WorldWideScience

Sample records for iz stali ehp888sh

 1. Aes grave iz Jesenica

  OpenAIRE

  Bonačić Mandinić, Maja

  2009-01-01

  U zbirci Arheološkog muzeja u Splitu čuva se primjerak aes grave tipa Apolon/Apolon (RRC 18/1). Pripada emisiji kovnice u Rimu iz 275. do 270. godine prije Krista. Nađen je oko 1901. godine u Jesenicama. Bilo kakve pojedinosti o kontekstu nalaza nisu poznate. Jesenice su selo na oko 200 do 250 m nadmorske visine, na padini Peruna - južna kosa planine Mosor. Uz ostale helenističke nalaze sa šireg područja Jesenica, na potezu uz obalu između Splita i Omiša, ovaj nalaz bi mogao svjedočiti o vezi...

 2. First report of Rhodnius stali (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) in the State of Acre and in the Brazilian Amazon.

  Science.gov (United States)

  Meneguetti, Dionatas Ulises de Oliveira; Castro, Gabriela Vieira de Souza; Castro, Mariane Albuquerque Lima Ribeiro; Souza, Janis Lunier de; Oliveira, Jader de; Rosa, João Aristeu da; Camargo, Luis Marcelo Aranha

  2016-01-01

  This paper reports, for the first time, the presence of Rhodnius stali in the state of Acre and in the Brazilian Amazon. Specimens of R. stali were collected by the Federal University of Acre in Rio Branco. The number of Triatominae species in the State of Acre increased from five to six. This was also the first report of R. stali in the Brazilian Amazon. The occurrence of R. stali is worrisome, since this species has been found naturally infected by Trypanosoma cruzi and there has been evidence of its domiciliation capabilities.

 3. First report of Rhodnius stali (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae in the State of Acre and in the Brazilian Amazon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dionatas Ulises de Oliveira Meneguetti

  2016-06-01

  Full Text Available Abstract: INTRODUCTION: This paper reports, for the first time, the presence of Rhodnius stali in the state of Acre and in the Brazilian Amazon. METHODS: Specimens of R. stali were collected by the Federal University of Acre in Rio Branco. RESULTS: The number of Triatominae species in the State of Acre increased from five to six. This was also the first report of R. stali in the Brazilian Amazon. CONCLUSIONS: The occurrence of R. stali is worrisome, since this species has been found naturally infected by Trypanosoma cruzi and there has been evidence of its domiciliation capabilities.

 4. Krvarenje iz karcinoma debelog crijeva

  OpenAIRE

  Bušić, Željko; Radi, Mijo; Sekulić, Zvonimir; Bušić, Dubravka

  1988-01-01

  Od siječnja 1985. do lipnja 1987. godine, u Kirurškom odjelu Opće bolnice Nova Gradiška, lije­čeno je i operirano 28 bolesnika zbog karcinoma debelog crijeva. Ispitivani su učestalost i jačina krvarenja iz karcinoma debelog crijeva. Okultno i minimalno krvarenje preoperativno je dijagnosticirano u 20 bolesnika ili 71,5%.. Klinički manifestno obilnije krvarenje dijagnosticirano je samo u jednog bolesnika ili 3,5% bolesnika. Ni u jednom slučaju nije bila potrebna hitna kirurška intervencija zbo...

 5. Erazem iz Rotterdama: Duhovna gostija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomaž Potočnik

  2015-12-01

  Full Text Available Pogovori Erazma iz Rotterdama, ki so danes veliko manj znani kot Hvalnica norosti, so bili eden največjih založniških uspehov 16. stoletja. Že za časa avtorjevega življenja je, če štejemo tudi prevode, krožilo več kot sto izdaj, še sto drugih pa od avtorjeve smrti (1536 do konca 16. stoletja. Ostri napadi, ki jih je knjiga doživela, in polemike, ki jih je spodbudila, pričajo o njeni splošni razširjenosti in odmevnosti. »Zelo malo knjig je povzročilo toliko hrupa kot Erazmovi Pogovori,« beremo v Baylovem Dictionnaire.

 6. [Darius Staliūnas. Making Russians : meaning and practice of russification in Lithuania and Belarus after 1863

  Index Scriptorium Estoniae

  Woodworth, Bradley D., 1963-

  2011-01-01

  Arvustus: Darius Staliūnas. Making Russians. Meaning and practice of russification in Lithuania and Belarus after 1863. On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltica, 11. (Amsterdam : Rodopi, 2007)

 7. Iz perevodov : [tõlkevalimik] / Svetlan Semenenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Semenenko, Svetlan, 1938-2007

  1998-01-01

  Sisu: Traat, Mats. Samoje lutshsheje vremja; Suuman, Aleksander. 'Voronu ne popast domoi...'; Viiding, Juhan. 'Vo sadu vo zeljonom...'; Kurg, Kalle. 'I zdes to Zhe samoje zdes to zhe samoje...'; Rummo, Paul-Eerik. Uteshenje; Nitshja; Alver, Betti. Mezhdu Jõgeva i Pedja : iz poemõ; S dikim krikom

 8. Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Petkovšek-Gregorin

  2015-06-01

  Full Text Available Uvod: Dokumentiranje zdravstvene nege je pomembno za zagotavljanje varne, kakovostne, kontinuirane zdravstvene nege. Z njegovo pomočjo medicinske sestre komunicirajo med seboj, med člani zdravstvenega tima in s pacientovimi oskrbovalci doma. Namen raziskave je ugotoviti stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Metode: Izvedena je bila kvantitativna neeksperimentalna raziskava. Izpeljana je bila tehnika anketiranja z vprašalnikom zaprtega tipa. Kvotni vzorec je zajel zaposlene v zdravstveni negi v desetih slovenskih bolnišnicah. Zbiranje anket je potekalo od junija 2012 do marca 2013. V raziskavo je bilo vključenih 592 anketirancev, od tega 47,3 % s srednješolsko izobrazbo in 52,7 % z najmanj višješolsko izobrazbo. Cronbachov koeficient alfa je bil 0,898. Izvedena je bila opisna statistika, test Kolmogorov-Smirnova, Spearmanov korelacijski koeficient, Mann-Whitneyev U-test. Rezultati: Medicinske sestre z najmanj višješolsko izobrazbo dokumentiranju pripisujejo večji pomen kot medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo (p = 0,001. Med stališči do dokumentiranja in dolžino delovne dobe ni statistično značilne korelacije (p = 0,98. Obstaja negativna povezava med časom, potrebnim za dokumentiranje, in pozitivnim stališčem medicinskih sester do dokumentiranja (p = 0,04. Diskusija in zaključek: Medicinske sestre dokumentiranje dojemajo kot pomemben del delovnih nalog, saj omogoča kontinuiteto zdravstvene nege kar vodi v večjo kakovost dela ter varnost pacientov. Raziskavo bi bilo potrebno razširiti tudi na druge profile v zdravstvu in mnenja primerjati med seboj.

 9. Review of the Ambrysus stali La Rivers species complex (Heteroptera: Nepomorpha: Naucoridae) with the description of a new species from Mesoamerica.

  Science.gov (United States)

  Sites, Robert W; Reynoso-Velasco, Daniel

  2015-09-15

  The Neotropical Ambrysus stali La Rivers species complex is reviewed and includes A. bifidus La Rivers & Nieser, A. scolius La Rivers, A. stali La Rivers, and A. tricuspis La Rivers. Ambrysus oblongulus Montandon is removed as a member of this complex. Features uniting these species are related to male genitalia and associated structures. Ambrysus maya n. sp. is the fifth species in the complex and is described from Belize, Guatemala, and Mexico based on specimens from recent collecting and museum collections.

 10. "Deti iz bezdnõ" Pavla Tshuhraja" / Lina Kornejeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Kornejeva, Lina

  2003-01-01

  Pavel Tshuhrai USA televisiooni miniseriaalile tehtud dokumentaalfilm holokaustist "Sügaviku lapsed" ("Children from the Abyss"/"Deti iz bezdnõ"), mille tellis Steven Spielbergi asutatud fond "Shoa"

 11. [A pragmatic alliance. Jewisch-Lithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century. Hrsg. von Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas] / Karsten Brüggemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Brüggemann, Karsten, 1965-

  2013-01-01

  Arvustus: A pragmatic alliance. Jewisch-Lithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century. Hrsg. von Vladas Sirutavičius und Darius Staliūnas. Verlag CEU Press. Budapest und New York, 2011

 12. Vpliv prepričanj uporabnikov na njihova stališča do marketinškega komuniciranja na družbenih omrežjih

  OpenAIRE

  Tomše, Denis; Snoj, Boris

  2015-01-01

  Družbena omrežja postajajo pomemben kanal marketinškega komuniciranja. Dosedanje raziskave so se lotevale predvsem vpliva prepričanj uporabnikov o določenih dejavnikih na njihova stališča do oglaševanja in do spletnega oglaševanja, malo pa je znanega o vplivu prepričanj uporabnikov na stališča in vedenje uporabnikov družbenih omrežij do marketinškega komuniciranja v teh omrežjih. Rezultati te raziskave kažejo, da imajo prepričanja o osebnih dejavnikih (informacije o izdelkih, zadovoljstvo/ za...

 13. Supernova SN 2008iz in M82 Galaxy

  African Journals Online (AJOL)

  kagoyire

  Abstract. We report on multi-frequency Very Large Array (VLA) radio observations for an on-going monitoring campaign of supernova SN 2008iz in the nearby galaxy M82. We fit two light curve models to the data, a simple power-law model and a simplified Weiler model, yielding a decline index, β = -1.23±0.01 and ...

 14. Reguliranje prostitucije u Osijeku na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: Pravilnik o uređenju i nadziranju prostitucije iz 1896. i Pravilnik za bludilišta iz 1911.

  OpenAIRE

  Filipović, Sergej

  2014-01-01

  Rad se bavi regulacijom prostitucije u Osijeku na prijelazu iz 19. u 20. st. Pri pisanju rada korišteni su arhivski izvori, a u središtu interesa nalaze se Pravilnik o uređenju i nadziranju prostitucije u slobodnom i kraljevskom gradu Osijeku iz 1896. i Pravilnik za bludilišta u slobodnom i kraljevskom gradu Osijeku iz 1911. Cilj je rada prikazati na koje se načine prostitucija u Osijeku nastojala kontrolirati i pritom dati širi europski kontekst kako je ona bila regulirana u drugim europskim...

 15. Ekstrakcija polifenola iz korijena biljke Urtica dioica L.

  OpenAIRE

  Paić-Karega, Matea

  2017-01-01

  Cilj ovog istraţivanja bio je usporediti različite metode ekstrakcije polifenola iz korijena koprive te prinose fenolnih spojeva u ovisnosi o primijenjenim metodama i uvjetima ekstrakcije UsporeĎivane su Soxhlet ekstrakcija te ekstrakcija superkritičnim CO2 Za Soxhlet ekstrakciju kao otapala su korišteni 96%-tni etanol te n-heksan kako bi se prikazao i utjecaj odabira otapala na prinos ekstrakcije. Soxhlet ekstrakcijom uz primjenu 96%-tnog etanola prinos polifenola iznosio je 14,14%, dok je p...

 16. Dodatak dubrovačkom opusu Petra Martinova iz Milana

  OpenAIRE

  Fisković, Igor

  2003-01-01

  S ciljem cjelovitijeg predstavljanja dubrovačkog opusa Petra Martinova iz Milana, autor poznatome kiparu pridaju još dva zanemarena spomenika. Riječ je o propovjedaonici u blagovaonici franjevačkog samostana, gotički jednostavnoj s reljefom utemeljitelja reda, te o kiparski bogatijoj propovjedaonici u crkvi sv. Dominika s reljefima četiri glavna dominikanska sveca. Uz te se atribucije osvjetljavaju i složenija druga pitanja o djelatnosti uglednog umjetnika u Dubrovniku od 1432. do 1452. godin...

 17. Ikona Bogorodice s Djetetom iz crkve Sv. Nikole na Prijekom u Dubrovniku

  OpenAIRE

  Demori Staničić, Zoraida

  2013-01-01

  Ikona Bogorodice s Djetetom iz crkve sv. Nikole na Prijekom u Dubrovniku, nakon provedenog konzervatorsko-restauratorskog zahvata, na temelju stilske analize povezuje se s poznatom „Bogorodicom benediktinki“ iz Zadra i datira u isto vrijeme oko 1300. godine. Analizira se ikonografija ikone te otvara problem utjecaja slikarstva istočnog Mediterana na slikarstvo Dalmacije u XIII. stoljeću.

 18. Biologia de Rhodnius stali, Lent, Jurberg & Galvão e Rhodnius pictipes Stål (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae em condições de Laboratório.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange Peixoto

  2014-12-01

  Abstract. Rhodnius stali Lent, Jurberg & Galvão is a Chagas Disease vector that colonize houses in the Alto Beni region, Bolivia and its biology is poorly known. Aiming to enhance the understanding about their biology, we observed a few parameters of its life cycle, at nymphal stages, comparing them with Rhodnius pictipes Stål a morphologically similar and phylogenetically close species. The following parameters were observed: time of hatching, development time from egg to adult (male and female separately, mortality rate, age at first blood meal and blood volume ingested by nymphs. In general, it was observed that the R. stali has longer cycle than R. pictipes, and in both species, the time between hatching the egg to adult in females is lower. Interestingly for R. stali, which is known to be capable of colonizing households, the mortality rate of nymphs was higher than observed in R. pictipes, something unexpected for species that colonize artificial structures and was observed in artificial environment. For R. stali, the first blood meal was, on average, four days later than for R. pictipes, species that ingested a greater total blood volume, possibly because of its bigger size. By knowing in depth the biological aspects of these species it will be possible to direct vector control more accurately, especially in regions where they colonize houses, as in the Alto Beni, Bolivia.

 19. The lexical and superlexical verbal prefix iz- and its role in the stacking of prefixes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nataša Milićević

  2005-03-01

  Full Text Available In this paper I show that there are two distinct iz- prefixes in Serbian: a lexical, and a superlexical one. I show that there are criteria for the distinction between the two types of verbal prefixes (restricting my claims to the superlexical prefixes that stack after the secondary imperfectivization. I focus on the lexical iz- occurring with transitive verbs and show that it can be analyzed along the same lines as the English resultative particles up and out. I also consider the role of the lexical iz- as a perfectivizer and point to the distinction between the notion of telicity and overtly marked boundedness on the lexical level. It also follows from the discussion below that a more elaborate event structure would be necessary for the analysis of superlexical iz-.

 20. Entrevista a María de las Nieves Muñiz Muñiz sobre Leopardi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Pérez Andrés

  2014-07-01

  Full Text Available María de las Nieves Muñiz Muñiz, catedrática de Filología Italiana en el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Barcelona, es una de las más reconocidas expertas en literatura italiana moderna y contemporánea de nuestro país. Sus investigaciones se centran en los contactos literarios entre Italia y España y en la Literatura italiana moderna y contemporánea, con especial atención a Leopardi, Manzoni y Pavese, aunque también se ha ocupado de lingüística contrastiva italiano-español. Desde 1995 dirige el Proyecto Boscán, que ha elaborado el Catálogo Histórico y Crítico de las traducciones españolas de la Literatura Italiana: 1300-1939 y desde 2006 elHipertexto del Orlando furioso de Ariosto. Actualmente coordina la edición hipertextual del Zibaldone di pensieri de Giacomo Leopardi en italiano, español e inglés. Forma parte del Consejo de Dirección de Filologia e critica y del comité científico de otras revistas internacionales (Rivista di Studi Italiani, Rivista Internazionale di Studi Leopardiani, Studia Aurea, Moderna, La Modernità letteraria, Esperienze Letterarie, Rinascimento Meridionale, Quaderni ginevrini di italianistica, entre otras, así como de distintas editoriales italianas (entre ellas Bulzoni: colección Biblioteca di Cultura. Entre sus libros publicados pueden señalarse: La novela histórica italiana (Cáceres, Universidad de Extremadura 1980, Poetiche della temporalità (Palermo, Palumbo 1990, Introduzione a Pavese (Bari, Laterza 1992, la edición de I Promessi sposi de Manzoni (Estudio introductorio, anotación y traducción: Madrid, Cátedra 1985, seguida de otra edición anotada en italiano, Roma, Salerno Editrice, 1994, la edición de losCanti de Leopardi (Introducción, aparato, comentario a cada canto y traducción en verso, Índice de fuentes: Madrid, Cátedra, 1998; 2ª ed. aumentada y revisada, 2009, la edición, en colaboración con Cesare Segre, del

 1. Preživljavanje prirodne mikrobiote izolirane iz proizvoda akvakulture u simuliranim uvjetima gastrointestinalog trakta

  OpenAIRE

  Matešić, Nikolina

  2017-01-01

  Mnogi bakterijski sojevi iz roda Lactobacillus i Bifidobacterium su okarakterizirani kao probiotici jer iskazuju pozitivne učinke na zdravlje domaćina. Preţivljavanje nepovoljnih uvjeta gastrointestinalnog trakta (GIT) je jedan od ključnih kriterija prilikom odabira probiotičkih sojeva budući da je GIT ciljno mjesto njihovog djelovanja. U ovome radu ispitano je preţivljavanje autohtonih izolata BMK iz riba i školjaka Jadranskog mora-Lactobacillus plantarum O1, Lactobacillus helveticus O9, Leu...

 2. Urzáiz+Pérez-Pla: la evolución de las especies

  OpenAIRE

  Encabo Seguí, Enrique; Esteban Maluenda, Inmaculada

  2009-01-01

  Este volumen muestra argumentos de trabajo de la oficina dirigida por Pedro Urzáiz y Carlos Pérez-Pla y una parte del resultado de investigación de su tesis doctoral dedicado al entendimiento de la planta de arquitectura como un catálogo en continua evolución. SIN FINANCIACIÓN No data (2009) UEM

 3. Stress Corrosion-Cracking and Corrosion Fatigue Impact of IZ-C17+ Zinc Nickel on 4340 Steel

  Science.gov (United States)

  2017-05-17

  corrosion, cracking, corrosion fatigue impact, zinc-nickel, steel , metallic coating 16. SECURITY CLASSIFICATION OF: 17. LIMITATION OF ABSTRACT 18...REPORT NO: NAWCADPAX/TIM-2016/189 STRESS CORROSION-CRACKING AND CORROSION FATIGUE IMPACT OF IZ-C17+ ZINC-NICKEL ON 4340 STEEL by...CORROSION-CRACKING AND CORROSION FATIGUE IMPACT OF IZ-C17+ ZINC-NICKEL ON 4340 STEEL by Craig Matzdorf Charles Lei Matt Stanley

 4. [Historical notes on Infectious Diseases Hospital Francisco Javier Muñiz in Buenos Aires, Argentina].

  Science.gov (United States)

  Laval, Enrique

  2012-08-01

  The Infectious Diseases Hospital Francisco Javier Muñiz, Buenos Aires, Argentina, is the oldest in Latin America. It is over 100 years old and has a history worthy of pride. It became known as "Hospital of the pests" and was preceded by the old House of Insulation, which served as a quarantine station during epidemics of cholera, yellow fever and smallpox. The new House of Insulation, built in the neighborhood of Parque Patricios ("Barracks Hospital"), was renamed in 1904 in memory of Francisco Javier Muñiz, a former military doctor, naturalist and paleontologist. Its technical name is "Porteño Care Centre and National Reference Regional Infectious-Contagious Disease". It receives numerous national and foreign undergraduate and postgraduate students in its Departments of Infectious Diseases and Respiratory Diseases.

 5. Las narrativas del cuerpo en la obra de Natalia Iguiñiz

  OpenAIRE

  Radulescu, Mihaela

  2017-01-01

  The paper focuses on a particular artistic practice: the narratives of the body in the work of Natalia Iguiñiz. The Peruvian visual artist and activist deconstructs and reconstructs the discourse of the archetypal body of women, from the senses of motherhood to the senses of their social status in Latin America, marked by discrimination, prejudice and violence. The references expose the collective memory while resemantizing the gender codes with a critical and refreshing reading info:eu-re...

 6. Emigracijska politika Austro-Ugarske i iseljavanje iz Hrvatske u razdoblju 1867–1914.

  OpenAIRE

  Banović, Branimir

  1987-01-01

  Prezentiranim radom želi se ukazati na načine djelovanja i posljedice austro-ugarske emigracijske politike na tlu Hrvatske. Spomenuta politika, za sve vrijeme postojanja Monarhije, nikada nije bila službena, tj. javno objelodanjena a u suštini se svodila na poticanje iseljavanja iz određenih (posebno južnoslavenskih) dijelova Monarhije. Drugim riječima, Austro-Ugarska je u praksi prokušanim metodama (od indirektnih ekonomskih, preko kulturnih do otvorenih političkih pritisaka), uz denacio...

 7. Transgresiones en la obra narrativa de Angelina Muñiz-Huberman

  OpenAIRE

  Pérez Aparicio, Naaraí

  2013-01-01

  Angelina Muñiz-Huberman (1936) ha desarrollado su obra narrativa, poética y ensayística a lo largo de más de cuatro décadas en México. Introductora de la nueva novela histórica en la literatura mexicana, sus narraciones se caracterizan por dejar al descubierto la verdadera naturaleza humana de los protagonistas a través de la introspección. Hija de exiliados republicanos, su obra revela una reconciliación con este suceso, adjudicándose sus efectos positivos. La búsqueda identitaria que se des...

 8. Pietro Sandrioli indorador iz Venecije i drvene oltarne pale u Rabu i Šibeniku

  OpenAIRE

  Goja, Bojan

  2013-01-01

  Na temelju novih istraživanja u Državnom arhivu u Zadru autor donosi do sada nepoznate podatke o drvenim oltarnim palama u Rabu i Šibeniku. Pietro Sandrioli indorador iz Venecije obvezuje se 1623. godine da će u crkvi benediktinki Sv. Andrije u Rabu izraditi drvenu oltarnu palu i sliku na platnu sa prikazom Bogorodice sa Sv. Dominikom, Sv. Katarinom Sijenskom i otajstvima Presvetog Ružarija. Isti se majstor, uz indoradora Zuannu Voicovicha i druge neimenovane majstore, spominje i 1628. godine...

 9. Antički opekarski pečati iz fundusa muzeja grada Šibenika

  OpenAIRE

  Pedišić, Ivan; Podrug, Emil

  2008-01-01

  U članku se govori o opekarskim radioničkim pečatima Antičke zbirke Muzeja grada Šibenika. Iz kataloškoga i statističkoga pregleda proizlazi da na nalazištima šibensko-skradinskoga područja u velikome postotku prevladavaju uvozne sjevernojadranske tegule, a među njima se brojčano ističu pečati carske radionice Pansiane. Domaća je proizvodnja zastupljena vojnim proizvodima burnumskih legija, XI. i IV, te s nekoliko proizvoda dosad nepoznatih, vjerojatno lokalnih, rad...

 10. Zadarski akvatorij u Pîrî Reisovoj Knjizi pomorstva iz 1526. godine: Pomorsko-geografske slike dijela hrvatskoga Jadrana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mithad Kozličić

  2015-01-01

  Full Text Available U radu su analizirane karte i tekstualni geografski opisi (peljar zadarskog akvatorija iz djela Kitâb-ı Bahriye (Knjiga pomorstva osmanskog moreplovca, pirata i kasnije admirala Pîrî Reisa. Komparativnom analizom sravnjeno je više primjeraka toga plovidbenog priručnika iz dosad poznatih istanbulskih izvora, ali i manje poznati primjerak iz Umjetničkog muzeja Walters (Walters Art Museum u Baltimoru. Cilj je bio usporediti saznanja koja su o širem zadarskom prostoru posredstvom skrovitog rada stranca iz neprijateljskih redova, Pîrî Reisa, dobili Osmanlije u odnosu na radove suvremenih mu mletačkih kartografa, kao “domaćina” na istočnoj jadranskoj obali. Preispitivanje njegova rada iz povijesno kartografske ali i imagološko-geografske perspektive pokazuje da je uspio izbalansirati potrebu za nastankom navigacijski i geografski iznimno kvalitetnog materijala s vlastitom pozicijom stranca na istočnom Jadranu. Kartografske i narativne slike Pîrî Reisa o zadarskom akvatoriju predstavljaju odraz dosega i mogućnosti osmanske kartografije što omogućuje njezino preispitivanje. Razlog leži u činjenici da kvaliteta kartografskog i narativnog dijela produkcije Pîrî Reisa nije dosegnuta u onodobnim plovidbenim priručnicima. Korištena toponimija upućuje na to da se Pîrî Reis služio tuđim dostupnim izvorima, primjerice uputama za plovidbu, ali ih je kombinirao s brojnim vlastitim opažanjima. Stoga njegov rad predstavlja posve izvoran opis zadarskog akvatorija, koji zbog obilja novih podataka donosi potpuno nove znanstvene spoznaje.

 11. SPREMEMBE V PRIPOZNAVANJU PRIHODKOV IZ POGODB S STRANKAMI PO PREHODU NA MSRP 15

  OpenAIRE

  Kovačec, Gregor

  2016-01-01

  Prihodki so eden najpomembnejših faktorjev pri določanju uspešnosti poslovanja podjetja. Zaradi slabe urejenosti tega področja s strani tedanjih rešitev v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja oziroma ameriških Splošno sprejetih načel računovodenja (GAAP), sta se mednarodni odbor IASB in ameriški FASB že leta 2002 odločila, da je čas za prenovo obstoječih standardov. Maja 2014 je bil na podlagi sodelovanja obeh odborov izdan nov standard MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s strankami. MSR...

 12. Osamitev in identifikacija gliv iz grenčice Sečoveljskih solin

  OpenAIRE

  Logar, Elinda

  2017-01-01

  Sečoveljske soline štejemo med solarne soline, za katere je značilno izparevanje morske vode v zaporednih plitkih umetno ustvarjenih bazenih v namen pridobivanja halita (NaCl). Ko se ga večina obori, ostane matična lužina oz. grenčica, ki je bogata z drugimi solmi, kot sta MgCl2 in MgSO4. Raziskovalci so v zadnjih 15 letih iz slanice solin osamili in okarakterizirali številne vrste gliv. Malo pa je znanega o njihovem življenju v vodi po evaporaciji halita,v grenčici, kar je bil cilj naše razi...

 13. Histoplasmosis in the Muñiz Hospital of Buenos Aires Histoplasmose no Hospital Muñiz de Buenos Aires

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amadeo J. Bava

  1995-12-01

  Full Text Available Some epidemiological and immunological characteristics and the methodology of diagnosis of 44 cases of histoplasmosis (HP; 36 (27 males and 9 women associated with AIDS (HP+AIDS and 8 (7 males and 1 female with other predisposing factors (HP+non AIDS, diagnosed in the Muñiz Hospital (MH during 1994, were retrospectively studied. The median age (MA of HP+AIDS patients was 28 years; 25.5 (22-40 in the women and 28.5 (20-42 in the men and 50 (22-58 years in the HP+non AIDS patients. The more frequent risk factors for HIV infection were intravenous drug addiction (55% and homo/bisexuality (19%. The MA of these groups were 28 (20-39 and 41 (26-42 years, respectively. Tobaccoism was a predisposing factor in 83% of HP+non AIDS patients. The muco-cutaneous lesions scraping and blood-cultures established the initial diagnosis in 53% and 36% of HP+AIDS patients, respectively and the muco-cutaneous lesions biopsies in 75% of HP+non AIDS cases. At time of diagnosis, all HP+AIDS patients had 200 CD4 + lymphocytes/µl. Seventy two per cent of HP+AIDS patients were born in Buenos Aires (Bs As city and 62% of HP+non AIDS patients were born in provinces of Argentina other than Bs As. At moment of diagnosis, 87.5% of HP+AIDS and 62.5% of HP+non AIDS patients lived in Bs As city and Bs As outskirts.Foram estudadas, retrospectivamente, algumas características epidemiológicas e imunológicas e a metodologia de diagnóstico de 44 casos de histoplasmose (HP; 36 (27 homens e 9 mulheres associados com AIDS (HP+AIDS e 8 (7 homens e 1 mulher com outros fatores predisponentes (HP, sem AIDS, diagnosticados no Hospital Muñiz (MH durante 1994. A idade média (MA de pacientes com HP + AIDS foi 28 anos; 25,5 (22-40 nas mulheres e 28,5 (20-42 nos homens e 50 anos (22-58 nos pacientes HP, sem AIDS. Os fatores de risco mais frequentes para infecção pelo HIV foram uso de drogas intravenosas (55% e homo/bissexualidade (19%. A MA destes grupos foi de 28 anos (20-39 e 41 anos

 14. Predromanički kameni namještaj iz crkve sv. Petra Starog na Lučcu u Splitu

  OpenAIRE

  Piteša, Ante

  2007-01-01

  Autor u radu obrađuje dva do sada zanemarena dijela oltarne ograde iz crkve sv. Petra Starog na Lučcu u Splitu. Uz poznati i nekoliko puta objavljivani zabat, prema fotografiji iz arhiva Arheološkog muzeja i inventarnoj knjizi identificiran je još jedan zabat iz iste crkve. Ponovno se interpretira i povezuje uz crkvu sv. Petra Starog davno objavljeni plutej, čije je podrijetlo s vremenom zaboravljeno. Oba spomenika datiraju se u kraj 11. st., kao radovi jedne već poznate ...

 15. Turisti iz Slovenije u hrvatskom primorju – obilježja i prostorni raspored turističkog prometa i internetske turističke ponude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Kerma

  2009-01-01

  Full Text Available Hrvatsko primorje već je nekoliko desetljeća najznačajniju turistička destinacija za turiste iz Slovenije. Priobalna područja Istre, Kvarnera i Dalmacije te jadranski otoci postali su među Slovencima iznimno popularni za vrijeme intenzivnog razvoja turizma u bivšoj zajedničkoj državi. Danas je Hrvatska destinacija za čak oko 60% svih privatnih putovanja iz Slovenije. Afiniteti turista iz Slovenije za putovanja u inozemstvo uvodno su dopunjeni statističkim podatcima o posjetu Republike Hrvatske, dok se u nastavku rada posebna pozornost posvećuje broju, noćenjima i prosječnom boravku turista iz Slovenije te njihovu prostornom razmještaju u Hrvatskom primorju u 2007. godini. Istodobno je napravljena i usporedba s 1999. godinom. Središnji dio rada predstavlja analiza sadržaja internetske ponude slovenskih turističkih agencija na njihovim web-stranicama. Predmet detaljnije analize turističke ponude bila je struktura oglašavanih destinacija (primorskih krajeva po županijama te struktura ponude po vrsti turističkih usluga (ljetovanje, putovanje/izlet, krstarenje.

 16. La communication animale selon Ğāḥiz, à travers son œuvre Kitāb al-Ḥayawān

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aarab, Ahmed; Provencal, Philippe

  2016-01-01

  En præsentation af en af de tidligste analyser af kommunikation mellem individerne hos forskellige dyrearter. Denne analyse findes i værket fra det 9. århundrede Kitāb al-Ḥayawān skrevet af al-Ğāḥiz....

 17. La restauración alfarera en la funebria arqueológica. Observaciones y estudios experimentales sobre la colección Muñiz Barreto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2002-01-01

  Full Text Available LA RESTAURATION CÉRAMIQUE DES PIÈCES ARQUÉOLOGIQUES FUNÉRAIRES. OBSERVATIONS ET ÉTUDES EXPÉRIMENTALES SUR LA COLLECTION MUÑIZ BARRETO. Le but de ce travail est de décrire le mode particulier de restauration des pièces arquéologiques de céramique funéraire de la collection Muñiz Barreto du Musée de La Plata, et la récuperation des techniques utilisées pour la confection de ces objets. On cherche ensuite à mettre à jour les procédés éventuels et leurs significations possibles. Los objetivos del presente trabajo consisten en la descripción de una forma particular de restauración en objetos cerámicos funerarios pertenecientes a la Colección Muñiz Barreto del Museo de La Plata y la recuperación de las operaciones técnicas realizadas para reparar dichos objetos. A partir de la consecución de los mismos, se plantea realizar inferencias sobre las conductas puestas en marcha y sus posibles significados subyacentes. POTTERY RESTORATION IN FUNERARY ARCHAEOLOGICAL VESSELS. OBSERVATION AND STUDIES ABOUT THE MUÑIZ BARRETO COLLECTION. The present paper consists in the description of a particular kind of restoration applied to funerary pottery vessels belonging to Colección Muñiz Barreto of La Plata Museum and the recovery of the techniques used in the restoration. This knowledge will allow us making inferences about the conduct of potters and its underlying significances.

 18. Medicinal Plants of the markets of Izúcar de Matamoros and Acatlán de Osorio, Puebla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Martínez Moreno

  2016-03-01

  Full Text Available In Mexico the traditional markets are places that reflect the interaction between people and plants, so they come to define the identity in the area where they are. Theobjective of the present study was to record marketing, use, and source of medicinal plants as well as the comparison between the markets of Izúcar de Matamoros and Acatlán de Osorio, in the State of Puebla. In order to achieve the proposed objective 6 visits to the 'Revolution' of Izúcar de Matamoros market and 24 to the "General Rafael Sanchez Taboada" market at of Acatlán de Osorio were made. Structured Interviews were made to people who sell the plants, in order to record their common name, use, preparation, route of administration, the kind of disease they cure, healing, cost per sample, origin of species, time in collecting them and, if they are indirectly bought, how much sellers pay for each one and how they learned the use of medicinal plants. The collection of the botanical material was conducted through the acquisition of samples in fresh and dry, for subsequent identification. The results showed that in the Izúcar de Matamoros market 1133 stands were recorded; in 0.71% of them medicinal plantsare sold; the number of registered species was 49 -49genera and 35 families- being the family Asteraceae the most outstanding, with 12 genera. As for its origin, 43 of these species are wild and 11 are grown, some of them have double performance. In the Acatlán de Osorio market 641 stands were registered, where the 1.71% are of medicinal plants; the number of medicinal species was 144, with 122 genera and 71 families. The most outstanding families were Asteraceae, Lamiaceae, and Fabaceae. From all the registered species of medicinal plants we found that 61 are introduced, 73 native and the origin of 10 of them is unknown. We also registered, according to the surveys applied to sellers, that 110 species are wild and 33 cultivated, all of which are sold both fresh and dry. The

 19. "Iz bõli i krassok vozniknut novõje babotshki..." : [luuletused] / Jaan Kaplinski ; tlk. Svetlan Semenenko,

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaplinski, Jaan, 1941-

  1999-01-01

  Sisu: "Iz põli i krassok vozniknut novõje babotshki..." ; "Vertsingetorig skazal: Tsesar, tõ mozhesh..." ; "Tesnõm tõ stalo vremja..." ; "Daite mne vremeni vremeni..." ; "Lozh dorogo stoit lozh deshevo stoit..." ; "A ja hotshu vozduhhom bõt..." ; "Poetõ pust pishut stihhi a ja letutshaja..." ; "Net ni proshlogo ni budushtshego ni nastojashtshego..." ; "Legko trudnõm bõt..." ; "Ona pojot i ja govorju...". Orig.: "Tolmust ja värvidest saavad uued liblikad aga meid..." ; "Vercingetorix ütles: Caesar, sa võid..." ; "Ahtaks oled sa jäänud kaasaeg..." ; Andke mulle aega aega ; "Vale on kallis, vale on odav..." ; "Aga mina tahan õhk olla..." ; "Luuletajad luuletavad, mina olen kala kes tõuseb lendu..." ; "Ei ole minevikku tulevikku ega olevikku..." ; "Kerge on raske olla..." ; "Ta laulab ja mina räägin..."

 20. Mizoginija, mizandrija, satira : bilješke uz tri pjesme iz starije hrvatske književnosti

  OpenAIRE

  Plejić Poje, Lahorka

  2008-01-01

  U članku se proučavaju tri satirične pjesme: dvije koje iz pozicije muškoga kazivača napadaju žene i jedna u kojoj se ženskim glasom napadaju muškarci. Propituju se strategije napada u sve tri pjesme i njihova unutartekstna uvjerljivost. Pjesme se pokušavaju omjeriti o uvriježene definicije satire, pri čemu se pokazuje da su uvriježene definicije upitne i da ne odgovaraju na pitanja koja satirični tekstovi otvaraju. Naime, pjesme protiv žena niti žele niti mogu uputiti na poroke i grijehe žen...

 1. Origen y evolución urbana de Alcañiz. De la villa medieval a la ciudad renacentista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan José Barragán Villagrasa

  2011-01-01

  Full Text Available La ciudad de Alcañiz (Aragón constituye un ejemplo de las reformas que el urbanismo renacentista impulsó en las villas medievales, ligado en este caso al desarrollo del Concejo, y la progresiva independencia municipal respecto al señorío de la Orden de Calatrava, con sede en el castillo. Hemos indagado en el modelo de urbanismo medieval impulsado por los calatravos desde la repoblación del territorio, formado por dos líneas de muralla, una de ellas inédita, y que hemos denominado «muralla alta». Desde el Concejo medieval, con sede en las Casas Comunes, se desarrolla un nuevo modelo de urbanismo, con nuevos espacios públicos como la Plaza Mayor, una trama de calles más anchas y regulares, y el desarrollo de una edificación más estandarizada, que convivirá con lo culminando en la construcción de la Casa Consistorial por el Concejo posmedieval, institución que actualmente conocemos como Ayuntamiento.The town of Alcañiz, in Aragon, is a good example of the reforms that Renaissance town plannings spread in medieval towns. In this case, it is linked to the development of the town Council, and the progressive local independence from the Calatrava Lordship, whose headquarter were inside the castle. We have researched the medieval town planning promoted by the Calatravos since the repopulation of the territory. It is formed by two lines of city walls, one of which was unknown and we have called it «the high wall». From the medieval Council House, sited in the Common Houses, a new model of urbanism is developed, with new public spaces like the Main Square, wider and more regular street patterns and the development of a more standarized way of building that has co-existed with the medieval quarters until the present days.

 2. Anđeo štitonoša s grbom obitelji de Judicibus – još jedan nepoznati suradnik Bonina Jakovljeva iz Milana

  OpenAIRE

  Marković, Predrag

  2014-01-01

  U dalmatinskom kiparstvu prve polovice 15. stoljeća značajno mjesto pripada Boninu Jakovljevu iz Milana. U razmjerno kratkom razdoblju njegova djelovanja koje obuhvaća nepuna dva desetljeća on je uspio realizirati brojna klesarsko-kiparska djela u gotovo svim većim gradovima Dalmacije. Iako su zadnjih desetak godina tom lombardskom majstoru pripisana neka nova prilično značajna kiparska djela, odnosno ona slabija identificirana kao ostvarenja njegovih bliskih suradnika, njegova ukupna umjetni...

 3. Pseudo-Anselmov Dialogus beatae Mariae et Anselmi de Passione Domini u hrvatskoglagoljskom Žgombićevu zborniku iz 16. stoljeća

  OpenAIRE

  Radošević, Andrea

  2010-01-01

  Tema je ovoga rada hrvatski prijevod Pseudo-Anselmova latinskoga djela Dialogus beatae Mariae et Anselmi de Passione Domini koji je sačuvan u glagoljskom Žgombićevu zborniku iz 16. stoljeća. Riječ je o jedinome hrvatskome prijevodu srednjovjekovnoga latinskoga teksta koji je bio vrlo raširen u zapadnoeuropskoj književnosti i koji je znatno utjecao na Marijin plač i druge pasionske tekstove. U djelu koje je oblikovano kao dijalog Marija svojemu sugovorniku Anselmu prepričava i komentira događa...

 4. OPTIMIRANJE PROCESOV PROIZVODNJE BIOPLINA IZ ŽIVALSKIH IN DRUGIH ORGANSKIH ODPADKOV Z UPORABO RAČUNALNIŠKO PODPRTE PROCESNE TEHNIKE

  OpenAIRE

  Drobež, Rozalija

  2012-01-01

  Eden glavnih okoljevarstvenih problemov živilskopredelovalne industrije je nenehno naraščajoča proizvodnja odpadkov različnega izvora. Proizvodnja bioplina iz organskih in živalskih odpadkov z anaerobno fermentacijo je primeren način za predelavo teh odpadkov. Predelava prinaša mnoge okoljske, ekonomske in družbene koristi. Po drugi strani procesna sistemska tehnika s svojimi vrhunskimi orodji, ki temeljijo na matematičnem programiranju oz. optimizaciji, omogoča generiranje optimalnih in d...

 5. Glavni oltar Uznesenja Marijina iz župne crkve Uznesenja Blažene Djevice u Vrbniku: valorizacija primjene Poly(2-etil-2-oksazolina) kao zamjene za tutkalo

  OpenAIRE

  Krstulović, Nevena

  2015-01-01

  Konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom oltaru Uznesenja Marijina iz župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Vrbniku započeti su 2012. godine u Restauratorskom odjelu Rijeka Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ). Istraživački radovi pokazali su da je središnji dio oltara izvorno potpuno pozlaćen polimentnom pozlatom, dok su bočna krila pozlaćena samo djelomično. Zbog lošeg stanja i osjetljivosti pozlate odlučeno je provesti podljepljivanje i stabiliziranje slikanog sloja upotr...

 6. Brzi paralelni algoritam za pronalaženje najveće zajedničke 4-spojene komponente iz dviju matrica

  OpenAIRE

  Gao, Ying; Liu, Haoshen; Huang, Jiancong; Duan, Jiajie; Mu, Lei

  2016-01-01

  Opisujemo novi dizajn paralelnog algoritma za rješavanje problema dvodimenzionalnog najduljeg zajedničkog podniza (2D LCS), iskoristivši arhitekturu grafičke obradne jedinice s više jezgri (multi-core graphic processing unit) ponuđene od Compute Unified Device Architecture (CUDA). U ovom radu također definiramo 2D LCS problem pronalaženjem najveće zajedničke 4-spojene komponente iz dvije ulazne matrice i predstavljamo algoritam koji može točno riješiti ovaj problem u 0 (mnst/P) vremenu s P-co...

 7. Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla'ın Balık Faunası

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Süleyman Balık

  2015-12-01

  Full Text Available Bu araştırmada Köyceğiz Gölü havzasında, bölgenin önemli akarsularından biri olan Yuvarlakçay’ın balık faunasının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Yuvarlakçay üzerinde belirlenen 5 farklı istasyondan balık örnekleri toplanmış ve değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda Anguilla anguilla, Leuciscus cephalus, Barbus plebejus escherichi, Capoeta capoeta angorae, Leuciscus borysthenicus, Ladigesocypris ghigii ghigii, Cobitis vardarensis kurui, Gambusia affinis, Mugil cephalus, Atherina boyeri, Tilapia zillii, Blennius fluviatilis ve Knipowithschia caucasica olmak üzere 9 familya kapsamında13 takson saptanmıştır. Saptanan taksonlardan Leuciscus borysthenicus Yuvarlakçay için ilk kez verilmektedir. Ayrıca, yine saptanan taksonlardan Mugil cephalus, Atherina boyeri ve Knipowithschia caucasica türleri daha önce Köyceğiz Gölü’nden bildirilmiş olmalarına rağmen çalışmamızda 5 nolu nehirağzı istasyonundan elde edilmişlerdir

 8. Zemlepashets iz Laagri

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves osales konkursi أAasta Põllumees 2006ؤ lõpuüritusel, mille korraldasid Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. أAasta Põllumeheks 2006ؤ sai AS Sagro juhatuse esimees Kalle Reiter Harjumaalt

 9. Energija iz othodov

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Eesti Energia Taastuvenergia ettevõte, AS Ragn-Sells ja seakasvatusettevõte Ekseko kirjutasid alla koostööleppele rajada Viiratsi valda ühisettevõte biojäätmetest ja sea vedelsõnnikust energia ja väetise tootmiseks

 10. Iz hrvatske renesansne arheologije

  OpenAIRE

  Petrić, Nikša

  1998-01-01

  o zanimljivoj povijesti hrvatske arheologije nije pisano onoliko koliko zaslužuje i omogućava raznovrsnost njenoga sadržaja. Stoga ću u ovom članku nastojati novim podacima nadopuniti poznavanje hrvatske renesansne arheologije) tog značajnog razdoblja naše kulturne povijesti. S obzirom na izuzetnu spomeničkuprisutnost i kontinuitet antike na hrvatskom prostoru)osobito ujadranskim gradovima i tl njihovoj okolici) nimalo ne začuduje da je starinoznanstvo i humanističko zanimanje za antičku bašt...

 11. Vostavshije iz pepla

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Internetis avati fotogalerii Saksamaa ja II maailmasõja ajal sakslaste poolt okupeeritud riikide kirikute, kloostrite, losside freskodest, mis enamuses sõja lõpuks olid hävinud. Fotod neist lasi Hitler teha peale kaotust Stalingradi all 1943. a.

 12. Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne

  OpenAIRE

  Ballian, Dalibor; Čabaravdić, Azra

  2005-01-01

  U radu je istraživana međupopulacijska varijabilnost morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne. Ukupno je istraživano 12 svojstava: četiri morfološka svojstva češera, šest svojstava sjemena, dva svojstva ljuski češera te određeni odnosi svojstava češera. Istraživana je varijabilnost za pet populacija koje se razlikuju u geološkoj i pedološkoj podlozi, različitim fitocenozama, a pripadaju i različitim sjemenskim regijama, uz primjenu multivarijantne analize. ...

 13. Iskustva iz provere zahteva za pouzdanost elektronskih uređaja u uslovima eksploatacije vazduhoplova / Experiences from reliability testing of aircraft electronic equipment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Pokorni

  2003-07-01

  Full Text Available U radu se analiziraju bitni elementi izrade i realizacije programa za laboratorijsku proveru zahteva za srednje vreme između otkaza zajedan elektronski uređaj za borbene avione. Rezimirana su iskustva iz realizacije takvog programa i ukazano na povezanost proračunskog podatka o srednjem vremenu između otkaza i izbora odgovarajućeg test-plana, odnosno da je veoma važno da se obavi proračun srednjeg vremena između otkaza pre obavljanja provere postavljenog zahteva u laboratorijskim uslovima. / Some important details of creation and realization of a test program for the mean time between failures for fighter aircraft electronic equipment are discussed. Experiences from such a reliability testing program, concerning the calculated and required mean time between failures and choosing a proper test plan, are summarized. The conclusion stresses the importance of the calculation of the mean time between failures before testing.

 14. Sudar vozila u vlasništvu istog leasing društva i problem treće osobe iz AO osiguranja

  OpenAIRE

  Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca

  2012-01-01

  U radu se razmatraju pravni odnosi koji nastaju u slučaju sudara dvaju (ili više) vozila u vlasništvu istog leasing društva (slučaj leasing – leasing). Prema uvriježenoj praksi na domaćem tržištu osiguranja, u takvim slučajevima dolazi do isključenja iz osiguranja šteta na vozilu temeljem osiguranja automobilske odgovornosti (AO), s obzirom na to da su vozila u vlasništvu istog leasing društva koje je i jedini osiguranik po policama AO oba (ili više) vozila sudionika nezgode. Primatelj leasin...

 15. Earthquake-induced soft-sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake (SW Turkey)

  KAUST Repository

  Avsar, Ulas

  2016-06-06

  Earthquake-triggered landslides amplify erosion rates in catchments, i.e. catchment response to seismic shocks (CR). In addition to historical eyewitness accounts of muddy rivers implying CRs after large earthquakes, several studies have quantitatively reported increased sediment concentrations in rivers after earthquakes. However, only a few paleolimnological studies could detect CRs within lacustrine sedimentary sequences as siliciclastic-enriched intercalations within background sedimentation. Since siliciclastic-enriched intercalations can easily be of non-seismic origin, their temporal correlation with nearby earthquakes is crucial to assign a seismic triggering mechanism. In most cases, either uncertainties in dating methods or the lack of recent seismic activity has prevented reliable temporal correlations, making the seismic origin of observed sedimentary events questionable. Here, we attempt to remove this question mark by presenting sedimentary traces of CRs in the 370-year-long varved sequence of Köyceğiz Lake (SW Turkey) that we compare with estimated peak ground acceleration (PGA) values of several nearby earthquakes. We find that earthquakes exceeding estimated PGA values of ca. 20 cm/s2 can induce soft-sediment deformations (SSD), while CRs seem only to be triggered by PGA levels higher than 70 cm/s2. In Köyceğiz Lake, CRs produce Cr- and Ni-enriched sedimentation due to the seismically mobilized soils derived from ultramafic rocks in the catchment. Given the varve chronology, the residence time of the seismically mobilized material in the catchment is determined to be 5 to 10 years.

