WorldWideScience

Sample records for keels

 1. Eesti keele lektorina Oulus

  Valve-Liivi Kingisepp

  2015-10-01

  Full Text Available Kirjutise autor töötas aastail 1988–1992 eesti keele lektorina Oulu ülikoolis ja selgitab, kuidas toimus 1980. aastatel Moskva kaudu lektorite tööle suunamine, missuguseid ainekursusi tuli lugeda, õpetada, kuidas võtsid üliõpilased pakutut vastu, missuguseks kujunes teadustöö kateedris, lektorite seminaridel, ettekanded, kaastöö väljaannetele, eesti keele päeva korraldamine jm. Samas iseloomustatakse lektori tegevust väljaspool ülikooli Eesti iseseisvumisliikumise ajal, meeldejäävaid kokkupuuteid kohalikega, intensiivset õpetustegevust rahvaülikoolides, eesti keele ja kultuuri tutvustamist suveülikoolides, koolides.

 2. Laying the keel

  Southworth, Brian

  1989-12-15

  The start of construction of the 87-kilometre US Superconducting Supercollider (SSC) was celebrated in Dallas at the beginning of October with a Texas-style meeting on SSC physics and experiments. Chris Quigg described it as 'laying the keel of a new vessel of discovery'. The vessel is scheduled to make its maiden voyage with 20 TeV (20,000 GeV) proton beams in 1998.

 3. KEEL for Mission Planning

  2016-10-06

  cognitive technology for application in automotive , industrial automation, medical, military, governmental, enterprise software and electronic gaming...Executing, and Auditing) This paper focuses on the decision-making component (#2) with the use of Knowledge Enhanced Electronic logic (KEEL) Technology... markets . The company is headquartered in Brookfield, Wisconsin. KEEL® Technology is covered by granted (6,833,842, 7,039,623, 7,009,610, 7,159,208

 4. Eesti keele kui teise keele oskuse riiklik standard üldhariduses / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2004-01-01

  Eesti keele kui teise keele riikliku standardiga seotud probleemidest, eesti keeleõpetuse tegelikust tasemest Eesti üldhariduskoolides. Vene gümnaasiumi lõpetajate eesti keele oskusest. Sisaldab tabeleid

 5. Rein Veidemanni romaan vene keeles

  2015-01-01

  Kirjastus KPD on välja andnud vene keeles Rein Veidemanni 2012. aastal ilmunud romaani "Tund enne igavikku". Marina Tervoneni tõlkes ilmunud teos kannab vene keeles pealkirja "Вечный университет"

 6. Professor Jacques Cortes prantsuse keele lektoraadis

  2000-01-01

  Juuni alguses külastas filoloogiateaduskonna romaani-germaani filoloogia osakonda Roueni ülikooli professor Jacques Cortes (Prantsusmaa). Ta korraldas 4. õa üliõpilastele prantsuse keele intensiivkursuse ja võttis vastu eksami ning kohtus prantsuse keele lektoraadi õppejõududega : [täistekst

 7. Eesti keel koos teiste läänemeresoome keeltega ja germaani keeled Hiinast vaadatuna / Ago Künnap

  Künnap, Ago, 1941-

  2009-01-01

  Arvustus: Gao, Jingyi. [Hiina keel ja Põhja-Euroopa keeled. Hiina keele ning uurali keelte ja indo-euroopa keelte ühiste allikate alased avastused ja uurimused. Peking : Hiina Ühiskonnateaduste Kirjastus, 2008

 8. Virtuaalne keeleõpe / Ege Meister

  Meister, Ege

  2004-01-01

  Leonardi da Vinci programmi raames toimuvast rahvusvahelisest koostööst tehniliste erialade õpilastele inglise keele õpetamiseks. Projektist LENTEC, mille raames eri riikide õpilased õppisid virtuaalselt inglise keelt ning lahendasid ühiselt tehnikateemalisi ülesandeid

 9. Komendandi Kahni-raamat prantsuse keeles

  2006-01-01

  Väliseesti inseneri August Komendandi raamat koostööst arhitekti Louis Kahniga ilmus prantsuse keeles pealkirjaga "Dixhuit annees avec Louis I. Kahn". Tiitellehel on avaldatud tänu Mart Kalmule teabe andmise eest

 10. Korea keele õpetamisest / Angelina Tšaikovskaja

  Tšaikovskaja, Angelina

  1999-01-01

  Tallinna Pedagoogikaülikooli külastas 7. dets. 1999 Korea Vabariigi suursaadik Helsingis Dong-chil Yang, kes tundis huvi idamaade keelte õpetamise vastu TPÜ-s ja lubas toetada korea keele õpetamist ülikoolis

 11. Dual-keel electrodynamic maglev system

  Jianlang, He [Argonne National Lab., IL (United States); Rote, D M [Argonne National Lab., IL (United States); Zian, Wang [Argonne National Lab., IL (United States); Coffey, H T [Argonne National Lab., IL (United States)

  1996-12-31

  This paper introduces a new concept for an electrodynamic-suspension maglev system that has a dual-keel arrangement. Each keel consists of a row of superconducting magnets aboard the vehicle. The keels move in troughs in the guideway that are each lined with pairs of figure-eight-shaped null-flux coils. Each pair of null-flux coils is cross-connected to produce null-flux suspension and guidance force. The cross-connected figure-eight null-flux coils in each trough are also energized by a three-phase power supply to produce propulsive force. Preliminary analysis shows that the new system has many advantages over other EDS systems in terms of system performance and dynamic stability. (orig.)

 12. 4 veebirakendust uue keele õppeks / Vaiko Mäe

  Mäe, Vaiko

  2015-01-01

  Uue keele omandamine on muutunud tänu mobiilirakendustele kättesaadavamaks, interaktiivsed keeleõppematerjalid võimaldavad õpet sõltumata ajast. Veebiportaal http://educatorstechnology.com on järjestanud parimad veebilehed uue keele õppeks

 13. Eesti keele evidentsiaalsussüsteem mõne teise keele taustal. Semantika / Petar Kehayov

  Kehayov, Petar

  2004-01-01

  Eesti keele evidentsiaalsussüsteem võrrelduna balti, balkani, albaania ja türgi keeltega funktsionaalsest küljest: evidentsiaalsussüsteemide suhetest lähedalseisvate verbikategooriatega ning nende semantilis-pragmaatilistest funktsioonidest

 14. Inglise keele õppekomplekt lastele / Katrin Tariq

  Tariq, Katrin

  2001-01-01

  4-10-aastaste laste inglise keele õppekomplekti kuuluvad : piltsõnastik, töövihik, sõnakaardid, plakatid, lauamäng, mänguasjad. Rets. : Müürsepp, Mare. My home, family and friends. - Tallinn : TEA Kirjastus, 2001

 15. Vene keele 1. suvekool / Dimitri Mironov

  Mironov, Dimitri

  2001-01-01

  2001.a. suvel korraldas TPÜ slaavi filoloogia osakond koostöös välissuhete osakonnaga vene keele suvekooli, mis oli mõeldud välisüliõpilastele. Kaks ja pool nädalat kestnud kursuste jooksul õppisid tudengid Soomest, Inglismaalt ja Hispaaniast intensiivselt vene keelt ning osalesid vene kultuuri tutvustavas programmis

 16. Rahvusvaheline inglise keele eksam Narvas / Alisa Lanno

  Lanno, Alisa

  2011-01-01

  14. detsembril tutvustasid Tallinna Ülikooli keelekeskuse juhataja Tuuli Oder ja Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Katri Raik koostööprojekti, mille käigus avatakse kolledži juures rahvusvahelise inglise keele eksami info- ja testimiskeskus. Esialgu on Narvas võimalik sooritada IELTS (International English Language Testing System) eksamit

 17. Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes

  Kadri Koreinik

  2013-04-01

  Full Text Available Artikli peaeesmärk on analüüsida keele kestlikkuse ja kao diskursiivset konstrueerimist Saksamaa ja Soome eestlaste ning setu ja võru keele kasutajate poolstruktureeritud intervjuude näitel. Intervjuuandmestik pärineb koostööprojektist European Language Diversity for All (ELDIA, mille keskmes on väikese kõnelejaskonnaga soome-ugri keeled tänapäeva mitmekeelsetes ühiskondades. Saksamaal ja Soomes elavad eestlased esindavad allohtoonseid keelerühmi; setu- ja võrukeelsed moodustavad autohtoonsed Eesti keelekogukonnad, mille piiritlemine pole probleemitu. Kõigi nimetatud kogukondade puhul on tegu mitmekeelsete eestlastega, kes on suuremal või vähemal määral säilitanud oma vähemuskeele enamuskeelses, vastavalt saksa-, soome- ja eestikeelses keeleruumis. Diskursusanalüüsi kõrval vaadeldakse põgusalt, kuidas hindavad oma keeleoskust erinevas vanuses inimesed. Kogu keelekestlikkuse ja -kao diskursus on vaadeldav legitimatsioonidiskursusena, kus osalised argumenteerivad vähemuskeelte funktsioonide ja tuleviku üle. Ühe põhitulemusena võib esile tuua, et kõik vaadeldud keelekogukonnad püsivad keelelise või kultuurilise rikastamise diskursiivses raamistikus. DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.09

 18. Early Onset of Laying and Bumblefoot Favor Keel Bone Fractures

  Gebhardt-Henrich, Sabine G.; Fröhlich, Ernst K. F.

  2015-01-01

  Simple Summary Numerous studies have documented a high prevalence of keel bone fractures in laying hens. In this longitudinal study, 80 white and brown laying hens were regularly checked for keel bone deviations and fractures while egg production was individually monitored. About 62% of the hens had broken keel bones at depopulation. More new fractures occurred during the time when laying rates were highest. Hens with broken keel bones at depopulation had laid their first egg earlier than hens with intact keel bones. All birds with bumblefoot on both feet had a fracture at depopulation. Abstract Numerous studies have demonstrated influences of hybrid, feed, and housing on prevalence of keel bone fractures, but influences of behavior and production on an individual level are less known. In this longitudinal study, 80 white and brown laying hens were regularly checked for keel bone deviations and fractures while egg production was individually monitored using Radio Frequency Identification (RFID) from production until depopulation at 65 weeks of age. These focal birds were kept in eight pens with 20 hens per pen in total. About 62% of the hens had broken keel bones at depopulation. The occurrence of new fractures was temporally linked to egg laying: more new fractures occurred during the time when laying rates were highest. Hens with fractured keel bones at depopulation had laid their first egg earlier than hens with intact keel bones. However, the total number of eggs was neither correlated with the onset of egg laying nor with keel bone fractures. All birds with bumblefoot on both feet had a fracture at depopulation. Hens stayed in the nest for a longer time during egg laying during the ten days after the fracture than during the ten days before the fracture. In conclusion, a relationship between laying rates and keel bone fractures seems likely. PMID:26633520

 19. Kaks soome-ugri keeleõppe projekti / Ivar Sinimets

  Sinimets, Ivar

  2010-01-01

  Kahest ungari keele õpetamisele keskendunud projektist "survival.hu" ja "TeLeHu", mille eesmärgiks oli õppematerjalide valmistamine, õpetajate täiendamine ning ka hindamisaluste väljatöötamine ja ungari keele õpetajate infovõrgustiku loomine

 20. Dual-keel electrodynamic maglev system

  He, Jianliang; Wang, Zian; Rote, Donald M.; Coffey, Howard T.; Hull, John R.; Mulcahy, Thomas M.; Cal, Yigang

  1996-01-01

  A propulsion and stabilization system with a plurality of superconducting magnetic devices affixed to the dual-keels of a vehicle, where the superconducting magnetic devices produce a magnetic field when energized. The system also includes a plurality of figure-eight shaped null-flux coils affixed to opposing vertical sides of slots in a guideway. The figure-eight shaped null-flux coils are vertically oriented, laterally cross-connected in parallel, longitudinally connected in series, and continue the length of the vertical slots providing levitation and guidance force. An external power source energizes the figure-eight shaped null-flux coils to create a magnetic traveling wave that interacts with the magnetic field produced by the superconducting magnets to impart motion to the vehicle.

 1. "Wow!" - inglise keel täiesti uutmoodi / Helen Talalaev

  Talalaev, Helen

  2009-01-01

  2008. aastal TEA kirjastuselt põhikoolile ja gümnaasiumile ilmuma hakanud uutest inglise keele õppekomplektide sarjadest "Wow!", "Key English" ja "In Touch", mis valmivad Eesti, Briti ja Soome autorite ühistööna

 2. Eesti keel barbarite suus / David J. Peterson ; intervjueerinud Peeter Helme

  Peterson, David J.

  2011-01-01

  USA telekanali HBO telesarjas "Troonide mäng" (mis on George R. R. Martini "Jää ja tule laulu" sarja esimese raamatu "Troonide mäng" teleekraniseering) tegeles dothraki keele loomisega keeleteadlane David J. Peterson

 3. The aero- and hydromechanics of keel yachts

  Slooff, J W

  2015-01-01

  How and why does sail boat performance depend on the configuration and trim of boat and sails? This book provides the yachtsman with answers in a relatively straightforward account of the physical mechanisms of sailing. It presents an accessible overview of the fluid dynamic aspects of sailing and sailing technology, addressing both aeromechanics and hydromechanics.  Readers are provided with the basic principles of physics and general mechanics that will assist their understanding of the fluid mechanics of sailing yachts. Rich appendices cover not only in-depth, mathematical-physical treatments and derivations for those wishing to explore further, but also helpful summaries of basic mathematical notions for those wishing to refresh their knowledge.  This work explores keel yachts, specifically single-masted mono-hulls with ‘fore-and-aft’, Bermuda-rigged sails. However, much of it is applicable to other types of sailing vessels such as multi-hulls, yachts with multiple masts, windsurf boards and the li...

 4. Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi sujuvuse võrdlus keeleoskustasemeti

  Olga Pastuhhova

  2017-05-01

  Full Text Available "Comparison of fluency across proficiency levels in the writing process of native Russian-speaking learners of Estonian as a second language" The aim of the current article is to describe fluency across proficiency levels in the writing process of native Russian-speaking learners of Estonian as a second language. The data of the study consist of texts written by 34 participants, all of whom were students at Tallinn University. The data were collected with the computer keystroke logging program ScriptLog. The written argumentative and narrative texts were rated by two experts according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. The data were representative of four CEFR language proficiency levels: A2 (4 texts, B1 (13, B2 (13, and C1 (4. Fluency was analysed and described according to process, product, revision, pausing behaviour, and keyboard skills. Furthermore, the fluency of the writing process was measured on the basis of online and offline measures. The results of the study were compared across the proficiency levels. The fluency of the writing process increases with growth in proficiency, the greatest development being observed between levels B2 and C1. Artikli eesmärk on uurida venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsessi sujuvust ja selle seost “Euroopa keeleõppe raamdokumendi” A2-, B1-, B2- ja C1- keeleoskustasemega. Uurimuses osales 34 venekeelset üliõpilast, kellel paluti kirjutada loovkirjutis haridusteemal. Materjal on kogutud klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetodil põhineva ScriptLog-programmiga. Sujuvust analüüsitakse kirjutamisprotsessi, lõpliku teksti, paranduste, pauside ning klaviatuuri kasutamisoskuse seisukohast. Lisaks on sujuvus arvutatud vastavalt protsessi ja produkti indikaatoritele. Uurimuse tulemusi võrreldakse keeleoskustasemeti. Tulemused osutavad, et teksti produtseerimine muutub keeleoskuse arenedes sujuvamaks, suurim areng on märgatav B2- ja C1-taseme vahel.

 5. LIIKUMISSÜNDMUSED EESTI KEELE ÕPPIJATE KIRJALIKES NARRATIIVIDES

  Renate Pajusalu

  2012-01-01

  Full Text Available Artiklis käsitletakse vene emakeelega eesti keele õppijate (keeleoskustase B2 kirjalikes narratiivides esinenud liikumissündmusi. Materjaliks on M. Mayeri (1969 sõnadeta pildiraamatu “Frog, where are you?” järgi kirjutatud narratiivid. Põhimaterjal pärineb 21-lt vene emakeelega üliõpilaselt ning võrdlusmaterjal 21-lt eesti emakeelega üliõpilaselt. Õppijarühmalt on analoogiline tekstimaterjal kogutud ka nende emakeeles vene keeles. Liikumissündmuste analüüsimisel lähtutakse L. Talmy (1985, 2007 käsitlusest. Kitsamalt keskendutakse liikumissündmuste kirjeldamisel kasutatud verbidele ja verbisatelliitidele, liikumise lähte- ja sihtkoha väljendamisele ühe ja sama liikumissündmuse kirjeldamisel ning vaadeldakse suhtlusstrateegiate rakendamise võimalusi õppijarühma narratiivides. Analüüsitud keeleainese põhjal võib väita, et liikumisnarratiivi etappe eesti keele õppijad ei väldi. Samas kasutavad nad väga sageli üldise tähendusega liikumisverbe minema ja tulema, mis võimaldavad edasi anda piltidel kujutatud tegevuse dünaamikat, kuid milles ei sisaldu liikumisviis. Liikumise teed väljendavate verbisatelliitide (afiksaaladverbide kasutamine ei ole vene emakeelega õppijatele raske. Kuna eesti keele afiksaaladverbid ja vene keele verbiprefiksid on funktsionaalselt sarnased, on tõenäoline, et õppijad on toetunud vene keele verbiprefiksite analoogiale. Vene üliõpilaste narratiive iseloomustab ka liikumise lähte- ja sihtkoha sage liitmine ühe ja sama liikumissündmuse kirjeldusse ning staatilise olema-verbi kasutamine liikumise kirjeldamisel. Viimane on käsitatav õppijatele omase ümberütlemisstrateegiana ning eesti võrdlusrühma narratiivides ei esine.

 6. Eesti keele ja kultuuri suvekursus : BALSSI 2006-BALSSI 2007 / Piibi-Kai Kivik

  Kivik, Piibi-Kai

  2007-01-01

  eesti keele õpinguist Indiana Ülikoolis Bloomingtonis Balti keele ja kultuuri suvekoolis (BALSSI=Baltic Studies Summer Institute) 2006. a. suvel ja 2007. a. korraldatavast suvekoolist California Ülikoolis, Los Angeleses

 7. Õlu, Autobahn, Hitler ja saksa keel Eestis / Heiko F. Martens, Maris Saagpakk

  Martens, Heiko F.

  2013-01-01

  Saksa keele õppijate osakaalu langusest Eestis. Aastail 2011-2012 korraldati kolmes Balti riigis uuring, selgitamaks asjaolusid, mis mängivad rolli saksa keele õppimise poolt või vastu otsustamisel

 8. Mitmuse osastav eesti keele käändesüsteemis / Heiki-Jaan Kaalep

  Kaalep, Heiki-Jaan, 1962-

  2010-01-01

  Jätkatakse eesti keele sõnamuutmissüsteemi vaatlemisel suunda, millega alustas sama autor "Keeles ja Kirjanduses" 2009, nr. 6: "Kuidas kirjeldada ainsuse lühikest sisseütlevat kasutamisandmetega kooskõlas?"

 9. Teine muutuva keele ettekandepäev / Helle Metslang, Ilona Tragel

  Metslang, Helle, 1950-

  2007-01-01

  Teisest muutuva keele ettekandepäevast Tartus, 3.11.2006. Muutuva keele ettekandepäevi korraldab ETF-i kahe grandiprojekti töörühm: "Eesti keele grammatilise süsteemi muutumine ja selle põhjused : keelemuutuste analüüs kasutuskontekstis" (Tartu Ülikool, grandihoidja Ilona Tragel) ja "Eesti keele grammatika ja sõnavara dünaamika 1990-2000. aastatel" (Tallinna Ülikool, grandihoidja Helle Metslang)

 10. Riik tasub uute kodanike eesti keele õpingute eest / Aleksei Günter

  Günter, Aleksei, 1979-

  2005-01-01

  Et 2005. aasta novembris lõpeb kuus aastat kestnud EL-i keeleõppe toetuse projekt Interest, hakkab riik ise uuest aastast hüvitama eesti keele õppekulusid mittekodanikele, kes on edukalt sooritanud kodakondsuse saamiseks vajalikud eksamid. Lisa: Keeleõppe toetuse projekt Interest

 11. Rootslanna Eestis kirjutas uue rootsi keele õpiku / Riina Noodapera

  Noodapera, Riina, 1952-

  2007-01-01

  Carina Adolfssoni elust ja töötamisest Eestis. Rets. rmt.: Adolfsson, Carina. Sverige på svenska : lärobok i svenska för nybörjare : rootsi keele õpik algajatele : textbook in Swedish for beginners. Tallinn : Infotrükk, 2007. 179 lk.

 12. Eesti keele oskust saab ise mõõta

  2009-01-01

  Eesti keele veebipõhistest testidest, mis lihtsustab nii kursuse- kui eksamivalikut. Keeleoskust testitakse viie Euroopa Liidus kasutatava keeletaseme ulatuses: tasemest A1 tasemeni C1. Veebikeskkond valmis integratsiooni sihtasutuse, riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse, Juku Lab OÜ ning Tallinna Ülikooli koostöös

 13. Eesti keele grammatika ja sõnaraamat jaapanlastele / Enn Veldi

  Veldi, Enn

  1994-01-01

  Arvustus: Matsumura, Kazuto. Eesti keele grammatika jaapanlastele. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991 ; Matsumura, Kazuto. Väike eesti-jaapani õppesõnaraamat. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991

 14. Angela Marcantonio ungari keeles / Ago Künnap

  Künnap, Ago, 1941-

  2007-01-01

  Arvustus: A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete. Angela Marcantonio v{u00E1logatott tanulm{u00E1nyai. Budapest : HUN-idea Kiado, 2006. [Ajalooline keeleteadus ja ungari keele päritolu. Angela Marcantonio valitud uurimused

 15. Läti koolilaste interferentsist eesti keele õppimisel / Marjo Mela

  Mela, Marjo

  2002-01-01

  Artikli autor jälgis Riia Eesti kooli 1998. ja 1999.a. üheksanda klassi lõpetanute eesti keele õppega seotud probleeme. Riia Eesti kool on lätikeelne, peamine põhjus, miks vanemad oma lapsed eesti kooli panid, oli see, et kool on uus ja väike, etnilisusel ei olnud vanemate silmis tähtsust

 16. Anesthesia management for a case of laryngeal keel placement

  Kundan Gosavi

  2017-01-01

  Full Text Available Congenital laryngeal web is a rare anomaly with incidence of 1 in 10,000 births. Its clinical presentation may range from an asymptomatic patient or mild hoarseness of voice to severe respiratory stridor. The primary goals of surgical intervention for congenital laryngeal web are to establish a patent airway and to achieve a good voice quality. As recurrence rate after plain excision of laryngeal web is very high, its removal may be coupled by placement of a silastic keel in between vocal cords. Endolaryngeal placement of a keel is definitely less invasive than laryngofissure, but little is known about its anesthesia management. Frequent ventilatory adjustment and endotracheal tube (ETT manipulations are needed along with vigilant monitoring. Risk of perforation or accidental dislodgment of the ETT and laryngeal edema are other concerns in management. We report a case.

 17. KEEL 3.0: An Open Source Software for Multi-Stage Analysis in Data Mining

  Isaac Triguero

  2017-01-01

  Full Text Available This paper introduces the 3rd major release of the KEEL Software. KEEL is an open source Java framework (GPLv3 license that provides a number of modules to perform a wide variety of data mining tasks. It includes tools to perform data management, design of multiple kind of experiments, statistical analyses, etc. This framework also contains KEEL-dataset, a data repository for multiple learning tasks featuring data partitions and algorithmsr results over these problems. In this work, we describe the most recent components added to KEEL 3.0, including new modules for semi-supervised learning, multi-instance learning, imbalanced classification and subgroup discovery. In addition, a new interface in R has been incorporated to execute algorithms included in KEEL. These new features greatly improve the versatility of KEEL to deal with more modern data mining problems.

 18. The effect of keel fractures on egg production, feed and water consumption in individual laying hens.

  Nasr, M A F; Murrell, J; Nicol, C J

  2013-01-01

  The impact of keel bone fractures on egg production, egg weight and feed and water consumption in individual laying hens. A total of 165 Lohmann brown laying hens were obtained from a commercial farm that consisted of 105 with keel fractures and 60 without keel fractures. 2. After a 4-d period of acclimatisation, hens were individually housed and provided with ad libitum food and water for a 24-h period. The number of eggs laid, egg weight, feed and water consumption during this period were recorded. Keel bone strength was also assessed. 3. Hens free from keel fractures laid more eggs (91.7% vs. 84.9%) of significantly heavier weight (61.9 g vs. 60.2 g), ate less feed (139 g vs. 151 g) and drank less water (212 ml vs. 237 ml) than hens with fractures. 4. There was a significant positive association between keel fracture severity and water consumption, and a significant negative association between keel fracture severity and egg weight and keel bone strength. 5. This small-scale study on individual birds shows that keel bone fractures may have an impact on the economics of egg production.

 19. Tallinna Ülikooli venekeelsete üliõpilaste eesti keele õppe motivatsioonilised orientatsioonid / Triin Kibar

  Kibar, Triin

  2009-01-01

  Artiklis analüüsitakse erinevaid lähenemisi keeleõppemotivatsioonile ning antakse ülevaade Tallinna Ülikooli venekeelsete üliõpilaste eesti keele õppe motivatsioonilisest orientatsioonist. Artikkel põhineb autori magistritöö raames tehtud uurimusel, milles osales 80 TLÜ venekeelset tudengit, kes õppisid 2008. a. kevadsemestril erialast eesti keelt

 20. Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes / Kadri Koreinik, Kristiina Praakli

  Koreinik, Kadri

  2013-01-01

  Artikli peaeesmärgina analüüsitakse keele kestlikkuse ja kao diskursiivset konstrueerimist Saksamaa ja Soome eestlaste ning setu ja võru keele kasutajate näitel. Tutvustatakse ka rahvusvahelist valdkondadevahelist ELDIA (European language diversity for all) projekti

 1. Keeleinimesed muretsevad inglise keele sissetungi pärast / Kaarel Kressa

  Kressa, Kaarel, 1983-

  2007-01-01

  Kumu auditooriumis toimunud keelefoorumil arutati eesti keele tulevikuväljavaateid. Tallinna Ülikooli õppejõud Heli Mattisen osutas faktile, et toimumas on inglise keele hiiliv sulandumine kõrgharidusse. Mati Hindile tegi muret eestikeelse muusika vähesus riigiraadios

 2. "Kas su keel kuuleb sind enam..." : [luuletused] / Jaan Kaplinski

  Kaplinski, Jaan, 1941-

  2003-01-01

  Sisu: "Kas su keel kuuleb sind enam..." ; "Kui maailm teabki..." ; "Iga kevadega on taevas madalam ja trepid kõrgemad..." ; "Mis on sõnade vahel on aina enam kui sõnad ise..." ; "Palve on nüüd see mis jääb järele..." ; "Keegi ei maga kellegagi sama und..." ; "Niipalju nimesid miska olen nimetanud..." ; "Äkitselt nagu karjatades hakkab vesi kannus keema..." ; "Kui hea on mõelda et kõik see ilu pole kellegi jaoks..." ; "See kelle uni me oleme kuidas ta jättis meid siia..." ; "Enne kui teeme tule ära korjan lambi alt liblikad kokku..." ; "Raamatud pööravad meie poole seljad..." ; "Kõik mis me ehitame ehitame millegi rusudest..."

 3. The Role of Water in the Stability of Cratonic Keels

  Peslier, Anne H.; Woodland, Alan B.; Bell, David R.; Lazarov, Marina

  2011-01-01

  Cratons are typically underlain by large, deep, and old lithospheric keels (to greater than 200 km depth, greater than 2.5 Ga old) projecting into the asthenosphere (e.g., Jordan, 1978; Richardson et al., 1984). This has mystified Earth scientists as the dynamic and relatively hot asthenosphere should have eroded away these keels over time (e.g., Sleep, 2003; O'Neill et al., 2008; Karato, 2010). Three key factors have been invoked to explain cratonic root survival: 1) Low density makes the cratonic mantle buoyant (e.g., Poudjom Djomani et al., 2001). 2) Low temperatures (e.g., Pollack, 1986; Boyd, 1987), and 3) low water contents (e.g., Pollack, 1986), would make cratonic roots mechanically strong. Here we address the mechanism of the longevity of continental mantle lithosphere by focusing on the water parameter. Although nominally anhydrous , olivine, pyroxene and garnet can accommodate trace amounts of water in the form of H bonded to structural O in mineral defects (e.g., Bell and Rossman, 1992). Olivine softens by orders of magnitude if water (1-1000 ppm H2O) is added to its structure (e.g., Mackwell et al., 1985). Our recent work has placed constraints on the distribution of water measured in peridotite minerals in the cratonic root beneath the Kaapvaal in southern Africa (Peslier et al., 2010). At P greater than 5 GPa, the water contents of pyroxene remain relatively constant while those of olivine systematically decrease from 50 to less than 10 ppm H2O at 6.4 GPa. We hypothesized that at P greater than 6.4 GPa, i.e. at the bottom of the cratonic lithosphere, olivines are essentially dry (greater than 10 ppm H2O). As olivine likely controls the rheology of the mantle, we calculated that the dry olivines could be responsible for a contrast in viscosity between cratonic lithosphere and surrounding asthenosphere large enough to explain the resistance of cratonic root to asthenospheric delamination.

 4. Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? / Ann Veismann, Ilona Tragel

  Veismann, Ann, 1972-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele ühendverbe, nende seaduspärasusi ning tähenduse omandamist vastavalt sellele, millise afiksaaladverbiga nad on moodustatud. Samuti afiksaaladverbist kui eesti ja teiste keelte aspekti väljendusvahendist

 5. Metalingvistiline teadlikkus võõrkeeleõppes : oma keel võõras peeglis / Annekatrin Kaivapalu

  Kaivapalu, Annekatrin, 1963-

  2010-01-01

  Uuritakse, milliseid tähelepanekuid teeb õppija võõrkeeli õppides oma emakeele, antud juhul eesti ja soome keele kohta ning kas ja millises osas ühtivad õppijate arusaamad keelte lingvistiliste kirjeldustega

 6. 14 sajandit lukus keel / Kätlin Hommik-Mrabte ; intervjueerinud Raivo Kaer

  Hommik-Mrabte, Kätlin

  2016-01-01

  Hiljuti ilmus "Arabia keele vestmik-sõnastik", mis on koostatud nii eestlastele kui ka araabia keelt kõnelevatele inimestele, kes soovivad õppida eesti keelt. Intervjuu vestmiku autori Kätlin Hommik-Mrabtega

 7. Keel-bone damage and foot injuries in commercial laying hens in Denmark

  Riber, Anja Brinch; Hinrichsen, Lena Karina

  2016-01-01

  . There was no difference between barn and organic production systems in the risk of having keel-bone fractures and foot injuries, except that barn hens were more likely to have foot-pad lesions than organic hens(32 weeks: 16.1 vs 3.1%). Hens in multi-tiered systems were more likely to have keel-bone fractures compared...... to hens in single-tiered systems (62 weeks: 11.6 vs 4.9 %). Of the four hybrids, Lohmann Brown Lite had a higher risk of keel-bone fractures, whereas bumble feet were found more frequently in Lohmann LSL. Keel-bone damage and foot injuries are less common in Danish non-cage systems compared to most...

 8. Keeled ja nende kõnelejad keskaegses Tallinnas : edenemine või taandareng? / Tiina Kala

  Kala, Tiina, 1967-

  2004-01-01

  Keelesituatsioonist Tallinna arengu algusaastatel, 13.-14. saj. ametlikest dokumentidest kuni 16. saj. õiguslike materjalideni, reformatsiooni mõjudest eesti keele positsioonile kirikusiseses keelekasutuses. Eestis kõneldud keelte staatusest keskajal

 9. System for Determining Dynamic Under Keel Clearance of Vessels Entering the Port of Swinoujscie (DRWPS

  Lucjan Gucma

  2017-09-01

  Full Text Available The article presents a system for determining dynamic under keel clearance. In order to build a DRWPS system, a mixed model was created based on the analysis of math models. The system includes advisory software for defining the conditions for the entering of large LNG vessels in the context of under keel clearance and software was built to support the decision-making of operators who are responsible for introducing these vessels to the Port of Swinoujscie.

 10. The Influence of Keel Bone Damage on Welfare of Laying Hens

  Anja B. Riber

  2018-02-01

  Full Text Available This article reviews current knowledge about welfare implications of keel bone damage in laying hens. As an initial part, we shortly describe the different conditions and present major risk factors as well as findings on the prevalence of the conditions. Keel bone damage is found in all types of commercial production, however with varying prevalence across systems, countries, and age of the hens. In general, the understanding of animal welfare is influenced by value-based ideas about what is important or desirable for animals to have a good life. This review covers different types of welfare indicators, including measures of affective states, basic health, and functioning as well as natural living of the birds, thereby including the typical public welfare concerns. Laying hens with keel bone fractures show marked behavioral differences in highly motivated behavior, such as perching, nest use, and locomotion, indicating reduced mobility and potentially negative affective states. It remains unclear whether keel bone fractures affect hen mortality, but there seem to be relations between the fractures and other clinical indicators of reduced welfare. Evidence of several types showing pain involvement in fractured keel bones has been published, strongly suggesting that fractures are a source of pain, at least for weeks after the occurrence. In addition, negative effects of fractures have been found in egg production. Irrespective of the underlying welfare concern, available scientific evidence showed that keel bone fractures reduce the welfare of layers in modern production systems. Due to the limited research into the welfare implications of keel bone deviation, evidence of the consequences of this condition is not as comprehensive and clear. However, indications have been found that keel bone deviations have a negative impact on the welfare of laying hens. In order to reduce the occurrence of the conditions as well as to examine how the affected

 11. Effect of anesthesia, positioning, time, and feeding on the proventriculus: keel ratio of clinically healthy parrots.

  Dennison, Sophie E; Paul-Murphy, Joanne R; Yandell, Brian S; Adams, William M

  2010-01-01

  Healthy, adult Hispaniolan Amazon parrots (Amazona ventralis) were imaged on three occasions to determine the effects of anesthesia, patient rotation, feeding, and short/long-term temporal factors on the proventriculus:keel ratio. Increasing rotation up to 15 degrees from right lateral resulted in increased inability to measure the proventriculus in up to 44% of birds, meaning that the proventriculus:keel ratio could not be calculated from those radiographs. There was a significant difference between the proventriculus:keel ratio for individual parrots when quantified 3 weeks apart. Despite this difference, all ratios remained within normal limits. No significant effect was identified due to anesthesia, feeding, fasting, or repeated imaging through an 8-h period. Interobserver agreement for measurability and correlation for the proventriculus:keel ratio values was high. It is recommended that the proventriculus:keel ratio be calculated from anesthetized parrots to attain images in true lateral recumbency. Ratio fluctuations within the normal range between radiographs obtained on different dates may be observed in normal parrots.

 12. Use of the Keele injector for sample introduction for gas chromatographic analysis of vinclozolin in lettuces.

  Shim, J H; Lee, Y S; Kim, M R; Lee, C J; Kim, I S

  2003-10-10

  We examined a Keele injector for sample introduction for gas chromatographic analysis of vinclozolin treated in lettuces. Samples in milligram quantity were introduced into a glass tube in a Keele injector at a gas chromatograph injection port. The glass tube was then crushed to allow the sample to carry onto a capillary column in a normal manner. The standard calibration curve for quantitative detection of vinclozolin was obtained by determining vinclozolin spiked in samples at variable concentrations. The calibration curve showed a linear response to vinclozolin ranging from 0.05 to 1.0 microg/g, giving a slope value of 174.8, the y-intercept value of -2.8146 and the mean r2-value of 0.9994. Limit of quantification for vinclozolin was 0.05 microg/g by this method, comparable to 0.01 microg/g by a normal injector. When samples treated previously with vinclozolin were determined by the Keele injector, vinclozolin was found to be about 30% lower as compared to a normal method, suggesting about 70% recovery of the spiked vinclozolin by the Keele injector. From these results, the Keele injector was suggested to be potential for sample introduction in gas chromatographic analysis of vinclozolin in lettuce samples.

