WorldWideScience

Sample records for kaella respektive saenka

 1. The forest as a historic source and sink for carbon dioxide; Skogen som historisk kaella respektive saenka foer koldioxid

  Kander, A [Lund Univ. (Sweden). Dept. of Economic History

  1996-06-01

  The aim of the present project is to quantify the changes in the growing stock of timber between 1800 and 1985 in order to find out under which periods and to what extent the forest has served as a source resp. sink for carbon dioxide. These data are compared to the carbon dioxide emissions from combustion of fossil fuels under the same period. Another goal of the project is to find the order of magnitude of the effect of other potential sinks and sources for carbon dioxide. 32 refs, 9 figs, 1 tab

 2. Komparativní analýza titulních stran časopisů Respekt a Reflex v období roku 2009-2010 (textová a sémiotická komparace)

  Kovářová, Pavla

  2011-01-01

  Bachelor thesis "A comparative analysis of cover pages of magazines Respekt and Reflex in the period of 2009 - 2010 (textual and semiotic comparison)" deals with semiotic analysis of the cover pages of two similar weekly magazines in the same period. Research sample includes five covers of each magazine which shows Czech political figures. The first part of this thesis it describes the theoretical essence of semiotics. The second one is about magazines and theory of cover. In practical part a...

 3. Forhandling om makt og respekt

  Stensrud, Astrid Bredholt

  2006-01-01

  Women in poor neighbourhoods in the city of Cusco in southern Peru organize communal kitchens as a means of improving the living conditions of their families. This article argues that relations between poor women and the state, here represented by an institution providing nutritional support...

 4. Norwegian authorities have respect for the Three Gorges; Har respekt for Tre Kloefter

  Stensvold, Tore

  2003-07-01

  Norwegian authorities have been sceptical to the development of the world's largest dam and hydropower project in China. But now the Norwegian Government has some respect for the giant project after the Parliamentary Secretary of the Ministry of Petroleum and Energy visited the site.

 5. Elever med Aspergers Syndrom : En studie om hur den traditionella skolan, respektive specialskolan arbetar med elever som har Aspergers Syndrom.

  Eriksson, Anna-Lena

  2013-01-01

  The purpose of the report was to compare the differences between a special needs school and a more traditional school when it comes to working with children with Aspergers syndrome. Furthermore I wanted to find out the differences in resources when it comes to helping these children. I used interviews as a method to elucidate how the schools work with children with Asperger syndrome. I interviewed teachers and special educational needs teacher from each of the two schools to understand how th...

 6. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 7. Platons ‘respekt’ for Protagoras

  Bloch, David

  2011-01-01

  Platons forhold til sofisten Protagoras behandles. Hvor forskningen oftest har hævdet, at Platon har stor respekt for denne, argumenteres der her for, at Platons dialog "Protagoras" viser alt andet end respekt.......Platons forhold til sofisten Protagoras behandles. Hvor forskningen oftest har hævdet, at Platon har stor respekt for denne, argumenteres der her for, at Platons dialog "Protagoras" viser alt andet end respekt....

 8. Investeraravdraget : En ändamålsenlig lösning på den skattemässigt asymmetriska behandlingen av bolag finansierade genom eget kapital respektive lånat kapital?

  Karlsson, Sandra

  2012-01-01

  Companies financed through borrowed capital are allowed a tax deduction for the costs re-lated to their borrowed capital. A similar tax relief for companies financed through share-holder’s equity does not exist, why these companies are taxed higher than companies fi-nanced by borrowed capital. The result is that there is an asymmetric tax treatment of companies depending on how they are financed. The autumn of 2012, the Swedish government presents a proposal for an investor deduc-tion which s...

 9. Česká média versus mezinárodní fúze

  Řípa, Milan

  leden (2016) Institutional support: RVO:61389021 Keywords : ITER * Respekt * Bernard Bigot * Fusion in Europe * Nature Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics http://vedaprozivot.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/160122_ceska_media_versus_mezinarodni_fuze.html

 10. Samlet set lærer jeg nok ..

  Storm*, Helle; Ginger-Mortensen, Hanne

  2005-01-01

  Undervisningsministeriet opfordrer uddannelsesinstitutionerne til at evaluere undervisningsmiljøet på de respektive uddannelsessteder gennem studiemiljøundersøgelser, der tager udgangspunkt i materiale lavet af Dansk center for Undervisningsmiljø (DCUM)...

 11. Madkultur i skolen

  Brock, Steen; Christensen, Anne-Marie Søndergaard

  2016-01-01

  Artiklen belyser etiske problemstillinger omkrig dette at spise i skoletiden, på baggrund af Jürgen Habermas og Ludwig Wittgensteins respektive moralopfattelser. I særlig grad tematiseres forholdet mellem medborgerskab og verdensborgerskab, samt etikkens eksistentielle dimensioner...

 12. Veterinær paternalisme

  Sandøe, Peter

  2016-01-01

  Respekt for klientens selvbestemmelse står højt i kurs hos den veterinære profession i USA og England. I kontrast hertil synes mange danske dyrlæger at lægge vægt på at vise omsorg over for svage klienter. Hermed er der lagt op til en etisk diskussion....

 13. Med H.C. Andersen i Portugal år 1866

  Skousbøll, Karin

  2004-01-01

  ankomst med diligence fra Spanien ind over fastlandet til Lissabon, men også rundt i byen, i omegnen og til havnebyen Setubal. Det indsamlede billedstof som underbygger teksten er dels historisk stof indhentet fra Det kg. Bibliotek o.a. kilder og dels fremskaffet fra Portugals arkiver og de respektive...

 14. Fire biblioteker - fire universiteter - ét forskningsregistreringssystem

  Kristensen, Thøger; Bang, Tove; Price, Adie

  2005-01-01

  Bibliotekerne ved Handelshøjskolen i Århus, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet har valgt softwaresystemet PURE som platform for registrering og formidling af forskning og forskningspublikationer fra deres respektive universiteter....

 15. Sparring på evaluering af Destination Trivsel

  Schulz, Anette

  , konklusion – hvor udsagn fra elever i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen indledningsvist behandles separat og deskriptivt. Efterfølgende er data analyseret med afsæt i en kryds-case-analyse, hvor der på baggrund af den deskriptive analyse koblet til de respektive målgrupper er udledt en...

 16. Pipelines på universiteter og i ledelse

  Møllgaard, Peter

  2016-01-01

  På et universitet er mennesker den allervigtigste ressource. Det siger man sikkert i mange virksomheder, men forskere og samfundet investerer enorme mængder tid og ressourcer for at de samme forskere kan blive eksperter inden for deres respektive områder. Den fortsatte udvikling af forskere - og ...

 17. Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus

  Storgaard, Louise Halleskov

  2016-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den nyligt vedtagne stramning af udlændingeloven, hvorefter udlændinge, der er tildelt midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, først efter tre år kan ansøge om familiesammenføring her i landet, er i overensstemmelse med retten til respekt for familieliv og forbudde...

 18. Study on Continuing Vocational Training System in Denmark

  Hansen, Leif Emil; Thoregaard, Kamille

  2009-01-01

  4 partnerlande (Bulgarien, Danmark, Grækenland og Rumænien) har i et EU-finansieret projekt analyseret stærke og svage sider ved landenes respektive systemer og situationer vedrørende erhvervsrettet efter- og videreuddannelse (CVT) og livslang læring (LLL) - med henblik på at øge den fremtidige...

 19. Kapitalismens dna i ny oversættelse

  Schanz, Hans-Jørgen

  2013-01-01

  Adam Smiths klassiske storværk om kapitalismen ’Nationernes velstand’ havde stor indflydelse på socialfilosofien, på Hegel, på Marx og liberaløkonomerne. Ny oversættelse yder omsider værket fuld respekt på dansk. Anmeldelse af: Adam Smith: Nationernes velstand. 441+ 519 sider. 699,95 kr...

 20. Kontrol skaber mere vold

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Siden begyndelsen af 90'erne er der sket en kraftig stigning i antallet af anmeldelser af vold mod offentligt ansatte. Stigningen forklares ofte med befolkningens 'dalende respekt for autoriteter', men ifølge kriminolog Peter Kruize handler det i høj grad om, at man fra offentlig side fører en hå...

 1. Kas Osama plaanid on täitunud? / James Thurlow ; tõlk. Vappu Thurlow

  Thurlow, James

  2007-01-01

  2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute põhjustest ning bin Ladeni tegevuse eesmärkidest. Autori arvates ei ole al-Qaida hoolimata selle tugevatest külgedest oma filosoofiliste tõekspidamistega poliitilise võimu haaramiseks sobiv. Ameerika ja lääneriigid peaksid tunnistama, et efektiivseim relv on tolerantsus ja sellest tulenev respekt teiste vastu

 2. "Brokenhagen": elementer til en forståelse af COP-15

  Andersen, Mikael Skou

  2010-01-01

  selvom både Barack Obama og Wen Jiabao er reform-politikere med sympati for klimaspørgsmålet, så var de bundet af forestillingerne og mandaterne fra deres respektive baglande. Med finanskrisen indtrådte en ny økonomisk verdensorden, som vendte op og ned på de fastlagte forestillinger om hvem der kunne...

 3. Engle og dæmoner

  Jensen, Kim Ebensgaard

  2008-01-01

  Diskussion af positiv stereotypificerings rolle i Barack Obama og John McCains opbygning af deres respektive images set i lyset af George Lakoffs teori om, at moral og verdenssyn i amerikansk politik i høj grad styres af idealiserede kognitive modeller omkring den ideelle familie: de progressives...

