WorldWideScience

Sample records for kak produkt vyvetrivaniya

 1. Musikalsk Produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Pia; Højlund, Marie Koldkjær; Lasse, Nielsen

  En lærebog for gymnasiet om musikalsk produktion med computeren som kreativt værktøj, som i musik til film og TV, remix, Hip hop mv.......En lærebog for gymnasiet om musikalsk produktion med computeren som kreativt værktøj, som i musik til film og TV, remix, Hip hop mv....

 2. Optimal produktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Öje Danell

  1999-04-01

  Full Text Available Optimal Production in Reindeer Husbandry.There are three ways to optimize the reindeer herd: 1 Adjusting the reindeer number to pasture resources. 2 Keeping as many productive animals in the herd as possible through slaughter. 3 Increasing the herd quality through selection.Renhjorden bör optimeras så att den fungerar som en "skördeapparat" for bete och lämnar största möjliga bidrag till försörjningen för dem som lever av renskötsel. Det finns minst tre sätt att optimera renhjorden, nämligen (1 anpassning av djurantalet till betesresurserna så att djurens kondition och därmed produktiviteten kan bibehållas på hög nivå, (2 utforma renhjordens struktur med hjalp av slaktuttaget så att den innehåller så stor andel produktiva djur som möjligt, och (3 förbättra djurmaterialets produktionsmässiga kvalitet genom urval baserat på registrerad produktion. Betesanpassningen är den mest grundläggande åtgärden och ger den snabbaste effekten. Även hjordstrukturering är en åtgärd som ger relativt snabb effekt och som dessutom kan beslutas och utforas av den enskilde djuraägaren utan att störa den kollektiva renskötseln. Urval är en åtgärd som ger effekt först på längre sikt och därför kräver en konsekvent insats under en längre tid.

 3. Produktion og policy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2017-01-01

  Dette kapitel er en grundlæggende indføring i produktions- og policy-analyse, hvor hovedfokus er tv-produktion i Danmark. Det kan i et vist omfang bredes ud til også at omfatte filmproduktion, eftersom film- og tv-branchen er tæt sammenvævede, mens andre medietyper kræver en mere specifik...... beskrivelse. Anvisninger til, hvordan man laver en grundig produktionsanalyse, er det centrale, men netop mediepolitiske omstændigheder er udslagsgivende for medieproduktionens endelige resultat, så det vil ikke være muligt at adskille produktions- og policy-analyser. Alle medier bliver produceret, og alle...

 4. Kommunale aktiveringsprojekter med produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  .a. at opkvalificere de ledige og styrke deres muligheder for at få et job på almindelige vilkår. På baggrund af data fra alle landets kommuner kortlægger rapporten omfanget og arten af disse særligt tilrettelagte aktiveringsprojekter med produktion og beskriver gruppen af aktiverede. Desuden berører rapporten...

 5. Streaming-video produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, Poul

  2004-01-01

   E-learning Lab på Aalborg Universitet har i forbindelse med forskningsprojektet Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer foretaget en række praktiske eksperimenter med streaming-video produktioner. Hensigten med denne artikel er at formidle disse erfaringer. Artiklen beskriver hele produktionsf...... E-learning Lab på Aalborg Universitet har i forbindelse med forskningsprojektet Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer foretaget en række praktiske eksperimenter med streaming-video produktioner. Hensigten med denne artikel er at formidle disse erfaringer. Artiklen beskriver hele...... produktionsforløbet: fra ide til færdigt produkt, forskellige typer af præsentationer, dramaturgiske overvejelser samt en konceptskitse. Streaming-video teknologien er nu så udviklet med et så tilfredsstillende audiovisuelt udtryk at vi kan begynde at fokusere på, hvilket indhold der er velegnet til at blive gjort...... tilgængeligt uafhængigt af tid og sted. Afslutningsvis er der en række kildehenvisninger, blandt andet en oversigt over de streaming-video produktioner, som denne artikel bygger på....

 6. Streaming-video produktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Grønkjær

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  E-learning Lab på Aalborg Universitet har i forbindelse med forskningsprojektet Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer foretaget en række praktiske eksperimenter med streaming-video produktioner. Hensigten med denne artikel er at formidle disse erfaringer. Artiklen beskriver hele produktionsforløbet: fra ide til færdigt produkt, forskellige typer af præsentationer, dramaturgiske overvejelser samt en konceptskitse. Streaming-video teknologien er nu så udviklet med et så tilfredsstillende audiovisuelt udtryk at vi kan begynde at fokusere på, hvilket indhold der er velegnet til at blive gjort tilgængeligt uafhængigt af tid og sted. Afslutningsvis er der en række kildehenvisninger, blandt andet en oversigt over de streaming-video produktioner, som denne artikel bygger på.

 7. Planung investiver Produkt-Service Systeme

  Science.gov (United States)

  Mannweiler, Carsten; Möhrer, Jürgen; Fiekers, Christoph

  Die im vorliegenden Kapitel beschriebene Planung investiver Produkt-Service Systeme (PSS) bildet die Ausgangsbasis für das Angebot von Produkt-Service Systemen. Innerhalb der Planung sollen systematisch neue Serviceproduktideen generiert werden, die in der anschließenden Entwicklungsphase bis zur Marktreife weiterzuentwickeln sind.

 8. Mass Customization og Postponement - strategier og modeller for integreret produktion og distribution af kundespecifikke produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage U.; Janus, Pagh

  2002-01-01

  Mass Customization er et produktionskoncept, der søger at kombinere masseproduktion og enkeltstyksproduktion på en sådan måde, at det er muligt at "masseproducere" kundespecifikke produkter. Postponement er i denne forbindelse et centralt begreb, idet det vedrører placeringen af dekoblingspunktet...... ("customer order decoupling point"), dvs. placeringen af det lager, hvorfra efterfølgende produktion og distribution er styret af kundespecifikke produkter. I artiklen fokuseres på, at hvis produktion og distribution ikke opfattes som to sekventielle systemer, men som ét integreret system, så opstår der en...

 9. Kaks hiidlast poliitikas / Pille Shalamov

  Index Scriptorium Estoniae

  Shalamov, Pille

  2008-01-01

  Katkendeid Pille Shalamovi uurimustööst "Kaks hiidlast poliitikas", kus käsitletakse Vaino Väljase ja Hillar Elleri rolle Eesti poliitikas. Järgneb: 11. nov. ; 18. nov. ; 21. nov. ; 25. nov. ; 28. nov. ; 2. dets. ; 9. nov ; 16. dets. ; 23. dets. ; 30. dets.

 10. Failure of Kak quantum key distribution protocol

  Indian Academy of Sciences (India)

  Ching-Nung Yang; Su-Hsuan Chu; Bing-Ling Lu

  2005-01-01

  Kak's quantum key distribution (QKD) protocol provides not only the distribution but also the integrity of secret key simultaneously in quantum channel. Consequently the additional exchange of information, used to check whether an eavesdropper exists, is unnecessary. In this comment, we will point out the failure of Kak's protocol and show that Kak's protocol does not have the joint distribution and integration that the author declares in [1].

 11. Euroopa kaks tulevikku / Joschka Fischer

  Index Scriptorium Estoniae

  Fischer, Joschka, 1948-

  2007-01-01

  Autor analüüsib Euroopa Liidu tulevikku, põhiseaduse lepingu väljavaateid ja rõhutab EL-i vajadust toime tulla üleilmsete väljakutsetega, sest 21. sajandil jätkub suurte riikide nagu Hiina, India, USA ja Jaapani tõus. EL-il on kaks võimalust: kas maailmaga kaasa minna või hääbuda, kirjutab autor

 12. Euroopa kaks tulevikku / Joschka Fischer

  Index Scriptorium Estoniae

  Fischer, Joschka, 1948-

  2007-01-01

  Autor analüüsib Euroopa Liidu tulevikku, põhiseaduse lepingu väljavaateid ja rõhutab EL-i vajadust toime tulla üleilmsete väljakutsetega, sest 21. sajandil jätkub suurte riikide nagu Hiina, India, USA ja Jaapani tõus. EL-il on kaks võimalust: kas maailmaga kaasa minna või hääbuda, kirjutab autor

 13. Forskningsbibliotekernes bidrag til produktion af evidensbaseret viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2012-01-01

  Artiklen indeholder en karakteristik af evidensbevægelsens metodemæssige grundlag, hvor det pointeres, at evidensbevægelsen er et forgrenet, internationalt samrabejde om produktion og formidling af systematiske reviews vedr. effektiviteten af offentlige indsatser, interventioner, som hovedformål....

 14. Entwicklung investiver Produkt-Service Systeme

  Science.gov (United States)

  Schweitzer, Eric; Willenborg, Josef; Pier, Marcus; Fuchs, Christian; Jenne, Frank

  Das vorliegende Kapitel behandelt die integrierte Entwicklung investiver Produkt-Service Systeme (PSS). Ziel der PSS-Entwicklung ist es, die in der PSS-Planung (vgl. Kap. 3) gesammelten und ausgewählten Ideen im Rahmen eines PSS-Entwicklungsprojektes systematisch zur Marktreife zu bringen.

 15. Forskningsbibliotekernes bidrag til produktion af evidensbaseret viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2012-01-01

  Artiklen indeholder en karakteristik af evidensbevægelsens metodemæssige grundlag, hvor det pointeres, at evidensbevægelsen er et forgrenet, internationalt samrabejde om produktion og formidling af systematiske reviews vedr. effektiviteten af offentlige indsatser, interventioner, som hovedformål....

 16. Udvikling af virksomhedens transformationssystem (produktions- og distributionssystemet)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Janus Dore

  Denne ph.d.-afhandling behandler emnet udvikling af den industrielle produktionsvirksomheds transformationssystem, der omfatter virksomhedens samlede produktions- og distributionssystem. Der er i de senere år komet stigende fokus på virksomhedernes evne til at skabe differentieret og kundetilpass...

 17. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 18. Typehusbranchens organisation, produktion og marked og innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugbølle, Kim; Forman, Marianne

  Denne dokumentationsrapport beskriver resultaterne af et survey af typehusbranchens organisering, produktion, marked og innovation. På trods af eller måske netop på grund af den aktuelle finanskrise vil en fortsat udvikling af typehusbyggeriet og det industrialiserede byggeri generelt kræve en øget...... forståelse af, hvordan bygherrens og brugernes ønsker, krav og forventninger er med til at forme producenternes produkter og udviklingsstrategier og vice versa. Baseret på et omfattende webbaseret survey via SurveyXact besvarer rapporten fire spørgsmål vedrørende typehusindustrien: - Hvilke karakteristika...... har producenterne? - Hvem er bygherrerne? - Hvilke typer af innovation finder sted? - Hvordan forløber innovationsprocessen? Undersøgelsen yder således et bidrag til en forståelse af byggeriets processer og innovation indenfor et område, som er relativt upåagtet i både dansk og international...

 19. Fremtidens produktion - på mikro og nano niveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter. Efterhån......Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter...

 20. Produktion og afsætning af nicheprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonas Baungaard; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  . Egnsmærker opnår generelt en merpris på 20-30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landmanden “kun” har omkring 13 pct. af forbrugerkronen på Lammefjords-kartofler. Her er der tale om unikke produkter, hvor det i praksis udelukkende er landmanden og landmandens placering og produktion, som skaber de unikke...

 1. Muusikamaailm : Festival "Ultima" Oslos. Kaks juubilari šveitsist. Honeckil juba kaks orkestrit / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2001-01-01

  Nüüdismuusikafestivalist "Ultima" Oslos. šveitsi muusikategelased Tibor Varga ja Rudolf Kelterborn tähistasid juubelit. Noorel austria dirigendi Manfred Honeck'i juhatada on kaks orkestrit- Rootsi Raadio Sümfooniaorkester ja Oslo Filharmoonia Orkester

 2. Muusikamaailm : Festival "Ultima" Oslos. Kaks juubilari šveitsist. Honeckil juba kaks orkestrit / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2001-01-01

  Nüüdismuusikafestivalist "Ultima" Oslos. šveitsi muusikategelased Tibor Varga ja Rudolf Kelterborn tähistasid juubelit. Noorel austria dirigendi Manfred Honeck'i juhatada on kaks orkestrit- Rootsi Raadio Sümfooniaorkester ja Oslo Filharmoonia Orkester

 3. Täikalt leiti kaks Rembrandti

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  Deventeris Hollandis täiturult kasti raamatuid ostnud hollandlane leidis raamatute vahelt kaks Rembrandti oforti: Rembrandti ema portree (1631) ja samaariamehe (1633). Mõlemad tööd on autori poolt signeeritud, üks kunstiekspert on nad juba ehtsaks tunnistanud. Ofortide hinnaks on pakutud u. 250000 krooni.

 4. Kaks vaadet Draamateatri "Kodukohale" / Andres Keil

  Index Scriptorium Estoniae

  Keil, Andres, 1974-

  2006-01-01

  Pakutakse kaks võimalust, kuidas kirjutada Draamateatri lavastusest "Kodukoht" Keila-Joa mõisas (arvustuste pealk. "Draamateater viib Keila-Joal võlumaailma" ja "Näide safe-bet-teatrist"). Mõlemad arvustuse tüübid mõnevõrra utreeritud

 5. "Tvoi glaza, kak dve zvezdõ manjashtshije..." : [luuletused] / Anatoli Sapunov

  Index Scriptorium Estoniae

  Sapunov, Anatoli

  2006-01-01

  Sisu: "Tvoi glaza, kak dve zvezdõ manjashtshije..." ; "Sprossil ja kak-to mudretsa, kak zhizn prozhit vsju do kontsa..." ; "Zdes, v daljokom kraju, gde tumanõ vsjo steljajetsja..." ; "Zhdu s toboi svidanja - ne dozhdus..." ; Sõnu

 6. Fremtidens produktion - på mikro og nano niveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter. Efterhån......Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter....... Efterhånden som produkterne gennem en produktudviklingspro-ces gøres anvendelige for en stor kundekreds, stiger presset i forhold til udvikling af pro-duktionsteknologier, der kan fremstille produkterne billigt og i store styktal. I produktud-viklingen bliver en integreret hensyntagen til materialer...

 7. Elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  Kapitlet introducerer til elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere, som er bogens omdrejningspunkter. Først introduceres til det 21. århundredes kompetencer, der sammen med sociologen Manuel Castells’ forståelse af transformationen til netværkssamfundet står centralt i den...

 8. Fieldbook: Udvikling af embedded systemer & smarte produkter i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik Valentin; Agesen, Mads Kronborg; Nyman, Ulrik Mathias;

  DEN HELT KORTE VERSION I denne fieldbook kan du læse om, hvad der skal gøres, når du vil gå fra industrielt til smart produkt. Fieldbooken giver dig grundlag for at tegne dit eget roadmap for din virksomheds udvikling af smarte produkter og embedded systemer. Det handler om jeres: ¤ Udfordring med...... videre med embedded systemer, og som søger inspiration til at øge jeres kompetencer......., hvordan du bruger technology road maps, Systems Engineering og modeller og kommer videre fra klassiske udviklingsdyder som stage gate og krav. Det krydres med cases og best practices baseret på gennemgående forskningscases fra GN ReSound A/S, MAN Diesel & Turbo A/S, Terma A/S og Seluxit ApS. Fieldbooken...

 9. Mikro- og nanoteknologi - udvikling og industriel fremstilling af fremtidens produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Innovation i området mikro- og nanoteknologi er i høj grad præget at tværfaglighed. De traditionelle discipliner som f.eks. fysik, biologi, medicin og teknik mødes i en fælles udvikling af fremtidens produkter, som kun kan finde sted under tilstedeværelsen af multi-disciplinære kompetencer. Efter...

 10. Natsinimekirjas on kaks Eestiga seotud inimest / Liisi Poll

  Index Scriptorium Estoniae

  Poll, Liisi, 1980-

  2008-01-01

  Natsikuritegude uurimisega tegelev Simon Wiesentali keskus avaldas maailma kümne tagaotsituima natsikurjategija nimekirja, milles on kaks Eestiga seotud inimest - Mihhail Gorshkov ja Harry Männil. Lisa: Kümme karistust ootavat natsi

 11. Venemaa saatis kaks kaugpommitajat Venezuelasse, NATO lennukid sabas / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2008-01-01

  Kaks Venemaa pommilennukit lendasid Venezuelasse, novembris läheb Venezuelasse õppustele Vene sõjalaevade eskaader. Vaatlejate hinnangul on tegemist demonstratiivse vastusega USA sõjalaevade saabumisele Mustale merele. Lisa: Ristleja Peeter Suur

 12. Venemaa saatis kaks kaugpommitajat Venezuelasse, NATO lennukid sabas / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2008-01-01

  Kaks Venemaa pommilennukit lendasid Venezuelasse, novembris läheb Venezuelasse õppustele Vene sõjalaevade eskaader. Vaatlejate hinnangul on tegemist demonstratiivse vastusega USA sõjalaevade saabumisele Mustale merele. Lisa: Ristleja Peeter Suur

 13. Fødevareprodution - håndværk eller industriel produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Alan

  2004-01-01

  Produktion af fødevarer gennemgår i disse år en udvikling, hvor produktionsfaciliteter samles i større enheder, der typisk skal håndtere en bredere vifte af produkter. Artiklen belyser nogle af de behov, der er for nye kompetencer og forbedrede metoder for at tænke integration af mange facetter i...

 14. Kaks kõva kivi ja Eesti Telekom / Villu Zirnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Zirnask, Villu, 1966-

  2004-01-01

  Autori sõnul on Eesti Telekomis (ET) koos kaks kõva kivi - riik ja TeliaSonera. Ta juhib aga tähelepanu, et kui USA ja Euroopa intressimäärad kunagi tõusevad, siis ei ole suure dividendi pärast hoitavad aktsiad enam sama suurepärane kaup kui praegu

 15. kaköha - aktuaalne uurimisteema / Marje Oona

  Index Scriptorium Estoniae

  Oona, Marje, 1963-

  2012-01-01

  TÜ peremeditsiini õppetooli töötajate poolt algatatud uurimistööst, mille eesmärgiks on uurida Bordetella spp. infektsioonide epidemioloogiat, molekulaargeneetikat ja kliinilisi eripärasid ning selgitada läkaköha sagedasema diagnsimise põhjusi Eestis

 16. kaköha - aktuaalne uurimisteema / Marje Oona

  Index Scriptorium Estoniae

  Oona, Marje, 1963-

  2012-01-01

  TÜ peremeditsiini õppetooli töötajate poolt algatatud uurimistööst, mille eesmärgiks on uurida Bordetella spp. infektsioonide epidemioloogiat, molekulaargeneetikat ja kliinilisi eripärasid ning selgitada läkaköha sagedasema diagnsimise põhjusi Eestis

 17. Produkt- og procesegenskaber og forbrugeraccept af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredahl, Lone

  optrådt stadig flere fødevareskandaler over hele Europa. Det gælder for eksempel udbredelsen af BSE med dens forbindelse til den dødelige Kreutzfeldt-Jacobs sygdom, dioxinskandaler og problematikken om salmonella i æg og kød. Dels er en række nye, kontroversielle produktionsteknologier kommet til på...... fødevareområdet fremstår dog i dag som særligt komplekse, blandt andet fordi forbrugerne i stigende grad synes at ønske at inddrage egenskaber ved produkter og deres fremstilling, som de reelt har svært ved at vurdere tilstedeværelsen af - det gælder for eksempel de førnævnte sundhedsmæssige egenskaber og...

 18. Correlation between Ka/Ks and Ks is related to substitution model and evolutionary lineage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Jun; Zhang, Zhang; Vang, Søren;

  2009-01-01

  In 2005, Wyckoff and coworkers described a surprisingly strong correlation between Ka/Ks and Ks in several data sets using the LPB93 algorithm. This finding indicated the possibility of a paradigm shift in the way selection strength can be measured using the Ka/Ks ratio. We carried out a calculat......In 2005, Wyckoff and coworkers described a surprisingly strong correlation between Ka/Ks and Ks in several data sets using the LPB93 algorithm. This finding indicated the possibility of a paradigm shift in the way selection strength can be measured using the Ka/Ks ratio. We carried out...

 19. Modstandssvejsning, Forskning og udvikling på Institut for Produktion og Ledelse, DTU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Niels

  2002-01-01

  Modstandssvejsning finder udbredt anvendelse i industriel produktion af automobiler, fly, elektronik, radiatorer, containere, pumper m.m. til sammenføjning af ens og forskellige metaller (f.eks. C-stål, højstyrkestål, kobber, sølv, nikkel, aluminium og titan legeringer).......Modstandssvejsning finder udbredt anvendelse i industriel produktion af automobiler, fly, elektronik, radiatorer, containere, pumper m.m. til sammenføjning af ens og forskellige metaller (f.eks. C-stål, højstyrkestål, kobber, sølv, nikkel, aluminium og titan legeringer)....

 20. Regulatorische Anforderungen an die Produktion und Qualität pflanzlicher Arzneimittel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hagels, Hansjörg

  2014-09-01

  Full Text Available Entwicklung, Zulassung, Produktion sowie die Vermarktung und der Vertrieb von Arzneimitteln unterliegen in Europa harmonisierten Regularien, die im Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel (Richtlinie 2001/83/EG zusammengefasst sind und auch pflanzliche Arzneimittel einschließen. Bevor Pflanzensammler/anbauer oder Extrakthersteller sich mit der Entwicklung oder auch Produktion von Arzneimittel-Ausgangs- und Rohstoffen beschäftigen ist es deshalb unumgänglich, diese Regularien zu beherrschen und in die Prozesse einzuarbeiten, um eine langfristige konstruktive Kooperation mit pharmazeutischen Unternehmen als Kunden sicher zu stellen.

 1. Er agroforestry en mulig udviklingsvej i økologisk svine- og fjerkræproduktion?

  OpenAIRE

  Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E.

  2015-01-01

  Hvad er agroforestry? Og hvad er idéen bag? - Hvilke fordele/synergieffekter ser I? (diskussion) - Eksempler på agroforestry i Europa - Hvilke udfordringer i den økologiske svine- og fjerkræproduktion kan agroforestry være med til at imødegå? - Er agroforestry en mulig udviklingsvej i DK? Barrierer og udviklingsbehov (diskussion)

 2. Kaks kuud Kalev SPA-s / kommenteerinud Julia Kurbat, Natalia Nazarenko-Kiivikas, Margit Lipstuhl

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Kahe spordiharrastaja Kaur Sau ja Kadri Sõggeli seatud eesmärkidest 2012. aastal ja kehalisest arengust treenides kaks kuud mõnes Tallinna spordiklubis. Treeningutest Kalev Spa Hotel & Water Park'i nimekandvas spordi- ja vabaajakeskuses

 3. Kaks näitlejapreemiat Viribus Unitisele / Riina Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mägi, Riina, 1957-

  2008-01-01

  13. apr. lõppenud üleriigilisest kooliteatrite festivalist. Jõgevamaad esindav Põltsamaa kultuurikeskuse näitering Viribus Unitis võitis kaks näitlejapreemiat. Need said Veiko Porkanen ja Priit Pius

 4. Kaks kirja vennale = Two Letters from Vincent van Gogh to his brother / Vincent van Gogh

  Index Scriptorium Estoniae

  Gogh, Vincent van, 1853-1890

  2008-01-01

  Kunstnik Vincent van Goghi kaks kirja oma vennale Theole. Tõlge vene keelest ja kommentaar Mehis Heinsaarelt. Ingliskeelsed kirjad raamatust "The Complete Letters of Vincent van Gogh", Thames and Hudson, 1979

 5. Kaks kuud Kalev SPA-s / kommenteerinud Julia Kurbat, Natalia Nazarenko-Kiivikas, Margit Lipstuhl

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Kahe spordiharrastaja Kaur Sau ja Kadri Sõggeli seatud eesmärkidest 2012. aastal ja kehalisest arengust treenides kaks kuud mõnes Tallinna spordiklubis. Treeningutest Kalev Spa Hotel & Water Park'i nimekandvas spordi- ja vabaajakeskuses

 6. Eesti filmiamatöörid said UNICA festivalilt kaks pronksi

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Luksemburgis 64. ülemaailmsel amatöörfilmide festivalil UNICA 2002 said eestlased kaks pronksmedalit : Daniel Müntinen filmi eest "Punapäine päikeseloojang" ja Elen Lotman filmi eest "Homo sapiens"

 7. Judokas Indrek Pertelson rajab veel sel aastal kaks spordikeskust / Merike Teder

  Index Scriptorium Estoniae

  Teder, Merike

  2005-01-01

  Tippspordiga lõpparve teinud judoka Indrek Pertelson avab veel sel aastal Tallinnas kaks perespordikeskust, kus peale idamaiste võitlusviiside harrastamise saab ka tervist kontrollida ja jõudu taastada

 8. Kaks kirja vennale = Two Letters from Vincent van Gogh to his brother / Vincent van Gogh

  Index Scriptorium Estoniae

  Gogh, Vincent van, 1853-1890

  2008-01-01

  Kunstnik Vincent van Goghi kaks kirja oma vennale Theole. Tõlge vene keelest ja kommentaar Mehis Heinsaarelt. Ingliskeelsed kirjad raamatust "The Complete Letters of Vincent van Gogh", Thames and Hudson, 1979

 9. Kaks humanismi : minimalistlik ja maksimalistlik inimesekäsitlus / Aleksandr Dugin ; tõlk. Haljand Udam

  Index Scriptorium Estoniae

  Dugin, Aleksandr

  2001-01-01

  Humanismi kaks tahku - minimaalne humanism käsitab inimest kui potensiaalset jumalat, minimaalne humanism käsitab inimest kui aktuaalset jäävat suurust. Lisa: A. Dugini loomingu ülevaade ja meelisteemad

 10. Eesti filmiamatöörid said UNICA festivalilt kaks pronksi

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Luksemburgis 64. ülemaailmsel amatöörfilmide festivalil UNICA 2002 said eestlased kaks pronksmedalit : Daniel Müntinen filmi eest "Punapäine päikeseloojang" ja Elen Lotman filmi eest "Homo sapiens"

 11. Molekulargenetische Optimierung der Sphingoidbasen-Produktion der nicht-konventionellen Hefe Pichia ciferrii

  OpenAIRE

  Schorsch, Christoph

  2012-01-01

  Die nicht-konventionelle Hefe P. ciferrii produziert große Mengen der tetra-acetylierten Sphingoidbase Phytosphingosin (TAPS). Sphingoidbasen sind essentielle Komponenten des stratum corneums, der multilamellaren Barriere der menschlichen Haut, und daher in der Kosmetik-Industrie von großem Interesse. Im Rahmen dieser Arbeit sollte die biotechnologische Produktion der Sphingoidbasen Phytosphingosin, Sphinganin und Sphingosin auf molekularbiologischer Ebene in P. ciferrii charakterisiert und o...

 12. Ambidextrie in Netzwerken komplexer Produkte : Exploration und Exploitation in der Luftfahrtindustrie

  OpenAIRE

  Guffarth, Daniel

  2016-01-01

  Seit jeher steht kaum ein anderes Produkt für Ingenieurskunst, Pioniergeist und das komplexe Zusammenspiel unterschiedlichster Materialien, Technik und Wissen, aber gleichsam auch für so hohe Entwicklungs- und Produktionskosten, wie das Flugzeug. Die Entwicklung solcher Industrien mit komplexen Produkten ist Gegenstand dieser Dissertation. Heute befindet sich die Luftfahrtindustrie in einer industriellen Wachstumsphase, die vor allem den Produktionshochlauf und die Kapitalaneignung, gepaart m...

 13. 'Acompañarnos contentos con la familia' : unidad, diferencia y conflicto entre los Nükak (Amazonia colombiana)

  NARCIS (Netherlands)

  Franky Calvo, C.E.

  2011-01-01

  The Nükak are a people of hunters and gatherers in the Colombian Amazon who call themselves Nükak baka', which can be translated as ‘the true people’. More than a name, this denomination designates a shared moral and political project that enables this people to reproduc

 14. 'Acompañarnos contentos con la familia' : unidad, diferencia y conflicto entre los Nükak (Amazonia colombiana)

  NARCIS (Netherlands)

  Franky Calvo, C.E.

  2011-01-01

  The Nükak are a people of hunters and gatherers in the Colombian Amazon who call themselves Nükak baka', which can be translated as ‘the true people’. More than a name, this denomination designates a shared moral and political project that enables this people to reproduc

 15. Påsætning af PCR produkter på gel

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Mikrobakken vises. Der påsættes 2 l bluejuice i 5 brønde. Pipetten og dens indstilling vises. Pipetten indstilles på 8 l og der tilsættes PCR produkter til de 5 brønde. Gelen vises i elektroforesekaret, og det forklares at vi skal have en markør i brønd 1 og vores prøver i de næste 5 brønde. Pi...

 16. Soja og palmeolie – certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman; Sørensen, Janni Merete

  Danmark importerer betydelige mængder soja og palmeolieprodukter, der er produceret under vilkår, der ikke er godkendt i EU, og som kan have væsentlige negative konsekvenser for landbefolkningens sundhed samt miljø- og naturforhold. I nærværende rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og...... Jordbrug, Aarhus Universitet, der er udarbejdet på anmodning fra Fødevareministeriet, gennemgås foreliggende dokumentation om produktionsforholdene samt aspekter vedrørende certificering af forbedrede metoder i forbindelse med produktion af soya og palmeolie...

 17. Et casestudium af økonomifunktionen i fire danske produktive virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Henrik; Bonnevie Sørensen, Jens

  2015-01-01

  Denne artikel præsenterer resultaterne af en case undersøgelse, der har til hensigt at afdække, hvad der karakteriserer produktive virksomheders økonomifunktion. I undersøgelsen indgår fire større danske virksomheder, som er anerkendte for deres produktivitet. Case undersøgelsen konkluderer...... restriktiv – styring. Den interne regnskabspraksis, der anvendes i de fire virksomheder, har derimod ikke nævneværdige fælles karakteristika....

 18. Styrning av konsumenter mot miljövänligare och hälsosammare produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordström, Leif Jonas; Thunström, Linda

  normen så väljer konsumenter att ta del av information i betydligt större utsträckning. 3. Smak är så avgörande för efterfrågan på livsmedel att hälsomärkning i vissa fall har liten effekt på efterfrågan. 4. Konsumenter har ingen förutfattad mening om att hälsomärkta produkter smakar sämre. 5...

 19. Öise Vahtkonna piketil vahistati kaks rüselejat / Tõnu Lilleorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Lilleorg, Tõnu

  2009-01-01

  2007. aasta aprillirahustuste aastapäeva puhul korraldas poliitiline liikumine Öine Vahtkond 26. aprillil Tallinnas piketi, kus politsei pidas kinni kaks rüselema läinud inimest. Kohal oli ka Läti Euroopa Parlamendi liige Tatjana Ždanoka

 20. Eesti filmiamatööridele kaks pronksi / Jaak Järvine

  Index Scriptorium Estoniae

  Järvine, Jaak

  2002-01-01

  Luksemburgis 64. ülemaailmsel amatöörfilmide festivalil UNICA 2002 said eestlased kaks pronksmedalit : Daniel Müntinen alias Dan Lead filmi eest "Punapäine päikeseloojang" ja Elen Lotman filmi eest "Homo sapiens". Eesti sai ka teenete eest filmiamatörismi arendamisel UNICA suure kuldmedali. Oktoobris on Tallinnas Balti amatöörfilmide avatud festival

 1. Eesti filmiamatööridele kaks pronksi / Jaak Järvine

  Index Scriptorium Estoniae

  Järvine, Jaak

  2002-01-01

  Luksemburgis 64. ülemaailmsel amatöörfilmide festivalil UNICA 2002 said eestlased kaks pronksmedalit : Daniel Müntinen alias Dan Lead filmi eest "Punapäine päikeseloojang" ja Elen Lotman filmi eest "Homo sapiens". Eesti sai ka teenete eest filmiamatörismi arendamisel UNICA suure kuldmedali. Oktoobris on Tallinnas Balti amatöörfilmide avatud festival

 2. Quantitative prediction of molecular clock and ka/ks at short timescales.

  Science.gov (United States)

  Peterson, Grant I; Masel, Joanna

  2009-11-01

  Recent empirical studies of taxa including humans, fish, and birds have shown elevated rates of molecular evolution between species that diverged recently. Using the Moran model, we calculate expected divergence as a function of time. Our findings suggest that the observed phenomenon of elevated rates at short timescales is consistent with standard population genetics theory. The apparent acceleration of the molecular clock at short timescales can be explained by segregating polymorphisms present at the time of the ancestral population, both neutral and slightly deleterious, and not newly arising slightly deleterious mutations as has been previously hypothesized. Our work also suggests that the duration of the rate elevation depends on the effective population size, providing a method to correct time estimates of recent divergence events. Our model concords with estimates of divergence obtained from African cichlid fish and humans. As an additional application of our model, we calculate that K(a)/K(s) is elevated within a population before decaying slowly to its long-term value. Similar to the molecular clock, the duration and magnitude of K(a)/K(s) elevation depend on the effective population size. Unlike the molecular clock, however, K(a)/K(s) elevation is caused by newly arising slightly deleterious mutations. This elevation, although not as severe in magnitude as had been previously predicted in models neglecting ancestral polymorphism, persists slightly longer.

 3. The effects of multiple features of alternatively spliced exons on the KA/KS ratio test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chen Feng-Chi

  2006-05-01

  Full Text Available Abstract Background The evolution of alternatively spliced exons (ASEs is of primary interest because these exons are suggested to be a major source of functional diversity of proteins. Many exon features have been suggested to affect the evolution of ASEs. However, previous studies have relied on the KA/KS ratio test without taking into consideration information sufficiency (i.e., exon length > 75 bp, cross-species divergence > 5% of the studied exons, leading to potentially biased interpretations. Furthermore, which exon feature dominates the results of the KA/KS ratio test and whether multiple exon features have additive effects have remained unexplored. Results In this study, we collect two different datasets for analysis – the ASE dataset (which includes lineage-specific ASEs and conserved ASEs and the ACE dataset (which includes only conserved ASEs. We first show that information sufficiency can significantly affect the interpretation of relationship between exons features and the KA/KS ratio test results. After discarding exons with insufficient information, we use a Boolean method to analyze the relationship between test results and four exon features (namely length, protein domain overlapping, inclusion level, and exonic splicing enhancer (ESE frequency for the ASE dataset. We demonstrate that length and protein domain overlapping are dominant factors, and they have similar impacts on test results of ASEs. In addition, despite the weak impacts of inclusion level and ESE motif frequency when considered individually, combination of these two factors still have minor additive effects on test results. However, the ACE dataset shows a slightly different result in that inclusion level has a marginally significant effect on test results. Lineage-specific ASEs may have contributed to the difference. Overall, in both ASEs and ACEs, protein domain overlapping is the most dominant exon feature while ESE frequency is the weakest one in affecting

 4. Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Christensen

  2016-09-01

  Full Text Available I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at undersøge, hvad man ved om elevers produktion af multimodale tekster. Denne artikel bidrager med en gennemgang af nordisk forskning inden for området og med udblik til den øvrige vestlige verden. Teoretisk beskrives multimodalitet med udgangspunkt i New London Groups programartikel fra 1996 og den udvikling af multimodalitet, som gruppen omkring Kress og van Leeuwen har bidraget med. Resultaterne af forskningsgennemgangen præsenteres i fem temaer: terminologi, didaktik, undervisning, elevudbytte og vurdering. Diskussion pågår løbende inden for hvert tema, og der peges på didaktiske perspektiver.Nøgleord: multimodale tekster, tekstkompetence, elevpræstation, skrive-pædagogik, produktion, vurderingAbstractIn the new curriculum for the subject Danish from 2014, it is a requirement that students should be able to create major multimodal productions. Working with multimodal texts in the mother tongue subject is included in the curricula for all three Scandinavian countries. Therefore, it is relevant to consider what is already recognized as students’ production of multi-modal texts. This article offers a brief review based on the Nordic research together with a brief look towards the rest of the Western world’s research on multimodality. This paper’s theoretical foundation is based on the New London Group’s article from 1996, “Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”, and the development of multimodality that re-searchers and scholars surrounding Kress and van Leeuwen have contributed with. The results of the research will be presented in the following five themes: terminology, education, teaching, pupil performance

 5. Transparent thermal insulation. Products, projects, planning aids; Transparente Waermedaemmung (TWD). Produkte, Projekte, Planungshinweise

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kerschberger, A. [R und K Forschung, Planung, Beratung, Projektsteuerung, Stuttgart (Germany); Platzer, W. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Weidlich, B. [Assmann Beraten und Planen GmbH, Dortmund (Germany)

  1998-12-31

  After a fundamental introduction on transparent thermal insulation engineering 25 projects are presented by illustration and text in detail and connection between architecture, energy concepts and construction are shown. An overview about materials, products and systems of transparent insulation with reference numbers gives readers important hints for planning and construction. Supplementary components like daylighting and shadowing, positive environmental influences and economics of thermal insulation fassades are further topics in some chapters. Hints on planning and construction, a cheklist to assess the qualification of this materials, as an adress part and a listing of sponsor possibilities are further important aids to enable planners a useful application of this futural technology.(GL) [Deutsch] Nach einer grundsaetzlichen Einfuehrung in die Technik der transparenten Waermedaemmung werden 25 Projekte in Wort und Bild ausfuehrlich vorgestellt und die Zusammenhaenge zwischen Architektur, Energiekonzepten und Konstruktion aufgezeigt. Eine Uebersicht ueber TWD-Materialien, -Produkte und -Systeme mit Kenndaten gibt dem Leser wichtige Planungs- und Bauhinweise. Ergaenzende Komponenten wie Tageslichtnutzung und Verschattung, die positiven Umweltauswirkungen und die Wirtschaftlichkeit von TWD-Fassaden sind Gegenstaende weiterer Kapitel. Hinweise fuer die Planungs- und Baupraxis, eine Checkliste zur Beurteilung der TWD-Eignung eines Bauvorhabens, ein Adressenteil und eine Auflistung von Foerdermoeglichkeiten sind weitere wichtige Hilfen, die dem Planer die sinnvolle Anwendung dieser Zukunftstechnologie ermoeglichen. (orig./GL)

 6. Drive design. Mechatronics for production and logistics; Antriebsloesungen. Mechatronik fuer Produktion und Logistik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kiel, Edwin (ed.) [Lenze AG, Aerzen (Germany)

  2007-07-01

  Highly automated production and logistic systems require mechatronic drives. The book describes how industrial production and logistics work, and how the appropriate drive systems should be designed. The function of the mechanical and electronic elements of a drive system is described, including the required software, and the fundamentals of dimensioning are gone into. The authors also discuss engineering, reliability and important life cycle aspects. Applications in material flow and handling technology, in continuous and clocked production lines and finishing processes are presented in twelve sections offering different drive solutions for the motor, current inverter and software, transmission system and mechanical elements. The specific requirements and functionalities of these twelve solutions are presented. The focus is on energy conversion with controlled electric drive systems. (orig.) [German] Hochautomatisierte Produktions- und Logistikanlagen benoetigen mechatronische Antriebsloesungen. Dieses Buch beschreibt, wie die industrielle Fertigung und Logistik arbeitet und wie die hierzu erforderlichen Antriebsloesungen aufgebaut sind. Es wird die Funktionsweise der mechanischen und der elektronischen Elemente eines Antriebssystems einschliesslich der Software beschrieben und ihre Dimensionierungsgrundlagen behandelt. Die Autoren gehen darueber hinaus auf das Engineering, die Zuverlaessigkeit und auf wichtige Aspekte des Lebenszyklus ein. Die Vielzahl der Anwendungen in der Materialfluss- und der Handhabungstechnik, in kontinuierlichen und getakteten Produktionslinien sowie fuer Bearbeitungsprozesse wird in insgesamt zwoelf Antriebsloesungen eingeteilt. Diese umfassen den Motor, den Umrichter mit seiner Software, das Getriebe sowie mechanische Antriebselemente. Es werden die spezifischen Anforderungen und die Funktionalitaet dieser zwoelf Loesungen dargestellt. Dabei konzentrieren sich die Autoren auf die Energieumsetzung mit geregelten elektrischen

 7. Narečie postepeno kak leksičeskij kvantifikator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ristić Stana

  2008-01-01

  Full Text Available (ruski V rabote na osnove analiza primerov upotreblenija narečija postepeno vyjavljajutsja ego obščie harakteristiki i opredeljajutsja grammatičesko-semantičeskie uslovija realizacii ego značenija i funkcii. Narečie postepeno otneseno k polnost'ju pragmatičeskim kvantifikatoram partitivno-distributivnogo tipa, pri ëtom ego partitivnost' organizovana v sootvetstvii s kriteriem vremennój linearnosti. Svojstva partitivnosti distributivnosti i sukcessivnosti, vyražennye u narečija postepeno predstavljajut soboj ingerentnuju harakteristiku složnoj situacii, kotoraja zapolnjaet semantičeskuju valentnost' dannogo odnomestnogo predikata. Rasčlenennost' složnoj situacii, kak neobhodimoe uslovie upotreblenija dannogo narečija, možet byt' realizovana v vide predikativnogo soderžanija i / ili v vide soderžanija argumentov predikata. Vozmožnost' zapolnenija semantičeskoj i sintaksičeskoj valentnosti predikata i / ili semantičeskoj valentnosti ego argumentov osuščestvljaetsja na osnove semantičeskih pravil dvuh tipov, kotorymi opredeljaetsja sfera dejstvija netrivial'nyh značenij narečija postepeno i ego grammatičesko-semantičeskaja sočetaemost'. Različnye grammatičesko-semantičeskie uslovija realizacii ego značenija i funkcii vyjavlennye v rabote, predstavleny v prilagaemoj tablice kak varianty osnovnyh tipov, obuslovlennyh obščimi grammatičeskimi imennymi i glagol'nymi kategorijami, takimi, kak množestvennost' / sobiratel'nost', edinstvennoe čislo i nesoveršennyj vid, soveršennyj vid.

