WorldWideScience

Sample records for kalder det hiphop

 1. Fair nok, vi kalder det hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse

  Krogh, Mads

  2006-01-01

  kritikkens diskurs fra en forståelse af genren som en ny og eksotisk modedille og et virkemiddel i fx rock og jazz; til en forståelse af hiphop som en selvfølgelig side af populærmusikkulturen og af begrebet som samlebetegnelse for et stigende antal 'undergenrer'. Disse processer afdækkes gennem...... hiphop i den på det tidspunkt etablerede rock og jazzkritik; mens 'anden bølge' (perioden 1987-94) ser ansættelsen af de første kritikere med et personligt forhold til og en specialviden om hiphopkulturen i kritikken (insidere) - i modsætning til en gruppe af kritikere, som på det tidspunkt viderefører...... informerede. Kapitlet diskuterer i forlængelse heraf forskellige former for intertekstualitet, hvor i særdeleshed 'lokalitetsbestemt' og såkaldt institutionaliseret intertekstualitet spiller en betydelig rolle som begrundelse for insidernes status i hiphopkritikkens felt. I læsningen af kritikkens forhandling...

 2. Kontsert : "Legends of Rock". Eesti tippsolistide paraad. Kodune hiphop Paunkülas

  2007-01-01

  Suurkontserdist 2. dets. Tallinnas Saku Suurhallis (esinevad Alice Cooper ja ansambel Foreigner). Tallinna kammermuusika festivalist 2007 Tallinna vanalinnas 20.-25. augustini. Eesti Hip-Hop Festivalist (EHHF) 17.-19. aug. Paunküla puhkekeskuses Kõue vallas Harjumaal

 3. Nyd det! Nyd det!

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2007-01-01

  utilsigtet konsekvens af en række faktorer, der i fællesskab bibringer det indtryk, at det er godt at nyde. Vekselvirkningen mellem modernitetens strukturelle vilkår og oplevelsesorienteringen er, at der er frembragt en teknik, et sprog og en ideologi for den ønskværdige måde at nyde på.......Artiklen behandler de mentalitetshistoriske forudsætninger for den moderne hedonisme, som er kendetegnet ved forbrugere, der kyndigt manipulerer med deres sanser, fantasier og behovstilfredsstillelse for at opnå maksimal nydelse. Den moderne oplevelsesorientering skal ses som en dybest set...

 4. Det ambiente

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 5. Det Ambiente

  Schmidt, Ulrik

  Det ambiente er iscenesættelsen af en karakteristisk sanseoplevelse, der er kendetegnet ved fornemmelsen af at være omgivet. I dag bliver begrebet om det ambiente mest anvendt i forbindelse med musikgenren ’ambient musik’. Det ambiente er dog ikke essentielt knyttet til det musikalske, men må...... forstås som et betydeligt bredere fænomen i den moderne æstetiske kultur, der spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af moderne transportformer, arkitektur, film, lydkunst, installationskunst og digitale multimedieiscenesættelser. En forståelse af det ambiente er derfor centralt for forståelsen af en...... moderne æstetiseret oplevelseskultur i almindelighed. Da det ambiente ikke hidtil har været gjort til genstand for en mere indgående teoretisk behandling, er der dog stor usikkerhed omkring, hvad fænomenet overhovedet indebærer. Hovedformålet med Det ambiente – Sansning, medialisering, omgivelse er derfor...

 6. Det levende og det levede

  Binder, Thomas

  2006-01-01

  Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt.......Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt....

 7. Det edukative

  Lieberkind, Jonas

  forskyder grundlaget for de traditionelle politiske, sociologiske og psykologiske diskurser, der almindeligvis henvises til, når man ønsker at forstå og begrunde samfundets udfordringer. Med udgangspunkt i Emile Durkheims forfatterskab udvikler afhandlingen en analytisk kategori for det edukative....

 8. Hip-Hop Education Resources

  Hall, Marcella Runell

  2009-01-01

  Hip-hop music and culture are often cited as being public pedagogy, meaning the music itself has intrinsic educational value. Non-profit organizations and individual educators have graciously taken the lead in utilizing hip-hop to educate. As the academy continues to debate its effectiveness, teachers and community organizers are moving forward.…

 9. Om det moderne hus - og det klassiske

  Hauberg, Jørgen

  2010-01-01

  I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965).......I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965)....

 10. Det fleksible arbejde

  Csonka, Agi Eva

  Det er en udbredt antagelse, at arbejdet er under forandring i disse år. Det forventes, at flere og flere lønmodtagere får et mere fleksibelt arbejde kendetegnet ved større selvbestemmelse, mere varierede arbejdsopgaver og flere faglige og personlige udviklingsmuligheder. Men er det fleksible arb...

 11. Hip-Hop and the Academic Canon

  Abe, Daudi

  2009-01-01

  Over the last 30 years, the hip-hop movement has risen from the margins to become the preeminent force in US popular culture. In more recent times academics have begun to harness the power of hip-hop culture and use it as a means of infusing transformative knowledge into the mainstream academic discourse. On many college campuses, hip-hop's…

 12. Hip-hop and urban studies

  Jaffe, R.

  2014-01-01

  How can urban studies research engage fruitfully with hip-hop? This contribution responds to the essays by David Beer and Martin Lamotte on ‘street music’, urban ethnography and ghettoized communities. It discusses how a social science engagement with hip-hop texts might differ from cultural studies

 13. Stop det transatlantiske frihandelsmonster!

  Holten-Andersen, John

  2013-01-01

  Hvis EU og den danske regering indgår en frihandelsaftale med USA og Canada, viser det, hvor tom deres grønne retorik er. Frihandel rimer lige så dårligt med grønne hensyn, som det gør med røde. En grøn økonomi er lokal – og det er en social og demokratisk økonomi også!......Hvis EU og den danske regering indgår en frihandelsaftale med USA og Canada, viser det, hvor tom deres grønne retorik er. Frihandel rimer lige så dårligt med grønne hensyn, som det gør med røde. En grøn økonomi er lokal – og det er en social og demokratisk økonomi også!...

 14. Historiemisbrug - giver det mening?

  Peters, Rikke Louise Alberg; Brunbech, Peter Johan Yding

  2018-01-01

  Giver det mening at tale om ”historiemisbrug” i en undervisningssammenhæng, eller er misbrug en uklar moralsk motiveret dom, vi fælder over det, vi tager afstand fra? Denne artikel er en redigeret diskussion af dette spørgsmål mellem Rikke Alberg Peters og Peter Brunbech....

 15. Det kritiske interview

  Bjerg, Lars

  Bogen indkredser, hvad der gør et interview kritisk og udleder derfra det kritiske interviews overordnede mål og spilleregler.......Bogen indkredser, hvad der gør et interview kritisk og udleder derfra det kritiske interviews overordnede mål og spilleregler....

 16. Det sentimentalt moderne

  Kristensen, Peter Thule

  2004-01-01

  Det er muligt at bruge et romantisk begrebsapparat meningsfuldt, når man analyserer arkitektur fra det 20. århundrede. Med denne konklusion indskriver ph.d.-afhandlingen sig i de seneste årtiers nyvurdering af romantikken, der især er pågået inden for litteratur- og kunsthistorien, men ikke i sam...

 17. Det geniales biologi

  Clausen, Lars

  2008-01-01

  I de senere år har der igen været tale om eliter og højtbegavede, uden at konnotationerne fra nazi-Tysklands håndtering af ordene har klinget med. Det paradigmatiske brud, der er ved at aftegne sig i forhold til anden halvdel af det 20. århundredes fremherskende paradigme om hjerners generelle 'e...

 18. Internettet - det demokratifremmende medie?

  Taulø-Jacobsen, Emilie Tinne

  2013-01-01

  for civilsamfundet og generere civilsamfundsroller. Gennemslagskraften synes dog minimal i det stærkt hierarkiske samfund, hvor den almindelige befolkning fortsat mangler incitament til at ville ændringer, så længe det kommunistiske styre sikrer økonomisk vækst og forbedrede levevilkår. Selv om internettet i visse...

 19. Menneskerettigheder - det almenmenneskelige og det kulturelt bestemte

  Lindhardt, Eva

  2013-01-01

  Med inddragelse af en skelnen mellem borgerrettigheder og menneskerettigheder søger kapitlet at afdække det værdisæt, der ligger bag tanken om universelle menneskerettigheder bl.a. med inddragelse af Thomas Hobbes og John Lockes naturretstænkning. Herefter gives et historisk vue over udviklingen af...

 20. For det kommende i det tidlige

  Grønbæk, Niels

  2008-01-01

  . Man kan sige at fortroligheden er enten medieret - fx gennem sprog, skrift, håndtering af værktøj osv., eller opstår i og med de stabile formationer - som fx det vi i fremskredne stadier kender som vaner. Vaner kan opfattes som stabile formationer, som mønstre; men det kan de 'medierede fortroligheder......' også, hvis man i stedet for at lægge vægten på værktøjet eller mediet, lægger den på teknikken - og dermed på en praksis eller en kunnen. I min afhandling fører det til et radikalt materiale-begreb: 'egentligt' materiale kan ikke være nærværende - nærværende véd vi ikke andet om det end at der er noget...... Udgangspunktet for afhandlingens kulturkritiske dimension, er dén påstand eller dobbelt-tese at: 1) kulturen (for tiden) foretrækker visse teknikker frem for andre. Her er min overordnede påstand at epistemet er kendetegnet af en orientering mod tegnene - hvilket egentlig vil sige: mod sit kulturelle indre. Et...

 1. Mellem det globale og det lokale

  Pristed Nielsen, Helene

  2016-01-01

  offshore branche, nemlig opgraderingerne af olieboreriggene Mærsk Guardian og Mærsk Giant, der blev trukket i land til Hirtshals Havn hhv. i foråret 2011 og sommeren 2012. De ni fortællinger danner basis for en mere generel diskussion om behovet for og erfaringerne med mobilitet og fleksibilitet på det...

 2. Hip-hop, Onegin - pop! / Tatjana Aleksandrova

  Aleksandrova, Tatjana, 1945-

  2004-01-01

  Erateatrikooli KS, mida juhib Svetlana Krassman, lavastus A. Pushkini poeemi "Jevgeni Onegin" motiividel. Noortelavastuse muusikalises seades kasutatakse klassikalise muusika aranzheeringuid ja räppi, kostüümidraamat koos hip-hop rõivastiiliga

 3. Det sentimentalt moderne

  Thule Kristensen, Peter

  2005-01-01

  Romantikken er blevet afskrevet som en mørk epoke, hvor en hang til mystik og tvetydighed ikke passer til det moderne oplysningsprojekts mål om klarhed og orden. Afhendlingen viser imidlertid, hvordan dele af arkitekturen i det 20. århundrede er fyldt med romantisk tankegods, og hvordan romantisk...... nøglemotiver som f.eks. fragment, arabesk, krystal, symbol eller poesi kan bruges i en analyse - også af moderne arkitektur. det ses i bogens nyfortolkninger af værker og teorier hos arkitekterne Erik Gunnar Asplund, Josef Frank, Rudolf Schwarz, Aldo Rossi og Daniel Libeskind...

 4. Det kvalitative interview

  Brinkmann, Svend

  Bogen begynder med en teoretisk funderet introduktion til det kvalitative interview gennem en skildring af de mange forskellige måder, hvorpå samtaler er blevet brugt til produktion af viden. Opmærksomheden henledes specielt på de komplementære positioner, der kendetegner det oplevelsesfokuserede...... interview (fænomenologiske positioner) og det sprogfokuserede interview (diskursorienterede positioner), som henholdsvis fokuserer på interviewsamtalen som rapporter (om interviewpersonens oplevelser) og redegørelser (foranlediget af interviewsituationen). De følgende kapitler omhandler forskellige måder...... forskningsresultater baseret på kvalitative interview....

 5. Hip-Hopping across China: Intercultural Formulations of Local Identities

  Barrett, Catrice

  2012-01-01

  The linguistic dimensions of globalized hip-hop cannot be understood simply as a byproduct of English as an American export. As hip-hop mobilizes, it is common (and arguably necessary) for global hip-hop communities to struggle through purposeful, semiotically rooted dialectics over what constitutes "authentic" and respectable forms of…

 6. Detroit District Laboratory (DET)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDET-DO Laboratory is equipped with the usual instrumentation necessary to perform a wide range of analyses of food, drugs and cosmetics. Program...

 7. Det ubevidstes etik

  Rösing, Lilian Munk

  2012-01-01

  Kapitlet tager udgangspunkt i Jacques Lacans hævdelse af, af det ubevidstes status er etisk og argumenterer herudfra for en forståelse af psykoanalysen som en etik, der går ud på at møde den anden og det andet med en lydhør åbenhed. Denne lydhøre åbenhed tager sin begyndelse med Freuds lytten til...

 8. Det Hellige Rum

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 9. Det Spirituelle Menneske

  Viftrup, Dorte Toudal

  2010-01-01

  Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.......Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages....

 10. Det tyske skyldkompleks

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt.......Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt....

 11. The Formation of "Hip-Hop Academicus"--How American Scholars Talk about the Academisation of Hip-Hop

  Soderman, Johan

  2013-01-01

  Social activism and education have been associated with hip-hop since it emerged in New York City 38 years ago. Therefore, it might not be surprising that universities have become interested in hip-hop. This article aims to highlight this "hip-hop academisation" and analyse the discursive mechanisms that manifest in these academisation…

 12. Featherless Dinosaurs and the Hip-Hop Simulacrum: Reconsidering Hip-Hop's Appropriateness for the Music Classroom

  Kruse, Adam J.

  2016-01-01

  This article offers considerations for music teachers interested in including hip-hop music in their classrooms but who might feel concerned with or overwhelmed by issues of appropriateness. Two concerns related to hip-hop music are examined: language and negative social themes. Commercial interests in hip-hop music have created a simulacrum (or…

 13. Rethinking Pedagogy in Urban Spaces: Implementing Hip-Hop Pedagogy in the Urban Science Classroom

  Adjapong, Edmund S.; Emdin, Christopher

  2015-01-01

  A significant amount of research regarding Hip-Hop Based Education (HHBE) fails to provide insight on how to incorporate elements of Hip-Hop into daily teaching practices; rather Hip-Hop based educators focus mainly on incorporating Hip-Hop culture into curricula. This study explores the benefits of using two specific Hip-Hop pedagogical practices…

 14. Det Maritime Hus

  Albrechtsen, Thomas Rohde Skovdal

  2017-01-01

  Denne rapport er en slutevaluering af udviklingsprojektet Det Maritime Hus, og består af en analyse og diskussion af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden efterår 2014 til forår 2017. Evalueringen besvarer følgende tre spørgsmål og målsætninger med projektet: 1. På hvilke måder formåede...... lærere undervisningsforløbet som brugbart i forhold til egen undervisning? Konklusionen på evalueringen er, at Det Maritime Hus har formået at understøtte de deltagende elevers interesse og læring inden for science-området gennem de designede undervisningsforløb, som er blevet udbudt og gennemført i...

 15. Det sorte USA

  Brøndal, Jørn

  Bogen gennemgår det sorte USAs historie fra 1776 til 2016, idet grundtemaet er spændingsforholdet mellem USAs grundlæggelsesidealer og den racemæssige praksis, et spændingsforhold som Gunnar Myrdal kaldte "det amerikanske dilemma." Bogen, der er opbygget som politisk, social og racemæssig histori......, er opdelt i 13 kapitler og består af fire dele: Første del: Slaveriet; anden del: Jim Crow; tredje del. King-årene; fjerde del: Frem mod Obama....

 16. Det store nordiske rum

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2017-01-01

  Valget af Donald J. Trump som USA’s 45. præsident skabte uhørt tvivl om det transatlantiske forhold. Substansen, formen og timingen af Trumps politikudmeldinger varslede en på mange måder radikal omkalfatring af den mest grundlæggende relation i den liberale verdensorden siden Anden Verdenskrig....... Ville USA helt holde op med at afstive fundamentet for den nordeuropæiske sikkerhed? For at forstå den eksistentielle betydning af den tvivl som Trump har vakt med sine tilsyneladende improviserede bemærkninger, er det nødvendigt at betragte dybt sedimenterede strukturer i sikkerhedspolitikken. Hverken...

 17. Det filosofiske liv

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Ph.D afhandlingen "Det filosofiske liv - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken" er en idéhistorisk undersøgelse af, hvilken betydning den pragmatiske vending i filosofien (Foucault, Rorty, Wittgenstein, Schanz) kan have for den pædagogiske teori og praksis. Med ideen om "det filosofiske liv...... af den filosofiske praksis, når man i pædagogisk sammenhæng ønsker at arbejde med den værdimæssige og eksistentielle dimension i voksenundervisning og voksenvejledning....

 18. Lege i det fri

  Ravn, Jakob Iversen

  2007-01-01

  At være et legende menneske fordrer en rettethed mod noget, man kan være legende i forhold til. Eksempelvis en aktivitet, hvor det legende menneske går op i aktiviteten for aktivitetens egen skyld. Overvejelser over friluftslivets legende muligheder...

 19. Det skadelige 'rum'

  Petersen, Lars Axel

  2014-01-01

  kortlagt. Ud over Hitlers magtfulde politiske retorik er det i Hans Grimms roman Volk ohne Raum, Karl Haushofers geopolitiske rumstudier, Konrad Meyers rumforskning, Carl Schmitts udkast til en ’folkeretslig storrumsordning’ samt i Werner Bests maximer for en etnicistisk storrumsforvaltning, at rum...

 20. Fri os fra det onde

  Frandsen, Johs. Nørregaard

  2009-01-01

  Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj......Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj...

 1. Turisten og det mobile medie

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Gennem det sidste årti har de mobile medier - og ikke mindst mobiltelefonen - udviklet sig med stor hast. Mobiltelefonen er ikke alene det medie, der har haft den hurtigste vækst i verdenshistorien, den er også allerede det mest udbredte medie med over 4 milliarder mobiltelefoner på verdensplan....

 2. Uudised : Ooper. Hip-hop. Madonna

  2005-01-01

  Rumeenia sopran Nelly Miricioiu Vincenzo Bellini ooperi "Norma" nimiosas Nederlandse Operas Amsaterdamis 7.-28. märtsini. 4. märtsil Tallinna klubis Hollywood üritusel "Hip-Hop Café" New Yorgi duo Camp Lo. Ameerika poplaulja Madonna võttis vastu filmirolli

 3. Rummet kalder Jorden

  Nielsen, Niels Axel; Bolving, Klaus; Skriver, Henning

  Med denne rapport præsenterer DTU og CenSec den første danske kortlægning af potentialet for innovation og vækst i industri og samfundsøkonomi ved at udnytte rumteknologi. Mere specifikt har vi set på mulighederne inden for satellitbaserede tjenester og produkter. Rumteknologi rummer en lang rækk...

 4. Professor om brexit-åbning: Det bliver sværere i næste fase

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var den 8. december i Vejle Amts Folkeblad, hvor hun kommenterede på udviklingen i Brexit-forhandlingerne i forlængelse af udmeldingen om, at forhandlingerne er klar til den næste fase. Professor Wind kalder dette for et gennembrud, men pointerer også at de...... videre forhandlinger vil være på EU’s præmisser. De videre forhandlinger vil blandt andet handle om en kommende handelsaftale mellem de to parter, til hvilket professor Wind påpeger, at det kan tage mange år, før man har en sådan i hus. Samtidig vurderer Wind også, at nogle leave-vælgere måske vil blive...

 5. "... Formanden dog det dobbelte"

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den traditionsbestemte honorargrundsætning i aktieselskaber ”... formanden dog det dobbelte” gennemsyrer både ret- og pligtsiden for formanden, således at forstå, at ikke blot rettighedssiden med retten til honorar og andre goder forøges for en formand, men også...... næppe er urimeligt at genbruge talemåden ”... formanden dog det dobbelte”, her forstået som: en generelt øget ansvarsrisiko, uanset om dette udspringer af ansvarsstandarden, af den bevismæssige nærhed ved beslutningerne eller en kombination af begge disse faktorer. Artiklen foretager en gennemgang af de...

 6. Det rent menneskelige

  Togeby, Ole

  2006-01-01

  Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006......Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006...

 7. Det Medicinske Politi

  Bonderup, Gerda

  Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embeds...

 8. Det ustadige i arkitekturen

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  dermed også en højere grad af selvbesindelse og refleksiv frihed, som måske kan føre os videre og åbne for alternativer. Det er en af min afhandlings væsentlige pointer og anfægtelser, at dette ikke kan ske på baggrund af neutrale, ikke-kvalificerede rum, eller rum determineret af/i en simplificeret...

 9. dets fornuft

  Busk, Malene

  2007-01-01

  Der redegøres for nødvendigheden af i det 21. årh. at gentænke begreber om følelse og fornuft og eksperimentere med deres rækkevidde, så følelse ikke bliver subjektivisme og overtro og fornuft ikke bliver kynisme og instrumentalisering, sådan som arven fra de foregående århundreder ellers lægger ...

 10. Det protestantiske selv

  Dalsgaard, Matias Møl

  tænkere som Charles Taylor og Max Weber har gennemført. Men undersøgelsens fokus er i højere grad på selvets liv end på moralitet og økonomi som det er tilfældet hos Taylor og Weber. Primært gennem en læsning af Søren Kierkegaard og sekundært gennem en analyse af nyere æstetiske produktioner forsøger...

 11. Being Hip-Hop: Beyond Skills and Songs

  Kruse, Adam J.

  2016-01-01

  In this article, I offer four principles relevant to hip-hop cultures (keep it real, flip the script, make some noise, and stay fresh) and explore how these principles might affect music classrooms. I argue that a music classroom that works to keep it real, flip the script, make some noise, and stay fresh might go beyond teaching hip-hop skills…

 12. Hip-Hop, the "Obama Effect," and Urban Science Education

  Emdin, Christopher; Lee, Okhee

  2012-01-01

  Background/Context: With the ever increasing diversity of schools, and the persistent need to develop teaching strategies for the students who attend today's urban schools, hip-hop culture has been proposed to be a means through which urban youth can find success in school. As a result, studies of the role of hip-hop in urban education have grown…

 13. Romani Music - Roma and the Hip-hop Culture

  Dočkal, Tomáš

  2007-01-01

  This thesis is focused on Romani music and its importance for the Romani culture. It examines the popularity of hip-hop among the young Romani generation and Romani hip- hip production. It attempts to define the role of hip-hop culture in young Romanies' lives.

 14. Investigating Cultural Collision: Educators' Perceptions of Hip-Hop Culture

  Beachum, Floyd D.

  2013-01-01

  Hip-hop music has been embraced worldwide by youth, pummeled in the media for supposedly increasing social misery and hailed as a significant musical breakthrough. Hip-hop culture has transcended musical boundaries and now impacts speech, clothing, mannerisms, movies, websites, television programming, magazines, and energy drinks (Dyson, 2007;…

 15. Toward Hip-Hop Pedagogies for Music Education

  Kruse, Adam J.

  2016-01-01

  Music education scholarship in the areas of popular, vernacular, and participatory musicianship has grown in the past decades; however, music education research concerned specifically with hip-hop has been relatively scarce. Because hip-hop music can differ tremendously from the traditional western genres with which many music educators are most…

 16. Framing and Reviewing Hip-Hop Educational Research

  Petchauer, Emery

  2009-01-01

  Hip-hop has become relevant to the field of education because of its implications for understanding language, learning, identity, curriculum, and other areas. This integrative review provides historical context and cohesion for the burgeoning and discursive body of hip-hop scholarship by framing it according to three heuristic categories and…

 17. Hip-Hop Is My Passport! Using Hip-Hop and Digital Literacies to Understand Global Citizenship Education

  Horton, Akesha Monique

  2013-01-01

  Hip-hop has exploded around the world among youth. It is not simply an American source of entertainment; it is a global cultural movement that provides a voice for youth worldwide who have not been able to express their "cultural world" through mainstream media. The emerging field of critical hip-hop pedagogy has produced little…

 18. Embedsmandsdyderne og det ministerielle hierarki

  Christensen, Jørgen Grønnegård; Wang, Julie Grunnet; Opstrup, Niels

  2016-01-01

  Flere sager har rettet opmærksomheden mod samspillet mellem ministrene og ministeriernes embedsmænd. Det er grundlæggende et principal-agent-problem. Det har to sider: agentens (embedsværkets) tilraning af magten fra principalen (ministeren), og principalens (ministerens) misbrug af agenten til...

 19. Arkitektur i "det offentlige billede"

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  Igennem de seneste år er visuelle medier blevet en stadig større del af det samlede udtryk der møder os i byer og i bygninger. I asiatiske og i amerikanske storbyer er urbane skærme og medierede facader en almindelig del af det kommercielle og pulserende liv, mens man i Danmark, og resten af Euro...

 20. Det foto-eliciterede interview

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  Det foto-eliciterede interview fremkalder informationer og fortællinger ud af fotografier, og støtter børn i at ytre sig.......Det foto-eliciterede interview fremkalder informationer og fortællinger ud af fotografier, og støtter børn i at ytre sig....

 1. Må de gamle det nye?

  Mortensen, Frands

  2010-01-01

  Det er ikke EU, der forhindrer, at DR og andre traditionelle public service-stationer kan inddrage nye audiovisuelle medietjenester i løsningen af deres public service-opgave. Det er alene Medlemsstaterne, der har denne ret, og nogle har i de seneste år i samarbejde med Kommissionen anvendt den...

 2. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 3. Med det sociale som designmateriale

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 4. Hip-Hop Is the Healer: Sense of Belonging and Diversity among Hip-Hop Collegians

  Sulé, V. Thandi

  2016-01-01

  Sense of belonging is recognized as a factor contributing to persistence to graduation. Furthermore, interactional diversity is associated with learning and civic outcomes--touted higher education goals. Hip-hop culture, one of the most influential cultural creations of the mid-20th century, has succeeded in attracting devotees from diverse…

 5. Det konserverende konservatorium

  Frej, Maria

  1996-01-01

  anspore, animere eller motivere studerende til at finde inspiration uden for dette. Lærerne kan på deres side have den fornemmelse, at de studerende er for passive når det gælder debat om kompositoriske og æstetiske spørgsmål. Her må man så spørge om hvorfor de studerende ikke gør oprør mod konservatismen...... øvelser de har været igennem og finde et personligt udtryk. De understreger også, at de forventer uddannelsen vil være nyttig for dem, fordi den initierer dem til komponistmiljøet og til hvordan musikkulturen fungerer. De studerende møder lærere som selv er dn del af konservatoriekulturen og samtidig en...... del af koncertlivet. Desuden møder de musikere, koncertarrangører, foreninger, institutioner og publikum. Således trænes de i at blive dn del af den ny musiks kultur og, i sidste ende, til at blive anerkendt og akcepteret i den. Nogle studerende, især yngre, udtrykker irritation over at disse...

 6. Strategisk ledelse i det offentlige

  Klausen, Kurt Klaudi

  Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er......Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er...

 7. Studerende svigter ældreområdet

  Schrøder, Margit; Larsen, Conny Lilian

  2005-01-01

  I to undersøgelser af sygeplejestuderendes interesse i plejen af svækkende gamle mennesker viser det sig, at kun få finder det attraktivt at arbejde steder, hvor disse mennesker er i overtal. På hospitalet drejer det sig om geriatriske og medicinske afdelinger, og i kommunen er det især plejehjem...

 8. The Hip-Hop club scene: Gender, grinding and sex.

  Muñoz-Laboy, Miguel; Weinstein, Hannah; Parker, Richard

  2007-01-01

  Hip-Hop culture is a key social medium through which many young men and women from communities of colour in the USA construct their gender. In this study, we focused on the Hip-Hop club scene in New York City with the intention of unpacking narratives of gender dynamics from the perspective of young men and women, and how these relate to their sexual experiences. We conducted a three-year ethnographic study that included ethnographic observations of Hip-Hop clubs and their social scene, and in-depth interviews with young men and young women aged 15-21. This paper describes how young people negotiate gender relations on the dance floor of Hip-Hop clubs. The Hip-Hop club scene represents a context or setting where young men's masculinities are contested by the social environment, where women challenge hypermasculine privilege and where young people can set the stage for what happens next in their sexual and emotional interactions. Hip-Hop culture therefore provides a window into the gender and sexual scripts of many urban minority youth. A fuller understanding of these patterns can offer key insights into the social construction of sexual risk, as well as the possibilities for sexual health promotion, among young people in urban minority populations.

 9. Starting with Style: Toward a Second Wave of Hip-Hop Education Research and Practice

  Petchauer, Emery

  2015-01-01

  One fundamental breakthrough in the field of hip-hop education in recent years is the shift from understanding hip-hop solely as content to understanding hip-hop also as aesthetic form. In this article, I chart the roots of this shift across disciplines and focus on what it might mean for the future of hip-hop education, pedagogy, and research in…

 10. Beats, Rhymes, and Classroom Life: Hip-Hop Pedagogy and the Politics of Identity

  Hill, Marc Lamont

  2009-01-01

  For over a decade, educators have looked to capitalize on the appeal of hip-hop culture, sampling its language, techniques, and styles as a way of reaching out to students. But beyond a fashionable hipness, what does hip-hop have to offer our schools? In this revelatory new book, Marc Lamont Hill shows how a serious engagement with hip-hop culture…

 11. Wish to Live: The Hip-Hop Feminism Pedagogy Reader. Educational Psychology. Volume 3

  Brown, Ruth Nicole, Ed.; Kwakye, Chamara Jewel, Ed.

  2012-01-01

  "Wish To Live: The Hip-hop Feminism Pedagogy Reader" moves beyond the traditional understanding of the four elements of hip-hop culture--rapping, breakdancing, graffiti art, and deejaying--to articulate how hip-hop feminist scholarship can inform educational practices and spark, transform, encourage, and sustain local and global youth…

 12. Tre strejker i det offentlige

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Chrstensen, Ellen Susanne

  2010-01-01

  Fra april til juni 2008 gik tre grupper af offentligt ansatte (sosu-assistenter, sygeplejersker m.fl. og børnehavepædagoger) i strejke for at opnå forbedrede relative løngevinster. Kunne dette betale sig? På grundlag af en investeringskalkule påvises det, at kun en velforberedt og relativt kort s...

 13. Det danske realkreditsystem og SDO-lovgivningen

  Grosen, Anders; Jakobsen, Svend

  2009-01-01

  De senere års store succes for rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har betydet, at det danske realkreditsystem er blevet mere eksponeret over for rentestigninger og faldende priser på ejerboliger. På denne baggrund er det overraskende, at Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank i aktuelle ana...

 14. Den onde eller det onde?

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 15. Hip-Hop(e): The Cultural Practice and Critical Pedagogy of International Hip-Hop. Adolescent Cultures, School, and Society. Volume 56

  Porfilio, Brad J., Ed.; Viola, Michael J., Ed.

  2012-01-01

  Illuminating hip-hop as an important cultural practice and a global social movement, this collaborative project highlights the emancipatory messages and cultural work generated by the organic intellectuals of global hip-hop. Contributors describe the social realities--globalization, migration, poverty, criminalization, and racism--youth are…

 16. Examining Hip-Hop as Culturally Relevant Pedagogy

  Kim, Jung; Pulido, Isaura

  2015-01-01

  Culturally relevant pedagogy is a framework that conceptualizes the process of student learning as contingent upon educators' deep understanding of students' cultural backgrounds to co-construct knowledge and develop academic skills. Concurrently, there are a growing number of studies that explore hip-hop as a culturally relevant curriculum for…

 17. Young Children Manifest Spiritualities in Their Hip-Hop Writing

  Norton, Nadjwa E. L.

  2014-01-01

  In this article, the author combines multicultural feminist critical theories with the voices of Black and Latina/Latino young spiritual children to extend culturally responsive teaching. The author illuminates how children use their hip-hop writing to construct themselves as people who communicate with God, choose spiritual content for their…

 18. Investigación a ritmo de hip-hop

  Melisa Rivière

  2013-09-01

  Full Text Available Soñando se resiste. Hip-hop; en la calle y al parque. Varios autores. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Bogotá, 2010, 180 págs.

 19. Droppin’ Knowledge on Race: Hip-Hop, White Adolescents, and Anti-Racism Education

  Steven Netcoh

  2013-10-01

  Full Text Available In this essay, the author examines how Hip-Hop can be mobilized in anti-racism educational initatives.  The author claims that existing research on Hip-Hop and white adolescents suggests a negative corrleation between white youths' engagement with Hip-Hop and their understanding of how race and racism function in American society.  In response to this research, the author argues Hip-Hop's diverse racial discourses and ideologies must be made the subject of direct and critical inquiry in secondary and post-secondary classrooms to maximize its democratic potential.  The author outlines specific approaches for how teachers can employ Hip-Hop in anti-racism curricula in secondary and post-secondary classrooms.  Collectively, the essay serves as a preliminary investigation of Hip-Hop pedagogies of race and whiteness.