 4. Talent for at samarbejde

  Beck, Anne-Marie Tyroll

  2014-01-01

  I Danmark er der generelt gode traditioner for at samarbejde i byggebranchen, og byggeprojekter er generelt præget af åbenhed, dialog og respekt for hinandens arbejde. I forbindelse med de skærpede energipolitiske mål, er der fokus på et yderligere integreret samarbejde mellem alle udførende i en...

 5. Tre teorier om den moralske udvikling

  Bo, Inger Glavind; Andreasen, Brian Kjær

  I artiklen gennemgås tre forskellige men teorihistorisk relaterede perspektiver på forståelsen af moralsk udvikling: Piaget, Kohlberg og Gilligan. I den efterfølgende diskussion af disse teoretikeres respektive positioner påpeges såvel forskelle som ligheder i deres betoning af moralens karakter...

 6. Nye udfordringer.....

  Dickson, Thomas

  2002-01-01

  Udenlandsk design er mere overfladisk og handler mere om 'styling' end om kvalitet og respekt for brugerne og samfundet. Forfatteren spørger: Holder den tese? Hvordan kommer man til bunds i problemerne? Hvordan laver man godt design? Handler det bare om at være 'dyb' i sin tankegang, bedre til...

 7. Tiché tsunami bez hranic

  Konečný, Tomáš

  Roč. 6, č. 24 ( 2008 ), s. 14 ISSN 1801-1446 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : food crisis Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.respekt.cz/search.php?f_search_text=tich%E9+tsunami+bez+hranic

 8. Fra konfliktkultur til udvikling i fællesskab - social capital i danske slagterier

  Hasle, Peter; Møller, Niels

  2005-01-01

  En undersøgelse af tre slagterier som har væsentligt lavere sygefravær, lave personaleomsætning og færre strejker en gennemsnitligt for branchen. Resultaterne viser at ledelse og medarbejdere har formået at opbygge social capital med vægt på tillid, gensidig respekt og anerkendelse.......En undersøgelse af tre slagterier som har væsentligt lavere sygefravær, lave personaleomsætning og færre strejker en gennemsnitligt for branchen. Resultaterne viser at ledelse og medarbejdere har formået at opbygge social capital med vægt på tillid, gensidig respekt og anerkendelse....

 9. Professionsetik indefra og udefra

  Dige, Morten

  & Childress' fire principper for medicinsk etik: godgørenhed, ikke-skadevolden, retfærdighed og respekt for autonomi. Mange organisationers og professioners værdigrundlag er bygget op om værdier som bedst lader sig forstå som denne type: respekt, ligeværdighed, troværdighed, omsorg, tillid, værdighed osv. Den....... Jeg finder en besindelse på og oprustning af denne etiske kerne af afgørende betydning i en tid, hvor hjælpeprofessionernes autonomi og troværdighed sættes under pres af markedsdrevne og bureaukratiske logikker ("New Public Managment"). Jeg illustrerer dette med cases fra socialt arbejde og...

 10. S Natalií Simonovou o investicích do vzdělání dětí

  Simonová, Natalie

  2009-01-01

  Roč. 20, - (2009), s. 1-18 ISSN 1801-1446 R&D Projects: GA ČR GA403/08/0109 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : education * inequality * investments to education Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://respekt.ihned.cz/rozhovory/c1-38980930-s-natalii-simonovou-o-investicich-do-vzdelani-deti

 11. Merkmal(s?)analyse, Seminar(s?)arbeit und Essen(s?)ausgabe : Zweifelsfälle der Verfugung als Indikatoren für Sprachwandel

  Nübling, Damaris; Szczepaniak, Renata

  2011-01-01

  Contemporary German abounds in doubtful cases where linking elements alternate with zero elements, such as Seminar(+s?+)arbeit 'term paper', Respekt(+s?+)person 'person who commands respect'. This variation indicates a profound language change in the course of which the linking +s+ has spread continuously since Early New High German and is replacing the zero element more and more often. Today, +s+ is the most productive, progressive and most frequently occurring linking element. In this paper...

 12. Gender a management

  Dragounová, Kateřina

  2013-01-01

  This thesis focuses on gender issues in management. The emphasis is puting on role of gender in management, on differences in harmonization of the working and family life for men and women and with respekt to difficult situations in career building for women, especially in matters of competence for the performance of this office. The thesis further focuses on the issues of equal opportunities for men and women to build their own career, gender inequalities and problems in relationships of fam...

 13. Att ligga som föräldrarna bäddar : En kvantitativ studie om ungdomars sexuella handlingsutrymme

  Hellberg, My; Sarin, Sandra

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna studie avser att undersöka ungdomars sexuella handlingsutrymme. Syftet är att studera om det sexuella handlingsutrymmet uppfattas olika när det gäller ungdomar med, respektive utan, en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. I analysen har särskild hänsyn tagits till tre bakgrundsfaktorer; ungdomars kön, föräldrars födelseland samt föräldrars religiositet. Definitionen av det sexuella handlingsutrymmet bygger på den unges uppfattning om vårdnadshavarens restriktioner ...

 14. Mobil apps´ agency i forhold til de studerendes studiepraksis

  Schreiber, Trine

  2014-01-01

  praksisser, mobil- og studiepraksis, som adskilte kategorier, der består af elementer, som ikke er indbyrdes overensstemmende. Forståelserne af og reglerne for brug af information og viden ses som meget forskellige i de to praksisser. Forventningerne og konventionerne for udførelsen af respektive praksisser...... undersøger derudover det translations- og purifikationsarbejde, som de studerende udførte i løbet af interviewene, og mobil applikationernes agency diskuteres i relation til de studerendes studiepraksis. På det andet analysetrin konkluderes det for det første hvad undersøgelsen og de valgte begreber betød...

 15. Die Struktur von schlankem Materialfluss mit Lean Production Kanban und Innovationen

  Scheid, Wolf-Michael

  In der Literatur wird Materialfluss überwiegend in Spezialdisziplinen betrachtet, etwa der Steuerungslogik, der Logistiktechnik oder dem Supply Chain Management. Ein charakterisierendes Merkmal des Materialflusses ist jedoch, dass er sich aus vielfältigen Einzelbausteinen zusammensetzt, die alle harmonisch abgestimmt sein müssen. Die maximal erreichbare Effizienz wird nicht durch Höchstleistungen in dem einen oder anderen Spezialthema bestimmt, sondern durch das schwächste Glied im gesamten komplexen Netzwerk. Den Schnittstellen zwischen den betroffenen Fachbereichen in einem Unternehmen kommt hier eine ganz besondere Bedeutung zu: Erst ein harmonischer Einklang ermöglicht hohe Effektivität. Dies setzt umfassendes Verständnis für interdisziplinäre Notwendigkeiten, ein hohes Maß an Abstimmung mit den operativen Prozessen und letztlich einen einvernehmlichen Umgang und den Respekt vor den Problemstellungen des Anderen voraus.

 16. Evaluering af afdeling H

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 17. Markedsføring af probiotiske fødevarer: Kan vi lære noget af Gaio og ProViva

  Bech-Larsen, Tino; Andersen, Lone Merete Schreiber

  2004-01-01

  Erfaringerne fra Gaio yoghurt (fra Arla) og ProViva frugtdrik/suppe (fra Skånemejerierne) viser, at der kan være vanskeligt at overbevise forbrugerne om probiotiske fødevarers fortrin. Både Gaio og ProViva har haft succes på deres respektive hjemmemarkeder, men ingen af produkterne har kunnet klare...... den korte tur over øresund. Med afsæt i Gaio og ProViva har MAPP og SIK undersøgt, hvordan forskellige reklame- og mediestrategier påvirker forbrugernes accept af probiotiske fødevarer. Undersøgelsen Undersøgelsen omfattede for det første en analyse af reklamer og nyhedsartikler om de to produkter...

 18. Pärnu "In graafika 2010" - allegooriad koomiksitest Wiiraltini / Siram

  Siram, pseud., 1968-

  2010-01-01

  Prantsuse grupi Le Dernier Cri ja Soome rühmituse KutiKuti näitused Pärnu Kunstihallis kuni 31. 01. Eduard Wiiralti näitus Pärnu muuseumis kuni 31. 01. Toomas Kuusingu grand prix' pälvinud näitus ja Kursi koolkonna väljapanek Pärnu Kunstnike Majas kuni 2. veebruarini. Näitus "Respekt" (kuraatorid Marko Nautras, Tõnis Kenkmaa) Pärnu Linnagaleriis kuni 31. 01. Marko Nautrase "Mass" Pärnu Kontserdimajas kuni 31. jaanuarini. Näitus "Luul 2010" (kuraator Marian Kivila) Pärnu kolledžis kuni 31. jaanuarini. Eesti Vabagraafikute Ühenduse näitus (kuraator Sirje Eelma) Pärnu Teatrigaleriis kuni 28. veebruarini

 19. You can do it! - en beretning om bedstemoderen bag Googles succes

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Garager spiller en stor rolle i Silicon Valleys historier om innovation. Der er fx i Palo Alto Hewlett-Packards gamle garage, som er anerkendt som en af Californiens bevaringsværdige historiske bygninger, og så er der Googles garage i Menlo Park. Erfaringen viser, at det er klogt for en ingeniør...... eller datalog at starte i en lille garage, hvis han satser på en fremtid som it-milliardær, på samme måde som det er almindelig kendt, at enhver avisredaktør med respekt for sig selv startede som avisbud. Men hvis du planlægger at leje en garage i Silicon Valley for at gøre Google-drengene kunsten efter...

 20. Mobile Diabetes Application

  PERSSON SANDQVIST, NIKLAS; KATARDZIC, ADNAN

  2014-01-01

  Rapporten handlar om utvecklingen av en prototyp för en mobilapplikation och en tillhörande webbapplikation som ska hjälpa diabetiker i deras självbehandling respektive underlätta diabetessköterskors arbete med sina diabetespatienter.   Mobilapplikationen är en digital version av en diabetesdagboken som används av Örebro läns landstings primärvård för att underlätta i diabetesbehandlingar.   Rapporten täcker även användartester som utfördes på potentiella användare för att få någon form av fe...

