WorldWideScience

Sample records for jako metoda oznaczania

 1. Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

  OpenAIRE

  Drozd, Ewa; Zembrzuska, Agnieszka

  2013-01-01

  Celem artykułu jest dokonanie opisu koncepcji i metody tutoringu szkolnego w odniesieniu do kilkuletnich doświadczeń programu Kolegium Tutorów realizowanego przy wsparciu lokalnych władz oświatowych. Tutoring ma korzenie akademickie jako zindywidualizowana metoda pracy studenta z profesorem, jego istotą jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie w rozwoju. Można wskazać kilka źródeł filozoficznych, które dookreślają czym współcześnie jest tutoring (sokratejski dialog, filozofia...

 2. FUNKCJA SUM HARMONICZNYCH W SKRÓCONEJ PROCEDURZE OZNACZANIA ZESPOLONEGO MODUŁU SZTYWNOŚCI MMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej POŻARYCKI

  2016-07-01

  Full Text Available W standardowej procedurze oznaczania sztywności mieszanek mineralno-asfalto-wych w funkcji częstotliwości obciążenia, powszechnie stosuje się metodę badań próbek obciążonych serią funkcji sinusoidalnych. W zależności od przyjętego wachlarza deklarowanych przez laboranta częstotliwości, procedura z serią badań stanowi procedurę inwazyjną, zwiększając jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk zmęczeniowych w badanych próbkach podczas realizowania testu. W pracy, w miejsce powszechnie stosowanej procedury zaproponowano obciążenie w formie funkcji utworzonej jako sumy funkcji harmonicznych. Na podstawie analizy wyników badań sztywności próbki belkowej wykazano, że proponowane podejście wyraźnie skraca czas procedury oznaczania zespolonego modułu sztywności, a różnice między standardowym ujęciem a tym proponowanym w pracy są w przeważającej większości mniejsze niż 2 %.

 3. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 4. Wodoprzepuszczalność gruntów skarpy abrazyjnej zbiornika Czorsztyn-Niedzica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugeniusz Zawisza

  2016-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera wyniki badań wodoprzepuszczalności gruntów budujących skarpy abrazyjne fragmentu północnych obrzeży zbiornika czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego. Charakterystykę podstawowych właściwości geotechnicznych badanych gruntów opracowano na podstawie wyników badań wykonanych według procedur standardowych. Badania wodoprzepuszczalności gruntów wykonano metodami: polową według Giryńskiego w wykopach badawczych, laboratoryjną w aparacie średniowymiarowym oraz analityczną z zastosowaniem wzorów empirycznych opartych głównie na znajomości uziarnienia i porowatości gruntów. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie określenia optymalnej metody oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów skarp abrazyjnych przedmiotowego obiektu oraz maksymalnej bezpiecznej prędkości obniżania poziomu wody w zbiorniku. Stwierdzono, że najbardziej właściwą metodą oznaczania wodoprzepuszczalności przedmiotowych gruntów była metoda Giryńskiego. Maksymalna dopuszczalna prędkość obniżania wody w zbiorniku powinna wynosić 0,103 m/h.

 5. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA INDIRECTĂ

  OpenAIRE

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2014-01-01

  Cu toate că în baza reglementărilor contabile în vigoare întreprinderile mici și mijlocii nu au obligativitatea întocmirii situației fluxurilor de numerar, aceasta poate fi utilă tuturor stakeholderilor. În lipsa unor module specifice în cadrul aplicațiilor informatice de evidență contabilă, elaborarea post-factum a situației fluxurilor de numerar prin metoda directă este extrem de dificilă. Modelele dezvoltate prin metoda indirectă rămân în aceste condiții o opțiune viabilă. Un număr ridicat...

 6. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA INDIRECTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2014-04-01

  Full Text Available Cu toate că în baza reglementărilor contabile în vigoare întreprinderile mici și mijlocii nu au obligativitatea întocmirii situației fluxurilor de numerar, aceasta poate fi utilă tuturor stakeholderilor. În lipsa unor module specifice în cadrul aplicațiilor informatice de evidență contabilă, elaborarea post-factum a situației fluxurilor de numerar prin metoda directă este extrem de dificilă. Modelele dezvoltate prin metoda indirectă rămân în aceste condiții o opțiune viabilă. Un număr ridicat de astfel de modele prezintă însă deficiențe în materie de detaliere, omisiuni ale unor fluxuri importante sau erori conceptuale. Prezentul studiu propune un model de tablou al fluxurilor de numerar dezvoltat prin metoda indirectă. Acesta poate fi elaborat folosind exclusiv informațiile furnizate de bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, oferind atât gradul ridicat de detaliere necesar în abordările post-factum, cât și acuratețea perfectă în explicarea variației trezoreriei de activ necesară în abordările previzionale.

 7. Franchising jako metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Smejkal, Martin

  2011-01-01

  This bachelor thesis focuses on franchising as a form of market entry.The aim of this thesis is to describe franchising as a efficient way of cooperating on theoretical and practical basis. The first chapter describes franchising as a form of cooperation and what are the basic principles of the relation between franchisor and franchisee. History and basic types of franchising are described as well. The second chapter describes a process of forming particular franchise business and what is the...

 8. Franchising jako metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Grešlová, Denisa

  2011-01-01

  Purpose of entered final thesis is to explain function of franchising, describe main principls, advantages and disadvantages. From summarized basic information to analyze specific case of franchising concept "Potrefená husa" from brewery Pivovary Staropramen a.s.

 9. Franchising jako metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Knapová, Monika

  2011-01-01

  This bachelor thesis describes franchising as an method of entry to the market. The first part defines basic terms, the history of franchising, advantages and disadvantages of franchising, it describes the way how to start franchising business and its development in the Czech Republic. The second part describes a banking system UniCredit Bank.

 10. Franchising jako metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Tichá, Alice

  2011-01-01

  There are several alternatives to entering a new business market. This bachelor thesis focuses on franchising as one form of market entry. Both the theoretical and practical aspects of franchising will be discussed. The theoretical section encompasses the basic principles of franchising, its history and conception. All aspects of franchising, including the advantages and disadvantages for both franchisor and franchisee, will be reviewed. The practical section focuses on franchising applied to...

 11. Badania nad komunikacją międzykulturową

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilczewski, Michał; Søderberg, Anne-Marie

  2017-01-01

  jako badanie narracyjne. Proponujemy, by podejście narracyjne zostało wykorzystane w badaniach nad komunikacją międzykulturową, gdyż oferuje narzędzia dające dostęp do sposobów, w jakie uczestnicy komunikacji opowiadają o swoich międzykulturowych doświadczeniach, do refleksji na ich temat, więc metoda...

 12. ITER jako živý

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2010-01-01

  Roč. 10, č. 6 (2010), s. 18-19 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : Fusion * ITER * magnetic field * ELMs * cryo pumps * central solenoid * correction coils * superconducting coils * toroidal field coils * poloidal field coils * divertor * Cadarache Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics http://www.tretipol.cz/900-iter-jako-zivy

 13. Novel Technique of Active Biomonitoring Introduced in the Czech Republic: Bioaccumulation of Atmospheric Trace Metals in two moss species / Nová Metoda Aktivního Biomonitoringu Zavedená V České Republice: Bioakumulace Stopových Kovů V Atmosféře U Dvou Druhů Mechů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Motyka Oldřich

  2011-09-01

  Full Text Available Za účelem validace byla pro biomonitoring v průmyslem ovlivněném regionu Ostravska použita metoda, která dosud v České republice nebyla aplikována. Transplantáty dvou druhů mechů Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi byly vystaveny atmosférickému znečištění pomocí metody “irrigated moss bag” ve výšce jak 1 m, tak 2 m nad zemí. Vzorky byly poté analyzovány za účelem zjištění koncentrace stopových prvků Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, V a Zn. Celkový průběh bioakumulace ukazuje, že je Hylocomium splendens pro biomonitoring vhodnější, stejně tak jako výška 2 m nad zemí.

 14. ESTIMASI ALIRAN AIR LINDI TPA BANTAR GEBANG BEKASI MENGGUNAKAN METODA SP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Syamsu Rosid

  2012-02-01

  Full Text Available Air lindi merupakan limbah sampah organik yang biasanya diproduksi dari sampah rumah tangga. Pencemaran air tanah (groundwater oleh air lindi menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat. Penduduk Bantar Gebang, Bekasi merasa terancam kehidupannya dengan adanya tempat pembuangan akhir (TPA sampah yang dikirim dari DKI Jakarta. Beberapa penduduk di sekitar TPA mengeluhkan bahwa air sumurnya agak bau dan tidak lagi terasa segar. Untuk mengetahui seperti apa polusi air lindi yang terjadi, ke arah mana dan sudah sejauh mana sebarannya, dan memetakan daerah resiko tinggi terkena polusi maka telah dilakukan pengukuran geolistrik metoda self potential (SP di sebelah Tenggara dan Selatan daerah TPA Bantar Gebang, Bekasi. Dari data SP diketahui bahwa aliran air tanah bawah permukaan di daerah tersebut berarah Selatan ke Utara. Meskipun lokasi TPA berada di Utara daerah penelitian, limbah air lindi diduga telah mencemari air tanah bawah permukaan hingga radius ratusan meter dari lokasi TPA. Penyebaran air limbah ini  diperkirakan melalui proses osmosis, mekanisme kapilaritas dan proses elektrokinetik.   Kata kunci: air lindi, metoda SP, TPA Bantar Gebang.

 15. Franchising jako metoda tvorby sítě

  OpenAIRE

  Vedej, Josef

  2009-01-01

  Graduation theses is concerned with the analysis of taking advantage of using franchising in the business, specifically with application of franchising for development of already existing firm. Theoretical part summarises the principles and presumptions of using franchising concept. The practical part deals with the application of hypothesis stated in the first part on the example of a real firm. The thesis suggests a solution of problems connected with creating a franchise network.

 16. Franchising jako moderní metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Plešmídová, Dagmar

  2008-01-01

  This essay describes the franchising as a form of entry to the market, its functioning, its advantages and its risks. Then, the devolopment and contemporary situation of franchising in the Czech republic are explained. In the second part, the franchise system Paneria is described.

 17. A Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Dynamic of Fully Saturated Soil / Rzwiazanie Zadania Dynamiki Całkowicie Nawodnionego Gruntu Przy Zastosowaniu Mes Z Nieciagłym Sformułowaniem Galerkina W Czasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wrana B.

  2011-03-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie analizy rozchodzenia sie fal naprezeniowych w gruncie w ujeciu metody elementów skonczonych bazujac na sformułowaniu rozwiazania ciagłego w przestrzeni i nieciagłego w dziedzinie czasu Galerkina (space and time-discontinous Galerkin TDG finite element method. W tym sformułowaniu zarówno przemieszczenia jak i predkosci sa wielkosciami nieznanymi wzajemnie niezaleznymi aproksymowanymi ciagłymi funkcjami kształtu w przestrzeni i nieciagłymi funkcjami kształtu w czasie. Do opisu zachowania sie gruntu w pełni nasyconego woda zastosowano sformułowanie u-p w ujeciu metody elementów skonczonych. Grunt traktowany jest, jako osrodek dwufazowy składajacy sie ze szkieletu i wody w porach. Zastosowane sformułowanie uwzglednia tłumienie osrodka przez uwzglednienie dyssypacji energii proporcjonalnej do predkosci wody wzgledem szkieletu. W artykule przedstawiono porównanie proponowanej metody rozwiazania numerycznego w dziedzinie czasu do metod obecnie stosowanych, takich jak: metoda róznicy centralnej, metoda Houbolta, Wilsona θ, HHT-α oraz najczesciej stosowanej metody Newmarka. Z porównania wynika, ze proponowana metoda jest metoda stabilna o małym błedzie numerycznego rozwiazania.

 18. Penanganan Gingivitis dengan Metoda "Toothpick Brushing" (Laporan kasus pada wanita pengguna kontrasepsi oral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armasastra Bahar

  2015-10-01

  Full Text Available Gingivitis sebagai salah satu kelainan jaringan penyangga gigi telah diketahui disebabkan karena kebersihan mulut yang tidak baik dan berkaitan dengan kebiasaan dan cara menyikat gigi yang tidak memadai. Di samping itu telah banyak pula laporan yang mengatakan bahwa terjadinya gingivitis juga berhubungan dengan peningkatan hormon kelamin steroid darah seperti pada kehamilan, menstruasi dan pada pengguna kontrasepsi hormonal.Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada beberapa wanita pengguna kontrasepsi oral di Puskesmas Serpong ditemukan kelainan gingivitis.Pada penderita tersebut dilakukan pemeriksaan intraoral dan Occult Blood Test untuk memperkuat pemeriksaan apakah keadaan gingivitisnya memerlukan terapi lebih lanjut. Setelah dilakukan penambalan gigi yang merupakan keluhan utama penderita datang ke BKIA, dilakukan usaha untuk menanggulangi gingivitis yang ada berupa penerangan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab gingivitis dan instruksi cara menyikat gigi dengan metoda "Toothpick brushing". Evaluasi yang dilakukan pada minggu II dan III, memperlihatkan hasil yang baik, nilai PI, PBI dan OBT menurun dibandingkan dengan nilai awal yang telah dilakukan.Pada kunjungan pada minggu III dilakukan pembersihan karang gigi. Menyikat gigi dengan metoda "Toothpick brushing" memperlihatkan hasil yang baik dalam memperbaiki kelainan gingivitis.

 19. Gospodynie domowe. Izolacja jako opresja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorothy Hobson

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł oparty jest na badaniach autorki nad kulturą młodych gospodyń domowych z klasy robotniczej, przebywających w domu z małymi dziećmi. W badaniach wykorzystano wywiady z tymi kobietami, skoncentrowane na ich roli jako gospodyń i matek oraz na ich rozumieniu tej roli względem do- świadczeń z wykonywanej wcześniej pracy zarobkowej. Autorka, analizując subiektywne relacje badanych, wskazuje m.in. na ujawniające się w nich poczucie opresji.

 20. Metoda szacunku potencjalnych efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy drewna wierzby energetycznej na przykładzie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawrońska Grażyna

  2016-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które wynikają z zastosowania biomasy wierzby energetycznej jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego. Praca ma charakter metodyczny, a bazę badawczą stanowią grunty ugorowane w Polsce w ujęciu województw pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań określono potencjalne efekty ekologiczne wyrażone niewyemitowaniem do powietrza atmosferycznego dwutlenku węgla w ilości 13 828 553 ton w ciągu roku oraz dwutlenku siarki w ilości 103 714 ton w ciągu roku oraz istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu o ok. 26 274 ton w ciągu roku. Uzyskane efekty ekologiczne są szczególnie istotne na analizowanym obszarze, ze względu na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia pierwotnych nośników w bilansie paliwowo – energetycznym Polski.

 1. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Chmist

  2016-06-01

  Full Text Available Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekultywacji zbiorników wodnych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wielu aspektów dotyczących danego problemu i znalezienie poszukiwanego rozwiązania zarówno na podstawie parametrów mierzalnych, jak i ocen ekspertów.

 2. Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace

  OpenAIRE

  Hlochová, Lenka

  2011-01-01

  Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě diagnostické metody pro zkoumání parametrů plazmatu. První z nich probíhala v Laboratoři plazmochemie na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, a sice optická emisní spektroskopie. Jako druhá metoda byla použita diagnostika pomocí časově rozlišené ICCD kamery v ...

 3. Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu = The impact of hearing aids on the quality of life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Witczak

  2016-09-01

    Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu The impact of hearing aids on the quality of life     Patrycja Witczak1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2     1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: aparaty słuchowe, jakoś życia, niedosłuch Key words: Hearing aids, Quality of life, Hearing impairment     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Problem niedosłuchu dotyczy ok. 12% populacji. Liczba osób dotkniętych wadą słuchu systematycznie wzrasta. Jest to ważny aspekt medyczny i społeczny. U osób u których stwierdzono niedosłuch jedną z metod rehabilitacji narządu słuchu jest użytkowanie aparatu słuchowego. Podstawowym celem protezowania narządu słuchu jest poprawa komunikowania się osoby niedosłyszącej z otoczeniem oraz zwiększenie komfortu jej życia. Głównym celem badania była ocena jakości życia i korzyści z użytkowania aparatów słuchowych u osób po 60 roku życia. Materiał i metoda: Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, a narzędziem kwestionariusz standaryzowany oceny jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu. Grupą badaną jest populacja osób w wieku powyżej 60 lat. Łączna ilość osób przebadanych stanowiła grupę 60 pacjentów z wadami słuchu stosujących aparaty słuchowe. Wyniki: Narażenie środowiska pracy na hałas zadeklarowało blisko 61% badanych. Jedynie 30,5% zna podstawowe uwarunkowania zdrowia mające znaczenie w przypadku niedosłuchu. Około 75% badanych uznało, że aparat słuchowy pomógł im w życiu codziennym przynajmniej w stopniu dobrym. Wnioski: Z uwagi na dużą poprawę jakości życia po protezowaniu narządu słuchu, konieczne jest edukowanie i informowanie pacjentów w zakresie tej metody leczenia i podnoszenia jakości

 4. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  Science.gov (United States)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  -obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: • możliwość porównywania jakości wykonania noży, • możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, • możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, • parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: • pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, • badania parametrów materiałowych korpusu noża, • badania parametrów materiałowych ostrza, • pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, • pomiar twardości ostrza, • określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: • pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych, • badania parametrów materia

 5. Acicular Ferrite in Micro Welding Technologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Węgrzyn T.

  2014-06-01

  Full Text Available Laser jest szeroko stosowany w mikro-spawaniu. Oprócz tej metody, spawanie z chłodzeniem mikrojetowym powinno być traktowane jako ważna metoda spawania cienkościennych konstrukcji. W artykule przedstawiono innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikrojetowym w porównaniu do spawania laserowego. Uzyskano informacje o wpływie obu metod na strukturę metalograficzną stalowych cienkościennych konstrukcji. Zawartość ferrytu AF była porównana w obu przypadkach.

 6. Text města jako síť a pole

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hodrová, Daniela

  2004-01-01

  Roč. 52, č. 4 (2004), s. 540-544 ISSN 0009-0468. [Literatura jako text mezi texty. Praha, 12.11.2003] R&D Projects: GA ČR GA405/03/0416 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9056905 Keywords : texts * interpretation * semiotics Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 7. Jakość życia pacjentów z zaćmą = The quality of life of patients with cataracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Jaworska

  2015-03-01

    Autor do korespondencji Author for the correspondence Iwona Jaworska email: iwonajaworska1@op.pl   Słowa kluczowe: zaćma, jakość życia.   Keywords: cataract, quality of life.   Streszczenie   Cel pracy: Określenie wpływu zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny na postrzeganie jakości życia w zaćmie. Materiał i metodyka: Badanie kwestionariuszem Jakości Życia WHOQOL Bref przeprowadzono wśród 300 pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Wyniki badań: Analiza wyników wykazała, że chorzy z zaćmą wysoko oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach, jednak najniższej oceny dokonują w zakresie samooceny stanu zdrowia. Stwierdzono też, że płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny korelują z oceną jakości życia. Najniższej oceny jakości życia w dziedzinie somatycznej dokonują kobiety oraz osoby po 75 roku życia. Osoby najstarsze dokonują też niższej niż pozostałe grupy wiekowe oceny stanu zdrowia i jakości życia w dziedzinie fizycznej. Im wyższy poziom wykształcenia chorych z zaćmą tym niższe poczucie jakości życia w dziedzinie fizycznej i niższa ocena stanu zdrowia. Wnioski: W badaniach stwierdzono istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi społeczno-demograficznymi (wiek, płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny a samooceną stanu zdrowia, ogólnym poczuciem jakości życia oraz poczuciem jakości życia w dziedzinie fizycznej.   Abstract Aim: To determine the impact of socio-demographic variables (gender, age, education level, marital status, the perception of quality of life in cataract. Material and methods: The study was a questionnaire Quality of Life WHOQOL Bref was conducted among 300 patients Radomski Mazowiecki Specialist Hospital and Specialist Hospital in Radom Test results: Analysis of the results showed that patients with cataract highly

 8. FARMA MIEJSKA JAKO NOWY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA KAMERALNYCH PRZESTRZENI MIESZKANIOWYCH. ANALIZA SPOSOBÓW I BARIER WDROŻENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna KLESZCZ

  Full Text Available Miejskie rolnictwo pojawiło się w Europie jako odpowiedź na potrzebę bliższego kontaktu z naturą wśród mieszkańców miast, nie tylko w sposób bierny, poprzez wykorzystywanie już istniejących zasobów, lecz również w sposób czynny - jako sposób na kreowanie najbliższego środowiska między innymi dzięki własnoręcznej produkcji żywności. Farmy miejskie stanowią w tym przypadku element łączący miasto z jego "produktywną" alternatywą, tworząc możliwość budowy przestrzeni mieszkalnych o nowej jakości. Wraz z rozwojem rolnictwa miejskiego pojawiły się również nowe formy kształtowania niewielkich osiedli mieszkaniowych opartych na zasadach współużytkowania przestrzeni przez wybraną grupę ludzi lub jako atrakcyjny "dodatek" do ekskluzywnych osiedli w ścisłych centrach miast. Tego typu rozwiązania stwarzają szerokie pole do rozwoju nowych form urbanistycznych, łączących w sobie przestrzenie mieszkaniowe i rekreacyjne miast, jako miejsca integracji międzygatunkowej. Przykład holenderskiego miasta Almere ukazuje sposób kształtowania przestrzeni mieszkalnej człowieka na zasadach współistnienia z naturą w skali makro - poprzez tworzenia całych dzielnic - farm, jak w wypadku nowopowstającej Almere Oosterword. Na tym tle sytuacja Polski nie wygląda dobrze. Analiza samych uwarunkowań prawnych wykazała istnienie barier, które praktycznie uniemożliwiają rozwój krajowych farm miejskich na skalę, jaką znamy z realizacji europejskich.

 9. Průmyslová krajina jako kulturní dědictví

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chodějovská, Eva

  2010-01-01

  Roč. 29, č. 2 (2010), s. 53-53 ISSN 1213-1075. [Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha, 19.01.2011] Institutional research plan: CEZ:AV0Z80150510 Keywords : history * historical geography Subject RIV: AB - History

 10. Franchising jako metoda vstupu na zahraniční trh

  OpenAIRE

  Vágnerová, Jitka

  2011-01-01

  This bachelor thesis deals with franchising as a form of entering a foreign market. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first part is focused on the history of franchising, advantages and disadvantages connected with this kind of enterprise, franchise treaty and the development of franchising in the Czech Republic. The practical part describes two fitness franchise chains, the companies Expreska and Contours.

 11. Metoda upravljanja pogonom sinhronih motora s dvostrukim trajnim magnetom napajanih pretvaračem s jednom matricom

  OpenAIRE

  Benteşen Yakut, Yurdagül; Sünter, Sedat; Özdemir, Mehmet

  2017-01-01

  U ovom je radu predstavljena metoda upravljanja pogonom dva sinhrona motora s paralelno povezanim trajnim magnetom, napajana jednim pretvaračem. Ovdje primijenjeni matrični konverter omogućuje ac-ac konverziju u jednom stupnju. Model matričnog konvertera i d-q model dvostrukih PMSMs izvode se u Matlab/Simulink-u. U industrijskim primjenama s dvostrukim motorima napajanim iz jedinstvenog pretvarača, smanjuje se volumen i težina pogonskog sustava, reduciraju se energetsko elektronički prekidači...

 12. Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołaj Ratajczak

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi zarazem historyczne, jak i systematyczne oraz problemowe wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego. Rekonstruuje najważniejsze stanowiska i debaty w danym polu, od pierwszych publikacji na temat prac niematerialnych oraz postfordyzmu przez analizy kryzysu finansowego 2001 roku po najnowsze publikacje teoretyków i teoretyczek kapitalizmu kognitywnego. Systematyzuje rozproszone w debacie nad kapitalizmem kognitywnym analizy, od wzrastającej roli efektów zewnętrznych i renty we współczesnym kapitalizmie, przez przekształcenia intelektu powszechnego po wykształcenie się nowych form wartości i nowych mechanizmów jej akumulacji. To właśnie to ostatnie zagadnienie, nowe mechanizmy akumulacji wartości, stanowi główny problem, na którym skupia się artykuł. Ukazując funkcje kapitału finansowego w ukształtowaniu się kapitalizmu kognitywnego jako pewnego reżimu akumulacji, artykuł nie tylko analizuje kapitalizm kognitywny jako niestabilny reżim akumulacji, ale stara się w systematyczny sposób przedstawić sprzeczności tegoż reżimu akumulacji.

 13. Integration of Modeling in Solidworks and Matlab/Simulink Environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cekus Dawid

  2014-03-01

  Full Text Available W pracy opisano tok postepowania podczas budowy modeli symulacyjnych z wykorzystaniem programu SolidWorks i Matlab/Simulink. Tworzenie modelu symulacyjnego przebiega etapami, to znaczy najpierw opracowywany jest model geometryczny w programie SolidWorks, nastepnie dzieki mozliwosci wymiany danych, model CAD jest implementowany w srodowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. Modele SimMechanics pozwalaja na sledzenie wielu parametrów, np. trajektorii, predkosci, czy przyspieszen dowolnych elementów układu złozonego. W pracy, jako przykłady modeli symulacyjnych opracowanych zgodnie z zaprezentowana metoda, pokazano modele laboratoryjnego zurawia samochodowego oraz zurawia lesnego. Modele te umozliwiaja wizualizacje zadanego - za pomoca wymuszen kinematycznych - cyklu pracy.

 14. Demokracja jako ontologiczny warunek polityki u Spinozy i Hobbesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Janik

  2016-03-01

  Full Text Available Pojęcie demokracji jako ontologicznego warunku bytu społecznego jest jednym z głównych wątków współczesnej recepcji spinozjańskiej filozofii politycznej. Poniższy artykuł jest próbą wyjaśnienia, na czym polega ontologiczne umocowanie demokracji u Spinozy. Zestawiając spinozjańskie ujęcie demokracji z koncepcją Hobbesa, pokazuję, w jaki sposób problem demokratycznego fundamentu ukonstytuował jedną z najważniejszych rozbieżności politycznego dyskursu nowoczesności.

 15.  Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznegona wybranych przykładach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BARTOSZEWICZ

  2015-03-01

  Full Text Available  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie praktycznej strony realizacji Programu zapewnienia i poprawy jakości przez audytorów wewnętrznych. Na podstawie wyników badań ankietowych dokonano analizy wykonania przez audytorów przedmiotowego zagadnienia. Wskazuje ona na stosowanie przez badaną grupę audytorów różnych form realizacji Programu zapewnienia i poprawy jakości, a także informuje, że efektywna realizacja standardu 1300 IIA daje kierownikowi jednostki zapewnienie o prawidłowości funkcjonowania audytu w danym podmiocie oraz gwarancję, że audyt wewnętrzny działa zgodnie z międzynarodowymi standardami.

 16. Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice

  OpenAIRE

  Klímová, Markéta

  2013-01-01

  Diabetická retinopatie je závažná komplikace diabetu mellitus. Vzniká jako důsledek celkového poškození cév při hyperglykemii a je jednou z hlavních příčin slepoty. Prvními klinicky prokazatelnými projevy diabetické retinopatie jsou mikroaneurysmata. Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat detektor mikroaneurysmat ve snímcích sítnice. Teoretická část práce popisuje anatomii oka, diabetickou retinopatii a některé již existující metody detekce. Dále je popsána realizovaná metoda ...

 17. Hlasité myšlení jako výzkumná metoda

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Heller, Daniel

  2005-01-01

  Roč. 49, č. 6 (2005), s. 554-562 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA7025401 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : psychology of thinking * research methods in thinking * thinking aloud Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.241, year: 2005

 18. Franchising jako úspěšná metoda podnikání

  OpenAIRE

  TŘEŠTÍK, Miroslav

  2008-01-01

  Last 25 years, franchising as a system of business reach a dynamical progress thanks to the easier breaking through technological and political barriers in diffusing information. These days, there are lots of famous companies, all over the world, that are using this way of business and they are very known and successful with very strong position in market environment (environment of market). The most successful ones get to the global meaning. We have already known, franchising can significant...

 19. Konflikt i wojna jako „bicz Boży” w literaturze bułgarskiego średniowiecza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzanna Kuczyńska

  2017-10-01

  Full Text Available Conflict and war as the “whip of God” in the literature of the Bulgarian Middle Ages The article focuses on the motif of war as a tool for the realization of God’s plans for people and the sign of His reward, and above all the penalty for human misdeeds, so called “whip of God”. The forms of the presence of the idea of God’s whip, his literary images and the functions it implements, are analyzed. The analysis was carried out on the material of the Bulgarian literature from 10th-15th century.   Konflikt i wojna jako „bicz Boży” w literaturze bułgarskiego średniowiecza Przedmiotem zainteresowania w artykule jest motyw wojny jako narzędzia realizacji Bożych planów wobec ludzi i znaku Jego nagrody, a przede wszystkim kary za ludzkie przewinienia, tzw. „bicz Boży”. Analizowane są formy obecności idei „bicza Bożego”, jego literackie wyobrażenia i funkcje, jakie realizuje. Analizę przeprowadzono na materiale bułgarskiego piśmiennictwa X–XV wieku.

 20. Badania jakości regeneratu ze zużytych mas ze spoiwem organicznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Dańko

  2012-12-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono uzupełniające metody badań oraz aparaturę do oceny jakości regeneratu i tych właściwości masformierskich ze spoiwami utwardzanymi chemicznie, przygotowywanych z regeneratem, które są istotne dla kompleksowej oceny procesurecyklingu osnowy. Nowoczesne systemy oceny mas formierskich wymagają bardziej wnikliwego podejścia do czynników decydującychzarówno o ich przydatności technologicznej jak również o wpływie na otaczające środowisko naturalne. W tym kontekście pełna ocenajakości zregenerowanej osnowy wykracza poza zwyczajowo stosowane metody instrumentalne i wymaga ich uzupełnienia o bardziejzaawansowane aparaturowo metody badawcze. Pozwala to szerzej spojrzeć na ocenę zregenerowanej osnowy, zarówno w aspekcie jejużycia do sporządzania mas formierskich, jako substytutu świeżego piasku, ale także pod kątem ochrony środowiska. Do takichnowoczesnych metod można zaliczyć między innymi analizę ziarnową regeneratu za pomocą dyfrakcji laserowej, a także ocenęgazotwórczości masy formierskiej oraz identyfikację rodzaju emitowanych gazów i zawartości w nich gazów z grupy BTEX, które sąszczególnie niebezpieczne z punktu widzenia BHP.

 1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2010-12-01

  Full Text Available Zagadnienie umiejscowienia rachunkowości wśród dyscyplin naukowych jest przedmiotem analiz zawartych w artykule. Do nauk typu science (inaczej przyrod-niczych należą dyscypliny, w których odkrywa się i respektuje fundamentalne prawa natury. Oprócz tego w nauce występują stałe fizyczne, które nie mają teorii, lecz można je zmierzyć, dzięki czemu są ściśle powiązane z rzeczywistością, którą wyjaśniają. Na tym tle rachunkowość spełnia wymogi nauk przyrodniczych, po-nieważ w jej istocie leży prawo zachowania dotyczące wielkości określanej jako: abstrakcyjna zdolność do wykonywania pracy. W teorii rachunkowości pojawia się także stała ekonomiczna o wartości 0,08 [1/rok], co można stwierdzić tylko w dro-dze pomiaru. Te fakty upoważniają do stwierdzenia, że rachunkowość jest dyscy-pliną naukową.

 2. A new complex vector method for balancing chemical equations: Nova kompleksna metoda za uravnoteženje kemičnih enačb:

  OpenAIRE

  Risteski, Ice B.

  2010-01-01

  In this article, the author discovers a paradox of balancing chemical equations. The many counterexamples illustrate that the considered procedure of balancing chemical equations given in the paper1 is inconsistent. A new complex vector method for paradox resolution is given too. V članku avtor opisuje paradoks pri uravnoteženju kemijskih reakcij. Več primerov dokazuje, da je procedura uravnoteženja kemijskih reakcij v viru1 inkonsistentna. Predstavljena je nova kompleksna vektorska metoda...

 3. Wartość godziwa jako kategoria wyceny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Rówińska

  2009-12-01

  Full Text Available Polskie i międzynarodowe prawo bilansowe wykorzystuje dwa modele wyceny: model kosztu historycznego, oraz model wartości godziwej. Wartością godziwą jest generalnie oszacowana wartość rynkowa, choć niekoniecznie. Wartość godziwa może opierać się na cenie rynkowej, ale nie przyjmuje jej na ślepo jako wyznacznika rynkowej wartości. W przypadku rynku nieaktywnego lub nieefektywnego, wartość godziwą można zastąpić innymi miernikami, jak wartość użytkowa, wartość odtworzeniowa, wartość bieżąca netto. Koncepcję wartości godziwej można porównać z koncepcją rzetelnej prezentacji. Rzetelność prezentacji opiera się na sprawozdaniach finansowych wykorzystujących koszt historyczny. Rzetelna prezentacja informacji opera się więc nie tyle na rzetelnych wartościach godziwych, co na wartościach możliwych do przyjęcia w danych okolicznościach.

 4. Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2016-01-01

  kwestia to, czy większość dominującą można ukazać jako nieformalną instancję sprawującą rodzaj kontroli społecznej nad kompletnością Zagłady jako niemieckiej zbrodni państwowej. W centrum namysłu znajdują się także dotychczasowe funkcje kategorii świadka (bystander/onlooker, kategorii obojętności oraz koncepcji Zagłady jako traumy nieżydowskiego świadka. Funkcje te niejednokrotnie bowiem polegały na eliminacji z pola widzenia historycznego konkretu i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań. W tym sensie można mówić o koncepcji pamięci nieprzyswojonej (polskiej traumy Zagłady jako strategii przyswojenia pamięci Zagłady w sposób niezagrażający dominującej opowieści o przeszłości i tożsamości grupy większościowej. Tekst proponuje ponadto dekonstrukcję kategorii dialogu polsko-żydowskiego ze wskazaniem na zjawiska fałszywej symetrii i fałszywej uniwersalizacji, których częstą konsekwencją jest definiowanie antysemityzmu i Zagłady w kategoriach konfliktu międzygrupowego. Inspiracją do podjęcia namysłu była paradygmatyczna praca Michaela C. Steinlaufa Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust z 1997 roku, której polskie wydanie – zatytułowane Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady – ukazało się w roku 2001 w tłumaczeniu Agaty Tomaszewskiej.

 5. Segmentace hipokampu v MRI datech

  OpenAIRE

  Kodym, Oldřich

  2015-01-01

  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie grafů. Následně je popsána me toda minimálního řezu grafem včetně algoritmů schopných tento minimální řez nalézt. Následuje popis její implementace pro segmentaci 2D a 3D obrazových dat. Metoda byla testována na zkušebních datech a poté implemetována jako modul pro software 3D...

 6. Pęknięcie nerki jako rzadkie powikłanie zabiegu ESWL (kruszenie kamieni falą generowaną pozaustrojowo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2010-12-01

  Full Text Available Kruszenie kamieni falą generowaną pozaustrojowo (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL należy do podstawowych metod leczenia kamicy nerkowej – zyskała ona szerokie zastosowanie jako metoda małoinwazyjna i skuteczna. Wraz ze wzrostem doświadczenia urologów wykonujących zabiegi litotrypsji oraz udoskonalaniem litotryptorów wzrasta skuteczność wykonywanych zabiegów. Autorzy przedstawiają niezmiernie rzadkie powikłanie po zabiegu ESWL pod postacią pęknięcia nerki i masywnego krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej. Siedemdziesięcioośmioletni pacjent z małopłytkowością, po zabiegu by-passów (coronary artery bypass graft, CABG, po implantacji układu stymulującego serca, z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II, leczony doustnymi antykoagulantami został przyjęty do Kliniki Urologicznej 6 godzin po zabiegu ESWL w trybie pilnym z powodu pogarszającego się stanu ogólnego, narastających dolegliwości bólowych w lewej okolicy lędźwiowej i masywnego krwiomoczu. Po przeprowadzeniu badania podmiotowego, przedmiotowego i na podstawie wykonanych badań dodatkowych (tomografia komputerowa jamy brzusznej rozpoznano pęknięcie nerki z masywnym krwiakiem przestrzeni zaotrzewnowej. Chorego zakwalifikowano w trybie pilnym do leczenia operacyjnego. Śródoperacyjnie stwierdzono ogromny krwiak wypełniający przestrzeń zaotrzewnową wokół nerki lewej i schodzący do lewego dołu biodrowego oraz masywne krwawienie z całej powierzchni uszkodzonej nerki bez możliwości opanowania krwawienia. Wobec powyższego obrazu podjęto decyzję o wycięciu nerki lewej. Z uwagi na stwierdzone płaszczyznowe krwawienie w otaczających tkankach i brak pewności co do ostatecznej hemostazy zdecydowano wykonać packing – założono 6 serwet do przestrzeni zaotrzewnowej. We wczesnym okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań. Pacjent krążeniowo, oddechowo i nerkowo wydolny. W 3. dobie od zabiegu w trybie planowym usuni

 7. Jakość życia chorych z niewydolnością serca = Quality of life in patients with heart failure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kowalczyk

  2016-10-01

    Streszczenie: Wprowadzenie Przewlekła niewydolność serca jest poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. W ostatnich latach częstość występowania tej choroby stale rośnie i znacząco ogranicza funkcjonowanie pacjentów w aspekcie bio-psycho-społecznym, obniżając poziom jego jakości życia. Cel pracy Ocena jakości życia pacjentów z niewydolnością serca. Materiał i metody Badaniem objęto 105 pacjentów z niewydolnością serca. Do jego przeprowadzenia wykorzystano anonimową ankietę własnego autorstwa, kwestionariusza AIS oraz kwestionariusza NHP. Przeprowadzono analizę statystyczną. Wyniki Najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze średnim poziomem akceptacji choroby (56,2%. Najwięcej ankietowanych znajdowało się w II klasie w skali NYHA (56,2% i wykazywało średni i dobry (33 vs. 20 stopień akceptacji choroby. Analiza kwestionariusza NHP wykazała, iż w grupie pacjentów z dobrym poziomem akceptacji choroby poziom zaburzeń funkcji jest znacznie niższy niż w grupie pacjentów nie akceptujących chorobę (p<0,001. W grupie ankietowanych osób najbardziej zaburzona była energia życiowa (63,0 ± 42,2, a najmniej izolacja społeczna (20,0 ± 27,8. Wnioski Wyższy poziom jakości życia warunkuje lepszą akceptację choroby. Na stopień akceptacji choroby pacjentów wpływa: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, frakcja wyrzutowa lewej komory, klasa czynnościowa wg NYHA, konieczność wezwania pogotowia lub udania się na SOR, niektóre choroby współistniejące i wszystkie domeny jakości życia. Na akceptację choroby wpływają ujemnie ograniczenia ruchowe, wyobcowanie społeczne, reakcje emocjonalne i poziom energii.  Im niższa jakość życia tym niższy poziom akceptacji choroby. Słowa kluczowe: niewydolność serca, jakość życia, akceptacja choroby.           Abstract: Background Chronic heart failure is a serious clinical, social and economic problem.  In recent years, the

 8. Primena savremenih metoda izviđanja signala sa frekvencijskim skakanjem za formiranje elektronske slike bojišta / Advanced methods for frequency hopping signal reconnaissance for the purpose of constructing electronic order of battle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desimir Vučić

  2004-05-01

  Full Text Available Sve veća zastupljenost savremenih tehnika digitalnih komunikacija koje primenjuju signale sa malom verovatnoćom presretanja, kao što su signali sa frekvencijskim skakanjem, nameće razvoj novih metoda i algoritama za njihovo izviđanje radi formiranja elektronske slike bojišta. U ovom radu razmatraju se principi i dostignuća u razvoju novih metoda u detekciji, karakterizaciji identifikaciji i eksploataciji ovih sofisticiranih komunikacionih signala u kontekstu elektronskog rata. / The extensive use of modern low probability-of-intercept digital communication signals, such as frequency hopping signals, requires development of new theory and algorithms for their reconnaissance for the purpose of constructing an electronic order of battle. This paper presents some principles and advances in signal processing and analysis technology for the signal interception, characterization, identification and exploitation in the context of electronic warfare.

 9. Kontroling jakości zarzadzania bezpieczeństwem pracy realizowany metoda audytu stanowiskowego

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležalová, Hana; Doležal, M.; Mikoláš, M.; Kondras, I.; Korban, Z.

  -, č. 273 (2006), s. 95-102 ISSN 0372-9508 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : work safety * controlling * post audit method Subject RIV: AQ - Safety, Health Protection, Human - Machine

 10. Doping w sporcie jako problem etyczno-społeczny = Doping in sport as a problem ethical and social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Lewandowska

  2016-07-01

    Streszczenie: Celem pracy jest omówienie zagadnienia dopingu stosowanego w sporcie w kontekście prawdopodobnych konsekwencji społecznych związanych z jego stosowaniem, jak również na płaszczyźnie biomedycznej związanej z dynamicznym rozwojem technologii biomedycznych w obszarze wzmocnień ludzkiego organizmu. Poza analizą zagadnienia jakości „zdopingowanego sportu” w perspektywie rozstrzygnięć bioetycznych w tekście przywołane zostały statystyki ukazujące zastosowanie dopingu w sporcie, w ujęciu tak czasowym, jak również przestrzennym.   Słowa kluczowe: sport, doping, doping genetyczny, etyka w sporcie, jakość w sporcie.   Abstract: The article presents the issues of doping in sport used in the context of possible social consequences associated with its use, as well as at the level of biomedical related to the rapid development of biomedical technologies in area of human  body enhancement. In addition to the analysis of quality issues "sport enhancement" in the perspective of bioethical resolving, in the text refers to statistics showing the use of doping in sport, in terms both time as well as spatial.   Key words: sports, doping, gene doping, ethics in sport, quality in sport.

 11. Penentuan Posisi Hiposenter Gempabumi dengan Menggunakan Metoda Guided Grid Search dan Model Struktur Kecepatan Tiga Dimensi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendro Nugroho

  2014-04-01

  Full Text Available Salah satu penelitian ilmu kebumian yang perlu dilakukan untuk membantu upaya mitigasi bencana gempabumi adalah menentukan pusat gempa dengan presisi tinggi. Dalam hal ini ketelitian sangat diperlukan oleh karena adanya heterogenitas materi bumi yang dilewati gelombang gempa dari hiposenter ke stasiun pencatat. Oleh karena itu dengan bantuan model geotomografi (model struktur 3D kecepatan rambat gelombang gempa diharapkan akan dapat diperoleh posisi sumber gempa yang lebih baik. Untuk studi ini daerah penelitian yang diambil adalah Jawa dan sekitarnya, yaitu : 7° LS - 11° LS dan 105° BT - 114° BT. Data yang digunakan adalah waktu tiba gelombang P dari seismogram yang direkam pada seismograf broadband di Indonesia. Penentuan hiposenter menggunakan metoda guided grid search dengan model kecepatan 3D untuk busur Sunda. Hasil penentuan hiposenter gempa dengan pendekatan ini memberikan tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan jika digunakan model kecepatan 1D.

 12. EEG POLISOMNOGRAFIJA KAO ZNAČAJNA DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA METODA ZA PROCJENU OŠTEĆENJA MOZGA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI

  OpenAIRE

  Paškov Dugandžija, Gordana

  2008-01-01

  EEG polisomnografija je značajna metoda za dijagnozu i prognozu oštećenja mozga u nedonošene i donošene novorođenčadi i dojenčadi. Sadrži slijedeće elemente: EEG(elektroencefalografija), EOG( elektrookulografija) , EMG( elektromiografija), EKG (elektrokardiografija), respiracija i video monitoriranje. Primjenjujemo polisomnografsku montažu. To je specifično modificiran način postavljanja elektroda. Koristimo posrebrene pločaste elektrode sa 1 metar savitljivim silikonskim odvodima u šest razl...

 13. Jakość życia zależna od zdrowia u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Kapała

  2010-04-01

  Full Text Available Celem związanym z leczeniem reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest poprawa zdrowia w wymiarze fizycznym, społecznym i psychicznymoraz dbałość o jakość życia zależną od zdrowia. Celembadania była analiza jakości życia zależnej od zdrowia (health-relatedquality of life – HRQoL pacjentów hospitalizowanych z powoduzaostrzenia RZS z uwzględnieniem chorób współistniejącychi wybranych parametrów biochemicznych. W badaniu brało udział 51osób, 42 kobiety i 9 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 62,5 roku (SD±12,6. Analizę HRQoL wykonano z użyciem kwestionariusza SF-36.Wyniki badania wykazały istotny statystycznie związek wybranychskal SF-36 z parametrami demograficznymi (starszy wiek, płeć żeńska,klinicznymi (czas trwania RZS, obecność choroby niedokrwiennejserca, osteoporozy, złamań patologicznych w przebiegu osteoporozy,choroby zwyrodnieniowej stawów, nowotworów złośliwych, biochemicznymi(OB, CRP, GFR, Hb, albuminy osocza i wizualną skaląanalogową (visual analogue scale – VAS. Nie wykazano istotnegostatystycznie związku pomiarów HRQoL z takimi zmiennymi, jakobecność cukrzycy, stężenie białek osocza, wskaźnik aktywnościchoroby (DAS28, wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI.Dodatkowo przeprowadzono analizę psychometryczną stosowanegoinstrumentu oceny HRQoL – SF-36, gdzie potwierdzono jego rzetelnośćoraz dobre parametry trafności, co wskazuje na przydatnośćtego instrumentu do oceny HRQoL u pacjentów z RZS. Otrzymanewyniki mogą być pomocne w dalszych badaniach nad HRQoL pacjentówz RZS i podejmowaniu decyzji ukierunkowanych na poprawęjakości życia.

 14. Penerapan Metoda Serial Peripheral Interface (SPI pada Rancang Bangun Data Logger berbasis SD card

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RATNA SUSANA

  2018-03-01

  Full Text Available ABSTRAK Serial Peripheral Interface (SPI adalah protokol komunikasi yang dapat digunakan sebagai interface komunikasi antara mikrokontroler dengan SD Card. Dengan menerapkan metoda SPI pada data logger berbasis SD Card, maka dapat diketahui karakteristik protokol komunikasi SPI antara mikrokontroler dengan SD Card. SD Card diformat dengan tipe FAT 16, dan data di dalam SD Card berupa sekumpulan paket data sensor yang diambil secara periodik dan disimpan dalam bentuk file dengan format.csv. Berdasarkan format paket data sensor yang dibuat, dapat dihitungwaktu perekaman data yang diperlukan agar kapasitas SD Card terisi penuh oleh data sensor. Hasil penelitian menunjukkan,bahwa metoda SPI yang diterapkan pada penelitian ini memiliki sifat akan melakukan pemeriksaan berulang pada pin MISO terhadap command yang dikirimkan oleh mikrokontroler melalui pin MOSI. Proses read/write data pada SD Card data logger memiliki keberhasilan 100%, karena SD Card telah terinisialisasi dalam mode SPI melalui perintah reset dan init SD Card. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan crystal 4 Mhz – 20 Mhz. Untuk pengujian konfigurasi SPI, hanya Independent Slave Configuration yang dapat digunakan pada komunikasi SPI dengan 2 SD card sebagai slave. Kata kunci: Serial Peripheral Interface (SPI, Data Logger, SD card, FAT16 ABSTRACT Serial Peripheral Interface (SPI is a communication protocol that can be applied as a communication interface between microcontroller to SD Card. By implementing the SPI method to a data logger based on SD Card, it can be known the characteristics of the SPI communications protocol between microcontroller to SD Card. SD Card formatted in FAT 16 type, and data on the SD Card is the form of sensor data packets collection which be captured periodically and saved in .csv format file. Based on the sensor data packet format is created, it can be calculated recording time data required so that the SD Card capacity completely filled by the

 15. Primjena spektrometrijskih metoda u analizi metalurških uzoraka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Štrkalj

  2016-07-01

  Full Text Available Instrumentalne metode analize nezamjenjive su u znanstvenim istraživanjima, a sve više i u praksi gdje se zahtijeva što brže dobivanje rezultata, kao i što veća točnost. U metalurškoj praksi već se dulji niz godina primjenjuju spektrometrijske metode analize i to najčešće optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem. Međutim koncentracija pojedinih legirnih elemenata u suvremenim metalnim materijalima vrlo je niska, često niža od granice detekcije optičkih emisijskih spektrometara s izravnim očitanjem. U ovom radu određivana je koncentracija bora u nodularnom lijevu primjenom optičke emisijske spektrometrije s izravnim očitanjem (OES, optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES te atomske apsorpcijske spektrometrije s grafitnom tehnikom (AAS-GF. Dobiveni rezultati pokazali su da se optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem i optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom mogu primijeniti za određivanje bora u ispitivanim uzorcima (tablica 1. Ako se zahtijeva vrlo točna analiza, a posebno ako se radi o vrlo niskim koncentracijama, optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom pogodnija je metoda, uz uvjet da su uzorci pravilno pripremljeni. Atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom tehnikom nije pogodna za određivanje bora u uzorcima ovog tipa. Tijekom provođenja analize dodatna pažnja usmjerena je na eliminaciju negativnog utjecaja grafitne kivete na rezultat analize. Osim toga, u radu je praćen utjecaj načina otapanja uzoraka na rezultate analize bora spomenutim metodama. Rezultati su pokazali da pažljiva priprema uzoraka u zatvorenom sustavu pridonosi točnijem rezultatu analize.

 16. Zabytkowa architektura drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander Owerczuk

  2018-04-01

  Full Text Available Miasta ulegają ciągłym przeobrażeniom. Nowy kształt urbanistyczny i nowa zabudowa wkraczają do dzielnic historycznych miast. Zachowana zabytkowa architektura przeważnie nie zawiera spektakularnych obiektów. Natomiast jako całość jest cennym świadkiem epoki. W miasteczkach nierzadko ważną rolę odgrywa zabudowa drewniana, chociaż przeważnie zachowana w szczątkowym stanie. Na Podlasiu duże nasycenie zabudową drewnianą było charakterystyczne dla małych miast. Jednym z nich jest Bielsk Podlaski. Na jego przykładzie zostanie omówiony problem zmiany dawnego charakteru miasta, którego ważnym elementem była architektura drewniana.

 17. Opinia do wniosku Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto o wpis języka esperanto jako nośnika kultury esperanckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

  OpenAIRE

  Grzybowski, Przemysław Paweł

  2014-01-01

  Opinia do wniosku Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto o wpis języka esperanto jako nośnika kultury esperanckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona na potrzeby Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 18. Řešení diferenčních rovnic a jejich vztah s transformací Z

  OpenAIRE

  Klimek, Jaroslav

  2011-01-01

  Tato disertační práce pojednává o řešení diferenčních rovnic a soustřeďuje se na metodu řešení diferenčních rovnic pomocí vlastních vektorů. V první části jsou v přehledu nejdříve uvedeny základní pojmy diferenčních rovnic jako dynamika diferenčních rovnic, lineární diferenční rovnice prvního a vyššího řádu. Dále jsou v této kapitole připomenuty i systémy diferenčních rovnic včetně fundamentální matice a popisu obecného řešení. Nakonec je připomenuta metoda řešení diferenčních rovnic variací ...

 19. Industrial chains and innovation activity in Małopolska region in 2008-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Świadek Arkadiusz

  2014-05-01

  Full Text Available Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie małopolskim w latach 2008-2010 Głównym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania zmiennych warunków wpływu łańcuchów dostaw na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie wybranego regionalnego systemu przemysłowego, a tym samym określenie warunków brzegowych dla modelu regionalnej sieci innowacji, biorąc pod uwagę specyfikę województwa małopolskiego. Badanie zostało oparte na kwestionariuszu ankietowym i wykonane na grupie 500 firm z Małopolski. W badaniu wykorzystano modelowanie probitowe. Metoda ta jest skutecznym narzędziem analizy dużych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.

 20. Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Krasodomska

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie sprawozdawczości zintegrowanej jako interesującego, nowego obszaru badań naukowych w rachunkowości. Zakłada ona publikację raportu prezentującego, jak przyjęte przez przedsiębiorstwo strategia, zasady zarządzania, wyniki działalności i perspektywy rozwoju prowadzą do tworzenia wartości. W artykule omówiono stanowiące podstawę sprawozdawczości zintegrowanej koncepcje modelu biznesu oraz sześciu kapitałów. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury przedstawiono kierunki badań z zakresu sprawozdawczości zintegrowanej, prezentowane w artykułach naukowych indeksowanych w bazach EBSCO i Emerald oraz postulowane przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (International Integrated Reporting Council – IIRC we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Rachunkowości i Badań (International Association for Accounting Education & Research – IAAER. Wskazano też tematy opracowań podejmujących ten problem, przyjętych do prezentacji na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości (European Accounting Association – EAA w Glasgow w kwietniu 2015 r. Analizą objęto również dorobek polskich autorów podejmujących w swoich badaniach problematykę sprawozdawczości zintegrowanej. Przegląd literatury dotyczącej sprawozdawczości zintegrowanej oraz obecnie prowadzonych badań pozwolił na zidentyfikowanie luk badawczych i wskazanie problemów wartych naukowych dociekań. Zaliczono do nich m.in. zagadnienia związane z modelem biznesu, koncepcją wartości, sześcioma kapitałami, jakością i istotnością raportów zintegrowanych, zaspokajaniem przez raporty zintegrowane potrzeb informacyjnych użytkowników oraz rolą księgowych i biegłych rewidentów w opracowywaniu i weryfikacji sprawozdawczości zintegrowanej. 

 1. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Muraczyńska

  2016-12-01

  3 Department of Oncology, Faculty of Oncology and Environmental Health Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie             Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (HPN stosuje się u osób, które z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Ten sposób żywienia stosowany jest od ponad 30 lat, co znacznie obniża koszty leczenia, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów hospitalizacji, jak i poprawę jakości życia tych pacjentów [16]. Celem pracy była ocena wpływu żywienia pozajelitowego na jakość życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu. Materiał i metody. Kwestionariusz ankiety wypełniło 107 pacjentów przebywających lub przyjeżdżających na badania kontrolne do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku od 19 do 78 lat. W badaniach własnych wykorzystano kwestionariusz World Health Organization Quality of LifeTest-Bref (WHOQOL-BREF, który zawierał 26 pytań analizujących cztery domeny/dziedziny życia: fizyczną, psychologiczną, społeczną i środowiskową oraz dwa pytania, analizowane oddzielnie tj.: pytanie 1. dotyczące indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia i pytanie 2. dotyczące indywidualnej percepcji własnego zdrowia. Punktacja pytań zawierała się w przedziale od 1 do 5 i miała kierunek pozytywny – im większa liczba punktów, tym lepsza jakość życia. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyniki badań. Przeprowadzone analizy skłoniły autorów do postawienia następujących wniosków: Ogólna jakość życia  pacjentów żywionych pozajelitowo w domu została oceniona na poziomie ani dobrej ani złej, stan zdrowia, natomiast, na poziomie niezadowalającym. Najwyższą jakość życia, pacjenci żywieni pozajelitowo, osiągają w domenie socjalnej i środowiskowej a najniższą w domenie somatycznej oraz

 2. Diversity as a General Basis of Tourism – System Approach/ Diverzita Jako Základ Turizmu – Systémový Přístup

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schejbal Ctirad

  2015-03-01

  Full Text Available Obecným základem turizmu je diverzita přírodního a antropogenního prostředí. diverzitu lze považovat za přirozenou vlastnost přírodních a antropogenních systémů, kterou si samy vytvářejí, jakožto podmínku svého setrvání a rozvoje na všech úrovních. Při posuzování turizmu lze vymezit geodiverzitu, biodiverzitu a socioekonomickou diverzitu, jejíž součástí je technologická diverzita. Geodiverzita a biodiverzita představuje spolu s trechnologickou diverzitou základ geovědního a montánního turizmu. V případě biodiverzity je z hlediska turizmu důležitá především regionální diverzita a strukturní diverzita, které lze paralelizovat s geotopem a geofenoménem. Cílem je poukázat na nutnost systémového přístupu k analýze turizmu jako komplexního jevu se složitou strukturou.

