WorldWideScience

Sample records for kan ikke anbefales

 1. Universiteterne kan ikke styres efter markedets behov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jørn; Dorf, Hans

  2015-01-01

  Universiteterne kan ikke styres efter markedets behov Politikerne er på fast kurs mod et fejlslået eksperiment.......Universiteterne kan ikke styres efter markedets behov Politikerne er på fast kurs mod et fejlslået eksperiment....

 2. Rutinemaessig endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi kan ikke anbefales ved galdestenspankreatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ainsworth, Alan Patrick; Svendsen, Lars Bo

  2009-01-01

  Danish guidelines recommend that patients with presumed severe gallstone-induced acute pancreatitis (GAP) should receive endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) within 72 hours. The results of a newly performed meta-analysis show that acute ERCP in patients with GAP does not reduce...

 3. Man kan ikke leve af at bo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vagnby, Bo

  Kronologisk oversigt over danske politik- og strategiudvikling vedr. 'udfordrede boligudviklingsområder' (såkaldte ghettoer) med fysiske og sociale problemer. Skriftet redegør for nogle kritiske erkendelser, som er gjort i tidens løb, men som ikke i nævneværdigt omfang synes at være båret videre ...

 4. Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet indhold af PCB i indeluften?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyng, Nadja

  2016-01-01

  Vi ser stadig, at byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde er årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/ m ³. Ved koncentrationer over denne grænse anbefales midlertidig afhjælpning som øget rengøring og...... ventilation eller udluftning implementeret straks. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige til at nedbringe koncentrationen, anbefales det uden unødig forsinkelse at nedbringe koncentrationen ved kildefjernelse eller indkapsling. Ventilation har betydning for PCB-koncentrationen i indeluften, men kan ventilation...... forurenede lokaler. Da PCB-koncentrationen afhænger af temperaturen, er alle koncentrationer korrigeret for temperatur for at kunne vurdere effekten af ventilation alene....

 5. Hvorfor der ikke findes klicheer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2010-01-01

  Hvis man går ud fra, at man kan lave lister af betydninger og inddele dem kategorisk, er det ikke sprog man studerer men katalogiseringsmetoder. Henvisningerne til det de påståede klicheer står i stedet for, giver et fingerpeg om, at ikke blot isoleres sproget fra kommunikationssituationen...

 6. Kriminelle skal ikke smides ud - de skal resocialiseres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Elmquist, Bjørn

  2012-01-01

  Kriminelle uden dansk statsborgerskab, som ikke kan sendes tilbage efter endt straf, bør have samme muligheder for resocialisering som andre indsatte......Kriminelle uden dansk statsborgerskab, som ikke kan sendes tilbage efter endt straf, bør have samme muligheder for resocialisering som andre indsatte...

 7. Dem der kan,- men ikke vil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Crone, Sara Tine

  2007-01-01

  – and which perspectives can this apply to social and social pedagogical work? The answer to this question Ulrich Beck’s Risk Society and theory of individualization is introduced as well as Mitchell Dean´s theoretical concepts of Governmentality to capture the new forms and mentality of governance in modern...... society. In this theoretical framework a document analysis on the basis of the draft to the Danish law as well as the evaluation the English experiences with Parenting Orders is carried out. As well as a change in the Danish policy towards unemployed going form welfare to work fare is seen...... on the individual. Last but not least two qualitative interviews with the first tender voices from practice are giving perspectives to the theoretical analysis. The investigation leads to an understanding, that the Risk Society and the new modes of governing the individual along with a fundamental change...

 8. Kan steders identitet designes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stender, Marie

  2015-01-01

  Byplanlægningen er i disse år optaget af at skabe steder. Ikke bare gode by­ og boligområder, men også steder med liv, sjæl og identitet. De diffuse stedskvaliteter er i høj kurs, og steder søges genfortryllet gennem kunst og kreative tiltag eller revitaliseret med branding og bylivsindsatser. Men...... i hvilken udstrækning kan steders identitet designes, og hvilken betydning får det i hverdagens brug? Artiklen er baseret på en antropologisk undersøgelse af stedsskabelse i tre nye boligbyggerier: 8-tallet i Ørestad, A-huset på Islands Brygge og Lange Eng i Albertslund. Folk flytter ikke bare ind i...

 9. Vinteren kan vare til maj

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaas, Eigil

  2010-01-01

  og februar, ser forårsmånederne ikke lovende ud. Læs også: Pas på: Frosten kan koste dig en formue - Når årets to første måneder er meget kolde, så kan foråret risikere at rykke sig. Så bliver marts, april og maj kølige, og træerne venter med at springe ud, lyder det fra forskeren. Synderen er et...

 10. Læringsprogression kan bruges til at styrke datakulturen i skolen!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugbjerg, Peer; Sillasen, Martin Krabbe; Hamza, Karim

  2016-01-01

  Der er megen fokus på, hvordan man evaluerer elevernes læring. Grundlaget for evaluering er forskellige former for data, som indsamles på forskellig måde, fx nationale tests, tip-10, VØL-skema, kan/kan-næsten/kan ikke, sprogtests, multiple choice tests, samt retning og kommentering af stile...

 11. SOS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pecseli, Benedicta

  2015-01-01

  Dette støttepapir kan ikke stå alene. Teksten er alene tænkt som en hjælp til gruppearbejdet eller den enkelte midt i skriveprocessen og kan ikke anvendes, hvis man ikke er godt hjemme i grundbøgernes behandling af de samme emner. Det anbefales at følge undervisernes instrukser, anvisninger i gru...

 12. ADHD er ikke hysteri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette; Sørensen, Anders; Tranæs, Torben

  2014-01-01

  Livsværdi. Mennesker med ADHD bør kunne få et bedre liv, men man ved endnu ikke præcis hvordan.......Livsværdi. Mennesker med ADHD bør kunne få et bedre liv, men man ved endnu ikke præcis hvordan....

 13. Hele vægten kan ligge i billedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2008-01-01

  Wittgenstein skelner skarpt mellem et videnskabeligt og religiøst sprog. Myte og magi består imidlertid ikke i en misforstået videnskabelighed, og videnskabeligheden kan ikke ophæve eller oversætte betydningen af det religiøse sprog. Begge former for sprog består i billedlighed, men knyttet til f...

 14. Ikke bare porno på mobilen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er...... altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’....

 15. Politik er ikke lykken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steenbuch, Johannes Aakjær

  2011-01-01

  Der er ikke længere nogen højere sandhed i livet end den, flertallet bestemmer sig for – og dermed ingen del af livet, der ikke er politisk. Højre- og venstrefløjen er i bund og grund enige - enige om, at det er politikernes opgave at forære os det gode liv. Dermed bliver demokratiet totalitært. ...

 16. LEAN dig ikke tilbage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2011-01-01

  Fit, slankere, hurtigst. Lean-konceptet ruller ind over de offentlige institutioner, hvor det skal trimme og effektivisere arbejdsprocesser. Men hvor er den maksimale grænse for effektivitet? Er der et ’tipping point’, hvor Lean ikke længere motiverer, men snarere udmatter......Fit, slankere, hurtigst. Lean-konceptet ruller ind over de offentlige institutioner, hvor det skal trimme og effektivisere arbejdsprocesser. Men hvor er den maksimale grænse for effektivitet? Er der et ’tipping point’, hvor Lean ikke længere motiverer, men snarere udmatter...

 17. Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Lisbeth Villemoes

  Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er...

 18. DMPD: Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 18353649 Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activa...e IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? PubmedID... 18353649 Title Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? Authors Chau

 19. Kan man opstille adfærdsregler for offentlig debat?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2008-01-01

  Denne artikel slår til lyd for at vi har brug for adfærdsregler for offentlig debat. De skal ikke bestå i begrænsninger af ytringsfriheden og selvcensur, ikke i nedfældede bestemmelser eller organer til at håndhæve dem – men i skærpet refleksion, bevidsthed og diskussion om hvad der er rimelig ad...... spørgsmål. http://www.staff.hum.ku.dk/kock/images/Kan%20man%20opstille.doc - flyttes til fanen Fuldtekst efter opgraderingen den 23., 24. oktober...

 20. Vestager kan lære af Obamas kamp mod bureaukrati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2014-01-01

  Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske afbureaukr......Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske...

 1. Kan lignin omdannes til flydende brændstof?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Joachim Bachmann; Jensen, Anders; Felby, Claus;

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her...

 2. Pirater kan og skal bekæmpes lokalt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Struwe, Lars Bangert

  2011-01-01

  Pirater hærger igen verdenshavene, og pirateri koster f.eks. Maersk 100 mio. USD i ekstra omkostninger om året. Hvad kan der gøres for, at om ikke stoppe pirateriet, så dog lægge en markant dæmper på det? Svaret herpå er etableringen af et stærkt samarbejde, hvor der satses på udvikling af lokale...

 3. Kan Statoil smide kursdynen?

  OpenAIRE

  Nielsen, Christian

  2012-01-01

  Statoils produktionstal slår markedets forventninger, og olieefterforskningen i 2012 bliver selskabets suverænt bedste nogensinde. Spørgsmålet erdog, om det er nok til, at kursen kan bryde igennem 160 norske kroner?

 4. Kan Statoil smide kursdynen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian

  2012-01-01

  Statoils produktionstal slår markedets forventninger, og olieefterforskningen i 2012 bliver selskabets suverænt bedste nogensinde. Spørgsmålet er dog, om det er nok til, at kursen kan bryde igennem 160 norske kroner?......Statoils produktionstal slår markedets forventninger, og olieefterforskningen i 2012 bliver selskabets suverænt bedste nogensinde. Spørgsmålet er dog, om det er nok til, at kursen kan bryde igennem 160 norske kroner?...

 5. Det aldrende samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2015-01-01

  for overbehandling med antipsykotisk medicin, samt stress og udbrændthed hos de nærmeste omsorgsgivere. Kan vores viden, om hvordan musik kan skabe samvær og er grundlæggende i den menneskelige kommunikation, anvendes i denne sammenhæng? I de nationale retningslinjer for demens anbefaler Sundhedsstyrelsen ’ikke...

 6. Antioxidanter kan modvirke lipidoxidation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hølmer, Gunhild Kofoed

  1996-01-01

  medvirkende årsag til alvorlige sygdomme som atheroschlerose, cancer og hjerte-kar-sygdomme.Dannelsen af lipidperoxider kan modvirkes ved antioxidative systemer, og her er der en række til rådighed. antioxidanter kan interferere på forskellige trin i dan oxidative sekvens.Artiklen gennemgår hvordan...... lipidoxidation sker, såvel dannelsen af primære som sekundære oxidationsprodukter, og diskuterer antioxidanters betydning. Endelig omtales de mulige toxiske produkter og konsekvensen af disse....

 7. Det er ikke Foucaults skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2011-01-01

  Artiklen argumenterer for, at humanioras krise ikke er begrundet i »postmoderne teorier« og »mørke ord«, som det ofte hævdes i den aktuelle debat. Krisen er derimod en politisk konstruktion, som er betinget af de seneste danske uddannelsesreformer og disses eksklusive fokus på anvendelse og arbej...

 8. Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2005-01-01

  Alle kort er afbildninger af et landskab eller miljø – ikke billeder eller fotografier. En afbildning indeholder udvalgt information, information udvalgt af mennesker efter mere eller mindre objektive regler. Kort fortæller derfor ikke altid den fulde sandhed. Kort forekommer desuden i forskellig......, herunder de varierende signaturer, symboler og farver, der har været anvendt gennem tiderne, Endelig vil der på baggrund heraf blive fokuseret på, hvad kort gennem de sidste 200 år kan fortælle om de forandringer et natur- og kulturlandskab har gennemgået....

 9. Kan det overhovedet lade sig gøre? Fødevarehandel på internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2003-01-01

  Forbrugerne kan se fordele ved at handle fødevarer på internettet, men også barrierer. De er enige om, at internettet er kommet for at blive, og at udviklingen kun går en vej - og det er frem. Det ser ud til, at der er tre segmenter inden for internethandel med fødevarer: -forbrugere, der ikke...

 10. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 11. Ikke den type som gifter sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lene Myong

  2009-01-01

  Selvom magasinerne bugner af romantiske bryllupsreportager, er det ikke alle kvinder, der deler drømmen. Og det provokerer omgivelserne, når kvinder ikke vil hænge deres liv op på den eneste ene placeret i et ægteskab. Det viser den svenske antropolog Anna Adenijis nye ph.d. afhandling Inte den t...

 12. En introduktion til ikke-finansielle regnskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  kvalitetskriterier, som præger området.   For det andet beskriver papiret kort og tydeligt tre forskellige former for ikke-finansielle regnskaber, nemlig videnregnskabet, bæredygtighedsregnskabet og det (social)etiske regnskab. Ikke-finansielle regnskaber gøres på den måde mere konkrete ved at kigge på de...

 13. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til......Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til...

 14. "Der findes ikke noget seksuelt forhold"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldgaard, Kirsten

  2016-01-01

  Artiklens emne er måden, hvorpå psykoanalysen tænker seksualdrift og kønsforskel. Freud og Lacans værker er grundlaget. Artiklen fortolker Lacans sætninger om, at ”Der ikke findes noget seksuelt forhold”, og at ”Kvinden ikke eksisterer” ved at vise, hvorledes disse er kongeniale med og en videreu...... og spørgsmålet om den infantile seksualitet....

 15. "Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand, vel?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bodil Maria

  2008-01-01

  Seksualiserede overgrebs betydninger generaliseres, kønsneutraliseres og patologiseres ofte. I modsætning hertil viser kvinders personlige perspektiver, hvordan de seksualiserede overgrebs betydninger bliver forskelligt reflekterede og kønnede, ligesom de bliver begrundede i aspekter ved kvindern...

 16. Prognosen for den kritisk iskaemiske underekstremitet som ikke kan revaskulariseres karkirurgisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, S; Lorentzen, J E; Schroeder, T V

  1993-01-01

  Of 427 patients with chronic critical ischemia of the lower extremity admitted for infrapopliteal bypass surgery, thirty-four (8%) were considered technically inoperable: in 26 cases due to total occlusion of the runoff vessels, and in eight due to a poor runoff and no suitable vein. The symptoms...... that of an age- and sex-matched Danish population. The group of patients who preserved their limb could not be identified by either ankle- and toe-pressure measurements or clinical evaluation....

 17. Eiwitgehalte in vleesvarkensvoer kan lager

  NARCIS (Netherlands)

  Lenis, N.; Diepen, van H.

  1990-01-01

  Het eiwitgehalte in vleesvarkensvoer kan met 15 gram per kilogram voer omlaag zonder extra toevoeging van methionine en threonine. Een verdere verlaging van het eiwitgehalte zonder dat grote hoeveelheden synthetische aminozuren hoeven te worden toegevoegd, lijkt in de praktijk mogelijk. Dit is de co

 18. Vi glemmer, hvad de kan..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ejvind

  2014-01-01

  grunde til. En videre refleksion viser imidlertid, at en negativ side-effekt af denne vinkling er, at disse mennesker i offentligheden mister legitimitet og værdighed. Socialrådgiveren kunne her potentielt vinde en ny og vigtig rolle i at vise omverden, at folk med hjælp behov også kan være en ressource...

 19. "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet

  Index Scriptorium Estoniae

  Opstad, Steinar

  2004-01-01

  Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

 20. The IKK Kinases: Operators of Antiviral Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alissa M. Pham

  2010-01-01

  Full Text Available The ability of a cell to combat an intracellular pathogen requires a mechanism to recognize the threat and elicit a transcriptional response against it. In the context of virus infection, the cell must take measures to inhibit viral replication, meanwhile, convey warning signals to neighboring cells of the imminent threat. This immune response is predominantly mediated by the production of cytokines, notably, interferon beta (IFNβ. IFNβ signaling results in the transcriptional induction of over one hundred antiviral gene products whose timely expression renders infected cells more capable of inhibiting virus replication, while providing the uninfected cells with the reinforcements to generate a less permissive cellular environment. Induction of IFNβ and many aspects of the antiviral response pivot on the function of the IKK and IKK-related kinases. Despite sharing high levels of homology and some degree of functional redundancy, the classic IKK kinases: IKKα and IKKβ, and the IKK-related kinases: TBK1 and IKKε, perform distinct roles in regulating the host antiviral defense. These kinases serve as molecular operators in their cooperative ability to integrate incoming cellular cues and act on a range of essential antiviral transcription factors to reshape the cellular transcriptome during infection.

 1. Læring er ikke skolificering

  OpenAIRE

  Mehlsen, Camilla

  2008-01-01

  I mange vestlige lande er dagtilbud til de mindste børn ikke en del af uddannelsessystemet. Konsekvensen er, at meget læring går tabt, lyder det fra John Bennett, som står bag omfattende undersøgelser af OECD-landenes daginstitutioner.

 2. Pippi er ikke bare tidløs harmoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2012-01-01

  Mon ikke samtidens problemer med børnelitteraturen bunder et andet sted end i klassiske forfatterskaber, der nogenlunde konsekvent holder et kunstnerisk niveau, som ikke nås ret tit?......Mon ikke samtidens problemer med børnelitteraturen bunder et andet sted end i klassiske forfatterskaber, der nogenlunde konsekvent holder et kunstnerisk niveau, som ikke nås ret tit?...

 3. Sårbarhed har ikke CPR nummer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2016-01-01

  Paradigmet er, at vi skal møde patienten, der hvor patienten er, og på patientens egne præmisser, mens vi empatisk dæmper effekten af patientens sårbarheder. Men samtidig kan vi se, at der er ulighed i sundhed, også indenfor sundhedsvæsenet....

 4. Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv‐modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

 5. Ingen panik - Iran kan balanceres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahigh-Aghsan, Ali

  2010-01-01

  Iran anses af mange som en voksende magtfaktor i Mellemøsten, der i stigende grad truer den regionale og endda globale sikkerhed. Irans hårde magt (atomprogrammet) og bløde magt (den politiske shi’a islam) betragtes som fundamentet til udviklingen af Irans stormagtsstatus og dets indflydelse....../trussel i regionen. Dette fundament er imidlertid skrøbeligt, og der er ingen grund til panik. Selv et Iran med atomvåben kan inddæmmes og balanceres og Iran’s bløde magt er meget begrænset. At bombe Iran vil derfor være en stor fejltagelse....

 6. Kan en skrift brande en by?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkvig, Henrik

  2015-01-01

  Vi ved fra forskning inden for formlære og perception, at der kan skabes forbindelser mellem beskrivende ord og deres visuelle udtryk, men kan det lade sig gøre når det gælder en by eller anden geografisk lokation?...

 7. Ny Mycoplasma Hyosynoviae vaccine forebygger ikke halthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll; Jungersen, Gregers;

  Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma......-ledbetændelse. I et forskningsprojekt har forskere på Danmarks Tekniske Universitet udviklet en vaccine mod M. hyosynoviae. Vaccinen indeholder et hjælpestof, der er udviklet af Statens Seruminstitut. Den nye vaccine er testet i en slagtesvinebesætning. I alt 399 smågrise blev vaccineret med enten vaccine eller...

 8. Så fedt er det heller ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Jakob

  2010-01-01

  Lean-bølgen ruller ind over de kommunale landskaber. Ifølge økonomistyrelsen vil mindst 75% af offentlige organisationer i nærmeste fremtid arbejde med Lean. Lean efr en række redskaber til effektivisering, som er opfudnet i bilindustrien i Japan og som nu indføres for at effektivisere en økonomi...... trængt offentlig sektor. Denne etnografiske undersøgelse peger på, at lean ikke virker som man håbede, men skabte resignation og bekymring snarere end motivation og energi...

 9. IKK2 Inhibition Attenuates Laser-Induced Choroidal Neovascularization

  Science.gov (United States)

  Lu, Huayi; Lu, Qingxian; Gaddipati, Subhash; Kasetti, Ramesh Babu; Wang, Wei; Pasparakis, Manolis; Kaplan, Henry J.; Li, Qiutang

  2014-01-01

  Choroidal neovascularization (CNV) is aberrant angiogenesis associated with exudative age-related macular degeneration (AMD), a leading cause of blindness in the elderly. Inflammation has been suggested as a risk factor for AMD. The IKK2/NF-κB pathway plays a key role in the inflammatory response through regulation of the transcription of cytokines, chemokines, growth factors and angiogenic factors. We investigated the functional role of IKK2 in development of the laser-induced CNV using either Ikk2 conditional knockout mice or an IKK2 inhibitor. The retinal neuronal tissue and RPE deletion of IKK2 was generated by breeding Ikk2−/flox mice with Nestin-Cre mice. Deletion of Ikk2 in the retina caused no obvious defect in retinal development or function, but resulted in a significant reduction in laser-induced CNV. In addition, intravitreal or retrobulbar injection of an IKK2 specific chemical inhibitor, TPCA-1, also showed similar inhibition of CNV. Furthermore, in vitro inhibition of IKK2 in ARPE-19 cells significantly reduced heat shock-induced expression of NFKBIA, IL1B, CCL2, VEGFA, PDGFA, HIF1A, and MMP-2, suggesting that IKK2 may regulate multiple molecular pathways involved in laser-induced CNV. The in vivo laser-induced expression of VEGFA, and HIF1A in RPE and choroidal tissue was also blocked by TPCA-1 treatment. Thus, IKK2/NF-κB signaling appears responsible for production of pro-inflammatory and pro-angiogenic factors in laser-induced CNV, suggesting that this intracellular pathway may serve as an important therapeutic target for aberrant angiogenesis in exudative AMD. PMID:24489934

 10. IKK2 inhibition attenuates laser-induced choroidal neovascularization.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huayi Lu

  Full Text Available Choroidal neovascularization (CNV is aberrant angiogenesis associated with exudative age-related macular degeneration (AMD, a leading cause of blindness in the elderly. Inflammation has been suggested as a risk factor for AMD. The IKK2/NF-κB pathway plays a key role in the inflammatory response through regulation of the transcription of cytokines, chemokines, growth factors and angiogenic factors. We investigated the functional role of IKK2 in development of the laser-induced CNV using either Ikk2 conditional knockout mice or an IKK2 inhibitor. The retinal neuronal tissue and RPE deletion of IKK2 was generated by breeding Ikk2(-/flox mice with Nestin-Cre mice. Deletion of Ikk2 in the retina caused no obvious defect in retinal development or function, but resulted in a significant reduction in laser-induced CNV. In addition, intravitreal or retrobulbar injection of an IKK2 specific chemical inhibitor, TPCA-1, also showed similar inhibition of CNV. Furthermore, in vitro inhibition of IKK2 in ARPE-19 cells significantly reduced heat shock-induced expression of NFKBIA, IL1B, CCL2, VEGFA, PDGFA, HIF1A, and MMP-2, suggesting that IKK2 may regulate multiple molecular pathways involved in laser-induced CNV. The in vivo laser-induced expression of VEGFA, and HIF1A in RPE and choroidal tissue was also blocked by TPCA-1 treatment. Thus, IKK2/NF-κB signaling appears responsible for production of pro-inflammatory and pro-angiogenic factors in laser-induced CNV, suggesting that this intracellular pathway may serve as an important therapeutic target for aberrant angiogenesis in exudative AMD.

 11. Salmonella Dublin kan give store tab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Dahl; Nielsen, Liza Rosenbaum; Kudahl, Anne Margrethe Braad;

  2012-01-01

  Store besætninger lider størst økonomisk tab ved infektion med Salmonella Dublin. Selv i en veldrevet besætning kan tabet løbe op i mellem 1,3 og 3,3 millioner kr. over en tiårs periode. Ved uhensigtsmæssige hygiejne- og managementrutiner kan tabet nemt blive meget højere.......Store besætninger lider størst økonomisk tab ved infektion med Salmonella Dublin. Selv i en veldrevet besætning kan tabet løbe op i mellem 1,3 og 3,3 millioner kr. over en tiårs periode. Ved uhensigtsmæssige hygiejne- og managementrutiner kan tabet nemt blive meget højere....

 12. Formaline ontsmetting van eendagskuikens kan achterwege blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  1993-01-01

  Het Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij heeft het effect van formaline-ontsmetting van ééndagskuikens in de uitkomstkast op de technische resultaten onderzocht. Het blijkt dat deze ontsmetting achterwege kan blijven.

 13. Sikkerhed - men ikke som i retssikkerhed

  OpenAIRE

  I Dali, Vår; Bohm, Petra; Brønd, Oline; Matthiesen, Tobias

  2010-01-01

  Dette projekt tager sit udgangspunkt i en skeptisk indstilling til den danske antiterrorlovgivning, idet den muligvis kan krænke vores retssikkerhed. Studiets formål er at bibringe med en forståelse til at begribe, hvordan de danske politikere har kunnet gennemføre en lovgivning, der har rejst stor kritik af principiel karakter. For at besvare dette spørgsmål har vi først lokaliseret konfliktpunkterne i terrorlovgivningen. Teoretisk har vi gjort brug af Ulrich Becks risikosamfund, som d...

 14. Når sandheden ikke vil findes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2006-01-01

  Repremiere: Efter at have levet et hengemt liv på pan-and-scan VHS de sidste 20 år, har man nu lejlighed til at se eller gense Michelangelo Antonionis Profession Reporter (1975) i den version instruktøren oprindelig har villet det. Små 4 biografer i landet viser nu een af Antonionis bedste film, ......, der sammen med Blow-Up (1966) og Zabriskie Point (1970) kan ses som en løs trilogi af lakoniske thrillers...

 15. Tegn kan også Tale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Jutta; Niebe, Susanne; Bisgaard, Hanne

  "Tegn kan også Tale" er et begyndermateriale til undervisning af syns- og hørehæmmede døvblindblevne i taktil tegnstøttet kommunikation - en ny taktil kommunikationsform, som bygger på det danske sprog og bruger tegn og andre elementer fra døves tegnsprog. Tegn kan også Tale´ henvender sig primært...

 16. New IKK inhibitors: Synthesis of new imidazo[1,2-a]quinoxaline derivatives using microwave assistance and biological evaluation as IKK inhibitors.

  Science.gov (United States)

  Moarbess, Georges; Guichou, Jean-François; Paniagua-Gayraud, Stéphanie; Chouchou, Adrien; Marcadet, Olivier; Leroy, Fiona; Ruédas, Rémi; Cuq, Pierre; Deleuze-Masquéfa, Carine; Bonnet, Pierre-Antoine

  2016-06-10

  The inhibition of the NF-κB-dependent pathways by IKK inhibitors plays an important role in immunity, inflammation, and cancer. New imidazoquinoxalines tricyclic derivatives are prepared using microwave assistance and their biological activities as IKK inhibitors are described. Compounds 6a present a potent inhibition activity and selectivity for IKK2. Docking studies in the IKK2 binding site allowed identification of residues most likely to interact with theses inhibitors and explain their potent IKK2 inhibition activity and selectivity.

 17. Livsstilsendring – hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2014-01-01

  Full Text Available Lifestyle - change. How can use of pictures be an expedient tool in communicating dietary guidance towards non- ethnical Norwegian illiterates?Background: In an increasingly globalized world, service providers experience multicultural challenges within most areas of society. In order to reach their recipients with adequate information and guidance it is imperative to communicate in a way that enables the parties to understand each other. With limited access to interpreter services, the challenges are particularly vast for the group of non- ethnical Norwegian illiterates. Purpose: In this study we have examined to which degree facilitating for the use of pictures can be an expedient tool in communicating dietary guidance. The study was conducted at a family shelter where the majority of the clients were non- ethnical Norwegian illiterates.Method: Pictures of various food and beverages from different suppliers were downloaded from the internet. They were categorized and laminated in an appropriate scale for guidance use. Results: The results are uplifting in regards to usefulness value and increase of competence. The study points to a need of additional empirical research on the use of pictures within different areas of life where language barriers and illiteracy obstructs communication. Further research could also contribute to an answer to whether expedient use of pictures could enhance and strengthen the use of the Norwegian spoken language.

 18. Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  2013-01-01

  We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes...... a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family...

 19. Propanol er ikke gift for køer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Bastian; Raun, Birgitte Marie Løvendahl

  2010-01-01

  I de seneste år har der været stort fokus på alkohol og ikke mindst propanol i ensilage. En række forsøg med blandt andet propanol har ikke kunnet påvise en effekt af alkohol i ensilage på køernes sundhed.......I de seneste år har der været stort fokus på alkohol og ikke mindst propanol i ensilage. En række forsøg med blandt andet propanol har ikke kunnet påvise en effekt af alkohol i ensilage på køernes sundhed....

 20. IKK regulates the deubiquitinase CYLD at the postsynaptic density

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thein, Soe; Pham, Anna [Laboratory of Neurobiology, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892 (United States); Bayer, K. Ulrich [Department of Pharmacology, University of Colorado Denver School of Medicine, Aurora, CO 80045 (United States); Tao-Cheng, Jung-Hwa [EM Facility, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892 (United States); Dosemeci, Ayse, E-mail: dosemeca@mail.nih.gov [Laboratory of Neurobiology, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892 (United States)

  2014-07-18

  Highlights: • CYLD is phosphorylated by IKK in isolated PSDs in the absence of Ca{sup 2+}. • CYLD is phosphorylated by IKK at the PSDs of intact neurons in basal conditions. • Phosphorylation of CYLD by IKK increases its deubiquitinase activity. • The process is likely to influence protein trafficking at the PSD in basal conditions. - Abstract: K63-linked polyubiquitination of proteins regulates their trafficking into specific cellular pathways such as endocytosis and autophagy. CYLD, a deubiquitinase specific for K63-linked polyubiquitins, is present in high quantities at the postsynaptic density (PSD). It was previously shown that, under excitatory conditions, CaMKII activates CYLD in a Ca{sup 2+}-dependent manner. The observation that CYLD can also be phosphorylated in the absence of Ca{sup 2+} in isolated PSDs led us to further explore the regulation of CYLD under basal conditions. A possible involvement of the autonomous form of CaMKII and IKK, both kinases known to be localized at the PSD, was examined. A CaMKII inhibitor CN21 had no effect on CYLD phosphorylation in the absence of Ca{sup 2+}, but two different IKK inhibitors, IKK16 and tatNEMO, inhibited its phosphorylation. Immuno-electron microscopy on hippocampal cultures, using an antibody for CYLD phosphorylated at S-418, revealed that the phosphorylated form of CYLD is present at the PSD under basal conditions. Phosphorylation of CYLD under basal conditions was inhibited by IKK16. NMDA treatment further promoted phosphorylation of CYLD at the PSD, but IKK16 failed to block the NMDA-induced effect. In vitro experiments using purified proteins demonstrated direct phosphorylation and activation of CYLD by the beta catalytic subunit of IKK. Activation of IKK in isolated PSDs also promoted phosphorylation of CYLD and an increase in endogenous deubiquitinase activity for K63-linked polyubiquitins. Altogether, the results suggest that in the absence of excitatory conditions, constitutive IKK activity

 1. "Vi er ikke støttepædagoer"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Louise Stjerne

  2014-01-01

  Hvilket talent(udviklings)miljø har talentfulde gymnasieelever brug for, og hvordan ’plejer’ man dem bedst muligt, så de ikke føler, at de bliver ’støttepædagoger’?......Hvilket talent(udviklings)miljø har talentfulde gymnasieelever brug for, og hvordan ’plejer’ man dem bedst muligt, så de ikke føler, at de bliver ’støttepædagoger’?...

 2. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 3. Du kan blive en bedre formidler!

  OpenAIRE

  Ernst Jeppesen, Troels; Gøtzsche, Jacob; Nyegaard Nissen, Peter; Philipsen, Lasse

  2005-01-01

  Denne rapport består af gruppens metode- og teorimæssige overvejelser angående planlægning og udførelse af et undervisningsforløb i Mundtlig Formidling ved Roskilde Festival. Som hovedteoretikere kan nævnes Olga Dysthe og Brenda Dervin.

 4. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  OpenAIRE

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?

 5. "Jeg skal opfølgende anmode jer om at melde tilbage, hvorvidt I mener, at der er nogen sundheds- eller miljømæssige ricisi, der kan begrunde, at Danmark stemmer imod ansøgningen. Jeg skal bede om en tilbagemeldig allerede i dag, kl. 17.00. Svar den 25.10.2005" Dianthus caryophyllus (123.2.38/ 123

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2005-01-01

  Mail: DMU har på grundlag af vores økologiske risikovurdering (pr. 18-04-2005) samt yderligere oplysninger i sagen (DMU kommentarer pr. 27-05-2005 og 13-10-2005) ikke fundet nogen miljømæssige ricisi, der kan begrunde at Danmark stemmer imod en markedsføring af den genmodificerede Florigene nelli...

 6. Gerichte stress kan weerbaarheid van de plant wellicht versterken

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Stevens, L.

  2010-01-01

  Een plant die in de stress raakt, kan weerbaarheidseiwitten aanmaken. Daardoor wordt hij sterker in de straijd tegen schimmels en insecten. Wageningen UR onderzoekt hoe de plant geprikkeld kan worden om meer van die eiwitten aan te maken. Het kan misschien tot een nieuwe innovatieve tak van gewasbes

 7. New IKK inhibitors: Synthesis of new imidazo[1,2-a]quinoxaline derivatives using microwave assistance and biological evaluation as IKK inhibitors.

  Science.gov (United States)

  Moarbess, Georges; Guichou, Jean-François; Paniagua-Gayraud, Stéphanie; Chouchou, Adrien; Marcadet, Olivier; Leroy, Fiona; Ruédas, Rémi; Cuq, Pierre; Deleuze-Masquéfa, Carine; Bonnet, Pierre-Antoine

  2016-06-10

  The inhibition of the NF-κB-dependent pathways by IKK inhibitors plays an important role in immunity, inflammation, and cancer. New imidazoquinoxalines tricyclic derivatives are prepared using microwave assistance and their biological activities as IKK inhibitors are described. Compounds 6a present a potent inhibition activity and selectivity for IKK2. Docking studies in the IKK2 binding site allowed identification of residues most likely to interact with theses inhibitors and explain their potent IKK2 inhibition activity and selectivity. PMID:27017554

 8. Personbilleder og ikke frit tilgængeligt sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Sten

  2006-01-01

  Efter straffeloven er det forbudt at fotografere personer der befinder sig på ikke frit tilgængeligt sted. Artiklen analyserer den nærmere afgrænsning af det ikke frit tilgængelige sted og konkludererer at dette må forstås mere snævert end almindeligt antaget, og end behovet tilsiger. Herefter...... undersøges andre muligheder for fotograferingsforbud, ligesom feltet for den lovlige fotografering af personer på ikke frit tilgængeligt sted undersøges. Det afvises at Hannover-dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ændrer væsentligt på retstilstanden Udgivelsesdato: 17. juni 2006...

 9. Dette er (ikke) en pibe - billedtekster og tekstbilleder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2005-01-01

  En kompleks kommunikativ henvendelser kan enten være en tekst med billeder, eller billeder med tekst. På grundlag af en definition af 'tegn', 'tekst' og 'billede', beskrives forskellige typer af  multimediahenvendelser.......En kompleks kommunikativ henvendelser kan enten være en tekst med billeder, eller billeder med tekst. På grundlag af en definition af 'tegn', 'tekst' og 'billede', beskrives forskellige typer af  multimediahenvendelser....

 10. Dyrkning af GMO-afgrøder er ikke problemfrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streibig, Jens Carl

  2012-01-01

  Middtvesten i USA oplever efter 16 år med GMO-afgrøder stigende problemer med resistent ukrudt - en udvikling der måske også kan ramme danske landmænd med de nye pesticidafgifter......Middtvesten i USA oplever efter 16 år med GMO-afgrøder stigende problemer med resistent ukrudt - en udvikling der måske også kan ramme danske landmænd med de nye pesticidafgifter...