 1. Laget före jaget? : En kvalitativ studie om hur svenska sportorganisationer kommunicerar under en spelares individuella kris

  Bjerkland, Albin; Edman, Benjamin

  2018-01-01

  Idrottsskandaler blir ofta uppmärksammade i nyhetsmedier och aktörerna i krisen behöver därför uttala sig offentligt. Denna studie undersöker hur svenska sportorganisationer, Malmö FF, IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam, hanterar en kris som uppstått från ett individuellt övertramp. Mer specifikt försöker studien att ta reda på hur och till vilken grad laget skyddar sin organisation, respektive den anklagade spelaren i den externa kommunikationen. För att kunna svara på de frågestäl...

 2. Den grønlandske forbindelse

  Jacobsen, Marc

  2016-01-01

  Danmarks tilstedeværelse i Arktis er helt og aldeles afhængig af, at rigsfællesskabet består. Uden Grønland ville Danmark miste muligheden for at sidde til højbords med USA, Rusland og Canada. En mulighed som, Danmarks størrelse taget i betragtning, er helt unik og af uvurderlig betydning for Dan...... for Danmarks plads i det globale hierarki. Det er derfor alfa og omega, at Danmark fortsat plejer forholdet til Grønland med stor omhu, og at eventuelle uenigheder mellem Nuuk og København bliver taget seriøst og behandlet med stor, gensidig respekt...

 3. Satsa på förskolan! : En studie om förskollärares upplevda arbetstillfredsställelse

  Tornow, Janine

  2013-01-01

  Syftet med den här studien var att undersöka förskollärares upplevda arbetstillfredsställelse. Med avseende på den upplevda arbetstillfredsställelsen undersöktes skillnader mellan kommunala och fristående förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är tagen ur Maccoby’s motivationsmodell. Undersökningen genomfördes på 17 olika förskolor i en svensk kommun med hjälp av en webbaserad enkät. Enkäten riktade sig till utbildade förskollärare på nio kommunala respektive åtta fristående förskolor. I...

 4. At ikke-planlægge ved hjælp af kort

  Olesen, Kristian; Galland, Daniel; Hvingel, Line Træholt

  2016-01-01

  Byplanlægning har en klar geografisk dimension. Eftersom at planlægningen ofte sker 'med den brede pensel', skaber det nogle gange udfordringer i forhold til kortet, hvis natur ofte er en mere præcis afbildning af en given situation. Kravene til fysisk planlægning sker i Danmark gennem planloven....... Det er interessant, hvordan man gennem lovtekst har forsøgt at beskrive forholdet mellem visionær planlægning og tilhørende kort. Planloven er på mange måder en rammesættende lov, der udstikker nogle formkrav til indholdet, men hvor selve indholdet besluttes af de respektive myndigheder. På...

 5. Att inte bara älska, utan också respektera : - En litteraturstudie om respektens betydelse i barnets uppväxt

  Aspholm, Matilda

  2010-01-01

  Syftet med denna studie var att förstå respektens betydelse i barnets uppväxt och för familjens samspel samt att få reda på hur man kan förmedla respekt genom fostran och samspel. Syftet var också att granska ifall det finns motsvarigheter mellan de vetenskapliga fostringsteorierna och innehållet i fostringsböcker, som är riktade till föräldrar. Barns rättigheter och lagstiftning inom området tas upp som grund för arbetet. Den teoretiska referensramen består av socialt samspel, föräldrask...

 6. Reflexe čečenského konfliktu českou společností

  Ondřej Ditrych

  2006-12-01

  Full Text Available The conflict in Chechnya has never gained prominence in Czech social discourse, its reflection has mainly been limited to the elites. These elites exerted influence upon the mass public which has shown a variable amount of interest in the events; most attention has been paid to the conflict during the outbreak of the First (1994 and Second (1999 Chechen War and later to the terrorist acts in Dubrovka (2002 and Beslan (2004. The discourse has been somewhat influenced by worldwide media patterns affected by great power policies (e.g. United States’ declaration of the war against terrorism, and it has been dominated by two opposing camps: those close to the former President Vaclav Havel on one side – People in Need (NGO, journalists from the Epicentrum agency (Petra Prochazkova, Jaromir Stetina, and Lidove noviny or Respekt among the media; and, on the other side, against them there was various opposition comprising e.g. 1 Czech Communists (KSCM, siding with Russia, and 2 Pragmatics (e.g. current President Vaclav Klaus, who have been criticizing the concept of human rights and/or its supremacy – as a cosmopolitan norm – over interests of sovereign nation states. In conclusion, the Chechen rebels have a significant part of silent support in the wider society. As less and less information about the development in the North Caucasus is available, the conflict at European outskirts disappears from the Czech society’s sight.

 7. Globale udfordringer kræver lokale legitimiteter

  Bouchet, Dominique

  2009-01-01

  Generalt: De udfordringer, et samfund når at opfatte eller at sætte op, er altid forankret i psyko-socio-antropologiske vilkår, som det nu måske er muligt bedre at opfatte i stedet for at fornægte, netop ved hjælp af den snævre økonomiske tankegang. Ligeledes gælder det om at indse såvel det, som......, som ville kunne erstatte de gamle stater og nationer, som de snarere anser for at være en bremseklods end end at være mulige aktører i denne proces. Som jeg ser det, med henvisning til det jeg skrev ovenfor, er vi langt fra en sådan mulighed, og uden de fælles referencer og legitimiteter, som de...... nationale stater udgør, vil man ikke kunne danne grundlag for en fælles dialog - tværtimod. Der skal være et fælles grundlag at forhandle ud fra, inden der kan etableres en fælles respekt for verdensinstitutioner, ligesom der skal være institutioner, som på det lokale plan kan sørge for, at fælles...

 8. Mājdzīvnieku (mājas – istabas dzīvnieku) pozicionēšana vegānismā

  Dziedātāja, Elīna

  2015-01-01

  Bakalaura darbā “Mājdzīvnieku pozicionēšana vegānismā” tiek noskaidrots kā sadzīvo divas, savā starpā šķietami pretrunīgas prakses – vegānisms, kas ir kustība, kuras dalībnieki uzskata par morālu pienākumu respektēt dzīvnieku intereses, ar mājdzīvnieku jeb istabas – mājas dzīvnieku turēšanu. Vegānisms tiek skatīts kā viena no veģetārisma apakšgrupām, tomēr netiek saistīts tikai un vienīgi ar uzturu, bet lielākoties balstās uz ētisku izturēšanos pret dzīvniekiem. P...

 9. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 10. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 11. Medienbildung und Schulkultur. Implikationen der Verbindung von Medienbildung und Schulkultur für die Medienpädagogik

  Nina Grünberger

  2017-08-01

  Full Text Available Gegenwärtig werden häufig Fragen nach der Konstituierung der Medienpädagogik als Disziplin gestellt und Antwortversuche aus je unterschiedlicher Perspektive formuliert. Der vorliegende Beitrag unternimmt einen solchen Versuch durch die Diskussion von Implikationen weitreichender Medialisierungsprozesse für die «Disziplinierung» der Medienpädagogik und ihrer Forschungsfelder am Beispiel von Schule als genuin pädagogischem Ort. Die Zusammenführung einer poststrukturalistisch gedachten Medienbildung und einer damit einhergehenden Entdichotomisierung von Subjekt und Welt respektive Subjekt und Medien mit dem Konzept der Schulkultur und einem damit verbundenen holistischen Blick auf das Schulgefüge eröffnet eine neue, produktive und gleichsam kritische Perspektive, ohne dabei jeweils auf eine vereinfachte Gesellschaftskritik zurück zu fallen. Dies stellt bisherige medienpädagogische Theoreme und insbesondere das Medienkompetenzkonzept, das über den medienpädagogischen Wirkungskreis hinaus auch in anderen Kontexten etabliert ist, in Frage. So wird eine neue Perspektive auf Medienpädagogik und ihre Ziele eröffnet, die nicht vorschnell in Abgrenzungsmechanismen unterschiedlicher medienpädagogischer Schulen verfällt, sondern zu aller erst eine «offene» sein will.

 12. Styrket feedback gennem studerendes selvevaluering

  Andersen, Lars Bo

  2016-01-01

  Studerende er ofte utilfredse med såvel kvaliteten som kvantiteten af feedback på skriftligt arbejde. Ligeledes kan det som underviser være svært at afgive feedback, der tager udgangspunkt i de studerendes respektive læringssituationer, hvis man ikke har andet afsæt end opgavetekster. Denne artikel...... beskriver derfor to eksperimenter med brug af selvevaluering som kvalificerende mellemled i ekstern feedback på skriveøvelser. Eksperimenternes formål er at styrke den formative læring ved skriftligt arbejde. I det første eksperiment bestod feedbacken af underviser-feedback, mens det andet eksperiment...... indebar peer-feedback og fælles feedback. I begge tilfælde blev selvevalueringen foretaget med udgangspunkt i en kriteriebaseret retteguide. Eksperimenterne medførte, at den eksterne feedback blev målrettet og kvalificeret i forhold til den enkelte studerende, mens selve skriveprocessen mod forventning...