 16. Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): Locations, chemistry and origins

  Science.gov (United States)

  Avşar, Özgür; Avşar, Ulaş; Arslan, Şebnem; Kurtuluş, Bedri; Niedermann, Samuel; Güleç, Nilgün

  2017-10-01

  In this study, horizontal temperature measurements along organized grids have been used to detect subaqueous hot springs. The study area, located in the southwest of Turkey and comprised of Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay, was scanned by measuring temperatures horizontally, 2-3 m above the bottom of the lake or sea. After analyzing the temperature data along the grids, the locations with anomalous temperature values were detected, and divers headed here for further verification. Accordingly, among these anomalies, the divers confirmed seven of them as subaqueous hot springs. Three of these hot springs are located in the Köyceğiz Lake, three of them are located in the Dalyan Channel and one hot spring is located in the Fethiye-Göcek Bay. At the locations where temperature anomalies were detected, the divers collected samples directly from the subaqueous hot spring using a syringe-type sampler. We evaluated these water samples together with samples collected from hot and cold springs on land and from local rivers, lakes and the sea, with an aim to generate a conceptual hydrogeochemical model of the geothermal system in the study area. This model predicts that rainwater precipitating in the highlands percolates through fractures and faults into the deeper parts of the Earth's crust, here it is heated and ascends through the sea bottom via buried faults. Pervious carbonate nappes that are underlain and overlain by impervious rocks create a confined aquifer. The southern boundary of the Carbonate-Marmaris nappes is buried under alluvium and/or sea/lake water bodies and this phenomenon determines whether hot springs occur on land or subaqueous. The chemical and isotopic properties of the hot springs point to seawater mixing at deep levels. Thus, the mixing most probably occurs while the water is ascending through the faults and fractures. The gas geochemistry results reveal that the lowest mantle He contributions occur in the samples from K

 17. Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): Locations, chemistry and origins

  KAUST Repository

  Avşar, Özgür

  2017-08-07

  In this study, horizontal temperature measurements along organized grids have been used to detect subaqueous hot springs. The study area, located in the southwest of Turkey and comprised of Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay, was scanned by measuring temperatures horizontally, 2–3m above the bottom of the lake or sea. After analyzing the temperature data along the grids, the locations with anomalous temperature values were detected, and divers headed here for further verification. Accordingly, among these anomalies, the divers confirmed seven of them as subaqueous hot springs. Three of these hot springs are located in the Köyceğiz Lake, three of them are located in the Dalyan Channel and one hot spring is located in the Fethiye-Göcek Bay. At the locations where temperature anomalies were detected, the divers collected samples directly from the subaqueous hot spring using a syringe-type sampler. We evaluated these water samples together with samples collected from hot and cold springs on land and from local rivers, lakes and the sea, with an aim to generate a conceptual hydrogeochemical model of the geothermal system in the study area. This model predicts that rainwater precipitating in the highlands percolates through fractures and faults into the deeper parts of the Earth\\'s crust, here it is heated and ascends through the sea bottom via buried faults. Pervious carbonate nappes that are underlain and overlain by impervious rocks create a confined aquifer. The southern boundary of the Carbonate-Marmaris nappes is buried under alluvium and/or sea/lake water bodies and this phenomenon determines whether hot springs occur on land or subaqueous. The chemical and isotopic properties of the hot springs point to seawater mixing at deep levels. Thus, the mixing most probably occurs while the water is ascending through the faults and fractures. The gas geochemistry results reveal that the lowest mantle He contributions occur in the samples from K

 18. Evaluacija dijagnostičke vrijednosti interleukina-6 i C-reaktivnog proteina iz krvi pupčanika u prepoznavanju rane infekcije terminske novorođenčadi male porođajne mase

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selmira Brkić

  2009-08-01

  Full Text Available Cilj Evaluirati dijagnostičku vrijednost interleukina-6 (IL-6i C-reaktivnog proteina (CRP iz krvi pupčanika u prepoznavanjurane novorođenačke infekcije (RNI prema kliničkoj slici,hematološkim parametrima i mikrobiološkim nalazima.Metode Provedeno je retrospektivno-prospektivno istraživanje uKlinici za ginekologiju i akušerstvo u Tuzli. Uključujući kriterijibili su porođajna masa 2.500 grama, gestacijska dob < 37 nedjelja,višeplodna trudnoća, novorođenčad sa kongenitalnim anomalijama.Kriterije je zadovoljilo 120 novorođenčadi, a formirane sudvije grupe: ispitivana, novorođenčad s RNI (n = 28 i kontrolnagrupa, novorođenčad bez RNI (n = 92. Analizirane su vrijednostiIL-6 i CRP-a iz krvi pupčanika, klinička slika, hematološki parametrii mikrobiološki nalazi.Rezultati Vrijednosti IL-6 < 10 pg/mL smatrane su normalnim zanovorođenačku dob. Medijan vrijednosti IL-6 u ispitivanoj grupibio je 49 pg/mL, a u kontrolnoj 9.7 pg/mL, uz značajnu razlikumeđu grupama (p < 0.0001. Senzitivnost testa IL-6 bila je 82% ispecifičnost 89%. Vrijednosti CRP-a < 5.0 mg/L smatrane su normalnimza novorođenačku dob. Medijan CRP-a u ispitivanoj grupiiznosio je 3.5 mg/l, a u kontrolnoj 2.8 mg/L bez značajne razlikemeđu grupama (p = 0.997. Senzitivnost testa CRP-a bila je 25%i specifičnost 86%. Niska je bila i senzitivnost kombinacije obatesta IL-6 i CRP-a 21% prema dijagnostičkim parametrima RNI,ali je specifičnost bila značajna (87%.Zaključak Dijagnostička vrijednost IL-6 iz krvi pupčanika uprepoznavanju RNI je značajna, dok je vrijednost CRP-a iz krvipupčanika ograničena.

 19. Dosezanje izvan male znanstvene zajednice: modeli društvenog utjecaja na suradnju preko nacionalnih i disciplinarnih granica kod znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebrenka Letina

  2016-12-01

  Full Text Available Suradnja sa znanstvenicima iz drugih područja znanosti ili drugih zemalja važna je općenito za napredak znanosti, osobito za znanstvenike koji djeluju u malim i perifernim znanstvenim zajednicama. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati postoje li mrežni (strukturni efekti na vjerojatnost da će pojedini znanstvenik ostvariti koautorstvo/suradnju izvan svoje nacionalne i disciplinarne zajednice. Na temelju podataka o koautorstvu na publikacijama indeksiranim u dvjema međunarodnim bazama (Web of Science i Scopus i jednoj nacionalnoj bazi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica konstruirana je mreža koautorstva za tri područja društvenih znanosti u Hrvatskoj. Testirana su tri strukturna prediktora (aktivnost, zaraza i popularnost /Ego-2Star/, a korištenje autologističkih modela atributa aktera omogućilo je istovremeno kontroliranje šest atributa aktera. Rezultati su potvrdili hipotezu o postojanju pozitivnog učinka zaraze (vjerojatnost suradnje sa znanstvenicima izvan nacionalne i disciplinarne mreže veća je ako neposredni alter u mreži također ima vanjske suradnje i negativnog učinka aktivnosti (oni koji surađuju s jednim ili više znanstvenika izvan svoje mreže, manje surađuju unutar svoje mreže u mreži obrazovnih znanosti. Međutim, u mreži sociologa utvrđen je samo efekt negativne aktivnosti, dok u mreži psihologa nijedan strukturni efekt nije bio značajan prediktor suradnje izvan uže zajednice. Pronađen je značajan efekt broja radova napisanih u koautorstvu, ali ne i broja jednoautorskih radova, te dobi u svim trima poljima. Spol, lokacija i maksimalna snaga veze imali su različitu ulogu u trima istraživanim poljima. U radu su naglašeni metodološki aspekti analize mreža koautorstva i predlažu smjernice za buduća istraživanja.

 20. [Efficacy of the treatment and secondary antifungal prophylaxis in AIDS-related histoplasmosis. Experience at the Francisco J. Muñiz Infectious Diseases Hospital in Buenos Aires].

  Science.gov (United States)

  Negroni, Ricardo; Messina, Fernando; Arechavala, Alicia; Santiso, Gabriela; Bianchi, Mario

  Classic histoplasmosis is a systemic endemic mycosis due to Histoplasma capsulatum var. capsulatum. A significant reduction in the morbidity and mortality of AIDS-related histoplasmosis has been observed since the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART) and secondary antifungal prophylaxis. The aim of this study was to determine the current state of prognosis and treatment response of HIV-positive patients with histoplasmosis in the Francisco J. Muñiz Infectious Diseases Hospital in Buenos Aires City. A retrospective study was conducted using the demographic, clinical, immunological and treatment data of 80 patients suffering from AIDS-related histoplasmosis. Of the 80 cases studied 65 were male, the median age was 36 years, with 73.7% of the patients being drug addicts, 82.5% of the patients was not receiving HAART at diagnosis, and 58.7% of the cases had less than 50 CD4+ cells/μl at the beginning of the treatment. The initial phase of treatment consisted of intravenous amphotericin B and/or oral itraconazole for 3 months, with 78.7% of the cases showing a good clinical response. Only 26/63 patients who were discharged from hospital continued with the follow-up of the HAART, secondary prophylaxis with itraconazole or amphotericin B. Secondary prophylaxis was stopped after more than one year of HAART if the patients were asymptomatic, had two CD 4 + cell counts greater than 150cells/μl, and undetectable viral loads. No relapses were observed during a two-year follow up after prophylaxis was stopped. The treatment of histoplasmosis in HIV-positive patients was effective in 78.8% of the cases. The combination of HAART and secondary antifungal prophylaxis is safe, well tolerated, and effective. The low adherence of patients to HAART and the lack of laboratory kits for rapid histoplasmosis diagnosis should be addressed in the future. The usefulness of primary antifungal prophylaxis for cryptococcosis and histoplasmosis HIV-positive patients

 1. Ponovno odkritje dvoma o ikoni: študija izmišljenega primera iz prestolnice nekdanje sovjetske države

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lazaros E. Mavromatidis

  2012-01-01

  Full Text Available Cilj članka so opredelitev in obravnava radikalnih družbeno-kulturnih pristopov oblikovanja pokrajine v današnjih megamestih znotraj strogega kapitalističnega konteksta ter razpravljanje o njih. V ta namen je v članku teoretično in na primeru preučen prostorski izraz znotraj vsiljenega sodobnega foucaultovskega »stanja znanosti«. V okviru raziskovalne metodologije sta tako sočasno uporabljeni različni hipotezi, ki naj bi premostili vrzel med teoretičnim preučevanjem in stvarnim vidikom arhitekturnega ustvarjanja. Glavna hipoteza temelji na lacanovskem konceptu dvoma. V članku je dvom upoštevan kot chomskyjanska primitivna sila, ki oblikuje vsakršno zamisel ali koncept in lahko pokvari »radikalno imaginacijo« vsake družbe, kot jo v svojih delih opredeljuje Castoriadis. Druga glavna hipoteza temelji na analitični študiji ustvarjanja prostora znotraj strogih političnih in gospodarskih kontekstov, v okviru katere so na primeru nekdanje Sovjetske zveze preučene vrednote kulturne pokrajine v komunističnem in kapitalističnem režimu. Največ pozornosti se posveča Armeniji in zlasti preobrazbi pokrajine v prestolnici Erevan med prehodom iz komunizma v kapitalizem. V članku so najprej podrobno teoretično obravnavani neekonomski dejavniki, na podlagi katerih bi morale kapitalistične države upoštevati potrebe socialno šibkejših družbenih skupin, ki nimajo prostora v današnjih megamestih, nato pa je podrobno predstavljena izvirna zasnova pokrajine v okviru novejšega arhitekturnega natečaja, ki ga tu razumemo kot sodobno foucaultovsko »stanje znanosti«. Glavni cilj predstavljene arhitekturne zasnove je izpolnitev razpisnih pogojev in pri tem združitev vsiljene podobe globalnega kapitalizma z lokalnimi prvinami. Pri tem naj bi se oblikovala foucaultovska heterotopija, in sicer tako, da se različnim družbeno-kulturnim identitetam omogoči, da razpravljajo o predlagani ikonični prostorski podobi, jo izpodbijajo ali

 2. Skvotterõ iz "Rotterdama"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Skvotteritest Tallinnas, Moskvas ja Peterburis. Tallinna skvotterite rühm NPNK pesitseb 2003. a. aprillist omavoliliselt ülevõetud hoones nimega Rotterdam. Hoone omandiküsimuse lahendamisele toetuse saamiseks levitatakse Tallinnas NPNK logoga plakateid. Venemaal juurdus skvotterite liikumine kunstnike ühenduste vormis. Peterburis tegutsevad skvotterite rühmitused "Vaba kultuur" ja "Retshnikud"

 3. Birjuza iz Iznika / Galina Balashova

  Index Scriptorium Estoniae

  Balashova, Galina

  2006-01-01

  Türgi keraamika ja ebru kunsti näitus Tallinna juveelikeskuses Bindes. Izniki ajaloolisest keraamikast ja iidse ebru kunsti ajaloost ning tehnikast. Näha on kaasaegsete türgi kunstnike keraamilisi pannoosid, ehteid, suveniire jm. Izniki galeriist "Anikya" ning kaasaegse türgi kunstniku Hikmet Barutcugili ebru kunst

 4. Estudio clínico y microbiológico de los micetomas observados en el Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz en el período 1989-2004 Clinical and microbiological study of mycetomas at the Muñiz Hospital of Buenos Aires between 1989 and 2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Negroni

  2006-03-01

  Full Text Available Se presentan las características clínicas, microbiológicas y los resultados del tratamiento de 76 casos de micetomas observados en el período 1989-2004 en el Hospital Muñiz. Cuarenta y nueve fueron varones y 27 mujeres, con una edad promedio de 43,4 años. La mayor parte de los pacientes adquirió la infección en nuestro país, las provincias más afectadas fueron Santiago del Estero con 31 casos y el Chaco con 11; 8 enfermos procedían del exterior, 6 de Bolivia y 2 de Paraguay. El promedio de evolución de la enfermedad fue de 9,2 años. Las localizaciones más comunes fueron las de los miembros inferiores: pies 63, tobillos 3 y rodillas 2. Se comprobó compromiso óseo en 48 casos y adenomegalias en 5. Fueron identificados los siguientes agentes causales: Madurella grisea 29 casos, Actinomadura madurae 26, Scedosporium apiospermum 5, Nocardia brasiliensis 5, Acremoniun spp. 4 (Acremonium falciforme 2, Acremonium kiliense 1 y Acremonium recifei 1, Madurella mycetomatis 3, Fusarium solani 2, Nocardia asteroides y Streptomyces somaliensis 1 caso cada uno. Los tratamientos más frecuentemente utilizados fueron ketoconazol o itraconazol en los micetomas maduromicósicos y la asociación de cotrimoxazol con ciprofloxacina o amicacina en los micetomas actinomicéticos. La amputación del miembro afectado se realizó en 6 casos, 25 pacientes alcanzaron la remisión clínica completa y 34 presentaron mejorías importantes.This work presents clinical, microbiological and outcome data collected from 76 patients with mycetomas at the Muñiz Hospital from 1989 to 2004. Forty-nine patients were male and 27 female; the mean age was 43.4 years. The majority of the patients acquired the infection in Argentina: the most affected provinces were Santiago del Estero with 31 cases, and Chaco with 11; 8 cases came from other countries (Bolivia 6 and Paraguay 2. The mean evolution of the disease was 9.2 years. The most frequently observed sites were: feet 63

 5. Rezultati modeliranja borbenog manevra napada aviona na zemaljski cilj iz oštrog obrušavanja / The results of combat attack maneuver modelling on ground target using aircraft steep diving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola Pekić

  2005-11-01

  Full Text Available U ovom radu prikazani su rezultati matematičkog modeliranja kretanja aviona u borbenom manevru pri napadu na zemaljski cilj iz oštrog obrušavanja. Kretanje aviona razmatrano je kao kretanje materijalne tačke u prostoru. Takođe, prikazane su prednosti aviona sa otklonom vektora potiska i njegove primene u manevru u odnosu na avion sa klasičnom pogonskom grupom i klasičnim aerodinamičkim upravljačkim površinama. / This paper presents the results of mathematical modeling of aircraft movement in combat maneuver during attack on ground target using steep diving. Aircraft movement is considered as movement of a material point in space. Also, the advantages of aircraft with thrust vector deflection and its applications during maneuver when compared to the aircraft with classical engines and classical aerodynamic controls.

 6. Prevajalska Mimesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kajetan Gantar

  2000-12-01

  znanosti nima kaj iskati. Ker moje razglabljanje izhaja ravno iz takšnih neznanstvenih pogojnikov, se vnaprej opravičujem za svoje odstopanje od standardnega referata. In sicer bom izhajal iz predpostavke: Kaj, če bi Aristoteles v svojo Poetiko vključil tudi prevodno književnost? Kakšni bi bili njegovi pogledi na prevod in prevajanje, kako bi ta pojav opredelil in ovrednotil, kakšna stališča bi pri tem zavzemal? Sam sem si že večkrat zastavil takšna in podobna vprašanja.

 7. Divan Şiirinde Mitolojik ve Efsanevî Şahısların Kullanımına İyi Bir Örnek: Nev’izâde Atâyî Divanı A Good Example To The Use Of Mythological And Legendary Figures In Divan Poetry: Divan Of Nev'izâde Atâyî

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Halil ERZEN

  2013-07-01

  Full Text Available "Mythology" in terms of the place in classical Turkish poetry, itsshape of handling and the contribution to the world of the poet'simagination draws attention as an important source that feeds thispoetry tradition. The poets of Divan have especially been influenced byPersian mythology; they have benefited from the opportunities that theold narratives offered while trying to catch the original expressions.Divan of Nev'izâde Atâyî that we have handled in this study has been agood example to to be the source for the divan poetry of mythology. Agreat number of mythological and legendary figures that we cameacross their use in the work, the imagination that the poet has wovenaround these names and his skill in handling these elements, oldnarrative in the tradition of classical Turkish poetry and richness ofmeaning created by individuals provide us significant informations. Theheroes with the source of Sehnâme referred in many couplets or thefigures whose origins are Arab and Greek have offered newopportunities for the poet in terms of strengthening the neededimagination and the possibility of expression. The semantic implicationsthat the people who took place in the work and the motives carried tothe poetry also have revealed the cultural richness of classical Turkishpoetry. In this case, the examination of Divan of Nev'izâde Atâyî interms of the handling of the mythological - legendary - historicalpersonalities will provide an opportunity to illustrate an importantaspect of the Klassical Turkish poetry. Because this work is seen tocontain quite rich material to exemplify the uses of intertextualparticularly on behalf of individuals. In the line with the poetization ofnew and original dreams, how Atâyî evaluated these figures and alsowith what aspects he interpreted is just possible with sorting andanalysis of this material. Klasik Türk şiirindeki yeri, ele alınış şekli ve şairin hayal dünyasına katkısı bakımından

 8. Tshelovek iz Ganzõ / Anna Litvinjuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Litvinjuk, Anna

  2002-01-01

  Volgogradist pärit Boris Gavrilovi elust ja tema harrastusest -Tallinna vanalinna (ka teiste linnade) hoonete keraamiliste mini-koopiate valmistamisest, Hansalandi (Vana-Tallinn miniatuuris) projektist

 9. "Iz holoda" s ljubovju / Artur Veeber

  Index Scriptorium Estoniae

  Veeber, Artur

  1999-01-01

  Osaliselt Eestis filmitud mängufilm "Virtuoos" ("Out of the Cold") : režissöör Sasha Buravsky : Ameerika Ühendriigid - Venemaa - Eesti 1999. Lähemalt peaosalistest : Keith Carradine ja Mia Kirshner

 10. Iz zolushki - v modeli / Olga Grigorjeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Grigorjeva, Olga, 1983-

  2007-01-01

  Esimene rahvusvaheline laste ja noorte moeteatrite festival "Max Moda 2007" Tallinnas. Festivali peakorraldajast, moeteatrist Max Moda. Asutaja ja kunstiline juht on Maksim Hlebnikov. Kommenteerib Tatjana Hlebnikova

 11. Iz uranovogo bolota - tsevetushtshii lug / Svetlana Loginova

  Index Scriptorium Estoniae

  Loginova, Svetlana

  2003-01-01

  Silmetis toimus pidulikus õhkkonnas Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla konserveerimise esimese etapi lõpetamine. Osalesid keskkonnaministeeriumi, Euroopa Komisjoni, vabariigi valitsuse, rahvusvaheliste sponsorite jne. esindajad

 12. Analitiki iz Kreml.org / Gennadi Muravin

  Index Scriptorium Estoniae

  Muravin, Gennadi

  2003-01-01

  Internetileheküljel Kreml.org, kus ilmunud materjalide sisu vihjab nende päritolule presidendi- ja valitsusringkondadest, ilmub sageli materjale, mida võib lugeda ebasõbralikeks teiste riikide suhtes. Väljavõtteid tekstidest

 13. Võshel jozhik iz tumana / Jelena Skulskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Skulskaja, Jelena, 1950-

  2003-01-01

  Tokyo animafilmifestivalil 140 spetsialisti koostas 150 filmist koosneva maailma parimate nimekirja, mida juhib vene animaatori Juri Norsteini 1975.a. valminud "Siil udus". Režissööri loominguteest, lisaks intervjuu temaga

 14. Takoi zavodnoi i izõskannõi

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  26. ja 27. mail Vene Kultuurikeskuses Roman Viktjuki Teatri külalisetendused. Mängitakse R. Viktjuki lavastust "Kellavärgiga apelsin" Anthony Burgessi romaani järgi ja Viktjuki versiooni Oscar Wilde'i kurbmängust "Salomé"

 15. Bog rodom iz detstva / Jelena Skulskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Skulskaja, Jelena, 1950-

  2007-01-01

  Eldar Rjazanovi eluloofilm muinasjutuvestja Hans Christian Anderseni elust "Andersen. Elu ilma armastuseta" ("Andersen. Zhizn bez ljubvi"): stsenarist Irakli Kvirikadze : operaatorid Jevgeni Guslinski ja Vadim Alissov : helilooja Aleksei Rõbnikov : nimiosas Vanja Haratjan, Stanislav Rjadinski, Sergei Migitsko

 16. Stališča žensk do storitev estetskih posegov

  OpenAIRE

  Vidergar Kikel, Tanja

  2016-01-01

  Panoga estetske kirurgije postaja v sodobnem svetu vse pomembnejša in je v zadnjem desetletju v izrazitem porastu. Predvsem storitve nekirurških, minimalno invazivnih estetskih posegov so v zadnjem času precej zaželene zaradi hitrega učinka, hitrega okrevanja, cenovne dostopnosti in vsesplošne razpoložljivosti. Storitve nekirurških estetskih posegov izvajajo razni specialisti – poleg estetskih kirurgov tudi dermatologi in mnogi zobozdravniki. Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da v številni...

 17. Cracking resistance study of steel for gas pipelines; Badania odpornosci stali przeznaczonej na rurociagi gazowe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wasiak, J.; Bilous, W.; Hajewska, E.; Szteke, W.; Wagner, T. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland)

  1996-12-31

  The results of cracking resistance of steel tubes for gas pipelines have been performed. The temperature dependence of mechanical properties of X56 steel used as tube material have been shown. 2 refs, 6 figs, 4 tabs.

 18. Efeitos do cádmio sobre o crescimento das leveduras Saccharomyces cerevisiae PE-2 e Saccharomyces cerevisiae IZ-1904, e a capacidade da vinhaça em atenuar a toxicidade Effect of cadmium on the growth of two Saccharomyces cerevisiae strains, and the vinasse capacity to atenuate the toxicity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuel Mariano-da-Silva

  2004-03-01

  Full Text Available O presente trabalho teve por finalidade estudar os efeitos do cádmio sobre a levedura Saccharomyces cerevisiae, bem como avaliar a possibilidade de se utilizar a vinhaça como fornecedora de agentes ligantes, visando minimizar os efeitos deletérios do mesmo. Primeiramente montou-se um ensaio visando observar a ação tóxica de diferentes concentrações de cádmio (0; 0,05; 0,1 e 0,5mM, avaliada pelo crescimento de duas cepas da levedura S. cerevisiae (PE-2 e IZ-1904 em meio YED. O meio foi inoculado com 1mL de uma suspensão a 1% (m/v das respectivas cepas e incubado por 18 horas. Em tempos determinados durante o crescimento anaeróbio, alíquotas da suspensão de células foram retiradas e a concentração celular foi determinada. No final do ensaio, foram determinadas a viabilidade celular, a taxa de brotamento e a contaminação bacteriana. Os teores de trealose para cada tratamento, de ambas as cepas, foram dosados no início e no final do ensaio. Em uma segunda etapa, montou-se um ensaio visando avaliar a capacidade da vinhaça (0,15 e 30% do volume do meio em atenuar os efeitos tóxicos de duas doses de cádmio (0,1 e 0,5mM, empregando-se a levedura S. cerevisiae PE-2 em meio YED. O meio foi inoculado com 2mL de uma suspensão a 1% (m/v da levedura e incubado por 18 horas. Em tempos determinados durante o crescimento anaeróbio, alíquotas da suspensão de células foram retiradas e a concentração celular foi determinada. No final do ensaio, foram determinadas a viabilidade celular, a taxa de brotamento, a contaminação bacteriana e a produção de etanol. Os teores de trealose, para cada tratamento, foram dosados nas leveduras no início e no final do ensaio. O cádmio prejudicou o crescimento e a viabilidade celular das duas cepas da levedura S. cerevisiae. A vinhaça apresentou um discreto efeito tóxico, traduzido pela redução do crescimento. Porém, nos tratamentos contaminados com cádmio, apresentou um efeito protetor

 19. Iz Rossii s... "Metshtoi" i "Sobakoi Pavlova" / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2007-01-01

  10. PÖFFil esinesid pressikonverentsil vene režissöör Katja Shagalova, kes on festivalil oma filmiga "Pavlovi koer", filmi "Unistus" režissöör Sergei Snezhkin ja filmi "Inetud luiged" produtsent Mila Kudrjashova. Kahe esimese vastuseid vaatajate küsimustele

 20. Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomás MAIGI

  2009-10-01

  Full Text Available En agosto de 1947, habiendo llegado a la excelentísima Diputación Provincial de Teruel rumores de recientes deterioros en el friso pintado del abrigo rupestre del "Charco del Agua Amarga", nos fué requerida oficialmente, por dicha Corporación, la presentación de un informe sobre la realidad de los hechos expuestos, así como el planeamiento de las medidas adecuadas para salvaguardar en forma eficaz, en el futuro, las referidas pinturas.

 1. Iz Berlina v Tampere za neskolko tshasov? / Helga Balode

  Index Scriptorium Estoniae

  Balode, Helga

  2002-01-01

  Rail Baltica raudtee, mis hakkab reisi- ja kaubaronge teenindama marsruudil Tallinn-Varssavi, läheb maksma miljardeid kroone. Kommenteerivad Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Kai-Peter Mattson, Läti sideministeeriumi raudteeosakonnajuhataja Janis Veidmanis ja Eesti raudteeameti peadirektor Oleg Epner

 2. Zhemtshuzhina iz grjazi / Agne Trummal ; interv. Svetlana Krishciunas

  Index Scriptorium Estoniae

  Trummal, Agne, 1973-2005

  2002-01-01

  Tallinna Rotermanni kvartali muutmine euroopalikuks linnaosaks, säilitades unikaalseid tööstushooneid: linnavalitsuse ja maaomanike nägemusi koordineerib Alver Trummal Arhitektide koostatud kvartali tsoneerimiskava ja ehitustingimuste skeem

 3. Iz novõh stihhov / Jaan Kaplinski ; per. Svetlan Semenenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaplinski, Jaan, 1941-

  2001-01-01

  J. Kaplinski elu- ja loomeloost lk. 2-12. Sisu: "Rasskazõval studentam o natshale gretsheskoi kulturõ..." ; "Net boga..." ; "Mezhdu dvumja porõvami vetra..." ; "Na ulitse Vallikraavi odinoki muravei tashtshil..." ; "Tshto v stihhah glavnoje? - ne soderzhanje, ne forma..." ; "Otnosja na pomoiku slantsevuju zolu i banki..." ; "Stihhi kak zelen - vesnoi ona rozhdajetsja..." ; "Vizhu tvoju reshitelnost: prevrashtshajesh svoju zhizn..." ; "Lini, kazhetsja, ne sushtshestvujet, jest tolko totshki..." ; "Natshal stirat rubashku sõna. Nashol v karmane bumazhku..." ; "Vspomnit, podumat o sginuvshem dne..." ; "Smert ne prihhodit izvne. Smert vnutri..." ; "Ja ne pishu stihhov o lete, ob osseni..." ; "Stihhi zhivut na zemle uzhe s eotsena. Ih predki zhili..." ; "Vneshnim vidom idealõ napominajut krolikov ili beshvostnõh..."

 4. Uhodit vek : Otrõvok iz budushtshei knigi / Boriss Shtein

  Index Scriptorium Estoniae

  Shtein, Boriss

  2000-01-01

  Meenutatakse, kuidas Vene Draamateatri näitleja Leonid Shevtsov asutas 1987. a. Stuudioteatri "Viadukti juures", kus algul töötas dramaturgi ja näitlejana ka Boriss Shtein. Pikemalt peatutakse Nikolai Matukovski näidendi "Mõistusemõõtja" lavastamisel (lav. Leonid Shevtsov)

 5. Kovboi zhenilsja, ne võlezaja iz sedla / Margarita Golovanova

  Index Scriptorium Estoniae

  Golovanova, Margarita

  2005-01-01

  Mängufilm "Seitse vaprat" ("The Magnificent Seven") : režissöör John Sturges : keskses rollis Yul Brynner : Ameerika Ühendriigid 1960. Filmi valmimise 45. aastapäeva puhul meenutatakse filmi sünnilugu ning peatutakse pikemalt Yul Brynneri (1915-1985) isikul

 6. Shtazi bjot iz mogilõ / Viktor Kononov

  Index Scriptorium Estoniae

  Kononov, Viktor

  2004-01-01

  Saksa DV salapolitsei Stasi arhiivid, mis ühinemise tagajärjel sattusid lääne uurijate kätte, rikuvad ja mõjutavad ikka veel inimeste elusid. Üks järjekordsetest ohvritest on tuntud Soome poliitik Alpo Rusi

 7. Anophthalmus Miroslavae sp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae: Trechinae):

  OpenAIRE

  Kofler, Bojan

  2006-01-01

  The geographical distribution and frequency of Anophthalmus alphonsi, an endemic hypogean beetle species from Škofjeloško Hribovje (north-western Slovenia) was studied. A long term search in the classical finding-places and also in newly discovered caves, abysses and shafts in the region was made. The abyss Brezno na Malem Lubniku on Mt. Lubnik, the cave Flančenk near the village Pevno, and the old shafts near the town Železniki are the new findings sites.

 8. Koren kvadratnõi iz prazdnikov / Aleksandr Ikonnikov

  Index Scriptorium Estoniae

  Ikonnikov, Aleksandr

  2004-01-01

  Venemaa välisministeeriumi avaldusest seoses AVAKS süsteemi radar-lennuki ülelennuga Venemaa piiri läheduses, süüdistused Eesti ja Läti aadressil jõudsid nõudmisteni venekeelse elanikkonna õiguste kaitseks

 9. Iz muzeja v Tsjurihe pohitili 4 shedevra / Hendrik Vosman

  Index Scriptorium Estoniae

  Vosman, Hendrik

  2008-01-01

  Kunstiröövist Šveitsis. Zürichi muuseumist varastati Vincent van Goghi "Õitsvad kastanioksad", Edgar Degas' "Krahv Lepic ja tema tütred", Claude Monet' "Moonid Vetheuil' lähedal" ja Paul Cezanne'i "Poiss punases vestis"

 10. Dantistõ iz PLOM zavlekajut ujutom / Urmas Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Urmas, 1981-2012

  2004-01-01

  Hambaravikabineti Plom kujundusest. Sisearhitekt Raul Tiitus büroost Pink on kavandanud ka osa mööblist. Sissepääsu kõrvale tuleb Ivari Männi riiul FlixFlax. Seintel ja laes Martin Pedaniku pildid. 3 ill

 11. Iz seifa teatra pohishtshenõ istoritsheskije relikvii

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Draamateatri seifist varastati Eesti teatri ainulaadsed ja kõige kuulsamad reliikviad - vabariigi algusaastate näitleja Liina Reimani sõrmus ja kunagise Töölisteatri näitleja Anna Tamme kõrvarõngad. Liina Reimani sõrmuse pärandas Aino Talvi Ita Everile ja Anna Tamme kõrvarõngad pärandas Lisl Lindau Kaie Mihkelsonile. Reliikviate vargust kommenteerivad Ita Ever, Kaie Mihkelson ja kirjandus- ja teatriloolane Piret Kruuspere. Lisatud Eesti kultuuri rändreliikviate nimekiri

 12. Prezidentskii shef-povar prishel iz paba "Buldog" / Alo Lõhmus

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõhmus, Alo

  2002-01-01

  Presidendi uuest peakokast, peakoka valimisest. Pealk. ajalehes Pjarnuskii Ekspress (2002/Sep/27) lk 6: "Shef-povarom prezidenta stanet shef-povar paba "Buldog"". Tõlgitud ajalehest Postimees (2002/Sep/21): "Presidendi peakokk tuleb Buldogi pubist"

 13. Stsenõ iz gorodskoi zhizni / Andrei Babin

  Index Scriptorium Estoniae

  Babin, Andrei

  2007-01-01

  Eesti mängufilm "Sügisball" (režissöör Veiko Õunpuu, produtsent Katrin Kissa) sai Venezia 64. filmifestivali konkursiprogrammi Orizzonti peaauhinna. Ajakirjanik meenutab oma vestlust režissööriga 2006.a. mais, mil filmist oli valmis vaid stsenaarium

 14. Iz tshassovõhh - v instruktorõ / Jevgenija Garanzha

  Index Scriptorium Estoniae

  Garanža, Jevgenija, 1979-

  2005-01-01

  Riigikogu kaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ei välista, et Eesti võiks Iraagis rohkem kasu tuua asendades sõdurid instruktorite ja konsultantidega. Debatid Eesti rahukaitsevägede Iraagi missioonis jätkamise üle algavad Riigikogus pärast kohalikke valimisi

 15. Nanoporozni polimeri iz prepletenih polimernih mrež

  OpenAIRE

  Utroša, Petra

  2017-01-01

  Prepletene polimerne mreže (ang. »interpenetrating polymer networks«, IPN) predstavljajo posebno vrsto vsestransko uporabnih večkomponentnih polimernih sistemov. Gre za preplet dveh polimernih mrež, ki med seboj nista kovalentno povezani. Tak material vsebuje mikro domene obeh polimernih komponent in tako deloma ohrani lastnosti obeh polimerov. Sinteza IPN običajno poteka v dveh zaporednih reakcijah, z ustreznim izborom monomerov pa je možna tudi sinteza v enem koraku. Pri tem je potrebno...

 16. Križarske vojne iz vidika arabcev

  OpenAIRE

  Mijović, Tadej

  2017-01-01

  V magistrski nalogi sem analiziral kako so Arabci v svojih očeh videli križarje in križarske vojne. S pomočjo virov in literature sem opredelil, razčlenil ter primerjal kulturo v času križarskih vojn. V nalogi sem se osredotočil na arabski pogled na takratni svet ter njihovo dojemanje. Poskusil sem predstaviti različne poglede krščanske ter islamske vere. Predstavljene so tudi velike osebnosti tistega časa in njihova medsebojna primerjava. O določenih dogodkih tistega časa je bilo malo napisa...

 17. Tragovi zdravstvene kulture u Grbaljskom zakonu iz 1427. godine

  OpenAIRE

  Milović-Karić, Grozdana; Milović, Đorđe

  2012-01-01

  Propisi Grbaljskog zakona reguliraju mnoštvo pravnih problema ovoga kraja i vremena i čine prijelaz s običajnog na pisano pravo. Tražeći u propisima ovog zakona tragove zdravstvene kulture (kao odraz shvaćanja ovoga naroda s polovice XV. stoljeća) nailazimo na sljedeće zanimljivosti ove vrste. –– Liječnik-kirurg oslobađa se svake odgovornosti u slučaju smrti operirane osobe. Zahvatu prethode i simbolične radnje: kirurg pruža bolesniku britvu, a ovaj mu je vraća u ruke. Ovom odredbom kir...

 18. Jevropa rugajetsja s Japonijei iz-za termojada

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur peab läbirääkimisi Prantsusmaa ja Jaapaniga maailma esimese termotuuma reaktori ITER asukoha üle. Euroopa Liit näeks projekti realiseerimist Prantsusmaal, Jaapan, USA ja Lõuna-Korea näeksid termotuuma jaama väikeses Jaapani kalurikülas Põhja-Jaapanis

 19. Jesli zvonjat iz KaPo / Julia Rodina

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodina, Julia

  2008-01-01

  Natsismis kahtlustatav ja kuriteos süüdistatav Risto Teinonen avas internetis lehekülje, kus nimetab kaitsepolitseid repressiivorganiks ja annab nõu kaitsepolitseiga suhtlemiseks. Kaitsepolitsei pressisekretäri Andres Kahari arvamus

 20. Iz Peterburga s ljubovju i nagradami / Pjotr Perelmuter

  Index Scriptorium Estoniae

  Perelmuter, Pjotr

  2000-01-01

  Eesti noorte edu Peterburis peetud iga-aastasel noorte amatöörfilmide festivalil "Peterburi ekraan" ja 42. avatud festivalil "Valged ööd". Edukad olid stuudiod "Meksvideo" ja "Rovesnik". Otsingulisuse eest premeeriti stuudio "Noorfilm" filme

 1. Iskusstvo iz-za bolnitshnoi stenõ / Svetlana Karabut

  Index Scriptorium Estoniae

  Karabut, Svetlana

  2008-01-01

  Autsaiderite kunsti näitus "Kunst ühendab" Viljandis Ugala teatri fuajees. Näidatakse eesti taastuskeskuste Singel ja Vinger ning Peterburi psühhiaatriahaigla kunstistuudio töid. Kommenteerib Linda Luhse. Intervjuu Peterburi haigla kunstistuudio juhendajate Tatjana ja Vladimir Barsukovidega

 2. Central de ciclo combinado de Lemóiz

  OpenAIRE

  Gago Santiago, Xabier

  2012-01-01

  El presente proyecto desarrolla el diseño de un central de ciclo combinado de 800MW de potencia nominal y establece los parámetros para su construcción. La central se ha diseñado con una configuración 1×1, es decir, turbina de gas, generador y turbina de vapor engranadas en un mismo eje, constituyendo un grupo de potencia de 400MW. La central se compone de dos de estos grupos, alimentado cada uno por una caldera de recuperación. La evacuación de gases de combustión se efe...

 3. Iz grek v varjagi / Pavlo Kiriakov ; interv. Ilja Nikiforov

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiriakov, Pavlo

  2006-01-01

  Senise Ukraina Eesti suursaadiku Mõkola Makarevitshi vahetas välja uus saadik Pavlo Kiriakov. Suursaadikule esitatud küsimused puudutavad teemasid: teadlasest diplomaadiks, esimesed muljed Eestist, kohalik ukraina kogukond, Ukraina areng, kahe riigi suhted

 4. Rimski natpisi iz Varaždinskih Toplica

  OpenAIRE

  Lučić, Lovorka

  2014-01-01

  Članak obrađuje rimske natpise na spomenicima i tegulama pronađenim na području Varaždinskih Toplica, a koji su do danas objavljeni. Ima ih trideset i šest, a najčešće su ih postavljali vojnici i građani, uglavnom kao zahvalu bogovima za zdravlje. Na natpisima se spominju različiti bogovi, a postavili su ih dedikanti koji pripadaju različitim slojevima društva - vojnici različitih službi te građani. Također je obrađen i jedan carski natpis, jedini takav pronađen u Varaždinskim Toplicama. Pozo...

 5. Disk Laser Welding of Car Body Zinc Coated Steel Sheets / Spawanie Laserem Dyskowym Blach Ze Stali Karoseryjnej Ocynkowanej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisiecki A.

  2015-12-01

  Full Text Available Autogenous laser welding of 0.8 mm thick butt joints of car body electro-galvanized steel sheet DC04 was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 with the beam spot diameter of 200 μm was used. The effect of laser welding parameters and technological conditions on weld shape, penetration depth, process stability, microstructure and mechanical performance was determined. It was found that the laser beam spot focused on the top surface of a butt joint tends to pass through the gap, especially in the low range of heat input and high welding speed. All test welds were welded at a keyhole mode, and the weld metal was free of porosity. Thus, the keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration provides excellent conditions to escape for zinc vapours, with no risk of porosity. Microstructure, microhardness and mechanical performance of the butt joints depend on laser welding conditions thus cooling rate and cooling times. The shortest cooling time t8/5 was calculated for 0.29 s.

 6. Noži so vstavkami damasskoj stali na territorii Čechii i v pamjatnikach drevnej Rusi

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hošek, Jiří; Zavjalov, V.

  2014-01-01

  Roč. 2014, č. 1 (2014), s. 106-115 ISSN 0869-6063 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : pattern-welding * knives * Bohemia * Middle Ages * Ancient Rus Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 7. Welding of Thermomechanically Rolled Steel by Yb:YAG Disk Laser / Spawanie Stali Walcowanej Termomechanicznie Laserem Dyskowym Yb:YAG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisiecki A.

  2015-12-01

  Full Text Available Autogenous laser welding of 5.0 mm thick butt joints of thermomechanically rolled steel S700MC was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 emitted at 1.03 μm was used for the trials of autogenous welding. The effect of laser welding parameters and thus thermal conditions of welding on weld shape, microstructure of weld metal and heat affected zone (HAZ, tensile strength, bending angle, impact toughness and microhardness profile was determined. Studies have shown that it is advantageous to provide a high welding speed and low heat input. High cooling rate of weld metal and HAZ leads to the formation of a favorable structure characterized by a large proportion of fine-grained acicular ferrite and provides high mechanical properties of butt joints.

 8. Kinetics of yttrium dissolution from waste ceramic dust / Кинетика растворения иттрия из отходной керамической пыли / Kinetika rastvaranja itrijuma iz otpadnog keramičkog praha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srećko R. Stopić

  2016-04-01

  центратов. Так как стандарты по охране окружающей среды с каждым днем повышаются, извлечение данных элементов становится рискованным. Поэтому рециклирование оксида иттрия из вторичных ресурсов, таких как: красный шлам, покрытие для керамики и использованные материалы в производстве люминесцентных ламп имеет большое значение. Основной целью данной работы является изучение кинетики растворения иттрия с соляной кислотой из отходной керамической пыли. / Itrijum je srebrnasti prelazni metal sa hemijskim svojstvima sličnim lantanoidima. Zbog ovih sličnosti itrijum pripada elementima retkih zemalja. Itrijum i itrijumoksid koriste se u fluoroscentnim lampama, u proizvodnji elektroda, u elektronskim filterima, superprovodnicima i kao dodatak u različitim materijalima radi poboljšanja njihove stabilnosti. Veliki deo itrijuma dobijen je iz njegovih minerala kao što su monazit [(Ce,La,Th,Nd,YPO4] i ksenotim YPO4, Prisustvo radioaktivnih elemenata torijuma i urana, zajedno sa itrijumom, predstavlja teškoću u dobijanju itrijumoksida iz ruda i koncentrata. Regulisanje zaštite životne sredine je sve strože i povećava rizik u njihovom snabdevanju. Zbog svega toga recikliranje itrijumoksida iz sekundarnih izvora, kao što su crveni mulj, prevlake u keramici i istrošeni materijali u fluoroscentnim lampama, ima veliki značaj. Osnovni cilj ovog rada jeste da prouči kinetiku rastvaranja itrijuma sa hlorovodoničnom kiselinom iz otpadnog praha keramičkih materijala.

 9. The use of microhardness tests to determine the radiation hardening of austenitic stainless steel; Zastosowanie pomiarow mikrotwardosci dla okreslenia umocnienia radiacyjnego stali austenitycznej napromienionej neutronami

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofman, A.; Kochanski, T.; Malczyk, A.

  1994-12-31

  The use of microhardness technique to determine the radiation hardening has been studied. Microhardness measurements have been conducted on austenitic stainless steel OH18N1OT irradiated up to 2x10{sup 19} ncm{sup -2}. It was determined that the increase in microhardness varies directly with the measured increase in the 0.2% offset yield strength and has been found that microhardness technique may be an effective tool to measurements of radiation induced hardening. (author). 18 refs, 3 figs, 3 tabs.

 10. Estonskaja kinolenta "Dobrõje ruki" polutshila odnu iz premii Berlinale-2002

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Berliini 52. filmifestivali tulemustest. Festivali "Panorama Special" kavas olnud Peeter Simmi "Head käed" saavutas hea publikuedu ning jagas sloveenlase Maja Weiss'i filmiga "Piirivalvur" Manfred Salzgeberi auhinda, mis on mõeldud subtiitrite tegemiseks filmi levitamisel euroopa ekraanidele

 11. Pojavnost arhitekturne membrane iz lesenih lamel: The phenomenon of architectural membrane made of wood lamellas:

  OpenAIRE

  Marolt, Peter

  2002-01-01

  In the paper, beside the applicative aspect of wood used in the construction of an elevation hull, its time and spiritual components have been stressed in the first place. In contemporary architecture, isolation and privacy are confronted with environmental influences. The article examines the phenomenon of a double membrane - the interior central shell and the exterior semi-transparent membrane made of wood lamellas. The later represents a barrier that separates the public sphere from the pr...

 12. Trgovci iz gradova pokrajine Marche aktivni u Dubrovniku u 16. stoljeću

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Moroni

  2017-05-01

  Full Text Available As natural allies against Venetian supremacy in the Adriatic, Dubrovnik and Ancona had developed trade relations from medieval times. They reached their heyday in the sixteenth century, after the weakening of Venice under papal pressure and defeat in the battle of Agnadello, but also the Ottoman expansion in the Balkans and Hungarian downfall. By taking control of the Balkan trade, under special tributary terms with the Ottomans, Ragusans enjoyed most favourable privileges. The merchants of Ancona, whose port welcomed Ragusan ships laden with goods from the Balkans and the Levant, were attracted by the trade prospects across the Adriatic. Migration routes between the two Adriatic shores intensifi ed. Archival sources from as early as the fi fteenth century provide data on merchants from the Marche region with residence in Dubrovnik, from which they found it easier to manage their affairs in the Levant. At the same time, the Ragusans opened a consulate in Pesaro, a city from which, together with Ancona and Fermo, came the majority of Marche merchants. Besides trade, archive series Debiti di Notaria and Noli e Sicurtà of the State Archives in Dubrovnik testify to other business dealings undertaken by foreigners from the region of Marche in Dubrovnik, such as credit and insurance activities. Thus it comes as no surprise that these circumstances proved fertile ground for personal relations: Cvijeta Zuzorić, famous Ragusan poetess, spent many years in Ancona with her family, while the writer Michele Gabrieli alias Monaldi, originally from Prato, was highly esteemed by the Ragusan philosopher Nikola Vitov Gozze, who chose him as collocutor in his Discorsi sopra le Metheore d’Aristotile, published in Venice in 1584. Among many distinguished persons who arrived in Dubrovnik from the region of Marche in this period was Girolamo Matteucci, Archbishop of Dubrovnik from 1579 to 1583, and his cousin, Saporoso Matteucci, who acted as the “general of the armsˮ of the Dubrovnik Republic from 1570 to 1577. A name also worthy of mention is Ciriaco Gualterucci, who, upon the prompting of Ragusan merchants in Belgrade, supplied the Serbian market with liturgical books. Although the business relations between Dubrovnik and the cities of the region of Marche developed to mutual satisfaction, the Ragusans managed to protect their monopoly by keeping the ambitious outsiders from the other shore of the Adriatic as partners in smaller merchant ventures, and thus represented no threat to the Ragusan leading business position.

 13. Žarko Petan: [odlomki iz knjige Hoja za očetom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žarko Petan

  2008-12-01

  Full Text Available El escritor žarko Petan nació en 1929 en Ljubljana. Escribe novelas, cuentos cortos, obras de teatro, poesía, ensayos y cuentos infantiles. Los rasgos más destacados de su li- teratura son el humor y la sátira, y se ha afirmado, tanto en Eslovenia como en el extranjero, como excelente autor de aforismos. Recibió varios premios literarios y sus obras han sido traducidas a veintisiete idiomas. Es director de teatro –su labor teatral cuenta con más de ciento veinte puestas en escena– y fue también director del Teatro Nacional Esloveno (Drama.

 14. IZBRANE ZNAČILNOSTI MIKRO, MALIH, SREDNJE VELIKIH IN VELIKIH PODJETIJ NA PRIMERU PODJETIJ IZ ZASAVJA

  OpenAIRE

  Jurić, Ana

  2016-01-01

  Za slovensko gospodarstvo so pomembna tako mikro, mala in srednje velika kot velika podjetja. Vsako podjetje, ne glede na svojo velikost, ima svoje prednosti. Mikro podjetja so najmanjša podjetja, njihova prednost pa je, da npr. pri pravni obliki samostojni podjetnik (s. p.) ustanovitelj ne potrebuje začetnega kapitala, tudi ustanovitev je preprosta. Mala podjetja se zaradi majhnosti lahko veliko hitreje prilagodijo spremembam kot velika podjetja. Srednje velika podjetja lahko izkoriščajo pre...

 15. METHOD MATTERS IN DIALECT ROUTS / AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Assoc. Prof. Dr. Ali AKAR

  2006-12-01

  Full Text Available One of the most important language areas of Turkish is the dialects. Several studies on different aspects of these dialects have been done both in Turkey and in the other parts of the world. However, these studies pose some important methodological problems. These can be classified as problems with the act of compilation, the subject of compilation, the source subject, and the process of examination. We noticed that the dialect studies that we have examined demonstrate a lack of standard and a lack of methodology. In this study, these problems are discussed and some methods concerning the study of dialects are proposed.

 16. "Ja teper ne znaju, kto iz nas deistvitelno bolen!" / Irina Butjajeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Butjajeva, Irina

  2001-01-01

  Narvast pärit tantsija ja miim Stas Varkki mängib peaosa Andrei Kontshalovski uues filmis "Lollide maja" (ka "Hullumaja", "Dom durakov"). Näitleja isikust ja loometööst. Ta ise jutustab töös oleva filmi süzheest ja oma tegelaskujust

 17. Eksportjerõ baltiiskoi demokratii v Srednjuju Aziju? Vzgljad iz Litvõ / Egdunas Racius

  Index Scriptorium Estoniae

  Racius, Egdunas

  2006-01-01

  Demokraatliku ühiskonna staatuse omandanud ning liberaalse majandusmudeliga Leedu on moraalselt kohustatud jagama oma kogemusi vähem edukate riikidega. Kuid peab olema realistlik, kus ja mida on võimalik saavutada. Senini on Leedu poliitiline eliit hoidunud "demokraatia levitamisest" Kesk-Aasiasse ning on keskendunud geograafiliselt lähedalolevatele endistele nõukogude vabariikidele

 18. Lutshshije sooruzhenija iz stalnõh konstruktsii 2002-2006 godov / Riho Oras

  Index Scriptorium Estoniae

  Oras, Riho

  2006-01-01

  Eesti Teraskonstruktsiooniühingu korraldatud konkursist "Terasehitis 2006", võidu- ja silmapaistnud töödest, žürii koosseis. Parim teraskonstruktsioon: Riga Arena katusekonstruktsioon, auhind Maru kontsernile. Parim teraskonstruktsiooniga tervikehitis: spordimaja A. Le Coq Sport Tartus, arhitekt Eero Palm, konstruktsioonide koostaja AS Randväli & Karema. Parima arhitektuurse lahendusega terasehitis: Eesti Panga galerii, arhitektid Ülar Mark, Kaja Pae (AB Urban Mark), konstruktsioonilahendus: IB Peipman OÜ

 19. Povjestvovanije iz onogo mira. Sjuzan Taubes: Divorcing i Marija Rybakova: Anna Grom i jeje prizrak

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ulbrechtová, Helena

  2013-01-01

  Roč. 82, 1/2 (2013), s. 225-234 ISSN 0037-6736. [Mezinárodní sjezd slavistů /15./. Minsk, 20.08.2013-27.08.2013] Grant - others:program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300921201 Institutional support: RVO:68378017 Keywords : literature * gnosticism * Taubes, Susan * Rybakova, Maria Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 20. Andrei Mironov povzdoril s verbljudom iz-za odekolona / Viktoria Volkova

  Index Scriptorium Estoniae

  Volkova, Viktoria

  2006-01-01

  Tegijate meenutusi, kuidas sündis seiklusfilm "Vabariigi vara" ("Dostojanije respubliki") : režissöör Vladimir Bõtshkov : stsenarist Issai Kuznetsov : näitlejad Andrei Mironov jt. : Nõukogude Liit 1971

 1. Remedial Investigation Addendum Report Data Item A009. Volume 4: Appendices I-Z

  Science.gov (United States)

  1993-12-01

  MASSACHUSETTS 3 [DATA CALCULATIONS THALLIUM MONITORING CONCENTRATION WELL (ug/L) Minimum - 3.50 28M-92-01X 3.50 G6M-92-11X 3.50 Maximum - 3.50 WWTMW...Calandra, 1975. " Teratogenic Evaluation of Lead Compounds in Mice and Rats" Food and Cosmetics Toxicology 13: 629-632 I Llobet, J.M. et al., 1988...nondetect lead result in this sample was rejected (R) on Table 2. 4. In sample PSP02W, the analytical spike recovery for thallium was below QC limits

 2. Iz kakogo sora proizrastajet kultura. I kak vsegda o muzõke / Ilja Sundelevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Sundelevitsh, Ilja

  2002-01-01

  Autor kirjeldab Tallinna Kunstihoones tekstiilikunstnike näitusel nähtud Liisa Tomasbergi, Eva Liisa Kriisi, Liisa Kallami ja Monika Järgi kunstiprojekti "Kasvuhoone" ning Jüri Okase suureformaadilisi arhitektuurifotosid Rotermanni soolalaos

 3. Iz žyttievoho šliaxu ognoho istoryka (movoznavči zmanhannia Heuzinxy zamolodu)

  NARCIS (Netherlands)

  Noordegraaf, J.

