

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Delneri

  2017-09-01

  Full Text Available If the road towards a progressive dematerialization of the administrative document is marked, the legislator is not always proceeding in a coherent, clear or complete way. The line of reasoning needs to be focused on the administration of documental heritage, training and preservation rather than on technological issues, involving actively local administration and taking on responsibilities on decisions, also on the relationship between costs and benefits. The way is hard due to the lack of debate and practical directions, where the preservation should not be considered as a commanding confirmation, but as an occasion to face complex and critical issues.

 11. TY AND EFFICIENCY IN LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doru Cîrnu

  2012-06-01

  Full Text Available The need for efficiency and quality in the managerial document is more acutely felt at all levels of governance from Romanian administration. In a modern democratic society, as the society we live in claims to be, it is necessary for the administration service to be closer to the citizen-customer requirements. Essential in this regard is that the public administration, in order to be effective, needs to fit a nation as well as to each individual, as the decisions taken at this level make people as much harm as good.

 12. Debian 7 system administration best practices

  CERN Document Server

  Pollei, Rich

  2013-01-01

  A step-by-step, example-based guide to learning how to install and administer the Debian Linux distribution.Debian 7: System Administration Best Practices is for users and administrators who are new to Debian, or for seasoned administrators who are switching to Debian from another Linux distribution. A basic knowledge of Linux or UNIX systems is useful, but not strictly required. Since the book is a high level guide, the reader should be willing to go to the referenced material for further details and practical examples.

 13. Nuclear relations with administrations of industry services

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bernardez Garcia, A.

  2011-01-01

  The object of the article is to try to answer to the following question that can arise to the holder of a nuclear power station: What Administration of Industry must I myself direct to be able to support my complementary facilities of Industrial Security inside the in force legality?. The raised discussion arise between if the competent administration for the legal steps, is the Central Administration across his delegates and sub delegates of government, or is of the Territorial Services of Industry of Autonomous communities. (Author)

 14. Python for Unix and Linux system administration

  CERN Document Server

  Gift, Noah

  2007-01-01

  Python is an ideal language for solving problems, especially in Linux and Unix networks. With this pragmatic book, administrators can review various tasks that often occur in the management of these systems, and learn how Python can provide a more efficient and less painful way to handle them. Each chapter in Python for Unix and Linux System Administration presents a particular administrative issue, such as concurrency or data backup, and presents Python solutions through hands-on examples. Once you finish this book, you'll be able to develop your own set of command-line utilities with Pytho

 15. Fit-For-Purpose Land Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig; McLaren, Robin

  2017-01-01

  This paper looks at implementing Fit-For-Purpose land administration solutions at county level. This will require a country specific strategy drawing from the recent GLTN publication on “Fit-For-Purpose Land Administration – Guiding Principles for Country Implementation”. The Fit...... administration; 4) Designing the country specific FFP spatial / legal / institutional frameworks; 5) Capacity development; 6) Country specific instruction manuals; and 7) Economic benefits analysis. Finally, the paper presents some experiences and reflections from a case study on implementing the FFP approach...

 16. The Political Economy of International Transitional Administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grasten, Maj Lervad; Tzouvala, Ntina

  2018-01-01

  This article reconstructs how democratic participation and interference can be fended off by the construction of an international authoritarian political architecture and a strongly legalised and specific form of market economy. We do this by interrogating International Territorial Administration...... corporations. Even though the two administrations focused on different aspects of land and agriculture regulation, we argue that significant commonalities exist between their political preferences and interests. Our work draws on the tradition of critical legal studies in International Law (IL) and we posit...... that by drawing on this tradition, scholarship on post-conflict international territorial administration is better able to capture the long-term ramifications of international intervention....

 17. Semantic Modeling of Administrative Procedures from a Spanish Regional Public Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco José Hidalgo López

  2018-02-01

  Full Text Available Over the past few years, Public Administrations have been providing systems for procedures and files electronic processing to ensure compliance with regulations and provide public services to citizens. Although each administration provides similar services to their citizens, these systems usually differ from the internal information management point of view since they usually come from different products and manufacturers. The common framework that regulations demand, and that Public Administrations must respect when processing electronic files, provides a unique opportunity for the development of intelligent agents in the field of administrative processes. However, for this development to be truly effective and applicable to the public sector, it is necessary to have a common representation model for these administrative processes. Although a lot of work has already been done in the development of public information reuse initiatives and common vocabularies standardization, this has not been carried out at the processes level. In this paper, we propose a semantic representation model of both processes models and processes for Public Administrations: the procedures and administrative files. The goal is to improve public administration open data initiatives and help to develop their sustainability policies, such as improving decision-making procedures and administrative management sustainability. As a case study, we modelled public administrative processes and files in collaboration with a Regional Public Administration in Spain, the Principality of Asturias, which enabled access to its information systems, helping the evaluation of our approach.