 13. Keele Aches and Pains Study protocol: validity, acceptability, and feasibility of the Keele STarT MSK tool for subgrouping musculoskeletal patients in primary care

  Campbell P

  2016-10-01

  Full Text Available Paul Campbell,1 Jonathan C Hill,1 Joanne Protheroe,1 Ebenezer K Afolabi,1 Martyn Lewis,1 Ruth Beardmore,1 Elaine M Hay,1 Christian D Mallen,1 Bernadette Bartlam,1 Benjamin Saunders,1 Danielle A van der Windt,1 Sue Jowett,2 Nadine E Foster,1 Kate M Dunn1 1Arthritis Research UK Primary Care Centre, Research Institute of Primary Care and Health Sciences, Keele University, Keele, 2Health Economics Unit, University of Birmingham, Birmingham, UK Abstract: Musculoskeletal conditions represent a considerable burden worldwide, and are predominantly managed in primary care. Evidence suggests that many musculoskeletal conditions share similar prognostic factors. Systematically assessing patient’s prognosis and matching treatments based on prognostic subgroups (stratified care has been shown to be both clinically effective and cost-effective. This study (Keele Aches and Pains Study aims to refine and examine the validity of a brief questionnaire (Keele STarT MSK tool designed to enable risk stratification of primary care patients with the five most common musculoskeletal pain presentations. We also describe the subgroups of patients, and explore the acceptability and feasibility of using the tool and how the tool is best implemented in clinical practice. The study design is mixed methods: a prospective, quantitative observational cohort study with a linked qualitative focus group and interview study. Patients who have consulted their GP or health care practitioner about a relevant musculoskeletal condition will be recruited from general practice. Participating patients will complete a baseline questionnaire (shortly after consultation, plus questionnaires 2 and 6 months later. A subsample of patients, along with participating GPs and health care practitioners, will be invited to take part in qualitative focus groups and interviews. The Keele STarT MSK tool will be refined based on face, discriminant, construct, and predictive validity at baseline and 2

 14. The Influence of Keel Bone Damage on Welfare of Laying Hens

  Riber, Anja Brinch; Casey-Trott, Teresa M.; Herskin, Mette S.

  2018-01-01

  This article reviews current knowledge about welfare implications of keel bone damage in laying hens. As an initial part, we shortly describe the different conditions and present major risk factors as well as findings on the prevalence of the conditions. Keel bone damage is found in all types...... of commercial production, however with varying prevalence across systems, countries, and age of the hens. In general, the understanding of animal welfare is influenced by value-based ideas about what is important or desirable for animals to have a good life. This review covers different types of welfare...... indicators, including measures of affective states, basic health, and functioning as well as natural living of the birds, thereby including the typical public welfare concerns. Laying hens with keel bone fractures show marked behavioral differences in highly motivated behavior, such as perching, nest use...

 15. Limited Associations between Keel Bone Damage and Bone Properties Measured with Computer Tomography, Three-Point Bending Test, and Analysis of Minerals in Swiss Laying Hens

  Sabine G. Gebhardt-Henrich

  2017-08-01

  Full Text Available Keel bone damage is a wide-spread welfare problem in laying hens. It is unclear so far whether bone quality relates to keel bone damage. The goal of the present study was to detect possible associations between keel bone damage and bone properties of intact and damaged keel bones and of tibias in end-of-lay hens raised in loose housing systems. Bones were palpated and examined by peripheral quantitative computer tomography (PQCT, a three-point bending test, and analyses of bone ash. Contrary to our expectations, PQCT revealed higher cortical and trabecular contents in fractured than in intact keel bones. This might be due to structural bone repair after fractures. Density measurements of cortical and trabecular tissues of keel bones did not differ between individuals with and without fractures. In the three-point bending test of the tibias, ultimate shear strength was significantly higher in birds with intact vs. fractured keel bones. Likewise, birds with intact or slightly deviated keel bones had higher mineral and calcium contents of the keel bone than birds with fractured keel bones. Calcium content in keel bones was correlated with calcium content in tibias. Although there were some associations between bone traits related to bone strength and keel bone damage, other factors such as stochastic events related to housing such as falls and collisions seem to be at least as important for the prevalence of keel bone damage.

 16. An analysis of the effect of endplates upon the fin keel of a sailing yacht

  Andrews, G.T.; Raiskums, C.L.; Keffer, J.F.

  1985-01-01

  A long-term investigation is presently underway to assess the overall performance of the modern design of fin keels for sailing yachts. An ultimate goal is to determine the specific advantages for such designs with respect to a centre-board configuration with outside ballast. The present preliminary studies were carried out to determine the basic performance of a typical fin keel shape for various values of leeway angle. A second aspect was to determine the effect upon this baseline performance of a number of endplates of varying sizes and shapes. (author)

 17. Risk factors associated with keel bone and foot pad disorders in laying hens housed in aviary systems

  Heerkens, J.L.T.; Delezie, E.; Rodenburg, T.B.; Kempen, I.; Zoons, J.; Ampe, B.; Tuyttens, F.A.M.

  2016-01-01

  Aviary systems for laying hens offer space and opportunities to perform natural behaviors. However, hen welfare can be impaired due to increased risk for keel bone and foot pad disorders in those systems. This cross-sectional study (N = 47 flocks) aimed to assess prevalences of keel bone and foot

 18. Eesti ja hiina keel pärinevad ühest allikast : hiina keeleteadlane Gao Jingyi jätkab uurimistööd Eestis / Raimu Hanson

  Hanson, Raimu, 1957-

  2009-01-01

  Hiina keeleteadlane Gao Jingyi on avaldanud raamatu, milles ta näitab, et hiina keel ning eesti keel ja teised läänemeresoome keeled mingil määral koos teiste uurali keeltega pärinevad ühisest allikast

 19. Emotsioonid eesti keele käeväljendites / Ene Vainik

  Vainik, Ene, 1964-

  2010-01-01

  Analüüsitakse eesti keele kõnelejate konventsionaalseid teadmisi ja ettekujutusi suhtlusprotsessist, uurides lähemalt leksikaalseid väljendeid, mille üheks komponendiks on viide käele (või selle osale)

 20. Eesti-X-keele sõnastik ja grammatika / Ülle Viks

  Viks, Ülle

  2008-01-01

  Käsitletakse kakskeelsetes sõnaraamatutes grammatilise info esitamisega seotud probleeme. Lähemalt tutvustatakse Eesti-X-keele sõnastikku (universaalne leksikaal-grammatiline andmebaas, mis võimaldab genereerida suvalise kakskeelse sõnaraamatu elektroonilist põhja), tema kohta sõnastike tüpoloogias ja sellest tulenevaid nõudeid

 1. Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga / Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu ... [jt.

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2009-01-01

  Tutvustatakse Tartu Ülikooli suulise eesti keele korpuse ehitust, transkribeerimise põhimõtteid ja dialoogiaktide annoteerimiseks kasutatavat tüpoloogiat. Inimese ja arvuti vahelise suhtluse rakendusena analüüsitakse ametiasutustesse helistavate klientide esmaseid päringuid

 2. Statistilise keelemudeli adapteerimine eesti keele kõnetuvastuses / Tanel Alumäe

  Alumäe, Tanel, 1976-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele suure sõnavaraga kõnetuvastuse statistilise keelemudeli adapteerimist, mille käigus on võimalik varjatud semantika analüüsi abil leida suurest dokumendikorpusest antud teemale lähedasemad tekstid

 3. Vene meestel ei tasu eesti keele õppimine ära / Mikk Salu

  Salu, Mikk, 1975-

  2011-01-01

  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vanemteaduri Ott Toometi poolt läbiviidud analüüsist selgub, et vene naistele toob eesti keele oskamine palgalisa, aga meestele mitte. Vastav teadusartikkel on ilmunud ka ajakirjas American Economic Review. Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski arvamus

 4. Causes of keel bone damage and their solutions in laying hens

  Harlander-Matauschek, A.; Rodenburg, T.B.; Sandilands, V.; Tobalske, B.W.; Toscano, M.J.

  2015-01-01

  Keel bone damage (KBD) is a critical issue facing the contemporary laying hen industry due to the likely pain leading to compromised welfare and reduced productivity. Recent reports suggest that KBD, while highly variable and likely dependent on a host of factors, extends to all housing systems

 5. Keel läbi kultuuri” Haabersti vene gümnaasiumis / Julia Bandura

  Bandura, Julia

  2012-01-01

  Eesti rahva kultuuripärandi tutvustamisest gümnaasiumis läbi projekti „Keel läbi kultuuri”, mille eesmärk oli toetada vene põhikoolilõpetanute kohanemist ja toimetulekut eestikeelse õppega gümnaasiumiastmes

 6. [Total cervical disk replacement--implant-specific approaches: keel implant (Prodisc-C intervertebral disk prosthesis)].

  Korge, Andreas; Siepe, Christoph J; Heider, Franziska; Mayer, H Michael

  2010-11-01

  Dynamic intervertebral support of the cervical spine via an anterolateral approach using a modular artificial disk prosthesis with end-plate fixation by central keel fixation. Cervical median or mediolateral disk herniations, symptomatic cervical disk disease (SCDD) with anterior osseous, ligamentous and/or discogenic narrowing of the spinal canal. Cervical fractures, tumors, osteoporosis, arthrogenic neck pain, severe facet degeneration, increased segmental instability, ossification of posterior longitudinal ligament (OPLL), severe osteopenia, acute and chronic systemic, spinal or local infections, systemic and metabolic diseases, known implant allergy, pregnancy, severe adiposity (body mass index > 36 kg/m2), reduced patient compliance, alcohol abuse, drug abuse and dependency. Exposure of the anterior cervical spine using the minimally invasive anterolateral approach. Intervertebral fixation of retainer screws. Intervertebral diskectomy. Segmental distraction with vertebral body retainer and vertebral distractor. Removal of end-plate cartilage. Microscopically assisted decompression of spinal canal. Insertion of trial implant to determine appropriate implant size, height and position. After biplanar image intensifier control, drilling for keel preparation using drill guide and drill bit, keel-cut cleaner to remove bone material from the keel cut, radiologic control of depth of the keel cut using the corresponding position gauge. Implantation of original implant under lateral image intensifier control. Removal of implant inserter. Functional postoperative care and mobilization without external support, brace not used routinely, soft brace possible for 14 days due to postoperative pain syndromes. Implantation of 100 cervical Prodisc-C disk prostheses in 78 patients (average age 48 years) at a single center. Clinical and radiologic follow-up 24 months postoperatively. Significant improvement based on visual analog scale and Neck Disability Index. Radiologic

 7. Anisotropic tomography of the Indian continent and the geodynamic role of its keel

  Montagner, J. P.; Maurya, S.; Sibrant, A.; Davaille, A.; Stutzmann, E.; Kumar, R.; Jean, B.

  2017-12-01

  The Indian moved at an exceptional high rate (18-20cm/year) after the birth of La Réunion hotspot, ≈65Ma ago and the Deccan volcanic province before the collision with the Asian continent. Other older plumes Marion, Kerguelen located in the Indian ocean are also associated with very fast plate motion. We present a high-resolution 3D anisotropic model of the Indian plate region down to 300 km depth, obtained by inverting a new massive database of surface-wave observations. The Rayleigh and Love wave dispersion measurements along 14,000 paths are made in a broad frequency range (16-250s). Our estimates of the depth to the Lithosphere-Asthenosphere Boundary (LAB) derived from seismic velocity Vsv variations at depth reveal large variations (120-250 km) beneath the different cratonic blocks. A low velocity layer associated with the Mid-lithospheric discontinuity is present when the root of the lithosphere is deep. This extensive anisotropic tomographic investigation of the Indian continent displays an almost north-south keel, 600km long and 300km wide, down to 250km depth. The keel is characterized by fast velocities, smaller than average radial and azimuthal anisotropies. The distribution of azimuthal anisotropy defines the flow lines around the keel, and, at the LAB, coincides with the APM direction of the Indian plate. The fast axis azimuths at 250 km depth are also in accordance with the results from SK(K)S splitting. Such a keel could probably perturb plume-induced flow in the asthenosphere. To determine the influence of such a keel on the interaction of India with several mantle plumes (Marion, Crozet, Kerguelen, La Réunion), we used laboratory experiments. Some preliminary results will be presented on the comparison between the laboratory flowlines and the direction of seismic anisotropy.

 8. Tõlkepoeetikast teksti ja keele taustal / On the Poetics of Translation

  Anne Lange

  2016-01-01

  In order to illustrate the practical implications of this approach, the article highlights translational solutions that cannot be explained in linguistic terms given that they attempt to maintain the specifics of the original. The translator proceeds by pretending to know what a text (and its author is doing; it is the cognitive filter of the translator that gives the source text its meaning. In an account of her translation of Jaan Malin’s ”Keele meel“ into English, Miriam McIlfatrick-Ksenofontov begins with the analysis of the poem. This entails separating the whole into its component parts and identifying their relations. Reading with a view to translating unravels the texture of a poem, exposing the lexical, semantic and phonetic strands that constitute its coherence. The article then offers an account of how the translator experiences the original and navigates through it towards a new poem in translation, recognising that languages differ in what they can and must do. The latter, primarily a grammatical reality, is accompanied by a semantic one: the implications that stem from lexical connotations are inevitably different in the original poem and in the new poem. However, the supposed intent of the original is what a cognitive approach sees as a possibility of translation. This does not involve the transferral of isolated lexicalised items, but allows the translator to overcome the dilemma of retaining both form and content by adopting the role of writer, by working with language that is at no more at her disposal than it is for the writer of the original. The analysis of the original enables the translator to avoid seeing the poem as fixed language in a solid object or searching for a single invariant meaning. Between the reader and the poem a situation of dialogue is established that involves asking questions of the poem in order to find what meanings it insists on. Questions like what does this word (image, rhyme, comma, etc. do in/to the poem? how

 9. Implementing the Keele stratified care model for patients with low back pain: an observational impact study.

  Bamford, Adrian; Nation, Andy; Durrell, Susie; Andronis, Lazaros; Rule, Ellen; McLeod, Hugh

  2017-02-03

  The Keele stratified care model for management of low back pain comprises use of the prognostic STarT Back Screening Tool to allocate patients into one of three risk-defined categories leading to associated risk-specific treatment pathways, such that high-risk patients receive enhanced treatment and more sessions than medium- and low-risk patients. The Keele model is associated with economic benefits and is being widely implemented. The objective was to assess the use of the stratified model following its introduction in an acute hospital physiotherapy department setting in Gloucestershire, England. Physiotherapists recorded data on 201 patients treated using the Keele model in two audits in 2013 and 2014. To assess whether implementation of the stratified model was associated with the anticipated range of treatment sessions, regression analysis of the audit data was used to determine whether high- or medium-risk patients received significantly more treatment sessions than low-risk patients. The analysis controlled for patient characteristics, year, physiotherapists' seniority and physiotherapist. To assess the physiotherapists' views on the usefulness of the stratified model, audit data on this were analysed using framework methods. To assess the potential economic consequences of introducing the stratified care model in Gloucestershire, published economic evaluation findings on back-related National Health Service (NHS) costs, quality-adjusted life years (QALYs) and societal productivity losses were applied to audit data on the proportion of patients by risk classification and estimates of local incidence. When the Keele model was implemented, patients received significantly more treatment sessions as the risk-rating increased, in line with the anticipated impact of targeted treatment pathways. Physiotherapists were largely positive about using the model. The potential annual impact of rolling out the model across Gloucestershire is a gain in approximately 30

 10. Kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate toetamine tehnoloogiaga tõhustatud keeleõppes / Katrin Saks, Äli Leijen

  Saks, Katrin, 1968-

  2015-01-01

  Tehnoloogiliste vahenditega tõhustatud võõrkeelekursuse raames välja töötatud sekkumisest, mis võimaldab õpetajal parimal moel toetada õppijate kognitiivseid ja metakognitiivseid keele- õppestrateegiaid

 11. Palved eesti, soome ja vene keeles: grammatika pragmaatika teenistuses / Requests in Estonian, Finnish and Russian: Grammar and pragmatics

  Renate Pajusalu

  2014-04-01

  Full Text Available Artikkel käsitleb palvete ja küsimuste vormistamise stereotüüpe eesti, vene ja soome keeles. Materjal on kogutud küsitluste abil, milles vastajad pidid kirjutama, mida nad kirjeldatud situatsioonis ütleksid või kirjutaksid (nn diskursuse täiendamise ülesanne. Iga vaadeldava keele kohta loodi andmebaas, milles on 200 palvet. Nende alusel vaadeldakse kümmet esitatud situatsiooni võrdlevalt kolmes keeles, tuues välja nii sarnasused kui erinevused. Kokkuvõttes tehakse üldistused palvete kodeerimisel esinenud sagedamate grammatiliste vahendite (lausetüüp, verbi morfoloogiline vorm, eituse olemasolu, pöördumine sina- või teie-vormiga jm esinemise kohta eesti, soome ja vene keeles.

 12. Correlated evolution of sternal keel length and ilium length in birds

  Tao Zhao

  2017-07-01

  Full Text Available The interplay between the pectoral module (the pectoral girdle and limbs and the pelvic module (the pelvic girdle and limbs plays a key role in shaping avian evolution, but prior empirical studies on trait covariation between the two modules are limited. Here we empirically test whether (size-corrected sternal keel length and ilium length are correlated during avian evolution using phylogenetic comparative methods. Our analyses on extant birds and Mesozoic birds both recover a significantly positive correlation. The results provide new evidence regarding the integration between the pelvic and pectoral modules. The correlated evolution of sternal keel length and ilium length may serve as a mechanism to cope with the effect on performance caused by a tradeoff in muscle mass between the pectoral and pelvic modules, via changing moment arms of muscles that function in flight and in terrestrial locomotion.

 13. Observations of Hydraulic Roughness and Form Drag in the Wake of a Deep Ice Keel in the Arctic Ocean

  2012-03-01

  bottom morphology, ( Bourke and Mclaren 1992; Davis and Wadhams 1995) have been based on data obtained from upward-looking and side scan sonar systems...submarine voyages, Bourke and McLaren (1992), calculated during the summer there are 1–3 keels with drafts greater than 9 m per kilometer, and during...Implementing variable |Cw| values coupled with ice keel surveys such as the ones mentioned above ( Bourke and McLaren 1992; Davis and Wadhams 1995) is a

 14. Web thickness determines the therapeutic effect of endoscopic keel placement on anterior glottic web.

  Chen, Jian; Shi, Fang; Chen, Min; Yang, Yue; Cheng, Lei; Wu, Haitao

  2017-10-01

  This work is a retrospective analysis to investigate the critical risk factor for the therapeutic effect of endoscopic keel placement on anterior glottic web. Altogether, 36 patients with anterior glottic web undergoing endoscopic lysis and silicone keel placement were enrolled. Their voice qualities were evaluated using the voice handicap index-10 (VHI-10) questionnaire, and improved significantly 3 months after surgery (21.53 ± 3.89 vs 9.81 ± 6.68, P web recurrence during the at least 1-year follow-up. Therefore, patients were classified according to the Cohen classification or web thickness, and the recurrence rates were compared. The distribution of recurrence rates for Cohen type 1 ~ 4 were 28.6, 16.7, 33.3, and 40%, respectively. The difference was not statistically significant (P = 0.461). When classified by web thickness, only 2 of 27 (7.41%) thin type cases relapsed whereas 8 of 9 (88.9%) cases in the thick group reformed webs (P web thickness rather than the Cohen grades. Endoscopic lysis and keel placement is only effective for cases with thin glottic webs. Patients with thick webs should be treated by other means.

 15. Slow reception and under-citedness in climate change research: A case study of Charles David Keeling, discoverer of the risk of global warming.

  Marx, Werner; Haunschild, Robin; French, Bernie; Bornmann, Lutz

  2017-01-01

  The Keeling curve has become a chemical landmark, whereas the papers by Charles David Keeling about the underlying carbon dioxide measurements are not cited as often as can be expected against the backdrop of his final approval. In this bibliometric study, we analyze Keeling's papers as a case study for under-citedness of climate change publications. Three possible reasons for the under-citedness of Keeling's papers are discussed: (1) The discourse on global cooling at the starting time of Keeling's measurement program, (2) the underestimation of what is often seen as "routine science", and (3) the amount of implicit/informal citations at the expense of explicit/formal (reference-based) citations. Those reasons may have contributed more or less to the slow reception and the under-citedness of Keeling's seminal works.

 16. Doktoriväitekiri komi keele kohakäänete ruumisemantikast / Galina Nekrassova

  Nekrassova, Galina

  2013-01-01

  27. dets. 2012. a. kaitses Nikolay Kuznetsov Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis doktoriväitekirja "Пространственная семантика местных падежей коми языка (когнитивный анализ)" ("Komi keele kohakäänete ruumisemantika (kognitiivne analüüs)")

 17. Synchrotron x-ray studies of the keel of the short-spined sea urchin lytechinus variegatus: absorption microtomography (microCT) and small beam diffraction mapping

  Stock, S.R.; Barss, J.; Dahl, T.; Veis, A.; Almer, J.D.; De Carlo, F.

  2003-01-01

  In sea urchin teeth, the keel plays an important structural role, and this paper reports results of microstructural characterization of the keel of Lytechinus variegatus using two noninvasive synchrotron x-ray techniques: x-ray absorption microtomography (microCT) and x-ray diffraction mapping. MicroCT with 14 keV x-rays mapped the spatial distribution of mineral at the 1.3 microm level in a millimeter-sized fragment of a mature portion of the keel. Two rows of low absorption channels (i.e., primary channels) slightly less than 10 microm in diameter were found running linearly from the flange to the base of the keel and parallel to its sides. The primary channels paralleled the oral edge of the keel, and the microCT slices revealed a planar secondary channel leading from each primary channel to the side of the keel. The primary and secondary channels were more or less coplanar and may correspond to the soft tissue between plates of the carinar process. Transmission x-ray diffraction with 80.8 keV x-rays and a 0.1 mm beam mapped the distribution of calcite crystal orientations and the composition Ca(1-x)Mg(x)CO(3) of the calcite. Unlike the variable Mg concentration and highly curved prisms found in the keel of Paracentrotus lividus, a constant Mg content (x = 0.13) and relatively little prism curvature was found in the keel of Lytechinus variegatus.

 18. Rahvusvaheliselt pärjatud õpivara eesti keeles ja kirjanduses / Helin Puksand, Reet Bobõlski, Margit Ross ; intervjueeris Krista Kerge

  Puksand, Helin, 1970-

  2015-01-01

  Eesti õpivarale antud rahvusvahelised auhinnad: Best European Learning Material Silver Award 2014 Helin Puksandi, Reet Bobõlski ja Margit Rossi eesti keele õpikule "Punkt" (2013) ja Best European Schoolbook Silver Award 2012 samade autorite eesti keele õpikule "Peegel 3" (2011). Best European Schoolbook Bronze Award 2006 Jaanus Vaiksoo, Sirje Toomla ja Kadri Liivese aabitsale "Ilus emakeel" (2005).

 19. Eesti keele õpik ja töövihik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile / Malle Rüütli, Ele Viilipus

  Rüütli, Malle, 1952-

  2008-01-01

  Raamatutest: Rüütli, Malle; Viilipus, Ele. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile. Rüütli, Malle; Viilipus, Ele. Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile

 20. Extraction and Biochemical Characterization of Sulphated Glycosaminoglycans from Chicken Keel Cartilage

  Humaira Majeed Khan1, Muhammad Ashraf2, Abu Saeed Hashmi3, Mansur-ud-Din Ahmad4 and Aftab Ahmad Anjum5

  2013-11-01

  Full Text Available The present study was conducted to explore the potential and cheaper source of major and abundantly found sulphated glycosaminoglycans (GAGs in chicken keel cartilage. Chicken is comparatively readily accessible to all the communities of Pakistan and its cartilages are the rich source of sulphated GAGs. The GAGs were extracted from prewashed and ground keel cartilages (n=3 of chicken using 3 M MgCl2, dialyzed, digested with papain, precipitated with three volumes of ethanol, and finally lyophilized to dry powder. The dry products were used for proximate analysis (carbohydrates 65.49±0.10, crude protein 12.82±0.26, ash 11.12±.56, moisture 9.88±0.32 and fat 0.69±0.14%. Dimethylmethylene blue binding (DMMB assay was performed to determine the quantity of total GAGs in each group of product and protein contents were estimated by Bradford method. Identification of extracted samples of GAGs was performed with FTIR spectrometer using KBr disc and purity of the samples was determined by SDS-PAGE. Quantity of total GAGs in extracted samples was 70.77±2.27% and estimated amount of protein was 4.64±0.29%. FTIR spectra of standard and samples of CS showed identical and characteristic peaks in finger print region. Finger print region revealed the presence of C-O-S, S=O, -COO, -C-C, R-SO2–R, -CONH2 and R-SO2-NH2 molecules. SDS-PAGE analysis revealed the presence of 77.8 and 50.5 kDa proteins in all extracted samples of GAGs. It can be concluded that chicken keel cartilage is the potential and cheap source of GAGs. Analysis by SDS-PAGE revealed that most of the non-collagen protein can be removed by three volumes of solvent extraction and FTIR is an advance technique for identification of GAGs in mid infrared region (400-4000 cm-1.

 1. Fatigue Life Prediction of the Keel Structure of a Tsunami Buoy Using Spectral Fatigue Analysis Method

  Angga Yustiawan

  2013-09-01

  Full Text Available One  of  the  components  of  the  Indonesia  Tsunami  Early  Warning  System  (InaTEWS  is  a  surface  buoy.  The  surface buoy  is  exposed  to  dynamic  and  random  loadings  while  operating  at  sea,  particularly  due  to  waves.  Because  of  the cyclic  nature  of  the  wave  load,  this  may  result  in  a fatigue  damage  of  the  keel  structure,  which  connects  the  mooring line  with  the  buoy  hull.  The  operating  location  of  the buoy  is  off  the  Java  South  Coast  at  the  coordinate (10.3998  S, 108.3417  E. To  determine  the  stress  transfer  function, model  tests  were  performed,  measuring  the  buoy  motions  and the stress at the mooring line. A spectral fatigue analysis method is applied for the purpose of estimating the fatigue life of the keel structure. Utilizing the  model-test results, the S-N curve obtained in a previous study and the  wave data at the buoy location, it is found that the fatigue life of the keel structure is approximately 11 years.

 2. Investigation of a possible 18th century Dutch shipwreck on Christmas Island or the Cocos (Keeling) Islands

  Ariese, C.E.

  2011-01-01

  The existence of an unidentified 18th century Dutch shipwreck emerges periodically in books, letters and conversations about Christmas Island and the Cocos (Keeling) Islands. An investigation of these sources indicated that different ships may be responsible for these rumours, but it is equally

 3. Meie seast on lahkunud saksa keele tõlk Rita Tasa : [3.12.1930-16.07.2007

  2007-01-01

  Järelhüüe kirjandusteadlasele, Tartu Ülikooli saksa kirjanduse õppejõule, Tallinna Pedagoogilise Instituudi saksa ja maailmakirjanduse õppejõule, saksa keele kadeedri juhatajale, saksa, šveitsi ning austria kirjanduse tõlkijale Rita Tasale

 4. Läänemeresoome keelte õppetoolis : soome keele olümpiaad Agricola päeval / Maris Amon

  Amon, Maris

  2000-01-01

  7. aprillil Agricola päeva tähistava soome keele olümpiaadi korraldusega on Tallinna Pedagoogikaülikoolist seotud professor Jaan Õispuu žürii koosseisus, olümpiaadi ülesandeid koostavad õppejõud Maria-Magdalena Jürvetson ja Tarja Tanttu

 5. Kuidas eesti keele õppijad ja kasutajad lause verbi ajavormi sobivust hindavad?

  Diana Maisla

  2011-05-01

  Full Text Available Verbi ajavormide kasutamine on üks grammatika valdkondadest, mis pakub jätkuvalt huvi teise keele omandamise uurijatele. Artiklis on vaatluse all grammatilise sobivuse hindamise testi tulemused, milles võrreldakse 96 vene ja 100 eesti emakeelega üliõpilase valikuid ülesandes, kus tuli hinnata oleviku ja kolme mineviku ajavormi sobivust eestikeelsesse lausesse skaalal sobib täpselt / sobib samuti / ei sobi. Kogutud andmeid on töödeldud SPSS-programmi abil ning statistiliste testide tulemuste põhjal selgitatud välja erinevused keelejuhtide rühmade vahel. Olulised erinevused kahe rühma vahel ilmnesid täis- ja enneminevikulise verbi sobivusele antud hinnangute vahel, kuid oleviku ja lihtmineviku sobivust on vene keelejuhid hinnanud eesti keelejuhtidega suhteliselt sarnaselt. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.06

 6. KEELE, Minimization of Nonlinear Function with Linear Constraints, Variable Metric Method

  Westley, G.W.

  1975-01-01

  1 - Description of problem or function: KEELE is a linearly constrained nonlinear programming algorithm for locating a local minimum of a function of n variables with the variables subject to linear equality and/or inequality constraints. 2 - Method of solution: A variable metric procedure is used where the direction of search at each iteration is obtained by multiplying the negative of the gradient vector by a positive definite matrix which approximates the inverse of the matrix of second partial derivatives associated with the function. 3 - Restrictions on the complexity of the problem: Array dimensions limit the number of variables to 20 and the number of constraints to 50. These can be changed by the user

 7. Thickened cranial vault and parasagittal keeling: correlated traits and autapomorphies of Homo erectus?

  Balzeau, Antoine

  2013-06-01

  Homo erectus sensu lato (s.l.) is a key species in the hominin fossil record for the study of human evolution, being one of the first species discovered and perhaps the most documented, but also because of its long temporal range and having dispersed out of Africa earlier than any other human species. Here I test two proposed autapomorphic traits of H. erectus, namely the increased thickness of the upper cranial vault and parasagittal keeling. The definition of these two anatomical features and their expression and variation among hominids are discussed. The results of this study indicate that the upper vault in Asian H. erectus is not absolutely thicker compared with fossil anatomically modern Homo sapiens, whereas Broken Hill and Petralona have values above the range of variation of H. erectus. Moreover, this anatomical region in Asian H. erectus is not significantly thicker compared with Pan paniscus. In addition, these results demonstrate that cranial vault thickness should not be used to make hypotheses regarding sexual attribution of fossil hominin specimens. I also show that the relation between relief on the external surface of the upper vault, parasagittal keeling and bregmatic eminence, and bone thickness is complex. In this context, the autapomorphic status of the two analysed traits in H. erectus may be rejected. Nevertheless, different patterns in the distribution of bone thickness on the upper vault were identified. Some individual variations are visible, but specificities are observable in samples of different species. The pattern of bone thickness distribution observed in Asian H. erectus, P. paniscus, possibly australopiths, and early Homo or Homo ergaster/erectus appears to be shared by these different species and would be a plesiomorphic trait among hominids. In contrast, two apomorphic states for this feature were identified for Neandertals and H. sapiens. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Radiographic examination of keel bone damage in living laying hens of different strains kept in two housing systems.

  Beryl Katharina Eusemann

  Full Text Available A high prevalence of deviations and fractures of the keel bone is a widespread welfare problem in laying hens. The aim of this study was to experimentally investigate this multifactorial problem throughout the laying period and to compare the prevalence and severity in different layer lines and different housing systems. High performing white (WLA and brown (BLA pure bred layer lines and low performing white (R11, G11 and brown layer lines (L68 were kept in both single cages and a floor housing system. A total of 97 hens (19 or 20 from each line, respectively were repeatedly radiographed in the 35th, 51st and 72nd week of age. Fracture prevalence increased with age (p<0.001. The proportion of deviated keel bone area increased only for caged BLA, WLA and R11 hens (p<0.05 and was significantly higher for caged WLA and R11 hens compared to floor-housed WLA and R11 hens in the 72nd week of age (p<0.05. In the 72nd week of age hens in the floor housing system showed significantly more fractures than hens kept in cages (p<0.05. Prevalence of keel bone deviations was significantly higher in the white layer line R11 but significantly lower in the white layer line G11 compared to both brown layer lines and WLA (p<0.05. Brown layers showed significantly more fractures than white layers (p<0.05 in the 51st and 72nd week of age. Within the brown layers there was a significantly lower prevalence of deviations (p<0.05 and fractures (p<0.05 in the low performing (L68 compared to the high performing line (BLA. Our results show a different development of keel bone damage in caged compared to floor-housed hens under experimental conditions. Additionally, they indicate genetic effects on keel bone damage.

 9. CFD simulation of three-dimensional motion of a vehicle with movable wings. Application to the keel of a racing yacht; 3 jigen undo suru kado yokufu shinko buttai no CFD simulation. Racing yacht keel eno tekiyo

  Takada, N. [Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Tokyo (Japan); Sato, T. [Tokyo Univ. (Japan)

  1998-12-31

  The computational fluid dynamics (CFD) is so remarkably developed in the various kinds of science and technology fields that it is utilized in aeroplane and other machines and structures. The introduction of Navier-Stokes equation into the fixed coordinate system makes it possible to perform the CFD simulation of vigorously moving body. Combining its procedure with the moving grid scheme enables us to maneuver a moving wing. A body with complicated shape like the keel of racing yacht is expressed by the multi-block grid to develop the CFD code corresponding to it. The simulation of forced motion, which is the first step of the motion simulation system, is applied to the keel of racing yacht to prove that the viscous flow field around the complicatedly shaped body. 6 refs., 17 figs., 2 tabs.

 10. Harnessing the best of Europe to understand and solve Keel Bone Damage: An ongoing EU-COST Action

  Riber, Anja Brinch; Sandilands, Victoria; Toscano, M.

  2017-01-01

  on a specific topic, i.e., the causes of KBD and solutions to reduce their severity and frequency. The Action brings various participants with a diverse mix of disciplines together to facilitate novel and trans-disciplinary discussions that will lead to definitive and quantifiable outputs. In addition......The KeelBoneDamage COST Action seeks to provide the European laying hen industry with the innovations in breeding, nutrition, and management necessary to resolve the problem of keel bone damage (KBD) in order to meet the high standards of welfare and productivity demanded by the European community...... to pursuing these research objectives, the Action also seeks to strengthen European research capacity by connecting relevant scientific communities and providing networking opportunities for young scientists. Activities are performed in concert with industrial partners whom are leaders in the field ensuring...

 11. Sjögren, Wiedemann ja liivi keele sõnaraamat. Panus 19. sajandi teadusajalukku / Eberhard Winkler

  Winkler, Eberhard, 1955-

  2009-01-01

  Uuritakse, milline võis olla kummagi teadlase osa esimese liivi keele sõnaraamatu koostamisel: Sjögren, Andreas Johan. Gesammelte Schriften. Band II. Theil I., Joh. Andreas Sjögren's Livische Grammatik nebst Sprachproben ; Band II. Theil II., Joh. Andreas Sjögren's livisch-deutsches und deutsch-livisches Wörterbuch / bearbeitet von Ferdinand Joh. Wiedemann. St. Petersburg, 1861

 12. Optimization of papain hydrolysis conditions for release of glycosaminoglycans from the chicken keel cartilage

  Le Vien, Nguyen Thi; Nguyen, Pham Bao; Cuong, Lam Duc; An, Trinh Thi Thua; Dao, Dong Thi Anh

  2017-09-01

  Glycosaminoglycans (GAGs) are natural biocompounds which join to construct cartilage tissuses, it can be extracted from cartilage of sharks, pigs, cows, chickens, etc. GAGs contain a Chondroitin sulfate (CS) content which is a supplement of functional food used for preventing and supporting treatment of arthritis and eye diseases. Therefore, the GAGs extraction from byproducts of the industry of cattle and poultry slaughter to identify the CS content by papain enzyme is necessary. In this study, the optimal hydrolysis conditions were obtained by response surface methodology (RSM). The independent variables were coded as: pH (x1), enzyme concentration (x2), incubation temperature (x3) and hydrolysis time (x4). The results of the analysis of variance (ANOVA) shown that the variables actively affected GAGs content. The optimal conditions of hydrolysis were derived at pH of 7.1, ratio of enzyme per substances of 0.62% w/wpo, temperature of 65°C and hydrolysis time of 230 minutes, GAGs content reached 14.3% of the dry matter of raw material. Analyzes by HPLC revealed that 56.17% of the dry preparations of GAGs were CS compound, were equivalent to 8.11% of the dry matter of chicken keel cartilage. Molecular weight of the dry preparations GAGs was 259.6 kDa. The dry preparations included the contents of moisture 12.2%, protein 8.42%, lipid 0%, ash 10.03% and extracted GAGs 69.35%.

 13. [The geometry of the keel determines the behaviour of the tibial tray against torsional forces in total knee replacement].