 20. Twilight og det gode monster

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  bevægelse af tusmørket, men samtidig ved vi også, at fuldmånen er forbundet med lunefuld opførsel. Ordet ’lune’ kommer også af det latinske ord ’luna’ for måne. Tredje film fra 2010 hedder Eclipse, hvilket betyder ’formørkelse’, hvilket i ny og næ sker for både måne og sol. Med andre ord signalerer de...

 1. Det betydningstomme kulturmøde:

  Rud, Søren

  2005-01-01

  Gennem en analyse af Hernan Cortés 2. brev vises det, at forestillingen om europæernes kulturelle overlegenhed ikke kan bekræftes i brevet. Snarrere lader det til at vidne om den kulturelle uoversættelighed, der synes at have præget mødet mellem indianere og spaniere. Udgivelsesdato: Marts...

 2. Det ambientes fænomenologi

  Walther-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Det ambiente: sansning, medialisering, omgivelse er et aktuelt og ambitiøst værk. Bogen skildrer hvordan ambiente fænomener har fået en stigende betydning i den moderne verden, og redegør for måden hvorpå det ambiente virker ind på hele vores oplevelseskultur. Det er en levende, uprætentiøs og frem...

 3. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 4. Hip-Hop as a Resource for Understanding the Urban Context: A Review of Christopher Edmin's--Science Education for the Hip-Hop Generation, Sense Publishers, Rotterdam, 2010

  Brown, Bryan

  2010-01-01

  This review explores Edmin's "Science education for the hip-hop generation" by documenting how he frames hip-hop as a means to access urban student culture. He argues that hip-hop is more than a mere music genre, but rather a culture that provides young people with ways of connecting to the world. Two primary ideas emerged as central to…

 5. Hip-Hop Guayaquil: culturas viajeras e identidades locales

  1999-01-01

  Full Text Available HIP-HOP GUAYAQUIL: CULTURES ITINÉRANTES ET IDENTITES LOCALES. Le hip-hop est un style de musique contemporaine caractérisé par une orchestration d’œuvres lyriques rapées, la superposition de morceaux de musique enregistrés dans le passé par différents artistes, et une instrumentation électronique, tout cela sur des rythmes de basse réguliers et constants. Le hip-hop, musique accompagnée de ses propres danses et de sa mode, est le produit du déplacement et de la transformation d’une variété d’idéologies politiques de la communauté noire qui se constituent à partir de relations qui se modifient entre elles, et en relation avec les cultures dominantes contre lesquelles elles luttent quotidiennement. À l’origine, le hip-hop est lié à des mouvements d’identité de jeunes noirs. Dans cet article, il est intéressant d’étudier le rôle du hip-hop dans la formulation d’une identité entre jeunes métisses et noirs des secteurs populaires de Guayaquil. Cet exemple illustre la nécessité d’inclure dans l’analyse les dimensions politiques des processus de traduction du global au niveau local. El hip-hop es un género de música contemporánea caracterizado por la orquestación de líricas que son rapeadas, superposición de fragmentos de música grabada en el pasado por diferentes artistas, e instrumentación electrónica, todo ello sobre ritmos de bajo regulares y constantes. Como un tipo de música acompañado por sus propias formas de danza y moda, el hip-hop es producto del viaje y la transformación de una variedad de ideologías políticas de la comunidad negra que se constituyen a sí mismas en relaciones cambiantes entre sí y en relación a las culturas dominantes contra las cuales luchan cotidianamente. El hip-hop está ligado, en su contexto originario, a políticas de identidad defendidas por jóvenes negros. Lo que interesa explorar en este artículo es el papel del hip-hop en la formulación de una identidad

 6. Engaging Black Males on Their Own Terms: What Schools Can Learn from Black Males Who Produce Hip-Hop

  Irby, Decoteau J.; Petchauer, Emery; Kirkland, David

  2013-01-01

  Education scholars and practitioners have much to learn about engagement and motivation of Black males by directing their inquiries to more organic sites of hip-hop cultural production outside of schools. One such site is the hip-hop's informal labor economy where Black males engage in earning money through hip-hop cultural production. Labor…

 7. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale...

 8. Det gående interview

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  Det gående interview understøtter børns aktive deltagelse, og giver indblik i den materielle og kulturelle kontekst......Det gående interview understøtter børns aktive deltagelse, og giver indblik i den materielle og kulturelle kontekst...

 9. Det enogtyvende århundredes kompetencer

  Bundsgaard, Jeppe

  2016-01-01

  indflydelsesrige Assessment and Teaching of 21st Century Skills, det er årsagen til testen der anvendes i ICILS 2013, og ligger også delvis bag PISA-testene. Men hvad er det 21. århundredes kompetencer, hvordan udvikler eleverne dem og hvordan måles de. Demonstrationsskoleforsøgsinterventionerne handlede om...

 10. Det faderløse samfund

  Jensen, Henrik

  Det faderløse samfund er en kulturhistorisk afdækning af fader- og autoritetstabet i det 20. århundredes Europa, med fokus på fader-søn-forholdet og fortalt gennem skikkelser som Max Weber, Freud, Jung, Kafka - og ’den uregerlige søn’ over dem alle, psykologen og anarkisten Otto Gross. Den er...

 11. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 12. Empowerment in Context: Lessons from Hip-Hop Culture for Social Work Practice

  Travis, Raphael, Jr.; Deepak, Anne

  2011-01-01

  Hip-hop culture can be used as a conduit to enhanced cultural competence and practice skills through the individual and community empowerment framework. This framework is introduced as a tool for direct practice that allows social workers to understand the competing messages within hip-hop culture and how they may impact youths by promoting or…

 13. Teaching Controversal Topics in Contemporary German Culture through Hip-Hop

  Putnam, Michael

  2006-01-01

  This article discusses the rich cultural resources embedded with German hip-hop music and its potential impact on the foreign language classroom. In particular, this article suggests methods and materials for integrating German hip-hop music in the discussion of recent controversial cultural events and attitudes in German after the "Wende."

 14. Een remix van het strafproces? : Een ‘hiphop-theorie’ van het herstelrecht

  Pemberton, A.

  2014-01-01

  Hip-hop and restorative justice may seem odd bedfellows, but according to Antony Pemberton they have more in common than many would assume. In the first place hip-hop shares a common history, at least with restorative justice's modern incarnations, spanning four decades, to become a similarly global

 15. Hip-Hop Culture in College Students' Lives: Elements, Embodiment, and Higher Edutainment

  Petchauer, Emery

  2011-01-01

  College campuses have become rich sites of hip-hop culture and knowledge production. Despite the attention that campus personnel and researchers have paid to student life, the field of higher education has often misunderstood the ways that hip-hop culture exists in college students' lives. Based upon in-depth interviews, observations of…

 16. Hip-Hop's Influence on the Identity Development of Black Female College Students: A Literature Review

  Henry, Wilma J.; West, Nicole M.; Jackson, Andrea

  2010-01-01

  This article explores unique issues regarding the effects of hip-hop culture on the identity development of young Black female college students. Through the lenses of womanist and Black feminist perspectives, the intersecting impact of race and gender are reviewed within the context of the competing influences of hip-hop on Black female identity.…

 17. Hip-Hop, Social Justice, and Environmental Education: Toward a Critical Ecological Literacy

  Cermak, Michael J.

  2012-01-01

  This essay describes an educational initiative that used environmentally themed (green) hip-hop to stimulate learning in an environmental science classroom. Students were then challenged to compose their own green hip-hop and their lyrics demonstrated skills that have thematic consistency around what is called a Critical Ecological Literacy (CEL).…

 18. Hip-Hop and a Hybrid Text in a Postsecondary English Class

  Sanchez, Deborah M.

  2010-01-01

  This study explores the epistemology present in hip-hop music and its reflection in the writing of one African American student in a postsecondary transitional English class. An integration of hip-hop and academic literacy practices in the student's essay challenges the supremacy of a "standard" academic English and deficit perspectives about…

 19. Hip-hop as a resource for understanding the urban context

  Brown, Bryan

  2010-06-01

  This review explores Edmin's "Science education for the hip-hop generation" by documenting how he frames hip-hop as a means to access urban student culture. He argues that hip-hop is more than a mere music genre, but rather a culture that provides young people with ways of connecting to the world. Two primary ideas emerged as central to his work. First, he contends that students develop communal relationships and collective identities based on the common experiences expressed in hip-hop. Second, he identifies how the conscious recognition of institutional oppression serves a central feature in urban schools. Emdin's rich, and personal call for a greater understanding of hip-hop culture provides the text with an unmatched strength. He skillfully uses personal narratives from his own experience as well as quotes and references from hip-hop songs to make the nuances of hip hop transparent to science educators. Conversely, the limitation of this text is found in its unfulfilled promise to provide pragmatic examples of how to engage in a hip-hop based science education. Emdin's work is ultimately valuable as it extends our current knowledge about urban students and hip-hop in meaningful ways.

 20. Supporting Communication and Argumentation in Urban Science Education: Hip-Hop, the Battle, and the Cypher

  Emdin, Christopher

  2011-01-01

  This paper is based on an exploration of communication and argumentation in urban science classrooms, and provides a description of the role that Hip-hop based education plays in supporting these major components of science education. The paper is intended to both support, and critique conventional uses of hip-hop based education, and provide…

 1. Affiliation and Alienation: Hip-Hop, Rap, and Urban Science Education

  Emdin, Christopher

  2010-01-01

  The critiques of rap artists and other participants in hip-hop culture provide data for teachers and researchers to investigate the attitudes of US urban youth towards schooling. This study explores the complex relationships between hip-hop and science education by examining how rap lyrics project beliefs about schooling, the relevance of existing…

 2. Sampling Practices and Social Spaces: Exploring a Hip-Hop Approach to Higher Education

  Petchauer, Emery

  2010-01-01

  Much more than a musical genre, hip-hop culture exists as an animating force in the lives of many young adults. This article looks beyond the moral concerns often associated with rap music to explore how hip-hop as a larger set of expressions and practices implicates the educational experiences, activities, and approaches for students. The article…

 3. Don't Believe the Hype: Hip-Hop Literacies and English Education

  Belle, Crystal

  2016-01-01

  Current scholarship suggests that many youths identify with hip-hop, especially youths of color. Study of this artistic form has been suggested as a means of helping youths acquire and become fluent in literacy practices. This article explores how the use of a hip-hop literacies curriculum addressed the literacy skills of urban ninth-grade English…

 4. Throw Yo' Voice Out: Disability as a Desirable Practice in Hip-Hop Vocal Performance

  Alex S. Porco

  2014-12-01

  Full Text Available Disabled bodies and disabling spaces— especially the recording studio— shape the sound iconicity of hip-hop vocal performances. The disabled voice is the audible sign by which hip-hop artists trouble cultural definitions of the self and other; exceptionalism and failure; the natural and techno-mediated; comedy and tragedy; and aesthetic play and seriousness. Hip-hop vocal performances also function as self-conscious acts of transvaluation that challenge the discursive dominance of ableism. A materialist approach to vocal performance resists reducing voice to a silent metaphor for race, oppositionality, or liberation; and it emphasizes, instead, the physiological and social processes that render hip-hop voices unique, particular, and audible. It emphasizes the agency hip-hop artists possess in seeking out disabled bodies and assuming disabled identities for aesthetic and political ends. Thus, the body is returned to the analysis of style.

 5. Det finnes ingen gangstere i Norge

  Gresaker, Ann Kristin

  2007-01-01

  Denne oppgaven handler om åtte gutters forhold til rapmusikk. Jeg har intervjuet åtte gutter/unge menn med minoritetsbakgrunn som bor eller har bodd store deler av livet sitt på østkanten i Oslo. Informantene er i alderen mellom 17 og 24 år og alle har et spesielt forhold til rapmusikk. Syv av de åtte rapper selv på ulike nivå og med ulike ambisjoner. Problemstillingen jeg søker å svare på er todelt, og første del lyder: Hvilke dominerende fortellinger om hiphop/rap finner vi hos gutter/unge ...

 6. På afgrundens rand vokser en blomst: Det små og det store i Virginia Woolfs "The Waves"

  Klitgård, Ida Birthe

  1999-01-01

  Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant......Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant...

 7. Kapitalformidling, kreditrisiko og det finansielle system

  Grosen, Anders

  2006-01-01

  I artiklen beskrives det, hvorledes ventureselskaber, banker, ratingbureauer, kapitalfonde, realkreditinstitutter mv. på hver deres måde medvirker til at løse de problemer, som asymmetrisk information skaber i forbindelse med kapitalformidlingen....

 8. Det tematiske grundlag for unikke koncepter

  Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser.......Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser....

 9. Det sunde, overvægtige barn

  From, Ditte-Marie

  2012-01-01

  Kommunale sundhedskurser for overvægtige børn har til formål at knække fedmekurver, men risikerer med deres fokus på mangler i stedet for at knække selvværd, når de sundhedspædagogiske metoder møder det levede hverdagsliv. Korrekt kost og forøget motion er det biomedicinske svar på en sund og sla...

 10. Hvad koster det en forsker at svare en journalist?

  Emmeche, Claus

  2013-01-01

  Er det en journalist fra Børsen koster det 12.000 kr. Det er i al fald den pris, som det nu kommer til at koste filosofiprofessor Vincent F. Hendricks, hvis det står til avisen selv, efter at han sidste år havde være i kontakt med to journalister fra Børsen og besvaret deres spørgsmål i forbindel...

 11. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyser...

 12. You know what it is: learning words through listening to hip-hop.

  Chesley, Paula

  2011-01-01

  Music listeners have difficulty correctly understanding and remembering song lyrics. However, results from the present study support the hypothesis that young adults can learn African-American English (AAE) vocabulary from listening to hip-hop music. Non-African-American participants first gave free-response definitions to AAE vocabulary items, after which they answered demographic questions as well as questions addressing their social networks, their musical preferences, and their knowledge of popular culture. Results from the survey show a positive association between the number of hip-hop artists listened to and AAE comprehension vocabulary scores. Additionally, participants were more likely to know an AAE vocabulary item if the hip-hop artists they listen to use the word in their song lyrics. Together, these results suggest that young adults can acquire vocabulary through exposure to hip-hop music, a finding relevant for research on vocabulary acquisition, the construction of adolescent and adult identities, and the adoption of lexical innovations.

 13. Hip-Hop to Health Jr. for Latino preschool children.

  Fitzgibbon, Marian L; Stolley, Melinda R; Schiffer, Linda; Van Horn, Linda; KauferChristoffel, Katherine; Dyer, Alan

  2006-09-01

  Hip-Hop to Health Jr. was a diet/physical activity intervention designed to reduce gains in BMI (kilograms per meter squared) in preschool minority children. Twelve predominantly Latino Head Start centers participated in a group-randomized trial conducted between Fall 2001 and Winter 2003. Six centers were randomized to a culturally proficient 14-week (three times weekly) diet/physical activity intervention. Parents participated by completing weekly homework assignments. The children in the other six centers received a general health intervention that did not address either diet or physical activity. The primary outcome was change in BMI, and secondary outcomes were changes in dietary intake and physical activity. Measures were collected at baseline, post-intervention, and at Years 1 and 2 follow-up. There were no significant differences between intervention and control schools in either primary or secondary outcomes at post-intervention, Year 1, or Year 2 follow-ups. When Hip-Hop to Health Jr. was conducted in predominantly black Head Start centers, it was effective in reducing subsequent increases in BMI in preschool children. In contrast, when the program was conducted in Latino centers, it was not effective. Although the intervention did not prevent excessive weight gain in Latino children, it was very well received. Future interventions with this population may require further cultural tailoring and a more robust parent intervention.

 14. Vi snakker jo mye om det, hva er det du kjenner på nå, hvor er det det oppstår?

  Meek, Nina Persson

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål Forskning har vist at ungdom som stammer opplever i stor grad negative følelser og tanker omkring egen stamming (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009; Helliesen, 2006). Ettersom det er en bred enighet på feltet om at en individuell oppfølging og tilrettelegging er viktig for å møte de utfordringene ungdommene som stammer har (Manning & DiLollo, 2007; Howie, 2011; Hearne, Packman, Onslow & Quine, 2008), var det av interesse å undersøke om ungdom opplever at behandling ...

 15. Det afghanske præsidentvalg 2014

  Vestenskov, David

  Om lidt over en måned skal den afghanske befolkning til stemmeurnerne. Mange observatører og analytikere vil utvivlsomt se valget som en lakmustest af det internationale engagement i landet siden 2001, og især den militære indsats berettigelse vil blive vurderet ud fra selve valgakten og ikke min...

 16. Fremtidens forbrugere vil have det hele

  Nielsen, Niels Asger

  2004-01-01

  Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter svinekød vil udvikle sig i fremtiden, men vi kan med udgangspunkt i forskning give nogle kvalificerede og velunderbyggede ud på nogle overordnede udviklingstendenser - også kaldet megatrends - der vil præge markedet i det k...

 17. Med Wacquant i det ghettopolitiske felt

  Schultz Larsen, Troels

  2011-01-01

  og de danske forsømte boligområder indtager samme position i det (bolig)sociale hierarki og dermed kan betegnes som homologe, er de historisk, socialt, politisk og strukturelt betinget af væsentligt forskellige årsager. Som erstatning for ”ghetto”-begrebet anføres i stedet begrebet ”de forsømte...

 18. Det nordiske som brandværdi

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 19. "Det man siger er man selv..."

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 20. Det er systemet den er gal med

  Bryld, Claus

  2014-01-01

  Anmeldelse af Klaus Buster Jensen og Jakob Mathiassen: Kamppladser. Østarbejdere og social dumping i byggeriet. Informations forlag. En fremragende bog om social dumping evner at udfolde det store problem uden at gøre hverken østeuropæerne eller arbejdsgiverne til karikerede skurke...

 1. Den rette tale på det rette tidspunkt

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh.......Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh....

 2. Camp of Hip-Hop - kõigile kohustuslik / Mari Hiiemäe ; kommenteerinud Joel Juht

  Hiiemäe, Mari

  2012-01-01

  Üheksandat korda toimuvast rahvusvahelisest tantsulaagrist ja tänavakultuuri tutvustavast noortelaagrist Camp of Hip-Hop, mis toimub Lääne Virumaal Käsmus. 28. juunil toimub kõigile huvilistele meelelahutusüritus Camp of Hip-Hop Championships, kus näitavad oma tantsuoskusi laagris osalejad ja maailmas tunnustatud koreograafid

 3. "They Wasn't Makin' My Kinda Music": A Hip-Hop Musician's Perspective on School, Schooling, and School Music

  Kruse, Adam J.

  2016-01-01

  This article focuses on a hip-hop perspective of school, schooling, and school music. The study involves applications of ethnographic (including autoethnographic) techniques within the framework of a holistic multiple case study. One case is an adult amateur hip-hop musician named Terrence (pseudonym), and the other is myself (a traditionally…

 4. Culturally Relevant Teaching: Hip-Hop Pedagogy in Urban Schools. Counterpoints: Studies in the Postmodern Theory of Education. Volume 396

  Prier, Darius D.

  2012-01-01

  "Culturally Relevant Teaching" centers hip-hop culture as a culturally relevant form of critical pedagogy in urban pre-service teacher education programs. In this important book, Darius D. Prier explores how hip-hop artists construct a sense of democratic education and pedagogy with transformative possibilities in their schools and communities. In…

 5. Arab Spring, "Favelas," Borders, and the Artistic Transnational Migration: Toward a Curriculum for a Global Hip-Hop Nation

  Ibrahim, Awad

  2017-01-01

  Straddling between the purely political and the poetically artistic, I am arguing, is a Global Hip-Hop Nation (GHHN), which is yet to be charted and its cartography is yet to be demarcated. Taking two examples, the first a Hip-Hop song from within the Arab Spring and the second from the "favelas" in Brazil, my intent is to show what…

 6. Bridging Theory and Practice: Using Hip-Hop Pedagogy as a Culturally Relevant Approach in the Urban Science Classroom

  Adjapong, Edmund S.

  2017-01-01

  This dissertation explores the context of urban science education as it relates to the achievement and engagement of urban youth. This study provides a framework for Hip-Hop Pedagogy, an approach to teaching and learning anchored in the creative elements of Hip-Hop culture, in STEM as an innovative approach to teaching and learning demonstrates…

 7. I Feel What He Was Doin': Responding to Justice-Oriented Teaching through Hip-Hop Aesthetics

  Petchauer, Emery

  2011-01-01

  This study illustrates a set of learning activities designed from two hip-hop aesthetics and explores their use among a classroom of African American preservice teachers who graduated from urban school districts. Based on the two hip-hop aesthetics of kinetic consumption and autonomy/distance, the specific goal of these learning activities is to…

 8. Sista Girl Rock: Women of Colour and Hip-Hop Deejaying as Raced/Gendered Knowledge and Language

  Craig, Todd; Kynard, Carmen

  2017-01-01

  This article seeks to introduce and situate a seldom-explored subject: the role and contribution of women hip-hop deejays in the testosterone-filled genre called hip-hop. Grounding the analysis in the interviews of six women deejays--Spinderella, Kuttin Kandi, Pam the Funkstress, Reborn, Shorty Wop and Natasha Diggs--"Sista Girl Rock"…

 9. "You Don't Have to Claim Her": Reconstructing Black Femininity through Critical Hip-Hop Literacy

  Kelly, Lauren Leigh

  2016-01-01

  This article explores the ways in which females who identify with hip-hop often develop and construct their identities in relation to media representations of blackness and femininity in hip-hop music and culture. In order for educators to support female students in constructing identities of empowerment and agency, they should be willing and able…

 10. Hip-Hop High School: A Study of the Attitudes, Beliefs and Perceptions of Suburban High School Faculty towards Representation of the Hip-Hop Culture

  Rowland, Ronald K.

  2011-01-01

  Research historically has demonstrated that a generational disconnect between the popular cultures from which students and teachers define normative behavior can impact classroom management and student learning. The purpose of this study was to examine attitudes, beliefs and perceptions of high school faculty toward the hip-hop culture and its…

 11. Teknologi og det fysiske miljø

  Heiselberg, Per

  2008-01-01

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....... specielle behov diskuteres. Sammenhængen mellem indeklima, bygningsudformning og tekniske installationer beskrives med fokus på de sammenhænge, der erfaringsmæssigt er problematiske. Muligheder for reduktion af energi- og ressourceforbrug ved optimal bygningsudformning, valg af tekniske installationer og...

 12. Det tværprofessionelle arbejde

  Tofteng, Ditte Maria Børglum; Bladt, Mette

  2017-01-01

  Tværprofessionelt samarbejde er tidens løsen på komplekse sociale problemstillinger. Den moderne velfærdsstats borgerindsatser synes at kræve et særligt samkoordineret arbejde mellem professioner. Men nogle gange ser det ud til, at det tværprofessionelle ender med at stå i vejen for en sagsgang o....... The article shows that the inter-professional sometimes become the systems answer to problems created by the organizational structures of the system....... it looks like, the inter-professional work end up being in the way of an administration and effort, which is timely and professional sound. Based on a long term action research project the article will, be focused on how the inter-professional work sometimes becomes a trip up for problem solving...

 13. Send hele det "fejlslagne" Skat i udlicitering

  Andersen, Kim Normann

  2017-01-01

  En pendant til udbetaling Danmark er løsningen på Skats problemer med at få pengene indbetalt. ... Det vil løsne de snævre bånd som de offentlige myndigheder har, når de skal købe digitale løsninger. De private kan vælge bedst og billigst med langt kortere tidshorisont og uden at gamble med...

 14. Det illegale stofmarked i Århus

  Lindholst, Christian; Andreasen, Mette Findal; Kaa, Elisabet

  2008-01-01

    Det illegale stofmarked i Århus er en beskrivelse af udbuddet og aktørerne på stofmarkedet i Danmarks næststørste by. Undersøgelsen bygger på materiale beslaglagt af Østjyllands Politi i årene 2002 og 2003 som efterfølgende er undersøgt på Retskemisk Afdeling i Århus. Der fokuseres primært på d...

 15. Oplevelser i lokalområdet

  Kvistgaard, Peter

  2005-01-01

  Præsentationen tager udgangspunkt i Mou Skoles flex-uge. Ugen havde som hovedtema, at eleverne skulle finde nye oplevelser i deres lokalområde, så lokalområdet bedre kunne tiltrække turister i fremtiden. Præsentationen er derfor et oplæg, der skal inspirere eleverne til selv at finde og lave nye...

 16. Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Dette er en videnskabelig rapport bestilt af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) med det formål at undersøge, den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. På baggrund af tre empiriske studier på tre forskellige folkehøjskoler og teoretiske (pædagogisk-filos......-filosofiske) studier omkring begrebet "det eksistentielle" og "filosofisk vejledning" gøres der rede for og diskuteres, hvorledes man kan tænke og praktisere "eksistentiel vejledning" i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning....

 17. Hip-Hop Fight Club: Radical Theory, Education, and Practice in and beyond the Classroom

  Jared A. Ball

  2013-10-01

  Full Text Available Hip-hop remains a viable method for the teaching of radical theory, emancipatory journalism and Africana Media Theory.  Fight Club is an emergent model that builds from existing hip-hop traditions of freetyle battling where critical thought and intellectual challenges of hueristic norms are upended.  This article argues in favor of bringing the Fight Club model into the classroom which allows for heightened student engagement and the inclusion of radical theoretical approaches to the study of mass media, communication and journalism.

 18. El griot no ha muerto, viva el hip-hop

  Fco. Javier González García-Mamely

  2015-11-01

  Full Text Available La oratura en África ha jugado un papel vital a lo largo de los milenios como un (único medio de preservar y transmitir la historia, la cultura y el imaginario de cada comunidad. El griot es un claro modelo de las artes orales, pero ha sufrido cambios drásticos en su modo de vida y en los recursos narrativos de los que dispone. Tras el mecenazgo de los grandes reyes y las sucesivas llegadas del islam, el colonialismo y los procesos de modernización y occidentalización, los griots se han tenido que adaptar a nuevos patrones, audiencias y medios de comunicación, convirtiéndose en políticos o en figuras del espectáculo. La aparición del rap y el hip-hop reclamando ser los “modernos griots” ha ocasionado una respuesta crítica y una atracción viral hacia el nuevo fenómeno, sea éste un nuevo género o una reinvención de la oratura del antiguo griot.

 19. Family-based hip-hop to health: outcome results.

  Fitzgibbon, Marian L; Stolley, Melinda R; Schiffer, Linda; Kong, Angela; Braunschweig, Carol L; Gomez-Perez, Sandra L; Odoms-Young, Angela; Van Horn, Linda; Christoffel, Katherine Kaufer; Dyer, Alan R

  2013-02-01

  This pilot study tested the feasibility of Family-Based Hip-Hop to Health, a school-based obesity prevention intervention for 3-5-year-old Latino children and their parents, and estimated its effectiveness in producing smaller average changes in BMI at 1-year follow-up. Four Head Start preschools administered through the Chicago Public Schools were randomly assigned to receive a Family-Based Intervention (FBI) or a General Health Intervention (GHI). Parents signed consent forms for 147 of the 157 children enrolled. Both the school-based and family-based components of the intervention were feasible, but attendance for the parent intervention sessions was low. Contrary to expectations, a downtrend in BMI Z-score was observed in both the intervention and control groups. While the data reflect a downward trend in obesity among these young Hispanic children, obesity rates remained higher at 1-year follow-up (15%) than those reported by the National Health and Nutrition Examination Survey (2009-2010) for 2-5-year-old children (12.1%). Developing evidence-based strategies for obesity prevention among Hispanic families remains a challenge. Copyright © 2012 The Obesity Society.

 20. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 1. Det man tænker er man selv

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 2. (Bi)literacy i det flersprogede klasserum

  Laursen, Helle; Lundqvist, Ulla; Orluf, Birgit

  I dette og et foregående paper præsenteres programmet Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive og de foreløbige resultater heraf. I dette paper sættes særligt fokus på (bi)literacypraksisser i klasserummet og på børns brug af literacy, som det kommer til udtryk gennem deres...... information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn, der vokser op i flersprogede omgivelser, vil mødet med skriftsprog omfatte møder med skrift på flere sprog. Dataindsamlingen omfatter i 2008/2009 klasserumsobservationer i de fem 0...... skabes i klasserummet. Derudover diskuteres forståelsen af literacy og literacyunder-visning i lyset af den sproglige diversitet, man finder i mange klasserum....

 3. Det stedløse fællesskab

  Andreasen, Torsten Arni Caleb

  2009-01-01

  Det værkløse, det uvedgåelige, det kommende fællesskab. I nr. 4 af tidsskriftet Aléa (1983) udkom første udgave af den franske filosof Jean-Luc Nancys artikel "La communauté désœuvrée" (Det værkløse fællesskab), der senere udkom med tilføjelser i bogen af samme navn (1986). Via en analyse af...

 4. Det indre og ydre liv på arbejde

  Lundgaard Andersen, Linda

  2006-01-01

  I denne artikel introduceres to psykoanalytiske positioner – den engelske Tavistock tradition og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi. De repræsenterer avancerede analyser af det moderne ar-bejdsliv og har en væsentlig indflydelse i den danske forskningsverden, i praktisk organisationsar......-skridende forståelser af det moderne arbejdsliv? I begge teorier tages livtag med det komplicerede samspil mellem individ, arbejdsliv og samfund, som forstås som inter-subjektive og intra-subjektive processer under påvirkning af det ubevidste. Tavistock traditionens styrke er et stærkt fokus på or-ganisationen og...

 5. In and out of love with hip-hop: saliency of sexual scripts for young adult African American women in hip-hop and Black-oriented television.

  Coleman, M Nicole; Butler, Ebony O; Long, Amanda M; Fisher, Felicia D

  2016-10-01

  Hip-hop media and Black-oriented reality television are powerful mechanisms for conveying and promoting stereotypes of Black women. Black women's sexuality is frequently presented as highly-salient in each medium. However, little is known about the impact of those images on Black women's sexuality and identity. The current study uses focus-group methodology to engage young adult Black in critical discussion of two predominant sexual scripts found in hip-hop music and Black-oriented reality television - the Freak and the Gold Digger. Analyses revealed shared and distinct aspects of each sexual script represented in both media and the impact of those scripts on participants' experiences. Implications for future research are discussed.

 6. From Rhymes to Resistance: Hip-Hop as a Critical Lens in Promoting Socially Just Teaching

  Shelby-Caffey, Crystal; Byfield, Lavern; Solbrig, Stephanie

  2018-01-01

  If an educator is to take a critical stance, teach students to do the same, and design lessons that engage students in thoughtful discussions and actions surrounding issues of social justice, then discussions of politics, race, culture, economics and systems of power are crucial to this work, and the use of hip-hop is a worthwhile endeavour. In…

 7. Youth Perspectives on the Intersections of Violence, Gender, and Hip-Hop

  Hernandez, Diana; Weinstein, Hannah; Munoz-Laboy, Miguel

  2012-01-01

  Youth's perceptions of violence within their social environments can provide relevant insights into the gender-based interpersonal violence epidemic in inner-city communities. To explore this issue, we examined two sets of narratives with young men and women, aged 15 to 21, involved in hip-hop culture in New York City. In the analysis, we reveal…

 8. Mortality in American Hip-Hop and Rap Recording Artists, 1987-2014.

  Lawson, Carl J

  2015-12-01

  The deaths of American hip-hop and rap recording artists often receive considerable media attention. However, these artists' deaths have not been examined as a distinct group like the deaths of rock, classical, jazz, and pop music artists. This is a seminal epidemiological analysis on the deaths of an understudied group, American hip-hop and rap music recording artists. Media reports were analyzed of the deaths of American hip-hop and rap music recording artists that occurred from January 1, 1987 to December 31, 2014. The decedents' age, sex, race, cause of death, stage names, and city and state of death were recorded for analysis. The most commonly reported cause of death was homicide. The 280 deaths were categorized as homicide (55%), unintentional injury (13%), cardiovascular (7%), undetermined/undisclosed (7%), cancer (6%), other (5%), suicide (4%), and infectious disease (3%). The mean reported age at death was 30 yrs (range 15-75) and the median was 29 yrs; 97% were male and 92% were black. All but one of the homicides were committed with firearms. Homicide was the most commonly reported cause of death. Public health focus and guidance for hip-hop and rap recording artists should mirror that for African-American men and adolescent males ages 15-54 yrs, for whom the leading causes of death are homicide, unintentional injury, and heart disease. Given the preponderance of homicide deaths in this analysis, premature mortality reduction efforts should focus on violence prevention and conflict mitigation.

 9. Hip-Hop, Digital Media, and the Changing Face of Music Education

  Thibeault, Matthew D.

  2010-01-01

  In this article, the author describes a true story about Dwayne Carter Jr., a rapper most music educators probably don't know but one who is beloved throughout the world as "Lil Wayne." Critics overwhelmingly proclaimed Lil Wayne the top rapper in the hip-hop game, and the album and his work leading up to it were universally regarded as some of…

 10. Rap as the language of conflict in hip-hop subculture

  Т М Кожелупенко

  2008-12-01

  Full Text Available This article is devoted to such notions of sociolinguistics as subculture and the language of conflict. These aspects are studied by the example of the rapidly developing hip-hop subculture and rap-texts as its main component.

