WorldWideScience

Sample records for karatay yagmur denizhan

 1. 27 August 2013 - Signature of an Agreement between KTO Karatay University in Turkey represented by the Dean of Engineering Professor Ali Okatan, CERN represented by Director for Research and Computing Dr Sergio Bertolucci and ALICE Collaboration represented by ALICE Collaboration Spokesperson Dr Paolo Giubellino.

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2013-01-01

  27 August 2013 - Signature of an Agreement between KTO Karatay University in Turkey represented by the Dean of Engineering Professor Ali Okatan, CERN represented by Director for Research and Computing Dr Sergio Bertolucci and ALICE Collaboration represented by ALICE Collaboration Spokesperson Dr Paolo Giubellino.

 2. USING LITERARY WORKS IN CHARACTER EDUCATION KARAKTER EĞİTİMİNDE EDEBİ ESERLERİN KULLANIMIHalit KARATAY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halit KARATAY

  2011-01-01

  Full Text Available Political, economical and technological developments affect the life conditions of humanity drastically. Changing and developing life conditions cause the moral values which humans believe and try to carry on decay and degenerate. As a result, harmful behaviors such as violence, disloyalty to parents and teachers, irresponsibility, fraud, violating social rules, drug addiction, committing suicide are increasing among youths recently. In order to prevent the negative behaviors and to make them beneficial for themselves and for the society humanity moral values must be adopted. Schools are at least as responsible as families in terms of bringing up good, virtuous and honest individuals. There are many methods used to endow children with humanity and moral values that direct humans’ behaviors. Utilizing literary works can be regarded as an effective method for character education at schools. Analyzing positive character properties through literary works evokes ethic imagination of students. In addition, this makes the students perceive positive behaviors and attitudes as a value and adopt them. The present study includes both the moral judgment method used for character education based on literary works and its sample application. Dünyada yaşanan siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, insanın hayat şartlarını derinden etkilemektedir. Değişen veya gelişen hayat şartları, insanın inandığı, yaşatmaya çalıştığı insani ve ahlaki değerlerde kaymalara, yozlaşmalara neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak özellikle son yıllarda gençler arasında şiddet eğilimi, ebeveynlere ve öğretmenlere karşı asi olma, sorumsuzluk, sahtekârlık, toplumsal kuralları ihlal etme, madde bağımlılığı, intihar gibi kendine ve başkalarına zarar verici davranışlarda artışlar gözlenmektedir. Bireylerin sergilediği olumsuz davranışları engellemek; onların kendilerine ve yaşadıkları topluma yararlı olmalarını sağlamak için insani ve ahlaki değerleri benimsemeleri gerekir. Sağlam karakterli, erdemli bireyler yetiştirmede aileler kadar artık okullar da sorumludur. İnsanın davranışlarına yön veren insani ve ahlaki değerlerin çocuklara kazandırılması için uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Okullarda yapılan karakter eğitiminde edebi eserlerden yararlanmak, etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Okuma çalışmalarında olumlu karakter özelliklerinin edebî eserler aracılığıyla irdelenmesi, öğrencilerin hem ahlaki hayal güçlerini harekete geçirir hem de olumlu davranış ve tutumları değer olarak algılamalarını ve benimsemelerini sağlar. Bu çalışmada edebî eserlere dayalı yapılan karakter eğitiminde kullanılan ahlaki muhakeme yöntemi ve örnek uygulanmasına yer verilmiştir.

 3. Journal of Earth System Science | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Journal of Earth System Science. Denizhan Vardar. Articles written in Journal of Earth System Science. Volume 127 Issue 1 February 2018 pp 13. Seismic stratigraphy and depositional history of the BüyükÇekmece Bay since Latest Pleistocene, Marmara Sea, Turkey · Denizhan Vardar Hakan Alp Bedri ...

 4. Determinants of language use and attitudes among Turkish speakers in Flanders: a focus on generational difference

  NARCIS (Netherlands)

  Altınkamış, N.F.; Ağırdağ, O.