  2006-01-01

  Having learned some Hebrew and Arabic at grammar school, Johan Huizinga (1872-1945) intended to study Arabic in Leiden, but his father did not approve of this idea for financial reasons. So, the young Huizinga enrolled as a student of Dutch at Groningen University in September 1891. In those days,

 4. Uporaba CAD/CAM orodij pri izdelavi zahtevnih elementov iz pločevine

  OpenAIRE

  Kolar, Zvonko

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni postopki izdelave plašča vrat blagajne Starpim. Ti zajemajo konstruiranje tridimenzionalnega modela in izdelavo tehniškega načrta s CAD/CAM programskim orodjem Pro/ENGINEER, razrez pločevine na CNC laserskem rezalnem stroju in upogibanje na CNC upogibalnem stroju. V diplomskem delu je bil z upogibalnimi preizkusi vzorčnih profilov kar najbolj natančno določen koeficient upogibanja K za toplo valjano pločevino kvalitete S235JR-N, debeline 3 mm. S tem bo v nad...

 5. Russkaja diaspora : vzgljad iz Moskvõ / Tatjana Poloskova ; interv. Nelli Kuznetsova

  Index Scriptorium Estoniae

  Poloskova, Tatjana

  2004-01-01

  Mõningates endistes NSVL liiduvabariikides, ka Eestis, viidi läbi monitooring venelaste olukorra selgitamiseks. Uuringu tulemusi arutati Moskvas, Peterburis ning kokkuvõtvat aruannet Venemaa välisministeeriumis. Venemaa kaasmaalaste poliitikast

 6. Generalissimus industrii iz Rossii / Nikolai Malõhh ; interv. Jevgeni Kapov

  Index Scriptorium Estoniae

  Malõhh, Nikolai

  2004-01-01

  Ahtme vagunikoostetehase sotsiaalprogrammi esimese etapi lõppu tähistas elumaja käikuandmine ettevõtte töötajatele. Pidulikul üritusel viibis ka ühisettevõtte Venemaa-poolse partneri Uralvagonzavod juht Nikolai Malõhh

 7. Triazhdõ tri iz trjoh stran / Ljudmila Pribõlskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Pribõlskaja, Ljudmila

  2006-01-01

  Fotonäitus "3+3+3" Pärnu Linnagaleriis. Osalevad fotograafid Leedust, Lätist ja Eestist. Shiauliai fotograafide Aleksandras Ostashenkovase ja Geraldas Jankauskase töödest näitusel. Eestit esindasid Kati Vaas, Haide Rannakivi ja Viljar Kõiv

 8. ;-L IN EDS ST NIGEEIF-Ii 2' iz- BERICK ULUSEGUN AKINBG',

  African Journals Online (AJOL)

  asymptomatic malaria among pregnant women are advocated. Malaria is reoogized as ... wastes ::.;;-;:: interventio necessitated this study. this hacund, this study sad at deternt the prevence of asymptomatic malaria in present women in Be :1: ii. City, Nigeria. Stay. The study ... anyzer [Sysmex Corporation, Kobe, japan]. 5 site.

 9. John Smith iz Stuttgarta pereselilsja v Rapla. Sledujushtshaja stantsija - Veneetsia / Ilja Sundelevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Sundelevitsh, Ilja

  2003-01-01

  John Smithi (Marko Mäetamm ja Kaido Ole) näitusest Tallinna Kunstihoones. John Smithi biograafia. Sirje Helme koostatud näitusest "Leidlaps" galeriis 008 (Tallinna Viru keskuses kaupluse Sity Sokos tühjaksjäänud ruumides). Esile tõstetud Jüri Kase töid

 10. Detjam kapitana Granta privezli iz Ameriki bizonov i straussov / Margarita Golovanova

  Index Scriptorium Estoniae

  Golovanova, Margarita

  2006-01-01

  Kuidas "Mosfilmis" filmiti Jules Verne'i järgi mängufilmi "Kapten Granti lapsed" : režissöör Vladimir Vainshtok : helilooja Isaak Dunajevski : näitlejad Nikolai Tsherkassov, Jakov Segel : NSV Liit 1936

 11. Iz etničke prapovijesti Evrazije – Altajci, kineski izvori i Turanija

  OpenAIRE

  Heršak, Emil

  2000-01-01

  Rad je podijeljen na tri dijela. U prvome, autor razmatra problematiku altajskih jezika te iznosi podatke o protoaltajskom rječniku i o mogućem smještaju altajske pradomovine. U drugom dijelu predstavljaju se starokineski podaci o drevnim narodima koji su živjeli na granicama Kine. U trećem dijelu rada raspravlja se o mogućim jezičnim, odnosno etničkim i povijesnim identitetima naroda označenim u kineskim izvorima, kao i o širim evrazijskim vezama i mogućoj kontaktnoj zoni u Turaniji.

 12. UTICAJ SISTEMA PREDIKTORSKIH MOTORIČKIH VARIJABLI NA KRITERIJSKU VARIJABLU OCJENA IZ GIMNASTIKE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fahrudin Aščić

  2011-09-01

  Full Text Available On a sample of 103 primary school students aged 13 and 14 years, as a prediction system variables, twelve variables are applied for the assessment of motor skills, while as criterion skills, three variables are applied from the gymnastics. The goal of this research was to determine a multiple and partial effect of the motor skills on the criterion variable of grades form gymnastics. The factor and regression analysis are applied in data processing. Using the factor analysis, we reduced the elements of gymnastics to the frist principal component, so that the three gymnastics elements performed are reduced down to one criterion variable, i.e. the general factor that represents gymnastics variables as a criterion, named gymnastics. Regression analysis showed statistically significant correlation between the motor skills on the assesment of gymnastics, where motor skills participate in the prediction of preformance of the given gymnastics elements with 36 %, while the remaining part of the variance of 63 % belongs to the other anthropological dimension and the unknown factors. The partial effect of the individual variables is reduced to four variables: running into a rectangle – the envelope test, tapping the foot against the wall and long jump.

 13. Fragmenti hrvatskoglagoljskoga brevijara starije redakcije iz 13. stoljeća

  OpenAIRE

  Pantelić, Marija

  1993-01-01

  U radu se analizira sadržaj, struktura i donosi transliteracija osam sačuvanih fragmenata hrvatskoglagoljskih brevijara: 1. Londonski (Lond); 2. Vrbnički ABCD (vb); 3. List uz Novakov misal (αNk); 4. List na kraju Novakova misala (βNk); 5. List u Ročkom misalu (αRoč); 6. Dva lista 46 ab HAZU (46 ab); 7. Dva lista brevijara Gradske biblioteke u Trstu (Ts 81). Ta dva posljednja odlomka pripadala su nekad istom kodeksu krčke lokacije. 8. Dvolist Ljubljanskog homilijara (Ljub) Fragmenti 1-5 pripa...

 14. Izravnava proizvodnje iz obnovljivih virov energije s črpalnimi hidroelektrarnami

  OpenAIRE

  PUŠNIK, URH

  2016-01-01

  V diplomski nalogi je opisana problematika odstopanja moči vetrnih ter sončnih elektrarn od moči bremena. Za rešitev problema se v nalogi uporablja hranilnik električne energije. Izmed različnih tipov hranilnikov je uporabljena črpalna hidroelektrarna. V diplomski nalogi je predstavljen princip uporabe ČHE danes ter kakšen pomen bodo ti hranilniki energije imeli v prihodnosti. Izračunali smo, koliko vetrnih ter sončnih elektrarn bi potrebovali za oskrbo elektroenergetskega sistema osrednje N...

 15. D r . A. S iz oo , Christenen in die Antieke Wereld, JH Kok, Kampen ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Aan die hand van 'n aantal sketse wat deeglik gefundeer is in die oud-christelike bronnemateriaal, bied hierdie bekende skrywer 'n blik in die alledaagse lewe van die vroeë Christendom. Hoewel populêr geskrywe en maklik verstaanbaar vir die nie-teoloog, is die werk in die gebruik van sy bronne en sy gevolgtrekkinge ...

 16. Distribucija blaga iz logističnega centra podjetja BTC d. d. po Sloveniji : diplomsko delo

  OpenAIRE

  Konjar, Jure

  2011-01-01

  Predmet diplomske naloge je predstavitev poslovne enote Logistični center podjetja BTC d.d. in prikazati pretekli in sedanji način opravljanja storitev distribucijske logistike. Prav tako pa je smoter naloge tudi v izboljšanju dosedanjega dela na podlagi izkušenj, raziskav in videnj tekom pisanja diplomske naloge. V diplomskem delu bomo opisali tudi ISO standarde, ki so pomembni za slednje kakovosti poslovanja. V diplomski nalogi smo se osredotočili na problem distribucije v logističnem centr...

 17. Rak izletshim u 80 iz 100 zabolevshihh detei / Lev Durnov ; interv. Kim Smirnov

  Index Scriptorium Estoniae

  Durnov, Lev

  1999-01-01

  Intervjuu Venemaa N. Blohhini nimelise Onkoloogia Teadusliku Keskuse peadirektori asetäitja Lev Durnoviga keskuseLaste Onkoloogia ja Hematoloogia Teadusliku Uurimise Instituudi tööst laste vähktõve ravimisel

 18. Iz Estonii v Jevropu gotovõ ujehhat jeshtsho 100 tõsjatsh tshelovek / Artur Kurvits

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurvits, Artur

  2006-01-01

  Elu- ja töötingimuste parandamise Euroopa fondi sotsioloogilise uuringu andmeil tahab üha enam uute EL-i liikmesriikide elanikke lähema 5 aasta jooksul ümber asuda mõnda teise EL-i riiki. Eurobaromeetri andmeil kavatseb 7% Eesti elanikkonnast minna elama mõnda teise EL-i riiki, Leedust soovib lahkuda 8,5% elanikest, EL-is keskmiselt 3,1%

 19. Dvorjanskoje gnezdo : glava iz knigi 'ESTICA : kultura i istorija' / Jüri Kuuskemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuuskemaa, Jüri, 1942-

  1998-01-01

  Rägavere mõisa härrastemajast, arvatav arhitekt Johann Schulz. Selle taastamisest kultuurikeskuse tarvis. Sisekujundaja Leila Pärtelpoeg, skulptor Cornelius Tamm. Maali- ja mööblikollektsioonist

 20. Vitrinõ magazinov võhodjat iz modõ

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Ameerika kaubatänavatel asendub kaupluste vaateakende traditsioon läbipaistmatute puit- või tellisseinadega. Läbipaistmatut interjööri kasutavad valitud klientidele mõeldud uued kauplusteketid. Sellist eksperimenti alustas kauplustekett Abercrombie & Fitch 2000. aastal

 1. Novyje issledovanija mečej iz Mikul'čic

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hošek, Jiří; Košta, J.; Ottenwelter, Estelle

  2013-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2013), s. 56-66 ISSN 2227-4952 R&D Projects: GA ČR GAP405/12/2289 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : sword * Mikulčice * Early Middle Ages Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 2. Estonija - Rossija : pora võlezat iz pesotshnitsõ / Pavel Ivanov, Sergei Stepanov

  Index Scriptorium Estoniae

  Ivanov, Pavel, 1969-

  2004-01-01

  Autorite hinnangul valitsevad Eesti ja Venemaa vahel ebanormaalsed suhted, millest annavad tunnistust ka ajakirja Newsweek Vene väljaandes ilmunud halvustav artikkel Narva kohta ja tšetšeeni noortele viisade andmisest keeldumise ümber puhkenud skandaal

 3. Iz gruga pervogo v grug poslednii / Jaan Kaplinski ; interv. Vera Vassilkova

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaplinski, Jaan, 1941-

  2000-01-01

  Kirjaniku, filosoofi ja esseisti J. Kaplinski hirmudest ja lootustest tsivilisatsiooni arengu suhtes Eestis. J. Kaplinski toob oma sisepaguluse põhjuseks inimesi ahistava totaalse müra, kurjuse ja selle, et Eesti jätkab vabatahtlikult iseenda koloniseerimist

 4. Nacionalna sigurnost iz perspektive geoekonomije: slučaj Republike Hrvatske

  OpenAIRE

  Grubić, Aleksandra

  2014-01-01

  U današnjem su svijetu nacionalna i međunarodna sigurnost uvelike pod utjecajem ekonomske domene. Kako bi se pružio analitički pregled ovih procesa, rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio obuhvaća teorijsku pozadinu procesa unutar kojeg geoekonomija ne zamjenjuje, već nadopunjuje geopolitičke kalkulacije. Drugi dio stavlja naglasak na proširenje i preračunavanje koncepta nacionalne sigurnosti u kontekstu kretanja od geopolitike prema geoekonomiji, proširujući tradicionalno promatranu pol...

 5. Pletjenõi tshemodan iz vinogradnoi lozõ / Nikolai Hrustaljov

  Index Scriptorium Estoniae

  Hrustaljov, Nikolai

  2003-01-01

  Musta mere ääres Anapas lõppenud rahvusvahelisel filmifestivalil "Kinoshokk" sai Elmo Nüganeni "Nimed marmortahvlil" žürii eripreemia. Võitis Tadzhikistani režissööri Djamshed Usmonovi mitme riigi ühistööna valminud "Ingel paremal". Režiipreemia sai Aleksei German noorema "Viimane rong" ("Posledni pojezd"), Pavel Luspekajevi nimelise preemia "Au ja väärikuse eest" sai näitleja Sergei Jurski

 6. Estonija oblegtshit vjezd rabsilõ iz-za predelov JeS

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Eestis on edaspidi lubatud töötada kvalifitseeritud välistööjõul, kellele tööandja maksab vähemalt vastava sektori keskmist palka. Valitsuse istungil tehti ettepanek lihtsustada võõrtööliste toomist Eestisse ja immigratsioonikvoodi tõstmist

 7. Latõsh svaril dlja Jõhvi iz matalloloma jezha / Tiia Linnard

  Index Scriptorium Estoniae

  Linnard, Tiia, 1962-

  2007-01-01

  Edvins Kruminshi käe all valmib vanarauast hääletava siili kuju, mis paigutatakse Jõhvi Kohtla-Järve poolsesse linnaserva. Kaasautorid Aivar Simson ja Kalev Prits, kellelt ka kommentaarid. Aivar Simsoni tsemendist valatud siilikujud täidavad linnapildis tõkendite ja lillevaaside funktsiooni

 8. Morfologija, sostav, vozrast i priroda karbonatnychsferolitov iz peščer Zapadnogo Urala

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chaykovskiy, I. I.; Kadebskaya, O- I.; Žák, Karel

  2014-01-01

  Roč. 52, č. 4 (2014), s. 373-384 ISSN 0016-7525 R&D Projects: GA ČR GAP210/10/1760 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : carbonates * caves * cryogenic origin * geochronology * isotope composition * paleoclimate Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 9. Tshto mogut (nadejutsja) polutshit demokratizirujushtshijesja stranõ iz-za granitsõ? / Ghia Nodia

  Index Scriptorium Estoniae

  Nodia, Ghia

  2006-01-01

  Välisriigist juhitav ja toetust saav demokratiseerimine on küll paradoks, kuid saanud normiks. On levinud veendumus, et demokraatlike ümberkorralduste edu või läbikukkumine konkreetses riigis on USA saadiku hea või halva töö näitajaks. Poliitiliste protsesside mõjutustest Gruusia näitel

 10. Supernova SN 2008iz in M82 galaxy | Kimani | Rwanda Journal

  African Journals Online (AJOL)

  Rwanda Journal. Journal Home · ABOUT THIS JOURNAL · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 1, No 1 (2016) >. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register · Download this PDF file. The PDF file you selected should load here if your ...

 11. Krupneishii v Estonii projekt po razvitiju nedvizhimosti : iz dvortsa Tondi polutshitcja gorodok Tondi

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Pro Kapital alustas Tondi muinsuskaitsealuste kasarmuhoonete renoveerimist ja nende naaberkruntidele 16 uue korterelamu ja 5 ärihoone rajamist. Tondi linnaku detailplaneeringu koostas Martin Aunin (AB Aunin + Melioranski), projektiga tegelevasse meeskonda kuuluvad veel Reino Rass (EA Reng) ja insener Sergio Levati (MSC & Associati)

 12. Mõ võshli iz odnogo sojuza, vhodim v drugoi / Emilia Konstantinova ; interv. Dmitri Kulikov

  Index Scriptorium Estoniae

  Konstantinova, Emilia

  2003-01-01

  Bi-Info juht Emilia Konstantinova tutvustab Eesti eeliseid Euroopa Liiduga liitumisel, millised on uued võimalused ettevõtjaile. Bi-Info on firma, mis ainsana Eestist kuulub Euroopa-Aasia transpordi liitu

 13. Poltora milliona za "Maugli" namerena polutshit naslednitsa odnogo iz sozdatelei multfilma

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Stsenarist Leonid Belokurovi abikaasa nõuab filmistuudio "Sojuzmultifilm" õigusjärgsetelt omanikelt kohtu kaudu poolteist miljonit rubla multifilmi "Mowgli" näitamise eest Venemaa eri telekanalitel

 14. PRETVORBA 3D MODELOV IZ PROGRAMA BLENDER V BINARNI ZAPIS IGRALNEGA POGONA PRISM3D

  OpenAIRE

  Lušenc, Simon

  2014-01-01

  Magistrsko delo predstavi binarni zapis 3D modelov, uporabljenih v igralnem pogonu Prism3D in razvoj dodatka za pretvorbo 3D modelov s programskim orodjem Blender, ki ga tudi najprej na kratko opišemo. V nadaljevanju analiziramo zapise uporabljenih datotek, kar nam omogoči razvoj dodatka za uvoz in izvoz 3D modela, uporabljenega v igralnem pogonu Prism3D. Po predstavljeni izdelavi dodatka z vizualno primerjavo ocenimo njegovo uspešnosti in podamo možne izboljšave.

 15. Pečati na antičkim opekama i krovnim crepovima iz Sotina (Cornacum)

  OpenAIRE

  Ilkić, Mato

  2005-01-01

  Sotin, about ten kilometers south-east from Vukovar, in antiquity was the site of Cornacum, one of the most important Roman military bases of the Croatian Danubian limes. Until now there has been no systematic archaeological excavation in Sotin which would provide an answer to the most important questions concerning Cornacum. These questions concern the problems of its position, the division between military and civil zones, and the period when the main fortifications were built and who built...

 16. Izobraževanje odraslih in diskurzi o državljanstvu: Ekonomski in politični diskurz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ian Martin

  1999-12-01

  Full Text Available Kljub zelo razsežni viziji, na primer v Delorsovem poročilu iz leta 1996 Učenje: zaklad v sebi (Delors, 1996 in Fryerjevem poročilu Učenje za enaindvajseto stoletje (Fryer, 1997, so razprave o državljanstvu, ki diskretno obveščajo tudi politično sfero o vseživljenjskem učenju, zasnovane preozko in preveč poenostavljeno, da bi jim uspelo zaobjeti pojem aktivnega državljanstva. Ekonomija "thatcherizma" (zaradi katere še Marxa doživljamo pozitivno ostaja v Veliki Britaniji nesporna- a tudi precej neopažena. Postala je nekakšna vodilna usmeritev v tem pogledu, da jo doživljamo kot izraz razumnosti oziroma zdravega razuma: delujemo znotraj "diskurzivnih plašnic" in se pri tem vse manj zavedamo, kako nam te zmanjšujejo sposobnost izražanja našega potenciala in odkrivanja možnosti pri delu. Končno smo pri tem, da previdno taktiziramo z lastnimi pogledi in stališči.

 17. Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Relja Seferović

  2017-05-01

  Full Text Available Humanist Giovanni Conversini alias Ivan Ravenjanin (1343-1408 spent his life in seeking a specifi c teaching or high-ranking state post – that is, he could not decide between family happiness on one side and retirement into seclusion and contemplation on the other. His personal meanderings prevented him from achieving his life goals: for years he remained at the court of the Carrara family in Padua, despite hostile intrigues against him, yet the fall of this dynasty after the Venetian invasion forced him to look for shelter elsewhere. He accepted an offer from Dubrovnik, where he worked as a public notary in the 1380s. He described his Dubrovnik experience in a writing today known as Historia Ragusii, composed in the form of a letter addressed to an unnamed friend on the inner Venetian territory. While the Ragusan Commune was still constructing its independent administrative apparatus, in the fi rst decades following the end of Venetian rule, an expert such as Conversini (who attended a specialised course in Bologna, obtained a notary degree, in addition to twenty years of work experience was more than welcome. Unfortunately, he found the work diffi cult for a number of reasons: the daily routine was wearing him out, he was not accustomed to frequent contacts with the clients and showed little understanding for the specifi c political system in Dubrovnik, in which a new rector was chosen every month. Monarchy was more to his liking, and he looked back nostalgically to the days spent in Padua where he served a single lord, as contrasted to the work of the Ragusan councils and their incessant discussions during the sessions to which he was offi cially appointed as notary. In his text he recurrently emphasised how frustrated he was with the backward environment he found himself in, considering that his contribution to the community was not credited accordingly. He regretted not having given proper consideration to the Ragusan offer before taking it, allowing himself to be driven “among the barbarians”. Conversini’s complaints may be viewed as justifi able since they do refl ect a marked difference between the humanistic circle of the Italian north, to which he himself belonged and prided with his acquaintance with Petrarch, and Dubrovnik of the day. His discontent spilt over into general social issues, notably those related to religion and moral. Grounding his conclusions on a succession of selected works, from classical authors of the Antiquity to the Old and New Testament and patristic literature, Conversini came forward with his ethical principles based on pagan Neoplatonic and Stoic, but also Judaeo-Christian views. However, his writing provides some concrete data on the Ragusan everyday life of that time. From the past, he touched upon the legend of the founding of Epidaurus, while he gave more space to the story of the tyrant count Damjan Juda, deposed in a conspiracy in the early thirteenth century. His service in Dubrovnik ended successfully, and several years later he received another offer by the Ragusan authorities, this time for the post of a high offi cial of the Commune. This offer he refused, as he found the conditions in north Italy more acceptable. However, as witnessed by Conversini’s autobiography written in his last days, his reminescences of Dubrovnik were awarded a fairly warmer tone. A prolifi c writer, Conversini has left several works of refl exive nature, resembling autobiography in terms of genre. His work was in the focus of his younger contemporaries and has attracted scholarly attention ever since. They should be credited for the critical editions of his texts, but also for the thorough reconstruction of his biography. The writing entitled “The History of Dubrovnik” has not yet been fully published. The excerpts given in this article are drawn from a late transcript, held in the State Archives in Dubrovnik. This work was mentioned by the classical Ragusan authors Filippo Diversi in the fi fteenth and Jakov Luccari in the seventeenth century. Yet, Conversini’s hostile attitude towards the Ragusan society, his latent advocacy of the monarchical political system and his moral-theological style strawn with quotations contributed to his isolated literary position in Dubrovnik. Similarity with the Memoriale of the Zadar patrician Pavao Pavlović has been established, a kind of an historiographical account in which he chronicled the events in Zadar from 1371 to 1408. The name of Giovanni Conversini and his work Historia Ragusii have become the symbols of criticism of the late medieval Ragusan society. Although not fully grounded, they still represent a welcome contrast to the typical humanistic praises which abounded in the later periods.

 18. Technical realisation of the VISA-II project, phase I, part IV, IZ-165-o268-1962

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pavicevic, M.

  1962-12-01

  Project VISA-II is described in IX chapters as follows: introduction, definition of experiments and possibilities of performance; VISA-II channel, new experimental space in the RA reactor; hydraulic tests in the VISA-II channel; measurement of fast neutron and gamma flux in VISA-II channels; measurement of water flow through different VISA-2 irradiation capsules; fabrication of VISA-II capsules; corrosion and heavy water purity problems; safety problems of experiment VISA-2; experimental operation of VISA-II. This chapter VI includes documentation for each type of capsule, review about each experiment within the VISA-II project, the objective and purpose of the experiment as well as experimental device [sr

 19. PREDIKCIJA REALIZACIJE PROGRAMSKIH ZADATAKA IZ SPORTSKIH IGARA NA OSNOVU BAZIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vildane Jashari

  2011-09-01

  Full Text Available In this study comprised a sample of subjects students sixth grade two elementaryschools in Kalesija-Tuzla. We studied the properties that are considered fundamental anthropologicaldimensions relevant for the implementation of the curriculum as the level and impact of the anthropological dimension of the grade Physical and health education. Selection of variables was based on previous experiences and research similarissues. Selection of variables of motor abilities was carried out based on the criteria of metriccharacteristics which limit is 0.80 or more and makes them 12 variables. To study the motor space were applied tests that reflect the latent dimensions of thechoice of mechanisms for structuring movements, synergistic mechanisms of automaticity and tonus regulation, then the mechanisms for regulation of excitation. Property criterion variables are subpremises three sports games-volleyball, basketball and football. These tests are considered a wide range of tests, that are representative of concerted action function of multiple organs and organ systems.

 20. Pjessõ iz "Devitshei igrushki" i frantsuski erotitsheski teatr pervoi polovinõ XVIII veka / Manfred Shruba

  Index Scriptorium Estoniae

  Shruba, Manfred

  2006-01-01

  Erootiline dramaturgia Prantsusmaal alates 1730. aastast. Selle mõju vene dramaturgiale näidendite "Ebihhud" ja "Durnossov i Farnos" näitel. Ingliskeelne kokkuvõte uurimusest : "Manfred Schruba. "The Maidens Plaything" dramaturgy and the French Erotic Theatre of the First Half of the Eighteenth Century", lk. 55-56

 1. Discrete Wilson Lines in N=1 D=4 Type IIB Orientifolds A Systematic Exploration for $IZ_{6}$ Orientifold

  CERN Document Server

  Cvetic, M; Wang, J; Cvetic, Mirjam; Uranga, Angel M.; Wang, Jing

  2001-01-01

  We develop techniques to construct general discrete Wilson lines in four-dimensional N=1 Type IIB orientifolds, their T-dual realization corresponds to branes positioned at the orbifold fixed points. The explicit order two and three Wilson lines along with their tadpole consistency conditions are given for D=4 N=1 Z_6 Type IIB orientifold. The systematic search for all models with general order three Wilson lines leads to a small class of inequivalent models. There are only two inequivalent classes of a potentially phenomenologically interesting model that has a possible SU(3)_{color} x SU(2)_L x SU(2)_R x U(1)_{B-L} gauge structure, arising from a set of branes located at the Z_6 orbifold fixed point. We calculate the spectrum and Yukawa couplings for this model. On the other hand, introduction of anti-branes allows for models with three families and realistic gauge group assignment, arising from branes located at the Z_3 orbifold fixed points.

 2. Stres i percepcija zadovoljstva školom na uzorku osnovnoškolskih učenika iz Slovenije

  OpenAIRE

  Lovenjak, Ines; Peklaj, Cirila

  2016-01-01

  El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el estrés, las estrategias para su afrontamiento, la autoeficacia y la satisfacción escolar en el colegio. También estábamos interesados en la fuerza predictiva de estas variables para la satisfacción escolar. 512 alumnos de la 7ª, 8ª y 9ª clase participaron en esta investigación y los resultados demuestran que los alumnos de colegio que se sienten estresados están menos satisfechos con la escuela. Existe una correlación negat...

 3. Production of alcohol from Jerusalem artichoke for gasoline additive. Proucavanje mogucnosti proizvodnje alkohola iz topinambura kao dodatka u benzin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pekic, B.; Kisgeci, J.

  1984-01-01

  Trials conducted in 1980 and 1981 on three soil types, chernozem (a rich soil), anthropogenized black sand (a medium-rich soil), and anthropogenized brown sand (a poor soil), showed that the Jerusalem artichoke was superior to conventional field crops (corn, sugarbeet, potato, and sorghum) regarding the yield of carbohydrates per unit area, especially when grown on the poor soil. The analyses of the technological properties of Jerusalem artichokes grown for two years in the experimental plots showed that the plant species is a quality raw material for the production of alcohol. From the aspect of alcohol production, the quality of the tested varieties of Jerusalem artichoke depended neither on soil quality nor on the delay in harvesting the crop after it reached technological maturity. The results of the study indicate that the alcohol production from Jerusalem artichokes would be more economic, i.e., more profitable, than the production from conventional raw materials. The study of the carbohydrate composition of Jerusalem artichoke tubers made it clear that besides alcohol production, Jerusalem artichokes are a good raw material for the production of high-fructose syrup and crystalline fructose. Since the interest in these products kept increasing in recent years, because of their exceptional characters, it is necessary to establish research programs to cover these field too. In the course of the study the authors came across some interesting literature data on the use of Jerusalem artichokes as a raw material for the production of high-fructose syrup and crystalline fructose. Some of the publication, i.e., those that might be useful in further research work, are appended to this study.

 4. Otvorena redukcija i unutarnja fiksacija prijeloma 4. izolirane metakarpalne kosti kod rekreacijskog sportaša: rezultati iz jednog centra

  OpenAIRE

  Jurina, Petra; Malović, Mario; Ćurić, Stjepan; Bonačić-Bartolin, Petra; Beker, Tatjana; Hudorović, Narcis

  2016-01-01

  Pozadina: Prijelomi metakarpala uobičajene su povrede koje se pojavljuju kod opće populacije, kao i kod sportaša. Cilj: Cilj ove retrospektivne studije je prikaz dvostruke serije prijeloma 4. izolirane metakarpalne kosti kod rekreativnih sportaša podvrgnutih kirurškom zahvatu i njihovom razdoblju oporavka primjenjujući mjere liječenja i postoperativnu njegu do povrata njihovim svakodnevnim aktivnostima. Plan studije: retrospektivna studija promatranja.Metode: Obavljena je jedna retrospe...

 5. Muzejski parki sodobnih skulptur: pogled na portoroško Formo vivo ob izbranih primerih iz Italije:

  OpenAIRE

  Božeglav-Japelj, Majda

  2009-01-01

  Tuscia Electa, Chianti, Italy) mentioned in the article differ both in terms of contents and formal status (private vs. public). What they all have in common is the aspiration to interact with the surrounding environment marked by a rich cultural past. Within such a framework, they conceive a wide variety of programme activities that are increasingly orientated towards the contemporary international fine arts arena and that help them maintain their successful public image in the world. Launch...

 6. Otsheredi na granitse skazaliss i na perepravke v Rossiju gruza mashin iz Sillamäe / Aleksei Starkov

  Index Scriptorium Estoniae

  Starkov, Aleksei

  2006-01-01

  Sillamäe sadama kaudu tegutseva transiidifirma AS Silsteve juht Ronald Vähi hiljutiste piiriületusprobleemide mõjust ettevõtte majandustegevusele ning võimalikest lahendustest autotransiidiäris

 7. Rol' rasčetov elektronnoj struktury iz pervych principov v sovremennom materialovedenii, časť I.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šob, Mojmír; Friák, Martin; Wang, L. G.; Kuriplach, J.; Vitek, V.

  2007-01-01

  Roč. 1, č. 10 (2007), s. 363-367 ISSN 1994-6279 R&D Projects: GA ČR GA202/03/1351; GA AV ČR IAA1041302; GA MŠk OC 147 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : multiscale modelling * electronic structure * ab initio calculations Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 8. Rol' rasčetov elektronnoj struktury iz pervych principov v sovremennom materialovedenii, časť II.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šob, Mojmír; Friák, Martin; Wang, L. G.; Kuriplach, J.; Vitek, V.

  2007-01-01

  Roč. 1, č. 11 (2007), s. 408-419 ISSN 1994-6279 R&D Projects: GA ČR GA202/03/1351; GA AV ČR IAA1041302; GA MŠk OC 147 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : multiscale modelling * electronic structure * ab initio calculations Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 9. Starting of H9ANFNb(P91) steel tubing production for energetics in domestic steel-works; Uruchomienie w krajowych hutach produkcji rur ze stali H9AMFNb(P91) przeznaczonych dla energetyki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiedermann, J. [Instytut Metalurgii Zelaza, Gliwice (Poland); Bieniek, K. [Huta Jednosc, Siemianowice Slaskie (Poland); Pogoda, K. [Huta Batory, Chorzow (Poland)

  1996-12-31

  The results of primary investigations and attempt of ferritic steel H9AMFNb production in domestic steel-works have been reported. The prototype series of tubes for energetic boilers have been tested and their mechanical properties determined. It has been found the applicability of the material for use in energetics. 9 refs, 4 figs, 3 tabs.

 10. Properties of 13HMF steel for steam pipelines as a result of impact and cracking resistance investigations; Wlasnosci stali 13HMF na rurociagi pary swiezej w swietle badan udarnosci i odpornosci na pekanie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilous, W.; Wasiak, J.; Hajewska, E.; Szteke, W.; Wagner, T. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland)

  1996-12-31

  Long lasting and safe exploitation of steam pipelines in energetics depends strongly on mechanical properties of material used for tubing production. Most of pipelines installed in polish energetics is made of Cr-Mo-V type steel. The investigation results of such steel (13MHF) concerning the influence of exploitation time on impact and cracking resistance have been presented, discussed and compared with the imported steel P91. 3 refs, 7 figs, 3 tabs.

 11. Investigations of steel 1H18N9T surface roughness exposed to ion beam from glow ion source with cavity anode; Badanie chropowatosci powierzchni stali 1H18N9T bombardowanej wiazka z jarzeniowego zrodla z wnekowa anoda

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilk, J.; Kowalski, Z.W. [Politechnika Wroclawska, Wroclaw (Poland)

  1997-12-01

  The stainless steel (1H18N9T) surface properties have been investigated in the course of ion beam exposition. The influence of glancing angle (in the range of 80-90 deg) and ion dose from glow ion source with cavity anode on steel roughness has been presented. It has been concluded the applicability of used type of ion beam source for steel surface treatment. 8 refs, 1 fig.

 12. Numerical Modelling of Metal/Flux Interface in a Continuous Casting Mould / Modelowanie Numeryczne Powierzchni Międzyfazowej Metal/Ciekły Żużel W Krystalizatorze Do Ciągłego Odlewania Stali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jowsa J.

  2015-12-01

  Full Text Available The behaviour of liquid slag in the mould is one of the key research areas of the continuous steel casting process. Numerical simulations of steel casting in the mould equipped with submerged entry nozzle, intended for slab casting, have been carried out within the study. For modelling the behaviour of the interfaces of the liquid steel - liquid slag - air system, the VOF method was employed. In the conducted simulations, seven different procedures for the discretization of the interface of individual phases were tested. The computation results have revealed that the “entrapment” of fine slag portions into liquid steel occurs in the system under investigation; the cause of this phenomenon is explicated by the Kelvin-Helmholtz theory.

 13. The Numerical Analysis of the Phenomena of Superficial Hardening of the Hot-Work Tool Steel Elements / Analiza Numeryczna Zjawisk Przypowierzchniowego Hartowania Elementów Ze Stali Narzędziowej Do Pracy Na Gorąco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bokota A.

  2015-12-01

  Full Text Available In the paper the complex model of hardening of the hot-work tool steel is presented. Model of estimation of phase fractions and their kinetics is based on the continuous heating diagram (CHT and cooling diagram (CCT. Phase fractions which occur during the continuous heating and cooling (austenite, pearlite or bainite are described by Johnson-Mehl (JM formula. To determine of the formed martensite the modified Koistinen-Marburger (KM equation is used. Model takes into account the thermal, structural, plastic strains and transformation plasticity. To calculate the plastic strains the Huber-Mises plasticity condition with isotopic hardening is used. Whereas to determine transformations induced plasticity the Leblond model is applied. The numerical analysis of phase compositions and residual stresses in the hot-work steel (W360 element is considered.

 14. VizieR Online Data Catalog: iz follow-up photometry of HAT-P-65 and HAT-P-66 (Hartman+, 2016)

  Science.gov (United States)

  Hartman, J. D.; Bakos, G. A.; Bhatti, W.; Penev, K.; Bieryla, A.; Latham, D. W.; Kovacs, G.; Torres, G.; Csubry, Z.; de Val-Borro, M.; Buchhave, L.; Kovacs, T.; Quinn, S.; Howard, A. W.; Isaacson, H.; Fulton, B. J.; Everett, M. E.; Esquerdo, G.; Beky, B.; Szklenar, T.; Falco, E.; Santerne, A.; Boisse, I.; Hebrard, G.; Burrows, A.; Lazar, J.; Papp, I.; Sari, P.

  2017-05-01

  Both HAT-P-65 and Both HAT-P-66 were selected as candidate transiting planet systems based on Sloan r-band photometric time series observations carried out with the HATNet telescope network. HATNet consists of six 11cm aperture telephoto lenses, each coupled to an APOGEE front-side-illuminated CCD camera, and each placed on a fully automated telescope mount. Four of the instruments are located at Fred Lawrence Whipple Observatory (FLWO) in Arizona, USA, while two are located on the roof of the Submillimeter Array hangar building at Mauna Kea Observatory (MKO) on the island of Hawaii, USA. Each instrument observes a 10.6°*10.6° field of view. We conducted follow-up photometric time series observations of each object using KeplerCam on the 1.2m telescope at FLWO. HAT-P-65 was observed on 2009 Sep-Dec with a r-band filter using the HAT-6/G342 (located at FLWO) and the HAT-8/G342 (located on the roof of the Smithsonian Astrophysical Observatory Submillimeter Array hangar building at Mauna Kea Observatory in Hawaii), and on 2011 Jun 10 (i filter), 2011 Jun 26 (i filter), 2011 Jul 14 (i filter), 2011 Sep 20 (i filter), 2013 Sep 16 (z filter), 2013 Sep 29 (i filter), and 2013 Oct 04 (i filter) using the FLWO 1.2m/KeplerCam. HAT-P-66 was observed on 2011 Feb-2012 Mar using the HAT-10/G101 (located at FLWO) with a r-band filter, using the HAT-6/G101 (located at FLWO) with a r-band filter, and using the HAT-7/G101 (located at FLWO) with a r-band filter, on 2011 Feb-2012 Apr using the HAT-5/G101 (located at FLWO) with a r-band filter, on 2011 May-2012 Jun using the HAT-8/G101 (located on the roof of the Smithsonian Astrophysical Observatory Submillimeter Array hangar building at Mauna Kea Observatory in Hawaii) with a r-band filter, on 2011 Oct-2012 Jan using the HAT-9/G101 (located at FLWO) with a r-band filter, and on 2015 Apr 29 (i filter), 2015 Nov 26 (z filter), 2015 Dec 08 (i filter) using the FLWO 1.2m/KeplerCam. Spectroscopic observations of both HAT-P-65 and HAT-P-66 were carried out using the Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph (TRES) on the 1.5m Tillinghast Reflector at FLWO (on 2010 Oct 27 for HAT-P-65, and 2014 Nov-2015 Jun for HAT-P-66), and the HIgh-Resolution Echelle Spectrometer (HIRES) on the Keck I 10m at Mauna Kea Observatory (MKO) on the island of Hawaii, USA (on 2010 Dec 14 and 2010 Dec-2013 Aug for HAT-P-65, and on 2016 Feb 3 and 2015 Dec-2016 Jan for HAT-P-66). For HAT-P-65 we also obtained observations on 2010 Aug 21-22 and 2011 Oct 8 using the Fibre-fed Echelle Spectrograph (FIES) on the 2.5m Nordic Optical Telescope (NOT) at the Observatorio del Roque de los Muchachos on the Spanish island of La Palma. For HAT-P-66 spectroscopic observations were also collected on 2015 Mar-2016 Jan using the SOPHIE spectrograph on the 1.93m telescope at the Observatoire de Haute-Provence (OHP) in France. The light curve measurements are available in Table2. The individual radial velocity and bisector span measurements are made available in Table4. (5 data files).

 15. Firm Size, Audit Regulation and Fraud Detection: Empirical Evidence from Iran = Velikost podjetja, ureditev revidiranja in odkrivanje goljufij: empiriˇcni dokazi iz Irana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahdi Salehi

  2009-03-01

  Full Text Available An auditor has the responsibility for the prevention, detection and reporting of fraud. Illegal acts and errors are the most controversial issues in auditing, and have been the most frequently debated areas amongst auditors, politicians, media, regulators and the public. Prior research has documented a positive association between audit quality and auditor size. While some studies have used the audit fee as a surrogate for audit quality, other studies have employed more direct measures, such as the outcomes of quality control reviews. Those latter studies, however, used samples that suffer from severe geographic or client-type restrictions. Moreover, most studies of the quality-size relationship have focused on relatively large cpa firms. By the way, in recent years there has been considerable debate about the nature of audit practice (Salehi 2007. Auditors also have responsibility for ensuring the accuracy and precision of statements prepared by managers.

 16. Vtoraja žizň Kraledvorskoj i Zelenogorskoj rukopisej v češskoj litěrature 19. věka

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dobiáš, Dalibor

  2012-01-01

  Roč. 16, - (2012), s. 284-291 ISSN 2073-5731 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : Czech literature * Czech National Revival * romantic hoaxes Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 17. "Mnoge različite likarie od bolesti glave"- fragment ljekaruše iz arhiva Franjevačkog samostana u Sinju

  OpenAIRE

  Kujundžić, Nikola; Glibota, Milan; Inić, Suzana

  2011-01-01

  U ovome je radu prvi put opisan rukopis Mnoge različite Likarie od bolesti glave koji je nađen u arhivu Franjevačkog samostana u Sinju. Pretpostavlja se da je tekst dio veće cjeline, neke ljekaruše, a nastao je vjerojatno u XVIII. stoljeću. Rukopis sadržava 16 recepata za izradu i upotrebu lijekova za liječenje glavobolje. Služio je vjerojatno kao priručnik za izradu i upotrebu lijekova za liječenje. Materia medica ovoga rukopisa sastoji se isključivo od pripravaka biljnog podrijetla. U popis...

 18. Razbiranje čustev iz obraza in mikro-obraznih izrazov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Tomažič, Katra

  2012-01-01

  V teoretičnem delu smo se seznanili s kratko zgodovino obraznih izrazov in čustev, ki segajo že v čas Charlesa Darwina in Duchenna de Bologna. Nekaj malega je bilo govora tudi o drugih znanstvenikih, ki so se lotili področja obraznih izrazov in čustev. Eden izmed njih je bil prof. Dr. Paul Ekman, ki je na tem področju pustil zelo velik pečat, saj je večino študij, ki vsebujejo obrazne izraze in čustva, naredil prav on. Nato sledi poglavje o univerzalnosti čustev in kulturnih razlikah, saj je ...

 19. Iuri Shchekochikhin, Zabytaia Chechnia : stranitsy iz voennykh bloknotov [Forgotten Chechnya, pages from the military notebooks] KRPA Olimp, Moscow, 2003, 303 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Serrano

  2005-10-01

  Full Text Available Since the beginning of the war, Iuri Shchekochikhin, Chief editor of Novaia Gazeta, Iabloko MP and member of the Duma Security Committee, had regularly travelled to Chechnya as a reporter or as an MP for political or humanitarian missions. He  was able to observe first hand the conflict and its evolution. In july 2003, he died as a result of a strong allergic reaction, but the conditions of his death are not fully known and some people suspect he was actually poisoned.This book, published in ...

 20. Imago iudicis, Four Images from the History of Ideas on Judging (Imago iudicis, štiri podobe iz idejne zgodovine sojenja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleš Novak

  2015-11-01

  Full Text Available The article traces the developing image of a judge in Western legal thought. It starts with the famous Montesquieu’s characterisation of a judge as “the mouth that pronounces the words of the law”. Despite our common intuition (that he was describing a Continental judge, he was, the author argues, in fact offering his best understanding of an English judge. His portrayal has to a large extent corresponded with the self-understanding an English judge of that time (and long afterwards surely held. Gradually, Montesquieu’s image of a judge became synonymous with formalistic approach to judging, triggering a backlash. The German Free Law Movement is perhaps the most influential embodiment of such a reaction. Arguing for the recognition of a creative aspect of judging, they relied on their understanding of a common law judge, which was then still at odds with the official self-image cultivated by English judges. In the next decades, the same disillusion with a mechanistic image of judging prevalent also in the United States gave rise to American Legal Realism. The Realists adopted the Free Law Movement agenda to an important extent, part and parcel with the conviction that judicial creativity is an innate characteristic of a judge’s role. It is this conviction that still occupies the centre of all modern theories on judicial decision-making.

 1. HEAT OF ADSORPTION OF METHANOL ON PLATINUM ELECTRODES FROM SULFURIC ACID SOLUTIONS (TEPLOATA ADSORBTSII METANOLOA na platinovom elektrode iz sernokislykh rastvorov0,

  Science.gov (United States)

  The obtained results show that the applicability of the logarithmic Temkin isotherm to the adsorption of methanol on platinum electrodes is a result...of the linear change of the heat of adsorption of methanol as a function of the degree of surface saturation. (Author)

 2. Naučno-istraživački rad iz oblasti demografije u Geografskom institutu "Jovan Cvijić" SANU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukić Vesna

  2007-01-01

  Full Text Available For the past sixty years of its existence, Geographic Institute "Jovan Cvijić" of the Serbian Academy for Sciences and Art has published thirty-two scientifically-research papers in the field of demography in its edition "Collection of Papers" and six Special editions, which deal with these problems. Within the work on projects of the Institute, which include studies of geographic occurrences and processes in municipalities Veliko Gradište, Golubac, Štrpce, Smederevo, Mionica and districts of Šar-planina (Gora, Opolje and Sredska, special attention has been given to studying of populational problems. One has specially to emphasize the paper "Demographic basis of Regionalization of Serbia", published within the last decade, which includes more demographic themes and contains both theoretical and practical additions to these problems. Mission of the Institute in the next period will remain to follow and study actual populational thematics and present the results to scientific and expert public through its own publishing activities.

 3. Evropske ideje iz Galicije za razvoj gozdarskega izobraževanja v Sloveniji: European ideas from Galicia for the development of forestry education in Slovenia:

  OpenAIRE

  Bogataj, Nevenka; Krč, Janez; Medved, Mirko; Robek, Robert

  2008-01-01

  The lifelong adult education in the field of sustainable forest management gains importance in Europe. The Forest Action Plan (EU 2006) in its fifth key measure explicitly lists the need for supporting the cooperation among forest owners and enhancing the education and training in forestry. These contents are also dealt with in the project Leonardo da Vinci "European Ideas for the Development of Forest Owners Education in Slovenia", taking place at SlovenianForestry Service. The representativ...

 4. Development of Software for the Simulation of Rolling Steel Under the Coexistence of Liquid and Solid State / Rozwój Oprogramowania Do Symulacji Walcowania Stali W Warunkach Współistnienia Fazy Ciekłej I Stałej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jędrzejczyk D.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the results of the application simulating the rolling process of steel in terms of coexistence of liquid and solid phases. The created mathematical models can be the basis for creation of systems that simulate the final phase of the continuous casting process relying on using a roller burnishing machine for continuous casting of steel. For a complete description of the performance of the material during deformation in these conditions, the constructed mathematical model is a fully three-dimensional model and consists of three parts: thermal, mechanical, and density variation submodels. The thermal model allows the prediction of temperature changes during plastic deformation of solidifying material. The mechanical model determines the kinetics of plastic continuum flow in the solid and semi-solid states, and the resulting deformation field. The temperature of the process forces supplementing the description of the performance of the material with a density variation model that allows the prediction of changes in the density of the material during the final phase of solidification with simultaneous plastic deformation. For the purpose built model, experimental studies were performed using a physical simulator Gleeble 3800®. They allowed the determination of the necessary physical properties of the metal within the temperature of change state. In addition to presenting the developed models the work also includes the description of the author’s application that uses the above mathematical models. The application was written in the fully object-oriented language C++ and is based on the finite element method. The developed application beside the module data input, also consist of a module of three-dimensional visualization of the calculations results. Thanks to it, the analysis of the distribution of the particular rolling parameters in any cross-section of the rolled strip will be possible. The paper presents the results of the authors’ research in the area of the advanced computer simulation.

 5. The Effect of Heat Treatment Parameters on Mechanical Characteristics of 10CrMo9-10 Steel Tube Bends / Wpływ Parametrów Obróbki Cieplnej Na Charakterystyki Mechaniczne Łuków Rurowych Ze Stali 10CrMo9-10

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cieśla M.

  2015-12-01

  Full Text Available The purpose of the paper was to analyse the effect of diverse heat treatment parameters (normalising and tempering on mechanical characteristics of the material used to develop ϕ508x20 tube bends made of the 10CrMo9-10 steel by application of induction heating. The research conducted included tests of basic mechanical properties as well as low cycle fatigue and creep at the temperature of 500°C. With reference to the results thus obtained, it has been established that there is a relationship between mechanical properties of bends and individual features of their microstructure conditional to the heat treatment parameters. Among other conclusions drawn in the research, it has been found that the main structural factor conditioning the mechanical properties of bends was the grain size. Heat treatment parameters characterised by lower temperature and shorter tempering time triggered changes in the material microstructure, such as increased grain comminution. The effects of the said changes included improvement of strength characteristics (Rm, Rp0,2 as well as increased material durability under conditions of fatigue and creep. Main criterion-specific mechanical properties and geometric features of the bends developed conformed with the relevant requirements of reference standards (PN-EN 10216-2, PN-EN 12952.

