WorldWideScience

Sample records for identity log det

 1. LogDet Rank Minimization with Application to Subspace Clustering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhao Kang

  2015-01-01

  Full Text Available Low-rank matrix is desired in many machine learning and computer vision problems. Most of the recent studies use the nuclear norm as a convex surrogate of the rank operator. However, all singular values are simply added together by the nuclear norm, and thus the rank may not be well approximated in practical problems. In this paper, we propose using a log-determinant (LogDet function as a smooth and closer, though nonconvex, approximation to rank for obtaining a low-rank representation in subspace clustering. Augmented Lagrange multipliers strategy is applied to iteratively optimize the LogDet-based nonconvex objective function on potentially large-scale data. By making use of the angular information of principal directions of the resultant low-rank representation, an affinity graph matrix is constructed for spectral clustering. Experimental results on motion segmentation and face clustering data demonstrate that the proposed method often outperforms state-of-the-art subspace clustering algorithms.

 2. Nyd det! Nyd det!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2007-01-01

  utilsigtet konsekvens af en række faktorer, der i fællesskab bibringer det indtryk, at det er godt at nyde. Vekselvirkningen mellem modernitetens strukturelle vilkår og oplevelsesorienteringen er, at der er frembragt en teknik, et sprog og en ideologi for den ønskværdige måde at nyde på.......Artiklen behandler de mentalitetshistoriske forudsætninger for den moderne hedonisme, som er kendetegnet ved forbrugere, der kyndigt manipulerer med deres sanser, fantasier og behovstilfredsstillelse for at opnå maksimal nydelse. Den moderne oplevelsesorientering skal ses som en dybest set...

 3. Det ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 4. Det Ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Det ambiente er iscenesættelsen af en karakteristisk sanseoplevelse, der er kendetegnet ved fornemmelsen af at være omgivet. I dag bliver begrebet om det ambiente mest anvendt i forbindelse med musikgenren ’ambient musik’. Det ambiente er dog ikke essentielt knyttet til det musikalske, men må...... forstås som et betydeligt bredere fænomen i den moderne æstetiske kultur, der spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af moderne transportformer, arkitektur, film, lydkunst, installationskunst og digitale multimedieiscenesættelser. En forståelse af det ambiente er derfor centralt for forståelsen af en...... moderne æstetiseret oplevelseskultur i almindelighed. Da det ambiente ikke hidtil har været gjort til genstand for en mere indgående teoretisk behandling, er der dog stor usikkerhed omkring, hvad fænomenet overhovedet indebærer. Hovedformålet med Det ambiente – Sansning, medialisering, omgivelse er derfor...

 5. Det levende og det levede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binder, Thomas

  2006-01-01

  Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt.......Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt....

 6. Det edukative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberkind, Jonas

  forskyder grundlaget for de traditionelle politiske, sociologiske og psykologiske diskurser, der almindeligvis henvises til, når man ønsker at forstå og begrunde samfundets udfordringer. Med udgangspunkt i Emile Durkheims forfatterskab udvikler afhandlingen en analytisk kategori for det edukative....

 7. Om det moderne hus - og det klassiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauberg, Jørgen

  2010-01-01

  I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965).......I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965)....

 8. Det fleksible arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Csonka, Agi Eva

  Det er en udbredt antagelse, at arbejdet er under forandring i disse år. Det forventes, at flere og flere lønmodtagere får et mere fleksibelt arbejde kendetegnet ved større selvbestemmelse, mere varierede arbejdsopgaver og flere faglige og personlige udviklingsmuligheder. Men er det fleksible arb...

 9. Stop det transatlantiske frihandelsmonster!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten-Andersen, John

  2013-01-01

  Hvis EU og den danske regering indgår en frihandelsaftale med USA og Canada, viser det, hvor tom deres grønne retorik er. Frihandel rimer lige så dårligt med grønne hensyn, som det gør med røde. En grøn økonomi er lokal – og det er en social og demokratisk økonomi også!......Hvis EU og den danske regering indgår en frihandelsaftale med USA og Canada, viser det, hvor tom deres grønne retorik er. Frihandel rimer lige så dårligt med grønne hensyn, som det gør med røde. En grøn økonomi er lokal – og det er en social og demokratisk økonomi også!...

 10. Historiemisbrug - giver det mening?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Louise Alberg; Brunbech, Peter Johan Yding

  2018-01-01

  Giver det mening at tale om ”historiemisbrug” i en undervisningssammenhæng, eller er misbrug en uklar moralsk motiveret dom, vi fælder over det, vi tager afstand fra? Denne artikel er en redigeret diskussion af dette spørgsmål mellem Rikke Alberg Peters og Peter Brunbech....

 11. Det kritiske interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Lars

  Bogen indkredser, hvad der gør et interview kritisk og udleder derfra det kritiske interviews overordnede mål og spilleregler.......Bogen indkredser, hvad der gør et interview kritisk og udleder derfra det kritiske interviews overordnede mål og spilleregler....

 12. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2004-01-01

  Det er muligt at bruge et romantisk begrebsapparat meningsfuldt, når man analyserer arkitektur fra det 20. århundrede. Med denne konklusion indskriver ph.d.-afhandlingen sig i de seneste årtiers nyvurdering af romantikken, der især er pågået inden for litteratur- og kunsthistorien, men ikke i sam...

 13. Det geniales biologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Lars

  2008-01-01

  I de senere år har der igen været tale om eliter og højtbegavede, uden at konnotationerne fra nazi-Tysklands håndtering af ordene har klinget med. Det paradigmatiske brud, der er ved at aftegne sig i forhold til anden halvdel af det 20. århundredes fremherskende paradigme om hjerners generelle 'e...

 14. Internettet - det demokratifremmende medie?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Taulø-Jacobsen, Emilie Tinne

  2013-01-01

  for civilsamfundet og generere civilsamfundsroller. Gennemslagskraften synes dog minimal i det stærkt hierarkiske samfund, hvor den almindelige befolkning fortsat mangler incitament til at ville ændringer, så længe det kommunistiske styre sikrer økonomisk vækst og forbedrede levevilkår. Selv om internettet i visse...

 15. Menneskerettigheder - det almenmenneskelige og det kulturelt bestemte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindhardt, Eva

  2013-01-01

  Med inddragelse af en skelnen mellem borgerrettigheder og menneskerettigheder søger kapitlet at afdække det værdisæt, der ligger bag tanken om universelle menneskerettigheder bl.a. med inddragelse af Thomas Hobbes og John Lockes naturretstænkning. Herefter gives et historisk vue over udviklingen af...

 16. For det kommende i det tidlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels

  2008-01-01

  . Man kan sige at fortroligheden er enten medieret - fx gennem sprog, skrift, håndtering af værktøj osv., eller opstår i og med de stabile formationer - som fx det vi i fremskredne stadier kender som vaner. Vaner kan opfattes som stabile formationer, som mønstre; men det kan de 'medierede fortroligheder......' også, hvis man i stedet for at lægge vægten på værktøjet eller mediet, lægger den på teknikken - og dermed på en praksis eller en kunnen. I min afhandling fører det til et radikalt materiale-begreb: 'egentligt' materiale kan ikke være nærværende - nærværende véd vi ikke andet om det end at der er noget...... Udgangspunktet for afhandlingens kulturkritiske dimension, er dén påstand eller dobbelt-tese at: 1) kulturen (for tiden) foretrækker visse teknikker frem for andre. Her er min overordnede påstand at epistemet er kendetegnet af en orientering mod tegnene - hvilket egentlig vil sige: mod sit kulturelle indre. Et...

 17. Mellem det globale og det lokale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene

  2016-01-01

  offshore branche, nemlig opgraderingerne af olieboreriggene Mærsk Guardian og Mærsk Giant, der blev trukket i land til Hirtshals Havn hhv. i foråret 2011 og sommeren 2012. De ni fortællinger danner basis for en mere generel diskussion om behovet for og erfaringerne med mobilitet og fleksibilitet på det...

 18. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thule Kristensen, Peter

  2005-01-01

  Romantikken er blevet afskrevet som en mørk epoke, hvor en hang til mystik og tvetydighed ikke passer til det moderne oplysningsprojekts mål om klarhed og orden. Afhendlingen viser imidlertid, hvordan dele af arkitekturen i det 20. århundrede er fyldt med romantisk tankegods, og hvordan romantisk...... nøglemotiver som f.eks. fragment, arabesk, krystal, symbol eller poesi kan bruges i en analyse - også af moderne arkitektur. det ses i bogens nyfortolkninger af værker og teorier hos arkitekterne Erik Gunnar Asplund, Josef Frank, Rudolf Schwarz, Aldo Rossi og Daniel Libeskind...

 19. Det kvalitative interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkmann, Svend

  Bogen begynder med en teoretisk funderet introduktion til det kvalitative interview gennem en skildring af de mange forskellige måder, hvorpå samtaler er blevet brugt til produktion af viden. Opmærksomheden henledes specielt på de komplementære positioner, der kendetegner det oplevelsesfokuserede...... interview (fænomenologiske positioner) og det sprogfokuserede interview (diskursorienterede positioner), som henholdsvis fokuserer på interviewsamtalen som rapporter (om interviewpersonens oplevelser) og redegørelser (foranlediget af interviewsituationen). De følgende kapitler omhandler forskellige måder...... forskningsresultater baseret på kvalitative interview....

 20. Detroit District Laboratory (DET)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDET-DO Laboratory is equipped with the usual instrumentation necessary to perform a wide range of analyses of food, drugs and cosmetics. Program...

 1. Det ubevidstes etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2012-01-01

  Kapitlet tager udgangspunkt i Jacques Lacans hævdelse af, af det ubevidstes status er etisk og argumenterer herudfra for en forståelse af psykoanalysen som en etik, der går ud på at møde den anden og det andet med en lydhør åbenhed. Denne lydhøre åbenhed tager sin begyndelse med Freuds lytten til...

 2. Det Hellige Rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 3. Det Spirituelle Menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viftrup, Dorte Toudal

  2010-01-01

  Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.......Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages....

 4. Det tyske skyldkompleks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt.......Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt....

 5. Det Maritime Hus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Thomas Rohde Skovdal

  2017-01-01

  Denne rapport er en slutevaluering af udviklingsprojektet Det Maritime Hus, og består af en analyse og diskussion af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden efterår 2014 til forår 2017. Evalueringen besvarer følgende tre spørgsmål og målsætninger med projektet: 1. På hvilke måder formåede...... lærere undervisningsforløbet som brugbart i forhold til egen undervisning? Konklusionen på evalueringen er, at Det Maritime Hus har formået at understøtte de deltagende elevers interesse og læring inden for science-området gennem de designede undervisningsforløb, som er blevet udbudt og gennemført i...

 6. Det sorte USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndal, Jørn

  Bogen gennemgår det sorte USAs historie fra 1776 til 2016, idet grundtemaet er spændingsforholdet mellem USAs grundlæggelsesidealer og den racemæssige praksis, et spændingsforhold som Gunnar Myrdal kaldte "det amerikanske dilemma." Bogen, der er opbygget som politisk, social og racemæssig histori......, er opdelt i 13 kapitler og består af fire dele: Første del: Slaveriet; anden del: Jim Crow; tredje del. King-årene; fjerde del: Frem mod Obama....

 7. Det store nordiske rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2017-01-01

  Valget af Donald J. Trump som USA’s 45. præsident skabte uhørt tvivl om det transatlantiske forhold. Substansen, formen og timingen af Trumps politikudmeldinger varslede en på mange måder radikal omkalfatring af den mest grundlæggende relation i den liberale verdensorden siden Anden Verdenskrig....... Ville USA helt holde op med at afstive fundamentet for den nordeuropæiske sikkerhed? For at forstå den eksistentielle betydning af den tvivl som Trump har vakt med sine tilsyneladende improviserede bemærkninger, er det nødvendigt at betragte dybt sedimenterede strukturer i sikkerhedspolitikken. Hverken...

 8. Det filosofiske liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Ph.D afhandlingen "Det filosofiske liv - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken" er en idéhistorisk undersøgelse af, hvilken betydning den pragmatiske vending i filosofien (Foucault, Rorty, Wittgenstein, Schanz) kan have for den pædagogiske teori og praksis. Med ideen om "det filosofiske liv...... af den filosofiske praksis, når man i pædagogisk sammenhæng ønsker at arbejde med den værdimæssige og eksistentielle dimension i voksenundervisning og voksenvejledning....

 9. Lege i det fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Jakob Iversen

  2007-01-01

  At være et legende menneske fordrer en rettethed mod noget, man kan være legende i forhold til. Eksempelvis en aktivitet, hvor det legende menneske går op i aktiviteten for aktivitetens egen skyld. Overvejelser over friluftslivets legende muligheder...

 10. Det skadelige 'rum'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  2014-01-01

  kortlagt. Ud over Hitlers magtfulde politiske retorik er det i Hans Grimms roman Volk ohne Raum, Karl Haushofers geopolitiske rumstudier, Konrad Meyers rumforskning, Carl Schmitts udkast til en ’folkeretslig storrumsordning’ samt i Werner Bests maximer for en etnicistisk storrumsforvaltning, at rum...

 11. Fri os fra det onde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Johs. Nørregaard

  2009-01-01

  Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj......Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj...

 12. Turisten og det mobile medie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Gennem det sidste årti har de mobile medier - og ikke mindst mobiltelefonen - udviklet sig med stor hast. Mobiltelefonen er ikke alene det medie, der har haft den hurtigste vækst i verdenshistorien, den er også allerede det mest udbredte medie med over 4 milliarder mobiltelefoner på verdensplan....

 13. "... Formanden dog det dobbelte"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den traditionsbestemte honorargrundsætning i aktieselskaber ”... formanden dog det dobbelte” gennemsyrer både ret- og pligtsiden for formanden, således at forstå, at ikke blot rettighedssiden med retten til honorar og andre goder forøges for en formand, men også...... næppe er urimeligt at genbruge talemåden ”... formanden dog det dobbelte”, her forstået som: en generelt øget ansvarsrisiko, uanset om dette udspringer af ansvarsstandarden, af den bevismæssige nærhed ved beslutningerne eller en kombination af begge disse faktorer. Artiklen foretager en gennemgang af de...

 14. Det rent menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2006-01-01

  Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006......Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006...

 15. Det Medicinske Politi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embeds...

 16. Det ustadige i arkitekturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  dermed også en højere grad af selvbesindelse og refleksiv frihed, som måske kan føre os videre og åbne for alternativer. Det er en af min afhandlings væsentlige pointer og anfægtelser, at dette ikke kan ske på baggrund af neutrale, ikke-kvalificerede rum, eller rum determineret af/i en simplificeret...

 17. dets fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busk, Malene

  2007-01-01

  Der redegøres for nødvendigheden af i det 21. årh. at gentænke begreber om følelse og fornuft og eksperimentere med deres rækkevidde, så følelse ikke bliver subjektivisme og overtro og fornuft ikke bliver kynisme og instrumentalisering, sådan som arven fra de foregående århundreder ellers lægger ...

 18. Det protestantiske selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Matias Møl

  tænkere som Charles Taylor og Max Weber har gennemført. Men undersøgelsens fokus er i højere grad på selvets liv end på moralitet og økonomi som det er tilfældet hos Taylor og Weber. Primært gennem en læsning af Søren Kierkegaard og sekundært gennem en analyse af nyere æstetiske produktioner forsøger...

 19. Embedsmandsdyderne og det ministerielle hierarki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jørgen Grønnegård; Wang, Julie Grunnet; Opstrup, Niels

  2016-01-01

  Flere sager har rettet opmærksomheden mod samspillet mellem ministrene og ministeriernes embedsmænd. Det er grundlæggende et principal-agent-problem. Det har to sider: agentens (embedsværkets) tilraning af magten fra principalen (ministeren), og principalens (ministerens) misbrug af agenten til...

 20. Arkitektur i "det offentlige billede"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  Igennem de seneste år er visuelle medier blevet en stadig større del af det samlede udtryk der møder os i byer og i bygninger. I asiatiske og i amerikanske storbyer er urbane skærme og medierede facader en almindelig del af det kommercielle og pulserende liv, mens man i Danmark, og resten af Euro...

 1. Det foto-eliciterede interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  Det foto-eliciterede interview fremkalder informationer og fortællinger ud af fotografier, og støtter børn i at ytre sig.......Det foto-eliciterede interview fremkalder informationer og fortællinger ud af fotografier, og støtter børn i at ytre sig....

 2. Må de gamle det nye?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Frands

  2010-01-01

  Det er ikke EU, der forhindrer, at DR og andre traditionelle public service-stationer kan inddrage nye audiovisuelle medietjenester i løsningen af deres public service-opgave. Det er alene Medlemsstaterne, der har denne ret, og nogle har i de seneste år i samarbejde med Kommissionen anvendt den...

 3. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 4. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 5. Det konserverende konservatorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frej, Maria

  1996-01-01

  anspore, animere eller motivere studerende til at finde inspiration uden for dette. Lærerne kan på deres side have den fornemmelse, at de studerende er for passive når det gælder debat om kompositoriske og æstetiske spørgsmål. Her må man så spørge om hvorfor de studerende ikke gør oprør mod konservatismen...... øvelser de har været igennem og finde et personligt udtryk. De understreger også, at de forventer uddannelsen vil være nyttig for dem, fordi den initierer dem til komponistmiljøet og til hvordan musikkulturen fungerer. De studerende møder lærere som selv er dn del af konservatoriekulturen og samtidig en...... del af koncertlivet. Desuden møder de musikere, koncertarrangører, foreninger, institutioner og publikum. Således trænes de i at blive dn del af den ny musiks kultur og, i sidste ende, til at blive anerkendt og akcepteret i den. Nogle studerende, især yngre, udtrykker irritation over at disse...

 6. Strategisk ledelse i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er......Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er...

 7. Studerende svigter ældreområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Margit; Larsen, Conny Lilian

  2005-01-01

  I to undersøgelser af sygeplejestuderendes interesse i plejen af svækkende gamle mennesker viser det sig, at kun få finder det attraktivt at arbejde steder, hvor disse mennesker er i overtal. På hospitalet drejer det sig om geriatriske og medicinske afdelinger, og i kommunen er det især plejehjem...

 8. Tre strejker i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Chrstensen, Ellen Susanne

  2010-01-01

  Fra april til juni 2008 gik tre grupper af offentligt ansatte (sosu-assistenter, sygeplejersker m.fl. og børnehavepædagoger) i strejke for at opnå forbedrede relative løngevinster. Kunne dette betale sig? På grundlag af en investeringskalkule påvises det, at kun en velforberedt og relativt kort s...

 9. Det danske realkreditsystem og SDO-lovgivningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders; Jakobsen, Svend

  2009-01-01

  De senere års store succes for rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har betydet, at det danske realkreditsystem er blevet mere eksponeret over for rentestigninger og faldende priser på ejerboliger. På denne baggrund er det overraskende, at Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank i aktuelle ana...

 10. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 11. Twilight og det gode monster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  bevægelse af tusmørket, men samtidig ved vi også, at fuldmånen er forbundet med lunefuld opførsel. Ordet ’lune’ kommer også af det latinske ord ’luna’ for måne. Tredje film fra 2010 hedder Eclipse, hvilket betyder ’formørkelse’, hvilket i ny og næ sker for både måne og sol. Med andre ord signalerer de...

 12. Det betydningstomme kulturmøde:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  2005-01-01

  Gennem en analyse af Hernan Cortés 2. brev vises det, at forestillingen om europæernes kulturelle overlegenhed ikke kan bekræftes i brevet. Snarrere lader det til at vidne om den kulturelle uoversættelighed, der synes at have præget mødet mellem indianere og spaniere. Udgivelsesdato: Marts...

 13. Det ambientes fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walther-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Det ambiente: sansning, medialisering, omgivelse er et aktuelt og ambitiøst værk. Bogen skildrer hvordan ambiente fænomener har fået en stigende betydning i den moderne verden, og redegør for måden hvorpå det ambiente virker ind på hele vores oplevelseskultur. Det er en levende, uprætentiøs og frem...

 14. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 15. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale...

 16. Det gående interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  Det gående interview understøtter børns aktive deltagelse, og giver indblik i den materielle og kulturelle kontekst......Det gående interview understøtter børns aktive deltagelse, og giver indblik i den materielle og kulturelle kontekst...

 17. Det enogtyvende århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2016-01-01

  indflydelsesrige Assessment and Teaching of 21st Century Skills, det er årsagen til testen der anvendes i ICILS 2013, og ligger også delvis bag PISA-testene. Men hvad er det 21. århundredes kompetencer, hvordan udvikler eleverne dem og hvordan måles de. Demonstrationsskoleforsøgsinterventionerne handlede om...

 18. Det faderløse samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  Det faderløse samfund er en kulturhistorisk afdækning af fader- og autoritetstabet i det 20. århundredes Europa, med fokus på fader-søn-forholdet og fortalt gennem skikkelser som Max Weber, Freud, Jung, Kafka - og ’den uregerlige søn’ over dem alle, psykologen og anarkisten Otto Gross. Den er...

 19. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 20. Borehole logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olsen, H.

  1995-01-01

  Numerous ground water investigations have been accomplished by means of borehole logging. Borehole logging can be applied to establish new water recovery wells, to control the existing water producing wells and source areas and to estimate ground water quality. (EG)

 1. På afgrundens rand vokser en blomst: Det små og det store i Virginia Woolfs "The Waves"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida Birthe

  1999-01-01

  Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant......Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant...

 2. Kapitalformidling, kreditrisiko og det finansielle system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2006-01-01

  I artiklen beskrives det, hvorledes ventureselskaber, banker, ratingbureauer, kapitalfonde, realkreditinstitutter mv. på hver deres måde medvirker til at løse de problemer, som asymmetrisk information skaber i forbindelse med kapitalformidlingen....

 3. Det tematiske grundlag for unikke koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser.......Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser....

 4. Det sunde, overvægtige barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  2012-01-01

  Kommunale sundhedskurser for overvægtige børn har til formål at knække fedmekurver, men risikerer med deres fokus på mangler i stedet for at knække selvværd, når de sundhedspædagogiske metoder møder det levede hverdagsliv. Korrekt kost og forøget motion er det biomedicinske svar på en sund og sla...

 5. Hvad koster det en forsker at svare en journalist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2013-01-01

  Er det en journalist fra Børsen koster det 12.000 kr. Det er i al fald den pris, som det nu kommer til at koste filosofiprofessor Vincent F. Hendricks, hvis det står til avisen selv, efter at han sidste år havde være i kontakt med to journalister fra Børsen og besvaret deres spørgsmål i forbindel...

 6. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyser...

 7. Identity's identities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kim Ebensgaard

  -specialized language in which it also serves a number of functions – some of which are quite fundamental to society as such. In other words, the lexeme identity is a polysemic word and has multiple, well, identities. Given that it appears to have a number of functions in a variety of registers, including terminologies...... in Academic English and more everyday-based English, identity as a lexeme is definitely worth having a look at. This paper presents a lexicological study of identity in which some of its senses are identified and their behaviors in actual discourse are observed. Drawing on data from the 2011 section...... of the Corpus of Contemporary American English, a behavioral profile of the distributional characteristics of identity is set up. Behavioral profiling is a lexicographical method developed by the corpus linguist Stefan Th. Gries which, by applying semantic ID tagging and statistical analysis, provides a fine...

 8. Vi snakker jo mye om det, hva er det du kjenner på nå, hvor er det det oppstår?

  OpenAIRE

  Meek, Nina Persson

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål Forskning har vist at ungdom som stammer opplever i stor grad negative følelser og tanker omkring egen stamming (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009; Helliesen, 2006). Ettersom det er en bred enighet på feltet om at en individuell oppfølging og tilrettelegging er viktig for å møte de utfordringene ungdommene som stammer har (Manning & DiLollo, 2007; Howie, 2011; Hearne, Packman, Onslow & Quine, 2008), var det av interesse å undersøke om ungdom opplever at behandling ...

 9. Det afghanske præsidentvalg 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  Om lidt over en måned skal den afghanske befolkning til stemmeurnerne. Mange observatører og analytikere vil utvivlsomt se valget som en lakmustest af det internationale engagement i landet siden 2001, og især den militære indsats berettigelse vil blive vurderet ud fra selve valgakten og ikke min...

 10. Fremtidens forbrugere vil have det hele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2004-01-01

  Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter svinekød vil udvikle sig i fremtiden, men vi kan med udgangspunkt i forskning give nogle kvalificerede og velunderbyggede ud på nogle overordnede udviklingstendenser - også kaldet megatrends - der vil præge markedet i det k...

 11. Med Wacquant i det ghettopolitiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Larsen, Troels

  2011-01-01

  og de danske forsømte boligområder indtager samme position i det (bolig)sociale hierarki og dermed kan betegnes som homologe, er de historisk, socialt, politisk og strukturelt betinget af væsentligt forskellige årsager. Som erstatning for ”ghetto”-begrebet anføres i stedet begrebet ”de forsømte...

 12. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 13. "Det man siger er man selv..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 14. Det er systemet den er gal med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bryld, Claus

  2014-01-01

  Anmeldelse af Klaus Buster Jensen og Jakob Mathiassen: Kamppladser. Østarbejdere og social dumping i byggeriet. Informations forlag. En fremragende bog om social dumping evner at udfolde det store problem uden at gøre hverken østeuropæerne eller arbejdsgiverne til karikerede skurke...

 15. Den rette tale på det rette tidspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh.......Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh....

 16. Teknologi og det fysiske miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  2008-01-01

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....... specielle behov diskuteres. Sammenhængen mellem indeklima, bygningsudformning og tekniske installationer beskrives med fokus på de sammenhænge, der erfaringsmæssigt er problematiske. Muligheder for reduktion af energi- og ressourceforbrug ved optimal bygningsudformning, valg af tekniske installationer og...

 17. Det tværprofessionelle arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tofteng, Ditte Maria Børglum; Bladt, Mette

  2017-01-01

  Tværprofessionelt samarbejde er tidens løsen på komplekse sociale problemstillinger. Den moderne velfærdsstats borgerindsatser synes at kræve et særligt samkoordineret arbejde mellem professioner. Men nogle gange ser det ud til, at det tværprofessionelle ender med at stå i vejen for en sagsgang o....... The article shows that the inter-professional sometimes become the systems answer to problems created by the organizational structures of the system....... it looks like, the inter-professional work end up being in the way of an administration and effort, which is timely and professional sound. Based on a long term action research project the article will, be focused on how the inter-professional work sometimes becomes a trip up for problem solving...

 18. Send hele det "fejlslagne" Skat i udlicitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann

  2017-01-01

  En pendant til udbetaling Danmark er løsningen på Skats problemer med at få pengene indbetalt. ... Det vil løsne de snævre bånd som de offentlige myndigheder har, når de skal købe digitale løsninger. De private kan vælge bedst og billigst med langt kortere tidshorisont og uden at gamble med...

 19. Det illegale stofmarked i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholst, Christian; Andreasen, Mette Findal; Kaa, Elisabet

  2008-01-01

    Det illegale stofmarked i Århus er en beskrivelse af udbuddet og aktørerne på stofmarkedet i Danmarks næststørste by. Undersøgelsen bygger på materiale beslaglagt af Østjyllands Politi i årene 2002 og 2003 som efterfølgende er undersøgt på Retskemisk Afdeling i Århus. Der fokuseres primært på d...

 20. Oplevelser i lokalområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2005-01-01

  Præsentationen tager udgangspunkt i Mou Skoles flex-uge. Ugen havde som hovedtema, at eleverne skulle finde nye oplevelser i deres lokalområde, så lokalområdet bedre kunne tiltrække turister i fremtiden. Præsentationen er derfor et oplæg, der skal inspirere eleverne til selv at finde og lave nye...

 1. Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Dette er en videnskabelig rapport bestilt af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) med det formål at undersøge, den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. På baggrund af tre empiriske studier på tre forskellige folkehøjskoler og teoretiske (pædagogisk-filos......-filosofiske) studier omkring begrebet "det eksistentielle" og "filosofisk vejledning" gøres der rede for og diskuteres, hvorledes man kan tænke og praktisere "eksistentiel vejledning" i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning....

 2. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 3. Det man tænker er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 4. (Bi)literacy i det flersprogede klasserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle; Lundqvist, Ulla; Orluf, Birgit

  I dette og et foregående paper præsenteres programmet Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive og de foreløbige resultater heraf. I dette paper sættes særligt fokus på (bi)literacypraksisser i klasserummet og på børns brug af literacy, som det kommer til udtryk gennem deres...... information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn, der vokser op i flersprogede omgivelser, vil mødet med skriftsprog omfatte møder med skrift på flere sprog. Dataindsamlingen omfatter i 2008/2009 klasserumsobservationer i de fem 0...... skabes i klasserummet. Derudover diskuteres forståelsen af literacy og literacyunder-visning i lyset af den sproglige diversitet, man finder i mange klasserum....

 5. Det stedløse fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torsten Arni Caleb

  2009-01-01

  Det værkløse, det uvedgåelige, det kommende fællesskab. I nr. 4 af tidsskriftet Aléa (1983) udkom første udgave af den franske filosof Jean-Luc Nancys artikel "La communauté désœuvrée" (Det værkløse fællesskab), der senere udkom med tilføjelser i bogen af samme navn (1986). Via en analyse af...

 6. Det indre og ydre liv på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2006-01-01

  I denne artikel introduceres to psykoanalytiske positioner – den engelske Tavistock tradition og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi. De repræsenterer avancerede analyser af det moderne ar-bejdsliv og har en væsentlig indflydelse i den danske forskningsverden, i praktisk organisationsar......-skridende forståelser af det moderne arbejdsliv? I begge teorier tages livtag med det komplicerede samspil mellem individ, arbejdsliv og samfund, som forstås som inter-subjektive og intra-subjektive processer under påvirkning af det ubevidste. Tavistock traditionens styrke er et stærkt fokus på or-ganisationen og...

 7. Det utilstrækkelige subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessis, Erik Mygind du

  2013-01-01

  Denne artikel undersøger, hvordan bestemte personlighedstræk søges problematiseret og kultiveret i moderne selvhjælpslitteratur. Undersøgelsen, som har et særligt fokus på autonomi, trækker teoretisk på Michel Foucaults begreb problematisering samt Foucaults tanker om governmentality og selvstyring...... for autonomi som problem, og i artiklens anden halvdel vises det, hvordan den allestedsnærværende ufuldendthed ved subjektet manifesterer sig i paradokset, hvor subjektet bør være selvstændigt, autonomt og handle ud fra sin egne overbevisninger, men samtidig udleder denne evne til at handle autonomt fra de...

 8. Det Digitale Nærvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  Computer-medieret kommunikation (CMC – via intranet- og internet, ”allestedsnærværende computing” mm. ), er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der begynder at tage form i disse år. CMC er blevet kolossalt udbredt de seneste 10 – 15 år og har forandret den måde vi udsender og søger...... information, kommunikerer med hinanden både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. Denne bog går tæt på tre udvalgte områder inden for den computer-medierede kommunikation: · Videndeling i formelle og uformelle organisationer, · Netbaseret samarbejde og læring, · Design af...

 9. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kirsten; Schultz, Casper Siebken; Bonke, Sten

  -sjusk. I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc...... erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af...

 10. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2007-01-01

  , at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder......Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe...

 11. Æblet i det japanske mobil-paradis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2009-01-01

  Igennem et årti har vi været vant til, at i Japan er man først med det nyeste på mobiltelefonen. Det er stadigvæk rigtigt, lang hen ad vejen, men en flad, globaliseret verden har frembragt nogle interessante brudflader. Denne analyse viser – med udgangspunkt i dugfriske eksempler fra Japan...