 11. Constitutive activation of IKK2/NF-κB impairs osteogenesis and skeletal development.

  Science.gov (United States)

  Swarnkar, Gaurav; Zhang, Kaihua; Mbalaviele, Gabriel; Long, Fanxin; Abu-Amer, Yousef

  2014-01-01

  Pathologic conditions impair bone homeostasis. The transcription factor NF-κB regulates bone homeostasis and is central to bone pathologies. Whereas contribution of NF-κB to heightened osteoclast activity is well-documented, the mechanisms underlying NF-κB impact on chondrocytes and osteoblasts are scarce. In this study, we examined the effect of constitutively active IKK2 (IKK2ca) on chondrogenic and osteogenic differentiation. We show that retroviral IKK2ca but not GFP, IKK2WT, or the inactive IKK2 forms IKK2KM and IKK2SSAA, strongly suppressed osteogenesis and chondrogenesis, in vitro. In order to explore the effect of constitutive NF-κB activation on bone formation in vivo, we activated this pathway in a conditional fashion. Specifically, we crossed the R26StopIKK2ca mice with mice carrying the Col2-cre in order to express IKK2ca in osteoblasts and chondrocytes. Both chondrocytes and osteoblasts derived from Col2Cre/IKK2ca expressed IKK2ca. Mice were born alive yet died shortly thereafter. Histologically, newborn Col2Cre+/RosaIKK2ca heterozygotes (Cre+IKK2ca_w/f (het)) and homozygotes (Cre+IKK2ca_f/f (KI)) showed smaller skeleton, deformed vertebrate and reduced or missing digit ossification. The width of neural arches, as well as ossification in vertebral bodies of Cre+IKK2ca_w/f and Cre+IKK2ca_f/f, was reduced or diminished. H&E staining of proximal tibia from new born pups revealed that Cre+IKK2ca_f/f displayed disorganized hypertrophic zones within the smaller epiphysis. Micro-CT analysis indicated that 4-wk old Cre+IKK2ca_w/f has abnormal trabecular bone in proximal tibia compared to WT littermates. Mechanistically, ex-vivo experiments showed that expression of differentiation markers in calvarial osteoblasts derived from newborn IKK2ca knock-in mice was diminished compared to WT-derived cells. In situ hybridization studies demonstrated that the hypertrophic chondrocyte marker type-X collagen, the pre-hypertrophic chondrocyte markers Indian hedgehog

 12. Constitutive activation of IKK2/NF-κB impairs osteogenesis and skeletal development.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaurav Swarnkar

  Full Text Available Pathologic conditions impair bone homeostasis. The transcription factor NF-κB regulates bone homeostasis and is central to bone pathologies. Whereas contribution of NF-κB to heightened osteoclast activity is well-documented, the mechanisms underlying NF-κB impact on chondrocytes and osteoblasts are scarce. In this study, we examined the effect of constitutively active IKK2 (IKK2ca on chondrogenic and osteogenic differentiation. We show that retroviral IKK2ca but not GFP, IKK2WT, or the inactive IKK2 forms IKK2KM and IKK2SSAA, strongly suppressed osteogenesis and chondrogenesis, in vitro. In order to explore the effect of constitutive NF-κB activation on bone formation in vivo, we activated this pathway in a conditional fashion. Specifically, we crossed the R26StopIKK2ca mice with mice carrying the Col2-cre in order to express IKK2ca in osteoblasts and chondrocytes. Both chondrocytes and osteoblasts derived from Col2Cre/IKK2ca expressed IKK2ca. Mice were born alive yet died shortly thereafter. Histologically, newborn Col2Cre+/RosaIKK2ca heterozygotes (Cre+IKK2ca_w/f (het and homozygotes (Cre+IKK2ca_f/f (KI showed smaller skeleton, deformed vertebrate and reduced or missing digit ossification. The width of neural arches, as well as ossification in vertebral bodies of Cre+IKK2ca_w/f and Cre+IKK2ca_f/f, was reduced or diminished. H&E staining of proximal tibia from new born pups revealed that Cre+IKK2ca_f/f displayed disorganized hypertrophic zones within the smaller epiphysis. Micro-CT analysis indicated that 4-wk old Cre+IKK2ca_w/f has abnormal trabecular bone in proximal tibia compared to WT littermates. Mechanistically, ex-vivo experiments showed that expression of differentiation markers in calvarial osteoblasts derived from newborn IKK2ca knock-in mice was diminished compared to WT-derived cells. In situ hybridization studies demonstrated that the hypertrophic chondrocyte marker type-X collagen, the pre-hypertrophic chondrocyte markers

 13. Myten om de selvoptagede lønmodtagere holder ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Caraker, Emmett; Høgedahl, Laust Kristian; Jørgensen, Henning;

  2015-01-01

  Vi er blevet mere individualistiske og fravælger fællesskabet - sådan lyder den gængse fortolkning af fagforenignernes krise. Men det er ikke sandt. Faktisk er værdier som kollektivitet og solidaritet i vækst hos lønmodtagerne....

 14. Ny Forskning: Lean skader ikke arbejdsmiljøet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edwards, Kasper

  2010-01-01

  Et nyligt afsluttet forskningsprojekt mellem DTU, Aalborg Universitet, det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø og 10 danske virksomheder konkluderer at lean ikke betyder forringelse af arbejdsmiljøet. Projektet konkluderer også at ledelse er afgørende og at forandringsprocessen er hård...

 15. Inspeksjon av ikke-piggbare rørledninger

  OpenAIRE

  Solli, Maria Sund

  2015-01-01

  Rørledninger er som blodårer i olje- og gassutvinningen, og vi har mange tusen km med rørledninger bare på norsk sokkel. Integriteten av rørledninger er utfordrende for olje- og gassindustrien. For å kunne sikre integriteten må man derfor utføre inspeksjon og overvåkning av rørledningene, noe som må gjøres rutinemessig gjennom hele levetiden. Inspeksjon kan utføres både utvendig og innvendig. Ved innvendig inspeksjon utgjør pigging en vesentlig rolle. I piggbare rørledninger kan piggen betrak...

 16. Man kan lære af kriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Winni

  2012-01-01

  I efteråret 2011 kom to succesrige vækst- og iværksættervirksomheder ud for en massiv mediestorm. ... De er også gode til undskylde. Mange ved også godt, at det er vigtigt at sikre, at en fejl ikke gentager sig. Men blot at vælge en rigtig responsstrategi fører ikke nødvendigvis til læring...

 17. Ventilationsforhold i renoverede og ikke-renoverede etageboliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergsøe, N.C.

  Rapporten beskriver en tværsnitsundersøgelse af ventilations- og fugtforholdene i 177 lejligheder i etageboliger opført mellem ca. 1930 og 1960. Samtlige lejligheder var naturligt ventilerede. Ca. 2/3 af lejlighederne var beliggende i renoverede bygninger og ca. 1/3 i ikke renoverede bygninger. K...... omfatter vinduesudskiftninger. Ventilations- og fugtmålinger er foretaget med passiv måleteknik. I tilknytning til målingerne har beboerne udfyldt et spørgeskema vedrørende deres brug af lejligheden.......Rapporten beskriver en tværsnitsundersøgelse af ventilations- og fugtforholdene i 177 lejligheder i etageboliger opført mellem ca. 1930 og 1960. Samtlige lejligheder var naturligt ventilerede. Ca. 2/3 af lejlighederne var beliggende i renoverede bygninger og ca. 1/3 i ikke renoverede bygninger...

 18. Ny forskning: Derfor virker ros ikke mod stress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Pernille

  2015-01-01

  Ny forskning peger på, at stressede medarbejdere overhører din ros og anerkendelse, hvis de føler skam. Skam over ikke at kunne slå til på arbejdet. Vil du hjælpe en stresset medarbejder, skal du forebygge, at de føler sig skamfulde. Læs her anbefalinger til, hvordan du bedst hjælper din stressed...

 19. Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Røn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus; Arenholt-Bindslev, Dorthe;

  2013-01-01

  Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindefo...

 20. Hjerneforskningen peger ikke på kønsopdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2009-01-01

  Lemfældig brug af hjerneforskningen udvikler myter, som har konsekvenser for vores skolebørn. En af myterne og fejlfortolkningerne er at hjerneforskning skulle vise, at det er hensigtmæssigt at adskille piger og drenge i undervisningen. Det kan være hensigtmæssigt i korte perioder af andre årsage...

 1. Mutation of cysteine 46 in IKK-beta increases inflammatory responses

  Science.gov (United States)

  Jiang, Zhi Hong; Jiang, Shui Ping; Liu, Yan; Wang, Ting Yu; Yao, Xiao Jun; Su, Xiao Hui; Yan, Feng Gen; Liu, Juan; Leung, Elaine Lai-Han; Yi, Xiao Qin; Wong, Yuen Fan; Zhou, Hua; Liu, Liang

  2015-01-01

  Activation of IκB kinase β (IKK-β) and nuclear factor (NF)-κB signaling contributes to cancer pathogenesis and inflammatory disease; therefore, the IKK-β−NF-κB signaling pathway is a potential therapeutic target. Current drug design strategies focus on blocking NF-κB signaling by binding to specific cysteine residues on IKK-β. However, mutations in IKK-β have been found in patients who may eventually develop drug resistance. For these patients, a new generation of IKK-β inhibitors are required to provide novel treatment options. We demonstrate in vitro that cysteine-46 (Cys-46) is an essential residue for IKK-β kinase activity. We then validate the role of Cys-46 in the pathogenesis of inflammation using delayed-type hypersensitivity (DTH) and an IKK-βC46A transgenic mouse model. We show that a novel IKK-β inhibitor, dihydromyricetin (DMY), has anti-inflammatory effects on WT DTH mice but not IKK-βC46A transgenic mice. These findings reveal the role of Cys-46 in the promotion of inflammatory responses, and suggest that Cys-46 is a novel drug-binding site for the inhibition of IKK-β. PMID:26378659

 2. Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK{alpha}) or IKKbeta (IKK{beta}) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reed, S.A. [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States); Senf, S.M. [Department of Applied Physiology and Kinesiology, University of Florida, 25 Stadium Road, Gainesville, FL 32610 (United States); Cornwell, E.W.; Kandarian, S.C. [Department of Health Sciences, Boston University, 635 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215 (United States); Judge, A.R., E-mail: arjudge@phhp.ufl.edu [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States)

  2011-02-18

  Research highlights: {yields} Independent inhibition of Foxo, IKK{alpha} and IKK{beta} activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. {yields} Inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities increases muscle fiber size. {yields} Independent inhibition of Foxo and IKK{beta} activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. {yields} Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor {kappa}B (NF-{kappa}B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-{kappa}B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-{kappa}B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK{alpha} and IKK{beta}), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK{alpha}-EGFP, d.n. IKK{beta}-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK{alpha}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK{beta}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization

 3. Expression, purification and functional characterization of IkappaB kinase-2 (IKK-2) mutants.

  Science.gov (United States)

  Mathialagan, Sumathy; Poda, Gennadiy I; Kurumbail, Ravi G; Selness, Shaun R; Hall, Troii; Reitz, Beverly A; Weinberg, Robin A; Kishore, Nandini; Mbalaviele, Gabriel

  2010-08-01

  NF-kappaB signaling plays a pivotal role in a variety of pathological conditions. Because of its central role in the overall NF-kappaB regulation, IKK-2 is a viable target for drug discovery. In order to enable structure-based design of IKK-2 inhibitors, we carried out a rational generation of IKK-2 mutants based on induced-fit docking of a selective IKK-2 inhibitor, PHA-408, into the homology model of IKK-2. One mutant we have characterized is a catalytically inactive form of IKK-2, D145A IKK-2, wherein the catalytic aspartic acid, D145 was replaced with alanine. Unlike the WT enzyme, D145A IKK-2 is devoid of kinase activity despite its ability to bind ATP with high affinity and is not phosphorylated at the T loop. In addition, this mutant binds a diverse collection of inhibitors with comparable binding affinities to WT IKK-2. Another interesting mutant we have characterized is F26A IKK-2 (F26 is an aromatic residue located at the very tip of the Gly-rich loop). Pre-incubation of F26A IKK-2 with PHA-408 revealed the role of F26 in the time-dependent binding of this inhibitor. Thus, functional characterization of these mutants provides the first evidence showing the role of a Gly-rich loop residue of a kinase in binding kinetics. These two mutants along with others that we have identified could be used to validate homology models and probe the interactions of IKK-2 with a variety of inhibitors.

 4. Constitutive IKK2 activation in acinar cells is sufficient to induce pancreatitis in vivo

  OpenAIRE

  Baumann, Bernd; Wagner, Martin; Aleksic, Tamara; von Wichert, Götz; Weber, Christoph K.; Adler, Guido; Wirth, Thomas

  2007-01-01

  Activation of the inhibitor of NF-κB kinase/NF-κB (IKK/NF-κB) system and expression of proinflammatory mediators are major events in acute pancreatitis. However, the in vivo consequences of IKK activation on the onset and progression of acute pancreatitis remain unclear. Therefore, we modulated IKK activity conditionally in pancreatic acinar cells. Transgenic mice expressing the reverse tetracycline-responsive transactivator (rtTA) gene under the control of the rat elastase promoter were gene...

 5. Hvad der ikke slår dig ihjel

  OpenAIRE

  Nürnberg, Therese; Albek, Ida; Jaffke, Eva; Møller, Maria

  2013-01-01

  This paper investigates the genres employed in Louise Bokkenheuser’s Hvad der ikke slår dig ihjel: reportager fra København og Bagdad. To do this, the paper examines the work itself, by conduc-ting a genre analysis of the text. The focus of this study is to determine the significance of utilizing both fictional and nonfictional genres and writing styles in the telling of Louise Bokkenheuser’s story. The paper will clarify and define the genres applied in the text, using various literary theor...

 6. «Fra idioti til spesialpedagogiske utfordringer» : ”Hvordan kan det idèhistoriske landskapet rundt Maria Montessori ha bidratt til å forme hennes syn på spesialpedagogiske utfordringer?»

  OpenAIRE

  Haakenaasen, Birgit

  2015-01-01

  Formålet mitt med denne oppgaven har vært å få kunnskap om hva som kan ha bidratt til å forme Maria Montessoris syn på spesialpedagogiske utfordringer. Dette har jeg grepet fatt i ved å ta utgangspunkt i det idèhistoriske landskapet som Maria Montessori ble født inn i gjennom å presentere de tidsriktige rådende politiske, filosofiske, og religiøse strømningene. Maria Montessori var ikke fornøyd med utdanningsinstitusjonene på sin tid og så et sterkt behov for endring av et syst...

 7. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 8. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for u...... stadig var langt fra at enes om en egentlig strategi for deres indsats i Syrien. Den amerikanske operation er derfor i bedste fald ”enden på begyndelsen”, som Churchill ville have udtrykt det. Kapitlet besvarer spørgsmålet: hvorfor er det så svært at få våbnene til at tie i Syrien?...

 9. The new Weibo service for company Ju Zhou Kan

  OpenAIRE

  Wang, Chen

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is creating a new Weibo service of Company Ju Zhou Kan. Company Ju Zhou Kan is a real estate magazine company. In order to give a suitable service for the case company, first is to analyze the company competitive and to get the shortages of the company. Second is the theoretical support of social media and Weibo. Third is to find out factors influenced Weibo in the external and internal environment of Kunming. Last is to confirm the new Weibo service and implement W...

 10. "Hun kan ikke snakke, men hun er søsteren min likevel!" : En kvalitativ studie om søsken til jenter med Retts syndrom.

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Abstract. How does having a sister with Retts syndrome affect life, both practically and emotionally? There are few studies about being siblings of retarded children and most of them are about 20 years old. There is little information about siblings to severe retarded. Some Scandinavian studies say that the siblings are at risk of getting some extraordinary problems, to get less attention from the parents and get a lot of extra work because they help the parents. However, there are als...

 11. En Volvo kan ikke græde! - En analyse af hjemmehjælperes arbejdsvilkår i Københavns Kommune

  OpenAIRE

  Meldgaard Hansen, Agnete; Schulze-Larsen, Anja; Brøndum, Nina Liv

  2006-01-01

  Projektet er en analyse af arbejdsvilkårene i København Kommunes hjemmepleje, set i ly-set af hjemmeplejens organisering. Efter loven om Frit Valg er de fleste hjemmeplejeenhe-der i Danmark blevet organiseret ud fra den såkaldte BUM-model, der indebærer en ad-skillelse af planlægningen og udførelsen af hjemmehjælpen. Derudover har indførelsen af Fælles Sprog betydet, at hjemmehjælpens ydelser er blevet standardiserede og rettet mod hovedsagligt praktiske gøremål. Vi anvender tre omsorgsforske...

 12. Europas bløde bug hænger lokkende ned over Nordafrika og kan ikke afspærres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thyssen, Ole

  2015-01-01

  Det gør ondt både på nationalstaten og overstaten EU, når grænsen er i stykker. Det har flygtningekrisen synliggjort. Og krisen har afdækket den paradoksale og eksistensielle udfordring for unionen, at der for tiden er få fælleseuropæiske løsninger, men rigtig mange fælleseuropæiske problemer....

 13. Aminopyridinecarboxamide-based inhaled IKK-2 inhibitors for asthma and COPD: Structure-activity relationship.

  Science.gov (United States)

  Xie, Jin; Poda, Gennadiy I; Hu, Yiding; Chen, Natalie X; Heier, Richard F; Wolfson, Serge G; Reding, Matthew T; Lennon, Patrick J; Kurumbail, Ravi G; Selness, Shaun R; Li, Xiong; Kishore, Nandini N; Sommers, Cynthia D; Christine, Lori; Bonar, Sheri L; Venkatraman, Neetu; Mathialagan, Sumathy; Brustkern, Sarah J; Huang, Horng-Chih

  2011-02-01

  Installation of sites for metabolism in the lead compound PHA-767408 was the key focus of the IKK-2 inhaled program. This paper reports our efforts to identify a novel series of aminopyridinecarboxamide-based IKK-2 inhibitors, which display low nanomolar potency against IKK-2 with long duration of action (DOA), and metabolically labile to phase I and/or phase II metabolizing enzymes with potential capability for multiple routes of clearance. Several compounds have demonstrated their potential usefulness in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

 14. Kan man opstille adfærdsregler for offentlig debat?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Koch

  2008-09-01

  Full Text Available Denne artikel slår til lyd for at vi har brug for adfærdsregler for offentlig debat. De skal ikke bestå i begrænsninger af ytringsfriheden og selvcensur, ikke i nedfældede bestemmelser eller organer til at håndhæve dem – men i skærpet refleksion, bevidsthed og diskussion om hvad der er rimelig adfærd i offentlig debat. Især blandt journalister, medie- og kommunikations-forskere og politiske kommentatorer kunne denne skærpede bevidsthed være ønskelig; den kunne f.eks. få dem til at være mere kritisk agtpågivende når politikere og andre personer med indflydelse offentligt diskuterer og besvarer spørgsmål.

 15. Hidsig dame kan køle kloden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaas, Eigil

  2010-01-01

  voldsomt udbrud fra den islandske vulkan Laki i 1783, som var ophavet til opdagelsen af vulkanernes klimaeffekt. Den amerikanske videnskabsmand og statsmand Benjamin Franklin undrede sig under et ophold i Paris over en tør tåge, som solen ikke kunne brænde af, og han antog, at fænomenet skyldtes udbruddet....... For det er især dråber af svovlsyre, der reflekterer sollyset, og de opholder sig også i længere tid i atmosfæren,« siger Eigil Kaas . Franklin undrede sig Hvis Katla skulle lægge en dæmper på den globale opvarmning, er det ikke første gang, en islandsk vulkan køler kloden. Faktisk var det et meget...

 16. Risicomanagement en logistiek : Kan uw organisatie tegen een stootje

  NARCIS (Netherlands)

  Lammers, B.; Ploos van Amstel, W.; Eijkelenbergh, P.

  2009-01-01

  Kan uw organisatie tegen een stootje? Bent u voorbereid op verstoringen in uw logistieke keten? Wat doet u bijvoorbeeld als een belangrijke leverancier failliet gaat of als het magazijn van uw logistieke dienstverlener afbrandt? Of als blijkt dat uw producten onveilig zijn en u deze uit de markt moe

 17. De Zonnekas: een kas zonder aardgas, kan dat?

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  2003-01-01

  De gratis warmte die in de zomer wordt weg gelucht, is voldoende om de kas in de winter te kunnen verwarmen. De warmte kan tegenwoordig goed worden opgeslagen in de ondergrond en de daarvoor benodigde warmtepompen zijn op deze taak berust. Wel moet er nog veel onderzocht worden om te komen tot beter

 18. Vi kan alle lære af Obama!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  Man kan være enig eller uenig i Obamas politik. Men måden, hvorpå han anvender nye medier og kanaler til at engagere ungdommen, er fantastisk. Senest flyttede han igen grænserne ved at tale direkte til alle amerikanske skoleelever bl.a. via livestreaming på nettet. Han taler til de unge gennem...

 19. Ortogonalt er ikke altid optimalt - topologioptimering i arkitektonisk design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dombernowsky, Per; Søndergaard, Asbjørn

  2010-01-01

  Topologioptimering er en avanceret digital procedure, som primært anvendes i fly- og bilindustrien til at optimere komponenter. Men teknologien har også et stort potentiale inden for arkitekturen. På Arkitektskolen Aarhus har Per Dombernowsky og Asbjørn Søndergaard opnået reduktioner af materiale......Topologioptimering er en avanceret digital procedure, som primært anvendes i fly- og bilindustrien til at optimere komponenter. Men teknologien har også et stort potentiale inden for arkitekturen. På Arkitektskolen Aarhus har Per Dombernowsky og Asbjørn Søndergaard opnået reduktioner af...... materialeforbruget på mellem 60 og 70 pct. i forhold til konventionelle massive betonelementer. Når kraftlinierne får lov at spille førsteviolinen er ortogonalt ikke altid optimalt. Det åbner for en helt ny måde at tænke bygningsstrukturer på, som sammenhængende 'flux structures'. Samtidig får computeren med...... topologioptimeringens svært forudsigelige resultater en mere aktiv rolle som med- og modspiller for arkitekten. Udgivelsesdato: marts 2010...

 20. Lead Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease of IKK2 Inhibited by Traditional Chinese Medicine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yung-An Tsou

  2014-01-01

  Full Text Available Chronic obstructive pulmonary disease (COPD is a chronic obstructive lung disease and is frequently found in well-developed countries due to the issue of aging populations. Not all forms of medical treatment are unable to return a patient's limited pulmonary function back to normal and eventually they could require a lung transplant. At this time, COPD is the leading cause of death in the world. Studies surveying I-kappa-B-kinase beta (IKK2 are very relevant to the occurrence and deterioration of the condition COPD. The sinapic acid-4-O-sulfate, kaempferol, and alpha-terpineol were found to be IKK2 inhibitors and helped prevent COPD occurrence and worsening according to a screening of the traditional Chinese medicine (TCM database. The protein-ligand interaction of these three compounds with regard to IKK2 was also done by molecular dynamics. The docking poses, hydrogen bond variation, and hydrophobic interactions found Asp103 and Lys106 are crucial to IKK2 binding areas for IKK2 inhibition. Finally, we found the three compounds that have an equally strong effect in terms of IKK2 binding proven by the TCM database and perhaps these may be an alternative treatment for COPD in the future.

 1. IKK inhibitor suppresses epithelial-mesenchymal transition and induces cell death in prostate cancer.

  Science.gov (United States)

  Ping, Hao; Yang, Feiya; Wang, Mingshuai; Niu, Yinong; Xing, Nianzeng

  2016-09-01

  IκB kinase (IKK)/nuclear factor κB (NF-κB) pathway activation is a key event in the acquisition of invasive and metastatic capacities in prostate cancer. A potent small-molecule compound, BMS-345541, was identified as a highly selective IKKα and IKKβ inhibitor to inhibit kinase activity. This study explored the effect of IKK inhibitor on epithelial-mesenchymal transition (EMT), apoptosis and metastasis in prostate cancer. Here, we demonstrate the role of IKK inhibitor reducing proliferation and inducing apoptosis in PC-3 cells. Furthermore, BMS345541 inhibited IκBα phosphorylation and nuclear level of NF-κB/p65 in PC-3 cells. We also observed downregulation of the N-cadherin, Snail, Slug and Twist protein in a dose-dependent manner. BMS‑345541 induced upregulation of the epithelial marker E-cadherin and phosphorylated NDRG1 at protein level. Moreover, BMS‑345541 reduced invasion and metastasis of PC-3 cells in vitro. In conclusion, IKK has a key role in both EMT and apoptosis of prostate cancer. IKK inhibitor can reverse EMT and induce cell death in PCa cells. IKK was identified as a potential target structure for future therapeutic intervention in PCa. PMID:27432067

 2. Er fru Ruben jødisk eller ikke? En drøfting av hennes karakter i Hamsuns Siste Kapitel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heini Mähönen

  2005-07-01

  Full Text Available I denne artikkelen vil vi diskutere karakteren fru Ruben fra Hamsuns roman Siste Kapitel, som utkom i 1923. I sammenheng med denne karakteren ønsker vi å se henne i lys av Allen Simpsons artikkel "Knut Hamsun's Anti-Semitism" der han kaller henne for "Hamsun`s mostoffensive anti-Semitic fictional creation." Simpson argumenterer her for at Hamsun ved flere anledninger bekjentgjør sine politiske standpunkt og tydeliggjør dem gjennom diktningen sin. Dette kommer allerede frem ved en av artikkelens mellomtitler, "Anti-Semitism in Hamsun's Authorship", som peker mot en lesning av Hamsun og hans forfatterskap som vanskelig kan misforstås.Simpsons argumentasjonsmetode later ikke til å ta hensyn til nødvendigheten av en narratologisk analyse; istedenfor virker det som om argumentasjonen baseres på Hamsuns liv, hans kulturelle og politiske sympatier og antipatier. En slik bruk av historisk-biografiskopplysninger kan være problematisk, fordi teksten selv risikerer å bli tilsidesatt. Simpson hevder at Hamsun i Siste Kapitel klart knytter an til anti-semittiske referanser, slik som navn, bruk av terminologi,utseende og andre klisjeer om jøder og han knytter disse opp til karakteren fru Ruben. Han konkluder med at hun må være jødisk, til tross for en slående mangel på konkret tekstlig belegg omkring karakterens religiøse og kulturelle tilknytning. På bakgrunn av Simpsons sterke påstand kombinert med mangelfull tekstlig illustrasjon, ønsker vi å drøfte fru Rubens jødiske opphav.

 3. Kan en computer lære dig sprog?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2007-01-01

  Det er da ufattelig nemt at være sprogunderviser i dag. Det er i hvert fald det indtryk jeg får når jeg interesseret stirrer på de adskillige titler og hjælpemidler der springer mig i øjnene fra diverse boghandleres reoler. ”Lær Mandarin Kinesisk på 10 minutter”; Lær Spansk, Engelsk, Tysk, Tyrkis...... internettet var der sikkert ikke mange steder hvor man kunne lære hverken elversprog eller Klingonsk. Jeg taler naturligvis om online, eller computer baseret, sprogindlæring, officielt kendt som Computer Assisted Language Learning (CALL)....

 4. Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Stokke

  2014-12-01

  ørreskjema om barns fysiske aktivitetsnivå i løpet av dagen, og en student eller forsker observerte og registrerte ett barn hver. I løpet av samme dag, ble aktivitetsnivået overvåkt ved hjelp av actigraphy (AC; Actigraf GT3X og kontinuerlig pulsmåling (HR, Team2 Polar ® blant 14 barn (seks gutter og åtte jenter, 38- og 47-måneder gamle, henholdsvis. Forsker-observasjonene definerte de observerte barna som "moderat aktiv", og AC-data viste at alle barna hadde mer enn 60 minutter aktivitet med moderat eller høy intensitet. Våre sammenligninger viser at bruk av HR for å vurdere aktiviteten i barnehager er ikke anbefalt. I gjennomsnitt rapporterte spørreskjemaene lignende aktivitetsverdier for det samme barnet, selv om evalueringene varierte mellom ansatte. Når man sammenlignet et aktivt og et inaktivt barn, viste de ulike metodene lignende resultater. Vi konkluderer derfor at ansattes faglige blikk kan se barns fysiske aktivitetsnivå når de blir bedt om å vurdere det.

 5. Kan arbejdspladsen gøre en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Anne Dahl; Jørgensen, Michael Søgaard

  2008-01-01

  Sundhedsfremme drejer sig ikke kun om at fortælle befolkningen om, hvad der er sundt. Det drejer sig også om skabe de rette rammer, der gør det nemt og fristende at leve sundt i dagligdagen. Her har arbejdspladsen for mange voksne en central plads. Danske såvel som internationale studier peger på......, at det er muligt at påvirke og ændre på medarbejdernes kost gennem forskellige typer målrettede indsatser. Viden på dette område er dog fortsat i sine tidlige ’teenageår’, og den videnskabelige litteratur på området er relativt sparsom....

 6. TNFR1 determines progression of chronic liver injury in the IKK gamma/Nemo genetic model

  NARCIS (Netherlands)

  Cubero, F.J.; Singh, A.; Borkham-Kamphorst, E.; Nevzorova, Y.A.; Masaoudi, Al M.; Haas, U.; Boekschoten, M.V.; Gassler, N.; Weiskirchen, R.; Muller, M.; Liedtke, C.; Trautwein, C.

  2013-01-01

  Death receptor-mediated hepatocyte apoptosis is implicated in a wide range of liver diseases including viral and alcoholic hepatitis, ischemia/reperfusion injury, fulminant hepatic failure, cholestatic liver injury, as well as cancer. Deletion of NF-kappa B essential modulator in hepatocytes (IKK ga

 7. Tænk ikke, men se efter! - Wittgensteins brug af eksemplet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2016-01-01

  I dette kapitel er ærindet at præsentere en filosofisk metode, som på en langt mere gennemgribende måde end vanligt orienterer sig efter eksempler. Udgangspunktet er sprogfilosoffen Ludwig Wittgensteins tænkning, hvor det vises, at der er noget ganske særligt på spil: Eksempler bruges ikke til...

 8. Mere grammatikundervisning - men sig ikke til nogen, at jeg har sagt det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nølke, Henning

  1996-01-01

  Artiklen argumenterer for, at grammatikundervisningen igen kommer til at stå centralt i sprogundervisningen på alle niveauer. Der skal dog ikke være tale om en genoplivning af latinskoletraditionen, men om en mere kommunikativt orienteret grammatikundervisning, der hele tiden søger at forklare de...

 9. Jeg anerkender den musikalske tradition - men jeg prøver ikke at lave musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Rasmus

  2013-01-01

  Interview med Jacob Kirkegaard i anledning af hans udgivelse: ”Conversion”. Det blev en samtale om reallyde, der bliver til instrumentallyde, om afvisningen af det subjektive udtryk, og om hvordan musikken i sidste ende ikke er komponistens men lytterens anliggende....

 10. At være eller ikke være diabetiker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2008-01-01

  sukkersyge til at blive diabetiker har skabt en ny, attraktiv identitetsfølelse, der modsat manges opfattelse er en sårbar identitet set i forhold til dem, som før blot havde sukkersyge. Fagligt placerer analysen sig således inden for den medicinske antropologi. Diabetikeren er dog ikke gjort til genstand...

 11. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  OpenAIRE

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik; Sørensen, Marten

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

 12. Bestemmelse af T2*-relaksationstiden i myokardiet, med magnetisk resonans, kan indikere patologisk jernophobning hos børn med β-thalassaemia major

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brix, Lau; Lundorf, Erik; Clausen, Niels;

   Baggrund: Thalassaemia er den hyppigst forekommende arvelige sygdom på verdensplan. β-thalassaemia major giver svær anæmi og fører ubehandlet til en tidlig død. 71% af dødsfaldene kan relateres til et øget jern-indhold i myokardiet, hvoraf 50% dør inden det 35. leveår, hvis ikke de kelations...... målt i det inter-ventrikulære septum (Figur 1). Resultater: Tre β-thalassaemia major patienter (3-12 år) deltog i projektet. Analyserne viste T2*-værdier på 35.9ms±4.4ms (Figur 2). Da værdier over 20ms anses som ikke-patologiske, havde ingen af deltagerne et forhøjet jern-niveau i myokardiet....... Konklusion: Bestemmelse af T2* er den non-invasive og reproducerbare metode til bestemmelse af jern-niveauet i myokardiet hos β-thalassaemia major patienter. Den beskrevne teknik bør derfor indgå i rækken af diagnosticeringsværktøjer til behandlingsoptimering af patienter med β-thalassaemia major....

 13. Kan migration føre noget godt med sig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2008-01-01

  Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families...... kollektiv samlet penge sammen for at støtte udviklingsprojekter i deres hjemegne. Siden Verdensbanken og andre internationale organisationer for snart ti år siden foreslog, at disse remitter kan betragtes som et centralt bidrag til udviklingen af den fattige del af verden, er de blevet del af den politiske...

 14. 'Cisgenese kan handje helpen in bestrijding phytophthora' (interview met Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Toluca en Bionica zijn prima biologische aardappelrassen. Maar WUR vindt een waarschuwing nodig omdat in het lab de resistentie tegen phytophthora omzeild kan worden. "Cisgenese kan helpen om resistentie tegen te gaan." Toluca en Bionica zijn prima rassen voor de biologische aardappelteelt. Ondanks

 15. In hoeverre kan de aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten het functioneren van vogelrichtlijngebieden schaden?

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.; Winden, van E.

  2004-01-01

  De aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten kan consequenties hebben voor het functioneren van Vogelrichtlijngebieden die zijn aangewezen op grond van het voorkomen van ganzen en smienten, als in en rond die Vogelrichtlijngebieden onvoldoende opvang wordt gerealiseerd. Het kan dan zi

 16. EL-gyser kan afgøre næste valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  MÅLINGER: Ganske få stemmer fra eller til liste Ø kan betyde, at VKO-blokken får foræret to mandater og fornyet flertal.......MÅLINGER: Ganske få stemmer fra eller til liste Ø kan betyde, at VKO-blokken får foræret to mandater og fornyet flertal....

 17. Hvor mange kan vi byde velkommen til Verden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jørgen

  2011-01-01

  er det svært at se bort fra antallet af mennesker på kloden. I de sidste 40 år er det steget med over 70 procent, mens antallet af vilde dyr er faldet med en tredjedel, hvilket udtrykker den måske vigtigste miljøkatastrofe på linje med klimaændringerne. Befolkningstallet i mange industrialiserede...... kloden, desto vanskeligere og på mange måder fattigere vil tilværelsen blive, og på langt sigt vil en målsætning på f.eks. en halvering af verdens og Danmarks befolkningstal være en gevinst. Noget tyder på, at kvinderne generelt ikke ønsker mange børn, men blot savner præventive midler og viden, hvilket...... gør befolkningsreduktion til en af de billigste og mest nænsomme veje til redning af klimaet og miljøet. Det kræver dog at miljøorganisationerne tør tale dette afgørende emne....

 18. Forbrugernes modvilje lammer forskning i gmo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riising, Tina

  2005-01-01

  GMO kan optimere syrningen af mælk i osteproduktion, men forskningen kan ikke udnyttes Udgivelsesdato: 20 oktober......GMO kan optimere syrningen af mælk i osteproduktion, men forskningen kan ikke udnyttes Udgivelsesdato: 20 oktober...

 19. Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Føinum

  2016-04-01

  Full Text Available Studien undersøker veiledning av nyutdannede lærere ved en norsk ungdomsskole. Artikkelen problematiserer de ekstra krevende arbeidsbetingelsene som disse nye lærerne møtte i sitt første år, da de ble satt til å undervise i skolefag de ikke hadde studert. Forskningsspørsmålet er: Hvordan fremstiller nyutdannede ungdomsskolelærere sine opplevelser med å undervise i skolefag de ikke selv er formelt kvalifisert i, og på hvilke måter kan veiledning bidra med støtte? Artikkelen presenterer utdrag fra veiledningssamtaler som eksemplifiserer to nye læreres fremstilling av eget arbeid med elevvurdering når de mangler formell kvalifikasjon i faget. De nyutdannedes perspektiv, og mentorens, fremheves som et samspill gjennom inter­aksjonsanalyse. Artikkelens teoretiske bidrag er analysebegrepene – «psykologisk-emosjonell mentorstøtte» og «faglig-profesjonell mentorstøtte» – som brukes for å identifisere ulike varianter av mentorstøtte i veiledningssamtaler. Innenfor hovedtypen «faglig-profesjonell mentorstøtte» utdypes distinksjonen videre når det skilles analytisk mellom mentor-bidrag som vektlegger spisset drøfting av skolefag (faglig og mentor-innspill av pedagogisk eller mer generell didaktisk karakter (profesjonell. Dermed bidrar studien til å vise hvordan ulike kvaliteter i faglig-profesjonell lærerveiledning kan gjenkjennes i praksis. Funnene viser hvor avgjørende det er at mentor har kompetanse i det skolefaget det skal veiledes i, såfremt skoler ønsker å tilby nyutdannede lærere spisset veiledning i skolefag. Funnene har implikasjoner for skolelederes/-eieres tilrettelegging av arbeidsforhold og organiseringen av veilednings­støtte for nyutdannede lærere.Nøkkelord: nyutdannede (førsteårslærere, mentor(ing, veiledning, undervisningskompe­tanse, skolefag, ungdomsskolen, lærerutdanningAbstract Research on teachers’ professional development establishes the first year of teaching as a vulnerable phase

 20. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik; Sørensen, Marten

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger......Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger...

 1. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 2. Det var ikke hans krop, der lå i graven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Ane Marie

  2011-01-01

  I 14 år lagde Norma blomster ved det gravsted, hun troede indeholdt hendes bror. Det gjorde det ikke.Hun drømmer om at dø med vished om, at hans jordiske rester er fundet, om at have et gravsted at lægge blomster ved, og om at se de skyldige for hans død dømt. Men det er en drøm, der nok tvivlsomt...

 3. Frihed til at vælge, men ikke frit valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin; Abrahamsen, Marianne

  2016-01-01

  selvstyring blandt individer og i grupper. Det indebærer en række muligheder og risici. Mellemlederne får på den ene side frihed til at positionere sig på nye måder – skabe sig nye handlerum, indgå i nye relationer og i det hele taget gøre sig synlige i organisationen. På den anden side har de ikke frit valg...