  2014-01-01

  The focus of this research is Turkish immigrants’ language use-preference and language attitudes towards their first language, Turkish, in terms of intergenerational differences in the Flemish speaking part of Belgium. Borrowing the procedure by Yagmur and van de Vijver (2012), 136 participants were

 5. Contents

  OpenAIRE

  BAHAR, Mehmet; KİLMEN, Sevilay; Editörleri, Dil; Türkçe, Salih Kürşad DOLUNAY; İngilizce, Selmin SÖYLEMEZ; YAVUZALP, Nuh; ALPAGUT, Uğur; ALTUN, Murat; AYDOĞAN, Yasemin; AVCI, Cemal; DURMUŞ, Soner; KALYONCU, Nesrin; ORBAY, Metin; ÖZBAY, Murat; TAŞPINAR, Mehmet

  2015-01-01

  Yayın Kurulu: Prof.Dr. Uğur ALPAGUT Prof.Dr. Murat ALTUN Prof.Dr. Yasemin AYDOĞAN Prof.Dr. Cemal AVCI Prof.Dr. Soner DURMUŞ Prof.Dr. Nesrin KALYONCU Prof.Dr. Metin ORBAY Prof.Dr. Murat ÖZBAY Prof.Dr. Mehmet TAŞPINAR Doç.Dr. Türkan ARGON Doç.Dr. Zeki ARSAL Doç.Dr. Bayram BIÇAK Doç.Dr. Bahri AYDIN Doç.Dr. Mehmet CANBULAT Doç.Dr. Eyüp COŞKUN Doç.Dr. Nihal DOĞAN Doç.Dr. Tolga ERDOĞAN Doç.Dr. Halit KARATAY Doç.Dr. Kemalettin KUZUCU Doç.Dr. Salih Paşa MEMİŞOĞLU Doç.Dr. Şenay Se...

 6. Ortaokullarda Dil Bilgisi Öğretiminde Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Öğrenci Başarısına Ve Kalıcılığa Etkisinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman YAKIŞAN

  2017-12-01

  Full Text Available This study which aims to investigate the effect of the achievement and permanence of the secondary school students at teaching grammar by discovery learning strategy was conductedamong a total of 40 sixth grade students, 22 girls and 18 boys, who were educated in Konya, Karatay, Kızören Secondary School in 2016-2017 academic year. In the research process the strategy of teaching through the traditionalpresentationwasused in the control group in the context of a given plan of language learning and in the experimentalgroup, the strategy of teaching through inventionwasused. Experimental and controlgroupsweredeterminedbyrandom. At the beginning of the application period, the whole group was applied as a preliminary test for the relatedlinguisticinformation and as a final test, the wholegroupwasreapplied at the end of the same test. This test wasreapplied at the beginning of the secondsemester to measure the persistencelevel of the students in the subject. While these applicationswerebeingmade, the subject of the linguisticinformationincluded in the scope of the studywasexplained to the students in accordance with the curriculumwithin a certain plan and the education and trainingprocesswasneverinterrupted. The results of the experimentwereanalyzed with the SPSS 22.0 program and it wasdetermined that the students in the experimentalgroupwhoweretaughtbydiscoverylearning strategy weresignificantlyimprovedcompared to the students in the controlgroupwhoweretaughtbytraditionalpresentationstrategy according to the instruction strategy. Inaddition, it wasobserved that therewas a significantdifference in the retentionlevel of informationlearnedaccording to the controlgroup in which the teaching strategy wasappliedthrough the traditionalpresentation strategy in the experimentgroup in which the teaching strategy wasapplied. Bymeans of the dataobtained in this research process, the invention of learning strategy which enableslearners to discover and learn the

 7. POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF POPULAR TRANSLATED NOVELS FOR CHILDREN IN TERMS OF CONTENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Derya YILDIZ