 18. Effective environmental protection by the reform of the administrative procedures and administrative legal rights

  International Nuclear Information System (INIS)

  Breuer, R.

  1978-01-01

  The 52nd German Lawyers Meeting will be concerned in its legal department with the question of whether, from the points of view of the guaranteeing of the necessary environmental protection, additional regulations in the administrative procedures and administrative legal rights should be recommended. Here one is concerned, above all, with the problem of whether an administrative legal associations sueing or associations participation in administrative legal procedures is desirable in the interests of environmental protection. A negative answer must be given to this question. Discussion should concentrate on the problematical administrative legal interests, on the strengthening of administrative participation of popular opinion or interests in legal processes, on other improvements in administrative processes and on the legal control by Parliament of environmental protection. (orig.) [de

 19. System Administrator | IDRC - International Development Research ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Administers an effective patch management program to mitigate risks by applying ... technologies which can be used to protect the information systems and ... information on IT administration and troubleshooting techniques and skills to IMTD ...

 20. Journal of Business and Administrative Studies: Submissions

  African Journals Online (AJOL)

  ... professionals who are knowledgeable in business, economics and administrative sciences. The underlying purpose of book reviews should be to inform a wide readership ... References:( see the following examples for listing the references)

 1. Analysis of transport administrators and sustainable transport ...

  African Journals Online (AJOL)

  Analysis of transport administrators and sustainable transport development in Lagos, Ogun and Oyo States, Nigeria. ... A good transportation system planning and management is considered vital for ... EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT

 2. 9 CFR 124.43 - Administrative decision.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... Diligence Hearing § 124.43 Administrative decision. Within 30 days after completion of the due diligence... publish the due diligence redetermination in the Federal Register, notify PTO of the redetermination, and...

 3. 4 CFR 28.22 - Administrative judges.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  .... Administrative judges shall conduct fair and impartial hearings and take all necessary action to avoid delay in...; (8) Require the filing of memoranda of law and the presentation of oral argument with respect to any...

 4. Nature Conservation Division, Transvaal Provincial Administration.

  African Journals Online (AJOL)

  Nature Conservation Division, Transvaal Provincial Administration. ... The surrogate mothers consisted of a wooden box base covered with 12 gauge iron mesh. This .... Data available for F at the age of five months are included in this table for.

 5. Tribal Green Building Administrative Code Example

  Science.gov (United States)

  This Tribal Green Building Administrative Code Example can be used as a template for technical code selection (i.e., building, electrical, plumbing, etc.) to be adopted as a comprehensive building code.

 6. Capitalization of Defense Technology Security Administration Equipment

  National Research Council Canada - National Science Library

  Gimble, Thomas

  1996-01-01

  ... $5.2 million in the Equipment in Use account on its trial balance. Starting with FY 1996, Defense Technology Security Administration financial data will be included in consolidated DoD financial statements...

 7. EPA Administrative Law Judge Legal Documents

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — This dataset contains Decisions and Orders originating from EPAs Office of Administrative Law Judges (OALJ), which is an independent office in the Office of the...

 8. The Educational Administrator as "The Prince".

  Science.gov (United States)

  Ryder, Sarah

  1979-01-01

  Quoting from Machiavelli's "Il Principe", the author demonstrates by explication and example that what was true for fifteenth century Italy is true today and maintains that principles for successful administration are universal and timeless. (JC)

 9. Federal Highway Administration 100-year coating study.

  Science.gov (United States)

  2012-11-01

  The Federal Highway Administration 100-Year Coating Study was initiated in August 2009 to search for durable : coating systems at a reasonable cost. The objective of the study was to identify and evaluate coating materials that can : provide 100 year...

 10. State Lands by Administrator - Ecological Services

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — DNR land ownership and administrative interest mapped to the PLS forty level. This layer merges the DNR Control Point Generated PLS layer with IBM mainframe-based...

 11. Efficacy of premixed versus sequential administration of ...

  African Journals Online (AJOL)

  sequential administration in separate syringes on block characteristics, haemodynamic parameters, side effect profile and postoperative analgesic requirement. Trial design: This was a prospective, randomised clinical study. Method: Sixty orthopaedic patients scheduled for elective lower limb surgery under spinal ...

 12. Manager - Grant Administration Division | IDRC - International ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Assist Grant Administration Officers in the review of project approval ... or approve exceptions in areas such as financial monitoring, risk management, ... structure for the EFPs in consultation with Program Managers and the Chief, EFM.

 13. State Lands by Administrator - Parks and Recreation

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — DNR land ownership and administrative interest mapped to the PLS forty level. This layer merges the DNR Control Point Generated PLS layer with IBM mainframe-based...