 4. Role of IKK/NF-κB signaling in extinction of conditioned place aversion memory in rats.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cheng-Hao Yang

  Full Text Available The inhibitor κB protein kinase/nuclear factor κB (IKK/NF-κB signaling pathway is critical for synaptic plasticity. However, the role of IKK/NF-κB in drug withdrawal-associated conditioned place aversion (CPA memory is unknown. Here, we showed that inhibition of IKK/NF-κB by sulphasalazine (SSZ; 10 mM, i.c.v. selectively blocked the extinction but not acquisition or expression of morphine-induced CPA in rats. The blockade of CPA extinction induced by SSZ was abolished by sodium butyrate, an inhibitor of histone deacetylase. Thus, the IKK/NF-κB signaling pathway might play a critical role in the extinction of morphine-induced CPA in rats and might be a potential pharmacotherapy target for opiate addiction.

 5. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde...

 6. Hvorfor er der ikke flere YAM'ere der forsker i almenmedicinske emner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhr, Lise

  1994-01-01

  I artiklen diskuteres forskellige barrierer, som kan besværliggøre yngre almen medicineres forskningsengagement.Der peges bl.a. på manglende økonomisk kompensation til kursusdeltagelse og projektplanlægning samt problemer med at få indpasset forskningsarbejde under den nye videreuddannelsesreform...

 7. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 8. ”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Blok Johansen

  2015-03-01

  Full Text Available Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij og Marcel Proust. Med udgangspunkt i en antagelse om, at litteratur for børn ikke nødvendigvis skal tilgodese børns interesser og umiddelbare lyst, men indimellem også være litteratur, som de ikke nødvendigvis forstår – noget der flytter, stiller spørgsmål og måske endda chokerer – undersøges forsøgsvis en type litteratur, som ellers udgrænses fra skolens litteraturundervisning, og herigennem diskuteres forestillinger om, hvad litteratur for børn er eller kan være. I denne diskussion præsenteres tre teoretisk forankrede begreber, nemlig uforudsigelighed, defamiliesering og adkomst, som efterfølgende anvendes til at få greb om den empiriske del af undersøgelsen. Artiklen forsøger ikke at fremstille et unuanceret billede af, at alle børnene er lige begejstrede for de nye tekster. Men den fremviser et billede af en klasse, hvor der bliver ført eksplosive litteratursamtaler om dem – og uanset, om man er et af de børn, der synes godt om teksterne, om man bliver irriteret, udfordret eller provokeret af dem, bliver de aldrig oplevet som intetsigende eller uvedkommende. Dermed kan artiklen også betragtes som en diskussion af den udprægede fagdidaktiske indstilling, at læreren skal vælge litteratur, der er særligt tilpasset børn: litteratur med ”en typografi og et layout, som gør den tilpas let at læse, og en sproglig form og en begrebsverden, som er passende i forhold til elevernes udvikling”, som det fx hedder i styringsdokumentet Fælles mål, der i Danmark anvendes til planlægning af den daglige undervisning (UVM, 2009, s. 41.Nøgleord: fagdidaktik, litteraturundervisning, uforudsigelighed, defamiliesering

 9. Hur kan ledare påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem

  OpenAIRE

  Eriksson, Kent; Eurenius, Klas; Runngren, Kjell

  2012-01-01

  Under den senaste tiden har ett stort intresse vigts åt förhållandet mellan kreativitet och kontroll. Forskning inom området påvisar motstridiga resultat, somliga påstår att kreativitet kan hämmas av kontroll, medan andra hävdar att kontroll kan främja kreativitet. Från ett styrningsperspektiv är det viktigt att förstå vad ledare kan göra för att påverka kreativiteten, men ledarens roll i denna kontext är relativt outforskad. Syftet med uppsatsen är att utforska hur ledare kan påverka anställ...

 10. Anskaffelsesfunksjonen - en skjult ressurs? : hvordan kan anskaffelsesfunksjonen brukes strategisk for økt verdiskapning i kommunene?

  OpenAIRE

  Vargeid, Heidi; Kjøniksen, Lisbet

  2015-01-01

  Denne masteravhandlingen handler om offentlige anskaffelser med fokus på ledelse, organisering og aktørenes opplevelse av handlingsrommet innenfor gjeldende regelverk og reiser problemstillingen: Hvordan kan anskaffelsesfunksjonen brukes strategisk for økt verdiskapning i kommunene? Temaet har opptatt oss, og er relevant grunnet anskaffelsesområdets forvaltning av felleskapets goder. Formålet med undersøkelsen har vært å utforske hvordan offentlige anskaffelser kan fungere som et strategis...

 11. Ny app kan være guld værd for psykisk syge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

  2012-01-01

  Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.......Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse....

 12. 'Cisgenese kan handje helpen in bestrijding phytophthora' (interview met Geert Kessel)

  OpenAIRE

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Toluca en Bionica zijn prima biologische aardappelrassen. Maar WUR vindt een waarschuwing nodig omdat in het lab de resistentie tegen phytophthora omzeild kan worden. "Cisgenese kan helpen om resistentie tegen te gaan." Toluca en Bionica zijn prima rassen voor de biologische aardappelteelt. Ondanks dat Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) in het laboratorium drie phytophthora-isolaten heeft gevonden die in staat zijn het resistentiegen Blb2 te omzeilen. Beide rassen bezitten dit g...

 13. miR-218 inhibits the invasive ability of glioma cells by direct downregulation of IKK-{beta}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Song, Libing, E-mail: lb.song1@gmail.com [State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong 510060 (China); Huang, Quan; Chen, Kun [Department of Neurosurgery, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Liu, Liping [Department of Microbiology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Lin, Chuyong; Dai, Ting [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Yu, Chunping [State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong 510060 (China); Wu, Zhiqiang [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Li, Jun, E-mail: junli99@gmail.com [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China)

  2010-11-05

  Research highlights: {yields} miR-218 is markedly downregulated in glioma cell lines and in primary glioma tissues. {yields} Upregulation of miR-218 dramatically reduces the invasive ability of glioma cells. {yields} Ectopic expression of miR-218 inactivates IKK-{beta}/NF-{kappa}B signaling pathway. {yields} miR-218 directly targets the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-{beta}. -- Abstract: Aberrant activation of nuclear factor-kappa B (NF-{kappa}B) pathway has been proven to play important roles in the development and progression of cancers. Activation of NF-{kappa}B via the classical pathway is modulated by I{kappa}Bs kinase (IKK-{beta}). However, the mechanism underlying the epigenetic regulation of IKK-{beta}/NF-{kappa}B pathway remains largely unknown. In this study, we found that the expression level of miR-218 was markedly downregulated in glioma cell lines and in human primary glioma tissues. Upregulation of miR-218 dramatically reduced the migratory speed and invasive ability of glioma cells. Furthermore, we showed that ectopically expressing miR-218 in glioma cells resulted in downregulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and reduction in NF-{kappa}B transactivity at a transcriptional level, but inhibition of miR-218 enhanced the expression of MMP-9 and transcriptional activity of NF-{kappa}B. Moreover, we showed that miR-218 inactivated the NF-{kappa}B pathway through downregulating IKK-{beta} expression by directly targeting the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-{beta}. Taken together, our results suggest that miR-218 plays an important role in preventing the invasiveness of glioma cells, and our results present a novel mechanism of miRNA-mediated direct suppression of IKK-{beta}/NF-{kappa}B pathway in gliomas.

 14. HTLV-1 Tax Functions as a Ubiquitin E3 Ligase for Direct IKK Activation via Synthesis of Mixed-Linkage Polyubiquitin Chains.

  Science.gov (United States)

  Wang, Chong; Long, Wenying; Peng, Chao; Hu, Lin; Zhang, Qiong; Wu, Ailing; Zhang, Xiaoqing; Duan, Xiaotao; Wong, Catherine C L; Tanaka, Yuetsu; Xia, Zongping

  2016-04-01

  The HTLV-1 oncoprotein Tax plays a key role in CD4+ T cell transformation by promoting cell proliferation and survival, mainly through permanent activation of the NK-κB pathway and induction of many NF-κB target genes. Elucidating the underlying molecular mechanism is therefore critical in understanding HTLV-1-mediated transformation. Current studies have suggested multiple but controversial mechanisms regarding Tax-induced IKK activation mainly due to blending of primary Tax-induced IKK activation events and secondary IKK activation events induced by cytokines secreted by the primary Tax-induced IKK-NF-κB activation events. We reconstituted Tax-stimulated IKK activation in a cell-free system to dissect the essential cellular components for primary IKK activation by Tax and studied the underlying biochemical mechanism. We found that Tax is a putative E3 ubiquitin ligase, which, together with UbcH2, UhcH5c, or UbcH7, catalyzes the assembly of free mixed-linkage polyubiquitin chains. These free mixed-linkage polyubiquitin chains are then responsible for direct IKK activation by binding to the NEMO subunit of IKK. Our studies revealed the biochemical function of Tax in the process of IKK activation, which utilizes the minimal cellular ubiquitination components for NF-κB activation.

 15. Bone marrow-specific knock-in of a non-activatable Ikkα kinase mutant influences haematopoiesis but not atherosclerosis in Apoe-deficient mice.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pathricia V Tilstam

  Full Text Available BACKGROUND: The Ikkα kinase, a subunit of the NF-κB-activating IKK complex, has emerged as an important regulator of inflammatory gene expression. However, the role of Ikkα-mediated phosphorylation in haematopoiesis and atherogenesis remains unexplored. In this study, we investigated the effect of a bone marrow (BM-specific activation-resistant Ikkα mutant knock-in on haematopoiesis and atherosclerosis in mice. METHODS AND RESULTS: Apolipoprotein E (Apoe-deficient mice were transplanted with BM carrying an activation-resistant Ikkα gene (Ikkα(AA/AAApoe(-/- or with Ikkα(+/+Apoe(-/- BM as control and were fed a high-cholesterol diet for 8 or 13 weeks. Interestingly, haematopoietic profiling by flow cytometry revealed a significant decrease in B-cells, regulatory T-cells and effector memory T-cells in Ikkα(AA/AAApoe(-/- BM-chimeras, whereas the naive T-cell population was increased. Surprisingly, no differences were observed in the size, stage or cellular composition of atherosclerotic lesions in the aorta and aortic root of Ikkα(AA/AAApoe(-/- vs Ikkα(+/+Apoe(-/- BM-transplanted mice, as shown by histological and immunofluorescent stainings. Necrotic core sizes, apoptosis, and intracellular lipid deposits in aortic root lesions were unaltered. In vitro, BM-derived macrophages from Ikkα(AA/AAApoe(-/- vs Ikkα(+/+Apoe(-/- mice did not show significant differences in the uptake of oxidized low-density lipoproteins (oxLDL, and, with the exception of Il-12, the secretion of inflammatory proteins in conditions of Tnf-α or oxLDL stimulation was not significantly altered. Furthermore, serum levels of inflammatory proteins as measured with a cytokine bead array were comparable. CONCLUSION: Our data reveal an important and previously unrecognized role of haematopoietic Ikkα kinase activation in the homeostasis of B-cells and regulatory T-cells. However, transplantation of Ikkα(AA mutant BM did not affect atherosclerosis in Apoe(-/- mice. This

 16. Alloantigen-specific T-cell hyporesponsiveness induced by dnIKK2 gene-transfected recipient immature dendritic cells.

  Science.gov (United States)

  Fan, Cai-bin; Wang, Yi; Wang, Qing-ping; Du, Ke-lin; Wen, Duan-gai; Ouyang, Jun

  2015-10-01

  Immature dendritic cells (iDCs) have been shown to be able to induce peripheral T-cell tolerance through distinct pathways. Here, we investigated the tolerogenic property of recipient iDCs whose maturation was arrested by a dominant negative mutant of inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase 2 (dnIKK2) gene. We found that dnIKK2-iDCs presented a typical semi-mature morphology and expressed lower levels of CD80 and CD86, slightly higher MHC-II than untransfected iDCs. The expression of these molecules had no significant change even dnIKK2-iDCs were pulsed by donor antigen. In primary mixed leukocyte reaction (MLR), dnIKK2-iDCs exhibited impaired ability to stimulate allogeneic T-cells, but induced CD4(+)CD25(-) T-cell formation. In co-culture MLR, these CD4(+)CD25(-) T-cells suppressed T-cell alloreaction in an antigen-specific manner. Besides, CD4(+)CD25(-) T-cells inhibited IL-2 and IFN-γ release, whereas promoted IL-10 and TGF-β secretion. These data suggested recipient dnIKK2-iDCs could maintain peripheral tolerance through down-regulating costimulatory molecule expressions and inducing CD4(+)CD25(-) T-cell formation. PMID:26253357

 17. Hvad kan vi lære af Plum-sagen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Flere danske fonde arbejder allerede med god selskabsledelse, men det store flertal har formentlig slet ikke taget diskussionen op. Det er en skam, fordi man skal interessere sig for selskabsledelse i god tid, før problemerne opstår. Det er for sent at tage sikkerhedsselen på, efter at ulykken er...

 18. Talent, det kan jeg tørre røv i!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon

  2011-01-01

  Danmark har rettet blikket mod talenterne. I dag afleverer undervisnings­ministeriets arbejds­gruppe til talentudvikling deres anbefalinger. Også videnskabsministeren har proklameret, at talenterne skal hyldes. Men virkelige kraftpræstationer kommer ikke fra folk, der vil hyldes og bæres frem. De...

 19. Kan vericilerde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve Sifilis seroprevalansı

  OpenAIRE

  Altındiş, Mustafa; Aslan, Savaş; Kalaycı, Raike

  2011-01-01

  Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi'ne başvuran donörlerde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 ve RPR seroprevalansının tespiti ve oranların yıllara ve cinsiyete göre dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ocak'2001 ve Aralık'2010 tarihleri arasında Kan Merkezi'ne başvuran 37343 kan donörünün HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ½ tarama testleri mikropartikül ELISA (Vitros, Ortho-Clinical Diagnostics) yöntemi ile Ortho-Clinical Diagnostics (HBsAg, HCV 3.jenerasyon, HIV 1/2) ki...

 20. Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Duus Henriksen, Thomas

  Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækni...

 1. Hvorfor køber forbrugerne Coca Cola, når de bedst kan lide Pepsi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2011-01-01

  Coca Cola kan i modsætning til Pepsi Cola aktivere den præfrontale cortex – derfor er det selvfølgelig Coca, vi vil have!......Coca Cola kan i modsætning til Pepsi Cola aktivere den præfrontale cortex – derfor er det selvfølgelig Coca, vi vil have!...

 2. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels...

 3. Hoe kan de effectiviteit van reïntegratie worden verbeterd?

  NARCIS (Netherlands)

  L. Kok

  2008-01-01

  Re-integratietrajecten blijken een bescheiden bijdrage te leveren aan de kans op werk van werklozen en arbeidsgehandicapten, zo blijkt uit onderzoek. Toch leveren zij een positief rendement op, wanneer de baten en kosten over een langere periode tegen elkaar worden afgezet. Meer maatwerk bij de inze

 4. Jeg er den, som står på gulvet. Jeg kan ikke sende presset nogen steder hen, så jeg tænker hele tiden at jeg må kunne mere…

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria Christina Secher; Langager, Søren

  2012-01-01

  DpT satte to engagerede og erfarne lærere fra hver sin skole stævne for at give et indblik i, hvilken betydning skolens inklusionsfokus har for forståelsen af deres opgave og deres professionsidentitet. De to lærere blev udvalgt i forhold til, at der skulle være variation i deres elevers sociokul...

 5. The Nordic programme on waste and decommissioning (KAN) 1990-93

  International Nuclear Information System (INIS)

  In assessing nuclear waste safety, both long term and short term aspects need to be considered. For the development of a system for the final disposal of spent nuclear fuel, the most challenging task is to develop a sufficient understanding of the long term safety of a potential repository. Two of the NKS-projects are directly relevant for the long term safety of a deep geological repository, whereas the other projects mainly concern issues in managing nuclear waste today. Information about repositories and their contents must be conserved so that it can be easily retrieved. The KAN-1.3 studies deal with available information and how to preserve it. Archive safety as well as the expected durability of different archive media is explored. In the long term the present day climate will change significantly. An important part of the KAN-3 project has been to assemble field evidence, such as historic data indicating effects of past glaciations. The potential impact of a future glaciation on a repository is also explored in this project. An unlikely accident at a nuclear power plant could result in deposition of radioactive elements in the environment so that cleanup becomes necessary. In the KAN-2 project waste volumes and activities in different environments are estimated. Experiments have been performed with soil removal, and with cement solidification, and cost-benefit analyses are developed for use in emergency planning. Clearance of radioactive materials from regulatory control may reduce waste volumes that must otherwise be handled as radioactive, especially in conjunction with decommissioning. In the KAN-1.1 project the essential aspects of the clearance problems are dealt with such as definitions, radiological assessments, monitoring, and preparation of a clearance application. Eventually all nuclear installations in the Nordic countries will have to be decommissioned. In the KAN-1.2 project, the decommissioning of a pilot reprocessing plant is documented and

 6. Kan ungdom stimuleres til helsefremmende atferd ved å fokusere på kulturelle aspekter i tverrfaglig undervisning? : en kvalitativ studie om hvordan lærere kan påvirke ungdom til en helsefremmende livsstil

  OpenAIRE

  Kristoffersen, Asta Rød

  2009-01-01

  Fokuset for denne studien er å diskutere hvordan lærere kan undervise slik at de kan påvirke barn og unge til en helsefremmende livsstil. Basert på egen undervisningserfaring og studiens tema har jeg definert denne problemstillingen: Kan ungdom stimuleres til helsefremmende atferd ved å fokusere på kulturelle aspekter i tverrfaglig undervisning? I tillegg til min problemstilling har jeg også drøftet hva som kreves av skolen/lærere for å drive helsefremmende undervisning. ...

 7. Tunable Signal Processing through a Kinase Control Cycle: the IKK Signaling Node

  Science.gov (United States)

  Behar, Marcelo; Hoffmann, Alexander

  2013-01-01

  The transcription factor NFκB, a key component of the immune system, shows intricate stimulus-specific temporal dynamics. Those dynamics are thought to play a role in controlling the physiological response to cytokines and pathogens. Biochemical evidence suggests that the NFκB inducing kinase, IKK, a signaling hub onto which many signaling pathways converge, is regulated via a regulatory cycle comprising a poised, an active, and an inactive state. We hypothesize that it operates as a modulator of signal dynamics, actively reshaping the signals generated at the receptor proximal level. Here we show that a regulatory cycle can function in at least three dynamical regimes, tunable by regulating a single kinetic parameter. In particular, the simplest three-state regulatory cycle can generate signals with two well-defined phases, each with distinct coding capabilities in terms of the information they can carry about the stimulus. We also demonstrate that such a kinase cycle can function as a signal categorizer classifying diverse incoming signals into outputs with a limited set of temporal activity profiles. Finally, we discuss the extension of the results to other regulatory motifs that could be understood in terms of the regimes of the three-state cycle. PMID:23823243

 8. IKK NBD peptide inhibits LPS induced pulmonary inflammation and alters sphingolipid metabolism in a murine model.

  Science.gov (United States)

  von Bismarck, Philipp; Winoto-Morbach, Supandi; Herzberg, Mona; Uhlig, Ulrike; Schütze, Stefan; Lucius, Ralph; Krause, Martin F

  2012-06-01

  Airway epithelial NF-κB is a key regulator of host defence in bacterial infections and has recently evolved as a target for therapeutical approaches. Evidence is accumulating that ceramide, generated by acid sphingomyelinase (aSMase), and sphingosine-1-phosphate (S1-P) are important mediators in host defence as well as in pathologic processes of acute lung injury. Little is known about the regulatory mechanisms of pulmonary sphingolipid metabolism in bacterial infections of the lung. The objective of this study was to evaluate the influence of NF-κB on sphingolipid metabolism in Pseudomonas aeruginosa LPS-induced pulmonary inflammation. In a murine acute lung injury model with intranasal Pseudomonas aeruginosa LPS we investigated TNF-α, KC (murine IL-8), IL-6, MCP-1 and neutrophilic infiltration next to aSMase activity and ceramide and S1-P lung tissue concentrations. Airway epithelial NF-κB was inhibited by topically applied IKK NBD, a cell penetrating NEMO binding peptide. This treatment resulted in significantly reduced inflammation and suppression of aSMase activity along with decreased ceramide and S1-P tissue concentrations down to levels observed in healthy animals. In conclusion our results confirm that changes in sphingolipid metabolim due to Pseudomonas aeruginosa LPS inhalation are regulated by NF-κB translocation. This confirms the critical role of airway epithelial NF-κB pathway for the inflammatory response to bacterial pathogens and underlines the impact of sphingolipids in inflammatory host defence mechanisms. PMID:22469869

 9. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 10. RNAi-mediated knockdown of IKK1 in transgenic mice using a transgenic construct containing the human H1 promoter.

  Science.gov (United States)

  Moreno-Maldonado, Rodolfo; Murillas, Rodolfo; Navarro, Manuel; Page, Angustias; Suarez-Cabrera, Cristian; Alameda, Josefa P; Bravo, Ana; Casanova, M Llanos; Ramirez, Angel

  2014-01-01

  Inhibition of gene expression through siRNAs is a tool increasingly used for the study of gene function in model systems, including transgenic mice. To achieve perdurable effects, the stable expression of siRNAs by an integrated transgenic construct is necessary. For transgenic siRNA expression, promoters transcribed by either RNApol II or III (such as U6 or H1 promoters) can be used. Relatively large amounts of small RNAs synthesis are achieved when using RNApol III promoters, which can be advantageous in knockdown experiments. To study the feasibility of H1 promoter-driven RNAi-expressing constructs for protein knockdown in transgenic mice, we chose IKK1 as the target gene. Our results indicate that constructs containing the H1 promoter are sensitive to the presence of prokaryotic sequences and to transgene position effects, similar to RNApol II promoters-driven constructs. We observed variable expression levels of transgenic siRNA among different tissues and animals and a reduction of up to 80% in IKK1 expression. Furthermore, IKK1 knockdown led to hair follicle alterations. In summary, we show that constructs directed by the H1 promoter can be used for knockdown of genes of interest in different organs and for the generation of animal models complementary to knockout and overexpression models. PMID:24523631

 11. "Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij og...

 12. "Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij ...

 13. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Niels

  Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne...... virussygdom hos opdrættede regnbueørreder. Sygdommen er anmeldepligtig. Der har tidligere være lavet forsøg på fremavle fisk, der er resistente overfor VHS eller andre infektioner. Dette kan godt lade sig gøre, men er mere tidskrævende end vaccineudvikling. Dertil kommer at man kan risikere at øget resistens...... mod fx VHS medfører øget modtagelighed overfor andre infektioner. En bedre strategi vil derfor være at identificere genetiske markører for sygdomsresistens....

 14. The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN: Teaching science content through process

  Science.gov (United States)

  Case, Steven B.

  The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN is an Internet-based research community, in which citizens, teachers and students can engage in authentic, meaningful scientific inquiry. Recent efforts to reform science education in the United States have strongly emphasized that understanding of the nature of science is an essential component of general scientific literacy. The National Science Education Standards suggest that engaging students in scientific inquiry is one opportunity to develop an understanding of the nature of science. Extending the philosophical understanding of science to specific science classroom organization, KanCRN is large-scale, systemic project that attempts to achieve the vision of scientific inquiry in the National Science Education Standards. The underlying question of standards-based reform still remains; does participation in scientific inquiry provide compelling evidence of an increase in the understanding of the process of science and the ability to apply these skills in novel situations? This study took advantage of the Kansas City Kansas Public Schools involvement in districtwide systemic reform, First Things First. Each year the students in grades 3--12 complete a district First Things First questionnaire. Since longitudinal measures of student attitudes are generally difficult to obtain, this study tapped into this wealth of attitude measures gained from these questionnaires. These data sets include general demographics of the students, attitudinal data toward school and learning, and general achievement data. Running a factor analysis on these data sets allowed factoring out the influence of non-critical variables. In running this initial factor analysis of the First Things First data sets, several factors emerged as related to student's academic success on the Science Performance Assessment; Academic Effort, Teacher Quality, Project-based Learning, General Academic Ability (Self-Attitude Data), and Parental Support. Using

 15. Våde enge kan give iltmangel i vandløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frier, Jens-Ole; Iversen, Niels; Rasmussen, Michael R.

  2008-01-01

  Våde enge oprettes i disse år mange steder i det danske landskab. I nogle tilfælde vil områderne give den positive tiltænkte ændring til glæde for naturen, andre steder kan det give problemer og føre til betydelig iltmangel i vandløbene. denne artikel beskriver et sådant tilfælde, og vi forsøger at...

 16. Analýza obtokového kanálu turbodmychadla

  OpenAIRE

  Ondrejka, Adam

  2015-01-01

  Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku výpočtu výtokového koeficientu obtokového kanálu wastegate turbodmychadla. Metodika se navrhla na základě analýzy chování výtokového koeficientu provedené pomocí CFD simulací parametrického modelu turbínové části turbodmychadla. Podařilo se navrhnout výpočet, který se odlišuje od CFD dat relativně v průměru o 1,4%. Použití nové metodiky umožní zpřesnit návrh obtokového kanálu a pomůže zvolit vhodnější aktuátor pro ovládání ventilu obtokového kanál...

 17. Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  af mindre arrangementer og forskellige facilitetsmæssige tiltag - blandt andet i afholdelse af VM i Brydning i 2009, IOC-sessionen og -kongressen i 2009 samt ikke mindst U/21 EM-slutrunden i fodbold og VM i landevejscykling i 2011. Blandt argumenterne for handlingsplanen var en logik om, at store...

 18. Alternative smertelindringsmetoder i fødsel : En litteraturstudie over effektene av alternative ikke-farmakologiske metoder

  OpenAIRE

  Tønnessen, Annja

  2011-01-01

  Dette eksamensarbeidet omhandler alternative ikkefarmakologiske smertelindringsmetoder brukt på kvinner under fødsel. Hensikten med studien er å finne vitenskapelige bevis for att alternative ikkefarmakologiske metoder har en smertelindrende effekt, hvilke metoder som er bevist effektive og hvilke andre effekter det er funnet bevis for. Sekundære hensikter er å undersøke om bruk av ikkefarmakologiske alternative smertelindringsmetoder kan være med på å redusere behovet for og bruken av farma...

 19. IKK2 Inhibition Using TPCA-1-Loaded PLGA Microparticles Attenuates Laser-Induced Choroidal Neovascularization and Macrophage Recruitment

  Science.gov (United States)

  Gaddipati, Subhash; Lu, Qingxian; Kasetti, Ramesh Babu; Miller, M. Clarke; Lu, Qingjun; Trent, John O.; Kaplan, Henry J.; Li, Qiutang

  2015-01-01

  The inhibition of NF-κB by genetic deletion or pharmacological inhibition of IKK2 significantly reduces laser-induced choroid neovascularization (CNV). To achieve a sustained and controlled intraocular release of a selective and potent IKK2 inhibitor, 2-[(aminocarbonyl)amino]-5-(4-fluorophenyl)-3-thiophenecarboxamide (TPCA-1) (MW: 279.29), we developed a biodegradable poly-lactide-co-glycolide (PLGA) polymer-delivery system to further investigate the anti-neovascularization effects of IKK2 inhibition and in vivo biosafety using laser-induced CNV mouse model. The solvent-evaporation method produced spherical TPCA-1-loaded PLGA microparticles characterized with a mean diameter of 2.4 ¼m and loading efficiency of 80%. Retrobulbar administration of the TPCA-1-loaded PLGA microparticles maintained a sustained drug level in the retina during the study period. No detectable TPCA-1 level was observed in the untreated contralateral eye. The anti-CNV effect of retrobulbarly administrated TPCA-1-loaded PLGA microparticles was assessed by retinal fluorescein leakage and isolectin staining methods, showing significantly reduced CNV development on day 7 after laser injury. Macrophage infiltration into the laser lesion was attenuated as assayed by choroid/RPE flat-mount staining with anti-F4/80 antibody. Consistently, laser induced expressions of Vegfa and Ccl2 were inhibited by the TPCA-1-loaded PLGA treatment. This TPCA-1 delivery system did not cause any noticeable cellular or functional toxicity to the treated eyes as evaluated by histology and optokinetic reflex (OKR) tests; and no systemic toxicity was observed. We conclude that retrobulbar injection of the small-molecule IKK2 inhibitor TPCA-1, delivered by biodegradable PLGA microparticles, can achieve a sustained and controllable drug release into choroid/retina and attenuate laser-induced CNV development without causing apparent systemic toxicity. Our results suggest a potential clinical application of TPCA-1 delivered

 20. IKK2 inhibition using TPCA-1-loaded PLGA microparticles attenuates laser-induced choroidal neovascularization and macrophage recruitment.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Subhash Gaddipati

  Full Text Available The inhibition of NF-κB by genetic deletion or pharmacological inhibition of IKK2 significantly reduces laser-induced choroid neovascularization (CNV. To achieve a sustained and controlled intraocular release of a selective and potent IKK2 inhibitor, 2-[(aminocarbonylamino]-5-(4-fluorophenyl-3-thiophenecarboxamide (TPCA-1 (MW: 279.29, we developed a biodegradable poly-lactide-co-glycolide (PLGA polymer-delivery system to further investigate the anti-neovascularization effects of IKK2 inhibition and in vivo biosafety using laser-induced CNV mouse model. The solvent-evaporation method produced spherical TPCA-1-loaded PLGA microparticles characterized with a mean diameter of 2.4 ¼m and loading efficiency of 80%. Retrobulbar administration of the TPCA-1-loaded PLGA microparticles maintained a sustained drug level in the retina during the study period. No detectable TPCA-1 level was observed in the untreated contralateral eye. The anti-CNV effect of retrobulbarly administrated TPCA-1-loaded PLGA microparticles was assessed by retinal fluorescein leakage and isolectin staining methods, showing significantly reduced CNV development on day 7 after laser injury. Macrophage infiltration into the laser lesion was attenuated as assayed by choroid/RPE flat-mount staining with anti-F4/80 antibody. Consistently, laser induced expressions of Vegfa and Ccl2 were inhibited by the TPCA-1-loaded PLGA treatment. This TPCA-1 delivery system did not cause any noticeable cellular or functional toxicity to the treated eyes as evaluated by histology and optokinetic reflex (OKR tests; and no systemic toxicity was observed. We conclude that retrobulbar injection of the small-molecule IKK2 inhibitor TPCA-1, delivered by biodegradable PLGA microparticles, can achieve a sustained and controllable drug release into choroid/retina and attenuate laser-induced CNV development without causing apparent systemic toxicity. Our results suggest a potential clinical application of

 1. Mindfulness i behandling av deprimerte og suicidale pasienter : Kan mindfulness påvirke ruminering?

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Bakgrunn: Sammenhengen mellom ruminering og suicidalitet er godt dokumentert, ruminering beskrives som en kognitiv prosess, en del av den suicidale prosess, og er spesielt sentral hos de hvor tilbakevendende depresjon er en fremtredende risikofaktor for suicidalitet. Formålet med denne studien er å undersøke om det i forskningslitteraturen er støtte for hypotesen om at mindfulness kan redusere ruminering, og gjennom en slik reduksjon være et alternativ som ledd i behandlingen av suicidale pas...

 2. Hvilke forhold kan forklare bedrifters adopsjon av hybride skyløsninger?

  OpenAIRE

  Haugmoen, Øyvind; Venaas, Gunnar

  2015-01-01

  Kontekst: Skyløsninger har i flere år blitt pekt på som et særdeles viktig område som bedrifter kan benytte som verktøy for å øke sine resultater, enten i form at effektivisering og kostnadsbesparelser, eller som en tilrettelegger for å kunne arbeide bedre sammen med sine leverandører og kunder. Hensikt: Rapporten undersøker faktorer og forhold som viser seg å ha en betydning for bedrifter som adopterer skyløsninger. Metode: Metoden benyttet under arbeidet er hovedsakelig deduktiv / kon...

 3. Hva kan økologisk økonomi tilføre Homo economicus?

  OpenAIRE

  Aslaksen, Iulie

  2008-01-01

  Når fagdiskusjonen fokuserer på det deskriptive spørsmålet om hvorvidt Homo economicus, det økonomiske menneske, er en god beskrivelse av menneskelig atferd, nedtones det normative spørsmålet om de etiske verdiene som er implisitt i denne modellen. Fagretningen økologisk økonomi har lansert Homo ecologicus, det økologiske menneske, som en mer helhetlig beskrivelse av potensialet for menneskelig atferd. Dette perspektivet kan være et viktig bidrag til å bringe økonomifaget i bed...

 4. Natrium/Protonen-Antiporter und mechanosensitive Kanäle von Halomonas elongata

  OpenAIRE

  Kurz, M.

  2003-01-01

  Die Arbeit gibt einen Einblick in die Antwort der halophilen Eubakterien Halomonas elongata, Marinococcus halophilus und Lake Bogoria Isolat 25B1 auf einen Wechsel von osmotischen Verhältnissen und Salinität. Physiologisch wurde gezeigt, dass H.elongata und L.B.I.25B1 mechanosensitive Kanäle besitzen. M.halophilus verfügt nicht über diesen Mechanismus. Während der Arbeiten an dieser Problemstellung wurde ein Verfahren zum Nachweis cytotoxischer Verbindungen weiterentwickelt. Die Funktio...

 5. Hvordan kan sykepleier bidra til at HIV-positive mestrer sykdommens utfordringer i hverdagen?

  OpenAIRE

  Wilhelmsen, Tonje Johansen

  2013-01-01

  Bakgrunn: HIV er en sykdom som er forbundet med skam, skyldfølelse og frykt. På verdensbasis beregnes det at 34 millioner mennesker er smittet av HIV. I Norge smittes mellom 200-250 personer årlig av HIV, og i 2010 var det 10 mennesker som omkom som følge av sykdommen. I samfunnet vårt er HIV en tabubelagt og stigmatisert sykdom. Mange som lever med sykdommen lever dermed et «hemmelig liv». Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til at HIV-positive mestrer sykdommens utfordringer i...

 6. Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engerer, Volkmar Paul

  2013-01-01

  Artiklen er et forsøg på at koble de studerendes informationshandlinger (at søge og håndtere videnskabelig information) til deres læringsaktiviteter som læsning af tekster og diskursiv forarbejdning af stoffet. Der tages udgangspunkt i e-læringens hybride sammenknytning af ressourcer af forskellige...... almindeligvis forbindes med biblioteksdomænet, kan få status af læringsobjekter på lige fod med de traditionelle, primære dokumenter. – På baggrund af e-materialernes integrationsgrad i virtuelle læringsomgivelser introduceres begrebet ”læringspotentiale”, som undersøges i form af klassiske emneredskaber...... (tesaurus og klassifikation) i hybride materialetyper, både primære (fx e-bogspakker) og sekundære (bibliografier). Der kan bl.a. konkluderes, at biblioteker i vid udstrækning har den viden, der hører til for at formidle disse ressourcer i de virtuelle læringsmiljøer....

 7. KAN-BAN : A MEAN TO SURVIVE (“IN SOFTWARE DEVELOPMENT PERSPECTIVE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Er. Kirtesh Jailia

  2012-04-01

  Full Text Available “Software development” this term is so valuable for the software industries and its clients, because this term decides how well they can survive in the market. Development methodology plays an important role in their survival. But as we see in the phase of recession the client wants faster delivery but software industries were unable to deliver and in the result most of the software companies have lost their market share. We saw that during recession some companies were drowning due to the reason of MISSING DEADLINE, OVER DEVELOPMENT, INEFFECTIVE MANAGEMENT and many more. We knew that there are several reasons for the recession in the software market, but the most important thing is to survive in such recession phase by sustaining the customers, by performing orders as early as customer wants and many more. To survive in such conditions we have to rely on lean principles and they will definitely acts as survival tool in recession [1]. Her in this paper we are going to discuss about the term “Kan-ban” which is based on the lean thinking and try to find out the answer “How Kan-ban act as a shield to retain success in the recession phase”?

 8. Lederen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torben Vestergaard

  1998-09-01

  Full Text Available Som en tilkendegivelse af redaktionens meninger og holdninger er lederen en væsentlig avisgenre - ikke blot for avisen selv, men også for mange af dens læsere. Ikke desto mindre er lederen relativt ubeskrevet i medieforsk- ningen. Artiklen vil råde bod på denne mangel ved at beskrive lederens særlige tekstuelle træk. Til dette formål belyses forskellene mellem leder of nyhedsartikel, hvorefter lederens struktur og kommunikative formål be- handles udfra teksttype- og genreteori. Dette giver mulighed for af analy- sere de teksttyper og det inventar af argumentationsformer, som den kon- krete leder kan benytte sig af, når der skal vurderes, fortolkes, anbefales, opfordres ect. Afslutningsvis diskuteres, om den gængse opdeling af avis- stoffet mellem det neutralt rapporterende og partisk kommenterende egent- lig er så vandtæt, som det idealtypisk antages.

 9. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

 10. Kan en mobil applikation motivera en fysioterapipatient till träning?

  OpenAIRE

  Smeds, Jonas

  2011-01-01

  Vårdrelationen mellan en fysioterapeut och en patient är baserad endast på mottagnings-tillfällen, vilket betyder att kommunikation och uppföljning upphör utanför dessa tillfäl-len. Därmed är det möjligt att patienten inte utför olika träningsövningar utanför mot-tagningen. Mobilens utveckling har tagits i beaktande och mobila applikationer har an-vänts även inom vårdbranschen, som ett hjälpmedel för att göra mer exakta diagnoser. Kan en mobil applikation ha potential även inom yrkesområdet f...