 3. Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Lewkowicz

  2014-12-01

  Full Text Available Polish-Czechoslovak tourist conventions as an example of transfrontier cooperation The article provides a general description of Polish-Czechoslovak tourist conventions from inter- and post-war periods. It presents the conditions of signing of these unique international agreements, the decision-making process, as well as the basic principles of the conventions. Overall, the tourist conventions are special kinds mostly bilateral international agreements aimed at simplifying the rules of transfrontier traffic within a region attractive to tourists, such as the Carpathian and Sudetic borderlands. Poland and Czechoslovakia were the precursors of this kind of transfrontier cooperation across Europe. The first tourist convention was signed in 1925 as a direct result of so-called Cracow Protocols, which aimed at regulating economic, communication and tourist issues with Czechoslovakia after the Jaworzyna Spiska conflict. The next tourist agreement of 1955 was adopted as a result of the post-Stalinist Thaw, which allowed a certain liberalization of the border regime between the two countries. The agreement was amended and extended in  1961-1962, and was in force till the early 1980s. The experiences of the functioning of the tourist conventions became a model for Euroregions which stared to emerge in the area under discussion. Moreover, they also served as a model for central authorities in liberalizing the border regime in the 1990s.   Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej Celem artykułu była ogólna charakterystyka polsko-czechosłowackich konwencji turystycznych z okresu między- i powojennego. Przedstawione zostały uwarunkowania podpisania tych unikatowych umów międzynarodowych, proces decyzyjny, poddano analizie również podstawowe założenia konwencji. Generalnie konwencje turystyczne to specyficzny rodzaj, najczęściej bilateralnych, umów międzynarodowych służących uproszczeniu

 4. Kapitał uwagi jako skutek powstania mediów społecznościowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jędrzej Maliński

  2017-12-01

  Full Text Available Attention capital as a result of the emergence of the social media In this paper a theoretical model based on Pierre Bourdieu’s forms of capital is presented. It is applied to an analysis of cultural content production, distribution and consumption mechanisms. It assumes that on the cultural market there is always a social entity mediating between a sender and a receiver – on the one hand as a medium, on the other as institution granting salary to the author. After sketching a historical background, a new type of capital – attention capital – is presented. It has been emerging as a result of the technical development of the mass media and its functioning is profoundly transformed by the social media. Though attention capital (measured, e.g., by the number of likes or comments is often translatable to other forms of capital, it remains rather autonomous. However, the development of the Internet allows us to broader our choice of content, consistent with our preferences, but the gratification, in form of views, is gained not so much by the author of content, but rather by a person who has shared it. This process is even more noticable in the case of memes, whose authorship often cannot even be established. As a result of the changes on the Internet, the emergence of new form of a sociocultural economy can be noticed.   Kapitał uwagi jako skutek powstania mediów społecznościowych W niniejszym artykule przedstawiony zostaje model teoretyczny oparty na formach kapitału Pierre’a Bourdieu. Zostaje on zaaplikowany do analizy mechanizmów produkcji, dystrybucji i konsumpcji treści kulturowych. Obserwując rynek kultury, należy bowiem zauważyć, że pomiędzy nadawcą a odbiorcą każdorazowo istnieje byt społeczny zapośredniczający odbiór treści kulturowych – z jednej strony jako medium, z drugiej strony jako instytucja wynagradzająca autora. Po krótkim rysie historycznym następuje prezentacja, w jaki sposób poprzez

 5. Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Ferens

  2017-09-01

  Full Text Available Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej The growing importance of Corporate Social Responsibility (CSR reports and the need to present nonfinancial information in accordance with the amended Accounting Act require that managers introduce appropriate adoption measures to deepen and refine the information they need. This has led to the assumption in corporate strategy of the idea of sustainable and balanced development, which encompasses economic, social, and environmental aspects. The aim of the paper is to analyze the process of energy production in an enterprise, based on the Porter model, with an indication of the scope of connections with the natural environment. Against this background, the author proposes building an ecological value chain. An authoritative solution to the construction of this chain can be used to create a model for collecting environmental information by these entities. It is also believed that this solution could be a model for other industries.

 6. Gry planszowe jako narzędzie wspomagania rozwoju wczesnych kompetencji matematycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Cipora

  2013-09-01

  Full Text Available Poziom kompetencji matematycznych ma bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, wpływa również znacząco na jakość i poziom życia w wieku dorosłym. Niski poziom kompetencji matematycznych może być dla jednostki bardziej dotkliwy niż deficyty w zakresie czytania. Największe możliwości wspierania rozwoju kompetencji matematycznych pojawiają się na początku edukacji, gdyż z czasem deficyty te się pogłębiają. Liniowo zorganizowane gry planszowe z kolejno ponumerowanymi polami stanowią interesujące narzędzie wspomagania kompetencji matematycznych u dzieci. Pomagają wykształcić odpowiednią reprezentację liczebności, a efekty interwencji z ich wykorzystaniem wykraczają poza poprawę w zadaniach, które przypominają bezpośrednio trenowane umiejętności. W pracy przedstawiono przegląd wyników badań nad skutecznością takiej interwencji oraz propozycję zastosowania ich na polskim gruncie. Co więcej, interwencje z ich wykorzystaniem można przeprowadzić w krótkim czasie i przy niewielkim wkładzie finansowym.

 7. UTILITATEA ANALIZEI RELAŢIEI COST-VOLUM-PROFIT ÎN METODA DIRECT-COSTING PENTRU PROCESUL DECIZIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelea CHIRILOV

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol este analizată relaţia cost-volum-profit în scopul optimizării profitului şi fundamentării unor decizii economice optime. Sunt prezentate studii de caz metodologice menite să evidenţieze necesitatea indicatorilor: pragul de rentabilitate, marja de contribuţie, rezerva stabilităţii financiare, volumul vânzărilor necesar obţinerii profitului dorit, preţul marginal. Rezultatele obţinute sunt prezentate şi analizate de autori. Articolul se încheie cu concluziile autorilor privind avantajele oferite de calculele şi analizele ce pot fi efectuate pe baza relaţiei cost-volum-profit în metoda direct-costing pentru procesul decizional.THE UTILITY OF ANALYZING COST-VOLUME-PROFIT RELATIONSHIP THROUGH THE DIRECT-COSTING METHOD FOR DECISION MAKING PROCESSIn this article it is analyzed the cost-volume-profit relationship with the aim of profit optimization and elaboration of optimum economic decisions. The statement also reflects methodological case studies which highlight the necessity of the following indicators: break-even point, contribution margin, reserve of financial stability, sales volume required for obtaining target profit, marginal price. The results are presented and are analyzed by authors. The article ends up with the conclusions of the authors with regards to advantages provided by the calculations and analysis which can be performed on the basis of cost-volume-profit relationship through the direct-costing method for decision making process.

 8. Metoda ispitivanja kompatibilnosti sredstava lične NHB zaštite / Method of testing compatibility of personal NBC protection devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušan Rajić

  2009-07-01

  Full Text Available Na primeru izabranih sredstava lične NHB zaštite demonstrirana je primena metode procene kompatibilnosti, kao vrlo bitne taktičko-tehničke karakteristike za svako novouvedeno sredstvo naoružanja i vojne opreme (NVO u Vojsci Srbije. Utvrđeno je da zaštitno filtrirajuće odelo, zaštitni laki ogrtač i zaštitne rukavice ispunjavaju postavljene kriterijume kompatibilnosti. Opisana metoda provere kompatibilnosti može da se primenjuje i na druga sredstva NVO u fazama razvoja, proizvodnje i eksploatacije. / The selected personal NBC protection devices have served as an example for demonstrating the application of the compatibility evaluation method as a very important tactical-technical characteristic of each newly introduced item of weapon and military equipment in the Serbian army. It has been determined that a filtering protective suit, a light protective coat and protective gloves meet the required criteria of compatibility. The described method of testing compatibility can be also applied to other weapons and military equipment in stages of development, production and exploitation.

 9. Internacjonalizmy jako źródło ekwonimii w słowiańskiej terminologii technicznej (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

  2015-12-01

  Full Text Available Internationalisms as a source of equonymy in Slavic technical terminology (on the basis of Polish, Russian and Bulgarian material The article presents one of the main sources of Slavic synonymy in technical terms – the phenomenon of internationalization. On the basis of a compre­hensive set of Polish, Russian and Bulgarian terms of the range of machinery (construction and operation it was found that Polish terminology uses international units primarily as a component of analytic terms, while the Russian and Bulgarian usually borrow the entire terminological unit and less often use a parallel native term.   Internacjonalizmy jako źródło ekwonimii w słowiańskiej terminologii technicznej (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim W artykule przedstawiono jedno z głównych źródeł ekwonimii w słowiańskiej terminologii technicznej – zjawisko internacjonalizacji. Na podstawie analizy obszernego zbioru polskich, rosyjskich i bułgarskich terminów z zakresu budowy i eksploatacji maszyn ustalono, że polska terminologia używa jedno­stek międzynarodowych przede wszystkim jako części składowej terminów analitycznych, zaś rosyjski i bułgarski systemy terminologiczne zapożyczają zazwyczaj całą jednostkę terminologiczną i rzadziej używają równolegle ter­minu rodzimego.

 10. Badania społeczne, jako instrument zwiększający efektywność energetyczną budownictwa w obszarach osiedli polskich z budynkami prefabrykowanymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Ewa Ostańska

  2017-12-01

  Full Text Available Analizujemy obszary miejskie z prefabrykowanymi budynkami o niskiej jakości energetycznej. Za pomocą ankiety badamy opinie na temat możliwych ulepszeń energetycznych i analizujemy według wieku mieszkańców. Mieszkańcy są zainteresowani zmianami i chętni by brać udział w finansowaniu. Mieszkańcy potrzebują informacji na temat możliwych rozwiązań proekologicznych. Tego rodzaju ankiety zachęcają ludzi do myślenia o korzyściach z ulepszeń energetycznych.

 11. Badania społeczne, jako instrument zwiększający efektywność energetyczną budownictwa w obszarach osiedli polskich z budynkami prefabrykowanymi

  OpenAIRE

  Anna Ewa Ostańska

  2017-01-01

  Analizujemy obszary miejskie z prefabrykowanymi budynkami o niskiej jakości energetycznej. Za pomocą ankiety badamy opinie na temat możliwych ulepszeń energetycznych i analizujemy według wieku mieszkańców. Mieszkańcy są zainteresowani zmianami i chętni by brać udział w finansowaniu. Mieszkańcy potrzebują informacji na temat możliwych rozwiązań proekologicznych. Tego rodzaju ankiety zachęcają ludzi do myślenia o korzyściach z ulepszeń energetycznych.

 12. Analisis Kadar Kofein Kopi Luwak Dengan Variasi Jenis Kopi, Spesies Luwak Dan Cara Pengolahan Dengan Metoda TlC Scanner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahma Yulia

  2016-07-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian analisis kadar kofein kopi luwak dengan variasi jenis kopi, spesies luwak dan cara pengolahan dengan metoda TLC Scanner. Analisis dilakukan dengan menggunakan 8 sampel kopi luwak R.Ab.K ; R.Ab.B ; R.Ph.K ; R.Ph.B ; A.Ab.K ; A.Ab.B ; A.Ph.K ; A.Ph.B yang diekstraksi dengan pelarut diklorometana ( DCM . Pemisahan dengan KLT dilakukan dengan fasa diam plat silika gel GF254 dan fasa gerak campuran diklorometana : metanol ( 9,5 : 0,5 . Kadar kofein dihitung dengan menggunakan persamaan regresi y = 2715,112 + 4,389x dan memberikan persentase kadar berturut-turut 1,91 ; 2,04 ; 1,30 ; 1,89 ; 1,29 ; 1,45 ; 1,25 ; 1,42 %. Kadar kofein paling tinggi diberikan oleh kopi robusta yang diberikan pada luwak A. binturong dan diolah secara basah dengan persentase 2,04 %. Sedangkan kadar kofein paling rendah diberikan oleh kopi arabika yang diberikan pada luwak P. hermophroditus dengan persentase 1,25 %. Pengolahan data dengan statistik anova tiga jalan SPSS 21 menunjukkan hasil bahwa jenis kopi, variasi luwak dan cara pengolahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar kofein dengan p < 0,05.

 13. Demografické cílení internetové reklamy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Václav Stříteský

  2014-12-01

  Full Text Available Významnou roli v oblibě internetu jako reklamního média hrají široké možnosti cílení. Ačkoli současné technologie umožňují využívat data získaná sledováním uživatelského chování, tradiční způsob cílení reklamy pomocí afinity je stále široce používaný. Cílem článku je prostřednictvím analýz dat projektu NetMonitor zhodnotit možnosti tradičního způsobu demografického cílení dle pohlaví a věku na českém internetu. Výsledky ukazují, že v určitých případech může být tradiční metoda cílení s využitím afinity efektivní. Jedná se zejména o cílení na muže a mladší uživatele. Na druhé straně tato metoda generuje určitou část zbytečných zobrazení reklamy mimo cílovou skupinu. To je problematické zejména při cílení na starší věkovou skupinu uživatelů. Lze tak očekávat postupné rozšiřování modernějších technik cílení internetové reklamy, které jsou založeny na sledování uživatelských dat.

 14. Nová etnografie? „Virtuální etnografická procházka“ jako příklad vedení etnografického výzkumu v době internetu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dlouhá, Marie

  2012-01-01

  Roč. 3, č. 3 (2012), s. 169-176 E-ISSN 1801-8807. [8. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu. Plzeň, 18.10.2012-19.10.2012] R&D Projects: GA MŠk LM2010006 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : etnography * facebook * methodology Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://antropologie.zcu.cz/nova-etnografie-virtualni-etnograficka-prochazka-jako-priklad-vedeni-etnografickeho-vyzkumu-v-dobe-internetu

 15. Samouszkodzenia jako symptom prodromalny schizofrenii. Opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konstantinos Tsirigotis

  2010-06-01

  psychometrycznej i wagę jakościowej, klinicznej interpretacji danych psychometrycznych, testowych.

 16. Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Knut

  2017-06-01

  Full Text Available Homophobia in Polish visual culture  as an “undiscovered” response to the transformation  of sexual norms in Poland after 1989 This article discusses the basic characteristics of various artistic practices aimed at stigmatizing nonheterosexuality that occurred in Poland after 1989 in response to a transformation of sexual norms and the rising emancipation of LGBT people. The form and content of selected practices is discussed in detail. Furthermore, the article argues that these practices can be classified as a form of so-called New National Art and signals the maladjustment of the language used by Polish art critique, which foreignizes and pathologizes this kind of art. The author also touches on the phenomenon of deliberate “not discovering” of these practices by national art institutions. Finally, he shows why the absence of artistic practices focused on exclusion and stigmatization of LGBT people seems to be beneficial for both major Polish art institutions and the “excluded” artists.    Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku Artykuł omawia podstawowe cechy praktyk artystycznych piętnujących nieheteroseksualność, które wystąpiły w Polsce po 1989 roku na skutek przemian norm seksualnych i zapoczątkowania procesu emancypacji osób LGBT. Charakteryzuje formy, jakie ta twórczość przyjmuje oraz treści, jakie wyraża. Wskazuje również na zasadność zaklasyfikowania tego rodzaju twórczości jako odmiany tzw. Nowej Sztuki Narodowej. Sygnalizuje problemy związane z używanym przez polską krytykę sztuki języka, który egzotyzuje i patologizuje tego rodzaju twórczość. Odnosi się również do zjawiska zamierzonego „nieodkrywania” tych praktyk artystycznych przez krajowe instytucje sztuki. Wreszcie, wskazuje dlaczego ta celowa nieobecność praktyki artystycznej nakierowanej na wykluczanie i piętnowanie osób LGBT wydaje si

 17. Boskie zarządzanie świeckimi sprawami. Agambenowska teologiczna genealogia ekonomii jako polityczna filozofia praktyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołaj Ratajczak

  2015-04-01

  Full Text Available Celem tego artykułu jest przedstawienie takiej interpretacji Agambenowskiej teologicznej genealogii ekonomii, która ukaże jej znaczenie dla badań w obszarze ekonomii politycznej. Jedynym sposobem na powiązanie dyskursów teologii ekonomicznej i ekonomii politycznej jest pokazanie, że teologia ekonomiczna nie zajmuje się kwestiami przynależnymi do sfery ekonomii, lecz podejmuje dużo bardziej ogólny problem – problem ludzkiej praktyki. Postaram się udowodnić, że stawką Agambenowskiej filozofii jest krytyka teologicznych, a więc metafizycznych, założeń koncepcji ludzkiej praktyki, którą to krytykę można przeprowadzić za pomocą teologicznej genealogii, w szczególności trynitarnej ekonomii. Artykuł skupia się na pojęciu liturgii i jego roli w Agambenowskich badaniach genealogicznych jako teologicznym paradygmacie kapitalistycznego zarządzania ludzkim życiem (czyli praktyką i kończy się rozważaniami nad możliwą aplikacją Agambenowskiej teologicznej genealogii ekonomii do marksistowskiej krytyki ekonomii politycznej, przede wszystkim do krytyki podziału na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną.

 18. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 19. EMG (elektromyografie jako metoda pro sledování účinnosti sportovního tréninku Surface EMG as a method for following-up sports training efficiency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Miklavčič

  2005-02-01

  Full Text Available Účel této studie byl zhodnotit vhodnost a použitelnost povrchové elektromyografie pro vyhodnocení změn kontrakčních vlastností svalů spojených s tréninkem. Skupina osmi národních juniorských tenistů se zúčastnila šestitýdenního výcvikového programu, který byl zaměřen na zvýšení rychlosti a výbušnosti. Jejich fyzické charakteristiky byly zhodnoceny před a po období programu, a to specifickými tenisovými testy, které měří izometrickou kontrakci trhnutí středního gastroknemického svalu, a zaznamenáváním spektra frekvence EMG při 50% maximální volní kontrakci. Ve specifických tenisových testech se prokázalo, že většina hráčů zlepšila své výkony po výcvikovém období, pouze u 3 hráčů byla zjištěna zvýšená rychlost kontrakce středního gastroknemického svalu, která byla vyjádřena kratší dobou kontrakčního trhnutí po období výcviku. Stejní hráči předvedli vyšší charakteristickou frekvenci (definována jako střední frekvence ležící mezi 6. a 9. decilem spektrální distribuční funkce a širší EMG spektrum rozkmitu po výcvikovém období. Vysoká korelace byla zjištěna mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, která byla zlepšena o více než 2 % po období výcviku (Np, poměr mezi charakteristickou frekvencí po období výcviku (fA a před výcvikovým obdobím (fB (fA/fB (p = 0,0065, a také mezi Np a stoupáním lineárního přiblížení závislosti mezi decilovými frekvencemi signálů EMG po období výcviku (dAf a před výcvikovým obdobím (dBf (dAf = f(dBf (p = 0,0035. Korelace mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, které byly zlepšeny po období výcviku, a změny v charakteristických parametrech EMG evokují použitelnost EMG pro sledování účinnosti sportovního výcviku. The purpose of the present study was to evaluate the applicability of surface electromyography (EMG for evaluation of

 20. Černá žena

  OpenAIRE

  Orlová, Jana

  2014-01-01

  Černá žena jako symbol. Černá žena jako odvrácená tvář, jako stín. Černá žena jako zánik, destrukce, smrt. Černá žena jako archetyp a manifestace. Black woman as a symbol. Black woman as the dark side, as a shadow. Black woman as extinction, destruction, death. Black woman as a manifestation of the archetype. B

 1. Investigations of Geosynthetic Interlayer Bonding in Asphalt Layers / Badania Połaczen Miedzywarstwowych W Warstwach Asfaltowych Z Geosyntetykiem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zielinski P.

  2011-12-01

  Full Text Available Problem zwiazania miedzywarstwowego jest jednym z powazniejszych problemów wykonawczych w budowie nawierzchni asfaltowych, zwłaszcza w sytuacji zastosowania geosyntetyków, które sa bardzo wrazliwe na błedy aplikacji. Brak zapewnienia dobrego połaczenia warstw skutkuje zmniejszeniem trwałosci całej konstrukcji nawierzchni. Problemem badawczym jest wiec okreslenie jak spadek połaczenia warstw wpływa na trwałosc zmeczeniowa konstrukcji nawierzchni. Badania takie zostały wykonane w ramach 2 grantów badawczych, natomiast niniejszy artykuł prezentuje tylko czesc dotyczaca badan połaczen miedzywarstwowych. Badania te zostały wykonane metoda scinania opracowana na Politechnice Krakowskiej, w dwóch wybranych temperaturach tj. -2°C i + 25°C. Jako czynniki determinujace sczepnosc miedzywarstwowa przebadano wpływy rodzaju geosyntetyku, rodzaju lepiszcza stosowanego do połaczenia warstw, rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej a takze ilosci lepiszcza stosowanej do skropienia miedzywarstwowego. Istotnosc wpływów poszczególnych czynników na parametry zwiazania miedzywarstwowego okreslono z wykorzystaniem metod statystycznych z zastosowaniem programu Statgraphics Plus v.5.1. Stwierdzono pozytywny wpływ zastosowania geosyntetyków wstepnie impregnowanych srodkiem adhezyjnym, jako lepiszcze do nasycania i przyklejania geosyntetyku najbardziej efektywny okazał sie asfalt na goraco badz emulsja modyfikowana, stosowanie emulsji niemodyfikowanych dało gorsze rezultaty. Bardzo istotny okazał sie wpływ ilosci lepiszcza stosowanego do nasycania i przyklejania geosyntetyków. Wykazano, ze dla kazdego rodzaju warstwy posredniej istnieje optymalna ilosc skropienia miedzywarstwowego, przy której wytrzymałosc na scinanie i sztywnosc scinania jest najwieksza. Zarówno zwiekszenie jak i zmniejszenie tej ilosci lepiszcza powoduje spadek parametrów zwiazania miedzywarstwowego. W aspekcie praktycznym wyniki te pokazuja koniecznosc indywidualnego

 2. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 3. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Dutkiewicz

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych jest nietrzymanie moczu (NTM. Częściej dotyczyon kobiet i dotyka ok. 3 mln kobiet rocznie. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników ryzyka NTM i wpływu tej dolegliwości na jakość życia kobietw Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Materiał i metody: Badano 60 kobiet po 50. r.ż. z NTM [w większości (76,7% badanych 71.–90. r.ż.]. Wyniki: U badanych 60 (100% kobiet z NTM współwystępowały nadciśnienie tętnicze ze względną niewydolnościąukładu krążenia, oddechowego, również ruchowego, a u 46 (77% kobiet także choroby przewlekłe,jak: cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, udar mózgu, depresja. Stwierdzono, iż na NTM u tychkobiet nie wpłynęły czynniki: wykształcenie i rodzaj pracy. Występowanie NTM korelowało u badanych kobietz powtarzającymi się zakażeniami moczu, które istotnie zależały od wieku badanych (p = 0,05 oraz od przyjmowanychleków moczopędnych, antydepresyjnych, przeciw nadciśnieniu tętniczemu. Wykazano także zależnośćod miejsca zamieszkania. Stwierdzono też występowanie NTM u badanych kobiet, które w przeszłości miałyzabiegi operacyjne na narządach okolicy miednicy mniejszej, a także rodziły więcej niż cztery razy. Wnioski: 1. U badanych kobiet po 70. r.ż. stwierdzono częstsze w porównaniu z młodszymi występowaniedysurii, naglących parć na mocz i nawrotów zakażeń moczu. 2. Nietrzymanie moczu u badanych wiązało sięz wieloma czynnikami ryzyka predysponującymi, promującymi oraz urazowymi. 3. Nietrzymanie moczu znaczniepogorszyło jakość życia u wszystkich badanych kobiet.

 4. Czekolada jako źródło związków bioaktywnych oddziałujących na organizm = Chocolate as a source of bioactive compounds acting on the organism

  OpenAIRE

  Skrajda, Marta; Dąbrowski, Grzegorz

  2015-01-01

  Skrajda Marta, Dąbrowski Grzegorz. Czekolada jako źródło związków bioaktywnych oddziałujących na organizm = Chocolate as a source of bioactive compounds acting on the organism. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):429-442. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.31014 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31014 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A429-442 https://pbn.nauka.gov.pl/works/626991 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623...

 5. Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia J. Sitek

  2017-03-01

  Full Text Available Skala Addenbrooke’s Cognitive Examination III (ACE-III jest poszerzonym narzędziem przesiewowej oceny funkcji poznawczych, użytecznym we wczesnym wykrywaniu zaburzeń poznawczych, wstępnej diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych oraz monitorowaniu postępu choroby. ACE-III ocenia uwagę i orientację, pamięć, fluencję słowną, funkcje językowe i wzrokowo-przestrzenne. Skala może być używana przez lekarzy i psychologów, zarówno jako narzędzie przesiewowe, jak i jako wstęp do kompleksowej oceny neuropsychologicznej. ACE-III zawiera również krótsze narzędzie, Mini-ACE, które w razie potrzeby może być stosowane niezależnie. W niniejszej pracy ACE-III porównano z innymi najbardziej popularnymi skalami przesiewowej oceny funkcji poznawczych: Mini-Mental State Examination (MMSE oraz Montrealską Skalą Oceny Funkcji Poznawczych (Montreal Cognitive Assessment, MoCA. Następnie omówiono przydatność kliniczną analizy profilu wykonania ACE-III w  diagnostyce różnicowej wybranych chorób neurozwyrodnieniowych. Zaprezentowano profile wykonania ACE-III typowe dla choroby Alzheimera (zarówno o wczesnym, jak i o późnym początku, zwyrodnienia czołowo-skroniowego, choroby Parkinsona, atypowych zespołów parkinsonowskich oraz otępienia naczyniopochodnego. Spośród atypowych wariantów choroby Alzheimera uwzględniono zanik korowy tylny, wariant logopeniczny afazji pierwotnej postępującej i wariant czołowy. Spośród podstawowych wariantów zwyrodnienia czołowo-skroniowego przedstawiono wariant behawioralny otępienia czołowo- -skroniowego oraz niepłynny i semantyczny wariant afazji pierwotnej postępującej. Wreszcie spośród zespołów parkinsonizm plus omówiono otępienie z ciałami Lewy’ego, zanik wieloukładowy, postępujące porażenie ponadjądrowe i zwyrodnienie korowo-podstawne.

 6. Adaptation to climate change as a task for local authorities / Adaptacja do zmian klimatu jako zadanie władz lokalnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Głogowska Magdalena

  2015-09-01

  Full Text Available Dokumenty międzynarodowe i krajowe odnoszące się do zmian klimatu oraz ograniczania skutków tych zmian podkreślają istotną rolę władz lokalnych w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Przed gminą jako podstawową jednostką samorządu terytorialnego i wspólnotą samorządową stanowiącą zorganizowany układ terytorialny oraz realizującą określone cele, mającą własną strukturę i stosującą odpowiednie procedury, stoją nowe zadania wynikające z potrzeby adaptacji do zmian klimatu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i omówienie ustawowych zadań gminy w aspekcie adaptacji do zmian klimatu, które zostały zidentyfikowane w ramach prac badawczych projektu KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

 7. Napovedovanje prodaje izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o.

  OpenAIRE

  Kebler, Andreja

  2015-01-01

  V projektni nalogi je predstavljeno napovedovanje prodaje v podjetjih, kvantitativne metode za napovedovanje ter kazalci za preveritev točnosti napovedi. Glavni cilj te projektne naloge je bil napovedati prihodke od prodaje ter količino izdelanega izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o. z naslednjimi kvantitativnimi metodami napovedovanja: metoda drsečih aritmetičnih sredin, tehtana aritmetična sredina, metoda eksponentnega izravnavanja, metoda izboljšanega eksponentne...

 8. WYKSZTAŁCENIE ABSOLWENTÓW ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA POZYCJI RYNKOWEJ UCZELNI

  OpenAIRE

  Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna

  2004-01-01

  Przyjmując jako fakt powstanie i istnienie w Polsce rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym (koncepcja rynku edukacyjnego) należy traktować wykształcenie jako produkt rynkowy. W artykule przedstawiono wykształcenie jako produkt powstały w wyniku świadczenia usługi edukacyjnej, którego jakość kształtuje wizerunek uczelni, która ten produkt "wytworzyła". Miarą sukcesu uczelni jest pozycja jej absolwentów na rynku pracy. Katarzyna Szczepańska

 9. Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Płonecka

  2017-06-01

  sexually positive life attitude, which means a life of acceptance of oneself and others and creation of a nonviolent space, enables universal self-acceptance and self-development. It is also a proactive social attitude because it requires intellectual and political involvement in regard to emerging reality. I believe that positive sexuality supported by positive sex-ed and social involvement is a very important element of resistance against power relations.    Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna Negatywna seksualność to seksualność, która nie składa się na poczucie tożsamości i samoakceptacji. Jest obarczona wstydem, poczuciem winy i zagrożenia. W polskim społeczeństwie panuje atmosfera negatywnej seksualności. Brak jest tolerancji dla różnorodności i wolności seksualnej rozumianej jako swobodna ekspresja siebie. Jest to sytuacja, która zagraża dobrostanowi psychicznemu. Deprecjonowanie i normatywizowanie ludzkiej seksualności jest uwikłane w relacje władzy, które petryfikują dany stan społeczny. Prowadzi to do totalitarnego zagospodarowania naszej seksualności i utrzymywania tego stanu dzięki psychicznym mechanizmom ulegania władzy totalitarnej. By pokazać te procesy, przywołuję myślicieli i myślicielki takie jak Michel Foucault, Erich Fromm, Theodor Adorno, Wilhelm Reich i Karen Horney. Taka rzeczywistość jest też rezultatem procesów społecznych, które ją ukształtowały. Miały na to wpływ procesy związane z władzą i kulturą. Negatywne wzorce są obecne w naszej kulturze od dawna. Polską kulturę analizuję przez pryzmat kina polskiego epoki PRL-u. Kultywowanie tych negatywnych norm społecznych to bierna postawa społeczna. Pokazuję alternatywy dla atmosfery negatywnej seksualności. Opisuję ruch pozytywnej seksualności i jego zalety dla zdrowia psychicznego jednostki i społeczeństwa. Poddaję w wątpliwość możliwość popularyzowania teorii queer w Polsce. Pokazuję pewne uniwersalne strategie

 10. USE OF THE DELPHI METHOD FOR COLLECTION AND ANALYSIS OF SUBJECTIVE JUDGEMENTS: AN EXAMPLE FROM CENTRAL KALIMANTAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Hindle

  2012-09-01

  Full Text Available Sebagian besar daripada keputusan-keputusan yang penting dalam bidang pelayanan kesehatan harus didasarkan kepada pendapat individu yang subyektif, oleh karena data-data yang tepat dan model-model analitis tidak cukup tersedia. Metoda Delphi dapat digunakan maka data-data subyektif dapat dikumpulkan dan dianalisa secara sistematis, walaupun metoda tersebut sangat murah digunakan dan mudah dimengerti. Satu contoh daripada penggunaan metoda Delphi diberikan dalam naskah ini, mengenai persiapan-persiapan Pelita 3 Kesehatan di Kalimantan Tengah.

 11. Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmiła Bartoszewicz

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.

 12. Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmiła Bartoszewicz

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.

 13. Miejsce psychoterapii w prewencji i leczeniu depresji poudarowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert M. Wichowicz

  2018-06-01

  Full Text Available Depresja poudarowa jest najczęstszym psychiatrycznym powikłaniem udaru. Jej wystąpienie koreluje z opóźnieniem procesu rehabilitacji, głębszym upośledzeniem procesów poznawczych czy pogorszeniem jakości życia chorych. Większość artykułów dotyczących prewencji i leczenia depresji poudarowej koncentruje się na środkach farmakologicznych. Psychoterapia pozostaje zaś w tle, chociaż jako forma wskazana dla osób z lekkimi i umiarkowanymi postaciami depresji wydaje się odpowiednia dla chorych po udarze, u których dominują takie właśnie postacie. Jakkolwiek u znacznego odsetka pacjentów psychoterapia jest trudna do przeprowadzenia ze względu na ciężki stan neurologiczny i zaburzenia wyższych funkcji poznawczych, afazję czy otępienie, wiele udarów mózgu ma lżejszy przebieg i potencjalnie kwalifikuje się do tej formy zapobiegania albo terapii depresji. W świetle medycyny opartej na dowodach psychoterapia wykazuje u chorych po udarze wpływ prewencyjny. Wpływ leczniczy nie został udowodniony, jednak rozmaitość stosowanych podejść, czyniących każde doniesienie nieporównywalnym z innymi, nakazuje ostrożność we wnioskowaniu. W artykule zaprezentowano wybrane prace i proponowane formy terapii. Ich przegląd sugeruje, że w odniesieniu do osób po udarze lepsze będzie zastosowanie prostszych form psychoterapii, które najbliższe są psychoedukacji czy nawet grupom wsparcia oraz koncentrują się na codziennych problemach. Nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie jasnych wskazówek co do tego, jaka metoda jest najbardziej wskazana. Mimo to – jeśli uwzględnić liczebność populacji pacjentów po udarze, brak możliwości zastosowania farmakoterapii w niektórych przypadkach i etyczne wątpliwości związane z profilaktycznym podawaniem leków psychotropowych – psychoterapia poszerza repertuar środków potencjalnie użytecznych w prewencji i leczeniu depresji.

 14. Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości = School students’ dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kocka

  2016-07-01

  4Student Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi     Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, otyłość, młodzież. Key words: dietary habits, physical activity, obesity, school students.     Streszczenie Wstęp Według raportu na świecie 155 milionów dzieci w wieku szkolnym ma nadmierną masę ciała. Szacuje się, że co piąta osoba populacji rozwojowej w Europie ma nadwagę lub otyłość. Podobnie w Polsce obserwuje się tendencję wzrostową częstości występowania nadmiernej masy ciała u dzieci i młodzieży. Cel Celem badań była analiza nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej młodzieży jako czynników ryzyka otyłości. Materiał i metoda Badania przeprowadzono w 2014 roku wśród młodzieży lubelskich szkół średnich. Badaniami objęto 150 osób  w wieku 16 - 19 lat. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Do zebrania danych, jako narzędzie badawcze wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 29 pytań. Zgromadzone wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2. Wyniki badań Analizując nawyki żywieniowe badanej młodzieży można stwierdzić, że 40,00% badanych nie spożywa regularnie posiłków. Ponad połowa ankietowanych (53,33% spożywa przekąski pomiędzy głównymi  posiłkami, jedynie 10,00%  osób zadeklarowało, że nie spożywa produktów typu fast-food. Interpretacja wyników badań własnych dotyczących aktywności fizycznej młodzieży wykazała że, niemal 2/3 ankietowanych (64,67% odpowiedziało, że czas wolny spędza w bierny sposób oglądając telewizję bądź korzystając z komputera. Wnioski Wśród nawyków żywieniowych sprzyjających otyłości u badanej młodzieży stwierdzono: nieregularne spożywanie posiłków, niedostateczną ilość owoców i warzyw w codziennym jadłospisie oraz spożywanie przekąsek pomiędzy głównymi posiłkami –głównie słodyczy. Stopień aktywności fizycznej badanej

 15. Znaczenie snu i sposoby poprawy jego jakości u sportowców = Impact of sleep and methods to improve its quality in the context of sporting activities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Frydrych-Szymonik

  2016-05-01

  2Section of Sports Medicine and Human Nutrition, Faculty of Physical Education and Sport, The University of Physical Education in Krakow   Aleksandra Frydrych-Szymonik, afrydrychszymonik@gmail.com, tel. 601 146 509 AWF w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków     Słowa kluczowe: deficyt snu, drzemka, odnowa biologiczna sportowców, używki Key words: sleep disorders, nap, athletic recovery, drugs   Streszczenie Cel Pracy Celem pracy było określenie znaczenia snu i wskazanie sposobów poprawy jego jakości u sportowców na podstawie przeglądu piśmiennictwa naukowego. Materiał i Metody Do analizy wybrano zagraniczne artykuły opublikowane w latach 2005 do 2015, korzystając z bazy danych: Medline EBSCO, Medline Ovid, PubMed oraz internetową wyszukiwarkę artykułów naukowych – Google Scholar. W przeglądzie uwzględniono prace oryginalne, zawierające w temacie (subjects pojęcia: „sleep” i „athletes”. Z analizy wykluczono prace dotyczące medycznych zaburzeń snu oraz te, które nie mają związku ze sportem. Wyniki Zaburzenia snu stają się coraz częstszą przyczyną obniżania sprawności psychofizycznej zawodników, a biorą się one głównie z niewielkiej wiedzy na temat higieny snu. Zbyt mała liczba godzin snu powoduje szereg negatywnych zmian w organizmie, co w konsekwencji ma związek z obniżeniem zdolności wysiłkowej sportowców. Wnioski Należy dbać o prawidłową jakość i ilość snu oraz wprowadzać odpowiednio zaplanowane drzemki regeneracyjne w odnowie biologicznej zawodników. W działaniach optymalizujących sen sportowców należy również brać pod uwagę fakt, iż dieta, nawyki żywieniowe oraz używki mają znaczący wpływ na jakość i ilość snu człowieka.   Abstract The aim of the study was to define the impact of sleep and identify methods to improve its quality in athletes , drawing on a review of the scientific literature. Methods Foreign literature published from 2005 to 2015 was reviewed

 16. The Comparative Accuracy of the 4 {pi} Liquid Scintillation Counting Method of Radioisotope Standardization; L'exactitude comparee de la methode de comptage 4 {pi} a scintillateurs liquides pour l'etalonnage des radioisotopes; Sravnitel'naya tochnost' 4 {pi} zhidkogo stsintillatsionnogo metoda podscheta standartiziruemykh radioizotopov; Exactitud del metodo de recuento con centelleador liquido 4 {pi} para normalizar radioisotopos, comparada con la de otros metodos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steyn, J [National Physical Research Laboratory, Pretoria (South Africa)

  1960-06-15

  The accuracy of the 4 {pi} liquid scintillation counting method of standardizing {beta} emitters was compared to 4 l{pi} {beta}-{gamma} coincidence counting for the nuclides Co{sup 60}, I{sup 131} and Au{sup 198}. For P{sup 32} the liquid counting results were compared to 4 {pi} proportional counting. The efficiency of the liquid scintillation counting method was found to be energy dependent, dropping to about 97.5% for Co{sup 60} which was the lowest energy {beta} emitter investigated. (author) [French] La precision de la methode de comptage 4 {pi} a scintillateurs liquides pour l'etalonnage des emetteurs {beta} a ete comparee au comptage par coincidences 4 {pi} {beta}-{gamma} pour le So{sup 60}, le I{sup 131} et le Au{sup 198}. Dans le cas du P{sup 32}, les resultats du comptage au liquide ont ete compares a ceux du comptage 4 {pi} proportionnel. On a constate que le rendement de la methode de comptage a scintillateurs liquides variait en fonction de l'energie emise et qu'il descendait a environ 97.5% pour le Co{sup 60} qui, de tous les emetteurs {beta} etudies, emet l'energie la plus faible. (author) [Spanish] El autor compara la precision del metodo de recuento con centelleador iquido 4 {pi} para normalizar emisores {beta} con la del metodo de coincidencias {beta}-{gamma} 4 {pi}, para los siguientes nuclidos: So{sup 60}, I{sup 131} y Au{sup 198}. En el caso del P{sup 32}, confronta los resultados del primer metodo con los obtenidos mediante el recuento proporcional 4 {pi}. Comprueba que la eficacia del metodo de recuento con centelleador liquido depende de la energia y desciende al 97.5%, aproximadamente, para el Co{sup 60}, que fue el emisor {beta} mas debil que se investigo. (author) [Russian] Tochnost' 4 {pi} zhidkogo stsintillyatsionnog o metoda podscheta standartiziruemogo {beta}-izluchatelya sravnivalas' s 4 {pi} {beta}-{gamma} metodom podscheta na sovpadeniyakh dlya izotopov So{sup 60}, I{sup 131} i Au{sup 198}. Dlya R{sup 32} rezultaty zhidkogo

 17. Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Buczkowski

  2017-06-01

  Full Text Available Gender as the historical category: Relations between the medical conception of the body and the notion of gender The article touches on the relation between gender and the medical conception of the body in the context of historical changes. The oldest European conception of gender was linked to ontic inequality, which corresponded to one-gender idea of the body in medicine. From the eighteenth century on, the medical conception of the body started to change, and the idea of two-gender body started spreading. The body of women started to be perceived as the different “other.” That change was accompanied by social and cultural shift and one of its consequences was the emergence of women’s group identity. The latest medical idea is personalized medicine, and the body is an element of the culture of individualization. Judging by the recent changes in the medical conception of the body, we are probably witnessing a change in the idea of gender – namely its dispersion.   Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej Artykuł dotyczy relacji pomiędzy pojęciem płci kulturowej a medyczną koncepcją ciała w kontekście zmian historycznych. Najstarsza w kulturze europejskiej koncepcja płci kulturowej wiązana była z nierównością ontyczną, co odpowiadało jednopłciowej koncepcji ciała w medycynie. Zmiana zaczęła następować od osiemnastego wieku, gdy w medycynie zaczęła się rozpowszechniać koncepcja ciała dwupłciowego, w którym kobiece ciało było traktowane jako inne. Tej zmianie towarzyszyły szerokie zmiany społeczne oraz w konsekwencji powstanie grupowej tożsamości kobiet. Najnowsze koncepcje medycyny personalizowanej wskazują na indywidualizację ciała. Towarzyszy temu zmiana kulturowa polegająca na coraz wyraźniejszym akcentowaniu indywidualności ciała. Przyjmując za punkty wyjścia zmiany pojmowania ciała w medycynie, prawdopodobnie

 18. „Hustý popis“ jako literárněvědná metoda? // "Thick description" as a method of literary theory?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jitka Paitlová

  2016-11-01

  Full Text Available This paper deals with a selected example of the understanding of the Anglo-Saxon New Historicism by German literary scholars. It focuses on the method of “thick description” as formulated by the American anthropologist Clifford Geertz and as criticized by German literary scholar and ethnologist Thomas Fechner-Smarsly. In connection with the so-called anthropological turn, it consists in the application of ethnology in literary criticism. According to Geertz a semantic density arises from the complexity of described, but Geertz fails to formulate a general theory. Fechner sees a great potential for literary studies in the method of “thick description”, but he criticizes the lack of system in Geertz’, when he is reluctant to formulate a generally applicable model of this method. Fechner therefore calls for contextualization, organization and instantiation methods of “thick description” in literary studies and, moreover, emphasizes the interdisciplinary overlap.

 19. „Nowa epoka” jako kategoria kompensacyjna. Metodologiczne wyzwania opisu a casus dwudziestowiecznej Macedonii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lech Miodyński

  2014-11-01

  (with four indications, state-political (institutional, c historical-cultural (identifying-imagological, and d material-economic (pragmatic. The various scenarios for restoring their memory are also present in this part: cleansing in the past, establishment in the present and liberation in the future. Their image is made complete by a short presentation of heritage canonisation patterns and ethnocentric re-evaluation of methodologies in the Macedonian humanities after 1991.     „Nowa epoka” jako kategoria kompensacyjna. Metodologiczne wyzwania opisu a casus dwudziestowiecznej Macedonii W artykule przedstawia się funkcje i możliwe sposoby opisu macedońskich wizji histo­riozoficznych i kulturowych wyrosłych na gruncie politycznego przełomu 1991 roku – ujęte na tle przemian kolektywnej świadomości w XX wieku. Problemy metodologii badań oraz tożsamości idei nowego początku (i jej części składowych ukazane są w czterech kontek­stach: genetycznym, ontologicznym, aksjologicznym i procesualnym. W ramach pierwszego z nich zwraca się uwagę na takie zagadnienia jak retrospektywna orientacja temporalna, asymilacja przeszłości, „synchronia historii” i odbicia prototypów, nowa konceptualna sieć rekonstruowanych znaczeń, selekcja związków przyczynowych. Drugi kontekst odnosi się do celowościowo-zbawczego wyobrażenia czasu, dominacji „historii strukturalnej”, twórczego zastosowania dawnych – głównie romantycznych – kategorii historiozoficznych: moralnej predestynacji narodu (Hegel, kryzysu jako czynnika zmiany (Burckhardt, podrzędności kategorii historii wobec wolności w następstwie epok (Fichte, przełomu powstrzymującego proces rozkładu (corso – ricorso – Vico, znaczenia periodyzacji i cezur. W trzecim kontekście zawierają się między innymi następujące problemy: więź pochodzenia a roszczenie nowości i wyzwolenia, „korekta niespełnienia” przeszłości, „pozytywna apokalipsa” permanentnej rewolucji

 20. Inna codzienność. Funkcjonowanie Wenecji jako miasta bez samochodów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert Trammer

  2017-12-01

  Full Text Available W kształtowaniu przestrzeni zazwyczaj przyjmowane są standardy wynikające z przyjętych powszechnie rozwiązań mających zaspokajać ludzkie potrzeby. Niestety często środki okazują się ważniejsze niż cele. Dążąc do zapewnienia mobilności i jednocześnie ochrony przed uciążliwościami transportu ogromne przestrzenie przeznacza się na wyalienowane z otoczenia trasy komunikacyjne i przestrzenie izolujące. Są jednak inne rozwiązania. Spektakularnym przykładem jest Wenecja – miasto, którego spora część jest niedostępna dla samochodów. Zatem pozbawiona jest związanych z ich obecnością uciążliwości, ale także możliwości wykorzystania ich w wielu różnych celach. W Wenecji w rolach w większości świata zarezerwowanych dla samochodów występują różnego rodzaju łodzie i statki. Warto zwrócić uwagę na szereg codziennych sytuacji z funkcjonowania części Wenecji pozbawionej samochodów. Zastępuje je nie tylko transport wodny, ale także pieszy. Znaczenie dla codzienności Wenecji ma także kameralna skala pieszych placów i uliczek. Wenecja boryka się z problemem utraty mieszkańców wypieranych przez turystów, oraz wypierania funkcji służących mieszkańcom przez przeznaczone dla turystów. Jednakże te problemy nie powinny dyskredytować organizacji przestrzeni w mieście. Są one bowiem skutkiem ubocznym sukcesu turystycznego wynikającego z wyjątkowej jakości miejsca. Przykłady rozwiązań opartych na odrzuceniu podporządkowania przestrzeni samochodom można znaleźć także w wielu innych miejscowościach, na terenie których odrzucenie dominacji samochodu nie przybrało takiej skali jak w Wenecji. Przykłady można znaleźć także w Polsce. Inne relacje przestrzenne powodują inne relacje między różnymi użytkownikami, a także inne relacje między przebywaniem w mieście, a przemieszczaniem się przez nie.

 1. Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Majewski

  2016-01-01

  Full Text Available Rap as identity music: from the black ghetto to Polish pop-nationalism In today’s world, cultural products, technologies, information and ideologies more and more permeate from one society to another, crossing all kinds of borders in the least expected way. Rap career is an illustration of this process. It was created in the late seventies and eighties of the twentieth century in New York ghettos and today it represents one of the most popular genres on the global scale. Rap is not only a symbol of revolution and the domination of Western capitalist business practices but also a cultural tool by which different groups, often marginalized or considering themselves as such, express their own identity. I am analyzing the indicated above phenomenon using two, extreme at first glance, examples. First, I present the story of the emergence and development of hip-hop culture in the United States. I try to show how rap music, which is an important element of this culture, allowed a marginalized part of American society for manifesting and communicating their views, beliefs and values, becoming a “transmission channel” for various ideologies, including the ideology of black nationalism. In the second part of the text, I am additionally analyzing the artwork and public appearances by Tadeusz “Tadek“ Polkowski, a Polish rapper, whom I consider a representative of an expanding hip-hop society relating to or sympathizing with the national movement. The music he creates is designed not only to restore the Poles’ “memory”, and therefore also the pride in their heroic and admirable past, but also to open their eyes to what is happening in their country that he believes is being colonized by the occupants.   Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu We współczesnym świecie wytwory kultury, technologie, informacje i ideologie coraz częściej przenikają z jednego społeczeństwa do drugiego, przekraczaj

 2. Method of Rigid Overlying Strata Failure Assessment of Extracted Seams and its Practical Application / Metoda Hodnocení Porušování Pevného Nadloží Exploatovaných Slojí A Její Praktické Využití

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiránková Eva

  2012-09-01

  Full Text Available Metoda hodnocení porušování pevného nadloží exploatovaných slojí je založena na současném hodnocení poklesů povrchu a seismické aktivity vzhledem k časoprostorovému postupu dobývání v závislosti na charakteru horského masivu a předchozí hornické činnosti. Pokud nedojde k prolomení pevných nadložních vrstev, je okolí vydobytého prostoru značně přitíženo a podstatně se zvyšuje nebezpečí vzniku anomálních geomechanických jevů. V článku je vysvětlen mechanismus porušování pevných nadložních vrstev v konkrétních podmínkách.

 3. Styl radzenia sobie ze stresem jako moderator związku lęku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Ziarko

  2011-06-01

  Full Text Available Lęk stanowi jedną z konsekwencji chorób przewlekłych, w tymreumatoidalnego zapalenia stawów (RZS. Wysoki poziom lękuobniża jakość życia pacjentów, prowadzi do zachowań antyzdrowotnychoraz może wpływać na gorszy przebieg choroby. Związekneurotyzmu z lękiem został dotąd dobrze udokumentowany. Neurotyzmstanowi cechę temperamentu, a więc w niewielkim stopniumożna ją modyfikować. Redukcja kosztów psychicznych ponoszonychprzez osoby o wysokim poziomie neurotyzmu wymagapoznania czynników, które mogłyby ograniczać wpływ neurotyzmuna poziom lęku (czynniki moderujące relację neurotyzm–lęk.Celem badania było określenie zmiennych moderujących relacjępomiędzy neurotyzmem a lękiem.W badaniach wzięło udział 100 osób chorujących na RZS (78 ko -biet i 22 mężczyzn. Zostali oni przebadani za pomocą kwestionariuszymierzących: poziom lęku, style radzenia sobie ze stresemoraz wymiary osobowości. Obliczono współczynniki korelacjir Pearsona pomiędzy mierzonymi zmiennymi oraz wykonano analizęmoderacji związku pomiędzy neurotyzmem a lękiem jakostanem za pośrednictwem stylów radzenia sobie ze stresem.Testowanie interakcji przeprowadzono metodą najmniejszych kwadratówi regresji logistycznej.Ustalono, że istnieje wprost proporcjonalny związek pomiędzyneurotyzmem a lękiem rozumianym jako stan (r = 0,63; p < 0,01(tab. I. Zaobserwowano, że związek ten nie zachodzi w przypadkuosób o wysokim neurotyzmie posługujących się unikowym stylem radzenia sobie ze stresem (R2 = 0,19; F = 7,00; p < 0,001 (ryc. 1oraz u osób poszukujących kontaktów towarzyskich (R2 = 0,22;F = 8,70; p < 0,001 (ryc. 2, tab. II.Wyniki wskazują, że silny neurotyzm zwiększa prawdopodobieństworeagowania podwyższonym poziomem lęku w obliczu pojawiającychsię objawów oraz zagrożeń będących konsekwencjąchoroby. Zaobserwowane zależności potwierdzają hipotezę, żetemperament jest czynnikiem ryzyka w rozwoju zaburze

 4. Tereny nadrzeczne jako miejsce spędzania czasu wolnego mieszkańców Bydgoszczy = Riverside areas as places of leisure inhabitants of Bydgoszcz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Józefowicz

  2015-12-01

    Słowa kluczowe: Bydgoszcz, Bydgoski Węzeł Wodny, tereny nadrzeczne, czas wolny,   Abstrakt   Celem artykułu jest omówienie wyników badań związanych z postrzeganiem terenów nadrzecznych jako miejsc spędzania czasu wolnego w Bydgoszczy. Większość ankietowanych mieszkańców Bydgoszczy spędza swój czas wolny na terenach Bydgoskiego Węzła Wodnego. Wśród preferowanych form znajdują się spacery, wycieczki piesze i rowerowe oraz uczestnictwo w imprezach plenerowych. Ocena terenów nadrzecznych jest zróżnicowana, obok odcinków postrzeganych pozytywnie są także te z notami negatywnymi.       Key words: Bydgoszcz, Bydgoski Węzeł Wodny, riverside areas, leisure.   Abstract   The article presents the results of studies related to the perception of riverside areas as places of leisure in Bydgoszcz. The majority of surveyed inhabitants of Bydgoszcz spends his free time in the areas of Bydgoski Węzeł Wodny Among the preferred forms are walking, hiking and biking trips and participation in outdoor events. Rating riverside areas is different. some areas are seen positively as those with negative notes.

 5. Konkurencyjność i atrakcyjność turystyczna gmin województwa mazowieckiego położonych nad rzeką Liwiec

  OpenAIRE

  Starczewski, Krzysztof; Rymuza, Katarzyna; Affek-Starczewska, Agnieszka; Pawlonka, Zbigniew; Bombik, Antoni

  2014-01-01

  Turystyka należy do tych dziedzin gospodarki, które wykazują najbardziej dynamiczny wzrost. Jako dziedzina interdyscyplinarna umożliwia ona osiąganie zysków nie tylko sektorom, które związane są z wytwarzaniem produktu turystycznego, pojmowanego, jako zakwaterowanie i wyżywienie, ale również tym podmiotom, które oferują towary i usługi, gwarantujące satysfakcję podróżnych. Dolina Liwca na mocy „Dyrektywy Ptasiej” została włączona do systemu Natura, 2000 jako obszar PLB 140002. ...

 6. Metoda Criss-Cross

  OpenAIRE

  Papež, Jan

  2008-01-01

  This thesis describes the criss-cross method, which solves the tasks of linear programming and does not need primar or dual feasibility of the basis. At first, the single-phase simplex method, that needs primal feasibility, gets described. After that, we describe the dual simplex method, which needs dual feasibility. The criss-cross method combines both of these methods. All of mentioned methods are explained and demonstrated in several examples.

 7. WHATSAPP FORENSICS PADA ANDROID SMARTPHONE : A SURVEY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zulkarnaen Akbar

  2016-12-01

  Full Text Available Salah satu applikasi jejaring sosial yang sangat populer saat ini adalah WhatsApp. Hampir seluruh pengguna smartphone menggunakan applikasi ini sebagai media komunikasi. Berbagai macam perkembangan atau fitur baru telah banyak ditambahkan pengembang sebagai fasilitas yang dapat memanjakan para pengguna. Peranan sistem keamanan tentunya sangat penting untuk menunjang keamanan privasi para pengguna agar kerahasiaan tetap terjaga. Beberapa peneliti telah banyak melakukan experimen mobile forensics untuk mendapatkan berbagai informasi dari para pengguna WhatsApp. Pada paper ini membahas survey berbagai metoda dari berbagai para peneliti WhatsApp forensics. Dalam sebuah proses mobile metoda yang digunakan dalam proses forensics antara lain menggunakan internet protocol dan live memory. Untuk proses mobile forensics khususnya pada applikasi WhatsApp dapat dilakukan dengan menggunakan metoda tersebut untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan.

 8. Automatizovani sistem podrške odlučivanju u procesima javne nabavke / Automatic automatic decision support in a tender process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siniša Borović

  2004-01-01

  Full Text Available U poslednjoj fazi procesa javne nabavke komisija se susreće sa problemom izbora naboljeg ponuđača, odnosno onog čija ponuda u najvećoj meri ispunjava zahteve i uslove koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji. Mora se doneti odluka uz uvažavanje više različitih, a često i protivrečnih kriterijuma. Za rešavanje ovakvih i sličnih problema razvijen je čitav niz metoda koje pripadaju oblasti višekriterijumske analize i rangiranja. Uzimajući u obzir karakteristike problema izbora ponuđača u procesu javne nabavke, iz skupa navedenih metoda izdvojena je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa (AHP, kao osnovna metoda za rangiranje ponuđača. Za eventualnu kontrolu izvršenog rangiranja predlaže se familija metoda PROMETHEE I-II. / In the last phase of a tender process, the Commission has a problem with choosing the best bidder, i.e. the one whose offer meets the highest requirements in the Tender documentation. A decision has to be made taking into account many different, and very often contradictory, criteria. For solving this one as well as similar problems, numerous methods, belonging to the multicriteria analysis and ranking, are developed. Taking in to account the characteristics of a problem imposed by choosing the bidder in a Tender process, one of the mentioned methods, the method of analytical hierarchy process (AHP has been chosen as a basic method for ranking bidders. For the performed ranking control, the PROMETHEE I-II, method family is proposed.

 9. Stálost objektu jako metoda pro výzkum vyšších kognitivních funkcí primátů

  OpenAIRE

  Englerová, Kateřina

  2014-01-01

  Object permanence is a cognitive ability, which allows individual to realize the existence of an object even it is not directly accessible to its senses. This ability is essential for successful using of complex cognitive operations. Object permanence is qualitatively and gradually change throughout the development of a child. Congruently, it is not developed to the same level in various species of animals. The aim of this study is to study object permanence in naive rhesus monkeys (Macaca mu...

 10. Metoda menedżerska zarządzania działalnością instytucji publicznych – menedżer jako kierownik skuteczności

  OpenAIRE

  Kasprzak, Sylwester

  2012-01-01

  Technics of the Management Managerial of public organizations in the world today is one of the most important strategies of good company and a viable business. Efforts to develop gives the characteristics of work and task manager - head. In the sequence shown were the criteria requirements for candidates for this job. Manager's job is fairly young, but their number also allowed many women who turn out to be a good sense of organization. A good manager a successful organization,...

 11. Przemiany utopii w chorwackiej prozie insularnej drugiej połowy XX i początku XXI wieku na wybranych przykładach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Boguska

  2014-11-01

  Artykuł jest próbą pokazania innego sposobu prezentowania najnowszej literatury chor­wackiej aniżeli poprzez takie tematy jak problematyka narodowej tradycji kraju, patriotyzm, postkomunizm, kwestie tożsamości i emigracji, co wydaje się najbardziej popularną tendencją wśród polskich badaczy. Autor artykułu, wpisując swoje badanie w nurt regionalistyczny, omawia chorwacką prozę insularną poprzez kategorię utopii. Izgubljeni zavičaj Slobodana Novaka widzi jako przykład utopii modernistycznej, Otok snova Damira Miloša interpretuje jako postmodernistyczną dystopię, zaś Vodič po otoku Senka Karuzy postrzega jako wizję nowego rodzaju utopii post-postmodernistycznej.

 12. The role of flexibility in building the competitiveness of small and medium enterprises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matejun Marek

  2014-05-01

  Full Text Available Elastyczność traktowana jest jako kluczowy czynnik budowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji. Odgrywa ona szczególną rolę w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiąc jedną z podstawowych cech jakościowych tej kategorii podmiotów. Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu wyznaczono prezentację i ocenę możliwości i warunków wykorzystania elastyczności w budowaniu konkurencyjności firm sektora SME. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 61 firm z regionu łódzkiego.