 14. State Lands by Administrator - Trails and Waterways

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — DNR land ownership and administrative interest mapped to the PLS forty level. This layer merges the DNR Control Point Generated PLS layer with IBM mainframe-based...

 15. Administrative and Financial, Coordinator | IDRC - International ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Primary Duties or Responsibilities Financial Responsibilities Support the effective ... On a monthly basis, prepares a summary for Accounting with the proper ... Analyses, reviews, and assesses incoming administrative issues to the office of the ...

 16. Organization | National Oceanic and Atmospheric Administration

  Science.gov (United States)

  Corporate services Office of Acquisition and Grants Office of the Chief Administrative Officer Office of the McLean Sam Rauch Organization Staff directory Budget & finance information Funding & grant directory Budget & finance information Funding & grant opportunities Work with us Volunteer

 17. Social Security Administration Data for Enumeration Accuracy

  Data.gov (United States)

  Social Security Administration — This dataset provides data at the national level from federal fiscal year 2006 onwards for the accuracy of the assignment of Social Security numbers (SSN) based on...

 18. 2010 Administrative Law Judge Initial Decisions

  Data.gov (United States)

  Securities and Exchange Commission — The initial decisions issued by administrative law judges in 2010 that contains findings of fact, legal conclusions, and an order that often contains a sanction....

 19. 2009 Administrative Law Judge Initial Decisions

  Data.gov (United States)

  Securities and Exchange Commission — The initial decisions issued by administrative law judges in 2009 that contains findings of fact, legal conclusions, and an order that often contains a sanction....

 20. Time: The Administrator's Most Precious Resource

  Science.gov (United States)

  Howes, Kimball L.

  1974-01-01

  Effective administration is dependent upon the determination of objectives and priorities and the monitoring of time expenditure in order to maintain maximum productivity. Good management means getting things done through the efforts of others. (Editor)

 1. Ballistic Missile Defense: An Administration Perspective

  National Research Council Canada - National Science Library

  Bell, Robert

  1995-01-01

  ...: "What is our strategy?" What the Clinton Administration is doing with regard to strategic offensive systems provides an instructive context for what we re now trying to do on the strategic defensive side...

 2. Fundamentally Flawed: Extension Administrative Practice (Part 1).

  Science.gov (United States)

  Patterson, Thomas F., Jr.

  1997-01-01

  Extension's current administrative techniques are based on the assumptions of classical management from the early 20th century. They are fundamentally flawed and inappropriate for the contemporary workplace. (SK)

 3. Grant Administrator | IDRC - International Development Research ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Job Summary A Grant Administrator is responsible to provide financial and ... and financial aspects of the project, as well as, country and institutional risks are ... and financial project data in the grants and project management system of IDRC.

 4. Rethinking Public Administration Professionalism in Nigeria

  African Journals Online (AJOL)

  Nneka Umera-Okeke

  The mission statement of Nigerian public administration anchors on providing a ..... to incorporate into the Revised Public Service Rules and Financial ... in Africa is intended to consolidate rules for professional work ethic so that the public.

 5. University Administrators' Use of Information and Communication ...

  African Journals Online (AJOL)

  University Administrators' Use of Information and Communication Technology for Information Dissemination in the University Environment and Productivity of Academic Staff of Universities in ... Lwati: A Journal of Contemporary Research.

 6. Director, Grant Administration | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  ... and provides a service that brings together three inter-related determinants: the ... grant administration employees to ensure that quality support is provided in ... of internal controls pertaining to all project-related transactions in the Centre.

 7. State Lands by Administrator - Other DNR Units

  Data.gov (United States)

  Minnesota Department of Natural Resources — DNR land ownership and administrative interest mapped to the PLS forty level. This layer merges the DNR Control Point Generated PLS layer with IBM mainframe-based...

 8. Nasa-wide Standard Administrative Systems

  Science.gov (United States)

  Schneck, P.

  1984-01-01

  Factors to be considered in developing agency-wide standard administrative systems for NASA include uniformity of hardware and software; centralization vs. decentralization; risk exposure; and models for software development.

 9. Incorporating sustainable development objectives into land administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Williamson, Ian; Enemark, Stig; Wallace, Jude

  2006-01-01

  Historically, land administration systems (LAS) were built to support land markets and land taxation systems. In developed countries, these systems constitute substantial infrastructure provided through government for the benefit of overall public administration, citizens and businesses. These sy......Historically, land administration systems (LAS) were built to support land markets and land taxation systems. In developed countries, these systems constitute substantial infrastructure provided through government for the benefit of overall public administration, citizens and businesses...... lay in incorporating market based instruments (MBI) and complex commodities into LAS and revitalization of land information through inventive Web based initiatives. The EGM developed a vision outlined in this paper for future LAS sufficiently flexible to adapt to this changing world of new technology...