  García David, S; Cortijo Martínez, J A; Navarro Bermúdez, I; Maculé, F; Hinarejos, P; Puig-Verdié, L; Monllau, J C; Hernández Hermoso, J A

  2014-01-01

  The keel design of the tibial tray is essential for the transmission of the majority of the forces to the peripheral bone structures, which have better mechanical proprieties, thus reducing the risk of loosening. The aim of the present study was to compare the behaviour of different tibial tray designs submitted to torsional forces. Four different tibial components were modelled. The 3-D reconstruction was made using the Mimics software. The solid elements were generated by SolidWorks. The finite elements study was done by Unigraphics. A torsional force of 6 Nm. applied to the lateral aspects of each tibial tray was simulated. The GENUTECH® tibial tray, with peripheral trabecular bone support, showed a lower displacement and less transmitted tensions under torsional forces. The results suggest that a tibial tray with more peripheral support behaves mechanically better than the other studied designs. Copyright © 2013 SECOT. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 14. On the application and interpretation of Keeling plots in paleo climate research – deciphering δ13C of atmospheric CO2 measured in ice cores

  P. Köhler

  2006-01-01

  Full Text Available The Keeling plot analysis is an interpretation method widely used in terrestrial carbon cycle research to quantify exchange processes of carbon between terrestrial reservoirs and the atmosphere. Here, we analyse measured data sets and artificial time series of the partial pressure of atmospheric carbon dioxide (pCO2 and of δ13C of CO2 over industrial and glacial/interglacial time scales and investigate to what extent the Keeling plot methodology can be applied to longer time scales. The artificial time series are simulation results of the global carbon cycle box model BICYCLE. The signals recorded in ice cores caused by abrupt terrestrial carbon uptake or release loose information due to air mixing in the firn before bubble enclosure and limited sampling frequency. Carbon uptake by the ocean cannot longer be neglected for less abrupt changes as occurring during glacial cycles. We introduce an equation for the calculation of long-term changes in the isotopic signature of atmospheric CO2 caused by an injection of terrestrial carbon to the atmosphere, in which the ocean is introduced as third reservoir. This is a paleo extension of the two reservoir mass balance equations of the Keeling plot approach. It gives an explanation for the bias between the isotopic signature of the terrestrial release and the signature deduced with the Keeling plot approach for long-term processes, in which the oceanic reservoir cannot be neglected. These deduced isotopic signatures are similar (−8.6‰ for steady state analyses of long-term changes in the terrestrial and marine biosphere which both perturb the atmospheric carbon reservoir. They are more positive than the δ13C signals of the sources, e.g. the terrestrial carbon pools themselves (−25‰. A distinction of specific processes acting on the global carbon cycle from the Keeling plot approach is not straightforward. In general, processes related to biogenic fixation or release of carbon have lower y

 15. Upper mantle beneath foothills of the western Himalaya: subducted lithospheric slab or a keel of the Indian shield?

  Vinnik, L.; Singh, A.; Kiselev, S.; Kumar, M. Ravi

  2007-12-01

  The fate of the mantle lithosphere of the Indian Plate in the India-Eurasia collision zone is not well understood. Tomographic studies reveal high P velocity in the uppermost mantle to the south of the western Himalaya, and these high velocities are sometimes interpreted as an image of subducting Indian lithosphere. We suggest that these high velocities are unrelated to the ongoing subduction but correspond to a near-horizontal mantle keel of the Indian shield. In the south of the Indian shield upper-mantle velocities are anomalously low, and relatively high velocities may signify a recovery of the normal shield structure in the north. Our analysis is based on the recordings of seismograph station NIL in the foothills of the western Himalaya. The T component of the P receiver functions is weak relative to the Q component, which is indicative of a subhorizontally layered structure. Joint inversion of the P and S receiver functions favours high uppermost mantle velocities, typical of the lithosphere of Archean cratons. The arrival of the Ps converted phase from 410 km discontinuity at NIL is 2.2 s earlier than in IASP91 global model. This can be an effect of remnants of Tethys subduction in the mantle transition zone and of high velocities in the keel of the Indian shield. Joint inversion of SKS particle motions and P receiver functions reveals a change in the fast direction of seismic azimuthal anisotropy from 60° at 80-160 km depths to 150° at 160-220 km. The fast direction in the lower layer is parallel to the trend of the Himalaya. The change of deformation regimes at a depth of 160 km suggests that this is the base of the lithosphere of the Indian shield. A similar boundary was found with similar techniques in central Europe and the Tien Shan region, but the base of the lithosphere in these regions is relatively shallow, in agreement with the higher upper-mantle temperatures. The ongoing continental collision is expressed in crustal structure: the crust

 16. Comparison of the Otto Bock solid ankle cushion heel foot with wooden keel to the low-cost CR-Equipements™ solid ankle cushion heel foot with polypropylene keel: A randomized prospective double-blind crossover study assessing patient satisfaction and energy expenditure.

  Lacraz, Alain; Armand, Stéphane; Turcot, Katia; Carmona, Gorki; Stern, Richard; Borens, Olivier; Assal, Mathieu

  2017-06-01

  The International Committee of the Red Cross supports a worldwide program of prosthetic fitting and rehabilitation. In this context, a prosthetic foot was developed and widely distributed in least developed countries. Prospective, randomized, double-blind, controlled study. To compare patient satisfaction and energy expenditure during ambulation between a low-cost prosthetic foot designed with a polypropylene keel (CR-Equipements ™ solid ankle cushion heel, International Committee of the Red Cross) to a well-recognized solid ankle cushion heel foot with a wooden keel (solid ankle cushion heel foot, Otto Bock). A total of 15 participants with unilateral transtibial amputation were evaluated using the two prosthetic feet in a randomized prospective double-blind crossover study. Main outcomes were patient satisfaction questionnaires (Satisfaction with Prosthesis Questionnaire and prosthetic foot satisfaction) and energy expenditure (oxygen consumption-mL/kg/min, oxygen cost-mL/kg/m, and heart rate-bpm). There were no significant differences between the two prosthetic feet for satisfaction and energy expenditure. The low-cost solid ankle cushion heel foot with polypropylene keel provides comparable satisfaction and similar energy expenditure as the solid ankle cushion heel foot with wooden keel. Clinical relevance The results of this study support the application and widespread use of the CR-Equipements ™ solid ankle cushion heel foot. From a cost-effectiveness standpoint, patients are well satisfied and exhibit similar outcomes at a substantially lower cost.

 17. Evaluation of 4 years of continuous δ13C(CO2) data using a moving Keeling plot method

  Vardag, Sanam Noreen; Hammer, Samuel; Levin, Ingeborg

  2016-07-01

  Different carbon dioxide (CO2) emitters can be distinguished by their carbon isotope ratios. Therefore measurements of atmospheric δ13C(CO2) and CO2 concentration contain information on the CO2 source mix in the catchment area of an atmospheric measurement site. This information may be illustratively presented as the mean isotopic source signature. Recently an increasing number of continuous measurements of δ13C(CO2) and CO2 have become available, opening the door to the quantification of CO2 shares from different sources at high temporal resolution. Here, we present a method to compute the CO2 source signature (δS) continuously and evaluate our result using model data from the Stochastic Time-Inverted Lagrangian Transport model. Only when we restrict the analysis to situations which fulfill the basic assumptions of the Keeling plot method does our approach provide correct results with minimal biases in δS. On average, this bias is 0.2 ‰ with an interquartile range of about 1.2 ‰ for hourly model data. As a consequence of applying the required strict filter criteria, 85 % of the data points - mainly daytime values - need to be discarded. Applying the method to a 4-year dataset of CO2 and δ13C(CO2) measured in Heidelberg, Germany, yields a distinct seasonal cycle of δS. Disentangling this seasonal source signature into shares of source components is, however, only possible if the isotopic end members of these sources - i.e., the biosphere, δbio, and the fuel mix, δF - are known. From the mean source signature record in 2012, δbio could be reliably estimated only for summer to (-25.0 ± 1.0) ‰ and δF only for winter to (-32.5 ± 2.5) ‰. As the isotopic end members δbio and δF were shown to change over the season, no year-round estimation of the fossil fuel or biosphere share is possible from the measured mean source signature record without additional information from emission inventories or other tracer measurements.

 18. Keele salaelu / Kristiina Ross

  Ross, Kristiina, 1955-

  2004-01-01

  Vana Testamendi eestikeelsest tõlkest, mille tegid ajavahemikul 1687-1690 isa ja poeg Andreas ja Adrian Virginius. Rmt.: Esimene Moosese raamat. Iiobi raamat / tõlkinud 1687-1690 Andreas ja Adrian Virginius. Tallinn, 2003

 19. Karl Ristikivi prantsuse keeles

  2003-01-01

  29. ja 30. mail Tallinna Kirjanike Majas ja 31. mail Tartu Kirjanduse Majas esinevad näitlejad Ene Rämmeld ja Claude Merlin Karl Ristikivi luulekavaga "Inimese teekond" (tõlkija Tarah Montbélialtz). Vt. ka Looming, 2003, nr. 6, lk. 953

 20. Vaimude keel / Anzori Barkalaja

  Barkalaja, Anzori, 1968-

  2001-01-01

  Šamanismist, ka šamanismi seosest kunstiga, eriti performance'iga. 11.-17. VIII Viljandi Kultuurikolledžis Rahvusvahelise Šamanismiuurimise Ühingu VI konverents, põhiteemadeks "Uued lähenemisviisid Põhja šamanismile" ja "Šamanism valdkondadevahelisel taustal".

 1. Eesti luule inglise keeles

  2007-01-01

  2006. aasta lõpus ilmus India kirjastuse Sarup & Sons vahendusel Jüri Talveti koostatud ingliskeelne raamat eesti luulest "On the way home. An anthology of contemporary estonian poetry", mis koondab luulet Andres Ehinilt, Jaan Kaplinskilt, Hasso Krullilt, Ene Mihkelsonilt, Paul-Eerik Rummolt, Hando Runnelilt, Triin Soometsalt, Jüri Talvetilt, Mari Vallisoolt ja Juhan Viidingult

 2. Eesti ja soome keele vastastikune mõistmine üksiksõna- ja tekstitasandil: lingvistilised tegurid, mõistmisprotsess ja sümmeetria

  Annekatrin Kaivapalu

  2015-04-01

  Full Text Available Artiklis käsitletakse kirjaliku eesti ja soome keele vastastikust mõistmist üksiksõna- ja tekstitasandil. Eesmärk on selgitada, kas ja kuidas eesti- ja soomekeelsed keelekasutajad mõistavad oma emakeele põhjal lähedast sugulaskeelt ilma sihtkeele õppimis- ja kasutuskogemuseta ning mille poolest erineb üksiksõnade mõistmine tervikteksti mõistmisest. Mõistmistestide vastuste ja osalejate eneserefleksiooni analüüsi keskmes on kahe sihtkeele mõistmise võimalik sümmeetria ning mõistmisprotsessi mõjutavad tegurid. Tulemuste põhjal osutusid eestikeelsed keelekasutajad edukamaks üksiksõnatestis, eriti eesti ja soome keeles samatähenduslike kirjapildilt sarnaste sõnade ning laen- ja võõrsõnade mõistmisel, soomekeelsed keelekasutajad tervikteksti mõistmisel. Mõlema sihtkeele mõistmisel on otsustav keeltevahelise sarnasuse tunnetamine: toetutakse esmajoones eesti ja soome, aga ka muude varem õpitud keelte ja sihtkeele sarnasusele, seostades seda metalingvistiliste ja üldteadmistega ning kontrollides oletusi lause-, lõigu- ja tekstikontekstis. Kontekst toimib omalaadse filtrina, mis selekteerib keelekasutaja oletusi neid aktsepteerides või tagasi lükates. Mõistmisprotsessi komponentide jaotus ja suund varieeruvad indiviiditi ja sõltuvad paljuski osalejate varasematest teadmistest ja kogemustest.

 3. Eesti keele riiklike tasemetööde tekstimõistmisülesannete analüüs

  Triinu Kärbla

  2017-05-01

  Full Text Available "Analysis of the comprehension tasks of national standardised tests of Estonian language" Text comprehension is a complex process where low- and high-level skills are likely to interact. In this article the comprehension tasks of national standardised tests of Estonian language for Grade 6 in 2013–2015 are analysed to detect levels of text comprehension in standardised tests. We found that the comprehension tasks in standardised tests are mostly focused on factual knowledge. Furthermore, 76% of questions in the national standardised test in 2014 and 57.1% in 2015 consisted of tasks which measured children’s ability to recall the details from the read or heard text. In 2013, such tasks comprised 42.9% of the national standardised test. We found only one task (in 2013 which demanded the highest skills – implementing pre-knowledge into the evaluation process. Thus, the tasks used in standardised test are not wide-ranging enough to determine students’ skills at different levels of text comprehension. As long as national standardised tests consist mostly of tasks that require readers’ memory, teachers also concentrate mainly on supporting students’ lower-level text comprehension skills. Therefore, there may not be enough attention devoted to developing the students’ high-level skills. As text comprehension at higher level is one of the most important competences students must acquire for successful academic and lifelong growth, teachers should concentrate more on supporting these skills. Teksti mõistmine on protsess, mis eeldab madalama ja kõrgema tasandi oskuste rakendamist. Selles artiklis analüüsitakse 2013.–2015. aastal tehtud 6. klassi eesti keele riiklike tasemetööde ülesandeid, et selgitada välja, millistel tekstimõistmistasanditel hinnatakse õpilaste oskusi. Analüüsist selgub, et ülesannetes keskenduti peamiselt õpilaste faktiteadmiste kontrollimisele. Seejuures olid 2014. ja 2015. aasta tasemetööd koostatud

 4. The Use of a Modular Titanium Baseplate with a Press-Fit Keel Implanted with a Surface Cementing Technique for Primary Total Knee Arthroplasty

  Christopher E. Pelt

  2014-01-01

  Full Text Available Little data exists regarding outcomes following TKA performed with surface-cementation for the fixation of modular tibial baseplates with press-fit keels. Thus, we retrospectively reviewed the clinical and radiographic outcomes of 439 consecutive primary TKAs performed with surface cemented tibial components. There were 290 female patients and 149 male patients with average age of 62 years (range 30–84. Two tibial components were revised for aseptic loosening (0.5% and four tibial components (0.9% were removed to improve instability (n=2 or malalignment (n=2. Complications included 13 deep infections treated with 2-stage revision (12 and fusion (1. These results support the surface cement technique with a modular grit-blasted titanium surface and cruciform stem during primary TKA.

 5. Did clockwise rotation of Antarctica cause the break-up of Gondwanaland? An investigation in the 'deep-keeled cratons' frame for global dynamics

  Osmaston, M. F.

  2012-04-01

  Introduction. The 'deep-keeled cratons' frame for global dynamics is the result of seeking Earth-behaviour answers to the following outside-the-box proposition:- "If cratons have tectospheric keels that reach or approach the 660 km discontinuity, AND the 660 level is an effective barrier to mantle circulation, then obviously (i) when two cratons separate, the upper mantle to put under the nascent ocean must arrive by a circuitous route and, conversely, (ii) if they approach one another, the mantle volume that was in between them must get extruded sideways." Surprisingly it has turned out [1 - 4] that Earth dynamical behaviour for at least the past 150 Ma provides persuasive affirmation of both these expectations and that there is a rational petrological explanation for the otherwise-unexpected immobility of subcratonic material to such depths [5 - 7]. Clockwise rotation of Antarctica? This contribution greatly amplifies my original plate dynamical arguments for suggesting [8] that such rotation is ongoing. Convection is unsuited to causing rotation about a pole within the plate so, as noted then, a gearwheel-like linkage to Africa at the SWIR would provide its clearly CCW (Biscay-Caucasus) relationship to the Mediterranean belt for the past 100 Ma, also seen in its separation from South America. Gearwheel-like linkage of motion requires the presence of some kind of E-W restraint further north. In that case it was the N Africa/Arabia involvement in the Alpide belt, but the earlier opening of the central Atlantic by the eastward motion of Africa, suggests its rigid Gondwanan attachment to Antarctica rotation at that time, with little constraint in the north. Further east, the seafloor data show that Australia-Antarctica separation involved no such opposite rotational linkage, so, with no E-W mechanical constraint in the north by Indonesia, they must have rotated together, as is recorded by Australia's eastward motion to generate the Mesozoic seafloor at its western

 6. The Keeling Curve and The Coral Reef Mosaic Project - Introducing the Realities of Climate Change to Educators and Scholars using Mosaic Arts.

  Lueker, T.; Chinn, P. W. U.

  2014-12-01

  In May 2013, The, record of atmospheric CO2 at Mauna Loa, popularly known as "The Keeling Curve" reached 400 ppm for the first time in human history. Among the most sobering consequences of rising CO2 is Ocean Acidification, caused when the excess CO2 emitted from the burning of fossil fuels is absorbed by the surface oceans. The resulting reduction in pH harms stony corals (Scleractinia), and many other calcareous organisms. If civilization continues along the current trajectory of fossil fuel emissions, most coral reef ecosystems are expected to suffer extreme stress or mortality within the lifetime of the next generation. "If we do not reverse current trends in carbon dioxide emissions soon, we will cause the biggest and most rapid change in ocean chemistry since the extinction of the dinosaurs." (www.seaweb.org/getinvolved/oceanvoices/KenCaldeira.php). This looming tragedy is topical among marine scientists, but less appreciated or unknown to the general public, particularly among communities in the tropics where impacts to coral reef ecosystems will be severe. The Coral Reef Mosaic Project grew from my experiences leading education outreach in local schools. Making mosaics is an engaging way to enlighten educators and scholars on the pressing issues of climate change. When taking part in a mural project, students find mosaic art is a fun and rewarding experience that results in a beautiful depiction of a coral reef. Students explore the ecosystem diversity of coral reef inhabitants as they design the mural and piece together a representative environment. They work together as a team to learn the mosaic techniques and then build their own chosen creatures to inhabit the reef. The result is a beautiful and lasting mural for their school or community that provides an important message for the future. In a cooperative project with Dr. Pauline Chin at UH Manoa we traveled to Hawaii to train teachers on the Big Island in the art of mosaic and to convey the

 7. The functional significance of the spinose keel structure of benthic foraminifera: inferences from Miliolina cristata Millett, 1898 (Miliolida) from northeast Romania

  Dumitriţa Dumitriu, Simina; Dubicka, Zofia; Ionesi, Viorel

  2018-01-01

  The paper presents Miocene (lower Sarmatian) benthic foraminifera from the FH3P1 Rădăuţi Core section from the northwestern part of the Moldavian Platform, Romania. Based on foraminiferal assemblages we infer sediments were deposited in shallow-water, including marine-marginal environments, of varying salinities from brackish to normal marine with some short and rather small sea-level changes. Moreover, we describe for the first time in the Moldavian Platform a very rare species, Miliolina cristata Millett, which presents a characteristic spinose keel. Based on a detailed study of the test morphology and its variability, observed in picked material as well as in thin sections, we discuss some palaeoecological aspects of these foraminifera. M. cristata probably does not constitute a distinctive species, but it is more probable that some miliolid taxa developed such an exoskeletal feature in response to new environmental conditions, such as more turbulent water. Accordingly, our study would support the thesis that one of the functions of the benthic foraminiferal spines is to stabilize foraminiferal tests found in sandy substrates from high-energy environments.

 8. Eesti keele partiklid / Leelo Keevallik

  Keevallik, Leelo

  2004-01-01

  igapäevasest kõnekeelest, mustritest suhtlemises, verbivormide arengust ja muutumisest - see on teaduslikuks uurimisobjektiks ja väitekirja "From Interaction to Grammar : Estonian Finite Verb Forms in Conversation" aluseks

 9. Selges eesti keeles / Jaanus Kulli

  Kulli, Jaanus, 1955-

  2000-01-01

  Lühimängufilm "Armas tuss 50 aastat hiljem" : režissöör René Vilbre : peaosades Lembit Eelmäe ja Herta Elviste. Filmi režissöör R. Vilbre ja produtsent A. Talvik tööst filmiga ja eelseisvast esilinastusest Pimedate Ööde Filmifestivalil

 10. Kellele kuulub keel? / Maarja Siiner

  Siiner, Maarja

  2012-01-01

  Arvustus: Kadri Koreinik. Language ideologies in the contemporary Estonian public: with a focus on South Estonian. Tartu : Tartu University Press, 2011.(Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis ; 5)

 11. The effects of long (C20/22) and short (C18) chain omega-3 fatty acids on keel bone fractures, bone biomechanics, behavior, and egg production in free-range laying hens.

  Toscano, M J; Booth, F; Wilkins, L J; Avery, N C; Brown, S B; Richards, G; Tarlton, J F

  2015-05-01

  Keel fractures in the laying hen are the most critical animal welfare issue facing the egg production industry, particularly with the increased use of extensive systems in response to the 2012 EU directive banning conventional battery cages. The current study is aimed at assessing the effects of 2 omega-3 (n3) enhanced diets on bone health, production endpoints, and behavior in free-range laying hens. Data was collected from 2 experiments over 2 laying cycles, each of which compared a (n3) supplemented diet with a control diet. Experiment 1 employed a diet supplemented with a 60:40 fish oil-linseed mixture (n3:n6 to 1.35) compared with a control diet (n3:n6 to 0.11), whereas the n3 diet in Experiment 2 was supplemented with a 40:60 fish oil-linseed (n3:n6 to 0.77) compared to the control diet (n3:n6 to 0.11). The n3 enhanced diet of Experiment 1 had a higher n3:n6 ratio, and a greater proportion of n3 in the long chain (C20/22) form (0.41 LC:SC) than that of Experiment 2 (0.12 LC:SC). Although dietary treatment was successful in reducing the frequency of fractures by approximately 27% in Experiment 2, data from Experiment 1 indicated the diet actually induced a greater likelihood of fracture (odds ratio: 1.2) and had substantial production detriment. Reduced keel breakage during Experiment 2 could be related to changes in bone health as n3-supplemented birds demonstrated greater load at failure of the keel, and tibiae and humeri that were more flexible. These results support previous findings that n3-supplemented diets can reduce fracture likely by increasing bone strength, and that this can be achieved without detriment to production. However, our findings suggest diets with excessive quantities of n3, or very high levels of C20/22, may experience health and production detriments. Further research is needed to optimize the quantity and type of n3 in terms of bone health and production variables and investigate the potential associated mechanisms. © 2015

 12. Kaks soome-ugri keeleõppeprojekti

  Ivar Sinimets

  2010-01-01

  There is a traditionally deep interest between Estonia, Finland and Hungary based on linguistic relations. The paper describes projects survival.hu and Te-Le-Hu, the aim of the projects was competence building of teachers of Hungarian working in liberal adult educational institutions. Survival.hu was a communicative beginners teaching package of Hungarian language for Finns. The learning and teaching material (textbooks, teachers' books, phrase book, 2 CD and short course for television focus...

 13. "Kas siis selle maa keel..." / Ela Tomson

  Tomson, Ela, 1945-

  2003-01-01

  Tähelepanekuid Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldusel toimunud rahvusvaheliselt seminarilt, kus käsitleti vähemuskeelte staatust EL-i liikmes- ja liituvates riikides. Autori sõnul on Euroopas Eesti suhtes varasemast oluliselt rohkem mõistmist

 14. Kuidas uurida esimese ja teise keele omandamist?

  Erika Matsak

  2010-10-01

  Full Text Available The main objective of the research is to compare the linguistic development of first (L1 and second language (L2 learners from a dual perspective: 1 stages of acquisition (young children - pre-schoolers - primary school pupils - basic school pupils - upper-secondary school students - adults and 2 levels of proficiency (A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2. Th e intersection of these two coordinate systems forms the general framework on the basis of which one can describe the written and oral language use and linguistic development of L1 and L2 learners of Estonian performing similar communicative tasks. Th e results of the research should give an overview of the similarities and diff erences in the stages and proficiency levels of language acquisition in the L1 and L2. Th ey should help researchers understand in what order and in what manner language learners create and use new linguistic structures; whether L1 and L2 are acquired in parallel, and if yes, then to what extent this is so; what is the role of the frequency, transparency, grammaticality and acceptability of linguistic elements and (idiomatic constructions in language acquisition; and to what extent learners rely on rules or analogy in language acquisition.

 15. Kaks turgi eepost eesti keeles / Ott Kurs

  Kurs, Ott, 1939-

  2013-01-01

  Arvustus: Manas : pärimus kangelasest : kirgiisi rahva eepos / [ümberjutustus ja runod: Peeter Ilus ; toimetaja ja järelsõna: Artur Laast ; illustraator Kristina Viin ; kujundaja Mart Anderson]. Ikla : Penikoorem, 2012

 16. Märkide keel / Ela Tomson

  Tomson, Ela, 1945-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Võrumaa Teataja, 9. sept. 2004, lk. 2; Lõunaleht, 9. sept. 2004, lk. 2; Meie Maa, 9. sept. 2004, lk. 2; Põhjarannik, 9. sept. 2004, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 9. sept. 2004, lk. 2; Sakala, 10. sept. 2004, lk. 2; Pärnu Postimees, 10. sept. 2004, lk. 11; Hiiumaa, 11. sept. 2004, lk. 2; Koit, 11. sept. 2004, lk. 6; Vali Uudised, 15. sept. 2004, lk. 2; Lääne Elu, 21. sept. 2004, lk. 2. Autor arutleb Lihula monumendi teisaldamise teemal ning toetab Toomas Hendrik Ilvese ideed rahvusvahelise komisjoni moodustamiseks

 17. Kaks soome-ugri keeleõppeprojekti

  Ivar Sinimets

  2010-10-01

  Full Text Available There is a traditionally deep interest between Estonia, Finland and Hungary based on linguistic relations. The paper describes projects survival.hu and Te-Le-Hu, the aim of the projects was competence building of teachers of Hungarian working in liberal adult educational institutions. Survival.hu was a communicative beginners teaching package of Hungarian language for Finns. The learning and teaching material (textbooks, teachers' books, phrase book, 2 CD and short course for television focusing on tourism and culture has been warmly welcomed by learners and teachers, the materials have been used in Estonia too. During the Te-Le-Hu project there were held teachers' seminars in Helsinki, in Budapest and seminar for leaners in Kasmu. The benefit of the projects was sharing of good practices, creating new contacts and an European network for teachers of Hungarian for participating countries.

 18. Jüri Talveti luulevalimik hispaania keeles

  2003-01-01

  Talvet, Jüri. Elegia Estonia y otros poemas : [luulevalimik] / tõlkinud Jüri Talvet ja Albert Lázaro Tinaut ; järelsõna Janika Kronberg. Valencia : Palmart Capitelum, 2002; Vt. ka Eesti Päevaleht, 13. jaan., lk. 16

 19. Teise keel : dialoog ilma kommunikatsioonita / Urve Eslas

  Eslas, Urve, 1972-

  2005-01-01

  Emmanuel Levinasist kui semiootikavastasest mõtlejast ning semiootikast kui vägivallateadusest. Samuti tema arusaamast kommunikatsioonist, mis ei ole ainult informatsioonivahetus vaid ka pidev ütlemine ja ümberütlemine

 20. Kultuurisild : eesti muinasjutud ilmusid hiina keeles

  2010-01-01

  18. okt. esitleti maailmanäitusel EXPO Hiinas Shanghais esimest eesti keelest hiina keelde tõlgitud raamatut, kogumikku August Jakobsoni ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuttudest Jüri Mildebergi illustratsioonidega. Proua Evelin Ilves osales raamatu esitlusel Shanghai Lasteraamatukogus

 1. Une-Mati lood vene keeles

  2004-01-01

  Dagmar Normeti lasteraamatu "Une-Mati, Päris-Mati ja Tups" tõlget vene keelde (tõlkijad Irina Belobrovtseva ja Vitali Belobrovtsev; ill. Siima Shkop) esitletakse täna Kirjanike Liidu saalis; vt. ka Postimees, 19. märts, lk. 14

 2. Ladina keele õpikud ja sententsikogumikud / Ivo Volt

  Volt, Ivo, 1975-

  2000-01-01

  Ka sententsikogumikest: V. Hromov. Dicta et proverbia Latina. Tallinn : Perioodika, 1997 ; 1001 ladina sententsi eesti vastetega. Tallinn : Valgus, 1997 ; K. Türk. Lendsõnade leksikon. Tallinn : Avita, 1998

 3. Eesti kirjandus ungari ja inglise keeles

  2006-01-01

  16. detsembril esitleti Budapestis ajakirja Nagyvilag Eesti numbrit. Ajakiri kannab alapealkirja "Maarjamaa, Jumala jalgealune". Londoni kirjastus Dalkey Archive Press andis välja Mati Undi romaani "Öös on asju" inglisekeelse tõlke "Things in the night"

 4. Ilmus kogumik eesti naiste elulugusid inglise keeles

  2006-01-01

  Carrying Linda's stones : an anthology of Estonian women's life stories / editors: Suzanne Stiver Lie, Lynda Malik, Ilvi Jõe-Cannon, Rutt Hinrikus ; foreword by H.E. Aldona Wos. Tallinn : Tallinn University Press, 2006. Sisaldab Elin Toona jt. elulugusid. Vt. ka SL Õhtuleht, 30. sept., lk. 27

 5. Unduski näidend soome keeles

  2007-01-01

  Jaan Unduski näidend "Good-bye, Vienna" tõlgiti soome keelde ja loeti ette festivalil "Baltic Circle". Samal üritusel loeti ette ka lätlase Inga Abele ja leedulase Marius Ivashkevichiuse näidendeid

 6. Telenovela'de keel / Kaisa Karu

  Karu, Kaisa

  2007-01-01

  Kolumbia telenovela "Luna" peategelasi kehastavad venetsueelalane Gaby Espino ja peruulane Christian Meier. Üheks raskuseks töö juures on erinevate aktsentide ühtlustamise vajadus. Lühidalt ka näitlejate varasemast karjäärist

 7. Tekstisisesed seosed eesti keele kui teise keele lugemistestis: mõõtmisvahendi valiidsus

  Tiina Kikerpill

  2013-10-01

  Full Text Available Teksti mõistmine on keerukas protsess olenemata sellest, kas tegu on emakeeles või võõrkeeles lugemisega, sest see kätkeb endas samaaegset sõnade tuvastamist, tekstiga väljendatud otsese tähenduse tuletamist ja lugeja taustteadmiste abil teksti tõlgendamist. Üheks teksti mõistmise aspektiks on oskus ära tunda tekstis sisalduvaid sisulis-loogilisi ja leksikaalseid seoseid. Seega peaks lugemisoskuse arendamisel ja mõõtmisel pöörama tähelepanu ka tekstisisestele seostele. Võõrkeele lugemistestides kasutatakse nende seoste mõistmise kontrollimiseks erinevaid ülesandetüüpe, kuid nende tõhusust on vähe uuritud. Artiklis analüüsitakse kolme ülesandetüüpi – tekstilõikude järjestamist ning lausete ja tekstilõikude sobitamist lünkadesse. Keskendutakse nende valiidsusele, otsides vastust küsimustele, mil määral sõltub ülesannete edukas sooritamine tekstisiseste seoste mõistmisest ning missugune on ülesandetüübi mõju tekstisiseste seoste kasutamisele ülesande soorituses.

 8. Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine

  Raili Pool

  2011-10-01

  Full Text Available Language authenticity in study materials and related learning activities are very important for foreign language teaching. Telephone conversations included in textbooks of Estonian as a second language are often not realistic with respect to the structure of their openings and closings. ne method to make Estonian language learning dialogues more realistic is to incorporate the corpus of spoken Estonian of the University of Tartu as the source.

 9. Saatchi "Newspeak" - metropol defineerib meie keele? / Jaan Elken

  Elken, Jaan, 1954-

  2010-01-01

  Näitusest "Newspeak: British Art Now Part 1" ("Uus kõnepruuk: Briti kunst nüüd. I") Saatchi galeriis Londonis, avatud 17. oktoobrini 2010. Näituse teine osa avatakse 27. oktoobril. Saatchi galeriist

 10. Review of Knowledge Enhanced Electronic Logic (KEEL) Technology

  2016-09-01

  applying the CMT model to an autonomous weapon system, there was recognition that an autonomous robot did not have the luxury of solving one problem at a...e.g., individual product/application, product line, market area, exclusive/nonexclusive, royalty/fixed price) and this should be discussed directly

 11. "Romeo ja Julia" etendub kahes keeles / Aigi Viira

  Viira, Aigi

  2002-01-01

  W. Shakespeare'i "Romeo ja Julia" Vene Draamateatri ja Eesti Draamateatri koostööna, lavastaja A. Prosa, peaosades M. Malmsten ja J. Rudina Peterburist. Esietendus tselluloosikombinaadi seinte vahel 1. juunil

 12. 33 CFR 157.455 - Minimum under-keel clearance.

  2010-07-01

  ... (CONTINUED) POLLUTION RULES FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT RELATING TO TANK VESSELS CARRYING OIL IN BULK Interim Measures for Certain Tank Vessels Without Double Hulls Carrying Petroleum Oils...

 13. Keerukas universum : mitmes keeles, luule omas ka / Mariliin Vassenin

  Vassenin, Mariliin

  2008-01-01

  Arvustus: Kätlin, Kätlin, pseud. Üks pole ühtegi = One is none / Kätlin Kätlin ; [tõlkijad Mika Keränen ja Marina Tervonen ; illustratsioonid: Hanneleele Kaldmaa. Tallinn : Positive Projects], 2008

 14. Eesti keel eestlaste emotsioonidest / Haldur Õim

  Õim, Haldur, 1942-

  2004-01-01

  Arvustus: Vainik, Ene. Lexical knowledge of emotions: the structure, variability and semantics of the Estonian emotion vocabulary. Tartu : Tartu University Press, 2004. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis ; 5)

 15. Videomuinasjutt algastme eesti keele tundi : miks ka mitte? / Ene Peterson

  Peterson, Ene

  2002-01-01

  Rets. : Tungal, Leelo. Videomuinasjutt "Printsess Mari ja konn Konrad" [Videosalvestis] = A fairytale on video "Princess Mari and frog Konrad". - Tallinn : Elav Teadus, 1993. - 1 videokassett (VHS) (120 min) + 1 raamat (32 lk.)

 16. "Kalevipoeg" rootsi keeles / Juhan Mägiste ; ill. Erik Haamer

  Mägiste, Juhan

  2000-01-01

  rets. rmt.: Kalevipoeg: Estlands nationalepos/samlad och på estniska utgiven av. Fr. R. Kreutzwald; i svensk tolkning av Alex Milits; illustrationer av Erik Haamer. Borås: Invandrarförlaget, 1999. 325 lk. : ill

 17. Inarritu "Paabel" - eri keeled, sarnane hing / Annika Koppel

  Koppel, Annika

  2006-01-01

  Mängufilm "Paabel" ("Babel") : stsenarist Guillermo Arriaga : režissöör Alejandro Gonzalez Inarritu, võitis Cannes'is parima režissööri auhinna : peaosades Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael Garcia Bernal, Koji Yokusho : Ameerika Ühendriigid 2006

 18. Muutustest eesti keele grammatiliste käänete kasutamisel

  Pille Eslon

  2010-05-01

  Full Text Available Th e paper compares the frequency of some Estonian grammatical cases (nominative-genitive-partitive, as well as morphological preferences, in standard Estonian and in Estonian learner language. Th e aim is to report on certain typological changes in Estonian, which may have been triggered by various factors (e.g. verbs losing their aspectual characteristics, aspect marked by object case alternation, certain grammatical cases expressing no signifi cant meaning distinctions from the perspective of pragmatics but are nevertheless formed by analogy in the general process of grammaticalization. In Estonian, these changes, especially the observation that certain alternating grammatical cases are losing their (semantic contrasts either partially or totally, and that the preferred form of the nominal in the position of the direct object (or rhema is the nominative case, cannot be explained by language contact unlike, for example, in Karelian dialects in which one grammatical case, i.e. the accusative, is taking over the functions of other cases.