 6. Electrodeposition, characterization and corrosion investigations of galvanic tin-zinc layers from pyrophosphate baths / Электрохимические осаждения, классификация и испытания коррозии покрытия на основе цинка и олова, образованной на поверхности пирофосфатной ванны / Elektrohemijsko taloženje, karakterizacija i ispitivanja korozije slojeva na bazi cinka i kalaja nastalih taloženjem iz pirofosfatnih kupatila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena D. Stopić

  2016-07-01

  galvanskom zaštitom od cinka. Prevlake na bazi kalaja i cinka prvobitno su korišćene za šasije električnih i elektronskih aparatura ili za kritične delove i kočione sisteme. U ovom radu legure na bazi kalaja i cinka uspešno su proizvedene iz baznih pirofosfatnihkupatila. Proces izdvajanja metala daje kompaktan i finozrnasti deposit. Željeni odnosi cinka i kalaja u nanesenoj leguri odredjeni su od sastava kupatila i operacionih parametara tokom izdvajanja slojeva. Sistem od tri elektrode korišćen je za elektrohemijska istraživanja. Mehanizam elektrohemijskog taloženja Sn-Zn sloja ispitivan je linearnom i cikličnom voltametrijom. Parametri korozije, uključujući zavisnosti potencija-vreme, korozivni potencijal i gustinu struje korozije elektrohemijski taložene kalaj-cink legure različitih sastava izvođeni su u rastvoru koji sadrži 3% NaCl. Korozívna otpornost zavisi od sastava izdvojenog sloja, a sloj koji sadrži Sn-28 Zn pokazao je najbolja antikorozivna svojstva.

 7. Značaj emisije polikloriranih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana iz procesa proizvodnje željeza i čelika (Importance of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans Emissions from Iron and Steel Production Processes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šmit, Z.

  2006-12-01

  Full Text Available Metals and metallic products are fundamental to a large number of modern industries and steel is certainly one of the most significant metallurgical products. Steel and steel castings as universal production material, that provided the grounds for the contemporary industrialization process,will have a continuously irreplaceable role in the future, regardless of the fact that nowadays steel materials are often replaced by other materials (ceramics, polymers, etc., whenever it is technically required and cost-justified.The development of metallurgy and metallurgical processes is accompanied by pollution of the environment that directly or indirectly endangered the health of humans, certain animal and plant species, water resources systems, and soil. It also lead to increased erosion of material goodsand caused many other adverse social and economy-related effects.The integral steelworks concept has, for example, set off a significant increase in the number of emission sources and the increase of harmful substances concentration in the environment. The largest polluters have always been coking plants, iron ore agglomeration facilities, blast furnaces, steel mills, foundries and thermal energy plants.Numerous fundamental scientific research works have proven a series of adverse effects caused by uncontrolled emissions of harmful substances from these plants. Beside the considerable quantities of usual and well-known polluting substances such as sulfur and carbon oxides, fluorides,ammonia, benzene, heavy metals, phenols, cyanides, oil and grease, slag, used refractory material, metallic scrapings, sludge, dust, and scale, there are also relatively small pollutions with long-lasting effects that are hazardous even in their low concentrations and they rarely receivedue attention.This polluting substance group consists of persistent organic pollutions represented by polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH, polychlorinated biphenyls (PCBs, polychlorinated dibenzo-p-dioxins(PCDDs, and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs. These compounds are the least explored of all known pollutions generated in the metallurgical processes, in terms of the impact of their emissions to the environment.The paper provides elementary toxicity data for these compounds and a survey of reference data on the currently completed listings of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans in the world and in Croatia, illustrating that the metallurgical process account for most of the total emission of these compounds into the environment.Based on the experience of the developed countries that are at the same time the largest iron and steel producers, we calculated an estimate of potential emissions of dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans from metallurgical processes in Croatia. The calculation took into account the coking processes, iron ore sintering processes, pig iron production, cast iron, openhearth steel and EAF steel production.The estimated total emission of dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans from metallurgical processes to the environment in the time period between 1990 and 2000 in Croatia was m = 3.987 g I-TEQ and annual emission in the same period ranged from QI-TEQ= 1.284 g a-1 in 1990 to QI-TEQ = 0.153 g a-1 in 1995.Emissions of these compounds from metallurgical processes that were active in less recent past were also calculated and the values in the time period between 1960 and 2000 ranged from m =2.888 g I-TEQ in 1980 to m = 0.153 g I-TEQ in 1995.Based on the data on the existing facilities for steel production in electric arc furnaces we estimated that annual emission of dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans could amount to QI-TEQ ~ 0.260 g a-1, whereas the future emission of these compounds from the existing cast iron facilities could be QI-TEQ ~ 0.100 g a-1.In the research follow-up for the impact of metallurgical processes on the overall emission of these compounds to the environment, it is required to measure their emissions from all active metallurgical processes. For the sake of better comprehension of emission flows of dibenzo-p-dioxins andpolychlorinated dibenzofurans from metallurgical processes it is necessary to determine the contents of these compounds in all kinds of waste generated in the observed metallurgical processes and to select technical solutions to improve each individual process and to reduce their emissions to the environment.

 8. Využitelnost stávající ženijní techniky AČR-ženijních praporů pro pomoc složkám IZS.

  OpenAIRE

  JEDLIČKA, Raimund

  2013-01-01

  Abstract in English Bachelor thesis is handled as a comprehensive document for the government in resource of the Army of Czech Republic. Works in the theoretical part is turning to history of 15. Engineer Rescue Brigade provided the biggest deployment for rescuing, liquidating and buildings works during floods, which has already twice hit vast areas of the Czech Republic. Engineer army and rescue units deployed the maximum number of persons, special and heavy equipment for removing of flood?s...

 9. Frekventni odziv turbulentnog osnosimetriчnog mlaza vazduha na modifikaцijy zvuчnim osцilaцijama iz spoљaшњeg izvora pobude

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cvetinović, D.; Čantrak, S.; Tihon, Jaroslav; Drahoš, Jiří

  205-219, 3-4 (2009), s. 205-219. ISBN 0350-218X Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : turbulent axisymmetric jet * acoustic oscillations modification * impinging jet heat transfer Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

 10. Potřeby zvyšování psychologických kompetencí pracovníků IZS, návrh vzdělávacích aktivit.

  OpenAIRE

  VAŠÁTKOVÁ, Klára

  2015-01-01

  This bachelor thesis focuses on the need to increase the psychological skills of integrated rescue system workers and then to the proposal of educational activities. The first part concerns the competence theory; there is a description and definition of competence and its classification and division. Next section deals with the mechanisms of psychological adaptation to stressful situations which employees of IRS may experience. Another section is focused on mental functioning in stressful sit...

 11. Primerjava običajnih in faktorskih modelov pri statističnem strojnem prevajanju iz angleščine v slovenščino z orodjem Moses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sašo Kuntarič

  2017-05-01

  Full Text Available Machine translation is a field in computational linguistics that explores the use of software to translate text from one language to another. Factored statistical translation is an extension of statistical machine translation, where linguistic annotation is added on the word level. Words are turned into vectors in an attempt to improve translation quality. We describe the use of the open-source Moses system for factored statistical machine translation from English to Slovenian. We created several factored and non-factored language and translation models from a text corpus, containing IT-related texts. We translated two different IT-related documents. The first one was marketing-orientated with a complex structure, while the second one was technical with a simpler structure. We used two methods to compare the generated translations with two independent human translations and a translation, created by the Google Translate service. The first comparison method was the BLEU metrics and the second one were evaluations of human reviewers. The latter method expressed a subjective score, which is still very important in the machine translation field. Even though the results can’t be compared directly due to different metrics, the movement of the grades is well correlated for both texts. The only bigger difference can be seen while implementing factored models for translating the second text. In the conclusion we analysed the inter-evaluator coherence and the obtained results. We discovered that our models are more suitable for technical texts, and that factored models improve the translation of complex texts more.

 12. Razlika kao mesto odakle: teorijsko izvođenje telesnosti i rodnosti iz perspektive feminizama razlike / Difference as a Place From Where: Theoretically Performing Body and Gender From the Perspective of Difference Feminisms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragana Stojanović

  2014-10-01

  Full Text Available Subordinating the body to the concept of gender in the process of recognizing of one’s own picture in the place of the subject is the main condition of the subjectivity itself. As the gender concept is already presupposed in the structure of language in which the subject recognizes itself, a carnal body is veiled by the textual body which actively performs the gender making it “real” in the linguistic and cultural space. By following the theoretical lines of difference feminisms, this paper particularly focuses on the phenomenon of genderness – especially female genderness as the place of difference, researching the potentials of theoretically performing the female body and gender in the context of mapping the potential space for innovation, intervention and transgression of the dominant system.

 13. ÖZEL BAKIM İHTİYACI OLAN BİREYLERDE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARI DENTAL CARE IN SPECIAL NEEDS POPULATION

  OpenAIRE

  ŞAR SANCAKLI, Hande

  2010-01-01

  ÖZETÖzel bakım ihtiyacı olan bireyler oral hastalıklar açısından daha büyük risk altındadırlar. Oral hastalıkların genel sağlığın özellikle bazı sistemik hastalıklar üzerine direkt veya kötüleştirici etkisi olduğundan, bu bireylerin ağız ve diş sağlıklarının iyileştirilmesi ve var olan durumlarının korunması önemlidir. Toplumdaki özel sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara bu konuda bilgi ve beceriye sahip dişhekimleri tarafından, uygun fiziksel koşullar sağlanarak, bireylerin spesifik bozukl...

 14. Controlled self-decoration of Mo6SyIz (8.2 ≤ y + z ≤ 10) nanowires and their transformation to MoS2 nanotubes with gold nanoparticles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovič, Andrej; Vengust, Damjan; Vilfan, Mojca; Mrzel, Aleš

  2013-01-01

  Nanowires and nanotubes decorated with gold nanoparticles are known for their excellent sensing and catalytic properties. However, the decoration of transition–metal dichalcogenide nanotubes can be very complex. Here we report on a simple procedure that enables efficient production and purification of thin bundles of Mo 6 S y I z (8.2 ≤ y + z ≤ 10) nanowires decorated with gold nanoparticles and their transformation to gold-decorated MoS 2 nanotubes. We isolated several hundred milligrams of nanowire bundles that were several microns long with average diameters of around 40 nm, and formed a stable dispersion in water without added surfactants. Gold nanoparticles were directly deposited on the nanowire bundles either in a solution or on a substrate at room temperature in a single-step reaction without any additional reducing reagents. The number of gold nanoparticles on a nanowire bundle is controlled by changing the concentration of chloroauric acid HAuCl 4 ·3H 2 O in the solution. Since the nanowires can serve as precursor crystals for fabrication of nanotubes, we were able to transform gold-decorated nanowires and produce gold-decorated MoS 2 nanotubes

 15. Possibility and conditions for use of binders from Incel power plant ash for production of pellets. Ispitivanje mogucnosti i uslova koriscenja vezivnih komponenti iz pepela termoenergane Incel za formiranje peleta

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lazic, P.; Knezevic, D.; Monevski, B. (Rudarski Institut, Belgrade (Yugoslavia))

  1991-01-01

  Studies pelletizing of brown coal ash from the Incel power plant in Yugoslavia. The plant produces some 120,000 t/a of fly ash and slag, which is transported in trucks to disposal sites up to 50 km away. The fine ash fractions (share of 0.074 mm sized fly ash particles exceeds 70%) are easily carried away by wind during truck haulage and cause significant air pollution. The CaO content in the ash is high (12.2-34.6%), the percentage of active CaO content can reach 8.49%. Fly ash pelletizing and transport of ash pellets is pointed out as a method of reducing pollution. Laboratory investigations were therefore carried out to produce ash pellets. Pellet quality was considered good, except from ash resulting from combustion of Gracanica mine coal. Successful pelletizing was reached by mixing this ash with ash from coal from the Kreka, Kamengrad and Stanari mines. Optimum quality pellets were produced by a pelletizing plate pressing the ash mixed with water in a 2:1 ash-water ratio. Obtained pellets had high strength as well as resistance to water, were easy to transport and handle. Physical and chemical properties of fly ash and pellets are listed. 4 refs.

 16. COCOON PRODUCTION OF THE SILKWORM, Bombyx mori L. (LEPIDOPTERA: BOMBYCIDAE, FED ON LEAVES OF MULBERRY HYBRIDS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GERBSON AZEVEDO DE MENDONÇA

  2010-01-01

  Full Text Available Brazil is the fourth cocoon producer in the world. In São Paulo State there are mulberry some hybrids whose productivity are higher than the commonly cultivated varieties. The objective of this study was to evaluate the effect of mulberry hybrids (Morus spp. on the cocoon production of silkworm (Bombyx mori L.. The experiment was conducted at the Unidade Regional de Pesquisa de Gália do Instituto de Zootecnia, SP. The caterpillars were fed on leaves of the hybrids IZ-3/2, IZ-13/6, IZ-15/7, IZ-19/13, IZ-56/4, IZ-57/2, IZ- 40, IZ-64, in a rearing hut at 25 oC ± 3 oC and 75% ± 5% relative humidity. 'Korin' was used as standard. The hybrids affected the duration of the larval period and the weight of the caterpillars, prepupaes and the silk glands as well. There was a reduction in the duration of larval development when the caterpillars had been fed with hybrid IZ-56/4 and the 'Korin' variety. Hybrids IZ-57/2, IZ-56/4 and IZ-15/7 presented the highest cocoon production.

 17. The Microstructures and Energy Dispersive Spectroscopy Analysis of a Hypoeutectoid Steels With 1% Cr

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rożniata E.

  2013-12-01

  Full Text Available W artykule zamieszczono wyniki badań mikrostruktury, analizy EDS i twardości stali podeutektoidalnych z 1% Cr imitujących składem chemicznym stale do ulepszania cieplnego. Badania dylatometryczne wykonano przy użyciu dylatometru L78R.I.T.A niemieckiej firmy LlNSElS. Za pomocą dyla- tometru rejestrowano zmiany wydłużenia (Al próbek o wymiarach >p 3X10mm w funkcji temperatury (T. Otrzymane krzywe nagrzewania posłużyły do precyzyjnego wyznaczenia temperatur krytycznych (punktów przełomowych dla badanych stali. Natomiast otrzymane krzywe chłodzenia różniczkowano, co pozwoliło precyzyjnie określić temperatury początków i końców poszczególnych przemian dla wykonania dwóch wykresów CTPc. Analizę składu chemicznego występujących faz w badanych stalach dla różnych szybkości chłodzenia wykonano przy użyciu mikrosondy elektronowej (mikroanalizator rentgenowski. W niniejszej pracy wykorzystano technikę analizy punktowej, liniowej oraz w obszarze o ustalonym polu. Po umieszczeniu próbek z badanych stali w komorze i osiągnięciu odpowiedniej próżni, wyszukano miejsca i dokonano analizy techniką EDS (Energy Dispersive Spectroscopy. Analizy EDS dokonano przy użyciu skaningowego mikroskopu transmisyjnego typu Nova NanoS EM 450. Opracowane wykresy CTPc zgodnie z klasyfikacją Wever’a i Rose’go są typu IV, co oznacza, że przemiany dyfuzyjne są rozdzielone zakresem trwałości przechłodzonego austenitu i mają kształt litery „C". Hartowność badanych stali jest zbliżona, jednak molibden działa zdecydowanie skuteczniej niż nikiel. Molibden zajmuje I-sze miejsce wśród skuteczności pierwiastków stopowych dla stali do niskiego odpuszczania, gdzie „tło" pierwiastków jest słabe. Dla obu badanych stali podeutektoidalnych analiza EDS wykazała wydzielanie się cementy tu stopowego na granicach ziaren. Chrom, jako pierwiastek terrytotwórczy dość silnie dyfunduje do granic ziaren. Widocznie jest to przy

 18. POZITIVNI KONFLIKTI V ORGANIZACIJI

  OpenAIRE

  Štamcar, Urša

  2015-01-01

  Konflikti so del našega življenja. Z njimi se srečujemo tako v zasebnem, kot tudi v poslovnem življenju. Konflikt je lahko pozitiven ali pa negativen, to je odvisno od tega ali ima manager ustrezno znanje, da bo na konflikt gledal iz pozitivne strani in iz njega izvlekel koristi, ki bodo koristile organizaciji. Konflikt je lahko odličen motivator, iskalec novih idej in utrjevalec odnosov med zaposlenimi. Samo diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov iz teoretičnega in empiričnega dela...

 19. Izložba na mreži – ATLASES: Poetics, Politics, and Performance

  OpenAIRE

  Frančula, Nedjeljko

  2013-01-01

  ATLASES: Poetics, Politics, and Performance je izložba na mreži atlasa iz Specijalne zbirke i Škole geografskih znanosti (Special Collections and School of Geographical Sciences) Sveučilišta u Bristolu (http://uobatlases.net/). Uključeni su atlasi od 1570. do približno 1970. godine. Izložba obuhvaća četiri tematske cjeline. Renaissance Theatres sadrži slavne i manje poznate atlase od kraja 16. do sredine 17. stoljeća., među ostalim, Orteliusov atlas iz 1574., Camdenov iz 1610., Speedov iz...

 20. A taxonomic monograph of the leaf-litter inhabiting weevil genus Plumolepilius new genus (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae: Conotrachelini) from Mexico, Guatemala, and El Salvador.

  Science.gov (United States)

  Barrios-Izás, Manuel A; Anderson, Robert S; Morrone, Juan J

  2016-09-14

  We describe the Mesoamerican leaf litter weevil genus Plumolepilius Barrios-Izás & Anderson, new genus (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae: Conotrachelini) (type species P. trifiniensis Barrios-Izás & Anderson, new species), species of which inhabit mountain ecosystems from the state of Chiapas in southeastern Mexico to northern Panama. In this paper we describe nine new species from Mexico, Guatemala, and El Salvador: P. trifiniensis Barrios-Izás & Anderson, new species (El Salvador and Guatemala); P. branstetteri Barrios-Izás & Anderson, new species (Guatemala and Mexico); P. longinoi Barrios-Izás & Anderson, new species (Guatemala and Mexico); P. cortezi Barrios-Izás & Anderson, new species (Guatemala and Mexico); P. canoi Barrios-Izás & Anderson, new species (Guatemala); P. schusteri Barrios-Izás & Anderson, new species (Guatemala and Mexico); P. daryi Barrios-Izás & Anderson, new species (Guatemala); P. yolnabajensis Barrios-Izás & Anderson, new species (Guatemala); and P. macalajauensis Barrios-Izás & Anderson, new species (Guatemala).        The genus and the species are named and described, information on their geographical distributions is given and images of the habitus of both sexes and the aedeagus are presented. A key to the species of Plumolepilius based on males is included.        The monophyly of Plumolepilius was confirmed by a parsimony analysis of external and male aedeagus morphology and the genus is best characterized by the presence of plumose scales lining the prosternal channel. Phylogenetic analysis supports that Lepilius Champion 1905 is the sister genus of Plumolepilius.

 1. Interstrain differences in cognitive functions in rats in relation to status epilepticus

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hort, J.; Brožek, Gustav; Komárek, V.; Langmeier, M.; Mareš, Pavel

  2000-01-01

  Roč. 112, - (2000), s. 77-83 ISSN 0166-4328 R&D Projects: GA MZd IZ2904; GA MZd IZ3510; GA AV ČR KSK2011602 Grant - others:GA UK(XC) 25/1966 Subject RIV: ED - Physiology Impact factor: 2.263, year: 2000

 2. Cognitive functions after pilocarpine-induced status epilepticus: changes during silent priod precede appearance of spontaneous recurrent seizures

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hort, J.; Brožek, Gustav; Mareš, Pavel; Langmeier, M.; Komárek, V.

  1999-01-01

  Roč. 40, č. 9 (1999), s. 1177-1183 ISSN 0013-9580 R&D Projects: GA ČR GA309/96/1592; GA MZd IZ2904; GA MZd IZ3510; GA AV ČR IAA7011603 Subject RIV: ED - Physiology Impact factor: 3.218, year: 1999

 3. Smith-Lemli-Opitz syndrome: Moleculat-genetic analysis of ten families

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kozák, L.; Francová, H.; Hrabincová, E.; Procházková, D.; Jittnerová, V.; Bezděch, V.; Šimek, Petr

  2000-01-01

  Roč. 23, - (2000), s. 409-412 ISSN 0141-8955 R&D Projects: GA ČR GA302/97/0742; GA MZd IZ4376; GA MZd IZ4379 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5007907 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 1.307, year: 2000

 4. The performance and mechanisms of DLC-coated surfaces in contact with steel in boundary-lubrication conditions - a review: Pregled učinkovitosti in mehanizmov trdih prevlek iz diamantu podobnega ogljika (DLC) v stikih z jeklom pri mejnem mazanju:

  OpenAIRE

  Kalin, Mitjan; Velkavrh, Igor; Vižintin, Jože

  2008-01-01

  The importance of hard coatings in mechanical applications has been increasing rapidly for more than 20 years. The development of novel coatings, such as improved ceramic, diamond-like-carbon and advanced nano-composites, has promoted scientific research in the field of tribology and surface engineering, and at the same time it has focussed attention on micro- and nano-technologies. Diamond-like-carbon (DLC) coatings are becoming one of the most promising types of hard coatings. Their main ad...

 5. Vyryvajas' iz objatij politiki. Issledovanie kul'tur vospominanija kak sposob pooshhrenija istoricheskogo dialoga v litovsko-rossijskih otnoshenijah [An escape from the embrace of politics. A study into the cultures of remembrance as a means to encourage a historical dialogue in Lithuanian-Russian relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Safronovas Vasilijus

  2012-01-01

  Full Text Available This article focuses on the factors inhibiting a productive rethinking of the past in contemporary Lithuanian-Russian relations. The rethinking of the past is understood as a process facilitating the reconsideration of historical meanings through adjusting them to the expectations and values of the contemporary society. The author argues that in this process historical research — as an important tool for encouraging the co-existence of communities —should fulfil certain social functions. Having chosen the Lithuanian-Russian communication space as a case, the author emphasizes the need to develop an interest in mutual knowledge of cultures of remembrance in this space. Outlining the strategies specific to the prevailing cultures of remembrance in contemporary Russia and Lithuania, the author addresses the issue of their proper relationship, as well as that of the appropriateness of historical policy. The criminalisation of certain evaluations of the past and the academic dialogue between historians are regarded as two opposite extremes of historical policy actually existing in the Lithuanian-Russian communication space. The author stresses that research into the values and interpretations of the past peculiar to certain social groups in both Lithuania and Russia may be considered as a basis for further development of the historical dialogue. It is assumed that such research may contribute to the improvement in the field of politics of history.

 6. DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ SÜRECİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL AĞIZ HİJYENİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM-Oral Hygiene Behaviour Change in Dentistry Students During Dental Education

  OpenAIRE

  ULU, Oya; DOĞRUER, Işıl; USTA, Uğur Altan; DÖRTER, Can

  2012-01-01

  özAmaç: Araştırmamızın amacı diş hekimliği eğitim sürecinin diş hekimliği öğrencilerinin kişisel ağız hijyeni davranışı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dahilinde her sınıftan 40 olmak üzere toplam 200 öğrenciye anket yapılmış, veriler sınıflara göre yüzde olarak hesaplanmıştır. Anket formu; öğrencilerin cinsiyet, yaş, dişlerini fırçalama sıklığı, dişlerini fırçalama metotları, diş fırçalama süreleri, sabahları dişlerini fır...

 7. Effect of the infrastructure material on the failure behavior of prosthetic crowns.

  Science.gov (United States)

  Sonza, Queli Nunes; Della Bona, Alvaro; Borba, Márcia

  2014-05-01

  To evaluate the effect of infrastructure (IS) material on the fracture behavior of prosthetic crowns. Restorations were fabricated using a metal die simulating a prepared tooth. Four groups were evaluated: YZ-C, Y-TZP (In-Ceram YZ, Vita) IS produced by CAD-CAM; IZ-C, In-Ceram Zirconia (Vita) IS produced by CAD-CAM; IZ-S, In-Ceram Zirconia (Vita) IS produced by slip-cast; MC, metal IS (control). The IS were veneered with porcelain and resin cemented to fiber-reinforced composite dies. Specimens were loaded in compression to failure using a universal testing machine. The 30° angle load was applied by a spherical piston, in 37°C distilled water. Fractography was performed using stereomicroscope and SEM. Data were statistically analyzed with Anova and Student-Newman-Keuls tests (α=0.05). Significant differences were found between groups (p=0.022). MC showed the highest mean failure load, statistically similar to YZ-C. There was no statistical difference between YZ-C, IZ-C and IZ-S. MC and YZ-C showed no catastrophic failure. IZ-C and IZ-S showed chipping and catastrophic failures. The fracture behavior is similar to reported clinical failures. Considering the ceramic systems evaluated, YZ-C and MC crowns present greater fracture load and a more favorable failure mode than In-Ceram Zirconia crowns, regardless of the fabrication type (CAD-CAM or slip-cast). Copyright © 2014 Academy of Dental Materials. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Spin moments, orbital moments and magnetic anisotropy of finite-length Co wires deposited on Pd(110)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Felix-Medina, R; Dorantes-Davila, J; Pastor, G M

  2002-01-01

  The ground-state spin moments (S z ), orbital moments (L z ) and magnetic anisotropy energy (MAE) of Co N one-dimensional (1D) clusters (N≤12) deposited on the Pd(110) surface are determined in the framework of a self-consistent, real-space tight-binding method. Remarkably large total magnetic moments per Co atom, M z =(2(S z )+(L z ))/N=2.8-2.9 μ B , are obtained, which can be understood as the result of three physically distinct effects. The first and leading contribution is given by the local spin moments (S iz ) at the Co atoms i=1, N (2(S iz ) Co ≅1.6 μ B ). Second, significant spin moments are induced at the Pd atoms i > N close to the Co-Pd interface, which amount to about 25% of M z (2(S iz ) Pd =0.2-0.3 μ B ). Finally, enhanced orbital magnetic moments (L iz ) are responsible for approximately 20% of M z . In the case of the Co atoms, (L iz ) Co =0.28-0.33 μ B is almost a factor of three larger than the Co bulk orbital moment, while in Pd atoms (L iz ) Pd =0.05 μ B represents about 15% of the total local moment μ iz =2(S iz )+(L iz ). These results and the associated MAEs are analysed from a local perspective. The role of the cluster-surface interactions is discussed by comparison with the corresponding results for free-standing wires. Particularly in the case of monatomic 1D Co chains we observe that the lowest-energy magnetization direction (easy axis) changes from in line to off plane upon deposition on Pd(110). Wire-substrate hybridizations are therefore crucial for the magneto-anisotropic behaviour of 1D magnetic nanostructures on metallic substrates

 9. Statična analiza večetažne zidane stavbe v Hrpeljah

  OpenAIRE

  Mugerli, Matija

  2017-01-01

  V diplomski nalogi sem analiziral in dimenzioniral karakteristične elemente nosilne konstrukcije večetažne zidane stanovanjske stavbe v Hrpeljah. Vsebinsko je naloga sestavljena iz dveh delov in sicer iz analize nosilnosti medetažne armiranobetonske (AB) plošče ter iz analize nosilnosti zidanih sten v pritličju stavbe. Pri analizi sem se poslužil metod mejnih stanj in sicer mejnih stanj nosilnosti (MSN) in mejnih stanj uporabnosti (MSU). Analizo AB plošče sem izvedel s pomočjo idealizira...

 10. VLOGA MANAGEMENTA V GLOBALNEM DELOVANJU PODJETJA

  OpenAIRE

  Potočnik, Maja

  2015-01-01

  Globalizacija je spremenila način poslovanja, velika podjetja so tako prisotna na svetovnih trgih in lahko izkoriščajo prednosti, ki jih prinaša globalno poslovanje. Pri uspešnosti globalnega poslovanja imajo veliko vlogo globalni managerji, ki poslujejo s strankami iz drugih držav in zato morajo imeti veliko znanja o poslovanju v kulturno različnem okolju in zaposlenih z različnimi kulturnimi ozadji. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega dela, v katerem...

 11. Wireless Intrusion Detection

  Science.gov (United States)

  2007-03-01

  LEO with Belkin/ Libra spoofing N or m al iz ed O cc ur re nc es Frequency Error (kHz) Figure 3-8 Frequency error Distributions...0.40 0.45 Linksys/CIAMPIAJ1 Linksys/LEO with Belkin/ Libra spoofing N or m al iz ed O cc ur re nc es Received Power (dBm) Figure 3-10...Belkin/ Libra spoofing N or m al iz ed O cc ur re nc es Rise-Time (samples) Figure 3-12 Packet Rise-Time Distributions During Intrusion

 12. INDIGO OTROCI - VZGOJA GENERACIJE INDIGO S STALIŠČA STARŠEV

  OpenAIRE

  Sovič, Maja

  2012-01-01

  V zadnjih desetletjih so se začele pojavljati nove generacije tako imenovanih »indigo otrok«, katerih fenomen je obkrožil svet. Kljub temu da je ta koncept zelo popularen, pa stroka tega fenomena še ni uspela znanstveno potrditi. Tako fenomen indigo otrok še vedno ostaja na poljudni ravni in empirično nedokazljiv. Namen moje diplomske naloge je bil osvetliti problematiko vzgoje otrok s stališča staršev, kateri tipi indigo otrok glede na mnenja strokovnjakov obstajajo in ali so indigo nadarjen...

 13. DRUŽINA IN SAMOVREDNOTENJE MLADOSTNIKOV

  OpenAIRE

  Kladnik, Damjana

  2010-01-01

  Diplomska naloga obravnava družino in samovrednotenje mladostnikov. Kadar se posameznik vrednoti negativno, se zavrača in ima do sebe slabši odnos kot tisti, ki se ceni in vrednoti pozitivno. Pri samovrednotenju gre torej za vrednostno obarvana stališča, ki jih posameznik zavzame do sebe in svojih sposobnosti, vse to pa pomembno vpliva na kvaliteto njegovega življenja, še posebej pa na njegovo zdravje, notranje zadovoljstvo, opravljanje nalog, postavljanje in doseganje ciljev ter kvaliteto od...

 14. Assessing Empathic Attitudes in Medical Students: The Re-Validation of the Jefferson Scale of Empathystudent Version Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petek Šter Marija

  2015-12-01

  Full Text Available Izhodišča. Samoocenjevalne lestvice, kakršna je Jeffersonova lestvica empatije - oblika za študente (JSE-S, so se izkazale kot mere naravnanosti (stališč in ne kot pripomočki za oceno in napoved vedenja. Zato je bilo treba pred nadaljnjimi raziskavami empatične naravnanosti pri študentih in preučevanjem odnosa med študijskim programom ter pristopi in empatično naravnanostjo študentov ponovno preveriti veljavnost JSE-S, bolj jasno opredeliti predmet merjenja ter variacije/razlike, povezane s spolom.

 15. PRAVNO-POLITIČNA ANALIZA FORMIRANJA KRALJEVINE SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV

  OpenAIRE

  Ivašković, Igor

  2012-01-01

  V obdobju 1. svetovne vojne stališča glede državne prihodnosti med južnimi Slovani niso bila poenotena. Medtem ko je del Slovencev in Hrvatov kljub smrti Franca Ferdinanda polagal velike upe v ohranitev habsburške monarhije in ustanovitev tretje (južnoslovanske) enote, ki bo enakopravna avstrijskemu in ogrskemu delu, so predvsem v Srbiji glavno oviro na poti do skupne južnoslovanske države videli ravno v državni tvorbi habsburške dinastije. Odraz razhajanj so predstavljali akti, ki so jih raz...

 16. POVEZANOST RELIGIOZNOSTI IN STALIŠČ O HOMOSEKSUALNOSTI V SRBIJI

  OpenAIRE

  Jovičić, Tamara

  2016-01-01

  V vseh družbah sveta so bili in so še vedno prisotni pripadniki lezbičnih, gejevskih, biseksualnih in transseksualnih (LGBT) skupin, same družbe in posamezniki pa se na pojav različno odzivajo. Homofobija pomeni nestrinjanje, nesprejemanje in odpor do homoseksualcev, ki lahko vodi v različne oblike nasilja in diskriminacijo le-teh. Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali obstaja povezava med religioznostjo (pravoslavjem) in stališči o homoseksualnosti v Srbiji ali z drugimi besedam...

 17. Etiški vidiki genskega inženiringa rastlin in živali

  OpenAIRE

  Lovrenčič, Natalija

  2016-01-01

  Gensko inženirstvo spada med najbolj revolucionarne tehnologije druge polovice 20. stoletja in se uporablja na raznih področjih človekovega delovanja. Ob tem se odpirajo razna etično-moralna, družbena in ekološka vprašanja ter dileme. Namen diplomskega dela je zato obravnavati pozitivne in negativne vidike genskega inženiringa rastlin in živali ter jih oceniti s stališča etike, natančneje s pomočjo etiških teorij: utilitarizma, etike dolžnosti ter etike vrlin. V nalogi so podrobno predstavlje...

 18. Imprinted zeolite modified carbon paste electrode as a potentiometric sensor for uric acid

  Science.gov (United States)

  Khasanah, Miratul; Widati, Alfa Akustia; Fitri, Sarita Aulia

  2016-03-01

  Imprinted zeolite modified carbon paste electrode (carbon paste-IZ) has been developed and applied to determine uric acid by potentiometry. The imprinted zeolite (IZ) was synthesized by the mole ratio of uric acid/Si of 0.0306. The modified electrode was manufactured by mass ratio of carbon, IZ and solid paraffin was 40:25:35. The modified electrode had shown the measurement range of 10-5 M to 10-2 M with Nernst factor of 28.6 mV/decade, the detection limit of 5.86 × 10-6 M and the accuracy of 95.3 - 105.0%. Response time of the electrode for uric acid 10-5 M - 10-2 M was 25 - 44 s. The developed electrode showed the high selectivity toward uric acid in the urea matrix. Life time of the carbon paste-IZ electrode was 10 weeks.

 19. Kalendar nedeli / Leta Gureli

  Index Scriptorium Estoniae

  Gureli, Leta

  1996-01-01

  Iz soderzh.: 8 ijunja 120 let nazad spustja nedelju posle 72-letija skontshalas Amantina-Ljusil-Avrora Djupon (Zhorzh Sand); 11 ijunja 185 let so dnja rozhdenia russkogo literaturnogo kritika Vissariona Belinskogo

 20. Kalendar nedeli : 28 avgusta - 1 sentjabrja / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 28 avgusta 70 let so dnja rozhdenia Juria Valentinovitsha Trifonova (1925); 31 avgusta 105 let so dnja rozhdenia Avgusta Alle (1890-1952); 1 sentjabrje 120 let so dnja rozhdenia Edgara Raisa Berrouza (1875-1950)

 1. Kalendar nedeli : 23 - 29 dekabrja / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 24.dek. 125 let so dnja rozhdenia Juhana Lilienbaha; 25.dek. 85 let so dnja rozhdenia Enna Vaigura; 27.dek. 200 let so dnja rozhdenia Aleksandera Genriha Neisa; 29.dek. 140 let so dnja rozhdenia Avgusta Kitsberga

 2. Kalendar nedeli / Leta Gureli

  Index Scriptorium Estoniae

  Gureli, Leta

  1996-01-01

  Iz soderzh.: 26 apr. 50 let literaturnoi dejatelnosti Daniel Defo; 30 apr. 80 let so dnja rozhdenia Paulja Kuusberga; 2 maja ispolnjajetsja 140 let so dnja rozhdenia Vasilija Rozanova (russkii lit. kritik i filosof)

 3. Kalendar nedeli : 25 nojabrja - 1 dekabrja / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 28 nojab. 115 let so dnja rozhdenia Aleksandra Bloka; 28 nojab. 80 let so dnja rozhdenia Konstantina Simonova; 29 nojab. 90 let so dnja rozhdenia Gavrila Trojepolskogo; 30 nojab. 160 let so dnja rozhdenia Marka Tvena

 4. Solzhenitsõn moltshit... : Otkrõtoje pismo velikomu russkomu pisatelju / Olga Tshaikovskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Tshaikovskaja, Olga

  1995-01-01

  Otvet : Solzhenitsõn, Aleksandr. A gde ne 'gorjatshie obstojatelstva?': Otvet O.G.Tshaikovskoi : [1 ijunja 1995 : Perepetshatano iz ezhenedelnika 'Russkaja mõsl'] // Estonia. - 1995. - 11.juuli. - Lk.5

 5. Kalendar nedeli : 4 - 10 nojabrja / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 6 nojab. 70 let so dnja rozhdenia Alberta Uustulnda; 8 nojab. 95 let so dnja rozhdenia Oskara Looritsa; 8 nojab. 95 let so dnja rozhdenia Margaret Mitshell; 9 nojab. 110 let so dnja rozhdenia Velimira Hlebnikova

 6. CMAQ predicted concentration files

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — model predicted concentrations. This dataset is associated with the following publication: Muñiz-Unamunzaga, M., R. Borge, G. Sarwar, B. Gantt, D. de la Paz, C....

 7. Sobstvennost nuzhna ne avtomobilju, a jego vladeltsu / Gortenzija Ivanova

  Index Scriptorium Estoniae

  Ivanova, Gortenzija

  2007-01-01

  Garaažiühistute ümberregistreerimisest. Lisatud kommentaar: Järv. Maris. Iz garazhei mozhno sozdat kvartirnoje tovarishtshestvo. - Vastukaja artiklile: Suhnjova, Marina. Nuzhna li avtomobilju kvartirnaja sobstvennost // Delovõje Vedomosti, 13. juuni 2007, lk. 15

 8. 7 dnei / Leta Gureli

  Index Scriptorium Estoniae

  Gureli, Leta

  1996-01-01

  Iz soderzh.: 16 avgusta 155 let so dnja rozhdenia Fridriha Kulbarsa; 19 avgusta 1936, 60 let nazad, frnkistõ rasstreljali Federiko Garsia Lorka; 21 avgusta 125 let so dnja rozhdenia Leonida Andrejeva

 9. Interleukin 2 gene therapy of residual disease in mice carrying tumours induced by HPV 16

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bubeník, Jan; Šímová, Jana; Mikyšková, Romana; Sobota, Vesna; Jandlová, Táňa; Šmahel, M.; Sobotková, E.; Vonka, V.

  1999-01-01

  Roč. 14, č. 3 (1999), s. 593-597 ISSN 1019-6439 R&D Projects: GA MZd IZ3516; GA MZd IZ4069; GA MZd NC45011; GA ČR GA312/96/1211; GA ČR GA312/98/0826 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 1.381, year: 1999

 10. Povezanost partnerske navezanosti staršev z njihovimi vzgojnimi stili

  OpenAIRE

  Jurič, Sabina

  2015-01-01

  Stik med materjo in otrokom v najzgodnjejšem obdobju posameznikovega razvoja se je pokazal kot pomemben prediktor ne samo otrokove prilagojenosti, osebnostnih predispozicij ter oblikovanja sposobnosti, temveč predstavlja prototip navezovanja medosebnih odnosov otroka s pomembnimi drugimi kasneje v življenju (Bowlby, 1975). Temelji navezanosti iz otroštva so tisti, na podlagi katerih si odrasli izbirajo potencialne partnerje, s katerimi ponovijo poznan vzorec navezanosti iz zgodnjega odnosa z ...

 11. PRENOVA KOPALIŠČA TAM

  OpenAIRE

  Bedić, Katja

  2013-01-01

  Projektna naloga obsega kratek pregled zgodovine industrijskega razvoja mesta Maribor ter razvoj industrijskih con, natančneje popisuje industrijsko cono Tezno, v kateri se nahaja lokacija nekdanjega kopališča TAM (Tovarna avtomobilov Maribor). Iz pridobljenih načrtov smo analizirali zgodovinsko, materialno in arhitekturno zasnovo kopališča in predstavili idejni projekt nadaljnjega širjenja rekreacijskega centra TAM iz leta 1970. V prilogah je dodan predlog nove ureditve letnega kopališča in ...

 12. Brush border enzyme activities in the small intestine after long-term gliadin feeding in animal models of human coeliac disease

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kozáková, M.; Štěpánková, R.; Kolínská, Jiřina; Farré Castany, M.; Funda, D. P.; Tučková, L.; Tlaskalová-Hogenová, H.

  1998-01-01

  Roč. 43, č. 5 (1998), s. 497-500 ISSN 0015-5632 R&D Projects: GA ČR GA303/96/1256; GA ČR GA311/97/0784; GA ČR GA310/96/1366; GA AV ČR IAA7020716; GA MZd IZ4150; GA MZd IZ3761 Subject RIV: ED - Physiology Impact factor: 0.518, year: 1998

 13. Enzymatic activities of enterocytes in experimental models of coeliac disease

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kozáková, Hana; Štěpánková, Renata; Kolínská, Jiřina; Tlaskalová, Helena

  1997-01-01

  Roč. 56, 1-3 (1997), s. 180 ISSN 0165-2478. [European Immunology Meeting. Amsterdam, 22.06.1997-25.06.1997] R&D Projects: GA ČR GA303/96/1256; GA ČR GA311/97/0784; GA AV ČR IAA7020716; GA MZd IZ3761; GA MZd IZ4150 Impact factor: 1.096, year: 1997

 14. Evacuation from tunnels - an example of the Straževica tunnel / Эвакуация из тоннеля – на примере тоннеля Стражевица / Evakuacija iz tunela - primer tunela Straževica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radoje B. Jevtić

  2016-07-01

  Full Text Available Tunnels are passageways built for different purposes: road tunnels, railway tunnels, subway tunnels or similar. Their dimensions are becoming more and more considerable, depending on technology improvement. According to the fact that many people and vehicles pass continually through these structures, there was a logical question about a possible evacuation in case of disasters such as fire, explosion or similar. This is a constantly open and actual problem, confirmed by many people who perished in disasters because they could not be evacuated or because an evacuation was delayed for some reasons. This paper has been written to show a possible evacuation situation and to calculate the minimum time for the evacuation in the case of 772 m long Straževica tunnel. / Тоннели представляют собой подземные сооружения различных типов назначения: железнодорожные, автодорожные, тоннели для метрополитенов и др. Благодаря технологическому развитию размеры тоннелей с каждым днем увеличиваются. Учитывая тот факт, что большой поток пассажиров и транспортных средств непрерывно проезжает через данные объекты, возникает естественный вопрос об их эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций, таких как: пожар, взрыв и пр. Вопрос об эвакуации более чем актуален, так как подобные риски несут за собой большое количество человеческих жертв, если своевременно не предпринять меры по эвакуации. В работе представлены возможные эвакуационные ситуации и минимальный расчет времени для эвакуационных мероприятий на примере тоннеля Стражевица 772 м. / Tuneli su objekti sagrađeni za različite svrhe. Mogu biti putnički, železnički, tuneli za podzemne železnice i služiti za slične namene. Njihove dimenzije postaju sve veće zahvaljujući tehnološkim poboljšanjima. Uzimajući u obzir činjenicu da mnogo ljudi i vozila kontinualno prolazi kroz ove objekte, postavilo se pitanje o mogućojevakuaciji u slučaju katastrofa, kao što su požar ili eksplozija. Iskustva govore da je mnogo ljudi izgubilo život jer nisu mogli biti evakuisani ili je evakuacija zbog nekog razloga kasnila. U ovom radu opisuje se moguća evakuaciona situacija i izračunava minimalno vreme potrebno za evakuaciju u tunelu Straževica koji je dugačak 772 m.

 15. Influência de genótipos de amoreira (Morus sp. e substratos no peso e características de casulos do bicho-da-seda (Bombyx mori L. Influence of mulberry (Morus sp. genotypes and substrates in weight and characteristics of silkworm cocoons (Bombyx mori L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odinete Murari

  2001-05-01

  Full Text Available Avaliou-se o efeito de três genótipos de amoreira, Morus sp. (Moraceae: Miura, FM Shima Miura e IZ 56/4, três tipos de esteiras de criação: terra compactada, concreto e tela plástica sobre o peso e algumas características industriais de casulos produzidos pelo bicho-da-seda, Bombyx mori (Lepidoptera. Houve influência das interações de genótipos com esteiras de criação sobre o peso dos casulos produzidos. Com relação às características industriais, os tratamentos que mais se sobressaíram foram: Miura / terra compactada, FM-SM / tela plástica, IZ 56/4 / terra compactada e IZ 56/4 / tela plástica.The effect of three genotypes of mulberry, Morus sp. (Moraceae, namely, Miura, FM Shima Miura and IZ 56/4, and three types of rearing substrate comprising compact soil, concrete and plastic screen were estimated on weight and on certain industrial characteristics of Bombyx mori (Lepidoptera cocoons. Genotype interactions with rearing substrates affected weight of cocoons produced. Analysis showed the best treatments for manufacturer parameters were Miura / compact soil, FM-Shima Miura / plastic screen, IZ 56/4 / compact soil and IZ 56/4 / plastic screen.

 16. Prolonged passive static stretching-induced innervation zone shift in biceps brachii.

  Science.gov (United States)

  Ye, Xin; Beck, Travis W; Wages, Nathan P

  2015-05-01

  The purpose of this study was to examine the influence of a bout of repeated and prolonged passive static stretching on the innervation zone (IZ) location of the human biceps brachii muscle. Eleven men performed 12 sets of 100-s passive stretches on their biceps brachii. Before (Pre) and immediately after (Post) the stretching intervention, isometric strength was tested during the maximal voluntary contractions (MVCs) of the forearm flexors. The subjects also performed several separate isometric forearm flexion muscle actions at 30%, 50%, and 70% of their predetermined MVCs for examining the locations of the IZ at different contraction intensities. The IZ was identified through multi-channel surface electromyographic (EMG) recordings from a linear electrode array. The stretching intervention induced an average of 10% isometric strength loss for the forearm flexors (mean±SD: Pre-MVC vs. Post-MVC=332.12±59.40 N vs. 299.53±70.51 N; p<0.001). In addition, the average IZ shift was nearly 4.5 mm in average in the proximal direction. However, this shift was not specific to the contraction intensity. We believe that the IZ shift was caused by the elongation of the entire muscle-tendon unit in the proximal direction. Therefore, caution should be taken when using surface EMG technique to examine possible changes in the EMG variables after a stretching protocol, as these variables can be contaminated by the shift of the IZ.

 17. Infestation of arboreal nests of coatis by triatomine species, vectors of Trypanosoma cruzi, in a large Neotropical wetland.

  Science.gov (United States)

  de Lima, Juliane Saab; Rocha, Fabiana Lopes; Alves, Fernanda Moreira; Lorosa, Elias Seixas; Jansen, Ana Maria; de Miranda Mourão, Guilherme

  2015-12-01

  The coati (Nasua nasua, Carnivora) is a medium-sized mammal common in the Pantanal of Brazil. Unlike most mammals, coatis construct arboreal nests used for resting and reproduction. In this region, the coati is an important host of Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease. There are two possible routes through coatis can be infected by T. cruzi: the oral route or the vectorial route. However, the relative importance of each of these routes in the infection of coatis and its role in the sylvatic cycle of the parasite are unknown. Our objectives were to investigate: (i) whether coati nests were infested by triatomine bugs, (ii) what species were frequent in the nests, (iii) whether the triatomines in nests were infected by T. cruzi, and (iv) what were the food resources of these triatomines. Eight of the 24 nests sampled were infested with triatomines, a total of 37 specimens of at least two species (Rhodnius stali and Triatoma sordida). In one nest, R. stali and T. sordida co-occurred and both fed on multiple resources, including coatis. This is the first report of triatomines occurring in arboreal nests of coatis. The co-occurrence of two different genera of triatomine vectors and coatis within the limited space of the coati nests provide multiple opportunities for the exchange of the protozoan parasite through both the vectorial and oral transmission routes. © 2015 The Society for Vector Ecology.

 18. Nizek površinski stanovanjski standard v Sloveniji: nizka kupna moč kot večno opravičilo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Sendi

  2013-01-01

  Full Text Available V prispevku predstavljamo in zagovarjamo tezo, da ima Slovenija nizek stanovanjski standard in da večina prebivalcev živi v stanovanjih, ki jih je po mednarodno uveljavljenih standardih mogoče opredeliti za prenaseljena. Resničnost te teze dokazujemo s statističnimi podatki ter tudi s pomočjo pregleda literature in predstavitvijo stališč različnih domačih avtorjev, ki so obravnavali to temo. Poleg obširnega pregleda tuje in domače literature na to temo predstavljamo tudi pregled zgodovinskih dejavnikov, za katere ocenjujemo, da so v preteklosti pomembno vplivali na vzpostavitev in uveljavitev današnjih stanovanjskih standardov. V sklepnem delu posebej poudarjamo danes prevladujoče napačno stališče, ki ga opredeljujemo kot najpomembnejši zaviralni dejavnik pri razmišljanjih o potrebnem izboljšanju slovenskih stanovanjskih standardov. V tem delu podajamo nove teoretične razlage o tem, zakaj se v Sloveniji še vedno vzdržuje nizek površinski stanovanjski standard. Končni namen prispevka pa je sprožiti izvedbo dejanskih ukrepov, ki bodo pripeljali do uveljavljanja ustreznejših standardov in izboljšanja stanja.

 19. Spin moments, orbital moments and magnetic anisotropy of finite-length Co wires deposited on Pd(110)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Felix-Medina, R [Escuela de Ciencias FIsico-Matematicas, Universidad Autonoma de Sinaloa, Culiacan, Sinaloa (Mexico); Dorantes-Davila, J [Instituto de FIsica, Universidad Autonoma de San Luis PotosI, Alvaro Obregon 64, San Luis PotosI (Mexico); Pastor, G M [Laboratoire de Physique Quantique, Centre National de la Recherche Scientifique, Universite Paul Sabatier, Toulouse (France)

  2002-12-01

  The ground-state spin moments (S{sub z}), orbital moments (L{sub z}) and magnetic anisotropy energy (MAE) of Co{sub N} one-dimensional (1D) clusters (N{<=}12) deposited on the Pd(110) surface are determined in the framework of a self-consistent, real-space tight-binding method. Remarkably large total magnetic moments per Co atom, M{sub z}=(2(S{sub z})+(L{sub z}))/N=2.8-2.9 {mu}{sub B}, are obtained, which can be understood as the result of three physically distinct effects. The first and leading contribution is given by the local spin moments (S{sub iz}) at the Co atoms i=1, N (2(S{sub iz}){sub Co} {approx_equal}1.6 {mu}{sub B}). Second, significant spin moments are induced at the Pd atoms i > N close to the Co-Pd interface, which amount to about 25% of M{sub z} (2(S{sub iz}){sub Pd}=0.2-0.3 {mu}{sub B}). Finally, enhanced orbital magnetic moments (L{sub iz}) are responsible for approximately 20% of M{sub z}. In the case of the Co atoms, (L{sub iz}){sub Co}=0.28-0.33 {mu}{sub B} is almost a factor of three larger than the Co bulk orbital moment, while in Pd atoms (L{sub iz}){sub Pd}=0.05 {mu}{sub B} represents about 15% of the total local moment {mu}{sub iz}=2(S{sub iz})+(L{sub iz}). These results and the associated MAEs are analysed from a local perspective. The role of the cluster-surface interactions is discussed by comparison with the corresponding results for free-standing wires. Particularly in the case of monatomic 1D Co chains we observe that the lowest-energy magnetization direction (easy axis) changes from in line to off plane upon deposition on Pd(110). Wire-substrate hybridizations are therefore crucial for the magneto-anisotropic behaviour of 1D magnetic nanostructures on metallic substrates.