 13. Die Verbannung von Verwaltungsverträgen aus dem Recht: Kooperationen zwischen Staat und Privaten in der deutschen Rechtswissenschaft des 18. Jahrhunderts / Banishing Administrative Contracts from Law: Cooperation between the State and Private Persons in the German Law of the 18th Century

  Andreas Abegg

  2012-03-01

  Full Text Available Die deutsche rechtswissenschaftliche Literatur des 18. Jahrhunderts und des frühen 19. Jahrhunderts zur Kooperation zwischen Staat und Privaten befasst sich fast ausschliesslich mit der Rechtsform des Staatsdienstes. Dabei ist zu beobachten, wie der Vertrag zwischen Staat und Privaten im Allgemeinen und der Vertrag mit Staatsdienern im Speziellen mit der sich vertiefenden und für den kontinentalen Raum so typischen Trennung von öffentlich und privat respektive öffentlichem Recht und Privatrecht zwischen Stuhl und Bank geriet, d. h. weder im einen noch im anderen sich ausdifferenzierenden Rechtsbereich Aufnahme fand. Für Deutschland lässt sich dies anhand der Evolution der Staatsund Rechtstheorien nachvollziehen – insbesondere von Justi über Gönner zu Hegel und zahlreichen anderen Rechtswissenschaftlern des 19. Jahrhunderts. German legal literature on cooperation between the state and private persons in the 18th and early 19th centuries dealt almost exclusively with the legal form of government service. It is possible to observe that contractual agreements between the state and private persons in general and contractual agreements with civil servants in particular were accepted into neither of the self‐differentiating realms of public and private law, as both categories of law, like the public and private spheres themselves, typically demonstrated a deep separation in continental Europe. This can be seen in Germany through the evolution of state and legal theories, particularly in the works of Justi, then Gönner, through to Hegel and numerous other legal theorists of the 19th century.

 14. Contribution to improving extreme trace analysis for platinum in biotic and environmentally relevant materials; Beitrag zur Verbesserung der extremen Spurenanalytik der Platinmetalle in biotischen und umweltrelevanten Materialien (VPT 01)

  Alt, F [Institut fuer Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie, Dortmund (Germany)

  1998-12-31

  The declared aim of the present project was to develop reliable and powerful detection methods for platinum metals and in particular platinum. Special emphasis was placed on practicability and transferability to other applications. This meant that the sample preparation techniques and detection methods employed would have to be available to other laboratories without significant prior investment costs. On the hand the analysis method had to meet very exacting requirements because platinum metals are among the rarest substances contained in the Earth`s crust (1x10-7%-10x10-7%) and the element quantities and concentrations to be detected are in range of 10-12g or 10-9g/kg(L), respectively. These levels are approximately three orders of magnitude smaller than those relevant to other environmentally consequential elements (e.g., lead, cadmium). [Deutsch] Die Entwicklung zuverlaessiger und nachweisstarker Bestimmungsmethoden fuer Platinmetalle, besonders Platin, war das erklaerte Ziel dieses Vorhabens. Besonderer Wert sollte allerdings auch auf die Durchfuehrbarkeit und Uebertragbarkeit fuer andere Anwender gelegt werden. Dies bedeutete, dass moeglichst nur Probenvorbereitungstechniken und Bestimmungsmethoden integriert werden sollten, die ohne grosse Investitionskosten auch anderen Laboratorien zur Verfuegung stehen. Andererseits werden an die Analytik sehr hohe Anforderungen gestellt, da die Platinmetalle zu den seltensten Elementen in der Erdkruste gehoeren (1x10{sup -7}%-10x10{sup -7}%). Die Elementmengen bzw. -konzentrationen, die nachgewiesen und bestimmt werden muessen, liegen im Bereich von 10{sup -12} g, respektive 10{sup -9} g/kg(L). Im Vergleich zum Vorkommen anderer umweltrelevanter Elemente (z.B. Blei, Cadmium) sind dies um etwa drei Groessenordnungen niedrigere Konzentrationen. (orig.)

 15. The Hot-gas screw-type engine - Simulation as a basis for construction. Pt. 3; Die Heissgasschraubenmaschine - simulationsgestuetzte Auslegung. T. 3

  Kauder, K.; Unwerth, T. von [Dortmund Univ. (Germany). FG Fluidenergiemaschinen

  1998-12-31

  In this paper new results of the research regarding the design of the first experimental plant for a hot-gas screw-type machine are reported. Target of the development is the verification of operating behaviour as well as the thermal and mechanical behaviour of the screw-type motor parts. The selection and dimensioning of the plant components is described with a main focus on the construction of the thermally high-loaded hot-gas screw-type engine. Its manufacturing tolerances are based on simulations, with which the mechanical deformations of the rotors and the casing respective the resulting clearance-heights can be calculated. With inclusion of an efficient cooling method for the motor parts, for the, in the article documented, projected nominal working condition with a material-depending limit for the entrance temperature at {theta}{sub E,} {sub M}=600 C, a pressure ratio {pi}=6 and a male rotor peripheral speed u{sub HR}=120 ms{sup -1}, each rotor should be decreased by 0.07 mm. (orig.) [Deutsch] Es wird ueber neue Forschungsergebnisse im Hinblick auf die konstruktive Realisierung der ersten Versuchsanlage einer Heissgasschraubenmaschine berichtet. Ziel der daran durchgefuehrten Untersuchungen ist die Verifikation des Betriebsverhaltens sowie des thermischen und mechanischen Bauteilverhaltens des Heissgasschraubenmotors. Nachzulesen ist die Auswahl und Dimensionierung der Anlagenkomponenten, wobei ein Hauptaugenmerk auf der Auslegung des thermisch hoch belasteten Schraubenmotors liegt. Dessen Dimensionierung liegen Simulationsrechnungen zugrunde, mit deren Hilfe die mechanischen Verformungen der Rotoren und des Gehaeuses respektive der daraus resultierenden Spalthoehen a priori angegeben werden koennen. Fuer den hier dokumentierten, angestrebten Nennbetriebszustand mit einer werkstoffbedingt begrenzten Motoreintrittstemperatur von {theta}{sub E,} {sub M}=600 C, einem Druckverhaeltnis von {pi}=6 und einer Hauptrotorumfangsgeschwindigkeit von u{sub HR}=120 ms

 16. Contribution to improving extreme trace analysis for platinum in biotic and environmentally relevant materials; Beitrag zur Verbesserung der extremen Spurenanalytik der Platinmetalle in biotischen und umweltrelevanten Materialien (VPT 01)

  Alt, F. [Institut fuer Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie, Dortmund (Germany)

  1997-12-31

  The declared aim of the present project was to develop reliable and powerful detection methods for platinum metals and in particular platinum. Special emphasis was placed on practicability and transferability to other applications. This meant that the sample preparation techniques and detection methods employed would have to be available to other laboratories without significant prior investment costs. On the hand the analysis method had to meet very exacting requirements because platinum metals are among the rarest substances contained in the Earth`s crust (1x10-7%-10x10-7%) and the element quantities and concentrations to be detected are in range of 10-12g or 10-9g/kg(L), respectively. These levels are approximately three orders of magnitude smaller than those relevant to other environmentally consequential elements (e.g., lead, cadmium). [Deutsch] Die Entwicklung zuverlaessiger und nachweisstarker Bestimmungsmethoden fuer Platinmetalle, besonders Platin, war das erklaerte Ziel dieses Vorhabens. Besonderer Wert sollte allerdings auch auf die Durchfuehrbarkeit und Uebertragbarkeit fuer andere Anwender gelegt werden. Dies bedeutete, dass moeglichst nur Probenvorbereitungstechniken und Bestimmungsmethoden integriert werden sollten, die ohne grosse Investitionskosten auch anderen Laboratorien zur Verfuegung stehen. Andererseits werden an die Analytik sehr hohe Anforderungen gestellt, da die Platinmetalle zu den seltensten Elementen in der Erdkruste gehoeren (1x10{sup -7}%-10x10{sup -7}%). Die Elementmengen bzw. -konzentrationen, die nachgewiesen und bestimmt werden muessen, liegen im Bereich von 10{sup -12} g, respektive 10{sup -9} g/kg(L). Im Vergleich zum Vorkommen anderer umweltrelevanter Elemente (z.B. Blei, Cadmium) sind dies um etwa drei Groessenordnungen niedrigere Konzentrationen. (orig.)

 17. Solving problems of Eicotrack chainless haulage system

  Fries Jiøí

  2002-09-01

  Full Text Available Téma pøíspìvku „Øešení problémù bezøetìzových pojezdù eicotrackového typu“ vyplynulo z nutnosti øešit zásadní problémy vyskytující se na hlubinných dolech v oblasti samotného dobývání uhlí kombajnovými komplexy. Avizované problémy se týkají zvyšující se èetnosti poruch vrátkové èásti dobývacích kombajnù. Konkrétnì jde o cévové kolo a tra, respektive ozubenice jenž jsou nedílnou souèástí høeblového dopravníku, po kterém kombajn pojíždí. Jedná se o neúmìrné opotøebování obou zmínìných èástí pojezdu, které vedou k jejich destrukci a následnému zastavení dobývání. K tomu se v poslední dobì pøidal stále èastìji objevující se výlom zubu cévového kola a podélná deformace tratì. Prostoje tímto zpùsobené zmenšují efektivnost a produktivitu práce a tím následnì zvyšují náklady na vydobytou tunu uhlí. Tyto problémy, by se bez jejich øešení objevovali stále èastìjší, nebo výrobci dobývacích kombajnù již nyní zahájili výrobu této techniky o vyšším instalovaném výkonu (o 33 %, jenž se pohybuje v oblasti kolem 1000 kW a výše.