  2016-12-01

  Full Text Available Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ürünlerinden yararlanarak okuma alışkanlığı kazanır, yazınsal duyarlığını geliştirir ve kimlik gelişimine katkı sağlar. Çeviri kitaplar sayesinde de farklı kültürlerdeki karakterlerle karşılaşarak yeni yaşantılar kazanır ve bu sayede duygu ve düşünce zenginliği edinir. Bu çalışmada Konya’nın merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu’da üç okul belirlenmiş ve her bir okuldan kırk olmak üzere toplamda yüz yirmi 8. sınıf öğrencisine en son okudukları çeviri kitaplar sorulmuştur. Klasik kitaplar çıkarıldığında en fazla okunan ilk iki kitabın “Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı” ile “Gölgelerin Efendisi: Gorlan Harabeleri” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bu kitaplar içerik unsurları olan; konu, tema, kahramanlar, plan, dil ve üslup bakımından incelenmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre popüler çeviri çocuk romanlarının, macera ve fantastik türde seri kitaplar olduğu ve bölümlerden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca kitaplarda ana kahramanın çocuk olduğu ancak olağanüstü varlıkların da yer aldığı, kötülerle mücadelenin işlendiği ve çocukların hayatlarından unsurlara yer verildiği tespit edilmiştir.

 8. The 12th Edition of the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases “Prof. Dr. Matei Bals” and the 12th National Infectious Diseases Conference

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristian-Mihail Niculae

  2016-11-01

  șcan, Mihaela Rădulescu, Ioan Diaconu, Violeta Niță, Iulia Bodoșca, Cristina Popescu A32 The access of patients with HCV compensated cirrhosis to the National Program of therapy with direct acting antivirals Cristina Popescu, Alexandra Badea, Anca Leuștean, Alina Orfanu, Anca Negru, Laurențiu Stratan, Cristina Dragomirescu, Remulus Catană, Cristina Murariu, Violeta Molagic, Raluca Năstase, Cătălin Tilișcan, Daniela Munteanu, Mihaela Rădulescu, Ioan Diaconu, Violeta Niță, Iulia Bodoșca, Victoria Aramă A33 Severe reactivation of chronic hepatitis B after discontinuation of nucleos(tide analogues – a case series Cristina Popescu, Alina Orfanu, Anca Leuștean, Alexandra Badea, Laurențiu Stratan, Remulus Catană, Cătălin Tilișcan, Victoria Aramă A34 The dynamic of hematological disorders during direct acting antivirals therapy for HCV compensated cirrhosis Cristina Popescu, Cristina Murariu, Cristina Dragomirescu, Anca Leuștean, Laurențiu Stratan, Alina Orfanu, Alexandra Badea, Remulus Catană, Anca Negru, Cătălin Tilișcan, Daniela Munteanu, Mihaela Rădulescu, Violeta Molagic, Raluca Mihaela Năstase, Ioan Alexandru Diaconu, Iulia Bodoșca, Violeta Niță, Victoria Aramă A35 Behaviors, attitudes and risk factors for viral hepatitis in international medical students vs. the general population in Romania Yagmur Erturk, Oana Săndulescu, Alina Cristina Neguț, Claudiu Mihai Șchiopu, Adrian Streinu-Cercel, Anca Streinu-Cercel A36 Characteristics of hepatitis C virus reactivation due to immunosuppressive therapy in Romanian HCV infected patients with hematological malignancies Violeta Molagic, Cătălin Tilișcan, Cristina Popescu, Raluca Mihăilescu, Daniela Munteanu, Raluca Năstase, Anca Negru, Angelica Tenita, Victoria Aramă, Ștefan Sorin Aramă A37 The dynamic IFN-gamma serum levels during successful peginterferon-a 2a/ribavirin therapy in HCV chronic infection Simona Alexandra Iacob, Diana Gabriela Iacob, Monica Luminos A38 Overlapping risk factors