 19. Eesti keele sõnavara afektikalduvus ja mis sellega peale hakata / Ene Vainik

  Vainik, Ene, 1964-

  2012-01-01

  Praktilisest vajadusest väljakasvanud probleemist muuta eestikeelne sünteeskõne loomulikumaks ja emotsionaalselt usutavamaks. Artiklis keskendutakse leksikaalsele tasandile, arutletakse selle üle, millised sõnaklassid on enim emotsioonidega seotud

 20. Pärtel Lippuse doktoriväitekiri eesti keele väldetest / Jaan Ross

  Ross, Jaan, 1957-

  2012-01-01

  Arvustus: Pärtel Lippus. The acoustic features and perception of the Estonian quantity system. Tartu : Tartu University Press, 2011. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis ; 29)

 1. Mütoloogia, ajalugu, kaasaeg : uuskreeka kirjandus eesti keeles Kalle Kasemaa vahendusel / Kaarina Rein

  Rein, Kaarina

  2008-01-01

  Käsitletakse Nikos Kazantzakise, Pandelis Prevelakise, Odisseas Elitise, Ilias Venezise, Dido Sotiriu, Manolis Karagatsise, Menis Kumandarease, Aleksandros Papadiamandise, Kostas Asimakopulose, Nikos Kavvadiase loomingut

 2. Arvi Tavast - mees keset keele- ja teenetemärke / Arvi Tavast ; intervjueerinud Tanel Veenre

  Tavast, Arvi, 1969-

  2010-01-01

  Vestlus tõlkija ja Tallinna Ülikooli kirjaliku tõlke dotsendi Arvi Tavastiga Roman Tavasti juveelifirmast, mis valmistab olulise osa presidendi annetatavatest riiklikest teenetemärkidest. Arvi Tavasti doktoritööst "The translator is human too: a case for instrumentalism in multilingual specialised communication" (Tartu : Tartu University Press, c2008)

 3. Eesti ülikool versus saksa keel. Georg Barkani ja Ernst Masingu juhtum / Terje Lõbu

  Lõbu, Terje

  2016-01-01

  1919. a. toimus TÜ üleminek emakeelsele õppe- ja teaduskeelele vaatamata väikestele tõrgetele siiski sujuvalt. Arstiteadusk. prof. Barkani ja Masingu ümber toimunut võibki pidada märkimisväärsemateks tõrgeteks (Barkani jääb meenutama kirglikkus ja vaid 8 aastat kestnud ametiaeg, siis Masingut rahulikkus ja üle 40 aasta väldanud side ülikooliga)

 4. Dual keel Space Station payload pointing system design and analysis feasibility study

  Smagala, Tom; Class, Brian F.; Bauer, Frank H.; Lebair, Deborah A.

  1988-01-01

  A Space Station attached Payload Pointing System (PPS) has been designed and analyzed. The PPS is responsible for maintaining fixed payload pointing in the presence of disturbance applied to the Space Station. The payload considered in this analysis is the Solar Optical Telescope. System performance is evaluated via digital time simulations by applying various disturbance forces to the Space Station. The PPS meets the Space Station articulated pointing requirement for all disturbances except Shuttle docking and some centrifuge cases.

 5. Inglise keel pole ainus võõrkeel / Mari Tarvas, Merle Jung

  Tarvas, Mari, 1969-

  2009-01-01

  Kogu maailmas on viimastel aastakümnetel võtnud võimust tendents õpetada inglise keelt esimese võõrkeelena. Paljud riigid on astunud samme keelelise mitmekesisuse taastamiseks, teiste hulgas ka Eesti

 6. Ajalugu teatriaastal - muus keeles tehtud ja tehtavast teatrist Eestis / Anne-Liis Maripuu

  Maripuu, Anne-Liis

  2006-01-01

  Eestis tegutsenud saksakeelsest teatrist (August von Kotzebue tegevusest Tallinnas, ehitas esimese pidevalt töötava asjaarmastajate-teatri, 1804.a. loodud esimesest professionaalsest teatritrupist Tallinnas, Tartu saksa teatrist), venekeelsest teatrist (1948.a. asutatud Vene Draamateatrist, lavastajatest) ja võrukeelsest teatrist Eestis, millele pani aluse Ingo Normet 1993. a., lavastades EMTA lavakunstikooli 16. lennuga Madis Kõivu ja Aivo Lõhmuse kirjutatud näidendi "Põud ja vihm..." Võrukeelset teatrit edendab Võru Teatriateljee (endine Võru Harrastusteater) ja 16. lennu lõpetanud Ain Mäeots, Riho Kütsar, Margus Jaanovitsh ja Merle Jääger

 7. Uue Testamendi Hornungi tõlke kohast vaimuliku eesti keele kujunemisloos / Heiki Reila

  Reila, Heiki

  2007-01-01

  Uuritakse, kas pärast Pilistvere piiblikonverentsi 1687. aastal kirjutas Johann Hornung erinevad piiblitõlkevariandid ümber vastavalt uutele õigekirjareeglitele või tõlkis uuesti kreekakeelsest tekstist. Kõrvutatakse nelja tõlget

 8. Momentum Exchange Near Ice Keels in the Under Ice Ocean Boundary Layer

  Bleidorn, John C

  2008-01-01

  .... Understanding ice-ocean momentum exchange is important for accurate predictive ice modeling. Due to climate change, increased naval presence in the Arctic region is anticipated and ice models will become necessary for tactical and safety reasons...

 9. Liivimaa päritolu saksa keele õpetaja Tallinnas / Clemens Krause ; vahendas Ülo Tikk

  Krause, Clemens Hermann, 1943-

  1998-01-01

  Intervjuu Tallinna 54. Keskkoolis saksakeelset osakonda juhatava endise Düsseldorfi koolidirektori Clemens Krausega saksakeelse osakonna tööst, Saksa ja Eesti hariduselu sarnasustest ja erinevustest

 10. Kogeja vormistamine eesti keeles : nihkeid SAE perifeerias / Mati Erelt, Helle Metslang

  Erelt, Mati, 1941-

  2008-01-01

  Artiklis vaadeldakse kogeja vormistamist ning alternatiivsete mallide kasutust ajakirjanduskeeles ajavahemikul 1995-2005 eesmärgiga välja selgitada toimunud muutused ning nende põhjused. SAE - Euroopa keskmine standard

 11. Kogeja vormistamine eesti keeles : nihkeid SAE perifeerias / Mati Erelt, Helle Metslang

  Erelt, Mati, 1941-

  2008-01-01

  Vaadeldakse kogeja vormistamist ning alternatiivsete mallide kasutust ajakirjanduskeeles ajavahemikul 1995-2005. Püütakse välja selgitada toimunud muutused ja nende põhjused. SAE - Euroopa keskmine standard

 12. Milleks mulle eesti keel? Riigikeele oskuse vajalikkusest vene koolinoorte pilgu läbi

  Birute Klaas-Lang

  2015-04-01

  Full Text Available The aim of the article is to analyze the attitudes of 9th grade students at Russian- medium general education schools in Estonia toward the importance of competence in the official language. Semi-structured group interviews allow the voice of the language learner – in this case 15–16-year-old Russian school students – to be heard in the discussion of official language instruction. The analysis of these interviews reveals that Russian students’ attitudes toward the official language are shaped by their perception of Estonian as a small language, limited opportunities to use the language in their immediate environment, and the role of different languages on the job market, but also by the students’ national and linguistic identity. One primary conclusion is that in these students’ eyes, the Estonian language has only instrumental value, that is, it is seen merely as a tool needed for self-actualization. Russian youths do not see the Estonian language as part of their identity, and question its sustainability (and therefore the benefit of studying it in comparison to larger world languages.

 13. Eesti keele huvi tõi ungari tudengid Tartusse / Sander Liivak

  Liivak, Sander

  2003-01-01

  Tartu Ülikoolil on üliõpilasvahetussuhted Budapestis asuva Lorind Eötvösi ülikooliga. Tartus viibivad Edina Csüllög, Bálint Kirpithegyi ja Zoltin Ság 11. aprilli "Õpetajate Lehes" tutvustati Edinat, seekord lähemalt noormeestest

 14. Loomad räägivad sel korral eesti keeles / Jaanus Noormets

  Noormets, Jaanus

  2008-01-01

  Arvutiga animeeritud USA koguperefilmist "Madagaskar 2" (Madagascar: Escape 2 Africa), mis jõuab Eesti kinodesse erinevalt filmisarja esimesest osast eesti keelde dubleerituna (loomtegelastele on oma hääle laenanud Karol Kuntsel, Andero Ermel, Evelin Pang, Mait Malmsten, Raivo E. Tamm, Andrus Vaarik jt)

 15. Naiste staatus meie meeles ja igapäevases keeles / Ülle-Marike Papp

  Papp, Ülle-Marike

  2003-01-01

  Autor leiab, et inimõiguste sisu on viimase 50 aasta jooksul muutunud ja meie noorel ühiskonnal on raske aru saada, et eksisteerivad naiste inimõigused, mida järjekindlalt rikutakse patriarhaalse ühiskonnakorralduse, mitte konkreetsete meeste poolt

 16. Sõnaliigituse kitsaskohad eesti keele arvutianalüüsis / Kadri Muischnek, Kadri Vider

  Muischnek, Kadri

  2005-01-01

  Atriklis vaadeldakse tekstikorpuste morfoloogilise ja semantilise ühestamise käigus kerkinud lingvistilisi probleeme, keskendudes tekstisõna sõnaliigilise kuuluvuse probleemile (vt www.cl.ut.ee). Andmetega autorite kohta

 17. Maailma esimene online-maakler teenindab ka eesti keeles / Romet Kreek

  Kreek, Romet, 1972-

  2005-01-01

  Maailma esimene online-maaklerfirma E*Trade avas eestikeelse kauplemiskeskkonna, kuhu lähikuudel lisandub võimalus kaubelda ka Eesti aktsiatega. Tabel: E*Trade pakub konkurentsi kohalikele maakleritele. Kommenteerib Peeter Koppel. Vt. samas: Lauri Matsulevitsh. LHV konkurenti ei karda

 18. Vene keele trump on Ida-Viru valimisvõitluses rolli kaotamas / Tuuli Koch

  Koch, Tuuli

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 22. veebr. lk. 4. Vaatluse all on Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa kandidaadid parlamendivalimistel. Lisa: Ringkond nr. 6; Ringkond nr. 7. Vt samas: Spiiker ja endine miss hääli püüdmas

 19. Kuulumatusest, prantsuse keeles : Buñuel, Villeneuve ja Audiard katusekinos / Tristan Priimägi

  Priimägi, Tristan, 1976-

  2011-01-01

  Katusekino maikuu programmis on Luis Buñueli "Päevane kaunitar" ("Belle de jour", Prantsusmaa-Itaalia 1967), Denis Villeneuve "Põlenud" ("Incendies", Kanada-Prantsusmaa 2010) ja Jacques Audiard´i "Prohvet" ("Un prophète", Prantsusmaa-Itaalia 2009)

 20. Eduard Odinets : "Olen eestlane, kelle emakeel on vene keel" / Eduard Odinets ; interv. Erik Kalda

  Odinets, Eduard, 1976-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje : Subbota 3. juuni lk. 3. Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nõunik oma poliitikukarjäärist. Arvamust avaldab Katrin Saks ja Meelis Goldberg (Severnoje Pob.)

 1. Lateral heterogeneity and vertical stratification of cratonic lithospheric keels: examples from Europe, Siberia, and North America

  Artemieva, Irina; Cherepanova, Yulia; Herceg, Matija

  of the Precambrian lithosphere based on surface heat flow data, (ii) non-thermal part of upper mantle seismic velocity heterogeneity based on a joint analysis of thermal and seismic tomography data, and (iii) lithosphere density heterogeneity as constrained by free-board and satellite gravity data. The latter...... of the Gondwanaland does not presently exceed 250 km depth. An analysis of temperature-corrected seismic velocity structure indicates strong vertical and lateral heterogeneity of the cratonic lithospheric mantle, with a pronounced stratification in many Precambrian terranes; the latter is supported by xenolith data...

 2. Lateral heterogeneity and vertical stratification of cratonic lithospheric keels: a case study of the Siberian craton

  Artemieva, Irina; Cherepanova, Yulia; Herceg, Matija

  2014-01-01

  by regional xenolith P-T arrays,lithosphere density heterogeneity as constrained by free-board and satellite gravity data, and the non-thermalpart of upper mantle seismic velocity heterogeneity based on joint analysis of thermal and seismic tomography data.Density structure of the cratonic lithosphere...... and strongly depleted lithospheric mantle of the Archean nuclei, particularly below the Anabar shield.Since we cannot identify the depth distribution of density anomalies, we complement the approach by seismicdata. An analysis of temperature-corrected seismic velocity structure indicates strong vertical...

 3. Läänemeresoomlaste keele- ja kultuurikontaktidest laensõnade leviku põhjal

  Vilja Oja

  2011-05-01

  Full Text Available Sõnavara uuenduste põhjusi ja levikuteid tuleb enamasti otsida keelevälistest teguritest – kultuurikontaktidest ning neid mõjutavatest asjaoludest. See, et läänemeresoomlased on elanud mitme muukeelse võimu all, peegeldub otseselt sõnavaras. Millisest keelest sõna laenatakse, sõltub ka mõiste sisust ja laenamise ajast. Keskajal tõi palju saksa laene Eesti- ja Liivimaale hansakaubandus. Põllundusega seostuv sõnavara näitab ühtlasi aega ja suunda, kust ja millal mingi viljeluskultuur võis siinseile aladele tulla. Artiklis analüüsitakse indoeuroopa laensõnade levikut läänemeresoome murretes Euroopa keelte atlase (ALE ja läänemeresoome keeleatlase (ALFE materjali põhjal. Kaardid on aidanud mõnegi sõna päritolu määratleda. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.08

 4. Keelesümpoosion arutas Põhjamaade mõistet / Ülo Ignats ; fotod: Ülo Ignats

  Ignats, Ülo, 1951-2011

  2006-01-01

  Stockholmis Riigipäeva teise koja saalis teemal "Kuivõrd põhjamaine on Baltikum". Ettekannetega esinesid: Kristel Zilmer, Battail, Jean-Francois Battail, Torkel Jansson, Madis Kanarbik, Stig Örjan Ohlsson, Ivars Orehovs, Erika Sausverde, Thomas Lundén, Katrin Maandi, Kristel Kääramees

 5. Eesti keele põhisõnavara sõnastik : ajalooline kontekst ja koostamispõhimõtted / Jelena Kallas, Maria Tuulik

  Kallas, Jelena, 1976-

  2011-01-01

  Käsitletakse infoüksuste esitust eesti-vene õppesõnastikes 19. sajandi keskpaigast kuni 21. sajandi alguseni. Vaadeldakse vormi-ja sõnamoodustusinfot, süntagmaatilisi seoseid ja leksikaalsemantilisi suhteid

 6. The extent of the Cratonic keel underneath the Southern African region: A 3D image using Finite-Frequency Tomograph

  Soliman, Mohammad Youssof Ahmad; Bezada, Max; Thybo, Hans

  2010-01-01

  We have re-examined the P body wave data from the South Africa Seismic Experiment (Carlson et al, EOS 77, 1996) across the Kaapvaal and Zimbabwe cratons and the Bushveld complex. Using finite-frequency kernels, we inverted the P-wave delay times to obtain 3-D images of compressional velocity...

 7. Eesti kirjanikumuuseumide pöördumine : [eesti keele ja kirjanduse tundide arvu vähendamise asjus

  2009-01-01

  Alla kirjutanud: Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Lydia Koidula Memoriaalmuuseum, Liivi Muuseum, Eduard Vilde Muuseum, SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel, A. H. Tammsaare Muuseum (Kadriorus), Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Oskar Lutsu Majamuuseum, Betti Alveri Muuseum, Muhu Muuseum

 8. Cocos (Keeling) corals reveal 200 years of multidecadal modulation of southeast Indian Ocean hydrology by Indonesian throughflow

  Hennekam, R.; Zinke, J.; van Sebille, E.; ten Have, M.; Brummer, G.-J. A.; Reichart, G.-J.

  2018-01-01

  The only low latitude pathway of heat and salt from the Pacific Ocean to the Indian Ocean,known as Indonesian Throughflow (ITF), has been suggested to modulate Global Mean SurfaceTemperature (GMST) warming through redistribution of surface Pacific Ocean heat. ITF observations are onlyavailable since

 9. Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal / Liina Lindström, Ilona Tragel

  Lindström, Liina, 1973-

  2007-01-01

  Selgitatakse impersonaali ja seisundipassiivi vahekorda, võttes arvesse adessiivargumendi kasutamist neis konstruktsioonides. Võrreldakse adessiivargumendi semantilist rolli ja vaadeldakse tema paiknemist lauses

 10. Kes teevad ülikooli keelekeskuse rahvusvaheliseks? Saage tuttavaks!

  2006-01-01

  Küsimustele "Mida Eestis oma keelt õpetades raskeimaks peate?" ja "Mis teid Eestis kõige rohkem üllatas?" vastavad Tartu Ülikooli keelekeskuse läti keele lektor Ilze Zagorska, itaalia keele lektor Federica Bossi, prantsuse keele lektor Charlène Manil, korea keele lektor Jinseok Seo, jaapani keele lektor Eri Miyano, ukraina keele lektor Ljudmilla Dulitšenko, hispaania keele lektor Manuel Neftalí Peral Joris, inglise keele lektor Casey Collins ja türgi keele lektor Hagani Gayibli

 11. Reaction heats and bond strengths based on a series of lectures given to postgraduate students at the University of Keele, 1960

  Mortimer, C T

  1962-01-01

  Reaction Heats and Bond Strengths presents the variations in the heats of particular types of reaction. This book covers a variety of topics, including the hydrogenation and polymerization of olefinic compounds, the dissociation of organic and organo-metallic compounds, and the molecular-addition compounds. Organized into 10 chapters, this book begins with an overview of the concept of bond energy that can be very useful where a comparison is being made between two dissimilar molecules. This text then examines the strain in cyclopropane and cyclobutane, which is largely a result of angular str

 12. Ülevaade uuemast õpitarkvarast : [Eesti murdeplaat (Eesti Keele Instituut). Autor Jüri Viikberg, tehniline teostus Marko Petron, kujundus Kalle Toompere] / refereerinud Britta Hansmann

  2003-01-01

  CD-ROM "Eesti murdeplaat" on põhikooli viimasele klassile ja gümnaasiumi klassidele mõeldud õppematerjal, mis koosneb 12 valikmurraku kuuldelistest jutustustest koos visuaalselt jälgitavate tekstidega

 13. Eesti keele käändevormide moodustamise ja kasutamisega seotud probleeme vene üliõpilaste kirjalikes töödes / Ingrid Krall

  Krall, Ingrid

  2008-01-01

  Artikli eesmärk on anda ülevaade teise või võõrkeele õpetamist ja õppimist mõjutavatest teguritest, vigade põhjustest ja klassifitseerimisvõimalustest, käändvormide moodustamise ja kasutamise vigadest, korduvate vigade ennetamisest ja vältimisest

 14. Lemming Nagel : Tekstimaalid, laseeritud monitoride keel ja kadunud asjade kartograafia = Text paintings, the language of glazed monitors and the cartography of lost things / Anneli Porri

  Porri, Anneli, 1980-

  2007-01-01

  Lemming Nageli jaoks on oluline autobiograafilisus ja isiklike tähelepanekute ülestähendamine. Äärmiselt hoolika vaatlejana on Nagel püüdnud teostes esile tuua igapäevaelu absurdi, nii nagu tema seda näeb. Oma hüperrealistlikel maalidel peegeldab ta seda eriskummalises vormis: põlenud lauajupid, laste mänguasjad, keraamilised plaadid, klaasikillud - kõik mis ainult pähe tuleb ja kätte satub, kuid peamiselt huvitavad teda ikkagi maalilised probleemid, nagu koloriit ja perspektiiv, pildi ja raami suhe, kunsti metatasand või mäng pealkirja, kujutise ja taustaga. Oma maalides vaatab ta maastikku lukuaugu, luubi, teksti või kaardi kaudu, nagu looks ta mingit teist reaalsust. Igal juhul asetab ta reaalsuse raamidesse. Armastust kaartide vastu võib pidada üheks tema maastikumaali vormiks

 15. Muljeid täienduskoolituselt Kanada New Brunswicki Ülikoolis = Impressions of professional training in New Brunswick University, Canada / Diana Maisla

  Maisla, Diana

  1999-01-01

  Õpingutest New Brunswicki Ülikoolis eesti keele kui teise keele õpetamise metoodika arendamise projekti "Estonian Language Training Project" raames. New Brunswicki Ülikool. Rööptekst inglise keeles

 16. Применение компютеров в языковом классе / Гульнара Валс ; Валс, Гульнара; Валс, Дмитрий

  Валс, Гюльнара

  2001-01-01

  Tutvustatakse kahte inglise keele õppe programmi : "Triple play in English" ja "Star Course". Integreeritud inglise keele tunnist, milles seotakse ajalugu, inglise keel ja informaatika. Integreeritud ajaloo ja vene kirjanduse tunnist kuuendale klassile

 17. Wŏ shuō hànyŭ, nĭne? ehk Mina räägin hiina keelt, aga sina? / Piret Lakson

  Lakson, Piret, 1989-

  2012-01-01

  Hiina keele õpetamisest Eestis ja Mustamäe gümnaasiumi noorest hiina keele õpetajast Wang Weist. Eesti koolidesse hiina keele õpetajate hankimine käib Tallinna ülikooli juurde loodud Konfutsiuse instituudi kaudu

 18. Lugupeetud emakeeleõpetaja! / Martin Ehala

  Ehala, Martin, 1963-

  2006-01-01

  Tutvustatakse eesti keele õpikuid: Ehala, Martin. Eesti keele struktuur. Tallinn, 2001 ; Ehala, Martin. Kirjutamise kunst. Tallinn, 2000 ; Ehala, Martin. Eesti kirjakeel. Tallinn, 2002 ; Madisso, Maia. Keele- ja tekstiharjutusi abiturientidele. Tallinn, 2002 ; Ehala, Martin ; Veismann, Tiina jt. Noor keelekasutaja. Tallinn, 2005

 19. Eesti sai OIF-i vaatlejaliikmeks / Tõnu Tender, Tiina Jaksman

  Tender, Tõnu, 1965-

  2010-01-01

  Eesti võeti rahvusvahelise frankofoonia organisatsiooni (OIF) vaatlejaliikmeks. OIF ühendab riike ja piirkondi, mille ametlik keel või haridussüsteemis traditsiooniliselt õpetatav keel on prantsuse keel

 20. Mailis Reips : Prezhde vsego neobhodimo natshat / Mailis Reps

  Reps, Mailis, 1975-

  2006-01-01

  Haridusminister Mailis Reps kakskeelse hariduse vajalikkusest vene õppekeelega koolides, noorte keeleoskusest, eesti keele õpetamise kvaliteedist, õpetajate eesti keele oskusest, õppetöö kvaliteedist

 1. "Üks, tuks. Sjoo elo om - tuks..." : [luuletused : võru keeles] / Aljona Jeltsova ; komi keelest tõlkinud Nikolai Kuznetsov, võru keelde Kauksi Ülle

  Jeltsova, Aljona

  2005-01-01

  Sisu: "Üks, tuks. Sjoo elo om - tuks..." ; "Ammuq lännüq pilveq - luigaq..." ; "Ma üles märki laulu jovva-õs..." ; Sukka mi ; "Täämbä üüse om taivah üts täht..." ; "Ma tulõ viirde uma süäme jäti..."

 2. Kui räägime eesti keele ainekavast, siis millest õigupoolest räägime? / Ivika Hein, Aime Klandorf, Küllike Kütimets, Piibe Leiger...[jt.

  2007-01-01

  Kolmest põhimõttelisest muudatusest võrreldes 2002. a. ainekavaga. Vastukaja artiklitele: Kerge, Krista. Eesti emakeele õpetajale. Uusen, Anne. Veel kord õppekavast // Õpetajate Leht (2007) 23. veebr., lk. 6-7

 3. Deixis et anaphore dans la progression et la cohésion textuelles : différences d'emploi en estonien et en francais / Marge Käsper

  Käsper, Marge, 1973-

  2005-01-01

  Kõrvutatakse eesti ja prantsuse teksti, vaadeldakse, kuidas mõlemas keeles teksti seotakse ning isikutevahelisi suhteid väljendatakse. Analüüsitakse Astrid Lindgreni "Hulkur Rasmuse" tekste mõlemas keeles

 4. Keelehoolde teoreetilise aluse otsinguil : naabervaldkonnad appi / Arvi Tavast

  Tavast, Arvi, 1969-

  2012-01-01

  Kajastatakse e-keskkonnas läbiviidud küsitluse tulemusi, milles otsiti keele- ja tõlkimisalaste hoiakute seoseid muude teemadega. Küsiti keele olemuse, keelekasutuse, õigeks ja valeks jagamise jne. kohta

 5. Uss uuristab inimese südame kallal / Kärt Hellerma

  Hellerma, Kärt, 1956-

  2003-01-01

  Arvustus: [Õnnepalu, Tõnu] Tode, Emil. Raadio. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002. Ilmunud ka kogumikus: Hellerma, Kärt. Kohanenud kirjandus : valik kirjanduskriitikat 1987-2006. Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn, 2006. Lk. 47-53

 6. 39. Balti Rahvaste Kommersi aktusel / Lennart Meri

  Meri, Lennart, 1929-2006

  2007-01-01

  Eesti keel, eesti mõtteviis, eesti kultuur on seisustevahelisest konfliktist hoolimata arenenud saksa keele najal, aga ka baltisaksa keelt mõjutades. Tartu ülikooli traditsioonid. Kõne Münchenis 25. mail 2002. a.

 7. Viron kieli toisena kielenä - opetuksesta Tarton yliopistossa 1820-luvun lopulla / Heli Laanekask

  Laanekask, Heli, 1950-

  2013-01-01

  Artiklis analüüsitakse Tartu Ülikooli eesti keele lektori Johann Samuel Friedrich Boubrigi õpetamise metoodikat, kasutatud allikaid ja loengute sisu. Puudutatakse ka sugulaskeelte - soome ja ungari keele õpetust

 8. Veski - Peegli liinilt / Ellen Uuspõld ; vestelnud Maarja Lõhmus

  Uuspõld, Ellen, 1927-

  2014-01-01

  Juhan Peegel eesti keele kateedri aspirandi ja õppejõuna ning ajaloo-keeleteaduskonna dekaanina. Ka Ellen Uuspõllu õpingutest Tartu Riikliku Ülikooli kaugõppes alates 1945 ning tööst eesti keele kateedris

 9. Uus keelenimetus ärritab Rumeeniat / Ingrid Cristea

  Cristea, Ingrid

  2007-01-01

  Moldova otsustas seal kõneldavat rumeenia keele dialekti nimetada edaspidi moldova keeleks, Rumeenia ei tunnista moldova keele olemasolu. Euroopa Parlamendi liige Roberta Anastase hinnangul peab Euroopa Komisjon tunnistama ainult rumeenia keelt

 10. Toimetaja on autori teine, täpsem silmapaar / Reili Argus

  Argus, Reili, 1967-

  2010-01-01

  Intervjuu Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi direktori, eesti keele dotsendi Reili Argusega Tallinna Ülikooli referent-toimetaja bakalaureuseõppekavast ja keeletoimetaja magistriõppekavast

 11. Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2006-01-01

  Eesti keele õppe seisust ja riiklikust korraldusest vene põhikoolis, koolilõpetajate eesti keele oskuse tasemest ning koolikorralduslikest muutustest aastatel 1997-2005 seoses eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga

 12. EuroPlus+ Reward / Alar Hammer

  Hammer, Alar

  2000-01-01

  EuroPlus+ Reward on mitmes versioonis ilmunud inglise keele õppeprogramm, milles on ühendatud multimeedia võimalused ning distantsõpe ning mis loob täiesti uued võimalused keele omandamiseks arvuti abil

 13. Christine ja krepid Rakvere ametikoolis / Ada Väät

  Väät, Ada

  2014-01-01

  Lyoni kutsekooli inglise keele õpetaja Christine Crimalault tuli Rakvere ametikooli Erasmuse programmi kaudu. Eestis külastas ta ametikooli tunde, osales kultuuriprogrammis ja kohtus siinsete keeleõpetajatega

 14. Korpuspohjaista oppijansanakirjaa tekemässä: esimerkkinä ConLexis / Jarmo Harri Jantunen, Marjo Kumpulainen, Tanja Tammimies, Teemu Tokola

  2013-01-01

  Uuritakse, millistele tingimustele peaksid vastama keeleõppijatele mõeldud elektroonilised sõnastikud ning tutvustatakse uut soome keele õppijatele ja õpetajatele loodud veebisõnastikku ConLexis

 15. "Ametniku soovitussõnastik" / Tuuli Rehemaa

  Rehemaa, Tuuli, 1974-

  2014-01-01

  Tutvustus: Ametniku soovitussõnastik [Võrguteavik] / Eesti Keele Instituut ; koostanud ja toimetanud Tiina Paet, Tuuli Rehemaa, Argo Mund. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014. - http://www.eki.ee/dict/ametnik/

 16. Emakeelne haridus ja oma rahva kultuuri arendamine : ersalaste suhtumisest probleemidesse / Natalia Abrosimova

  Abrosimova, Natalia

  2008-01-01

  Ülevaade ersa keele õpetamisest üldhariduskoolides, samuti tuuakse välja ankeetküsitluse tulemused, kus lapsed ja nende vanemad vastasid küsimustele keele kasutamise, keeleoskuse, oma rahva ja kultuuri ajaloo jms. kohta

 17. Ilusast eesti keelest / Ruth Mägi

  Mägi, Ruth, 1974-

  2008-01-01

  Kirjastuse TEA sõnaraamatutest: TEA koolisõnastik : eesti keel. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA rahvasõnaraamat : võõrsõnad. Tallinn : TEA Kirjastus, 2006

 18. O merahh po dalneishemu ulutshsheniju polozhenija / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2006-01-01

  Autori arvates tuleks vene gümnaasiumide reformimise asemel parandada eesti keele õpetamise kvaliteeti ja motiveerida õppureid. Näiteid vene keele väärkasutusest erakondade ajalehtedes ja valimisloosungitel

 19. Mike Garant Ameerika ühiskonna probleemidest

  2000-01-01

  44. nädalal külastas inglise keele õppetooli dr Mike Garant Helsingi ülikoolist. Mike Garant käsitles oma loengutes multikulturaalse Ameerika ühiskonna probleeme (mobiilsus, identiteet, keel) : [täistekst

 20. Üksikud naljakad peaaegu kolmikud / Jüri Viikberg ; tlk. Jüri Viikberg

  Viikberg, Jüri 1953-

  2005-01-01

  Arvustus: Punttila, Matti. Haaskannäköinen tyttö : kielikaskuista sanaleikkeihin. Helsinki, 1998 ; Punttila, Matti. Pilkettä silmäkulmaan : kielikaskuista sanaleikkeihin. Helsinki, 2001 ; Punttila, Matti. Poskettomia huulia : kielikaskuista sanaleikkeihin. Helsinki, 2004. Näiteid: Kui keel ei püsi hammaste taga ; Sõna keeles ja keel hammaste vahel / tõlkinud Jüri Viikberg // Oma Keel, 1995, nr. 1, lk. 55-56, 63-64

 1. Eesti viipekeele kasutamise õiguse tagamine Eestis : [magistritöö] / Hendrick Rang ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Ene Andresen

  Rang, Hendrick

  2014-01-01

  Kurtusest ja viipekeelest, viipekeele kui keele reguleerimisest, viipekeele kui puuet kompenseeriva suhtlusabivahendi reguleerimisest rahvusvahelises õiguses, viipekeele õiguslikust seisundist Eestis

 2. Riiklikud keeleprogrammid / Jüri Valge

  Valge, Jüri, 1948-

  2004-01-01

  Ülevaade järgmistest keelega seotud programmidest : "Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004-2008)", "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004-2008)", "Rahvuskaaslaste programm (2004-2008)", "Hõimurahvaste programm (2000-2004)", "Lõunaeesti keele ja kultuuri programm (2000-2004)", "Setu kultuuriprogramm", "Eesti keele akadeemilise välisõppe programm"

 3. Parandada püksipõlve augu väljalõikamise teel / Jaak Tomberg

  Tomberg, Jaak, 1980-

  2010-01-01

  Arvustus: Saar, Anti. Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin : [jutud]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006 ; Saar, Anti. Nemad kaks : [lühiromaan]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2008 ; Tekste siledast ruumist : [jutud]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009

 4. Supiinid koha väljendajana : liikumissündmuste keelendamise asümmeetriast / Renate Pajusalu, Heili Orav

  Pajusalu, Renate, 1963-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele supiinide kasutuse ebasümmeetriat. Vastavalt eesti keele käändesüsteemi ülesehitusele on supiinidel keelesüsteemis kolm vormi: ma-vorm, mas-vorm ja mast-vorm, kuid keelekasutuses sellist sümmeetriat ei ole.