 18. En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

  Niels Grønbæk

  2013-09-01

  Full Text Available Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddan­­nelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som eksempel på en uddannel­­­se baseret på både et videnskabeligt og et kunstnerisk grundlag. Det dis­kuteres om den også konkret rumlige adskillelse af de to grundlags respektive pædagogiske platforme i henholdsvis kursusundervisning og projektundervisning er tilsigtet og hensigtsmæssig med særligt henblik på at opspore tiltag, der kan styrke uddannelsens forskningsbasering. I et bredere perspektiv plæderer artiklen for etableringen af fagstudiemiljøer til befordring af erfaringsdannelsen i samspilssituationer på tværs af grundlag - i dette tilfælde det kunstneriske og videnskabelige.    John Dewey’s pedagogy of experience, inspired by the concepts of experience, situation and interaction forms the frame for contemplating the apparent conflict between curriculum and project based pedagogical methods encompassing both the sciences and the arts. Investigating a particular case, the article considers whether the spatial separation of practiced pedagogical methods relative to the scientific and the artistic, has been intentional and appropriate. The inquiry aims at identifying new ways of strengthening the scientific basis of the education framework under discussion. Considering Dewey’s understanding of a learning context as ‘total social set-up’ the article in a broader perspective, argues in favour of an understanding of ‘learning context’ potentially as ‘context which learns’: Accordingly, given that the total social set-up of learning is considered dynamic rather than static the article suggests to affect such dynamic processes deliberately. In conclusion such deliberations, as motivated by pedagogical

 19. Wife beating amongst Africans as a challenge to pastoral care

  Magezi E. Baloyi

  2013-11-01

  Full Text Available Traditional African people are known for respecting their marriage. Even though marriage is so highly regarded, it is astonishing to realise that wife beating has become an extremely common practice amongst them. It therefore becomes an important research question to ask about the extent to which deeply-seated traditional customs regarding wife beating as a form of stamping down authority and of trying to keep the household in order, will have to be confronted with what is deemed to be good practice from the perspective of the law, community and pastoral caregivers. There are women who live with scars on their faces and bodies, having been beaten by their husbands. Although there are many forms of abuse towards women in family situations, this article aims particularly to focus on wife beating that is practiced for traditional as well as other related reasons. This research will involve itself with establishing whether the reasons for wife beating are part of the traditional system for keeping the household in order and interrogate both legal and pastoral interventions that attempt to eliminate or avoid such behaviour. Tradisionele Afrikane is nog altyd daarvoor bekend dat hulle die instelling van die huwelik respekteer. Verbasend genoeg is vroueslanery egter ’n ou gevestigde gebruik wat vandag algemeen onder Afrikane voorkom. Die mate waartoe diepgewortelde gebruike soos vroueslanery as ’n manier om gesag af te dwing en orde in die huis te handhaaf, gekonfronteer sal moet word met wat as goeie praktyk beskou word vanuit die gesigspunt van die reg, die gemeenskap en pastorale versorgers, is dus ’n belangrike navorsingsvraag. Baie vroue dra fisiese en emosionele littekens wat deur hulle eggenote veroorsaak is. Alhoewel daar baie vorme van vrouemishandeling in familiesituasies voorkom, fokus hierdie artikel veral op vroueslanery wat om tradisionele en verwante redes beoefen word. Hierdie navorsing probeer vasstel of die redes vir

 20. Die ambivalente Bedeutung des Urheberrechts für die Gestaltung des Internets als „Klangraum“. Eine kritische Betrachtung der urheberrechtsbezogenen Aneignung von Online-Angeboten am Beispiel Musik

  Thomas Rakebrand

  2015-03-01

  Full Text Available Musik ist ein zentraler Gegenstand, mit denen sich Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Identitätsbildung gezielt auseinandersetzen. Das Internet bietet ihnen dazu geeignete Strukturen, um über die Rezeption ihrer präferierten Musikinhalte hinaus kommunikativ, distributiv und produktiv-gestalterisch aktiv zu werden und sich dabei ihre Musik zu eigen zu machen. Mehr noch können die Subjekte den "Klangraum" Internet nach ihrer eigenen Facon kreieren und ihren identitätsrelevanten Sozialraum in die digitale Sphäre hinein erweitern. Doch der Aneignung von Online-Räumen sind auch Grenzen gesetzt. Insbesondere beim Thema Musik ist neben der technischen und strukturellen Rahmung der jeweiligen Online-Offerten das Urheberrecht bedeutend. Vor allem die Musikindustrie versucht seit geraumer Zeit die Interaktivität im Web 2.0 zu beschränken, respektive den Schöpfungsakt von MusikerInnen zu schützen. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit dadurch auch die kreative Aneignung medialer Räume gehemmt wird. Anhand ausgewählter Untersuchungsergebnisse wird in diesem Beitrag aufgezeigt, dass die urheberrechtlichen Bestimmungen für die Gestaltung des "Klangraums" Internet eine ambivalente Bedeutung haben. Music plays a central role in young people’s identity formation. On the Internet, they find the appropriate structures to access their preferred music content as well as to communicate, distribute and productively manufacture this music to make it their own. Furthermore, the subjects of this study are able to transfer the Internet into a "sound space" of their exact preferences. By doing so, they extend their social space, which is important for their identity, into the digital area. However, the appropriation of online space is limited. Especially music does not only depend on technical und structural requirements of the online services, but also on copyright. The music industry has long tried to restrict the interactivity in Web 2

 1. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 2. Das Répertoire International des Sources Musicales (RISM nach Fünfzig Jahren

  Heckmann, Harald

  2001-12-01

  Musicales (RISM. 1971 erschienen die ersten beiden Bande des RISM, die von François Lesure bearbeiteten Écrits imprimés concernant la musique. 1960 wurde in Kassel eine Zentralredaktion für die Serie der Einzeldrucke vor 1800 gegründet, die inzwischen mit 13 Bänden bis auf einen noch fehlenden Registerband abgeschlossen ist. Die 1987 nach Frankfurt a.M. umgezogene Zentralredaktion konzentriert ihre Arbeit nun auf die Handschriften nach 1600. Dies Projekt stellte schon wegen seines Umfanges das RISM vor große Herausforderungen. Deshalb wurde schon sehr früh auf die Digitalisierung gesetzt. 1995 erschien eine erste CD-ROM mit der RISM- Handschriften-Datenbank, die seither jährlich kumuliert herauskommt; die 6. erschien Ende 2000 und umfaßt ca. 350 000 Werknachweise aus 575 Bibliotheken in 31 Ländern. Wenn man das in den zurückliegenden 50 Jahren Erreichte betrachtet und in die Betrachtung auch die inzwischen auf 29 Druckbände angewachsene Reihe mit Spezialkatalogen einbezieht, dann verdient dies Respekt. Aber es bleiben Lücken. Dazu gehört auch, daß in einigen Landern mit besonders reicher Überlieferung die noch nicht erschlossenen Quellen in den RISM-Katalog eingebracht werden müssen. Spanien ist ein solches Land und F. Gonzalez Valle hat sich große Verdienste darum erworben, diese Quellen zu heben. Seine Schüler und Nachfolger sind aufgerufen, alie Kräfte zu mobilisieren, damit Spanien innerhalb der internationalen Gemeinschaft des RISM den Platz einnimmt, der seiner reichen musikalischen Kultur in Geschichte und Gegenwart entspricht.

 3. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 4. Total-body irradiation before bone marrow transplantation for acute leukemia in first or second complete remission. Results and prognostic factors in 326 consecutive patients

  Belkacemi, Y.; Pene, F.; Touboul, E.; Laugier, A.; Gemici, C.; Housset, M.; Ozsahin, M. [Hopital Tenon, Paris (France). Dept. of Radiation Oncology; Rio, B. [Dept. of Hematology, Hotel-Dieu, Paris (France); Leblond, V. [Groupe Hospitalier Petie-Salpetriere, Paris (France); Gorin, N.C. [Hopital Saint-Antoine, Paris (France)

  1998-02-01

  Patienten mit akuter nichtlymphatischer Leukaemie (ANLL, n=182) und akuter lymphatischer Leukaemie (ALL, n=144) in Vollremission in unserer Abteilung mit einer TBI vor einer BMT behandelt. Die TBI wurde entweder mit einer Einzeldosis (STBI; n=190: 10 Gy L4, 8 Gy Lungen) oder in sechs Fraktionen (FTBI; n=136: An drei aufeinanderfolgenden Tagen 12 Gy L4, 9 Gy Lungen) appliziert. Ausserdem wurden die Patienten in Relation zu drei momentanen Dosisraten analysiert: 118 Patienten waren in der Gruppe mit niedriger Dosisrate (LDR; {<=}0,048 Gy/min), 188 wurden mit mittlerer Dosisrate (MDR; >0,048 und 0,09 Gy/min) bestrahlt. Die konditionierende Chemotherapie bestand aus Cyclophosphamid (CY) alleine bei 250 Patienten, CY und anderen Medikamenten bei 54 Patienten, und 22 Patienten wurden mit Kombinationen ohne CY behandelt. Nach der TBI wurden allogene und autologe BMT bei respektive 118 und 208 Patienten durchgefuehrt. Das mediane Follow-up betrug 68 Monate (67{+-}29, 24 bis 130 Monate). Multivarianzanalysen zeigten folgende Hauptfaktoren, die die Ueberlebensraten beeinflussten: Erste Vollremission, Alter <40 Jahre und BMT nach 1985. Die RI wurde unabhaengig nur durch den Remissionsstatus beeinflusst. Ausserdem war die TRM-Rate niedriger bei Patienten, die keine Graft-vs.-Host-Reaktion (GvHD) hatten, und bei den Patienten, die nach 1985 behandelt wurden. GvHD war der einzige unabhaengige Faktor in der Entwicklung der IP. Fuer die Kataraktinzidenz fand sich als einziger unabhaengiger Faktor die momentane Dosisrate. Die Prognose der BMT-Patienten, die mit einer TBI bei akuter Leukaemie behandelt wurden, wurde nicht durch die TBI-Technik signifikant beeinflusst, und die TRM schien bei den Patienten, die nach 1985 behandelt wurden, niedriger auszufallen. Ausserdem wurde die Kataraktinzidenz durch die momentane Dosisrate signifikant beeinflusst. (orig./MG)

 5. MR imaging in chronic epicondylitis humeri radialis at 1.0 T: is Gd-DTPA administration useful?; MRT bei chronischer Epicondylitis humeri radialis an einem 1,0 T-Geraet - Kontrastmittelgabe notwendig?