 20. Functional mapping of the pelvic floor and sphincter muscles from high-density surface EMG recordings.

  Science.gov (United States)

  Peng, Yun; He, Jinbao; Khavari, Rose; Boone, Timothy B; Zhang, Yingchun

  2016-11-01

  Knowledge of the innervation of pelvic floor and sphincter muscles is of great importance to understanding the pathophysiology of female pelvic floor dysfunctions. This report presents our high-density intravaginal and intrarectal electromyography (EMG) probes and a comprehensive innervation zone (IZ) imaging technique based on high-density EMG readings to characterize the IZ distribution. Both intravaginal and intrarectal probes are covered with a high-density surface electromyography electrode grid (8 × 8). Surface EMG signals were acquired in ten healthy women performing maximum voluntary contractions of their pelvic floor. EMG decomposition was performed to separate motor-unit action potentials (MUAPs) and then localize their IZs. High-density surface EMG signals were successfully acquired over the vaginal and rectal surfaces. The propagation patterns of muscle activity were clearly visualized for multiple muscle groups of the pelvic floor and anal sphincter. During each contraction, up to 218 and 456 repetitions of motor units were detected by the vaginal and rectal probes, respectively. MUAPs were separated with their IZs identified at various orientations and depths. The proposed probes are capable of providing a comprehensive mapping of IZs of the pelvic floor and sphincter muscles. They can be employed as diagnostic and preventative tools in clinical practices.

 1. Zdes : [luuletused] / Paul-Eerik Rummo ; per. Svetlan Semenenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Rummo, Paul-Eerik, 1942-

  2002-01-01

  Autorist lk. 2. Sisu: "Vidish, grusha visnet na vetvjah..." ; Iz tsikla "Adress otpravitelja": "ne dumaju tshto mir menja poimjot..." ; "po tu no uzh po krainei mere i po etu storonu dobra i zla..." ; "teper dostalo b tolko sil..." ; "na vokzalah notshuja..." ; "po tu no uzh po krainei mere i po etu storonu dobra i zla..." ; Najavu ; Iz nedavnego proshlogo ; Iz knigi "Nemnogo muzõki v kafe": Nitshja ; Budto nojabr ; Stshastliv IV. Orig.: Kinni hoidmas ; "ei usu et maailm mind suuremat jagab..." ; "vähemalt kahel pool head ja kurja ikka..." ; "nüüd anna jumal jaksu joosta juhuste sajus..." ; "ööbides jaamades..." ; "kes mis kus mispärast kellele kellelt kellega..." ; "kohates igapäev ilmsi neid kes on jäänud nikolai-aega..." ; Ärkvel ; Lähemast minevikust ; Viik ; Nagu november ; Õnnelik IV

 2. Po poteh oblasti in boja: kritika države prek latinskoameriške izkušnje upiranja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klemen Ploštajner

  2014-09-01

  Full Text Available Namen prispevka je pokazati na težave, s katerimi se sooča boj za spremembo sveta preko boja za oblast. Izhajajoč iz teze, da so sredstva enaka cilju in da so v sam mehanizem zavzetja države vpisne specifične forme zatiranja, je potrebno kritiko ob- stoječih razmerij moči razširiti tudi na kritiko države. Prispevek želi pokazati, da vsi mehanizmi, ki moč in politično organiziranje trgajo iz skupnosti, v sebi nosijo kali lastne korupcije, odtujenosti in avtoritarnosti. Pri tej analizi se opiram predvsem na primere iz Latinske Amerike, kjer je napetost med gibanji in državno politiko najbolj zaostrena.

 3. Koncipiranje in zasnova držala za navigacijski sistem na kolesu

  OpenAIRE

  Rakuša, Luka

  2016-01-01

  Diplomsko delo Koncipiranje in zasnova držala za navigacijski sistem na kolesu je sestavljeno iz dveh delov. Izhodišče, iz katerega izhajamo, je, da na samem tržišču takega izdelka še ni. Prvi del obsega koncipiranje in zasnovo držala za navigacijski sistem Garmin za posebno vrsto integriranih kolesarskih krmil. Na podlagi zahtevnika primerjamo štiri možne opcije za izdelavo držala, na podlagi teh pa s pomočjo primerjalnih matrik izberemo najustreznejšo in jo tudi podrobno opišemo. Drugi ...

 4. Starostnik in tehnologija

  OpenAIRE

  Dijanič, Maja

  2012-01-01

  Uvod: Staranje prebivalstva je neizogiben proces, prav tako je dejstvo, da število starejših ljudi tako pri nas kot po svetu iz dneva v dan narašča. Zaradi razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) se potrebe za kakovostno življenje spreminjajo. Ker stopnja računalniške pismenosti postaja vse pomembnejša in čedalje bolj vpliva na kakovost življenja starostnikov, moramo kot družba zagotoviti pogoje in ustvariti možnosti, da si starostniki pridobijo znanje in veščine iz IKT, saj se...

 5. Primerjava programske opreme za izdelavo sprehoda po virtualni sceni

  OpenAIRE

  Ivanič, Gregor

  2017-01-01

  Cilj diplomske naloge je raziskovati področje izdelave virtualnih ogledov. Glavni poudarek je na primerjavi programske opreme s pomočjo katere je možno izdelati tovrsten ogled. V uvodnem delu je opisano nekaj kratkega o področju, zatem pa sledi način izdelave panoramskih posnetkov in opis njihovih projekcij. Glavni del je sestavljen iz opisa petih orodij, katere so bile posebej izbrane zaradi njihovih atributov, ter primerjava le-teh. Zaključni del sestoji iz sklepov do katerih nas je pripelj...

 6. ZDRAVSTVENE NAVIKE KOŠARKAŠKIH TRENERA

  OpenAIRE

  Bojan, Matković; Swalgin, Kenneth; Swalgin2, Kenneth

  2007-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje razlike između košarkaških trenera u Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj vezano uz njihove zdravstvene navike koje se ubrajaju među čimbenike za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti: tjelesna aktivnost, pušenje, konzumacija alkohola. Uzorak ispitanika sastavljen je od košarkaških trenera: 43 iz Sjedinjenih Američkih Država i 63 iz Hrvatske. Navike pušenja i konzumiranja alkohola ispitane su upotrabom upitnika, a uobičajena tjelesna aktivno...

 7. Tetrahidrokanabinol kao doping

  OpenAIRE

  Milošević, Marcela

  2015-01-01

  Doping je jedan od glavnih problema suvremenog sporta. Definira se kao kršenje jednog ili više antidopinških pravila definiranih odredbama Svjetskog antidopinškog kodeksa. Prema tri WADA-ina kriterija među doping sredstva spada i tetrahidrokarabinol, porijeklom iz biljke Cannabis sativa, Cannabinaceae. To je spoj iz skupine kanabinoida s najjačim psihoaktivnim djelovanjem. Za njegovo djelovanje zaslužni su mehanizmi farmakokinetike i farmakodinamike. Ovisno o načinu primjene apsorpcija mu var...

 8. DRŽAVNI ISPITI ZA SAMOSTALNO VOĐENJE ŠUMSKOG GOSPODARSTVA

  OpenAIRE

  uredništvo

  2015-01-01

  U prošlome smo se dvobroju Šumarskoga lista, obilježavajući 250. obljetnicu hrvatskoga šumarstva, osvrnuli na tekstove iz prvih godina njegovog tiskanja, povlačeći paralelu s današnjicom. Zbog uvida u povijesni slijed šumarske struke i interesantnost, pa i aktualnost tekstova, u ovome se dvobroju osvrćemo na tri teksta iz 1880. i 1881. god. vezana uz naslov. Prvi tekst odnosi se na „Naredbu c. k. ministarstva za poljodjelstvo od 13. veljače 1875, B 129/A. M., R.-G.-Bl. Br. 9, koja se odnosi n...

 9. ANALIZA IZGUB NA OSLABLJENEM PRENAPETOSTNEM ODVODNIKU

  OpenAIRE

  Ajdnik, Miran

  2011-01-01

  Diplomska naloga obravnava problematiko izgub električne energije na oslabljenem prenapetostnem odvodniku na transformatorski postaji Kot-Makej (0,95/0,4 kV) in neozemljenem izvoru. Omenjena transformatorska postaja se napaja iz razdelilne transformatorske postaje Ravne (RTP RAVNE) preko 20 kV daljnovoda Mežica in transformatorske postaje Kot (20/0,95/0,4 kV). Rešitev je predstavljena s programskim orodjem MATLAB/Simulink iz knjižnice PowerSystem, s katerim je izvedena simulacija pri oslablje...

 10. Modernost pedagoške koncepcije Marije Montessori

  OpenAIRE

  Bašić, Slavica

  2011-01-01

  U zadnjim desetljećima sve veći broj znanstvenika i pedagoga praktičara pokazuje interes za Montessori pedagogiju, provjerava je u praksi i potvrđuje da je riječ o modernoj, vremenu primjerenoj pedagogiji koja odgovara na razvojne potrebe suvremene djece i mladih. Brojna istraživanja pokazuju kako djeca iz Montessori škola, u usporedbi s djecom iz standardnih škola, pokazuju bolju motivaciju za učenje, višestruke interese, samostalnost i pozitivan odnos prema učenju te veću odgovornost prema ...

 11. VPELJEVANJE SODOBNEGA PLAČILNEGA SISTEMA JAVNIH STORITEV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

  OpenAIRE

  Nikolić, Aleksandar

  2011-01-01

  Diplomsko delo opisuje sodobni plačilni sistem, ki ga je vpeljala mestna občina Ljubljana v želji, da bi uredila in poenotila plačevanje storitev javnih zavodov, ki si jih lasti. S tem je mesto ponudilo svojim prebivalcem in obiskovalcem prijaznejšo obliko plačevanja v obliki brez-kontaktne pametne kartice, imenovane Urbana. Urbana je zasnovana na predplačniškem sistemu tako, da je z njo mogoče plačevati storitve javnih zavodov iz prednaloženih storitev, kot je terminska vozovnica ali iz kvaz...

 12. Jazz v sloveniji

  OpenAIRE

  Petek, Lara

  2017-01-01

  Jazz je glasba z dolgo in bogato zgodovino. Njegove korenine prihajajo iz Afrike, ki so se pozneje združile z vplivi iz Evrope. V osnovi gre za združitev afriških črnskih ritmov z evropskimi harmonijami. Za predhodnike jazza označujemo duhovno pesem, blues in ragtime. Skozi zgodovino pa so se izoblikovali različni stili jazza, kot so new orleans, dixieland, chicago, swing, bebop, cool jazz, free jazz, electric jazz. Za to so bili odgovorni različni najvidnejši izvajalci jazzovske glasbe, ki s...

 13. Uvajanje tehnologij pridobivanja električne in toplotne energije z uplinjanjem lesnih sekancev v podjetju BIOFIT d.o.o.

  OpenAIRE

  Kuhar Osterman, Tadeja

  2016-01-01

  Glavni cilji evropske energetske in podnebne politike so varnost oskrbe, konkurenčnost in trajnost. Države članice EU so se zavezale znižati emisije toplogrednih plinov do leta 2030 za 40 % glede na delež iz leta 1990 in delež vse porabe energije iz obnovljivih virov energije zvišati na vsaj 27 %. Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, zato les predstavlja pomemben obnovljiv vir energije. Slovenska zakonodaja z novim Energetskim zakonom ugodno vpliva tudi na razvoj in umeščanje te...

 14. Analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu

  OpenAIRE

  Kozole, Rok

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (...

 15. Analiza kakovosti spletnih aplikacij za elektronsko bančništvo

  OpenAIRE

  JANKOVIČ, JERNEJ

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je prikazati sistematično analizo kakovosti spletnih aplikacij na področju elektronskega bančništva. V teoretičnem delu smo se osredotočili na standard ISO/IEC 25000 - SQuaRE, ki v celoti obravnava kakovost izdelka. Iz nabora standardov SQuaRE smo pregledali vsebine standardov omenjene družine, na koncu pa smo se osredotočili na standard ISO/IEC 25010, ki predstavlja model kakovosti. Ta je sestavljen iz osmih značilnosti: funkcijska ustreznost, učinkovitost izvedbe...

 16. O nekim biljnim zajednicama s vrstom Euphorbia dendroides L. u Grčkoj

  OpenAIRE

  Biondi, Edoardo; Géhu, Jean-Marie

  1987-01-01

  Prikazana je vegetacija nekih sastojina s vrstama Euphorbia den- droides i Olea sylvestris, koje su autori pronašli u kontinentalnoj Grčkoj kraj Monastirakija (Korintski kanal) i na otoku Kreti (u Kissomosu i Saudi). Ta je vegetacija označena kao asocijacija Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstić (1973) 1984 opisana ranije iz nekih područja jugoslavenske obale. Među prikazanim sastojinama najviše odgovaraju asocijaciji one iz okolice Monastirakija, dok ostale, snimljene na otoku Kreti, pr...

 17. 11th Annual CMMI Technology Conference and User Group

  Science.gov (United States)

  2011-11-17

  Milking Process X’s: Quality of the...Cows Grass, Food Massaging cows Discipline Sophistication Y’s: Litre/Cow/Day Density of cream/litre Defective milk page 9 © Systonomy Limited...ca l S ol ut io n Pr od uc t I nt eg ra tio n Ve rif ic at io n Va lid at io n O rg an iz at io n Pr oc es s Fo cu s O rg an iz at io n pr oc es

 18. Metodička osnova, ustroj i trajnost upravljačke misli H. Fayola

  OpenAIRE

  Biličić, Mijo

  1999-01-01

  Autor razlaže djelo H. Fayola u svjetlu novijih dostignuća znanosti o upravljanju. Pritom dokazuje Fayolov organski pristup, imanentnu podjelu sadržaja njegova djela na konstitutivne i funkcionalne aspekte, te ugrađenost Fayolovih pojmova u temelje znanosti o upravljanju, jer se prema njima obavlja razdioba materije o upravljanju, precizira rukovođenje i jer im se dodaje malo novih pojmova. Nedostatci Fayolove misli proizlaze iz ograničenosti prakse njegova vremena, iz ograničenosti internoga...

 19. Teorija Clarisse Pinkole Estes in analize pravljic – študija primera Rdeči čeveljci

  OpenAIRE

  Kužnik, Branka

  2016-01-01

  Diplomsko delo Teorija Clarisse Pinkole Estes in analize pravljic – študija primera Rdeči čeveljci obravnava pravljice, analize vsebin in sporočil, ki jih ima vsaka pravljica. Obravnavane bodo tri pravljice za otroke danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena iz zbirke Pravljice (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, iz danščine prevedla Silvana Orel Kos, ilustrirala Marija Lucija Stupica). Te pravljice so: Mala morska deklica, Stanovitni kositrni vojak in Rdeči čeveljci. Poleg omenjeni...

 20. Características morfo-anatômicas e bromatológicas de folhas de amoreira em relação às preferências do bicho-da-seda Mulberry leaf morphological, anatomical and bromatological characteristics in relation to silkworm preferences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fumiko Okamoto

  2006-02-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar, quantitativamente, as características morfo-anatômicas e bromatológicas das folhas de dez cultivares de amoreira, e estabelecer as relações de preferência do bicho-da-seda, por essas cultivares. Foram coletadas as folhas superior (5ª e mediana (15ª da planta, contadas a partir do ápice. As cultivares foram comparadas pelos métodos estatísticos multivariados de análise de agrupamento e análise de componentes principais. As cultivares Korin, Calabresa, IZ 5/2 e IZ 15/7 foram consideradas as mais recomendáveis para a alimentação das lagartas do bicho-da-seda, pois apresentaram valores altos de porcentagem de folha consumida, atribuídos à ocorrência de características desejáveis nas folhas, tais como menor teor de fibra bruta, menor quantidade de idioblastos de cistólito e de mucilagem, menor proporção de epiderme e maior de parênquima, comparativamente, às outras cultivares estudadas. As cultivares IZ 13/6 e IZ 57/2 foram consideradas as menos recomendáveis. As demais cultivares comportaram-se como intermediárias na preferência do bicho-da-seda.The objective of this work was to evaluate quantitatively the morphological, anatomical and bromatological characteristics of leaves of ten mulberry cultivars, and to establish the preferences shown by the silkworm. The upper (5th and median (15th leaves were collected taking branch top into account. In order to compare cultivars, multivariate statistic methods of cluster analysis and principal component analysis were used. The cultivars Korin, Calabresa, IZ 5/2 and IZ 15/7 were considered as the most appropriate to feed silkworms, since they presented high percentage values of eaten leaves, due to certain characteristics such as lower crude fiber contents, lower quantity of cystolith and mucilage idioblasts, lower proportions of epidermis and higher quantities of parenchyma, in relation to the other studied cultivars. Cultivars IZ 13/6 and

 1. FEMINISTIČNA PROBLEMATIZACIJA OBRAVNAVE ŽENSKE SEKSUALNOSTI

  OpenAIRE

  Žerjav, Tamara

  2009-01-01

  Naloga teoretično obravnava nekatere pomembnejše teorije ženske seksualnosti in povezavo slednje z močjo in družbenim položajem žensk. Vključuje psihoanalitični pogled Sigmunda Freuda na ženski seksualni razvoj in feministične kritike tega razumevanja s stališča družbenega konstruktivizma, zlasti pa se osredotoča na opredelitev oblasti v teoriji Michela Foucaulta in povezavo oblasti s konstrukcijo ženskega telesa ter ženskega seksualnega subjekta. Končno so analitična orodja in koncepti, ki j...

 2. Slovenija: Dva družbena sistema
 v spremenljivi kolektivni zavesti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maca Jogan

  2015-05-01

  Full Text Available V Sloveniji je vzpostavitev samostojne države pomenila tudi zamenjavo družbenega sistema socializma s kapitalizmom. V članku je predstavljeno spreminjanje vrednotenja teh dveh sistemov na podlagi podatkov longitudinalnega raziskovanja slovenskega javnega mnenja (od 1990 do 2013. V analizi so upoštevane splošne ocene o a socialističnem obdobju nasploh in po časovnem zaporedju, b kakovosti življenja pred osamosvojitvijo in v samo- stojni državi, c odnosu do pojmov Evropa, socializem in kapitalizem, ki jih dopolnjujejo stališča respondentov o tem, kako izbrani štirje pojmi (pravičnost, človečnost, neenakost, blagostanje ustrezajo njihovim predstavam o enem ali drugem sistemu.

 3. Examples of Solutions for Steel-Concrete Composite Structures in Bridge Engineering / Przykłady Konstrukcji Zespolonych W Budownictwie Mostowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flaga Kazimierz

  2015-03-01

  Full Text Available W artykule [1] omówiono problemy konstrukcyjne, obliczeniowe i realizacyjne, związane z zastosowaniem konstrukcji zespolonych stal-beton w mostownictwie. Wskazano tam, że idea konstrukcyjnego zespolenia stali z betonem jest jeszcze daleka do wyczerpania i że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania interesujące z inżynierskiego, naukowego i estetycznego punktu widzenia. W artykule niniejszym pokazano te nowoczesne trendy na tle rozwiązań zrealizowanych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom podwójnie zespolonym oraz konstrukcjom stalowobetonowym. Wyeksponowano tu szczególnie konstrukcje z rur stalowych wypełnionych betonem, typu CFST. Dają one nadzieję na ich szersze zastosowanie w warunkach polskich.

 4. Influence of Boiler Pipe Cladding Techniques on their Microstructure and Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rozmus-Górnikowska M.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena wpływ u metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostruk- turę i własności podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625. Rury zostały dostarczone do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. przez czterech dostawców, stosujących różne metody napawania, a mianowicie CMT, GMAW i GTAW. Badania wykazały, że mikrostruktura i własności mechaniczne rur napawanych istotnie zależą od zastosowanej metody napawania oraz od składu chemicznego materiału podłoża.

 5. New records of Gerromorpha and Nepomorpha (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) from South America.

  Science.gov (United States)

  Moreira, Felipe Ferraz Figueiredo; Rodrigues, Higor D D; Barbosa, Julianna Freires; Reduciendo Klementová, Barbora; Svitok, Marek

  2016-01-01

  Aquatic and semiaquatic Heteroptera occur on all continents except Antarctica and occupy a wide variety of habitats, including lentic and lotic water bodies, perennial or temporary. In the Neotropical Region, there is a lack of knowledge concerning the geographical distribution of most represented species, which can only be solved by the collection of specimens in under-studied areas and publication of new records and lists of species. New records are presented for eleven species of Gerromorpha and ten Nepomorpha, including first records from Venezuela (Brachymetra lata, Limnogonus hyalinus, Rhagovelia evidis, Tenagobia peruana, Limnocoris burmeisteri, L. fittkaui fittkaui, Placomerus micans, and Martarega gonostyla), the Venezuelan State of Bolívar (Cylindrostethus palmaris, R. elegans, R. tenuipes, and Ambrysus stali), the Brazilian State of Bahia (Martarega bentoi), Peru (Euvelia lata), and the Peruvian Region of Arequipa (Microvelia pulchella).

 6. The use of Weibull Statistics to Quantify Property Variability in Fe-3Mn-0.8C Sinter-Hardened Structurally Inhomogeneous Steels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cias A.

  2013-12-01

  Full Text Available Aby uzyskać trzy warianty spiekanej stali Fe-3Mn-0.8C wytworzono mieszanki proszków: niskowęglowego żelazoman- ganu. grafitu oraz proszków żelaza firmy Hóganiis: gąbczastego - NC100.24 i rozpylanych - ABC 100.30 oraz ASC 100.29. Z proszków tych zostały sprasowane, przy ciśnieniu 660MPa. kształtki próbek wytrzymałościowych przeznaczonych do wykonania prób rozciągania i zginania, spieczone następnie w półhermetycznych pojemnikach, w czasie 1 godziny, w suchym azocie lub wodorze, w temperaturze 1120 lub 1250°C, po czym chłodzone z szybkością 64°C/mia Zbadano wytrzymałość na rozciąganie i zginanie otrzymanych próbek przy zastosowaniu statystyki Weibulla. W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu wykorzystanie i ocenę testów zgodności dla dwu- i trzyparametrowych rozkładów Weibulla. Badania podjęto z powodu rozbieżności publikowanych krytycznych wartości testów zgodności dla dwuparametrowego rozkładu Weibulla oraz ogólnego braku testów zgodności dla trzy parametrów ego rozkładu Weibulla. w odniesieniu do własności stali wytworzonych techniką metalurgii proszków.

 7. Mark Terencij Varo: O podobnosti in nepodobnosti (De lingua latina X (translation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozma Ahačič

  2002-07-01

  Full Text Available Varonovo delo De lingua Latina, iz katerega je prevedena deseta knjiga, v kateri Varon govori o podobnosti in nepodobnosti, je bilo zasnovano med leti 47 in 45, napisano pa po Ciceronovem prigovarjanju verjetno v enem zamahu v letih do Ciceronove smrti leta 43 pr. Kr.

 8. Complex approach to prenatal diagnosis of cytochrome c oxidase deficiencies

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Houštěk, Josef; Klement, Petr; Heřmanská, Jana; Antonická, Hana; Houšťková, H.; Stratilová, L.; Wanders, R. J. A.; Zeman, J.

  1999-01-01

  Roč. 19, - (1999), s. 552-558 ISSN 0197-3851 R&D Projects: GA MŠk VS96127; GA ČR GA302/99/0648; GA MZd IZ4035 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922 Subject RIV: ED - Physiology Impact factor: 1.885, year: 1999

 9. Kalendar nedeli : 10 - 16 maja / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 10 maja 235 let so dnja rozhdenia Kloda Zhozefa Ruzhe de Lilja, (1760 - 1836); 13 maja 155 let so dnja rozhdenia Alfonsa Dode, (1840 - 1897); 15 maja 105 let so dnja rozhdenia Ketrin Enn Porter, (1890 - 1980); 16 maja 85 let so dnja rozhdenia Olgi Fjodorovnõ Berggolts, (1910 - 1975)

 10. Guidelines for the tnanagetnent ofasthtna in adults in South Africa

  African Journals Online (AJOL)

  i1) relieve hypoxaem.ia;. (iiz) restore lung function to norm.al as rapidly as possible by reducing .... systemic corticosteroids; (iz) emergency care and/or hos- pitalisation for asthma ..... Serum potassium levels should be measured at least daily.

 11. Der Anfang vom Ende? - Das Assad-Regime in Syrien steht mit dem Rücken zur Wand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mohns, Erik

  2011-01-01

  In spite of brutal repression, protests continue in the Syrian "Kingdom of Fear". The legitimacy of the regime will most likely continue to dwindle more and more as long as it proves unable to open up politically. The article is in German and a shorter version will be published in the journal iz3w...

 12. Kalendar nedeli : 21 - 27 oktjabrja / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 21.okt. 205 let so dnja rozhdenia Alfonsa Mari Lui de Lamartina; 22.okt. 125 let so dnja rozhdenia Ivana Bunina; 25.okt. 70 let so dnja rozhdenia Kalju Kangura; 26.okt. 115 let so dnja rozhdenia Andreja Belogo

 13. Kalendar nedeli : 28 okt. - 3 nojab. / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 31 okt. 200 let so dnja rozhdenia Dzhona Kitsa; 31.okt. 160 let so dnja rozhdenia Krisjana Barona; 31.okt. 120 let so dnja rozhdenia Avetika Isaakjan; 3.nov. 135 let so dnja rozhdenia Pjetra Jkubovitsha; 3.nov. 100 let so dnja rozhdenia Eduarda Bagritskogo

 14. Kalendar nedeli : 14 - 23 ijunja / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 20 ijunja 90 let so dnja rozhdenia Lillian Helman (1905 - 1984); 21 ijunia 155 let so dnja rozhdenia Akakia Tsereteli (1840 - 1915); 21 ijunia 90 let so dnja rozhdenia Zhana Polja Sartra (1905 - 1980); 21 ijunia 85 let so dnja rozhdenia Aleksandra Trifonovitsha Tvardovskogo (1910 - 1971)

 15. Kalendar nedeli / Leta Gureli

  Index Scriptorium Estoniae

  Gureli, Leta

  1996-01-01

  Iz soderzh.: 14 ijunja 185-letnii jubilei Garriet Bitsher-Stou; 14 ijunja 110 let nazad umer Aleksandr Ostrovski; 17 junja russkomu pisatelju-frontoviku Viktoru Nekrasovu ispolnilos bõ 85 let; 18 ijunja 60 let nazad umer Maksim Gorki; 19 ijunja ispolnjajetsja 210 let so dnja rozhdenia russkogo poeta Fjodora Glinki; 20 ijunja ispolnjajetsja 60 let Enn Vetemaa

 16. Kalendar nedeli : 19 - 25 avgusta / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 19 avgusta 215 let so dnja rozhdenia Piera Zhana Beranzhe (1780-1857); 19 avgusta 110 let so dnja rozhdenia Tõnisa Braksa (1885-1966); 22 avgusta 75 let so dnja rozhdenia Reja Bredberi; 23 avgusta 115 let so dnja rozhdenia Aleksandra Stepanovitsha Grina (1880-1932)

 17. Kalendar nedeli : 5 - 11 avgusta / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderz.: 5 avgusta 145 let so dnja rozhdenia Gi de Mopassana (1850-1893); 10 avgusta 150 let so dnja rozhdenia Abaja Kunanbajeva (1845-1904); 10 avgusta 100 let so dnja rozhdenia Mihaila Zosht'senko (1895-1958)

 18. Kalendar nedeli : 24 - 30 ijunija / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 25 ijunija 90 let so dnja rozhdenia Petrusja Brovki (1905-1980); 25 ijunija 85 let so dnja rozhdenia Feliksa Kotta (1910-1963); 29 ijunija 95 let so dnja rozhdenia Antuana de Sent-Eksjuperi (1900-1944)

 19. Expert System for Hematology

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Straka, L.; Kmoníček, M.; Šebesta, Václav; Stránský, P.

  1999-01-01

  Roč. 42, č. 2 (1999), s. 62 ISSN 1211-4286. [Scientific Conference of the Charles University Faculty of Medicine and Teaching Hospital /3./. 08.12.1998-09.12.1998, Hradec Králové] Grant - others:IGA MZ ČR(CZ) IZ3773 Institutional research plan: AV0Z1030915

 20. Prognostic Significance of c-erbB-2 (HER-2/neu) Oncoprotein in Benign and Malignant Breast Tumor Tissue

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimíčková, M.; Pecen, Ladislav; Černoch, M.; Vagunda, V.; Pochmon, D.; Vermousek, I.; Lang, B.; Pačovský, Z.

  1999-01-01

  Roč. 14, č. 4 (1999), s. 13-22 ISSN 0886-3849 Grant - others:IGA MZ(CZ) IZ2924 Institutional research plan: AV0Z1030915 Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research Impact factor: 0.326, year: 1999

 1. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Menten, K.M.. Vol 1, No 1 (2016): Special Issue: Series D - Articles Supernova SN 2008iz in M82 galaxy. Abstract PDF. ISSN: 2305-2678. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL · AJOL's Partners · Terms and Conditions of Use · Contact ...

 2. Effect of Nutritionally Relevant Doses of Long-Chain N-3 Pufa on Lipid Status, Oxidative Stress and Inflammatory Markers in an Average Middle-Aged Serbian Population / Uticaj Preporučenih Doza Dugolančanih N-3 Masnih Kiselina Na Lipidni Status, Oksidativni Stres I Markere Inflamacije Kod Ispitanika Srednjih Godina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuričić Ivana

  2015-07-01

  Full Text Available Uvod: U ovoj studiji praćeni su efekti preporuka za unos eikozapentaenske (EPA i dokozoheksaenske kiseline (DHA, iz dva razlicita izvora, lososa i suplementa sa ribljim uljem, na odabrane faktore kardiovaskularnog rizika u prosečnoj populaciji srednjih godina.

 3. KUMU zakrõt tselõh dva dnja v nedelju / Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Koch, Tuuli

  2006-01-01

  Kunstimuuseum KUMU puhkab rahapuudusel nädalas kaks päeva. Jaan Elkeni, Marika Valgu ja Peeter Maueri selgitused. KUMU külastatavus esimesel nädalal. Samal teemal lk. 1 "Lishni võhodnoi KUMU - iz-za nedostatka sredstv".

 4. TNF-alfa modulates the differentiation induced by butyrate in the HT-29 human colon adenocarcinoma cell line

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kovaříková, Martina; Pacherník, Jiří; Hofmanová, Jiřina; Zadák, Z.; Kozubík, Alois

  2000-01-01

  Roč. 36, - (2000), s. 1844-1852 ISSN 0959-8049 R&D Projects: GA ČR GA524/98/0190; GA MZd IZ4095; GA MZd NC6171; GA AV ČR KSK2039602 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920 Subject RIV: BO - Biophysics Impact factor: 2.725, year: 2000

 5. Can Leech Therapy Be Used as an Alternative Treatment for Controlling Migraine Headache? A Pilot Study / Da li lečenje pijavicama može da se primenjuje kao alternativni način lečenja u kontroli migrenoznih glavobolja? Pilot studija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bakhshi Mahmoud

  2015-09-01

  Full Text Available Moguće je da lečenje pijavicama dovodi do simptomatskog smanjenja tegoba izazvanih glavoboljom. Međutim, postoji malo kliničkih podataka iz ove oblasti. Cilj ove studije bio je da ispita efikasnost terapije pijavicama u lečenju migrenoznih glavobolja.

 6. Grebenshtshikovi kingitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Ansambli Akvarium viiepäevasest Ameerika-tuurist ja veebruaris ilmuvast uuest heliplaadist. Bändi ametlikul koduleheküljel www.aquarium.ru on tasuta saadaval MP3 fail, mis sisaldab reggae-laulu "Rastamanõ iz glubinki" ("Rastamehed äärealadelt")

 7. Bogataj in Del Gobbo (ur. (2015. Lifelong learning devices for sustainable local development. Gorizia, Comitato regionale dell‘Enfap del Friuli Venezia Giulia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janko Muršak

  2015-12-01

  Full Text Available V okviru programa čezmejnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, je izšla monografija o čezmejnem delovanju študijskih krožkov ob slovensko- -italijanski meji z naslovom Lifelong learning devices for sustainable development ter s podnaslovom The study circles experience in the cross border area Italy-Slovenia.

 8. Discrete Analog Processing for Tracking and Guidance Control

  Science.gov (United States)

  1980-11-01

  be called the multi- sample algorithm, satisfies -4 67 tD (Da - d) 0 (4.2.2.3) Thus, this descent algorithm will determine a coefficient vector a...the perpendicular distances from all target points to that line with respect to the slope of the line. The angle formed between the ’ IZ4 oV - _ .V 105

 9. Strong association of HLA-B27 heavy chain with beta(2)-microglobulin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tran, T. M.; Hořejší, Václav; Weinrich, S.; Pla, M.; Breur, B. S.; Čapková, Jana; Flieger, Miroslav; Ivanyi, P.; Ivašková, E.

  2000-01-01

  Roč. 61, č. 12 (2000), s. 1197-1201 ISSN 0198-8859 R&D Projects: GA MZd NI5314; GA MZd IZ3647 Institutional research plan: CEZ:A53/98:Z5-020-9ii Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 1.953, year: 2000

 10. International Journal of Modern Anthropology - Vol 1, No 9 (2016)

  African Journals Online (AJOL)

  ... Peopling of America and Medical implications · EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. Antonio Arnaiz-Villena, Jose de Palacio-Grüber, Ester Muñiz, Cristina Campos, Javier Alonso-Rubio, Eduardo Gomez-Casado, David Cruz-Robles, Manuel Martin-Villa, ...

 11. Total antioxidant capacity of serum increased in early but not late period after intestinal ischemia in rats

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čížová, Hana; Lojek, Antonín; Hamar, J.; Dušková, Monika; Kubala, Lukáš; Vondráček, Jan; Číž, Milan

  1998-01-01

  Roč. 25, č. 1 (1998), s. 9-18 ISSN 0891-5849 R&D Projects: GA ČR GA308/97/1141; GA MZd IZ2849 Institutional research plan: CEZ:A17/98:Z5-004-9-ii Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 3.528, year: 1997

 12. Characterization of two nonsense mutations in the human dystrophin gene

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fajkusová, L.; Pekařík, V.; Hájek, J.; Kuhrová, V.; Blažková, M.; Fajkus, Jiří

  1998-01-01

  Roč. 12, - (1998), s. 183-189 ISSN 0167-7063 R&D Projects: GA MZd IZ3700 Institutional research plan: CEZ:A17/98:Z5-004-9-ii Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 1.357, year: 1998

 13. Enhanced IL-10 and Decreased IL-2 Production after Orthotopic Corneal Transplantation in Mice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hašková, Z.; Filipec, M.; Holáň, Vladimír

  1999-01-01

  Roč. 45, č. 1 (1999), s. 21-25 ISSN 0015-5500 R&D Projects: GA ČR GA310/97/1261; GA MZd IZ3964; GA MŠk VS97099 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 0.493, year: 1999

 14. IL-10 Is an Effector Molecule Mediating Urocanic Acid-Induced Immunosuppression

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krulová, Magdalena; Kuffová, Lucia; Zajícová, Alena; Holáň, Vladimír

  1999-01-01

  Roč. 31, 1-2 (1999), s. 1218-1219 ISSN 0041-1345 R&D Projects: GA MŠk VS97099; GA ČR GA310/97/1261; GA MZd IZ3964 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 0.590, year: 1999

 15. IL-10 is an effector molecule mediating urocanic acid-induced immunosuppression

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krulová, Magdalena; Kuffová, Lucia; Zajícová, Alena; Filipec, M.; Holáň, Vladimír

  1999-01-01

  Roč. 31, - (1999), s. 1218-1219 ISSN 0041-1345 R&D Projects: GA MZd IZ3964; GA ČR GA310/97/1261; GA MŠk VS97099 Keywords : immunosuppression, urocanic acid Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 0.590, year: 1999

 16. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Items 1 - 31 of 31 ... VO Edo, IZ Omoregie. Vol 22 (2012): ... Vol 22 (2012): 21-22 (2011-2012), Postmodernism and Organizational Culture: The Japanese Experience, Abstract. B Brljavac ... Vol 22 (2012): 21-22 (2011-2012), The Nigerian Statements of Accounting Standards and Ribh (Profit) in an Islamic Economy, Abstract.

 17. Craniofacial abnormalities and their relevance for sleep apnoea syndrome aetiopathogenesis in acromegaly

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dostálová, S.; Šonka, K.; Šmahel, Zbyněk; Weiss, V.; Marek, J.; Hořínek, D.

  2001-01-01

  Roč. 144, - (2001), s. 491-497 ISSN 0804-4643 R&D Projects: GA MZd IZ3575 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906 Keywords : apnoea syndrome Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 2.133, year: 2001

 18. Assessment of the 2,4 km run as a predictor of aerobic capacity

  African Journals Online (AJOL)

  1990-09-15

  Sep 15, 1990 ... regression equation that expressed the relationship between directly measured VO?max values obtained on the treadmill and the 2,4 km time valu~s of a military population before and after 12 weeks of intensive basic military training; and (iz) to assess the accuracy of this original regression equation in.

 19. Natpis Gaja Orhivija Amempta

  OpenAIRE

  Basić, Ivan

  2015-01-01

  Analizira se natpis Gaja Orhivija Amempta s Poljuda u Splitu (CIL III, 2082), člana obitelji carskog roba i dispenzatora. Natpis se razmatra s epigrafskog, prozopografskog i onomastičkog gledišta. Donose se zaključci o njegovoj dataciji, provenijenciji i okolnostima nastanka u kontekstu rimskodobnih carskih posjeda na splitskom poluotoku proizašlih iz ager publicus.

 20. The TRACE Model of Speech Perception.

  Science.gov (United States)

  1984-11-01

  Street Eugene. OF T70: New Haven, CT 0651( S- o . rredeser Dr. Stephen Kosslyn i:: erane; & Newman. IZ36 Williak Jases Hal: 50 M34otcr Street 43 Kirkland...Cognitive Science, 9, 113-147. Anderson, J. A. (1977). Neural models with cognitive implications. In D. LaBerge & S. 1. Samuels (Eds.), Basic

 1. .I.Pseudomonas aeruginosa./I. Phage Lysate as an Immunobiological Agent. 1. Selection of .I.Pseudomonas aeruginosa./I. Clinical Strains for Phage Lysate Preparation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sekaninová, G.; Kolářová, M.; Pillich, Jiří; Seménka, J.; Čížová, Hana; Kubíčková, D.; Zajícová, V.

  1999-01-01

  Roč. 44, č. 1 (1999), s. 93-97 ISSN 0015-5632 R&D Projects: GA ČR GA313/93/1268; GA MZd IZ3431 Institutional research plan: CEZ:A17/98:Z5-004-9-ii Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 0.402, year: 1999

 2. Download this PDF file

  African Journals Online (AJOL)

  User

  Tan WC, Tan LK, Tan HK, Tan AS : 25. Prabulos AM, Philpson EH : 26. 27. Kanana B, Sheiner E, Levy A, Lazer S, Mazor. M. 28. Murphy D, Mackenzie IZ. Risk factors and perinatal outcomes associated with umbilical cord prolapse. Arch Gynecol Obstet, 2006. ;274(2):104-107. Prolapse and presentation of the umbilical cord ...

 3. Liesegang patterns: Complex formation of precipitate in an electric ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  The author would like to thank Ferenc Izsák and Judit Zádor for helpful discus- sions. The author acknowledges the support of the OTKA Postdoctoral Fellowship. (OTKA D048673) and OMFB grant 00585/2003 (IKTA5-137) of the Hungarian. Ministry of Education. Pramana – J. Phys., Vol. 64, No. 2, February 2005. 297 ...

 4. 7 dnei / Leta Gureli

  Index Scriptorium Estoniae

  Gureli, Leta

  1996-01-01

  Iz soderzh.: 21 sentjabrja 130 let so dnja rozhdenia Gerberta Dzhordzha Uellsa; 22 sentjabrja 105 let so dnja rozhdenia Ruvim Frajerman; 24 sentjabrja 100 let so dnja rozhdenia Frensisa Skotta Fidzheralda; 24 sentjabrja 100 let so dnja rozhdenia Elzõ Triole

 5. IZVEDBENI ELEMENTI U BIG BROTHERU

  OpenAIRE

  Radman, Korana

  2009-01-01

  Big Brother publici nudi "ultimativnu stvarnost" osiguranu cjelodnevnim nadzorom televizijskih kamera, o čemu je polemizirano od početka njegova prikazivanja u Europi i svijetu. Imajući to na umu, ovaj rad je pristupio Big Brotheru iz perspektive izvedbenih studija, pokušavajući u njemu prepoznati neke od mogućih izvedbi.

 6. The epitope recognized by pan-HLA class I-reactive monoclonal antibody W6/32 and its relationship to unusual stability of the HLA-B27/beta2-microglobulin complex

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tran, T. M.; Ivanyi, P.; Hilgert, Ivan; Brdička, Tomáš; Pla, M.; Breur, B.; Flieger, Miroslav; Ivašková, E.; Hořejší, Václav

  2001-01-01

  Roč. 53, - (2001), s. 440-446 ISSN 0093-7711 R&D Projects: GA MZd NI5314; GA MZd IZ3647; GA MŠk LN00A026 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5020903 Keywords : HLA class I * epitope * W6/32 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 2.268, year: 2001

 7. Mesto Ljubljana v tranziciji: med trgom in planom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjan Bežan

  1995-01-01

  Full Text Available Za mesta v tranziciji je značilno, da se ne usmerjajo več s planskimi mehanizmi ne delujejo. V državah v tranziciji meso relevanten družbeni prostor. V mestu Ljubljana se nadaljujejo stihijski procesi stanovanjske gradnje iz preteklosti.

 8. Dipyridamole Body Surface Potential Mapping: Noninvasive Differentiation of Syndrome X from Coronary Artery Disease

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Boudík, F.; Anger, Z.; Aschermann, M.; Vojáček, J.; Tomečková, Marie

  2002-01-01

  Roč. 35, č. 3 (2002), s. 181-191 ISSN 0022-0736 R&D Projects: GA MZd IZ4038 Keywords : body surface potential mapping * dipyridamole * coronary artery disease * syndrome X Subject RIV: BD - Theory of Information Impact factor: 0.599, year: 2002

 9. International Journal of Modern Anthropology - Vol 1, No 10 (2017)

  African Journals Online (AJOL)

  HLA genes in Atlantic Celtic populations: are Celts Iberians? EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. Antonio Arnaiz-Villena, Ana Carballo, Ignacio Juarez, Ester Muñiz, Cristina Campos, Beatriz Tejedor, Manuel Martín-Villa, Jose Palacio-Gruber, 50-72.

 10. Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 is the 85-kilodalton pronase-resistant biliary gycoprotein in the cholesterol crystallization promoting low density protein-lipid complex

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jirsa, M.; Muchová, L.; Dráberová, Lubica; Dráber, Petr; Šmíd, F.; Kuroki, M.; Mareček, Z.; Groen, A. K.

  2001-01-01

  Roč. 34, - (2001), s. 1075-1082 ISSN 0270-9139 R&D Projects: GA MŠk LN00A026; GA MZd IZ4046 Keywords : carcinoembryonic antigen * biliary glycoprotein * cholesterol Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 8.096, year: 2001

 11. Airframe RDT&E Cost Estimating: A Justification for and Development of Unique Cost Estimating Relationships According to Aircraft Type.

  Science.gov (United States)

  1982-09-01

  used as a basis of support for the subsequent regression 39 equations. And finally, the development process serves as an instrument to support the...8217 . ; ;AI - U .*- .. ." ... , -Lt" U :% 170.,, ..’ ,:, -:iZ,: . APPENDIX G FACTOR ANALYSIS INITIAL 1 71 239= RUN UKI FACTOR ANALISIS 𔃾

 12. Determination of the putative binding sites for thrombin receptor activating peptide through a hydropathic complementary approach

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Suttnar, J.; Dyr, J. E.; Dolečková, Lucie

  2000-01-01

  Roč. 83, - (2000), s. 165-170 ISSN 0340-6245 R&D Projects: GA ČR GA203/97/1025; GA ČR GA102/99/0549; GA MZd NK4809; GA MZd IZ4415 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Subject RIV: CE - Biochemistry Impact factor: 4.372, year: 2000

 13. Necrobiotic process causing burn wound conversion may be prevented by allogeneic kerationcytes delivered by the recombined human/pig skin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matoušková, Eva; Brož, L.; Pokorná, Eva; Konigová, R.

  2001-01-01

  Roč. 47, č. 4 (2001), s. 135-144 ISSN 0015-5500 R&D Projects: GA MZd IZ4368 Keywords : cultured keratinocytes * delivery system * grafting upside-down Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 0.519, year: 2001

 14. Immunogenicity, immunosensitivity and cell surface adhesiveness of tumour vaccines carrying an inserted CD80 gene

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Indrová, Marie; Bubeník, Jan; Rössner ml., Pavel; Zeuthen, J.; Jandlová, Táňa; Sobota, Vesna

  1998-01-01

  Roč. 12, č. 2 (1998), s. 387-390 ISSN 1019-6439 R&D Projects: GA MZd IZ3516; GA ČR GA312/95/0137; GA ČR GA312/96/1211; GA AV ČR IAA7052501 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 1.040, year: 1998

 15. Determination of Markers by GUHA Method for Neural Network Training

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šebesta, Václav; Straka, L.

  1998-01-01

  Roč. 8, č. 3 (1998), s. 255-268 ISSN 1210-0552 R&D Projects: GA AV ČR IAA2030801 Grant - others:MZ(CZ) IZ3773 Keywords : neural network training * medical informatics * decision suppoort system Subject RIV: BA - General Mathematics

 16. Workload and clinical significance of the isolation of zygomycetes in a tertiary general hospital.

  Science.gov (United States)

  Torres-Narbona, M; Guinea, J; Martínez-Alarcón, J; Muñoz, P; Peláez, T; Bouza, E

  2008-05-01

  Several reports of increases in invasive zygomycosis (IZ) at individual institutions across the USA and Europe have contributed to a generalized concept that IZ is an increasing problem and the overestimation of the clinical significance of the isolation of zygomycetes in microbiology departments. We assessed the workload and clinical significance of zygomycetes isolates recovered from clinical samples in our institution over a 19-year period (1988-2006). We retrospectively reviewed the charts of those patients from who isolates of zygomycetes were obtained and calculated the workload of its isolation, the incidence of IZ during this period and the positive predictive value (PPV) of a positive culture. Zygomycetes were recovered from 210 samples (176 patients), i.e., 0.086/1,000 clinical samples processed and 6.3/1,000 samples submitted for fungal isolation. Zygomycetes represented 0.6% of the total fungi recovered. The mean incidence of the disease was 1.2 cases/100,000 admissions (range 0-20). Only 16 of the samples which grew zygomycetes (7.6%) were from infected patients. The workload generated by zygomycetes in our institution and the PPV for IZ of their isolation in our laboratory were very low and the disease was not found to have significantly increased in recent years in our institution. Data from specific institutions cannot be generalized.

 17. Y chromosome and vimentin used to trace the fate of allogeneic keratinocytes delivered to the wound by the recombined human/pig skin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pokorná, Eva; Brož, L.; Veselý, Pavel; Matoušková, Eva

  2001-01-01

  Roč. 47, č. 4 (2001), s. 128-134 ISSN 0015-5500 R&D Projects: GA MZd IZ4368; GA MZd NK6126 Keywords : allogeneic keratinocytes * xenodermis * Y-chromosome FISH Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 0.519, year: 2001

 18. 1 Introduction

  Indian Academy of Sciences (India)

  53

  Abstract. The energy density of the universe is estimated to be composed of 68% dark energy. Dark energy is associated with the accelerated expansion of the universe. In this work, we consider the evolution of the number density, n(z) and light intensity, I(z) of galaxies with redshift, z for a matter-dominated Friedmann ...

 19. 7-Hydroxydehydroepiandrosterone - a natural antiglucocorticoid and a candidate for steroid replacement therapy?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hampl, R.; Lapčík, O.; Hill, M.; Klak, J.; Kasal, A.; Nováček, A.; Šterzl, I.; Šterzl, Jaroslav; Stárka, L.

  2000-01-01

  Roč. 49, Suppl. 1 (2000), s. 107-112 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA ČR GA311/98/1036; GA MZd NB5397; GA MZd IZ4205 Institutional research plan: CEZ:A53/98:Z5-020-9ii Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 1.366, year: 2000

 20. Protein changes in HL60 leukemia cells associated with 5-aminolevulinic acid-based photodynamic therapy. Early effects on endoplasmic reticulum chaperones

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Grebeňová, D.; Halada, Petr; Stulík, J.; Havlíček, Vladimír; Hrkal, Z.

  2000-01-01

  Roč. 72, č. 1 (2000), s. 16-22 ISSN 0031-8655 R&D Projects: GA MZd IZ4406 Institutional research plan: CEZ:A53/98:Z5-020-9ii Subject RIV: EE - Microbiology, Virology Impact factor: 2.278, year: 2000

 1. Branch Point Mitigation of Thermal Blooming Phase Compensation Instability

  Science.gov (United States)

  2011-03-01

  coefficient  z is accounted for with a path integral over the user-defined partial propagation distance 1i iz z z   . Known as Beers ’ law, Eq. (49...the thicker the brew the less that gets through‖). As seen in Figure 4, the transmittance for a particular engagement scenario with a propagation

 2. A picomolar inhibitor of resistant strains of human immunodeficiency virus protease identified by a combinatorial approach

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rinnová, Markéta; Hradilek, Martin; Bařinka, Cyril; Weber, Jan; Souček, Milan; Vondrášek, Jiří; Klimkait, T.; Konvalinka, Jan

  2000-01-01

  Roč. 382, č. 1 (2000), s. 22-30 ISSN 0003-9861 R&D Projects: GA ČR GA303/98/1559; GA MZd IZ4059 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Subject RIV: CE - Biochemistry Impact factor: 2.576, year: 2000

 3. Distribution of molecular markers in sporadic colorectal cancer, adjacent and distant mucosa

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frič, P.; Sovová, Vlasta; Roth, Z.; Šloncová, Eva; Kocna, P.; Jirásek, A.; Čermák, J.

