WorldWideScience

Sample records for izvrtjums jauna funkcionla

 1. Jauna tehniskā lignīna degradācijas produktu pētīšana

  OpenAIRE

  Ponomarenko, Jevgenija

  2006-01-01

  Darbā ir veikta parastās egles (Picea abies) koksnes lignīnu analīze, kas ir iegūti Zviedrijas Lundas Universitātes bioetanola ražošanas pilotiekārtā kā cieti atlikumi dažādās procesa stadijās. Salīdzināšanai ir izmantots egles koksnes Bjorkmana lignīns. Lignīnu pētīšanai ir izmantotas oksidatīvas degradācijas un analītiskās pirolīzes metodes. Produktu sadalīšanai un identifikācijai ir izmantotas gāzes hromatogrāfijas un masspektrometrijas metodes. Nitrobenzola oksidēšanas rezultātā kā galven...

 2. Muusikamaailm / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2005-01-01

  Muusikauudiseid maailmast. Suurejooneline "Heidelbergi kevad", Kaheteistkümnes "Jauna Muzika", Pühendus Peter Maxwell Daviesele, "Kaks ööd ja kaks päeva" Odessas, "Ohren auf Europa", Siemensi preemia Henri Dutilleux'le, Aulis Sallinen 70, Stanley Sadie lahkunud

 3. CSIR ScienceScope: Science for a sustainable earth

  CSIR Research Space (South Africa)

  CSIR

  2008-06-01

  Full Text Available .................................................................................6 W9rl5-Jame5 Jauna 5e?tr9ying the Kar99? ..................................................................................................9 Fir?t ntate 9J the Air Rep9rt ?he5? light 9n the ?eemingly invi... .....................................................................................................Y0 Ec9n9mic? 9J wa?te management: the way J9rwar5 ...................................................................................Y6 nnap?h9t Jr9m the ?,y...

 4. Programmēšanas valodas Java 8 iespējas

  OpenAIRE

  Vaivars, Arnis

  2014-01-01

  Java ir viena no pasaulē populārākajām objektorientētajām programmēšanas valodām. Šī platforma ir nepārtraukti attīstīta un pilnveidota, ar katru versiju sniedzot programmatūras izstrādātājiem jaunas iespējas. 2014.gada martā tika izplatīta uz darba izstrādes brīdi jaunākā platformas versija – Java 8. Pateicoties lambda izteiksmēm, Nashorn Javascript dzinējam, jaunajām datuma, laika un straumju lietojumprogrammu saskarnēm un citām iespējām, šis laidiens iespējams ir pati gaidītākā Java versij...

 5. Fintech pakalpojumi Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Kims, Aleksejs

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir saistīta ar Latvijas fintech nozares izpēti. Autors uzskata, ka viņa izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienu, straujas ekonomikas un inovāciju kontekstā. Pieaugošā interese ne tikai par fintech pakalpojumu nozari, bet vispār par visu veidu tehnoloģiskām inovācijām, no valsts puses ir saistīta ar valdības tieksmi paaugstināt valsts izaugsmes tempus ar zināšanu ekonomikas palīdzību. Fintech industrija Latvijā ir pietiekami jauna nozare, kura sevī apvieno ne tik...

 6. Interneta veikalu izstrāde un to attīstības tendences Latvijā

  OpenAIRE

  Krūze, Raitis

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Interneta veikalu izstrāde un to attīstības tendences Latvijā” un tā mērķis ir analizēt, izvērtēt un uzskaitīt pamatnostādnes, kas nepieciešamas sekmīgai interneta veikala izstrādei, ka arī, veicot Latvijas interneta veikalu tirgus un tā vides izpēti, apkopot galvenās attīstības tendences, kas kalpotu kā palīgmateriāls jauna interneta veikala izstrādē. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā autors veic interneta veikalu priekšrocību un trūkumu uzskaiti, snie...

 7. Pasaku elementu izmantošana angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Sprukta, Kristīne

  2010-01-01

  Bakalaura tēma aplūko dažādus pasaku elementus un to pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā. Pētījuma mērķis ir iedrošināt septīto klašu skolniekus radoši izpausties,rakstot pasakas angļu valodā. Bakalaura mērķis ir izpētīt, vai skolēni, rakstot savas pasakas, iespaidojas no esošajām vai arī rada jaunas idejas, lai izpaustu sevi. Darba metodes ir attiecīgās literatūras pētīšana un eksperimentālas mācību stundas kā gadījumpētījuma analīze Aizupes pamatskolā. Tika pierādīts, ka bērn...

 8. Sociālo tīklu lietotnes izveide izmantojot NoSQL

  OpenAIRE

  Molotoks, Askolds

  2013-01-01

  Maģistra darbā "Sociālo tīklu lietotnes izveide izmantojot NoSQL" tiek izveidotā lietotne, izmantojot NoSQL datu bāzi. NoSQL – ne tikai SQL ir jauna datu bāzes pieeja, kas ļauj izmantot dažādus veidus datu glabāšanai. Maģistra darbā tiek analizētas izstrādes pieejas, izmatojot SQL un NoSQL datu bāzes tehnoloģijas. Maģistra darbā ir iekļautas nodaļas, kurās ir aprakstīta sociālo tīklu vēsture, sociālie tīkli un lietotnes. Ir aprakstītas NoSQL atšķirības no SQL, kā arī apskatītas NoSQL datu ...