 13. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tymoteusz Zydroń

  2015-12-01

  Full Text Available W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór parametrów wytrzymałościowych dla prognozowania stateczności składowisk jest zadaniem złożonym. W drugiej części pracy dokonano obliczeń stateczności skarpy kwatery składowiska od­ padów komunalnych w Chełmku, wykorzystując wartości parametrów wytrzymałościowych przyjętych z przedmiotowej literatury. Wykazano, że tradycyjna metoda obliczeń stateczności skarpy składowiska, z zastosowaniem uśrednionych parametrów wytrzyma­łościowych odpadów, dała wysoką wartość współczynnika stateczności, natomiast analiza probabilistyczna wykazała, że bezpieczeństwo konstrukcji można uznać jako sytuujące się pomiędzy słabym, a przeciętnym.

 14. Wykorzystanie efficiency matrix w analizie zysku na pracownika (na przykładzie MŚP w sektorze informatycznym w Estonii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paavo Siimann

  2015-10-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa usługowe osiągają zyski dzięki wykorzystaniu zdolności i wiedzy pracowników. Stąd miara taka jak zysk na pracownika może być użyta w celu maksymalizacji wyników finansowych i wartości firmy. Artykuł obejmuje badanie z wykorzystaniem zmiennych: liczba pracowników, wysokość kapitału własnego, kapitału obcego, kosztów operacyjnych, przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku przed opodatkowaniem w celu oszacowania ich wpływu na zmianę zysku na pracownika. Do próby badawczej wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora informatycznego łącznie i jako osobne grupy. Badanie objęło lata 2009–2013. Co więcej, artykuł wskazuje, że metoda efficiency matrix rozwijana od początku lat 60. w Rosji i Estonii do lat 90. ubiegłego wieku może być stosowana także obecnie. Badania wykazały, że marża brutto oraz wartość kapitału własnego wzrastały gwałtownie w analizowanym okresie. Zysk na pracownika był mniejszy w średnich firmach, a większy w przedsiębiorstwach małych, podczas gdy kapitał własny na pracownika, przychody netto ze sprzedaży w stosunku do kosztów operacyjnych oraz marża brutto były mniejsze w małych firmach.

 15. STATE OF THE ART IN PROTEOMICS FOR CANCER DETECTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Syafrizayanti Syafrizayanti

  2014-12-01

  Full Text Available The earliest stages of cancer detection determine the successful of cancer treatment andtherapy. The existing cancer test or detection methods have been routinely used, but they arelack of sensitivity and specificity that are needed to avoid false positive or negative results. Thegenomic basedtechniques have been applied, although molecular understandings of cancerfar from complete, but few genomic platforms are becoming routine. Application of proteomicsbasedtechniques provide intriguing outcome, which is cancer detection at their earliest stages.Proteomics have exposed a new perspective into the phases of tumorigenesis and depictedmore detailed molecular network scheme, which made important contributions in the discoveryof biomarker of early diagnosis, prognosis and prediction outcome of cancer therapies.The noticeable proteomic platforms to achieve these goals are protein microarray, tissuemicroarray, mass spectrometry-based proteomic, and two-dimensionalgel electrophoresis (2-DE. The application of these techniques will be overviewed, providing a general review ofcurrent proteomic methods in cancer detection and subsequently improvement in prognosisand prediction of cancer therapies.Keywords: proteomics, protein microarrays, mass spectrometry, cancer biomarkerAbstrakDeteksi dini kanker sangat menentukan keberhasilan penanganan dan terapi kanker. Hinggasaat ini, telah banyak jenis metoda deteksi dan uji kanker yang sudah rutin digunakan, akantetapi metoda-metoda tersebut memiliki tingkat sensitifitas dan spesifikasi yang rendah,sehingga sering menyebabkan terjadi kesalahan hasil uji baik secara positif ataupun negatif.Bidang genomik telah banyak digunakan untuk lebih memahami kanker pada level molekuler,meskipun hasil yang diperoleh belum mendalam, akan tetapi beberapa metoda berbasiskangenomik telah mulai rutin digunakan. Bidang pioteomik mulai banyak diaplikasikan untukkeperluan deteksi kankersedini mungkin. Proteomik memberikan perspektif

 16. Methods for measuring nuclear properties of materials, Safety coefficient method and measurement of effective absorption coefficient of graphite by safety coefficient method; Razvijanje metoda merenja nuklearnih karakteristika materijala, Razrada metode koeficijenta opasnosti i merenje efektivnog apsorpcionog preseka grafita metodom koeficijenta opasnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maglic, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-11-15

  Reactivity of a reactor depends on production, absorption and leaking of neutrons. Change of absorption causes reactivity change, and this fact is used for determining the neutron absorption cross section for the sample inserted in the reactor core. Method for determining the absorption cross section based on reactivity change is called method of safety coefficient. Measurements of neutron absorption cross section for graphite was done in the RA reactor vertical experimental channel VK-5. taking into account the results obtained for five types of graphite this method is considered to be reliable for use. Comparison of nuclear properties of different types of graphite was done as well. Reaktivnost reaktora zavisi od proizvodnje neutrona, apsorpcije i isticanja neutrona. Promena apsorpcije izaziva promene reaktivnosti reaktora pa se ova osobina koristi za odedjivanje neutronskog apsorpcionog preseka uzorka koji se unosi u reaktor. Metoda merenja apsorpcionog preseka na bazi promene reaktivnosti nazvana je metodom koeficijenta opasnosti. Merenje apsorpcionog preseka grafita uradjeno je na reaktoru RA u vertikalnom eksperimentalnom kanalu VK-5. S obzirom na rezultate koji su dobijeni za pet vrsta grafita moze se smatrati da je opravdano koriscenje ove metode. Izvrseno je i poredjenje nuklearnih osobina pomenutih tipova grafita.

 17. Ocena jakości powietrza wewnątrz budynku szkolnego. Studium przypadku z Wrocławia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zwoździak Anna

  2017-09-01

  Full Text Available W celu osiągnięcia dobrej jakości powietrza w szkole, gdzie dzieci spędzają ok. 6–8 godzin dziennie i znalezienia rozwiązania, by ją poprawić, należy dokładnie rozpoznać problem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego. Dzieci są jedną z bardziej wrażliwych grup, wśród których obserwuje się szkodliwe oddziaływanie pyłów zawieszonych na zdrowie. Nasze badania skupiły się na charakterystyce zanieczyszczenia powietrza różnymi frakcjami pyłu zawieszonego (tj. PM1,0, PM2,5, PM10 wewnątrz (W i na zewnątrz (Z budynku szkoły gimnazjalnej w centrum Wrocławia. Do poboru próbek pyłu PM1,0, PM2,5 i PM10, w latach 2009/2010, zostały wykorzystane impaktory typu Harvard. Zimą, w 90 dni pomiarowych, stwierdzono przekroczenia zalecanych przez WHO średnich dobowych stężeń PM10 i PM2,5. Frakcja PM2,5 wewnątrz szkoły oraz frakcja PM10, zarówno zimą, jak i latem miały swoje źródła w samej szkole, o czym świadczył stosunek W/Z = 1,2 dla średnich dobowych stężeń PM2,5, i odpowiednio 1,3 (zimą oraz 2,0 (latem dla PM10. Jednak, stężenia PM2,5 and PM10 w czasie trwania zajęć szkolnych (8-godzinne średnie były znacznie wyższe odpowiednio: 2,0 i 2,5- krotnie zimą oraz 4,1 i 5,6-krotnie latem. Stężenia PM1 były porównywalne wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Choć są to badania wstępne, to jednak powinny zmotywować do dalszych prac skupionych na ocenie relacji między stężeniem pyłów drobnych w szkole a reakcją układu oddechowego dzieci.

 18. Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti

  OpenAIRE

  Novotný, Petr

  2017-01-01

  V 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a následně se zabývá principy influencer marketingu u vhodných sociálních sítí k tomuto prostředku komunikace. Praktická část se zaměří na analýzu současného stavu využití sociálních médií obchodní značky MANA a její konkurence, která také poslouží jako východisko pro návrh apli...

 19. Application of Rqd-Number and Rqd-Volume Multifractal Modelling to Delineate Rock Mass Characterisation in Kahang Cu-Mo Porphyry Deposit, Central Iran / Zastosowanie Metod Modelowania Numerycznego Oraz Modelowania Fraktalnego do Analizy JAKOŚCI SKAŁ W Celu OKREŚLENIA Charakterystyki GÓROTWORU W Obszarze ZŁOŻA Cu-Mo W Kahang, ŚRODKOWY Iran

  Science.gov (United States)

  Yasrebi, Amir Bijan; Wetherelt, Andrew; Foster, Patrick J.; Afzal, Peyman; Coggan, John; Ahangaran, Dariush Kaveh

  2013-12-01

  Identification of rock mass properties in terms of Rock Quality Designation (RQD) plays a significant role in mine planning and design. This study aims to separate the rock mass characterisation based on RQD data analysed from 48 boreholes in Kahang Cu-Mo porphyry deposit situated in the central Iran utilising RQD-Volume (RQD-V) and RQD-Number (RQD-N) fractal models. The log-log plots for RQD-V and RQD-N models show four rock mass populations defined by RQD thresholds of 3.55, 25.12 and 89.12% and 10.47, 41.68 and 83.17% respectively which represent very poor, poor, good and excellent rocks based on Deere and Miller rock classification. The RQD-V and RQD-N models indicate that the excellent rocks are situated in the NW and central parts of this deposit however, the good rocks are located in the most parts of the deposit. The results of validation of the fractal models with the RQD block model show that the RQD-N fractal model of excellent rock quality is better than the RQD-V fractal model of the same rock quality. Correlation between results of the fractal and the geological models illustrates that the excellent rocks are associated with porphyric quartz diorite (PQD) units. The results reveal that there is a multifractal nature in rock characterisation with respect to RQD for the Kahang deposit. The proposed fractal model can be intended for the better understanding of the rock quality for purpose of determination of the final pit slope. Identyfikacja właściwości górotworu odgrywa zasadniczą rolę w planowaniu wydobycia i projektowaniu kopalni. Praca niniejsza ma na celu określenie charakterystyki górotworu w oparciu o dane o jakości skał zebrane na podstawie próbek uzyskanych z 48 odwiertów wykonanych w złożu porfiru Cu-Mo w Kahang, zalegającym w środkowym Iranie przy użyciu modeli fraktalnych RQD-V - Rock Quality Determination-Volume [Określenie jakości skał-objętość]) i RQD-N (Rock Quality Determination-Number [Określenie jakości ska

 20. Relational Resources As A Source Of Regional Competitive Advantage. Illustrated By The Examples Of The Lodzkie Voivodship And The Novosibirsk Oblast / Zasoby Relacyjne Jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej Regionów Na Przykładzie Województwa Łódzkiego Oraz Obwodu Novosybirskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Wawrzyniec

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ma na celu pokazanie zasobów relacyjnych, jako nabierającego na znaczeniu czynnika konkurencyjności terytoriów. Autorzy starają się wykazać, że regiony chcące zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną powinny podejmować działania, aby ułatwiać tworzenie bazy wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego. W artykule oparto się na teorii zależności od zasobów, wykorzystywanej zwłaszcza dla analizowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Opracowanie ma charakter teoretyczny z wykorzystaniem metody desk research przy użyciu szerokiej, światowej literatury przedmiotu. Rozważania kończy prezentacja dwóch deskryptywnych studiów przypadku.

 1. Attitudes of Companies to Sport Sponsorship in the Czech Republic during the Economic Crisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Čáslavová

  2015-03-01

  Full Text Available Attitudes of Companies to Sport Sponsorship in the Czech Republic during the Economic Crisis This research presents the approach of companies to sport sponsorship in the period of time of the economic crisis in the European territory, specifically in the Czech Republic. The research included 100 companies based in the Czech Republic and the method chosen was electronic mail survey of managers responsible for this marketing activity. The results show trends in sport sponsorship from the viewpoint of companies and can serve as a base for strategic decisions about new ways of sport financing in 2012–2020 with which the relevant authorities of the public administration of the Czech Republic are currently dealing at this time. Postoje firem ke sponzorování sportu v České republice v období ekonomické krize Tento výzkum prezentuje přístup firem ke sponzorování sportu v období ekonomické krize v evropském teritoriu, konkrétně v České republice. Výzkum zahrnoval 100 firem působících v České republice. Byla uplatněna metoda elektronického dotazování manažerů odpovědných za tuto marketingovou činnost. Výsledky výzkumu ukazují trendy ve sponzorování sportu ze strany firem a mohou sloužit jako podklad pro strategické rozhodování o nových cestách financování sportu na léta 2012–2020, které v tomto období řeší příslušné orgány státní správy České republiky.

 2. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 3. Kontemplacja i ekspresja – Śakuntala Kalidasy według Jerzego Grotowskiego

  OpenAIRE

  Kołdrzak, Elżbieta

  2012-01-01

  Zrealizowana przez Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów, już ponad 50 lat temu, Śakuntala Kalidasy przeszła do historii nie tylko jako kolejna z zachodnich scenicznych wersji tego słynnego dramatu indyjskiego, ale przede wszystkim jako wyznacznik poszukiwań teatralnych oraz poszukiwań nowego paradygmatu techniki aktorskiej prowadzonych przez zespół Grotowskiego. Zarówno sposób opracowania oryginalnego tekstu Kalidasy (Prolog zawierający mantry śiwaickie, redukcja akcji do w...

 4. Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Kozłowski

  2013-06-01

  Full Text Available Aktywność rodziców jako czynnik wpływający na osiągnięcia szkolne uczniów jest rozpatrywana w dwóch aspektach: jako zaangażowanie w proces uczenia się dziecka oraz jako kontakt ze szkołą. Niniejsze opracowanie ma na celu zasygnalizowanie wybranych kwestii związanych z badaniami tej problematyki. Opiera się ono na pracach anglosaskich, głównie amerykańskich, w których te kwestie są szeroko i wnikliwie analizowane. Artykuł składa się z dwóch części; w pierwszej zaprezentowano kwestie związane z definiowaniem i określaniem komponentów zaangażowania, w drugiej omówiono badania dotyczące związków zaangażowania rodziców z osiągnięciami uczniów.

 5. Analiza jakościowa procesów erozji i sedymentacji na wybranym odcinku koryta rzeki Wisły zachodzących w czasie przejścia wielkiej wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Siuta

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej dwuwymiarowego pola przepływu i potencjalnych zmian morfologicznych dna w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicy Wawelu na skutek przejścia wielkiej wody. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model CCHE2D. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów wiślanych oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Efektem przeprowadzonych analiz było wyodrębnienie obszarów szczególnie zagrożonych erozją, których lokalizacja poddana została konfrontacji z obszarami lokalnych uszkodzeń konstrukcji bulwaru niskiego, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiono analizę jakościową zmian morfologicznych koryta, dokonując w ten sposób wstępnej oceny stabilności badanego odcinka koryta rzeki. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych i teorii przepływów wtórnych w korytach meandrujących, podjęto również próbę interpretacji przyczyny powstania lokalnych przegłębień dna wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego.

 6. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 7. Analisis Hasil Sintesis Serbuk TiO2 / ZnO sebagai Lapisan Elektroda untuk Aplikasi Dye-sensitized Solar Cell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilis Retnaningsih

  2016-06-01

  Full Text Available Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis antara serbuk partikel nano TiO2 dan serbuk partikel nano ZnO menjadi pasta yang akan diaplikasikan sebagai elektroda pada dye-sensitized solar cell (DSSC. Elektroda pada DSSC ini bekerja berdasarkan adsorbsi foton oleh pewarna, elektron yang tereksitasi ditransfer ke TiO2/ZnO yang mempunyai perbandingan berbeda. Dimensi material partikel nano TiO2/ZnO sebagai elektroda sangat penting untuk menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi pada DSSC. Sifat ini sangat dipengaruh oleh metoda pabrikasi elektroda TiO2/ZnO dan parameternya. Pada penelitian ini digunakan metoda doctor blade untuk pabrikasi DSSC dan larutan dyes (Z907 sebagai zat pewarna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pencampuran serbuk TiO2 dan serbuk ZnO sebagai elektroda. Teknik pembuatan pasta TiO2/ZnO sebagai elektroda sangat penting untuk menghasilkan efisiensi tinggi pada DSSC. Teknik ini sangat terkait dengan material TiO2/ZnO, metoda pabrikasi, dan parameter pengukurannya. Dalam penelitian ini dibahas hasil karakterisasi XRD pada kedua serbuk TiO2 dan ZnO, hasil SEM pada pencampuran kedua material, hasil pengujian IPCE serta hasil pengukuran effisiensi pada pengujian I - V.

 8. IMPLEMENTASI METODE HISTOGRAM EQUALIZATION UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS CITRA DIGITAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isa Akhlis

  2012-02-01

  Full Text Available Radiografi dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit dalam bidang medis. Umumnya citra radiograf masih tampak kabur sehingga memerlukan pengolahan untuk menghilangkan atau mengurangi kekaburan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendesain perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas citra digital foto Roentgen yaitu dengan meningkatkan kontras citra tersebut. Salah satu metode untuk meningkatkan kontras citra digital adalah dengan menggunakan metode histogram equalization. Metoda tersebut membuat tingkat keabuan citra tersebar merata pada semua tingkat keabuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metoda histogram equalization dapat digunakan untuk meningkatkan kontras citra.  Hal ini dapat langsung dilihat pada layar monitor.   Kata kunci: citra radiograf,  histogram equalization

 9. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  OpenAIRE

  Joanna Chmist; Mateusz Hämmerling

  2016-01-01

  Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekult...

 10. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi

 11. Aerozoloterapia w praktyce zawodowej pielęgniarki pediatrycznej = Aerosolotherapy in professional practice pediatric nurse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogumiła Małecka

  2016-08-01

  2 doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego CM                  w Bydgoszczy UMK w Toruniu   Adres do korespondencji: Bogumiła Małecka, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, Bydgoszcz, bogumila.malecka@interia.eu       Streszczenie Nebulizacja jest zabiegiem leczniczym polegającym na wprowadzeniu leku do układu oddechowego w postaci aerozolu w celu działania miejscowego, jak i systemowego. Współcześnie w pneumonologii nebulizacja jest coraz częściej stosowana, jako nieagresywna metoda szybkiego dostarczenia leku w dowolny region zmienionych chorobowo dróg oddechowych. Metoda ta nie wymaga od chorego koordynacji czynności oddechowych ani wkładu wysiłkowego w fazie wdechowej i dlatego jest szeroko zastosowana w pediatrii. Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowej techniki wykonywania zabiegu nebulizacji. Brak wiedzy odnośnie techniki zabiegu nebulizacji  zarówno wśród rodziców, jak i personelu medycznego  prowadzi do powstawania błędów, które mają wpływ na proces terapeutyczny . Szeroko rozumiany rozwój nauk medycznych wymusza ciągłą edukację nie tylko pracowników ochrony zdrowia, ale także pacjentów jak i ich opiekunów. Podawanie leków z wykorzystaniem aerozoloterapii jest procesem złożonym i bezwzględnie wymagana jest ścisła współpraca pomiędzy dzieckiem, rodzicami i urządzeniem w oparciu o szczegółowa wiedzę na temat prawidłowej techniki zabiegu.   Słowa kluczowe: nebulizacja, dziecko, pielęgniarka pediatryczna, rodzina.       Summary Nebulization is a therapeutic treatment which consists in loading the drug to the respiratory tract as an aerosol for local and systemic effects. Today in respiratory medicine nebulization is increasingly used as a non-aggressive method for the rapid delivery of the drug in any region of the affected airways. This method does not require the coordination of the patient

 12. Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Drumińska

  2015-10-01

    Korespondencja: Stępniak Robert Ph.D Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz, Polska email:   Abstrakt   Objective: Poor physical activity is a problem of the young generation of Polish society. Every person should "learn to health" as a way to maintaining physical and mental fitness of all ages.The efficiency of the respiratory system may be developed in various ways by active "learning health" for example: recreational training. It was decided to check whether the assumption of the above can be implemented in judo. Material and methods: We examined the efficiency of respiratory spirometric, BMI index and distribution of body fat tissue of men of different ages who train for recreational judo. The results were compared with the results of people leading a sedentary lifestyle. Results: Were observed a significant differences between the efficiency of the respiratory system and the distribution of body fat tissue between people recreationally practicing judo  at every stage of ontogeny, and peoples leading a settled life. Conclusions: Recreation judo training meets the requirements to improve the functioning of the respiratory system of people of all ages. The physical activity  in this way can be considered as one of method of "learning health"   Streszczenie   Cel: Niska aktywność fizyczna jest  problemem młodego pokolenie polskiego społeczeństwa Każdy człowiek powinien „uczyć się zdrowia” w sposób rozumiany jako dbałość o zachowanie sprawności fizycznej i umysłowej w każdym wieku. Sprawność układu oddechowego może być podtrzymywana na wiele sposobów poprzez aktywne „uczenie się zdrowia” czyli rekreacyjny trening. Postanowiono sprawdzić czy założenie powyższe można realizować w sekcji judo. Materiał i metody: Sprawdzono sprawność układu oddechowego badaniem spirometrycznym mężczyzn w różnym wieku trenującym rekreacyjnie judo, a uzyskane wyniki por

 13. Astma w badaniach spirometrycznych

  OpenAIRE

  Iwona Grzelewska-Rzymowska; Joanna Mikołajczyk; Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-01-01

  Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników s...

 14. Trompet soovib rahulikku und / Toomas Hendrik Ilves

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2007-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese kõne Afganistanis langenud seersant Kalle Torni ja nooremseersant Jako Karuksi hüvastijätutalitusel Tapal 4. juulil 2007. Ilmunud ka: Sõdur 2007, nr. 4, lk. 37, pealk.: Me ei unusta langenud sõjamehi; Virumaa Teataja 5. juuli 2007, lk. 11, pealk.: Presidendi kõne Tapal 4. juulil; Vooremaa 5. juuli 2007, lk. 2, pealk.: Viimane valvepost; Harjumaa 6. juuli 2007, lk. 2, pealk.: Armsad Kalle Torni ja Jako Karuksi lähedased! Sõbrad ja kamraadid! Head kaasmaalased! (lüh.); ingl. k. The Baltic Times 12. juuli 2007, lk. 15, pealk.: Two Estonian soldiers at their last post

 15. Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne zarejestrowane u dzieci i młodzieży. Trudności prawne i etyczne związane z zakresem rejestracji leków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Niwiński

  2017-11-01

  Full Text Available Wstęp: Wykonując swój zawód, lekarz jest zobowiązany do przestrzegania nie tylko zasad sztuki lekarskiej, lecz także przepisów prawa. Regulacje prawne dotyczą m.in. zgody na leczenie i zasad rejestracji leków. Leki są zarejestrowane w ściśle określonych wskazaniach, dla konkretnych grup pacjentów. Zastosowanie leku poza rejestracją może zostać zinterpretowane jako przeprowadzenie eksperymentu medycznego. Podstawą stosowania leków są zalecenia towarzystw naukowych. W psychiatrii dzieci i młodzieży wiele leków nie ma rejestracji do stosowania u osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym lekarz po udzieleniu odpowiednich informacji musi uzyskać pisemną zgodę na leczenie od rodzica lub opiekuna prawnego. Cel: Celem pracy był przegląd leków stosowanych w terapii zaburzeń depresyjnych i psychotycznych w populacji dzieci i młodzieży pod kątem wieku pacjentów zgodnego ze wskazaniami rejestracyjnymi. Metoda: Bazując na Indeksie Leków Medycyny Praktycznej, przeanalizowano charakterystyki produktów leczniczych. Wyniki: Spośród 226 leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce 149 jest niewskazanych lub przeciwwskazanych do podawania pacjentom poniżej 18. roku życia. Kolejnych 29 leków zostało zarejestrowanych u dzieci, ale we wskazaniach innych niż leczenie zaburzeń depresyjnych i psychotycznych. Ponadto różne postacie leków lub postacie wytwarzane przez różne firmy farmaceutyczne mogą mieć odmienną rejestrację. Wnioski: Brak rejestracji leków stosowanych w psychiatrii dzieci i młodzieży stanowi zagrożenie prawne i finansowe dla lekarza, a także może powodować nieufność rodzica.

 16. PRIMENA PLIOMETRIJSKOG METODA TRENINGA U ODBOJCI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladan Milić

  2011-09-01

  Full Text Available Knowledge in various fields of science and the profession is gained from different written information sources today. Their quality is directly dependent on ability to further educate the reader and therefore improve the existing level of knowledge about certain phenomena. The study presents a systematic review and analysis of previous studies, published in the last twenty years, on the application of plyometric training method in volleyball. A descriptive and historical methods are used, and data source are different electronic articles appropriate to the topic, as well as printed literature. Plyometric method and its application in practice, even today, causes a lot of controversy among experts and researchers, and therefore cannot make a unique conclusion. However, experts have agreed that the application of plyometric training method in volleyball can achieve the effects of applying this method, primarily to improve the vertical jump and vertical jump in volleyball.

 17. Evaluasi Struktural Perkerasan Kaku Menggunakan Metoda AASHTO 1993 dan Metoda AUSTROADS 2011 Studi Kasus : Jalan Cakung-Cilincing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shinta Rahmalia Irawan

  2017-08-01

  Full Text Available Cakung-Cilincing Jakarta National Road Section has very rapid traffic load for rigid pavement. The purpose of this study are determining overlay thickness and choosing suitable method for implementation. AASHTO 1993 and AUSTROADS 2011 method are used in this study and using on Falling Weight Deflectometer (FWD data. This study shows that value of Concrete Elasticity Modulus less than 3 million, then this rigid pavement is severely damaged. Based on AASHTO 1993 Method analysis, it needs 11 cm for flexible overlay and 12 cm for rigid overlay on lane 1 with 59% remaining life and lane 2 with 53% remaining life. AUSTROADS 2011 Methods use only FWD data and for overlay thickness determination is use new pavement analysis. Analysis using AUSTROADS 2011 Methods shows that flexible overlay requirement is 24 cm and rigid overlay requirement is 18.50 cm. Comparation between these two methods shows that AASHTO 1993 Method Analysis produce less overlay thickness than AUSTROADS 2011 Methods.

 18. Feminist Aliens, Memoirs from the Margins. A Caribbean “Feminist’s” Experience in Western Feminism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Baldwin

  2013-01-01

  Full Text Available Badaczki feministyczne z krajów rozwijających się przez długi czas pisały o napięciu między feminizmami Zachodnimi a feminizmami krajów rozwijających się. Zachodnie feministki często przedstawiają kobiety z krajów rozwijających jako poddaną opresji monolityczną grupę z „trzeciego świata”. W niniejszym artykule zakładam, że władza zakorzeniona w tego rodzaju przedstawieniach niejawnie kategoryzuje kobiety ze świata rozwijającego się jako „inne” i tym samym umożliwia zachodnim feminizmom określanie, czyja wiedza jest odpowiednia w kontekście rozwijania feministycznej epistemologii. Podkreślam również, że dla rozwoju nauki feministycznej konieczne jest uznanie, że feministki z każdego zakątka świata posiadają wiedzę i doświadczenie, które powinny być postrzegane jako wartościowy wkład w feminizm. W swoim artykule stawiam pytanie o to, czy może dojść do zmiany w sposobach wytwarzania wiedzy feministycznej, zmiany umożliwiającej przekroczenie obecnych ograniczeń i wprowadzenie solidarności w praktyki feministyczn.

 19. The selected aspects of transport services punctuality measurement rated by the carrier and passengers / Wybrane aspekty pomiaru punktualności przewozów przez przewoźnika i pasażerów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojda Krzysztof

  2016-10-01

  Full Text Available Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.

 20. Poradnictwo kariery w społecznościach – model wspierania refleksyjnej praktyki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Rie

  2016-01-01

  Celem niniejszego artykułu jest zainspirowanie doradców praktyków i  specjalistów do  opuszczania biur, aby przenieść poradnictwo kariery do  społeczności, które z pozoru nie są identyfikowane jako odpowiednie miejsca do jego uprawiania. W społecznościach które zaangażują się, ten niewielki wysiłek...... może spowodo wać zasadniczą zmianę odczuwaną nie tylko w praktyce poradnictwa kariery, ale także w życiu ludzi w niej uczestniczących. Wywód w tym artykule przedstawio‑ ny jest w dwóch częściach. W pierwszej rozważana jest kolektywność jako punkt wyjścia do  opracowania ważnych działań w  zakresie...... poradnictwa kariery. Bazu‑ jąc na  wcześniejszych badaniach dotyczących poradnictwa kariery w  społeczno‑ ściach, prowadzonych z perspektywy krytycznej psychologii, artykuł przedstawia teorię społecznej praktyki poradnictwa kariery. Zgodnie z nią poradnictwo może być postrzegane jako zbiorowa praktyka, w...

 1. Naród kontra lewactwo. Polityczne kategoryzacje rzeczywistości w folklorze internetowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Rauszer

  2016-01-01

  all features which exclude you from the community and your positive “national identity.”   Naród kontra lewactwo. Polityczne kategoryzacje rzeczywistości w folklorze internetowym W znanym eseju Dziecięca choroba lewicowości w komunizmie Lenin, na określenie naiwnej jego zdaniem polityki zachodnich partii komunistycznych, używa pojęcia „lievizna”. Zwykle tłumaczy się je jako „lewicowość”, termin ten jednak nie oddaje pogardy dla zachodnich partii komunistycznych, z jaką Lenin się o nich wypowiadał. W języku polskim wyraz ten był także niekiedy przekładany jako „lewactwo”, po to by służył ośmieszaniu działań niezgodnych z nomenklaturą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (przykładem może być ruch ‘68 na Zachodzie. Współcześnie określenie „lewactwo” najczęściej jest używane w dyskursie ruchów prawicowych, aby pokazać każdy niezgodny z nimi projekt jako „dziecinny”. Wyrazem tym określa się nie tylko ruchy lewicowe, ale także wszystkie inne, które nie wpisują się w dyskurs prawicy narodowej. W swoim artykule staram się pokazać, w jaki sposób wyraz ten służy jako fantazmatyczna bariera, granica definiująca tożsamość narodową. Za materiał badawczy posłużył mi folklor internetowy taki, jak: memy, komentarze pod artykułami i zdjęciami, krótkie filmiki na portalu YouTube, a także oferta internetowych sklepów z odzieżą i gadżetami patriotycznymi (oferta tych sklepów jest ściśle oparta na takiej folklorystycznej interpretacji wydarzeń ujmowanych jako ważne. Pojęcie „lewactwa” funkcjonuje jako bariera wyznaczająca tożsamość narodową oraz jako przestrzeń fantazji. Ideologiczna praca tego pojęcia pokazuje, w jaki sposób w opozycji do tej bariery definiuje się i wyznacza pozytywny zbiór tego, co jest postrzegane jako „narodowe”, oraz tego, co „narodem” nie jest. Ponadto „lewactwo” jest także używane jako ekran fantazji, na której projektuje się cechy

 2. Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Wróblewska-Trochimiuk

  2017-10-01

  Full Text Available A spectre is haunting Europe: The Korčula Summer School as a freethinking island and space for dialogue The Korčula Summer School and the journal Praxis associated with it occupy an important place on the map of Yugoslav intellectual history in the nineteen-sixties and seventies. Philosophers, sociologists and representatives of other professions considered the issues of Socialism, revolution, the idea of self-government. These direct contacts with Western intellectuals were not only an important contribution to the Yugoslav philosophical thought, but also constituted an input to the contemporary Western intellectual life. The aim of the article is to present the complex inter-institutional and interpersonal network by which the Yugoslav achievements of the so-called Praxis group became part of the European heritage. In this way, studying wandering ideas shows the Yugoslav culture to be not only receptive, but also creative and innovative.   Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu Na mapie jugosłowiańskiej historii intelektualnej istotne miejsce zajmują Korczulańska Szkoła Letnia (Korčulanska ljetna škola i związane z nią czasopismo „Praxis”. W ich ramach filozofowie i socjologowie, a także przedstawiciele innych profesji, w latach 60. i 70. XX wieku podejmowali refleksję nad zagadnieniem socjalizmu, rewolucji, idei samorządności. Ożywione kontakty z zachodnimi intelektualistami stanowiły nie tylko istotny wkład w lokalną myśl intelektualną, ale także promieniowały na świat zachodni, gdzie również były dyskutowane i rozwijane. Celem artykułu jest zaprezentowanie licznych i skomplikowanych sieci międzyinstytucjonalnych i międzyludzkich, dzięki którym jugosłowiański dorobek filozoficzny tzw. grupy Praxis, stał się częścią dziedzictwa europejskiego. W ten sposób badanie idei wędrownych pokazuje, że kultura jugosłowiańska miała nie

 3. Odkryć ukryte... Praca socjalna w Polsce z perspektywy women's/gender/feminist studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kola

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zaprezentowanie rzadkiej i mało rozpowszechnionej perspektywy rozumienia pracy socjalnej nie tylko jako dyscypliny naukowej czy akademickiej, ale także jako określonych działań wspierających. Autorka włącza badania z zakresu studiów nad kobiecością, studiów genderowych oraz feministycznych do analizy profesjonalnej pracy socjalnej, polityki społecznej, praw społecznych itd. W artykule opisuje się akty opresji za pomocą tych współczesnych teorii, które są pomocne dla praktyki pracy socjalnej, wyjaśnia źródła mechanizmów odpowiedzialnych za opresję oraz wskazuje na możliwe rozwiązania.

 4. Szpik kostny – funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weronika Kurowska

  2010-08-01

  Full Text Available Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach wskazują, żeszpik kostny funkcjonuje nie tylko jako narząd krwiotwórczy, leczrównież jako wtórny narząd limfatyczny, w którym może być zainicjowanaodpowiedź immunologiczna. Dane eksperymentalnei obserwacje kliniczne wskazują, że szpik kostny uczestniczyw rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, ponieważ jest miejscemakumulacji aktywowanych limfocytów i wytwarzania czynnikówprozapalnych. W artykule opisano w zarysie rolę szpiku kostnegow prawidłowej (fizjologicznej odpowiedzi immunologicznej.Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych,które potwierdzają udział szpiku kostnego w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów.

 5. Subjekt jako infans

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fulka, Josef

  2011-01-01

  Roč. 59, č. 7 (2011), s. 167-182 ISSN 0015-1831 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA901010907 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : children's psychology * Merleau-Ponty * phenomenology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 6. Bibliodrama jako vztah

  OpenAIRE

  Bodláková, Magdalena

  2010-01-01

  English anotation - Bibliodrama as relation Relational dimensions in bibliodramatic work and its theological embedment Basic question of the paper is, if and which connection bibliodrama has as to relation; if it is possible to understand bibliodrama as a bearer of relation, which dimensions relation has in bibliodrama and how it is theologically embedded. The paper is focused on aspects of bibliodrama in a relations perspective. First is the group (fellowship), meeting a biblical text in con...

 7. Pengembangan Aplikasi @Webplan untuk Perhitungan Waktu Standar pada Proses Perakitan Manual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Sutanto

  2010-04-01

  Full Text Available Karya tulis ini berkenaan dengan pengembangan perangkat lunak berbasiskan Web untuk perhitungan waktu kerja standar yang merupakan sebuah modul tambahan pada aplikasi perangkat lunak untuk perancangan sistem kerja berbasiskan Web atau yang diberi nama @WebPlan® yang sudah dikembangkan oleh penulis. @WebPlan ini merupakan integrasi dari beberapa modul untuk perancangan tataletak dan disain stasiun kerja secara virtual 3D. Beberapa modul sudah dirancang sebelumnya yaitu modul untuk visualisasi produk dan strukturnya sehingga dimungkinkan visualisasi yang interaktif untuk proses perakitannya. Sedangkan modul utama dalam @WebPlan ini adalah 3D Facilities Layout dan disain/layout stasiun kerja. Untuk tujuan ini juga sudah dibuat beberapa alat bantu yaitu model manusia 3D untuk beberapa persentil dan beberapa analisa dan checklist ergonomi. Pengembangan aplikasi @WebPlan ini untuk perhitungan waktu standar pada produksi serial merupakan suatu yang sangat diperlukan untuk menentukan waktu total yang diperlukan dalam memproduksi/merakit sebuah produk. Waktu total ini merupakan data penting dalam membuat konfigurasi stasiun kerja untuk pembuatan produk. Metoda Pengukuran waktu perakitan yang dipakai dalam hal ini adalah MTM-UAS (Universal Analysing System yang sangat cocok untuk perakitan manual. Hasil perhitungan waktu proses perakitan ini divalidasi dengan proses perakitan yang sebenarnya dan tidak menunjukkan perbedaan harga yang cukup signifikan. Beberapa kemudahan yang didapat pada metoda ini adalah MTM-UAS menggabungkan beberapa gerakan dan tidak terlalu detail dibandingkan metoda pengukuran waktu lainnya. Akan tetapi memiliki hasil yang cukup mendekati hasil yang sebenarnya. Modul aplikasi perhitungan waktu standar ini merupakan bagian yang diintergrasikan nantinya dalam perancangan tataletak dan stasiun kerja secara virtual 3D

 8. Implementation of CSR concept in manufacturing SMEs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szczanowicz Justyna

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule podejmuje się próbę zaproponowania modelu wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na podstawie badań PARP przedstawia się problem jakim jest słaba kondycja SCR w sektorze MSP. Sugeruje się podejście w którym kluczowym aspektem są poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu rozumiane jako fundamenty na których przedsiębiorstwo nadbudowuje swoją konkurencyjność. W pracy podkreśla się również inwestycję w praktyki istotne z punktu widzenia kluczowych interesariuszy celem zwiększenie efektywności działań CSR rozumianych jako podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 9. Povijesni pregled implementacije matematike i statistike u ekonomiju

  OpenAIRE

  Crnjac Milić, Dominika; Martinović, Martina

  2012-01-01

  U ovom preglednom članku dat ćemo kratki povijesni pregled implementacije matematike i matematičkih disciplina u kvantitativnu ekonomiju. Kronološki ćemo pokazati razvoj matematičkih metoda i njihovu primjenu u ekonomiji. Posebnu ćemo pozornost posvetiti ekonometrijskom razvoju.

 10. Franchising, moderní metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Ramsová, Iveta

  2011-01-01

  My work deals with the franchising as a modern method of market entry. My work is divided into two main parts. The first part is about the meaning of the word franchising and his different types and possible forms of expansion of franchising to foreing markets. I also analyze the possible advantages and disadvantages of a particular company Mistic. The second part shows the application of franchising to specific company Mistic. On this part is supplemented by advantages and disadvantages of t...

 11. Ispitivanje pogodnosti za održavanje elektronskih uređaja / Demonstration and verification of the maintainability of electronic devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Ćosović

  2003-11-01

  Full Text Available Ispitivanje pogodnosti za održavanje, u toku razvoja uređaja, sastavni je deo Programa i plana pogodnosti za održavanje. U toku ispitivanja proveravaju se kvantitativni i kvalitativni parametri pogodnosti za održavanje. Ispitivanje kvantitativnih parametara vrši se primenom određenih statističkih metoda. U radu je dat primer primene statističkih metoda za ispitivanje pogodnosti za korektivno održavanje jednog elektronskog uređaja i analizirani su rezultati ispitivanja. / The demonstration and verification of maintainability during the development of a device is an integral part of the Maintainability Plan and Programme. During the demonstration and verification, the quantitative and qualitative parameters of maintainability are checked. The demonstration and verification of the maintainability parameters are done by applying certain statistical methods. An example of applying a statistical methods for testing the maintainability of corrective maintenance of radio is given in the work and the results of the demonstration and verification are analyzed.

 12. IMPLEMENTASI METODE 5S PADA LEAN SIX SIGMA DALAM PROSES PEMBUATAN MUR BAUT VERSING (Studi Kasus di CV. Desra Teknik Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriansyah Adriansyah

  2007-01-01

  Full Text Available The objective of this research was to minimize processing time in manufacturing using 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke method. As well as quality, processing time is one of the important points to consider. Improvement had been done in every step of the process to achieve 3.4 defect per million (DPM. Although 6s had not been achieved yet, but 5S method in Lean Sigma have already improved the production process Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan penggunaan Metoda 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke dalam meminimalkan waktu proses pembuatan produk. Selain kualitas produk, waktu proses merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perbaikan dari setiap proses dilakukan agar didapat 3,4 kegagalan persejuta (DPM. Walaupun 6s belum tercapai, tapi penerapan metoda 5S dalam Lean Sigma sudah menunjukkan perbaikan pada proses yang dilakukan. Kata kunci: 5S, six sigma, lean sigma

 13. Racionalizace výroby digitálního přijímače

  OpenAIRE

  Polák, Martin

  2009-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a zvyšování kvality výroby v oblasti elektrotechnického průmyslu. Cílem bylo analyzovat výrobní proces výroby digitálního přijímače ve specifických podmínkách nadnárodní společnosti. Hlavní částí mé práce bylo vypracování FMEA analýzy a vytvoření kontrolního plánu výrobní linky. Pro optimalizaci výrobního toku byla použita metoda štíhlé výroby a pro oblast zásobování materiálem metoda KANBAN. Diplomová práce byla napsána ve spolupráci se sp...

 14. Analýza zatěžovací zkoušky piloty

  OpenAIRE

  Ponížil, Cyril

  2017-01-01

  V České republice je k posouzení pilot používána metoda podle Masopusta. Tato metoda je založena na statistickém zpracování rozsáhlého souboru dat ze zatěžovacích zkoušek pilot. Posouzení pilot je pak díky použití regresních součinitelů poměrně komplikované a málo přehledné. Zahraniční normy naopak obvykle využívají přímo stanovených hodnot mezního napětí na patě piloty a maximálního smykového napětí na plášti piloty. Postup pro stanovení únosnosti pilot se tímto značně zjednodušuje. V diplom...

 15. Co je důležitější v krajině: estetika nebo biodiverzita?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojmír Vlašín

  2014-10-01

  Full Text Available Uvažujeme-li o hodnotách jako je estetika a biodiverzita musíme především definovat, z jakého zorného úhlu chceme tyto fenomény porovnávat. Pokud se postavíme na pozice biocentrického světonázoru (A. Schweitzer, A. Ness, J. Lovelock pak je otázka uvedená v názvu příspěvku bezesmyslu. Je totiž zřejmé, že život, příroda či biodiverzita je hodnotnou sama o sobě a estetika je mimo hru. Pokud se postavíme na pozice antropocentrického světonázoru, je možné krajinu vnímat jako životní prostor pro člověka a tedy jako (1 zdroj potravy (2 zdroj „rostných“ a nerostných surovin,(3 místo pro bydlení nebo (4 místo pro rekreaci. Pak je tedy možné postavit otázku, co očekáváme od krajiny, které funkce by měla plnit především. S ohledem na odpověď je pak třeba analyzovat míru významnosti estetiky (krásy a či biodiverzity (přírodní rozmanitosti pro krajinu.

 16. Klasická versus inteligentní elektroinstalace

  OpenAIRE

  Haluza, Miroslav

  2010-01-01

  Tato práce se zabývá vývojem a historií inteligentní elektroinstalace jak v ČR tak i ve světě. V úvodních kapitolách je rozebrána problematika systémových elektroinstalací, rozdíl mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací a popsána systémová elektroinstalace jako taková (druhy, princip, výhody, nevýhody atd.). Dále navazuje detailní popis systému Inels, který bude brán jako stěžejní systém této práce a který bude využit v následujících návrzích systémové elektroinstalace, které budou def...

 17. Sisekommunikatsiooni roll on toidutööstuses kriitilise kaaluga / Kairi Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Kairi

  2015-01-01

  Toidutööstuse sisekommunikatsioonist. Selgitusi jagavad Coca-Cola HBC Eesti avalike suhete juht Nele Normak, Jako Arula ettevõttest AS A. Le Coq, AS-i Kalev kommunikatsioonijuht Rutt Roht ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp

 18. O rozděleních s těžkými chvosty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fabián, Zdeněk

  2009-01-01

  Roč. 20, č. 3 (2009), s. 13-21 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA AV ČR 1ET400300513 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : zobecněná momentová metoda * skórová funkce Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 19. Badania epidemiologiczne jako podstawa informacyjna rozpoznania chorób alergicznych układu oddechowego i skóry u dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat w rejonie grodzieńskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrei Shpakou

  2015-03-01

  Full Text Available Wstęp: Duże rozpowszechnienie, skutki medyczne i społeczne, wpływ na jakość życia oraz znaczący koszt chorób alergicznych uzasadniają liczne działania na rzecz ich profilaktyki. Nie ma wątpliwości, iż oficjalne statystyki mogą nie odpowiadać rzeczywistej częstotliwości występowania chorób alergicznych. Cel pracy: Celem pracy jest ocena częstotliwości występowania astmy i chorób alergicznych, głównych objawów alergicznych i oddechowych wśród miejskich i wiejskich dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat (w grupach wiekowych według badań ISAAC w rejonie Grodna. Materiał i metody: W badaniu kwestionariuszowym (na podstawie ankiety ISAAC wzięło udział 2187 rodziców dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat z Grodna i  jego okolic (1091 dzieci z miasta i 1096 ze wsi. Wśród nich 955 dzieci było w wieku 6–7 lat, a 1232 w wieku 13–14 lat. Wiedząc o tym, że astmę oskrzelową można podejrzewać u osób, które odczuwają duszności z towarzyszącymi świstami, uciskiem w klatce piersiowej lub kaszlem i chorobami alergicznymi (alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry, przeanalizowano częstotliwość występowania tych objawów i chorób wśród dzieci. Wyniki: Wykazano niską częstotliwość występowania astmy wśród dzieci w  standaryzowanych grupach wiekowych. Rodzice 30 dzieci (1,37% badanych potwierdzają istnienie choroby u dzieci na podstawie jej zdiagnozowania przez lekarza. Wskaźnik występowania astmy wyniósł wśród dzieci miejskich 1,74% (19 osób, a wiejskich – 1,0% (11 dzieci. Po głębszej analizie odpowiedzi ustalono, że 60 dzieci (2,74% miało w ciągu ostatnich 12 miesięcy świsty w klatce piersiowej i napady kaszlu. Częstotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa i atopowego zapalenia skóry wynosiła około 4% i 10%. Choroby te częściej spotykano u dzieci chorych na astmę. Wnioski: Ponieważ rozpoznawalność astmy u dzieci na

 20. Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  OpenAIRE

  Romana Zając

  2017-01-01

  W artykule poruszono zagadnienie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do organizacji wdrażających system zarządzania jakością zgodny ISO 9001:2015. Opisano proces analizy ryzyka oraz przedstawiono przykładowy opis metodyki oceny ryzyka.

 1. Podnikatelský záměr

  OpenAIRE

  Stolejda, Karel

  2012-01-01

  Cílem práce je definice a popis podnikatelského záměru. V prvních částech je popis zaměřen na teoretické poznatky. Je popsán rozdíl mezi podnikatelským plánem a záměrem. Jsou popsány důležité prvky a části podnikatelského záměru, jednotlivé druhy studií a fáze projektu. Důraz je kladen na analýzy projektu jako je SWOT a SLEPT analýza a analýza ekonomické efektivnosti. V praktické části práce je zpracována analýza podnikatelského záměru jako případný podklad pro rozhodnutí o realizaci nebo zam...

 2. Occupational Competence for Improving Industrial Enterprise Competitive Standards / Profesní Kompetence Pro Zlepšení Konkurenčních Standardů Průmyslového Podniku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krčmarská Lucie

  2013-09-01

  Full Text Available Úspěchy firem jsou většinou poměřovány jejich dosaženými výsledky. Za základ těchto úspěchů lze považovat úroveň kompetencí lidí, kteří pro firmu pracují. Kompetence lidí chápeme jako souhrn dosahovaného výkonu a přinášeného potenciálu. Jestliže chybí jedno, pak chybí i kompetence jako celek. Problémy, které vznikají ve firmách můžete tedy převést na chybějící nebo nedostačující kompetence a je tedy nutné doplnit to, co v oblasti kompetencí chybí. Uvědomí-li si firma význam kompetencí lidí ve vztahu k úspěchům nebo neúspěchům a zaměří-li se na jejich rozvoj, odstraňuje tím příčiny vznikajících problémů, ne jen jejich viditelné problémy. Článek je zaměřen na posouzení kompetencí a kompetenčních modelů jako významného nástroje v oblasti řízení lidských zdrojů.

 3. Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Zając

  2017-09-01

  Full Text Available W artykule poruszono zagadnienie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do organizacji wdrażających system zarządzania jakością zgodny ISO 9001:2015. Opisano proces analizy ryzyka oraz przedstawiono przykładowy opis metodyki oceny ryzyka.

 4. Wędrująca idea tolerancji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Burszta

  2014-11-01

  Artykuł przedstawia kilka najważniejszych epizodów wędrówki tolerancji-jako-idei w historii kultury europejskiej – począwszy od Imperium Osmańskiego, a skończywszy na dzisiejszych sporach o status tolerancji w demokracjach liberalnych.

 5. SISTEM PENYUSUNAN KEPEGAWAIAN PADA MANAJEMEN CALL CENTER DENGAN MULTI-CLASS PELANGGAN DAN MULTI-POOL SERVER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aidy Ilmy

  2005-07-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\\:*{behavior:url(#ieooui } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Penelitian ini mempertimbangkan suatu model call center dari pengarahan berbasis ketrampilan. Model ini merupakan server yang bersifat homogen dan heterogen dengan sejumlah aliran masuk dan sejumlah kelompok agen, dengan tingkat kedatangan seketika yang diperbolehkan bersifat tergantung dengan waktu (time-dependent dan bersifat stokastik. Pelanggan yang tidak sabar menunggu untuk dilayani agen kemungkinan akan meninggalkan antrian dan terdapat biaya hukuman yang berhubungan dengan penundaan tersebut. Metoda penyusunan kepegawaian yang diajukan mengoptimalkan perimbangan antara biaya personel dan hukuman penundaan dengan melakukan pengembangan dan penjelasan suatu metoda praktis untuk mengukur jumlah kelompok agen. Dengan menggunakan suatu model stokastik fluida, metoda ini mereduksi permasalahan dalam penyusunan kepegawaian ke bentuk newsvendor problem, yang dapat dipecahkan secara numerik melalui suatu kombinasi linear programming dan simulasi Monte Carlo. Hasil penelitian dan analisa yang diperoleh, dimana dalam semua kasus untuk ukuran kelompok yang diperoleh dari hasil simulasi hampir mendekati optimal dengan hasil dari metode pendekatan yang diusulkan, sekitar 2%-3%..   Kata

 6. Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

  Science.gov (United States)

  Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami

  2013-06-01

  Slope stability analysis is one of the most important factors in designing open pit mines. Therefore an optimal slope design that supports both aspects of economy and safety is very significant. There are many different methods in slope stability analysis including empirical, limit equilibrium, block theory, numerical, and probabilistic methods. In this study, to analyze the overall slope stability of southern wall of Chadormalu iron open pit mine three numerical, limit equilibrium and probabilistic methods have been used. Software and methods that is used for analytical investigation in this study are FLAC software for numerical analysis, SLIDE software and circuit failure chart for limit equilibrium analysis and qualitative fault tree and semi-quantitative risk matrix for probabilistic analysis. The results of all above mentioned methods, was a circular failure occurrence in Metasomatite rock zone between 1405 to 1525 m levels. The main factors of failure occurrence in this range were heavily jointing and existing of faults. Safety factors resulted from numerical method; Circular chart method and SLIDE software are 1.16, 1.25 and 1.27 respectively. Regarding instability and safety factors in Metasomatite rock zone, in order to stabilize the given zone, some considerations such as bench angle and height reduction should be planned. In results of risk matrix method this zone was mentioned too as a high risk zone that numerical and limit equilibrium methods confirmed this. Badanie stabilności wyrobiska pochyłego jest jednym z najważniejszych czynników uwzględnianych przy projektowaniu kopalni odkrywkowych. Optymalne zaprojektowanie wyrobiska pochyłego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne. Istnieje wiele metod badania stabilności wyrobiska pochyłego, między innymi metody empiryczne, metoda równowagi granicznej, teoria bloków oraz metody numeryczne i probabilistyczne. W pracy tej omówiono zastosowanie

 7. PEMANFAATAN LIMBAH PEPAYA (Carica papaya L DAN TOMAT (Solanum lycopersicum L UNTUK MEMPERCEPAT PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aji Baharudin

  2017-04-01

  Full Text Available Salah satu penanganan sampah organik adalah memaanfaatkannya menjadi bahan baku kom-pos. Dalam penelitian ini, untuk mempercepat waktu pengomposan,digunakan limbah pepaya dan limbah tomat sebagai inokulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis inokulan yang lebih efektif di antara dua jenis limbah buah tersebut, melalui eksperimen yang mengguna-kan rancangan post test only group. Obyek penelitian adalah sampah organik yang berasal dari halaman Asrama I Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebanyak 60 kg yang diperoleh dengan me-toda integrated sampling, sedangkan sampah limbah pepaya dan tomat sebanyak 2 kg yang di-peroleh dari Pasar Serangan, diambil dengan metoda purposive sampling. Berdasarkan indika-tor kompos matang, dari lima kali ulangan, rata-rata waktu terbentuknya kompos pada kelompok perlakuan dengan inokulan limbah pepaya adalah selama 32,3 hari dan inokulan limbah tomat selama 31,7 hari. Hasil uji statistik dengan t-test bebas memperoleh nilai p < 0,001 yang berarti bahwa perbedaan lama waktu pengomposan antara kedua inokulan tersebut memang bermak-na. Dapat disimpulkan bahwa limbah tomat lebih efektif dan cepat dibandingkan dengan limbah pepaya dalam mempercepat proses pengomposan.

 8. Teknologi Hijau Warisan Nenek Moyang di Tanah Parahyangan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Handajani Asriningpuri

  2015-08-01

  Full Text Available Masyarakat tradisional umumnya tidak berkebutuhan majemuk; sederhana; bersahaja; dan menerima keberadaan alam sebagai sahabat, bahkan merupakan bagian kehidupannya. Keadaan ini terjadi di Kampung Naga, Garut, Tanah Parahyangan sebagai suatu kearifan lokal. Dari sudut pandang arsitektur, hal tersebut menginspirasi konsep perancangan. Penelitian ini, membuktikan dari sudut pandang ilmu lingkungan dan arsitektur tentang adanya kaitan kearifan lokal dengan teknologi hijau yang menerapkan “green concept”(ZEB – Zero Energy Building dan 3R – Reuse, Reduce, Recycle. Metoda yang dilakukan adalah metoda diskriptif kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder hasil observasi lapangan dan literatur. Kemudian dikaji melalui teori Aarsitektur dan pendekatan Teknologi Hijau, dan dibuktikan melalui Greenship Home Assestment (ketentuan GBCI – Green Building Council Indonesia Hasil kajian dan temuan pemahaman kearifan lokal, akan menginspirasi, membangkitkan semangat hijau, dan menambah wawasan bagiperancang bangunan. Bagi para regulator (pemerintah daerah kearifan lokal harus di pertahankan dan dapat menyadarkan penduduk kampung Naga untuk tetap berkehidupan sesuai ketentuan yang di yakini. Kata Kunci : Green Concept, Kampung Naga, Kearifan lokal, Teknologi Arsitektur

 9. „Rejs" jako gatunek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Hendrykowski

  2007-06-01

  Full Text Available Marek Piwowski's film „Rejs" (The Cruise made in 1969 and the premiere of which was on 10 October 1970 at „Bajka" cinema in Warsaw, rightly (deserves to be one of the most popular Polish films of all time. This study attempts to offer a more complete characterisation of the feature of the genre of this unusual work of film art. It is commonly thought that „Rejs" is a comedy. Against the background of the model of comedy of the 60s of the 20th century, however, it is a comedy of a very special kind. The author does not doubt the comedic character of Piwowski's film, but points to different possible from those used until now ways of interpreting this film (a holiday comedy, anti-production film, social satire, pamphlet, psychodrama, sociodrama, starting from the assumption that the genre instruction written into this work contains a much richer repertoire of possible interpretations.

 10. Heavy metal jako subkultura

  OpenAIRE

  KOUTNÁ, Daniela

  2016-01-01

  This bachelor thesis deals with heavy metal subculture. Its aim is to introduce the most important branches and to show broadness of heavy metal. This bachelor thesis describes development and history, briefly shows Czech heavy metal history alongside with the biggest and most popular Czech heavy metal festivals. It shows the most dressing concerns of society against this style.

 11. Sanatorium jako dech doby

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hnídková, Vendula

  2010-01-01

  Roč. 89, č. 11 (2010), s. 718-720 ISSN 0042-4544 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : architecture of the 20th century * Alvar Aalto Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 12. Perancangan Kendali Pid Dengan Matlab

  OpenAIRE

  Sukamta, Sri

  2010-01-01

  Perancangan PID Controller selama ini menggunakan metoda trial and error dengan perhitungan yangmemakan waktu lama. MatLab yang dilengkapi Control Toolbox, membantu perancang untuk melihatrespon berbagai kombinasi konstanta dengan variasi input yang berbeda. Penggunaan MatLab ini sangatmembantu perancang dalam menentukan kombinasi di antara P, I, dan D Controller untuk menghasilkansistem pengaturan yang baik dan sederhana.

 13. Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan

  2011-01-01

  Roč. 22, č. 1 (2011), s. 13-19 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : robustní metody * vícerozměrná statistika * genetický výzkum * metoda MWCD * sekvence Subject RIV: BB - Applied Statistics , Operational Research

 14. Rodinný dům s ateliérem, Roztoky u Prahy

  OpenAIRE

  Degr, Luboš

  2013-01-01

  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ateliérem v Roztokách u Prahy. Objekt se dělí na dvě části. První - obytná část je dvoupodlažní a je izolována od komunikace druhou částí. Druhá část je jednopodlažní s otevřeným pracovním prostorem, oddělenou kanceláří a zasedací místností. Objekt je navržen jako zděný z broušených cihelných bloků s keramickou stropní konstrukcí. Střecha objektu je plochá a na jednopodlažní části domu slouží zároveň jako terasa. Stavební pozemek ...