  2004-01-01

  Roč. 2, č. 2 (2004), s. 62-71 R&D Projects: GA ČR GV312/96/K205; GA MZd IZ4217 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Keywords : colorectal cancer * molecular markers * adjacent and distant mucosa Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 4. Origin of Azeris (Iran) according to HLA genes | Arnaiz-Villena ...

  African Journals Online (AJOL)

  Origin of Azeris (Iran) according to HLA genes. Antonio Arnaiz-Villena, Jose Palacio-Gruber, Ester Muñiz, Diego Rey, Behrouz Nikbin, Hosein Nickman, Cristina Campos, José Manuel Martín-Villa, Ali Amirzargar ...

 5. Uptake of Plasmid RSV DNA by Frog and Mouse Spermatozoa

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mácha, J.; Štursová, D.; Takáč, Mirko; Habrová, V.; Jonák, Jiří

  1997-01-01

  Roč. 43, č. 3 (1997), s. 123-127 ISSN 0015-5500 R&D Projects: GA ČR GA204/94/1477; GA ČR GV312/96/K205; GA MZd IZ3592 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 0.522, year: 1997

 6. Localization of gamma-tubulin in interphase and mitotic cells of a unicellular eukaryote, Giardia intestinalis

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nohýnková, E.; Dráber, Pavel; Reisching, J.; Kulda, J.

  2000-01-01

  Roč. 79, č. 6 (2000), s. 438-445 ISSN 0171-9335 R&D Projects: GA MZd IZ3190; GA MŠk VS96142; GA ČR GA204/98/1054 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 2.801, year: 2000

 7. What a Decade of Experiments Reveals about Factors that Influence the Sense of Presence: Latest Findings

  Science.gov (United States)

  2007-05-01

  R., Alcañiz, M., Garcia-Palacios, A., Villa , H., and Lozano, J. A. (1999). Differences in presence and reality judgment using a high impact...significantly higher Spatial Presence subscale scores. [Schuemie 2005] Schuemie, M. J., Abel , B., van der Mast, C. A. P. G., Krijn, M., and

 8. Kometový Test: Princip metody a klinické aplikace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novotná, Božena; Neuwirtová, R.; Blažková, V.; Šišková, M.

  2001-01-01

  Roč. 140, č. 24 (2001), s. 761-766 ISSN 0008-7335 R&D Projects: GA MZd IZ4119 Grant - others:GA VZP(XC) 021/97 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906 Keywords : comet assay * apoptosis Subject RIV: FE - Other Internal Medicine Disciplines

 9. "Educación Bilingüe a Nivel De Escuela Secundaria": Dual-Language Education at the High School Level

  Science.gov (United States)

  Vazquez, Dania

  2013-01-01

  The Summer 2013 issue of "Voices in Urban Education" presents an interview with Dania Vazquez, founding principal of the Margarita Muñiz Academy, a Boston public high school offering dual-language education in Spanish and English. The first dual-language high school in Massachusetts, this Innovation School opened in the fall of 2012 with…

 10. Novel dystrophin mutations revealed by analysis of dystrophin mRNA: alternative splicing suppresses the phenotypic effect of a nonsense mutation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fajkusová, L.; Lukáš, Z.; Tvrdíková, M.; Kuhrová, V.; Hájek, J.; Fajkus, Jiří

  2001-01-01

  Roč. 11, č. 2 (2001), s. 133-138 ISSN 0960-8966 R&D Projects: GA MZd IZ3700; GA MZd NM19; GA MZd NA5227 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920 Keywords : Duchenne muscular dystrophy * Becker muscular dystrophy * dystrophin mRNA Subject RIV: BO - Biophysics Impact factor: 2.547, year: 2001

 11. A study of sample mineralization methods for arsenic analysis of blood and urine by hydride generation and graphite furnace atomic absorption spectrometry

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sysalová, Jiřina; Spěváčková, V.

  2003-01-01

  Roč. 1, č. 2 (2003), s. 108-120 ISSN 1644-3624 R&D Projects: GA MZd IZ3980 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4031919 Keywords : Arsenic * HG AAS * GF AAS Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 12. Access to new antimicrobial 4-methylumbelliferone derivatives

  Indian Academy of Sciences (India)

  pounds did not show any activity against P. huttiensis and only compound 8 exhibited a low activity towards. A. tumefasciens (IZ=7.5 mm). Pyrazole and pyrrole derivatives 10-12 were found to be active towards A. tumefasciens. The activity of com- pounds 11 and 12 could be explained by the presence in each one of the ...

 13. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Kimani, N. Vol 1, No 1 (2016): Special Issue: Series D - Articles Supernova SN 2008iz in M82 galaxy. Abstract PDF. ISSN: 2305-2678. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL · AJOL's Partners · Terms and Conditions of Use · Contact AJOL ...

 14. Serum Ferritin Levels in Subjects at High Risk of Atherosclerosis

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kraml, P.; Anděl, M.; Málková, J.; Poledne, R.; Zvárová, Jana; Štefek, Martin

  2000-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2000), s. 4-9 ISSN 0022-1732 Grant - others:IGA MZ ČR(CZ) IZ3610 Institutional research plan: AV0Z1030915 Keywords : serum ferritin * stored iron * atherosclerosis Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 15. Does vigabatrin possess an anticonvulsant action against pentylenetetrazol-induced seizures in developing rats?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Haugvicová, Renata; Kubová, Hana; Mareš, Pavel

  2002-01-01

  Roč. 51, - (2002), s. 363-370 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA MZd IZ4036; GA ČR GA309/99/0207 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922 Keywords : vigabatrin * pentylenetetrazol * motor seizures Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 0.984, year: 2002

 16. Abnormalities in succinylpurines in fumarase deficiency: Possible role in pathogenesis of CNS impairment

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zeman, J.; Krijt, J.; Stratilová, L.; Hansíková, H.; Wenchich, L.; Kmoch, S.; Chrastina, P.; Houštěk, Josef

  2000-01-01

  Roč. 23, - (2000), s. 371-374 R&D Projects: GA MŠk VS96127; GA ČR GA302/99/0648; GA MZd IZ4179 Grant - others:GA UK(XC) 65/1999 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922 Subject RIV: ED - Physiology

 17. Lomonossovi "Iiobi valitud oodist" / Juri Lotman

  Index Scriptorium Estoniae

  Lotman, Juri, 1922-1993

  2007-01-01

  17.-18. saj. Lääne-Euroopa ja Venemaa ideoloogilisest olukorrast M. Lomonossovi luuletuse "Iiobist valitud ood" alusel. Lisa: Lomonossov, Mihhail. Oda, võbrannaja iz Iovõ. Lk. 119-123. Varem ilm.: Lotman, J. M. Izbrannõje stati v treh tomah, t. II. - Tallinn, 1992. Lk. 29-39

 18. Susceptibility to .I.Leishmania major ./I.infection in mice: multiple loci and heterogeneity of immunopathological phenotypes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lipoldová, Marie; Svobodová, M.; Krulová, Magdalena; Havelková, Helena; Badalová, Jana; Nohýnková, E.; Holáň, Vladimír; Hart, A.; Volf, P.; Demant, P.

  2000-01-01

  Roč. 1, č. 3 (2000), s. 200-206 ISSN 1466-4879 R&D Projects: GA MZd NM28; GA MZd IZ4122 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 3.222, year: 2000

 19. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Brunthaler, A. Vol 1, No 1 (2016): Special Issue: Series D - Articles Supernova SN 2008iz in M82 galaxy. Abstract PDF. ISSN: 2305-2678. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL · AJOL's Partners · Terms and Conditions of Use · Contact ...

 20. Indications and Complications of Tube Thoracostomy with ...

  African Journals Online (AJOL)

  container was used as the underwater seal receptacle [Figure 1]. Two perforations are created on the cap approximately 0.4 cm and 0.5 cm, respectively. Through the 0.4 cm perforation is. Indications and Complications of Tube Thoracostomy with Improvised Underwater Seal Bottles. SA Edaigbini, IZ Delia, MB Aminu, AA ...

 1. IgA autoantibodies to enterocyte antigens and human calreticulin in coeliac disease

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tučková, Ludmila; Karská, Kamila; Krupičková, Stanislava; Funda, David P.; Kopecká, V.; Walters, J. F. P.; Michalak, M.; Tlaskalová, Helena

  1997-01-01

  Roč. 75, č. 1 (1997), s. 104 ISSN 0818-9641. [International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney, 27.01.1997-31.01.1997] R&D Projects: GA ČR GA310/96/1366; GA AV ČR IAA7020716; GA MZd IZ3761 Impact factor: 0.909, year: 1997

 2. Changes of intestinal mucosa in hand-fed rats-model for human coeliac disease

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kozáková, Hana; Štěpánková, Renata; Kolínská, Jiřina; Tučková, Ludmila; Tlaskalová, Helena

  1998-01-01

  Roč. 36, č. 4 (1998), s. 336 ISSN 0044-2771. [European Intestinal Transport Group Meeting /15./. Sundvollen, 17.05.1998-21.05.1998] R&D Projects: GA ČR GA303/96/1256; GA ČR GA311/97/0784; GA MZd IZ3761 Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 0.890, year: 1998

 3. Kalendar nedeli / Leta Gureli

  Index Scriptorium Estoniae

  Gureli, Leta

  1996-01-01

  Iz soderzh.: 26 ijulja 155 let so dnja rozhdenija Karla Roberta Jakobsona; 27 ijulja 1856 rodilsja Dzhordzh Bernard Shou; 27 ijulja 135 let nazad rodilsja Vazha Pshavela; 27 ijulja 155 let nazad pogib Mihail Lermontov; 27 ijulja 100 let so dnja rozhdenija Borisa Shergina

 4. Effect of antigens from gram-positive and gram-negative bacteria, and of ŕ-gliadin on the intestinal epithelial cell lines HT-29, SW-480 and Caco-2

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Funda, David P.; Farré, Maria Antionette; Horáková, Dana; Kolínská, Jiřina; Ceska, M.; Barot, R.; Tučková, Ludmila; Tlaskalová, Helena

  1997-01-01

  Roč. 75, č. 1 (1997), s. 52 ISSN 0818-9641. [International Congress of Mucosal Immunology /9./. 27.01.1997-31.01.1997, Sydney] R&D Projects: GA AV ČR IAA7020716; GA ČR GA310/96/1366; GA MZd IZ3761

 5. Don Quixote and the Exile: The representation of the Knight Hidalgo in the Plastic of the Aragonese Artist Eleuterio Blasco Ferrer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rubén Pérez Moreno

  2014-12-01

  Full Text Available In the following article we are going to analyse the artworks of Don Quixote created in the exile by the Aragonese artist Eleuterio Blasco Ferrer (Foz-Calanda, Teruel, 1907-Alcañiz, Teruel, 1993. One of his sculptures, The last breath of Don Quixote, will reach high popularity, becoming a true symbol of the Republican exile.

 6. Muzõka tshissel : [luuletused] / Nil Nerlin

  Index Scriptorium Estoniae

  Nerlin, Nil, pseud., 1943-

  2000-01-01

  Sisu: "mirokolitsõ kolokol..." ; "vokrug obuglennogo diska..." ; "oblutshajushtshim vinu..." ; "zvjaknut kljutshi o zhelezo..." ; F. I. T. : iz transkriptsi ; A. D. S. ; Sumtshatõi zverjok ; Inferno-final : promezhutotshnõi reportazh ; Fundament ; Reliktovoje izutshenije ; Los Alamos ; "prosti zluju zorkost (pozornõi moi plen)..."

 7. Dobiček in prostor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ian Bentley

  1997-01-01

  Full Text Available V razpravi so predstavljeni fizični in simbolni vplivi grajenega okolja na človekove dejavnosti v kapitalističnih razmerah. Grajeno okolje je integrirano v kapitalistično gospodarstvo na treh ravneh: kot jedro dobičkonosne predelovalne industrije (gradbeništva, kot prizorišče delovanja drugih dejavnosti in kot zagotovilo delovanja sistema v celoti. Grajeno okolje je v razpravi opredeljeno kot izdelek. V nadaljevanju so prikazane napetosti, ki izvirajo iz kapitalističnega sistema, in ki še posebej pomembno vplivajo na oblikovanje grajenega prostora. Prva napetost izvira iz dejstva, da sistemu, ki je prepuščen sam sebi, manjka celostna funkcija planiranja, druga iz sposobnosti sistema porajati dohodek, tretja pa iz dejstva, da ima delo značaj, ki je drugačen od značaja ostalega blaga uporabljenega v proizvodnem procesu. Razpravo zaključujejo razmišljanja o načinih oblikovanja grajenega prostora, tako da se ohranja družbeni red.

 8. OBRTNIČKE ILI UMJETNIČKE DEKORACIJE ANTIČKIH JAVNIH SPOMENIKA GRADA PULE? SLAVOLUK SERGIJEVACA

  OpenAIRE

  DŽIN, Kristina

  2010-01-01

  U izboru antičkih javnih spomenika Pule (Colonia Iulia Pola) iz carskog Augustovog vremena, posebna pozornost se u članku daje slavoluku obitelji Sergijevaca, jednom od najljepših djela antičkog kamenoklesarstva i dometa dekorativnih elemenata izrađenih izuzetnim obrtničkim umijećem pod utjecajem helenističke umjetnosti.

 9. Toroidal high-spin isomers in the nucleus 304120

  Science.gov (United States)

  Staszczak, A.; Wong, Cheuk-Yin; Kosior, A.

  2017-05-01

  Background: Strongly deformed oblate superheavy nuclei form an intriguing region where the toroidal nuclear structures may bifurcate from the oblate spheroidal shape. The bifurcation may be facilitated when the nucleus is endowed with a large angular moment about the symmetry axis with I =Iz . The toroidal high-K isomeric states at their local energy minima can be theoretically predicted using the cranked self-consistent Skyrme-Hartree-Fock method. Purpose: We use the cranked Skyrme-Hartree-Fock method to predict the properties of the toroidal high-spin isomers in the superheavy nucleus 120304184. Method: Our method consists of three steps: First, we use the deformation-constrained Skyrme-Hartree-Fock-Bogoliubov approach to search for the nuclear density distributions with toroidal shapes. Next, using these toroidal distributions as starting configurations, we apply an additional cranking constraint of a large angular momentum I =Iz about the symmetry z axis and search for the energy minima of the system as a function of the deformation. In the last step, if a local energy minimum with I =Iz is found, we perform at this point the cranked symmetry- and deformation-unconstrained Skyrme-Hartree-Fock calculations to locate a stable toroidal high-spin isomeric state in free convergence. Results: We have theoretically located two toroidal high-spin isomeric states of 120304184 with an angular momentum I =Iz=81 ℏ (proton 2p-2h, neutron 4p-4h excitation) and I =Iz=208 ℏ (proton 5p-5h, neutron 8p-8h) at the quadrupole moment deformations Q20=-297.7 b and Q20=-300.8 b with energies 79.2 and 101.6 MeV above the spherical ground state, respectively. The nuclear density distributions of the toroidal high-spin isomers 120304184(Iz=81 ℏ and 208 ℏ ) have the maximum density close to the nuclear matter density, 0.16 fm-3, and a torus major to minor radius aspect ratio R /d =3.25 . Conclusions: We demonstrate that aligned angular momenta of Iz=81 ℏ and 208 ℏ arising from

 10. Enriquecimento da dieta do bicho-da-seda com extrato hidrossolúvel de soja Enrichment of the silkworms diet with soybean water soluble extract

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo do Valle Polycarpo

  2012-09-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar se a suplementação da dieta do bicho-da-seda com extrato hidrossolúvel de soja (EHS interfere na produção de casulos e no consumo de folhas de amoreira (Morus alba L. de diferentes cultivares pelas lagartas. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x5, com quatro cultivares de amoreira ('IZ64', 'IZ56/4', 'FM86' e 'FMSM' e cinco dietas (folhas não tratadas, folhas umedecidas com água, folhas enriquecidas com EHS, em três níveis: suplementação da dieta com 5, 10 e 20% de PB. O EHS foi aspergido sobre as folhas, tendo a água como agente dispersante. O consumo foi verificado pela diferença entre a quantidade de folhas fornecidas e a quantidade não consumida pelas lagartas. A ingestão de alimento apresentou-se de forma quadrática, diminuindo à medida que o EHS foi adicionado à dieta. Houve interação dos fatores cultivar e dieta. O fornecimento de folhas de amoreira com acréscimo proteico de 10% por meio do EHS melhorou a qualidade dos casulos do bicho-da-seda com a utilização das cultivares 'IZ56/4' e 'FMSM'. A pulverização de EHS nas folhas da cultivar 'IZ64' prejudicou a produção de casulos. Lagartas do bicho-da-seda, alimentadas com folhas de amoreira sem suplementação, produziram cascas séricas mais pesadas com folhas das cultivares 'IZ64' e 'FMSM'. A aspersão de água nas folhas incrementou o peso de cascas séricas produzidas a partir da cultivar 'FM86'. A suplementação da dieta com EHS diminui o consumo da lagarta do bicho-da-seda. A aplicação de EHS influencia a produção de casulos em função da cultivar utilizada.The aim of this research was to assess if the supplementation of the silkworm diet with soybean water soluble extract (WSE interferes on the consumption of mulberry leaves (Morus alba L. by the caterpillars and on cocoon production. The experimental design was completely randomized in factorial arrangement 4x5

 11. Surface Electrical Potentials of Root Cell Plasma Membranes: Implications for Ion Interactions, Rhizotoxicity, and Uptake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yi-Min Wang

  2014-12-01

  Full Text Available Many crop plants are exposed to heavy metals and other metals that may intoxicate the crop plants themselves or consumers of the plants. The rhizotoxicity of heavy metals is influenced strongly by the root cell plasma membrane (PM surface’s electrical potential (ψ0. The usually negative ψ0 is created by negatively charged constituents of the PM. Cations in the rooting medium are attracted to the PM surface and anions are repelled. Addition of ameliorating cations (e.g., Ca2+ and Mg2+ to the rooting medium reduces the effectiveness of cationic toxicants (e.g., Cu2+ and Pb2+ and increases the effectiveness of anionic toxicants (e.g., SeO42− and H2AsO4−. Root growth responses to ions are better correlated with ion activities at PM surfaces ({IZ}0 than with activities in the bulk-phase medium ({IZ}b (IZ denotes an ion with charge Z. Therefore, electrostatic effects play a role in heavy metal toxicity that may exceed the role of site-specific competition between toxicants and ameliorants. Furthermore, ψ0 controls the transport of ions across the PM by influencing both {IZ}0 and the electrical potential difference across the PM from the outer surface to the inner surface (Em,surf. Em,surf is a component of the driving force for ion fluxes across the PM and controls ion-channel voltage gating. Incorporation of {IZ}0 and Em,surf into quantitative models for root metal toxicity and uptake improves risk assessments of toxic metals in the environment. These risk assessments will improve further with future research on the application of electrostatic theory to heavy metal phytotoxicity in natural soils and aquatic environments.

 12. Novi trendovi u proizvodnji etanola kao biogoriva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Ivančić Šantek

  2016-01-01

  Full Text Available Povećanje emisije stakleničkih plinova, energetska ovisnost i nestabilnost isporuke energenata posljedica su ubrzane potrošnje fosilnih goriva zbog ubrzanog rasta svjetske populacije i industrijalizacije. Bioetanol je postao atraktivno zamjensko biogorivo jer se proizvodi iz obnovljivih sirovina i ekološki je prihvatljiv. Upotrebljava se kao pogonsko gorivo i to kao hidrirani (96 % ili bezvodni (u mješavinama s benzinom. Bioetanol se proizvodi fermentacijom s kvascem S. cerevisiae ili nekim drugim mikroorganizmom iz ugljikohidrata kao što su jednostavni šećeri, škrob i celuloza. Nakon fermentacije, bioetanol se izdvaja i pročišćava destilacijom i dehidracijom. Sastav je propisan specifikacijama za primjenu u motornim gorivima. Uobičajeni usjevi, kao što su kukuruz, šećerna repa i trska, zasad su osnovne sirovine za proizvodnju bioetanola. Međutim, proizvodnja bioetanola iz ovih sirovina ne može zadovoljiti globalne potrebe za bioetanolom, zbog njihove primarne uloge u prehrani ljudi i životinja. Lignoceluloza je pogodna sirovina za proizvodnju bioetanola jer je široko rasprostranjena, obnovljiva i ne upotrebljava se u prehrani. Proizvodnja bioetanola iz lignoceluloznih sirovina je složen proces, koji se u mnogim aspektima razlikuje od proizvodnje iz šećernih ili škrobnih sirovina. U ovom radu prikazane su dosadašnje i nove tehnologije u proizvodnji bioetanola uključujući primjenu različitih sirovina, postupaka proizvodnje i radnih mikroorganizama. Nadalje, navedene su mogućnosti integracije osnovnih koraka u bioprocesima proizvodnje s ciljem povećanja produktivnosti i smanjenja troškova proizvodnje.

 13. Predicted accommodative response from image quality in young eyes fitted with different dual-focus designs.

  Science.gov (United States)

  Faria-Ribeiro, Miguel; Amorim-de-Sousa, Ana; González-Méijome, José M

  2018-05-01

  To investigate the separated and combined influences of inner zone (IZ) diameter and effective add power of dual-focus contact lenses (CL) in the image quality at distance and near viewing, in a functional accommodating model eye. Computational wave-optics methods were used to define zonal bifocal pupil functions, representing the optic zones of nine dual-focus centre-distance CLs. The dual-focus pupil functions were defined having IZ diameters of 2.10 mm, 3.36 mm and 4.00 mm, with add powers of 1.5 D, 2.0 D and 2.5 D (dioptres), for each design, that resulted in a ratio of 64%/36% between the distance and treatment zone areas, bounded by a 6 mm entrance pupil. A through-focus routine was implemented in MATLAB to simulate the changes in image quality, calculated from the Visual Strehl ratio, as the eye with the dual-focus accommodates, from 0 to -3.00 D target vergences. Accommodative responses were defined as the changes in the defocus coefficient, combined with a change in fourth and sixth order spherical aberration, which produced a peak in image quality at each target vergence. Distance viewing image quality was marginally affected by IZ diameter but not by add power. Near image quality obtained when focussing the image formed by the near optics was only higher by a small amount compared to the other two IZ diameters. The mean ± standard deviation values obtained with the three adds were 0.28 ± 0.02, 0.23 ± 0.02 and 0.22 ± 0.02, for the small, medium and larger IZ diameters, respectively. On the other hand, near image quality predicted by focussing the image formed by the distance optics was considerably lower relatively to the other two IZ diameters. The mean ± standard deviation values obtained with the three adds were 0.15 ± 0.01, 0.38 ± 0.00 and 0.54 ± 0.01, for the small, medium and larger IZ diameters, respectively. During near viewing through dual-focus CLs, image quality depends on the diameter of the most inner zone of the CL, while add power

 14. Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Pospišil Miler

  2012-12-01

  Full Text Available Izmjene Protokola iz 1996. godine (LLMC 1996 Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. godine (LLMC 1976 usvojene su 19. travnja 2012. na 99. zasjedanju Pravnog odbora IMO-a održanom u Londonu. Tim izmjenama iznos općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine povećan je za 51% u odnosu na iznose iz čl. 3. LLMC 1996 koji se odnose na čl. 6.1(a i 6.1(b, LLMC 1976, dok iznosi iz čl. 7. Konvencije nisu mijenjani. Povećani iznosi primjenjivat će se od 8. lipnja 2015. godine. U radu se analiziraju razlozi koji su doveli do povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti kao i opravdanost ovog povećanja iznosa ograničenja odgovornosti ako se uzme u obzir da je samo u 1,34% slučajeva šteta prelazila sadašnji iznos ograničenja odgovornosti utvrđen u LLMC 1996. Analiziraju se pravne i ekonomske posljedice ovog povećanja iznosa općeg ograničenja odgovornosti te njegov neposredan utjecaj na druge međunarodne konvencije vezane na iznose općeg ograničenja odgovornosti kao što su Bunker konvencija iz 2001. i Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Upozorava se, međutim, da tendencija koja vodi prema previsokim iznosima ograničenja odgovornosti može izazvati smanjenje interesa država za ratifikacijom LLMC 1996 što će se negativno odraziti na unifikaciju prava u odnosu na ovo pitanje. U radu se stoga razmatraju rješenja koja bi omogućila pravednu naknadu oštećenima i ostvarenje svrhe instituta ograničenja odgovornosti, a ne bi ugrozila unifikacijska nastojanja.

 15. Antibacterial quality of some antibiotics available in five administrative areas along the national borders of Tanzania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mwambete KD

  2014-12-01

  Full Text Available Kennedy D Mwambete Department of Pharmaceutical Microbiology, Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar es Salaam, Tanzania Introduction: In developing countries like Tanzania, bacterial infections are becoming increasingly difficult to treat with available antibiotics. Poor quality antibiotics jeopardize the management of bacterial infections and contribute to the development of antibiotic resistance. Poor storage and harsh tropical climatic conditions accelerate deterioration of antibiotics. Hence, this study investigated the antibacterial effect of antibiotics available in five administrative regions along the national borders of Tanzania. Materials and methods: A cross-sectional study involved the purchase of antibiotics from the Mwanza, Arusha, Kilimanjaro, Mbeya, and Kagera administrative regions. The Kirby–Bauer disk diffusion method was employed to assess antibacterial effects of the antibiotics against Salmonella typhi, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia coli. Inhibition zones (IZ were determined as previously described. Analysis of variance was used to examine the IZ measured using test antibiotics to their respective control antibiotics; differences were considered significant at P<0.05. Results: Seventy-six antibiotic samples from 22 manufacturers were tested. Six antibiotic samples were from anonymous manufacturers and 29 antibiotic samples had no manufacturing or expiration dates. Different samples of the same antibiotics produced variable results. IZ measured using different samples of ampicillin (AMP and ciprofloxacin and their control antibiotics revealed significant differences when tested against S. typhi (P<0.05. Samples of tetracycline and chloramphenicol resulted in IZ comparable to their controls against S. typhi. All samples of AMP yielded comparable IZ on Klebsiella spp., whereas samples of chloramphenicol and tetracycline exerted IZ against P. aeruginosa that

 16. Singular Instantons and Painlevé VI

  Science.gov (United States)

  Muñiz Manasliski, Richard

  2016-06-01

  We consider a two parameter family of instantons, which is studied in [Sadun L., Comm. Math. Phys. 163 (1994), 257-291], invariant under the irreducible action of SU_2 on S^4, but which are not globally defined. We will see that these instantons produce solutions to a one parameter family of Painlevé VI equations (P_VI}) and we will give an explicit expression of the map between instantons and solutions to P_{VI}. The solutions are algebraic only for that values of the parameters which correspond to the instantons that can be extended to all of S^4. This work is a generalization of [Muñiz Manasliski R., Contemp. Math., Vol. 434, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2007, 215-222] and [Muñiz Manasliski R., J. Geom. Phys. 59 (2009), 1036-1047, arXiv:1602.07221], where instantons without singularities are studied.

 17. Underwater Source-Level Estimation using Sparsity-Cognizant Source-Location Mapping

  Science.gov (United States)

  2014-12-01

  Capon [3]. It has also...single source. 6 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 % L oc al iz ed Time 55 60 65 70 75 80 85 |A co us tic S ou rc e G ai n| (d B) (a) Frequency = 65 Hz 0.0 0.2...0.4 0.6 0.8 1.0 % L oc al iz ed Time 55 60 65 70 75 80 85 |A co us tic S ou rc e G ai n| (d B) (b) Frequency = 150 Hz 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

 18. Uvod u registraciju slika / Image registration introduction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boban P. Bondžulić

  2009-07-01

  Full Text Available U radu su dati osnovni pojmovi koji se koriste u registraciji slika, a koja je potrebna u različitim primenama obrade i analize slike. Prikazano je nekoliko primera registracije izvornih slika. Kroz jedan od primera ilustrovani su koraci koji se javljaju u registraciji. U drugom primeru, korišćenjem programskog paketa 'Matlab 7.0', ilustrovana je registracija slika iz baze multisenzorskih slika autora. Ostali primeri preuzeti su iz literature. / This paper gives the basic ideas of image registration needed in various applications of image processing and image analysis. A couple of examples of source image registration are given. The image registration steps are illustrated in one example. The 'Matlab 7.0' software is used in another example to illustrate image registration out of the author's multisensor image dataset. The other examples are taken from available literature.

 19. DVOJNA OBDAVČITEV DOHODKOV V EU IN V SLOVENIJI IN NJEN VPLIV NA MIGRACIJSKE TOKOVE

  OpenAIRE

  Smrečnik, Sabina

  2017-01-01

  Vse več ljudi se zaradi vedno lažjega načina selitev in osebnih ali kakršnih koli drugih razlogov odloča, da se preselijo v drugo državo. Pri tem se soočajo z različnimi težavami, drugačno kulturo, tujim jezikom, spremenjenim načinom življenja in tudi z ureditvijo rezidentstva ter dvojnimi davki. Migracije poznamo že iz zgodovine. Ljudje so se zaradi najrazličnejših vzrokov preseljevali. Tudi danes se veliko selimo, naj gre le za vsakodnevne migracije iz kraja v kraj oziroma med bližnjimi ...

 20. Studies on the Validity of the Hydraulic Analogy to Supersonic Flow. Parts 1 and 2

  Science.gov (United States)

  1950-05-01

  PART IZ4 a a in z 11 I w * I AR Iz ýo 0 SN 3 PAR I 1 4 e - 9g only are reproduced in this report as Figs. 16(a) through 16(j). The depth hl, being the...N0 ,𔃺N 0 0 0 W~) tD 49 N r *(D 0 o 0 o ’-4 4 I? - --- 4904 part t * 6 4 -S+ 0~ U- a) eq Lo) W OD.- U N ev N li x rq 0 * 0 co 0 0 0o coN to -o NH 0 VO...4 1ý U4 0 6 0 16 U td to q _ 4 . N4 . - - % _ U ~ 0 4.4 a ~ V4 o u - - Val Ln N Ln Lo4 * 0 a 0N 0 0 0 0 "" 0 O 0 0 000 0 0 -Q CV 4 N N) P- F-4 N

 1. Edo Mihevc – urbanist, arhitekt in oblikovalec. Vrednotenje povojnega urbanizma slovenske obale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasna Kralj Pavlovec

  1999-01-01

  Full Text Available Edo Mihevc (1911–1985 je bil eden protagonistov slovenske moderne arhitekture po drugi svetovni vojni in eden Plečnikovih študentov, ki se je ločil od njegove manire ter zakorakal na pot samoizraznosti in iskanja skladja med modernizmom, regionalizmom in humanistično filozofijo. Pomen njegovega prispevka slovenski arhitekturi in kulturi je predstavljen skozi perspektivo večrazsežnostne dejavnosti, s poudarkom na vlogi urbanista slovenske obale. Posamezni deli iz njegovega opusa so predstavljeni z vidika časa nastanka, uporabe in arhitekturne vrednosti, pomen in vloga zamisli ter trendov pa skozi dela. V luči sodobnih doktrin varovanja kulturne dediščine, pravočasna ocena in minimalno varstvo njegove arhitekture mora biti doseženo, tudi za mojstrovine iz bližnje preteklosti.

 2. Calculation of the orbital magnetic moments in fcc 3d-4d binary clusters: Co-Rh and Co-Pd

  International Nuclear Information System (INIS)

  Munoz-Navia, M; Dorantes-Davila, J; Pastor, G M

  2004-01-01

  The orbital magnetic moments ( ) and spin moments ( ) of mixed fcc Co N Pd M and Co N Rh M (N,M = 19,24) clusters are determined by using a self-consistent real-space tight binding method. In all cases considered, amounts to 20%-50% of the total magnetic moment M z (M z =2 z > + z >). Moreover, the M z are remarkably larger than the M z (Co) values of the single Co cluster, due mainly to the local spin moments iz > induced at the Pd and Rh atoms, which amount to about 20% of M z (2 iz > Pd,Rh =0.1-0.8 μ B and to a considerable enhancement of the orbital moments Co > at the Co atoms ( Co >=0.2-1 μ B ). These results are analysed from a local perspective

 3. Eigenvalues of PT-symmetric oscillators with polynomial potentials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shin, Kwang C

  2005-01-01

  We study the eigenvalue problem -u''(z) - [(iz) m + P m-1 (iz)]u(z) λu(z) with the boundary condition that u(z) decays to zero as z tends to infinity along the rays arg z = -π/2 ± 2π/(m+2) in the complex plane, where P m-1 (z) = a 1 z m-1 + a 2 z m-2 + . . . + a m-1 z is a polynomial and integers m ≥ 3. We provide an asymptotic expansion of the eigenvalues λ n as n → +∞, and prove that for each real polynomial P m-1 , the eigenvalues are all real and positive, with only finitely many exceptions

 4. St. Lawrence Seaway N.Y. Feasibility Study for Additional Locks and Other Navigation Improvements: Plan of Study. Revision.

  Science.gov (United States)

  1979-11-01

  recreational resources. There are some 250 recreational facilities (combined public and private) within the project area (Table A-13). Virtually all of...mix of traffic using this faci- lity. Almost 60 percent of the total projected traffic iz 1960 co- asists of grains, other bulk, and general cargo...interests, cargoes and functions than the Great Lakes? In the virtual absence of transportation policy, planning, or objectives within the region, it seems

 5. Classroom

  Indian Academy of Sciences (India)

  1048. RESONANCE │ November 2011. CLASSROOM. Recall that spheres are smooth and there is no force along the ^z-axis. Therefore viz = v0iz and vjz = v0jz : (6). Using the above equations we can show that v0in = vin1 − e. 2. + vjn. 1 + e. 2. ;. (7) v0jn = vin. 1 + e. 2. + vjn1 − e. 2. : (8). The change in kinetic energy can ...

 6. Biological activity of lactoferrin-functionalized biomimetic hydroxyapatite nanocrystals

  OpenAIRE

  Nocerino, Nunzia; Fulgione, Andrea; Iannaccone, Marco; Tomasetta, Laura; Ianniello, Flora; Martora, Francesca; Lelli, Marco; Roveri, Norberto; Capuano, Federico; Capparelli, Rosanna

  2014-01-01

  Nunzia Nocerino,1 Andrea Fulgione,1 Marco Iannaccone,1 Laura Tomasetta,1 Flora Ianniello,1 Francesca Martora,1 Marco Lelli,2 Norberto Roveri,2 Federico Capuano,3 Rosanna Capparelli1 1Department of Agriculture Special Biotechnology Center Federico II, CeBIOTEC Biotechnology, University of Naples Federico II, Naples, 2Department of Chemistry, G Ciamician, Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Bologna, 3Department of Food Inspection IZS ME, Naples, Italy Abstract: The emergence of bacter...

 7. Advanced Guidance Algorithms for Homing Missiles with Bearings-Only Measurements.

  Science.gov (United States)

  1987-11-01

  3 and 4. ThL ian!c error listutics. in resp ’nsc k positlon perturbations fi f:iz,.3 11nd 41 shu, tflat the L:KI scent p),SitieCv biased. Since the...K,0f(I+-yCeolk)-P- 1 K9 OKfo(y)P stable for any robustness issue to be meaningful. Also, C(sI - 3’ A) -i9f should not have CRHP zeros since those

 8. Primary Eye Irritation of Guanidine Hydrochloride in Rabbits

  Science.gov (United States)

  1987-07-01

  Draize method. The compound produced irritation in all animals tested . Signs of irritation were erythema and chemosis of the conjunctiva, iritis, and...Whir"v rA1’hit.Q -.. dfc Dr.-a iz- mt-~lo. T- compound produced irritation in all animals tested . Signs; of irritation were erythema and chumosis of...I MATERIALS Test Substance . ..................................1 Vehicle . ....................................... 1 Animal Data

 9. Near-census Delineation of Laterally Organized Geomorphic Zones and Associated Sub-width Fluvial Landforms

  Science.gov (United States)

  Pasternack, G. B.; Hopkins, C.

  2017-12-01

  A river channel and its associated riparian corridor exhibit a pattern of nested, geomorphically imprinted, lateral inundation zones (IZs). Each zone plays a key role in fluvial geomorphic processes and ecological functions. Within each zone, distinct landforms (aka geomorphic or morphological units, MUs) reside at the 0.1-10 channel width scale. These features are basic units linking river corridor morphology with local ecosystem services. Objective, automated delineation of nested inundation zones and morphological units remains a significant scientific challenge. This study describes and demonstrates new, objective methods for solving this problem, using the 35-km alluvial lower Yuba River as a testbed. A detrended, high-resolution digital elevation model constructed from near-census topographic and bathymetric data was produced and used in a hypsograph analysis, a commonly used method in oceanographic studies capable of identifying slope breaks at IZ transitions. Geomorphic interpretation mindful of the river's setting was required to properly describe each IZ identified by the hypsograph analysis. Then, a 2D hydrodynamic model was used to determine what flow yields the wetted area that most closely matches each IZ domain. The model also provided meter-scale rasters of depth and velocity useful for MU mapping. Even though MUs are discharge-independent landforms, they can be revealed by analyzing their overlying hydraulics at low flows. Baseflow depth and velocity rasters are used along with a hydraulic landform classification system to quantitatively delineate in-channel bed MU types. In-channel bar and off-channel flood and valley MUs are delineated using a combination of hydraulic and geomorphic indicators, such as depth and velocity rasters for different discharges, topographic contours, NAIP imagery, and a raster of vegetation. The ability to objectively delineate inundation zones and morphological units in tandem allows for better informed river management

 10. Radiosensitivity to gamma radiation of Escherichia coli in three different substracts and study of the alterations in the electronic microscope

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cerri, M.E.N.F.

  1984-01-01

  The minimum inactivating dose of radiation (MID) for Escherichia coli IZ-1982 was determinated in three different substrates: cow milk, liquid extract of soybean and nutrient broth (DIFCO). Observations on electronic microscope of the bacterial cells were also made in the three substracts and submitted to different dose of gamma radiation. The Tukey's Test was used to stablish the significance of the difference in the size of the cells grow in the three substrates. (M.A.C.) [pt

 11. Kalendar nedeli : 12. - 18.avgusta / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh: 14 avgusta 135 let so dnja rozhdenia Ernesta Tompsona-Setona (1860-1946); 14 avgusta 110 let so dnja rozhdenia Vladimira Matvejevitsha Bahmetjeva (1885-1963); 14 avgusta 75 let so dnja rozhdenia Holgera Pukka (1920); 15 avgusta 120 let so dnja rozhdenia Karla Avgusta Hindreja (1875-1947); 16 avgusta 350 let so dnja rozhdenia Zhana de Labrjuiera (1645-1696)

 12. Dictionary of Basic Military Terms

  Science.gov (United States)

  1965-04-01

  and a depth at which it is safe from ramming. 443 GLUBINA RASPROS ANBNIYA ZARAZHENNOGO VOZ - DUKHA (area of contaminated air)-The distance from the...10.3 OPERATMIYA PO ZAVOYEVANIYU (SOSPODSTVA V VOZ - DUKHE (historical) (air supremacy operations’--An air force opera- tion aimed at the utter defeat...making possible their engagement and destruction on preassigned lirm. 1993 PEREKHVAT IZ POLOZHENTYA DEZHURSTVA V VOZ - DUKHE (combat air patrol

 13. Northeast Artificial Intelligence Consortium Annual Report 1986: Artificial Intelligence Applications to Speech Recognition. Volume 7

  Science.gov (United States)

  1988-06-01

  CONSORTIUM ANNUAL REPORT 1986 Artificial Intelligence Applications to Speech Recognition 12- PERSONAL AUTHOR(S) H. E. Rhody, J. Hillenbrand, J. A. Biles...funded partially by the Laboratory Directors’ Fund. By.... Dit: ;b! A!- UNCLASSIFIED %%v IZ. 7 ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS TO SPEECH... Intelligence Applications to Speech Recognition Syracuse University ’ II. E. Rhody, J. Hillenbrand and J. A. Bites rT~s effort was funded partially by tho

 14. SPREMLJANJE LOKACIJE VOZILA IN NJEGOVE STATISTIKE MOTORJA PREKO DLANČNIKA - STROJNI DEL

  OpenAIRE

  Zorko, Matej

  2012-01-01

  Delo podrobno predstavi razvoj prototipnega strojnega vmesnika za spremljanje lokacije vozila in njegove statistike motorja. Podrobno opiše strojne značilnosti, samo aplikacijo, uporabljena razvojna okolja in knjižice, vmesnike ter implementacije vseh protokolov, ki so potrebni za komunikacijo v takšnem sistemu. Sistem je zgrajen okrog ARM-ovega mikrokrmilnika Cortex-M3, ki podatke iz avtomobila pridobiva preko standardiziranega vmesnika OBDII. Sistem podatke obdela in jih posreduje dlanč...

 15. Activity of glycogen synthase kinase-3á is down-regulated during transient differentiation of human colon cancer HT-29 cells

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tuháčková, Zdena; Šloncová, Eva; Hlaváček, Jan; Sovová, Vlasta; Velek, Jiří

  1999-01-01

  Roč. 6, č. 4 (1999), s. 827-832 ISSN 1021-335X R&D Projects: GA MZd IZ3517; GA ČR GV312/96/K205; GA ČR GA312/97/1188; GA AV ČR IPP2020702 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 0.659, year: 1999

 16. Effect of Imaging Powders on the Bond Strength of Resin Cement

  Science.gov (United States)

  2016-09-19

  particular cement .5-25 A review of clinical studies found that the longevity of posterior dental restorations was dependent upon many different...performance as other dental cements , but clinical studies are 6 lacking, so long-term conclusions are not possible.34 Self-adhesive cements have a...Strength of Resin Cement " is appropriately acknowledged and, beyond brief excerpts, is with the permission of the copyright owner. #lIZ Christopher R

 17. RAZVOJ APLIKACIJE PRETOČNEGA VIDEA NA MOBILNEM TELEFONU

  OpenAIRE

  Horvat, Jernej

  2012-01-01

  Diplomsko delo obravnava prenos video signala iz mobilnega telefona na TV. Prenos poteka preko Wi-Fi omrežja. Na mobilnem telefonu je nameščena ustrezna Android aplikacija, ki omogoča direkten prenos video signala in nalaganje na TV sprejemnik. Pomemben dejavnik, ki prispeva, da je ta proces mogoč, je sistem IMS (IP multimedijski podsistem), ki predstavlja omrežja naslednje generacije.

 18. Soluble isoforms of CEACAM1 containing the A2 domain increase serum levels in patients with obstructive jaundice and differences in 3-fucosyl-N-acetyl-lactosamine moiety

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dráberová, Lubica; Černá, Helena; Brodská, H.; Watt, S. M.; Stanners, C. P.; Dráber, Petr

  2000-01-01

  Roč. 101, č. 2 (2000), s. 279-287 ISSN 0019-2805 R&D Projects: GA MZd PL600; GA MZd IZ3755; GA MZd NM18; GA ČR GA310/00/0205; GA ČR GA204/00/0204; GA AV ČR KSK2038602 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 2.292, year: 2000

 19. Lysiphlebus orientalis (Hymenoptera, Braconidae), a new invasive aphid parasitoid in Europe – evidence from molecular markers

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrović, A.; Mitrović, M.; Starý, Petr; Petrović-Obradović, O.; Žikić, V.; Tomanović, Ž.; Vorburger, C.

  2013-01-01

  Roč. 103, č. 4 (2013), s. 451-457 ISSN 0007-4853 Grant - others:Swiss National Science Foundation(CH) IZ73Z0_1_28174; Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia(RS) 43001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508 Keywords : new invasive species * Serbia * DNA barcoding Subject RIV: EG - Zoology Impact factor: 1.895, year: 2013

 20. A Comparison of Capability Assessment Using the LOGRAM and Dyna-METRIC Computer Models.

  Science.gov (United States)

  1983-09-01

  Buy Rqmt N 6 81 War Leadtime N 2 83 War Production Deliveries ( Iz4 ) N 48 131 Item Essentiality Code AN 3 134 War Depot Repair Cycle Days N 3 137 War...3),DCP(3),NV(3),IIRP(3). TD (3I INTEGER aSAUAOAVSUAVSDAWOF,AOoc. Alit, Ail, SDIT ,VNIKADREG INTEGER 50118V,PB , ,PRI,P157N,FSf, PSTI,VDPD,VRI INTIGER

 1. Evaluation of the Criterion Task Set. Part 1. Appendices A and B. Univariate Summaries

  Science.gov (United States)

  1990-01-01

  Idol( 9) 2?.7( 124) t8,2t 34) 2aoS.( IZ4 ) 34 USAF/SCEEE LARGE-SCALE CTS STUDY LNIVARIATE SUMMARY FOR INTERVAL PROOUCTION UNIVARIATE VARIABLE=IPSO...LOWEST 10 HIGHEST tD 00757Z02( T6) I( 91) 0.777344( 122) It 94 0.786207( 23) 1( 04) 0.78T671( 144) IC 127) 008( 133) IC 14.6) 46 USAF/SCEEE LARGE

 2. Tabulations of Propagation Data Over Irregular Terrain in the 230-to 9200-MHz Frequency Range. Part IV. Receiver Site in Grove of Trees

  Science.gov (United States)

  1971-10-01

  downward and away from the transmitter. A small lake lies across the path about 2 km away from this site, IZ4 138.1 P4, 10-T4 1 4 to ~~ GUBAPE 40OLIAG...208- - |* - R4-30- Td Sic .. z E BROOMFIELD roLI E S 1,;IS...... LO rO A" I2/12/&6 - -- - - - --- - ISO - -- 4i 190 ---- T 2CO - - - --- -- 2209

 3. DELFIC: Department of Defense Fallout Prediction System. Volume II. User’s Manual

  Science.gov (United States)

  1979-12-31

  32769ISOUT) OATI N142 5Qi03 WRITE (ISOUT,23) DATIN14.3 CALL ERROR(PROGRM, -1004, ISUUT) DATIN1󈧰 END OATIN±’.5 110 iz4 "*DEC K, DTMEX DIMEX I SUBROUTINE...Intelligence Agency ATTN: DELHO-N- TD ATTN: DIO-GPF, W. Magathan ATTN: DELHD-N-P ATTN: DB-4C, P. Johnson ATTN: Chairman Nuc. Vulnerability Branch ATTN

 4. The oxidative stress in patients with heart, liver and kidney transplantation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lojek, Antonín; Číž, Milan; Čížová, Hana; Kubala, Lukáš; Černý, J.; Soška, V.

  1998-01-01

  Roč. 13, č. 4 (1998), s. 231 ISSN 0884-3996. [International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence /10./. Bologna, 04.09.1998-08.09.1998] R&D Projects: GA MZd IZ2849; GA MZd NA4796 Institutional research plan: CEZ:A17/98:Z5-004-9-ii Subject RIV: EE - Microbiology, Virology Impact factor: 0.906, year: 1998

 5. Effect of the age and germ-free condition on enzyme activities and carbohydrate structures of brush border membranes in rats

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kozáková, Hana; Kolínská, Jiřina; Zákostelecká, Marie; Řeháková, Zuzana; Štěpánková, Renata

  1999-01-01

  Roč. 11, č. 2 (1999), s. 121 ISSN 0891-060X. [International Symposium on Gnotobiology /12./. 19.06.1999-24.06.1999, Stockholm] R&D Projects: GA ČR GA306/99/1383; GA ČR GA303/99/0197; GA MZd IZ4150 Institutional research plan: CEZ:A53/98:Z5-020-9ii Subject RIV: EC - Immunology

 6. RAČUNALNIŠKO PODPRTO KONSTRUIRANJE PNEVMATSKE PRIPRAVE ZA NATISKOVANJE VENTILATORJEV

  OpenAIRE

  Bernik, Jernej

  2009-01-01

  Diplomsko delo obravnava postopek konstruiranja pnevmatsko avtomatske priprave za natiskovanje ventilatorjev na elektromotorje sesalnikov. Na začetku je opisana dejavnost in zgodovina podjetja DOMEL ter na kratko predstavljen program Pro/ENGINEER. Opisane so teoretične osnove o avtomatskih pripravah in konstruiranju, nato pa sledi postopek modeliranja sistema za doziranje ventilatorjev in sistema za natiskovanje ventilatorjev. Na koncu je opisan potek in nekateri načini modeliranja ter iz...

 7. Changes of E-cadherin and á-catenin in human and mouse intestinal tumours

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šloncová, Eva; Frič, P.; Kučerová, Dana; Lojda, Z.; Tuháčková, Zdena; Sovová, Vlasta

  2001-01-01

  Roč. 33, č. 1 (2001), s. 13-17 ISSN 0018-2214 R&D Projects: GA ČR GV312/96/K205; GA ČR GA301/00/0269; GA MZd IZ4217 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Keywords : E-cadherin * beta-catenin * intestinal tumours Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 1.169, year: 2001

 8. ANALIZA POSLOVNE KULTURE NA JAPONSKEM

  OpenAIRE

  Ocvirk, Katja

  2012-01-01

  Poslovanje na mednarodnih trgih se z globalizacijo vedno bolj spreminja. V delu diplomskega seminarja sem opredelila kulturo in opisala njene pomembne sestavine ter značilnosti. Spoznala sem, da mora biti poslovnež, ki deluje na mednarodnem trgu, zelo dobro pripravljen in seznanjen s kulturnimi razlikami, da se izogne nepotrebnim napakam in spodrsljajem. Menim, da moramo pri poslovanju s poslovnimi partnerji, ki prihajajo iz drugih kultur, vedeti, kako deluje njihovo poslovno okolje. Na ...

 9. rest}ltate verkry iiift ki by afrikaner. en jerseykoete ondfr fkstfnsifwf ...

  African Journals Online (AJOL)

  pe riode !'lll vvt lartr ( 1. ()(r-. I. ()7. I ) onder ekstensic\\[,e loeslande t()egepas r)p li ktrdcle vllr ongeveer 170 Alrikanc'r- rn 75 Jcrser krreir' te Vallltlrts' landboir navor sirr g.stasie. \\' i r ires,.r lderltt'tJc ua tt g:t.r tt d r- nr: - stuur \\,an clre kuddes. plantcgroti crr klirttaat rictt \\'lct)iz. ('tletze r. Vernte rrlel & (-tlc-tzct' ( l()'74 ). Prrrsctiure gr'-.