 10. Advances in library administration and organization

  CERN Document Server

  Williams, Delmus E; Sweeney, Jennifer K

  2015-01-01

  Volume 33 of Advances in Library Administration and Organization brings together a range of diverse and reflective essays to provide strategies that will be of value in addressing challenges faced by current and future library managers.

 11. Payroll Administrator | IDRC - International Development Research ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  The incumbent provides invaluable operational and administrative support to ... queries, escalates more complex issues to Compensation Services Advisors; ... information after annual salary review process;; Performs forms management ...

 12. Civil Remedies Division Administrative Law Judge Decisions

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Decisions issued by Administrative Law Judges of the Departmental Appeals Board's Civil Remedies Division concerning fraud and abuse determinations by the Office of...

 13. The meaning of the administrative procedure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martín Loo Gutiérrez

  2017-06-01

  Full Text Available The article seeks to present a substantive notion of the ‘administrative procedure’, that is, an understanding that departs from the merely procedural or formal meaning that has been consolidated in Chile from the definition adopted by the Administrative Procedures Act (“lbpa” and analyses the institutional purposes that have been assigned to the administrative procedure by foreign literature. The paper develops an explanation about the origins of this formal understanding and exposes the doctrine that has been consolidated in Europe to explain the institution from a substantial point of view. It is argued that this substantive notion can also be constructed in Chile from a systematic reading of some of the provisions of the law on administrative procedures.

 14. 42 CFR 8.32 - Administrative record.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... OPIOID TREATMENT PROGRAMS Procedures for Review of Suspension or Proposed Revocation of OTP Certification, and of Adverse Action Regarding Withdrawal of Approval of an Accreditation Body § 8.32 Administrative...

 15. Computer Graphics and Administrative Decision-Making.

  Science.gov (United States)

  Yost, Michael

  1984-01-01

  Reduction in prices now makes it possible for almost any institution to use computer graphics for administrative decision making and research. Current and potential uses of computer graphics in these two areas are discussed. (JN)

 16. Administrative prejudgment in the Russian criminal law

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akhat Akhnafovich Yunusov

  2015-03-01

  Full Text Available Objective basing on the research of formation and development of the administrative prejudgment in the Russian criminal law and comparativelegal analysis of this institution as well as the longterm experience in crime investigation to trace the problems and trends of administrative prejudgment and prove the necessity to introduce or to be more precise legalize the administrative prejudgment in the Russian criminal law. Methods the research is based on the general dialectic method of cognition comparative historical formaljuridical methods as well as special and privatelegal methods of research. Results analysis of the main problems and collisions of administrative prejudgment in the Russian criminal law the doctrine and the practice of implementation of this institution can become the basis for legalization of the administrative prejudgment in the Russian criminal law and implementing it for the crimes stipulated in the Special part of the Russian Criminal Code if they are of low or middle gravity and committed intentionally those most often occurred. The article studies the institution of the administrative prejudgment in the Russian criminal law since 1922 until present. Various researchersrsquo opinions are given for and against returning of this institution. Taking into account the criminological indicators the authors express their own opinion on legalization of the administrative prejudgment. Scientific novelty having abandoned the formal approach to the institution of the administrative prejudgment both in the Russian criminal law and in the foreign laws the authors believe that the criminal personality should be the central factor of the administrative prejudgment legalization. In this context the authors state the direct connection between the personal features of a criminal including their inclination to immoral and illegal behavior and the crime committed by them. Practical value the theoretical conclusions formulated in the research

 17. General Services Administration: FY 1998 Congressional Justification.

  Science.gov (United States)

  1997-03-20

  APPROPRIATIONS: Consumer Information Center CIC GSA InSite STATEMENT OF DAVID J. BARRAM ACTING ADMINISTRATOR, GENERAL SERVICES ADMINISTRATION BEFORE THE...When I tell people about change at GSA, they sometimes give me a strange look, perhaps thinking that "this poor guy from California believes that a...in every area in which we operate. I think three impulses drive us toward change. First, we believe the customer is king. We’re learning what that

 18. Civil rights reference of administrative procedures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Held, J.

  1984-01-01

  The book deals with the constitutional obligations which substantive civil rights demand from administrative procedures. The Federal Constitutional Court distinguishes between protection of civil rights in, and by, administrative and judicial procedures. The author analyses the example of the decision of the Federal Constitutional Court concerning the atomic power plant of Muelheim-Kaerlich. In the licensing procedure pursuant to the Atomic Energy Act, the civil rights of persons concerned are guaranteed by the governmental obligation to its protection. (CW) [de

 19. Electoral Governance: More than Just Electoral Administration

  OpenAIRE

  Medina Torres, Luis Eduardo; Ramírez Díaz, Edwin Cuitláhuac

  2015-01-01

  The meaning of "electoral governance" is often equated with "electoral administration". The process, however, can be divided into three distinct stages: 1) formation of regulatory bodies and norms; 2) implementation of these norms; and 3) dispute resolution. Given these three parts, electoral governance amounts to much more than just administration. In this article we explain why many academic studies of electoral governance have neglected the role of conflict resolution, focusing instead on ...