  Herber, S.; Kalden, P.; Kreitner, K.-F.; Thelen, M. [Tuebingen Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Radiologie; Riedel, C.; Rompe, J.D. [Klinik und Poliklinik fuer Orthopaedie Johannes-Gutenberg-Univ. Mainz (Germany)

  2001-05-01

  eine Flash 2D-Sequenz. Au paragraph erdem wurde eine T{sub 1}-gewichtete, fettsupprimierte SE-Sequenz vor und nach i.v. KM-Gabe angefertigt. Ergebnisse: In 39/42 Faellen wurden pathologische Veraenderungen der Extensorensehnen beobachtet. Eine pathologische Verdickung oder eine Ruptur respektive Partialruptur des Lig. collaterale radiale zeigte sich in 15/42 Faellen, ein Knochenmarkoedem am lateralen Epicondylus wiesen 6 Patienten und einen Gelenkerguss 18/42 auf. Nach KM-Gabe zeigte sich in der T{sub 1}-gewichteten SE-Sequenz in 29/42 Faellen ein durchschnittlicher Anstieg des Signal-zu-Rausch-Verhaeltnisses um den Faktor 1,5. Zusatzinformationen durch Kontrastmittelgabe wurden im Vergleich zur Nativdiagnostik nicht gewonnen. Schlussfolgerung: Im Rahmen der MRT-Bildgebung bei chronischer Epicondylitis kann auf die i.v. Gabe von Gadolinium-DTPA bei fehlendem diagnostischen Zugewinn verzichtet werden. (orig.)

 6. Measurement of thyrotropin receptor antibodies (TRAK) with a second generation assay in patients with Graves' disease; Die Bestimmung von Thyreotropin-Rezeptor-Antikoerpern (TRAK) mit einem Assay der zweiten Generation bei Patienten mit Morbus Basedow

  Zoephel, K.; Wunderlich, G.; Franke, W.G. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Technische Univ. Dresden (Germany); Koch, R. [Inst. fuer Medizinische Informatik und Biometrie, Technische Univ. Dresden (Germany)

  2000-06-01

  , porcinen Radiorezeptorassays (RRA), rekombinante, humane TSH-Rezeptoren verwendet werden ('coated tube'-Prinzip, CT RRA). Methoden: Insgesamt wurden 207 Patienten mit verschiedenen Schilddruesenerkrankungen sowie 205 schilddruesengesunde Personen als Kontrollkollektiv sowohl in einem etablierten RRA (Fa. Medipan Diagnostica GmbH, Selchow) als auch im neuen CT RRA (Fa. B.R.A.H.M.S. Diagnostica GmbH, Berlin) untersucht. 60 Patienten mit Morbus Basedow befanden sich nach erfolgter Thyreostase mit einem Hyperthyreoserezidiv vor einer Radiojodtherapie, 109 Patienten wiesen eine disseminierte Autonomie (DA) auf und bei den restlichen 38 bestand eine Hashimoto-Thyeroiditis. Mittels ROC-Analyse wurden Normbereiche fuer beide Assays festgelegt und auf ihre diagnostische Brauchbarkeit geprueft. Ergebnis: Waehrend der aeltere RRA 42/60 Basedown-Patienten positiv fand, detektierte der CT RRA 52/60 TRAK-positiv. Die Sensitivitaet stieg somit von 70% auf 86,7% (Spezifitaet: 99,5% bei beiden Assays). Im Hashimoto- und im Kontrollkollektiv fanden der neue CT RRA jeweils eine falsch positive Probe, der aeltere hingegen 3, respektive 2 Proben falsch positiv. Schlussfolgerung: der neue DYNOtest {sup trademark} TRAK human ist fuer Morbus-Basedow-Patienten mit rezidivierender Hyperthyreose deutlich sensitiver - bei gleichhoher Spezifitaet. Die Bestimmung der funktionellen Assaysensitivitaet und der Interassay-Variation fiel im CT RRA praeziser aus als im etablierten RRA. Auch die Handhabung des CT RRA is einfacher. (orig.)

 7. Blood composition of the reindeer. I. Haematology

  Mauri Nieminen

  1981-05-01

  raudan puutoksesta tai raskauden ajan punasolujen haviamisesta. Vapaana laiduntavan vaatimen ruumiinpaino (vaihtelu 50-70 kg, punasolumaara (8-11 x 1012/l, hemoglobiinipitoisuus (118-185 g/1, punasolujen tilavuusosuus (42-51%, valkosolumaara (6-10 x 109/l, lasko (3-21 mm/t ja seerumin rautapitoisuus (23-54 micromol/l olivat korkeimmillaan kesalla ja syksylla ja laskivat talvella. Alhaisimmat pitoisuudet mitattiin nalkiintyneille vaatimille varhaiskevaalla. Korkeat veriarvot ja ruumiinpainot mitattiin vaatimille, joita oli ruokittu talvella sailorehulla ja melassilla.Renblod. I. HematologiAbstract in Swedish / Sammandrag: Renen, ett halvtamt boskapsdjur, år en idisslare med hog anpassningsformåga till de stora omvåxlingarna av de olika årstiderna som år karakteristiska for de nordliga regionerna. Eftersom renen år ekonomiskt betydelsesfull och man tidigare i ganska liten utstråckning undersokt dess blodsammansåttning, undersoktes 578 renar hematologiskt. Blodproven togs från vena jugularis i samband med oronmårkning av kalvarna på sommaren och i samband med skiljning av 10 renbeteslag på hosten och vintern i norra Finland under olika såsonger 1973-79. Hos nyfodda kalvar var foljande vården låga: mångden av roda blodkroppar (8xl012/l, hemoglobin (108 g/l, hematokrit (35%, vita blodkroppar (6x109/l, serumjårnhalt (26 micromol/1. Dessa vården nådde nivån av ett vuxet djur på hosten i en alder av 5 månader (respektive medeltal 11 x 1012/1, 182 g/1, 51%, 9x109/l, 44 micromol/1. Totalvårdet for serum bilirubin visade sig vara relativt stabilt och B12 vitaminhalten var hog under de forstå dagarna efter fodseln. Det stabila serum bilirubinvårdet tyder på en relativt liten splittring av fetala erytrocyter. E-MCV hos vuxna renkor var ca. 49 fl, de runda erytrocyternas diameter ca. 5,5 microm och deras tjocklek ca. 1,5 microm. Några «sickligs» (skårvaktiga celler kunde inte konstateras. De roda blodkropparnas osmotiska splittring startade i en Na

 8. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  Full Text Available Pedagogisk meritering och pedagogiska meritportföljer har under det senaste decenniet fått ökad uppmärksamhet. Idag (mars 2011 ger en sökning på Google® 6 140 respektive 1 990 träffar på dessa två sökord. Många av träffarna på Google® handlar om högskolors rekommendationer att dokumentera pedagogiska meriter, men antalet publicerade artiklar i detta ämne är mycket få. Högskolan behöver bra lärare och för att uppnå det så måste undervisning och andra utbildningsinsatser uppmärksammas och belönas. Användandet av pedagogiska meritportföljer anses öka betydelsen av undervisningsinsatsen vid anställningar och befordran och är ett sätt att professionalisera undervisning (Fayne, 1991. Många högskolor och universitet har utarbetat handlingsplaner för hur pedagogiska meriter ska dokumenteras och bedömas liksom strategier för hur medarbetarna ska utveckla sin pedagogiska skicklighet. ”Uppifrån” finns således både skrivna dokument och viljan och intentionen att premiera pedagogiska insatser. Trots detta upplever många medarbetare att pedagogiska insatser inte lönar sig att dokumentera då dessa meriter inte värderas tillräckligt högt, exempelvis i jämförelse med forskningsmeriter. Samtidigt vittnar pedagogiskt sakkunniga om att de pedagogiska meritportföljer som de ombeds granska (vid exempelvis tjänstetillsättningar ofta är ostrukturerade och av varierande kvalité. För att pedagogiska meriter ska få avsedd tyngd vid tjänstetillsättningar fordras att de redovisas på ett sätt som gör det möjligt för sakkunniga att värdera dem. Bedömning av både vetenskapliga och pedagogiska meriter görs i många fall av sakkunniga utan särskild pedagogisk utbildning och de pedagogiska meriterna anses generellt mer svårbedömda än de vetenskapliga (Lindberg, 1997. Någon form av standardisering och mallar i samband med presentation av pedagogiska meriter bör därför kunna vara till hjälp för s

 9. Hyperfractionated radiotherapy and simultaneous cisplatin for stage-III and -IV carcinomas of the head and neck. Long-term results including functional outcome

  Huguenin, P.; Glanzmann, C.; Taussky, D.; Luetolf, U.M. [Univ. Hospital Zurich (Switzerland). Radiation Oncology Dept.; Schmid, S.; Moe, K. [Univ. Hospital Zurich (Switzerland). Dept. of Head and Neck Surgery