 8. Vartotojų nuomonės apie pasukų produktus bei rinkoje esančių produktų pasiūlos tyrimai

  OpenAIRE

  Vainovskienė, Rimvyda

  2014-01-01

  Literatūros analizė parodė, kad pasukose esančios bioaktyvios medžiagos turi daug teigiamų savybių sveikatai. Pasukose esantis lecitinas dalyvauja žmogaus organizmo riebalų apykaitoje, skatina ląstelių vystymąsi ir augimą, fosfolipidai teigiamai įtakoja smegenų ir nervų sistemos veiklą, sfingomielinas mažina vėžinius susirgimus. Pasukų produktų asortimentas esantis rinkoje labai gausus, gausi pasukų produktų skonių įvairovė. Vartotojai turi galimybę išsirinkti norimą pasukų produktą pagal ...

 9. Kaks kohvikut

  Index Scriptorium Estoniae

  1998-01-01

  Tallinnas Narva mnt. 7a asuva baar-kohviku "Comet" põhiliseks kujunduselemendiks on valgusinstallatsioon ümber kahe metallposti. Sisekujundus: AS Grünberg. Sisearhitekt Maile Grünberg. Ehitas AS Tonerek. Mööbel: T & T Mang, ETK mööbel. Tallinnas Narva mnt. 6 asuva kohvik-kaupluse "Ebell" kujunduses on kasutatud 1960.-70. aastate andy-warholi-stiilis popkunsti motiive. Sisekujundus: AS Grünberg. Sisearhitekt M. Grünberg. Ehitas Estkompexim Toitlustus Ehitus. Mööbel ja dekoratiivmaalingud: AS Posteral. Toolid: AS Saloni. Kohvikute projektid ja valmimine 1997

 10. Mikrokalorimetrická studie bakteriální degradace ropy a ropných produktů

  OpenAIRE

  Bola, Tomáš

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá studiem degradace nafty, jako jednoho z možných produktů ropy pomocí bakteriálních kmenů Pseudomonas Putida a Pseudomonas Chlororaphis. Tato práce je motivována prozkoumáním využitelnosti metody, která nebyla k těmto účelům prozatím používána – kalorimetrická analýza. Pomocí IČ spektrometrie (ATR), kalorimetrie a UV-VIS spektrometrie byla studována míra a charakter interakcí. Kalorimetrická analýza ukázala, že Pseudomonas Putida má větší schopnost degradability...

 11. Hjælper du miljøet ved at spise sundere fastfood? Analyser af produkter udviklet under SpisVel projektet i forhold til traditionel fastfood

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Anne Dahl; Rasmus, Jonathan; Søgaard Jørgensen, Michael

  Mange mennesker køber dagligt fastfood, fordi det er nemt og relativt billigt. Samtidig er der flere undersøgelser, der peger på, at forbrugerne efterspørger et bredere sortiment af sundere og også gerne mere bæredygtige fastfood produkter. Dette er baggrunden for projekt SpisVel, hvor en gruppe af...... produkterne? Er produkterne samtidig mere miljøvenlige end de mere traditionelle fast food produkter? Det ønsker vi svar på med denne undersøgelse. Produkternes miljøbelastning vurderes på to forskellige måder, dels ved et nyudviklet Miljøscorecard under SpisVel, dels ved såkaldte livscyklusanalyser (LCA)....

 12. Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Lars Bo; Jensen, Jørgen Dejgård

  En forøgelse af biomasseproduktionen fra jordbruget og skovbruget samt en inddragelse af hidtil uudnyttet biomasse til bioraffinering vil kunne have konsekvenser for økonomi og beskæftigelse. Der vil være tale om såvel direkte effekter i umiddelbart berørte sektorer som jordbrug, skovbrug og...... biomasseoptimeret scenario, samt et miljøoptimeret scenario. Der er forudsat fire kilder til fremskaffelse af biomasse - omlægning af den egentlige planteproduktion, fx omlægning af afgrødesammensætning, efterafgrøder mv. - indsamling af eksterne biomasseressourcer (vejrabatter, grødeskæring osv.) - biomasse i...... husdyrgødning - øget produktion af biomasse fra skovbruget Produktionsomkostninger i de primære erhverv: Der er udført beregninger af de ekstra omkostninger i tre biomassescenarier i landbrug og skovbrug, defineret som summen af omkostninger til gødning, pesticider, energi, tjenesteydelser, maskiner og...

 13. Utilisation potential of products of microbial coal liquefaction. Final report; Verwertungspotential der Produkte der mikrobiellen Kohleverfluessigung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koepsel, R.; Schmiers, H.; Grosse, S.; Weber, A.

  2002-07-01

  Ever since the discovery in the 1980s that microorganisms are capable of converting coal into soluble products research groups all over the world have been exploring the bioconversion of coal. It was at an advance stage of the present integrated project, which initially only involved microbiology research groups, that the need for a chemical working group with knowledge and experience in the area of coal chemistry and structural analysis of coal was recognised. The task of the chemical working group was to provide knowledge on the chemical nature of bioconversion products and the chemical processes of coal bioconversion. This involved identifying structural changes occurring in the feed coal as well as in its constituent humic acids and macromolecular matrix as a result of the activity of coal degrading microorganisms. [German] Nachdem Anfang der achtziger Jahre entdeckt wurde, dass sich Kohlen durch Mikroorganismen in loesliche Produkte ueberfuehren lassen, agieren weltweit Forschergruppen auf dem Gebiet der Biokonversion von Kohle. In einem fortgeschrittenen Bearbeitungsstadium des Verbundprojektes, an dem zunaechst nur mikrobiologische Arbeitsgruppen beteiligt waren, wurde die Notwendigkeit erkannt, eine chemische Arbeitsgruppe mit Kenntnissen und Erfahrungen auf den Gebieten der Kohlechemie und der Strukturanalytik von Kohlen zu integrieren. Aufgabenstellung der chemischen Arbeitsgruppe war und ist es, Erkenntnisse ueber die chemische Natur der Biokonversionsprodukte und die chemischen Ablaeufe der mikrobiellen Kohlekonversion bereitstellen. Die Aufgabenstellung umfasst die Aufklaerung der strukturellen Veraenderung der Einsatzkohle sowie ihrer Komponenten Huminsaeuren und makromolekulare Matrix durch die Einwirkung kohleabbauender Mikroorganismen. (orig.)

 14. Muusikamaailm : Ateena konkurss tuleb esinduslik. Kaks raamatut juubilar-lauljatest. David Robertson lahkub Pariisist. Jean-Pierre Rampal surnud / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2000-01-01

  Septembris Ateenas toimuvast D. Mitropoulose nim. rahvusvahelisest noorte dirigentide konkursist. Saksamaal ilmus kaks raamatut nimekatelt lauljatelt ئ D. Fischer-Dieskau "Zeit eines Lebens. Auf Fährtensuche" ja J. King'i "Nun sollt Ihr mich befragen". D. Robertson lahkub Ensemble InterContemporaini kunstilise juhi kohalt, dirigendi edasisest tegevuskavast. J.-P. Rampal'i muusikuteest

 15. Muusikamaailm : Ateena konkurss tuleb esinduslik. Kaks raamatut juubilar-lauljatest. David Robertson lahkub Pariisist. Jean-Pierre Rampal surnud / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2000-01-01

  Septembris Ateenas toimuvast D. Mitropoulose nim. rahvusvahelisest noorte dirigentide konkursist. Saksamaal ilmus kaks raamatut nimekatelt lauljatelt ئ D. Fischer-Dieskau "Zeit eines Lebens. Auf Fährtensuche" ja J. King'i "Nun sollt Ihr mich befragen". D. Robertson lahkub Ensemble InterContemporaini kunstilise juhi kohalt, dirigendi edasisest tegevuskavast. J.-P. Rampal'i muusikuteest

 16. Vom grand spectacle zur great season. Das Pariser Théâtre du Châtelet als Raum musikalischer Produktion und Rezeption (1862-1914

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gesa zur Nieden

  2009-12-01

  Full Text Available Das Pariser Théâtre du Châtelet ist als Raum musikalischer Produktion und Rezeption für das Pariser Musikleben um 1900 äußerst repräsentativ – und das sowohl in musik- als auch kulturgeschichtlicher Hinsicht: Es wurde 1862 unter Napoleon III. während der Pariser Haussmannisierung als großes Volkstheater für das operettenhafte Genre des grand spectacle gebaut, das sich vor allem durch seine sensationellen Bühnenbilder auszeichnete und von Potpourris aus beliebten Chansons und Arien begleitet w...

 17. Analiza łańcucha dostaw produktów mlecznych w kontekście zanieczyszczenia środowiska

  OpenAIRE

  Jarzębowski, Sebastian

  2013-01-01

  Within the framework of the paper, primary production and dairy farm stages were identified and analyzed with regard to their impact on the environment. Four aspects were taken into consideration, mainly: global warming, energy use, water use and waste management. Out of all impact categories, the farm phase is localized as the hot spot for environmental degradation. / Synopsis. W artykule zidentyfikowano ogniwa łańcucha dostaw produktów mlecznych oraz przeanalizowano je pod względem oddziały...

 18. Recycling-oriented development of engineered product 2000. Management of complex, conflicting targets. Conference; Recyclingorientierte Entwicklung technischer Produkte 2000. Management komplexer Zielkonflikte. Tagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  This conference focused on practically orientated product development processes that enable efficient management of multiple conflicting targets without neglecting the recycleablility of the products. Further aspects were criteria, methods and evaluation methods as well as the practically orientated application of design rules to achieve innovative, marketable products. Subjects: Methods and instruments - recycling for added value - decision aids - analysis and evaluation - design for environment - the draft regulation VDI 2243, No. 1, 'Recycling-orientated product development'. [German] Themenschwerpunkte dieser von der VDI-Gesellschaft Entwicklung Konstruktion Vertrieb (VDI-EKV) gemeinsam mit der VDI-Koordinierungsstelle Umwelttechnik (VDI-KUT) initiierten Tagung waren zum einen neuangelegte 'praxisorientierte Produkentwicklungsprozesse' ('PEP's'), die es gestatten, vielfaeltige 'Zielkonflikte' effizient zu managen, ohne dabei die Recyclingfaehigkeit der Produkte unter den Tisch fallen zu lassen. Darueber hinaus stand die Anwendung geeigneter Kriterien, Methoden und Bewertungsansaetze sowie die praxisorientierte Umsetzung von Gestaltungsregeln in innovative und marktfaehige Produkte im Mittelpunkt der Vortragsveranstaltung. Den Tagungsrahmen bildeten die Themenschwerpunkte: - Methoden und Instrumente - Wertschoepfung durch Recycling - Entscheidungshilfen - Analyse und Bewertung - Design for Environment sowie der neue Richtlinienentwurf (Gruendruck) VDI 2243, Blatt 1 'Recyclingorientierte Produktentwicklung'. (orig.)

 19. Schlüsselkomponenten für Roboter in der Produktion Roboterhaut und Sicherheitskonzept für die Mensch-Roboter Kooperation

  Science.gov (United States)

  Denkena, B.; Hesse, P.; Friederichs, J.; Wedler, A.

  Vorgestellt wird der Aufbau einer aktiven Sensor-Matrix zur Abstands- und Kontaktdetektion in der Robotik. Diese besteht aus einem Sensornetzwerk zur Fusion und Überlagerung differenter physikalischer Wirkprinzipien. Die Sicherheit der I2C-Bus Kommunikation, der Aufbau der Roboterhaut, Ergebnisse der Abstandsdetektion mit Infrarot-, und Ultraschallsensorik werden dargestellt. Ferner wurden Temperatur-, und Beschleunigungssensoren auf die Oberfläche der Roboterhaut aufgebracht um Informationen über die Umgebung sicher an ein übergeordnetes Leitsystem zu übertragen. Eine unterlagerte sichere Roboterhaut mit Kontaktdetektion zeigt als einfache Schlüsselkomponente ein analoges Ausschaltverhalten für geringe Latenzzeiten. Als Schluss wird auf den Einsatz an einem Industrieroboter in der Produktion ohne trennende Schutzeinrichtungen (OTS) eingegangen.

 20. En dag med vin och historia : Utveckling av en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning

  OpenAIRE

  Salminen, Helen

  2013-01-01

  Dagens resenärer är allt mera intresserade av lokal producerad vin och mat. Under 1990-talet växte enoturismen fram som en nisch och efter alkohollagförändringen 1995 kunde enoturismen också slå rot i Finland. Idag finns det 25 vingårdar runtom i Finland, majoriteten av dessa ligger i södra Finland. Syftet med detta examensarbete är att genom tjänsteutveckling skapa en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning där jag sammanbinder Åbolands Skärgård och enoturismen. För att kunna utveckla denna...

 1. Hints on cost- and energy saving during lime-sand brick production; Hinweise zur Kosten- und Energieeinsparung bei der Kalksandstein-Produktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eden, W.

  2001-05-01

  The publication contains hints for reduction of energy consumption and cost in lime-sand brick production. The information was compiled by Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V. and was derived from technical discussions of the master seminars on production technology of the years 1995 - 2000, consultations form member organizations, or from other sources. [German] Diese Arbeit ist eine Zusammenstellung von Hinweisen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kostensenkung bei der KS-Produktion und soll eine Hilfestellung bei entsprechenden Rationalisierungsmassnahmen in den Mitgliedsunternehmen sein. Die hier aufgefuehrten Hinweise und Anregungen entstammen den Fachdiskussionen der Meisterseminare zur Produktionstechnik aus den Jahren 1995 bis 2000, Beratungsgespraechen fuer Mitgliedsunternehmen oder wurden dem Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV freundlicherweise fuer die Gemeinschaftsarbeit zur Verfuegung gestellt. (orig.)

 2. Perspektiver for global produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Bjørn; Kaas-Pedersen, Carsten; Vesterager, Johan

  1998-01-01

  Denne artikel giver en kort præsentation af Globeman21 (Global Manufacturing in the 21st century), der er et interregionalt industrielt forskningsprojekt under IMS (Intelligent Manufacturing Systems) programmet. Den overordnede vision i Globeman21 er 'The future will see Manufacturing Globally...... Integrated across time and space'. Denne vision har initieret en forskning i ledelse og styring af fremtidens produktionsvirksomheder, hvor emner som extended enterprise, virtual enterprise, netværk, integration, product life cycle management, globalisering og anvendelse af IT, er centrale forskningsområder....

 3. Distribueret global produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Brian Vejrum; Johansen, John; Riis, Jens Ove

  2007-01-01

  "Bevar innovation, markedsføring, og pilotproduktion i hjemlandet og flyt resten til et lavtlønsland" Vi hører ofte ovenstående konklusion på vores diskussion om, hvordan danske virksomheder skal fordele globale roller og strukturere deres produktionsopgave. Den del af diskussionen, som er mindre...... belyst, er de følgevirkninger, som kommer i kølvandet på den forholdsvist ukontroversielle udflytning af standardiserede aktiviteter. Det giver næring til at stille følgende spørgsmål vedrørende ledelse af globalt distribuerede produktionsnetværk: Hvad driver danske virksomheders globale...

 4. Kolakowski : kaks vaatepunkti, kaks dialektikat / Andre Trinity

  Index Scriptorium Estoniae

  Trinity, André, pseud., 1974-

  2004-01-01

  Rets. rmt.: Kolakowski, Leszek. Horror metaphysicus. Tallinn, 2000 ; Kolakowski, Leszek. Religioon : Kui Jumalat ei ole olemas...Jumalast, kuradist, patust ja nn religioonifilosoofia teistest muredest. Tallinn, 2004

 5. Kolakowski : kaks vaatepunkti, kaks dialektikat / Andre Trinity

  Index Scriptorium Estoniae

  Trinity, André, pseud., 1974-

  2004-01-01

  Rets. rmt.: Kolakowski, Leszek. Horror metaphysicus. Tallinn, 2000 ; Kolakowski, Leszek. Religioon : Kui Jumalat ei ole olemas...Jumalast, kuradist, patust ja nn religioonifilosoofia teistest muredest. Tallinn, 2004

 6. Energy from production wastes. Thermal waste disposal makes residual resources available; Energie aus Produktions-Abfaellen. Thermische Entsorgung macht Reststoff-Ressourcen verfuegbar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoelter, G.; Lischke, G.

  1994-03-01

  Proper disposal of residual matter from industrial production causes costs which are yet going to rise in view of our shortage of landfill sites. It is no surprise, that profit-oriented industrialists look towards processing systems which appear promising from the angle of production engineering and business management. One of them is fluidised bed combustion as this is very suitable for the disposal of materials with a high heating potential. There are no costs for depositing transport and third-party management, fuel costs nothing, the environment is not harmed and the method is established and proven. (orig.) [Deutsch] Die korrekte Entsorgung von Produktions-Reststoffen verursacht Kosten, die - wie zu vermuten ist - wegen unseres Deponie-Notstandes in den naechsten Jahren noch steigen werden. Es verwundert daher nicht, dass in das Blickfeld renditeorientierter Unternehmer ploetzlich Verwertungssysteme ruecken, die als produktionstechnisch/betriebswirtschaftlich opportun gelten. Eines davon - und praedestiniert, wenn es um die Entsorgung heizwertreicher Materialien geht: Die Wirbelschichtverbrennung. Deponie-, Transport- und Fremdentsorgungskosten entfallen, der Brennstoff ist zum Nulltarif vorhanden, die Umwelt wird geschont und das Verfahren ist ausgereift und bewaehrt. (orig.)

 7. Studie řízení plynulých materiálových toků s využitím značení produktů

  OpenAIRE

  Šíbl, Josef

  2009-01-01

  Předložená diplomová práce obsahuje analýzu současného stavu zna-čení jednotlivých materiálových prvků vstupující do skladu a během vysklad-nění do výroby. Hlavní část práce je zaměřena na zkrácení průběžných časů během příjmu nového matriálu a vyskladnění materiálu do výroby na základě využití značení produktů. Na základě provedené analýzy bylo navrženo opti-mální řešení implementace značení produktů do výrobní společnosti, byl vy-brán optimální typ čárového kódu a navržen časový harmonogram...

 8. Kaks vastandit / Anneliis Aunapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Aunapuu, Anneliis

  2005-01-01

  Saksa disainerist Konstantin Grcic'ist (s. 1965), kes kasutab materjalidest palju plasti (üks kuulsamaid töid on sõrestiktool "stool one"). Egiptuses sündinud Kanadas üles kasvanud disainerist Karim Rashid'ist (s. 1960), kelle lemmikmaterjaliks on samuti plast. Ühistööna valminud ideaalkodu installatsioonist Kölni mööblimessil 2003. a.

 9. Kak londonski smog

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Õudusmuusikal "Sweeney Todd : Fleet Streeti deemonlik habemeajaja" Stephen Sondheimi muusikali alusel : režissöör Tim Burton : peaosades Johnny Depp, Helena Bonham Carter : Ameerika Ühendriigid - Suurbritannia 2007

 10. Kaks uut noortefilmi

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  7.-20. septembrini näidatakse kinos Sõprus noortefilme : Maiju Ingmani täispikka mängufilmi "Mida iganes, Aleksander" (peaosas Jaak Prints) ja Anu Auna lühifilmi "Indigo tuba" (osades Alo Kõrve, Mirtel Pohla)

 11. Kaks rahvusvahelist kinohiidu

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Suurim filmilevitaja Eestis on seni Forum Cinemas AS, kuid Solarise keskuse valmimisega Tallinnas suurendab meelelahutuskontserni BDG osalusega Baltic Multiplex Ventures Cinamon kobarkinode osatähtsust (hiljuti avati ka Tartus Taskus Cinamon kobarkino)

 12. "Kak stat Aleksandrom Makedonskim"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Antiigiaineline suurfilm "Aleksander" : režissöör Oliver Stone : Aleksander Suure rollis Colin Farrell : Ameerika Ühendriigid 2004. Discover Channeli programmist "Kuidas saada Makedoonia Aleksandriks"

 13. Kak preodolet demografitsheskii krizis?

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Erakondade seisukohad demograafilise kriisi ületamiseks: Tiit Toomsalu - ESDTP, Leonid Tsingisser - ERL, Vladimir Parol - EÜVRP, Erika Kruup - Res Publica, Tatjana Muravjova - Reformierakond, Katrin Saks - Rahvaerakond Mõõdukad, Alfrida Liivak - VEE

 14. Kaks kaptenit / Krister Kivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivi, Krister, 1975-

  2007-01-01

  Väliseestlased Mart ja Peter Hint on teinud silmapaistvat karjääri Ameerika Lennunduses. Mart Hint töötab Boening 767 kaptenina lennukompaniis Delta, Peter Hint töötab lennukompaniis American Airlines

 15. Bastion kak kemping

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Skoone bastioni ja sellega külgneva staadioni arendamise ideekonkursist, premeeritud töödest. I preemia - Maarja Kask, Ralf Lõoke, Karli Luik (AB Salto), II - Timo Subbi, Mihkel Urmet, Taavi Kaldaru (AB Suburb), III - Ott Kadarik, Villem Tomiste, Mihkel Tüür, Paco-Ernest Ulman (AB Kosmos)

 16. Kaks vastandit / Anneliis Aunapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Aunapuu, Anneliis

  2005-01-01

  Saksa disainerist Konstantin Grcic'ist (s. 1965), kes kasutab materjalidest palju plasti (üks kuulsamaid töid on sõrestiktool "stool one"). Egiptuses sündinud Kanadas üles kasvanud disainerist Karim Rashid'ist (s. 1960), kelle lemmikmaterjaliks on samuti plast. Ühistööna valminud ideaalkodu installatsioonist Kölni mööblimessil 2003. a.

 17. Nagu kaks tilka vett

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Valie Export Society poolt valitud tekst noore eesti kunsti kohta 1980. aastate ajalehtedest "Sirp ja Vasar" ning 2006. a. Tallinnas Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse poolt väljaantud artiklikogumikust "Uue nimetaja otsinguid aastal 2000+n : lisandusi eesti kunstiloole"

 18. "Kak stat Aleksandrom Makedonskim"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Antiigiaineline suurfilm "Aleksander" : režissöör Oliver Stone : Aleksander Suure rollis Colin Farrell : Ameerika Ühendriigid 2004. Discover Channeli programmist "Kuidas saada Makedoonia Aleksandriks"

 19. Kaks uut noortefilmi

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  7.-20. septembrini näidatakse kinos Sõprus noortefilme : Maiju Ingmani täispikka mängufilmi "Mida iganes, Aleksander" (peaosas Jaak Prints) ja Anu Auna lühifilmi "Indigo tuba" (osades Alo Kõrve, Mirtel Pohla)

 20. Kaks kaptenit / Krister Kivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivi, Krister, 1975-

  2007-01-01

  Väliseestlased Mart ja Peter Hint on teinud silmapaistvat karjääri Ameerika Lennunduses. Mart Hint töötab Boening 767 kaptenina lennukompaniis Delta, Peter Hint töötab lennukompaniis American Airlines

 1. Nagu kaks tilka vett

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Valie Export Society poolt valitud tekst noore eesti kunsti kohta 1980. aastate ajalehtedest "Sirp ja Vasar" ning 2006. a. Tallinnas Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse poolt väljaantud artiklikogumikust "Uue nimetaja otsinguid aastal 2000+n : lisandusi eesti kunstiloole"

 2. Kaks nostalgiatrippi / Margit Tõnson

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõnson, Margit, 1978-

  2006-01-01

  Tantsulavastusest "Once upon" Kanuti Gildi saalis. Idee ja esitus Krõõt Juurak. Jaan Kruusvalli "Võikõllane üü", lavastaja Enn Keerd, muusikalise kujunduse autor Renate Valme, esietendus 14. okt. Endla teatris

 3. Ugala kaks uuslavastust

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  27. aug. jõuab publiku ette hooaja esimene uuslavastus - A. Noormetsa kirjutatud ja lavastatud "Aastapäeva pidu" Paistu rahvamajas ja 4. sept. esietendub P. Võigemasti lavastuses siberlastest vendade O. ja V. Presnjakovide näidend "Terrorism"

 4. Decommissioning and disposal status of the waste flow tracking and product control system, AVK; Statusbericht zum Abfallfluss-Verfolgungs- und Produkt-Kontrollsystem AVK

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlesinger, H.J. [Gesellschaft fuer Nuklearservice, Essen (Germany)

  2003-06-01

  ermoeglichen. Welche Daten im Zusammenhang mit der Abfallflusskontrolle zu erfassen, zu dokumentieren und aktuell zu halten sind, ist in der so genannten Abfallkontrollrichtlinie des BMU aus dem Jahr 1989 und der StrlSchV aus dem Jahr 2001 spezifiziert. Ergaenzende Anforderungen liefern fuer den Transport die einschlaegigen Gefahrgutvorschriften und fuer die Ablieferung an ein Endlager die Endlagerungsbedingungen. Darueber hinaus koennen aus Genehmigungen fuer die Zwischenlager oder die Konditionierungsstaetten zusaetzliche Anforderungen resultieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzen die deutschen Kernkraftwerksbetreiber im Verbund mit den Konditionierungsstaetten und den externen Zwischenlagern seit Mitte 1991 das Abfallfluss-Verfolgungs- und Produkt-Kontrollsystem AVK in einem Datenverbund, dem so genannten AVK-Verbund, ein. Der Beitrag gibt einen Ueberblick ueber die Grundzuege des AVK und einen kurzen historischen Abriss, erlaeutert die in der neuen StrlSchV gegenueber der Abfallkontrollrichtlinie vorgenommenen Aenderungen und deren Umsetzung im Rahmen der AVK-Modernisierung und geht ausfuehrlich auf die Leistungsmerkmale und das Anwendungsspektrum des aktuellen DV-Programms AVK 3.0 ein. (orig.)

 5. Kommunale aktiveringsprojekter med produktion 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  de ledige og styrke deres muligheder for at få et job på almindelige vilkår. Denne rapport sammenligner ud fra oplysninger fra kommunerne omfanget og arten af disse aktiveringsprojekter i 2005 og 2007. Den viser bl.a., at færre aktiveres på denne måde, og at deltagerne i højere grad tilhører de...

 6. Elevers produktion af multimodale tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke

  2016-01-01

  I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at under...

 7. Marked og produkter i Kenya

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roos, Nanna

  2014-01-01

  Et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøger, hvordan masseproduktion af insekter kan etableres i Kenya og bidrage med fødevarer til mennesker og protein til husdyrfoder.......Et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøger, hvordan masseproduktion af insekter kan etableres i Kenya og bidrage med fødevarer til mennesker og protein til husdyrfoder....

 8. Etablering af global distribueret produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Brian Vejrum; Johansen, John; Riis, Jens Ove

  2007-01-01

    Mange danske produktionsvirksomheder står over for en ny æra, som handler om at udvikle og styre globale distribuerede produktionsenheder og det netværk, disse til sammen danner. Interviews med top- og mellemledere i 15 danske produktionsvirksomheder med varierende størrelse og internationalt...... erfaringsgrundlag viser, at der i begyndelsen af globaliserings- og produktionsudflytningsprocessen isoleret set er stor fokus på omkostningsminimering - nogle gange kædet sammen med ønsker om markedsekspansion, men også at fokus og argumenterne ofte ændrer sig over tid og efterhånden bliver mere nuanceret. Ved...

 9. Marked og produkter i Kenya

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roos, Nanna

  2014-01-01

  Et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøger, hvordan masseproduktion af insekter kan etableres i Kenya og bidrage med fødevarer til mennesker og protein til husdyrfoder.......Et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøger, hvordan masseproduktion af insekter kan etableres i Kenya og bidrage med fødevarer til mennesker og protein til husdyrfoder....

 10. Analýza produktivity

  OpenAIRE

  Vidmanová, Šárka

  2011-01-01

  This thesis deals with the productivity of enterprise, the possibilities of its measurement and increasing productivity through the total productive maintenance. The theoretical part firstly focuses on the measuring total productivity in homogeneous and heterogeneous production and calculation of partial productivities of each production factor. Secondly, it deals with the concept of a total productive maintenance as one of the possible approaches to increasing productivity. In the practical ...

 11. Zvyšování produktivity na obráběcím centru pomocí metody štíhlé výroby

  OpenAIRE

  Illeová, Marie

  2012-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování produktivity pomocí metody štíhlé výroby zvané Lean. V dnešní době je potřeba udržet si přízeň zákazníka a finanční prosperitu firmy. Právě štíhlá výroba se zaměřuje na spokojenost zákazníka a na zvýšení finančního přínosu firmě, tím, že se snaží odstranit plýtvání, která se vyskytují v procesu. Lean Six Sigma je metoda, která se zaměřuje na spokojenost zákazníka (Lean) a na zdokonalování procesů (Six Sigma). Jejím cílem je zvýšit kvalitu a zá...

 12. Kaks paljast ja kaks riides meest / Kätlin Kaldmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaldmaa, Kätlin, 1970-

  2007-01-01

  18.-31. augustini Tallinnas Kanuti Gildi saalis toimunud Augusti tantsufestivali lavastustest : Frans Poelstra ja Robert Steijni "Frans Poelstra, his dramaturge and Bach" ja Jordi Cortési ja Damian Munozi "Hõõguvad söed"

 13. Klenski kak mat i kak zhentsina / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2006-01-01

  Vastukaja Delfis avaldatud Dimitri Klenski artiklile "Prelüüd kolmandale". Autor leiab, et artikkel on kirjutatud endise nõukogude propaganda vaimus ning poliitik ei tunne hästi Lähis-Ida konflikti tausta

 14. Kaks paljast ja kaks riides meest / Kätlin Kaldmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaldmaa, Kätlin, 1970-

  2007-01-01

  18.-31. augustini Tallinnas Kanuti Gildi saalis toimunud Augusti tantsufestivali lavastustest : Frans Poelstra ja Robert Steijni "Frans Poelstra, his dramaturge and Bach" ja Jordi Cortési ja Damian Munozi "Hõõguvad söed"

 15. Sammas number kaks / Karli Luik

  Index Scriptorium Estoniae

  Luik, Karli, 1977-

  2011-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia uue hoone arhitektuurikonkursi võidutöö "Art Plaza" (Taani arhitektuuribürood Sea ja Effekt) muudetud joonistest. Kadunud on hoonesisene avar avalik ruum ja alles on jäänud tihedad, sügavad, kitsaste pimedate koridoridega korrused

 16. Kaks Flavinit korraga / Jaan Elken

  Index Scriptorium Estoniae

  Elken, Jaan, 1954-

  1998-01-01

  Ameerika kunstniku Dan Flavini (1933-1996) loomingust seoses kunstniku neoon-torudest valgusskulptuuride näitusega New Yorgi Leo Castelli galeriis märtsis ja 542 West 22. Tänaval asuvas DIA kunstikeskuses eksponeeritava suure Flavini retrospektiiviga, mis esitleb töid aastaist 1961-1996, avatud 14. juunini. Flavini tsitaat oma ikoonidest aastast 1962. DIA kunstikeskusest (direktor Michael Govan).

 17. Laulupeost kaks filmi / Anneli Ammas

  Index Scriptorium Estoniae

  Ammas, Anneli, 1962-

  2004-01-01

  Tänavusest laulu- ja tantsupeost on Allfilmilt tellinud filmi Prantsuse-saksa telekanal ARTE. USA jaoks teeb filmi "Laulev revolutsioon" USA kompanii Mountain View Production eesti päritolu režissöör Jim Dusty

 18. Iittala kaks Design Plus auhinda

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Frankfurdis messil Ambiente 2007 sai Iittala Design Plus auhinnad 2005. a. Alfredo Häberli loodud küünlaaluste sarja "Tris" ja tööstusdisaini agentuuri Pentagon Designi kujundatud säilitusnõude süsteemi "Jars" eest

 19. Krasota kak blagotvaritelnost / Igor Saveljev

  Index Scriptorium Estoniae

  Saveljev, Igor

  2008-01-01

  Eesti Sportlaste Ühenduse 9. heategevuslik kunstioksjon Tallinnas Nordic Hotel Forumi restoranis Monaco 20. detsembril 2008. Korraldab galerii Rios. Müügis ligi 30 maali Eesti kunstnikelt. Esile toodud Andrew George Winteri (Sindist pärit Andres Jüri Vinter) maali "Purjelaev merel" ja Franz Karl Eduard von Gebhardti "Kristus haigeid tervendamas". Autoritest

 20. Rakverelased toovad Ugalasse kaks lavastust

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  1. veebruaril Ugalas toimuvatest Rakvere teatri külalisetendustest "Kaval-Ants ja Vanapagan" (rahvalike naljandite põhjal lavastanud Erki Aule) ning Nora Ephroni ja Marcy Kahani komöödiast "Kui Harry kohtas Sallyt" (lavastaja Jaanika Juhanson)

 1. Sammas number kaks / Karli Luik

  Index Scriptorium Estoniae

  Luik, Karli, 1977-

  2011-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia uue hoone arhitektuurikonkursi võidutöö "Art Plaza" (Taani arhitektuuribürood Sea ja Effekt) muudetud joonistest. Kadunud on hoonesisene avar avalik ruum ja alles on jäänud tihedad, sügavad, kitsaste pimedate koridoridega korrused

 2. Kaks meest abielluvad / Timo Diener

  Index Scriptorium Estoniae

  Diener, Timo

  2007-01-01

  Komöödiafilm "Kui Chuck abiellub Larryga" ("I Now Pronounce You Chuck and Larry") : režissöör Dennis Dugan : osades Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel : Ameerika Ühendriigid 2007. Lisatud nimekiri "Adam Sandleri menukamad filmid"

 3. Laulupeost kaks filmi / Anneli Ammas

  Index Scriptorium Estoniae

  Ammas, Anneli, 1962-

  2004-01-01

  Tänavusest laulu- ja tantsupeost on Allfilmilt tellinud filmi Prantsuse-saksa telekanal ARTE. USA jaoks teeb filmi "Laulev revolutsioon" USA kompanii Mountain View Production eesti päritolu režissöör Jim Dusty

 4. Kaks kurba armastuslugu / Mai Weiber

  Index Scriptorium Estoniae

  Weiber, Mai

  2000-01-01

  Luigi Pirandello "Täna õhtul improviseerime", lavastaja Jaanus Rohumaa, kunstnik Mae Kivilo. Esitavad EMA Kõrgema Lavakunstikooli 19. lennu üliõpilased. Esietendus 11. dets. Tallinna Linnateatris

 5. Kaks Flavinit korraga / Jaan Elken

  Index Scriptorium Estoniae

  Elken, Jaan, 1954-

  1998-01-01

  Ameerika kunstniku Dan Flavini (1933-1996) loomingust seoses kunstniku neoon-torudest valgusskulptuuride näitusega New Yorgi Leo Castelli galeriis märtsis ja 542 West 22. Tänaval asuvas DIA kunstikeskuses eksponeeritava suure Flavini retrospektiiviga, mis esitleb töid aastaist 1961-1996, avatud 14. juunini. Flavini tsitaat oma ikoonidest aastast 1962. DIA kunstikeskusest (direktor Michael Govan).

 6. Antikristlase kaks ilmumist / Leo Luks

  Index Scriptorium Estoniae

  Luks, Leo, 1976-

  2003-01-01

  Rets. rmt.: Nietzsche, Friedrich. Antikristus : kristluse needmine. Tartu, 2002. Uut tõlget on võrreldud 1919. aastal ilmunud esmatõlkega. Ado Anderkopp'i eessõnast ja kirikuõpetaja Tallmeister'i reageeringust esmatõlkele. "Antikristlasest" kui Nietzsche plaanitud peateose esimesest osast. Ilmunud ka kogumikus Eklektika. Tartu, 2006

 7. Kaks Mari Vaalas / Eha Komissarov

  Index Scriptorium Estoniae

  Komissarov, Eha, 1947-

  1999-01-01

  9. nov.-st galeriis 'Vaal' Mari Roosvaldi maalinäitus 'Persoon'; 10. nov.-st galerii keldrisaalis Mari Kurismaa 'Matemaatika ja metafüüsika'. Mari Roosvaldi kollaazhides on ühendatud maal ja foto.

 8. Iittala kaks Design Plus auhinda

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Frankfurdis messil Ambiente 2007 sai Iittala Design Plus auhinnad 2005. a. Alfredo Häberli loodud küünlaaluste sarja "Tris" ja tööstusdisaini agentuuri Pentagon Designi kujundatud säilitusnõude süsteemi "Jars" eest

 9. Kaks head uudisasja / Eugen Veges

  Index Scriptorium Estoniae

  Veges, Eugen, 1955-

  2008-01-01

  Ilmunud ka:: Sakala 16. juuli lk. 2, Oma Saar 29. juuli lk. 5. . Autor selgitab sisemajanduse kogutoodangu ning elanike ostujõu mõistete erinevust ja põhjendab, miks neid kahte näitajat ei saa omavahel võrrelda, samuti kritiseerib poliitikute suhtumist SKP-sse kui üksnes kvantitatiivsesse näitajasse

 10. Bjuro kak igrushka / Urmas Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Urmas, 1981-2012

  2005-01-01

  Arvutimämgust inspireeritud Martin Aunini projekteeritud büroohoonest Tetris Tallinnas Mustamäel Mustamäe tee 46. 2005. a. valminud hoone fassaadid teeb eriliseks lasuurvärvidega rohe-kollaseks värvitud betoon. Projekteerija: EA Reng. Konstruktor: IB Pike. Infograafika: Andres Rohtla. Kommenteerivad M. Aunin ja Värvistuudio Parem Sein juhataja Margus Pootsmaa

 11. Disainerite kaks liivakasti / Toivo Rande

  Index Scriptorium Estoniae

  Rande, Toivo

  2000-01-01

  Disainer Martin Pärna (eluloolisi andmeid) laud valiti ajakirja 'MD' konkursil möödunud sajandi 200 parema mööblieseme hulka. Sai veel sertifikaadi Der Roter Punkt ja kõrgeima disainitiitli best of the best. Samal ajal Eesti näitus 'Ruum ja vorm' M. Pärna töid ei eksponeerinud.