 20. The Legality and Validity of Administrative Enforcement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergei V. Iarkovoi

  2018-01-01

  Full Text Available The article discusses the concept and content of the validity of adopted by the executive authorities and other bodies of public administration legal acts and committed by them legal actions as an important characteristic of law enforcement by these bodies. The Author concludes that the validity of the administrative law enforcement is not an independent requirement for it, and acts as an integral part of its legal requirements.

 1. Administrative and economic tools of environmental protection

  OpenAIRE

  Staničová, Anna

  2010-01-01

  This diploma thesis deals with administrative and economic instruments of environmental protection, which represent the most important groups of instruments of environmental protection. Administrative and economic instruments are means and methods that affect human behavior in relation to environment. The thesis is systematically divided into two main parts and each of them is subdivided into chapters and subchapters. The first part of the thesis is focused generally and provides overview of ...

 2. Microsoft Windows Intune 20 Quickstart Administration

  CERN Document Server

  Overton, David

  2012-01-01

  This book is a concise and practical tutorial that shows you how to plan, set up and maintain Windows Intune and manage a group of PCs. If you are an administrator or partner who wants to plan, set up and maintain Windows Intune and manage a group of PCs then this book is for you . You should have a basic understanding of Windows administration, however, knowledge of Windows Intune would not be required.

 3. TAX ADMINISTRATION: SOME ISSUES AND TRENDS

  OpenAIRE

  MOGOIU CARMEN MIHAELA

  2018-01-01

  This paper presents a series of practices of tax administrations in different countries of the world, focusing on their functions, mission and responsibilities. Analyzing the main features of tax administrations across the globe, from emerging to top-level, allows self-assessments of their organizations' strengths and weaknesses to describe the current level and identify the steps needed to move to a new level of maturity but I believe that the applicability of best practice shoul...

 4. NEOS Server 4.0 Administrative Guide

  OpenAIRE

  Dolan, Elizabeth D.

  2001-01-01

  The NEOS Server 4.0 provides a general Internet-based client/server as a link between users and software applications. The administrative guide covers the fundamental principals behind the operation of the NEOS Server, installation and trouble-shooting of the Server software, and implementation details of potential interest to a NEOS Server administrator. The guide also discusses making new software applications available through the Server, including areas of concern to remote solver adminis...

 5. Transforming Higher educational institution administration through ICT

  OpenAIRE

  J. Meenakumari; Dr. R. Krishnaveni

  2011-01-01

  The rapid development in Indian higher education sector has increased the focus on reforms in higher educational institution administration. Efficiency and accountability have become important elements, and the integration of Information and Communication Technology (ICT) into the educational administration process has become a necessity. The objective of this study is to know the current extent of ICT integration in Indian higher education institutions. The factors contributing to the succes...

 6. Performance Analysis of the Romanian Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Constantin PROFIROIU

  2013-10-01

  Full Text Available The performance of public administration is one of the top priorities of the national governments worldwide, not only for Romania. The role of a performing management system at the level of public administration is to ensure a high quality and efficiency of the adopted policies and strategies, of the provided public services and of the administrative act itself, and to guarantee the advantage of a competitive and efficient administration both in relation to its own citizens, and in competition with other cities and countries throughout Europe and all around the world. Following these considerations, and based upon an empirical research conducted with the aid of a survey regarding ‘The analysis of the performance level of the Romanian public administration’ the article aims to (1 identify modern management tools that determine and influence the performance of Romanian public institutions, (2 analyze the effects of using project management as organizational capacity development instruments by public administration in Romania, and (3 determine the influence and effects of the external factors on the performance and development of Romanian public administration.

 7. Mapping the literature of nursing administration.

  Science.gov (United States)

  Galganski, Carol J

  2006-04-01

  As part of Phase I of a project to map the literature of nursing, sponsored by the Nursing and Allied Health Resources Section of the Medical Library Association, this study identifies the core literature cited in nursing administration and the indexing services that provide access to the core journals. The results of this study will assist librarians and end users searching for information related to this nursing discipline, as well as database producers who might consider adding specific titles to their indexing services. Using the common methodology described in the overview article, five source journals for nursing administration were identified and selected for citation analysis over a three-year period, 1996 to 1998, to identify the most frequently cited titles according to Bradford's Law of Scattering. From this core of most productive journal titles, the bibliographic databases that provide the best access to these titles were identified. Results reveal that nursing administration literature relies most heavily on journal articles and on those titles identified as core nursing administrative titles. When the indexing coverage of nine services is compared, PubMed/MEDLINE and CINAHL provide the most comprehensive coverage of this nursing discipline. No one indexing service adequately covers this nursing discipline. Researchers needing comprehensive coverage in this area must search more than one database to effectively research their projects. While PubMed/MEDLINE and CINAHL provide more coverage for this discipline than the other indexing services, none is sufficiently broad in scope to provide indexing of nursing, health care management, and medical literature in a single file. Nurse administrators using the literature to research current work issues need to review not only the nursing titles covered by CINAHL but should also include the major weekly medical titles, core titles in health care administration, and general business sources if they wish to