 11. Ny teknologi: Industriens ovne - Ny teknologi til elovne i dansk erhvervsliv kan spare energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Kare; Andersen, Erling Aabo; Lykke, Martin;

  2005-01-01

  El forbruget til elovne i erhvervslivet udgør ca. 1 % af det samlede elforbrug i Danmarks erhvervsliv. Forbruget fordeler sig dog på relativt fa enheder, som i mange tilfælde er baseret på traditionel modstandsopvarmning. Mange af disse ovne kører med en meget lav virkningsgrad for ydelsen, dvs....... der anvendes meget el set i forhold til, hvad der er praktisk muligt. Der kan opnås store besparelser gennem optimering af eksisterende processer. Udskiftning af den eksisterende modstandsbaserede teknik vil dog, i mange tilfælde, hæve elvirkningsgraden markant samt i mange tilfælde en mulighed...

 12. Distinct Roles for JNK and IKK Activation in Agouti-Related Peptide Neurons in the Development of Obesity and Insulin Resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Tsaousidou

  2014-11-01

  Full Text Available Activation of c-Jun N-terminal kinase 1 (JNK1- and inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase 2 (IKK2-dependent signaling plays a crucial role in the development of obesity-associated insulin and leptin resistance not only in peripheral tissues but also in the CNS. Here, we demonstrate that constitutive JNK activation in agouti-related peptide (AgRP-expressing neurons of the hypothalamus is sufficient to induce weight gain and adiposity in mice as a consequence of hyperphagia. JNK activation increases spontaneous action potential firing of AgRP cells and causes both neuronal and systemic leptin resistance. Similarly, activation of IKK2 signaling in AgRP neurons also increases firing of these cells but fails to cause obesity and leptin resistance. In contrast to JNK activation, IKK2 activation blunts insulin signaling in AgRP neurons and impairs systemic glucose homeostasis. Collectively, these experiments reveal both overlapping and nonredundant effects of JNK- and IKK-dependent signaling in AgRP neurons, which cooperate in the manifestation of the metabolic syndrome.

 13. p27 kip1 haplo-insufficiency improves cardiac function in early-stages of myocardial infarction by protecting myocardium and increasing angiogenesis by promoting IKK activation.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Ningtian; Fu, Yuxuan; Wang, Yunle; Chen, Pengsheng; Meng, Haoyu; Guo, Shouyu; Zhang, Min; Yang, Zhijian; Ge, Yingbin

  2014-08-07

  p27(kip1) (p27) is widely known as a potent cell cycle inhibitor in several organs, especially in the heart. However, its role has not been fully defined during the early phase of myocardial infarction (MI). In this study, we investigated the relationships between p27, vascular endothelial growth factor/hepatocyte growth factor (VEGF/HGF) and NF-κB in post-MI cardiac function repair both in vivo and in the hypoxia/ischemia-induced rat myocardiocyte model. In vivo, haplo-insufficiency of p27 improved cardiac function, diminished the infarct zone, protected myocardiocytes and increased angiogenesis by enhancing the production of VEGF/HGF. In vitro, the presence of conditioned medium from hypoxia/ischemia-induced p27 knockdown myocardiocytes reduced the injury caused by hypoxia/ischemia in myocardiocytes, and this effect was reversed by VEGF/HGF neutralizing antibodies, consistent with the cardioprotection being due to VEGF/HGF secretion. We also observed that p27 bound to IKK and that p27 haplo-insufficiency promoted IKK/p65 activation both in vivo and in vitro, thereby inducing the NF-κB downstream regulator, VEGF/HGF. Furthermore, IKKi and IKK inhibitor negated the effect of VEGF/HGF. Therefore, we conclude that p27 haplo-insufficiency protects against heart injury by VEGF/HGF mediated cardioprotection and increased angiogenesis through promoting IKK activation.

 14. NF-κB targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL) and IKK inhibition (AdIKKβKA) to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-κB activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Neither Ad5hTRAIL nor AdIKKβKA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKKβKA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-κB activity was down-regulated by AdIKKβKA expression. Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKKβKA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer

 15. NF-κB targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karacay Bahri

  2010-10-01

  Full Text Available Abstract Background Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL and IKK inhibition (AdIKKβKA to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Methods Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-κB activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Results Neither Ad5hTRAIL nor AdIKKβKA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKKβKA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-κB activity was down-regulated by AdIKKβKA expression. Conclusions Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKKβKA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer.

 16. Advies over de vraag hoe verstoring door jacht in natuurgebieden op andere dan de bejaagde soorten voorkomen kan worden

  NARCIS (Netherlands)

  Ebbinge, B.S.; Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Jansen, P.

  2004-01-01

  Dit advies betreft de vraag van de Directie Natuur van LNV hoe verstoring door jacht in natuurgebieden op andere dan de bejaagde soorten voorkomen kan worden. Veldexperimenten en het principe van afpalingsrecht dat geldt voor eendenkooien leiden tot een minimaal te respecteren afstand tot aanwezige

 17. "Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2013-01-01

  I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et...... kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen......, hvorvidt de vanskeligheder, som de studerende med dansk som andetsprog oplever, kan betegnes som enten faglige eller sproglige. Derudover diskuteres argumenterne for og imod støttetiltag rettet specifikt mod studerende med dansk som andetsprog. Bogens empiriske grundlag består af 6 interviews, 94...

 18. Erste experimentelle Ergebnisse Radiofrequenz-Zement-augmentierter und kanülierter Pedikelschrauben

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goost H

  2010-01-01

  Full Text Available Bei Osteoporose ist die Gefahr des Cut-out einer Pedikelschraube erhöht. Die Zementaugmentation von Pedikelschrauben erhöht die Ausrisskraft im Kadaverversuch deutlich. Aufgrund der Verwendung von herkömmlichen, dünnflüssigen Vertebro- oder Kyphoplastiezementen besteht allerdings die Gefahr der Zementextravasation. Dieses Risiko könnte durch die Verwendung eines zähflüssigen, Radiofrequenz- aktivierten Knochenzements deutlich vermindert werden. Nach einem Dexa-Scan wurden 6 fresh-frozen Kadaverwirbelkörper verschiedener Knochendichte ausgewählt. Nach Instrumentation der Pedikel mit einer WSI Expertise-Injekt-Schraube (Peter Brehm, Weisendorf, Deutschland wurde über einen Zementierungsadapter ca. 3 ml ultrahochvisköser, mit Radiofrequenz aktivierter Zement (ER2 Bone Zement, DFine Europe GmbH, Deutschland über die rechte Pedikelschraube injiziert. Die linke Pedikelschraube verblieb unzementiert im Sinne einer Kontrolle. Die Testung der Ausrisskraft erfolgte durch axialen Ausriss (Zwick/Roell Zmartpro, Ulm, Deutschland. Im Ausrissversuch konnte durch die Zementaugmentation die Ausrisskraft der Pedikelschrauben massiv gesteigert werden, Zementextravasation wurde nicht festgestellt. Die Aussagekraft der Studie ist bei einer Probenzahl von 6 begrenzt. Weitere Kadaverversuche und die klinische Evaluation sind in Zukunft notwendig. Diese Pilotstudie zeigt, dass die Kombination einer kanülierten Pedikelschraube mit maschineller Applikation von Radiofrequenzaktiviertem Zement einen Mehrwert ergibt. Die Revisionsrate aufgrund eines Cut-out der Pedikelschrauben sowie die Komplikationen durch Zementaustritt sinkt hierdurch.

 19. "Stakkars pappa" – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kiil, Hanne

  2011-03-01

  Full Text Available “Poor daddy”–child's perspective and iconotext in three award-winning picture books. The Western dichotomy between children and adults characterize our opinion both on children and childhood. In this understanding framework the children are seen as something totally different from adults. Can artistic children's literature modify this habitual thinking about such hierarchical levels? The three books to examine closer have all won awards from Ministry of Culture as the best Norwegian picture book that year. Both Svein Nyhus: Pappa [Daddy] (1998, Hans Sande and Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva [Archimedes and the Sandwich] (2000 and Stein Erik Lunde and Øyvind Torseter: Eg kan ikkje sove no [I Can't Sleep Now] (2008 are first-person narratives where the main character is a child. In such picture books visual and verbal point of view rarely are the same. The illustrations usually observe the central character from a distance and then allow the reader not only to adopt the narrator's point of view. What kind of ambiguities in the complex relationship between text and images give signals to the readers–and to the understanding of the narrator's position and perspective? What can this perspective and the iconotext in the three books tell us about today's children's role?

 20. Kan diplomstuderende læse en peer-reviewet artikel i den første uge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anker Helms

  2014-01-01

  Peer-reviewede artikler er det akademiske guld inden for de empiriske vi- denskaber. På trods af deres specialiserede, fagspecifikke indhold har de undervisningsmæssigt potentiale til at indvie de studerende i universite- tets etos. Hvornår kan studerende læse sådanne artikler? I den allerførste...... uge på universitetet? Dette har jeg undersøgt i et kursus for diplomstude- rende, hvoraf 2/3 aldrig har taget et kursus på et universitet. De arbejder med en frivillig øvelse i første uge: de læser en peer-reviewet artikel (Monk et al., 2004), skriver et abstract af den og giver hinanden feedback...... gav dem blod på tanden. Det er således klart, at diplomstuderende kan læ- se en peer-reviewet artikel i den første uge med udbytte....

 1. Så galt går det når du ikke har styr på din SEO-partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2014-01-01

  Interflora UK lå nummer et på Google på flere søgeord, men fra den ene dag til den anden havde Google fjernet dem. Så spørgsmålet er nu om Interflora UK ikke har styr på, hvad deres SEO partner foretager sig, om de var for grådige eller om de bare er blevet uretfærdig behandlet af Google....

 2. Hvis den samfundsmæssige udvikling fortsætter, så bor jeg ikke her om 10 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shakoor, Tallat

  2008-01-01

  En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at unge nydanskere drømmer om at flytte til udlandet i fremtiden. Mange af de unge føler sig socialt ekskluderet i Danmark pga. deres religiøse tilhørsforhold. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke unge man spørger. Drømmen om at forlade...

 3. Lejefastsættelse i ejendomme, der var ejet af en andelsboligforening den 1. januar 1995 (men ikke længere er det)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2012-01-01

  I artiklen behandles spørgsmålet om lejefastsættelsen i ejendomme, der den 1. januar 1995 var ejet af en andelsboligforening, er omfattet af »småhus-reglerne« i Boligreguleringslovens § 29 c, hvis ejendommen senere erhverves af en privat udlejer. Sådan har praksis været; men er det ikke længere....

 4. Vandforvaltning og vandplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse

  indsatsprogrammer lider af en del mangler i forhold til at opfylde direktivets krav. Analyserne viser også, at integrationen af lovgivningen vedrørende grundvandsbeskyttelse ikke er vellykket, og på den baggrund anbefales lovgivningen gentænkt med henblik på at etablere en sårbarhedsdifferentieret regulering af...

 5. Focal point: Refrigeration engineering. All components are available for the substitution of R 12; IKK '92, 13. international trade fair for refrigeration - air conditioning engineering, Nuernberg, October 8-10, 1992. Brennpunkt Kaeltetechnik. Alle Komponenten fuer den R 12-Ersatz verfuegbar; IKK '92, 13. Internationale Fachmesse Kaelte-Klima-Technik Nuernberg, 8. -10. 1992

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1992-12-01

  The most important topic of the IKK conference is still the imminent ban on CFC (chloroflurocarbons). It appears that in the meantime a technically advanced solution for the substitution of R12 is available. This report gives an overview of the most important news in this field. (BWI)

 6. Combined use of pharmacokinetic modeling and a steady-state delivery approach allows early assessment of IkappaB kinase-2 (IKK-2) target safety and efficacy.

  Science.gov (United States)

  Chiang, Po-Chang; Kishore, Nandini N; Thompson, David C

  2010-03-01

  NF-kappaB activation is clearly linked to the pathogenesis of multiple inflammatory diseases including arthritis. The prominent role of IkappaB kinase-2 (IKK-2) in regulating NF-kappaB signaling in response to proinflammatory stimuli has made IKK-2 a primary anti-inflammation therapeutic target. PHA-408, a potent and selective IKK-2 inhibitor, was identified internally and used for our studies to assess this target. In early in vivo studies, PHA-408 demonstrated efficacy at high doses; however, the correlation between PHA-408 exposure and efficacy could not be established using standard dosing paradigms for the rat disease models. Similar concerns arose from early in vivo safety studies where appropriate NOAEL margins were not achieved. Following a full investigation of the physicochemical properties of the molecule and pharmacokinetic modeling, an oral steady-state delivery strategy was designed to administer PHA-408 to the rat for both efficacy and safety studies. Using this steady-state delivery, a clear dose-response relationship was established between plasma concentrations of PHA-408 and efficacy in the rat arthritis model. The same steady-state delivery approach was used to demonstrate the target safety. In summary, a combination of pharmacokinetic modeling with a steady-state delivery approach allowed us to establish confidence in both the mechanism and safety of the target.

 7. ”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij og...

 8. Råd på vej om hvordan Kinas miljø- og energimål kan nås

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Forskningsprofessor Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, deltager i en nydannet taskforce som skal rådgive de kinesiske myndigheder om hvordan deres miljømål kan nås. Taskforcen skal bl.a. se på hvordan økonomiske styringsmidler kan udformes med henblik på båd...

 9. Flinke jenter kan også være utilfredse : Hvilken betydning har avdelingssykepleiers lederstil for utvikling av jobbtilfredshet hos sykepleiere?

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Formål: Studiens hensikt var å få kunnskap om hvordan sykepleiere opplever jobbtilfredshet i sitt arbeid og hvilke faktorer som kan ha betydning for utviklingen av jobbtilfredshet. Det ble vektlagt hvilken betydning avdelingssykepleiers lederstil kan ha for utviklingen av jobbtilfredshet. Teoretisk forankring: Det er tatt utgangspunkt i teorien om ulike former for jobbtilfredshet og hvordan de seks formene for jobbtilfredshet kommer til uttrykk og utvikler seg (Büssing, 1992). I til...

 10. Europeiske Norge : hvordan en frihandelsavtale mellom EU og USA kan legge føringer for norsk forvaltningspraksis

  OpenAIRE

  Bekkos, Vegar Østli; Riis, Anders Dokken

  2015-01-01

  EU og USA forhandler i skrivende stund om en frihandelsavtale som omfatter halvparten av verdens BNP og rundt 30 % av all handel i verden. Et slikt handelsområde vil nødvendigvis måtte reguleres. Norge er gjennom EØS-avtalen knyttet opp mot EUs indre marked og den tilhørende sekundærlovgivningen. Formålet til denne oppgaven er å undersøke hvordan Norge kan påvirkes av lovendringer i EU som et resultat av frihandelsavtalen mellom EU og USA, som har fått navnet Transatlantic Trade and Investmen...

 11. O conceito epicurista de kritêrion vinculado ao de enargeías e de kanôn

  OpenAIRE

  Miguel Spinelli

  2012-01-01

  O presente artigo analisa o conceito epicurista de kritêrion dentro dos limites dos escritos remanescentes de Epicuro. Ele busca sondar o que efetivamente Epicuro disse ou quis dizer com esse termo. Dado que o conceito não comparece sozinho, mas vinculado ao de enargeías, kanôn e krísis, então este estudo se ocupa também em analisar essa vinculação.This article analyses the concept of Epicurean kritêrion within the limits of the remaining writings of Epicurus. It tries to investigate what Epi...

 12. Kan apolipoprotein-nivåer målt fra opptinte blodprøver etter 12-14 års nedfrysing brukes for epidemiologiske formål? En pilotanalyse av HUNT 2-data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingar Holme

  2011-03-01

  Full Text Available I Norge er det lagret store mengder nedfrosne blodprøver fra helseundersøkelser av ulike slag. Stabilitet av målinger av apolipoproteiner fra langtids nedfrosne blodprøver er lite dokumentert. Ny forståelse av lipoproteinenes fysiologi og betydning for utvikling av ateromatose reiser spørsmålet om andre lipoproteinkomponenter enn total (TC, LDL (LDL-C og HDL-kolesterol (HDL-C bør vurderes som risikomarkører. Ikke minst gjelder dette apolipoproteinene og balansen mellom apolipoprotein B (apoB og apolipoprotein A-1 (apoA-1. Nedfrosne blodprøver kunne kanskje anvendes til å analysere sammenheng mellom nivåer på apolipoproteiner og utvikling av kardiovaskulære hendelser, hvis det ikke har skjedd vesentlige konsentrasjonsforandringer under lagring. For å undersøke dette ble det foretatt en pilotstudie av blodprøver fra 300 personer i HUNT 2. For disse hadde en ferske blodprøver, og i 2009 opptinte blodprøvemålinger av lipoproteiner samt apoB og apo A-1. Disse har bare vært lagret ved –40 ºC. Resultatene viste at TC var øket med 0,3 mmol/L fra fersk til smeltet tilstand til tross for at HDL-C var blitt redusert med 0,25 mmol/L. Korrelasjonene mellom ferske og opptinte prøver var høye (0,93-0,99. Variasjonskoeffisientene var derimot høye (5,8-13,7% og endringene var nivåavhengige. Nivåene på apolipoproteinene var klart høyere, mens apoB/apoA-1 ratio samsvarte mer med andre studierapporter. Korrelasjonene mellom apo-og lipoproteiner var på et nivå man gjenfinner i andre studier. Resultatene må tolkes som bare indikative på at apolipoproteiner, og da spesielt ratio apoB/apoA-1, kan brukes i HUNT 2 til prognostiske studier av kardiovaskulære hendelser og død. Hoveddelen av HUNT 2 biobank har imidlertid ligget i ro i –80 ºC og lipoproteiner endres neppe ved denne temperatur. Prognostiske studier med apolipoproteiner som prediktorer burde derfor med rimelig sikkerhet kunne utføres i HUNT 2. Endelig bevis for dette

 13. The Drosophila IKK-related kinase (Ik2 and Spindle-F proteins are part of a complex that regulates cytoskeleton organization during oogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaanan Boaz

  2008-09-01

  Full Text Available Abstract Background IkappaB kinases (IKKs regulate the activity of Rel/NF-kappaB transcription factors by targeting their inhibitory partner proteins, IkappaBs, for degradation. The Drosophila genome encodes two members of the IKK family. Whereas the first is a kinase essential for activation of the NF-kappaB pathway, the latter does not act as IkappaB kinase. Instead, recent findings indicate that Ik2 regulates F-actin assembly by mediating the function of nonapoptotic caspases via degradation of DIAP1. Also, it has been suggested that ik2 regulates interactions between the minus ends of the microtubules and the actin-rich cortex in the oocyte. Since spn-F mutants display oocyte defects similar to those of ik2 mutant, we decided to investigate whether Spn-F could be a direct regulatory target of Ik2. Results We found that Ik2 binds physically to Spn-F, biomolecular interaction analysis of Spn-F and Ik2 demonstrating that both proteins bind directly and form a complex. We showed that Ik2 phosphorylates Spn-F and demonstrated that this phosphorylation does not lead to Spn-F degradation. Ik2 is localized to the anterior ring of the oocyte and to punctate structures in the nurse cells together with Spn-F protein, and both proteins are mutually required for their localization. Conclusion We conclude that Ik2 and Spn-F form a complex, which regulates cytoskeleton organization during Drosophila oogenesis and in which Spn-F is the direct regulatory target for Ik2. Interestingly, Ik2 in this complex does not function as a typical IKK in that it does not direct SpnF for degradation following phosphorylation.

 14. Dokumentation: Resultatstyring virker ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjortdal, Henrik

  2016-01-01

  Rapport peger på, at mål- og rammestyring er mere skadeligt end gavnligt. Den giver dumpekarakter til resultatbaseret styring (RBS) som har været en central del af New Public Management (NPM).......Rapport peger på, at mål- og rammestyring er mere skadeligt end gavnligt. Den giver dumpekarakter til resultatbaseret styring (RBS) som har været en central del af New Public Management (NPM)....

 15. Ikke for pengenes skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  professionelle og tidligere topryttere - afdækkes det dilemma, cykelryttere står i. For på den ene side kræver offentligheden sportsdramaer og resultater. Men på den anden side forventes det at de leveres af økologisk rene topatleter. Bogen viser, hvordan omverdenens krav om renhed vanskeligt lader sig forene...... samfundets og sportsorganisationernes rolle i forbindelse med cykelsportens dopingbrug....

 16. "Falder. Ikke. Til ro."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  2015-01-01

  Poetry is not only a matter of written words in collections of poems; poetry is also an oral enterprise, and one of its main expressions is the song lyrics. Here, the words are not only oral, they are also interacting with another art form: music. Alongside other circumstances, this orality...

 17. Hvorfor bliver de ikke?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Madsen, Lene Møller; Holmegaard, Henriette Tolstrup

  2011-01-01

  fag (STEM-uddannelserne). Vi tager afsæt i Seymour & Hewitts (1997) etnografiske undersøgelse hvorefter hovedlinjerne i forskningen siden år 2000 præsenteres. Vi giver sammenhængen mellem frafald og unges identitetsarbejde et særskilt blik, og diskuterer, hvorvidt dette er en af de nye veje til...

 18. Historien er ikke slut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thurah, Thomas

  , Seamus Heaney, Stefan Heym, Peer Hultberg, Per Højholt, Imre Kertész, Jan Kjærstad, Ivan Klíma, Jaan Kross, Siegfried Lenz, Claudio Magris, Antonio Muñoz Molina, Cees Nooteboom, Ljudmila Petrusjevskaja, Christoph Ransmayr, Klaus Rifbjerg, Salman Rushdie, José Saramago, Peter Seeberg, Tage Skou...

 19. Disruption of IκB Kinase (IKK)-mediated RelA Serine 536 Phosphorylation Sensitizes Human Multiple Myeloma Cells to Histone Deacetylase (HDAC) Inhibitors*

  OpenAIRE

  Dai, Yun; Chen, Shuang; Wang, Li; Pei, Xin-Yan; Funk, Vanessa L.; Kramer, Lora B.; Dent, Paul; Grant, Steven

  2011-01-01

  Post-translational modifications of RelA play an important role in regulation of NF-κB activation. We previously demonstrated that in malignant hematopoietic cells, histone deacetylase inhibitors (HDACIs) induced RelA hyperacetylation and NF-κB activation, attenuating lethality. We now present evidence that IκB kinase (IKK) β-mediated RelA Ser-536 phosphorylation plays a significant functional role in promoting RelA acetylation, inducing NF-κB activation, and limiting HDACI lethality in human...

 20. Focus: tightness of plants, product concepts; IKK '93, 14. international technical fair on refrigeration and air conditioning engineering, Essen, 21 to 23 October 1993. Brennpunkt: Anlagendichtheit, Produkte-Konzeption; IKK '93, 14. Internationale Fachmesse Kaelte-Klima-Technik Essen, 21. -23. 10. 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1994-01-01

  After the first part of the report on the 1993 Fair of Refrigeration and Air Conditioning Technology (IKK '93) which gave an exhaustive account of the current refrigerant situation, the second part focuses on the subject of tightness of plants and product concepts. Efforts to improve the tightness of plants mainly focus on substituting screwed connections for soldered components. Innovations of some firms are presented exemplarily. (BWI)

 1. Processes in a compost based landfill biocover; methane emission, transport and oxidation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gitte Bukh

  losseplads bestod af ti biocover "vinduer", hvilke var områder i det etablerede jorddække, hvor den eksisterende tætte afdækningsjord var blevet udgravet, hvorefter et 15 cm grus "gas distributionslag" blev installeret og overlejret af et 1 m lag af aktivt materiale, (komposteret haveaffald). Det samlede...... vinduet, hvilket begrænsede effektiviteten. Det blev på baggrund af målinger i felten af kompostens vandindhold og gasledningsevne konkluderet at dette ikke skyldes, at kompost laget var vandmættet, og gas permeabiliteten var over 10-10 m2 året rundt. Ligeledes havde forandringer i det atmosfæriske tryk...... blev estimeret til 1-2 ton CH4/år, hvilket svarer til 29-52 ton CO2 eq./år. Generelt blev det fundet at effektiviteten af biocover systemer vil være højere, hvis gastransporten kan kontrolleres både over tid og sted og det anbefales at fremtidige biocover systemer benytter et gas distributionslag på 50...

 2. Nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen Nue; Bech-Danielsen, Claus

  2015-01-01

  Med udgangspunkt i aktuelle tendenser inden for byudvikling og boligmarked giver dette kapitel en diskussion af, hvordan erfaringerne fra Arbejdernes Byggeforening kan bringes i spil i dag. Det sker først med fokus på den kollektive organisationsform, og her anbefales det, at søge inspiration i a...

 3. Pharmacologic IKK/NF-κB inhibition causes antigen presenting cells to undergo TNFα dependent ROS-mediated programmed cell death

  Science.gov (United States)

  Tilstra, Jeremy S.; Gaddy, Daniel F.; Zhao, Jing; Davé, Shaival H.; Niedernhofer, Laura J.; Plevy, Scott E.; Robbins, Paul D.

  2014-01-01

  Monocyte-derived antigen presenting cells (APC) are central mediators of the innate and adaptive immune response in inflammatory diseases. As such, APC are appropriate targets for therapeutic intervention to ameliorate certain diseases. APC differentiation, activation and functions are regulated by the NF-κB family of transcription factors. Herein, we examined the effect of NF-κB inhibition, via suppression of the IκB Kinase (IKK) complex, on APC function. Murine bone marrow-derived macrophages and dendritic cells (DC), as well as macrophage and DC lines, underwent rapid programmed cell death (PCD) after treatment with several IKK/NF-κB inhibitors through a TNFα-dependent mechanism. PCD was induced proximally by reactive oxygen species (ROS) formation, which causes a loss of mitochondrial membrane potential and activation of a caspase signaling cascade. NF-κB-inhibition-induced PCD of APC may be a key mechanism through which therapeutic targeting of NF-κB reduces inflammatory pathologies.

 4. Bring din visjon og forretningsidé til live : en studie av hvordan nyere startup-metodikk kan bidra til kvalifiserte tilbakemeldinger før produktet eksisterer

  OpenAIRE

  Johnsen, Alexander

  2014-01-01

  Oppgaven har som formål å studere om nyere entreprenørskapsmetodikk kan bidra til å gi en entreprenør kvalifiserte tilbakemeldinger på en forretningsidé, dette før forretningsidéen eller produktidéen egentlig eksisterer. En nyere bevegelse kalt ”Lean Startup” mener de kan nettopp det (Ries, 2011). Oppstart av en ny virksomhet blir ofte forbundet med suksess eller konkurs. I en årrekke har man fulgt en kjent formel for oppstart av nye virksomheter. Først skriver man en forretningsplan, presen...

 5. Argümantasyon ve Matematiksel Kanıt Süreçleri Arasındaki İlişkiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali BÜLBÜL

  2016-06-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin argümantasyon ve matematiksel kanıt yapma süreçlerini Toulmin modeline göre analiz etmek ve karşılaştırmaktır. Çalışmaya Ankara’da bir özel okulda lise son sınıfa devam eden dört öğrenci katılmıştır. Nitel araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada veri toplamak için literatürden alınan bir problem kullanılmış ve çiftler halinde çalışması sağlanan öğrencilerden problemin çözümü ile ilgili üretecekleri hipotezin kanıtını yapmaları istenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin abdüktif argümantasyon ile dedüktif kanıt arasındaki yapısal boşluğu tamamlayarak dedüktif kanıta geçebildikleri durumda, kanıt sürecini başarıyla tamamladıkları; yapısal boşluğu tamamlayamadıkları durumda ise argümantasyondaki abdüktif yapıyı devam ettirdikleri ve dedüktif kanıt yapamadıkları görülmüştür. Matematik eğitiminde argümantasyon ve matematiksel kanıt süreçlerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi, öğrenciler için kanıtlama sürecini kolaylaştırmak adına gerekli ve önemlidir.

 6. Rutinemæssig oftalmologisk opfølgning anbefales ved candidæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smit, Jesper; Leemreize, Marieke; Berman, Dalia Cecilia

  2014-01-01

  The incidence of candidaemia is increasing on a global scale. Secondary intraocular involvement is a rare but serious complication, which can cause considerable visual damage. Hence, current national and international guidelines recommend ophthalmological examination of all patients with verified...... candidaemia in order to ensure adequate therapy and reduce the risk of visual impairment. We present a case illustrating that initial symptoms and findings of ocular candidiasis may often be subtle which emphasizes the importance of consistent adherence to these guidelines....

 7. [The version and academic characteristics of Mai jue kan wu (Correcting Errors in Pulse Study in Verse)].

  Science.gov (United States)

  Liu, Xianjü; Hu, Fanglin; Xiang, Chen

  2014-09-01

  Mai jue kan wu (Correcting Errors in Pulse Study in Verse) was written by Dai Qizong of the Yuan Dynasty without block-printing when completed. It was reviewed and checked by Wang Ji, attached with the main discourses on pulse taking from various scholars of pulse taking and Jiao shi huo mai lun (On Pulse-taking with Corrections on Its Popular Difficult Issues) and was block-printed in 1523. This book corrects the fallacies on the descriptions of pulse shape and pulse body reflecting its underlying diseases appeared in Mai jue (Pulse Study in Verse), refutes its classification of the so-called "Seven exterior", "Eight interior" and "Nine dao (channels)". It also creates the measures for the studies of pulse-taking, including "differentiating, combining, doubling, comparing and classifying". PMID:25579217

 8. Sigara kullananlarda kan kadmiyum düzeyinin ve lenfosit DNA hasarının belirlenmesi

  OpenAIRE

  SÖYLEMEZ, Esma

  2011-01-01

  Çalışmamızın amacı, kan kadmiyum düzeyini belirlemek ve sigaranın lenfosit DNA hasarına etkisini araştırmak ve sigaranın potansiyel genotoksik etkisini comet assay ile analiz etmektir.Çalışma sonucunda, DNA hasar derecesi 9 comet parametresine göre değerlendirilmiştir. Sigara içen ve içmeyen gruplarda Cd düzeylerine ve CI, TL and OTM gibi comet parametrelerine göre istatistiksel olarak çok anlamlı bulunmuştur (p<0,01), bununla birlikte diğer comet parametreleri arasında istati...

 9. Kan der være fuld momsfradragsret for udgifter relateret til et holdingselskabs erhvervelse og besiddelse af aktier i datterselskaber mv.?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dennis Ramsdahl

  2015-01-01

  opnås delvis fradragsret på grundlag af en beregnet pro rata sats for moms, der er betalt af indkøb relateret til såvel momspligtige som momsfritagne transaktioner, jf. således MSD art. 173-175 (implementeret ved ML § 38, stk. 1). Det må endelig anses for ubestridt, at der ikke er adgang til...

 10. 三氧化二砷通过抑制IKK/NF-κB信号通路活化发挥促乳腺癌细胞凋亡效应%Arsenic trioxide induces apoptosis in MCF7 human breast cancer cells by inhibiting IKK/NF-κB pathway activation

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郝一; 李译; 高明; 董雯; 胡美茹; 宋伦

  2012-01-01

  目的 探讨IKK/NF-κB信号通路在三氧化二砷(As2O3)诱导乳腺癌细胞凋亡反应中的作用.方法 以乳腺癌细胞MCF7为靶细胞,以As2O3为刺激源,锥虫蓝(台盼蓝)拒染方法检测死亡细胞比率;双荧光素酶报告基因法检测MCF7细胞中NF-κB的活化状态;Western印迹方法检测IKK/NF-κB途径各信号分子的表达水平和活化状态;RT-PCR方法检测IKK/NF-κB途径下游靶基因的表达水平.结果 As2O3可显著诱导MCF7细胞凋亡;同时NF-κB的转录活化水平及其下游凋亡反应相关靶基因的表达水平也明显下降.在此过程中,I-κB的表达水平和NF-κB关键组成亚基(p65、p50)的核浆分布状态没有改变,但IKK激酶的两个催化亚基IKKα和IKKβ的表达水平明显下调.一过性高表达IKKα和IKKβ不仅能够恢复NF-κB的活化状态,而且能够拮抗As2O3诱导的乳腺癌细胞凋亡反应.结论 As2O3可通过在蛋白激酶水平抑制IKK/NF-κB信号通路活化从而发挥促乳腺癌细胞凋亡效应.%Objective To explore the role of IKK/NF-kB signaling pathway in mediating the apoptotic effect in human breast cancer cells exposed to arsenic trioxide (arsenite, As2O3). Methods MCF7 cells were treated with arsenite. Cell death was detected by phenol blue staining. Luciferase assay was used to detect the transactivation status of NF -kB in the MCF7 cells. The expression levels of IKKa, IKKP,I-kB and the cytoplasmic/nuclear distribution of p65 and p50 were detected by Western blotting. The expression levels of NF-kB downstream target genes were determined by RT-PCR. Results Arsenite induced apoptosis in MCF7 cells, along with significant inhibition of NF -kB transactivation and NF-kB target genes expression. Interestingly, the expression level of I-kB and cytoplasmic/nuclear distribution of p65 and p50 were not altered, but both IKKa and IKKp levels were dramatically down-regulated under the same conditions. Moreover, overexpressed IKKa or IKKp recovered

 11. IKK2dn转染树突状细胞诱导产生的CD4+CD25-T细胞的筛选及鉴定%Screening and function identification of CD4 + CD25 - T cells induced by immature dendritic cells transfected with IKK2dn

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  樊彩斌; 张东兴; 温端改; 侯建全; 欧阳骏; 杜科霖

  2012-01-01

  Objective To investigate the method of screening CD4 + CD25 - T cells from regulatory T cells (Treg) induced by recipient-derived immature dendritic cells (imDC) transfected by IKK2dn and loaded with donor antigens,and assess their immunologic function.Methods Rat bone marrow-derived imDC were transfected by IKK2dn and loaded by BN antigen,then cultured with Lewis rats T cells in vitro.From these Treg,CD4 + CD25 T cells were screened by magnetic active cell sorting (MACS),then incubated in secondary mixed lymphocyte reaction ( MLR),with Lewis rat T lymphocytes.Results By MACS,the purity of CD4 + CD25 - T cells was more than 95%.The result of secondary MLR displayed the absorbance value was significantly lower in the CD4 + CD25 - T cells group ( 0.106 ± 0.006 ) than that in BN antigen group (0.189 ± 0.007 ),Adv0-CD4 +T cells group (0.419 ± 0.014) and the third donor group (0.200 ± 0.008) (P <0.05).Conclusion By MACS sereening,we can obtain high purity of CD4 + CD25-T cells from Treg induced by imDC transfected with IKK2dn and loaded by BN rat antigen and recipient Lewis rats T cells.And these T cells can inhibit T cell proliferation with the donor antigen specificity.%目的 探讨从转染IKK2dn并负载供者抗原的未成熟树突状细胞(imDC)诱导产生的调节性T细胞(Treg)中筛选CD4+ CD25 - Treg的方法,并进行鉴定.方法 Lewis大鼠骨髓源性imDC,转染IKK2dn后负载供者BN大鼠抗原,与Lewis大鼠T细胞进行体外混合淋巴细胞反应(MLR)诱导产生Treg,用免疫磁珠法(MACS)筛选出CD4+ CD25 -T细胞,流式细胞仪(FCM)检测细胞纯度.加入CD4+ CD25 -T细胞行再次MLR检测其抑制T细胞增殖的作用.结果 经MACS筛选,CD4+ CD25 -T细胞纯度为(95.78±1.25)%.再次MLR结果显示CD4+ CD25 -T细胞组的吸光度值为(0.106±0.006),低于BN抗原组(0.189±0.007)、Adv0-CD4+T细胞组(0.419±0.014)及第三方供者抗原组(0.200±0.008),差异有统计学意义(P<0.05).结论 转染IKK2dn并负载

 12. Randomized trial of a fixed combination (KanJang) of herbal extracts containing Adhatoda vasica, Echinacea purpurea and Eleutherococcus senticosus in patients with upper respiratory tract infections.