 12. Krasota kak blagotvaritelnost / Igor Saveljev

  Index Scriptorium Estoniae

  Saveljev, Igor

  2008-01-01

  Eesti Sportlaste Ühenduse 9. heategevuslik kunstioksjon Tallinnas Nordic Hotel Forumi restoranis Monaco 20. detsembril 2008. Korraldab galerii Rios. Müügis ligi 30 maali Eesti kunstnikelt. Esile toodud Andrew George Winteri (Sindist pärit Andres Jüri Vinter) maali "Purjelaev merel" ja Franz Karl Eduard von Gebhardti "Kristus haigeid tervendamas". Autoritest

 13. Kaks Mari Vaalas / Eha Komissarov

  Index Scriptorium Estoniae

  Komissarov, Eha, 1947-

  1999-01-01

  9. nov.-st galeriis 'Vaal' Mari Roosvaldi maalinäitus 'Persoon'; 10. nov.-st galerii keldrisaalis Mari Kurismaa 'Matemaatika ja metafüüsika'. Mari Roosvaldi kollaazhides on ühendatud maal ja foto.

 14. Antikristlase kaks ilmumist / Leo Luks

  Index Scriptorium Estoniae

  Luks, Leo, 1976-

  2003-01-01

  Rets. rmt.: Nietzsche, Friedrich. Antikristus : kristluse needmine. Tartu, 2002. Uut tõlget on võrreldud 1919. aastal ilmunud esmatõlkega. Ado Anderkopp'i eessõnast ja kirikuõpetaja Tallmeister'i reageeringust esmatõlkele. "Antikristlasest" kui Nietzsche plaanitud peateose esimesest osast. Ilmunud ka kogumikus Eklektika. Tartu, 2006

 15. Kaks meest abielluvad / Timo Diener

  Index Scriptorium Estoniae

  Diener, Timo

  2007-01-01

  Komöödiafilm "Kui Chuck abiellub Larryga" ("I Now Pronounce You Chuck and Larry") : režissöör Dennis Dugan : osades Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel : Ameerika Ühendriigid 2007. Lisatud nimekiri "Adam Sandleri menukamad filmid"

 16. Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci nabídky termínovaných vkladů pro fyzické osoby vybraných bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období. Srovnání je provedeno pomocí analýzy nabídky těchto produktů jednotlivých subjektů působících na českém finančním trhu a následné komparaci těchto produktů dle úrokových sazeb, sankce za předčasný výběr a výše minimálního základního vkladu a to prostřednictvím bodovací metody a metody rankingu. Thesis focuses on a comparison ...

 17. Innovative lightweight construction, a key activity of the BMBF outline concept ''Research for tomorrow's production''; Innovativer Leichtbau - eine vordringliche Aktion des BMBF zum Rahmenkonzept ''Forschung fuer die Produktion von morgen''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmidt, A. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Fertigungstechnik und Spanende Werkzeugmaschinen

  2000-07-01

  Unresolved problems in lightweight construction were to be identified, and recommendations for further research were to be derived. Concrete problem solutions were not attempted. Karlsruhe Research Center (FZK) was the project managing organization in the field of production and fabrication technology. The paper presented the methodology, discussed the state of the art, obstacles and research requirements in lightweight engineering. [German] Wesentliches Anliegen der Vordringlichen Aktion Innovativer Leichtbau war es, bislang ungeloeste Probleme der Industrie in Hinblick auf den Einsatz von Leichtbau aufzuzeigen und hieraus die derzeit vordringlichen Forschungsschwerpunkte abzuleiten. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die Vordringlichen Aktionen als Vorbereitung des neuen Rahmenkonzeptes Forschung fuer die Produktion von morgen zu sehen sind. Es sollten keine konkreten Problemloesungen erarbeitet werden. Abgeleitet aus den Arbeiten der sogenannten Vordringliche Aktionen (VA) wurde eine Ausschreibung vom BMBF bekanntgegeben, in der zur Einreichung konkreter Projektideen aufgerufen wurde. Der Innovative Leichtbau ist als eine VA aus dieser Fokussierung hervorgegangen. Dem Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) oblag innerhalb der Sparte Produktion und Fertigungstechnologie (PFT) die Projekttraegerschaft. Der Vortrag gliedert sich wie folgt: 1. Darstellung der Vorgehensweise VA Innovativer Leichtbau 2. Stand von Wissenschaft und Technik 3. Hemmnisse im Bereich Leichtbau 4. Forschungsbedarf bezueglich Leichtbau. (orig./AKF)

 18. Udfordringer og strategier ved produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Theilgaard; Riisager, Anders; Fehrmann, Rasmus

  2009-01-01

  I takt med at verdens olieressourcer forbruges, øges fokus på fornybare brændsler, der ikke medfører stigning i CO2-udledningen. Der er især opmærksomhed på biobrændstoffer som mulige alternativer eller additiver til petrobrændstof...

 19. Integrierte Produktions- und Distributionsplanung mit Routingentscheidungen

  OpenAIRE

  Wendt, Rolf

  2016-01-01

  Die zentrale Problemstellung dieser Arbeit entstammt dem operationellen Supply Chain Management. Es liegen Bestellungen von Kunden vor, für die jeweils zu entscheiden ist, ob sie angenommen werden sollen. Die angenommenen Bestellungen sind auf einem vorhandenen Maschinenpark zu produzieren und fertiggestellte Bestellungen sind an den jeweiligen Kunden auszuliefern. Zu diesem Zwecke steht eine Transporterflotte bereit, wobei die Auslieferung in der Form "Sammelauslieferung mit Rundreise" erfol...

 20. Udfordringer og strategier ved produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Theilgaard; Riisager, Anders; Fehrmann, Rasmus

  2009-01-01

  I takt med at verdens olieressourcer forbruges, øges fokus på fornybare brændsler, der ikke medfører stigning i CO2-udledningen. Der er især opmærksomhed på biobrændstoffer som mulige alternativer eller additiver til petrobrændstof...

 1. Verkeersonveiligheid : produkt van mobiliteit en risico.

  NARCIS (Netherlands)

  Flury, F.C.

  1992-01-01

  All mobility is accompanied by risk, the chance for road users to get involved in accidents and to sustain damage and injury. Lack of traffic safety and the resulting detrimental consequences can be considered as a product of mobility and risk. In this context, special attention is paid to the

 2. Kaks eesti tippgraafikut korraga / Ants Juske

  Index Scriptorium Estoniae

  Juske, Ants, 1956-

  2009-01-01

  Herald Eelma joonistuste näitus "Muutumised" Tallinnas Vabaduse Galeriis 24. juunini. Benjamin Vassermani digitaaltrükkide näitus "Diagnoositud tagasitulek" Tallinna Kunstihoone galeriis 21. juunini

 3. Rousseau kolm korda kaks surmapattu / Toomas Raudam

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudam, Toomas, 1947-

  1995-01-01

  Järg: 27. okt., lk. B2. Rets. rmt.: Rousseau, Jean-Jacques. Üksildase uitaja mõtisklused ; Arutlus teadustest ja kunstidest / tlk. Sirje Keevallik ja Kristiina Ross. Tln.: Perioodika, 1995. (Europeia).

 4. Monopolija kak hobbi / Andrei Akulistõi

  Index Scriptorium Estoniae

  Akulistõi, Andrei

  2006-01-01

  Tallinna Sadama alla kuuluvate Muuga, Kesklinna, Paljassaare ja Paldiski sadamate laevajäätmete kogumine ja utiliseerimine toimub ainult firma Green Marine vahendusel, kes korraldab konkursse ning määrab tariife

 5. Hariliku pliiatsi kaks otsa / Tõnu Kaalep

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaalep, Tõnu, 1966-

  2011-01-01

  Näitus "Harilik" Tallinna Kunstihoone galeriis 6. märtsini 2011, kuraator Margot Kask. MariaUNDmaria (Maria Juur, Maria Arusoo) näitus "Everything Counts In Large Amounts" Tallinna Linnagaleriis 13. märtsini 2011

 6. Vee hind kerkib kaks krooni / Urmas Seaver

  Index Scriptorium Estoniae

  Seaver, Urmas, 1973-

  2005-01-01

  Tallinna linnavalitsus tahab heaks kiita vee hinna kümneprotsendilise hinnatõusu alates 1. jaanuarist 2006. Ühisveevärgist võetud kuupmeeter vett hakkab maksma 12,79 krooni ja reovee ärajuhtimise uus hind on 10,35 krooni. Lisa: Vee hind tõuseb

 7. Viktor Kortshnoi kaks loobumist / Valeri Maksimov

  Index Scriptorium Estoniae

  Maksimov, Valeri, 1949-

  2006-01-01

  Omaaegne teisitimõtleja ja male maailmameistritiitli pretendent Viktor Kortshnoi loobus Tallinnas toimunud Paul Kerese mälestusturniiri finaalturniirist ja Kanal 2 saate Happy Hour teledebatist Anatoli Karpoviga

 8. Ugala toob publiku ette kaks suvelavastust

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  5. juunil esietendub Viljandi Kaevumäel Taago Tubina lavastatud Walter Brandon-Thomase motiividel kirjutatud Mati Undi näidend "Charley tädi" ja 19. juunil Ugala tiigi kaldal Kalju Komissarovi lavastatud Bertolt Brechti "Härra Punttila ja tema sulane Matti"

 9. Kaks uut näitust Kunstihoones

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  20. detsembrist Tallinna Kunstihoones kontseptuaalne kunstiprojekt "Expat-Art-Centre" (koostaja Mathieu Copeland, osalevad Brian Eno, Pierre Huyghe, Ben Kinmont, Claude Leveque, Didier Marcel, Olivier Mosset, Shimabuku, Dan Walsh, Ian Wilson) ning Tallinna Linnagaleriis Marko Mäetamme "Mälestusnäitus"

 10. Kaks rongi kokkupõrkekursil / Joschka Fischer

  Index Scriptorium Estoniae

  Fischer, Joschka, 1948-

  2006-01-01

  Saksa endine välisminister on seisukohal, et Euroopa huve kaitsvate positsioonide kindlustamiseks tuleb rajada sild Türgi kui regiooni turvalisuse nurgakiviga, kuid Euroopa püüab Türgit vältida. Euroopa suhtumine tõukab Türgit oma seniste regionaalsete rivaalide, Venemaa ja Iraani poole

 11. Kaks uut näitust Kunstihoones

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  20. detsembrist Tallinna Kunstihoones kontseptuaalne kunstiprojekt "Expat-Art-Centre" (koostaja Mathieu Copeland, osalevad Brian Eno, Pierre Huyghe, Ben Kinmont, Claude Leveque, Didier Marcel, Olivier Mosset, Shimabuku, Dan Walsh, Ian Wilson) ning Tallinna Linnagaleriis Marko Mäetamme "Mälestusnäitus"

 12. Grill kak stil zhizni / Hilda Vall

  Index Scriptorium Estoniae

  Vall, Hilda

  2007-01-01

  Eesti grillvorstide tootmise turuliider ettevõte Wõro on sel aastal müünud juba üle 300 tonni suvetooteid. Jaanipäevaga seoses prognoositakse müügiarvude suurenemist kahekordseks. Rakvere Lihakombinaat plaanib suurendada grilltoodete müüki 26 %

 13. Linnahalli alale kaks ideed / Piret Peensoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Peensoo, Piret

  2004-01-01

  Esitleti rootsi ja taani arhitektidelt tellitud Tallinna Linnahalli piirkonna ideekavandeid. Vaata ka aadressil www.tcg.ee. Arhitektide Liit palub linnahalli säilimiseks abi rahvusvaheliselt arhitektide liidult ja DOCOMOMO-lt

 14. Kaks doktoritööd

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  20. juunil toimub Tartu Ülikoolis Helena Andresoni meditsiinidoktori väitekirja "Helicobacter pylori genotüübid Eesti krooniliste põletikuliste maohaigustega patsientidel" kaitsmine ning Ruth Rudissaare meditsiinidoktori väitekirja "Atüüpiliste antipsühhootikumide neurofarmakoloogia ning nende toime psühhoosi mudelis loomadel" kaitsmine

 15. John Smithi kaks palet / Johannes Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Johannes, 1965-

  2003-01-01

  Näitus "John Smith. Marko ja Kaido" Tallinna Kunstihoones. Kaido Ole ja Marko Mäetamm esindavad rühmitusena "John Smith" Eestit 2003. a. Veneetsia biennaalil. Ilmunud ka kogumikus "Päevast päeva", lk. 90-96

 16. "Ansip tshmo" kak objekt iskusstva / Nikolai Karajev

  Index Scriptorium Estoniae

  Karajev, Nikolai, 1978-

  2007-01-01

  Briti kunstniku Clare Charnley multimeediainstallatsioon أGift of tongues / keelte andؤ Hobusepea galeriis Tallinnas. Eestipoolseks kaaskunstnikuks projektis on Katrin Kivimaa. Performance'ist أKõneؤ ja alumises galeriis näidatavast videoinstallatsioonist. Clare Charnley ja Katrin Kivimaa koostatud raamatust "So Communication : Translating Each Other's Words"

 17. Bangladeshis madistab kaks naist / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2006-01-01

  Sisepoliitilised pinged Bangladeshis, kus kehtib maailmas küllaltki ainulaadne süsteem, mis näeb ette mõni kuu enne üldvalimisi valitud valitsuse lahkumist ning võimu üleandmist ajutisele üleminekukabinetile

 18. 'Jüri Rumm' : Kaks retroarvustust

  Index Scriptorium Estoniae

  1996-01-01

  Sisu: R. K. P. (Rasmus Kangro-Pool). 'Rummu Jüri' ekraanil (Päevaleht, 13. dets. 1929); J. J--k. (Juhan Jaik). 'Rummu Jüri'. Uus eesti film. (Postimees, 13. dets. 1929). Rets. film: Jüri Rumm. Stsenaariumi aluseks Hans Varessoo romaan 'Jüri Rumm' (Tln., 1908), stsenaariumi autor teadmata. Režissöör John Loop, operaator ja produtsent Konstantin Märska. Konstantin Märska Filmproduktsioon, 1929

 19. Moda kak instrument integratsii / Marina Andrejeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Andrejeva, Marina

  2008-01-01

  Moebutiigi Fashion Palace uute kollektsioonide demonstratsioon Tallinna restoranis Gloria. Näidati mudeleid itaalia kaubamärkide P.A.R.O.S.H. ja Ermano Severino ning prantsuse kaubamärgi YSL sügis-talvistest kollektsioonidest 2008/2009. Ehted olid inglise disainerilt Stephen Websterilt. Värvifotod

 20. Veel kaks miljonit aastat minna! / Tõnu Ojala

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojala, Tõnu, 1969-

  2008-01-01

  Juuni tehnika ajaloos: 25 aastat tagasi väljus USA kosmosesond Pioneer Päikesesüsteemist. 140 aastat tagasi patentis Christopher Lathan Sholes esimese kirjutusmasina. 95 aastat tagasi võttis Henry Ford oma autotehases kasutusele koostekonveieri. 45 aastat tagasi lendas Valentina Tereškova esimese naisena kosmosesse

 1. Kaks lõunamaist lugemikku / Sander Liivak

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivak, Sander

  1996-01-01

  Arvustus: Võrokiilne lugõmik / toim. Marju Kõivupuu, Jüvä Sullõv. 2. tr. Võru Instituut, 1996; Valimik ungari kirjandusest / Toim. Péter Pomozi, Inga Kukk. 2. tr. Trt., 1996. (Tartu hungaroloogia vihikud; 5)

 2. Palestina kak neudavshejesja gossudarstvo / Shlomo Avineri

  Index Scriptorium Estoniae

  Avineri, Shlomo

  2007-01-01

  Palestiina konfliktist. Autor on seisukohal, et kuigi kriisi põhjustes on kerge süüdistada Palestiina poliitilisi liidreid, Iisraeli okupatsiooni või USA poliitikat, peituvad põhjused palestiinlaste suutmatuses ületada ajaloolisi vastuolusid ning luua ühtne ja kooskõlastatult tegutsev valitsus

 3. Kaks intervjuud Sophie Roisiga / Sophie Rois

  Index Scriptorium Estoniae

  Rois, Sophie, 1961-

  2010-01-01

  Saksa Volksbühne truppi näitleja Sophie Roisi mõtteid teatrist ja näitlejatööst. Intervjuu on pärit ajalehtedest Frankfurter Allgemeine Zeitung 2010 aasta jaanuari numbrist ja Planet Interview 2004 aasta juuli numbrist

 4. Kaks kiirpilku draamaprogrammile / Andres Keil, Katrin Ruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Keil, Andres, 1974-

  2006-01-01

  Balti teatrifestivalil "OmaDraama 2006" nähtud etendustest - Rudolfs Blaumanise ja Inga Abele "Kadunud poeg" Peteris Krilovsi lavastuses, Birute Mari monotükk "Poetess", ZUGA Ühendatud Tantsijate "Naine ja hunt", Merle Karusoo "Misjonärid", Mart Kivastiku- Hendrik Toompere "Põrgu Wärk", Anna Brigadere "P.S Pöialpoiss" Andrejs Jarovojs lavastuses ja Leedu Juozas Miltinise nim. Draamateatri "Sügis tuleb läbi metsa"

 5. Mehhikos on ametis kaks presidenti / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2006-01-01

  Senine seaduslik riigipea Vicente Fox lahkus küll uue presidendi Felipe Calderon Hinojosa inauguratsiooni järel 1. detsembril ametist, kuid Mehhiko 1910. aasta revolutsiooni aastapäeval 20. novembril kuulutas end presidendiks ka juulikuiste presidendivalimiste kaotaja Andres Manuel Lopex Obrador

 6. Kaks soome-ugri keeleõppeprojekti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivar Sinimets

  2010-10-01

  Full Text Available There is a traditionally deep interest between Estonia, Finland and Hungary based on linguistic relations. The paper describes projects survival.hu and Te-Le-Hu, the aim of the projects was competence building of teachers of Hungarian working in liberal adult educational institutions. Survival.hu was a communicative beginners teaching package of Hungarian language for Finns. The learning and teaching material (textbooks, teachers' books, phrase book, 2 CD and short course for television focusing on tourism and culture has been warmly welcomed by learners and teachers, the materials have been used in Estonia too. During the Te-Le-Hu project there were held teachers' seminars in Helsinki, in Budapest and seminar for leaners in Kasmu. The benefit of the projects was sharing of good practices, creating new contacts and an European network for teachers of Hungarian for participating countries.

 7. Kuusalus on kaks näitetruppi

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  Kuusalu rahvamaja näitering tõi lavale J. Patricku näidendi "Kummaline missis Savage". Lav. Vendo Peebo Kuusalu näitemänguselts esietendas I. Bresnani ""Hamleti" lavastamine Alamkolka külas". Lav. Saima Merivoo

 8. Ühe riigi kaks valitsust

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Saksamaa poliitilisest olukorrast, mil Saksa president Horst Köhler saatis parlamendi laiali ja kuulutas välja erakorralised valimised. Vt. samas: Liitvabariigi lähiajaloost; Kristlike demokraatide reiting langeb

 9. Vabadussammas : kaks pragmaatilist argumenti / Heie Treier

  Index Scriptorium Estoniae

  Treier, Heie, 1963-

  2008-01-01

  Tallinnasse planeeritavast Vabadussõja võidusambast, võrdluseks Nõukogude okupatsiooniohvrite memoriaali konkursist Riias (võidutöö kunstnik Kristaps Gelzis, arhitekt Ilze Mikelsone, helilooja Voldemars Juhansons)

 10. Võssheje obrazovanije kak nisha Estonii / Stein Skjorshammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Skjorshammer, Stein

  2008-01-01

  Autor analüüsib Eesti võimalusi tagada endale koht juhtivate kõrgharidust pakkuvate riikide hulgas, saada hariduse eksportijaks, arendades haridust üheks tähtsamaks nishiks, et tagada jätkusuutlik kasv

 11. Kak razvivat tramvainuju set Tallinna? / Reedik Võrno

  Index Scriptorium Estoniae

  Võrno, Reedik

  2006-01-01

  Projektist "Tallinna tramm", mille teostatavusuuringu teeb konsortsium, mis ühendab Prantsuse konsultatsioonifirmat Systra, AS-i ETP Grupp ning Hendrikson & Ko. Lk. 16-17 võrdluseks valik rööbastranspordi skeeme Saksamaa ja Šveitsi linnades

 12. Kak obraz vhodit v obraz / Mihhail Shemjakin

  Index Scriptorium Estoniae

  Shemjakin, Mihhail

  2004-01-01

  Vene kunstnik Mihhail Shemjakin endast (A. Ananitshevi intervjuu almanahhist "Mir Mihhaila Shemjakina") ja projekti "Mihhail Shemjakini näitus Tallinnas" autor Marina Tee Tallinna Linnagaleriis toimunud näitusest

 13. Võssheje obrazovanije kak nisha Estonii / Stein Skjorshammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Skjorshammer, Stein

  2008-01-01

  Autor analüüsib Eesti võimalusi tagada endale koht juhtivate kõrgharidust pakkuvate riikide hulgas, saada hariduse eksportijaks, arendades haridust üheks tähtsamaks nishiks, et tagada jätkusuutlik kasv

 14. Rousseau kolm korda kaks surmapattu / Toomas Raudam

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudam, Toomas, 1947-

  1995-01-01

  Järg: 27. okt., lk. B2. Rets. rmt.: Rousseau, Jean-Jacques. Üksildase uitaja mõtisklused ; Arutlus teadustest ja kunstidest / tlk. Sirje Keevallik ja Kristiina Ross. Tln.: Perioodika, 1995. (Europeia).

 15. Kaks Dantet / Linnar Priimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Priimägi, Linnar, 1954-

  2011-01-01

  Arvustus: Dante Alighieri. Jumalik komöödia. Põrgu / tõlkinud Harald Rajamets ; kommentaarid ja järelsõna: Ülar Ploom. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010 ; Dante Alighieri. Jumalik komöödia. Põrgu / tõlkinud Harald Rajamets ; kommenteerinud Ülar Ploom. Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2011. Teose kommentaaridest, kommentaatoriks Ülar Ploom

 16. Kaks intervjuud Sophie Roisiga / Sophie Rois

  Index Scriptorium Estoniae

  Rois, Sophie, 1961-

  2010-01-01

  Saksa Volksbühne truppi näitleja Sophie Roisi mõtteid teatrist ja näitlejatööst. Intervjuu on pärit ajalehtedest Frankfurter Allgemeine Zeitung 2010 aasta jaanuari numbrist ja Planet Interview 2004 aasta juuli numbrist

 17. Kaks doktoritööd

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  20. juunil toimub Tartu Ülikoolis Helena Andresoni meditsiinidoktori väitekirja "Helicobacter pylori genotüübid Eesti krooniliste põletikuliste maohaigustega patsientidel" kaitsmine ning Ruth Rudissaare meditsiinidoktori väitekirja "Atüüpiliste antipsühhootikumide neurofarmakoloogia ning nende toime psühhoosi mudelis loomadel" kaitsmine

 18. Kak zamutit problemu pensii / Janno Reiljan

  Index Scriptorium Estoniae

  Reiljan, Janno, 1951-

  2001-01-01

  Vanaduspension peab olema tulu väljatöötatud aastate eest. Autor: ERL. Parlamendisaadik. Ilmunud ka: Põhjarannik, 12. apr. 2001, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 12. apr. 2001, lk. 2; Koit, 12. apr. 2001, lk. 6; Meie Maa, 12. apr. 2001, lk. 2; Valgamaalane, 17. apr. 2001, lk. 2

 19. Mehhikos on ametis kaks presidenti / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2006-01-01

  Senine seaduslik riigipea Vicente Fox lahkus küll uue presidendi Felipe Calderon Hinojosa inauguratsiooni järel 1. detsembril ametist, kuid Mehhiko 1910. aasta revolutsiooni aastapäeval 20. novembril kuulutas end presidendiks ka juulikuiste presidendivalimiste kaotaja Andres Manuel Lopex Obrador

 20. Kaks rongi kokkupõrkekursil / Joschka Fischer

  Index Scriptorium Estoniae

  Fischer, Joschka, 1948-

  2006-01-01

  Saksa endine välisminister on seisukohal, et Euroopa huve kaitsvate positsioonide kindlustamiseks tuleb rajada sild Türgi kui regiooni turvalisuse nurgakiviga, kuid Euroopa püüab Türgit vältida. Euroopa suhtumine tõukab Türgit oma seniste regionaalsete rivaalide, Venemaa ja Iraani poole

 1. Kaks turgi eepost eesti keeles / Ott Kurs

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurs, Ott, 1939-

  2013-01-01

  Arvustus: Manas : pärimus kangelasest : kirgiisi rahva eepos / [ümberjutustus ja runod: Peeter Ilus ; toimetaja ja järelsõna: Artur Laast ; illustraator Kristina Viin ; kujundaja Mart Anderson]. Ikla : Penikoorem, 2012

 2. Indrek Treufeldti kaks elu / intervjueerinud Tiia Nightingale

  Index Scriptorium Estoniae

  Treufeldt, Indrek, 1969-

  2014-01-01

  Intervjuu telesaate "Kahekõne" saatejuhi ning doktorikraadiga teadlase ja Balti Filmi- ja Meediakooli õppejõu Indrek Treufeldtiga telesaate ja teaduse tegemisest, Eesti ja maailma probleemidest, eesti keele tulevikust

 3. Kaks ehtenäitust Tallinna vanalinnas

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Trieri, Birminghami, Lodzi, Firenze, Porto ja Tallinna ehtekoolkondade tudengite ehtenäitus "Chroma" Tallinnas Hop galeriis 7.-24.09.2006 ja Eesti Kunstiakadeemia tudengite ning hiljutiste lõpetajate ehtekunsti näitus "Monochroma" Restaureerimiskooli ruumes Kanuti Gildis (Pikk 20) 8.-18.09.2006

 4. Kak zamutit problemu pensii / Janno Reiljan

  Index Scriptorium Estoniae

  Reiljan, Janno, 1951-

  2001-01-01

  Vanaduspension peab olema tulu väljatöötatud aastate eest. Autor: ERL. Parlamendisaadik. Ilmunud ka: Põhjarannik, 12. apr. 2001, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 12. apr. 2001, lk. 2; Koit, 12. apr. 2001, lk. 6; Meie Maa, 12. apr. 2001, lk. 2; Valgamaalane, 17. apr. 2001, lk. 2

 5. Kak razvivat tramvainuju set Tallinna? / Reedik Võrno

  Index Scriptorium Estoniae

  Võrno, Reedik

  2006-01-01

  Projektist "Tallinna tramm", mille teostatavusuuringu teeb konsortsium, mis ühendab Prantsuse konsultatsioonifirmat Systra, AS-i ETP Grupp ning Hendrikson & Ko. Lk. 16-17 võrdluseks valik rööbastranspordi skeeme Saksamaa ja Šveitsi linnades

 6. Palestina kak neudavshejesja gossudarstvo / Shlomo Avineri

  Index Scriptorium Estoniae

  Avineri, Shlomo

  2007-01-01

  Palestiina konfliktist. Autor on seisukohal, et kuigi kriisi põhjustes on kerge süüdistada Palestiina poliitilisi liidreid, Iisraeli okupatsiooni või USA poliitikat, peituvad põhjused palestiinlaste suutmatuses ületada ajaloolisi vastuolusid ning luua ühtne ja kooskõlastatult tegutsev valitsus

 7. Pokoja net kak net / Evelyn Sepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepp, Evelyn, 1972-

  2007-01-01

  Riigikogu liige loodab, et peale valimisi kaitseminister Jürgen Ligi poolt kokku kutsutud sõjahaudade komisjon ei kiirusta enam oma otsuste tegemisega, millega võiks kaasneda pronkssõduri teisaldamine

 8. Veel kaks miljonit aastat minna! / Tõnu Ojala

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojala, Tõnu, 1969-

  2008-01-01

  Juuni tehnika ajaloos: 25 aastat tagasi väljus USA kosmosesond Pioneer Päikesesüsteemist. 140 aastat tagasi patentis Christopher Lathan Sholes esimese kirjutusmasina. 95 aastat tagasi võttis Henry Ford oma autotehases kasutusele koostekonveieri. 45 aastat tagasi lendas Valentina Tereškova esimese naisena kosmosesse

 9. Bangladeshis madistab kaks naist / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2006-01-01

  Sisepoliitilised pinged Bangladeshis, kus kehtib maailmas küllaltki ainulaadne süsteem, mis näeb ette mõni kuu enne üldvalimisi valitud valitsuse lahkumist ning võimu üleandmist ajutisele üleminekukabinetile

 10. Soomes ilmub kaks eesti kirjanike raamatut

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Mikä Keränen on tõlkinud soome keelde Mehis Heinsaare "Härra Pauli kroonikad" (Herra Paulin aikakirjat); samuti ilmub eesti groteskse novelli antoloogia "Tallinnasta pois - groteskia virolaista proosaa" (mõlemad kirj. Absurdia). Vt. ka: Looming, 2003, nr. 11, lk. 1749

 11. VAT teatril kaks uut noortelavastust / Tiiu Talvist

  Index Scriptorium Estoniae

  Talvist, Tiiu

  2010-01-01

  VAT teater panustab sel hooajal uutesse laste- ja noortelavastustesse: lisaks itaallaste Nino d’Introna ja Giacomo Ravicchio teksti põhjal valminud seiklusloole „Robinson & Crusoe” (lavastaja Aare Toikka), esietendub aprillis Mare Sabolotny noorte probleemidest kõnelev lavalugu „Kirjaklambritest vöö”. Lavastaja Rein Agur

 12. "Ansip tshmo" kak objekt iskusstva / Nikolai Karajev

  Index Scriptorium Estoniae

  Karajev, Nikolai, 1978-

  2007-01-01

  Briti kunstniku Clare Charnley multimeediainstallatsioon أGift of tongues / keelte andؤ Hobusepea galeriis Tallinnas. Eestipoolseks kaaskunstnikuks projektis on Katrin Kivimaa. Performance'ist أKõneؤ ja alumises galeriis näidatavast videoinstallatsioonist. Clare Charnley ja Katrin Kivimaa koostatud raamatust "So Communication : Translating Each Other's Words"

 13. Kak snimali "Detei Arbata" / Anton Pavlov

  Index Scriptorium Estoniae

  Pavlov, Anton

  2005-01-01

  Venemaa Esimene Kanal näitas eelmise aasta lõpul uut seriaali Anatoli Rõbakovi romaanide "Arbati lapsed", "Hirm" ja "Põrm ja tuhk" alusel : režissöör Andrei Eshpai. A. Rõbakovi raamatutest, filmi saamisloost ja võtetest

 14. John Smithi kaks palet / Johannes Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Johannes, 1965-

  2003-01-01

  Näitus "John Smith. Marko ja Kaido" Tallinna Kunstihoones. Kaido Ole ja Marko Mäetamm esindavad rühmitusena "John Smith" Eestit 2003. a. Veneetsia biennaalil. Ilmunud ka kogumikus "Päevast päeva", lk. 90-96

 15. Ugala toob publiku ette kaks suvelavastust

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  5. juunil esietendub Viljandi Kaevumäel Taago Tubina lavastatud Walter Brandon-Thomase motiividel kirjutatud Mati Undi näidend "Charley tädi" ja 19. juunil Ugala tiigi kaldal Kalju Komissarovi lavastatud Bertolt Brechti "Härra Punttila ja tema sulane Matti"

 16. VAT teatril kaks uut noortelavastust / Tiiu Talvist

  Index Scriptorium Estoniae

  Talvist, Tiiu

  2010-01-01

  VAT teater panustab sel hooajal uutesse laste- ja noortelavastustesse: lisaks itaallaste Nino d’Introna ja Giacomo Ravicchio teksti põhjal valminud seiklusloole „Robinson & Crusoe” (lavastaja Aare Toikka), esietendub aprillis Mare Sabolotny noorte probleemidest kõnelev lavalugu „Kirjaklambritest vöö”. Lavastaja Rein Agur

 17. Kuressaarest kaks laureaaditiitlit / Riina Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mägi, Riina, 1957-

  2008-01-01

  Maakondlikust etlejate konkursist. Žüriisse kuulusid Maret Oomer, Asta Leiten ja Kalle Piiskoppel. 5.-7. klasside arvestuses I koht: Marleen Petersell. Äramärkimist leidsid: Kristian Käresk, Maarja-Liis Mölder ja Anita Tuula. 7.-9. klasside arvestuses I koht: Oliver Taul. Esile tõsteti: Rauno Reinas, Riko Osila, Linda Maisväli ja Piia Puuraid. 10.-12. klasside arvestuses I koht: Karl Sakrits. Ära märgiti: Elin Küti, Virgo Ernits, Maria Orb. Kommenteerisid Asta Leiten, Liann Saage-Vahur. Ka Kuressaares toimunud vabariiklikust etlejate konkursist, kommentaare jagasid Merle Rekaya, Rita Ilves. Zhürisse kuulusid Aare Toikka, Tiina Rebane, Hans Kaldoja, Kristiina Omer ja Keete Viira. Peapreemia nooremas vanuseastmes Markkus Pulgale, keskmises vanuseastmes Anna Talvile ja vanemas vanuseastmes Doris Täkkerile.

 18. Kak snimali "Detei Arbata" / Anton Pavlov

  Index Scriptorium Estoniae

  Pavlov, Anton

  2005-01-01

  Venemaa Esimene Kanal näitas eelmise aasta lõpul uut seriaali Anatoli Rõbakovi romaanide "Arbati lapsed", "Hirm" ja "Põrm ja tuhk" alusel : režissöör Andrei Eshpai. A. Rõbakovi raamatutest, filmi saamisloost ja võtetest

 19. Kaks dokumenti Suvesõjast / Hannes Walter

  Index Scriptorium Estoniae

  Walter, Hannes, 1952-2004

  1991-01-01

  Eesti sõjaväe kapteni K.Vildma koostatud dokument 1943. a. Eesti ohvitseridest, kes viibisid Stablacki sõjavangide laagris. II dokument on "Erna" juhi kolonel Henn-Ants Kurgi aruanne oma üksuse tegevusest vaenlase tagalas

 20. Kak obraz vhodit v obraz / Mihhail Shemjakin

  Index Scriptorium Estoniae

  Shemjakin, Mihhail

  2004-01-01

  Vene kunstnik Mihhail Shemjakin endast (A. Ananitshevi intervjuu almanahhist "Mir Mihhaila Shemjakina") ja projekti "Mihhail Shemjakini näitus Tallinnas" autor Marina Tee Tallinna Linnagaleriis toimunud näitusest

 1. Grill kak stil zhizni / Hilda Vall

  Index Scriptorium Estoniae

  Vall, Hilda

  2007-01-01

  Eesti grillvorstide tootmise turuliider ettevõte Wõro on sel aastal müünud juba üle 300 tonni suvetooteid. Jaanipäevaga seoses prognoositakse müügiarvude suurenemist kahekordseks. Rakvere Lihakombinaat plaanib suurendada grilltoodete müüki 26 %

 2. Hariliku pliiatsi kaks otsa / Tõnu Kaalep

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaalep, Tõnu, 1966-

  2011-01-01

  Näitus "Harilik" Tallinna Kunstihoone galeriis 6. märtsini 2011, kuraator Margot Kask. MariaUNDmaria (Maria Juur, Maria Arusoo) näitus "Everything Counts In Large Amounts" Tallinna Linnagaleriis 13. märtsini 2011

 3. Kaks eesti tippgraafikut korraga / Ants Juske

  Index Scriptorium Estoniae

  Juske, Ants, 1956-

  2009-01-01

  Herald Eelma joonistuste näitus "Muutumised" Tallinnas Vabaduse Galeriis 24. juunini. Benjamin Vassermani digitaaltrükkide näitus "Diagnoositud tagasitulek" Tallinna Kunstihoone galeriis 21. juunini

 4. Vee hind kerkib kaks krooni / Urmas Seaver

  Index Scriptorium Estoniae

  Seaver, Urmas, 1973-

  2005-01-01

  Tallinna linnavalitsus tahab heaks kiita vee hinna kümneprotsendilise hinnatõusu alates 1. jaanuarist 2006. Ühisveevärgist võetud kuupmeeter vett hakkab maksma 12,79 krooni ja reovee ärajuhtimise uus hind on 10,35 krooni. Lisa: Vee hind tõuseb

 5. Moda kak instrument integratsii / Marina Andrejeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Andrejeva, Marina

  2008-01-01

  Moebutiigi Fashion Palace uute kollektsioonide demonstratsioon Tallinna restoranis Gloria. Näidati mudeleid itaalia kaubamärkide P.A.R.O.S.H. ja Ermano Severino ning prantsuse kaubamärgi YSL sügis-talvistest kollektsioonidest 2008/2009. Ehted olid inglise disainerilt Stephen Websterilt. Värvifotod

 6. Pokoja net kak net / Evelyn Sepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepp, Evelyn, 1972-

  2007-01-01

  Riigikogu liige loodab, et peale valimisi kaitseminister Jürgen Ligi poolt kokku kutsutud sõjahaudade komisjon ei kiirusta enam oma otsuste tegemisega, millega võiks kaasneda pronkssõduri teisaldamine

 7. Kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole / Janika Eero

  Index Scriptorium Estoniae

  Eero, Janika

  2004-01-01

  Arvutiekraanil loodav digitrükk on oma olemuselt nüüdisaegne monotüüpia - graafikatehnika, mille esimesed katsetused tehti 17. sajandil. USA matemaatikateadlase Benoit Mandelbrot' fraktalite geomeetria teooriast

 8. Isomalt als neuer Träger schmelzextrudierter Produkte

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Die Schmelzextrusion ist ein Verfahren, welches in der pharmazeutischen Arzneiformenentwicklung für die Formulierung schlecht löslicher Arzneistoffe eine interessante Alternative zu anderen galenischen Maßnahmen der Löslichkeitsverbesserung darstellt. Neben weiteren Vorteilen zeichnet sich die Schmelzextrusion dadurch aus, dass die Löslichkeit und somit auch die Bioverfügbarkeit schlecht wasserlöslicher Arzneistoffe verbessert werden kann. Bisher ist nur eine begrenzte Anzahl an für die Schme...

 9. Dansk produktion i globale værdikæder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, John; Wæhrens, Brian Vejrum; Slepniov, Dmitrij

  for erhvervsfremme, forskning og uddannelse. Denne bog tager udgangspunkt i et projekt under det Strategiske Forskningsråd ”Global Operations Networks (GONE)”, hvor en række produktionsvirksomheders globaliseringsvej og -udfordringer er blevet bearbejdet igennem et workshopforløb med start i 2011 og afslutning i...... 2012. Med udgangspunkt i erfaringer fra 14 deltagende virksomheder - fra fire industrier med stor betydning for den samlede industriproduktion - identificerer vi med denne inspirationsbog en række centrale nye udfordringer for danske industrivirksomheder. Derudover peger vi på, at håndteringen af disse...