 10. A Three-Dimensional Model of the Gas-Cell Atomic Frequency Standard.

  Science.gov (United States)

  1988-02-25

  Clock Model Calculations ......................................................... 8 11. Exponents for Power-Law Formulas: oy -P a, S -P B, and PY...iz not substantiated oy the three-dimensional model. Considering Fig. 4 and Table IIi, it is more accurate tu state that the clock’s frequency offset...1985). [71 H. E. Williams, T. M. Kwon and T. McClelland, "Compact rectangular cavity for rubidium vapor cell frequency standards," Proceeding of the

 11. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Items 1 - 50 of 50 ... Antonio Arnaiz-Villena, Jose de Palacio-Grüber, Ester Muñiz, Cristina Campos, Javier Alonso-Rubio, Eduardo Gomez-Casado, David Cruz-Robles, Manuel Martin-Villa, Carlos Silvera. Vol 1, No 5 (2012), Iberian-Tartessian scripts/graffiti in Iruna-Veleia (Basque Country, North Spain): findings in both Iberia ...

 12. NOVE TEHNOLOGIJE I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U UGOSTITELJSTVU: ANALIZA VISOKOKATEGORIZIRANIH HOTELA U ITALIJI I HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Šerić, Maja; Gil Saura, Irene

  2012-01-01

  Uvođenje novih tehnologija i upravljanje informacijama neprestano pružaju priliku za diferencijaciju unutar uslužnog sektora, a posebice u hotelijerstvu. Napredak informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) dao je pozitivan doprinos ugostiteljstvu. Oblikovanje usluga i jačanje lojalnosti klijenata uvelike ovise o dostupnosti podataka o njima. Stoga je svrha ovog istraživanja ispitati primjenu novih tehnologija i upravljanja podacima u hotelijerstvu iz perspektive menadžera i korisnika uslu...

 13. Geographic structure with no evidence for host- associated lineages in European populations of Lysiphlebus testaceipes, an introduced biological control agent

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mitrović, M.; Petrović, A.; Kavallieratos, N. G.; Starý, Petr; Petrović-Obradović, O.; Tomanović, Ž.; Vorburger, C.

  2013-01-01

  Roč. 66, č. 3 (2013), s. 150-158 ISSN 1049-9644 Grant - others:Swiss National Science Foundation(CH) IZ73Z0_128174; Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia(RS) III43001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508 Keywords : Lysiphlebus testaceipes * Microsatellite * cytochrome oxidase I Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour Impact factor: 1.873, year: 2013 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964413001084#

 14. Advanced Metalworking Solutions For Naval Systems That Go In Harm’s Way

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  enables movement in multiple directions, allows for simpler operation, and adds the ability to connect directly to a 110V power source. The SHT...O pt im iz at io n S2612 Automated Manufacturing Cell for Small Repetitive Assemblies NMC is conducting a project that will improve efficiency at...improve ergonomics and quality, and increase throughput on multiple naval platforms. Ingalls photo Manufacturing improvements will reduce the

 15. Recreational Reuse of Waste Disposal Sites: Chanute Air Force Base, Illinois.

  Science.gov (United States)

  1983-11-01

  lakes feasibility studies 10, AmtTRAcr rcwams m ers o N naeea end Idsatift by Iblock nube ) This study was designed to determine the feasibility of and...HARKNESS ET AL. UNCLASSIFED NOV 83 CERL-RN N 65 F/O 13/2 NLmmmii IZ0 L IIIII 8 lA 1.6 [25 =L25 MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

 16. Irradiated IL-2-gene-modified plasmacytoma vaccines are more efficient than live vaccines

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šímová, Jana; Bubeník, Jan; Jandlová, Táňa; Indrová, Marie

  1998-01-01

  Roč. 12, č. 5 (1998), s. 1195-1198 ISSN 1019-6439 R&D Projects: GA MZd IZ3516; GA MZd NC45011; GA ČR GA312/95/0137; GA ČR GA312/96/1211; GA ČR GA312/98/0826; GA AV ČR IAA7052501 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 1.040, year: 1998

 17. Difusion constraints and neuron-glia interaction dduring aging

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Syková, Eva; Mazel, Tomáš; Šimonová, Zuzana

  1998-01-01

  Roč. 33, 7/8 (1998), s. 837-851 ISSN 0531-5565 R&D Projects: GA ČR GA309/96/0884; GA ČR GV307/96/K226; GA MZd IZ3423; GA ČR GV309/97/K048 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906 Keywords : apparents diffusion coefficient * extracellular space Subject RIV: FH - Neurology

 18. Diffusion constraints and neuron-glia interaction during aging

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Syková, Eva; Mazel, Tomáš; Šimonová, Zuzana

  1998-01-01

  Roč. 33, 7-8 (1998), s. 837-851 ISSN 0531-5565 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/96/0884; GA MZd IZ3423; GA ČR GV309/97/K048 Grant - others:GA ČR(CZ) GV307/96/K226 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906 Keywords : apparent diffusion coefficient * astrogliosis * extracelular space Subject RIV: FH - Neurology

 19. Phenotypical characterization of intestinal lymphocytes from rats with gluten enteropathy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Štěpánková, Renata; Tlaskalová, Helena; Šinkora, Jiří; Hudcovic, Tomáš; Kofroňová, Olga

  1997-01-01

  Roč. 56, 1-3 (1997), s. 180 ISSN 0165-2478. [European Immunology Meeting /13./. Amsterdam, 22.06.1997-25.06.1997] R&D Projects: GA ČR GA303/96/1256; GA ČR GA311/97/0784; GA AV ČR IAA7020716; GA MZd IZ4150 Impact factor: 1.096, year: 1997

 20. Kinetika i optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom

  OpenAIRE

  Ivanović, Jasna Z.

  2011-01-01

  Cilj ove doktorske disertacije bio je ispitivanje kinetike izolacije ekstrakata sa jakim antibakterijskim delovanjem iz biljnog materijala primenom različitih postupaka ekstrakcije. Za izolaciju bioaktivnih supstanci korišćena je natkritična ekstrakcija sa ugljenik(IV)-oksidom, hidrodestilacija i ekstrakcija etanolom sa i bez primene ultrazvuka. Predmetom istraživanja ove doktorske disertacije obuhvaćena je analiza i optimizacija različitih procesa izolacije, kao i ispitivanje sad...

 1. Biology at a single cell level

  CSIR Research Space (South Africa)

  Mthunzi, P

  2012-10-01

  Full Text Available ://www.regenexx.com/wp-content/uploads/2011/05/IPS-cell-problems.jpg Induced pluripotent stem cells differentiated in culture http://www.youtube.com/watch?v=ECllrIzTKbA&feature=related Transfecting neuroblastomas Neuroblastoma ? Brain cells ? 80 ? 120 billion neurons in human... brain ? Non- renewing cell type ? Neurons difficult to transfect with established protocols ? Susceptible to degenerative disorders: - Parkinson?s disease - Multiple sclerosis - Alzheimer's disease http...

 2. Genetic and morphological variation in sexual and asexual parasitoids of the genus Lysiphlebus - an apparent link between wing shape and reproductive mode

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrović, A.; Mitrović, M.; Ivanović, A.; Žikić, V.; Kavallieratos, N. G.; Starý, Petr; Mitrovski Bogdanović, A.; Tomanović, Ž.; Vorburger, C.

  2015-01-01

  Roč. 15, article number 5 (2015) ISSN 1471-2148 Grant - others:Swiss National Science Foundation(CH) IZ73Z0_128174; The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia(RS) III43001 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : Lysiphlebus Subject RIV: EG - Zoology Impact factor: 3.406, year: 2015 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12862-015-0293-5.pdf

 3. Razvoj i stanje političke znanosti u Hrvatskoj: kontinuitet i diskontinuitet

  OpenAIRE

  Ravlić, Slaven

  2009-01-01

  U članku se povijest i suvremeno stanje političke znanosti u Hrvatskoj razmatra iz perspektive odnosa i utjecaja vanjskih faktora i unutarnjih aktera. U prvom dijelu analizira se kombinacija vanjskih faktora (ponajprije prirode političko-ideološkog sustava i njegovih promjena) i unutarnjih aktera (osobito dviju vodećih grupacija na Fakultetu političkih nauka – filozofa i pravnika, kao nositelja suprotnih pristupa i koncepcija) koja je odredila formativno razdoblje razvoja politologije. ...

 4. OSEBNA PRODAJA Z VIDIKA VERBALNE IN NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

  OpenAIRE

  Metelko, Aleksej

  2012-01-01

  V diplomski nalogi obravnavam osebno prodajo z vidika verbalne in neverbalne komunikacije. V prvem delu, kjer predstavljam teoretično ozadje verbalne in neverbalne komunikacije, se osredotočam na sam proces prodajnega razgovora in psihologijo prodaje. Pri verbalni komunikaciji sem podrobneje predstavil pojme iz nevrolingvističnega programiranja in tehnik spraševanj ter aktivno poslušanje. Pri neverbalni komunikaciji pa sem se poglobil v najosnovnejšo telesno govorico, kot je proksemika, gesti...

 5. Supstituirani monokvaterni oksimi kao reaktivatori acetilkolinesteraze inhibirane ciklosarinom i klorpirifosom

  OpenAIRE

  Racakova, Veronika; Hrabinova, Martina; Jun, Daniel; Kuča, Kamil

  2006-01-01

  U ovome in vitro istraživanju testiran je reaktivacijski potencijal triju reaktivatora acetilkolinesteraze (AChE; EC 3.1.1.7) dobivenih iz monokvaternog reaktivatora pralidoksima. Testirani su sljedeći spojevi: 4-karbamoil-2-aldoksim-1-metilpiridinijev jodid (TO231), 4-etoksikarbonil-2-aldoksim-1-metilpiridinijev jodid (TO237) te 5-etoksikarbonil-2-aldoksim-1-metilpiridinijev jodid (TO238). Za usporedbu su uzeti pralidoksim i obidoksim. Kao inhibitori kolinesteraze rabljeni su živćani otrov c...

 6. Luna : [luuletused] / Kristjan Jaak Peterson ; lühibiograafia: S. S. [Svetlan Semenenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Peterson, Kristian Jaak, 1801-1822

  1999-01-01

  Sisu: Luna / tlk. Vs. Rozhdestvenski; Druzhba ; Pesnja, slozhennaja v kortshme Tuule po doroge iz Tartu v Rigu, kuda ja otpravilsja navestit rodnõh ; Pesnja Jaaka (on sidit v odinotshestve na gore) / tlk. A. Sokolov ; V den Martina Lutera / tlk. Vs. Rozhdestvenski. Orig.: Kuu ; Sõprus ; Laul, kui ma Tartust läksin Riia poole oma vanemaid vaatama... ; Mardi Lutheruse päeval ; Jaagu laul. Ta istub üksi mäe peal

 7. Tannin based flocculants

  OpenAIRE

  Tišler, Vesna; Golob, Gabrijela; Rutar, Vera

  2002-01-01

  Various kinds of tannin flocculants were synthesised using spruce tannin, spruce-fir tannin, oak tannin, mimosa tannin, aleppo pine tannin, quebracho tannin, with suitable chemicals. Cationic flocculants were obtained on the basis of the Mannich reaction performed at constant mixing and constant temperature. The testing of flocculants was performed by standardised flock tester. Zeta potentials were measured using Laser Zeetm 501 zeta meter. Sintetizirali smo flokulante iz različnih vrst ta...

 8. Utvrđivanje prisustva histamina u uzorcima ribe

  OpenAIRE

  Smajlović, Ahmed; Baković, Asima; Mujezinović, Indira; Muminović, Mehmed; Smajlović, Muhamed; Kapetanović, Osman; Hadžijusufović, Senada

  2008-01-01

  Histamin je biogeni amin koji u namirnicama bogatim proteinima nastaje razlaganjem aminokiseline histidina. Ovo razlaganje je uzrokovano rastom određenih vrsta bakterija. Komercijalni uzorci ribe iz uvoza analizirani su na prisustvo i količinu histamina ELISA testom (RIDASCREEN® Histamin). Dobiveni rezultati bi trebali predstavljati osnovu za uvođenje stalne kontrole prisustva histamina u namirnicama koje su bogate proteinima (riba, sir, mlijeko, meso) i vinu, te tako osigurati prevenciju otr...

 9. REGULATION CE 2073/05: REALIZATION IN PIEDMONT REGION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Decastelli

  2013-02-01

  Full Text Available The European Regulation (EC n° 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs enforces operators to carry out microbiological analyses on their products. Following the same criteria the Authority of Piedmont Region decided to adopt the Regulation to carry out the official control on food. During year 2007, 1063 food samples has been analysed by Food Control Laboratory of IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; the aim of this work is to analyse the results obtained.

 10. A Cultural Assessment of the Archeological Resources in the Keystone Lake Project Area, North-Central Oklahoma.

  Science.gov (United States)

  1980-01-01

  CENTRAL OKLAHOMA Assembled by Bruce M. Moore Charles D. Cheek, Principal Investigator 46 Iz DTI Arhooia eerhAscae IL ACULTURAL ASSESSMENT OF THE...region. The list was assembled using material on the Coman- che, Kiowa, Caddo, Cheyenne and Missouri River tribes (MRT) of Gilmore (1919). Reviewing ...no memory of either burial (1979, personal communication) and the informants could not be reached later on (while we were responding to the review

 11. Identification of common epitopes on gliadin, enterocytes, and calreticulin recognised by antigliadin antibodies of patients with coeliac disease

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krupičková, Stanislava; Tučková, Ludmila; Flegelová, Z.; Michalak, M.; Walters, J. R. F.; Harries, J.; Vencovský, J.; Tlaskalová, Helena; Whelan, A.

  1999-01-01

  Roč. 44, - (1999), s. 168-173 ISSN 0017-5749 R&D Projects: GA AV ČR IAA7020716; GA AV ČR IAA7020808; GA ČR GA306/98/0433; GA ČR GA310/96/1366; GA MZd IZ3761; GA MŠk VS96149; GA AV ČR KSK2039602 Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 5.748, year: 1999

 12. Humoral and cellular immune responses in gluten-treated suckling or hand-fed rats

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kozáková, Hana; Štěpánková, Renata; Tučková, Ludmila; Šinkora, Marek; Jelínková, L.; Tlaskalová, Helena

  2000-01-01

  Roč. 49, - (2000), s. 665-672 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA ČR GA306/99/1383; GA ČR GA303/00/1370; GA AV ČR IAA7020808; GA MZd IZ4150 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5020903 Keywords : model of coeliac disease * rats * proliferation Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 1.366, year: 2000

 13. Isolation, screening and identification of mercury resistant bacteria from mercury contaminated soil

  OpenAIRE

  Kowalczyk Anna; Wilińska Magdalena; Chyc Marek; Bojko Monika; Latowski Dariusz

  2016-01-01

  New bacterial strains resistant to high concentration of mercury were obtained and character iz ed focusing on their potential application in bioremediation. The biological material was isolated from soil contaminated with mercury. The ability to removal of Hg from the liquid medium and the effect of the various pH and mercury concentrations in the environment on bacterial strains growth kinetics were tested. The selected strains were identified by analysis of the 16S ribosome subunit coding ...

 14. Poznavanje psihogenih disfonij med logopedi in zdravstvenimi delavci

  OpenAIRE

  Krizmancic, Nikol

  2018-01-01

  Psihogene disfonije so glasovne motnje, ki izvirajo iz psihološkega neravnovesja bolnika. Uvrščamo jih med funkcionalne glasovne motnje, saj nastopijo kljub normalnemu organskemu stanju vokalnega aparata tj. odsotnosti strukturnih poškodb in/ali nevroloških motenj. Podatkov o pogostosti psihogenih glasovnih motenj v Sloveniji nimamo. Zaradi njihovega zapletenega profila in nesistematskih terapevtskih postopkov so psihogene disfonije malo in slabo raziskovane. Magistrska naloga ugotavlja po...

 15. AVDIO POSTPRODUKCIJA

  OpenAIRE

  Pečko, Mitja

  2015-01-01

  Diplomsko delo govori o tem, kaj je avdio postprodukcija, zakaj je pomembna, kakšni so pogoji za kvalitetno delo, predvsem pa o tem, kako uporabiti pridobljeno znanje. Je umetnost in znanost, ki se iz leta v leto dopolnjuje. V besedilu je razloženo, zakaj in kako prispeva zaznavanje in razumevanje zvoka k procesu. Predstavljene so tudi ključne tehnike izenačevanja, posebno pozornost pa bomo posvetili kompresiji.

 16. Priča lude babe u smrtopisu obitelji Périer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Šarić

  2012-12-01

  Full Text Available Recepcija romana Les Champs d'honneur (1990. Jeana Rouauda redovito se svodi na isticanje dviju njegovih komponenata: autobiografske i povijesne. Naime, u romanu je riječ o osobnoj i obiteljskoj priči, odnosno nedaćama koje su zatekle jednu skromnu obitelj iz francuske provincije 60-ih godina 20. stoljeća, ali i o zbivanjima iz Prvog svjetskog rata koja su toj priči prethodila. Tomu da romaneskni diskurs vuče na autobiografski pridonijela je usporedba, odnosno analogije iz života autora, Jeana Rouauda, s događajima iz romana, ali i brojne autorove paratekstualne napomene u drugim njegovim djelima gdje on te analogije dodatno naglašava i objašnjava. Riječ je, dakle, o samom po sebi kontradiktornom žanru autobiografskog romana s jedne strane te povijesnom romanu s druge, ako se, pak, takvim može nazvati roman čije se tek jedno jedino poglavlje izravno dotiče prave povijesne materije. Rouaud zapravo subverzira autobiografski i historiografski diskurs u romanu, a na trećoj razini tomu treba nadodati i intencionalno poigravanje literarnom tradicijom. Naime, književna kritika naziva Rouauda inherentnim „teoretičarem književnosti” (Lantelme, 122 jer je u cjelokupnom njegovu opusu prisutno promišljanje književnosti preko metadiskursa i kroz uvođenje autora među glavne likove. Autopoetičko seciranje vlastitog rada i njegovo stavljanje u suodnos s književnim prethodnicima nadalje je konstanta Rouaudova djela.

 17. TULIP AGE AND TULIP NAMES / LÂLE DEVRI VE LÂLE ISIMLERI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr. Metin HAKVERDİOĞLU

  2008-09-01

  Full Text Available Turkish Literature has made flower culture very important inboth prose and poems. One of the products is also tulip kasides.These poems are different kaside from the point of view of forming anexample for tulip names . These poems takes place in Fâiz Efendi andSâkir Bey meganere which we shorten it as FSM, and it first meets theliterature scholar. t is the first time it has met teh literative world.

 18. Produção de álcoois superiores por linhagens de Saccharomyces durante a fermentação alcoólica Production of higher alcohols by Saccharomyces strains during alcoholic fermentation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.E. Gutierrez

  1993-12-01

  Full Text Available A produção de álcoois superiores pelas leveduras Saccharomyces cerevisiae M-300-A, Saccharomyces uvarum IZ-1904 e levedura de panificação (Saccharomyces cerevisiae foi estudada em diversas condições de temperatura, concentração de sacarose, pH, fontes de nitrogênio e com inibidor 2-4 dinitrofenol (DNP. Em todas as condições estudadas, a levedura Saccharomyces uvarum IZ-1904 apresentou a menor formação de álcoois superiores enquanto a levedura de panifícação apresentou os teores mais elevados. Com o aumento de temperatura e da concentração de sacarose ocorreu maior formação de álcool isoamílico pelas leveduras estudadas. Em pH 4,5 ocorreu menor produção de álcoois superiores do que em pH 3,0. Na presença do inibidor DNP ocorreu significativa redução (pThe production of higher alcohols by Saccharomyces cerevisiae M-300-A, Saccharomyces uvarum IZ-1904 and baker's yeast (5. cerevisiae was studied under several temperature conditions, sucrose level, pH, nitrogen sources and with 2-4 dinitrophenol (DNP. The yeast IZ-1904 showed lower production of higher alcohols than other yeasts in all conditions studied. With the increase of temperature and higher level of sucrose an increase of isoamyl alcohol production was observed. A lower formation of higher alcohols was observed at pH 4.5 than at pH 3.0. With the addition of DNP occurred a significant reduction in isoamyl alcohol content. The yeasts did not show the sanie production of higher alcohols in relation to urea and ammonium sulfate.

 19. Induction of specific transplantation immunity by oral immunization with allongenic cells

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holáň, Vladimír; Zajícová, Alena; Krulová, Magdalena; Plšková, Jarmila; Frič, Jan; Filipec, M.

  2000-01-01

  Roč. 101, - (2000), s. 404-411 ISSN 0019-2805 R&D Projects: GA ČR GA310/99/0360; GA ČR GA310/97/1261; GA ČR GA310/99/D044; GA MZd IZ3964; GA MŠk VS97099 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 2.292, year: 2000

 20. Izobraževanje natakarjev za pridobivanje višjih napitnin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrej Raspor

  2007-12-01

  Full Text Available Namen prispevka je spodbuditi natakarje k razmišljanju o pomenu programov usposabljanja za kvalitetnejšo storitev in posledično pridobivanje višjih napitnin. V članku so obširneje podani iz različnih raziskav zbrani načini za povečevanja napitnin. Cilj te raziskave je bil na enem mestu zbrati korelacije med vedenji zaposlenih na eni strani in možnostmi za povečevanje prihodka natakarjev iz napitnin. V ozadju tega cilja je bil predvsem opažen pojav, da kvalitetna storitev postavlja pogoje za povečevanje prihodkov iz napitnin. Napitnina namreč natakarjem predstavlja velik del njihovih prihodkov, zato je poznavanje načinov na njeno povečevanje še toliko pomembnejše. Seveda je poznavanje šele temelj za nadaljnje aktivnosti. Zaposlene je potrebno tudi usposobiti, da bodo tovrstne načine uporabljali pri vsakodnevnem delu z gosti. Dokazano je namreč, da tisti

 1. Tečaji retorike za študente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Brečko

  1996-12-01

  Full Text Available V letošnjem letu smo pri Gospodarskem vestniku organizirali dva tečaja retorike za študente. Tečaj je namenjem predvsem študentom, čeprav je zanj veliko zanimanja tudi med dijaki. Cilj tečaja je dati študentom prepotrebno znanje in spretnosti retorike ter komunikacije, ki jih nedvomno potrebujejo pri študiju, hkrati paje to tudi priprava za njihovo poklicno pot. Zanimanje za tečaje retorike je zelo veliko, za dodatne informacije je prosilo več kot 120 študentov in dijakov iz vse Slovenije. Število udeležencev na tečajih retorike je omejeno na 20 oseb, kajti delo poteka interaktivno in zahteva sodelovanje vseh udeležencev, to pa v večji skupini ni mogoče. Tečaja sta potekala v Ljubljani, obiskovali pa so ga tudi študentje, ki študirajo zunaj Ljubljane. En udeleženec je prišel celo iz oddaljene Murske Sobote, sicer pa je tečaj obiskovalo tudi nekaj študentov iz Maribora, Sevnice, Celja in Velenja.

 2. Dollar Summary of Prime Contract Awards by State, County, Contractor, and Place. Part 4. (Adams, Pennsylvania-Weston, Wyoming)

  Science.gov (United States)

  1989-01-01

  C)I co z 0) 4* 0) LA LA0)mD(4 IZ4 -4 -4 M) -4 Nl 00 < I >I -4 00 C>-4Il C)0 D l ~ Y nL 00 -44)ci ci0 0c .- ~ U’ Ir 0 H 4 IL w1 w. mmC CO 0 4 0O) N- C...I.z L I.. LL L L. L3 L z I - I ---mm m W" -- -- LL O> - -Ow z a 0 at -j 𔃺 ’a0 x0 wo’ IO wo w0 > :: tD ww"<L)0UL 0 x HEI zzzz 0 C C MC CCL 030...Ci cn r _< V) OZI LJ 0’ z 01 z Iz Q 1V) WI x IZ4 < .44I I W I LL 9-1 oZ 40 IAC A ( n( A # AF t n Lt0 fbMU A o wwIl 2 𔃺 >94 0A A L A C . . . . . n L

 3. Forbidden coherent transfer observed between two realizations of quasi-harmonic spin systems

  Science.gov (United States)

  Chiorescu, Irinel; Yue, Guang; Dutoit, Charles-Emanuel; Bertaina, Sylvain

  Using a multi-level quantum system, we demonstrate Rabi oscillations between states belonging to different realizations of quasi-harmonic oscillators. The Mn ions diluted in a MgO matrix have tunable equally-spaced Sz spin states. The hyperfine field is large enough to separate sets of states {Iz ,Sz = - 5 / 2 ¦ + 5 / 2 } of consecutive Iz values. Due to the combined action of the hyperfine and crystal-field operators, such sets are coupled. If this coupling is strong enough and the coherence times of the electro-nuclear states are large enough, a level repulsion of corresponding dressed states is to be observed. Experimentally, we have been able to implement a two-tone technique allowing us to excite the multi-level system at any detuning, and then read it with a resonant pulse. This technique allows us to achieve a strong coupling regime when a splitting between Rabi oscillations of the electro-nuclear states is observable, although the states belong to different Iz values. This demonstrates the possibility of including long-lived nuclear states as a degree of freedom in quantum computing based on multi-level systems. Supported by the NSF Cooperative Agreement DMR-1157490, the State of Florida, the Grant NSF DMR- 1206267, CNRS-PICS CoDyLow and CNRS research federation RENARD (FR3443).

 4. Kako se nositi s ekonomskom depresijom: iskustvene i teorijske lekcije Velike depresije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ognjen Radonjić

  2016-03-01

  Full Text Available Cilj ovog rada je da ukaže na moguće razloge zbog kojih ne samo da dužnička kriza u evrozoni ne prolazi, već se produbljuje. Mišljenja sam da iskustvo Velike depresije iz tridesetih godina prošlog veka može pomoći ekonomskim teoretičarima i zvaničnicima da sagledaju problem iz druge perspektive, pošto je očigledno da ekonomska ortodoksija i mere ekonomske politike koje se na njoj zasnivaju ne daju željene rezultate. Ruzveltov fiskalni aktivizam i Kejnzova revolucionarna teorija su dali odgovor na pitanje zašto je u periodu krize neophodna odlučna fiskalna reakcija ekonomskih vlasti i zašto slobodno tržište nije u stanju da samostalno izađe iz magle koja vremenom, u slučaju nečinjenja, postaje sve gušća.

 5. Luiz Ruffato: Bili su mnogi konji / S portugalskog prevela Petra Petrač

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Ruffato

  2012-06-01

  Full Text Available Sveta Katarina Bolonjska, rođena u Ferrari 1413. Bila je opatica bolonjskog samostana klarisa. Na Božić 1456. primila je malenog Isusa iz Bogorodičinih ruku. Posvetila je život pomaganju siromaha i vršenju Božje volje. Umrla je 1463.Dolaze trojica, u koloni, putem uz rub ceste. Tamom skrivena tijela jedva da se naziru u skromnoj svjetlosti farova kamiona, autobusa i automobila što proriču zoru. Koračaju. Visoko suho šipražje dodiruje nogavice njihovih hlača.To su otac, sin i mladić kojeg znaju iz viđenja. Okuražen govori: Već deset godina idem pješice; zbog besparice pri kraju mjeseca. Odlučio im se pridružiti.Otac vozi kombi za jednog autoprijevoznika u Limau.Dječak ima deset-jedanaest godina, iako se zbog krhke građe doima mnogo mlađim. Trenutno ne ide u školu. Prodaje hot-dog ispred firme u kojoj mu radi otac – s kečapom ili majonezom – i Coca-Colu. Noću čuva kombi u dvorištu firme, čuvari ga drže na oku. Kad naraste, sanja, nestat će iz Brazila i postati vozač kamiona.

 6. Quantifying the effects of electrode distance from the innervation zone on the electromyographic amplitude versus torque relationships

  International Nuclear Information System (INIS)

  Herda, Trent J; Weir, Joseph P; Zuniga, Jorge M; Ryan, Eric D; Camic, Clayton L.; Bergstrom, Haley C; Cramer, Joel T; Housh, Terry J; Smith, Doug B

  2013-01-01

  The present study applied a log-transformation model to compare the electromyographic (EMG) amplitude versus torque relationships from monopolar EMG signals up to 35 mm proximal and distal from the innervation zone (IZ). Seven men (age = 23 ± 2 year; mass = 82 ± 10 kg) and two women (age = 21 ± 1 year; mass = 62 ± 8 kg) performed isometric ramp contractions of the right leg extensors with an eight-channel linear electrode array positioned over the vastus lateralis with the IZ located between channels 4 and 5. Linear regression models were fit to the log-transformed monopolar EMG RMS –torque relationships with the b terms (slope) and the a terms (Y-intercept) calculated for each channel and subject. The b terms for channels 4, 5, and 6 were higher (P ≤ 0.05) than the more distal channels 7 and 8 (P < 0.05). In contrast, there were no differences (P > 0.05) among the a terms of the eight channels. Thus, the shapes of the monopolar EMG RMS –torque relationships were altered as a function of distance between the IZ and recording area, which may be helpful for clinicians and researchers who infer changes in motor control strategies based on the shapes of the EMG RMS –torque relationships. (paper)

 7. Establishment of insect cell lines expressing green fluorescent protein on cell surface based on AcMNPV GP64 membrane fusion characteristic.

  Science.gov (United States)

  Qi, Ben-Xiang; Chen, Ying-Jian; Su, Rui; Li, Yi-Fei; Zheng, Gui-Ling; Li, Chang-You

  2017-10-01

  Displaying a protein on the surface of cells has been provided a very successful strategy to function research of exogenous proteins. Based on the membrane fusion characteristic of Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus envelope protein GP64, we amplified and cloned N-terminal signal peptide and C-terminal transmembrane domain as well as cytoplasmic tail domain of gp64 gene into vector pIZ/V5-His with multi-cloning sites to construct the cell surface expression vector pIZ/V5-gp64. To verify that the vector can be used to express proteins on the membrane of insect cells, a recombinant plasmid pIZ/V5-gp64-GFP was constructed by introducing the PCR amplified green fluorescent protein (GFP) gene and transfected into insect cell lines Sf9 and H5. The transected cells were screened with zeocin and cell cloning. PCR verification results showed that the GFP gene was successfully integrated into these cells. Green fluorescence in Sf9-GFP and H5-GFP cells was observed by using confocal laser scanning microscopy and immunofluorescence detection indicated that GFP protein was located on the cell membrane. Western blot results showed that a fusion protein GP64-GFP of about 40 kDa was expressed on the membrane of Sf9-GFP and H5-GFP cells. The expression system constructed in this paper can be used for localization and continuous expression of exogenous proteins on insect cell membrane.

 8. Dok valovi nadiru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudie Gallay

  2015-06-01

  Full Text Available Prvi sam put vidjela Lamberta na dan velike oluje. Nebo je bilo tamno, oblaci nisko, na pučini je već snažno grmjelo.Stigao je malo poslije mene i sjeo na terasu za stol na vjetrometini. Sunce mu je udaralo u oči, mrštio se, kao da plače. Promatrala sam ga, ne zato što je izabrao najgori stol, niti zbog grimase na licu. Gledala sam ga jer je pušio poput tebe, zureći u prazno, palcem trljajući usne. Usne možda suše od tvojih.Pomislila sam da je novinar, ekvinocijska oluja, iz toga bi mogle ispasti dobre fotografije. Iza lukobrana, vjetar je dizao valove, boreći se sa strujama Raz Blancharda iz dalekih crnih rijeka, sjevernih mora i podmorja Atlantika.Morgane je izašla iz gostionice. Ugledala je Lamberta."Niste odavde", reče, upitavši ga što će naručiti.Govorila je mrzovoljnim glasom, kao i uvijek kada je za lošeg vremena morala posluživati goste."Ovdje ste zbog oluje?"Odmahnuo je glavom."Onda zbog Préverta? Svi ovamo dolaze zbog Préverta...""Tražim prenoćište", napokon izusti.Slegnula je ramenima.

 9. Microstructural Evolution within the Interphase between Hardening Overlay and Existing Concrete Substrates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Sadowski

  2017-01-01

  Full Text Available This article presents the microstructural evolution within the interphase between a hardening overlay made of cement mortar and an existing concrete substrate. The substrate has been treated using four methods, due to which different surfaces were obtained: a raw surface, a surface formed after contact with the formwork, a grinded surface, and a shotblasted surface. Special focus is placed on the results of the microporosity within the interphase zone (IZ using X-ray micro computed tomography (micro-CT. The microporosity profiles obtained from the micro-CT images have been used to assess the nature of the IZ between the hardening overlay and the existing concrete substrate. It has been shown that microporosity and the number of pores in the concrete within the IZ increases during the hardening time of an overlay made of cement mortar. It also depends on the applied surface treatment method. However, no significant changes in the microporosity of the existing concrete substrate have been noted.

 10. On triatomines, cockroaches and haemolymphagy under laboratory conditions: new discoveries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pamela Durán

  Full Text Available For a long time, haematophagy was considered an obligate condition for triatomines (Hemiptera: Reduviidae to complete their life cycle. Today, the ability to use haemolymphagy is suggested to represent an important survival strategy for some species, especially those in genus Belminus. As Eratyrus mucronatus and Triatoma boliviana are found with cockroaches in the Blaberinae subfamily in Bolivia, their developmental cycle from egg to adult under a “cockroach diet” was studied. The results suggested that having only cockroach haemolymph as a food source compromised development cycle completion in both species. Compared to a “mouse diet”, the cockroach diet increased: (i the mortality at each nymphal instar; (ii the number of feedings needed to molt; (iii the volume of the maximum food intake; and (iv the time needed to molt. In conclusion, haemolymph could effectively support survival in the field in both species. Nevertheless, under laboratory conditions, the use of haemolymphagy as a survival strategy in the first developmental stages of these species was not supported, as their mortality was very high. Finally, when Triatoma infestans, Rhodnius stali and Panstrongylus rufotuberculatus species were reared on a cockroach diet under similar conditions, all died rather than feeding on cockroaches. These results are discussed in the context of the ecology of each species.

 11. Sir Horatio Herbert Kitchener, pouštní železnice a britské znovudobytí Súdánu v letech 1896-1898. (Příspěvek k dějinám Britského impéria v 19. století)

  OpenAIRE

  Valkoun, Jaroslav

  2006-01-01

  Britské znovudobytí Súdánu probíhalo oficiálně od března 1896 do září 1898. Fakticky však začalo již v lednu 1885, pádem Chartúmu a smrtí generála Gordona. Tyto události se staly latentním "hnacím motorem", který vytvořil celospolečenskou oporu pro jakékoliv akce proti mahdistům, v britské společnosti. Veřejně zmiňovaným důvodem bylo potrestání teroru a násilí, kterého se derviši dopouštěli na "súdánském lidu". Oficiálním a současně i politickým důvodem k tažení byla snaha pomoci zvrátit potu...

 12. Elektrooniline maksekäsk kiirendab kohtumenetlust / Marko Aavik

  Index Scriptorium Estoniae

  Aavik, Marko, 1977-

  2008-01-01

  Eesti kohtusüsteemist ning maksekäsumenetlusest. Ilmunud ka Valgamaalane 17. juuni 2008, lk. 2 ; Harju Ekspress 20. juuni 2008, lk. 6 ; Meie Maa 2. juuli 2008, lk. 5 ; Nädaline 1. juuli 2008, lk. 5 ; Severnoje Poberezhje 2. juuli 2008, lk. 2 (Melnitsõ pravosudija stali molot bõstreje) ; Sakala 18. juuli 2008, lk. 2 ; Vooremaa : Jõgeva Valla Teataja 4. okt. 2008, lk. 2 ; Meie Maa 8. okt. 2008, lk. 6, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõude kiiresti ; Vooremaa 7. okt. 2008, lk. 2, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Koit 9. okt. 2008, lk. 3, pealkiri kujul: e-maksekäsk säästab aega ja raha ; Virumaa Teataja 9. okt. 2008, lk. 7, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Kuulutaja 10. okt. 2008, lk. 4, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Nädaline 14. okt. 2008, lk. 10, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Lääne Elu 14. okt. 2008, lk. 5, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Pärnu Postimees 18. okt. 2008, lk. 19, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti

 13. Bird conservation on electric-power lines in Hungary: Nest boxes for saker falcon and avian protection against electrocutions. Projects' report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fidlóczky József

  2014-12-01

  Full Text Available Ochrana vtáctva na elektrickom vedení má v Madarsku 40-rocnú tradíciu. Zacala s programom na ochranu sokola rároha. Pociatocné maloplošné aktivity sa znacne rozšírili v rámci projektov LIFE. Pocas prvého projektu bolo na stlpy vysokého napätia umiestnených 301 hliníkových hniezdnych búdok nového typu pre rároha. V roku 201 3 hniezdilo v týchto búdkach takmer 70 % párov sokola rároha. Odhaduje sa, že rocne zahynulo na stlpoch elektrického vedenia v Madarsku 1 00 000 jedincov vtákov. V rámci dvoch projektov LIFE bolo 1 4 300 stlpov ošetrených tak, že sa stali bezpecnými pre vtáctvo. Pocas druhého projektu sa na stlpy nainštaluje takmer 800 nových, pre vtáky bezpecných konzol, vdaka comu ocakávame kompletné odstránenie rizika úrazov vtáctva spôsobených elektrickým prúdom

 14. Artificial OFF-Riboswitches That Downregulate Internal Ribosome Entry without Hybridization Switches in a Eukaryotic Cell-Free Translation System.

  Science.gov (United States)

  Ogawa, Atsushi; Masuoka, Hiroki; Ota, Tsubasa

  2017-09-15

  We constructed novel artificial riboswitches that function in a eukaryotic translation system (wheat germ extract), by rationally implanting an in vitro-selected aptamer into the intergenic internal ribosome entry site (IRES) of Plautia stali intestine virus. These eukaryotic OFF-riboswitches (OFF-eRSs) ligand-dose-dependently downregulate IRES-mediated translation without hybridization switches, which typical riboswitches utilize for gene regulation. The hybridization-switch-free mechanism not only allows for easy design but also requires less energy for regulation, resulting in a higher switching efficiency than hybridization-switch-based OFF-eRSs provide. In addition, even a small ligand such as theophylline can induce satisfactory repression, in contrast to other types of OFF-eRSs that modulate the 5' cap-dependent canonical translation. Because our proposed hybridization-switch-free OFF-eRSs are based on a versatile IRES that functions well in many types of eukaryotic translation systems, they would be widely usable elements for synthetic gene circuits in both cell-free and cell-based synthetic biology.

 15. Examples of Solutions for Steel-Concrete Composite Structures in Bridge Engineering / Przykłady Konstrukcji Zespolonych W Budownictwie Mostowym

  Science.gov (United States)

  Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz

  2015-03-01

  The aim of the article [1] was to discuss the application of steel-concrete composite structures in bridge engineering in the aspect of structural design, analysis and execution. It was pointed out that the concept of steel-concrete structural composition is far from exhausted and new solutions interesting from the engineering, scientific and aesthetic points of view of are constantly emerging. These latest trends are presented against the background of the solutions executed in Poland and abroad. Particular attention is focused on structures of double composition and steel-concrete structures. Concrete filled steel tubular (CFST) structures are highlighted. W artykule [1] omówiono problemy konstrukcyjne, obliczeniowe i realizacyjne, związane z zastosowaniem konstrukcji zespolonych stal-beton w mostownictwie. Wskazano tam, że idea konstrukcyjnego zespolenia stali z betonem jest jeszcze daleka do wyczerpania i że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania interesujące z inżynierskiego, naukowego i estetycznego punktu widzenia. W artykule niniejszym pokazano te nowoczesne trendy na tle rozwiązań zrealizowanych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom podwójnie zespolonym oraz konstrukcjom stalowobetonowym. Wyeksponowano tu szczególnie konstrukcje z rur stalowych wypełnionych betonem, typu CFST. Dają one nadzieję na ich szersze zastosowanie w warunkach polskich.

 16. Sprememba političnega vedenja v obdobju
 volilne kampanje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meta Novak

  2015-01-01

  Full Text Available volilna kampanja je posebne vrste informacijska kampanja. kandidati na volitvah imajo v tem času priložnost, da volivcem sporočijo informacije o sebi, svojih stališčih in programih. Hkrati imajo volivci priložnost pridobiti informacije, potrebne za oddajo premišljenega glasu. zanimalo nas je, ali je ob teh posebnih značilnostih obdobja kampanje možno opaziti kakršnekoli spremembe pri političnem vedenju anketirancev. Pri tem smo opazovali zelo ozko področje političnega vedenja v smeri politične aktiva- cije. Z uporabo zbranih podatkov v raziskavi Politbarometer od leta 1996 do leta 2013 smo opazili, da se v obdobjih kampanje poveča delež anketirancev, ki se opredelijo pri nedeljskem vprašanju kot tudi pri orientacijskem vprašanju »levo–desno«, in to tako v obdobju državnozborskih kot v obdobju predsedniških volilnih kampanj.

 17. Osebnostni razvoi in učenie odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela Brečko

  1995-12-01

  Full Text Available Zdravo osebnost označuje napredujoč in razmeroma nepretrgan proces osebnostne rasti, ki traja vse življenje. Pri osebnostnem razvoju ima učenje zelo pomembno vlogo. Vse informacije, ki smo si jih v življenju pridobili in vgradili v svojo kognitivno shemo, namreč vplivajo na naša stališča, nazore, vrednote in povzročijo spremembe našega vedenja, ki so nujno potrebne, da se lahko prilagajamo zahtevam realnosti. Vsako učenje veča naš prag sprejemanja negotovosti, ki jo vsaka sprememba nosi s seboj, in nam tako pomaga vzpostavljati ravnotežje med resničnostjo življenja in predstavami, ki jih imamo o življenju sami. Posameznik, čigar slika o sebi ne vključuje razvojno-dinamične komponente, sčasoma postane nedojemljiv za spremembe, kar pomeni, da ostane na določeni stopnji osebnostnega razvoja.

 18. Behavior of137Cs in ponds in the vicinity of the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

  Science.gov (United States)

  Wakiyama, Yoshifumi; Konoplev, Alexei; Wada, Toshihiro; Takase, Tsugiko; Byrnes, Ian; Carradine, Matthew; Nanba, Kenji

  2017-11-01

  137 Cs activity concentration in the water of four ponds, Suzuuchi (SU), Funasawa (FS), Inkyozaka (IZ), and Kashiramori (KM), that are within 10 km of the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant were observed from April 2015 to August 2016. 137 Cs inventories in soils surrounding SU, FS, IZ, and KM were 6.4, 2.9, 2.1, and 0.9 MBq m -2 , respectively. 137 Cs inventories in the bottom sediments of SU, FS, IZ, and KM were 13, 8.9, 1.6, and 1.1 MBq m -2 , respectively. Higher 137 Cs inventories in bottom sediment than those of soil in SU and FS suggest that 137 Cs was delivered to and accumulated in these ponds. Mean total 137 Cs activity concentrations in SU, FS, IZ, and KM were 41, 13, 9.5, and 1.4 Bq L -1 , respectively. Particulate 137 Cs concentration accounted for 71-90% of total 137 Cs in the water samples, on average. The mean distribution coefficient, K d , in SU, FS, IZ, and KM was 1.3 × 10 5 , 2.1 × 10 5 , 1.7 × 10 5 , and 6.2 × 10 5  L kg -1 , respectively. These K d values were higher than the K d values observed in the Chernobyl area by 1-2 orders of magnitude. Although no significant decreasing trends were found, dissolved 137 Cs activity concentration tended to be low during winter in all four ponds. Dissolved 137 Cs activity concentrations were proportional to K + and DOC concentrations in all the ponds. The results from principal component analysis performed for 137 Cs activity concentration and water chemistry data sets suggested that there were different mechanisms behind variability of dissolved 137 Cs activity concentrations for each pond. Continuous monitoring is required to reveal temporal trends in 137 Cs activity concentrations of these waters and controlling factors of such in closed water systems in Fukushima. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Zadarski gotički vezeni antependij u Budimpešti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvija Banić

  2014-12-01

  Full Text Available U Muzeju primijenjenih umjetnosti (Iparművészeti Múzeum u Budimpešti čuva se vezeni gotički antependij podrijetlom iz crkve benediktinskog samostana Sv. Krševana u Zadru. Antependij je u nepoznato vrijeme postao dijelom zbirke biskupa, povjesničara umjetnosti i kolekcionara Zsigmunda Bubicsa (biskup u Košicama u današnjoj Slovačkoj od 1887. do 1906. godine a u Muzeju primijenjenih umjetnosti je od 1909. godine. Dimenzije mu iznose 94 x 190 centimetara. Najveću površinu antependija zauzimaju svetački likovi pod trima zašiljenim gotičkim lukovima. U središnjem polju prikazana je Bogorodica s Djetetom na prijestolju, s lijeve strane je Sv. Krševan, a s desne Sv. Benedikt. U gornjem su dijelu dva dopojasno prikazana sveca koji bi se mogli identificirati kao Sv. Grgur Papa i Sv. Donat. ''Triptih'' sa svecima s lijeve je i desne strane flankiran bordurama u čijem su središnjem dijelu umetnute niše s dvama manjim stojećim likovima okrunjenih svetica (Sv. Katarina Aleksandrijska i Sv. Margareta. Lik donatora koji kleči s rukama sklopljenim u molitvi s lijeve strane Bogorodičina prijestolja nažalost nije popraćen nikakvim natpisom, no sasvim je jasno da je odjeven u benediktinski habit, s ponešto prenaglašenom kapuljačom koja mu pada preko leđa. Identitet benediktinca-donatora mogao bi se prepoznati u nekome od opata samostana Sv. Krševana. Pomišlja se da bi mogla biti riječ o Ivanu de Ontiacu (Joannes de Onciache iz lionske biskupije, koji je bio opatom samostana Sv. Krševana od 1345. do 1377. godine. Argumentira se da je antependij nastao u nekoj od venecijanskih vezilačkih radionica i to krajem šestog odnosno početkom sedmog desetljeća XIV. stoljeća, a na temelju usporedbi sa onovremenim slikarskim djelima te proizvodima umjetničkog (vezilačkog, tkalačkog i zlatarskog obrta. Na temelju zastupljenoga ikonografskog programa te podataka poznatih iz arhivskih izvora, pretpostavlja se da je antependij izrađen za

 20. Korelacija rezultata ispitivanja hemijske stabilnosti prirodno i ubrzano starenih baruta / Correlation of chemical stability estimation results of naturally and accelerated aging gun powders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Grbović

  2005-09-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od savremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene pouzdanosti metode ispitivani su uzorci prirodno starenog jednobaznog baruta tipa NC i dvobaznog baruta tipa NGB različitih godina proizvodnje. Uzorci su uzimani iz ubojnih sredstava. Određene su konstante brzine reakcije utroška stabilizatora i vremena upotrebljivosti baruta. Ove vrednosti upoređene su sa analognim rezultatima dobijenim za iste barute pre dvadeset godina pri čemu je utvrđeno zadovoljavajuće slaganje kako za prirodno tako i ubrzano starenje. Pored toga, utvrđeno je da NC baruti iz dehermetizovanog pakovanja municije pokazuju znatno manju stabilnost od baruta iz originalnog pakovanja. / Monitoring the content of the stabilizer is one of the most reliable and modern methods used all over the world as well as in our country for chemical stability control and shelf life prediction of gun powders. For reliability rating of the used method, there has been examined samples of naturally aged single-based gun powder NC type and double-based gun powder NGB type all manufactured in different years. The samples were taken from explosive ordnance. Reaction rates constants of stabilizer consumption and shelf life of gun powders have been determined. These values were compared to analog results taken for the same gun powders tested 20 years ago. Satisfactory agreement either for naturally or accelerating aging gun powders has been confirmed. Beside that, it was determined that NC gun powder from non hermetic munitions cases proved to be considerably less stable than the originally packed NC gun powder.

 1. Exchange variation of hyperfine characteristics of tetrameric (Mn3(III)Mn(IV) and (Mn3(IV)Mn(III)) clusters

  Science.gov (United States)

  Belinskii, M. I.

  1994-12-01

  The dependences of the cluster g-factor, the effective hyperfine constants A(sub i) and the hyperfine structure of the EPR signal on the exchange interaction were studied for the (Mn3(III)Mn(IV) and (Mn3(IV)Mn(III)) clusters - possible prototypes of the Mn center of Photosystem II in the S2 state. The mixing of the states with different S12 intermediate spins in the Heisenberg model H(sub B) = -2(J12 s1 s2 J-alpha(s1 s3 + s1 s4) + J-beta(s2 s3 + s2 s4) + J34 s3 s4) leads to essential exchange modification of the expectation values the average value of s(sub iz) for each manganese ion. The exchange dependence of the K(sub i) = the average value of s(sub iz)/the average value of S(sub Z) coefficients results in the exchange modification and reduction of the cluster g-factor. The average value of s(sub iz)/the average value of S(sub Z) variations control also the values and signs of the effective hyperfine constants A(sub i). The A(sub i)J(sub lm) exchange dependences for the S = 1/2 ground state of the (Mn2(III)Mn(IV) and (Mn3(IV)Mn(III)) clusters with complex structures were obtained in the framework of the general Heisenberg model of tetramer. The calculated hyperfine structures show a strong dependence on the total spin, intermediate spins and on the variation of the Heisenberg exchange parameters.

 2. Phytochemicals and antimicrobial activities of aerial parts and roots of Trigonella tehranica L. essential oils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Kiashi

  2017-11-01

  Full Text Available Background and objectives: Trigonella tehranica (Leguminosae is an indigenous plant in northern regions of Iran. There were many reports about antimicrobial activity of other specious of this genus; therefore, the aim of present study was investigation of chemical compounds and antimicrobial activities of T. tehranica essential oils for the first time. Methods: The essential oils of aerial parts and roots of T. tehranica from Taleqan, Alborz Province, Iran were obtained by hydro-distillation and analyzed by GC-MS. Antimicrobial activities of essential oils were tested against some Gram-positive bacteria (Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus, Gram-negative bacteria (Salmonella paratyphi-A, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Shigella dysenteriae and Proteus vulgarisis and fungi (Aspergillus brasiliensis, Aspergillus niger and Candidia albicans via disc diffusion method and minimal inhibitory concentrations (MICs were reporte. Results: The abundant compounds of aerial parts essential oil were n-hexadecanoic acid (20.84%, camphane (11.45% and neo-menthol (5.05%. The major volatiles of roots essential oil were hexanal (14.83%, butane, 2-methyl (13.39% and 1-pentene (12.80%. The roots essential oil showed the most antimicrobial activitiy on Bacillus stubtilis (inhibition zone (IZ equal to 21 mm and the aerial parts essential oil demonstrated the most effects on Bacillus stubtilis (IZ as16 mm and Candida albicans (IZ as 20 mm. Conclusion: Although essential oils of T. tehranica were effective on many examined microorganisms, their antifungal activity was higher significantly.

 3. Numerical simulation and sensitivity study of a severe hailstorm in northeast Spain

  Science.gov (United States)

  García-Ortega, E.; Fita, L.; Romero, R.; López, L.; Ramis, C.; Sánchez, J. L.