  Science.gov (United States)

  Narimanian, M; Badalyan, M; Panosyan, V; Gabrielyan, E; Panossian, A; Wikman, G; Wagner, H

  2005-08-01

  The clinical efficacy of KanJang oral solution, a fixed combination of standardised extracts of Echinacea purpurea, Adhatoda vasica and Eleutherococcus senticosus, was compared with the combined extracts of Echinacea purpurea and Eleutherococcus senticosus alone (Echinacea mixture) in a controlled, double blind, randomized trial, and with Bromhexine (a standard treatment) in a controlled, open, randomized clinical trial on patients with non-complicated acute respiratory tract infections. Many of the parameters evaluated, such as severity of coughing, frequency of coughing, efficacy of mucus discharge in the respiratory tract, nasal congestion and a general feeling of sickness, showed significantly greater improvement in patients treated with KanJang compared with those receiving the standard treatment. However, no significant differences in the improvement of these symptoms (except in a reduced frequency of coughing) were observed between patients treated with the Echinacea mixture and those receiving the standard treatment. The only explanation is that the lack of extract of A. vasica in the Echinacea mixture reduces its efficacy compared with the complete KanJang oral solution even though direct double-blind comparison yielded no significant differences between these two groups of patients. The recovery time of patients being treated with KanJang or Echinacea mixture was 2 days shorter than that of patients receiving the standard treatment. None of the patients completing the study reported adverse reactions to the medication taken. The significance of the results obtained in this study is discussed with respect to the efficacy of KanJang in the treatment of acute respiratory infection and to the concept that multi-drug therapy offers higher efficacy compared with mono-drug treatment of such infections. PMID:16121513

 13. Resveratrol inhibits enterovirus 71 replication and pro-inflammatory cytokine secretion in rhabdosarcoma cells through blocking IKKs/NF-κB signaling pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Zhang

  Full Text Available Polydatin and resveratrol, as major active components in Polygonum cuspidatum, have anti-inflammatory, antioxidant and antitumor functions. However, the effect and mechanism of polydatin and resveratrol on enterovirus 71 (EV71 have not been reported. In this study, resveratrol revealed strong antiviral activity on EV71, while polydatin had weak effect. Neither polydatin nor resveratrol exhibited influence on viral attachment. Resveratrol could effectively inhibit the synthesis of EV71/VP1 and the phosphorylation of IKKα, IKKβ, IKKγ, IKBα, NF-κB p50 and NF-κB p65, respectively. Meanwhile, the remarkably increased secretion of IL-6 and TNF-α in EV71-infected rhabdosarcoma (RD cells could be blocked by resveratrol. These results demonstrated that resveratrol inhibited EV71 replication and cytokine secretion in EV71-infected RD cells through blocking IKKs/NF-κB signaling pathway. Thus, resveratrol may have potent antiviral effect on EV71 infection.

 14. Towards the Small and the Beautiful: A Small Dibromotyrosine Derivative from Pseudoceratina sp. Sponge Exhibits Potent Apoptotic Effect through Targeting IKK/NFκB Signaling Pathway

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Y. Chiang

  2013-08-01

  Full Text Available A dibromotyrosine derivative, (1′R,5′S,6′S-2-(3′,5′-dibromo-1′,6′-dihydroxy-4′-oxocyclohex-2′-enyl acetonitrile (DT, was isolated from the sponge Pseudoceratina sp., and was found to exhibit a significant cytotoxic activity against leukemia K562 cells. Despite the large number of the isolated bromotyrosine derivatives, studies focusing on their biological mechanism of action are scarce. In the current study we designed a set of experiments to reveal the underlying mechanism of DT cytotoxic activity against K562 cells. First, the results of MTT cytotoxic and the annexin V-FITC/PI apoptotic assays, indicated that the DT cytotoxic activity is mediated through induction of apoptosis. This effect was also supported by caspases-3 and -9 activation as well as PARP cleavage. DT induced generation of reactive oxygen species (ROS and the disruption of mitochondrial membrane potential (MMP as indicated by flow cytometric assay. The involvement of ROS generation in the apoptotic activity of DT was further corroborated by the pretreatment of K562 cells with N-acetyl-cysteine (NAC, a ROS scavenger, which prevented apoptosis and the disruption of MMP induced by DT. Results of cell-free system assay suggested that DT can act as a topoisomerase II catalytic inhibitor, unlike the clinical anticancer drug, etoposide, which acts as a topoisomerase poison. Additionally, we found that DT treatment can block IKK/NFκB pathway and activate PI3K/Akt pathway. These findings suggest that the cytotoxic effect of DT is associated with mitochondrial dysfunction-dependent apoptosis which is mediated through oxidative stress. Therefore, DT represents an interesting reference point for the development of new cytotoxic agent targeting IKK/NFκB pathway.

 15. Towards the small and the beautiful: a small dibromotyrosine derivative from Pseudoceratina sp. sponge exhibits potent apoptotic effect through targeting IKK/NFκB signaling pathway.

  Science.gov (United States)

  Su, Jui-Hsin; Chen, Yu-Cheng; El-Shazly, Mohamed; Du, Ying-Chi; Su, Chiang-Wen; Tsao, Chia-Wei; Liu, Li-Lian; Chou, Yalan; Chang, Wen-Been; Su, Yin-Di; Chiang, Michael Y; Yeh, Yao-Tsung; Lu, Mei-Chin

  2013-09-01

  A dibromotyrosine derivative, (1'R,5'S,6'S)-2-(3',5'-dibromo-1',6'-dihydroxy-4'-oxocyclohex-2'-enyl) acetonitrile (DT), was isolated from the sponge Pseudoceratina sp., and was found to exhibit a significant cytotoxic activity against leukemia K562 cells. Despite the large number of the isolated bromotyrosine derivatives, studies focusing on their biological mechanism of action are scarce. In the current study we designed a set of experiments to reveal the underlying mechanism of DT cytotoxic activity against K562 cells. First, the results of MTT cytotoxic and the annexin V-FITC/PI apoptotic assays, indicated that the DT cytotoxic activity is mediated through induction of apoptosis. This effect was also supported by caspases-3 and -9 activation as well as PARP cleavage. DT induced generation of reactive oxygen species (ROS) and the disruption of mitochondrial membrane potential (MMP) as indicated by flow cytometric assay. The involvement of ROS generation in the apoptotic activity of DT was further corroborated by the pretreatment of K562 cells with N-acetyl-cysteine (NAC), a ROS scavenger, which prevented apoptosis and the disruption of MMP induced by DT. Results of cell-free system assay suggested that DT can act as a topoisomerase II catalytic inhibitor, unlike the clinical anticancer drug, etoposide, which acts as a topoisomerase poison. Additionally, we found that DT treatment can block IKK/NFκB pathway and activate PI3K/Akt pathway. These findings suggest that the cytotoxic effect of DT is associated with mitochondrial dysfunction-dependent apoptosis which is mediated through oxidative stress. Therefore, DT represents an interesting reference point for the development of new cytotoxic agent targeting IKK/NFκB pathway. PMID:24065159

 16. Tetramethylpyrazine attenuates TNF-α-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-IκB signaling pathways

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zheng, Zhen; Li, Zhiliang; Chen, Song; Pan, Jieyi; Ma, Xiaochun, E-mail: zjoever@gmail.com

  2013-08-15

  Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-α-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-α-induced expression of iNOS by inhibiting IκB kinase (IKK) phosphorylation, IκB degradation and nuclear factor κB (NF-κB) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/IκB/NF-κB-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-α-induced IκB phosphorylation and the downstream NF-κB activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/IκB-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-α-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-α-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-α-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/IκB/NF-κB pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/IκB/NF-κB-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/IκB mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/IκB-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway.

 17. Effect of Inoculation and Top-Dressing with KAN on Yields and Characteristics of Winter Peas in Wheat Mixture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonimir Štafa

  1999-09-01

  Full Text Available Three year field trials (1995-1998 were aimed at determination of the inoculation and top-dressing with calcium amonium nitrate (KAN effect on number and mass of root nodules of winter peas in mixture with "Sana" wheat and also on the green mass and dry matter yield of winter pea and wheat mixture. Immediately before sowing the inoculation of pea seeds was done by the indigenous variety of Rhizobium leguminosarum bv. Viciae which belongs to the collection of Department of Microbiology (Redžepović et al. at the Agricultural Faculty. In the first investigation period (March 21 st inoculated variants (2 i 4 had a significantly higher (P=5% active nodule number in respect to control and fertilized variant (3. During the second investigation period (May 24 th inoculated pea variant (2 had significantly higher (P=5% active nodule number in respect to root nodule number determined on the fertilized pea variant (3 as well as the highest total nodule number. In the third investigation period (June 1 st the highest total pea root nodule number was determined on the inoculated variant 2 (159,42 as well as nodule dry weight (2,80 g/variant. Average mixture green mass yield were ranging from 49,83 t/ha (variant 4 up to 54,22 t/ha (variant 3. Differences between green mass yield were not significant (P=5%. Pea mass content in total green mass yield was 51,50% (variant 4 up to 63,22% (control. Total dry matter yields were ranging from 12,03 t/ha (control up to 14,85 t/ha for variant 3 (KAN fertilization. Inoculated mass variant (2 had a higher pea mass content in respect to fertilized variants. Digestable pea raw albumen yields in 1998. were ranging from 1147 kg/ha (control up to 1641 kg/ha for inoculated variant 2, and for wheat, those values were from 426 kg/ha (control up to 646 kg/ha for inoculated and fertilitzed variant 4. Total PSB mixture yield were from 1573 kg/ha (control up to 2049 kg/ha for inoculated variant 2. Inoculated variant 2 had a

 18. Research of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Beliefs in Proof, Proving Processes and Proof Evaluation Processes [İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kanıt Bağlamındaki İnançlarının, Kanıtlama Süreçlerinin ve Örnek Kanıtları Değerlendirme Süreçlerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Candaş Uygan

  2014-08-01

  Full Text Available The purpose of this study is to research pre-service elementary mathematics teachers’ beliefs on meaning and features of mathematical proof, their proving processes and their reasoning process while evaluating validities of proof examples. This study is a qualitative research. Participants of the study are three pre-service elementary mathematics teachers who continue to study in a state university from Central Anatolia Region. Participants’ beliefs on proof were researched with semi-structured interview whilst proving processes and evaluation processes of proof examples were researched with clinical interviews. Interviews were recorded with video camera and data were analyzed according to qualitative methods. When beliefs on proof were analyzed, it was indicated that participants see mathematical proofs as problem solving process and exploration of source of mathematical knowledge, and believe that proofs have to be deductive, apprehensible and have to include generalizable results. Also according to opinions of all three participants, they believe that their proving abilities are insufficient. Analyze results related to proving processes indicated that pre-service teachers considered conclusions of theorems as if they are conditions of theorems and also used proving strategies uncomprehendingly in proving process. Finally, analyze results related to proof evaluation process indicated that participants assessed computer based experimental verifications as valid mathematical proofs and had mistakes when they evaluated warrants used in verifications that break axiomatical structure of proofs. [Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel kanıtın anlamına ve özelliklerine yönelik inançlarını, kanıtlama ve örnek kanıtların geçerliliğini değerlendirirken yaptıkları muhakeme süreçlerini incelemektir. Çalışma nitel bir araştırmadır. Katılımcılar bir devlet üniversitesinde

 19. Does light mobilization treatment reduce long-term sick leave for low back pain? / Kan råd om fysisk aktivitet redusere sykefraværet for pasienter med ryggplager?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli Molde Hagen

  2009-10-01

  aktivitet selv om ryggen var vond. Kontrollgruppen fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten.Resultater: Pasientene som ble behandlet på ryggpoliklinikken kom fortere tilbake i jobb enn de pasientene som fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten. Etter et år var 68% friskmeldt i ryggpoliklinikkgruppen og 56% friskmeldt i primærhelsetjenestegruppen. Den raskere tilbakekomst til jobb det første året medførte ikke økt risiko for resykmelding de påfølgende to år og ga samfunnsøkonomiske besparelser. De som hadde best nytte av behandlingen på ryggpoliklinikken, var de som trodde at deres arbeidsevne var betydelig redusert, hadde konstant belastning på ryggen mer enn halve arbeidstiden, og trodde at årsak til ryggplagene ikke hadde sammenheng med tilfeldigheter. Studien viser også at ryggpasienter har flere subjektive helseplager enn normalbefolkningen.Fortolkning: Den tidlige intervensjonen på ryggpoliklinikken medførte mindre sykefravær, og resultater fra analysene kan tyde på at denne behandlingen reduserte pasientenes frykt og engstelse for smertene og endret tro og forventninger om hvilken betydning jobben hadde som årsak til plagene.    

 20. Egenvurdering og selv-regulert læring i grunnskolen : hvordan kan egenvurdering betraktes som et aspekt ved selv-regulert læring, og på hvilken måte kan skolen bidra til utviklingen av egenvurdering?

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Temaet for oppgaven er egenvurdering i grunnskolen: den vurderingen som eleven foretar av seg selv og eget arbeid. Jeg har valgt å knytte egenvurdering til selv-regulert læring for å sammenligne sentrale prosesser innen disse områdene. Formålet med oppgaven er å få en bedre forståelse av hva egenvurderingsbegrepet innebærer. Oppgavens praksisbetydning vil være å klargjøre hvilken hensikt implementering av egenvurdering kan ha i grunnskolen og hvordan man kan jobbe for å utvikle dette. ...

 1. Religionsneutralitet - respekt for alle eller fremmedgørelse af religion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Neutralitet kan ikke betyde, at alle er lige tilfredse, eller at politikken slet ikke tager nogen form for stilling. Så diskussionen kræver en mere grundig refleksion over selve idéen om neutralitet....

 2. "Bolagsverket är mer modernt än jag tänkte mig" : Hur kan statliga myndigheter arbeta med Employer Branding för att attrahera Generation Y?

  OpenAIRE

  Nilsson, Linnéa; Malmberg, Sara

  2016-01-01

  Bakgrund: Employer Branding är ett relativt nytt begrepp som har börjat användas som en strategi inom Human Resource Management. Genom att utveckla ett Employer Brand kan or-ganisationer attrahera och behålla talangfull arbetskraft och på så vis säkra sin överlevnad. Det saknas emellertid forskning på hur Employer Branding kan användas i offentlig verksamhet för att attrahera den senaste generationen på arbetsmarknaden; Generation Y. Syfte: Öka förståelse för hur statliga myndigheter kan arbe...

 3.   Cell Penetrating Peptoids (CPPos: Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik K. Kölmel

  2012-11-01

  Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs. The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

 4. Aktieägaravtalets giltighet mot tredje man : Kan laganalogi göras mot sakrätt och skiljeavtal vid partssuccession?

  OpenAIRE

  Morling, Felix

  2010-01-01

  Trots principen om avtalets subjektiva begränsning kan det finnas skäl till att utöka ett aktieägaravtals verkningar mot förvärvande tredje man för att skydda beaktansvärda intressen. Då rättsläget är oklart är det av intresse att undersöka huruvida en tolkning med laganalogins hjälp mot sakrättens samt skiljerättens område kan klargöra rättsläget. För att ge läsaren tillräcklig bakgrund för analysen beskrivs rättsläget vad gäller aktieägaravtal och de bakomliggande teorierna rörande den anal...

 5. CLA og andre stoffer i mælk relateret til den humane sundhed - hvordan kan primærproducenten påvirke indholdet

  OpenAIRE

  Nielsen, Tina Skau; Straarup, Ellen Marie; Sejrsen, Kristen

  2005-01-01

  Mælkens indhold af CLA er interessant ud fra en human ernæringssynsvinklen, idet flere undersøgelser har vist en positiv sammenhæng mellem indtag af CLA og risikoen for cancer. Der blev fundet en betydelig variation mellem bedrifter i mælkens indhold af CLA, og ikke noget entydigt billede af niveauet i konventionel og økologisk mælk. Resultater viser desuden at foderrationens sammensætning påvirker niveauet, men også at der synes at være en forskel mellem de enkelte køer.

 6. A phase I clinical study of Andrographis paniculata fixed combination Kan Jang versus ginseng and valerian on the semen quality of healthy male subjects.

  Science.gov (United States)

  Mkrtchyan, A; Panosyan, V; Panossian, A; Wikman, G; Wagner, H

  2005-06-01

  The safety of different doses of Kan Jang--a fixed combination of Andrographis paniculata special extract (SHA-10) and Acanthopanax senticosus--compared to two extensively used medicinal plants, Valeriana officinalis and Panax ginseng in the form of standardized extracts, has been examined. A phase I clinical study was designed to evaluate the effect on semen quality of healthy males in terms of spermatogenesis and quality of semen. The results of the study revealed no significant negative effect of Kan Jang on male semen quality and fertility, but rather a positive trend with respect to the number of spermatozoids in the whole ejaculate, the percentage of active (normokinetic) forms of spermatozoids, and fertility indexes, together with a decrease in the percentage of inactive (diskinetic) forms of spermatozoids. In the group receiving ginseng, no significant negative effects on the fertility parameters were revealed and there was a clear decrease in the percentage of diskinetic forms of spermatozoids. Subjects receiving valerian showed a temporary increase in the percentage of normokinetic spermatozoids and a decrease in diskinetic forms, but these changes had no effect on fertility indices. The results indicate that Kan Jang, ginseng and valerian are safe with respect to effects on human male sterility when administered at dose levels corresponding to approximately 3 times the human daily dose. PMID:16008115

 7. Kan diplomstuderende læse en peer-reviewet artikel i den første uge?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anker Helms Jørgensen

  2014-09-01

  Full Text Available Peer-reviewede artikler er det akademiske guld inden for de empiriske videnskaber. På trods af deres specialiserede, fagspecifikke indhold har de undervisningsmæssigt potentiale til at indvie de studerende i universitetets etos. Hvornår kan studerende læse sådanne artikler? I den allerførste uge på universitetet? Dette har jeg undersøgt i et kursus for diplomstuderende, hvoraf 2/3 aldrig har taget et kursus på et universitet. De arbejder med en frivillig øvelse i første uge: de læser en peer-reviewet artikel (Monk et al., 2004, skriver et abstract af den og giver hinanden feedback. Artiklens emne er alment: Hvorfor mobiltelefoner er generende i det offentlige rum? Den er velskrevet og giver et godt billede af, hvordan forskere arbejder. Artiklen er ledsaget af stilladsering med forklaringer, spørgsmål og svar. Undersøgelsen omfattede 94 studerende. Resultatet viser, at 89 % skrev et abstract, 96% fandt brugen i første uge acceptabel og 100 % mente, at øvelsen skulle gentages i næste semester. De studerende værdsatte artiklens autenticitet; de fandt det nyttigt og udfordrende at skrive tidligt; skrivningen fik dem til at tænke. Alt i alt var det en succesoplevelse, som gav dem blod på tanden. Det er således klart, at diplomstuderende kan læse en peer-reviewet artikel i den første uge med udbytte.Peer-reviewed papers are like academic gold in many disciplines. But when is it appropriate to introduce students to such papers? In their first week at university? To address this question diploma-students were asked to work with a peer-reviewed paper (Monk. et al 2004 during their first week. The students, two thirds of whom were new to university level education, were asked to write an abstract of the paper - voluntarily - and then give feedback to each other. The paper the students were given addressed the use of mobile phones in public spaces. It was selected for its readability and the exercise was supported with extensive

 8. Parasit er forklædt som vært

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  2008-01-01

  Parasitter kan koble værtens egne molekyler til overfladen hvorved værtens eget immunforsvar ikke kan genkende snylteren. Det er bl.a. vist hos voksmøllet og dets nematodparasit Udgivelsesdato: 6. juni...

 9. Escitalopram er en svag hæmmer af CYP2D6-katalyserede O-demetylering af (+)-tramadol, men ikke mindsker hypoalgesic virkning i eksperimentelle smerter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Noehr-Jensen, L; Zwisler, S T; Larsen, F;

  2009-01-01

  Tramadol er O-demethylerede til den aktive metabolit (+)-O-desmethyltramadol ((+)- M1) via CYP2D6, et enzym, der er svagt hæmmes af escitalopram. Vi har undersøgt muligheden for en farmakokinetisk (PK) og farmakodynamiske (PD) virkningen af escitalopram på tramadol metabolisme. Femten raske...... forsøgspersoner afsluttet denne randomiseret, dobbeltblindt, trefaset, crossover forsøg. Kombinationer af escitalopram 20 mg / dag eller placebo sammen med tramadol 150 mg eller placebo blev anvendt. Blodprøver til farmakokinetik blev trukket på 0-24 timer efter medicinering. Den analgetiske virkning af (+)-M...... 1,95 mikromol / LH efter escitalopram (P = 0,0027). Den gennemsnitlige ÄúÊÇ (1-12) af CPT var 4.140 og 4.388 cm.s efter placebo og escitalopram (p = 0,71). Selvom escitalopram er en svag hæmmer af CYP2D6, er det ikke forringer den analgetiske virkning af tramadol....

 10. Om at kuratere musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  2010-01-01

  at kuratere er typisk noget man gør inden for de visuelle kunstinstitutioner. Men hvad sker der idet man 'kuraterer musik'. Hvilken effekt får det? Hvad kan 'kurateringen' som almindelig programsætning ikke kan?......at kuratere er typisk noget man gør inden for de visuelle kunstinstitutioner. Men hvad sker der idet man 'kuraterer musik'. Hvilken effekt får det? Hvad kan 'kurateringen' som almindelig programsætning ikke kan?...

 11. Pædagogikkens placebo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldgaard, Kirsten

  2016-01-01

  Kan man overhovedet stole på uddannelsesforskningen, når den ikke tager højde for den effect, forskeres og læreres entusiasme i forhold til en ny metode kan have for resultaterne?......Kan man overhovedet stole på uddannelsesforskningen, når den ikke tager højde for den effect, forskeres og læreres entusiasme i forhold til en ny metode kan have for resultaterne?...

 12. Alle kan skrive artikler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenberg, Jacob; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

  2013-01-01

  This is a book describing variuous important aspects of writing scientific articles for publication. Issues covered include design and quality of studies, article types and how to construct each article type, literature search, reporting guidelines, IMRAD, references, authorship, and the publicat......, and the publication process. The book is in Danish, but will soon be available in English as well.......This is a book describing variuous important aspects of writing scientific articles for publication. Issues covered include design and quality of studies, article types and how to construct each article type, literature search, reporting guidelines, IMRAD, references, authorship...

 13. Behandlingsresistent depression kan behandles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack...... of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment...

 14. Kan karkirurgi nedsaette amputationsfrekvensen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes Sanddal; Bøvling, Søren; Fasting, H;

  1993-01-01

  In June 1988 a Department of Vascular Surgery was established in the County of Viborg, Denmark. In a retrospective study, 314 patients had 337 major amputations within two time periods: 1986-1987, and 1989-1990. The number of patients seen by a vascular surgeon rose significantly from 19% in the ...

 15. Nitroglycerin kan give hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørup, Peter; Levinsen, Tine Holbæk; Hovind, Peter

  2011-01-01

  The patient was an 82-year-old woman with orthostatism, who was administrated one normal dose of glycerylnitrate as a part of a tilt table test. The following ten minutes after administration, a paradoxical and significant blood pressure response was registered in the form of a rise to 205/111 mm......Hg. The conclusion was that her response was a paradoxical response to glycerylnitrate, orthostatism and a pathological response to massage of the carotid artery. This is the third reported case on paradoxical hypertension induced by glyceryl nitrates. It is speculated that dysfunction of the cerebral bloodflow...

 16. Kan internettet flytte stemmer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoff, Jens Villiam

  nyhedsmediernes valgsites (16%), mens de såkaldte web 2.0. faciliteter (Facebook, Youtube, MySpace, blogs) havde et begrænset antal besøgende. Videre viser undersøgelsen, at nettets evne til at ændre folks partivalg eller vigtige politiske holdninger synes at være beskeden, hvorimod nettet har større effekt når...

 17. Kan internettet flytte stemmer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoff, Jens Villiam

  2008-01-01

  nyhedsmediernes valgsites (16%), mens de såkaldte web 2.0. faciliteter (Facebook, Youtube, MySpace, blogs) havde et begrænset antal besøgende. Videre viser undersøgelsen, at nettets evne til at ændre folks partivalg eller vigtige politiske holdninger synes at være beskeden, hvorimod nettet har større effekt når...

 18. Kan vi leve sammen?

  OpenAIRE

  Dreyer, Agnete; El Dirawi, Rola; Horst, Marlene; Krøigaard, Andreas; Sommer, Ditte; Lassen, Maria

  2007-01-01

  This project is situated around the questions: Why do conflicts arise when cultures have to live together? And how does the general angst and insecurity in modern life interfere with the development of identity? Is there a connection between these two? A speech from the Danish party Dansk Folkeparti has been used to show certain tendencies in the Danish society, which these conflicts have brought along. The topic of conversation in the public space is dominated by terrorism and i...

 19. Alle kan skrive artikler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pommergaard, Hans-Christian; Rosenberg, Jacob; Burcharth, Jakob

  2013-01-01

  This is a book describing the unique technique called "Mind-to-Paper". This will enable you to produce a full text scientific article in a single day! The book is in Danish, but will soon be available in English as well.......This is a book describing the unique technique called "Mind-to-Paper". This will enable you to produce a full text scientific article in a single day! The book is in Danish, but will soon be available in English as well....

 20. Higgs kan wachten

  CERN Multimedia

  Stroeykens, Steven

  2000-01-01

  The european particle accelerator LEP finished its life. The apparatus is dismantled, although it was perhaps about to make a discovery which would have deserved a Nobel Prize and a place in the handbooks

 1. Het kan ook duurzamer

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2009-01-01

  ASG (Animal Science Group) heeft ideeën ontwikkeld voor een in alle opzichten duurzame veehouderij in 2023. Dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en economie zijn in de veehouderij goed te combineren. Dat is de conclusie van het rapport Kracht van Koeien van ASG

 2. Metodefetichismen på retur i dansk pædagogik? Dyrk omtanken - didaktisk refleksion kan aldrig blive et hurtigt fix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2016-01-01

  Igennem de seneste årtier er mange forskellige undervisningskoncepter fra de angelsaksiske kontinenter blevet præsenteret og implementeret i dansk skolesammenhæng fra vuggestueren til gymnasiesektoren. En særlig forherligelse af disse metodekoncepter har en underliggende tendens til at smide...... lærende, samt lærerens muligheder og funktion. Der er dog nye vinde på vej i form af dyrkelsen af de professionelle læringsfællesskaber, som man er begyndt at lade blomstre på uddannelsesinstitutioner og interessere sig for forskningsmæssigt. Sådanne læringsfællesskaber har potentiale til netop ikke...

 3. Clinical Effect Observation of Fu Kan An-7 in Treating Monilial Vaginitis%妇康安-7治疗霉菌性阴道炎的临床疗效观察

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘照贞; 郭新华; 吴维瑜; 陈银珍

  2001-01-01

  The effect of FuKanAn-7 in treating monilial vaginitis was reported in this paper. The patients were divided into two groups:“Ⅰ” used FuKanAn-7 cream into vagina, “Ⅱ” used Canesten into vagina. After treatment five to seven days, patients were rechecked, then a judge of the effect was taken. The effective rate of the group of FuKanAn-7 was 96%, the group of Canesten was 52.3%. The effective rate of FuKanAn-7 was significantly higher than the group of Canesten(P<0.05). It Conclused that FuKanAn-7 is effective and convenient in treating monilial vaginitis.%将霉菌性阴道炎患者分为两组:一组为阴道推置妇康安-7乳剂,另一组为阴道放置凯妮汀片(Canesten),用药后5d~7d复查作疗效判断。结果:使用妇康安-7组有效率96%,而使用凯妮汀组有效率52.3%,前者明显高于后者(P<0.05)。

 4. Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli-Marie Danbolt Drange

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg hvordan teknologi kan skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Jeg starter med å skissere et mulig framtidsscenario i form av et blogginnlegg skrevet av en 15 åring i året 2030. Videre i artikkelen tar jeg utgangspunkt i dette framtidsscenarioet og sammenligner det med dagens situasjon, i tillegg til at jeg drøfter hva som må til for at scenarioet kan oppfylles. Læreren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye undervisnings- og læringsmåter, og det er først når læreren integrerer teknologien i sin undervisning at nye praksiser oppstår. Jeg viser noen konkrete eksempler på bruk av teknologi på nye måter, samt refleksjon rundt utviklingen framover.

 5. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank Farsø; Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie;

  områder. PBPK modellering kan være bindeledet mellem kontami-nant eksponering via kosten og kontaminant koncentrationer i blodet hos arktiske befolkningsgrupper, samt være med til at estimere koncentration af kontaminanter i lever, nyre, blod, hjerne, fedtvæv m.v. I projektet indgår data fra 40 personer i...... 35 år. De i projektet gennemførte statistiske analyser og PBPK modellering indikerer følgende: 1. At der for den valgte aldersgruppe mellem 18-36 år på gennemsnits basis er en god overensstemmelse mellem målte kontaminantkon-centrationer i blodet og de beregnede indtag af kontaminanter via kosten. 2...... mellem PBPK modelleret koncen-trationer af kontaminanter i blod og de målte koncentrationer i blod. 4. PBPK modelberegninger indikerer, at kontaminantkoncentration i blodet kan øges betydeligt efter indtagelse af måltider med et højt indhold af kontaminanter (fx isbjørn, sæl, fugle og hval). For perso-ner...

 6. Bankernes problemer er ikke forbi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Grosen, Anders; Hansen, Jørn Astrup

  2014-01-01

  Vi har alle tydeligt kunnet se, at bankerne havde store problemer henover finanskrisen. Men mange er efterhånden kommet til den opfattelse, at det nu går mod lysere tider, og at situationen for bankerne langsomt er ved at normalisere sig. Men en velunderbygget artikel i dette nummer af Finans/Invest...

 7. Resources and uncertainties in evaluation of chemicals: basic methodological developments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, P. B.; Lerche, D. B.; Brüggemann, R.

  2005-01-01

  Før en risikovurdering kan foretages, skal der laves en fokusering af problem feltet. Ellers kan risikovurderingen komme til at vurdere omstændigheder, der ikke er de mest relevante og derfor ikke er dem, der er forbundet med størst risiko. Dette paper indføre forsigtighed i selve problemafgrænsn...

 8. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune

  2013-01-01

  DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor m...

 9. Weather-driven power transmission in a highly renewable European electricity network

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodriguez, Rolando A.

  til at undersøge, hvor meget en indskrænket transmission kan reducere behovet for reserveenergi. Transmission i sig selv sænker ikke den maksimale reservekraft, hvilket betyder, at lande ikke kan nedjustere eller afskaffe deres nuværende reservekapacitet for kon- trollerbar produktion. Vi designer...

 10. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 11. Infraktioner i dentin - diagnostik og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Ulla

  2011-01-01

  Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege tanden i tandrækken, ofte end ikke oplyse, om det er i over- eller underkæbe, men har rigtigt ondt en gang imellem, når der tygges i den angivne side. ...

 12. Glemmer USA Afghanistan nu?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  Hvis Obamas efterfølger kan skrue den rigtige strategiske fortælling sammen så vil USA ikke forlade Afghanistan med udgangen af 2016.......Hvis Obamas efterfølger kan skrue den rigtige strategiske fortælling sammen så vil USA ikke forlade Afghanistan med udgangen af 2016....

 13. Coaching som styringsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anita Monnerup

  2010-01-01

  Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om......Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om...

 14. Humor og ironi i tværsproglige og tværkulturelle møder. Bona-fide, ikke-bona-fide og bona-fide-cum-humor i dansk og fransk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lita Lundquist

  2010-10-01

  Full Text Available Artiklen tager udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af hvordan danskere og franskmænd anvender og reagerer på humor og ironi i professionelle sammenhænge. Humor er i sig selv et mangefacetteret fænomen der er beskrevet i flere sproglige og ikke sproglige discipliner, men når humor studeres som et tværsprogligt og tværkulturelt fænomen, inddrages endnu flere aspekter der kalder på andre former for belysning. Humor betragtes her først som en ikke-bona-fide sproghandling der for at være vellykket via sin semantiske og pragmatiske dobbelt(tydighed skal tolkes som en bona-fide-cum-humor sproghandling. Danskeres udbredte anvendelse af humor og (selvironi, også i faglige sammenhænge, i modsætning til franskmænds præference for ordspil, forklares sprogligt via særegenheder i det danske overfor det franske sprog, og kulturantropologisk og sociologisk via forskelle i civilisationsprocesser og ledelsesstrukturer i de to kulturer. Artiklen er således et forsøg på at slå bro mellem komparativ sprogforskning og sammenlignende lande- og kulturstudier.

 15. Vad kännetecknar framgångsrik affärsutveckling? : Hur Starbucks kan bidra till den förståelsen.

  OpenAIRE

  Balic, Neira; Odenbring, Åsa

  2005-01-01

  Denna studie syftar till att få en ökad förståelse för vad som kännetecknar affärsutvecklingen hos snabbt växande företag. Författarna närmar sig problemet genom att de använder Starbucks som fallstudie och analyserar företaget med hjälp av fyra olika teorier. Starbucks har under en kort tid vuxit relativt snabbt och företaget finns idag etablerad i 34 länder. De teorier som behandlas i uppsatsen bearbetar ämnet affärsutveckling. Varje teori fokuserar på olika aspekter av vad som kan leda til...

 16. ”Vissa saker kan bli lite bättre” : En kvalitativ studie om arbetsmotivation bland vårdpersonal inom hemvården

  OpenAIRE

  Näsman, Sara; Luukinen, Evelina

  2015-01-01

  Examensarbetet är ett beställningsarbete från en kommun i Österbotten, som har som syfte att ta reda på vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens arbetsmotivation inom hemvården. Studien vill få fram på vilket sätt vårdpersonalen själv kan påverka sin arbetsmotivation. Avsikten är att få fram både positiva och negativa faktorer som påverkar arbetsmotivationen. Maslows behovshierarki, Antonovskys teori om känsla av sammanhang samt Herzbergs tvåfaktor-teori har använts som teoretiska utgå...

 17. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 18. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Damgaard, Christian;

  2012-01-01

  Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre...

 19. Økologisk risikovurdering af genmodificeret sojabønne-krydsning linje MON87769 x MON89788 (EFSA/GMO/NL/2010/85) i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Sørensen, Jesper Givskov;

  2011-01-01

  konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen økologiske uønskede konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede...

 20. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune;

  2011-01-01

  Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og...

 1. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune;

  2011-01-01

  Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og...

 2. 罗格列酮对血管内皮细胞胰岛素抵抗及ROS/IKK的影响%Effect of Rosiglitazone on Insulin Resistance and ROS . IKK Signaling Pathway in Vascular Endothelial Cells

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈芳辉; 杨人泽; 罗新辉; 钟声; 李泽玲; 曾韬慧; 魏桂林

  2014-01-01

  Objective To explore the protective effect of rosiglitazone on insulin resistance( IR)induced by high glucose in vascular endothelial cells and its possible mechanism. Methods Human umbilical vein endothelial cells( HUVECs) was divided into 3 groups:the normal control group cultivated in DEME medium with 5. 5 mmol·L-1 glucose;the high glucose group( HG)cultivated in DEME medium with 33 mmol · L-1 glucose for 24 h after the IR model was set up;the rosiglitazone group cultivated in DEME medium with 33 mmol·L-1 glucose and 10 μmol·L-1 of rosiglitazone for 24 h after the IR model was set up. The cell viability,nitric oxide(NO),endothelin-1(ET-1),mitochondrial membrane potential,reactive oxygen species ( ROS),p-IKK and IkBa protein levels were detected. Results Compared with the normal control,the cell viability,the level of NO and the mitochondrial membrane potential were decreased,levels of ET-1 and ROS increased,p-IKK expression was up-regulated,and IκBα expression was down-regulated in HG group(all P〈0. 01). Rosiglitazone reversed these changes in a time-dependent manner(P〈0. 05). Conclusion Rosiglitazone has the protective effect on insulin resistance induced by high glucose in vascular endothelial cells via inhibiting ROS/IKK signaling pathway.%目的:探讨罗格列酮对高糖诱导胰岛素抵抗( IR)血管内皮细胞的保护作用及可能机制。方法将人脐静脉内皮细胞( HUVECs)分为3组:正常对照组( DMEM培养液,葡萄糖浓度为5.5 mmol·L-1);高糖组(建立高糖诱导内皮细胞IR模型后,葡萄糖浓度为33 mmol·L-1的DMEM中培养24 h);罗格列酮组(建立高糖诱导内皮细胞IR模型后,葡萄糖浓度为33 mmol·L-1的DMEM中加入10μmol·L-1罗格列酮干预24 h)。检测细胞存活率、细胞上清液一氧化氮(NO)和内皮素(ET-1)水平、线粒体膜电位和活性氧(ROS)变化,以及磷酸化I-κB 激酶(p-IKK)和 NF-κB 抑制蛋白( IKBA)表

 3. Storby og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2014-01-01

  Det kan diskuteres, hvor bogstavelig man skal tage forudsigelsen om sekularisering eller religionens forsvindende betydning, men i dag kan en nærmere undersøgelse af livet og infrastrukturen i storbyerne bekræfte, at religion som sådan ikke er forsvundet fra byernes offentlige rum. Kan København på...

 4. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik;

  2010-01-01

  foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af...

 5. Dişhekimliği Öğrencileri, Dişhekimleri ve Yardımcı Personelin Kan Cıva Seviyelerinin Araştırılması

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Bileşiminde cıva bulunan amalgam dolguların dişhekimliğinde yaygın kullanımı, dişhekimi ve yardımcı personeli cıva zehirlenmesi riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kamu kurumlarında veya serbest çalışan dişhekimlerinin ve yardımcı personelin kan cıva seviyelerini belirleyerek kronik cıva zehirlenmesi açısından değerlendirmektir. Bu amaçla 211 dental personel ve 58 kişilik bir kontrol grubu oluşturularak toplam 269 bireyden alınan kan örneklerinin cıva analizleri soğu...