 15. Použití OpenCl v AVG na platformě Windows

  OpenAIRE

  Bajcar, Martin

  2012-01-01

  Tato práce se zabývá praktickým využitím technologie OpenCL ve společnosti AVG. AVG vidí OpenCL jako jednu z možností, jak ulehčit zátěž procesoru a případně urychlit výpočet některých algoritmů. Velká část práce se zabývá optimalizacemi pro grafické karty AMD a NVIDIA, jakožto současné nejrozšířenější karty. Praktická část popisuje paralelizaci dvou algoritmů dodaných AVG, jejich analýzu z pohledu OpenCL a implementaci. Následně jsou popsány a odůvodněny dosažené výsledky a jsou popsány podm...

 16. Studium tepelných vlastností materiálů akumulujících teplo na bázi fázové přeměny

  OpenAIRE

  Valentová, Kateřina

  2016-01-01

  Diplomová práce se zabývá studiem tepelných vlastností materiálů akumulující teplo na bázi fázové přeměny. Cílem této práce bylo proměřit tepelné vlastnosti materiálů využívající k akumulaci tepla fázovou přeměnu, a to především komerčního materiálu od firmy Phase Change Material Products Ltd pod názvem PlusICE A118. Takové materiály se označují jako PCM (z angl. Phase Change Material) a využívají se například jako tepelné akumulátory (izolanty) ve stavebnictví. Nejprve byly popsány fázové př...

 17. Zasoby bibliotek francuskich – organizacja, zarządzanie, potencjał ludzki, nowe media

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stachnik Maria

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi próbę prezentacji francuskich bibliotek w kontekście usytuowania ich w strukturach państwa, a także pokazania prawnych i finansowych determinantów ich działalności. Przedstawia zasoby ludzkie czyli bibliotekarzy, ich ścieżkę edukacyjną, sposoby zdobywania wiedzy i kwalifikacji, jakie muszą posiadać, aby pracować w różnych typach bibliotek we Francji. Omówiono także nowe sposoby dzielenia się wiedzą poprzez nowoczesne technologie informatyczne i informacyjno-komunikacyjne. Z tej perspektywy biblioteki (postrzegane jako miejsca gromadzenia, zdobywania i udostępniania wiedzy zaprezentowano jako instytucje otwierające nowe możliwości przed pracownikami oraz użytkownikami, które dzięki nowym mediom, ich właściwościom, mogą być łatwo przez wszystkich wykorzystywane do szeroko rozumianej komunikacji bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.

 18. PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODA PERFORMANCE PRISM

  OpenAIRE

  Handayani, Naniek Utami; Santoso, Haryo; Rochmawati, Siti

  2009-01-01

  XYZ company is a printing and publishing company, especially for lesson and education books with more than 50 branch offices in Indonesia. As a profit oriented organization, so far performance measures of this company only based on financial aspect. Whereas, non financial aspect and stakeholder wants and needs ignored and didn’t get enough attention. So, it is difficult to know overall company performance exactly. Therefore, required new performance measurement system that can describe compan...

 19. Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika

  OpenAIRE

  Zoran Novaković

  2007-01-01

  Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti, ili smanjivanja vremena ekspozicije zaposlenog određenim faktorima rizika u sredinama gde je ustanovljena njihova prisutnost. U mnogim slučajevima raspoloživi podaci o prethodnim štetnim događajima su nepotpuni ili nisu dovoljno statistički relevantni...

 20. Metoda komponentního odepisování

  OpenAIRE

  IMBER, Jakub

  2016-01-01

  The topic of this thesis is the issue of component depreciation, which is a relatively new method of accounting depreciation. The theoretical part describes the methods of depreciation, the component depreciation method analyzed in detail and the definition of particular basic concepts in the depreciation policy. The theoretical part focuses on the issue of dismantling the component depreciation for easy understanding of the advantages and disadvantages of this method. The practical part is f...

 1. SIKAP DAN PERILAKU BIDAN TERHADAP PELAYANAN METODA KONTRASEPSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soemartono Soemartono

  2012-11-01

  Full Text Available The role of midwives in implementing Family Planning programs is important, but on the other hand, there is an issue that the midwife has a tendency much prefer to use short-term contraceptive methods in providing Family Planning services such as oral pill and injection. The problem is, it is true that the attitude and practices of midwives in providing Family Planning services much prefer to use short-term contraceptive methods. For answering the problem, a study on attitudes and practices of midwives in providing Family Planning services has been undertaken. The facts showed that the midwife's attitudes toward long-term contraceptive methods was good, but they preferred to use short term contraceptive method. Factors influencing this conditions were availability and accessibility (including cost of services as well as experiences of midwives including training and education. The other findings showed the background characteristics of midwives had influence on their attitudes and practices in providing Family Planning services, such as working places (health center, health post and hospital, training experience, age and working experience. In general, midwives agree and support the government policy on encouragement of the use of long term contraceptive method in providing Family Planning services and they are expecting that training method on contraceptive service should be standardized in order to improve skill and knowledge.   Keywords: attitute, behavior contraception 

 2. The Research into the Quality of Rock Surfaces Obtained by Abrasive Water Jet Cutting

  Science.gov (United States)

  Młynarczuk, Mariusz; Skiba, Marta; Sitek, Libor; Hlaváček, Petr; Kožušníková, Alena

  2014-12-01

  In recent years, water jet cutting technology has been being used more and more often, in various domains of human activity. Its numerous applications include cutting different materials - among them, rock materials. The present paper discusses the results of the research that aimed at determining - in a quantitative manner - the way in which the water jet cutting parameters (such as the traverse speed of the head, and the distance between the high-pressure inlet of the water jet and the cut material) influence the quality of the processed surface. Additionally, the impact of these parameters on the surface of various materials was investigated. The materials used were three granites differing with respect to the size of grains. In the course of the research, the standard parameters defined by the ISO norms were analyzed. It was also proposed that variograms be used to analyze the quality of the cut surface. Technologia cięcia strumieniem wodnym staje się w ostatnich latach coraz intensywniej wykorzystywana w różnych dziedzinach działalności człowieka. Jest ona wykorzystywana do obróbki różnorodnych materiałów, również materiałów skalnych. W ramach badań analizowano trzy granity różniące się m.in. wielkościami ziarn, które były przecinane przy różnych prędkościach przesuwu głowicy z wlotem strumienia wodnego. Analizowano standardowe parametry zdefiniowane w normach ISO jak również zaproponowano wykorzystanie wariogramów do analizy jakości wyciętej powierzchni. W pracy opisano w sposób ilościowy zmiany jakości powierzchni skał ciętych strumieniem wodnym ze ścierniwem w zależności od prędkości przesuwu głowicy, jak również w zależności od odległości przecinanego fragmentu powierzchni od wlotu strumienia wodnego do materiału. Wyniki uzyskane w pomiarach wskazują też na wpływ wielkości uziarnienia skały na jakość otrzymanej powierzchni. Jest to szczególnie widoczne dla najmniej optymalnych parametrów ci

 3. Resumé diskuse

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubínová, Marie; Praks, Vítězslav

  2005-01-01

  Roč. 53, č. 5 (2005), s. 683-687 ISSN 0009-0468. [Literatura jako text mezi texty. Praha, 8. 6. 2004] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA405/03/0416 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : semiotics Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 4. Literární text mezi jinými druhy komunikátů: směry a křižovatky semiózy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubínová, Marie

  2005-01-01

  Roč. 53, č. 5 (2005), s. 663-674 ISSN 0009-0468. [Literatura jako text mezi texty. Praha, 8. 6. 2004] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA405/03/0416 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : semiotics Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 5. Rola mediów i innych agend socjalizacji jako źródła wiedzy młodzieży o seksualności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Woźniak

  2017-12-01

  Full Text Available The media and other agents of socialization as youths’ sources of knowledge about sexuality The discourse on sexual education expresses great diversity of norms, beliefs, and attitudes towards sex and is dominated by the voices of adults who belong to the political and symbolic elites (i.e., politicians, teachers, clergy. Thus, the opinions of young people, which often reflect authentic personal and generational needs, are too often ignored. What is more, research shows that parents often seem to avoid discussions regarding sexuality with their children, ceding the responsibility to educate young people on the school. However, evaluations of how "introduction to family life" curriculum is implemented suggest that it is often conducted on an unsatisfactory level. Consequently, young people are forced to acquire and verify information about sexuality on their own. Based on individual in‑depth interviews this analysis refers to chosen sources from which young people obtain knowledge about sexuality. The article focuses on one of such sources: the media (including the Internet. It aims also to discuss young people's ambivalence towards self-acquired knowledge about sexuality.   Rola mediów i innych agend socjalizacji jako źródła wiedzy młodzieży o seksualności Dyskusja dotycząca edukacji seksualnej wyraża olbrzymią różnorodność norm, wierzeń oraz postaw wobec seksu i zdominowana jest przez głosy osób dorosłych należących do elit politycznych i symbolicznych (np. polityków, nauczycieli, duchownych. Opinie młodych ludzi, które nierzadko są odzwierciedleniem ich osobistych i pokoleniowych potrzeb, są natomiast nader często ignorowane. Co więcej, badania pokazują, że rodzice raczej unikają rozmów ze swoimi dziećmi na temat szeroko pojętej seksualności, cedując pośrednio obowiązek edukowania młodych ludzi w tym zakresie na szkołę. Ewaluacje realizacji „wychowania do życia w rodzinie” sugerują jednak,

 6. B + B BARCELONA

  OpenAIRE

  Zatloukal, Štěpán

  2010-01-01

  řeším školu jako posloupnost objemů podél ulice spojené společným komunikačním prostorem I propose a school as a sequence of volumes that go along the street while joined with a common communication place C

 7. Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Recurrent Dengan Metode Pembelajaran Gradient Descent Adaptive Learning Rate Untuk Pendugaan Curah Hujan

  OpenAIRE

  Salman, Afan Galih

  2011-01-01

  Penggunaan teknologi di bidang Artificial Intellegence khususnya teknologi Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dalampendugaan curah hujan dapat dilakukan dengan metoda pendekatan pembelajaran. Berdasarkan kemampuanbelajar yang dimilikinya, maka JST dapat dilatih untuk mempelajari dan menganalisa pola data masa lalu danberusaha mencari suatu formula atau fungsi yang akan menghubungkan pola data masa lalu dengan keluaranyang diinginkan pada saat ini. Keakuratan hasil prediksi JST diukur berdasarkan ko...

 8. Olympijské hry jako kulturní událost The Olympic Games as a cultural event

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvezdan Savić

  2007-02-01

  Full Text Available Olympijské hry se staly událostí zahrnující mnoho sportů, která zaměstnává nejen sportovce z různých zemí, ale také milióny diváků z celého světa. Z hlediska veřejného zájmu tedy převyšují jakoukoliv jinou sportovní nebo kulturní událost. Z iniciativy několika málo zemí a malého počtu sportovců se vyvinul historický fenomén dnešní civilizace, odehrávající se na určeném místě, s vlastními soutěžícími, nabídkou a pravidly. Olympijské hry vyjadřují ideologii různých národů na jediném místě, ideologii náboženství, zvyků, tradic, jazyků nebo obecně kultur. Probíhá při nich masová komunikace mezi soutěžícími a zbytkem celého světa. Sociální, vědecký, sportovně-technický a politický vývoj otevřel sportu jako sociálně-kulturnímu jevu široké obzory a sport se stal obecně prospěšným. Olympijských her se dnes účastní více než sto devadesát zemí. Sportovci a rozhodčí pocházejí z různých sociálních prostředí, což bylo v době, ve které hry vznikly, něco nepředstavitelného. Přesto je sociální komunikace mezi mladými lidmi celého světa v rámci této grandiózní události významným prvkem dnešních olympijských her. Můžeme při nich sledovat mistrovské sportovní výkony i setkávání mladých lidí bez ohledu na ideologii, rasu a náboženství. Právě to činí hry mimořádně krásnými a významnými. Autoři výzkumu se snažili podat podrobnější vysvětlení důležitých kulturních aspektů olympijských her a ukázat jejich sociální kontext. The Olympic Games have become a multi sport event, which entertains not only athletes from different countries, but a world wide audience numbering millions. They therefore exceed any other sports or cultural event when it comes to matters of public interest. Deriving from the initiative of a few countries and a small number of athletes, a historically significant phenomenon

 9. Najważniejsze zmiany wprowadzone w normie ISO 9001:2015.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Zając

  2016-12-01

  Full Text Available Najistotniejsza norma z obszaru systemu zarządzania jakością w 2015 roku została znowelizowana. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wybranych wymagań nowego wydania normy ISO 9001 i informacji o ich wpływie na zarządzanie organizacją.

 10. PENGHEMATAN ENERGI PADA MENARA DISTILASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arief Budiman

  2012-02-01

  Full Text Available Distilasi merupakan salah satu unit operasi yang banyak digunakan dalam industri, tetapi dikenal boros energi, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi energi agar terjadi penurunan beaya produksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan heat integrated distillation column (HIDIC, yang merupakan aplikasi dari heat pump. Dari sisi analisis thermodinamika, penulis telah mengembangkan metoda grafis berdasarkan hukum thermodinamika satu & dua dengan material-utilization diagram (MUD. Metoda ini mempunyai peran penting untuk proses sintesa dan pengembangan proses distilasi yang efisien. Dengan analisis ini akan diperoleh informasi tentang thermodynamic efficiency, lokasi dengan efisiensi energi rendah sehingga dapat dilakukan targeting untuk penghematan energi. Kelebihan dari MUD adalah tersedianya informasi konsentrasi komponen ringan & komponen berat di setiap plate dan karakteristik exergy, yang berupa; exergy loss yang disebabkan oleh baik mixing pada fase cair & fase gas, evaporation dari komponen ringan maupun condensation dari komponen berat.  Tulisan ini akan membahas tentang HIDiC, meliputi pengaruh kenaikan tekanan rectifying section pada HIDiC terhadap kemurnian hasil, kebutuhan panas  dan exergy loss. Pada operasi HIDiC dengan energy level kondenser lebih besar dari pada energi level reboiler akan bisa dihemat sekitar 75% kebutuhan panas pada reboiler.

 11. Calorimetric dosimetry of reactor radiation; Kalorimetriska dozimetrija reaktorskog zracenja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radak, B; Markovic, V; Draganic, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Odeljenje za radijacionu hemiju, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  Calorimetric dosimetry of reactor radiation is relatively new reactor dosimetry method and the number of relevant papers is rather small. Some difficulties in applying standard methods (chemical dosemeters, ionization chambers) exist because of the complexity of radiation. In general application of calorimetric dosemeters for measuring absorbed doses is most precise. In addition to adequate choice of calorimetric bodies there is a possibility of determining the yields of each component of the radiation mixture in the total absorbed dose. This paper contains a short review of the basic calorimetry methods and some results of measurements at the RA reactor in Vinca performed by isothermal calorimeter. Kalorimetrijska dozimetrija reaktorskog zracenja je relativno nova metoda dozimetrije reaktora i broj do sada objavljenih radova je vrlo skroman. S obzirom na slozenu prirodu zracenja postoje neke teskoce pri radu sa standardnim metodama (hemijski dozimetri, jonizacione komere). U principu, upotreba kalorimetra za merenje apsorbovanih doza je najegzaktnija. Osim toga, uz pogodni izbor kalorimetrijskih tela postoji mogucnost za odredjivanje doprinosa pojedinih komponenti smese zracenja u totalnoj apsorbovanoj dozi. U tekstu je dat kratak pregled osnovnih metoda kalorimetrije i neki rezultati merenja sa izotermskim kalorimetrom na reaktoru RA u Vinci.

 12. Morfologie dětské nohy Child's foot morphology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Riegerová

  2005-02-01

  Full Text Available Studie vypovídá o morfologii nohy jako bazálním článku podpůrně-pohybového systému, jehož stav a funkce ovlivňuje vyšší etáže a psychiku člověka. Morfologie nohy byla sledována u 263 chlapců a 248 dívek předškolního a mladšího školního věku. Děti byly považovány za asymptomaticky zdravé, byly rozděleny dle pohlaví a dle věku. Otisky nohou byly sejmuty plantografickou metodou jako statický plantogram a zpracovány softwarem "Noha". Stav podélné nožní klenby odpovídal vývojové fázi, jevil se jako uspokojivý, v nejvyšší frekvenci byla determinována normální noha II. stupně. Výskyt ploché a vysoké nohy neznamenal zásadní problém u těchto věkových kategorií. Ve vysoké četnosti se u obou pohlaví a ve všech věkových kategoriích vyskytovaly deformace palce a malíku, které řadíme k deformacím předonoží. Průměrné hodnoty úhlu palce ve smyslu varozity i valgozity a průměrné hodnoty úhlu malíku se jevily jako relativně vysoké. U chlapců dosahovaly hodnoty úhlu valgózního rozmezí, 2,6–7,9°, u dívek 4,3–8,1°. Průměrné hodnoty varózního vyosení byly vyšší. Úhel malíku se pohyboval u chlapců v rozmezí hodnot 15,4° až 20,4°, u dívek 14,4° až 18,6°. Maximální hodnoty vyosení byly překvapující. V nejvyšší frekvenci se vyskytoval typ egyptské nohy, který se jeví z hlediska rozložení vertikální síly jako nejoptimálnější. Široká noha, jako méně optimální typ, se téměř nevyskytovala. Hodnocení podélné nožní klenby odpovídalo jednotlivým fázím ontogeneze. Stav se jevil jako relativně uspokojivý. Analýza morfologických parametrů předonoží prokázala vysoký frekvenční výskyt deformací laterálního a mediálního paprsku. The study describes the foot morphology as a basal element of supporting-movement system. Foot morphology was observed in 263 boys and 248 girls of pre-school and primary school age

 13. Pielęgnacja i usprawnianie osób z paraplegią i tetraplegią = Care and improvement of people with paraplegią and tetraplegią

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Pietkun

  2016-08-01

  4 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku   Abstrakt   Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego stanowią problem leczniczy z uwagi na występujące po najczęściej wypadku poważne zaburzenia funkcji całego organizmu. Według danych statystycznych zjawisko występowania urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet oraz osób młodych między 16 a 30 rokiem życia. Analizując dane ponad połowa urazów powstaje podczas wypadków komunikacyjnych, następnie upadków z wysokości, urazów sportowych ale również jest wynikiem nieleczonej osteoporozy bądź nowotworów. Uraz najczęściej obejmuje odcinek szyjny rdzenia oraz rdzenia na pograniczu piersiowo-lędźwiowym. Późne następstwa urazów rdzenia kręgowego można przedstawić również jako zmiany w obrębie jakości życia. Na szeroko rozumianą jakość życia składają się: warunki mieszkaniowe, stan cywilny i rodzinny, sytuacja finansowa, kształcenie, zarobkowanie, uprawianie sportu i podejmowanie innych form rekreacji. Celem pracy jest przedstawienie jakości życia pacjenta po urazie kręgosłupa jak również elementów profilaktyki i rehabilitacji, możliwości powrotu pacjentów do aktywności życiowej sprzed urazu, jaki jest czas powrotu, jak na jakość życia wpływa wiedza o chorobie.   Słowa kluczowe: uraz kręgosłupa, powikłania, pielęgnacja chorego, rehabilitacja.   Summary   Injuries to the spinal column and spinal cord are a medical problem due to the most frequently occurring case of severe disorders of the body. According to statistics the phenomenon of spinal injuries and spinal cord injury affects more men than women, and young people between 16 and 30 years old. Analyzing data on more than half of the injuries produced during traffic accidents, followed by falls from a height, sports injuries but also is the result of untreated osteoporosis or cancer. The injury usually involves the cervical core and the core on the border of the

 14. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 15. Analisis Pengaruh Konsentrasi Gas LPG Menggunakan Sensor TGS 2610 Berbasis Mikrokontroler AVR ATMega8535

  OpenAIRE

  Nurhalimah

  2011-01-01

  Telah dilakukan analisis kuantitatif gas dalam LPG. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur konsentrasi gas LPG terhadap sensor. Metoda yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas LPG yaitu sensor gas semikonduktor jenis TGS 2610 keluaran Figaro yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas. Sementara yang menjadi pusat pengendalian dari seluruh alat yang dirancang digunakan mikrokontroler AVR ATMega8535. Selain itu sistem yang dirancang dilengkapi LCD sebagai tampilan nilai konsentrasi ga...

 16. Analisis Algoritma Pergantian Cache Pada Proxy Web Server Internet Dengan Simulasi

  OpenAIRE

  Nurwarsito, Heru

  2007-01-01

  Pertumbuhan jumlah client internet dari waktu ke waktu terus bertambah, maka respon akses internet menjadi semakin lambat. Untuk membantu kecepatan akses tersebut maka diperlukan cache pada Proxy Server. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performansi Proxy Server pada Jaringan Internet terhadap penggunaan algoritma pergantian cache-nya.Analisis Algoritma Pergantian Cache Pada Proxy Server didesain dengan metoda pemodelan simulasi jaringan internet yang terdiri dari Web server, Proxy ...

 17. Prosody Optimisation of a Czech Language Synthesizer

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tučková, J.; Šebesta, Václav

  2008-01-01

  Roč. 18, č. 4 (2008), s. 291-308 ISSN 1210-0552 R&D Projects: GA ČR GA102/05/0278 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : neuronové sítě * syntéza řeči * modelování prosodie * metoda GUHA * klestění Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science Impact factor: 0.395, year: 2008

 18. Hubungan Asupan Zat Gizi dan Indeks Masa Tubuh dengan Hiperlipidemia pada Murid SLTP yang Obesitas di Yogyakarta

  OpenAIRE

  Siti Nurul Hidayati; Hamam Hadi; W. Lestariana

  2016-01-01

  Latar belakang. Obesitas pada anak dan remaja meningkatkan risiko penyakit degeneratif dan kardiovaskular. Namun belum jelas apakah remaja yang obesitas berisiko mengalami hiperlipidemia Tujuan. Menilai hubungan antara indeks masa tubuh (IMT), asupan karbohidrat dan lemak dengan hiperlipidemia pada murid SLTP yang obesitas. Metoda. Penelitian cross sectional di Yogyakarta. Sampel 109 murid SLTP dengan IMT = persentile-95 kurve IMT dari NCHS-CDC, dipilih secara acak dari muri...

 19. PERBANDINGAN QUANTUM CLUSTERING DAN SUPPORT VECTOR CLUSTERING UNTUK DATA MICROARRAY EXPRESSION YEAST CELL DALAM RUANG SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (SVD)

  OpenAIRE

  ., Riwinoto

  2013-01-01

  Sekarang ini, metode clustering telah diimplementasikan dalam riset DNA. Data dari DNA didapat melalui teknik microarray. Dengan menggunakan metode teknik SVD, dimensi data dikurangi sehingga mempermudah proses komputasi. Dalam paper ini, ditampilkan hasil clustering tanpa pengarahan terhadap gen-gen dari data bakteri ragi dengan menggunakan metode quantum clustering. Sebagai pembanding, dilakukan juga clustering menggunakan metoda Support Vector Clustering. Selain itu juga ditampilkan data h...

 20. Detekce malware na počítačové síti

  OpenAIRE

  Šolar, Tomáš

  2008-01-01

  V současné době se stal firewall již nedostatečným prostředkem pro ochranu počítačových sítí. Kvůli stále se zvyšujícím hrozbám pocházejícím z internetu třeba v podobě malwaru či útoků hackerů se vyvinuly systémy detekce (IDS) a prevence (IPS) narušení. Tyto systémy fungují jako další stupeň zabezpečení počítačových sítí, přičemž IDS systémy mají jako hlavní funkčnost především detekci, kdežto IPS systémy jsou schopné i na napadení zareagovat. Cílem této práce je provádět detekci na modelovém...

 1. Obrazowania niskopułapowe w badaniach krajobrazu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan Jankowicz

  2015-06-01

  Full Text Available Bezpieczeństwo technologii (lotów fotogrametrycznych, podniesienie ich jakości oraz obniżenie nakładów pracy i kosztów, również dotyczących późniejszych opracowań i aktualizacji, będących ich rezultatem – to problemy zawsze aktualne. Możliwość zastosowania w modelowaniu 3D dla analiz przestrzennych obrazów terenu z lotów na niskich pułapach, kilkadziesiąt metrów nad terenem, bezzałogowych, małych platform lotniczych (BŚL, wyposażonych w niewielkie kamery cyfrowe wydaje się godna uwagi. W niniejszej pracy przedstawiono próbę zastosowania do modelowania 3D terenu obrazów definiowanych jako niskopułapowe, czyli obrazów rejestrowanych z bezzałogowych środków (platform lotniczych (BŚL z niskich pułapów lotniczych, tj. wysokości lotu nie przekraczającej 100 metrów nad średnim poziomem obrazowanego terenu.

 2. Conditions For The Development Of Polish Agriculture In The Context Of Globalization And European Integration / Uwarunkowania Rozwoju Polskiego Rolnictwa W Warunkach Globalizacji I Integracji Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dworak Edyta

  2015-06-01

  Full Text Available Współczesne badania nad świadczeniami (usługami ekosystemów (środowiska potwierdzają rangę i znaczenie środowiska przyrodniczego i jego zasobów dla kształtowania dobrobytu człowieka. Szczególnie mocno akcentują ochronę żywych zasobów przyrody dla zachowania bioróżnorodności, która jest niezbędna dla utrzymania podstawowych procesów ekologicznych oraz zapewnienie trwałości użytkowania tychże zasobów. W efekcie ochrona bioróżnorodności to nie tylko problem przyrodniczy, ale również problem ekonomiczny i społeczny, dobrobytu i jakości życia. Zatem różnorodność biologiczna jest niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego zachowania ciągłości procesów przyrodniczych, warunków i jakości życia oraz potencjału gospodarczego.

 3. Uji Efektifitas Beberapa Konsentrasi Larutan Daun Kirinyuh (Choromolaena odorata (L. King & Robinson Terhadap Ulat Tritip (Plutella xylostella L Pada Tanaman Kubis (Brassica oleraceae var. capitata Di Laboratorium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Firdaus Firdaus

  2016-12-01

  Full Text Available Ulat tritip, Plutella xylostella, merupakan hama cosmopolitan yang memiliki kecendrungan tinggi untuk resisten terhadap insektisida konvensional.  Oleh karenanya perlu terus dikaji bahan alternative yang berpotensi insektisidal untuk hama ini.  Kirinyuh, Chromolaena odorata, merupakan gulma invasive yang memiliki kandungan senyawa dengan  potensi insektisidal.   Penelitian ini  telah dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Jalan Kaharudin Nasution, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru KM 11; dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi filtrate daun kirinyuh dengan dua cara aplikasi (metoda tetes/topical dan metoda celup daun/pakan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap ( RAL faktorial, dimana faktor pertama adalah berbagai tingkat konsentrasi larutan daun kirinyuh ( D terdiri dari 5 taraf perlakuan yaitu : kontrol, 150 gr/liter air, 300 gr/liter air, 450 gr/liter air dan 600 gr/liter air dan faktor kedua adalah cara aplikasi ( A yang terdiri dari 2 taraf perlakuan dimana  cara pertama yaitu larutan yang ditetesi secara topikal ketubuh larva dan bahan makan larva yang dicelupkan kedalam larutan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah : persentase mortalitas larva Plutella xylostella, persentase larva menjadi pupa, persentase pupa menjadi imago dan dampak perlakuan terhadap progeni.Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian berbagai tingkat konsentrasi filtrat kirinyuh dan cara aplikasi larutan daun kirinyuh secara interaksi berpengaruh secara nyata terhadap parameter pengamatan persentase mortalitas larva, persentase larva menjadi pupa, dan persentase pupa menjadi imago. Kombinasi perlakuan terbaik yaitu pada konsentrasi tertinggi yang di uji 600 g bahan per liter air dan metode celup daun.  Sedangkan perlakuan utama tingkat konsentrasi larutan kirinyuh berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter pengamatan. Pengaruh

 4. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 5. ZOO jako utopická vesnice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hnídková, Vendula

  2011-01-01

  Roč. 90, č. 2 (2011), s. 122-124 ISSN 0042-4544 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : architecture of the 20th century * Károly Kos * Budapest ZOO Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 6. Retroaktivita jako diskursivní pojem?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šejvl, Michal

  2017-01-01

  Roč. 156, č. 1 (2017), s. 37-62 ISSN 0231-6625 R&D Projects: GA ČR GAP408/12/2579 Institutional support: RVO:68378122 Keywords : retroactivity * retrospectivity * legal fiction * legal principle Subject RIV: AG - Legal Sciences OBOR OECD: Law

 7. Není sika jako sika!

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Barančeková, Miroslava; Krojerová, Jarmila; Koubek, Petr

  2013-01-01

  Roč. 14, č. 3 (2013), s. 12-15 ISSN 1212-8422 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.35.0026 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : subspecies variability * Japan * continental Asia * introduction Subject RIV: EG - Zoology

 8. Franchising jako forma rozvoje firmy

  OpenAIRE

  SMÍTKOVÁ, Věra

  2014-01-01

  The theme of the thesis is Franchising as a form of company development. The main aim of the work lies in the development of the franchising business model and its procedure that would be applicable to any other company. Another goal is to design the individual process steps and measures to ensure the proper functioning of the whole franchise system.

 9. Krize jako katastrofická situace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kouba, Petr

  Roč. 52, č. 2 ( 2008 ), s. 186-195 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA900090603; GA ČR(CZ) GP401/07/P293 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : crisis * catastrophic situation Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion Impact factor: 0.101, year: 2008

 10. PENINGKATAN ADDED VALUE KOPRA PUTIH DENGAN METODA INDIRECT DRYING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Imron Mustajib

  2016-11-01

  Full Text Available Traditionally, drying of copra is carried out by sundrying or fumigation on a tomang (clay furnace. However, using these methods, the quality of copra resulted cannot be guaranteed and the prices is low, and thus the process is unprofitable. Another problem is that it is difficult to do the process during rainy season. We facilitated a copra home industry with a dryer with indirect drying system to replace the old copra processing drying equipment. The dryer consists of 12 racks equipped with a temperature controller (with temperatures reaching 150 ° C and a timer. By controlling temperature and time it was possible to get good quality copra and the process can be done in rainy season. From the test results using LPG fuel at temperature of 70 ° C for 18 hours, white copra was produced with 7% moisture content.

 11. PANDANGAN TEORITIK RANCANGAN KUBAH GEODESIK DENGAN METODA DUA DIMENSIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huthudi Huthudi

  2004-01-01

  Full Text Available Robert Buckminster Fuller, a well known researcher, creates many inventions about the dome. With his geodesic dome, R.B. Fuller can skip over the barrier which last in the 19th century, by the Pantheon dome, designs by Caesar Hadrian in the year 123 AD. The concept, basic thought of the geodesic dome, is Icosahedron, invented by a phylosoof Plato 427 - 348 BC, and the great Circle, invented by Euclid 323 - 285 BC., The most famous mathematician of the world. Planar icosahedron became a spherical icosahedron devided into some partition, called frequency that create a straight bar. If the whole 20 spherical icosaface devided in the same way, the result is a frame structure, skelleton, that consist of straight elemen, or a straight bar. This paper will try to solve the frame structure from the side of two dimensional points of view. Abstract in Bahasa Indonesia : Robert Buckminster Fuller adalah pemerhati dan peneliti ulung kubah. Banyak inovasi yang dihasilkannya, salah satunya yang terkenal adalah kubah geodesik. Dengan kubah geodesik ini, R.B. Fuller dapat melampaui batas, barrier, yang bertahan selama pertengahan abad ke-19, yang dipegang oleh kubah Pantheon, hasil karya kaisar Hadrian pada tahun 123 M. Konsep dasar yang dipakai pada kubah geodesik adalah Icosahedron yang ditemukan oleh Plato 427-348 SM, seorang filosof dan lingkaran besar temuan dari Euclid 323-285 SM seorang ahli matematika. Icosahedron planar dijadikan icosahedron spherik. Dengan kemahirannya icosahedron spherik ini dibagi dalam beberapa bagian, yang dinamakannya frekuensi hingga membentuk tembereng. Jika ke 20 icosaface spherik ini diberlakukan dengan pembagian yang sama, maka akan terdapat suatu rangkaian kerangka batang, yang terdiri dari elemen batang lurus. Dalam tulisan ini ingin dicoba membahas kerangka batang ini dengan pendekatan 2 dimensional. Kata kunci: icosahedron planar, icosavertex spherik, bentuk 2 dimensi, frekuensi.

 12. Yiddish and Judeo-Spanish as Determinants of Identity: As Illustrated in the Jewish Press of the First Half of the Twentieth Century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Olszewska

  2016-12-01

  Full Text Available Yiddish and Judeo-Spanish as Determinants of Identity: As Illustrated in the Jewish Press of the First Half of the Twentieth Century The paper shows an image and functions of Yiddish and Judeo-Spanish languages among Jewish Diaspora groups – the Balkan Sephardim and the Ashkenazim (the Ostjuden group – in the period from the beginning of the twentieth century until the outbreak of World War II. The study is based on the articles from Jewish weeklies, magazines and newspapers from pre-war Bosnia and Hercegovina and from Germany/Poland. It demonstrates a double-sided attitude towards the languages. On the one hand – an image of the languages as determinants of Jewish identity. Touching on this theme, the authors of the paper also try to highlight the images of Yiddish and Judeo-Spanish and as determinants in a narrower sense – of the Sephardi/Ashkenazi identity in that period. On the other hand, the paper shows a tendency to treat the languages as “corrupted” and “dying” languages, and as factors slowing down the assimilation of Jewish groups and also as an obstacle for Zionist ideologies.   Języki jidysz i żydowsko-hiszpański jako wskaźniki tożsamości – na przykładzie żydowskich tekstów prasowych pierwszej połowy XX wieku Artykuł ukazuje obraz i funkcje języków jidysz i żydowsko-hiszpańskiego wśród żydowskich grup diasporowych – bałkańskich Sefardyjczyków oraz Aszkenazyjczyków (Ostjuden – w okresie od początków wieku XX do wybuchu II wojny światowej. Opis oparty jest na artykułach z żydowskich magazynów, tygodników, prasy codziennej z przedwojennej Bośni i Hercegowiny oraz Niemiec/Polski. Ukazany jest ambiwalentny stosunek wobec języków. Z jednej strony – obraz języków jako wskaźników żydowskiej tożsamości, jak również obraz jidysz i żydowsko-hiszpańskiego jako wskaźników tożsamości w węższym ujęciu: tożsamości sefardyjskiej/aszkenazyjskiej w omawianym okresie. Z drugiej

 13. Výzkum církve a náboženského života v raně novověkých městech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mikulec, Jiří

  2013-01-01

  Roč. 32, č. 2 (2013), s. 139-151 ISSN 0231-7443. [Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Praha, 10.10.2011-11.10.2011] Institutional support: RVO:67985963 Keywords : Early Modern period * towns * church * religious life Subject RIV: AB - History

 14. Ohlédnutí za Studentskou literárněvědnou konferencí 2014

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svobodová, Barbora

  2014-01-01

  Roč. 62, č. 4 (2014), s. 681-683 ISSN 0009-0468. [Studentská literárněvědná konference. Psaní jako (tvůrčí) proces. Praha, 24042014-25042014] Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Writing as a creative process * Czech literature * The Students’ Literary Studies Conference 2014 Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 15. Sintesis Bahan Dasar Tibial Tray Berbasis HDPE Yang Diperkuat Dengan Iradiasi Gamma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sulistioso Giat S.

  2014-04-01

  Full Text Available Tibial tray yang sudah komersil dibuat dari Polimer Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE tetapi harganya sangat mahal. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan polimer High Density Polyethylene (HDPE untuk pembuatan tibial tray karena harganya yang lebih murah dan memiliki kemiripan sifat dengan UHMWPE. HDPE dibuat dengan dua metode, yaitu metode hot press dan pemanasan tanpa tekanan (PTT. UHMWPE dengan metode hot press digunakan sebagai pembanding. Metode hot press dilakukan pada suhu 180 °C dan diberi tekanan sebesar 200 kg/cm2. Sedangkan metode pemanasan tanpa tekanan (PTT dilakukan di dalam oven pada suhu 180°C. Film tipis UHMWPE dan sampel HDPE yang dihasilkan dari kedua metode tersebut, kemudian diiradiasi sinar gamma dengan variasi dosis 0, 100, 200, 300 dan 500 kGy. Karakterisasi mencakup analisis morfologi dengan Scanning Electron Microscope (SEM, uji kekerasan, kekuatan tarik, dan derajat kristalinitas. Semakin tinggi dosis radiasi, maka kekerasan dan derajat kristalinitas semakin meningkat, tetapi kekuatan tarik semakin menurun. Dosis radiasi untuk sampel HDPE yang optimum , adalah 100 kGy untuk HDPE yang dibuat dengan metoda hot press, pada kondisi ini HDPE mempunyai kekuatan mekanik mendekati nilai kekuatan mekanik UHMWPE, sedangkan HDPE yang dibuat dengan metode PTT kekuatan mekaniknya masih dibawah kekuatan mekanik HDPE yang dibuat dengan metoda hot press 

 16. Ocena funkcija saobraćajne podrške primenom metode procesnih funkcija / Evaluation of the traffic support functions using the processing function method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Tadić

  2005-05-01

  Full Text Available U naučnoj organizaciji rada razvijeno je više metoda za ocenu postojećeg organizacionog nivoa. Organizovanost se može analizirati na različitim nivoima, kao što su: poslovne funkcije, organizacijske jedinice, područja rada u okviru pojedinih funkcija ili organizacijskih jedinica, kao i elemenata poslovanja. Analitički postupak, koji daje metoda procesnih funkcija, omogućuje kvantitativno ocenjivanje organizacionog nivoa funkcija i, polazeći od toga, preciziranje i programiranje mera za dalje organizacijsko delovanje. U radu je prikazana primena metode procesnih funkcija u ocenjivanju funkcija saobraćajne podrške korpusa kopnene vojske. / To appraise the existing organizational solutions -within the scientific organization of work, there are several methods. Organization could be analyzed at different levels such as: functionality, organizational units, -working areas included in some functions or organizational units and also into -work elements. Analytical order, given by the method of processing function, permits us to evaluate the level of organizational functions and starting from this point, precising and programming orders for further organizational -work could be done. In this paper, the methods of processing functions in evaluation of the functions of traffic support for army corps could be read.

 17. GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE

  OpenAIRE

  Žižek, Marko

  2011-01-01

  Diplomska naloga pokriva problematiko geodetskih kontrolnih meritev (monitoringa) med gradnjo. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati metode monitoringa in različne metode geodetskega merjenja. Podrobno sta opisani merski metodi niveliranja in tahimetrije, kot tudi instrumenti, ki jih uporabljamo. Predstavljena je metoda niveliranja na konkretnem primeru in sicer gra za objekt garažne hiše v centru mesta Maribor. V nalogi je tudi predstavljen terminski plan samih meritev. Plan je prikazan ...

 18. A Study of the Impact of Power Supply Parameters on Metal Flow Velocity in the Channel of a Device for Washing out Precious Metals from of the Automotive Catalytic Converters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fornalczyk A.

  2014-06-01

  Full Text Available Czas życia katalizatorów samochodowych jest ograniczony. Dzisiejsze przepisy środowiskowe wymagają aby były one poddawane procesowi recyklingu jako cenne źródło platynowców, AI2O3 i złomu stalowego. Metale szlachetne stosowane w tych urządzeniach pełnią funkcje katalityczne, naniesione są na ceramiczny lub metalowy nośnik. Artykuł ten dotyczy procesu odzyskiwania metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych przy wykorzystaniu metody metalu-zbieracza. W celu przyspieszenia procesu wymywania metali szlachetnych ze struktury kapilarnej katalizatora, przepływ ciekłego metalu-zbieracza zmuszony został przez pole elektromagnetyczne. W pracy przedstawiono wyniki modelowania mające na celu poprawę skuteczności przepływu ciekłego metalu przez nośniki katalizatora za pomocą urządzenia z podwójnym uzwojeniem. Przeanalizowano także różne sposoby zasilania urządzenia. Eksperyment obliczeniowy został zrealizowany jako słabosprzężona analiza pola elektromagnetycznego i pola przepływu.

 19. PRZEBIEG SYMULACJI KOMPUTEROWEJ PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKÓW KOMUNALNYCH W REAKTORZE OSADU CZYNNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew KOWALEWSKI

  2016-05-01

  Full Text Available Celem badań było ustalenie wpływu ilości i zakresu parametrów jakości ścieków surowych na wiarygodność wyników symulacji, co umożliwiłoby ustalenie optymalnej częstotliwości ich monitoringu, niezbędnego do pozyskiwania danych do modelowania w programach ASM. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Zaprezentowano sposób przygotowania i przetwarzania danych wejściowych do modelu oraz sposoby oceny i weryfikacji wyników symulacji za pomocą testów statystycznych. Modelowanie było wykonane w programie BioWin na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych „Kujawy” w Krakowie. W oparciu o wstępne wyniki niniejszych badań można wnioskować, że w celu uzyskania wiarygodnych wyników symulacji pracy bioreaktora w modelu ASM niezbędne jest prowadzenie monitoringu podstawowych paramentów jakości ścieków online.

 20. UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Lamberti

  2009-01-01

  Full Text Available Artykuł omawia działalność UNINETTUNO, największego wirtualnego uniwersytetu włoskiego o zasięgu międzynarodowym. Università Telematica Uninettuno to realizowany od 1990 roku, początkowo jako konsorcjum NETTUNO, włoski projekt kształcenia na odległość na poziomie uniwersyteckim. Obecnie działa w jedenastu krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego, w Wielkiej Brytanii, Albanii i na Ukrainie. Jego działalność opiera się na oryginalnym psychopedagogicznym modelu opracowanym przez prof. M.A. Garito z Rzymu. Dzięki bardzo rozbudowanej bazie technologicznej studenci mogą uczestniczyć w wykładach organizowanych w czasie rzeczywistym jako wideokonferencje, słuchać wykładów transmitowanych za pośrednictwem sieci telewizji satelitarnych oraz korzystać z wykładów umieszczonych w Internecie w dogodnym dla siebie czasie. Bogata i wielojęzyczna oferta programowa stanowi ogromną szansę dla osób pracujących, które mogą zdalnie zdobyć dyplom uniwersytecki w wielu cenionych na rynku pracy specjalnościach.

 1. Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Mazur

  2016-12-01

  Full Text Available Pojęcie osiągnięć muzycznych lub sukcesu muzycznego jest różnie rozumiane i w różny sposób operacjonalizowane w badaniach. Ocena poziomu wykonania utworu muzycznego jest zadaniem skomplikowanym, wymaga ewaluacji wielu aspektów wykonania. Celem artykułu jest dokonanie analizy sposobów ujmowania osiągnięć muzycznych, czynników decydujących o ocenie osiągnięć w grze na instrumencie oraz narzędzi wykorzystywanych do pomiaru tych osiągnięć. Omówiono rozróżnienie na kryterium poziomu wykonania i kryterium jakości wykonania. Przedstawiono czynniki, które są brane pod uwagę w ocenie osiągnięć muzycznych: typ zadań; repertuar muzyczny; kryteria ewaluacji, takie jak: ogólne wrażenie, ocena umiejętności gry na poziomie technicznym i ekspresyjnym, ocena elementarnych parametrów jakości gry. Opisano także narzędzia wykorzystywane do pomiaru osiągnięć w grze na instrumencie i wskazano ich ograniczenia.

 2. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 3. Školní psycholog jako výzkumník: zamyšlení nad možnostmi/ School psychologists as researchers: Reflection on their possibilities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Mareš

  2016-01-01

  Full Text Available Přehledová studie v první části konstatuje, že školní psychologové na celém světě mají v náplni práce nejen poskytovat psychologické služby žákům, učitelům a rodičům, ale také se aktivně zapojovat do výzkumu. Druhá část předkládá novou typologii školních psychologů: (1 ti, co působí na vysokých školách; (2 ti, co současně působí jak na vysoké škole, tak v terénu; (3 ti, co se připravují na dráhu školního psychologa jak na vysoké škole, tak v terénu; (4 ti, co působí jen v terénu. Třetí část studie upozorňuje, že zrušením rezortního ústavu, který se zabýval školním poradenstvím, se zredukovala výzkumná základna školní psychologie. Izolované snahy učitelů na katedrách psychologie českých vysokých škol nemohou tento deficit nahradit. Čtvrtá část se věnuje zájemcům, kteří se teprve připravují na profesi školního psychologa. Jejich pregraduální nebo postgraduální příprava končí mj. obhajobou kvalifikační práce. Studie porovnává témata obhájených kvalifikačních prací v ČR s tématy v USA a upozorňuje na témata, která jsou u nás opomíjena. Pátá část si všímá školních psychologů, kteří již působí na základních a středních školách. S oporou o koncepci S. Štecha uvádí čtyři základní typy výzkumných činností, které mohou školní psychologové ve škole realizovat. Závěr studie zní: školní psychologie u nás vstupuje do nové vývojové etapy, v níž je třeba posílit roli školního psychologa jako badatele školy. Bude to výhodné jak pro obor samotný, tak pro české školství.

 4. Korzyści karmienia piersią dla matki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Gibas-Dorna

  2012-12-01

  Full Text Available Powszechnie wiadomo, że karmienie piersią pozytywnie wpływa na zdrowie dziecka oraz jego rozwój intelek‑ tualny. światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO zaleca rozpoczęcie karmienia piersią od pierwszej godziny po porodzie i jego kontynuację przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w miarę urozmaicania diety dziecka rekomenduje utrzymanie tego sposobu żywienia mniej więcej do 2. roku życia, traktując mleko matki jako najlepszy jakościowo pokarm uzupełniający. Coraz częściej podkreśla się protek‑ cyjną rolę karmienia naturalnego w rozwoju różnych chorób u matek oraz potencjalne skutki unikania prze‑ dłużonej laktacji. Wydaje się, że korzyści dla matki mają charakter wczesny (podczas połogu oraz długofa‑ lowy. Tuż po porodzie karmienie piersią przyspiesza obkurczanie macicy, zapobiega nadmiernej utracie krwi, chroni przed niedokrwistością z niedoboru żelaza, przeciwdziała wystąpieniu depresji poporodowej, umacnia więź matka – dziecko oraz poprawia zaburzoną w tym okresie jakość snu. Korzyści długofalowe wiążą się z obniżeniem ryzyka wystąpienia niektórych chorób nowotworowych (rak sutka, rak endometrium, rak jajni‑ ka, chorób sercowo‑naczyniowych (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzeń metabo‑ licznych (cukrzyca, nietolerancja glukozy, otyłość, hiperlipidemia, hiperinsulinemia, reumatoidalnego zapa‑ lenia stawów czy osteoporozy. Przedłużenie okresu laktacji i karmienia piersią ma również wymierną korzyść ekonomiczną i stanowi darmową naturalną antykoncepcję. Poniższa praca podsumowuje aktualny stan wie‑ dzy na temat wpływu karmienia piersią na zdrowie matek karmiących.

 5. Leczenie schizofrenii elektrowstrząsami oraz lekami przeciwpsychotycznymi, łącznie z elektrowstrząsami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Kołodziej‑Kowalska

  2011-12-01

  Full Text Available Elektrowstrząsy (EW były stosowane w leczeniu schizofrenii od czasu ich wynalezienia w 1938 roku. Wprowadzenie efektywnej farmakoterapii schizofrenii oraz zaburzeń nastroju doprowadziło do znacznego spadku ich wykonywania w latach 60. i 70. XX wieku. Stopniowe wykazanie ograniczeń skuteczności i występowanie objawów niepożądanych le‑ ków przeciwpsychotycznych doprowadziło w kolejnych dekadach do powrotu zainteresowania elektrowstrząsami jako metodą leczenia lekoopornej schizofrenii. Niestety, wskazania do zastosowania EW w schizofrenii i ich miejsce w algoryt‑ mach leczniczych są niejasne, głównie w związku z brakiem odpowiedniej jakości badań klinicznych. Kontrowersje zwią‑ zane z oceną efektywności EW w leczeniu schizofrenii, zwłaszcza opornej na farmakoterapię, znalazły odzwierciedlenie w różnicach w rekomendacjach wydawanych przez różne towarzystwa naukowe. Analiza danych z literatury (nieliczne badania randomizowane i otwarte, głównie badania retrospektywne i opisy kazuistyczne wykazuje, że strategia polegająca na leczeniu skojarzonym lekami przeciwpsychotycznymi i elektrowstrząsami jest efektywniejsza od każdej z tych metod z osobna. Badania sugerują także, że połączenie EW i klozapiny jest raczej bezpieczne i skuteczne; doniesienia oceniające połączenie z nowymi LPP drugiej generacji są nieliczne. Identyfikowano różne czynniki predykcyjne poprawy po leczeniu skojarzonym EW i LPP. Częsta jest konkluzja, że elektrowstrząsy w połączeniu z lekami przeciwpsychotyczny‑ mi mogą być rozważane jako opcja terapeutyczna u pacjentów, u których farmakoterapia wykazuje ograniczoną skutecz‑ ność. Profil objawów ubocznych terapii skojarzonej nie różni się od samych zabiegów EW, jest ona bezpieczna i dobrze tolerowana.

 6. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 7. Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-agonistami – leczenie podtrzymujące i doraźne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2014-03-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące wziewnego leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA, określanego jako leczenie podtrzymujące i doraźne (LPiD. Od 2006 roku międzynarodowe zalecenia dotyczące terapii astmy i jej zapobiegania (GINA – Globalna Inicjatywa dla Astmy rekomendują małe dawki wGKS jako pierwszą linię leczenia chorych na łagodną, przewlekłą astmę (drugi stopień leczenia i średnie dawki wGKS lub kombinację wGKS z LAβA jako preferowane leczenie astmy umiarkowanej (trzeci stopień leczenia. Wziewne glikokortykosteroidy stanowią główne leki w astmie, ponieważ są skuteczne w kontrolowaniu objawów choroby i wskaźników spirometrycznych. Salmeterol i formoterol (LAβA wywierają przede wszystkim działanie rozszerzające oskrzela, które utrzymuje się ponad 12 godzin. Ta grupa leków jest bardzo ważna w leczeniu astmy, pozwala bowiem na zmniejszenie dawki wGKS. Fundamentalną cechą astmy jest zapalenie, które dotyczy dużych i małych dróg oddechowych (o średnicy mniejszej niż 2 mm. Zajęcie małych oskrzeli jest powiązane z ciężkością choroby. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że astma nie jest dostatecznie kontrolowana nie tylko w badaniach klinicznych, ale również w real-life. Nowy model terapii astmy, wykorzystujący budezonid oraz formoterol, określony jako leczenie podtrzymujące i doraźne, okazał się skuteczny i dobrze tolerowany. Poprawiał podatność pacjentów na terapię, zmniejszał ryzyko jej przerwania i poprawiał kliniczny przebieg astmy. Technologia Modulate pozwoliła na zmniejszenie cząstek dwupropionianu beklometazonu i formoterolu (BDP/F w połączeniu, co umożliwiło uzyskanie homogennego rozkładu cząstek leku w całym drzewie oskrzelowym. Ostatnio ta superdrobnocząstkowa formulacja BDP/F była oceniana u chorych na astmę według modelu LPiD. Wykazano, że leczenie kombinacj

 8. Problems of space-time behaviour of nuclear reactors; Problemi prostorno-vremenskog ponasanja nuklearnih reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obradovic, D [Institut za nuklearne nauke ' Boris Kidric' , Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1966-07-01

  This paper covers a review of literature and mathematical methods applied for space-time behaviour of nuclear reactors. The review of literature is limited to unresolved problems and trends of actual research in the field of reactor physics. Dat je pregled literature i matematickih metoda koje se koriste prilikom tretiranja prostorno-vremenskog ponasanja nuklearnih reaktora. Pregled literature ogranicen je na jos neresene probleme i pravce u kojima su danas usmerena istrazivanja u ovoj oblasti fizike nuklearnih reaktora (author)

 9. Usporedba materijala i tehnologija za dentalne otiske

  OpenAIRE

  Stričak, Tena

  2017-01-01

  Konvencionalna metoda otiskivanja podrazumijeva otisak pomoću žlice u koju se aplicira otisni materijal. Napredak tehnologije omogućio je razvoj dentalnih skenera kojima se skenira intraoralno (zubni luk) ili ekstraoralno (otisak ili izliveni model). Usporedba materijala i tehnologija predmet je brojnih istraživanja čiji su rezultati pokazali da pacijenti bolje prihvaćaju digitalni otisni postupak. Konvencionalni otisni postupci imaju više faza pri uzimanju otiska pa je rizik od nastanka ...

 10. Pemanfaatan Ekstrak Andrographis Paniculata Nees Dan Aloe Vera L Sebagai Anti Inflamas

  OpenAIRE

  Evacuasiany W., Endang; Soebiantoro, Freddy

  2002-01-01

  Telah dilakukan pengujian terhadap tanaman Andrographis paniculata Nees dan Aloe Vera L dengan metoda artritis eksperimental pada tikus putih galur Wistar. Hasil percobaan menunjukkan adanya efek inhibisi radang yang diinduksi oleh karagenin lambda. Ekstrak etanol Andrographis paniculata Nees bermakna (p=0.05) pada dosis 0.9 g/kg BB dan Aloe vera L memberikan efek inhibisi radang pada dosis 1.5 g/kg BB (p=0.05). Pengujian dilakukan pada dosis yang bervariasi. Ternyata efek yang ditimbulkan te...

 11. ANALISIS STRUKTUR MIKRO LAPISAN BOND COAT NIAL THERMAL BARRIER COATING (TBC PADA PADUAN LOGAM BERBASIS CO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toto Sudiro

  2012-11-01

  Full Text Available Kehandalan dan umur pakai sistem Thermal Barrier Coating (TBC ditentukan oleh kestabilan lapisan bond coat dan thermal grown oxide (TGO. Sehingga sangatlah penting untuk memahami mekanisme pembentukan dan degradasi lapisan ini. Pada makalah ini akan dibahas analisis struktur mikro lapisan bond coat NiAl yang dideposisikan pada substrat CoCrNi dengan menggunakan gabungan metoda electroplating dan pack-cementation. Pada makalah ini juga dibahas mekanisme pembentukan void disepanjang interface bond coat¬-substrat setelah tes oksidasi.

 12. Superkondensatorių su anglies elektrodais, suformuotais iš elektrolankinio išlydžio argono-acetileno plamos, tyrimas

  OpenAIRE

  Kavaliauskas, Žydrūnas

  2010-01-01

  Disertacijoje nagrinėjama tematika yra susijusi su superkondensatorių formavimu ir jų tyrimais naudojant plazmines technologijas. Superkondensatorių elektrodams formuoti panaudota plazminio purškimo technologija. Anglis ant nerūdijančio plieno paviršiaus užnešta panaudojant atmosferinio slėgio argono-acetileno plazmą. Nikelio oksidui nusodinti ant anglies elektrodų paviršiaus panaudotas magnetroninio garinimo metodas. Įvertinta acetileno kiekio įtaka superkondensatorių elektrinėms charakteris...

 13. Coal-Mine Liquidation as a Strategic Managerial Decision: a Decision-Making Model Based on the Options Approach / Likwidacja Kopalni Jako Strategiczna Decyzja Menedżerska: Model Decyzyjny Z Wykorzystaniem Podejścia Opcyjnego

  Science.gov (United States)

  Jewartowski, Tomasz; Mizerka, Jacek; Mróz, Cezary

  2015-09-01

  The aim of this paper is to determine the optimal time of coal mine liquidation given the necessity of bearing the costs of post-mining reclamation. In order to consider the volatility of parameters important for making a liquidation decision and the entrepreneur's flexibility in the decision-making process, the real options approach was applied. Mine liquidation, which is inextricably linked to post-mining reclamation, is examined as an American put option on the market value of continuing the mine's operation which plays the role of the underlying asset. In turn, the role of the exercise price is played by expenditures for mine liquidation and post-mining reclamation, which can be avoided if the decision to close the mine is taken before all the deposits are exhausted. The liquidation option is exercised when the value of liquidation and reclamation cost savings significantly exceeds the continuation value. Mine liquidation was additionally made conditional on the value of funds accumulated to finance post-mining reclamation. Artykuł dotyczy ustalenia optymalnego momentu likwidacji kopalni w związku z koniecznością ponoszenia kosztów rekultywacji gruntów pokopalnianych. W celu uwzględnienia zmienności wartości parametrów istotnych dla podjęcia decyzji o likwidacji oraz elastyczności w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorcę, wykorzystano podejście opcyjne. Likwidację kopalni, która jest nierozłącznie związana z rekultywacją terenów pokopalnianych, rozpatruje się jako amerykańską opcję sprzedaży (put) wystawioną na rynkową wartość kontynuacji działalności kopalni pełniącą rolę instrumentu bazowego. Z kolei rolę ceny wykonania odgrywają nakłady na likwidację kopalni i rekultywację terenów pokopalnianych, poniesienia których można uniknąć, gdy decyzja o wstrzymaniu eksploatacji zapadnie przed wyczerpaniem się złoża. Opcja likwidacji jest wykonywana, gdy kwota nakładów na likwidację i rekultywację znacz

 14. Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α jako potencjalny osoczowy marker przebiegu stwardnienia rozsianego – badania wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2014-07-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM zaliczane jest do częstych przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego wiążących się z postępującą niepełnosprawnością. Dotyczy zwykle osób pomiędzy 20. a 40.rokiem życia, przy czym dwukrotnie częściej chorują kobiety. Mimo wieloletnich badań nadal bardzo mało wiemy na temat patogenezy tej choroby. Klinicznie można wyróżnić cztery jej postaci, do najczęściej występujących należą postać rzutowo-remisyjna, wtórnie postępująca oraz pierwotnie postępująca. Patogeneza SM jest procesem bardzo skomplikowanym, biorą w nim udział m.in.: uszkodzenie bariery krew–mózg oraz bariery krew – płyn mózgowo-rdzeniowy, wtórny przerost astrogleju, toczący się proces zapalny i szeroko pojęta neurodegeneracja. Szczególną rolę w rozwoju SM, głównie na jego wczesnym etapie, odgrywa proces zapalny, w którym biorą udział różne subpopulacje komórek zapalnych. Dotychczasowe badania wskazują na szczególny udział w tym procesie czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α zaliczanego do cytokin prozapalnych. Cel badania: Celem niniejszej pracy była analiza stężenia TNF-α w osoczu pacjentów z SM w rzucie i remisji choroby oraz jego korelacja z parametrami klinicznymi przebiegu choroby w celu oceny roli TNF-α jako potencjalnego markera zaawansowania SM. Poszukując najważniejszych producentów TNF-α we krwi chorych z SM, analizowano również związek pomiędzy stężeniem TNF-α w osoczu i liczebnością leukocytów we krwi oraz ich subpopulacji. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 37 pacjentów z grup badanych (20 w grupie z rzutem i 17 w grupie z remisją choroby oraz 30 osób z grupy kontrolnej. Od pacjentów pobrano do odpowiednich probówek krew żylną w ilości 4 ml. Wirowano ją (5000 rpm, 20 min, 23ºC, a następnie ostrożnie usuwano górną warstwę z osoczem, zabezpieczano i przechowywano w temperaturze –80ºC do czasu

 15. Kierunki zmiansprawozdawczości finansowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Luty

  2010-05-01

  Full Text Available W artykule wskazano na możliwe kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej w najbliższych latach. Wymieńmy najważniejsze: 1 bazą jest informacja oparta na dokumentacji księgowej w ujęciu historycznym, 2 sprawozdania celowe (dedykowane, 3 informacja finansowa jako towar na specyficznym rynku sprawozdań, 4 prawo bilansowe tworzone z minimalnym wpływem lobbingu inwestorów.