  2007-02-01

  During the afternoon of August 16th 2003 a severe hail event occurred in the town of Alcañiz in the Ebro Valley (Spain). This storm brought with it intense rain and hail precipitation that caused severe floods, damaged cars and street furniture. A diagnosis, using data from ECMWF, showed the presence of a mesolow at surface level centered over the Northeast of Spain, carrying winds from the Mediterranean Sea towards the Central Ebro Valley. At medium and high levels, a trough, whose axis extended over the Northwest of the Iberian Peninsula, moved eastwards preceded at 500 hPa by a thermal trough that caused increasing instability before the arrival of the geopotential trough. A numerical study of this event has been carried out using the MM5 model with a double aim. On the one hand, it attempts to check whether or not the simulation reproduces the storm in Alcañiz. On the other hand, it carries out a sensitivity experiment in order to evaluate the contribution of two specific factors: topography and solar radiation. Compared with radar data, the control simulation reproduces the region affected by the storm reasonably well. The suppression of topography and/or solar radiation substantially modifies the surface mesolow and the spatial distribution of the precipitation. Neither of these factors, considered independently, reproduces the precipitation caused by the storm in Alcañiz. However, the results illustrate the importance of the synergic effect of these two factors on the spatial localization of the storm and on the intensity of the precipitation registered.

 4. Določitev območij poselitve v Sloveniji po vodnogospodarskih vidikih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leon Gosar

  2004-01-01

  Full Text Available Uveljavitev pravnega reda Evropske unije prinaša obsežno strokovno delo tudi v vodno gospodarstvo. Na vodilno, Okvirno direktivo o vodah (WFD se navezujejo številne druge. Izpolnjevanje določil Direktive o ravnanju z odpadnimi komunalnimi vodami (UWWTD in Direktive o celovitem preprečevanju in omejevanju onesnaževanja (IPPCD bo tudi v Sloveniji zahtevalo znatne investicije. Področje komunalnih voda na operativni ravni ureja občina, država pa mora izpolnjevati prevzete državne obveznosti do EU. Pravočasno doseganje ciljev zahteva koordinacijo aktivnosti, temelječo na strokovnih podlagah. V UWWTD je eden osnovnih parametrov aglomeracija kot zaokroženo območje tako zgoščene poselitve, da zanj veljajo posebna določila in dinamika iz direktive. Merilo zgoščenosti je število prebivalcev na hektar. Za Slovenijo so bili izdelani najprimernejša mreža eno-hektarskih kvadratnih celic in trije tipi celic poselitve. Območje posamezne aglomeracije sestavljajo celice dveh najgostejših tipov poselitve, ki se stikajo. Površina aglomeracij je mnogo manjša od površine naselij iz RPE, zato so skupne slovenske obveznosti iz direktiv manjše, kar pokaže tudi strokovna podlaga za nacionalni program zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Izdelane aglomeracije so osnovni element načrtovanja in ukrepanja tudi za druga vodnogospodarska načrtovanja (npr. proti poplavni ukrepi, lahko pa si bi jih uporabilo tudi za programe komunalnega opremljanja in druga razvojna načrtovanja v prostoru.

 5. Dose equations for tube current modulation in CT scanning and the interpretation of the associated CTDIvol.

  Science.gov (United States)

  Dixon, Robert L; Boone, John M

  2013-11-01

  The scanner-reported CTDI(vol) for automatic tube current modulation (TCM) has a different physical meaning from the traditional CTDI(vol) at constant mA, resulting in the dichotomy "CTDI(vol) of the first and second kinds" for which a physical interpretation is sought in hopes of establishing some commonality between the two. Rigorous equations are derived to describe the accumulated dose distributions for TCM. A comparison with formulae for scanner-reported CTDI(vol) clearly identifies the source of their differences. Graphical dose simulations are also provided for a variety of TCM tube current distributions (including constant mA), all having the same scanner-reported CTDI(vol). These convolution equations and simulations show that the local dose at z depends only weakly on the local tube current i(z) due to the strong influence of scatter from all other locations along z, and that the "local CTDI(vol)(z)" does not represent a local dose but rather only a relative i(z) ≡ mA(z). TCM is a shift-variant technique to which the CTDI-paradigm does not apply and its application to TCM leads to a CTDI(vol) of the second kind which lacks relevance. While the traditional CTDI(vol) at constant mA conveys useful information (the peak dose at the center of the scan length), CTDI(vol) of the second kind conveys no useful information about the associated TCM dose distribution it purportedly represents and its physical interpretation remains elusive. On the other hand, the total energy absorbed E ("integral dose") as well as its surrogate DLP remain robust between variable i(z) TCM and constant current i0 techniques, both depending only on the total mAs = {i}t0 = i0t0 during the beam-on time t0.

 6. DES J0454-4448: discovery of the first luminous z ≥ 6 quasar from the Dark Energy Survey

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reed, S. L.; McMahon, R. G.; Banerji, M.; Becker, G. D.; Gonzalez-Solares, E.; Martini, P.; Ostrovski, F.; Rauch, M.; Abbott, T.; Abdalla, F. B.; Allam, S.; Benoit-Levy, A.; Bertin, E.; Buckley-Geer, E.; Burke, D.; Carnero Rosell, A.; da Costa, L. N.; D' Andrea, C.; DePoy, D. L.; Desai, S.; Diehl, H. T.; Doel, P.; Cunha, C. E.; Estrada, J.; Evrard, A. E.; Fausti Neto, A.; Finley, D. A.; Fosalba, P.; Frieman, J.; Gruen, D.; Honscheid, K.; James, D.; Kent, S.; Kuehn, K.; Kuropatkin, N.; Lahav, O.; Maia, M. A. G.; Makler, M.; Marshall, J.; Merritt, K.; Miquel, R.; Mohr, J.; Nord, B.; Ogando, R.; Plazas, A.; Romer, K.; Roodman, A.; Rykoff, E.; Sako, M.; Sanchez, E.; Santiago, B.; Schubnell, M.; Sevilla, I.; Smith, C.; Soares-Santos, M.; Suchyta, E.; Swanson, M. E. C.; Tarle, G.; Thomas, D.; Tucker, D.; Walker, A.; Wechsler, R. H.

  2015-10-28

  We present the first results of a survey for high-redshift, z ≥ 6, quasars using izY multicolour photometric observations from the Dark Energy Survey (DES). Here we report the discovery and spectroscopic confirmation of the zAB, YAB = 20.2, 20.2 (M1450 = -26.5) quasar DES J0454-4448 with a redshift of z = 6.09±0.02 based on the onset of the Ly α forest and an H I near zone size of 4.1+1.1-1.2 proper Mpc. The quasar was selected as an i-band drop out with i-z = 2.46 and zAB < 21.5 from an area of ~300 deg2. It is the brightest of our 43 candidates and was identified for spectroscopic follow-up solely based on the DES i-z and z-Y colours. The quasar is detected by WISE and has W1AB = 19.68. The discovery of one spectroscopically confirmed quasar with 5.7 < z < 6.5 and zAB ≤ 20.2 is consistent with recent determinations of the luminosity function at z ~ 6. DES when completed will have imaged ~5000 deg2 to YAB = 23.0 (5σ point source) and we expect to discover 50–100 new quasars with z > 6 including 3–10 with z > 7 dramatically increasing the numbers of quasars currently known that are suitable for detailed studies.

 7. Relationship of the sinus anatomy to surface landmarks is a function of the sinus size difference between the right and left side: Anatomical study based on CT angiography.

  Science.gov (United States)

  Hwang, Roy S; Turner, Ryan C; Radwan, Walid; Singh, Rahul; Lucke-Wold, Brandon; Tarabishy, Abdul; Bhatia, Sanjay

  2017-01-01

  Several cadaveric studies demonstrate reliable localization of the transverse sinus and the transverse sigmoid junction (TSJ). These studies use the line drawn from the inion to the posterior root of the zygoma (IZ) and the asterion, respectively. We investigated how the size difference between the right and left transverse sinuses (TS) and sigmoid sinuses (SS) affected the accuracy of their respective superficial landmarks, particularly with regards to where this relationship may result in unsafe and/or complicated surgical access. We utilized Vitrea software to render three-dimensional images based on computed tomographic angiography (CTA). We measured the relationship between the TS and SS to their respective superficial landmarks. We analyzed 50 patients in this study. The distal TS was found caudal to the inion-to-zygoma (IZ) line on average by 5.0 ± 4.3 mm on the right and 6.4 ± 9.3 mm on the left. The mid TS was found cranial on average 3.5 ± 5.7 mm on the right and 3.2 ± 6.0 mm cranial on the left to the superior nuchal line (SNL). The distance from the asterion to the SS was 11.5 ± 2.4 mm medial on the right and 12.1 ± 4.4 mm medial on the left. The average distance was greater on the left than the right when using the IZ landmark. This was directly proportional to the size difference of the sinuses ( r 2 = 0.15, P = 0.03). Statistically significant differences between the right and left TS and SS were seen in terms of size. This appeared to correlate nicely to the differences observed between the locations of the TSs' and their respective superficial landmarks.

 8. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Grbović

  2006-04-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (KB-1 i Zelenike (KB-2. Dobijeni rezultati ukazuju na znatno brži pad stabilnosti uzoraka baruta iz kolekcije KB-2, što se može objasniti značajnim uticajem klimatskih uslova. Osim toga, dobijeni rezultati potvrđuju uticaj mnogih faktora na kemijsku stabilnost baruta, kao što su: sastav, kvalitet sirovina, tehnološki postupak, oblik i dimenzije barutnog zrna i sl. / Monitoring of the stabilizer content is one of the modern and reliable methods in the world, and here also, which is used to control chemical stability and to predict the usage time of gun propellants. For the purpose of evaluation of gun propellants' chemical stability manufactured in our country, in this paper -we analyzed results from the content of stabilizer determination in naturally aged single base, NC and NCD type, and double base, NGB and NGH type of gun propellants. At the same time -we analyzed results from both collections of gun propellant samples, one from Kragujevac factory (KB-1 and the other from Zelenika factory (KB-2. Obtained results point that the stability decays faster for KB-2 collection samples, -which can be explained due to climate factors. Beside this influence, obtained results prove the influence of many factors on chemical stability of gun propellants: used components, quality of the ingredients, procedures of manufacture, shape and dimensions of gun propellant grains, etc.

 9. Temperature thresholds and thermal requirements for development of Nasonovia ribisnigri (Hemiptera: Aphididae).

  Science.gov (United States)

  Diaz, Beatriz Maria; Muñiz, Mariano; Barrios, Laura; Fereres, Alberto

  2007-08-01

  Early detection of Nasonovia ribisnigri (Mosley) (Hemiptera: Aphididae) on lettuce is of primary importance for its effective control. Temperature thresholds for development of this pest were estimated using developmental rates [r(T)] at different constant temperatures (8, 12, 16, 20, 24, 26, and 28 degrees C). Observed developmental rates data and temperature were fitted to two linear (Campbell and Muñiz and Gil) and a nonlinear (Lactin) models. Lower temperature threshold estimated by the Campbell model was 3.6 degrees C for apterous, 4.1 degrees C for alates, and 3.1 degrees C for both aphid adult morphs together. Similar values of the lower temperature threshold were obtained with the Muñiz and Gil model, for apterous (4.0 degrees C), alates (4.2 degrees C), and both adult morphs together (3.7 degrees C) of N. ribisnigri. Thermal requirements of N. ribisnigri to complete development were estimated by Campbell and Muñiz and Gil models for apterous in 125 and 129 DD and for both adult morphs together in 143 and 139 DD, respectively. For complete development from birth to adulthood, the alate morph needed 15-18 DD more than the apterous morph. The lower temperature threshold determined by the Lactin model was 5.3 degrees C for alates, 2.3 degrees C for apterous, and 1.9 degrees C for both adult morphs together. The optimal and upper temperature thresholds were 25.2 and 33.6 degrees C, respectively, for the alate morph, 27 and 35.9 degrees C, respectively, for the apterous morph, and 26.1 and 35.3 degrees C, respectively, for the two adult morphs together. The Campbell model provided the best fit to the observed developmental rates data of N. ribisnigri. This information could be incorporated in forecasting models of this pest.

 10. POMEN ZDRAVSTVENE NEGE V REHABILITACIJSKEM POSTOPKU STAROSTNIKOV PO OPERACIJI KOLKA

  OpenAIRE

  Boltar, Katjuša

  2016-01-01

  Izhodišča: Pri starejših ljudeh postajajo poškodbe in s tem operacije vse pogostejše saj se prebivalstvo stara. Obraba kolka (artroza ) pomembno znižuje kakovost življenja in samostojnost v dnevnih aktivnostih, omejuje socialne stike in povečuje potreben obseg nadzora in pomoči s strani skrbnikov. Artroza kolka lahko nastane bodisi iz neznanega vzroka (idiopatska artroza) ali kot posledica predhodnega obolenja ali poškodbe. Vloge in naloge medicinske sestre pri izvajanju zdravstvene nege p...

 11. O nekim oblicima brige za siromašne i marginalne pojedince i grupe u dalmatinskim komunama u kasnom srednjem vijeku

  OpenAIRE

  Ladić, Zoran

  2003-01-01

  Na temelju objavljene izvorne građe u pojedinim zbirkama izvora te neobjavljenih vrela iz arhivskih fondova Državnog arhiva u Zadru, Dubrovniku i Zagrebu, autor razmatra odnos stanovništva dalmatinskih komuna prema siromašnima i marginaliziranim osobama i grupama te karitativnim ustanovama. Povećanje brige za te skupine gradskog stanovništva u kasnom srednjem vijeku, kako pokazuje analiza, posljedica je promjena u kršćanskomu mentalitetu izraženom kroz “socijalno kršćanstvo”, kao i nužnosti s...

 12. World dance: (novi) eufemizam u plesnoj terminologiji?

  OpenAIRE

  Katarinčić, Ivana

  2015-01-01

  U potpunosti nedosljedno korištena koncepcija world dance u plesnom svijetu i u široj javnosti navela me na propitivanje kompleksnosti već usvojene i nedefinirane sintagme. Terminološkom i sadržajnom nepreciznošću sintagma potencijalno implicira značenja koja dovode u pitanje korektnost njezine uporabe. Potencijalna problematičnost sintagme dijelom se nalazi u implicitnom preslikavanju značenjskih oznaka world musica, iz kojega se nametnulo propitivanje povijesnog i suvremenog konteksta termi...

 13. MOTIVACIJA ZA SAMOZAPOSLITEV V ČASU GOSPODARSKE KRIZE

  OpenAIRE

  Horvat, Aleš

  2015-01-01

  V diplomskem seminarju smo povzeli več področij iz podjetništva. Razložili smo, kaj je podjetništvo, kdo je podjetnik in kakšne so njegove lastnosti. Da se posameznik odloči za podjetništvo, mora imeti motiv. Zato smo poskušali razložiti področja motivacije, motivacijske teorije, motive, vlogo motivacije pri ustanavljanju podjetja, samomotivacijo in odnos družbe do podjetnikov, kot motivacija. Na motivacijo posameznika vpliva več dejavnikov. Med njimi je tudi gospodarska kriza, ki ima na bodo...

 14. Synchronization of chemical noise-sustained structures in asymmetrically coupled differential-flow reactors.

  Science.gov (United States)

  Izús, Gonzalo G; Sánchez, Alejandro D

  2013-12-01

  The differential-flow-induced chemical instability is investigated in the context of two coupled reactors with cubic autocatalytic kinetics (the Gray-Scott model). Previous results for master-slave arrangement [Izús, Deza, and Sánchez, J. Chem. Phys. 132, 234112 (2010)] are extended in this study to include bidirectional coupling between reactions. Numerical simulations in the convectively unstable regime show that synchronized noise-sustained structures are developed in both reactors due to the selective amplification of noise. A theoretical analysis shows that the nature of the synchronization and the stability of the synchronized manifold are related with the properties of the critical modes.

 15. Terminologija čokoladnih sladic v izbranem strokovnem viru

  OpenAIRE

  Vrhovnik, Lea

  2017-01-01

  Magistrsko delo z naslovom Terminologija čokoladnih sladic v izbranem strokovnem viru v teoretičnem delu obravnava tematiko čokoladnih sladic, njihov nastanek z razvojem slaščičarske obrti in odkritjem kakavovca ter njegovo predelavo v čokolado, ki predstavlja bistveno sestavino čokoladnih sladic. Posveča se tudi področjema terminologije in terminografije. V empiričnem delu je v ospredju izrazje s področja čokoladnih sladic, izpisano iz izbranega strokovnega vira z naslovom Zlata knjiga – čok...

 16. A Numerical Simulation of the Mei-Yu Front and the Associated Low-Level Jet.

  Science.gov (United States)

  1986-09-01

  assessed the degree of conditional symmetric instability based on infinitesimal displacements in saturated atmospheres. Emanuel (1983a,b) considered...ac ....... of momentu (d sh൒ 4 m -. ) sesil hea (oid;-04O bs3)adltn ’ ,0 i iz t - eI , I 0 . B. lO. 4 .0 4 .0 S O . o 0AIT D Fig.3.15S ur...proposed by Uccellini and Johnson (1979) in the study of midlatitude severe storms over the U. S. is based on a wind-mass adjustment, whereby the

 17. An Algorithm for Stability Determination of Two-Dimensional Delta- Operator Formulated Discrete-Time Systems

  Science.gov (United States)

  1993-06-01

  Anzahl der Wurzeln einer algebraischen Gleichung in einein Kreise," Math . Z., vol. 14-15, p.p. 110-148, 1914. 24. 1. Schur, "Uber Potenzreihen die in...Inners des Einheitskreises besehrinkt sind," J. Fiir Math ., vol. 147, pp. 205-232, 1917. 25. K. Premaratne and E.I. Jury, "On the Bistritz tabular form...11), and equating similar coefficients, we get Ft / (n-1) 1 (rt-2)’ (,,) 2 •ci, , + C1,, , iz 0,...,n, n = 2,3,.... (a. 15) ClIl = Stability

 18. Implementation Document for Groundwater Intercept and Treatment System, Basin A Neck IRA. Volume 3: Engineering Drawings

  Science.gov (United States)

  1989-08-01

  SONIC OR i JS - - ROTARY PLUG - RADIATION SIGNAL C LR I LRC LS L_ WITHOUT WIRING O ’ORINEI IZ moR MMEC Vs AT MY -- 9-. C P RC PS PSV PT PT j- PINCH CO...A EbA ’i’EpC , SEYO~SI IGall TOR OWNER APPROVAL T1.502 C-SI 05..CS~jTION D~ATAATS(/O OIS P (II WIl.I VID C. UuE,. s Al! C1 1SS~tW IC.F !- 12189 MA

 19. Forenzične znanosti: 20 godina forenzične stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu, 1994. – 2014.

  OpenAIRE

  Brkić, Hrvoje

  2014-01-01

  Podatci iz dostupne literature upućuju na rani početak forenzične stomatologije u Hrvatskoj, a vezuju se za vještačenje smrti pacijentice nakon intervencije stomatologa tridesetih godina prošlog stoljeća. Nakon toga, na teritoriju Hrvatske dogodilo se nekoliko masovnih stradavanja zbog sudara i pada zrakoplova te željezničke nesreće na glavnom kolodvoru u Zagrebu u kojima se identitet dokazivao na temelju zubnih obilježja. U većini navedenih stradavanja kao forenzičari sudjelovali su inozemni...

 20. Bioinspired Resource Management for Multiple-Sensor Target Tracking Systems

  Science.gov (United States)

  2011-06-20

  Hellinger affinity: X>l/2(zi:fc||zi:Aj_i) = -2 log / \\/p{xk\\zl:k)p(xk |Z1;A-I )d.xk, (11) where the integral on the right-hand side of (11) is recognized as... Hellinger distance, which satisfies all the conditions required to he a proper mathematical metric, is given by £>(Z!:A’ I|Z1:A- 1 ) = \\/ 1 ~ exp Pl...corresponding to the Kullback Leibler divergence and Hellinger affinity, respectively, have been reported to provide favorable results [1()|. The

 1. Kvaliteta lipida masti brojlera u zavisnosti od primijenjenog sojinog ulja i goveđeg loja u hranidbi brojlera

  OpenAIRE

  Čorbo, dr. sc. Selma; Omanović, dr.sc.Halil; Dedić, mr.sc. Samira; Makić, dr.sc. Halid

  2015-01-01

  U sklopu ovog istraživanja praćen je utjecaj rafiniranog sojinog ulja i goveđeg loja na kemijski sastav ispitivanih uzoraka masnog tkiva/ topljene masti. Kemijskom analizom na ispitivanom potkožnom i bubrežnom masnom tkivu brojlera čija je starosna dob do 42 dana određen je sadržaj vode, masti i proteina na osnovi čijih je dobivenih rezultata izračunata energetska vrijednost. Određivanje ukupnog kolesterola u masnom tkivu vršeno je spektrofotometrijski, a ekstrakcija masti iz masnog ...

 2. Vrstniški pritisk in uporaba drog pri mladostnikih

  OpenAIRE

  Tomažič, Katra

  2017-01-01

  Tema magistrskega dela je vrstniški pritisk in uporaba drog med mladostniki. Sestavljeno je iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem smo se seznanili z obdobjem odraščanja oziroma adolescence, ki velja za nekakšno prelomnico med otroštvom in odraslostjo. Nekaj besed smo namenili razlogom, zaradi katerih naj bi mladi začeli uporabljati droge, vendar smo se nekoliko bolj osredotočili na vrstniški pritisk in vrstniške skupine, saj je le-ta zavzemal bistvo našega magistrskega dela. Med ...

 3. Strana imena u hrvatskome standardnom izgovoru

  OpenAIRE

  Ivas, Ivan

  2003-01-01

  Strano ime - ime neke osobe, mjesta ili ustanove spomenuto u kontekstu drugoga jezika - identificira tu osobu (mjesto, ustanovu), ali i označuje pripadnost imenovanog drugoj dru- štvenoj (etničkoj) skupini, upravo s obilježjima jezika kojim se ta skupina služi i označuje. Zbog različitog vremena ulaženja stranog imena u jezik, različite učestalosti imena u govoru te različitog stupnja poznatosti jezika iz kojih strana imena dolaze stupanj usvojenosti stranih imena veoma je razl...

 4. Occurrence of IgA and IgG autoantibodies to calreticulin in coeliac disease and various autoimmune diseases

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sánchez, Daniel; Tučková, Ludmila; Šebo, Peter; Michalak, M.; Whelan, A.; Šterzl, I.; Jelínková, L.; Havrdová, E.; Krupičková, Stanislava; Tlaskalová, Helena

  2000-01-01

  Roč. 15, - (2000), s. 441-449 ISSN 0896-8411 R&D Projects: GA AV ČR IAA7020808; GA MZd NI5051; GA MZd NI5264; GA MZd IZ4205; GA ČR GA306/98/0433; GA ČR GA310/98/0432; GA ČR GA310/00/1373; GA MŠk VS96149 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5020903 Keywords : coeliac disease * calreticulin * autoantibodies Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 2.176, year: 2000

 5. Zgradba solnih žlez pri rastlinah

  OpenAIRE

  Markočič, Nejka

  2018-01-01

  Halofiti so rastline, ki so se prilagodile na življenje v ekstremno slanem okolju. Da pa lahko v takem okolju preživijo, so morali razviti razne mehanizme odpornosti. Poleg osmotske prilagoditve in ionske tolerance poznamo tudi tkivno toleranco, ki vključuje solne žleze. To so žleze, ki izločajo viške soli bodisi iz rastline bodisi sol shranjujejo v vakuolah. Poznamo štiri različne tipe solnih žlez, ki se razlikujejo po zgradbi, številu celic, debelini kutikule in načinu delovanja. Žleze so l...

 6. ZAOSTALI DIO FETALNE KOSTI NAKON NAMJERNOG PREKIDA TRUDNOĆE KAO UZROK SEKUNDARNE NEPLODNOSTI, PRODUŽENIH I BOLNIH MENSTRUACIJA: PRIKAZ BOLESNICE

  OpenAIRE

  Balić, Adem; Balić, Devleta

  2003-01-01

  Prikazana je 38-godišnja bolesnica koja je zanijela nakon ekstrakcije iz materišta komadića fetalne kosti zaostalog nakon prekida trudnoće učinjenog 20 mjeseci ranije. Cijelo je vrijeme imala probleme s produženim i bolnim menstruacijama zbog kojih je čak tri puta hospitalizirana i dva puta podvrgnuta eksplorativnoj kiretaži. Iako je ultrazvučno u materištu uočena neobična hiperehogena formacija nije bila postavljena sumnja na zaostali dio fetalne kosti, nego su sve terapijske procedure bile ...

 7. ANALIZA ŠKOLSKIH IZOSTANAKA S OBZIROM NA BRAČNI STATUS RODITELJA

  OpenAIRE

  Zrilić, Smiljana

  2007-01-01

  Bježanje s nastave postaje moderan obrazac ponašanja srednjoškolaca. Sve više učenici izostaju iz neopravdanih razloga, a povećava se i broj opravdanih sati izostanaka. Razlozi su višestruki: uključuju individualne osobine učenika, kao što su adolescentne godine, emocionalni problemi, slaba samokontrola, niska razina samopoštovanja, izostanak samopouzdanja , anksioznost i bijeg od obveza i sl., zatim elemente vezane za vršnjake i širi društveni kontekst, kao što su sklonost konzumacijama, vrš...

 8. Bog Stvoritelj u djelu Charlesa Darwina

  OpenAIRE

  Balabanić, Josip

  2009-01-01

  U ovome članku traži se odgovor na pitanje zašto u djelu Charlesa Darwina (1809-1882) ima iznenađujuća količina izravna teološkog sadržaja i zašto je, premda pristaša znanstvenog redukcionizma, u svoja kapitalna djela Postanak vrsta (1859) i Podrijetlo čovjeka (1871) unio egzistencijalnu dimenziju vlastita religioznog stajališta o Bogu kao stvoritelju putem sekundarnih uzroka (tj. prirodnih zakona). Na temelju njegovih izjava i navoda iz Autobiografje izvodi se zaključak kako Darwin Stvoritel...

 9. Ujednačavanje pomorskog prava i interesi Hrvatske

  OpenAIRE

  Grabovac, Ivo

  2004-01-01

  Republika Hrvatska, kao pomorska država, ima osobit interes pratiti unifikacijske težnje u uređenju pomorskopravnih odnosa. Hrvatska je poglavito dužna ratificirati i primjenjivati konvencije i dogovore iz područja sigurnosti plovidbe, njihove česte izmjene i dopune (osobito SOLAS), jer je riječ o danas općeprihvaćenim međunarodnim obvezama koje brodovi moraju ispunjavati ako žele nesmetano uplovljavati u inozemne luke. Isto je tako neosporno da su interesi RH u pomorskom poduzetništvu prihva...

 10. Mooring Mechanics. A Comprehensive Computer Study. Volume II. Three Dimensional Dynamic Analysis of Moored and Drifting Buoy Systems

  Science.gov (United States)

  1976-12-01

  If point p and w are overlapping then: [Rpw]E R pw]B VBw VEw Ec - EB x Rcp -2.2- Here; VEw i (V +t + i (0 + ) + *w x ox x y 1, y 1i ( Voz + Cz) and...VBw =ix[Vox + 4x -x - Z’cose] + +i z[ Voz + (D - Zc + z’Osinf] = x [ (Vox + Ox - C)cose A - ( Voz + 0z - zo )Sin6 - z’g] + iz’[(Vox + ox " )sinO + ( Voz

 11. Utjecaj Tektonskog Sklopa na Formiranje Površinskog Kopa u Kamenolomu Dolomita Zaprešički Ivanec kraj Zagreba

  OpenAIRE

  Braun, Karlo; Božić, Branko; Dravec Braun, Jasna

  1989-01-01

  U kamenolomu dolomita »Zaprešički Ivanec« kraj Zagreba odvija se eksploatacija u sklada s podacima dobivenim analizom tektonskog sklopa, određivanja brzina uzdužnih valova metodom refrekcijske seizmike i mjerenjima seizmičkih efekata izazvanih miniranjem. Izraženi su osnovni podaci iz analize tektonskog sklopa i drugih mjerenja na osnovu kojih je definiran položaj otkopne fronte i određeni optimalni uvjeti miniranja. Rezultati dugogodišnje eksploatacije u kamenolomu verificiraju takav komplek...

 12. EFEITO DA TREALOSE NA MANUTENÇÃO DA VIABILIDADE DE CÉLULAS DE LEVEDURAS DESIDRATADAS POR LIOFILIZAÇÃO

  OpenAIRE

  A.R. ALCARDE; L.C. BASSO

  1997-01-01

  O presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência da trealose endógena e também o uso da trealose como crioprotetor, na preservação da viabilidade celular de leveduras de interesse industrial quando submetidas ao processo de liofilização. Foram utilizadas as cepas TA (M-300-A) e SA (cepa isolada da Usina Santa Adélia S/A) da levedura Saccharomyces cerevisiae e a cepa IZ-1904 da levedura Saccharomyces boulardii, as quais passaram por um tratamento de acúmulo da trealose endógena, atra...

 13. BRENDIRANJE OBRAZOVANJA

  OpenAIRE

  Vrban, Sonja

  2015-01-01

  Zbog iznimno brzog tehnološkog napretka, društvenih i znanstvenih kretanja, stručnjaci prognoziraju velike izazove na području obrazovanja, čiji je kvalitetan proces bitan u praćenju svih tržišnih i društvenih promjena, koje ga u isto vrijeme i diktiraju i razvijaju. Iz tih razloga koncept cjeloživotnog učenja pozicionira se kao temeljni faktor osobnog i profesionalnog razvoja, jer ni jedna znanost, a time ni jedno znanje nije statično i fiksno. Svijest o ključnoj ulozi obrazovanja re...

 14. O PREZENTATIVNO-DEMONSTRATIVNIM FUNKCIJAMA MEDIJALNOGA OBLIKA "TO" U KONSTRUKCIJAMA S BEZLIČNIM GLAGOLIMA

  OpenAIRE

  Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran

  2016-01-01

  Kada se u metodološkim okvirima kognitivne gramatike govori o kategoriji bezličnosti, glagoli koji označavaju različite meteorološke ili vremenske prilike predstavljaju vrlo zanimljivu skupinu koja pruža dobru podlogu za semantičko i sintaktičko nijansiranje i razgraničavanje određenih potkategorija. U Belaj (2007) u tom je svjetlu opisana konceptualnosemantička vrijednost različitih sintaktičkih ostvaraja glagola iz skupine verba meteorologica kao što su kišiti, sniježiti, grmjeti itd., čije...

 15. Tehničke mere za smanjenje broja nesreća sa učešćem poljoprivrednih mašina

  OpenAIRE

  Gligorevic, Kosta; Oljaca, Mico; Radojcic, Dušan; Dimitrovski, Zoran

  2016-01-01

  Istraživanja pokazuju da su nesreće sa mobilnom poljoprivrednom mehanizacijom u Republici Srbiji veoma česta pojava. Osnovni problemi su: nedostatak obuke za pravilno korišćenje i održavanje mašina, nedovoljno poznavanje saobraćajnih propisa vozača traktora, neodgovornost i nedisciplina prilikom korišćenja traktora i poljoprivredih mašina. U radu su predstavljene tehničke mere kojima se broj nesreća može smanjiti, uz veće poštovanje zakona iz oblasti sigurnosti rada mašina, ...

 16. Patoka Lake Foundation Report. Book 4. Appendix D. Contractor Drill Logs.

  Science.gov (United States)

  1983-04-01

  Nol.’T F-W M IZ.MAUFCTRE’SDEIG AIN f RL 2. JGAENYcp 5 IAM Of GRILLERE CL~ III OAL .11 OE oa 4. LVTO GON AE Z -i 𔃺lo - FLEA EH L -r.FRMVET :7...NAME Of GRILLER 14. TOTAL NUMBER CORE BOXES IS. ELEVATION GROUND WATER B. DIRECTION OF HOLE 1,. DATE HOLE T ARTED IcO LTED C3VEMYlCAI. C31NCLIIED 0EE...IU.I URDEN SAMPLES TAKENI SL NAME OF GRILLER W4 TOTAL NUMMER COME BOXES IELEVATION GROUND IVATER 6. DIRECTION OF HOLE S*YO IOPEE DXBERTICAI. (]IHC

 17. Problemi sodobnega v starševstva kot izziv za v nadaljnje izobraževanje. Rezultati raziskave

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nives Ličen

  2004-12-01

  Full Text Available Avtorice prikazujejo rezultate raziskave, ki sodi na podrocje druzinske andragogike. Ugotavljajo, da sodobno izobrazevanje za druzinsko zivljenje izhaja iz potreb starsev, ki nimajo jasno izoblikovanih druzinskih vlog. DruŽinski clani se medsebojno vzgajajo, ko konstruirajo svojo biografijo. Starsi so zaskrbljeni za svoje otroke, zelijo jim čimvec ponuditi, da bi hili v zivljenju uspdni, hkrati od otrok tudi veliko pricakujejo. Potrebujejo znanja o druZinskem zivljenju in znanja, kako se ob otrocih uCiti. Izobrazevanje mora biti zaradi hitrih sprememb in individualiziranih druzinskih zgodb inovativno.

 18. POSLOVNO POGAJANJE V GLOBALNEM OKOLJU

  OpenAIRE

  Nedeljković, Ana

  2012-01-01

  Beseda pogajanje opisuje postopek razgovorov med dvema ali več strankami z namenom priti do dogovora, ki je sprejemljiv za obe strani. Ta proces je dovolj kompliciran tudi, ko gre za ljudi iz enakega kulturnega okolja, če pa gre za mednarodna pogajanja, postanejo pogovori še bolj kompleksni zaradi razlik v življenjskih slogih, pričakovanjih, jeziku, kulturnih vrednotah, formalnih procedurah itn. Cilj diplomskega dela je skozi konkreten primer Hörmann podružnice s sedežem v Dubaju prikaza...

 19. Poredak Realnog u lakanovskoj psihoanalizi

  OpenAIRE

  Milanko, Andrea

  2011-01-01

  Ovaj rad razmatra jedan problematičan i osporavan, ali ključan psihoanalitički pojam, pojam Realnog poretka i njegov odnos prema Simboličkome poretku. Nakon pregleda dviju načelnih perspektiva iz kojih se pristupa Realnome (pitanje subjekta i pitanje Simboličkoga poretka), analizira se utjecaj strukturalizma na kasniju Lacanovu fazu, koju dalje razrađuje Žižek. Razmatrajući operativnost pojma Realnog u Žižekovim radovima te njegov političkoetički potencijal, poredak Realnog razumijeva se kao ...

 20. AKREDITIVNI DOKUMENTI

  OpenAIRE

  Šušterič, Petra

  2009-01-01

  Začetki enotne ureditve dokumentarnega akreditiva segajo v leto 1933, ko so bila na zasedanju Mednarodne trgovinske zbornice na Dunaju sprejeta prva Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive, trenutno pa je v veljavi že njihova šesta revizija iz leta 2006 (EPO 600), ki se uporablja od 1. julija 2007. V mednarodnem poslovanju se za plačilo največkrat uporablja dokumentarni akreditiv. Definiramo ga kot nalog kupca oziroma nalogodajalca svoji banki (akreditivni banki), da naj ob p...

 1. The Praon dorsale-yomenae s.str. complex (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae): Species discrimination using geometric morphometrics and molecular markers with descrioption of a new species

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mitrovski-Bogdanović, A.; Tomanović, Ž.; Mitrović, M.; Petrović, A.; Ivanović, A.; Žikić, V.; Starý, Petr; Vorburger, C.

  2014-01-01

  Roč. 253, 4000336869200002 (2014), s. 270-282 ISSN 0044-5231 Grant - others:Swiss National Science Foundation(CH) IZ73ZO_1 28174; The Ministry of Education , Science and Technological Development of the Republic of Serbia(RS) III43001 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : Praon dorsale-yomenae species complex * geometric morphometrics * COl mtDNA Subject RIV: EG - Zoology Impact factor: 1.483, year: 2014 http://www.sciencedirect.com/science/ article /pii/S0044523114000047#

 2. Načrtovanje vodnogospodarskih ureditev s programskim orodjem Autodesk CIVIL 3D

  OpenAIRE

  Lubej, Gorazd

  2016-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz samih osnov vodnogospodarskih ureditev ter primerjave načrtovanja s programskim orodjem AutoCAD 2015 z vmesnikom/vtičnikom Aquaterra in programskim orodjem Autodesk Civil 3D. Cilj je predstavitev dela oziroma postopka dela z obema programskima orodjema, da se dobi vpogled v potek dela z enim in drugim programom. Ugotovljeno je, da je za časovno omejeno pripravo načrtov (kratki rok izdelave načrta) primernejša uporaba programskega orodja AutoCAD 2015 z vmesniko...

 3. SOCIJALNA KOMPETENCIJA I ZVANJE RAVNATELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

  OpenAIRE

  Janković, Marija

  2012-01-01

  Ravnatelj svojim djelovanjem (bez obzira ovisi li o situaciji ili ciljevima) ne utječe samo na konačan uspjeh škole, nego i na međuljudske odnose, na školsku klimu, na motivaciju nastavnika i organizaciju rada škole. Upravo iz tog razloga nužno je ispitati socijalnu kompetenciju ravnatelja kako bi se potaknulo njihovo osposobljavanje, a potom i njihovo usavršavanje, jer vježbom se socijalne vještine mogu usavršiti (Goleman, 2008). Cilj rada je ispitati socijalne vještine koje su pr...

 4. A/D-PRETVORBA VIDEOSIGNALA IN OSNOVE VIRTUALNE SCENOGRAFIJE

  OpenAIRE

  Koščak, Andrej

  2014-01-01

  Tako kot vsa področja tehnike je tudi televizija v zadnjih letih doživela bliskovit razvoj. V zadnjih dveh letih (2010-2013) smo na Televiziji Slovenija (v nadaljevanju TV Slovenija) prešli iz analogne tehnologije na digitalno. V nalogi želim narediti pregled razvoja televizije od začetka, v črno-beli tehniki, prek barvne televizije do digitalne. V prvem poglavju sem naredil kratek zgodovinski pregled razvoja televizijske tehnike, v drugem pa opisal analizo in sintezo slike. V naslednji...

 5. Kako močna so dejanska gesla študentov - zgodovinska analiza

  OpenAIRE

  Makari, Tadej

  2017-01-01

  V magistrskem delu opišemo zgodovino prve uporabe računalniških gesel, tipe gesel in njihove značilnosti. Predstavimo metode oblikovanja močnega gesla in načine varnega shranjevanja gesel ter osnovne tehnike napadov na gesla. S pomočjo programskega orodja Hashcat se lotimo praktičnega razbijanja študentskih gesel na podlagi tehnike napada z grobo silo in s slovarjem. Iz rezultatov razbijanja izdelamo končni seznam pridobljenih gesel, na podlagi katerega izvedemo osnovno analizo gesel, ki teme...

 6. Y-TZP ceramic processing from coprecipitated powders: a comparative study with three commercial dental ceramics.

  Science.gov (United States)

  Lazar, Dolores R R; Bottino, Marco C; Ozcan, Mutlu; Valandro, Luiz Felipe; Amaral, Regina; Ussui, Valter; Bressiani, Ana H A

  2008-12-01

  (1) To synthesize 3mol% yttria-stabilized zirconia (3Y-TZP) powders via coprecipitation route, (2) to obtain zirconia ceramic specimens, analyze surface characteristics, and mechanical properties, and (3) to compare the processed material with three reinforced dental ceramics. A coprecipitation route was used to synthesize a 3mol% yttria-stabilized zirconia ceramic processed by uniaxial compaction and pressureless sintering. Commercially available alumina or alumina/zirconia ceramics, namely Procera AllCeram (PA), In-Ceram Zirconia Block (CAZ) and In-Ceram Zirconia (IZ) were chosen for comparison. All specimens (6mmx5mmx5mm) were polished and ultrasonically cleaned. Qualitative phase analysis was performed by XRD and apparent densities were measured on the basis of Archimedes principle. Ceramics were also characterized using SEM, TEM and EDS. The hardness measurements were made employing Vickers hardness test. Fracture toughness (K(IC)) was calculated. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's test (alpha=0.05). ANOVA revealed that the Vickers hardness (p<0.0001) and fracture toughness (p<0.0001) were affected by the ceramic materials composition. It was confirmed that the PA ceramic was constituted of a rhombohedral alumina matrix, so-called alpha-alumina. Both CAZ and IZ ceramics presented tetragonal zirconia and alpha-alumina mixture of phases. The SEM/EDS analysis confirmed the presence of aluminum in PA ceramic. In the IZ and CAZ ceramics aluminum, zirconium and cerium in grains involved by a second phase containing aluminum, silicon and lanthanum were identified. PA showed significantly higher mean Vickers hardness values (H(V)) (18.4+/-0.5GPa) compared to vitreous CAZ (10.3+/-0.2GPa) and IZ (10.6+/-0.4GPa) ceramics. Experimental Y-TZP showed significantly lower results than that of the other monophased ceramic (PA) (p<0.05) but it showed significantly higher fracture toughness (6.0+/-0.2MPam(1/2)) values when compared to the

 7. Internationalization of the Syrian Civil War

  OpenAIRE

  Kovačić, Kristijan

  2016-01-01

  Autor u radu prikazuje studiju slučaju Sirijskog građanskog rata. Pritom postavlja tezu da Sirijski građanski rat ne predstavlja konvencionalni građanski rat, već internacionalizirani građanski rat, odnosno rat preko posrednika. Koristi se argument da je sirijski građanski rat internacionaliziran je iz dva temeljna razloga. Prvo, zbog uplitanja vanjskih sila u tijek građanskog rata, bilo izravnim vojnim sudjelovanjem ili sponzoriranjem skupina koje sudjeluju u ratu od strane drugih država. Dr...

 8. Evacuation Behavior and Problems: Findings and Implications from the Research Literature.

  Science.gov (United States)

  1980-07-01

  process with different emergent stages involving various kinds of contingencies. Evacuation does not always develop in a singular and linear path, but...a PERID COVFEOf 1 ACUATION JVAVIOR AND ROBLEMS: 1IDINGS AND Final :V, CUA’i, 0 m m iz:’tm /l/79-7/31/80I I14PLICATIOW FRCM MJ R CH T ITERATURE I //9...something else. It is easy with this imagery to, therefore, think of evacuation as following a linear and singu- lar path or sequence. That is, a disaster is

 9. Senzorska procjena svježeg mesa pakiranog u modificiranoj atmosferi

  OpenAIRE

  Pintarić, Toni

  2016-01-01

  Cilj ovog rada bio je odrediti na koji način se mijenjaju senzorska svojstva svježeg mesa pakiranog u modificiranoj atmosferi u kojoj je sastav plinova bio 70% O2 i 30% CO2, skladištenog kroz 8 dana. Uspoređivali su se uzorci pakirani u modificiranoj atmosferi sa onima pakiranima u atmosferi zraka, na način da se provela deskriptivna senzorska procjena na hedonističkoj skali od 0 do 9. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da su uzorci pakirani u modificiranoj atmosferi imali bolju sočn...

 10. Atentati na ameriške predsednike in razvoj varovanja varovanih oseb

  OpenAIRE

  Tominec, Katja

  2017-01-01

  Diplomsko delo analizira, kako se razlikujeta ameriški in evropski način varovanja najvišjih predstavnikov držav. V teoretičnem uvodu sta opredeljena osnovna pojma varovanje in atentat, ki je napad na javno osebnost iz političnih motivov. Sledijo opisi načinov in sistemov varovanja posameznih evropskih držav. Opisani so atentati, ki so se zgodili na območju Evrope: Umberto I., Franc Ferdinand, Aleksander I. Karađorđević in Aldo Moro. Atentat na nadvojvodo Franca Ferdinanda je še posebej zazna...

 11. Kontekstualno promišljanje o eneagramu

  OpenAIRE

  Blažević, Josip

  2013-01-01

  Iz dosadašnjih uradaka o eneagramu na hrvatskom jeziku razvidno je razmimoilaženje autora u razumijevanju njegove naravi. Eneagram je, prema jednima, psihološka metoda samospoznaje, nalik opisu karaktera, po drugima je riječ o metodi duhovnoga razvoja, te je pod svaku cijenu pokušavaju »kristijanizirati« ili barem predstaviti kompatibilnom s kršćanstvom (i drugim religijama). Kritičari eneagrama ukazuju na njegove ezoterijsko-numerološke i opskurne korijene, dok new age u njemu pronalazi povl...

 12. Vaganačka pećina

  OpenAIRE

  Forenbaher, S.; Vranjican, P.; Pandžić

  1985-01-01

  Sondažno iskopavanje Vaganačke pećine na primorskoj padini Velebita pokazalo je da se radi o stratificiranom lokalitetu sa kontinuitetom naseljavanja od mezolitika do željeznog doba. Mezolitički i neolitički materijal se uklapa u poznatu sliku tih razdoblja na Jadranu. Dobro je zastupljeno brončano doba, gdje je na stratificiranom materijalu moguće pratiti ukrštanje kulturnih utjecaja s područja jadranskog primorja i iz zaleđa, naročito Like.

 13. Palagruža 2003.: preliminarni izvještaj s arheoloških iskopavanja

  OpenAIRE

  Kirigin, B.; Katunarić, T.; Skelac, G.

  2004-01-01

  U radu se ukratko navode rezultati terenskoga rada na Palagruži tijekom rujna 2003. koji je nastavak radova obavljenih 1996. i 2002. Opisuje se nalaz ulomaka keramičkoga cjedila iz ranoga neolitičkog razdoblja na položaju Jonkova njiva, nalazi kasnoantičke arhitekture («utvrde») otkriveni ispred crkve sv. Mihovila te brojni nalazi, osobito grčke i helenističke keramike, na južnoj padini koji također potvrđuju postojanje Diomedova svetišta na Palagruži. Georadarska prospekcija pokazala je da i...

 14. Anthropometric Survey of US Army Personnel (1988): Correlation Coefficients and Regression Equations. Part 3. Simple and Partial Correlation Tables--Female

  Science.gov (United States)

  1990-05-01

  8217 .01S -.110’ *00O8 - .141* -.022 -.1390 .017 -.071 .03? 115 WsICIECEN -.051 ..1570 .0460 -.1390 . .003 -,.2160 -.1.U40 -.190’ .031 ’. .08 .039 11l6 W& TD ...OW .130’" 05 I3 ;T F XT - .027 .102-’ -. IZ4 1566’ .156’ -. (191’ 23.8’ - OW*9 .043 . UP3 -.29i’ ,36 G.4AtlX .204 -. 171,4 -. 0102 -. 122’ .15

 15. Performance Based Leadership Development in Organizational Settings

  Science.gov (United States)

  1979-09-01

  important determinants of subordinate pro~luctivity an’I satisfaction. As us-. td by tukl, the term Decision-Cou t ral iz4 t ion refets to the amount...exercises. tI__NSTRUCTIONS TD LNSRUTU EXERCISES 1 AND 2 MAY BE COMBINED IN ONE CLASS PERIOD OR FOR ONE DISCUSSION/LECTURE SESSION, SINCE EOTH DEAL WITH...you hve to do to 04ke the PIlev took good. 640 V, 6 , put 0o ovO of that bast• td .ŕ ( !i i__ In this situation, you ate trying to pexsuade Sgt. Pock to

 16. Sensitivity Analysis of Selected DIVOPS Input Factors

  Science.gov (United States)

  1977-12-01

  v40. .............. o..... ....... H-3 viii CAA- TD -77-9 SENSITIVITY ANALYSIS OF SELECTED DIVOPS INPUT FACTORS CHAPTER 1 INTRODUCTION 1-1. BACKGROUND...u UI 3,743 3,79 3,183 3.790 3,709 J.648 U 1 3,793 J.791 4,74b D 3.703 3.700 3.733 i 3,14U 3,147 3,844 3,0442 3.753 3.751 U 3,406 3,b70 J, IZ4 Jlbd J

 17. Integrated Defense Occupational Stratification System.

  Science.gov (United States)

  1978-03-29

  Armor and Amphibious Personnel All personnel trained to conduct maneuvers with armor vehicles or amphibious assault craft. TD . Artillery, Gunnery and...X-Id V2 .IU k"~~~~2 2 " IL C’ awl 1: e -Z;N FIX L 0C~ iZ4 ~.~Li77", 47 4 4 fl PK 7Zf 2 Z -W a 7 _j22Z C -J; T -44-j X i.-0 mI -C:..-Z -4 " L"X ".s;2 1

 18. Seismic Stability Evaluation of Ririe Dam and Reservoir Project. Report 1. Construction History and Field and Laboratory Studies. Volume 1. Main Text

  Science.gov (United States)

  1991-09-01

  05" II) zu ZA Z.nS 7-7 5U,. IZ4 ’_ 40 A4 L2,4 1QAQ 60 .S’. 3f z,,.o 13 70 U’’/,. 74.4- 70 T?£. 30 2o 24. 75 55- -0 Z’V, Z. 5 43 , Z4, 2’.’! 8e C9 8o...designated DH-261, therefore the new drill hole with a TD of 252 feet) has hereafter been designated as DH 󈨁A. ASTM-4428 (Standard Test Methods for Crosshole

 19. Construction Foundation Report. Missouri River Garrison Dam, Lake Sakakawea. Volume 2. Drawings.

  Science.gov (United States)

  1983-11-01

  BIG ’as 40 6 am " 11 WAR .4 1. 110 41 aI .6 iZ4 - 01 4 1444 cw or 0 .4,,0 --0 l Oil41+S1014 ,#I -4 404 13? - * . ---,- -- ’ :’ -+ . ...., - -- ,,c...109-00Adf0 -110 VALUI uIOWU31N -" $1 soo-hm *- PnmUPA I 11\\V ൺ-, , T Z4.p P l Do D Dohrd /coop~p~ td SClE ICH 0 El A6600 900 /󈧄 ii f650 PROFILE

 20. Project ARTEMIS High Power Acoustic Source

  Science.gov (United States)

  1963-03-12

  4 moo~~ ~~ w < 0 : 0 0 0. a_ 04. 0.0 ULD IZ4 Z ) (j w OfW w (n) (D 0 0- cd E0 D4 z 0 .c 0 ~.jz 4- -JJ0 w. w 44 0 0Z LU WI 4; CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL...0w a J. t 0 WW~c 0± ( tD ~W)NI~U3 NdI: C 4CONFDESTAS CONFIENTIAL z 00 w 0 W > S ww z 0: = >! 0 j 4 0 0 1, 0 > Z00 _ Zt (Xw 0±>VdSIA)NIUUJ9~S CNIETA