 12. Digitalisering af det historiske jernbanenetværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fertner, Christian

  2012-01-01

  Centret for Strategisk Byforskning startede i marts 2012 et nyt forskningsprojekt, der omhandler udfordringer hos og fremtiden for danske stationsbyer. Som datagrundlag digitaliserede vi bl.a. det danske jernbane netværk, normal- og smalspor, siden 1847 i grove træk. Denne opgørelse vil vi i det ...

 13. Det man hører, er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 14. Reguleringen af whistleblowerordninger på det private arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjaltason, Peter Kristian

  2018-01-01

  Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower.......Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower....

 15. Wittgenstein og respekten for det religiøse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2006-01-01

  Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed.......Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed....

 16. Digital literacy som læringsoptik i det senmoderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grevy, Carlo

  2017-01-01

  indledes med en redegørelse for de aktuelle potentialer for folkeskolen i dag. Herefter følger et generelt koncept for digital literacy. I det tredje afsnit opstilles på baggrund af projektets undersøgelser udfordringer for den nye optik, og i det sidste afsnit gives et udblik, hvor konceptets muligheder...

 17. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 18. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 19. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 20. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 1. Det monstrøse i Ezekiels vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2011-01-01

  Artiklen viser, hvordan det monstrøse introduceres i Ezekiels Bog kap. 1 i form af nogle sammensatte levende væsener, der har træk hentet fra både menneske- og dyreverdenen. Det monstrøse består i denne overskridelse af de gængse grænser og problematiserer dermed de velkendte klassifikationer. Og...

 2. Helligt og profant rum i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2010-01-01

  Helligstedets kulturevolution illusreret emd scener fra Det Gamle Testamente: Moses og tornebusken; Jakob i Betel; templet i Jerusalem. Markering af helligstedet ved indeksikale tegn for at vække opmærksomhed og fastholde i hukommelse......Helligstedets kulturevolution illusreret emd scener fra Det Gamle Testamente: Moses og tornebusken; Jakob i Betel; templet i Jerusalem. Markering af helligstedet ved indeksikale tegn for at vække opmærksomhed og fastholde i hukommelse...

 3. Det entreprenante universitet er i stærk fremmarch

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Der sker en usædvanlig omfattended omvæltning af universiteternes vilkår i disse år. Der stilles mange krav fra det omgivende samfund om, at universiteterne skal indskibe sig med en central rolle i det såkaldte videnssamfund. Universiteterne skal på enhver måde være langt mere entreprenante...

 4. At stå i det åbne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Bogen At stå i det åbne: Dannelse gennem filosofisk undren og nævær er en pædagogisk-filosofisk undersøgelse af, hvad det vil sige at stå i et "undringsfællesskab" i en undervisnings- og vejledningssituation. Ved at trække på den eksistentiel-fænomenologiske og filosofisk-hermeneutiske forskning ...

 5. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  2006-01-01

  udviklet konkrete metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger. I ph.d.-afhandlingen “Grå strækninger i det åbne land – Udvikling, anvendelse og vurdering af alvorlighedsbaseret metode til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger” er der derfor blevet formuleres en overordnet...... filosofi for det grå strækningsarbejde samtidig med, at der med fokus på udpegning udvikles metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land. Formålet har specifikt været at udvikle metoder, som er både uheldsteoretisk velfunderede og anvendelige i...

 6. Encyclopedia of well logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desbrandes, R.

  1985-01-01

  The 16 chapters of this book aim to provide students, trainees and engineers with a manual covering all well-logging measurements ranging from drilling to productions, from oil to minerals going by way of geothermal energy. Each chapter is a summary but a bibliography is given at the end of each chapter. Well-logging during drilling, wireline logging equipment and techniques, petroleum logging, data processing of borehole data, interpretation of well-logging, sampling tools, completion and production logging, logging in relief wells to kill off uncontrolled blowouts, techniques for high temperature geothermal energy, small-scale mining and hydrology, logging with oil-base mud and finally recommended logging programs are all topics covered. There is one chapter on nuclear well-logging which is indexed separately. (UK)

 7. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 8. Work-life balance - hvad betyder det egentlig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en beskrivelse af vores samtid og de mest centrale tilgange repræsenteret i Work-Life litteraturen, søger denne artikel at nå frem til en forståelse af, hvad det vil sige at have ’balance’ mellem arbejdsliv og privatliv. Der sættes fokus på, hvad der betinger individets muligheder...... for at skabe ’balance’ i en travl og omskiftelig hverdag. Det afgørende spørgsmål er, hvad skal der til, for at den enkelte kan få det hele til at hænge sammen? Udgivelsesdato: Juni...

 9. http Log Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøving, Kristian Billeskov; Simonsen, Jesper

  2004-01-01

  This article documents how log analysis can inform qualitative studies concerning the usage of web-based information systems (WIS). No prior research has used http log files as data to study collaboration between multiple users in organisational settings. We investigate how to perform http log...... analysis; what http log analysis says about the nature of collaborative WIS use; and how results from http log analysis may support other data collection methods such as surveys, interviews, and observation. The analysis of log files initially lends itself to research designs, which serve to test...... hypotheses using a quantitative methodology. We show that http log analysis can also be valuable in qualitative research such as case studies. The results from http log analysis can be triangulated with other data sources and for example serve as a means of supporting the interpretation of interview data...

 10. Log N-log S in inconclusive

  Science.gov (United States)

  Klebesadel, R. W.; Fenimore, E. E.; Laros, J.

  1983-01-01

  The log N-log S data acquired by the Pioneer Venus Orbiter Gamma Burst Detector (PVO) are presented and compared to similar data from the Soviet KONUS experiment. Although the PVO data are consistent with and suggestive of a -3/2 power law distribution, the results are not adequate at this state of observations to differentiate between a -3/2 and a -1 power law slope.

 11. The Meaning of Logs

  NARCIS (Netherlands)

  Etalle, Sandro; Massacci, Fabio; Yautsiukhin, Artsiom

  2007-01-01

  While logging events is becoming increasingly common in computing, in communication and in collaborative work, log systems need to satisfy increasingly challenging (if not conflicting) requirements.Despite the growing pervasiveness of log systems, to date there is no high-level framework which

 12. The Meaning of Logs

  NARCIS (Netherlands)

  Etalle, Sandro; Massacci, Fabio; Yautsiukhin, Artsiom; Lambrinoudakis, Costas; Pernul, Günther; Tjoa, A Min

  While logging events is becoming increasingly common in computing, in communication and in collaborative environments, log systems need to satisfy increasingly challenging (if not conflicting) requirements. In this paper we propose a high-level framework for modeling log systems, and reasoning about

 13. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 14. Ligestillingstendenser og muligheder i det pædagogiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2003-01-01

  første position overser børnenes forudsætninger, den anden position kan føre til en fastlåsning af etniske minoritetsbørn i stereotype, stivnede og længst forandrede forhold. Den danske tradition for at tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger er en af de vigtigste metoder i denne sammenhæng...... for at udvikle et interkulturelt perspektiv, men det skal gøres på en refleksiv måde....

 15. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  OpenAIRE

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Masteroppgave om utfordringer for risikostyring i det nordiske kraftmarkedet. Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spr...

 16. Det store sammenhængskollaps på Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Det store sammenhængskollaps på Facebook: Politik og massemedier erstatter mere og mere de private billeder og statusopdateringer på Facebook. Vi er blevet mere og mere upersonlige og mindre og mindre private, når vi deler på Facebook. Dette viser fortrolige oplysninger fra medarbejdere på Facebook...... ifølge teknologimediet The Information. En stor krise og et kollaps truer Facebook, som nu prøver at løse problemet ved eksempelvis at gøre det lettere at dele personlige og private oplevelser....

 17. LogScope

  Science.gov (United States)

  Havelund, Klaus; Smith, Margaret H.; Barringer, Howard; Groce, Alex

  2012-01-01

  LogScope is a software package for analyzing log files. The intended use is for offline post-processing of such logs, after the execution of the system under test. LogScope can, however, in principle, also be used to monitor systems online during their execution. Logs are checked against requirements formulated as monitors expressed in a rule-based specification language. This language has similarities to a state machine language, but is more expressive, for example, in its handling of data parameters. The specification language is user friendly, simple, and yet expressive enough for many practical scenarios. The LogScope software was initially developed to specifically assist in testing JPL s Mars Science Laboratory (MSL) flight software, but it is very generic in nature and can be applied to any application that produces some form of logging information (which almost any software does).

 18. Tigere og det menneskelige fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i de radikale jacobineres forslag om at Louis XVI skulle henrettes øjeblikkeligt og uden rettergang, argumenteres der i artiklen for, (i) at dyremetaforik kan fungere som effektivt middel til at ekskludere politiske fjender fra det menneskelige fællesskab, hvilket betyder, (ii) a...

 19. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for u...

 20. Med åben gestus mod det kommende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  2010-01-01

  Inger og Johannes Exner har i al stilfærdighed udviklet og fulgt en faglig diskurs uden sidestykke i dansk arkitektur. Meget tyder på, at denne diskurs nu har indhentet vores samtid, hvor krav om ressourceansvarlighed, genanvendelighed og det man kunne kalde bygningskulturel bæredygtighed presse ...

 1. Tilblivelselsen af det Ny Nordiske Køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nickelsen, Niels Christian; Scheuer, John Damm

  2009-01-01

  aktørens skabende sider eller reducerer aktørens aktive skabende sider til "utilitaristisk mekanik", nuancerer artiklen det handlerum, som findes mellem forenklede forestillinger om fri handling og social determinerethed. Dette finder sted via analyse af nogle empiriske observationer, samt via en...

 2. Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Knud; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Indførelsen af faste gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten har skabt et øget behov for litteratur om Det Gamle Testamente og om de gammeltestamentlige tekster, der læses ved gudstjenesterne. Med denne bog har Knud Jeppesen og Martin Ehrensvärd taget denne udfordring op. Bogen er en metodisk...

 3. Kampen om det sibiriske smør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Inge Marie

  2001-01-01

  Afhandlingen følger opbygningen af og udviklingen i den vestsibiriske smørsektor og den internationale handel med sibirisk smør. Hvordan gik det til, at Rusland blev verdens næststørste smøreksportør? Indfaldsvinkelen er lokal sibirisk, national russisk og global, idet danske og engelske firmaers...

 4. Kunst og Filosofi i det 20. Århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Indhold: Dan Zahavi: Edmund Husserl : fænomenologi og kunst. Kasper Nefer Olsen: Croce : en hegelianer uden sorger ; Wittgenstein : det æstetiske er nu. Carsten Juhl: Paul Valérys introduktion til Leonardo da Vincis metode. Peer F. Bundgård: Den formelle frigørelse : om Ernst Cassirers bestemmelse...

 5. Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2018-01-01

  I artiklen konfronteres Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen (U 2015.3827 H) og Ajossagen (U 2017.824 H, som Højesteret – uanset de betydelige ligheder mellem de to sager -afgjorde meget forskelligt med hensyn til retskilder, argumentation og resultat. Der argumenteres for, at det er Høje...

 6. Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Allerup, Peter; Kovac, Velibor; Kvåle, Gro

  Det Nationale kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i Norge består af et sammenhængende prøve- og vurderingssystem, herunder nationale prøver, kortlægningsprøver, brugerundersøgelser og netstedet Skoleporten.no. Evalueringen omfatter brugen af NKVS i grundskolen og videregående skole samt en beskrivel...

 7. Det jordløse landbrug i industrikvarteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rentz-Petersen, Nee

  2014-01-01

  Forskningsprojektet 'Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret' undersøger muligheder og konsekvenser ved at placere større landbrugsanlæg nær bynære industrikvarterer i Danmark. Projektet opstiller fire konkrete scenarier for fremtidens agro-industrikvarter, hvor fødevareproduktion kobles med bl...

 8. Identitetsdannelse via selvfortælling i det sociale rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Warming, Hanne

  Formålet med dette paper er at etablere en sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Via inddragelse af Goffman og Bourdieu etableres en kontekstualiseret og relationel sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Det...

 9. Donnan effects in metal speciation analysis by DET/DGT

  NARCIS (Netherlands)

  Yezek, L.P.; Veeken, van der P.L.R.; Leeuwen, van H.P.

  2008-01-01

  Cross-linked polyacrylamide gels have found wide application in analytical techniques, such as diffusional equilibration in thin film (DET) and diffusive gradient in thin film (DGT). In these applications, the assumption is made that the gel matrix is effectively uncharged and chemically inert with

 10. En fascinerende fortælling om det 20. århundredes musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011.......Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011....

 11. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 12. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af borg...

 13. Det diskursiva skrivandets funktion – en läromedelsanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Magnusson

  2018-03-01

  Full Text Available Flera forskare har visat att lärare i skolan inte undervisar tillräckligt mycket och tillräckligt tidigt i diskursivt skrivande, ett skrivande som elever behöver för att klara sig i samhället. Som en följd av detta har det diskursiva skrivandet under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat i nya styrdokument och i nya läromedel. Utgångspunkten i den här artikeln är att undersöka vilket stöd lärare får för att klara den uppmärksamheten, alltså de nya kraven som styrdokumenten ställer när det gäller diskursivt skrivande.Det diskursiva skrivandets funktion undersöks här i skrivuppgifter i 19 läromedel i svenska för lågstadiet, där utgångspunkten är den stora betydelse som funktionen har när det gäller skolskrivande, i form av ett tydligt syfte, kontext och mottagare. Ivaničs skrivdiskurser är det analysverktyg som används, och skrivuppgifterna har kategoriserats utifrån dessa diskurser.Det analysen visar är framförallt att variationen är liten i skrivuppgifterna. Eleverna får träna genreform och process, men inte mycket som har med funktion i en samhällskontext utanför skolan att göra. Därutöver visar resultaten att tydliga kontexter och tydliga mottagare är ovanligt i skrivuppgifterna, och i relation till tidigare forskning kan detta ses som problematiskt, då dessa aspekter har visat sig vara avgörande för ett framgångsrikt skrivande.

 14. Radiometric well logging instruments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Davydov, A.V.

  1975-01-01

  The technical properties of well instruments for radioactive logging used in the radiometric logging complexes PKS-1000-1 (''Sond-1'') and PRKS-2 (''Vitok-2'') are described. The main features of the electric circuit of the measuring channels are given

 15. Power to the logs!

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva; MACMAHON, Joseph

  2015-01-01

  Are you tired of using grep, vi and emacs to read your logs? Do you feel like you’re missing the big picture? Does the word "statistics" put a smile on your face? Then it’s time to give power to the logs!

 16. Hvordan føles det at tabe i OECD?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Pors, Justine Grønbæk

  2011-01-01

  Når OEDC rapporter sammenligner skolesystemer på tværs af nationale grænser, aktiveres følelsesregisteret hos såvel politikere som forskere. I Danmark og en række andre Europæiske lande er det særligt bekymringer og følelser som skuffelse, frygt for den Østasiatiske tiger og skam på nationens vegne...

 17. Er det økologisk madordninger ofte sundere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  He, Chen

  Det europæiske skolemad system er under forandring, en forandring der er blevet kaldt den europæiske skolemad revolution af Morgan & Sonnino (2008). Forandringen består af to afgørende søjler/indsatsområder; 1) Krav til sundere kostvaner; 2) Flere økologiske fødevarer. Denne forskning harundersøg...

 18. Kontra-intuitive agenter i Det Nye Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2011-01-01

  Kontra-intuitive agenter er Pascal Boyers betegnelse for guder, ånder og forfædre. De er kontra-intuitive, fordi de overskrider de intuitive kognitive domæner; de er dog også genkendelige. Disse to egenskaber gør dem velegnede at huske. Der er mange eksempler på kontra-intuitive agenter i det Nye...

 19. Den danske stat og det naturlige fædreland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glenthøj, Rasmus

  2007-01-01

  forsøgte på engang at være loyale over for både det statsborgerlige fædreland, der inkluderede hele den danske stat, og deres naturlige fædreland Norge, som de følte sig forbundet til gennem deres nationalitet og opvækst. Danskerne opererede med den samme dualistiske fædrelandsopfattelse, hvor de både...

 20. Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Poul; Aastrup, Peter; Boertmann, David

  . Landskabsoplevelsen, herunder stilheden og uberørtheden, tiltrækker mange turister og bruges til at markedsføre området. Transmissionslinjer og andre anlæg vil påvirke naturoplevelsen på en måde som de fleste vil opfatte som negativ. Nogle lokale turistaktører ser dog muligheder for at tiltrække flere turister i...

 1. Hvor vigtigt er det danske veterinære beredskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte; Christensen, Tove; Denver, Sigrid

  2017-01-01

  formålet at få belyst vigtigheden af det veterinære beredskab og markedsføringen heraf for henholdsvis adgang til eksportmarkeder (inden for og uden for EU), og for genetablering af markedsadgang efter et udbrud af mund- og klovesyge (MKS). Baseret på interviews m.m. med en række nøglepersoner belyses...

 2. Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Marie Herget

  2015-01-01

  Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og...... de udfordringer der er ved konstruering af relevante items til sådan et forsøg. Jeg vil koncentrere mig om de strukturelle forhold i dansk der giver udfordringer når man vil undersøge hvilken rolle artikler spiller i processering af tekster. I særdeleshed giver det udfordringer at forsøge......teori om grammatisk status. Master, Københavns Universitet. HANSEN, E. & HELTOFT, L. 2011. Grammatik over det danske sprog. Bind 2 : Syntaktiske og semantiske helheder, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. HARDER, P. 2008. Determiners and definiteness. Essays on Nominal Determination: From...

 3. Æstetisk iscenesættelsen af det postindustrielle bylandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib, Hans

  2013-01-01

  det naturskønne, det ruinøse og de pittoreske billede af byen og landskabet spiller en vigtig rolle. Men samtidig iscenesætter den eleverede parkbro byen på en sublim måde forstået som opbyggelse af spændingsfelter mellem den nære og kendte og det fremmede og farlige i en af verdens spektakulære...... kortlægning af parkbroens rolle i bydelens dekonstruktion og nyiscenesættelse i en fremadskuende montage. Det omfatter en æstetisk modstilling af arkitektoniske virkemidler for det skønne, det pittoreske og det sublime og tilsvarende en tregrenet oplevelsespallete hos den besøgende: Den konplemtative væren i...

 4. Digital mineral logging system

  International Nuclear Information System (INIS)

  West, J.B.

  1980-01-01

  A digital mineral logging system acquires data from a mineral logging tool passing through a borehole and transmits the data uphole to an electronic digital signal processor. A predetermined combination of sensors, including a deviometer, is located in a logging tool for the acquisition of the desired data as the logging tool is raised from the borehole. Sensor data in analog format is converted in the logging tool to a digital format and periodically batch transmitted to the surface at a predetermined sampling rate. An identification code is provided for each mineral logging tool, and the code is transmitted to the surface along with the sensor data. The self-identifying tool code is transmitted to the digital signal processor to identify the code against a stored list of the range of numbers assigned to that type of tool. The data is transmitted up the d-c power lines of the tool by a frequency shift key transmission technique. At the surface, a frequency shift key demodulation unit transmits the decoupled data to an asynchronous receiver interfaced to the electronic digital signal processor. During a recording phase, the signals from the logging tool are read by the electronic digital signal processor and stored for later processing. During a calculating phase, the stored data is processed by the digital signal processor and the results are outputted to a printer or plotter, or both

 5. Nitrogenfiksering som en episodisk proces i opstrømnings-området i det østlige tropiske Stillehav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang

  organismer i en lang række områder, hvor man hidtil ikke troede nitrogenfiksering forekom, og det globale kvælstofregnskab er kommet i bedre balance. Næringsrige opstrømnings-områder, som Humboldt-strømmen langs Chile og Peru, har indtil for nylig ikke været steder, hvor man anså denne proces...

 6. Mariners Weather Log

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The Mariners Weather Log (MWL) is a publication containing articles, news and information about marine weather events and phenomena, worldwide environmental impact...

 7. Log-inject-log in sand consolidation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murphy, R.P.; Spurlock, J.W.

  1977-01-01

  A method is described for gathering information for the determination of the adequacy of placement of sand consolidating plastic for sand control in oil and gas wells. The method uses a high neutron cross-section tracer which becomes part of the plastic and uses pulsed neutron logging before and after injection of the plastic. Preferably, the method uses lithium, boron, indium, and/or cadmium tracers. Boron oxide is especially useful and can be dissolved in alcohol and mixed with the plastic ingredients

 8. Elephant logging and environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tin-Aung-Hla

  1995-01-01

  The natural environment comprises non-biological elements such as air, water, light, heat and biological elements of animal and plant life; all interact with each other to create an ecosystem. Human activities like over-exploitation of forest results in deforestation and desertification. This consequently changes ecological balance. Topics on: (1) history of elephants utilization; (2) elephant logging; (3) classification of elephants; (4) dragging gear; (5) elephant power; (6) elephant logging and environment, are discussed

 9. Accumulation of humic acid in DET/DGT gels

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Van der Veeken, P.L.R.; Chakraborty, P.; Van Leeuwen, H.P.

  , but it is practically negligible above an ionic strength of 10 mM (22, 33). The SRFA is expected to be negatively charged at pH 6.1, which would explain the lower FA concentrations in the gel in the presence of a negative Donnan potential, although this effect... thickness in solution κ -1 m, Debye length τ s, elementary diffusion time constant τ acc s, time scale for DET accumulation Literature Cited (1) Morel, F. M. M. Principles of Aquatic Chemistry; John Wiley: New York, 1983. (2) Wilkinson, K. J.; Slaveykova, V...

 10. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  OpenAIRE

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spredning i en fordeling. Tidssystematikk kan sies å kunne forutsees, og en risikost...

 11. Sull’equazione det Du = f senza ipotesi di segno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Cupini

  2010-12-01

  Full Text Available We consider the nonlinear problem det?u (x = f (x x ? u (x = x x ? ? where k ? 1 is an integer, is a bounded smooth domain in Rn and f ? Ck ???? satisfies Zf (x dx = meas. The positivity of f is a standard assumption in the literature. In a recent joint paper with B.Dacorogna and O.Kneuss (EPFL we prove the existence of a solution u ? Ck ???? ;Rn with no assumptions on the sign of f. Here we state this theorem together with some related results and we outline the main features of the problem.

 12. Log4J

  CERN Document Server

  Perry, Steven

  2009-01-01

  Log4j has been around for a while now, and it seems like so many applications use it. I've used it in my applications for years now, and I'll bet you have too. But every time I need to do something with log4j I've never done before I find myself searching for examples of how to do whatever that is, and I don't usually have much luck. I believe the reason for this is that there is a not a great deal of useful information about log4j, either in print or on the Internet. The information is too simple to be of real-world use, too complicated to be distilled quickly (which is what most developers

 13. Mechanics of log calibration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Waller, W.C.; Cram, M.E.; Hall, J.E.

  1975-01-01

  For any measurement to have meaning, it must be related to generally accepted standard units by a valid and specified system of comparison. To calibrate well-logging tools, sensing systems are designed which produce consistent and repeatable indications over the range for which the tool was intended. The basics of calibration theory, procedures, and calibration record presentations are reviewed. Calibrations for induction, electrical, radioactivity, and sonic logging tools will be discussed. The authors' intent is to provide an understanding of the sources of errors, of the way errors are minimized in the calibration process, and of the significance of changes in recorded calibration data

 14. Betaler det sig? Fleksibilitet og løn i den danske flexicurity-model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Flemming

  2007-01-01

  Indkomstsikkerhed er at bevæge sig fra et job til at andet og få en højere løn, men er det tilfældet i dan danske flexicurity-model, betaler det sig at være fleksibel? Belønnes numerisk ekstern fleksibiblitet højrere end intern funktionel fleksibilbitet? Artiklen viser, at det bedst kan betale si...

 15. Involverende ledelseshåndtering af det flerkulturelle forældregrundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Padovan-Özdemir, Marta

  2017-01-01

  Forældresamarbejde i dagtilbud og skole er ikke hvad det har været – og det bør det heller ikke være, når forældregrundlaget ændrer sig i takt med globalisering og grænseoverskridende migration. Ledelsen spiller en afgørende rolle i at facilitere involverende og anerkendende forandringsprocesser,...

 16. Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Myskja

  2009-05-01

  Full Text Available Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering og sekularisering som to sider av samme sak. Det er nærmest to uunngåelige fenomen ettersom globalisering og modernisering vil føre til svekkelse av tradisjonelle kulturer og utbredelse av individualisme og demokratiske idealer. Bakgrunnen for dette temanummeret er at en rekke erfaringer fra de siste tiår har ledet til en gjenåpning av spørsmålet om religionens plass i sekulariserte samfunn.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1706

 17. 100 år med Det religiøse livs elementære former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien.......2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien....

 18. Logging Concessions Enable Illegal Logging Crisis in the Peruvian Amazon

  OpenAIRE

  Finer, Matt; Jenkins, Clinton N.; Sky, Melissa A. Blue; Pine, Justin

  2014-01-01

  The Peruvian Amazon is an important arena in global efforts to promote sustainable logging in the tropics. Despite recent efforts to achieve sustainability, such as provisions in the US?Peru Trade Promotion Agreement, illegal logging continues to plague the region. We present evidence that Peru's legal logging concession system is enabling the widespread illegal logging via the regulatory documents designed to ensure sustainable logging. Analyzing official government data, we found that 68.3%...

 19. Log of Apollo 11.

  Science.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC.

  The major events of the first manned moon landing mission, Apollo 11, are presented in chronological order from launch time until arrival of the astronauts aboard the U.S.S. Hornet. The log is descriptive, non-technical, and includes numerous color photographs of the astronauts on the moon. (PR)

 20. Borehole logging system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allen, L.S.

  1988-01-01

  A radioactive borehole logging tool employs an epithermal neutron detector having a neutron counter surrounded by an inner thermal neutron filter and an outer thermal neutron filter. Located between the inner and outer filters is a neutron moderating material for extending the lifetime of epithermal neutrons to enhance the counting rate of such epithermal neutrons by the neutron counter

 1. Fair nok, vi kalder det hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Mads

  2006-01-01

  kritikkens diskurs fra en forståelse af genren som en ny og eksotisk modedille og et virkemiddel i fx rock og jazz; til en forståelse af hiphop som en selvfølgelig side af populærmusikkulturen og af begrebet som samlebetegnelse for et stigende antal 'undergenrer'. Disse processer afdækkes gennem...... hiphop i den på det tidspunkt etablerede rock og jazzkritik; mens 'anden bølge' (perioden 1987-94) ser ansættelsen af de første kritikere med et personligt forhold til og en specialviden om hiphopkulturen i kritikken (insidere) - i modsætning til en gruppe af kritikere, som på det tidspunkt viderefører...... informerede. Kapitlet diskuterer i forlængelse heraf forskellige former for intertekstualitet, hvor i særdeleshed 'lokalitetsbestemt' og såkaldt institutionaliseret intertekstualitet spiller en betydelig rolle som begrundelse for insidernes status i hiphopkritikkens felt. I læsningen af kritikkens forhandling...

 2. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 3. Neutron--neutron logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allen, L.S.

  1977-01-01

  A borehole logging tool includes a steady-state source of fast neutrons, two epithermal neutron detectors, and two thermal neutron detectors. A count rate meter is connected to each neutron detector. A first ratio detector provides an indication of the porosity of the formation surrounding the borehole by determining the ratio of the outputs of the two count rate meters connected to the two epithermal neutron detectors. A second ratio detector provides an indication of both porosity and macroscopic absorption cross section of the formation surrounding the borehole by determining the ratio of the outputs of the two count rate meters connected to the two thermal neutron detectors. By comparing the signals of the two ratio detectors, oil bearing zones and salt water bearing zones within the formation being logged can be distinguished and the amount of oil saturation can be determined. 6 claims, 2 figures

 4. Universets byggesten moderne partikelfysik : fysik i det 21. arhundrede

  CERN Document Server

  Cramer Andersen, Michael; Facius, Katrine; Moller, Rasmus

  2012-01-01

  I Universets byggesten - moderne partikelfysik, beskrives de fundamentale partikler, som alting er opbygget af, samt de vekselvirkninger, som virker imellem partiklerne. Bogen introducerer nogle grundlæggende egenskaber ved de fundamentale partikler og viser, hvordan målinger af partikelkollisioner frembringes og fortolkes. Den beskriver, hvordan det eksperimentelle udstyr fungerer og gennemgår metoder til at regne på hyppigheden af forskellige begivenheder, hvilket muliggør identifikation af interessante begivenheder. Teorien udbygges med en gennemgang af vigtige egenskaber ved de fundamentale vekselvirkninger og hvilke størrelser, der er bevarede ved partikelreaktioner. Fundamentale begreber som kraft, energi og bevægelsesmængde diskuteres og udvikles, så de kan anvendes i partikelfysikken, og beskrives teknikker til at regne med både relativitetsteori og kvantefysik. Bogen afsluttes med en række eksempler på områder, hvor partikelfysikken anvendes sammen med astrofysik og kosmologi...

 5. Tilblivelsen af det ny nordiske køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, John Damm; Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  Denne artikel er en analyse af en organisatorisk transformations indledende fase. Konkret den fase, hvor en institutionel entreprenør undfanger en idé, der bryder med eksisterende logikker i et organisatorisk felt og derved skaber et potentiale for forandring ved at udfordre eksisterende logikker...... institutionel entreprenør kan initiere forandring i et organisatorisk felt, samt en afprøvning af et begrebsapparat opstillet af Svejenova et al. (2007). Analysen knytter an til agens/struktur problematikken. Hvor neo-institutionelle analyser samt andre sociologisk orienterede analyser enten undereksponerer....... Analysens gennemgående empiriske forankringspunt er det gastronomiske felt i Danmark og i Norden og mere specifikt; kokken og entreprenøren Claus Meyers ambitioner om at virkeliggøre en madpolitisk vision. Artiklens teoretiske bidrag er en begrebsliggørelse, præcisering og nuancering af, hvordan en...

 6. Pulsed radiation decay logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mills, W.R. Jr.

  1983-01-01

  There are provided new and improved well logging processes and systems wherein the detection of secondary radiation is accomplished during a plurality of time windows in a manner to accurately characterize the decay rate of the secondary radiation. The system comprises a well logging tool having a primary pulsed radiation source which emits repetitive time-spaced bursts of primary radiation and detector means for detecting secondary radiation resulting from the primary radiation and producing output signals in response to the detected radiation. A plurality of measuring channels are provided, each of which produces a count rate function representative of signals received from the detector means during successive time windows occurring between the primary radiation bursts. The logging system further comprises means responsive to the measuring channels for producing a plurality of functions representative of the ratios of the radiation count rates measured during adjacent pairs of the time windows. Comparator means function to compare the ratio functions and select at least one of the ratio functions to generate a signal representative of the decay rate of the secondary radiation

 7. Geophysical borehole logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  McCann, D.; Barton, K.J.; Hearn, K.

  1981-08-01

  Most of the available literature on geophysical borehole logging refers to studies carried out in sedimentary rocks. It is only in recent years that any great interest has been shown in geophysical logging in boreholes in metamorphic and igneous rocks following the development of research programmes associated with geothermal energy and nuclear waste disposal. This report is concerned with the programme of geophysical logging carried out on the three deep boreholes at Altnabreac, Caithness, to examine the effectiveness of these methods in crystalline rock. Of particular importance is the assessment of the performance of the various geophysical sondes run in the boreholes in relation to the rock mass properties. The geophysical data can be used to provide additional in-situ information on the geological, hydrogeological and engineering properties of the rock mass. Fracturing and weathering in the rock mass have a considerable effect on both the design parameters for an engineering structure and the flow of water through the rock mass; hence, the relation between the geophysical properties and the degree of fracturing and weathering is examined in some detail. (author)

 8. Det moderne projekt – og portfolioen som en af mange succesteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres portfolioen i lyset af den canadiske fi losof Taylors begreber om rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering som forskellige udtryk for det moderne. En række pædagogiske succesteknologier problematiseres og afsluttende foreslås en kommunitarisk forståelse af det...