 5. Hasso Krulli eepiline pesamuna / Rein Veidemann

  Veidemann, Rein, 1946-

  2015-01-01

  Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaat Hasso Krull. Arvustus: Krull, Hasso. Pesa : tekstid 2000-2012. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014 ; Krull, Hasso. Muna : tekstid 1987-2012. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014 ; Krull, Hasso. Kui kivid olid veel pehmed. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014

 6. Õppijakeel ja eesti vahekeele korpus / Pille Eslon, Helena Metslang

  Eslon, Pille

  2007-01-01

  Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduslingvistika õppetooli juures alustatud vene emakeelega õppijate eesti vahekeele korpuse tööst, eesmärgiga toetada teise keele omandamise teaduslikku uurimist ja eesti keele kui teise keele õpetamise edasist arendamist

 7. Lõunaeestlased turgutavad Ida-Virus oma vene keelt / Sirle Sommer Kalda

  Sommer-Kalda, Sirle, 1974-

  2009-01-01

  Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames toimunud tööjõuvahetusest, mille käigus kevadel Ida-Virumaa linnade ametnikud ja allasutuste töötajad asusid ajutiselt tööle Lõuna- ja Lääne-Eestis, et parandada oma eesti keele oskust ja lõunaeestlaste vastukülaskäigust Ida-Virumaale vene keele oskuste parandamiseks

 8. Vadja sõnaraamat kui kunstiteos / Kristiina Ross

  Ross, Kristiina, 1955-

  2011-01-01

  Arvustus: Vadja keele sõnaraamat. 1 / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. Tallinn : AE Signalet, 1990 ; Vadja keele sõnaraamat. 2, [K -küüttöseltšä] = Словарь водского языка. 2 / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] ; [Tallinn] : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1994 ; Vadja keele sõnaraamat. 3, L - müüäG] = Словарь водского языка / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] ; [Tallinn] : Eesti Keele Instituut, 1996 ; Vadja keele sõnaraamat. 4, [N - P] = Словарь водского языка. 4, [N - P] / toimetanud: Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2000 ; Vadja keele sõnaraamat. 5, [R-S] = Словарь водского языка. 5, [R-S] / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006 ; Vadja keele sõnaraamat. 6, [Š-T] = Словарь водского языка. 6, [Š-T] / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010 ; Vadja keele sõnaraamat. 7 = Словарь водского языка / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 9. Настольная игра помогает изучать русский язык и Россию / Андрей Бабин

  Бабин, Андрей

  2013-01-01

  Õppemängu CONTACT© Russian eesmärk on Moskva linnas ning vene kultuuris mugavalt orienteeruma ja vene keeles suhtlema õppimine. Tallinna Ülikooli poolt on koostatud analoogne mäng välistudengitele vene keele õppimiseks inglise keele baasil. Mängu koostasid Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituudi lektor Inna Adamson ja Katariina Kolledži direktor Dimitri Mironov, kes jagab mängu kohta selgitusi

 10. Using micro-contexts to describe a writing process in Estonian as a second language across proficiency levels / Olga Pastuhhova

  Pastuhhova, Olga

  2015-01-01

  Kirjeldatakse venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsessi mikrokonteksti mõiste abil. Uurimismaterjal on kogutud klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetodil põhineva programmiga ScriptLog

 11. DIALANG and pilot testing / Sirje Jakobson

  Jakobson, Sirje

  2002-01-01

  Hollandi haridus-, kultuuri- ja teadusministeeriumi poolt keelteaasta raames korraldatud Euroopa keeleprojekte tutvustavast konverentsist ning kultuuri- ja haridusprojektist DIALANG, mis koostab diagnostilisi teste 14 euroopa keeles

 12. Uue oskuse võlu / Helen Talalaev

  Talalaev, Helen

  2009-01-01

  Tutvustatakse kirjastuse TEA väljaantud õppekomplekte: Tomalin, Barry. Westminster English. Tallinn : TEA Kirjastus, 2009 ; Mangus, Inga. Vene keele õpik : algajale ja taasalustajale. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008

 13. Vana praavusk Roth 225 / Milvi Hirvlaane

  Hirvlaane, Milvi, 1936-

  2008-01-01

  Baltisaksa päritolu eesti vaimulikust, koolitegelasest ja luuletajast Johann Philipp von Rothist, tema osast Eesti kultuuriloos, võru keele arendamises, talurahvaseaduse ettevalmistamises ja paljus muus

 14. Inglise roosidega Pariisis / Romi Erlach

  Erlach, Romi, 1977-

  2003-01-01

  Madonna lasteraamat "The English roses" ("Inglise roosid") ilmub 100 riigis ja 30 keeles; esitlus toimus 15. sept. Pariisis; sisaldab raamatuesitluse pressikonverentsi huvitavamaid küsimusi ja vastuseid

 15. В стиле абсента = In the style of absinthe / Оксана Осадчая

  Осадчая, Оксана

  2015-01-01

  Julia Havanskaja uuest rõivakollektsioonist "Absinth". Absindi teemast maalikunstis, kirjanduses, filmikunstis. Charles Baudelaire luuletus "Les Fleurs du mal" ("Kurja lilled") vene ja inglise keeles

 16. Kulka lemmikud 2007 / Kalev Kesküla

  Kesküla, Kalev, 1959-2010

  2008-01-01

  Eesti Kultuurikapitali aastapreemia said 17. saj. Tartu juhuluule kogumiku "O Dorpat, urbs addictissima musis" koostajad Kristi Viiding, Jana Orion, Janika Päll (Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007)

 17. Eesti keeleuuenduse ja itaalia "questione della lingua" paralleelid ja põimumised / Daniele Monticelli

  Monticelli, Daniele, 1970-

  2009-01-01

  Itaalia keele korraldamisel ja uuendamisel osalenud teadlaste ja kirjanike retoorikast, argumenteerimise strateegiatest ja keelekorralduse teoreetilistest alustest, kõrvutades neid eesti keeleuuenduse analoogsete aspektidega

 18. Ameerikasse õpetama / Tiina Tuuling

  Tuuling, Tiina

  2007-01-01

  Nõo Reaalgümnaasiumi ja Nõo Põhikooli inglise keele õpetaja Tiina Tuulingu töötamisest õpetajana USAs Pennsylvania osariigis Haverfordi Põhikoolis Fulbrighti õpetajate vahetusprogrammi raames

 19. Introducing the Internet-based TOEFL test / Epp Kirss, Mare Roes

  Kirss, Epp

  2013-01-01

  Internetipõhisest rahvusvaheliselt tunnustatud standardiseeritud inglise keele testist, mida nõutakse USA ülikoolidesse kandideerivatelt rahvusvahelistelt üliõpilastelt ning selle õpetamise kogemusest

 20. Uuema tehnoloogia rakendamine võõrkeeleõppe kaugkoolituses / Ingrid Nikopensius

  Nikopensius, Ingrid

  2001-01-01

  Artikkel tutvustab Tartu Ülikoolis 1998.a. okt.-dets. kestnud eesti keele algkursust vene keele baasil, mille sihtgrupiks olid Jõhvi ja Kohtla-Järve venekeelsed õpetajad. Kursuse eesmärgiks oli eesti keele sõnavara ja grammatika õpetamine igapäevase suhtlussituatsiooni tasemel ja kirjutamisoskuse arendamine lihtsamate tekstide loomiseks. Kursusel kasutati Oulu ülikooli täienduskoolituskeskuses välja töötatud veebipõhist õpikeskkonda TELSIpro (Telematic environment for Language Simulations), mis on loodud keeleõpetuse tarvis

 1. Jumalaga, ainsus! : (Postmodernismi väljakutse eesti kirjandusele ja kriitikale) / Rein Veidemann

  Veidemann, Rein, 1946-

  1995-01-01

  Ka Harald Peebu artiklist 'Arvustaja teeristil' (Keel ja Kirjandus, 1993, nr. 10), postmodernismi klassiku Jacques Derrida seisukohtadest, tema terminist 'différance' - 'siirdus' ja kirjanduskriitikast

 2. "Meaning" and "context" in the language of architecture / Janis Taurens

  Taurens, Janis

  2008-01-01

  Arhitektuuri tähenduse filosoofilisest interpretatsioonist, keelefilosoofia teooriate rakendamisest arhitektuuri kui keele mudelil, arhitektuurisemantikast, arhitektuuriteooria analüüsist keelefilosoofia vahenditega

 3. TLÜ esimeses rahvusvahelises magistriprogrammis õpivad oma eriala professionaalid : magistriõpe / Krista Männa

  Männa, Krista

  2005-01-01

  16.-20. novembril toimus Tallinna Ülikooli esimese rahvusvahelise magistriõppekava "European Perspectives on Social Inclusion" (eesti keeles "Sotsiaalse kaasamise Euroopa perspektiivid") esimene õppesessioon

 4. Juri Lotmani kunstiteksti lugemise õpetus / Ülle Pärli

  Pärli, Ülle

  2007-01-01

  Ilukirjanduslike tekstide kasutamisest vene keele õpetamisel. Kirjandusteksti analüüsi põhimõtetest Juri Lotmani monograafiates. Lotmani osalusel koostatud kirjandusõpikutest ja kirjanduslikust lugemikust

 5. Milline/millised viimastel aastatel eesti keeles ilmunud ilukirjandusteos(ed) on pälvinud liiga vähe tähelepanu või jäänud ebaõiglaselt tähelepanuta? Miks võiks antud teos(t)ele rohkem tähelepanu juhtida? : [küsitlus] / Doris Kareva, Berk

  2010-01-01

  Nimetatakse konkreetseid teoseid, näiteks Berk Vaher kirjutab Andi Meistri romaanist "Valgus olematust aknast" (2009), Mihkel Mutt Marcin Świetlicki kriminaalromaanist "Kaksteist" (tlk. Hendrik Lindepuu, 2009), Aare Pilv, Eliina Kortsu luulekogust "Lööklaused murravad metsi" (2006), Jaak Tomberg Vahur Afanasjevi luulekogust "Katedraal Emajões" (2006), Birk Rohelend Siim Nurkliku näidendist "Kas ma olen nüüd elus" (2010), Igor Kotjuh Toomas Raudami proosapalast "Mees, kes kirjutas merd" (2006). Enim muretsetakse tõlkekirjanduse, eriti luule retseptsiooni puudumise pärast

 6. Pan-Balti bränding - müüt või tegelikkus? / Joel Volkov

  Volkov, Joel, 1972-

  2006-01-01

  Brändil pole kodumaad, on keel ja päritolumaa. Lokaalsed brändid valivad suhtlemiseks kohalikega nende kodukeele, globaalsed brändid harilikult inglise keele. Üks suuremaid ja tugevamaid lokaalsest süsteemist kasvanud Pan-Balti brände on Hansapank. Lisa: Sulev Vedler. Hansast võib saada Swedbank

 7. Tahaks eestlaseks saada / Erika Klaats

  Klaats, Erika, 1954-

  2000-01-01

  Vt. ka Molodjozh Estonii : Subbota Sep/2 lk. 10. Venelased panevad lapse eesti kooli, kuid ei arvesta sellega, et võõras keeles õppides ei pruugi laps koolis edukalt edasi jõuda. Lisa: Eesti koolid, kus saab õppida vene keeles

 8. Short outlines of books by Estonian authors / Janika Kronberg and Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2010-01-01

  Arvustus: Käsper, Kalle. Buridanid. I-V. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005-2010 ; Kivastik, Mart. Eesti asjad. Tartu : Kaks Musketäri, 2010 ; Kangro, Maarja. Ahvid ja solidaarsus. Tallinn : Eesti keele Sihtasutus, 2010 ; Põder, Rein. Unustatud. Tallinn : Eesti Raamat, 2010 ; Kesküla, Kalev. Elu sumedusest. Tallinn : Tuum, 2009 ; Pilv, Aare. Ramadaan. Tallinn : Tuum, 2010

 9. Piret Raua raamatud Saksamaal ja iPhone´is

  2010-01-01

  Piret Raua lasteraamat "Härra Linnu lugu" ilmus saksa keeles ; Piret Raua digitaalset pildiraamatut lastele "Emma roosad asjad" on võimalik kasutada Apple´i elektroonikatoodetes iPad, iPhone ja iPod (eesti, inglise ja jaapani keeles). Esitlus toimus 24. mail Lastekirjanduse Teabekeskuses

 10. Свобода по-русски / Анатолий Королев

  Королев, Анатолий

  2007-01-01

  Tom Stoppardi triloogia vene ajaloost "The Coast of Utopia" ilmus vene keeles "Берег утопии" ja lavastatakse Moskvas Venemaa Akadeemilises Noorsooteatris. Teater korraldas esseevõistluse üliõpilastele "Vabadus vene keeles..."

 11. Wiedemanni fond 10 / Jüri Valge, Piret Järvela, Liivi Heinla, Aili Kiin ; intervjueerinud Külliki Kask

  2015-01-01

  Eraalgatuslik Wiedemanni fond toetab nii eesti keele õpilasuurimusi kui ka ülikooliõpinguid, sh magistri- ja doktoriõpet. Küsimustele vastavad Wiedemanni fondi 2015. aasta stipendiaadid, eesti keele ja kirjanduse õpetajad Piret Järvela Tallinna reaalkoolist, Liivi Heinla Kadrina keskkoolist ja Aili Kiin Viljandi gümnaasiumist. Küsitles Külliki Kask

 12. Mis juhtus Puhja kiriklas? : ühe vana tõlke algust otsides / Annika Kilgi, Inge Käsi, Aivar Põldvee ... [jt.

  2014-01-01

  Otsitakse vastust küsimusele, kumb keel oli isa-poja Andreas ja Adrian Virginiuse tõlgitud Vana Testamendi sihtkeel, kas lõunaeesti või põhjaeesti keel ning kas Puhjas toimus midagi tõlketalgute taolist. Artikkel fikseerib uurimise hetkeseisu

 13. Mida oled sina teinud, et Internet oleks senisest ohutum? / Helin Puksand, Peter Fifka, Marek Strandberg, Birgy Lorenz...[jt.

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Helin Puksand, Microsofti esindaja Peter Fifka, riigikogu liige Marek Strandberg, Pelgulinna Gümnaasiumi arvutiõpetaja Birgy Lorenz, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja Mart Laanpere, teleajakirjanik Andres Raid ja Kose Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Astrid Sildnik

 14. Meetrika foneetikast / Ilse Lehiste

  Lehiste, Ilse, 1922-2010

  1995-01-01

  Järg: nr. 9, lk. 596-603. Soome, eesti ja rootsi keele prosoodilise struktuuri ja nendes keeltes loodud luule meetrilise struktuuri omavahelistest suhetest; Leedu keele trohheilised mudelid; Rõhkude ajaline jaotus värsireas; Kokkuvõte ja järeldused

 15. Täis- ja osasihitise kasutamisest eesti keelt teise keelena õppijate pilgu läbi / Raili Pool

  Pool, Raili, 1969-

  2006-01-01

  Eesti keelt kõrgtasemel valdavate vene emakeelega üliõpilaste arvamustest ja põhjendustest eesti keele objektikäänete valiku kohta. Antakse ka lühiülevaade introspektiivsete meetodite võimalustest teise keele omandamise uurimisel

 16. Marie Underile pühendatakse konverents

  2008-01-01

  Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimuvast Marie Underi 125. sünniaastapäevale pühendatud konverentsist ja näitusest "Kunsti Marie Underi kodust". Vt. ka Keel ja Kirjandus, nr. 4, 2008, lk. 317; Looming, nr. 4, 2008, lk. 635; Keel ja Kirjandus, nr. 7, lk. 570-572

 17. Popperi ärkamine / Marju Lepajõe

  Lepajõe, Marju, 1962-

  2011-01-01

  Arvustus: Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. [I, Platoni lummus]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010 ; Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 18. EILC - Erasmus Intensive Language Course / Eve Müür

  Müür, Eve

  2009-01-01

  Erasmuse üliõpilastel, kes sõidavad õppima või praktikale riiki, mille keel on üks vähemkasutatud ja vähemõpetatud keeltest Euroopas, on võimalus osaleda kuni 6 nädalastel intensiivkeelekursustel. Eesti keele õppe korraldusest välisüliõpilastele EBS-is

 19. Süntaktiline info sõnastikus : probleeme ja väljavaateid / Margit Langemets, Merike Mägedi, Ülle Viks

  Langemets, Margit, 1961-

  2005-01-01

  Süntaktilise info esitusest elektroonilistes sõnastikes ja suurtes leksikaalsetes andmebaasides. Süntaktilise info valikukriteeriumidest ja esitusviisidest Eesti Keele Instituudi uute sõnastikuprojektide, ennekõike eesti-X-keele sõnastiku tarvis. Andmetega autorite kohta

 20. Hasselblatti Eesti jõudmine eesti keelde / Cornelius Hasselblatt ; intervjueerinud Rein Veidemann

  Hasselblatt, Cornelius, 1960-

  2016-01-01

  Intervjuu estofiilist keele- ja kirjandusteadlase ning tõlkija, Tartu ülikooli audoktori ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliikme Cornelius Hasselblattiga tema neljast värskest eesti kirjandust ja kultuuri käsitlevast teosest, neist kolm eesti keeles

 1. Kuidas peaks noor õpetaja ennast klassis kehtestama? / Priit Ahte, Kristi Siirman, Kaia Kauts, Liis Prikk

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Tallinna kristiine gümnaasiumi keemiaõpetaja Priit Ahte, Tallinna ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kristi Siirman, Kadrina keskkooli matemaatikaõpetaja Kaia Kauts ja Viimsi keskkooli inglise keele õpetaja Liis Prikk

 2. Emakeel koolitusvalikute mõjutajana = Mother tongue as a factor influencing the choices of training / Siim Krusell

  Krusell, Siim

  2009-01-01

  Statistikaameti poolt 2007. aastal läbi viidud täiskasvanute koolituse uuringu tulemustest. Artikli eesmärk on võrrelda 20-64-aastaste Eesti inimeste osalust täienduskoolituses selle järgi, kas nende emakeel on eesti keel või mõni muu keel

 3. Rahvus ja rahvuslus eesti tänases ajakirjanduses / Andres Ehin

  Ehin, Andres, 1940-2011

  1996-01-01

  Sisu : 'Keel ja Kirjandus', 1996, nr. 10 (Paul Kokla art. 'Eesti keele ja kirjanduse väljavaated'); 'Luup', 1996, 28. okt. ('Lev Gumiljov : Eestlased on saavutanud praktilise surematuse'); 'Kadrioru Teataja' IV/1996; (Juri Surovtsevi art. 'Kordonite ja diviidideta') 'Akadeemia', 1996, nr. 10 (Jüri Alliku art. 'Hämmastav hüpotees teadvuse kohta')

 4. The development of the mandative subjunctive in the Early Modern English period / Eva-Liisa Fillbrandt

  Fillbrandt, Eva-Liisa

  2006-01-01

  Tingiva kõneviisi kasutusest varases moodsa inglise perioodis aastatel 1500-1700. Uurimus tõi välja kaks inglise keele varianti - varase moodsa inglise lõuna variandi ja vanema šoti inglise keele põhjavariandi

 5. Quo vadis, emakeeleõpetus? / Raivo Juurak

  Juurak, Raivo

  2006-01-01

  Ülevaade TLÜ-s toimunud Emakeeleõpetuse Infokeskuse teabepäevast, kus osalesid eesti keele ja kirjanduse õpetajad ning TLÜ keele- ja kirjandusteadlased. Lähemalt Rocca al Mare õpetaja J. Vaiksoo, TLÜ dotsendi K. Kerge ja Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuniku J. Valge sõnavõttudest

 6. SUUNTA JA MUUTOS. HAVAINTOJA VIRON JA SUOMEN LIIKEVERBEISTÄ

  Hannu Tommola

  2010-01-01

  Full Text Available Suund ja muutumine. Tähelepanekuid eesti ja soome liikumisverbidest. Käesolevas artiklis püütakse selgitada eesti ja soome keele kõige sagedasemate liikumisverbide polüfunktsionaalsust. Soome keele tulla vastab küll põhitähenduses eesti verbile tulema, kuid ei väljenda lahkumist – seda väljendatakse soome keeles verbiga lähteä. Samuti erinevad meie keeled inhoatiivi väljendamises: soome keele kõige tavalisem muutumisverb on tulla, eesti keeles aga saama. Soome keele verbi jäädä ja eesti keele verbi jääma on vaadeldud liikumisverbidena nende võimaliku muutuse presupositsiooni tõttu. Jääma väljendab siiski ka seisundi tekkimise tähendust. See tähendus esineb soome verbil jääda vaid idioomides. Eesti keele jääma on näide polüseemia tüübist, mida on nimetatud enantioseemiaks (ühel ja samal lekseemil on vastandtähendused. Üks läänemeresoome liikumisverbide omapära näiteid on verb käydä/käima, mis võimaldab väljendada kahesuunalist liikumist. Soome ja eesti verbide põhitähendused on sarnased, aga kõigis kasutustes käydä ja käima ei kattu, sest käydä esineb ka muutumisverbina, eesti verbil see tähendus puudub. Lõpuks käsitletakse lühidalt idiomaatilisi väljendeid, nt. tuli kuntoon / meni pieleen ning läks korda/viltu.

 7. Short outlines of books by Estonian authors / Janika Kronberg, Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2006-01-01

  Arvustus: Krull, Hasso. Loomise mõnu ja kiri. Tallinn : Kultuurileht, 2006 ; Aleksejev, Tiit. Valge kuningriik. Tallinn : Varrak, 2006 ; Baturin, Nikolai. Sõnajalg kivis. Tallinn : Eesti Raamat, 2006 ; Nõu, Helga. Ood lastud rebasele. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006 ; Kaus, Jan. Tema. Tallinn : Tuum, 2006 ; Krull, Hasso. Talv. Tallinn : Tuum, 2006 ; Soomets, Triin. Väljas. Tallinn : Tuum, 2006 ; Kareva, Doris. Aja kuju. Tallinn : Verb, 2006 ; Vint, Toomas. Topeltvalguses. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005 ; Bristol, Piret. Sõud. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005 ; Valton, Arvo. Taltsutatud lammas : jutud. Tallinn : Kirjastuskeskus, 2005 ; Kivastik, Mart. Külmetava kunstniku portreed. Viinistu triloogia. Tartu : Väike Öömuusika, 2006

 8. Üks vormiõpetus (I) : Vaimumõõgad / Henn Saari

  Saari, Henn, 1924-1999

  1998-01-01

  Diskussioonist eesti nüüdiskeele võrmiõpetuse ning selle eelduseks oleva fooniasüsteemi üle uut õigekeelsussõnaraamatut ette valmistades. Vt. ka: Ehala, Martin. Eesti morfoloogia olemus // Keel ja Kirjandus, 1997, nr. 6 ; Hint, Mati. Eesti foneetika möödunud hiilgus ja möödumata viletsus // Keel ja Kirjandus, 1997, nr. 2 ; Ross, Kristiina. Eesti morfo(fono)loogia põnevamad probleemid : EKG contra Mati Hint // Keel ja Kirjandus, 1997, nr. 5

 9. Regulatory measures to improve nutrition policy towards a better food environment for prevention of obesity and associated morbidity in Israel / Ronit Endevelt ; Itamar Grotto

  Endevelt, Ronit

  2017-01-01

  Tervisliku toitumispoliitika väljatöötamisest, mille eesmärk on parandada rahva tervist. Toitumispoliitika reguleeritavatest meetmetst ja haiguste ennetamisest Iisraeli näitel (Rööptekst vene keeles)

 10. Decision rule classifiers for multi-label decision tables

  Alsolami, Fawaz; Azad, Mohammad; Chikalov, Igor; Moshkov, Mikhail

  2014-01-01

  for decision tables from UCI Machine Learning Repository and KEEL Repository show that rule heuristics taking into account both coverage and uncertainty perform better than the strategies taking into account a single criterion. © 2014 Springer International

 11. Veider nelik jätkab!

  2008-01-01

  Arvutiga animeeritud USA koguperefilmist "Madagaskar 2" (lavastanud Tim McGrath ja Eric Darnell, eesti keeles loevad teksti Karol Kuntsel, Andero Ermel, Evelin Pang, Argo Aadli, Mait Malmsten, Raivo E. Tamm, Andrus Vaarik, Anne Reemann jt)

 12. Direktiivsed aktipaarid eestikeelsetes infodialoogides ja nende automaatne tuvastamine / Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit ... [jt.

  2010-01-01

  Analüüsitakse ametiasutustesse tulnud telefonikõnesid, eesmärgiga arendada intelligentset kasutajaliidest, mis võimaldaks suhelda andmebaasiga eesti keeles. Täpsemalt keskendutakse dialoogiakti direktiivsetele naabruspaaridele

 13. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-4-1-20-04 : date of decision 2 December 2004

  2004-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-4-1-20-04 (Vabariigi Presidendi taotlus kontrollida Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12-1 muutmise seaduse vastavust Põhiseadusele) tekst inglise keeles

 14. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-4-1-6-08 : date of decision 1 July 2008

  2008-01-01

  Kohtulahendi 3-4-1-6-08 (Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks lennundusseaduse § 71 lg 2 teine lause, millega on pandud ettevõtjale kontrolli teostamise kulude tasumise kohustus) tekst inglise keeles

 15. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-4-1-3-05 : date of judgement 2 May 2005

  2005-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-4-1-3-05 (Riigikogu liikmete S. Mikseri, H. Õunapuu ja P. Kreitzbergi taotlus tühistada Riigikogu juhatuse 14. 12. 04 otsus, millega keelduti registreerimast Riigikogu liikmete fraktsiooni) tekst inglise keeles

 16. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-2-1-59-04 : date of decision 18 March 2005

  2004-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-2-1-59-04 (Eesti Vabariik ja AS Desintegraator kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi 12. 12. 2003 otsusele AS Desintegraator hagis Eesti Vabariigi vastu 411 000 krooni väljamõistmiseks) tekst inglise keeles

 17. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia judgment : no. of the case 3-4-1-1-03 : date of decision 17 February 2003

  2003-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-4-1-1-03 (Vabariigi Valitsuse 06. 11. 1996 määrusega nr. 268 kinnitatud "Maa enampakkumisega erastamise korra" p. 47 vastavuse kontrollimiseks Põhiseaduse §-ga 11) tekst inglise keeles

 18. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-4-1-3-07 : date of decision 21 May 2008

  2008-01-01

  Kohtulahendi 3-4-1-3-07 (Õiguskantsleri taotlus tunnistada erakonnaseadus osas, milles see ei sätesta tõhusat kontrolli erakondade rahastamise üle, põhiseadusega vastuolus olevaks ning kehtetuks) tekst inglise keeles

 19. Access to the Activities and Supervision of Credit Institutions and Investment Firms Act 2013

  2015-01-01

  Saksa 2013. a. õigusaktist (BGBL (D) I 3395), mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet. Seaduse tekst inglise keeles

 20. Ajast ja arust ehk tempusest ja teadvusest eesti komplementlauses / Märt Väljataga

  Väljataga, Märt, 1965-

  2016-01-01

  Mitmeosalisena mõeldud käsitluse esimeses osas vaadeldakse komplementlausete grammatikat ehk uuritakse, millest sõltub eesti keeles minevikulisele pealausele alistatud komplementlause tempus, kui kujutatakse pealause verbiga samaaegset sündmust

 1. Doktoritöö kaitsmine : [2006

  2006-01-01

  Merle Jung kaitseb doktoritööd teemal "Sprachspieleriische Texte als Impulse für schriftliche Textproduktion im Bereich Deutsch als Fremdsprache"="Keelemängulised tekstid kirjaliku tekstiloome impulssidena saksa keele õpetamisel võõrkeelena"

 2. Ameeriklased vedasid keelelaagrit / Silvi Kanošina

  Kanošina, Silvi

  2007-01-01

  Tõstamaa Keskkooli inglise keele õpetaja Anneli Võso kutsel oli California Brentwood Golden Hills Community Church esindus neli päeva Tõstamaal, et anda siinseile noortele võimalus keelt praktiseerida

 3. Decision of the Constitutional Review Division of the National Court of The Republic of Estonia : 30 September 1994 : review of the constitutionality of § 25(3) of the Property Law Enforcement Act to the extent that it sought to repeal § 30(2) of t

  1995-01-01

  Riigikohtu lahendi III-4/A-5/94 (Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 25 lg. 3 Põhiseadusele vastavuse läbivaatamine Eesti NSV taluseaduse § 30 lg. 2 kehtetuks tunnistamise osas) tekst inglise keeles

 4. The Supreme Court of the Estonia : 3-4-1-7-2001 decision of the Supreme Court en banc of 11 October 2001 : review of the petition of Tallinn Administrative Court to declare clause 28 (1) 6) of the Weapons Act invalid

  2001-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-4-1-7-01 (Tallinna Halduskohtu taotlus kontrollida Relvaseaduse § 28 lg 1 p 6 vastavust Põhiseaduse §-le 11) tekst inglise keeles. - Lisatud: Dissenting opinion by Lea Kivi, Lea Laarmaa, pp. 163-165

 5. Võimsad vahendid käitumise haldamiseks klassiruumis / Lauri Tankler

  Tankler, Lauri

  2012-01-01

  Eduko õpetajakoolituse õppejõududele suunatud meistriklasside sarjast, mille esimeseks külalisesinejaks oli Austraalia haridusnõustaja professor Bill Rogers, kes tutvustas ka oma eesti keeles ilmunud raamatut

 6. "Minu silmad on Eesti silmad" / Šošana Kandel ; intervjueeris Samuel Golomb

  Kandel, Šošana

  2009-01-01

  Seitsmendal rahvusvahelisel vene keele olümpiaadil, mille korraldas Moskva Riiklik Ülikool koostöös föderaalse haridusametiga, saatis Eesti õpilasi edu. Vestlus Tallinna Juudi kooli abituriendiga

 7. Potentsiaalsetest sõnadest leksika ja grammatika vaatenurgast / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2008-01-01

  Eesti keele vähekasutatavatest lühikestest verbaalnoomenitest. Uuritakse nende leksikograafilist tausta, püütakse välja selgitada nende tegelikku tarvitusulatust ning analüüsitakse nendega seonduva sõnamoodustusinfo paikapidavust

 8. Znat russkii jazõk polezno / Mart Laar ; interv. Viktor Sokolov

  Laar, Mart, 1960-

  2000-01-01

  Peaminister Mart Laari intervjuu ajalehele "Nezavissimaja Gazeta" ئ vene keele kasutamisest Eestis, Eesti-Vene suhetest, liitumisest NATO-ga. Art. refereerib T. Kallas, PM Jan/7 lk. 11. Allikas: Nezavissimaja gazeta

 9. Raamat (HIV-)positiivsete inimeste elust / Aita Nurga

  Nurga, Aita

  2004-01-01

  Hiv-positiivsete toetamiseks loodud mittetulundusühing Convictus Eesti andis välja raamatu "Lihtsad jutud. Positiivsete inimeste elust" (koost. Igor Sobolev). Raamatu tekstid on nii eesti, vene kui inglise keeles

 10. Grammatika soome-eesti suursõnaraamatus / Ülle Viks

  Viks, Ülle

  2004-01-01

  Võimalustest leida grammatilisi andmeid sõnastikus: Soome-eesti suursõnaraamat=Suomi-viro suursanakirja. 1. A-Q ; 2. R-Ö. Tallinn : Eesti Keele Instituut ; Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003

 11. Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG im Lichte von Brexit und IStGH-Austritt. Zur Parlamentarisierung der Kündigung völkerrechtlicher Verträge / Felix Lange

  Lange, Felix

  2017-01-01

  Rahvusvahelistest lepingutest loobumisest ja parlamendi kaasamisest otsustusprotsessi Saksa põhiseaduse artikli 59 tähenduses; Suurbritannia ja Lõuna-Aafrika ülemkohtute lahenditest. Kokkuvõte inglise keeles

 12. Первый в Эстонии конкурс ораторского мастерства на английском языке (Public Speaking Competition)

  Евграфова, Зинаида

  2009-01-01

  Esimest korda Eestis toimunud inglise keele kõnevõistluse konkursist, mis toimus heategevusorganisatsiooni English-Speaking Union (ESU)reeglite järgi, kes on taolisi konkursse korraldanud juba 1981. aastast alates

 13. Peer ja Protassov tuuleveskite vastu / Jaanus Kulli

  Kulli, Jaanus, 1955-

  1999-01-01

  H. Ibseni "Peer Gynt" "Endlas", lavastaja A.-E. Kerge, peaosas Raivo Trass,.esietendus 10. okt. 1998. L. Tolstoi "Elav laip" "Ugalas", lavastaja K. Komissarov, peaosas Andres Lepik, esietendus 26. sept. 1998. Kokkuvõte inglise keeles lk. 94

 14. Reading of Beowulf / Ilmar Anvelt

  Anvelt, Ilmar, 1949-

  2013-01-01

  Kirjandusfestivali Prima Vista raames toimunud anglo-saksi eepose täies mahus ettelugemisest nii vanainglise keeles kui eestikeelses tõlkes TÜ inglise filoloogia osakonna õppejõudude ja tudengite poolt

 15. Plejaadid jõuavad taevasse : transatlantilisus ja laienemine itta / Toomas Hendrik Ilves ; tõlk. Marek Laane

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2006-01-01

  Erinevad arusaamad ajaloost lääne- ja idaeurooplaste suhete mõjutajana. Euroopa Liidu vanade ja uute liikmesriikide suhtumisest transatlantilistesse suhetesse. Vene keeles ilmunud ajakirjas: Rossija v globalnoi politike 15. nov. 2006, nr. 6

 16. The construction of gender in Estonian school textbooks / Jeannine Richards

  Richards, Jeannine

  2001-01-01

  Uurimusest, mille eesmärgiks oli analüüsida nais- ja meessoo kujutamist inglise keele õpikus. Vaadeldavaks õpikuks on : Sotter, Ingrid ; Vahtra, Leida. English : step five. 5th print.- Tallinn : Koolibri, 1997

 17. Viral Evolution Core | FNLCR Staging

  Brandon F. Keele, Ph.D. PI/Senior Principal Investigator, Retroviral Evolution Section Head, Viral Evolution Core Leidos Biomedical Research, Inc. Frederick National Laboratory for Cancer Research Frederick, MD 21702-1201 Tel: 301-846-173

 18. Galicia ja galeegid / Arturo Casas Vales ; interv. Jüri Talvet

  Vales, Arturo Casas

  2002-01-01

  Galiitsia kirjandusteoreetiku ja luuletaja ja A. Casas Valesi (sünd. 1958) arvamus eesti ja galeegi kirjanduse ning kultuuri sarnasustest ja erinevustest, galeegi keele sotsiaalsest kohast ja kirjanduse arengust

 19. Mõiste saddiq/dikaios arengust : katse rakendada Lazar Gulkowitschi mõisteloolist meetodit algkristluse uurimisel / Urmas Nõmmik

  Nõmmik, Urmas, 1975-

  2009-01-01

  Mõiste "õige inimene" kasutusest Vanas ja Uues Testamendis, apokrüüfses kirjanduses ning Qumrani kogudes. Septuaginta (ladina keeles 'seitsekümmend') on heebreakeelse Vana Testamendi vanim teadaolev täielik tõlge kreeka keelde

 20. Kallis müügitrikk laste arvel / Priit Pullerits

  Pullerits, Priit, 1965-

  2010-01-01

  Piret Raua digitaalsest pildiraamatust lastele "Emma roosad asjad" (Suurbritannia : WingedChariot, 2010), mida on võimalik kasutada Apple´i elektroonikatoodetes iPad, iPhone ja iPod (eesti, inglise ja jaapani keeles)

 1. Decision of the Constitutional Review Chamber of the National Court of 11 January 1995 : review of the petition by Tallinn Administrative Court to declare paragraph 40 of "Directions for the Extension of Time-limits for the Issue of Residence and Wor

  1996-01-01

  Riigikohtu lahendi III-4/A-12/94 (Tallinna Halduskohtu taotluse, tunnistada "Välismaalastele elamis- ja töölubade väljaandmise ja pikendamise eeskirjade" punkt 40 kehtetuks, läbivaatamine) tekst inglise keeles

 2. Millenniumikonverents Tallinnas

  1999-01-01

  ETA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus korraldab millenniumikonverentsi "The Millennium in Baltic Literatures: écriture and/or Literature" 16. ja 17. XII Eesti Keele Instituudis. Esinejad, ettekanded. Virve Sarapikult ettekanne ""Silent Speaking; Audible Writing".

 3. Spermasõjas surma ei saa / Kati Murutar

  Murutar, Kati, 1967-

  2003-01-01

  Eesti keeles ilmunud perekonnaõpetuse ja seksuaalkäitumise teemalisest raamatust "Spermasõjad", mille autoriks on zooloog Robin Baker. Raamatu teemal arutlesid ämmaemand Siiri Põllumaa, bioloog Georg Aher ja naistearst Andrei Sõritsa

 4. Carlo Ginzburg: anomaalia viitab normile / intervjueerinud Marek Tamm

  Ginzburg, Carlo, 1939-

  2014-01-01

  Intervjuu itaalia ajaloolase Carlo Ginzburgiga tema raamatu "Ükski saar pole saar : neli pilguheitu inglise kirjandusele globaalsest vaatenurgast" eesti keeles ilmumise puhul. Teos ilmus Tallinna Ülikooli Kirjastuses

 5. Рождение манифеста о независимости Эстонии / Аго Паюр

  Паюр, Аго, 1962-

  2006-01-01

  1918. aasta iseseisvusmanifesti koostamise ajast, teksti autoritest, manifesti väljakuulutamise katsetest, manifesti väljakuulutamisest Pärnus, Viljandis, Tallinnas, Paides, Rakveres ja mujal, manifesti teksti trükkimisest. Lisatud manifesti tekst vene keeles

 6. Rooma põleb, kirjanik mängib viiulit / Kärt Hellerma

  Hellerma, Kärt, 1956-

  1996-01-01

  Arvustus: Orwell, George. Valaskala kõhus. Tln.: Vagabund, 1995. Ilmunud ka kogumikus: Hellerma, Kärt. Kohanenud kirjandus : valik kirjanduskriitikat 1987-2006. Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn, 2006. Lk. 173-175

 7. Introducing borrowings in the late 18th century : the Estonian translation of a Swedish cookbook by Cajsa Warg / Raimo Raag

  Raag, Raimo, 1953-

  2002-01-01

  Rootsi kokaraamatu tõlkest eesti keelde ja selle osast eesti keele arengus: Warg, Christina. Köki ja Kokka Ramat, mis Rootsi kelest Eesti-ma Kele üllespandud on / [tlk. Johann Luthander]. Tallinn : [s.n.], 1781

 8. Ilmunud on ÕS 2006 / Siiri Lauk

  Lauk, Siiri

  2006-01-01

  Eesti Keele Instituudi, Eesti Terminoloogia Ühingu ja Kaitseministeeriumi ettevõtmisel korraldati 9. ja 10. novembril 2006 rahvusvaheline üld- ja oskuskeelekorralduse konverents, millega tähistati Eesti õigekeelsussõnaraamatu ilmumist

 9. "Kohtume Eestis!" algtaseme keelefunktsioonidest lähtudes / Elle Sõrmus

  Sõrmus, Elle

  2002-01-01

  Rets. rmt.: Sander, Klarika. Kohtume Eestis! : eestin kielen alkeisoppikirja = Estonian for beginners. Helsinki : Finn Lectura, 1999. 202 lk. + 1 helikassett. Õpik on mõeldud täiskasvanud õppijale, kes alustab eesti keele õppimist algtasemel

 10. "Ma sinna istutaks need lilled punased..." : [luuletused] / [Ptshelovodova, Nadezhda] Muš Nadii ; tlk. Arvo Valton

  Muš Nadii, pseud., 1976-

  2006-01-01

  Sisu: "Ma sinna istutaks need lilled punased..." ; "Ei kõik hinged tõuse taevasse..." ; Kuum öö ; Kas tunned ; Ojamaa ; Magnoolia ; 24.02.2005 ; Päike vaatab tagasi. Luuletused paralleelselt udmurdi ja eesti keeles

 11. Eesti VerbNet'i loomise võimalikkusest / Indrek Jentson

  Jentson, Indrek

  2013-01-01

  Artiklis käsitletakse eesti keele jaoks verbide leksikaalse andmebaasi loomise ideed, lähtudes inglise ja ka teiste keelte tarvis loodud samalaadsete andmekogude koostamise põhimõtetest ja kogemustest

 12. Liberalismusest / Heido Vitsur

  Vitsur, Heido, 1944-

  2008-01-01

  Liberalismist seoses eesti keeles ilmunud Ludwig von Misese raamatuga "Liberalism". Artikli autor oletab, et lähiaastail ei oota meid ees liberalismi positsioonide tugevnemine, vähemalt majanduses mitte

 13. Rahvusvahelise õiguse õõnes universaalsus / Hent Kalmo

  Kalmo, Hent, 1979-

  2017-01-01

  Võrdleva rahvusvahelise õiguse projektist, rahvusvahelise õiguse alastest argumentidest ja eripäradest tõlgendamisel. Eesmärkide kaitsmise keelest unversaalses õiguslikus keeles ja tõlgenduste lahknemisest

 14. Kultuuriajakirjad sotsioloogi pilguga / Marju Lauristin

  Lauristin, Marju, 1940-

  2008-01-01

  Vaadeldakse "Keele ja Kirjanduse" ning teiste kultuuriajakirjade lugejate arvu muutumist 1950. aastatest kuni tänapäevani, ning mõtiskletakse lugejaskonna suurendamise võimalikkuse ja/või vajalikkuse üle

 15. Esitleti uut kogumikku / Merike Määrits

  Määrits, Merike

  1999-01-01

  19. märtsil esitleti Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Armstrongi ülikooli inglise keele õppetooli õppejõudude koostööna valminud kogumikku "International perspectives on English and American language and literature"

 16. Find a Hematologist

  ... Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo-Democratic Republic Cook Islands Costa Rica Cote d' Ivoire ... Image Bank Advocacy Action Alerts Policy News Advocacy Leadership Institute Policy Statements Testimony & Correspondence Meetings ASH Annual ...