 8. Ethics in Public Administration: Evidence from Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zlatko NEDELKO

  2013-12-01

  Full Text Available The main purpose of this paper is to examine how employees’ personal ethics, expressed through their personal values and attitudes toward social and environmental issues, are associated with the ethics of organizations in public administration. The authors introduce their own theoretical model that examines the relations between employees’ personal ethics – expressed through employees’ personal values and attitudes toward natural and social environments – and the ethics of public administration. The reported study examined these relations and tested a proposed model based on the answers of 212 employees from public administration organizations in Slovenia. Employees’ attitudes toward natural and social environments and the ethics of their organizations were measured using a questionnaire designed to measure aspects of ethics whereas personal values were measured using the Schwartz value survey. The results demonstrated that employees’ self-enhancing values significantly influence their attitudes toward the natural environment. Employees’ self-transcendence and self-enhancement values significantly influence their attitudes toward the social environment and the ethics of organizations. In addition, research results about the mediation effect of employees’ attitudes toward natural and social environments on the association between the employees’ personal values and their perception of the ethics of public administration organizations reveals that employees’ social attitudes have a significant impact on the ethics of public administration while the impact of self-transcending and self-enhancing values becomes insignificant. Based on results of testing our model we can conclude that the employee’s attitudes toward to the social environment represent a significantly more powerful predictor of ethics in public administration organizations than the employees’ personal values. These results present a solid basis for further

 9. ELECTRONIC ACCOUNTING INFORMATION IN LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodica Gabriela Blidişel

  2012-01-01

  Full Text Available Major changes in information technologies characterize the current period through which humanity creates the conditions shift from information society to the knowledge. In this context of the changing of the public administration through the implementation of ITC and the reform that lead to the new public management, our paper wants to see the development of E-governance in Romanian local public administration and the influence of the main financial indicators on e-governance elements. Countries adopt e-governance in ways that reinforce traditional bureaucratic structures, cultures and links from administration to citizens and politics, in some cases making these traditional forms more responsive. The paper studies the accounting information disclosed on the internet sites of public sector entities. The research use an empirical approach to test impact of the quality of accounting information on e-financial reporting in public sector. The research use a quantitative methodology, based on surveys and author's observations. The methods chosen in this paper are reliable for this empirical study that tries to identify at a national level the problems that could improve the financial information disclosed by the public sector. The paper aims to measure the financial performance in local public administration and the main indicators of e-governance. The main objective of the paper is to make a model that demonstrates the impact of the local public administration financial performance on the e-governance. Due to the fact that the main problem of the Romanian local public administration is the lack of performance tools that could improve the e-governance, the research wants use an empirical approach to test the impact of the financial performance on the local public administration on e-governance. The research use a quantitative methodology, based on surveys and author's observations.

 10. How to Develop Sustainable Public Administration Reforms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liviu RADU

  2015-02-01

  Full Text Available Public administration reform and reform in general is a never ending story. The human so-cieties are evolving and so do their needs. Pub-lic administration has to keep the pace with the changes that are taking place in society. Specifc issues like ageing of the population and the mi-gration from small to larger communities, or from poor to wealthy regions are placing supplemen-tary burdens on modern administrative systems for decades. The economic crisis that started in 2008 made administrative matters even more complicated. Functional economies and consol-idated democracies proved to be vulnerable to what was considered by many as a market failure. The crisis and the responses of the governments around the world raised a number of questions related to the role that state and public authority in general should play in a modern democracy. The paper is briefy exploring the challenges that administrative systems from the new European Union member states and from the candidatestates were or are facing in their attempt to meet the requirements of the European Union mem-bership, and is proposing a challenging measure: the development of an acquis communautaire for the feld of public administration and consequent-ly the establishment of a correspondent structure inside the European Commission. The acquis communautaire will comprise of a minimum set of principles, widely accepted, that should rep-resent a ‘to do list’ for new member states that are having diffculties in promoting a sound and sustainable reform in public administration.