 11. Media/Visual Literacy Art Education: Sexism in Hip-Hop Music Videos

  Chung, Sheng Kuan

  2007-01-01

  Media programs like hip-hop music videos are powerful aesthetic agents that inspire teenagers. Thus, they have tremendous influence on young people's identity formation, lifestyle choices, and knowledge construction which are manifested in the ways teens dress, express themselves, behave, and interact with each other. However, because of the…

 12. Translingualism, Kenyan Hip-Hop and Emergent Ethnicities: Implications for Language Theory and Pedagogy

  Milu, Esther

  2018-01-01

  This article reports on preliminary findings of three prominent Kenyan hip-hop artists, Jua Cali, Abbas Kubaff, and Nazizi Hirji, as they theorize and construct emergent ethnicities vis-à-vis their translingual practices. Using in-depth phenomenological interviews, observations of their everyday language use, and analysis of their language choices…

 13. "Folkbildning" through Hip-Hop: How the Ideals of Three Rappers Parallel a Scandinavian Educational Tradition

  Soderman, Johan

  2011-01-01

  The purpose of this article is to show how the rappers' talk about hip-hop and its connection to pedagogy and social activism parallel the Scandinavian tradition of folkbildning. Scandinavian folkbildning can be seen as a movement to provide voluntary education for the general population. It can also be the name of the process of learning in which…

 14. Abortion and contemporary hip-hop: a thematic analysis of lyrics from 1990-2015.

  Premkumar, Ashish; Brown, Katherine; Mengesha, Biftu; Jackson, Andrea V

  2017-07-01

  To evaluate the representation of abortion in contemporary hip-hop music, gaining insight into the myriad of attitudes of abortion in the black community. We used Genius, an online storehouse for lyrical content, to identify songs by querying the database for search terms related to family planning, including slang terms. We then cross-referenced identified songs using an online list of songs about abortion. We analyzed eligible songs using grounded theory in order to identify key themes. Of 6577 songs available, a total of 101 songs performed by 122 individual artists met inclusion criteria. The majority of artists were Black men; five artists were Black women. Key themes were: use of abortion as braggadocio; equating abortion with sin, genocide, or murder; male pressure for women to seek abortion; and the specific association of Planned Parenthood services with abortion. The moral and ethical themes surrounding abortion in hip-hop lyrics reveal a unique perspective within a marginalized community. The overall negative context of abortion in hip-hop lyrics needs to be reconciled with the gendered, economic, historical, political, racial and ethnic background of hip-hop and rap music in America. This study is the first to evaluate lyrical content from contemporary popular music in relation to abortion and family planning. Examining the intersection of reproductive rights and popular culture can provide a unique insight into the limited knowledge of the perspectives of abortion in the black community. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. We Got Next: Hip-Hop Pedagogy and the Next Generation of Democratic Education

  Dando, Michael

  2017-01-01

  Using daily experiences and existing identities as the subject matter, a hip-hop-centered class encourages students to develop a critical lens so that they can "envision a social order which supports their full humanity" (Shor, 1987, p. 48) and embraces the idea that hip-hop culture provides context for students to develop critical…

 16. Sampling Memories: Using Hip-Hop Aesthetics to Learn from Urban Schooling Experiences

  Petchauer, Emery

  2012-01-01

  This article theorizes and charts the implementation of a learning activity designed from the hip-hop aesthetic of sampling. The purpose of this learning activity was to enable recent urban school graduates to reflect upon their previous schooling experiences as a platform for future learning in higher education. This article illustrates what…

 17. You know what it is: learning words through listening to hip-hop.

  Paula Chesley

  Full Text Available Music listeners have difficulty correctly understanding and remembering song lyrics. However, results from the present study support the hypothesis that young adults can learn African-American English (AAE vocabulary from listening to hip-hop music. Non-African-American participants first gave free-response definitions to AAE vocabulary items, after which they answered demographic questions as well as questions addressing their social networks, their musical preferences, and their knowledge of popular culture. Results from the survey show a positive association between the number of hip-hop artists listened to and AAE comprehension vocabulary scores. Additionally, participants were more likely to know an AAE vocabulary item if the hip-hop artists they listen to use the word in their song lyrics. Together, these results suggest that young adults can acquire vocabulary through exposure to hip-hop music, a finding relevant for research on vocabulary acquisition, the construction of adolescent and adult identities, and the adoption of lexical innovations.

 18. "Makin' Somethin' Outta Little-to-Nufin'': Racism, Revision and Rotating Records--The Hip-Hop DJ in Composition Praxis

  Craig, Todd

  2015-01-01

  Prompted by a moment in the classroom in which the DJ becomes integral for the writing instructor, this article looks at how the hip-hop DJ and hip-hop DJ/Producer become the intrinsic examples for first-year college writing students to think about how they conduct revision in their writing. After a review of two seminal hip-hop books and other…

 19. Det utilstrækkelige subjekt

  Plessis, Erik Mygind du

  2013-01-01

  Denne artikel undersøger, hvordan bestemte personlighedstræk søges problematiseret og kultiveret i moderne selvhjælpslitteratur. Undersøgelsen, som har et særligt fokus på autonomi, trækker teoretisk på Michel Foucaults begreb problematisering samt Foucaults tanker om governmentality og selvstyring...... for autonomi som problem, og i artiklens anden halvdel vises det, hvordan den allestedsnærværende ufuldendthed ved subjektet manifesterer sig i paradokset, hvor subjektet bør være selvstændigt, autonomt og handle ud fra sin egne overbevisninger, men samtidig udleder denne evne til at handle autonomt fra de...

 20. Det Digitale Nærvær

  Heilesen, Simon

  Computer-medieret kommunikation (CMC – via intranet- og internet, ”allestedsnærværende computing” mm. ), er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der begynder at tage form i disse år. CMC er blevet kolossalt udbredt de seneste 10 – 15 år og har forandret den måde vi udsender og søger...... information, kommunikerer med hinanden både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. Denne bog går tæt på tre udvalgte områder inden for den computer-medierede kommunikation: · Videndeling i formelle og uformelle organisationer, · Netbaseret samarbejde og læring, · Design af...

 1. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  Jørgensen, Kirsten; Schultz, Casper Siebken; Bonke, Sten

  -sjusk. I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc...... erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af...

 2. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Bjørner, Thomas

  2007-01-01

  , at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder......Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe...

 3. Æblet i det japanske mobil-paradis

  Brynskov, Martin

  2009-01-01

  Igennem et årti har vi været vant til, at i Japan er man først med det nyeste på mobiltelefonen. Det er stadigvæk rigtigt, lang hen ad vejen, men en flad, globaliseret verden har frembragt nogle interessante brudflader. Denne analyse viser – med udgangspunkt i dugfriske eksempler fra Japan...

 4. Digitalisering af det historiske jernbanenetværk

  Fertner, Christian

  2012-01-01

  Centret for Strategisk Byforskning startede i marts 2012 et nyt forskningsprojekt, der omhandler udfordringer hos og fremtiden for danske stationsbyer. Som datagrundlag digitaliserede vi bl.a. det danske jernbane netværk, normal- og smalspor, siden 1847 i grove træk. Denne opgørelse vil vi i det ...

 5. Det man hører, er man selv

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 6. Reguleringen af whistleblowerordninger på det private arbejdsmarked

  Hjaltason, Peter Kristian

  2018-01-01

  Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower.......Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower....

 7. Wittgenstein og respekten for det religiøse

  Albinus, Lars

  2006-01-01

  Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed.......Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed....

 8. Digital literacy som læringsoptik i det senmoderne

  Grevy, Carlo

  2017-01-01

  indledes med en redegørelse for de aktuelle potentialer for folkeskolen i dag. Herefter følger et generelt koncept for digital literacy. I det tredje afsnit opstilles på baggrund af projektets undersøgelser udfordringer for den nye optik, og i det sidste afsnit gives et udblik, hvor konceptets muligheder...

 9. Hip-Hop to Health Jr. Randomized Effectiveness Trial

  Kong, Angela; Buscemi, Joanna; Stolley, Melinda R.; Schiffer, Linda A.; Kim, Yoonsang; Braunschweig, Carol L.; Gomez-Perez, Sandra L.; Blumstein, Lara B.; Van Horn, Linda; Dyer, Alan R.; Fitzgibbon, Marian L.

  2015-01-01

  Introduction The preschool years provide a unique window of opportunity to intervene on obesity-related lifestyle risk factors during the formative years of a child’s life. The purpose of this study was to assess the impact of a preschool-based obesity prevention effectiveness trial at 1-year follow-up. Design RCT. Settings/participants Primarily African American children (aged 3–5 years, N=618) attending Head Start preschool programs administered by Chicago Public Schools. Methods Eighteen preschools were randomly assigned in 2007–2008 to receive either: (1) a 14-week teacher-delivered intervention focused on healthy lifestyle behaviors; or (2) a 14-week teacher-delivered general health curriculum (control group). Main outcome measures The primary outcome, BMI, was measured at baseline, post-intervention, and 1-year follow-up. Diet and screen time behaviors were also assessed at these time points. Multilevel mixed effects models were used to test for between-group differences. Data were analyzed in 2014. Results Significant between-group differences were observed in diet, but not in BMI z-score or screen time at 1-year follow-up. Diet differences favored the intervention arm over controls in overall diet quality (p=0.02) and in subcomponents of diet quality, as measured by the Healthy Eating Index-2005, and in fruit intake (servings/day, excludes juice) (p=0.02). Diet quality worsened more among controls than the intervention group at 1-year follow-up. Conclusions The adaptation of Hip-Hop to Health Jr. produced modest benefits in diet quality, but did not significantly impact weight gain trajectory. Not unlike other effectiveness trials, this real-world version delivered by Head Start teachers produced fewer benefits than the more rigorous efficacy trial. It is important to understand and build upon the lessons learned from these types of trials so that we can design, implement, and disseminate successful evidence-based programs more widely and effectively

 10. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 11. White Privilege? The Intersection of Hip-Hop and Whiteness as a Catalyst for Cross-Racial Interaction among White Males

  Sulé, Venice Thandi

  2015-01-01

  Given the prevalence of racial segregation in the U.S., college is an opportunity to prepare students for diversity through cross-racial interaction. Hip-hop, a culture steeped in black and Latino experiences, has significant white supporters. Through diversity and critical whiteness frameworks, this research considers how white hip-hop collegians…

 12. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 13. Tamil hip-hop in Malaysia : the history, politics, and sounds of diasporic identity

  Manoharan, Pravina

  2017-01-01

  This study examines past and contemporary configurations of Tamil identity as expressed through the different religious folk and musical experiences of the minority diasporic community in Malaysia. It seeks to show how deeply felt experiences of the colonial past still influence contemporary expressions of identity by Tamil hip-hop musicians in the context of the popular music industry in post-colonial Malaysia. In doing so, what is revealed is how narratives of identity within the Tamil dias...

 14. Hip-hop solutions of the 2N-body problem

  Barrabés, Esther; Cors, Josep Maria; Pinyol, Conxita; Soler, Jaume

  2006-05-01

  Hip-hop solutions of the 2N-body problem with equal masses are shown to exist using an analytic continuation argument. These solutions are close to planar regular 2N-gon relative equilibria with small vertical oscillations. For fixed N, an infinity of these solutions are three-dimensional choreographies, with all the bodies moving along the same closed curve in the inertial frame.

 15. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 16. "Det man hører, er man selv"

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 17. Det monstrøse i Ezekiels vision

  Nielsen, Kirsten

  2011-01-01

  Artiklen viser, hvordan det monstrøse introduceres i Ezekiels Bog kap. 1 i form af nogle sammensatte levende væsener, der har træk hentet fra både menneske- og dyreverdenen. Det monstrøse består i denne overskridelse af de gængse grænser og problematiserer dermed de velkendte klassifikationer. Og...

 18. Helligt og profant rum i Det Gamle Testamente

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2010-01-01

  Helligstedets kulturevolution illusreret emd scener fra Det Gamle Testamente: Moses og tornebusken; Jakob i Betel; templet i Jerusalem. Markering af helligstedet ved indeksikale tegn for at vække opmærksomhed og fastholde i hukommelse......Helligstedets kulturevolution illusreret emd scener fra Det Gamle Testamente: Moses og tornebusken; Jakob i Betel; templet i Jerusalem. Markering af helligstedet ved indeksikale tegn for at vække opmærksomhed og fastholde i hukommelse...

 19. Det entreprenante universitet er i stærk fremmarch

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Der sker en usædvanlig omfattended omvæltning af universiteternes vilkår i disse år. Der stilles mange krav fra det omgivende samfund om, at universiteterne skal indskibe sig med en central rolle i det såkaldte videnssamfund. Universiteterne skal på enhver måde være langt mere entreprenante...

 20. At stå i det åbne

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Bogen At stå i det åbne: Dannelse gennem filosofisk undren og nævær er en pædagogisk-filosofisk undersøgelse af, hvad det vil sige at stå i et "undringsfællesskab" i en undervisnings- og vejledningssituation. Ved at trække på den eksistentiel-fænomenologiske og filosofisk-hermeneutiske forskning ...

 1. In Search of the Golden Age Hip-Hop Sound (1986–1996

  Ben Duinker

  2017-09-01

  Full Text Available The notion of a musical repertoire's "sound" is frequently evoked in journalism and scholarship, but what parameters comprise such a sound? This question is addressed through a statistically-driven corpus analysis of hip-hop music released during the genre's Golden Age era. The first part of the paper presents a methodology for developing, transcribing, and analyzing a corpus of 100 hip-hop tracks released during the Golden Age. Eight categories of aurally salient musical and production parameters are analyzed: tempo, orchestration and texture, harmony, form, vocal and lyric profiles, global and local production effects, vocal doubling and backing, and loudness and compression. The second part of the paper organizes the analysis data into three trend categories: trends of change (parameters that change over time, trends of prevalence (parameters that remain generally constant across the corpus, and trends of similarity (parameters that are similar from song to song. These trends form a generalized model of the Golden Age hip-hop sound which considers both global (the whole corpus and local (unique songs within the corpus contexts. By operationalizing "sound" as the sum of musical and production parameters, aspects of popular music that are resistant to traditional music-analytical methods can be considered.

 2. Integrating model checking with HiP-HOPS in model-based safety analysis

  Sharvia, Septavera; Papadopoulos, Yiannis

  2015-01-01

  The ability to perform an effective and robust safety analysis on the design of modern safety–critical systems is crucial. Model-based safety analysis (MBSA) has been introduced in recent years to support the assessment of complex system design by focusing on the system model as the central artefact, and by automating the synthesis and analysis of failure-extended models. Model checking and failure logic synthesis and analysis (FLSA) are two prominent MBSA paradigms. Extensive research has placed emphasis on the development of these techniques, but discussion on their integration remains limited. In this paper, we propose a technique in which model checking and Hierarchically Performed Hazard Origin and Propagation Studies (HiP-HOPS) – an advanced FLSA technique – can be applied synergistically with benefit for the MBSA process. The application of the technique is illustrated through an example of a brake-by-wire system. - Highlights: • We propose technique to integrate HiP-HOPS and model checking. • State machines can be systematically constructed from HiP-HOPS. • The strengths of different MBSA techniques are combined. • Demonstrated through modeling and analysis of brake-by-wire system. • Root cause analysis is automated and system dynamic behaviors analyzed and verified

 3. Gold Digger or Video Girl: the salience of an emerging hip-hop sexual script.

  Ross, Jasmine N; Coleman, Nicole M

  2011-02-01

  Concerns have been expressed in the common discourse and scholarly literature about the negative influence of Hip-Hop on its young listeners' ideas about sex and sexuality. Most of the scholarly literature has focused on the impact of this urban, Black media on young African American girls' sexual self-concept and behaviours. In response to this discourse, Stephens and Phillips (2003) proposed a Hip-Hop sexual scripting model that theorises about specific sexual scripts for young African American women. Their model includes eight different sexual scripts including the Gold Digger script. The present study proposes a ninth emerging script - the Video Girl. Participants were 18 female African American college students, between the ages of 18 and 30 years old from a large urban public university in the Southwest USA. Using q-methodology the present study found support for the existence of a Video Girl script. In addition, the data indicates that this script is distinct but closely related to Stephens and Phillips' Gold Digger script. These findings support their theory by suggesting that Hip-Hop sexual scripts are salient and hold real meaning for this sample.

 4. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land

  Sørensen, Michael

  2006-01-01

  udviklet konkrete metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger. I ph.d.-afhandlingen “Grå strækninger i det åbne land – Udvikling, anvendelse og vurdering af alvorlighedsbaseret metode til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger” er der derfor blevet formuleres en overordnet...... filosofi for det grå strækningsarbejde samtidig med, at der med fokus på udpegning udvikles metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land. Formålet har specifikt været at udvikle metoder, som er både uheldsteoretisk velfunderede og anvendelige i...

 5. Mood after various brief exercise and sport modes: aerobics, hip-hop dancing, ice skating, and body conditioning.

  Kim, Sungwoon; Kim, Jingu

  2007-06-01

  To investigate the potential psychological benefits of brief exercise and sport activities on positive mood alterations, 45 Korean high school and 232 undergraduate students enrolled in physical education and stress management classes voluntarily participated and were randomly assigned to one of four activities: aerobic exercise, body conditioning, hip-hop dancing, and ice skating. Mood changes from before to after exercise (2 pm to 3 pm) were measured based on a Korean translation of the Subjective Exercise Experiences Scale. The findings suggested that the aerobics and hip-hop dancing groups rated positive well-being higher than the body conditioning and ice skating groups. Immediately after exercise, psychological distress was rated lower in the aerobics and hip-hop dancing groups, as was fatigue.

 6. New-School brand creation and creativity – lessons from hip-hop and the global branded generation

  Wilson, Jonathan A.J.

  2011-01-01

  Whilst academic marketing literature exists on the value of Hip-Hop as a marketing tool, there appears to be less on Hip-Hop’s philosophical roots and why it proves to be so effective. This study attempts to fill this gap, investigating the apparent natural synergy with brand theory – in that they are both able to captivate and engage consumer-centric sub-cultural groups. Findings indicate that Brands and Hip-Hop weave themselves into the fabrics of society - creating social capital and provi...

 7. Lafargue de Grangeneuve Loïc, Politique du hip-hop. Action publique et cultures urbaines

  Emmanuel Négrier

  2010-11-01

  Full Text Available L’ouvrage de Loïc Lafargue de Grangeneuve s’inscrit dans une recherche amorcée dans le cadre de sa thèse, qui portait sur les processus d’institutionnalisation des cultures urbaines dans le champ des politiques culturelles. Son travail est centré sur l’interaction entre, d’une part, les représentants de la culture hip-hop (rap, slam, danse hip-hop, graffiti… et d’autre part les institutions publiques : directions régionales des affaires culturelles (DRAC, responsables de la politique de la ...

 8. Både krucifikser og figurer af Jomfru Maria blev smidt ud af kirkerne ved Reformationen

  Thomassen, Bjørn; McGuire, Brian Patrick

  2016-01-01

  Interview med dronning Margrethe om blandt andet Reformationen kalder på et par supplerende kommentarer, lyder det fra en lektor og en professor i middelalderhistorie......Interview med dronning Margrethe om blandt andet Reformationen kalder på et par supplerende kommentarer, lyder det fra en lektor og en professor i middelalderhistorie...

 9. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 10. Work-life balance - hvad betyder det egentlig?

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en beskrivelse af vores samtid og de mest centrale tilgange repræsenteret i Work-Life litteraturen, søger denne artikel at nå frem til en forståelse af, hvad det vil sige at have ’balance’ mellem arbejdsliv og privatliv. Der sættes fokus på, hvad der betinger individets muligheder...... for at skabe ’balance’ i en travl og omskiftelig hverdag. Det afgørende spørgsmål er, hvad skal der til, for at den enkelte kan få det hele til at hænge sammen? Udgivelsesdato: Juni...

 11. Vilkår og muligheder i det sociale web

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 12. Ligestillingstendenser og muligheder i det pædagogiske felt

  Tireli, Üzeyir

  2003-01-01

  første position overser børnenes forudsætninger, den anden position kan føre til en fastlåsning af etniske minoritetsbørn i stereotype, stivnede og længst forandrede forhold. Den danske tradition for at tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger er en af de vigtigste metoder i denne sammenhæng...... for at udvikle et interkulturelt perspektiv, men det skal gøres på en refleksiv måde....

 13. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Masteroppgave om utfordringer for risikostyring i det nordiske kraftmarkedet. Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spr...

 14. Det store sammenhængskollaps på Facebook

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Det store sammenhængskollaps på Facebook: Politik og massemedier erstatter mere og mere de private billeder og statusopdateringer på Facebook. Vi er blevet mere og mere upersonlige og mindre og mindre private, når vi deler på Facebook. Dette viser fortrolige oplysninger fra medarbejdere på Facebook...... ifølge teknologimediet The Information. En stor krise og et kollaps truer Facebook, som nu prøver at løse problemet ved eksempelvis at gøre det lettere at dele personlige og private oplevelser....

 15. Intersection of Hip-Hop and Geoscience: Changes in The Climate

  López, R. D.; Heraldo, S. E.; Nawman, M. A.; Gerry, V. R.; Gerry, M. A.

  2017-12-01

  Professionals and educators in the science, technology, engineering, art, and mathematics (STEAM) field rely heavily on scientific communication to convey innovations, concepts, and evidence-based policy. The geosciences presents itself as a unique field to communicate respective scientific endeavors, as research efforts have direct impacts on the Earth's resources and understanding natural processes. Several of the authors have previously composed musical pieces that integrated Earth Sciences with music, utilizing this as mechanism to not only foster creativity, but to also establish more dynamic outreach efforts. Unfortunately, geoscience does not readily present itself as a field that is easily accessible to minorities - particularly women, people of color, and those from disadvantaged communities. However, music is somewhat of a universal form of communication that is accessible to everyone. It is through the intersection of hip-hop and geoscience, that topics can be introduced to communities in unique ways. Flows in Hydrogeology was a previous project that several of the authors produced as a means to connect with youth who identify with the hip-hop community, while encouraging inquiry in the STEAM fields. Several of the authors grew up and still reside in some of the most violent cities in the United States of America. The authors have utilized their respective backgrounds in both upbringing and career endeavors to help bridge the gap between science and disadvantaged communities. The musical piece, Changes in the Climate, illustrates the power of understanding the changes in one's life and surrounding world via delivery of concepts with hip-hop and rap. Therefore this musical composition not only integrates STEAM and music, but also serves as mechanism for outreach and encouraging diversity. Such actions could yield the success of accessing untapped potential, while fostering unique opportunities for future collaboration between professionals in geoscience

 16. Tigere og det menneskelige fællesskab

  Kjærgård, Jonas Ross

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i de radikale jacobineres forslag om at Louis XVI skulle henrettes øjeblikkeligt og uden rettergang, argumenteres der i artiklen for, (i) at dyremetaforik kan fungere som effektivt middel til at ekskludere politiske fjender fra det menneskelige fællesskab, hvilket betyder, (ii) a...

 17. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for u...

 18. Med åben gestus mod det kommende

  Jensen, Thomas Bo

  2010-01-01

  Inger og Johannes Exner har i al stilfærdighed udviklet og fulgt en faglig diskurs uden sidestykke i dansk arkitektur. Meget tyder på, at denne diskurs nu har indhentet vores samtid, hvor krav om ressourceansvarlighed, genanvendelighed og det man kunne kalde bygningskulturel bæredygtighed presse ...

 19. Tilblivelselsen af det Ny Nordiske Køkken

  Nickelsen, Niels Christian; Scheuer, John Damm

  2009-01-01

  aktørens skabende sider eller reducerer aktørens aktive skabende sider til "utilitaristisk mekanik", nuancerer artiklen det handlerum, som findes mellem forenklede forestillinger om fri handling og social determinerethed. Dette finder sted via analyse af nogle empiriske observationer, samt via en...

 20. Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I

  Jeppesen, Knud; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Indførelsen af faste gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten har skabt et øget behov for litteratur om Det Gamle Testamente og om de gammeltestamentlige tekster, der læses ved gudstjenesterne. Med denne bog har Knud Jeppesen og Martin Ehrensvärd taget denne udfordring op. Bogen er en metodisk...

 1. Kampen om det sibiriske smør

  Larsen, Inge Marie

  2001-01-01

  Afhandlingen følger opbygningen af og udviklingen i den vestsibiriske smørsektor og den internationale handel med sibirisk smør. Hvordan gik det til, at Rusland blev verdens næststørste smøreksportør? Indfaldsvinkelen er lokal sibirisk, national russisk og global, idet danske og engelske firmaers...

 2. Kunst og Filosofi i det 20. Århundrede

  Indhold: Dan Zahavi: Edmund Husserl : fænomenologi og kunst. Kasper Nefer Olsen: Croce : en hegelianer uden sorger ; Wittgenstein : det æstetiske er nu. Carsten Juhl: Paul Valérys introduktion til Leonardo da Vincis metode. Peer F. Bundgård: Den formelle frigørelse : om Ernst Cassirers bestemmelse...

 3. Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2018-01-01

  I artiklen konfronteres Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen (U 2015.3827 H) og Ajossagen (U 2017.824 H, som Højesteret – uanset de betydelige ligheder mellem de to sager -afgjorde meget forskelligt med hensyn til retskilder, argumentation og resultat. Der argumenteres for, at det er Høje...

 4. Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

  Allerup, Peter; Kovac, Velibor; Kvåle, Gro

  Det Nationale kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i Norge består af et sammenhængende prøve- og vurderingssystem, herunder nationale prøver, kortlægningsprøver, brugerundersøgelser og netstedet Skoleporten.no. Evalueringen omfatter brugen af NKVS i grundskolen og videregående skole samt en beskrivel...

 5. Det jordløse landbrug i industrikvarteret

  Rentz-Petersen, Nee

  2014-01-01

  Forskningsprojektet 'Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret' undersøger muligheder og konsekvenser ved at placere større landbrugsanlæg nær bynære industrikvarterer i Danmark. Projektet opstiller fire konkrete scenarier for fremtidens agro-industrikvarter, hvor fødevareproduktion kobles med bl...

 6. Identitetsdannelse via selvfortælling i det sociale rum

  Bo, Inger Glavind; Warming, Hanne

  Formålet med dette paper er at etablere en sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Via inddragelse af Goffman og Bourdieu etableres en kontekstualiseret og relationel sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Det...

 7. Donnan effects in metal speciation analysis by DET/DGT

  Yezek, L.P.; Veeken, van der P.L.R.; Leeuwen, van H.P.

  2008-01-01

  Cross-linked polyacrylamide gels have found wide application in analytical techniques, such as diffusional equilibration in thin film (DET) and diffusive gradient in thin film (DGT). In these applications, the assumption is made that the gel matrix is effectively uncharged and chemically inert with

 8. Hip-Hop Feminism: A Standpoint to Enhance the Positive Self-Identity of Black College Women

  Henry, Wilma J.

  2010-01-01

  The popularity of hip-hop among young Black college women, coupled with the deluge of negative and positive messages in this culture regarding these women's identity, signals an opportunity for the arrival of a contemporary, culturally relevant epistemology--hip-hop feminism. Through the lens of Black feminist theory, this article explores hip-hop…

 9. Bridging Theory and Practice: Using Hip-Hop Pedagogy As A Culturally Relevant Approach In The Urban Science Classroom

  Adjapong, Edmund S.

  This dissertation explores the context of urban science education as it relates to the achievement and engagement of urban youth. This study provides a framework for Hip-Hop Pedagogy, an approach to teaching and learning anchored in the creative elements of Hip-Hop culture, in STEM as an innovative approach to teaching and learning demonstrates the effect that Hip-Hop Pedagogy, as a culturally relevant approach to teaching has on teaching and learning in an urban science classroom. This study establishes practical tools and approaches, which were formed from by theory and research that transcend the traditional monolithic approaches to teaching science. Participants in this study are middle school students who attend an urban school in one of the largest school systems in the country. This research showed that as result of utilizing Hip-Hop pedagogical practices, students reported that they developed a deeper understanding of science content, students were more likely to identify as scientists, and students were provided a space and opportunities to deconstruct traditional classroom spaces and structures.

 10. Cultural Collision and Collusion: Reflections on Hip-Hop Culture, Values, and Schools. Educational Psychology: Critical Pedagogical Perspectives. Volume 14

  Beachum, Floyd D.; McCray, Carlos R.

  2011-01-01

  "Cultural Collision and Collusion" addresses the complexity of problems that surround youth culture and school culture. By broadening the scholarly dialogue and examining and disseminating relevant research to practitioners, the book seeks to provide insight into youth culture and some manifestations of popular culture (e.g., hip-hop). In…

 11. The Evolution of Hip-Hop Culture and Its Influence upon the Sexual Views of Mainstream Youth.

  Larson, Scott J.

  1998-01-01

  Suggests that contemporary hip-hop music may be dominant in worldwide youth culture. It has evolved from the violence of "gangsta rap" toward more broadly popular mainstream themes of retreat into drugs and illicit sexuality. States that adults need to engage youth in communication about the exploitative values inherent in these cultural…

 12. Disrupting Neoliberalism and Bridging the Multiple Worlds of Marginalized Youth via Hip-Hop Pedagogy: Contemplating Possibilities

  Gosine, Kevin; Tabi, Emmanuel

  2016-01-01

  Historically rooted in Black and Latino youth subcultures of New York City, Hip-Hop emerged as a form of sociocultural expression by which young people, particularly those socially and culturally marginalized by race and class, voice their discontent, anger, and struggles, make sense of their social realities, and exercise resistance. In a White,…

 13. Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia : Hip-Hop, Techno-scene, Metal, Punk, Skinheads and Roma

  Bobakova, Daniela

  2013-01-01

  Jongeren die deel uitmaken van jeugdsubculturen als hip-hop, techno-scene, metal, punk en skinheads, gebruiken vaker drugs, zijn vaker dronken, spijbelen vaker en beginnen eerder aan seks. Roma-jongeren zijn minder vaak dronken. Dat concludeert Daniela Bobáková op basis van een onderzoek onder deze

 14. Creating Spaces for Urban Youth: The Emergence of Culturally Responsive (Hip-Hop) School Leadership and Pedagogy

  Khalifa, Muhammad

  2013-01-01

  Ladson-Billings, Gay and among others have demonstrated the strong need for educational curriculum and practice to respond to the specific academic, cultural, and social needs of culturally unique, minoritized students. This article focuses on culturally responsive leadership practices for students with Hip-Hop identity performatives. This…

 15. On Innervisions and Becoming in Urban Education: Pentecostal Hip-Hop Pedagogies in the Key of Life

  Emdin, Christopher

  2017-01-01

  In this article, Christopher Emdin articulates what he considers a necessary stance on the education of urban youth of color who are deeply embedded in hip-hop. He brings singer/songwriter Stevie Wonder and Maxine Greene into the discussion to highlight the ways that these youth can be imagined differently and taught to their strengths and gifts,…

 16. Conceptualizing a Critical Discourse around Hip-Hop Culture and Black Male Youth in Educational Scholarship and Research

  Prier, Darius; Beachum, Floyd

  2008-01-01

  While much of mainstream qualitative research has focused on conventional methodology, in terms of axis of inquiry, epistemology, and approaches to ground the theory of its questions to construct knowledge, educational researchers have yet to conceptually develop an alternative praxis in our work which takes into account hip-hop culture. More…

 17. En fascinerende fortælling om det 20. århundredes musik

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011.......Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011....

 18. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 19. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af borg...

 20. Second Culture, Good Vibrations, and Writings on the Wall: Hip-Hop in the GDR as a Case of Afro-Americanophilia

  Leonard Schmieding

  2015-09-01

  Full Text Available This essay examines Afro-Americanophilia in the German Democratic Republic by analyzing the cultural transfer of hip-hop between 1983 and 1990. It argues that the individuals who participated in this transfer from the United States into East Germany shared an appreciation of African Americans and Black culture and thus facilitated the import, growth, and dissemination of breakdance, graffiti, rap, and deejaying. Focusing on three individuals, it details the specific characteristics of their Afro-Americanophilia and scrutinizes their roles for the hip-hop scene in state socialism. While a cultural critic interpreted hip-hop as ‘second culture,’ which, according to Marxist-Leninist ideology, was to be endorsed as international working-class culture, a radio host from East Berlin spread information and music throughout the country, equipping the teenage audience with what they needed for their own practice of hip-hop. Finally, a look at a graffiti writer from Dresden shows how hip-hop artists imagined themselves into the community of hip-hop in New York City and fashioned themselves as Black youth living in the Bronx.