 10. Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene; Christensen, Sascha

  2013-01-01

  ‘place of residence’ til listen over sociale karakteristika, der kan hæmme et individs muligheder, idet ”territorial infamy displays properties analogous to those of bodily, moral, and tribal stigmata” (2007: 67). Det er vores udgangspunkt, at diskursen om Udkantsdanmark er en del af et territorielt......Artiklen undersøger hvordan Region Nordjylland (NJ) beskrives i medierne og hvordan diskursen om Udkanten dominerer avisernes fremstilling af regionen . Baggrunden herfor er en interesse for social ulighed, og i denne sammenhæng Wacquants begreb om territorielt stigma (1996, 2007). Wacquant føjer...

 11. Undersøg Natur og Økologisk produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Bettina

  2013-01-01

  Materialer til udskolingens arbejde med Grønt flag temaer Undersøg 7. - 9. klassefordeler Grønt Flags 10 temaer i to bøger, så der er fem temaer i hver bog. Bøgerne er målrettet eleverne i udskolingen og er bygget op, så eleverne opnår en faglig viden inden, at de skal forholde sig til en række af...

 12. Multi-Produkt-Entwicklung - praxisorientierte Werkzeuge und praktische Erfarungen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Niels Henrik; Harlou, Ulf

  2005-01-01

  but among the most important ones are reduced time-to-market, increased product development capacity, and increased sales due more customized products. This change from single product development to multiple product development, e.g. by application of product platforms and modules is a major shift...... or product families. In production the split between preparation and execution has been one of the main reasons for increased productivity and quality. In product development the same phenomena may occur. The challenges in multiple product development are of many types e.g. strategic (portfolio planning...

 13. Efficient production of automotive biofuels; Effektiv produktion av biodrivmedel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gode, Jenny; Hagberg, Linus; Rydberg, Tomas; Raadberg, Henrik; Saernholm, Erik

  2008-07-01

  The report describes opportunities and consequences associated with biomass polygeneration plants, in particular the role that heat plants (HP) or combined heat and power plants (CHP) in district heating systems can play in the production of automotive biofuels. The aim of the report is to provide a knowledge base to stakeholders to help assess energy and environmental benefits associated with collaborative approaches in planning, constructing and operating energy plants. Several configurations are possible for an energy polygeneration plant, but this report focuses on configurations in which a plant for automotive biofuel production and a district heating system with HPs or CHPs have been integrated in some way in order to achieve added value. The modes of integration are several, e.g.: - Supply of process steam from the CHP to the fuel plant, by which the time of operation for the CHP can be extended; Supply of surplus heat from the fuel plant to the district heating system; Material exchange between the systems, by use of residue streams from the fuel plant as fuel in the HP/CHP; Surplus heat from the fuel plant used for drying of the solid fuel to the HP/CHP or for drying of raw material for pellets production; Co-location providing opportunities for shared infrastructure for raw material handling, service systems, utilities and/or logistics. The report principally addresses integration options of the first three types, but describes briefly also pellets production. The starting point for the analysis of integration options is the description of technologies of interest for the production of automotive biofuels. Commercially available technologies are of prime interest, but also a couple of technologies under development are included in this part of the study. In addition to outlining the process characteristics for these processes, surrounding conditions and system requirements are briefly outlined. The results are summarized in Table S1. Ethanol fermentation, production of fatty acid methyl ester (FAME), pellets production and in some cases treatment with hydrogen gas, catalytic depolymerisation and anaerobic digestion can increase the use of steam and heat from district heating. This new 'offset' for heat can increase operational hours for the CHP. Conversely, biomass gasification produces a greater proportion of the necessary process energy internally and the waste heat produced in the process leads to a lower load for heat production in the CHP. These conclusions are illustrated in the form of a diagram of heat output distribution, both for the hypothetical polygeneration plant of ethanol production and for the hypothetical biomass gasification polygeneration plant with production of synthetic natural gas. The calculations are based on a district heating network where the heat is produced from a biofuel driven CHP (89 MW{sub e}, 173 MW{sub heat} and 230 MW{sub fuel}) and a biofuel driven HP. Since the prerequisites for each specific polygeneration plant are different, the effect of integrations in reality would differ from the results of these calculations--but the results give an overview of the consequences of the choice of energy polygeneration plant. Several interesting combinations in the form of biofuel polygeneration plants are already in operation or in the planning stage. Several conceivable alternatives are: - Ethanol production, anaerobic digestion/feed production, heat and power. - Ethanol production, pellets production, greenhouse, heat and power. - Gasification including fuel production, district heating network and pellets production. - Oilseed rape production, RME production, heat and power. - NExBTL production, refinery, district heating network/heat and power. In most cases the overall efficiency of biofuel production is lower than if biomass is used directly in heat and power production as shown in the system analysis. This is, however, in conflict with the increasing demand for biofuels. A biomass polygeneration plant can level out the difference in efficiency rates and provide electricity, heat and biofuel. A biomass polygeneration plant can give a better total energy utilisation than if production is not integrated. Whether integration is profitable or not is dependant on the value of the different products and the alternative production costs. The energy polygeneration plant concept gives individual plants the opportunity to widen their area of operation. But it is important that the planning process carefully considers a number of factors with regard to local and regional conditions: - The possibility of increasing the demand for heat for existing or new CHPs; Availability of raw materials; The market for products and by-products; The market for waste heat; Possibilities for integration with existing or new plants; The existing infrastructure. A carefully prepared design for energy integration can lead to energy savings although the capital investment may be higher.

 14. Film og TV-produktion i USA og Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Erik Nielsen

  1995-09-01

  Full Text Available Med baggrund i den amerikanske film og TV-industris historie diskuterer Poul Erik Nielsen i denne artikel de produktionelle og organisatoriske for- hold og sammenholder dette med den forandringsproces dansk film film og TV-dramatik står midt i. Han fremhæver centrale forskelle mellem det amerikanske og danske system men argumenterer for nædvendigheden af at etablere et samarbejde mellem film og TV-branchen i Danmark, hvis man vil sikre en national filmproduktion og populærkulturel TV-dramatik med bred gennemslagskraft i forhold til publikum.

 15. Bioplastics. Plants, raw materials, products; Biokunststoffe. Pflanzen, Rohstoffe, Produkte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loercks, Juergen [Unternehmensberatung Bioplastics (Germany)

  2005-07-01

  The author of the contribution under consideration reports on bioplastics. At first, the term 'bioplastics' is defined. Subsequently, the properties, the synthesis and the processing of bioplastics are described beside legal aspects, potentials and perspectives.

 16. Kaks grenaderi : [luuletused] / Heinrich Heine ; tlk. August Sang, Ellen Niit, Karl Eduard Sööt, Gustav Wulff-Õis, Minni Nurme, Märt Pukits, Anna Haava, Debora Vaarandi, Jaan Kross, August Annist, Jaan Kärner, Martin Lipp, Jakob Tamm, Eduard Lud

  Index Scriptorium Estoniae

  Heine, Heinrich, 1797-1856

  2006-01-01

  Sisu: Kaks grenaderi ; Ärasõit ; Emale ; "See oli lahkel lehekuul..." ; "Mu silmaveest sigivad lilled..." ; "Su nägu armast, ilusat..." ; "Sääl kõrgel liikumata..." ; "Sind kannan laulu tiivul..." ; "Õrn lootoslill end varjab..." ; "Maailm on juhm, ja juhmimaks..." ; "Kui teaksid lilled aasal..." ; Lüüriline intermetso ; "Maast särava päikese poole..." ; "On suvi nüüd, õhetav suvi..." ; "Näen unes sind ma öösiti..." ; "Puil sügistuul raputab oksi..." ; "Kord mu hämarasse ellu..." ; "Mis peaks küll tähendama..." ; "Sa, kaunis kaluritütar..." ; "Kuu tõusnud kulla karva..." ; "Kuu kui hiiglapomerants..." ; "Öö ligines... Õhtu eha sees..." ; "Ma kaugel horisondil..." ; "Öö vaikuses on linn kõik vaga..." ; "Küll aastad tulevad, kaovad..." ; "Kuu paistis kurvalt - nii nägin und..." ; "Ilm arvab armuvalus..." ; "See, kes esmakordselt armub..." ; "Suveõhtu hämardumas..." ; "Öö on teel... Silm ette vaatab..." ; "Kus on nüüd see kullakene..." ; Mäeidüll ; "Kui sa valge puu all istud..." ; "Jälle süda unest ärkab..." ; "Nägin haldjaid kihutamas..." ; "Ülal tähed kuldseil jalgel..." ; Seraphine : "Öö on mustad tiivad laotand..." ; "Nii vaikselt viirab merepind..." ; "Hämar öö on üle mere..." ; "Kui oleks ta kullast, nii sädeleb..." ; Hortense : "Me tänavanurgal seisime ; "Ei kaua petnud mind see õnn..." ; Klarisse : "On hilja, mis sa naerad mulle..." ; Anno 1839 ; Kus? ; Saladus ; Laatsarus : Surija ; Targad tähed ; Saksamaa ; Elusõit. Eluloolisi andmeid autori kohta lk. 459

 17. Kaks grenaderi : [luuletused] / Heinrich Heine ; tlk. August Sang, Ellen Niit, Karl Eduard Sööt, Gustav Wulff-Õis, Minni Nurme, Märt Pukits, Anna Haava, Debora Vaarandi, Jaan Kross, August Annist, Jaan Kärner, Martin Lipp, Jakob Tamm, Eduard Lud

  Index Scriptorium Estoniae

  Heine, Heinrich, 1797-1856

  2006-01-01

  Sisu: Kaks grenaderi ; Ärasõit ; Emale ; "See oli lahkel lehekuul..." ; "Mu silmaveest sigivad lilled..." ; "Su nägu armast, ilusat..." ; "Sääl kõrgel liikumata..." ; "Sind kannan laulu tiivul..." ; "Õrn lootoslill end varjab..." ; "Maailm on juhm, ja juhmimaks..." ; "Kui teaksid lilled aasal..." ; Lüüriline intermetso ; "Maast särava päikese poole..." ; "On suvi nüüd, õhetav suvi..." ; "Näen unes sind ma öösiti..." ; "Puil sügistuul raputab oksi..." ; "Kord mu hämarasse ellu..." ; "Mis peaks küll tähendama..." ; "Sa, kaunis kaluritütar..." ; "Kuu tõusnud kulla karva..." ; "Kuu kui hiiglapomerants..." ; "Öö ligines... Õhtu eha sees..." ; "Ma kaugel horisondil..." ; "Öö vaikuses on linn kõik vaga..." ; "Küll aastad tulevad, kaovad..." ; "Kuu paistis kurvalt - nii nägin und..." ; "Ilm arvab armuvalus..." ; "See, kes esmakordselt armub..." ; "Suveõhtu hämardumas..." ; "Öö on teel... Silm ette vaatab..." ; "Kus on nüüd see kullakene..." ; Mäeidüll ; "Kui sa valge puu all istud..." ; "Jälle süda unest ärkab..." ; "Nägin haldjaid kihutamas..." ; "Ülal tähed kuldseil jalgel..." ; Seraphine : "Öö on mustad tiivad laotand..." ; "Nii vaikselt viirab merepind..." ; "Hämar öö on üle mere..." ; "Kui oleks ta kullast, nii sädeleb..." ; Hortense : "Me tänavanurgal seisime ; "Ei kaua petnud mind see õnn..." ; Klarisse : "On hilja, mis sa naerad mulle..." ; Anno 1839 ; Kus? ; Saladus ; Laatsarus : Surija ; Targad tähed ; Saksamaa ; Elusõit. Eluloolisi andmeid autori kohta lk. 459

 18. Teatralnõi adjulter kak osnova semeinogo stshastja

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  5.-7. juulini toimuvad Estonia teatris Moskva Mossoveti-nim. Teatri külalisetendused. Juri Jerjomini lavastusest "Mees, naine ja armuke" F. Dostojevski ja I. Turgenevi teoste põhjal, peaosas Valentin Gaft

 19. Geeniuste suvetuuri kaks mässulist / Erkki Luuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Luuk, Erkki, 1971-

  2004-01-01

  Briti Nõukogu toetusel toimuvad Pärnus, Tartus ja Tallinnas inglise filmide päevad "Geeniuste mäss", kus näidatakse seitset inglise väärtfilmi. Analüüsitakse kahte : Stanley Kubricku "Dr. Strangelove" (1964) ja Derek Jarmani "Viimne pilk Inglismaale" ("The Last of England", 1987)

 20. Kaks europarlamendi liiget panid ameti maha / Hendrik Vosman

  Index Scriptorium Estoniae

  Vosman, Hendrik

  2011-01-01

  Suurbritannia nädalalehe Sunday Times ajakirjanikud, kes esitlesid end Brüsseli lobistidena, paljastasid, et Euroopa Parlamendi liikmed Ernst Strasser Austriast, Adrian Severin Rumeeniast ja Zoran Thaler Sloveeniast olid valmis nende käest pistist võtma ning spetsiifilisi seadusemuudatusi läbi suruma

 1. Armeenlane Abovjan ja kaks Parrotit : Tartu kuulsad nimed / Malle Salupere

  Index Scriptorium Estoniae

  Salupere, Malle, 1931-

  2009-01-01

  Oktoobri kekskel peeti TÜ aulas konverents-aktus TÜ kasvandiku ja Armeenia rahvavalgustaja Hatšatur Abovjani 200. sünniaastapäeva puhul. Juttu oli ka Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrotist, kes Abovjani Tartusse tõi ja TÜ rektor Georg Friedrich Parrotist

 2. Uue ajastu kaks ilu / Heili Vaus-Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaus-Tamm, Heili, 1961-

  2007-01-01

  Eesti Muusikaakadeemia sügisfestivalist - avakontserdist 25. IX, kus esines EMTA elektronmuusika stuudio Jean Baptiste Favory juhendamisel; konverentsist "Elektronmuusika ja filosoofia" 26. IX Kultuurikatlas; EMTA nüüdismuusika ansambli kontserdist 26. IX, kus esitati kompositsioonitudengite loomingut; lõppkontserdist 28. IX Krzysztof Penderecki muusikaga

 3. Helen Mirren viis koju kaks Kuldgloobust / Triin Tael

  Index Scriptorium Estoniae

  Tael, Triin

  2007-01-01

  Kuldse Gloobuse auhinna draamakategoorias sai mängufilm "Paabel" ("Babel") : režissöör Alejandro Gonzalez Inarritu : Ameerika Ühendriigid - Mehhiko, 2006. Ka teised Golden Globe filmiauhinna saajad

 4. Kak vazhno znat, tshto mõ pohozhi / Svetlana Jantshek

  Index Scriptorium Estoniae

  Jantshek, Svetlana

  1999-01-01

  Dula Urbani "Hiirte vembud" Vene Draaamateatris, lavastaja Svetlana Krassman, kunstnik Natalja Ossipova (Sankt - Peterburg), koreograaf Elita Erkina, helilooja Nikolai Batshernikov. Esietendus 20. märtsil

 5. Kaks Jeanne d'Arci ja Nosferatu / Sirje Normet

  Index Scriptorium Estoniae

  Normet, Sirje

  2006-01-01

  IX Pimedate Ööde Filmifestival. Lähemalt kontsert-filmiseansist Tallinnas, kus Theodor Dreyeri tummfilmi "Jeanne d'Arci kannatused" (Prantsusmaa 1928) saatis prantsuse muusik Hector Zazou; Dzhanik Faizijevi mängufilmist "Türgi gambiit" (Venemaa 2005); Friedrich Wilhelm Murnau õudusfilmist "Nosferatu - õuduste sümfoonia" (Saksamaa 1922), mida näidati 1. dets. Viru Keskuses ja mille taustaks mängis ansambel Kriminaalne Elevant

 6. Kak trudno ponjat drug druga / Trivimi Velliste ; interv. Tatjana Opekina

  Index Scriptorium Estoniae

  Velliste, Trivimi, 1947-

  2006-01-01

  Riigikoguliige, Isamaa ja Res Publica liidu juhatuse liige vastab küsimustele, mis puudutavad tema kohta Eesti poliitilisel maastikul, osalemist Sinimägedes toimunud 20. Eesti relvagrenaderide diviisi veteranide kokkutulekul ja kokkutuleku mõju poliitilisele stabiilsusele ühiskonnas, pronkssõduri probleemi ja eelseivaid parlamendivalimisi, pangalaenude kasvu Eestis ning Nõukogude okupatsiooni andestamise võimalikkust

 7. Kaks miljonit krooni paras äraelamiseks / Peeter Raidla

  Index Scriptorium Estoniae

  Raidla, Peeter, 1955-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 7. nov. lk. 10-11. Äripäeva koostatud dividendimiljonäride edetabelist Eesti dividendimiljonäride TOP 500. Tabel: Tänavustest esikümnemeestest neli ka varem tabeli eesotsas olnud; Lisa: Number; Metoodika. Vt. samas: Sten-Aleks Pihlaku intervjuud Ragner Matsalu, Jüri Uppini, Sulev Sisaski ja Gunnar Kobiniga

 8. Kaks debüüti / Lilian Vellerand

  Index Scriptorium Estoniae

  Vellerand, Lilian, 1932-

  1997-01-01

  "Shakespeare'i kogutud teosed" ("The Complete Works of William Shakespeare") Rakvere Teatris, lavastaja Ain Prosa ja Friedebert Tuglase - Ingomar Vihmari "Hei, Luciani!" Ugalas, lavastaja Ingomar Vihmar

 9. Jeffektivnye trudovye resursy kak faktor razvitija Kaliningradskoj jekonomiki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fedorov G.

  2015-02-01

  Full Text Available Various studies of economic and geographical relations in Russian regions often overemphasise the role of economy. However, the quality and quantity of human resources is one of the key factors behind distribution and development of production. Human resources are of even more importance in the Kaliningrad exclave. This paper aims to increase understanding of the role of human resources in the economic development of the Kaliningrad region. The study uses the cohort component method, scenario-based forecasting of the development and application of human resources, and econometric calculations of the comparative efficiency of human resources application across a range of economic activities. The author puts forward a number of recommendations for a better application of labour resources through sectoral restructurization of economy (which requires a higher value-added standard and has to be consistent with local natural, human, and innovation resources and through improvement of the professional training system.

 10. Helen Mirren viis koju kaks Kuldgloobust / Triin Tael

  Index Scriptorium Estoniae

  Tael, Triin

  2007-01-01

  Kuldse Gloobuse auhinna draamakategoorias sai mängufilm "Paabel" ("Babel") : režissöör Alejandro Gonzalez Inarritu : Ameerika Ühendriigid - Mehhiko, 2006. Ka teised Golden Globe filmiauhinna saajad

 11. Kaks hilise armastuse minu-raamatut / Brita Melts

  Index Scriptorium Estoniae

  Melts, Brita, 1984-

  2016-01-01

  Arvustus: Minu lamp põleb : Betti Alveri ja Mart Lepiku kirjavahetus 1947-1970 / koostanud Kristi Metste ja Eve Annuk. Tallinn : Varrak, 2015 ; Minu põsk sinu põse vastu : Eduard Vilde kirjad Rahelile / koostanud Kairi Tilga. Tallinn : Hea Lugu, 2015

 12. Kaks uut näitust 24 tunni galeriis

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Aadressil www.kunstikeskus.ee väljapanekud "Suur Hiina naeratus" hiina kunstnike - Song Haizeng, Du Xinjian, Xue Jiye, Wang Jing, Wu Meng Chun, Zhong Biao - töödest ja "Raffa oma galerii" kunstilehekülge külastanud inimeste online-joonistusmasina abiga joonistatud piltidest

 13. Kak trudno ponjat drug druga / Trivimi Velliste ; interv. Tatjana Opekina

  Index Scriptorium Estoniae

  Velliste, Trivimi, 1947-

  2006-01-01

  Riigikoguliige, Isamaa ja Res Publica liidu juhatuse liige vastab küsimustele, mis puudutavad tema kohta Eesti poliitilisel maastikul, osalemist Sinimägedes toimunud 20. Eesti relvagrenaderide diviisi veteranide kokkutulekul ja kokkutuleku mõju poliitilisele stabiilsusele ühiskonnas, pronkssõduri probleemi ja eelseivaid parlamendivalimisi, pangalaenude kasvu Eestis ning Nõukogude okupatsiooni andestamise võimalikkust

 14. Kaks elunägemist Edinburghi rahvusvaheliselt filmifestivalislt / Siim Vatalin

  Index Scriptorium Estoniae

  Vatalin, Siim

  2007-01-01

  Edinburghi rahvusvahelisest filmifestivalist. Kahest festivalil linastunud dokumentaalfilmist - "Klooster. Hr Vig ja nunn" ("The Monastery: Mr Vig and the Nun"), Taani 2006, režii ja kaamera Pernille Rose GrınkjΜr ja "Kuidas toota vastuhakku? Michael Moore'i varjatud pale" ("Manufacturing Dissent: Uncovering Michael Moore"), Kanada 2007, režii Deborah Melnik ja Rick Caine, kaamera Rick Caine

 15. Kaks Narri ja Kuningat. Aga nii erinevad / Margot Visnap

  Index Scriptorium Estoniae

  Visnap, Margot, 1959-

  2010-01-01

  Arvustus: Neimar, Reet ja Purje, Pille-Riin. Jüri Järvet. Narr ja kuningas. Tallinn : Eesti Teatriliit, 2009 ; Kandiline Kaarel Ird : Dokumente ja kommentaare / koostanud Jaak Viller.Tallinn : Eesti Teatriliit, 2009

 16. Zepp Grafelin on koostanud kaks näitust : ...

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Meriton Grand Hotel Tallinn ruumides koostöös Eiri Foto OÜ-ga koostatud näitus "SAPA fotod mai 2004" ja Radisson SAS-i konverentsikeskuses koostöös Colorlinega koostatud näitus "Vaatega linn. City with a view" Autorid Arne Maasik ja Lembit Kibur, tootja Zepp Grafelin

 17. Hotel kak lutshshe, a... / Margarita Kornõsheva

  Index Scriptorium Estoniae

  Kornõsheva, Margarita, 1957-

  2006-01-01

  OÜ Amphenol Eesti tegevdirektor Aleksandr Antonov suunas seoses tellimuste vähesusega 50 töötajat ajutiselt tööle firmasse Elcoteq. Mitmed töötajatest leiavad, et direktor rikkus töölepingu seadust ja on pöördunud Töövaidluskomisjoni poole

 18. Kaks õhtut TMMis / Alo Põldmäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Põldmäe, Alo, 1945-

  2000-01-01

  23. II avati teatri- ja muusikamuuseumi ekspositsioonisaalis vitriin Miliza Korjuse kostüümiga, milles laulja esines 23. X 1944 Carnegie Hallis. Kostüümi valmistas Hattie Carnegie, kinkis TMMile M. Korjuse poeg Richard Foelsch

 19. Ainult kaks küsimust / Kaarel Väli

  Index Scriptorium Estoniae

  Väli, Kaarel

  2011-01-01

  Tallinnas toimunud 5. rahvusvahelise laste ja noorte moeteatrite festivali „Max Moda 2011" žürii liige Kaarel Väli põhjustest, miks osutus parimaks Moskva moeteater, Eesti võistlejate esinemisest

 20. Kaks konverentsi / Haldur Õim, Mare Koit

  Index Scriptorium Estoniae

  Õim, Haldur, 1942-

  2013-01-01

  Kahest eri tehisintellektikonverentsi tööpajast: CMNA-2012 (Computational Models of Natural Argument) Montpellier's 27.-31.8.2012, mis käsitles argumenteerimist ja keelt ning argumendi struktuuri ; SemDial-2012 Pariisis 19.-21.9.2012, mis toob kokku dialoogi semantika ja pragmaatika uurijaid

 1. Järele jäi kaks / John Hooper

  Index Scriptorium Estoniae

  Hooper, John

  2007-01-01

  Itaalia on maa, kus eelistatakse evolutsiooni revolutsioonile, kuid aeg ajalt jõuab meeleheide sellise piirini, et tekivad murrangulised muutused, näiteks 1990. aastate alguses. 2008. aasta võib jälle olla selline aeg

 2. Kaks debüüti / Lilian Vellerand

  Index Scriptorium Estoniae

  Vellerand, Lilian, 1932-

  1997-01-01

  "Shakespeare'i kogutud teosed" ("The Complete Works of William Shakespeare") Rakvere Teatris, lavastaja Ain Prosa ja Friedebert Tuglase - Ingomar Vihmari "Hei, Luciani!" Ugalas, lavastaja Ingomar Vihmar

 3. Geeniuste suvetuuri kaks mässulist / Erkki Luuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Luuk, Erkki, 1971-

  2004-01-01

  Briti Nõukogu toetusel toimuvad Pärnus, Tartus ja Tallinnas inglise filmide päevad "Geeniuste mäss", kus näidatakse seitset inglise väärtfilmi. Analüüsitakse kahte : Stanley Kubricku "Dr. Strangelove" (1964) ja Derek Jarmani "Viimne pilk Inglismaale" ("The Last of England", 1987)

 4. Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. III

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mall Hiiemäe

  2000-01-01

  Full Text Available The Baltic herring Clupea harengus membras, a local subspecies of the North Atlantic herring which had reached the Baltic Sea nearly 5,000 years ago, is probably the most important food fish (for salting both in the coastal regions as well as everywhere else in Estonia. The need to determine the exact time of fishing has inspired nearly 30% of its popular names, mainly on the basis of orientation to phenological phenomena or popular festivals.Vendace/whitefish? Coregonus albula and rudds Rutilus rutilus and Scardinius erythrophthalmus, as common fresh-water fishes, are mentioned mostly in relation to omens. According to a legend the smelt Osmerus eperlanus smelled of horsemeat, as the fish were believed to have been born of drowned horses. According to ichthyologists, reports stating that the freshwater form of this species usually found in Lake Peipus had also been discovered in Estonia's largest inland-lake (Lake Võrtsjärv date back to the 19th century. By the mid-20th century the species had disappeared from Lake Võrtsjärv. A popular belief accuses the competing Russian fishers who had used magic to make the fish disappear (Orthodox peoples ate primarily fish during the Lent.The Baltic cod Gadus morhua callarias was traditionally caught with trawl-lines, as suggest the words of the spelling song in the article. The making of cod line was also associated with magic. Similar to the pike, the Baltic cod was considered a mythological being of the underworld (it has been called a one-eyed hog, piglet, etc.. The outward appearance of the fish has become to be thought as resembling the face of the Evil One (cf. Loorits 1926: US 95.Various long-jawed species of fish have been popularly called 'windfish'. In coastal villages people used to hang the windfish outside and use it as a windsock. The coming of garpike Belone belone to the coastal waters before the Midsummer Day indicates the beginning of the Baltic herring's fishing season.Sturgeon Acipenser sturio was once considered an important food fish in Estonia, both for its flesh as well as roe. The collection of folklore at the second half of the 19th century began too late to find reports on this wholly agreeable species. Stylised figures of two sturgeons were depicted on the blazon of Narva town, and the 17th century öre coined in Narva. Remarkably, the popular name of the fish on the northern coast of Estonia was samb. According to the Finnish legends, sampo-fish was a giant mythical fish. And the Finno-Ugric myth about the three primordial bearers of the Earth is associated to the three sturgeons of the rivers. We might assume that the mythological concept which was inspired by the huge dimensions of the fish rather than particular species or family, concerned also other large fish (pike, sheatfish. The Russian word som and the Latvian word sams denoting sheatfish, not sturgeon, suggest the same. A legend from South-East Estonia concerning weatherfish Misgurnus fossilis or Cobitis fossilis, tells a story, where one of the characters, according to the register, was a snake (cf. Aa US 61. The Evil One tempted the rat to chew a hole into [Noah's] Ark, but the weatherfish closed the opening with its tail. There upon God rewarded weatherfish by naming them the best of fishes. A belief report from the northern coast of Lake Peipus contends that weatherfish could turn into snakes. And as weatherfish (much like eel resemble snakes in many ways, the folkloric transmittance from one species to another is quite logical and expected.

 5. Euroopal on kaks põllumajanduspoliitikat / Annika Poldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Poldre, Annika

  2005-01-01

  Euroopa Parlamendi põllumajandus- ja maaelu arengu komiteesse kuuluvad sotsiaaldemokraadid Csaba Sandor Tabajdi Ungarist, Bogdan Golik Poolast ning Luis Manuel Capoulas Santos Portugalist peavad Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat liiga liberaalseks

 6. Ainult kaks küsimust / Aleksandr Žedeljov

  Index Scriptorium Estoniae

  Žedeljov, Aleksandr

  2010-01-01

  Vene Teatris juunis 2011 esietenduvast live performance'ist "Alice", mis koosneb kaasaegsest koreograafiast, originaalsest autorimuusikast. videost, animatsioonist ja varjuteatrist. Lewis Carroll'i teosel "Alice Imedemaal" põhineva lavastuse autorid on Olga Privis, Aleksandr Žedeljov, MTÜ Fat Snail, MTÜ Vastik Sipsik, MTÜ HeliTelg

 7. Kaks stalinistlikku hoonet võetakse muinsuskaitse alla / Siiri Suutre

  Index Scriptorium Estoniae

  Suutre, Siiri

  2007-01-01

  Seoses Tallinnas Estonia ja Rävala puiestee vahelise kvartali detailplaneeringu koostamisega (K-Projekt, Elise Urva) ja arendajate sooviga teha hoonetele juurde- ja ümberehitusi, soovitavad eksperdid Estonia pst. 7 ja Rävala pst. 10 hoonete muinsuskaitse alla võtmist

 8. Kaks europarlamendi liiget panid ameti maha / Hendrik Vosman

  Index Scriptorium Estoniae

  Vosman, Hendrik

  2011-01-01

  Suurbritannia nädalalehe Sunday Times ajakirjanikud, kes esitlesid end Brüsseli lobistidena, paljastasid, et Euroopa Parlamendi liikmed Ernst Strasser Austriast, Adrian Severin Rumeeniast ja Zoran Thaler Sloveeniast olid valmis nende käest pistist võtma ning spetsiifilisi seadusemuudatusi läbi suruma

 9. Eestlased tõid universiaadilt kaks neljandat kohta / Annes Aus

  Index Scriptorium Estoniae

  Aus, Annes

  2009-01-01

  Hiinas, Harbinis 18.-28. veebruaril toimunud üliõpilaste taliuniversiaadist, kus kõige paremini esinesid Eesti sportlastest Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudis õppiv Jelena Glebova ja Kunstiakadeemias tudeeriv Mark Duubas

 10. Po sjuzhzetu, kak po zhzizni / Irina Kivimäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimäe, Irina

  2000-01-01

  Koolinoorte kinoklubis "Rovesnik" filmitud kahest filmistuudio filmist "Zhzuravushka" ja "Võzhzivanije v ekstremalnõh uslovijah", mis on võitnud auhindu rahvusvahelistel harrastusfilmide festivalidel

 11. Kak estonski oboroten litovskuju korovu ukral / Jevgenia Garanzha

  Index Scriptorium Estoniae

  Garanža, Jevgenija, 1979-

  2004-01-01

  Leedu teleprogrammide ja -filmide festivalil "Amber arch" ("Merevaigust arkaad") võitis peapreemia Priit Valkna dokumentaalfilm "Hunt", mille tootis Allfilm ETV "Eesti lugude" dokumentaalsarja. Osales ka Vahur Laiapea telesari setudest "Veere pääl". Ulatuslik ülevaade festivalist

 12. Medlennoe ctenie "Evgenija Onegina" kak kurs vvedenija v literaturovedenie

  OpenAIRE

  Čudakov, Aleksandr P.

  2004-01-01

  This collection brings together the articles dedicated to the 60th birthday of Professor Wolf Schmid, one of the foremost literary scholars of our times who made a crucial contribution to a wide range of scholarly fields: narratology, poetics, history of Russian and Slavic literature, Pushkin and Dostoevsky. The contributors form a distinguished international group of prominent scholars whose essays in this volume further develop Wolf Schmid's narratological theory, shed new light on major wo...

 13. Von Krahli Teater viis Helsingisse kaks menulavastust / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2003-01-01

  Von Krahli Teater esineb 29. nov. Helsingis "Baltic Circle" festivalil lavastustega "Luikede järv" ja "Taksojuhid". Tutvustatakse lühidalt ka paari olulisemat soome lavastust ("Puksiirabi" ja "Hamlet"), mis tulevad festivalil esitamisele

 14. Kaks head prantslast korraga / Peeter Künstler

  Index Scriptorium Estoniae

  Künstler, Peeter, 1958-2009

  1996-01-01

  Arvustus: Guibert, Hervé. Sõbrale, kes ei päästnud mu elu / Prantsuse k. tlk. T. Arot. Tln. : Kupar, 1996; Modiano, Patrick. Hämarate poodide tänav / Prantsuse k. tlk. Tatjana Hallap. Tln. : Kupar, 1996

 15. Kak politiki prodajut lezhalnõi tovar? / Sergei Stepanov

  Index Scriptorium Estoniae

  Stepanov, Sergei

  2007-01-01

  Autor võrdleb Eesti kodakondsuspoliitikat kaupmehega, kes püüab vabaneda seisma jäänud kaubast. Uue rahvastikuministri Urve Palo algatustest, Euroopa Liit mures suure arvu kodakondsuseta isikute pärast

 16. Severstal pakub Galvexi eest kaks miljardit / Toivo Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tänavsuu, Toivo

  2006-01-01

  Galvaniseerimistehase Galvex omanik Daniel Bain otsis USA kohtust pankrotikaitset võlausaldajast investeerimisfondi SPCP vastu. Galvex on fondile võlgu ligi 150 miljonit dollarit. Nii Bain kui ka fond otsivad Galvexile ostjat

 17. Hüpotees: muinaslaeva leiukohas oli kaks matust / Raul Vinni

  Index Scriptorium Estoniae

  Vinni, Raul

  2010-01-01

  Salme muinaslaeva ja sellega seotud esemeid uurinud arheoloogiadoktor Jüri Peets on püstitanud hüpoteesi, et selles kohas on tegemist kahe erineva matusega, tema arvates pärineb leitud laev paatmatusest ja relvad põletusmatusest. Jüri Peets loodab Salmel kaevetöid jätkata

 18. Kak gotovjatsja art-delikatesõ / Galina Balashova

  Index Scriptorium Estoniae

  Balashova, Galina

  2002-01-01

  Uue galerii MAGNON avamisest Tallinnas Vene tänaval (galerist Tatjana Mangus) erootikateemalise näitusega "Art-delikatess". Vladimir Makarenko, Slava Semerikovi, Vladimir Baciu, Igor Balashovi, Anatoli Strahhovi, skulptorite Mihhail Duhhomjonoki, Simsoni Seakülast jt. töödest näitusel

 19. Elu nagu hotellis = Zhizn kak v gostinitse / Veronika Nuter

  Index Scriptorium Estoniae

  Nuter, Veronika

  2007-01-01

  Tallinna linnapildist, kehva planeeringuga uutest korteritest, miljööväärtuslikust Süda-Tatari kvartalist, Sakala 20/Tatari 11 asuvast miljööd eiravast kortermajast (arhitektid Kalle Vellevoog, Velle Kadalipp, 2005)

 20. Ainult kaks küsimust / Kaarel Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Kaarel

  2011-01-01

  Tallinnas Vabaduse väljakul avatud installatsiooni "Objekt nr. 2011" üks elluviijatest installatsiooni eesmärgist. Installatsiooni elluviijad on veel Mart Koldits, Iir Hermeliin, Indrek Tiigi, Kadri Tamre, Kadri Tikerpuu ja Sirli Bergström

 1. Euroopal on kaks põllumajanduspoliitikat / Annika Poldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Poldre, Annika

  2005-01-01

  Euroopa Parlamendi põllumajandus- ja maaelu arengu komiteesse kuuluvad sotsiaaldemokraadid Csaba Sandor Tabajdi Ungarist, Bogdan Golik Poolast ning Luis Manuel Capoulas Santos Portugalist peavad Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat liiga liberaalseks

 2. Kaks soome-ugri keeleõppe projekti / Ivar Sinimets

  Index Scriptorium Estoniae

  Sinimets, Ivar

  2010-01-01

  Kahest ungari keele õpetamisele keskendunud projektist "survival.hu" ja "TeLeHu", mille eesmärgiks oli õppematerjalide valmistamine, õpetajate täiendamine ning ka hindamisaluste väljatöötamine ja ungari keele õpetajate infovõrgustiku loomine

 3. Shagrenevaja kozha pjatogo elementa, ili Klassika kak zrelishtshe / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2001-01-01

  Klassikalavastused - Mati Undi "Graal" (lav. Peeter Jalakas), Mihhail Bulgakovi "Meister ja Margarita" (lav. Mati Unt), W. Shakespeare'i "Kuningas Lear" (lav. Priit Pedajas), Pedro Calderoni "Elu on unenägu" (lav. Ingo Normet)

 4. Arhitekturnye landshafty Kaliningrada kak obekty pritjazhenija gorodskogo turizma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kropinova E.

  2014-11-01

  Full Text Available The authors consider the development of urban tourism as one of the factors behind the socioeconomic development of a territory. They give estimates for tourism revenues associated with the emergence of a new attraction and its inclusion into travel itineraries and landmark maps. The authors look at the experience of development of historical European towns from the perspective of tourist attractiveness and explore the role of architectural landscape in creating a positive image of a town for tourists; they also provide a background for including historical and cultural landmarks into a traveller’s experience. The authors analyse the results of the international urban development competition for the best concept of the historical area of the centre of Kaliningrad Korolevskaya Gora and Its Surroundings/The Heart of the City. Further, they come up with recommendations on using the most interesting proposals of the contestants from the perspective of tourist attractiveness and identify the possibilities for the development of new architectural landscapes.

 5. Ainult kaks küsimust / Meelis Piller

  Index Scriptorium Estoniae

  Piller, Meelis

  2011-01-01

  Projekti autor 1. märtsist Tallinnas Eksperimentaalgaleriis ja CocaCola Plazas avatud vanade stereofotode näitusest "Linna-ruum 1900", stereofotograafia ajaloost lühidalt. Tallinna vaadetega stereofotode negatiivid on pärit Eesti Ajaloomuuseumist ja Eesti Filmiarhiivist. Kõige suurema stereofotode pärandi on jätnud fotograaf Jaan Riet

 6. Kaks linna : Narva kolledzhi arhitektuurivõistlus / Andres Ojari

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojari, Andres

  2005-01-01

  Žürii koosseis, võistlusest, pikemalt võidutööst. Auhinnatud tööd: I preemia - Katrin Koov, Indrek Peil, Siiri Vallner, II - Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke, III - Peeter Varrak, ostupreemiad - Ülar Mark, Kaja Pae, Indrek Tiigi, Paco Ulman ning Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla. Ill.: võidutöö asendiplaan, korruste plaanid, lõiked, vaated

 7. Kaks plaati Sigrid Kuulmannilt / Sigrid Kuulmann ; intervjueerinud Niina Murdvee

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuulmann Martin, Sigrid, 1973-

  2010-01-01

  Kahest heliplaadist: Sigrid Kuulmann ja Marko Martin "Eduard Tubin. Works for Violin ja Piano Vol.1" ja Sigrid Kuulmann "Teosed sooloviiulile / Works for solo violin" (mõlemad: Tallinn : Estonian Record Productions, 2010)

 8. Vladimir Putini kaks nägu / Nina L. Hrushtshova

  Index Scriptorium Estoniae

  Hrushtshova, Nina L.