 9. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 10. RISK-DET : ICT Security Awareness Aspect Combining Education and Cognitive Sciences

  NARCIS (Netherlands)

  Schaff, Guillaume; Harpes, Carlo; Aubigny, Matthieu; Junger, Marianne; Martin, Romain; Leist, Arno; Pankowski, Tadeusz

  2014-01-01

  This paper explains the main innovation of a risk assessment tool, called RISK-DET, which will include an ICT risk awareness aspect supported by a specific application: Voozio 2.0. The design of the RISK-DET tool considers the implementation of the emergent ICT (Information and Communication

 11. Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2012-01-01

  forekommende og mest centrale følelse, og det er denne argumentation, der udfoldes i artiklen ved at se på tre af Scheffs centrale inspirationskilder: 1) E. Goffman og dennes blik for følelsesdynamikker i interaktionen, 2) C.H. Cooleys teori om det sociale spejlselv og 3) H. Lewis' begreb om følelsesfælder og...

 12. Samarbejdet mellem amter og kommuner om regionplanlægningen og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen; Sørensen, Esben Munk; Jørgensen, Lars Overgaard

  kommuner er klar til at tage udfordringerne omkring udviklingen i det åbne land op med behørigt hensyn til beskyttelses- og benyttelsesinteresserne i en dialog  med amterne og under indtryk af de meldinger og signaler, der kommer fra Miljøministeriet om god gedigen planlægning. Vi anser det for givet...

 13. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 14. Pulse neutron logging technique

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bespalov, D.F.; Dylyuk, A.A.

  1975-01-01

  A new method of neutron-burst logging is proposed, residing in irradiating rocks with fast neutron bursts and registering the integrated flux burst of thermal and/or epithermal neutrons, from the moment of its initiation to that of full absorption. The obtaained value is representative of the rock properties (porosity, hydrogen content). The integrated flux in a burst of thermal and epithermal neutrons can be measured both by way of activation of a reference sample of a known chemical composition during the neutron burst and by recording the radiation of induced activity of the sample within an interval between two bursts. The proposed method features high informative value, accuracy and efficiency

 15. Hard Identity and Soft Identity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hassan Rachik

  2006-04-01

  Full Text Available Often collective identities are classified depending on their contents and rarely depending on their forms. Differentiation between soft identity and hard identity is applied to diverse collective identities: religious, political, national, tribal ones, etc. This classification is made following the principal dimensions of collective identities: type of classification (univocal and exclusive or relative and contextual, the absence or presence of conflictsof loyalty, selective or totalitarian, objective or subjective conception, among others. The different characteristics analysed contribute to outlining an increasingly frequent type of identity: the authoritarian identity.

 16. Produktudvikling og afsætningsøkonomisk forskning: Hvad har det med hinanden at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  Lad det være sagt med det samme. Produktudvikling er ikke et afsætningsøkonomisk kerneområde, hverken forsknings- eller undervisningsmæssigt på samme måde som eksempelvis forbrugeradfærd, reklameforskning eller industriel købsadfærd. Det skyldes blandt andet, at det er en ung forskningsretning, der...

 17. Surrogate Model for Recirculation Phase LBLOCA and DET Application

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fynan, Douglas A; Ahn, Kwang-Il; Lee, John C.

  2014-01-01

  In the nuclear safety field, response surfaces were used in the first demonstration of the code scaling, applicability, and uncertainty (CSAU) methodology to quantify the uncertainty of the peak clad temperature (PCT) during a large-break loss-of-coolant accident (LBLOCA). Surrogates could have applications in other nuclear safety areas such as dynamic probabilistic safety assessment (PSA). Dynamic PSA attempts to couple the probabilistic nature of failure events, component transitions, and human reliability to deterministic calculations of time-dependent nuclear power plant (NPP) responses usually through the use of thermal-hydraulic (TH) system codes. The overall mathematical complexity of the dynamic PSA architectures with many embedded computational expensive TH code calculations with large input/output data streams have limited realistic studies of NPPs. This paper presents a time-dependent surrogate model for the recirculation phase of a hot leg LBLOCA in the OPR-1000. The surrogate model is developed through the ACE algorithm, a powerful nonparametric regression technique, trained on RELAP5 simulations of the LBLOCA. Benchmarking of the surrogate is presented and an application to a simplified dynamic event tree (DET). A time-dependent surrogate model to predict core subcooling during the recirculation phase of a hot leg LBLOCA in the OPR-1000 has been developed. The surrogate assumed the structure of a general discrete time dynamic model and learned the nonlinear functional form by performing nonparametric regression on RELAP5 simulations with the ACE algorithm. The surrogate model input parameters represent mass and energy flux terms to the RCS that appeared as user supplied or code calculated boundary conditions in the RELAP5 model. The surrogate accurately predicted the TH behavior of the core for a variety of HPSI system performance and containment conditions when compared with RELAP5 simulations. The surrogate was applied in a DET application replacing

 18. Role of Arabidopsis ABF1/3/4 during det1 germination in salt and osmotic stress conditions.

  Science.gov (United States)

  Fernando, V C Dilukshi; Al Khateeb, Wesam; Belmonte, Mark F; Schroeder, Dana F

  2018-05-01

  Arabidopsis det1 mutants exhibit salt and osmotic stress resistant germination. This phenotype requires HY5, ABF1, ABF3, and ABF4. While DE-ETIOLATED 1 (DET1) is well known as a negative regulator of light development, here we describe how det1 mutants also exhibit altered responses to salt and osmotic stress, specifically salt and mannitol resistant germination. LONG HYPOCOTYL 5 (HY5) positively regulates both light and abscisic acid (ABA) signalling. We found that hy5 suppressed the det1 salt and mannitol resistant germination phenotype, thus, det1 stress resistant germination requires HY5. We then queried publically available microarray datasets to identify genes downstream of HY5 that were differentially expressed in det1 mutants. Our analysis revealed that ABA regulated genes, including ABA RESPONSIVE ELEMENT BINDING FACTOR 3 (ABF3), are downregulated in det1 seedlings. We found that ABF3 is induced by salt in wildtype seeds, while homologues ABF4 and ABF1 are repressed, and all three genes are underexpressed in det1 seeds. We then investigated the role of ABF3, ABF4, and ABF1 in det1 phenotypes. Double mutant analysis showed that abf3, abf4, and abf1 all suppress the det1 salt/osmotic stress resistant germination phenotype. In addition, abf1 suppressed det1 rapid water loss and open stomata phenotypes. Thus interactions between ABF genes contribute to det1 salt/osmotic stress response phenotypes.

 19. Elevation of Transfection Efficiency by Conjugation of Poly(amindoamine)-diethylenetriamine (PAM-DET) with Dexamethasone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jeong, Yunseong; Park, Jihye; Jin, Geunwoo; Park, Jongsang

  2012-01-01

  We successfully conjugated hydrophobic group, dexamethasone onto the surface of PAM-DET to synthesize PAM-DET-DX to form polyplexes with enhanced stability against ionic strength. We evaluated its stability by measuring the size of its polyplexes; the conjugated PAM-DET polyplex showed decreased growth compared to the PAM-DET polyplex in an environment with increased ionic strength, which implies that the conjugated PAM-DET has enhanced stability against increased ionic strength. Furthermore, conjugation of hydrophobic group caused a slight increase in the transfection efficiency without inducing toxicity. Of course, it isn't a neglectable factor that nuclear localization effect of DX can drive the advanced transfection efficiency of PAM-DET-DX polyplex. It means that the hydrophobic moieties which have some other positive properties in transfection are good candidates that can be introduced to non-viral polymeric gene delivery carrier. This strongly indicates that the introduction of hydrophobic moiety on PAM-DET is a good method to enhance polyplex stability against ionic strength without diminishing its advantageous properties, such as high transfection efficiency and low cytotoxicity

 20. Leadership identities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmgreen, Lise-Lotte

  2018-01-01

  Questioning the assumption that identities can be controlled through a shared organisational culture, the article explores the inculcation of a discourse of diversity into leadership identities in a Danish bank and building society. Thus, it intends to demonstrate that, on the one hand, discourse...... plays a significant role in identity construction and, on the other, that leaders’ constructions may have many sources of inspiration within and outside the organisation, emphasising that identity construction is a complex process in which organisational efforts to promote a common leadership identity...... to construct their leadership identities. While the respondents present comparable identities to the interviewer, the analysis reveals that the they draw on different discourses and employ a number of different discursive means to present this identity. This, the article argues, may be the result of a number...

 1. Doing 21st Century Skills - om Dewey og det 21. århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2017-01-01

  Men hvordan hænger det sammen med ideen om det 21. århundredes kompetencer? Jeg vil i det følgende pege på flere sammenhænge mellem synet på læring, pædagogik og fag hos Dewey og udvalgte elementer i 21CS. Begrundelsen for dette er, at 21CS kun er et meget overordnet begreb, der ikke rummer...... at udvikle konkrete og praksisnære didaktiske design. At pege på Deweys tilgang som et fundament er et bud på ét svar i denne sammenhæng....

 2. Nova Event Logging System

  International Nuclear Information System (INIS)

  Calliger, R.J.; Suski, G.J.

  1981-01-01

  Nova is a 200 terawatt, 10-beam High Energy Glass Laser currently under construction at LLNL. This facility, designed to demonstrate the feasibility of laser driven inertial confinement fusion, contains over 5000 elements requiring coordinated control, data acquisition, and analysis functions. The large amounts of data that will be generated must be maintained over the life of the facility. Often the most useful but inaccessible data is that related to time dependent events associated with, for example, operator actions or experiment activity. We have developed an Event Logging System to synchronously record, maintain, and analyze, in part, this data. We see the system as being particularly useful to the physics and engineering staffs of medium and large facilities in that it is entirely separate from experimental apparatus and control devices. The design criteria, implementation, use, and benefits of such a system will be discussed

 3. Querying Workflow Logs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yan Tang

  2018-01-01

  Full Text Available A business process or workflow is an assembly of tasks that accomplishes a business goal. Business process management is the study of the design, configuration/implementation, enactment and monitoring, analysis, and re-design of workflows. The traditional methodology for the re-design and improvement of workflows relies on the well-known sequence of extract, transform, and load (ETL, data/process warehousing, and online analytical processing (OLAP tools. In this paper, we study the ad hoc queryiny of process enactments for (data-centric business processes, bypassing the traditional methodology for more flexibility in querying. We develop an algebraic query language based on “incident patterns” with four operators inspired from Business Process Model and Notation (BPMN representation, allowing the user to formulate ad hoc queries directly over workflow logs. A formal semantics of this query language, a preliminary query evaluation algorithm, and a group of elementary properties of the operators are provided.

 4. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 5. Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jim Collins

  1999-09-01

  Full Text Available Populærtekster har fra 1980'erne og frem udviklet sig til at være hybrid- tekster, der med udgangspunkt i mobile betydningsbærere som Batman figuren bevæger sig på tværs af diskursformer og genreskel, samtidig med at de aktivt inddrager tidligere aktiveringer af de mobile betydnings- bærere fra populærkulturens historie. 'Handlingen' kan derfor ikke ad- skilles fra dens kodificerede repræsentation, og de mange lag af inter- tekster undergraver ideen om 'teksten i sig selv.' Med eksempler fra Tim Burton's film Batman, Frank Millers grafiske roman The Dark Knight Returns og Alan Moore's Watchmen argumenterer Jim Collins i denne artikel for, at såvel forfattere som publikum til populærtekster er blevet semiotisk sofistikerede og derved hyperbevidste om populærteksternes intertekstualiteter. Dette har betydning for det generelle mediebillede, og ikke mindst for den måde vi bruger medier på.

 6. Ternutator identities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Devchand, Chandrashekar; Fairlie, David; Nuyts, Jean; Weingart, Gregor

  2009-01-01

  The ternary commutator or ternutator, defined as the alternating sum of the product of three operators, has recently drawn much attention as an interesting structure generalizing the commutator. The ternutator satisfies cubic identities analogous to the quadratic Jacobi identity for the commutator. We present various forms of these identities and discuss the possibility of using them to define ternary algebras.

 7. Interpretation of horizontal well production logs: influence of logging tool

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ozkan, E. [Colorado School of Mines, Boulder, CO (United States); Sarica, C. [Pennsylvania State Univ., College Park, PA (United States); Haci, M. [Drilling Measurements, Inc (United States)

  1998-12-31

  The influence of a production-logging tool on wellbore flow rate and pressure measurements was investigated, focusing on the disturbence caused by the production-logging tool and the coiled tubing on the original flow conditions in the wellbore. The investigation was carried out using an analytical model and single-phase liquid flow was assumed. Results showed that the production-logging tool influenced the measurements as shown by the deviation of the original flow-rate, pressure profiles and low-conductivity wellbores. High production rates increase the effect of the production-logging tool. Recovering or inferring the original flow conditions in the wellbore from the production-logging data is a very complex process which cannot be solved easily. For this reason, the conditions under which the information obtained by production-logging is meaningful is of considerable practical interest. 7 refs., 2 tabs., 15 figs.

 8. "Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2013-01-01

  gavn af kombineret sproglig-faglig støtte. I så fald bør støttetiltagene ikke udelukkende målrettes studerende med dansk som andetsprog. Det vigtigste er dog, at både undervisere og studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af at kunne formulere deres faglige viden sprogligt klart og forståeligt, og......I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et...... kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen...

 9. Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Estrup; Heckrath, Goswin; Thodsen, Hans

  Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægni......Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P...

 10. Gymnasieelever vil det samme på tværs af etniske skel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moldenhawer, Bolette; Kamp, Mikkel

  2018-01-01

  Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere.......Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere....

 11. Pædagoger og Perkere – etniske minoritetsbørn i det sociale system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vitus, Kathrine

  : hvad gør mødet med en socialpædagogisk institution ved og for etniske minoritetsbørn? Hvilke praksisser, manøvremuligheder og handlerum har pædagoger? Hvorfor er mødet mellem danske velfærdsinstitutioner, deres professionelle og etniske minoritetsbørn, unge og deres familier tilsyneladende så svært? I...

 12. Hvad er selvledelsesværdien ved det åbne kontorlandskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amhøj, Christa Breum

  2008-01-01

  Artiklen handler om det åbne kontorlandskab og hvordan dette kan føre til at medarbejderne leder sig selv. En gennemgående pointe i artiklen er at de forskellige måder hvorpå virksomheden vælger at iagttage og tale om det åbne kontorlandskab, skaber værdierne for forholdet mellem organisation/led...

 13. Følelser for farver i det 20. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skude, Flemming

  2002-01-01

  Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen.......Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen....

 14. Medical Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2015-01-01

  Purpose: To examine philosophical stances underpinning medical identity and assess the conceptual relationship between physician, medical practice and culture. Argument: Medical identity is about the ideals and moral positions that physicians take when justifying themselves. Medical identity...... hedonistic versus sentimentalist approaches to medical identity. The sociocultural philosophical analysis of medical identity can shed light on what it means conceptually for a physician to harbor beliefs associated with him/her being taken to be an autonomous professional. It is important because it touches...... on the meaning of being a compassionate, good and skilled physician, making its relevance to person-centered medicine self-evident. Conclusion: Medical identity should be analyzed with reference to literature, philosophy and medical practice in order for the physician to exercise a reflective position...

 15. Identity paradoxes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đurić Jelena

  2010-01-01

  Full Text Available The article considers paradoxical nature of identity that emerges from: 1 the very concept of identity whose abstract generality unites various and even opposite features; 2 the processual nature of reality that is easier to express in the poetical metaphors or abstract principles than in unambiguous conceptual networks; 3 the oppose relationship between being and knowledge, mind and matter, subject and object, self and personality. Entangled in the labyrinth which evade efforts to be conceptually defined, the modern thinking of identity moves towards abandoning the idea of “self” on behalf of the “ego” and towards the misapprehension of identity as being identical. This corresponds to the “time of the lost spirit” stretched between the simultaneous need to find an identity and to give it up.

 16. Logging Concessions Enable Illegal Logging Crisis in the Peruvian Amazon

  Science.gov (United States)

  Finer, Matt; Jenkins, Clinton N.; Sky, Melissa A. Blue; Pine, Justin

  2014-04-01

  The Peruvian Amazon is an important arena in global efforts to promote sustainable logging in the tropics. Despite recent efforts to achieve sustainability, such as provisions in the US-Peru Trade Promotion Agreement, illegal logging continues to plague the region. We present evidence that Peru's legal logging concession system is enabling the widespread illegal logging via the regulatory documents designed to ensure sustainable logging. Analyzing official government data, we found that 68.3% of all concessions supervised by authorities were suspected of major violations. Of the 609 total concessions, nearly 30% have been cancelled for violations and we expect this percentage to increase as investigations continue. Moreover, the nature of the violations indicate that the permits associated with legal concessions are used to harvest trees in unauthorized areas, thus threatening all forested areas. Many of the violations pertain to the illegal extraction of CITES-listed timber species outside authorized areas. These findings highlight the need for additional reforms.

 17. Logging concessions enable illegal logging crisis in the Peruvian Amazon.

  Science.gov (United States)

  Finer, Matt; Jenkins, Clinton N; Sky, Melissa A Blue; Pine, Justin

  2014-04-17

  The Peruvian Amazon is an important arena in global efforts to promote sustainable logging in the tropics. Despite recent efforts to achieve sustainability, such as provisions in the US-Peru Trade Promotion Agreement, illegal logging continues to plague the region. We present evidence that Peru's legal logging concession system is enabling the widespread illegal logging via the regulatory documents designed to ensure sustainable logging. Analyzing official government data, we found that 68.3% of all concessions supervised by authorities were suspected of major violations. Of the 609 total concessions, nearly 30% have been cancelled for violations and we expect this percentage to increase as investigations continue. Moreover, the nature of the violations indicate that the permits associated with legal concessions are used to harvest trees in unauthorized areas, thus threatening all forested areas. Many of the violations pertain to the illegal extraction of CITES-listed timber species outside authorized areas. These findings highlight the need for additional reforms.

 18. Identity Management

  Data.gov (United States)

  Social Security Administration — Provides information for identity management services on the creation, modification and eventual deletion of accounts and entitlements based on user relationships on...

 19. Identity Assemblages

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horn, Line Helverskov

  The study aims at exploring how identity is enacted within the context of a two-year programme in Service, Hospitality, and Tourism Management (SHTM). This research thus investigates how students and educators go about their daily lives in different educational contexts both on and off campus...... as a contribution to the body of literature of ANT-based studies. Second, it contributes to existing identity theories by exemplifying a socio-material approach to identity issues. Third, the study enables reflections upon how educational institutions as fundamentally identity-producing organisations acknowledge...

 20. Civil Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  In this paper I will go through a catalogue of examples of contexts in which the term civil identity is currently used, ranging from the formal and technical process of linking a set of administrative and other events to an individual biological person by means of identity cards, fingerprints, iris...... of Israel to Luce Irigaray's Feminist agenda of elaborating gender specific civil identities. My intention is to investigate whether these different employments of 'civil identity' point towards a common, and fairly well defined object field asking questions of contemporary relevance to the philosophy...

 1. SNG-logs at Skjern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsbech, Uffe C C; Petersen, Jesper; Aage, Helle Karina

  1998-01-01

  Spectral Natural Gamma-ray logs have been run in two water supply borings at Skjern. The log data have been examined by a new technique - Noise Adjusted Singular Value Decomposition - in order to get a detailed and reliable picture of the distribution of uranium and thorium gamma-rays from heavy...

 2. Bridging Identities

  Science.gov (United States)

  Deaux, Kay; Burke, Peter

  2010-01-01

  Sociology and psychology are no strangers in the theoretical world of self and identity. Early works by William James (1890), a psychologist, and George Herbert Mead (1934), a sociologist, are often taken as a starting point by investigators in both fields. In more recent years, with the development of a number of identity theories in both fields,…

 3. Brand Identity.

  Science.gov (United States)

  Lawlor, John

  1998-01-01

  Instead of differentiating themselves by building "brand identities," colleges and universities often focus on competing with price. As a result, fewer and fewer institutions base their identities on value, the combination of quality and price. Methods of building two concepts to influence customers' brand image and brand loyalty are…

 4. Ritual Identity

  NARCIS (Netherlands)

  van der Beek, Suzanne

  2017-01-01

  Rituals are often used as opportunities for self-reflection and identity construction. The Camino to Santiago de Compostela, which has become a singularly popular pilgrimage since the late 1980s, is an example of a ritual that is explicitly used to gain a deeper understanding of one’s identity

 5. Organizational Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hatch, Mary Jo; Schultz, Majken

  This text presents the classic works on organizational identity alongside more current thinking on the issues. Ranging from theoretical contributions to empirical studies, the readings in this volume address the key issues of organizational identity, and show how these issues have developed through...

 6. Challenging Identities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Identity is a keyword in a number of academic fields as well as in public debate and in politics. During the last decades, references to identity have proliferated, yet there is no simple definition available that corresponds to the use of the notion in all contexts. The significance of the notion...

 7. Fashioning Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mackinney-Valentin, Maria

  We dress to communicate who we are, or who we would like others to think we are, telling seductive fashion narratives through our adornment. Yet, today, fashion has been democratized through high-low collaborations, social media and real-time fashion mediation, complicating the basic dynamic...... of identity displays, and creating tension between personal statements and social performances. Fashioning Identity explores how this tension is performed through fashion production and consumption,by examining a diverse series of case studies - from ninety-year old fashion icons to the paradoxical rebellion...... by readdressing Fred Davis' seminal concept of 'identity ambivalence' in Fashion, Culture and Identity (1992), Mackinney-Valentin argues that we are in an epoch of 'status ambivalence', in which fashioning one's own identity has become increasingly complicated....

 8. Identity Management

  CERN Document Server

  Pace, A

  2008-01-01

  This paper introduces identity management concepts and discusses various issues associated with its implementation. It will try to highlight technical, legal, and social aspects that must been foreseen when defining the numerous processes that an identity management infrastructure must support. Grid interoperability as well as cross platform interoperability is addressed on the technical aspect, followed by a short discussion on social consequences on user’s privacy when completed traceability is enforced and some examples on how identity management has been implemented at CERN

 9. Identity management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pace, A [CERN, Geneva (Switzerland)

  2008-07-01

  This paper introduces identity management concepts and discusses various issues associated with their implementation. It will try to highlight technical, legal, and social aspects that must been foreseen when defining the numerous processes that an identity management infrastructure must support. Grid interoperability as well as cross platform interoperability is addressed on the technical aspect, followed by a short discussion on social consequences on user's privacy when completed traceability is enforced. The paper will finally give some examples on how identity management has been implemented at CERN.

 10. Identity management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pace, A

  2008-01-01

  This paper introduces identity management concepts and discusses various issues associated with their implementation. It will try to highlight technical, legal, and social aspects that must been foreseen when defining the numerous processes that an identity management infrastructure must support. Grid interoperability as well as cross platform interoperability is addressed on the technical aspect, followed by a short discussion on social consequences on user's privacy when completed traceability is enforced. The paper will finally give some examples on how identity management has been implemented at CERN

 11. Electronic identity

  CERN Document Server

  de Andrade, Norberto Nuno Gomes; Argles, David

  2014-01-01

  With the increasing availability of electronic services, security and a reliable means by which identity is verified is essential.Written by Norberto Andrade the first chapter of this book provides an overview of the main legal and regulatory aspects regarding electronic identity in Europe and assesses the importance of electronic identity for administration (public), business (private) and, above all, citizens. It also highlights the role of eID as a key enabler of the economy.In the second chapter Lisha Chen-Wilson, David Argles, Michele Schiano di Zenise and Gary Wills discuss the user-cent

 12. Engineering aspects of radiometric logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huppert, P.

  1982-01-01

  Engineering problems encountered in the development of nuclear borehole logging techniques are discussed. Spectrometric techniques require electronic stability of the equipment. In addition the electronics must be capable of handling high count rates of randomly distributed pulses of fast rise time from the detector and the systems must be designed so that precise calibration is possible under field operating conditions. Components of a logging system are discussed in detail. They include the logging probe (electronics, detector, high voltage supply, preamplifier), electronic instrumentation for data collection and processing and auxiliary equipment

 13. Log-balanced combinatorial sequences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomislav Došlic

  2005-01-01

  Full Text Available We consider log-convex sequences that satisfy an additional constraint imposed on their rate of growth. We call such sequences log-balanced. It is shown that all such sequences satisfy a pair of double inequalities. Sufficient conditions for log-balancedness are given for the case when the sequence satisfies a two- (or more- term linear recurrence. It is shown that many combinatorially interesting sequences belong to this class, and, as a consequence, that the above-mentioned double inequalities are valid for all of them.

 14. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 15. Spacing Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stang Våland, Marianne; Georg, Susse

  2018-01-01

  In this paper, we analyze how architectural design, and the spatial and material changes this involves, contributes to the continuous shaping of identities in an organization. Based upon a case study of organizational and architectural change in a municipal administration at a time of major public...... sector reforms, we examine how design interventions were used to (re)form work and professional relationships. The paper examines how engagements with spatial arrangements and material artifacts affected people’s sense of both occupational and organizational identity. Taking a relational approach...... to sociomateriality, the paper contributes to the further theorizing of space in organization studies by proposing the concept of spacing identity to capture the fluidity of identity performance....

 16. VT Route Log Points 2017

  Data.gov (United States)

  Vermont Center for Geographic Information — This data layer is used with VTrans' Integrated Route Log System (IRA). It is also used to calibrate the linear referencing systems, including the End-to-End and...

 17. New materials for fireplace logs

  Science.gov (United States)

  Kieselback, D. J.; Smock, A. W.

  1971-01-01

  Fibrous insulation and refractory concrete are used for logs as well as fireproof walls, incinerator bricks, planters, and roof shingles. Insulation is lighter and more shock resistant than fireclay. Lightweight slag bonded with refractory concrete serves as aggregrate.

 18. Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Bredgaard, Thomas

  Det er et grundliggende paradoks på det danske arbejdsmarked, at dem på arbejdsmarkedet løber stærkere og stærkere med stress-relaterede sygdomsproblemer, forringet livskvalitet og eksklusion til følge, mens en tilsyneladende næsten uforandret gruppe af mennesker står mere eller mindre permanent......, hvordan disse paradoksproblemer på nutidens arbejdsmarked kan forstås, samtidig med at der gives et muligt bud på løsningsforslag. Det gøres ud fra begrebet om transitionelle arbejdsmarkeder (Transitional Labour Market - TLM), som er lanceret af den tyske professor i økonomisk politik Günther Schmid...

 19. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 20. Mot et europeisk regnskapsreguleringsregime : IASB-regelverket og det balanseorienterte konseptuelle rammeverket

  OpenAIRE

  Lundesgaard, Jon

  2005-01-01

  Norsk: Med tusenårsskiftet fikk vi også et skifte i hvordan en i Europa går videre i møtet med utfordringene på regnskapsreguleringsområdet. I stedet for å satse på en “har-monisering” ved direktiver (som det enkelte land i noen grad står fritt i forhold til) går en over på det som er omtalt som en forordningslinje. Dvs. retningslinjer som har karakteren av lov, og med dette får en i Europa et felles regnskapsreguleringsregime for “større” foretak (først og framst gjelder retningslinjene kons...

 1. Identity, identity politics, and neoliberalism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wrenn Mary

  2014-01-01

  Full Text Available With the intensification of neoliberalism, it is useful to examine how some individuals might cope with the irrationality of the system. Neoliberalism cloaks the execution of the corporate agenda behind rhetorical manipulation that advocates for limited government. The corollary absence of government involvement on behalf of the citizenry writ large disarms the means of social redress for the individual. Democracy funded and fueled by corporate power thereby disenfranchises the individual, provoking some to search for empowerment through identity politics. The argument set forth suggests that individuals construct, reinforce, or escalate allegiance to identities as a coping mechanism, some of which manifest in violent identity politics.

 2. Palm distributions for log Gaussian Cox processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coeurjolly, Jean-Francois; Møller, Jesper; Waagepetersen, Rasmus Plenge

  2017-01-01

  This paper establishes a remarkable result regarding Palm distributions for a log Gaussian Cox process: the reduced Palm distribution for a log Gaussian Cox process is itself a log Gaussian Cox process that only differs from the original log Gaussian Cox process in the intensity function. This new...... result is used to study functional summaries for log Gaussian Cox processes....

 3. Å innovere i offentlig sektor med Lean StartUp : hvordan fungerer det?

  OpenAIRE

  Fossaas, Anna Merethe; Simonsen, Terje

  2016-01-01

  Det norske samfunnet står overfor flere store utfordringer. En av disse er økt befolkningsvekst og økt levealder, som blant annet setter press på helsevesenet. I stortingsmeldinger og andre utredninger anbefales det at helsevesenet må innovere og jobbe smartere for å klare å ta hånd om de utfordringene som kommer. Digitalisert kommunikasjon mellom pasienter og helsevesen er spådd som en av løsningene på helsevesenets utfordringer. Vi har i denne masteroppgaven brukt metodikken fra Lean StartU...

 4. Transcriptome analysis of Carica papaya embryogenic callus upon De-etiolated 1 (DET1 gene suppression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diyana Jamaluddin

  2017-06-01

  Full Text Available Papaya is considered to be one of the most nutritional fruits. It is rich in vitamins, carotenoids, flavonoids and other phytonutrient which function as antioxidant in our body [1]. Previous studies revealed that the suppression of a negative regulator gene in photomorphogenesis, De-etiolated 1 (DET1 can improve the phytonutrient in tomato and canola without affecting the fruit quality [2,3]. This report contains the experimental data on high-throughput 3′ mRNA sequencing of transformed papaya callus upon DET1 gene suppression.

 5. Til forsvar for det kontrafaktiske og andre sære begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Sten

  2010-01-01

  Om vigtigheden af at forstå retten som kontrafaktisk, dvs med en spænding mellem det faktiske og det ide-mæssige eller forestillede i modsætning til 'rettens lykkelig øjeblik' hvor der er sket en totral sammensmeltning. Endvidere en advarsel om 'hyperboler' der så ofte forekommer i retsfilosofien...... retsfilosofien, dvs rigtige indsigter der udstrækkes langt ud over deres gyldighedsområde. Og endelig en drøftelse af retsbegrebet, inklusive analytisk vs pragmatisk definition Udgivelsesdato: 2010...

 6. Et nyt perspektiv på magt i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prieur, Annick; Henriksen, Lars Skov

  2004-01-01

  Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003).......Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003)....

 7. Log quality enhancement: A systematic assessment of logging company wellsite performance and log quality

  International Nuclear Information System (INIS)

  Farnan, R.A.; Mc Hattie, C.M.

  1984-01-01

  To improve the monitoring of logging company performance, computer programs were developed to assess information en masse from log quality check lists completed on wellsite by the service company engineer and Phillips representative. A study of all logging jobs performed by different service companies for Phillips in Oklahoma (panhandle excepted) during 1982 enabled several pertinent and beneficial interpretations to be made. Company A provided the best tool and crew service. Company B incurred an excessive amount of lost time related to tool failure, in particular the neutron-density tool combination. Company C, although used only three times, incurred no lost time. With a reasonable data base valid conclusions were made pertaining, for example, to repeated tool malfunctions. The actual logs were then assessed for quality

 8. Pulsed neutron generator for logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thibideau, F.D.

  1977-01-01

  A pulsed neutron generator for uranium logging is described. This generator is one component of a prototype uranium logging probe which is being developed by SLA to detect, and assay, uranium by borehole logging. The logging method is based on the measurement of epithermal neutrons resulting from the prompt fissioning of uranium from a pulsed source of 17.6 MeV neutrons. An objective of the prototype probe was that its diameter not exceed 2.75 inches, which would allow its use in conventional rotary drill holes of 4.75-inch diameter. This restriction limited the generator to a maximum 2.375-inch diameter. The performance requirements for the neutron generator specified that it operate with a nominal output of 5 x 10 6 neutrons/pulse at up to 100 pulses/second for a one-hour period. The development of a neutron generator meeting the preliminary design goals was completed and two prototype models were delivered to SLA. These two generators have been used by SLA to log a number of boreholes in field evaluation of the probe. The results of the field evaluations have led to the recommendation of several changes to improve the probe's operation. Some of these changes will require additional development effort on the neutron generator. It is expected that this work will be performed during 1977. The design and operation of the first prototype neutron generators is described

 9. 'Vi kan rejse og pille lige så godt som de derude.' Kartoffelavlerdansk i det østlige Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühl, Karoline

  2018-01-01

  Citatet i overskriften vil sandsynligvis efterlade læseren i tvivl om hvad denne artikel handler om. Ytringen er nordamerikansk dansk som det tal(t)es i den lille by New Denmark i provinsen New Brunswick i det østlige Canada, og den handler såmænd om kartoffelavl. New Denmark er et enestående eks...