 6. Sociālais medijs "Instagram" kā mārketinga komunikācijas kanāls: "ArtJam", "Paviljons" un "Yayoi" piemēri

  OpenAIRE

  Ezergaile, Elizabete

  2016-01-01

  Bakalaura darba "Sociālais medijs "Instagram” kā mārketinga komunikācijas kanāls: “ArtJam”, “Paviljons” un “Yayoi” piemēri" mērķis ir noskaidrot, kādā veidā un kādiem mērķiem iepriekš minētie zīmoli izmanto sociālo mediju “Instagram” kā mārketinga komunikācijas kanālu un kādus rezultātus komunikācija šajā kanālā ir sniegusi konkrētajiem zīmoliem. Teorijas daļā aplūkotas teorētiskās nostādnes par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālajiem medijiem, sociālo mediju mārketingu, sociāli medi...

 7. Hjälper det alltid att vända andra kinden till? : Hur gestaltas mobbning i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré och Gilla ”hata horan!” av Johanna Nilsson? Hur kan innehållet användas meningsfullt i undervisning på högstadiet?

  OpenAIRE

  Serrander, Anna

  2014-01-01

  Den här uppsatsen handlar om företeelsen mobbning sedd ur olika perspektiv. Mobbning är dock ett stort område, och en problematisk term att förklara. En anledning till det är det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Därför kan man säga att uppsatsen består av två delar. I den första delen skriver jag om vad några olika forskare definierar som mobbning, samt vilka förklaringsmodeller man kan ta till hjälp för att förstå varför mobbning kan uppstå. Resultatet av detta arbete visar att det...

 8. Väderkontraktet: plats, miljörättvisa och eskatologi i Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Maria Ahlbäck

  2010-01-01

  Full Text Available Astrid Lindgren’s children’s novel Vi på Saltkråkan (1964 which is set in the outer archipelago of Stockholm is an ideal case for the study of a variety of eco- or “environmental critical” (Buell, 2005 themes and motifs. There is for instance, the ideo-historical motif of the representation of a number of positions on nature and the physical environment generally, from the most anthropocentric one of Vesterman over the “sociocentric” (Buell 2005 view represented by the Grankvist family, to the eco- or biocentric stand of Pelle, which is epitomized in his love and defense of all kinds of animals including the most threatening and irritating ones. There is also the ecocritical generic problem of the idyll. More themes could be named. What will be at the centre of attention in this article, however, is the motif of weather as connected to that of locale, or place, and the Melkersons and the islanders’ defense of place. I suggest that part of the novel’s environmental relevance lies in what could be understood through the metaphor of contract: the characters enter a contract of dependence through the csategory of weather. This contract is deeply place-related and existentially loaded. The motif of weather cuts into the idea of environmental justice (Adamson, Evans and Stein, 2002, through the Melkersons’ struggle to save Snickargården, a struggle which is shared by the islanders themselves. The weather always serves to underscore the Melkersons’ attachment to place which is one of deepest solidarity, and to home. The novel contains an escathological undercurrent related to place and to weather. In the emphasis on this, the novel offers a profound environmental insight into the dependence of human existence upon environment.

 9. Convenience: Så tag på gourmetrestaurant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  . Maden bliver serveret for en. Drikkevarerne bliver skænket op. De snavsede tallerkner bliver ryddet væk. Selv servietten bliver foldet ud og lagt på ens skød. Er det ikke det, De forbinder med convenience food? Hvad er det så - pulverkaffe, kagemiks, lørdagskylling? Eller pølsevogn og burgere, når det......Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke...

 10. Compound FLZ inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory effects via down-regulation of the TAK-IKK and TAK-JNK/ p38MAPK pathways in RAW264.7 macrophages

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hongyan PANG; Gang LIU; Gengtao LIU

  2009-01-01

  Aim:The aim of this study was to investigate the effect of the squamosamide derivative FLZ (N-2-(4-hydroxy-phenyl)-ethyl-2-(2,5-dimethoxy-phenyl)-3-(3-methoxy-4-hydroxy-phenyl)-acrylamide) on.lipopolysaccharide (LPS)-induced inflam-matory mediator production and the underlying mechanism in RAW264.7 macrophages.Methods: RAW264.7 cells were preincubated with non-toxic concentrations of compound FLZ (1,5,and 10 μmol/L) for 30 min and then stimulated with 10 μg/L LPS.The production of nitric oxide (NO),the expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) and cyclooxygenase 2 (COX-2),and the activation of nuclear factor kappa-B (NF-κB) and mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathways were examined.Results: FLZ significantly inhibited the LPS-induced production of NO,as well as the expression of iNOS and COX-2 at both the RNA and the protein levels in RAW264.7 cells.The LPS-induced increase in the DNA binding activity of NF-κBand activator protein I (AP-1),the nuclear translocation of NF-κB p65,the degradation of the inhibitory κBα protein (IκBα)and the phosphorylation of IκBα,IκB kinase (IKK) α/β,c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) and p38 MAPKs were all sup-pressed by FLZ.However,the phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) was not affected.Further study revealed that FLZ inhibited the phosphorylation of transforming growth factor-β (TGF-β)-activated kinase 1 (TAK1),which is an upstream signaling molecule required for IKKα/β,JNK and p38 activation.Conclusion: FLZ inhibited the LPS-induced production of inflammatory mediators at least partly through the downregula-tion of the TAK-IKK and TAK-JNK/p38MAPK pathways.

 11. Valproat kan inducere reversibel encefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prakash, Sivagini; Harbo, Thomas; Christensen, Jakob

  2014-01-01

  Valproate (VPA) is a widely used antiepileptic drug - also in the elderly. A female patient was diagnosed with epilepsy at the age of 60 years and treated with VPA for 16 years before developing tremor, rigidity, cognitive impairment and descending consciousness progressing to coma. After...... discontinuation of VPA she regained full consciousness, could talk and feed herself. The extrapyramidal and cognitive symptoms completely subsided during the following months. VPA-induced encephalopathy is an uncommon but serious adverse effect that should be considered in patients with cognitive decline during...

 12. Kan teknologi og forretning adskilles?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2013-01-01

  Can technology and business be separated? The relationship between technology and business forms a crucial dimension of modern societies. This realistic point of view contradicts the de-constructive dismantling of capitalism as anything of particular importantance.......Can technology and business be separated? The relationship between technology and business forms a crucial dimension of modern societies. This realistic point of view contradicts the de-constructive dismantling of capitalism as anything of particular importantance....

 13. Riftdalkoorts kan lang verborgen blijven

  OpenAIRE

  Moormann, R.J.M.

  2009-01-01

  Riftdalkoorts komt nu in vrijwel heel Afrika voor. In 2000 dook de ziekte ook op in Jemen en Saoedie-Arabië. Noordelijker is het te koud voor het virus, maar dat is volgens viroloog Rob Moormann geen reden om achterover te leunen. Van blauwtong werd immers ook gedacht dat het in Nederland niet kon overleven

 14. Kool kan zonder chemische bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.

  2005-01-01

  Over volledig mechanische onkruidbestrijding in koolgewassen wordt vaak beweerd dat het te weersafhankelijk is en teveel capaciteit kost. Toch zijn er telers die erin slagen zonder herbiciden onkruid voldoende te bestrijden. Zoals René Verdonk in Wervershoof, die al jaren zonder onkruidbestrijdingsm

 15. Hvad kan teknologistudier sige arbejdslivsstudier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2007-01-01

  Work life studies are a research area inspired by many academic disciplines - amongst others technology studies. In the tradition of Science and Technology Studies (STS) the interplay between 'technology' and 'society' has been discussed thoroughly, and the tradition has given much reflection...... sciences. ANT has become popular in its aspirations to combine 'societal'and 'technological' factors in a seamless way. But is it possible for ANT to bridge the divide between 'societal' and 'technological' explanations in the social sciences? The article questions the ANT project and stresses that work...

 16. Hvordan kan mindfulness virke emosjonsregulerende?

  OpenAIRE

  Steinsland, Cecilie

  2010-01-01

  Over the past 20 years, the majority of research has primarily focused on the effectiveness of mindfulness-based interventions. However, an equally important direction for future research is to address how mindfulness-based interventions actually do work. The object of this theoretical paper is to examine how mindfulness can affect emotion regulation through its impact on the processes of emotion regulation suggested by Gross and colleagues. The paper is based on literature found in relevant ...

 17. Gastropleural fistel kan behandles torakoskopisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Sofie; Nekrasas, Vytautas; Haahr, Poul Erik

  2014-01-01

  Gastropleural fistula (GPF) is although uncommon a severe and sometimes fatal complication after prior thoracic surgery, trauma or malignancy. Standard therapy has often included major surgery such as laparotomia with gastrectomi. In this case report we present a patient with GPF who underwent...

 18. Openbare verlichting en ongevallen kans.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1982-01-01

  Traffic at night is not possible without traffic lighting. Usually one assumes that low-beam head lighting is adequate for cars to take part in traffic. However, the night time accident rates are considerably higher than the corresponding day time rates. Improving the lighting, e.g. by public lighti

 19. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz; Bech, Bodil Hammer;

  2012-01-01

  A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depres......A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide...... and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively....

 20. Ingen landsby kan det hele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen

  2008-01-01

  Udviklingen i byggeteknologien med billige limtræsbuer var en medvirkende årsag til at den danske "standardidrætshal", boldspilhallen med plads til en håndboldbane eller 5 badmintonbaner og indendørs fodbold, blev den altdominerende idrætsfacilitet til indendørs og/eller vinteraktiviteter på land...

 1. Investigation of autonomous cell cycle oscillation in Saccharomyces cerevisiae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Skov

  2007-01-01

  populationens fordoblingstid. I litteraturen findes der ikke modeller der kan beskrive denne observation. Ved udvikling af en relativt simpel ny model, der indeholder en synchron og en asynchron subpopulation, hvor den synchrone subpopulation kan rekruttere celler fra den asynchrone subpopulation er det vist...... at oscillations perioder der er længere end fordoblingstiden for populationen kan opretholdes. Modellen kan også forudsige graden af synchronisering og andre karakteristika for en oscillerende population....

 2. Can Venezuela's oil sector endure Chavez' ambitions any longer?; Kan Venezuela's oliesector Chavez' ambities nog langer dragen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Honkoop, J.

  2009-07-15

  Februari 2011, maar dat kan minder worden als de fondsen voor sociale programma's droogvallen.

 3. Taxonomic and functional diversity of microbial communities in rapid sand filters for groundwater treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gülay, Arda

  -teknik (SIP) viste, at de aktive ammonium-oxiderende bakterier ikke er begrænset til gruppen af Nitrosomonas. Vi foreslår, at mixotrofe eller heterotrofe grupper kan være involveret i ammonium-oxidation. Ydermere indikerede SIP-resultaterne også, at nitrit-oxidering også kan være drevet af mixotrofe eller...... heterotrofe grupper sammen med Nitrospira. Interessant nok indikerede yderligere SIP-resultater, at ammonium-oxiderende archaea ikke kan konkurrere med ammonium-oxiderende bakterier under fuldskala-forhold, og at Nitrospira-gruppen kan være involveret i ammonium-oxidation. På grund af de metodiske...

 4. Kvalitetsledelse i BDI-sektoren : Total Quality Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  1994-01-01

  Artiklen præsenterer hovedforskelle mellem TQM og ISO 9000. Det konkluderes, at der er forskelle, men at de to koncepter kan kombineres, og at ISO 9000 ikke behøver at medføre en bureaukratisering....

 5. Visioner for forskningsbiblioteker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2010-01-01

  Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor. Den betragter kort forskningsbibliotekernes kernefunktioner, der i lyset af digitalisering ikke længere kan isoleres fra forlagsfunktioner og visse andre typer af formidlingsfunktioner. Vision...

 6. Kuluçkanın ilk haftasında uygulanan nispi nem seviyelerinin çıkış gücü ve etlik piliç performansına etkileri

  OpenAIRE

  EİSABEİGLOU, Reza

  2007-01-01

  Bu çalışmada, kuluçkanın ilk 7 gününde normal, yüksek ve düşük nem seviyelerinin kuluçka ve broiler performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemede kullanılan kuluçkalık yumurtalar 52 haftalık yaştaki Ross 308 genotipinden elde edilmiştir. Denemede toplam 1200 adet kuluçkalık yumurta kullanılmıştır. Kuluçkanın ilk 7 gününde, %55 Kontrol Nem Grubu(K.N.G), %70 Yüksek Nem Grubu (Y.N.G) ve %43 Düşük Nem Grubu (D.N.G) olmak üzere, üç farklı nem seviyesinin çıkış gücü ve etlik piliç...

 7. Pakistan: Har atomvåben stabiliseret konflikten med Indien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Galasz

  2016-01-01

  Både Pakistan og Indien har et atomvåbenprogram, men kan atomvåben stabilisere konflikten mellem de to lande? Ikke rigtigt, men våbnene har tiltrukket USA’s opmærksomhed, og det er måske den bedste mulighed for at stabilisere regionen på det strategiske niveau – om end USA reelt ikke kan hindre små...

 8. Samspillet mellem oliemarkedet og det danske finansielle marked under oliekriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Jan Børsen; Linderoth, Hans

  1994-01-01

  Daglige data for olieprisen (Brent), rentesatser, aktiekurser og valutakurser benyttes til at teste samspillet mellem oliemarkedet og det finansielle marked. Der kan ikke påvises et samspil under det betydelige olieprisfald i 1. halvår af 1986, men det kan der under oliekrisen i 1990....../91. Konsolitetstest afslører dog ikke en påvirkning fra oliemarkedet til det finansielle marked....

 9. En ny konservativ kapitalismekritik i Storbritannien

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  Samfundet som sådan findes ikke - der findes kun individer og familier,' mente Thatcher. Men med David Camerons ' Big Society' kan konservatismen være på vej tilbage til sine social -konservative rødder.......Samfundet som sådan findes ikke - der findes kun individer og familier,' mente Thatcher. Men med David Camerons ' Big Society' kan konservatismen være på vej tilbage til sine social -konservative rødder....

 10. Risikoledelse og godt købmandsskab i dansk shipping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sornn-Friese, Henrik

  2013-01-01

  SHIPPINGKOMMENTAR I Lewis Carroll's børnebog „Bag spejlet" møder Alice den hvide dronning. Alice siger, at hun ikke kan tro på noget, der er umuligt, hvortil dronningen svarer, at i så fald kan Alice ikke have øvet sig ret meget. Dronningen tilføjer, at da hun selv var på Alices alder havde hun...

 11. Polyfunktionale ordbøger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning

  1997-01-01

  Principielt kan der ikke være tvivl om, at ethvert sprogsamfund har store behov for leksikografiske opslagsværk. Disse sprog kan dog lettere dækkes for sprog, hvor antallet af sprogbrugere er stort, som fx for engelsk, tysk og fransk. For små sprog som færøsk, grønlandsk og samisk er det ikke bare...

 12. Uændret miljøpåvirkning fra guldminen i Nalunaq

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  I forhold til miljøundersøgelserne i 2006 er der ikke konstateret væsentlige ændringer i miljøet omkring guldminen i Nalunaq, der ligger 40 kilometer nordøst for Nanortalik i Sydgrønland. Miljøpåvirkningerne kan spores i Kirkespirdalen, hvor minen ligger, mens der stort set ikke kan spores påvirk...

 13. Farvel til Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2016-01-01

  Brexit-konsekvens. Da det gik ned ad bakke for Italien efter 1492, fortsatte venezianerne med at fejre deres berømte karneval, som tiltrak besøgende fra hele Europa. Det samme kan ske for os i EU i dag. Det er heller ikke så ringe, men vi i Europa kan bare ikke påtvinge verden vores normer. Heller...

 14. Det ustadige i arkitekturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  dermed også en højere grad af selvbesindelse og refleksiv frihed, som måske kan føre os videre og åbne for alternativer. Det er en af min afhandlings væsentlige pointer og anfægtelser, at dette ikke kan ske på baggrund af neutrale, ikke-kvalificerede rum, eller rum determineret af/i en simplificeret...

 15. Kommentarer til SNS, Glycine max (A2704-12), vurdering af konsekvenserne ved at importere og anvende sojabønnerne på den måde, det er beskrevet i ansøgningen, modtaget 20-02-2006, deadline 01-05-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2006-01-01

  de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojafrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja...

 16. En scenes anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, Henrik

  2010-01-01

  Danser med ulve (1990, director’s cut 1991) er ikke en kunstfilm eller avantgardefilm, men en episk, Oscar-høstende Hollywoodfilm. Ikke desto mindre er den et eksempel på, at man selv i nærmest konventionelle og mainstream-agtige film kan finde scener, som får dybde og betydning via specifikt fil...

 17. Det mentale cockpit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon

  2013-01-01

  at det omfatter såvel styrevariabler som systemvariabler, og ved at der er sammenhænge mellem variabler. Derfor bruges metaforen cockpit for systemet. Pointen er så følgende: På samme måde som der ikke er isomorfi mellem et cockpits layout og det piloten kan se ud af vinduet, er der ikke isomorfi mellem...

 18. Brug af forskningsbaseret viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben

  2013-01-01

  Artiklen anvender LP-modellen som et eksempel på, hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes til kvalitetsudvikling. Ikke organiseret som top-styrede projekter, heller ikke som ”bottom-up- styrede”, men som en kombination af disse. Med eksempler fra den forskningsbaserede viden fra empirien, der...

 19. Brug af forskningsbaseret viden til kvalitetsudvikling i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben

  2013-01-01

  Med LP-modellen som eksempel vises hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes til kvalitetsudvikling. Ikke organiseret som top-styrede projekter, heller ikke som ”Bottom-up”-styrede, men som kombination af disse. Med eksempler fra den forskningsbaserede viden fra empirien, der er indsamlet i LP...

 20. Grammatik in bilingualen Wörterbüchern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning

  1995-01-01

  Almensproglige ordbøger indeholder - i modsætning til fagordbøger - traditionelt mange grammatiske oplysninger. De er dog ikke altid indarbejdet optimalt. Der kan dels foreslås mere hensigtsmæssige leksikografiske koncepter, dels er de foreliggende grammatiske informationer ikke sjældent unøjagtige...

 1. The right to drinking water and sanitation in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing; Anker, Helle Tegner

  2012-01-01

  I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at de...

 2. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Sørensen, Jesper Givskov;

  2011-01-01

  uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring...

 3. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune;

  2012-01-01

  uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring...

 4. En musikvideo er ikke bare en musikvideo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Jacobsen

  1987-08-01

  Full Text Available Mange unge er storkonsumenter af levende billeder. Hvad får de ud af de mange billeder? F. eks. af musikvideoerne? Hvordan får man struktureret et undervisningsforløb i denne nye genre? Og hvordan får man relateret musikvideoerne historisk og æstetisk? Det giver Karin Jacobsen sit bud på.

 5. Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  2008-01-01

  an exterior, their bodies paralyzed and their thoughts confronted with an empty, malleable time – a pure duration contrasting with the terrific speed of the airplane. These practices, combined with the serene “god’s eye view” of the world below – the synoptic gaze of the air traveller –mobilized diverse...... spatial configurations. Though the interior of airplane cabins has since been hyper-standardized, these spatial complexities still exist, complicating attempts to reduce them to an expression of a global, uniform, supermodern logic of non-places....

 6. Ikke en forfaldsfortælling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøss, Michael

  2015-01-01

  Anmeldelse af: Adel : Den danske adel efter 1849. Redigeret af Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen. Illustreret. 592 sider. Gads Forlag.......Anmeldelse af: Adel : Den danske adel efter 1849. Redigeret af Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen. Illustreret. 592 sider. Gads Forlag....

 7. 'Vi skal ikke ha' det samme!'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Støier, Louise; Pilpel Mercebach, Claudia; Aydin, Hÿlia;

  2014-01-01

  A study of patient satisfaction at Bispebjerg Hospital showed that areas such as user involvement and patient communication could be improved. To shed new light on existing work processes, practices, and communication in the Cardiology department, a patient feedback session was carried out. Patie...

 8. Familiaer middelhavsfeber. Ikke loengere en udelukkelsesdiagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dragsted, U B; Eugen-Olsen, J; Mathiesen, L R

  1999-01-01

  Familial Mediterranean Fever (FMF) is a recessive trait mainly affecting Jews, Turks and Arabs. FMF is characterized by recurrent episodes of painful serositis and fever leaving no sequelae. Involvement of the peritoneum is the most common clinical form. In 1997 the gene that causes FMF (MEFV-gen...

 9. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet....

 10. Tunaweza - Vi kan! : Om att använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland

  OpenAIRE

  Åman, Julia

  2016-01-01

  I detta examensarbete behandlar jag hur man kan använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland. Arbetet kretsar kring de erfarenheter jag fick när jag gjorde mitt konstnärliga examensarbete som dramainstruktör på en grundskola i Tanzania. I kapitel ett, två och tre redogör jag för hur kvinnors situation ser ut i Tanzania, lyfter fram hur fysisk bestraffning påverkar ett barns självkänsla, och framhäver att åsikterna gällande effekt...

 11. Kan basıncı ölçüm aletlerimiz ne kadar doğru ölçüyor: kurumsal sürekli bakım programı

  OpenAIRE

  Ek, Rauf Onur; Dişcigil, Güzel; BAŞAK, Okay; Kaplan, Hülya; Çeçen, Serpil; Bozkaya, Ayfer

  2006-01-01

  Amaç: Sfigmomanometre fizik muayenenin önemli bir parçasıdır ve kan basıncı kontrolünün temel taslarından birisidir. Sfigmomanometrelerin dogru ölçüm yapabilmesi için kalibrasyonlarının ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu çalısma, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kullanımda olan sfigmomanometrelerin degerlendirmesini yapmak ve aletlerin düzenli aralıklarla kontrolünü saglayabilmek için bir program olusturabilmek mevcut sorunları saptamak amacıyla yapılmıstır. ...

 12. Kunskapsöverföring i den svenska revisionsbranschen - hur uppstår den? : En studie för kartläggning av hur tilläggstjänster kan leda till en effektivare revision

  OpenAIRE

  Henriksson, Filip; Tageson, Rickard

  2014-01-01

  Inom revisionsbranschen upptar tilläggstjänster en betydande del av tjänsteutbudet. Utöver revision erbjuder revisionsbyråerna även tjänster inom redovisning, skatt och rådgivning. Forskning visar att när tilläggstjänster och revision säljs till samma kund så uppstår en synergieffekt som inom forskningsvärlden benämns kunskapsöverföring. Denna synergieffekt har enligt forskarna en positiv inverkan på revisionen vilket i sin tur kan leda till en effektivare revision. Mot denna bakgrund har den...

 13. Faktorer som kan påverka företags val mellan K2 och K3 : En jämförelsestudie mellan två branscher

  OpenAIRE

  Höglund, Angelica; Wiman, Julia

  2016-01-01

  Titel: Faktorer som kan påverka företags val mellan K2 och K3 Författare: Angelica Höglund och Julia Wiman Handledare: Klas Sundberg Bakgrund och problem: Det nya K-regelverket som infördes 1 januari 2014 innebär att mindre onoterade företag idag har valmöjligheten att välja mellan regelverken K2 och K3. För dessa mindre företag är valet av regelverk viktigt då det kommer att påverka företagets räkenskaper. Syfte: Syftet med studien är att studera fördelningen av K2 och K3 för mindre onoterad...

 14. The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eldar Gaare

  1987-06-01

  sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

 15. 接受美学视野中的靳羽西及其文化意义%Yue-Sai Kan and the Cultural Significance From the Perspective of Acceptance Aesthetics

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  何世剑; 程慧雯

  2016-01-01

  靳羽西是世界知名的美籍华裔电视节目主持人、畅销书作家、优秀企业家及社会活动家。她的成功,在文化学、社会学、传播学及美学等领域中均有重要的认识价值。从“接受美学”的视角来看,靳羽西作为文化名人,其成功既有“童心”品性,也离不开社会、时代的“召唤”。她的出现及其在美容、服饰、时尚等方面的文化引领,恰好满足了思想解放和文化觉醒后的中国受众对“异质文化”的诉求及对“审美文化”“个性文化”的期待。%Yue-Sai Kan is a Chinese-American woman, a famous TV hostess, best-selling author, outstanding entrepreneur and social activist around the world.Her success is of great value of cognition in the field of culture, sociology, communication and aesthetics.From the perspective of acceptance aesthetics, as a cultural celebrity, Yue-Sai Kan’ s success lies in both her innocence character and the call of social era.The occurance of Yue-Sai Kan and her leading position in the aspects of beauty, apparel and fashion just satisfied the thought liberation and the demand of “heterogenous cultures” and the demand of “aesthetic culture,” “personality culture” for Chinese audience after the period of cultural awakening.

 16. 14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2013-01-01

  14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

 17. (H)vide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lise Dam

  I debatten om den offentlige sektor fremstilles kvalitetssikring som et selvfølgeligt fænomen, der ikke kan problematiseres. For hvem kan være imod kvalitet? Med implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel understreges både udbredelsen og aktualiteten af kvalitetssikring. Ph.d.-afhandlingen (H...

 18. Danske PPV-stammer har ændret sig genetisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Larsen, Lars Erik

  2015-01-01

  I 2015 er der set en markant stigning i antallet af positive fund af porcin parvovirus (PPV) i indsendelser til undersogelse af svineaborter (Tabel 1). PPV forekommer udbredt i svinebesætninger og kan forårsage reproduktionsproblemer. Disse kan imidlertid kontrolleres med vacciner, der dog ikke...

 19. Identifying suspects by matching hand photographs with video evidence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Johannes Rødbro; Lynnerup, Niels

  2015-01-01

  Unge under 15 rapporterer ikke sjældent at have været udsat for seksuelle relationer imod deres vilje. I nogle tilfælde kan pornografiske optagelser være en del af overgrebet. Sådant materiale kan bidrage til identificering af gerningspersonen. I dette studie undersøgtes anvendelsen af visuel sam...

 20. (H)vide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lise Dam

  I debatten om den offentlige sektor fremstilles kvalitetssikring som et selvfølgeligt fænomen, der ikke kan problematiseres. For hvem kan være imod kvalitet? Med implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel understreges både udbredelsen og aktualiteten af kvalitetssikring. Ph.d.-afhandlingen (H)...

 1. Why the Ethic behind Philosophical Counselling must be Humoristic in a Kierkegaardian sense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  Et paper der vedrører hvorfor etikken bag filosofisk vejledning bedst kan beskrives via Søren Kierkegaards begreb om Humoristen og Gabriel Marcel´s begreb om "ontological humility". Derved kan der redegøres for, hvorfor filosofisk vejledning ikke er terapi men en pædagogisk aktivitet....

 2. Dannelse for fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2009-01-01

  Dannelse kan betyde mange ting: Dannelse til manerer, borgerlig dannelse og kritisk-konstruktiv dannelse. Bidraget argumenterer for at kompetence og dannelse ikke behøver være modsætninger og for at kompetencer kan bidrage til udvikling af kritisk-konstruktiv dannelse....

 3. La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michel

  2012-01-01

  Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab me...

 4. State of the art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Pedersen, Peder

  2010-01-01

  Den nyeste førskoleforskning kan sige en del om, hvad der kendetegner god kvalitet i daginstitutionerne. Men den kan ikke sige meget om, hvordan man skaber udvikling og kvalitet i en institution, hvor kvaliteten er ringe. Kortlægning af førskoleforskningen efterlyser viden om forandrings- og udvi...

 5. Dydernes boulevard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2012-01-01

  , - hvorfor ikke forbinde værdier og kvalitet? Arbejdet med dyder kan være et nedefra- og-op bud på, hvorledes medarbejdere og institutioner i den offentlige sektor kan være med til at sikre såvel kvalitet som etik. Den offentlige sektor lider under en stigende bureaukratisering, hvor regelstyring ud i...

 6. Mellem følelser og fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase

  . Alligevel lider kommunen af en vedvarende befolkningstilbagegang, der især skyldes en stor fraflytning af unge. Et bosætningsprojekt, der har til hensigt at fremme vilkårene for tilflytterne kan endnu ikke aflæses i befolkningsstatistikken. Samme udvikling kan vi se i andre tyndt befolkede kommuner som...

 7. MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Annette

  2008-01-01

  Hvordan kan det forklares, at MBTI har en positiv indvirkning på interaktionen set ud fra en systemisk vinkel? I systemisk forståelse kan MBTIs udfaldsrum bruges til at sige noget om personen i forskellige situationer, ikke noget om personligheden. Når MBTI anvendes i et systemisk perspektiv, til...

 8. DigDag, Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Bo Nissen; Gammeltoft, Peder

  2012-01-01

  Administrative geografiske enheder ses ofte som stabile over tid. Det er imidlertid ikke tilfældet. Der kan forekomme en række af rumlige, sociale – og sproglige – ændringer; eksempelvis navneskift, ændrede grænsedragninger og ændringer i den administrative struktur. Dette betyder at forskning som...... tager udgangspunkt i geografisk relaterede eller ordnede data, kan komme i problemer så snart geografien på dataindsamlingstidspunktet ikke svarer til den nuværende geografi, og den 'gamle' geografi ikke er umiddelbart til at få rede på. DigDag-projektet adresserer denne udfordring for forskere inden...

 9. Test i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreiner, Svend; Bendixen, Carsten

  I bogen defineres og afgrænses testbegrebet, og det påvises, hvad test kan, og hvad de ikke kan. Desuden gennemgår og diskuterer bogens forfattere, hvordan skolen påvirkes af testkulturen, men også hvordan skolens lærere kan anvende testning og testresultater i deres undervisning, så den pædagogi......I bogen defineres og afgrænses testbegrebet, og det påvises, hvad test kan, og hvad de ikke kan. Desuden gennemgår og diskuterer bogens forfattere, hvordan skolen påvirkes af testkulturen, men også hvordan skolens lærere kan anvende testning og testresultater i deres undervisning, så den...

 10. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Sørensen, Jesper Givskov

  2012-01-01

  i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig...... spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning...

 11. Kroppen husker som en elefant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2008-01-01

  Ofte kan vi lynhurtigt afgøre, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide - og ligeså ofte uden overhovedet at kunne forklare, hvor- for det lige præcis er sådan, det er. Denne "irrationelle" forbrugeradfærd har længe interesseret både forskere og praktikere, og i de seneste år har vi også fået e...

 12. NCP-modellen og den motiverende samtale - et godt match

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lang, Nanna Ruengkratok

  2015-01-01

  Det lader til, at NCP-modellen er kommet for at blive – også i Danmark. Men en model kan ikke bruges til meget, hvis ikke den kan omsættes i praksis. Her kommer diætistens relationelle og kommunikative evner i spil. Faglig ekspertise er vigtigt, men det er empati også. Patientinddragelse, evnen til...... at kunne kommunikere præcist, respekt samt forståelse for patientens perspektiv, motivation, ønsker og behov, er centralt for patientens adhærens – og samarbejde. Dette kan indtænkes ved at kombinere NCP med den motiverende samtale....

 13. TV-mediet lever - også hos de unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2009-01-01

  TV-mediet er ikke under afvikling, men snarere under udvikling med digtitalt tv og nye medieplatforme som mobiltelefonen og nettet. TV og opfattelsen heraf er dog ikke bundet til en bestemt skærm, en medieforbrugeren udvælger medieplatformen efter en bestemt kommunikationssituation, hvor forskell......TV-mediet er ikke under afvikling, men snarere under udvikling med digtitalt tv og nye medieplatforme som mobiltelefonen og nettet. TV og opfattelsen heraf er dog ikke bundet til en bestemt skærm, en medieforbrugeren udvælger medieplatformen efter en bestemt kommunikationssituation, hvor...... forskellige platforme kan være i brug samtidigt eler supplere hinanden. Kommunikationssituationen kan variere i forhold til både et kollektivt eller individuelt brug og et planlagt eller ikke planlagt forbrug, hvor platformen udvælges som én blandt mange i en stadig voksende mediepalet....

 14. Sport er hverken sundt eller social

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget...... meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet...

 15. Ikke alle lærer ens – heller ikke sygeplejestuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Med udgangspunkt i regeringens ønske om, at der gøres en særlig indsats for at øge gennemførelsen i sundhedsuddannelserne, blev der i CVU Syd regi gennemført et projekt vedrørende ”Øget gennemførelse på sundhedsuddannelserne”. Projektet skulle evaluere eksisterende indsatser for at fastholde stud...

 16. Förbättrat hörande, förbättat övane, förbättrat stridande : En analys av hur artificiellt ljud kan användas för att öka realismen vid stridsträning.

  OpenAIRE

  Eriksson, Lars

  2011-01-01

  Saab Training Systems är ett företag i Saab-koncernen som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för militär utbildning. Ett av de centrala systemen i företagets produktportfölj är det instrumenterade stridsträningskonceptet GAMER, i vilket soldater kan öva dubbelsidig träning samtidigt som övningsledningen via ett centralt styrsystem kan övervaka och interagera i övningsförloppet. I och med den övergång som skett i många av världens försvarsmakter, från ett tungt territorialförsvar ...

 17. IT Project Portfolio Management: Vertical and Horizontal Work Design Problems in a Public Organization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kristian

  2013-01-01

  offentlig organisation IT PPM? (2) Hvilke design problemer kan identificeres i denne praksis?(3)Hvilke IT PPM praksisser kan anbefales til at løse organisationens IT PPM relaterede problemer? I besvarelsen af det første forskningsspørgsmål beskriver ph.d.-afhandlingen organisationens IT PPM praksisser ved...... kommunens IT projektgrupper. I besvarelsen af det andet forskningsspørgsmål anvendes Work Design Teori til at identificere problemer indenfor tre relaterede problemområder: hierarkiske dekompositions problemer, modularitets problemer og komplekse netværks problemer. De identificerede problemer er...... sammenfattet i en model bestående af 14 relaterede problemer, hvoraf de seks er rod-problemer med afgørende indvirkning på de øvrige problemer. Disse rod-problemer er: (1) svage kontrolprocesser mellem den politiske og den administrative organisation, (2) svage kontrolprocesser mellem direktør niveauet og IT...

 18. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 19. 内观认知与综合干预疗法治疗酒依赖症复饮患者的对比研究%Comparison of efficacy of comprehensive intervention therapy and NaiKan cognitive therapy in treatment of alcohol dependence

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张爱菊

  2016-01-01

  Objective:To compare and study efficacy of comprehensive intervention based on repeated cue-exposure therapy and NaiKan cognitive therapy in treatment of alcohol dependence. Methods:60 patients with alcohol dependence were selected and di-videdinto comprehensive intervention group ( n=32 ) and NaiKan cognitive therapy group ( n=28 ) . The comprehensive intervention group was given the comprehensive intervention based on repeated cue-exposure, while the NaiKan cognitive therapy group received the NaiKan cognitive therapy. The efficacies of the two groups were compared. Results:After the treatment, the scores of obsessive com-pulsive drinking scale(OCDS)in both groups were significantly improved (P0. 05). Conclusions: Comprehensive interven-tion based on repeated cue-exposure therapy and NaiKan cognitive therapy may perform the similar value in the treatment of alcohol de-pendence with no significant differences.%目的::对内观认知和以反复线索暴露为基础的综合干预疗法治疗酒依赖症复饮患者的疗效进行对比研究。方法:以60例酒依赖症复饮患者为研究对象分为综合干预组与内观认知组。在进行常规治疗基础上,综合干预组患者32例,采取以反复线索暴露为基础的综合干预治疗;内观认知组患者28例,采用内观认知疗法进行治疗。比较两组患者的治疗效果。结果:治疗后,两组患者的强制性饮酒问卷评分均明显改善(P0.05)。结论:内观认知疗法与以反复线索暴露为基础的综合干预疗法可以有效提高酒依赖症复饮患者的疗效,且无明显差异。

 20. Danmarksfilm - kan danskhed oversættes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2011-01-01

  Dokumentarfilmen - fra Poul Henningsens Danmark (1935) til moderne film som Jens Loftager, Erland E. Mo og Sami Saifs Paradis (2008) og Fenar Ahmeds Den perfekte muslim (2009) - har givet sit særlige bidrag til forestillingerne om danskhed – både til at revidere de nationalromantiske stereotyper og...

 1. Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.

  2012-01-01

  Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels, mossel

 2. Watervogels en zwemwaterkwaliteit : hoe kan het beter?

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Lammertsma, D.R.; Keizer-Vlek, H.E.; Haan, de M.

  2013-01-01

  Veel zwemplassen zijn vervuild met bacteriën uit uitwerpselen. Mogelijke bronnen zijn mensen, honden, paarden en watervogels. De herkomst van fecale bacteriën is echter nog niet traceerbaar. Om toch vast te stellen of vogelpoep belangrijk is voor de zwemwaterkwaliteit, verzamelde Alterra gegevens va

 3. Kan man overhovedet lede en skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Per

  2011-01-01

  the organisation circuit between the headmaster and the teachers. To a certain degree it is a case-study and the empirical material comprises interviews with central actors in the various circuits. In the first round, the survey is about the difficulties which can be faced in connection with running a school......- and management theories and with focus on three central circuits in the network of organisations which a school forms part of: Power circuit and legitimacy circuit in relation to the politicians and the administration, user circuit and production circuit in relation to students and parents, and finally...... and finances, whereas from the parents, demands are made that particularly their child must be seen, heard and challenged in the school. Also, the professional teachers challenge the management when it comes to requirements on autonomy and influence. In the second round, when I look at the questions more...