  1998-08-01

  highly efficient in controlling moderately advanced to advanced cancers of the head and neck. Second primary tumors are the main cause of death after 3 years and were observed outside of the irradiated area, most frequently in the lung. Even after RT of large volumes to a high dose, salvage surgery can be successfully performed in individual cases. Self-reported quality of life of surviving patients is good, despite xerostomy-associated nutritional difficulties. (orig.) [Deutsch] Ziel: Analyse der Ueberlebensrate, des krankheitsspezifischen Ueberlebens, des Rezidivmusters, der Spaettoxizitaet sowie der subjektiven Lebensqualitaet nach hyperfraktionierter Radiotherapie (RT) und gleichzeitiger Cisplatin-Chemotherapie (CDDP) bei Patienten mit mindestens zwei Jahren Beobachtungszeit im Rahmen einer prospektiven Phase-II-Studie. Patienten und Methode: Im Rahmen einer Pilotstudie (1988 bis 1994) wurden 64 Patienten (medianes Alter 55,5 Jahre) mit Stadium III oder IV kombiniert behandelt: RT 1,2 Gy zweimal taeglich bis 74,4 Gy, CDDP 20 mg/m{sup 2} taeglich an den Tagen 1 bis 5 der ersten und fuenften Woche. Die Ueberlebenskurven sowie die Toxizitaet wurden aktuariell berechnet. Die mediane Beobachtungszeit war 3,3 Jahre fuer alle respektive 5,2 Jahre fuer die ueberlebenden Patienten. Zur Einschaetzung der Lebensqualitaet wurden 23 tumorfrei ueberlebende Patienten angefragt, den EORTC-QLQ-C30-Fragebogen sowie das ergaenzende Modul fuer Kopf-Hals-Tumoren H and N35 auszufuellen. Ergebnisse: Das Gesamtueberleben betrug nach fuenf Jahren 37%, waehrend das krankheitsspezifische Ueberleben mit 59% deutlich hoeher lag. 23 Patienten sind am Tumor verstorben. Zweittumoren, hauptsaechlich Lungenkarzinome (n=8), wurden bei 13 Patienten registriert und waren die hauptsaechliche Todesursache nach ueber drei Jahren. Die lokale Tumorkontrolle ohne zusaetzliche Chirurgie betrug 74% nach fuenf Jahren und war fuer alle Lokalisationen und Stadien gleich; die lokoregionaere Tumorkontrollrate lag

 10. Concurrent use of cisplatin or cetuximab with definitive radiotherapy for locally advanced head and neck squamous cell carcinomas

  Levy, Antonin; Blanchard, Pierre; Bellefqih, Sara; Brahimi, Nacera; Deutsch, Eric; Daly-Schveitzer, Nicolas; Tao, Yungan [Gustave Roussy, Department of Radiation Oncology, Villejuif (France); Guigay, Joel [Gustave Roussy, Department of Medical Oncology, Villejuif (France); Janot, Francois; Temam, Stephane [Gustave Roussy, Department of Head and Neck Surgery, Villejuif (France); Bourhis, Jean [Gustave Roussy, Department of Radiation Oncology, Villejuif (France); University Hospital Lausanne, Department of Radiation Oncology, Lausanne (Switzerland)

  2014-09-15

  -basierter Radiochemotherapie (CRT) und Cetuximab-basierter Radiobiotherapie (BRT) in der Behandlung von lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen (''head-and-neck squamous cell carcinoma'', HNSCC) wurden verglichen. Zwischen 2006 und 2012 wurden in unserem Institut 265 Patienten mit lokal fortgeschrittenem HNSCC behandelt. In der CRT-Gruppe waren 3 Cisplatin-Zyklen (n = 194, 73 %; 100 mg/m{sup 2} alle 3 Wochen) und in der BRT-Gruppe (n = 71, 27 %) woechentlich Cetuximab angesagt. Patienten mit BRT-Behandlung hatten eine erhoehte Anzahl von relevanten Begleiterkrankungen (Charlson-Index > 2) im Vergleich zur CRT-Gruppe (p = 0,005). Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 29 Monate fuer die Gesamtgruppe. In der CRT-Gruppe erhielten 56 % der Patienten die geplanten 3 Zyklen (92 % mindestens 2 Zyklen) und 79 % der Patienten mit BRT erhielten wenigstens 6 Zyklen. Die 2-Jahres-Gesamtueberlebensrate und die rezidivfreie Ueberlebensrate (PFS) lagen bei 72 respektive 61 %. In der multivariaten Analyse (MVA) waren T4-Stadium, N2-3-befallene Lymphknoten, Raucherstatus (Raucher verglichen mit Nichtrauchern) und nicht-oropharyngeale Bereiche in der Gesamtueberlebensrate nicht signifikant, waehrend die BRT grenzwertig signifikant war (p = 0,054). Die lokoregionale 2-Jahres-Kontrolle (LRC) und die fernmetastasenfreien (DC-)Raten betrugen 73 % und 79 %. Die CRT wies eine verbesserte LRC (76 % fuer CRT vs. 61 % fuer BRT 2 Jahre LRC) und DC (2-Jahres-Ueberlebensrate: 81 % fuer CRT vs. 68 % bei BRT) im Vergleich zur BRT auf (p < 0,001 und p = 0,01 im MVA). Subgruppenanalysen zeigten, dass die LRC fuer Patienten mit einer T4-Erkrankung mit CRT (vs. BRT) deutlich besser ausfiel als fuer T1-3-Stadien. BRT-Patienten wiesen hoehere Komplikationsraten Grad 3-4 (p < 0,001), CRT-Patienten eine hoehere Rate an Sondenernaehrung (p = 0,006) und Magen-Darm-Nebenwirkungen Grad 3-4 auf (p < 0,001). Diese retrospektive Analyse zeigt eine verbesserte LRC in lokal fortgeschrittenen HNSCC mit

 11. Effect of the intervention program "Paralympic School Day" on attitudes of children attending international school towards inclusion of students with disabilities [Vliv intervenčního programu "Paralympijský školní den" na postoje dětí navštěvujících mezinárodní školu vůči začlenění studentů s postižením

  Georgios Xafopoulos

  2009-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the effect that the "Paralympic School Day" had on the attitudes of children attending the International school in Ostrava, Czech Republic, toward the inclusion of peers with a disability in general physical education classes. METHODS: Students (71, including 42 boys and 29 girls, with a mean age of 12.70 and 11.67 years respectively, originating from 5 countries, participated in the program. All participants completed the questionnaire "Children's Attitude Toward Integrated Physical Education-Revised" (CAIPE-R (Block, 1995 and the Adjective checklist (Siperstein, 1980 before and after the implementation of the program. The CAIPE-R questionnaire examines two areas (subscales - general attitudes and sport specific attitudes. RESULTS: Results indicated significant differences only in general attitudes among girls measured by the Adjective checklist. Other changes were non significant. Among boys there were slight non significant positive changes in the adjective checklist (t = 0.75, p = 0.46 and in attitudes toward inclusion in PE (t = 0.61, p = 0.55 and non significant negative changes in attitudes toward the modification of sport rules (t = -0.25, p = 0.81. Among girls we found non significant negative changes in attitudes toward inclusion in PE (t = -0.64, p = 0.53 and non significant negative changes were also found in attitudes toward the modification of sport rules (t = -1.26, p = 0.22. [CÍL: Cílem této studie bylo prošetřit, jaký má "Paralympijský školní den" vliv na postoje dětí navštěvujících 1. mezinárodní školu v Ostravě vůči začlenění spolužáků s postižením do hodin tělesné výchovy. METODIKA: Programu ze zúčastnili studenti z 5 zemí (71, z toho 42 chlapců a 29 dívek průměrného věku 12,70, respektive 11,67 let. Všichni účastníci vyplnili dotazník "Postoj dětí vůči integrované tělesné výchově - revidovaná verze" (CAIPE-R (Block

 12. Digestion of energy and nutrients in Svalbard reindeer

  Hans Staaland

  1988-06-01

  71, mose (P. schreberi og lav (hovedsaklig Cladonia alpestris og Cladonia rangiferina. Ved foring med reinfor (RF71 ble det funnet samme tørrstoff fordøyelighet hos Svalbardrein som tidligere rapportert fra norsk rein (75 versus 74%. Tilsvarende tall for råprotein var 74 versus 70%, P 72 versus 76% og Ca 18 versus 36%. Blanding av gras og siv hadde en høy tørrstoff fordøy elighet på 66.5%, mens tilgjengeligheten av Ca (12%, Mg (10% og P (-11% var lav. Tørrstoff-fordøyeligheten var lav (33% for C. delisei, men denne laven kan likevel være en god Ca-kilde. Smakeligheten av mose var lav (foropptak 174-252 g eller 9-13 g/kg0-75 per dag. Fordøy elighet av tørrstoff, råprotein og energi, respektive 48, 53 og 49% og tilgjengeligheten av P (66% og Ca (20% indikerer at moser kan være et signifikant tilskudd til mineralbalansen hos Svalbardrein som lever på en blandet diett.Energian ja ravintoaineiden käyttö huippu vuortenpeur alla.Abstract in Finnish / Yhteenveto: MAB:n asemalla Adventdalenissa Svalbardilola tehtiin ruokintakokeita viidellä huippuvuorten-peurauroksilla (Rangifer tarandus platyrhynchus Vrolik. Kokeessa käytettiin viitä eri ruokintaa, 1: pelle-toitu pororehu, RF 71, 2: heinäan ja saran seosta (pääasiassa Dupentia pelligera ja Eriophorum scheuchze-ri, 3: sammalta (Pleurozium schreberi, 4: Huippuvuorilla tavattavaa jäkälälajia, Cetraria delisei, 5: poro-rehua (RF 71, sammalta (P. schreberi ja jäkälää (pääasiassa Cladonia alpestris ja Cladonia rangiferina. Ruokittaessa RF 71 - rehulla huippuvuortenpeuralla kuiva-aineen (DM ja raaka proteenin (CP sulavuudet olisivat samat kuin aikaisemmin norjalaisilla poroilla mitatut (74 ja 75%, 74 ja 70%. Fosforin ja kalsiu-min saannit olivat vastaavasti 72 ja 76% ja 18 ja 36%. Heinän ja saran seos oli hyvin sulavaa. Kuiva-aineen sulavuus oli 66,5%, mutta kalsiumin, magnesiumin ja fosforin saanit oli alhainen (12, 10 ja 11% Jäkä-län (C delisei kuiva-aineen sulavuus oli alhainen (33%, mutta se

 13. Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser?