 10. Selvfølgelig har Bernie Sanders russiske forbindelser – det står jo på nettet!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Vestergaard, Mads

  2017-01-01

  Der er store penge at tjene og meget magt at vinde ved at sprede fake news. Internettet og robotter gør det nemt og hurtigt at cirkulere historierne, og vores forkærlighed for information, der understøtter vores verdensbillede, betyder, at mange villigt medvirker til spredningen. Det ligner en...

 11. Hardwood log grades and lumber grade yields for factory lumber logs

  Science.gov (United States)

  Leland F. Hanks; Glenn L. Gammon; Robert L. Brisbin; Everette D. Rast

  1980-01-01

  The USDA Forest Service Standard Grades for Hardwood Factory Lumber Logs are described, and lumber grade yields for 16 species and 2 species groups are presented by log grade and log diameter. The grades enable foresters, log buyers, and log sellers to select and grade those log suitable for conversion into standard factory grade lumber. By using the apropriate lumber...

 12. The log S -log N distribution of gamma ray brust

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamagami, Takamasa; Nishimura, Jun; Fujii, Masami

  1982-01-01

  The relation between the size S and the frequency N of gamma ray burst has been studied. This relation may be determined from the celestial distribution of gamma ray burst sources. The present analysis gives that the log S - log N relation for any direction is determined by the celestial distribution of gamma ray burst sources. The observed bursts were analyzed. The celestial distribution of gamma ray burst sources was observed by the satellites of USSR. The results showed that the distribution seemed to be isotropic. However, the calculated log S - log N relation based on the isotropic distribution wasF in disagreement with the observed ones. As the result of analysis, it was found that the observed bursts missed low energy part because of the threshold of detectors. The levels of discrimination of detection were not clear. When a proper threshold level is set for each type of burst, and the size of bursts is determined, the above mentioned discrepancy will be deleted regardless of luminosity and the spatial distribution of bursts. (Kato, T.)

 13. Mud Logging; Control geologico en perforaciones petroliferas (Mud Logging)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pumarega Lafuente, J.C.

  1994-12-31

  Mud Logging is an important activity in the oil field and it is a key job in drilling operations, our duties are the acquisition, collection and interpretation of the geological and engineering data at the wellsite, also inform the client immediately of any significant changes in the well. (Author)

 14. Det offentliges snævre syn på konkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2014-01-01

  Det er et mantra, men et stærkt funderet mantra, at velfungerende konkurrence på markeder er et godt fundament for virksomhedernes udvikling af deres konkurrenceevne - og dermed er konkurrence godt for velfærd og vækst....

 15. Udvikling af arbejdet i callcentre - sådan gik det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegman, Inger-Marie; Møller, Niels

  Et treårigt projekt om arbejdet i callcentre blev afsluttet i 2006. Projektet startede i 2003 og gennemførte udvikling af arbejdet, organisationen og kompetencerne i tre store danske virksomheder. Det var Nykredit, Danske Bank og TDC, som har deres egne callcentre. 700 medarbejdere og ledere deltog...

 16. Det europæiske Model Company Law Act Project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Paul Krüger; Baums, Theodor

  2008-01-01

  På initiativ af forfatterne til det følgende blev der i 2007 dannet en europæisk gruppe af fremtrædende selskabsretseksperter med henblik på at udforme en »European Model Company Law Act« (EMCLA). Gruppen holdt sit første møde i Århus i september 2007.  ...

 17. Guds død - et tema i det 19. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jes Fabricius

  2002-01-01

  Guds død er ikke Nietzsches opfindelse, men Hegels. Det er hans forestilling om, at påskens historie gentager sig i verdenshistorien som religionens død og genopstandelse i skikkelse af filosofien. Tager man de forskellige betydninger af Guds død indebærer de implicit, at Gud dog har eksisteret...

 18. Vi kan ikke afskaffe det ubærlige ved lov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Post, Bettina

  2012-01-01

  Man bliver ikke rask af beskæftigelsesindsats. Heller ikke når man har en psykisk sygdom. Alligevel er det langt hen ad vejen forestillingen hos de politikere, som beslutter reglerne omkring fleksjob og førtidspension....

 19. Effektregnskab for projektet Digitales ll – Det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Digitales ll – Det svære valg er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Bangsbo Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for oplevelsesøkonomisk...

 20. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Frank Høgholm

  2018-01-01

  I dag er det undtagelsen, at kvinden, der bærer graviditeten og føder barnet i et surrogati-arrangement, er genetisk relateret til barnet. I artiklen foreslås som en supplerende betegnelse til surrogatmoder derfor betegnelsen: graviditetsvært. Valget af en retlig betegnelse til beskrivelse af fak...

 1. NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, L. M.; Bijl, L. van der; Boutrup, S.

  -kilder, landovervågning, grundvand, vandløb, søer, hav og fjor, arter og terrestriske naturtyper samt det landsdækkende luftkvalitetsprogram i byerne. For de en-kelte delprogrammer gives bl.a. en baggrund baseret i nationale behov og internationale overvågningsforpligtigelser, formål og strategi og en mere detaljeret...

 2. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den fo...

 3. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 4. Identity Activities

  Science.gov (United States)

  2016-08-03

  in reaction to their environment. They reflect an individual’s internal or external, conscious or subconscious , overt or covert, voluntary or...identity activities under a range of legal authorities, policy constraints, transnational threats, regional concerns and biases , and most likely...Biography. A baseline and descriptive analytic product that supports the development of the behavioral influences analysis ( BIA ) individual behavioral

 5. [Identity theft

  CERN Multimedia

  Wolinksy, H

  2003-01-01

  "A new survey by the Federal Trade Commission indicates that over the last five years one in four American households has been hit by identity theft, which can result in thieves tapping their victims' credit cards or bank accounts" (1 page).

 6. Designer's Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kunrath, Kamila; Cash, Philip; Li-Ying, Jason

  2016-01-01

  A designer’s professional identity (DPI) develops through both education and professional experience, building on core personality traits and innate skills. In this paper a systematic literature review and a secondary narrative review were developed in order to map personal attributes and design...

 7. Challenging Identities

  DEFF Research Database (Denmark)

  depends on the conceptual or ideological constellation in which it takes part. This volume on one hand demonstrates the role of notions of identity in a variety of European contexts, and on the other hand highlights how there may be reasons to challenge the use of the term and corresponding social...

 8. ‘Er det mig, lille mig, du vil ha’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2008-01-01

  In this article I discuss a specifi c concert performance by the female Danish singer Birthe Kjær at a major Danish market fair in Hillerød. Birthe Kjær is known as ‘The Queen of Dansktop’, which is a specific genre term derived from a Danish chart solely for songs in Danish called Dansktoppen......, with up-tempo march tunes. Since the 1980s she has tried to change her profi le towards a more sensitive and mature repertoire, but as this case study shows, the audience present at the fair still associated her with her early song material. In this specifi c concert situation Kjær tried to present some...... of her later material, but changed the set list as she felt a lack of response from the audience. Thus the concert could be read as a fi eld of negotiation of identity, where the performer, because of her selfunderstanding as a performer and entertainer, puts her own preferences aside in order to give...

 9. Borehole logging for uranium exploration

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-01-01

  The present text has been prepared taking into account the requirements of both developing countries, which might be at an incipient stage of uranium exploration, and industrialized countries, where more advanced exploration and resource evaluation techniques are commonly in use. While it was felt necessary to include some discussion of exploration concepts and fundamental physical principles underlying various logging methods, it was not the intention of the consultants to provide a thorough, detailed explanation of the various techniques, or even to give a comprehensive listing thereof. However, a list of references has been included, and it is strongly recommended that the serious student of mineral logging consult this list for further guidance

 10. Pulsed neutron porosity logging system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, H.D. Jr.; Smith, M.P.; Schultz, W.E.

  1978-01-01

  An improved pulsed neutron porosity logging system is provided in the present invention. A logging tool provided with a 14 MeV pulsed neutron source, an epithermal neutron detector, and a fast neutron detector is moved through a borehole. Repetitive bursts of neutrons irradiate the earth formations and, during the bursts, the fast neutron population is sampled. During the interval between bursts the epithermal neutron population is sampled along with background gamma radiation due to lingering thermal neutrons. The fast and epithermal neutron population measurements are combined to provide a measurement of formation porosity

 11. Logging Work Injuries in Appalachia

  Science.gov (United States)

  Charles H. Wolf; Gilbert P. Dempsey

  1978-01-01

  Logging accidents are costly. They may bring pain to injured workers, hardship to their families, and higher insurance premiums and lower productivity to their employers. Our analysis of 1,172 injuries in central Appalachia reveals that nearly half of all time lost-and almost all fatalities-resulted from accidents during felling and unloading. The largest proportion of...

 12. Log files for testing usability

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Teeselink, G.; Siepe, A.H.M.; Pijper, de J.R.

  1999-01-01

  The aim of this study is to gain insight in the usefulness of log file analysis as a method to evaluate the usability of individual interface components and their influence on the usability of the overall user interface. We selected a music player as application, with four different interfaces and

 13. Hardwood log supply: a broader perspective

  Science.gov (United States)

  Iris Montague; Adri Andersch; Jan Wiedenbeck; Urs. Buehlmann

  2015-01-01

  At regional and state meetings we talk with others in our business about the problems we face: log exports, log quality, log markets, logger shortages, cash flow problems, the weather. These are familiar talking points and real and persistent problems. But what is the relative importance of these problems for log procurement in different regions of...

 14. Unsupervised signature extraction from forensic logs

  NARCIS (Netherlands)

  Thaler, S.M.; Menkovski, V.; Petkovic, M.; Altun, Y.; Das, K.; Mielikäinen, T.; Malerba, D.; Stefanowski, J.; Read, J.; Žitnik, M.; Ceci, M.

  2017-01-01

  Signature extraction is a key part of forensic log analysis. It involves recognizing patterns in log lines such that log lines that originated from the same line of code are grouped together. A log signature consists of immutable parts and mutable parts. The immutable parts define the signature, and

 15. A method of estimating log weights.

  Science.gov (United States)

  Charles N. Mann; Hilton H. Lysons

  1972-01-01

  This paper presents a practical method of estimating the weights of logs before they are yarded. Knowledge of log weights is required to achieve optimum loading of modern yarding equipment. Truckloads of logs are weighed and measured to obtain a local density index (pounds per cubic foot) for a species of logs. The density index is then used to estimate the weights of...

 16. Nondestructive evaluation for sorting red maple logs

  Science.gov (United States)

  Xiping Wang; Robert J. Ross; David W. Green; Karl Englund; Michael Wolcott

  2000-01-01

  Existing log grading procedures in the United States make only visual assessments of log quality. These procedures do not incorporate estimates of the modulus of elasticity (MOE) of logs. It is questionable whether the visual grading procedures currently used for logs adequately assess the potential quality of structural products manufactured from them, especially...

 17. Identity transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neergaard, Helle; Robinson, Sarah; Jones, Sally

  , as well as the resources they have when they come to the classroom. It also incorporates perspectives from (ii) transformational learning and explores the concept of (iii) nudging from a pedagogical viewpoint, proposing it as an important tool in entrepreneurship education. The study incorporates......This paper develops the concept of ‘pedagogical nudging’ and examines four interventions in an entrepreneurship classroom and the potential it has for student identity transformation. Pedagogical nudging is positioned as a tool, which in the hands of a reflective, professional......) assists students in straddling the divide between identities, the emotions and tensions this elicits, and (iv) transform student understanding. We extend nudging theory into a new territory. Pedagogical nudging techniques may be able to unlock doors and bring our students beyond the unacknowledged...

 18. Nuclear well logging in hydrology

  International Nuclear Information System (INIS)

  1971-01-01

  The optimum development of regional and local groundwater resources requires a quantitative evaluation of its aquifers and aquicludes, and of the physical and chemical properties relevant to the recharge to and withdrawal of water from them. If an understanding of the groundwater regime is to be obtained, geological observations at outcrop must be augmented by subsurface measurements of the strata and the waters they contain. Measurements of many hydrological and geological parameters can be made in situ by nuclear geophysical well-logging methods. Very simply, well logging consists of lowering a measuring probe into a well and making a continuous record of the variations of a particular parameter with depth. In most circumstances, repetition of the measurements under differing hydrodynamic conditions results in a better definition of the flow regime in the aquifer. Nuclear well-logging techniques have for some years been capable of solving a number of the sub-surface measurement problems faced by hydrogeologists. However, the present usage of these methods varies from country to country and the literature concerning applications is scattered in the professional journals of several disciplines. The objective of this report is to include in a single reference volume descriptions of the physical principles of nuclear logging methods, their applications to hydrogeological problems and their limitations on a level suitable for the practising hydrologists with a limited knowledge of nuclear physics. The Working Group responsible for compiling the report recommended that it should cover a broad spectrum of hydrogeological investigations and problems. For example, it saw no valid reason to distinguish for the purposes of the report between well-logging applications for water-supply purposes and for water-flooding studies in the petroleum industry. Neutron measurements made for soil-moisture determinations in the unsaturated zone have been specifically omitted, however, as

 19. Effect of deoxycholate conjugation on stability of pDNA/polyamidoamine-diethylentriamine (PAM-DET) polyplex against ionic strength.

  Science.gov (United States)

  Jeong, Yunseong; Jin, Geun-Woo; Choi, Eunjung; Jung, Ji Hyuk; Park, Jong-Sang

  2011-11-28

  Polyplexes formed from cationic polymer/pDNA have been known to be vulnerable to external ionic strength. To improve polyplex stability against ionic strength, we attempted the chemical conjugation of the hydrophobic deoxycholate (DC) moiety to the polyamidoamine-diethylenetriamine (PAM-DET) dendrimer. Dynamic light scattering studies showed that the tolerance of the resulting PAM-DET-DC against ionic strength is higher than that of PAM-DET. In addition, we confirmed that the stability of polyplex has a strong relationship with the degree of conjugation of the DC moiety to the PAM-DET dendrimer and the charge ratio of PAM-DET-DC. Furthermore, the transfection efficiency of the PAM-DET-DC polyplex is higher than that of PAM-DET but its cytotoxicity remains the same. Therefore, the chemical conjugation of DC is a safe and effective method for increasing the stability of supramolecules formed from electrostatic interaction. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Uranium logging in earth formations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Givens, W.W.

  1979-01-01

  A technique is provided for assaying the formations surrounding a borehole for uranium. A borehole logging tool cyclically irradiates the formations with neutrons and responds to neutron fluxes produced during the period of time that prompt neutrons are being produced by the neutron fission of uranium in the formations. A borehole calibration tool employs a steady-state (continuous output) neutron source, firstly, to produce a response to neutron fluxes in models having known concentrations of uranium and, secondly, to to produce a response to neutron fluxes in the formations surrounding the borehole. The neutron flux responses of the borehole calibration tool in both the model and the formations surrounding the borehole are utilized to correct the neutron flux response of the borehole logging tool for the effects of epithermal/thermal neutron moderation, scattering, and absorption within the borehole itself

 1. Logística empresarial

  OpenAIRE

  Feres Sahid

  1987-01-01

  RESUMEN El concepto logístico, se pudo ver reflejado con exactitud desde el punto de vista etimológico e histórico a través de la revista de la E.A.N; ya que  tiene cierto carácter militar que lo hace característico a la gestión empresarial y de esto se formula un debate definitivo de este concepto.

 2. Chemical logging of geothermal wells

  Science.gov (United States)

  Allen, C.A.; McAtee, R.E.

  The presence of geothermal aquifers can be detected while drilling in geothermal formations by maintaining a chemical log of the ratio of the concentrations of calcium to carbonate and bicarbonate ions in the return drilling fluid. A continuous increase in the ratio of the concentrations of calcium to carbonate and bicarbonate ions is indicative of the existence of a warm or hot geothermal aquifer at some increased depth.

 3. Audit Log for Forensic Photography

  Science.gov (United States)

  Neville, Timothy; Sorell, Matthew

  We propose an architecture for an audit log system for forensic photography, which ensures that the chain of evidence of a photograph taken by a photographer at a crime scene is maintained from the point of image capture to its end application at trial. The requirements for such a system are specified and the results of experiments are presented which demonstrate the feasibility of the proposed approach.

 4. Logística empresarial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feres Sahid

  1987-04-01

  Full Text Available RESUMEN El concepto logístico, se pudo ver reflejado con exactitud desde el punto de vista etimológico e histórico a través de la revista de la E.A.N; ya que  tiene cierto carácter militar que lo hace característico a la gestión empresarial y de esto se formula un debate definitivo de este concepto.

 5. Neutron capture in borehole logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Randall, R.R.

  1981-01-01

  The use is described of a pulsed source of fast neutrons and a radiation detector to measure the thermal neutron population decay rate in a well logging instrument. The macroscopic neutron absorption cross-section is calculated by taking the natural logarithm of the ratio of the detected radiation counts occurring within two measurement intervals of fixed duration and starting at a fixed time after a neutron burst. (U.K.)

 6. Det «overbestemte» livet?: Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California

  OpenAIRE

  Singstad, Birgit Nestvold

  2011-01-01

  Det “overbestemte” livet? Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California. Denne avhandlingen undersøker hvordan ansatte i IT-bransjen balanserer arbeid og familieliv i Norge, Malaysia og California. Jeg har valgt å undersøke dette i en gruppe høyt utdannede arbeidstakere, og har spurt: Er det slik at et interessant, morsomt og fleksibelt, men krevende arbeidsliv skaper tidsklemmer og balanseproblemer? Eller er det vårt senmoderne samfunn som skaper for m...

 7. Borehole logging in uranium exploration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kulkarni, N.H.

  1992-01-01

  The ultimate objective of exploration by drilling as far as Atomic Minerals Division is concerned is to locate the ore zone in the subsurface, draw samples and analyze them for their metal content. The presence of the ore zone is also indicated by gamma-ray logging of the borehole. A gamma-ray detector is lowered in the borehole and precise depth and grade of the ore zone is established. This helps the geologist in correlating the ore horizon with the surface outcrop or the ore zone intercepted in adjoining boreholes and in deciding about further drilling and location of boreholes. Most commonly, total gamma measurements are made although some units capable of measuring the gamma-ray spectrum are also in use. It is possible to know if the mineralization is due to uranium without waiting for the laboratory results. The present write up gives a brief account of the principles, equipment and methods of borehole gamma-ray logging including density and self-potential logging. (author). 8 refs., 5 figs

 8. Mediating Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Annemette Leonhardt; Morsing, Mette; Ravasi, Davide

  2011-01-01

  This paper reports a longitudinal field study on the effects of positive media coverage on the reconstruction of organizational identity. The study highlights how intense positive coverage – to the point of turning an organization into a ‘celebrity’– influences both the way members understand...... their organization (sensemaking effect) and the gratification they derive from its positive representation (self-enhancement effect). Our findings suggest that positive media representations foster members' alignment around an emergent new understanding of what their organization is. Over time, however, celebrity...

 9. Unravelling identities

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Abstract The decision to go to war by the government of the day is assumed to be a decision taken on behalf of all citizens of the nation, conceived as a collective united by a harmony of interests. Yet in the case of the Iraq War, there is clearly no unified voice of support from the British people. There is division between the state and its citizens, and the latter also reflect the multilayered identities of an increasingly multicultural society. How do individuals displaying mu...

 10. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 11. Digitale teknologier på det specialpædagogiske område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupret, Katia

  2015-01-01

  Denne artikel handler om, hvordan forsøgsvis indførelse af digitale teknologier (tablets til kommunikation og kognitiv træning, virtuelle tavler og virtuel dagbog) på det specialpædagogiske område ændrer på grundlaget for brugernes livskvalitet, herunder autonomi og vilkår for social nærhed...

 12. Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anders

  2014-01-01

  Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomh...

 13. Late Lessons from Early Warnings: Er det umuligt at lære af historien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steffen Foss

  2014-01-01

  Frygten for overregulering er stærkt overdrevet og bør ikke være en begrundelse for at undlade at implementere risikoreducerende tiltag, når der er videnskabelig usikkerhed. Vi begår nemlig de samme fejl igen og igen, når det gælder regulering af miljø og sundhed. Vi glemmer tilsyneladende tidlig...

 14. Budapest Gay Pride og mødet med højreekstremismens grimme ansigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ginnerskov Hansen, Mette

  2013-01-01

  Den årlige Gay Pride Parade i Ungarns hovedstad Budapest blev afholdt den 6. juli 2013, og med knap 8000 deltagere blev begivenheden den største i sin 16 årige levetid. Trods det imponerende opbud blev paraden dog ikke kun en fejring af menneskelig mangfoldighed, men bød også på et skræmmende møde...

 15. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en...

 16. NATO topmødet i Warszawa: Højdespring eller limbo?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2016-01-01

  Hvis USA fortsat skal gå forrest i afskrækkelsen af Rusland og bekæmpelsen af truslerne i syd, skal europæerne til gengæld hæve deres forsvarsudgifter. Det er hovedkompromiset, som NATO landene skal have forhandlet på plads i Warszawa. Resultatet afgør, hvor mange penge forsvaret får i næste...

 17. Dynamic Planar Convex Hull with Optimal Query Time and O(log n · log log n ) Update Time

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodal, Gerth Stølting; Jakob, Riko

  2000-01-01

  The dynamic maintenance of the convex hull of a set of points in the plane is one of the most important problems in computational geometry. We present a data structure supporting point insertions in amortized O(log n · log log log n) time, point deletions in amortized O(log n · log log n) time......, and various queries about the convex hull in optimal O(log n) worst-case time. The data structure requires O(n) space. Applications of the new dynamic convex hull data structure are improved deterministic algorithms for the k-level problem and the red-blue segment intersection problem where all red and all...

 18. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 19. Sådan får du frigjort energi til alt det sjove

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Bülow, Cecilie

  2016-01-01

  altid energi tilbage til at lave det, man synes er sjovt. Gå i teatret eller i biografen. At gå til foredrag eller måske bare gå på café med veninderne – eller ud og få en øl med gut- terne. Men meget kan ændres med planlæg- ning og ved at tænke anderledes om hvor- dan hverdagen med fibromyalgi......Du kender det fra din egen hverdag. Det kan være svært at finde energien til alle de praktiske gøremål. Vaske tøj, lave mad, gøre rent osv. Når du har fibromyalgi bliver tingene bare mere besværlige, giver smerter og gør dig træt. Og når man bruger alle kræfterne på pligterne, så er der ikke...

 20. Forskel og lighed - Hannah Arendts bidrag til uddannelsespolitik og pædagogik i det multikulturelle samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen analyserer de to tekster Hannah Arendt har skrevet om uddannelsespolitik og pædagogik. På baggrund af den ene af teksternes forsvar for racesegregering og - diskrimination i den offentlige grundskole, stilles spørgsmålet om det er muligt at være både racist og, som Arendt, jøde flygtet fra...... nazismen. Svaret er ja; ved at skelne skarpt mellem på den ene side filosofi og på den anden side både egen livshistorie og praktisk (uddannelses)politik og pædagogik, er det muligt for Arendt at tænke racialiserende og socialt og institutionelt at racediskriminere. Men artiklen peger også på at der andre...... steder i Arendts værk kunne være inspirationer til en mangfoldig skole i det senmoderne multietniske og multikulturelle samfund, også det aktuelle danske...

 1. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der...... fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv. Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK...

 2. Data Mining of Network Logs

  Science.gov (United States)

  Collazo, Carlimar

  2011-01-01

  The statement of purpose is to analyze network monitoring logs to support the computer incident response team. Specifically, gain a clear understanding of the Uniform Resource Locator (URL) and its structure, and provide a way to breakdown a URL based on protocol, host name domain name, path, and other attributes. Finally, provide a method to perform data reduction by identifying the different types of advertisements shown on a webpage for incident data analysis. The procedures used for analysis and data reduction will be a computer program which would analyze the URL and identify and advertisement links from the actual content links.

 3. Neutron borehole logging correction technique

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goldman, L.H.

  1978-01-01

  In accordance with an illustrative embodiment of the present invention, a method and apparatus is disclosed for logging earth formations traversed by a borehole in which an earth formation is irradiated with neutrons and gamma radiation produced thereby in the formation and in the borehole is detected. A sleeve or shield for capturing neutrons from the borehole and producing gamma radiation characteristic of that capture is provided to give an indication of the contribution of borehole capture events to the total detected gamma radiation. It is then possible to correct from those borehole effects the total detected gamma radiation and any earth formation parameters determined therefrom

 4. Benchmark neutron porosity log calculations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Little, R.C.; Michael, M.; Verghese, K.; Gardner, R.P.

  1989-01-01

  Calculations have been made for a benchmark neutron porosity log problem with the general purpose Monte Carlo code MCNP and the specific purpose Monte Carlo code McDNL. For accuracy and timing comparison purposes the CRAY XMP and MicroVax II computers have been used with these codes. The CRAY has been used for an analog version of the MCNP code while the MicroVax II has been used for the optimized variance reduction versions of both codes. Results indicate that the two codes give the same results within calculated standard deviations. Comparisons are given and discussed for accuracy (precision) and computation times for the two codes

 5. Det særlige ved at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Henriette Romme

  2009-01-01

  Nationalt Videncenter for Læsnings kommunikationskonsulent har interviewet projektdeltagere om, hvor de så det særlige i at lave et projekt i regi af Nationalt Videncenter for Læsning......Nationalt Videncenter for Læsnings kommunikationskonsulent har interviewet projektdeltagere om, hvor de så det særlige i at lave et projekt i regi af Nationalt Videncenter for Læsning...

 6. 29 CFR 1918.88 - Log operations.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ...) SAFETY AND HEALTH REGULATIONS FOR LONGSHORING Handling Cargo § 1918.88 Log operations. (a) Working in..., the employer shall ensure that employees remain clear of areas where logs being dumped could strike...

 7. Artificial intelligence approach to interwell log correlation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lim, Jong-Se [Korea Maritime University, Pusan(Korea); Kang, Joo Myung [Seoul National University, Seoul(Korea); Kim, Jung Whan [Korea National Oil Corp., Anyang(Korea)

  2000-04-30

  This paper describes a new approach to automated interwell log correlation using artificial intelligence and principal component analysis. The approach to correlate wire line logging data is on the basis of a large set of subjective rules that are intended to represent human logical processes. The data processed are mainly the qualitative information such as the characteristics of the shapes extracted along log traces. The apparent geologic zones are identified by pattern recognition for the specific characteristics of log trace collected as a set of objects by object oriented programming. The correlation of zones between wells is made by rule-based inference program. The reliable correlation can be established from the first principal component logs derived from both the important information around well bore and the largest common part of variances of all available well log data. Correlation with field log data shows that this approach can make interwell log correlation more reliable and accurate. (author). 6 refs., 7 figs.

 8. Face logging in Copenhagen Limestone, Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lisa; Foged, Niels Nielsen; Erichsen, Lars

  2015-01-01

  tunnel in Copenhagen more than 2.5 km face logs were made in 467 locations at underground stations, shafts, caverns and along bored tunnels. Over 160 geotechnical boreholes, many with geophysical logging were executed prior to construction works. The bedrock consists of Paleogene "Copenhagen limestone......The requirement for excavation support can be assessed from face logging. Face logs can also improve our knowledge of lithological and structural conditions within bedrock and supplement information from boreholes and geophysical logs. During the construction of 8 km metro tunnel and 4 km heating....... The induration degrees recorded in face logs and boreholes are compared and correlated. Distinct geophysical log markers are used to divide the limestone into three units. These marker horizons are correlated between face logs and geotechnical boreholes. A 3D model of the strength variations recorded within...

 9. Tucker Wireline Open Hole Wireline Logging; FINAL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Milliken, M.

  2002-01-01

  The Tucker Wireline unit ran a suite of open hole logs right behind the RMOTC logging contractor for comparison purposes. The tools included Dual Laterolog, Phased Induction, BHC Sonic, and Density-Porosity

 10. Federated Identity Management

  OpenAIRE

  Chadwick, David W.

  2009-01-01

  Abstract. This paper addresses the topic of federated identity management. It discusses in detail the following topics: what is digital identity, what is identity management, what is federated identity management, Kim Camerons 7 Laws of Identity, how can we protect the users privacy in a federated environment, levels of assurance, some past and present federated identity management systems, and some current research in FIM.

 11. Selective logging in the Brazilian Amazon.

  Science.gov (United States)

  G. P. Asner; D. E. Knapp; E. N. Broadbent; P. J. C. Oliveira; M Keller; J. N. Silva

  2005-01-01

  Amazon deforestation has been measured by remote sensing for three decades. In comparison, selective logging has been mostly invisible to satellites. We developed a large-scale, high-resolution, automated remote-sensing analysis of selective logging in the top five timber-producing states of the Brazilian Amazon. Logged areas ranged from 12,075 to 19,823 square...

 12. Linking log quality with product performance

  Science.gov (United States)

  D. W. Green; Robert Ross

  1997-01-01

  In the United States, log grading procedures use visual assessment of defects, in relation to the log scaling diameter, to estimate the yield of lumber that maybe expected from the log. This procedure was satisfactory when structural grades were based only on defect size and location. In recent years, however, structural products have increasingly been graded using a...

 13. Selective logging and its relation to deforestation

  Science.gov (United States)

  Gregory P. Asner; Michael Keller; Marco Lentini; Frank Merry; Souza Jr. Carlos

  2009-01-01

  Selective logging is a major contributor to the social, economic, and ecological dynamics of Brazilian Amazonia. Logging activities have expanded from low-volume floodplain harvests in past centuries to high-volume operations today that take about 25 million m3 of wood from the forest each year. The most common high-impact conventional and often illegal logging...

 14. Pacific Rim log trade: determinants and trends.

  Science.gov (United States)

  Donald F. Flora; Andrea L. Anderson; Wendy J. McGinnls

  1991-01-01

  Pacific Rim trade in softwood logs amounts to about $3 billion annually, of which the U.S. share is about $2 billion. Log exporting is a significant part of the forest economy in the Pacific Northwest. The 10 major Pacific Rim log-trading client and competitor countries differ widely in their roles in trade and in their policies affecting the industry.

 15. Well logging radioactive detector assembly

  International Nuclear Information System (INIS)

  Osburn, T.D.

  1992-01-01

  This patent describes a well logging instrument of the type having a radioactive logging sub having a sealed chamber and have a radioactive source for emitting radioactive energy into the well formation, the instrument having a radioactive energy detector for detecting gamma rays resulting from the emission of the radioactive energy into the well formation, and means for pressing the sub against the well of the well, an improved Dewar flask for the detector. It comprises: an inner housing formed of titanium and containing the detector; an outer housing formed of titanium, having a cylindrical side wall surrounding the inner housing and separated by a clearance which is evacuated, the outer housing being located within the sealed chamber in the sub of the instrument; a window section formed in the side wall of the outer housing adjacent the detector and on a side of the side wall closest to the wall of the well when the sub is pressed against the wall of the well; and wherein the inner housing has a cylindrical side wall that is of lesser wall thickness than the wall thickness of the side wall of the outer housing other than in the window section

 16. Identical and shifted identical bands

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dodder, R.S; Jones, E.F.; Hamilton, J.H.