 16. Five New Records of Raphignathoid Mites (Acari: Raphignathoidea) from Poland/ Pięć Nowych Gatunków Roztoczy Z Nadrodziny Raphignathoidea (Acari) Stwierdzonych W Faunie Polski

  OpenAIRE

  Doðan Salih; Sevsay Sevgi; Mąkol Joanna; Zeytun Erhan; Buğa Evren

  2014-01-01

  Pięć nowych gatunków roztoczy (Acari: Raphignathoidea) zostało odnoto- wanych jako nowe dla fauny Polski: trzy z rodziny Stigmaeidae, Eustigmaeus rhodomela (Koch), Mediolata obtecta Dónel et Doóan, Stigmaeus glabrisetus Summers, jeden z rodziny Cryptognathidae, Favognathus cucurbita (Berlese), i jeden z rodziny Barbutiidae, Barbuda anguineus (Berlese). Ostatni z wymienio- nych jest jednocześnie pierwszym stwierdzeniem przedstawiciela rodziny Barbutiidae w Polsce.

 17. Five New Records of Raphignathoid Mites (Acari: Raphignathoidea from Poland/ Pięć Nowych Gatunków Roztoczy Z Nadrodziny Raphignathoidea (Acari Stwierdzonych W Faunie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doðan Salih

  2014-12-01

  Full Text Available Pięć nowych gatunków roztoczy (Acari: Raphignathoidea zostało odnoto- wanych jako nowe dla fauny Polski: trzy z rodziny Stigmaeidae, Eustigmaeus rhodomela (Koch, Mediolata obtecta Dónel et Doóan, Stigmaeus glabrisetus Summers, jeden z rodziny Cryptognathidae, Favognathus cucurbita (Berlese, i jeden z rodziny Barbutiidae, Barbuda anguineus (Berlese. Ostatni z wymienio- nych jest jednocześnie pierwszym stwierdzeniem przedstawiciela rodziny Barbutiidae w Polsce.

 18. Negociace čili vyjednávání

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krausová, Alena

  2001-01-01

  Roč. 38, č. 4 (2001), s. 45-51 ISSN 1212-5326. [Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc, 15.05.2001-16.05.2001] R&D Projects: GA MŠk LN00A023 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9061902 Keywords : pragmatics * semantics * neology Subject RIV: AI - Linguistics

 19. PREDIKSI TEMPERATUR RESERVOAR PANASBUMI DENGAN MENGGUNAKAN METODA GEOTERMOMETER KIMIA FLUIDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoga Aribowo

  2012-02-01

  Full Text Available In the preliminary study of Geothermal field development, one the most important thing to observe istemperature capacity of the geothermal reservoirs. One of several method to get subsurface temperature datathat low cost and reliable is geothermometry method. With just surface investigation of the geothermal prospectand fluid geochemistry analysis, it is possible to make a prediction how hot reservoir fluids are. The subsurfacetemperature prediction is based on physical and chemical properties of some chemical constituent. Temperaturedependant solubility of many chemical consituent of geothermal fluids such as silica, chloride, and Na.

 20. Talent management kot metoda razvoja človeških virov

  OpenAIRE

  Pavić, Lazar

  2016-01-01

  V magistrskem delu smo predstavili talent management kot eno izmed sodobnih metod razvoja človeških virov. Magistrsko delo obsega naslednja poglavja: uvod, teoretični del, empirični del, perspektivni del in sklep. V uvodnem delu magistrskega dela smo podrobnejše opisali področje in opredelili raziskovalni problem, predstavili smo namen, cilje in raziskovalne hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave kot tudi predvidene metode raziskovanja. V teoretičnem delu magistrskega dela smo p...

 1. METODA POŚREDNIEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA PRZEJŚCIACH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław GACA

  2016-07-01

  Full Text Available W analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego coraz większą rolę odgrywają pośrednie miary bezpieczeństwa, w tym prędkość pojazdów. W nawiązaniu do tego trendu badań autorzy przedstawili koncepcję modelu pośredniego szacowania prawdopodobieństwa wypadków najechania na pieszego w obrębie wyznaczonych przejść. Wykorzystując dane o prędkości pojazdów z pomiarów empirycznych na terenach zurbanizowanych, porównano potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach o różnych lokalizacjach i rozwiązaniach geometrycznych. W porównaniach tych oceniano możliwości zatrzymania się pojazdu przed pieszym w przypadkach jego wtargnięcia na przejście.

 2. Kontrol Kecepatan Robot Hexapod Pemadam Api menggunakan Metoda Logika Fuzzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darwison

  2015-09-01

  Full Text Available This study aims to create a hexapod robot speed control fire extinguisher using fuzzy logic method . By applying the method of fuzzy logic will make the robot move smoother and comparable to the distance . The input of the fuzzy logic method is obtained from three ultrasonic sensors as detection distance to the wall / barrier . Hexapod robot using a servomotor with torgue large enough to perform the movement . Robot speed will be faster if the purpose of the movement of the robot is still far from the wall / barrier and vice versa . Microcontroller with fuzzy logic -based program of its use as a controller movement . The results showed that more refined movement based on the distance read by the sensor , where the sensor is experiencing an error distance measurement is influenced by the material wall / barrier . For the wall material / to obstacle of the board experienced a reading error of 0.18 % , amounting to 0.5 % of books and dolls of 1.58 %.

 3. Klasifikasi Penyakit Paru Berdasarkan Citra Rontgen dengan Metoda Segmentasi Sobel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reni Rahmadewi

  2016-03-01

  Full Text Available Lung disease is one of the diseases that are prevalent in society. Often there is a delay in the treatment of this lung disease. These delays are often caused by ignorance of the community in the proper handling and lack of clear information about lung disease. One way to detect lung disease is by reading the X-ray images are correct and are usually carried out by experts who are experts on the X-ray results. But to get the diagnosis depends on the schedule of expert practice and takes a long time. To ease the difficulties of this society, so in this study built applications that can analyze X-ray images based on image processing. The data is processed there are 41 (forty-one X-ray image of the segmentation of the lung region. Then the lung region performed edge detection based on Sobel operator . The test results obtained from the comparison of pixels between the results of edge detection on the lung region, which classifies six (6 types of lung disease with a percentage interval for bronchitis of 1.43% - 1.59%, pleurisy 1.43% - 1.59 %, pneumonia 2.00% - 2.50%, tuberculosis 2.86% - 3.79%, emphysema 4.16% - 4.76% and lung cancer 76.72% - 94.85%.

 4. RECOVERY GARAM LITHIUM DARI AIR ASIN (BRINE DENGAN METODA PRESIPITASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumarno Sumarno

  2012-07-01

  Full Text Available Lithium demand increases as it is widely used as raw material for rechargeable battery, alloy for airplane, andfuel for fusion nuclear reactor. Lithium is an extremely reactive element, that it is never found as free element innature. Lithium compounds are found in earth crust, with very small concentration (20 – 70 ppm and totalcontent of more than 20 million tons. The biggest lithium reserve is in seawater (0,14 – 0,25 ppm andgeothermal water (7 ppm with total amount of 230 billion tons. There is no industry applies the technology torecover lithium from seawater. Having a vast sea area and abundant geothermal sources, Indonesia needs todevelop a technology to recover lithium from both sources. This research is aimed to recover lithium fromgeothermal water. The experiment was conducted using synthetic and geothermal water with lithiumconcentration range of 220 – 400 ppm, temperature range of 20 – 40°C, and mixing time range of 1 – 4 hours.The experiment was designed with 2 level factorial design. The results show that the most influencing variable ismixing time, while significant interaction amongst variables is not observed. Further experiment usinggeothermal water from Bledug Kuwu with initial lithium concentration of 400 ppm and temperature 30°Cresulted in optimum mixing time, i.e. 3 hours with 92,5% of the lithium could be recovered

 5. Franchising jako forma vstupu na trh

  OpenAIRE

  Volkhina, Margarita

  2008-01-01

  The aim of my diploma was to get familiar with franchising.To get aware of its main characteristics, to work out franchising project in McDonalds. I have devided my diploma in two part.The first one is devoted to definition of franchising generally.Some useful information about its history, merits and dimerits, conditions of cooperation. In the second part I have valued the prospects of thriving due to enterprising under McDonalds brand.

 6. Gmina jako podmiot zarządzania

  OpenAIRE

  Glinkowska, Beata

  2012-01-01

  In the article analysis of the crucial aspects of management in borough level and its organizational unit was carried out. Particular attention was put on chosen issues of professional managerism as a set of agents, features and skills, which should have managers of borough to ensure realization of aims and social needs and development and sustain of good relations with a stakeholders.

 7. Bitcoin jako měna budoucnosti?

  OpenAIRE

  Jaroš, Ondřej

  2013-01-01

  This bachelor's thesis focuses on the digital currency called Bitcoin. The theoretical part discusses the concept of money (its history, issuance, the gold standard, etc.) as well as central banking and local currencies. It also tackles the concept of Bitcoin itself, the way it functions, its advantages and disadvantages and its issuance (so-called mining). The practical part discusses whether or not it is possible to profit through bitcoin mining, by speculating on its relative value to the ...

 8. Film jako komunikat w terapii logopedycznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jagoda Cieszyńska-Rożek

  2017-07-01

  Full Text Available The widespread access to devices, which capture audiovisual information for a given amount of time, has served as form of communication between therapists (has served as a source of information for the therapy. In neurologopedic therapy (in speech therapy, a movie serves as a report regarding the level of cognitive functions and language acquisition. Additionally, it ensures that the therapist controls their statements and program the language. A movie allows the verification of therapy plans and the documentation of the therapy. Authors of this article emphasize this specific way of collecting data for the self-improvement of specialists. With this method, therapists can analyze their own reactions and behaviors, evaluate their effectiveness and relevance, and make revisions if necessary. Movies are also a valuable resource for parents. Narrative movies that describe the stories of individuals with developmental disorders are incredible source of information for the mass population.

 9. Tanec jako projev zbožnosti

  OpenAIRE

  Všetičková, Veronika

  2007-01-01

  The bachelor thesis "Dance as a Manifestation of Devotion" is an exposition on dance in the context of Christian culture. It draws out the development of religious dance and its possibilities and apprehension in various cultures and religions at the dawn of history. It also explains an approach and a principle of scepticism with regard to dance that still exists somewhere in the society. The paper presents a view of dance that can express our devotion to God through its gestures and moves; da...

 10. Franchising jako forma vstupu na trh

  OpenAIRE

  Koulová, Tereza

  2008-01-01

  The bachelor thesis deals with franchise principles. In the first part, there is mentioned a franchise terminology then determined essential steps which are inevitable when creating a successful franchise a there are pointed out franchise opportunities and threats there. The second part is devoted to a franchise exercise in Yves Rocher company. At the end of the thesis there are referred questionnaire results brought out from franchisees.

 11. Određivanje kupnih ugljikohidrata u plodu kestena

  OpenAIRE

  Kovačec, Katarina

  2015-01-01

  Pitomi kesten (Castanea sativa Mill) pripada u skupinu listopadnog drveća, rjeđe grmova iz porodice Fagaceae. U ovom radu je analizirano je 7 uzoraka od tri francuska kultivara pitomog kestena: Maraval, Marsol i Bouche de Betizac, sakupljenih na području U.Š. Sisak, s ciljem određivanja ukupnog udjela ugljikohidrata u pojedinom uzorku. Za analizu je korištena spektrofotometrijska metoda određivanja ukupnog udjela ugljikohidrata u plodu kestena temeljena na korištenju Anthrona. Dobiveni re...

 12. Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

  OpenAIRE

  Aleksandar Ž. Drenovac; Bratislav Ž. Drenovac; Dušan M. Drenovac

  2013-01-01

  Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u ...

 13. VRIJEDNOST KARBOKSITERAPIJE PRI LIJEČENJU KRONIČNE RANE POTKOLJENICE

  OpenAIRE

  KOVAČEVIĆ, JADRANKA; SINOŽIĆ, TAMARA

  2015-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili subkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem Bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimuliraju ibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. Brojna su područja primjene karboksiterapije: od liječenja kroničnih rana, bolesti ...

 14. KARBOKSITERAPIJA – POTPORNA TERAPIJA U LIJEČENJU KRONIČNIH RANA

  OpenAIRE

  SINOŽIĆ, TAMARA; KOVAČEVIĆ, JADRANKA

  2014-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili supkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimulirajući fibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. brojna su područja primjene karboksiterapije - od liječenja kroničnih rana, bole...

 15. Vrtanje in miniranje v bližini visokonapetostnih daljnovodov

  OpenAIRE

  Sladič, Andrej

  2017-01-01

  V kamnolomu pridobivajo različne kamene agregate. Pridobivanje le teh poteka z mehanskim lomljenjem hribin. Ob potrebi večjih količin tehničnega kamenja za hitrejše pridobivanje uporabljajo kemično lomljenje z uporabo gospodarskih razstreliv. Razstreliva so kemične sestavine, ki ob detonaciji eksplodirajo. Poznamo več vrst gospodarskih razstreliv. Ena najvarnejših so emulzijska razstreliva. Za začetno detonacijo uporabljajo različna vžigalna sredstva. Najpogosteje uporabljena metoda je me...

 16. Odabir optimalne prostorne rezolucije fotogrametrijskih digitalnih modela površine za primjenu u šumarstvu – primjer s područja nizinskih šuma hrasta lužnjaka

  OpenAIRE

  Balenović, Ivan; Marjanović, Hrvoje

  2016-01-01

  Posljednjih godina digitalna aerofotogrametrija počinje se primjenjivati kao alternativna metoda zračnomu laserskomu skeniranju u trodimenzionalnom modeliranju šumskih površina, poglavito u izradi digitalnih modela površine (DSM-ova). Za potrebe inventure šuma DSM se uglavnom koristi u kombinaciji s digitalnim modelom reljefa, preklapanjem kojih se dobije digitalni model visine sastojina/krošanja (CHM) koji se potom koristi za procjenu različitih varijabli pojedinačnih stabala ili šumskih sas...

 17. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 18. Diffusion of Boron in Cobalt Sinters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borowiecka-Jamrozek J.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badan procesu dyfuzji w warstwach powierzchniowych uzyskanych w wyniku nasycenia borem spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku Co Extrafine. Warstwy otrzymano przy zastosowaniu proszkowej metody borowania opartej na wykorzystaniu mieszaniny o składzie: B4C jako składnik podstawowy stanowiacy zródło boru, (NH4Cl + NaF aktywator i Al2O3 jako wypełniacz. Zachowane były nastepujace parametry procesu: temperatura 950°C, czas 6h i 12h. Badania obejmowały wyznaczenie współczynnika dyfuzji w oparciu o strukture, grubosc uzyskanych i czas nasycenia warstw. Obserwacji naniesionych warstw dokonano za pomoca mikroskopu optycznego Leica DM-4000. Zdjecia ujawniły dwufazowa strukture warstw borkowych. Badania rentgenowskie potwierdziły wystepowanie faz o składzie: CoB i Co2B. Zbudowano model dyfuzji atomów boru w strukturze kobaltu zakładajac dyfuzje reaktywna. Obliczono współczynnik dyfuzji w oparciu o model atomowy dyfuzji wykorzystujac potencjały oddziaływan pomiedzy atomami boru i kobaltu. Otrzymane wyniki porównano z danymi doswiadczalnymi dyfuzji boru w innych materiałach.

 19. Wpływ czasu napowietrzania na pracę reaktora SBR i SBBR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Makowska

  2016-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono efekty oczyszczania małych ilości ścieków w bioreaktorach porcjowych. Przebadano dwa równolegle pracujące reaktory, z czego jeden był klasycznym systemem SBR, a drugi to reaktor SBBR ze złożem ruchomym. Obydwa ciągi technologiczne oczyszczały taką samą ilość ścieków bytowych wstępnie podczyszczonych w piaskowniku. Trzy kolejne serie badań różniły się długością napowietrzania. Porównano pracę reaktorów w kolejnych seriach oraz analizowano wyniki uzyskane w obu systemach. Największą skuteczność usuwania związków węgla organicznego (jako ChZT i azotu (jako N-NH4 uzyskano w reaktorze SBBR w trzeciej serii badań (średnio odpowiednio 90 i 62%. Reaktor SBBR pracował bardziej stabilnie oraz usuwał na drodze biologicznej fosfor z największą średnią skutecznością 83% w serii trzeciej. Ścieki oczyszczone w tym reaktorze charakteryzowały się mniejszym stężeniem zawiesiny, co świadczy o skuteczniejszej pracy reaktora z wypełnieniem w fazie sedymentacji.

 20. KOEFISIEN TANAMAN PADI SAWAH PADA SISTEM IRIGASI HEMAT AIR Crop Coefficient for Paddy Rice Field under Water Saving Irrigation Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joko Sujono

  2012-05-01

  Full Text Available Traditional irrigation for paddy rice is the leading of consumer of water, about 80 % of the water resource availabilityused for irrigation purpose. This phenomenon is related to the way how to estimate the crop water requirement where crop coefficient for paddy rice (k (Prosida is always greater than one starting from planting up to nearly harvesting. In this research, a number of water saving irrigations (WSI systems for paddy rice cultivation using pots such asalternate wetting and drying (AWD, shallow water depth with wetting and drying (SWD, semi-dry cultivation (SDC, system of rice intensification (SRI, and  AWD with mulch (AWD-Mul were applied. The amount of irrigated water and when it should be irrigated depend on evapotranspiration rate, soil moisture condition and the WSI system used. For this purpose, daily measurement of the pot weight was carried out. Crop coefficient (k  is then caluculated as a cratio between crop and reference evapotranspiration computed using Penman-Montheit  method. Results show that up to 45 days after transplanting, the k of WSI treatments were around half of the k (Prosida values currently used for computing the water requirement, whereas at the productive stage the k of WSI systems were relatively equal (AWD, SDC to or greater (SRI, SWD than the k (Prosida. Based on the the k values, the AWD and the SDC systems could save much water compared to the SRI or the SWD. Water saving could be increased by applying the AWD with mulch. ABSTRAK Irigasi padi sawah dengan sistem tradisional merupakan sistem irigasi  yang boros air, hampir 80 % sumber air yang ada untuk irigasi. Hal ini tidak terlepas dari perhitungan kebutuhan air tanaman dengan nilai koefisien tanaman (k menurut Standar Perencanaan Irigasi (Prosida selalu lebih besar dari satu mulai dari tanam hingga menjelang panen.Dalam penelitian ini beberapa metoda budidaya padi hemat air seperti alternate wetting and drying (AWD, shallow water depth

 1. Библейски топоси за изобразяване на жени-светици в южнославянските литератури през Средновековието

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Радослава [Radoslava] Станкова [Stankova

  2016-10-01

  w literaturach południowosłowiańskich okresu średniowiecza Temat świętości kobiet w średniowiecznych słowiańskich tekstach prawosławnych nie jest częstym przedmiotem badań. Artykuł poświęcony jest specyficznej naturze świętości kobiet w hagiografii i hymnografii literatur południowosłowiańskich. Analizie poddane zostały teksty poświęcone św. Paraskewie Tyrnowskiej, św. Filotei i św. księżniczce Teofano, których relikwie zostały w XIII wieku przeniesione do ówczesnej stolicy Bułgarii – Tyrnowa. Św. Paraskewa i św. Filotea zostały kanonizowane jako „wielebne święte”, a księżniczka Teofano, w związku z tym, że nie była zakonnicą, jest czczona jako pustelniczka. Użycie tego samego modelu enkomiastycznego, a mianowicie interpretacji archetypowego chrześcijańskiego kultu Bogurodzicy jako patronki miasta, ma kluczowe znaczenie dla kształtowania liturgicznego kultu trzech świętych. Z jednej strony jest to interpretacja kultu Bogurodzicy jako gloryfikacji łona matki, z drugiej zaś, ukazuje święte jako „niepokalane oblubienice Chrystusa”. We wszystkich przypadkach występują także uniwersalne toposy reprezentujące świętość (m.in. kaganek, słońce i gwiazdy. Druga istotna grupa toposów jest szczególnie ważna dla przedstawienia świętości kobiet: lilie, gołąb, jaskółka itp. Trzeci krąg toposów jest związany z „męskim zachowaniem w żeńskim ciele”. W tekście zostały przedstawione przykłady typowe dla wszystkich tych kręgów. Wśród popularnych toposów używanych dla „wielebnych świętych” (mężczyzn i kobiet pojawiają się także cechy anielskie. Biblijne symbole bardzo jasno wyrażają hierarchię w przedstawianiu typu świętości. W reprezentacjach świętych uwagę zwraca także topos Niebieskiego Oblubieńca i świętych kobiet jako Jego niepokalanych Oblubienic, strażniczek czystości, sprawiedliwości i niepokalania.

 2. Levkemija pri otroku in problemi prehranjevanja in pitja

  OpenAIRE

  Šinkovec, Sara

  2017-01-01

  Uvod: Podhranjenost in kaheksija sta pogosta pri otrocih z levkemijo in sta pokazatelja slabše prognoze. Slabo prehransko stanje otroka je povezano z večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, s slabšim odzivom na zdravljenje in krajšim preživetjem. Funkcionalno stanje otrok in kakovost njihovega življenja sta slabša. Namen: Namen diplomskega dela je opisati problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s kr...

 3. Analiza metroloških karakteristika uređaja za optičku digitalizaciju stomatoloških CAD/CAM sistema

  OpenAIRE

  Trifković, Branka V.

  2012-01-01

  Razvoj i unapređenje metoda 3D digitalizacije u proteklih četrdeset godina, omogućio je da se ideja o primeni digitalnog otiska u stomatologiji pretvori u stvarnost. Za razliku od konvencionalnog otiska koji predstavlja kopiju zuba i okolnih tkiva u negativu, 3D digitalizacija je postupak u okviru koga se vrši prikupljanje podataka u vidu koordinata – tačaka i obavla njihovo prevođenje u digitalnu formu. Razlike u radnim principima postupaka 3D digitalizacije predstavljale su p...

 4. Finansinių rodiklių vaidmuo kainodaroje

  OpenAIRE

  Tuusis, Danel

  2007-01-01

  The paper studies the use of cost-plus method which is the most used pricing method among companies. Based on case-studies the paper defines two-level pricing management where different pricing methods are used. The paper argues against the simplified approach to the cost-plus method and explains states hypothesis why companies count costs differently in price management. Straipsnyje analizuojamas dažniausiai naudojamas kainodaros metodas šiuolaikinėse įmonėse – pridėtinių kaštų modelis. R...

 5. ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

  OpenAIRE

  Radišić, Nikola

  2011-01-01

  Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema uporabljena je metoda modeliranja večkriterijskega odločitvenega modela v DEXi-ju, kjer so za slučaj gostinskega lokala "Flirt Sushi Longue" ovrednoteni pet variant (ponudnikov GIS-ov v Sloveniji). Rezultat diplomskega dela je a...

 6. Robotizacija oddelka lakirnice v programu za pralno pomivalne aparate

  OpenAIRE

  Klemenčič, Matej

  2012-01-01

  V začetnem delu diplomskega dela smo na kratko predstavili podjetje Gorenje d.d., njihovo dejavnost in poslovna področja. Nato je opisano, kakšen je pomen oblikovanja delovnih mest za same pogoje dela ter razlaga sistemizacije in ergonomije, ki imata tudi zelo pomembno vlogo pri urejanju delovnih mest. V nadaljevanju je predstavljena metoda 20 ključev, ki pomaga podjetjem, da se čim hitreje prilagajajo globalnemu trgu. Zaradi varnostnih in ekonomskih razlogov se je podjetje odločilo, d...

 7. FORMALNO MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU

  OpenAIRE

  Rizmal, Kaja

  2011-01-01

  Pritiski kompleksnega, nepredvidljivega in dinamičnega poslovnega okolja, globalne tržne konkurence in organizacijske spremembe silijo podjetja k nenehnemu iskanju načinov za doseganje in vzdrževanje konkurenčne prednosti. Kritični pri doseganju konkurenčnosti so človeški viri, katerih aktivnosti prispevajo k doseganju le-te. Ena izmed aktivnosti človeških virov je tudi mentorstvo kot metoda razvoja zaposlenih. Čeprav se mentorski odnosi razlikujejo po času trajanja, se na splošno pomikaj...

 8. Generation of the dynamic interactive gaming environment using audio signals

  OpenAIRE

  Nickus, Lukas

  2017-01-01

  Šiame magistriniame darbe buvo pasiūlytas interaktyvios dinaminės žaidimo aplinkos generavimo metodas, naudojant garsinius signalus. Buvo tobulinamas ritmą aptinkantis algoritmas, sukurtas programinis kodas, vartotojui leidžiantis į virtualią aplinką įkelti garso failus iš savo muzikos bibliotekos. Taip pat buvo apibrėžta virtualios aplinkos koncepcija bei sugeneruota testinių aplinkų aibė. Tyrimo tikslams aibės buvo išskirtos į du tipus – dinamines bei statines. Dinaminių aplinkų kaita prikl...

 9. MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A ACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN DREPTUL COMPARAT

  OpenAIRE

  Mihai ŞTEFĂNOAIA

  2015-01-01

  În prezentul articol autorul urmăreşte să ofere, prin metoda dreptului comparat, soluţii mai bune, specifice, relevante procesului legislativ în interpretarea infracţiunii de trafic de persoane. Obiectul de cercetare al lucrării îl formează urmă-toarele subiecte: conceptul şi natura traficului de persoane; recrutarea, primirea, adăpostirea, ascunderea, transportarea, transferul sau acceptarea persoanelor în vederea exploatării acestora; factorii care contribuie la dezvoltarea traficului de pe...

 10. Od Redakcji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redakcja Czasopisma "Muzealnictwo"

  2018-02-01

  Full Text Available Rocznik „Muzealnictwo”, wypełniając swoje powinności wobec polskich środowisk muzealnych, już 66 lat opisuje dokonujące się w polskim muzealnictwie przekształcenia, analizuje losy instytucji i ludzi oraz muzealnych kolekcji, śledzi zmiany rozwiązań prawnych – niemierzoną w swym zróżnicowaniu rzeczywistość muzealnego uniwersum. Rok 2018 w dziele wypełniania tych powinności ma miejsce szczególne. Jest to bowiem rok refleksji, które przynosi ze sobą jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległego bytu przez państwo polskie; refleksji nad państwem, społeczeństwem, prawem i obyczajem, nad postawami ludzi, ich wyborami, szacowanymi również w perspektywie służby publicznej, wedle kryteriów i wartości cementujących wspólnotę, ale pozwalających również Jednostce na odnalezienie się we Wspólnocie. Jest w tej refleksji miejsce na najbliższe nam muzea w całym zróżnicowaniu ich ustawowej działalności, jest miejsce na lepsze odczytywanie potrzeb publiczności, która coraz liczniej do muzeów przychodzi, dowodząc potrzeby ich istnienia jako instytucji długiego trwania, instytucji podtrzymywania wartości w świecie zmieniającym się tak dynamicznie, jak bodaj nigdy dotąd. W tegorocznym numerze „Muzealnictwa” – poza stałymi i szanującymi Państwa przyzwyczajenia działami, poświęconymi m.in. dziejom kolekcji, legislacji, działalności edukacyjnej czy też digitalizacji – tradycyjnie odnajdą Państwo temat główny. Jest nim Awangarda, postrzegana jako sposób myślenia o zbiorowości i o Sztuce, o powinnościach Sztuki wobec zbiorowości, z ambicjami – niejednokrotnie złudnymi – czynienia świata lepszym. Nieprzypadkowo temat Awangardy otwiera numer „Muzealnictwa” ukazujący się w roku tak istotnym dla naszej zbiorowej Pamięci. Niepodległość jako idea i niepodległość jako codzienność Drugiej Rzeczypospolitej przyniosła ze sobą procesy modernizacyjne, do których odwo

 11. Pozycja wybranych atypowych leków przeciwpsychotycznych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej – obecny stan wiedzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2017-03-01

  Full Text Available Wprowadzony ze względów czysto akademickich podział na leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i normotymiczne jest mylący. W praktyce klinicznej z pewnością nie każdy rodzaj depresji należy leczyć lekami określanymi jako przeciwdepresyjne, a działanie leków przeciwpsychotycznych z pewnością nie ogranicza się do leczenia tzw. psychoz (rozumianych jako choroby psychiczne, którym towarzyszą objawy wytwórcze. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj terapia choroby afektywnej dwubiegunowej. W chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego często w ogóle odradza się stosowanie leków przeciwdepresyjnych (także w okresach depresji, z kolei w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu drugiego przydatność leków przeciwdepresyjnych ocenia się najczęściej jako „ograniczoną”. Z jednej strony występuje tu ryzyko zmiany fazy depresyjnej na hipomaniakalną, z drugiej często spotkać się można z lekoopornością. W tej sytuacji warto zadać pytanie o pozycję atypowych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. W artykule przedstawiono aktualne wyniki badań dotyczących stosowania olanzapiny, kwetiapiny i amisulprydu w terapii depresji i manii w przebiegu tej choroby. Wspomniano również o roli leków z omawianej grupy w terapii zapobiegawczej (normotymicznej. Wyniki wielu poprawnych metodologicznie badań, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody podwójnie ślepej próby oraz grupy kontrolnej placebo, wskazują na skuteczność olanzapiny w leczeniu zarówno depresji, jak i manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Można także wykorzystać olanzapinę, choć raczej w kuracjach skojarzonych, jako lek normotymiczny. Podstawowym problemem związanym ze stosowaniem tego leku jest częste występowanie zespołu metabolicznego. W przypadku kwetiapiny również istnieją dane dotyczące możliwości jej użycia w terapii depresji i manii. Autorzy badań nad kwetiapin

 12. Czekolada jako źródło związków bioaktywnych oddziałujących na organizm = Chocolate as a source of bioactive compounds acting on the organism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Skrajda

  2015-09-01

      Streszczenie Czekolada jest jednym z najbardziej lubianych smakołyków wszech czasów. Jej historia sięga czasów Olmeków, czyli około 3 tysięcy lat. Początkowo spożywana jako napój, dopiero w XVII wieku przyjęła obecną formę. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów czekolad. W zależności od zawartości miazgi kakaowej wyróżnia się czekoladę gorzką (tzw. naturalną, 35-70% miazgi, deserową (do 50% miazgi, mleczną (nie mniej niż 25% miazgi i białą (nie mniej niż 20% tłuszczu kakaowego. Ponadto każdy z tych rodzajów może występować w postaci nadziewanej czy z dodatkiem orzechów, owoców, nasion, itp. Czekolada krytykowana jest za zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i wysoką kaloryczność, ale jest doceniana za zawartość związków biologicznie aktywnych. Wśród tych związków wyróżnia się: polifenole (głównie flawonoidy, aminy biogenne (fenyloetyloamina, alkaloidy (teobromina, kofeina oraz składniki mineralne (np. magnez, potas. Należy jednak pamiętać, że zawartość tych związków w czekoladzie jest determinowana: rodzajem czekolady (zawartość miazgi kakaowej, rodzaj dodatków, rodzajem i pochodzeniem ziarna, sposobem obróbki ziarna. Słowa kluczowe: czekolada, aktywność antyoksydacyjna, związki biologicznie aktywne.   Abstract Chocolate is one of the most popular sweets of all time. Its history dates back to about 3,000 years, the times of Olmec people. It was originally used as a drink and took its present form in seventeenth century. On the market there are many types of chocolate. Depending on the content of cocoa liquor stand out dark (35-70% of cocoa liquor, dessert (50% cocoa liquor, milk (not less than 25% cocoa liquor and white (no less than 20% cocoa butter chocolate. Moreover, each of these kinds may be either filled or with addition of nuts, fruits, seeds, and exc. Chocolate is criticized for its saturated fatty acid content and a high caloric value, but is appreciated for its

 13. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE BIOMASY OTRZYMANEJ W NOWEJ TECHNOLOGII PRZETWARZANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH „BIONOR SLUDGE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  January BIEŃ

  2016-06-01

  Full Text Available Obecny stan prawny w pewien sposób generuje poszukiwania i rozwój nowoczesnych technologii pozwalających na rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce nie tylko dla dużych obiektów, ale przede wszystkim dla instalacji małych i średnich, ponieważ to z nich głównie osady ściekowe obecnie trafiają na składowiska odpadów. Celem pracy jest ocena funkcjonowania prototypowej linii technologicznej do przetwarzania osadów ściekowych i ocena uzyskanej z tej technologii biomasy. Technologia Bionor Sludge stanowi rozwiązanie przeznaczone dla gminnych oczyszczalni o przepustowości do 1000 m3*d-1. Powstające osady ściekowe odpowiednio przetworzone w instalacji mogą zostać zagospodarowane dwojako: jako kompost lub jako wsad do instalacji termicznej, gdzie mogą stanowić biomasę zgodnie z ustawą o OZE. W pracy przedstawiono materiały pozwalające na wstępną ocenę jakości uzyskiwanego produktu pod kątem potencjału nawozowego i energetycznego. Bionor Sludge to technologia, która polega na przekierowaniu, w możliwie największym stopniu, energii chemicznej zgromadzonej w ściekach komunalnych do osadów stanowiących rezerwuar substancji organicznej. Cały układ technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadów charakteryzuje się również wysoką efektywnością i elastycznością pracy przy modułowej zabudowie. Możliwe i w pełni zasadne jest zastosowanie wybranych elementów omawianej instalacji w ramach modernizacji istniejących obiektów. Technologia Bionor Sludge dzięki swej innowacyjności i założeniom o możliwie najlepszym wykorzystaniu zasobów nawozowych i energetycznych, umożliwia racjonalne funkcjonowanie oczyszczalni i tym samym znaczące odciążenie budżetu gmin i ostatecznie ich mieszkańców.

 14. Profilaktyka i leczenie niefarmakologiczne u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym – rola pielęgniarki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Grad

  2011-12-01

  Full Text Available Pierwotne nadciśnienie tętnicze (PNT jest coraz częściej rozpoznawane u dzieci i młodzieży. Występuje zwykle jako stan przednadciśnieniowy lub pierwsze stadium nadciśnienia tętniczego. Podobnie jak u dorosłych związane jest z otyłością, stylem życia i rodzinnym występowaniem choroby. Powikłania narządowe PNT stwierdza się u ponad 40% dzieci w momencie rozpoznania choroby. W terapii PNT istotne miejsce zajmuje postępowanie niefarmakologiczne, odnoszące się do modyfikacji stylu życia i zachowań związanych ze zdrowiem. Stosuje się je u dzieci z rozpoznanym stanem przednadciśnieniowym jako jedyną formę terapii, natomiast w nadciśnieniu tętniczym – jako leczenie uzupełniające. Niełatwy proces zmiany stylu życia wymaga współpracy personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami. Szczególną rolę powinna odgrywać pielę- gniarka ze względu na bezpośredni, ciągły kontakt z pacjentem i jego opiekunami. Konieczne jest wnikliwe monitorowanie osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i w stanie przednadciśnieniowym. Istotne są także promocja zdrowego stylu życia, wczesne identyfikowanie dzieci obarczonych ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych w stosownym czasie. W pracy omówiono zasady profilaktyki i terapii nadwagi/otyłości (zmiana diety, aktywność fizyczna, nieprawidłowości snu, zaburzeń zachowania (tzw. wzór zachowania A. Podkreślono negatywny wpływ stosowania używek przez młodocianych na rozwój PNT. Przedstawiono reguły współpracy pielęgniarki z chorymi na PNT, niezbędne dla efektywności podejmowanych interwencji. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji prozdrowotnej w placówkach oświatowych i na zajęciach pozaszkolnych.

 15. Potrzeby i możliwości rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Potemkowski

  2015-08-01

  Full Text Available Specyfika stwardnienia rozsianego sprawia, że rehabilitacja pacjentów cierpiących na tę chorobę jest jednym z najtrudniejszych zadań rehabilitacji neurologicznej. Liczne objawy stwardnienia rozsianego znacznie obniżają jakość życia około 40 000 chorych żyjących w Polsce. Choć rehabilitacja nie zmniejsza istotnie częstości rzutów ani nie zatrzymuje progresji choroby, to – jeśli jest odpowiednio, nowocześnie prowadzona – poprawia nie tylko obiektywne wskaźniki, lecz także subiektywne samopoczucie i samoocenę, a w rezultacie daje możliwość wytworzenia pozytywnego obrazu siebie. Potrzeby polskich chorych są duże, ale dostępność rehabilitacji (zarówno ambulatoryjnej, jak i  stacjonarnej jest wysoce niesatysfakcjonująca. W związku z tym powinno się optymalizować jakość rehabilitacji prowadzonej przez chorych samodzielnie, w warunkach domowych. Duże znaczenie mają zatem wiedza pacjenta na temat wpływu rehabilitacji na chorobę i możliwych form leczniczych, jak również świadomość skutków zaniechania tej formy leczenia. Stwardnienie rozsiane, niezależnie od postaci, prowadzi do niepełnosprawności i obniżenia jakości życia, a to ogranicza samodzielność, niesie ze sobą ryzyko utraty pracy, utrudnia samoobsługę i swobodę w zakresie aktywności dnia codziennego. Istotna staje się rola rehabilitacyjnych zespołów terapeutycznych (specjaliści neurologii i rehabilitacji plus fizjoterapeuta, które powinny istnieć w każdej poradni diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego. Ustalenie przez taki zespół ubytków funkcji oraz określenie celów i planu postępowania pozwoliłyby na zmniejszanie skutków postępu choroby.

 16. Topiramat – przegląd wybranych artykułów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2013-06-01

  Full Text Available Padaczka stanowi poważny problem epidemiologiczny z powodu znacznego rozpowszechnienia, a także terapeutyczny ze względu na odsetek przypadków lekooporności wynoszący 30%. W związku z tym położono nacisk na proces zsyntetyzowania nowych leków przeciwpadaczkowych (LPP, które będzie cechować większa skuteczność niż dotychczasowych. Pomimo wprowadzenia do obrotu ponad dziesięciu LPP drugiej generacji odsetek przypadków padaczki lekoopornej nie uległ zmianie, aczkolwiek u pojedynczych chorych wykazały one wyższość nad preparatami stosowanymi tradycyjnie. Do leków przeciwpadaczkowych drugiej generacji należy między innymi topiramat (TPM, cechujący się unikalną budową chemiczną (pochodna fruktopiranozy. W Polsce został wprowadzony do obrotu w 1998 roku. W niniejszej pracy opisano właściwości farmakokinetyczne, jak również zastosowanie TPM jako terapii dodanej w napadach padaczkowych uogólnionych i napadach częściowych oraz jako monoterapii w tego typu napadach. Topiramat ma wielokierunkowy mechanizm działania. Jest silnym blokerem kanałów sodowych, a także wpływa na kanały wapniowe, zwiększa aktywność receptorów GABA, blokuje typ kainowy/AMPA receptorów glutaminowych, jest słabym inhibitorem anhydrozy węglanowej. Omówiono dodatkowo możliwości zastosowania TPM w status epilepticus. Zwrócono uwagę na koszt leczenia topiramatem w porównaniu z takimi lekami, jak kwas walproinowy, oraz wpływ na jakość życia w porównaniu na przykład z lamotryginą. Opisano objawy uboczne, przyglądając się bliżej przyczynie spadku wagi przy zastosowaniu TPM oraz możliwości wystąpienia kwasicy metabolicznej, kamicy nerkowej oraz zmniejszonej potliwości. Podkreślono zalety stosowania topiramatu na tle innych LPP.

 17. III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  OpenAIRE

  Symonides, Janusz; Moskwa, Leopold; Gorynia, Marian

  2012-01-01

  Dorota Pyć, Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Gdańsk 2011 (rec. Janusz S y m o n i d e s), s. 291-294; Anton D. Rudokwas, Spornyie woprosy uczeniia o priobrietatielnoj dawnosti, Moskwa 2011 (rec. Leopold M o s k w a), s. 294-299; Radosław Pastusiak, Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Łódź 2011(rec. Marian Go r y n i a), s. 299-301

 18. ASIF in Poland in the light of national budget expenditure since 1991. Justification functioning system separateness among the EU countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czyżewski Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu było wykazanie, że istnienie KRUS, jako ważnego elementu systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce nie jest ewenementem w skali europejskiej. Ukazane zostały relacje KRUS z budżetem oraz charakterystyki ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Ochrony Społecznej (ENASP

 19. Dlaczego trzeba wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy? Recenzja z książki Guya Standinga “Basic Income: And How Can We Make It Happen”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołaj Ratajczak

  2017-06-01

  Full Text Available Tekst jest recenzją książki Guya Standinga, stanowiącej przystępne i kompleksowe wprowadzenie do problematyki bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP. Autor przygląda się, w kontekście niedawnych publikacji Standinga, dwóm najważniejszym liniom argumentacyjnym za wprowadzeniem BDP: z jednej strony analizy „korupcji” współczesnego kapitalizmu, a z drugiej - przedstawienia BDP jako obywatelskiego prawa do bycia wolnym od dominacji.

 20. Osoba niepełnosprawna - inne rodzicielstwo, inne braterstwo?

  OpenAIRE

  Stelter, Żaneta

  2012-01-01

  Urodzenie dziecka niepełnosprawnego, to wydarzenie, które ma wpływ na jakość życia rodziny. W artykule przedstawiono w jaki sposób niepełnosprawność dziecka określa sytuację życiową pozostałych członków rodziny. Opisano specyfikę realizacji ról rodzicielskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym oraz przeanalizowano sytuacje psychospołeczną zdrowego rodzeństwa.

 1. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  OpenAIRE

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 2. Vrste i tehnike 3D modeliranja

  OpenAIRE

  Bernik, Andrija

  2010-01-01

  Proces stvaranja 3D stvarnih ili imaginarnih objekata naziva se 3D modeliranje. Razvoj računalne tehnologije omogućuje korisniku odabir raznih metoda i tehnika kako bi se postigla optimalna učinkovitost. Odabir je vezan za klasično 3D modeliranje ili 3D skeniranje pomoću specijaliziranih programskih i sklopovskih rješenja. 3D tehnikama modeliranja korisnik može izraditi 3D model na nekoliko načina: koristi poligone, krivulje ili hibrid dviju spomenutih tehnika pod nazivom subdivizijsko modeli...

 3. Zaburzenia hazardowe – rozpowszechnienie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury

  OpenAIRE

  Wieczorek, Łukasz; Dąbrowska, Katarzyna

  2015-01-01

  Celem przeglądu jest zaprezentowanie kompleksu zagadnień dotyczących leczenia zaburzeń hazardowych, w tym: definicji hazardu i narzędzi diagnostycznych, współwystępowania zaburzeń hazardowych z innymi zaburzeniami, epidemiologii zjawiska, rozpowszechnienia poszukiwania pomocy, oferty terapeutycznej dla osób z zaburzeniami hazardowymi i jej skuteczności, motywów podjęcia leczenia oraz barier w dostępie do leczenia. Materiał i metoda Do przeglądu literatury wykorzystano bazę artykułów MEDLINE o...

 4. NOVIJE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI, LIJEČENJU I PREVENCIJI RH IMUNIZACIJE

  OpenAIRE

  Matijević, Ratko; Knežević, Mario

  2009-01-01

  Rh imunizacija kroz hemolitičku bolest fetusa i novorođenčeta (HBFN) najčešći je uzrok fetalne anemije tijekom trudnoće. Amniocenteza je godinama korištena kao metoda probira kroz određivanje OD 450 uz pomoć Lileyeva dijagrama, no u novije je vrijeme zamijenjena neinvazivnim određivanjem maksimalne brzine protoka u središnjoj moždanoj arteriji fetusa. Napredak je postignut i u liječenju HBFN gdje je konzervativno liječenje zamijenjeno intrauterinom intravaskularnom fetalnom transfuzijom. Tako...

 5. Igra s simetrijo v vrtcu

  OpenAIRE

  šebjan, Valentina

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Igra s simetrijo v vrtcu teoretično, praktično in empirično predstavlja področje simetrije v vrtcu oz. sistematično vpeljevanje simetrije v vrtec. Namen diplomskega dela je bil raziskati pridobivanje pojma simetrija in pripraviti gradiva in model oz. metodične postopke za razvijanje pojma v vrtcu ter izmeriti učinkovitost pridobljenih spoznanj o simetriji pri predšolskih otrocih. V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Slednja pa je ...

 6. SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  OpenAIRE

  Džidić, Adnan

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja sončnih modulov. Nanopremazi zagotavljajo, da se umazanija in dežne kapljice ne zadržujejo na aktivni površini sončnih modulov in s tem zagotavljajo čistost površine. Na eksperimentalnem primeru je ovrednoten izplen proizvedene e...

 7. Osteosinteza pertrohantemih prijeloma u starijih osoba metodom po Enderu

  OpenAIRE

  Antoljak, Tomislav; Turčić, Josip; Davila, Slavko; Livaković, Mirko; Kovač, Tomo

  2000-01-01

  Pertrohantemi prijelomi najčešće pogađaju osobe u starijoj životnoj dobi. Uzrok je većinom pad kod kuće kao posljedica mišićne diskoordinacije, uznapredovale osteoporoze, ateroskleroze i drugih kroničnih bolesti. Operacijsko liječenje ovih prijeloma posve je opravdano pa se u literaturi predlaže niz kirurških metoda stabilizacije. U ovom su radu prikazane indikacije, kontraindikacije i komplikacije za primjenu Enderovih čavala, te standardna tablica za procjenu postoperacijskih rezultata. Pre...

 8. Statističke metode u kontroli kvalitete mlijeka i proizvoda

  OpenAIRE

  Filajdić, Mirko; Ritz, Milana; Vahčić, Nada; Vojnović, Vera; Grüner, Matilda; Vujanić, Diana

  1991-01-01

  Nakon osnivanja Analitičke sekcije na XXVIII. simpoziju mljekarske industrije 1990. godine ukazala se potreba proširenja spoznaja ili obnova znanja iz primjene statističkih metoda u interpretaciji rezultata analiza pri provjeri kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda. 1. Utvrđivanje slučajnih pogrešaka u rezultatima analiza - Prvi dio rada sadrži nekoliko praktičnih primjera utvrđivanja slučajne pogreške rezultata analiza kad se rezultati izražavaju kao kontinuirane ili diskretne veličine mjere...

 9. SUVREMENE TENDENCIJE U RAZVITKU MARKETINGA - OSVRT NA DIREKTNI MARKETING

  OpenAIRE

  Dvorski, Stjepan; Vranešević, Tihomir; Dobrinić, Damir

  2004-01-01

  Direktni marketing, kao marketinški pojam, javlja se početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, predstavljajući novi pristup u prodajnoj komunikaciji s tržištem. Za razliku od klasičnih metoda jednosmjernog komuniciranja (prodavač – kupac), direktni marketing se oslanja na dvosmjernu (interaktivnu) komunikaciju. Suštinu te komunikacije čini skup aktivnosti pomoću kojih prodavač izravno ulaže napore prema ciljanom potrošaču/korisniku kako bi dobio mjerljiv odgovor ili transakciju. V...

 10. Mikrosimulacijski model proračuna kapaciteta kružnog raskrižja

  OpenAIRE

  Šurdonja, Sanja; Nežić, Daniela; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

  2015-01-01

  Računalni programi namijenjeni prometnim mikrosimulacijama stekli su značajnu popularnost i široku primjenu, kako u praktičnoj primjeni, tako i u istraživanjima. Broj prometnih simulacijskih modela značajno se povećao, a samo do kraja prošloga stoljeća bilo je dostupno više od 50 simulacijskih modela. Njihova je prednost mogućnost predviđanja prometnog ponašanja u svakodnevnim, ali i izvanrednim situacijama. Za razliku od klasičnih analitičkih metoda analiza prometa, simulacijski modeli...

 11. Religia, z którą można zrobić, co się chce.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Jędrzejek

  2015-04-01

  Full Text Available Celem tej recenzji jest analiza problemu wiary i historii w wybranych pismach Franza Overbecka. Overbeck (1837–1905, niemiecki teolog-agnostyk, historyk chrześcijaństwa, przyjaciel Fryderyka Nietzschego, opisuje w swoich pracach eschatologiczny i kontrkulturowy wymiar pierwotnego chrześcijaństwa. Dzieje Kościoła opierają się według niego na powolnym wypieraniu eschatologii oraz zastąpieniu jej konserwatywnym projektem podtrzymywania i stabilizowania zachodniej kultury i cywilizacji. Z tego powodu Overbeck – broniąc integralności chrześcijaństwa jako kulturowego fenomenu oraz jego uniwersalistycznego dziedzictwa – krytykuje zarówno współczesny mu protestantyzm kulturowy (A. Harnack jak i postchrześcijańskie i nacjonalistyczne alternatywy (D.F. Strauss, P. Lagarde. W artykule wskazuję na aktualność Overbeckowskich zastrzeżeń wobec wszelkiej – tradycjonalistycznej, liberalnej i lewicowej – teologii politycznej z punktu widzenia chrześcijaństwa zorientowanego na eschatologię. Analizuję również dwie ścieżki recepcji myśli Overbecka w dwudziestowiecznych Niemczech: próbę odnowienia protestantyzmu jako religii stanu wyjątkowego (K. Barth oraz krytykę teologii i sceptyczno-ironiczne pożegnanie z chrześcijaństwem (H. Blumenberg.

 12. Theoretical and Practical Aspects of Pneumatic Powder Injection into Liquid Alloys with a Non-Submerged Lance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jezierski J.

  2014-06-01

  Full Text Available Technologia wdmuchiwania proszków do ciekłego metalu jest znana od kilkudziesięciu lat i z powodzeniem stosowana w różnorodnych procesach metalurgicznych i odlewniczych. Zdecydowanie najczęściej stosowane jest rozwiązanie z użyciem lancy zanurzonej pod lustro obrabianego stopu, jako łatwiejsze choć nie pozbawione wielu istotnych wad. W pracy zaprezentowano zakończone kompleksowe badania autorów nad procesem wdmuchiwania proszków bez zanurzania lancy w kąpieli. Przedstawiono nowe spojrzenie na tzw. „kąt stożka rozejścia strumienia” i jego wpływ na skuteczność procesu, przeanalizowano zagadnienie tzw. „skutecznego promienia strumienia” proponowanego przez wcześniejszych badaczy oraz opisano wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentów wdmuchiwania, zarejestrowanych z użyciem kamery do szybkich zdjęć. Podjęto się także ostatecznego porównania rozwiązań lancy zwykłej i opracowanej przez autorów tzw. „lancy kołnierzowej” wskazując na zalety tej drugiej, jako narzędzia do obróbki niewielkich objętości ciekłych stopów np. w procesach wprowadzania żelazostopów czy też modyfikacji.

 13. Development of Modern Marathons and Distance Running

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sasho Belovski

  2014-07-01

  Moderní marathon a distanční běh zažívají výrazný rozmach a přitahují stále větší zájem všech zainteresovaných osob – stakeholderů běžeckého sportu. Můžeme však konstatovat, že mezi aktivními běžci jakož i mezi dalšími lidmi, kteří jsou přímo či nepřímo s distančním během spojeni, nejsou vědomosti o jeho současném rozvoji příliš hluboké. Tato práce chce nabídnout vybrané, zásadní události moderní historie distančního běhu, a sloužit tak nejen zaníceným aktivním běžcům a organizátorům běžeckých závodů, ale též historikům, studentům a akademikům jako zdroj užitečných informací a základ pro budoucí vědeckou činnost.

 14. „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Nowak

  2009-01-01

  Full Text Available Poruszane w tekście zagadnienia wiążą się z problematyką budowy nowych systemów informacyjnych w nauce, które w piśmiennictwie określa się mianem e-library, library 2.0, e-science, Web 2.0 etc. Artykuł mówi o koniecznych zmianach zachowań ludzi nauki w zakresie publikowania w kontekście wspomnianych kierunków rozwoju komunikacji naukowej. Autor przewiduje, że budowa nowych systemów informacyjnych spopularyzuje samopublikację (self-publishing tekstów naukowych, która zdynamizuje rozwój repozytoriów o otwartym dostępie (open access. Zjawisko samopublikacji wpłynie także na zmianę metod oceny publikacji naukowych. Ich ocena będzie mogła się dokonywać przez automatyczne obliczanie cytowalności. Stopniem uzyskiwanych cytowań będzie można także parametryzować teksty opublikowane przez autorów w repozytoriach już po pozytywnej ocenie peer review. Ponadto, jak twierdzi autor, zjawisko samopublikacji powinno spopularyzować blogosferę w nauce, a w tym kontekście z pewnością pojawi się nawyk bezpośredniego komentowania wzmianek uczonych o własnych pracach badawczych przez specjalistów reprezentujących te same dyscypliny. Taka wymiana informacji będzie możliwa dzięki rozpowszechnieniu się samopublikacji i powinna w pełni zastąpić organizowanie drogich konferencji naukowych, w których udział bierze najczęściej tylko część środowiska. Autor uważa, że na marginesie zasygnalizowanych zmian pojawią się także zjawiska niepożądane, których przejawem z pewnością będzie „wykluczenie” najstarszych generacji uczonych, z uwagi na niemożność opanowania przez nich nowych technologii.

 15. Primjena suvremenih statističkih metoda u kontroli kvalitete kamene vune

  OpenAIRE

  Bukovčan, Nedeljko

  2016-01-01

  U radu je opisan značaj statističke kontrole kvalitete s posebnim naglaskom na primjenu kontrolnih karata i analize sposobnosti procesa u njenoj primjeni u praksi. Definirane su vrste kontrolnih karata i opisan postupak odabira odgovarajuće kontrolne karte. Detaljno su razrađene značajke i analiza kontrolnih karata za mjerljive karakteristike i kartu. Definirani su i uvjeti koje proces mora zadovoljiti prije postupka procjene sposobnosti procesa, razrađen sam postupak procjene,...

 16. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA DIRECTĂ

  OpenAIRE

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2013-01-01

  The information supplied by the cash-flow statement represents an important basis in the decision-making process for all the stakeholders of the company. The utility of the cash-flow statements built through the direct method is superior to that of the cash-flow statements built through the indirect method, but the direct method is employed with a significantly lower frequency because of the difficulty in accessing the required accounting data. A study conducted over a sample of 50 companies ...

 17. Metoda opisu analitycznego Tadeusza Czeżowskiego – studium historyczno-systematyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Zinkiewicz

  2016-12-01

  Despite some similarities between Czeżowski’s method and other methods of conceptual analysis, the former is not subjected to the paradox of analysis (what is shown, according to the author of the paper.

 18. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA DIRECTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2013-11-01

  Full Text Available The information supplied by the cash-flow statement represents an important basis in the decision-making process for all the stakeholders of the company. The utility of the cash-flow statements built through the direct method is superior to that of the cash-flow statements built through the indirect method, but the direct method is employed with a significantly lower frequency because of the difficulty in accessing the required accounting data. A study conducted over a sample of 50 companies from the Timis County concerning the methods employed for the construction of the cash-flow statement reflects o preference for the direct approach in forecasts, as in such situations the accounting data is easier to collect. Still, in practice, the cash-flow statements developed through the direct method are often incomplete, which makes the explanation of the cash variation impossible. The current study proposes a cash-flow statement model developed through the direct method and tested through simulations within a software application specially conceived for this purpose.