  Judith Seipold

  2010-10-01

  produktivt kan bruge deres møstre i deres læing. En anden dimension refererer til skolen som et sted, hvor der er plads til uformelle aktivitetsmøstre og handlingsorienteret mediebrug i specifikke situationer f.eks. i forbindelse med projektforløb. I den resterende tid dominerer skolens regler, og aktiviteter der normalt foregå uden for skolen kan måske medføre regler og begræsninger, som kan være prekære for eleverne, hvilket Herbert Schweizer (2007 skitserer. Men i stedet for at udvikle såanne kløfter er det skolens opgave at støtte eleverne i deres meningsdannelse og læring, selvom det er nøvendigt at moderere forholdet mellem skolens og hverdagens perspektiver samt at sætte information og viden ind i den rette sammenhæng. Alligevel bliver denne opgave realiseret ret tøvende. I denne artikel bliver spørgsmålet om kontinuitet inden for læring sat i forbindelse med at skabe relationer mellem elevens kulturelle praksisser og uformelle læring uden for skolen og læring med mobile medier inden for skolens rammer. Som det vil vise sig, bliver mobiltelefoner brugt som redskaber i skoler, men deres "originale" formål, der stammer fra elevernes daglige brug af mobile medier, bliver sjældent taget i betragtning. Det lader til, at dette afhænger af lærerens didaktiske design; jo mere undervisningen er rettet imod at eleverne selv er organiserede og ansvarlige for deres læring, des mere synes brugen at fokusere på de mobile mediers situerede betydning og deres respektive egenskaber. Derfor bliver mobiltelefonen nogle gange brugt mere formelt som et redskab inden for læring, og nogle gange bruges den under forholdsvis uformelle vilkår og i overensstemmelse med situerede krav og elevens kulturelle praksisser. Personlig, kommunikativ og samarbejdsmæssig læring såvel som elevernes viden/praksisser bliver derfor fremhævet.

 14. Habitat use by semi-domesticated reindeer, estimated with pellet-group counts

  Anna Skarin

  2009-01-01

  större betydelse på en mindre skala. För renar (Rangifer tarandus tarandus, kan betestiden och möjligheten att hitta bra bete sommartid begränsas både på stor och liten skala pga. störningar från insekter och mänsklig aktivitet. Här studerades renarnas val av betesområde på landskapsnivå med hjälp av spillningsinventering under somrarna 2002 och 2003 i två samebyar i Sverige. Spillningstätheten för respektive område och år undersöktes statistiskt med hjälp av multipel linjär regression eller sk ”resource utilisation functions” (RUF. Där relaterades spillningstätheten till vegetationstyp, olika topografiska faktorer, avstånd till vandringsleder, stugplatser och fjällstationer. Resultaten visade att områden högt upp i terrängen med hög beteskvalitet var attraktiva. Vegetationstypen moderat snölega som anses ha hög beteskvalitet användes av renarna i relation till dess förekomst. Däremot verkade renarna undvika områden kring välbesökta fjällstugor och fjällstationer medan de däremot t o m föredrog områden nära vandringsleder. Det kan bero på att vandringslederna går genom attraktiva vegetationstyper. RUF-modellerna hade en hög prediktiv förmåga vilket visar att spillningsinventeringar är användbara när man önskar studera hur djuren använder ett betesområde i relation till olika faktorer på en relativt stor rumslig och temporal skala.

 15. Effects of forest fertilization on nitrate and crude protein content in some important reindeer forage species

  Gustaf Åhman

  1984-05-01

  after three years. Fertilization caused a drastic development of hair-grass. This resulted in the formation of a carpet of dead leaves and straw in the autumn (picture 3 - 5.Skogsgödslingens inverkan på nitrat- och råproteininnehållet i några viktiga renbetesväxter.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Vid gödsling av skogsmark som betas av ren år det möjligt att renen kan få i sig ammoniumnitrat, dels genom att äta av gödselkorn som ligger på marken eller via dricksvatten. Den kan också f å i sig nitrat som upptagits och lagrats i betesväxter. Den sistnämnda faktorn belyses i denna rapport. Dessutom redovisas resultat av undersökningar gallande gödslingens inverkan på betesväxternas råproteinhalt. Undersokningen genomfordes på två forsoksområden, den ena av torr ristyp och den andra av frisk ristyp. Områdena var belägna 10 respektive 15 km nordväst om Lycksele. Tre olika gödselgivor (75, 150 och 250 kg N/ha av ammoniumnitrat och en giva (150 kg N/ha av urea testades. Spridningen av godsei skedde vid två tillfällen, i juni och i juli. Fôr undersokning av gödslingens påverkan på nitrat- och råproteinhalterna i några vanliga renbetesväxter togs prov av renlav, ljung, kråkris, lingonris, blåbårsris och kruståtel vid olika tidpunkter efter gödsling. Någon nämnvärd kontaminering av nitrat i lav kunde vi inte finna. Det högsta registrerade vårdet låg på 0,013 % nitrat-N i torrsubstans (tabell 1. Accumuleringen av nitrat i barris och kruståtel var också låg (tabell 2. De högsta värdena (0,05 % erhölls i ljung. Koncentrationerna låg klart under den nivå som kan bedömas vara skadlig fôr renen. Gödslingen gav ett mycket tydligt utslag på råproteinhalten i betesvåxterna. Detta gällde i synnerhet kruståtel. Fyra veckor efter gödsling med 150 kg N/ha hade råproteinhalten mer än fördubblats och låg på ca 20 % i torrsubstans (figur 2 och 3. Effekten av gödsling på råproteinhalten i den vissnade kruståteln p

 16. Blood composition of the reindeer . II. Blood chemistry

  Mauri Nieminen

  1983-05-01

  uppnådde nivån hos en vuxen ren vid 5 månaders ålder (respektive medeltal 5,1 g/1, 0,4 mmol/1, 2,7 mmol. Halterna av kolesterol, fettsyra, myristinsyra och palmitinsyra var hogre i kalvarnas serum, emedan halterna av stearinsyra och oljesyra var lagre ån hos vajor. Under de forstå levnadsdygnen producerar kalven katekolaminer i rikliga mångder. Dåremot år serumdopamid - B - hydroxylas-aktiviteten ganska låg. En fritt betande vajas blodsockerhalt (3,4 - 4,6 mmol/1, totalåggvitehalt i serum (63 - 87 g/1, albuminhalt (39 - 43 g/1, globulinhalt (23 - 44 g/1, urea (5,7- 9 mmol/1, totala lipidhalt (2,7 - 5,2 g/1, triglyceridhalt (0,17-0,33 mmol/1, fettsyrehalt (0,89 - 1,54 g/1, kalciumhalt (2,2 - 2,6 mmol/1, fosforhalt (1,6 - 2,2 mmol/1, magnesiumhalt (0,8 - 1,2 mmol/1 och kopparhalt (6,7 - 17 Jmol/l var hogst under sommaren och hosten emedan de sjonk under vintern. De lågsta halterna mattes hos u-tsvultna vajor på våren. Den hoga ureahalten i serum samt CPK-, LDH- och SAP-aktiviteterna återspeglar åggviteåmnens och våvnaders upplosning i kroppen. Årstiderna och nåringen inverkade varken på halterna av T4 kreatinin, natrium eller klorid i serum. De hoga siffrorna for kroppsvikt och blodets kemiska varden mattes hos vajor som under vintersåsongen matats med pressfoder och melassflis.

 17. A comparison of physical education (PE development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled

  Petr Vlček

  2011-03-01

  ělesné výchovy. METODIKA: Zvolenou metodologií je historickosrovnávací analýza, která popisuje a porovnává historický vývoj tělesné výchovy ve vybraných zemích. VÝSLEDKY: Výsledky odhalují odlišnosti v historii tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických, ale také interkulturní vliv zemí na vývoj koncepce tělesné výchovy. Především turnerství ovlivnilo počátky evropské a americké tělesné výchovy. Později se vedle německého systému významně prosadily i další gymnastické systémy. Na počátku 20. století došlo v souvislosti s prosazující se pragmatickou filosofií ke změně v koncepci americké tělesné výchovy. Gymnastické systémy byly nahrazeny sportovně rekreační koncepcí, která ovlivňuje přístupy k tělesné výchově i v současnosti, a to nejen v USA, ale i v Evropě. Ve 20. století se v USA opakovaně objevovala otázka, jak zvýšit neuspokojivou zdatnost populace, a to vždy v souvislosti s válečnými konflikty. Rozdíly v pojetí tělesné výchovy v druhé polovině 20. století byly způsobeny vlivem různé politické ideologie. Po ukončení studené války se tělesná výchova zaměřila na tzv. "life long activities". V poslední době dochází k významnému podporování zdravotních benefitů aktivního životního stylu, problematika zdraví se dostává do kurikula tělesné výchovy, ale znaky německé gymnastiky jsou také stále patrné. ZÁVĚRY: Výsledky potvrzují odlišnosti v koncepcích školní tělesné výchovy ve sledovaných zemích (v terminologii, funkcích předmětu, cílech, úkolech atd. v různých časových obdobích. Naše zjištění také ukazují na skutečnost, že edukační reformy v Německé spolkové republice a Spojených státech amerických byly započaty o 10, respektive 20 let dříve než v České republice. Velice vhodným zdrojem informací pro české školství by proto mohly b