  1997-01-01

  Spontaneous fission of 252 Cm was studied with 72 large Compton suppressed Ge detectors in Gamma sphere. New isotopes 160 Sm and 162 Gd were identified. Through X-ray-γ and γ-γ-γ) coincidence measurements, level energies were established to spins 14 + to 20 + in 152 , 154 156 60 Nd 92 94 96 , 156 , 158 , 160 62 Sm 94 , 96 , 98 , and 160 , 162 64 Gd 96 , 98 . These nuclei exhibit a remarkable variety of identical bands and bands where the energies and moments of inertia are shifted by the same constant amount for every spin state from 2 + to 12 + for various combinations of nuclei differing by 2n, 4n, 2p, 4p, and α

 17. Det Narrative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Hallgård

  Om fortællingen i børns udvikling, i den psykologiske teori, i opdragelse og undervisning. Formålet med bogen er at den skal tjene som introduktion til fortællingen i psykologien og psykologien om fortællingen....

 18. Det menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  livsfasepsykologi, Winnicotts og Heinz Kohuts Selv-psykologi, Seligmans positive psykologi, kognitiv psykologi og A. H. Almaas' essenspsykologi), lærinsgteori (David Kolb), teorierne om følelsesmæssig intelligens (Daniel Goleman, David Servan-Schreiber) samt buddhisme (Dalai Lama) og kristendom. I bogen gives der...

 19. Semi-automatic logarithmic converter of logs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gol'dman, Z.A.; Bondar's, V.V.

  1974-01-01

  Semi-automatic logarithmic converter of logging charts. An original semi-automatic converter was developed for use in converting BK resistance logging charts and the time interval, ΔT, of acoustic logs from a linear to a logarithmic scale with a specific ratio for subsequent combining of them with neutron-gamma logging charts in operative interpretation of logging materials by a normalization method. The converter can be used to increase productivity by giving curves different from those obtained in manual, pointwise processing. The equipment operates reliably and is simple in use. (author)

 20. A Universal Logging System for LHCb Online

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nikolaidis, Fotis; Brarda, Loic; Garnier, Jean-Christophe; Neufeld, Niko

  2011-01-01

  A log is recording of system's activity, aimed to help system administrator to traceback an attack, find the causes of a malfunction and generally with troubleshooting. The fact that logs are the only information an administrator may have for an incident, makes logging system a crucial part of an IT infrastructure. In large scale infrastructures, such as LHCb Online, where quite a few GB of logs are produced daily, it is impossible for a human to review all of these logs. Moreover, a great percentage of them as just n oise . That makes clear that a more automated and sophisticated approach is needed. In this paper, we present a low-cost centralized logging system which allow us to do in-depth analysis of every log.

 1. A neutron well logging system

  International Nuclear Information System (INIS)

  1980-01-01

  A pulsed neutron well logging system using a sealed off neutron generator tube is provided with a programmable digital neutron output control system. The control system monitors the target beam current and compares a function of this current with a pre-programmed control function to develop a control signal for the neutron generator. The control signal is used in a series regulator to control the average replenisher current of the neutron generator tube. The programmable digital control system of the invention also provides digital control signals as a function of time to provide ion source voltages. This arrangement may be utilized to control neutron pulses durations and repetition rates or to produce other modulated wave forms for intensity modulating the output of the neutron generator as a function of time. (Auth.)

 2. Decomposable log-linear models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Poul Svante

  can be characterized by a structured set of conditional independencies between some variables given some other variables. We term the new model class decomposable log-linear models, which is illustrated to be a much richer class than decomposable graphical models.It covers a wide range of non...... The present paper considers discrete probability models with exact computational properties. In relation to contingency tables this means closed form expressions of the maksimum likelihood estimate and its distribution. The model class includes what is known as decomposable graphicalmodels, which......-hierarchical models, models with structural zeroes, models described by quasi independence and models for level merging. Also, they have a very natural interpretation as they may be formulated by a structured set of conditional independencies between two events given some other event. In relation to contingency...

 3. Well logging, atom and geology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Serra, O.

  1994-01-01

  Well logging techniques exploit interactions of gamma photons and neutrons with atoms. Interactions of neutrons of different energies with atoms allow the detection and evaluation of the weight percentage of several elements composing the rocks (C, O, Si, Ca, Fe, S); spectrometry of gamma rays produced by thermal neutron absorption allows for the weight percentage determination of Si, Ca, Fe, S, Cl, H, Ti and Gd, etc. High resolution detectors (germanium doped by Li, at liquid nitrogen temperature) allow the recognition of more elements. Other techniques involving neutrons consist in determining the population in epithermal neutrons at a certain distance of the neutron source (measurement of the hydrogen index). By analyzing the intensity of the gamma flux produced by Compton scattering, the electronic and bulk densities of the rocks are measured. All these data lead to the detection and evaluation of ore deposits (uranium and potassium) and coal, and determination of the lithology, the main minerals composing the rocks, petrophysical properties... 1 fig

 4. Det der, det er arabisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kitte Søndergaard

  2013-01-01

  Artiklen beskriver projektet Biliteracy i børnehaven, hvor der i en 3-årig periode arbejdes med tosprogede småbørns erfaringer med skrift på flere sprog. Der gøres kort rede for formålet med projektet og der gives et lille indblik i, hvordan forældrene inddrages som en sproglig ressource i...

 5. DetOx: a program for determining anomalous scattering factors of mixed-oxidation-state species.

  Science.gov (United States)

  Sutton, Karim J; Barnett, Sarah A; Christensen, Kirsten E; Nowell, Harriott; Thompson, Amber L; Allan, David R; Cooper, Richard I

  2013-01-01

  Overlapping absorption edges will occur when an element is present in multiple oxidation states within a material. DetOx is a program for partitioning overlapping X-ray absorption spectra into contributions from individual atomic species and computing the dependence of the anomalous scattering factors on X-ray energy. It is demonstrated how these results can be used in combination with X-ray diffraction data to determine the oxidation state of ions at specific sites in a mixed-valance material, GaCl(2).

 6. Outsourcings økonomiske indflydelse på det danske samfund

  OpenAIRE

  Øhrgaard, Amalie; Stisen, Josefine Linding; Svarrer, Olivia Lutz; Crillesen, Rasmus Grevit; Condrup, Mette Grube; Nielsen, Sebbe Hodal

  2016-01-01

  Dette projekt har til formål at belyse virksomhederne Novo Nordisk og Lundbecks motiver for outsourcing og hvilke konsekvenser det har for den danske samfundsøkonomi. Virksomhedernes forretningsmodeller analyseres ud fra Business Canvas modellen, for at kunne give indsigt i de bagvedliggende strategier, der er med til, at øge virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Med afsæt i analyserne af virksomhederne, udføres en Cost-benefit analyse, hvor Business Canvas modellens output sammenholdes m...

 7. ”Giv vold mod kvinder det røde kort” - En kampagneanalyse

  OpenAIRE

  Dührr, Tine; Jeberg Kjær, Cecilie; Lassen Jørgensen, Katrine; Linea Pohl, Dina

  2013-01-01

  This project investigates if the campaign “Giv vold mod kvinder det røde kort” is successful in reaching its target audience. We keep a strict focus on the campaign’s Facebook page, because of its obvious role as the primary place where the target audience will encounter the campaign. We examine the Facebook page through a discourse analysis, to get a clear sense of the difficulties with reaching the target audience. Afterwards we examine the target audience, with a focus group interview to g...

 8. Geomicrobial Optical Logging Detectors (GOLD)

  Science.gov (United States)

  Bramall, N. E.; Stoker, C. R.; Price, P. B.; Coates, J. D.; Allamandola, L. J.; Mattioda, A. L.

  2008-12-01

  We will present concepts for downhole instrumentation that could be used in the Deep Underground Science and Engineering Laboratory (DUSEL). We envision optical borehole-logging instruments that could monitor bacterial concentration, mineralogy, aromatic organics, temperature and oxygen concentration, allowing for the in situ monitoring of time-dependent microbial and short-scale geologic processes and provide valuable in situ data on stratigraphy to supplement core analyses, especially where instances of missing or damaged core sections make such studies difficult. Incorporated into these instruments will be a sampling/inoculation tool to allow for the recovery and/or manipulation of particularly interesting sections of the borehole wall for further study, enabling a series of microbiological studies. The borehole tools we will develop revolve around key emerging technologies and methods, some of which are briefly described below: 1) Autofluorescence Spectroscopy: Building on past instruments, we will develop a new borehole logger that searches for microbial life and organics using fluorescence spectroscopy. Many important organic compounds (e.g. PAHs) and biomolecules (e.g. aromatic amino acids, proteins, methanogenic coenzymes) fluoresce when excited with ultraviolet and visible light. Through the careful selection of excitation wavelength(s) and temporal gating parameters, a borehole logging instrument can detect and differentiate between these different compounds and the mineral matrix in which they exist. 2) Raman Spectroscopy: Though less sensitive than fluorescence spectroscopy, Raman spectroscopy is more definitive: it can provide important mineral phase distribution/proportions and other chemical data enabling studies of mineralogy and microbe-mineral interactions (when combined with fluorescence). 3) Borehole Camera: Imaging of the borehole wall with extended information in the UV, visible, and NIR for a more informative view can provide a lot of insight

 9. Gristhorpe Man: an Early Bronze Age log-coffin burial scientifically defined

  DEFF Research Database (Denmark)

  Melton, Nigel; Montgomery, Janet; Knüsel, Christopher J.

  2010-01-01

  A log-coffin excavated in the early nineteenth century proved to be well enough preserved in the early twenty-first century for the full armoury of modern scientific investigation to give its occupants and contents new identity, new origins and a new date. In many ways the interpretation is much ...

 10. California-Nevada uranium logging. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-04-01

  The purpose of this project was to obtain geophysical logs of industry drill holes to assess the uranium resource potential of geologic formations of interest. The work was part of the US Department of Energy's National Uranium Resource Evaluation (NURE) Program. The principal objective of the logging program was to determine radioelement grade of formations through natural gamma ray detectors. Supplementary information was obtained from resistivity (R), self-potential (SP), point resistance (RE), and neutron density (NN) logs for formation interpretation. Additional data for log interpretation was obtained from caliper logs, casing schedules, and downhole temperature. This data was obtained from well operators when available, with new logs obtained where not formerly available. This report contains a summary of the project and data obtained to date

 11. Pembangkitan Data dari Distribusi Log-logistik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aceng Komarudin Mutaqin

  2014-11-01

  Full Text Available Distribusi log-logistik merupakan salah satu distribusi yang dapat diaplikasikan untuk data mutu lingkungan. Makalah ini membahas pembangkitan data dari distribusi log-logistik mulai dari pembangunan algoritme sampai pembuatan program komputer pada perangkat lunak MATLAB. Metode pembangkitan datanya menggunakan metode inverse transform. Ada dua jenis data yang dibangkitkan, yaitu data lengkap dan data tersensor kiri. Dalam makalah ini diberikan contoh data yang dibangkitkan dari distribusi log-logistik.

 12. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  følge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering. Tab af biologisk tilgængeligt kvælstof i den ilt-fattige del af vandsøjlen, synes primært at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og......Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer...... filtreret fra disse vandmasser. Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som påvirker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i området 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de øvre oceaner antyder snævrere grænser for denne...

 13. Molerområdets geologi – sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gunver Krarup; Pedersen, Stig A. Schack; Bonde, Niels Christensøn

  2011-01-01

  I den vestlige del af Limfjorden findes en række kystklinter, hvor eocæne lag er blottet. Moler er en ca. 55-56 millioner år gammel diatomit, som indeholder lag af uforvitret vulkansk aske samt et stort antal velbevarede marine og terrestriske fossiler. Stolleklint Leret og Fur Formationen har et...... lavt vand i den nydannede oceanbund. For ca. 25.000 år siden dannede fremrykkende iskapper folder og overskydninger i moler, askelag og glaciale sedimenter. Molerområdets geologi kan sammenfattes i følgende citat: ”…talrige tynde lag af sort vulkansk Aske … træde selv på lang Afstand tydelig frem i det...... hvide Moler … [Da de] ofte danner store Bugter og Folder, vil man forstaa, at de høje lyse Molerklinter i Solskin frembyde et malerisk og ejendommeligt Skue.” (N. V. Ussing i ’Danmarks Geologi’ 1904, s.143)....

 14. SNG-logs at the Bagsvaerd Lake

  International Nuclear Information System (INIS)

  Korsbech, U.

  1992-11-01

  Spectral Natural Gamma-logs (SNG) were taken in old boreholes around Bagsvaerd Lake (Zealand). The purpose of this investigation was to clarify the geologic/lithologic conditions in this region and the potential risks of waste penetration into ground water. Relationship curves for thorium, uranium and potassium concentrations are given. Some special logs which can be useful for evaluating concentration variations or transition forms among various lithological layers are collected. Appendices contain technical information on the boreholes and discussion of differences between results of SNG-logging and the conventional gamma-logging. (EG)

 15. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 16. 32 CFR 700.846 - Status of logs.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Officers Afloat § 700.846 Status of logs. The deck log, the engineering log, the compass record, the bearing hooks, the engineer's bell book, and any records generated by automated data logging equipment...

 17. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 18. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kamma Overgaard

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 19. Hvorfor støtter det eleverne at bevæge sig fysisk på en tallinje?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Som reaktion på min forrige blok, vil jeg her uddybe og begrunde, hvorfor det er en god ide, at lade eleverne få kropslige oplevelser med tallinjen. Det drejer sig bl.a. om fænomenet SNARC, der er en forkortelse for ‘Spatical Numerical Association of Response Codes’, og som på godt dansk betyder,......, at venstre hånd er hurtigere til at reagere på små tal i forhold til at placere dem på en tallinje, mens højre hånd er hurtigere, når det drejer sig om større tal...

 20. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel er afslutningen på et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Hæftet præsenterer forskningsprojektets hovedkonklusioner og giver desuden en række råd og ideer til, hvordan voksne kan hjælpe unge med...... at håndtere mistrivsel. Hæftet er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning. Det er den sidste publikation i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Projektet bygger både på en...

 1. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Ozmec, Martha Nina

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal offentliggør Center for Ungdomsforskning resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når...... det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor: 1) Et...

 2. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (UNIX VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 3. Influence of borehole-eccentred tools on wireline and logging-while-drilling sonic logging measurements

  KAUST Repository

  Pardo, David; Matuszyk, Paweł Jerzy; Torres-Verdí n, Carlos; Mora Cordova, Angel; Muga, Ignacio; Calo, Victor M.

  2013-01-01

  We describe a numerical study to quantify the influence of tool-eccentricity on wireline (WL) and logging-while-drilling (LWD) sonic logging measurements. Simulations are performed with a height-polynomial-adaptive (hp) Fourier finite-element method

 4. Log canonical thresholds of smooth Fano threefolds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cheltsov, Ivan A; Shramov, Konstantin A

  2008-01-01

  The complex singularity exponent is a local invariant of a holomorphic function determined by the integrability of fractional powers of the function. The log canonical thresholds of effective Q-divisors on normal algebraic varieties are algebraic counterparts of complex singularity exponents. For a Fano variety, these invariants have global analogues. In the former case, it is the so-called α-invariant of Tian; in the latter case, it is the global log canonical threshold of the Fano variety, which is the infimum of log canonical thresholds of all effective Q-divisors numerically equivalent to the anticanonical divisor. An appendix to this paper contains a proof that the global log canonical threshold of a smooth Fano variety coincides with its α-invariant of Tian. The purpose of the paper is to compute the global log canonical thresholds of smooth Fano threefolds (altogether, there are 105 deformation families of such threefolds). The global log canonical thresholds are computed for every smooth threefold in 64 deformation families, and the global log canonical thresholds are computed for a general threefold in 20 deformation families. Some bounds for the global log canonical thresholds are computed for 14 deformation families. Appendix A is due to J.-P. Demailly.

 5. Aggregation of log-linear risks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Embrechts, Paul; Hashorva, Enkeleijd; Mikosch, Thomas Valentin

  2014-01-01

  In this paper we work in the framework of a k-dimensional vector of log-linear risks. Under weak conditions on the marginal tails and the dependence structure of a vector of positive risks, we derive the asymptotic tail behaviour of the aggregated risk {and present} an application concerning log...

 6. Synthetic rope applications in Appalachian logging

  Science.gov (United States)

  Ben D. Spong; Jingxin Wang

  2008-01-01

  New ultra-high molecular weight polyethylene rope has shown good results as a replacement for wire rope in logging applications in the western United States. A single case study trial was performed in Appalachian forest conditions to assess the appropriateness of this technology for hardwood logging applications. The study focused on use of the rope in West Virginia...

 7. Palm distributions for log Gaussian Cox processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coeurjolly, Jean-Francois; Møller, Jesper; Waagepetersen, Rasmus

  This paper reviews useful results related to Palm distributions of spatial point processes and provides a new result regarding the characterization of Palm distributions for the class of log Gaussian Cox processes. This result is used to study functional summary statistics for a log Gaussian Cox...

 8. Log-binomial models: exploring failed convergence.

  Science.gov (United States)

  Williamson, Tyler; Eliasziw, Misha; Fick, Gordon Hilton

  2013-12-13

  Relative risk is a summary metric that is commonly used in epidemiological investigations. Increasingly, epidemiologists are using log-binomial models to study the impact of a set of predictor variables on a single binary outcome, as they naturally offer relative risks. However, standard statistical software may report failed convergence when attempting to fit log-binomial models in certain settings. The methods that have been proposed in the literature for dealing with failed convergence use approximate solutions to avoid the issue. This research looks directly at the log-likelihood function for the simplest log-binomial model where failed convergence has been observed, a model with a single linear predictor with three levels. The possible causes of failed convergence are explored and potential solutions are presented for some cases. Among the principal causes is a failure of the fitting algorithm to converge despite the log-likelihood function having a single finite maximum. Despite these limitations, log-binomial models are a viable option for epidemiologists wishing to describe the relationship between a set of predictors and a binary outcome where relative risk is the desired summary measure. Epidemiologists are encouraged to continue to use log-binomial models and advocate for improvements to the fitting algorithms to promote the widespread use of log-binomial models.

 9. LHCb Online Log Analysis and Maintenance System

  CERN Document Server

  Garnier, J-C

  2011-01-01

  History has shown, many times computer logs are the only information an administrator may have for an incident, which could be caused either by a malfunction or an attack. Due to the huge amount of logs that are produced from large-scale IT infrastructures, such as LHCb Online, critical information may be overlooked or simply be drowned in a sea of other messages. This clearly demonstrates the need for an automatic system for long-term maintenance and real time analysis of the logs. We have constructed a low cost, fault tolerant centralized logging system which is able to do in-depth analysis and cross-correlation of every log. This system is capable of handling O(10000) different log sources and numerous formats, while trying to keep the overhead as low as possible. It provides log gathering and management, Offline analysis and online analysis. We call Offline analysis the procedure of analyzing old logs for critical information, while Online analysis refer to the procedure of early alerting and reacting. ...

 10. The nuclear magnetic resonance well logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Yumin; Shen Huitang

  2003-01-01

  In this paper, the characteristic of the nuclear magnetic resonance logging is described at first. Then its development and its principle is presented. Compared with the nuclear magnetic resonance spectrometer, the magnet techniques is the first question that we must solve in the manufacture of the NMR well logging

 11. A semantic perspective on query log analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Hofmann, K.; de Rijke, M.; Huurnink, B.; Meij, E.

  2009-01-01

  We present our views on the CLEF log file analysis task. We argue for a task definition that focuses on the semantic enrichment of query logs. In addition, we discuss how additional information about the context in which queries are being made could further our understanding of users’ information

 12. Utilization and cost for animal logging operations

  Science.gov (United States)

  Suraj P. Shrestha; Bobby L. Lanford

  2001-01-01

  Forest harvesting with animals is a labor-intensive operation. Due to the development of efficient machines and high volume demands from the forest products industry, mechanization of logging developed very fast, leaving behind the traditional horse and mule logging. It is expensive to use machines on smaller woodlots, which require frequent moves if mechanically...

 13. Data logging system upgrade for Indus accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mishra, R.; Merh, B.N.; Agrawal, R.K.; Fatnani, P.; Navathe, C.P.; Pal, S.

  2012-01-01

  An accelerator has various subsystems like Magnet Power Supply, Beam Diagnostics and Vacuum etc. which are required to work in a stable manner to ensure required machine performance. Logging of system parameters at a faster rate plays a crucial role in analysing and understanding machine behaviour. Logging all the machine parameters consistently at the rate of typically more than 1 Hz has been the aim of a recent data logging system upgrade. Nearly ten thousand parameters are being logged at varying intervals of one second to one minute in Indus accelerator complex. The present logging scheme is augmented to log all these parameters at a rate equal to or more than 1 Hz. The database schema is designed according to the data type of the parameter. The data is distributed into historical table and intermediate table which comprises of recent data. Machine control applications read the parameter values from the control system and store them into the text files of finite time duration for each sub-system. The logging application of each sub-system passes these text files to database for bulk insertion. The detail design of database, logging scheme and its architecture is presented in the paper. (author)

 14. Impacts of extended working hours in logging

  Science.gov (United States)

  Dana Mitchell; Tom Gallagher

  2008-01-01

  Last year at the 2007 AIM in Minneapolis, MN, the authors presented the human factors impacts to consider when implementing extended working hours in the logging industry. In a continuation of this project, we have researched existing literature to identify possible actions that logging business owners can take to reduce the impact of extended working hours on their...

 15. Neutron logging reliability techniques and apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnstone, C.W.

  1978-01-01

  This invention relates in general to neutron logging of earth formations, and in particular, to novel apparatus and procedures for determining the validity, or reliability, of data derived at least in part by logging neutron characteristics of earth formations and, if desired, for affording verifiably accurate indications of such data

 16. Neutron logging reliability techniques and apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnstone, C.W.

  1974-01-01

  This invention relates in general to neutron logging of earth formations, and in particular, to novel apparatus and procedures for determining the validity, or reliability, of data derived at least in part by logging neutron characteristics of earth formations and, if desired, for affording verifiably accurate indications of such data. (author)

 17. Logging methods and peeling of Aspen

  Science.gov (United States)

  T. Schantz-Hansen

  1948-01-01

  The logging of forest products is influenced by many factors, including the size of the trees, density of the stand, the soundness of the trees, size of the area logged, topography and soil, weather conditions, the degree of utilization, the skill of the logger and the equipment used, the distance from market, etc. Each of these factors influences not only the method...

 18. Log Analysis Using Splunk Hadoop Connect

  Science.gov (United States)

  2017-06-01

  23 A. INPUT SELECTION ...Conversion Resource Consumption .............................................. 28 Figure 8. Distribution of Events in Years...running a logging service puts a performance tax on the system and may cause the degradation of performance. More thorough 8 logging will cause a

 19. Grading sugar pine saw logs in trees.

  Science.gov (United States)

  John W. Henley

  1972-01-01

  Small limbs and small overgrown limbs cause problems when grading saw logs in sugar pine trees. Surface characteristics and lumber recovery information for 426 logs from 64 sugar pine trees were examined. Resulting modifications in the grading specification that allow a grader to ignore small limbs and small limb indicators do not appear to decrease the performance of...

 20. Analysis of RIA standard curve by log-logistic and cubic log-logit models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamada, Hideo; Kuroda, Akira; Yatabe, Tami; Inaba, Taeko; Chiba, Kazuo

  1981-01-01

  In order to improve goodness-of-fit in RIA standard analysis, programs for computing log-logistic and cubic log-logit were written in BASIC using personal computer P-6060 (Olivetti). Iterative least square method of Taylor series was applied for non-linear estimation of logistic and log-logistic. Hear ''log-logistic'' represents Y = (a - d)/(1 + (log(X)/c)sup(b)) + d As weights either 1, 1/var(Y) or 1/σ 2 were used in logistic or log-logistic and either Y 2 (1 - Y) 2 , Y 2 (1 - Y) 2 /var(Y), or Y 2 (1 - Y) 2 /σ 2 were used in quadratic or cubic log-logit. The term var(Y) represents squares of pure error and σ 2 represents estimated variance calculated using a following equation log(σ 2 + 1) = log(A) + J log(y). As indicators for goodness-of-fit, MSL/S sub(e)sup(2), CMD% and WRV (see text) were used. Better regression was obtained in case of alpha-fetoprotein by log-logistic than by logistic. Cortisol standard curve was much better fitted with cubic log-logit than quadratic log-logit. Predicted precision of AFP standard curve was below 5% in log-logistic in stead of 8% in logistic analysis. Predicted precision obtained using cubic log-logit was about five times lower than that with quadratic log-logit. Importance of selecting good models in RIA data processing was stressed in conjunction with intrinsic precision of radioimmunoassay system indicated by predicted precision. (author)

 1. Model wells for nuclear well logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tittle, C.W.

  1989-01-01

  Considerations needed in the design and construction of model wells for nuclear log calibration are covered, with special attention to neutron porosity logging and total γ-ray logging. Pulsed neutron decay-time and spectral γ-ray logging are discussed briefly. The American Petroleum Institute calibration facility for nuclear logs is a good starting point for similar or expanded facilities. A few of its shortcomings are mentioned; they are minor. The problem of fluid saturation is emphasized. Attention is given to models made of consolidated rock and those containing unconsolidated material such as Ottawa sand. Needed precautions are listed. A similarity method is presented for estimating the porosity index of formations that are not fully saturated. (author)

 2. Processing of gamma-ray spectrometric logs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Umiastowski, K.; Dumesnil, P.

  1984-10-01

  CEA (Commissariat a l'Energie Atomique) has developped a gamma-ray spectrometric tool, containing an analog-to-digital converter. This new tool permits to perform very precise uranium logs (natural gamma-ray spectrometry), neutron activation logs and litho-density logs (gamma-gamma spectrometric logs). Specific processing methods were developped to treate the particular problems of down-hole gamma-ray spectrometry. Extraction of the characteristic gamma-ray peak, even if they are superposed on the background radiation of very high intensity, is possible. This processing methode enables also to obtain geological informations contained in the continuous background of the spectrum. Computer programs are written in high level language for SIRIUS (VICTOR) and APOLLO computers. Exemples of uranium and neutron activation logs treatment are presented [fr

 3. LOG2MARKUP: State module to transform a Stata text log into a markup document

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  log2markup extract parts of the text version from the Stata log command and transform the logfile into a markup based document with the same name, but with extension markup (or otherwise specified in option extension) instead of log. The author usually uses markdown for writing documents. However...

 4. Processing well logging data, for example for verification and calibration of well logs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suau, J.; Boutemy, Y.

  1981-01-01

  A method is described of machine processing well logging data derived from borehole exploring devices which investigate earth formations traversed by boreholes. The method can be used for verifying and recalibrating logs, reconstructing missing logs and combining the data to form a statistical model of the traversed earth formations. (U.K.)

 5. Identity after Death

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerstrøm, Anna

  2015-01-01

  Purpose: The purpose of this paper is to explore how legacy organizational identity and death relate to each other and, thereby, contribute to closing the gap in knowledge on organizational identity constructions in times of death. Design/methodology/approach: The paper opted for an exploratory....../value: This paper addresses an apparent gap in the literature on identity and death; exploring identity narratives in a bankrupted bank, the paper considers constructions of legacy organizational identities in times of disruptive death....

 6. Asian American Adolescent Identity

  OpenAIRE

  Ohm, Julie Juhye

  1999-01-01

  The formation of ego identity in Asian American late adolescents attending Virginia Tech was examined within the frameworks of Erikson's psychosocial theory and Berry, Trimble, and Olmedo's model of acculturation. Ego identity was measured using the Achieved sub-scale of the Revised Version of the Extended Objective Measure of Ego Identity Status, an instrument based on the theoretical constructs of Erikson. Ethnic identity was measured using the Multigroup Ethnic Identity Measure and America...

 7. På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjerup Hansen, J.(red.); Hjortholt Madsen, S.(red.)

  Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I...... tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vores egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv....

 8. Inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten - er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentholm, Anette Lisbeth

  Goffmans teorier om Stigma (2014) og Hverdagslivets rollespil (2014). Hovedresultater og konklusioner: De igangværende analyser tyder på, at størrelsen af den sociale enhed og holddannelsen i idrætstimerne har stor indflydelse på den inkluderende proces. Idrætslærernes undervisningsmæssige og skolens...... ADHD har en udviklingsforstyrrelse, der ofte påvirker deres sociale kommunikation, kognition og motorik (Harvey & Reid, 2003). Deres trivsel og deltagelsesgrad i skolen er generelt mindre end deres jævnaldrende uden diagnoser (Christensen & Nielsen, 2015), og målgruppen synes svær at inkludere. Det...... pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune, samt Social Network Analysis for at vurdere elevernes sociale status i idrætstimerne. Empirien er indsamlet i 2015 og analyseres ud fra processociolog Norbert Elias teorier om The Civilizing process (1994) og The Established and Outsiders (1994) og mikrosociolog Erving...

 9. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 10. Det digitale imperativ: En epistemologisk bestræbelse [The Digital Imperative: An Epistemological Endeavour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sisse Siggaard Jensen

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikel argumenteres der for, at forskning inden for feltet tredje-bølge digital humaniora er væsentlig for vores forståelse af, hvordan de sociale netværksmediers digitale infrastrukturer og datastrømme – status-opdateringer, selv-profilering, mikro-koordinering, mikro-blogging og vlogging – i stigende grad påvirker menneskelige relationer og ‘the structure of feeling’ (Berry, 2012. Som led i at underbygge dette synspunkt analyseres fire emergente temaer baseret på Facebook-data: Facebook-venner, Events, Self-profilering og Stalking. Analyserne tager afsæt i data, der er tilvejebragt gennem kondensering af design-konceptformuleringer fra 73 unge studerende (alder 20-24 som led i et universitetskursus inden for feltet digital humaniora (2013. To begrebspar er centrale for analyserne: ‘Forbundethed og forbindelser’ (van Dijck, 2013 og ‘synlighed og overvågning’ (Bucher, 2012. Der identificeres en række spændingsfelter mellem interpersonelle normer og påvirkningerne fra Facebook-datastrømme i forhold til: Venskab, troværdighed, ansvarlighed, prestige, selvpromovering og fælles interesser. Det konkluderes, at en væsentlig erkendelsesteoretiske bestræbelse for forskning inden for tredje-bølge digital humaniora må være at producere viden, der kan bidrage til vores individuelle såvel som kollektive forståelse af de mange spændingsfelter, der opstår i datastrømmenes og de menneskelige relationers gensidige påvirkning. Denne bestræbelse er sammenfattet i artiklens titel ‘det digitale imperativ’.