 1. Det diskursiva skrivandets funktion – en läromedelsanalys

  Jenny Magnusson

  2018-03-01

  Full Text Available Flera forskare har visat att lärare i skolan inte undervisar tillräckligt mycket och tillräckligt tidigt i diskursivt skrivande, ett skrivande som elever behöver för att klara sig i samhället. Som en följd av detta har det diskursiva skrivandet under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat i nya styrdokument och i nya läromedel. Utgångspunkten i den här artikeln är att undersöka vilket stöd lärare får för att klara den uppmärksamheten, alltså de nya kraven som styrdokumenten ställer när det gäller diskursivt skrivande.Det diskursiva skrivandets funktion undersöks här i skrivuppgifter i 19 läromedel i svenska för lågstadiet, där utgångspunkten är den stora betydelse som funktionen har när det gäller skolskrivande, i form av ett tydligt syfte, kontext och mottagare. Ivaničs skrivdiskurser är det analysverktyg som används, och skrivuppgifterna har kategoriserats utifrån dessa diskurser.Det analysen visar är framförallt att variationen är liten i skrivuppgifterna. Eleverna får träna genreform och process, men inte mycket som har med funktion i en samhällskontext utanför skolan att göra. Därutöver visar resultaten att tydliga kontexter och tydliga mottagare är ovanligt i skrivuppgifterna, och i relation till tidigare forskning kan detta ses som problematiskt, då dessa aspekter har visat sig vara avgörande för ett framgångsrikt skrivande.

 2. Hvordan føles det at tabe i OECD?

  Staunæs, Dorthe; Pors, Justine Grønbæk

  2011-01-01

  Når OEDC rapporter sammenligner skolesystemer på tværs af nationale grænser, aktiveres følelsesregisteret hos såvel politikere som forskere. I Danmark og en række andre Europæiske lande er det særligt bekymringer og følelser som skuffelse, frygt for den Østasiatiske tiger og skam på nationens vegne...

 3. Er det økologisk madordninger ofte sundere?

  He, Chen

  Det europæiske skolemad system er under forandring, en forandring der er blevet kaldt den europæiske skolemad revolution af Morgan & Sonnino (2008). Forandringen består af to afgørende søjler/indsatsområder; 1) Krav til sundere kostvaner; 2) Flere økologiske fødevarer. Denne forskning harundersøg...

 4. Kontra-intuitive agenter i Det Nye Testamente

  Hallbäck, Geert

  2011-01-01

  Kontra-intuitive agenter er Pascal Boyers betegnelse for guder, ånder og forfædre. De er kontra-intuitive, fordi de overskrider de intuitive kognitive domæner; de er dog også genkendelige. Disse to egenskaber gør dem velegnede at huske. Der er mange eksempler på kontra-intuitive agenter i det Nye...

 5. Den danske stat og det naturlige fædreland

  Glenthøj, Rasmus

  2007-01-01

  forsøgte på engang at være loyale over for både det statsborgerlige fædreland, der inkluderede hele den danske stat, og deres naturlige fædreland Norge, som de følte sig forbundet til gennem deres nationalitet og opvækst. Danskerne opererede med den samme dualistiske fædrelandsopfattelse, hvor de både...

 6. Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland

  Johansen, Poul; Aastrup, Peter; Boertmann, David

  . Landskabsoplevelsen, herunder stilheden og uberørtheden, tiltrækker mange turister og bruges til at markedsføre området. Transmissionslinjer og andre anlæg vil påvirke naturoplevelsen på en måde som de fleste vil opfatte som negativ. Nogle lokale turistaktører ser dog muligheder for at tiltrække flere turister i...

 7. Hvor vigtigt er det danske veterinære beredskab?

  Hansen, Henning Otte; Christensen, Tove; Denver, Sigrid

  2017-01-01

  formålet at få belyst vigtigheden af det veterinære beredskab og markedsføringen heraf for henholdsvis adgang til eksportmarkeder (inden for og uden for EU), og for genetablering af markedsadgang efter et udbrud af mund- og klovesyge (MKS). Baseret på interviews m.m. med en række nøglepersoner belyses...

 8. Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli

  Christensen, Marie Herget

  2015-01-01

  Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og...... de udfordringer der er ved konstruering af relevante items til sådan et forsøg. Jeg vil koncentrere mig om de strukturelle forhold i dansk der giver udfordringer når man vil undersøge hvilken rolle artikler spiller i processering af tekster. I særdeleshed giver det udfordringer at forsøge......teori om grammatisk status. Master, Københavns Universitet. HANSEN, E. & HELTOFT, L. 2011. Grammatik over det danske sprog. Bind 2 : Syntaktiske og semantiske helheder, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. HARDER, P. 2008. Determiners and definiteness. Essays on Nominal Determination: From...

 9. Æstetisk iscenesættelsen af det postindustrielle bylandskab

  Kiib, Hans

  2013-01-01

  det naturskønne, det ruinøse og de pittoreske billede af byen og landskabet spiller en vigtig rolle. Men samtidig iscenesætter den eleverede parkbro byen på en sublim måde forstået som opbyggelse af spændingsfelter mellem den nære og kendte og det fremmede og farlige i en af verdens spektakulære...... kortlægning af parkbroens rolle i bydelens dekonstruktion og nyiscenesættelse i en fremadskuende montage. Det omfatter en æstetisk modstilling af arkitektoniske virkemidler for det skønne, det pittoreske og det sublime og tilsvarende en tregrenet oplevelsespallete hos den besøgende: Den konplemtative væren i...

 10. Nitrogenfiksering som en episodisk proces i opstrømnings-området i det østlige tropiske Stillehav

  Christensen, Jens Tang

  organismer i en lang række områder, hvor man hidtil ikke troede nitrogenfiksering forekom, og det globale kvælstofregnskab er kommet i bedre balance. Næringsrige opstrømnings-områder, som Humboldt-strømmen langs Chile og Peru, har indtil for nylig ikke været steder, hvor man anså denne proces...

 11. Brasil periferia(s): a comunicação insurgente do Hip-Hop

  Moassab, Andreia

  2008-01-01

  Esta tese discute os processos de resistência realizados em ações de milhares de jovens do hip-hop que, no mundo contemporâneo, participam ativamente na produção de conhecimento e ressignificação das periferias brasileiras. Trata-se de uma voz que se impõe face às construções simbólicas homogeneizantes produzidas pelo pensamento dominante, em torno de valores e da criação de desejos em concordância estrita com aqueles do sistema econômico hegemônico. Entende-se que a base da...

 12. Highly eccentric hip-hop solutions of the 2 N-body problem

  Barrabés, Esther; Cors, Josep M.; Pinyol, Conxita; Soler, Jaume

  2010-02-01

  We show the existence of families of hip-hop solutions in the equal-mass 2 N-body problem which are close to highly eccentric planar elliptic homographic motions of 2 N bodies plus small perpendicular non-harmonic oscillations. By introducing a parameter ɛ, the homographic motion and the small amplitude oscillations can be uncoupled into a purely Keplerian homographic motion of fixed period and a vertical oscillation described by a Hill type equation. Small changes in the eccentricity induce large variations in the period of the perpendicular oscillation and give rise, via a Bolzano argument, to resonant periodic solutions of the uncoupled system in a rotating frame. For small ɛ≠0, the topological transversality persists and Brouwer’s fixed point theorem shows the existence of this kind of solutions in the full system.

 13. La Música Hip-Hop como Recurso Preventivo del Acoso Escolar: Análisis de 10 Canciones de Hip-Hop en Español sobre Bullying

  Gonzalo del Moral Arroyo

  2014-02-01

  Full Text Available Los objetivos de este estudio son, en primer lugar, conocer la visión sobre el bullying que proporcionan las canciones de hip-hop en español sistematizando sus aportaciones de cara a un mejor aprovechamiento de las mismas como recurso educativo, y en segundo lugar, crear una lista de canciones de hip-hop en español que traten el tema del bullying con el fin de poder utilizarlas como herramientas preventivas en el trabajo con niños y adolescentes. Se propone un diseño cualitativo, analizando el contenido de las letras de las canciones siguiendo los pasos de la Teoría General Inductiva y complementándolo con el análisis cuantitativo de las visualizaciones de los vídeos de dichas canciones en Youtube. Se concluye que las canciones de hip-hop en español seleccionadas favorecen los procesos empáticos con la víctima al poner de manifiesto sus procesos de pensamiento y sus sentimientos así como fomentan entre los testigos el rol de defensor, connotando positivamente los valores implicados en la asunción del mismo.

 14. Hip-hop to prevent substance use and HIV among African-American youth: a preliminary investigation.

  Turner-Musa, Jocelyn O; Rhodes, Warren A; Harper, P Thandi Hicks; Quinton, Sylvia L

  2008-01-01

  Substance use and HIV risk behaviors are increasing among African-American youth. Interventions that incorporate youth values and beliefs are needed to reduce this trajectory. Hip-hop plays an important role in the lives of many African-American youth and provides a context within which to prevent risky behaviors. The current study examines the efficacy of a hip-hop based substance use and HIV preventive intervention that targets African-American middle-school youth. The sample consists of 68 middle-school students who completed baseline and 6-month follow-up assessments. Findings suggest that students in the intervention group were significantly more likely to have higher knowledge of perception of drug risk and more knowledge about HIV/AIDS compared to students in the comparison group at the 6-month post-intervention assessment. Discussion is centered on implications of hip-hop as a viable approach for preventing substance use and HIV within a high-risk group.

 15. Accumulation of humic acid in DET/DGT gels

  Van der Veeken, P.L.R.; Chakraborty, P.; Van Leeuwen, H.P.

  , but it is practically negligible above an ionic strength of 10 mM (22, 33). The SRFA is expected to be negatively charged at pH 6.1, which would explain the lower FA concentrations in the gel in the presence of a negative Donnan potential, although this effect... thickness in solution κ -1 m, Debye length τ s, elementary diffusion time constant τ acc s, time scale for DET accumulation Literature Cited (1) Morel, F. M. M. Principles of Aquatic Chemistry; John Wiley: New York, 1983. (2) Wilkinson, K. J.; Slaveykova, V...

 16. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spredning i en fordeling. Tidssystematikk kan sies å kunne forutsees, og en risikost...

 17. Sull’equazione det Du = f senza ipotesi di segno

  Giovanni Cupini

  2010-12-01

  Full Text Available We consider the nonlinear problem det?u (x = f (x x ? u (x = x x ? ? where k ? 1 is an integer, is a bounded smooth domain in Rn and f ? Ck ???? satisfies Zf (x dx = meas. The positivity of f is a standard assumption in the literature. In a recent joint paper with B.Dacorogna and O.Kneuss (EPFL we prove the existence of a solution u ? Ck ???? ;Rn with no assumptions on the sign of f. Here we state this theorem together with some related results and we outline the main features of the problem.

 18. Betaler det sig? Fleksibilitet og løn i den danske flexicurity-model

  Ibsen, Flemming

  2007-01-01

  Indkomstsikkerhed er at bevæge sig fra et job til at andet og få en højere løn, men er det tilfældet i dan danske flexicurity-model, betaler det sig at være fleksibel? Belønnes numerisk ekstern fleksibiblitet højrere end intern funktionel fleksibilbitet? Artiklen viser, at det bedst kan betale si...

 19. Involverende ledelseshåndtering af det flerkulturelle forældregrundlag

  Padovan-Özdemir, Marta

  2017-01-01

  Forældresamarbejde i dagtilbud og skole er ikke hvad det har været – og det bør det heller ikke være, når forældregrundlaget ændrer sig i takt med globalisering og grænseoverskridende migration. Ledelsen spiller en afgørende rolle i at facilitere involverende og anerkendende forandringsprocesser,...

 20. LogDet Rank Minimization with Application to Subspace Clustering

  Zhao Kang

  2015-01-01

  Full Text Available Low-rank matrix is desired in many machine learning and computer vision problems. Most of the recent studies use the nuclear norm as a convex surrogate of the rank operator. However, all singular values are simply added together by the nuclear norm, and thus the rank may not be well approximated in practical problems. In this paper, we propose using a log-determinant (LogDet function as a smooth and closer, though nonconvex, approximation to rank for obtaining a low-rank representation in subspace clustering. Augmented Lagrange multipliers strategy is applied to iteratively optimize the LogDet-based nonconvex objective function on potentially large-scale data. By making use of the angular information of principal directions of the resultant low-rank representation, an affinity graph matrix is constructed for spectral clustering. Experimental results on motion segmentation and face clustering data demonstrate that the proposed method often outperforms state-of-the-art subspace clustering algorithms.

 1. Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet

  Bjørn Myskja

  2009-05-01

  Full Text Available Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering og sekularisering som to sider av samme sak. Det er nærmest to uunngåelige fenomen ettersom globalisering og modernisering vil føre til svekkelse av tradisjonelle kulturer og utbredelse av individualisme og demokratiske idealer. Bakgrunnen for dette temanummeret er at en rekke erfaringer fra de siste tiår har ledet til en gjenåpning av spørsmålet om religionens plass i sekulariserte samfunn.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1706

 2. 100 år med Det religiøse livs elementære former

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien.......2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien....

 3. Siim Nestor soovitab : Jõudu! / Siim Nestor

  Nestor, Siim, 1974-

  2005-01-01

  Üritustest: "HipHop Café Special" 15. dets. klubis Hollywood, "Mutant Disco" 16. dets. klubis Privé, "Turbodisko" 17. dets. Sakala keskuses Tallinnas, rockifestival Green Christmas 16. dets. Rakveres

 4. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 5. Universets byggesten moderne partikelfysik : fysik i det 21. arhundrede

  Cramer Andersen, Michael; Facius, Katrine; Moller, Rasmus

  2012-01-01

  I Universets byggesten - moderne partikelfysik, beskrives de fundamentale partikler, som alting er opbygget af, samt de vekselvirkninger, som virker imellem partiklerne. Bogen introducerer nogle grundlæggende egenskaber ved de fundamentale partikler og viser, hvordan målinger af partikelkollisioner frembringes og fortolkes. Den beskriver, hvordan det eksperimentelle udstyr fungerer og gennemgår metoder til at regne på hyppigheden af forskellige begivenheder, hvilket muliggør identifikation af interessante begivenheder. Teorien udbygges med en gennemgang af vigtige egenskaber ved de fundamentale vekselvirkninger og hvilke størrelser, der er bevarede ved partikelreaktioner. Fundamentale begreber som kraft, energi og bevægelsesmængde diskuteres og udvikles, så de kan anvendes i partikelfysikken, og beskrives teknikker til at regne med både relativitetsteori og kvantefysik. Bogen afsluttes med en række eksempler på områder, hvor partikelfysikken anvendes sammen med astrofysik og kosmologi...

 6. Tilblivelsen af det ny nordiske køkken

  Scheuer, John Damm; Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  Denne artikel er en analyse af en organisatorisk transformations indledende fase. Konkret den fase, hvor en institutionel entreprenør undfanger en idé, der bryder med eksisterende logikker i et organisatorisk felt og derved skaber et potentiale for forandring ved at udfordre eksisterende logikker...... institutionel entreprenør kan initiere forandring i et organisatorisk felt, samt en afprøvning af et begrebsapparat opstillet af Svejenova et al. (2007). Analysen knytter an til agens/struktur problematikken. Hvor neo-institutionelle analyser samt andre sociologisk orienterede analyser enten undereksponerer....... Analysens gennemgående empiriske forankringspunt er det gastronomiske felt i Danmark og i Norden og mere specifikt; kokken og entreprenøren Claus Meyers ambitioner om at virkeliggøre en madpolitisk vision. Artiklens teoretiske bidrag er en begrebsliggørelse, præcisering og nuancering af, hvordan en...

 7. Det moderne projekt – og portfolioen som en af mange succesteknologier

  Helms, Niels Henrik

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres portfolioen i lyset af den canadiske fi losof Taylors begreber om rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering som forskellige udtryk for det moderne. En række pædagogiske succesteknologier problematiseres og afsluttende foreslås en kommunitarisk forståelse af det...

 8. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 9. RISK-DET : ICT Security Awareness Aspect Combining Education and Cognitive Sciences

  Schaff, Guillaume; Harpes, Carlo; Aubigny, Matthieu; Junger, Marianne; Martin, Romain; Leist, Arno; Pankowski, Tadeusz

  2014-01-01

  This paper explains the main innovation of a risk assessment tool, called RISK-DET, which will include an ICT risk awareness aspect supported by a specific application: Voozio 2.0. The design of the RISK-DET tool considers the implementation of the emergent ICT (Information and Communication

 10. Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion

  Bo, Inger Glavind

  2012-01-01

  forekommende og mest centrale følelse, og det er denne argumentation, der udfoldes i artiklen ved at se på tre af Scheffs centrale inspirationskilder: 1) E. Goffman og dennes blik for følelsesdynamikker i interaktionen, 2) C.H. Cooleys teori om det sociale spejlselv og 3) H. Lewis' begreb om følelsesfælder og...

 11. Samarbejdet mellem amter og kommuner om regionplanlægningen og det åbne land

  Møller, Jørgen; Sørensen, Esben Munk; Jørgensen, Lars Overgaard

  kommuner er klar til at tage udfordringerne omkring udviklingen i det åbne land op med behørigt hensyn til beskyttelses- og benyttelsesinteresserne i en dialog  med amterne og under indtryk af de meldinger og signaler, der kommer fra Miljøministeriet om god gedigen planlægning. Vi anser det for givet...

 12. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 13. Entre percursos e discursos identitários: etnicidade, classe e género na cultura hip-hop Among identity trajectories and discourses: ethnicity, class and gender in hip-hop culture

  José Alberto Simões

  2013-04-01

  Full Text Available Com o presente artigo pretende-se abordar o modo como a chamada cultura hip-hop, ainda que propagada globalmente, pode ser adoptada e adaptada ao nível local, produzindo desta forma simultaneamente convergência e divergência cultural. O foco desta análise será o percurso e a construção identitária de diversos protagonistas desta cultura, em torno de três dimensões interligadas: a etnicidade, a classe e o género. Para além de uma discussão teórica inicial sobre o modo como estas dimensões têm sido abordadas, pretende-se apresentar igualmente dados empíricos provenientes de uma pesquisa etnográfica realizada em Portugal, mais especificamente na área metropolitana da cidade de Lisboa. As conclusões a que se chegaram, ainda que específicas e contextuais, apresentam afinidades com outras sobre fenómenos idênticos, revelando-se importantes para a compreensão destas práticas e respectivas interpretações em diferentes contextos nacionais.With the present article we intend to explore the way the so called hip-hop culture, although globally available, tends to be adopted and adapted at a local level, hence creating both cultural convergence and divergence. The focus of this analysis will be the trajectory and identity construction of several hip-hop protagonists, considering three entwined dimensions: ethnicity, class and gender. Besides an initial theoretical discussion regarding the relevance of these dimensions, we also intend to present findings from an ethnographic research conducted in Portugal, more specifically in the metropolitan area of Lisbon. These results, although specific and contextual, show resemblance with other similar phenomena, thus being helpful in understanding these practices and corresponding interpretations throughout different national contexts.

 14. Posicionamentos e controvérsias no movimento hip-hop

  Jaileila Araújo Menezes

  2013-06-01

  Full Text Available O movimento hip-hop tem, em sua composição social, jovens pobres que se organizam de modos diversos. Na cidade de Recife, localizamos diferentes formas político-organizativas convivendo simultaneamente, uma associação, uma rede, inúmeras crews (posses e grupos que não obedecem a uma territorialidade, nem buscam seguir a tradição de estar articulados em todos os elementos. O objetivo deste texto é evidenciar os conflitos sociais que tal movimento instaura, as tensões que provoca no sistema de referências com o qual se relaciona e as instabilidades que ele causa na lógica hegemônica. Para tanto, apresentamos a dinâmica do movimento, seu sistema de referências, tensões, conflitos e antagonismos com os quais ele trabalha. Identificamos três conflitos principais: a juventude pobre no contexto da sociedade de consumo; a mídia e sua relação com a indústria cultural; e a afro-descendência. Os antagonismos se colocam na formulação de um campo ético-político referente à participação convencional e não convencional.

 15. O engajamento político dos jovens no movimento hip-hop

  Rosangela Carrilo Moreno

  2009-01-01

  Full Text Available ¿Qué es lo que lleva a algunos jóvenes a envolverse con la militancia política, creando o participando de grupos de interés? Esta cuestión es discutida a partir de los resultados de un estudio sobre un grupo de rappers involucrado con el movimiento hip-hop en la ciudad de Campinas, estado de São Paulo. Sus disposiciones para la militancia son analizadas como resultado de las condiciones objetivas y subjetivas en que se dio su socialización, aprendidas a través del estudio de la trayectoria social de sus familias. Sin embargo, la entrada concreta en la militancia es analizada como resultado, nunca definitivo, de los encuentros y de las interacciones desarrolladas en el interior de redes de relaciones de varios tipos, inclusive afectivas, que se localizan en un espacio social concretizado en instituciones, modos de actuar y de pensar que orientan microdecisiones cotidianas, incluyendo aquellas asociadas a la acción política.

 16. Hip-Hop to Health Jr. Obesity Prevention Effectiveness Trial: Post-Intervention Results

  Fitzgibbon, M. L.; Stolley, M. R.; Schiffer, L.; Braunschweig, C. L.; Gomez, S. L.; Van Horn, L.; Dyer, A.

  2013-01-01

  The preschool years offer an opportunity to interrupt the trajectory toward obesity in black children. The Hip-Hop to Health Jr. Obesity Prevention Effectiveness Trial was a group-randomized controlled trial assessing the feasibility and effectiveness of a teacher-delivered weight control intervention for black preschool children. The 618 participating children were enrolled in 18 schools administered by the Chicago Public Schools. Children enrolled in the 9 schools randomized to the intervention group received a 14-week weight control intervention delivered by their classroom teachers. Children in the 9 control schools received a general health intervention. Height and weight, physical activity, screen time, and diet data were collected at baseline and post-intervention. At post-intervention, children in the intervention schools engaged in more moderate-to vigorous physical activity than children in the control schools (difference between adjusted group means=7.46 min/day, p=.02). Also, children in the intervention group had less total screen time (−27.8 min/day, p=.05). There were no significant differences in BMI, BMI Z score, or dietary intake. It is feasible to adapt an obesity prevention program to be taught by classroom teachers. The intervention showed positive influences on physical activity and screen time, but not diet. Measuring diet and physical activity in preschool children remains a challenge, and interventions delivered by classroom teachers require both intensive initial training and ongoing individualized supervision. PMID:21193852

 17. Hip-Hop to Health Jr. Obesity Prevention Effectiveness Trial: postintervention results.

  Fitzgibbon, Marian L; Stolley, Melinda R; Schiffer, Linda A; Braunschweig, Carol L; Gomez, Sandra L; Van Horn, Linda; Dyer, Alan R

  2011-05-01

  The preschool years offer an opportunity to interrupt the trajectory toward obesity in black children. The Hip-Hop to Health Jr. Obesity Prevention Effectiveness Trial was a group-randomized controlled trial assessing the feasibility and effectiveness of a teacher-delivered weight control intervention for black preschool children. The 618 participating children were enrolled in 18 schools administered by the Chicago Public Schools. Children enrolled in the nine schools randomized to the intervention group received a 14-week weight control intervention delivered by their classroom teachers. Children in the nine control schools received a general health intervention. Height and weight, physical activity, screen time, and diet data were collected at baseline and postintervention. At postintervention, children in the intervention schools engaged in more moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) than children in the control schools (difference between adjusted group means = 7.46 min/day, P = 0.02). Also, children in the intervention group had less total screen time (-27.8 min/day, P = 0.05). There were no significant differences in BMI, BMI Z score, or dietary intake. It is feasible to adapt an obesity prevention program to be taught by classroom teachers. The intervention showed positive influences on physical activity and screen time, but not on diet. Measuring diet and physical activity in preschool children remains a challenge, and interventions delivered by classroom teachers require both intensive initial training and ongoing individualized supervision.

 18. Produktudvikling og afsætningsøkonomisk forskning: Hvad har det med hinanden at gøre?

  Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  Lad det være sagt med det samme. Produktudvikling er ikke et afsætningsøkonomisk kerneområde, hverken forsknings- eller undervisningsmæssigt på samme måde som eksempelvis forbrugeradfærd, reklameforskning eller industriel købsadfærd. Det skyldes blandt andet, at det er en ung forskningsretning, der...

 19. Surrogate Model for Recirculation Phase LBLOCA and DET Application

  Fynan, Douglas A; Ahn, Kwang-Il; Lee, John C.

  2014-01-01

  In the nuclear safety field, response surfaces were used in the first demonstration of the code scaling, applicability, and uncertainty (CSAU) methodology to quantify the uncertainty of the peak clad temperature (PCT) during a large-break loss-of-coolant accident (LBLOCA). Surrogates could have applications in other nuclear safety areas such as dynamic probabilistic safety assessment (PSA). Dynamic PSA attempts to couple the probabilistic nature of failure events, component transitions, and human reliability to deterministic calculations of time-dependent nuclear power plant (NPP) responses usually through the use of thermal-hydraulic (TH) system codes. The overall mathematical complexity of the dynamic PSA architectures with many embedded computational expensive TH code calculations with large input/output data streams have limited realistic studies of NPPs. This paper presents a time-dependent surrogate model for the recirculation phase of a hot leg LBLOCA in the OPR-1000. The surrogate model is developed through the ACE algorithm, a powerful nonparametric regression technique, trained on RELAP5 simulations of the LBLOCA. Benchmarking of the surrogate is presented and an application to a simplified dynamic event tree (DET). A time-dependent surrogate model to predict core subcooling during the recirculation phase of a hot leg LBLOCA in the OPR-1000 has been developed. The surrogate assumed the structure of a general discrete time dynamic model and learned the nonlinear functional form by performing nonparametric regression on RELAP5 simulations with the ACE algorithm. The surrogate model input parameters represent mass and energy flux terms to the RCS that appeared as user supplied or code calculated boundary conditions in the RELAP5 model. The surrogate accurately predicted the TH behavior of the core for a variety of HPSI system performance and containment conditions when compared with RELAP5 simulations. The surrogate was applied in a DET application replacing

 20. Role of Arabidopsis ABF1/3/4 during det1 germination in salt and osmotic stress conditions.

  Fernando, V C Dilukshi; Al Khateeb, Wesam; Belmonte, Mark F; Schroeder, Dana F

  2018-05-01

  Arabidopsis det1 mutants exhibit salt and osmotic stress resistant germination. This phenotype requires HY5, ABF1, ABF3, and ABF4. While DE-ETIOLATED 1 (DET1) is well known as a negative regulator of light development, here we describe how det1 mutants also exhibit altered responses to salt and osmotic stress, specifically salt and mannitol resistant germination. LONG HYPOCOTYL 5 (HY5) positively regulates both light and abscisic acid (ABA) signalling. We found that hy5 suppressed the det1 salt and mannitol resistant germination phenotype, thus, det1 stress resistant germination requires HY5. We then queried publically available microarray datasets to identify genes downstream of HY5 that were differentially expressed in det1 mutants. Our analysis revealed that ABA regulated genes, including ABA RESPONSIVE ELEMENT BINDING FACTOR 3 (ABF3), are downregulated in det1 seedlings. We found that ABF3 is induced by salt in wildtype seeds, while homologues ABF4 and ABF1 are repressed, and all three genes are underexpressed in det1 seeds. We then investigated the role of ABF3, ABF4, and ABF1 in det1 phenotypes. Double mutant analysis showed that abf3, abf4, and abf1 all suppress the det1 salt/osmotic stress resistant germination phenotype. In addition, abf1 suppressed det1 rapid water loss and open stomata phenotypes. Thus interactions between ABF genes contribute to det1 salt/osmotic stress response phenotypes.

 1. A Dance Class, a Drag King, & the Pedagogical Possibilities of Performative Hip-Hop: An Interview with Carmen Morrison & Alex U. Inn

  Schönfeldt-Aultman, Scott M.; Morrison, Carmen

  2015-01-01

  Alex U. Inn is the co-founder and one of the two MCs of the hip-hop drag king group, Momma's Boyz. Momma's Boyz celebrated their tenth anniversary in 2014. Carmen Morrison is the offstage name of Alex U. Inn, though "Carmen" now goes by Alex offstage, as well. Within this interview, the names "Carmen" and "Alex" are…

 2. Model for using hip-hop music for small group HIV/AIDS prevention counseling with African American adolescents and young adults.

  Stephens, T; Braithwaite, R L; Taylor, S E

  1998-10-01

  Currently little attention has been directed, with the exception of peer education efforts, to constructively develop new and innovative ways to promote HIV/AIDS primary prevention among African American (AA) adolescents and young adults. With this in mind, the aim of this conceptual effort is to present a HIV/AIDS preventive counseling protocol developed for use with AA young adults that makes use of hip-hop music, a form of music popularized by young AAs. The author contend that an increased understanding of the relationships that many AA young adults have with hip-hop music may be used by disease prevention personnel to educate these populations about protective factors for HIV. Making use of hip-hop music is one strategy for integrating counseling in prevention and health maintenance. The overall implications of using hip-hop music in health promotion are unlimited. First, this method makes use of cultural relevant materials to address the educational and health needs of the target community. Second, it is grounded in an approach that serves to stimulate cooperative learning based on peer developed content. Moreover, the use of this medium can be applied to other health promotion activities such as violence/harm reduction and substance abuse prevention, upon reviews of songs for appropriate content. The authors contend that such an approach holds heuristic value in dealing with HIV/AIDS prevention among AA young adults. Additional testing of the intervention is warranted in the refinement of this innovative intervention.

 3. “Benvenuti all’inferno”: aggressione neo-nazista e cultura hip-hop turco-tedesca negli anni Novanta

  Matthias Kappler

  2013-12-01

  Full Text Available The article explores the trauma of the racist attacks of Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln and Solingen in the early 1990s and their impact on the Turkish community in Germany using the example of rap lyrics composed during those years. Hip-hop culture in Germany is primarily appropriated by male immigrant youths, especially with Turkish roots. During the first years of German rap (early 1990s, it is thus natural that the themes of the rappers were dominated by issues of social integration, multicultural coexistence and, after traumatic events of the racist attacks, of xenophobia and racism. After a short introduction to Turkish-German hip-hop culture (general features, social and cultural implications, Kanaksta Rap and the Kanak Attak community, the article provides some lyrics (in German and Turkish and an analysis of the reception of the attacks in German hip-hop culture, especially in the production of the rap formation Cartel, a merging of several hip-hop groups with mainly Turkish elements.

 4. People's Instinctive Travels and the Paths to Rhythms: Hip-Hop's Continuation of the Enduring Tradition of African and African American Rhetorical Forms and Tropes

  Welbeck, Timothy N.

  2017-01-01

  Hip-hop is an African folk art birthed in America. Whether one simply observes the tonal language that puffs the breath of life into the lyric prose of rap music, the poly-rhythms of the "boom-bap" rhythmic phrasings that became a fixture of New York rap music in the late 1980s, the winding syncopation from the pounding "808"…

 5. Schooling Teachers, Schooling Ourselves: Insights and Reflections from Teaching K-12 Teachers How to Use Hip-Hop to Educate Students

  Irby, Decoteau J.; Hall, H. Bernard; Hill, Marc L.

  2013-01-01

  Hip-hop-based education (HHBE) research analyzes how hip-hop culture is used to produce favorable educational outcomes. Despite its richness, the work reveals little about how to prepare practicing K-12 teachers to use HHBE toward the critical ends reflected in extant HHBE literature. In this article, we challenge many tacit assumptions of HHBE…

 6. Siim Nestor soovitab : Eddie Amador Vibe'i neljandal sünnipäeval. Aasta hiphop.ee-d / Siim Nestor

  Nestor, Siim, 1974-

  2002-01-01

  Ameeriklane Eddy Amador külas Vibe neljandal sünnipäeval 11.okt. Internetiaadressi www.hiphop.ee esimese aastapäeva tähistamisest Tartus Club-Tallinnas 11. okt. ja Tallinnas KuKu klubis 12. oktoobril

 7. Elevation of Transfection Efficiency by Conjugation of Poly(amindoamine)-diethylenetriamine (PAM-DET) with Dexamethasone

  Jeong, Yunseong; Park, Jihye; Jin, Geunwoo; Park, Jongsang

  2012-01-01

  We successfully conjugated hydrophobic group, dexamethasone onto the surface of PAM-DET to synthesize PAM-DET-DX to form polyplexes with enhanced stability against ionic strength. We evaluated its stability by measuring the size of its polyplexes; the conjugated PAM-DET polyplex showed decreased growth compared to the PAM-DET polyplex in an environment with increased ionic strength, which implies that the conjugated PAM-DET has enhanced stability against increased ionic strength. Furthermore, conjugation of hydrophobic group caused a slight increase in the transfection efficiency without inducing toxicity. Of course, it isn't a neglectable factor that nuclear localization effect of DX can drive the advanced transfection efficiency of PAM-DET-DX polyplex. It means that the hydrophobic moieties which have some other positive properties in transfection are good candidates that can be introduced to non-viral polymeric gene delivery carrier. This strongly indicates that the introduction of hydrophobic moiety on PAM-DET is a good method to enhance polyplex stability against ionic strength without diminishing its advantageous properties, such as high transfection efficiency and low cytotoxicity

 8. Doing 21st Century Skills - om Dewey og det 21. århundredes kompetencer

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2017-01-01

  Men hvordan hænger det sammen med ideen om det 21. århundredes kompetencer? Jeg vil i det følgende pege på flere sammenhænge mellem synet på læring, pædagogik og fag hos Dewey og udvalgte elementer i 21CS. Begrundelsen for dette er, at 21CS kun er et meget overordnet begreb, der ikke rummer...... at udvikle konkrete og praksisnære didaktiske design. At pege på Deweys tilgang som et fundament er et bud på ét svar i denne sammenhæng....