  2005-01-01

  Hoolimata sellest, et president Vladimir Putin püüab jätta endast muljet kui Venemaa moderniseerijast, usub ta sarnaselt eelkäijatele, et ainult autoritaarne valitsemine suudab riigi päästa lagunemisest ja anarhiast, leiab autor. Lisa: Nina L. Hrushtshova

 9. Lozh kak sreda nõneshnogo nashego prozhivanija / Mihhail Petrov

  Index Scriptorium Estoniae

  Petrov, Mihhail

  2007-01-01

  Autor analüüsib vähemusrahvustega seotud probleeme Eestis. Ta on arvamusel, et ENPA kriitika rikub Eesti imagot Euroopa ja maailma silmis ning just seetõttu pöörati tähelepanu ENPA presidendi Rene van der Lindeni majandushuvidele Venemaal

 10. Püha Platoni ordeni sai kaks saarlast / Isa Andreas

  Index Scriptorium Estoniae

  Andreas, Isa

  2009-01-01

  Püha Platoni päeval päeval jagas metropoliit Stefanus püha Platoni ordeneid aktiivsetele kirikutegelastele ning pühitseti Tartu piiskopiks arhimandriit Eelija(Ojaperv) ja Pärnu ja Saare piiskopiks arhimandriit Aleksander (Hopjorski)

 11. Kaks kaua viibinud sõpra / Lauri Sommer

  Index Scriptorium Estoniae

  Sommer, Lauri, 1973-

  1999-01-01

  Arvustus: Pascal, Blaise. Mõtted / tõlkinud Kristiina Ross. Tallinn : Hortus Litterarum ; Logos, 1998. (Avatud Eesti raamat); Kierkegaard, Saeren. Kartus ja värin / tõlkinud Arvo Alas. Tallinn : Vagabund, 1998. (Avatud Eesti raamat)

 12. Shagrenevaja kozha pjatogo elementa, ili Klassika kak zrelishtshe / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2001-01-01

  Klassikalavastused - Mati Undi "Graal" (lav. Peeter Jalakas), Mihhail Bulgakovi "Meister ja Margarita" (lav. Mati Unt), W. Shakespeare'i "Kuningas Lear" (lav. Priit Pedajas), Pedro Calderoni "Elu on unenägu" (lav. Ingo Normet)

 13. Kak vazhno znat, tshto mõ pohozhi / Svetlana Jantshek

  Index Scriptorium Estoniae

  Jantshek, Svetlana

  1999-01-01

  Dula Urbani "Hiirte vembud" Vene Draaamateatris, lavastaja Svetlana Krassman, kunstnik Natalja Ossipova (Sankt - Peterburg), koreograaf Elita Erkina, helilooja Nikolai Batshernikov. Esietendus 20. märtsil

 14. Karlovy Varys linastub kaks Eesti filmi / Andris Feldmanis

  Index Scriptorium Estoniae

  Feldmanis, Andris, 1982-

  2007-01-01

  Ilmar Raagi mängufilm "Klass" osaleb 42. Karlovy Vary rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammis "East of the West" ja Asko Kase lühimängufilm "Zen läbi prügi" on valitud festivali kõrvalprogrammi "Forum of Independents"

 15. Kak natshinajet rabotat pensionnoje soglashenije? / Niina Mihhejeva ; interv. Aleksei Starkov

  Index Scriptorium Estoniae

  Mihhejeva, Niina

  2007-01-01

  6. oktoobril 2007 jõustunud Eesti ja Venemaa vahelisest pensionilepingust, mis puudutab Eestis elavaid Vene kodanikest pensionäre, kes 1991. aastani töötasid mujal NSV Liidus ja Venemaal ning kelle tööstaaži siiani Eestis arvesse ei võetud

 16. Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mall Hiiemäe

  1999-01-01

  Full Text Available The present article is a sequel to the series of articles about the birds and insects in the Estonian fauna (See Hiiemäe 1996, 1997, 1998. In folk tradition the utilitarian attitude towards the fish was much more prevalent than towards the birds or insects. Until today, fishing has been an important source of living for the population in coastal regions, and for centuries the Estonians have shared their fishing waters with the neighbouring peoples: the Latvians, the Livonians, the Swedes, the Finnish and the Russians. Teutonic supremacy established its fishing rights both on the coasts and inland waters already in the 13th century.As to the subject of fish, Estonian folklore is rich in fishing magic. The disappearance of fish in a certain fishing area was often explained by the conflict between the locals and foreigners, or the leaving or taking the fish by some supernatural means (cf. the Estonian proverb: Envy draws the fish from sea.The bulk of folk tradition introduces generalisations based on long-term observation of nature and experience, also different prophesies and methods of magic to secure fishing luck. A part of the information centres on the aetiology of the fish, focusing on fabulates of uncertain genre about fish with distinctive outward characteristics, unique figure and behaviour. A separately standing group is formed of narratives which originate in the hunter-gatherer culture and have gone through changes influenced by land-tilling culture and Christianity, which regards fish as (somewhat demonised spiritual creatures of the sea world.European perch (Perca fluviatilis is distinguished by its habitat, spawning time and colour. The bright colour of its fins predicts the coming of cold winter. The fall in the number of perch has also been associated with the threat of Latvian fishermen to «take away» the perch if the fishermen were forced to pay for the fishing permits.Eel (Anguilla anguilla is believed to have developed from snakes, or they are assumed to have a common origin. Myths of origin emphasise their resemblance with snakes, and associate them with biblical characters, such as the God, the God and the Devil, Jesus Christ, Jesus and the apostles, Peter, Moses, Eve. A second group of stories, or religious reports, introduce snake's transformation into an eel and vice versa (explaining how a snake was found in water, an eel was found in the nettles, how the transformation depends on whether the first spring thunder rains down on the earth or on the sea, etc.. Even during the 19th century the use of eel for food was rather occasional because of religious convictions.When the fishes of the order of sharks (Selachomorpha happened to appear near a ship it was considered an omen for shipwreck, accident or the death of a crew member.

 17. Kaks miljardit jaotub Balti riikides paljude sektorite vahel / Annika Matson

  Index Scriptorium Estoniae

  Matson, Annika, 1976-

  2004-01-01

  Soome investeerimisfondi Danske Capital Finland loodud investeerimisfond Amber Trust II investeerib Balti riikidesse 2 miljardit krooni. Diagramm: Amber Trust S.C.A. fondi osalused Balti riikide ettevõtetes. Lisa: Turg täis, aga fonde tuleb juurde

 18. Igal piiril on kaks poolt / Paul A. Goble

  Index Scriptorium Estoniae

  Goble, Paul Alan, 1949-

  2005-01-01

  Autor arutleb, miks piiride täpne paikapanek ei olnud Venemaa presidendi Boriss Jeltsini jaoks esmane prioriteet ning miks nüüdne president Vladimir Putin on tõstnud piiride märkimise ja piirilepingute sõlmimise poliitilise agenda keskpunkti

 19. Armeenlane Abovjan ja kaks Parrotit : Tartu kuulsad nimed / Malle Salupere

  Index Scriptorium Estoniae

  Salupere, Malle, 1931-

  2009-01-01

  Oktoobri kekskel peeti TÜ aulas konverents-aktus TÜ kasvandiku ja Armeenia rahvavalgustaja Hatšatur Abovjani 200. sünniaastapäeva puhul. Juttu oli ka Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrotist, kes Abovjani Tartusse tõi ja TÜ rektor Georg Friedrich Parrotist

 20. Kak prodat "Babushku" / Maria Melnikova ; interv. Galina Balashova

  Index Scriptorium Estoniae

  Melnikova, Maria

  2005-01-01

  Eesti Vene saatkonna "Vene galerii" osalemisest Madridis kunstilaadal ARCO-2005. Galerii esitles Ene-Liis Semperi videofilmi "Nimetu" ja vene kunstnike Bogdan Mamonovi ning Anton Litvini töid. Semperi ja Mamonovi töödest

 1. Kaks Jeanne d'Arci ja Nosferatu / Sirje Normet

  Index Scriptorium Estoniae

  Normet, Sirje

  2006-01-01

  IX Pimedate Ööde Filmifestival. Lähemalt kontsert-filmiseansist Tallinnas, kus Theodor Dreyeri tummfilmi "Jeanne d'Arci kannatused" (Prantsusmaa 1928) saatis prantsuse muusik Hector Zazou; Dzhanik Faizijevi mängufilmist "Türgi gambiit" (Venemaa 2005); Friedrich Wilhelm Murnau õudusfilmist "Nosferatu - õuduste sümfoonia" (Saksamaa 1922), mida näidati 1. dets. Viru Keskuses ja mille taustaks mängis ansambel Kriminaalne Elevant

 2. Severstal pakub Galvexi eest kaks miljardit / Toivo Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tänavsuu, Toivo

  2006-01-01

  Galvaniseerimistehase Galvex omanik Daniel Bain otsis USA kohtust pankrotikaitset võlausaldajast investeerimisfondi SPCP vastu. Galvex on fondile võlgu ligi 150 miljonit dollarit. Nii Bain kui ka fond otsivad Galvexile ostjat

 3. Nädalalõpuga kaks "Hamletit" / Meelis Kapstas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kapstas, Meelis, 1963-

  2000-01-01

  Nädalavahetuse esietendustest : W. Gombrowiczi "Laulatus", lavastaja Mati Unt, esietendus 17. märtsil Vanemuises ; O. Muhhina "Tanja, Tanja", lavastaja Kalju Komissarov, esietendus 17. märtsil Rakvere Teatris ; M. Kundera "Jacques ja tema isand", lavastaja Ain Mäeots, esietendus 18. märtsil Vanemuises ; Luigi Lunari "Senaator Fox", lavastaja Tiit Palu, esietendus 18. märtsil Endla Teatris

 4. Eestlased kaotasid Telekomi aktsiatega kaks ja pool miljardit / Erkki Erilaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Erilaid, Erkki

  2001-01-01

  Eesti Telekomi aktsia püstitas uue odavusrekordi, kukkudes päevaga 6,35% 44,25 kroonini. Diagramm: Eesti Telekom taas rekordmadal. Vt. samas: Kangus, Aivo. Rasked valikud. Arvamust avaldavad: Wim Duisenberg, Siim Kallas ja Horst Koehler

 5. Kaks dramaatilist päeva Toompeal / Ralf R. Parve

  Index Scriptorium Estoniae

  Parve, Ralf R., 1946-2008

  2004-01-01

  Keskerakonna fraktsiooni esimehe ja aseesimeeste ning erakonna kandidaadi valimisest Riigikogu aseesimehe kohale 24. märtsil. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimisest 25. märtsil. Euroopa Parlamendi vaatlejaliikme valimisest Keskerakonna fraktsioonis

 6. Ainult kaks küsimust / Taavet Jansen

  Index Scriptorium Estoniae

  Jansen, Taavet, 1978-

  2011-01-01

  14. aprillil Turus esietendunud Euroopa kultuuripealinnade Turu ja Tallinna ühisprojektist, Saša Pepeljajevi tantsulavastusest "Tantsiv torn" (Aurinkobaletti). Interaktiivsest energiasõltumatust lavastusest "MIM goes sustainable", mis etendub 5.-9. mail Tallinnas Kultuurikilomeetri lõpus ja mida näidatakse Turus

 7. Kak vernut flot pod Estonskii flag? / Leidur Rannamets

  Index Scriptorium Estoniae

  Rannamets, Leidur

  2007-01-01

  EL-is kasvab konkurents reisilaevaliinidel. Autori sõnul kinnitavad spetsialistid, et Eesti on ainus riik EL-is, mis ei kasuta õigust võimaldada oma laevakompaniidele riiklikku subsiidiumi. Laevaomanike hinnangul on 30 miljonit krooni, mis leiti lisaeelarvest laevanduse arendamiseks, vaid 10% vajalikust summast. Laevaomanike liidu seisukohtadest

 8. Kaks mälestuskontserti / Marko Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mägi, Marko

  2001-01-01

  Punk-rock üritusest Mätta mälestuskontsert 14. detsembril kl. 18 ja 15. detsembril kl.15 Rohelises Konnas (Akadeemia tee 3) ja George Harrisoni mälestuskontserdist Mustpeade majas 15. detsembril kl.19

 9. Üks doktor ja kaks magistrit / Halliki Uibu

  Index Scriptorium Estoniae

  Uibu, Halliki

  2001-01-01

  18. juunil 2001 toimus TPÜ kultuuriajaloo kaitsmisnõukogus Lauri Lindströmi doktoritöö "Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. Rahvus, sugu, sünni- ja keskhariduse omandamise koht üliõpilaskonna kujunemist ja kõrghariduse omandamist mõjutavate teguritena" kaitsmine. Lauri Lindströmile omistati teaduskraad doctor philosophiae (PhD) kultuuriajaloo alal. TPÜ kultuuriajaloo magistrikraadi kaitsmisnõukogus kaitsesid 18. juunil 2001 Igor Tõnurist magistritööd "Pillid ja pillimäng eesti külaelus" ja Tatjana Tšervova magistritööd "Vene kogukonna ühiskondlikust ja kultuurielust Tallinnas 1880-1905". Igor Tõnuristile ja Tatjana Tšervovale omistati teaduskraad magister artium kultuuriajaloo alal hindega cum laude

 10. Usuteaduskonnas kaitsti kaks doktoritööd / Merje Talvik

  Index Scriptorium Estoniae

  Talvik, Merje, 1971-

  2009-01-01

  Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitsesid doktoritöö Roland Karo teemal "Eros ja müstika. Kas müstilised teadvusseisundid on seksuaalsete reaktsioonide evolutsioonilised kõrvalproduktid?" ja Olga Schihalejev teemal "Eesti noored, religioon ja religioosne mitmekesisus: isiklikud suhtumised ja kooli roll"

 11. Valuutakomitee kaks nägu / Hardo Pajula

  Index Scriptorium Estoniae

  Pajula, Hardo, 1966-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 15. okt. lk. 5. Autor arutleb majandusteadlaste Alban William Phillipsi ja Robert Lucase majandusteooriate toimivuse üle ning valitsuse võimaluste üle ohjata inflatsiooni Eestis

 12. Obrazõ Putina : kak jego vidjat hudozhniki / Kerstin Holm

  Index Scriptorium Estoniae

  Holm, Kerstin

  2005-01-01

  Venemaa presidenti Vladimir Putinit kujutavatest taiestest. Kunstnike Andrei Loginovi, Nikas Safronovi, Zurab Tsereteli, Sergei Kalinini ja Farid Bogdanovi, rühmituse "Sinije nosõ" ning David Ter-Oganjani töödest

 13. Kaks briti näitust Rotermanni soolalaos

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  20. aprillist Rotermanni soolalaos opkunsti klassiku Bridget Riley graafika aastatest 1962-2003 ning briti värvifoto rajaleidja Yevonde Cumbersi 1930. aastate portreede ja reklaamfotode näitus "Madame Yevonde'i värviline maailm"

 14. Kaks elunägemist Edinburghi rahvusvaheliselt filmifestivalislt / Siim Vatalin

  Index Scriptorium Estoniae

  Vatalin, Siim

  2007-01-01

  Edinburghi rahvusvahelisest filmifestivalist. Kahest festivalil linastunud dokumentaalfilmist - "Klooster. Hr Vig ja nunn" ("The Monastery: Mr Vig and the Nun"), Taani 2006, režii ja kaamera Pernille Rose GrınkjΜr ja "Kuidas toota vastuhakku? Michael Moore'i varjatud pale" ("Manufacturing Dissent: Uncovering Michael Moore"), Kanada 2007, režii Deborah Melnik ja Rick Caine, kaamera Rick Caine

 15. Kaks korrastatud maailma : Heie Treier soovitab / Heie Treier

  Index Scriptorium Estoniae

  Treier, Heie, 1963-

  2000-01-01

  Raatuse galeriis avatud Urve Sunny-Dzidzaria näitusest "Tundeline teekond", kus kunstnik eksponeerib oma õlimaale ning fotosid vitraažidest ja freskodest. Eve Kiileri fotonäitusest "Peatuste peegel" Cafe Anglais's.

 16. Üks doktor ja kaks magistrit / Halliki Uibu

  Index Scriptorium Estoniae

  Uibu, Halliki

  2001-01-01

  18. juunil 2001 toimus TPÜ kultuuriajaloo kaitsmisnõukogus Lauri Lindströmi doktoritöö "Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. Rahvus, sugu, sünni- ja keskhariduse omandamise koht üliõpilaskonna kujunemist ja kõrghariduse omandamist mõjutavate teguritena" kaitsmine. Lauri Lindströmile omistati teaduskraad doctor philosophiae (PhD) kultuuriajaloo alal. TPÜ kultuuriajaloo magistrikraadi kaitsmisnõukogus kaitsesid 18. juunil 2001 Igor Tõnurist magistritööd "Pillid ja pillimäng eesti külaelus" ja Tatjana Tšervova magistritööd "Vene kogukonna ühiskondlikust ja kultuurielust Tallinnas 1880-1905". Igor Tõnuristile ja Tatjana Tšervovale omistati teaduskraad magister artium kultuuriajaloo alal hindega cum laude

 17. Kaks meremaali New Yorgi Eesti Majas / Olga Paris Berendsen

  Index Scriptorium Estoniae

  Berendsen, Olga, 1916-2003

  1980-01-01

  Artiklis on kirjeldatud kahte New Yorgi Eesti Haridusseltsile kuuluvat maali, mis restaureeriti 1979. a ja eksponeeritakse Eesti Maja ruumides. Antakse ülevaade ka Andrew Winteri ja Amandus Adamsoni elust ja loomingust

 18. Raekoja tagant avaneb Tartu ülikoolile kaks vaadet korraga

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid Madis Liplapi juhendamisel maalisid Tartus Lossi ja Ülikooli tänava nurgal asuva maja seinale Louis Höflingeri ülikoolihoonet kujutava 1860. a. gravüüri järgi seinamaalingu. Arhitekt Merje Müürisepa kommentaar

 19. Tõkestatud "Magnus" võitis kaks auhinda / Annika Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Annika

  2008-01-01

  Kadri Kõusaare film "Magnus" (produtsent Donal Fernandes) võitis Saksamaal "GoEasti" Ida- ja Kesk-Euroopa filmikunsti festivalil peapreemia Kuldse Liilia ja rahvusvahelise filmiajakirjanike ühingu preemia. Ka teistest filmidest : serblase Stefan Arsenijevici "Armastus ja teised kuriteod", ukrainlanna EVa Nejmani "Jõe ääres", venelase Aleksei Popogrebski "Lihtsad asjad"

 20. Mir stsenõ kak prostranstvo zhizni / Eteri Kekelidze

  Index Scriptorium Estoniae

  Kekelidze, Eteri, 1944-

  2000-01-01

  Vene Draamateatri kunstniku Vladimir Anshoni tööde näitusest 'Vladimir Anshon. 10 aastat eesti teatris' Tallinna Kunstihoone galeriis. Eksponeeritud on ka Praha kvadrennaalil Unesco preemia saanud töö.

 1. Kak zhurnalistõ vidjat Estoniju / Anna Litvinjuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Litvinjuk, Anna

  2006-01-01

  2005. aasta parimate pressifotode näitusest Vaal-galeriis Tallinnas. Parima uudisfoto autor on üleriiklikus kategoorias Andras Kralla ja parima olemusfoto autor Raul Mee. Maakonnalehtede parimad on vastavalt Margus Ansu ja Sille Annuk. Kujundusauhinnad said suures kategoorias SL Õhtuleht ja väikeses kategoorias Järva Teataja

 2. Püha Platoni ordeni sai kaks saarlast / Isa Andreas

  Index Scriptorium Estoniae

  Andreas, Isa

  2009-01-01

  Püha Platoni päeval päeval jagas metropoliit Stefanus püha Platoni ordeneid aktiivsetele kirikutegelastele ning pühitseti Tartu piiskopiks arhimandriit Eelija(Ojaperv) ja Pärnu ja Saare piiskopiks arhimandriit Aleksander (Hopjorski)

 3. Ainult kaks küsimust / Taavet Jansen

  Index Scriptorium Estoniae

  Jansen, Taavet, 1978-

  2011-01-01

  14. aprillil Turus esietendunud Euroopa kultuuripealinnade Turu ja Tallinna ühisprojektist, Saša Pepeljajevi tantsulavastusest "Tantsiv torn" (Aurinkobaletti). Interaktiivsest energiasõltumatust lavastusest "MIM goes sustainable", mis etendub 5.-9. mail Tallinnas Kultuurikilomeetri lõpus ja mida näidatakse Turus

 4. Nädalalõpuga kaks "Hamletit" / Meelis Kapstas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kapstas, Meelis, 1963-

  2000-01-01

  Nädalavahetuse esietendustest : W. Gombrowiczi "Laulatus", lavastaja Mati Unt, esietendus 17. märtsil Vanemuises ; O. Muhhina "Tanja, Tanja", lavastaja Kalju Komissarov, esietendus 17. märtsil Rakvere Teatris ; M. Kundera "Jacques ja tema isand", lavastaja Ain Mäeots, esietendus 18. märtsil Vanemuises ; Luigi Lunari "Senaator Fox", lavastaja Tiit Palu, esietendus 18. märtsil Endla Teatris

 5. Kaks vaadet narkoelule ja tõlkimisele / Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Laks, Tiiu, 1984-

  2010-01-01

  Arvustus: Thompson, Hunter Stockton. Hirm ja jälestus Las Vegases : metsik rännak Ameerika unelma südamesse / inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna autor] Mihkel Kaevats. [Tallinn] : Eesti Päevaleht, 2010 ; Welsh, Irvine. Trainspotting : romaan / tõlkinud Olavi Teppan. Tallinn : Koolibri, 2010

 6. Kaks head prantslast korraga / Peeter Künstler

  Index Scriptorium Estoniae

  Künstler, Peeter, 1958-2009

  1996-01-01

  Arvustus: Guibert, Hervé. Sõbrale, kes ei päästnud mu elu / Prantsuse k. tlk. T. Arot. Tln. : Kupar, 1996; Modiano, Patrick. Hämarate poodide tänav / Prantsuse k. tlk. Tatjana Hallap. Tln. : Kupar, 1996

 7. Ainult kaks küsimust / Aleksandr Žedeljov

  Index Scriptorium Estoniae

  Žedeljov, Aleksandr

  2010-01-01

  Vene Teatris juunis 2011 esietenduvast live performance'ist "Alice", mis koosneb kaasaegsest koreograafiast, originaalsest autorimuusikast. videost, animatsioonist ja varjuteatrist. Lewis Carroll'i teosel "Alice Imedemaal" põhineva lavastuse autorid on Olga Privis, Aleksandr Žedeljov, MTÜ Fat Snail, MTÜ Vastik Sipsik, MTÜ HeliTelg

 8. Tõkestatud "Magnus" võitis kaks auhinda / Annika Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Annika

  2008-01-01

  Kadri Kõusaare film "Magnus" (produtsent Donal Fernandes) võitis Saksamaal "GoEasti" Ida- ja Kesk-Euroopa filmikunsti festivalil peapreemia Kuldse Liilia ja rahvusvahelise filmiajakirjanike ühingu preemia. Ka teistest filmidest : serblase Stefan Arsenijevici "Armastus ja teised kuriteod", ukrainlanna EVa Nejmani "Jõe ääres", venelase Aleksei Popogrebski "Lihtsad asjad"

 9. Kaks nädalat ELi eelarveotsuseni / Jose Manuel Barroso

  Index Scriptorium Estoniae

  Barroso, José Manuel, 1956-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 2. dets., lk 19. Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 5. dets. lk. 8. Euroopa Komisjoni president selgitab, miks Euroopa Liidu eelarve on oluline ja millised on eelarve prioriteedid. Autor on seisukohal, et Euroopa vajab ambitsioonikat ja õiglast eelarvet, mis vastaks eurooplaste ootustele

 10. Kaks hõbekeelset kannelt helisemas taas ... / Liina Saarlo

  Index Scriptorium Estoniae

  Saarlo, Liina, 1974-

  2012-01-01

  Eesti regilaulukogude "Vana Kannel" 9. ja 10. osa ilmumise puhul vaadatakse tagasi sarja ilmumise ajalukku - Jakob Hurda esimestest kogudest ja nende koostamispõhimõtetest alates, visandatakse ka tulevikuplaane

 11. Kaks vaadet narkoelule ja tõlkimisele / Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Laks, Tiiu, 1984-

  2010-01-01

  Arvustus: Thompson, Hunter Stockton. Hirm ja jälestus Las Vegases : metsik rännak Ameerika unelma südamesse / inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna autor] Mihkel Kaevats. [Tallinn] : Eesti Päevaleht, 2010 ; Welsh, Irvine. Trainspotting : romaan / tõlkinud Olavi Teppan. Tallinn : Koolibri, 2010

 12. Ainult kaks küsimust / Evelyn Raudsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudsepp, Evelyn

  2011-01-01

  Rahvusvahelise etenduskunstide festivali POT sotsiaalmeedia juht Evelyn Raudsepp festivali vastukajadest, populaarsematest etendustest, Toshiki Okada lavastusest "Hot Pepper, Air Conditioner, and the Farewell Speech", Kornél Mundruczó lavastusest "Hard To Be A God"

 13. Marrakech - pelgulinn Marokos : kaks kirja kodustele / Karl Rumor

  Index Scriptorium Estoniae

  Rumor, Karl, pseud., 1886-1971

  2008-01-01

  1933. aasta kirjas pojale vene, rooma ja türgi saunast ning Marseille linnast. 1934. aasta kirjas sõbrale Marokost ja teenimisvõimalusest arstina. Varem ilmunud: [osaliselt] Looming 1986, nr. 9, lk. 1261-1277

 14. Ainult kaks küsimust / Evelyn Raudsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudsepp, Evelyn

  2011-01-01

  Rahvusvahelise etenduskunstide festivali POT sotsiaalmeedia juht Evelyn Raudsepp festivali vastukajadest, populaarsematest etendustest, Toshiki Okada lavastusest "Hot Pepper, Air Conditioner, and the Farewell Speech", Kornél Mundruczó lavastusest "Hard To Be A God"

 15. Egle Uljas parandas kaks korda Eesti rekordit / Ants Põldoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Põldoja, Ants, 1959-

  2005-01-01

  USA-s õppiv ja harjutav Egle Uljas ületas Lincolnis toimunud üliõpilaste BIG 12 konverentsi kergejõustikumeistrivõistlustel Eesti siserekordi 400 m jooksus, saavutades eeljooksus aja 53,83 ja finaalis 53,61

 16. Kaks kaua viibinud sõpra / Lauri Sommer

  Index Scriptorium Estoniae

  Sommer, Lauri, 1973-

  1999-01-01

  Arvustus: Pascal, Blaise. Mõtted / tõlkinud Kristiina Ross. Tallinn : Hortus Litterarum ; Logos, 1998. (Avatud Eesti raamat); Kierkegaard, Saeren. Kartus ja värin / tõlkinud Arvo Alas. Tallinn : Vagabund, 1998. (Avatud Eesti raamat)

 17. Kaks nädalat ELi eelarveotsuseni / Jose Manuel Barroso

  Index Scriptorium Estoniae

  Barroso, José Manuel, 1956-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 2. dets., lk 19. Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 5. dets. lk. 8. Euroopa Komisjoni president selgitab, miks Euroopa Liidu eelarve on oluline ja millised on eelarve prioriteedid. Autor on seisukohal, et Euroopa vajab ambitsioonikat ja õiglast eelarvet, mis vastaks eurooplaste ootustele

 18. Kaks kiirpilku festivalile "Credo" / Igor Garšnek

  Index Scriptorium Estoniae

  Garšnek, Igor, 1958-

  2011-01-01

  Rahvusvahelise õigeusu vaimuliku muusika festivali "Credo" raames toimunud kahest kontserdist: 21. septembril Kaarli kirikus toimunud müsteeriumist "Jumalaema palve", esitajaks festivali "Credo" meesansambel Stanislav Šeljahhovski dirigeerimisel ja 13. septembril Tallinna Jaani kirikus toimunud Pariisi Neeva vaga suurvürsti Aleksandri paekiriku koori kontserdist ülemdiakon Aleksandr Kedrovi juhatusel

 19. Karlovy Varys linastub kaks Eesti filmi / Andris Feldmanis

  Index Scriptorium Estoniae

  Feldmanis, Andris, 1982-

  2007-01-01

  Ilmar Raagi mängufilm "Klass" osaleb 42. Karlovy Vary rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammis "East of the West" ja Asko Kase lühimängufilm "Zen läbi prügi" on valitud festivali kõrvalprogrammi "Forum of Independents"

 20. Kaks plaati Sigrid Kuulmannilt / Sigrid Kuulmann ; intervjueerinud Niina Murdvee

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuulmann Martin, Sigrid, 1973-

  2010-01-01

  Kahest heliplaadist: Sigrid Kuulmann ja Marko Martin "Eduard Tubin. Works for Violin ja Piano Vol.1" ja Sigrid Kuulmann "Teosed sooloviiulile / Works for solo violin" (mõlemad: Tallinn : Estonian Record Productions, 2010)

 1. "Kapitalizm, kak i Vostok, delo tonkoje..." / Vitali Andrejev

  Index Scriptorium Estoniae

  Andrejev, Vitali

  2008-01-01

  17. oktoobril avati Riia rahvusvahelises lennujaamas uus 3200-meetri pikkune lennurada. Läti transpordiminister Ainars Shlesers ütles avamisel, et Baltimaad teevad koostööd, olles samal ajal ka konkurendid

 2. Ja rasskazhu vsjo, kak bõlo ... / Juri Tshurbanov

  Index Scriptorium Estoniae

  Tshurbanov, Juri

  1994-01-01

  Venemaa lähiajalugu, stagnatsiooniaeg. Järg Jul/6,7,8,9,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,30. lk. 6,3,6,8,6,3,6,4,3,6,3,6,4,3,6,4; Aug/2.,3.,4.,5.,9.,10.,11.,16.,19.,23.,27.,30.,31. lk. 3, Sep/ 3., 7.,9.,21.,28. lk.4,6,6,6,6; Oct/7.,12.,14.,19.,21.,28. lk. 6,6,6,3,6,6; Nov/2.,4.,11.,16.,18. lk. 6

 3. Electric dewatering and drying of fine-grained products; Elektrisk afvanding og toerring af finkornede produkter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansen, H.K.; Villumsen, A.

  2001-07-01

  The aim of the project was to elucidate four aspects related to using electric direct current to find an energy saving alternative to existing methods within dewatering of fine-grained products. The four aspects were a) electrophoresis forced sedimentation of chalk slurry, b) electro osmotic dewatering of chalk slurry, c) electro osmotic dewatering of agricultural chalk and d) electro osmotic dewatering of liquid organic wastes. (EHS)

 4. Wirkungsart der Medikamente auf die Veraenderungen des Kammerwasser Produktion und des Augeninnendruckes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. SHARABIANLOU

  1971-07-01

  Full Text Available An ana lysis was made o r the eff ect o n the eyes o f severa l types of d rug. Ad ren ergic. parusymp.uholitic. an ti-adrenergic. psycho tro pic. diuret ic and cort ico id d rugs as wel1 as an ti-depressants. vusod ilata to rs and ca rd io-to nics were among the vario us prod ucts stud ied . The resul ts of Ihis ~l n al "'s is showed th.u before these PI'OdUCb :Irc used . a careful examinat ion o f the eves ions.

 5. Viden, værdier og betalingsvilje for certificerede træprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladenburg, Jacob; Martinsen, Louise

  2006-01-01

  The main objectives of the present study are to assess Danish consumers’ Willingness to Pay (WTP) for certified wood products, and to explore the link between this WTP and the welfare economic value of the environmental benefits associated with the transition from Conventional Forest Management...... (CFM) to Sustainable Forest Management (SFM). The assessment of consumers’ WTP for certification is based on a mail-administered survey of 376 randomly sampled Danish consumers using the Contingent Ranking Method. Potential differences in WTP across product types are investigated by eliciting......’s as a percentage of the price of the products range from 57–97%. The results reveal no definite relationship between the type or price of a product and WTP. Information was only found to be significant for cutting boards, where increasing information was found to increase WTP significantly. The link between WTP...

 6. Production and decay of heavy selectrons; Produktion und Nachweis schwerer Selektronen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Csallner, S.

  2007-04-03

  We investigate the production and the decay of selectrons with masses beyond the threshold for pair production at future linear colliders with center-of-mass energies of 500 GeV and 800 GeV. For this we study the production of left and right selectrons in association with the lightest neutralino or chargino, respectively, via electron-electron, electron-positron and electron-photon scattering in the framework of the MSSM. Furthermore we analyse the production via electron-electron scattering in two extended models, the NMSSM and an E6-model with an additional U(1) gauge factor. (orig.)

 7. Solutions for the deregulated market. Systems, products, concepts; Loesungen fuer den deregulierten Markt. Systeme, Produkte, Konzepte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreiber, A. [Siemens AG, Nuernberg (Germany). Bereich Energieuebertragung und -verteilung; Urban, M. [Siemens AG, Vienna (Austria). Bereich Energieuebertragung und -verteilung

  1999-04-19

  The utility industry undergoes dramatic changes in many parts of the world. In a restructured environment of an open market the former vertically integrated utilities are divided into their competence centres for generation (GenCo), transmission (TransCo) and distribution (DisCo). Also new market participants will appear. Independent power marketers buy energy from GenCos or IPPs (independent power producers) and sell it again. Load aggregators will take care of the interests of small consumers. The same is valid for small producers. To complete the model a power exchange is established. The market participants have to fulfil a lot of new tasks which cause the employment of new IT structures and software applications for the best support. (orig.) [Deutsch] Die Elektrizitaetswirtschaft ist in vielen Teilen der Welt dramatischen Aenderungen unterworfen. Der Marktteilnehmer werden dabei mit einer Vielzahl an neuen Aufgaben konfrontiert, die den Einsatz von neuen IT-Strukturen und Software Applikationen erforderlich machen, um diese neuen Aufgaben zu unterstuetzen. (orig.)

 8. Rynek produktów sprawiedliwego handlu (fair trade) w Polsce

  OpenAIRE

  Kronenberg, Jakub

  2008-01-01

  Fair trade constitutes a new concept in Poland. Not many consumers are aware of it a not many retailers offer fair trade products. However, one may expect that the development fair trade market in Poland will resemble a similar process in Western Europe. In this context, the article presents fair trade with a particular focus on the distribution systems of fair trade products in Western Europe and on the potential development of fair trade market in Poland. The case study of Poland includes a...

 9. Innovative products for mining and tunnelling; Innovative Produkte fuer den Berg- und Tunnelbau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maas, M. [Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH, Dortmund (Germany)

  2004-03-18

  Since 1{sup st} January 2004 the former Deilmann-Haniel Maschinen- und Stahlbau GmbH has been operating under the new name Deilmann-Haniel Mining Systems (dh-ms). The company has a wide range of high-performance machines and systems for the mining industry, special civil engineering projects, tunnelling, the construction industry and plant construction. (orig.)

 10. OUTSOURCING OF PRODUKTION TO BOSNIA AND HERZEGOVINA - INTERPLAY BETWEEN THEORY AND PRACTICE-

  DEFF Research Database (Denmark)

  Muhic, Sefik; Mason, Anthony George

  1999-01-01

  a total ownership or joint venture). This will give similar problems and possibilities with the transfer, acceptance and application of production and economic principles and practicalities. Based on the hypothesis that the transfer of production and technology is effected by the various factors...... of their findings, taking all relevant factors into account. There will be an evaluation of the implementation of the local technological resources, natural resources, workforce, infrastructure and an analysis of the problem areas.One of the further aims of the paper is to investigate, how this "country analysis......Abstract:Because of the growth of internationalisation of the world's markets, in recent years Danish companies, as other countries industries, have noticed, a sharper international competitiveness and faster technological developments, integrated into manufacturing.After the opening of the former...

 11. Bilderpolitik - Der gewöhnliche Faschismus im Kontext der Produktion und der Rezeption

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Hänsgen

  2016-07-01

  Full Text Available Obyknovennyi fashizm / Der gewöhnliche Faschismus war ein sowjetisches Filmprojekt, das im Jahr 1965 von Michail Romm gemeinsam mit Jurij Chanjutin und Maja Turovskaja auf der Grundlage vom während der NS-Zeit entstandenen Bildmaterial realisiert wurde. Bei dem Projekt handelt es sich um den ersten umfassenden Versuch einer filmischen Reflexion über den Faschismus und implizit auch über die eigene totalitäre Vergangenheit in der nachstalinistischen Sowjetunion. Dieser Schlüsselfilm der 1960er Jahre löste eine breite internationale Diskussion aus, die Einblick in das diskursive Feld der wechselseitigen politisch-ideologischen Spiegelungen während der Zeit des Kalten Krieges gewährt. Obyknovennyi fashizm gehört zum Genre des „Kompilationsfilms“, das eine Wiederveröffentlichung und Neuinterpretation historischen Bildmaterials leistet. Montiert wurde der Film aus NS-Wochenschauen, Dokumentarfilmen und Kulturfilmen (2 Mio Meter Film, die 1945 von der Roten Armee aus den Beständen des Reichsfilmarchivs konfisziert und nach Moskau gebracht worden waren. Dieses Filmmaterial wurde ergänzt durch Fotografien, etwa die Fotoporträts des Hitler-Leibfotografen Heinrich Hoffmann oder private Schnappschüsse von Soldaten der deutschen Wehrmacht, die Jahrzehnte später im Zusammenhang mit der ersten Wehrmachtsausstellung großes Aufsehen erregten. In dem Artikel von Wolfgang Beilenhoff und Sabine Hänsgen werden die langwierige Produktionsgeschichte und die kontroverse Rezeption des Films in BRD und DDR behandelt. Besondere Aufmerksamkeit finden bei der Filmanalyse die medialen Strategien, mit denen dieser Kompilationsfilm das NS-Bildmaterial einer kritischen Lektüre unterzieht. Im Zentrum stehen das Zusammenspiel von visueller Montage und mündlichem Autorenkommentar sowie die Verwendung anderer Medien (Fotografie und Buch im Film. Im Schlussteil des Artikels wird Romms Film im Kontext anderer filmischer Auseinandersetzungen mit  Nationalsozialismus und Holocaust  thematisiert. Dabei werden sowohl vorausgegangene Werke (Alain Resnais’ Nuit et brouillard/ Nacht und Nebel (1955, Frankreich, Erwin Leisers Den blodige tiden / Mein Kampf (1960, Sweden, Deutschland, DEFA-Filme und polnische Dokumentarfilme der 1950er und 1960er Jahre wie nachfolgende Werke (so die zeitgenössische Filmcollage Hitler’s Hitparade (Oliver Axer and Suzanne Benze, 2003, Deutschland diskutiert.

 12. Fermentation of pulp from coffee production; Vergaerung von Pulpa aus der Kaffee-Produktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofman, M.; Baier, U.