 11. Climate change adaptation: What does it mean for me?; Klimatilpasning: hva betyr det for meg?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  O' Brien, Karen; Mittet, Siri; Bakkeslett, Eva; Eriksen, Siri; Hansen-Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete; Inderberg, Tor Haakon; Ruud, Cathrine; Saglie, Inger-Lise; Sygna, Inger Lise

  2012-11-01

  The book 'Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?' is written as a collective endeavor in the PLAN project (link this to the webpage), an interdisciplinary research project that focuses on climate change adaptation in Norway. With contributions from multiple disciplines, including arts, the book introduces a variety of perspectives and interpretations on adaptation. Focusing on climate change adaptation as a social, cultural and human process, this book recognizes that adaptation is more than a technical problem that can be addressed through technology, management and expertise. It is also an adaptive challenge that calls for attention to the values, beliefs, habits, loyalties and interests that sustain behaviors, systems, structures, and institutions in a changing climate. Confronted with complex and non-linear risks associates with climate change, and the interactions by other processes of change, this book call for a more comprehensive interpretation of adaptation, where both subjective and objective aspects are considered. This book thus goes beyond most contemporary understandings of adaptation, by focusing on the personal dimensions of adaptation. Arguing that the greatest adaptation of all may be the realization that humanity is in fact changing the climate and that we as individuals can do something about it, that we can {sup c}hange the change{sup ,} the book discusses the role of the arts, engaged individuals and different forms of leadership in levering change towards a more sustainable future. Full reference to the book: Karen O'Brien, Siri Mittet, Eva Bakkeslett, Siri Eriksen, Inger Hansen-Bauer, Grete Hovelsrud, Tor-Haakon Inderberg, Cathrine Ruud, Inger-Lise Saglie, and Linda Sygna (2012) Klimatilpasning: Hva betyr det for meg/ Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?, Unipub forlag, 108 pages (in Norwegian). Online. Available HTTP: < http://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/plan/klimatilpasning--hva-betyr-det-for-meg.pdf>.(auth)

 12. Det-WiFi: A Multihop TDMA MAC Implementation for Industrial Deterministic Applications Based on Commodity 802.11 Hardware

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yujun Cheng

  2017-01-01

  Full Text Available Wireless control system for industrial automation has been gaining increasing popularity in recent years thanks to their ease of deployment and the low cost of their components. However, traditional low sample rate industrial wireless sensor networks cannot support high-speed application, while high-speed IEEE 802.11 networks are not designed for real-time application and not able to provide deterministic feature. Thus, in this paper, we propose Det-WiFi, a real-time TDMA MAC implementation for high-speed multihop industrial application. It is able to support high-speed applications and provide deterministic network features since it combines the advantages of high-speed IEEE802.11 physical layer and a software Time Division Multiple Access (TDMA based MAC layer. We implement Det-WiFi on commercial off-the-shelf hardware and compare the deterministic performance between 802.11s and Det-WiFi under the real industrial environment, which is full of field devices and industrial equipment. We changed the hop number and the packet payload size in each experiment, and all of the results show that Det-WiFi has better deterministic performance.

 13. Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Duus Henriksen, Thomas

  Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækni...

 14. A colorimetric DET technique for the high-resolution measurement of two-dimensional alkalinity distributions in sediment porewaters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennett, William W.; Welsh, David T.; Serriere, Antoine

  2015-01-01

  Measurements of porewater alkalinity are fundamental to the study of organic matter mineralization in sediments, which plays an essential role in the global cycles of carbon and nutrients. A new colorimetric diffusive equilibration in thin film (DET) technique is described for measuring two-dimen...

 15. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 16. Derivation of an expression for the roundoff noise determinant det (KW)^{1/2} for digital filters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørsboe, Helge

  1978-01-01

  The minimal roundoff noise in fixed point digital filters is determined by a certain determinant, generally denoted by det(KW)^{1/2}. This determinant may be expressed by the poles and zeros of the filter transfer function H(z). This paper presents a simple and direct derivation of this expression...

 17. Logística del transporte

  OpenAIRE

  Robusté Antón, Francesc

  2005-01-01

  La logística se ha conformado como un proceso estratégico para organizar las actividades de producción y de distribución de las empresas. El concepto de sistema logístico ha incluido un amplio espectro de operaciones que condicionan la eficiencia y la competitividad empresarial en el actual contexto de globalización de la economía. En este sentido, este libro afronta y analiza los distintos aspectos que inciden en los procesos de planificación y gestión de los procesos logísticos relacionados...

 18. Nonblocking and orphan free message logging protocols

  Science.gov (United States)

  Alvisi, Lorenzo; Hoppe, Bruce; Marzullo, Keith

  1992-12-01

  Currently existing message logging protocols demonstrate a classic pessimistic vs. optimistic tradeoff. We show that the optimistic-pessimistic tradeoff is not inherent to the problem of message logging. We construct a message-logging protocol that has the positive features of both optimistic and pessimistic protocol: our protocol prevents orphans and allows simple failure recovery; however, it requires no blocking in failure-free runs. Furthermore, this protocol does not introduce any additional message overhead as compared to one implemented for a system in which messages may be lost but processes do not crash.

 19. Supply of Rubber Wood Log in Malaysia

  OpenAIRE

  Noraida, A. W.; Abdul-Rahim, A. S.

  2014-01-01

  Issue on shortage of raw material for wood processing solved by discovery of rubber wood log as one of the substitutes the natural log. This paper examines the supply of rubber wood log in Malaysia. We employ ARDL Bound Approach Test and time series data from 1980 to 2010 which represented the whole Malaysia are used to achieve the established objectives. The result shown, in the long run harvested area and wages have 1% and 10% significant level respectively. While in the short run, there wa...

 20. Identity Work and Emotions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winkler, Ingo

  2018-01-01

  This paper reviews the empirical literature on identity work and identifies two distinct approaches to incorporating emotion. The majority of empirical studies use emotion to describe the experiences of identity work. In doing so, the authors (a) mention the emotions that people feel in situations...... that trigger identity work, (b) illustrate identity work as an emotional endeavour, and (c) describe the emotional impact of successful and unsuccessful identity work. There is also an emerging literature that examines the mutual constitution of emotions and identity work. These authors address emotional...... labour, affective social identification, emotional attachment and detachment, and humour when studying identity work. This paper suggests that, to understand better the relation between emotions and identity work, future research should examine the role of emotions in problematizing identity...

 1. Identity and identity conflict in the workplace

  NARCIS (Netherlands)

  K.E. Horton (Kate); P.S. Bayerl (Saskia); G. Belschak-Jacobs (Gabriele)

  2014-01-01

  textabstractAs individuals, we define ourselves according to various characteristics that include our values and beliefs. This gives us our identity. As organisations become increasingly complex, understanding the concept of identity conflict may mean the difference between success and failure.

 2. Reducing the risk of cyber threats in utilities through log management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patnaik, A. [ArcSight, Cupertino, CA (United States)

  2010-01-15

  Electrical blackouts caused by terrorists hacking into targeted control systems have already occurred in Brazil. A patchwork of security tools is needed to reduce potential threats. The continuous collection and analysis of data is also needed to detect cyber threats. The real time correlation of logs across all systems, applications and users is needed to ensure the reliability and security of the power grid. Solutions must also integrate well with identity management sources in order to prevent remote access account hijacking. Effective log management can be used to detect threats and reduce the risk of power outages. 1 fig.

 3. On Fay identity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michev, Iordan P.

  2006-01-01

  In the first part of this paper we consider the transformation of the cubic identities for general Korteweg-de Vries (KdV) tau functions from [Mishev, J. Math. Phys. 40, 2419-2428 (1999)] to the specific identities for trigonometric KdV tau functions. Afterwards, we consider the Fay identity as a functional equation and provide a wide set of solutions of this equation. The main result of this paper is Theorem 3.4, where we generalize the identities from Mishev. An open problem is the transformation of the cubic identities from Mishev to the specific identities for elliptic KdV tau functions

 4. Identities as organizational practices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oshima, Sae; Asmuß, Birte

  Identity has been widely acknowledged as playing a central role in various organizational processes, yet there is still a need to better understand the dynamics and functions of identity work in modern organizations. The present paper is centered within this concern, and examines identity......) reveal the intersubjective, multimodal and embodied nature of identity work; 2) demonstrate identity work as organizational practices, used in order to accomplish specific actions; and 3) pose a question on the view on identity as a layered/leveled phenomenon....

 5. Språkpolitikk og (usynleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åse Mette Johansen

  2013-01-01

  Full Text Available I denne artikkelen analyserer vi det semiotiske landskapet som famnar om og er ein del av staden Universitetet i Tromsø (UiT, inkludert Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN. Analysen bygger på eit todelt datamateriale som om­fattar fotografi frå universitets­området i tillegg til relevante dokument om språk­lovgjeving og andre offisielle vedtak om språkbruk. Dei aktuelle språka er norsk (bokmål og nynorsk, nord­samisk, engelsk og kvensk/finsk. I tillegg blir ymse slag visuelle symbol under­kasta analyse. Også kunstnarleg utsmykking blir kort omtala. Vi viser korleis synleggjering av ulike språk på UiT er eit resultat av språkpolitikk på ulike nivå, men også er påverka av meir implisitte faktorar som lokale og nasjonale språkhierarki og, ikkje minst, konstruksjonen av ein regional institusjons­identitet som blir uttrykt gjennom det semiotiske landskapet meir generelt. Som ramme rundt denne analysen gjer vi dessutan ein ekskurs til det som i 2011 utløyste ein intens debatt i Tromsø kommune, nemleg spørsmålet om kommunen burde eller ikkje burde bli innlemma i forvaltningsområdet for samisk språk. Den måten denne problemstillinga er blitt takla på av politiske organ i kommunen, og ikkje minst debatten om den i medieoffentlegheita, står i skarp kontrast til den fleirspråklege freden som omgjev universitetet og universitets­sjukehuset.

 6. "Det skete ved et under, at Israels børn blev ført ud af Ægypten og kom tørskoet gennem havet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2009-01-01

  1700-tallet betyder en øget skepticisme vendt mod det forunderlige. Det betyder både at ældre rejselitteratur forkastes, men også at nye ekspeditioner planlægges og finder sted. Udgivelsesdato: 2009...

 7. Drilling and logging in uranium exploration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1976-01-01

  The report reviews drilling and logging practices in exploration of uranium ores and summarizes the papers presented in the panel meeting. Recommendations for further research and development are given

 8. Neutron logging reliability techniques and apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnstone, C.W.

  1975-01-01

  Apparatus and methods for verifying the validity of data derived at least in part by neutron logging of earth formations, and, where indicated, for affording neutron diffusion-corrected values of such data, are disclosed. (WHK)

 9. Nuclear log interpretation by first principle

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oelgaard, P.L.

  1988-07-01

  A weakness connected to the present interpretation of nuclear borehole logs is that the interdependence of the various logs and physical effects of importance for the tools are not always taken into account in a correct way. Therefore a new approach to the interpretation of nuclear borehole logs is considered. It is based on the logs obtained with the natural gamma, the neutron porosity, the gamma density, and the pulsed neutron tools. For each of these tools a model, taking into account the important physical effects, is established. These models are incorporated into a computer programme which from the tool signals calculates, by use of iteration, a consistent set of the corresponding formation properties. In the paper the models developed for the four tools and the interpretation programme are briefly described. An example of the use of the interpretation programme is given and compared with a conventional interpretation. (author)

 10. CMLOG: A common message logging system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen, J.; Akers, W.; Bickley, M.; Wu, D.; Watson, W. III

  1997-01-01

  The Common Message Logging (CMLOG) system is an object-oriented and distributed system that not only allows applications and systems to log data (messages) of any type into a centralized database but also lets applications view incoming messages in real-time or retrieve stored data from the database according to selection rules. It consists of a concurrent Unix server that handles incoming logging or searching messages, a Motif browser that can view incoming messages in real-time or display stored data in the database, a client daemon that buffers and sends logging messages to the server, and libraries that can be used by applications to send data to or retrieve data from the database via the server. This paper presents the design and implementation of the CMLOG system meanwhile it will also address the issue of integration of CMLOG into existing control systems. CMLOG into existing control systems

 11. LATTE - Log and Time Tracking for Elections

  Data.gov (United States)

  Office of Personnel Management — LATTE - Log and Time Tracking for Elections is a time tracking and voucher preparation system used to schedule employees to cover elections, to document their time...

 12. Well Logging Equipment Updated in China

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xu Lili

  1996-01-01

  @@ As one of the ten principal disciplines in the petroleum industry, well logging has been developed for about 55years in China and is playing an increasingly important role in the country's oil and gas exploration and development.

 13. Conversation Threads Hidden within Email Server Logs

  Science.gov (United States)

  Palus, Sebastian; Kazienko, Przemysław

  Email server logs contain records of all email Exchange through this server. Often we would like to analyze those emails not separately but in conversation thread, especially when we need to analyze social network extracted from those email logs. Unfortunately each mail is in different record and those record are not tided to each other in any obvious way. In this paper method for discussion threads extraction was proposed together with experiments on two different data sets - Enron and WrUT..

 14. Nuclear borehole logging for oil exploration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oelgaard, P.L.

  1989-01-01

  Reactor physics can be applied to the logging of boreholes for the exploration of oil and gas and the results obtained can be interpreted more correctly by use of reactor physics models, e.g. one-dimensional multi-group diffusion theory adapted for gamma quanta. The standard nuclear logging tools are: natural gamma, gamma density, neutron porosity and the pulsed-neutron tool. The models and interpretation procedures are discussed. 1 fig

 15. Geophysical logging of the Harwell boreholes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brightman, M.A.

  1983-08-01

  A comprehensive geophysical borehole logging survey was carried out on each of three deep boreholes drilled at the Harwell research site. KOALA and PETRA computer programs were used to analyse and interpret the logs to obtain continuous quantitative estimates of the geological and hydrogeological properties of the sequences penetrated at the Harwell site. Quantitative estimates of the mineral composition and porosity of the cores samples were made. (UK)

 16. Defect core detection in radiata pine logs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wallace, G.

  1993-01-01

  Internal defect cores in Pinus radiata logs arise primarily from the practice in New Zealand of pruning trees to increase the amount of clear wood. Realising the benefits of this practice when milling the logs is hampered by the lack of a practical method for detecting the defect cores. This report attempts to establish industry requirements for detections and examine techniques which may be suitable. Some trials of a novel technique are described. (author) 19 refs.; 11 figs

 17. Modeling Precipitation Extremes using Log-Histospline

  Science.gov (United States)

  Huang, W. K.; Nychka, D. W.; Zhang, H.

  2017-12-01

  One of the commonly used approaches to modeling univariate extremes is the peaks-overthreshold (POT) method. The POT method models exceedances over a (sufficiently high/low) threshold as a generalized Pareto distribution (GPD). To apply this method, a threshold has to be chosen and the estimates might be sensitive to the chosen threshold. Here we propose an alternative, the "Log-Histospline", to explore modeling the tail behavior and the remainder of the density in one step using the full range of the data. Log-Histospline applies a smoothing spline model on a finely binned histogram of the log transformed data to estimate its log density. By construction, we are able to preserve the polynomial upper tail behavior, a feature commonly observed in geophysical observations. The Log-Histospline can be extended to the spatial setting by treating the marginal (log) density at each location as spatially indexed functional data, and perform a dimension reduction and spatial smoothing. We illustrate the proposed method by analyzing precipitation data from regional climate model output (North American Regional Climate Change and Assessment Program (NARCCAP)).

 18. The Supermalt identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino; Esbjerg, Lars; Grunert, Klaus G.

  2007-01-01

  on consumers' self-identities. The second part explored the role of food and beverage products in the construction of self-identities. The final part focused on the construction of brand identity for Supermalt. Findings - The article provides information on the self-identities constructed by Afro......-Caribbean informants. The food and beverage consumption of informants reflects their mixed cultural identity. The brand identity Supermalt appears to be malleable, with ample room for consumer co-construction. Perceptions of brand identity differ markedly among informants, who are all able to construct Supermalt......Purpose - The objective of this article is to conduct a case study of the Supermalt brand of malt beer, which has become the preferred beverage of Afro-Caribbean consumers in Brixton on a very limited marketing budget. Design/methodology/approach - The article uses the concepts of personal identity...

 19. Researching Identity and Interculturality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønsmann, Dorte

  2016-01-01

  Review of: Researching Identity and Interculturality / by F. Dervin and K. Risager (eds.). Routledge 2015, 245 pp.......Review of: Researching Identity and Interculturality / by F. Dervin and K. Risager (eds.). Routledge 2015, 245 pp....

 20. Understanding Identity and Organizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Thøger

  2013-01-01

  The article reviews the book "Understanding Identity and Organizations," by Kate Kenny, Andrea Whitle, and Hugh Wilmott.......The article reviews the book "Understanding Identity and Organizations," by Kate Kenny, Andrea Whitle, and Hugh Wilmott....

 1. Components of Sexual Identity

  Science.gov (United States)

  Shively, Michael G.; DeCecco, John P.

  1977-01-01

  This paper examines the four components of sexual identity: biological sex, gender identity, social sex-role, and sexual orientation. Theories about the development of each component and how they combine and conflict to form the individual's sexual identity are discussed. (Author)

 2. Mobile Identity Management

  NARCIS (Netherlands)

  Hoepman, J.J.

  2011-01-01

  Identity management consists of the processes and all underlying technologies for the creation, management, and usage of digital identities. Business rely on identity management systems to simplify the management of access rights to their systems and services for both their employees and their

 3. Being Tolerant about Identity?

  NARCIS (Netherlands)

  van Rooij, R.; Gutzmann, D.; Köpping, J.; Meier, C.

  2014-01-01

  Identity and identification are very important concepts in philosophy and logic. They are crucial for the analysis of quantification and for counting. According to some philosophers, many examples that are supposed to show that identity is contingent, in fact show that the notion of identity is

 4. Reclaiming urban youth identity through language in Kenya: the ...

  African Journals Online (AJOL)

  Reclaiming urban youth identity through language in Kenya: the case of Koch FM radio. ... Log in or Register to get access to full text downloads. ... a new constitution that has expanded the democratic space and created broader awareness of ...

 5. Determinate growth in Pisum: 'det' a new mutant gene on chromosome 7

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swiecicki, W.K.

  1988-01-01

  Full text: A characteristic feature of the growth of legume plants is the absence of a clear border between vegetative and generative phase. By contrast in cereals, the growth of the vegetative mass ceases with flowering and assimilates are destined for filling grains. With regard to this feature in breeding of legume crops the ideotype of 'the self-completion variety' has been conceived. In the broad sense, this term means a plant with a clear end of vegetative growth, after which assimilates should be transported to seeds resulting in more uniform maturity and higher seed yield. Such self-completion can be achieved in different ways, even in the same species. In white lupin, e.g. the cultivar 'Wat' drops its leaves in the stage of pod filling. Moreover, in white lupin as well as in yellow and narrow-leaved lupins unbranched genotypes have been selected in which only one, the main stem develops with the inflorescence on top. Additional nodes with a single flower appear instead of branches. The field bean Vicia faba similar to the pea produces inflorescence on nodes and consecutive nodes develop continuously from the apical meristem. But in the mutation type 'determinate growth', controlled by a single gene, the stem is ended by the inflorescence. A comparable gene was found in pea in 1980 as an effect of seed treatment of the line Wt 3527 by the combined dose 200r Nf+0.014% NEU. Plants are characterized by inflorescence on the top of the stem and smaller number of flowering nodes. Sometimes apical flowers are abnormal, open, but fertile. The mutant was included in the gene bank under number Wt 16100. A phenotypically similar line was found at the John Innes Institute, Norwich (UK). According to the locus allelism test (Wt 16100 x Jl 1358) both mutants are controlled by the same gene. The suggested symbol for this monogenic inherited character is det determinated growth. For the linkage test, the tester line Wl 1238 was crossed with the mutant Wt 16100. The

 6. Determinate growth in Pisum: 'det' a new mutant gene on chromosome 7

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swiecicki, W K [Plant Breeding Station, Wiatrowo (Poland)

  1988-07-01

  Full text: A characteristic feature of the growth of legume plants is the absence of a clear border between vegetative and generative phase. By contrast in cereals, the growth of the vegetative mass ceases with flowering and assimilates are destined for filling grains. With regard to this feature in breeding of legume crops the ideotype of 'the self-completion variety' has been conceived. In the broad sense, this term means a plant with a clear end of vegetative growth, after which assimilates should be transported to seeds resulting in more uniform maturity and higher seed yield. Such self-completion can be achieved in different ways, even in the same species. In white lupin, e.g. the cultivar 'Wat' drops its leaves in the stage of pod filling. Moreover, in white lupin as well as in yellow and narrow-leaved lupins unbranched genotypes have been selected in which only one, the main stem develops with the inflorescence on top. Additional nodes with a single flower appear instead of branches. The field bean Vicia faba similar to the pea produces inflorescence on nodes and consecutive nodes develop continuously from the apical meristem. But in the mutation type 'determinate growth', controlled by a single gene, the stem is ended by the inflorescence. A comparable gene was found in pea in 1980 as an effect of seed treatment of the line Wt 3527 by the combined dose 200r Nf+0.014% NEU. Plants are characterized by inflorescence on the top of the stem and smaller number of flowering nodes. Sometimes apical flowers are abnormal, open, but fertile. The mutant was included in the gene bank under number Wt 16100. A phenotypically similar line was found at the John Innes Institute, Norwich (UK). According to the locus allelism test (Wt 16100 x Jl 1358) both mutants are controlled by the same gene. The suggested symbol for this monogenic inherited character is det determinated growth. For the linkage test, the tester line Wl 1238 was crossed with the mutant Wt 16100. The

 7. StreakDet data processing and analysis pipeline for space debris optical observations

  Science.gov (United States)

  Virtanen, Jenni; Flohrer, Tim; Muinonen, Karri; Granvik, Mikael; Torppa, Johanna; Poikonen, Jonne; Lehti, Jussi; Santti, Tero; Komulainen, Tuomo; Naranen, Jyri

  We describe a novel data processing and analysis pipeline for optical observations of space debris. The monitoring of space object populations requires reliable acquisition of observational data, to support the development and validation of space debris environment models, the build-up and maintenance of a catalogue of orbital elements. In addition, data is needed for the assessment of conjunction events and for the support of contingency situations or launches. The currently available, mature image processing algorithms for detection and astrometric reduction of optical data cover objects that cross the sensor field-of-view comparably slowly, and within a rather narrow, predefined range of angular velocities. By applying specific tracking techniques, the objects appear point-like or as short trails in the exposures. However, the general survey scenario is always a “track before detect” problem, resulting in streaks, i.e., object trails of arbitrary lengths, in the images. The scope of the ESA-funded StreakDet (Streak detection and astrometric reduction) project is to investigate solutions for detecting and reducing streaks from optical images, particularly in the low signal-to-noise ratio (SNR) domain, where algorithms are not readily available yet. For long streaks, the challenge is to extract precise position information and related registered epochs with sufficient precision. Although some considerations for low-SNR processing of streak-like features are available in the current image processing and computer vision literature, there is a need to discuss and compare these approaches for space debris analysis, in order to develop and evaluate prototype implementations. In the StreakDet project, we develop algorithms applicable to single images (as compared to consecutive frames of the same field) obtained with any observing scenario, including space-based surveys and both low- and high-altitude populations. The proposed processing pipeline starts from the

 8. Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Nina Hestholm

  2017-12-01

  Full Text Available Både fenomenologisk filosofi og teoriar om praktisk kunnskapsrasjonalitet formulerer erkjenningar som løftar fram det livsverdslege som materialgrunnlag for valid kunnskap. Det som særkjenner livsverda er det temporære, subjektive, fleirtydige og historisk situerte. Difor må, i følgje Edmund Husserl, ingen førpredikative premiss stå som kunnskapens udiskutable grunn. Han oppfordrar oss til å stille spørsmål ved tradisjonar som er så integrerte i kulturen at vi oppfattar dei som opphavelege. I ein pedagogisk samanheng er det aktuelt å undersøke om den sterke representasjonen av teoretisk pensum i grunnskulen er etablert i oss som eit dogme vi ikkje stiller spørsmål ved. For når vi spør kva elevgrupper som lir mest under situasjonen, er det tilsynelatande opplagte svaret at det er dei elevgruppene som ikkje «meistrar» teorien. Men finst det vinnarar i eit kunnskaps-udemokratisk system? Er ikkje alle som ikkje får tilgang til den rike praksiskunnskapen taparar? I denne artikkelen brukar eg fenomenologisk filosofi til å argumentere for ei pensumfornying der den tradisjonelt nedvurderte praksiskunnskapen blir gitt ein jamstilt plass. Med i analysen har eg refleksjonane til to ungdomar som begge går på ei yrkesfagleg linje i Noreg.

 9. La logística integral como ventaja competitiva y sistema logístico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Anselmo Martínez gallardo

  2013-07-01

  Full Text Available Esta investigación analiza la logística integral como una ventaja competitiva y el sistema logístico. Es opinión de los autores que la logística integral es esencial para el intercambio de mercancías, toda vez que reduce costos y hace más ágil la actividad comercial. La utilización de esta logística representa una ventaja competitiva con respecto de otras empresas por la optimización del capital y ahorro de tiempo.

 10. Identity and Professional Networking.

  Science.gov (United States)

  Raj, Medha; Fast, Nathanael J; Fisher, Oliver

  2017-06-01

  Despite evidence that large professional networks afford a host of financial and professional benefits, people vary in how motivated they are to build such networks. To help explain this variance, the present article moves beyond a rational self-interest account to examine the possibility that identity shapes individuals' intentions to network. Study 1 established a positive association between viewing professional networking as identity-congruent and the tendency to prioritize strengthening and expanding one's professional network. Study 2 revealed that manipulating the salience of the self affects networking intentions, but only among those high in networking identity-congruence. Study 3 further established causality by experimentally manipulating identity-congruence to increase networking intentions. Study 4 examined whether identity or self-interest is a better predictor of networking intentions, providing support for the former. These findings indicate that identity influences the networks people develop. Implications for research on the self, identity-based motivation, and professional networking are discussed.

 11. Well logging with natural gamma radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ellis, D.V.

  1983-01-01

  An invention is described for use in natural gamma radiation well logging in which measurements taken in a borehole are used in the search for valuable underground resources such as oil or gas. The invention comprises deriving a log of natural gamma radiation detected in selected energy windows for a selected borehole depth interval and converting it into a log of the selected subsurface materials, e.g. Th, U, K. This log is corrected for the effects of 1) either a gamma ray emitter in the borehole fluid, e.g. potassium salts and/or 2) a gamma ray attenuator in the borehole fluid, e.g. a strong attenuator such as barite and/or hematite. The Th, U, K log is particularly useful in the exploration of oil and gas resources since the Th, U, K concentrations are a good indication as to the presence, type and volume of shale and clay in the formations surrounding the borehole. (U.K.)

 12. AML (Advanced Mud Logging: First Among Equals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Loermans

  2017-09-01

  Full Text Available During the past ten years an enormous development in mud logging technology has been made. Traditional mud logging was only qualitative in nature, and mudlogs could not be used for the petrophysical well evaluations which form the basis for all subsequent activities on wells and fields. AML however can provide quantitative information, logs with a reliability, trueness and precision like LWD and WLL. Hence for well evaluation programmes there are now three different logging methods available, each with its own pros and cons on specific aspects: AML, LWD and WLL. The largest improvements have been made in mud gas analysis and elemental analysis of cuttings. Mud gas analysis can yield hydrocarbon fluid composition for some components with a quality like PVT analysis, hence not only revolutionising the sampling programme so far done with only LWD/WLL, but also making it possible to geosteer on fluid properties. Elemental analysis of cuttings, e.g. with XRF, with an ability well beyond the capabilities of the spectroscopy measurements possible earlier with LWD/WLL tools, is opening up improved ways to evaluate formations, especially of course where the traditional methods are falling short of requirements, such as in unconventional reservoirs. An overview and specific examples of these AML logs is given, from which it may be concluded that AML now ought to be considered as “first among its equals”.

 13. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 14. Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

  OpenAIRE

  Larsson, Beatrice

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det dagliga livet? Vilka för- o...

 15. Interactions of trace metals with hydrogels and filter membranes used in DET and DGT techniques.

  Science.gov (United States)

  Garmo, Oyvind A; Davison, William; Zhang, Hao

  2008-08-01

  Equilibrium partitioning of trace metals between bulk solution and hydrogels/filter was studied. Under some conditions, trace metal concentrations were higher in the hydrogels or filter membranes compared to bulk solution (enrichment). In synthetic soft water, enrichment of cationic trace metals in polyacrylamide hydrogels decreased with increasing trace metal concentration. Enrichment was little affected by Ca and Mg in the concentration range typically encountered in natural freshwaters, indicating high affinity but low capacity binding of trace metals to solid structure in polyacrylamide gels. The apparent binding strength decreased in the sequence: Cu > Pb > Ni approximately to Cd approximately to Co and a low concentration of cationic Cu eliminated enrichment of weakly binding trace metal cations. The polyacrylamide gels also had an affinity for fulvic acid and/or its trace metal complexes. Enrichment of cationic Cd in agarose gel and hydrophilic polyethersulfone filter was independent of concentration (10 nM to 5 microM) but decreased with increasing Ca/ Mg concentration and ionic strength, suggesting that it is mainly due to electrostatic interactions. However, Cu and Pb were enriched even after equilibration in seawater, indicating that these metals additionally bind to sites within the agarose gel and filter. Compared to the polyacrylamide gels, agarose gel had a lower affinity for metal-fulvic complexes. Potential biases in measurements made with the diffusive equilibration in thin-films (DET) technique, identified by this work, are discussed.

 16. Pulsed neutron logging - a modern approach to petroleum exploration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Navalkar, M.P.

  1978-01-01

  As hydrocarbons have strikingly different properties for neutrons as compared with rocks, neutronic methods are useful to prepare logs of bore holes drilled for petroleum exploration. The earlier neutron logs were based on steady neutron sources, but the superior logs, namely, neutron life time log and neutron induced spectral log are based on pulsed neutron sources. The methods of obtaining these logs, their limitations and the field equipment required are described briefly. As the two logs are complementary, a plea has been made to develop field equipment which can obtain two logs in a single run. (M.G.B.)

 17. Fracture diagnostics with tube wave reflection logs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Medlin, W.L.

  1991-01-01

  This paper reports on the Tube Wave Reflection Log (TWRL) which is acoustic logging method which provides information about the height, location and conductivity of hydraulically induced fractures behind perforated casing. The TWRL tool consists of a transmitter and closely spaced receiver. The transmitter is driven with a short, low frequency tone burst to generate long wavelength tube waves which are little attenuated in unperforated casing. They are partially reflected when they pass perforated intervals communicating with a hydraulically induced fracture. The tool listens for such reflections for 0.1 seconds following each excitation burst. As the tool is moved uphole at logging speed, the transmitter is excited at each foot of depth. VDL displays of the TWRL records provide reflection traces whose projections define the uppermost and lower-most perforations communicating with the fracture. The strength of the reflections depends on the ease of fluid flow into the fracture and thus, is an indicator of fracture conductivity

 18. Smartphone log data in a qualitative perspective

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørmen, Jacob; Thorhauge, Anne Mette

  2015-01-01

  into studies of smartphones in everyday life. Through an illustrative study, we explore a more nuanced perspective on what can be considered “log data” and how these types of data can be collected and analysed. A qualitative approach to log data analysis offers researchers new opportunities to situate......Log data from smartphones have primarily been used in large-scale research designs to draw statistical inferences from hundreds or even thousands of participants. In this article, we argue that more qualitatively oriented designs can also benefit greatly from integrating these rich data sources...... serve as cues to instigate discussion and reflection as well as act as resources for contextualizing and organizing related empirical material. In the discussion, the advantages of a qualitative perspective for research designs are assessed in relation to issues of validity. Further perspectives...

 19. Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den 30. september 1968 udsendte VKR-regeringen en erklæring, hvis hovedsynspunkt var "...at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed." Det fremgik ydermere af erklæringen, at såfremt tjenesten lå inde med sådanne registreringer......, ville de blive slettet og de underliggende oplysninger tilintetgjort. Der er i den offentlige debat forud for Kommissionens nedsættelse rejst en mistanke om, at PET's registreringspraksis efter den 30. september 1968 er foregået i strid med regeringserklæringen. Et centralt spørgsmål i denne debat har...... danske ambassade i Washington. Dette bind er en tilbundsgående undersøgelse af PET's registreringer på det politiske område i perioden 1968-1989....

 20. Financial feasibility of a log sort yard handling small-diameter logs: A preliminary study

  Science.gov (United States)

  Han-Sup Han; E. M. (Ted) Bilek; John (Rusty) Dramm; Dan Loeffler; Dave Calkin

  2011-01-01

  The value and use of the trees removed in fuel reduction thinning and restoration treatments could be enhanced if the wood were effectively evaluated and sorted for quality and highest value before delivery to the next manufacturing destination. This article summarizes a preliminary financial feasibility analysis of a log sort yard that would serve as a log market to...

 1. Geothermal well log interpretation midterm report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanyal, S.K.; Wells, L.E.; Bickham, R.E.