 4. Evaluatie VMS Veiligheidsprogramma: parenterale toediening kan beter.

  NARCIS (Netherlands)

  Schilp, J.; Blok, C. de; Wagner, C.

  2014-01-01

  De meeste medicatiefouten ontstaan bij het klaarmaken en toedienen van parenteralia (injecties). Het VMS Veiligheidsprogramma leverde een praktijkgids met toedieningsstappen. In dit onderzoek werden negen daarvan geëvalueerd in negentien Nederlandse ziekenhuizen. Er bleek grote variatie tussen indiv

 5. Enige speenpuntvereelting verkleint kans op mastitis

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.

  2000-01-01

  Koeien die in de tweede of derde maand van de lactatie klinische mastitis kregen vertoonden meer speenpuntvereelting. Een goede afstelling van de melkmachine, de juiste tepelvoering, een goede voorbehandeling en het afnamemoment zijn belangrijke factoren voor de speenconditie.

 6. Moeilijk doen als het ook makkelijk kan

  NARCIS (Netherlands)

  A.P.M. Wagelmans (Albert)

  2002-01-01

  textabstractOne of the main points of criticism on academic research in operations research (management science ) is that there is too much emphasis on the mathematical aspects of the discipline. In particular, the mathematical models that lend themselves to rigorous mathematical analysis are often

 7. Peritoneal tuberkulose kan diagnosticeres med laparoskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwensen, Jakob Ferløv; Bulut, Mustafa; Nordholm-Carstensen, Andreas

  2014-01-01

  and widespread pale nodules were found throughout the peritoneum. Consequently, the patient was diagnosed with peritoneal tuberculosis. This case demonstrates that atypical manifestations of tuberculosis exist in Denmark and that laparoscopy with biopsy can be performed to obtain the diagnosis when suspecting...... peritoneal tuberculosis....

 8. Kan retsvidenskaben være empirisk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob von Holderstein; Christensen, Mikkel Jarle; Madsen, Mikael Rask

  2013-01-01

  Med udgangspunkt i Alf Ross’ retsrealistiske projekt beskæftiger denne artikel sig med, om retsvidenskaben er en disciplin i sin egen ret, eller om den i sidste ende er en del af samfundsvidenskaben særligt sociologien. Konkret undersøges dette skisma hos Ross gennem hans kritik af Theodor Geigers...... bevægelser som New Legal Realism, Empirical Legal Studies, Law and Economics og forestillingen om en naturalisering....

 9. Nieuwe biet kan handige grondstoffen maken

  NARCIS (Netherlands)

  Koops, A.J.

  2010-01-01

  Op de markt voor groentezaden zijn Nederlandse veredelingsbedrijven wereldspelers. Nederland zou zo'n rol ook af kunnen dwingen bij gewassen die belangrijk zijn in een biobased economy, stelt Andries Koops van Plant Research International.

 10. Forskningsbaseret viden kan bruges i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braad, Mette; Bahnsen, Iben Bøgh; Axelsen, Hanne Clement

  2013-01-01

  Evidensbaseret praksis blev trænet i et samarbejde mellem sygeplejestuderende, kliniske vejledere og undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Resultatet af samarbejdet kommer nu præmature børn i CPAP-behandling til gode i form af systematisk soignering, aflastning og gel-behandling omkr......Evidensbaseret praksis blev trænet i et samarbejde mellem sygeplejestuderende, kliniske vejledere og undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Resultatet af samarbejdet kommer nu præmature børn i CPAP-behandling til gode i form af systematisk soignering, aflastning og gel...

 11. Sådan kan boligskatten indefryses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rangvid, Jesper; Jensen, Bjarne Astrup

  2015-01-01

  Opsparing. Det er svært at argumentere for det fornuftige i et system, hvor pensionisten, der sparer op via sin bolig, skal ende med en højere pension end pensionisten, der har boet til leje, men som har sparet samme beløb op per måned og har haft samme afkast før skat.......Opsparing. Det er svært at argumentere for det fornuftige i et system, hvor pensionisten, der sparer op via sin bolig, skal ende med en højere pension end pensionisten, der har boet til leje, men som har sparet samme beløb op per måned og har haft samme afkast før skat....

 12. Entec werkt, maar kan nog beter

  NARCIS (Netherlands)

  Wees, van N.S.; Dam, van A.M.

  2005-01-01

  De bemesting van bloembollen is al lang een knellend vraagstuk voor bloembollenteler en onderzoek. PPO Bloembollen ging op zoek naar de mogelijkheden voor een optimale bemesting binnen de regels van de wet. Een van de oplossingen is het gebruik van aangepaste meststoffen. Entec is daar een van. De m

 13. Leverfibrose kan vurderes ved ikkeinvasiv ultralydelastografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thielsen, Peter; Wilkens, Rune; Rafaelsen, Søren Rafael;

  2015-01-01

  Diagnosis and assessment of liver fibrosis is of great importance for initiating treatment and starting hepatocellular carcinoma surveillance in patients with established cirrhosis. Liver biopsy is still considered the gold standard for liver fibrosis staging, however; it is far from perfect. Non......-invasive assessment of liver fibrosis is becoming more available and is well tolerated. This review describes the feasibility and reliability of two elastography methods: transient elastography and Acoustic Radiation Force....

 14. Kan pædagogen se barnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øhrgaard, Per

  2008-01-01

  relationer er noget levende og foranderligt. Begrebet Kontekst fremhæves ligeledes som et vigtigt begreb, der understreger, at moderne børn må lære at være kontekst-følsomme. Børnene må lære, at forskellige kontekster efterspørger forskellig adfærd. Pædagogerne må se institutionen som et læringsrum hvor...

 15. Uventet lang virkningsvarighed afmuskelrelaksantia kan forebygges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Matias Vested; Øberg, Emilie; Rosenberg, Jacob;

  2015-01-01

  Muscle relaxation facilitates tracheal intubation and improves surgical conditions during anaesthesia. However, unexpected prolonged muscle relaxation may occur. This article describes important causes of prolonged muscle relaxation and gives suggestions for its prevention. Drug interactions, inc......, incomplete reversal, co-morbidity, inaccurate neuromuscular monitoring and critical illness may prolong the effect of muscle relaxants. The anaesthetist must titrate the muscle relaxants using objective neuromuscular monitoring and proper reversal of the blockade when needed....

 16. Hvor meget kan man fjerne af leveren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ott, Peter; Mortensen, Frank V

  2008-01-01

  -for-size syndrome with coagulapathy, jaundice, multi-organ failure and high mortality. Resection in a liver with established cirrhosis is more difficult because the ability to regenerate is lost and function is reduced. Portal hypertension is considered a contraindication to resection. Udgivelsesdato: 2008-Apr-14......Because the liver has a remarkable ability to regenerate, extensive resections are possible. Most liver centres recommend that the remnant liver after resection in a non-cirrhotic liver constitutes at least 30% of the normal liver mass. Too extensive resection carries a risk of the small...

 17. Mag, wat kan? Over genetische manipulatie*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Schuurman

  1983-03-01

  Full Text Available In the course of the development of technology the ethical question as to whether indeed man "may” do all that he is "able" to do frequently rears its head. In this article ethical issues are raised with regard to the problems surrounding genetic manipulation. Various experiments in the field of genetics, the possibilities of application of these and the ethical responsibility of the scientists involved are discussed. Attention is directed especially at the genetic manipulation of man as in, for example, test-tube baby techniques. A stand is taken against experiments with aborted foetuses, test-tube babies and cloning. Manipulation of the total genetic composition of man is rejected unequivocally.

 18. Parthenocarp ras kan oplossing zijn bij vruchtzettingsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2016-01-01

  Samen met een goede fotosynthese staat voldoende vruchtzetting op de gedeelde eerste plaats bij het welslagen van de teelt van vruchtgroenten. Het zou echter veel gemakkelijker zijn als die bevruchting helemaal niet nodig was. Bij verscheidene gewassen is parthenocarpie inmiddels gewoon, maar bij ee

 19. Kan man arve sæd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willum Adrian, Stine

  2012-01-01

  Skal en kvinde kunne bruge sin afdøde partners sæd til at lave børn? Det spørgsmål har skabt fornyet debat om lovgivningen om kunstig befrugtning. I virkeligheden handler slagsmålet om, hvordan vi ’bør’ leve som familie, og om nogle familieformer skal marginaliseres...

 20. The Pattern and style on Reading Note to the Literary Mind and the Carving of Dragons by Huang Kan%黄侃《文心雕龙札记》之“位体定势”论

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孔祥丽

  2012-01-01

  黄侃作《文心雕龙札记》,依傍《文心雕龙》原义,对"位体定势"之术进行了深掘,虽囿于个别篇章而未成体系,但其对"体"与"势"的具体阐释,已颇具灼见:论"文之体",以"大体合六义"而言明写作有一定之规;以"八体并陈"言明风格作为一种文坛现象并陈,并无轻重高下之分;论"文之势",辨析了"势即法度",举"文有三势",从"体势相须"的角度而释"文无定势"。可以说,黄氏从"体""势"方面研究《文心雕龙》在当时已达到一定的高度,现代龙学探究"体"与"势",都无法忽略黄氏的观点而立言。%Reading Note to the Literary Mind and the Carving of Dragons by Huang Kan,based on the original edition of Reading Notes,excavated for the "pattern and style".It is confined to the individual pages and did not form a system,but its "software" and "concrete talks,has exerted a tremendous contribution: It stated that the standard of "forms of literature" lies in "pattern conforming to Liuyi",and analyzed that "eight modes together stating" as a literary phenomena are statements,no light of the competition;It also analyzed that "style is standard",in addition and clarified that Huang interprets Liu's "on stable style" as "no fixed style,but forms is firstly concerned";Furthermore,It can be said Huang from the "pattern" and "style" two aspects of The Literary Mind and the Carving of Dragons,at the time has reached a certain height,modern science to explore "pattern" and "style" can not ignore the views of Huang.

 1. Gogol’ün Palto’sundan Çıkan Bir Eser: Odalarda A Work Of Art Rıses Up From The Coat Of Gogol: In The Rooms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet BAŞTÜRK

  2012-12-01

  edilen yapıtlarından Palto’dur. Bu çığır açıcı uzun hikâyenin önemi ve etkisini tespit adına Dostoyevski’nin “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan çıktık.” ifadesi dikkate değerdir. Türk edebiyatında da Palto’dan çıkan eserlere örnekler bulmak mümkündür. Bunlardan biri de Erdal Öz’ün 1960’ta yayımladığı ilk romanı Odalarda’dır. Öz, romanın ön sözünde, Varlık Yayınlarından çıkan ilk baskının arkasındaki Yaşar Nabi’ye ait olan tanıtım yazısından hareketle kitapla ilgili yazılarda hep Dosteyevski ve Camus vurgusunun öne çıkartıldığını fakat o, romanını Palto’da anlatılan kahramandan yola çıkarak yazmaya başladığını ifade eder (Öz, 1999:11. Nitekim romanda adı verilmeyen küçük memur, Gogol’ün Palto’sundaki “küçük adam”ın karşılığı olarak sunulan Akakiy Akakiyeviç’ten izler taşır. Öz’ün eserinde, bir alt metin olarak Palto’yla “gönderge” ve “anıştırma” yoluyla doğrudan veya dolaylı yoldan ilişki kurulur.Bu makalede Erdal Öz’ün Odalarda adlı romanıyla Gogol’ün Palto’su, metinlerarasılık bağlamında karşılaştırmalı yöntemle çözümlenmeye çalışılmış ve iki eser arasındaki benzerliklerle farklılıklar, iki eserin başkişileri etrafında tespit edilmiştir. Böylelikle Öz’ün, Palto’daki kahramandan hareketle yazmaya başladığını söylediği romanı Odalarda’ki Palto etkisinin ne boyutlarda olduğu, bu etkinin özgünlüğe dönüşüp dönüşmediği gibi hususlar irdelenmiştir.

 2. Cities for people

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehl, Jan

  2001-01-01

  Hvordan kan vi lide at bo? Nogle byer har en næsten magisk tiltrækningskraft på mennesker. Andre steder bryder vi os af uforklarlige grunde ikke om at være. Det handler ikke kun om, at noget er smukt eller grimt, men i høj grad om byrummet passer til vores sanser og krop. TV-udsendelse produceret...

 3. Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs event 5307 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune;

  2011-01-01

  forekomst af uønskede effekter af PMI-proteinet på ikke-målorganismer næppe sandsynlige. Anvendelsen af mannose til markørgen må vurderes som miljømæssigt mindre problematisk og dermed miljømæssigt positivt i forhold til anvendelsen af HT-markører. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen...

 4. Globaliseret og glatraget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boisen, Jørn

  2011-01-01

  færdige med puritanismen, men den er ikke færdig med os, skriver Boisen. Ikke blot i USA og i Europa dominerer det glatte look, men over hele verden og kan således kaldes for et veritært globaliseringsfænomen. Men som bekendt følges enhver mode af et opgør og en ny mode. Boisen slutter derfor af med...

 5. Hvis er lovene?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Isak Winkel

  2015-01-01

  Hvem konstituerer det politiske fællesskab, som laver lovene? Hvad sker der, når folket ikke kender lovene, eller ikke findes værdige til dem? Hvis folket udfordrede adelens love før i tiden, er det måske migranterne, der udfordrer europæernes love og konventioner i dag. Man kan med fordel gå til...... Franz Kafka for at forstå hvordan....

 6. Sprogtilegnelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

    Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle ...

 7. Provokerende kærester, armhuler og en lille smule AIDS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortsen, Rikke Platz

  2010-01-01

  I Sverige gør de noget, som man ikke gør i Danmark. Kvinderne. De tegner tegneserier. I massevis. Og de udgiver dem glad og gerne med en stilmæssig variation, der kun kan imponere. Hver især har sin helt særegne og personlige stil, og som regel ligner det ikke noget, man har set før. Det tætteste...

 8. Praksisnær udvikling af kommunikationen i og på tværs af sygehusafdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie

  2012-01-01

  Det kan være svært at tage fat på den interne kommunikation – for hvordan fortæller man en kollega, at hans måde at kommunikere med patienter på ikke er hensigtsmæssig? – eller at hun ikke taler ordentlig til en kollega? Vores måde at tale på er tæt forbundet med, hvem vi er som mennesker – vores...

 9. Darwinkalenderen 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Peter C.; Bek-Thomsen, Jakob; Grumsen, Stine;

  bedstemor (der heldigvis ikke gør), din præst (der vil tage den med i sin prædiken), alle dine venner (for at minde dem om, at der er andet i livet end pizza) eller dig selv (fordi du simpelthen ikke kan undvære den). Her er med andre ord den perfekte gave til alle Darwinelskere og -hadere. Et helt år fyldt...

 10. Den indre svinehund revser kendte indvandrere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni Søderberg

  2009-01-01

  I avisernes spalter med debatindlæg bliver der gået hårdt til Prins Henriks udtale af det danske sprog. Ved at kritisere accent, værdier og levevis viser 'vox populi' en indre svinehund, som ellers ikke kan luftes i det fri. Udgivelsesdato: december......I avisernes spalter med debatindlæg bliver der gået hårdt til Prins Henriks udtale af det danske sprog. Ved at kritisere accent, værdier og levevis viser 'vox populi' en indre svinehund, som ellers ikke kan luftes i det fri. Udgivelsesdato: december...

 11. Markedet, etik og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2013-01-01

  Markedsmekanismen bliver med god grund prist af økonomer og politikere, men moral og religion giver nogle spilleregler, som markedet ikke uden videre kan erstatte. Også markedsmekanismen har sine begrænsninger, og det bør vi erkende.......Markedsmekanismen bliver med god grund prist af økonomer og politikere, men moral og religion giver nogle spilleregler, som markedet ikke uden videre kan erstatte. Også markedsmekanismen har sine begrænsninger, og det bør vi erkende....

 12. Trump har droppet fløjlshandskerne, nu da han er slået tilbage til start

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2016-01-01

  Donald Trump vandt primærvalget ved hjælp af personangreb. I præsidentvalgkampens slutspurt har han nu taget den strategi op igen, selvom alle dømte den ude – og det er måske slet ikke så dumt, for det er det, Trump kan......Donald Trump vandt primærvalget ved hjælp af personangreb. I præsidentvalgkampens slutspurt har han nu taget den strategi op igen, selvom alle dømte den ude – og det er måske slet ikke så dumt, for det er det, Trump kan...

 13. Jeg vil derfor cykler jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fauth, Søren R.

  2014-01-01

  Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens).......Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens)....

 14. Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjertholm, Peter; Fenger-Grøn, Morten; Vestergaard, Mogens;

  2015-01-01

  Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette......-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen......,25 gange større i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Dødeligheden (mortaliteten) – både den over¬ordnede og den prostata-specifikke – var den samme i alle fire grupper. Resultaterne indikerer, at der er forskellig klinisk praksis for brugen af PSA-tests, og at forskellene...

 15. Forsegling og symbiose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard Jensen, Lotte

  arkitekturtradition er det altid blevet brugt, når der var noget at kritisere. Men Bjerregaard skriver med stor viden og megen indlevelse. Særligt er hendes tolkninger af udvalgte eksempler lærerige. Bogen er meget orienteret mod den engelske situation, selv om romantikken var en tysk opfindelse. Tyskeren Hermann...... Muthesius, der i 1904 skrev en omfattende bog om det engelske hus, og i Werkbund forsøgte at overføre det engelske tankesæt til kontinentet, omtales slet ikke. Noget af det filosofiske baggrundsstof forekommer mig også tvivlsomt, men bogen er overordentlig læseværdig, og skal varmt anbefales...

 16. Irans atomprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2008-01-01

  Det er nu utænkeligt at USA vil angribe Iran, og vi kan ikke længere forhindre iranerne i at nå et stadium, hvor de potentielt kan få atomvåben, mener Gary Sick, en af verdens førende Iran-eksperter. Udgivelsesdato: 10/10......Det er nu utænkeligt at USA vil angribe Iran, og vi kan ikke længere forhindre iranerne i at nå et stadium, hvor de potentielt kan få atomvåben, mener Gary Sick, en af verdens førende Iran-eksperter. Udgivelsesdato: 10/10...

 17. Musik til billeder - billeder til musik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Tranholm

  1987-08-01

  Full Text Available Mange lærere er ikke musikkyndige. Og "man kan da ikke undervise i film- og TV-musik uden at kende de "dyre" teorier!" Men der tager de fejl, mener Mads Thranholm. Han giver idéer til hvordan nybegyndere kommer i gang. Og hvordan man kommer videre, bl.a. med musikvideoerne. Man bør interessere sig mere for den såkaldte "underlægningsmusik", som nok ikke er så underlagt billedet som man tror...

 18. Computerspil og kunstmuseer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2009-01-01

  Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids visu...... Gogh museet og det klassiske first shooter action spil Duke Nuk'em, Louvre og Da Vinci Code game, og remedieringer i det virtuelle univers Second Life...

 19. Protesen er også mig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  fokuserer på hvilke faktorer, der har afgørende betydning i denne proces. Formål: At generere ny viden for sundhedsprofessionelle generelt og fysioterapeuter specifikt: Hvad har afgørende betydning for, om et menneske i forbindelse med amputation kan vende tilbage til et tilfredsstillende hverdagsliv...... separationsfase, gennem en liminalfase til en integrationsfase. Separeret fra tidligere liv, krop, arbejde og samfund; gennem liminalitet, hvor de ikke længere var klassificerede og endnu ikke klassificerede, ikke var sig selv og følte sig udenfor samfundet og med en ukendt fremtid; og endelig transformation til...

 20. Erik Rasmussen, Niels Bohr og Værdirelativismen - i anledning af Kasper Lippert-Rasmussens bog om Erik Rasmussen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ougaard, Morten

  2015-01-01

  , ikke mindst med hensyn til værdirelativismen. Rasmussen viser, at komplementaritetsbegrebet i Bohrs vigtige men oversete filosofi kan bidrage væsentligt til at afklare teoretisk-metodiske problemer i statskundskab, herunder forholdet mellem struktur og handling og mellem mikro- og makroanalyse, samt...... ikke mindst forholdet mellem normative og kognitive udsagn. Efter mødet med Niels Bohrs filosofi står Rasmussens værdirelativisme både skarpere og stærkere end før, og Kasper Lippert-Rasmussens karakteristik af denne position som et ubegrundet dogme i dansk politologi er ikke overbevisende....

 1. Globale udfordringer kræver lokale legitimiteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Dominique

  2009-01-01

  nationale stater udgør, vil man ikke kunne danne grundlag for en fælles dialog - tværtimod. Der skal være et fælles grundlag at forhandle ud fra, inden der kan etableres en fælles respekt for verdensinstitutioner, ligesom der skal være institutioner, som på det lokale plan kan sørge for, at fælles...

 2. Stiltiende fortællinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Gitte

  udtryk for afvigelse, uorden og biografisk brud men også kan forstås som grundvilkår og som rutine, der hører med til livet; og dels for at fortælling ikke altid skaber sammenhæng, orden og mening men tværtimod kan være med til at skabe uorden, fordi de er sygefortællinger, fortællinger om kronisk sygdom...

 3. Vinden i egetræerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Steffen Damkjær

  2006-01-01

  Jeg vil i dette essay argumentere for, at man i en forståelse af filmens tematik ikke kan se bort fra Antonionis stilistiske brug af lyd. Blow-ups lydrum er en mangefacetteret og kompleks konstruktion, der let kan blive væk i de svimlende billeder og den fortættede fortælling, men som i høj grad...

 4. Hotellets dobbeltrum, atmosfærer og auditive iscenesættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønstrup, Ansa

  2015-01-01

  Artiklen undersøger, hvordan stemmer, lyd og musik griber ind i Hotel Pro Formas arbejde med rum. Med begrebet "det scenografisk-lydlige dobbeltrum" diskuteres, hvordan man sanseligt kan erfare og opleve rum, som ikke gindes som enkeltrum uden for Hotel Pro Formas kunstneriske mellemkomst, og...... hvordan disse særegne Pro Forma-rum etableres, opleves og kan forstås - evt. præge og udvikle rum og genrer uden for Hotel Pro Forma selv....

 5. Coping with drought in the central highlands - Vietnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nguyen, Tinh Dang

  Tørke er et naturligt fænomen forårsaget af nedbørsunderskud i et bestemt område gennem et vis tid. Globalt set kan store områder blive berørt med omfattende skader på samfundsøkonomien og menneskers levevilkår og helbred og til følge. Tørke kan ikke forhindres, men forudseenhed og afhjælpende fo...

 6. Tidsdimensioner og kronologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Tage

  2011-01-01

  Artiklens problemstilling er, hvordan historiebevidsthed kan kvalificeres ved at arbejde med tidsdimensionerne fortid, nutid og fremtid i museumsudstillinger. Diskussionen eksemplificeres ved Nationalmuseets populære sommerudstillinger i Brede 1966-1988. Ligesom i forhold til oplevelser kan musee...... kun skabe rammerne for et kvalificeringsarbejde. Arbejdet er ét publikum selv foretager, og det slutter ikke, når publikum forlader udstillingen, men skal da først til at begynde....

 7. Omlæg operationen i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2008-01-01

  Ingen er længere i tvivl om, at tidens krige i f.eks. Afghanistan ikke alene kan vindes med militære midler. Sejr i Afghanistan i form af et nyt stabilt politisk system kan kun ske gennem en kombination af militær og civil indsats. Særligt når det gælder bekæmpelsen af væbnede og aggressive...

 8. Et forsøg til dateringen af det gammeldanske postilhåndskrift GKS 1390 4to

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2006-01-01

  En afprøvning af hvad palæografi, sprog og tekstindhold kan oplyse om postilhåndskriftet GKS 1390's tilblivelsestidspunkt, som der hidtil ikke har været ført egentlig argumentation for. Det eneste der kan siges, er at håndskriftet sandsynligvis er yngre end 1416 da det viser tegn på at stamme fra...

 9. Ohört märkbara - om infraljudens gränstillstånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Thomas Bjørnsten

  2009-01-01

  Siden man i begyndelsen af det 20. århundrede for alvor fattede interesse for infralyden har den været et omdiskuteret fænomen. Infralyd kan på mange måder betragtes som et slags grænsetilfælde - en form for lyd vi ikke altid umiddelbart kan høre, men som alt andet lige eksisterer. Med andre ord ...

 10. At være delagtig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Birgitte Ravn; Jansbøl, Kirsten

  At være handicappet er ikke en tilstand, som man er i, uafhængigt af den kontekst, mand indgår i. Handicappet kan blive dominerende i selvforståelsen og i synet på de muligheder og begrænsninger, der er for ens udfoldelse. Men handicappet kan også blive et vilkår, man må forholde sig aktivt til. ...

 11. Et brand er en samtale, men hvem råber højest?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2015-01-01

  I samtalen om brandet kan der være mange stakeholdere på banen. Spørgsmålet er, hvem der formår at sætte dagsordenen? Det skorter ikke på gode råd og how-to-do-it bøger i marketing branchen, og mange af disse råd er kloge og indsigtsfulde, men ligegyldigt hvilken opskrift man følger, kan man aldr...

 12. Det fleksible arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raastrup Kristensen, Anders

  2011-01-01

  Uha, grænseløst arbejde er noget skidt, lyder det. Folk kan ikke håndtere det fleksible arbejdsliv og går ned med stress. Men man glemmer at se på de positive sider af det grænseløse arbejdsliv. Vi kan faktisk tilpasse vores arbejdsliv til resten af vores liv og tilpasse arbejdsopgaverne til vore...

 13. CL på den pædagogiske og didaktiske dagsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  2011-01-01

  En kritisk refleksion over brugen af CL (Cooperative earning) i sprogundervisningen. For det første undersøges det hvad CL generelt kan og ikke kan; for det andet undersøges det hvordan brugen af CL i sprogundervisningen forholder sig til aktuelle former for sprogfagsdidaktik; og for det tredje...... sættes brugen af CL ind i en større uddannelsespolitisk sammenhæng....

 14. Videnarbejde og mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib; Tange, Nina

  2007-01-01

  I modsætning til det gentagne industriarbejde forventede mange, at det udfordrende videnarbejde ikke skulle være stressende - men det er det. Vi spørger, om det kan have noget med meningen i arbejdet at gøre, altså at den stadig kan være svær at finde. Den amerikanske psykolog Martin Seligman...

 15. Håb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2011-01-01

  ikke mindst for den professionelle, der har en særlig opgave i at støtte den syges håb i balancen mellem faglighed og empati. Arbejdet med håb kræver indføling for at sikre synkronicitet mellem omgivelser og patient, til gengæld kan det medvirke til, at livets sidste tid kan blive en tid med mening....

 16. Vedhæftningsstyrke af Spændliner ved Brandpåvirkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertz, Kristian Dahl

  , vil være på den sikre side, idet testen ikke tager højde for evt. effekter af snoning i det korte prøvelegeme eller sammentrækning af tværsnittets tråde ved belastning. Det kan tænkes, at disse effekter kunne øge vedhæftningsstyrken i kold tilstand navnlig for prægede liner. Forsøgsresultaterne kan på...

 17. Tillid og kontrol - et umage par i ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jagd, Søren

  2010-01-01

  Nyere ledelsesforskning viser, i modsætning til den tidligere forståelse, at tillid og kontrol ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger. Tillid og kontrol indgår i et samspil, hvor de både kan supplere og komplementere hinanden, og hvor samspillet kan forandre sig over tid. I artiklen præsente...

 18. LæseFitness - i form med ord og bogstaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lemmergaard, Jeanette

  2013-01-01

  I kølvandet på overgangen fra industri- til videnssamfund følger enorme informationsmængder, som kan være svære at overskue for de fleste. Og det kan ligefrem være en uoverkommelig barriere for de medarbejdere, der ikke har tilstrækkelige læse-, skrive- og it-færdigheder...

 19. "Man skal ikke lade sig skræmme"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kobbersmed, Miriam Vestergaard

  2010-01-01

  interview med oversætteren Hans Peter Lund om hans personlige erfaringer  som litterær oversætter. I interviewet diskuteres bl.a. forholdet mellem den fremmede  litteratur og den danske. Hans Peter Lund fremfører betydningen af at bevare  fremmedheden i den danske oversættelse og vigtigheden af a...

 20. Sproget får ikke det sidste ord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  nemlig udgangspunkt i to forskellige opfattelser af kommunikation. Frank Jensen antog, at alle socialdemokrater forstod ordene 'solidaritet', 'velfærd', 'ulighed' og 'retfærdighed' ens, og at de var synonymer med 'socialdemokrati'. Han gentog ordene som mantra: "Hvad jeg derimod mener, vores parti har...

 1. Lad ikke vigtig viden gå til spilde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2015-01-01

  schoolteachers to reflect upon how they use this knowledge in their collaboration with mainstream schoolteachers in the development of inclusive environment. It is an assumption within our project frame that teachers in mainstream schools are in need for further education or specialist support in order to teach...... in diverse classrooms (Hedegaard-Sørensen, 2009, 2013). The aim of the research project was to reflect upon the inter collaborative work between special schoolteachers and mainstream schoolteachers. In this light the research process was planned as collaborative joint venture between researchers...

 2. Hvorfor gør de ikke hvad vi siger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg; Schuldt-Jensen, Johannes; Jensen, Andreas Rathmann

  2015-01-01

  insights from these that may easily be applied and tested. These three examples concern the role of habits in flossing regularly, how to reduce no-shows in patient treatments by introducing proper commitment devices, and how experiments on retrospective pain experience may relate to retention....

 3. Køn findes ikke på arabisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2013-01-01

  Der er ofte uforudsete komplikationer, når man som regering i et europæisk land ønsker at forbedre kvinders rettigheder i et land som Yemen, der er berygtet for at tilbyde sin kvindelige del af befolkningen markant ringere vilkår end den mandlige del. Komplikationerne har mange forklaringer, men...

 4. Mn2O7: Eksplosionsfarlig - men ikke lunefuld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Jørgen Stage; Berg, Rolf W.

  2004-01-01

  Artiklen »En lunefuld blanding« i Dansk Kemi, maj 2004 har tilsyneladende ført Flemming Winthers tankevirksom-hed i mange retninger. De faglige overvejelser om eksplo-sionsrisiko og det kreative bidrag til affaldshåndtering lyder spændende, mens de polemiske bemærkninger om nulrisi-ko-samfundet, ......-ko-samfundet, uddannelse, økonomi og sprogopfattelse er bemærkelsesværdige for en person, der samtidig efterlyser en mere videnskabelig tilgang til den konkrete sag. http://www.lab-link.dk/lablink/gfx.nsf/Files/Dak08.pdf/$file/Dak08.pdf....

 5. Blodtryk er ikke entydigt associeret med risiko for glaukom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Michael Stormly; Torp-Pedersen, Christian Tobias; Hvid-Hansen, Anders;

  2014-01-01

  Compromised autoregulation of ocular blood flow is a plausible consequence of hypertension, and studies indicate that hypertension can lead to progression of glaucoma. Initiating antihypertensive therapy in subjects with long-standing hypertension could deteriorate ocular blood flow leading...

 6. Lad ikke kurserne tage samfundsansvaret med i faldet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2008-01-01

  Finanskrisen er en anledning til at holde fast i den anstændige opførsel i Danmark og i de lande, vores varer produceres i, og til at tænke CSR ind i produkternes livscyklus Udgivelsesdato: 5. december 2008......Finanskrisen er en anledning til at holde fast i den anstændige opførsel i Danmark og i de lande, vores varer produceres i, og til at tænke CSR ind i produkternes livscyklus Udgivelsesdato: 5. december 2008...

 7. Rør blot ikke ved min Thailands-tur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Kjerulf

  2010-01-01

  Klimabevidsthed er ved at blive en fast understrøm i danskernes kollektive bevidsthed. Men klimahensyn er dog langt fra lige så selvfølgeligt som hensynet til velfærd eller øget økonomisk vækst. Og hensyn til miljøet er ligefrem et ugyldigt argument i mange sammenhænge. F.eks. udløser det kold...

 8. “I hvert fald ikke i Denmark”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Maja Mons Bissenbakker

  2012-01-01

  ’s analysis of shaming performatives the article considers how a shaming graffiti situated in Copenhagen’s so-called “immigrant quarter” may be seen as a way of sidestepping national idealisations. More specifically it may point to the nation as what Achille Mbembe refers to as “a necropolitical state...

 9. Alderdommen er ikke, hvad den har været

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fristrup, Tine; Munksgaard, Marianne Eilsø

  2009-01-01

  Samtidens alderende personer har hang til forsat udvikling i alderdommens livsalder og protesterer derfor imod forestillingen om aldringens universelle naturlov, hvor man i alderdommen har sygdom og død tæt inde på livet, at det eneste man skal bekymre sig om er at afvikle sit liv. Men alderdomme...

 10. Can not find joint nordic solution; Finner ikke fellesnordisk loesning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trong, Maj Dang

  2006-07-01

  NordReg, a forum for the Nordic energy regulating authorities, concludes in a new report that there are difficulties obtaining a joint, Nordic solution to how critical situations in the electricity system should be handled. The regulators have not succeeded in defining what a critical situation implies, because of the different sources of energy the countries rely on. Dry years are critical in Norway, because of its dependence on hydro energy, while this is not considered critical to the Danish energy situation, more reliant on wind energy (ml)

 11. Ikke-additive effekter i ladede, hydrogenbundne addukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rebsdorf, Solveig Gaarn

  This thesis presents the results of a study of the collective properties of hydrogen bonded adducts, in order to determine how changes in the hydrogen bonding environment afffect each hydrogen bond. The focus is on non-additive properties, particularly anti-cooperativity, instances where the over......-all interactions amount to less than the sum of the individual effects. The emphasis of the investigation is on the IR red-shifts induced by hydrogen bonds, and these are presented in redshift plots. A comprehensive overview is obtained of the extent of anti-cooperativity exhibited by the adducts of protonated...... water, protonated alcohols, protonated formic acid, and 11 hydrogen-bond acceptors. The inuence on anti-cooperativity of both the hydrogen-bond donor and acceptor is investigated, and we find that the strength of the individual hydrogen bond determines the over-all degree of anti-cooperativity, when...

 12. Sammenlimning af begge øjne skal ikke behandles konservativt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øgard, Carsten; Kjaerbo, Hadi; Sørensen, Torben Lykke

  2010-01-01

  We describe a case of a 4-year-old boy who accidentally had both eyes glued together. The eyelashes were cut and the boy's eyelids were separated in general anaesthesia. When both eyes are glued together, we do not recommend expectancy, especially not in paediatric cases. For psychological reason......, the lids should be separated surgically. Furthermore, we suggest that similarities between ophthalmic bottles and superglue bottles are avoided so that future incidences may be avoided....

 13. Stor nåletræsnudebille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anita Fjeldsted; Ravn, Hans Peter

  Snudebillens gnav på nyplantede nåletræer udgør det største skadedyrsproblem i forbindelse med kulturetablering af nåletræ i dansk skovbrug. Den mest almindelige bekæmpelse har indtil i dag været sprøjtning af rodhalsen. Brugen af pesticider vil dog blive begrænset i fremtiden. Dette aktualiserer......, skadelig optræden og mulighederne for at hindre eller mindske skaderne uden brug af pesticider. Rapporten gennemgår de hidtidige erfaringer samt skitserer en strategi for modforholdsregler der kan anbefales under danske forhold (skærmstilling, jordbehandling, plantemateriale, plantetidspunkt, m.v.). Der...

 14. Coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid: Det er jo mennesker som fungerer. Det er ikke metoder, ikke sant.

  OpenAIRE

  Bø, Siri Nielsen

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid. Jeg har intervjuet syv personer som har forbindelse til sosialt arbeid som arbeidsfelt. Formålet med undersøkelsen har vært å utforske hvilke forskjeller og likheter informantene har opplevd mellom coaching og faglig veiledning, samt hvilke tanker de har om bruk av coaching i sosialt arbeid. Resultatene viser at informantene er delt i synet på om coaching utgjør et eget fagfelt som har flere ...

 15. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 16. Kirkens diakonale arbeid i møte med barn som sørger etter tap av forelder

  OpenAIRE

  Jørgensen, Benedicte

  2012-01-01

  I denne oppgaven vil jeg sette fokus på et viktig og, etter min opplevelse, lite prioritert område innenfor kirken/diakonien. Diakonens rolle og menighetens diakonale ansvar og muligheter vil gå som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Noen kan mene at det er unødvendig å skrive en masteroppgave om barn og sorg og hvordan kirken kan drive sorgarbeid, når det offentlige allerede har noen tilbud. Som tidligere referert kan det virke som om det offentliges tilbud ikke er tilstrekkel...

 17. The body multiple: ontology in medical practice/ Annemarie Mol. Duke Universtity Press, Durham & London 2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  2006-01-01

  Hvor svært kan det være at beskrive, hvad en almindelig sygdom entydigt er? The body multiple handler ikke direkte om informatik, men skaber en empirisk forståelse for og teoretisk begrundelse af hvorfor entydige beskrivelser, standardiseringer og ’undgåelse af dobbelt dokumentation’, er svære – ...