 9. SIA "Valrito" apgrozījuma palielināšana

  OpenAIRE

  Lazdiņš, Ivars

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Valrito” attīstības iespējas, piedāvājot savam klientam iegādāties jaunu, līdz šim nepiedāvātu produktu līdz 2015. gadam, pielietojot projekta vadīšanas metodes.Darbs ietver uzņēmuma veikalu „Gustiņš” noieta tirgus, produktu un pakalpojumu piedāvājuma, un finanšu rādītāju izpēti, un analīzi. Risinājuma piedāvājumu, kura realizācijai par pamatu tiks ņemts jauna produkta ražošanas uzsākšana.Darba pētījuma ietvaros tiek definēta sekojoša problēma: Uzņēmums ...

 10. Karosi gadījumu oficiāla atzīšana Japānā un sabiedrības centieni to novēršanā

  OpenAIRE

  Baķe, Zane

  2009-01-01

  Bakalaura darbā tiek apskatīta jauna sociālā problēma mūsdienu Japānā – karŌsi (karŌshi, 過労死), kas tulkojumā nozīmē „nāve no pārstrādāšanās”. To izraisa liela fiziskā un psiholoģiskā slodze darbā. Šī problēma tika novērota Japānas kompānijās 20. gadsimta otrajā pusē un pastāv arī mūsdienās. Darba mērķis ir apskatīt iemeslus, kādēļ šāda problēma ir radusies Japānā un kā tā tiek risināta. Galvenais darba secinājums – karŌsi problēma ir neviennozīmīga un pastāv ekonomiski un sociāli iemesli, ...

 11. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  Science.gov (United States)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  pēc radīta jauna, daļēji kvantitatīva ekodizaina metode, apvienojot produktu izstrādes prasības ar zinātniskā ķīmiskā riska novērtēšanas principiem, kas piedāvā bīstamo īpašību prioritizēšanu, izmantojot Globāli harmonizētās sistēmas ķīmisko vielu klasifikācijas kodus, kā arī iedarbības un materiālu efektivitātes aspektu prioritizēšanu. Metode tika aprobēta, demonstrējot tās izmantošanu. Metode ļauj produkta izstrādātājam identificēt pārmaiņu nepieciešamību, izstrādāt ekodizaina priekšlikumus, izvērtēt alternatīvas, un palīdz uzlabot saziņu par materiālu īpašībām un ietekmi uz vidi un cilvēka veselību izejvielu un produktu piegādes ķēdē.

 12. Digital Base Band Converter As Radar Vlbi Backend / Dbbc Kā Ciparošanas Sistēma Radara Vlbi Novērojumiem

  Science.gov (United States)

  Tuccari, G.; Bezrukovs, Vl.; Nechaeva, M.

  2012-12-01

  can then allow exploring easily the desired range of search for unknown or not fully determined orbit objects. These features make Radar VLBI personality most useful in the space debris measurements. DBBC sistēma izstrādāta Noto Radioastronomijas institūtā. Sistēmas galvenaisuzdevums - palielināt visa Eiropas VLBI tīkla jutību - realizēts, palielinotvisas novērojamās joslas platumu un pielietojot ciparu signālu apstrādes metodes.Izejas datu plūsma palielināta no 1 līdz 4 Gbps katram radioteleskopam un visasoperācijas, kas saistītas ar signālu apstrādi (frekvences pārveidošana, pastiprinājums,iekšējie ģeneratori, utt.), realizētas digitālā formā, kas ļauj iegūt nozīmīgusuzlabojumus atkārtojamībā, precizitātē, vienkāršībā, nemaz neminot vispārzināmāspriekšrocības, ko nodrošina digitālo tehnoloģiju izmantošana. Maksimālā ieejassignāla frekvenču josla ir 3.5 GHz, un momentānais joslas platums ir līdz 1 GHz uzkatru no astoņiem iespējamajiem RF/IF kanāliem. Šī datu reģistrācijas sistēma irļoti veiktspējīga platforma ne tikai EVN, bet arī citiem radioastronomijas pielietojumiem,un papildus tiek izstrādāta vesela virkne programmatūras pakotņu, kasvēl vairāk paplašina sistēmas funkcionalitāti. Tas ietver PFB (Polifāzes FiltruBanka) uztvērējus "Spectra”, kas piemēroti augstas izšķirtspējas spektroskopijasvajadzībām. Papildus realizēts jaunas programmatūras risinājums, ar mērķiizmantot DBBC sistēmu kā daudzfunkcionālu datu ciparošanas iekārtu, kasizmantojama bistatiskiem radara novērojumiem, tai skaitā arī radara VLBInovērojumiem. Šāda veida novērojumos tiek pētīta kosmisko atlūzu populācija,nodrošinot iespēju detektēt pat centimetra izmēru objektus. Debess apgabalaapstarošanai tiek izmantots jaudīgs raidītājs, un tiek analizēts atbalss signāls, kasatstarojas no zināmiem vai nezināmiem objektiem un tiek uztverts ar vienu vaivairākiem teleskopiem uz Zemes