  1979-02-01

  Reservoir types are defined according to fluid phase and temperature, lithology, geologic province, pore geometry, and salinity and fluid chemistry. Improvements are needed in lithology and porosity definition, fracture detection, and thermal evaluation for more accurate interpretation. Further efforts are directed toward improving diagnostic techniques for relating rock characteristics and log response, developing petrophysical models for geothermal systems, and developing thermal evaluation techniques. The Geothermal Well Log Interpretation study and report has concentrated only on hydrothermal geothermal reservoirs. Other geothermal reservoirs (hot dry rock, geopressured, etc.) are not considered.

 2. New portable neutron generator for well logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chicanov, A.E.; Gromov, E. V.; Gulko, V. M.; Izmailov, A. V.

  1994-01-01

  The information about the design, investigation and testing of new well neutron generator for the pulse neutron logging (PNL) is given in this paper. The main physical characteristics of new PNL apparatus are: Neutron flux 2.10 sup 8 n/s ; Pulse frequency>=400 Hz; Diameter= 90 mm; Logging velocity >200 m/h; Number of probes = 2; Resource > 300 h. The generator were provided by gas-filled neutron accelerative tube named NTF-2. The perspective of application and optimization shown PNL apparatus are considered. (author)

 3. Analyzing Log Files using Data-Mining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Mihut

  2008-01-01

  Full Text Available Information systems (i.e. servers, applications and communication devices create a large amount of monitoring data that are saved as log files. For analyzing them, a data-mining approach is helpful. This article presents the steps which are necessary for creating an ‘analyzing instrument’, based on an open source software called Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka [1]. For exemplification, a system log file created by a Windows-based operating system, is used as input file.

 4. Kaizen aplicado à logística

  OpenAIRE

  Santos, Ana Catarina Almeida

  2011-01-01

  O presente trabalho propõe alcançar um aumento de produtividade e consequente redução de custos e desperdícios ajudando o departamento logístico da Empresa Revigrés – Industria de Revestimentos de Grés, Lda, a tornar-se mais eficiente, através da aplicação da filosofia kaizen que propõe melhorias no desempenho por implementação de pequenas ações. O objetivo deste projeto é a melhoria do departamento logístico globalmente, para isso houve o recurso a pesquisas e levantamento ...

 5. Geophysical borehole logging test procedure: Final draft

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-09-01

  The purpose of geophysical borehole logging from the At-Depth Facility (ADF) is to provide information which will assist in characterizing the site geologic conditions and in classifying the engineering characteristics of the rock mass in the vicinity of the ADF. The direct goals of borehole logging include identification of lithologic units and their correlation from hole to hole, identification of fractured or otherwise porous or permeable zones, quantitative or semi-quantitative estimation of various formation properties, and evaluation of factors such as the borehole diameter and orientation. 11 figs., 4 tabs

 6. CS model coil experimental log book

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishijima, Gen; Sugimoto, Makoto; Nunoya, Yoshihiko; Wakabayashi, Hiroshi; Tsuji, Hiroshi

  2001-02-01

  Charging test of the ITER CS Model Coil which is the world's largest superconducting pulse coil and the CS Insert Coil had started at April 11, 2000 and had completed at August 18, 2000. In the campaign, total shot numbers were 356 and the size of the data file in the DAS (Data Acquisition System) was over 20 GB. This report is a database that consists of the log list and the log sheets of every shot. One can access the database, make a search, and browse results via Internet (http://1ogwww.naka.jaeri.go.jp). The database will be useful to quick search to choose necessary shots. (author)

 7. Perfil logístico de Colombia

  OpenAIRE

  Cardozo Maglioni, María Victoria; Lozano Suarez, María Goretty

  2012-01-01

  El presente documento ofrece un estudio del perfil logístico de Colombia con la finalidad de dar a conocer el estado de arte de las ciudades, puertos e infraestructura principal para facilitar la toma de decisiones de los empresarios. Para el desarrollo de este trabajo se determinaron a partir de un análisis competitivo del país; las principales ciudades y puertos; logrando establecer un inventario de maquinaria y equipo e infraestructura logística; enmarcados en retos ya establecidos en las ...

 8. Well logging instrumental and methodological research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andrassy, L.; Barath, I.; Dorko, R.

  1983-01-01

  This part of the Annual Report of the Roland Eoetvoes Geophysical Institute (ELGI) of Hungary for 1982, summarizes the well logging instrumental and methodological researches of ELGI. The theoretical neutron diffusion fluxes for black and brown coals of Hungarian mines were calculated. A coal probe was developed and tested in boreholes using computerized data processing and interpretation. An X-ray radiometric method was used for the determination of Cu and Fe contents of minerals. Researches in the field of magnetic susceptibility and induced polarization logging are also summarized. A rapid analyzer for bauxite mining and a photorecorder for petroleum industry were developed by ELGI. (D.Gy.)

 9. Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aastrup, Peter; Boertmann, David

  Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med...

 10. Fortællinger om sorg og tab – når det personlige bliver socialt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Refslund; Sandvik, Kjetil

  2016-01-01

  Vi fortæller om døden, om det at miste og føle sorg. Kulturhistorisk er litteratur, teater og malerkunst scener for netop dette emne. Som socialt fænomen ser vi dog ikke i samme omfang fortællinger om død, tab og sorg, eftersom emnet typisk har været anskuet som et privat anliggende. Bestemte...

 11. A Glitch-Free Novel DET-FF in 22 nm CMOS for Low-Power Application

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumitra Singar

  2018-01-01

  Full Text Available Dual edge triggered (DET techniques are most liked choice for the researchers in the field of digital VLSI design because of its high-performance and low-power consumption standard. Dual edge triggered techniques give the similar throughput at half of the clock frequency as compared to the single edge triggered (SET techniques. Dual edge triggered techniques can reduce the 50% power consumption and increase the total system power savings. The low-power glitch-free novel dual edge triggered flip-flop (DET-FF design is proposed in this paper. Still now, existing DET-FF designs are constructed by using either C-element circuit or 1P-2N structure or 2P-1N structure, but the proposed novel design is designed by using the combination of C-element circuit and 2P-1N structure. In this design, if any glitch affects one of the structures, then it is nullified by the other structure. To control the input loading, the two circuits are merged to share the transistors connected to the input. In the proposed design, we have used an internal dual feedback structure. The proposed design reduces the delay and power consumption and increases the speed and efficiency of the system.

 12. Medierne tager stilling: De amerikanske mediers rolle under USA’s krige i det tyvende århundrede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carl Pedersen

  2005-09-01

  Full Text Available Aviskongen William Randolph Hearst støttede varmt den spansk-ameri- kanske krig i 1898, der af USA’s ambassadør John Hay blev kaldt “en vidunderlig lille krig.” Til gengæld vendte medierne sig imod krigen i Viet- nam, som tv-journalisten Walter Cronkite på åben skærm kritiserede med ordene: “Det synes mere sikkert end nogensinde, at den blodige Vietnamkonflikt ender i skakmat.” “Har jeg mistet Cronkite, har jeg mistet gennemsnitsamerikaneren,” konkluderede Johnson derefter. Og det havde præsidenten ret i. Artiklen diskuterer mediernes stillingtagen til og dækning af de krige, USA har ført i det tyvende århundrede fra Hearsts opfordring til krigsdeltagelse til brugen af ‘embedded’ journalister under krigen i Irak. Artiklen viser, at amerikanske medier ikke er upartiske i formidlingen af informationer, men opfatter sig selv som aktive medspil- lere i krigens udvikling på hjemmefronten.

 13. Enhanced DET-Based Fault Signature Analysis for Reliable Diagnosis of Single and Multiple-Combined Bearing Defects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  In-Kyu Jeong

  2015-01-01

  Full Text Available To early identify cylindrical roller bearing failures, this paper proposes a comprehensive bearing fault diagnosis method, which consists of spectral kurtosis analysis for finding the most informative subband signal well representing abnormal symptoms about the bearing failures, fault signature calculation using this subband signal, enhanced distance evaluation technique- (EDET- based fault signature analysis that outputs the most discriminative fault features for accurate diagnosis, and identification of various single and multiple-combined cylindrical roller bearing defects using the simplified fuzzy adaptive resonance map (SFAM. The proposed comprehensive bearing fault diagnosis methodology is effective for accurate bearing fault diagnosis, yielding an average classification accuracy of 90.35%. In this paper, the proposed EDET specifically addresses shortcomings in the conventional distance evaluation technique (DET by accurately estimating the sensitivity of each fault signature for each class. To verify the efficacy of the EDET-based fault signature analysis for accurate diagnosis, a diagnostic performance comparison is carried between the proposed EDET and the conventional DET in terms of average classification accuracy. In fact, the proposed EDET achieves up to 106.85% performance improvement over the conventional DET in average classification accuracy.

 14. Deliberating collective action and identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønlev, Rasmus

  2011-01-01

  I Lunds Universitets database - hvor redaktøren sidder - er udgivelsesåret angivet til 2011: http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24732&postid=2295559. Så det tænker jeg er bedst at holde fast i....

 15. Exploring medical identity theft.

  Science.gov (United States)

  Mancilla, Desla; Moczygemba, Jackie

  2009-09-16

  The crime of medical identity theft is a growing concern in healthcare institutions. A mixed-method study design including a two-stage electronic survey, telephone survey follow-up, and on-site observations was used to evaluate current practices in admitting and registration departments to reduce the occurrence of medical identity theft. Survey participants were chief compliance officers in acute healthcare organizations and members of the Health Care Compliance Association. Study results indicate variance in whether or how patient identity is confirmed in healthcare settings. The findings of this study suggest that information systems need to be designed for more efficient identity management. Admitting and registration staff must be trained, and compliance with medical identity theft policies and procedures must be monitored. Finally, biometric identity management solutions should be considered for stronger patient identification verification.

 16. Experiencing with Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Justine Grønbæk

  2012-01-01

  This article studies how a political organization begins to experiment with its identity. By use of an empirical case of the Danish Ministry of Education, I examine how a political organization supplements its identity of a legislating power with identities of a supervisor, beacon and facilitator...... of evaluation in public schools. Out of a paralysis emerge new innovative strategies of governing, aimed at the schools’ self-governing capacity. The identity of the political system thus emerges as oscillations between different roles of a legislating power and a supervising coach. The case study suggests...... that a society of experimentalism is emerging. Thus, the relevant object of study is no longer organizational identity, but the experiments with different identities that modern organizations are performing....

 17. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 18. Professional entrepreneurial identity construction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsgaard, Michael Breum

  The present study investigates the construction of a professional identity as an entrepreneur in a sample of people with educational background in nutrition and health. The study examines the connection between professional identity construction and entrepreneurial business emergence using...... ‘entrepreneurial preparedness’ as parameter. This research seeks to address the following questions: What significant components or characteristics do entrepreneurs rely on in the early processes of constructing an entrepreneurial identity....

 19. Extracting useful knowledge from event logs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djenouri, Youcef; Belhadi, Asma; Fournier-Viger, Philippe

  2018-01-01

  Business process analysis is a key activity that aims at increasing the efficiency of business operations. In recent years, several data mining based methods have been designed for discovering interesting patterns in event logs. A popular type of methods consists of applying frequent itemset mini...

 20. Potential for shared log transport services

  Science.gov (United States)

  Tim McDonald; Steve Taylor; Jorge Valenzuela

  2001-01-01

  A simulation model of a log transport logistics network was developed. The model could be structured to either share truck capacity among a group of loggers, or to assign a fixed number of trucks to individual loggers. Another variation of the model allowed the use of a staging yard to set out loaded trailers and deliver them to destinations using dedicated shuttle...

 1. Identifying unstable sites on logging roads

  Science.gov (United States)

  R. M. Rice; J. Lewis

  1986-01-01

  Logging roads are an important source of forestry-related erosion. The amount of erosion on a forest road is determined by the interaction between how the road is constructed and maintained and the environment in which it is built. The roads in this study were constructed with large bulldozers, and most excavated material was sidecast. The roads studied were...

 2. Narrating Illegal Logging Across the Globe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winkel, Georg; Leipold, Sina; Buhmann, Karin

  2017-01-01

  In the last decade illegal logging has triggered the attention of policy makers and scholars of international forest governance. The issue is multifaceted, involving aspects of social and environmental sustainability, development, trade, access to markets and competitiveness. A vivid academic deb...

 3. Modelling tropical forests response to logging

  Science.gov (United States)

  Cazzolla Gatti, Roberto; Di Paola, Arianna; Valentini, Riccardo; Paparella, Francesco

  2013-04-01

  Tropical rainforests are among the most threatened ecosystems by large-scale fragmentation due to human activity such as heavy logging and agricultural clearance. Although, they provide crucial ecosystem goods and services, such as sequestering carbon from the atmosphere, protecting watersheds and conserving biodiversity. In several countries forest resource extraction has experienced a shift from clearcutting to selective logging to maintain a significant forest cover and understock of living biomass. However the knowledge on the short and long-term effects of removing selected species in tropical rainforest are scarce and need to be further investigated. One of the main effects of selective logging on forest dynamics seems to be the local disturbance which involve the invasion of open space by weed, vines and climbers at the expense of the late-successional state cenosis. We present a simple deterministic model that describes the dynamics of tropical rainforest subject to selective logging to understand how and why weeds displace native species. We argue that the selective removal of tallest tropical trees carries out gaps of light that allow weeds, vines and climbers to prevail on native species, inhibiting the possibility of recovery of the original vegetation. Our results show that different regime shifts may occur depending on the type of forest management adopted. This hypothesis is supported by a dataset of trees height and weed/vines cover that we collected from 9 plots located in Central and West Africa both in untouched and managed areas.

 4. ADN* Density log estimation Using Rockcell*

  International Nuclear Information System (INIS)

  Okuku, C.; Iloghalu, Emeka. M.; Omotayo, O.

  2003-01-01

  This work is intended to inform on the possibilities of estimating good density data in zones associated with sliding in a reservoir with ADN* tool with or without ADOS in string in cases where repeat sections were not done, possibly due to hole stability or directional concerns. This procedure has been equally used to obtain a better density data in corkscrew holes. Density data (ROBB) was recomputed using neural network in RockCell* to estimate the density over zones of interest. RockCell* is a Schlumberger software that has neural network functionally which can be used to estimate missing logs using the combination of the responses of other log curves and intervals that are not affected by sliding. In this work, an interval was selected and within this interval twelve litho zones were defined using the unsupervised neural network. From this a training set was selected based on intervals of very good log responses outside the sliding zones. This training set was used to train and run the neural network for a specific lithostratigraphic interval. The results matched the known good density curve. Then after this, an estimation of the density curve was done using the supervised neural network. The output from this estimation matched very closely in the good portions of the log, thus providing some density measurements in the sliding zone. This methodology provides a scientific solution to missing data during the process of Formation evaluation

 5. Changes in the Logging Labor Force

  Science.gov (United States)

  Charles H. Wolf; Jean W. Nolley

  1977-01-01

  Employment in the logging industry dropped 28 percent between 1950 and 1970, while output of industrial roundwood increased 31 percent. Today's loggers are older, better educated, and more skilled. A large proportion are self-employed, many work less than a full year, and a substantial number have incomes below the poverty level. Mechanization of timber harvesting...

 6. Alaska midgrade logs: supply and offshore demand.

  Science.gov (United States)

  Donald F. Flora; Wendy J. McGinnis

  1989-01-01

  The outlook for shipments and prices of export logs from Alaska differs significantly by grade (quality class). For the majority lying in the middle of the value range, the trend of prices is projected to increase $200 per thousand board feet, or about 55 percent, by 2000. Shipments are expected to rise about 30 percent by 1995 and then subside about 10 percent. These...

 7. Analyzing Grid Log Data with Affinity Propagation

  NARCIS (Netherlands)

  Modena, G.; van Someren, M.W.; Ali, M; Bosse, T.; Hindriks, K.V.; Hoogendoorn, M.; Jonker, C.M; Treur, J.

  2013-01-01

  In this paper we present an unsupervised learning approach to detect meaningful job traffic patterns in Grid log data. Manual anomaly detection on modern Grid environments is troublesome given their increasing complexity, the distributed, dynamic topology of the network and heterogeneity of the jobs

 8. Exploration and grade control neutron logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eisler, P.L.

  1982-01-01

  Techniques used in neutron logging in boreholes are discussed. They include the application of neutron probes to porosity measurements, to lithological determinations based on macroscopic cross-section measurements and measurements of the concentration of chemical constituents in rocks and ores

 9. Explorations in statistics: the log transformation.

  Science.gov (United States)

  Curran-Everett, Douglas

  2018-06-01

  Learning about statistics is a lot like learning about science: the learning is more meaningful if you can actively explore. This thirteenth installment of Explorations in Statistics explores the log transformation, an established technique that rescales the actual observations from an experiment so that the assumptions of some statistical analysis are better met. A general assumption in statistics is that the variability of some response Y is homogeneous across groups or across some predictor variable X. If the variability-the standard deviation-varies in rough proportion to the mean value of Y, a log transformation can equalize the standard deviations. Moreover, if the actual observations from an experiment conform to a skewed distribution, then a log transformation can make the theoretical distribution of the sample mean more consistent with a normal distribution. This is important: the results of a one-sample t test are meaningful only if the theoretical distribution of the sample mean is roughly normal. If we log-transform our observations, then we want to confirm the transformation was useful. We can do this if we use the Box-Cox method, if we bootstrap the sample mean and the statistic t itself, and if we assess the residual plots from the statistical model of the actual and transformed sample observations.

 10. Apache Flume distributed log collection for Hadoop

  CERN Document Server

  D'Souza, Subas

  2013-01-01

  A starter guide that covers Apache Flume in detail.Apache Flume: Distributed Log Collection for Hadoop is intended for people who are responsible for moving datasets into Hadoop in a timely and reliable manner like software engineers, database administrators, and data warehouse administrators

 11. 47 CFR 80.409 - Station logs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... primary office or available to the Commission via secured access to the licensee's Internet web site. Logs..., together with the time of such observation or occurrence and the position of the ship or other mobile unit... devices which do not have integral navigation receivers, including: VHF DSC, MF DSC, satellite EPIRB and...

 12. Geophysical logging for mineral exploration and development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Plouffe, R.D.

  1981-01-01

  It is possible to retrieve from small-diameter holes geophysical data for qualitative interpretation in exploration and quantitative interpretation in the development of orebodies. The primary objectives in the exploration stage are to identify where, within a hole, economic minerals are, and to help in lithological interpretations. Other aspects, which are more quantitative, are the interpretation of downhole logs for parameters which can be used in surface geophysical methods (i.e. density for gravity surveys, acoustic velocities for seismic surveys, and magnetic susceptibility for airborne and ground magnetic surveys). Recent advances in equipment design, portability and durability have made downhole logging in exploration more inexpensive and reliable. This new equipment is being used to generate very precise quantitative results. This is especially true on uranium development projects. The interpretation of gamma logs for eU 3 O 8 values has finally become precise enough that they have begun to replace chemical values in reserve calculations. Another part of development data is density and equilibrium information, which, with today's technology, is being derived from downhole probing. In the years to come, the trends for many metals are toward neutron activation techniques, or in-situ assaying, and the use of multiple logs for better lithological and physical rock property determinations. (auth)

 13. Information needs for increasing log transport efficiency

  Science.gov (United States)

  Timothy P. McDonald; Steven E. Taylor; Robert B. Rummer; Jorge Valenzuela

  2001-01-01

  Three methods of dispatching trucks to loggers were tested using a log transport simulation model: random allocation, fixed assignment of trucks to loggers, and dispatch based on knowledge of the current status of trucks and loggers within the system. This 'informed' dispatch algorithm attempted to minimize the difference in time between when a logger would...

 14. Root cause analysis with enriched process logs

  NARCIS (Netherlands)

  Suriadi, S.; Ouyang, C.; Aalst, van der W.M.P.; Hofstede, ter A.H.M.; La Rosa, M.; Soffer, P.

  2013-01-01

  n the field of process mining, the use of event logs for the purpose of root cause analysis is increasingly studied. In such an analysis, the availability of attributes/features that may explain the root cause of some phenomena is crucial. Currently, the process of obtaining these attributes from

 15. Mining process performance from event logs

  NARCIS (Netherlands)

  Adriansyah, A.; Buijs, J.C.A.M.; La Rosa, M.; Soffer, P.

  2013-01-01

  In systems where process executions are not strictly enforced by a predefined process model, obtaining reliable performance information is not trivial. In this paper, we analyzed an event log of a real-life process, taken from a Dutch financial institute, using process mining techniques. In

 16. Lianas and logging in West Africa

  NARCIS (Netherlands)

  Parren, M.P.E.

  2003-01-01

  The role of lianas in relation to logging activities is analysed in a lowland moist forest in Cameroon. Lianas are an abundant, diverse, and conspicuous growth form in nearly all tropical forests. Lianas are mostly seen as a nuisance by foresters. Cutting of liana stems is an important operation in

 17. Personal Identity in Enhancement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Podroužková

  2015-09-01

  Full Text Available The aim of this paper is to introduce the concept of human enhancement, its methods and its relation to personal identity. Also several approaches to personal identity will be described. Transhumanism is a special think tank supporting human enhancement through modern technologies and some of its representatives claim, that even great changes to human organisms will not affect their personal identity. I will briefly describe the most important means of human enhancment and consider the problem of personal identity for each of them separately.

 18. Known and Unknown Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie

  This qualitative study investigates the relationship between openness and identity among 18 adoptees. Many studies have argued that a high degree of openness is important for the identity formation of adoptees. However, few studies have explored this relationship. Two types of openness...... (biographical knowledge and communicative openness) are used to categorise the empirical material, making it possible to illuminate how different types of openness influence identity. The findings suggest that there is no direct link between a high degree of openness and positive identity formation. Instead...

 19. Identity/Time

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nancy J. Knauer

  2013-09-01

  Full Text Available This paper engages the unspoken fourth dimension of intersectionality—time. Using the construction of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT identities as an example, it establishes that identity, as it is lived and experienced, is not only multivalent, but also historically contingent. It then raises a number of points regarding the temporal locality of identity—the influence of time on issues of identity and understanding, its implications for legal interventions, social movement building, and paradigms of progressive change. As the title suggests, the paper asks us to consider the frame of identity over time.

 20. Requirements-Driven Log Analysis Extended Abstract

  Science.gov (United States)

  Havelund, Klaus

  2012-01-01

  Imagine that you are tasked to help a project improve their testing effort. In a realistic scenario it will quickly become clear, that having an impact is diffcult. First of all, it will likely be a challenge to suggest an alternative approach which is significantly more automated and/or more effective than current practice. The reality is that an average software system has a complex input/output behavior. An automated testing approach will have to auto-generate test cases, each being a pair (i; o) consisting of a test input i and an oracle o. The test input i has to be somewhat meaningful, and the oracle o can be very complicated to compute. Second, even in case where some testing technology has been developed that might improve current practice, it is then likely difficult to completely change the current behavior of the testing team unless the technique is obviously superior and does everything already done by existing technology. So is there an easier way to incorporate formal methods-based approaches than the full edged test revolution? Fortunately the answer is affirmative. A relatively simple approach is to benefit from possibly already existing logging infrastructure, which after all is part of most systems put in production. A log is a sequence of events, generated by special log recording statements, most often manually inserted in the code by the programmers. An event can be considered as a data record: a mapping from field names to values. We can analyze such a log using formal methods, for example checking it against a formal specification. This separates running the system for analyzing its behavior. It is not meant as an alternative to testing since it does not address the important in- put generation problem. However, it offers a solution which testing teams might accept since it has low impact on the existing process. A single person might be assigned to perform such log analysis, compared to the entire testing team changing behavior.

 1. Anomalous self potential (sp) log signatures observed in a water ...

  African Journals Online (AJOL)

  Geophysical logging was done after drilling had been completed in a water well at Okwudor, South Eastern Nigeria. Three electric logs were run viz: Self Potential (SP), Resistivity N16″ and N64″ logs. An anomaly was observed in the SP log. The SP results from this well show some deviation from the standard norm.

 2. Using Web Server Logs in Evaluating Instructional Web Sites.

  Science.gov (United States)

  Ingram, Albert L.

  2000-01-01

  Web server logs contain a great deal of information about who uses a Web site and how they use it. This article discusses the analysis of Web logs for instructional Web sites; reviews the data stored in most Web server logs; demonstrates what further information can be gleaned from the logs; and discusses analyzing that information for the…

 3. Stress wave sorting of red maple logs for structural quality

  Science.gov (United States)

  Xiping Wang; Robert J. Ross; David W. Green; Brian Brashaw; Karl Englund; Michael Wolcott

  2004-01-01

  Existing log grading procedures in the United States make only visual assessments of log quality. These procedures do not incorporate estimates of the modulus of elasticity (MOE) of logs. It is questionable whether the visual grading procedures currently used for logs adequately assess the potential quality of structural products manufactured from them, especially...

 4. Tradeoffs and interdependence in the Alaska cant and log markets.

  Science.gov (United States)

  Donald Flora; Una Woller; Michael. Neergaard

  1990-01-01

  During the 1980s, log exports from Alaska have risen while cant (lumber) exports have declined. Eight explanations for the difference between cant and log market behavior are explored. It seems that declining demand for wood products in Japan and a surge of private-sector log harvests in Alaska are enough to account for the apparent substitution of logs for cants. It...

 5. Performance of sampling methods to estimate log characteristics for wildlife.

  Science.gov (United States)

  Lisa J. Bate; Torolf R. Torgersen; Michael J. Wisdom; Edward O. Garton

  2004-01-01

  Accurate estimation of the characteristics of log resources, or coarse woody debris (CWD), is critical to effective management of wildlife and other forest resources. Despite the importance of logs as wildlife habitat, methods for sampling logs have traditionally focused on silvicultural and fire applications. These applications have emphasized estimates of log volume...

 6. Advanced of X-ray fluorescence logging technique in China

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhou Sichun; Ge Liangquan; Lai Wanchang; Yang Qiang

  2010-01-01

  The paper discuses principle of X-ray fluorescence logging, and introduces advanced of X-ray fluorescence logging technique in China. By 2009, third generation XRF logging instrument has been developed in China, and good logging result has been obtained in Lala copper mine. (authors)

 7. Logging utilization in Idaho: Current and past trends

  Science.gov (United States)

  Eric A. Simmons; Todd A. Morgan; Erik C. Berg; Stanley J. Zarnoch; Steven W. Hayes; Mike T. Thompson

  2014-01-01

  A study of commercial timber-harvesting activities in Idaho was conducted during 2008 and 2011 to characterize current tree utilization, logging operations, and changes from previous Idaho logging utilization studies. A two-stage simple random sampling design was used to select sites and felled trees for measurement within active logging sites. Thirty-three logging...

 8. Elective Identities, (Culture, Identization and Integration)

  NARCIS (Netherlands)

  S.J. Magala (Slawomir)

  2002-01-01

  textabstractMost of contemporary individual and social identities (constructed with societal, cultural and technological resources) are radically autonomous, nomadic and virtual - i.e. they are de-traditionalized, open to negotiation and not based on a single interpretation of a tradition.

 9. Limitations and developing directions of pulsed neutron logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu Wensheng; Xiao Lizhi

  2007-01-01

  The paper explains briefly the principle of pulsed neutron logging method, summarizes the system and uses of the method in petroleum logging. The paper points out the limitations of pulsed neutron logging such as low precise measurements, low logging speed, plenty of influence factors, low vertical resolution, bad adaptability, difficult logging interpretation and so on, and expounds its developing directions in hardware, software, method and principle. (authors)

 10. (Re)scaling identities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koefoed, Lasse Martin; Simonsen, Kirsten

  2012-01-01

  of Pakistani origin, the study employs theoretical ideas of estrangement, identification and recognition in order to obtain a thorough understanding of the complexity and the contradictory character of their spatial identities and affiliations. A turning point in the double processes of estrangement...... of identity....

 11. Value Conditionality of Identity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M M Yusupov

  2013-12-01

  Full Text Available The article considers theoretical approaches to the study of values and identity, and reveals the role of values in the formation of the ethnic, regional and Russian identity on the example of Chechnya and the North Caucasus, with the sociological indicators characterizing value orientations and self-identification.

 12. Self and social identity

  NARCIS (Netherlands)

  Ellemers, N; Spears, R; Doosje, B

  2002-01-01

  In this chapter, we examine the self and identity by considering the different conditions under which these are affected by the groups to which people belong. From a social identity perspective we argue that group commitment, on the one hand, and features of the social context, on the other hand,

 13. Children's Social Identities

  Science.gov (United States)

  Bennett, Mark

  2011-01-01

  This paper provides a brief overview of recent developmental research on themes related to children's social identities. Initially, consideration is given to the capacity for social categorization, following which attention is given to children's developing conceptions of social identities, their identification with social groups, and the…

 14. Corporate identity. Brand designs.

  Science.gov (United States)

  Mathieson, Steve

  2004-02-19

  The past two years have seen a steadily more consistent brand identity for the NHS. Branding will become more important as foundation status and PCT commissioning makes acute hospitals more competitive. This has put pressure on some trusts that have their own strong identities.

 15. Identities-in-action

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stentoft, Diana; Valero, Paola

  2009-01-01

  The notion of identity is often used in mathematics education research in an attempt to link individual and social understandings of mathematical learning. In this paper we review existing research making use of the notion of identity, and we point to some of the strengths and weaknesses in the w...

 16. Identity without Membership?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dobusch, Leonhard; Schoeneborn, Dennis

  the formation of organizational identity in more fluid organizational settings. Drawing on an empirical study of the hacker collective Anonymous, we show that organizational identity is formed through public communicative events that are subject to meaning negotiation whether or not actions can be attributed...

 17. Personal Identity in Japan

  Science.gov (United States)

  Sugimura, Kazumi; Mizokami, Shinichi

  2012-01-01

  This chapter explores characteristics of identity formation among Japanese adolescents and young adults living in a cultural context where individualism has been increasingly emphasized even while maintaining collectivism. We argue that, to develop a sense of identity in Japanese culture, adolescents and young adults carefully consider others'…

 18. Multicultural identity processes.

  Science.gov (United States)

  Hong, Ying-Yi; Zhan, Siran; Morris, Michael W; Benet-Martínez, Verónica

  2016-04-01

  The study of multicultural identity has gained prominence in recent decades and will be even more urgent as the mobility of individuals and social groups becomes the 'new normal'. This paper reviews the state-of-the-art theoretical advancements and empirical discoveries of multicultural identity processes at the intrapersonal, interpersonal, and collective (e.g., organizational, societal) levels. First, biculturalism has more benefits for individuals' psychological and sociocultural adjustment than monoculturalism. Bicultural individuals' racial essentialist beliefs and Bicultural Identity Integration affect cultural frame switching, racial categorization, and creativity. Second, identity denial and identity-based discrimination by other people or groups threaten multicultural individuals' psychological health and performance. Third, multiculturalism and interculturalism policies are associated with different conceptions of and attitudes toward diversity, and have distinct outcomes for multicultural individuals and societies. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Identity as wrapping up

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nickelsen, Niels Christian Mossfeldt

  2015-01-01

  The aim of this paper is to provide an understanding of cross-professional collaboration and to develop a notion of professional identity based in practice. The background of the paper is science and technology studies and more precisely actor network theory. The method used: The empirical analysis...... in close relation to the making of a report concerning the cross-professional collaboration. Findings are that “Identity as wrapping up” points to the way in which certain actors, by other actors, are maneuvered into certain pockets in a network. Identity as wrapping up is emphasized as a way...... of participating, which is closely connected to the intention to control the relation towards the other. Thus identity as wrapping up is argued to be a strategy to optimize the situation of one’s own profession. Conclusion: This articulation of identity contributes to the actor network literature as well...

 20. Researcher Identity in Transition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Castelló, Montserrat; Kobayashi, Sofie; McGinn, Michelle K.