 9. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 10. Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste

  Jim Collins

  1999-09-01

  Full Text Available Populærtekster har fra 1980'erne og frem udviklet sig til at være hybrid- tekster, der med udgangspunkt i mobile betydningsbærere som Batman figuren bevæger sig på tværs af diskursformer og genreskel, samtidig med at de aktivt inddrager tidligere aktiveringer af de mobile betydnings- bærere fra populærkulturens historie. 'Handlingen' kan derfor ikke ad- skilles fra dens kodificerede repræsentation, og de mange lag af inter- tekster undergraver ideen om 'teksten i sig selv.' Med eksempler fra Tim Burton's film Batman, Frank Millers grafiske roman The Dark Knight Returns og Alan Moore's Watchmen argumenterer Jim Collins i denne artikel for, at såvel forfattere som publikum til populærtekster er blevet semiotisk sofistikerede og derved hyperbevidste om populærteksternes intertekstualiteter. Dette har betydning for det generelle mediebillede, og ikke mindst for den måde vi bruger medier på.

 11. Kinematic analysis of basic rhythmic movements of hip-hop dance: motion characteristics common to expert dancers.

  Sato, Nahoko; Nunome, Hiroyuki; Ikegami, Yasuo

  2015-02-01

  In hip-hop dance contests, a procedure for evaluating performances has not been clearly defined, and objective criteria for evaluation are necessary. It is assumed that most hip-hop dance techniques have common motion characteristics by which judges determine the dancer's skill level. This study aimed to extract motion characteristics that may be linked to higher evaluations by judges. Ten expert and 12 nonexpert dancers performed basic rhythmic movements at a rate of 100 beats per minute. Their movements were captured using a motion capture system, and eight judges evaluated the performances. Four kinematic parameters, including the amplitude of the body motions and the phase delay, which indicates the phase difference between two joint angles, were calculated. The two groups showed no significant differences in terms of the amplitudes of the body motions. In contrast, the phase delay between the head motion and the other body parts' motions of expert dancers who received higher scores from the judges, which was approximately a quarter cycle, produced a loop-shaped motion of the head. It is suggested that this slight phase delay was related to the judges' evaluations and that these findings may help in constructing an objective evaluation system.

 12. "Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det"

  Laursen, Katja Årosin

  2013-01-01

  gavn af kombineret sproglig-faglig støtte. I så fald bør støttetiltagene ikke udelukkende målrettes studerende med dansk som andetsprog. Det vigtigste er dog, at både undervisere og studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af at kunne formulere deres faglige viden sprogligt klart og forståeligt, og......I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et...... kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen...

 13. Oktober-revolutionen i 1917 - en revolution i strategisk kultur

  Skak, Mette

  2017-01-01

  Lenins vision var at omkalfatre russisk strategisk kultur fra gængs statsræson til det, jeg kalder for "revolutionsræson" - dvs. vilje til at fremme verdensrevolutionen......Lenins vision var at omkalfatre russisk strategisk kultur fra gængs statsræson til det, jeg kalder for "revolutionsræson" - dvs. vilje til at fremme verdensrevolutionen...

 14. Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam

  Andersen, Hans Estrup; Heckrath, Goswin; Thodsen, Hans

  Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægni......Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P...

 15. Gymnasieelever vil det samme på tværs af etniske skel

  Moldenhawer, Bolette; Kamp, Mikkel

  2018-01-01

  Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere.......Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere....

 16. Pædagoger og Perkere – etniske minoritetsbørn i det sociale system

  Vitus, Kathrine

  : hvad gør mødet med en socialpædagogisk institution ved og for etniske minoritetsbørn? Hvilke praksisser, manøvremuligheder og handlerum har pædagoger? Hvorfor er mødet mellem danske velfærdsinstitutioner, deres professionelle og etniske minoritetsbørn, unge og deres familier tilsyneladende så svært? I...

 17. Hvad er selvledelsesværdien ved det åbne kontorlandskab?

  Amhøj, Christa Breum

  2008-01-01

  Artiklen handler om det åbne kontorlandskab og hvordan dette kan føre til at medarbejderne leder sig selv. En gennemgående pointe i artiklen er at de forskellige måder hvorpå virksomheden vælger at iagttage og tale om det åbne kontorlandskab, skaber værdierne for forholdet mellem organisation/led...

 18. Følelser for farver i det 20. århundrede

  Skude, Flemming

  2002-01-01

  Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen.......Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen....

 19. Improving Community Stroke Preparedness in the HHS (Hip-Hop Stroke) Randomized Clinical Trial.

  Williams, Olajide; Leighton-Herrmann Quinn, Ellyn; Teresi, Jeanne; Eimicke, Joseph P; Kong, Jian; Ogedegbe, Gbenga; Noble, James

  2018-04-01

  Deficiencies in stroke preparedness cause major delays to stroke thrombolysis, particularly among economically disadvantaged minorities. We evaluated the effectiveness of a stroke preparedness intervention delivered to preadolescent urban public school children on the stroke knowledge/preparedness of their parents. We recruited 3070 fourth through sixth graders and 1144 parents from 22 schools into a cluster randomized trial with schools randomized to the HHS (Hip-Hop Stroke) intervention or attentional control (nutrition classes). HHS is a 3-hour culturally tailored, theory-based, multimedia stroke literacy intervention targeting school children, which systematically empowers children to share stroke information with parents. Our main outcome measures were stroke knowledge/preparedness of children and parents using validated surrogates. Among children, it was estimated that 1% (95% confidence interval [CI], 0%-1%) of controls and 2% (95% CI, 1%-4%; P =0.09) of the intervention group demonstrated optimal stroke preparedness (perfect scores on the knowledge/preparedness test) at baseline, increasing to 57% (95% CI, 44%-69%) immediately after the program in the intervention group compared with 1% (95% CI, 0%-1%; P <0.001) among controls. At 3-month follow-up, 24% (95% CI, 15%-33%) of the intervention group retained optimal preparedness, compared with 2% (95% CI, 0%-3%; P <0.001) of controls. Only 3% (95% CI, 2%-4%) of parents in the intervention group could identify all 4 letters of the stroke FAST (Facial droop, Arm weakness, Speech disturbance, Time to call 911) acronym at baseline, increasing to 20% at immediate post-test (95% CI, 16%-24%) and 17% at 3-month delayed post-test (95% CI, 13%-21%; P =0.0062), with no significant changes (3% identification) among controls. Four children, all in the intervention group, called 911 for real-life stroke symptoms, in 1 case overruling a parent's wait-and-see approach. HHS is an effective, intergenerational model for

 20. Hip-Hop to Health Jr. Randomized Effectiveness Trial: 1-Year Follow-up Results.

  Kong, Angela; Buscemi, Joanna; Stolley, Melinda R; Schiffer, Linda A; Kim, Yoonsang; Braunschweig, Carol L; Gomez-Perez, Sandra L; Blumstein, Lara B; Van Horn, Linda; Dyer, Alan R; Fitzgibbon, Marian L

  2016-02-01

  The preschool years provide a unique window of opportunity to intervene on obesity-related lifestyle risk factors during the formative years of a child's life. The purpose of this study was to assess the impact of a preschool-based obesity prevention effectiveness trial at 1-year follow-up. RCT. Primarily African American children (aged 3-5 years, N=618) attending Head Start preschool programs administered by Chicago Public Schools. Eighteen preschools were randomly assigned in 2007-2008 to receive either (1) a 14-week teacher-delivered intervention focused on healthy lifestyle behaviors or (2) a 14-week teacher-delivered general health curriculum (control group). The primary outcome, BMI, was measured at baseline, postintervention, and 1-year follow-up. Diet and screen time behaviors were also assessed at these time points. Multilevel mixed effects models were used to test for between-group differences. Data were analyzed in 2014. Significant between-group differences were observed in diet, but not in BMI z-score or screen time at 1-year follow-up. Diet differences favored the intervention arm over controls in overall diet quality (p=0.02) and in subcomponents of diet quality, as measured by the Healthy Eating Index-2005, and in fruit intake (servings/day, excludes juice) (p=0.02). Diet quality worsened more among controls than the intervention group at 1-year follow-up. The adaptation of Hip-Hop to Health Jr. produced modest benefits in diet quality but did not significantly impact weight gain trajectory. Not unlike other effectiveness trials, this real-world version delivered by Head Start teachers produced fewer benefits than the more rigorous efficacy trial. It is important to understand and build upon the lessons learned from these types of trials so that we can design, implement, and disseminate successful evidence-based programs more widely and effectively. This study is registered at www.clinicaltrials.gov NCT00241878. Copyright © 2016 American Journal of

 1. A community-based hip-hop dance program for youth in a disadvantaged community in Ottawa: implementation findings.

  Beaulac, Julie; Olavarria, Marcela; Kristjansson, Elizabeth

  2010-05-01

  Participation in physical activity is important for the positive development and well-being of youth. A community- academic partnership was formed to improve access to physical activity for youth in one disadvantaged community in Ottawa, Canada. After consulting this community, a new hip-hop dance intervention was implemented. Adolescents aged 11 to 16 years participated in one of two 3-month sessions. A girls-only and a boys-and-girls format were offered both sessions. This article investigates the implementation of the intervention from the perspective of the youth participants, parents, staff, and researchers. Multiple methods were used, including document review, observation, questionnaire, focus groups, and interviews. Overall, the consistency and quality of program implementation were moderately satisfactory; however, important concerns were noted and this program appeared to be only partially delivered as planned. These findings will be discussed in terms of suggestions for improving the implementation of this intervention and similar recreation programs prioritizing disadvantaged communities.

 2. Identification of critical chemical features for Aurora kinase-B inhibitors using Hip-Hop, virtual screening and molecular docking

  Sakkiah, Sugunadevi; Thangapandian, Sundarapandian; John, Shalini; Lee, Keun Woo

  2011-01-01

  This study was performed to find the selective chemical features for Aurora kinase-B inhibitors using the potent methods like Hip-Hop, virtual screening, homology modeling, molecular dynamics and docking. The best hypothesis, Hypo1 was validated toward a wide range of test set containing the selective inhibitors of Aurora kinase-B. Homology modeling and molecular dynamics studies were carried out to perform the molecular docking studies. The best hypothesis Hypo1 was used as a 3D query to screen the chemical databases. The screened molecules from the databases were sorted based on ADME and drug like properties. The selective hit compounds were docked and the hydrogen bond interactions with the critical amino acids present in Aurora kinase-B were compared with the chemical features present in the Hypo1. Finally, we suggest that the chemical features present in the Hypo1 are vital for a molecule to inhibit the Aurora kinase-B activity.

 3. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 4. Second Culture, Good Vibrations, and Writings on the Wall: Hip-Hop in the GDR as a Case of Afro-Americanophilia

  Schmieding, Leonard

  2015-01-01

  This essay examines Afro-Americanophilia in the German Democratic Republic by analyzing the cultural transfer of hip-hop between 1983 and 1990. It argues that the individuals who participated in this transfer from the United States into East Germany shared an appreciation of African Americans and Black culture and thus facilitated the import, growth, and dissemination of breakdance, graffiti, rap, and deejaying. Focusing on three individuals, it details the specific characteristics of their A...

 5. Geração hip-hop e a construção do imaginário na periferia do Distrito Federal

  Breitner Tavares

  2010-08-01

  Full Text Available Este artigo propõe observar elementos gerais referentes à construção de um estilo de vida hip-hop em termos de suas origens históricas de uma cultura planetária e, em especial, como fator preponderante para a configuração geracional. Para isso, se discute algumas trajetórias biográficas concernentes a uma configuração da cultura hip-hop vivenciada por jovens do Distrito Federal, compreendida como mecanismo produtor de orientações coletivas para uma determinada visão de mundo.This article observes some general elements about the construction of hip hop's life style in terms of its historical origins of a planetary culture and in special, as around the young culture as preponderant factor for the generation configuration. Consequently, this paper analises some biographical trajectories about the configuration of the hip-hop culture lived deeply by young people in Brasilia (Federal Distric - Brazil, understood as a mechanism of its collective social role and vision of world.

 6. Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked

  Larsen, Flemming; Bredgaard, Thomas

  Det er et grundliggende paradoks på det danske arbejdsmarked, at dem på arbejdsmarkedet løber stærkere og stærkere med stress-relaterede sygdomsproblemer, forringet livskvalitet og eksklusion til følge, mens en tilsyneladende næsten uforandret gruppe af mennesker står mere eller mindre permanent......, hvordan disse paradoksproblemer på nutidens arbejdsmarked kan forstås, samtidig med at der gives et muligt bud på løsningsforslag. Det gøres ud fra begrebet om transitionelle arbejdsmarkeder (Transitional Labour Market - TLM), som er lanceret af den tyske professor i økonomisk politik Günther Schmid...

 7. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 8. Mot et europeisk regnskapsreguleringsregime : IASB-regelverket og det balanseorienterte konseptuelle rammeverket

  Lundesgaard, Jon

  2005-01-01

  Norsk: Med tusenårsskiftet fikk vi også et skifte i hvordan en i Europa går videre i møtet med utfordringene på regnskapsreguleringsområdet. I stedet for å satse på en “har-monisering” ved direktiver (som det enkelte land i noen grad står fritt i forhold til) går en over på det som er omtalt som en forordningslinje. Dvs. retningslinjer som har karakteren av lov, og med dette får en i Europa et felles regnskapsreguleringsregime for “større” foretak (først og framst gjelder retningslinjene kons...

 9. Å innovere i offentlig sektor med Lean StartUp : hvordan fungerer det?

  Fossaas, Anna Merethe; Simonsen, Terje

  2016-01-01

  Det norske samfunnet står overfor flere store utfordringer. En av disse er økt befolkningsvekst og økt levealder, som blant annet setter press på helsevesenet. I stortingsmeldinger og andre utredninger anbefales det at helsevesenet må innovere og jobbe smartere for å klare å ta hånd om de utfordringene som kommer. Digitalisert kommunikasjon mellom pasienter og helsevesen er spådd som en av løsningene på helsevesenets utfordringer. Vi har i denne masteroppgaven brukt metodikken fra Lean StartU...

 10. Transcriptome analysis of Carica papaya embryogenic callus upon De-etiolated 1 (DET1 gene suppression

  Diyana Jamaluddin

  2017-06-01

  Full Text Available Papaya is considered to be one of the most nutritional fruits. It is rich in vitamins, carotenoids, flavonoids and other phytonutrient which function as antioxidant in our body [1]. Previous studies revealed that the suppression of a negative regulator gene in photomorphogenesis, De-etiolated 1 (DET1 can improve the phytonutrient in tomato and canola without affecting the fruit quality [2,3]. This report contains the experimental data on high-throughput 3′ mRNA sequencing of transformed papaya callus upon DET1 gene suppression.

 11. Til forsvar for det kontrafaktiske og andre sære begreber

  Schaumburg-Müller, Sten

  2010-01-01

  Om vigtigheden af at forstå retten som kontrafaktisk, dvs med en spænding mellem det faktiske og det ide-mæssige eller forestillede i modsætning til 'rettens lykkelig øjeblik' hvor der er sket en totral sammensmeltning. Endvidere en advarsel om 'hyperboler' der så ofte forekommer i retsfilosofien...... retsfilosofien, dvs rigtige indsigter der udstrækkes langt ud over deres gyldighedsområde. Og endelig en drøftelse af retsbegrebet, inklusive analytisk vs pragmatisk definition Udgivelsesdato: 2010...

 12. Et nyt perspektiv på magt i det sociale arbejde

  Prieur, Annick; Henriksen, Lars Skov

  2004-01-01

  Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003).......Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003)....

 13. 'Vi kan rejse og pille lige så godt som de derude.' Kartoffelavlerdansk i det østlige Canada

  Kühl, Karoline

  2018-01-01

  Citatet i overskriften vil sandsynligvis efterlade læseren i tvivl om hvad denne artikel handler om. Ytringen er nordamerikansk dansk som det tal(t)es i den lille by New Denmark i provinsen New Brunswick i det østlige Canada, og den handler såmænd om kartoffelavl. New Denmark er et enestående eks...

 14. Selvfølgelig har Bernie Sanders russiske forbindelser – det står jo på nettet!

  Hendricks, Vincent Fella; Vestergaard, Mads

  2017-01-01

  Der er store penge at tjene og meget magt at vinde ved at sprede fake news. Internettet og robotter gør det nemt og hurtigt at cirkulere historierne, og vores forkærlighed for information, der understøtter vores verdensbillede, betyder, at mange villigt medvirker til spredningen. Det ligner en...

 15. Det offentliges snævre syn på konkurrence

  Ritter, Thomas

  2014-01-01

  Det er et mantra, men et stærkt funderet mantra, at velfungerende konkurrence på markeder er et godt fundament for virksomhedernes udvikling af deres konkurrenceevne - og dermed er konkurrence godt for velfærd og vækst....

 16. Udvikling af arbejdet i callcentre - sådan gik det

  Wiegman, Inger-Marie; Møller, Niels

  Et treårigt projekt om arbejdet i callcentre blev afsluttet i 2006. Projektet startede i 2003 og gennemførte udvikling af arbejdet, organisationen og kompetencerne i tre store danske virksomheder. Det var Nykredit, Danske Bank og TDC, som har deres egne callcentre. 700 medarbejdere og ledere deltog...

 17. Det europæiske Model Company Law Act Project

  Andersen, Paul Krüger; Baums, Theodor

  2008-01-01

  På initiativ af forfatterne til det følgende blev der i 2007 dannet en europæisk gruppe af fremtrædende selskabsretseksperter med henblik på at udforme en »European Model Company Law Act« (EMCLA). Gruppen holdt sit første møde i Århus i september 2007.  ...

 18. Guds død - et tema i det 19. århundrede

  Møller, Jes Fabricius

  2002-01-01

  Guds død er ikke Nietzsches opfindelse, men Hegels. Det er hans forestilling om, at påskens historie gentager sig i verdenshistorien som religionens død og genopstandelse i skikkelse af filosofien. Tager man de forskellige betydninger af Guds død indebærer de implicit, at Gud dog har eksisteret...

 19. Vi kan ikke afskaffe det ubærlige ved lov

  Post, Bettina

  2012-01-01

  Man bliver ikke rask af beskæftigelsesindsats. Heller ikke når man har en psykisk sygdom. Alligevel er det langt hen ad vejen forestillingen hos de politikere, som beslutter reglerne omkring fleksjob og førtidspension....

 20. Effektregnskab for projektet Digitales ll – Det svære valg

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Digitales ll – Det svære valg er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Bangsbo Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for oplevelsesøkonomisk...

 1. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  Pedersen, Frank Høgholm

  2018-01-01

  I dag er det undtagelsen, at kvinden, der bærer graviditeten og føder barnet i et surrogati-arrangement, er genetisk relateret til barnet. I artiklen foreslås som en supplerende betegnelse til surrogatmoder derfor betegnelsen: graviditetsvært. Valget af en retlig betegnelse til beskrivelse af fak...

 2. NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

  Svendsen, L. M.; Bijl, L. van der; Boutrup, S.

  -kilder, landovervågning, grundvand, vandløb, søer, hav og fjor, arter og terrestriske naturtyper samt det landsdækkende luftkvalitetsprogram i byerne. For de en-kelte delprogrammer gives bl.a. en baggrund baseret i nationale behov og internationale overvågningsforpligtigelser, formål og strategi og en mere detaljeret...

 3. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den fo...

 4. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 5. Hip-Hop to Health Jr., an obesity prevention program for minority preschool children: baseline characteristics of participants.

  Stolley, Melinda R; Fitzgibbon, Marian L; Dyer, Alan; Van Horn, Linda; KauferChristoffel, Katherine; Schiffer, Linda

  2003-03-01

  The prevalence of obesity in the United States is a significant public health problem. Many obesity-related risk factors are more prevalent in minority populations. Given the recalcitrant nature of weight loss interventions for adults, prevention of overweight and obesity has become a high priority. The present study reports baseline data from an obesity prevention intervention developed for minority preschool children. Hip-Hop to Health Jr. is a 5-year randomized controlled intervention that targets 3- to 5-year-old minority children enrolled in 24 Head Start programs. Our primary aim is to test the effect of the intervention on change in body mass index. Data were collected on sociodemographic, anthropometric, behavioral, and cognitive variables for the children and parents at baseline. Participants included 416 black children, 337 black parents, 362 Latino children, and 309 Latino parents. Using body mass index for age and sex > or = the 95th percentile as the definition of overweight, 15% of the black children and 28% of the Latino children were overweight. More than 75% of the parents were either overweight or obese. The development of interventions to effectively prevent or control obesity early in life is crucial. These data highlight the escalating problem of weight control in minority populations.

 6. Entre percursos e discursos identitários: etnicidade, classe e género na cultura hip-hop

  José Alberto Simões

  2013-05-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2013000100006 Com o presente artigo pretende-se abordar o modo como a chamada cultura hiphop,ainda que propagada globalmente, pode ser adoptada e adaptada ao nível local,produzindo desta forma simultaneamente convergência e divergência cultural. O foco destaanálise será o percurso e a construção identitária de diversos protagonistas desta cultura, emtorno de três dimensões interligadas: a etnicidade, a classe e o género. Para além de umadiscussão teórica inicial sobre o modo como estas dimensões têm sido abordadas, pretendeseapresentar igualmente dados empíricos provenientes de uma pesquisa etnográfica realizadaem Portugal, mais especificamente na área metropolitana da cidade de Lisboa. As conclusõesa que se chegaram, ainda que específicas e contextuais, apresentam afinidades com outrassobre fenómenos idênticos, revelando-se importantes para a compreensão destas práticas erespectivas interpretações em diferentes contextos nacionais.

 7. 'Hip-hop' stroke: a stroke educational program for elementary school children living in a high-risk community.

  Williams, Olajide; Noble, James M

  2008-10-01

  Public stroke recognition is poor and poses a barrier to acute stroke treatment. We describe a stroke literacy program that teaches elementary school children in high-risk communities to recognize stroke and form an urgent action plan; we then present results of an intervention study using the program. "Hip-Hop" Stroke uses culturally and age-appropriate music and dance to enhance an interactive didactic curriculum including the FAST mnemonic (Facial droop, Arm weakness, Speech disturbance, Time to call 911). The program occurred in central Harlem, New York City, a community with high stroke risk. During the 2006 to 2007 school year, 582 fourth, fifth, and sixth graders (9 to 11 years of age) participated in 1-hour sessions over 3 consecutive days. Stroke knowledge was tested before and after the program with a 94% group participant retention. Students learned and retained knowledge well for stroke localization (20% correct before intervention, 93% correct immediately afterward, and 86% correct after 3-month delay; Phip-hop music may improve retention of stroke knowledge among the youth.

 8. Effect of deoxycholate conjugation on stability of pDNA/polyamidoamine-diethylentriamine (PAM-DET) polyplex against ionic strength.

  Jeong, Yunseong; Jin, Geun-Woo; Choi, Eunjung; Jung, Ji Hyuk; Park, Jong-Sang

  2011-11-28

  Polyplexes formed from cationic polymer/pDNA have been known to be vulnerable to external ionic strength. To improve polyplex stability against ionic strength, we attempted the chemical conjugation of the hydrophobic deoxycholate (DC) moiety to the polyamidoamine-diethylenetriamine (PAM-DET) dendrimer. Dynamic light scattering studies showed that the tolerance of the resulting PAM-DET-DC against ionic strength is higher than that of PAM-DET. In addition, we confirmed that the stability of polyplex has a strong relationship with the degree of conjugation of the DC moiety to the PAM-DET dendrimer and the charge ratio of PAM-DET-DC. Furthermore, the transfection efficiency of the PAM-DET-DC polyplex is higher than that of PAM-DET but its cytotoxicity remains the same. Therefore, the chemical conjugation of DC is a safe and effective method for increasing the stability of supramolecules formed from electrostatic interaction. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Det «overbestemte» livet?: Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California

  Singstad, Birgit Nestvold

  2011-01-01

  Det “overbestemte” livet? Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California. Denne avhandlingen undersøker hvordan ansatte i IT-bransjen balanserer arbeid og familieliv i Norge, Malaysia og California. Jeg har valgt å undersøke dette i en gruppe høyt utdannede arbeidstakere, og har spurt: Er det slik at et interessant, morsomt og fleksibelt, men krevende arbeidsliv skaper tidsklemmer og balanseproblemer? Eller er det vårt senmoderne samfunn som skaper for m...

 10. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 11. Digitale teknologier på det specialpædagogiske område

  Dupret, Katia

  2015-01-01

  Denne artikel handler om, hvordan forsøgsvis indførelse af digitale teknologier (tablets til kommunikation og kognitiv træning, virtuelle tavler og virtuel dagbog) på det specialpædagogiske område ændrer på grundlaget for brugernes livskvalitet, herunder autonomi og vilkår for social nærhed...

 12. Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt?

  Petersen, Anders

  2014-01-01

  Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomh...

 13. Late Lessons from Early Warnings: Er det umuligt at lære af historien?

  Hansen, Steffen Foss

  2014-01-01

  Frygten for overregulering er stærkt overdrevet og bør ikke være en begrundelse for at undlade at implementere risikoreducerende tiltag, når der er videnskabelig usikkerhed. Vi begår nemlig de samme fejl igen og igen, når det gælder regulering af miljø og sundhed. Vi glemmer tilsyneladende tidlig...

 14. Budapest Gay Pride og mødet med højreekstremismens grimme ansigt

  Ginnerskov Hansen, Mette

  2013-01-01

  Den årlige Gay Pride Parade i Ungarns hovedstad Budapest blev afholdt den 6. juli 2013, og med knap 8000 deltagere blev begivenheden den største i sin 16 årige levetid. Trods det imponerende opbud blev paraden dog ikke kun en fejring af menneskelig mangfoldighed, men bød også på et skræmmende møde...

 15. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en...

 16. NATO topmødet i Warszawa: Højdespring eller limbo?

  Jakobsen, Peter Viggo

  2016-01-01

  Hvis USA fortsat skal gå forrest i afskrækkelsen af Rusland og bekæmpelsen af truslerne i syd, skal europæerne til gengæld hæve deres forsvarsudgifter. Det er hovedkompromiset, som NATO landene skal have forhandlet på plads i Warszawa. Resultatet afgør, hvor mange penge forsvaret får i næste...

 17. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 18. Sådan får du frigjort energi til alt det sjove

  von Bülow, Cecilie

  2016-01-01

  altid energi tilbage til at lave det, man synes er sjovt. Gå i teatret eller i biografen. At gå til foredrag eller måske bare gå på café med veninderne – eller ud og få en øl med gut- terne. Men meget kan ændres med planlæg- ning og ved at tænke anderledes om hvor- dan hverdagen med fibromyalgi......Du kender det fra din egen hverdag. Det kan være svært at finde energien til alle de praktiske gøremål. Vaske tøj, lave mad, gøre rent osv. Når du har fibromyalgi bliver tingene bare mere besværlige, giver smerter og gør dig træt. Og når man bruger alle kræfterne på pligterne, så er der ikke...

 19. Forskel og lighed - Hannah Arendts bidrag til uddannelsespolitik og pædagogik i det multikulturelle samfund

  Larsen, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen analyserer de to tekster Hannah Arendt har skrevet om uddannelsespolitik og pædagogik. På baggrund af den ene af teksternes forsvar for racesegregering og - diskrimination i den offentlige grundskole, stilles spørgsmålet om det er muligt at være både racist og, som Arendt, jøde flygtet fra...... nazismen. Svaret er ja; ved at skelne skarpt mellem på den ene side filosofi og på den anden side både egen livshistorie og praktisk (uddannelses)politik og pædagogik, er det muligt for Arendt at tænke racialiserende og socialt og institutionelt at racediskriminere. Men artiklen peger også på at der andre...... steder i Arendts værk kunne være inspirationer til en mangfoldig skole i det senmoderne multietniske og multikulturelle samfund, også det aktuelle danske...

 20. Når det er svært at være ung i DK

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der...... fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv. Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK...

 1. Det særlige ved at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning

  Lund, Henriette Romme

  2009-01-01

  Nationalt Videncenter for Læsnings kommunikationskonsulent har interviewet projektdeltagere om, hvor de så det særlige i at lave et projekt i regi af Nationalt Videncenter for Læsning......Nationalt Videncenter for Læsnings kommunikationskonsulent har interviewet projektdeltagere om, hvor de så det særlige i at lave et projekt i regi af Nationalt Videncenter for Læsning...

 2. Two-year follow-up results for Hip-Hop to Health Jr.: a randomized controlled trial for overweight prevention in preschool minority children.

  Fitzgibbon, Marian L; Stolley, Melinda R; Schiffer, Linda; Van Horn, Linda; KauferChristoffel, Katherine; Dyer, Alan

  2005-05-01

  To assess the impact of a culturally proficient dietary/physical activity intervention on changes in body mass index (BMI) (kg/m 2 ). Randomized controlled trial (Hip-Hop to Health Jr.) conducted between September 1999 and June 2002 in 12 Head Start preschool programs in Chicago, Illinois. Intervention children had significantly smaller increases in BMI compared with control children at 1-year follow-up, 0.06 vs 0.59 kg/m 2 ; difference -0.53 kg/m 2 (95% CI -0.91 to -0.14), P = .01; and at 2-year follow-up, 0.54 vs 1.08 kg/m 2 ; difference -0.54 kg/m 2 (95% CI -0.98 to -0.10), P = .02, with adjustment for baseline age and BMI. The only significant difference between intervention and control children in food intake/physical activity was the Year 1 difference in percent of calories from saturated fat, 11.6% vs 12.8% ( P = .002). Hip-Hop to Health Jr. was effective in reducing subsequent increases in BMI in preschool children. This represents a promising approach to prevention of overweight among minority children in the preschool years.

 3. Key motion characteristics of side-step movements in hip-hop dance and their effect on the evaluation by judges.

  Sato, Nahoko; Nunome, Hiroyuki; Ikegami, Yasuo

  2016-06-01

  In hip-hop dance, the elements of motion that discriminate the skill levels of dancers and that influence the evaluations by judges have not been clearly identified. This study set out to extract these motion characteristics from the side-step movements of hip-hop dancing. Eight expert and eight non-expert dancers performed side-step movements, which were recorded using a motion capture system. Nine experienced judges evaluated the dancers' performances. Several parameters, including the range of motion (ROM) of the joint angles (neck, trunk, hip, knee, and face inclination) and phase delays between these angular motions were calculated. A quarter-cycle phase delay between the neck motion and other body parts, seen only in the expert dancers, is highlighted as an element that can distinguish dancers' skill levels. This feature of the expert dancers resulted in a larger ROM during the face inclination than that for the non-expert dancers. In addition, the experts exhibited a bottom-to-top segmental sequence in the horizontal direction while the non-experts did not demonstrate any such sequential motion. Of these kinematic parameters, only the ROM of the face inclination was highly correlated to the judging score and is regarded as being the most appealing element of the side-step movement.

 4. Reivindicar para permanecer… Expresiones de ciudadanía de un grupo de jóvenes hip-hop de La ciudad de Bogotá

  Juan Fernando Dimas

  2011-08-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to describe some of the ways in which a group of hiphop youths in Bogotá express their sense of citizenship and some of the ways in which they actively exercise this sense of citizenship. It reports part of the findings of the project, "Conceptions of citizenship in a group of schooled and nonschooled youth in Bogotá." The project was designed around multiple case studies, and pedagogical workshops were used to collect information. Discourse analysis, as proposed by T. van Dijk, was used to analyze the data. The results of the study indicate that this group envisions the exercise of citizenship as a series of aesthetic experiences with a clear political intention, oriented to the improvement of public, economic, and social conditions for the affirmation of hiphop culture. In addition, the results indicate that these expressions are motivated by a moral sense, which prompts the group to denounce social injustice, and the lack of recognition of human dignity and the contributions that their group can make to the building of a more democratic, diverse, and inclusive society.

 5. Philosophical counselling

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  I artiklen giver jeg en beskrivelse af en front inden for canadisk vejledningsforskning, der arbejder med den eksistentielle dimension i karrierevejledning. Jeg kalder det "det tredje skridt" i vejledningsforskningen, idet vi ser en bevægelse fra en empirisk-analytisk tilgang over en socialkonstr...

 6. Mere om konstruktivisme

  Wohlgemuth, Ole

  2012-01-01

  antager. Det indre verdensbillede er ifølge det konstruktivistiske princip opbygget af en selv og læring foregår gennem fortolkning af sanseindtryk, der bearbejdes på grundlag af kognitive skemaer – dvs. de samlede konstruktioner, man har i hovedet i forvejen og som Jean Piaget kalder for ”indre...