  2003-07-01

  Harvesting of coffee berries and production of dried coffee beans produces large amounts of solid wastes. Per ton of consumable coffee beans, roughly 2 tons of spent coffee pulp are wasted at the production facilities. Coffee pulp represents a valuable source of energy and can be used for anaerobic biogas production. In this study it was shown that coffee pulp can be anaerobically digested as a sole carbon source without further addition of co-substrates. No nutrient limitations and only a very moderate substrate inhibition have been found in concentrated pulp. The mesophilic biogas formation potential was found to be 0.38 m{sup 3} biogas per kg of organic matter. The anaerobic degradability was higher than 70%. In semi-continuously operated biogas reactors a high degradation of organics and a subsequent biogas production was shown at hydraulic detention times of 16 days. Methanization of fresh pulp is technically feasible in fully mixed tank reactors as well as in plug flow reactors. Due to the presence of easily degradable carbon sources, fresh pulp will quickly show microbiological growth. Storage in the presence of ambient oxygen will result in aerobic degradation of organics in parallel with energy loss. Additionally, anaerobic zones with methane emission will quickly occur. Therefore, it is recommended to store fresh pulp under oxygen free, lactic acid conditions (silage) until anaerobic treatment in the biogas reactor. (author)

 13. Bariéry růstu produktivity v ČR

  OpenAIRE

  ANTROPIUSOVÁ, Radka

  2014-01-01

  This bachelor's thesis consists of two parts: the theoretical part (as literature review) and the practical one. The first part is focused to meet what the productivity means and how it can be measured, a meaning of the word "barrier" and which barriers of productivity some authors consider. The second practical part solves the main tasks of the thesis, which is called definition of the main barriers of productivity growth in the Czech Republic. To implement the task there was analysing the p...

 14. Green products in Germany. Status Quo and trends; Gruene Produkte in Deutschland. Status Quo und Trends

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-04-15

  The contribution under consideration supplies important insights for a systematic market monitoring of ecologic products and services. These insights are a necessary precondition for a consumer-oriented environmental policy. Living, nutrition, mobility, consumer goods also are considered as finances, total balance of green products as well as main factors and actors.

 15. Innovationen in der druckbaren Elektronik: Von der Idee zur Produktion. Eine technische und wirtschaftliche Analyse.

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Die druckbare Elektronik ist noch eine junge Technologie, der großes Potential vorhergesagt wird. So wird für die druckbare Elektronik mittel- bis langfristig ein globales Marktvolumen von mehreren hundert Milliarden Euro prognostiziert. Druckbare Elektronik beschreibt eine Technologie, die mit angepassten Materialien in Kombination mit adaptierten Fertigungstechnologien, neuartige Anwendung ermöglicht, die der konventionellen Elektronik bisher nicht zugänglich waren. Beispiele für diese neue...

 16. Hinsides post-Big Brother-syndromet. Produktion og reception af Big Brother i Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maarten Reesink

  2002-09-01

  Full Text Available Big Brother er den hidtil største succes inden for reality-soap-genren, og det første tv-format der aktivt benyttede de nye medier i forbindelse med tv-udsendelserne. Artiklen beskriver, hvordan idéen til programmet opstod, og hvordan programmet blev udviklet op til den første transmission i Neder- land i 1999. Desuden skitserer forfatteren de forskellige måder, hvorpå pro- grammet blev italesat i pressen op til og under den første udsendelses- række.

 17. Technical bio-oils. Fundamentals - products - framework conditions; Technische Biooele. Grundlagen - Produkte - Rahmenbedingungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-27

  The Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Guelzow-Pruezen, Federal Republic of Germany) and the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (Bonn, Federal Republic of Germany) report on technical bio-oils. The contribution under consideration consists of the following chapters: Fundamentals, technical properties, applications, environmental aspects, legal framework conditions, funding measures; market of biological lubricants, economic operation with biological lubricants.

 18. Data Curation oder (Retro Digitalisierung ist mehr als die Produktion von Daten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Kempf

  2015-12-01

  Full Text Available Nahezu jede Bibliothek, die über Altbestand verfügt, beschäftigt sich heute mit dem Thema Digitalisierung. Dabei wird oftmals übersehen, dass die dauerhafte und möglichst nutzerfreundliche Bereitstellung (und letztlich die Archivierung der erzeugten Daten organisatorische Anforderungen ganz eigener Art an die bestandshaltende Institution stellt. Anders als bei analogen Materialien ist es mit dem sachgerechten Vorhalten und der Ausgabe des Sammelguts in buchklimatisch möglichst einwandfreien Räumlichkeiten nicht getan. Elektronische Dokumente, egal welcher Herkunft, welchen Umfangs, Typs und Inhalts, verlangen – weitgehend unabhängig von ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme – ein aktives und extrem aufwändiges Datenmanagement sowie eine intensive Datenpflege. Dazu kommen der Betrieb und das regelmäßige Update der für das Datenangebot notwendigen Hard- und Software. Dieses Tun wird in der angelsächsischen Bibliothekswelt gemeinhin mit dem Begriff „digital curation“ oder „data curation“, manchmal auch mit „data stewardship“ umschrieben. Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe (Geschäftsgänge des digitalen Servicekonzepts der Bibliothek müssen darauf ausgelegt sein, die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen müssen dafür eingeplant und bereitgestellt werden. In deutschen Bibliotheken wird diesem wesentlichen Aspekt des digitalen Arbeitens nach wie vor viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dabei ist er für die Qualität des (digitalen Servicekonzepts und seiner Nutzerakzeptanz von herausragender Bedeutung. In dem Beitrag sollen vor dem Hintergrund der langjährigen Erfahrungen in der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB die Dimension und Komplexität des Problems aufgezeigt sowie mittlerweile praxiserprobte Lösungsansätze vorgestellt werden. Today almost every library with historic collections faces the question of digitisation. However, it is often ignored that a long-term and user-friendly provision of access to (and ultimately the preservation of the produced data poses special organisational challenges for the respective institution. Unlike with print materials, it is not enough to store and circulate the digital library collection in facilities with the best possible climate. Regardless of their origin, extent, type and content, and largely independent from their actual use, digital documents need an extremely active and complex data management as well as intensive data maintenance. Additionally, the necessary hard- and software for providing the data must be operated and regularly updated. In the Anglo-American library world, these activities are usually called „digital curation“ or „data curation”, sometimes also „data stewardship”. The library must design the organisational structures and workflows (processes of its digital service concept to meet these requirements, and the necessary personnel and financial resources must be budgeted and made available. German libraries still pay far too little attention to this crucial aspect of digital work, although it is of outstanding importance for the quality of the (digital service concept and its acceptance by the users. The paper demonstrates the dimension and complexity of this challenge against the background of the long-term experience of the Bavarian State Library and presents field-proven solutions.

 19. Dimetikon ved laktuloseinduceret dyspepsi. Effekt på H2-produktion og symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, H; Bodé, S H; Rumessen, J J

  1993-01-01

  The results of studies of the effect of simethicone on abdominal gas-related symptoms have been contradictory. In a randomized, double-blind, cross-over study, ten healthy volunteers were given 30 g lactulose and 600 mg simethicone or placebo. End-expiratory breath samples were collected and anal......The results of studies of the effect of simethicone on abdominal gas-related symptoms have been contradictory. In a randomized, double-blind, cross-over study, ten healthy volunteers were given 30 g lactulose and 600 mg simethicone or placebo. End-expiratory breath samples were collected...... and analyzed for H2, and gastrointestinal symptoms registered. There were no differences in biochemical parameters or symptom score between simethicone and placebo. In contrast to previous studies, we used a sufficiently large dose of lactulose to produce gastrointestinal symptoms, a higher dose of simethicone...

 20. Reliability assessment - for production and distribution of heat; Riskbaserad tillfoerlitlighet - i produktion och leverans av vaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Transtroem, Christoffer; Joerud, Fredrik; Ehrstedt, Thomas

  2006-06-15

  The content of this project gives the basic framework of a guideline in how to study the reliability of both production and distribution of heat, i.e. the report forms the developing phase of a methodology for identification of potential risks in a system for district heat. The risks are prioritized and used as a decision tool to design a program for mitigation of the risk exposure. This report also describes a basic idea of how to further develop this methodology. The methodology is based on an initial screening with an optional phase of detailed analysis for weak links identified in the initial screening process. The methodology is different to previous tools as it facilitate an efficient approach to identify weak links in all parts of the system for district heat. The objective is to clearly describe the methodology in order to enable performance, also without support from experts in risk engineering. The practicing personnel intend to be technical staff from both the operational- and maintenance departments of a district heat company in general. During the project, several technical meetings were performed and interviews also took place, with engineers intended to be the typical end users of this tool. As a basic part of the methodology, established methodologies of risk assessment were studied. The studies have been a part of the design to achieve a method well adjusted for the end user group. Some parts of the methodology have already been tested in real cases, as several regular analyses have been performed in parallel with the development of this methodology.

 1. Reliability assessment - for production and distribution of heat; Riskbaserad tillfoerlitlighet - i produktion och leverans av vaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Transtroem, Christoffer; Joerud, Fredrik; Ehrstedt, Thomas

  2006-06-15

  The content of this project gives the basic framework of a guideline in how to study the reliability of both production and distribution of heat, i.e. the report forms the developing phase of a methodology for identification of potential risks in a system for district heat. The risks are prioritized and used as a decision tool to design a program for mitigation of the risk exposure. This report also describes a basic idea of how to further develop this methodology. The methodology is based on an initial screening with an optional phase of detailed analysis for weak links identified in the initial screening process. The methodology is different to previous tools as it facilitate an efficient approach to identify weak links in all parts of the system for district heat. The objective is to clearly describe the methodology in order to enable performance, also without support from experts in risk engineering. The practicing personnel intend to be technical staff from both the operational- and maintenance departments of a district heat company in general. During the project, several technical meetings were performed and interviews also took place, with engineers intended to be the typical end users of this tool. As a basic part of the methodology, established methodologies of risk assessment were studied. The studies have been a part of the design to achieve a method well adjusted for the end user group. Some parts of the methodology have already been tested in real cases, as several regular analyses have been performed in parallel with the development of this methodology.

 2. Integrated production and distribution analysis in District Heating-systems; Samverkande produktions och distributionsanalys i fjaerrvaermesystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rossing, Ola [HydroRam, Goeteborg (Sweden); Johnsson, John [Profu, Goeteborg (Sweden)

  2005-01-01

  During the last 10-15 years detailed models for analysing district heating production and distribution has been developed. However, detailed analysis of district heating is in many cases a combined production and distribution issue. The high complexity in both areas has lead to a situation with separate tools for analysis. The consequence of this is that the calculations have, in some cases, been incomplete or even incorrect. Examples of miscalculations are that production calculations in complex systems in many cases give unrealistic production schedules due to the distribution restrictions. On the other hand most distribution calculations do not give economical results. Through integration of production and distribution analyses the analyst is given possibility to verify the production calculation from a distributions perspective and to reach a more realistic result. In order to evaluate the advantage of, and possibilities for, co-operation between the two areas, we have analysed the district heating system of Goeteborg, which is a district heating system of high complexity. The calculations have been made with a production model (Martes) and a distribution model (PFC-SF). The possibility to establish integrated analysis has been evaluated through analysing different technical measures for minimizing the influence of a distribution restriction between the western and eastern part of Goeteborg. The project shows that integrated analysis could be done with a high degree of accuracy and in an effective way. In the project six different measures for minimizing the influences of the distribution restriction was identified. These measures were ranked on an economic basis through the integrated analyses. The change of cost was varied between a cost decrease of seven million SEK/year (increases differential pressure) to a cost increases of 32 million SEK/year (increased supply temperature). The cost reduction of the other measures varied between four and seven million SEK/year. The cost reductions indicate the importance of an integrated analysis. The experiences from the Goeteborg project are that: the accuracy in the analysis was high; also distribution restrictions which were related to production was possible to analyse with the methodology. For some types of scenarios it was necessary to perform iteration between the production and distribution models. The methodology makes it possible to analyse most types of changes in the distribution system, such as changes in flow, changes in supply and return temperature and changes in differential pressure. the practical handling of the integrated analysis was easier the expected. In the Goeteborg case some model development (automation) was necessary. The effort to make integrated analysis instead of separately analysis was small. For the validation of the results it is necessary that the large amount of results that the models create could be sorted, grouped and presented in a viewable way. It is important that the assumptions in the production and the distributions models are synchronised. The practical problems which have occurred during the project have all been related to inadequate synchronisation. Examples of such mistakes are that the boundaries for different demand areas have not been defined in the same way in the models or that the relation between the load and the outdoor temperature has not been the same. The methodology will be used in the future for all production calculations made by the utility of Goeteborg. The general conclusions are that integrated analysis: is possible even at a detailed level for complex systems; increase the quality of the calculations; gives a possibility to express changes in the distribution system in economical terms; could handle most integrated production and distributions issues; shows that there is a large potential for cost reduction, for issues such as localisation of new plants and dimensioning of new transmission pipes in the net; require that the assumptions are synchronised for the both models; requires an initial effort that could be large. However, for the following scenarios the extra effort is often small. When the methodology now is available, it is often a minor extra work to make integrated analysis instead of separate analysis. Since most organisations already use models for production and distribution analysis the conditions for integrated analysis appears to be in good. In the discussion in the reference group a number of examples of areas for integrated analysis have been identified. Some of the examples are specific for Goeteborg and some are expressed in more general terms. [abstract truncated

 3. Die biene und ihre produkte in der kunst und im alltagsleben (Fruhchristliche und byzantinische Zeit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liveri Angeliki

  2010-01-01

  Full Text Available Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile geteilt: den kunst- und kulturhistorischen Teil. Im ersten Teil werden Darstellungen uber Bienen Bienenzucht, Honig und Wachs seit der fruhchristlichen bis zur spatbyzantinischen Zeit vorgefuhrt. Daher ist es als Beitrag in der "Ikonographie" der Biene wahrend dieser Zeit zu verstehen. Im kulturhistorischen Teil werden Informationen uber die Bienenzucht, den Handel mit Honig und Wachs sowie ihre vielfaltige Anwendung von der byzantinischen Gesellschaft an Hand der primaren Quellen, des Standes der Forschung und der archaologischen Funden erwahnt. Damit ist erwunscht ein moglichst gutes Bild der byzantinischen Bienenzucht wieder zu geben und die Nutzung der Bienenprodukte in Byzanz anschaulich zu machen.

 4. Production and Distribution Planning in District Heating Systems; Produktions- och distributionsplanering av fjaerrvaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kvarnstroem, Johan; Dotzauer, Erik; Dahlquist, Erik

  2006-12-15

  To produce heat and power is costly. Therefore it is important for the district heating companies to plan and optimize the production. The aim with the present project is to find out how also the distribution of heat can be considered in the planning. The principal procedure is to first construct a prediction of the heat demand, and then, given the demand prediction, construct the production plan. Due to the complexity of the problem, the need for mathematical models is obvious. The report gives a survey introduction to production planning in district heating systems and presents a model for the purpose. The model is developed for one of the district heating systems in Stockholm owned by the energy company Fortum. Traditionally, models for production planning do not consider the distribution network. In such models, usually the methodology Mixed Integer Programming (MIP) is used. The report suggests how the distribution network can be modeled as a MIP; it shall be possible to link the network model to existing software that models the production plants as MIP. The model is developed in the programming language GAMS. Analysis and results are presented. The results show that the suggested plans vary depending on if the distribution network is considered or not. The report also suggests how a simple sensitivity analysis of the production plans can be performed. This is necessary since there are always uncertainties associated with weather- and load predictions.

 5. Toolmanagement - Werkzeuge und Prozesse als Schlüssel für eine effiziente Produktion

  Science.gov (United States)

  Enßle, Magnus

  In Bezug auf die Fertigungskosten nehmen die Werkzeugkosten mit 3% einen sehr kleinen und daher vermeintlich unwichtigen Posten ein. HoheKosten ergeben sich aber meist indirekt durch Maschinenstillstandszeiten wegen fehlender oder falscher Werkzeuge, wegen ineffektiven Rüstvorgängen, umständlicher Werkzeuglogistik, unnötig hoher Bestände, unabgestimmter Abläufe, nicht aktueller Fertigungsunterlagen sowie mangelhafter Informationsflüsse zwischen Planung, Vorbereitung und Ausführung in der Fertigung [1].

 6. Biomass. Energy carrier and biobased products; Biomasse. Energietraeger und biobasierte Produkte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muecke, W. [Technische Univ. Muenchen (Germany). Inst. fuer Toxikologie und Umwelthygiene; Groeger, G. (eds.) [BioRegionUlm Foerderverein Biotechnologie e.V., Ulm (Germany)

  2006-07-01

  Within the scope of the 3rd Reivensburg Environmental Biotechnology Meeting at 29th June, 2007, at Castle Reivensburg near Guenzburg (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (a) Challenges according to materials management, land use and power generation in the background of precarious economical situation in the Federal Republic of Germany (H.-G. Petersen); (b) Regenerative raw materials in Germany: Plant sources and potentials (W. Luehs, W. Friedt); (c) Biobased industrial products and bioraffinery systems (B. Kamm, M. Kamm); (d) Potential of biomass materials conversion in chemical industries (R. Busch); (e) Environmental compatible processes and low-priced ecological materials from the processing of biotechnological poly-3-hydroxybutyrate (H. Seliger, H. Haeberlein, R. Kohler, P. Sulzberger); (f) New starch from potatoes - a regenerative raw material (T. Servay); (g) Fuels from renewable energy sources: potential, production, perspectives (M. Specht, U. Zuberbuehler, A. Bandi); (h) Application of biogas as a fuel from the view of a car manufacturer (S. Schrahe); (i) Large-scale production of bioethanol (P. Johne, C. Sauter); (j) Environmental political evaluation of the use of biofuels and politics of biofuels of selected countries (J.M. Henke).

 7. Use of conservation technologies in meat proccesins and produktion of meat products

  OpenAIRE

  KUBECOVÁ, Dagmar

  2015-01-01

  This thesis deals with the use of conservation technologies in meat processing and production of meat products. The aim is to gather available information on methods to extend the life of the issue of meat and meat products. In her first retrieval character are generally mentioned meanings conservation technologies and described the principles of conservation, protection and legal requirements associated with it. It further describes the various methods of preserving meat and meat products an...

 8. Peat 2003. Production, use, environmental impact; Torv 2003. Produktion, anvaendning, miljoeeffekter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-06-01

  This report discusses the use of peat for energy production and other purposes, laws and other regulations affecting peat production and use, environmental impact, market situation and international statistics regarding peat production. In Sweden, the extraction and use of peat for energy production is regulated by several laws. Harvesting concessions must be approved by the county council. All combustion plants must be reported, or verified by regional or central authorities, depending on the size of the plant. Most important in this process is to verify the maximum emission levels permitted for sulphur, nitrogen oxides, particles, etc. Since 1991, a law on municipal energy planning requires descriptions of environmental consequences. Thus, environmental considerations must govern energy planning. Energy taxation in Sweden was changed in 1993. At present, the sulphur tax on fuel peat amounts to SEK 30 per kg of sulphur. Nitrogen oxides are also subject to a tax of SEK 40 per emitted kg. For peat, energy and environmental taxes total SEK 0.02 per kWh, excluding VAT. Peat harvesting for the production of energy aroused interest in the early 1980s as a consequence of the increased energy prices. In 2003, about 2,628,000 cubic metres of fuel peat were harvested in Sweden. The fuel peat is used mainly for production of hot water in district heating plants. In 2003, the total use of fuel peat amounted to 4,0 TWh. In addition to fuel peat, about 1,825,000 cubic metres of peat litter (mainly for horticultural use) was produced. In 2003, imports amounted to 382,3000 metric tons or 1.3 million cubic metres of peat. Exports amounted to 103,000 metric tons, consisting primarily of peat for horticultural use. The peat market in Sweden is divided into the energy market and the cultivation market. Political decisions regarding combustion taxes have a great impact on the competitive advantages of different fuels. The major competitors to peat are coal, oil, and renewable energy sources. Some companies are privately owned, while others are owned by municipalities, which also manage district heating plants and thereby integrate vertically. In the cultivation market, peat is the market leader. Most companies specialise in horticultural peat, but some companies also produce fuel peat. The professional cultivators buy peat directly through the peat producers' selling organisations. For the household sector (leisure time cultivators), peat is distributed via wholesale dealers and retail chains. Prices for fuel peat have been fairly stable in recent years. The prices for sod peat are approximately SEK 110 per MWh. Around 70--85 per cent of the production price represent costs in the producer stage, the rest in loading, transportation, and terminal costs. Peat for cultivation is sold in many different qualities, with prices ranging from SEK 110 to SEK 300 per cubic meter. In most areas of Sweden, peat production is a complementary industry. Only in Haerjedalen (west Mid-Sweden), is peat of major importance for employment and maintaining the infrastructure. The environmental impact of peat harvesting represents a total destruction of the vegetation where all original plants and animal life disappear. The quality of the drainage water changes as the transport of suspended materials increases in connection with the peat ditching. There is a risk in combustion that rather large quantities of sulphur (depending on the concentration in the peat) are emitted together with nitrogen oxides, all of which are acidifying. Radioactive substances exist naturally in the peat and are released during combustion and are also found together with heavy metals in the ashes. As from April 1st 2004 peat is entitled to electricity certificate.

 9. Koncept for ordbog i forretningskorrespondance med henblik på produktion af fremmedsproglige tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  I denne pjece præsenteres grundkonceptet for de erhvervsordbøger, som senere er udsendt på forlaget Systime.......I denne pjece præsenteres grundkonceptet for de erhvervsordbøger, som senere er udsendt på forlaget Systime....

 10. Når en idé bliver til et salgbart produkt; fra opfindelse til markedslancering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  Et aktuelt behov for at styrke de unges interesse og forudsætninger for at arbejde med naturvidenskab og teknologi er baggrunden for dette projekt. Unges møde med rollemodeller er i den forbindelse vigtigt. Det gælder i høj grad elever fra de gymnasiale uddannelser. Elever fra stx, htx og hhx ska...

 11. Podpora prodeje produktů Reebok určených na CrossFit

  OpenAIRE

  Oliva, Matěj

  2015-01-01

  Title: Objectives: Methods: Results: Keywords: Sales Promotion of Reebok Products for CrossFit The main goal of this work was to set a new sales promotion for Reebok Cross-Fit collection of products, which company has in its portfolio. Different methods were used to analyze the information and its subsequent synthesis and evaluation. Among the used analyses were put competitor analysis, BCG matrix and SWOT analysis. The work result is a newly selected product sales promotion of the Reebok Cro...

 12. Strategisk fleksibilitet og lean thinking gennem modularitet i produktudvikling og produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian

  2004-01-01

  agile delen i produktionsprocesserne, optimerer lean del og agile del hver for sig ud fra deres forskellige rammebetingelser og principielle strukturer og skaber en integration mellem de to dele af produktionsprocessen gennem modulariserede produktplatforme. Vedrørende produktudvikling indledes med de...... strategisk fleksibilitet i lean del og agile del samt i produktudvikling og må derfor opfattes som særlig potente indsatsmidler....

 13. Biogas. Plants, raw materials, products. 7. rev. ed.; Biogas. Pflanzen, Rohstoffe, Produkte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  In order to save fossil fuels and to stopp the climate change, a gradual shift to renewable energies is necessary. The federal government has aimed to a modern, environmental friendly, sustainable and secure energy supply by means of the expansion of renewable energies. Bioenergy plays a central role in the future. Biogas for renewable energies will play a special role. Biogas can be used for simultaneous production of electricity and heat, as a fuel and as a substitute for natural gas.

 14. Sensors today. 2002 edition. Trends, products, decision aids; Sensortechnik aktuell. Ausgabe 2002. Trends, Produkte und Entscheidungshilfen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schanz, G.W. (ed.)

  2002-07-01

  The status and trends in sensor technology are described and illustrated by examples. The focus is on a systematic approach in which sensors are combined with systems and actuators. The current role of sensors is gone into, and the future prospects are outlined. [German] Hier werden - teils anhand von Beispielen - einige Trends aufgezeigt und damit ein Bild der Sensorgegenwart und -zukunft aus individueller Sicht vermittelt. Unter anderem liegt ein Akzent auf dem sich anbahnenden Systemdenken bzw. der fortschreitenden Vernetzung der Sensorik mit zugehoerigen Systemen bis hin zur Aktorik. Ferner wird der Stellenwert betrachtet, der inzwischen der Sensorik zukommt, der Inhalt von Fachbeitraegen beruehrt und schliesslich in Verbindung mit der Fragestellung 'und was dann?' ein Ausblick gewagt. (orig.)

 15. Sensors today. 2003 edition. Trends, products, decision aids; Sensortechnik aktuell. Ausgabe 2003. Trends, Produkte und Entscheidungshilfen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schanz, G.W. (ed.)

  2003-07-01

  Current information on sensor technology is presented, i.e. events, practical hints, lists of producers and suppliers of sensors, institutes, transfer institutions, and other relevant addresses. [German] So konnte denn aufs Neue das bewaehrte Konzept dieser Publikation mit aktuellen Informationen ausgefuellt werden. Eilige Leser finden gleich im Anschluss eine kurz gefasste Wegweisung, gefolgt von einer Veranstaltungsuebersicht Sensorik der Jahre 2003/2004. Nicht weniger als acht Fachbeitraege enthalten eine Fuelle sensorikrelevanter Informationen und Tipps fuer die Praxis. Vier umfassende Marktuebersichten weisen Wege zu Herstellern bzw. Anbietern von Sensoren und ersparen ihren Nutzern auf diese Weise muehevolle Marktforschung. Nicht unerwaehnt sollen an dieser Stelle auch eine Uebersicht von Instituten und Transfereinrichtungen sowie ein Anbieterverzeichnis bleiben. (orig.)

 16. Operational energy management in the industrial production. Brief study; Betriebliches Energiemanagement in der industriellen Produktion. Kurzstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hirzel, Simon; Sontag, Benjamin; Rohde, Clemens

  2011-09-15

  Increasing energy prices and raw material prices, an increased public interest in energy issues and new customer requirements result in a responsible utilization of energy as a resource. The energy management provides the opportunity to evaluate and assess energy flows. Measures for a better utilization of resources can be derived and implemented by means of an energy management system. Under this aspect, the authors of the contribution under consideration report on current issues and developments in the field of corporate energy management in industry as well as the future developments of energy management.

 17. Produktion und Qualitätssicherung von Pyrethrumpräparaten

  OpenAIRE

  Prokop, Andreas

  2001-01-01

  In Kenia wird seit 1928 Pyrethrum-Anbau betrieben. Organisiert und gemanagt wird der Pyrethrum-Anbau der Kleinbauern in Kenia vom sog. „Pyrethrum Board of Kenia“. Bei dieser Institution handelt es sich um eine staatlich kontrollierte Genossenschaft, die alle notwendigen Aktivitäten organisiert und verwaltet. Anbaubedinungen sowie Aufbereitung oder Fertigung des Flüssigextraktes werden beschrieben.

 18. "Vi maatte passe paa" -selvcensur og selvregulering i Nordisk Films Kompagnis produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, Christian Isak

  2016-01-01

  Nordisk Films Kompagni var et af verdens førende filmselskaber i stumfilmtiden og langt de fleste film gik til eksport. Men hvordan tilpassede selskabet sine film til vidt forskellige markeders varierende censurkrav? 'Russiske slutninger', 'Instruktioner for Filmsforfattere' og censur-cirkulærer ...

 19. Entstehung, Abbau und potentielle Verlustquellen wertgebender Aromen während der Produktion von Weizenbieren

  OpenAIRE

  Schneiderbanger, Hubertus Josef

  2016-01-01

  Schwerpunkt der Arbeit war der Einfluss verschiedener Hefestämme und Technologien auf das Aromaspektrum von Weizenbieren. Die Bildung von Aromakomponenten wurde u.a. durch Genexpressionsmessungen der kommerziell am häufigsten verwendeten Hefestämme untersucht. Hierfür wurden die Gene ATF1, ATF2, IAH1, BAT1 und PAD1 getestet. Ein weiterer Aspekt war die Flüchtigkeit von Aromakomponenten im Hinblick auf Verluste während der Gärung. Diese Arbeit berücksichtigt den Aufbau von wertgebenden Aromen ...

 20. Zwischen Pragmatik und Kognition – Überlegungen zur automatisierten (Re)produktion von konzeptuellen Metaphern

  OpenAIRE

  2013-01-01

  The aim of the article is to discover common spaces for cognitive linguistics theories and pragmatics. The starting point for this consideration is the theory of communication series and the counter point enabling the idea of intersubjectivity. Additionally we will try to exemplify our hypothesis on the basis of a transcript of a discussion sample.

 1. The production and use of biogas in 2012; Produktion och anvaendning av biogas aar 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-01

  This report presents an annual survey on the production and use of biogas. The survey aims to provide policy makers, industry associations, researchers, journalists, municipalities and the general public information on annual production and use of biogas. Statistics are used as the basis for Sweden's overall reporting of renewable energy to the EU and as a basis in various government investigations. In the present study, a total of 242 biogas-production plants have been identified in Sweden. These produced a total of 1,589 GWh of energy. The 242 biogas-producing plants were distributed by 135 wastewater treatment plants, 55 landfills, 26 farm biogas plants, 21 co-digestion plants and five industrial plants. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, manure, source separated food waste and waste from butchers and food industries. Energy crops constituted a very small fraction of the total substrate similarly no. The geographic distribution shows that most of the biogas production was centered in a few counties. Skaane, Stockholm and Vaestra Goetaland accounted for over 50 % of the country's biogas production.

 2. Solister i samspill : organisering og ledelse av produktive forskningsmiljøer

  OpenAIRE

  Knudsen, Halvor Gillund

  2009-01-01

  The structural environment for higher education institutions has changed dramatically over the last decades. Mass higher education, a stronger focus on financial and economical matters, and a pressure for more scientific production from the political leadership and society has given the institutions new challenges to deal with. New tasks need competences to deal with them. This has led to a questioning of the traditional model for leading higher education institutions. This model has over the...

 3. OUTSOURCING OF PRODUKTION TO BOSNIA AND HERZEGOVINA - INTERPLAY BETWEEN THEORY AND PRACTICE-

  DEFF Research Database (Denmark)

  Muhic, Sefik; Mason, Anthony George

  1999-01-01

  a total ownership or joint venture). This will give similar problems and possibilities with the transfer, acceptance and application of production and economic principles and practicalities. Based on the hypothesis that the transfer of production and technology is effected by the various factors...

 4. Lambda Produktion in Pb-Au Kollisionen bei 40-A-GeV

  CERN Document Server

  Schmitz, Wolfgang

  2001-01-01

  The CERES-experiment at the CERN-SPS investigates the production of electron-positron pairs in ultrarelativistic nuclear collisions. The CERES spectrometer was upgraded during 1998 by the addition of a Time Projection Chamber (TPC) with a radial electric drift field and two coils of a warm magnet to provide a momentum analysis. This thesis deals with the design and construction of the CERES TPC and a first $Lambda$-analysis in 40 A,GeV Pb+Au collisions. The relative momentum resolution $sigma (dp/p)^2$ = $0.027^2+(0.024 ~ p)^2$ (in GeV/c) was determined using the measured width of the $Lambda$ invariant mass spectrum ($sigma$ = 12 MeV/c$^2$) and comparing it to a TPC simulation containing all measured distortions of a trajectory. The resolution is about a factor of 2.5 worse compared to its design value due to the still incomplete calibration. Analysing the fully corrected $Lambda$ transverse momentum spectra in a rapidity interval 2.0 $<$ $y_{m {Lambda}}$ $<$ 2.4 close to midrapidity for centralities $...

 5. Production and use of biogas year 2009; Produktion och anvaendning av biogas aar 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-11-15

  In the present study, a total of 230 biogas-producing sites were identified. These produced a total of 1363 GWh of energy. The 230 biogas-producing plants were distributed in 136 sewage treatment plants, 57 landfills, 21 co-digestion plants, four industries and 12 farm sites. The number of upgrading plants amounted to 38 and at seven locations injection of upgraded biogas into the natural gas network took place. 44% of the biogas generated in sewage treatment plants, 25% were produced in landfills, 22% of co-digestion plants, 8% in industrial plants and 1% on farm installations. The total biogas production in 2009 was slightely higher than last year, but the division between the different plant types has changed. Production increased for co-digestion plants and farm installations, while production was relatively unchanged for sewage treatment plants. Production in landfills and industrial sites decreased compared with 2008. A larger proportion of the biogas came to use in 2009 compared with previous years. 667 GWh (49%) was used for heating, which also includes heat loss, 488 GWh (36%) were upgraded, 64 GWh (5%) of electricity was generated and 135 GWh (10%) was torched. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, source separated food waste and waste from food industry. In addition to biogas, co-digestion plants and the farm plants together produced 537 403 tonnes (wet weight) biofertilizer, and the waste water treatment plants 214 000 tonnes (dry weight) sludge. The provincial breakdown shows that biogas production was greatest in metropolitan areas

 6. Kontrol af konserveringsmidler og farvestoffer i legetøjskosmetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rastogi, S. C.; Jensen, G. H.

  deklarationerne på de udtagne produkter er indholdet af formaldehyd analyseret i 4 produkter, dehydroacetic acid i 2 produkter og Kathon CG i 9 produkter. Parabener, 2-phenoxy-ethanol samt organiske farvestoffer er analyseret i samtlige udtagne produkter. Det er blevet påvist, at 42% af de udtagne produkter (n=19...

 7. Kontrol af konserveringsmidler og farvestoffer i legetøjskosmetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rastogi, S. C.; Jensen, G. H.

  deklarationerne på de udtagne produkter er indholdet af formaldehyd analyseret i 4 produkter, dehydroacetic acid i 2 produkter og Kathon CG i 9 produkter. Parabener, 2-phenoxy-ethanol samt organiske farvestoffer er analyseret i samtlige udtagne produkter. Det er blevet påvist, at 42% af de udtagne produkter (n=19...

 8. "Kohtuniku ees seisab kaks jumalat, kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida." / Olja Kivistik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivistik, Olja, 1989-

  2012-01-01

  20. saj. alguses kohaldatud kriminaalseadustikest Tsaari-Venemaal (ka Eestis), nendes sätestatud usuvastaste süütegude koosseisude rakendamisest. Tsaariaegse Tallinna Ringkonnakohtu lahenditest ajal, kui kehtisid samaaegselt vana ja uus nuhtlusseadustik

 9. Jüri Kasel on väljas kaks suurt näitust : ...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Kuni 6. I 2006 saab Belgias Liege'i kaasaegse kunsti keskuses vaadata Jüri Kase suuri maale, paarisadat joonistust ning objekti ja kuni 12. XII Inglismaal Oxfordi Jacqueline du Pre muusikahoones maale. Liege'i näitusel on väljas ka Jaanus Miku tehtud video "Pinta pilte". 22.-26. XI Eesti kultuuripäevadel Oxfordis esines Weekend Guitar Trio, Kristiina Ehin luges luulet, näidati Priit Tenderi ja Ülo Pikkovi animafilme

 10. Kaks nädalat relvarahus elanud baskid unistavad Põhja-Iiri edust / Kristel Raesaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Raesaar, Kristel

  2006-01-01

  Hispaania valitsusega võitlev terrorirühmitus ETA kuulutas välja alalise relvarahu, kutsudes Hispaania ja Prantsuse valitsusi üles austama Baskimaa kodanike õigust enese tuleviku üle otsustada. Lisa: Fakte Baskimaast; Mida kujutab baskide vabaduse eest võitlev ETA? Vt. samas intervjuud ETA ühe liikme Gorka Loran Lafourscade isa Alfonsoga

 11. Otkrõtije vernisazha "Kak prekrasen etot mir" v galereje pri gostinitse Vana-Wiru

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Peterburi kunstniku Marina Printseva tekstiilpiltide ja Odessast pärit kunstniku Juri Gorbatshovi tööde näituse "Kui kaunis on see maailm!" avamine Tallinnas hotell "Vana Wiru" fuajees. Fotod näituse avamiselt

 12. Kohtla-Järve kunstnik maalis Koreas kaks hiigelkoopiat / Tiia Linnard

  Index Scriptorium Estoniae

  Linnard, Tiia, 1962-

  2004-01-01

  Aarne Hanni maalis Rogier van der Weydeni Johannese altarimaali 160 x 205 cm suuruse koopia, mis leiab koha Souli hiigelkirikus. Teine tundmatu maali koopia kujutas Jeesust ja Peetrust. Kunstniku kommentaarid

 13. Kak povlijajet prognoz Munich Re na vtoroi shag pensionnoi reformõ?

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Maailma suurima kindlustusfirma Munich Re prognoos, et praegused kindlustajad elavad üle 90 aasta vanaks, selle mõjust meie pensionikindlustusele. Arvamust avaldavad Peeter Kreitzberg, Eret Võsa, Jaan Marks, Paavo Põld ja Olari Taal

 14. Täna kell 19 avatakse Tartu Saksa Kultuuri Instituudis kaks uut näitust...

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Kohvrigaleriis Thomas-Peter Schardti (sünd. 1937) näitus "Fontaine de Vaucluse", mis on inspireeritud Francesco Petrarca loomingust. Saalis Archibald Bajorati (sünd. 1923) "Kalevipoja illustratsioonid"

 15. Üks linn, kaks riiki : kaksiklinnad = Dva gosudarstva, odin gorod : goroda-dvoinjashki / Veronika Nuter

  Index Scriptorium Estoniae

  Nuter, Veronika

  2008-01-01

  Korterelamute olukorrast ja remondist Valgas ja Valkas.Valga & Valka läbi sajandite. Ka Anton Soansi 1956. a. koostatud Valga generaalplaanist ja 1972. a. kinnitatud generaalplaani korrektuurist. Valga ja Valka kuuluvad 2006. a. detsembris asutatud Kaksiklinnade Assotsiatsiooni

 16. Estonian Airi Boeing sattus kaks korda hädaolukorda / Krister Kivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivi, Krister, 1975-

  2011-01-01

  Estonian Airi Boeing ES-ABL sattus 2011. aasta algus kahel korral ohtlikku olukorda. Lennuamet tegi Estonian Airile ettekirjutuse, kuid seda pole ameti kodulehel avaldatud. Lennufirma kapteni ja lennuohutuse inspektori Andreas Kari, lennuameti selgitusi

 17. Kaks nädalat relvarahus elanud baskid unistavad Põhja-Iiri edust / Kristel Raesaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Raesaar, Kristel

  2006-01-01

  Hispaania valitsusega võitlev terrorirühmitus ETA kuulutas välja alalise relvarahu, kutsudes Hispaania ja Prantsuse valitsusi üles austama Baskimaa kodanike õigust enese tuleviku üle otsustada. Lisa: Fakte Baskimaast; Mida kujutab baskide vabaduse eest võitlev ETA? Vt. samas intervjuud ETA ühe liikme Gorka Loran Lafourscade isa Alfonsoga

 18. 1. VII avati Rael Arteli galerii kaks väljapanekut

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Fotogaleriis on väljas Andreas W kureeritud "Puudumise kohalolu", mis koosneb Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia üliõpilaste Madis Katzi, Taavi Piibemanni, Riho Peikeri, Alan Proosa ja Kaisa Eiche ning Toomas Kalve ja Alan Rossi töödest. Audiogaleriis eksponeerib oma helindeid Taavi Tulev

 19. Narva-Ivangorod : tshto, kak i kogda izmenitsja / Roland Peets, Aleksandr Saltõkov

  Index Scriptorium Estoniae

  Peets, Roland, 1957-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Krengolmskii Prospekt, 6. mai 2004, lk. 4, 14. Piiriületamise korda Euroopa Liidu-Venemaa ehk Narva-Ivangorodi piiril tutvustavad Kirde piirivalve regiooni ülem Roland Peets ja Kirde tolliinspektsiooni osakonna juhataja Aleksandr Saltõkov

 20. Uus-Sakala kinokeskus : seitse saali kommertsi, kaks saali kunsti / Mart Niineste

  Index Scriptorium Estoniae

  Niineste, Mart, 1983-

  2007-01-01

  AS Uus Sakala ja Cinamon allkirjastasid lepingu uue keskuse seitsme kinosaali kasutamiseks. Sõlmitud on ka leping Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivaliga. Väärtfilmide näitamise eest hakkaks plaanide kohaselt vastutama Tallinnfilm. Lisaks sõnum "Mis saab kinost Sõprus?"