 17. Ajakirjandus kui integratsiooni avalik foorum / Külliki Korts, Ragne Kõuts

  Korts, Külliki

  2000-01-01

  Eestikeelses meedias on esikohal keele-, venekeelses õiguslik-poliitilised probleemid. Mõlemas meedias on sotsiaal-majandusliku integratsiooni kajastamine jäänud tahaplaanile. Tabelid. Ilmunud ka: Integration of Estonian Society : Monitoring 2000. - Tallinn ; Integratsija Estonskogo obshtshestva : monitoring 2000. - Tallinn

 18. Eric Alan Johnson : "Mne nravitsja tot duhh, kotorõi tõ oshtshushtshaejesh v Pitere" / Eric Alan Johnson ; interv. Liana Turpakova

  Johnson, Eric Alan

  2008-01-01

  USA saatkonna Eestis pressiatashee vastab küsimustele, mis puudutavad tema elukäiku, vene keele õppimist, huvi Venemaa vastu, elu Leningradis, ülikoolis õppimist, tööd diplomaadina Moskvas ja Peterburis, muusika- ja kirjandushuvi

 19. Raamat sõja seadustest / Linnart Mäll

  Mäll, Linnart

  2001-01-01

  Vana-Hiina sõjateoreetikute Sun Zi ja Sun Bini raamatust: Sun, Zi ; Sun, Bin. Sõja seadused / klassikalisest hiina keelest tõlkinud ja kommenteerinud Märt Läänemets. Tln. : Eesti Keele Sihtasutus, 2001. (Sõjandusvaramu. Klassika)

 20. Koolis töötada on ikka veel põnev / Ülo Tikk ; kommenteerivad: Vadim Rõbtsov, Tatjana Antsma, Olga kalju

  Tikk, Ülo, 1941-

  2009-01-01

  Vestlusest Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajast-metoodiku Olga Ivanovaga. Õpetajast kõnelevad ka vilistlane Vadim Rõbtsov, lapsevanem Tatjana Antsma, reaalgümnaasiumi direktor Olga Kalju

 1. Find an ENT

  ... Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Republic Congo, The Dem Rep Of ... Palau Palestinian Territory Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion ...

 2. Käristatud olek / Berk Vaher

  Vaher, Berk, 1975-

  2005-01-01

  Arvustus: Kruus, Oskar. Vabakäiguvang : [dokumentaalromaan]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2004. Vastukaja: Mägi, Marko. Oskar Kruus tõmbas Berk Vaheri haneks, Eesti Ekspress, 17. veebr., lk. B6

 3. Eesti lastekeelekorpuse morfoloogilisest märgendamisest / Reili Argus

  Argus, Reili, 1967-

  2007-01-01

  Artiklis demonstreeritakse, kuidas eesti lastekeelekorpuse ühe keeleüksuse ebajärjekindel või erinev transkribeerimine mõjutab otseselt andmete analüüsitulemusi. Põhjalikumalt on vaatluse all veakodeerimine

 4. The importance of the acquisition of formulaic language for the development of communicative competence and learner autonomy / Katri Sirkel

  Sirkel, Katri

  2017-01-01

  Artiklis analüüsitakse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste B1 taseme inglise keele õppurite keelevormelite kasutamisel esinevaid probleeme ja pakutakse välja lahendusi vormelite paremaks omandamiseks

 5. "UK today" Tallinnas / Tuuli Oder

  Oder, Tuuli, 1958-

  2001-01-01

  Vabariikliku inglise keele olümpiaadi raames toimus Tallinnas viktoriini "UK today" lõppvoor. Osalesid 22 kooli kaheliikmelised võistkonnad. Viktoriini tulemused koolide lõikes ja küsimused õigete vastustega

 6. Decision of the Constitutional Review Division of the National Court of The Republic of Estonia : 18 February 1994 : review of the Petition of the President of the Republic seeking to declare the Service Awards Act in violation of § 107 of the Const

  1995-01-01

  Riigikohtu lahendi III-4/A-3/94 (Vabariigi Presidendi poolt Põhiseaduse § 107 alusel esitatud taotluse tunnistada Teenetemärkide seadus Põhiseadusega vastuolus olevaks, läbivaatamine) tekst inglise keeles

 7. Applying theory of constraints in tactical and strategic management / Kalev Kaarna, Mait Miljan

  Kaarna, Kalev

  2002-01-01

  Bibliogr. lk. 86-87. - Kokkuvõte eesti keeles lk. 87. Piirangute teooria kasutamise vajadusest ja võimalustest. Piirangute juhtimisest pikas perspektiivis ning sellel põhinevast strateegilisest juhtimisest. Tabelid

 8. Vigdis Finnbogadottir / Vigdis Finnbogadottir ; interv. Astrid kannel

  Finnbogadottir, Vigdis

  2007-01-01

  Maailma esimene valitud naispresident, Islandi Vabariigi president aastatel 1980-1996 Vigdis Finnbogadottir. Haridus, karjäär, tee teatridirektori toolilt presidendipostile, väikerahva keele olulisus, naised tipp-poliitikas, hariduse osatähtsus

 9. Indrek Treufeldti kaks elu / intervjueerinud Tiia Nightingale

  Treufeldt, Indrek, 1969-

  2014-01-01

  Intervjuu telesaate "Kahekõne" saatejuhi ning doktorikraadiga teadlase ja Balti Filmi- ja Meediakooli õppejõu Indrek Treufeldtiga telesaate ja teaduse tegemisest, Eesti ja maailma probleemidest, eesti keele tulevikust

 10. Tundekausatiivikonstruktsioon eesti moodi / Liina Lindström

  Lindström, Liina, 1973-

  2012-01-01

  Käsitletakse kogejakonstruktsiooni, milles kogeja on markeeritud nagu grammatiline objekt ja stiimul nagu grammatiline subjekt. Konstruktsiooni vaadeldakse teiste keelte taustal, et välja selgitada eesti keeles toimunud muutusi

 11. Sámuel Gyarmathi "Affinitas" 200-aastane : Vinnugor Világ, 1999, nr 4 / Gábor Zaicz ; refereerinud Kadi Raudalainen

  Zaicz, Gábor

  2000-01-01

  Ungari arstiteadlase Sámuel Gyamathi ladinakeelsest uurimusest "Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis grammaticae demonstrata" ("Grammatiline tõestus ungari keele ja soome päritolu keelte suguluse kohta")

 12. Studien zum "Horrendum Bellum Grammaticale" des Justus Georg Schottelius (1673): Vorstellung des Dissertationsvorhabens / Tuomo Fonsén

  Fonsén, Tuomo, 1976-

  2006-01-01

  Autori dissertatsioonist, mis tutvustab Justus Georg Schotteliuse ladinakeelset allegoorilist saksa keele grammatikat ja keeleajalugu käsitlevat tööd 17. sajandist. Schottelius, Justus Georg. Horrendum Bellum Grammaticale Teutonum antiquissimorum [...]. Braunschweig : [s.n.], 1673

 13. Arulage arvepidamine / Jaan Puhvel

  Puhvel, Jaan, 1932-

  2007-01-01

  Arvustus: Eesti kirjanduse biograafiline leksikon / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Nirk ja E. Sõgel. Tallinn : Eesti Raamat, 1975. Ilmunud: Books Abroad, 1976, nr. 50, lk. 440-441, pealkirjata

 14. TOEFL-test sobib nii Pekingis kui Tallinnas / Eha Teder

  Teder, Eha

  2003-01-01

  Tulemas on uue põlvkonna TOEFL (Test of English as a Foreign Language) test, mis toob kaasa uue arusaama standardiseeritud (keele)testidest. Testi saab teha Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses Tallinna Tehnikaülikoolis

 15. Vene juudid Ameerikas ehk Nõukogude Liidu Jurassic Park / Boris Fishman ; intervjueerinud Priit Hõbemägi

  Fishman, Boris

  2016-01-01

  Intervjuu Tallinna külastanud ameerika kirjaniku Boris Fishmaniga, kes pidas Tallinna ülikoolis loengu ja vestles ameerika vene-juudi kultuuri teemal. Eesti keeles ilmus tema teos "Asenduselu" 2015. aastal

 16. Playing with Gombrowicz / Grzegorz Janikowski

  Janikowski, Grzegorz

  2004-01-01

  Ka E. Nüganeni lavastatud W. Gombrowiczi "Laulatusest" Toruni teatri Teatr im. Horzycy esituses 9. rahvusvahelisel festivalil "Theatre Confrontations" Lublinis (6.-10. okt. 2004). Paralleeltekst prantsuse keeles

 17. Eesti Kultuurifond Ühendriiges / Anne Valmas

  Valmas, Anne, 1941-2017

  2007-01-01

  14. dets. 1957 toimus New Yorgi Eesti Majas Eesti Kultuurifondi Ühendriiges (The Foundation for Estonian Arts and Letters,) asutamiskoosolek. Kultuurifond loodi kunstide, rahvusteaduste, kirjanduse ja eesti keele edendamiseks ning on tegutsenud ligi pool sajandit

 18. Prezident ukazal na problemõ prepodavanija estonskogo jazõka v russkihh shkolahh

  2002-01-01

  President eesti keele õpetamisest vene koolides. Pealk. ajalehes Sillamjaeskii Vestnik (2002/Feb/2): "Prepodavanije estonskogo jazõka v russkihh shkolahh stalkivajetsja s rjadom problem, trebujushtshihh reshenija", lk. 1

 19. de Fusarium isolé du fruit de tomate (Solanum lycopersicum L ...

  Dina

  A phytopathogenic fungus Fusarium F-02 is isolated from rotten tomato fruit. ..... between Trichoderma harzianum and Pythium ultimum”. .... [31] - HAAS, and C. KEEL, “Regulation of antibiotic production in root-colonizing Pseudomonas spp.

 20. [Musikwissenschaftliche Literatur] / Kristel Pappel

  Pappel, Kristel, 1961-

  1999-01-01

  Tutvustus: Urve Lippus (toim.). Music history writing and national culture. Proceedings of a seminar : Tallinn, Detsember 1-3, 1995. Eesti muusikaloo toimetised 1. Tallinn : Eesti Keele Instituut, 1995

 1. "Kevad uhkelt sammub mal kui jumalanna..." : [luuletused] / Ljubov Dergatshova ; tlk. Arvo Valton

  Dergatshova, Ljubov

  2006-01-01

  Sisu: "Kevad uhkelt sammub mal kui jumalanna..." ; "Maga, pojake, maga mu päike..." ; "Mis kaunis õhtu! Lumi tahke..." ; "Raskel tunnil sirutab kes käe...". Luuletused paralleelselt ersa ja eesti keeles

 2. Eesti usukeel - quo vadis? / Siret Rutiku

  Rutiku, Siret

  2003-01-01

  Ülevaade Eesti Teadusfondi Grandi nr 5292 Teoloogilise ja religioosse sõnavara struktuur ja areng eesti keeles eesmärkidest ja selle raames valmiva arvutipõhise terminibaasi loomisest ja süstematiseerimisest

 3. Üldküsimuse vorm ja funktsioonid läbi nelja sajandi ja kuue tekstiliigi / Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht ... [jt.

  2016-01-01

  Käsitletakse üldküsimuse vormivahendeid ja funktsioone ning vormi, funktsiooni ja tekstiliigi seoseid kirjalikus eesti keeles: 17. -18. sajandi tekstides ning tänapäeva ilukirjanduses ja ajakirjanduses, ka netikommentaarides

 4. 14 let lagerei v "krasnõhh ambarahh" Krengolma / Aleksander Mauzer

  Mauzer, Aleksander

  2008-01-01

  Teise maailmasõja keskpaigast kuni 1955. aastani Narvas asunud salajastest vangilaagritest. Sama ka eesti keeles: Mauzer, Aleksander. 14 aastat laagreid Kreenholmi "punastes aitades". Ilmunud ka: Narva Postiljon, 26. apr., lk. 1, 3

 5. Centrist speaks out for bilingualism / Ksenia Repson

  Repson, Ksenia

  2005-01-01

  Tallinna linnavolikogu liige Dimitri Klenski soovib, et volikogu istungitel võetaks kasutusele ka vene keel. Volikogu liikme Igor Sedashevi arvates püüab Klenski endale enne kohalikke valimisi tähelepanu tõmmata

 6. Omad ja võõrad murdearhiivi vaatevinklist / Jüri Viikberg

  Viikberg, Jüri

  2000-01-01

  Käesolev kirjutis tugineb Eesti Keele Instituudi murdearhiivi materjalidel ning väljendab mõningaid eesti maarahva seisukohti ja arusaamu aastaist 1840-1940. Ettekanne konverentsilt - Kodumaa ja kodupaik: eestlase territoriaalne identiteet, konverents (1999 : Tallinn)

 7. Kas omakeelsel haridusel ja teadusel on tulevikku? / Kirsti Siitonen, Jolanta Zabarskaite, Josep Soler-Carbonell, Rainer Enrique Hamel ; intervjueerinud Peep Nemvalts ; tõlkinud Doris Kareva, Aili Künstler

  2011-01-01

  TLÜ teaduskeelekeskus korraldas koos TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudiga 29. ja 30. augustil rahvusvahelise konverentsi "Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses". Sel teemal vastavad TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvaltsi küsimustele konverentsi rahvusvahelised esinejad

 8. Mis tulemust teie meeleavalduselt ootate? / Liivi Kulli, Jaanus Gross, Mari-Viivian Laht ... [jt.

  2011-01-01

  Küsimusele vastasid Rakvere reaalgümnaasiumi inglise ja saksa keele õpetaja Liivi Kulli, Turba gümnaasiumi arvutiõpetuse õpetaja Jaanus Gross, Kiltsi põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Mari-Viivian Laht, Ruusa kooli ja Mikitamäe põhikooli inglise keele õpetaja Anne Must, Kunda ühisgümnaasiumi klienditeeninduse õpetaja Evely Press, Tõstamaa keskkooli käsitöö- ja kunstiõpetaja, Inger Vahuvee, prantsuse lütseumi kehalise kasvatuse õpetaja Urmas Kokk, Tõnismäe reaalkooli kehalise kasvatuse õpetaja Mihhail Tõrtõšnõi, Ruila põhikooli inglise keele õpetaja Margit Levoll, ametiühingute keskliidu juht Harri Taliga

 9. Как бы не слизать школу языком / Владимир Фридлянд

  Фридлянд, Владимир

  2012-01-01

  Tallinnas Euroopa komisjoni poolt kakskeelsuse toetamiseks käivitatud rahvusvahelisest keeleprojektist Via Light (Language for Integration and Global Human Tolerance). Üheks keeleks sellest on vene keel. Eestit esindavad projektis Tallinna Liikuri lasteaed ja Tallinna Ülikool

 10. Decision No. 1, 22 June 1993 : The Constitutional Review Chamber of the National Court of The Republic of Estonia : review of the petition of the President of the Republic, pursuant to § 107 of the Constitution, seeking to declare the National Coat

  1994-01-01

  Riigikohtu lahendi III-4/A-1 (Vabariigi Presidendi poolt põhiseaduse § 107 korras esitatud ettepaneku, tunnistada Riigivapi seadus põhiseadusega vastuolus olevaks, läbivaatamine) tekst inglise keeles

 11. Ühe novelli lugu : subjektiivne kirjanduslooline etüüd / Aivar Kull

  Kull, Aivar, 1955-

  2015-01-01

  Mait Metsanurga pikemast novellist "Dora Praats", mis ilmus 1943. a. vene keeles; avaldatud ka 16-osalise järjejutuna Toronto ajalehes "Vaba Eestlane" (8. veebr. - 2. aprill 1958) ning Mait Metsanurga novellikogumikus "Kreeps" (Tallinn : Eesti Raamat, 2005)

 12. Saateks / Krista Kerge

  Kerge, Krista, 1952-

  2006-01-01

  Eesti-Soome koostööst keele alal. 31. keeleteaduse päevad toimusid 2004. a. Tallinna Ülikoolis, kogumik "Finest linguistics" sisaldab valiku artikliteks vormunud ettekannetest, mis sel konverentsil peeti

 13. Eesti presidendi külaskäik tõi koolikoridoridesse elektrivalguse / Eve Heinla

  Heinla, Eve, 1966-

  2002-01-01

  President Arnold Rüütel koos abikaasaga külastasid Krimmis Krasnodarka Eesti kooli. Aleksandrovka keskkooli eesti keele õpetaja Merge Simmuli kommentaarid. Riigivisiit Ukraina Vabariiki 14.-18. 10. 2002

 14. Tallinn passes regulations forcing taxi drivers to clean up their act / Joel Alas

  Alas, Joel

  2006-01-01

  Uue Tallinna taksoveoeeskirja jõustumisel peab takso hinnakiri olema senisest suuremas kirjas kahes keeles. Rangemaks muutub ka kontroll taksomeetrite ja printerite töökorras oleku üle. Kommenteerib Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo

 15. Läänemeresoome eeposte ümarlaud / Marin Laak

  Laak, Marin, 1964-

  2005-01-01

  F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoja" täisteksti esmailmumise puhul prantsuse keeles korraldas Prantsuse Kultuuri Instituut ümarlaua teemal """Kalevipoeg" ja "Kalevala" : rahvuseeposte tõlkimine ja retseptsioon"

 16. Kõrge tunnustus Peeter Mehistole

  2008-01-01

  Inglismaal välja antud raamatu "Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education" (Macmillan, Oxford) eest Edinburgi hertsogi Inglise Keeles Kõnelejate Ühingu auhind- parim õpetajatele kirjutatud raamat 2008

 17. Tsensor Jaan Jõgeveri päevaraamatud / Vello Paatsi

  Paatsi, Vello, 1948-2015

  2014-01-01

  Jaan Jõgeveri Tartu Ülikooli eesti keele lektori ja professori, keelemehe, ajakirjaniku ja tsensori päevikutest. Jaan Jõgever alustas päevikute pidamist 5. juunil 1880 ja lõpetas 23. juunil 1924. aastal

 18. Milan Kundera poeediparukaga faun / Kärt Hellerma

  Hellerma, Kärt, 1956-

  1996-01-01

  Arvustus: Kundera, Milan. Surematus. Tln. : Monokkel, 1995. Ilmunud ka kogumikus: Hellerma, Kärt. Kohanenud kirjandus : valik kirjanduskriitikat 1987-2006. Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn, 2006. Lk. 176-179

 19. Tuluõhtu New Yorgi Eesti Majas / Siiri Lind

  Lind, Siiri

  2011-01-01

  New Yorgi Eesti Majas 30. aprillil 2011 toimunud New Yorgi Eesti Haridusseltsi Kevadballist ja Tuluõhtust. President Toomas Hendrik Ilvese tervituse New Yorgi Eesti Haridusseltsile luges seltsi esimees Toomas Sõrra ette inglise keeles

 20. Uudiseid maailmast / Ivo Heinloo

  Heinloo, Ivo

  2012-01-01

  Lühisõnumeid muusikamaailmast: Pat Metheny Group tuleb taas kokku. Musta muusika auhinnad Suurbritannias. Bob Marley muusika kui õppevahend inglise keele omandamiseks. Ted Curson 1935-2012. In memoriam David S. Ware. In memoriam Terry Callier

 1. Peipsi järve uurijate töö mahtus nelja raamatusse / Raimu Hanson

  Hanson, Raimu, 1957-

  2002-01-01

  Trükist ilmunud ingliskeelsest monograafiatriloogiast "Lake Peipsi. Geology", "Lake Peipsi. Fauna and flora", "Lake Peipsi. Meteorology. Hydrochemistry". Eesti keeles ilmus raamatust "Peipsi" saab Peipsi kohta põhjaliku ülevaate ka laiem lugejaskond

 2. Teaching more than english? : Gender roles in english language textbooks / Jeannine Richards

  Richards, Jeannine

  2002-01-01

  Artiklis analüüsitakse soorolle inglise keele õpikutes "TipTop 5. Student's book" (S. Rixon, J. Moates. London; Basingstoke: Macmillan. Tallinn: Koolibri, 1996) ja "English Step 5" (I. Sotter, L. Vahtra. Tallinn: Koolibri, 1997)

 3. Agency lost in the discourse of language endangerment : nominalisation in discourse about South Estonian / Kadri Koreinik

  Koreinik, Kadri

  2011-01-01

  Analüüsitakse agentsuse representatsiooni keele ohustatuse küsimustes peetavas avalikus diskursuses. Uuritakse, millised protsessid on nominaliseeritud ning milliseid teisi varjatud või taandatud agentsuse võtteid on kasutatud

 4. Estonian contemporary poetry in Galician : [intervjuu] / Arturo Casas Vales ; interv. by Rein Veidemann

  Casas Vales, Arturo

  2002-01-01

  Santiago de Compostelas ilmus galeegi keeles eesti luule antoloogia "Vello ceo n̤rdico" (2002), kogu ilmus kirjandusajakirja Boletin Galego de Literatura erinumbrina. Intervjuu ilmus eesti k.: Postimees, 2002, 28. märts

 5. O Dorpat, urbs addictissima musis ... / Marju Lepajõe

  Lepajõe, Marju, 1962-

  2011-01-01

  Toimetaja sõnavõtt luulekogu esitlusel 26.9.2007 Tartus: O Dorpat, urbs addictissima musis ... : valik 17. sajandi Tartu juhuluulet / toimetanud Marju Lepajõe. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, c2007

 6. Belonging and exclusion in the Internet era : language issues / Pille Runnel, Pille Vengerfeldt

  Runnel, Pille, 1974-

  2002-01-01

  Uurimusest keelepõhisest ebavõrdsusest Interneti kasutajate seas Eestis. "Digitaalne lõhe". Diagrammid: Interneti kasutajad Eestis; Võõrkeelt rääkivad inimesed Eestis; Keelepõhise ebavõrduse dimensioonid; Interneti ja arvuti keel

 7. Kablilt Casablancasse : Eesti suurim seikleja John Robert Ignace Lepp 100 / Vello Salo

  Salo, Vello, 1925-

  2009-01-01

  Eesti päritolu seikleja John Robert Lepp, Prantsusmaal tuntud kui katoliku kiriku preester Ignace Lepp, avaldas prantsuse ja saksa keeles hulgaliselt raamatuid psühholoogia, filosoofia ja religiooni valdkonnast

 8. Lühike panegüürika Lauri Leesist : temale pühendatud näituse avamise puhul Eesti Rahvusraamatukogus 18. jaanuaril 2002 / Jean-Jacques Subrenat

  Subrenat, Jean-Jacques

  2002-01-01

  Prantsuse suursaadiku Eestis Jean-Jacques Subrenat sõnavõtt Rahvusraamatukogu humanitaarteaduste saalis ja Prantsuse saali galeriis näituse "Lauri Leesi kui prantsuse kultuuri ja keele vahendaja Eestis" avamise puhul

 9. Kuldkala lugu tõi Tartu noortele filmijatele üleeuroopalise tunnustuse / Merilyn Merisalu

  Merisalu, Merilyn

  2008-01-01

  Üleeuroopalisel lühifilmikonkursil "Keeled läbi objektiivi" said parima filmi ja publiku lemmiku preemia Tartu Ülikooli tudengid Richard Meitern, Martin Liira ja Urmas Reisberg lühimängufilmiga "No Fishing"

 10. Most tsherez Orezund : potentsialnaja regionalnaja dinamika : integratsija Gopengagena (Danija) i Malme-Linda (Shvetsija). Mezhegosudarstvennõi projekt na urovne Jevropeiskoi metropolii / Christian Wichmann Matthiesen

  Wichmann Matthiesen, Christian

  2000-01-01

  Öresundi sild Rootsi ja Taani vahel. Rahvusvaheline transport. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil "The future of the Baltic ports". Rööptekst inglise keeles lk. 91-98. Autori elulookirjeldus lk. 87

 11. Võlur Ozi eksperimentide kogumine ja partneri algatatud paranduste analüüs / Siiri Pärkson

  Pärkson, Siiri

  2011-01-01

  Kirjeldatakse teise võlur Ozi kirjalike eksperimentide seeria analüüsi tulemusi. Materjal pärineb dialoogidest, kus katseisikutel paluti testida kirjalikus eesti keeles suhtlevat internetilehel asuvat programmi

 12. Developing interviewer proficiency : a self-perception survey / Riin Kont-Kontson, Ene Alas, Suliko Liiv

  Kont-Kontson, Riin

  2013-01-01

  Inglise keele õpetajate hulgas läbi viidud uurimusest, mis näitas, et intervjueerijate arusaam oma kutsestandardist varieerub märkimisväärselt. Probleemide lahendamiseks esitatakse mitmeid koolitusstrateegiaid

 13. Mida ihkab mu hing? / Toomas Raudam

  Raudam, Toomas, 1947-

  2003-01-01

  Arvustus: Joyce, James. Pagulased : [näidend] / tõlkinud Jaak Rähesoo. Tallinn : Varrak, 2003. Ilmunud ka: Raudam, Toomas. Väike äratundmiste raamat. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006. Lk. 124-128

 14. Leebe künism ja range tolerants tõid aasta õppejõu auhinna / Tiina Maripuu ; intervjueerinud Merilyn Merisalu

  Maripuu, Tiina

  2012-01-01

  Peale Pärnu kolledži soome keele lektori Tiina Maripuu nimetati TÜ 2012. a. parimateks õppejõududeks Marju Lepajõe usuteaduskonnast, Ivo Leito loodus- ja tehnoloogiateaduskonnast ning Ruth Kalda arstiteaduskonnast

 15. Saksa noor draama ründab / Andres Laasik

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2003-01-01

  Viis saksa keeles kirjutavat noorema põlve kirjanikku - Sabine Wen Ching Wang, Andreas Sauter, Bernhard Studlar, Roland Schimmelpfennig ja Kristi Sagor - tuleb vaatama oma näidendite ettelugemise maratoni, mis toimub Von Krahli Teatris

 16. Translating ancient Greek aspect: Sappho's Fr. 1 Voigt / Janika Päll

  Päll, Janika, 1965-

  2007-01-01

  Vana-kreeka keele aspektist, selle kasutamisest ja tõlkimisprobleemidest Sappho luuletuse tõlkeid analüüsides. Lisas toodud ka Sappho luuletus originaalkeeles, tõlked ladina, eesti, inglise, saksa, itaalia, prantsuse ja vene keelde

 17. Hispaania suursaadiku visiit / Reet Kääni

  Kääni, Reet

  2001-01-01

  13.02.2001 külastas Tallinna Pedagoogikaülikooli Helsingis resideeruv Hispaania suursaadik Fernando Carderera Soleri ja saatkonna I sekretär Tereza Lizaranzu Perinat. Külaliste visiidi üheks eesmärgiks oli uurida võimalusi hispaania keele ja kultuuri õpetamiseks TPÜs. Dekaan Heli Mattisen oli ette valmistanud omapoolse ettepaneku hispaania keele kõrvalaine avamiseks 1.09.2001

 18. Gailit protesteerib : [August Gailiti kiri Valev Uibopuule 14. okt. 1956] / August Gailit

  Gailit, August, 1891-1960

  1998-01-01

  Leonid Treti mälestuste käsikirjast 'A. H. Tammsaare, nagu teda tundsin'. Vastukajad: Siimisker, Leenu. Kultuuri, enam tekstikriitilist kultuuri // Sirp (1998) 13. märts, lk. 18-19 ; Treier, Elem. Klassiku teenimise kibe leib // Sirp (1998) 17. apr., lk. 14 ; Rebane, Hilve. Isikuloolisi lisandusi A. H. Tammsaare tundmisesse // Keel ja Kirjandus (1998) nr. 5, lk. 343-345 ; Kronberg, Janika. Kaanonid ja apokrüüfid // Keel ja Kirjandus (1998) nr. 8, lk. 563-564

 19. Получая образование в Эстонии, открываем для себя мир / Рейли Аргус

  Аргус, Рейли, 1967-

  2011-01-01

  Tallinna Ülikoolis õpetatavast bakalaureusetaseme erialast eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuur. Magistritasemel saab õppida eesti keele kui võõrkeele õpetajaks. Selle eriala Ida-Virumaalt pärit vilistlased ja üliõpilased Anna Šiškova, Maaja Orlova, Deniss Jegorov, Anna Pirk, Jekaterina Ozernova ja Anastassia Šmõreitšik selgitavad eriala valimise, õppimise, Tallinnas kohanemise ja enda edasise elu kohta.

 20. Meie enda kodune kõrgharidus ja järjest avaram maailm / Reili Argus

  Argus, Reili, 1967-

  2011-01-01

  Tallinna Ülikoolis õpetatavast bakalaureusetaseme erialast eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuur. Magistritasemel saab õppida eesti keele kui võõrkeele õpetajaks. Selle eriala Ida-Virumaalt pärit vilistlased ja üliõpilased Anna Šiškova, Maaja Orlova, Deniss Jegorov, Anna Pirk, Jekaterina Ozernova ja Anastassia Šmõreitšik selgitavad eriala valimise, õppimise, Tallinnas kohanemise ja enda edasise elu kohta

 1. Omamoodi ime - ilmunud on eesti-läti sõnaraamat / Lembit Vaba

  Vaba, Lembit 1945-

  2015-01-01

  Arvustus: Igauņu-latviešu vārdnīca / Latviešu valodas aģentūra ; sastādītāji: Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga = Eesti-läti sõnaraamat / Läti keele agentuur ; koostajad: Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga. Rīga ; Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2015

 2. Teispool punast ja sinist tabletti : virtuaalsus tegelikkuse substantsina / Jaak Tomberg, Jüri Lipping

  Tomberg, Jaak, 1980-

  2006-01-01

  Autorid on lähtepunktiks võtnud Jaan Unduski teose "Maagiline müstiline keel" ja osutavad sellele, kuidas keele ja vaikuse vahelise suhte kaudu on võimalik teadvustada reaalsuse ja virtuaalsuse vahekorda ning transtsedentaalse empirismi kirjeldused Gilles Deleuze'i raamatust "Logique du sens" (1973) ja Slavoj Zhizheki raamatust "Organs Without Bodies" (2004). Eesmärgiks on rajada esmane teoreetiline aluspõhi uueks vaatenurgaks kultuuri- ja fiktsiooniteoreetilistele põhiküsimustele

 3. "Miks, kägu, sa mäe peal seal kukkumas käid ..." ; "Pikk on tee. Küla taga, kus aas ...." ; "Milleks sulle mu armastust vaja on veel ..." ; "Terve päev nii möödub üha ..." ; "Väike tütarlaps mõnusalt suplemas jões ..." ; Maasikad ; Mesila

  Romanov, Vladimir

  2004-01-01

  Sisu: "Miks, kägu, sa mäe peal seal kukkumas käid ..." ; "Pikk on tee. Küla taga, kus aas ...." ; "Milleks sulle mu armastust vaja on veel ..." ; "Terve päev nii möödub üha ..." ; "Väike tütarlaps mõnusalt suplemas jões ..." ; Maasikad ; Mesilaste keel. Eluloolisi andmeid autori kohta lk. 371. Luuletused paralleelselt udmurdi ja eesti keeles

 4. Characterization of Seismic Noise at Selected Non-Urban Sites

  2010-03-01

  Field sites for seismic recordings: Scottish moor (upper left), Enfield, NH (upper right), and vicinity of Keele, England (bottom). ERDC...three sites. The sites are: a wind farm on a remote moor in Scotland, a ~13 acre field bounded by woods in a rural Enfield, NH neigh- borhood, and a site...in a rural Enfield, NH, neighborhood, and a site transitional from developed land to farmland within 1 km of the six-lane M6 motorway near Keele

 5. Meie tipud 2006 : ¡Eesti kirjanduskriitika artikliauhinnast 2006. aastal / Linnar Priimägi

  Priimägi, Linnar, 1954-

  2007-01-01

  Eesti kirjanduskriitika 2006. aasta artikliauhinna neljast nominendist Anne Lillest (Antiiktragöödia, esteetika paradoksid ja Mati Unt. Keel ja Kirjandus 2006, nr. 6), Toomas Haugist (A. H. T. surm Aafrikas. Lisandusi Leo Frobeniuse "Jumala külalise" kadunud tõlkele. Looming 2006, nr. 6), Märt Väljatagast (Orja teadvus varjus ja valguses. Looming 2006, nr. 12) ja Eneken Laanesest (Mäletamise lühis: Ene Mihkelsoni "Ahasveeruse uni". Keel ja Kirjandus 2006, nr. 6)

 6. "Leonardo da Vinci" projekt kutsehariduses / Piret Kärtner

  Kärtner, Piret

  2001-01-01

  14.-25. mainì2001 viibisid seitse Eesti kutsekoolide inglise keele õpetajat ja kaks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajat Leonardo da Vinci projekti raames Rootsis Malmös, et tutvuda rootslaste ja hollandlaste koostöös välja töötatud programmi TENTEC - Teaching English for Technical Purposes rakendusvõimalustega, innovatiivsete võõrkeeleõppemeetoditega, eriala- ja keeleõppe integreeritud õpetusega, õppematerjalidega, mis põhinevad IT võimalustel

 7. Kas olete mõelnud välismaal õpetamisele? / Edward Kess, Helen Oppar, Sergei Ptšjolkin ... [jt.

  2011-01-01

  Küsimusele vastavad Tallinna 37. keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Edward Kess, Varstu keskkooli loodusainete õpetaja Helen Oppar, Tallinna Mustjõe gümnaasiumi füüsikaõpetaja Sergei Ptšjolkin, Sürgavere põhikooli muusikaõpetaja Helve Tähis, Nõo reaalgümnaasiumi inglise keele õpetaja Tiina Tuuling ning Rahumäe põhikooli matemaatikaõpetaja Kadri Hiob

 8. Ungaris eesti keelt õppivate üliõpilaste kommunikatiivne kompetents

  Marju Ilves

  2006-05-01

  Full Text Available Kommunikatiivne kompetents on võime keelt tõhusalt ja olukorrale vastavalt kasutada, sisuliselt tähendab see suhtlemisoskust. Kommunikatiivse kompetentsi moodustavad leksikaalne, sotsiolingvistiline/sotsiokultuuriline ja pragmaatiline kompetents. Eesti keele õpetamine välismaal toimub peaasjalikult deskriptiivselt. Ungarlastele mõeldud eesti keele õpik pakub deskriptiivse materjali kõrval lugemispalu ja näitedialooge suhtlussituatsioonide kohta, kommunikatiivsed ülesanded õpikus puuduvad. Kommunikatiivse keeleõppemeetodi kasutamine keeletunnis valmistab keeleõppijat ette teatud tüüpilisteks suhtlussituatsioonideks, millega ta keelekeskkonda sattudes kohe kokku puutub. Koostasin ungarlastest eesti keelt õppinud/õppivatele üliõpilastele mõned lihtsamad suhtlussituatsiooni kirjeldused, milles oli antud suhtluseesmärk ning oli vaja leida keelelised vahendid selle lahendamiseks (nt Kuidas küsid tänaval kella?. Kontrollmaterjalina kasutasin Tartu Ülikooli eestlastest üliõpilaste ja Szombathely Kõrgkooli ungarlastest üliõpilaste vastuseid. Uurimusest selguvad mõned kultuurilised erinevused ja see, kuivõrd on Ungaris eesti keele õppija ette valmistatud autentseteks suhtlussituatsioonideks.