 18. Transformativ forskningsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2010-01-01

  Mange forskere ønsker givetvis, at deres forskning kan bidrage til arbejdslivets eller organisationers udvikling. Men der findes ikke mange metoder, der tillader os at gøre det gennem selve forskningsprocessen. I et nyligt gennemført forsknings- og udviklingsprojekt om bedre møder benyttede vi en...

 19. Har du et problem?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Sanne

  2009-01-01

  De fleste universitetsstuderende vil i større eller mindre grad opleve at skulle arbejde problemorienteret ellermed andre former for selvstændig konstruktion af vidensproblemer, om ikke andet så når de skal skrive speciale. På trods af at den problemorienterede tilgang kan forstås og udspilles på...

 20. Opgør med de onde, gamle dage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2014-01-01

  Disneys spillefilm Maleficent er en kritisk revision af det ortodokse Disney-univers, som man kender det fra 50’ernes og 60’ernes tegnefilm. Klassiske opdelinger i godt og ondt, helte og skurke, er under pres. Kongen er årsag til alle problemerne, og prinsen kan ikke redde nogen som helst. Det er...

 1. 00. Bevidsthed og retorik i dansk årtusindeskiftelyrik, belyst ved Pia Juul, Mette Moestrup og Ursula Andkjær Olsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kemp, Susanne

  flere samtidige tekstniveauer. Kapitel 4, Ursula Andkjær Olsen , viser i den retoriske gennemgang forfatterskabets karakter af komposition . Den bevidsthedskritiske læsning viser i en analyse a f forholdet mellem subjekt og kollektiv, hvordan Andkjær Olsens polyfone lyrik ikke kan siges at tage...

 2. Strategisk udnyttelse af makroøkonomiske og politiske spilleregler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerding, Allan Næs

  2008-01-01

  Bidraget beskriver, hvordan den strategiske situation for en virksomhed påvirkes af de spilleregler, som regulerer markedet socialt og lovgivningsmæssigt. Hovedpointen er, at det ideale frie marked ikke kan fungere, men at markedet kun fungerer, når det er underlagt regulering, og at meget af det...

 3. Adoption af befrugtede æg er sund fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabir, Fatima

  2013-01-01

  Par og enlige kvinder, der ikke kan få børn på almindelig vis, skal have mulighed for at adoptere embryoner - befrugtede æg. Det mener en ph.d.-studerende i praktisk filosofi ved Roskilde Universitet, Fatima Sabir...

 4. Uddannelsespolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Artiklen handler om at revurdere, hvorvidt det er foruftigt at fastholde en såkaldt 'blød middelklassepædagogik' for sociale lag, der ikke kan profitere af den. Ved at understrege solidariteten og den sociale mobilitet støttes konceptet om 'en enhedsskole med fastere rammer'. Udgivelsesdato: 27.08.08...

 5. An Unusual use of the Definite Article in Biblical and Post-Biblical Hebrew

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehrensvärd, Martin

  1999-01-01

  De større rabbinsk hebraiske grammatikker hævder at den bestemte artikel - i modsætning til i andre sporg - kan bruges ved ord som ikke er bestemte/ determinerede. Dette er dog en misforståelse. Når moderne forskning i bestemthed/determination inddrages, er det klart at den bestemte artikel i rab...

 6. What does critical theory have to offer logistics and SCM research?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zachariassen, Frederik; Thielsen, Steen; Arlbjørn, Jan Stentoft

  2007-01-01

  Artiklen undersøger den mulige rolle for paradigmet kritisk teori i logistik og SCM disciplinerne. Artiklen begynder med at undersøge den positivistiske hegemoni i SCM og antyder, at dette kan medvirke til, at disciplinerne ikke formår at udnytte deres fulde potentiale. Artiklen introducerer here...

 7. Kommunalreformen - og New Public Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Karin

  2006-01-01

  Den organisatoriske styring af de nye "storkommuner" har ikke været en del af kommunalreformens politiske dagsorden. Dette aspekt kan imidlertid blive nok så afgørende for kommunernes fremtid som spørgsmålet om, hvor store de skal være og hvilke opgaver, de skal varetage....

 8. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 9. Fra ideal til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Raun; Møller, Rasmus Bysted

  2015-01-01

  I Danmark ønsker vi at udvikle "hele mennesker", som kan begå sig både i og udenfor sporten frem for at satse på den tidlige og ensidige rendyrkning af det sportslige talent. Målet er en tvedelt ambitionsstruktur, hvor både sportslige og ikke-sportslige karrieremuligheder tilbyder sig i horisonte...

 10. Interaktivt tv...vent venligst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Holmgaard

  At sende tv-forbrugeren ned ad interaktive blindgyder og væk fra en sammenhængende programoplevelse synes umiddelbart ikke at have fanget garvede seere eller de potentielle købere af set-top-boksen, som er den teknologi, der i de danske hjem kan tilvejebringe digitalt tv og interaktive fornyelser...

 11. Oprør mod New Public Management lurer i folkekirken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth-Nissen, Karen Marie Sø

  2016-01-01

  Folkekirken kan vælge at springe af New Public Management-vognen efter en ny evaluering af styringsformen, da folkekirken ikke er så gennemgribende påvirket af New Public Management som den offentlige sektor, vurderer ph.d.-studerende Karen Marie Leth-Nissen...

 12. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Europa Blues (2001) - kvalificerer til en sådan bestemmelse. Også krimien kan nærme sig en form for katharsis, ikke blot i narrativ forstand, som opklaringens vellykkethed, men snarere i en krydret stemning af heling og bevidshed om helingens sårbarhed. Som musik, som en sofistikeret, melankolsk blues-fornemmelse....

 13. Design som kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset [...] kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (ikke pensum...

 14. Vor tids sørøvere er - også - rene banditter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Struwe, Lars Bangert

  2011-01-01

  Pirates of The Caribbean. Udover at være nogle fantastisk flot opsatte film, kan vi så lære noget om pirater af filmene Pirates of the Caribbean? Ja, pirater skal bekæmpes, og ikke gøres til eventyr....

 15. Effekter af træstøv; inflammation, gentoksicitet og cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Jette Bornholdt

  2008-01-01

  Arbejdere, der bliver udsat for træstøv, kan få helbredseffekter af både malign og ikke-malign karakter. Symptomer som hovedpine og øjenirritation hos træarbejdere blev beskrevet helt tilbage i 1713 af arbejdsmedicinens fader Ramazzini. I 1968 fandt man i et engelsk studie en overhyppighed af ade...

 16. Besnærende teknologi i hjemmeplejen - fra vision til praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Den offentlige sektor kan spare milliarder ved at investere i ny teknologi og samtidig forbedre servicen, hævder IT- og konsulentbranchen. Men IT er ikke altid en mirakelmikstur og virkningerne er ofte modsatrettede. Denne undersøgelse af mobil teknologi i hjemmeplejen viser hvordan samme teknolo...

 17. Om institutionalisering af børneopdragelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, Eva

  2009-01-01

    Kapitlet beskæftiger sig med konsekvenser ved institutionsophold. Ikke de psykologiske konsekvenser, som institutionsophold kan have for det enkelte barn, men de mere kollektive implikationer ved, at børneopdragelse gennem de sidste 50 år er blevet et samfundsanliggende. Diskussionen består af ...

 18. Dronningerunder og regeringsdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Tim; Adler-Nissen, Rebecca

  2005-01-01

  Er den såkaldte dronningerunde uden politisk betydning? Eller har den danske monark mulighed for at påvirke regeringsdannelsen? Noget tyder på, at der er behov for en præcisering af grundloven, hvis man ikke ønsker, at hoffet på ny kan blive beskyldt for at begå statskup...

 19. Lange patientintervaller ved colorectalcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  I Danmark er overlevelsen ved colorectalcancer forbedret, men fortsat lavere end i mange andre lande. Det vides ikke, hvorfor overlevelsen ved colorectalcancer er lavere i Danmark end i lande, vi sædvanligvis sammenligner os med, men senere lægesøgning kan muligvis spille en rolle. »Patientinterv...

 20. Modstandskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2016-01-01

  problemer. I kapitlet anlægges et ressourceorienteret perspektiv ved at se på menneskers modstandskraft forstået primært psykologisk og ikke fysiologisk. Der argumenteres via Aron Antonovskys teori om skabelse af sammenhæng for, at modstandskraft kan forstås som udfoldelse af særlige meningsskabende...

 1. Kompensation for meningstab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plesner, Ursula

  2015-01-01

  gennemtvinge forandringer, inspirere til meningsdannelse, skabe grundlag for refleksion, opretholde dialog og image, samt skabe fælles retning og motivation hos ansatte. Disse forventninger til kommunikation opstiller særlige krav til den offentlige leder – som ikke blot kan være en administrator, men...

 2. Increasing drug expenditures in an ageing population

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kildemoes, Helle Wallach

  2008-01-01

    I lighed med mange andre lande er sundhedsomkostningerne steget betydeligt de sidste ti år i Danmark - ikke mindst lægemiddeludgifterne. Da ældre gennemsnitligt har større behov for og forbrug af sundhedsydelser end yngre, kan aldringen i befolkningen udgøre en betydelig udfordring for fremtide...

 3. Transformation af nydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ljungdalh, Anders Kruse

  2013-01-01

  Det overordnede emne for dette essay er de teknikker og praksisser som kan tages i anvendelse når mennesker skal eller vil forandre sin smag. Der fokuseres derfor ikke på selve den subjektive lyst, men derimod på det praktisk-tekniske arbejde det er at transformere måden at nyde på. Dette arbejde...

 4. Maths at Work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Sammenhængen mellem den abstrakte matematik i mange lærebøger og matematik i anvendelse er ikke altid lige let at få øje på. Artiklen drøfter nogle af de problemstillinger, der kan være med til skabe dette skel mellem undervisningsmatematik og matematik i arbejde....

 5. Daginstitutioners udearealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Refshauge, Anne Dahl

  2010-01-01

  Når man skal vælge legeelementer til daginstitutioners udeareal, er det vigtigt med en kombination af præfabrikerede og ikke prædefinerede legeelementer. Også sammenhængen med omgivelserne er vigtig, da den kan øge elementernes legeværdi. Videnbladet tager endvidere fat i disponeringen af faldzoner...

 6. Brugervejledning til pc-programmet STLRAMME

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhelt, M.

  Pc-programmet STLRAMME supplerer SBI-anvisning 187, 'Simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse'. Programmet kan anvendes til dimensionering af stålrammebygninger med andre mål end dem, der er medtaget i anvisningens tabeller; men det erstatter kun stålramme- og åsetabellerne, ikke...

 7. Mongolske mirakler og centralasiatiske skuffelser: Nomadekultur, klanpolitik og den 16. republik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seeberg, Michael

  2009-01-01

  Hvordan kan lande så ens som Mongoliet og de centralasiatiske, postsovjetiske lande udvikle sig så forskelligt, som tilfældet er, når de har tilnærmelsesvis samme kommunistiske arv? Artiklen peger på en forklaring gemt i en kombination af nomadekultur, klanpolitik og Mongoliets særstatus som ikke...

 8. Osmolaritetsmåling af tårevæsken med Tearlab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Anders Højslet; Hjortdal, Jesper

  2013-01-01

  Tørre øjne er en hyppigt forekommende tilstand, og med alderen ses ofte tiltagende symptomer. Tårefilmen og graden af tørre øjne kan evalueres på mange forskellige måder og med forskellige teknikker, som dog ikke altid korrelerer med hinanden og patientens symptomer. Måling af tårefilmens...

 9. Sygeplejersken på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chræmmer, Tanja; Agerholm, Anne Hyttel

  2014-01-01

  arbejdsområder, sygeplejen rummer, mener vi dog, at sygeplejerskernes fortællinger og de aspekter af sygeplejen, de belyser, rummer elementer, der kan overføres til mange af de områder, hvor sygeplejersker arbejder. Kapitlet giver altså ikke et entydigt svar på, hvad sygeplejersker arbejder med til dagligt, men...

 10. Skyggetanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lilja, Troels Michael

  2011-01-01

  I artiklen argumenteres der for, at »det indre selskab«, således som det ved flere lejligheder er beskrevet af Noe Munck, ikke kan finde anvendelse, uden at reglerne i L nr. 180 som vedtaget den 1. juni 2011 (Lov nr. 616 af 14. juni 2011) vil blive overtrådt. Det dokumenteres, at den offentlighed...

 11. Analyzing Mathematics Teachers? Classroom Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2004-01-01

  In: Matematik og Sprog, edited by Svensk forening for matematikdidaktisk forskning. MADIF4, Malmö Högskola. 2004 Kort beskrivelse Man kan ikke overvurdere vigtigheden af formidling af matematisk læring og tænkning. Når matematiklæreren arbejder med problemløsning i matematiktimen, så er det vigti...

 12. Cross-unit coalitions and flexible hierarchy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  Internationale organisationer befinder sig i turbulente miljøer, der udfordrer organisationernes evne til at tilpasse sig. Uden tilpasning kan autoritet ikke fastholdes. Autoritet bliver en udfordring fordi IGOs er sammensatte systemer af forskellige grupper i gensidig udvikling. Grupper der er i...

 13. Facebook og privatliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jøren Ullits Olai

  2015-01-01

  Hvornår har vi privatliv på de sociale medier? Kan journalister frit anvende informationer fra åbne profiler på nettet, herunder personfølsomme oplysninger? Hvad hvis profilen er lukket? Betyder det, at oplysningerne ikke må anvendes, fordi de er private? Og hvis det er tilfældet, er profilen så ...

 14. [Chronic pain and suffering from a cross-cultural perspective] Kronisk smerte og lidelse i et tværkulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brødsgaard, I; Moore, R.; Wang, Shuang-chiu

  1999-01-01

  Basale etnokulturelle værdier og forventninger har en stor indflydelse på opfattelse af smerte og invaliditet. Der er fru Wei fra Kina, som ikke kan beklage sig og må acceptere sundhedsvæsenet som autoriteten. Lynn fra USA, som bittert kæmper mod sundhedsvæsenet og forsikringsselskaberne, og vores...

 15. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 16. Complementary or Contradictory Drug Policies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  Almindeligvis antages det, at skadesreduktion udgør en fjerde søjle - som komplementerer kontrol, behandling og forebyggelse.  Denne placering er problematisk. De forskellige indsatser kan sættes i båse og man viser ikke inkompatibilitet mellem de forskellige indsatser nogen systematisk opmærksom...

 17. Når Evidensen Møder Modstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ytting, Linnea Gullviva

  får vi indblik i individuelle livsvilkår og betingelser, der er med til at påvirke deres evne til at leve et motionsaktivt liv. Disse emner omhandler blandt andet ensomhed, depression, angst, kroniske smerter og den aldrende krops problemstillinger, som alle er individuelle livsvilkår der ikke kan...

 18. 6 principper for opfindsomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanggaard, Lene

  2014-01-01

  Alle er opfindsomme under de rette rammer. Det kræver, at lederen anviser retning og styring af opfindsomheden, så det ikke bliver ufokuseret og meningsløst. Læs om de seks principper for opfindsomhed, og få inspiration til, hvordan du som leder kan blive bedre til at få dine medarbejders opfinds...

 19. Oplæg om nye undervisningsformer i pædagoguddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jens Peter

  2009-01-01

  formuleres eksplicit og organiseres i nye undervisningsformer. Der må skabes tydelige strukturer som lægger skinner ud for den læring, som ønskes fremmet. • Der må tænkes i koncepter som uddannelsesinstitutionen udvikler og beslutter. Det er ikke op til den enkelte lærer. Dette kan opfattes som en...

 20. Organizational Ambidexterity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  Artiklen viser hvordan udfordringerne mht. effektivitet og innovation i den offentlige sektor kan håndteres, ved at relatere litteraturen om ambidekstrale organisationer på litteraturen om offenlig forvaltning. Artiklen konkluderer, at NPM ikke signifikant fremmer et mix af integration og differe...

 1. Byarkitektur i kommunens planlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmgren, S.; Svensson, O.

  Interessen for byarkitektur, dvs. de helheder og sammenhænge, som den enkelte bygning indgår i, er voksende, ikke blot blandt fagfolk, men også blandt almindelige borgere - og investorer. Publikationen redegør for, hvorledes byarkitektoniske træk kan kortlægges, registreres og analyseres samt...

 2. Geschichte der Lexikographie mit Deutsch und Dänisch

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Mogensen, Jens Erik

  1995-01-01

  Man kunne tro, at leksikografiens historie kan beskrives i form af uafbrudt forbedring af teori og praksis. Det er ikke tilfældet. Den første dansk-tyske ordbog blev trykt i 1764. Et første højdepunkt i dette sprogpars leksikografiske historie foreligger mellem 1800 og 1830. Hermed menes et både ...

 3. Beezz Buzz (2)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2013-01-01

  Forbrug og rollen som forbruger er blevet en hjørnesten i identitetsdannelsen. Derfor er det ikke længere nok at se på forbrugeren som en rationelt og/eller emotionelt betinget beslutningstager, som kan påvirkes med rationelle og/eller emotionelle argumenter, sådan som de klassiske teorier gør. V...

 4. TEAM ORGANISERING

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levisen, Vinie; Haugaard, Lena

  2004-01-01

  organisation som denne? Når teams i samtiden anses for at være en organisationsform, der fremmer organisatorisk læring, beror det på, at teamet antages at udgøre et ikke-hierarkisk arbejdsfællesskab, hvor erfaringer udveksles og problemer løses. Teamorganisering kan imidlertid udformes på mange forskellige...

 5. SNS ønsker DMUs kommentarer til et rammenotat om GMO. Bidrag til kommenteret dagsorden om politisk drøftelse om GMO-området på Rådsmødet (miljø) den 9. marts. Modtaget 13-02-2006, deadline 14-02-2006, svar 14-02-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2006-01-01

  "Hovedparten af de importerede GMOer søges kun godkendt til import til anvendelse i fødevarer eller til foder, men ikke til dyrkning eller opformering. De kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning. Risikovurderingen af de mulige økolog...

 6. Akutte dødsfald ved tvangsfastholdelse af svært hyperaktive personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Thomsen, Jørgen Lange

  2012-01-01

  må henføres til et syndrom som betegnes excited delirium syndrome (EDS), en akut indsættende tilstand karakteriseret ved en hyperaktiv og voldelig adfærd, næsten overmenneskelig styrke og immunitet for smerte. Obduktion viser ikke forandringer som kan forklare dødsfaldet. Årsagen til EDS er ukendt...

 7. Opgørelse af regularitet på jernbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Landex, Alex; Kaas, Anders H.; Nielsen, Otto Anker

  2007-01-01

  stedet for togregularitet betyder, at passagererne ikke stilles ringere ved ”overdrevent” fokus på regularitet. Brug af passagerregularitet i bod-bonus-kontrakter betyder endvi-dere, at der vil være fokus på at sikre så gode forhold for passagererne som muligt. Passagerernes forhold kan endvidere...

 8. Game Changers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2012-01-01

  at forsøge at beskrive nogle af de mekanismer, som gør, at nogle af disse kreative industrier bliver netop kreative og innovative, at de ikke alene kan klare sig, men også ændre og udvikle både indhold, form og organisering – at de bliver det der på managementsprog hedder game changers....

 9. Mere og bedre natur i landbrugslandet - dokumenteret grundlag for en ekstra indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reddersen, J.; Tybirk, K.; Halberg, N.;

  Rapporten forsøger at give et samlet, prioriteret og dokumenteret bud på et sæt handlinger, der kan bidrage til mere og bedre natur i landbrugslandet. Dette tager udgangspunkt i et biologisk natursyn og rapporten forsøger at opstille de biologiske kriterier herfor. Rapporten skal ikke betragtes som...

 10. Fantasi: Naturlig legesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Jesper

  2011-01-01

  Kan det tænkes, at da dyrene begyndte at lege, fik evolutionen nye kræfter? At fra da af kunne der opstå samspil og udvikling, som ikke havde rod i genetiske forandringer, men i ren og skær opfindsomhed?...

 11. Brud og bevægelser i den danske miljøindsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, Jeppe; Petersen, Lars Kjerulf; Holm, Jesper;

  2007-01-01

  sektorer og politikker kan ses som en modernisering af samfundet. Netop en forestilling om økologisk modernisering er vundet frem siden 1980'erne i den miljøfaglige debat blandt akademikere, planlæggere og praktikere. Grundtanken er at en miljøindsats ikke bare er til gavn for miljøet men også for industri...

 12. Spin og det argumentationsfrie valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Sådan som den politiske kommunikation fungerer i dag, trænger vi til et systemskifte. Ordvalg er blot én måde, hvorpå man kan påvirke folks meninger uden argumenter. Tankegangen er, at vi borgere oftest vælger og stemmer ud fra hurtige, overfladiske input. Derfor er vores meningsdannelse ikke alt...

 13. Teatro D'Italia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønsager, Svein

  1983-01-01

  Kan man overhovedet skabe en fremtid, hvis man ikke bærer fortiden med sig, spørger forfatteren i et essay fra Italien, der fører læseren fra Bologna over Siena og Verona til en vinmark på et landbrugskollektiv krydret med refleksioner over 'det italienske totalteater' og menneskers bosætningsfor...

 14. A REFLECTION MODEL FOR SENSING AND DEVELOPMENT OF EXPERIENCE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Bente Dahl; Chraudin, Marianna

  2013-01-01

  I sansningen af produkters æstetiske virkninger, som optimalt registreres af både sindsbegribelsen og kropsbegribelsen, er det et problem at mange studerende ikke er bevidste om betydning af at tage den kropslige sansning med i designprocessen. Der kan spores en stigende interesse for den kropsli...

 15. Regnskaber: Plan B for klimaet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2010-01-01

  Kan man lagre kuldioxid i form af trækul, som man vel at mærke ikke bruger på havegrillen, men graver dybt ned i jorden? Eller skrue ned for Solen med et ekstra skydække? Det handler om geoengineering....

 16. Vendepunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  indsatser. Det pædagogiske fundament betyder nemlig, at det ikke giver mening at tale om eksempelvis adfærdsændringer og vægttabsstrategier uden samtidig at medreflektere det enkelte menneskes muligheder for at lære og udvikle nye kompetencer og forståelser, der kan bane vejen for et bedre og lykkeligere...

 17. Forladte forældre lider i tavshed

  DEFF Research Database (Denmark)

  svendsen, erik

  2014-01-01

  Det tomrum, der opstår hos forældrene, når børn flytter hjemmefra, er et tabu. De forladte forældre privatiserer smerten. Den kan ikke lanceres som en god historie, men kalder på resigneret tavshed...

 18. Xerostomi og nedsat spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Siri Beier; Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2011-01-01

  udtalt i ældrepopulationen, hvor op til 20 % er afficeret. Xerostomi er dog ikke relateret til aldersforandringer per se, men til den kendsgerning, at ældre mennesker lider af flere sygdomme og som følge heraf har en større indtagelse af lægemidler, der potentielt kan fremkalde mundtørhed....

 19. WTO SPILLET OM DOHA

  OpenAIRE

  Schjøtt, Taia N; Friis, Katrine; Jensen, Morten E B; Møller, Esben B; Nielsen, Mette Marie

  2006-01-01

  Hvorfor er medllemmerne i WTO (verdenshandelsorganisationen)ikke under Doha-forhandlingsrunden,også kaldet "udviklingsrunden" nået til enighed om at vedtage en aftale, der kan sikre de mindst udviklede lande, de såkaldte LDC-lande, en bedre integration og mere ligeværdig position i den internationale handel?

 20. Soja og palmeolie – certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman; Sørensen, Janni Merete

  Danmark importerer betydelige mængder soja og palmeolieprodukter, der er produceret under vilkår, der ikke er godkendt i EU, og som kan have væsentlige negative konsekvenser for landbefolkningens sundhed samt miljø- og naturforhold. I nærværende rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og...

 1. Aspergillusinfektioner i cavum nasi og paranasale sinus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Charabi, S.

  1988-01-01

  illustreres af to sygehistorier. Diagnosen kan stilles ved mikroskopi, ved dyrkning og evt. ved serologiske undersøgelser. Røntgen undersøgelse af bihulen viser forandringer som ved kronisk sinuitis af anden årsag, men undertiden ses et centralt røntgenfast parti, som skyldes forkalkninger. Ved ikke...

 2. Bygningers vådrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Erik

  Publikationen er udarbejdet i tilknytning til bygningsreglementet og viser hvordan gulve og vægge i vådrum kan udføres med blandt andet træ og træbaserede materialer, der ikke er gennemimprægneret mod råd og svamp. De konstruktionsforslag der beskrives er godkendt af boligministeriet....

 3. Fra Fiolstræde til Gothersgade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlkild, Nan

  2009-01-01

  Anmeldelse af KUBIS' nyindrettede Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek som den del af det nye campusområde omkring det tidligere Kommunehospital. Nyindretningen har mange gode intentioner omkring skabelsen af et attraktivt studiemiljø. Arkitektonisk kan den dog ikke sammenlignes med den...

 4. Hvad vil du helst have: Krig eller overvågning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Hvem læser dine private beskeder? Whatsapp har oprustet i kampen for din ret til privat kommunikation - en ny armering, der ikke huer efterretningstjenesten i kampen mod terror. Men hvad betyder det, at vi har brug for super end-to-end kryptering i beskyttelsen af private data? Og hvordan kan vi...

 5. Spirituelt baseret lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pruzan, Peter

  2011-01-01

  succes i forhold til de klassiske økonomiske perspektiver. Spirituelt baseret ledelse kan bidrage til at opfylde behovet for en mere inklusiv ledelsesoptik. Selv om SBL er et begreb, som endnu ikke hører til det gængse lederskabsvokabularium eller til MBA-pensum i Danmark, er der tale om et meningsfuldt...

 6. Stordrift af sundhedsteknologi kræver ny organisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  2013-01-01

  Når det gælder telemedicin, er det ikke alle patienter, der kan tilbydes den samme tekniske løsning. Det stiller nogle helt særlige krav, når man vil indføre sundhedsteknologiske løsninger i stor skala, skriver senior projektleder Helle Wentzer fra KORA i dette debatindlæg....

 7. Send flere bureaukrater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Afghanistan. Det er ikke kun Taleban, der er fjenden. Fraværet af en markant og effektiv civil indsats for genopbygning og socioøkonomisk fremgang kan medføre, at den militære indsats viser sig Forgæves....

 8. Letbanen er blot et led i mobilitetskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Mette

  2014-01-01

  Letbaner bliver ikke en succes alene; de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag, der fremmer deres potentiale. Artiklen retter fokus mod netop nogle af de mange mobilitetsløsninger, der i en europæisk sammenhæng har fremmet letbanens potentiale – løsninger, der kan være relevan...

 9. Extending NetBeansTM with Dynamic Update of Active Modules

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Allan Raundahl

  At kunne ændre et programs adfærd uden at afbryde afviklingen af det pågældende program er efterhånden blevet meget vigtigt i nutidens softwareudvikling. Ikke alene kan systemudviklere have gavn af sådanne dynamiske opdateringer under udviklingen af nye softwareløsninger, hvor systemets kørende t...

 10. Behov, brud og Bachelard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2014-01-01

  , at professionshøjskolerne ikke skal bedrive løsningsorienteret forskning, men derimod en diskussion af de risici en sådan entydighed kan afstedkomme – fx at forskningsprojekterne bliver konserverende eller blot en systematisering af noget, man allerede ved. I artiklen anvendes Gaston Bachelards brud- og...

 11. Er etnisk identitet kun for minoriteter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Jette Johanne Elisabeth

  2010-01-01

  Kapitlet bygger på indsigter fra kritisk multikulturel pædagogik, som anvender racismebegrebet i bredere betydning end vi sædvanligvis forstår det i Danmark og spørger om ikke etniske minoriteter i Danmark kan siges at blive udsat for racisme. Kapitlet introducerer vigtige pointer fra Beverely Ta...... Tatums bog: " Why are all the black kids sitting together in the cafeteria? Tatum definerer begrebet racisme som et " system of advantage based on race" og pointen hermed er, at det ikke bare drejer sig om individuelle fordomme, men om strukturel ulighed.......Kapitlet bygger på indsigter fra kritisk multikulturel pædagogik, som anvender racismebegrebet i bredere betydning end vi sædvanligvis forstår det i Danmark og spørger om ikke etniske minoriteter i Danmark kan siges at blive udsat for racisme. Kapitlet introducerer vigtige pointer fra Beverely...

 12. 内观认知疗法对精神分裂症康复期患者自尊水平、信赖他人以及容纳他人的影响%Effects of NaiKan Cognitive Therapy on Self-Esteem level, Faith in People and Acceptance of Others in patients with Convalescent Schizophrenia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  曹桐; 毛富强; 田红军; 周天红; 孙凌

  2015-01-01

  Objective To explore ef ects of NaiKan cognitive therapy on improving self-esteem level in patients with Convalescent Schizophrenia. Methods The 69 convalescent schizophrenic patients with convalescent clinical state were consecutively recruited from the inpatients of the department of psychiatry, Tianjin Anding Hospital from September in 2008 to February in 2009. Al the patients were divided into NCT group an control group at random and were pretreated with antipsychotic agent therapy. In NCT group, the patients received NaiKan Cognitive Therapy (NCT) for successive 7 days. In control group, the patients only received antipsychotic agent therapy. Pre-and post-treatment The Self-Esteem Scale (SES) were administered to al subjects. Results A increase occur ed in self-esteem scale score in NCT group (t=4.494, =0.000).No significant dif erent between NCT group and control group is in the Pre-and post-treatment.No significant dif erent between NCT group and control guoup is in the Pre-and post-treatment in Faith in People Scale. A significant derease occurred in Acceptance of Others score in NCT group (t=-3.347, =0.002). Conclusion NCT can possibly improve self-esteem level of patients with convalescent schizophrenia to a certain extent, but long-ef ect is not certain.%目的探讨内观认知疗法对精神分裂症康复期患者的自尊水平的影响。方法:选取自2008年9月1日~2009年2月1日于天津市安定医院住院的精神分裂症康复期患者69例,随机将患者分为内观认知治疗组和对照组:内观认知治疗组(n=30)在服用原药物的基础上,合并给予连续7d集中内观认知疗法(NaiKan Cognitive Therapy,NCT);对照组(n=32)只给予原药物治疗,观察1w。在入组时进行阳性与阴性症状量表(PANSS)以及一般资料的收集,在入组时和1w后进行自尊量表(SES),信赖他人量表(FPS)和容纳他人量表(Acceptance of Others)的评定。结果:NCT组患者治疗后SES评分较治疗

 13. Skaber elite bredde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  Dette arbejdspapir gennemgår eksisterende studier og forskning med henblik på at afdække om der kan findes dokumentation for det ofte fremsatte argument om, at elite skaber bredde. Gennemgangen viser, at der ikke kan siges eksistere nogen automatik mellem de to størrelser. Faktisk viser nogle af de...... gennemgåede undersøgelser det modsatte: for stort fokus på elite kan skabe mindre breddedeltagelse i idræt og sport. Samtidig kan det dog også argumenteres, at fokus på elitesport eller afholdelse af store internationale slutrunder i enkelte tilfælde kan øge interessen for specifikke sportsgrene og indirekte...

 14. Videnssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2014-01-01

  ogens titel spiller på et vigtigt skel mellem den europæiske mesterfortælling om Oplysningens (med stort O) og oplysninger (i flertal). Oplysninger ændrer sig, når de ikke længere befinder sig et, men et andet sted. Oplysninger kan flyttes, gives væk, gives videre eller smides ud. De falsificeres...... eller verificeres og samles til bøger eller i opslagsværker som viden. De kan kodes og gemmes i digitale formater, som man kan redigere, kopiere og sende via e- mail. Oplysninger kan gemmes væk og de kan afsløres igen....

 15. Fra frit til forceret valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Sune Troels

  2011-01-01

  I serviceloven er der etableret en økonomisk støtteordning, hvorefter hørehæmmede kan opnå tilskud til høreapparatsbehandling på en privat klinik som alternativ til offentlig behandling. En hørehæmmet kan således ikke blot frit vælge en privat klinik, men den hørehæmmede kan opnå et økonomisk...... incitament hertil, idet der som følge af tilskuddet ikke behøver være en egenbetaling ved at anvende det private alternativ. I artiklen analy-seres en mulig interessekonflikt ved ørelægers ejerskab af private klinikker til behandling for høretab. I artiklen analyseres endvidere, hvorvidt offentlig støtte til...

 16. Radon og boligen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben Valdbjørn

  Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig luftart, som ved indånding øger risikoen for lungekræft. Der er ingen dokumenteret nedre grænse for, hvornår radon er ufarligt. Derfor anbefales det, at man tilstræber et så lavt radonindhold i indeluften som muligt. Man kan hverken lugte, se, høre eller...... smage radon, så vil du vide, om du har radon i din bolig, må du måle radonindholdet i indeluften. Radon forekommer naturligt i jorden og kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger......, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan forekomme høje koncentrationer i Sydgrønland, specielt i området syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30’N....

 17. INNOVATION

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2012-01-01

  Kravet om innovation og kreativitet er på flere måder en stor og en ny udfordring for voksenuddannelserne. Det udfordrer det didaktiske dilemma, det at vi skal gøres til kompetente og frie mennesker gennem pædagogiske handlinger, som netop pålægger os en ufrihed. – Men hvor denne ufrihed tidligere...... kunne begrundes med, at skolen eller uddannelsen vidste bedre, så er det ikke længere tilfældet. Skolen skal sørge for, at vi lærer noget – og ikke noget andet. Men det kan ikke længere med bestemthed afgøres, hvad det er vi skal lære i skolen, fordi det nye, det kreative og ikke mindst innovative...

 18. Nanatsu-no-kata, Endō-no-kata, and Jōge-no-kata ―A pedagogical and qualitative biomechanical evaluation of Hirano Tokio’s kuzushi (unbalancing concept as part of skill acquisition for throwing techniques in Kōdōkan jūdō

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carl De Crée

  2014-06-01

  Full Text Available Hirano Tokio (1922-1993 was a talented jūdō champion who developed his own pedagogical approach towards teaching and practicing kuzushi (unbalancing and tsukuri (preparation, two critical skills for successfully applying jūdō throws. In his approach, Hirano emphasizes the use of rotational unbalancing preceded by strategic movements that mimic water waves. No biomechanical analysis of Hirano’s wave system has previously been attempted. The purpose of this paper is to provide a detailed survey of Hirano’s didactic system comparing it with traditional Kōdōkan teachings, and to assess its biomechanical foundations. The fluid dynamic modeling of the several kinds of waves proposed by Hirano is mathematically complicated and heavily relies on Boussinesq differential equations. Given the involvement of numerous parameters in determining the hydrodynamic behavior of water (depth, period of waves, saliency, temperatures, currents, shape of the coastal line, water density, wind which are absent in the surroundings of a pair of two jūdōka moving indoors on a tatami, Hirano’s system appears limited to a mere visualization and metaphysical interpretation of jūdō. The lack of empirical and experimental data available obtained in large groups of students taught according to Hirano’s approach make it so far impossible to conclude whether it facilitates kuzushi and tsukuri skill acquisition. Ultimately Hirano’s wave-based kuzushi/tsukuri does not alter the biomechanical analysis previously proposed by Sacripanti, as it still is all about general action invariants aimed to close the distance between both opponents, to break the opponent’s symmetry, and to apply one of the infinite options to achieve this.

 19. Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs-krydsning: 1507x59122xMon810xNK603 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  markedsføring af majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-majsfrø i frø til udsæd af ikke-GM majs. En eventuel tilfældig spredning af GM-majsen vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske...... konsekvenser. DCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den fire-stakkede genmodificerede majs til andre formål end dyrkning. DCE foreslår dog at der foretages en specifik overvågning af eventuelle effekter på insektlivet...... and/or dispersal of GMO-seed leading to cultivation of the GMO, DCE suggests that case-specific environmental monitoring is needed for detection of possible adverse effects on insect populations, especially vulnerable species of leaf beetles (Chrysomelidae) and butterflies (Lepidoptera)."...

 20. Magtens blik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rennison, Betina Wolfgang

  Magt er et pudsigt fænomen. Det er et fænomen, vi alle umiddelbart kender til, et fænomen vi alle lader til at genkende, når vi støder på det. Et fænomen, vi laver undersøgelser af, som vi søger at 'udrede' og 'indfange' for derved at kunne kontrollere det, der kontrollerer os. Men magt er også et...... fænomen, vi ikke synes at kunne begribe. Ikke alene er magt ofte et tabu i kommunikationen, noget vi undlader at tale om - et sprængfarligt fænomen, vi ikke tør nærme os. Men magten er også i sig selv et svært tilnærmeligt fænomen. Det er ikke til at hitte rede i, hvori magten egentlig består. Det er ikke...... bidraget er at levere en strategi til, hvordan magt kan iagttages og analyseres. Dens sigte er at fungere som fundament for konkrete magtanalyser af organisationer og ledelsesrelationer. Paperet stiller skarpt på spørgsmålet om, hvordan man kan iagttage socialiteten og kommunikationen med et magtblik. Hvad...