 19. Pengembangan Metoda Deteksi Rintangan untuk Traktor tanpa Awak Menggunakan Kamera CCD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Usman Ahmad

  2012-04-01

  Full Text Available For unmanned tractor guided by global positioning system, ability for eluding obstacles such as trees, big stone, cavity, bund, people, and other objects in the work area is very important in order not to stop the operation.Surrounding detection system using CCD camera makes it possible for unmanned tractor to detect obstacles in front of it realtime. However, with so many different objects that may captured by the camera, it will need a lot of image processing steps that takes a lot of time so it is no longer suitable for realtime detection in application. The proposed research is aimed to develop a simpler obstacle detection method by adding a red laser pointer to the CCD camera used to capture scene in front of the tractor. The red laser light that reflected by an obstacle gives an important information in the image, and the distance of the obstacle could be calculated based on phytagoras theory. The results showed that all obstacles with 1 m distance, 80% obstacles with 2 m distance, and 40% obstacles with 3 m distance could be detected. Obstacles with more than 3 m distances could not be detected due to weak laser light for the distances. The accuracy of distance prediction for all situation is 67.5%, which is still need improvements.

 20. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  OpenAIRE

  Živojinović, Dragana Z.

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 1. Muzikál jako marketingový produkt

  OpenAIRE

  Vágnerová, Tereza Aster

  2014-01-01

  The bachelor thesis "Musicals As a Marketing Product" is dedicated to marketing communication in the field of musical-dramatic arts. It provides a description of marketing communication in the licensed musical "Les Misérables", produced by the GOJA agency. "Les Misérables", in terms of marketing and ticket sales, is a musical phenomenon in the Czech Republic. The purpose of this work is to characterize marketing communication of musical-dramatic arts and furthermore, to describe the marketing...

 2. YouTube jako nástroj marketingu

  OpenAIRE

  Dobeš, Martin

  2017-01-01

  Although YouTube wasn't created until 2005, it became a leader in its field. It was visited by more than a billion people from all around the world which nowadays upload over 300 hours of videos every minute and watch about 5 million videos every day. Within a few years, it has become a world-wide phenomenon that has overlapped into many areas. One of these areas is marketing. The goal of this thesis is to explore YouTube as a marketing tool and use secondary resource research and expert inte...

 3. Muzyka jako kontekst zadania pamięciowego

  OpenAIRE

  Czerniawska, Ewa

  2000-01-01

  Three investigations concerning the influence of music on memory effects are described. In two of them the possibility of context-dependent memory was taken into account. The obtained results showed that in intentional learning in group conditions, music accompanying learning, neither baroque, nor popular modem one, did not lead to higher memory effects. But when learning occurred on a modem popular music background the context effect was observed. In individual unintentional learning c...

 4. Komunikacja indywidualna jako kluczowy element marketingu relacji

  OpenAIRE

  Presz, Agnieszka

  2009-01-01

  Relationship Marketing means building, maintaining and expanding customer relations. It requires collecting and processing customer information in order to ensure a better and more comprehensive approach to customer needs and wants as well as preferences. Currently, in changeable market conditions, success can be achieved only by those companies, which implement the best and reliable marketing activities. This article presents an essence and the meaning of individual c...

 5. Padaczka jako problem wieku podeszłego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2010-12-01

  Full Text Available Padaczka w późnym wieku cechuje się wieloma odrębnościami, stwarzając istotne trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Badania wykazały, że liczba zachorowań na padaczkę u osób po 50. r.ż. wyraźnie wzrasta – jej występowanie u osób w wieku 70-75 lat jest dziś ważnym problemem społecznym. Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach wykazują zbliżone wskaźniki rozpowszechnienia i zachorowalności na padaczkę w wieku starczym. Etiologia napadów w tym wieku jest różna: u 50% chorych stwierdza się padaczkę idiopatyczną, u 33% będącą skutkiem uszkodzenia naczyniowego mózgu, zaś w 12% padaczkę w przebiegu procesów otępiennych. Pozostałe przyczyny są o wiele rzadsze. W wieku starczym napady częściowe złożone (50% i proste (13% przeważają nad napadami toniczno-klonicznymi (27%. W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim wykluczyć kardiogenne tło utrat przytomności oraz otępienie. W związku z wydłużającą się w ostatnich latach średnią długością życia w Polsce problem padaczek wieku starczego bę- dzie narastał. Jest on także związany z występowaniem w tym wieku udarów niedokrwiennych. W artykule przedstawione zostały odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do naszego kraju oparte na powszechnie przyjętych wskaźnikach zachorowalności i rozpowszechnienia padaczki.

 6. Obraz filmowy jako dzieło sztuki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Hendrykowski

  2007-04-01

  Full Text Available The language of film art, or the artistic language of cinematography, is not a separate kind of language of moving images. It is only its specific kind whose basic function consists in looking for the ever newer layers of cinematographic expression in film, TV spectacle, video-art, "light, music and sound" performance and the like. The work of art of the moving image appears to be an utterance constructed in a peculiar manner. Signs used in it become signs of signs, images shown are images of images. Such a work, due to the specificity of its formation is characterised by information capability which is considerably higher than that of an ordinary non-artistic communication. The model of reality contained in it is richer, which results from a much deeper combination of elements co-creating its structure and its characteristic expression. Many meanings as a semantic principle and as an element of the art of moving images which is of main importance, distinguishes the work of this art from all the other kinds of cinematographic communications, which generally avoid the effect of many meanings.

 7. Nástroje Business Intelligence jako Open Source

  OpenAIRE

  Filipčík, Zdeněk

  2011-01-01

  This master's thesis focuses on the issues of selecting the Business Intelligence tools distributed under open source licenses. The main objective of this work is to compare the different instruments in all layers of the Business Intelligence architecture. The first part is focused on the definition of key concepts of the main topic. Provides necessary theoretical basis for understanding the context used in the practical part, which is dedicated to comparison tools realized according to the e...

 8. Žena jako tvůrkyně

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hnídková, Vendula

  2012-01-01

  Roč. 91, č. 9 (2012), s. 542-544 ISSN 0042-4544 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Dutch architecture * modern architecture * Gerrit Rietveld Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 9. Literární kritika jako RPG

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janoušek, Pavel

  2011-01-01

  Roč. 58, č. 5 (2011), s. 417-424 ISSN 0037-6973. [Minulosť kritiky a možnosti jej dejinnej konceptualizácie (Podoby, premeny a historická reflexia kritického písania). Bratislava, 16.07.2011-16.07.2011] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : literature * literary criticism * game * game theory * social communication Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 10. Cvičení jako pozitivní coping žen v kontextu změn rodinného života [Physical activity as a source of the positive coping of women in the context of present family life changes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Harvanová

  2008-03-01

  Full Text Available Práce zkoumá na vzorku 48 žen ve věku střední a pozdní dospělosti, jak se mateřství a rodinný stav promítá do jednotlivých oblastí životní spokojenosti. Potvrzuje se význam demografi ckých faktorů věku, rodinného stavu a fertility jako možných stresorů žen v kontextu změn současné rodiny. Z dílčích výsledků Dotazníku životní spokojenosti (DŽS a Strategie zvládání stresu (SVF se prokazuje, že stresory mající vliv na prožívání žen, mohou být zmírňovány pravidelnou pohybovou aktivitou (PPA. Cvičení a prokázaná adherence k pravidelné pohybové aktivitě jsou zdrojem využitelným pro pozitivní coping umožňující adaptaci. Ve zkoumaném vzorku se prokázaly tendence mezi mírou adherence a pozitivní zvládací strategií typu Pozitivní sebeinstrukce a Podhodnocení. Tuto zvládací strategii preferují ženy s vyšší mírou adherence ke cvičení. [The study examines how motherhood and family situation refl ex itself in several sections of life satisfaction in a sample of 48 women in middle and late adulthood. The roles of demographical factors of age, family situation and fertility as stressors in women in the context of changes in family life have been confi rmed. The data obtained from the Life Satisfaction Questionnaire and the Stress Coping Strategy questionnaire show that stressors infl uencing women's experiencing can be reduced by regular physical activity. Exercising and proved adherence to regular physical activity can serve as a source for positive coping and allow adaptation. In the sample, an association between the level of adherence to physical activity and positive coping strategies such as Positive self-instruction and Underestimation has been proved. Women showing higher level of adherence to physical activity prefer these types of coping strategies.

 11. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 12. Firmy rodzinne w Polsce w dobie globalizacji

  OpenAIRE

  Zalewska, Agnieszka

  2016-01-01

  Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, głównie polskich i ukraińskich uczonych, w zakresie uwarunkowań procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wkład w zakresie teorii i praktyki w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku ich internacjonalizacji. Może posłużyć jako inspiracja do stworzenia strategii opartej na poszukiwaniach (prospector strategy), co będzie sprzyja...

 13. Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki

  OpenAIRE

  Kacperczyk, Anna

  2016-01-01

  Anna Kacperczyk podejmuje tematykę coraz bardziej popularnej działalności sportowej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej, jaką jest wspinanie. To sfera działalności, która na tle innych aktywności fizycznych prezentuje się jako dziedzina elitarna, niebezpieczna i bardzo wymagająca, dodatkowo budząca liczne kontrowersje etyczne na skutek upublicznianych w mediach relacji dotyczących himalajskich, alpejskich czy taternickich tragedii. Jednocześnie opisywana wspólnota „ludzi gór” jest tu pretekstem ...

 14. Umysł vs. Umysł 2.0 : społeczne konsekwencje wzmocnienia poznawczego

  OpenAIRE

  Gunia, Artur

  2017-01-01

  Jedną z kluczowych idei transhumanizmu jest chęć uzyskania nadzwyczajnych zdolności intelektualnych dzięki usprawnieniu funkcjonowania ludzkiego umysłu i mózgu. Zadanie to realizowane jest w ramach koncepcji wzmocnienia poznawczego (cognitive enhancement) i jest defi niowane jako całokształt działań mających na celu usprawnienie i rozszerzenie podstawowych zdolności umysłu przez poprawę i uzupełnienie systemów poznawczych, co obejmuje usprawnienie inteligencji, poprawienie uwagi, wzmocnienie ...

 15. Comparative Analysis of the Level of Knowledge-Based Part of Economies in European Union Countries with Kam Methodology

  OpenAIRE

  Strożek Piotr

  2013-01-01

  The purpose of this article is to identify disparities in the use of knowledge in socio-economic life in the EU countries. This research was conducted with use of the cluster analysis (tools belonging to multidimensional comparative analysis). W artykule przedstawiono klasyfikację terytorialną państw Unii Europejskiej według rozwoju wiedzy gospodarek, która w dzisiejszym świecie traktowana jest jako determinanta międzynarodowej konkurencyjności. Zróżnicowanie to zostało skonstruowane na po...

 16. Uvođenje programa osiguranja kvalitete pri mamografskom pregledu u Kliničkoj bolnici Osijek: prvi rezultati

  OpenAIRE

  Faj, Dario; Ivković, Ana; Štimac, Damir; Posedel, Dario; Kotromanović, Zdenka; Ivezić, Zdravko; Belaj, Nenad; Tomaš, Ilijan; Kubelka, Dragan

  2009-01-01

  Mamografija je najvažnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje tumora dojke. Cilj je radiologa imati najbolju moguću dijagnostičku informaciju uz prihvatljivu dozu zračenja za bolesnika. Kakvoća slike i doza zračenja ovisi o velikom broju čimbenika kao što su brzina i kontrast filma, razvijanje filma, napon i automatski nadzor ekspozicije mamografskoga uređaja, te veličina i gustoća dojke. Uz to, uvjeti gledanja slike mogu značajno utjecati na točnost mamografske informacije. S obzirom na ...

 17. Gender stereotypes analysis in cartoons broadcasted on Croatian televisions

  OpenAIRE

  Rudančić, Vlatka

  2015-01-01

  Rodni stereotipi postoje od kada postoje muškarci i žene, njihovo značenje roda i spola. Od samih početaka razvoja pismenosti (od doba Aristotela) muškarci su bili oni koji su išli u lov i čije se mišljenje uvažavalo, dok su žene ostajale doma, rađale djecu i brinule se o njima. Istraživanje se temelji na osamdeset analiziranih crtanih filmova koji se prikazuju na hrvatskim nacionalnim TV postajama te prikazuju postojanje rodnih stereotipa u svim pregledanim materijalima. Metoda koja se koris...

 18. Recenzije, prikazi

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Lubomíra Havlíková, Peter Ivanič, Martin Hetényi: Po stopách sv. Cyrila a Metoda: výberová bibliografi a českýcha a slovenských prác za roky 1945 – 2011 = In the footsteps of St. Cyril ant Methodus: selective bibliography of works from Bohemia and Slovakia published in 1945 – 2011, Nitra, 2013. (Marijan ŠABIĆ); Tibor Neumann (prir.): A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458-1526) / Documenta Szapolyaiana I. Epistulae et litterae (1458-526), Budapest, 2012. (Stanko ANDRIĆ);...

 19. In one breath (Jednym tchem performed at the Theatre of the Eighth Day

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lech Raczak

  2016-12-01

  Full Text Available This text deals with the 1971 play Jednym tchem (In one breath, performed at the Theatre of the Eighth Day (Teatr Ósmego Dnia and based on Stanisław Barańczak’s poem. Lech Raczak outlines the methods used in the play, the characters, way of presenting a poetic text and the music in the performance. The author uses fragments of performance records published in his previous book Szaleństwo i metoda. 48 tekstów o teatrze (Madness and method. 48 texts about theatre (Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2012.

 20.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2014-04-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego ............................................................................... 5 Mieczysław Dobija – Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa – Accounting as part of an economic activity measurement system ............... 7 Renata Dyląg, Ewelina Puchalska – Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych – Reporting on social and environmental issues .............................................. 23 Jacek Gad – Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego – Statement of comprehensive income as a source of information on capital income and expenses – experience of Polish and German capital markets...... 47 Piotr Luty – Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej – Assessment of financial position of merging companies based on selected provinces of Western Poland ............................................................................ 69 Irena Sobańska – Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce – The importance of Professor Elżbieta Burzym’s contribution to the development of accounting theory, research and practice in Poland ........................ 83 Arleta Szadziewska – Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu – Accounting as a source of information for CSR strategy ............................. 95 Halina Waniak-Michalak – Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce – Information on volunteer labour in reports of public benefit organizations in Poland ............................................................................................................ 125

 1. Stosowanie wenlafaksyny w dawkach podzielonych – opis kazuistyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2015-04-01

  Full Text Available Wenlafaksyna jest lekiem o co najmniej dwóch istotnych mechanizmach działania przeciwdepresyjnego. Hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT ujawnia się już podczas stosowania niskich dawek, a hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny – dopiero przy dawkach istotnie wyższych. Za punkt odcięcia przyjmuje się na ogół dawkę 225 mg na dobę, choć zmiana z jednego mechanizmu działania na dwa ma najprawdopodobniej charakter spektralny. Możliwe, że w dawkach powyżej 375 mg na dobę lek wykazuje również działanie dopaminergiczne, ale tak duże dawki wenlafaksyny nie są zalecane przez producenta. Stosowanie wyższych dawek przekłada się na większą skuteczność przeciwdepresyjną leku. Należy jednak pamiętać, że zmiana dawki może być związana z ujawnieniem się odmiennego profilu działań niepożądanych (choć zależy to także od indywidualnej wrażliwości pacjenta. Działanie serotoninergiczne bywa odbierane jako uspokajające, sedujące, powodujące nadmierną senność, a nawet zobojętnienie i apatię. Działanie noradrenergiczne może z kolei wywoływać uczucie nadmiernego pobudzenia i zaburzenia snu. To, czy dane działanie jest odczuwane jako niewpływające na funkcjonowanie, czy też jako trudne do zniesienia, zależy ponadto od pory dnia, w której występuje. Działanie nasenne pacjent uzna za korzystne wieczorem, natomiast działanie rozbudzające – rano. Wydaje się, że pora podawania wenlafaksyny może wpływać na subiektywną tolerancję leku. W artykule opisano dwie sytuacje ilustrujące ten punkt widzenia. Nie jest do końca jasne, dlaczego pacjenci odczuwają działanie leku najsilniej wkrótce po jego przyjęciu (nie da się wykluczyć swoistego efektu placebo. Mimo to w przypadku wielu chorych subiektywna tolerancja wenlafaksyny bez wątpienia ma związek ze sposobem podawania leku; lekarze powinni brać tę okoliczność pod uwagę.

 2. WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKA ITS DO OCENY STANU TROFICZNEGO ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena NEVEROVA-DZIOPAK

  2016-05-01

  Full Text Available W ostatnich latach problem eutrofizacji stał się powszechny nie tylko w wodach stojących ale także w płynących. Budzi on spore zainteresowanie zwłaszcza gdy zaczyna dotyczyć wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia. Zbiornik Dobczycki o którym traktuje artykuł jest właśnie takim rezerwuarem. Tu ujmowana jest woda dla mieszkańców Krakowa. W literaturze spotyka się stwierdzenia, że wody zbiornika zawsze były podatne na eutrofizację ze względu na ładunki biogenów które są wnoszone do niego przez Rabę. Problem oceny stopnia eutrofizacji Zbiornika Dobczyckiego został więc podjęty nie tyle ze względów poznawczych, co utylitarnych. Wymagał rzetelnej i szczegółowej analizy danych pomiarowych pochodzących z monitoringu. Do oceny zjawiska eutrofizacji wykorzystano integralny wskaźnik troficzności ITS. Jest on jednym z coraz powszechniej stosowanych obecnie zagregowanych wskaźników. Dostrzeżono że graniczne wartości pojedynczych parametrów niekoniecznie odzwierciedlają stan trofii i uprawniają do wnioskowania o zjawisku eutrofizacji. Zastosowanie wskaźnika ITS wiąże się z wykorzystaniem parametrów takich jak pH i nasycenie wody tlenem, które odzwierciedlają bilans gazowy w wodach, zmieniający się wraz ze zmianą bilansu procesów produkcji i rozkładu materii organicznej. Nie wymaga on więc szczegółowych oznaczeń monitoringowych, przez co może być wykorzystywany jako uniwersalny sposób oceny trofii. W artykule uzasadniono wybór wskaźnika ITS jako metody oceny trofii na podstawie analizy statystycznej danych monitoringu Zbiornika pochodzących z okresu wieloletniego. Uwiarygodniło to ocenę i pozwoliło dostrzec pewne prawidłowości procesu oraz jego dynamikę. Na jej podstawie możliwa jest prognoza prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju zjawiska. Utrzymujący się w minionych 15 latach stan pograniczny zaawansowanej mezotrofii/eutrofii przy jednoczesnej dobrej

 3. Functional Movement Screen (FMS - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta = Functional Movement Screen (FMS - a comprehensive system for the functional evaluation of the patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2015-04-01

  4 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska   Streszczenie   System oceny funkcjonalnej - Functional Movement Screen (FMS został stworzony przez Graya Cooka oraz Lee Burtona w 1995 roku. FMS jest koncepcją, która umożliwia kompleksową analizę jakości podstawowych wzorców ruchowych, ocenę ryzyka kontuzji oraz stwierdzenie istnienia ograniczeń i asymetrii. Test FMS złożony jest z 7 prób (głęboki przysiad, przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem, przysiad w wykroku, ruchomość obręczy barkowej, aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej, ugięcie ramion w podporze, stabilność rotacyjna tułowia. W pracy zaprezentowano test Functional Movement Screen, jako kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta.   Słowa kluczowe: Functional Movement Screen, FMS, ocena funkcjonalna, rehabilitacja.   Abstract   Functional Movement Screen (FMS was created by Gray Cook and Lee Burton in 1995. FMS is a concept that allows comprehensive analysis of the quality of basic movement patterns, risk assessment and finding of injury to the limitations and asymmetries. FMS test consists of 7 samples (deep squat, hurdle step, in-line lunge, shoulder mobility, active straight leg raise, trunk stability push up, rotational stability. The paper presents the Functional Movement Screen test, as a comprehensive system of functional assessment of the patient.   Key words: Functional Movement Screen, FMS, functional assessment, rehabilitation.

 4. A Survey of Gill Histopathology of Thirteen Common Fish Species in the Sanyati Basin, Lake Kariba, Zimbabwe/ Badania Histopatologiczne Skrzeli Trzynastu Pospolitych Gatunków Ryb W Zlewni Sanyati, Jezioro Kariba, Zimbabwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mabika Nyasha

  2014-12-01

  Full Text Available Wzorując siê na studium zmian patologicznych suma afrykañskiego (Clarias gariepinus i tilapii nilowej (Oreochromis niloticus ze zlewni Sanyati przeprowadzono analogiczne badania na trzynastu pospolitych gatunkach ryb z jeziora Kariba, Zimbabweś Tkanka skrzeli była konserwowana i preparowana pod kątem analizy histologicznej; po utrwaleniu obserwowano ją w mikroskopie świetlnymś Stwierdzono sześæ rodzajów zmian histopatologicznych tjś odstawanie nabłonka, przerost nabłonka, zrost listków skrzelowych, cysty form larwalnych paso¿ytów, obrzêk, anewryzmś Odstawanie nabłonka było dominującą zmianą u wszystkich gatunków, podczas gdy anewryzm obecny był tylko u dwóch gatunkówś U Synodontis zambezensis stwierdzono najwy¿szą prewalencjê zmian patologicznych tkanki skrzeli, a najni¿szą u Marcusenius microlepidotus, Brycinus imberi i Micralestes acutidensś Wiêkszośæ objawów chorobowych było niegrośnych lub umiarkowanych, co sugeruje ogólnie dobrą zdrowotnośæ badanych rybś Znaczny odsetek ryb (77% był zara¿ony ektopaso¿ytniczymi skrzelowcami z grupy Monogeneaś Wnioski z pracy pozwalają zaleciæ zintensyfikowanie prac badawczych nad zmianami histopatologicznymi u ryb i zastosowanie ich jako indykator jakości wody i kondycji środowiskowej jezioraś

 5. Komunikace závěrů auditu IT procesu prostřednictvím nástrojů systémového myšlení

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Dalihod

  2014-12-01

  Full Text Available Cílem článku je analyzovat výhody použití nástrojů systémového myšlení při sdělování výsledků interního auditu komunikované auditorem směrem k managementu. Audit je chápán jako nezávislá, objektivní a poradenská činnost, určená pro vytvoření přidané hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. V tomto rámci je navržen systémový archetyp jako obecný model kauzálních smyček a na jeho základě následně vytvořen systémově dynamický model stavů a toků, jenž je aplikovatelný pro účely auditu všech procesů "osvědčených postupů" COBIT. Systémovým přístupem v rámci COBIT autor ilustruje možnost ukázat jiný pohled než je tomu u tradičních lineárních přístupů, kterými nelze zcela vyřešit dlouhodobé problémy v oblasti interního auditu.

 6. Próba kognitywnego ujęcia mądrości (na materiale przysłów polskich i litewskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Bogdzevič

  2015-06-01

  ądrości (na materiale przysłów polskich i litewskich Zamierzeniem artykułu jest próba przedstawienia semantycznej i aksjologicznej treści pojęcia mądrości tkwiącej w świadomości dwóch odrębnych wspólnot językowo-kulturowych – polskiej i litewskiej. Przeprowadzona analiza mieści się w nurcie badań językoznawczych, traktujących język jako źródło wiedzy o człowieku, jego mentalności i systemie wartości, sposobie postrzegania i interpretacji świata. Narzędziem opisu jest zaproponowana przez Jerzego Bartmińskiego metoda definicji kognitywnej. Językowo-kulturowe obrazy człowieka mądrego, stanowiąceukonkretnioną wizję abstrakcyjnego pojęcia mądrości, przedstawiają go w opozycji do człowieka głupiego. Obraz człowieka mądrego obejmuje cechy jego charakteru oraz wyglądu, mechanizmów zachowań, charakterystycznych miejsc przebywania oraz uwidacznia związek z zajmowaną przez niego pozycją społeczną. Wiele parametrów kognitywnych mądrości ujawnia się w trakcie analizy różnorodnych relacji człowieka z otaczającą go przyrodą (roślinami, zwierzętami oraz wynika z bardziej skomplikowanych układów – ze stosunków z innymi ludźmi. Materiał analityczny stanowiły paremia polskie i litewskie, traktowane jako rezultat poznawania świata, obserwacji życia codziennego, zderzenia z różnymi jego zjawiskami. W badaniach wykorzystane zostały kompendia przysłów polskich i litewskich: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych pod red. Juliana Krzyżanowskiego oraz Lietuvių patarlės (Przysłowia litewskie, Patarlių paralelės (Paralele przysłów pod red. Kazysa Grigasa. Ujęte w strukturę definicji kognitywnych kulturowe wizje człowieka mądrego, mimo istniejących różnic, pozwalają wyodrębnić sporo wartościowań podobnych albo nawet wspólnych, charakterystycznych dla kultur polskiej i litewskiej.

 7. Opieka ginekologiczna z perspektywy pacjentek ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 12-25 lat, LBTQ oraz z niepełnosprawnościami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Wonatowska

  2015-08-01

  (2   Public Health Department, Medical University of Warsaw   Słowa kluczowe: promocja zdrowia, ginekologia, młodzież, osoby niepełnosprawne. Key words: health promotion, gynecology, adolescence, people with disabilities.   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy: Zdrowie reprodukcyjne i seksualne to stan całkowitego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia. Celem pracy była ocena stanu opieki ginekologicznej z perspektywy osób z niej korzystających, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od 12. do 25. roku życia, osób LBTQ oraz osób z niepełnosprawnościami. Materiał i metoda: Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz wypełniany anonimowo w trybie online. Badaniem objęto 2501 respondentek. Wyniki: Największą grupę, która wypełniła ankietę, stanowiły osoby w wieku 21-30 lat (62%. Blisko 18% to osoby nieheteroseksualne, a prawie 8% to osoby z niepełnosprawnościami. Najczęstszym powodem pójścia na wizytę do ginekologa była troska o własne zdrowie (38,7%. Prawie 15% traktuje wizytę jako „zło konieczne”, a u 9,7% budzi ona skrępowanie. Na wybór lekarza zdecydowanie największy wpływ ma opinia znajomych osób (67,2%. Najważniejszym oczekiwaniem podczas wizyty jest, aby lekarz wyczerpująco odpowiadał na pytania (80,4%. Pacjentki z niepełnosprawnościami ruchowymi zwracały uwagę na brak udogodnień lub bariery architektoniczne. Wnioski: Brakuje u kobiet wykształconego od najmłodszych lat poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie reprodukcyjne i seksualne, które przekładałoby się na potrzebę regularnego odbywania wizyt ginekologicznych. Za wykształcenie odpowiednich nawyków prozdrowotnych powinni być odpowiedzialni rodzice młodych kobiet oraz szkolna edukacja seksualna. W toku edukacji ginekologów należy położyć większy nacisk na umiejętności właściwego podejścia do pacjentki jako osoby, w tym odpowiedniego sposobu komunikowania się i przekazywania rzetelnej

 8. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  Science.gov (United States)

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  ężystości taśmy uwzględnianego w obliczeniach drogi napinania jest korygowana na podstawie zależności przedstawionej w niniejszym artykule. Zastępczy moduł sprężystości taśmy powinien być uwzględniony w algorytmie obliczania długości skokuwózka napinającego, szczególnie dla przenośników, których złożony profil trasy może przyczynić się do lokalnego zmniejszenia sił w taśmie. W kolejnej części artykułu przedstawiono metodę konstruowania charakterystyk statycznych urządzeń napinających taśmę (Jabłoński, 1988), które wykorzystano do opisu stosowanych układów napinania taśmy. Spośród stosowanych urządzeń napinających przedstawiono rozwiązania ze stałym położeniem bębna napinającego podczas pracy przenośnika - tzw. sztywne urządzenia napinające oraz ze zmiennym położeniem bębna napinającego w czasie pracy przenośnika - grawitacyjne, hydrauliczne, automatyczne i nadążne. Na diagramach opisujących charakterystykę napinania, poza wymaganą wartością siły w taśmie zbiegającej z bębna napędowego, przedstawiono spodziewany przebieg jej zmiany w funkcji momentu napędowego, charakterystyczny dla danego typu urządzenia napinającego taśmę (Kulinowski, 2012). Podsumowanie artykułu stanowi przedstawienie propozycji wykorzystania charakterystyk statycznych urządzeń napinających do oceny pracy ciernego, bębnowego układu napędowego przenośnika taśmowego. Przedstawiona w artykule metoda obliczeniowa została weryfikowana poprzez badania przemysłowe i realizacje wielu złożonych projektów przenośników taśmowych uzupełnionych analizą wyników badań symulacyjnych dynamiki pracy modeli urządzeń napinających taśmę (Kulinowski, 2012).

 9. Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej

  OpenAIRE

  Mokras-Grabowska, Justyna

  2015-01-01

  Praca prezentuje zagadnienia związane z turystyką aktywną. Definiuje rodzaje aktywnych form turystyki: turystykę kwalifikowaną, przygodową, ekstremalną i sportową oraz wskazuje na główne cechy, stanowiące o ich odrębności, z podkreśleniem różnic w podejściu badawczym w Polsce i za granicą. Autorka szczególne akcentuje znaczenie turystyki kwalifikowanej, jako najwyższej formy specjalizacji turystycznej. Ponadto, oprócz uporządkowania terminologii z zakresu turystyki aktywnej, ...

 10. PRZEBIEG SYMULACJI KOMPUTEROWEJ PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKÓW KOMUNALNYCH W REAKTORZE OSADU CZYNNEGO

  OpenAIRE

  Zbigniew KOWALEWSKI; Elena NEVEROVA-DZIOPAK

  2016-01-01

  Celem badań było ustalenie wpływu ilości i zakresu parametrów jakości ścieków surowych na wiarygodność wyników symulacji, co umożliwiłoby ustalenie optymalnej częstotliwości ich monitoringu, niezbędnego do pozyskiwania danych do modelowania w programach ASM. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Zaprezentowano sposób przygotowania i przetwarzania danych wejściowych do modelu or...

 11. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

  OpenAIRE

  Czenko, Magdalena

  2017-01-01

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontroli lub nadzoru człowieka. Następnie przedstawione zostają poziomy automatyzacji (od 0 do 4). W dalszej części opisane są aktualne podstawy odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdu mechanicznego ze strony dwóch potencjalnie od...

 12. The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treatment of body statistics distortions

  OpenAIRE

  Mirosław Mrozkowiak; Hanna Żukowska

  2015-01-01

  Mrozkowiak Mirosław, Żukowska Hanna. Znaczenie Dobrego Krzesła, jako elementu szkolnego i domowego środowiska ucznia, w profilaktyce zaburzeń statyki postawy ciała = The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treatment of body statistics distortions. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):179-215. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19832 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A179-215 https:...

 13. Finansowy wymiar psychoterapii a relacja terapeutyczna

  OpenAIRE

  Marchewka, Katarzyna

  2017-01-01

  Cel artykułu stanowi omówienie wybranych zagadnień odnoszących się do wpływu, jaki wywiera finansowy wymiar psychoterapii na relację psychoterapeutyczną. Na początku podejmowane są rozważania dotyczące znaczenia bezpośredniej zapłaty dokonywanej przez klienta za sesje terapeutyczne w relacji terapeutycznej. Następnie poruszona zostaje problematyka refundowania usług psychoterapeutycznych - ukazane zostaną konsekwencje kryteriów refundowania określonych metod terapeutycznych dla jakości re...

 14. Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Wańka

  2012-01-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono problematykę bibliologiczną w świetle 23 roczników „Łowca Polskiego” (1989–2011 ukazującego się od 1899 roku. Po krótkiej prezentacji dziejów i zawartości pisma opisano i zacytowano fragmenty tekstów o charakterze bibliologicznym. Niektóre z nich przytoczono ze szczegółami, traktując je jako materiały źródłowe, ważne dla badań nad kulturą książki.

 15. O tworzeniu terminów prawnych na przykładzie terminologii polskiego i niemieckiego prawa handlowego

  OpenAIRE

  Siewert, Katarzyna

  2010-01-01

  Od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia język prawa jako język specjalistyczny cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy. W początkowym okresie refleksji naukowej nad językami specjalistycznymi za konstytutywny element języka specjalistycznego uważano słownictwo fachowe. Z tego względu pierwsze prace badawcze z zakresu języka prawa poświęcone były przede wszystkim terminologii. Jednak mimo prowadzenia intensywnych badań w zakresie problemów terminologicznych tworze...

 16. Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków – studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystyna Urbańska

  2018-04-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na jakość wykonywanych w ostatnim czasie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków oraz zasygnalizowanie zarządcom budynków potrzeby sprawdzania zawartości otrzymywanych opracowań. Zwłaszcza w przypadku znacznej ilości zleceń przyjmowanych w jednym terminie. Ocenę rzetelności sporządzanych okresowych przeglądów stanu technicznego przedstawiono na przykładzie budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Zielonej Górze.

 17. PENGARUH GUGUS p-METOKSI PADA REAKSI KONDENSASI CLAYSEN-SCHMIDT MENGGUNAKAN METODA GRINDING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karim Theresih

  2016-10-01

    This research aims to synthesize the compound dibenzalaceton, 4-methoksikalkon and dianisalaceton through Claysen Schmidt condensation reaction with grinding method and to determine the effect of p-methoxy groups on the reaction. Dibenzalaceton compound was synthesized from benzaldehyde, acetone, and NaOH. Synthesis of compound 4-metoksikhalkon was done using 4-methoxybenzaldehyde, acetophenone, and NaOH. Dianisalceton compound was synthesized through Claysen-schmidt reaction between acetone, anisaldehide, and the catalysts NaOH. This synthesis were performed through solvent-free grinding method. Catalyst base material and simultaneously crushed in mortar for 15 minutes to form a paste. The pasta is dried and recrystallized. The resulted compounds were characterized by TLC, FTIR and GC-MS. Based on the results of the analysis of FTIR and GC-MS showed that dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon and dianisalaceton can be synthesized and have succession yield 59.93%, 86.21% and 70.39% . There is the influence of p-methoxy groups in a condensation reaction Claysen-Schmidt on the synthesis of compounds dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon and dianizalaceton use grinding method.   Keywords: dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon, dianizalaceton, grinding method

 18. Interpretasi Potensi Massa Longsoran Dengan Metoda Geolistrik(Studi Kasus Daerah Gayo Lues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muchlis Muchlis

  2015-09-01

  Full Text Available One indication of a potential landslide area is a formation along the slip field slope. The slope is formed due to the difference between the cover layers (top soil with a layer beneath it. The top layer is usually a layer of soil that passes the water so that it could be easily infiltrated into the slope. However, rain water infiltrated into the soil or are often not able to enter deeper into the ground because there is an impermeable layer which forms the slope area. Geoelectric resistivity method is generally used for shallow exploration, approximately to depth of 300 to 500 meter. The principle of the method is that the electrical current injected into the earth through two current electrodes, while the potential difference that occurs is measured through two potential electrodes. From the results of measurements of currents and electric potential difference can be obtained by variation of value of electrical resistivity in the layer below the measuring point. The resistivity value can show the bedding soils and on which one is the layer of slip field. From this study we expected the resistivity 2D cross section that shows the depth and dimensions of the field of slip on the slope studied so as to provide recommendations on the appropriate method of stabilizing slopes.

 19. METODA PENGHILANGAN ZAT BESI DAN MANGAN DI DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM DOMESTIK

  OpenAIRE

  Said, Nusa Idaman

  2018-01-01

  Small amounts of iron and manganese are quite common in domestic water supply because of the presence of iron and manganese in the soil and rock formations through which the water passes in reaching the point of use. Iron and manganese is characterized by red-brown staining of bathroom fixtures and laundry, and cause taste and odor problems. Iron and manganese are brought into solution by biological reactions under anaerobic reducing conditions. When the water is exposed to air or oxygen, oxi...

 20. Analiza przyczyn biegunki ostrej u niemowląt jako wyznacznik profilaktyki pierwotnej i wtórnej = Analysis of the causes of acute diarrhea in infants as a marker of primary and secondary prevention

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabina Katarzyna Stadnicka

  2016-07-01

    Streszczenie Wprowadzenie: W populacji dziecięcej jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu wypróżniania są biegunki. Na ostrą biegunkę choruje praktycznie każde dziecko poniżej 3. roku życia. Cel: Celem pracy jest przedstawienie przyczyn występowania i zasad postępowania w biegunce ostrej u niemowląt ze zwróceniem szczególnej uwagi na profilaktykę i postępowanie przedszpitalne. Metoda: Przegląd tematyczny literatury przedmiotu obejmujący okres od 2006 do 2016 roku. Wyniki: Za większość ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych odpowiedzialne są zakażenia rota wirusowe. Infekcje mogą mieć zróżnicowany przebieg. Zakażenie o łagodnym przebiegu, charakteryzuje się wodnistymi stolcami, współwystępowaniem wymiotów oraz nieżytu górnych dróg oddechowych. Przebieg ciężki biegunki często powoduje powstanie objawów znacznego odwodnienia i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Pojawiająca się krew w stolcu świadczy o współistniejącym zakażeniu bakteryjnym. Podstawowym postępowaniem w trakcie biegunek jest wypełnienie łożyska naczyniowego za pomocą doustnych płynów nawadniających. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie w warunkach szpitalnych. Podsumowanie: Ze względu na najczęstszą etiologię biegunki u dzieci, czyli zakażenia wirusowe i łatwość przenoszenia zakażeń, profilaktykę opiera się na zachowaniu szczególnej dbałości o higienę (w tym przede wszystkim częste mycie rąk.   Słowa kluczowe: biegunka ostra, niemowlęta, rotawirusy, profilaktyka.   Abstract   Introduction: in the pediatric population one of the most common irregular bowel movements are diarrhea. Acute diarrhoea have virtually every child below 3. year of life. Objective: the aim of the work is the presentation of the causes of and the rules of conduct in acute diarrhea in infants with special attention to the prevention and treatment przedszpitalne. Method: a review of thematic literature

 1. Oglašavanje poduzeća putem mobilnih uređenja

  OpenAIRE

  Cvitković, Verica

  2018-01-01

  Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da učinkovito prilagodi po...

 2. OGLAŠAVANJE PODUZEĆA PUTEM MOBILNIH UREĐAJA

  OpenAIRE

  Cvitković, Verica

  2017-01-01

  Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da učinkovito prilagodi po...

 3. SUMBER DAYA WIRELESS UNTUK MENGHASILKAN ENERGI LISTRIK TERBARUKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahmad Hidayat

  2016-06-01

  Full Text Available Industri daya dan energi tidak terlepas dari peran penting gelombang elektromagnetik. Tulisan ini memberikan kajian metode pembangkitan daya listrik melalui sistem transmisi wireless. Perhatian utamanya ada pada empat metode karena kepraktisannya yaitu induksi elektromagnetik,  kopling resonansi, laser dan penerimaan sinyal  frekuensi radio. Metode yang ada dibandingkan satu sama lain dalam beberapa aspek teknis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memilah beberapa desain sesuai metoda pembangkitan daya listriknya masing-masing, dan hasil penelitian ini berupa usulan metode yang paling menjanjikan untuk memanen energi listrik secara wireless dengan tingkat efisiensi yang baik yaitu dengan menggunakan rectenna sebagai bagian utama suatu sistem Wireless Power Transmission (WPT.

 4. Fabrication of Ceramic Aggregate from Phosphogypsum and Power Plant Ash – Preliminary Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sokołowski J.

  2013-12-01

  Full Text Available Z odpadów po produkcji kwasu fosforowego i po energetycznym spaleniu węgla spreparowano mieszanki fosfogipsowo- popiolowe z dodatkiem węgla, zgranulowano je oraz wyznaczono parametry spiekania aglomeratów w piecu muflowym, w atmosferze powietrza. Określono wytrzymałość mechaniczną granul kruszywa, ich porowatość i nasiąkliwość oraz porównano je z parametrami kruszywa handlowego. Wyznaczono ich skład chemiczny i fazowy. Wyniki badań wskazują, że zaproponowana metoda wysokotemperaturowej utylizacji fosfogipsu i popiołów elektrownianych ma potencjał aplikacyjny, który uzasadnia prowadzenie dalszych badań.

 5. Franchising jako způsob vstupu na trh

  OpenAIRE

  Ptáčková, Lucie

  2011-01-01

  This thesis deals with franchising as a possible way of entering the market. The work is divided into two main chapters. The first one is a theoretical part and it explains the main definition of franchising, the key concepts, the world history of franchising and also the history of development in the Czech republic. This part also looks into the foundation process of franchising and the advantages and disadvantages of this type of business. The second part which is practical one considers th...

 6. Komunitaryzm jako liberalizm odpowiedzialny - filozofia dobra Charlesa Taylora

  OpenAIRE

  Koźmiński, Krzysztof

  2012-01-01

  The liberal-communitarian 'debate' is generally perceived as one of the most important intellectual conflicts in modern political philosophy. The essay presents Charles Taylor's ideas on 'self, 'identity', 'naturalism' and human freedom. Canadian philosopher (often classified as communitarian although he prefers the epithet 'republican'), criticizes 'L(iberal) team members' such as Isaiah Berlin, Robert Nozick and John Rawls. According to Charles Taylor 'atomistic' political theories cause...

 7. Migrace jako adaptace na změnu klimatu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stojanov, Robert; Duží, Barbora

  2013-01-01

  Roč. 48, č. 3 (2013), s. 9-31 ISSN 0323-1844 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0073; GA MŠk(CZ) EE2.4.31.0056; GA MŠk(CZ) LD13032 Institutional support: RVO:67179843 Keywords : climate change * environmental migration * coping * adaptation * India * Bangladesh * Kenya Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 8. Determinanty jakości w indywidualnym poradnictwie zawodowym

  OpenAIRE

  Szłapińska, Joanna

  2013-01-01

  Good quality vocational counselling is a subject of interest to numerous advisory institutions and vocational counsellors alike. Lifelong vocational counselling is both an intrinsic ingredient of human advancement and a stimulus promoting lifelong education. Assistance offered to individuals on their way to successfully recognise and pursue their careers in the ever more complex, postmodernist world has become a serious challenge to vocational counselling. Therefore, the ultimate ...

 9. Gastroturismus jako motiv zahraniční cesty

  OpenAIRE

  Vokáčová, Zuzana

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to characterize the product of food tours and analyze specific portfolio of these tours of the company Frying Pan Adventures based in Dubai City. The partial objective of this thesis is to describe gastronomic tourism as one of the dynamically developing motives for tourism. The theoretical part explains basic terms related to tourism, motivations and motives for travelling and gastronomy, and points out the relationships between them. The practical part describes th...

 10. Genius loci jako estetický problém

  OpenAIRE

  Křížová, Lucie

  2016-01-01

  (in English): Diploma thesis Genius loci as an aesthetic problem is addressed by defining the concept of genius loci and exploring its aesthetic implications and parallels. After clarification of the ontological nature of this phenomenon its commonalities will be monitored with selected concepts of environmental philosophy and aesthetics, especially the aesthetic dimension of the environmental experience. Publications of Christian Norberg-Schulz and David E. Cooper are used as a starting mate...

 11. POZYSKANIE LOJALNEGO KLIENTA JAKO WARUNEK SUKCESU RYNKOWEGO BANKU

  OpenAIRE

  Rudawska, Edyta

  2002-01-01

  The sector of banking services in Poland is still evolving and at the current stage banks endeavour to strengthen their market position by winning over customers from the competition or gaming customers who have never used banking services before. However, as the banking market is becoming increasingly established, keeping the existing customers and gaining their loyalty gradually becomes the main goal of banks. At present, in the national banking service sector attaining a bal...

 12. Franchising jako způsob vstupu na trh

  OpenAIRE

  Vajdečková, Barbora

  2011-01-01

  This bachelor thesis deals with franchising as the possible entry method to the market. The first part explains theoretical aspects of franchising. In the second chapter the position of franchising on the Czech market is analyzed. The last chapter illustrates the use of franchising in a successful cosmetics company Yves Rocher.

 13. Víra jako sociální opora

  OpenAIRE

  Holečková, Žaneta

  2016-01-01

  Name and Suriname of the autor: Žaneta Holečková Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Faith es social support Supervisor: Mgr. Michaela Votroubková Number of pages: 59 Number of attachments: 6 Year of defense: 2016 Keywords: faith, social support, Christianity, religion, nursing, disease, patient Summary: This bachelor's thesis represents Christian faith in terms of social support. It is s...

 14. Izoflawony jako alternatywa dla terapii hormonalnej wieku menopauzalnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Bijak

  2010-12-01

  Full Text Available Isoflavones are members of flavonoids which belong to phytoestrogens, a group of non-steroid plant substancesthe chemical structure of which is similar to 17-β-estradiol. One of the richest sources of isoflavones issoybeans and legumes. The most important representatives of this class of compounds which have biologicalactivity are daidzein and genistein. Isoflavones are able to bind to estrogen receptors (ER however, their affinityto ER-β is higher than ER-α. Interaction isoflavones with ER lead to their activation. which causes cell response.The last epidemiological studies provide evidence that in Asia where soya is present in the traditional diet,women have less negative symptoms of menopause compared with the Western population. Clinical studiescarried out in recent years have shown that soy protein or genistein supplementation reduces the number ofhot flushes in post menopausal women. Similar results are shown for bone health. Genistein supplementationcauses an increase in bone mineral density (BMD and decrease in levels of bone resorption markers at a levelcomparable to hormone therapy. Isoflavones have also positive effects on the cardiovascular system. For allthese reasons isoflavones are becoming an increasingly popular and safe alternative to hormone therapy forwomen with menopausal symptoms. This article describes the structure and metabolism of isoflavones as wellas mechanism of action and results of clinical studies in postmenopausal women receiving isoflavones.

 15. The macroinvertebrate fauna of the Młynne stream (Polish Carpathians in the aspect of the bed load transport and water quality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oglęcki Paweł

  2015-12-01

  Full Text Available Fauna makrobezkregowa na tle transportu rumowiska dennego oraz jakości wody w potoku Młynne w Karpatach Polskich. W artykule poruszono temat składu osadów dennych oraz transportu zawiesiny w potoku górskim. Badania przeprowadzono na potoku Młynne w Gorcach. Płynie on częściowo korytem naturalnym, a częściowo uregulowanym poprzez kaskady. Zawiesina denna jest akumulowana w zbiorniku powyżej zapory i pod względem jakościowym różni się od tej gromadzącej się na kaskadach. Fauna bezkręgowa jest dobrym wskaźnikiem zmian hydromorfologicznych i ich wpływu na ekosystem. Bogactwa gatunkowe potoku Młynne jest nieco większe niż innych badanych cieków górskich i podgórskich, ale mniejsze w porównaniu z większymi rzekami. Liczba taksonów na odcinkach naturalnych jest ponaddwukrotnie większa niż na uregulowanych, przy większym udziale gatunków bardzo dużych wymaganiach siedliskowych i dużych wartościach wskaźnika BMWP-PL. W pracy poruszono problem przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych przy różnych rodzajach działalności ludzkiej w dolinach rzek górskich i podgórskich, mogących korzystnie wpływać zarówno na dobro człowieka, jak różnorodność biologiczną i odporność ekosystemu na niekorzystne czynniki zewnętrzne.

 16. Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulina Albińska

  2014-12-01

  Full Text Available Celem pracy jest zaprezentowanie przeglądu badań na temat psychologicznego funkcjonowania dorosłych cierpiących na choroby alergiczne. Artykuł koncentruje się na dorosłych ze względu na istnienie małej liczby prac naukowych dotyczących zmiany manifestacji symptomów u pacjentów z wyżej wymienionymi chorobami, która może być traktowana jako pierwsze i ostatnie stadium marszu alergicznego, ponieważ jego objawowa manifestacja u dzieci zwykle przybiera postać atopowego zapalenia skóry, podczas gdy u dorosłych jest znana jako astma oskrzelowa. Analiza odpowiada na pytanie, czy wspólnej, alergiczno-zapalnej etiologii tych schorzeń odpowiadają podobieństwa doświadczanych trudności psychologicznych. Omówienie odwołuje się do polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu i uwzględnia kluczowe aspekty chorób psychosomatycznych – astmy i atopowego zapalenia skóry – czyli trudności ze snem, depresję, lęk, inne zaburzenia afektywne, zaburzenia zachowania i trudności poznawcze. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych u chorych na alergię to niepodważalny dowód integralności somy i psyche, co rzadko dostrzegają osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej. Ignorują one tym samym ważny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, istotny dla wyzdrowienia pacjentów z astmą i atopowym zapaleniem skóry.

 17. Czy "wihajster" jest nazwą artefaktu? Szkic leksykologiczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sebastian Żurowski

  2015-12-01

  Podstawowym przedmiotem zainteresowania w artykule są cechy wewnątrz- (gramatyka i semantyka i zewnątrzjęzykowe (etymologia, ortografia, pragmatyka wyrażenia wihajster. Ponadto wspomniane są inne wyrażenia odmian (głównie regionalnych języka polskiego, które mają podobne cechy semantyczne. Zapro­ponowana interpretacja semantyczna zakłada, że są to nacechowane synonimy narzędzia, choć część przykładów pokazuje, że użytkownicy języka przypisują im czasem jeszcze szerszy zakres odniesienia. Wykorzystywane do ilustracji toku wywodu przykłady pochodzą przede wszystkim z literatury pięknej. Ich ana­liza pokazuje, że częste w literaturze przedmiotu określanie wihajstra mianem „powojennego neologizmu” jest nieuprawnione – wyrażenie to pojawiło się w języku polskim na pewno przed II wojną światową, a prawdopodobnie jeszcze w XIX wieku. Równie nierzetelne naukowo jest nazywanie wihajstra germanizmem – chyba że germanizm zostanie zdefiniowany nie jako zapożyczenie z języka niemieckiego. Wihajster w istocie jest bowiem wyrażeniem naśladują­cym brzmienie niemieckiej frazy wie heisst er?, ale jednostka ta nie powstała na gruncie języka niemieckiego i nie jest zapożyczeniem zewnętrznym. Można ją traktować jedynie jako zapożyczenie wewnętrzne z gwar do języka ogólnego.

 18. Kultura jako wartośc i jako system wartości (CULTURE AS A VALUE AND AS THE SYSTEM OF VALUES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystyna Skurjat

  2006-06-01

  Full Text Available Due to the crisis of natural and mathematical science as well as positivistic philosophy the second half of the nineteenth century saw an increasing search for differences between natural and humanistic cognition. The problems such as what is important, what cultural substances and values shape individual and social consciousness, as well as what is the world of culture as a objective reality also require philosophical explanation. In the face of contemporary culture philosophy basically aims at answering the questions: can cultural transformations be measured by ethical criteria, what can we say about a human being as a subject of culture - creative activities, are there any tests, stating what is culture value and the direction in which cultural transformations should proceed. There exist many variations of culture philosophy just as there are many trends of philosophy itself and many culture labels of varied meaning. The article presents an outlook on culture rising from the tradition of humanistic philosophy by F. Znaniecki and from the spirit of phenomenology. Both these trends understand philosophy as a knowledge of universally significant values.

 19. Platelet indices in Philadelphia-negative chronic myeloproliferative neoplasms / Indicii plachetari de volum în neoplasmele mieloproliferative cronice Philadelphia-negative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olteanu Ariela-Ligia

  2015-06-01

  Full Text Available Introducere: Neoplasmele mieloproliferative cronice cromozom Philadelphia negative (Ph-MPN -policitemia vera (PV, trombocitemia esenţială (TE şi mielofibroza primară (MP - sunt caracterizate de o rată mare de complicaţii trombotice, parţial date de activarea trombocitară. Trombocitele mari sunt mai active, cu o funcţie procoagulantă crescută şi au rol patogenic demonstrat în tromboza arterială şi venoasă. În studiul nostru am încercat să stabilim dacă indicii trombocitari (MPV, PDW, P-LCR, furnizaţi de analizoarele de hematologie în hemoleucograma completă, sunt modificaţi la pacienţii diagnosticaţi cu Ph-MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Material şi metodă: Hemoleucograma, ce a inclus şi indicii trombocitari, a fost determinată la 102 pacienţi Ph- MPN şi la 102 subiecţi sănătoşi cu ajutorul analizorului de hematologie Sysmex XS 1000i (metoda impedanţei, iar testele biochimice (glucoza şi parametrii metabolismului lipidic, pe analizorul Architect c8000. Prezenţa mutaţiei JAK2 V617F, la pacienţii cu Ph-MPN, a fost evidenţiată prin tehnica ARMS-PCR. Rezultate: Indicii de volum plachetari (IVP măsuraţi prin metoda impedanţei, nu au fost semnificativ modificaţi la pacienţii cu Ph-MPN comparativ cu cei ai subiecţilor sănătoşi. Totuşi, am observat o moderată corelaţie între valoarea acestor indici şi prezenţa mutaţiei JAK2V617F, fără însă a se atinge o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic. IVP au fost crescuţi la micul subgrup de pacienţi trataţi cu anagrelide şi scăzuţi la cei trataţi cu simvastatin, comparativ cu pacienţii care nu au primit aceste terapii. Concluzii: Folosind metoda impedanţei în determinarea indicilor trombocitari, în studiul nostru nu am demonstrat o diferenţă semnificativă între valorile indicilor trombocitari la pacienţii cu Ph- MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Sunt necesare studii ulterioare pentru a demonstra o

 20. Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012

  OpenAIRE

  Kosmynka, Stanisław

  2015-01-01

  Europa Zachodnia i Południowa od lat jest jedną ze scen aktywności ekstremizmu dżihadystycznego, zarówno jako obszar przedsięwzięć logistycznych, jak i cel operacji terrorystycznych. Analiza rozwoju tego ruchu na Starym Kontynencie pozwala dostrzec wiele istotnych prawidłowości obrazujących jego ewolucję, sieciowość oraz złożone mechanizmy funkcjonowania. Hiszpania jest w tym kontekście przypadkiem szczególnym, stanowiącym interesujące studium badawcze przeobrażeń komórek terrorystycznych. W ...

 1. Importance of Entrepreneurs’ Knowledge for Business Restarts of Micro and Small Enterprises

  OpenAIRE

  Ropęga, Jarosław

  2013-01-01

  Przedstawiona publikacja jest poświęcona charakterystyce i znaczeniu restartów jako następstw niepowodzeń gospodarczych. Zjawisko to staje się coraz częściej wymieniane w kategorii badawczej. Jest ona wynikiem dostrzeżenia potrzeby dyskusji nad postawami osób, które po wcześniejszych doświadczeniach zakończonych niepowodzeniem biznesu chcą ponownie rozpocząć nową działalność gospodarczą. W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie oraz skalę tego zjawiska, wskazując na jego ...

 2. Harju Elekter väärtustab strateegilist partnerlust / Andres Aarma

  Index Scriptorium Estoniae

  Aarma, Andres

  2003-01-01

  Autor kirjeldab elektriseadmete ja -materjalide tootja, ettevõtte Harju Elekter edu põhjuseid läbi olulisemate strateegiliste juhtimisotsuste, personalijuhtimise, tootmise ning toodangu turustamise. Kommenteerivad Sander Danil, Jako Kotkas, Andres Vainola, Rein Siim ja Triin Palge. Diagrammid: Harju Elektri käive, eksport ja kasum, turud käibe järgi, tegevusalad käibe järgi. Skeemid: Harju Elektri tütar- ja sidusettevõtted, organisatsiooni struktuur. Vt. samas intervjuud Harju Elektri nõukogu esimehe Endel Pallaga; Harju Elektri kontsern täna. Lisad: Harju Elektri olulisemad koostöölepingud, laenude tagatised ja panditud vara

 3. Autor słownika budowniczego - Teofil Żebrawski

  OpenAIRE

  Zioło, Krzysztof; Zioło, Krzysztof

  2015-01-01

  Teofil Żebrawski był człowiekiem wszechstronnym, erudytą. Zajmował się kartografią, geodezją, architekturą i budownictwem, archeologią i entomologią, tłumaczeniami i bibliografią, matematyką i dydaktyką. Był oficerem. Pracował jako urzędnik odpowiedzialny za komunikację lądową i wodną w Wolnym Mieście Krakowie. Kierował restauracją krakowskich zabytków. Był członkiem CK Akademii Umiejętności. Teofil Żebrawski was a polymath and an erudite: cartographer, geodesist, bibliographer, architect,...

 4. Styrene Oxidation by Copper(II Complexes Salen-Type Encapsulated into Nay Zeolite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuźniarska-Biernacka I.

  2013-12-01

  Full Text Available Osadzenie kompleksu miedzi(II z zasadą Schitta typu salen na zeolicie typu NaY zostało prze powadzone za pomocą dwóch metod „flexible ligand" i „in situ”. Katalityczne właściwości otrzymanego kompleksu oraz jego heterogenizowanych analogów badano w reakcji utleniania styrenu w obecności TBHP. Jako rozpuszczalnik stosowano acetonitryl. Testowane katalizatory wykazują średnią aktywność katalityczną z tendencją wytwarzania aldehy du benzoesowego. Oba heterogenizowane katalizatory mogą być wykorzystywane ponownie bez utraty aktywności katalitycznych.

 5. The First Test of the New Neutron Generator at the Všb / Technical University of Ostrava První Test Nového Neutronového Generátoru Na Všb-Tu Ostrava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexa Petr

  2013-09-01

  Full Text Available Kompaktní neutronový generátor MP320 (Thermo Scientific Inc. pracující na principu deuterium-tritiové reakce byl testován před plánovaným využitím jako zdroj neutronů pro neutronovou aktivační analýzu pomocí rychlých neutronů. Destičky vyrobené z Al, Fe, Sn a Si byly ozářeny svazkem neutronů s energií 14 MeV a byly identifikovány reakce indukované neutrony typické pro uvedené prvky.

 6. Aquaculture and Fish Welfare: Are the Rights of Fish Compromised?/ Akwakultura I Dobrostan Ryb: Czy Prawa Ryb Są Szanowane?

  OpenAIRE

  Mustapha Moshood K.

  2014-01-01

  Zagadnienie dobrostanu ryb w akwakulturze jest aktualne przez cały proces produkcyjny, a jego właściwa realizacja, z poszanowaniem praw ryb i humanitarnym ubojem, jest korzystana dla producenta i konsumenta. Poszanowanie praw ryb odnosi się do różnorodnych aspektów hodowli uwzględniając takie jak: baseny i stawy hodowlane, zagęszczenie obsady, jakość wody, pokarm i reżim żywienia, zarażenie chorobami i pasożytami, metody leczenia ryb zarażonych, manipulacja ciałem ryby, odłowy sieciowe, metod...