 9. Short outlines of books by Estonian authors / Janika Kronberg, Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2004-01-01

  Tutvustus: Baturin, Nikolai. Kentaur. Tallinn : Eesti Raamat, 2003 ; Kaplinski, Jaan. Isale. Tallinn : Varrak, 2003 ; Jaks, Ilmar. Pimedus. Tartu : Ilmamaa, 2003 ; Ivask, Ivar. Tähtede tähendust tunda. Tartu : Ilmamaa, 2003 ; Vint, Toomas. Minu abielu prostituudiga. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ; Ehin, Kristiina. Luigeluulinn. Tallinn : Huma, 2004 ; Kivisildnik. Päike, mida sa õhtul teed? Tallinn : Perioodika, 2003 ; Kivisildnik. Rahvuseepos Kalevipoeg ehk armastus. Tallinn : Tuum, 2003 ; Veidemann, Rein. Lastekodu. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ; Park, Eeva. Lõks lõpmatuses. Tallinn : Tänapäev, 2003 ; Traat, Mats. Islandi suvi. Tartu : Ilmamaa, 2003 ; Kauksi Ülle. Uibu. Tartu : Kauksi Ülle Mänedsment, 2003 ; Kross, Jaan. Kallid kaasteelised. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ; Undusk, Jaan. Quevedo. Tallinn : Perioodika, 2003

 10. TYTÖNTYLLERÖ JA POJANJOLPPI SUOMESSA JA VIROSSA

  Marja Leinonen

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkel käsitleb deskriptiivset (koloratiivset nominaaltarindit eesti ja soome keeles, mille süntaktiline sõltuvussuhe on normaalsega vastupidine: atributiivne genitiiv väljendab referendi denotatiivset tähendust ja põhisõna kirjeldab seda. Kirjeldusega on tavaliselt seotud pejoratiivsed, hellitlevad või muul viisil hinnangulised nüansid. Artiklis tutvustatakse kõigepealt soome keele vastavaid uurimusi, seejärel selle artikli tarbeks kogutud materjali ning selle võrdlust indoeuroopa keelte süntaktiliselt ja semantiliselt sarnaste tarinditega. Lisaks tutvustatakse soome ja eesti keeles esinevat deskriptiivset verbaaltarindit, milles põhiverbi tähendust kannab infinitiiv, kusjuures deskriptiivverb (mida vahel nimetatakse ka ideofooniks on finiitses vormis.

 11. Viis kandidaati ühele õpetajakohale / Raivo Juurak

  Juurak, Raivo

  2007-01-01

  Programmist "Noored kooli", etapi lõpuks selgitati välja 13 noort, kes lähevad tänavu 1. septembril kooli õpetajaks. Oma hinnangu programmile annavad üliõpilased: TTÜ geenitehnoloogiast P. Uuemaa, TTÜ logistikast K. Lillemets, EKA tekstiilidisainist I. Gross, TÜ inglise filoloogiast R. Kurg, TÜ hispaania keele ja politoloogia üliõpilane L. Prikk, TLÜ inglise filoloogiast T.-K. Kaber, TÜ eesti keel vene koolis erialalt N. Reppo, TTÜ geenitehnoloogiast P. Ahte ja TÜ inglise filoloogiast H. Haljaste

 12. Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004 / Katrin Aava, Toomas Liiv, Helle Metslang

  Aava, Katrin, 1963-

  2005-01-01

  Eesti keele, soome keele ja kommunikatsiooni eriala magistritöödest. Ka viis kirjandusteaduslikku tööd: Kerli Linnati "The vision of history of E. L. Doctorow in English and in Estonian: a comarative study of "Ragtime" and "Look Lake" and their translations", Anneli Niitsoo "Postmodern play with power and masculinity in Jeanette Winterson's Novels", Pille Riismaa "Gümnaasiumi kirjandusõpik "Eelmise sajandi eesti kirjandus"", Anneli Kõvamehe "Baltisakslased Jaan Krossi "Kolmandates mägedes", "Keisri hullus" ja Rakvere romaanis"", Jaak Urmeti "Kultuuri eest ja religiooni vastu. Max Laossoni usuvastasest paljastustööst ajakirjas "Ratsionalist" (1932-1933)"

 13. Short outlines of books by Estonian authors / Janika Kronberg, Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2006-01-01

  Arvustus: Runnel, Hando. Sinamu. Tartu : Ilmamaa, 2005 ; Talvet, Jüri. Tõrjumatu äär. Tartu : Ilmamaa, 2005 ; Nõu, Enn. Mõtusekuke viimne kogupauk. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005 ; Merca. Hele häärber. Tartu : Vilep & Vallik, 2005 ; Õnnepalu, Tõnu. Enne heinaaega ja hiljem : luulet ja luuletõlkeid 1983-2005. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005 ; Kaplinski, Jaan. Kõik on ime. Tartu : Ilmamaa, 2004 ; Unt, Mati. Vend Antigone, ema Oidipus. Tallinn : Kultuurileht, 2006 ; Laretei, Käbi. Otsekui tõlkes : teema variatsioonidega. Tallinn : Tänapäev, 2005 ; Jõerüüt, Jaak. Sõber : valik novelle 1979-2005. Tallinn : Tuum, 2005

 14. SOS - помощь родному языку / Виктория Панова

  Панова, Виктория

  2008-01-01

  Tutvustatakse vene keele õpikuid (Ушакова, O. Почему так говорят ; Правописание глаголов, причастий и деепричастий) ja vene keele seletavat sõnaraamatut

 15. Short outlines of books by Estonian authors / Leena Kurvet-Käosaar, Brita Melts, Rutt Hinrikus and Janika Kronberg

  2011-01-01

  Arvustus: Nurklik, Siim. Kas ma olen nüüd elus. Tallinn : S. Nurklik, 2010 ; Lintrop, Aado. Annapurna. Tartu : Ilmamaa, 2010 ; Lintrop, Aado. Õhtud sõidavad õue. Tartu : Ilmamaa, 2011 ; Saar, Anti. Tekste siledast ruumist. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009 ; Hvostov, Andrei. Sillamäe passioon. Tartu : Petrone Print, 2011 ; Nõu, Helga. Valetaja. Tallinn : Eesti Ajalehed, 2011 ; Malin, Jaan. Alati vahe. Tallinn : Tuum, 2010 ; Jõerüüt, Jaak. Muutlik. Tallinn : Tuum, 2010 ; Luik, Viivi. Varjuteater. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010

 16. Kas Euroopa Liidu idapiir hakkab tulevikus kulgema Lasnamäel? / Svea Otsmaa

  Otsmaa, Svea

  2003-01-01

  Majandusõpetust kureeriva Eesti Junior Achievementì korraldusel toimusid 1.03.2003 piirkondlikud majandusolümpiaadid. Harjumaa koolide esindused võistlesid Maardu Gümnaasiumis, kes oli 2002. aastal Harjumaa koolide võistluste võitja. Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli meeskonnale kujunes see äpardunud ettevõtmiseks, sest asjaajamine toimus ainult vene keeles. Teine probleem on vene noortega, kes on sulgunud 99% venekeelsetesse kohtadesse, nagu Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe ja ka Maardu. Ida-Virumaa venekeelsel elanikkonnal on kadunud eesti keele õppimise entusiasm, sest sealkandis eesti keelt vaja ei ole

 17. Towards an integrated observing system for ocean carbon and biogeochemistry at a time of change

  Gruber, N

  2009-09-01

  Full Text Available . The longest time-series for inorganic carbon started in the early 1980s (Keeling, 1993, Gruber et al., 2001; Bates, 1997) near Bermuda and in 1988 was joined by a second time-series near Hawaii (Sabine et al., 1995; Dore et al., 2003; Keeling et al., 2004... century primarily as a result of the burning of fossil fuels (Sarmiento and Gruber, 2002). In response, atmospheric CO2 has GRUBER ET AL: AN INTEGRATED BIOGEOCHEMICAL OBSERVING SYSTEM 2 increased by more than 100 ppm (30%), with today’s concentration...

 18. Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves raamaturiiulil

  2006-01-01

  Arnold Rüütel. Tuleviku taassünd. Tallinn : Ilo, 2001; Toomas Kall. Rüütel : rahva keeles ja meeles. Tallinn : Varrak, 2006; Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel. [Tallinn] : Ilo, 2006; Arnold Rüütel. Agraar-tööstuskompleksi areng Eesti NSV-s. Tallinn : Valgus, 1982; Arnold Rüütel. President : [valik Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli kõnedest]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003; Toomas Hendrik Ilves. Eesti jõudmine. Tallinn : Varrak, 2006

 19. Short outlines of books by Estonian authors / Janika Kronberg, Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2008-01-01

  Arvustus: Kareva, Doris. Lõige. Tallinn : Verb, 2007 ; Õnnepalu, Tõnu. Flandria päevik. Tallinn : Varrak, 2007 ; Mihkelson, Ene. Katkuhaud. Tallinn : Varrak, 2007 ; Vint, Toomas. Mäluauguga naine. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007 ; Pervik, Aino. Suleline, Puhuja ja must munk. Tallinn : Tänapäev, 2007 ; Mutt, Mihkel. Siseemigrant. Novellid Rui taevalike kommentaaridega. Tallinn : Fabian, 2007 ; Nõlvak, Valentine. Ellujääja mälestused. Tallinn : Varrak, 2007 ; Tungal, Leelo. Täisminevik. Tallinn : Tänapäev, 2007 ; Kangro, Maarja. Tule mu koopasse, mateeria. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007

 20. Novel sex-related characteristics of the longsnout seahorse Hippocampus reidi Ginsburg, 1933

  Tacyana P. R Oliveira

  Full Text Available This paper presents novel sex-related characteristics in Hippocampus reidi, expressed as a prominent and pigmented keel (males only, and by a row of dorsolateral spots mostly (97.4% found in males. While the keel was found even in the smallest males sampled, the dorsolateral spots appear to be associated with body size. Ex situ observations revealed that during courtship males highlighted both characters by turning pale their background body colour. Understanding such colour and behavioural patterns is relevant to increase our knowledge about sexual selection in a morphologically and biologically unique group of fishes.

 1. Euroopa keelemapi esimene Eesti mudel / Tõnu Tender

  Tender, Tõnu, 1965-

  2008-01-01

  Väljaanne: Euroopa keelemapp : 12-16 aastastele õpilastele = European language portfolio : for learners aged 12 to 16 = Portfolio Européen des Langues : pour les élèves de 12 à 16 ans. [Tartu] : Haridus- ja Teadusministeerium ; [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, [2007]. Euroopa keelemapp on vahend keeleõppe kavandamiseks, edusammude kirjeldamiseks ja tulemuste jäädvustamiseks. Keelemapi kirjeldus, Euroopa keelemapi Eesti variandi väljatöötamisest, Euroopa keelemapi tulevikuvõimalustest

 2. Riia literaatide õnnesoovid Tartu Akadeemiale 1632. aastal / tlk. ja komment. [ja eessõna:] Janika Päll, Kristi Viiding

  2002-01-01

  Luuletuste tekst ladina ja kreeka keeles, rööptekst eesti keeles. Eessõna lk. 2493-2501. Kokkuvõte "Congratulations by Riga literati to the Academy of Tartu in 1632", lk. 2696-2697. Acclamationes votivae sub novo auspicio Regiae Dorpatensis Academiae [---] factae ab iis, qui sunt ex ordine Literatorum Rigae Metropolitanae totius Livoniae (Õnnesoovihüüded Tartu Kuningliku Akadeemia uueks õnnelikuks alguseks [---] nende sulest, kes kuuluvad kogu Liivimaa pealinna literaatide seisusesse). Kogumik sisaldas 6 ladinakeelset ja 1 kreekakeelse luuletuse

 3. Short outlines of books by Estonian authors / Brita Melts, Rutt Hinrikus, Maret Vaher and Arno Oja

  Melts, Brita

  2014-01-01

  Arvustus: Kronberg, Janika. Rännud kuue teejuhiga. Tallinn : Go Group, 2013 ; Kallaste, Helen. Kogutud hetked. Tallinn : Verb, 2012 ; Ahi, Eda. Gravitatsioon. Tallinn : Verb, 2013 ; Heinsaar, Mehis. Ülikond. Tallinn : Menu Kirjastus, 2013 ; Kann, Kaja. Eratee. Tallinn : Hea Lugu, 2013 ; Kivirähk, Andrus. Maailma otsas. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2013 ; Kurvitz, Robert. Püha ja õudne lõhn. Tallinn : ZA/UM, 2013 ; Mattheus, Ülo. Tema salajane palve. Tallinn : Tuum, 2013 ; Kangro, Maarja. Dantelik auk. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2012

 4. Riigieksamitel saab valida raskusastet : riigieksami avaldusi on aega esitada veel täna ja homme / Epp-Mare Kukemelk ; Kukemelk, Epp-Mare; Maimets, Andri

  Kukemelk, Epp-Mare

  2003-01-01

  15. jaanuaril lõpeb gümnaasiumilõpetajate registreerimine kevadistele riigieksamitele. Alates 2003. a. kevadest on gümnaasiumide lõpetajatel vaba valik, kas teha inglise keele, matemaatika ja keemia riigieksam täies või üksnes pooles mahus. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja saada riigieksamil vähemalt 20 punkti. Kõik põhikooli lõpetajad peavad tänavu tegema eesti keele ja matemaatika eksami ning valima lisaks eksami veel ühes aines

 5. Tõlkimise teooriast ja praktikast / Märt Väljataga

  Väljataga, Märt, 1965-

  2008-01-01

  Tõlkimisest ja tõlkekriitikast. 2008. a. ilmunud tõlkimist käsitlevatest väljaannetest: Lange, Anne. Tõlkimise aabits. Tallinn : Valgus, 2008 ; Saluäär, Anu. Põhjamaadest ja Eestist. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2008 ; Kaldjärv, Klaarika. Autor, jutustaja, tõlkija : Borgese autofiktsioonid eesti keeles. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008 ; Ain Kaalep 80 : konverentsikogumik. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2008. (Eesti Kirjanduse Seltsi aastaraamat 2006 ; 32) ; Steiner, George. Valik esseid / tlk. Triinu Pakk. Tallinn : Kultuurileht, 2008

 6. With or without articles? A comparison of article-like determiners in Estonian and Finnish

  Helen Hint

  2017-10-01

  Full Text Available In this paper, we compare the use and functions of definite and indefinite article-like determiners in Estonian and Finnish. Our main aim is to explore whether the factors that explain the choice of particular determiner forms are similar in Estonian and Finnish. We use a picture-sequence based elicitation experiment to collect spoken narratives from adult native speakers of Estonian and Finnish, and apply non-parametric tree and forest models to analyze the data. Our findings indicate that number of mention and animacy are important predictor variables in both languages, but their exact effect is divergent. We also find that in Finnish, case of the determiner NP proves to be an important factor, while in Estonian, syntactic role of the NP explains some aspects of determiner form choice. Nevertheless, the overall usage frequency of determiners is modest in the Estonian and Finnish data, and the process of grammaticalizing articles is only in initial stages in both languages. *** Artikliga, artiklita? Eesti ja soome keele artiklilaadsete määratlejate võrdlus Siinses uurimuses analüüsime võrdlevalt artiklilaadseid definiitseid ja indefiniitseid määratlejaid eesti ja soome keeles. Eelkõige kõrvutame eesti keele definiitset määratlejat see ja soome keele definiitseid määratlejaid se ja tämä ning eesti ja soome indefiniitset määratlejat üks/yks(i. Samuti vaatleme eesti keele possessiivpronoomeni oma ning soome 3sg possessiivsufiksi (-nsa/-nsä, -Vn referentsiaalseid omadusi. Uurimuse põhieesmärgiks on selgitada, millised on peamised määratlejate kasutust mõjutavad keelelised faktorid eesti ja soome keeles ning kas need faktorid on keeliti sarnased või erinevad. Ühtlasi otsime vastust küsimusele, kas eesti ja soome keeles on põhjust rääkida määratlejate grammatisatsioonist artikliteks. Uuritav keelematerjal pärineb pildiseeria põhjal kogutud suulistest narratiividest. Uurimuses osales 20 eesti ja 20 soome keele

 7. Effect of chicken genotype on growth performance and feed ...

  This experiment was conducted to assess the effect of chicken genotype on the growth performance, feed intake and feed efficiency of the progenies resulting from pure, straight and reciprocal cross of Giriraja (Gr) and Alpha chickens. Data obtained on body weight, body length, breast girth, keel length, feed intake and feed ...

 8. Aasta keeleteoks tunnistati "Lapse keelelist arengut toetavad mängud" / Mari Klein

  Klein, Mari, 1979-

  2014-01-01

  Emakeelepäeval toimus Kuressaares Saaremaa Ühisgümnaasiumis 2013. aasta parima keeleteo konkursi lõpuüritus, kus tunnustati võitjaid. Peaauhinna võitsid Tallinna Ülikooli eesti keele professor Reili Argus ja Rocca al Mare Kooli eelkooliõpetaja Cattre Hein veebimänguga "Lapse keelelist arengut toetavad mängud"

 9. Keeleauhinnad 2014 / Jüri Valge

  Valge, Jüri, 1948-

  2014-01-01

  Keeleteo auhinna vääriliseks tunnistati Tallinna ülikooli ja Rocca al Mare kooli koostöös valminud "Lapse keelelist arengut toetavad mängud", mille autorid on Reili Argus ja Cattre Hein. Wiedemanni auhinna sai rahvaluuleteadlane Arvo Krikmann saavutuste eest eesti keele uurimises, õpetamises, kasutamises ja propageerimises. Ka nominentidest

 10. Jungi salajane teos toodi seifist lagedale / Kaarel Kressa

  Kressa, Kaarel, 1983-

  2009-01-01

  Carl Gustav Jungi Esimese maailmasõja järel kirjutatud teose "Liber Novus" käsikiri pannakse välja New Yorgi Rubini muuseumis. Samal päeval ilmub teos ka inglise ja saksa keeles raamatupoodidesse (kirjastaja W. W. Norton&Company)

 11. Description and molecular characterization of a new species of tarantula, Pamphobeteus verdolaga , from Colombia (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae

  Yeimy Cifuentes

  Full Text Available ABSTRACT A new species of Pamphobeteus Pocock, 1901, is described from the Colombian Andes, Medellín, Antioquia. The biochemistry and molecular characteristics of the venom of this new species (previously identified as Pamphobeteus aff. nigricolor has been already described. A detailed taxonomic study, comparing this species with holotypes and additional material of Pamphobeteus species, allowed us to recognize it as new, and to describe it here as Pamphobeteus verdolaga sp. nov. The male of P. verdolaga sp. nov. is distinguished by the palpal bulb with broad embolus, poorly developed apical keel (A, prolateral inferior keel (PI and prolateral accessory keel (PAc present but poorly developed, and retrolateral keel (R of similar length as A. Females are distinguished by the morphology of spermatheca with a wide base and very short oval seminal receptacles, which are curved toward the center. This is the thirteenth species described in Pamphobeteus and the sixth species reported from Colombia. The species description is complemented by a molecular characterization of a partial CO1 sequence.

 12. 24. III avati Tallinna Linnagaleriis Ilja Sundelevitshi näitus "Täht"

  2004-01-01

  Väljas on Tel Avivi lähistel valminud maakunstiprojekti fotodokumentatsioon ning videoinstallatsioon, mille muusika autor on Jaan-Eik Tulve. I. Sundelevitsh mõtiskleb keele tähenduse ja terrori üle, võrdleb tähti ja märke, paneb neid mitmesse kultuurikonteksti

 13. Morphofunctional Traits and Pollination Mechanisms of Coronilla emerus L. Flowers (Fabaceae)

  Aronne, Giovanna; Giovanetti, Manuela; De Micco, Veronica

  2012-01-01

  It is accepted that the papilionaceous corolla of the Fabaceae evolved under the selective pressure of bee pollinators. Morphology and function of different parts of Coronilla emerus L. flowers were related to their role in the pollination mechanism. The corolla has a vexillum with red nectar lines, a keel hiding stamens and pistil, and two wing petals fasten to the keel with two notched folds. Pollinators land on the complex of keel and wings, trigger the protrusion of pollen and finally of the stigma from the keel tip. Data on pollen viability and stigma receptivity prove that flowers are proterandrous. The results of hand-pollination experiments confirmed that insects are fundamental to set seed. Interaction with pollinators allows not only the transport of pollen but also the rupture of the stigmatic cuticle, necessary to achieve both allogamy and autogamy. Field observations showed that Hymenoptera, Lepidoptera, and Diptera visited the flowers. Only some of the Hymenoptera landed on the flowers from the front and elicited pollination mechanisms. Most of the insects sucked the nectar from the back without any pollen transfer. Finally, morphological and functional characteristics of C. emerus flowers are discussed in terms of floral larceny and reduction in pollination efficiency. PMID:22666114

 14. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-4-1-2-09 : date of decision 9 June 2009

  2009-01-01

  Kohtulahendi 3-4-1-2-09 (Tallinna Linnavolikogu taotlus tunnistada kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lg 2 p 5 ja § 8 lg 4 ; või § 7 lg 2 p 5 ja § 9 lg 4 ; või § 7 lg 2 p 5, § 8 lg 4 ja § 9 lg 2.) tekst inglise keeles

 15. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-4-1-1-05 : date of judgement 19 April 2005

  2005-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-4-1-1-05 (Taotlus kontrollida Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 70-1 ja Erakonnaseaduse § 1 lg 1, § 5 lg 1 lause 1 ja § 6 lg 2 põhiseaduslikkust) tekst inglise keeles

 16. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia judgment en banc : no. of the case 3-1-3-10-02 : date of judgment 17 March 2003

  2003-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-1-3-10-02 (Sergei Brusilovi kohtuvea parandamise avaldusest Tallinna Linnakohtu 01. 10. 1997 otsuse ja Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi 10. 12. 1997 otsuse peale Sergei Brusilovi süüditunnistamises KrK § 139 lg 3 p 1 järgi) tekst inglise keeles

 17. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-3-1-63-05 : date of judgement 12 April 2006

  2006-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-3-1-63-05 (B. Bodemanni ja T. Bodemanni kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 8. juuli 2005. a otsuse peale haldusasjas nr 2-3/24/05 B. Bodemanni ja T. Bodemanni kaebuses ÕVVTK Tallinna linnakomisjoni otsuse tühistamiseks) tekst inglise keeles

 18. Mis motiveerib Eesti, Soome ja Tšehhi õpetajaid? / Ave Abroi ; kommenteerinud Kertu Laanesoo

  Abroi, Ave

  2009-01-01

  Artikkel on ilmunud Ave Abroi Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžis 2008. aastal kaitstud magistritöö "Õpetajate motiveerimise võimalused Euroopa Liidus Eesti, Tšehhi ja Soome näitel" põhjal. Kommenteerib Audentese erakooli inglise keele õpetaja Kertu Laanesoo

 19. Pariisi kiri. Kevadine raamatuhooaeg : [1999. a.] / Marek Tamm

  Tamm, Marek, 1973-

  1999-01-01

  Ka Pariisi rahvusvahelisest raamatumessist. Rets. rmt.: Genette, Gérard. Figures IV. S. l. : Seuil, 1999; Eribon, Didier. Arutlused gay-küsimusest. Pariis : Fayard, 1999. Eco, Umberto. Kant ja nokkloom. Pariis : Grasset, 1999 (prantsuse keeles, originaal itaalia k.: Milaano: Bompiani, 1997)

 20. Short Outlines of Books by Estonian Authors / Janika Kronberg, Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2009-01-01

  Arvustus: Kaplinski, Jaan. Parallelle ja parallelisme. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2009 ; Hellat, Henn-Kaarel. Inimese tegemine I-V. Tallinn : Faatum, 2002-2008 ; Nõu, Helga. Elu täis üllatusi. Tartu : Atlex, 2009 ; Remsu, Olev. Musketäride muundumised. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2008 ; Ristikivi, Karl. Päevaraamat 1957-1968. Tallinn : Varrak, 2008

 1. Isiksus ja täppisteaduslik tulemus / Piret Kuusk

  Kuusk, Piret, 1947-

  1998-01-01

  Matemaatika keele kasutamine füüsika eri harudes ei ole tulemuselt alati loogilis-ratsionaalne, vaid sõltub ka kasutaja isiklikest hoiakutest. Filosoofiaseminar "Teadus, pseudoteadus, ebateadus" (29.02. - 2.03.1996.a. Võrumaal Kütiorus).

 2. Miks tulite e-õppe konverentsile? / Tia Vene, Tatjana Guž, Eha Kaukveer...[jt.

  2009-01-01

  Konverentsist " Õppijalt õppijale". Küsimusele vastavad: Kallavere Keskkooli algklassiõpetaja Tia Vene, Lasnamäe Põhikooli inglise keele õpetaja Tatjana Guž, Tallinna Päikesejänku lasteaia õpetaja Eha Kaukveer, Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht, arvutiõpetaja Birgit Lorenz ja Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli õpetaja Villu Baumann

 3. Somaatiline mõiste KÄSI tähendusmuutuste esiletoojana / Silvi Tenjes

  Tenjes, Silvi, 1958-

  2007-01-01

  Vaadeldakse eesti- ja venekeelseid "käe" mõistega seotud väljendeid Mihhail Bulgakovi "Meistris ja Margaritas" ning uuritakse, kas saadud tulemused võiksid peegeldada sotsiokultuurilisi mõjusid keele tähendussfäärile juba rahvaste rändamise ajast alates

 4. Vägivald tänapäeva noortekirjanduses / Elinor Taluste

  Taluste, Elinor

  2009-01-01

  Artiklis analüüsitakse eesti keeles ilmunud noorteraamatuid, milles on kujutatud vägivalda selle eri vormides. Vaatluse all on kaks algupärandit: Sass Henno "Mina olin siin: esimene arest" ja Katrin Reimuse "Eilset pole olemas" ning kaks tõlget: Jerry Spinelli "Tähetüdruk" ja Jan Guillou` "Kurjus"

 5. Decision of the Constitutional Review Chamber of the National Court of November 2, 1994 : review of the petition of the Legal Chancellor seeking to declare, pursuant to Article 152 (2) of the Constitution, the Resolution of Tallinn City Council No. 5

  1996-01-01

  Riigikohtu lahendi III-4/A-7/94 (Õiguskantsleri taotluse, tunnistada Tallinna Linnavolikogu 31. märtsi 1994. a. otsus nr. 52 "Sõidukite tasuline parkimine" Põhiseaduse § 152 lg. 2 alusel kehtetuks, läbivaatamine) tekst inglise keeles

 6. Decision No. 4 of 4 November 1993 : The Constitutional Review Division The Republic of Estonia : review of the petition of the President of the Republic, pursuant to § 107 of the Constitution, seeking to declare the Taxation Act passed by the Nation

  1995-01-01

  Riigikohtu lahendi III-4/A-4 (Vabariigi Presidendi poolt Pōhiseaduse § 107 korras esitatud ettepaneku, tunnistada 28. septembril 1993. a. Riigikogus vastu vōetud Maksukorralduse seadus pōhiseadusega vastuolus olevaks, läbivaatamine) tekst inglise keeles

 7. Counsellors

  Chantel

  A large number of voluntary counselling and testing (VCT) sites are being opened ... services are to be provided, but they are rarely consulted for their professional opinion. ... Maggie Robson (PhD) is Senior Lecturer at the School of Psychology, University of Keele, UK. ..... experiences of VCT the most elementary and least.

 8. Mõtisklusi noorima luule üle / Aivo Lõhmus

  Lõhmus, Aivo, 1950-2005

  2002-01-01

  Varem ilmunud: Keel ja Kirjandus, 1977, nr. 8, lk. 456-461. Kogumikust : Viis tüdrukut ja kaheksa poissi : valik "Noorte kirjandussündmusest '76" / koostanud V. Luik, J. Jõerüüt, M. Unt. Tallinn : Perioodika, 1977, (Loomingu raamatukogu) ja ajakirjas "Noorus" 1973-1976 ilmunud noorte luuletajate esmapublikatsioonidest

 9. Privatheit und Datenschutz in der EU und den USA – Kollision zweier Welten? / Manuel Klar, Jürgen Kühling

  Klar, Manuel

  2016-01-01

  Mõistest „privaatsus” ELis ja Ameerika Ühendriikides: kontseptsioon ning käsitlus teoorias ja praktikas (nt Google Street View, Google Glass'i lubatavus, töötajate videojälgimine töökohal andmekaitse aspektist). Kokkuvõte inglise keeles

 10. Sekretõ NASA na podokonnike / Kai Siidirätsep, Lea Mäss

  Siidirätsep, Kai, 1962-

  2004-01-01

  NASA teadlased koostasid pingerea taimedest, mis parandavad kõige paremini õhu kvaliteeti: kuldviljakpalm, vitspalm, mägipalm, kummipuu, luuderohi, dereema draakonipuu, ääris-draakonipuu, tõlvlehvik. Artikkel on ilmunud eesti keeles ajakirjas Tervis Pluss 2003 dets., lk. 44-46

 11. Partiklid jah, jaa ning jajaa naaberpaari järelliikmena müügiläbirääkimistes / Riina Kasterpalu

  Kasterpalu, Riina

  2005-01-01

  Vastavate partiklite funktsionaalsetest ülesannetest, kasutamisest ja tähendustest müügivestlustes telefoni teel peetud müügiläbirääkimisi analüüsides. Järgneb: Keel ja Kirjandus, 2005, nr. 12

 12. President Ilvese pojale Eesti sõjaväes mööndusi ei tehta / Luukas Kristjan Ilves ; intervjueerinud Marina Loštšina

  Ilves, Luukas Kristjan, 1987-

  2009-01-01

  Intervjuu president Toomas Hendrik Ilvese pojaga, kes andis 11. septembril 2009 Tapa väeosas sõdurivande. Luukas Kristjan Ilves räägib Eesti sõjaväkke astumise põhjustest, elust kaitseväes, eesti keele oskusest, kodutundest ja tulevikuplaanidest

 13. Reis Siberisse / Art Leete

  Leete, Art, 1969-

  1995-01-01

  1994. aastal viibisid Tjumeni oblastis Jamali-Neenetsi ringkonnas välitöödel Eesti Keele Instituudi teadustöötaja Triinu Ojamaa ja Eesti Rahva Muuseumi arhivaar Art Leete. Läbitud asulate ja kohatud asukate kirjeldused

 14. Die „lex CEU“: der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Die ungarische Normsetzung an der Grenze des Rechtsstaates / Zoltán Rónay

  Rónay, Zoltán

  2017-01-01

  Ungari kõrgharidusseaduse ja teiste seaduse muudatustest, mis puudutavad ka Kesk-Euroopa Ülikooli (seaduse hüüdnimi Lex CEU). Selle seaduse vastavusest õigusriigi põhimõtetele. Seaduse tekstid saksa keeles lk. 389-395

 15. Treatment of multi-word lexical items in the dictionary : the current situation and the potential problems facing dictionary users / Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc

  Vrbinc, Alenka

  2011-01-01

  Analüüsitakse mitmesõnaliste leksikaalsete üksuste esitust ükskeelsetes (inglise keele) sõnaraamatutes eesmärgiga töötada välja nende esitusviis kodeeriva kakskeelse (inglise-sloveeni) sõnastiku jaoks

 16. Luukamber / Juhan Tõrdu

  Tõrdu, Juhan

  1996-01-01

  Ajakirja "Tarapita" rubriik "Luukamber" kui raamatutes esinevatele eksimustele osutaja 1920. aastate algul. Näiteid tänasest "luukambrist".Sisu: Mis keeles ropendada? : [Teet Kallase romaanis "Jää hüvasti, mr. Shakespeare"]; Leksikon teab rohkem kui ajaleht : [Eduard Grossschmidt-Suursepast]; Segadusi fotodega; Kes kaitseks laulusõnade autoreid?

 17. Romantiline mässaja või irooniline intellektuaal? / Kärt Hellerma

  Hellerma, Kärt, 1956-

  2005-01-01

  Arvustus: Camus, Albert. Pagendus ja kuningriik : kogutud lühiproosa / prantsuse keelest tõlkinud Triinu Tamm, Krista Vogelberg, Tanel Lepsoo, Henno Rajandi. Tallinn : Varrak, 2004. Ilmunud ka kogumikus: Hellerma, Kärt. Kohanenud kirjandus : valik kirjanduskriitikat 1987-2006. Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn, 2006. Lk. 200-202, pealk. Must päike ja igaviku helk

 18. Millest kõneleb Noam Chomsky? / Tiit Hennoste

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2006-01-01

  Eesti keeles ilmus Noam Chomsky raamat "Meedia ja võim". Anarhismitraditsioonide mõju, Chomsky meediamudel, võrdlus Eestis toimuvaga. Artikli autori arvates on Eesti pisike ühiskond just samasugune korporatiivne totalitaarne demokraatia nagu USA-s, kuigi nüanssidega

 19. Shakespeare 2004. aastal / Maris Peters

  Peters, Maris

  2005-01-01

  Shakespeare'i lavastustest Eesti teatrites aastal 2004 : P. Pedajase "Suveöö unenägu" Eesti Draamateatris, L. Petersoni "Hamlet" Theatrumis, T. Ojasoo "Julia" Eesti Draamateatris ja A. Kivirähki "Romeo ja Julia " Tartu Sadamateatris. Samuti eesti keeles ilmunud D. Kennedy raamatust "Shakespeare ja stsenograafia"

 20. 33 CFR 164.80 - Tests, inspections, and voyage planning.

  2010-07-01

  ... searchlights. (5) Terminal gear. Visual inspection of tackle; of connections of bridle and towing pendant, if.... (2) Terminal gear. Visual inspection of tackle; of connections of bridle and towing pendant, if... under-keel and vertical clearances (air-gaps) for all bridges, ports, and berthing areas; (v) Pre...

 1. Keelekontakti mõju eesti sihitiskäänete kasutamisele / Martin Ehala

  Ehala, Martin, 1963-

  2009-01-01

  Analüüsitakse eesti keele sihitise käändevaliku varieerumist, et välja selgitada, milline osa on selles eesti keelt mitte emakeelena rääkijatel, ning kas see mõju ulatub ka tagasi emakeelsete keelekasutajateni

 2. Ülikool valis viis professorit ja nimetas emeriitprofessori (TPM)

  2004-01-01

  Tartu Ülikooli nõukogu nimetas professoriteks tagasi Eesti ajaloo professori Tiit Rosenbergi, eesti keele kui võõrkeele professori Birute Klaasi, rakendusökoloogia professori Olevi Kulli ja majanduspoliitika professori Jüri Sepa. Balti poliitika professoriks sai Andres Kasekamp. Ülikooli mikrobioloogia instituudi juhatajale professor Marika Mikelsaarele anti emeriitprofessori nimetus

 3. Privatiseerimine ja erastamisväärtpaberite kontseptsioon Eestis / Alari Purju

  Purju, Alari, 1953-

  1994-01-01

  Ülevaade erastamisväärtpaberite (EVP) kasutamisest, EVPde väljaandmise ja kasutamise alustest, EVPde ja erastatava vara bilansiga seotud probleemidest. EVPde kasutamise mõjust majanduse struktuurile, korterite, maa ja ettevõtete erastamise iseärasustest. Uurimus. Ilmunud ka inglise keeles: Working Papers nr. 82, Stockholm Institute of East European Economics, March 1994

 4. Kiik ja riik / Toomas Haug

  Haug, Toomas, 1956-

  1996-01-01

  Arvustus: Kiik, Heino. Murrang. (Aasta 1986). Tln. : Õllu, 1995 ; Kiik, Heino. Fataalne optimist. (Aasta 1987). Tln. : Õllu, 1995. Ilmunud ka kogumikus: Haug, Toomas. Troojamäe tõotus. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2004, lk. 353-357

 5. R. Taagepera ja M. S. Shugart valimissüsteemidest / Peet Kask

  Kask, Peet, 1948-

  1989-01-01

  Rein Taagepera ja Matthew Soberg Shugarti raamatust "Häältest mandaatideni: valimissüsteemide mõjud ja mõjutajad", mis ilmus inglise keeles 1989. a. Londonis (Seats and votes: the effects and determinants of electoral systems) ning annab ülevaate parlamendivalimistel kasutatavate süsteemide tüüpidest, komponentidest, nende uurimise ajaloost ja hetkeseisust

 6. Eduard Vääri : [Wiedemanni keeleauhinna laureaat 2001

  2005-01-01

  Sisu: Kogu elu eesti keele kaitsel : [F. J. Wiedemanni keeleauhinna vastuvõtmisel peetud kõne alusel] ; Laks, Meinhard. Liivi rannarahva lipp : [luuletus] = Livõ rńdarouv plaga / liivi keelde tõlkinud Eduard Vääri

 7. 14 CFR 23.529 - Hull and main float landing conditions.

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2010-01-01 2010-01-01 false Hull and main float landing conditions. 23... Water Loads § 23.529 Hull and main float landing conditions. (a) Symmetrical step, bow, and stern... directed perpendicularly to the keel line. (b) Unsymmetrical landing for hull and single float seaplanes...