 7. Bogsalonen: Anmeldelse: Ayse Zarakol, After Defeat: How the East Learned to Live with the West

  Adler-Nissen, Rebecca

  2012-01-01

  Er det irrationelt, når nationalistiske tyrkere kalder forfatteren Orhan Pamuk for forædder? Sådan spørger Zarakol i sin fremragende bog om, hvordan det vestlige statssystem blev udbredt til hele kloden. Bogen er en dybt fascinerende historie om ikke-vestlige staters kamp for at passe ind i vestl...

 8. Nudge

  Hansen, Pelle Guldborg; Maaløe, Andreas

  2011-01-01

  I forskellige medier hører vi i stigende grad om Nudge, en ny strategi som integrerer adfærdsøkonomi i den offentlige velfærd. Men hvad er det egentlig? Og hvordan skelner vi skidt fra kanel når liberale bloggere og glemte professorer kalder det alt fra tidens trend til statslig tankekontrol?...

 9. Det Narrative

  Christensen, Peter Hallgård

  Om fortællingen i børns udvikling, i den psykologiske teori, i opdragelse og undervisning. Formålet med bogen er at den skal tjene som introduktion til fortællingen i psykologien og psykologien om fortællingen....

 10. Det menneskelige

  Olsen, Jan Brødslev

  livsfasepsykologi, Winnicotts og Heinz Kohuts Selv-psykologi, Seligmans positive psykologi, kognitiv psykologi og A. H. Almaas' essenspsykologi), lærinsgteori (David Kolb), teorierne om følelsesmæssig intelligens (Daniel Goleman, David Servan-Schreiber) samt buddhisme (Dalai Lama) og kristendom. I bogen gives der...

 11. Det der, det er arabisk

  Kristensen, Kitte Søndergaard

  2013-01-01

  Artiklen beskriver projektet Biliteracy i børnehaven, hvor der i en 3-årig periode arbejdes med tosprogede småbørns erfaringer med skrift på flere sprog. Der gøres kort rede for formålet med projektet og der gives et lille indblik i, hvordan forældrene inddrages som en sproglig ressource i...

 12. DetOx: a program for determining anomalous scattering factors of mixed-oxidation-state species.

  Sutton, Karim J; Barnett, Sarah A; Christensen, Kirsten E; Nowell, Harriott; Thompson, Amber L; Allan, David R; Cooper, Richard I

  2013-01-01

  Overlapping absorption edges will occur when an element is present in multiple oxidation states within a material. DetOx is a program for partitioning overlapping X-ray absorption spectra into contributions from individual atomic species and computing the dependence of the anomalous scattering factors on X-ray energy. It is demonstrated how these results can be used in combination with X-ray diffraction data to determine the oxidation state of ions at specific sites in a mixed-valance material, GaCl(2).

 13. Outsourcings økonomiske indflydelse på det danske samfund

  Øhrgaard, Amalie; Stisen, Josefine Linding; Svarrer, Olivia Lutz; Crillesen, Rasmus Grevit; Condrup, Mette Grube; Nielsen, Sebbe Hodal

  2016-01-01

  Dette projekt har til formål at belyse virksomhederne Novo Nordisk og Lundbecks motiver for outsourcing og hvilke konsekvenser det har for den danske samfundsøkonomi. Virksomhedernes forretningsmodeller analyseres ud fra Business Canvas modellen, for at kunne give indsigt i de bagvedliggende strategier, der er med til, at øge virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Med afsæt i analyserne af virksomhederne, udføres en Cost-benefit analyse, hvor Business Canvas modellens output sammenholdes m...

 14. ”Giv vold mod kvinder det røde kort” - En kampagneanalyse

  Dührr, Tine; Jeberg Kjær, Cecilie; Lassen Jørgensen, Katrine; Linea Pohl, Dina

  2013-01-01

  This project investigates if the campaign “Giv vold mod kvinder det røde kort” is successful in reaching its target audience. We keep a strict focus on the campaign’s Facebook page, because of its obvious role as the primary place where the target audience will encounter the campaign. We examine the Facebook page through a discourse analysis, to get a clear sense of the difficulties with reaching the target audience. Afterwards we examine the target audience, with a focus group interview to g...

 15. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  følge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering. Tab af biologisk tilgængeligt kvælstof i den ilt-fattige del af vandsøjlen, synes primært at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og......Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer...... filtreret fra disse vandmasser. Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som påvirker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i området 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de øvre oceaner antyder snævrere grænser for denne...

 16. Molerområdets geologi – sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik

  Pedersen, Gunver Krarup; Pedersen, Stig A. Schack; Bonde, Niels Christensøn

  2011-01-01

  I den vestlige del af Limfjorden findes en række kystklinter, hvor eocæne lag er blottet. Moler er en ca. 55-56 millioner år gammel diatomit, som indeholder lag af uforvitret vulkansk aske samt et stort antal velbevarede marine og terrestriske fossiler. Stolleklint Leret og Fur Formationen har et...... lavt vand i den nydannede oceanbund. For ca. 25.000 år siden dannede fremrykkende iskapper folder og overskydninger i moler, askelag og glaciale sedimenter. Molerområdets geologi kan sammenfattes i følgende citat: ”…talrige tynde lag af sort vulkansk Aske … træde selv på lang Afstand tydelig frem i det...... hvide Moler … [Da de] ofte danner store Bugter og Folder, vil man forstaa, at de høje lyse Molerklinter i Solskin frembyde et malerisk og ejendommeligt Skue.” (N. V. Ussing i ’Danmarks Geologi’ 1904, s.143)....

 17. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 18. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 19. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  Hansen, Kamma Overgaard

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 20. Hvorfor støtter det eleverne at bevæge sig fysisk på en tallinje?

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Som reaktion på min forrige blok, vil jeg her uddybe og begrunde, hvorfor det er en god ide, at lade eleverne få kropslige oplevelser med tallinjen. Det drejer sig bl.a. om fænomenet SNARC, der er en forkortelse for ‘Spatical Numerical Association of Response Codes’, og som på godt dansk betyder,......, at venstre hånd er hurtigere til at reagere på små tal i forhold til at placere dem på en tallinje, mens højre hånd er hurtigere, når det drejer sig om større tal...

 1. Når det er svært at være ung i DK

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel er afslutningen på et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Hæftet præsenterer forskningsprojektets hovedkonklusioner og giver desuden en række råd og ideer til, hvordan voksne kan hjælpe unge med...... at håndtere mistrivsel. Hæftet er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning. Det er den sidste publikation i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Projektet bygger både på en...

 2. Når det er svært at være ung i DK

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Ozmec, Martha Nina

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal offentliggør Center for Ungdomsforskning resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når...... det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor: 1) Et...

 3. Contesting history and pursuing "other" knowledge: A study of hip-hop and non-formal education among Native American youth in San Francisco and black Portuguese youth in Lisbon

  Tom, Miye Nadya

  2016-12-01

  This paper presents a broad-reaching effort to interrogate enduring colonial legacies as experienced by Native American youth in the United States of America and Black Portuguese youth of Cape Verdean origin in Portugal. As part of its methodological approach, it uses hip-hop - a cultural movement composed of four elements including rap music - to examine how youth from specific communities access knowledge which is denied to them in schools, give revolutionary voice to their realities, and broadcast perspectives on race, place and belonging. When knowledge is negated in learning institutions, non-formal education created by youth is a powerful force in re-affirming tradition and transformation. Hip-hop becomes a medium to create alternative educational projects addressing the needs of youth in San Francisco, USA, and Lisbon, Portugal, where this research was conducted.

 4. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (UNIX VERSION)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 5. På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

  Schjerup Hansen, J.(red.); Hjortholt Madsen, S.(red.)

  Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I...... tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vores egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv....

 6. Inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten - er det muligt?

  Bentholm, Anette Lisbeth

  Goffmans teorier om Stigma (2014) og Hverdagslivets rollespil (2014). Hovedresultater og konklusioner: De igangværende analyser tyder på, at størrelsen af den sociale enhed og holddannelsen i idrætstimerne har stor indflydelse på den inkluderende proces. Idrætslærernes undervisningsmæssige og skolens...... ADHD har en udviklingsforstyrrelse, der ofte påvirker deres sociale kommunikation, kognition og motorik (Harvey & Reid, 2003). Deres trivsel og deltagelsesgrad i skolen er generelt mindre end deres jævnaldrende uden diagnoser (Christensen & Nielsen, 2015), og målgruppen synes svær at inkludere. Det...... pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune, samt Social Network Analysis for at vurdere elevernes sociale status i idrætstimerne. Empirien er indsamlet i 2015 og analyseres ud fra processociolog Norbert Elias teorier om The Civilizing process (1994) og The Established and Outsiders (1994) og mikrosociolog Erving...

 7. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 8. Det digitale imperativ: En epistemologisk bestræbelse [The Digital Imperative: An Epistemological Endeavour

  Sisse Siggaard Jensen

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikel argumenteres der for, at forskning inden for feltet tredje-bølge digital humaniora er væsentlig for vores forståelse af, hvordan de sociale netværksmediers digitale infrastrukturer og datastrømme – status-opdateringer, selv-profilering, mikro-koordinering, mikro-blogging og vlogging – i stigende grad påvirker menneskelige relationer og ‘the structure of feeling’ (Berry, 2012. Som led i at underbygge dette synspunkt analyseres fire emergente temaer baseret på Facebook-data: Facebook-venner, Events, Self-profilering og Stalking. Analyserne tager afsæt i data, der er tilvejebragt gennem kondensering af design-konceptformuleringer fra 73 unge studerende (alder 20-24 som led i et universitetskursus inden for feltet digital humaniora (2013. To begrebspar er centrale for analyserne: ‘Forbundethed og forbindelser’ (van Dijck, 2013 og ‘synlighed og overvågning’ (Bucher, 2012. Der identificeres en række spændingsfelter mellem interpersonelle normer og påvirkningerne fra Facebook-datastrømme i forhold til: Venskab, troværdighed, ansvarlighed, prestige, selvpromovering og fælles interesser. Det konkluderes, at en væsentlig erkendelsesteoretiske bestræbelse for forskning inden for tredje-bølge digital humaniora må være at producere viden, der kan bidrage til vores individuelle såvel som kollektive forståelse af de mange spændingsfelter, der opstår i datastrømmenes og de menneskelige relationers gensidige påvirkning. Denne bestræbelse er sammenfattet i artiklens titel ‘det digitale imperativ’.

 9. Climate change adaptation: What does it mean for me?; Klimatilpasning: hva betyr det for meg?

  O' Brien, Karen; Mittet, Siri; Bakkeslett, Eva; Eriksen, Siri; Hansen-Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete; Inderberg, Tor Haakon; Ruud, Cathrine; Saglie, Inger-Lise; Sygna, Inger Lise

  2012-11-01

  The book 'Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?' is written as a collective endeavor in the PLAN project (link this to the webpage), an interdisciplinary research project that focuses on climate change adaptation in Norway. With contributions from multiple disciplines, including arts, the book introduces a variety of perspectives and interpretations on adaptation. Focusing on climate change adaptation as a social, cultural and human process, this book recognizes that adaptation is more than a technical problem that can be addressed through technology, management and expertise. It is also an adaptive challenge that calls for attention to the values, beliefs, habits, loyalties and interests that sustain behaviors, systems, structures, and institutions in a changing climate. Confronted with complex and non-linear risks associates with climate change, and the interactions by other processes of change, this book call for a more comprehensive interpretation of adaptation, where both subjective and objective aspects are considered. This book thus goes beyond most contemporary understandings of adaptation, by focusing on the personal dimensions of adaptation. Arguing that the greatest adaptation of all may be the realization that humanity is in fact changing the climate and that we as individuals can do something about it, that we can {sup c}hange the change{sup ,} the book discusses the role of the arts, engaged individuals and different forms of leadership in levering change towards a more sustainable future. Full reference to the book: Karen O'Brien, Siri Mittet, Eva Bakkeslett, Siri Eriksen, Inger Hansen-Bauer, Grete Hovelsrud, Tor-Haakon Inderberg, Cathrine Ruud, Inger-Lise Saglie, and Linda Sygna (2012) Klimatilpasning: Hva betyr det for meg/ Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?, Unipub forlag, 108 pages (in Norwegian). Online. Available HTTP: < http://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/plan/klimatilpasning--hva-betyr-det-for-meg.pdf>.(auth)

 10. Det-WiFi: A Multihop TDMA MAC Implementation for Industrial Deterministic Applications Based on Commodity 802.11 Hardware

  Yujun Cheng

  2017-01-01

  Full Text Available Wireless control system for industrial automation has been gaining increasing popularity in recent years thanks to their ease of deployment and the low cost of their components. However, traditional low sample rate industrial wireless sensor networks cannot support high-speed application, while high-speed IEEE 802.11 networks are not designed for real-time application and not able to provide deterministic feature. Thus, in this paper, we propose Det-WiFi, a real-time TDMA MAC implementation for high-speed multihop industrial application. It is able to support high-speed applications and provide deterministic network features since it combines the advantages of high-speed IEEE802.11 physical layer and a software Time Division Multiple Access (TDMA based MAC layer. We implement Det-WiFi on commercial off-the-shelf hardware and compare the deterministic performance between 802.11s and Det-WiFi under the real industrial environment, which is full of field devices and industrial equipment. We changed the hop number and the packet payload size in each experiment, and all of the results show that Det-WiFi has better deterministic performance.

 11. Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

  Rattleff, Pernille; Duus Henriksen, Thomas

  Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækni...

 12. A colorimetric DET technique for the high-resolution measurement of two-dimensional alkalinity distributions in sediment porewaters

  Bennett, William W.; Welsh, David T.; Serriere, Antoine

  2015-01-01

  Measurements of porewater alkalinity are fundamental to the study of organic matter mineralization in sediments, which plays an essential role in the global cycles of carbon and nutrients. A new colorimetric diffusive equilibration in thin film (DET) technique is described for measuring two-dimen...

 13. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 14. Derivation of an expression for the roundoff noise determinant det (KW)^{1/2} for digital filters

  Jørsboe, Helge

  1978-01-01

  The minimal roundoff noise in fixed point digital filters is determined by a certain determinant, generally denoted by det(KW)^{1/2}. This determinant may be expressed by the poles and zeros of the filter transfer function H(z). This paper presents a simple and direct derivation of this expression...

 15. Forårets urter

  Jensen, Kirsten

  2016-01-01

  Om foråret kommer der liv i naturen. Planter og dyr får en ny begyndelse. Fugleæg, dyreunger, små nye træer i skovbunden og lysegrønne planter dukker op. Forårsmånederne hedder marts, april og maj. Her pibler alt det grønne op ad jorden. Meget af det kan faktisk spises, selvom vi kalder det ukrud...

 16. Språkpolitikk og (usynleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsø

  Åse Mette Johansen

  2013-01-01

  Full Text Available I denne artikkelen analyserer vi det semiotiske landskapet som famnar om og er ein del av staden Universitetet i Tromsø (UiT, inkludert Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN. Analysen bygger på eit todelt datamateriale som om­fattar fotografi frå universitets­området i tillegg til relevante dokument om språk­lovgjeving og andre offisielle vedtak om språkbruk. Dei aktuelle språka er norsk (bokmål og nynorsk, nord­samisk, engelsk og kvensk/finsk. I tillegg blir ymse slag visuelle symbol under­kasta analyse. Også kunstnarleg utsmykking blir kort omtala. Vi viser korleis synleggjering av ulike språk på UiT er eit resultat av språkpolitikk på ulike nivå, men også er påverka av meir implisitte faktorar som lokale og nasjonale språkhierarki og, ikkje minst, konstruksjonen av ein regional institusjons­identitet som blir uttrykt gjennom det semiotiske landskapet meir generelt. Som ramme rundt denne analysen gjer vi dessutan ein ekskurs til det som i 2011 utløyste ein intens debatt i Tromsø kommune, nemleg spørsmålet om kommunen burde eller ikkje burde bli innlemma i forvaltningsområdet for samisk språk. Den måten denne problemstillinga er blitt takla på av politiske organ i kommunen, og ikkje minst debatten om den i medieoffentlegheita, står i skarp kontrast til den fleirspråklege freden som omgjev universitetet og universitets­sjukehuset.

 17. "Det skete ved et under, at Israels børn blev ført ud af Ægypten og kom tørskoet gennem havet"

  Sortkær, Allan

  2009-01-01

  1700-tallet betyder en øget skepticisme vendt mod det forunderlige. Det betyder både at ældre rejselitteratur forkastes, men også at nye ekspeditioner planlægges og finder sted. Udgivelsesdato: 2009...

 18. Determinate growth in Pisum: 'det' a new mutant gene on chromosome 7

  Swiecicki, W.K.

  1988-01-01

  Full text: A characteristic feature of the growth of legume plants is the absence of a clear border between vegetative and generative phase. By contrast in cereals, the growth of the vegetative mass ceases with flowering and assimilates are destined for filling grains. With regard to this feature in breeding of legume crops the ideotype of 'the self-completion variety' has been conceived. In the broad sense, this term means a plant with a clear end of vegetative growth, after which assimilates should be transported to seeds resulting in more uniform maturity and higher seed yield. Such self-completion can be achieved in different ways, even in the same species. In white lupin, e.g. the cultivar 'Wat' drops its leaves in the stage of pod filling. Moreover, in white lupin as well as in yellow and narrow-leaved lupins unbranched genotypes have been selected in which only one, the main stem develops with the inflorescence on top. Additional nodes with a single flower appear instead of branches. The field bean Vicia faba similar to the pea produces inflorescence on nodes and consecutive nodes develop continuously from the apical meristem. But in the mutation type 'determinate growth', controlled by a single gene, the stem is ended by the inflorescence. A comparable gene was found in pea in 1980 as an effect of seed treatment of the line Wt 3527 by the combined dose 200r Nf+0.014% NEU. Plants are characterized by inflorescence on the top of the stem and smaller number of flowering nodes. Sometimes apical flowers are abnormal, open, but fertile. The mutant was included in the gene bank under number Wt 16100. A phenotypically similar line was found at the John Innes Institute, Norwich (UK). According to the locus allelism test (Wt 16100 x Jl 1358) both mutants are controlled by the same gene. The suggested symbol for this monogenic inherited character is det determinated growth. For the linkage test, the tester line Wl 1238 was crossed with the mutant Wt 16100. The

 19. Determinate growth in Pisum: 'det' a new mutant gene on chromosome 7

  Swiecicki, W K [Plant Breeding Station, Wiatrowo (Poland)

  1988-07-01

  Full text: A characteristic feature of the growth of legume plants is the absence of a clear border between vegetative and generative phase. By contrast in cereals, the growth of the vegetative mass ceases with flowering and assimilates are destined for filling grains. With regard to this feature in breeding of legume crops the ideotype of 'the self-completion variety' has been conceived. In the broad sense, this term means a plant with a clear end of vegetative growth, after which assimilates should be transported to seeds resulting in more uniform maturity and higher seed yield. Such self-completion can be achieved in different ways, even in the same species. In white lupin, e.g. the cultivar 'Wat' drops its leaves in the stage of pod filling. Moreover, in white lupin as well as in yellow and narrow-leaved lupins unbranched genotypes have been selected in which only one, the main stem develops with the inflorescence on top. Additional nodes with a single flower appear instead of branches. The field bean Vicia faba similar to the pea produces inflorescence on nodes and consecutive nodes develop continuously from the apical meristem. But in the mutation type 'determinate growth', controlled by a single gene, the stem is ended by the inflorescence. A comparable gene was found in pea in 1980 as an effect of seed treatment of the line Wt 3527 by the combined dose 200r Nf+0.014% NEU. Plants are characterized by inflorescence on the top of the stem and smaller number of flowering nodes. Sometimes apical flowers are abnormal, open, but fertile. The mutant was included in the gene bank under number Wt 16100. A phenotypically similar line was found at the John Innes Institute, Norwich (UK). According to the locus allelism test (Wt 16100 x Jl 1358) both mutants are controlled by the same gene. The suggested symbol for this monogenic inherited character is det determinated growth. For the linkage test, the tester line Wl 1238 was crossed with the mutant Wt 16100. The

 20. StreakDet data processing and analysis pipeline for space debris optical observations

  Virtanen, Jenni; Flohrer, Tim; Muinonen, Karri; Granvik, Mikael; Torppa, Johanna; Poikonen, Jonne; Lehti, Jussi; Santti, Tero; Komulainen, Tuomo; Naranen, Jyri

  We describe a novel data processing and analysis pipeline for optical observations of space debris. The monitoring of space object populations requires reliable acquisition of observational data, to support the development and validation of space debris environment models, the build-up and maintenance of a catalogue of orbital elements. In addition, data is needed for the assessment of conjunction events and for the support of contingency situations or launches. The currently available, mature image processing algorithms for detection and astrometric reduction of optical data cover objects that cross the sensor field-of-view comparably slowly, and within a rather narrow, predefined range of angular velocities. By applying specific tracking techniques, the objects appear point-like or as short trails in the exposures. However, the general survey scenario is always a “track before detect” problem, resulting in streaks, i.e., object trails of arbitrary lengths, in the images. The scope of the ESA-funded StreakDet (Streak detection and astrometric reduction) project is to investigate solutions for detecting and reducing streaks from optical images, particularly in the low signal-to-noise ratio (SNR) domain, where algorithms are not readily available yet. For long streaks, the challenge is to extract precise position information and related registered epochs with sufficient precision. Although some considerations for low-SNR processing of streak-like features are available in the current image processing and computer vision literature, there is a need to discuss and compare these approaches for space debris analysis, in order to develop and evaluate prototype implementations. In the StreakDet project, we develop algorithms applicable to single images (as compared to consecutive frames of the same field) obtained with any observing scenario, including space-based surveys and both low- and high-altitude populations. The proposed processing pipeline starts from the

 1. Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  Grethe Nina Hestholm

  2017-12-01

  Full Text Available Både fenomenologisk filosofi og teoriar om praktisk kunnskapsrasjonalitet formulerer erkjenningar som løftar fram det livsverdslege som materialgrunnlag for valid kunnskap. Det som særkjenner livsverda er det temporære, subjektive, fleirtydige og historisk situerte. Difor må, i følgje Edmund Husserl, ingen førpredikative premiss stå som kunnskapens udiskutable grunn. Han oppfordrar oss til å stille spørsmål ved tradisjonar som er så integrerte i kulturen at vi oppfattar dei som opphavelege. I ein pedagogisk samanheng er det aktuelt å undersøke om den sterke representasjonen av teoretisk pensum i grunnskulen er etablert i oss som eit dogme vi ikkje stiller spørsmål ved. For når vi spør kva elevgrupper som lir mest under situasjonen, er det tilsynelatande opplagte svaret at det er dei elevgruppene som ikkje «meistrar» teorien. Men finst det vinnarar i eit kunnskaps-udemokratisk system? Er ikkje alle som ikkje får tilgang til den rike praksiskunnskapen taparar? I denne artikkelen brukar eg fenomenologisk filosofi til å argumentere for ei pensumfornying der den tradisjonelt nedvurderte praksiskunnskapen blir gitt ein jamstilt plass. Med i analysen har eg refleksjonane til to ungdomar som begge går på ei yrkesfagleg linje i Noreg.

 2. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 3. Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

  Larsson, Beatrice

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det dagliga livet? Vilka för- o...

 4. Interactions of trace metals with hydrogels and filter membranes used in DET and DGT techniques.

  Garmo, Oyvind A; Davison, William; Zhang, Hao

  2008-08-01

  Equilibrium partitioning of trace metals between bulk solution and hydrogels/filter was studied. Under some conditions, trace metal concentrations were higher in the hydrogels or filter membranes compared to bulk solution (enrichment). In synthetic soft water, enrichment of cationic trace metals in polyacrylamide hydrogels decreased with increasing trace metal concentration. Enrichment was little affected by Ca and Mg in the concentration range typically encountered in natural freshwaters, indicating high affinity but low capacity binding of trace metals to solid structure in polyacrylamide gels. The apparent binding strength decreased in the sequence: Cu > Pb > Ni approximately to Cd approximately to Co and a low concentration of cationic Cu eliminated enrichment of weakly binding trace metal cations. The polyacrylamide gels also had an affinity for fulvic acid and/or its trace metal complexes. Enrichment of cationic Cd in agarose gel and hydrophilic polyethersulfone filter was independent of concentration (10 nM to 5 microM) but decreased with increasing Ca/ Mg concentration and ionic strength, suggesting that it is mainly due to electrostatic interactions. However, Cu and Pb were enriched even after equilibration in seawater, indicating that these metals additionally bind to sites within the agarose gel and filter. Compared to the polyacrylamide gels, agarose gel had a lower affinity for metal-fulvic complexes. Potential biases in measurements made with the diffusive equilibration in thin-films (DET) technique, identified by this work, are discussed.

 5. Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989

  Den 30. september 1968 udsendte VKR-regeringen en erklæring, hvis hovedsynspunkt var "...at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed." Det fremgik ydermere af erklæringen, at såfremt tjenesten lå inde med sådanne registreringer......, ville de blive slettet og de underliggende oplysninger tilintetgjort. Der er i den offentlige debat forud for Kommissionens nedsættelse rejst en mistanke om, at PET's registreringspraksis efter den 30. september 1968 er foregået i strid med regeringserklæringen. Et centralt spørgsmål i denne debat har...... danske ambassade i Washington. Dette bind er en tilbundsgående undersøgelse af PET's registreringer på det politiske område i perioden 1968-1989....

 6. Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

  Aastrup, Peter; Boertmann, David

  Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med...

 7. Fortællinger om sorg og tab – når det personlige bliver socialt?

  Christensen, Dorthe Refslund; Sandvik, Kjetil

  2016-01-01

  Vi fortæller om døden, om det at miste og føle sorg. Kulturhistorisk er litteratur, teater og malerkunst scener for netop dette emne. Som socialt fænomen ser vi dog ikke i samme omfang fortællinger om død, tab og sorg, eftersom emnet typisk har været anskuet som et privat anliggende. Bestemte...

 8. A Glitch-Free Novel DET-FF in 22 nm CMOS for Low-Power Application

  Sumitra Singar

  2018-01-01

  Full Text Available Dual edge triggered (DET techniques are most liked choice for the researchers in the field of digital VLSI design because of its high-performance and low-power consumption standard. Dual edge triggered techniques give the similar throughput at half of the clock frequency as compared to the single edge triggered (SET techniques. Dual edge triggered techniques can reduce the 50% power consumption and increase the total system power savings. The low-power glitch-free novel dual edge triggered flip-flop (DET-FF design is proposed in this paper. Still now, existing DET-FF designs are constructed by using either C-element circuit or 1P-2N structure or 2P-1N structure, but the proposed novel design is designed by using the combination of C-element circuit and 2P-1N structure. In this design, if any glitch affects one of the structures, then it is nullified by the other structure. To control the input loading, the two circuits are merged to share the transistors connected to the input. In the proposed design, we have used an internal dual feedback structure. The proposed design reduces the delay and power consumption and increases the speed and efficiency of the system.

 9. Medierne tager stilling: De amerikanske mediers rolle under USA’s krige i det tyvende århundrede

  Carl Pedersen

  2005-09-01

  Full Text Available Aviskongen William Randolph Hearst støttede varmt den spansk-ameri- kanske krig i 1898, der af USA’s ambassadør John Hay blev kaldt “en vidunderlig lille krig.” Til gengæld vendte medierne sig imod krigen i Viet- nam, som tv-journalisten Walter Cronkite på åben skærm kritiserede med ordene: “Det synes mere sikkert end nogensinde, at den blodige Vietnamkonflikt ender i skakmat.” “Har jeg mistet Cronkite, har jeg mistet gennemsnitsamerikaneren,” konkluderede Johnson derefter. Og det havde præsidenten ret i. Artiklen diskuterer mediernes stillingtagen til og dækning af de krige, USA har ført i det tyvende århundrede fra Hearsts opfordring til krigsdeltagelse til brugen af ‘embedded’ journalister under krigen i Irak. Artiklen viser, at amerikanske medier ikke er upartiske i formidlingen af informationer, men opfatter sig selv som aktive medspil- lere i krigens udvikling på hjemmefronten.

 10. Enhanced DET-Based Fault Signature Analysis for Reliable Diagnosis of Single and Multiple-Combined Bearing Defects

  In-Kyu Jeong

  2015-01-01

  Full Text Available To early identify cylindrical roller bearing failures, this paper proposes a comprehensive bearing fault diagnosis method, which consists of spectral kurtosis analysis for finding the most informative subband signal well representing abnormal symptoms about the bearing failures, fault signature calculation using this subband signal, enhanced distance evaluation technique- (EDET- based fault signature analysis that outputs the most discriminative fault features for accurate diagnosis, and identification of various single and multiple-combined cylindrical roller bearing defects using the simplified fuzzy adaptive resonance map (SFAM. The proposed comprehensive bearing fault diagnosis methodology is effective for accurate bearing fault diagnosis, yielding an average classification accuracy of 90.35%. In this paper, the proposed EDET specifically addresses shortcomings in the conventional distance evaluation technique (DET by accurately estimating the sensitivity of each fault signature for each class. To verify the efficacy of the EDET-based fault signature analysis for accurate diagnosis, a diagnostic performance comparison is carried between the proposed EDET and the conventional DET in terms of average classification accuracy. In fact, the proposed EDET achieves up to 106.85% performance improvement over the conventional DET in average classification accuracy.

 11. Lower Limb Flexibility and Risk of Injury in Professional Dancers A comparative study of Ballet, Hip-Hop and African traditional dances

  Aiyegbusi Ayoola Ibifubara

  2018-02-01

  Full Text Available Background: Dancers are highly trained athletes who are at significant risk of injury due to the repetitive nature of their movement. It is hypothesized that injury patterns will be determined by the peculiar movement patterns and physical requirements of specific dance genres. This study was therefore undertaken to determine the association between the flexibility of the lower limb muscles and the pattern and risk of injury among professional dancers in three different dance genres. Methods: Eighty two professional dancers recruited from four (4 dance companies in Lagos State Nigeria presented as 28 indigenous African dancers, 26 ballet dancers and 28 hip hop dancers. A modified questionnaire on the epidemiology of dance injuries was administered to all participants and the degree of flexibility of the hip muscles measured by goniometry prior to warm up and stretching. Major Findings: There was a significant relationship between the flexibility of the hamstrings and injury occurrence in all the dance groups. The flexibility of the medial rotators, and the adductor group of muscles were significantly (p<0.05 related to injury occurrence respectively in the indigenous and ballet participants while a significant relationship (p<0.05 was seen between injury occurrence and flexibility of the adductors and medial rotators among hip-hop participants. Conclusion: The flexibility of the lower limb muscles is an intrinsic and a major factor contributing to injury among professional dancers. There is therefore a need to develop a stretching protocol for the different dance genres to prevent injury.

 12. The Potential of Popular Culture for the Creation of Left Populism in Serbia: The Case of the Hip-Hop Collective “The Bombs of the Nineties”

  Jovana Papović

  2016-12-01

  Full Text Available The focus of this article is to highlight the potential of popular culture to become an agent of leftist populist politics in contemporary Serbia. The authors observe the hip-hop collective “The Bombs of the Nineties”, whose music tackles topics from recent history, and who subvert the fashion style of the 1990s “Dizel” subculture, which is often connected to Serbian nationalism and war profiteering. The paper analyses the relationships “The Bombs of the Nineties” create between their practices, class warfare and leftist discourses, aiming to show the potentials and threats those relationships introduce. Following Ernesto Laclau’s understanding of populism as a “hegemonic political articulation of demands”, we assume that “The Bombs of the Nineties” could represent a solid populist political agent in that they attempt to reveal and draw attention to the “unfulfilled demands” of disempowered Serbian youth. On the other hand, the counter-intuitive merge of ideologies they operate, and the limited impact of their strategies on the official politics could be an obstacle to the expansion of their message.

 13. A community-based obesity prevention program for minority children: rationale and study design for Hip-Hop to Health Jr.

  Fitzgibbon, Marian L; Stolley, Melinda R; Dyer, Alan R; VanHorn, Linda; KauferChristoffel, Katherine

  2002-02-01

  BACKGROUND; The increasing prevalence of overweight among children in the United States presents a national health priority. Higher rates of overweight/obesity among minority women place their children at increased risk. Although increased rates of overweight are observed in 4- to 5-year-old children, they are not observed in 2- to 3-year-old children. Therefore, early prevention efforts incorporating families are critical. The primary aim of Hip-Hop to Health Jr. is to alter the trajectory toward overweight/obesity among preschool African-American and Latino children. This 5-year randomized intervention is conducted in 24 Head Start programs, where each site is randomized to either a 14-week dietary/physical activity intervention or a general health intervention. This paper presents the rationale and design of the study. Efficacy of the intervention will be determined by weight change for the children and parent/caretaker. Secondary measures include reductions in dietary fat and increases in fiber, fruit/vegetable intake, and physical activity. Baseline data will be presented in future papers. The problem of overweight/obesity is epidemic in the United States. Behaviors related to diet and physical activity are established early in life and modeled by family members. Early intervention efforts addressing the child and family are needed to prevent obesity later in life. This paper describes a comprehensive, family-oriented obesity prevention program for minority preschool children. Copyright 2002 American Health Foundation and Elsevier Science (USA).