  2015-01-01

  to reinterpretation, and ECRs need to attend to new or reimagined signals in their efforts to develop a researcher identity in this current context. In this article, we present a comprehensive framework for researcher identity in relation to the ways ECRs recognise and respond to divergent signals across spheres...... of activity. We illustrate this framework through eight identity stories drawn from our earlier research projects. Each identity story highlights the congruence (or lack of congruence) between signals across spheres of activity and emphasises the different ways ECRs respond to these signals. The proposed...... comprehensive framework allows for the analysis of researcher identity development through the complex and intertwined activities in which ECRs are involved. We advance this approach as a foundation for a sustained research agenda to understand how ECRs identify and respond to relevant signals, and...

 1. Visual identity and rebranding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wrona

  2015-06-01

  Full Text Available The goal of this article is to highlight the essence of visual identification and rebranding, as well as to discuss elements of corporate identity, which are subject to revitalization in the process of refreshing the image of a brand. In the first part the article the analysis of the term visual identification is conducted. In the analysis special attention is drawn to the role of visual identification in creating a coherent identity of an organization. In the subsequent chapters further components of corporate identity are presented in detail – starting with logotype, through business forms, advertisements, accompanying materials and Internet websites to signs on buildings. Moreover, corporate identity book as a collection of standards and guidelines for application of corporate identity rules is discussed. The deliberations are based on the study of literature. The last chapter presented the transformation of the brand of Institute of Aviation.

 2. Theoretical and Numerical Study of Seismoelectric Logs for Logging While Drilling (LWD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sun Xiang-Yang

  2017-01-01

  Full Text Available When the acoustic field propagates in the porous medium, the electromagnetic wave can be induced by the seismoelectric effects which can be used in the logging. This paper studies the seismoelectric wave field and deduces the formulations of the acoustic and electromagnetic field of the liquid in the well, and gives the acoustic and electromagnetic boundary conditions between the driller collar and the log liquid, when the driller collar is added. We also do the numerical simulation of the seismoelectric wave field excited by monopole source, study the velocity dispersion characteristics of the acoustic and electromagnetic field, and investigate the detective depth of the seismoelectric logs. Through the simulation we know the seismoelectric logs can avoid the interference of drill collar wave. This paper also provides theoretical guidance for the design of receiving antenna.

 3. Comparative analysis of nuclear magnetic resonance well logging and nuclear magnetic resonance mud logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yuan Zugui

  2008-01-01

  The hydrogen atoms in oil and water are able to resonate and generate signals in the magnetic field, which is used by the NMR (nuclear magnetic resonance) technology in petroleum engineering to research and evaluate rock characteristics. NMR well logging was used to measure the physical property parameters of the strata in well bore, whereas NMR mud logging was used to analyze (while drilling) the physical property parameters of cores, cuttings and sidewall coring samples on surface (drilling site). Based on the comparative analysis of the porosity and permeability parameters obtained by NMR well logging and those from analysis of the cores, cuttings and sidewall coring samples by NMR mud logging in the same depth of 13 wells, these two methods are of certain difference, but their integral tendency is relatively good. (authors)

 4. CS model coil experimental log book

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nishijima, Gen; Sugimoto, Makoto; Nunoya, Yoshihiko; Wakabayashi, Hiroshi; Tsuji, Hiroshi [Japan Atomic Energy Research Inst., Naka, Ibaraki (Japan). Naka Fusion Research Establishment

  2001-02-01

  Charging test of the ITER CS Model Coil which is the world's largest superconducting pulse coil and the CS Insert Coil had started at April 11, 2000 and had completed at August 18, 2000. In the campaign, total shot numbers were 356 and the size of the data file in the DAS (Data Acquisition System) was over 20 GB. This report is a database that consists of the log list and the log sheets of every shot. One can access the database, make a search, and browse results via Internet (http://1ogwww.naka.jaeri.go.jp). The database will be useful to quick search to choose necessary shots. (author)

 5. High resolution gamma spectroscopy well logging system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Giles, J.R.; Dooley, K.J.

  1997-01-01

  A Gamma Spectroscopy Logging System (GSLS) has been developed to study sub-surface radionuclide contamination. The absolute counting efficiencies of the GSLS detectors were determined using cylindrical reference sources. More complex borehole geometries were modeled using commercially available shielding software and correction factors were developed based on relative gamma-ray fluence rates. Examination of varying porosity and moisture content showed that as porosity increases, and as the formation saturation ratio decreases, relative gamma-ray fluence rates increase linearly for all energies. Correction factors for iron and water cylindrical shields were found to agree well with correction factors determined during previous studies allowing for the development of correction factors for type-304 stainless steel and low-carbon steel casings. Regression analyses of correction factor data produced equations for determining correction factors applicable to spectral gamma-ray well logs acquired under non-standard borehole conditions

 6. Well logging system with linearity control

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, J.M.

  1973-01-01

  Apparatus is described for controlling the gain of a nuclear well logging system comprising: (1) means for measuring the energy spectrum of gamma rays produced by earth formation materials surrounding a well borehole; (2) means for measuring the number of counts of a gamma rays having an energy falling within each of at least two predetermined energy band portions of the gamma ray energy spectrum; (3) means for generating a signal proportional to the ratio of the gamma ray counts and for comparing the ratio signal with at least one constant ratio calibration signal; (4) means for generating an error signal representative of the difference of the ratio signal and the constant ratio calibration signal; and (5) means for using the error signal to control the linearity of the well logging system. (author)

 7. Assessment of radiation safety in well logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alles, A.; Pérez, Y.; Duménigo, C.

  2015-01-01

  Radiation safety assessments required by current regulations are a means to verify compliance with the requirements. Different methods have been used for this purpose. In the paper the results of applying the method of risk matrices, applied for the first time in the practice of well logging are exposed. For each initiating event frequency of occurrence, the severity of its consequences and the probability of failure of the barriers identified were evaluated. Starting from these assumptions, the risk associated is determined for each of the identified accident sequences, using for this the SEVRRA code 'Risk Assessment System', originally designed for use in radiotherapy. As an result sequences increased risk associated with the practice of well logging were identified, which is the starting point for the further implementation of a coherent program of dose optimization in practice. [es

 8. No chiral truncation of quantum log gravity?

  Science.gov (United States)

  Andrade, Tomás; Marolf, Donald

  2010-03-01

  At the classical level, chiral gravity may be constructed as a consistent truncation of a larger theory called log gravity by requiring that left-moving charges vanish. In turn, log gravity is the limit of topologically massive gravity (TMG) at a special value of the coupling (the chiral point). We study the situation at the level of linearized quantum fields, focussing on a unitary quantization. While the TMG Hilbert space is continuous at the chiral point, the left-moving Virasoro generators become ill-defined and cannot be used to define a chiral truncation. In a sense, the left-moving asymptotic symmetries are spontaneously broken at the chiral point. In contrast, in a non-unitary quantization of TMG, both the Hilbert space and charges are continuous at the chiral point and define a unitary theory of chiral gravity at the linearized level.

 9. Modelo de custos logísticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Vanderlei Silva Borba

  2010-05-01

  Full Text Available Em contexto de globalização, a distância física entre produtores de bens e de serviços e consumidores deixa de ser relevante. Isso determina que o gerenciamento de custos logísticos venha agregar valor relevante aos produtos comercializados, pois procura identificar e determinar a eficácia dos recursos consumidos internamente pela empresa e, externamente, procura fazer a análise da cadeia de valor. Nessa perspectiva, a definição das variáveis de custos está além de seus muros. Este trabalho propõe um modelo de apuração de custos logísticos, que atenda, simultaneamente, os custos de suprimentos e os custos de distribuição, com impactos sobre o processo de tomada de decisão.

 10. Development of a digital log ratemeter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Domienikan, Claudio; Brito, Andreia; Toledo, Fabio de; Zahn, Guilherme S.

  2011-01-01

  A compact log ratemeter that measures and displays an average count rate through a microcomputer is presented. This ratemeter was developed to be used to monitor a laboratory of production of radioactive samples and also for teaching purposes. The main features are log measurement range from .1 to 1.000 counts/sec and adjustable level alarm. The electronic circuit uses a Geiger tube LND7224, and the processed signal is applied to a National Instruments Multifunction I/O USB-6008 connected to a PC through USB input. A program developed in LabView allows storage of data and real-time observation of the rate of radiation evolution. This ratemeter was designed and constructed in the IPEN-CNEN/SP. (author)

 11. Glass scintillator pair for compensation neutron logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ji Changsong; Li Xuezhi; Yiu Guangduo

  1985-01-01

  Glass scintillator pair types ST 1604 and ST 1605 for compensation of neutron logging is developed. The neutron sensitive material used is multistick lithium glass scintillators 3 and 4 mm in diameter respectively. Thermoneutron detection efficiencies are 50-60% and 100% respectively. The detection efficiency for 60 Co γ ray is lower than 0.3%. The type ST 1604 and ST 1605 may also be used as high sensitive neutron detectors in an intensive γ ray field

 12. Log Gaussian Cox processes on the sphere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pacheco, Francisco Andrés Cuevas; Møller, Jesper

  We define and study the existence of log Gaussian Cox processes (LGCPs) for the description of inhomogeneous and aggregated/clustered point patterns on the d-dimensional sphere, with d = 2 of primary interest. Useful theoretical properties of LGCPs are studied and applied for the description of sky...... positions of galaxies, in comparison with previous analysis using a Thomas process. We focus on simple estimation procedures and model checking based on functional summary statistics and the global envelope test....

 13. Log-Concavity Properties of Minkowski Valuations

  OpenAIRE

  Berg, Astrid; Parapatits, Lukas; Schuster, Franz E.; Weberndorfer, Manuel

  2014-01-01

  New Orlicz Brunn-Minkowski inequalities are established for rigid motion compatible Minkowski valuations of arbitrary degree. These extend classical log-concavity properties of intrinsic volumes and generalize seminal results of Lutwak and others. Two different approaches which refine previously employed techniques are explored. It is shown that both lead to the same class of Minkowski valuations for which these inequalities hold. An appendix by Semyon Alesker contains the proof of a new clas...

 14. Methods for calibrating radioactivity well logging tools

  International Nuclear Information System (INIS)

  Waggoner, J.A.; Turcotte, R.E.; Hunt-Grubbe, R.H.

  1981-01-01

  Field-calibrating of well-logging tools is achieved by means of a sleeve, which has radioactive material distributed therein, and which envelopes the portion of the tool housing containing the detector. Accurate calibration can be performed and the source can be made considerably weaker than those now in use as it can be brought very close to the detector thus lessening errors. (U.K.)

 15. SDSS Log Viewer: visual exploratory analysis of large-volume SQL log data

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jian; Chen, Chaomei; Vogeley, Michael S.; Pan, Danny; Thakar, Ani; Raddick, Jordan

  2012-01-01

  User-generated Structured Query Language (SQL) queries are a rich source of information for database analysts, information scientists, and the end users of databases. In this study a group of scientists in astronomy and computer and information scientists work together to analyze a large volume of SQL log data generated by users of the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) data archive in order to better understand users' data seeking behavior. While statistical analysis of such logs is useful at aggregated levels, efficiently exploring specific patterns of queries is often a challenging task due to the typically large volume of the data, multivariate features, and data requirements specified in SQL queries. To enable and facilitate effective and efficient exploration of the SDSS log data, we designed an interactive visualization tool, called the SDSS Log Viewer, which integrates time series visualization, text visualization, and dynamic query techniques. We describe two analysis scenarios of visual exploration of SDSS log data, including understanding unusually high daily query traffic and modeling the types of data seeking behaviors of massive query generators. The two scenarios demonstrate that the SDSS Log Viewer provides a novel and potentially valuable approach to support these targeted tasks.

 16. Estimation of the non records logs from existing logs using artificial neural networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehdi Mohammad Salehi

  2017-12-01

  Full Text Available Finding the information of the hydrocarbon reservoirs from well logs is one of the main objectives of the engineers. But, missing the log records (due to many reasons such as broken instruments, unsuitable borehole and etc. is a major challenge to achieve it. Prediction of the density and resistivity logs (Rt, DT and LLS from the conventional wire-line logs in one of the Iranian southwest oil fields is the main purpose of this study. Multilayer neural network was applied to develop an intelligent predictive model for prediction of the logs. A total of 3000 data sets from 3 wells (A, B and C of the studied field were used. Among them, the data of A, B and C wells were used to constructing and testing the model, respectively. To evaluate the performance of the model, the mean square error (MSE and correlation coefficient (R2 in the test data were calculated. A comparison between the MSE of the proposed model and recently intelligent models shows that the proposed model is more accurate than others. Acceptable accuracy and using conventional well logging data are the highlight advantages of the proposed intelligent model.

 17. Chiral gravity, log gravity, and extremal CFT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maloney, Alexander; Song Wei; Strominger, Andrew

  2010-01-01

  We show that the linearization of all exact solutions of classical chiral gravity around the AdS 3 vacuum have positive energy. Nonchiral and negative-energy solutions of the linearized equations are infrared divergent at second order, and so are removed from the spectrum. In other words, chirality is confined and the equations of motion have linearization instabilities. We prove that the only stationary, axially symmetric solutions of chiral gravity are BTZ black holes, which have positive energy. It is further shown that classical log gravity--the theory with logarithmically relaxed boundary conditions--has finite asymptotic symmetry generators but is not chiral and hence may be dual at the quantum level to a logarithmic conformal field theories (CFT). Moreover we show that log gravity contains chiral gravity within it as a decoupled charge superselection sector. We formally evaluate the Euclidean sum over geometries of chiral gravity and show that it gives precisely the holomorphic extremal CFT partition function. The modular invariance and integrality of the expansion coefficients of this partition function are consistent with the existence of an exact quantum theory of chiral gravity. We argue that the problem of quantizing chiral gravity is the holographic dual of the problem of constructing an extremal CFT, while quantizing log gravity is dual to the problem of constructing a logarithmic extremal CFT.

 18. Gerencia logística y global

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Cesar Ocampo Vélez

  2009-04-01

  Full Text Available La logística es una filosofía que se encarga de aplicar las buenas pá¡cticas en los macroprocesos, procesos, procedimientos, tareas y productos dentro de una organización, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente, quien es la razón de ser de la empresa. Existen entes internacionales que velan porque las compañias en todo el mundo utilicen y difundan las diferentes disciplinas logísticas en toda la red de valor y tengan un mismo enfoque estratégico.El objetivo de este artículo es explicar la existencia de procesos y macroprocesos de clase mundial en la logística, gracias a los cuales hay una gran oportunidad de mejora para los empresarios colombianos, con el fin de reestructurar los procesos estratégicos, tácticos y operacionales de cada Unidad de Negocio, para que sean organizaciones más competitivas, que puedan enfrentar los tratados de libre comercio, brindando mayor sostenibilidad y óptimo nivel de servicio.

 19. A history of nuclear well logging in the oil industry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tittle, C.W.

  1989-01-01

  Spurred by an interest in logging through steel casing γ-ray logging began in the late 1930s followed soon by neutron logging for porosity. These were the first two nuclear well logs. Gamma-gamma density logging was developed during the 1950s. Pulsed neutron lifetime logging appeared in the 1960s; the slim tools came in the early 1970s. Developments since then have included dual detector devices of several types which offered improved measurements or interpretation, γ-ray spectrometry logging (natural and neutron-induced) which identifies certain chemical elements, induced radioactivity logging, and the photoelectric absorption log, which, combined with the density log in a single tool, is known as litho-density logging. A combination of several γ-ray spectrometers in one tool, designed to determine 10 formation elements, was recently introduced, and a new neutron porosity tool measuring epithermal neutron die-away time has been developed. Digital transmission of logging data was a step forward in about 1975. Also, log interpretation techniques have greatly expanded since the advent of digital computers, and the microcomputer has had a distinct impact. It is now practical and economical to do iterative analysis on a suite of logs to obtain an optimum overall interpretation. (author)

 20. Linguistic identity matching

  CERN Document Server

  Lisbach, Bertrand

  2013-01-01

  Regulation, risk awareness and technological advances are increasingly drawing identity search functionality into business, security and data management processes, as well as fraud investigations and counter-terrorist measures.Over the years, a number of techniques have been developed for searching identity data, traditionally focusing on logical algorithms. These techniques often failed to take into account the complexities of language and culture that provide the rich variations  seen in names used around the world. A new paradigm has now emerged for understanding the way that identity data

 1. Vocational Identity and Ego Identity Status in Korean Nursing Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hyun-Young Koo, PhD, RN

  2016-03-01

  Conclusions: These findings show that nursing students in identity achievement status have secure and clear vocational identities. Further longitudinal and qualitative studies are needed to find out if identity formation among nursing students changes with age.

 2. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Lied

  2009-05-01

  Full Text Available Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til diskusjonen om hvordan lærerutdanningen kan møte utfordringene fra et økt kulturelt mangfold i samfunnet. Siden mitt forsknings- og interessefelt er knyttet til mangfoldet på feltet livstolking, er artikkelens forskningsspørsmål og overordnede problemstilling: Hvordan kan lærerutdanningen møte de utfordringer og muligheter som det livstolkingsplurale norske klasserommet representerer? Delspørsmål jeg utforsker for å svare på dette, er: Hvordan kommer en livstolkingsplural virkelighet til uttrykk i grunnskolens og lærerutdanningens religions- og livssynsfag? Og: Hvordan kan lærerstudenters medvirkning i forskning bidra til å øke deres forståelse for de kravene det livstolkingsplurale norske klasserommet stiller til sine lærere? De empiriske prosjektene som inngår i arbeidet med å besvare forskningsspørsmålene, er utført i norsk offentlig grunnskole og allmenlærerutdanning. Det er naturlig å holde disse prosjektene sammen fordi all norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter til å arbeide i grunnskolen. Ved å se på hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i grunnskolens religions- og livssynsfag, vil en følgelig kunne si noe om hvordan deler av den skolehverdagen som norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter for, ser ut. Dessuten vil en, ved å utforske hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i lærerutdanningen, kunne si noe om hvordan utdanningen forventes å forberede sine studenter for denne yrkesutfordringen.

 3. Unification of acoustic drillhole logging data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oehman, I.; Palmen, J.; Heikkinen, E.

  2009-04-01

  Posiva Oy prepares for disposal of spent nuclear fuel in bedrock in Olkiluoto, Eurajoki. This is in accordance of the application filed in 1999, the Decision-in-Principle of the State Council in 2000, and ratification by the Parliament in 2001. The site characterization at Olkiluoto has included comprehensive geological, hydrological, geochemical and geophysical investigations airborne, on ground and in drillholes since 1988. One of key techniques in geophysical drillhole surveys has been acoustic full waveform logging, which has been implemented since 1994. Various tools have been used in acquisition of acoustic data and several processing techniques have been applied. The logging work and processing to P and S wave velocities has been previously carried out on single drillhole basis. Comparisons to actual values and levels have not been made, and the results have not been calibrated. Therefore results for different drillholes have not been comparable. Resolution of the P and S wave velocity has been rather coarse, and depth correlation to the core data has been on tentative level. As the investigation data has been accumulating, it has become possible to correlate the results to geological and laboratory control data and to calibrate the results of separate measurement campaigns and different drillholes together onto same reference level and resolution. The presented technique has been applied for drillhole OL-KR29 onwards and has set the processing standard, settings and reference levels for later surveys. This approach will further assist the application of the method for mapping and numerical description of lithology variation and possible effect of alteration and deformation on it. Further on, the P and S wave velocity data together with density can be used in computing of dynamic in situ rock mechanical parameters, and possibly in correlating rock strength laboratory data to P and S wave velocity logging data. The acoustic logging data from drillholes OL-KR1

 4. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 5. Personal Identity Online

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodogno, Raffaele

  2012-01-01

  Philosophers concerned with the question of personal identity have typically been asking the so-called re-identification question: what are the conditions under which a person at one point in time is properly re-identified at another point in time? This is a rather technical question. In our...... everyday interactions, however, we do raise a number of personal identity questions that are quite distinct from it. In order to explore the variety of ways in which the Internet may affect personal identity, I propose in this study to broaden the typical philosophical horizon to other more mundane senses...... of the question. In Section 2, I describe a number of possible meanings of personal identity observed in everyday contexts and more philosophical ones. With some caveats, I argue that it is the specific context in which the question arises that disambiguates the meaning of the question. Online contexts are novel...

 6. Researcher Identities in Transition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Castelló, Montserrat; Wisker, Gina; Kobayashi, Sofie

  as other emergent ‘signals’, the latent or clear indications from institutions and academic communities regarding career directions and necessary professional skills and attitudes should be identified and interpreted for researchers to adequately develop their new identities. The aim of this paper......Researchers are now embarked upon what we define as a ‘risk career’, rather than, as previously, a relatively more predictable academic career. In this changing context, traditional milestones that enabled early career researchers to build their identities are disappearing. Instead, what we define...... is twofold: a) to present a comprehensive framework of the notion of researcher identity by means of analysing those spheres of activity related to researcher and career development; and b) to relate researcher identities to the experiences of early career researchers with issues concerning signals...

 7. Primary Identity in Literature

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graham, Brian Russell

  In our times, literary criticism, as well as larger political and cultural developments, is characterized by identity politics, meaning that our discourses are structured around the notion of different socially identifiable populations in society. In relation to literature, this results in our...... viewing the characters in literature in terms of these political identities. Literature is consequently discussed in relation to political causes. Literary criticism is animated by the same causes, and is viewed as having a direct intervention in society in relation to them. In this paper, I will discuss......, in relation to Frye’s works, the idea that the primary identities of characters in literature were and, to a considerable extent, continue to be those of family-member identities. As such, literature should not be appropriated to a political context too readily. Whereas viewing characters in terms of...

 8. Music, culture and identity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilir Ramadani

  2017-03-01

  Full Text Available At the time of globalization it is difficult to pretend avoiding music culture and identity from political, cultural and social developments. Thus, it is impossible for the music to be unshakable and to represent national identity by not taking and giving nothing to culture. The dynamics of life and the rapid development of technology make it impossible for the culture to remain unaffected in terms of sharing experiences social experiences. Culture represents our current course, both in terms of politics, also in the social and human aspects. Through the technology it is possible for our children to be equal with children of all other countries, to exchange information and to connect directly with all countries of the world. Musical education is one of the main factors of cultural development and preservation of national identity. Identity consists of everything we posses and reflect. We are those who distinguish from each other and have a common denominator compared to other nations.

 9. ”Hvad angår det mig som jurist?” - refleksion over jurastuderendes møde med nye fagligheder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise Victoria Johansen

  2016-10-01

  Full Text Available Jurastuderende på danske universiteter bliver i stigende grad introduceret for tværfaglig undervisning, som giver dem mulighed for at kunne reflektere over deres fag udefra. Mange jurastuderende møder dog disse kurser med en stærk monofaglig forståelse opnået gennem deres hidtidige jurastudium. Deres læreproces i løbet af kurserne er derfor afhængig af undervisers håndtering af denne allerede etablerede jurafaglige identitet. Med udgangspunkt i Steen Becks sammentænkning af læringsteoretikerne Jean Piaget og Lev Vygotsky argumenterer denne artikel for, at tværfaglig undervisning på jurastudiet indebærer mere end blot at lære ny teori og nye metoder; den forudsætter også aflæring af de faglige forståelser, som særligt skygger for at kunne inddrage andre discipliner end den juridiske. Artiklen beskriver denne balance mellem aflæring og nylæring gennem en refleksion over min undervisning på et obligatorisk bachelorfag samt et kursusfag på kandidatuddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Disse kurser har forskellige betingelser i forhold til den undervisningstid, der kan allokeres til de studerendes arbejde med nye metodiske tilgange. Ud over disse organisatoriske forskelle har det dog også vist sig, at undervisers anvendelse af de første undervisningsgange kan være afgørende for de studerendes læreproces, samt at metakommunikation om aktiviteterne bør være meget tydelig. Law students at Danish universities are increasingly being introduced to interdisciplinary teaching that allows them to reflect on their subjects from an outside perspective. Many law students, however, approach these courses with a strong mono professional understanding obtained through their law studies. Consequently, their learning process during these courses is dependent on the teacher's handling of this already established legal professional identity. Based on Steen Beck's fusion of educational theorists Jean Piaget and

 10. WORK AND LEARNER IDENTITY

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondrup, Sissel

  2015-01-01

  The aim of this article is to suggest a theoretical framework than can assess to how people’s engagement in specific historical and social work practices are significant to their development, maintenance or transformation of a learner identity. Such a framework is crucial in order to grasp how...... different groups have distinctive conditions for meeting the obligation of forming a proactive learner identity and engage in lifelong learning prevalent in both national and transnational policies on lifelong learning....

 11. Introduction: Discourses of Identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Peter

  2016-01-01

  Analysis of usages of ideas of 'identity' in relation to migration in Britain, France, and Germany, as well as in the Serbian anti-muslim war - with a view of demonstrating conceptual context of the usages.......Analysis of usages of ideas of 'identity' in relation to migration in Britain, France, and Germany, as well as in the Serbian anti-muslim war - with a view of demonstrating conceptual context of the usages....

 12. Developing Identity for Lawyers

  OpenAIRE

  Høedt-Rasmussen, Inger

  2014-01-01

  The role of the lawyer is in transition and the formerly predominantly homogeneous profes-sion has become a heterogeneous group of lawyers with diverging perceptions of the lawyer’s identity and of the main characteristics of the profession. The European Union has extended the perception of democracy and the fundamental rights to include more collective rights, social concerns, global responsibility and sustainability. The dissertation’s main question is: How can the identity and competen...

 13. Generalized localization for the double trigonometric Fourier series and the Walsh-Fourier series of functions in L log +L log + log +L

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bloshanskaya, S K; Bloshanskii, I L; Roslova, T Y

  1998-01-01

  For an arbitrary open set Ω subset of I 2 =[0,1) 2 and an arbitrary function f element of L log + L log + log + L(I 2 ) such that f=0 on Ω the double Fourier series of f with respect to the trigonometric system Ψ=E and the Walsh-Paley system Ψ=W is shown to converge to zero (over rectangles) almost everywhere on Ω. Thus, it is proved that generalized localization almost everywhere holds on arbitrary open subsets of the square I 2 for the double trigonometric Fourier series and the Walsh-Fourier series of functions in the class L log + L log + log + L (in the case of summation over rectangles). It is also established that such localization breaks down on arbitrary sets that are not dense in I 2 , in the classes Φ Ψ (L)(I 2 ) for the orthonormal system Ψ=E and an arbitrary function such that Φ E (u)=o(u log + log + u) as u→∞ or for Φ W (u)=u( log + log + u) 1-ε , 0<ε<1

 14. Evidence for a Ustilago maydis Steroid 5α-Reductase by Functional Expression in Arabidopsis det2-1 Mutants1

  Science.gov (United States)

  Basse, Christoph W.; Kerschbamer, Christine; Brustmann, Markus; Altmann, Thomas; Kahmann, Regine

  2002-01-01

  We have identified a gene (udh1) in the basidiomycete Ustilago maydis that is induced during the parasitic interaction with its host plant maize (Zea mays). udh1 encodes a protein with high similarity to mammalian and plant 5α-steroid reductases. Udh1 differs from those of known 5α-steroid reductases by six additional domains, partially predicted to be membrane-spanning. A fusion protein of Udh1 and the green fluorescent protein provided evidence for endoplasmic reticulum localization in U. maydis. The function of the Udh1 protein was demonstrated by complementing Arabidopsis det2-1 mutants, which display a dwarf phenotype due to a mutation in the 5α-steroid reductase encoding DET2 gene. det2-1 mutant plants expressing either the udh1 or the DET2 gene controlled by the cauliflower mosaic virus 35S promoter differed from wild-type Columbia plants by accelerated stem growth, flower and seed development and a reduction in size and number of rosette leaves. The accelerated growth phenotype of udh1 transgenic plants was stably inherited and was favored under reduced light conditions. Truncation of the N-terminal 70 amino acids of the Udh1 protein abolished the ability to restore growth in det2-1 plants. Our results demonstrate the existence of a 5α-steroid reductase encoding gene in fungi and suggest a common ancestor between fungal, plant, and mammalian proteins. PMID:12068114

 15. Permeability log using new lifetime measurements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dowling, D.J.; Boyd, J.F.; Fuchs, J.A.

  1975-01-01

  Comparative measurements of thermal neutron decay time are obtained for a formation after irradiation with a pulsed neutron source. Chloride ions in formation fluids are concentrated by the electrosmosis effect using charged poles on a well logging sonde. The formation is irradiated with fast neutrons and a first comparative measure of the thermal neutron decay time or neutron lifetime is taken. The chloride ions are then dispersed by acoustic pumping with a magnetostrictive transducer. The formation is then again irradiated with fast neutrons and a comparative measure of neutron lifetime is taken. The comparison is a function of the variation in chloride concentration between the two measurements which is related to formation permeability

 16. Pulsed neutron source well logging system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dillingham, M.E.

  1975-01-01

  A pulsed neutron source arrangement is provided in which a sealed cylindrical chamber encloses a rotatable rotor member carrying a plurality of elongated target strips of material which emits neutrons when bombarded with alpha particles emitted by the plurality of source material strips. The rotor may be locked in a so-called ON position by an electromagnetic clutch drive mechanism controllable from the earth's surface so as to permit the making of various types of logs utilizing a continuously emitting neutron source. (Patent Office Record)

 17. On conditional independence and log-convexity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matúš, František

  2012-01-01

  Roč. 48, č. 4 (2012), s. 1137-1147 ISSN 0246-0203 R&D Projects: GA AV ČR IAA100750603; GA ČR GA201/08/0539 Institutional support: RVO:67985556 Keywords : Conditional independence * Markov properties * factorizable distributions * graphical Markov models * log-convexity * Gibbs- Markov equivalence * Markov fields * Gaussian distributions * positive definite matrices * covariance selection model Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.933, year: 2012 http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/MTR/matus-0386229.pdf

 18. New radio meteor detecting and logging software

  Science.gov (United States)

  Kaufmann, Wolfgang

  2017-08-01

  A new piece of software ``Meteor Logger'' for the radio observation of meteors is described. It analyses an incoming audio stream in the frequency domain to detect a radio meteor signal on the basis of its signature, instead of applying an amplitude threshold. For that reason the distribution of the three frequencies with the highest spectral power are considered over the time (3f method). An auto notch algorithm is developed to prevent the radio meteor signal detection from being jammed by a present interference line. The results of an exemplary logging session are discussed.

 19. Zope based electronic operation log system - Zlog

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoshii, K.; Satoh, Y.; Kitabayashi, T.

  2004-01-01

  Since January 2004, the Zope based electronic operation logging system, named Zlog, has been running at the KEKB and AR accelerator facilities. Since Zope is the python based open source web application server software and python language is familiar for the members in the KEKB accelerator control group, we have developed the Zlog system rapidly. In this paper, we report the development history and the present status of Zlog system. Also we show some general plug-in components, called Zope products, have been useful for our Zlog development. (author)

 20. Well logging. Acquisition and applications; Diagraphies. Acquisition et applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Serra, O.; Serra, L.

  2001-07-01

  This reference book on wire-line and LWD well logging covers all geophysical methods of underground survey in a synthetic, visual and dynamical way. It treats of: the physical principle of well logging measurements, the different types of existing probes, the factors that can influence the measurements, and the applications of these measurements. The following well-logging methods are reviewed: resistivity; electromagnetic wave propagation; magnetic susceptibility and magnetic field; spontaneous potential; nuclear logging: natural gamma radioactivity, density logging, photoelectric index, neutron emission probes, hydrogen index or neutron porosity, neutron induced gamma spectroscopy, neutron relaxation time, NMR; acoustic measurements: sonic logging, seismic profiles; texture, structure and stratigraphy data acquisition; borehole diameter measurement; temperature measurement; wire sampling methods; place and role of well-logging in petroleum exploration; well-logging programs. (J.S.)