 11. Optimal timing for intravascular administration set replacement.

  Science.gov (United States)

  Ullman, Amanda J; Cooke, Marie L; Gillies, Donna; Marsh, Nicole M; Daud, Azlina; McGrail, Matthew R; O'Riordan, Elizabeth; Rickard, Claire M

  2013-09-15

  The tubing (administration set) attached to both venous and arterial catheters may contribute to bacteraemia and other infections. The rate of infection may be increased or decreased by routine replacement of administration sets. This review was originally published in 2005 and was updated in 2012. The objective of this review was to identify any relationship between the frequency with which administration sets are replaced and rates of microbial colonization, infection and death. We searched The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library 2012, Issue 6), MEDLINE (1950 to June 2012), CINAHL (1982 to June 2012), EMBASE (1980 to June 2012), reference lists of identified trials and bibliographies of published reviews. The original search was performed in February 2004. We also contacted researchers in the field. We applied no language restriction. We included all randomized or controlled clinical trials on the frequency of venous or arterial catheter administration set replacement in hospitalized participants. Two review authors assessed all potentially relevant studies. We resolved disagreements between the two review authors by discussion with a third review author. We collected data for seven outcomes: catheter-related infection; infusate-related infection; infusate microbial colonization; catheter microbial colonization; all-cause bloodstream infection; mortality; and cost. We pooled results from studies that compared different frequencies of administration set replacement, for instance, we pooled studies that compared replacement ≥ every 96 hours versus every 72 hours with studies that compared replacement ≥ every 48 hours versus every 24 hours. We identified 26 studies for this updated review, 10 of which we excluded; six did not fulfil the inclusion criteria and four did not report usable data. We extracted data from the remaining 18 references (16 studies) with 5001 participants: study designs included neonate and adult

 12. INITIATION AND CONDUCT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Stipic

  2013-12-01

  Full Text Available General administrative procedure act contains legal norms that are valid for all identical cases. In addition to the general, there are special administrative procedures, customized to the specific administrative areas. Procedure initiation is regulated. Administrative procedure can be initiated at the request of the proponent and ex officio. When the official determines that the conditions for the conduct of administrative procedure are met, before making a decision, all the facts and circumstances relevant to the resolution of administrative matter have to be identified. When there are no legal requirements for the initiation of procedures, the official shall make a decision to reject the application of the party. The procedure is initiated ex officio when stipulated by law or when protection of public interest requires it. When initiating procedure ex officio, the public authority shall take into consideration the petition or other information that indicate the need to protect the public interest. In such cases the applicant is not a party, and the official is obliged to notify the applicant, if initiation of procedures is not accepted ex officio. Based on the notification, the applicant has a right to complain, including the situation when there is no response within the prescribed period of 30 days. Public authority may, therefore it is not obliged to, initiate administrative procedure by public announcement only in a situation where the parties are unknown, while it is obliged to initiate procedure by public announcement when this method of initiating the procedure is prescribed by law. Initiation of procedure with public announcement occurs in rare cases. Due to the application of efficiency and cost-effectiveness principle, two or more administrative procedures can be merged into one procedure by a conclusion. The condition for this is that the rights or obligations of the parties are based on the same legal basis and on the same or

 13. Optimal timing for intravenous administration set replacement.

  Science.gov (United States)

  Gillies, D; O'Riordan, L; Wallen, M; Morrison, A; Rankin, K; Nagy, S

  2005-10-19

  Administration of intravenous therapy is a common occurrence within the hospital setting. Routine replacement of administration sets has been advocated to reduce intravenous infusion contamination. If decreasing the frequency of changing intravenous administration sets does not increase infection rates, a change in practice could result in considerable cost savings. The objective of this review was to identify the optimal interval for the routine replacement of intravenous administration sets when infusate or parenteral nutrition (lipid and non-lipid) solutions are administered to people in hospital via central or peripheral venous catheters. We searched The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, CINAHL, EMBASE: all from inception to February 2004; reference lists of identified trials, and bibliographies of published reviews. We also contacted researchers in the field. We did not have a language restriction. We included all randomized or quasi-randomized controlled trials addressing the frequency of replacing intravenous administration sets when parenteral nutrition (lipid and non-lipid containing solutions) or infusions (excluding blood) were administered to people in hospital via a central or peripheral catheter. Two authors assessed all potentially relevant studies. We resolved disagreements between the two authors by discussion with a third author. We collected data for the outcomes; infusate contamination; infusate-related bloodstream infection; catheter contamination; catheter-related bloodstream infection; all-cause bloodstream infection and all-cause mortality. We identified 23 references for review. We excluded eight of these studies; five because they did not fit the inclusion criteria and three because of inadequate data. We extracted data from the remaining 15 references (13 studies) with 4783 participants. We conclude that there is no evidence that changing intravenous administration sets more often than every 96 hours

 14. Administrative corruption from sociology perspective and the relationship between administrative corruption and social security

  OpenAIRE

  Mohsen Zarei Jlyany; Gholam Reza Sharafi; Mustafa Tavani; Mansour Haghighatian; Moslem Tavani

  2014-01-01

  certain principles Observance and non- Observance on organizing a social system will have Indisputable effect at the Organization. And administrative systems are not exempt from this, also the selection of the Administration components and also How to Place the components together can affect its performance. Meanwhile, the government's role in the prevalence or no-prevalence, the extent type and the way of administrative corruption influence, in this article, researchers wants to explore the ...