 14. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 15. Multilingualism and Hip Hop Consumption in Nigeria: Accounting for the Local Acceptance of a Global Phenomenon Hip-Hop und Mehrsprachigkeit in Nigeria: Zur Erklärung der lokalen Akzeptanz eines globalen Phänomens

  Olusegun Fariudeen Liadi

  2012-01-01

  Full Text Available Hip hop music has enjoyed global popularity and patronage on a level that has transcended that of most other music genres. It is perhaps due to the genre’s worldwide popularity that many forms of hip hop have sprung up across the globe. The Nigerian version of the music has been overwhelmingly accepted by a good number of youths in the country irrespective of class, religion and social status. However, there is some speculation as to what factors are responsible for the recent sudden boom in the popular consumption of this genre among the youth, since hip hop has been a feature of the Nigerian musical landscape since the 1980s. With the aid of qualitative data collection instruments – thirty in-depth interviews and six key informant interviews among hip hop fans and club DJs, respectively – the study establishes the centrality of multilingualism as a primary reason for the acceptance of hip hop among Nigerian youth.Hip-Hop-Musik ist weltweit in einem Maße populär, das die meisten anderen Musikrichtungen übertrifft. Vielleicht hat diese weltweite Beliebtheit dazu geführt, dass rund um den Globus unterschiedliche Formen des Hip-Hop aus dem Boden geschossen sind. Die nigerianische Version dieser Musikrichtung wird von einer überwältigenden Zahl Jugendlicher im Land angenommen, unabhängig von sozialem Status und Religionszugehörigkeit. Es wird jedoch darüber spekuliert, welche Faktoren den jüngsten plötzlichen Boom in dieser Musikrichtung erklären, denn Hip-Hop ist schon seit den 1980er Jahren Teil der nigerianischen Musiklandschaft. Mit Hilfe einer qualitativen Datenerhebung – 30 detaillierte Interviews sowie sechs Interviews mit Schlüsselpersonen unter Hip-Hop-Fans und Club-DJs – kann der Autor die Mehrsprachigkeit als wichtigsten Grund für die Akzeptanz des Hip-Hop unter nigerianischen Jugendlichen ermitteln.

 16. Kæmp for kloden

  Frederiksen, Claus Strue; Hendricks, Vincent Fella

  Verden problemer skal løses i fællesskab! Claus Strue Frederiksen og Vincent F. Hendricks introducerer et nyt ansvarlighedsbegreb, som de kalder for Unified Social Responsibility. Det handler om, at alle går sammen om opgaven. Mange virksomhedsledere, politikere og forskere har allerede engageret...

 17. MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER

  Høst, Jeppe Engset

  2014-01-01

  Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornsho...

 18. Sex, penge og jura

  Boisen, Jørn

  2011-01-01

  skulle ændres, da de sendte sexarbejderne under jorden og i armene på mafiaen. Den lovgivning, der blev kendt ugyldig i Ontario, minder meget om den danske, vurderer Jørn Boisen. Han kalder modellen for den repressive, da det er den mest paradoksale og hykleriske model. Den har nemlig til hensigt...

 19. Fra 'Face' til Interface

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i dette...

 20. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen

  Sidsel Lied

  2009-05-01

  Full Text Available Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til diskusjonen om hvordan lærerutdanningen kan møte utfordringene fra et økt kulturelt mangfold i samfunnet. Siden mitt forsknings- og interessefelt er knyttet til mangfoldet på feltet livstolking, er artikkelens forskningsspørsmål og overordnede problemstilling: Hvordan kan lærerutdanningen møte de utfordringer og muligheter som det livstolkingsplurale norske klasserommet representerer? Delspørsmål jeg utforsker for å svare på dette, er: Hvordan kommer en livstolkingsplural virkelighet til uttrykk i grunnskolens og lærerutdanningens religions- og livssynsfag? Og: Hvordan kan lærerstudenters medvirkning i forskning bidra til å øke deres forståelse for de kravene det livstolkingsplurale norske klasserommet stiller til sine lærere? De empiriske prosjektene som inngår i arbeidet med å besvare forskningsspørsmålene, er utført i norsk offentlig grunnskole og allmenlærerutdanning. Det er naturlig å holde disse prosjektene sammen fordi all norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter til å arbeide i grunnskolen. Ved å se på hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i grunnskolens religions- og livssynsfag, vil en følgelig kunne si noe om hvordan deler av den skolehverdagen som norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter for, ser ut. Dessuten vil en, ved å utforske hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i lærerutdanningen, kunne si noe om hvordan utdanningen forventes å forberede sine studenter for denne yrkesutfordringen.

 1. As representações sociais da mulher no movimento hip hop Woman's social representations in the hip-hop movement

  Priscila Saemi Matsunaga

  2008-04-01

  Full Text Available Este artigo discute as representações sociais da mulher construídas pelo movimento hip hop. Este movimento constitui-se como uma possibilidade de manifestação política de jovens, bem como uma possibilidade de produção artística que, se inicialmente esteve mais presente em espaços não institucionalizados e voltados para a população que vive na periferia, atualmente é consumido por jovens de camadas econômicas distintas. A participação de mulheres, porém, ainda não é significativa (ainda que existam mulheres participando e ouve-se frequentemente músicas (ou raps que veiculam imagens negativas da mulher. Este estudo, portanto, analisa as representações sociais da mulher que estão presentes em letras de rap, problematizando como estas representações constroem, socialmente, modos de "ser" mulher.This paper discusses woman's social representations constructed by the hip-hop movement. This movement constitutes a possibility of younger generations to politically manifest themselves, as well as a possibility of artistic production that at the start was more present in non-institutionalized spaces and aimed at the populations living in marginal districts, it is now being currently consumed by youths of distinct social classes. However, the participation of women has not been significant (even though there are women taking part, and frequently negative images of women are conveyed from these songs (or raps. Thus, this study analyses the woman's social representations which are in rap lyrics, querying how such representations have built social ways of "being" a woman.

 2. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 3. Evidence for a Ustilago maydis Steroid 5α-Reductase by Functional Expression in Arabidopsis det2-1 Mutants1

  Basse, Christoph W.; Kerschbamer, Christine; Brustmann, Markus; Altmann, Thomas; Kahmann, Regine

  2002-01-01

  We have identified a gene (udh1) in the basidiomycete Ustilago maydis that is induced during the parasitic interaction with its host plant maize (Zea mays). udh1 encodes a protein with high similarity to mammalian and plant 5α-steroid reductases. Udh1 differs from those of known 5α-steroid reductases by six additional domains, partially predicted to be membrane-spanning. A fusion protein of Udh1 and the green fluorescent protein provided evidence for endoplasmic reticulum localization in U. maydis. The function of the Udh1 protein was demonstrated by complementing Arabidopsis det2-1 mutants, which display a dwarf phenotype due to a mutation in the 5α-steroid reductase encoding DET2 gene. det2-1 mutant plants expressing either the udh1 or the DET2 gene controlled by the cauliflower mosaic virus 35S promoter differed from wild-type Columbia plants by accelerated stem growth, flower and seed development and a reduction in size and number of rosette leaves. The accelerated growth phenotype of udh1 transgenic plants was stably inherited and was favored under reduced light conditions. Truncation of the N-terminal 70 amino acids of the Udh1 protein abolished the ability to restore growth in det2-1 plants. Our results demonstrate the existence of a 5α-steroid reductase encoding gene in fungi and suggest a common ancestor between fungal, plant, and mammalian proteins. PMID:12068114

 4. Administration

  Bogen handler om den praksis, vi kalder administration. Vi er i den offentlige sektor i Danmark hos kontorfolkene med deres sagsmapper, computere, telefoner,, lovsamlinger,, retningslinier og regneark. I bogen udfoldes en mangfoldighed af konkrete historier om det administrative arbejde fra...... forskellige områder i den offentlige sektor. Hensigten er at forstå den praksis og faglighed der knytter sig til det administrative arbejde...

 5. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeid i Norge 2003-2007

  Lund, Karl Erik; Rise, Jostein

  2008-01-01

  - I nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å få utredet forslaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har allerede hatt forslaget på høring, og represen tanter fra tobakksindustrien og handelsnæringen hevdet i sine svar at tiltaket bl.a. var i strid med EØS- reglene og at det ikke kunne dokumenteres effekt. Før departementet eventuelt skal arbeide videre med et lo vfor...

 6. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (MACINTOSH A/UX VERSION)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 7. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (DEC VAX VMS VERSION)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 8. FluDetWeb: an interactive web-based system for the early detection of the onset of influenza epidemics.

  Conesa, David; López-Quílez, Antonio; Martínez-Beneito, Miguel Angel; Miralles, María Teresa; Verdejo, Francisco

  2009-07-29

  The early identification of influenza outbreaks has became a priority in public health practice. A large variety of statistical algorithms for the automated monitoring of influenza surveillance have been proposed, but most of them require not only a lot of computational effort but also operation of sometimes not-so-friendly software. In this paper, we introduce FluDetWeb, an implementation of a prospective influenza surveillance methodology based on a client-server architecture with a thin (web-based) client application design. Users can introduce and edit their own data consisting of a series of weekly influenza incidence rates. The system returns the probability of being in an epidemic phase (via e-mail if desired). When the probability is greater than 0.5, it also returns the probability of an increase in the incidence rate during the following week. The system also provides two complementary graphs. This system has been implemented using statistical free-software (R and WinBUGS), a web server environment for Java code (Tomcat) and a software module created by us (Rdp) responsible for managing internal tasks; the software package MySQL has been used to construct the database management system. The implementation is available on-line from: http://www.geeitema.org/meviepi/fludetweb/. The ease of use of FluDetWeb and its on-line availability can make it a valuable tool for public health practitioners who want to obtain information about the probability that their system is in an epidemic phase. Moreover, the architecture described can also be useful for developers of systems based on computationally intensive methods.

 9. FluDetWeb: an interactive web-based system for the early detection of the onset of influenza epidemics

  Miralles María

  2009-07-01

  Full Text Available Abstract Background The early identification of influenza outbreaks has became a priority in public health practice. A large variety of statistical algorithms for the automated monitoring of influenza surveillance have been proposed, but most of them require not only a lot of computational effort but also operation of sometimes not-so-friendly software. Results In this paper, we introduce FluDetWeb, an implementation of a prospective influenza surveillance methodology based on a client-server architecture with a thin (web-based client application design. Users can introduce and edit their own data consisting of a series of weekly influenza incidence rates. The system returns the probability of being in an epidemic phase (via e-mail if desired. When the probability is greater than 0.5, it also returns the probability of an increase in the incidence rate during the following week. The system also provides two complementary graphs. This system has been implemented using statistical free-software (ℝ and WinBUGS, a web server environment for Java code (Tomcat and a software module created by us (Rdp responsible for managing internal tasks; the software package MySQL has been used to construct the database management system. The implementation is available on-line from: http://www.geeitema.org/meviepi/fludetweb/. Conclusion The ease of use of FluDetWeb and its on-line availability can make it a valuable tool for public health practitioners who want to obtain information about the probability that their system is in an epidemic phase. Moreover, the architecture described can also be useful for developers of systems based on computationally intensive methods.

 10. Brug nu den hårde lære fra CRM-hypen til open data - ellers går det bare galt igen

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  At indsamle, bearbejde, dele og proaktivt anvende data og viden kan i sig selv være en udfordring, men det er essentielt i den kundeorienterede virksomhed. ... I forhold til kunden kan begrebet open data anskues lidt bredere. En ting er, at kunden er villig til at dele data med virksomheden i håb...

 11. Udpegning af risikolokaliteter på det tosporede vejnet i åbent land baseret på data om vejens karakteristika

  Andersen, Camilla Sloth

  I det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde har udpegning og udbedring af sorte pletter (identificering, analyse samt udbedring af risikolokaliteter på vejnettet) siden 1970’erne været en af de primære aktiviteter. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er ...

 12. det med det Andet

  Marchwinski, Alena

  2002-01-01

  Da Christen Købke i 1830 malte sitt bilde fra Kunstakademiets avstøpningssamling på Charlottenborg, skildret han en situasjon som vordende danske kunstnere hadde vært fortrolige med i flere generasjoner: en ung mann betrakter en avstøpning av en antikk skulptur. Med utgangspunkt i kombinasjonen a...

 13. Det sidste nye og det gode gamle

  Gemzøe, Anker

  2014-01-01

  prose is passing on and even rejuvenating prosaic subgenres such as love stories, biographical novels often linked to family and native soil, and crime novels. Complementary to the genre-transgressive push factor, a genre-confirming pull factor is in play; for this I propose the term bestseller......Since the Millennium, prose has been dominating the Danish literary scene, with its inherent obsession with both “making it new” (novella and novel: news) and “preserving the old”; love, family and crime. The boundlessly flexible prose is invading the other main genres. Incorporating contemporary...

 14. Det muliges kunst og det umuliges politik

  Mai, Anne-Marie

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer Rancières ideer om litteratur og politik som bidrag til ny politisk historie og inddrager Vita Andersens forfatterskab som eksempel......Artiklen diskuterer Rancières ideer om litteratur og politik som bidrag til ny politisk historie og inddrager Vita Andersens forfatterskab som eksempel...

 15. «Det er stort sett retorikk og ikke så mye realitet»: En kvalitativ studie av norske idrettsbistandsorganisasjoner sitt forhold til formelle retningslinjer/Norad

  Moen, Astri Tangen

  2013-01-01

  I nyere tid har det skjedd store endringer innen norsk og internasjonal utviklings- og bistandspolitikk. Fokuset har gått fra å legge vekt på økonomisk utvikling til å legge mer vekt på sosial utvikling. Norad mener det er mer fokus på sivilt samfunn, utviklingslandenes evne til å bygge seg opp, bekjempe korrupsjon, samt god forvaltning av ressurser i dagens bistandspolitikk. De siste 10-15 årene har det dessuten vært økende interesse for idrett som bistand, både i Norge og internasjonalt. Id...

 16. Inorganic arsenic and iron(II) distributions in sediment porewaters investigated by a combined DGTcolourimetric DET technique

  Bennett, William W.; Teasdale, Peter R.; Welsh, David T.

  2012-01-01

  A new approach for investigating the biogeochemistry of inorganic arsenic and iron(II) in freshwater, estuarine and marine sediments is reported. The recently developed Metsorb diffusive gradients in thin films (DGT) technique for the measurement of total inorganic arsenic and the colourimetric d...... highly representative assessment of the biogeochemical status of arsenic and iron in a variety of natural sediments, including groundwater sediments where mobilised arsenic is responsible for significant human health risks.......A new approach for investigating the biogeochemistry of inorganic arsenic and iron(II) in freshwater, estuarine and marine sediments is reported. The recently developed Metsorb diffusive gradients in thin films (DGT) technique for the measurement of total inorganic arsenic and the colourimetric...... diffusive equilibration in thin films (DET) technique for the measurement of iron(II), were utilised in combination to determine co-located depth profiles of both solutes in sediment porewaters. DGT-measured porewater arsenic concentrations were typically less than 40nM, whereas iron(II) concentrations...

 17. Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

  Maria Hvid Stenalt

  2008-05-01

  Full Text Available Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for QualityLearning at University« (2003 inkluderer Biggs classroom climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.

 18. Naturudnyttelse i det Færøske ø-samfund gennem tusind år - set i humanøkologisk perspektiv

  Brandt, Jesper

  1988-01-01

  Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk-geografisk......Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk...

 19. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 20. Disruptive Innovation in Manufacturing Engineering towards the 4th Industrial Revolution: 8th International Conference on Digital Enterprise Technology, DET 2014, March 25 -28 2014, Stuttgart, Germany, Abstracts

  Bauer, Wilhelm; Constantinescu, Carmen; Sauer, Olaf; Maropoulos, Paul; Muelaner, Jody

  2014-01-01

  The CIRP sponsored DET 2014 conference focusses on the employment of modern ICT-technologies and tools for the modeling, simulation, optimization, advanced control and monitoring, real-time visualization of products, factories and manufacturing processes. The addressed areas cover all phases of product, factory and manufacturing processes life cycle starting with product design and development, engineering of factories, machines, equipment and technical processes, commissioning and rump-up, f...

 1. Hip-Hop Pop Art

  Talley, Clarence, Sr.

  2011-01-01

  Art has a way of helping students better understand and appreciate the world around them, particularly the things that are most important to them. Hip hop is one of those generational genres that capture the attention of young students like few other things do. Drawing on this genre to get students to create art is an excellent way to demonstrate…

 2. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 3. Det hepatorenale syndrom

  Møller, S; Abrahamsen, J; Ring-Larsen, H

  1995-01-01

  Renal dysfunction and abnormal sodium-water handling are frequent in liver disease. The term hepatorenal syndrome (HRS) denotes a functional type of renal failure characterized by a progressive decrease in the glomerular filtration rate (GFR), greatly increased sodium retention, a high urine...

 4. At se det oversete

  Sørensen, Ann Lumbye

  2015-01-01

  Artiklen om Kirstine Vaabens kunst er fænomenologisk analyserende hvor værkerne - installationer, skulpturer, fotografier og collager - sættes ind i en kunstteoretisk diskussion udspændt mellem Rosalind E. Krauss' grid og medierefleksioner og feministiske læsninger.......Artiklen om Kirstine Vaabens kunst er fænomenologisk analyserende hvor værkerne - installationer, skulpturer, fotografier og collager - sættes ind i en kunstteoretisk diskussion udspændt mellem Rosalind E. Krauss' grid og medierefleksioner og feministiske læsninger....

 5. Det elektroniske kvarter

  Rüdiger, Bjarne; Tournay, Bruno

  2005-01-01

  Projektets fokus har været, hvordan forskellige digitale redskaber, især internettet, kan anvendes til og forbedre borgerinddragelsen i byfornyelses- og byudviklingsprojekter. En af projektets konklusioner er, at brugen af ny teknologi kan skabe nye muligheder i samarbejdet mellem fagfolk og bebo...

 6. Det halvt dolda

  Åberg, Elina

  2015-01-01

  I projektet utformas ett hotell med 34 rum i utkanten av den lilla historiska staden Mariefred, som ligger vid Mälaren 65 km från Stockholm. Hotellet utgörs av en kvadratisk volym med tegelfasad och avfasat hörn, belägen på en platt tomt intill museijärnvägen. Staden domineras i fonden av Gripsholms slott, och hotellets placering underordnar sig slottet och bevarar viktiga siktlinjer. Programmet innehåller utöver centrala funktioner som hotellrum, lobby  och restaurang även en biosalong i bot...

 7. Det boligsociale danmarkskort

  Andersen, Hans Skifter; Ærø, Thorkild

  Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj koncentra......Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj...... koncentration af udsatte befolkningsgrupper, som udstødte fra arbejdsmarkedet, personer med lav indkomst, enlige forsørgere og indvandrere, eller fordi der er en stor fraflytning. Rapporten søger at belyse nogle af årsagerne til de boligsociale problemer ved at sammenkæde dem med kommunernes generelle situation...

 8. Det medialiserede museum

  Rudloff, Maja

  2013-01-01

  Over the past two decades, digital technologies have gained a greater and more important role in communication and dissemination of knowledge by museums. This article argues that the digitization of museum communication can be viewed as a result of a mediatization process that is connected...... to a cultural-political and museological focus on digital dissemination, in which user experience, interactivity, and participation are central concepts. The article argues that the different forms of communication, representation, and reception offered by digital media, together with the interactive and social...... of museum visiting has been transformed and somewhat adapted to new media-created forms of communication and action. From a more general perspective, the article may be regarded as a contribution to a continuous discussion of the role museums must play in a mediatized society....

 9. Det systemteoretiske interview

  la Cour, Anders; Knudsen, Morten; Thygesen, Niels Thyge

  Inden for samfundsvidenskaben ser vi et stigende antal analyser, der trækker på et systemteoretisk iagttagelsesprogram. Problemet er, at disse analyser sjældent gør sig spørgsmålet om dataproduktion klart. Og hvis analyserne anvender interviewmetoden, så udelades refleksioner over interviewet som...

 10. Det hepatopulmonale syndrome

  Eibye, Simone Bendix; Christensen, Erik

  2016-01-01

  The hepatopulmonary syndrome (HPS) - a complication of liver disease - seems to be underdiagnosed, probably because of decreased awareness. HPS consists of the triade liver disease, intrapulmonary vascular dilatation and as a consequence arterial hypoxaemia. No medical therapy has proven effectiv...... perhaps with the exception of garlic, which has been effective in one controlled clinical trial. However, liver transplantation seems to improve HPS in most cases. Liver patients with unexplained hypoxaemia should be investigated for HPS....

 11. Det dynamiske drama

  Schneider, Magnus Tessing

  2006-01-01

  Artiklen behandler forskydningerne i Jan Kotts tre læsninger af A Midsummer Night's Dream fra hhv. 1964 ('Titania and the Ass's Head'), 1981 ('The Bottom Translation') og 1993 ('Bottom and the Boys'). Da de er skrevet på baggrund af forskellige historiske situationer, repræsenterer de tre essays ...

 12. Det globale arbejdsmarkeds udfordringer

  Navrbjerg, Steen Erik

  2008-01-01

  Fem virksomhedscases fra Samarbejdsnævnets årsrapport viser samstemmende, at Samarbejdsudvalgene spiller en hovedrolle i den koordinerende indsats mellem virksomhed, myndigheder og andre aktører - boligudlejere, banken, lokalbefolkningen - når udenlandsk arbejdskraft kommer til landet. På samme m...

 13. Det Kongelige Puslespil

  2015-01-01

  3D modeller og animation af vikingetidens Jelling, baseret på bl.a. udgravningsdata fra Jellingprojektet. Gennemgang af vikingesamfundet og en beskrivelse af de to runesten i Jelling, en kronologisk gennemgang af udgravningerne fra 2008, samt indklip fra historien om Harald Blåtands bedrifter...

 14. Cannabismisbrug og dets konsekvenser

  Wøien, Vidar-André; Horwitz, Henrik; Høgberg, Lotte Christine Groth

  2015-01-01

  Cannabis is the world's most popular illicit drug, and around half of all Danes have tried it at least once. In this paper we review the pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of cannabis. We also discuss the treatment of cannabis intoxication and present data from The Danish Poison...

 15. Det ligger i luften

  Klitmøller, Anders; Lauring, Jakob; Jonsen, Karsten

  2011-01-01

  Multikulturelle virtuelle teams er en udbredt samarbejdsform i større danske virksomheder, specielt til løsning af videns intensive og kreative opgaver. Som leder kan man umiddelbart opnå fleksibilitet og besparelser ved brug af virtuelle teams, men desværre bliver disse fordele ofte spoleret af ......’ medier, såsom telefon og videokonference, ikke altid er effektive til kreative opgaver, da sproglig og kulturel friktion kan forøges ved brug af disse. De forskningsmæssige implikationer af studiet diskuteres, og ledelsestiltag, som imødegår disse udefordringer udfordringer, belyses....

 16. Det digitale imperativ

  Jensen, Sisse Siggaard

  2014-01-01

  impact human relations and the ‘structure of feeling’ (Berry, 2012). Four emergent themes are analysed based on Facebook data produced by 73 young participants (ages 20-24) in a digital humanities university course (2013). The themes are: Facebook Friends, Events, Self-Profiling and Stalking. Two concept...... pairs guide the analyses: ‘connectedness and connectivity’ (van Dijck, 2013) and ‘visibility and surveillance’ (Bucher, 2012). Tensions are identified between interpersonal norms and the impact of Facebook data streams relative to friendship, credibility, accountability, prestige, self...

 17. Det Frie Partnervalg

  Singla, Rashmi; Christiansen, Connie Carøe

  2005-01-01

  Etniske minoritetsunges forældre - især de muslimske - fremstilles i dag gennemgående som de unges modstandere i deres pardannelsesproces. Interview med unge dokumenterer i stedet et udbredt ønske om at have forældrene som medspillere i processen, hvormed de fraskriver sig den helt individualiser...

 18. Naturvidenskab og 'det andet'

  Bjerregaard Jensen, Lotte

  2006-01-01

  Title: Works of Engineering and ’The Other’ History and Theory of Modern Architecture in Denmark Keywords: Tectonic Engineer Science Architecture Arne Jacobsen C.I.A.M. Organic Tecnology Arts & Crafts Romantic John Soan Historiography Abstract The article examines the apparent silence concerning...... history and theory of modern architecture in Denmark during the after war period. By making inquiries into the general agenda of mainstream C.I.A.M. modernism a strong Danish line of oppositional architecture appears. Sigfried Giedions influential book ‘Space Time and Architecture’ promotes science...... cladding and exposed engineering structures characterize this building. What is not so well known outside Denmark is that at stock of Danish Architects opposed to Arne Jacobsens ideas of architecture and in reality also to the C.I.A.M. programme. Their silence in terms of explicit architectural theories...

 19. Det oversete vejnet

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  Modernist visions and ideals regarding the urban environment gave birth to modern principles of road planning and established the foundation for a clear division between road- and urban planning. As modernist urban planning experienced a massive critique during the later half of the 20th century......, changing both the discourse and practise of urban planning, modern principles of road planning have continued to shape the urban environment regardless of a return towards more traditional urban values. As a consequence, the effect on urban relations following the continued extensions of modern road...

 20. Det hepatopulmonale syndrome

  Eibye, Simone; Christensen, Erik

  2016-01-01

  The hepatopulmonary syndrome (HPS) - a complication of liver disease - seems to be underdiagnosed, probably because of decreased awareness. HPS consists of the triade liver disease, intrapulmonary vascular dilatation and as a consequence arterial hypoxaemia. No medical therapy has proven effective...

 1. Det Rene Vand

  Madsen, Henrik Tækker

  2014-01-01

  Bogen er en mere letlæselig udgave af min ph.d. afhandling, der handler om hvordan sprøjtegifte kan fjernes fra drikkevand. I bogen første del undersøges en række spørgsmål såsom hvor vores vand kommer fra, hvor meget vi bruger og hvor stort problemet med sprøjtegifte i drikkevandet er i Danmark......? Dette ligger grunden for den sidste del af bogen, der omhandler ph.d. afhandlingens forskningsresultater....

 2. Det aktive menneskes triumf?

  Nielsen, Mathias Herup

  2015-01-01

  This article analyses the system of categorisation currently used for describing and labelling social assistance recipients in Denmark as either qualified or not qualified for work. Rather than studying concrete situations, where ‘clients’ meet ‘system’, the article offers instead an analysis...... the article describes this transformation of the categorisation system by drawing on an archive of relevant governance documents – first and foremost documents from Ministries directed at front workers and imposing them to categorise the unemployed according to certain logics. Theoretically the article...

 3. Det velduftende plejehjem

  Elle, Jens Christian

  2007-01-01

  of self-management and re-embedding of working tasks is taking shape. The comprehension of crises and the social imagination that finds expression in the empirical material indicates an un-unfolded social reason in public planning. The primary problem formulation takes its point of departure...... of the delicious smelling nursing home was created and promoted in public. In the first part of the dissertation light will be thrown on the modernisation of public sector catering. Through a critical reading of reports about the public sector catering the last 25 years, a number of central dynamic...

 4. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 5. Kun tabere kigger på skærmen

  Meier Sørensen, Bent

  2017-01-01

  Enhver, der har prøvet at tage en telefon fra et barn, ved, hvordan det må have været for Frodo at forsøge at fravriste Gollum ringen i " Ringenes Herre". Smartphones og andre skærme er blevet børns og alle andres " Precious", som Gollum kalder ringen. Vi rører mere ved skærme, end vi rører ved...

 6. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 7. Europæisk Kerne Kompetenceramme for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet

  2016-01-01

  . European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet er udviklet i et samarbejde mellem 26 universiteter og andre højere læreanstalter som en del af European Later Life Active Network (ELLAN). ELLANs Lifelong Learning Programme er...... mod en bedre kvalitet i de videregående professionsuddannelser, hvor de færdiguddannede kan arbejde med ydelser til ældre mennesker i social- og sundhedssektoren. Hovedresultatet er udarbejdelsen af European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden...... for hos professionelle, der arbejder med ældre mennesker ved at gennemføre et litteraturstudie, gennemføre kvalitative studier blandt de ældre i seks forskellige lande samt gennemføre kvantitative studier blandt professionelle. Disse forskningsprojekter dannede baggrunden for udvikling af European Core...

 8. Optimization of colorimetric DET technique for the in situ, two-dimensional measurement of iron(II) distributions in sediment porewaters

  Bennett, William W.; Teasdale, Peter R.; Welsh, David T.

  2012-01-01

  The recently developed colorimetric diffusive equilibration in thin films (DET) technique for the in situ, high-resolution measurement of iron(II) in marine sediments is optimized to allow measurement of the higher iron concentrations typical of freshwater sediment porewaters. Computer imaging...... the sensitivity of the assay as required; by processing the image with different color channel filters, the sensitivity of the assay can be optimized for lower concentrations (up to 100 μmol L -1) or higher concentrations (up to 2000 μmol L -1) of iron(II), depending on the specific site characteristics......(II) in sediment porewaters. The detection limit of the optimized technique was 4.1 ± 0.3 μmol L -1 iron(II) and relative standard deviations were less than 6%....

 9. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til ændringer i de tidligere fremsendte risikovurderinger. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23). Supplerende materiale til sagen (Four questions: Molecular characterisation / Food-feed assessment). Modtaget 12-12-2005, deadline 16

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2004-01-01

  "DMU finder at det nye materiale om den molekulære karakterisering af 281-24-236x3006-210-23 bomulden, ikke giver anledning til at ændre den tidligere riskovurdering. Vedr. spørgsmål 1 er det i svaret fra anmelderen blevet tilfredsstillende redegjort for hvilket materiale der blev anvendt. Vedr s...

 10. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til/ændrer på konklusionen de tidligere fremsendte risikovurderinger. Zea Majs NK603xMON810. Supplerende materiale til sagen. Modtaget 07-02-2005, deadline 25-02-2005, svar 23-02-2005

  Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  Brev: Det tilsendte materiale giver ikke anledning til ændringer på konklusionen i tidligere risikovurderinger af MON810xNK603-majs til anden brug end dyrkning. Danmarks Miljøundersøgelser forventer således efter gennemgang af det supplerende materiale til sagen MON810xNK603 fortsat ingen væsentl...

 11. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 12. Et eventuelt bortskaffelses- og betalingsansvar efter dansk og grønlandsk ret begrundet i efterladte anlæg, bygninger, forureninger m.v. i det åbne land

  Basse, Ellen Margrethe

  2014-01-01

  Der er tale om et responsum til Departementet for Natur og Miljø, Grønland vedrørende miljøretlige, erstatningsretlige og forvaltningsretlige vurderinger af forsigtighedskrav, oprydningsforpligtelser samt økonomisk kompensation for efterladte genstande, affald m.v. i det åbne land...

 13. Sig, sig selv> og KorpusDK - hvorfor det er svært både at skælde sig ud og at skille sig selv ud

  Ehlers, Katrine Rosendal; Vikner, Sten

  2017-01-01

  Denne artikel vil undersøge det danske refleksivsystem, baseret på den antagelse at der er to forskellige typer betingelser angående koreference som hver af de fire refleksive/non-refleksive pronominaltyper i dansk, dvs. sig/sig selv/hende/hende selv skal opfylde (jf. Vikner 1985). En type beting...

 14. 17 børns syn på skolen i skoleåret 2016-2017

  Broström, Stig

  , at pigerne er målrettede og opgaveorienterede, mens drengene er larmende og vil være hurtigt færdige. Men når de har givet det generaliserende svar, tager de sig selv i det og reflekterer over, at det faktisk kommer an på personen. De hæver sig altså op over det stereotype billede af drenge og piger«. »Jeg...... konflikter. Pigerne går mere i detaljer og diskuterer for eksempel farven på opgavens omslag. Det, synes drengene, er latterligt«. Det ligner, at de fleste elever giver udtryk for en meget traditionel opfattelse af, at drengene larmer, og pigerne arbejder hårdere? »Ja, det kan man godt sige. Men drengene er...... har brug for mere kropslig aktivitet. Det siger noget om, at reformen kalder på mere bevægelse. Men det er ikke rigtig lykkedes«. Hvad er status på reformen blandt eleverne? »Generelt er alle glade for at gå i skole. De synes, det er dejligt at lære noget. Men det bliver rigtig spændende at gå i skole...

 15. Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: En udforskning af køns- og racerelaterede aspekter i blandede parforhold

  Singla, Rashmi

  2017-01-01

  af sådanne blandede par gennem stigninger i pardannelse på tværs af socialt konstruererede nationale og etniske/ race grænser. På trods af den hvide ægtefælles privilegeret position i samfundet (Twine, 2010) er deres motivation, hverdagsdynamikker, bevidsthed relateret til køns-udfordringer og...... mixed couple). Fokus er især på hvordan blandedhed (mixedness) kontekstualiseres i Danmark samt hvilke strategier der anvendes til at forhandle de køns- og racemæssige processer i det sociale rum. Derudover besværes spørgsmål som hvilke kategorier deres børn inkluderes i eller ekskluderes fra og hvilke...... race/ farve - én partner tilhører den hvide danske kategori, mens den anden stammer fra Sydasien (Indien eller Pakistan). Primært baseret på kvalitative interviews foretaget i Danmark (Singla, 2012, 2015) er begge køns erfaringer analyseret. Artiklen diskuterer også væsentlige metodiske...