 7. Resilience a edukacja. Rola fenomenu skutecznej adaptacji w osiągnięciach szkolnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Smulczyk

  2016-12-01

  Full Text Available W kontekście edukacyjnym resilience jest ujmowana jako zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu w nauce, mimo doświadczania przeciwności spowodowanych przez wrodzone cechy jednostki, warunki życiowe, czy doświadczenia. W artykule przedstawiono koncepcję resilience, uwzględniając etymologię nazwy, mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska, nurty badawcze oraz związki tej koncepcji z funkcjonowaniem szkolnym. Zaprezentowano argumenty, że academic resilience może być istotnym fenomenem dla wszystkich uczniów uczestniczących w procesie nauki.

 8. Nainen insinöörinä

  OpenAIRE

  Mustonen, Anni-Mari

  2014-01-01

  Tiivistelmä Opinnäytetyössäni tutkitaan sitä, millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla. Tutkimukseni kohteeksi on rajattu teknisellä alalla työskentelevät naiset. Valitsin aiheen, koska se vaikutti mielenkiintoiselta. Lisäksi aihe koskettaa minua, koska valmistun alalle, jonka työpaikoissa sukupuolen mukainen jako on edelleen selkeä. Opinnäytetyöni alkaa teoriaosuudella, jossa selitän aluksi opinnäytetyön keskeisimmät käsitteet. kerron työelämän lainsäädännöstä, millai...

 9. Práce s databází SQL SERVER 2005 v prostředí Framework.NET a programovacím jazyku C++/CLI

  OpenAIRE

  SÝKORA, Ondřej

  2007-01-01

  Obsah práce je zaměřen na vývoj aplikací pro platformu .NET Framework se zaměřením na jazyk C++/CLI v interakci s databází SQL Server 2005. Zaměření především na vývojové možnosti na straně SQL Server 2005 (T-SQL) a na přehled prostředků, které nabízí .NET Framework jako podporu k připojení databáze k aplikacím.

 10. Koncepcje kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach miejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Majerska-Pałubicka

  2018-04-01

  Jako metodę badań przyjęto systemowe podejście do tematu, oparte na badaniach i studiach empirycznych konkretnych przypadków, poszerzone o badania literaturowe oraz doświadczenia własne (projektowe i dydaktyczne autorki. Zamierzony rezultat badań to próba wskazania holistycznego podejścia i podstawowych narzędzi uwzględniających interesy wszystkich uczestników procesów kształtowania środowiska mieszkaniowego, prowadzących do sprecyzowania zrównoważonych strategii projektowych oraz krótko- i długoterminowych działań.

 11. Adam. Příběh prvního člověka v knize Genesis a v Koránu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mlada Mikulicová

  2014-10-01

  Full Text Available In both books Adam is presented as a prototypical man created from physical elements and endowed with divine inspiration that makes him capable of rational actions. While Genesis narrates the story of Adam from his creation to his death, stressing chronology and future development in history, the Qur’an’s rendering is fragmentary. Of vast underlying popular traditions on Adam and Eve, Genesis previews the history of God’s covenant and salvific action towards humankind while the Qur’an persists on the theme of human disobedience and God’s absolute governance. Despite common themes as the createdness of man, his superiority over the rest of the creation, the complementary nature of human being as man and woman, the loss of happiness through disobedience to God’s law, the two stories differ in interpretation. While the acceptance of evil into human heart is reflected as voluntary in Genesis, the Qur’an finds excuse in the revolt of Satan who is shown in a more active role than man. Eliminating the notions of man as the image of God, and the final abolishment of evil, the Qur’an uses Adam’s story to demonstrate the principal axioms of Islamic doctrine: God must be obeyed and Satan’s lures avoided else man will not attain the Garden; Adam is a prototypal prophet, informing of these truths. Adam and Eve, according to the narration of the Book of Genesis, represent human existence in the drama of knowing evil and distress, hiding from God, and hearing his promise of future salvation that begins to unroll in their progeny. V biblicke knize Genesis i v Koranu je Adam představen jako prototyp člověka stvořeneho z fyzickych prvků a „Božiho vdechnuti“ racionality. Biblicke vypravěni je chronologicky přiběh, Koran zmiňuje pouze některe časti sparsatim v deseti různych surach. Genesis jakožto prolog k biblickemu celku vybira tradični latky k dokumentaci Božich dějin spasy, zatimco Koran eliminuje všechno, co nesouvisi

 12. Частеречная транспозиция как пример грамматики в словаре (на примере словенского языка

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Андрея [Andreja] Желе [Žele

  2017-12-01

  Full Text Available Conversion as an example of grammar in a dictionary (as exemplified by Slovene Conversion in Slovene and other Slavic languages is not merely a marginal phenomenon. It spreads mainly with the borrowing of new lexicon. In so far as the borrowed lexicon remains indeclinable even after it has been borrowed, it preserves or extends the syntactic possibilities and therefore the conversion possibilities in the recipient language as well. As a new lexicalization, conversion depends on the possibilities of a shift from one syntactic role to another – and in this regard, it can be complete or incomplete/partial. Examples of complete conversion are bomba film ‘a bomb movie’ ( lexicalization > conversion. What conversion, univerbation, and homonymy have in common in the case of existing vocabulary and its use, is the economy of language in the sense that a particular expression is semantically utilized to its maximum. The expression – syntax – meaning relationship within a given lexeme, along with conversion as a grammatical occurrence, can be presented most thoroughly in a dictionary.   Konwersja jako przykład gramatyki w słowniku (na przykładzie języka słoweńskiego Konwersja w słoweńskim i innych językach słowiańskich nie jest zjawiskiem marginalnym; spotyka się ją coraz częściej, przede wszystkim za sprawą zapożyczania nowej leksyki. Kiedy leksyka ta pozostaje nieodmienna zarówno w języku oryginalnym, jak i docelowym, przyczynia się do zachowania i rozszerzenia możliwości składniowych, a zatem także możliwości konwersji w języku dokonującym zapożyczenia. Jako leksykalizacja konwersja jest zależna od potencjału zmiany jednej roli syntaktycznej w inną – i z tego punktu widzenia może być pełna lub niepełna/częściowa. Przykładami pełnej konwersji są: bomba film ‘bombowy film’ ( leksykalizacja > konwersja. Konwersję, uniwerbizację i homonimię w odniesieniu do zastanego słownictwa łączy to,

 13. Метафоры утренней и вечерней зари в литовской и русской поэзии

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Елена [Jelena] Коницкая [Konickaja

  2016-12-01

  W drugiej części artykułu bliżej zbadane zostały podobieństwa w realizacji trzech podstawowych metafor, w których świt/zmierzch interpretowany jest jako: 1 ogień lub blask; 2 palący się przedmiot; 3 płyn. Analiza obejmuje ok. 200 wyjątków z tekstów poetyckich: 95 pochodzi z wierszy 28 autorów litewskich, zaś 105 z utworów 30 rosyjskich autorów. W obu językach wyrażenia metaforyczne z pierwszej grupy uwypuklają jaskrawe barwy świtu/zmierz­chu; intensywność; wrażenie płonącego obiektu. Metaforyzacja ciemnych odcieni świtu właściwa jest poezji rosyjskiej. Semantycznie bliskie tej grupie są metafory ŚWIT/ZMIERZCH – PALĄCY SIĘ OBIEKT. Świt/zmierzch interpretowany jest jako ogień, fajerwerk, święty ogień, rozżarzony węgiel, lampion lub pochodnia. Obraz ognia sakryfikowanego bardziej rozpowszechnił się w poezji rosyjskiej niż litewskiej. W obu systemach poetyckich wyobrażenia folklorystyczne służą do wywołania podstawowych metafor. Realizacja powszechnej metafory ŚWIT/ZMIERZCH – PŁYN jako ŚWIT/ ZMIERZCH – KREW kojarzy się z metaforą ZMIERZCH – ŚMIERĆ w poezji litewskiej, podczas gdy w rosyjskiej – z metaforą ZMIERZCH – RANA. Metafora ŚWIT/ ZMIERZCH – ŁZA jest także rzadka. W metaforze ŚWIT – WODA/ ZASOBNIK WODY nałożenie się na siebie obrazów i relacji z ogólniejszą metaforą ŚWIATŁO – WODA jest oczywiste w obu tych grupach. W grupie ŚWIT/ZMIERZCH – PŁYN CHEMICZNY obraz farby (łącznie z kosmetykiem jest używany szeroko w obu poetyckich syste­mach. W tej ostatniej grupie można zauważyć nakładanie się na siebie z metaforą ŚWIT – WINO. Właściwe rosyjskiemu systemowi metafor jest użycie obrazów pikle, olej z wątroby dorsza itd. Systemy poetyckie litewski i rosyjski cechują zarówno konkretne, jak i ogólne metafory świtu i zmierzchu. Te metafory zdradzają pewne różnice w częstotliwości używania różnych modeli, a zarazem ich szczególne treści.

 14. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE – MODELE REPREZENATIVE INTERDISCIPLINARE LANSATE DE K.POPPER ŞI G.BACHELARD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile ŢAPOC

  2018-05-01

  Full Text Available În articol sunt abordate posibilităţile investigaţionale ale modelelor elaborate de K.Popper şi G.Bachelard, ce se înscriu în orizontul cercetării interdisciplinare. Atât metoda raţionalismului critic a lui K.Popper, cât şi metoda recurentă a lui G.Bachelard utilizează din plin resursele cunoaşterii raţionale, obiective. Anume natura acesteia a permis transfor­marea metodologiei interdisciplinare în tehnologie de producere a cunoştinţelor prin computere, fapt ce a dus la pro­gresul civilizaţiei, concomitent cu criza culturii. Specialistul, în inter­de­pendenţă cu computerul, a devenit instrument comod în rezolvare a problemelor civilizaţionale, omul, însă, cu problemele sale legate de cultură: finalitatea existenţei, realizarea de sine spirituală ş.a., este pus în sarcina­ cercetărilor transdisciplinare.THE METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH – REPRESENTATIVE INTERDISCIPLINARY MODELS, INTRODUCED BY K.POPPER AND G.BACHELARDThe current article focuses on possibilities of research offered by the models, developed by K.Popper and G.Bachelard, as placed in the sphere of interdisciplinary study. Both the method of critical rationalism by K.Popper, as well as the recurrent method of G.Bachelard use abundantly the resources of rational, objective knowledge. It is the nature of the latter that allowed for the transformation of interdisciplinary methodology into a technology of knowledge production by computers, which lead to the progress of civilization, along with the crisis of culture. A specialist in computer interdependency has become a convenient tool in solving civilization problems, whereas the man overwhelmed by his cultural problems – the finality of his existence and others – falls into the realm of interdisciplinary research.

 15. Surface investigations by means of positrons annihilation; Badania warstwy wierzchniej metoda anihilacji pozytonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dryzek, J. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland); Stegemann, T.; Cleff, B. [Muenster Univ. (Germany). Inst. fuer Kernphysik

  1996-12-31

  The aim of the report is a presentation of the positron annihilation studies performed on the Cu samples that surface was exposed to the friction and wear processes. Using the measurement of Doppler broadening of annihilation line, we were able to detect the profile of vacancies in the top layers of the defected metals. It was established that one could describe the profile by a simple exponential function of the depth in all cases. The range of vacancies concentration depth depends on the load, time and the speed of the defects creation processes on the surface of a sample. The outline of the positron annihilation method is also given. (author). 10 refs, 16 figs, 5 tabs.

 16. Spinal epidural hematomas examined on MRI; Krwiaki nadtwardowkowe, wewnatrzkanalowe w badaniu metoda MR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rejnowski, G.; Poniatowska, R.; Kozlowski, P. [Zaklad Neuroradiologii, Inst. Psychiatrii i Neurologii, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  Spinal epidural hematomas are rare pathology, caused by trauma or spontaneous. In clinical examination acute spinal cord compression is observed. MRI designations appear entirely particular. In sagittal projection, biconvex mass in the dorsal, or sometimes ventral part of the spinal canal is clearly visible. This is well delineated by the thecal sac from the cord and cauda equina. MRI investigations in 3 patients revealed corresponding with spinal bone injuries and cord edema epidural hematomas. Differential diagnosis must contain subdural hematoma and epidural neoplasms or abscess. (author) 8 refs, 3 figs

 17. Shybka i skuteczna metoda osadzania hydrosyapatytu na polimerze resorbowalnym przeznaczonym dla inzynierii tkankowej

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pamula, E.; Filová, Elena; Bačáková, Lucie

  2008-01-01

  Roč. 103, - (2008), s. 881-888. ISBN 978-83-60958-08-7. ISSN 0860-3340 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/06/1576 Grant - others:WIMiC AGH(PL) 11.11.160.361 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : degradable polyesters * hydroxyapatite * osteoblasts Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics

 18. Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumai: franšizės metodas

  OpenAIRE

  Užkuraitienė, Fausta

  2007-01-01

  Franšizė yra viena iš tarptautinio verslo internacionalizavimo galimybių. Teoretikai ir praktikai pabrėžia šios verslo formos pranašumus prieš alternatyvas eksportą, investicijas ar bendrų kompanijų kūrimą. Tačiau Lietuvos mokslininkų darbuose randame tik fragmentinius šios kontraktinės tarptautinio verslo plėtros formos analizės elementus. Menkai analizuojami valdymo, kontrolės, kultūrinės adaptacijos klausimai. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumus, vei...

 19. Periotron: Suvremena sijalometrijska metoda u dijagnostici i u nadzoru liječenja kserostomije

  OpenAIRE

  Alajbeg, I.; Hladki, N.; Cekić-Arambašin, A.; Alajbeg, IŽ.

  2003-01-01

  Periotron (Oraflow, Plainview, SAD), mjerač mikrokoličine vlažnosti, elektronički je instrument napravljen za mjerenje gingivne tekućine, eksudata parodontnoga džepa, lučenja sline i debljine filma sline. U mjerenju se rabe različiti papirni mediji za sakupljanje uzorka. Ti se mediji (Periopaper strips, PeroCol strips, Sialopaper strips) stave na željeno mjesto u ustima i ostave tijekom određenog vremena, nakon čega se odloži između elektroda Periotrona. Poseban oblog elektroda omogućuje im d...

 20. PENERAPAN PRINSIP BERMAIN SAMBIL BELAJAR DALAM MENGEMBANGKAN MULTIPLE INTELIGENCIA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (Study Kasus Di PAUD Daarul Piqri Kelurahan Leuwigajah Cimahi Selatan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yani Nurdiani

  2018-01-01

  Full Text Available Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yaitu masih kurang maksimal penerapan prinsip bermain sambil  belajar dalam mengembangkan multiple intelegencie anak usia dini. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu : konsep bermain sambil belajar, pengertian belajar, konsep pembelajaran PAUD, konsep pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa   PAUD Daarul Piqri menggunakan metoda bermain sambil belajar untuk meningkatkan multiple intelegensi anak. Kesimpulan dari penelitian ini  adalah bahwa belajar sambil bermain sangat efektif untuk dilakukan. Rekomendasi bahwa pembelajaran hanya berorentasi pada keberhasilan kognitif saja, sementara potensi guru sangat kreatif dan inovatif sehingga di sarankan agar para guru terus mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya

 1. Analiza štetnog uticaja vibracija na posadu u transportnim sredstvima vojske Srbije / Analysis of risks from crew exposure to vibrations in military transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Snežana B. Jovanović

  2009-10-01

  Full Text Available U radu je prikazana metoda za procenu rizika nastalog usled izloženosti čoveka vibracijama. Merenja vibracija koje se prenose na celo telo i na sistem šaka-ruka izvršena su za posadu helikoptera, rečnog broda i terenskog vozila. Izmerene vibracije ocenjene su prema kriterijumima 'štetnosti po zdravlje' i 'kvaliteta komfora'. / This paper presents test methods for assessing risks arising from human exposure to vibrations. The measuring of vibrations transmitted to the 'whole-body' and human 'hand-arm' system is carried out for helicopter, river boat and off-road vehicle crews. The measured vibrations are assessed according to the criteria of the 'health quality' level and the 'comfort quality' level.

 2. KARAKTERISTIK BATUBARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSES PENCAIRAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harli Talla

  2014-12-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh karakteristik batubara terhadap proses pencairan dengan menggunakan metoda hidrogenasi katalitik. Sampel batubara yang digunakan adalah batubara Sorong dengan peringkat lignit dan batubara Mulia dengan peringkat sub bituminus. Proses pencairan dilakukan dalam sebuah otoklaf yang berkapasitas 5 liter dengan menggunakan pelarut antrasen dan katalis bijih besi. Kisaran suhu pencairan adalah 375ºC, 400ºC, 425ºC, dan 450ºC, sementara tekanan awal hidrogen ditetapkan 100 bar. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa karakteristik batubara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan. Konversi tertinggi batubara Sorong adalah 89,94% pada suhu 400ºC, sementara untuk batubara Mulia sebesar 87,28% pada suhu 450ºC

 3. Ocena dokładności wyznaczania przestrzennego położenia punktów metodą biegunową

  OpenAIRE

  Preweda, Edward

  1997-01-01

  Położenie, wymiary czy też kształt wielu obiektów przemysłowych określa się na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Kontrolowane obiekty reprezentowane są przez zbiory punktów położonych na ich powierzchni. Jedną z metod wyznaczania współrzędnych przestrzennych punktów jest metoda biegunową. W pracy wyprowadzono zależności określające macierz kowariancji dla współrzędnych punktów wyznaczanych tą metodą. Positions, dimensions or shape of many industrial objects are determined on the bas...

 4. Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Jereb

  2005-12-01

  Full Text Available V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen sistematicno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi.

 5. Problematika Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Widati Wulandari

  2017-12-01

  Full Text Available Makar dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia sering kali ditafsirkan terlalu luas dan karenanya menjangkau perbuatan yang tidak selayaknya dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan negara. Tulisan ini hendak menelusuri kembali pemaknaan dua konsep penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie; WvSNI, yaitu aanslag maupun aanslag tot en feit. Metoda yang digunakan adalah metode penemuan hukum dan perbandingan hukum. Temuan terpenting adalah adanya kekeliruan penerjemahan istilah aanslag dan aanslag tot en feit secara otomatis sebagai makar dalam berbagai pasal KUHP. Koreksi terhadap itu seharusnya dilakukan agar penegakan hukum pidana tidak memunculkan ketidakadilan dalam wujud reaksi negara yang tidak proporsional dengan kadar kesalahan.

 6. Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300

  OpenAIRE

  Bergauer, Radek

  2009-01-01

  Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti řezání parou stabilizovanou plazmou a výsledky jsou porovnány s klasickou vzduchovou plazmou. The thermal parting by plasma is progressive technology of material cutting. There is a new method based on the plasma stabilization by the steam, beyond common systems with gas stab...

 7. Senyawa Bufadienolida yang bersifat Insektisida, Daigremontianin dari daun Cocor Bebek (Kalanchoe daigremontiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tri Mayanti

  2017-03-01

  Full Text Available Dalam penelitian berkelanjutan untuk pencarian senyawa-senyawa yang bersifat insektisida daritanaman Kalanchoe (Cocor bebek Indonesia, diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol daun Cocorbebek (Kalanchoe daigremontiana memberikan aktivitas insektisida yang kuat terhadap instar ke tigalarva ulat sutera (Bombyx mori. Ekstrak metanol yang diperoleh selanjutnya dipisahkan senyawasenyawanyamenggunakan partisi dengan pelarut organik dan kombinasi kolom kromatografi padasilika gel dan ODS sehingga dihasilkan satu senyawa aktif insektisida. Struktur kimia senyawa yangbersifat insektisida tersebut ditentukan dengan metoda spektroskopi dan perbandingan data spektrasenyawa analog yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya sehingga senyawa aktif insektisidatersebut diidentifikasikan sebagai senyawa turunan bufadienolida, daigremontianin. Daegremontianinmenunjukkan aktivitas insektisidal yang kuat terhadap instar ke tiga ulat sutera (Bombyx mori denganLD50 0,9 μg/g diet.

 8. Economic Coherency of Polish Regional Space

  OpenAIRE

  Ponikowski, Henryk

  2004-01-01

  Centralnym problemem współczesnego świata są kontrasty poziomu rozwoju między poszczególnymi krajami. Prawidłowości światowego porządku politycznego, gospodarczego i społecznego przekładają się także na dysproporcje rozwoju regionów. Zróżnicowania regionalne wynikają również z wewnętrznego sposobu zorganizowania regionów. Region jako system terytorialny charakteryzuje się zwykle określoną przestrzenną zwartością i zorganizowaniem elementów tworzących ten układ. Tę wewnętrzną zg...

 9. Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki

  OpenAIRE

  Jedlińska, Eleonora

  2015-01-01

  Publikacja Eleonory Jedlińskiej „Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki” to obszerna monografia jednej z najważniejszych wystaw światowych schyłku XIX w., prowadzących w wiek XX. Dziewiętnastowieczne wystawy, swoisty fenomen cywilizacji europejskiej, służyły głównie pokazaniu osiągnięć nauki i jej zastosowań w przemyśle, choć ważnym ich elementem były dzieła sztuki, traktowane jako wyraz syntezy materii i ducha nowych czasów. Eksponowały osiągnięcia te...

 10. Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Krupa

  2015-12-01

  Full Text Available Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych utworzona została w 2012 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, jako jedna z jednostek Instytutu Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Z dniem podjęcia uchwały przez Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II pracownia rozpoczęła działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i konserwatorską związaną z opieką nad zbiorami tekstyliów kościelnych z obszaru Krakowa i Małopolski.

 11. Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym

  OpenAIRE

  Żbikowski, Wawrzyniec

  2015-01-01

  W artykule omówiono zasadę samostanowienia narodów funkcjonującą w prawie międzynarodowym od momentu uchwalenia Karty Narodów Zjednoczonych. Po przedstawieniu tła historycznego ukazano źródła funkcjonowania tej zasady oraz problematykę związaną z jej podmiotowym i przedmiotowym zakresem. Dokonano tego na podstawie analizy źródeł, praktyki oraz poglądów doktryny. Podjęto też kwestię realizacji prawa do samostanowienia jako jednego z możliwych kryteriów państwowości. W końcowej części szeroko o...

 12. The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Wright

  2013-01-01

  Full Text Available Marksizm był i wciąż zdaje się być dominującą perspektywą teoretyczną w obrębie krytycznej analizy polityki edukacyjnej. Autor opisuje zróżnicowane „obrazy” szkoły obecne w teorii marksistowskiej, a krytykowane za determinizm ekonomiczny i redukcjonizm klasowy. Odwołując się do prac Ernesto Laclaua, prezentuje alternatywne dla marksizmu ramy teoretyczne, które można wykorzystać w krytycznych badaniach produkcji i implementacji polityki edukacyjnej. Z tej perspektywy, szkoła oraz polityka edukacyjna postrzegane są jako przestrzenie politycznej kontestacji i walki o hegemonię.

 13. W poszukiwaniu wychowawczej wartości zasady „fair play” = In search of educational value of the "fair play" principle

  OpenAIRE

  Kaźmierczak, Arkadiusz

  2014-01-01

  Streszczenie Autor nawiązuje do uniwersalnej cechy zasady fair play jako wartości moralnej w działaniach społecznych, w tym także działaniach na polu kultury fizycznej. W tym kontekście omawia zasadność istnienia fair play w aktywności sportowej, stosunkach międzyludzkich oraz edukacji szkolnej, wskazując na jej pedagogiczne walory. Weryfikacją empiryczną tych założeń jest próba określenia postaw wobec zasady fair play uczniów (1263 chłopców i 1272 dziewcząt) z 28 łódzkich szk...

 14. Wolontariat - działania na rzecz jednostki i społeczeństwa

  OpenAIRE

  Roguska, Agnieszka

  2010-01-01

  Wolontariat jest okazaniem realnej chęci pomocy innemu człowiekowi, ponieważ wolontariuszem może zostać każdy i realizować się w obszarze dla siebie najbardziej adekwatnym, uwzględniając np. wiek, doświadczenie, wykonywany zawód, ilość wolnego czasu, itd. Siły ludzkie (fizyczne i psychiczne) można rozpatrywać jako swego rodzaju potencjał, nośnik wartości etycznych i edukacyjnych. To odkrywanie a także umacnianie możliwości oraz zdolności jednostkowych i zbiorowych. Wolontariat jest działan...

 15. Otrzymana premia opcyjnaw świetle przepisów prawa bilansowego– artykuł dyskusyjny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Ryba

  2010-03-01

  Full Text Available W artykule wykazano, iż otrzymana premia opcyjna nie stanowi zobowiązania jednostki gospodarczej. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego, premia na dzień zawarcia kontraktu opcyjnego stanowi rozliczenie międzyokresowe przychodów. Ponadto w artykule wykazano, iż skutki przeszacowania instrumentów pochodnych (instrumentów finansowych, według zasad rachunkowości oraz definicji zysku jako kategorii ekonomicznej, nie stanowią przychodów jednostki na moment dokonania wyceny. Skutki wyceny powinny być ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny lub prezentowane jedynie w informacji dodatkowej, zgodnie z podstawową funkcją rachunkowości.

 16. Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm = Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Gierczak

  2016-06-01

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie     Streszczenie   1. Wprowadzenie i cel pracy Jednym z czynników zaliczających się do zagrożeń w środowisku pracy jest obciążenie mięśniowo-szkieletowe. Stanowisko przedstawiciela handlowego jest stosunkowo nowym, dlatego warto bliżej zapoznać się z jego charakterystyką. Celem pracy było zbadanie i porównanie wielkości obciążenia statycznego w środowisku pracy przedstawicieli handlowych dwóch różnych firm. 2. Materiał i metoda Ocena obciążenia dotyczyła przedstawicieli handlowych pracujących w dwóch różnych firmach zróżnicowanych branżowo. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2016 r. i została do niego wykorzystana metoda OWAS (Ovako Working Posture Analysis System. 3. Wyniki Przedstawiona ocena przedstawiciela zakładu 1. potwierdza, że w przypadku badanego stanowiska pracy istnieje średnie ryzyko wystąpienia nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadczy to o tym, iż pozycje ciała przyjmowane przez pracowników, mogą mieć negatywne skutki zdrowotne, dlatego warto rozważyć propozycję zmiany warunków pracy. Przedstawiona ocena pracownika zakładu 2. wykazała, że w przypadku analizowanego stanowiska pracy istnieje małe ryzyko wystąpienia nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadczy to, że pozycje ciała przyjmowane przez pracowników w przedstawionym wymiarze czasowym nie powinny mieć negatywnych skutków zdrowotnych, więc nie trzeba zmieniać warunków pracy. Wskazane jest aby okresowo przeprowadzać ocenę na obu stanowiskach pracy. 4. Wnioski Należy indywidualnie podchodzić do każdego stanowiska przy ocenie ryzyka obciążeniem statycznym. Gdy występuje średnie ryzyko przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego nie jest obowiązkowe natychmiastowe zmienianie warunków pracy tego stanowiska jednakże wskazana jest regularna jego ocena oraz rozważenie możliwości korzystnych zmian. Obciążenie statyczne jako

 17. Franchising jako podnikatelský záměr

  OpenAIRE

  KLUZÁKOVÁ, Lucie

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to propose the expansion plan of selected company through the creation of franchise chain. Before processing a franchise plan, I have prepared - based on a literature review - a structure of individual documents of the franchise package. As a part of practical research, I analyzed the external environment using STEP analysis as well as the case studies of one competitor, and further I analyzed the internal environment of the company using primary data obtained during...

 18. INBOUND MARKETING JAKO NOVÝ SMĚR INTERNETOVÉHO MARKETINGU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ondřej Novotný

  2015-04-01

  Full Text Available The paper is focused on a new approach of internet marketing called inbound marketing. Its importance has increased with the enormous changes in the field of search engine optimisation. Inbound marketing deals with the techniques that are needed to get found by buyers. It is based on free (non-paid sources like organic search and social media. While the principle of outbound marketing is buying attention through various media, inbound marketing aims to deserve attention through its tools and activities and reach the relevant target group of customers. The aim of this paper is to assess the relevance and suitability of inbound marketing as a new trend of internet marketing for selected industries in the Czech market. Based on the web analysis of 69 web sites the importance of unpaid traffic sources is evaluated. The importance is assessed both in terms of the share of total traffic to the website, and in terms of business value, i.e. share of completed website objectives (conversion goals. Findings of the analysis show that the importance of unpaid traffic sources and their efficiency is high across most of researched categories of websites. Therefore, inbound marketing can be considered as a useful tool for building website traffic and increasing website effectiveness.

 19. Věk jako zdroj sociální identity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trusinová, Romana

  2012-01-01

  Roč. 48, č. 1 (2012), s. 131-152 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MŠk LM2010012 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : age * age identity * social identity Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.652, year: 2012 http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/122-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2012/2201

 20. Fotografia cyfrowa jako źródło poznania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Makowski

  2016-11-01

  Full Text Available A study reviews digital photography’s fields of application in terms of its individual and social consequences. The Author drew attention to the nature of contemporary selfportraits known as selfies, discussing their psychological functions, reasons for taking them and publishing on-line (uploading. It also presents a more functional use of the achievements of digital photography for “traditional” fields of exploitation, the therapeutic and self-therapeutic uses such as photoanalysis, “reading pictures” or phototherapy. There was also a mention about the ubiquity of modern photography in various fields of science and cognition. Further in the article, a photograph is viewed in the context of its basic media – Internet and the specifics of Computer Mediated Communication (CMC. The way currently photos are published and modified results in a number of consequences which may be surprising as well as disturbing for those who often carelessly publicize them. At the end the attention was drawn to the privacy risks associated with taking pictures of people, as well as manipulative use of the image.

 1. Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń

  OpenAIRE

  Stasiak, Andrzej

  2015-01-01

  Turystyka XXI wieku staje się coraz bardziej skomplikowanym, złożonym i trudnym do jednoznacznej oceny zjawiskiem. Najważniejszymi obszarami kontrowersji są: zachowania turystów, miejsca wypoczynku, formy turystyki, produkty turystyczne i skutki, jakie turystyka wywołuje. Pojawiające się wątpliwości mogą mieć przy tym charakter: prawny, etyczno-moralny, kulturowy, estetyczny, zdrowotny, ekonomiczny, ekologiczny. W artykule omówiono najnowsze kontrowersyjne formy turystyki, m.in. turystykę abo...

 2. Film w nauczaniu języka polskiego jako obcego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Szumera

  2017-08-01

  Full Text Available According to its original purpose film providing entertainment since its invention but this function od movie does not eliminate its function utility film in education. Especially the film like no other media does not reflect reality as well and still makes people happy watching it. The article presents practical ways to use film in teaching Polish as a foreign language with concrete proposals films and grammar exercises, vocabulary, communication.

 3. Z historie psychologie literatury. Autor jako zkoumaná osoba

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Švanda, Martin

  LII, č. 2 (2008), s. 172-185 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA7025402 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : psychology of literature * psychobiography * historiometry Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.101, year: 2008

 4. Irán jako regionální mocnost

  OpenAIRE

  Kotubejová, Karina

  2017-01-01

  This thesis addresses position of Iran in the Middle East and is trying to find out whether Iran is regional power or not. In the first part the key concepts for defining regional power are explained. Because of absence of unified view on phenomenon of regional power, our own characteristics of it are introduced. Second part is focused on Iran and its position as an actor of international relations in five areas: identity, geopolitical position, foreign policy, regional security and economy. ...

 5. Lidský potenciál jako psychologický konstrukt

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mudrák, J.; Zábrodská, Kateřina

  2013-01-01

  Roč. 57, č. 3 (2013), s. 201-217 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GPP407/10/P146 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : learning * motivation * giftedness Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2013

 6. Gastronomie jako moderní motiv cestovního ruchu

  OpenAIRE

  Lenhartová, Michaela

  2015-01-01

  This bachelor's thesis focuses on the gastronomy tourism in the Czech republic. The theoretical part concentrates on defining basic terms in tourism and gastronomy tourism. The aim is to characterize the growing importance of gastronomy as a modern motive in tourism. The practical part consists of a questionnaire and it also includes its results. The third part contains of the offer of selected Czech travel agencies, which focus on providing services related to culinary tourism.

 7. Ženské psaní jako inscenace limit textu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matonoha, Jan

  2008-01-01

  Roč. 56, č. 2 (2008), s. 201-227 ISSN 0009-0468 R&D Projects: GA ČR GA405/03/0416 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : Theory of Literature * Gender Studies Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 8. Slovo jako definice. Komenského logický purismus

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pavlas, Petr

  2017-01-01

  Roč. 47, 97/98 (2017), s. 55-72 ISSN 0323-2220 R&D Projects: GA ČR GB14-37038G Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Comenius * universal language * perfect language * definition * language planning Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

 9. Rational Unified Process jako metodika vývoje softwaru

  OpenAIRE

  Rytíř, Vladimír

  2008-01-01

  Cílem této práce je seznámit se s procesem vývoje softwaru dle vybraných metodik s hlavním zaměřením na metodiku Rational Unified Process od firmy IBM. Incepční a elaborační fáze této metody také aplikuji na praktickém  příkladě. Goal of my work is to introduce software development process metods specialized to Rational Unified Process metod from IBM. I aplicate inception and elaboration phases of RUP on practical example. B

 10. Prostituce jako společenský problém

  OpenAIRE

  ROZUMOVÁ, Petra

  2008-01-01

  The bachelor is focused on the problems with prostitution. The theoretical part consider the concept of prostitution and its reason, historical evolution, forms of prostitution, social-pathological problems related with prostitution. Last capter of this part pay attention to the criminal, health and legal consequences of the prostitution. Research part is focused on women that prostitute in night clubs in border region of south Czech.

 11. Instituce služebné jako feministická dystonie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uhde, Zuzana

  2009-01-01

  Roč. 7, č. 11 (2009), s. 8-10 ISSN 1214-1720 Grant - others:Evropská komise(XE) 028746-2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Source of funding: R - rámcový projekt EK Keywords : feminism * distopia Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=322&lst=120

 12. Francouzská gastronomie jako kulturní fenomén

  OpenAIRE

  Schwarzová, Erika

  2013-01-01

  Title of the thesis: French gastronomy as a cultural phenomenon. Key words: Gastronomy, culture, Provence, history, quality of food, dining, gastronomic literature, social and cultural problems, Avignon, UNESCO, cultural heritige, culinary personalities. Abstract: This bachelor thesis proposes a summary of French gastronomy as a social and cultural phenomenon. The first part focuses on the history of French gastronomy from the Middle Ages to the end of 19th century with emphasis on the develo...

 13. Lidská práva jako diskursivní pojem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šejvl, Michal

  2017-01-01

  Roč. 156, č. 6 (2017), s. 473-500 ISSN 0231-6625 R&D Projects: GA ČR GA13-30299S Institutional support: RVO:68378122 Keywords : human rights * essentially contested concept * inalienability of rights Subject RIV: AG - Legal Sciences OBOR OECD: Law

 14. Aktywność fizyczna w terapii otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Zapolska

  2009-03-01

  Full Text Available Otyłość jest chorobą określaną jako patologiczne zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, która w nadmiernej ilości wpływa negatywnie na stan zdrowia, długość życia i sprawność psychofizyczną. Osoby z nadmierną masą ciała, w której zawartość tłuszczu stanowi proporcjonalnie wysoki odsetek, w porównaniu z osobami o niższej masie ciała są fizjologicznie mniej wydolni, a ich potencjał motoryczny jest niższy. W otyłości u osób dorosłych dochodzi przede wszystkim do zwiększenia rozmiarów komórek tłuszczowych. W przypadku dzieci obserwujemy przyrost liczby komórek tłuszczowych, które mogą się przyczynić do rozwoju otyłości w wieku dorosłym, gdyż zwiększenie liczby komórek jest procesem nieodwracalnym. Często rodzice aż do momentu wystąpienia znacznej otyłości nie postrzegają nadmiernej masy ciała dziecka w kategoriach problemu zdrowotnego. Istotna staje się więc rola służby zdrowia w prowadzeniu działań prewencyjnych, skierowanych na działania np. fitness clubów odpowiednio przygotowanych do podejmowania tego typu zadań. Ogólnie przyjęte zasady dawkowania ćwiczeń w treningu zdrowotnym fitness osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży są podobne. Różnią się czasem trwania, częstotliwością podejmowania aktywności oraz stosowanymi obciążeniami. Treningi fitness obejmują głównie wytrzymałościowe formy ćwiczeń, takie jak ćwiczenia aerobowe na urządzeniach typu cardio mające za zadanie przede wszystkim uaktywnić i zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej. Inną formą zajęć usprawniających powinny być ćwiczenia oporowe uwzględniające stosowanie urządzeń izotonicznych. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na dobór ćwiczeń, obciążenie oraz kontrolę postępów. Równocześnie zaleca się stosowanie monitoringu zakresów HR każdej sesji treningu aerobowego i oporowego. Jako uzupełnienie proponowane są ćwiczenia gibkościowe wykonywane jako

 15. Northeast China as a Contact Zone in Polish and Serbian Travelogues, 1900-1939

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ewertowski

  2017-11-01

  Full Text Available Northeast China as a Contact Zone in Polish and Serbian Travelogues, 1900-1939 Historically, Northeast China (Manchuria was a border zone between China and nomadic peoples, as well as between Russian and Qing empires since the 17th century. In the second half of the 19th century and in the first half of the 20th century, a number of factors (penetration by foreign powers, collapse of the Qing Empire, revolution in Russia, Japanese expansion and demographic changes transformed this area into “a contact zone” in the sense given by Mary Louise Pratt. The main focus of the article is the way in which this contact zone was described by Polish and Serbian travellers. Their can provide a special outlook, because Poland and Serbia did not participate extensively in the colonial penetration into China, however, Serbs and Poles travelled there, often representing Russian institutions. Therefore they were observing China as agents of imperial force, but they did not identify themselves fully with it. Our analysis of the image of Northeast China as a contact zone will be divided into three broad sections: 1 political and military expansion, 2 economic and demographic relations, 3 transcultural phenomena of everyday life.   Chiny Północno-Wschodnie jako strefa kontaktu w polskich i serbskich relacjach podróżniczych w latach 1900-1939 Północno-wschodnie Chiny (Mandżuria są historyczną granicą między Chinami a ludami wędrownymi, od siedemnastego wieku również między Rosją a imperium dynastii Qing. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku, a zwłaszcza w pierwszej połowie dwudziestego szereg czynników (penetracja przez obce mocarstwa, upadek dynastii Qing, rewolucja w Rosji, ekspansja japońska i zmiany demograficzne uczyniły z tego obszaru „strefę kontaktu” w rozumieniu Mary Louise Pratt. Głównym tematem artykułu jest sposób opisu strefy kontaktu przez polskich i serbskich podróżników. Ich dzieła dają bowiem szczeg

 16. Biografia nieobecna. Wokół życia i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Zawisza

  2014-12-01

  Full Text Available An Absent Biography. About the life and work of Ireneusz Plater-Zyberk Ireneusz Plater-Zyberk (1896–1946, was a writer and a film producer, adventurer and gallant. His life is an incredible story of the disabled individual who succeeded in an amazing career. Plater-Zyberk was born in a wealthy landowning family who lived at the estate of Vabole in Latvia. He was born without hands and at that time, due to his disability, was classified as "margins of society." Thanks to perseverance and commitment of his mother, he graduated as an extern student from high school in Warsaw, Poland. His career  includes Life without Hands, memories,  and two novels. He was a co-author of first movie in Poland with stunt effects Dead Node (1927, which unfortunately wasn’t preserved. Also, he was recognized as a documentary creator as well as an initiator of film production regulations.   Biografia nieobecna. Wokół życia i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka Ireneusz Plater-Zyberk (1896 lub 1897–1946 był literatem i twórcą filmowym, nieco awanturnikiem i bawidamkiem. Jego postać to niezwykły przykład niepełnosprawnego, który osiągnął w dwudziestoleciu międzywojennym znaczącą karierę. Ireneusz Plater-Zyberk pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, zamieszkałej w majątku Wabol na Łotwie. Urodził się bez rąk i w ówczesnej rzeczywistości miał pozostać na marginesie społeczeństwa. Dzięki wytrwałości matki udało mu się ukończyć jako ekstern gimnazjum w Warszawie. W swoim dorobku ma wspomnienia Życie bez rąk oraz dwie powieści. Ważną rolę odegrał Plater jako scenarzysta i reżyser, był m.in. współtwórcą pierwszego polskiego filmu z efektami kaskaderskimi „Martwy węzeł” (1927. Miał on również ogromne zasługi jako twórca filmów dokumentalnych i jednocześnie inspirator zmian w prawodawstwie dotyczącym produkcji filmowej. Tłem jego twórczości pisarskiej jest burzliwe i pełne przygód

 17. Experimental Testing of Innovative Cold-Formed "GEB" Section / Badania Eksperymentalne Innowacyjnego Kształtownika Giętego Na Zimno Typu "Geb"

  Science.gov (United States)

  Łukowicz, Agnieszka; Urbańska-Galewska, Elżbieta; Gordziej-Zagórowska, Małgorzata

  2015-03-01

  One of the major advantages of light gauge steel structures made of cold-formed steel sections is their low weight so the production of typical single-storey steel structures of this kind of profiles is still rising. The well known profiles, e.o. Z-sections, C-sections and the so called hat-sections studied and described in the literature, are used mainly as purlins or truss components. A new profile GEB was patented for the use for primary load-bearing member in fabricated steel frames. According to the code [1] every novel cross section should be tested to assign the deformation shape and bearing capacity. The paper deals with the numerical and experimental research of bearing capacity of cold formed GEB profiles. The deformation shape and limit load was obtained from bending tests. The GEB cross section bearing capacity was also determined according to codes [1, 2]. Jedną z najważniejszych zalet lekkich konstrukcji metalowych, wytwarzanych z kształtowników giętych na zimno, jest ich mała masa, dlatego też, producenci coraz częściej wykorzystują możliwości profili giętych do wytwarzania typowych konstrukcji halowych w budownictwie systemowym. Proces gięcia na zimno, pozwala na formowanie różnego rodzaju przekrojów poprzecznych, które mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji. Typowe kształty elementów. tzn. Z, C oraz tzw. przekroje kapeluszowe, które zostały przebadane i opisane w literaturze, wykorzystuje się głównie jako płatwie lub części składowe wiązarów kratowych. Nowo opatentowany przekrój typu GEB ma być wykorzystany jako element nośny konstrukcji ramowych. W związku z tym innowacyjny kształt oraz parametry geometryczne przekroju takiego kształtownika, związane z możliwością jego wyprodukowania oraz z warunkami nośności, stateczności oraz sztywności, muszą być optymalne. Według normy PN-EN 1993-1-3, każdy nowo uformowany przekrój powinien być przebadany pod kątem nośności elementu i formy

 18. Prostorová a sociální dimenze arabského tržiště

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanzlíčková, Helena

  2016-05-01

  Full Text Available Tržiště, v arabštině سوق [súq], známější je perský ekvivalent bāzār [bázár], je bezesporu jedním z nejcharakterističtějších rysů měst i venkovských lokalit arabsko-islámského světa. Bázár může být v první řadě interpretován jako ekonomický fenomén, symbol tradice a jako trh, který neoperuje pouze v ekonomických termínech. Tradiční bázár je zároveň ekonomickou institucí a specifickým druhem obchodní činnosti zasahující do všech aspektů společnosti. Pojem nabývá dvojího významu: stejně jako anglický výraz market je jednak označením pro obchodní výměnu zboží a služeb a zároveň fyzickým prostorem, kde k této výměně dochází, přičemž zahrnuje nejen místo prodeje a nákupu samo o sobě, ale někdy i všechny jeho podoby – od stánků a různých typů obchodů přes moderní nákupní třídy až po „shopping mall“. Súq i bázár mohou označovat jednotlivou nákupní ulici v rámci i mimo prostor tržiště nebo celý obchodní komplex. Tržiště je multifunkční institucí – není jen ekonomickým systémem a sociálním mechanizmem pro produkci a výměnu zboží a služeb, ale „obchoduje“ se tu i s názory, ideologií; šíří se znalosti, dochází zde ke kulturní difúzi. Každodenní komunikace formuje krátkodobé i dlouhodobé vztahy mezi různými aktéry, kteří na bázár zavítají pravidelně nebo zcela výjimečně.

 19. Jakość tłumaczenia polskiego i adaptacji kulturowej kwestionariusza PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation = Quality of polish translation and cultural adaptation of PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Goguł

  2016-06-01

  3Department of Orthopaedics and Traumatology, Medical University of Lublin       Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, terapia tkanek miękkich, tłumaczenie. Key words: tennis elbow, soft tissue therapy, translation.     Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy:  Łokieć tenisisty jest częstym schorzeniem, dla którego nie opracowano w języku polskim zwalidowanych kwestionariuszy oceny stopnia zaawansowania. Pierwszym kwestionariuszem stworzonym do oceny łokcia tenisisty jest PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation. Narzędzie to jest dostępne w języku angielskim, nie ma oficjalnej polskiej wersji tego kwestionariusza. Celem tego badania była ocena tłumaczenia i adaptacji kulturowej polskiej wersji kwestionariusza PRTEE. Materiał i metody: Jakość tłumaczenia PRTEE na język polski została oceniona za pomocą anonimowej ankiety, przygotowanej na potrzeby badania. Kwestionariusz ankiety liczył 11 pytań i krótką metryczkę. Kwestionariusze zostały wypełnione przez losowo wybrane osoby związane z fizjoterapią. Do analizy zakwalifikowano 67 prawidłowo wypełnionych ankiet.  Wyniki:  62 z 67 ankietowanych (92% stwierdziło iż polska wersja kwestionariusza jest dla nich zrozumiała. Większość ankietowanych (76% oceniła celująco (6 i bardzo dobrze (5 zgodność polskiego kwestionariusza z wersją angielską, a wraz ze wzrostem poziomu znajomości języka angielskiego rosła ocena zgodności tłumaczenia kwestionariusza (rho=0,267; p=0,029. Zdaniem 92% ankietowanych polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE nie zawiera błędów językowych (p=0,000, χ2=48,493. Wnioski: 1. Polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE jest wiarygodnym językowo narzędziem do oceny funkcjonowania pacjentów z zespołem „łokcia tenisisty”. 2. Adaptacja kulturowa i polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE nie zmieniają charakteru treści zawartych w angielskiej wersji kwestionariusza PRTEE. 3. Istnieje konieczność wykorzystania dokonanego t

 20. Motorické projevy laterality u osob středního věku a starších

  OpenAIRE

  Habartová, Lucie

  2008-01-01

  Název dielomové eráce: Motorické projevy laterality u osob středního věku a starších. Název v gnglickém jazyce: The Manifestations of Motoric Laterality of Middle-aged People and Elderly. Cíle eráce: Definovat, popsat lateralitu, zjistit stupeň laterality horní končetiny, dolní končetiny a oka. Zjistit vztah laterality horních končetin a očí, horních končetin a dolních končetin. Metoda: Lateralitu budeme zjišťovat na základě dotazníků a motorických testů. Testovaný soubor čítá 50 probandů ve ...

 1. THE ATTITUDE, KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR OF TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS IN A RURAL AREA, UJUNG -BERUNG, WEST JAVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Alisjahbana

  2012-09-01

  Full Text Available Telah dilaksanakan suatu penelitian mengenai pengetahuan, sikap dan perbuatan dari para dukun bayi di desa Ujung Berung, yang letaknya kira-kira 15 km dari Bandung. Dukun yang diteliti berjumlah 45 orang dan 11 di antaranya telah mendapat latihan dari Dinas Kesehatan setempat. Metoda penelitian yang dipakai ialah wawancara, observasi langsung dan pengumpulan data morta­litas dan morbiditas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukun yang terlatih mempunyai pengetahuan dan sikap yang lebih baik daripada dukun yang tidak terlatih, namun tindakannya masih banyak yang tidak berbeda dengan cara tradisional. Frekuensi tetanus neonatorum misalnya masih tinggi pada bayi yang ditolong dukun terlatih. Untuk meningkatkan efektivitas dari pekerjaan dukun terlatih diperlukan bimbingan dan pertemuan berkala yang lebih teratur dari petugas kesehatan setempat.

 2. Solving the transport equation by Monte Carlo method and application for biological shield calculations; Resavanje transportne jednacine Monte Carlo metodom i njena primena u zadacima proracuna bioloskog stita

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kocic, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1977-07-01

  General sampling Monte Carlo scheme for neutron transport equation has been described. Programme TRANSFER for neutron beam transmission analysis has been used to calculate the neutron leakage spectrum, detector efficiency and neutron angular distribution of the example problem (author) [Serbo-Croat] U radu se najpre razmatraju osnovni problemi resavanja transportne jednacine i nacin kako Monte Karlo metoda omogucuje da se prevazidju neki od njih: visedimenzionalnost zadatka, problem dubokog prodiranja i dovoljno fino tretiranje efikasnih preseka. Dalje, govori se o iskustvima sa primenom Monte Karlo metode u Laboratoriji za nuklearnu energetiku i tehnicku fiziku i o primeni ove metode na probleme zastite. Na kraju dati su i analizirani ilustrativni primeri proracuna transporta neutrona kroz ravan sloj zastitnog materijala koriscenjem Monte Karlo programa TRANSFER (author)

 3. Sportovní slavnosti [Sports festivities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Hogenová

  2008-02-01

  Full Text Available Článek se soustřeďuje na fenomén slavnosti, jenž je inherentí každému sportovnímu agonu. Slavnost je analyzována jako fenomén setkání člověka s počátkem, jenž je posvátný, proto je zde ve hře jiná úloha času než je čas pochopený jako fyzikální entita. Současnost potřebuje vytržení tohoto typu, protože je nasměrována jen směrem k budoucnosti a takové rozvržení života dává přednost jen práci bez přestání, takový život je někdy velmi těžký a to přispívá ke vzniku jevů, kterým říkáme 'útěky ze společnosti'. Tyto útěky se realizují formou drog, alkoholu, práce a prevalence osobní výkonnosti. [The article concentrates on the phenomenon of festivity, which is inherent to every championship. The festivity is analyzed as phenomenon of human meeting with an origin, that is sacred and therefore we find here the other role of time as in the physical science. Present needs an ecstasy from this point of view, because is directed only to the future and this scheme prefers to persistent working, such life is very difficult and supports to the inception of phenomena, that are named the escapes from society. This escapes are realised through drugs, alcohol, workoholism anf through limitless personal performance.

 4. Efisiensi Penurunan Kadar Kalsium pada Air Laut dengan Metoda Penukar Ion yang Memanfaatkan Tanah

  OpenAIRE

  Kurniati, Roselyn Indah; Elystia, Shinta; Zultiniar, Zultiniar

  2014-01-01

  Source of water in Bengkalis is difficult. Sea water can be a source of water in there. Once of alternative can be process sea water be clean water use ion exchange with clay. This experiment use coloumn with diameter 2 inchi and high 1,2 meter. Media who used is clay. Ratention time and particle measure used variation of this experiment. Rate of retention time are 60, 120, 180 minute and particle measure are -3+5, -5+10, -10+15 mesh. Concentration Ca before process is 128 mg/l and after proc...

 5. Algoritm bulevskogo faktornogo analiza, osnovannyj na kombinirovanii nejrosetevogo podchoda i metoda maksimizacii funkcii pravdopodobija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 3 (2014), s. 3-11 ISSN 1999-8554 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : boolean factor analysis * attractor neural network * likelihood function maximization * KEGG database Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/ cat alog.php? cat =jr7&art=14354

 6. A variational nodal diffusion method of high accuracy; Varijaciona nodalna difuziona metoda visoke tachnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tomasevic, Dj; Altiparmarkov, D [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia)

  1988-07-01

  A variational nodal diffusion method with accurate treatment of transverse leakage shape is developed and presented in this paper. Using Legendre expansion in transverse coordinates higher order quasi-one-dimensional nodal equations are formulated. Numerical solution has been carried out using analytical solutions in alternating directions assuming Legendre expansion of the RHS term. The method has been tested against 2D and 3D IAEA benchmark problem, as well as 2D CANDU benchmark problem. The results are highly accurate. The first order approximation yields to the same order of accuracy as the standard nodal methods with quadratic leakage approximation, while the second order reaches reference solution. (author)

 7. Controlling in networking organisations – the concept and assumptions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bieńkowska Agnieszka

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule scharakteryzowano istotę i cechy organizacji sieciowej. W kontekście specyficznego sposobu współpracy miedzy organizacjami - partnerami w sieci wskazano dużą potrzebę koordynacji działań poszczególnych podmiotów w celu realizacji współuzgodnionych zamierzeń i zaproponowano controlling jako metodę wspierającą sprawne zarządzanie organizacją sieciową. Przedstawiono ewolucję koncepcji controllingu od controllingu strategicznego, przez controlling partnerski w stronę controllingu w organizacjach sieciowych. Zdefi niowano pojęcie i zadania controllingu w organizacjach sieciowych (controllingu sieciowego. Nakreślono zarys jego rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych.

 8. Analiza pracy wybranych stopni wodnych na odcinku Noteci Bystrej w warunkach zagrożenia powodziowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Płaczek

  2016-12-01

  Full Text Available Celem przestawionej publikacji jest analiza warunków przepływu oraz pracy budowli wodnych usytuowanych na odcinku Noteci Bystrej od stopnia Romanowo do jazu w Rosku. Obiekt badawczy zostały wybrany z dwóch powodów: (1 dla tego odcinka rzeki Noteć zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego jako wdrożenie Dyrektywy Powodziowej UE w ramach prac nad projektem ISOK, (2 na wymienionym odcinku znajduje się szereg budowli piętrzących posiadających zdolność retencjonowania wody i oddziaływania na falę wezbraniową. W ramach badań wykorzystano szeroko narzędzia GIS oraz modelowania matematycznego.

 9. Układy zasilania silników spalinowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego na przykładzie rozwiązań ITG KOMAG.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Dobrzaniecki,

  2017-01-01

  Full Text Available Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zmniejszeniu masy własnej silnika. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd oraz ewolucje systemów zasilania przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, uwzględniając jednocześnie problemy eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego.

 10. Hodnotové orientace a ctnosti ve světle pozitivní psychologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimír Smékal

  2017-08-01

  Full Text Available Cílem tohoto sdělení je poukázat na význam hodnot v kontextu občanských ctností, a na jejich souvislost s rozvíjením občanské kultury osobnosti. Studie naznačuje, jak je důležité vytvářet formační projekty spojené s evaluací jejich efektivity, aby se prokázalo, které vývojové a formativní vlivy jsou rozhodující pro utváření občanských ctností jako základu politické a občanské kultury.

 11. Funkcje „cichego śpiewu” w agresywnych interakcjach między samcami ortolana (Emberiza hortulana)

  OpenAIRE

  Jakubowska, Aleksandra

  2017-01-01

  Wydział Biologii Ciche sygnały występują powszechnie wśród zwierząt z bardzo różnych taksonów i pojawiają się m. in. w krótkodystansowych interakcjach między samcem a samicą oraz w agonistycznych interakcjach między rywalami. Ten drugi z kontekstów jest dość zaskakujący, ponieważ zgodnie z teorią komunikacji i wynikami wielu dotychczasowych badań, podczas agresywnej interakcji samce o lepszej jakości najczęściej śpiewają głośno. Jednakże w pewnych przypadkach to ciche śpiewy są wiarygodnym...

 12. Inteligentní přístupový systém

  OpenAIRE

  Steingart, Viktor

  2017-01-01

  Práce se zabývá tvorbou autonomního vestavěného systému sloužícího jako přístupový systém postaveném na platformě ESP8266. Systém umožňuje přístup správce do administrátorského webového rozhraní pomocí mobilního telefonu. This thesis deals with the creation of an autonomous embedded system serving as an access control system built on the platform ESP8266. The system allows administrator access to the admin web interface via a mobile phone. B

 13. Kapitał ludzki w bibliotekach – zarys problematyki badawczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błach Marzena

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje stan badań na temat jednego ze składników zasobów niematerialnych bibliotek – kapitału ludzkiego. Zgodnie ze współczesnymi teoriami kapitał ludzki postrzegany jest jako źródło korzyści dla biblioteki. W artykule zwrócono uwagę na różne formy rozwijania i doskonalenia umiejętności osobistych i zawodowych, scharakteryzowano przykładowe ścieżki zawodowe bibliotekarzy i zaproponowano zagadnienia powiązane z pojęciem kapitału ludzkiego w bibliotekach warte uwagi polskich bibliotekoznawców, praktyków i teoretyków.