 8. The Constitutional Review Chamber of the National Court of Estonia : decision no. 23 : 11 June 1997

  1998-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-4-1-1-97 (16. 05. 1997. a. laekunud Tallinna Halduskohtu taotluse, tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. 02. 1991. a. määrusega nr. 32 kinnitatud Politseiteenistuse määrustiku p. 41 vastuolu tõttu Põhiseaduse §-ga 29, läbivaatamine) tekst inglise keeles

 9. Euroopa kaotab positsioone / Thierry Chervel ; tõlk. Ann Must

  Chervel, Thierry

  2005-01-01

  Mitmed Prantsusmaa ja Saksamaa ajakirjandusväljaanded ei avalda oma artikleid Internetis, samas kui Ameerika ning Suurbritannia ajalehed on võrgus kättesaadavad. Autori arvates aitab see kaasa inglise keele domineerimisele. Ettekanne Euroopa kultuuriajakirjade 17. kohtumisel "Kirjasõna vabariik? Kultuuriajakirjad Euroopa avalikus sfääris" Tallinnas 15. mail 2004. aastal

 10. Piret Raud avaldas iPadi-raamatu

  2010-01-01

  Arvustus: Raud, Piret. Emma roosad asjad. Tallinn : Tammerraamat, 2010 ; Raud, Piret. Emma roosad asjad : [digitaalne pildiraamat lastele. Suurbritannia] : WingedChariot, 2010. Teost on võimalik kasutada Apple´i elektroonikatoodetes iPad, iPhone ja iPod (eesti, inglise ja jaapani keeles)

 11. Kaali kraatritest tehtav film jõuab Discovery ekraanile / Heli Salong

  Salong, Heli, 1958-

  2002-01-01

  Urma E. Liiv režissöörina, Riho Västrik Eesti-poolse produtsendina on Saaremaal filmimas populaarteaduslikku filmi "Päikese kodu", mis käsitleb Kaali meteoriidikraatriga seonduvat. Film valmib koostöös lätlastega ning tehakse eesti, läti ja inglise keeles.

 12. Film Kaali meteoriidiplahvatusest võib jõuda teaduskanalile Discovery / Heli Salong

  Salong, Heli, 1958-

  2002-01-01

  Urmas E. Liiv režissöörina, Riho Västrik Eesti-poolse produtsendina on Saaremaal filmimas populaarteaduslikku filmi "Päikese kodu", mis käsitleb Kaali meteoriidikraatriga seonduvat. Film valmib koostöös lätlastega ning tehakse eesti, läti ja inglise keeles

 13. Refined tropical curve counts and canonical bases for quantum cluster algebras

  Mandel, Travis

  We express the (quantizations of the) Gross-Hacking-Keel-Kontsevich canonical bases for cluster algebras in terms of certain (Block-Göttsche) weighted counts of tropical curves. In the process, we obtain via scattering diagram techniques a new invariance result for these Block-Göttsche counts....

 14. Classification of rank 2 cluster varieties

  Mandel, Travis

  We classify rank 2 cluster varieties (those whose corresponding skew-form has rank 2) according to the deformation type of a generic fiber U of their X-spaces, as defined by Fock and Goncharov. Our approach is based on the work of Gross, Hacking, and Keel for cluster varieties and log Calabi...

 15. Causal Mediation in Educational Research: An Illustration Using International Assessment Data

  Caro, Daniel H.

  2015-01-01

  This paper applies the causal mediation framework proposed by Kosuke Imai and colleagues (Imai, Keele, & Tingley, 2010) to educational research by examining the causal mediating role of early literacy activities in parental education influences on reading performance. The paper argues that the study of causal mediation is particularly relevant…

 16. Ilves andis üle tänavused hariduspreemiad

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves andis 3. oktoobril 2008 üle Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemiad. Premeeritud pedagoog Nora Mals on Tallinna Reaalkooli vene keele õpetaja, Ülle Liiber koolitab Tartu Ülikoolis geograafiaõpetajaid ja Urve Krause töötab Pärnu Kuninga tänava põhikooli direktorina

 17. "Kalevipoeg" ja "Kalevala" / Märt Laarman

  Laarman, Märt, 1896-1979

  1998-01-01

  Varem ilmunud: Tallinn : Kool, 1922. Autori pseudonüüm M. Salak. . Sisu: "Kalevipoja" saamislugu; "Kalevipoeg" ja "Kalevala"; Vead "Kalevipoja" värsitehnikas ja keeles; Eesti ained "Kalevalas"; "Kalevala" mõju "Kalevipojale"; Kalevipoja algupära; "Kalevipoja" kompositsioon ja tegelased; Kaunid kohad "Kalevipojas"; Kokkuvõte.

 18. Neljakümnes kevad : [luuletused] / Niina Obrezkova ; tlk. Arvo Valton

  Obrezkova, Niina, 1965-

  2006-01-01

  Sisu: Neljakümnes kevad ; "Oleme kõik lapsed..." ; "Hommikvestlust pidada on hilja..." ; "Kingi mulle lilli sa..." ; "On mehi..." ; "Mälu mulle uksed avas ise..." ; "Kolm on valu südames..." ; "Helge pisar..." ; "Ei salahoovusi mus leidu..." "Miskitviisi...". Luuletused paralleelselt komi ja eesti keeles

 19. Descrição de uma nova espécie de Thamnodynastes Wagler, 1830 (Serpentes, Colubridae do nordeste brasileiro, com comentários sobre o gênero.

  Francisco L. Franco

  2002-12-01

  Full Text Available Thamnodynastes almae sp. nov. is described based on three specimens from Rodelas municipality, state of Bahia, Northeastern Brazil. The new species can be diagnosed by its pale coloration and keeled dorsal scales arranged in 19 rows at midbody and 15 rows posteriorly. Characters for distinguishing T. almae from other brazilian species of Thamnodynastes are provided.

 20. Selma Lagerlöf kui ülima õiguse eestkostja / Kärt Hellerma

  Hellerma, Kärt, 1956-

  1998-01-01

  Arvustus: Lagerlöf, Selma. Portugali keiser; Surmakutsar; Liljecrona kodu / tlk. Tõnu Arnover. Tallinn : Eesti Raamat, 1998. (Nobeli laureaat). Ilmunud ka kogumikus: Hellerma, Kärt. Kohanenud kirjandus : valik kirjanduskriitikat 1987-2006. Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn, 2006. Lk. 155-157, pealk. Ülima õiguse eestkostja

 1. Kuninglik kingitus Sofiero / Meeli Müüripeal

  Müüripeal, Meeli, 1963-

  2005-01-01

  Sofiero pargist, mille tulevane Rootsi kuningas Gustav VI Adolf ja kroonprintsess Margareta said 1905. a. pulmakingiks, mille nad tegid kauniks ja kuulsaks ning pärandasid Helsingborgi linnale. Margareta avaldatud aiaraamatutest. Juubelisuveks ilmus rootsi ja inglise keeles kogumik "Sofiero. Royal Residence and Glorius Garden". 18 ill

 2. Kolm tähtsat raamatut Eesti lähiajaloo mõistmiseks / Mai Beijer

  Beijer, Mai

  2007-01-01

  rets. rmt.: Laar, Mart. September 1944 : Otto Tiefi valitsus. Tallinn : Varrak, 2007. Paju, Imbi. Förträngda minnen/ soome keelest tõlkinud Heidi Granqvist. Stockholm : Atlantis, 2007; eesti keeles: Tõrjutud mälestud, 2007. Kross, Jaan. På stället flyg/eesti keelest tõlkinud Enel Mellberg. Stockholm : Natur & Kultur, 2007; originaali pealkiri: Paigallend, 1998

 3. Оценить свое владение эстонским языком можно самому

  2009-01-01

  Eesti keele veebipõhistest testidest, mis lihtsustab nii kursuse- kui eksamivalikut. Keeleoskust testitakse viie Euroopa Liidus kasutatava keeletaseme ulatuses: tasemest A1 tasemeni C1. Veebikeskkond valmis integratsiooni sihtasutuse, riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse, Juku Lab OÜ ning Tallinna Ülikooli koostöös

 4. A new species of Asplenium section Thamnopteris (Aspleniaceae) from Indonesia

  Dong, S.Y.; Mujahidin,; Wei, L.L.; Chao, Y.S.

  2012-01-01

  A new species, Asplenium riswanii (sect. Thamnopteris), is described from Central Java and West Papua, Indonesia. It is distinct from any known species by having thick and rigid fronds, abaxially keeled midribs, broadly lanceolate scales, and distantly spaced sori. Morphologically, A. riswanii is

 5. Klienta sdelali krainim / Julia Rodina

  Rodina, Julia

  2007-01-01

  Maxima kaubandusketi töötajatest 2/3 ei oska eesti keelt vajalikul tasemel. Keeleinspektsiooni peadirektori Ilmar Tomuski arvates peab pöörama tähelepanu töötajate täiendavale riigikeele õppele. Maxima pressisekretäri Erkki Erilaidi arvamus keeleõppe kohta

 6. Siidii / Annika Koppel

  Koppel, Annika

  2003-01-01

  Heliplaatidest: Millenia Nova "Narcotic Wide Screen Vista", Trygve Seim "Different Rivers", Eesti Keeled ja Jaak Johanson, Riho Sibul "Sabaga Täht", Peeter Vähi, Fedor Vetkalov, Dmitri Tkachenko "Best Regards From Tallinn And Moscow", Brainstorm "A Day Before Tomorrow", Allegri, Pärt, Tormis "Light"

 7. Veel vene koolist ja krokodillipisaratest / Yana Toom

  Toom, Yana, 1966-

  2011-01-01

  Artikli autori arvates ei ole eesti keele õpetamise kvaliteet piisav, et seada eesmärgiks eestikeelne aineõpe vene koolide gümnaasiumiastmes. Vastukaja artiklile: Priit Simson. Venekeelne kool ja krokodillipisarad. Eesti Päevaleht (2011) 9. sept., lk. 2

 8. PrAising god or singing of Love? from TheoLogicAL To eroTic ...

  These two terms — 'allegorical' and 'literal' — have defined and given es ... in order to be able to talk about love itself as that which transcends human ..... indication that the term has an erotic connotation in the rest of the old Testament ... 38 Keel (1984) succeeds brilliantly in interpreting canticles from this perspective.

 9. Narr kui ajastu metafoor / Kärt Hellerma

  Hellerma, Kärt, 1956-

  2001-01-01

  William Shakespeare'i "Kuningas Lear" (lav. Priit Pedajas) ja Pedro Calder̤n de la Barca "Elu on unenägu" (lav. Ingo Normet) Eesti Draamateatris. Ilmunud ka kogumikus : Hellerma, Kärt. Avanenud ruum. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006, lk. 213-216. Pealk. Narr kui meie aja kangelane

 10. Keeleuuendus ja tõlkimine Noor-Eesti kultuurilise utoopia raames : Villem Ridala tõlgitud "Süütu" näitel / Daniele Monticelli

  Monticelli, Daniele

  2006-01-01

  Keeleuuenduse ja tõlketegevuse mõningastest olulistest seostest Noor-Eesti liikumisega alanud kultuurilise revolutsiooni kontekstis. Lähema lingvistilise vaatluse alla võetakse Gabriele D'Annunzio "L'Innocente" ("Süütu") Villem Ridala tõlkes. Järgneb: Keel ja Kirjandus, 2006, nr. 6, lk. 477-490

 11. Short outlines of books by Estonian authors / Brita Melts and Rutt Hinrikus

  Melts, Brita

  2011-01-01

  Arvustus: Vadi, Urmas. Kirjad tädi Annele. Pärnu : Jumalikud Ilmutused, 2010 ; Sommer, Lauri. Kolm yksiklast. Tallinn : Menu Kirjastus, 2010 ; Hargla, Indrek. Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus. Tallinn : Varrak, 2010 ; Hargla, Indrek. Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus. Tallinn : Varrak, 2010 ; Pihelgas, Carolina. Metsas algavad hääled. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010

 12. El Kalevipoeg, otra epopeya ignorada / Jüri Talvet ; [inglise keelest tlk. Giselle Lázaro ja Albert Lázaro Tinaut

  Talvet, Jüri, 1945-

  2003-01-01

  Pealk. tõlge: "Kalevipoeg" - veel üks unustatud eepos. - Lisa: Fr. R. Kreutzwald. A la libertad : [Priiusele / tlk. Jüri Talvet ja Albert Lázaro Tinaut], lk. 35. Artikkel on eesti keeles ilmunud pealkirja ""Kalevipoeg" - suur Euroopa eepos" all.

 13. Tendrel : ühtsus kahesuses / Tarab Tulku ; tõlk. Maret Kark

  Tulku, Tarab

  2003-01-01

  Budistliku filosoofia mõistest tendrel, mis tähendab tiibeti keeles sõltuvuslikku tekkimist. Ettekanne konverentsil "Ühtsus kahesuses / Tendrel" 10.- 13. X 2002 Münchenis. Tõlke allikas: Unity in duality: Introduction through an exposition of Tendrel

 14. Abkanzeln von Minderheiten-Sprache / Konrad Heilmann

  Heilmann, Konrad

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese intervjuust BBC ajakirjanikule Tim Whewell'ile 23. veebr. 2008, kus president muuhulgas väitis, et vene keele rääkimine tähendaks Nõukogude okupatsiooniga leppimist. Reageeringutest sellele mõtteavaldusele

 15. A safe glimpse within the black box? Summary of a WHO workshop on ethical and legal principles in assessing digital marketing of food and drink to children/ Mimi Tatlow-Golden ; Valerie Verdoodt

  Tatlow-Golden, Mimi

  2017-01-01

  Lastele mõeldud toitude ja jookide ning kõrge rasva-, soola- ja suhkrurikka valmistoidu (HFSS) ning töödeldud toidu tarbimisest ja digitaalse turundamise põhimõtetest. Lastele suunatud reklaami kontrollimisest (Rööptekst vene keeles)

 16. Missugustes virtuaalsetes võrgustikes sina kaasa lööd? / Johanna Helin, Mart Laanpere, Uno Traat ... [jt.

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad maailmahariduse projekti "Vaata ja muuda!" juht Johanna Helin, TLÜ haridustehnoloogia keskuse juhataja Mart Laanpere, Sisekaitse Akadeemia kriminoloogia õppejõud Uno Traat, TLÜ Haapsalu kolledži direktor Eve Eisenschmidt, Kose Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Astrid Sildnik, TÜ füüsika instituudi dotsent Toomas Plank

 17. Nihkes argipäev / Nona Viro

  Viro, Nona

  2013-01-01

  Tutvustus: Tootmaa, Rein. Filtrita "Camel" : val[i]tud jutud: parimad lood. I = noveller i urval: de bästa novellerna. I = stāstu izlase: labākie stāsti. I. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2012

 18. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : judgement of the General Assembly of the Supreme Court : no. of the case 3-3-1-47-03 : date of judgement 10 December 2003

  2004-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-3-1-47-03 (Viktor Fedtšenko kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 31. jaanuari 2003. a otsuse peale haldusasjas nr. 2-3/31/03 V. Fedtšenko kaebuses Sotsiaalkindlustusameti juures asuva sotsiaaltoetuste vaidluskomisjoni otsuse tühistamiseks ja komisjoni arstliku ekspertiisi teostamiseks kohustamiseks) tekst inglise keeles

 19. Raamat sünnib kuulata / Meelis Mihkla, Indrek Hein, Andrus Hiiepuu ...[jt.

  2017-01-01

  Tekstide helindamissüsteemidest: Eesti Keele Instituudis loodud tekstide helindaja Vox Populi, Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR helindamisliides, Elisa Raamatu rakendus Iselugeja. Tekstitöötlus- ja hääldusprobleemidest ning tekstiliigenduse esiletoomisest sünteeskõnes

 20. Meel kannab mesipuu poole / Lauri Pilter

  Pilter, Lauri, 1971-

  2007-01-01

  Arvustus: Liiv, Juhan. Meel paremat ei kannata : valik luulet eesti ja inglise keeles = The Mind Would Bear No Better : A Selection of Poetry in Estonian and English / tõlkinud ja koostanud Jüri Talvet. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007

 1. Esimese maailmasõja jäljed eesti kultuuris / Ave Mattheus

  Mattheus, Ave, 1971-

  2015-01-01

  Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi korraldatud seminarist Tallinnas 8.-9.4.2015, kus erinevate kultuurivaldkondade uurijad analüüsisid Esimese maailmasõja kajastusi kultuurimälu meediumides, kirjanduses, ajakirjanduses, kunstis ja muusikas

 2. Oppimiskontekstin vaikutus oppijanpragmatiikkaan: astemääritteet leksikaalisina nallekarhuina / Jarmo Harri Jantunen

  Jantunen, Jarmo Harri

  2015-01-01

  Artiklis käsitletakse keskkonna (samakeelne keskkond või võõrkeelne keskkond) mõju keeleõppimisele, tuues esile seiga, mil väljaspoolt Soomet soome keelt õppinud kasutavad erinevaid astendussõnu, samas kui soomekeelses keskkonnas õppinud kasutavad peamiselt moeväljendeid

 3. "Kuhu kadunud oled ..." : [luuletused] / Aleksandr Belonogov

  Belonogov, Aleksandr

  2004-01-01

  Sisu: "Kuhu kadunud oled ..." ; "Puude juured haaravad ..." ; "Nagu hiljuti eraldi teelt ..." ; "Kui kord enam mõista ma ..." ; Käänded ; Väravale on kirjutatud ; Rahvas ütleb. Eluloolisi andmeid autori kohta lk. 361. Luuletused paralleelselt udmurdi ja eesti keeles

 4. Stoit li obshtshestvu na zerkalo penjat / Mirja-Tytti Talib ; interv. Julia Zalutskaja

  Talib, Mirja-Tytti

  2008-01-01

  Tallinnas konverentsil ettekandega "Võõrkeelte õppimine Eesti koolides - minevikust tulevikku" esinenud Helsingi ülikooli professor vastab küsimustele, mis puudutavad eesti keele õppimist, venelaste olukorda Eestis, keeleolukord Eestis, põliselanike rolli vähemusrahvuste edukas integreerimises ühiskonda, riigi ja õpetajate lähenemist integratsiooniküsimusele

 5. Ameerikas keelekümblust õppimas / Meeli Parijõgi

  Parijõgi, Meeli

  2015-01-01

  SA Innove keelekümbluskeskus viis veebruaris kahesuunalise keelekümbluse lasteaiaõpetajad nädalaks kogemusi omandama USA-sse Minnesota ülikooli. Kahesuunalist keelekümblust (pool päeva eesti ja pool vene keeles) hakatakse sügisest rakendama ka Eesti lasteaedades

 6. [Eesti Kultuurikapitali aastapreemia 2007 - kirjandus] / Mari Peegel

  Peegel, Mari, 1978-

  2008-01-01

  Eesti Kultuurikapitali aastapreemia said 17. saj. Tartu juhuluule kogumiku "O Dorpat, urbs addictissima musis" koostajad Kristi Viiding, Jana Orion, Janika Päll (Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007). Sisaldab nimekirja. Vt. ka Postimees, 16. jaan., lk. 4-5 ; Sirp, 18. jaan., lk. 2-3

 7. Grünes Licht vom EuGH für EZB-Staatsanleihenkäufe – ein Lob der Sachlichkeit! / Christoph Herrmann, Corinna Dornacher

  Herrmann, Christoph

  2015-01-01

  Euroopa kohtu lahendist, mis käsitleb eurosüsteemi poolt riigivõlakirjade järelturul teostatavate rahapoliitiliste otsetehingute tehnilisi üksikasju (Outright Monetary Transactions (OMT) - C 62/14). Kohtulahend ja kommentaarid vt. lk. 599-608. Soome keeles vt. Lakimies 2015 nr. 5, lk. 739-748

 8. Tapio Aura - tsemenditehas tuleb järgmisele põlvkonnale üle anda natuke paremas seisus / Tapio Aura ; interv. Toomas Kään

  Aura, Tapio

  2005-01-01

  AS Kunda Nordic Tsement juhatuse esimees on kümne Eestis elatud ja töötatud aastaga ära õppinud eesti keele ning teinud tehasest tugeva, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise ettevõtte. Lisa: Eino Tapio Aura. Kommenteerib maxit Estonia AS tegevdirektor Viktor Valkiainen

 9. Urmas Sutrop : Vrag estonskogo jazõka tot, kto jego izutshajet / Aleksei Günter, Madis Filippov

  Günter, Aleksei, 1979-

  2008-01-01

  Urmas Sutropi poolt 14. märtsi Postimehes välja öeldud mõttest, et integratsioon ja muukeelsete eesti keele õppimine kahjustavad eesti keelt. Rahvastikuminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase ja parlamendiliikme Peeter Kreitzbergi arvamused

 10. Kohakaasluskorras töötamise tingimuste määrustik

  1989-01-01

  Lisatud tööde loetelu, mida ei peeta kohakaasluseks. Vene keeles: В помощь профсоюзному активисту 1989 nr. 3, lk. 9-14. Selgitused vt. Nõukogude Õigus 1989 nr. 4, lk. 267-268

 11. Educational and Nonprofit Institutions Receiving Prime Contract Awards for RDT&E (Research, Development, Test and Evaluation), Fiscal Year 1981.

  1981-01-01

  SCIENCE & TECH 162 - UNITED KINGDOM MINISTRY OF DEFENCE 2,670 - UN KINGDOM 162 UN KINGDOM 2,670 INSTITUT FUER ATMOSPHAERISCHE 25 - UNIVERSITE RENE ... DESCARTES 10 - GERMANY 25 FRANCE 10 INVERESK RESEARCH INTERNATIONAL 106 - 8,602 UN KINGDOM 106 ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 55 - ISRAEL 55 KEELE UNIVERSITY

 12. Berk Vaher kõneleb eksootikast

  2004-01-01

  12. apr. esineb Eesti Keele Instituudis Berk Vaher ettekandega "Eksootika kirjanduses: reisikirjad, silmamoondused, ja kognitiivne realism". Üritus toimus Eesti Semiootika Seltsi ja Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühma ühise seminarisarja raames. Vt. ka Looming, 2004, nr. 5, lk. 791

 13. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-2-1-73-04 : date of judgement 22 February 2005

  2006-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-2-1-73-04 (Tambet Kibali kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. 02. 2004 otsusele Viiu Nurmela ja Maie Kriisi hagis Tambet Kibali vastu kaasomandi lõpetamiseks ja kaasomandi reaalosadeks jagamiseks ning Tambet Kibali vastuhagis Viiu Nurmela ja Maie Kriisi vastu omandiõiguse tunnustamiseks) tekst inglise keeles

 14. Русским мужчинам не резон учить эстонский / Микк Салу

  Салу, Микк, 1975-

  2011-01-01

  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vanemteaduri Ott Toometi poolt läbiviidud analüüsist selgub, et vene naistele toob eesti keele oskamine palgalisa, aga meestele mitte. Vastav teadusartikkel on ilmunud ka ajakirjas American Economic Review. Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski arvamus

 15. Zur Beteiligung des Bundestages an gemischten völkerrechtlichen Abkommen. Internationale Freihandelsabkommen als Herausforderung des deutschen Europa- und Außenverfassungsrechts / Bernd Grzeszick, Juliane Hettche

  Grzeszick, Bernd

  2016-01-01

  Jagatud pädevusest ELi kaubanduspoliitikas ja liikmesriigi parlamentide osalusest rahvusvaheliste vabakaubanduslepingute sõlmimisel Saksamaa näitel (põhiseaduse artiklite 23 lg 2 ja 59 lg 2 tõlgendamine ning konstitutsioonikohtu hinnang). Kokkuvõte inglise keeles. Samal teemal artikkel ka lk. 268-282.

 16. Proceedings of the General Meeting of the American Towing Tank Conference (20th) Held at Hoboken, New Jersey on 2-4 August 1983. Volume 1.

  1983-08-01

  stimulation technique using a sand strip along the forefoot and leading edge of the .0 fin keel. Presently the Laboratory uses studs for stimulation on yacht...Roy. Naval Fast Strike Craft and Patrol Boats. (Poole: Blandford Press), 1978. 6. Polmar, Norman. The Ships and Aircraft of the U.S. Fleet. (Annapolis

 17. Decision No. 3, 6 September 1993 : The Constitutional Review Chamber of the National Court of The Republic of Estonia : review of the petition of the Legal Chancellor, pursuant to Section 142, par. 2 of the Constitution, seeking to declare the resolu

  1994-01-01

  Riigikohtu lahendi III-4/A-3 (Õiguskantsleri poolt Põhiseaduse § 142 lg. 2 korras esitatud ettepaneku, tunnistada Sillamäe Linnavolikogu 1993. aasta 6. juuli otsus "1993. aasta 30. juuni miitingust osavõtnute juhendite täitmisest" kehtetuks, läbivaatamine) tekst inglise keeles

 18. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : 3-4-1-5-01 decision of 3 March 2001 : review of the petition of Saare County Court to declare clause 25 (1) of Procedure for Privatisation of Land by Auction invalid

  2001-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-4-1-5-01 (Saare Maakohtu taotlus kontrollida Vabariigi Valitsuse 06. 11. 96. a. määrusega nr. 268 kinnitatud "Maa enampakkumisega erastamise korra" p. 25.1 vastavus seadusele ja põhiseadusele) tekst inglise keeles

 19. Decision of the Constitutional Review Division of the National Court of The Republic of Estonia : 13 June 1994 : review of the petition of the President of the Republic seeking to declare § 2 (2) of the President of the Republic Act passed on 3 May

  1995-01-01

  Riigikohtu lahendi III-4/A-4/94 (Vabariigi Presidendi taotluse tunnistada 3. mail 1994. a. vastuvōetud Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 2 lg. 2 Pōhiseaduse §-ga 109 vastuolus olevaks läbivaatamine) tekst inglise keeles

 20. 46 CFR 169.739 - Lifeboats.

  2010-10-01

  ..., Miscellaneous Systems, and Equipment Markings § 169.739 Lifeboats. (a) The name and port of the vessel marked on... thwarts, side benches and footings of lifeboats must be painted or otherwise colored international orange. The area in way of the red mechanical disengaging gear control lever, from the keel to the side bench...

 1. Eesti kool on kohaliku kogukonna alustala / Ede Schank Tamkivi

  Schank Tamkivi, Ede, 1980-

  2015-01-01

  Üle nädala San Mateos ja Berkeleys koos käiv eesti kool annab San Francisco Bay Area eesti lastele võimaluse saada kodumaast eemal viibides veidi emakeelset haridust ja suhelda teiste omaealistega eesti keeles

 2. Õpetajate päeva eel autasustatakse õpetajaid : aasta õpetajad 2008

  2008-01-01

  Vabariigi presidendi kultuurirahastu hariduspreemiad said tänavu Tallinna reaalkooli vene keele õpetaja Nora Mals, Tartu Ülikooli õppejõud, geograafiaõpikute autor ja metoodika arendaja, Eesti võistkonna juhendaja rahvusvahelistel geograafiaolümpiaadidel Ülle Liiber ja Pärnu Kuninga tänava põhikooli direktor Urve Krause

 3. Tuglas ja Ristikivi avavad prantslaste tõlkesarja

  2010-01-01

  Prantsuse kirjastuselt "Editions Ameline" ilmus Friedebert Tuglase prantsuskeelne novellikogu L'Ombre d'un Homme ("Inimese vari"). Sarja nimi Le chemin du lézard tähendab tõlkes "Sisaliku tee", see Ristikivi luuletus on prantsuse kui eesti keeles ära toodud

 4. Klaasikunstnikud puhuvad ja valavad klaasi taas Haapsalus / Maris Sander

  Sander, Maris

  2004-01-01

  Haapsalu 2. klaasipäevad "Maritima" (lad. keeles mereäärne) Evald Okase majamuuseumis. Osa võtavad kunstnikud Eestist, Koreast, Jaapanist ja Kanadast. Korraldaja Kai Koppel. Kommentaar Kati Kerstna. Valminud tööd pannakse näitusele

 5. Oxfordi filosoofialeksikon ja Shakespeare'i luuleraamat ilmunud

  2002-01-01

  Ilmus ka Eesti Päevaleht 1. nov., lk. 18. Shakespeare, William. Poeemid, sonetid ja muud luuletused / tõlkinud H. Rajamets, G. Meri. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002 ; Blackburn, Simon. Oxfordi filosoofialeksikon / Simon Blackburn ; tõlkinud Märt Väljataga ja Bruno Mölder. Tallinn : Vagabund, 2002

 6. 9288 kilomeetrit suveülikooli / Dimitri Mironov

  Mironov, Dimitri

  2009-01-01

  Tallinna Ülikooli Katariina kolledži direktor Dimitri Mironov tutvustab Suveülikooli õppereisi Venemaale, mis oli pühendatud Tallinna Ülikooli rahvusvahelise suvekooli vanimale, 15-aastaseks saanud eesti keele ja kultuuri kursusele. Reisi käigus sõideti rongiga Moskvast läbi Siberi Vladivostokki

 7. Menea kui keskaegse slaavi-kreeka teksti üks tüüpidest / Dimitri Mironov

  Mironov, Dimitri

  2000-01-01

  25. apr. 2000 toimus Tallinna Pedagoogikaülikoolis slaavi filoloogia osakonna vene keele õppetooli dotsendi Natalja Netšunajeva doktoritöö "Menea kui keskaegse slaavi-kreeka teksti üks tüüpidest" kaitsmine

 8. Gedichte aus den Jahren 1968 bis 1975 / Viivi Luik ; tõlk. Gisbert Jänicke

  Luik, Viivi, 1946-

  1999-01-01

  Tekst saksa ja eesti keeles. Sisu: Weite = Avarus ; "Wie der Krieg..." = "Otsekui sõda..." ; "es vergehn..." = "hävivad..." ; Das Geheimnis = Saladus ; "Ob auch ich weiss..." = "Kas minagi tean..." ; "Ich redete einmal von Feldern..." = "Rääkisin väljadest ükskord..." ; Andere = Teine ; Der Tag = Päev

 9. [Raamat] / Ago Künnap

  Künnap, Ago, 1941-

  2008-01-01

  Arvustus: A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete. Angela Marcantonio valogatott tanulmanyai. Budapest : HUN-idea Kiadó, 2006. [Ajalooline keeleteadus ja ungari keele päritolu. Angela Marcantonio valitud uurimused].

 10. Genetic implications for forest trees of increasing levels of greenhouse gases and UV-B radiation

  David F. Karnosky; Kevin E. Percy; Blanka Mankovska

  2000-01-01

  Globally, the environment is changing and deteriorating as greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2) and tropospheric ozone (03) continue to increase at a rate of about 1% per year (Keeling et al. 1995, Chameides et al. 1995). The increase in these gases is directly related to anthropogenic activities (Chameides et al...

 11. "Maa sool" - ületöötanud ja alamakstud / Marcus Hildebrandt

  Hildebrandt, Marcus

  2011-01-01

  Inglise ja ladina keele õpetaja Marcus Hildebrandt kirjutab, et oma esimestel aastatel Eestis õpetajana arvas ta, et diskussioon õpetajate palkade ja õpetajaameti tähtsustamise üle on siiras, kuid nüüd ta kahtleb, kas poliitikuid huvitab tegelikult Eesti haridussüsteemi tulevik

 12. Un film très nonchalant / Kristiina Davidjants

  Davidjants, Kristiina, 1974-

  2001-01-01

  Mängufilm "Hüvasti, kallis kodu" ("Adieu, plancher des vaches") : rezžissöör Otar Iosseliani : Prantsusmaa - Šveits - Itaalia 1999. Lisa : A. Ermeli koostatud režissööri lühielulugu ja filmograafia. Kokkuvõte inglise keeles lk. 96

 13. Ingliskeelne eesti luule ja glokaalsuse keskenduvad keerud / Lauri Pilter

  Pilter, Lauri, 1971-

  2010-01-01

  Inglise keele rollist eesti luuleteadvuses üldiselt, Bernard Kangro kogust "Earthbound" (1951) kui esimesest ingliskeelsest eesti luuletaja valikkogust ning võimalikest järeldustest, milleni võiks viia metafooride võrdlev uurimine eesti ja inglise luules

 14. Õisi noppimas / Mati Sirkel

  Sirkel, Mati

  1999-01-01

  Eesti luule antoloogiad 1989-1999: Van haast naamlose kusten. Leiden, 1989 ; Antologija estonskoi poezii. Tallinn, 1990 ; Salatanssija tilantyhjää. Oulu, 1990 ; Das Leben ist noch neu. Karlsruhe, 1992 ; [Eesti luulekassett läti keeles.] Riia, 1998. Antologija estonskoi poezii. Tallinn, 1999. Die Freiheit der Kartoffelkeime. Bremerhaven, 1999.

 15. Short outlines of books by Estonian authors / Janika Kronberg, Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2003-01-01

  Talvet, Jüri. ElegÍa Estonia y otros poemas = Eesti eleegia ja teisi luuletusi / Spanish transl. by the author and Albert L̉zaro Tinaut. Ciudad de València : Palmart, 2002 ; Ehlvest, Jüri. Hobune eikuskilt. Tallinn : Tänapäev, 2002 ; Raudam, Toomas. Saint-Prousti vastu. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002 ; Tode, Emil. Raadio. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002 ; Vene, Ilmar. Pahustumine ehk Uusaja olemus. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002 ; Annus, Epp. Kuidas kirjutada aega. Tallinn : Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002 ; Lepik, Kalju. Valguse riie ei vanu. Kogutud luuletused 1938-1999 ; Barker, Matt. Waanenburgi tapatalgud. Tartu : EYS Veljesto, 2002 ; Kesküla, Kalev. Platoni riik. Tallinn : Tuum, 2002 ; Vahing, Vaino. Mängud ja kõnelused. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002 ; Tuulik, Jüri. Üksik lind mere kohal. Tallinn : Maalehe Raamat, 2002 ; Tätte, Jaan. Näidendid. Tallinn : Maalehe Raamat, 2002 ; Kareva, Doris. Mandragora. Tallinn : Huma, 2002

 16. Fonoloogiast piiblitõlkeni. Mati Hindi juubelikogumik / Reili Argus

  Argus, Reili, 1967-

  2012-01-01

  Tutvustus: Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks / koostanud ja toimetanud Reili Argus, Annika Hussar ja Tiina Rüütmaa. Tallinn : Tallinna Ülikool, 2012. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised ; 14)

 17. Keelekontakt ئ keelekonflikt / Ilse Lehiste

  Lehiste, Ilse, 1922-2010

  2000-01-01

  Kahe keele mõjust üksteisele; kahte keelt kõnelevast isikust, kelle kaudu kontakt aset leiab; ühiskonnast, kus rohkem kui üht keelt kõneldakse, ning kahte keelt kõneleva isiku suhetest selle ühiskonnaga. Väliseestlaste keelekasutusest autori tehtud sotsiolingvistilise ankeedi põhjal. Ilmunud: Mana, 1976, nr. 42, lk. 5-14

 18. Saalomon ja Raul / Jaak Jõerüüt

  Jõerüüt, Jaak, 1947-

  2010-01-01

  Raul Meele näitus Genti ülikooli raamatukogus 20.04.- 28.05.2010. Kunstniku kunstnikuraamat üheteistkümnes keeles: Meel, Raul. Salomon's Song of Songs = Saalomoni Ülemlaul / kujundanud Tiit Jürna. Tallinn, 2010

 19. Mällu tätoveeritud asjad / Martin Oja

  Oja, Martin, 1978-

  2009-01-01

  Sulev Keeduse filmidest - Esimeses osas mängufilmist "Ainus pühapäev" ning dokumentaalidest "Vaarao lapsed" ja "In paradisum". Teises osas keeleõpetuslikust seriaalist "a ja o", dokumnetaalfilmidest "Perekond", "Tormise regi", "Jonathan Austraaliast" ning mängufilmidest "Georgica" ja "Somnambuul"

 20. Kapo nuusib moslemiperesid / Kattri Ezzoubi ; intervjueerinud Tiina Jõgeda ; kommenteerinud Andres Kahar

  Ezzoubi, Kattri, 1969-2011

  2010-01-01

  Kaitsepolitsega koostööd teinud araabia keele ja islamimaade kultuuri õpetaja sõnul ei hoia kaitsepolitsei Eestisse abielu kaudu jõudnud moslemitel mitte ainult silma peal, vaid kutsub neid ka vestlusele kaitsepolitseiametisse. Tema hinnangul on kaitsepolitsei huviorbiidis kindlasti need, kellel on olnud pikemaajalisem kokkupuude mõne araabia riigiga