 16. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 17. High-resolution metal gradients measured by in situ DGT/DET deployment in Black Sea sediments using an autonomous benthic lander RID G-2489-2010 RID A-4901-2009

  Fones, GR; Davison, W.; Holby, O.

  2001-01-01

  DET (Diffusive equilibration in thin films) and DGT (diffusive gradients in thin films) have been deployed in situ using an autonomous benthic lander to measure concentrations and induced fluxes of Fe and Mn (DET/DGT) and trace metals (DGT) in pore waters at millimeter spatial resolutions....... The newly developed deployment system is described, and based on these first results, its strengths and weaknesses are discussed. Deployments were made in the Western Black Sea in shelf sediments overlain by well-oxygenated water at a water depth of 77 m. Maxima of the redox-sensitive metals at 4 and 8 cm...... elements by several millimeters. Detection of this functional discrimination between Fe and Mn as regulators of trace metals would not have been possible using more conventional sampling procedures....

 18. Hvornår afviger lejen »væsentligt« fra det lejedes værdi (eller markedslejen)? - en kommentar til U 2011.1639 H og T:BB 2014.457 V

  Juul-Sandberg, Jakob

  2014-01-01

  , hvor meget en »væsentlig« afvigelse er i denne sammenhæng. I 2011 fik Højesteret for første gang mulighed for at forholde sig til begrebet. Artiklen belyser på baggrund af Højesterets præmisser i den pågældende sag, der vedrørte et erhvervslejemål, i hvilket omfang det nu er afklaret, hvor meget...

 19. Skandinaviens placering i det europæiske lærde netværk - en tentativ undersøgelse af de anglo-danske forbindelser c. 1000-1150

  Münster-Swendsen, Mia

  2007-01-01

  skandinaviske (i særlig grad danske) navne i den del af Durham Liber Vitae der stammer fra perioden. Det frustrerende ved disse kilder er dog, at alt hvad vi får er netop dét: navne, i klynger eller enkeltstående, og udover hvad der kan opstilles af hypoteser på baggrund af palæografiske studier, ikke meget...

 20. ”Hvad angår det mig som jurist?” - refleksion over jurastuderendes møde med nye fagligheder

  Louise Victoria Johansen

  2016-10-01

  Full Text Available Jurastuderende på danske universiteter bliver i stigende grad introduceret for tværfaglig undervisning, som giver dem mulighed for at kunne reflektere over deres fag udefra. Mange jurastuderende møder dog disse kurser med en stærk monofaglig forståelse opnået gennem deres hidtidige jurastudium. Deres læreproces i løbet af kurserne er derfor afhængig af undervisers håndtering af denne allerede etablerede jurafaglige identitet. Med udgangspunkt i Steen Becks sammentænkning af læringsteoretikerne Jean Piaget og Lev Vygotsky argumenterer denne artikel for, at tværfaglig undervisning på jurastudiet indebærer mere end blot at lære ny teori og nye metoder; den forudsætter også aflæring af de faglige forståelser, som særligt skygger for at kunne inddrage andre discipliner end den juridiske. Artiklen beskriver denne balance mellem aflæring og nylæring gennem en refleksion over min undervisning på et obligatorisk bachelorfag samt et kursusfag på kandidatuddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Disse kurser har forskellige betingelser i forhold til den undervisningstid, der kan allokeres til de studerendes arbejde med nye metodiske tilgange. Ud over disse organisatoriske forskelle har det dog også vist sig, at undervisers anvendelse af de første undervisningsgange kan være afgørende for de studerendes læreproces, samt at metakommunikation om aktiviteterne bør være meget tydelig. Law students at Danish universities are increasingly being introduced to interdisciplinary teaching that allows them to reflect on their subjects from an outside perspective. Many law students, however, approach these courses with a strong mono professional understanding obtained through their law studies. Consequently, their learning process during these courses is dependent on the teacher's handling of this already established legal professional identity. Based on Steen Beck's fusion of educational theorists Jean Piaget and

 1. Pædagogikken mellem det bureaukratiske og det postmoderne praksisfelt

  Saugstad, Tone

  2015-01-01

  This paper is a theoretical discussion of the on going transformation of the field of practice from a ritualized, bureaucratic to a flexible, variable field. It is important to discuss how the changes in the field of practice confront education. With references to Max Weber it is argued...

 2. Erindring i Det Gamle Testamente

  Carstens, Pernille

  2013-01-01

  -prepared refl ections of the past. They are both eclectic and selective reconstructions. Remembering and forgetting the past refl ects the needs in the present. It is an active and ongoing, not predetermined process. Memory studies do not represent a coherent fi eld, but are coming from different disciplines...... and discursive areas. It is an analytic instrument and a heuristic tool focusing the socio-cultural context....

 3. Det legale opioidforbrug i Danmark

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik; Sjøgren, Per

  2010-01-01

  To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the total...

 4. Location i det geopolitiske rum

  Agger, Gunhild

  2017-01-01

  Hovedformålet med artiklen er at undersøge forholdet mellem genrehåndtering og location i The Night Manager. Genren er thrilleren i den spionudgave, der er kendt fra tidligere John Le Carré-filmatiseringer. Location passer perfekt til genren med valget af glamourøse steder, der har kunnet bruges i...

 5. Det narrative og narrative undervisningsformer

  2010-01-01

  I denne power point gennem grundtrækkene i den narrative vending og der kommes med eksempler på narrative undervisningsformer.......I denne power point gennem grundtrækkene i den narrative vending og der kommes med eksempler på narrative undervisningsformer....

 6. Introduktion til det pragmatiske hjul

  Durst-Andersen, Per

  2016-01-01

  It will be argued that, despite their obvious anchoring in verbal communication based on linguistic signs (symbols), Directives, i.e. Requests and Offers, have more in common with gestures which primarily involve indexes and icons. It will be demonstrated that this type of speech act should...... be interpreted as consisting of three indexical sign types: (1) a symptom that points at the speaker and goes back in time; (2) a signal that points at the hearer and goes forward in time; and (3) a model that points at a situation and is timeless, because it can be used at any time. On this basis, a speech act...

 7. Sygepleje tilbage til det basale

  Sørensen, Erik Elgaard; Bahnsen, Iben Bøgh; Pedersen, Preben Ulrich

  2017-01-01

  This article describes the rationale for the initiation of a development and research project in North Denmark Region in collaboration with international researchers led by Professor Alison Kitson, University of Adelaide, Australia. The international project has assumed a lead position with the o......This article describes the rationale for the initiation of a development and research project in North Denmark Region in collaboration with international researchers led by Professor Alison Kitson, University of Adelaide, Australia. The international project has assumed a lead position...... with the object of disseminating an internationally developed conceptual framework for nursing called Fundamentals of Care (FoC). FoC responds to the fact that standards of nursing care worldwide are not always adequate. The conceptual framework is being developed, refined and underpinned going forward...

 8. Borger i det moderne Babel

  Delman, Thomas Fabian

  2011-01-01

  Hvordan agerer borgerne i den grænseløse by? Er vi blevet borgere i et moderne Babel, hvor vi ikke længere taler samme sprog? Hvorfor vil vi ikke have de fælles projekter i vores baghave? Og kan nyaktivisme måske være en mulig vej frem? Artiklen forsøger at give svar på nogle af disse spørgsmål....

 9. Det æstetiske interface

  Andersen, Christian Ulrik

  2006-01-01

  Spacewar fra 1962 undersøger afhandlingen computerspillets dannelsesper-spektiv og belyser, hvordan computerspillet som underholdningsfænomen kan tillade brugeren ikke blot at vænne sig til, men også kritisk reflektere en kulturel forandring forårsaget af computeren. Afhandlingens anden del undersøger...

 10. Det skriger bare feminin energi

  Hansen, Tania Erika Aniol

  2013-01-01

  This thesis is based on a nearly five month ‘journey’. It was the curiosity of exploring genders role in the context of education, where there is an overrepresentation of one gender that began this journey. At nursing education that traditionally and culturally is feminine connoted, the male...... the male students learn how to behave as a nurse. My main findings show that the male students use four subordinate strategies; assimilation-, adaptation-, confrontation-, and the ventilation strategy, in order to legitimate their presence and by that identify themselves in the community of practice...

 11. Det globale marked for juice

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  inden for æblejuice er Kina vigtig og står for 35 pct. af verdens samlede eksport. Den internationale handel med juice er meget omfattende, og mange lande er store både importører og eksportører. Den danske import af æblejuice kommer især fra Tyskland og Østrig, som dog også har en stor import fra Kina...

 12. Det sociale arbejdes daglige praksis

  Johansen, Mette-Louise

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver, hvordan Udlændingelovens regler om helbredsbetinget opholdstilladelse præger praksisgørelsen af begrebet "empowerment" på et rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge. Der sættes fokus på magtrelationen mellem personale og brugere i en periode, hvor de diagnose...... mellem lovgivning, bureaukratisk forvaltning og empowerment i rehabilitering....

 13. Det er fullt her inne!

  Hay, Simen Formo

  2018-01-01

  Program og foto. Teaterforestilling vist 12., 13., 14., 16.-18. april 2018 på Seilduken Scene 6 Bacheloroppgave i regi, fra Teaterhøgskolen, med regi av Simen F.H.. Et avgangsprosjekt, med skuespillerne Ina Svenningdal, Sindre Hansen, Sarah Francesca Brænne, Brede Fristad, William Greni Arnø, Lars Halvor Andreassen. Bandet Elon Musk deltar, og kleskolleksjon lanseres av Alva Brosten / Hijacked. Foto: S. Hutton?

 14. Det himmelvendte øje

  Buhl, Hans

  2009-01-01

  Menneskets syn på universet blev ændret for bestandigt, da Galilei for 400 år sidenrettede en kikkert mod himlen. Siden da har udviklingen af kikkerten og andre astronomiske instrumenter til stadighed flyttet grænsen for vores erkendelse....

 15. ”Byg det op”

  Falkenberg, Helene; Juelskjær, Malou

  2015-01-01

  læringsledelsen spatialiseres i en specifik udgave – den parkouriseres. Med parkouriseringen ’hacker’ læringsledelsen sig ind på et fænomen (parkour), som ikke har noget med skole at gøre. Denne indirekte form at fremme læring på, er et sindebillede på en ledelsestendens – også i en reformtid, og derfor en...

 16. Fremtiden og det etnografiske museum

  Gabriel, Mille

  2014-01-01

  collecting, co-curation and dialogue with the communities from where the collections derive. Through three recent projects, this paper revolves around questions such as: How can we make associations between the old collections and contemporary society? How do we prioritize, when collecting the contemporary...

 17. Danmark i det globale turismebillede

  der sket med erhvervsstrukturen? Hvordan har den politiske diskurs forandret sig? Hvilke centrale innovationer bør fremhæves? Hvad har den digitale revolution betydet? Og hvordan har uddannelsen og efteruddannelsen til turismens arbejdsmarked mødt den nye virkelighed? Et bud på svarene på disse...

 18. Det ved vi om Feedback

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 19. Davis Strædet

  Råstofdirektoratet planlægger at udbyde flere licensområder med henblik på efterforskning og udvinding af olie og gas i den grønlandske del af Davis Stræde. Som en del af beslutningsgrundlaget har Råstofdirektoratet bedt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Grønlands Naturinstitut om at ...

 20. Hypertension og det metaboliske syndrom

  Olsen, Michael Hecht; Jeppesen, Jørgen; Larsen, Mogens Lytken

  2009-01-01

  The metabolic syndrome is a relatively prevalent condition characterized by co-existence of several metabolic and cardiovascular risk factors including hypertension. Patients with hypertension have an increased risk of developing the metabolic syndrome which, in turn, increases the cardiovascular...... syndrome is of clinical importance as it makes the treating physician test for other elements of the syndrome in patients with one of the elements, e.g. hypertension. Udgivelsesdato: 2009-Jun...

 1. Hypertension og det metaboliske syndrom

  Olsen, Michael; Jeppesen, Jørgen; Larsen, Mogens

  2009-01-01

  The metabolic syndrome is a relatively prevalent condition characterized by co-existence of several metabolic and cardiovascular risk factors including hypertension. Patients with hypertension have an increased risk of developing the metabolic syndrome which, in turn, increases the cardiovascular...... syndrome is of clinical importance as it makes the treating physician test for other elements of the syndrome in patients with one of the elements, e.g. hypertension. Udgivelsesdato: 2009-Jun-15...

 2. Det legale opioidforbrug i Danmark

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik; Sjøgren, Per

  2010-01-01

  To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the tota...

 3. Uudised : Pop-karneval. Hip-hop

  2005-01-01

  Muusika- ja kunstikarnevalist "Beta Bubble" 1. apr. Tallinnas Von Krahlis. Pärnu taasühinenud hip-hop-bänd Noizmakaz (TommyBoy ja Alko) sõlmis lepingu plaadifirmaga Mindnote ja annab selle alt apr. keskel välja oma teise albumi "Valitud mõtted".1. apr. tuleb müügile Noizmakazi singel "Miski muu ei loe", debüüt "Social Poetry" ilmus aastal 2001

 4. Siim Nestor soovitab : Sports Cabaret. Ans. Flirt. DJ Krii / Siim Nestor

  Nestor, Siim, 1974-

  2002-01-01

  29. nov. Tartus Club-Tallinnas toimuvast üritusest Sports Cabaret. 4. dets. klubis BonBon projekt-ansambli Flirt (koosseisus Raul Saaremets, Andres Peets, Sten Sheripov, Leslie Laasner) kontserdist. 29. nov. Von Krahlis toimuvast hip-hop peost Check One, Two, kus esinejaks läti diskor Krii

 5. Toward a Sociology of Branding

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  patentmedicin også begyndte at promovere salver og eliksirer, der kunne kurere psykiske og sociale dårligdomme og ikke kun fysiske - at brands blev vigtige aktører i det, som vi i dag kalder forbrugersamfundet. I de efterfølgende årtier efterlignede reklamebranchens kreative nemlig denne strategi, og indlejrede......Brands har sådan set eksisteret siden handelsmænd begyndte at udstyre deres varer med bestemte mærker, der skulle fungere som en kvalitetsgaranti i forhold til de kunder, som de ikke selv havde direkte kontakt til. Men det var først i slutningen af det 19. århundrede - da amerikanske sælgere af...

 6. Informatik og eventyr - videotex i Frankrig og Danmark

  Mads Christoffersen

  1989-09-01

  Full Text Available Da eksperimenterne med videotex, eller teledata som teleselskaberne kalder det, blev påbegyndt i Danmark i 1982, var forventningerne til informations- udbud og brugerefterspørgsel store. Forventningerne blev imidlertid ikke indfriet, og selvom systemet er blevet relanceret, lever det danske teledata fortsat en skyggetilværelse med omkring 2400 brugere. I modsætning hertil er det i Frankrig lykkedes at udvikle et videotex-koncept, der er blevet en succes. I denne artikel analyserer Mads Christoffersen videotex-udviklingen i henholdsvis Danmark og Frankrig og belyser årsagerne til den forskellige udvikling. Endelig skitserer han et seks punkts program for en dansk tele- matik-politik, der kan gøre videotex til et slagkraftigt medium i Danmark.

 7. 'Academia live'

  Hansen, Signe Pildal

  ’Akademia live’ – paradigma2 Dette oplæg lægger op til en diskussion om, hvad der sker i universitetsundervisningen, når to undervisere underviser sammen. Hvilken form for pædagogisk imitatio-strategi er det? Og hvilken/hvilke paradigma(ta) fungerer underviserne da som? I universitetsundervisningen...... skal de studerende ikke blot lære et bestemt stof, men også en akademisk måde at forholde sig til det på. Når jeg og mine kollegaer underviser sammen, kalder vi det at lave ’akademia live’. Vi forsøger gennem den fælles undervisning at skabe en etos (en akademisk praksis), der på en og samme gang...

 8. Supplemental Environmental Baseline Survey for Proposed Land Use Permit Modification for Expansion of the Dynamic Explosive Test Site (DETS) 9940 Main Complex Parking Lot

  Peek, Dennis W. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2016-10-01

  The “subject property” is comprised of a parcel of land within the Kirtland Military Reservation, Bernalillo County, New Mexico, as shown on the map in Appendix B of this document. The land requirement for the parking lot addition to the 9940 Main Complex is approximately 2.7 acres. The scope of this Supplemental Environmental Baseline Survey (SEBS) is for the parking lot addition land transfer only. For details on the original 9940 Main Complex see Environmental Baseline Survey, Land Use Permit Request for the 9940 Complex PERM/0-KI-00-0001, August 21, 2003, and for details on the 9940 Complex Expansion see Environmental Baseline Survey, Proposed Land Use Permit Expansion for 9940 DETS Complex, June 24, 2009. The 2.7-acre parcel of land for the new parking lot, which is the subject of this EBS (also referred to as the “subject property”), is adjacent to the southwest boundary of the original 12.3- acre 9940 Main Complex. No testing is known to have taken place on the subject property site. The only activity known to have taken place was the burial of overhead utility lines in 2014. Adjacent to the subject property, the 9940 Main Complex was originally a 12.3-acre site used by the Department of Energy (DOE) under a land use permit from the United States Air Force (USAF). Historical use of the site, dating from 1964, included arming, fusing, and firing of explosives and testing of explosives systems components. In the late 1970s and early 1980s experiments at the 9940 Main Complex shifted toward reactor safety issues. From 1983 to 1988, fuel coolant interaction (FCI) experiments were conducted, as were experiments with conventional high explosives (HE). Today, the land is used for training of the Nuclear Emergency Response community and for research on energetic materials. In 2009, the original complex was expanded to include four additional 20-acre areas: 9940 Training South, 9940 Training East, T-Range 6, and Training West Landing Zone. The proposed use of

 9. Beretning for Bulbrogård 2012 (BU2012), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  Bican, Josefine Franck

  De afsluttende undersøgelser på Bulbrogård 2012 bød på nye og overraskende resultater: Bulbrogård har fået en ny fase. Som det nogle gange sker, bliver man mere forvirret end oplyst ved at få mere viden – dette er også tilfældet her. Den ny hal (hus 7) kan være det manglende arkitektoniske bindel...

 10. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 11. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til/ændrer på konklusionen de tidligere fremsendte risikovurderinger. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23). Supplerende materiale til sagen (Høringssvar fra landene, dokumenter om alllergener). Modtaget 02-03-2005, Deadline: Hurtigst muligst - senest 29-03-2005, svar 04-03-2005

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  "Mail: Vi har gennemgået det tilsendte supplerende materiale (Brev fra Skov- og Naturstyrelsen 02-03-2005) vedr. den genmodificerede insektresistente bomuld C/NL/04/01, der ansøges anvendt til import og videreforarbejdning, men ikke til dyrkning. Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der medfø...

 12. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til yderligere kommentarer eller ændrer risikovurderingen. Zea mays (1507). EFSAs udtalelse og vurdering af 1507 majsen. Modtaget 14-03-2005, deadline 29-03-2005, svar 23-03-2005

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  "DMU har via EFSAs GMOnet indhentet de nye oplysninger (mail fra SNS d. 14-03-2005) til ansøgningen om godkendelse til markedsføring til import og videreforarbejdning af den genmodificerede majs (1507). DMU har først gennemgået materialet for at undersøge om det ændrer den risikovurdering vi tidl...

 13. Afregningsproblematikken mellem såkaldte »ægte« hjælpe- og supportafdelinger og »ægte« fællesafdelinger og videre til virksomhedens hovedafdelinger- når det analytiske ligger til grund for kontrollen og styringen

  Nielsen, Steen

  2006-01-01

  markedsvilkår og indgå både i out- og insourcing beslutninger. Samtidig med det forøgede antal hjælpeafdelinger er der også kommet nye it-hjælpeværktøjer til, som man bliver nødt til at anvende for at kunne løse disse problemer. Løsninger er dermed også blevet langt mere tilgængelige. SPSS, SYSTAT, Chystal...

 14. Beretning for Bulbrogård 2013 (BU2013), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  Bican, Josefine Franck

  Undersøgelserne er en fortsættelse af de afsluttende undersøgelser ved Bulbrogård fra 2012 og er en del af forskningsprojektet Førkristne Kultpladser ved forskningsprofessor Lars Jørgensen, Nationalmuseet. Lokaliteten blev opdaget i 1995 i forbindelse med forundersøgelsen på bopladsområdet ved Ti...

 15. Det demokratiske argument for absolut ytringsfrihed

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer den påstand, at absolut ytringsfrihed er en nødvendig forudsætning for demokratisk legitimitet med udgangspunkt i en rekonstruktion af et argument fremsat af Ronald Dworkin. Spørgsmålet er, hvorfor ytringsfrihed skulle være en forudsætning for demokratisk legitimitet, og hvorfor...

 16. Jagten på det autentiske citat

  Hovmark, Henrik

  2004-01-01

  Ønsket om at gengive et fraseologisk stof der er så autentisk som muligt, er helt centralt for en videnskabelig dokumentationsordbog over talesprog som Ømålsordbogen. Derfor skelnes der i ordbogen mellem autentiske og ikke-autentiske citater. Citatmaterialet kan imidlertid give anledning til prob...... strømninger der har præget dansk leksikografi og dialektologi. Der argumen­teres også for at en vurdering af Ømålsordbogens citatpraksis må tage udgangspunkt i en præcis definition af hvad man overhovedet forstår ved autenticitet....

 17. Det unødige bureaukrati

  Hjelmar, Ulf; Holm Pedersen, Lene; Bordacconi, Mats Joe

  Afrapportering på forskningsprojektet Afbureaukratisering, Innovation og Medarbejdermotivation (AIM).......Afrapportering på forskningsprojektet Afbureaukratisering, Innovation og Medarbejdermotivation (AIM)....

 18. Det menneskelige skelet på prosa

  Svendsen, Erik

  2016-01-01

  Agota Kristofs romaner om børn af en borgerkrig er hverken forførende eller elegant, men gennemsigtig og gribende. Og selv om den ikke lever op til hans egne vante kriterier for yndlingslæsning, har vor anmelder aldrig kunnet slippe den.......Agota Kristofs romaner om børn af en borgerkrig er hverken forførende eller elegant, men gennemsigtig og gribende. Og selv om den ikke lever op til hans egne vante kriterier for yndlingslæsning, har vor anmelder aldrig kunnet slippe den....

 19. Hvad hedder det på dansk?

  Ptaszynski, Marcin Overgaard; Sobkowiak, Mikołaj; Leroyer, Patrick

  2011-01-01

  The paper is a research study into how Polish students of Danish use dictionaries when translating from Polish into Danish and when writing texts in Danish. The methodology of the study relies on three assumptions: (1) the distinction between subjective and objective information needs, (2......) the impact of educational level on lexicographic behaviour, (3) the differences in terms of users’ needs and their satisfaction during translation and free text production. By combining various data generating and gathering methods, the study provides an insight into differences between both kinds of needs...

 20. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 1. 'Vi skal ikke ha' det samme!'

  Støier, Louise; Pilpel Mercebach, Claudia; Aydin, Hÿlia

  2014-01-01

  for the patients’ experiences of their hospital stay. Knowing the time horizon of the hospital stay and gaining information appeared to contribute to creating unity and coherence for the individual. The paper describes the workflow for the organization of the session and the actions undertaken on the basis...

 2. Hvordan er det å leve med CRPS?

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 3. Det aktionslæringsbaserede bachelorprojekt

  Hedegaard, Karen; Høy, Carsten; Krogh, Karen Elise

  2016-01-01

  Lærerstuderende, undervisere på læreruddannelsen og lærere i skolen udgør de tre samarbejdende parter i læreruddannelse. Nærværende undersøgelse følger to grupper af lærerstuderende gennem et bachelorprojektforløb på deres afsluttende studieår, hvor rammen udgøres af et aktionslæringsbaseret prof...

 4. Det københavnske perspektiv

  Adler-Nissen, Rebecca

  2014-01-01

  loyal to the core. This loyalty wasensured not through circulation of officials across the different parts of the empire, butthrough asymmetrical contracting, various strategies of control, binding and pivotingof local elites. The professionalization of civil servants involved much continuity withthe...... old landowning and noble elite and ensured that corruption, deceit or local autonomymovements could be sanctioned quickly. There was nothing inevitable in the fallof the Danish empire and its transformation into a rump nation-state. Instead, imperialrule was a dominant imaginary within which almost...

 5. Kinas ambitioner i det Indiske Ocean

  Vestergaard, Morten Hetmar

  2014-01-01

  The article examines China's strategic and maritime interests and behaviour in the Indian Ocean and the Sino-Indian rivalry in Asia, as both countries vie for political and economic influnce in the countries dotting the Indian Ocean littoral from the Persian Gulf to the Strait of Malacca....

 6. "Det muslimske sofa-hjørne"

  Khawaja, Iram

  2015-01-01

  In a high-school north of Copenhagen, teachers are expressing concern in regard to the growing number of Muslim students and their way of engaging in the school context. The students are positioning themselves in a separate corner (the sofa-corner) during breaks, and policing each other in regard...... to religious ideals and demands thus forming an enclave in the larger network of groupings in the high school. This article analyses the concern seen from the point of view of the professional, who in many cases feel that she has no access or any tools to intervene in the forming of the sofa......-grouping. The article makes visible how the concern for the proper integration is embedded in certain racialised, religious and social processes of othering, and points towards new perspectives on how it is in practice possible to work with inclusion when one takes the power relational and structural processes...

 7. UV-indeks og dets betydning

  Wulf, Hans Christian; Eriksen, Paul

  2010-01-01

  The published UV index refers to the expected UV intensity at mid day, when the solar elevation is at its maximum. In Scandinavia, the maximum UV index is seven around midsummer. When the UV index is three, the erythema-weighted dose will be three Standard Erythema Dose (SED) in the hour with max...... a sunburn already when the UV index is higher than two....

 8. Det ufærdige arbejde

  Jensen, Mogens

  for hændelsesforløbet, og derved fremmes muligheden for at anvende den som heuristik. Samtidig kan der være behov for at fokusere i arbejdet med fortællingerne, og her kan teorier og begreber fra faglig side anvendes, da de peger på de vigtige sider af fortællingerne. Til sidst skitseres hvordan man kan arbejde i...

 9. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked

  Roseberry, Lynn

  2006-01-01

  . This report provides an analysis of the transitional rules put in place by the Danish government. What are the rules that apply to workers from the new member states compared to those that apply to workers from the old member states? How are these rules administered? And what are the social rights of workers...

 10. Det indskrevne publikum i politiske kommentarer

  Bengtsson, Mette

  2016-01-01

  I denne artikel fremsættes en kritik af kommentargenren i en dansk kontekst. Med udgangspunkt i 90 kommentarartikler fra landsdækkende aviser under folketingsvalget i 2011 laves en analyse af genrens indskrevne publikum efter Edwin Blacks analyseforskrifter i tre trin: Først analyseres materialet...

 11. Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  Nielsen, Klaus; Jørgensen, Christian Helms; Koudahl, Peter

  2013-01-01

  Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor...

 12. Det grønne uddannelsesimperativ

  Niels Henrik Hooge

  2012-07-01

  Full Text Available The paper defines the green education imperative as a normative proposition that expresses a fundamental norm – sustainable development. The proposition combines directions for action, i.e. the right to receive environmental training and education and the duty to provide it, with a specific situation, resulting in an individual norm-based assessment. The imperative has two main interpretations: The strong version, which in its strongest form consists of binding norms that guarantee definitive subjective rights to ecological and sustainable training and education services and an obligation to provide them. The weak version signifies that students have a moral or non-mandatory right to receive environmental training and education, which is not related to any particular institution in any particular professional context at any particular point in time.

 13. Til forsvar for det levendes mangfoldighed

  Jensen, Henrik Dahl

  2005-01-01

  Livs-form : perspektiver i Giorgio Agambens filosofi Anmeldelse i Berlingske tidende. - 2005-08-15. - Sektion 2, s. 8-9 Anmeldt af Henrik Dahl Jensen......Livs-form : perspektiver i Giorgio Agambens filosofi Anmeldelse i Berlingske tidende. - 2005-08-15. - Sektion 2, s. 8-9 Anmeldt af Henrik Dahl Jensen...

 14. Det nye klasselederskab i folkeskolens dialogiske undervisning

  Madsen, Henrik

  2014-01-01

  Hattie and Andreas Helmke, and on the other side, how coaching can qualify the classroom leadership by supplying the teacher with a greater amount of reflective strategies. The long time aim is to make a contribution to an outspread understanding of the term classroom management by adding it a leadership...... leadership, is here particularly examined in a view on the possibilities that occur when elements of systemic coaching is implemented in a classroom dialogue. The immediate aim is to illustrate how coaching tools on one side can confirm the results of international educational research, from especially John...... in their constructions of Niklas Luhmanns theory of autopoietic systems. This study is therefore concentrated on the following question: How can key elements from systemic coaching in the classroom dialogue support the teachers’ classroom leadership between political demands of management and an epistemology that denies...

 15. Det europæiske fritidsmenneske

  Wagner, Michael; de la Bruhéze, Adri Albert

  2012-01-01

  of technology to the fore. With the growing attention to the active role of consumers and consumption, (technologies of) leisure and tourism also became primary fields of research. In this research the concept mediation junction seems to be crucial as it shows the active role of mediators who speak and act......, magazines and exhibitions. They show images of the good life, i.e. the consumption of goods and services, closely connected to leisure activities and family life. By introducing the concepts mediation, mediation junction and tourism/leisure regimes, this article introduces, compares and links...... the contributions to this special issue that all deal with the design and development of modern life in Twentieth Century Europe....

 16. Hvordan har jeg det i dag?

  Kappelgaard, Lisbeth

  stress. En central problemstilling er her at stress er ’vanskeligt at tage i opløbet’. Med afsæt i denne problemstilling udvikles metoden Ecological Momentary storytelling (EMS) - en metode, der ved hjælp af ’ecological momentary assessments’ og refleksive dialoger anvendes til at ’spore’ stressorer i...

 17. Det analytiske nærbillede

  Boeriis, Morten

  2015-01-01

  dynamik (Eisenstein, 1959). I artiklen benyttes et konkret eksempel med kendt kontekst som illustrativ case. Der er tale om en tv-reklame for smørproduktet Kærgården fra Arla. Reklamen er relevant og interessant som case, fordi den blev designet i en kontekst, hvor der netop var brug for en meget effektiv...

 18. Rasmus Rask og det italienske verbalsystem

  Jensen, Viggo Bank

  2017-01-01

  The great Danish linguist Rasmus Rask (1787-1832) published a short Italian grammar in 1827. His work is analytic and discursive. In my article I shall present and discuss Rask’s exposition of the Italian verbal system. I shall focus on two elements: 1) Rask’s use of a Danish terminology which has...... on the Reichenbach system and further argue that the study of Rask’s treatment of condizionale can give us a basis for some clarification and inspiration in the didactics of teaching the Italian language....... some similarities with Reichenbach’s system; 2) Rask’s allocation of condizionale as an indicative tense, in contrast to a long Italian grammatical tradition of having condizionale as an independent mood. I shall show that Rask’s consistent use of his tense terminology throws a critical light...

 19. Online farmakologi i det virtuelle laboratorium

  Mads Ronald Dahl

  2013-11-01

  The virtual laboratory is a necessary complement to the future of learning bioscience. The virtual lab is a technology-based mock-up compared to the real lab. This virtual lab needs to be available for various purposes e.g. all day for a growing number of students. There are economical and ethical arguments for using the virtual lab. But in order to function as an optimal instructional strategy they need to be rethought technologically and pedagogically. Such a digital supplement requires a focus on implementation and other facilities and capabilities - including continuing education for the trainers and faculty. This paper discusses the virtual lab and reports from a pilot project where pharmacology students and teachers used a virtual lab. We argue that the virtual lab has important implications and represent an economically justifiable alternative. The virtual lab is juxtaposed with the classical lab through the lenses of habitus and hexis. We argue that educators must learn to use virtual laboratories critically and with preparation for implementation. Furthermore the paper discusses the educational potentials and limitations of the virtual lab compared with the classical laboratory as teaching environment.

 20. Det kniber med it-systemerne

  Kildebro, Niels; Fergo, Charlotte; Rosenberg, Jacob

  2014-01-01

  INTRODUCTION: The IT solutions of the Danish health-care system have been under criticism. Especially the time spent on login. We examined if the daily recommended pelvic floor muscle training could be achieved during login. METHODS: Login time was measured on five laptops used in daily care...... in a hospital. Time to conduct pelvic floor training was measured in six volunteers. RESULTS: Median login time/day was 77 minutes and four seconds, and median time to complete exercises was 35 minutes and 14 seconds. CONCULSION: The hypothesis was verified, and further studies to optimize time spent on login...