 1. Estonian Airi Boeing sattus kaks korda hädaolukorda / Krister Kivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivi, Krister, 1975-

  2011-01-01

  Estonian Airi Boeing ES-ABL sattus 2011. aasta algus kahel korral ohtlikku olukorda. Lennuamet tegi Estonian Airile ettekirjutuse, kuid seda pole ameti kodulehel avaldatud. Lennufirma kapteni ja lennuohutuse inspektori Andreas Kari, lennuameti selgitusi

 2. Jaanipäev toob Tartusse kaks korralikku rahvapidu / Lia Eller

  Index Scriptorium Estoniae

  Eller, Lia

  2003-01-01

  Raadi jaanipäevast 20. juunil, esinejateks Tartu Ülikooli rahvakunstiansambel ja ansambel Rock Hotel. Kontserdist Tartu laululaval 23. juunil, esinejateks ansamblid Lindpriid, Anna Minna, Vanilla Ninja

 3. Iz kakogo sora proizrastajet kultura. I kak vsegda o muzõke / Ilja Sundelevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Sundelevitsh, Ilja

  2002-01-01

  Autor kirjeldab Tallinna Kunstihoones tekstiilikunstnike näitusel nähtud Liisa Tomasbergi, Eva Liisa Kriisi, Liisa Kallami ja Monika Järgi kunstiprojekti "Kasvuhoone" ning Jüri Okase suureformaadilisi arhitektuurifotosid Rotermanni soolalaos

 4. Kak "Tshjornõi monahh" s "Ivanovõm" podruzhilsja / Nikolai Hrustaljov

  Index Scriptorium Estoniae

  Hrustaljov, Nikolai

  2003-01-01

  17.-23. apr. gastroleerib Vene Draamateatris Moskva Noorsooteater - A. Thehhovi "Ivanov ja teised", lavastaja H. Janovskaja ; show-paroodia "Good-bye, America!" S. Marshaki luuletuse "Mister Twister" ainetel, lavastaja H. Janovskaja ; K. Ginkase Tshehhovi tõlgendus "Must munk"

 5. Kaks vaadet ülikonnamoele / Antonio, Keyvan Bardi ; intervjueerinud Kaarin Kivirähk

  Index Scriptorium Estoniae

  Antonio

  2015-01-01

  Baltmani peadisainer Antonio (Aivar Lätt) räägib ülikonnamoest ja ülikondade kandmisest, eritellimusteenusest Baltman Unique. Prantsuse kangatootja Dormeuili Kesk- ja Ida-Euroopa regioonijuht Keyvan Bardi räägib kangatööstusest ja ülikonnakangastest

 6. Kaks nägemust indiviidiühiskonnast / Kadri Veermäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Veermäe, Kadri

  2011-01-01

  Maria Juure ja Maria Arusoo näitus "Everything counts in large amounts" ("Loeb vaid suur kogus") Tallinna Linnagaleriis 11. märtsini 2011. Tõnu Tunneli ja Alver Linnamäe näitus "Happiness 0-100" Hobusepea galeriis 16.-28.02.2011

 7. Pamjat teksta i tekst kak pamjat / Ülle Pärli

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärli, Ülle

  1999-01-01

  Bibl. lk. 194. Kokkuvõtted eesti k. "Teksti mälu ja tekst kui mälu" ning inglise k. "The memory of a text and text as a memory", lk. 194-195. Jossif Brodski luuletusest "Järelsõna valmile" ("Posleslovije k basne")

 8. Kak voznikajut superderzhavõ / Harold James ; tõlk. Jevgenija Unanjants

  Index Scriptorium Estoniae

  James, Harold

  2005-01-01

  Hiina kiire majandusliku arengu võrdlus protsessidega Saksamaal ja Jaapanis. Kui Hiina tahab vältida Saksamaa XX sajandi alguse saatust, peab ta toetama oma edukat majanduslikku moderniseerimist põhiseaduslike ja poliitiliste reformidega

 9. Analogovoje TV na digitalnoi osnove. Barokko i gotika kak obraztsõ roskoshi / Ilja Sundelevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Sundelevitsh, Ilja

  2003-01-01

  Anders Härmi ja Hanno Soansi kuraatoriprojektist "Skriinseiver" Tallinna Kunstihoones. Peale Härmi ja Soansi tööde on vaatluse all ka Marko Laimre installatsioon. G-galeriis on Kaie Partsi ehted ja Hille Palmi skulptuurid ühisnäitusel "Luksus"

 10. Pamjat teksta i tekst kak pamjat / Ülle Pärli

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärli, Ülle

  1999-01-01

  Bibl. lk. 194. Kokkuvõtted eesti k. "Teksti mälu ja tekst kui mälu" ning inglise k. "The memory of a text and text as a memory", lk. 194-195. Jossif Brodski luuletusest "Järelsõna valmile" ("Posleslovije k basne")

 11. Pro god uhhodjashtshii mõ jeshtsho mozhem skazat "neplohhoi". Kak nazovut god sledujushtshii?

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Ida-Virumaa suuremate omavalitsuste juhid Jevgeni Solovjov, Niina Neglasson, Jelena Korshunova ja Mihhail Stalnuhhin ning Ida-Viru maavanem Riho Breivel teevad kokkuvõtteid mööduvast aastast ning heidavad pilgu algavasse aastasse

 12. Kaks aastat okupeeritud Iraak rahunemise äärel / Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2005-01-01

  Iraagis viibinud USA kaitseminister Donald Rumsfeld nõudis demokratiseerimise tempo hoidmist ning rõhutas onupojapoliitika ja poliitiliste repressioonide ohtlikkust Iraagis. Iraagi sisemise leppimise nimel võidakse eksdiktaator Saddam Hussein ellu jätta. Iraagi uue valitsuse moodustamisest, muutustest Iraagi vastupanuliikumises. Lisa: Kas olukord Iraagis paraneb?

 13. Helmut Paabo ja kaks politseiinspektorit tööpostil purjuspäi / Kadri Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Kadri, 1970-

  2005-01-01

  Politseiameti andmeil oli kolm nende töötajat, sh majanduskuritegude talituse ülemkomissar Helmut Paabo, tööl alkoholijoobes. Autori sõnul ei välista H. Paabo, et juhtum on lavastatud. Vt. samas: Keskerakonna-meelne Helmut Paabo

 14. Otkrõtije vernisazha "Kak prekrasen etot mir" v galereje pri gostinitse Vana-Wiru

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Peterburi kunstniku Marina Printseva tekstiilpiltide ja Odessast pärit kunstniku Juri Gorbatshovi tööde näituse "Kui kaunis on see maailm!" avamine Tallinnas hotell "Vana Wiru" fuajees. Fotod näituse avamiselt

 15. Informacionnye delovye centry Sankt-Peterburga kak mehanizm povyshenija jeffektivnosti vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bazhenov Yu.

  2014-08-01

  Full Text Available The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation acknowledges the significant contribution of regions to the development of the state’s foreign policy. An increase in innovative production, a commitment to achieve complete import substitution, and the development of measures to promote non-raw material export are the principal objectives established by the state for its regions. The current trends in world economy and the geopolitical situation formulate new goals and objectives for regions and suggest the creation of innovative and universal mechanisms to increase the efficiency of international economic activities, promotion of a positive image of Saint Petersburg and other regions of the Russian Northwest. The article analyses the activities of Saint Petersburg business information centres abroad, similar experience of other Russian regions, and prerequisites for reforming the institution of regional offices abroad. In the course of the study, new theoretical and methodological questions as to improving the regulatory framework for development and functioning of Russian regional offices abroad, the use of public-private partnership mechanism in foreign economic activities and information technologies of positive image promotion were formulated.

 16. Kaks meest, üks lugu / Gergely Kovacs ; tõlk. Edvin Hiedel

  Index Scriptorium Estoniae

  Kovacs, Gergely

  2000-01-01

  Ungari režissöör Mikl̤s Jancs̤ ja operaator Ferenc Grunwalsky oma tööst mängufilmidega "Pagan võtku! Sääsed"(1999) ja "Mulle andis Vanajumal Pestis laterna kätte" (1998) (Ajaleht "Magyar HÍrlap" 28.8.1999)

 17. Kaks vaadet Ameerikast Jacques Derridale / Märt Väljataga

  Index Scriptorium Estoniae

  Väljataga, Märt, 1965-

  1998-01-01

  Kommentaariks Vikerkaares 1998, nr. 7-8 ilmunud artiklitele: Mark Lilla 'Jacques Derrida poliitika' ja Richard Rorty 'Ironistlikust teooriast privaatsete allusioonideni' (mõlemad tõlkinud Märt Väljataga)

 18. Monitoring SMI kak sredstvo borbõ za rõnok / Triin Raetnik

  Index Scriptorium Estoniae

  Raetnik, Triin

  2007-01-01

  Firmad tellivad ajakirjanduse monitooringuid, et jälgida ajakirjanduse hoiakut ettevõtte suhtes - ajakirjandus võib avaldada suurt mõju ettevõttest pildi loomisel. Samuti on monitooringud hea infoallikas konkurentide tegevusega kohta. Kommenteerib Sigrid Karu-Holloway

 19. Kaks meest, üks lugu / Gergely Kovacs ; tõlk. Edvin Hiedel

  Index Scriptorium Estoniae

  Kovacs, Gergely

  2000-01-01

  Ungari režissöör Mikl̤s Jancs̤ ja operaator Ferenc Grunwalsky oma tööst mängufilmidega "Pagan võtku! Sääsed"(1999) ja "Mulle andis Vanajumal Pestis laterna kätte" (1998) (Ajaleht "Magyar HÍrlap" 28.8.1999)

 20. RMK reform jätab maakonda kaks metskonda üheteistkümnest / Silvia Paluoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Paluoja, Silvia, 1956-

  2008-01-01

  Riigimetsa Majandamise Keskus on otsustanud minna 1. juulist üle uuele töökorraldusele. Juhtkonna tasandil kavandatud reform jagab Eestimaa senise viie RMK regiooni asemel kolmeks: moodustuvad RMK Kirde, Kagu ja Edela regioon. Lisa: RMK reform Pärnu maakonnas

 1. Matrix : perversiooni kaks külge / Slavoj Zhizhek ; tõlk. Kajar Pruul

  Index Scriptorium Estoniae

  Zhizhek, Slavoj

  2003-01-01

  Filmist "Matrix". Hiliskapitalistliku sotsiaalse kogemuse antagonismidest. Tõlke allikas: "The Matrix" and philosophy : welcome to the desert of the real. Ed. by W. Irwin. Open Court, Chicago; La Salle, 2002

 2. Premjer rasskazal, kak Tallinn reshajet problemõ Narvõ / Nikolai Andrejev

  Index Scriptorium Estoniae

  Andrejev, Nikolai

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Partsi pressikonverentsist: Narva visiidi eesmärkidest, TÜ Narva kolledzhi laiendamise finantseerimisest, transiidist, investeeringutest regiooni teistesse linnadesse. Küsimustele vastab peaminister Juhan Parts

 3. Pärnu täna : Seegi maja kaks aukirja / Tõnu Kann

  Index Scriptorium Estoniae

  Kann, Tõnu, 1957-

  2001-01-01

  Pärnus Hospidali 1 asuva muinsuskaitsealuse Seegi maja ajaloost ja restaureerimisest tehnik-arhitekti Leevi Soku kontseptsiooni järgi. Maja omanik Raivo Tõnismaa ja sisekujunduse teinud Omar Volmer said tehtud töö eest muinsuskaitse aukirjad

 4. Na tshto obidelsja Ponjatovski, kak "sinii" pasport letal, potshemu izvinjalsja Stalnuhhin

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Järg 5. juuni lk. 2. Narva linnavolikogu arutas odavama elektrienergia võimaldamist Narva ja Kirde-Eesti regioonile. Väljavõte volikogu stenogrammist ning Vladislav Ponjatovski ja Mihhail Stalnuhhini esinemisest

 5. "Karnavalnaja notsh-2" : Kak Eldar Rjazanov strelki na tshassahh poterjal / Natalja Voloshina

  Index Scriptorium Estoniae

  Voloshina, Natalja

  2007-01-01

  Režissöör Eldar Rjazanovi filmi "Karnevaliöö" uus, 50 aastat hilisemasse aega, s.o. tänapäeva, toodud variant "Karnevaliöö 2 ehk 50 aastat hiljem". Seda näidatakse Venemaa Esimesel Kanalil uusaastakavas. Lähemalt filmi sisust, näitlejatest ja võtteperioodist

 6. Keiss ja Laagus - kaks idealistist majandusmeest 20. sajandi alguse Tartus / Lea Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Lea

  2008-01-01

  Kahest 19. sajandi lõpu - 20. sajandi alguse Tartus kultuuri- ja majandusorganisatsioonides aktiivselt tegutsenud mehest - Aleksander Paul Keissist ja Karl Laagusest. Esimesest Eesti Laenu- ja Hoiuühisusest, Liivimaa Linnade Hüpoteegiseltsist, Peetri kogudusest, Tartu eeslinnade ümber toimunud poliitilisest ja majanduslikust võitlusest. Eesti iseseisvumisele eelnenud perioodi vähesest uuritusest

 7. Pro god uhhodjashtshii mõ jeshtsho mozhem skazat "neplohhoi". Kak nazovut god sledujushtshii?

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Ida-Virumaa suuremate omavalitsuste juhid Jevgeni Solovjov, Niina Neglasson, Jelena Korshunova ja Mihhail Stalnuhhin ning Ida-Viru maavanem Riho Breivel teevad kokkuvõtteid mööduvast aastast ning heidavad pilgu algavasse aastasse

 8. Linnakultuuri festival'99 ئ kaks nädalat urbanistlikku kunsti, moodi ja muusikat

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  Linnakultuuri festival 15.-26. XI Tallinnas. 26. XI Kalevi spordihallis Eesti Kunstiakadeemia moeshow alapealkirjaga 'rõivas'. 'Backdoor Media', alapealkirjaga 'Fassaadid kodututele' käivitub aktsioonidena linnaruumis, välismaalt saabunud videotöid saab vaadata 19. XI Kunstiakadeemia saalis. Kunstiakadeemias avatakse 'Backdoor Media Office' ئ näitus ja büroo

 9. Kolm plaati eesti klassikast : Cyrillus Kreegi "Requiemi" kaks ettekanet ja "Eesti heliloojad V" / Kerri Kotta

  Index Scriptorium Estoniae

  Kotta, Kerri, 1969-

  2009-01-01

  Arvustus : Kreek, Cyrillus. Requiem. Musica sacra. Tampere : Alba, 2007. Kreek, Cyrillus. Requiem. Tõnu Kõrvits. Kreegi vihik. [Tallinn] : Eesti Filharmoonia Kammerkoor, 2008. Eesti heliloojad V. Tallinn : Eesti Rahvusringhääling, 2008

 10. Kaks musketäri. 20 aastat hiljem / Tristan Priimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Priimägi, Tristan, 1976-

  2007-01-01

  Tristan Priimägi kohtumisest Londoni klubis Hard Rock Cafe ameerika rockansambli Aerosmith liikmetega, intervjuu Steven Tyleriga. Heliplaatidest "Aerosmith", "Toys in the Attic", Run D.M.C & Aerosmith "Walk This Way", Get a Grip"

 11. Üks suund, kaks vaadet / Tiit Land, Argo Ralja ; intervjueerinud Katrin Reimann

  Index Scriptorium Estoniae

  Land, Tiit, 1964-

  2012-01-01

  Intervjuu Tallinna Ülikooli rektori Tiit Landi ja Üliõpilaskonna juhatuse esimehe Argo Raljaga Tallinna Ülikooli iseloomustavatest märksõnadest möödunud aastal, positsioonist Eesti hariduses, ülikooli koostööst instituutide ja kolledžitega

 12. Kaks nägemust indiviidiühiskonnast / Kadri Veermäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Veermäe, Kadri

  2011-01-01

  Maria Juure ja Maria Arusoo näitus "Everything counts in large amounts" ("Loeb vaid suur kogus") Tallinna Linnagaleriis 11. märtsini 2011. Tõnu Tunneli ja Alver Linnamäe näitus "Happiness 0-100" Hobusepea galeriis 16.-28.02.2011

 13. Kaks esimest noortebändi tänasest eetris

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Konkursi "Noortebänd 2007"esimeses eelvoorus filmitud teleklipid ansamblitelt R-Corp ja Pimpfish MTV Eesti eetris. Eelvoorude ja finaali lugusid saab kuulata ja hinnata ZEN-i kodulehel www.zen.ee, info: www.noorteband.ee ja www.mtveesti.ee

 14. Meelelahutuse kaks erinevat palet käibemaksu kontekstis / Priit Lätt

  Index Scriptorium Estoniae

  Lätt, Priit, 1976-

  2005-01-01

  Autori kriitika Eesti käibemaksuseadusele meelelahutusvaldkonna kontekstis, mis on vastuolus põhiseadusega, maksuõiguse põhimõtetega ning Euroopa Liidu õigusega. Lisatud: Urboja, Liina. Kultuuriministeerium ei nõustu artikli tõlgendusega, lk. 31 ; Lehis, Lasse. Järjekordne näide meie seadusloome kvaliteedist, lk. 32-33 ; Koidu, Urmas. Eestis kehtiv käibemaksuseadus ei ole kultuuriteenuste maksustamisel Euroopa Liidu õigusega vastuolus, lk. 34-35. Vt. ka: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=144 ; http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=142.

 15. Kaks esimest noortebändi tänasest eetris

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Konkursi "Noortebänd 2007"esimeses eelvoorus filmitud teleklipid ansamblitelt R-Corp ja Pimpfish MTV Eesti eetris. Eelvoorude ja finaali lugusid saab kuulata ja hinnata ZEN-i kodulehel www.zen.ee, info: www.noorteband.ee ja www.mtveesti.ee

 16. Matrix : perversiooni kaks külge / Slavoj Zhizhek ; tõlk. Kajar Pruul

  Index Scriptorium Estoniae

  Zhizhek, Slavoj

  2003-01-01

  Filmist "Matrix". Hiliskapitalistliku sotsiaalse kogemuse antagonismidest. Tõlke allikas: "The Matrix" and philosophy : welcome to the desert of the real. Ed. by W. Irwin. Open Court, Chicago; La Salle, 2002

 17. Tudengid kirjutasid Evelin Ilvesest kaks magistritööd / Kristi Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Kristi

  2010-01-01

  Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi kommunikatsiooni eriala magistrant Kairit Kalvik kaitses magistritöö pealkirjaga "Presidendiproua Evelin Ilvese kuvandi muutumine ajakirja Kroonika näitel". Magistrant Piret Perdi töö kannab pealkirja "Eesti Vabariigi presidendi abikaasa Evelin Ilvese kuvandi analüüs soo aspektist". Lühisõnumina ilmunud ka: Õhtuleht 8. juuni 2010, lk. 2, pealk.: Lõputöö Evelin Ilvese põhjal

 18. Roman Toi kaks suurt armastust : muusika ja Eesti / Elle Puusaag ; foto: V. Sarapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Puusaag, Elle, 1945-2017

  2007-01-01

  Toronto Eesti Maja kristallsaalis toimunud pidulikust õhtust 5. detsembril: maestro Roman Toi mälestusteraamatu esitlusest. Rets. rmt.: Toi, Roman. Kaunimad laulud pühendan sull' : Roman Toi mälestused/toimetaja Tiina Sarv. Toronto : Viljandi : T. Sarv, 2007

 19. "Julia Timoshenko rasskazõvajet skazki, kak kogda-to Gorbatshov" / Gerhard Gnauck

  Index Scriptorium Estoniae

  Gnauck, Gerhard

  2005-01-01

  Seoses majandusliku olukorra halvenemisega kasvab Krimmi elanike seas, kellest 70 protsenti moodustavad venelased, rahulolematus oranzhi revolutsiooni tulemustega ning suureneb nostalgia nõukogude aja järele. Rahulolematuse suurenemisele aitab kaasa ka Vene Musta mere laevastiku baseerumine Sevastoopolis

 20. Kak "Tshjornõi monahh" s "Ivanovõm" podruzhilsja / Nikolai Hrustaljov

  Index Scriptorium Estoniae

  Hrustaljov, Nikolai

  2003-01-01

  17.-23. apr. gastroleerib Vene Draamateatris Moskva Noorsooteater - A. Thehhovi "Ivanov ja teised", lavastaja H. Janovskaja ; show-paroodia "Good-bye, America!" S. Marshaki luuletuse "Mister Twister" ainetel, lavastaja H. Janovskaja ; K. Ginkase Tshehhovi tõlgendus "Must munk"

 1. Reformil valitsuses kaks uut nägu. IRL veel arutab / Alyona Stadnik

  Index Scriptorium Estoniae

  Stadnik, Alyona

  2011-01-01

  Reformierakonnal on ministrikandidaadid paigas ja 26. märstil otsustatakse, kas kinnitada koalitsioonileping Isamaa ja Res Publica Liiduga. IRL avalikustab oma ministrikandidaadid pärast erakonna volikogu istungit

 2. Kooli peetakse tänavast kaks korda ohtlikumaks / Kadri Ibrus

  Index Scriptorium Estoniae

  Ibrus, Kadri

  2007-01-01

  Tallinna Ülikooli uuringust "Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek", mille tarvis küsitleti 3838 õpilast, 624 õpetajat ja 2048 lapsevanemat. Uuringu tulemusi võttis kokku üks autoritest, TLÜ professor Marika Veisson, selgitusi jagas ka Ene-Silvia Sarv

 3. Kaks lugu endistest aegadest, mille otsad jäävad lahtiseks / Tõnis Tõnisson

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõnisson, Tõnis, 1945-

  2009-01-01

  Põhjustest, miks 2009. a. sügisel ilmsiks tulnud Aranküla kalmistust midagi ei teatud. Leiud Teise maailmasõja aegsest matmispaigast Arankülas räägivad sellest, et võitleja (või võitlejad) kuulus Punaarmee 10. laskurkorpuse koosseisu, mille üheks osaks oli 1. Läti töölispolk. Polgu tegevusest 1941. aastal

 4. Alzheimer ja ämblikud - ühe niidi kaks otsa / Arko Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Arko, 1981-

  2015-01-01

  Ämblikuniit ja Alzheimeri tõbe põhjustavad naastud ajus on välimuselt peaaegu identsed ja tekivad bioloogiliselt sarnaselt. Tallinna Ülikooliga koostööd tegeva Rootsi teadlase Jan Johanssoni ja tema töörühma uurimistööst Alzheimeri tõvele ravi leidmiseks

 5. Emotsionaalne arvamus : Kaks asja, mis teevad seoses Eesti Postiga muret / Tõnis Tõnisson

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõnisson, Tõnis, 1945-

  2006-01-01

  Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu liige segadustest Eesti Postis seoses uue andmebaasi töötlemise programmi kasutuselevõtuga. Kaart. Vt. samas: Kalle Tarien. Eesti Posti selgitused häirete kohta ajalehtede kojukandel

 6. Kaks musketäri. 20 aastat hiljem / Tristan Priimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Priimägi, Tristan, 1976-

  2007-01-01

  Tristan Priimägi kohtumisest Londoni klubis Hard Rock Cafe ameerika rockansambli Aerosmith liikmetega, intervjuu Steven Tyleriga. Heliplaatidest "Aerosmith", "Toys in the Attic", Run D.M.C & Aerosmith "Walk This Way", Get a Grip"

 7. Kaks õlgkübarat kingiks Venemaa keisrinnadele Kanepist / Milvi Hirvlaane

  Index Scriptorium Estoniae

  Hirvlaane, Milvi, 1936-

  2011-01-01

  Kanepi kihelkonnakooli õpilaste käsitööna valminud õlgkübara kinkimisest keisrinna Jelizaveta Aleksejevnale aastal 1809/1810. Aleksander III abikaasale 1880. aastal kingitud õlgkübar valmis samuti õpilaste käsitööna

 8. RMK reform jätab maakonda kaks metskonda üheteistkümnest / Silvia Paluoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Paluoja, Silvia, 1956-

  2008-01-01

  Riigimetsa Majandamise Keskus on otsustanud minna 1. juulist üle uuele töökorraldusele. Juhtkonna tasandil kavandatud reform jagab Eestimaa senise viie RMK regiooni asemel kolmeks: moodustuvad RMK Kirde, Kagu ja Edela regioon. Lisa: RMK reform Pärnu maakonnas

 9. Üks riik, üks teema, kaks festivali ... / Rait Avestik

  Index Scriptorium Estoniae

  Avestik, Rait, 1974-

  2005-01-01

  Kahest lasteteatrite festivalist, kuuendast Eestis peetud ASSITEJ NB-festivalist ja festivalist "Banaanikala 2005", kus parimateks tunnistati VAT Teatri "Kalevipoeg" ja "Pal-tänava poisid" ning Eesti Riikliku Nukuteatri "Troll-poiss"

 10. Kreenholm lubas elektrivõlast tasuda kaks miljonit krooni / Tanel Mazur

  Index Scriptorium Estoniae

  Mazur, Tanel, 1971-

  2007-01-01

  Kreenholmi Valduse AS on lubanud ära maksta osa ligi viie miljoni krooni suurusest võlast OÜ-le VKG Elektrivõrgud, mille tõttu elektrivõrgud on peatanud planeeritud elektri väljalülitamised tekstiiliettevõttes

 11. Kaks sõdurit - Saksa ja Nõukogude oma - joonistasid Narvat / Irina Tokareva

  Index Scriptorium Estoniae

  Tokareva, Irina

  2003-01-01

  Saksa sõduri Senke Nisseni joonistustest ennesõjaaegsest Narva linnast ja nende sattumisest Eestisse tänu 1997. a. ilmunud Anton Weiss-Wendti raamatule Narvast ning vene sõduri Nikolai Tihhonovi joonistustest varemetes Narvast. Kommenteerib Jüri Tõnisson

 12. Täna avatakse tarbekunsti- ja disainimuuseumis kaks näitust : ...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Kecskemeti rahvusvahelise keraamikastuudio (ICS) kogust koostatud valiknäitus "Ajast, pinnasest ja tulest", mille on koostanud ICSi kuraator Jona Gudvardardottir, kujundanud Terje Kallast ning Tartu plastmasstoodete katsetehase 1980. aastate toodangu näitus "Kile kotti!", mille kuraatorid on Anu Järs ja Kristi Kaljumägi, kujundaja Jaana Jüris

 13. Riigikogu arutas kaks päeva baltisakslastele vara tagastamist / Urmi Reinde

  Index Scriptorium Estoniae

  Reinde, Urmi, 1953-

  2006-01-01

  Res Publica fraktsiooni algatatud eelnõust omandireformi aluste seaduse ʹ 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise kohta seoses baltisaksa 1941. a. ümberasujate vara tagastamisega. Lisatud: Janno Reiljani (Rahvaliit) sõnavõtt Riigikogus 17. mail 2006

 14. Estonija kak tranzitnõi most / Juri Hromov ; interv. Igor Kljujev

  Index Scriptorium Estoniae

  Hromov, Juri

  2001-01-01

  Majandusdoktor Juri Hromov EL-i ittalaienemisest, Eesti ühinemisest EL-iga, Vene-Eesti kaubandus-majandussuhete arengu seotusest nende riikide vaheliste suhetega, Eesti majanduse ümberorienteerumisest Läände jm.

 15. Kaks maja-näitust : Karin Paulus soovitab / Karin Paulus

  Index Scriptorium Estoniae

  Paulus, Karin, 1975-

  2006-01-01

  Arhitekt Peeter Tarvase 90. sünni-aastapäevale pühendatud näitus Eesti Kunstiakadeemia galeriis. Tartu viimaste aastate arhitektuurivõistluste tööde piltide ja makettide näitus Disaini- ja Arhitektuurigaleriis, kus eksponeeritakse ka austria arhitektide Thomas Pucheri ja Alfred Brambergeri kortermajade kavandeid

 16. Kaks uut raamatut mehelt, kes oleks saja-aastaseks saanud / Alar Laats

  Index Scriptorium Estoniae

  Laats, Alar, 1954-

  2009-01-01

  Arvustus raamatutele: Salumaa, Elmar. Evangeelium ja eetos / koost. Thomas-Andreas Põder. Tartu : Ilmamaa, 2008 (Eesti mõttelugu, 84) ; Salumaa, Elmar. Süstemaatilise teoloogia käsiraamat, ehk, "Dogmaatika märksõnades". Tallinn : EELK Usuteaduse Instituut, 2008 (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised, 17)

 17. Võlu flööt. Kaks kolm jalga / Andres Keil

  Index Scriptorium Estoniae

  Keil, Andres, 1974-

  2006-01-01

  8. märtsil Von Krahli Teatris esietendunud W. A. Mozarti "Võluflöödi" uus versioon. Lavastuse muusika on W. A. Mozartilt, kontseptsioon ja lavastus Peeter Jalakalt, tantsude seade Sasha Pepeljajevilt

 18. Alzheimer ja ämblikud - ühe niidi kaks otsa / Arko Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Arko, 1981-

  2015-01-01

  Ämblikuniit ja Alzheimeri tõbe põhjustavad naastud ajus on välimuselt peaaegu identsed ja tekivad bioloogiliselt sarnaselt. Tallinna Ülikooliga koostööd tegeva Rootsi teadlase Jan Johanssoni ja tema töörühma uurimistööst Alzheimeri tõvele ravi leidmiseks

 19. Muusikamaailm : Drottningholmi lossifestival. Jorma Panula juubeliks. Kaks kompositsioonipreemiat. Soomlased ja eestlased promenaadikontsertidel / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2000-01-01

  31.05-2.09 toimuvast Drottningholmi lossiteatri festivalist. J. Panula 70. juubeli kontserdist "Meister ja õpipoisid" 9. augustil Helsingi Finlandiatalos. Tänavuse Ernst von Siemensi fondi preemia sai elutöö eest M. Kagel, toetuspreemia noorema põlve heliloojatele pälvisid A. R. Thomas, H. Kyburz ja A. L. Scartazzini. Grawemeyer 2000 Music Prize'i laureaat on T. Ades orkestriteose "Asyla" eest, lühidalt Grawemeyeri preemiast. Kontserdifestivalist "Promenaadisari" Londoni Royal Albert Hallis, eesti ja soome muusikute osalemisest festivalil

 20. Koolhaas paneb kaks suurt Las Vegases paari / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2000-01-01

  2001. a. veebruaris avatakse Las Vegase hotelli ja kasiino "Veneetsia" ruumides minimuuseum - Guggenheimi ja Ermitaazhi ühine filiaal. Galerii ja eraldi näitusehoone Guggenheimile on projekteerinud Rem Koolhaas. Esimesest ühisnäitusest.

 1. Kaks head naist - üks istub saalis, teine mängib laval / Aime Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Aime, 1958-

  2005-01-01

  3. dets. esietendub Ugalas E. Vetemaa "Püha Susanna ehk Meistrite kool", lavastab näitlejanna L. Säälik, peaosalist mängib L. Komissarov. Kommenteerivad ka teatrijuht Peeter Tammearu ja lavastaja Leila Säälik

 2. Kak voznikajut superderzhavõ / Harold James ; tõlk. Jevgenija Unanjants

  Index Scriptorium Estoniae

  James, Harold

  2005-01-01

  Hiina kiire majandusliku arengu võrdlus protsessidega Saksamaal ja Jaapanis. Kui Hiina tahab vältida Saksamaa XX sajandi alguse saatust, peab ta toetama oma edukat majanduslikku moderniseerimist põhiseaduslike ja poliitiliste reformidega

 3. C. R. Jakobsoni kaks senitundmatut käsikirja / Vello Paatsi

  Index Scriptorium Estoniae

  Paatsi, Vello, 1948-2015

  2006-01-01

  Läti Riiklikust Ajalooarhiivist 2005. aasta suvel leitud kahest, usureformaatoritelele Brescia Arnoldile ja John Wycliffe'le pühendatud C. R. Jakobsoni käsikirjast (Valguse riigi vägevad võitlejad. Kirja pannud C. R. Jakobson. I Breshja Arnold ;Valguse riigi vägevad võitlejad. Kirja pannud C. R. Jakobson. II Juhan Wikliffe). Ka C. R. Jakobsoni seisukohtadest kiriku ja usu küsimustes

 4. Meelelahutuse kaks erinevat palet käibemaksu kontekstis / Priit Lätt

  Index Scriptorium Estoniae

  Lätt, Priit, 1976-

  2005-01-01

  Autori kriitika Eesti käibemaksuseadusele meelelahutusvaldkonna kontekstis, mis on vastuolus põhiseadusega, maksuõiguse põhimõtetega ning Euroopa Liidu õigusega. Lisatud: Urboja, Liina. Kultuuriministeerium ei nõustu artikli tõlgendusega, lk. 31 ; Lehis, Lasse. Järjekordne näide meie seadusloome kvaliteedist, lk. 32-33 ; Koidu, Urmas. Eestis kehtiv käibemaksuseadus ei ole kultuuriteenuste maksustamisel Euroopa Liidu õigusega vastuolus, lk. 34-35. Vt. ka: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=144 ; http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=142.

 5. Soome ja Karjala uurijate suurtööd : kaks uut tekstikogumikku / Jaan Õispuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Õispuu, Jaan

  1996-01-01

  Arvustus: Virtaranta, Pertti. Lyydiläisiä tekstejä. 6, Anna Vassiljevna Tsesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä. Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. (Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia ; 218) ; Näytteitä karjalan kielestä. 1, Karjalan Tasavallan ja sisä-venäjän karjalaismurteet. Joensuu ; Petroskoi, 1994

 6. Kaks vaadet Ameerikast Jacques Derridale / Märt Väljataga

  Index Scriptorium Estoniae

  Väljataga, Märt, 1965-

  1998-01-01

  Kommentaariks Vikerkaares 1998, nr. 7-8 ilmunud artiklitele: Mark Lilla 'Jacques Derrida poliitika' ja Richard Rorty 'Ironistlikust teooriast privaatsete allusioonideni' (mõlemad tõlkinud Märt Väljataga)

 7. Lübecki filmipäevadel linastus kaks eesti mängufilmi / Kristiina Vaarik

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarik, Kristiina

  2010-01-01

  3.-7. novembrini 2010 toimunud Põhjamaade filmipäevadel linastusid režissöör Marko Raadi mängufilm "Lumekuninganna", režissöör Chris Krausi mängufilm "Polli päevikud" (Eesti-Saksamaa-Austria) ning neli eesti dokumentaal- ja lühifilmi (loetletud). Festivalist tutvustavalt

 8. Obutshenije i upravlenije znanijami kak elementõ innovatsionnoi dejatelnosti / T. P Savenkova, T. I Savenkova

  Index Scriptorium Estoniae

  Savenkova, T. P

  2004-01-01

  Autorite hinnangul on personali koolitus organisatsiooni eduka tegutsemise aluseks, võimaldades kergemini saavutada strateegilisi eesmärke, tõsta inimressursi kvaliteeti ja viia hõlpsamini läbi organisatsioonilisi muudatusi. Tabelid

 9. Rinnahoidja ja kaks nööriga riidelappi / Sergo Selder

  Index Scriptorium Estoniae

  Selder, Sergo

  2004-01-01

  5. juulil 1946. aastal tutvustas prantsuse disainer Louis Reard maailmale esmakordselt bikiine. Bikiine esitles striptiisitar Micheline Bernardini moeshow'l Pariisi basseini Piscine Molitor ääres. Reard'i kostüüm sai nime Bikini atolli järgi, kus USA oli nädal varem katsetanud tuumapommi

 10. Kak premjer-ministr razminulsja s dedom Morozom / Andrus Ansip ; interv. Jevgenija Garanzha

  Index Scriptorium Estoniae

  Ansip, Andrus, 1956-

  2005-01-01

  Peaminister Andrus Ansip Eesti elu puudutavatest sündmustest mööduval aastal - Eesti Raudtee aktsiate müügist riigile, spekulatsioonidest Vene teemal, Vene-Saksa gaasijuhtmest, riigipiiri lepingust Venemaaga, Euroopa liidu eelarveprojektist, prognoosid lähitulevikuks. Peaminister Andrus Ansipi suhted Jõuluvanaga

 11. 1. VII avati Rael Arteli galerii kaks väljapanekut

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Fotogaleriis on väljas Andreas W kureeritud "Puudumise kohalolu", mis koosneb Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia üliõpilaste Madis Katzi, Taavi Piibemanni, Riho Peikeri, Alan Proosa ja Kaisa Eiche ning Toomas Kalve ja Alan Rossi töödest. Audiogaleriis eksponeerib oma helindeid Taavi Tulev

 12. Kolm plaati eesti klassikast : Cyrillus Kreegi "Requiemi" kaks ettekanet ja "Eesti heliloojad V" / Kerri Kotta

  Index Scriptorium Estoniae

  Kotta, Kerri, 1969-

  2009-01-01

  Arvustus : Kreek, Cyrillus. Requiem. Musica sacra. Tampere : Alba, 2007. Kreek, Cyrillus. Requiem. Tõnu Kõrvits. Kreegi vihik. [Tallinn] : Eesti Filharmoonia Kammerkoor, 2008. Eesti heliloojad V. Tallinn : Eesti Rahvusringhääling, 2008

 13. Kaks vaadet ülikonnamoele / Antonio, Keyvan Bardi ; intervjueerinud Kaarin Kivirähk

  Index Scriptorium Estoniae

  Antonio

  2015-01-01

  Baltmani peadisainer Antonio (Aivar Lätt) räägib ülikonnamoest ja ülikondade kandmisest, eritellimusteenusest Baltman Unique. Prantsuse kangatootja Dormeuili Kesk- ja Ida-Euroopa regioonijuht Keyvan Bardi räägib kangatööstusest ja ülikonnakangastest

 14. Muusikamaailm : Drottningholmi lossifestival. Jorma Panula juubeliks. Kaks kompositsioonipreemiat. Soomlased ja eestlased promenaadikontsertidel / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2000-01-01

  31.05-2.09 toimuvast Drottningholmi lossiteatri festivalist. J. Panula 70. juubeli kontserdist "Meister ja õpipoisid" 9. augustil Helsingi Finlandiatalos. Tänavuse Ernst von Siemensi fondi preemia sai elutöö eest M. Kagel, toetuspreemia noorema põlve heliloojatele pälvisid A. R. Thomas, H. Kyburz ja A. L. Scartazzini. Grawemeyer 2000 Music Prize'i laureaat on T. Ades orkestriteose "Asyla" eest, lühidalt Grawemeyeri preemiast. Kontserdifestivalist "Promenaadisari" Londoni Royal Albert Hallis, eesti ja soome muusikute osalemisest festivalil

 15. "Julia Timoshenko rasskazõvajet skazki, kak kogda-to Gorbatshov" / Gerhard Gnauck

  Index Scriptorium Estoniae

  Gnauck, Gerhard

  2005-01-01

  Seoses majandusliku olukorra halvenemisega kasvab Krimmi elanike seas, kellest 70 protsenti moodustavad venelased, rahulolematus oranzhi revolutsiooni tulemustega ning suureneb nostalgia nõukogude aja järele. Rahulolematuse suurenemisele aitab kaasa ka Vene Musta mere laevastiku baseerumine Sevastoopolis

 16. Koolhaas paneb kaks suurt Las Vegases paari / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2000-01-01

  2001. a. veebruaris avatakse Las Vegase hotelli ja kasiino "Veneetsia" ruumides minimuuseum - Guggenheimi ja Ermitaazhi ühine filiaal. Galerii ja eraldi näitusehoone Guggenheimile on projekteerinud Rem Koolhaas. Esimesest ühisnäitusest.