 15. Complex administrative procedures between administrative efficiency and the obligation to protect individual rights

  International Nuclear Information System (INIS)

  Steinberg, R.

  1982-01-01

  Due to their structural premise, administrative procedures possess an inordinate amount of influence, especially in complex situations of judicial decision making, to arrive at the ''right decision'' during the passing of binding regulatory ordinances. Since their system of organization is primarily subject to legislative influence, they are governed by the rules of administrative efficiency in the sense of extensive usage of performance - oriented governmental effectuation of constitutional rights. The demands for adequate judicial protection, of which wide administrative court procedure controls are part, will also serve the goal of reaching the ''right administrative decisions.'' (orig.) [de

 16. Five challenges for public administrations in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ongaro Edoardo

  2015-12-01

  Full Text Available This article examines five ‘challenges’ facing most administrative systems across Europe. The first challenge stems from the increasingly asymmetric nature of European multilevel governance; the second challenge arises from the missed opportunity of reforming in the absence of a dominant administrative paradigm; the third challenge lies in rescuing and transforming the welfare state; the fourth challenge is concerned with making the most of the knowledge generated in the field of strategic management for strategically managing public services; the fifth challenge lies in staff (demotivation. These challenges are pitched at very different levels: some are related to issues of public governance, some to issues of scholarly and practitioners’ collective understandings of public administration in Europe, and some to trends in the global economy, and notably the financial, economic and fiscal ‘crises’.

 17. QUALITY OF MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ileana (BĂDULESCUANASTASE

  2015-04-01

  Full Text Available This paper shows the emmergence of strong aspects that require a deep transformation of the organization through the implementation of the Quality and management. We start from knowing the status of the organization, the environment, and through continuous improvement, the implementation of the Quality of management will try to reach stages closer to excellence. In this sense, the applyable practice in Public Administration must start from something elementary and simple, to allow the realization of some improvements, with a modern administration, with a number of considerable tasks. The introduction of a system of Quality management must be the decision of superior management, and the idea that sustains the arguments must be the following: the growth of productivity, the raise of income, the improvement of the image, the growth of competitiveness, the reducing of costs, the improvement of the environment. This way, reductions of consumptions in the Public Administration through improvements in the Quality of management must be determined.

 18. Land administration, planning and human rights

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig; Hvingel, Line Træholt; Galland, Daniel

  2014-01-01

  The people-to-land relationship is dynamic and changes over time in response to cultural, social, and economic development. Land policies, institutions and land administration systems are key tools aimed at governing this relationship. Such tools will normally include the means for allocating...... and controlling rights, restrictions and responsibilities in land – often termed RRRs. Each of the RRRs encompasses a human rights dimension that should be seen and unfolded as more than just political rhetoric. This paper attempts to analyse the aspect of human rights in relation to land administration systems...... with a special focus on less developed countries struggling to build adequate systems for governing the RRRs in land. In doing so, the paper conceives planning as a key function and means of land administration systems by which human rights should be underpinned in solving concrete land issues....

 19. Human Rights in National Administrative Law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsborg-Andersen, Ayo

  rights law is visible in the case-law of institutions performing reviews of Danish administrative decisions. The book consists of three parts. The first part contains the introduction, research question, methodological considerations and delimitations. The second part is an in-depth look at the theory...... developed using the theory of legal capability and communication theories. Discussing new ways of analysing the application of human rights, this book is relevant for scholars and professionals primarily working with human rights law, but also administrative law, both nationally and internationally.......Human rights are increasingly debated in the public sphere, yet discussions of human rights law are traditionally all but invisible in the discussions on national administrative law. This is at least the case in Denmark. This book sets out to analyse if, and in what way, the application of human...

 20. PC based temporary shielding administrative procedure (TSAP)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olsen, D.E.; Pederson, G.E.; Hamby, P.N.

  1995-01-01

  A completely new Administrative Procedure for temporary shielding was developed for use at Commonwealth Edison's six nuclear stations. This procedure promotes the use of shielding, and addresses industry requirements for the use and control of temporary shielding. The importance of an effective procedure has increased since more temporary shielding is being used as ALARA goals become more ambitious. To help implement the administrative procedure, a personal computer software program was written to incorporate the procedural requirements. This software incorporates the useability of a Windows graphical user interface with extensive help and database features. This combination of a comprehensive administrative procedure and user friendly software promotes the effective use and management of temporary shielding while ensuring that industry requirements are met