 14. Identifikasi dan Penentuan Kadar Boraks dalam Lontong yang Dijual di Pasar Raya Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizki Amelia

  2014-09-01

  Full Text Available AbstrakKeamanan makanan merupakan salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian terutama di negara berkembang seperti Indonesia, karena bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Penyebabnya adalah masih rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab produsen pangan terhadap mutu dan keamanan makanan terutama pada industri kecil atau industri rumah tangga. Hal ini menyebabkan produsen sering menambahkan bahan kimia ke dalam produk makanan, salah satunya boraks. Konsumsi boraks dapat menyebabkan mual, muntah, kanker bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan penentuan kadar boraks pada lontong yang dijual di Pasar Raya Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di Laboratorium FMIPA Universitas Andalas Padang dari bulan Januari sampai bulan Desember 2013. Identifikasi dan penentuan kadar boraks dilakukan terhadap 10 sampel lontong yang diambil secara random. Metoda yang digunakan adalah metoda titrasi dan menggunakan larutan standar NaOH. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 sampel, didapatkan tidak ada satupun sampel lontong yang mengandung boraks.Kata kunci: boraks, lontong, titrasiAbstractThe food safety is one of problems that should get attention, especially in developing countries like Indonesia, because it can gives a negative impact for health. The cause is lack of knowledge, skill, and responsibility for the quality and safety of food, especially in small industries or home industry. It causes producers often add chemicals to food products, one of which borax. Consumption of borax can cause nausea, vomiting, cancer and even death. This research was to identify and determination of borax in lontong which sold at Pasar Raya Padang. This was a descriptive study at The Chemistry Laboratory, Andalas University Padang from January to December 2013. The identification and determination of borax on 10 samples of lontong taken by random. The method used is titration

 15. Motorická výkonnost závodníků Muay-Thai

  OpenAIRE

  Bělský, Dalibor

  2006-01-01

  Název práce: Motorická yýkonnost závodníků Muay-Thai Title: Motor performance ofMuay-Thai competitors Cíl práce: Cílem diplomové práce je na základě standardizované baterie obecných motorických testů porovnat obecnou motorickou výkonnost závodníků Muay - Thai (Thajského boxu) a posoudit vliv této motorické výkonnosti na výkonnost specifickou. Metoda: Všichni závodníci byli měřeni stejnou baterií testů. Použitá baterie testů obsahuje: člunkový běh 4x10m, počet shybů, leh/sed za lmin., skok dal...

 16. Využití možností IoT pro reinženýring podnikových procesů

  OpenAIRE

  Hujňák, Vilém

  2017-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění pohybu oprávněných osob ve firemních prostorách s vyžitím vícefaktorové autentizace. The bachelor's thesis deals with the issue of Business Process Reengineering using possibilities of the Internet of Things. The thesis describes a method for implementing IoT solutions in...

 17. Sada testů pro projekt OpenLDAP/NSS

  OpenAIRE

  Špůrek, David

  2011-01-01

  Cílem práce je vytvořit sadu testů pro projekt OpenLDAP/NSS. Práce objasňuje principy testování, možnosti automatizace testování v prostředí GNU/Linux a vysvětluje pojmy LDAP i NSS. Testy jsou navrženy pro distribuci Fedora/Red Hat Enterprise Linux a jsou automatizovány pomocí skriptování v shellu s využitím knihovny Beakerlib pro testování. Pro návrh testů je použita metoda black box. Testy se zaměřují na integraci OpenLDAP a NSS. V práci jsou navrhnuty a implementovány testy pro balíky open...

 18. UJI AKTIFITAS ANTINYAMUK MINYAK ATSIRI SEREH DAPUR DALAM BENTUK SEMPROT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulianis S.Farm, M.Farm, Apt

  2018-03-01

  Full Text Available Minyak atsiri daun sereh dapur mengandung citronella dan geraniol, kandungan ini mempunyai aktivitas sebagai antinyamuk. Penelitian ini dilakukan dengan isolasi minyak atsiri menggunakan metoda destilasi air. Minyak atsiri daun sereh dapur diuji dengan konsentrasi 1%, 5%, 10%, dan 15%, kemudian disemprotkan kepada nyamuk, uji ini juga menggunakan  kontrol (- berupa zat pembawa tanpa minyak atsiri dan kontrol (+ berupa obat semprot yang beredar dipasaran. Hasil uji aktivitas antinyamuk terhadap 100% kematian nyamuk dengan konsentrasi 1%, 5%, 10%, dan 15% berturut turut diperoleh waktu kematian 3.05, 2.03, 1.1 dan 0.6 (menit dan detik, untuk kontrol (- tidak mempunyai aktivitas membunuh nyamuk, sedangkan kontrol (+ diperoleh waktu 20 detik. Kesimpulan uji aktivitas antinyamuk minyak atsiri daun sereh dapur diperoleh semakin besar konsentrasi, aktivitasnya semakin tinggi.Kata Kunci : Antinyamuk; Minyak atsiri; Sereh dapur.

 19. Analyzátor kvality hovorů VoIP

  OpenAIRE

  Basel, Martin

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro hodnocení kvality hovorů VoIP. Je zde vysvětlen rozbor protokolu RTP/RTCP a následné počítání statistik potřebných pro určení kvality hovorů. V této práci je také popsána metoda, která byla implementována do pluginů pro sondu FlowMon. Budete zde seznámeni s výsledky a s porovnáním s ostatními programy. This bachelor's thesis focuses on methods for evaluating quality of VoIP calls. You can read about analysis of RTP/RTCP packets and use this know...

 20. Diffusion Parameters of BeO by the Pulsed Neutron Method; Calcul des Parametres de Diffusion de BeO par la Methode des Neutrons Pulses; Opredelenie diffuzionnykh parametrov BeO s pomoshch'yu metoda impul'snykh nejtronov; Determinacion de los Parametros de Difusion en el BeO por el Metodo de los Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joshi, B. V.; Nargundkar, V. R.; Subbarao, K. [Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1965-08-15

  la constante de decrecimiento, fue posible tener en cuenta toda actividad de fondo constante. Para evitar armonicos temporales se prescindio de los laplacianos de valor muy elevado. Se elimino el efecto de todo contenido armonico remanente mediante el empleo de un retardo adecuado. Se determino, para varios laplacianos, la constante de decrecimiento del modo fundamental de la poblacion de neutrones termicos. Los autores examinan las condiciones que han de satisfacerse para determinar con precision la constante C de enfriamiento por difusion. Los valores obtenidos para el BeO fueron los siguientes: {lambda}{sub 0} = constante de absorcion = 156, 02 {+-} 4,37 s{sup -1}, D = coeficiente de difusion = (1,3334 {+-} 0,0128) * 10{sup 5} cm{sup 2}/s, C = constante de enfriamiento por difusion = (-4,8758 {+-} 0,5846) * 10{sup 5} cm{sup 4}/s. Los autores calcularon el efecto de despreciar la influencia del termino B{sup 6} sobre la determinacion de los parametros de difusion, demostrando que es considerable. Atribuyen a ese efecto la persistente discrepancia entre los valores de C obtenido para el mismo moderador por distintos investigadores. (author) [Russian] Opisyvaetsja primenenie metoda impul'snyh nejtronov dlja toch- nogo opredelenija diffuzionnyh parametrov zamedlitelej. S pomoshh'ju jetogo metoda byli polucheny diffuzionnye parametry VeO. Impul'sy nejtronov poluchalis' s pomoshh'ju kas- kadnogo uskoritelja v rezul'tate pul'sirovanija istochnika ionov i ispol'zovanija reakcii Be (d, n). Detektorom sluzhil proporcional'nyj schetchik iz obogashhennogo grehftoristogo bora. Pokazano, chto pri pravil'nom vybore polozhenija i dliny schetchika, a takzhe polozhenija istochnika, mozhno ustranit' bol'shuju chast' prostranstvennyh garmonik. Ljuboj postojannyj fon mozhet byt' uchten pri raschete postojannoj raspada. Chtoby izbezhat' vremennyh garmo- nik, ochen' bol'shie laplasiany ne ispol'zovalis'. Vse ostavshiesja garmoniki byli svedeny na net blagodarja ispol'zovaniju pravil

 1. Physical activity level and health-related quality of life (HRQOL in amateur tennis players. Comprehensive evaluation of factors and components of subjective self-assessment of health

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kocjan

  2015-06-01

  STRESZCZENIE Wstęp: Rekreacja ruchowa jest formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Szybki rozwój nauki i techniki, który dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, oraz następujące w wyniku tego zmiany warunków i sposobów życia ludzi spowodowały, iż coraz więcej osób decyduje się na sedenteryjny tryb wypoczynku. Systematyczna aktywność fizyczna, uważana jest nie tylko jako jeden z kluczowych czynników profilaktyki zdrowia, lecz pozwala również na prawidłowe funkcjonowanie organizmu w wymiarze fizycznym oraz psychicznym. Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej osób amatorsko uprawiających tenis ziemny oraz określenie poziomu ich jakości życia w porównaniu do osób nie prowadzących aktywności sportowej. Zbadano także czy poziom aktywności fizycznej, wiek oraz wartość wskaźnika BMI wpływają na poszczególne wymiary i komponenty zdrowia w obu grupach. Materiał i metody: Badaniem objęto 81 mężczyzn w wieku 18-62 lat (M=46,24; SD=10,43 – uczestników amatorskich turniejów tenisowych. Grupę kontrolną stanowiło 108 mężczyzn w wieku 23-57 lat (M=39,76; SD=7,98, nie prowadzących żadnej aktywności fizycznej oraz nie leczących się na żadną chorobę somatyczną. W badaniu wykorzystano techniki socjometryczne uzupełnione o autorską metryczkę. Poziom aktywności sportowej określono za pomocą kwestionariusza HPA (Habitual Physical Activity natomiast samoocenę zdrowia za pomocą kwestionariusza SF-36 (Short Form Health Survey. Wyniki: Odnotowano istotnie statystycznie wyższą samoocenę samoocenę zdrowia w grupie badanej – w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano dodatnią korelacje między wskaźnikiem sportu i ogólnym wskaźnikiem HPA a czynnikami i komponentami zdrowia wśród mężczyzn uprawiających sport. W odniesieniu do grupy kontrolnej, odnotowano negatywną zależność między wysiłkiem fizycznym w pracy a psychicznym komponentem zdrowia i tworz

 2. PR jako nástroj řízené komunikace

  OpenAIRE

  Chaloupková, Věra

  2008-01-01

  This bachelor thesis deals with public relations as a management tool of communication. It includes theoretical and practical part. The teoretici part is trying to bring public relations as a whole and in the creation of strategy in the field of PR. Practical methods for analyzing public relations companies in the selected KTO International Ltd., and deals with thein appreciation. A draft strategy for public relations, focusing on a specific problem.

 3. Metafora a personifikace jako prostředek marketingové komunikace

  OpenAIRE

  Bereckeiová, Michaela

  2010-01-01

  Bachelor thesis is focused on evaluation of specific linguistic instruments - metaphor and personification in marketing communication. The first part deals with the rhetoric figures of speech from the linguistic point of view and their use in everyday speech as well as in advertising. The second part discusses real examples of metaphor and personification in advertisements and specifics of financial services communication. Further in the text there is an analysis of concrete Komerční banka's ...

 4. "Nové diaspory" - diaspora jako transnacionální moment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukáš Hanus

  2009-12-01

  Full Text Available The present paper uses a transnational perspective of migration as an interpretation scheme for analysis of current migration flow of fellow countrymen from six Czech villages in Banat Mountain, Romania. This new reading of global people movement is an emancipated approach increasingly prominent in anthropology since the late 1980s. It is redefinition of perception of place, identities, belonging and space. I  try to argue, that it is not useful to speak about migration of fellow countrymen as a reemigration, or re-migration, because this reading of their return to homeland, does not show the cultural differences between the fellow countrymen and current Czech society. Is useless to refer them as a lost branch of Czech nation, because the living situation of fellow countrymen after return to homeland does not help comprehending of their ways how they dodge adaptation and integration in host society, mean Czech Republic. This essay is case study of the process entering of six Czech communities of small mountain villages in Romania to transnational space. The reason of transformation their identity from national belonging to deterritorialization form of belonging is because of trade interest in Etno-ruraltourism. The case of transnational tourism trade is an example, how they create hybrid, fluid identities, absorb cultural patterns from two or more location into transnational migration network, and how they use contemporary communication technologies as internet, mobile phones or accelerated transport among points of migration chain. This paper could be a  discursive reflection of contemporary perception of conceptualization of the term diaspora. I comprehend this term in this paper subsequently. The word diaspora has crept into social-scientific and historical vocabulary in the untheorized or, at least undertheorized, way. It seems loosely now to refer to any communities in the Word living far from their native homelands. To that extent the diaspora is simply the outcome of the continental and international migration.

 5. Zdeněk Kalista jako literární kritik

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Malínek, Vojtěch

  2010-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2010), s. 168-196 ISSN 0009-0468 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : Czech literature * Kalista, Zdeněk * Baroque Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 6. Internet jako prostředek komunikace a propagace firem

  OpenAIRE

  Štroffek, Martin

  2015-01-01

  The aim of the thesis is to find the optimal internet communication strategy of the company. The work consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the concepts of marketing, internet marketing, SEO optimization, WWW, advertising on the internet, social networks. The practical part on the example of the company SOLAR STOP Czech a.s. shows the optimization of internet promotion and comparison with the previous version including benefits.

 7. Zdanění jako veřejná podpora

  OpenAIRE

  Kubová, Jana

  2013-01-01

  Taxation as State Aid The purpose of my thesis is to analyse taxation in connection with state aid. The reason for my research is to find out how Member States of European Union can use taxation without interfering with state aid provisions. The thesis is composed of three chapters. Chapter One is an introduction to the topic. There is a description of basic state aid provisions, taxation within European Union and the tax competition between Member States. Chapter Two examines article 107 of ...

 8. Hodnoty jako vztah. K etické koncepci Christiana von Ehrenfelse

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hála, Vlastimil

  2008-01-01

  Roč. 56, č. 5 (2008), s. 739-756 ISSN 0015-1831 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06013 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : values * ethics * The School of F. Brentano Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 9. Epistemologia Kanta jako rozwiązanie sporu empiryzmu z racjonalizmem

  OpenAIRE

  Wendland, Michał

  2012-01-01

  The article concerns some of the most important elements of I. Kant’s epistemology and its connections with earlier epistemological ideas, namely rationalism and empiricism. The history of dispute between rationalism (Descartes, Leibniz) and empiricism (Locke, Berkeley, Hume) is hereby shortly presented while Kant’s own philosophical achievements are suggested to be both alternative and synthesis of these. The main core of this paper is summary of basis of Kant’s Critique of Pu...

 10. Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych

  OpenAIRE

  Frandofert, Monika; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2013-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Lipodystrofia dotyka coraz większą część społeczeństwa, dlatego konieczne jest szerokie uświadomienie tego problemu i sposobów jego zwalczania. Lipodystrofi a to nie tylko nieestetyczny wygląd zewnętrzny skóry, ale istotne zaburzenia wewnątrz organizmu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wygląd cellulitu są zmiany na poziomie tkanki tłuszczowej i w obrębie macierzy śródmiąższowej, uwarunkowania płciowe dotyczące dymorficznej struktury skóry, oso...

 11. Genderový audit jako faktor úspěšnosti podniku

  OpenAIRE

  Činčalová Simona

  2016-01-01

  Příspěvek se zabývá konkurenceschopností podniků. Jeho cílem je charakterizovat vybraný faktor, který ovlivňuje úspěšnost podniků – genderový audit. Článek prezentuje sekundární údaje získané studiem dostupných zdrojů a zkoumá možná řešení v této oblasti. Odvolává se na studii, která prezentuje odhad nevysvětlené genderové mzdové mezery. The paper deals with the competitiveness of companies. Its aim is to characterize the selected factor that affects the success of companies - a gender aud...

 12. Vegetariánství jako spotřebitelský trend

  OpenAIRE

  Dvořáková, Anna

  2012-01-01

  The aim of this diploma thesis is a complete analysis of vegetarianism, as a consumer trend, including forecasts of future potential of this trend for the field of retailing in the Czech Republic. The thesis deals with the influence of various aspects of vegetarianism on the market in the Czech Republic. First, vegetarianism as such is characterized. The next chapter describes the supply side of vegetarian products on the Czech market, labeling of vegetarian food and its availability. Then, t...

 13. Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hřebíčková, Martina; Blatný, Marek; Jelínek, Martin

  2010-01-01

  Roč. 54, č. 1 (2010), s. 32-42 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA700250702 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : of subjective well-being * five-factor model * gender differences Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.230, year: 2010

 14. Kleveta jako prostředek sociální kontroly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kateřina Soukalová

  2015-06-01

  Full Text Available The paper presents gossip as a meansof social control. It shows that gossip as informalsocial control is used mainly to maintain a group’snorms and values. It highlights the importanceof the preventive character of gossip, because thepossible existence of gossip affects an individual’sperception of their reputation. The mere fact thatan individual can be an object of gossip or public opinion and thereby be identified as a violator ofstandards, values or norms, has a great influenceon their future social participation and reputationin that group. Within the context of social control,the manuscript presents several theories regardinggossip – the theory of the evolutionary originof gossip, the theory of gossip as a factor whichreinforces social values and norms, the theory ofgossip as a means for purely selfish personal gain,and finally the theory of pro-social gossip and gossipas a form of punishment. It also describes thefundamental functions of gossip and the reasonsfor its spread, and thereby highlights its societalimportance.

 15. Levicový libertarianismus jako kritická teorie společnosti

  OpenAIRE

  Haimann, Tomáš

  2013-01-01

  Precis The Thesis comprehensively describes and explains basic concepts of Steiner-Vallentyne Left-Libertarianism. The introductory part compares this school of Left-Libertarianism with other approaches and advocates the method of critical theory of society being used, which was formulated by Marek Hrubec, successing classical authors of critical theory. This method divides the analyzed phenomena into three phases - critique, explanation and normativity. The critical phase describes relation ...

 16. Zwierzę jako absolutny Inny [ANIMAL AS “ABSOLUTE OTHER”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patryk Szaj

  2016-12-01

  Full Text Available The starting point for consideration is to put the Emmanuel Levinas’s philosophy into question whether the status of “absolute Otherness” may also belong to the Other other than man. On the basis of the thought of Levinas it receives a negative response and it is because of his involvement in the so-called anthropological machine (which he shares with Martin Heidegger and some other critics of metaphysics. But it is, however, possible to open the (broadly defined phenomenological ethical thought drew on the achievements of Levinas to the question of the animal. This attempt might be centered around the proposals of Jacques Derrida, the author of the essay The Animal That Therefore I Am (More To Follow, where he spoke about the singularity of each animal, the problematic status of border between man and animal, and the being-with animals as a full-fledged modality of being. This is a provocative thought which asks us about our attitude to such issues as “responsibility” and “responsiveness”, “carno-phallogocentrism”, or the status of non-human animals. Derrida’s thought is here very close to some kind of phenomenological language, but it is rather the phenomenology of the otherness than the phenomenology of intentional subject. The same phenomenology that we find in Bernhard Waldenfels’s or John D. Caputo’s writing.

 17. Podpora produktu, jako nástroj marketingového mixu

  OpenAIRE

  SEDLÁKOVÁ, Žaneta

  2013-01-01

  The aim of this bachelor thesis was to assess the current situation of promotion of product in the selected company and then to make suggestions for its improvement. First the author analyse promotion of product. There are a few suggestions how to improve promotion of product in the company SIKO KOUPELNY.

 18. Indie: chudoba jako překážka rozvoje

  OpenAIRE

  Lauberová, Petra

  2010-01-01

  The bachelor thesis examines a relationship between the growth of Indian economy, reducing of poverty in the country and the need to raise the capacity and quality of the local educational system. The Republic of India currently occupies second position in the ranking of the fastest growing economies in the world. Its economic success is largely controlled by the output of the tertiary sector, which is difficult for a qualified workforce. Unfortunately, finding qualified workers in India to f...

 19. UMOWA BROKERSKA JAKO UMOWA O CZYNNOŚCI POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

  OpenAIRE

  Pokrzywniak, Jakub

  2002-01-01

  The aim of the article is to designate those characteristics of a brokerage contract that distinguish it from other types of contracts. The author begins by analysing the notion of insurance mediation on the basis of its legal definition as well as the practice o f the market. In consequence, he uses the notion in its strict sense, i.e. in reference to concluding transactions, and not denoting any form of consulting, especially risk management. Since the main area of insurance bro...

 20. Cyfrowy synchroniczny układ ASIC, jako detektor promieniowania neutronowego

  CERN Document Server

  Romiński, Adrian; Napieralski, Andrzej

  2011-01-01

  The paper presents a design of neutron radiation detector. The neutron detector was designed with the application of sensitive to reversible Single Event Upsets (SEUs) digital circuit. The detector bases on a modified shift register (see fig. 3), using dual supply voltage.. The paper presents a number of methods that were developed to enhance sensitivity of the detector to reversible SEUs. The paper discuses physical phenomena that have influenced on the technological fabrication process and topology of the integrated circuit. Some exemplary parameters of the designed register has been given (input capacitance, clock-to-output delay) for the internal flip-flops, pre-layout, as well as post-layout (with extracted parasitic components) simulations, with visible (e.g. approx. 2-3 times) difference between ideal (pre-layout) and real (post-layout) design. The simulation tests and the final layout (see fig. 4) were prepared using CADENCE IC environment in 6.1.4 version, as the process design kit for chosen ITE CMO...

 1. Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

  OpenAIRE

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek; Paweł Górski; Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2011-01-01

  Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to zapalne choroby dróg oddechowych, które łączy obecność ograniczenia przepływu powierza przez drogi oddechowe podkreślane w ich definicji. Zapalenie, które leży u podłoża obu chorób, różni się jakościowo rodzajem przeważających komórek i głównych mediatorów zapalnych. Inna jest też na ogół odpowiedź na leki rozszerzające oskrzela w astmie i POChP. Pomimo tych różnic i znaczących odrębności naturalnego przebiegu, rokowania i pat...

 2. Aplikace pro penetrační testování webových zranitelností typu Data Validation flaws

  OpenAIRE

  Němec, Václav

  2011-01-01

  Tato bakalářské práce se zabývá detekcí webových zranitelností typu Data validation flaws. V práci jsou popsány běžné útoky, obrana před těmito útoky a postupy při automatické detekci. Hlavním cílem je návrh a implementace nástroje pro automatickou detekci zranitelností typu Data validation flaws, jeho otestování a srovnání výsledků s podobnými nástroji jako například Paros Proxy nebo Burp Suite. This bachelor's thesis deals with detection of web vulnerabilities such as data validation fla...

 3. Franchising as a Way of Creating Entrepreneurship and Innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lewandowska Lucyna

  2014-09-01

  Full Text Available Artykuł traktuje o franczyzie jako koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie uzgodnionego przez strony układu ekonomicznego. Dostarcza informacji o genezie franczyzy, uwarunkowaniach jej rozwoju w świecie i Polsce. Prezentuje udokumentowane tendencje wzrostu polskiego rynku franczyzowego z uwzględnieniem rodzimych i zagranicznych marek franczyzowych. Zwraca uwagę na atuty franczyzy pozwalające jej oprzeć się kryzysom gospodarczym, stymulować rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz minimalizować ryzyko biznesowe. Zawiera również komentarze, spostrzeżenia, sugestie i konstatacje na temat efektów synergicznych uzyskiwanych w firmach i całej polskiej gospodarce z tytułu zastosowań franczyzy.

 4. Riziková analýza vodovodu obecního typu

  OpenAIRE

  Potyšová, Petra

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobou...

 5. Studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů.

  OpenAIRE

  Wurstová, Agáta

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů, konkrétně polymeru polyhydroxybutyrátu. První část práce se zabývá studiem biodegradace polyhydroxybutyrátu ve formě PHB prášku a PHB fólie pomocí vybraných druhů mikroorganismů z řad bakterií, kvasinek a plísní. Jako zástupce bakterií byl vybrán mikroorganismus Delftia acidovorans, z řad kvasinek Aureobasidium pullulans a ze zástupců plísní Aspergillus fumigatus. Aktivita extracelulární PHB depolymerázy byla analyzován...

 6. Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium

  OpenAIRE

  Vavrysová, Alena

  2009-01-01

  Karotenoidy jsou významné průmyslové pigmenty přítomné prakticky ve všech živých organismech. Cílem předložené práce bylo studium regulace produkce karotenoidních pigmentů kvasinkami rodu Cystofilobasidium s využitím exogenních stresových faktorů. Růstová křivka kvasinky C. capitatum vykazuje podobně jako ostatní karotenogenní kvasinky dvoustupňový průběh s prodlouženou stacionární fází a s maximem produkce biomasy i beta-karotenu ve 103. hodině. Aplikované stresové faktory (2-5% NACl, 2-5 mM...

 7. Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Bródka

  2017-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie komunikacyjnych uwarunkowań i zależności w społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem roli biblioteki akademickiej. Punktem wyjścia jest tradycyjne pojmowanie procesu komunikacyjnego jako z jednej strony sposobu przekazywania informacji, z drugiej, nawiązywania relacji nadawczo-odbiorczych. W horyzoncie rozważań znalazła się analiza funkcjonowania biblioteki w społeczeństwie sieci, i wpływ elektronicznych narzędzi przekazywania informacji na jej działalność. Artykuł ma wskazać powiązania pomiędzy tradycyjnymi i wirtualnymi sposobami porozumiewania się oraz podkreślić rolę komunikacji w przyszłym rozwoju biblioteki.

 8. Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Nowaczyk

  2011-01-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono hafty znajdujące się w sztambuchach z XVIII i XIX wieku pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Omówione zostały zarówno technika wykonania haftów, jak i ich wartość artystyczna, a także znaczenie wskazanych przykładów dla historii hafciarstwa amatorskiego na ziemiach polskich. Artykuł jest jednocześnie próbą zwrócenia uwagi na istniejącą w tamtym okresie sztukę hafciarską o wyłącznie amatorskim charakterze oraz na kopiowanie i powtarzalność wzorów, co pozwala na określenie ich jako typowych dla danej epoki.

 9. Poland’s Innovativeness Against The Background Of EU Countries (Recent Research Results / Innowacyjność Polski Na Tle Krajów Ue (Najnowsze Wyniki Badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołajczyk Bożena

  2015-06-01

  Full Text Available Innowacyjność Europy stała się celem UE już w Strategii Lizbońskiej. W nowej Strategii Europa 2020 jednym z celów jest rozwój inteligentny czyli oparty na wiedzy i innowacji. Wymaga to podniesienia jakości edukacji, wyników działalności badawczej, transferu wiedzy i innowacji między krajami i większej komercjalizacji wyników badań. Stąd pomiar innowacyjności ewaluuje by ująć czynniki, które decydują o poziomie innowacyjności gospodarek. Stąd celem opracowania jest przedstawienie poziomu innowacyjności Polski na tle krajów UE za pomocą SII (Summary Innovation Index.

 10. Využívání metod competitive intelligence v podnikovém prostředí

  OpenAIRE

  Budilová, Natálie

  2007-01-01

  Tématem práce je vymezení metod competitive intelligence a jejich využívání v podnikovém prostředí. Práce se také věnuje vymezení pojmu samotného a jeho souvislosti s ostatními disciplínami jako knowledge management, business intelligence, konkurence a konkurenceschopnost a účelnosti jejich procesů. Popsány jsou také speciální prostředky a nástroje využívané pro competitive intelligence. V závěru práce je analýza situace v malých a středních podnicích.

 11. O sednie terminu „social media”. „Web 2.0” a sprawność użytkowników w „generowaniu treści”.

  OpenAIRE

  Toczyski, Piotr

  2014-01-01

  Wychodząc od ilościowego nadmiaru definicji „social media” i zarazem ich niedoboru pod względem jakości, wykonuję przegląd definicji tego pojęcia od 1896 roku. Okazuje się, że terminem „social media” w naukach społecznych posługiwano się już na ponad sto lat przed internetem. Współczesne rozstrzygnięcia definicyjne rozbijają się nie tylko o kompetencje definiujących „social media”, ale także o takie pojęcia jak „treść”, „użytkownik”, „społeczność” czy „Web 2.0” oraz ich wzajemne relacje w śro...

 12. Pengembangan Bioelectrical Impedance Sebagai Control Commands Pengaturan Kecepatan Gerak Kursi Roda Dengan Metoda PID Controller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juli Sardi

  2014-09-01

  Full Text Available In the present study, bioimpedance signals of human body was utilized to control speed of a wheelchair movement. A bioimpedance is electrically passive part contained the body tissues. The research is one of alternative solutions for patients with paralysis of the upper and lower limb. Firstly, design of system of the research consisted of bioimpedance measuring instruments and a mechanical design of the wheelchair. Bioimpedance measurement was performed by injecting a sinusoidal current source of 0.5 mArms with a frequency of 50 kHz to muscle tissue (shoulder to obtain the output voltage in the range of 0-5 Vdc. With impulse and manual thresholding methods, the voltage signal was classified into several controls command to adjust the speed and direction of the wheelchair control based on PID Controller. The experimental result of the research was realization of bioimpedance signal that used as a reference to control the direction and speed of the wheelchair with a success rate of 86.7 %. A wheelchair velocity was classified into three types of motion, namely slow, medium and fast. Slow speed has a rated speed of 30 Cm/s, medium speed value speed of 40 Cm/s and fast speed value of 50 Cm/s. The wheelchair can also turn to the left and the right in accordance with the wishes of wheelchair user beside to moving forward.

 13. Regulamin rezerwatu. O książce "Jewish Poland Revisited" Eriki Lehrer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Matyjaszek

  2016-01-01

  social and spatial.   Regulamin rezerwatu. O książce Jewish Poland Revisited Eriki Lehrer Artykuł stanowi recenzję książki Jewish Poland Revisited Eriki Lehrer, prezentującej wyniki antropologicznych badań na temat żydowsko-polskich projektów pamięci realizowanych w byłej dzielnicy żydowskiej na krakowskim Kazimierzu. Omawiając tezy pracy, autor poddaje krytycznej analizie proponowany przez Lehrer projekt etnografii możliwości i wynikającą z niego strategię akceptacji współczesnego Kazimierza jako przestrzeni spotkania, za którą idzie akceptacja zasad uczestnictwa narzuconych gościom przez polskich zarządców Kazimierza. W artykule rozpatrywane są dwie takie zasady, warunkujące możliwość uczestnictwa gościa w kurczącej się przestrzeni publicznej Kazimierza. Pierwszą z nich autor opisuje jako nakaz porzucenia bezpośrednio dostępnej, fizycznej przestrzeni dzielnicy i niesionych przez nią historii, których znakiem jest ocalała zabudowa. W to miejsce Lehrer wprowadza podział na przestrzeń społeczną i fizyczną, skutkiem czego stłumione zostają ślady brutalnej przeszłości, w przeciwnym razie bezpośrednio obecne. Drugą zasadę autor odtwarza jako wymóg akceptacji roli współczesnych polskich właścicieli jako brokerów i pośredników żydowskiego dziedzictwa, co w konsekwencji pociąga za sobą akceptację ich wątpliwych prawnie i moralnie roszczeń do zawłaszczonej przestrzeni. Skupienie uwagi na regulaminie uczestnictwa, który ustanawia i utrzymuje warunkowy charakter żydowskiej obecności w przestrzeni Kazimierza, prowadzi autora do wniosku o konieczności rewaluacji i redefinicji tradycyjnego rozdziału dyscyplin, który tworzy konceptualny podział na społeczne przestrzenie i architektoniczne obiekty, oraz do krytycznego namysłu nad obowiązującym obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej rozumieniem pojęcia „dziedzictwo”. Tego rodzaju poszukiwanie uznaje autor za warunek przezwyciężenia ignorowanego zwykle

 14. Latający Cyrk im. Kazimierza Wielkiego przedstawia: „Najwęższy dom świata – wydarzenie na skalę globu”. Rekonstrukcja historyczna w 70. rocznicę Akcji Reinhardt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2014-06-01

  with a financial support of the National Science Centre; decision no DEC-2011/03/B/HS2/05594]   Latający Cyrk im. Kazimierza Wielkiego przedstawia: „Najwęższy dom świata – wydarzenie na skalę globu”. Rekonstrukcja historyczna w 70. rocznicę Akcji Reinhardt Artykuł zawiera wieloaspektową analizę Keret House jako instalacji artystycznej i wydarzenia kulturalnego. Obiekt sytuowany jest w kontekście idei panoptikonu Jeremy’ego Benthama, maszyny do mieszkania Le Corbusiera, Pojazdu dla bezdomnych Krzysztofa Wodiczki, Big Brothera czy XTube. Kolejne konteksty interpretacyjne to historia warszawskiego getta, Akcja Reinhardt i zespół problemów związanych z trzecią fazą Zagłady (the margins of the Holocaust: historia żydowskich kryjówek, polowanie na Żydów (Judenjagd, rabunek żydowskich ruchomości i nieruchomości, polska biografia rodziców Etgara Kereta. W tej perspektywie Keret House przybiera postać makabrycznej rekonstrukcji historycznej. Ramy analizy wyznacza teoria piętna Ervinga Goffmana oraz historia stosunku polskiej większości do żydowskiej mniejszości. Antysemicka przemoc symboliczna coraz częściej przybiera postać symbolicznej przemocy filosemickiej. Poetyka daru i kategoria „żydowskiego pisarza z poczuciem humoru” pełnią funkcję narzędzia szantażu, stawiając poddaną mu jednostkę w sytuacji bez wyjścia. Taką samą rolę odgrywa dominujące w polskiej kulturze większościowej wyobrażenie Żydów jako gości, któremu odpowiada obraz Polski jako domu i Polaków jako gościnnych gospodarzy, spadkobierców mitu króla Kazimierza Wielkiego. Keret House okazuje się maszyną do reprodukcji większościowej polskiej opowieści o stosunku Polaków do Żydów, także w okresie Zagłady. Stawką tej opowieści jest wizerunek Polski i Polaków. [Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS2/05594

 15. Kontrola tačnosti rezultata u simulacijama Monte Karlo / Accuracy control in Monte Carlo simulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nebojša V. Nikolić

  2010-04-01

  Full Text Available U radu je demonstrirana primena metode automatizovanog ponavljanja nezavisnih simulacionih eksperimenata sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa, u dostizanju i kontroli tačnosti simulacionih rezultata u simulaciji sistema masovnog opsluživanja Monte Karlo. Metoda se zasniva na primeni osnovnih stavova i teorema matematičke statistike i teorije verovatnoće. Tačnost simulacionih rezultata dovedena je u direktnu vezu sa brojem ponavljanja simulacionih eksperimenata. / The paper presents an application of the Automated Independent Replication with Gathering Statistics of the Stochastic Processes Method in achieving and controlling the accuracy of simulation results in the Monte Carlo queuing simulations. The method is based on the application of the basic theorems of the theory of probability and mathematical statistics. The accuracy of the simulation results is linked with a number of independent replications of simulation experiments.

 16. Konservatisme Akuntansi di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hananto Andreas

  2017-04-01

  Dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas, perusahaan dihadapkan oleh pertimbangan yang salah satunya adalah penerapan konservatisme akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh company growth, profitability, dan investment opportunity set (IOS terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi dalam penelitian ini diukur menggunakan perhitungan total akrual. Total akrual adalah selisih antara laba sebelum extraordinary item ditambah dengan depresiasi dikurangi dengan arus kas operasi untuk mengetahui apakah perusahaan menggunakan konservatisme akuntansi tinggi atau rendah di dalam perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 114 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI di tahun 2012 dan 2013. Metoda pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Alat analisis yang digunakan untuk pengujian adalah regresi linier berganda yang sebelumnya harus lolos uji asumsi klasik. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan company growth, profitability dan investment opportunity set berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

 17. Etnoarheologija – sadašnjost kao ključ za prošlost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Porčić

  2016-03-01

  Full Text Available Tema ovog teksta jeste etnoarheologija kao amalgam dve discipline, etnologije i arheologije. Cilj ovog rada je da ukaže na mogućnost veze između etnologije i arheologije, predstavljajući etnoarheologiju kao metodološki put ka pronalaženju načina da se dinamika ljudske aktivnosti poveže sa statikom arheološkog zapisa. Predstavljene i razmotrene su osnovne teorijske pretpostavke koje leže u osnovi etnoarheološkog metoda, a posebna pažnja je posvećena ideji o teoriji srednjeg opsega, nastaloj u kontekstu procesne arheologije. Ključni element teorije srednjeg opsega jeste etnoarheologija kao direktna spona između etnologije i arheologije. Takođe, autor razmatra mogućnosti povezivanja srpske arheologije i etnologije kroz etnoarheološku praksu.

 18. Učenje po metodi AVS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karmen Špilek Štumberger

  1995-12-01

  Full Text Available Ker se učimo vse življenje, so učne metode in. pristopi zelo pomembni. Osrednja tema članka je sugestopedija in njen pomen za učenje odraslih. Georgie Lozanov je sugestopedijo utemeljil že leta 1960 kot del sugestologije, ki je temeljila na uporabi hetero- in avtosugestije v izobraževanju. Temelj sugestopedije je, da se mora posameznik znebiti svojih notanjih zavor in doživeti popuščanje napetosti. Sugestopedija ponuja različne tehnike za aktiviranje neizkoriščenih možganskih in telesnih sposobnosti. Pomembno je tudi vplivanje na podzavest z zvokom, besedami, recitacijo ali opazovanjem barv. Vse to naj bi povečevalo sposobnost pomnenja in izboljšalo koncentracijo. Metoda A VS je kombinacija tradicionalnih in avdiovizualnih metod in tehnik ter sprostitvenih tehnik, izpeljanih iz sugestopedije.

 19. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku

  OpenAIRE

  Dresler Petr; Macháček Jiří

  2013-01-01

  Článek seznamuje s výsledky systematické archeologické prospekce na území dolního Podyjí. Zájmové území je charakterizováno z hlediska přírodního prostředí i dějin archeologického bádání. Hlavní pozornost je věnována výzkumu z let 2004–2012. Popsána je jak metoda, která kombinuje analytické povrchové sběry, prediktivní modelování, leteckou archeologii a prospekci detektorem kovů, tak výstupy projektu. Prezentovaný výzkum přispěl k hlubšímu poznání vývoje sídlištní struktury v dolním Podyjí v ...

 20. Żydzi w dyskursie Kościoła katolickiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Makuchowska

  2016-01-01

  anti-Semitism. After 1989 in Poland anti-Jewish inclinations returned, especially in the circle of the so callled Catholicism of the Maryja Radio. Again Jews are accused of causing damage to Poles, and the language of those statements is very much like in the discourse before the Council.   Żydzi w dyskursie Kościoła katolickiego Artykuł opisuje ważne zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego w odniesieniu do wyznawców judaizmu, które pojawiły się po Soborze Watykańskim II. Jedną z nich jest różnica pomiędzy stanem tekstów w dwóch różnych momentach: przed i po soborze. Dlatego pierwszą część artykułu autorka poświęca charakterystyce przedsoborowego (i w większości przedwojennego dyskursu na temat Żydów, a część drugą – głównym kierunkom zmian spowodowanym realizacją postulatów soboru. Część trzecia pokazuje objawy kontynuacji starych, głęboko zakorzenionych schematów. Analiza częściowo odnosi się do ogólnych tekstów Kościoła, a częściowo do tekstów Kościoła publikowanych w Polsce. Polski przedsoborowy dyskurs o Żydach był wyjątkowo negatywny. Liturgia katolicka przedstawiała Żydów jako tych, którzy torturowali i zabili Jezusa (mit bogobójcy. W kazaniach, listach duszpasterskich i katolickiej prasie Żydów pokazywano jako wrogów nie tylko chrześcijan, lecz szczególnie Polaków, ponieważ Kościół w Polsce zaangażował się w kreowanie narodowo i religijnie homogenicznego kraju pod sloganem „Polska dla Polaków”. Reprodukowano wszystkie tradycyjne mity (Żydzi jako szkodnicy, spiskowcy, rozpustnicy itd. Używano wiele środków lingwistycznych, by zdegradować Żydów, np. zdrobnienia, animalizację (czyli mówienie o Żydach jako o zwierzętach czy tak zwany kakofemizm (czyli używanie słów o pejoratywnym znaczeniu, aby sprowokować uczucie moralnego i fizycznego obrzydzenia. Po Vaticanum II treści reprodukujące przedstawienie Żydów jako bogobójców zostały usunięte z liturgii

 1. Wymagania informacyjne użytkowników bibliotek akademickich XXI wieku: LibQUAL+TM jako narzędzie pomiaru jakości usług bibliotecznych

  OpenAIRE

  Jankowska, Maria Anna

  2006-01-01

  Google Scholar, Amazon.com, Flickr, MySpace, social networking, open access, and easy retrieval of electronic resources and services create higher user expectations toward academic library collections and services. �In this competitive environment of content providers and users’ growing expectations, academic libraries face a difficult task in providing the most satisfying ways of delivering content and services to their patrons. To what extend should libraries recognize the users’ informatio...

 2. Praca jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji. Studium historyczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski (po 1945 roku)

  OpenAIRE

  Kamosiński, Sławomir

  2016-01-01

  The paper presents an analysis of the ethical, political and economic aspects of human work within two Polish historical periods – the years of the People’s Republic of Poland and after 1989. The starting point for the analysis was the assumption that every time period, each age, leaves a mark on man’s work. Analysis of the People's Republic of Poland period gives an opportunity to consider human work understood as a duty and right of every human guaranteed by the Constituti...

 3. Study and Research on Cleaning Procedures of Anaerobic Digestion Products / Studium A Výzkum Postupů Čištění Anaerobní Digesce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heviánková Silvie

  2014-12-01

  Full Text Available Předložený článek se zabývá problematikou narůstajícího množství digestátu jako konečného produktu anaerobní digesce v bioplynových stanicích, budovaných jako alternativní zdroje energie. Digestát má v současné době omezené využití, které je dáno jeho specifickými fyzikálními vlastnostmi, zejména extrémně problematickou separací jednotlivých složek, ale také chemickým a mikrobiologickým složením. Jeho vlastnosti jsou z největší části ovlivněny druhem zpracovávané biomasy. V úvodní části tato studie předkládá současné možnosti nakládání s digestátem. Předmětem experimentální části je popis odběru a analýzy vzorků digestátu včetně jeho zpracování v laboratorních podmínkách použitím odstředění a následné posouzení vlastností digestátu a produktů separace, tj. fugátu a separátu a dále testování koagulačních a flokulačních činidel pro účinnější separaci tuhé fáze z digestátu, resp. fugátu. Použití koagulantů a flokulantů pro tyto účely v praxi by bylo značně problematické s ohledem na jejich vysokou spotřebu a vnos dalších prvků do procesu.

 4. Non-formal Learning And The Acquisition Of Skills – How Does The EU Support Youth Employment? / Edukacja Pozaformalna I Nabywanie Umiejętności – W Jaki Sposób Unia Europejska Wspiera Zatrudnienie Młodzieży?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wochowska Małgorzata

  2015-06-01

  Full Text Available W ostatnich latach problem bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej został zidentyfikowany jako palący, zważywszy na to, iż grupa ta została szczególnie dotknięta przez kryzys gospodarczy. W odpowiedzi na kryzys instytucje UE zaprojektowały złożoną siatkę politycznych instrumentów, agencji, programów i inicjatyw, które służyć mają ustanowieniu systemowego podejścia do polityki w zakresie kształcenia i młodzieży w Europie. W 2014 polityka młodzieżowa UE jako jedna z dziedzin interwencji politycznej została podporządkowana nowemu paradygmatowi „gospodarki walczącej z kryzysem”. Także w odniesieniu do edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz pracy z młodzieżą, która prowadzona jest głównie poza systemem edukacji szkolnej, polityka UE znacznie zmieniła cele strategiczne, odchodząc od „rozwoju osobistego i kulturalnego oraz wzmacniania poczucia aktywnego obywatelstwa wśród młodych ludzi” (Program „Młodzież w działaniu” 2006-2013, na rzecz „nabycia umiejętności zawodowych, stworzenia systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i większej komplementarności wobec formalnego kształcenia i szkolenia” (Program „Erasmus + Młodzież” 2014-2020. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza społeczno-ekonomicznego kontekstu, który określa, w jaki sposób UE projektuje swoje polityki służące redukcji zjawiska bezrobocia wśród młodych ludzi, oraz jak podejście to zmieniło się w świetle instrumentów finansowych w nowym okresie programowania.

 5. Aquaculture and Fish Welfare: Are the Rights of Fish Compromised?/ Akwakultura I Dobrostan Ryb: Czy Prawa Ryb Są Szanowane?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustapha Moshood K.

  2014-12-01

  Full Text Available Zagadnienie dobrostanu ryb w akwakulturze jest aktualne przez cały proces produkcyjny, a jego właściwa realizacja, z poszanowaniem praw ryb i humanitarnym ubojem, jest korzystana dla producenta i konsumenta. Poszanowanie praw ryb odnosi się do różnorodnych aspektów hodowli uwzględniając takie jak: baseny i stawy hodowlane, zagęszczenie obsady, jakość wody, pokarm i reżim żywienia, zarażenie chorobami i pasożytami, metody leczenia ryb zarażonych, manipulacja ciałem ryby, odłowy sieciowe, metody pozyskiwania ryb przed ubojem, metody uboju, metody oczyszczania z pokarmu, sztuczny fotoperiod, selekcja w kierunku szybkiego wzrostu, selektywny i indukowany rozród, manipulacje genetyczne, ekspozycja na drapieżnictwo, hodowla w polikulturach, znakowanie, stłaczanie ryb, sortowanie, transport, rybie atraktory, przypadkowe bądź celowe introdukcje ryb modyfikowanych genetycznie do akwakultury. Najbardziej rekomendowaną metodą utrzymywania ryb w pożądanym dobrostanie, która zapewni też korzyści dla hodowcy jest zachowywanie tzw. „pięciu wolności” w odniesieniu do hodowanych zwierząt. Sposoby realizacji takiego prowadzenia hodowli są przedstawione i dyskutowane w niniejszej pracy. Stan ryb w niewoli powinien uwzględniać czynniki etyczne, produkcyjne, ekonomiczne i handlowe. Jest to coraz ważniejsze ze względu na rosnącą potrzebę konsumenta do zapoznania się z technikami stosowanymi w produkcji pożywienia pochodzenia zwierzęcego i akceptacji tych praktyk. Polepszenie dobrostanu produkowanych ryb w akwakulturze skutkuje zwiększeniem korzyści produkcyjnej: ryby będą przyrastać lepiej, a jakość mięsa będzie wyższa. Wzrasta też poziom akceptacji u konsumentów tak wyprodukowanego mięsa w powiązaniu z humani- tarnym ubojem.

 6. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 7. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ODPADOWEGO PYŁU BAZALTOWEGO W ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena DOBISZEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne do produkcji materiałów budowlanych, spowodowało intensyfikację badań dotyczących możliwości wykorzystania w produkcji budowlanej materiałów odpadowych. Powszechnie, jako dodatek mineralny do cementu stosowany jest granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny, czy też pył krzemionkowy. Podczas obróbki kruszywa stosowanego do produkcji mas mineralno-asfaltowych (MMA powstają duże ilości odpadów pylastych. Utylizacja tych odpadów stanowi obecnie duży problem w wielu wytwórniach MMA. W pracy dokonano analizy możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego do produkcji zaprawy cementowej. Najpierw zbadano właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego pyłu bazaltowego. Celem określenia wpływu dodatku pyłu bazaltowego na niektóre właściwości zapraw przygotowano cztery mieszanki, w których pył bazaltowy stanowił częściowy zamiennik piasku w ilości 0-30% masy piasku. Badania doświadczalne dotyczyły analizy wpływu pyłu na wytrzymałość zapraw na ściskanie i zginanie po 2, 28 i 56 dniach dojrzewania próbek, mrozoodporności, nasiąkliwość oraz zdolności do kapilarnego podciągania wody. Następnie przeprowadzono badania dotyczące wpływu dodatku pyłu bazaltowego na mikrostrukturę oraz porowatość zaprawy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że pył bazaltowy może być stosowany do produkcji zapraw cementowych, jako substytut piasku naturalnego. Zastąpienie części piasku w zaprawie cementowej przez pył bazaltowy pozwoli na zagospodarowanie odpadu przemysłowego oraz wpłynie na poprawę niektórych cech zaprawy cementowej.

 8. Jak się zostawało komunistką, czyli "Tonia i jej dzieci" Marcela Łozińskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Keff

  2012-12-01

  Full Text Available How I became a communist. About Marcel Łoziński movie "Tonia and her children" Marcel Łoziński's documentary “Tonia and her children” is a long-form interview with children of Tonia Lechtman – a communist, Jewess, and victim of Stalin's persecutions, born in 1916. Daughter and son of Lechtnam tell about their mother's life from their own perspective. They try to understand her, but they also express their regret, that she spent too much time being envolved in politics, while exposing them to solitude and suffering. Bożena Keff makes a review of Łoziński's movie as a political statement about the stereotype of “Żydokomuna”, and as a psychological portrait of two adult people – their mutual relationship, their expectations for parents, their convictions about gender and family roles.   Jak się zostawało komunistką, czyli "Tonia i jej dzieci" Marcela Łozińskiego Film dokumentalny “Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego to wywiad-rzeka z dziećmi Toni Lechtman – urodzonej w 1916 roku komunistki, Żydówki, po wojnie ofiary stalinowskich prześladowań. Córka i syn Lechtman opowiadają o życiu matki z własnej perspektywy. Próbują ją zrozumieć, ale także wyrażają wobec niej żal, że zbyt dużo czasu poświęcała politycznemu zaangażowaniu narażając ich na samotność i cierpienie. Bożena Keff recenzuje film Łozińskiego jako polityczną wypowiedź o stereotypie “żydokomuny” oraz jako psychologiczny portret dwójki dojrzałych ludzi – ich wzajemnych relacji, ich oczekiwań wobec rodziców, ich przekonań na temat ról genderowych i rodzinnych.

 9. Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjentki z rodzinnie uwarunkowaną postacią zespołu jedzenia nocnego – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Obrembska

  2017-11-01

  Full Text Available Wstęp: W Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5 zespół jedzenia nocnego zaklasyfikowany został do innych specyficznych zaburzeń odżywiania. Szacuje się, że zespół ten dotyczy około 1,5% populacji; częstość występowania postaci rodzinnej nie jest znana. Materiał i metody: Wykorzystano Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh, Mini-Addenbrooke’s Cognitive Examination, Test Figury Złożonej Reya–Osterrietha, Test Łączenia Punktów A i B, Test 15 słów Reya, Inwentarz Depresji Becka, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku oraz swobodne techniki diagnostyczne. Opis przypadku: W artykule zaprezentowano przypadek 35-letniej pacjentki hospitalizowanej z powodu zaburzeń snu i epizodów objadania się w nocy występujących od około 15 lat. Nie stwierdzono objawów depresyjnych, lękowych, wytwórczych ani objawów świadczących o anoreksji czy bulimii. W badaniu neurologicznym nie odnotowano odchyleń od staniu prawidłowego, co potwierdziły badanie obrazowe głowy z kontrastem, badanie elektroencefalograficzne i badania biochemiczne. Wywiad rodzinny wskazywał na występowanie podobnych objawów u dwóch członków rodziny. Wyniki: Wyniki badania psychologicznego potwierdziły obniżenie jakości snu, a także pogorszenie funkcjonowania poznawczego w aspekcie krótkotrwałej pamięci werbalnej i zdolności koncentracji uwagi oraz obniżenie poziomu fluencji semantycznej w wąskim zakresie. Wnioski: Po przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej ustalono rozpoznanie rodzinnej postaci zespołu jedzenia nocnego. Zważywszy na rzadkość omawianego schorzenia w populacji, potrzebne jest pogłębienie badań dotyczących tej postaci zespołu.

 10. Umělá inteligence

  OpenAIRE

  Ragas, Luděk

  2017-01-01

  Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, expertní systémy a genetické algoritmy. Na závěr téze popisuje vliv umělé inteligence na společnost a její pozici v ní. The aim of this bachelor thesis is to provide insight into the extensive field of artificial intelligence. At first, th...

 11. Skąd się wzięła wielkanocna pisanka

  OpenAIRE

  Mędzelowski, Tadeusz

  2016-01-01

  Już w starożytności jajko było przedmiotem kultu. Symbolizowało świat, płodność, zdrowie i szczęście. Uważano, że jest ono początkiem wszystkiego. Olbrzymie jajko miało wyjść z ust najwyższego Boga. Dlatego też zawieszano jajka u sufitu egipskich świątyń. Było też atrybutem egipskiego boga Ptach, który jako garncarz nadaje kształt światu w formie jaja. Podczas pracy bóg - garncarz stłukł jajo i dlatego nastąpił podział świata. W każdym domu starano się mieć jajo, które miało chronić od ...

 12. Rodinný dům s kanceláří

  OpenAIRE

  Srpek, Stanislav

  2013-01-01

  Bakalářská práce ,, Rodinný dům s kanceláří “. Objekt je situován v obci Libčany. Stavba je navržena jako dvou-podlažní, částečně podsklepený rodinný dům. Stavba má plochou střechu, nad kanceláří je terasa a nad rodinným je domem plochá střecha s říčním kamenivem. Bachelor´s thesis ,, Detached house with office “. The building is situated in village Libčany. The building is designed as 2-floor, partial basement detached house. The building has got flat roof, over the office is terrace and ...

 13. Alternative Evaluation of the Properties of the Silica Sands

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beňo J.

  2014-06-01

  Full Text Available Piaski kwarcowe stanowią podstawowe tworzywo na osnowę mas formierskich i rdzeniowych. Stąd istnieje bardzo wiele metod charakteryzujących ich jakość, co umożliwia poznanie ich zalet i wad. Mało jest jednak prac opisujących wpływ systemów transportowych odlewni oraz systemów suchej regeneracji mas na zmianę ich składu granulometrycznego oraz zawartości frakcji pylastych na właściwości mas. Celem niniejszej pracy jest ocena skłonności piasku kwarcowego do rozkruszania, (tworzenia frakcji pyłowych i zmianie granulometrii według nowo opracowanej metodyki uwzględniającej charakterystyczne cechy piasku wynikające z jego pochodzenia, kształty ziaren i charakteru powierzchni.

 14. Aplikace legislativních norem u pojišťovacího zprostředkovatele OK GROUP

  OpenAIRE

  Kubiš, Michal

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou činností, vedoucích k bezproblémovému chodu společnosti OK GROUP a.s. v návaznosti na kontrolní činnost České národní banky. Analyzuje a podrobně popisuje kontrolní činnost jako takovou. V praktické části se zaměřím na sestavení návrhu vnitropodnikových směrnic pro zákonné fungování této firmy. This bachelor´s thesis deals with analysis of activities, which is going streight trought the smooth run of this in surance broker company OK GROUP a.s. in c...

 15. Diagnostika bariérových vlastností tenkých vrstev

  OpenAIRE

  Horák, Jakub

  2012-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností tenkých SiOx vrstev připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). Vrstvy byly charakterizovány s ohledem na budoucí možné použití pro ochranu muzejních archiválií proti korozi. Jako výchozí látka pro depozici byl použit kapalný hexamethyldisiloxan a testovacím substrátem pro charakterizaci vlastností vrstev byly polypropylénové fólie a křemíkové substráty. Pro korozní zkoušky pak byly zvoleny kovové plechy. P...

 16. Žiju tarot

  OpenAIRE

  Oplatková, Hana

  2012-01-01

  Osobní balíček karet vytvořený na základě půlročního průzkumu a dokumentací denních prožitků. Balíček obsahuje 49 karet a je inspirován sadou 78 tarotových karet. Textový obsah – rub karty byl vytvořen podle deníkových záznamů. Líc karty byl vybrán jako reprezentace dějů obvykle se odehrávající v dny, kdy daná denní karta vycházela. Private deck of cards created during six-month survey and documentation of daily experiences. The package contains 49 cards and it is inspired by a set of 78 t...

 17. Možnosti vstřikovacího systému common-rail

  OpenAIRE

  Smilek, Tomáš

  2008-01-01

  Tomáš Smilek Možnosti vstřikovacího systému common-rail BP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str. 23, obr. 18, přílohy 0 Bakalářská práce se zabývá vstřikovacím systémem common-rail. Popisuje historii vývoje stejně jako jednotlivé části systému a jejich funkci. Také stanovuje výhody oproti starým způsobům vstřikování. Tomáš Smilek Possibilities of Common-rail Injection System BT, Institute of Automotive Engineering, 2008, p. 23, fig. 18, appendices 0 This study´s motivat...

 18. Pozaszkolna pomoc w nauce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Hawrot

  2015-06-01

  Full Text Available Korepetycje jako płatna forma pozaszkolnej pomocy w nauce są stałym tematem debaty publicznej. Najczęściej uznaje się ich powszechność i przypisuje duży wpływ na nierówności edukacyjne. Debata ta opiera się jednak na obiegowych opiniach i ignoruje zjawiska podobne, lecz mniej kontrowersyjne, np. pomoc w nauce udzielaną przez rodzinę. Artykuł zbiera najnowsze dane empiryczne na temat płatnej i bezpłatnej pozaszkolnej pomocy w uczeniu się przedmiotów objętych programem nauczania. Przedstawiono informacje dotyczące skali, prawdopodobnych przyczyn i skutków obu form pozaszkolnej pomocy w nauce oraz charakterystyki korzystających z nich osób.

 19. Návrh e-marketingu pro Kitemaniacs.cz

  OpenAIRE

  Kinzel, Roman

  2009-01-01

  Cílem této bakalářské práce je návrh e-marketingu pro sportovní klub „kitemaniacs“. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. Získané data z analýz budou sloužit jako podklad pro praktickou část práce. V první části vypracuji návrh webové prezentace a implementuji ji do Word Wide Web. Následovně provedu optimalizaci webové prezentace pro internetové vyhledávače. V poslední části budu monitorovat a kontrolovat úspěch provedeného e-marketingu. The goal of this bachelor´s th...

 20. Sušárny uzenin

  OpenAIRE

  Čermák, Lubomír

  2008-01-01

  Tato práce je věnována základním požadavkům technologie sušení a zrání masných výrobků ve zracích komorách. Bude zmíněno základní rozdělení salámů a z toho plynoucí parametry pro zrací komory a jak ovlivňuje hygiena a sanitace celkovou produktivitu. Podrobně bude popsána technologie sušení. Stručně bude popsána fermentace a zrání jako takové. The thesis deals with essential requirements to dry and cure meat products using drying chambers. It covers the basic salami classification, the rele...