 17. Roman Toi kaks suurt armastust : muusika ja Eesti / Elle Puusaag ; foto: V. Sarapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Puusaag, Elle, 1945-2017

  2007-01-01

  Toronto Eesti Maja kristallsaalis toimunud pidulikust õhtust 5. detsembril: maestro Roman Toi mälestusteraamatu esitlusest. Rets. rmt.: Toi, Roman. Kaunimad laulud pühendan sull' : Roman Toi mälestused/toimetaja Tiina Sarv. Toronto : Viljandi : T. Sarv, 2007

 18. Audio- and TV-products. Power consumption reduction in audio- and TV-products. Final report; Audio- og TV-produkter. Effektminimering i audio- og TV-produkter: Afsluttende rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kierkegaard, P.

  1998-10-01

  The project concerning the audio products resulted in energy savings of 90-97% at efficiencies of 91-96% with full effect and stand-by losses of 0.4-3 W. It is especially new epoch-making methods for pulse modulation (called Controlled Oscillation Modulator, COM and Phase Shifted Carrier Pulse Width Modulation, PSCPWM) and error for correction in the effect conversion (called Multivariable Enhanced Cascade Control, MECC and Pulse Edge Delay Error Correction, PEDEC), which has made the breakthrough. Two patents have been applied for, and new digital amplifiers will be introduced in all the relevant products. The project concerning TV products has shown that a loss reduction in deflecting circuits of ca.20 % may be obtained. (EHS)

 19. Fermentative production of biohydrogen from biogenic raw materials and residues; Fermentative Produktion von Biowasserstoff aus biogenen Roh- und Reststoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, M.; Rechtenbach, D.; Stegmann, R. [Technische Univ. Hamburg-Harburg (Germany). Inst. fuer AbfallRessourcenWirtschaft

  2006-07-01

  Hydrogen (H{sub 2}) is regarded as an energy resource of the future. Thermophilic laboratory studies were carried out on the fermentative production of biohydrogen in three test systems (500 ml Sensomat System, 6 l ATS and 30 l agitated reactor) at 60 C in batch or discontinuous operation using glucose and agricultural products as substrates. Fully digested, heat-pretreated sewage sludge, taken to represent a natural mixed culture, was used as inoculating agent. The highest specific hydrogen production rate was achieved in the agitated reactor with glucose at 5.5 pH, reaching 280 Nml H{sub 2}/ g ODM (112% conversion rate). Maize and potato starch reached 211 Nml H{sub 2}/ g ODM (75% conversion rate) and 123 Nml H{sub 2}/ g ODM (45% conversion rate). The two agricultural products sugar beet (192 Nml H{sub 2}/ g ODM (70% conversion rate) and fodder beet (185 Nml H{sub 2}/ g ODM (65% conversion rate) showed a high potential for biological hydrogen production. Potato, swede and maize and potato peel as a biowaste are also all promising hydrogen producers, reaching degradation rates of 60%, 50%, 49% and 30%, respectively. In discontinuous operation hydrogen production rates reached 0.6 Nl/(I{sub R})xd) to 1.3 Nl/(I{sub R})xd) and yields ranging from 83 to 445 Nml H{sub 2}/ g DM.

 20. Television Series and Beyond: Serielle Erzählformen und ihr Potenzial für Fan-Fiction-Produktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Elena Goldmann

  2016-08-01

  Full Text Available Neue Fernsehserien und die ihnen inhärenten Charakteristika, wie etwa vielschichtige Figuren und komplexe Handlungsstränge, haben zu einer intensiveren Beschäftigung mit seriellen Erzählformen auf Seiten der Rezipienten/-innen geführt. Fan-Fictions stellen eine derartige Verhandlung serieller Inhalte dar. Dabei handelt es sich um eigens von Fans produzierte Texte, welche die Charaktere und teilweise auch Handlungsstränge aus dem Ausgangsprodukt aufgreifen, jedoch gewisse Elemente abändern. Häufig werden sogenannte Lücken im Primärtext als beliebte Anknüpfungspunkte für Fan-Fictions genannt, welche den Fans die Möglichkeit geben, die ihnen präsentierten Inhalte neu auszuhandeln. Diese Geschichten, die auf speziellen Plattformen im Internet veröffentlicht werden, eröffnen dem Autor / der Autorin die Chance, Unzufriedenheiten mit dem Ausgangsprodukt zu verhandeln, dabei auf eigene Wissensvorräte zurückzugreifen sowie subjektiv bedeutsame Themen anhand eines mit anderen Fans geteilten Figurenensembles zu verhandeln. Darüber hinaus bieten die Plattformen auch die Möglichkeit, Kommentare abzugeben, was häufig zu einer intensiven Diskussion der angesprochenen Thematiken mit anderen Fans beiträgt.

 1. Byggeriets produktion af svigt i et strukturationsperspektiv - et studie af reaktive og proaktive problemløsningspraksisser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Casper Siebken

  byggeprocesser gennem kombinationen af noget stabilt i form af strukturer og noget processuelt. Afhandlingens hovedteori er Anthony Giddens strukturationsteori, der tilpasses den empiriske analyse primært med baggrund i Rob Stones’ ’strong structuration project’ (Stones, 2005). Den sociale praksis er det...

 2. Production of ultra cold neutrons with a solid deuterium converter; Produktion von ultrakalten Neutronen mit einem festen Deuteriumkonverter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frei, Andreas

  2008-10-28

  Spontaneous breaking of fundamental symmetries is an attractive topic in modern particle physics. Understanding qualitative and quantitative the parameters involved in these kind of processes could help to explain the unbalanced presence in the universe of matter (baryons) with respect to antimatter (anti-baryons). Due to their intrinsic properties, ultra cold neutrons (UCN) are excellent candidates for experiments measuring with high level of accuracy parameters like the electric dipole moment (EDM), the neutron lifetime ({tau}{sub n}), the axial-vector coupling constant (g{sub A}), or in search of quantum effects of gravity. In this work the setup of a source for ultra cold neutrons with a solid deuterium converter is described, which serves as a prototype for a new, strong UCN source, that is currently designed and constructed at the FRMII in Garching. The prototype source has been taken into operation and important parameters have been measured. These experimental results have been compared with theoretical models to prove calculations for the performance of the new source at the FRMII. (orig.)

 3. 19. network conference: Substitute fuels - from waste material to product. Proceedings; 19. Netzwerktreffen: Ersatzbrennstoffe - vom Abfall zum Produkt. Konferenzband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  Substitute fuels are in great demand, both from the view of waste management and as substitutes for increasingly expensive fuels. According to German law, the share of renewable energy sources in electric power supply is to increase from the present 6 percent to 12.5 percent by 2010. In Europe, the current 14 percent are to increase to 22 during the same period. There are still unresolved problems, however, e.g. origins of raw materials for substitute fuel production; collecting and conditioning; logistic problems of distribution; experience of producers and users; long-term availability. These problems, as well as some other ones, were discussed at the 19th network conference, as were requirements made on substitute fuels and their applications. Experts from economy, politics and science were given a platform for discussion, generation of knowledge, information transfer, and exchange of experience. (orig.) [German] Ersatzbrennstoffe liegen zur Zeit voll im Trend. Aus gutem Grund, denn zum einen dienen sie nach Vorgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sowie der TA Siedlungsabfall als heizwertreiche Fraktion zur energetischen Verwertung. Zum anderen substituieren sie teure Regelbrennstoffe, und dies nicht nur in energieintensiven Branchen. Der Gesetzgebung folgend soll in Deutschland der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung von derzeit 6 % auf 12,5 % im Jahr 2010 steigen. In ganz Europa soll der Anteil von derzeit 14 % auf 22 % anwachsen. Fur erneuerbare Energien, hierunter fallen biogene Ersatzbrennstoffe, existiert folglich ein Wachstumsmarkt. Es bleiben jedoch einige Fragen offen: Wo kommen die Abfaelle bzw. Rohstoffe zur Erzeugung von Ersatzbrennstoffen her? Wie erfolgen Erfassung und Aufbereitung? Welche logistischen Anforderungen existieren hinsichtlich der Distribution? Welche Erfahrungen sammeln derzeit Produzenten und Verwerter? Sind die Ersatzbrennstoffe auch zukunftig in ausreichender Menge fuer die angestrebte energetische Nutzung vorhanden? Diese und weitere Fragen greift das 19. Netzwerktreffen auf. Daruber hinaus geben die Fachvortraege Auskunft uber die Anforderungen an Ersatzbrennstoffe und deren Einsatzmoeglichkeiten. Fuhrungskraefte aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sind herzlich eingeladen, das Netzwerk als Plattform zu nutzen, Wissen zu generieren, Informationen zu transferieren und Erfahrungen auszutauschen. (orig.)

 4. Environmental relief effects through nanotechnological processes and products; Entlastungseffekte fuer die Umwelt durch nanotechnische Verfahren und Produkte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steinfeldt, Michael; Gleich, Armin von [Bremen Univ. (Germany). Fachgebiet Technikgestaltung und Technologieentwicklung, FB Produktionstechnik; Petschow, Ulrich; Pade, Christian; Sprenger, Rolf-Ulrich [Institut fuer oekologische Wirtschaftsforschung gGmbH, Berlin (Germany). FB Umweltoekonomie und -politik

  2010-06-15

  The top priority of the research project ''Environmental Relief Effects through Nanotechnological Processes and Products'' was to identify and quantify, to the extent possible and by means of selected examples, the environmental and sustainability opportunities and risks associated with this rapidly developing line of technology. Environmental relief potentials are understood here to include not only environmental engineering in the narrower sense (end-of-pipe technologies), but also and specifically process, production, and product-integrated environmental protection. The project consisted of four stages: 1. Analysis of products and processes already on the market or soon to be made available and application 2. Examination and initial qualitative assessment of each of the products and processes with respect to its potential for environmental relief (or burden, as the case may be) 3. In-depth life cycle analysis and assessment of four selected processes or products as compared to conventional processes or products (Manufacture of solderable surface finishes on printed circuit boards, MW carbon nanotube application for foils in the semiconductor industry, Lithium batteries for energy, storage, Ultradur {sup registered} High Speed plastic) 4. An appraisal of nanotechnology employment effects. (orig.)

 5. Efficiency and annual power production of photovoltaic modules; Wirkungsgrad und jaehrliche Strom-Produktion von Photovoltaik-Modulen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilhelm Durisch, W. [Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen (Switzerland); Mayor, J.-C. [previously PSI, Ackerstrasse, Nussbaumen (Switzerland); Lam, K. H. [The University of Hong Kong, Dept. of Architecture, Hong Kong (Hong Kong)

  2007-06-15

  This illustrated final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reports on an outdoor test facility that was erected at the Paul Scherrer Institute PSI in Villigen, Switzerland. It consists of a sun-tracker and a PC-based measurement system. The sun-tracker is used to orient test modules continuously towards the sun. The measurement system is designed for the automatic acquisition of current / voltage characteristics of photovoltaic modules, from which their efficiency is determined. The paper describes tests performed under constant irradiation and various module temperatures, thus allowing the temperature coefficient of the efficiency to be determined. Figures on the efficiencies of three commercially-available panels are presented for different irradiance levels. The results are presented in graphical form and commented on.

 6. Ovládání produktů Bang&Olufsen pomocí technologie Bluetooth

  OpenAIRE

  Mandík, Martin

  2009-01-01

  Předkládaná diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu Bluetooth modulu a aplikace pro mobilní telefon a PDA. Po připojení konceptu k dálkovému ovladači, umožní rozšířit produkty Bang&Olufsen o ovládání pomocí mobilního telefonu nebo PDA. Aplikace v mobilním telefonu nebo PDA bude komunikovat s konceptem pomocí Bluetooth technologie. Výsledkem práce je vytvoření návrhu desky plošného spoje a aplikací pro mobilní telefon a PDA. This master thesis deals with the creation concept of the Bl...

 7. Production and decay of neutralinos in the nonminimal supersymmetric standard model; Produktion und Zerfall von Neutralinos im Nichtminimalen supersymmetrischen Standardmodell

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franke, F.

  1995-07-01

  In this thesis after a presentation of the nonminimal supersymmetric standard model the lower mass limits for neutralinos and Higgs bosons are calculated. Then some typical scenarios for the study of the neutralino production and decay at LEP2 are constructed, for which the cross sections are calculated. (HSI)

 8. Local products image determinant communes of Nisko Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Grzybek

  2012-12-01

  Full Text Available The article is a characterization of local products, creating an image of Krzeszów, Rudnik and Ulanów municipalities of the Nisko county, in the Podkarpackie province. The study of 500 inhabitants showed that knowledge of these products is varied. The best known were: plum jam from Krzeszów, wickerwork from Rudnik, and rafting bread and rafting tradition cultivated by inhabitants of Ulanów.

 9. Low-cost fuel cells for the market; Low-Cost-Brennstoffzellen fuer den Markt. Gestanzte Folien verguenstigen die Produktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fumey, B.; Hoeckel, M. [Berner Fachhochschule Technik und Informatik (BFH-TI), Biel (Switzerland); Jud, S.; Santis, M. [Ceka Elektrowerkzeuge AG und Co. KG, Wattwil (Switzerland)

  2007-07-01

  This article takes a look at how the costs of fuel cells can be reduced. As an example, a fuel cell developed by the electrical tool manufacturer CEKA and the Bernese University of Applied Sciences in Switzerland with support from the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) and the Paul Scherrer Institute (PSI) is described. The fuel cell forms part of the drive for a three-wheel light vehicle called 'SAM' which was originally powered solely by conventional batteries. The performance and low fuel consumption of the vehicle is discussed, as is the work still necessary to transfer the technology to a marketable mass-production product. The functioning of the fuel cell is described. Other application areas for the fuel cell are looked at, including portable power supplies for exhibitions and mobile applications.

 10. „Erfahrung“ und „Diskurs“. Produktive Dichotomie oder viel Lärm um bislang unzureichend hinterfragte Begriffe?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina Kleiser

  2005-03-01

  Full Text Available Erfahrung: Alles nur Diskurs? Dieser Frage, die insbesondere die materiale und diskursive Qualität des Erfahrungsbegriffs in den Blick zu nehmen verspricht, stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 11. Schweizerischen HistorikerInnentagung 2002 für Frauen-, Männer- und Geschlechtergeschichte. Der sorgfältig edierte Tagungsband präsentiert eine gelungene Zusammenschau der disparaten Umgangsweisen mit dem Erfahrungsbegriff als Analysekategorie in der Geschlechterforschung. Reich an Einblicken in die Vielfältigkeit gegenwärtiger Forschungspraxis, hält die Publikation etliche zur Vertiefung anregende Fallstudien bereit. Sie lässt jedoch eines vermissen: die Einlösung eines in der Geschlechtergeschichte seit langem reklamierten Forschungsdesiderats, nämlich eine sowohl theoretisch als auch methodisch profunde Auseinandersetzung mit den zu Leitbegriffen der Tagung erhobenen Kategorien „Erfahrung“ und „Diskurs”.

 11. Natural gas. Reserves - exploration - production. Glossary. German - English - French - Russian; Erdgas. Reserven - Exploration - Produktion. Glossar. Deutsch - Englisch - Franzoesisch -Russisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Porth, H.; Bandlowa, T.; Guerber, B.; Kosinowski, M.; Sedlacek, R.

  1997-12-31

  International cooperation in the natural gas sector has intensified considerably during the last several years, particularly between the east and the west. This has made it necessary for the most important terms in the fields of geology, economic geology and production technology to be used in the same sense. The various national and regional classification systems for natural gas reserves and wells also need to be correlated. For these reasons, the `Working Party on Gas` of the European Economic Commission of the United Nations in Geneva prepared a three-language Glossary of natural Gas Reserves. The glossary presented here is a thoroughly revised edition of the 1996 edition and now also includes a German language section. (orig.) [Deutsch] Die in den letzten Jahren immer intensivere internationale Kooperation auf dem Erdgassektor - besonders zwischen Ost und West - erfordert eine sinngemaess gleiche Handhabung der wichtigsten erdgasgeologischen, lagerstaettenkundlichen und produktionstechnischen Fachbegriffe sowie eine Korrelation der verschiedenen regionalen und ueberregionalen Klassifikationssysteme fuer Erdgasreserven und Erdgasbohrungen. Dieser Erfordernis hat die `Working Party on Gas` der Europaeischen Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen in Genf mit der Erarbeitung eines dreisprachigen `Glossary of Natural Gas Reserves` Rechnung getragen. Das vorliegende Glossar ist eine gruendlich ueberarbeitete und um eine deutsche Fassung erweiterte Neuauflage dieses `Glossary` von 1996. (orig.)

 12. Untersuchungen zum Abbau ausgewählter Reaktivfarbstoffhydrolysate mit Ozon: Charakterisierung der Produkte durch LC-MS-Analyse

  OpenAIRE

  Constapel, Marc

  2005-01-01

  Reaktivfarbstoffe zählen auch heute noch zur bedeutendsten Farbstoffklasse in der Textilfärberei, da der Anteil an Baumwolltextilien in den letzten Jahren gleich hoch geblieben ist. Farbstoffhydrolysate beeinträchtigen die ansonsten guten Nassechtheiten der Reaktivfärbung. Sie müssen daher in einem aufwändigen Waschprozess ausgewaschen werden, was mit einem hohen Wasser-, Energie- und Zeitbedarf verbunden ist. Die Farbigkeit des Abwassers steht einem Recycling und auch einer un...

 13. Ensuring full-capacity production in case of liquid loading in gas wells; Aufrechterhalten der Produktion aus verwaessernden Erdgasbohrungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reinicke, K.M. [Technische Univ. Clausthal (Germany). Inst. fuer Erdoel- und Erdgastechnik; Albrecht, I. [Schlumberger Holding GmbH, Hannover (Germany); Thurow, M. [ILF Consulting Engineers, Muenchen (Germany)

  2007-09-13

  In the late production stages, water production from natural gas wells may become a problem that may require abandoning the well, thus losing valuable productive assets. In a joint project of organisations of the Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft fuer Erdoel, Erdgas und Kohle, a status report was made in 2005, and best practice methods for dewatering natural gas wells were identified. This contribution presents some of the results: common methods for improved liquid unloading from natural gas wells, preconditions for their application, experience of the industries in this field, elements of the selection and planning process, and an outlook. (orig.)

 14. Produktion von neutralen seltsamen Teilchen in Proton-Proton Wechselwirkungen bei √s=63 GeV

  CERN Document Server

  Rauschnabel, Kurt

  1982-01-01

  In proton-proton interactions at a c.m. energy of √s = 63 GeV the production of neutral strange particles K02, ν, and ν in 'minimum-bias' events i.e. in 'normal' inelastic events and in events with a large transverse momentum particle was studied. In the first part of this thesis the cross sections for the inclusive production of Ksub(s)0-, ν-, and ν-particles in pp reactions were determined. In events with one identified large transverse momentum trigger particle especially the production of neutral strange particles in the two large transverse momentum jets was studied. (orig./HSI)

 15. Messung der Produktion von aus leichten Quarks zusammengesetzten Hadronen und Anti-Kernen am Large Hadron Collider

  CERN Document Server

  Kalweit, Alexander; Wambach, Jochen

  With the recording of the first collisions of the Large Hadron Collider (LHC) in November 2009, a new era in the domain of high energy and relativistic heavy-ion physics has started. As one of the early observables which can be addressed, the measurement of light quark flavor production is presented in this thesis. Hadrons that consist only of u, d, and s quarks constitute the majority of the produced particles in pp and Pb–Pb collisions. Their measurement forms the basis for a detailed understanding of the collision and for the answer of the question if hadronic matter undergoes a phase transition to the deconfined quark-gluon plasma at high temperatures. The basics of ultra-relativistic heavyion physics are briefly introduced in the first chapter followed by a short description of the ALICE experiment. A particular focus is put on the unique particle identification (PID) capabilities as they provide the basis of the measurements which are presented in the following chapters. The particle identification vi...

 16. Review: Niels C. Taubert (2006. Produktive Anarchie? Netzwerke freier Softwareentwicklung [Productive Anarchy? Networks of Open Source Software Development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthias Groß

  2007-01-01

  Full Text Available Open source software is software designed to allow anyone to use and make changes in the software. This practice often renders the product superior to more centralized models such as those used in commercial software companies. How is such a phenomenon possible in a time where nothing seems to be acquirable save by purchase? Niels C. TAUBERT's book Productive Anarchy? Networks of Open Source Software Development aims at a sociological understanding of the prerequisites and conditions for the success of open source software. One of the conclusions of TAUBERT's book is that the process of open software development needs to be understood as adaptive and experimental. A continuous feedback between the context of production and the context of application is the basis for robust and successful software production. One of the surprising results of the book is that the most important requirement for this feedback process is a set of norms—neutrality, communism, disinterestedness, and universalism—norms that Robert MERTON associated with academic science in the 1940s. If TAUBERT is right that these norms are to be found outside the world of institutional science in open source software development projects today, then his case study can be seen as an indicator for a new form of knowledge production in the 21st century, where the social relevance and responsibility of a research process are keys to successful innovation. With this book, which deserves a wide readership, TAUBERT makes an important contribution to our understanding of the successful organization of technology development. URN: urn:nbn:de:0114-fqs0701109

 17. Die Messung der Gluonpolarisation durch die Produktion von Hadronpaaren mit großen Transversalimpulsen in tiefinelastischer Myonstreuung am Nukleon

  CERN Document Server

  Hermann, Roman

  2009-01-01

  The spin structure of the nucleon is investigated at the COMPASS experiment at the CERN-SPS using polarized muons scattering off polarized nucleons. The contribution of the quarks to nucleon spin, as measured in the inclusive deep-inelastic scattering, is not sufficient to explain the spin of the nucleon. Thus it has to be clarified how the gluon polarization and the angular momenta of quarks and gluons contribute to the spin of the nucleon. Since the gluon polarization can only be estimated from the $Q^{2}$-dependence of inclusive deep inelastic asymmetries, a direct measurement of the gluon polarization is mandatory. The COMPASS collaboration determines the gluon polarization from cross section asymmetries in photon-gluon fusion processes using open charm production or the production of hadron pairs with large transverse momenta. This thesis presents a measurement of the gluon polarization using the COMPASS data of the years 2003 and 2004. The events with large virtuality, $Q^{2}>1$ $GeV^{2}/c^{2}$ and hadr...

 18. Messung der Charmonium-Produktion und Energiekalibration für Elektronen mit dem Atlas-Experiment

  CERN Document Server

  Handel, Carsten

  2011-01-01

  The cross section of Charmonium production was measured using data from pp collisions at s^{1/2}=7TeV taken by the Atlas experiment at the LHC in 2010. To improve the necessary knowledge of the detector performance, a calibration of the energy was performed. Using electrons from decays of the Charmonium, the energy scale of the electromagnetic calorimeters was studied at low energies. After applying the calibration, deviations in the energy measurement were found to be lower than 0.5% by comparing with energies determined in Monte Carlo simulations. With an integrated luminosity of 2.2 pb^{−1}, a first measurement of the inclusive cross section of the process pp->J/psi(e^+e^−)+X at s^{1/2}=7TeV was done. For this, the accessible region of transverse momenta p_{T,ee}>7GeV and of rapidities |y_{ee}|<2.4 was used. Differential cross sections for the transverse momentum p_{T,ee}, and for the rapidity |y_{ee}| were determined. Integration of the differential cross sections yields the value...

 19. Produktion von pharmakologischen Sekundärmetabolite - Am Beispiel von mikrobiellen β-Lactam-Antibiotika und pflanzlichen Triterpenen

  OpenAIRE

  Ludwig, Benjamin

  2015-01-01

  Durch das Entstehen von neuen Infektionskrankheiten und das Auftreten von Resistenzen können bisher verwendete Medikamente ihren pharmazeutischen Nutzen verlieren. Daher ist eine konstante Weiterentwicklung von bioaktiven Pharmazeutika lebensrettend. Viele pflanzli-che und mikrobielle Sekundärmetabolite besitzen gesundheitsfördernde Wirkungen und kön-nen als Ressourcen für die Entwicklung neuer Arzneimittel herangezogen werden. Da Pflan-zen und Mikroorganismen ein sehr umfangreiches Repertoir...

 20. Critical factors for profitable combined production of heat, power and biofuels; Kritiska faktorer foer loensam produktion i bioenergikombinat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nohlgren, Ingrid; Gunnarsson, Emma; Lundqvist, Per; Stigander, Haakan; Widmark, Annika (AaF, Stockholm (Sweden))

  2012-02-15

  During the last 5-10 years, research and development efforts have been made in the field of polygeneration of heat and power with production of 'other green' products such as transport fuels or wood pellets. The driving force for heat and power producers is the potential of increased profitability through additional sales of heat. The driving force for wood pellet and some transport fuel producers is the potential of low cost process steam or heat. However, in the case of gasification based transport fuel production processes the situation is different. The process generates a surplus of heat, which can benefit from the proximity of a district heating net. In addition, some polygeneration combinations could provide other advantages such as more efficient raw material handling. Together with these driving forces, the EU renewable energy directive (which targets 10 % renewable energy use in the transport sector by 2020), shows that the market for production of renewable transport fuel is expanding. To refine Swedish biomass resources to more highly valuable products such as wood pellets or renewable transport fuels would maintain industry and employment opportunities within Sweden and at the same time fulfils the international and national climate targets. The overall aim with this project is to describe the factors which are crucial for the opportunity for profitable polygeneration of heat, power and wood pellets or renewable transport fuels and how these factors influence the location of such a plant within Sweden. The important factors can be categorized as: (1) Supply of raw material, (2) distribution of raw material and products, (3) Demand of products and (4) Integration between the different plants. In this project, only general aspects are described and should be seen as guidance for the industry (both energy and forest industry) which has an interest in polygeneration. The project gives an overview of different possibilities, opportunities and prerequisites for profitable polygeneration plants. The aim is that different actors within the energy and forest industry should be able to use the results in their own more detailed investment analysis. The project is based on data and material in open literature, in depth interviews of important actors and suppliers within this field, and, finally, an analysis by the authors. The project covers three different polygeneration plants: (1) Combined heat, power and wood pellet production, (2) combined heat, power and ethanol production, and (3) Bio-SNG and heat production

 1. Marketing inovovaných produktů na regionálním trhu potravin

  OpenAIRE

  KUDĚJOVÁ, Simona

  2013-01-01

  The goal of my essay was to create and describe an effective method of introducing innovated products to regional food market using tools of marketing mix. The suggestion of new marketing mix tools application was processed in more versions. Product of the company Alimpek, Ltd. was chosen in a survey Pastry 2012. The current marketing mix of the product was analyzed. A new version of marketing mix corresponding to the possibilities of the company and a version of ideal marketing mix for a par...

 2. Ukritisk monografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejlers, Steen

  2003-01-01

  Anmeldelse af  monografi om den meget produktive grafiker Austin Grandjean. Udgivelsesdato: 2003......Anmeldelse af  monografi om den meget produktive grafiker Austin Grandjean. Udgivelsesdato: 2003...

 3. BA-FA BA-FA : kak sposob razreshenija mezhnatsionalnõhh konfliktov / Lada Davõdova

  Index Scriptorium Estoniae

  Davõdova, Lada

  1997-01-01

  Organisatsiooni "People to people Estonia" poolt korraldatud "Workshop on Conflict Resolution in Estonia" - Venekeelse noorsoo integreerimiseks läbi viidud projekt, rahvustevaheliste konfliktide vältimine

 4. Evroregiony kak faktor uspeshnoj mezhdunarodnoj integracii v sovremennyh uslovijah [Euroregions as a factor of successful international integration in modern conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vovenda Alexei

  2011-01-01

  Full Text Available This article focuses on the correlation between the contemporary crisis phenomenon in the Eurozone and some CIS countries, and the existing Euroregions. We attempt to analyze the interdependence of the qualitative aspect of cross-border relations of European countries with their economic sustainability in the context of regional international integration. The theoretical significance of this work lies in the revealed correlation between the efficiency of cross-border Euroregions and the additional resources that can be retrieved in the framework of national economic policy during global recession. The practical component lies in clarifying the conceptual framework for the formation of successful crossborder cooperation in today's Europe. The authors employed the historical-descriptive approach and factual consideration of the cross-border and macro-regional level of interaction between European countries. The main results are as follows. The crisis in several EU countries is associated with a complex of causes that deplete the platform for multilateral cooperation in Europe. To a lesser extent, the crisis has affected the states that are actively involved in cross-border cooperation projects. The formation of European regions is closely related to the industrial development of their regions. The Post-Soviet space requires a redistribution of the overcentralized power. The abundance of Euroregions along the perimeter of certain states may be an indicator of economy's resilience to potential shocks. The provisions set forth in the article contribute to an improvement of the scientific understanding of political regionalistics and take the current understanding of the international system to the level of cross-border relations and institutions creating a system of interrelated elements of macro-regional and national building. The results can be applied in the development of a conceptual and legal framework for the construction of cross-border political formations in the Post-Soviet space, especially, within the Eurasian Economic Community, which coined the concept of «eurasiaregion».

 5. Selles töös oli kaks õudust : vangla ja tants / Mait Malmsten ; interv. Tiina Ansip

  Index Scriptorium Estoniae

  Malmsten, Mait

  2005-01-01

  Näitleja räägib oma tööst ja rollist rahvusvahelises ühistöös valminud tantsufilmis "Teine" ("Another") : režissöör Rene Vilbre : koreograaf ja peaoaline Helena Jonsdottir. Filmi võtted toimusid Tartu vanglas

 6. Muusikamaailm : Festivalid Prahas ja Westfalias. Populaarne saksa uusooper. Royal Festival Hall ئ 50. Kaks preemiat Soome. Austusavaldus Mahlerile / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2001-01-01

  Festivalist "Praha kevad" Tšehhis, festivalist Westfälische Musikfest Saksamaal. M. Trojahni ooperist "Enrico". Londoni Royal Festival Hall tähistab avamise 50. aastapäeva. 34. Chicago filmi- ja videofestivalil võitis peapreemia soome dokumentaalfilm "Jean Sibelius ئ naturally". H. Wallen võitis Stuttgardi kammerduode konkursi. Jihlava konservatooriumile Moraavias anti G. Mahleri nimi

 7. Kaks Molière'i tõlgendust ehk "Tartuffe'i" kiituseks ja "Ihnuri" laituseks / Gitta Nazarova

  Index Scriptorium Estoniae

  Nazarova, Gitta

  1999-01-01

  Viljandi Kultuurikolledži teatrikateedri II lennu diplomietendus Molière' i "Tartuffe ", lavastaja Kalju Komissarov ja Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli XIX lennu diplomietendus Molière' i "Ihnur", lavastaja Ingo Normet

 8. Kaks Molière'i tõlgendust ehk "Tartuffe'i" kiituseks ja "Ihnuri" laituseks / Gitta Nazarova

  Index Scriptorium Estoniae

  Nazarova, Gitta

  1999-01-01

  Viljandi Kultuurikolledži teatrikateedri II lennu diplomietendus Molière' i "Tartuffe ", lavastaja Kalju Komissarov ja Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli XIX lennu diplomietendus Molière' i "Ihnur", lavastaja Ingo Normet

 9. Lihtpiiriületajate arv väheneb kaks korda / Märt Piiskop ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Piiskop, Märt

  2000-01-01

  Venemaaga lihtsustatud piiriületuskord. Haapsalus toimunud ühisnõupidamine. Kommenteerivad: Viktor Lizun, Ain Sarv. Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 6. apr. lk. 2 ja Molodjozh Estonii 8. apr. lk. 8

 10. Vene tuntumaid rokkbände Bi-2 tuleb Õllesummerile. Candy Dulfer annab Eestis kaks kontserti

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Vene ansamblist Bi-2 (kontsert Õllesummeri festivali pealaval 5. juulil Tallinna Lauluväljakul). Kontserdist "Candy Dulfer & Friends" 8. juulil Pärnu Vallikäärus ja 9. juulil Estonia kontserdisaalis

 11. Kaks teksti Juhan Torgilt : Eesti laste intelligents. 100 aastat Peeter Põllu sünnist / Juhan Tork

  Index Scriptorium Estoniae

  Tork, Juhan

  2000-01-01

  Artiklid "Eesti laste intelligents" ja "100 aastat Peeter Põllu sünnist" pärinevad J. Torgi raamatust "Juhan Tork. Seisata, rändur! Kanada, 1993". "Eesti laste intelligents" on tagasivaade J. Torgi monograafiale, mis oli ühtlasi tema doktoriväitekiri. "100 aastat Peeter Põllu sünnist" heidab valgust kahe suurmehe koostööle

 12. Muusikamaailm : Festivalid Prahas ja Westfalias. Populaarne saksa uusooper. Royal Festival Hall ئ 50. Kaks preemiat Soome. Austusavaldus Mahlerile / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2001-01-01

  Festivalist "Praha kevad" Tšehhis, festivalist Westfälische Musikfest Saksamaal. M. Trojahni ooperist "Enrico". Londoni Royal Festival Hall tähistab avamise 50. aastapäeva. 34. Chicago filmi- ja videofestivalil võitis peapreemia soome dokumentaalfilm "Jean Sibelius ئ naturally". H. Wallen võitis Stuttgardi kammerduode konkursi. Jihlava konservatooriumile Moraavias anti G. Mahleri nimi

 13. K osmysleniju tradicii ėksperimenta v russkoj kul'ture: ispytanie kak priem: vvedenie k vypusku

  NARCIS (Netherlands)

  Ioffe, D.

  2011-01-01

  Towards an interpretation of the tradition of experiment in Russian culture: trial as method. The legacy of experiment in Russian cultural history can be analysed in a variety of ways. This introductory essay delineates some of the most significant milestones of this history stretching from the inve

 14. Kak rabotajet sistema sotsialnõh uslug dlja ljudei-invalidov v Shvetsii? / ülevaate on koostanud Tiina Kangro

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Puuetega inimeste sotsiaalsüsteemist Rootsis. Kehtivatest seadustest, teenustest ja tegevustest. Lisatud: kohalik omavalitsus koordineerib ja vastutab. Ilmunud ka Severnoje Poberezhje 1. nov. 2008, lk. 8

 15. Ungari referendum - kaks korda öeldi jah, kuid kehtima ei jäänud / Tõnu Kalvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalvet, Tõnu

  2004-01-01

  Ungarlased toetasid rahvahääletusel piiritagustele ungarlastele topeltkodakondsuse andmist ja raviasutuste erastamise peatamist. Referendum osutus kehtetuks, kuna hääletamas käis vaid 37,5 protsenti valijaist

 16. Uudised : Vanemuise Sümfoonikute kontsert. Kaks õhtut TMMis. Esimene puhkpilli- ja bigbändiõhtu / Jaanika Juhanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Juhanson, Jaanika, 1977-

  2000-01-01

  Eelinfo 11. märtsil toimuva Vanemuise Sümfoonikute kontserdi kohta Vanemuise kontserdimajas. M. Korjuse vitriini avamisest 23. veebr. Teatri- ja Muusikamuuseumis, D. Kokkeri mälestusõhtust 29. veebr. TMMi Assauwe tornis. 4. märtsil EMA saalis toimunud puhkpilliorkestri ja bigbändi kontserdist

 17. Kaks kanget: Forgotten Sunrise ning Tharaphitha enne ja nüüd / Anders Melts, Ants Lill ; intervjueerinud Mart Kalvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Melts, Anders

  2009-01-01

  Küsimustele vastavad dark-elektro-bändi Forgotten Sunrise laulja Anders Melts ja pagan-metal-bändi Tharaphita laulja-kitarrist Ants Lill. Ansamblitest ja nende esimestest heliplaatidest, mis üllitati hiljuti uuesti plaadifirma Nailboard Records poolt: Tharaphita albumi "Raev" digipack-CD, millele on lisatud 1996. aastal ilmunud neljalooline demosalvestis "Kui varjud põlevad" ja Forgotten Sunrise demo "Behind The Abysmal Sky" (1993) ja minialbumi "Forever Sleeping Greystones" (1994) lood

 18. Kaks luustikku Tartu toomkirikust: arheoloogia ja osteoloogia andmed / Two skeletons from the Tartu Cathedral Cemetery: archaeological and osteological data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Malve

  2011-01-01

  Full Text Available This article deals with two case studies based on the osteological obtained in the rescue excavations in the Cathedral of Tartu in 2001 and 2008 (fig. 1. The first case study focuses on the skeleton of the child who suffered from congenital syphilis. The grave has been dated to the end of the 17th or the beginning of the 18th century. The child had been buried in the eighth nave of the northern aisle of the Cathedral (fig. 3. The grave was, according to the Christian burial traditions, west-oriented with the head facing towards the east. A Swedish 1/6 öre, minted during the reign of King Charles XI (1600–1697, was recovered from the grave. The skeleton was relatively complete and well preserved (fig. 2. Based on the dental eruption, the age at death was 9 years ± 24 months. Sexually distinctive characteristics had not developed, and thus it was impossible to determine the sex of the child. Both the microscopical and radiological analyses revealed that the skeleton had indicators of congenital syphilis. Damage from gummatous osteomyelitis and periostitis were visible on the skull and on the axial and appendicular skeleton (fig. 6, while Hutchinson’s incisors and Mulberry molars were present among the teeth. Deformations and damage on the bones suggest that the child had suffered from the disease for quite a long time.The second case study discusses a beheaded man found from the eighth nave in the southern aisle of the Cathedral (fig. 3. The grave pit had a depth of 80 cm from the medieval floor surface of the church, which indicates that the burial dates from the Middle Ages. Also, the head of the deceased pointed to the west.The bones were well preserved (fig. 6. Sex was determined from the characteristics of the skull and the length of the right humerus. Calcification of the cranial sutures and cartilages suggests that the age of the man at death was probably 50+. Macroscopic examination of the skeleton revealed that the man had suffered from slight forms of various spinal diseases, which include Schmorl’s nodes, spondyloarthrosis, and spondylosis. The fourth and fifth cervical vertebrae had ankylosis, the cause of which is unknown. Signs of osteoartrosis, a joint disease, were also noticed. Traumas recorded in the skeleton include a healed fracture of a rib and vertebral compression. The man’s head was decapitated with a sharp blade between the sixth and seventh cervical vertebrae (fig. 7.

 19. Vene tuntumaid rokkbände Bi-2 tuleb Õllesummerile. Candy Dulfer annab Eestis kaks kontserti

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Vene ansamblist Bi-2 (kontsert Õllesummeri festivali pealaval 5. juulil Tallinna Lauluväljakul). Kontserdist "Candy Dulfer & Friends" 8. juulil Pärnu Vallikäärus ja 9. juulil Estonia kontserdisaalis

 20. Kaks kanget: Forgotten Sunrise ning Tharaphitha enne ja nüüd / Anders Melts, Ants Lill ; intervjueerinud Mart Kalvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Melts, Anders

  2009-01-01

  Küsimustele vastavad dark-elektro-bändi Forgotten Sunrise laulja Anders Melts ja pagan-metal-bändi Tharaphita laulja-kitarrist Ants Lill. Ansamblitest ja nende esimestest heliplaatidest, mis üllitati hiljuti uuesti plaadifirma Nailboard Records poolt: Tharaphita albumi "Raev" digipack-CD, millele on lisatud 1996. aastal ilmunud neljalooline demosalvestis "Kui varjud põlevad" ja Forgotten Sunrise demo "Behind The Abysmal Sky" (1993) ja minialbumi "Forever Sleeping Greystones" (1994) lood